Uputstvo za upotrebu

GT-I9100

Korišćenje ovog uputstva
Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung mobilni uređaj. Ovaj uređaj će vam omogućiti visok kvalitet mobilne komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj Samsung tehnologiji i visokim standardima. Ovo uputstvo za korisnike je posebno osmišljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja.

Pročitati pre prve upotrebe

● ● ●

● ●

Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sve navedene mere predostrožnosti kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način. Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima vašeg uređaja. Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda. Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu za korisnike može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju ovog uputstva za korisnike potražite na stranici www.samsung.com. Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera. Format i dostava ovog korisničkog uputstva su zasnovani na Google Android operativnim sistemima i mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema korisnika. Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu niti nekompatibilnosti prouzrokovane izmenama podešavanja registra koje su uneli korisnici.
Korišćenje ovog uputstva

2

● ●

Možete nadograđivati softver vašeg mobilnog uređaja pristupanjem stranici www.samsung.com. Korišćenje audio sadržaja, tapeta i slika na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava. Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

Ikone sa uputstvima
Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu: Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Pogledajte – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“) Zatim sledi – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → O telefonu (predstavlja stavku Podešavanja, iza koje sledi stavka O telefonu) Pravougaone zagrade – tasteri uređaja; na primer: [ ] (predstavlja taster Meni)

[ ]

Korišćenje ovog uputstva

3

u celom svetu. Ostali nazivi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika. Android Market™ i Google Talk™ predstavljaju žigove kompanije Google.Autorska prava Copyright © 2011 Samsung Electronics Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima. logotip sa Wi-Fi SERTIFIKATOM i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi udruženja Wi-Fi Alliance. Korišćenje ovog uputstva 4 . prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem. YouTube™. Žigovi ● ● ● ● ● SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics. Google Maps™. Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati. distribuirati. snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje. Android logotip. Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG. bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku. Inc. elektronskim niti mehaničkim. Wi-Fi®. Google Search™. Oracle i Java su registrovani žigovi kompanije Oracle i/ ili njenih filijala. Inc. što podrazumeva fotokopiranje. Google Mail™.

divx. DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX.com sa dodatnim informacijama i softverskim alatkama za konvertovanje datoteka u DivX video format. i koriste se pod licencom. Inc. DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa rezolucije do HD 720p. uključujući premijum sadržaj. Da biste generisali kôd za registraciju. Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika. pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja. Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj koji reprodukuje DivX video zapise. Posetite lokaciju www.● ● DivX®. Korišćenje ovog uputstva 5 . DivX Certified® i pridruženi logotipi su žigovi kompanije DivX.divx. Posetite vod. Inc. Može reprodukovati DivX® video zapise rezolucije do HD 1080p OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD).com za više informacija o tome kako da završite registraciju.

Sadržaj
Sklapanje ................................................................. 10
Raspakivanje ......................................................................... 10 Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije ..................... 10 Punjenje baterije .................................................................. 12 Ubacivanje memorijske kartice ........................................ 15 Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci ................ 17

Prvi koraci ............................................................... 18
Uključivanje i isključivanje uređaja .................................. 18 Upoznavanje sa uređajem ................................................. 19 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir ............................. 23 Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera ........................................................................ 24 Upoznavanje ekrana u pasivnom režimu rada ............. 24 Pristupanje aplikacijama .................................................... 27 Prilagođavanje uređaja ....................................................... 29 Unos teksta ............................................................................ 34 Preuzimanje aplikacija iz Android prodavnice ............. 39 Preuzimanje fajlova sa mreže ............................................ 40 Sinhronizovanje podataka ................................................. 40

Komunikacija .......................................................... 42
Pozivanje ................................................................................ 42 Poruke ..................................................................................... 49 Google Mail ............................................................................ 51 E-pošta .................................................................................... 53 Talk ........................................................................................... 56 Društvena centrala ............................................................... 57 IM .............................................................................................. 57
Sadržaj

6

Zabava ..................................................................... 58
Kamera .................................................................................... 58 Video zapisi ............................................................................ 68 Galerija .................................................................................... 69 Editor fotografija .................................................................. 71 Video studio ........................................................................... 72 Muzika ..................................................................................... 74 Music Hub .............................................................................. 77 FM radio .................................................................................. 77 Game Hub .............................................................................. 80

Lične informacije ................................................... 81
Kontakti .................................................................................. 81 Kalendar ................................................................................. 85 Zadatak ................................................................................... 87 Beleška .................................................................................... 87 Snimač govora ...................................................................... 88

Web .......................................................................... 90
Internet ................................................................................... 90 Mape ........................................................................................ 93 Latitude ................................................................................... 95 Mesta ....................................................................................... 95 Навигација ............................................................................ 96 Google pretraga ................................................................... 97 YouTube .................................................................................. 97 Samsung Apps ...................................................................... 98 Tržište ...................................................................................... 99 Readers Hub .......................................................................... 99 Вести и време .................................................................... 100
Sadržaj

7

Mogućnost povezivanja ..................................... 101
Bluetooth .............................................................................. 101 Wi-Fi ....................................................................................... 103 Wi-Fi Direct ........................................................................... 105 AllShare ................................................................................. 106 Deljenje mobilne mreže ................................................... 109 GPS ......................................................................................... 110 Veze sa računarom ............................................................. 111 VPN konekcije ..................................................................... 113

Alatke ..................................................................... 115
Sat .......................................................................................... 115 Kalkulator ............................................................................. 117 Preuzimanja ......................................................................... 118 Kies air ................................................................................... 119 Mini dnevnik ........................................................................ 120 Moji fajlovi ............................................................................ 121 Polaris Office ........................................................................ 121 Menadžer zadataka ........................................................... 122 Govorne komande ............................................................. 123 Гласовна претрага ............................................................ 123 Glasovna komunikacija ..................................................... 124

Podešavanja ......................................................... 125
Pristupanje meniju za podešavanja .............................. 125 Bežična i mrežna ................................................................. 125 Poziv ...................................................................................... 127

Sadržaj

8

............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 158 Sadržaj 9 ............................................... 141 Vreme i datum .... 135 Čuvanje .................. 141 Rešavanje problema .......................................... 142 Bezbednosne mere predostrožnosti .. 132 Aplikacije ...........................................................................................................................................................................................................................................Zvuk ........................................................ 147 Indeks ............. 129 Ekran .............................................. 135 Privatnost ... 138 Pristupačnost ................................ 136 Jezik i tastatura ...................................................................................................... 136 Ulaz i izlaz govora ................................................. 141 O telefonu .............................. 131 Lokacija i bezbednost ..................................... 140 Podešavanja postolja ...................................................................................... 133 Nalozi i sinhronizacija .............. 134 Pokret ............................................................................. 130 Režim štednje energije ...........

Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge. Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš uređaj. dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module. ● ● ● ● Delovi priloženi uz uređaj mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i priključaka koji su dostupni u vašem regionu ili kod vašeg provajdera. Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača. Dodatni pribor koji nije dostavljen uz uređaj može biti nekompatibilan sa uređajem. možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul). Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje.Sklapanje Raspakivanje Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke: ● Mobilni uređaj ● Baterija ● Putni ispravljač (punjač) ● Kratko uputstvo za upotrebu Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Sklapanje 10 . Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati. kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.

pritisnite i zadržite taster za uključivanje/zaključavanje i izaberite Isključivanje → OK da ga isključite. 1 2 Ako je uređaj uključen. Skinite zadnji poklopac. Nemojte da ubacujete memorijsku karticu u otvor za SIM karticu. Sklapanje 11 .Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju. Prilikom uklanjanja poklopca sa zadnje strane pazite da ne oštetite nokte. 3 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute na dole.

morate da napunite bateriju. Koristite samo punjače i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Punjenje baterije Pre prve upotrebe uređaja. 5 Vratite zadnji poklopac. Uređaj možete da punite pomoću obezbeđenog putnog ispravljača ili povezivanjem uređaja sa računarom putem kabla za prenos podataka na računar. Sklapanje 12 .4 Stavite bateriju. Neodobreni punjači i kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.

Ako je baterija potpuno ispražnjena. uređaj se automatski isključuje. › Punjenje pomoću putnog ispravljača 1 Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu. ne možete da uključite uređaj. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite uređaj. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što pokušate da uključire uređaj. Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona za bateriju će takođe biti prazna.● ● Kada se baterija isprazni. čak ni ako je priključen putni ispravljač. Sklapanje 13 . Ako se baterija previše isprazni.

Sklapanje 14 . Putni ispravljač nema prekidač. 3 › Punjenje pomoću kabla za prenos podataka na Pre punjenja. ali će biti potrebno više vremena dok se baterija potpuno ne napuni. može doći do nefunkcionisanja osetljivosti ekrana na dodir usled nestabilnog napajanja strujom. ● Ukoliko se uređaj ne puni kako treba.2 Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju. Da biste uštedeli energiju. ● Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. ● Uređaj možete da koristite dok se puni. Ukoliko se ovo dogodi. ● Dok se uređaj puni. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja. Putni ispravljač mora da ostane u blizini utičnice kada se koristi. proverite da li je računar uključen. izvadite putni ispravljač iz uređaja. računar 1 Priključite jedan kraj (mikro USB) kabla za prenos podataka na računar na višefunkcionalnu utičnicu. Takav postupak može prouzrokovati oštećenje uređaja. Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne kreće). tako da morate da ga isključite iz utičnice da biste prekinuli napajanje. isključite putni ispravljač kada ga ne koristite. Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite putni ispravljač. isključite putni ispravljač iz uređaja a zatim i iz utičnice za struju. odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.

pojaviće se direktorijum fajla memorijske kartice u folderu sdcard/ external_sd. Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica. Ukoliko unesete karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da pokvari podatke koji se čuvaju na kartici. 3 Ubacivanje memorijske kartice Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove. Kada memorijsku karticu stavite u uređaj. ● ● ● Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajlova za memorijske kartice. isključite kabl za prenos podataka na računar iz uređaja. Uređaj prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice sa maksimalnim kapacitetom od 32 GB (u zavisnosti od proizvođača i vrste memorijske kartice). morate da ubacite memorijsku karticu. Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne kreće). Sklapanje 15 . uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu. u okviru interne memorije (moviNAND™). a zatim i iz računara. ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. može potrajati pre nego punjenje počne. U zavisnosti od vrste kabla koji koristite za prenos podataka na računar.2 Drugi kraj kabla za prenos podataka na računar priključite na USB port na računaru. Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice.

prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja.1 2 Skinite zadnji poklopac i bateriju. Izvadite memorijsku karticu. U pasivnom režimu rada. Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole. izaberite Aplikacije → Podešavanja → Čuvanje → Isključi SD karticu → OK. Skinite zadnji poklopac i bateriju. Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja. Nemojte da vadite memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. Vratite bateriju i zadnji poklopac. Sklapanje 16 . › Uklanjanje memorijske kartice 1 2 3 4 5 6 Pre nego što uklonite memorijsku karticu. 3 4 Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti čvrsto u ležište. Izvucite memorijsku karticu iz otvora memorijske kartice. budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja memorijske kartice ili uređaja. Vratite bateriju i zadnji poklopac.

ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Pre formatiranja memorijske kartice. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika. izaberite Aplikacije → Podešavanja → Čuvanje → Isključi SD karticu → OK → Formatiraj SD karticu → Formatiraj SD karticu → Obriši sve. 3 Vratite zadnji poklopac. ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. U pasivnom režimu rada. 2 Provucite traku za nošenje telefona u ruci kroz prorez i zakačite je za malo ispupčenje. Sklapanje 17 . › Formatiranje memorijske kartice Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci 1 Skinite zadnji poklopac.Ako memorijsku karticu formatirate preko računara.

pritisnite i držite taster za uključivanje/ zaključavanje i izaberite Isključivanje → OK. Da isključite uređaj.Prvi koraci Uključivanje i isključivanje uređaja Da biste uključili uređaj. kao što su avioni i bolnice. ● Da biste na uređaju koristili samo usluge van mreže. Pritisnite i držite taster za uključivanje/zaključavanje i izaberite Profil letenja. 1 2 Pritisnite i držite taster za uključivanje/zaključavanje. pređite na režim letenja. konfigurišite ga prema uputstvima datim na ekranu. Ako uređaj uključujete po prvi put. ● Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja. Prvi koraci 18 .

Upoznavanje sa uređajem › Raspored uređaja Svetlosni senzor Senzor za udaljenost Objektiv kamere sa prednje strane Taster za jačinu zvuka Ekran osetljiv na dodir Mikrofon1 Slušalica Taster Početak Taster Meni Taster Nazad Mikrofon Višefunkcionalna utičnica 1. Prvi koraci 19 . Aktivno samo kada koristite funkciju zvučnika ili snimate video.

Vraćanje na prethodni ekran. Podešavanje jačine zvuka uređaja. zaključavanje ekrana osetljivog na dodir. otvaranje liste nedavnih aplikacija (pritisnite i držite).Utičnica za slušalice Objektiv kamere sa zadnje strane Taster za uključivanje/ zaključavanje Blic Zadnji poklopac Unutrašnja antena Zvučnik › Tasteri Taster Funkcija Uključivanje uređaja (pritisnite i Uključivanje/ držite). pristup brzim menijima Zaključavanje (pritisnite i držite). Meni Otvaranje liste opcija dostupnih na trenutnom ekranu. Početak Nazad Jačina zvuka Prvi koraci 20 . Otvaranje trake za brzu pretragu (pritisnite i držite). Vraćanje na ekran u pasivnom režimu rada.

Definicija Nema signala Jačina signala GPRS mreža je povezana EDGE mreža je povezana UMTS mreža je povezana Dostupne su otvorene WLAN mreže WLAN mreža je povezana WLAN Direct priključen Bluetooth je aktiviran Bluetooth slušalice su povezane GPS je aktiviran Poziv je u toku Poziv na čekanju Interfon je aktiviran Propušten poziv Sinhronizovano sa Webom Slanje podataka Preuzimanje podataka Prvi koraci 21 .› Indikator ikona Ikona Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Ikona Definicija Preusmeravanje poziva je aktivirano Povezivanje sa PC računarom USB vezivanje je aktivirano WLAN aktivna tačka je aktivirana Nema SIM ili USIM kartice Nova tekstualna ili multimedijalna poruka Nova e-poruka Nova govorna poruka Alarm je aktiviran Notifikacija događaja Roming (izvan uobičajenog dometa mreže) Nečujni režim je aktiviran Aktiviran mod vibracije Režim letenja je aktiviran Reprodukcija muzike je u toku Reprodukcija muzike je pauzirana FM radio je uključen u pozadini Pojavila se greška ili se zahteva oprez Nivo napunjenosti baterije 10:00 Trenutno vreme Prvi koraci 22 .

● Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. ● Dvostruko kuckanje: Kucnite dvaput brzo prstom da biste uvećali ili umanjili prikaz dok gledate fotografije ili web sajtove. dodirujte ekran vrhovima prstiju. ● Prevlačenje i puštanje: Kucnite i držite prstom stavku. uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir. ● Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. pre nego što počnete da koristite telefon. Prvi koraci 23 . ● Prevlačenje: Kucnite i povucite prst nagore. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir. nadole. ● Nemojte da koristite oštre predmete da ne biste izgrebali ekran osetljiv na dodir. ● Kuckanje i držanje: Kucnite stavku i zadržite je više od 2 sekunde da biste otvorili listu iskačućih opcija. nalevo ili nadesno da biste došli do stavki sa listi. Ekran osetljiv nadodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. a zatim prevucite prstom da biste je pomerili. Za najbolje performanse. Ekran na dodir neće reagovati na dodire oštrih alatki.Korišćenje ekrana osetljivog na dodir Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom. opciju ili aplikaciju. ● ● Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir. kao što su optičke olovke ili olovke. Upravljajte ekranom na dodir sledećim postupcima: ● Kuckanje: Jednom dodirnite prostom da biste izabrali ili pokrenuli meni.

a zatim brzo prevucite prstom preko prozora. Idite levo ili desno do panela ekrana u pasivnom režimu rada. › Dodavanje stavki na ekranu u pasivnom režimu Možete da prilagodite ekran u pasivnom režimu rada tako što ćete dodati prečice za aplikacije ili za stavke. uključite ekran tako što ćete pritisnuti taster za uključivanje/ zaključavanje ili taster Početak. Takođe. Da biste otključali. Takođe. ekrana. Prvi koraci rada 24 . Upoznavanje ekrana u pasivnom režimu rada Kada je uređaj u pasivnom režimu rada. Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad uređaja. pritisnite taster za uključivanje/zaključavanje ili taster Home. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Ekran → Vreme do isklj.● ● Uređaj će isključiti ekran na dodir ukoliko ne koristite uređaj određeni vremenski period. Da biste dodali stavku ekranu u pasivnom režimu rada. Pritisnite taster za uključivanje/zaključavanje. U pasivnom režimu rada. možete da izaberete tačku na dnu ekrana da biste došli do odgovarajućeg panela ekrana u pasivnom režimu rada. Ekran u pasivnom režimu rada ima višestruke panele. Da biste uključili ekran. Iz ekrana u pasivnom režimu rada možete da vidite status uređaja i da pristupite aplikacijama. možete da vidite ekran u pasivnom režimu rada. možete da podesite vreme pozadinskog svetla. widget-e ili foldere u aplikacijama.

› Pomeranje stavki na ekranu u pasivnom režimu 1 2 1 2 3 rada Kucnite i držite stavku da biste je pomerili. ● Prečice: Dodajte prečice za stavke. ● Folderi: Kreirajte novi folder ili dodajte foldere za vaše kontakte. markeri i kontakti. › Uklanjanje stavki sa ekrana u pasivnom režimu rada Kucnite i držite stavku da biste je uklonili. poziva. Možete aktivirati ili deaktivirati funkcije bežične mreže i pristupiti listi obaveštenja. Kada stavka postane crvena. kao što su aplikacije. › Korišćenje panela za prečice U pasivnom režimu rada ili tokom koišćenja aplikacije. dodirnite površinu indikatora ikona i prevucite prstom nadole da biste to otvorili panel za prečice. Prvi koraci 25 . Izaberite kategoriju stavke → stavka: ● Widget-i: Dodajte widget-e na ekran u pasivnom režimu rada. Prevucite stavku do kante. ● Tapeti: Postavite sliku za pozadinu.1 2 Pritisnite [ ] → Dodaj ili kucnite i držite praznu površinu na ekranu u pasivnom režimu rada. otpustite je. prevucite dno liste nagore. događaja ili statusa procesa. poput poruka. Kanta za otpatke se pojavljuje u dnu ekrana u pasivnom režimu rada. Da biste sakrili listu. Prevucite stavku do do željenog mesta.

Dostupne opcije mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga. ► str. kucnite i zadržite indeksnu sličicu panela i prevucite je do željene lokacije. ● Da biste promenili redosled panela. pritisnite [ ]. ► str. ● Da biste dodali novi panel izaberite . možete da koristite sledeće opcije: ● WiFi: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju WLAN mreže. ● Autom. ● Zvuk/Vibracija: Aktivira ili deaktivira režim vibracije. Možete da stavite dva prsta na ekran i privučete ih da biste prešli u režim izmena. 3 Prvi koraci 26 . pritisnite [ ] → Izmeni. Dodajte ili uklonite panele pomoću sledećih funkcija: ● Da biste uklonili panel. 101 ● GPS: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije. kucnite i zadržite indeksnu sličicu panela i prevucite je do kante u dnu ekrana. 104 ● Bluetooth: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Bluetooth bežične mreže.U panelu za prečice. Kada završite. pasivnom režimu rada 1 2 U pasivnom režimu rada. rotacija: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske rotacije. › Dodavanje ili uklanjanje panela na ekranu u Možete da dodate ili uklonite panele na ekranu u pasivnom režimu rada da biste organizovali widget-e prema prioritetu i potrebama.

1 2 3 U pasivnom režimu rada. Slika će biti snimljena u opciji Moji fajlovi → ScreenCapture. interfejs će se automatski rotirati. 4 Prvi koraci 27 . rotacija. otvorite panel sa prečicama i izaberite Autom. možete izabrati tačku na dnu ekrana da se prebacite na ekran odgovarajućeg glavnog menija direktno. Izaberite aplikaciju. Pritisnite [ ] da biste se vratili na prethodni ekran. Možete da pomerite ikonu na željenu lokaciju na ekranu u pasivnom režimu rada. ● Kada koristite aplikaciju koju vam obezbeđuje kompanija Google. morate da imate Google nalog.Pristupanje aplikacijama Da biste pristupili aplikacijama na uređaju. pritisnite taster Home da biste se vratili na ekran u pasivnom režimu rada. Ukoliko nemate Google nalog. ● Možete da dodate prečicu za aplikaciju tako što ćete kucnuti i držati ikonu aplikacije sa liste aplikacija. možete da snimate slike ekrana ako istovremeno pritisnete i zadržite taster Home i taster za Uključivanje/Zaključavanje. prijavite se da ga dobijete. ● Dok koristite uređaj. ● Ukoliko zarotirate uređaj tokom korišćenja neke funkcije. izaberite Aplikacije da biste pristupili listi aplikacija. Da biste sprečili rotiranje interfejsa. Takođe. Dođite levo ili desno do ekrana druge aplikacije.

možete da pomerite one aplikacije koje najčešće koristite do aplikacije Početak. Takođe. pritisnite [ Kucnite i držite aplikaciju. Pritisnite [ ] → Sačuvaj. stavite dva prsta na ekran i privucite ih. Ponovite korake 2-3 da biste dodali još aplikacija. Prvi koraci 28 . unesite ime i izaberite OK. Novi folder ili panel koji sadrži aplikacije dodat je na ekran menija. Da biste dodali folder ili panel na ekran menija. Na listi aplikacija. U listi aplikacija. Možete da reorganizujete aplikacije koje se nalaze u listi aplikacija tako što ćete izmeniti njihov redosled ili ih grupisati u kategorije u skladu sa privilegijama i vašim potrebama. Ako ste dodali folder. Kucnite i zadržite indeksnu sličicu ekrana. Prevucite ikonu aplikacije do Dodaj folder ili Dodaj stranu u donjem delu ekrana. a zatim je prevucite do željene lokacije.› Organizacija aplikacija 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 U listi aplikacija. Prevucite ikonu aplikacije do željenog mesta. Da biste promenili redosled ekrana glavnog menija. ] → Izmeni → OK. Prevucite Dodaj folder ili Dodaj stranu na ekran menija. pritisnite [ Kucnite i držite aplikaciju. Možete da pomerite ikonu aplikacije na drugi glavni meni ekrana. ] → Izmeni. Pritisnite [ ] → Sačuvaj.

› Upotreba menadžera zadataka Vaš uređaj je višefunkcionalan. Pojavljuje se lista svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju. Da biste zatvorili aplikaciju. multitasking može uzrokovati prekid veze. zamrzavanje. 1 2 U pasivnom režimu rada.› Pristupanje nedavnim aplikacijama 1 2 Pritisnite i držite taster Početak i otvorite listu aplikacija kojima ste nedavno pristupali. › Podešavanje trenutnog vremena i datuma 1 2 U pasivnom režimu rada. Da biste izbegli ove probleme zatvorite nepotrebne programe pomoću menadžera zadataka. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije. otvorite listu aplikacija i izaberite Menadžer zadataka → Aktivne aplikacije. izaberite Isključi sve. izaberite Izađi. Podesite vreme i datum i izmenite ostale opcije. Izaberite aplikaciju da biste joj pristupili. Ipak. Prvi koraci 29 . Prilagođavanje uređaja Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama. probleme sa memorijom ili dodatnu potrošnju energije. Može istovremeno izvršavati više od jedne aplikacije. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Vreme i datum.

Prvi koraci 30 . pojaviće se › Promena tona zvona 1 2 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Zvuk → Vibracija → Uvek ili Samo u nečujnom režimu. Da biste isključili ili uključili zvuk uređaja. učinite nešto od sledećeg: ● U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Zvuk → Zvučno biranje. a zatim izaberite OK. U pasivnom režimu rada. ● Pritisnite i držite taster za uključivanje/zaključavanje i izaberite Nečujni režim. › Podešavanje jačine tonova zvona › Prelaženje na nečujni režim Pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste podesili jačinu tona zvona. a zatim kucnite i zadržite #. › Aktivacija animacije za zamenu prozora U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Zvuk → Ton zvona telefona. Izaberite ton zvona sa liste.› Uključivanje ili isključivanje zvučne tastature U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Telefon → Tastatura. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Ekran → Animacija → Neke animacije ili Sve animacije. Kada umesto . Možete da postavite uređaj da vas upozori na različite događaje u režimu Nečujno. promenite u režim Nečujno.

Prevucite klizač da biste prilagodili nivo osvetljenosti. pritisnite [ Izaberite sliku. › Podešavanje zaključavanja ekrana Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir aktivacijom funkcije zaključavanja ekrana.› Biranje tapeta za ekran u pasivnom režimu rada 1 2 3 U pasivnom režimu rada. ● Ukoliko zaboravite kod za otključavanje. Poništite izbor u polju pored opcije Automatsko osvetljenje. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Ekran → Osvetljenje. Vaš uređaj će tražiti kod za otključavanje svaki put kada uključite uređaj ili otključate dodirni ekran. Izaberite Sačuvaj ili Postavi tapet. Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju. › Prilagođavanje osvetljenja na ekranu 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. ] → Tapet → opcija. Prvi koraci 31 . Izaberite OK. Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih slika ili tapeta koji se nalaze na uređaju. niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera. odnesite uređaj u Samsungov servisni centar da ga otključaju. ● Samsung ne snosi odgovornost za gubitak bezbednosnih kodova ili ličnih podataka.

Izaberite Nastavi. Unesite novi PIN kod (brojčani) i izaberite Nastavi. ekrana → Oblik. Ponovo unesite PIN i izaberite OK. Ponovo unesite PIN i izaberite OK. Ponovo iscrtajte šemu da biste potvrdili. ekrana → Šifra. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost → Postavi zaključav. Iscrtajte šemu tako što ćete prevlačiti prstom da biste povezali namanje 4 tačke. ekrana → PIN kod. Pogledajte uputstva na ekranu i primer šema i izaberite Naredna. Podešavanje PIN koda za otključavanje Podešavanje lozinke za otključavanje Prvi koraci 32 . U pasivnom režimu rada.Podešavanje šeme otključavanja 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost → Postavi zaključav. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost → Postavi zaključav. Izaberite Potvrdi. Unesite novu šifru (slovna i brojčana) i izaberite Nastavi. U pasivnom režimu rada.

otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost → Upozorenje o SIM promeni. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost → Podesi zaključavanje SIM kartice → Zaključaj SIM karticu.› Zaključavanje SIM ili USIM kartice 1 2 Uređaj možete da zaključate tako što ćete aktivirati PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kada je omogućen PIN kod. ● Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda. ● Ako previše puta unesete pogrešan PIN. a zatim izaberite Prijavi se. 1 2 U pasivnom režimu rada. U pasivnom režimu rada. Prvi koraci 33 . › Aktiviranje mobilnog tražioca Kada neko unese novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj. Unesite PIN i izaberite OK. SIM ili USIM kartica će se blokirati. funkcija mobilnog tražioca će automatski poslati broj kontakta naznačenim primaocima kako bi vam pomogao da pronađete i vratite svoj uređaj. potrebno je da imate Samsung nalog za daljinsku kontrolu uređaja sa Interneta. morate da unesete PIN svaki put kada uključite uređaj. Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku za svoj Samsung nalog. Da biste kreirali Samsung nalog. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu. Da biste koristili ovu funkciu. odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira. izaberite Registruj se.

► str. Da biste unosili tekst. Kucnite i držite polje za unos teksta i izaberite Način unošenja teksta → tip tastature (Swype ili Samsung). trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika. Izaberite Gotovo. Prvi koraci 34 . Ponovo unesite šifru za vaš Samsung nalog i izaberite OK. Unesite broj telefona uključujući i pozivni broj za zemlju (sa znakom +). Unos teksta Možete da unesete tekst odabirom slova na virtuelnoj tastaturi ili unošenjem rukopisa na ekranu. 136 › Promena tipa tastature Možete da promenite tip tastature. Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima.3 4 5 6 7 8 Pročitajte uslove korišćenja i izaberite Prihvati. Unesite tekstualnu poruku koja će biti poslata primaocima. Izaberite Primaoci poruke upoz.

● Za unos teksta možete i kucnuti na tastere. izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti. 3 4 5 Odvojite prst na poslednjem slovu. Prvi koraci 35 . izaberite da biste ubacili razmak. možete uneti specijalne znake i simbole. Nastavite sve dok ne završite reč. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč. Ponovite korake 1-4 da biste dovršili tekst.› Unošenje teksta korišćenjem Swype tastature 1 2 Izaberite prvo slovo reči i prevucite prst do drugog slova bez odvajanja prsta sa ekrana. Kada kucnete i zadržite taster dok se ne pojavi lista karaktera. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč. ● Možete kucnuti i zadržati taster da biste uneli karaktere na gornjoj polovini tastera.

možete da koristite i sledeće tastere: 1 2 3 4 5 6 7 8 Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 Funkcija Izmena veličine slova. Pristup Swype ekranu. Promena jezika unosa. pokažite listu alternativnih reči za izabrane znakove. Započnite novi red. Unos teksta glasom. Izbrišite unos. Prvi koraci 36 . Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od izabranog jezika unosa. promena metoda unosa teksta (kucnite i držite). Prebacivanje između režima „Simbol/broj“ i „ABC “ režima. Unesite razmak.Takođe.

› Unošenje teksta korišćenjem Samsungove 1 tastature Izaberite → Tipovi tastature u uspravnom položaju i izaberite metod unošenja teksta. Unos teksta glasom. Započnite novi red. Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od izabranog jezika unosa. 2 Takođe. možete da koristite i sledeće tastere: 1 2 3 4 5 6 7 Broj 1 2 Funkcija Izmena veličine slova. Možete da izaberete jedan od ključnih metoda unosa (QWERTY ili tradicionalna tastatura) ili metode unošenja teksta rukopisom. Izbrišite unos. Unesite tekst odabirom alfanumeričkih tastera ili pisanjem po ekranu. Prebacivanje između režima „Simbol/broj“ i „ABC “ režima. 3 4 5 Prvi koraci 37 . Ova ikona je dostupna samo kada aktivirate funkciju unosa glasom za Samsung tastaturu.

a zatim listajte nalevo ili nadesno). U drugoj aplikaciji postavite kursor tamo gde želite da nalepite tekst.Broj 6 Funkcija Pristup podešavanjima za tastaturu. 7 › Kopiranje i lepljenje teksta 1 2 3 4 5 6 7 Izaberite . Unos razmaka. promena metoda unosa teksta (kucnite i držite). Funkcije ovog tastera mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera. možete da koristite funkciju kopiranja i lepljenja da biste tekst upotrebili u drugim aplikacijama. Promena jezika unosa (kucnite i zadrćite. Unos tačke (dvaput kucnite). Izaberite Izaberi reč ili Izaberi sve da biste izabrali tekst koji želite. Prevucite ili da biste izabrali tekst koji želite. Dok unosite tekst. Postavite kursor na test koji želite da kopirate. Izaberite → Zalepi da biste uneli tekst iz privremene memorije u polje za unos teksta. Izaberite Kopiraj da biste ga kopirali ili Iseci da biste isekli tekst i postavili ga u privremenu memoriju. Prvi koraci 38 .

Izaberite stavku koju želite da obrišete. funkcionalnost uređaja može da se proširi instalacijom dodatnih aplikacija. otvorite listu aplikacija i izaberite Market. ● Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Izaberite Uninstall → OK. ● Uređaj će korisničke fajlove sa preuzetih aplikacija sačuvati u internoj moviNAND™ memoriji. › Deinstalacija aplikacije Na početnom ekranu Android Market.Preuzimanje aplikacija iz Android prodavnice Zasnovana na Android platformi. › Instalacija aplikacija 1 2 3 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Prvi koraci 39 . povežite uređaj sa računarom i kopirajte ih sa moviNAND to memorijske kartice. Izaberite Accept kada se pojave pravila i uslovi. Da biste sačuvali fajlove na memorijsku karticu. Android prodavnica vam pruža jednostavni i brz način kupovine igara i mobilnih aplikacija. Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite je. izaberite My apps.

morate da izaberete Podešavanja → Aplikacije → Nepoznati izvori → OK. uređaj će ostati povezan sa Internetom. kopirate. Fajlovi koje preuzmete sa Interneta mogu da sadrže viruse koji će oštetiti vaš uređaj.Preuzimanje fajlova sa mreže Kada preuzmete fajlove ili web aplikacije sa interneta. U pasivnom režimu rada. Da biste instalirali preuzete aplikacije sa web strana koje nisu Android prodavnica. U neke medijske fajlove je uključeno upravljanje digitalnim pravima kako bi se zaštitila autorska prava. Kada se sinhronizacija završi. ažurirane informacije će se pojaviti na uređaju. Prvi koraci 40 . Ova zaštita može da vas spreči da preuzmete. otvorite listu aplikacija i izaberite Internet. preuzimajte fajlove samo iz izvora u koje imate poverenja. Ukoliko se na internetu unesu neke promene. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Sinhronizovanje podataka Možete da sinhronizujete podatke sa različitim web serverima i napravite rezervne kopije ili vratite podatke. 1 2 Da biste preuzeli fajlove sa Interneta. izmenite ili prenesete neke fajlove. Da biste smanjili rizik na najmanju moguću meru. uređaj ih čuva na memorijskoj kartici. Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite je. i obrnuto. a sinhronizacija će početi automatski.

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje naloga. › Aktiviranje automatske sinhronizacije 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Izaberite nalog. Izaberite Sinhronizuj sada.› Konfigurisanje naloga servera 1 2 3 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Nalozi i sinhronizacija. Izaberite aplikacije koje želite da sinhronizujete. uklonite znak iz polja za potvrdu pored željenih aplikacija. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Nalozi i sinhronizacija. Izaberite Automatska sinhronizacija. kao što su Facebook ili MySpace. Uređaj će početi da sinhronizuje podatke za koje ste podesili sinhronizaciju. Za online usluge zajednica. Da biste isključili aplikacije iz automatske sinhronizacije. › Ručno sinhronizovanje podataka 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Izaberite nalog. unesite korisničko ime i lozinku i izaberite Prijavlj. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Nalozi i sinhronizacija. Prvi koraci 41 . Izaberite Dodaj nalog → tip naloga.

Komunikacija 42 . izaberite Telefon → Dnevnici. ● Koristite imenik za čuvanje brojeva koje često pozivate. prekidanje ili odbijanje poziva. ● Kada uključie senzor za udaljenost. 128 ● Statički elektricitet otpušten iz vašeg tela ili odeće može ometati senzor blizine za vreme poziva. vaš uređaj se automatski isključuje i zaključava dodirni ekran kako bi sprečio nenamerni unos kada držite uređaj pored lica. ► str.poz. kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na njih.Komunikacija Pozivanje Saznajte kako da koristite funkcije pozivanja. Izaberite Za video pozive izaberite . ► str. › Upućivanje poziva i odgovaranje na njih Možete da koristite dugmad ili ekran osetljiv na dodir za upućivanje. izaberite Zavr. da biste uputili govorni poziv. otvorite listu aplikacija i izaberite Telefon → Tastatura i unesite pozivni broj i broj telefona. pomoću opcija koje su dostupne tokom poziva ili prilagođavanje i korišćenje funkcija vezanih za pozive. Da biste završili poziv. prihvatanje. Pozivanje 1 2 3 U pasivnom režimu rada. 81 ● Da biste brzo pristupili dnevniku poziva kako biste ponovo pozvali brojeve koje ste nedavno birali.

Kada pristigne poziv vucite na levo. Komunikacija 43 . U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Podesi poruke odbijanja. otvorite listu aplikacija i izaberiteTelefon → Tastatura. pritisnite i držite dugme na slušalici. a zatim izaberite da biste pozvali broj. › Korišćenje slušalica Kada priključite slušalice na uređaj. ● Da biste završili razgovor. ● Da biste odbacili poziv. Prvo izaberite tekstualnu poruku koja će biti poslata pozivaocima. izaberite Zavr. a zatim kucnite i zadržite 0 da biste umetnuli znak +. Odbijanje poziva Pozivanje međunarodnog broja 1 2 U pasivnom režimu rada. izaberite Odbaci poziv uz slanje poruke. pritisnite dugme na slušalici. Da biste poslali poruku kada odbijate dolazne pozive. možete da odgovarate na pozive i da ih kontrolišete hendsfri funkcijom: ● Da biste odgovorili na poziv. pritisnite taster za jačinu zvuka da biste isključili ton zvona. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona). pritisnite dugme na slušalici.Odgovor na poziv 1 2 Kada pristigne poziv vucite na desno.poz. pritisnite i držite dugme na slušalici. ● Da biste u toku poziva stavili poziv na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju. Da biste završili poziv. Kada uređaj radi.

● Da biste uputili drugi poziv. pritisnite [ ] → Beleška. Da biste preuzeli poziv na čekanju. izaberite Tastatura. Morate da se pretplatite na uslugu poziva na čekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju. ● Da biste odgovorili na drugi poziv. izaberite Zvučnik. izaberite Dodaj poz. pritisnite [ ] → Kontakti. Da biste započeli poziv sa više učesnika (konferencijski poziv). Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću Bluetooth slušalica. ● Da biste stavili poziv na čekanje. Uređaj će vas pitati da li želite da završite prvi poziv ili da ga stavite na čekanje. ● Da biste aktivirali funkciju zvučnika. Da biste otvorili imenik.ton. ● Da biste otvorili ekran za biranje broja. izaberite Slušal. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona. Komunikacija 44 . uputite drugi poziv ili odgovorite na njega i izaberite Spoji kada se povežete sa drugom stranom. Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi. izaberite Isklj.› Korišćenje opcija u toku govornog poziva Kada je govorni poziv u toku možete da koristite sledeće opcije: ● Da biste podesili jačinu glasa. Da biste dodali belešku. izaberite Zameni. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. vucite na desno kada se čuje ton poziva na čekanju. izaberite . a zatim birajte novi broj. izaberite . Morate da se pretplatite na uslugu konferencijskog poziva da biste mogli da koristite ovu funkciju. pritisnite tastere za jačinu zvuka nagore ili nadole. ● ● ● ● ● ● Da biste isključili mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje. U bučnom okruženju možda će biti teže da čujete neke pozive kada koristite funkciju zvučnika..

● Da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju zvučnika. ● Da biste sakrili svoju sliku od druge strane. kucnite i zadržite sliku druge strane. Da biste okrenuli broj propuštenog poziva.› Korišćenje opcija u toku video poziva Kada je video poziv u toku možete da koristite sledeće opcije: ● Da biste se prebacili sa prednjeg na zadnje sočivo i obrnuto. ● Da biste izabrali alternativnu sliku koja će biti prikazana drugoj strani. pritisnite [ ]→ Tastatura za biranje. otvorite panel za prečice i izaberite propušteni poziv. ● Da biste koristili sliku druge strane. Možete da snimite sliku ekrana ili da snimite video poziv. ● Da biste otvorili ekran za biranje broja. ● Da biste isključili mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje. pritisnite [ ] → Odlazna slika. izaberite Isklj. › Prikaz i pozivanje propuštenih poziva Na ekranu vašeg uređaja će biti prikazani pozivi koje ste propustili. Komunikacija 45 .ton. izaberite Promeni kameru. pritisnite [ ] → Prebaci na slušalice. pritisnite [ ] → Zvučnik isključen ili Zvučnik uključen. pritisnite [ ]→ Sakrij me. ● Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću Bluetooth slušalica.

Opcija Svi brojevi Samo crna lista Funkcija Odbaci sve pozive. Odbaci pozive sa brojeva telefona na crnoj listi. režim fiksnog biranja (FDN). Izaberite opciju pod Kriterijumi pretrage (ako je potrebno). Podešavanje automatskog odbacivanja Koristite automatsko odbacivanje da biste automatski odbijali pozive sa određenih brojeva. Komunikacija 46 . Izaberite Dodaj. ponovite korake 4-6. 1 2 U pasivnom režimu rada. kao što su automatsko odbacivanje.› Korišćenje dodatnih funkcija Možete da koristite i razne druge funkcije vezane za pozive. Izaberite Režim automatskog odbacivanja → opciju. Unesite broj telefona i izaberite Sačuvaj. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Odbijanje poziva. 3 4 5 6 7 Izaberite Crna lista. preusmeravanje poziva ili zabrana poziva. Da biste aktivirali automatsko odbacivanje i napravili liste za automatsko odbacivanje. Da biste dodali još brojeva.

Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite OK. kada već koristite telefon ili kada nemate domet. Da biste aktivirali režim fiksnog biranja. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Vaše podešavanje će biti poslato mreži. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Dodatna podešavanja → Zabrana poziva → tip poziva. Podešavanje zabrane poziva Zabrana poziva je mrežna funkcija koja ograničava određenu vrstu poziva ili sprečava druge da koriste vaš uređaj za pozivanje. 1 U pasivnom režimu rada. osim za brojeve koji su sačuvani na listi brojeva za fiksno biranje. Komunikacija 47 . otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Dodatna podešavanja → Brojevi fiksnog biranja → Omogući režim fiksnog biranja. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Prosleđivanje poziva → tip poziva. kao na primer. Izaberite broj na koji će biti prosleđeni pozivi i izaberite Omogući. Podešavanje prosleđivanja poziva Preusmeravanje poziva je mrežna usluga koja šalje dolazne pozive na drugi broj koji vi odredite. Izaberite uslov.Korišćenje režima fiksnog biranja U režimu fiksnog biranja uređaj će ograničiti pozivanje. Izaberite Lista brojeva fiksnog biranja i dodajte kontakte koje ćete koristiti u režimu fiksnog biranja. Ovu uslugu možete zasebno da podesite za više situacija kada niste u mogućnosti da odgovorite na pozive.

U pasivnom režimu rada. pošaljete poruku na broj ili da dodate broj u imenik ili. Vaše podešavanje će biti poslato mreži. Pritisnite [ ] → Prikaži po → opciju da biste sortirali dnevnik poziva. pak. Iz dnevnika poziva. da odbacite crnu listu. Izaberite dnevnik da biste videli njegove detalje. Ova funkcija je dostupna samo za govorne pozive. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Dodatna podešavanja → Poziv na čekanju. otvorite listu aplikacija i izaberite Telefon → Dnevnici.2 3 Izaberite opciju za zabranu poziva. › Pregled dnevnika poziva 1 2 Možete da pogledate dnevnik poziva koji su filtrirani po tipu. U pasivnom režimu rada. Podešavanje poziva na čekanju Poziv na čekanju je mrežna funkcija koja vas obaveštava o dolaznom pozivu dok je vaš poziv u toku. 3 Komunikacija 48 . možete da uputite poziv ili da direktno kontaktu pošaljete poruku tako što ćete tapnuti na kontakt ulevo ili udesno. Unesite šifru za zabranu poziva i izaberite OK. U prikazu detalja možete da birate broj. Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

Izaberite Pošalji da biste poslali poruku. Izaberite . Za informacije se obratite svom provajderu. ● Unsite ručno brojeve telefona i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom. ● Izaberite brojeve telefona sa listi izborom . Dodajte primaoce poruke. Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Izaberite . otvorite listu aplikacija i izaberite Poruke. Izaberite Kucni za unos poruke i unesite tekst poruke. otvorite listu aplikacija i izaberite Poruke.Poruke Saznajte kako da kreirate i šaljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke. kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima. pritisnite [ ] → Ubaci smeška. › Slanje multimedijalne poruke U pasivnom režimu rada. Da biste uneli emotikone. › Slanje tekstualne poruke 1 2 3 4 5 1 2 U pasivnom režimu rada. Komunikacija 49 .

Izaberite i dodajte stavku. 4 5 6 7 1 2 3 › Pregled tekstualnih ili multimedijalnih poruka U pasivnom režimu rada. Poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu. Izaberite Pošalji da biste poslali poruku. Kada unesete adresu e-pošte. Možete da izaberete fajl iz liste fajlova ili da kreirate novu fotografiju. uređaj će pretvoriti poruku u multimedijalnu poruku. Pritisnite[ ] → Dodaj naslov i dodajte temu poruke. izaberite poruku da biste videli detalje. Da biste uneli emotikone. Izaberite Kucni za unos poruke i unesite tekst poruke.3 Dodajte primaoce poruke. Komunikacija 50 . ● Unesite ručno brojeve telefona ili adrese e-pošte i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom. Za multimedijalnu poruku. pritisnite [ ] → Ubaci smeška. otvorite listu aplikacija i izaberite Poruke. video zapis ili zvuk. ● Izaberite brojeve telefona ili adrese e-pošte sa listi izborom . poput programa za ćaskanje. Izaberite kontakt.

Taj broj može da vam da vaš provajder. Pratite uputstva sa servera govorne pošte. pozivaoci mogu da ostave govornu poruku kada ne odgovorite na dolazeći poziv. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. izaberite OK. otvorite listu aplikacija i izaberite Google Mail. Ako ste označili poruku. ● Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. njena oznaka se prikazuje u obojenom pravougaoniku na poruci. a zatim kucnite i zadržite 1.poruke iz usluge Google Mail™ u svoje prijemno sanduče. a nepročitane poruke su istaknute podebljanim slovima. ● Ovaj Google Mail meni može biti označen različito zavisno od vašeg provajdera. › Preslušavanje poruka na govornoj pošti 1 2 U pasivnom režimu rada. Morate da sačuvate broj servera govorne pošte pre pristupanja serveru. Google Mail Možete da preuzimate nove e. › Slanje e-poruke 1 2 U pasivnom režimu rada. Ukupan broj nepročitanih poruka se prikazuje na naslovnoj traci. otvorite listu aplikacija i izaberite Telefon → Tastatura. Da biste pristupili sandučetu govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte.Ukoliko ste podesili da se propušteni pozivi preusmere na serer govorne pošte. Komunikacija 51 . Kada pristupite ovoj aplikaciji prikazuje se prijemno sanduče.

izaberite Избриши. ● Da biste obrisali poruku. ● Da biste odgovorili na poruku i uključili sve primaoce. izaberite → Одговори свима. › Pregledanje e-poruka U pasivnom režimu rada. pritisnite [ Izaberite ] → Приложи → fajl. Da biste priložili sliku. izaberite Прикажи. Možete da sortirate poruke pomoću filtera oznaka. Unesite ime ili adresu u polje za primaoca. ● Da biste prosledili poruku drugim osobama. izaberite → Проследи. ● Da biste se pomerili na prethodnu ili sledeću poruku. otvorite listu aplikacija i izaberite Google Mail. Unesite naslov i poruku. ● Da biste prikazali prilog. izaberite Преузми.3 4 5 6 7 1 2 Pritisnite [ ] → Нова порука. izaberite . › Organizovanje e-poruka po oznakama Možete da organizujete svoju e-poštu tako što ćete označiti e-poruke ili dodati zvezde da biste istakli važne poruke. da biste poslali poruku. U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije: ● Da biste odgovorili na poruku. izaberite ili . Komunikacija 52 . izaberite Архивираj. Izaberite e-poruku. ● Da biste arhivirali poruku. Da biste ga sačuvali na uređaju.

otvorite listu aplikacija i izaberite E-pošta.Dodavanje oznake poruci 1 2 3 1 2 1 2 Na ekranu prijemnog sandučeta kucnite i zadržite poruku. Na ekranu prijemnog sandučeta kucnite i zadržite poruku. Unesite adresu e-pošte i lozinku. ] → Иди на Dodavanje zvezde poruci Filtriranje poruka Izaberite oznaku poruka koje želite da prikažete. › Konfigurisanje naloga e-pošte 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Izaberite Промени ознаке. Aktiviraće se ikona zvezde pored poruke. Na ekranu prijemnog sandučeta pritisnite [ ознаке. Pratite uputstva na ekranu. Izaberite oznaku koju ćete dodati. Izaberite Naredna (za opšte naloge e-pošte. E-pošta Saznajte kako da šaljete ili pregledate e-poruke pomoću ličnog ili poslovnog naloga e-pošte. a zatim izaberite OK. (za ostale poslovne naloge e-pošte). Izaberite Додаj звездицу. Komunikacija 53 . kao što su Google Mail i Yahoo) ili Ručno konfigur.

Komunikacija 54 .Kada završite sa konfigurisanjem naloga e-pošte. možete da prelazite sa jednog naloga na drugi. Izaberite polje za temu da biste uneli temu. Izaberite ● . otvorite listu aplikacija i izaberite E-pošta. ● Pritisnite [ → Dodaj Cc/Bcc da biste dodali još ] primaoca. Unsite ručno adrese e-pošte i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom. › Slanje e-poruke 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Ako niste na mreži ili izvan oblasti servisa. Ako ste kreirali više od dva naloga. poruka će se nalaziti listi nizova poruka dok ne budete na mreži i u oblasti servisa. ● Izaberite adrese e-pošte sa listi izborom . Izaberite Pošalji da biste poslali poruku. e-poruke će biti preuzete na vaš uređaj. 4 5 6 7 Dodajte primaoce poruke. Izaberite Priloži i priložite fajl. Izaberite polje za unos teksta da biste uneli tekst e-poruke. izaberite ime naloga u gornjem levom uglu ekrana i izaberite nalog sa kog želite da preuzmete poruke. Ne možete da priložite fajlove zaštićene sistemom za upravljanje digitalnim pravima (DRM).

Pritisnite [ ] → Osveži da biste ažurirali listu sa porukama. možete da ih vidite van mreže. ● Da biste premestili poruku u drugi folder. Komunikacija 55 . U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije: ● Da biste se pomerili na prethodnu ili sledeću poruku. možete da prikažete prethodno preizetu e-poštu van mreže ili da se povežete sa serverom za e-poštu i pogledate nove poruke.› Pregledanje e-poruke 1 2 3 Kada otvorite nalog za e-poštu. ● Da biste pogledali prilog. izaberite ili . Nakon preuzimanja e-poruka. Izaberite e-poruku. izaberite → prilog. izaberite . izaberite . ● Da biste odgovorili na poruku. ● Da biste prosledili poruku drugim osobama. izaberite → Odgovori. Da biste ga sačuvali na uređaju. otvorite listu aplikacija i izaberite E-pošta → nalog za e-poštu. izaberite → Prosledi. ● Da biste obrisali poruku. U pasivnom režimu rada. izaberite .

pritisnite [ смаjли. › Dodavanje prijatelja na listu prijatelja 1 2 3 U pasivnom režimu rada. pritisnite [ ] → Пребаци ћаскања. Kada vaš prijatelj prihvati poziv. Pritisnite [ ] → Додаj приjатеља. ] → Još → Уметни Za prebacivanje između aktivnih ćaskanja. Izaberite prijatelja iz liste prijatelja. Na listi prijatelja će biti prikazani svi vaši Google Talk kontakti na dohvat ruke. Unesite poruku i izaberite Пашаљи. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Unesite adresu e-pošte prijatelja i izaberite Пашаљи позивницу. otvorite listu aplikacija i izaberite Talk. pritisnite [ ] → Заврши ћаскање. Da biste prekinuli ćaskanje. › Pokretanje ćaskanja 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada.Talk Saznajte kako da ćaskate sa prijateljima i porodicom koristeći Google Talk™. otvorite listu aplikacija i izaberite Talk. Otvara se ekran za ćaskanje. biće dodat na vašu listu prijatelja. Komunikacija 56 . Da biste ubacili emotikone.

e-pošti. porukama. 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada. Unesite svoje korisničko ime i lozinku za prijavljivanje.samsungmobile. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. Pogledajte i koristite sadržaj koji obezbeđuje Social Hub.Društvena centrala Naučite da pristupite aplikaciji Social Hub™. kontaktima ili kalendaru. otvorite listu aplikacija i izaberite Social Hub. integrisanoj aplikaciji za komunikacije za informacije o društvenim mrežama (SNS). otvorite listu aplikacija i izaberite IM. 1 2 U pasivnom režimu rada. Ćaskajte sa prijateljima i porodicom odmah. Za dodatne informacije posetite socialhub. izaberite polje za potvrdu pored Prihvatam sve gorenavedene uslove i izaberite Slažem se.com. IM Saznajte kako da ćaskate sa prijateljima i porodicom pomoću univerzalnog programa za razmenu poruka. Izaberite Dodaj nalog → programu za ćaskanje. instant porukama. Komunikacija 57 .

Možete da snimate fotografije rezolucije do 3264 x 2448 piksela (8 megapiksela) i video zapise rezolucije do 1920 x 1080 piksela. 1 3 4 2 5 6 Zabava 58 . ● Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja. ● Kamera se automatski isključuje kada ne koristite uređaj određeni vremenski period. › Snimanje fotografije 1 2 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.Zabava Kamera Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise.

Otvaranje prikazivača slika za prikaz snimljenih fotografija. ● : Broj fotografija koje možete da snimite (u skladu sa dostupnom memorijom) ● : Podrazumevana lokacija skladištenja Prebacivanje na kamkorder. 3 4 5 6 3 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili. ● : Prebacivanje između objektiva prednje i zadnje kamere. Okvir fokusa se pomera do mesta na koje ste kucnuli i postaje zelen kada je predmet u fokusu. 68 Provera statusa kamere. Korišćenje prečica za kameru. Funkcija zumiranja će možda biti nedpstupna kada snimate u najvećoj rezoluciji. ● : Promena podešavanja blica. Kucnite tamo gde želite da usmerite fokus na ekranu za pregled. Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije. Takođe možete da dodirnete ekran sa dva prsta i razmaknete ih (približite ih da biste umanjili prikaz). Snimite fotografiju. 4 Zabava 59 . ► str.Broj 1 2 Funkcija Promena podešavanja za kameru.

Možete jednostavno izabrati odgovarajući režim za vaše uslove snimanja i objekte. › Snimanje fotografije u režimu snimanja Možete da snimite sebe bez poteškoća koristeći objektiv prednje kamere. izaberite ikonu prikazivača slika da biste pregledali snimljene fotografije. ● Da biste pregledali još fotografija. ● Da biste poslali fotografiju drugima izaberite Podeli. listajte nalevo ili nadesno. Na primer. autoportreta Zabava 60 . Izaberite → Režim Scena → scenu. izaberite noćni režim koji koristi proširenu ekspoziciju. ukoliko snimate noću.5 Izaberite da biste snimili fotografiju. ● Da biste fotografiju postavili kao tapet ili sliku pozivaoca za kontakt. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. Nakon snimanja fotografija. ● Da biste obrisali fotografiju. Fotografija se automatski čuva. izaberite Obriši. dodirnite ekran sa dva prsta i razmaknite ih (približite ih da biste umanjili prikaz) ili dvaput kucnite na ekranu. Izaberite da biste snimili fotografiju. Izvršite sva neophodna podešavanja. podešenih opcija za razne scene 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. › Snimanje fotografije pomoću prethodno Kamera nudi unapred definisana podešavanja za različite scene. ● Da biste uvećali ili umanjili prikaz. izaberite Postavi kao.

Izvršite sva neophodna podešavanja. Izaberite . Izvršite sva neophodna podešavanja. › Snimanje lepih fotografija 1 2 3 4 Možete da sakrijete nesavršenosti na licu koristeći režim „Lepota“. Zabava 61 . otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. osmeha.1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. Izaberite → Autoportret. Usmerite objektiv kamere prema objektu. Izaberite → Način snimanja → Lepota. uređaj automatski snima fotografiju. Kada se osoba osmehne. Uređaj prepoznaje kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. Izaberite da biste snimili fotografiju. Izvršite sva neophodna podešavanja. U pasivnom režimu rada. osmeha“ 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada. › Snimanje fotografije u režimu „Snimanje Vaša kamera može prepoznati lica osoba i pomoći vam da ih snimite nasmejana. Izaberite → Način snimanja → Snim. Izaberite da biste snimili fotografiju.

Izaberite da biste snimili prvu fotografiju. Izvršite sva neophodna podešavanja. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. Izvršite sva neophodna podešavanja. Zabava 62 . Izaberite → Način snimanja → Akcioni snimak. Polako pomerajte uređaj u bilo kom smeru i poravnajte zeleni okvir sa tražilom. Izaberite da biste snimili prvu fotografiju. Izaberite → Način snimanja → Panorama. Ovaj režim je pogodan za snimanje pejzaža. Nastavite da pratite objekat sve dok uređaj ne snimi sve snimke neophodne za akcioni snimak. U pasivnom režimu rada.› Snimanje panoramske fotografije 1 2 3 4 5 6 Možete da snimate širokougaone panoramske fotografije pomoću režima snimanja „Panorama“. › Snimanje akcije 1 2 3 4 5 6 Možete da snimite fotografije objekata u pokretu. a zatim da ih kombinujete u jednu fotografiju gde će biti prikazana akcija. kamera će automatski snimiti sledeću fotografiju. Uređaj automatski snima sledeće fotografije. Pomerajte uređaj u pravcu kretanja objekta. Ponovite korak 5 da biste dovršili panoramsku fotografiju. U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. Nakon što poravnate zeleni okvir sa tražilom.

Podešavanje vrednosti ekspozicije. Snimite krupni kadar ili podesite kameru da automatski fokusira objekat ili ljudsko lice. Izvršite sva neophodna podešavanja. Izaberite da biste snimili fotografiju. Primena specijalnog efekta. Promena režima scene.› Snimanje fotografija u režimu „Crtani film“ Možete da snimate fotografije sa efektima crtanog filma. Izbor dužine vremena čekanja pre nego što kamera snimi fotografiju. kao što je sepia ili crno-beli tonovi. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Izaberite → Način snimanja → Crtani film. Promena podešavanja blica. Zabava 63 . Možete ručno da uključite ili isključite blic ili da podesite kameru tako da automatski koristi blic kada je potrebno. izaberite opcijama: Opcija Autoportret Blic Način snimanja Režim Scena Nivo ekspozicije Režim fokusa Tajmer Efekti Funkcija Prebacivanje između objektiva prednje i zadnje kamere. Promena režima snimanja. da biste pristupili sledećim › Prilagođavanje podešavanja kamere Pre snimanja fotografije.

Resetovanje menija i opcija snimanja. Podešavanje nivoa kvaliteta fotografija. Da biste mogli da koristite ovu funkciju. 111 Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih fotografija. ► str. Prikaz vođica na ekranu za pregled. Podešavanje kamere tako da na fotografijama uključi informacije o lokaciji. drmanja Automatski kontrast Detekcija treptanja Smernice Pregled Kvalitet snimka GPS oznaka Funkcija Promena opcije rezolucije.Opcija Rezolucija Balans bele boje ISO Merenje Vidljivost napolju Komp. Smanjenje zamućenosti nastale zbog vibracije ili pomeranja. Podešavanje osetljivosti senzora slike u kameri. morate da aktivirate usluge lokacije. Podešavanje kamere tako da prikaže snimljenu sliku. Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja. Automatsko podešavanje kontrasta između objekta i pozadine. Podešavanje kamere tako da upozorava kada osobe zatvore oči. Čuvanje Resetuj Zabava 64 . Izbor načina za određivanje dužine ekspozicije. Aktivirajte vidljivost napolju da biste izabrali odgovarajuće uslove osvetljenja.

Otvaranje prikazivača slika za prikaz snimljenih video zapisa. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. Korišćenje prečica za kamkorder. ● : Promenite način snimanja ili prebacite sa prednjeg na zadnje sočivo i obrnuto. ● : Promena podešavanja blica. Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije. ► str.› Snimanje video zapisa 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Vucite klizač do videokamere da biste prebacili na videokameru. Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja. 68 3 Zabava 65 . 3 1 4 2 5 6 Broj 1 2 Funkcija Promena podešavanja kamkordera.

Izaberite Video zapis se automatski čuva. izaberite Obriši. ● Da biste poslali video drugima izaberite Podeli. izaberite ikonu prikazivača slika da biste pregledali snimljene video zapise. 5 6 Nakon što snimite video zapise. da biste zaustavili snimanje. ● Da biste reprodukovali video izaberite Reprod. ● Da biste pregledali još video zapisa. listajte nalevo ili nadesno. Snimanje video zapisa. ● Da biste obrisali video. Takođe možete da dodirnete ekran sa dva prsta i razmaknete ih (približite ih da biste umanjili prikaz). ● : Dužina video zapisa koja može da se snimi (u skladu sa dostupnom memorijom) ● : Podrazumevana lokacija skladištenja Prebacivanje na kameru. Izaberite da biste počeli sa snimanjem. Kamkorder možda neće moći da snimi video kako bi trebalo. Zabava 66 . ako je mala brzina prenosa memorijske kartice.Broj Funkcija Provera statusa kamkordera. 4 5 6 4 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili. Funkcija zumiranja će možda biti nedpstupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.

› Prilagođavanje podešavanja kamkordera Pre snimanja video zapisa. Možete ručno da uključite ili isključite blic. Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja. Aktivirajte vidljivost napolju da biste izabrali odgovarajuće uslove osvetljenja. Podešavanje kamere tako da prikaže snimljeni video. Primena specijalnog efekta. Podešavanje vrednosti ekspozicije. Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih video zapisa. Resetovanje menija i opcija snimanja. Podešavanje nivoa kvaliteta video zapisa. Promena opcije rezolucije. Zabava 67 . kao što je sepia ili crno-beli tonovi. Izaberite dužinu vremena čekanja pre nego što kamera započne snimanje video zapisa. Prikaz vođica na ekranu za pregled. izaberite sledećim opcijama: Opcija Blic Nivo ekspozicije Tajmer Efekti Rezolucija Balans bele boje Vidljivost napolju Kvalitet video zapisa Smernice Pregled Čuvanje Resetuj Funkcija da biste pristupili Promena podešavanja blica. Režim snimanja Promena režima snimanja.

wmv. ● Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju. Video zapisi Saznajte kako da koristite video plejer za reprodukciju različitih vrsta video zapisa. kucnite i zadržite ikonicu i prevucite je u oblast prečica. VC-1. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. DivX/XviD).264. otvorite listu aplikacija i izaberite Video zapisi. H. Da biste uklonili prečice. mkv (Kodek: MPEG4. flv. Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz. avi. Izaberite video koji ćete reprodukovati. ] → Izmeni prečice ili Kucnite i držite ikonicu sa liste opcija i prevucite je u oblast prečica. H. Pritisnite [ ] da biste se vratili na ekran za pregled. Zabava 68 . Na ekranu za pregled pritisnite [ kucnite i zadržite oblast prečica. može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova. ● Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja. Video plejer podržava sledeće formate fajlova: 3gp.› Izmena ikonica za prečice 1 2 3 Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije.263. mp4. Sorenson H.263.

mkv (Kodek: MPEG4. izaberite nastavili sa reprodukcijom. jpg. da biste Prelazak unapred.4 Reprodukcijom možete da upravljate pomoću sledećih ikona: Ikona Funkcija Menjanje razmere video ekrana. H. flv. Sorenson H. avi. Pauziranje reprodukcije. pomeranje unazad po fajlu (kucnite i zadržite). Aktiviranje ambijentalnog sistema zvuka 5.264. Prelazak unazad. mp4. › Podržani formati fajlova Tip Slika Video Format bmp. Galerija Saznajte kako da prikažete fotografije i reprodukujete video zapise sačuvane u memoriji uređaja i na memorijskoj kartici. pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite). gif.263. Zaustavite reprodukciju i vratite se na listu za reprodukciju.263. H. png 3gp. Podešavanje jačine zvuka. wmv. DivX/XviD) Zabava 69 .1 kada su priključene slušalice. VC-1.

pritisnite [ ] → Još → Slajd-šou. ili u gornjem Izaberite fotografiju (bez ikone) da biste je pogledali. listajte nalevo ili nadesno. › Pregledanje fotografija 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Ako ste aktivirali naginjanje. Dok pregledate fotografiju. otvorite listu aplikacija i izaberite Galerija. jedan od dostupnih brojača izdavanja će se smanjiti. Da obrišete poruku. koristite sledeće opcije: ● Da biste pregledali još fotografija. Svaki put kada zaključate ekran tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev. Zabava 70 . može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova. Da biste izmenili režim prikaza.● ● ● Izbegavajte zaključavanje ekrana uređaja tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev. Da biste pokrenuli slajd-šou u izabranom folderu. Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja. izaberite Postavi kao. pritisnite [ ] → Obriši. izaberite desnom uglu na ekranu. Da biste fotografiju postavili kao tapet ili sliku pozivaoca za kontakt. ● Da biste uvećali ili umanjili prikaz. Izaberite folder. dodirnite ekran sa dva prsta i razmaknite ih (približite ih da biste umanjili prikaz). Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju. možete da uvećate ili umanjite prikaz tako što ćete prstima kucnuti i zadržati dve tačke a zatim naginjati uređaj napred i nazad. Kucnite na ekran da biste zaustavili slajd-šou. ● ● ● ● Da biste poslali fotografiju drugima izaberite Pošalji putem.

Izaberite video zapis (sa reprodukovali. Kada završite. Izaberite Izaberi sliku → sliku. Izaberite da biste primenili efekat boje ili izaberite biste primenili efekat filtera. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Upravljajte snimkom pomoću virtuelnih tastera. ● Da biste promenili redosled izabranog. Prilagodite sliku kako želite (ako je potrebno) i izaberite Gotovo. ● Da biste promenili veličinu izabranog. otvorite listu aplikacija i izaberite Editor fotografija. Da biste dodali ili oduzeli od granice izbora izaberite → Dodaj u izbor ili Ukloni iz izbora. Izaberite varijaciju efekta koji želite da primenite. ● 4 5 6 7 8 Prevlačite prst preko oblasti koji želite da izaberete. Izaberite → Novi izbor → OK. ● Da poništite ili ponovite poslednju aktivnost. ● Da biste opsekli sliku. 68 Editor fotografija Fotografije možete da uređujete i primenite različite efekte. izaberite → Obratni izbor. izaberite . izaberite ili . ● Da biste rotirali ili okrenuli sliku.› Reprodukovanje video zapisa 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Zabava da 71 . ► str. ikonom) da biste ga Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz. otvorite listu aplikacija i izaberite Galerija. izaberite . izaberite . pritisnite [ ] → Sačuvaj.

Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz. 320 x 240. ● Da biste izabrali trajanje prikaza slike. MPEG4 Neke video datoteke u Galeriji se možda neće videti.264. Kada završite. otvorite listu aplikacija i izaberite Video studio. kucnite i zadržite ih. ponovite korak 6. u zavisnosti od video rezolucije i kodeka. Kucnite i zadržite fajl.Video studio Možete da uređujete video zapise i primenite različite efekte. prevucite sliku do crvene linije i izaberite ikonu za trajanje na ekranu za prikaz. 1280 x 720 H. H. a zatim ih prevucite do nove lokacije. Izaberite Novo. pritisnite [ ] → Sačuvaj. a zatim ih prevucite u kantu za smeće. kucnite i zadržite ih. ● Da biste reorganizovali slike ili video zapise. 720 x 480. 640 x 480.263. a zatim ga prevucite u donji deo ekrana i izaberite Gotovo. Izaberite temu za okvir i izaberite Primeni. ● Da biste obrisali slike ili video zapise. Izaberite odgovarajuću ikonu u levom delu ekrana i dodajte medijske fajlove. Uređivač video zapisa podržava sledeće video rezolucije i kodeke: Tip Rezolucije Kodeci Format 176 x 144. Izaberite Zabava 7 8 72 . ● Da biste dodali još fajlova. › Kreiranje video zapisa 1 2 3 4 5 6 U pasivnom režimu rada. i dodajte efekat prelaza za slike ili video zapise.

Sačuvajte izmenjeni video zapis. Zabava 73 . › Primena efekta na video zapis Pokrenite uređivanje video zapisa i dodajte medija fajlove. Prevucite sliku ili video zapis do crvene linije. Sačuvajte izmenjeni video zapis. Pomerite zatvorenu zagradu do mesta gde želite da se završi fajl. Prevucite sliku ili video zapis do crvene linije. Pomerite do tačke gde želite da podelite fajl na dva klipa i izaberite . Izaberite opciju za efekat. Izaberite . › Podelite video zapis Pokrenite uređivanje video zapisa i dodajte medija fajlove.› Skratite segment video zapisa 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Pokrenite uređivanje video zapisa i dodajte medija fajlove. Pomerite otvorenu zagradu do mesta gde želite da počinje fajl. Prevucite sliku ili video zapis do crvene linije. Sačuvajte izmenjeni video zapis. Izaberite . Izaberite .

može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova. aac. 103 ● Kopiranje na memorijsku karticu. Izaberite muzički fajl. › Dodavanje muzičkih datoteka u uređaj Počnite sa prenosom fajlova na memorijsku karticu: ● Preuzimanje sa mobilnog Interneta. ► str. 90 ● Preuzimanje sa računara pomoću programa Samsung Kies. ● Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja. Zabava 74 . ► str. m4a.Muzika Saznajte kako da slušate omiljenu muziku dok ste u pokretu pomoću muzičkog plejera. ► str. 3gp. Nakon prenosa muzičkih fajlova na uređaj ili memorijsku karticu. mp4. wma. U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Muzika. Muzički plejer podržava sledeće formate fajlova: mp3. oga. Aktiviranje ambijentalnog sistema zvuka 5. Reprodukcijom možete da upravljate pomoću sledećih ikona: Ikona Funkcija Podešavanje jačine zvuka. flac. ► str. 112 › Reprodukovanje muzike 1 2 3 4 Izaberite muzičku kategoriju. ● Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju. ogg. 111 ● Prijem preko Bluetooth veze. 3ga.1 kada su priključene slušalice.

Ove ikone su prikazane kada kucnete ekran plejera. izaberite nastavili sa reprodukcijom. pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite). ponavljanje fajla ili ponavljanje svih fajlova). pomeranje unazad po fajlu (kucnite i zadržite). Izaberite fajlove koje želite da uključite i izaberite Dodaj. Unesite naslov nove liste za reprodukciju i izaberite Sačuvaj. › Kreiranje liste za reprodukciju 1 2 3 4 5 6 U pasivnom režimu rada. Zabava 75 . Prelazak unazad. Pritisnite [ ] → Kreir. Promena režima ponavljanja (isključivanje. Izaberite Dodaj muziku.Ikona 1 1 Funkcija Aktiviranje nasumičnog režima. otvorite listu aplikacija i izaberite Muzika. Tokom reprodukcije. da biste Prelazak unapred. 1. Pauziranje reprodukcije. Izaberite Liste za reprodukciju. možete dodati fajlove u listu za reprodukciju tako što ćete pritisnuti [ ] → Dodaj u listu za reprodukciju.

otvorite listu aplikacija i izaberite Muzika. Da biste otišli na brzu listu. Izbor zvučnog efekta. Pritisnite [ ] → Podešavanja. pritisnite[ ] → Sačuvaj kao listu za reprodukciju. Tokom reprodukcije pritisnite [ ] → Dodaj u brzu listu da biste dodali trenutnu pesmu u brzu listu. › Dodavanje pesama u brzu listu › Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili muzički plejer: Opcija Ekvilajzer Zvučni efekti Muzički meni Vizuelizacija Funkcija Izbor podrazumevanog tipa ekvilajzera.Možete dodati pesme u brzu listu i sačuvati ih kao listu za reprodukciju. Izbor muzičkih kategorija za prikaz na ekranu fonoteke. Prikazivanje animirane vizuelizacije tokom reprodukcije. na glavnom ekranu muzičkog plejera izaberite Liste za reprodukciju → Brza lista. Da biste sačuvali brzu listu kao listu za reprodukciju. Zabava 76 .

Music Hub
Možete pristupiti onlajn muzičkoj prodavnici i potražiti i kupiti svoje omiljene pesme. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 2 3

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Music Hub. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite polje za potvrdu pored Ne prikazuj 90 dana i izaberite Potvrdi. Tražite pesme i pregledajte i kupite omiljene pesme.

FM radio
Saznajte kako možete da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da povežete slušalice, koje služe kao radio antena.

› Slušanje FM radija
1 2
Priključite slušalice u uređaj. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite FM radio. FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice. Kada prvi put uključite FM radio, on će pokrenuti automatsko podešavanje stanica. Izaberite željenu radio stanicu sa liste svih stanica i pritisnite [ ] da biste se vratili na ekran FM radija.

3

Zabava

77

4

FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:
1 4

5 2 3 2

Broj
1 2 3 4 5

Funkcija Isključite ili uključite FM radio. Pretraga za dostupnom radio stanicom. Dodavanje trenutne radio stanice u omiljenu listu. Podešavanje jačine zvuka. Podesite frekvenciju.

› Automatsko čuvanje radio stanice
1 2 3 4
Priključite slušalice u uređaj. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite FM radio. Pritisnite [ ] → Skeniraj → opcija skeniranja. FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice. Izaberite željenu radio stanicu sa liste svih stanica i pritisnite [ ] da biste se vratili na ekran FM radija.

Zabava

78

› Dodavanje radio stanice na listu omiljenih
1 2 3 4 5 1 2 3
Priključite slušalice u uređaj. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite FM radio. Izaberite Izaberite da biste uključili FM radio. za dodavanje na listu omiljenih. Listajte do željene radio stanice.

› Prilagođavanje podešavanja FM radija
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite FM radio. Pritisnite [ ] → Podešavanja. Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili FM radio: Opcija REGIJA Pozadinska reprodukcija Prikaži identifikaciju stanice Alternativna frekvencija FM radio automatski isključen Funkcija Izaberite svoj region. Izaberite da li će FM radio biti pokrenut u pozadini dok koristite druge aplikacije. Ako je ova funkcija uključena, možete da kontrolišete FM radio pomoću table sa prečicama. Podesite da li ćete prikazati ID stanice na ekranu FM radija; ID stanice je dostupan samo za radio stanice koje obezbeđuju ove informacije. Izaberite da li će FM radio pokušavati ponovo da podesi radio stanicu u slučaju lošeg signala. Podesite automatsko isključivanje FM radija nakon određenog vremenskog perioda.
Zabava

79

Game Hub Naučite da igrate društvene i premium igrice. Zabava 80 . otvorite listu aplikacija i izaberite Game Hub. ● Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. Izaberite i instalirajte igricu. 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. izaberite polje za potvrdu pored Ne prikazuj 90 dana i izaberite Potvrdi. ● Kontrole ili opcije igara mogu da se razlikuju. Pratite uputstva na ekranu.

e-adrese. izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt. možete da kreirate kontakt i sa ekrana za biranje. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. Unesite informacije o kontaktu. Izaberite lokaciju memorije. otvorite listu aplikacija i izaberite Telefon → Tastatura. izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt.Lične informacije Kontakti Saznajte kako da kreirate listu vaših ličnih ili poslovnih kontakata i upravljate istom. Ako imate više od jednog naloga. brojeve mobilnih telefona. brojeve kućnih telefona. Izaberite Dodaj u kontakte → Kreiraj kontakt. Možete da sačuvate imena. Ako imate više od jednog naloga. Izaberite . Unesi broj telefona. Izaberite Sačuvaj da biste dodali kontakt u memoriju. Izaberite Sačuvaj da biste dodali kontakt u memoriju. Izaberite lokaciju memorije. Lične informacije 81 . Takođe. U pasivnom režimu rada. › Kreiranje kontakta 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 U pasivnom režimu rada. Unesite informacije o kontaktu. rođendane kontakata i još mnogo toga.

možete da koristite sledeće opcije: ● Za pozivanje kontakta izaberite ili . ● Za uređivanje informacija o kontaktu pritiskom na [ ]→ Izmeni. Kada pronađete kontakt. Izaberite broj lokacije → kontakt. Pritisnite [ ] → Moj profil. Izaberite broj telefona (ako je potrebno). › Kreiranje vizitkarte 1 2 3 U pasivnom režimu rada. ● Za slanje poruke izaberite .› Pronalaženje kontakta 1 2 3 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. Krećite se gore ili dole po listi kontakta. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. Izaberite ime kontakta. Pritisnite [ ] → Izmeni. › Podešavanje broja za brzo biranje 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Možete i da prevučete prstom preko indeksa sa desne strane da se brzo krećete po listi. Pritisnite [ ] → Još → Podešavanje brzog biranja. Ovaj broj možete brzo da pozovete tako što ćete na ekranu za biranje broja da dodirnete i zadržite broj lokacije. Lične informacije 82 .

Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze. Izaberite Sačuvaj. U pasivnom režimu rada. › Kreiranje grupe kontakata 1 2 Kada kreirate grupe kontakata. U pasivnom režimu rada. a zatim izaberite Dodaj. Pritisnite [ ] → Još → Prikaz prijatelja. Izaberite kontakte. Započnite tako što ćete da kreirate grupu. Možete da dodate komentare na poruke koje su postavili vaši kontakti i pregledate njihove deljene fotografije. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. U pasivnom režimu rada. Izaberite nalog.4 5 Unesite sopstvene lične podatke. možete da upravljate većim brojem kontakata i da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti → kontakt → Aktivnosti ili Mediji. Lične informacije 83 . Listajte nalevo ili nadesno do opcije Grupe. › Preuzimanje kontakata sa naloga zajednica 1 2 3 4 Možete da pregledate listu naloga na sajtovima zajednica i da izaberete nalog da biste dodali kontakt sa tog sajta kontaktima na telefonu.

otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. Izaberite lokaciju memorije. Ako imate više od jednog naloga. Lične informacije 84 . otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. U pasivnom režimu rada. Da biste kopirali kontakte sa vašeg uređaja na SIM ili USIM karticu. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. Pritisnite [ ] → Uvezi/izvezi → Izvezi na SIM karticu. izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt. › Uvoz i izvoz kontakata 1 2 Da uvezete kontakte (u vcf formatu) sa memorijske kartice u vaš uređaj. U pasivnom režimu rada. Izaberite Dodaj člana. Unesite ime i izaberite ton zvona za grupu. Pritisnite [ ] → Uvezi/izvezi → Uvezi sa SIM kartice. Pritisnite [ ] → Uvezi/izvezi → Uvezi sa SD kartice. izaberite kontakte koje želite da dodate grupi i izaberite Dodaj.3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 Pritisnite [ ] → Kreiraj. Izaberite kontakte za kopiranje Uvezi. Izaberite kontakte za kopiranje i izaberite Izvezi → OK. U pasivnom režimu rada. Izaberite Sačuvaj. › Kopiranje kontakata Da biste kopirali kontakte iz SIM ili USIM kartice na vaš uređaj.

3 4 5 1 2 3 Izaberite lokaciju memorije. Izaberite Sačuvaj. i izaberite OK. Lične informacije 85 . Izaberite OK da biste to potvrdili. Da biste izvezli kontakte sa vašeg uređaja na memorijsku karticu. Izaberite opciju za uvoz pojedinačnog kontakta. Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim parametrima. ili svih kontakata. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. › Kreiranje događaja 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. više kontakata. izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt. Ako imate više od jednog naloga. otvorite listu aplikacija i izaberite Kalendar. kao i kako da podesite alarme koji će vas podsećati na bitne događaje. U pasivnom režimu rada. Izaberite Kucni za pravljenje događaja ili pritisnite [ ] → Kreiraj. Kalendar Saznajte kako da kreirate dnevne. Izaberite fajlove kontakata i izaberite OK. sedmične ili mesečne događaje i kako da upravljate njima. Pritisnite [ ] → Uvezi/izvezi → Izvezi na SD karticu.

Da biste prikazali događaje za određeni datum. U mesečnom prikazu su datumi sa zakazanim događajima obeleženi malim kvadratom. U pasivnom režimu rada. Lične informacije 86 . Da biste se prebacili na određeni datum ručnim unošenjem datuma. otvorite listu aplikacija i izaberite Kalendar. 3 › Zaustavljanje alarma za događaj 1 2 3 Ako postavite alarm za događaj u kalendaru. a zatim izaberite Podesi. Izaberite datum u kalendaru. Izaberite režim prikaza pri vrhu kalendara. Da biste podesili trenutni datum.› Prikaz događaja 1 2 1 2 Da biste promenili prikaz kalendara. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim. pritisnite [ ] → Idi na. U pasivnom režimu rada. Možete da pošaljete događaj drugima tako što ćete pritisnuti [ ] → Pošalji putem → opcija. unesite datum tako što ćete izabrati + ili -. otvorite listu aplikacija i izaberite Kalendar. izaberite Odloži sve ili Odbaci sve. pritisnite [ ] → Danas. ikona alarma za događaj će se pojaviti u navedeno vreme. Otvorite tablu sa prečicama koja se nalazi pri vrhu ekrana. Izaberite podsetnik da biste pregledali detalje o događaju. Da biste odložili ili odbacili podsetnik.

otvorite listu aplikacija i izaberite Zadatak. Izaberite Kreiraj zadatak ili pritisnite [ ] → Kreiraj da biste kreirali zadatak. Izaberite Sačuvaj. › Kreiranje zadatka 1 2 3 4 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Unesite detalje zadatka. otvorite listu aplikacija i izaberite Beleška. › Pregled zadatka U pasivnom režimu rada. Unesite tekst beleške i izaberite Sačuvaj. Ako postoji snimljena beleška. izaberite Kreiraj belešku ili pritisnite [ ] → Kreiraj da biste kreirali belešku. Izaberite zadatak da biste pogledali detalje u vezi sa njim. Lične informacije 87 . › Kreiranje beleške 1 2 3 U pasivnom režimu rada.Zadatak Saznajte kako da kreirate listu zadataka i podesite alarme da bi vas podsetili na bitne zadatke i kako da podesite prioritet. Beleška Saznajte kako da zabeležite bitne informacije kako biste ih sačuvali i kasnije pregledali. Status dovršenih zadataka kojima je istekao rok možete da podesite na „dovršen“ označavanjem polja za izbor. Pritisnite [ ] → Listaj po → opciju da biste sortirali zadatke. otvorite listu aplikacija i izaberite Zadatak.

Pritisnite [ ] → Počni pretragu ili pritisnite i zadržite [ ] da biste potražili belešku (ako je potrebno). Govorite u mikrofon. Možete da pošaljete belešku drugima tako što ćete kucnuti i zadržati belešku i izabrati Pošalji. Izaberite belešku da biste pogledali detalje u vezi sa njom. otvorite listu aplikacija i izaberite Snimač govora.› Pregledanje beleški 1 2 3 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Beleška. Da biste uredili belešku izaberite . Kada završite izaberite Stop. Beleška se automatski čuva. Lične informacije 88 . › Snimanje govorne beleške 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada. Da biste snimili još govornih poziva ponovo izaberite Snimi. Snimač govora Naučite da rukujete diktafonom na vašem uređaju. Izaberite Snimi da biste počeli sa snimanjem.

Izaberite Lista. otvorite listu aplikacija i izaberite Snimač govora. Možete poslati govornu belešku drugima pritiskanjem [ ] → Podeli. Izaberite govornu belešku za reprodukciju.› Reprodukovanje govorne beleške 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Lične informacije 89 .

Obratite se operateru kako biste izabrali najbolji tarifni paket za prenos podataka. Za informacije se obratite svom provajderu. otvorite listi aplikacija i izaberite Internet da biste pokrenuli naznačenu početnu stranu. ● Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. Krećite se kroz web strane pomoću sledećih tastera: 1 2 2 Web 90 .Web Za web usluge je neophodna veza za prenos podataka. › Pretraživanje web strana 1 U pasivnom režimu rada. izaberite polje za unos URL adrese. unesite web adresu (URL) te web stranice i izaberite . Da biste pristupili određenoj web stranici. Internet Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeležite. ● Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati.

Dok pregledate web stranicu. ● Da biste prešli na sledeću stranicu u istoriji. Ova funkcija može da bude nedostupna. ● Da biste dodali prečicu do trenutne web strane do ekrana u pasivnom režimu rada pritisnite [ ] → Još → Dodaj prečicu na poč. Web 91 . Otvorite listu sačuvanih bookmark-ova. pritisnite [ ]→ Prosledi. ● Da biste pregledali detalje web stranice. ● Da biste ponovo učitali web stranicu na kojoj se trenutno nalazite.Ekran iznad može da se razlikuje što zavisi od regiona ili provajdera usluga. često posećenih strana i nedavne istorije interneta. ● Da biste podesili osvetljenje ekrana. ● Da biste tražili tekst na web stranici. pritisnite [ ] → Još → O strani. pritisnite [ ] → Osveži. pritisnite [ ]→ Osvetljenje pretraž. Možete da otvorite više stranica i da se prebacujete sa jedne na drugu. koristite sledeće opcije: ● Da biste uvećali ili umanjili prikaz. ● Da biste prikazali prozor koji je trenutno aktivan. ● Da biste otvorili novi prozor. pritisnite [ ] → Još → Nađi na strani. Broj 1 2 Funkcija Unesite web adresu web stranice kojoj želite da pristupite. Ako ste aktivirali naginjanje. možete da uvećate ili umanjite prikaz tako što ćete prstima kucnuti i zadržati dve tačke a zatim naginjati uređaj napred i nazad. pritisnite [ ] → Još → Dodaj obeleživač. pritisnite [ ] → Prozori. dodirnite ekran sa dva prsta i razmaknite ih (približite ih da biste umanjili prikaz). ● Da biste obeležili web stranicu na kojoj se trenutno nalazite. u zavisnosti od vaše oblasti.ekr. pritisnite [ ] → Novi prozor.

1 2 3 U pasivnom režimu rada.● ● ● ● Da biste drugima poslali web adresu (URL) te web stranice. otvorite listu aplikacija i izaberite Internet. pritisnite [ ] → Još → Preuzimanja. pređite na korak 5. pritisnite [ ] → Još → Podešavanja. U pasivnom režimu rada. Web 92 . Da biste obeležili web stranu koju pregledate. › Obeležavanje omiljenih web stranica 1 2 3 4 5 Ako znate web adresu web strane. Unesite naslov strane i web adresu (URL). Izaberite → Obeleživači. pritisnite [ ] → Još → Štampaj. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa Samsung štampačima. › Traženje informacija koristeći govor Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. možete ručno da dodate bookmark. pritisnite [ ] → Još → Podeli stranu. Da biste štampali trenutnu web stranicu ili ekran preko povezanog štampača. Izaberite Dodaj ili pritisnite [ ] → Obeleži zadnju prikazanu stranu. Izaberite polje za unos URL adrese. Izaberite i izgovorite ključnu reč u mikrofon uređaja. Da biste pregledali istoriju preuzimanja. Izaberite OK. Da biste prilagodili podešavanja pretraživača. Da biste dodali obeleživač. Uređaj traži informacije i web stranice koje su vezane za tu ključnu reč. otvorite listu aplikacija i izaberite Internet.

Web 93 . Izaberite → Najposećeniji ili Istorija. gradova ili zemalja na online mapama i dobijanje uputstava. Mape Saznajte kako da koristite Google Mape™ za pronalaženje lokacija. ● Da biste obrisali obeleživač. › Pristupanje često posećivanim stranicama ili 1 2 3 skorijoj istoriji U pasivnom režimu rada. traženje ulica. izaberite Kopir. Izaberite web stranicu kojoj želite da pristupite. ● Da biste drugima poslali web adresu (URL) web stranice. ● Da biste otvorili web stranicu u novom prozoru. ● Da biste kopirali web adresu (URL) web stranice. izaberite Podeli vezu. otvorite listu aplikacija i izaberite Internet. izaberite Izmeni obeleživač. izaberite Dodaj prečicu na poč. Možete da dodate web stranu na listu obeleživača izborom . ● Da biste dodali prečicu do obeleživača na ekran u pasivnom režimu.Na listi obeleživača kucnite i zadržite obeleživač i koristite sledeće opcije: ● Da biste otvorili web stranu u trenutnom prozoru izaberite Otvori. izaberite Otvori u novom proz. URL veze. izaberite Obriši obeleživač. ● Da biste web stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača.ekr. ● Da biste izmenili detalje obeleživača. izaberite Postavi kao početnu stranu.

● Da biste uvećali ili umanjili prikaz. Unesite ključnu reč za lokaciju i izaberite . ● Da biste lokaciju potražili glasom izaberite . Da biste uneli adresu iz liste kontakata ili pokazali lokaciju na mapi. ● Za pretraživanje mesta u vašoj okolini izaberite . izaberite OK. otvorite listu aplikacija i izaberite Maps. autobus ili peške) i izaberite Go. Pritisnite [ ] → Search. ● Za pregled liste svih rezultata pretrage. izaberite ili . ● Da biste prikazali svoju trenutnu lokaciju izaberite . izaberite → Contacts ili Point on map. Pritisnite [ ] → Directions. › Dobijanje uputstava za stizanje do određenog 1 2 3 4 5 odredišta U pasivnom režimu rada. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. Unesite adresu početne i krajnje lokacije. Mapa će prikazati vašu trenutnu lokaciju. Web 94 .› Traženje određene lokacije 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Izaberite način putovanja (automobil. otvorite listu aplikacija i izaberite Maps. izaberite . ● Da biste mapi dodali slojeve izaberite . Izaberite rutu putovanja da biste videli detalje puta (ako je potrebno).

Izaberite → Select from Contacts ili Add via email address. pritisnite [ ] → Clear Map. Mesta Saznajte kako da tražite mesto u vašoj okolini. izaberite Kada završite. Izaberite prijatelja koga želite da dodate ili unesite adresu e-pošte i izaberite Add friends. Kada vaši prijatelji prihvate poziv. otvorite listu aplikacija i izaberite Latitude. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. rute. 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada. Lokacije vaših prijatelja su označene njihovim fotografijama na mapi. Uređaj automatski pristupa geografskoj širini. Pritisnite [ ] → See map. otvorite listu aplikacija i izaberite Places. 1 U pasivnom režimu rada.6 7 Izaberite . Web 95 . Da biste videli samo jedan deo ili . možete da delite lokacije. Ruta je prikazana na mapi. Latitude Saznajte kako da delite svoju lokaciju sa prijateljima i kako da vidite lokaciju vaših prijatelja u usluzi Google Latitude™. Izaberite Yes.

izaberite . izaberite .2 3 4 Izaberite kategoriju. Da vidite mesto na mapi. ● Места са звездицом: Izaberite odredište sa liste mesta sa zvezdicama. Vaš uređaj traži mesta u vašoj blizini koja prema kategoriji.” ● Унос одредишта: Unesite odredište pomoću virtuelne tastature. Навигација Saznajte kako da koristite GPS navigacioni sistem za pronalaženje i prikazivanje odredišta govornim navođenjem. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. izaberite Прихватам. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Izaberite naziv mesta da vidite njegove detalje. Web 96 . Da vidite rutu do mesta. otvorite listu aplikacija i izaberite Навигација. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Unesite odredište na jedan od sledećih načina: ● Изговорите одредиште: Izgovorite vaše odredište na način “Usmeri me ka odredištu. ● Контакти: Izaberite odredište iz adresa vaših kontakata.

1 2 3 U pasivnom režimu rada. Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz. otvorite listu aplikacija i izaberite YouTube. Web 97 .Google pretraga Možete da pretražite podatke sačuvane na uređaju ili na mreži. Izaberite video zapis sa liste. Izaberite naziv stavke kojoj želite da pristupite. › Gledanje video zapisa 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. Unesite slovo ili reč podatka za pretragu. otvorite listu aplikacija i izaberite Google Search. Upravljajte reprodukcijom pomoću ikona na ekranu. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. YouTube Saznajte kako da gledate i delite video zapise u usluzi YouTube. izaberite Accept.

novosti. Izaberite More → Share → opciju. Izaberite Izaberite da biste počeli sa snimanjem. Izaberite video. izaberite biste uključili kameru. Unesite detalje zapisa i izaberite Upload. Pređite na korak 8. otvorite listu aplikacija i izaberite YouTube. otvorite listu aplikacija i izaberite YouTube. reference. a zatim izaberite Приjави ме (ako je potrebno). koju karakterišu brojne igrice. da biste zaustavili snimanje. društvene mreže.› Deljenje video zapisa 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 U pasivnom režimu rada. Pritisnite [ ] → Upload i izaberite video zapis. Usmerite objektiv kamere prema objektu i obavite potrebna podešavanja. da Ukoliko želite da pošaljete novi video zapis. Web 98 . Samsung Apps Aplikacija Samsung Apps vam omogućava da jednostavno i lako na uređaj preuzimate mnoštvo korisnih aplikacija. Izaberite Sačuvaj da biste poslali video zapis koji ste snimili. aplikacije u vezi sa zdravljem i više od toga. Unesite svoje korisničko ime i šifru. Aplikacija Samsung Apps. omogućava trenutni pristup velikom izboru mobilnih iskustava. › Slanje video zapisa U pasivnom režimu rada.

otvorite listu aplikacija i izaberite Samsung Apps.com.Vaš uređaj postaje pametniji uz potpuno optimizovane aplikacije iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite boljim svoj život u pokretu. Potražite fajl i preuzmite ga na uređaj. otvorite listu aplikacija i izaberite Readers Hub. tonove zvona ili druge aplikacije iz Android prodavnice. posetite www. ● Za detalje. 1 U pasivnom režimu rada. ► str. otvorite listu aplikacija i izaberite Market. Potražite i preuzmite željene aplikacije. ● Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Tržište Možete da preuzimate igre. Neke funkcije su možda trenutno nedostupne. 1 2 U pasivnom režimu rada. Web 99 . Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. 1 2 U pasivnom režimu rada. 39 Readers Hub Saznajte kako da koristite integrisanu centralu čitalaca za pristup različitom materijalu za čitanje.samsungapps.

2 3 4 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. Da dodate temu vesti. izaberite polje za potvrdu pored Ne prikazuj 90 dana i izaberite Potvrdi. Pritisnite [ ] → Подешавања → Подешавања времена i poništite izbor u polju pored opcije Користи моjу локациjу. Izaberite Време na vrhu ekrana. otvorite listu aplikacija i izaberite Вести и време. › Čitanje novinskih članaka 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Izaberite sliku za materijal za čitanje. 100 Web . Izaberite da otvorite članak. › Gledanje informacija o vremenskoj prognozi 1 2 U pasivnom režimu rada. Вести и време Naučite da pregledate informacije o vremenskoj prognozi i čitate vesti i druge novinske članke. pritisnite [ ] → Подешавања → Подешавања вести → Изаберите теме вести. Potražite i preuzmite materijal za čitanje u onlajn prodavnici. Listajte nalevo do teme vesti na vrhu ekrana. Zatim izaberite lokaciju u Подеси локациjу. Vaš uređaj će potražiti vašu trenutnu lokaciju i prikazati informacije o vremenu. otvorite listu aplikacija i izaberite Вести и време. Možete da promenite lokaciju kako biste pogledali informacije o vremenu u drugom regionu.

● Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. ● Samsung nije odgovoran za gubitak. Izaberite Bluetooth da biste uključili Bluetooth bežičnu funkciju. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Podešavanja Bluetooth-a. Mogućnost povezivanja 101 . › Uključivanje Bluetooth bežične funkcije 1 2 U pasivnom režimu rada. mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.Mogućnost povezivanja Bluetooth Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa koja omogućava razmenu informacija na rastojanju od oko 10 metara bez potrebe za fizičkim povezivanjem. posebno oni koje je testirao ili odobrio Bluetooth SIG. Ne morate da poravnate uređaje da biste razmenjivali informacije koristeći Bluetooth. Ako su uređaji na odgovarajućoj udaljenosti. radno rastojanje može biti manje. presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth bežične veze. možete da razmenjujete informacije između njih čak i ako se nalaze u različitim prostorijama. ● Neki uređaji. Ako između uređaja postoji prepreka.

beleška ili medijski fajl. morate ga uneti. Izaberite opciju za slanje podataka putem Bluetooth veze. uparivanje je dovršeno. Izaberite uređaj. stavka kalendara. ukoliko takav postoji. Ako drugi uređaj ima PIN. › Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične 1 2 3 funkcije Izaberite fajl ili stavku. Mogućnost povezivanja 102 . posebno slušalice ili hendsfri komplet za kola mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kôd. a zatim izaberite OK. na primer 0000. Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka. Potražite uređaj kod kojeg je omogućen Bluetooth i uparite svoj uređaj s njim. možete da izaberete Prihvati da biste uskladili PIN na vašem telefonu i na drugom uređaju. uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili PIN drugih Bluetooth ureaja. iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera Moji fajlovi.› Pronalaženje i povezivanje sa drugim uređajima 1 2 3 kod kojih je omogućen Bluetooth U pasivnom režimu rada. Neki uređaji. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Podešavanja Bluetooth-a → Traži uređaje. Pored toga. Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu. Ukoliko je uparivanje uspešno. kao što su kontakt.

ali ne može da se koristi na otvorenom u Francuskoj. Kada bude zatraženo. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru. Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite OK (ako je potrebno). Mogućnost povezivanja 103 .› Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične 1 veze U pasivnom režimu rada.11 b/g/n standardima. 2 3 Primljeni podaci se čuvaju u bluetooth folderu. Ako primite neki kontakt. Izaberite Prihvati da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja. Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje svuda gde postoji pristupna tačka ili pristupna tačka. on se automatski čuva u imeniku. Wi-Fi Naučite da koristite bežične mrežne mogućnosti vašeg uređaja da aktivirate i povežete se na bilo koju lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa IEEE 802. Vaš uređaj je vidljiv drugim Bluetooth uređajima 120 sekundi. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Podešavanja Bluetooth-a → Vidljivo.

Mogućnost povezivanja 104 . › Ručno dodavanje WLAN mreže U pasivnom režimu rada. Izaberite Poveži se. Da biste smanjili potrošnju baterije. WLAN vezu aktivirajte samo kada je to potrebno. Unesite SSID za mrežu i izaberite tip bezbednosti. Izaberite Sačuvaj. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi podešavanja → Wi-Fi. Uređaj će automatski početi da traži dostupne mreže WLAN. Prilagodite podešavanja bezbednosti u zavisnosti od izabranog tipa bezbednosti. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi podešavanja → Dodaj Wi-Fi mrežu. Aktivan WLAN koji radi u pozadini potrošiće bateriju. Unesite šifru za mrežu (ukoliko je neophodno). › Pronalaženje i povezivanje na WLAN 1 2 3 4 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi podešavanja.› Aktiviranje WLAN funkcije U pasivnom režimu rada. Izaberite mrežu u okviru Wi-Fi mreže.

U pasivnom režimu rada. Da biste se povezali na WLAN koristeći WPS PIN. Da biste se povezali na WLAN koristeći WPS dugme. Mogućnost povezivanja 105 . Wi-Fi Direct Saznajte kako da koristite funkciju WLAN Direct za povezivanje dva uređaja putem WLAN-a bez zahtevanja pristupne tačke. unesite PIN i pritisnite dugme za pokretanje. možete da se povežete na zaštićenu mrežu. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi podešavanja. › Povežite svoj uređaj sa drugim WLAN uređajem 1 2 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi Direct podešavanja → OK → Wi-Fi Direct. Pritisnite [ ] → Skeniraj. (zaštićeno konfigurisanje za Wi-Fi) 1 2 3 1 2 3 U pasivnom režimu rada. U pristupnoj tački. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi podešavanja. Pritisnite dugme WPS u pristupnoj tački u roku od 2 minuta. Izaberite WPS dugme veza. Izaberite mrežu koju označava ikona WPS i izaberite WPS PIN.› Povezivanje na WLAN mrežu pomoću WPS-a Koristeći WPS.

izaberite Isključi Wi-Fi Direct. iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera Moji fajlovi. Primljeni podaci se čuvaju u folderu ShareViaWifi.3 4 1 2 3 Izaberite neki uređaj. AllShare Saznajte kako da koristite uslugu DLNA (Digital Living Network Alliance) koja vam omogućava da delite medijske fajlove između uređaja kod kojih je omogućena usluga DLNA u kućnoj mreži preko WLAN mreže. a zatim izaberite Poveži se. Da biste deaktivirali funkciju WLAN Direct. medijski fajl ili web adresa. Prethodno morate da aktivirate WLAN funkciju i dodate WLAN profil. kao što je beleška. 104 Mogućnost povezivanja 106 . › Prijem podataka putem WLAN Kada bude zatraženo. Izaberite opciju za slanje podataka putem WLAN mreže. uparivanje je dovršeno. Potražite i izaberite WLAN uređaj. ► str. Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu. › Pošaljite podatke putem WLAN Izaberite fajl ili stavku. izaberite OK da biste potvrdili da pristajete da primite podatke. Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka.

Uključite deljenje video zapisa sa drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA. Pošalji sa drugih Podesite da li ćete prihvatiti ili ne uređaja otpremanje sa drugih uređaja. otvorite listu aplikacija i izaberite AllShare. Izaberite podrazumevanu lokaciju Podrazumevana u memoriji za čuvanje preuzetih memorija medijskih fajlova. Pritisnite [ ] → Podešavanja. Prilagodite sledeća podešavanja da biste podesili DLNA funkciju: Opcija Ime uređaja Podeli video Podeli sliku Podeli zvuk Funkcija Unesite ime svog uređaja kao servera medija. Mogućnost povezivanja 107 .› Prilagođavanje DLNA podešavanja za deljenje Da biste dozvolili drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA da pristupe medijskim fajlovima na vašem uređaju. Uključite deljenje slika sa drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA. Uključite deljenje muzike sa drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA. morate da aktivirate deljenje medija. medijskih fajlova 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Neki fajlovi se možda neće reprodukovati na uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA u zavisnosti od uređaja. Titlovi Podesite prikazivanje titlova.

Izaberite uređaj kao medija server-onaj koji sadrži medija fajlove. U pasivnom režimu rada. Kontrolišite reprodukciju koristeći ikone svog uređaja. Izaberite kategoriju medija i fajl. Izaberite plejer-onaj koji će reprodukovati medija fajl. otvorite listu aplikacija i izaberite AllShare. u zavisnosti od mrežne veze i povezanog servera. Vaš uređaj automatski pretražuje uređaje kod kojih je omogućena usluga DLNA. › Reprodukcija fajlova sa jednog uređaja na 1 2 3 4 5 6 drugom uređaju U pasivnom režimu rada. uređaj. Izaberite Udalj. Izaberite plejer-onaj koji će reprodukovati medija fajl. Mogućnost povezivanja 108 . Kontrolišite reprodukciju koristeći ikone svog uređaja. Izaberite kategoriju medija i fajl. Reprodukcija će početi na izabranom plejeru. Reprodukcija će početi na izabranom plejeru. otvorite listu aplikacija i izaberite AllShare. Može doći do međumemorisanja reprodukcije.› Reprodukcija fajlova na drugom uređaju kod 1 2 3 4 5 koga je omogućena usluga DLNA Izaberite Moj uređaj.

Vaš uređaj deli mobilnu mrežnu vezu na drugom uređaju. Izaberite Konfiguriši pren. 5 6 Kada završite. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Veziv. › Deljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem 1 2 3 4 WLAN U pasivnom režimu rada. i delite mobilnu mrežnu konekciju vašeg uređaja. → OK. Wi-Fi tačku da prilagodite WLAN tačku: Opcija SSID mreže Bezbednost Funkcija Pregledajte i izmenite ime uređaja koje će biti prikazano drugim uređajima. i prenosiva pristupna tačka. Izaberite Podešavanja pren. Wi-Fi pr. Sa drugog uređaja na dostupnoj listi veza pronađite ime uređaja i povežite se na mrežu. Mogućnost povezivanja 109 . Izaberite tip bezbednosti. Izaberite Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka da aktivirate WLAN tačku.Deljenje mobilne mreže Naučite da podesite vaš uređaj kao bežični modem ili bežičnu pristupnu tačku za računar ili druge uređaje.tač. izaberite Sačuvaj.

i prenosiva pristupna tačka. Vaš uređaj deli mobilnu mrežnu konekciju na vašem računaru. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Veziv. U pasivnom režimu rada. Naučite da aktivirate usluge lokacije. Da biste primali bolje GPS signale. Mogućnost povezivanja 110 . Da biste prekinuli deljenje mrežne veze. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Izaberite USB vezivanje da biste aktivirali funkciju USB povezivanja.› Deljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem 1 2 3 USB-a Pomoću kabla za prenos podataka sa računara povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom. u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar objekata ● u lošim vremenskim uslovima ● u blizini visokog napona ili elektromagnetnih polja Ne dodirujte površinu unutrašnje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkciju. GPS Vaš uređaj ima prijemnik za globalni pozicioni sistem (GPS). Način deljenja mrežne konekcije može se razlikovati zavisno od operativnog sistema računara. izbegavajte korišćenje uređaja u sledećim uslovima: ● između objekata. poništite izbor polja za potvrdu pored opcije USB vezivanje.

Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta (www. Mogućnost povezivanja 111 .› Aktivirajte usluge lokacije 1 2 Morate aktivirati usluge lokacije da biste dobili informacije o lokaciju i pretražili mapu. Koristite senzore za poboljšanje pozicioniranja pešaka kada je GPS signal ometen. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost. Povezivanjem uređaja sa računarom. možete prenositi podatke na i sa vašeg uređaja direktno i koristiti Samsung Kies program. Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije.com). Podesite sledeća podešavanja da biste aktvirali usluge lokacije: Opcija Koristi bežične mreže Koristi GPS satelite Koristi senzorsku podršku Funkcija Podesite korišćenje WLAN i/ili mobilnih mreža za nalaženje vaše lokacije. Veze sa računarom Saznajte kako da povežete uređaj sa računarom pomoću kabla za prenos podataka sa računara u različitim režimima USB veze.samsung. Procenjene vrednosti senzora i vaša stvarna lokacija se mogu razlikovati. › Povezivanje pomoću programa Samsung Kies Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računar. U pasivnom režimu rada.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ako želite da prenesete fajlove sa memorijske kartice ili na nju. Otvorite folder da biste pogledali fajlove. dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru. Izaberite OK da biste potvrdili (ako je potrebno). Direktorijum fajlova memorijske kartice će se pojaviti kao prenosivi disk. Izaberite OK da biste potvrdili (ako je potrebno). Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene automatski. Kopiranje fajlova sa računara na uređaj. Kada završite izaberite Prekini vezu memorije sa PC-jem. možete da pristupate direktorijumu fajlova memorijske kartice tako što ćete upotrebiti uređaj kao čitač memorijske kartice. Pomoću kabla za prenos podataka sa računara povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom. Samsung Kies će se pokrenuti automatski.1 2 Pomoću kabla za prenos podataka sa računara povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → USB veze → Poveži memoriju sa PC-jem. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies. Ukoliko ubacite memorijsku karticu u uređaj. › Povezivanje kao uređaj za masovno skladištenje Možete da povežete uređaj sa računarom kao prenosivu disk jedinicu i da pristupite direktorijumu fajlova. odvojeno od interne memorije. U pasivnom režimu rada. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu. unesite memorijsku karticu u uređaj. Mogućnost povezivanja 112 . Kada se povežete izaberite Priključi USB memoriju.

možete da izgubite sve podatke na memorijskoj kartici ili da oštetite samu karticu. kliknite na ikonu USB uređaja na Windows traci zadataka i kliknite na opciju za bezbedno uklanjanje uređaja za masovno skladištenje. Ukoliko imate problema sa pristupom internetu. Prilagodi podatke o konekciji. kao što je internet.Da biste isključili uređaj sa računara. Unesite IP adresu VPN servera. Podesite enkripciju VPN servera. › Podešavanje VPN konekcija 1 2 3 U pasivnom režimu rada. U protivnom. morate da uredite konekcije. Opcija VPN naziv Podesi VPN server Omogući Šifrovanje Funkcija Unesite naziv VPN servera. Vaš uređaj bi trebalo da je već podešen za pristup internetu. Omoguđene opcije mogu da se razlikuju zavisno od VPN tipa. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → VPN podešavanja → Dodaj VPN. Izaberi VPN tip. pitajte vašeg provajdera. Ukoliko niste sigurni koje podatke o konekciji da unesete. VPN konekcije Možete stvarati privatne mreže (VPN) i konektovati se na vašu privatnu mrežu bezbedno kroz javnu mrežu. Zatim uklonite kabl za prenošenje podataka na računar sa računara. Mogućnost povezivanja 113 .

] → Sačuvaj. Možete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije. Unesite korisničko ime i lozinku i izaberite Poveži se. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → VPN podešavanja. Unesite L2TP tajnu lozinku. Možete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije. ključ Omogući Šifra za L2TP Podesi šifru za L2TP Podesi korisnički sertifikat Podesi CA sertifikat DNS pretraga domena Podesite za korišćenje L2TP tajne lozinke. pritisnite [ › Konektovanje na privatnu mrežu U pasivnom režimu rada.Opcija Funkcija Podesi IPsec unapred deljeni Unesite pre-deljeni ključ. Odaberite privatnu mrežu za konektovanje. Mogućnost povezivanja 114 . Unesite adresu servera naziva domena (DNS). Izaberite sertifikat ovlašćenja (CA) koji VPN server koristi da vas identifikuje. Izaberite korisnički sertifikat koji VPN server koristi da vas identifikuje. 4 1 2 3 Kada završite.

› Zaustavljanje alarma Kada se oglasi alarm. Pritisnite [ ] → Obriši. Alatke 115 . Kada završite. vucite na desno. otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Alarm. ● Da biste zaustavili alarm.Alatke Sat Saznajte kako možete da podesite i kontrolišete alarme i svetsko vreme. Izaberite Obriši. › Brisanje alarma 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Podesite detalje alarma. ● Da biste ponovili alarm nakon određenog vremena. Izaberite alarme koje želite da obrišete. otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Alarm. vucite na levo. Izaberite Kreiraj alarm ili pritisnite [ ] → Kreiraj. › Podešavanje novog alarma 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. izaberite Sačuvaj. Izaberite opciju Pametan alarm da biste aktivirali simulirane zvukove prirode sa ekranom alarma pre glavnog alarma. Možete da koristite i štopericu i stoni sat.

› Kreiranje svetskog vremena
1 2 3 4
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Svetsko vreme. Izaberite Dodaj grad ili pritisnite [ ] → Dodaj. Unesite ime grada ili izaberite neki sa liste gradova. Da biste izabrali grad u prikazu mape sveta, izaberite .

Da biste dodali novo svetsko vreme, ponovite korake 2-3. Da biste na satovima primenili letnje vreme, kucnite i zadržite sat i izaberite Podešavanja letnjeg računanja vremena.

› Korišćenje štoperice
1 2 3 4 5 1 2 3 4
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Štoperica. Izaberite Start da biste pokrenuli štopericu. Izaberite Prol. vr. da biste zabeležili prolazno vreme. Kada završite izaberite Stop. Izaberite Resetuj da biste obrisali zabeležena vremena.

› Korišćenje tajmera za odbrojavanje
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Tajmer. Podesite vreme odbrojavanja. Izaberite Pokreni da biste pokrenuli odbrojavanje. Kada tajmer istekne, vucite na desno.

Alatke

116

› Koristite stoni sat
1 2 3

Stoni sat prikazuje trenutno vreme i datum, i informacije o vremenu. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Stoni sat. Pritisnite [ ] → Podešavanja. Promenite sledeće opcije: Opcija Prikaz vremena/ kalendara AccuWeather Resetuj na podrazumevano Podešavanja postolja Funkcija Podesite za prikaz sata ili kalendara. Podesite za prikaz informacije o vremenu za vašu lokaciju. Možete i podesiti stoni sat da se automatski ažurira sa najnovijim informacijama i da izaberete jedinicu za temperaturu. Resetujte podešavanja stonog sata na podrazumevane fabričke vrednosti. Podesite da biste koristili zvučnik na priključenom postolju kada vam je uređaj priključen u autu ili na stonom postolju.

Kalkulator
Saznajte kako da obavljate matematičke proračune direktno na uređaju kao na običnom ručnom digitronu ili kalkulatoru za radnu površinu.

Alatke

117

› Obavljanje izračunavanja
1 2
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Kalkulator. Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije. Okrenite uređaj u horizontalni prikaz da biste koristili prošireni kalkulator. Ukoliko deaktivirate automatsku rotaciju, pritisnite [ ] → Naučni kalkulator.

› Prikaz istorije izračunavanja
1 2 3 4
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Kalkulator. Obavite proračun. Izaberite da biste zatvorili tastaturu kalkulatora. Pojavljuje se istorija izračunavanja. Da biste obrisali istoriju, pritisnite [ ] → Obriši istoriju.

Preuzimanja
Saznajte kako da otvorite fajlove koje ste preuzeli sa interneta i e-poštu i kako da upravljate njima.

1 2 3

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Downloads. Izaberite folder za preuzimanje. Izaberite fajl da biste ga otvorili. Da biste obrisali fajl izaberite polje za potvrdu i izaberite Delete.

Alatke

118

Iz pretraživača na računaru mođete da pregledate i upravljate medija fajlovima. › Prilagođavanje podešavanja Kies air-a 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Resetujte podešavanja na njihove podrazumevane fabričke vrednosti. otvorite listu aplikacija i izaberite Kies air.Kies air Kies air vam omogućava da povežete računar sa svojim uređajem putem WLAN. otvorite listu aplikacija i izaberite Kies air → Start. Promenite sledeće opcije: Opcija Zahtev za pristup Omogući vidljivost Vreme isteklo Zaključaj sadržaj Resetovanje podešavanja Funkcija Podesite za prijem zahteva za autorizaciju od drugih uređaja dok je vaš uređaj povezan sa računarom. kontaktima. Podesite da vaš uređaj bide vidljiv računaru. porukama i drugim podacima sačuvanim na uređaju. Izaberite tip podataka koje ne treba prikazivati na pretraživaču na računaru. Pritisnite [ ] → Podešavanja. › Povežite računar sa svojim uređajem putem 1 WLAN-a U pasivnom režimu rada. Podesite vreme čekanja uređaja pre prekida veze. Alatke 119 .

Ako ste sačuvali dnevnik. fot. Izaberite Sačuvaj. izaberite Stop. Kada se povežete. › Kreiranje mini dnevnika 1 2 3 4 5 6 1 2 U pasivnom režimu rada. › Pregledanje mini dnevnika U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Mini dnevnik. Izaberite Kucni za dodavanje teksta. Alatke 120 .2 3 Unesite web adresu za prikaz Kies air u pretraživaču na računaru. i dodajte sliku ili snimite fotografiju. otvorite listu aplikacija i izaberite Mini dnevnik. pritisnite [ ] → Objavi. izaberite opciju Kreiraj dnevnik da biste kreirali novi unos. možete da vidite podatke o svom uređaju na pretraživaču na računaru. Da biste poslali mini dnevnik na sajt zajednice. a zatim unesite tekst i izaberite Gotovo. Izaberite neki dnevnik. Izaberite Kucni za dod. Da biste prekinuli vezu. Mini dnevnik Saznajte kako da vodite foto dnevnik. Promenite današnji datum i podesite vremenske prilike (ukoliko je to potrebno).

Alatke 121 . izaberite Listaj po. Kada završite. Polaris Office Saznajte kako da kreirate i pregledate Polaris Office dokumenta na svom uređaju i memorijskoj kartici.Moji fajlovi Saznajte kako da brzo pristupate svim slikama. muzičkim fajlovima i audio klipovima. U okviru foldera pritisnite [ ] da biste koristili sledeće opcije: ● Da biste poslali fajl drugima izaberite Podeli. › Kreiranje dokumenta 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. 1 2 U pasivnom režimu rada. ● Da biste kreirali novi folder. ● Da biste obrisali fajlove ili foldere. izaberite Kreiraj folder. ● Da biste promenili režim prikaza. kopiranje ili preimenovanje. Unesite sadržaj u dokument. izaberite Obriši. Izaberite folder → fajl. otvorite listu aplikacija i izaberite Polaris Office. ● Da biste koristili dodatne funkcije uz korišćenje fajlova. pritisnite [ ] → Sačuvaj → Sačuvaj. kao i drugim tipovima fajlova koji su sačuvani na memorijskoj kartici uređaja. video zapisima. izaberite Prikaži po. ● Da biste razvrstali fajlove ili foldere. otvorite listu aplikacija i izaberite Moji fajlovi. kao što su opcije za premeštanje. izaberite Još. Izaberite → tip dokumenta.

● Čuvanje: Pregled veličine upotrebljene i raspoložive memorije na uređaju i memorijskoj kartici. ● Preuzeto: Pogledajte ukupnu memoriju koju koriste aplikacije instalirane na uređaju. otvorite listu aplikacija i izaberite Polaris Office. Izaberite Sačuvaj.5 6 1 2 Unesite ime dokumenta i izaberite lokaciju za čuvanje. otvorite listu aplikacija i izaberite Menadžer zadataka. Izaberite Moje fascikle → fajl. › Otvaranje dokumenta U pasivnom režimu rada. ● Pomoć: Pregled informacija za pomoć u vezi produženja radnog veka baterije. Menadžer zadataka Pomoću menadžera zadataka možete da vidite trenutno aktivne aplikacije i informacije o memoriji. ● RAM: Provera i upravljanje RAM memorijom uređaja. Možete da koristite sledeće opcije: ● Aktivne aplikacije: Pregled liste svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju. Alatke 122 . 1 2 U pasivnom režimu rada.

ili pretraživali lokacije i informacije glasom. pročitajte informacije za pomoć i izaberite Next → I Agree → Finish. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. Izgovorite komandu u mikrofon. Izaberite Tap & Speak. Možete da birate broj. otvorite listu aplikacija i izaberite Гласовна претрага. Alatke 123 . poslali poruku. tražite lokacije ili informacije ili izvršite druge zadatke jednostavno govorom u uređaj. 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. 1 2 3 U pasivnom režimu rada.Govorne komande Vaš uređaj ima funkciju inteligentne govorne komande koja pretvara vaše govorne komande u aktivnosti. pošaljete poruku. Гласовна претрага Saznajte kako da koristite funkciju govorne komande da biste birali broj. Izgovorite komandu u mikrofon. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. otvorite listu aplikacija i izaberite Govorne komande. Izaberite Говорите сада.

Glasovna komunikacija
Saznajte kako da korsitite funkciju komandi koju omogućava Glasovna komunikacija. Možete da birate broj, pošaljete poruku, napišete belešku ili izvršite druge zadatke jednostavno govorom u uređaj u pokretu.

1 2 3 4

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Voice talk. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite Continue → Get Started. Izaberite Tap & Speak. Izgovorite komandu u mikrofon.

Alatke

124

Podešavanja
Pristupanje meniju za podešavanja 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite
Podešavanja.

2

Izaberite kategoriju podešavanja i izaberite neku opciju.

Bežična i mrežna
Promenite podešavanja za bežične mrežne veze.

› Profil letenja

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

● ● ●

› Wi-Fi podešavanja

Wi-Fi: Uključite ili isključite funkciju WLAN mreže. ► str. 104 Obaveštenje putem mreže: Podesite uređaj da vas obaveštava kada otvorena mreža postane dostupna. WPS dugme veza: Povežite se na WLAN mrežu koristeći dugme WPS (Wi-Fi Protected Setup – zaštićeno konfigurisanje za Wi-Fi). Dodaj Wi-Fi mrežu: Ručno dodajte pristupne tačke za WLAN mrežu.

› Wi-Fi Direct podešavanja
● ● ● ●

Wi-Fi Direct: Aktivirajte funkciju WLAN Direct za povezivanje dva uređaja putem WLAN-a bez zahtevanja pristupne tačke. ► str. 105 Konfiguriši Wi-Fi Direct: Pregledajte ili izmenite ime i šifru svog uređaja. Status: Pogledajte status veze. Isključi Wi-Fi Direct: Deaktiviranje WLAN Direct funkcije.
Podešavanja

125

› Kies preko Wi-Fija

Povežite svoj uređaj pomoću programa Samsung Kies putem WLAN.

› Podešavanja Bluetooth-a
● ● ● ●

Bluetooth: Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu funkciju. ► str. 101 Ime uređaja: Podesite Bluetooth ime za uređaj. Vidljivo: Podesite uređaj tako da drugi Bluetooth uređaji mogu da ga pronađu. Traži uređaje: Potražite dostupne Bluetooth uređaje.

› USB veze

Povežite svoj uređaj sa računarom kao uređaj za masovno skladištenje ► str. 112

› Veziv. i prenosiva pristupna tačka

USB vezivanje: Aktivirajte funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, vaš uređaj se koristi kao bežični modem za računar. ► str. 110 Podešavanja pren. Wi-Fi pr. tač.: - Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka: Aktivirajte funkciju prenosne WLAN tačke da delite mobilnu mrežnu vezu vašeg uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem WLAN funkcije. ► str. 109 - Konfiguriši pren. Wi-Fi tačku: Konfigurišite mrežna podešavanja za vašu WLAN tačku. Pomoć: Saznajte više o USB i WLAN vezivanju.

› VPN podešavanja

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPNovima). ► str. 113

Podešavanja

126

► str.Vibracija pri odlaznom pozivu: Postavite uređaj da vibrira kada druga stranka odgovori na poziv. ● Odgovaranje/završ. poziva: .Tonovi za status poziva: Aktivirajte ili deaktivirajte ton za uspostavljanje veze. Mrežni režim rada: Izaberite tip mreže. Nazivi pristupnih tačaka: Konfigurišite imena pristupnih tačaka.Taster za javljanje: Podesite uređaj da odgovara na pozive pritiskom na taster Home. . . Možete dodati brojeve telefona listi za odbacivanje.Automatsko odgovaranje: Podesite automatsko odgovaranje nakod određenog perioda (dostupno samo ako su povezane slušalice). ● Odbijanje poziva: Podesite automatsko odbijanje poziva sa određenih brojeva telefona. . ● Upozorenje na poziv: .› Mobilne mreže ● ● ● ● ● Koristi paketne podatke: Podesite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge. zvuk za minute i ton za prekid veze. Slanje podataka u romingu: Podesite uređaj tako da se povezuje na drugu mrežu kada ste u romingu ili kada vaša matična mreža nije dostupna. Poziv Prilagodite podešavanja vezana za funkcije poziva.Upozorenja u toku poziva: Izaberite kako će vas telefon obaveštavati o događajima tokom poziva. Mrežni operateri: Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming. 46 ● Podesi poruke odbijanja: Dodajte ili izmenite poruku koja će biti poslata kada odbacite poziv. Podešavanja 127 .

Dodatna podešavanja: . Slika za video poziv: Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku. za uk. Podešavanja 128 . Sopstveni video prikaz u primljenom pozivu: Podesite da li će se sagovorniku prikazivati vaša živa slika ili unapred podešena slika.: Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/zaključavanje. Govorna pošta: Unesite broj za pristupanje serveru govorne pošte. . Usluga govorne pošte: Izaberite provajdera usluga ili postavite drugog provajdera da biste primali govornu poštu.Brojevi fiksnog biranja: Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja da biste ograničili pozive na brojeve sačuvane na listi brojeva za fiksno biranje. Morate da unesete PIN2 kôd koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i da restartujete uređaj.Zabrana poziva: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive. Ovaj broj možete da dobijete od svog provajdera.Poziv na čekanju: Aktivirajte poziv na čekanju da biste prihvatili dolazni poziv u toku drugog poziva.Identifikacija pozivaoca: Prikažite vaš identifikacioni broj pozivaoca drugim osobama pri upućivanju poziva. Uključi senzor blizine: Podesite uključivanje senzora blizine tokom poziva. Koristi opcije za neuspešan poziv: Izaberite da li će uređaj pokušati da uspostavi govorni poziv kada ne uspe uspostavljanje video poziva.Automatsko ponovno biranje: Aktivirajte automatsko ponovno biranje kada poziv nije uspostavljen ili kada je prekinut u toku razgovora. . . prekida poz. .● ● ● ● ● ● ● ● .Tast. Prosleđivanje poziva: Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.

propušteni pozivi i alarmi. ● Intenzitet vibracije: Prilagodite jačinu vibracija prilikom eha dodira. ● Eho dodira: Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete tastere. ● Glasnoća: Podesite jačinu zvuka za melodije poziva. Podešavanja 129 . zvuk sistema. muziku i video. kao što su dolazne poruke. i melodije obaveštenja. ● Zvučna tastatura: Podesite uređaj tako da ispušta zvuk kada dodirnete tastere na ekranu za pozivanje. ● Vibracija: Podesite kada će uređaj vibrirati za različite događaje. ● Ton zvona obaveštenja: Izaberite ton zvona koji će vas upozoravati na događaje. ● Zvučno biranje: Podesite uređaj tako da ispušta zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osetljivom na dodir. ● Nečujni režim: Aktivirajte nečujni režim kako biste isključili sve zvukove osim medijskih zvukova i tonova alarma. ● Zvuci zaključavanja ekrana: Postavite uređaj da oglasi zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osetljiv na dodir.Zvuk Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju. ● Ton zvona telefona: Izaberite melodiju za obaveštenje o primljenim pozivima.

.Ekran Promenite podešavanja ekrana. ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana. ● Automatski rotiraj ekran: Podesite da li će se sadržaj automatski okretati kada okrenete uređaj. ● Ekran: . ● Horizontalna kalibracija: Kalibrišite akcelerometar da biste prilagodili horizontalnu osovinu uređaja radi boljeg prepoznavanja pokreta. . Podešavanja 130 . ● Trajanje svetla tastera: Podesite tranjanje osvetljenosti dodirnih tastera.Položaj sata: Izaberite lokaciju sata na zaključanom ekranu. Možete da preuzmete fontove iz Android prodavnice tako što ćete izabrati Pribavi fontove onlajn. ● Animacija: Podesite uređaj tako da prikazuje animaciju kada prelazite sa jednog prozora na drugi. ● Auto. ● Osvetljenje: Podesite osvetljenost ekrana.Stil fonta: Promenite tip fonta za prikazani tekst. ● Vreme do isklj. napaj.Tapet: Izaberite sliku pozadine za ekran u pasivnom režimu rada. ekrana: Podesite štednju energije podešavanjem osvetljenosti ekrana.Tapet: Izaberite sliku koja će se prikazivati kada je ekran zaključan. ● Pozadinski efekat: Izaberite režim ekrana. . pod.

Proces kalibracije može biti neuspešan ako uređaj vibrira ili se pomera tokom kalibracije.● Kalibracija Gyro senzora: Izvršite kalibraciju žiroskopa kako bi vaš uređaj mogao da pravilno prepozna rotaciju. Režim štednje energije u: Izaberite nivo energije za režim uštede energije.: Saznajte kako da smanjite potrošnju baterije. ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana. ● Izvršite kalibraciju žiroskopa kada nagib ili pomicanje. ● Postavite uređaj na ravnoj površini tokom kalibracije. Isključi sinhronizaciju: Isključite sinhronizaciju kada ne vršite sinhronizaciju preko web servera. Isključi Bluetooth: Isključite funkciju Bluetooth kada je ne koristite. Podešavanja 131 . Isključi Wi-Fi: Isključite funkciju WLAN kada uređaj nije povezan sa WLAN AP. pokazuju nenamerno pomeranje. Osvetljenje: Podesite osvetljenost ekrana. ili igrice koje imaju mogućnost pomeranja. Vreme do isklj. ener. Osvetljenje: Aktivirajte nivo osvetljenosti za režim uštede energije. Saveti za štednju energ. Isključi GPS: Isključite funkciju GPS kada je ne koristite. Režim štednje energije ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Koristi režim šted.: Automatsko aktiviranje režima štednje energije kada se baterija isprazni.

PIN kod: Postavite PIN (brojčano) da biste otključali ekran. . .Zaključaj SIM karticu: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN. ► str. ● Koristi GPS satelite: Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije. koja vam pomaže da pronađete uređaj u slučaju gubitka ili krađe.Lokacija i bezbednost Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM kartice. Kada postavite svoj bezbednosni kod. ● Koristi bežične mreže: Podesite korišćenje WLAN i/ili mobilnih mreža za nalaženje vaše lokacije. kao i GPS funkcionalnost.Nema: Onemogućite zaključavanje ekrana. . ● Postavi zaključav. ● Upozorenje o SIM promeni: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju mobilnog tražioca.Šifra: Postavite šifru (slovima i brojčano) da biste otključali ekran. ekrana: Postavite bezbednosni kod za otključavanje. ● Podesi zaključavanje SIM kartice: .Promeni PIN kod SIM kartice: Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici. . Procenjene vrednosti senzora i vaša stvarna lokacija se mogu razlikovati. . 33 Podešavanja 132 .Oblik: Podesite oblik za otključavanje ekrana. ● Koristi senzorsku podršku: Podesite da biste koristili senzore za poboljšanje pozicioniranja pešaka kada je GPS signal ometen. ova opcija se menja u Promeni zaključav. ekrana.

Obriši skladište: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru. Podešavanja 133 .: Dodajte ili izmenite primaoce poruke obaveštenja. Daljinske funkcije: Podesite za upravljanje izgubljenim uređajima putem Interneta.: Instalirajte šifrovane certifikate koji su sačuvani u USB memoriji. ● Pokrenute usluge: Pregledajte usluge koje trenutno koristite i pristupite im kako biste ih organizovali. uređaj prikazuje šifru kao · iz bezbednosnih razloga.● ● ● ● ● ● ● ● Primaoci poruke upoz. Postavi šifru: Kreirajte i potvrdite šifru za pristup akreditivima. Aplikacije Promenite podešavanja za upravljanje instaliranim aplikacijama. moći ćete da preuzimate aplikacije samo iz Android prodavnice. ● Nepoznati izvori: Izaberite ovu opciju da biste preuzimali aplikacije iz svih izvora. Možete aktivirati uređivače uređaja za primenjivanje novih pravila na njemu. Koristi bezbedna uverenja: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije. Izaberi administratore uređaja: Pregledajte uređivače uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Vidljive šifre: Prema podrazumevanim vrednostima. ● Organizuj aplikacije: Pristupite listi aplikacija koje su instalirane na uređaju i pogledajte informacije o aplikacijama. Ukoliko ne izaberete ovu opciju. Podesite uređaj tako da prikazuje šifru dok je unosite. Instaliraj iz USB mem.

Nalozi i sinhronizacija Promenite podešavanja funkcije automatske sinhronizacije ili upravljajte nalozima za sinhronizaciju. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. ● Pozadinska veza za prenos podataka: Izaberite ovo podešavanje da biste koristili funkciju automatske sinhronizacije.Otkrivanje greške putem USB-a: Izaberite ovu opciju da biste povezali uređaj sa računarom koristeći kabl za prenos podataka sa računarom.● ● ● ● Upotreba memorije: Pregled veličine raspoložive memorije i memorije koju koriste aplikacije na uređaju. ● Automatska sinhronizacija: Podesite uređaj tako da automatski sinhronizuje podatke o kontaktima. . Razvoj: . Podešavanja 134 . Ovo služi za razvoj aplikacija.Dozvoli lažne lokacije: Dozvolite da se usluzi Location Manager šalju lažne lokacije i servisne informacije u cilju testiranja. kalendaru i e-porukama. Samsung Apps: Izaberite mrežnu vezu (Wi-Fi ili mrežu za razmenu paketnih podataka) da biste dobijali obaveštenja o novim aplikacijama u Samsung Apps. Automatska sinhronizacija će raditi u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinhronizovaće podatke. Ovo služi za razvoj aplikacija. Upotreba baterije: Pregled iznosa energije koju troši uređaj.

muzike i FM radija okretanjem prednje strane uređaja prema dole. a onda nakrivite uređaj ulevo ili udesno. Podešavanja 135 . alarma. ● Bekapuj moje podatke: Podesite da napravite rezervnu kopiju podešavanja i podataka o aplikacijama na Google serveru. ● Automatsko vraćanje: Podesite da vratite podešavanja i podatke o aplikacijama kada ponovo instalirate aplikacije na uređaju. Privatnost Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima. ● Nagni: Postavite na uvećanje ili umanjenje prikaza prilikom pregledanja slika u galeriji ili pretraživanja internet stranica kada prstima kuckate i držite dve tačke a zatim naginjete uređaj napred i nazad. ● Vraćanje na fabrička podešavanja: Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve postojeće podatke. ● Dvostruko kucanje: Podesite da biste aktivirali glasovnu komunikaciju dvostrukim kuckanjem na uređaju. ● Aktiviranje pokreta: Podesite za korišćenje prepoznavanja pokreta. ● Pomeranje: Podesite da biste premestili stavku na drugu stranu kada kucnete i zadržite stavku. ● Vodič: Saznajte kako da upravljate pokretima.Pokret Promenite podešavanja koja upravljaju prepoznavanje pokreta na vašem uređaju. ● Obrni: Podesite na isključenje zvuka dolaznih poziva.

Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci. Vibracija tastera: Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete taster. trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika. › Izaberi jezik Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije). Jezik: Izaberite jezike za unos teksta. ● ● ● Predviđanje reči: Podesite uređaj tako da predviđa reči na osnovu vašeg unosa i da prikazuje predloge reči. Podešavanja 136 .Čuvanje Pogledajte informacije o memoriji na uređaju i memorijskoj kartici. Možete i da formatirate memorijsku karticu. Da biste unosili tekst. Zvučni povratni info: Podesite uređaj da vas upozorava kada ne postoje alternativne reči za unos ako dvaput kucnete na reč. Jezik i tastatura Promenite podešavanja za unos teksta. › Izaberi način unosa › Swype ● Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta. Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima.

trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika. Verzija: Pregledajte informacije o verziji. Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. čitavo precrtavanje Prikažite precrtavanje: Podesite prikazivanje putanje prevlačenja po tastaturi. Obuka: Saznajte kako da brže unosite tekst pomoću Swipe tastature.● ● ● ● ● ● ● ● Auto razmak: Podesite uređaj tako da automatski ubacuje razmake između reči. Auto kapitalizacija: Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice. kao što su QWERTY tastatura. Pokaž. kao što su tačka. Da biste unosili tekst. › Samsung tastatura ● ● Podešavanja 137 . upitnik ili uzvičnik. tradicionalna tastatura ili ekran za pisanje rukom. Jezici unosa: Izaberite jezike za unos teksta. Swype pomoć: Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje Swype tastature. Prozor izbora reči: Podesite koliko često će se prikazivati lista reči. Brzina naspram tačnosti: Podesite odnos brzine i preciznosti. Tipovi tastature u uspravnom položaju: Izaberite podrazumevani način unosa.

› Prepoznavanje govora Izaberite mehanizam prepoznavanja glasa. Automatski unos tačke: Podesite uređaj tako da ubaci pauzu kada dvaput kucnete na razmaknicu. Podešavanja 138 . Možete prelaziti iz jednog režima unosa u drugi prevlačenjem nalevo ili nadesno na tastaturi. Ulaz i izlaz govora Promenite podešavanja za prepoznavanje glasa i funkciju automatskog prebacivanja teksta u govor. i sastavite sopstvenu listu reči. Ulaz govora: Aktivirajte funkciju unosa glasom da biste glasom uneli tekst na Samsung tastaturi. Prevlačenje preko tastature: Omogućite ili onemogućite funkciju prevlačenja preko tastature za režim unosa teksta. › Podešavanja prepoznavanja govora Za Samsung prepoznavanje glasa koristite sledeće opcije: ● Language: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa. Napredna podešavanja za XT9: Aktivirajte napredne funkcije režima XT9 kao što su automatsko dovršavanje reči. Automatska velika slova: Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice. Podešavanja rukopisa: Prilagodite vreme prepoznavanja u režimu rukopisa. kao što su tačka.● ● ● ● ● ● ● ● XT9: Aktivirajte režim XT9 da biste unosili tekst pomoću prediktivnog režima unosa. automatsko ispravljanje ili automatska zamena. Vodič: Saznajte kako da unosite tekst pomoću Samsung tastature. upitnik ili uzvičnik.

Use location: Podesite da biste koristili vaše informacije o lokaciji kao rezultate glasovne pretrage. Za Google prepoznavanje glasa koristite sledeće opcije: ● Jeзик: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa. Listen over Bluetooth: Podesite da biste prepoznali vaše glasovne komande kada koristite povezane Bluetooth slušalice. ● Сигурна претрага: Podesite uređaj da filtrira nepriličan tekst i/ili slike iz rezultata glasovne pretrage. ● Блокирање увредљивих речи: Sakrijte nepristojne reči koje je vaš uređaj prepoznao iz rezultata glasovne pretrage. Voice talk settings: Promenite podešavanja za korišćenje glasovne komunikacije. About: Pregledajte informacije o verziji. prema potrebi. automatski umetali znake interpunkcije. Voice command help: Pristup informacijama za pomoć za upotrebu glasovnih komandi. Social settings: Promenite podešavanja za pristupanje društvenim web stranama.● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Auto-dial: Podesite automatsko biranje broja kada je potvrdan rezultat prepoznavanja glasa. Podešavanja 139 . Voice talk help: Pristup informacijama za pomoć za upotrebu funkcije Voice talk. Hide offensive words: Sakrijte nepristojne reči koje je vaš uređaj prepoznao iz rezultata glasovne pretrage. Auto-start listening: Podesite da biste automatski pokrenuli prepoznavanje glasa kada pokrenete glasovne komande. Auto-punctuation: Podesite da biste.

Podešavanje režima vožnje: Podesite aplikacije koje ćete koristiti u režimu vožnje. za uk. kao što je Talkback ili Kickback. a ne podrazumevana podešavanja. prekida poz. Jezik: Izaberite jezik za funkciju čitanja teksta.: Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/zaključavanje. Brzina govora: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta. Uvek koristi moja podešavanja: Podesite uređaj tako da koristi podešavanja koja ste vi naveli u aplikacijama. Režim vožnje: Aktivirajte režim vožnje da biste podesili uređaj da glasno čita sadržaj. melodije ili vibracije. Pristupačnost ● ● Pristupačnost: Aktivirajte aplikaciju za pristup koju ste preuzeli. Podrazumevani mehanizam: Podesite da mehanizam sinteze govora bude korišćen za izgovoreni tekst. Instalirajte govorne podatke za korišćenje funkcije čitanja teksta.› Podešavanja čitanja teksta ● ● ● ● ● ● ● ● ● Poslušaj primer: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer. Tast. koja obezbeđuje eho glasa. Instaliraj govorne podatke: Preuzmite i instalirajte govorne podatke za funkciju čitanja teksta. Podešavanja 140 . Mehanizmi: Pregledaj mehanizme prebacivanja teksta u govor preuzete sa Android tržišta.

● Koristi 24-časovni format: Podesite da se vreme prikazuje u 24-časovnom formatu. proverite status uređaja.Podešavanja postolja ● Režim audio izlaza: Podesite da biste koristili zvučnik na priključenom postolju kada vam je uređaj priključen u autu ili na stonom postolju. ● Podesi vreme: Ručno podesite trenutno vreme. Podešavanja 141 . ● Podesi datum: Ručno podesite trenutni datum. ● Izaberi vremensku zonu: Podesite matičnu vremensku zonu. Vreme i datum Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu način na koji se vreme i datum prikazuju na uređaju i izmenite ih: ● Automatski: Automatski ažurirajte vreme kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu. i naučite kako da ga koristite. ● Izaberi format datuma: Izaberite format datuma. O telefonu Pristupite informacijama o vašem uređaju.

Možete da onemogućite ovu funkciju pomoću menija Zaključaj SIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu. verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. potrebno je da unesete PIN kod PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Kada prvi put koristite telefon ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija. Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2. morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Rešavanje problema 142 . morate da unesete šifru telefona koju ste podesili. Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu ● ● Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala. PUK kod PIN2 kod Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.Rešavanje problema Kada uključite telefon ili dok ga koristite. moguće je da ćete izgubiti prijem. on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova: Kod Šifra Pokušajte sledeće da biste rešili problem: Kada omogućena funkcija zaključavanja telefona.

● Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir. možda ćete morati da zatvorite sve programe ili resetujete uređaj kako bi ponovo funkcionisao. Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje. Ako ovo ne reši problem. Uređaj se blokirao ili ima kritične greške Ako se uređaj zamrzne ili zablokira. odnesite telefon u lokalni Samsungov servisni centar. Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće Ako telefon ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno. ● Restartujte telefon da biste obrisali sve privremene softverske greške. moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. Rešavanje problema 143 . Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. ● Ako je ekran osetljiv na dodir izgreban ili oštećen. vratite uređaj na fabrička podešavanja. U pasivnom režimu rada otvorite aplikaciju i izaberite Podešavanja → Privatnost → Vraćanje na fabrička podešavanja → Resetuj telefon → Obriši sve. Zaštita ekrana može sprečiti da telefon prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir. Veza se prekida Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala. Uređaj će se restartovati automatski. pokušajte sledeće: ● Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. pritisnite i zadržite taster za Uključivanje/Zaključavanje 8 do 10 sekundi. Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate. Nije moguće uspostaviti odlazne pozive ● ● ● Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje. ● Uverite se da je softver telefona nadograđen na najnoviju verziju.

Ako koristite slušalice. Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primate poziv. Rešavanje problema 144 . Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala. Baterija se ne puni kako treba ili se telefon sam isključuje ● ● Moguće je da su polovi baterije prljavi. Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj kontakta. ako je neophodno. uverite se da su ispravno povezane. Sagovornici ne mogu da vas čuju tokom poziva ● ● ● Kvalitet zvuka je loš ● ● Prilikom pozivanja pomoću imenika. Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu telefona. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da punite bateriju. Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu. Telefon se oglašava. moguće je da ćete izgubiti prijem. Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži. Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofon. Ako se baterija više ne puni u potpunosti. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite telefon. pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte uputstva za odgovarajuće odlaganje otpada prema lokalnim propisima). a ikona baterije trepće Baterija je skoro ispražnjena. Uverite se da je mikrofon dovoljno blizu usta.Nije moguće uspostaviti dolazne pozive ● ● ● Uverite se da je telefon uključen. Ponovo unesite i sačuvajte broj. veza se ne uspostavlja ● ● ● Uverite se da je ispravan broj uskladišten u listi kontakata.

Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere. ● Restartujte telefon. Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere Vaš Samsung mobilni telefon mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju kako bi radila aplikacija kamere. obratite se Samsungovom servisnom centru. Zatim potražite i sačuvajte dostupne radio stanice. Ako možete da čujete stanicu preko drugog prijemnika. pokušajte da pristupite željenoj stanici preko drugog radio prijemnika.Telefon je topao na dodir Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena. Ako još uvek ne možete da koristite FM radio nakon što ste obavili ove korake. Rešavanje problema 145 . telefon može biti topao na dodir. najpre se uverite da su slušalice ispravno povezane. pokušajte sledeće: ● Napunite bateriju ili stavite bateriju koja je napunjena u potpunosti. FM radio neće moći da prima signal radio stanica. Ako koristite FM radio. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta. Ako slušalice nisu uključene. Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja FM radija Aplikacija FM radija na Samsungovom mobilnom telefonu koristi kabl slušalica kao antenu. Obratite se Samsungovom servisnom centru. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona. ● Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz telefona. telefon je možda potrebno odneti u servis.

Uverite se da ste instalirali i ažurirali odgovarajuće upravljačke programe na svom računaru. Upravljanje digitalnim pravima). Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem. Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen ● ● ● Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem telefonu. obratite se Samsungovom servisnom centru. Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete. Uverite se da se vaš telefon i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara). uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla. Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova. ● Uverite se da telefon podržava tip fajla. Rešavanje problema 146 . pokušajte sledeće: ● Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz telefona.Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova Neki muzički fajlovi se možda ne reprodukuju na vašem Samsung mobilnom telefonu zbog različitih razloga. Veza se ne uspostavlja kada povežete telefon sa računarom ● ● Uverite se da je kabl za prenos podataka sa računara koji koristite kompatibilan sa vašim telefonom. ● Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management. ako je potrebno.

požara i eksplozije Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima. utikače. kao i prilikom njihovog odlaganja • Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. niti neučvršćene električne utičnice Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama. odnosno oštetili uređaj. Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra. Bezbednosne mere predostrožnosti 147 . Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima. • Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. temeljno pročitajte dolenavedene informacije pre korišćenja uređaja.Bezbednosne mere predostrožnosti Da ne biste povredili sebe ili druge. Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja. niti ga vući prilikom isključivanja punjača Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama Ne izlažite bateriju kratkom spoju Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač Ne koristite udeđaj tokom grmljavine Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

pošto on može da ometa njegov rad. Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. • Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima. držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm. kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad. • Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju. Zaštitite uređaj. peći i radijatori. Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti.• Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti telefone na ili u grejne uređaje. • Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja. budući da to može da proizvede vezu između + i . • Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku. koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejkera. baterije mogu da eksplodiraju. Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejkera • Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejkera ukoliko je to moguće. • Ukoliko morate da ga koristite.pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja. baterije i punjače od oštećenja • Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama. • Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejkera sveli na minimum. Ako se pregreju. Bezbednosne mere predostrožnosti 148 . Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu. jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja. kao što su mikrotalasne rerne. kao i trajanje uređaja i baterija.

Bezbednosne mere predostrožnosti 149 . Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. nego isključite uređaj. kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slušnog aparata. Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima • U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju. uputstava i znakova. Isključite uređaj kada ste u avionu Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa. i u područjima miniranja. odnosno u blizini goriva ili hemikalija. Ukoliko želite da dobijete više informacija. • Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti. • Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama). kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem. razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete: • Koristite hendsfri uređaj. • Osim toga. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi. gasove. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom.Ukoliko koristite slušni aparat. njegovim delovima ili priključcima. Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. kontaktirajte proizvođača uređaja.

Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključenja u saobraćaj. • Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. • Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. birajte samo nekoliko brojeva. Bezbednosne mere predostrožnosti 150 . Ukoliko u nezgodnom trenutku primite poziv. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja. a potom nastavite. Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. • Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. pogledajte put ispred sebe i u retrovizorima. led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost. manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno. Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja Nemojte kvasiti uređaj • Vlaga i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola. zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život u opasnosti. • Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći. pustite da se uključi govorna pošta.• Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad. sneg. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara. kao što su brzo i ponovno biranje. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani. • Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore. Kiša. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost. pozovite lokalni broj za hitne slučajeve. pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni. • Držite uređaj nadohvat ruke. nemojte ga uključivati i uklonite bateriju. • Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite. • Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Obrišite uređaj ubrusom i odnesite ga u servisni centar. Ukoliko morate da uputite neki poziv. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvraćajući oči sa puta. • Ako je uređaj mokar. jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvratiće vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet. slomljen saobraćajni znak. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrate pažnju sa puta. susnežica.

• Uređaj se može pregrejati. Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama Usled pada može doći do oštećenja uređaja. te može doći do požara.• Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20° C do 50° C • Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu. uključujući kreditne kartice. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. • Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima. može doći do požara. Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića. kartice za telefone. Bezbednosne mere predostrožnosti 151 . odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju. bankovne knjižice i avionske propusnice. • Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0° C do 40° C. Nemojte koristiti. Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. na komandnoj tabli automobila). pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C. Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela. Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja • Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti. • Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. odnosno u njima • Može se desiti da baterija procuri. • Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama. ključeva ili ogrlica • Uređaj se može deformisati ili pokvariti. a baterija može da se isprazni. • Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima. mikrotalasnih rerni.

• Ukoliko savijete ili deformišete uređaj. • Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite. • Nemojte mnogo stiskati uređaj u ruci. punjače. obrasce i predvidljiv režim unosa teksta) i pravite česte pauze. budući da prekomerno punjenje može da skrati njen životni vek. koristite specijalne funkcije koje vam omogućavaju da pritisnete manji broj tastera (na primer. baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti. • Ako se ne koriste. Bezbednosne mere predostrožnosti 152 . Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača • Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana. • Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene. • Govorite direktno u mikrofon. Tokom razgovora: • Držite uređaj u uspravnom položaju. kao što biste držali običan telefon. Koristite baterije. To može umanjiti kvalitet poziva ili dovesti do prenosa veće količine talasa radio-frekvencije nego što je neophodno. • Vodite računa da ne dodirujete unutrašnju antenu uređaja.Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati • Ekran uređaja se može oštetiti. • Ukoliko uređaj koriste deca. Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta • Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju. možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove. uverite se da to rade na ispravan način. blago pritiskajte tastere. • Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava. dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač • Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skrati životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu. Nemojte koristiti blic u prevelikoj blizini očiju ljudi ili životinja Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka Ako padnete. ekcem ili otekline na koži. Ne bojite niti stavljajte nalepnice na uređaj Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen Kada koristite uređaj na javnim mestima. • Nemojte rastavljati niti probadati bateriju. Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. • Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom. Prilikom čišćenja uređaja: • Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom. • Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku. Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.Čuvajte svoj sluh • Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha. Odnesite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda. menjati niti popravljati uređaj • U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom. mogu vam se pojaviti svrabež. vodite računa da ne smetate drugim ljudima Bezbednosne mere predostrožnosti 153 . • Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvrati pažnju i dovede do nesreće. možete se povrediti ili oštetiti uređaj. Nemojte rastavljati. odnesite uređaj u Samsungov servisni centar. jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar. Kada se to dogodi. Ukoliko vam zatreba servisiranje. • Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj Vaš uređaj nije igračka. Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Obavezno napravite rezervnu kopiju važnih podataka Samsung nije odgovoran za gubitak podataka. osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve. Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama • Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja. Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme • Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani. Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal koji ste snimili drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. • Zaštitite kartice od snažnih udaraca. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti. jer mogu da povrede i sebe i druge. budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Bezbednosne mere predostrožnosti 154 . Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka. može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. • Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. • Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj. kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove. statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.

Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja. kada im istekne vek trajanja. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2. punjač. s obzirom na to da uređaj emituje samo RF talase neophodne za prenos signala do najbliže bazne stanice. Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Električna i elektronska oprema za odlaganje) (Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje) Ovo obeležje na proizvodu.0 W/kg. slušalice. dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr.338 W/kg. odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Uređaj automatski emituje niže nivoe talasa kada je to moguće i time smanjuje vašu ukupnu izloženost RF zračenju.Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR . Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Tokom testiranja. Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu. Dodatne informacije o SAR-u i odgovarajućim standardima Evropske unije potražite na web sajtu kompanije Samsung. USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva. maksimalna zabeležena vrednost SAR-a iznosila je 0. Izjava o poštovanju standarda navedena na poleđini ovog uputstva ilustruje usklađenost vašeg uređaja sa evropskom direktivom za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (R&TTE). U svakodnevnoj upotrebi stvarni SAR je verovatno znatno niži.Specific Absorption Rate) Vaš uređaj je prilagođen standardima Evropske unije (EU) kojima se ograničava izloženost ljudi talasima radio-frekvencije (RF) koju emituje radijska i telekomunikaciona oprema. Bezbednosne mere predostrožnosti 155 . Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

INDIREKTNI. UKLJUČUJUĆI I NEMAR. prevođenje. Bezbednosne mere predostrožnosti 156 . nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje. žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. NI ZA KAKVU NAMENU. ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu. TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA. Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala. NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE. VAŽNOST. to označava da baterija sadrži živu. kada prestane da radi. ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“. ADVOKATSKE NAKNADE. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI. Cd ili Pb. Odricanje odgovornosti Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima. LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA. korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju. BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija. POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg. priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način. prenošenje. kopiranje. slanje. objavljivanje. kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog. kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. PRAVOVREMENOST. osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. „SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE. prodavanje. SLUČAJNI. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST. UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. ponovno objavljivanje. patentom. Bez ograničavanja na gorenavedeno. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE.Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj (Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija) Ova oznaka na bateriji.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku. a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti. Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnih putem ovog uređaja. Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Bezbednosne mere predostrožnosti 157 . Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu.

Indeks alarmi deaktiviranje 115 kreiranje 115 zaustavljanje 115 ekran u pasivnom režimu dodavanje stavki 24 dodavanje tabli 26 AllShare 107 automatsko odbacivanje 46 baterija beleške e-pošta podešavanje naloga 53 pregledanje 55 slanje 54 čuvanje stanica 78 slušanje 77 FM radio postavljanje 10 punjenje 12 kreiranje 87 pregledanje 88 aktiviranje 101 prijem podataka 103 pronalaženje i uparivanje uređaja 102 slanje podataka 102 pogledajte AllShare fotografije Bluetooth DLNA pregledanje 70 režim snimanja osmeha 61 snimanje 58 snimanje akcije 62 snimanje autoportreta 60 snimanje panorama 62 snimanje prema sceni 60 snimanje u režimu crtanog filma 63 snimanje u režimu lepih fotografija 61 formati fajlova 69 pregled fotografija 70 reprodukovanje video snimaka 71 dnevnik poziva 48 editor videa 72 ekran menija galerija dodavanje fodera ili panela 28 organizovanje aplikacija 28 pristupanje 27 korišćenje 23 zaključavanje 24 ekran osetljiv na dodir game hub 80 Google Mail 51 Google Mape 93 Google pretraga 97 Google Talk 56 Indeks 158 .

govorna komanda 123 govorna pošta 51 govorna pretraga 123 govorne beleške reprodukovanje 89 snimanje 88 biranja 82 pronalaženje 82 uvoz i izvoz 84 memorijska kartica formatiranje 17 ubacivanje 15 uklanjanje 16 govorni pozivi korišćenje opcija 44 odgovaranje 43 upućivanje 42 kreiranje grupa 83 kreiranje kontakata 81 kreiranje vizitkarte 82 pronalaženje 82 pogledajte web pretraživač imenik menadžer fajlova 121 menadžer zadataka 122 mini dnevnik 120 mobilni tražilac 33 multimedijalne poruke pregledanje 50 slanje 49 internet music hub 77 muzički plejer jezik prikaza 136 kalendar kalkulator 117 kamera kreiranje događaja 85 pregledanje događaja 86 dodavanje fajlova 74 kreiranje lista za reprodukciju 75 reprodukovanje muzike 74 prilagođavanje kamere 63 prilagođavanje kamkordera 67 snimanje fotografija 58 snimanje video zapisa 65 nečujni režim rada 30 osvetljenje. ekran 31 podešavanja Kies air 119 kontakti kopiranje 84 kreiranje 81 podešavanje brzog aplikacije 133 bežična i mrežna 125 datum i vreme 141 ekran 130 jezik i tastatura 136 lokacija i bezbednost 132 nalozi i sinhronizacija 134 o telefonu 141 podešavanja kretanja 135 podešavanja postolja 141 Indeks 159 .

podešavanja poziva 127 pristupačnost 140 privatnost 135 režim štednje energije 131 Skladištenje u SD karticu i telefon 136 ulaz i izlaz govora 138 zvuk 129 Polaris Office 121 poruke podešavanje naloga e-pošte 53 pristupanje govornoj pošti 51 slanje e-poruke 54 slanje multimedija 49 slanje teksta 49 čekanje 48 korišćenje opcija tokom govornih poziva 44 korišćenje slušalica 43 međunarodni brojevi 43 odbijanje 43 odgovaranje 43 prikaz propuštenih 45 prosleđivanje 47 više učesnika 44 zabrana 47 pristupni kodovi 142 prosleđivanje poziva 47 raspakivanje 10 razmena trenutnih poruka 57 readers hub 99 režim fiksnog biranja broja 47 režim letenja 18 Samsung Apps 98 Samsung Kies 111 SIM kartica postavljanje 10 zaključavanje 33 pozivi sinhronizacija sa web nalozima 40 Social Hub 57 svetsko vreme 116 štoperica 116 tekstualne beleške 87 tekstualne poruke pregledanje 50 slanje 49 poziv na čekanju 48 preuzimanja aplikacije 39 fajlovi 40 upravljanje 118 unos teksta 34 uređaj ikone indikatora 21 izgled 19 panel sa prečicama 25 podešavanja 125 prilagođavanje 29 Indeks 160 .

podešavanje 29 Indeks 161 .tasteri 20 uključivanje ili isključivanje 18 web pretraživač uređivanje fotografija 71 USIM kartica postavljanje 10 zaključavanje 33 dodavanje obeleživača 92 pretraživanje web stranica 90 aktiviranje 104 korišćenje WPS-a 105 pronalaženje i povezivanje sa mrežama 104 gledanje video zapisa 97 slanje video zapisa 98 WLAN Vesti i vreme 100 veze Bluetooth 101 DLNA 106 PC 111 VPN 113 WLAN 103 YouTube zabrana poziva 47 zadaci kreiranje 87 pregledanje 87 Veze sa računarom masovna memorija 112 Samsung Kies 111 Zaključavanje PIN-a 33 video plejer 68. 71 snimanje 65 konektuje se na 114 kreiranje 113 vreme i datum. 71 video pozivi korišćenje opcija 45 odgovaranje 43 upućivanje 42 video studio 72 video zapisi VPN konekcije reprodukovanje 68.

.

Hampshire.3.1 (09-2007) RADIO EN 301 511 V9.1.8. Blackbushe Business Park.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.5.4.3.23 Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije (mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe) * To nije adresa Samsungovog servisnog centra.1 (03-2009) EN 301 893 V1.1 (12-2008) Ovim izjavljujemo da su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10. Churchfield Road. Walton-on-Thames.2. UK* Identifikaciona oznaka: 0168 Tehnički dokument se čuva u: Samsung Electronics QA Lab.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1. GU46 6GG. Yateley.Izjava o poštovanju standarda (R&TTE) Mi. Forsyth House. UK* 2011. Samsung Electronics izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod GSM WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-I9100 na koji se ova izjava odnosi. Surrey. Saxony Way.5.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4. a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.2. Bezbednost EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 SAR EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EMC EN 301 489-01 V1.7. i biće dostupan na zahtev (Predstavnik u EU) Samsung Electronics Euro QA Lab.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1. a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela: BABT. .2 (03-2003) EN 300 328 V1.0. Za adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra.05. pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste proizvod kupili. KT12 2TD.

1. priključite vaš uređaj na PC.samsung. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung internet prezentacije (www. Koristeći PC data kabl. www.com) i instalirajte u vaš PC.Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera. Za više informacija potražite pomoć u okviru Kies-a.0 . 2.com Serbian. Rev. Instaliranje Kies-a (PC Sync) 1. Samsung Kies će se pokrenuti automatski. 05/2011.samsung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful