Uputstvo za upotrebu

GT-I9100

Korišćenje ovog uputstva
Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung mobilni uređaj. Ovaj uređaj će vam omogućiti visok kvalitet mobilne komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj Samsung tehnologiji i visokim standardima. Ovo uputstvo za korisnike je posebno osmišljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja.

Pročitati pre prve upotrebe

● ● ●

● ●

Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sve navedene mere predostrožnosti kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način. Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima vašeg uređaja. Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda. Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu za korisnike može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju ovog uputstva za korisnike potražite na stranici www.samsung.com. Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera. Format i dostava ovog korisničkog uputstva su zasnovani na Google Android operativnim sistemima i mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema korisnika. Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu niti nekompatibilnosti prouzrokovane izmenama podešavanja registra koje su uneli korisnici.
Korišćenje ovog uputstva

2

● ●

Možete nadograđivati softver vašeg mobilnog uređaja pristupanjem stranici www.samsung.com. Korišćenje audio sadržaja, tapeta i slika na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava. Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

Ikone sa uputstvima
Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu: Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Pogledajte – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“) Zatim sledi – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → O telefonu (predstavlja stavku Podešavanja, iza koje sledi stavka O telefonu) Pravougaone zagrade – tasteri uređaja; na primer: [ ] (predstavlja taster Meni)

[ ]

Korišćenje ovog uputstva

3

Žigovi ● ● ● ● ● SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics. Android Market™ i Google Talk™ predstavljaju žigove kompanije Google. Google Mail™. Android logotip. Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati.Autorska prava Copyright © 2011 Samsung Electronics Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG. Inc. Google Maps™. Google Search™. što podrazumeva fotokopiranje. snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje. distribuirati. YouTube™. prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem. logotip sa Wi-Fi SERTIFIKATOM i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi udruženja Wi-Fi Alliance. Inc. Ostali nazivi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika. Oracle i Java su registrovani žigovi kompanije Oracle i/ ili njenih filijala. Korišćenje ovog uputstva 4 . u celom svetu. Wi-Fi®. bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku. elektronskim niti mehaničkim.

Korišćenje ovog uputstva 5 . pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja. Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj koji reprodukuje DivX video zapise. DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX. uključujući premijum sadržaj. Posetite vod. Inc. Da biste generisali kôd za registraciju.● ● DivX®. Može reprodukovati DivX® video zapise rezolucije do HD 1080p OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD).com za više informacija o tome kako da završite registraciju. Posetite lokaciju www.com sa dodatnim informacijama i softverskim alatkama za konvertovanje datoteka u DivX video format. Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika. DivX Certified® i pridruženi logotipi su žigovi kompanije DivX. i koriste se pod licencom. DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa rezolucije do HD 720p.divx.divx. Inc.

Sadržaj
Sklapanje ................................................................. 10
Raspakivanje ......................................................................... 10 Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije ..................... 10 Punjenje baterije .................................................................. 12 Ubacivanje memorijske kartice ........................................ 15 Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci ................ 17

Prvi koraci ............................................................... 18
Uključivanje i isključivanje uređaja .................................. 18 Upoznavanje sa uređajem ................................................. 19 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir ............................. 23 Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera ........................................................................ 24 Upoznavanje ekrana u pasivnom režimu rada ............. 24 Pristupanje aplikacijama .................................................... 27 Prilagođavanje uređaja ....................................................... 29 Unos teksta ............................................................................ 34 Preuzimanje aplikacija iz Android prodavnice ............. 39 Preuzimanje fajlova sa mreže ............................................ 40 Sinhronizovanje podataka ................................................. 40

Komunikacija .......................................................... 42
Pozivanje ................................................................................ 42 Poruke ..................................................................................... 49 Google Mail ............................................................................ 51 E-pošta .................................................................................... 53 Talk ........................................................................................... 56 Društvena centrala ............................................................... 57 IM .............................................................................................. 57
Sadržaj

6

Zabava ..................................................................... 58
Kamera .................................................................................... 58 Video zapisi ............................................................................ 68 Galerija .................................................................................... 69 Editor fotografija .................................................................. 71 Video studio ........................................................................... 72 Muzika ..................................................................................... 74 Music Hub .............................................................................. 77 FM radio .................................................................................. 77 Game Hub .............................................................................. 80

Lične informacije ................................................... 81
Kontakti .................................................................................. 81 Kalendar ................................................................................. 85 Zadatak ................................................................................... 87 Beleška .................................................................................... 87 Snimač govora ...................................................................... 88

Web .......................................................................... 90
Internet ................................................................................... 90 Mape ........................................................................................ 93 Latitude ................................................................................... 95 Mesta ....................................................................................... 95 Навигација ............................................................................ 96 Google pretraga ................................................................... 97 YouTube .................................................................................. 97 Samsung Apps ...................................................................... 98 Tržište ...................................................................................... 99 Readers Hub .......................................................................... 99 Вести и време .................................................................... 100
Sadržaj

7

Mogućnost povezivanja ..................................... 101
Bluetooth .............................................................................. 101 Wi-Fi ....................................................................................... 103 Wi-Fi Direct ........................................................................... 105 AllShare ................................................................................. 106 Deljenje mobilne mreže ................................................... 109 GPS ......................................................................................... 110 Veze sa računarom ............................................................. 111 VPN konekcije ..................................................................... 113

Alatke ..................................................................... 115
Sat .......................................................................................... 115 Kalkulator ............................................................................. 117 Preuzimanja ......................................................................... 118 Kies air ................................................................................... 119 Mini dnevnik ........................................................................ 120 Moji fajlovi ............................................................................ 121 Polaris Office ........................................................................ 121 Menadžer zadataka ........................................................... 122 Govorne komande ............................................................. 123 Гласовна претрага ............................................................ 123 Glasovna komunikacija ..................................................... 124

Podešavanja ......................................................... 125
Pristupanje meniju za podešavanja .............................. 125 Bežična i mrežna ................................................................. 125 Poziv ...................................................................................... 127

Sadržaj

8

........................ 136 Jezik i tastatura ....................... 136 Ulaz i izlaz govora ......................................................................... 138 Pristupačnost .............. 129 Ekran .......................................................................................... 132 Aplikacije ............ 131 Lokacija i bezbednost ............. 135 Privatnost .......................... 141 Vreme i datum ... 140 Podešavanja postolja ................................................................................................................................. 130 Režim štednje energije ......................................................................................................................................................................... 134 Pokret .... 158 Sadržaj 9 ................ 141 Rešavanje problema ............................... 133 Nalozi i sinhronizacija ............................................................................................................... 141 O telefonu ........................................................................................................ 135 Čuvanje ................................................................................................................................................... 147 Indeks ..........................................................................................Zvuk ............... 142 Bezbednosne mere predostrožnosti ..............................................................................................

Dodatni pribor koji nije dostavljen uz uređaj može biti nekompatibilan sa uređajem. Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača. dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module. Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. ● ● ● ● Delovi priloženi uz uređaj mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i priključaka koji su dostupni u vašem regionu ili kod vašeg provajdera. Sklapanje 10 . možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul). Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš uređaj. Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje.Sklapanje Raspakivanje Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke: ● Mobilni uređaj ● Baterija ● Putni ispravljač (punjač) ● Kratko uputstvo za upotrebu Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge. Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati. kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.

Nemojte da ubacujete memorijsku karticu u otvor za SIM karticu. 1 2 Ako je uređaj uključen. pritisnite i zadržite taster za uključivanje/zaključavanje i izaberite Isključivanje → OK da ga isključite.Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju. 3 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute na dole. Sklapanje 11 . Skinite zadnji poklopac. Prilikom uklanjanja poklopca sa zadnje strane pazite da ne oštetite nokte.

Neodobreni punjači i kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj. Sklapanje 12 . morate da napunite bateriju. Punjenje baterije Pre prve upotrebe uređaja. 5 Vratite zadnji poklopac.4 Stavite bateriju. Koristite samo punjače i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Uređaj možete da punite pomoću obezbeđenog putnog ispravljača ili povezivanjem uređaja sa računarom putem kabla za prenos podataka na računar.

● ● Kada se baterija isprazni. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite uređaj. čak ni ako je priključen putni ispravljač. Ikona za bateriju će takođe biti prazna. ne možete da uključite uređaj. › Punjenje pomoću putnog ispravljača 1 Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu. uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Ako je baterija potpuno ispražnjena. Ako se baterija previše isprazni. Sklapanje 13 . Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što pokušate da uključire uređaj. uređaj se automatski isključuje. Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

Putni ispravljač mora da ostane u blizini utičnice kada se koristi. Sklapanje 14 . To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja. proverite da li je računar uključen. ● Ukoliko se uređaj ne puni kako treba. ali će biti potrebno više vremena dok se baterija potpuno ne napuni. računar 1 Priključite jedan kraj (mikro USB) kabla za prenos podataka na računar na višefunkcionalnu utičnicu. Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite putni ispravljač.2 Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju. 3 › Punjenje pomoću kabla za prenos podataka na Pre punjenja. izvadite putni ispravljač iz uređaja. Putni ispravljač nema prekidač. tako da morate da ga isključite iz utičnice da biste prekinuli napajanje. odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung. Da biste uštedeli energiju. ● Dok se uređaj puni. ● Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. isključite putni ispravljač kada ga ne koristite. ● Uređaj možete da koristite dok se puni. Ukoliko se ovo dogodi. Takav postupak može prouzrokovati oštećenje uređaja. isključite putni ispravljač iz uređaja a zatim i iz utičnice za struju. može doći do nefunkcionisanja osetljivosti ekrana na dodir usled nestabilnog napajanja strujom. Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne kreće).

uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu. Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne kreće). ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da pokvari podatke koji se čuvaju na kartici. pojaviće se direktorijum fajla memorijske kartice u folderu sdcard/ external_sd. Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice. morate da ubacite memorijsku karticu. ● ● ● Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajlova za memorijske kartice. Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica. može potrajati pre nego punjenje počne. Uređaj prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice sa maksimalnim kapacitetom od 32 GB (u zavisnosti od proizvođača i vrste memorijske kartice).2 Drugi kraj kabla za prenos podataka na računar priključite na USB port na računaru. U zavisnosti od vrste kabla koji koristite za prenos podataka na računar. u okviru interne memorije (moviNAND™). Sklapanje 15 . isključite kabl za prenos podataka na računar iz uređaja. 3 Ubacivanje memorijske kartice Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove. Kada memorijsku karticu stavite u uređaj. Ukoliko unesete karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla. a zatim i iz računara.

Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole. izaberite Aplikacije → Podešavanja → Čuvanje → Isključi SD karticu → OK. Sklapanje 16 .1 2 Skinite zadnji poklopac i bateriju. U pasivnom režimu rada. Vratite bateriju i zadnji poklopac. Nemojte da vadite memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. Izvucite memorijsku karticu iz otvora memorijske kartice. Izvadite memorijsku karticu. Skinite zadnji poklopac i bateriju. budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja memorijske kartice ili uređaja. Vratite bateriju i zadnji poklopac. prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja. › Uklanjanje memorijske kartice 1 2 3 4 5 6 Pre nego što uklonite memorijsku karticu. 3 4 Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti čvrsto u ležište.

› Formatiranje memorijske kartice Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci 1 Skinite zadnji poklopac. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju. Pre formatiranja memorijske kartice.Ako memorijsku karticu formatirate preko računara. U pasivnom režimu rada. izaberite Aplikacije → Podešavanja → Čuvanje → Isključi SD karticu → OK → Formatiraj SD karticu → Formatiraj SD karticu → Obriši sve. 3 Vratite zadnji poklopac. ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Sklapanje 17 . Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika. ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. 2 Provucite traku za nošenje telefona u ruci kroz prorez i zakačite je za malo ispupčenje.

pritisnite i držite taster za uključivanje/ zaključavanje i izaberite Isključivanje → OK. konfigurišite ga prema uputstvima datim na ekranu. Da isključite uređaj. pređite na režim letenja. ● Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja. Ako uređaj uključujete po prvi put.Prvi koraci Uključivanje i isključivanje uređaja Da biste uključili uređaj. Pritisnite i držite taster za uključivanje/zaključavanje i izaberite Profil letenja. Prvi koraci 18 . 1 2 Pritisnite i držite taster za uključivanje/zaključavanje. kao što su avioni i bolnice. ● Da biste na uređaju koristili samo usluge van mreže.

Upoznavanje sa uređajem › Raspored uređaja Svetlosni senzor Senzor za udaljenost Objektiv kamere sa prednje strane Taster za jačinu zvuka Ekran osetljiv na dodir Mikrofon1 Slušalica Taster Početak Taster Meni Taster Nazad Mikrofon Višefunkcionalna utičnica 1. Prvi koraci 19 . Aktivno samo kada koristite funkciju zvučnika ili snimate video.

Utičnica za slušalice Objektiv kamere sa zadnje strane Taster za uključivanje/ zaključavanje Blic Zadnji poklopac Unutrašnja antena Zvučnik › Tasteri Taster Funkcija Uključivanje uređaja (pritisnite i Uključivanje/ držite). pristup brzim menijima Zaključavanje (pritisnite i držite). Podešavanje jačine zvuka uređaja. Vraćanje na ekran u pasivnom režimu rada. Meni Otvaranje liste opcija dostupnih na trenutnom ekranu. Početak Nazad Jačina zvuka Prvi koraci 20 . Vraćanje na prethodni ekran. otvaranje liste nedavnih aplikacija (pritisnite i držite). zaključavanje ekrana osetljivog na dodir. Otvaranje trake za brzu pretragu (pritisnite i držite).

Definicija Nema signala Jačina signala GPRS mreža je povezana EDGE mreža je povezana UMTS mreža je povezana Dostupne su otvorene WLAN mreže WLAN mreža je povezana WLAN Direct priključen Bluetooth je aktiviran Bluetooth slušalice su povezane GPS je aktiviran Poziv je u toku Poziv na čekanju Interfon je aktiviran Propušten poziv Sinhronizovano sa Webom Slanje podataka Preuzimanje podataka Prvi koraci 21 .› Indikator ikona Ikona Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Ikona Definicija Preusmeravanje poziva je aktivirano Povezivanje sa PC računarom USB vezivanje je aktivirano WLAN aktivna tačka je aktivirana Nema SIM ili USIM kartice Nova tekstualna ili multimedijalna poruka Nova e-poruka Nova govorna poruka Alarm je aktiviran Notifikacija događaja Roming (izvan uobičajenog dometa mreže) Nečujni režim je aktiviran Aktiviran mod vibracije Režim letenja je aktiviran Reprodukcija muzike je u toku Reprodukcija muzike je pauzirana FM radio je uključen u pozadini Pojavila se greška ili se zahteva oprez Nivo napunjenosti baterije 10:00 Trenutno vreme Prvi koraci 22 .

Prvi koraci 23 .Korišćenje ekrana osetljivog na dodir Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. ● ● Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir. ● Dvostruko kuckanje: Kucnite dvaput brzo prstom da biste uvećali ili umanjili prikaz dok gledate fotografije ili web sajtove. ● Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Upravljajte ekranom na dodir sledećim postupcima: ● Kuckanje: Jednom dodirnite prostom da biste izabrali ili pokrenuli meni. ● Nemojte da koristite oštre predmete da ne biste izgrebali ekran osetljiv na dodir. Za najbolje performanse. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom. ● Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. opciju ili aplikaciju. a zatim prevucite prstom da biste je pomerili. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir. kao što su optičke olovke ili olovke. nadole. ● Prevlačenje: Kucnite i povucite prst nagore. Ekran osetljiv nadodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. ● Kuckanje i držanje: Kucnite stavku i zadržite je više od 2 sekunde da biste otvorili listu iskačućih opcija. dodirujte ekran vrhovima prstiju. nalevo ili nadesno da biste došli do stavki sa listi. ● Prevlačenje i puštanje: Kucnite i držite prstom stavku. Ekran na dodir neće reagovati na dodire oštrih alatki. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir. uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana. pre nego što počnete da koristite telefon.

možete da izaberete tačku na dnu ekrana da biste došli do odgovarajućeg panela ekrana u pasivnom režimu rada. Pritisnite taster za uključivanje/zaključavanje. možete da vidite ekran u pasivnom režimu rada. › Dodavanje stavki na ekranu u pasivnom režimu Možete da prilagodite ekran u pasivnom režimu rada tako što ćete dodati prečice za aplikacije ili za stavke.● ● Uređaj će isključiti ekran na dodir ukoliko ne koristite uređaj određeni vremenski period. uključite ekran tako što ćete pritisnuti taster za uključivanje/ zaključavanje ili taster Početak. Takođe. Iz ekrana u pasivnom režimu rada možete da vidite status uređaja i da pristupite aplikacijama. widget-e ili foldere u aplikacijama. Da biste dodali stavku ekranu u pasivnom režimu rada. Ekran u pasivnom režimu rada ima višestruke panele. Da biste uključili ekran. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Ekran → Vreme do isklj. ekrana. možete da podesite vreme pozadinskog svetla. pritisnite taster za uključivanje/zaključavanje ili taster Home. a zatim brzo prevucite prstom preko prozora. Prvi koraci rada 24 . Idite levo ili desno do panela ekrana u pasivnom režimu rada. Takođe. U pasivnom režimu rada. Da biste otključali. Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad uređaja. Upoznavanje ekrana u pasivnom režimu rada Kada je uređaj u pasivnom režimu rada.

1 2 Pritisnite [ ] → Dodaj ili kucnite i držite praznu površinu na ekranu u pasivnom režimu rada. › Korišćenje panela za prečice U pasivnom režimu rada ili tokom koišćenja aplikacije. događaja ili statusa procesa. Da biste sakrili listu. otpustite je. kao što su aplikacije. dodirnite površinu indikatora ikona i prevucite prstom nadole da biste to otvorili panel za prečice. poziva. Prevucite stavku do do željenog mesta. markeri i kontakti. Možete aktivirati ili deaktivirati funkcije bežične mreže i pristupiti listi obaveštenja. ● Prečice: Dodajte prečice za stavke. prevucite dno liste nagore. Prvi koraci 25 . ● Tapeti: Postavite sliku za pozadinu. Prevucite stavku do kante. › Uklanjanje stavki sa ekrana u pasivnom režimu rada Kucnite i držite stavku da biste je uklonili. ● Folderi: Kreirajte novi folder ili dodajte foldere za vaše kontakte. poput poruka. Kada stavka postane crvena. Kanta za otpatke se pojavljuje u dnu ekrana u pasivnom režimu rada. Izaberite kategoriju stavke → stavka: ● Widget-i: Dodajte widget-e na ekran u pasivnom režimu rada. › Pomeranje stavki na ekranu u pasivnom režimu 1 2 1 2 3 rada Kucnite i držite stavku da biste je pomerili.

► str. Dodajte ili uklonite panele pomoću sledećih funkcija: ● Da biste uklonili panel. pritisnite [ ]. Dostupne opcije mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga. ● Da biste dodali novi panel izaberite . 101 ● GPS: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije. ► str. pritisnite [ ] → Izmeni. ● Zvuk/Vibracija: Aktivira ili deaktivira režim vibracije. kucnite i zadržite indeksnu sličicu panela i prevucite je do željene lokacije. Kada završite. › Dodavanje ili uklanjanje panela na ekranu u Možete da dodate ili uklonite panele na ekranu u pasivnom režimu rada da biste organizovali widget-e prema prioritetu i potrebama. kucnite i zadržite indeksnu sličicu panela i prevucite je do kante u dnu ekrana. možete da koristite sledeće opcije: ● WiFi: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju WLAN mreže.U panelu za prečice. rotacija: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske rotacije. ● Autom. pasivnom režimu rada 1 2 U pasivnom režimu rada. Možete da stavite dva prsta na ekran i privučete ih da biste prešli u režim izmena. 104 ● Bluetooth: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Bluetooth bežične mreže. 3 Prvi koraci 26 . ● Da biste promenili redosled panela.

1 2 3 U pasivnom režimu rada. ● Ukoliko zarotirate uređaj tokom korišćenja neke funkcije. Pritisnite [ ] da biste se vratili na prethodni ekran. 4 Prvi koraci 27 .Pristupanje aplikacijama Da biste pristupili aplikacijama na uređaju. možete izabrati tačku na dnu ekrana da se prebacite na ekran odgovarajućeg glavnog menija direktno. Takođe. prijavite se da ga dobijete. morate da imate Google nalog. otvorite panel sa prečicama i izaberite Autom. možete da snimate slike ekrana ako istovremeno pritisnete i zadržite taster Home i taster za Uključivanje/Zaključavanje. Dođite levo ili desno do ekrana druge aplikacije. ● Možete da dodate prečicu za aplikaciju tako što ćete kucnuti i držati ikonu aplikacije sa liste aplikacija. izaberite Aplikacije da biste pristupili listi aplikacija. ● Dok koristite uređaj. Možete da pomerite ikonu na željenu lokaciju na ekranu u pasivnom režimu rada. Da biste sprečili rotiranje interfejsa. Izaberite aplikaciju. pritisnite taster Home da biste se vratili na ekran u pasivnom režimu rada. interfejs će se automatski rotirati. rotacija. Slika će biti snimljena u opciji Moji fajlovi → ScreenCapture. Ukoliko nemate Google nalog. ● Kada koristite aplikaciju koju vam obezbeđuje kompanija Google.

] → Izmeni. Pritisnite [ ] → Sačuvaj. Prevucite Dodaj folder ili Dodaj stranu na ekran menija. Da biste dodali folder ili panel na ekran menija. U listi aplikacija. Možete da reorganizujete aplikacije koje se nalaze u listi aplikacija tako što ćete izmeniti njihov redosled ili ih grupisati u kategorije u skladu sa privilegijama i vašim potrebama. Ako ste dodali folder. Novi folder ili panel koji sadrži aplikacije dodat je na ekran menija. a zatim je prevucite do željene lokacije. možete da pomerite one aplikacije koje najčešće koristite do aplikacije Početak. pritisnite [ Kucnite i držite aplikaciju.› Organizacija aplikacija 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 U listi aplikacija. Na listi aplikacija. Takođe. Prevucite ikonu aplikacije do Dodaj folder ili Dodaj stranu u donjem delu ekrana. Pritisnite [ ] → Sačuvaj. stavite dva prsta na ekran i privucite ih. Kucnite i zadržite indeksnu sličicu ekrana. Ponovite korake 2-3 da biste dodali još aplikacija. Možete da pomerite ikonu aplikacije na drugi glavni meni ekrana. ] → Izmeni → OK. pritisnite [ Kucnite i držite aplikaciju. Da biste promenili redosled ekrana glavnog menija. Prevucite ikonu aplikacije do željenog mesta. Prvi koraci 28 . unesite ime i izaberite OK.

Može istovremeno izvršavati više od jedne aplikacije. izaberite Izađi. multitasking može uzrokovati prekid veze. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Vreme i datum. izaberite Isključi sve. Prilagođavanje uređaja Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama. otvorite listu aplikacija i izaberite Menadžer zadataka → Aktivne aplikacije. Ipak. › Upotreba menadžera zadataka Vaš uređaj je višefunkcionalan. Da biste zatvorili aplikaciju. Prvi koraci 29 . 1 2 U pasivnom režimu rada. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije. Da biste izbegli ove probleme zatvorite nepotrebne programe pomoću menadžera zadataka. Izaberite aplikaciju da biste joj pristupili. zamrzavanje. › Podešavanje trenutnog vremena i datuma 1 2 U pasivnom režimu rada.› Pristupanje nedavnim aplikacijama 1 2 Pritisnite i držite taster Početak i otvorite listu aplikacija kojima ste nedavno pristupali. Pojavljuje se lista svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju. probleme sa memorijom ili dodatnu potrošnju energije. Podesite vreme i datum i izmenite ostale opcije.

otvorite listu aplikacija i izaberite Telefon → Tastatura.› Uključivanje ili isključivanje zvučne tastature U pasivnom režimu rada. › Podešavanje jačine tonova zvona › Prelaženje na nečujni režim Pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste podesili jačinu tona zvona. promenite u režim Nečujno. učinite nešto od sledećeg: ● U pasivnom režimu rada. Da biste isključili ili uključili zvuk uređaja. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Ekran → Animacija → Neke animacije ili Sve animacije. a zatim kucnite i zadržite #. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Zvuk → Vibracija → Uvek ili Samo u nečujnom režimu. Prvi koraci 30 . Izaberite ton zvona sa liste. › Aktivacija animacije za zamenu prozora U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Zvuk → Zvučno biranje. Kada umesto . pojaviće se › Promena tona zvona 1 2 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Zvuk → Ton zvona telefona. U pasivnom režimu rada. ● Pritisnite i držite taster za uključivanje/zaključavanje i izaberite Nečujni režim. Možete da postavite uređaj da vas upozori na različite događaje u režimu Nečujno. a zatim izaberite OK.

odnesite uređaj u Samsungov servisni centar da ga otključaju. Vaš uređaj će tražiti kod za otključavanje svaki put kada uključite uređaj ili otključate dodirni ekran. Izaberite Sačuvaj ili Postavi tapet. Prvi koraci 31 . › Prilagođavanje osvetljenja na ekranu 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada.› Biranje tapeta za ekran u pasivnom režimu rada 1 2 3 U pasivnom režimu rada. niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera. Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju. ] → Tapet → opcija. ● Samsung ne snosi odgovornost za gubitak bezbednosnih kodova ili ličnih podataka. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Ekran → Osvetljenje. ● Ukoliko zaboravite kod za otključavanje. › Podešavanje zaključavanja ekrana Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir aktivacijom funkcije zaključavanja ekrana. Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih slika ili tapeta koji se nalaze na uređaju. Izaberite OK. Prevucite klizač da biste prilagodili nivo osvetljenosti. Poništite izbor u polju pored opcije Automatsko osvetljenje. pritisnite [ Izaberite sliku.

ekrana → PIN kod.Podešavanje šeme otključavanja 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost → Postavi zaključav. Podešavanje PIN koda za otključavanje Podešavanje lozinke za otključavanje Prvi koraci 32 . Unesite novi PIN kod (brojčani) i izaberite Nastavi. ekrana → Oblik. Pogledajte uputstva na ekranu i primer šema i izaberite Naredna. Unesite novu šifru (slovna i brojčana) i izaberite Nastavi. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost → Postavi zaključav. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost → Postavi zaključav. U pasivnom režimu rada. ekrana → Šifra. Ponovo iscrtajte šemu da biste potvrdili. Izaberite Nastavi. Iscrtajte šemu tako što ćete prevlačiti prstom da biste povezali namanje 4 tačke. Ponovo unesite PIN i izaberite OK. U pasivnom režimu rada. Ponovo unesite PIN i izaberite OK. Izaberite Potvrdi.

Prvi koraci 33 . otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost → Podesi zaključavanje SIM kartice → Zaključaj SIM karticu. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost → Upozorenje o SIM promeni. 1 2 U pasivnom režimu rada. › Aktiviranje mobilnog tražioca Kada neko unese novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj. Da biste kreirali Samsung nalog. a zatim izaberite Prijavi se. morate da unesete PIN svaki put kada uključite uređaj. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu. funkcija mobilnog tražioca će automatski poslati broj kontakta naznačenim primaocima kako bi vam pomogao da pronađete i vratite svoj uređaj. Unesite PIN i izaberite OK. U pasivnom režimu rada. izaberite Registruj se. Kada je omogućen PIN kod. Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku za svoj Samsung nalog. SIM ili USIM kartica će se blokirati. odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira. potrebno je da imate Samsung nalog za daljinsku kontrolu uređaja sa Interneta. Da biste koristili ovu funkciu. ● Ako previše puta unesete pogrešan PIN. ● Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda.› Zaključavanje SIM ili USIM kartice 1 2 Uređaj možete da zaključate tako što ćete aktivirati PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.

Unesite tekstualnu poruku koja će biti poslata primaocima. Unesite broj telefona uključujući i pozivni broj za zemlju (sa znakom +). Kucnite i držite polje za unos teksta i izaberite Način unošenja teksta → tip tastature (Swype ili Samsung). Unos teksta Možete da unesete tekst odabirom slova na virtuelnoj tastaturi ili unošenjem rukopisa na ekranu. Prvi koraci 34 .3 4 5 6 7 8 Pročitajte uslove korišćenja i izaberite Prihvati. Ponovo unesite šifru za vaš Samsung nalog i izaberite OK. 136 › Promena tipa tastature Možete da promenite tip tastature. Izaberite Gotovo. Izaberite Primaoci poruke upoz. trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika. Da biste unosili tekst. Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. ► str.

izaberite da biste ubacili razmak. Nastavite sve dok ne završite reč. Ponovite korake 1-4 da biste dovršili tekst. Kada kucnete i zadržite taster dok se ne pojavi lista karaktera. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč. Prvi koraci 35 . ● Za unos teksta možete i kucnuti na tastere.› Unošenje teksta korišćenjem Swype tastature 1 2 Izaberite prvo slovo reči i prevucite prst do drugog slova bez odvajanja prsta sa ekrana. možete uneti specijalne znake i simbole. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč. 3 4 5 Odvojite prst na poslednjem slovu. izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti. ● Možete kucnuti i zadržati taster da biste uneli karaktere na gornjoj polovini tastera.

Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od izabranog jezika unosa. Prebacivanje između režima „Simbol/broj“ i „ABC “ režima. Pristup Swype ekranu. možete da koristite i sledeće tastere: 1 2 3 4 5 6 7 8 Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 Funkcija Izmena veličine slova.Takođe. Započnite novi red. Prvi koraci 36 . Promena jezika unosa. Unos teksta glasom. Izbrišite unos. Unesite razmak. pokažite listu alternativnih reči za izabrane znakove. promena metoda unosa teksta (kucnite i držite).

Započnite novi red. možete da koristite i sledeće tastere: 1 2 3 4 5 6 7 Broj 1 2 Funkcija Izmena veličine slova. Prebacivanje između režima „Simbol/broj“ i „ABC “ režima. Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od izabranog jezika unosa. Možete da izaberete jedan od ključnih metoda unosa (QWERTY ili tradicionalna tastatura) ili metode unošenja teksta rukopisom. Izbrišite unos. Unesite tekst odabirom alfanumeričkih tastera ili pisanjem po ekranu.› Unošenje teksta korišćenjem Samsungove 1 tastature Izaberite → Tipovi tastature u uspravnom položaju i izaberite metod unošenja teksta. Ova ikona je dostupna samo kada aktivirate funkciju unosa glasom za Samsung tastaturu. Unos teksta glasom. 3 4 5 Prvi koraci 37 . 2 Takođe.

Unos tačke (dvaput kucnite).Broj 6 Funkcija Pristup podešavanjima za tastaturu. promena metoda unosa teksta (kucnite i držite). Izaberite → Zalepi da biste uneli tekst iz privremene memorije u polje za unos teksta. možete da koristite funkciju kopiranja i lepljenja da biste tekst upotrebili u drugim aplikacijama. Prvi koraci 38 . a zatim listajte nalevo ili nadesno). Izaberite Izaberi reč ili Izaberi sve da biste izabrali tekst koji želite. U drugoj aplikaciji postavite kursor tamo gde želite da nalepite tekst. 7 › Kopiranje i lepljenje teksta 1 2 3 4 5 6 7 Izaberite . Postavite kursor na test koji želite da kopirate. Izaberite Kopiraj da biste ga kopirali ili Iseci da biste isekli tekst i postavili ga u privremenu memoriju. Unos razmaka. Prevucite ili da biste izabrali tekst koji želite. Promena jezika unosa (kucnite i zadrćite. Funkcije ovog tastera mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera. Dok unosite tekst.

funkcionalnost uređaja može da se proširi instalacijom dodatnih aplikacija. ● Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Izaberite Accept kada se pojave pravila i uslovi. Izaberite stavku koju želite da obrišete. Izaberite Uninstall → OK. Prvi koraci 39 . Da biste sačuvali fajlove na memorijsku karticu. › Deinstalacija aplikacije Na početnom ekranu Android Market. povežite uređaj sa računarom i kopirajte ih sa moviNAND to memorijske kartice. Android prodavnica vam pruža jednostavni i brz način kupovine igara i mobilnih aplikacija. izaberite My apps. › Instalacija aplikacija 1 2 3 1 2 3 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Market. ● Uređaj će korisničke fajlove sa preuzetih aplikacija sačuvati u internoj moviNAND™ memoriji.Preuzimanje aplikacija iz Android prodavnice Zasnovana na Android platformi. Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite je.

Ova zaštita može da vas spreči da preuzmete. Prvi koraci 40 . Da biste instalirali preuzete aplikacije sa web strana koje nisu Android prodavnica. Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite je. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Fajlovi koje preuzmete sa Interneta mogu da sadrže viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili rizik na najmanju moguću meru. uređaj ih čuva na memorijskoj kartici. Kada se sinhronizacija završi.Preuzimanje fajlova sa mreže Kada preuzmete fajlove ili web aplikacije sa interneta. uređaj će ostati povezan sa Internetom. Ukoliko se na internetu unesu neke promene. kopirate. i obrnuto. Sinhronizovanje podataka Možete da sinhronizujete podatke sa različitim web serverima i napravite rezervne kopije ili vratite podatke. a sinhronizacija će početi automatski. otvorite listu aplikacija i izaberite Internet. izmenite ili prenesete neke fajlove. preuzimajte fajlove samo iz izvora u koje imate poverenja. U neke medijske fajlove je uključeno upravljanje digitalnim pravima kako bi se zaštitila autorska prava. 1 2 Da biste preuzeli fajlove sa Interneta. U pasivnom režimu rada. ažurirane informacije će se pojaviti na uređaju. morate da izaberete Podešavanja → Aplikacije → Nepoznati izvori → OK.

Izaberite Automatska sinhronizacija. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Nalozi i sinhronizacija. Izaberite nalog. kao što su Facebook ili MySpace.› Konfigurisanje naloga servera 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Uređaj će početi da sinhronizuje podatke za koje ste podesili sinhronizaciju. Za online usluge zajednica. Izaberite Dodaj nalog → tip naloga. Da biste isključili aplikacije iz automatske sinhronizacije. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Nalozi i sinhronizacija. › Aktiviranje automatske sinhronizacije 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Prvi koraci 41 . Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje naloga. uklonite znak iz polja za potvrdu pored željenih aplikacija. Izaberite nalog. Izaberite Sinhronizuj sada. unesite korisničko ime i lozinku i izaberite Prijavlj. Izaberite aplikacije koje želite da sinhronizujete. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Nalozi i sinhronizacija. › Ručno sinhronizovanje podataka 1 2 3 U pasivnom režimu rada.

Komunikacija 42 . da biste uputili govorni poziv.poz. › Upućivanje poziva i odgovaranje na njih Možete da koristite dugmad ili ekran osetljiv na dodir za upućivanje. kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na njih. prihvatanje. izaberite Zavr. Da biste završili poziv. Pozivanje 1 2 3 U pasivnom režimu rada. prekidanje ili odbijanje poziva. 81 ● Da biste brzo pristupili dnevniku poziva kako biste ponovo pozvali brojeve koje ste nedavno birali.Komunikacija Pozivanje Saznajte kako da koristite funkcije pozivanja. ► str. 128 ● Statički elektricitet otpušten iz vašeg tela ili odeće može ometati senzor blizine za vreme poziva. vaš uređaj se automatski isključuje i zaključava dodirni ekran kako bi sprečio nenamerni unos kada držite uređaj pored lica. izaberite Telefon → Dnevnici. Izaberite Za video pozive izaberite . otvorite listu aplikacija i izaberite Telefon → Tastatura i unesite pozivni broj i broj telefona. ► str. ● Koristite imenik za čuvanje brojeva koje često pozivate. ● Kada uključie senzor za udaljenost. pomoću opcija koje su dostupne tokom poziva ili prilagođavanje i korišćenje funkcija vezanih za pozive.

otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Podesi poruke odbijanja. U pasivnom režimu rada. izaberite Odbaci poziv uz slanje poruke. a zatim izaberite da biste pozvali broj. izaberite Zavr. › Korišćenje slušalica Kada priključite slušalice na uređaj. Komunikacija 43 . otvorite listu aplikacija i izaberiteTelefon → Tastatura. Odbijanje poziva Pozivanje međunarodnog broja 1 2 U pasivnom režimu rada. pritisnite dugme na slušalici. Da biste završili poziv. ● Da biste odbacili poziv. Da biste poslali poruku kada odbijate dolazne pozive. Kada pristigne poziv vucite na levo. pritisnite i držite dugme na slušalici. Kada uređaj radi. ● Da biste u toku poziva stavili poziv na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju. a zatim kucnite i zadržite 0 da biste umetnuli znak +. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona). možete da odgovarate na pozive i da ih kontrolišete hendsfri funkcijom: ● Da biste odgovorili na poziv. pritisnite i držite dugme na slušalici. ● Da biste završili razgovor. pritisnite taster za jačinu zvuka da biste isključili ton zvona.Odgovor na poziv 1 2 Kada pristigne poziv vucite na desno.poz. Prvo izaberite tekstualnu poruku koja će biti poslata pozivaocima. pritisnite dugme na slušalici.

› Korišćenje opcija u toku govornog poziva Kada je govorni poziv u toku možete da koristite sledeće opcije: ● Da biste podesili jačinu glasa. Da biste otvorili imenik. izaberite . Morate da se pretplatite na uslugu konferencijskog poziva da biste mogli da koristite ovu funkciju. a zatim birajte novi broj. Morate da se pretplatite na uslugu poziva na čekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju. pritisnite [ ] → Kontakti. ● Da biste odgovorili na drugi poziv. ● Da biste otvorili ekran za biranje broja. izaberite Isklj. Uređaj će vas pitati da li želite da završite prvi poziv ili da ga stavite na čekanje. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona. izaberite Slušal. izaberite Zameni. Da biste dodali belešku. Da biste započeli poziv sa više učesnika (konferencijski poziv). vucite na desno kada se čuje ton poziva na čekanju. izaberite Tastatura. izaberite . uputite drugi poziv ili odgovorite na njega i izaberite Spoji kada se povežete sa drugom stranom. Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću Bluetooth slušalica. ● Da biste uputili drugi poziv. ● Da biste aktivirali funkciju zvučnika. U bučnom okruženju možda će biti teže da čujete neke pozive kada koristite funkciju zvučnika. pritisnite [ ] → Beleška. Da biste preuzeli poziv na čekanju. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. ● Da biste stavili poziv na čekanje. pritisnite tastere za jačinu zvuka nagore ili nadole.. Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi. Komunikacija 44 . izaberite Zvučnik. ● ● ● ● ● ● Da biste isključili mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje. izaberite Dodaj poz.ton.

● Da biste koristili sliku druge strane. kucnite i zadržite sliku druge strane. ● Da biste izabrali alternativnu sliku koja će biti prikazana drugoj strani. pritisnite [ ]→ Sakrij me.› Korišćenje opcija u toku video poziva Kada je video poziv u toku možete da koristite sledeće opcije: ● Da biste se prebacili sa prednjeg na zadnje sočivo i obrnuto. › Prikaz i pozivanje propuštenih poziva Na ekranu vašeg uređaja će biti prikazani pozivi koje ste propustili. ● Da biste otvorili ekran za biranje broja. pritisnite [ ] → Zvučnik isključen ili Zvučnik uključen. ● Da biste sakrili svoju sliku od druge strane. ● Da biste isključili mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje. izaberite Isklj.ton. ● Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću Bluetooth slušalica. ● Da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju zvučnika. Komunikacija 45 . otvorite panel za prečice i izaberite propušteni poziv. Da biste okrenuli broj propuštenog poziva. pritisnite [ ] → Prebaci na slušalice. izaberite Promeni kameru. Možete da snimite sliku ekrana ili da snimite video poziv. pritisnite [ ]→ Tastatura za biranje. pritisnite [ ] → Odlazna slika.

Unesite broj telefona i izaberite Sačuvaj. Izaberite Režim automatskog odbacivanja → opciju. ponovite korake 4-6. kao što su automatsko odbacivanje.› Korišćenje dodatnih funkcija Možete da koristite i razne druge funkcije vezane za pozive. preusmeravanje poziva ili zabrana poziva. Izaberite opciju pod Kriterijumi pretrage (ako je potrebno). Da biste aktivirali automatsko odbacivanje i napravili liste za automatsko odbacivanje. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Odbijanje poziva. Podešavanje automatskog odbacivanja Koristite automatsko odbacivanje da biste automatski odbijali pozive sa određenih brojeva. režim fiksnog biranja (FDN). Da biste dodali još brojeva. Opcija Svi brojevi Samo crna lista Funkcija Odbaci sve pozive. 3 4 5 6 7 Izaberite Crna lista. Izaberite Dodaj. Odbaci pozive sa brojeva telefona na crnoj listi. 1 2 U pasivnom režimu rada. Komunikacija 46 .

otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Dodatna podešavanja → Zabrana poziva → tip poziva. kao na primer. Ovu uslugu možete zasebno da podesite za više situacija kada niste u mogućnosti da odgovorite na pozive. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. kada već koristite telefon ili kada nemate domet. Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite OK. Podešavanje zabrane poziva Zabrana poziva je mrežna funkcija koja ograničava određenu vrstu poziva ili sprečava druge da koriste vaš uređaj za pozivanje. 1 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Prosleđivanje poziva → tip poziva.Korišćenje režima fiksnog biranja U režimu fiksnog biranja uređaj će ograničiti pozivanje. Vaše podešavanje će biti poslato mreži. Da biste aktivirali režim fiksnog biranja. Izaberite uslov. Komunikacija 47 . Izaberite broj na koji će biti prosleđeni pozivi i izaberite Omogući. Podešavanje prosleđivanja poziva Preusmeravanje poziva je mrežna usluga koja šalje dolazne pozive na drugi broj koji vi odredite. Izaberite Lista brojeva fiksnog biranja i dodajte kontakte koje ćete koristiti u režimu fiksnog biranja. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. osim za brojeve koji su sačuvani na listi brojeva za fiksno biranje. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Dodatna podešavanja → Brojevi fiksnog biranja → Omogući režim fiksnog biranja.

Pritisnite [ ] → Prikaži po → opciju da biste sortirali dnevnik poziva. otvorite listu aplikacija i izaberite Telefon → Dnevnici. › Pregled dnevnika poziva 1 2 Možete da pogledate dnevnik poziva koji su filtrirani po tipu. U prikazu detalja možete da birate broj. Vaše podešavanje će biti poslato mreži. U pasivnom režimu rada. 3 Komunikacija 48 . možete da uputite poziv ili da direktno kontaktu pošaljete poruku tako što ćete tapnuti na kontakt ulevo ili udesno. pošaljete poruku na broj ili da dodate broj u imenik ili. Vaše podešavanje će biti poslato mreži. pak. Ova funkcija je dostupna samo za govorne pozive. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Dodatna podešavanja → Poziv na čekanju. da odbacite crnu listu. U pasivnom režimu rada. Iz dnevnika poziva. Unesite šifru za zabranu poziva i izaberite OK. Podešavanje poziva na čekanju Poziv na čekanju je mrežna funkcija koja vas obaveštava o dolaznom pozivu dok je vaš poziv u toku.2 3 Izaberite opciju za zabranu poziva. Izaberite dnevnik da biste videli njegove detalje.

Za informacije se obratite svom provajderu. Izaberite . Izaberite Pošalji da biste poslali poruku. › Slanje multimedijalne poruke U pasivnom režimu rada. Da biste uneli emotikone.Poruke Saznajte kako da kreirate i šaljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke. otvorite listu aplikacija i izaberite Poruke. pritisnite [ ] → Ubaci smeška. ● Unsite ručno brojeve telefona i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom. otvorite listu aplikacija i izaberite Poruke. Komunikacija 49 . Dodajte primaoce poruke. ● Izaberite brojeve telefona sa listi izborom . Izaberite Kucni za unos poruke i unesite tekst poruke. › Slanje tekstualne poruke 1 2 3 4 5 1 2 U pasivnom režimu rada. Izaberite . Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima.

Poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu. ● Unesite ručno brojeve telefona ili adrese e-pošte i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom. Pritisnite[ ] → Dodaj naslov i dodajte temu poruke. pritisnite [ ] → Ubaci smeška. izaberite poruku da biste videli detalje. Izaberite Kucni za unos poruke i unesite tekst poruke. Kada unesete adresu e-pošte. Izaberite Pošalji da biste poslali poruku. Za multimedijalnu poruku. Možete da izaberete fajl iz liste fajlova ili da kreirate novu fotografiju. 4 5 6 7 1 2 3 › Pregled tekstualnih ili multimedijalnih poruka U pasivnom režimu rada. uređaj će pretvoriti poruku u multimedijalnu poruku.3 Dodajte primaoce poruke. Komunikacija 50 . video zapis ili zvuk. Izaberite i dodajte stavku. Da biste uneli emotikone. poput programa za ćaskanje. ● Izaberite brojeve telefona ili adrese e-pošte sa listi izborom . Izaberite kontakt. otvorite listu aplikacija i izaberite Poruke.

Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. otvorite listu aplikacija i izaberite Google Mail. Da biste pristupili sandučetu govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte.Ukoliko ste podesili da se propušteni pozivi preusmere na serer govorne pošte. Morate da sačuvate broj servera govorne pošte pre pristupanja serveru. Google Mail Možete da preuzimate nove e.poruke iz usluge Google Mail™ u svoje prijemno sanduče. a nepročitane poruke su istaknute podebljanim slovima. otvorite listu aplikacija i izaberite Telefon → Tastatura. Pratite uputstva sa servera govorne pošte. › Slanje e-poruke 1 2 U pasivnom režimu rada. pozivaoci mogu da ostave govornu poruku kada ne odgovorite na dolazeći poziv. ● Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. a zatim kucnite i zadržite 1. Ukupan broj nepročitanih poruka se prikazuje na naslovnoj traci. › Preslušavanje poruka na govornoj pošti 1 2 U pasivnom režimu rada. Ako ste označili poruku. ● Ovaj Google Mail meni može biti označen različito zavisno od vašeg provajdera. njena oznaka se prikazuje u obojenom pravougaoniku na poruci. Kada pristupite ovoj aplikaciji prikazuje se prijemno sanduče. Komunikacija 51 . izaberite OK. Taj broj može da vam da vaš provajder.

izaberite Избриши. Izaberite e-poruku. izaberite → Проследи. izaberite Архивираj. Da biste ga sačuvali na uređaju. ● Da biste prikazali prilog. › Pregledanje e-poruka U pasivnom režimu rada. ● Da biste se pomerili na prethodnu ili sledeću poruku. izaberite → Одговори свима. otvorite listu aplikacija i izaberite Google Mail. Možete da sortirate poruke pomoću filtera oznaka. Unesite ime ili adresu u polje za primaoca. izaberite ili .3 4 5 6 7 1 2 Pritisnite [ ] → Нова порука. U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije: ● Da biste odgovorili na poruku. ● Da biste arhivirali poruku. ● Da biste odgovorili na poruku i uključili sve primaoce. pritisnite [ Izaberite ] → Приложи → fajl. izaberite Прикажи. da biste poslali poruku. ● Da biste obrisali poruku. Komunikacija 52 . izaberite Преузми. Da biste priložili sliku. ● Da biste prosledili poruku drugim osobama. Unesite naslov i poruku. izaberite . › Organizovanje e-poruka po oznakama Možete da organizujete svoju e-poštu tako što ćete označiti e-poruke ili dodati zvezde da biste istakli važne poruke.

Pratite uputstva na ekranu. Na ekranu prijemnog sandučeta pritisnite [ ознаке. Na ekranu prijemnog sandučeta kucnite i zadržite poruku. Izaberite Промени ознаке. otvorite listu aplikacija i izaberite E-pošta. Izaberite Naredna (za opšte naloge e-pošte.Dodavanje oznake poruci 1 2 3 1 2 1 2 Na ekranu prijemnog sandučeta kucnite i zadržite poruku. Aktiviraće se ikona zvezde pored poruke. Komunikacija 53 . › Konfigurisanje naloga e-pošte 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. E-pošta Saznajte kako da šaljete ili pregledate e-poruke pomoću ličnog ili poslovnog naloga e-pošte. Izaberite oznaku koju ćete dodati. (za ostale poslovne naloge e-pošte). Izaberite Додаj звездицу. ] → Иди на Dodavanje zvezde poruci Filtriranje poruka Izaberite oznaku poruka koje želite da prikažete. Unesite adresu e-pošte i lozinku. kao što su Google Mail i Yahoo) ili Ručno konfigur. a zatim izaberite OK.

Izaberite polje za unos teksta da biste uneli tekst e-poruke. Ne možete da priložite fajlove zaštićene sistemom za upravljanje digitalnim pravima (DRM). izaberite ime naloga u gornjem levom uglu ekrana i izaberite nalog sa kog želite da preuzmete poruke. ● Izaberite adrese e-pošte sa listi izborom . možete da prelazite sa jednog naloga na drugi. otvorite listu aplikacija i izaberite E-pošta.Kada završite sa konfigurisanjem naloga e-pošte. Izaberite Priloži i priložite fajl. e-poruke će biti preuzete na vaš uređaj. Ako niste na mreži ili izvan oblasti servisa. Komunikacija 54 . › Slanje e-poruke 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Izaberite Pošalji da biste poslali poruku. Ako ste kreirali više od dva naloga. Izaberite ● . Izaberite polje za temu da biste uneli temu. ● Pritisnite [ → Dodaj Cc/Bcc da biste dodali još ] primaoca. 4 5 6 7 Dodajte primaoce poruke. poruka će se nalaziti listi nizova poruka dok ne budete na mreži i u oblasti servisa. Unsite ručno adrese e-pošte i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom.

izaberite → Odgovori. Pritisnite [ ] → Osveži da biste ažurirali listu sa porukama. možete da prikažete prethodno preizetu e-poštu van mreže ili da se povežete sa serverom za e-poštu i pogledate nove poruke.› Pregledanje e-poruke 1 2 3 Kada otvorite nalog za e-poštu. ● Da biste pogledali prilog. izaberite . izaberite . možete da ih vidite van mreže. izaberite . U pasivnom režimu rada. izaberite ili . Nakon preuzimanja e-poruka. Izaberite e-poruku. Komunikacija 55 . ● Da biste odgovorili na poruku. ● Da biste premestili poruku u drugi folder. Da biste ga sačuvali na uređaju. otvorite listu aplikacija i izaberite E-pošta → nalog za e-poštu. ● Da biste prosledili poruku drugim osobama. izaberite → Prosledi. U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije: ● Da biste se pomerili na prethodnu ili sledeću poruku. ● Da biste obrisali poruku. izaberite → prilog.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. pritisnite [ смаjли. pritisnite [ ] → Заврши ћаскање. › Pokretanje ćaskanja 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada. Izaberite prijatelja iz liste prijatelja. › Dodavanje prijatelja na listu prijatelja 1 2 3 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Talk. Da biste ubacili emotikone. Unesite poruku i izaberite Пашаљи. Otvara se ekran za ćaskanje. Pritisnite [ ] → Додаj приjатеља. Unesite adresu e-pošte prijatelja i izaberite Пашаљи позивницу. biće dodat na vašu listu prijatelja. Da biste prekinuli ćaskanje.Talk Saznajte kako da ćaskate sa prijateljima i porodicom koristeći Google Talk™. pritisnite [ ] → Пребаци ћаскања. ] → Još → Уметни Za prebacivanje između aktivnih ćaskanja. Komunikacija 56 . Na listi prijatelja će biti prikazani svi vaši Google Talk kontakti na dohvat ruke. otvorite listu aplikacija i izaberite Talk. Kada vaš prijatelj prihvati poziv.

com. otvorite listu aplikacija i izaberite Social Hub. 1 2 U pasivnom režimu rada. Za dodatne informacije posetite socialhub. instant porukama. kontaktima ili kalendaru. Pogledajte i koristite sadržaj koji obezbeđuje Social Hub. integrisanoj aplikaciji za komunikacije za informacije o društvenim mrežama (SNS). Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. IM Saznajte kako da ćaskate sa prijateljima i porodicom pomoću univerzalnog programa za razmenu poruka. Unesite svoje korisničko ime i lozinku za prijavljivanje.samsungmobile. izaberite polje za potvrdu pored Prihvatam sve gorenavedene uslove i izaberite Slažem se. e-pošti.Društvena centrala Naučite da pristupite aplikaciji Social Hub™. otvorite listu aplikacija i izaberite IM. Izaberite Dodaj nalog → programu za ćaskanje. porukama. Ćaskajte sa prijateljima i porodicom odmah. Komunikacija 57 . 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada.

Zabava Kamera Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. 1 3 4 2 5 6 Zabava 58 . Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja. ● Kamera se automatski isključuje kada ne koristite uređaj određeni vremenski period. ● Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja. › Snimanje fotografije 1 2 U pasivnom režimu rada. Možete da snimate fotografije rezolucije do 3264 x 2448 piksela (8 megapiksela) i video zapise rezolucije do 1920 x 1080 piksela.

Kucnite tamo gde želite da usmerite fokus na ekranu za pregled. ● : Promena podešavanja blica. 68 Provera statusa kamere. ● : Broj fotografija koje možete da snimite (u skladu sa dostupnom memorijom) ● : Podrazumevana lokacija skladištenja Prebacivanje na kamkorder. Takođe možete da dodirnete ekran sa dva prsta i razmaknete ih (približite ih da biste umanjili prikaz). 3 4 5 6 3 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili. Snimite fotografiju. ● : Prebacivanje između objektiva prednje i zadnje kamere.Broj 1 2 Funkcija Promena podešavanja za kameru. Otvaranje prikazivača slika za prikaz snimljenih fotografija. Okvir fokusa se pomera do mesta na koje ste kucnuli i postaje zelen kada je predmet u fokusu. ► str. Korišćenje prečica za kameru. 4 Zabava 59 . Funkcija zumiranja će možda biti nedpstupna kada snimate u najvećoj rezoluciji. Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije.

izaberite Postavi kao. listajte nalevo ili nadesno. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. izaberite noćni režim koji koristi proširenu ekspoziciju. ● Da biste pregledali još fotografija. › Snimanje fotografije u režimu snimanja Možete da snimite sebe bez poteškoća koristeći objektiv prednje kamere. dodirnite ekran sa dva prsta i razmaknite ih (približite ih da biste umanjili prikaz) ili dvaput kucnite na ekranu. podešenih opcija za razne scene 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. › Snimanje fotografije pomoću prethodno Kamera nudi unapred definisana podešavanja za različite scene.5 Izaberite da biste snimili fotografiju. izaberite Obriši. Izaberite → Režim Scena → scenu. ● Da biste fotografiju postavili kao tapet ili sliku pozivaoca za kontakt. Fotografija se automatski čuva. autoportreta Zabava 60 . ● Da biste poslali fotografiju drugima izaberite Podeli. ● Da biste obrisali fotografiju. Možete jednostavno izabrati odgovarajući režim za vaše uslove snimanja i objekte. Na primer. Izvršite sva neophodna podešavanja. ukoliko snimate noću. ● Da biste uvećali ili umanjili prikaz. izaberite ikonu prikazivača slika da biste pregledali snimljene fotografije. Nakon snimanja fotografija. Izaberite da biste snimili fotografiju.

Izvršite sva neophodna podešavanja. › Snimanje fotografije u režimu „Snimanje Vaša kamera može prepoznati lica osoba i pomoći vam da ih snimite nasmejana. Usmerite objektiv kamere prema objektu. osmeha. Izvršite sva neophodna podešavanja. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. U pasivnom režimu rada. Izaberite da biste snimili fotografiju. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. Zabava 61 . osmeha“ 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada. Izaberite da biste snimili fotografiju. Izaberite . Izaberite → Autoportret. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. Kada se osoba osmehne. Uređaj prepoznaje kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. Izvršite sva neophodna podešavanja. Izaberite → Način snimanja → Snim. Izaberite → Način snimanja → Lepota. uređaj automatski snima fotografiju. › Snimanje lepih fotografija 1 2 3 4 Možete da sakrijete nesavršenosti na licu koristeći režim „Lepota“.1 2 3 4 U pasivnom režimu rada.

Ovaj režim je pogodan za snimanje pejzaža. kamera će automatski snimiti sledeću fotografiju. Izaberite → Način snimanja → Akcioni snimak. U pasivnom režimu rada. Nastavite da pratite objekat sve dok uređaj ne snimi sve snimke neophodne za akcioni snimak. Pomerajte uređaj u pravcu kretanja objekta. U pasivnom režimu rada.› Snimanje panoramske fotografije 1 2 3 4 5 6 Možete da snimate širokougaone panoramske fotografije pomoću režima snimanja „Panorama“. Uređaj automatski snima sledeće fotografije. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. Polako pomerajte uređaj u bilo kom smeru i poravnajte zeleni okvir sa tražilom. Zabava 62 . › Snimanje akcije 1 2 3 4 5 6 Možete da snimite fotografije objekata u pokretu. Izvršite sva neophodna podešavanja. Ponovite korak 5 da biste dovršili panoramsku fotografiju. Izaberite da biste snimili prvu fotografiju. a zatim da ih kombinujete u jednu fotografiju gde će biti prikazana akcija. Izvršite sva neophodna podešavanja. Izaberite da biste snimili prvu fotografiju. Nakon što poravnate zeleni okvir sa tražilom. Izaberite → Način snimanja → Panorama. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru.

kao što je sepia ili crno-beli tonovi. Podešavanje vrednosti ekspozicije. Promena režima scene. Promena podešavanja blica. Primena specijalnog efekta. Izbor dužine vremena čekanja pre nego što kamera snimi fotografiju.› Snimanje fotografija u režimu „Crtani film“ Možete da snimate fotografije sa efektima crtanog filma. Izvršite sva neophodna podešavanja. izaberite opcijama: Opcija Autoportret Blic Način snimanja Režim Scena Nivo ekspozicije Režim fokusa Tajmer Efekti Funkcija Prebacivanje između objektiva prednje i zadnje kamere. Možete ručno da uključite ili isključite blic ili da podesite kameru tako da automatski koristi blic kada je potrebno. Promena režima snimanja. Izaberite → Način snimanja → Crtani film. da biste pristupili sledećim › Prilagođavanje podešavanja kamere Pre snimanja fotografije. 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. Izaberite da biste snimili fotografiju. Zabava 63 . Snimite krupni kadar ili podesite kameru da automatski fokusira objekat ili ljudsko lice.

Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja. Čuvanje Resetuj Zabava 64 . Automatsko podešavanje kontrasta između objekta i pozadine. drmanja Automatski kontrast Detekcija treptanja Smernice Pregled Kvalitet snimka GPS oznaka Funkcija Promena opcije rezolucije. Izbor načina za određivanje dužine ekspozicije. Aktivirajte vidljivost napolju da biste izabrali odgovarajuće uslove osvetljenja. ► str. Podešavanje kamere tako da upozorava kada osobe zatvore oči.Opcija Rezolucija Balans bele boje ISO Merenje Vidljivost napolju Komp. Podešavanje osetljivosti senzora slike u kameri. Podešavanje nivoa kvaliteta fotografija. Prikaz vođica na ekranu za pregled. 111 Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih fotografija. Podešavanje kamere tako da prikaže snimljenu sliku. morate da aktivirate usluge lokacije. Podešavanje kamere tako da na fotografijama uključi informacije o lokaciji. Resetovanje menija i opcija snimanja. Smanjenje zamućenosti nastale zbog vibracije ili pomeranja. Da biste mogli da koristite ovu funkciju.

● : Promena podešavanja blica. 3 1 4 2 5 6 Broj 1 2 Funkcija Promena podešavanja kamkordera. Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja. Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije. ● : Promenite način snimanja ili prebacite sa prednjeg na zadnje sočivo i obrnuto.› Snimanje video zapisa 1 2 3 U pasivnom režimu rada. 68 3 Zabava 65 . Otvaranje prikazivača slika za prikaz snimljenih video zapisa. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. Korišćenje prečica za kamkorder. Vucite klizač do videokamere da biste prebacili na videokameru. ► str.

Funkcija zumiranja će možda biti nedpstupna kada snimate u najvećoj rezoluciji. 5 6 Nakon što snimite video zapise. listajte nalevo ili nadesno. ● Da biste reprodukovali video izaberite Reprod. ● : Dužina video zapisa koja može da se snimi (u skladu sa dostupnom memorijom) ● : Podrazumevana lokacija skladištenja Prebacivanje na kameru. Snimanje video zapisa. da biste zaustavili snimanje. Kamkorder možda neće moći da snimi video kako bi trebalo. ako je mala brzina prenosa memorijske kartice. Takođe možete da dodirnete ekran sa dva prsta i razmaknete ih (približite ih da biste umanjili prikaz). Izaberite da biste počeli sa snimanjem. ● Da biste poslali video drugima izaberite Podeli. izaberite ikonu prikazivača slika da biste pregledali snimljene video zapise. Zabava 66 .Broj Funkcija Provera statusa kamkordera. izaberite Obriši. ● Da biste obrisali video. Izaberite Video zapis se automatski čuva. 4 5 6 4 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili. ● Da biste pregledali još video zapisa.

Podešavanje nivoa kvaliteta video zapisa. Možete ručno da uključite ili isključite blic. Režim snimanja Promena režima snimanja. Promena opcije rezolucije. Podešavanje vrednosti ekspozicije.› Prilagođavanje podešavanja kamkordera Pre snimanja video zapisa. Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja. kao što je sepia ili crno-beli tonovi. Prikaz vođica na ekranu za pregled. Podešavanje kamere tako da prikaže snimljeni video. Resetovanje menija i opcija snimanja. Primena specijalnog efekta. Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih video zapisa. Zabava 67 . Izaberite dužinu vremena čekanja pre nego što kamera započne snimanje video zapisa. Aktivirajte vidljivost napolju da biste izabrali odgovarajuće uslove osvetljenja. izaberite sledećim opcijama: Opcija Blic Nivo ekspozicije Tajmer Efekti Rezolucija Balans bele boje Vidljivost napolju Kvalitet video zapisa Smernice Pregled Čuvanje Resetuj Funkcija da biste pristupili Promena podešavanja blica.

263. H. može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova. otvorite listu aplikacija i izaberite Video zapisi. DivX/XviD). Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz. ] → Izmeni prečice ili Kucnite i držite ikonicu sa liste opcija i prevucite je u oblast prečica. Sorenson H. Da biste uklonili prečice. wmv. avi. VC-1. Izaberite video koji ćete reprodukovati. kucnite i zadržite ikonicu i prevucite je u oblast prečica. ● Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju. Zabava 68 . 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Na ekranu za pregled pritisnite [ kucnite i zadržite oblast prečica. mp4. flv. mkv (Kodek: MPEG4. Video zapisi Saznajte kako da koristite video plejer za reprodukciju različitih vrsta video zapisa.263.264.› Izmena ikonica za prečice 1 2 3 Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije. Video plejer podržava sledeće formate fajlova: 3gp. Pritisnite [ ] da biste se vratili na ekran za pregled. H. ● Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.

Prelazak unazad. png 3gp. Aktiviranje ambijentalnog sistema zvuka 5. mkv (Kodek: MPEG4. Pauziranje reprodukcije. da biste Prelazak unapred. Zaustavite reprodukciju i vratite se na listu za reprodukciju. Galerija Saznajte kako da prikažete fotografije i reprodukujete video zapise sačuvane u memoriji uređaja i na memorijskoj kartici. jpg. flv.264. › Podržani formati fajlova Tip Slika Video Format bmp. Sorenson H.1 kada su priključene slušalice.263. avi. wmv. H. pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite).4 Reprodukcijom možete da upravljate pomoću sledećih ikona: Ikona Funkcija Menjanje razmere video ekrana. Podešavanje jačine zvuka. izaberite nastavili sa reprodukcijom. VC-1. H.263. pomeranje unazad po fajlu (kucnite i zadržite). mp4. gif. DivX/XviD) Zabava 69 .

› Pregledanje fotografija 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju. listajte nalevo ili nadesno. izaberite Postavi kao. ● ● ● ● Da biste poslali fotografiju drugima izaberite Pošalji putem. Kucnite na ekran da biste zaustavili slajd-šou. Zabava 70 . Da biste pokrenuli slajd-šou u izabranom folderu. Izaberite folder. koristite sledeće opcije: ● Da biste pregledali još fotografija.● ● ● Izbegavajte zaključavanje ekrana uređaja tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev. možete da uvećate ili umanjite prikaz tako što ćete prstima kucnuti i zadržati dve tačke a zatim naginjati uređaj napred i nazad. Da obrišete poruku. pritisnite [ ] → Još → Slajd-šou. otvorite listu aplikacija i izaberite Galerija. jedan od dostupnih brojača izdavanja će se smanjiti. Da biste fotografiju postavili kao tapet ili sliku pozivaoca za kontakt. izaberite desnom uglu na ekranu. Da biste izmenili režim prikaza. Ako ste aktivirali naginjanje. pritisnite [ ] → Obriši. može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova. Svaki put kada zaključate ekran tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev. dodirnite ekran sa dva prsta i razmaknite ih (približite ih da biste umanjili prikaz). ● Da biste uvećali ili umanjili prikaz. Dok pregledate fotografiju. ili u gornjem Izaberite fotografiju (bez ikone) da biste je pogledali. Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.

● 4 5 6 7 8 Prevlačite prst preko oblasti koji želite da izaberete. Izaberite varijaciju efekta koji želite da primenite. Da biste dodali ili oduzeli od granice izbora izaberite → Dodaj u izbor ili Ukloni iz izbora. Izaberite video zapis (sa reprodukovali. ● Da biste rotirali ili okrenuli sliku. ● Da biste promenili veličinu izabranog. Izaberite → Novi izbor → OK.› Reprodukovanje video zapisa 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Izaberite Izaberi sliku → sliku. ● Da poništite ili ponovite poslednju aktivnost. pritisnite [ ] → Sačuvaj. ● Da biste promenili redosled izabranog. izaberite . ikonom) da biste ga Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz. Kada završite. ► str. izaberite ili . izaberite . otvorite listu aplikacija i izaberite Galerija. 68 Editor fotografija Fotografije možete da uređujete i primenite različite efekte. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Upravljajte snimkom pomoću virtuelnih tastera. otvorite listu aplikacija i izaberite Editor fotografija. Prilagodite sliku kako želite (ako je potrebno) i izaberite Gotovo. ● Da biste opsekli sliku. izaberite . izaberite → Obratni izbor. Zabava da 71 . Izaberite da biste primenili efekat boje ili izaberite biste primenili efekat filtera.

Izaberite odgovarajuću ikonu u levom delu ekrana i dodajte medijske fajlove. H. ponovite korak 6. ● Da biste reorganizovali slike ili video zapise. ● Da biste dodali još fajlova. 720 x 480. Izaberite Novo. 320 x 240. i dodajte efekat prelaza za slike ili video zapise. u zavisnosti od video rezolucije i kodeka. kucnite i zadržite ih.263. pritisnite [ ] → Sačuvaj. 1280 x 720 H. a zatim ga prevucite u donji deo ekrana i izaberite Gotovo. kucnite i zadržite ih. MPEG4 Neke video datoteke u Galeriji se možda neće videti. a zatim ih prevucite do nove lokacije. Kucnite i zadržite fajl. 640 x 480.Video studio Možete da uređujete video zapise i primenite različite efekte. ● Da biste obrisali slike ili video zapise. a zatim ih prevucite u kantu za smeće. prevucite sliku do crvene linije i izaberite ikonu za trajanje na ekranu za prikaz.264. otvorite listu aplikacija i izaberite Video studio. Kada završite. Izaberite Zabava 7 8 72 . Izaberite temu za okvir i izaberite Primeni. Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz. Uređivač video zapisa podržava sledeće video rezolucije i kodeke: Tip Rezolucije Kodeci Format 176 x 144. › Kreiranje video zapisa 1 2 3 4 5 6 U pasivnom režimu rada. ● Da biste izabrali trajanje prikaza slike.

Izaberite . Sačuvajte izmenjeni video zapis. › Primena efekta na video zapis Pokrenite uređivanje video zapisa i dodajte medija fajlove. Prevucite sliku ili video zapis do crvene linije. Sačuvajte izmenjeni video zapis.› Skratite segment video zapisa 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Pokrenite uređivanje video zapisa i dodajte medija fajlove. Pomerite zatvorenu zagradu do mesta gde želite da se završi fajl. Izaberite opciju za efekat. Zabava 73 . Pomerite otvorenu zagradu do mesta gde želite da počinje fajl. Prevucite sliku ili video zapis do crvene linije. Izaberite . Prevucite sliku ili video zapis do crvene linije. › Podelite video zapis Pokrenite uređivanje video zapisa i dodajte medija fajlove. Sačuvajte izmenjeni video zapis. Pomerite do tačke gde želite da podelite fajl na dva klipa i izaberite . Izaberite .

112 › Reprodukovanje muzike 1 2 3 4 Izaberite muzičku kategoriju. Zabava 74 .1 kada su priključene slušalice. ● Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju. flac. › Dodavanje muzičkih datoteka u uređaj Počnite sa prenosom fajlova na memorijsku karticu: ● Preuzimanje sa mobilnog Interneta. ogg. ► str. ► str. mp4. 3ga. Muzički plejer podržava sledeće formate fajlova: mp3. oga. m4a. 111 ● Prijem preko Bluetooth veze. 90 ● Preuzimanje sa računara pomoću programa Samsung Kies. ● Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja. 3gp. wma. Reprodukcijom možete da upravljate pomoću sledećih ikona: Ikona Funkcija Podešavanje jačine zvuka. može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova. ► str. Nakon prenosa muzičkih fajlova na uređaj ili memorijsku karticu. otvorite listu aplikacija i izaberite Muzika. aac. U pasivnom režimu rada.Muzika Saznajte kako da slušate omiljenu muziku dok ste u pokretu pomoću muzičkog plejera. 103 ● Kopiranje na memorijsku karticu. Aktiviranje ambijentalnog sistema zvuka 5. ► str. Izaberite muzički fajl.

Izaberite fajlove koje želite da uključite i izaberite Dodaj. pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite). Promena režima ponavljanja (isključivanje. možete dodati fajlove u listu za reprodukciju tako što ćete pritisnuti [ ] → Dodaj u listu za reprodukciju. Ove ikone su prikazane kada kucnete ekran plejera.Ikona 1 1 Funkcija Aktiviranje nasumičnog režima. Unesite naslov nove liste za reprodukciju i izaberite Sačuvaj. Zabava 75 . › Kreiranje liste za reprodukciju 1 2 3 4 5 6 U pasivnom režimu rada. Pritisnite [ ] → Kreir. ponavljanje fajla ili ponavljanje svih fajlova). Izaberite Liste za reprodukciju. Pauziranje reprodukcije. Tokom reprodukcije. otvorite listu aplikacija i izaberite Muzika. izaberite nastavili sa reprodukcijom. pomeranje unazad po fajlu (kucnite i zadržite). Prelazak unazad. da biste Prelazak unapred. Izaberite Dodaj muziku. 1.

pritisnite[ ] → Sačuvaj kao listu za reprodukciju.Možete dodati pesme u brzu listu i sačuvati ih kao listu za reprodukciju. Tokom reprodukcije pritisnite [ ] → Dodaj u brzu listu da biste dodali trenutnu pesmu u brzu listu. Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili muzički plejer: Opcija Ekvilajzer Zvučni efekti Muzički meni Vizuelizacija Funkcija Izbor podrazumevanog tipa ekvilajzera. Da biste sačuvali brzu listu kao listu za reprodukciju. otvorite listu aplikacija i izaberite Muzika. Da biste otišli na brzu listu. Izbor muzičkih kategorija za prikaz na ekranu fonoteke. na glavnom ekranu muzičkog plejera izaberite Liste za reprodukciju → Brza lista. › Dodavanje pesama u brzu listu › Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Pritisnite [ ] → Podešavanja. Prikazivanje animirane vizuelizacije tokom reprodukcije. Izbor zvučnog efekta. Zabava 76 .

Music Hub
Možete pristupiti onlajn muzičkoj prodavnici i potražiti i kupiti svoje omiljene pesme. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 2 3

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Music Hub. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite polje za potvrdu pored Ne prikazuj 90 dana i izaberite Potvrdi. Tražite pesme i pregledajte i kupite omiljene pesme.

FM radio
Saznajte kako možete da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da povežete slušalice, koje služe kao radio antena.

› Slušanje FM radija
1 2
Priključite slušalice u uređaj. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite FM radio. FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice. Kada prvi put uključite FM radio, on će pokrenuti automatsko podešavanje stanica. Izaberite željenu radio stanicu sa liste svih stanica i pritisnite [ ] da biste se vratili na ekran FM radija.

3

Zabava

77

4

FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:
1 4

5 2 3 2

Broj
1 2 3 4 5

Funkcija Isključite ili uključite FM radio. Pretraga za dostupnom radio stanicom. Dodavanje trenutne radio stanice u omiljenu listu. Podešavanje jačine zvuka. Podesite frekvenciju.

› Automatsko čuvanje radio stanice
1 2 3 4
Priključite slušalice u uređaj. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite FM radio. Pritisnite [ ] → Skeniraj → opcija skeniranja. FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice. Izaberite željenu radio stanicu sa liste svih stanica i pritisnite [ ] da biste se vratili na ekran FM radija.

Zabava

78

› Dodavanje radio stanice na listu omiljenih
1 2 3 4 5 1 2 3
Priključite slušalice u uređaj. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite FM radio. Izaberite Izaberite da biste uključili FM radio. za dodavanje na listu omiljenih. Listajte do željene radio stanice.

› Prilagođavanje podešavanja FM radija
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite FM radio. Pritisnite [ ] → Podešavanja. Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili FM radio: Opcija REGIJA Pozadinska reprodukcija Prikaži identifikaciju stanice Alternativna frekvencija FM radio automatski isključen Funkcija Izaberite svoj region. Izaberite da li će FM radio biti pokrenut u pozadini dok koristite druge aplikacije. Ako je ova funkcija uključena, možete da kontrolišete FM radio pomoću table sa prečicama. Podesite da li ćete prikazati ID stanice na ekranu FM radija; ID stanice je dostupan samo za radio stanice koje obezbeđuju ove informacije. Izaberite da li će FM radio pokušavati ponovo da podesi radio stanicu u slučaju lošeg signala. Podesite automatsko isključivanje FM radija nakon određenog vremenskog perioda.
Zabava

79

1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. ● Kontrole ili opcije igara mogu da se razlikuju. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. ● Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. Pratite uputstva na ekranu.Game Hub Naučite da igrate društvene i premium igrice. Izaberite i instalirajte igricu. Zabava 80 . izaberite polje za potvrdu pored Ne prikazuj 90 dana i izaberite Potvrdi. otvorite listu aplikacija i izaberite Game Hub.

rođendane kontakata i još mnogo toga. brojeve mobilnih telefona. Takođe. izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt. brojeve kućnih telefona. Unesite informacije o kontaktu. › Kreiranje kontakta 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 U pasivnom režimu rada. Ako imate više od jednog naloga. Možete da sačuvate imena. Izaberite lokaciju memorije. Unesi broj telefona. Izaberite Dodaj u kontakte → Kreiraj kontakt. Lične informacije 81 . U pasivnom režimu rada. Izaberite . Izaberite Sačuvaj da biste dodali kontakt u memoriju.Lične informacije Kontakti Saznajte kako da kreirate listu vaših ličnih ili poslovnih kontakata i upravljate istom. izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt. Izaberite Sačuvaj da biste dodali kontakt u memoriju. Izaberite lokaciju memorije. e-adrese. možete da kreirate kontakt i sa ekrana za biranje. Ako imate više od jednog naloga. otvorite listu aplikacija i izaberite Telefon → Tastatura. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. Unesite informacije o kontaktu.

Pritisnite [ ] → Još → Podešavanje brzog biranja. Izaberite broj telefona (ako je potrebno). ● Za uređivanje informacija o kontaktu pritiskom na [ ]→ Izmeni. ● Za slanje poruke izaberite . › Kreiranje vizitkarte 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Izaberite broj lokacije → kontakt. Izaberite ime kontakta.› Pronalaženje kontakta 1 2 3 U pasivnom režimu rada. › Podešavanje broja za brzo biranje 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. možete da koristite sledeće opcije: ● Za pozivanje kontakta izaberite ili . Lične informacije 82 . Ovaj broj možete brzo da pozovete tako što ćete na ekranu za biranje broja da dodirnete i zadržite broj lokacije. Kada pronađete kontakt. Krećite se gore ili dole po listi kontakta. Pritisnite [ ] → Moj profil. Pritisnite [ ] → Izmeni. Možete i da prevučete prstom preko indeksa sa desne strane da se brzo krećete po listi.

Izaberite Sačuvaj.4 5 Unesite sopstvene lične podatke. Izaberite nalog. Pritisnite [ ] → Još → Prikaz prijatelja. Lične informacije 83 . Možete da dodate komentare na poruke koje su postavili vaši kontakti i pregledate njihove deljene fotografije. Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti → kontakt → Aktivnosti ili Mediji. a zatim izaberite Dodaj. Izaberite kontakte. › Preuzimanje kontakata sa naloga zajednica 1 2 3 4 Možete da pregledate listu naloga na sajtovima zajednica i da izaberete nalog da biste dodali kontakt sa tog sajta kontaktima na telefonu. U pasivnom režimu rada. U pasivnom režimu rada. Započnite tako što ćete da kreirate grupu. možete da upravljate većim brojem kontakata i da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. › Kreiranje grupe kontakata 1 2 Kada kreirate grupe kontakata. Listajte nalevo ili nadesno do opcije Grupe.

Lične informacije 84 . U pasivnom režimu rada. Pritisnite [ ] → Uvezi/izvezi → Izvezi na SIM karticu. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. Izaberite kontakte za kopiranje Uvezi. › Kopiranje kontakata Da biste kopirali kontakte iz SIM ili USIM kartice na vaš uređaj. Ako imate više od jednog naloga. Pritisnite [ ] → Uvezi/izvezi → Uvezi sa SIM kartice. › Uvoz i izvoz kontakata 1 2 Da uvezete kontakte (u vcf formatu) sa memorijske kartice u vaš uređaj. Izaberite kontakte za kopiranje i izaberite Izvezi → OK. Da biste kopirali kontakte sa vašeg uređaja na SIM ili USIM karticu. U pasivnom režimu rada.3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 Pritisnite [ ] → Kreiraj. izaberite kontakte koje želite da dodate grupi i izaberite Dodaj. Unesite ime i izaberite ton zvona za grupu. U pasivnom režimu rada. Izaberite Sačuvaj. Izaberite lokaciju memorije. Pritisnite [ ] → Uvezi/izvezi → Uvezi sa SD kartice. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt. Izaberite Dodaj člana.

Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim parametrima.3 4 5 1 2 3 Izaberite lokaciju memorije. Da biste izvezli kontakte sa vašeg uređaja na memorijsku karticu. Izaberite Kucni za pravljenje događaja ili pritisnite [ ] → Kreiraj. Lične informacije 85 . otvorite listu aplikacija i izaberite Kalendar. Izaberite opciju za uvoz pojedinačnog kontakta. › Kreiranje događaja 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt. Kalendar Saznajte kako da kreirate dnevne. Izaberite Sačuvaj. više kontakata. Izaberite fajlove kontakata i izaberite OK. Pritisnite [ ] → Uvezi/izvezi → Izvezi na SD karticu. kao i kako da podesite alarme koji će vas podsećati na bitne događaje. sedmične ili mesečne događaje i kako da upravljate njima. U pasivnom režimu rada. ili svih kontakata. Ako imate više od jednog naloga. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. Izaberite OK da biste to potvrdili. i izaberite OK.

Da biste odložili ili odbacili podsetnik. Da biste se prebacili na određeni datum ručnim unošenjem datuma. 3 › Zaustavljanje alarma za događaj 1 2 3 Ako postavite alarm za događaj u kalendaru. unesite datum tako što ćete izabrati + ili -. U mesečnom prikazu su datumi sa zakazanim događajima obeleženi malim kvadratom. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim. pritisnite [ ] → Danas. Izaberite podsetnik da biste pregledali detalje o događaju. izaberite Odloži sve ili Odbaci sve. pritisnite [ ] → Idi na. Izaberite datum u kalendaru. U pasivnom režimu rada. a zatim izaberite Podesi. otvorite listu aplikacija i izaberite Kalendar. Otvorite tablu sa prečicama koja se nalazi pri vrhu ekrana. Lične informacije 86 . Izaberite režim prikaza pri vrhu kalendara. Možete da pošaljete događaj drugima tako što ćete pritisnuti [ ] → Pošalji putem → opcija. ikona alarma za događaj će se pojaviti u navedeno vreme. Da biste podesili trenutni datum. U pasivnom režimu rada. Da biste prikazali događaje za određeni datum.› Prikaz događaja 1 2 1 2 Da biste promenili prikaz kalendara. otvorite listu aplikacija i izaberite Kalendar.

Zadatak Saznajte kako da kreirate listu zadataka i podesite alarme da bi vas podsetili na bitne zadatke i kako da podesite prioritet. izaberite Kreiraj belešku ili pritisnite [ ] → Kreiraj da biste kreirali belešku. Izaberite Sačuvaj. Izaberite Kreiraj zadatak ili pritisnite [ ] → Kreiraj da biste kreirali zadatak. › Kreiranje beleške 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Izaberite zadatak da biste pogledali detalje u vezi sa njim. otvorite listu aplikacija i izaberite Beleška. Unesite detalje zadatka. otvorite listu aplikacija i izaberite Zadatak. Ako postoji snimljena beleška. › Kreiranje zadatka 1 2 3 4 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Unesite tekst beleške i izaberite Sačuvaj. otvorite listu aplikacija i izaberite Zadatak. Lične informacije 87 . › Pregled zadatka U pasivnom režimu rada. Pritisnite [ ] → Listaj po → opciju da biste sortirali zadatke. Status dovršenih zadataka kojima je istekao rok možete da podesite na „dovršen“ označavanjem polja za izbor. Beleška Saznajte kako da zabeležite bitne informacije kako biste ih sačuvali i kasnije pregledali.

Izaberite Snimi da biste počeli sa snimanjem. Kada završite izaberite Stop. Da biste uredili belešku izaberite . Da biste snimili još govornih poziva ponovo izaberite Snimi. Beleška se automatski čuva. Govorite u mikrofon. otvorite listu aplikacija i izaberite Snimač govora. Lične informacije 88 . otvorite listu aplikacija i izaberite Beleška. Izaberite belešku da biste pogledali detalje u vezi sa njom. Snimač govora Naučite da rukujete diktafonom na vašem uređaju. › Snimanje govorne beleške 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada.› Pregledanje beleški 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Možete da pošaljete belešku drugima tako što ćete kucnuti i zadržati belešku i izabrati Pošalji. Pritisnite [ ] → Počni pretragu ili pritisnite i zadržite [ ] da biste potražili belešku (ako je potrebno).

otvorite listu aplikacija i izaberite Snimač govora. Izaberite Lista.› Reprodukovanje govorne beleške 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Možete poslati govornu belešku drugima pritiskanjem [ ] → Podeli. Izaberite govornu belešku za reprodukciju. Lične informacije 89 .

● Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati. Da biste pristupili određenoj web stranici.Web Za web usluge je neophodna veza za prenos podataka. Obratite se operateru kako biste izabrali najbolji tarifni paket za prenos podataka. › Pretraživanje web strana 1 U pasivnom režimu rada. Za informacije se obratite svom provajderu. unesite web adresu (URL) te web stranice i izaberite . izaberite polje za unos URL adrese. ● Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. otvorite listi aplikacija i izaberite Internet da biste pokrenuli naznačenu početnu stranu. Krećite se kroz web strane pomoću sledećih tastera: 1 2 2 Web 90 . Internet Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.

dodirnite ekran sa dva prsta i razmaknite ih (približite ih da biste umanjili prikaz). ● Da biste prikazali prozor koji je trenutno aktivan. pritisnite [ ] → Još → O strani.Ekran iznad može da se razlikuje što zavisi od regiona ili provajdera usluga. ● Da biste prešli na sledeću stranicu u istoriji.ekr. ● Da biste otvorili novi prozor. pritisnite [ ] → Osveži. možete da uvećate ili umanjite prikaz tako što ćete prstima kucnuti i zadržati dve tačke a zatim naginjati uređaj napred i nazad. pritisnite [ ] → Još → Nađi na strani. ● Da biste ponovo učitali web stranicu na kojoj se trenutno nalazite. Otvorite listu sačuvanih bookmark-ova. ● Da biste podesili osvetljenje ekrana. Ova funkcija može da bude nedostupna. pritisnite [ ] → Novi prozor. Web 91 . ● Da biste pregledali detalje web stranice. pritisnite [ ] → Još → Dodaj obeleživač. Dok pregledate web stranicu. koristite sledeće opcije: ● Da biste uvećali ili umanjili prikaz. Možete da otvorite više stranica i da se prebacujete sa jedne na drugu. ● Da biste obeležili web stranicu na kojoj se trenutno nalazite. ● Da biste dodali prečicu do trenutne web strane do ekrana u pasivnom režimu rada pritisnite [ ] → Još → Dodaj prečicu na poč. ● Da biste tražili tekst na web stranici. pritisnite [ ]→ Osvetljenje pretraž. pritisnite [ ]→ Prosledi. pritisnite [ ] → Prozori. Ako ste aktivirali naginjanje. često posećenih strana i nedavne istorije interneta. u zavisnosti od vaše oblasti. Broj 1 2 Funkcija Unesite web adresu web stranice kojoj želite da pristupite.

› Obeležavanje omiljenih web stranica 1 2 3 4 5 Ako znate web adresu web strane. Da biste obeležili web stranu koju pregledate. Da biste prilagodili podešavanja pretraživača. Izaberite → Obeleživači. pritisnite [ ] → Još → Preuzimanja. otvorite listu aplikacija i izaberite Internet. Izaberite polje za unos URL adrese. pređite na korak 5. U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Internet.● ● ● ● Da biste drugima poslali web adresu (URL) te web stranice. Web 92 . Izaberite i izgovorite ključnu reč u mikrofon uređaja. Unesite naslov strane i web adresu (URL). Izaberite OK. Da biste štampali trenutnu web stranicu ili ekran preko povezanog štampača. › Traženje informacija koristeći govor Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Da biste pregledali istoriju preuzimanja. pritisnite [ ] → Još → Štampaj. pritisnite [ ] → Još → Podeli stranu. Da biste dodali obeleživač. pritisnite [ ] → Još → Podešavanja. Izaberite Dodaj ili pritisnite [ ] → Obeleži zadnju prikazanu stranu. Uređaj traži informacije i web stranice koje su vezane za tu ključnu reč. možete ručno da dodate bookmark. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa Samsung štampačima.

izaberite Izmeni obeleživač. otvorite listu aplikacija i izaberite Internet. ● Da biste drugima poslali web adresu (URL) web stranice. ● Da biste kopirali web adresu (URL) web stranice. gradova ili zemalja na online mapama i dobijanje uputstava. izaberite Otvori u novom proz. izaberite Obriši obeleživač. ● Da biste otvorili web stranicu u novom prozoru. Možete da dodate web stranu na listu obeleživača izborom . izaberite Dodaj prečicu na poč. Web 93 . Izaberite web stranicu kojoj želite da pristupite.ekr. traženje ulica. ● Da biste obrisali obeleživač. izaberite Podeli vezu. izaberite Postavi kao početnu stranu. URL veze. ● Da biste izmenili detalje obeleživača. Mape Saznajte kako da koristite Google Mape™ za pronalaženje lokacija. ● Da biste dodali prečicu do obeleživača na ekran u pasivnom režimu. ● Da biste web stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača. Izaberite → Najposećeniji ili Istorija.Na listi obeleživača kucnite i zadržite obeleživač i koristite sledeće opcije: ● Da biste otvorili web stranu u trenutnom prozoru izaberite Otvori. izaberite Kopir. › Pristupanje često posećivanim stranicama ili 1 2 3 skorijoj istoriji U pasivnom režimu rada.

● Da biste uvećali ili umanjili prikaz. ● Za pretraživanje mesta u vašoj okolini izaberite . izaberite → Contacts ili Point on map. Unesite ključnu reč za lokaciju i izaberite . ● Za pregled liste svih rezultata pretrage. Mapa će prikazati vašu trenutnu lokaciju. ● Da biste prikazali svoju trenutnu lokaciju izaberite . izaberite OK.› Traženje određene lokacije 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Pritisnite [ ] → Search. Izaberite rutu putovanja da biste videli detalje puta (ako je potrebno). autobus ili peške) i izaberite Go. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. Izaberite način putovanja (automobil. Pritisnite [ ] → Directions. izaberite . otvorite listu aplikacija i izaberite Maps. ● Da biste mapi dodali slojeve izaberite . izaberite ili . ● Da biste lokaciju potražili glasom izaberite . › Dobijanje uputstava za stizanje do određenog 1 2 3 4 5 odredišta U pasivnom režimu rada. Da biste uneli adresu iz liste kontakata ili pokazali lokaciju na mapi. Web 94 . otvorite listu aplikacija i izaberite Maps. Unesite adresu početne i krajnje lokacije.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. pritisnite [ ] → Clear Map. 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Places.6 7 Izaberite . Web 95 . Uređaj automatski pristupa geografskoj širini. Pritisnite [ ] → See map. Mesta Saznajte kako da tražite mesto u vašoj okolini. Izaberite Yes. možete da delite lokacije. Kada vaši prijatelji prihvate poziv. otvorite listu aplikacija i izaberite Latitude. 1 U pasivnom režimu rada. Izaberite → Select from Contacts ili Add via email address. Latitude Saznajte kako da delite svoju lokaciju sa prijateljima i kako da vidite lokaciju vaših prijatelja u usluzi Google Latitude™. rute. izaberite Kada završite. Izaberite prijatelja koga želite da dodate ili unesite adresu e-pošte i izaberite Add friends. Da biste videli samo jedan deo ili . Ruta je prikazana na mapi. Lokacije vaših prijatelja su označene njihovim fotografijama na mapi.

Vaš uređaj traži mesta u vašoj blizini koja prema kategoriji. ● Места са звездицом: Izaberite odredište sa liste mesta sa zvezdicama.” ● Унос одредишта: Unesite odredište pomoću virtuelne tastature. izaberite . Da vidite rutu do mesta. Izaberite naziv mesta da vidite njegove detalje. ● Контакти: Izaberite odredište iz adresa vaših kontakata. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Unesite odredište na jedan od sledećih načina: ● Изговорите одредиште: Izgovorite vaše odredište na način “Usmeri me ka odredištu. izaberite Прихватам.2 3 4 Izaberite kategoriju. Навигација Saznajte kako da koristite GPS navigacioni sistem za pronalaženje i prikazivanje odredišta govornim navođenjem. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. otvorite listu aplikacija i izaberite Навигација. Da vidite mesto na mapi. izaberite . Web 96 . 1 2 3 U pasivnom režimu rada.

Web 97 . Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz. Izaberite video zapis sa liste. izaberite Accept.Google pretraga Možete da pretražite podatke sačuvane na uređaju ili na mreži. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. YouTube Saznajte kako da gledate i delite video zapise u usluzi YouTube. Upravljajte reprodukcijom pomoću ikona na ekranu. otvorite listu aplikacija i izaberite YouTube. Izaberite naziv stavke kojoj želite da pristupite. › Gledanje video zapisa 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada. Unesite slovo ili reč podatka za pretragu. otvorite listu aplikacija i izaberite Google Search.

› Deljenje video zapisa 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 U pasivnom režimu rada. Pritisnite [ ] → Upload i izaberite video zapis. Samsung Apps Aplikacija Samsung Apps vam omogućava da jednostavno i lako na uređaj preuzimate mnoštvo korisnih aplikacija. izaberite biste uključili kameru. a zatim izaberite Приjави ме (ako je potrebno). omogućava trenutni pristup velikom izboru mobilnih iskustava. Izaberite video. društvene mreže. da Ukoliko želite da pošaljete novi video zapis. da biste zaustavili snimanje. novosti. Pređite na korak 8. › Slanje video zapisa U pasivnom režimu rada. Unesite detalje zapisa i izaberite Upload. koju karakterišu brojne igrice. otvorite listu aplikacija i izaberite YouTube. Izaberite Izaberite da biste počeli sa snimanjem. otvorite listu aplikacija i izaberite YouTube. Usmerite objektiv kamere prema objektu i obavite potrebna podešavanja. Izaberite Sačuvaj da biste poslali video zapis koji ste snimili. Web 98 . Aplikacija Samsung Apps. Izaberite More → Share → opciju. Unesite svoje korisničko ime i šifru. aplikacije u vezi sa zdravljem i više od toga. reference.

Istražite neverovatne aplikacije i učinite boljim svoj život u pokretu. 1 U pasivnom režimu rada. ● Za detalje. 39 Readers Hub Saznajte kako da koristite integrisanu centralu čitalaca za pristup različitom materijalu za čitanje. otvorite listu aplikacija i izaberite Readers Hub.Vaš uređaj postaje pametniji uz potpuno optimizovane aplikacije iz Samsung Apps. Tržište Možete da preuzimate igre. tonove zvona ili druge aplikacije iz Android prodavnice. 1 2 U pasivnom režimu rada. Web 99 . Potražite i preuzmite željene aplikacije. otvorite listu aplikacija i izaberite Samsung Apps. posetite www. Potražite fajl i preuzmite ga na uređaj. ● Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. otvorite listu aplikacija i izaberite Market. Neke funkcije su možda trenutno nedostupne. 1 2 U pasivnom režimu rada.com. ► str. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.samsungapps.

Pritisnite [ ] → Подешавања → Подешавања времена i poništite izbor u polju pored opcije Користи моjу локациjу. Zatim izaberite lokaciju u Подеси локациjу. Potražite i preuzmite materijal za čitanje u onlajn prodavnici. otvorite listu aplikacija i izaberite Вести и време. otvorite listu aplikacija i izaberite Вести и време. Izaberite Време na vrhu ekrana. Izaberite da otvorite članak. Вести и време Naučite da pregledate informacije o vremenskoj prognozi i čitate vesti i druge novinske članke. 100 Web . › Čitanje novinskih članaka 1 2 3 U pasivnom režimu rada. › Gledanje informacija o vremenskoj prognozi 1 2 U pasivnom režimu rada. pritisnite [ ] → Подешавања → Подешавања вести → Изаберите теме вести. Možete da promenite lokaciju kako biste pogledali informacije o vremenu u drugom regionu. Vaš uređaj će potražiti vašu trenutnu lokaciju i prikazati informacije o vremenu.2 3 4 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. Listajte nalevo do teme vesti na vrhu ekrana. izaberite polje za potvrdu pored Ne prikazuj 90 dana i izaberite Potvrdi. Da dodate temu vesti. Izaberite sliku za materijal za čitanje.

● Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. posebno oni koje je testirao ili odobrio Bluetooth SIG. › Uključivanje Bluetooth bežične funkcije 1 2 U pasivnom režimu rada.Mogućnost povezivanja Bluetooth Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa koja omogućava razmenu informacija na rastojanju od oko 10 metara bez potrebe za fizičkim povezivanjem. ● Neki uređaji. Mogućnost povezivanja 101 . presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth bežične veze. mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem. Ako između uređaja postoji prepreka. možete da razmenjujete informacije između njih čak i ako se nalaze u različitim prostorijama. Ne morate da poravnate uređaje da biste razmenjivali informacije koristeći Bluetooth. Ako su uređaji na odgovarajućoj udaljenosti. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Podešavanja Bluetooth-a. Izaberite Bluetooth da biste uključili Bluetooth bežičnu funkciju. ● Samsung nije odgovoran za gubitak. radno rastojanje može biti manje.

Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka. Ako drugi uređaj ima PIN. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili PIN drugih Bluetooth ureaja. uparivanje je dovršeno. Mogućnost povezivanja 102 . ukoliko takav postoji. Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu. iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera Moji fajlovi.› Pronalaženje i povezivanje sa drugim uređajima 1 2 3 kod kojih je omogućen Bluetooth U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Podešavanja Bluetooth-a → Traži uređaje. na primer 0000. Ukoliko je uparivanje uspešno. posebno slušalice ili hendsfri komplet za kola mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kôd. stavka kalendara. Izaberite opciju za slanje podataka putem Bluetooth veze. a zatim izaberite OK. kao što su kontakt. › Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične 1 2 3 funkcije Izaberite fajl ili stavku. Izaberite uređaj. morate ga uneti. beleška ili medijski fajl. Pored toga. možete da izaberete Prihvati da biste uskladili PIN na vašem telefonu i na drugom uređaju. Potražite uređaj kod kojeg je omogućen Bluetooth i uparite svoj uređaj s njim. uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje. Neki uređaji.

Kada bude zatraženo. Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje svuda gde postoji pristupna tačka ili pristupna tačka. on se automatski čuva u imeniku. ali ne može da se koristi na otvorenom u Francuskoj. Mogućnost povezivanja 103 . Ako primite neki kontakt.11 b/g/n standardima. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Podešavanja Bluetooth-a → Vidljivo. Wi-Fi Naučite da koristite bežične mrežne mogućnosti vašeg uređaja da aktivirate i povežete se na bilo koju lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa IEEE 802. Vaš uređaj je vidljiv drugim Bluetooth uređajima 120 sekundi.› Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične 1 veze U pasivnom režimu rada. Izaberite Prihvati da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru. unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite OK (ako je potrebno). Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. 2 3 Primljeni podaci se čuvaju u bluetooth folderu.

› Aktiviranje WLAN funkcije U pasivnom režimu rada. WLAN vezu aktivirajte samo kada je to potrebno. Aktivan WLAN koji radi u pozadini potrošiće bateriju. Da biste smanjili potrošnju baterije. › Pronalaženje i povezivanje na WLAN 1 2 3 4 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Izaberite mrežu u okviru Wi-Fi mreže. Unesite šifru za mrežu (ukoliko je neophodno). Uređaj će automatski početi da traži dostupne mreže WLAN. Prilagodite podešavanja bezbednosti u zavisnosti od izabranog tipa bezbednosti. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi podešavanja. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi podešavanja → Wi-Fi. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi podešavanja → Dodaj Wi-Fi mrežu. Unesite SSID za mrežu i izaberite tip bezbednosti. › Ručno dodavanje WLAN mreže U pasivnom režimu rada. Izaberite Sačuvaj. Izaberite Poveži se. Mogućnost povezivanja 104 .

U pristupnoj tački. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi Direct podešavanja → OK → Wi-Fi Direct. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi podešavanja. unesite PIN i pritisnite dugme za pokretanje. Da biste se povezali na WLAN koristeći WPS PIN. možete da se povežete na zaštićenu mrežu. › Povežite svoj uređaj sa drugim WLAN uređajem 1 2 U pasivnom režimu rada. Da biste se povezali na WLAN koristeći WPS dugme. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi podešavanja. Pritisnite dugme WPS u pristupnoj tački u roku od 2 minuta. Mogućnost povezivanja 105 . Pritisnite [ ] → Skeniraj. Wi-Fi Direct Saznajte kako da koristite funkciju WLAN Direct za povezivanje dva uređaja putem WLAN-a bez zahtevanja pristupne tačke. U pasivnom režimu rada. Izaberite mrežu koju označava ikona WPS i izaberite WPS PIN.› Povezivanje na WLAN mrežu pomoću WPS-a Koristeći WPS. Izaberite WPS dugme veza. (zaštićeno konfigurisanje za Wi-Fi) 1 2 3 1 2 3 U pasivnom režimu rada.

izaberite Isključi Wi-Fi Direct. Prethodno morate da aktivirate WLAN funkciju i dodate WLAN profil. › Prijem podataka putem WLAN Kada bude zatraženo. a zatim izaberite Poveži se. 104 Mogućnost povezivanja 106 . Da biste deaktivirali funkciju WLAN Direct. Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu. Potražite i izaberite WLAN uređaj. medijski fajl ili web adresa. Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka. AllShare Saznajte kako da koristite uslugu DLNA (Digital Living Network Alliance) koja vam omogućava da delite medijske fajlove između uređaja kod kojih je omogućena usluga DLNA u kućnoj mreži preko WLAN mreže. Primljeni podaci se čuvaju u folderu ShareViaWifi. iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera Moji fajlovi. Izaberite opciju za slanje podataka putem WLAN mreže. izaberite OK da biste potvrdili da pristajete da primite podatke. uparivanje je dovršeno. kao što je beleška.3 4 1 2 3 Izaberite neki uređaj. ► str. › Pošaljite podatke putem WLAN Izaberite fajl ili stavku.

Uključite deljenje muzike sa drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA.› Prilagođavanje DLNA podešavanja za deljenje Da biste dozvolili drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA da pristupe medijskim fajlovima na vašem uređaju. Pošalji sa drugih Podesite da li ćete prihvatiti ili ne uređaja otpremanje sa drugih uređaja. Prilagodite sledeća podešavanja da biste podesili DLNA funkciju: Opcija Ime uređaja Podeli video Podeli sliku Podeli zvuk Funkcija Unesite ime svog uređaja kao servera medija. Uključite deljenje slika sa drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA. Izaberite podrazumevanu lokaciju Podrazumevana u memoriji za čuvanje preuzetih memorija medijskih fajlova. Uključite deljenje video zapisa sa drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA. Mogućnost povezivanja 107 . Titlovi Podesite prikazivanje titlova. Pritisnite [ ] → Podešavanja. medijskih fajlova 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Neki fajlovi se možda neće reprodukovati na uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA u zavisnosti od uređaja. otvorite listu aplikacija i izaberite AllShare. morate da aktivirate deljenje medija.

Vaš uređaj automatski pretražuje uređaje kod kojih je omogućena usluga DLNA. u zavisnosti od mrežne veze i povezanog servera. Može doći do međumemorisanja reprodukcije. Izaberite plejer-onaj koji će reprodukovati medija fajl. Kontrolišite reprodukciju koristeći ikone svog uređaja. otvorite listu aplikacija i izaberite AllShare. Mogućnost povezivanja 108 . otvorite listu aplikacija i izaberite AllShare. Izaberite Udalj. Izaberite kategoriju medija i fajl. U pasivnom režimu rada. Reprodukcija će početi na izabranom plejeru. Izaberite uređaj kao medija server-onaj koji sadrži medija fajlove. › Reprodukcija fajlova sa jednog uređaja na 1 2 3 4 5 6 drugom uređaju U pasivnom režimu rada. Izaberite plejer-onaj koji će reprodukovati medija fajl. Kontrolišite reprodukciju koristeći ikone svog uređaja. Reprodukcija će početi na izabranom plejeru. Izaberite kategoriju medija i fajl. uređaj.› Reprodukcija fajlova na drugom uređaju kod 1 2 3 4 5 koga je omogućena usluga DLNA Izaberite Moj uređaj.

Vaš uređaj deli mobilnu mrežnu vezu na drugom uređaju. Sa drugog uređaja na dostupnoj listi veza pronađite ime uređaja i povežite se na mrežu. i prenosiva pristupna tačka. Izaberite Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka da aktivirate WLAN tačku. Mogućnost povezivanja 109 . 5 6 Kada završite.tač.Deljenje mobilne mreže Naučite da podesite vaš uređaj kao bežični modem ili bežičnu pristupnu tačku za računar ili druge uređaje. i delite mobilnu mrežnu konekciju vašeg uređaja. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Veziv. Izaberite Podešavanja pren. izaberite Sačuvaj. Wi-Fi pr. Izaberite Konfiguriši pren. → OK. Wi-Fi tačku da prilagodite WLAN tačku: Opcija SSID mreže Bezbednost Funkcija Pregledajte i izmenite ime uređaja koje će biti prikazano drugim uređajima. › Deljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem 1 2 3 4 WLAN U pasivnom režimu rada. Izaberite tip bezbednosti.

U pasivnom režimu rada. Izaberite USB vezivanje da biste aktivirali funkciju USB povezivanja. GPS Vaš uređaj ima prijemnik za globalni pozicioni sistem (GPS). Da biste prekinuli deljenje mrežne veze. Naučite da aktivirate usluge lokacije. i prenosiva pristupna tačka. izbegavajte korišćenje uređaja u sledećim uslovima: ● između objekata. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Veziv. poništite izbor polja za potvrdu pored opcije USB vezivanje. Vaš uređaj deli mobilnu mrežnu konekciju na vašem računaru. Mogućnost povezivanja 110 . Da biste primali bolje GPS signale. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.› Deljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem 1 2 3 USB-a Pomoću kabla za prenos podataka sa računara povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom. u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar objekata ● u lošim vremenskim uslovima ● u blizini visokog napona ili elektromagnetnih polja Ne dodirujte površinu unutrašnje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkciju. Način deljenja mrežne konekcije može se razlikovati zavisno od operativnog sistema računara.

Mogućnost povezivanja 111 . možete prenositi podatke na i sa vašeg uređaja direktno i koristiti Samsung Kies program.com). Podesite sledeća podešavanja da biste aktvirali usluge lokacije: Opcija Koristi bežične mreže Koristi GPS satelite Koristi senzorsku podršku Funkcija Podesite korišćenje WLAN i/ili mobilnih mreža za nalaženje vaše lokacije. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta (www.› Aktivirajte usluge lokacije 1 2 Morate aktivirati usluge lokacije da biste dobili informacije o lokaciju i pretražili mapu. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost. Veze sa računarom Saznajte kako da povežete uređaj sa računarom pomoću kabla za prenos podataka sa računara u različitim režimima USB veze. Procenjene vrednosti senzora i vaša stvarna lokacija se mogu razlikovati. › Povezivanje pomoću programa Samsung Kies Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računar.samsung. Povezivanjem uređaja sa računarom. Koristite senzore za poboljšanje pozicioniranja pešaka kada je GPS signal ometen. U pasivnom režimu rada. Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije.

Kada se povežete izaberite Priključi USB memoriju. Otvorite folder da biste pogledali fajlove. Mogućnost povezivanja 112 . dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu. Izaberite OK da biste potvrdili (ako je potrebno).1 2 Pomoću kabla za prenos podataka sa računara povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom. U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → USB veze → Poveži memoriju sa PC-jem. Ukoliko ubacite memorijsku karticu u uređaj. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ako želite da prenesete fajlove sa memorijske kartice ili na nju. odvojeno od interne memorije. možete da pristupate direktorijumu fajlova memorijske kartice tako što ćete upotrebiti uređaj kao čitač memorijske kartice. Izaberite OK da biste potvrdili (ako je potrebno). › Povezivanje kao uređaj za masovno skladištenje Možete da povežete uređaj sa računarom kao prenosivu disk jedinicu i da pristupite direktorijumu fajlova. Samsung Kies će se pokrenuti automatski. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene automatski. Direktorijum fajlova memorijske kartice će se pojaviti kao prenosivi disk. Kada završite izaberite Prekini vezu memorije sa PC-jem. unesite memorijsku karticu u uređaj. Pomoću kabla za prenos podataka sa računara povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom. Kopiranje fajlova sa računara na uređaj.

Opcija VPN naziv Podesi VPN server Omogući Šifrovanje Funkcija Unesite naziv VPN servera. Vaš uređaj bi trebalo da je već podešen za pristup internetu. morate da uredite konekcije. Ukoliko imate problema sa pristupom internetu. kliknite na ikonu USB uređaja na Windows traci zadataka i kliknite na opciju za bezbedno uklanjanje uređaja za masovno skladištenje. U protivnom. VPN konekcije Možete stvarati privatne mreže (VPN) i konektovati se na vašu privatnu mrežu bezbedno kroz javnu mrežu. Mogućnost povezivanja 113 . Ukoliko niste sigurni koje podatke o konekciji da unesete. Zatim uklonite kabl za prenošenje podataka na računar sa računara. možete da izgubite sve podatke na memorijskoj kartici ili da oštetite samu karticu. Prilagodi podatke o konekciji. Omoguđene opcije mogu da se razlikuju zavisno od VPN tipa. Izaberi VPN tip.Da biste isključili uređaj sa računara. Podesite enkripciju VPN servera. › Podešavanje VPN konekcija 1 2 3 U pasivnom režimu rada. pitajte vašeg provajdera. kao što je internet. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → VPN podešavanja → Dodaj VPN. Unesite IP adresu VPN servera.

Unesite adresu servera naziva domena (DNS). pritisnite [ › Konektovanje na privatnu mrežu U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → VPN podešavanja. Odaberite privatnu mrežu za konektovanje. 4 1 2 3 Kada završite.Opcija Funkcija Podesi IPsec unapred deljeni Unesite pre-deljeni ključ. Izaberite sertifikat ovlašćenja (CA) koji VPN server koristi da vas identifikuje. Izaberite korisnički sertifikat koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije. Mogućnost povezivanja 114 . Možete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije. Unesite korisničko ime i lozinku i izaberite Poveži se. ključ Omogući Šifra za L2TP Podesi šifru za L2TP Podesi korisnički sertifikat Podesi CA sertifikat DNS pretraga domena Podesite za korišćenje L2TP tajne lozinke. Unesite L2TP tajnu lozinku. ] → Sačuvaj.

Alatke Sat Saznajte kako možete da podesite i kontrolišete alarme i svetsko vreme. › Zaustavljanje alarma Kada se oglasi alarm. izaberite Sačuvaj. Podesite detalje alarma. ● Da biste zaustavili alarm. › Podešavanje novog alarma 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. vucite na desno. vucite na levo. ● Da biste ponovili alarm nakon određenog vremena. Izaberite alarme koje želite da obrišete. Kada završite. › Brisanje alarma 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Alarm. Pritisnite [ ] → Obriši. Alatke 115 . otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Alarm. Izaberite opciju Pametan alarm da biste aktivirali simulirane zvukove prirode sa ekranom alarma pre glavnog alarma. Izaberite Obriši. Možete da koristite i štopericu i stoni sat. Izaberite Kreiraj alarm ili pritisnite [ ] → Kreiraj.

› Kreiranje svetskog vremena
1 2 3 4
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Svetsko vreme. Izaberite Dodaj grad ili pritisnite [ ] → Dodaj. Unesite ime grada ili izaberite neki sa liste gradova. Da biste izabrali grad u prikazu mape sveta, izaberite .

Da biste dodali novo svetsko vreme, ponovite korake 2-3. Da biste na satovima primenili letnje vreme, kucnite i zadržite sat i izaberite Podešavanja letnjeg računanja vremena.

› Korišćenje štoperice
1 2 3 4 5 1 2 3 4
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Štoperica. Izaberite Start da biste pokrenuli štopericu. Izaberite Prol. vr. da biste zabeležili prolazno vreme. Kada završite izaberite Stop. Izaberite Resetuj da biste obrisali zabeležena vremena.

› Korišćenje tajmera za odbrojavanje
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Tajmer. Podesite vreme odbrojavanja. Izaberite Pokreni da biste pokrenuli odbrojavanje. Kada tajmer istekne, vucite na desno.

Alatke

116

› Koristite stoni sat
1 2 3

Stoni sat prikazuje trenutno vreme i datum, i informacije o vremenu. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Stoni sat. Pritisnite [ ] → Podešavanja. Promenite sledeće opcije: Opcija Prikaz vremena/ kalendara AccuWeather Resetuj na podrazumevano Podešavanja postolja Funkcija Podesite za prikaz sata ili kalendara. Podesite za prikaz informacije o vremenu za vašu lokaciju. Možete i podesiti stoni sat da se automatski ažurira sa najnovijim informacijama i da izaberete jedinicu za temperaturu. Resetujte podešavanja stonog sata na podrazumevane fabričke vrednosti. Podesite da biste koristili zvučnik na priključenom postolju kada vam je uređaj priključen u autu ili na stonom postolju.

Kalkulator
Saznajte kako da obavljate matematičke proračune direktno na uređaju kao na običnom ručnom digitronu ili kalkulatoru za radnu površinu.

Alatke

117

› Obavljanje izračunavanja
1 2
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Kalkulator. Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije. Okrenite uređaj u horizontalni prikaz da biste koristili prošireni kalkulator. Ukoliko deaktivirate automatsku rotaciju, pritisnite [ ] → Naučni kalkulator.

› Prikaz istorije izračunavanja
1 2 3 4
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Kalkulator. Obavite proračun. Izaberite da biste zatvorili tastaturu kalkulatora. Pojavljuje se istorija izračunavanja. Da biste obrisali istoriju, pritisnite [ ] → Obriši istoriju.

Preuzimanja
Saznajte kako da otvorite fajlove koje ste preuzeli sa interneta i e-poštu i kako da upravljate njima.

1 2 3

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Downloads. Izaberite folder za preuzimanje. Izaberite fajl da biste ga otvorili. Da biste obrisali fajl izaberite polje za potvrdu i izaberite Delete.

Alatke

118

otvorite listu aplikacija i izaberite Kies air.Kies air Kies air vam omogućava da povežete računar sa svojim uređajem putem WLAN. Podesite da vaš uređaj bide vidljiv računaru. Izaberite tip podataka koje ne treba prikazivati na pretraživaču na računaru. › Povežite računar sa svojim uređajem putem 1 WLAN-a U pasivnom režimu rada. Pritisnite [ ] → Podešavanja. porukama i drugim podacima sačuvanim na uređaju. otvorite listu aplikacija i izaberite Kies air → Start. › Prilagođavanje podešavanja Kies air-a 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Podesite vreme čekanja uređaja pre prekida veze. kontaktima. Iz pretraživača na računaru mođete da pregledate i upravljate medija fajlovima. Alatke 119 . Resetujte podešavanja na njihove podrazumevane fabričke vrednosti. Promenite sledeće opcije: Opcija Zahtev za pristup Omogući vidljivost Vreme isteklo Zaključaj sadržaj Resetovanje podešavanja Funkcija Podesite za prijem zahteva za autorizaciju od drugih uređaja dok je vaš uređaj povezan sa računarom.

Da biste prekinuli vezu. Izaberite Kucni za dod. a zatim unesite tekst i izaberite Gotovo. Izaberite Kucni za dodavanje teksta. fot. Ako ste sačuvali dnevnik. › Kreiranje mini dnevnika 1 2 3 4 5 6 1 2 U pasivnom režimu rada. Mini dnevnik Saznajte kako da vodite foto dnevnik. izaberite opciju Kreiraj dnevnik da biste kreirali novi unos. otvorite listu aplikacija i izaberite Mini dnevnik. Da biste poslali mini dnevnik na sajt zajednice. otvorite listu aplikacija i izaberite Mini dnevnik. Kada se povežete. i dodajte sliku ili snimite fotografiju. Izaberite Sačuvaj. pritisnite [ ] → Objavi.2 3 Unesite web adresu za prikaz Kies air u pretraživaču na računaru. izaberite Stop. Promenite današnji datum i podesite vremenske prilike (ukoliko je to potrebno). možete da vidite podatke o svom uređaju na pretraživaču na računaru. › Pregledanje mini dnevnika U pasivnom režimu rada. Izaberite neki dnevnik. Alatke 120 .

Alatke 121 . Izaberite folder → fajl. 1 2 U pasivnom režimu rada. muzičkim fajlovima i audio klipovima. ● Da biste kreirali novi folder. Kada završite. Polaris Office Saznajte kako da kreirate i pregledate Polaris Office dokumenta na svom uređaju i memorijskoj kartici. izaberite Prikaži po. izaberite Kreiraj folder. ● Da biste obrisali fajlove ili foldere. kopiranje ili preimenovanje. U okviru foldera pritisnite [ ] da biste koristili sledeće opcije: ● Da biste poslali fajl drugima izaberite Podeli. › Kreiranje dokumenta 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. pritisnite [ ] → Sačuvaj → Sačuvaj. izaberite Još. kao i drugim tipovima fajlova koji su sačuvani na memorijskoj kartici uređaja. ● Da biste promenili režim prikaza. ● Da biste koristili dodatne funkcije uz korišćenje fajlova.Moji fajlovi Saznajte kako da brzo pristupate svim slikama. ● Da biste razvrstali fajlove ili foldere. izaberite Obriši. Izaberite → tip dokumenta. otvorite listu aplikacija i izaberite Polaris Office. otvorite listu aplikacija i izaberite Moji fajlovi. video zapisima. kao što su opcije za premeštanje. izaberite Listaj po. Unesite sadržaj u dokument.

Alatke 122 . otvorite listu aplikacija i izaberite Polaris Office. ● Preuzeto: Pogledajte ukupnu memoriju koju koriste aplikacije instalirane na uređaju. Menadžer zadataka Pomoću menadžera zadataka možete da vidite trenutno aktivne aplikacije i informacije o memoriji. ● Pomoć: Pregled informacija za pomoć u vezi produženja radnog veka baterije. 1 2 U pasivnom režimu rada. ● RAM: Provera i upravljanje RAM memorijom uređaja. ● Čuvanje: Pregled veličine upotrebljene i raspoložive memorije na uređaju i memorijskoj kartici. › Otvaranje dokumenta U pasivnom režimu rada. Izaberite Sačuvaj. Možete da koristite sledeće opcije: ● Aktivne aplikacije: Pregled liste svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju. otvorite listu aplikacija i izaberite Menadžer zadataka.5 6 1 2 Unesite ime dokumenta i izaberite lokaciju za čuvanje. Izaberite Moje fascikle → fajl.

Govorne komande Vaš uređaj ima funkciju inteligentne govorne komande koja pretvara vaše govorne komande u aktivnosti. Alatke 123 . Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. tražite lokacije ili informacije ili izvršite druge zadatke jednostavno govorom u uređaj. otvorite listu aplikacija i izaberite Гласовна претрага. Гласовна претрага Saznajte kako da koristite funkciju govorne komande da biste birali broj. Izaberite Tap & Speak. poslali poruku. Izgovorite komandu u mikrofon. otvorite listu aplikacija i izaberite Govorne komande. Izaberite Говорите сада. Možete da birate broj. pošaljete poruku. pročitajte informacije za pomoć i izaberite Next → I Agree → Finish. ili pretraživali lokacije i informacije glasom. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Izgovorite komandu u mikrofon. 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

Glasovna komunikacija
Saznajte kako da korsitite funkciju komandi koju omogućava Glasovna komunikacija. Možete da birate broj, pošaljete poruku, napišete belešku ili izvršite druge zadatke jednostavno govorom u uređaj u pokretu.

1 2 3 4

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Voice talk. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite Continue → Get Started. Izaberite Tap & Speak. Izgovorite komandu u mikrofon.

Alatke

124

Podešavanja
Pristupanje meniju za podešavanja 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite
Podešavanja.

2

Izaberite kategoriju podešavanja i izaberite neku opciju.

Bežična i mrežna
Promenite podešavanja za bežične mrežne veze.

› Profil letenja

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

● ● ●

› Wi-Fi podešavanja

Wi-Fi: Uključite ili isključite funkciju WLAN mreže. ► str. 104 Obaveštenje putem mreže: Podesite uređaj da vas obaveštava kada otvorena mreža postane dostupna. WPS dugme veza: Povežite se na WLAN mrežu koristeći dugme WPS (Wi-Fi Protected Setup – zaštićeno konfigurisanje za Wi-Fi). Dodaj Wi-Fi mrežu: Ručno dodajte pristupne tačke za WLAN mrežu.

› Wi-Fi Direct podešavanja
● ● ● ●

Wi-Fi Direct: Aktivirajte funkciju WLAN Direct za povezivanje dva uređaja putem WLAN-a bez zahtevanja pristupne tačke. ► str. 105 Konfiguriši Wi-Fi Direct: Pregledajte ili izmenite ime i šifru svog uređaja. Status: Pogledajte status veze. Isključi Wi-Fi Direct: Deaktiviranje WLAN Direct funkcije.
Podešavanja

125

› Kies preko Wi-Fija

Povežite svoj uređaj pomoću programa Samsung Kies putem WLAN.

› Podešavanja Bluetooth-a
● ● ● ●

Bluetooth: Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu funkciju. ► str. 101 Ime uređaja: Podesite Bluetooth ime za uređaj. Vidljivo: Podesite uređaj tako da drugi Bluetooth uređaji mogu da ga pronađu. Traži uređaje: Potražite dostupne Bluetooth uređaje.

› USB veze

Povežite svoj uređaj sa računarom kao uređaj za masovno skladištenje ► str. 112

› Veziv. i prenosiva pristupna tačka

USB vezivanje: Aktivirajte funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, vaš uređaj se koristi kao bežični modem za računar. ► str. 110 Podešavanja pren. Wi-Fi pr. tač.: - Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka: Aktivirajte funkciju prenosne WLAN tačke da delite mobilnu mrežnu vezu vašeg uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem WLAN funkcije. ► str. 109 - Konfiguriši pren. Wi-Fi tačku: Konfigurišite mrežna podešavanja za vašu WLAN tačku. Pomoć: Saznajte više o USB i WLAN vezivanju.

› VPN podešavanja

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPNovima). ► str. 113

Podešavanja

126

Vibracija pri odlaznom pozivu: Postavite uređaj da vibrira kada druga stranka odgovori na poziv. Slanje podataka u romingu: Podesite uređaj tako da se povezuje na drugu mrežu kada ste u romingu ili kada vaša matična mreža nije dostupna. Poziv Prilagodite podešavanja vezana za funkcije poziva.Upozorenja u toku poziva: Izaberite kako će vas telefon obaveštavati o događajima tokom poziva. . . zvuk za minute i ton za prekid veze. Možete dodati brojeve telefona listi za odbacivanje.Taster za javljanje: Podesite uređaj da odgovara na pozive pritiskom na taster Home. ● Upozorenje na poziv: .› Mobilne mreže ● ● ● ● ● Koristi paketne podatke: Podesite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge. Mrežni operateri: Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming. . poziva: . ● Odbijanje poziva: Podesite automatsko odbijanje poziva sa određenih brojeva telefona. Podešavanja 127 .Automatsko odgovaranje: Podesite automatsko odgovaranje nakod određenog perioda (dostupno samo ako su povezane slušalice). ● Odgovaranje/završ. Mrežni režim rada: Izaberite tip mreže. Nazivi pristupnih tačaka: Konfigurišite imena pristupnih tačaka. ► str. 46 ● Podesi poruke odbijanja: Dodajte ili izmenite poruku koja će biti poslata kada odbacite poziv.Tonovi za status poziva: Aktivirajte ili deaktivirajte ton za uspostavljanje veze.

. Prosleđivanje poziva: Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.Poziv na čekanju: Aktivirajte poziv na čekanju da biste prihvatili dolazni poziv u toku drugog poziva. Uključi senzor blizine: Podesite uključivanje senzora blizine tokom poziva.Tast. Morate da unesete PIN2 kôd koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i da restartujete uređaj. Podešavanja 128 .: Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/zaključavanje.Automatsko ponovno biranje: Aktivirajte automatsko ponovno biranje kada poziv nije uspostavljen ili kada je prekinut u toku razgovora.● ● ● ● ● ● ● ● . Slika za video poziv: Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku. za uk. Govorna pošta: Unesite broj za pristupanje serveru govorne pošte.Zabrana poziva: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive. Usluga govorne pošte: Izaberite provajdera usluga ili postavite drugog provajdera da biste primali govornu poštu. Koristi opcije za neuspešan poziv: Izaberite da li će uređaj pokušati da uspostavi govorni poziv kada ne uspe uspostavljanje video poziva. .Brojevi fiksnog biranja: Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja da biste ograničili pozive na brojeve sačuvane na listi brojeva za fiksno biranje.Identifikacija pozivaoca: Prikažite vaš identifikacioni broj pozivaoca drugim osobama pri upućivanju poziva. Dodatna podešavanja: . prekida poz. . Sopstveni video prikaz u primljenom pozivu: Podesite da li će se sagovorniku prikazivati vaša živa slika ili unapred podešena slika. Ovaj broj možete da dobijete od svog provajdera. .

● Glasnoća: Podesite jačinu zvuka za melodije poziva. Podešavanja 129 . zvuk sistema. ● Zvučno biranje: Podesite uređaj tako da ispušta zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osetljivom na dodir. ● Eho dodira: Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete tastere. ● Vibracija: Podesite kada će uređaj vibrirati za različite događaje.Zvuk Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju. ● Nečujni režim: Aktivirajte nečujni režim kako biste isključili sve zvukove osim medijskih zvukova i tonova alarma. muziku i video. ● Ton zvona telefona: Izaberite melodiju za obaveštenje o primljenim pozivima. ● Ton zvona obaveštenja: Izaberite ton zvona koji će vas upozoravati na događaje. i melodije obaveštenja. ● Zvučna tastatura: Podesite uređaj tako da ispušta zvuk kada dodirnete tastere na ekranu za pozivanje. kao što su dolazne poruke. ● Zvuci zaključavanja ekrana: Postavite uređaj da oglasi zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osetljiv na dodir. ● Intenzitet vibracije: Prilagodite jačinu vibracija prilikom eha dodira. propušteni pozivi i alarmi.

ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana. napaj. . ● Vreme do isklj. ● Automatski rotiraj ekran: Podesite da li će se sadržaj automatski okretati kada okrenete uređaj.Stil fonta: Promenite tip fonta za prikazani tekst.Ekran Promenite podešavanja ekrana. ekrana: Podesite štednju energije podešavanjem osvetljenosti ekrana. ● Osvetljenje: Podesite osvetljenost ekrana.Položaj sata: Izaberite lokaciju sata na zaključanom ekranu. ● Horizontalna kalibracija: Kalibrišite akcelerometar da biste prilagodili horizontalnu osovinu uređaja radi boljeg prepoznavanja pokreta.Tapet: Izaberite sliku koja će se prikazivati kada je ekran zaključan. Podešavanja 130 . Možete da preuzmete fontove iz Android prodavnice tako što ćete izabrati Pribavi fontove onlajn.Tapet: Izaberite sliku pozadine za ekran u pasivnom režimu rada. ● Pozadinski efekat: Izaberite režim ekrana. ● Auto. . ● Animacija: Podesite uređaj tako da prikazuje animaciju kada prelazite sa jednog prozora na drugi. . ● Ekran: . ● Trajanje svetla tastera: Podesite tranjanje osvetljenosti dodirnih tastera. pod.

● Kalibracija Gyro senzora: Izvršite kalibraciju žiroskopa kako bi vaš uređaj mogao da pravilno prepozna rotaciju.: Saznajte kako da smanjite potrošnju baterije. ● Izvršite kalibraciju žiroskopa kada nagib ili pomicanje. Podešavanja 131 . ener. ili igrice koje imaju mogućnost pomeranja. Isključi GPS: Isključite funkciju GPS kada je ne koristite.: Automatsko aktiviranje režima štednje energije kada se baterija isprazni. Osvetljenje: Aktivirajte nivo osvetljenosti za režim uštede energije. Proces kalibracije može biti neuspešan ako uređaj vibrira ili se pomera tokom kalibracije. ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana. Isključi Wi-Fi: Isključite funkciju WLAN kada uređaj nije povezan sa WLAN AP. Osvetljenje: Podesite osvetljenost ekrana. Režim štednje energije ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Koristi režim šted. Isključi Bluetooth: Isključite funkciju Bluetooth kada je ne koristite. pokazuju nenamerno pomeranje. Isključi sinhronizaciju: Isključite sinhronizaciju kada ne vršite sinhronizaciju preko web servera. Režim štednje energije u: Izaberite nivo energije za režim uštede energije. Saveti za štednju energ. Vreme do isklj. ● Postavite uređaj na ravnoj površini tokom kalibracije.

. ova opcija se menja u Promeni zaključav. koja vam pomaže da pronađete uređaj u slučaju gubitka ili krađe. 33 Podešavanja 132 . ● Postavi zaključav. Kada postavite svoj bezbednosni kod.PIN kod: Postavite PIN (brojčano) da biste otključali ekran. ► str. Procenjene vrednosti senzora i vaša stvarna lokacija se mogu razlikovati. ● Koristi bežične mreže: Podesite korišćenje WLAN i/ili mobilnih mreža za nalaženje vaše lokacije.Zaključaj SIM karticu: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.Oblik: Podesite oblik za otključavanje ekrana. kao i GPS funkcionalnost.Nema: Onemogućite zaključavanje ekrana. ● Upozorenje o SIM promeni: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju mobilnog tražioca. . ekrana. ekrana: Postavite bezbednosni kod za otključavanje. ● Koristi GPS satelite: Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije.Promeni PIN kod SIM kartice: Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.Šifra: Postavite šifru (slovima i brojčano) da biste otključali ekran. . ● Podesi zaključavanje SIM kartice: . ● Koristi senzorsku podršku: Podesite da biste koristili senzore za poboljšanje pozicioniranja pešaka kada je GPS signal ometen. .Lokacija i bezbednost Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM kartice. .

Možete aktivirati uređivače uređaja za primenjivanje novih pravila na njemu.● ● ● ● ● ● ● ● Primaoci poruke upoz. Aplikacije Promenite podešavanja za upravljanje instaliranim aplikacijama. Podesite uređaj tako da prikazuje šifru dok je unosite. uređaj prikazuje šifru kao · iz bezbednosnih razloga. moći ćete da preuzimate aplikacije samo iz Android prodavnice. Vidljive šifre: Prema podrazumevanim vrednostima. Postavi šifru: Kreirajte i potvrdite šifru za pristup akreditivima. Instaliraj iz USB mem. Daljinske funkcije: Podesite za upravljanje izgubljenim uređajima putem Interneta. Podešavanja 133 . Koristi bezbedna uverenja: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije. Obriši skladište: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.: Dodajte ili izmenite primaoce poruke obaveštenja. Izaberi administratore uređaja: Pregledajte uređivače uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. ● Pokrenute usluge: Pregledajte usluge koje trenutno koristite i pristupite im kako biste ih organizovali. ● Nepoznati izvori: Izaberite ovu opciju da biste preuzimali aplikacije iz svih izvora.: Instalirajte šifrovane certifikate koji su sačuvani u USB memoriji. Ukoliko ne izaberete ovu opciju. ● Organizuj aplikacije: Pristupite listi aplikacija koje su instalirane na uređaju i pogledajte informacije o aplikacijama.

. ● Pozadinska veza za prenos podataka: Izaberite ovo podešavanje da biste koristili funkciju automatske sinhronizacije. Upotreba baterije: Pregled iznosa energije koju troši uređaj. Samsung Apps: Izaberite mrežnu vezu (Wi-Fi ili mrežu za razmenu paketnih podataka) da biste dobijali obaveštenja o novim aplikacijama u Samsung Apps. Ovo služi za razvoj aplikacija. kalendaru i e-porukama. Ovo služi za razvoj aplikacija. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.● ● ● ● Upotreba memorije: Pregled veličine raspoložive memorije i memorije koju koriste aplikacije na uređaju. Podešavanja 134 . Nalozi i sinhronizacija Promenite podešavanja funkcije automatske sinhronizacije ili upravljajte nalozima za sinhronizaciju.Dozvoli lažne lokacije: Dozvolite da se usluzi Location Manager šalju lažne lokacije i servisne informacije u cilju testiranja. Automatska sinhronizacija će raditi u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinhronizovaće podatke.Otkrivanje greške putem USB-a: Izaberite ovu opciju da biste povezali uređaj sa računarom koristeći kabl za prenos podataka sa računarom. Razvoj: . ● Automatska sinhronizacija: Podesite uređaj tako da automatski sinhronizuje podatke o kontaktima.

muzike i FM radija okretanjem prednje strane uređaja prema dole. ● Vraćanje na fabrička podešavanja: Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve postojeće podatke. alarma. ● Bekapuj moje podatke: Podesite da napravite rezervnu kopiju podešavanja i podataka o aplikacijama na Google serveru.Pokret Promenite podešavanja koja upravljaju prepoznavanje pokreta na vašem uređaju. ● Pomeranje: Podesite da biste premestili stavku na drugu stranu kada kucnete i zadržite stavku. Podešavanja 135 . a onda nakrivite uređaj ulevo ili udesno. ● Obrni: Podesite na isključenje zvuka dolaznih poziva. ● Vodič: Saznajte kako da upravljate pokretima. Privatnost Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima. ● Dvostruko kucanje: Podesite da biste aktivirali glasovnu komunikaciju dvostrukim kuckanjem na uređaju. ● Aktiviranje pokreta: Podesite za korišćenje prepoznavanja pokreta. ● Nagni: Postavite na uvećanje ili umanjenje prikaza prilikom pregledanja slika u galeriji ili pretraživanja internet stranica kada prstima kuckate i držite dve tačke a zatim naginjete uređaj napred i nazad. ● Automatsko vraćanje: Podesite da vratite podešavanja i podatke o aplikacijama kada ponovo instalirate aplikacije na uređaju.

› Izaberi jezik Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije). Možete i da formatirate memorijsku karticu. Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci. Da biste unosili tekst. Jezik i tastatura Promenite podešavanja za unos teksta. Vibracija tastera: Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete taster. Jezik: Izaberite jezike za unos teksta.Čuvanje Pogledajte informacije o memoriji na uređaju i memorijskoj kartici. Podešavanja 136 . Zvučni povratni info: Podesite uređaj da vas upozorava kada ne postoje alternativne reči za unos ako dvaput kucnete na reč. ● ● ● Predviđanje reči: Podesite uređaj tako da predviđa reči na osnovu vašeg unosa i da prikazuje predloge reči. trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika. › Izaberi način unosa › Swype ● Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta. Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima.

Jezici unosa: Izaberite jezike za unos teksta. Brzina naspram tačnosti: Podesite odnos brzine i preciznosti. Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Verzija: Pregledajte informacije o verziji. upitnik ili uzvičnik. čitavo precrtavanje Prikažite precrtavanje: Podesite prikazivanje putanje prevlačenja po tastaturi. Prozor izbora reči: Podesite koliko često će se prikazivati lista reči.● ● ● ● ● ● ● ● Auto razmak: Podesite uređaj tako da automatski ubacuje razmake između reči. Da biste unosili tekst. trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika. Pokaž. Obuka: Saznajte kako da brže unosite tekst pomoću Swipe tastature. Tipovi tastature u uspravnom položaju: Izaberite podrazumevani način unosa. kao što su QWERTY tastatura. tradicionalna tastatura ili ekran za pisanje rukom. Auto kapitalizacija: Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice. Swype pomoć: Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje Swype tastature. kao što su tačka. › Samsung tastatura ● ● Podešavanja 137 .

Možete prelaziti iz jednog režima unosa u drugi prevlačenjem nalevo ili nadesno na tastaturi. Podešavanja 138 . › Podešavanja prepoznavanja govora Za Samsung prepoznavanje glasa koristite sledeće opcije: ● Language: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa. Prevlačenje preko tastature: Omogućite ili onemogućite funkciju prevlačenja preko tastature za režim unosa teksta. Podešavanja rukopisa: Prilagodite vreme prepoznavanja u režimu rukopisa. kao što su tačka. automatsko ispravljanje ili automatska zamena. upitnik ili uzvičnik. Automatska velika slova: Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice. i sastavite sopstvenu listu reči. › Prepoznavanje govora Izaberite mehanizam prepoznavanja glasa. Vodič: Saznajte kako da unosite tekst pomoću Samsung tastature. Automatski unos tačke: Podesite uređaj tako da ubaci pauzu kada dvaput kucnete na razmaknicu.● ● ● ● ● ● ● ● XT9: Aktivirajte režim XT9 da biste unosili tekst pomoću prediktivnog režima unosa. Ulaz i izlaz govora Promenite podešavanja za prepoznavanje glasa i funkciju automatskog prebacivanja teksta u govor. Napredna podešavanja za XT9: Aktivirajte napredne funkcije režima XT9 kao što su automatsko dovršavanje reči. Ulaz govora: Aktivirajte funkciju unosa glasom da biste glasom uneli tekst na Samsung tastaturi.

Auto-start listening: Podesite da biste automatski pokrenuli prepoznavanje glasa kada pokrenete glasovne komande. Voice talk settings: Promenite podešavanja za korišćenje glasovne komunikacije. Voice talk help: Pristup informacijama za pomoć za upotrebu funkcije Voice talk. Use location: Podesite da biste koristili vaše informacije o lokaciji kao rezultate glasovne pretrage. prema potrebi. About: Pregledajte informacije o verziji.● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Auto-dial: Podesite automatsko biranje broja kada je potvrdan rezultat prepoznavanja glasa. Social settings: Promenite podešavanja za pristupanje društvenim web stranama. automatski umetali znake interpunkcije. ● Сигурна претрага: Podesite uređaj da filtrira nepriličan tekst i/ili slike iz rezultata glasovne pretrage. Listen over Bluetooth: Podesite da biste prepoznali vaše glasovne komande kada koristite povezane Bluetooth slušalice. Hide offensive words: Sakrijte nepristojne reči koje je vaš uređaj prepoznao iz rezultata glasovne pretrage. Voice command help: Pristup informacijama za pomoć za upotrebu glasovnih komandi. Podešavanja 139 . ● Блокирање увредљивих речи: Sakrijte nepristojne reči koje je vaš uređaj prepoznao iz rezultata glasovne pretrage. Auto-punctuation: Podesite da biste. Za Google prepoznavanje glasa koristite sledeće opcije: ● Jeзик: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.

za uk. Instalirajte govorne podatke za korišćenje funkcije čitanja teksta. prekida poz. Podrazumevani mehanizam: Podesite da mehanizam sinteze govora bude korišćen za izgovoreni tekst. Brzina govora: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta. Jezik: Izaberite jezik za funkciju čitanja teksta. kao što je Talkback ili Kickback. a ne podrazumevana podešavanja. Pristupačnost ● ● Pristupačnost: Aktivirajte aplikaciju za pristup koju ste preuzeli.› Podešavanja čitanja teksta ● ● ● ● ● ● ● ● ● Poslušaj primer: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer. Tast. Instaliraj govorne podatke: Preuzmite i instalirajte govorne podatke za funkciju čitanja teksta. Režim vožnje: Aktivirajte režim vožnje da biste podesili uređaj da glasno čita sadržaj. Mehanizmi: Pregledaj mehanizme prebacivanja teksta u govor preuzete sa Android tržišta.: Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/zaključavanje. melodije ili vibracije. Podešavanje režima vožnje: Podesite aplikacije koje ćete koristiti u režimu vožnje. Podešavanja 140 . koja obezbeđuje eho glasa. Uvek koristi moja podešavanja: Podesite uređaj tako da koristi podešavanja koja ste vi naveli u aplikacijama.

O telefonu Pristupite informacijama o vašem uređaju. proverite status uređaja. Podešavanja 141 . Vreme i datum Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu način na koji se vreme i datum prikazuju na uređaju i izmenite ih: ● Automatski: Automatski ažurirajte vreme kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu. ● Koristi 24-časovni format: Podesite da se vreme prikazuje u 24-časovnom formatu. ● Izaberi format datuma: Izaberite format datuma. ● Izaberi vremensku zonu: Podesite matičnu vremensku zonu. ● Podesi vreme: Ručno podesite trenutno vreme. ● Podesi datum: Ručno podesite trenutni datum. i naučite kako da ga koristite.Podešavanja postolja ● Režim audio izlaza: Podesite da biste koristili zvučnik na priključenom postolju kada vam je uređaj priključen u autu ili na stonom postolju.

Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Rešavanje problema 142 . Kada prvi put koristite telefon ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda. Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu ● ● Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala. moguće je da ćete izgubiti prijem. Za informacije se obratite svom provajderu. morate da unesete šifru telefona koju ste podesili. Možete da onemogućite ovu funkciju pomoću menija Zaključaj SIM karticu. potrebno je da unesete PIN kod PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2. PUK kod PIN2 kod Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana. morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova: Kod Šifra Pokušajte sledeće da biste rešili problem: Kada omogućena funkcija zaključavanja telefona.Rešavanje problema Kada uključite telefon ili dok ga koristite. Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. vratite uređaj na fabrička podešavanja. Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje. odnesite telefon u lokalni Samsungov servisni centar. Zaštita ekrana može sprečiti da telefon prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir. Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate. Uređaj se blokirao ili ima kritične greške Ako se uređaj zamrzne ili zablokira. možda ćete morati da zatvorite sve programe ili resetujete uređaj kako bi ponovo funkcionisao. moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom.Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće Ako telefon ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno. Nije moguće uspostaviti odlazne pozive ● ● ● Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje. Rešavanje problema 143 . Ako ovo ne reši problem. ● Ako je ekran osetljiv na dodir izgreban ili oštećen. ● Restartujte telefon da biste obrisali sve privremene softverske greške. pritisnite i zadržite taster za Uključivanje/Zaključavanje 8 do 10 sekundi. ● Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir. Uređaj će se restartovati automatski. pokušajte sledeće: ● Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. U pasivnom režimu rada otvorite aplikaciju i izaberite Podešavanja → Privatnost → Vraćanje na fabrička podešavanja → Resetuj telefon → Obriši sve. Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži. Veza se prekida Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala. ● Uverite se da je softver telefona nadograđen na najnoviju verziju.

Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofon. mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da punite bateriju. uverite se da su ispravno povezane.Nije moguće uspostaviti dolazne pozive ● ● ● Uverite se da je telefon uključen. Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primate poziv. Ako koristite slušalice. Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu. Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži. Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj kontakta. a ikona baterije trepće Baterija je skoro ispražnjena. Baterija se ne puni kako treba ili se telefon sam isključuje ● ● Moguće je da su polovi baterije prljavi. Sagovornici ne mogu da vas čuju tokom poziva ● ● ● Kvalitet zvuka je loš ● ● Prilikom pozivanja pomoću imenika. ako je neophodno. Ponovo unesite i sačuvajte broj. Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala. Uverite se da je mikrofon dovoljno blizu usta. pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte uputstva za odgovarajuće odlaganje otpada prema lokalnim propisima). Telefon se oglašava. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite telefon. Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu telefona. veza se ne uspostavlja ● ● ● Uverite se da je ispravan broj uskladišten u listi kontakata. Ako se baterija više ne puni u potpunosti. Rešavanje problema 144 . moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

telefon je možda potrebno odneti u servis. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona. Ako slušalice nisu uključene. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta. pokušajte da pristupite željenoj stanici preko drugog radio prijemnika. pokušajte sledeće: ● Napunite bateriju ili stavite bateriju koja je napunjena u potpunosti. obratite se Samsungovom servisnom centru. Zatim potražite i sačuvajte dostupne radio stanice. ● Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz telefona. Ako još uvek ne možete da koristite FM radio nakon što ste obavili ove korake. Obratite se Samsungovom servisnom centru. Ako možete da čujete stanicu preko drugog prijemnika. najpre se uverite da su slušalice ispravno povezane. telefon može biti topao na dodir. Rešavanje problema 145 . FM radio neće moći da prima signal radio stanica. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere. Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja FM radija Aplikacija FM radija na Samsungovom mobilnom telefonu koristi kabl slušalica kao antenu. ● Restartujte telefon.Telefon je topao na dodir Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena. Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere Vaš Samsung mobilni telefon mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju kako bi radila aplikacija kamere. Ako koristite FM radio.

● Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management. Uverite se da se vaš telefon i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara). Upravljanje digitalnim pravima). Veza se ne uspostavlja kada povežete telefon sa računarom ● ● Uverite se da je kabl za prenos podataka sa računara koji koristite kompatibilan sa vašim telefonom. ● Uverite se da telefon podržava tip fajla. Rešavanje problema 146 . ako je potrebno.Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova Neki muzički fajlovi se možda ne reprodukuju na vašem Samsung mobilnom telefonu zbog različitih razloga. Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen ● ● ● Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem telefonu. uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla. Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem. pokušajte sledeće: ● Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz telefona. Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema. Uverite se da ste instalirali i ažurirali odgovarajuće upravljačke programe na svom računaru. Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova. obratite se Samsungovom servisnom centru.

temeljno pročitajte dolenavedene informacije pre korišćenja uređaja.Bezbednosne mere predostrožnosti Da ne biste povredili sebe ili druge. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja. • Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. odnosno oštetili uređaj. Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara. Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra. kao i prilikom njihovog odlaganja • Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. požara i eksplozije Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje. niti ga vući prilikom isključivanja punjača Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama Ne izlažite bateriju kratkom spoju Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač Ne koristite udeđaj tokom grmljavine Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara. Bezbednosne mere predostrožnosti 147 . utikače. niti neučvršćene električne utičnice Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama. Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejkera • Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejkera ukoliko je to moguće. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja. peći i radijatori. kao i trajanje uređaja i baterija. Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu. Bezbednosne mere predostrožnosti 148 . • Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja. Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad. baterije mogu da eksplodiraju. kao što su mikrotalasne rerne. baterije i punjače od oštećenja • Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama. • Ukoliko morate da ga koristite. Zaštitite uređaj. koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejkera. pošto on može da ometa njegov rad. • Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima.pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja. Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku. budući da to može da proizvede vezu između + i . • Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejkera sveli na minimum. • Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.• Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti telefone na ili u grejne uređaje. Ako se pregreju. držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm. jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja. • Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju.

Ukoliko koristite slušni aparat. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. uputstava i znakova. Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima • U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju. kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem. Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu. u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa. Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. kontaktirajte proizvođača uređaja. kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. • Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama). odnosno u blizini goriva ili hemikalija. nego isključite uređaj. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi. • Osim toga. gasove. razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete: • Koristite hendsfri uređaj. • Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti. Ukoliko želite da dobijete više informacija. Bezbednosne mere predostrožnosti 149 . njegovim delovima ili priključcima. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slušnog aparata. Isključite uređaj kada ste u avionu Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. i u područjima miniranja.

Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvraćajući oči sa puta. • Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore. pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni. birajte samo nekoliko brojeva. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja. kao što su brzo i ponovno biranje. pustite da se uključi govorna pošta. • Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite. Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja Nemojte kvasiti uređaj • Vlaga i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola. Bezbednosne mere predostrožnosti 150 . Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvratiće vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet. pozovite lokalni broj za hitne slučajeve. sneg. • Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno. • Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. • Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Kiša. slomljen saobraćajni znak. Ukoliko morate da uputite neki poziv. nemojte ga uključivati i uklonite bateriju. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani. • Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključenja u saobraćaj. zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život u opasnosti. pogledajte put ispred sebe i u retrovizorima.• Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad. • Držite uređaj nadohvat ruke. a potom nastavite. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće. Ukoliko u nezgodnom trenutku primite poziv. susnežica. Obrišite uređaj ubrusom i odnesite ga u servisni centar. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrate pažnju sa puta. led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost. • Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. • Ako je uređaj mokar.

odnosno u njima • Može se desiti da baterija procuri. • Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0° C do 40° C. pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C. kartice za telefone. na komandnoj tabli automobila). ključeva ili ogrlica • Uređaj se može deformisati ili pokvariti. Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića. uključujući kreditne kartice. Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela. Bezbednosne mere predostrožnosti 151 . odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju. bankovne knjižice i avionske propusnice. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20° C do 50° C • Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu. a baterija može da se isprazni. te može doći do požara. • Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima. • Uređaj se može pregrejati.• Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom. • Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima. • Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. može doći do požara. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. • Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama. Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja • Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti. Nemojte koristiti. Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama Usled pada može doći do oštećenja uređaja. mikrotalasnih rerni.

Nemojte koristiti blic u prevelikoj blizini očiju ljudi ili životinja Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju. Bezbednosne mere predostrožnosti 152 . Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača • Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana. uverite se da to rade na ispravan način. punjače. Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta • Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju. • Ukoliko savijete ili deformišete uređaj. obrasce i predvidljiv režim unosa teksta) i pravite česte pauze. • Ukoliko uređaj koriste deca. • Nemojte mnogo stiskati uređaj u ruci. Koristite baterije. dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač • Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skrati životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu. • Ako se ne koriste. kao što biste držali običan telefon. blago pritiskajte tastere.Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati • Ekran uređaja se može oštetiti. • Govorite direktno u mikrofon. Tokom razgovora: • Držite uređaj u uspravnom položaju. • Vodite računa da ne dodirujete unutrašnju antenu uređaja. • Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava. baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti. To može umanjiti kvalitet poziva ili dovesti do prenosa veće količine talasa radio-frekvencije nego što je neophodno. • Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite. • Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene. koristite specijalne funkcije koje vam omogućavaju da pritisnete manji broj tastera (na primer. možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove. budući da prekomerno punjenje može da skrati njen životni vek.

• Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvrati pažnju i dovede do nesreće. Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka Ako padnete. Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge. odnesite uređaj u Samsungov servisni centar. prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda. • Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku. menjati niti popravljati uređaj • U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. možete se povrediti ili oštetiti uređaj. Odnesite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku. jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.Čuvajte svoj sluh • Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha. mogu vam se pojaviti svrabež. Ne bojite niti stavljajte nalepnice na uređaj Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen Kada koristite uređaj na javnim mestima. • Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente. Kada se to dogodi. Nemojte rastavljati. • Nemojte rastavljati niti probadati bateriju. • Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom. Prilikom čišćenja uređaja: • Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom. Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. vodite računa da ne smetate drugim ljudima Bezbednosne mere predostrožnosti 153 . Ukoliko vam zatreba servisiranje. ekcem ili otekline na koži.

Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama • Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. jer mogu da povrede i sebe i druge. Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme • Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani. Obavezno napravite rezervnu kopiju važnih podataka Samsung nije odgovoran za gubitak podataka. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja. • Zaštitite kartice od snažnih udaraca. • Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. • Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima. osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve. Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal koji ste snimili drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti. Bezbednosne mere predostrožnosti 154 . može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka. budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja. statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika. Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj.Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj Vaš uređaj nije igračka.

U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2. Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Električna i elektronska oprema za odlaganje) (Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje) Ovo obeležje na proizvodu. Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. U svakodnevnoj upotrebi stvarni SAR je verovatno znatno niži.338 W/kg.Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR . odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Bezbednosne mere predostrožnosti 155 . dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. slušalice. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom. Dodatne informacije o SAR-u i odgovarajućim standardima Evropske unije potražite na web sajtu kompanije Samsung. maksimalna zabeležena vrednost SAR-a iznosila je 0. Tokom testiranja. Uređaj automatski emituje niže nivoe talasa kada je to moguće i time smanjuje vašu ukupnu izloženost RF zračenju. s obzirom na to da uređaj emituje samo RF talase neophodne za prenos signala do najbliže bazne stanice. Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu. USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.Specific Absorption Rate) Vaš uređaj je prilagođen standardima Evropske unije (EU) kojima se ograničava izloženost ljudi talasima radio-frekvencije (RF) koju emituje radijska i telekomunikaciona oprema.0 W/kg. punjač. kada im istekne vek trajanja. Izjava o poštovanju standarda navedena na poleđini ovog uputstva ilustruje usklađenost vašeg uređaja sa evropskom direktivom za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (R&TTE).

ADVOKATSKE NAKNADE. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST. Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg. NI ZA KAKVU NAMENU. BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE. prodavanje. žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE. Bezbednosne mere predostrožnosti 156 . UKLJUČUJUĆI I NEMAR. nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje. osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge. INDIREKTNI. POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU. SLUČAJNI. TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA. Cd ili Pb. priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva. ponovno objavljivanje. prenošenje. to označava da baterija sadrži živu.Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj (Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija) Ova oznaka na bateriji. objavljivanje. kada prestane da radi. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI. slanje. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE. korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju. ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE. Bez ograničavanja na gorenavedeno. PRAVOVREMENOST. patentom. VAŽNOST. „SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA. kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog. kopiranje. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija. prevođenje. ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“. UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. Odricanje odgovornosti Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima.

Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti. Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Bezbednosne mere predostrožnosti 157 .Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku. Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnih putem ovog uređaja. a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Indeks alarmi deaktiviranje 115 kreiranje 115 zaustavljanje 115 ekran u pasivnom režimu dodavanje stavki 24 dodavanje tabli 26 AllShare 107 automatsko odbacivanje 46 baterija beleške e-pošta podešavanje naloga 53 pregledanje 55 slanje 54 čuvanje stanica 78 slušanje 77 FM radio postavljanje 10 punjenje 12 kreiranje 87 pregledanje 88 aktiviranje 101 prijem podataka 103 pronalaženje i uparivanje uređaja 102 slanje podataka 102 pogledajte AllShare fotografije Bluetooth DLNA pregledanje 70 režim snimanja osmeha 61 snimanje 58 snimanje akcije 62 snimanje autoportreta 60 snimanje panorama 62 snimanje prema sceni 60 snimanje u režimu crtanog filma 63 snimanje u režimu lepih fotografija 61 formati fajlova 69 pregled fotografija 70 reprodukovanje video snimaka 71 dnevnik poziva 48 editor videa 72 ekran menija galerija dodavanje fodera ili panela 28 organizovanje aplikacija 28 pristupanje 27 korišćenje 23 zaključavanje 24 ekran osetljiv na dodir game hub 80 Google Mail 51 Google Mape 93 Google pretraga 97 Google Talk 56 Indeks 158 .

govorna komanda 123 govorna pošta 51 govorna pretraga 123 govorne beleške reprodukovanje 89 snimanje 88 biranja 82 pronalaženje 82 uvoz i izvoz 84 memorijska kartica formatiranje 17 ubacivanje 15 uklanjanje 16 govorni pozivi korišćenje opcija 44 odgovaranje 43 upućivanje 42 kreiranje grupa 83 kreiranje kontakata 81 kreiranje vizitkarte 82 pronalaženje 82 pogledajte web pretraživač imenik menadžer fajlova 121 menadžer zadataka 122 mini dnevnik 120 mobilni tražilac 33 multimedijalne poruke pregledanje 50 slanje 49 internet music hub 77 muzički plejer jezik prikaza 136 kalendar kalkulator 117 kamera kreiranje događaja 85 pregledanje događaja 86 dodavanje fajlova 74 kreiranje lista za reprodukciju 75 reprodukovanje muzike 74 prilagođavanje kamere 63 prilagođavanje kamkordera 67 snimanje fotografija 58 snimanje video zapisa 65 nečujni režim rada 30 osvetljenje. ekran 31 podešavanja Kies air 119 kontakti kopiranje 84 kreiranje 81 podešavanje brzog aplikacije 133 bežična i mrežna 125 datum i vreme 141 ekran 130 jezik i tastatura 136 lokacija i bezbednost 132 nalozi i sinhronizacija 134 o telefonu 141 podešavanja kretanja 135 podešavanja postolja 141 Indeks 159 .

podešavanja poziva 127 pristupačnost 140 privatnost 135 režim štednje energije 131 Skladištenje u SD karticu i telefon 136 ulaz i izlaz govora 138 zvuk 129 Polaris Office 121 poruke podešavanje naloga e-pošte 53 pristupanje govornoj pošti 51 slanje e-poruke 54 slanje multimedija 49 slanje teksta 49 čekanje 48 korišćenje opcija tokom govornih poziva 44 korišćenje slušalica 43 međunarodni brojevi 43 odbijanje 43 odgovaranje 43 prikaz propuštenih 45 prosleđivanje 47 više učesnika 44 zabrana 47 pristupni kodovi 142 prosleđivanje poziva 47 raspakivanje 10 razmena trenutnih poruka 57 readers hub 99 režim fiksnog biranja broja 47 režim letenja 18 Samsung Apps 98 Samsung Kies 111 SIM kartica postavljanje 10 zaključavanje 33 pozivi sinhronizacija sa web nalozima 40 Social Hub 57 svetsko vreme 116 štoperica 116 tekstualne beleške 87 tekstualne poruke pregledanje 50 slanje 49 poziv na čekanju 48 preuzimanja aplikacije 39 fajlovi 40 upravljanje 118 unos teksta 34 uređaj ikone indikatora 21 izgled 19 panel sa prečicama 25 podešavanja 125 prilagođavanje 29 Indeks 160 .

71 video pozivi korišćenje opcija 45 odgovaranje 43 upućivanje 42 video studio 72 video zapisi VPN konekcije reprodukovanje 68. podešavanje 29 Indeks 161 .tasteri 20 uključivanje ili isključivanje 18 web pretraživač uređivanje fotografija 71 USIM kartica postavljanje 10 zaključavanje 33 dodavanje obeleživača 92 pretraživanje web stranica 90 aktiviranje 104 korišćenje WPS-a 105 pronalaženje i povezivanje sa mrežama 104 gledanje video zapisa 97 slanje video zapisa 98 WLAN Vesti i vreme 100 veze Bluetooth 101 DLNA 106 PC 111 VPN 113 WLAN 103 YouTube zabrana poziva 47 zadaci kreiranje 87 pregledanje 87 Veze sa računarom masovna memorija 112 Samsung Kies 111 Zaključavanje PIN-a 33 video plejer 68. 71 snimanje 65 konektuje se na 114 kreiranje 113 vreme i datum.

.

2.1 (09-2007) RADIO EN 301 511 V9. a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2. UK* 2011.1.0. Saxony Way. Surrey.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.1 (03-2009) EN 301 893 V1.2 (03-2003) EN 300 328 V1.3. UK* Identifikaciona oznaka: 0168 Tehnički dokument se čuva u: Samsung Electronics QA Lab.5.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1. . Samsung Electronics izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod GSM WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-I9100 na koji se ova izjava odnosi. pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste proizvod kupili.3. Forsyth House. i biće dostupan na zahtev (Predstavnik u EU) Samsung Electronics Euro QA Lab.8.1 (12-2008) Ovim izjavljujemo da su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10. a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela: BABT. Za adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra. Blackbushe Business Park. Bezbednost EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 SAR EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EMC EN 301 489-01 V1.4. Walton-on-Thames. Hampshire. KT12 2TD.Izjava o poštovanju standarda (R&TTE) Mi. Yateley. Churchfield Road. GU46 6GG.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.23 Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije (mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe) * To nije adresa Samsungovog servisnog centra.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.7.05.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera. 2. Samsung Kies će se pokrenuti automatski. 1. Rev.samsung. Instaliranje Kies-a (PC Sync) 1.samsung.com Serbian. priključite vaš uređaj na PC.0 . Koristeći PC data kabl.com) i instalirajte u vaš PC. Za više informacija potražite pomoć u okviru Kies-a. www. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung internet prezentacije (www. 05/2011.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful