Uputstvo za upotrebu

GT-I9100

Korišćenje ovog uputstva
Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung mobilni uređaj. Ovaj uređaj će vam omogućiti visok kvalitet mobilne komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj Samsung tehnologiji i visokim standardima. Ovo uputstvo za korisnike je posebno osmišljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja.

Pročitati pre prve upotrebe

● ● ●

● ●

Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sve navedene mere predostrožnosti kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način. Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima vašeg uređaja. Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda. Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu za korisnike može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju ovog uputstva za korisnike potražite na stranici www.samsung.com. Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera. Format i dostava ovog korisničkog uputstva su zasnovani na Google Android operativnim sistemima i mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema korisnika. Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu niti nekompatibilnosti prouzrokovane izmenama podešavanja registra koje su uneli korisnici.
Korišćenje ovog uputstva

2

● ●

Možete nadograđivati softver vašeg mobilnog uređaja pristupanjem stranici www.samsung.com. Korišćenje audio sadržaja, tapeta i slika na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava. Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

Ikone sa uputstvima
Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu: Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Pogledajte – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“) Zatim sledi – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → O telefonu (predstavlja stavku Podešavanja, iza koje sledi stavka O telefonu) Pravougaone zagrade – tasteri uređaja; na primer: [ ] (predstavlja taster Meni)

[ ]

Korišćenje ovog uputstva

3

Android logotip. Korišćenje ovog uputstva 4 . Ostali nazivi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika. Oracle i Java su registrovani žigovi kompanije Oracle i/ ili njenih filijala. elektronskim niti mehaničkim. Google Search™. prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem. logotip sa Wi-Fi SERTIFIKATOM i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi udruženja Wi-Fi Alliance. distribuirati. Wi-Fi®. Inc. što podrazumeva fotokopiranje. snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje. YouTube™. Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati. Google Maps™. Google Mail™. Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG. Inc. bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku. Žigovi ● ● ● ● ● SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics. Android Market™ i Google Talk™ predstavljaju žigove kompanije Google. u celom svetu.Autorska prava Copyright © 2011 Samsung Electronics Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Korišćenje ovog uputstva 5 . Može reprodukovati DivX® video zapise rezolucije do HD 1080p OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD).divx.● ● DivX®. uključujući premijum sadržaj.com sa dodatnim informacijama i softverskim alatkama za konvertovanje datoteka u DivX video format. DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa rezolucije do HD 720p.divx. Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika. i koriste se pod licencom. Da biste generisali kôd za registraciju. Inc. DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX. Posetite lokaciju www. Inc. Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj koji reprodukuje DivX video zapise.com za više informacija o tome kako da završite registraciju. pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja. Posetite vod. DivX Certified® i pridruženi logotipi su žigovi kompanije DivX.

Sadržaj
Sklapanje ................................................................. 10
Raspakivanje ......................................................................... 10 Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije ..................... 10 Punjenje baterije .................................................................. 12 Ubacivanje memorijske kartice ........................................ 15 Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci ................ 17

Prvi koraci ............................................................... 18
Uključivanje i isključivanje uređaja .................................. 18 Upoznavanje sa uređajem ................................................. 19 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir ............................. 23 Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera ........................................................................ 24 Upoznavanje ekrana u pasivnom režimu rada ............. 24 Pristupanje aplikacijama .................................................... 27 Prilagođavanje uređaja ....................................................... 29 Unos teksta ............................................................................ 34 Preuzimanje aplikacija iz Android prodavnice ............. 39 Preuzimanje fajlova sa mreže ............................................ 40 Sinhronizovanje podataka ................................................. 40

Komunikacija .......................................................... 42
Pozivanje ................................................................................ 42 Poruke ..................................................................................... 49 Google Mail ............................................................................ 51 E-pošta .................................................................................... 53 Talk ........................................................................................... 56 Društvena centrala ............................................................... 57 IM .............................................................................................. 57
Sadržaj

6

Zabava ..................................................................... 58
Kamera .................................................................................... 58 Video zapisi ............................................................................ 68 Galerija .................................................................................... 69 Editor fotografija .................................................................. 71 Video studio ........................................................................... 72 Muzika ..................................................................................... 74 Music Hub .............................................................................. 77 FM radio .................................................................................. 77 Game Hub .............................................................................. 80

Lične informacije ................................................... 81
Kontakti .................................................................................. 81 Kalendar ................................................................................. 85 Zadatak ................................................................................... 87 Beleška .................................................................................... 87 Snimač govora ...................................................................... 88

Web .......................................................................... 90
Internet ................................................................................... 90 Mape ........................................................................................ 93 Latitude ................................................................................... 95 Mesta ....................................................................................... 95 Навигација ............................................................................ 96 Google pretraga ................................................................... 97 YouTube .................................................................................. 97 Samsung Apps ...................................................................... 98 Tržište ...................................................................................... 99 Readers Hub .......................................................................... 99 Вести и време .................................................................... 100
Sadržaj

7

Mogućnost povezivanja ..................................... 101
Bluetooth .............................................................................. 101 Wi-Fi ....................................................................................... 103 Wi-Fi Direct ........................................................................... 105 AllShare ................................................................................. 106 Deljenje mobilne mreže ................................................... 109 GPS ......................................................................................... 110 Veze sa računarom ............................................................. 111 VPN konekcije ..................................................................... 113

Alatke ..................................................................... 115
Sat .......................................................................................... 115 Kalkulator ............................................................................. 117 Preuzimanja ......................................................................... 118 Kies air ................................................................................... 119 Mini dnevnik ........................................................................ 120 Moji fajlovi ............................................................................ 121 Polaris Office ........................................................................ 121 Menadžer zadataka ........................................................... 122 Govorne komande ............................................................. 123 Гласовна претрага ............................................................ 123 Glasovna komunikacija ..................................................... 124

Podešavanja ......................................................... 125
Pristupanje meniju za podešavanja .............................. 125 Bežična i mrežna ................................................................. 125 Poziv ...................................................................................... 127

Sadržaj

8

................................................................... 147 Indeks ........................................... 129 Ekran ......................................................... 134 Pokret ....................................................... 158 Sadržaj 9 ...... 131 Lokacija i bezbednost ............................... 141 O telefonu .................................................. 135 Čuvanje ...Zvuk ........................................................................................... 135 Privatnost ............ 136 Ulaz i izlaz govora ......................... 141 Rešavanje problema ......................................................................................................................................................................... 133 Nalozi i sinhronizacija ........................................................................ 141 Vreme i datum ....................................... 136 Jezik i tastatura ........................................................................ 140 Podešavanja postolja .......................................................................................... 138 Pristupačnost ............................................................................................................................ 142 Bezbednosne mere predostrožnosti .......................................................... 130 Režim štednje energije ..................................................................... 132 Aplikacije .......................................................

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge. možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul). dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module. ● ● ● ● Delovi priloženi uz uređaj mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i priključaka koji su dostupni u vašem regionu ili kod vašeg provajdera. kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati. Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš uređaj. Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Dodatni pribor koji nije dostavljen uz uređaj može biti nekompatibilan sa uređajem.Sklapanje Raspakivanje Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke: ● Mobilni uređaj ● Baterija ● Putni ispravljač (punjač) ● Kratko uputstvo za upotrebu Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Sklapanje 10 . Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.

Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju. Prilikom uklanjanja poklopca sa zadnje strane pazite da ne oštetite nokte. pritisnite i zadržite taster za uključivanje/zaključavanje i izaberite Isključivanje → OK da ga isključite. Sklapanje 11 . Nemojte da ubacujete memorijsku karticu u otvor za SIM karticu. 1 2 Ako je uređaj uključen. 3 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute na dole. Skinite zadnji poklopac.

Uređaj možete da punite pomoću obezbeđenog putnog ispravljača ili povezivanjem uređaja sa računarom putem kabla za prenos podataka na računar. Punjenje baterije Pre prve upotrebe uređaja.4 Stavite bateriju. Neodobreni punjači i kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj. Koristite samo punjače i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. 5 Vratite zadnji poklopac. morate da napunite bateriju. Sklapanje 12 .

ne možete da uključite uređaj. Ikona za bateriju će takođe biti prazna. › Punjenje pomoću putnog ispravljača 1 Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu. Ako se baterija previše isprazni. Sklapanje 13 . Ako je baterija potpuno ispražnjena. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.● ● Kada se baterija isprazni. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite uređaj. čak ni ako je priključen putni ispravljač. uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što pokušate da uključire uređaj. uređaj se automatski isključuje.

tako da morate da ga isključite iz utičnice da biste prekinuli napajanje. Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite putni ispravljač. ● Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. Ukoliko se ovo dogodi. ali će biti potrebno više vremena dok se baterija potpuno ne napuni. Takav postupak može prouzrokovati oštećenje uređaja. ● Ukoliko se uređaj ne puni kako treba. izvadite putni ispravljač iz uređaja. računar 1 Priključite jedan kraj (mikro USB) kabla za prenos podataka na računar na višefunkcionalnu utičnicu. proverite da li je računar uključen. odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung. ● Dok se uređaj puni. 3 › Punjenje pomoću kabla za prenos podataka na Pre punjenja.2 Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju. može doći do nefunkcionisanja osetljivosti ekrana na dodir usled nestabilnog napajanja strujom. isključite putni ispravljač iz uređaja a zatim i iz utičnice za struju. Putni ispravljač nema prekidač. isključite putni ispravljač kada ga ne koristite. Da biste uštedeli energiju. Sklapanje 14 . To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja. ● Uređaj možete da koristite dok se puni. Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne kreće). Putni ispravljač mora da ostane u blizini utičnice kada se koristi.

2 Drugi kraj kabla za prenos podataka na računar priključite na USB port na računaru. a zatim i iz računara. U zavisnosti od vrste kabla koji koristite za prenos podataka na računar. Ukoliko unesete karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla. ● ● ● Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajlova za memorijske kartice. Uređaj prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice sa maksimalnim kapacitetom od 32 GB (u zavisnosti od proizvođača i vrste memorijske kartice). Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne kreće). pojaviće se direktorijum fajla memorijske kartice u folderu sdcard/ external_sd. uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da pokvari podatke koji se čuvaju na kartici. Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica. može potrajati pre nego punjenje počne. Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice. Kada memorijsku karticu stavite u uređaj. Sklapanje 15 . u okviru interne memorije (moviNAND™). isključite kabl za prenos podataka na računar iz uređaja. 3 Ubacivanje memorijske kartice Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove. morate da ubacite memorijsku karticu. ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem.

3 4 Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti čvrsto u ležište. Izvadite memorijsku karticu. prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Vratite bateriju i zadnji poklopac. Vratite bateriju i zadnji poklopac. › Uklanjanje memorijske kartice 1 2 3 4 5 6 Pre nego što uklonite memorijsku karticu.1 2 Skinite zadnji poklopac i bateriju. U pasivnom režimu rada. budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja memorijske kartice ili uređaja. izaberite Aplikacije → Podešavanja → Čuvanje → Isključi SD karticu → OK. Nemojte da vadite memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole. Sklapanje 16 . Izvucite memorijsku karticu iz otvora memorijske kartice. Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja. Skinite zadnji poklopac i bateriju.

ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Sklapanje 17 . izaberite Aplikacije → Podešavanja → Čuvanje → Isključi SD karticu → OK → Formatiraj SD karticu → Formatiraj SD karticu → Obriši sve.Ako memorijsku karticu formatirate preko računara. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju. Pre formatiranja memorijske kartice. U pasivnom režimu rada. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika. › Formatiranje memorijske kartice Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci 1 Skinite zadnji poklopac. 3 Vratite zadnji poklopac. 2 Provucite traku za nošenje telefona u ruci kroz prorez i zakačite je za malo ispupčenje.

Prvi koraci 18 . kao što su avioni i bolnice. 1 2 Pritisnite i držite taster za uključivanje/zaključavanje. ● Da biste na uređaju koristili samo usluge van mreže. pritisnite i držite taster za uključivanje/ zaključavanje i izaberite Isključivanje → OK. konfigurišite ga prema uputstvima datim na ekranu. Pritisnite i držite taster za uključivanje/zaključavanje i izaberite Profil letenja. Ako uređaj uključujete po prvi put. ● Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja. Da isključite uređaj. pređite na režim letenja.Prvi koraci Uključivanje i isključivanje uređaja Da biste uključili uređaj.

Aktivno samo kada koristite funkciju zvučnika ili snimate video.Upoznavanje sa uređajem › Raspored uređaja Svetlosni senzor Senzor za udaljenost Objektiv kamere sa prednje strane Taster za jačinu zvuka Ekran osetljiv na dodir Mikrofon1 Slušalica Taster Početak Taster Meni Taster Nazad Mikrofon Višefunkcionalna utičnica 1. Prvi koraci 19 .

otvaranje liste nedavnih aplikacija (pritisnite i držite).Utičnica za slušalice Objektiv kamere sa zadnje strane Taster za uključivanje/ zaključavanje Blic Zadnji poklopac Unutrašnja antena Zvučnik › Tasteri Taster Funkcija Uključivanje uređaja (pritisnite i Uključivanje/ držite). Vraćanje na prethodni ekran. pristup brzim menijima Zaključavanje (pritisnite i držite). Vraćanje na ekran u pasivnom režimu rada. Otvaranje trake za brzu pretragu (pritisnite i držite). Meni Otvaranje liste opcija dostupnih na trenutnom ekranu. zaključavanje ekrana osetljivog na dodir. Početak Nazad Jačina zvuka Prvi koraci 20 . Podešavanje jačine zvuka uređaja.

› Indikator ikona Ikona Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera. Definicija Nema signala Jačina signala GPRS mreža je povezana EDGE mreža je povezana UMTS mreža je povezana Dostupne su otvorene WLAN mreže WLAN mreža je povezana WLAN Direct priključen Bluetooth je aktiviran Bluetooth slušalice su povezane GPS je aktiviran Poziv je u toku Poziv na čekanju Interfon je aktiviran Propušten poziv Sinhronizovano sa Webom Slanje podataka Preuzimanje podataka Prvi koraci 21 .

Ikona Definicija Preusmeravanje poziva je aktivirano Povezivanje sa PC računarom USB vezivanje je aktivirano WLAN aktivna tačka je aktivirana Nema SIM ili USIM kartice Nova tekstualna ili multimedijalna poruka Nova e-poruka Nova govorna poruka Alarm je aktiviran Notifikacija događaja Roming (izvan uobičajenog dometa mreže) Nečujni režim je aktiviran Aktiviran mod vibracije Režim letenja je aktiviran Reprodukcija muzike je u toku Reprodukcija muzike je pauzirana FM radio je uključen u pozadini Pojavila se greška ili se zahteva oprez Nivo napunjenosti baterije 10:00 Trenutno vreme Prvi koraci 22 .

Ekran osetljiv nadodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. pre nego što počnete da koristite telefon. ● Nemojte da koristite oštre predmete da ne biste izgrebali ekran osetljiv na dodir. opciju ili aplikaciju. ● Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. nalevo ili nadesno da biste došli do stavki sa listi. Ekran na dodir neće reagovati na dodire oštrih alatki. Za najbolje performanse. nadole. ● ● Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir.Korišćenje ekrana osetljivog na dodir Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. ● Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. ● Prevlačenje: Kucnite i povucite prst nagore. Prvi koraci 23 . uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana. a zatim prevucite prstom da biste je pomerili. ● Dvostruko kuckanje: Kucnite dvaput brzo prstom da biste uvećali ili umanjili prikaz dok gledate fotografije ili web sajtove. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom. ● Prevlačenje i puštanje: Kucnite i držite prstom stavku. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir. Upravljajte ekranom na dodir sledećim postupcima: ● Kuckanje: Jednom dodirnite prostom da biste izabrali ili pokrenuli meni. dodirujte ekran vrhovima prstiju. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir. kao što su optičke olovke ili olovke. ● Kuckanje i držanje: Kucnite stavku i zadržite je više od 2 sekunde da biste otvorili listu iskačućih opcija.

widget-e ili foldere u aplikacijama. uključite ekran tako što ćete pritisnuti taster za uključivanje/ zaključavanje ili taster Početak. › Dodavanje stavki na ekranu u pasivnom režimu Možete da prilagodite ekran u pasivnom režimu rada tako što ćete dodati prečice za aplikacije ili za stavke. možete da podesite vreme pozadinskog svetla. možete da vidite ekran u pasivnom režimu rada. Takođe. Takođe.● ● Uređaj će isključiti ekran na dodir ukoliko ne koristite uređaj određeni vremenski period. Iz ekrana u pasivnom režimu rada možete da vidite status uređaja i da pristupite aplikacijama. Da biste uključili ekran. Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad uređaja. a zatim brzo prevucite prstom preko prozora. možete da izaberete tačku na dnu ekrana da biste došli do odgovarajućeg panela ekrana u pasivnom režimu rada. ekrana. pritisnite taster za uključivanje/zaključavanje ili taster Home. Idite levo ili desno do panela ekrana u pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Ekran → Vreme do isklj. U pasivnom režimu rada. Da biste otključali. Pritisnite taster za uključivanje/zaključavanje. Ekran u pasivnom režimu rada ima višestruke panele. Upoznavanje ekrana u pasivnom režimu rada Kada je uređaj u pasivnom režimu rada. Da biste dodali stavku ekranu u pasivnom režimu rada. Prvi koraci rada 24 .

Da biste sakrili listu. otpustite je. Prevucite stavku do do željenog mesta. dodirnite površinu indikatora ikona i prevucite prstom nadole da biste to otvorili panel za prečice. ● Folderi: Kreirajte novi folder ili dodajte foldere za vaše kontakte. Prvi koraci 25 . Izaberite kategoriju stavke → stavka: ● Widget-i: Dodajte widget-e na ekran u pasivnom režimu rada. › Uklanjanje stavki sa ekrana u pasivnom režimu rada Kucnite i držite stavku da biste je uklonili. događaja ili statusa procesa. Prevucite stavku do kante.1 2 Pritisnite [ ] → Dodaj ili kucnite i držite praznu površinu na ekranu u pasivnom režimu rada. markeri i kontakti. Kanta za otpatke se pojavljuje u dnu ekrana u pasivnom režimu rada. ● Tapeti: Postavite sliku za pozadinu. poput poruka. poziva. ● Prečice: Dodajte prečice za stavke. Kada stavka postane crvena. prevucite dno liste nagore. › Pomeranje stavki na ekranu u pasivnom režimu 1 2 1 2 3 rada Kucnite i držite stavku da biste je pomerili. › Korišćenje panela za prečice U pasivnom režimu rada ili tokom koišćenja aplikacije. Možete aktivirati ili deaktivirati funkcije bežične mreže i pristupiti listi obaveštenja. kao što su aplikacije.

pritisnite [ ]. pasivnom režimu rada 1 2 U pasivnom režimu rada. pritisnite [ ] → Izmeni. rotacija: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske rotacije. ● Zvuk/Vibracija: Aktivira ili deaktivira režim vibracije.U panelu za prečice. › Dodavanje ili uklanjanje panela na ekranu u Možete da dodate ili uklonite panele na ekranu u pasivnom režimu rada da biste organizovali widget-e prema prioritetu i potrebama. kucnite i zadržite indeksnu sličicu panela i prevucite je do željene lokacije. 104 ● Bluetooth: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Bluetooth bežične mreže. ● Autom. ● Da biste promenili redosled panela. ► str. možete da koristite sledeće opcije: ● WiFi: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju WLAN mreže. Možete da stavite dva prsta na ekran i privučete ih da biste prešli u režim izmena. Dodajte ili uklonite panele pomoću sledećih funkcija: ● Da biste uklonili panel. 101 ● GPS: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije. 3 Prvi koraci 26 . Kada završite. Dostupne opcije mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga. ● Da biste dodali novi panel izaberite . ► str. kucnite i zadržite indeksnu sličicu panela i prevucite je do kante u dnu ekrana.

možete izabrati tačku na dnu ekrana da se prebacite na ekran odgovarajućeg glavnog menija direktno. Ukoliko nemate Google nalog. ● Dok koristite uređaj.Pristupanje aplikacijama Da biste pristupili aplikacijama na uređaju. prijavite se da ga dobijete. pritisnite taster Home da biste se vratili na ekran u pasivnom režimu rada. morate da imate Google nalog. možete da snimate slike ekrana ako istovremeno pritisnete i zadržite taster Home i taster za Uključivanje/Zaključavanje. ● Kada koristite aplikaciju koju vam obezbeđuje kompanija Google. otvorite panel sa prečicama i izaberite Autom. 4 Prvi koraci 27 . Možete da pomerite ikonu na željenu lokaciju na ekranu u pasivnom režimu rada. rotacija. Dođite levo ili desno do ekrana druge aplikacije. izaberite Aplikacije da biste pristupili listi aplikacija. ● Možete da dodate prečicu za aplikaciju tako što ćete kucnuti i držati ikonu aplikacije sa liste aplikacija. Pritisnite [ ] da biste se vratili na prethodni ekran. Izaberite aplikaciju. Takođe. ● Ukoliko zarotirate uređaj tokom korišćenja neke funkcije. interfejs će se automatski rotirati. Slika će biti snimljena u opciji Moji fajlovi → ScreenCapture. Da biste sprečili rotiranje interfejsa. 1 2 3 U pasivnom režimu rada.

Pritisnite [ ] → Sačuvaj. Prevucite ikonu aplikacije do Dodaj folder ili Dodaj stranu u donjem delu ekrana. Ako ste dodali folder. ] → Izmeni. stavite dva prsta na ekran i privucite ih. Prevucite ikonu aplikacije do željenog mesta. a zatim je prevucite do željene lokacije. Prvi koraci 28 . Ponovite korake 2-3 da biste dodali još aplikacija. unesite ime i izaberite OK. Možete da pomerite ikonu aplikacije na drugi glavni meni ekrana. pritisnite [ Kucnite i držite aplikaciju. pritisnite [ Kucnite i držite aplikaciju. U listi aplikacija. ] → Izmeni → OK.› Organizacija aplikacija 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 U listi aplikacija. Da biste promenili redosled ekrana glavnog menija. Pritisnite [ ] → Sačuvaj. Kucnite i zadržite indeksnu sličicu ekrana. Takođe. Da biste dodali folder ili panel na ekran menija. Možete da reorganizujete aplikacije koje se nalaze u listi aplikacija tako što ćete izmeniti njihov redosled ili ih grupisati u kategorije u skladu sa privilegijama i vašim potrebama. možete da pomerite one aplikacije koje najčešće koristite do aplikacije Početak. Na listi aplikacija. Prevucite Dodaj folder ili Dodaj stranu na ekran menija. Novi folder ili panel koji sadrži aplikacije dodat je na ekran menija.

zamrzavanje. multitasking može uzrokovati prekid veze. 1 2 U pasivnom režimu rada. Ipak. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije. Pojavljuje se lista svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju. Da biste zatvorili aplikaciju. Može istovremeno izvršavati više od jedne aplikacije. Prvi koraci 29 . izaberite Isključi sve. › Podešavanje trenutnog vremena i datuma 1 2 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Menadžer zadataka → Aktivne aplikacije. › Upotreba menadžera zadataka Vaš uređaj je višefunkcionalan. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Vreme i datum. Da biste izbegli ove probleme zatvorite nepotrebne programe pomoću menadžera zadataka. Podesite vreme i datum i izmenite ostale opcije. Prilagođavanje uređaja Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama. izaberite Izađi. probleme sa memorijom ili dodatnu potrošnju energije. Izaberite aplikaciju da biste joj pristupili.› Pristupanje nedavnim aplikacijama 1 2 Pritisnite i držite taster Početak i otvorite listu aplikacija kojima ste nedavno pristupali.

otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Zvuk → Zvučno biranje. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Zvuk → Vibracija → Uvek ili Samo u nečujnom režimu. a zatim izaberite OK. › Aktivacija animacije za zamenu prozora U pasivnom režimu rada. Izaberite ton zvona sa liste. Prvi koraci 30 . › Podešavanje jačine tonova zvona › Prelaženje na nečujni režim Pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste podesili jačinu tona zvona. promenite u režim Nečujno. otvorite listu aplikacija i izaberite Telefon → Tastatura. ● Pritisnite i držite taster za uključivanje/zaključavanje i izaberite Nečujni režim. pojaviće se › Promena tona zvona 1 2 U pasivnom režimu rada. Da biste isključili ili uključili zvuk uređaja. U pasivnom režimu rada. učinite nešto od sledećeg: ● U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Ekran → Animacija → Neke animacije ili Sve animacije. a zatim kucnite i zadržite #. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Zvuk → Ton zvona telefona.› Uključivanje ili isključivanje zvučne tastature U pasivnom režimu rada. Kada umesto . Možete da postavite uređaj da vas upozori na različite događaje u režimu Nečujno.

otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Ekran → Osvetljenje.› Biranje tapeta za ekran u pasivnom režimu rada 1 2 3 U pasivnom režimu rada. ● Ukoliko zaboravite kod za otključavanje. ● Samsung ne snosi odgovornost za gubitak bezbednosnih kodova ili ličnih podataka. Prvi koraci 31 . › Podešavanje zaključavanja ekrana Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir aktivacijom funkcije zaključavanja ekrana. ] → Tapet → opcija. Izaberite OK. Vaš uređaj će tražiti kod za otključavanje svaki put kada uključite uređaj ili otključate dodirni ekran. › Prilagođavanje osvetljenja na ekranu 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Izaberite Sačuvaj ili Postavi tapet. pritisnite [ Izaberite sliku. Poništite izbor u polju pored opcije Automatsko osvetljenje. odnesite uređaj u Samsungov servisni centar da ga otključaju. Prevucite klizač da biste prilagodili nivo osvetljenosti. Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih slika ili tapeta koji se nalaze na uređaju. niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera. Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost → Postavi zaključav. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost → Postavi zaključav. ekrana → Oblik.Podešavanje šeme otključavanja 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Ponovo unesite PIN i izaberite OK. Pogledajte uputstva na ekranu i primer šema i izaberite Naredna. Izaberite Nastavi. Unesite novi PIN kod (brojčani) i izaberite Nastavi. Ponovo unesite PIN i izaberite OK. U pasivnom režimu rada. Iscrtajte šemu tako što ćete prevlačiti prstom da biste povezali namanje 4 tačke. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost → Postavi zaključav. ekrana → Šifra. Unesite novu šifru (slovna i brojčana) i izaberite Nastavi. ekrana → PIN kod. Ponovo iscrtajte šemu da biste potvrdili. Izaberite Potvrdi. Podešavanje PIN koda za otključavanje Podešavanje lozinke za otključavanje Prvi koraci 32 . U pasivnom režimu rada.

funkcija mobilnog tražioca će automatski poslati broj kontakta naznačenim primaocima kako bi vam pomogao da pronađete i vratite svoj uređaj. izaberite Registruj se. morate da unesete PIN svaki put kada uključite uređaj. Unesite PIN i izaberite OK. Da biste koristili ovu funkciu. Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku za svoj Samsung nalog. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost → Podesi zaključavanje SIM kartice → Zaključaj SIM karticu. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu. Prvi koraci 33 . potrebno je da imate Samsung nalog za daljinsku kontrolu uređaja sa Interneta. a zatim izaberite Prijavi se. ● Ako previše puta unesete pogrešan PIN. 1 2 U pasivnom režimu rada. SIM ili USIM kartica će se blokirati.› Zaključavanje SIM ili USIM kartice 1 2 Uređaj možete da zaključate tako što ćete aktivirati PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost → Upozorenje o SIM promeni. U pasivnom režimu rada. Kada je omogućen PIN kod. Da biste kreirali Samsung nalog. ● Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda. › Aktiviranje mobilnog tražioca Kada neko unese novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj.

Unesite tekstualnu poruku koja će biti poslata primaocima. Prvi koraci 34 . ► str. 136 › Promena tipa tastature Možete da promenite tip tastature. Unos teksta Možete da unesete tekst odabirom slova na virtuelnoj tastaturi ili unošenjem rukopisa na ekranu. Izaberite Gotovo. Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima.3 4 5 6 7 8 Pročitajte uslove korišćenja i izaberite Prihvati. Ponovo unesite šifru za vaš Samsung nalog i izaberite OK. trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika. Kucnite i držite polje za unos teksta i izaberite Način unošenja teksta → tip tastature (Swype ili Samsung). Izaberite Primaoci poruke upoz. Unesite broj telefona uključujući i pozivni broj za zemlju (sa znakom +). Da biste unosili tekst.

● Možete kucnuti i zadržati taster da biste uneli karaktere na gornjoj polovini tastera. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč.› Unošenje teksta korišćenjem Swype tastature 1 2 Izaberite prvo slovo reči i prevucite prst do drugog slova bez odvajanja prsta sa ekrana. ● Za unos teksta možete i kucnuti na tastere. Kada kucnete i zadržite taster dok se ne pojavi lista karaktera. izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti. Prvi koraci 35 . Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč. možete uneti specijalne znake i simbole. izaberite da biste ubacili razmak. Ponovite korake 1-4 da biste dovršili tekst. Nastavite sve dok ne završite reč. 3 4 5 Odvojite prst na poslednjem slovu.

Prebacivanje između režima „Simbol/broj“ i „ABC “ režima. Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od izabranog jezika unosa. Izbrišite unos. Promena jezika unosa. Započnite novi red. Prvi koraci 36 .Takođe. Unos teksta glasom. Pristup Swype ekranu. možete da koristite i sledeće tastere: 1 2 3 4 5 6 7 8 Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 Funkcija Izmena veličine slova. promena metoda unosa teksta (kucnite i držite). pokažite listu alternativnih reči za izabrane znakove. Unesite razmak.

› Unošenje teksta korišćenjem Samsungove 1 tastature Izaberite → Tipovi tastature u uspravnom položaju i izaberite metod unošenja teksta. Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od izabranog jezika unosa. Izbrišite unos. Započnite novi red. Ova ikona je dostupna samo kada aktivirate funkciju unosa glasom za Samsung tastaturu. Prebacivanje između režima „Simbol/broj“ i „ABC “ režima. 3 4 5 Prvi koraci 37 . Možete da izaberete jedan od ključnih metoda unosa (QWERTY ili tradicionalna tastatura) ili metode unošenja teksta rukopisom. 2 Takođe. možete da koristite i sledeće tastere: 1 2 3 4 5 6 7 Broj 1 2 Funkcija Izmena veličine slova. Unos teksta glasom. Unesite tekst odabirom alfanumeričkih tastera ili pisanjem po ekranu.

Promena jezika unosa (kucnite i zadrćite. U drugoj aplikaciji postavite kursor tamo gde želite da nalepite tekst. Prvi koraci 38 . možete da koristite funkciju kopiranja i lepljenja da biste tekst upotrebili u drugim aplikacijama. Unos tačke (dvaput kucnite). Izaberite → Zalepi da biste uneli tekst iz privremene memorije u polje za unos teksta. 7 › Kopiranje i lepljenje teksta 1 2 3 4 5 6 7 Izaberite . a zatim listajte nalevo ili nadesno). promena metoda unosa teksta (kucnite i držite). Prevucite ili da biste izabrali tekst koji želite.Broj 6 Funkcija Pristup podešavanjima za tastaturu. Izaberite Izaberi reč ili Izaberi sve da biste izabrali tekst koji želite. Izaberite Kopiraj da biste ga kopirali ili Iseci da biste isekli tekst i postavili ga u privremenu memoriju. Dok unosite tekst. Unos razmaka. Funkcije ovog tastera mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera. Postavite kursor na test koji želite da kopirate.

Izaberite Accept kada se pojave pravila i uslovi. Izaberite Uninstall → OK. ● Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Android prodavnica vam pruža jednostavni i brz način kupovine igara i mobilnih aplikacija. ● Uređaj će korisničke fajlove sa preuzetih aplikacija sačuvati u internoj moviNAND™ memoriji. izaberite My apps. otvorite listu aplikacija i izaberite Market. Izaberite stavku koju želite da obrišete. povežite uređaj sa računarom i kopirajte ih sa moviNAND to memorijske kartice. funkcionalnost uređaja može da se proširi instalacijom dodatnih aplikacija. Da biste sačuvali fajlove na memorijsku karticu. Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite je. Prvi koraci 39 . › Instalacija aplikacija 1 2 3 1 2 3 U pasivnom režimu rada. › Deinstalacija aplikacije Na početnom ekranu Android Market.Preuzimanje aplikacija iz Android prodavnice Zasnovana na Android platformi.

uređaj će ostati povezan sa Internetom. 1 2 Da biste preuzeli fajlove sa Interneta.Preuzimanje fajlova sa mreže Kada preuzmete fajlove ili web aplikacije sa interneta. Da biste smanjili rizik na najmanju moguću meru. otvorite listu aplikacija i izaberite Internet. Ukoliko se na internetu unesu neke promene. ažurirane informacije će se pojaviti na uređaju. preuzimajte fajlove samo iz izvora u koje imate poverenja. Ova zaštita može da vas spreči da preuzmete. Kada se sinhronizacija završi. U neke medijske fajlove je uključeno upravljanje digitalnim pravima kako bi se zaštitila autorska prava. Prvi koraci 40 . U pasivnom režimu rada. a sinhronizacija će početi automatski. Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite je. Sinhronizovanje podataka Možete da sinhronizujete podatke sa različitim web serverima i napravite rezervne kopije ili vratite podatke. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. i obrnuto. Fajlovi koje preuzmete sa Interneta mogu da sadrže viruse koji će oštetiti vaš uređaj. morate da izaberete Podešavanja → Aplikacije → Nepoznati izvori → OK. kopirate. uređaj ih čuva na memorijskoj kartici. Da biste instalirali preuzete aplikacije sa web strana koje nisu Android prodavnica. izmenite ili prenesete neke fajlove.

unesite korisničko ime i lozinku i izaberite Prijavlj. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Nalozi i sinhronizacija. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje naloga. Izaberite Automatska sinhronizacija. Za online usluge zajednica. Izaberite nalog. Izaberite nalog. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Nalozi i sinhronizacija. Prvi koraci 41 . Izaberite Sinhronizuj sada. uklonite znak iz polja za potvrdu pored željenih aplikacija. kao što su Facebook ili MySpace. Da biste isključili aplikacije iz automatske sinhronizacije. Izaberite Dodaj nalog → tip naloga.› Konfigurisanje naloga servera 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Izaberite aplikacije koje želite da sinhronizujete. › Aktiviranje automatske sinhronizacije 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Nalozi i sinhronizacija. Uređaj će početi da sinhronizuje podatke za koje ste podesili sinhronizaciju. › Ručno sinhronizovanje podataka 1 2 3 U pasivnom režimu rada.

izaberite Telefon → Dnevnici. Izaberite Za video pozive izaberite . pomoću opcija koje su dostupne tokom poziva ili prilagođavanje i korišćenje funkcija vezanih za pozive. Pozivanje 1 2 3 U pasivnom režimu rada. kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na njih. prekidanje ili odbijanje poziva. ► str. Komunikacija 42 . vaš uređaj se automatski isključuje i zaključava dodirni ekran kako bi sprečio nenamerni unos kada držite uređaj pored lica. otvorite listu aplikacija i izaberite Telefon → Tastatura i unesite pozivni broj i broj telefona. 81 ● Da biste brzo pristupili dnevniku poziva kako biste ponovo pozvali brojeve koje ste nedavno birali. Da biste završili poziv. prihvatanje. izaberite Zavr. ● Koristite imenik za čuvanje brojeva koje često pozivate. ● Kada uključie senzor za udaljenost. › Upućivanje poziva i odgovaranje na njih Možete da koristite dugmad ili ekran osetljiv na dodir za upućivanje. ► str. da biste uputili govorni poziv. 128 ● Statički elektricitet otpušten iz vašeg tela ili odeće može ometati senzor blizine za vreme poziva.Komunikacija Pozivanje Saznajte kako da koristite funkcije pozivanja.poz.

izaberite Zavr. možete da odgovarate na pozive i da ih kontrolišete hendsfri funkcijom: ● Da biste odgovorili na poziv. pritisnite i držite dugme na slušalici. U pasivnom režimu rada. ● Da biste odbacili poziv. a zatim kucnite i zadržite 0 da biste umetnuli znak +. a zatim izaberite da biste pozvali broj. Da biste završili poziv. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Podesi poruke odbijanja. Prvo izaberite tekstualnu poruku koja će biti poslata pozivaocima.Odgovor na poziv 1 2 Kada pristigne poziv vucite na desno. pritisnite dugme na slušalici. pritisnite dugme na slušalici. pritisnite taster za jačinu zvuka da biste isključili ton zvona. ● Da biste završili razgovor. Odbijanje poziva Pozivanje međunarodnog broja 1 2 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberiteTelefon → Tastatura. Kada uređaj radi. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona). izaberite Odbaci poziv uz slanje poruke.poz. Da biste poslali poruku kada odbijate dolazne pozive. ● Da biste u toku poziva stavili poziv na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju. Kada pristigne poziv vucite na levo. Komunikacija 43 . pritisnite i držite dugme na slušalici. › Korišćenje slušalica Kada priključite slušalice na uređaj.

pritisnite tastere za jačinu zvuka nagore ili nadole. Morate da se pretplatite na uslugu poziva na čekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju. izaberite Zvučnik. izaberite Dodaj poz. Da biste otvorili imenik. izaberite Tastatura. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. ● Da biste aktivirali funkciju zvučnika. ● Da biste uputili drugi poziv. izaberite . ● ● ● ● ● ● Da biste isključili mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.ton. Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću Bluetooth slušalica. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona. Komunikacija 44 . Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi. pritisnite [ ] → Beleška.. vucite na desno kada se čuje ton poziva na čekanju. Da biste dodali belešku. ● Da biste odgovorili na drugi poziv. Da biste započeli poziv sa više učesnika (konferencijski poziv). Uređaj će vas pitati da li želite da završite prvi poziv ili da ga stavite na čekanje. Da biste preuzeli poziv na čekanju. uputite drugi poziv ili odgovorite na njega i izaberite Spoji kada se povežete sa drugom stranom. izaberite . ● Da biste otvorili ekran za biranje broja. pritisnite [ ] → Kontakti. ● Da biste stavili poziv na čekanje. Morate da se pretplatite na uslugu konferencijskog poziva da biste mogli da koristite ovu funkciju. a zatim birajte novi broj. izaberite Isklj. U bučnom okruženju možda će biti teže da čujete neke pozive kada koristite funkciju zvučnika. izaberite Slušal.› Korišćenje opcija u toku govornog poziva Kada je govorni poziv u toku možete da koristite sledeće opcije: ● Da biste podesili jačinu glasa. izaberite Zameni.

● Da biste isključili mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje. izaberite Isklj.› Korišćenje opcija u toku video poziva Kada je video poziv u toku možete da koristite sledeće opcije: ● Da biste se prebacili sa prednjeg na zadnje sočivo i obrnuto. ● Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću Bluetooth slušalica. pritisnite [ ] → Prebaci na slušalice. pritisnite [ ]→ Tastatura za biranje. ● Da biste otvorili ekran za biranje broja. Komunikacija 45 . ● Da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju zvučnika. ● Da biste sakrili svoju sliku od druge strane. kucnite i zadržite sliku druge strane. › Prikaz i pozivanje propuštenih poziva Na ekranu vašeg uređaja će biti prikazani pozivi koje ste propustili. izaberite Promeni kameru. pritisnite [ ]→ Sakrij me. Možete da snimite sliku ekrana ili da snimite video poziv. ● Da biste koristili sliku druge strane. Da biste okrenuli broj propuštenog poziva.ton. pritisnite [ ] → Odlazna slika. ● Da biste izabrali alternativnu sliku koja će biti prikazana drugoj strani. pritisnite [ ] → Zvučnik isključen ili Zvučnik uključen. otvorite panel za prečice i izaberite propušteni poziv.

Komunikacija 46 . Opcija Svi brojevi Samo crna lista Funkcija Odbaci sve pozive. ponovite korake 4-6. Da biste aktivirali automatsko odbacivanje i napravili liste za automatsko odbacivanje. Unesite broj telefona i izaberite Sačuvaj. Izaberite opciju pod Kriterijumi pretrage (ako je potrebno). 3 4 5 6 7 Izaberite Crna lista. Podešavanje automatskog odbacivanja Koristite automatsko odbacivanje da biste automatski odbijali pozive sa određenih brojeva. Izaberite Režim automatskog odbacivanja → opciju. Izaberite Dodaj. preusmeravanje poziva ili zabrana poziva. režim fiksnog biranja (FDN). kao što su automatsko odbacivanje. 1 2 U pasivnom režimu rada.› Korišćenje dodatnih funkcija Možete da koristite i razne druge funkcije vezane za pozive. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Odbijanje poziva. Odbaci pozive sa brojeva telefona na crnoj listi. Da biste dodali još brojeva.

1 U pasivnom režimu rada. Da biste aktivirali režim fiksnog biranja. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Dodatna podešavanja → Zabrana poziva → tip poziva. Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite OK. Ovu uslugu možete zasebno da podesite za više situacija kada niste u mogućnosti da odgovorite na pozive. Podešavanje zabrane poziva Zabrana poziva je mrežna funkcija koja ograničava određenu vrstu poziva ili sprečava druge da koriste vaš uređaj za pozivanje.Korišćenje režima fiksnog biranja U režimu fiksnog biranja uređaj će ograničiti pozivanje. Komunikacija 47 . Vaše podešavanje će biti poslato mreži. kada već koristite telefon ili kada nemate domet. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Dodatna podešavanja → Brojevi fiksnog biranja → Omogući režim fiksnog biranja. kao na primer. Izaberite broj na koji će biti prosleđeni pozivi i izaberite Omogući. osim za brojeve koji su sačuvani na listi brojeva za fiksno biranje. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Izaberite Lista brojeva fiksnog biranja i dodajte kontakte koje ćete koristiti u režimu fiksnog biranja. Izaberite uslov. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Prosleđivanje poziva → tip poziva. Podešavanje prosleđivanja poziva Preusmeravanje poziva je mrežna usluga koja šalje dolazne pozive na drugi broj koji vi odredite. 1 2 3 U pasivnom režimu rada.

U pasivnom režimu rada. Podešavanje poziva na čekanju Poziv na čekanju je mrežna funkcija koja vas obaveštava o dolaznom pozivu dok je vaš poziv u toku. Pritisnite [ ] → Prikaži po → opciju da biste sortirali dnevnik poziva. › Pregled dnevnika poziva 1 2 Možete da pogledate dnevnik poziva koji su filtrirani po tipu. Izaberite dnevnik da biste videli njegove detalje. 3 Komunikacija 48 . otvorite listu aplikacija i izaberite Telefon → Dnevnici. U pasivnom režimu rada. pošaljete poruku na broj ili da dodate broj u imenik ili. Vaše podešavanje će biti poslato mreži. možete da uputite poziv ili da direktno kontaktu pošaljete poruku tako što ćete tapnuti na kontakt ulevo ili udesno. Vaše podešavanje će biti poslato mreži. Unesite šifru za zabranu poziva i izaberite OK. Ova funkcija je dostupna samo za govorne pozive. da odbacite crnu listu. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Dodatna podešavanja → Poziv na čekanju.2 3 Izaberite opciju za zabranu poziva. pak. Iz dnevnika poziva. U prikazu detalja možete da birate broj.

Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže.Poruke Saznajte kako da kreirate i šaljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke. Komunikacija 49 . Dodajte primaoce poruke. › Slanje multimedijalne poruke U pasivnom režimu rada. › Slanje tekstualne poruke 1 2 3 4 5 1 2 U pasivnom režimu rada. pritisnite [ ] → Ubaci smeška. Izaberite . Izaberite Pošalji da biste poslali poruku. otvorite listu aplikacija i izaberite Poruke. Izaberite . otvorite listu aplikacija i izaberite Poruke. Da biste uneli emotikone. ● Unsite ručno brojeve telefona i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom. kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima. ● Izaberite brojeve telefona sa listi izborom . Izaberite Kucni za unos poruke i unesite tekst poruke. Za informacije se obratite svom provajderu.

Izaberite Kucni za unos poruke i unesite tekst poruke. Pritisnite[ ] → Dodaj naslov i dodajte temu poruke. Izaberite kontakt. izaberite poruku da biste videli detalje. ● Izaberite brojeve telefona ili adrese e-pošte sa listi izborom . video zapis ili zvuk. ● Unesite ručno brojeve telefona ili adrese e-pošte i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom. 4 5 6 7 1 2 3 › Pregled tekstualnih ili multimedijalnih poruka U pasivnom režimu rada. pritisnite [ ] → Ubaci smeška. Komunikacija 50 . Da biste uneli emotikone. Za multimedijalnu poruku. uređaj će pretvoriti poruku u multimedijalnu poruku. Kada unesete adresu e-pošte. Možete da izaberete fajl iz liste fajlova ili da kreirate novu fotografiju. otvorite listu aplikacija i izaberite Poruke. Izaberite i dodajte stavku.3 Dodajte primaoce poruke. Izaberite Pošalji da biste poslali poruku. Poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu. poput programa za ćaskanje.

Google Mail Možete da preuzimate nove e. Pratite uputstva sa servera govorne pošte. otvorite listu aplikacija i izaberite Google Mail. Kada pristupite ovoj aplikaciji prikazuje se prijemno sanduče. Ukupan broj nepročitanih poruka se prikazuje na naslovnoj traci.Ukoliko ste podesili da se propušteni pozivi preusmere na serer govorne pošte. › Preslušavanje poruka na govornoj pošti 1 2 U pasivnom režimu rada. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. pozivaoci mogu da ostave govornu poruku kada ne odgovorite na dolazeći poziv. njena oznaka se prikazuje u obojenom pravougaoniku na poruci. Ako ste označili poruku. izaberite OK. › Slanje e-poruke 1 2 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Telefon → Tastatura.poruke iz usluge Google Mail™ u svoje prijemno sanduče. Morate da sačuvate broj servera govorne pošte pre pristupanja serveru. a zatim kucnite i zadržite 1. Komunikacija 51 . ● Ovaj Google Mail meni može biti označen različito zavisno od vašeg provajdera. Taj broj može da vam da vaš provajder. ● Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. a nepročitane poruke su istaknute podebljanim slovima. Da biste pristupili sandučetu govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte.

izaberite → Проследи. ● Da biste prosledili poruku drugim osobama. otvorite listu aplikacija i izaberite Google Mail. Da biste ga sačuvali na uređaju. ● Da biste odgovorili na poruku i uključili sve primaoce. izaberite Избриши. ● Da biste arhivirali poruku. ● Da biste prikazali prilog. Unesite naslov i poruku. Možete da sortirate poruke pomoću filtera oznaka. Da biste priložili sliku. ● Da biste se pomerili na prethodnu ili sledeću poruku. izaberite ili . da biste poslali poruku. izaberite → Одговори свима.3 4 5 6 7 1 2 Pritisnite [ ] → Нова порука. › Pregledanje e-poruka U pasivnom režimu rada. U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije: ● Da biste odgovorili na poruku. Izaberite e-poruku. pritisnite [ Izaberite ] → Приложи → fajl. ● Da biste obrisali poruku. Unesite ime ili adresu u polje za primaoca. izaberite Прикажи. izaberite Преузми. izaberite Архивираj. Komunikacija 52 . › Organizovanje e-poruka po oznakama Možete da organizujete svoju e-poštu tako što ćete označiti e-poruke ili dodati zvezde da biste istakli važne poruke. izaberite .

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Na ekranu prijemnog sandučeta pritisnite [ ознаке. Na ekranu prijemnog sandučeta kucnite i zadržite poruku. Izaberite Naredna (za opšte naloge e-pošte. Aktiviraće se ikona zvezde pored poruke. › Konfigurisanje naloga e-pošte 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Komunikacija 53 . Izaberite Промени ознаке. Izaberite oznaku koju ćete dodati. kao što su Google Mail i Yahoo) ili Ručno konfigur. ] → Иди на Dodavanje zvezde poruci Filtriranje poruka Izaberite oznaku poruka koje želite da prikažete.Dodavanje oznake poruci 1 2 3 1 2 1 2 Na ekranu prijemnog sandučeta kucnite i zadržite poruku. a zatim izaberite OK. E-pošta Saznajte kako da šaljete ili pregledate e-poruke pomoću ličnog ili poslovnog naloga e-pošte. (za ostale poslovne naloge e-pošte). otvorite listu aplikacija i izaberite E-pošta. Pratite uputstva na ekranu. Izaberite Додаj звездицу.

izaberite ime naloga u gornjem levom uglu ekrana i izaberite nalog sa kog želite da preuzmete poruke. Unsite ručno adrese e-pošte i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom. Izaberite Pošalji da biste poslali poruku. › Slanje e-poruke 1 2 3 U pasivnom režimu rada. možete da prelazite sa jednog naloga na drugi. ● Pritisnite [ → Dodaj Cc/Bcc da biste dodali još ] primaoca. Izaberite polje za temu da biste uneli temu. Izaberite polje za unos teksta da biste uneli tekst e-poruke. 4 5 6 7 Dodajte primaoce poruke. Izaberite Priloži i priložite fajl. Izaberite ● . ● Izaberite adrese e-pošte sa listi izborom . e-poruke će biti preuzete na vaš uređaj. Komunikacija 54 . otvorite listu aplikacija i izaberite E-pošta. Ako niste na mreži ili izvan oblasti servisa. poruka će se nalaziti listi nizova poruka dok ne budete na mreži i u oblasti servisa.Kada završite sa konfigurisanjem naloga e-pošte. Ako ste kreirali više od dva naloga. Ne možete da priložite fajlove zaštićene sistemom za upravljanje digitalnim pravima (DRM).

izaberite . možete da prikažete prethodno preizetu e-poštu van mreže ili da se povežete sa serverom za e-poštu i pogledate nove poruke. ● Da biste premestili poruku u drugi folder.› Pregledanje e-poruke 1 2 3 Kada otvorite nalog za e-poštu. Pritisnite [ ] → Osveži da biste ažurirali listu sa porukama. izaberite ili . Komunikacija 55 . U pasivnom režimu rada. možete da ih vidite van mreže. U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije: ● Da biste se pomerili na prethodnu ili sledeću poruku. otvorite listu aplikacija i izaberite E-pošta → nalog za e-poštu. izaberite . izaberite → Odgovori. Nakon preuzimanja e-poruka. Da biste ga sačuvali na uređaju. izaberite . izaberite → Prosledi. Izaberite e-poruku. izaberite → prilog. ● Da biste obrisali poruku. ● Da biste pogledali prilog. ● Da biste prosledili poruku drugim osobama. ● Da biste odgovorili na poruku.

] → Još → Уметни Za prebacivanje između aktivnih ćaskanja. Na listi prijatelja će biti prikazani svi vaši Google Talk kontakti na dohvat ruke. Unesite adresu e-pošte prijatelja i izaberite Пашаљи позивницу. Komunikacija 56 . Da biste prekinuli ćaskanje. Pritisnite [ ] → Додаj приjатеља. Unesite poruku i izaberite Пашаљи. otvorite listu aplikacija i izaberite Talk. Da biste ubacili emotikone. pritisnite [ смаjли. pritisnite [ ] → Заврши ћаскање. Izaberite prijatelja iz liste prijatelja. biće dodat na vašu listu prijatelja. › Dodavanje prijatelja na listu prijatelja 1 2 3 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Talk. › Pokretanje ćaskanja 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada. Otvara se ekran za ćaskanje.Talk Saznajte kako da ćaskate sa prijateljima i porodicom koristeći Google Talk™. Kada vaš prijatelj prihvati poziv. pritisnite [ ] → Пребаци ћаскања. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

e-pošti. 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada. IM Saznajte kako da ćaskate sa prijateljima i porodicom pomoću univerzalnog programa za razmenu poruka. Unesite svoje korisničko ime i lozinku za prijavljivanje. instant porukama. Izaberite Dodaj nalog → programu za ćaskanje. Za dodatne informacije posetite socialhub. otvorite listu aplikacija i izaberite Social Hub. Pogledajte i koristite sadržaj koji obezbeđuje Social Hub. integrisanoj aplikaciji za komunikacije za informacije o društvenim mrežama (SNS). kontaktima ili kalendaru.com. 1 2 U pasivnom režimu rada.Društvena centrala Naučite da pristupite aplikaciji Social Hub™. izaberite polje za potvrdu pored Prihvatam sve gorenavedene uslove i izaberite Slažem se.samsungmobile. otvorite listu aplikacija i izaberite IM. Komunikacija 57 . porukama. Ćaskajte sa prijateljima i porodicom odmah. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put.

Zabava Kamera Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise. Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja. 1 3 4 2 5 6 Zabava 58 . otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. ● Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja. Možete da snimate fotografije rezolucije do 3264 x 2448 piksela (8 megapiksela) i video zapise rezolucije do 1920 x 1080 piksela. › Snimanje fotografije 1 2 U pasivnom režimu rada. ● Kamera se automatski isključuje kada ne koristite uređaj određeni vremenski period.

● : Prebacivanje između objektiva prednje i zadnje kamere. 3 4 5 6 3 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili. Kucnite tamo gde želite da usmerite fokus na ekranu za pregled. ► str. ● : Broj fotografija koje možete da snimite (u skladu sa dostupnom memorijom) ● : Podrazumevana lokacija skladištenja Prebacivanje na kamkorder. Otvaranje prikazivača slika za prikaz snimljenih fotografija. Okvir fokusa se pomera do mesta na koje ste kucnuli i postaje zelen kada je predmet u fokusu. 4 Zabava 59 .Broj 1 2 Funkcija Promena podešavanja za kameru. 68 Provera statusa kamere. Korišćenje prečica za kameru. Takođe možete da dodirnete ekran sa dva prsta i razmaknete ih (približite ih da biste umanjili prikaz). Snimite fotografiju. Funkcija zumiranja će možda biti nedpstupna kada snimate u najvećoj rezoluciji. ● : Promena podešavanja blica. Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije.

podešenih opcija za razne scene 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. › Snimanje fotografije pomoću prethodno Kamera nudi unapred definisana podešavanja za različite scene. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. listajte nalevo ili nadesno. Izaberite → Režim Scena → scenu. ● Da biste obrisali fotografiju. izaberite ikonu prikazivača slika da biste pregledali snimljene fotografije. dodirnite ekran sa dva prsta i razmaknite ih (približite ih da biste umanjili prikaz) ili dvaput kucnite na ekranu. ● Da biste poslali fotografiju drugima izaberite Podeli.5 Izaberite da biste snimili fotografiju. autoportreta Zabava 60 . ukoliko snimate noću. Izvršite sva neophodna podešavanja. izaberite Obriši. ● Da biste fotografiju postavili kao tapet ili sliku pozivaoca za kontakt. Izaberite da biste snimili fotografiju. Na primer. Možete jednostavno izabrati odgovarajući režim za vaše uslove snimanja i objekte. Nakon snimanja fotografija. ● Da biste uvećali ili umanjili prikaz. ● Da biste pregledali još fotografija. izaberite Postavi kao. izaberite noćni režim koji koristi proširenu ekspoziciju. Fotografija se automatski čuva. › Snimanje fotografije u režimu snimanja Možete da snimite sebe bez poteškoća koristeći objektiv prednje kamere.

› Snimanje fotografije u režimu „Snimanje Vaša kamera može prepoznati lica osoba i pomoći vam da ih snimite nasmejana. Izaberite da biste snimili fotografiju. Izaberite da biste snimili fotografiju. Izvršite sva neophodna podešavanja. Izaberite → Autoportret. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru.1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Izvršite sva neophodna podešavanja. Uređaj prepoznaje kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. Kada se osoba osmehne. U pasivnom režimu rada. Izaberite → Način snimanja → Snim. Zabava 61 . uređaj automatski snima fotografiju. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. Usmerite objektiv kamere prema objektu. osmeha. Izvršite sva neophodna podešavanja. › Snimanje lepih fotografija 1 2 3 4 Možete da sakrijete nesavršenosti na licu koristeći režim „Lepota“. osmeha“ 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. Izaberite . Izaberite → Način snimanja → Lepota.

Izaberite → Način snimanja → Akcioni snimak. Polako pomerajte uređaj u bilo kom smeru i poravnajte zeleni okvir sa tražilom. Ponovite korak 5 da biste dovršili panoramsku fotografiju. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. Izaberite da biste snimili prvu fotografiju. › Snimanje akcije 1 2 3 4 5 6 Možete da snimite fotografije objekata u pokretu. Uređaj automatski snima sledeće fotografije. Izvršite sva neophodna podešavanja. Izaberite → Način snimanja → Panorama. Izvršite sva neophodna podešavanja. Ovaj režim je pogodan za snimanje pejzaža. U pasivnom režimu rada. Pomerajte uređaj u pravcu kretanja objekta. Nakon što poravnate zeleni okvir sa tražilom. U pasivnom režimu rada. Zabava 62 . otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. Nastavite da pratite objekat sve dok uređaj ne snimi sve snimke neophodne za akcioni snimak. kamera će automatski snimiti sledeću fotografiju. Izaberite da biste snimili prvu fotografiju. a zatim da ih kombinujete u jednu fotografiju gde će biti prikazana akcija.› Snimanje panoramske fotografije 1 2 3 4 5 6 Možete da snimate širokougaone panoramske fotografije pomoću režima snimanja „Panorama“.

Možete ručno da uključite ili isključite blic ili da podesite kameru tako da automatski koristi blic kada je potrebno. 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Izbor dužine vremena čekanja pre nego što kamera snimi fotografiju. Izaberite → Način snimanja → Crtani film. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. da biste pristupili sledećim › Prilagođavanje podešavanja kamere Pre snimanja fotografije.› Snimanje fotografija u režimu „Crtani film“ Možete da snimate fotografije sa efektima crtanog filma. Podešavanje vrednosti ekspozicije. Promena režima scene. Izvršite sva neophodna podešavanja. Primena specijalnog efekta. izaberite opcijama: Opcija Autoportret Blic Način snimanja Režim Scena Nivo ekspozicije Režim fokusa Tajmer Efekti Funkcija Prebacivanje između objektiva prednje i zadnje kamere. kao što je sepia ili crno-beli tonovi. Promena podešavanja blica. Snimite krupni kadar ili podesite kameru da automatski fokusira objekat ili ljudsko lice. Izaberite da biste snimili fotografiju. Promena režima snimanja. Zabava 63 .

Podešavanje kamere tako da prikaže snimljenu sliku. Podešavanje kamere tako da upozorava kada osobe zatvore oči. Podešavanje nivoa kvaliteta fotografija. drmanja Automatski kontrast Detekcija treptanja Smernice Pregled Kvalitet snimka GPS oznaka Funkcija Promena opcije rezolucije. 111 Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih fotografija. Aktivirajte vidljivost napolju da biste izabrali odgovarajuće uslove osvetljenja. Automatsko podešavanje kontrasta između objekta i pozadine. Podešavanje osetljivosti senzora slike u kameri. Izbor načina za određivanje dužine ekspozicije. Čuvanje Resetuj Zabava 64 .Opcija Rezolucija Balans bele boje ISO Merenje Vidljivost napolju Komp. Da biste mogli da koristite ovu funkciju. Resetovanje menija i opcija snimanja. Podešavanje kamere tako da na fotografijama uključi informacije o lokaciji. morate da aktivirate usluge lokacije. Prikaz vođica na ekranu za pregled. Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja. ► str. Smanjenje zamućenosti nastale zbog vibracije ili pomeranja.

68 3 Zabava 65 . Korišćenje prečica za kamkorder. ● : Promenite način snimanja ili prebacite sa prednjeg na zadnje sočivo i obrnuto.› Snimanje video zapisa 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. Otvaranje prikazivača slika za prikaz snimljenih video zapisa. Vucite klizač do videokamere da biste prebacili na videokameru. 3 1 4 2 5 6 Broj 1 2 Funkcija Promena podešavanja kamkordera. ● : Promena podešavanja blica. ► str. Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.

Kamkorder možda neće moći da snimi video kako bi trebalo. da biste zaustavili snimanje. Zabava 66 .Broj Funkcija Provera statusa kamkordera. ● Da biste obrisali video. Izaberite Video zapis se automatski čuva. listajte nalevo ili nadesno. izaberite ikonu prikazivača slika da biste pregledali snimljene video zapise. izaberite Obriši. ● Da biste poslali video drugima izaberite Podeli. Snimanje video zapisa. ako je mala brzina prenosa memorijske kartice. Izaberite da biste počeli sa snimanjem. ● : Dužina video zapisa koja može da se snimi (u skladu sa dostupnom memorijom) ● : Podrazumevana lokacija skladištenja Prebacivanje na kameru. ● Da biste reprodukovali video izaberite Reprod. 5 6 Nakon što snimite video zapise. Takođe možete da dodirnete ekran sa dva prsta i razmaknete ih (približite ih da biste umanjili prikaz). 4 5 6 4 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili. ● Da biste pregledali još video zapisa. Funkcija zumiranja će možda biti nedpstupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.

Podešavanje kamere tako da prikaže snimljeni video. Možete ručno da uključite ili isključite blic. Izaberite dužinu vremena čekanja pre nego što kamera započne snimanje video zapisa. Resetovanje menija i opcija snimanja.› Prilagođavanje podešavanja kamkordera Pre snimanja video zapisa. izaberite sledećim opcijama: Opcija Blic Nivo ekspozicije Tajmer Efekti Rezolucija Balans bele boje Vidljivost napolju Kvalitet video zapisa Smernice Pregled Čuvanje Resetuj Funkcija da biste pristupili Promena podešavanja blica. Zabava 67 . Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih video zapisa. Primena specijalnog efekta. Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja. Podešavanje nivoa kvaliteta video zapisa. Promena opcije rezolucije. kao što je sepia ili crno-beli tonovi. Prikaz vođica na ekranu za pregled. Aktivirajte vidljivost napolju da biste izabrali odgovarajuće uslove osvetljenja. Podešavanje vrednosti ekspozicije. Režim snimanja Promena režima snimanja.

263. avi. otvorite listu aplikacija i izaberite Video zapisi.263. Zabava 68 . H. Video zapisi Saznajte kako da koristite video plejer za reprodukciju različitih vrsta video zapisa. DivX/XviD). Sorenson H. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. ● Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja. Da biste uklonili prečice. Na ekranu za pregled pritisnite [ kucnite i zadržite oblast prečica. ] → Izmeni prečice ili Kucnite i držite ikonicu sa liste opcija i prevucite je u oblast prečica. kucnite i zadržite ikonicu i prevucite je u oblast prečica. flv. može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova. Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz. wmv. Izaberite video koji ćete reprodukovati. H. Video plejer podržava sledeće formate fajlova: 3gp.› Izmena ikonica za prečice 1 2 3 Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije. mp4.264. VC-1. ● Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju. Pritisnite [ ] da biste se vratili na ekran za pregled. mkv (Kodek: MPEG4.

mkv (Kodek: MPEG4. H. da biste Prelazak unapred. gif.264. Prelazak unazad. Zaustavite reprodukciju i vratite se na listu za reprodukciju. Podešavanje jačine zvuka. Galerija Saznajte kako da prikažete fotografije i reprodukujete video zapise sačuvane u memoriji uređaja i na memorijskoj kartici. izaberite nastavili sa reprodukcijom. Pauziranje reprodukcije. avi. png 3gp. › Podržani formati fajlova Tip Slika Video Format bmp. flv. Sorenson H.4 Reprodukcijom možete da upravljate pomoću sledećih ikona: Ikona Funkcija Menjanje razmere video ekrana.263. jpg. pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite). pomeranje unazad po fajlu (kucnite i zadržite).1 kada su priključene slušalice. mp4. VC-1.263. H. Aktiviranje ambijentalnog sistema zvuka 5. DivX/XviD) Zabava 69 . wmv.

Dok pregledate fotografiju. Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju. ● ● ● ● Da biste poslali fotografiju drugima izaberite Pošalji putem. koristite sledeće opcije: ● Da biste pregledali još fotografija. otvorite listu aplikacija i izaberite Galerija. › Pregledanje fotografija 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada.● ● ● Izbegavajte zaključavanje ekrana uređaja tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev. Zabava 70 . Da biste pokrenuli slajd-šou u izabranom folderu. ● Da biste uvećali ili umanjili prikaz. ili u gornjem Izaberite fotografiju (bez ikone) da biste je pogledali. pritisnite [ ] → Još → Slajd-šou. Da biste fotografiju postavili kao tapet ili sliku pozivaoca za kontakt. Ako ste aktivirali naginjanje. izaberite Postavi kao. Izaberite folder. listajte nalevo ili nadesno. jedan od dostupnih brojača izdavanja će se smanjiti. možete da uvećate ili umanjite prikaz tako što ćete prstima kucnuti i zadržati dve tačke a zatim naginjati uređaj napred i nazad. Svaki put kada zaključate ekran tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev. dodirnite ekran sa dva prsta i razmaknite ih (približite ih da biste umanjili prikaz). može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova. Da biste izmenili režim prikaza. pritisnite [ ] → Obriši. Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja. izaberite desnom uglu na ekranu. Kucnite na ekran da biste zaustavili slajd-šou. Da obrišete poruku.

68 Editor fotografija Fotografije možete da uređujete i primenite različite efekte. izaberite → Obratni izbor. pritisnite [ ] → Sačuvaj. otvorite listu aplikacija i izaberite Galerija. Kada završite. Zabava da 71 . Upravljajte snimkom pomoću virtuelnih tastera. ● 4 5 6 7 8 Prevlačite prst preko oblasti koji želite da izaberete. izaberite . Izaberite video zapis (sa reprodukovali. ● Da biste promenili veličinu izabranog. ikonom) da biste ga Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. ● Da biste rotirali ili okrenuli sliku. Izaberite varijaciju efekta koji želite da primenite. otvorite listu aplikacija i izaberite Editor fotografija. izaberite ili .› Reprodukovanje video zapisa 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. izaberite . Prilagodite sliku kako želite (ako je potrebno) i izaberite Gotovo. Da biste dodali ili oduzeli od granice izbora izaberite → Dodaj u izbor ili Ukloni iz izbora. izaberite . ● Da biste promenili redosled izabranog. ● Da biste opsekli sliku. Izaberite Izaberi sliku → sliku. ► str. Izaberite → Novi izbor → OK. Izaberite da biste primenili efekat boje ili izaberite biste primenili efekat filtera. ● Da poništite ili ponovite poslednju aktivnost.

ponovite korak 6.263. Uređivač video zapisa podržava sledeće video rezolucije i kodeke: Tip Rezolucije Kodeci Format 176 x 144. Izaberite temu za okvir i izaberite Primeni. › Kreiranje video zapisa 1 2 3 4 5 6 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Video studio. kucnite i zadržite ih. Izaberite Zabava 7 8 72 . Kada završite. Izaberite odgovarajuću ikonu u levom delu ekrana i dodajte medijske fajlove. H. Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz. pritisnite [ ] → Sačuvaj. kucnite i zadržite ih. ● Da biste obrisali slike ili video zapise. Kucnite i zadržite fajl.Video studio Možete da uređujete video zapise i primenite različite efekte. a zatim ga prevucite u donji deo ekrana i izaberite Gotovo.264. 1280 x 720 H. 320 x 240. ● Da biste izabrali trajanje prikaza slike. 720 x 480. MPEG4 Neke video datoteke u Galeriji se možda neće videti. prevucite sliku do crvene linije i izaberite ikonu za trajanje na ekranu za prikaz. u zavisnosti od video rezolucije i kodeka. i dodajte efekat prelaza za slike ili video zapise. ● Da biste dodali još fajlova. a zatim ih prevucite do nove lokacije. ● Da biste reorganizovali slike ili video zapise. a zatim ih prevucite u kantu za smeće. Izaberite Novo. 640 x 480.

› Primena efekta na video zapis Pokrenite uređivanje video zapisa i dodajte medija fajlove. Sačuvajte izmenjeni video zapis. Sačuvajte izmenjeni video zapis. Izaberite . Prevucite sliku ili video zapis do crvene linije. Pomerite zatvorenu zagradu do mesta gde želite da se završi fajl. Pomerite do tačke gde želite da podelite fajl na dva klipa i izaberite . › Podelite video zapis Pokrenite uređivanje video zapisa i dodajte medija fajlove.› Skratite segment video zapisa 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Pokrenite uređivanje video zapisa i dodajte medija fajlove. Pomerite otvorenu zagradu do mesta gde želite da počinje fajl. Izaberite . Izaberite opciju za efekat. Sačuvajte izmenjeni video zapis. Prevucite sliku ili video zapis do crvene linije. Izaberite . Prevucite sliku ili video zapis do crvene linije. Zabava 73 .

Reprodukcijom možete da upravljate pomoću sledećih ikona: Ikona Funkcija Podešavanje jačine zvuka. 3ga. ► str. 90 ● Preuzimanje sa računara pomoću programa Samsung Kies. ► str.1 kada su priključene slušalice. flac. wma.Muzika Saznajte kako da slušate omiljenu muziku dok ste u pokretu pomoću muzičkog plejera. 3gp. m4a. › Dodavanje muzičkih datoteka u uređaj Počnite sa prenosom fajlova na memorijsku karticu: ● Preuzimanje sa mobilnog Interneta. mp4. Izaberite muzički fajl. 112 › Reprodukovanje muzike 1 2 3 4 Izaberite muzičku kategoriju. Zabava 74 . može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova. Aktiviranje ambijentalnog sistema zvuka 5. ● Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju. oga. otvorite listu aplikacija i izaberite Muzika. 111 ● Prijem preko Bluetooth veze. U pasivnom režimu rada. ogg. Muzički plejer podržava sledeće formate fajlova: mp3. ► str. 103 ● Kopiranje na memorijsku karticu. ► str. Nakon prenosa muzičkih fajlova na uređaj ili memorijsku karticu. ● Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja. aac.

otvorite listu aplikacija i izaberite Muzika. pomeranje unazad po fajlu (kucnite i zadržite). Izaberite Dodaj muziku. možete dodati fajlove u listu za reprodukciju tako što ćete pritisnuti [ ] → Dodaj u listu za reprodukciju. Izaberite fajlove koje želite da uključite i izaberite Dodaj. Promena režima ponavljanja (isključivanje. Pritisnite [ ] → Kreir. Izaberite Liste za reprodukciju. Prelazak unazad. Zabava 75 . 1. › Kreiranje liste za reprodukciju 1 2 3 4 5 6 U pasivnom režimu rada. Pauziranje reprodukcije. izaberite nastavili sa reprodukcijom.Ikona 1 1 Funkcija Aktiviranje nasumičnog režima. ponavljanje fajla ili ponavljanje svih fajlova). Tokom reprodukcije. Unesite naslov nove liste za reprodukciju i izaberite Sačuvaj. Ove ikone su prikazane kada kucnete ekran plejera. pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite). da biste Prelazak unapred.

Izbor muzičkih kategorija za prikaz na ekranu fonoteke.Možete dodati pesme u brzu listu i sačuvati ih kao listu za reprodukciju. otvorite listu aplikacija i izaberite Muzika. Pritisnite [ ] → Podešavanja. Izbor zvučnog efekta. Da biste sačuvali brzu listu kao listu za reprodukciju. Zabava 76 . Da biste otišli na brzu listu. Prikazivanje animirane vizuelizacije tokom reprodukcije. na glavnom ekranu muzičkog plejera izaberite Liste za reprodukciju → Brza lista. Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili muzički plejer: Opcija Ekvilajzer Zvučni efekti Muzički meni Vizuelizacija Funkcija Izbor podrazumevanog tipa ekvilajzera. pritisnite[ ] → Sačuvaj kao listu za reprodukciju. › Dodavanje pesama u brzu listu › Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Tokom reprodukcije pritisnite [ ] → Dodaj u brzu listu da biste dodali trenutnu pesmu u brzu listu.

Music Hub
Možete pristupiti onlajn muzičkoj prodavnici i potražiti i kupiti svoje omiljene pesme. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 2 3

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Music Hub. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite polje za potvrdu pored Ne prikazuj 90 dana i izaberite Potvrdi. Tražite pesme i pregledajte i kupite omiljene pesme.

FM radio
Saznajte kako možete da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da povežete slušalice, koje služe kao radio antena.

› Slušanje FM radija
1 2
Priključite slušalice u uređaj. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite FM radio. FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice. Kada prvi put uključite FM radio, on će pokrenuti automatsko podešavanje stanica. Izaberite željenu radio stanicu sa liste svih stanica i pritisnite [ ] da biste se vratili na ekran FM radija.

3

Zabava

77

4

FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:
1 4

5 2 3 2

Broj
1 2 3 4 5

Funkcija Isključite ili uključite FM radio. Pretraga za dostupnom radio stanicom. Dodavanje trenutne radio stanice u omiljenu listu. Podešavanje jačine zvuka. Podesite frekvenciju.

› Automatsko čuvanje radio stanice
1 2 3 4
Priključite slušalice u uređaj. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite FM radio. Pritisnite [ ] → Skeniraj → opcija skeniranja. FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice. Izaberite željenu radio stanicu sa liste svih stanica i pritisnite [ ] da biste se vratili na ekran FM radija.

Zabava

78

› Dodavanje radio stanice na listu omiljenih
1 2 3 4 5 1 2 3
Priključite slušalice u uređaj. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite FM radio. Izaberite Izaberite da biste uključili FM radio. za dodavanje na listu omiljenih. Listajte do željene radio stanice.

› Prilagođavanje podešavanja FM radija
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite FM radio. Pritisnite [ ] → Podešavanja. Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili FM radio: Opcija REGIJA Pozadinska reprodukcija Prikaži identifikaciju stanice Alternativna frekvencija FM radio automatski isključen Funkcija Izaberite svoj region. Izaberite da li će FM radio biti pokrenut u pozadini dok koristite druge aplikacije. Ako je ova funkcija uključena, možete da kontrolišete FM radio pomoću table sa prečicama. Podesite da li ćete prikazati ID stanice na ekranu FM radija; ID stanice je dostupan samo za radio stanice koje obezbeđuju ove informacije. Izaberite da li će FM radio pokušavati ponovo da podesi radio stanicu u slučaju lošeg signala. Podesite automatsko isključivanje FM radija nakon određenog vremenskog perioda.
Zabava

79

● Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. ● Kontrole ili opcije igara mogu da se razlikuju. Pratite uputstva na ekranu. 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Izaberite i instalirajte igricu. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. otvorite listu aplikacija i izaberite Game Hub. Zabava 80 . izaberite polje za potvrdu pored Ne prikazuj 90 dana i izaberite Potvrdi.Game Hub Naučite da igrate društvene i premium igrice.

Takođe. Izaberite lokaciju memorije. izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt. Unesite informacije o kontaktu. Ako imate više od jednog naloga. možete da kreirate kontakt i sa ekrana za biranje. otvorite listu aplikacija i izaberite Telefon → Tastatura. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. Izaberite Sačuvaj da biste dodali kontakt u memoriju. Izaberite Dodaj u kontakte → Kreiraj kontakt. Izaberite . Izaberite lokaciju memorije. U pasivnom režimu rada. brojeve mobilnih telefona. Unesi broj telefona. rođendane kontakata i još mnogo toga. brojeve kućnih telefona.Lične informacije Kontakti Saznajte kako da kreirate listu vaših ličnih ili poslovnih kontakata i upravljate istom. izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt. Izaberite Sačuvaj da biste dodali kontakt u memoriju. e-adrese. › Kreiranje kontakta 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 U pasivnom režimu rada. Ako imate više od jednog naloga. Unesite informacije o kontaktu. Možete da sačuvate imena. Lične informacije 81 .

Pritisnite [ ] → Moj profil. › Podešavanje broja za brzo biranje 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. Izaberite broj telefona (ako je potrebno). Lične informacije 82 . › Kreiranje vizitkarte 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Ovaj broj možete brzo da pozovete tako što ćete na ekranu za biranje broja da dodirnete i zadržite broj lokacije. Pritisnite [ ] → Izmeni. možete da koristite sledeće opcije: ● Za pozivanje kontakta izaberite ili . Krećite se gore ili dole po listi kontakta. Izaberite broj lokacije → kontakt. ● Za slanje poruke izaberite . Kada pronađete kontakt. Pritisnite [ ] → Još → Podešavanje brzog biranja. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. Možete i da prevučete prstom preko indeksa sa desne strane da se brzo krećete po listi. Izaberite ime kontakta.› Pronalaženje kontakta 1 2 3 U pasivnom režimu rada. ● Za uređivanje informacija o kontaktu pritiskom na [ ]→ Izmeni. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti.

Možete da dodate komentare na poruke koje su postavili vaši kontakti i pregledate njihove deljene fotografije. možete da upravljate većim brojem kontakata i da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. › Preuzimanje kontakata sa naloga zajednica 1 2 3 4 Možete da pregledate listu naloga na sajtovima zajednica i da izaberete nalog da biste dodali kontakt sa tog sajta kontaktima na telefonu. U pasivnom režimu rada. › Kreiranje grupe kontakata 1 2 Kada kreirate grupe kontakata. Pritisnite [ ] → Još → Prikaz prijatelja. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. U pasivnom režimu rada. Listajte nalevo ili nadesno do opcije Grupe. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti → kontakt → Aktivnosti ili Mediji. U pasivnom režimu rada. Započnite tako što ćete da kreirate grupu. Izaberite Sačuvaj.4 5 Unesite sopstvene lične podatke. Izaberite kontakte. Izaberite nalog. a zatim izaberite Dodaj. Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze. Lične informacije 83 . otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti.

izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. Da biste kopirali kontakte sa vašeg uređaja na SIM ili USIM karticu. Unesite ime i izaberite ton zvona za grupu. U pasivnom režimu rada. izaberite kontakte koje želite da dodate grupi i izaberite Dodaj. Ako imate više od jednog naloga. › Kopiranje kontakata Da biste kopirali kontakte iz SIM ili USIM kartice na vaš uređaj. U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. Lične informacije 84 . Izaberite kontakte za kopiranje Uvezi. Izaberite Sačuvaj. Izaberite lokaciju memorije. U pasivnom režimu rada. Izaberite Dodaj člana. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. Pritisnite [ ] → Uvezi/izvezi → Izvezi na SIM karticu. Pritisnite [ ] → Uvezi/izvezi → Uvezi sa SIM kartice. › Uvoz i izvoz kontakata 1 2 Da uvezete kontakte (u vcf formatu) sa memorijske kartice u vaš uređaj. Izaberite kontakte za kopiranje i izaberite Izvezi → OK. Pritisnite [ ] → Uvezi/izvezi → Uvezi sa SD kartice.3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 Pritisnite [ ] → Kreiraj.

Izaberite opciju za uvoz pojedinačnog kontakta. Kalendar Saznajte kako da kreirate dnevne.3 4 5 1 2 3 Izaberite lokaciju memorije. Pritisnite [ ] → Uvezi/izvezi → Izvezi na SD karticu. Izaberite Sačuvaj. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. U pasivnom režimu rada. više kontakata. i izaberite OK. Izaberite OK da biste to potvrdili. Lične informacije 85 . otvorite listu aplikacija i izaberite Kalendar. Izaberite fajlove kontakata i izaberite OK. kao i kako da podesite alarme koji će vas podsećati na bitne događaje. ili svih kontakata. sedmične ili mesečne događaje i kako da upravljate njima. Izaberite Kucni za pravljenje događaja ili pritisnite [ ] → Kreiraj. izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt. Ako imate više od jednog naloga. Da biste izvezli kontakte sa vašeg uređaja na memorijsku karticu. Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim parametrima. › Kreiranje događaja 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada.

Izaberite podsetnik da biste pregledali detalje o događaju. ikona alarma za događaj će se pojaviti u navedeno vreme. pritisnite [ ] → Danas. 3 › Zaustavljanje alarma za događaj 1 2 3 Ako postavite alarm za događaj u kalendaru. Da biste odložili ili odbacili podsetnik. otvorite listu aplikacija i izaberite Kalendar. U mesečnom prikazu su datumi sa zakazanim događajima obeleženi malim kvadratom. Da biste prikazali događaje za određeni datum. Izaberite režim prikaza pri vrhu kalendara. a zatim izaberite Podesi. Lične informacije 86 . Otvorite tablu sa prečicama koja se nalazi pri vrhu ekrana. unesite datum tako što ćete izabrati + ili -. Možete da pošaljete događaj drugima tako što ćete pritisnuti [ ] → Pošalji putem → opcija.› Prikaz događaja 1 2 1 2 Da biste promenili prikaz kalendara. Izaberite datum u kalendaru. U pasivnom režimu rada. U pasivnom režimu rada. pritisnite [ ] → Idi na. Da biste se prebacili na određeni datum ručnim unošenjem datuma. izaberite Odloži sve ili Odbaci sve. Da biste podesili trenutni datum. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim. otvorite listu aplikacija i izaberite Kalendar.

otvorite listu aplikacija i izaberite Zadatak. izaberite Kreiraj belešku ili pritisnite [ ] → Kreiraj da biste kreirali belešku.Zadatak Saznajte kako da kreirate listu zadataka i podesite alarme da bi vas podsetili na bitne zadatke i kako da podesite prioritet. otvorite listu aplikacija i izaberite Zadatak. Unesite tekst beleške i izaberite Sačuvaj. otvorite listu aplikacija i izaberite Beleška. Ako postoji snimljena beleška. Izaberite Sačuvaj. Lične informacije 87 . Pritisnite [ ] → Listaj po → opciju da biste sortirali zadatke. Izaberite Kreiraj zadatak ili pritisnite [ ] → Kreiraj da biste kreirali zadatak. Unesite detalje zadatka. › Pregled zadatka U pasivnom režimu rada. › Kreiranje zadatka 1 2 3 4 1 2 3 U pasivnom režimu rada. › Kreiranje beleške 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Beleška Saznajte kako da zabeležite bitne informacije kako biste ih sačuvali i kasnije pregledali. Izaberite zadatak da biste pogledali detalje u vezi sa njim. Status dovršenih zadataka kojima je istekao rok možete da podesite na „dovršen“ označavanjem polja za izbor.

Beleška se automatski čuva. Možete da pošaljete belešku drugima tako što ćete kucnuti i zadržati belešku i izabrati Pošalji. › Snimanje govorne beleške 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada. Da biste snimili još govornih poziva ponovo izaberite Snimi.› Pregledanje beleški 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Izaberite belešku da biste pogledali detalje u vezi sa njom. Lične informacije 88 . Snimač govora Naučite da rukujete diktafonom na vašem uređaju. otvorite listu aplikacija i izaberite Beleška. Pritisnite [ ] → Počni pretragu ili pritisnite i zadržite [ ] da biste potražili belešku (ako je potrebno). Da biste uredili belešku izaberite . otvorite listu aplikacija i izaberite Snimač govora. Kada završite izaberite Stop. Govorite u mikrofon. Izaberite Snimi da biste počeli sa snimanjem.

Lične informacije 89 .› Reprodukovanje govorne beleške 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Izaberite Lista. otvorite listu aplikacija i izaberite Snimač govora. Izaberite govornu belešku za reprodukciju. Možete poslati govornu belešku drugima pritiskanjem [ ] → Podeli.

otvorite listi aplikacija i izaberite Internet da biste pokrenuli naznačenu početnu stranu. Za informacije se obratite svom provajderu. ● Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. unesite web adresu (URL) te web stranice i izaberite . › Pretraživanje web strana 1 U pasivnom režimu rada. ● Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati. Internet Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.Web Za web usluge je neophodna veza za prenos podataka. izaberite polje za unos URL adrese. Da biste pristupili određenoj web stranici. Krećite se kroz web strane pomoću sledećih tastera: 1 2 2 Web 90 . Obratite se operateru kako biste izabrali najbolji tarifni paket za prenos podataka.

dodirnite ekran sa dva prsta i razmaknite ih (približite ih da biste umanjili prikaz). ● Da biste prešli na sledeću stranicu u istoriji. pritisnite [ ] → Novi prozor. ● Da biste tražili tekst na web stranici. pritisnite [ ] → Još → O strani. pritisnite [ ] → Još → Dodaj obeleživač. Možete da otvorite više stranica i da se prebacujete sa jedne na drugu. Ako ste aktivirali naginjanje. ● Da biste pregledali detalje web stranice. ● Da biste prikazali prozor koji je trenutno aktivan. u zavisnosti od vaše oblasti. pritisnite [ ]→ Prosledi. pritisnite [ ] → Još → Nađi na strani. ● Da biste obeležili web stranicu na kojoj se trenutno nalazite.ekr. Web 91 . pritisnite [ ] → Osveži. Ova funkcija može da bude nedostupna.Ekran iznad može da se razlikuje što zavisi od regiona ili provajdera usluga. često posećenih strana i nedavne istorije interneta. ● Da biste otvorili novi prozor. koristite sledeće opcije: ● Da biste uvećali ili umanjili prikaz. ● Da biste dodali prečicu do trenutne web strane do ekrana u pasivnom režimu rada pritisnite [ ] → Još → Dodaj prečicu na poč. ● Da biste podesili osvetljenje ekrana. Otvorite listu sačuvanih bookmark-ova. Broj 1 2 Funkcija Unesite web adresu web stranice kojoj želite da pristupite. pritisnite [ ] → Prozori. pritisnite [ ]→ Osvetljenje pretraž. ● Da biste ponovo učitali web stranicu na kojoj se trenutno nalazite. Dok pregledate web stranicu. možete da uvećate ili umanjite prikaz tako što ćete prstima kucnuti i zadržati dve tačke a zatim naginjati uređaj napred i nazad.

možete ručno da dodate bookmark. Izaberite Dodaj ili pritisnite [ ] → Obeleži zadnju prikazanu stranu. pređite na korak 5. Da biste prilagodili podešavanja pretraživača. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa Samsung štampačima. › Traženje informacija koristeći govor Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. pritisnite [ ] → Još → Štampaj. Da biste obeležili web stranu koju pregledate. otvorite listu aplikacija i izaberite Internet. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Izaberite OK. Web 92 . Izaberite polje za unos URL adrese. otvorite listu aplikacija i izaberite Internet. Uređaj traži informacije i web stranice koje su vezane za tu ključnu reč. Da biste dodali obeleživač. U pasivnom režimu rada. Izaberite → Obeleživači. Unesite naslov strane i web adresu (URL). Da biste pregledali istoriju preuzimanja. pritisnite [ ] → Još → Podešavanja. › Obeležavanje omiljenih web stranica 1 2 3 4 5 Ako znate web adresu web strane.● ● ● ● Da biste drugima poslali web adresu (URL) te web stranice. Izaberite i izgovorite ključnu reč u mikrofon uređaja. pritisnite [ ] → Još → Preuzimanja. pritisnite [ ] → Još → Podeli stranu. Da biste štampali trenutnu web stranicu ili ekran preko povezanog štampača.

izaberite Izmeni obeleživač. URL veze. izaberite Postavi kao početnu stranu. ● Da biste kopirali web adresu (URL) web stranice. izaberite Kopir.ekr. ● Da biste web stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača. Možete da dodate web stranu na listu obeleživača izborom . ● Da biste otvorili web stranicu u novom prozoru.Na listi obeleživača kucnite i zadržite obeleživač i koristite sledeće opcije: ● Da biste otvorili web stranu u trenutnom prozoru izaberite Otvori. Izaberite → Najposećeniji ili Istorija. ● Da biste izmenili detalje obeleživača. Web 93 . gradova ili zemalja na online mapama i dobijanje uputstava. ● Da biste drugima poslali web adresu (URL) web stranice. izaberite Obriši obeleživač. ● Da biste dodali prečicu do obeleživača na ekran u pasivnom režimu. izaberite Dodaj prečicu na poč. › Pristupanje često posećivanim stranicama ili 1 2 3 skorijoj istoriji U pasivnom režimu rada. traženje ulica. izaberite Otvori u novom proz. Mape Saznajte kako da koristite Google Mape™ za pronalaženje lokacija. ● Da biste obrisali obeleživač. Izaberite web stranicu kojoj želite da pristupite. izaberite Podeli vezu. otvorite listu aplikacija i izaberite Internet.

Izaberite način putovanja (automobil. ● Da biste lokaciju potražili glasom izaberite . autobus ili peške) i izaberite Go. ● Da biste mapi dodali slojeve izaberite . otvorite listu aplikacija i izaberite Maps. Pritisnite [ ] → Search. Unesite ključnu reč za lokaciju i izaberite . Da biste uneli adresu iz liste kontakata ili pokazali lokaciju na mapi. ● Za pregled liste svih rezultata pretrage. Izaberite rutu putovanja da biste videli detalje puta (ako je potrebno). Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. izaberite . ● Da biste prikazali svoju trenutnu lokaciju izaberite . ● Da biste uvećali ili umanjili prikaz. ● Za pretraživanje mesta u vašoj okolini izaberite . Mapa će prikazati vašu trenutnu lokaciju. › Dobijanje uputstava za stizanje do određenog 1 2 3 4 5 odredišta U pasivnom režimu rada. izaberite ili . otvorite listu aplikacija i izaberite Maps. Pritisnite [ ] → Directions. izaberite → Contacts ili Point on map.› Traženje određene lokacije 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. izaberite OK. Web 94 . Unesite adresu početne i krajnje lokacije.

6 7 Izaberite . Mesta Saznajte kako da tražite mesto u vašoj okolini. rute. izaberite Kada završite. Uređaj automatski pristupa geografskoj širini. Ruta je prikazana na mapi. 1 U pasivnom režimu rada. Latitude Saznajte kako da delite svoju lokaciju sa prijateljima i kako da vidite lokaciju vaših prijatelja u usluzi Google Latitude™. Izaberite → Select from Contacts ili Add via email address. Izaberite prijatelja koga želite da dodate ili unesite adresu e-pošte i izaberite Add friends. Web 95 . Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Da biste videli samo jedan deo ili . Kada vaši prijatelji prihvate poziv. otvorite listu aplikacija i izaberite Latitude. možete da delite lokacije. otvorite listu aplikacija i izaberite Places. Pritisnite [ ] → See map. pritisnite [ ] → Clear Map. Izaberite Yes. Lokacije vaših prijatelja su označene njihovim fotografijama na mapi. 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada.

izaberite Прихватам. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. otvorite listu aplikacija i izaberite Навигација.2 3 4 Izaberite kategoriju. Da vidite mesto na mapi. Da vidite rutu do mesta. Vaš uređaj traži mesta u vašoj blizini koja prema kategoriji. Unesite odredište na jedan od sledećih načina: ● Изговорите одредиште: Izgovorite vaše odredište na način “Usmeri me ka odredištu. Навигација Saznajte kako da koristite GPS navigacioni sistem za pronalaženje i prikazivanje odredišta govornim navođenjem. izaberite . 1 2 3 U pasivnom režimu rada. izaberite . ● Места са звездицом: Izaberite odredište sa liste mesta sa zvezdicama. Web 96 . Izaberite naziv mesta da vidite njegove detalje. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. ● Контакти: Izaberite odredište iz adresa vaših kontakata.” ● Унос одредишта: Unesite odredište pomoću virtuelne tastature.

› Gledanje video zapisa 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada. izaberite Accept. Izaberite naziv stavke kojoj želite da pristupite. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. Izaberite video zapis sa liste. otvorite listu aplikacija i izaberite Google Search.Google pretraga Možete da pretražite podatke sačuvane na uređaju ili na mreži. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Unesite slovo ili reč podatka za pretragu. otvorite listu aplikacija i izaberite YouTube. Upravljajte reprodukcijom pomoću ikona na ekranu. Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz. Web 97 . YouTube Saznajte kako da gledate i delite video zapise u usluzi YouTube.

omogućava trenutni pristup velikom izboru mobilnih iskustava. Web 98 . izaberite biste uključili kameru. aplikacije u vezi sa zdravljem i više od toga. društvene mreže. a zatim izaberite Приjави ме (ako je potrebno). otvorite listu aplikacija i izaberite YouTube. Usmerite objektiv kamere prema objektu i obavite potrebna podešavanja. Aplikacija Samsung Apps. › Slanje video zapisa U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite YouTube. Izaberite video. Samsung Apps Aplikacija Samsung Apps vam omogućava da jednostavno i lako na uređaj preuzimate mnoštvo korisnih aplikacija. Pređite na korak 8. Izaberite Sačuvaj da biste poslali video zapis koji ste snimili. novosti. reference. Izaberite More → Share → opciju. koju karakterišu brojne igrice. Unesite detalje zapisa i izaberite Upload.› Deljenje video zapisa 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 U pasivnom režimu rada. Unesite svoje korisničko ime i šifru. da biste zaustavili snimanje. Pritisnite [ ] → Upload i izaberite video zapis. Izaberite Izaberite da biste počeli sa snimanjem. da Ukoliko želite da pošaljete novi video zapis.

otvorite listu aplikacija i izaberite Market. otvorite listu aplikacija i izaberite Readers Hub. Potražite i preuzmite željene aplikacije. posetite www. Tržište Možete da preuzimate igre. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Web 99 .Vaš uređaj postaje pametniji uz potpuno optimizovane aplikacije iz Samsung Apps. otvorite listu aplikacija i izaberite Samsung Apps.com. ● Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. 39 Readers Hub Saznajte kako da koristite integrisanu centralu čitalaca za pristup različitom materijalu za čitanje. 1 2 U pasivnom režimu rada. Potražite fajl i preuzmite ga na uređaj. ● Za detalje. Istražite neverovatne aplikacije i učinite boljim svoj život u pokretu. 1 2 U pasivnom režimu rada. 1 U pasivnom režimu rada. tonove zvona ili druge aplikacije iz Android prodavnice. Neke funkcije su možda trenutno nedostupne.samsungapps. ► str.

› Čitanje novinskih članaka 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Vaš uređaj će potražiti vašu trenutnu lokaciju i prikazati informacije o vremenu. otvorite listu aplikacija i izaberite Вести и време. Izaberite sliku za materijal za čitanje. otvorite listu aplikacija i izaberite Вести и време. Potražite i preuzmite materijal za čitanje u onlajn prodavnici.2 3 4 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. Možete da promenite lokaciju kako biste pogledali informacije o vremenu u drugom regionu. izaberite polje za potvrdu pored Ne prikazuj 90 dana i izaberite Potvrdi. Вести и време Naučite da pregledate informacije o vremenskoj prognozi i čitate vesti i druge novinske članke. pritisnite [ ] → Подешавања → Подешавања вести → Изаберите теме вести. Da dodate temu vesti. 100 Web . Izaberite Време na vrhu ekrana. Izaberite da otvorite članak. › Gledanje informacija o vremenskoj prognozi 1 2 U pasivnom režimu rada. Listajte nalevo do teme vesti na vrhu ekrana. Zatim izaberite lokaciju u Подеси локациjу. Pritisnite [ ] → Подешавања → Подешавања времена i poništite izbor u polju pored opcije Користи моjу локациjу.

možete da razmenjujete informacije između njih čak i ako se nalaze u različitim prostorijama. posebno oni koje je testirao ili odobrio Bluetooth SIG. presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth bežične veze. › Uključivanje Bluetooth bežične funkcije 1 2 U pasivnom režimu rada. mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem. ● Neki uređaji. radno rastojanje može biti manje. Mogućnost povezivanja 101 .Mogućnost povezivanja Bluetooth Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa koja omogućava razmenu informacija na rastojanju od oko 10 metara bez potrebe za fizičkim povezivanjem. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Podešavanja Bluetooth-a. Izaberite Bluetooth da biste uključili Bluetooth bežičnu funkciju. ● Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako su uređaji na odgovarajućoj udaljenosti. Ne morate da poravnate uređaje da biste razmenjivali informacije koristeći Bluetooth. Ako između uređaja postoji prepreka. ● Samsung nije odgovoran za gubitak.

Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka. posebno slušalice ili hendsfri komplet za kola mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kôd. Ukoliko je uparivanje uspešno. ukoliko takav postoji. iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera Moji fajlovi. možete da izaberete Prihvati da biste uskladili PIN na vašem telefonu i na drugom uređaju. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Podešavanja Bluetooth-a → Traži uređaje. na primer 0000. stavka kalendara. morate ga uneti. uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje. Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu. kao što su kontakt. Ako drugi uređaj ima PIN.› Pronalaženje i povezivanje sa drugim uređajima 1 2 3 kod kojih je omogućen Bluetooth U pasivnom režimu rada. Izaberite opciju za slanje podataka putem Bluetooth veze. Potražite uređaj kod kojeg je omogućen Bluetooth i uparite svoj uređaj s njim. a zatim izaberite OK. Pored toga. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili PIN drugih Bluetooth ureaja. › Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične 1 2 3 funkcije Izaberite fajl ili stavku. beleška ili medijski fajl. Izaberite uređaj. uparivanje je dovršeno. Mogućnost povezivanja 102 . Neki uređaji.

Vaš uređaj je vidljiv drugim Bluetooth uređajima 120 sekundi. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Podešavanja Bluetooth-a → Vidljivo. Ako primite neki kontakt.11 b/g/n standardima. Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje svuda gde postoji pristupna tačka ili pristupna tačka.› Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične 1 veze U pasivnom režimu rada. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru. Wi-Fi Naučite da koristite bežične mrežne mogućnosti vašeg uređaja da aktivirate i povežete se na bilo koju lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa IEEE 802. ali ne može da se koristi na otvorenom u Francuskoj. Izaberite Prihvati da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja. Kada bude zatraženo. 2 3 Primljeni podaci se čuvaju u bluetooth folderu. Mogućnost povezivanja 103 . on se automatski čuva u imeniku. unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite OK (ako je potrebno).

› Pronalaženje i povezivanje na WLAN 1 2 3 4 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Uređaj će automatski početi da traži dostupne mreže WLAN. › Ručno dodavanje WLAN mreže U pasivnom režimu rada. Mogućnost povezivanja 104 . WLAN vezu aktivirajte samo kada je to potrebno. Da biste smanjili potrošnju baterije. Izaberite Sačuvaj. Aktivan WLAN koji radi u pozadini potrošiće bateriju. Izaberite mrežu u okviru Wi-Fi mreže.› Aktiviranje WLAN funkcije U pasivnom režimu rada. Unesite šifru za mrežu (ukoliko je neophodno). Prilagodite podešavanja bezbednosti u zavisnosti od izabranog tipa bezbednosti. Izaberite Poveži se. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi podešavanja → Dodaj Wi-Fi mrežu. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi podešavanja. Unesite SSID za mrežu i izaberite tip bezbednosti. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi podešavanja → Wi-Fi.

Da biste se povezali na WLAN koristeći WPS PIN. možete da se povežete na zaštićenu mrežu. (zaštićeno konfigurisanje za Wi-Fi) 1 2 3 1 2 3 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi Direct podešavanja → OK → Wi-Fi Direct. Pritisnite dugme WPS u pristupnoj tački u roku od 2 minuta. Pritisnite [ ] → Skeniraj. Mogućnost povezivanja 105 . otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi podešavanja. Izaberite WPS dugme veza. Izaberite mrežu koju označava ikona WPS i izaberite WPS PIN. U pasivnom režimu rada.› Povezivanje na WLAN mrežu pomoću WPS-a Koristeći WPS. › Povežite svoj uređaj sa drugim WLAN uređajem 1 2 U pasivnom režimu rada. unesite PIN i pritisnite dugme za pokretanje. U pristupnoj tački. Da biste se povezali na WLAN koristeći WPS dugme. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi podešavanja. Wi-Fi Direct Saznajte kako da koristite funkciju WLAN Direct za povezivanje dva uređaja putem WLAN-a bez zahtevanja pristupne tačke.

AllShare Saznajte kako da koristite uslugu DLNA (Digital Living Network Alliance) koja vam omogućava da delite medijske fajlove između uređaja kod kojih je omogućena usluga DLNA u kućnoj mreži preko WLAN mreže. ► str. uparivanje je dovršeno. Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu. › Prijem podataka putem WLAN Kada bude zatraženo. Da biste deaktivirali funkciju WLAN Direct. › Pošaljite podatke putem WLAN Izaberite fajl ili stavku. izaberite OK da biste potvrdili da pristajete da primite podatke. Primljeni podaci se čuvaju u folderu ShareViaWifi. Potražite i izaberite WLAN uređaj. Izaberite opciju za slanje podataka putem WLAN mreže. iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera Moji fajlovi. izaberite Isključi Wi-Fi Direct. 104 Mogućnost povezivanja 106 . medijski fajl ili web adresa. a zatim izaberite Poveži se. kao što je beleška. Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka. Prethodno morate da aktivirate WLAN funkciju i dodate WLAN profil.3 4 1 2 3 Izaberite neki uređaj.

Mogućnost povezivanja 107 . Neki fajlovi se možda neće reprodukovati na uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA u zavisnosti od uređaja. Uključite deljenje slika sa drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA. Izaberite podrazumevanu lokaciju Podrazumevana u memoriji za čuvanje preuzetih memorija medijskih fajlova. morate da aktivirate deljenje medija. Pošalji sa drugih Podesite da li ćete prihvatiti ili ne uređaja otpremanje sa drugih uređaja. medijskih fajlova 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Uključite deljenje video zapisa sa drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA. Prilagodite sledeća podešavanja da biste podesili DLNA funkciju: Opcija Ime uređaja Podeli video Podeli sliku Podeli zvuk Funkcija Unesite ime svog uređaja kao servera medija. Uključite deljenje muzike sa drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA.› Prilagođavanje DLNA podešavanja za deljenje Da biste dozvolili drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA da pristupe medijskim fajlovima na vašem uređaju. otvorite listu aplikacija i izaberite AllShare. Pritisnite [ ] → Podešavanja. Titlovi Podesite prikazivanje titlova.

Reprodukcija će početi na izabranom plejeru. Izaberite plejer-onaj koji će reprodukovati medija fajl. u zavisnosti od mrežne veze i povezanog servera. Reprodukcija će početi na izabranom plejeru. › Reprodukcija fajlova sa jednog uređaja na 1 2 3 4 5 6 drugom uređaju U pasivnom režimu rada. Izaberite plejer-onaj koji će reprodukovati medija fajl. Vaš uređaj automatski pretražuje uređaje kod kojih je omogućena usluga DLNA. otvorite listu aplikacija i izaberite AllShare. otvorite listu aplikacija i izaberite AllShare. U pasivnom režimu rada. Mogućnost povezivanja 108 . Izaberite Udalj. Može doći do međumemorisanja reprodukcije.› Reprodukcija fajlova na drugom uređaju kod 1 2 3 4 5 koga je omogućena usluga DLNA Izaberite Moj uređaj. Kontrolišite reprodukciju koristeći ikone svog uređaja. Kontrolišite reprodukciju koristeći ikone svog uređaja. Izaberite kategoriju medija i fajl. Izaberite uređaj kao medija server-onaj koji sadrži medija fajlove. uređaj. Izaberite kategoriju medija i fajl.

› Deljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem 1 2 3 4 WLAN U pasivnom režimu rada. Sa drugog uređaja na dostupnoj listi veza pronađite ime uređaja i povežite se na mrežu. Vaš uređaj deli mobilnu mrežnu vezu na drugom uređaju.tač. Izaberite tip bezbednosti. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Veziv. Izaberite Podešavanja pren. Wi-Fi tačku da prilagodite WLAN tačku: Opcija SSID mreže Bezbednost Funkcija Pregledajte i izmenite ime uređaja koje će biti prikazano drugim uređajima. → OK. i delite mobilnu mrežnu konekciju vašeg uređaja. 5 6 Kada završite. Izaberite Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka da aktivirate WLAN tačku. izaberite Sačuvaj. i prenosiva pristupna tačka. Wi-Fi pr.Deljenje mobilne mreže Naučite da podesite vaš uređaj kao bežični modem ili bežičnu pristupnu tačku za računar ili druge uređaje. Mogućnost povezivanja 109 . Izaberite Konfiguriši pren.

Mogućnost povezivanja 110 . GPS Vaš uređaj ima prijemnik za globalni pozicioni sistem (GPS). izbegavajte korišćenje uređaja u sledećim uslovima: ● između objekata. Naučite da aktivirate usluge lokacije. i prenosiva pristupna tačka. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Veziv. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.› Deljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem 1 2 3 USB-a Pomoću kabla za prenos podataka sa računara povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom. Da biste prekinuli deljenje mrežne veze. poništite izbor polja za potvrdu pored opcije USB vezivanje. u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar objekata ● u lošim vremenskim uslovima ● u blizini visokog napona ili elektromagnetnih polja Ne dodirujte površinu unutrašnje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkciju. Izaberite USB vezivanje da biste aktivirali funkciju USB povezivanja. U pasivnom režimu rada. Da biste primali bolje GPS signale. Način deljenja mrežne konekcije može se razlikovati zavisno od operativnog sistema računara. Vaš uređaj deli mobilnu mrežnu konekciju na vašem računaru.

Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije.samsung. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost.› Aktivirajte usluge lokacije 1 2 Morate aktivirati usluge lokacije da biste dobili informacije o lokaciju i pretražili mapu. Koristite senzore za poboljšanje pozicioniranja pešaka kada je GPS signal ometen. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta (www. U pasivnom režimu rada. › Povezivanje pomoću programa Samsung Kies Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računar. Povezivanjem uređaja sa računarom. Veze sa računarom Saznajte kako da povežete uređaj sa računarom pomoću kabla za prenos podataka sa računara u različitim režimima USB veze. možete prenositi podatke na i sa vašeg uređaja direktno i koristiti Samsung Kies program. Mogućnost povezivanja 111 . Podesite sledeća podešavanja da biste aktvirali usluge lokacije: Opcija Koristi bežične mreže Koristi GPS satelite Koristi senzorsku podršku Funkcija Podesite korišćenje WLAN i/ili mobilnih mreža za nalaženje vaše lokacije. Procenjene vrednosti senzora i vaša stvarna lokacija se mogu razlikovati.com).

Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene automatski. Kopiranje fajlova sa računara na uređaj. Kada završite izaberite Prekini vezu memorije sa PC-jem. Izaberite OK da biste potvrdili (ako je potrebno). Kada se povežete izaberite Priključi USB memoriju. možete da pristupate direktorijumu fajlova memorijske kartice tako što ćete upotrebiti uređaj kao čitač memorijske kartice.1 2 Pomoću kabla za prenos podataka sa računara povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → USB veze → Poveži memoriju sa PC-jem. Ukoliko ubacite memorijsku karticu u uređaj. Otvorite folder da biste pogledali fajlove. Samsung Kies će se pokrenuti automatski. unesite memorijsku karticu u uređaj. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies. Direktorijum fajlova memorijske kartice će se pojaviti kao prenosivi disk. odvojeno od interne memorije. › Povezivanje kao uređaj za masovno skladištenje Možete da povežete uređaj sa računarom kao prenosivu disk jedinicu i da pristupite direktorijumu fajlova. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu. Pomoću kabla za prenos podataka sa računara povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom. U pasivnom režimu rada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ako želite da prenesete fajlove sa memorijske kartice ili na nju. Mogućnost povezivanja 112 . Izaberite OK da biste potvrdili (ako je potrebno). dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru.

Podesite enkripciju VPN servera. Unesite IP adresu VPN servera. Omoguđene opcije mogu da se razlikuju zavisno od VPN tipa. pitajte vašeg provajdera. › Podešavanje VPN konekcija 1 2 3 U pasivnom režimu rada. U protivnom. možete da izgubite sve podatke na memorijskoj kartici ili da oštetite samu karticu. Vaš uređaj bi trebalo da je već podešen za pristup internetu. VPN konekcije Možete stvarati privatne mreže (VPN) i konektovati se na vašu privatnu mrežu bezbedno kroz javnu mrežu. morate da uredite konekcije. Zatim uklonite kabl za prenošenje podataka na računar sa računara. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → VPN podešavanja → Dodaj VPN. Mogućnost povezivanja 113 .Da biste isključili uređaj sa računara. kao što je internet. Opcija VPN naziv Podesi VPN server Omogući Šifrovanje Funkcija Unesite naziv VPN servera. Prilagodi podatke o konekciji. kliknite na ikonu USB uređaja na Windows traci zadataka i kliknite na opciju za bezbedno uklanjanje uređaja za masovno skladištenje. Ukoliko imate problema sa pristupom internetu. Ukoliko niste sigurni koje podatke o konekciji da unesete. Izaberi VPN tip.

Mogućnost povezivanja 114 . otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → VPN podešavanja. Izaberite korisnički sertifikat koji VPN server koristi da vas identifikuje. Izaberite sertifikat ovlašćenja (CA) koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije. Unesite L2TP tajnu lozinku. ključ Omogući Šifra za L2TP Podesi šifru za L2TP Podesi korisnički sertifikat Podesi CA sertifikat DNS pretraga domena Podesite za korišćenje L2TP tajne lozinke. Odaberite privatnu mrežu za konektovanje. 4 1 2 3 Kada završite. Možete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije.Opcija Funkcija Podesi IPsec unapred deljeni Unesite pre-deljeni ključ. pritisnite [ › Konektovanje na privatnu mrežu U pasivnom režimu rada. Unesite korisničko ime i lozinku i izaberite Poveži se. ] → Sačuvaj. Unesite adresu servera naziva domena (DNS).

Možete da koristite i štopericu i stoni sat. otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Alarm. Kada završite. Pritisnite [ ] → Obriši. otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Alarm. vucite na levo. izaberite Sačuvaj. › Brisanje alarma 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Podesite detalje alarma. ● Da biste zaustavili alarm. Alatke 115 . Izaberite Kreiraj alarm ili pritisnite [ ] → Kreiraj. › Zaustavljanje alarma Kada se oglasi alarm. Izaberite Obriši. vucite na desno. › Podešavanje novog alarma 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Izaberite alarme koje želite da obrišete.Alatke Sat Saznajte kako možete da podesite i kontrolišete alarme i svetsko vreme. Izaberite opciju Pametan alarm da biste aktivirali simulirane zvukove prirode sa ekranom alarma pre glavnog alarma. ● Da biste ponovili alarm nakon određenog vremena.

› Kreiranje svetskog vremena
1 2 3 4
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Svetsko vreme. Izaberite Dodaj grad ili pritisnite [ ] → Dodaj. Unesite ime grada ili izaberite neki sa liste gradova. Da biste izabrali grad u prikazu mape sveta, izaberite .

Da biste dodali novo svetsko vreme, ponovite korake 2-3. Da biste na satovima primenili letnje vreme, kucnite i zadržite sat i izaberite Podešavanja letnjeg računanja vremena.

› Korišćenje štoperice
1 2 3 4 5 1 2 3 4
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Štoperica. Izaberite Start da biste pokrenuli štopericu. Izaberite Prol. vr. da biste zabeležili prolazno vreme. Kada završite izaberite Stop. Izaberite Resetuj da biste obrisali zabeležena vremena.

› Korišćenje tajmera za odbrojavanje
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Tajmer. Podesite vreme odbrojavanja. Izaberite Pokreni da biste pokrenuli odbrojavanje. Kada tajmer istekne, vucite na desno.

Alatke

116

› Koristite stoni sat
1 2 3

Stoni sat prikazuje trenutno vreme i datum, i informacije o vremenu. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Stoni sat. Pritisnite [ ] → Podešavanja. Promenite sledeće opcije: Opcija Prikaz vremena/ kalendara AccuWeather Resetuj na podrazumevano Podešavanja postolja Funkcija Podesite za prikaz sata ili kalendara. Podesite za prikaz informacije o vremenu za vašu lokaciju. Možete i podesiti stoni sat da se automatski ažurira sa najnovijim informacijama i da izaberete jedinicu za temperaturu. Resetujte podešavanja stonog sata na podrazumevane fabričke vrednosti. Podesite da biste koristili zvučnik na priključenom postolju kada vam je uređaj priključen u autu ili na stonom postolju.

Kalkulator
Saznajte kako da obavljate matematičke proračune direktno na uređaju kao na običnom ručnom digitronu ili kalkulatoru za radnu površinu.

Alatke

117

› Obavljanje izračunavanja
1 2
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Kalkulator. Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije. Okrenite uređaj u horizontalni prikaz da biste koristili prošireni kalkulator. Ukoliko deaktivirate automatsku rotaciju, pritisnite [ ] → Naučni kalkulator.

› Prikaz istorije izračunavanja
1 2 3 4
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Kalkulator. Obavite proračun. Izaberite da biste zatvorili tastaturu kalkulatora. Pojavljuje se istorija izračunavanja. Da biste obrisali istoriju, pritisnite [ ] → Obriši istoriju.

Preuzimanja
Saznajte kako da otvorite fajlove koje ste preuzeli sa interneta i e-poštu i kako da upravljate njima.

1 2 3

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Downloads. Izaberite folder za preuzimanje. Izaberite fajl da biste ga otvorili. Da biste obrisali fajl izaberite polje za potvrdu i izaberite Delete.

Alatke

118

Alatke 119 . porukama i drugim podacima sačuvanim na uređaju. Resetujte podešavanja na njihove podrazumevane fabričke vrednosti. Promenite sledeće opcije: Opcija Zahtev za pristup Omogući vidljivost Vreme isteklo Zaključaj sadržaj Resetovanje podešavanja Funkcija Podesite za prijem zahteva za autorizaciju od drugih uređaja dok je vaš uređaj povezan sa računarom. Izaberite tip podataka koje ne treba prikazivati na pretraživaču na računaru. kontaktima. › Povežite računar sa svojim uređajem putem 1 WLAN-a U pasivnom režimu rada.Kies air Kies air vam omogućava da povežete računar sa svojim uređajem putem WLAN. Podesite vreme čekanja uređaja pre prekida veze. otvorite listu aplikacija i izaberite Kies air. otvorite listu aplikacija i izaberite Kies air → Start. Pritisnite [ ] → Podešavanja. Podesite da vaš uređaj bide vidljiv računaru. Iz pretraživača na računaru mođete da pregledate i upravljate medija fajlovima. › Prilagođavanje podešavanja Kies air-a 1 2 3 U pasivnom režimu rada.

Da biste prekinuli vezu. Izaberite Sačuvaj. Kada se povežete. › Pregledanje mini dnevnika U pasivnom režimu rada. fot. Mini dnevnik Saznajte kako da vodite foto dnevnik. › Kreiranje mini dnevnika 1 2 3 4 5 6 1 2 U pasivnom režimu rada. možete da vidite podatke o svom uređaju na pretraživaču na računaru. Ako ste sačuvali dnevnik. Alatke 120 . a zatim unesite tekst i izaberite Gotovo. izaberite opciju Kreiraj dnevnik da biste kreirali novi unos. i dodajte sliku ili snimite fotografiju. Da biste poslali mini dnevnik na sajt zajednice. Izaberite neki dnevnik. otvorite listu aplikacija i izaberite Mini dnevnik. pritisnite [ ] → Objavi. otvorite listu aplikacija i izaberite Mini dnevnik. Promenite današnji datum i podesite vremenske prilike (ukoliko je to potrebno).2 3 Unesite web adresu za prikaz Kies air u pretraživaču na računaru. Izaberite Kucni za dod. Izaberite Kucni za dodavanje teksta. izaberite Stop.

izaberite Još.Moji fajlovi Saznajte kako da brzo pristupate svim slikama. muzičkim fajlovima i audio klipovima. izaberite Prikaži po. ● Da biste koristili dodatne funkcije uz korišćenje fajlova. 1 2 U pasivnom režimu rada. ● Da biste obrisali fajlove ili foldere. ● Da biste kreirali novi folder. pritisnite [ ] → Sačuvaj → Sačuvaj. Unesite sadržaj u dokument. izaberite Obriši. video zapisima. Kada završite. kopiranje ili preimenovanje. kao i drugim tipovima fajlova koji su sačuvani na memorijskoj kartici uređaja. kao što su opcije za premeštanje. Polaris Office Saznajte kako da kreirate i pregledate Polaris Office dokumenta na svom uređaju i memorijskoj kartici. izaberite Listaj po. ● Da biste promenili režim prikaza. izaberite Kreiraj folder. U okviru foldera pritisnite [ ] da biste koristili sledeće opcije: ● Da biste poslali fajl drugima izaberite Podeli. Izaberite → tip dokumenta. otvorite listu aplikacija i izaberite Moji fajlovi. › Kreiranje dokumenta 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Alatke 121 . otvorite listu aplikacija i izaberite Polaris Office. ● Da biste razvrstali fajlove ili foldere. Izaberite folder → fajl.

● Čuvanje: Pregled veličine upotrebljene i raspoložive memorije na uređaju i memorijskoj kartici. › Otvaranje dokumenta U pasivnom režimu rada. ● Preuzeto: Pogledajte ukupnu memoriju koju koriste aplikacije instalirane na uređaju. ● RAM: Provera i upravljanje RAM memorijom uređaja. ● Pomoć: Pregled informacija za pomoć u vezi produženja radnog veka baterije. Menadžer zadataka Pomoću menadžera zadataka možete da vidite trenutno aktivne aplikacije i informacije o memoriji. Izaberite Moje fascikle → fajl. Možete da koristite sledeće opcije: ● Aktivne aplikacije: Pregled liste svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju. otvorite listu aplikacija i izaberite Menadžer zadataka. otvorite listu aplikacija i izaberite Polaris Office. Izaberite Sačuvaj.5 6 1 2 Unesite ime dokumenta i izaberite lokaciju za čuvanje. Alatke 122 . 1 2 U pasivnom režimu rada.

Гласовна претрага Saznajte kako da koristite funkciju govorne komande da biste birali broj. Možete da birate broj. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. poslali poruku. Alatke 123 . tražite lokacije ili informacije ili izvršite druge zadatke jednostavno govorom u uređaj. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put.Govorne komande Vaš uređaj ima funkciju inteligentne govorne komande koja pretvara vaše govorne komande u aktivnosti. 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. pročitajte informacije za pomoć i izaberite Next → I Agree → Finish. Izgovorite komandu u mikrofon. pošaljete poruku. Izaberite Говорите сада. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Izgovorite komandu u mikrofon. ili pretraživali lokacije i informacije glasom. otvorite listu aplikacija i izaberite Гласовна претрага. otvorite listu aplikacija i izaberite Govorne komande. Izaberite Tap & Speak.

Glasovna komunikacija
Saznajte kako da korsitite funkciju komandi koju omogućava Glasovna komunikacija. Možete da birate broj, pošaljete poruku, napišete belešku ili izvršite druge zadatke jednostavno govorom u uređaj u pokretu.

1 2 3 4

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Voice talk. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite Continue → Get Started. Izaberite Tap & Speak. Izgovorite komandu u mikrofon.

Alatke

124

Podešavanja
Pristupanje meniju za podešavanja 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite
Podešavanja.

2

Izaberite kategoriju podešavanja i izaberite neku opciju.

Bežična i mrežna
Promenite podešavanja za bežične mrežne veze.

› Profil letenja

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

● ● ●

› Wi-Fi podešavanja

Wi-Fi: Uključite ili isključite funkciju WLAN mreže. ► str. 104 Obaveštenje putem mreže: Podesite uređaj da vas obaveštava kada otvorena mreža postane dostupna. WPS dugme veza: Povežite se na WLAN mrežu koristeći dugme WPS (Wi-Fi Protected Setup – zaštićeno konfigurisanje za Wi-Fi). Dodaj Wi-Fi mrežu: Ručno dodajte pristupne tačke za WLAN mrežu.

› Wi-Fi Direct podešavanja
● ● ● ●

Wi-Fi Direct: Aktivirajte funkciju WLAN Direct za povezivanje dva uređaja putem WLAN-a bez zahtevanja pristupne tačke. ► str. 105 Konfiguriši Wi-Fi Direct: Pregledajte ili izmenite ime i šifru svog uređaja. Status: Pogledajte status veze. Isključi Wi-Fi Direct: Deaktiviranje WLAN Direct funkcije.
Podešavanja

125

› Kies preko Wi-Fija

Povežite svoj uređaj pomoću programa Samsung Kies putem WLAN.

› Podešavanja Bluetooth-a
● ● ● ●

Bluetooth: Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu funkciju. ► str. 101 Ime uređaja: Podesite Bluetooth ime za uređaj. Vidljivo: Podesite uređaj tako da drugi Bluetooth uređaji mogu da ga pronađu. Traži uređaje: Potražite dostupne Bluetooth uređaje.

› USB veze

Povežite svoj uređaj sa računarom kao uređaj za masovno skladištenje ► str. 112

› Veziv. i prenosiva pristupna tačka

USB vezivanje: Aktivirajte funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, vaš uređaj se koristi kao bežični modem za računar. ► str. 110 Podešavanja pren. Wi-Fi pr. tač.: - Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka: Aktivirajte funkciju prenosne WLAN tačke da delite mobilnu mrežnu vezu vašeg uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem WLAN funkcije. ► str. 109 - Konfiguriši pren. Wi-Fi tačku: Konfigurišite mrežna podešavanja za vašu WLAN tačku. Pomoć: Saznajte više o USB i WLAN vezivanju.

› VPN podešavanja

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPNovima). ► str. 113

Podešavanja

126

► str. ● Upozorenje na poziv: . Poziv Prilagodite podešavanja vezana za funkcije poziva. zvuk za minute i ton za prekid veze.Taster za javljanje: Podesite uređaj da odgovara na pozive pritiskom na taster Home.› Mobilne mreže ● ● ● ● ● Koristi paketne podatke: Podesite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge. Mrežni režim rada: Izaberite tip mreže. .Automatsko odgovaranje: Podesite automatsko odgovaranje nakod određenog perioda (dostupno samo ako su povezane slušalice). Podešavanja 127 . poziva: . .Upozorenja u toku poziva: Izaberite kako će vas telefon obaveštavati o događajima tokom poziva. Slanje podataka u romingu: Podesite uređaj tako da se povezuje na drugu mrežu kada ste u romingu ili kada vaša matična mreža nije dostupna. Nazivi pristupnih tačaka: Konfigurišite imena pristupnih tačaka. Možete dodati brojeve telefona listi za odbacivanje. ● Odbijanje poziva: Podesite automatsko odbijanje poziva sa određenih brojeva telefona.Vibracija pri odlaznom pozivu: Postavite uređaj da vibrira kada druga stranka odgovori na poziv. Mrežni operateri: Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming. ● Odgovaranje/završ.Tonovi za status poziva: Aktivirajte ili deaktivirajte ton za uspostavljanje veze. . 46 ● Podesi poruke odbijanja: Dodajte ili izmenite poruku koja će biti poslata kada odbacite poziv.

Slika za video poziv: Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku. Usluga govorne pošte: Izaberite provajdera usluga ili postavite drugog provajdera da biste primali govornu poštu. za uk. Morate da unesete PIN2 kôd koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i da restartujete uređaj. . .Zabrana poziva: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive. Govorna pošta: Unesite broj za pristupanje serveru govorne pošte. prekida poz. Prosleđivanje poziva: Preusmerite dolazne pozive na drugi broj. .● ● ● ● ● ● ● ● . Uključi senzor blizine: Podesite uključivanje senzora blizine tokom poziva. Podešavanja 128 . Koristi opcije za neuspešan poziv: Izaberite da li će uređaj pokušati da uspostavi govorni poziv kada ne uspe uspostavljanje video poziva. Dodatna podešavanja: . Ovaj broj možete da dobijete od svog provajdera.Automatsko ponovno biranje: Aktivirajte automatsko ponovno biranje kada poziv nije uspostavljen ili kada je prekinut u toku razgovora. Sopstveni video prikaz u primljenom pozivu: Podesite da li će se sagovorniku prikazivati vaša živa slika ili unapred podešena slika.Identifikacija pozivaoca: Prikažite vaš identifikacioni broj pozivaoca drugim osobama pri upućivanju poziva.Brojevi fiksnog biranja: Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja da biste ograničili pozive na brojeve sačuvane na listi brojeva za fiksno biranje.: Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/zaključavanje.Poziv na čekanju: Aktivirajte poziv na čekanju da biste prihvatili dolazni poziv u toku drugog poziva.Tast. .

muziku i video. propušteni pozivi i alarmi. zvuk sistema. ● Vibracija: Podesite kada će uređaj vibrirati za različite događaje. ● Ton zvona telefona: Izaberite melodiju za obaveštenje o primljenim pozivima. ● Zvučna tastatura: Podesite uređaj tako da ispušta zvuk kada dodirnete tastere na ekranu za pozivanje. ● Eho dodira: Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete tastere. ● Nečujni režim: Aktivirajte nečujni režim kako biste isključili sve zvukove osim medijskih zvukova i tonova alarma.Zvuk Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju. ● Zvučno biranje: Podesite uređaj tako da ispušta zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osetljivom na dodir. ● Zvuci zaključavanja ekrana: Postavite uređaj da oglasi zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osetljiv na dodir. i melodije obaveštenja. ● Intenzitet vibracije: Prilagodite jačinu vibracija prilikom eha dodira. ● Glasnoća: Podesite jačinu zvuka za melodije poziva. Podešavanja 129 . ● Ton zvona obaveštenja: Izaberite ton zvona koji će vas upozoravati na događaje. kao što su dolazne poruke.

ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana. ● Horizontalna kalibracija: Kalibrišite akcelerometar da biste prilagodili horizontalnu osovinu uređaja radi boljeg prepoznavanja pokreta. ● Vreme do isklj. ● Pozadinski efekat: Izaberite režim ekrana. pod. ekrana: Podesite štednju energije podešavanjem osvetljenosti ekrana. .Tapet: Izaberite sliku pozadine za ekran u pasivnom režimu rada. ● Osvetljenje: Podesite osvetljenost ekrana. ● Animacija: Podesite uređaj tako da prikazuje animaciju kada prelazite sa jednog prozora na drugi. ● Automatski rotiraj ekran: Podesite da li će se sadržaj automatski okretati kada okrenete uređaj. ● Trajanje svetla tastera: Podesite tranjanje osvetljenosti dodirnih tastera. ● Ekran: . napaj.Tapet: Izaberite sliku koja će se prikazivati kada je ekran zaključan. Možete da preuzmete fontove iz Android prodavnice tako što ćete izabrati Pribavi fontove onlajn. ● Auto. Podešavanja 130 . .Položaj sata: Izaberite lokaciju sata na zaključanom ekranu. .Ekran Promenite podešavanja ekrana.Stil fonta: Promenite tip fonta za prikazani tekst.

● Izvršite kalibraciju žiroskopa kada nagib ili pomicanje. Proces kalibracije može biti neuspešan ako uređaj vibrira ili se pomera tokom kalibracije. ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana. Režim štednje energije u: Izaberite nivo energije za režim uštede energije. Osvetljenje: Podesite osvetljenost ekrana.: Automatsko aktiviranje režima štednje energije kada se baterija isprazni. ili igrice koje imaju mogućnost pomeranja. Isključi Wi-Fi: Isključite funkciju WLAN kada uređaj nije povezan sa WLAN AP. Isključi Bluetooth: Isključite funkciju Bluetooth kada je ne koristite. Saveti za štednju energ.● Kalibracija Gyro senzora: Izvršite kalibraciju žiroskopa kako bi vaš uređaj mogao da pravilno prepozna rotaciju. ener. Isključi sinhronizaciju: Isključite sinhronizaciju kada ne vršite sinhronizaciju preko web servera. pokazuju nenamerno pomeranje. Režim štednje energije ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Koristi režim šted. Podešavanja 131 . Isključi GPS: Isključite funkciju GPS kada je ne koristite.: Saznajte kako da smanjite potrošnju baterije. Osvetljenje: Aktivirajte nivo osvetljenosti za režim uštede energije. Vreme do isklj. ● Postavite uređaj na ravnoj površini tokom kalibracije.

. ● Postavi zaključav. ● Podesi zaključavanje SIM kartice: . ova opcija se menja u Promeni zaključav. koja vam pomaže da pronađete uređaj u slučaju gubitka ili krađe.Zaključaj SIM karticu: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN. .Nema: Onemogućite zaključavanje ekrana. . Kada postavite svoj bezbednosni kod. ekrana: Postavite bezbednosni kod za otključavanje. 33 Podešavanja 132 . ► str. ● Koristi GPS satelite: Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije. Procenjene vrednosti senzora i vaša stvarna lokacija se mogu razlikovati.Oblik: Podesite oblik za otključavanje ekrana. .Šifra: Postavite šifru (slovima i brojčano) da biste otključali ekran. ● Koristi senzorsku podršku: Podesite da biste koristili senzore za poboljšanje pozicioniranja pešaka kada je GPS signal ometen. ekrana. ● Upozorenje o SIM promeni: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju mobilnog tražioca.Promeni PIN kod SIM kartice: Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici. .PIN kod: Postavite PIN (brojčano) da biste otključali ekran.Lokacija i bezbednost Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM kartice. ● Koristi bežične mreže: Podesite korišćenje WLAN i/ili mobilnih mreža za nalaženje vaše lokacije. kao i GPS funkcionalnost.

Instaliraj iz USB mem. Vidljive šifre: Prema podrazumevanim vrednostima. moći ćete da preuzimate aplikacije samo iz Android prodavnice.: Instalirajte šifrovane certifikate koji su sačuvani u USB memoriji. Aplikacije Promenite podešavanja za upravljanje instaliranim aplikacijama. ● Pokrenute usluge: Pregledajte usluge koje trenutno koristite i pristupite im kako biste ih organizovali.: Dodajte ili izmenite primaoce poruke obaveštenja. uređaj prikazuje šifru kao · iz bezbednosnih razloga. Postavi šifru: Kreirajte i potvrdite šifru za pristup akreditivima. ● Organizuj aplikacije: Pristupite listi aplikacija koje su instalirane na uređaju i pogledajte informacije o aplikacijama. Izaberi administratore uređaja: Pregledajte uređivače uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete aktivirati uređivače uređaja za primenjivanje novih pravila na njemu. Obriši skladište: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru. Koristi bezbedna uverenja: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije. ● Nepoznati izvori: Izaberite ovu opciju da biste preuzimali aplikacije iz svih izvora. Podešavanja 133 . Ukoliko ne izaberete ovu opciju. Daljinske funkcije: Podesite za upravljanje izgubljenim uređajima putem Interneta. Podesite uređaj tako da prikazuje šifru dok je unosite.● ● ● ● ● ● ● ● Primaoci poruke upoz.

Samsung Apps: Izaberite mrežnu vezu (Wi-Fi ili mrežu za razmenu paketnih podataka) da biste dobijali obaveštenja o novim aplikacijama u Samsung Apps.● ● ● ● Upotreba memorije: Pregled veličine raspoložive memorije i memorije koju koriste aplikacije na uređaju.Otkrivanje greške putem USB-a: Izaberite ovu opciju da biste povezali uređaj sa računarom koristeći kabl za prenos podataka sa računarom. Podešavanja 134 .Dozvoli lažne lokacije: Dozvolite da se usluzi Location Manager šalju lažne lokacije i servisne informacije u cilju testiranja. Upotreba baterije: Pregled iznosa energije koju troši uređaj. Ovo služi za razvoj aplikacija. ● Automatska sinhronizacija: Podesite uređaj tako da automatski sinhronizuje podatke o kontaktima. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Nalozi i sinhronizacija Promenite podešavanja funkcije automatske sinhronizacije ili upravljajte nalozima za sinhronizaciju. Razvoj: . . Automatska sinhronizacija će raditi u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinhronizovaće podatke. Ovo služi za razvoj aplikacija. kalendaru i e-porukama. ● Pozadinska veza za prenos podataka: Izaberite ovo podešavanje da biste koristili funkciju automatske sinhronizacije.

Pokret Promenite podešavanja koja upravljaju prepoznavanje pokreta na vašem uređaju. Podešavanja 135 . ● Bekapuj moje podatke: Podesite da napravite rezervnu kopiju podešavanja i podataka o aplikacijama na Google serveru. alarma. ● Vraćanje na fabrička podešavanja: Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve postojeće podatke. ● Nagni: Postavite na uvećanje ili umanjenje prikaza prilikom pregledanja slika u galeriji ili pretraživanja internet stranica kada prstima kuckate i držite dve tačke a zatim naginjete uređaj napred i nazad. muzike i FM radija okretanjem prednje strane uređaja prema dole. ● Vodič: Saznajte kako da upravljate pokretima. ● Automatsko vraćanje: Podesite da vratite podešavanja i podatke o aplikacijama kada ponovo instalirate aplikacije na uređaju. ● Aktiviranje pokreta: Podesite za korišćenje prepoznavanja pokreta. ● Dvostruko kucanje: Podesite da biste aktivirali glasovnu komunikaciju dvostrukim kuckanjem na uređaju. a onda nakrivite uređaj ulevo ili udesno. ● Pomeranje: Podesite da biste premestili stavku na drugu stranu kada kucnete i zadržite stavku. Privatnost Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima. ● Obrni: Podesite na isključenje zvuka dolaznih poziva.

● ● ● Predviđanje reči: Podesite uređaj tako da predviđa reči na osnovu vašeg unosa i da prikazuje predloge reči. Možete i da formatirate memorijsku karticu. Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci. Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Podešavanja 136 . › Izaberi jezik Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije). › Izaberi način unosa › Swype ● Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta. trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.Čuvanje Pogledajte informacije o memoriji na uređaju i memorijskoj kartici. Vibracija tastera: Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete taster. Jezik i tastatura Promenite podešavanja za unos teksta. Da biste unosili tekst. Jezik: Izaberite jezike za unos teksta. Zvučni povratni info: Podesite uređaj da vas upozorava kada ne postoje alternativne reči za unos ako dvaput kucnete na reč.

Tipovi tastature u uspravnom položaju: Izaberite podrazumevani način unosa. Auto kapitalizacija: Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice. Pokaž. Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. upitnik ili uzvičnik. Brzina naspram tačnosti: Podesite odnos brzine i preciznosti. Jezici unosa: Izaberite jezike za unos teksta. čitavo precrtavanje Prikažite precrtavanje: Podesite prikazivanje putanje prevlačenja po tastaturi.● ● ● ● ● ● ● ● Auto razmak: Podesite uređaj tako da automatski ubacuje razmake između reči. kao što su tačka. Prozor izbora reči: Podesite koliko često će se prikazivati lista reči. Obuka: Saznajte kako da brže unosite tekst pomoću Swipe tastature. tradicionalna tastatura ili ekran za pisanje rukom. Swype pomoć: Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje Swype tastature. trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika. Verzija: Pregledajte informacije o verziji. Da biste unosili tekst. › Samsung tastatura ● ● Podešavanja 137 . kao što su QWERTY tastatura.

● ● ● ● ● ● ● ● XT9: Aktivirajte režim XT9 da biste unosili tekst pomoću prediktivnog režima unosa. Podešavanja 138 . Ulaz i izlaz govora Promenite podešavanja za prepoznavanje glasa i funkciju automatskog prebacivanja teksta u govor. Automatska velika slova: Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice. automatsko ispravljanje ili automatska zamena. Možete prelaziti iz jednog režima unosa u drugi prevlačenjem nalevo ili nadesno na tastaturi. Napredna podešavanja za XT9: Aktivirajte napredne funkcije režima XT9 kao što su automatsko dovršavanje reči. i sastavite sopstvenu listu reči. kao što su tačka. › Podešavanja prepoznavanja govora Za Samsung prepoznavanje glasa koristite sledeće opcije: ● Language: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa. upitnik ili uzvičnik. Ulaz govora: Aktivirajte funkciju unosa glasom da biste glasom uneli tekst na Samsung tastaturi. Vodič: Saznajte kako da unosite tekst pomoću Samsung tastature. Automatski unos tačke: Podesite uređaj tako da ubaci pauzu kada dvaput kucnete na razmaknicu. Podešavanja rukopisa: Prilagodite vreme prepoznavanja u režimu rukopisa. Prevlačenje preko tastature: Omogućite ili onemogućite funkciju prevlačenja preko tastature za režim unosa teksta. › Prepoznavanje govora Izaberite mehanizam prepoznavanja glasa.

automatski umetali znake interpunkcije. Voice command help: Pristup informacijama za pomoć za upotrebu glasovnih komandi. Voice talk settings: Promenite podešavanja za korišćenje glasovne komunikacije. Podešavanja 139 .● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Auto-dial: Podesite automatsko biranje broja kada je potvrdan rezultat prepoznavanja glasa. Voice talk help: Pristup informacijama za pomoć za upotrebu funkcije Voice talk. Za Google prepoznavanje glasa koristite sledeće opcije: ● Jeзик: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa. Auto-punctuation: Podesite da biste. Use location: Podesite da biste koristili vaše informacije o lokaciji kao rezultate glasovne pretrage. Social settings: Promenite podešavanja za pristupanje društvenim web stranama. About: Pregledajte informacije o verziji. ● Сигурна претрага: Podesite uređaj da filtrira nepriličan tekst i/ili slike iz rezultata glasovne pretrage. Hide offensive words: Sakrijte nepristojne reči koje je vaš uređaj prepoznao iz rezultata glasovne pretrage. ● Блокирање увредљивих речи: Sakrijte nepristojne reči koje je vaš uređaj prepoznao iz rezultata glasovne pretrage. Listen over Bluetooth: Podesite da biste prepoznali vaše glasovne komande kada koristite povezane Bluetooth slušalice. prema potrebi. Auto-start listening: Podesite da biste automatski pokrenuli prepoznavanje glasa kada pokrenete glasovne komande.

Podešavanja 140 .› Podešavanja čitanja teksta ● ● ● ● ● ● ● ● ● Poslušaj primer: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer. Uvek koristi moja podešavanja: Podesite uređaj tako da koristi podešavanja koja ste vi naveli u aplikacijama. Jezik: Izaberite jezik za funkciju čitanja teksta. Režim vožnje: Aktivirajte režim vožnje da biste podesili uređaj da glasno čita sadržaj. Mehanizmi: Pregledaj mehanizme prebacivanja teksta u govor preuzete sa Android tržišta. Instaliraj govorne podatke: Preuzmite i instalirajte govorne podatke za funkciju čitanja teksta. a ne podrazumevana podešavanja. za uk. Brzina govora: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta. Tast. kao što je Talkback ili Kickback. koja obezbeđuje eho glasa. Podešavanje režima vožnje: Podesite aplikacije koje ćete koristiti u režimu vožnje.: Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/zaključavanje. prekida poz. melodije ili vibracije. Instalirajte govorne podatke za korišćenje funkcije čitanja teksta. Pristupačnost ● ● Pristupačnost: Aktivirajte aplikaciju za pristup koju ste preuzeli. Podrazumevani mehanizam: Podesite da mehanizam sinteze govora bude korišćen za izgovoreni tekst.

Vreme i datum Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu način na koji se vreme i datum prikazuju na uređaju i izmenite ih: ● Automatski: Automatski ažurirajte vreme kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu. i naučite kako da ga koristite. ● Izaberi format datuma: Izaberite format datuma. proverite status uređaja. ● Podesi vreme: Ručno podesite trenutno vreme. ● Koristi 24-časovni format: Podesite da se vreme prikazuje u 24-časovnom formatu. Podešavanja 141 . ● Podesi datum: Ručno podesite trenutni datum. ● Izaberi vremensku zonu: Podesite matičnu vremensku zonu. O telefonu Pristupite informacijama o vašem uređaju.Podešavanja postolja ● Režim audio izlaza: Podesite da biste koristili zvučnik na priključenom postolju kada vam je uređaj priključen u autu ili na stonom postolju.

Možete da onemogućite ovu funkciju pomoću menija Zaključaj SIM karticu. morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Rešavanje problema 142 . potrebno je da unesete PIN kod PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera. moguće je da ćete izgubiti prijem. Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu ● ● Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala. verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Kada prvi put koristite telefon ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda. on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova: Kod Šifra Pokušajte sledeće da biste rešili problem: Kada omogućena funkcija zaključavanja telefona. PUK kod PIN2 kod Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana. Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Za informacije se obratite svom provajderu. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija. Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2. morate da unesete šifru telefona koju ste podesili.Rešavanje problema Kada uključite telefon ili dok ga koristite. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Uređaj se blokirao ili ima kritične greške Ako se uređaj zamrzne ili zablokira. Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje. ● Restartujte telefon da biste obrisali sve privremene softverske greške. ● Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir. vratite uređaj na fabrička podešavanja. U pasivnom režimu rada otvorite aplikaciju i izaberite Podešavanja → Privatnost → Vraćanje na fabrička podešavanja → Resetuj telefon → Obriši sve. ● Uverite se da je softver telefona nadograđen na najnoviju verziju. pokušajte sledeće: ● Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Nije moguće uspostaviti odlazne pozive ● ● ● Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje. Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate.Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće Ako telefon ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno. Uređaj će se restartovati automatski. Rešavanje problema 143 . pritisnite i zadržite taster za Uključivanje/Zaključavanje 8 do 10 sekundi. odnesite telefon u lokalni Samsungov servisni centar. moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. Zaštita ekrana može sprečiti da telefon prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir. Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži. Ako ovo ne reši problem. ● Ako je ekran osetljiv na dodir izgreban ili oštećen. možda ćete morati da zatvorite sve programe ili resetujete uređaj kako bi ponovo funkcionisao. Veza se prekida Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon sam isključuje ● ● Moguće je da su polovi baterije prljavi. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Ponovo unesite i sačuvajte broj. Uverite se da je mikrofon dovoljno blizu usta. Sagovornici ne mogu da vas čuju tokom poziva ● ● ● Kvalitet zvuka je loš ● ● Prilikom pozivanja pomoću imenika.Nije moguće uspostaviti dolazne pozive ● ● ● Uverite se da je telefon uključen. uverite se da su ispravno povezane. Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu telefona. Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži. a ikona baterije trepće Baterija je skoro ispražnjena. pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte uputstva za odgovarajuće odlaganje otpada prema lokalnim propisima). Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu. Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofon. mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da punite bateriju. Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala. ako je neophodno. Telefon se oglašava. Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj kontakta. Ako se baterija više ne puni u potpunosti. Ako koristite slušalice. Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primate poziv. moguće je da ćete izgubiti prijem. veza se ne uspostavlja ● ● ● Uverite se da je ispravan broj uskladišten u listi kontakata. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite telefon. Rešavanje problema 144 .

pokušajte da pristupite željenoj stanici preko drugog radio prijemnika. Ako slušalice nisu uključene. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona.Telefon je topao na dodir Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena. Ako koristite FM radio. telefon može biti topao na dodir. ● Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz telefona. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere. ● Restartujte telefon. obratite se Samsungovom servisnom centru. pokušajte sledeće: ● Napunite bateriju ili stavite bateriju koja je napunjena u potpunosti. FM radio neće moći da prima signal radio stanica. Ako možete da čujete stanicu preko drugog prijemnika. telefon je možda potrebno odneti u servis. Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere Vaš Samsung mobilni telefon mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju kako bi radila aplikacija kamere. Obratite se Samsungovom servisnom centru. najpre se uverite da su slušalice ispravno povezane. Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja FM radija Aplikacija FM radija na Samsungovom mobilnom telefonu koristi kabl slušalica kao antenu. Zatim potražite i sačuvajte dostupne radio stanice. Ako još uvek ne možete da koristite FM radio nakon što ste obavili ove korake. Rešavanje problema 145 .

Veza se ne uspostavlja kada povežete telefon sa računarom ● ● Uverite se da je kabl za prenos podataka sa računara koji koristite kompatibilan sa vašim telefonom. obratite se Samsungovom servisnom centru. Rešavanje problema 146 . ● Uverite se da telefon podržava tip fajla. Uverite se da se vaš telefon i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara). uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla. ● Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management. ako je potrebno. Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem. Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema. pokušajte sledeće: ● Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz telefona. Uverite se da ste instalirali i ažurirali odgovarajuće upravljačke programe na svom računaru.Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova Neki muzički fajlovi se možda ne reprodukuju na vašem Samsung mobilnom telefonu zbog različitih razloga. Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen ● ● ● Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem telefonu. Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova.

niti ga vući prilikom isključivanja punjača Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama Ne izlažite bateriju kratkom spoju Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač Ne koristite udeđaj tokom grmljavine Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara. utikače. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja. Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima. Bezbednosne mere predostrožnosti 147 . niti neučvršćene električne utičnice Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama. • Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. požara i eksplozije Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje. kao i prilikom njihovog odlaganja • Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara. Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.Bezbednosne mere predostrožnosti Da ne biste povredili sebe ili druge. temeljno pročitajte dolenavedene informacije pre korišćenja uređaja. odnosno oštetili uređaj.

budući da to može da proizvede vezu između + i . • Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. kao što su mikrotalasne rerne. • Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejkera sveli na minimum. • Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima. Zaštitite uređaj. Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu. baterije i punjače od oštećenja • Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama. koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejkera. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja. peći i radijatori. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku.pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja. kao i trajanje uređaja i baterija. Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. • Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju. • Ukoliko morate da ga koristite. Ako se pregreju.• Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti telefone na ili u grejne uređaje. baterije mogu da eksplodiraju. kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad. Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti. pošto on može da ometa njegov rad. Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejkera • Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejkera ukoliko je to moguće. držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm. jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja. Bezbednosne mere predostrožnosti 148 . • Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja.

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. • Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti. uputstava i znakova.Ukoliko koristite slušni aparat. razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete: • Koristite hendsfri uređaj. gasove. Ukoliko želite da dobijete više informacija. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slušnog aparata. kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. • Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama). Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu. i u područjima miniranja. u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi. odnosno u blizini goriva ili hemikalija. njegovim delovima ili priključcima. Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. kontaktirajte proizvođača uređaja. Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima • U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju. Isključite uređaj kada ste u avionu Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. Bezbednosne mere predostrožnosti 149 . • Osim toga. kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. nego isključite uređaj.

susnežica. • Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Kiša. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključenja u saobraćaj. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara. Ukoliko morate da uputite neki poziv. birajte samo nekoliko brojeva. Ukoliko u nezgodnom trenutku primite poziv. • Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život u opasnosti. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvratiće vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet. sneg. led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost. saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći. • Držite uređaj nadohvat ruke. • Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvraćajući oči sa puta. pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni. Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. kao što su brzo i ponovno biranje. Obrišite uređaj ubrusom i odnesite ga u servisni centar. a potom nastavite. slomljen saobraćajni znak. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrate pažnju sa puta. Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja Nemojte kvasiti uređaj • Vlaga i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola. • Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore. pozovite lokalni broj za hitne slučajeve. • Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno. pogledajte put ispred sebe i u retrovizorima. nemojte ga uključivati i uklonite bateriju. • Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja.• Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad. pustite da se uključi govorna pošta. Bezbednosne mere predostrožnosti 150 . • Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. jer vam oni mogu odvratiti pažnju. • Ako je uređaj mokar. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani.

• Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. ključeva ili ogrlica • Uređaj se može deformisati ili pokvariti. pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C. • Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. bankovne knjižice i avionske propusnice. može doći do požara. • Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima. Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela. a baterija može da se isprazni. mikrotalasnih rerni. uključujući kreditne kartice. te može doći do požara. Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. kartice za telefone. Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja • Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20° C do 50° C • Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu. na komandnoj tabli automobila). odnosno u njima • Može se desiti da baterija procuri. Bezbednosne mere predostrožnosti 151 . • Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0° C do 40° C. Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama Usled pada može doći do oštećenja uređaja. • Uređaj se može pregrejati. vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju. • Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama. • Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima. Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića. Nemojte koristiti.

• Ukoliko savijete ili deformišete uređaj. • Govorite direktno u mikrofon. budući da prekomerno punjenje može da skrati njen životni vek. Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta • Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju. baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti. • Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite. uverite se da to rade na ispravan način. • Ukoliko uređaj koriste deca. Tokom razgovora: • Držite uređaj u uspravnom položaju. Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača • Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana. dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač • Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skrati životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu. možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove. • Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava. punjače.Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati • Ekran uređaja se može oštetiti. Koristite baterije. obrasce i predvidljiv režim unosa teksta) i pravite česte pauze. • Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene. Nemojte koristiti blic u prevelikoj blizini očiju ljudi ili životinja Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju. To može umanjiti kvalitet poziva ili dovesti do prenosa veće količine talasa radio-frekvencije nego što je neophodno. • Vodite računa da ne dodirujete unutrašnju antenu uređaja. • Nemojte mnogo stiskati uređaj u ruci. koristite specijalne funkcije koje vam omogućavaju da pritisnete manji broj tastera (na primer. kao što biste držali običan telefon. • Ako se ne koriste. Bezbednosne mere predostrožnosti 152 . blago pritiskajte tastere.

• Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvrati pažnju i dovede do nesreće. ekcem ili otekline na koži. Prilikom čišćenja uređaja: • Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom. vodite računa da ne smetate drugim ljudima Bezbednosne mere predostrožnosti 153 . Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge. • Nemojte rastavljati niti probadati bateriju. menjati niti popravljati uređaj • U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen Kada koristite uređaj na javnim mestima. • Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente. Kada se to dogodi.Čuvajte svoj sluh • Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha. mogu vam se pojaviti svrabež. odnesite uređaj u Samsungov servisni centar. Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka Ako padnete. Nemojte rastavljati. Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnesite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku. jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar. • Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku. Ne bojite niti stavljajte nalepnice na uređaj Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda. prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom. možete se povrediti ili oštetiti uređaj. Ukoliko vam zatreba servisiranje. • Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom.

Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim. budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja. Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama • Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. jer mogu da povrede i sebe i druge. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti. statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja. Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj Vaš uređaj nije igračka. osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve. • Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Obavezno napravite rezervnu kopiju važnih podataka Samsung nije odgovoran za gubitak podataka. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka. Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj. Bezbednosne mere predostrožnosti 154 . Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme • Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani. kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove. • Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal koji ste snimili drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. • Zaštitite kartice od snažnih udaraca. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.338 W/kg. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2. Dodatne informacije o SAR-u i odgovarajućim standardima Evropske unije potražite na web sajtu kompanije Samsung. U svakodnevnoj upotrebi stvarni SAR je verovatno znatno niži. dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom. Bezbednosne mere predostrožnosti 155 .0 W/kg. Uređaj automatski emituje niže nivoe talasa kada je to moguće i time smanjuje vašu ukupnu izloženost RF zračenju. kada im istekne vek trajanja. Izjava o poštovanju standarda navedena na poleđini ovog uputstva ilustruje usklađenost vašeg uređaja sa evropskom direktivom za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (R&TTE). slušalice. Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Električna i elektronska oprema za odlaganje) (Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje) Ovo obeležje na proizvodu. Tokom testiranja.Specific Absorption Rate) Vaš uređaj je prilagođen standardima Evropske unije (EU) kojima se ograničava izloženost ljudi talasima radio-frekvencije (RF) koju emituje radijska i telekomunikaciona oprema. maksimalna zabeležena vrednost SAR-a iznosila je 0.Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR . s obzirom na to da uređaj emituje samo RF talase neophodne za prenos signala do najbliže bazne stanice. odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva. punjač. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja.

to označava da baterija sadrži živu. ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“. VAŽNOST. INDIREKTNI. NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE. osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge. UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva. ADVOKATSKE NAKNADE. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način. prodavanje. Bezbednosne mere predostrožnosti 156 . slanje. TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA.Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj (Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija) Ova oznaka na bateriji. odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija. LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA. PRAVOVREMENOST. SLUČAJNI. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. kopiranje. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE. ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu. ponovno objavljivanje. korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju. Odricanje odgovornosti Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima. Cd ili Pb. kada prestane da radi. UKLJUČUJUĆI I NEMAR. prenošenje. kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog. nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje. BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST. POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE. objavljivanje. kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. „SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. prevođenje. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI. žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg. NI ZA KAKVU NAMENU. patentom. Bez ograničavanja na gorenavedeno.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku. Bezbednosne mere predostrožnosti 157 . Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti. a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnih putem ovog uređaja. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge.

Indeks alarmi deaktiviranje 115 kreiranje 115 zaustavljanje 115 ekran u pasivnom režimu dodavanje stavki 24 dodavanje tabli 26 AllShare 107 automatsko odbacivanje 46 baterija beleške e-pošta podešavanje naloga 53 pregledanje 55 slanje 54 čuvanje stanica 78 slušanje 77 FM radio postavljanje 10 punjenje 12 kreiranje 87 pregledanje 88 aktiviranje 101 prijem podataka 103 pronalaženje i uparivanje uređaja 102 slanje podataka 102 pogledajte AllShare fotografije Bluetooth DLNA pregledanje 70 režim snimanja osmeha 61 snimanje 58 snimanje akcije 62 snimanje autoportreta 60 snimanje panorama 62 snimanje prema sceni 60 snimanje u režimu crtanog filma 63 snimanje u režimu lepih fotografija 61 formati fajlova 69 pregled fotografija 70 reprodukovanje video snimaka 71 dnevnik poziva 48 editor videa 72 ekran menija galerija dodavanje fodera ili panela 28 organizovanje aplikacija 28 pristupanje 27 korišćenje 23 zaključavanje 24 ekran osetljiv na dodir game hub 80 Google Mail 51 Google Mape 93 Google pretraga 97 Google Talk 56 Indeks 158 .

ekran 31 podešavanja Kies air 119 kontakti kopiranje 84 kreiranje 81 podešavanje brzog aplikacije 133 bežična i mrežna 125 datum i vreme 141 ekran 130 jezik i tastatura 136 lokacija i bezbednost 132 nalozi i sinhronizacija 134 o telefonu 141 podešavanja kretanja 135 podešavanja postolja 141 Indeks 159 .govorna komanda 123 govorna pošta 51 govorna pretraga 123 govorne beleške reprodukovanje 89 snimanje 88 biranja 82 pronalaženje 82 uvoz i izvoz 84 memorijska kartica formatiranje 17 ubacivanje 15 uklanjanje 16 govorni pozivi korišćenje opcija 44 odgovaranje 43 upućivanje 42 kreiranje grupa 83 kreiranje kontakata 81 kreiranje vizitkarte 82 pronalaženje 82 pogledajte web pretraživač imenik menadžer fajlova 121 menadžer zadataka 122 mini dnevnik 120 mobilni tražilac 33 multimedijalne poruke pregledanje 50 slanje 49 internet music hub 77 muzički plejer jezik prikaza 136 kalendar kalkulator 117 kamera kreiranje događaja 85 pregledanje događaja 86 dodavanje fajlova 74 kreiranje lista za reprodukciju 75 reprodukovanje muzike 74 prilagođavanje kamere 63 prilagođavanje kamkordera 67 snimanje fotografija 58 snimanje video zapisa 65 nečujni režim rada 30 osvetljenje.

podešavanja poziva 127 pristupačnost 140 privatnost 135 režim štednje energije 131 Skladištenje u SD karticu i telefon 136 ulaz i izlaz govora 138 zvuk 129 Polaris Office 121 poruke podešavanje naloga e-pošte 53 pristupanje govornoj pošti 51 slanje e-poruke 54 slanje multimedija 49 slanje teksta 49 čekanje 48 korišćenje opcija tokom govornih poziva 44 korišćenje slušalica 43 međunarodni brojevi 43 odbijanje 43 odgovaranje 43 prikaz propuštenih 45 prosleđivanje 47 više učesnika 44 zabrana 47 pristupni kodovi 142 prosleđivanje poziva 47 raspakivanje 10 razmena trenutnih poruka 57 readers hub 99 režim fiksnog biranja broja 47 režim letenja 18 Samsung Apps 98 Samsung Kies 111 SIM kartica postavljanje 10 zaključavanje 33 pozivi sinhronizacija sa web nalozima 40 Social Hub 57 svetsko vreme 116 štoperica 116 tekstualne beleške 87 tekstualne poruke pregledanje 50 slanje 49 poziv na čekanju 48 preuzimanja aplikacije 39 fajlovi 40 upravljanje 118 unos teksta 34 uređaj ikone indikatora 21 izgled 19 panel sa prečicama 25 podešavanja 125 prilagođavanje 29 Indeks 160 .

71 snimanje 65 konektuje se na 114 kreiranje 113 vreme i datum. podešavanje 29 Indeks 161 . 71 video pozivi korišćenje opcija 45 odgovaranje 43 upućivanje 42 video studio 72 video zapisi VPN konekcije reprodukovanje 68.tasteri 20 uključivanje ili isključivanje 18 web pretraživač uređivanje fotografija 71 USIM kartica postavljanje 10 zaključavanje 33 dodavanje obeleživača 92 pretraživanje web stranica 90 aktiviranje 104 korišćenje WPS-a 105 pronalaženje i povezivanje sa mrežama 104 gledanje video zapisa 97 slanje video zapisa 98 WLAN Vesti i vreme 100 veze Bluetooth 101 DLNA 106 PC 111 VPN 113 WLAN 103 YouTube zabrana poziva 47 zadaci kreiranje 87 pregledanje 87 Veze sa računarom masovna memorija 112 Samsung Kies 111 Zaključavanje PIN-a 33 video plejer 68.

.

3. Walton-on-Thames. Za adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra. a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela: BABT.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1. KT12 2TD.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2. UK* Identifikaciona oznaka: 0168 Tehnički dokument se čuva u: Samsung Electronics QA Lab. Surrey.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.5.Izjava o poštovanju standarda (R&TTE) Mi. pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste proizvod kupili. Bezbednost EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 SAR EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EMC EN 301 489-01 V1.4.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3. GU46 6GG.2. Samsung Electronics izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod GSM WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-I9100 na koji se ova izjava odnosi.7.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1. Yateley.05. a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima. UK* 2011.1 (03-2009) EN 301 893 V1.2.1. Saxony Way.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1. Hampshire. Blackbushe Business Park.1 (12-2008) Ovim izjavljujemo da su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10. Forsyth House.8.1 (09-2007) RADIO EN 301 511 V9. .23 Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije (mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe) * To nije adresa Samsungovog servisnog centra. i biće dostupan na zahtev (Predstavnik u EU) Samsung Electronics Euro QA Lab.5. Churchfield Road.

samsung. www.com) i instalirajte u vaš PC. Koristeći PC data kabl.Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.samsung. Samsung Kies će se pokrenuti automatski. Instaliranje Kies-a (PC Sync) 1. Za više informacija potražite pomoć u okviru Kies-a. 1. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung internet prezentacije (www. 05/2011. 2. Rev. priključite vaš uređaj na PC.com Serbian.0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful