P. 1
Samsung Galaxy s II i9100 Srpski

Samsung Galaxy s II i9100 Srpski

|Views: 8,525|Likes:
Published by Miroslav Rakic

More info:

Published by: Miroslav Rakic on May 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

Uputstvo za upotrebu

GT-I9100

Korišćenje ovog uputstva
Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung mobilni uređaj. Ovaj uređaj će vam omogućiti visok kvalitet mobilne komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj Samsung tehnologiji i visokim standardima. Ovo uputstvo za korisnike je posebno osmišljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja.

Pročitati pre prve upotrebe

● ● ●

● ●

Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sve navedene mere predostrožnosti kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način. Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima vašeg uređaja. Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda. Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu za korisnike može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju ovog uputstva za korisnike potražite na stranici www.samsung.com. Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera. Format i dostava ovog korisničkog uputstva su zasnovani na Google Android operativnim sistemima i mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema korisnika. Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu niti nekompatibilnosti prouzrokovane izmenama podešavanja registra koje su uneli korisnici.
Korišćenje ovog uputstva

2

● ●

Možete nadograđivati softver vašeg mobilnog uređaja pristupanjem stranici www.samsung.com. Korišćenje audio sadržaja, tapeta i slika na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava. Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

Ikone sa uputstvima
Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu: Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Pogledajte – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“) Zatim sledi – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → O telefonu (predstavlja stavku Podešavanja, iza koje sledi stavka O telefonu) Pravougaone zagrade – tasteri uređaja; na primer: [ ] (predstavlja taster Meni)

[ ]

Korišćenje ovog uputstva

3

Android logotip. Google Mail™. Google Search™. Inc. YouTube™. Ostali nazivi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika. snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje. što podrazumeva fotokopiranje. Inc. distribuirati. Android Market™ i Google Talk™ predstavljaju žigove kompanije Google. elektronskim niti mehaničkim. Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati.Autorska prava Copyright © 2011 Samsung Electronics Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Google Maps™. bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku. prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem. u celom svetu. Korišćenje ovog uputstva 4 . Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG. Wi-Fi®. Žigovi ● ● ● ● ● SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics. logotip sa Wi-Fi SERTIFIKATOM i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi udruženja Wi-Fi Alliance. Oracle i Java su registrovani žigovi kompanije Oracle i/ ili njenih filijala.

uključujući premijum sadržaj. DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX. Inc. Da biste generisali kôd za registraciju. Posetite vod.divx.divx. Može reprodukovati DivX® video zapise rezolucije do HD 1080p OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD).com za više informacija o tome kako da završite registraciju. Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj koji reprodukuje DivX video zapise. DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa rezolucije do HD 720p. pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja.com sa dodatnim informacijama i softverskim alatkama za konvertovanje datoteka u DivX video format. Korišćenje ovog uputstva 5 . DivX Certified® i pridruženi logotipi su žigovi kompanije DivX. Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.● ● DivX®. i koriste se pod licencom. Inc. Posetite lokaciju www.

Sadržaj
Sklapanje ................................................................. 10
Raspakivanje ......................................................................... 10 Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije ..................... 10 Punjenje baterije .................................................................. 12 Ubacivanje memorijske kartice ........................................ 15 Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci ................ 17

Prvi koraci ............................................................... 18
Uključivanje i isključivanje uređaja .................................. 18 Upoznavanje sa uređajem ................................................. 19 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir ............................. 23 Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera ........................................................................ 24 Upoznavanje ekrana u pasivnom režimu rada ............. 24 Pristupanje aplikacijama .................................................... 27 Prilagođavanje uređaja ....................................................... 29 Unos teksta ............................................................................ 34 Preuzimanje aplikacija iz Android prodavnice ............. 39 Preuzimanje fajlova sa mreže ............................................ 40 Sinhronizovanje podataka ................................................. 40

Komunikacija .......................................................... 42
Pozivanje ................................................................................ 42 Poruke ..................................................................................... 49 Google Mail ............................................................................ 51 E-pošta .................................................................................... 53 Talk ........................................................................................... 56 Društvena centrala ............................................................... 57 IM .............................................................................................. 57
Sadržaj

6

Zabava ..................................................................... 58
Kamera .................................................................................... 58 Video zapisi ............................................................................ 68 Galerija .................................................................................... 69 Editor fotografija .................................................................. 71 Video studio ........................................................................... 72 Muzika ..................................................................................... 74 Music Hub .............................................................................. 77 FM radio .................................................................................. 77 Game Hub .............................................................................. 80

Lične informacije ................................................... 81
Kontakti .................................................................................. 81 Kalendar ................................................................................. 85 Zadatak ................................................................................... 87 Beleška .................................................................................... 87 Snimač govora ...................................................................... 88

Web .......................................................................... 90
Internet ................................................................................... 90 Mape ........................................................................................ 93 Latitude ................................................................................... 95 Mesta ....................................................................................... 95 Навигација ............................................................................ 96 Google pretraga ................................................................... 97 YouTube .................................................................................. 97 Samsung Apps ...................................................................... 98 Tržište ...................................................................................... 99 Readers Hub .......................................................................... 99 Вести и време .................................................................... 100
Sadržaj

7

Mogućnost povezivanja ..................................... 101
Bluetooth .............................................................................. 101 Wi-Fi ....................................................................................... 103 Wi-Fi Direct ........................................................................... 105 AllShare ................................................................................. 106 Deljenje mobilne mreže ................................................... 109 GPS ......................................................................................... 110 Veze sa računarom ............................................................. 111 VPN konekcije ..................................................................... 113

Alatke ..................................................................... 115
Sat .......................................................................................... 115 Kalkulator ............................................................................. 117 Preuzimanja ......................................................................... 118 Kies air ................................................................................... 119 Mini dnevnik ........................................................................ 120 Moji fajlovi ............................................................................ 121 Polaris Office ........................................................................ 121 Menadžer zadataka ........................................................... 122 Govorne komande ............................................................. 123 Гласовна претрага ............................................................ 123 Glasovna komunikacija ..................................................... 124

Podešavanja ......................................................... 125
Pristupanje meniju za podešavanja .............................. 125 Bežična i mrežna ................................................................. 125 Poziv ...................................................................................... 127

Sadržaj

8

................................................................................................... 132 Aplikacije ...................................................................... 136 Ulaz i izlaz govora ..........................................................................................................................................................Zvuk ............ 141 O telefonu ..................................................... 138 Pristupačnost ................................. 140 Podešavanja postolja ...................................................... 141 Rešavanje problema ................................................................................... 136 Jezik i tastatura .............. 142 Bezbednosne mere predostrožnosti ............................................................. 135 Čuvanje ...................................... 134 Pokret ...................................................................................... 129 Ekran ............................... 141 Vreme i datum ................................................................... 133 Nalozi i sinhronizacija .................. 131 Lokacija i bezbednost ................................................................................................. 135 Privatnost ..................................................................................................... 147 Indeks ................................. 130 Režim štednje energije ......... 158 Sadržaj 9 ...........................................................................

Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge. dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module. Sklapanje 10 . Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš uređaj. ● ● ● ● Delovi priloženi uz uređaj mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i priključaka koji su dostupni u vašem regionu ili kod vašeg provajdera. kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul). Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati. Dodatni pribor koji nije dostavljen uz uređaj može biti nekompatibilan sa uređajem. Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje.Sklapanje Raspakivanje Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke: ● Mobilni uređaj ● Baterija ● Putni ispravljač (punjač) ● Kratko uputstvo za upotrebu Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung.

Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju. Nemojte da ubacujete memorijsku karticu u otvor za SIM karticu. 3 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute na dole. Sklapanje 11 . Prilikom uklanjanja poklopca sa zadnje strane pazite da ne oštetite nokte. pritisnite i zadržite taster za uključivanje/zaključavanje i izaberite Isključivanje → OK da ga isključite. 1 2 Ako je uređaj uključen. Skinite zadnji poklopac.

4 Stavite bateriju. Neodobreni punjači i kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj. Punjenje baterije Pre prve upotrebe uređaja. Koristite samo punjače i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. 5 Vratite zadnji poklopac. morate da napunite bateriju. Sklapanje 12 . Uređaj možete da punite pomoću obezbeđenog putnog ispravljača ili povezivanjem uređaja sa računarom putem kabla za prenos podataka na računar.

ne možete da uključite uređaj. uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. čak ni ako je priključen putni ispravljač. Ako je baterija potpuno ispražnjena. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što pokušate da uključire uređaj. Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Ako se baterija previše isprazni. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite uređaj. uređaj se automatski isključuje. Sklapanje 13 . Ikona za bateriju će takođe biti prazna. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.● ● Kada se baterija isprazni. › Punjenje pomoću putnog ispravljača 1 Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

isključite putni ispravljač iz uređaja a zatim i iz utičnice za struju. ● Dok se uređaj puni. Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne kreće). odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung. isključite putni ispravljač kada ga ne koristite. Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite putni ispravljač. Sklapanje 14 . To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja. izvadite putni ispravljač iz uređaja. tako da morate da ga isključite iz utičnice da biste prekinuli napajanje. može doći do nefunkcionisanja osetljivosti ekrana na dodir usled nestabilnog napajanja strujom. Putni ispravljač nema prekidač. proverite da li je računar uključen. Ukoliko se ovo dogodi.2 Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju. ali će biti potrebno više vremena dok se baterija potpuno ne napuni. ● Uređaj možete da koristite dok se puni. Takav postupak može prouzrokovati oštećenje uređaja. Putni ispravljač mora da ostane u blizini utičnice kada se koristi. 3 › Punjenje pomoću kabla za prenos podataka na Pre punjenja. računar 1 Priključite jedan kraj (mikro USB) kabla za prenos podataka na računar na višefunkcionalnu utičnicu. ● Ukoliko se uređaj ne puni kako treba. ● Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. Da biste uštedeli energiju.

● ● ● Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajlova za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla. Uređaj prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice sa maksimalnim kapacitetom od 32 GB (u zavisnosti od proizvođača i vrste memorijske kartice). Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da pokvari podatke koji se čuvaju na kartici. Kada memorijsku karticu stavite u uređaj. može potrajati pre nego punjenje počne.2 Drugi kraj kabla za prenos podataka na računar priključite na USB port na računaru. Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica. isključite kabl za prenos podataka na računar iz uređaja. ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. u okviru interne memorije (moviNAND™). a zatim i iz računara. U zavisnosti od vrste kabla koji koristite za prenos podataka na računar. pojaviće se direktorijum fajla memorijske kartice u folderu sdcard/ external_sd. Sklapanje 15 . uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu. morate da ubacite memorijsku karticu. Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne kreće). Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice. 3 Ubacivanje memorijske kartice Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove.

3 4 Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti čvrsto u ležište. Vratite bateriju i zadnji poklopac. izaberite Aplikacije → Podešavanja → Čuvanje → Isključi SD karticu → OK. budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja memorijske kartice ili uređaja.1 2 Skinite zadnji poklopac i bateriju. Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole. U pasivnom režimu rada. Skinite zadnji poklopac i bateriju. Vratite bateriju i zadnji poklopac. Izvucite memorijsku karticu iz otvora memorijske kartice. › Uklanjanje memorijske kartice 1 2 3 4 5 6 Pre nego što uklonite memorijsku karticu. Izvadite memorijsku karticu. prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Nemojte da vadite memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. Sklapanje 16 . Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.

2 Provucite traku za nošenje telefona u ruci kroz prorez i zakačite je za malo ispupčenje.Ako memorijsku karticu formatirate preko računara. 3 Vratite zadnji poklopac. Sklapanje 17 . Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika. U pasivnom režimu rada. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju. izaberite Aplikacije → Podešavanja → Čuvanje → Isključi SD karticu → OK → Formatiraj SD karticu → Formatiraj SD karticu → Obriši sve. › Formatiranje memorijske kartice Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci 1 Skinite zadnji poklopac. ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Pre formatiranja memorijske kartice. ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.

konfigurišite ga prema uputstvima datim na ekranu. Da isključite uređaj. 1 2 Pritisnite i držite taster za uključivanje/zaključavanje. Pritisnite i držite taster za uključivanje/zaključavanje i izaberite Profil letenja. ● Da biste na uređaju koristili samo usluge van mreže. Ako uređaj uključujete po prvi put. kao što su avioni i bolnice. pređite na režim letenja. Prvi koraci 18 . ● Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja. pritisnite i držite taster za uključivanje/ zaključavanje i izaberite Isključivanje → OK.Prvi koraci Uključivanje i isključivanje uređaja Da biste uključili uređaj.

Prvi koraci 19 .Upoznavanje sa uređajem › Raspored uređaja Svetlosni senzor Senzor za udaljenost Objektiv kamere sa prednje strane Taster za jačinu zvuka Ekran osetljiv na dodir Mikrofon1 Slušalica Taster Početak Taster Meni Taster Nazad Mikrofon Višefunkcionalna utičnica 1. Aktivno samo kada koristite funkciju zvučnika ili snimate video.

Meni Otvaranje liste opcija dostupnih na trenutnom ekranu. Otvaranje trake za brzu pretragu (pritisnite i držite). otvaranje liste nedavnih aplikacija (pritisnite i držite). zaključavanje ekrana osetljivog na dodir.Utičnica za slušalice Objektiv kamere sa zadnje strane Taster za uključivanje/ zaključavanje Blic Zadnji poklopac Unutrašnja antena Zvučnik › Tasteri Taster Funkcija Uključivanje uređaja (pritisnite i Uključivanje/ držite). pristup brzim menijima Zaključavanje (pritisnite i držite). Podešavanje jačine zvuka uređaja. Vraćanje na prethodni ekran. Početak Nazad Jačina zvuka Prvi koraci 20 . Vraćanje na ekran u pasivnom režimu rada.

Definicija Nema signala Jačina signala GPRS mreža je povezana EDGE mreža je povezana UMTS mreža je povezana Dostupne su otvorene WLAN mreže WLAN mreža je povezana WLAN Direct priključen Bluetooth je aktiviran Bluetooth slušalice su povezane GPS je aktiviran Poziv je u toku Poziv na čekanju Interfon je aktiviran Propušten poziv Sinhronizovano sa Webom Slanje podataka Preuzimanje podataka Prvi koraci 21 .› Indikator ikona Ikona Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Ikona Definicija Preusmeravanje poziva je aktivirano Povezivanje sa PC računarom USB vezivanje je aktivirano WLAN aktivna tačka je aktivirana Nema SIM ili USIM kartice Nova tekstualna ili multimedijalna poruka Nova e-poruka Nova govorna poruka Alarm je aktiviran Notifikacija događaja Roming (izvan uobičajenog dometa mreže) Nečujni režim je aktiviran Aktiviran mod vibracije Režim letenja je aktiviran Reprodukcija muzike je u toku Reprodukcija muzike je pauzirana FM radio je uključen u pozadini Pojavila se greška ili se zahteva oprez Nivo napunjenosti baterije 10:00 Trenutno vreme Prvi koraci 22 .

Upravljajte ekranom na dodir sledećim postupcima: ● Kuckanje: Jednom dodirnite prostom da biste izabrali ili pokrenuli meni. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir. a zatim prevucite prstom da biste je pomerili. ● Kuckanje i držanje: Kucnite stavku i zadržite je više od 2 sekunde da biste otvorili listu iskačućih opcija. pre nego što počnete da koristite telefon. ● Nemojte da koristite oštre predmete da ne biste izgrebali ekran osetljiv na dodir. opciju ili aplikaciju.Korišćenje ekrana osetljivog na dodir Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. nadole. Za najbolje performanse. uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana. nalevo ili nadesno da biste došli do stavki sa listi. Ekran na dodir neće reagovati na dodire oštrih alatki. dodirujte ekran vrhovima prstiju. ● Prevlačenje i puštanje: Kucnite i držite prstom stavku. ● ● Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir. ● Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Prvi koraci 23 . kao što su optičke olovke ili olovke. Ekran osetljiv nadodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom. ● Dvostruko kuckanje: Kucnite dvaput brzo prstom da biste uvećali ili umanjili prikaz dok gledate fotografije ili web sajtove. ● Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir. ● Prevlačenje: Kucnite i povucite prst nagore.

možete da vidite ekran u pasivnom režimu rada. Da biste dodali stavku ekranu u pasivnom režimu rada. a zatim brzo prevucite prstom preko prozora. Da biste uključili ekran. Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad uređaja. možete da izaberete tačku na dnu ekrana da biste došli do odgovarajućeg panela ekrana u pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Ekran → Vreme do isklj. Prvi koraci rada 24 . U pasivnom režimu rada. Ekran u pasivnom režimu rada ima višestruke panele. Da biste otključali. ekrana.● ● Uređaj će isključiti ekran na dodir ukoliko ne koristite uređaj određeni vremenski period. pritisnite taster za uključivanje/zaključavanje ili taster Home. widget-e ili foldere u aplikacijama. Takođe. Idite levo ili desno do panela ekrana u pasivnom režimu rada. uključite ekran tako što ćete pritisnuti taster za uključivanje/ zaključavanje ili taster Početak. Iz ekrana u pasivnom režimu rada možete da vidite status uređaja i da pristupite aplikacijama. Upoznavanje ekrana u pasivnom režimu rada Kada je uređaj u pasivnom režimu rada. Pritisnite taster za uključivanje/zaključavanje. možete da podesite vreme pozadinskog svetla. Takođe. › Dodavanje stavki na ekranu u pasivnom režimu Možete da prilagodite ekran u pasivnom režimu rada tako što ćete dodati prečice za aplikacije ili za stavke.

› Uklanjanje stavki sa ekrana u pasivnom režimu rada Kucnite i držite stavku da biste je uklonili. dodirnite površinu indikatora ikona i prevucite prstom nadole da biste to otvorili panel za prečice. Prevucite stavku do do željenog mesta. › Korišćenje panela za prečice U pasivnom režimu rada ili tokom koišćenja aplikacije.1 2 Pritisnite [ ] → Dodaj ili kucnite i držite praznu površinu na ekranu u pasivnom režimu rada. poziva. Možete aktivirati ili deaktivirati funkcije bežične mreže i pristupiti listi obaveštenja. Prvi koraci 25 . kao što su aplikacije. poput poruka. ● Tapeti: Postavite sliku za pozadinu. prevucite dno liste nagore. događaja ili statusa procesa. Kada stavka postane crvena. ● Folderi: Kreirajte novi folder ili dodajte foldere za vaše kontakte. › Pomeranje stavki na ekranu u pasivnom režimu 1 2 1 2 3 rada Kucnite i držite stavku da biste je pomerili. Prevucite stavku do kante. Da biste sakrili listu. markeri i kontakti. Kanta za otpatke se pojavljuje u dnu ekrana u pasivnom režimu rada. Izaberite kategoriju stavke → stavka: ● Widget-i: Dodajte widget-e na ekran u pasivnom režimu rada. ● Prečice: Dodajte prečice za stavke. otpustite je.

3 Prvi koraci 26 . Kada završite. kucnite i zadržite indeksnu sličicu panela i prevucite je do kante u dnu ekrana. možete da koristite sledeće opcije: ● WiFi: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju WLAN mreže. kucnite i zadržite indeksnu sličicu panela i prevucite je do željene lokacije. pasivnom režimu rada 1 2 U pasivnom režimu rada. ● Da biste promenili redosled panela. Možete da stavite dva prsta na ekran i privučete ih da biste prešli u režim izmena. 101 ● GPS: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije. rotacija: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske rotacije. Dodajte ili uklonite panele pomoću sledećih funkcija: ● Da biste uklonili panel. ● Autom. ● Da biste dodali novi panel izaberite . ► str. ● Zvuk/Vibracija: Aktivira ili deaktivira režim vibracije. Dostupne opcije mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga. › Dodavanje ili uklanjanje panela na ekranu u Možete da dodate ili uklonite panele na ekranu u pasivnom režimu rada da biste organizovali widget-e prema prioritetu i potrebama. ► str. 104 ● Bluetooth: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Bluetooth bežične mreže.U panelu za prečice. pritisnite [ ]. pritisnite [ ] → Izmeni.

Pristupanje aplikacijama Da biste pristupili aplikacijama na uređaju. možete izabrati tačku na dnu ekrana da se prebacite na ekran odgovarajućeg glavnog menija direktno. možete da snimate slike ekrana ako istovremeno pritisnete i zadržite taster Home i taster za Uključivanje/Zaključavanje. otvorite panel sa prečicama i izaberite Autom. morate da imate Google nalog. Da biste sprečili rotiranje interfejsa. Izaberite aplikaciju. ● Kada koristite aplikaciju koju vam obezbeđuje kompanija Google. interfejs će se automatski rotirati. ● Ukoliko zarotirate uređaj tokom korišćenja neke funkcije. Pritisnite [ ] da biste se vratili na prethodni ekran. Ukoliko nemate Google nalog. ● Dok koristite uređaj. rotacija. Takođe. prijavite se da ga dobijete. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. izaberite Aplikacije da biste pristupili listi aplikacija. Slika će biti snimljena u opciji Moji fajlovi → ScreenCapture. Možete da pomerite ikonu na željenu lokaciju na ekranu u pasivnom režimu rada. Dođite levo ili desno do ekrana druge aplikacije. ● Možete da dodate prečicu za aplikaciju tako što ćete kucnuti i držati ikonu aplikacije sa liste aplikacija. 4 Prvi koraci 27 . pritisnite taster Home da biste se vratili na ekran u pasivnom režimu rada.

pritisnite [ Kucnite i držite aplikaciju. Da biste dodali folder ili panel na ekran menija. Pritisnite [ ] → Sačuvaj. Ako ste dodali folder. Možete da reorganizujete aplikacije koje se nalaze u listi aplikacija tako što ćete izmeniti njihov redosled ili ih grupisati u kategorije u skladu sa privilegijama i vašim potrebama. Na listi aplikacija. stavite dva prsta na ekran i privucite ih. Ponovite korake 2-3 da biste dodali još aplikacija. Prevucite ikonu aplikacije do željenog mesta. možete da pomerite one aplikacije koje najčešće koristite do aplikacije Početak. ] → Izmeni. Pritisnite [ ] → Sačuvaj.› Organizacija aplikacija 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 U listi aplikacija. a zatim je prevucite do željene lokacije. Prevucite ikonu aplikacije do Dodaj folder ili Dodaj stranu u donjem delu ekrana. unesite ime i izaberite OK. Kucnite i zadržite indeksnu sličicu ekrana. pritisnite [ Kucnite i držite aplikaciju. Prevucite Dodaj folder ili Dodaj stranu na ekran menija. ] → Izmeni → OK. U listi aplikacija. Da biste promenili redosled ekrana glavnog menija. Novi folder ili panel koji sadrži aplikacije dodat je na ekran menija. Takođe. Možete da pomerite ikonu aplikacije na drugi glavni meni ekrana. Prvi koraci 28 .

Može istovremeno izvršavati više od jedne aplikacije. Da biste zatvorili aplikaciju. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije. Da biste izbegli ove probleme zatvorite nepotrebne programe pomoću menadžera zadataka. izaberite Isključi sve. Izaberite aplikaciju da biste joj pristupili. 1 2 U pasivnom režimu rada.› Pristupanje nedavnim aplikacijama 1 2 Pritisnite i držite taster Početak i otvorite listu aplikacija kojima ste nedavno pristupali. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Vreme i datum. Prilagođavanje uređaja Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama. Ipak. Prvi koraci 29 . zamrzavanje. izaberite Izađi. probleme sa memorijom ili dodatnu potrošnju energije. multitasking može uzrokovati prekid veze. Pojavljuje se lista svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju. › Upotreba menadžera zadataka Vaš uređaj je višefunkcionalan. › Podešavanje trenutnog vremena i datuma 1 2 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Menadžer zadataka → Aktivne aplikacije. Podesite vreme i datum i izmenite ostale opcije.

otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Ekran → Animacija → Neke animacije ili Sve animacije. a zatim izaberite OK. Možete da postavite uređaj da vas upozori na različite događaje u režimu Nečujno. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Zvuk → Ton zvona telefona.› Uključivanje ili isključivanje zvučne tastature U pasivnom režimu rada. učinite nešto od sledećeg: ● U pasivnom režimu rada. ● Pritisnite i držite taster za uključivanje/zaključavanje i izaberite Nečujni režim. Prvi koraci 30 . Izaberite ton zvona sa liste. a zatim kucnite i zadržite #. Kada umesto . pojaviće se › Promena tona zvona 1 2 U pasivnom režimu rada. Da biste isključili ili uključili zvuk uređaja. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Zvuk → Zvučno biranje. U pasivnom režimu rada. › Podešavanje jačine tonova zvona › Prelaženje na nečujni režim Pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste podesili jačinu tona zvona. promenite u režim Nečujno. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Zvuk → Vibracija → Uvek ili Samo u nečujnom režimu. › Aktivacija animacije za zamenu prozora U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Telefon → Tastatura.

Prvi koraci 31 . ] → Tapet → opcija. Poništite izbor u polju pored opcije Automatsko osvetljenje. Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju. niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera. Izaberite Sačuvaj ili Postavi tapet. pritisnite [ Izaberite sliku. ● Samsung ne snosi odgovornost za gubitak bezbednosnih kodova ili ličnih podataka. Prevucite klizač da biste prilagodili nivo osvetljenosti. › Prilagođavanje osvetljenja na ekranu 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. odnesite uređaj u Samsungov servisni centar da ga otključaju. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Ekran → Osvetljenje. › Podešavanje zaključavanja ekrana Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir aktivacijom funkcije zaključavanja ekrana. Vaš uređaj će tražiti kod za otključavanje svaki put kada uključite uređaj ili otključate dodirni ekran. Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih slika ili tapeta koji se nalaze na uređaju. ● Ukoliko zaboravite kod za otključavanje. Izaberite OK.› Biranje tapeta za ekran u pasivnom režimu rada 1 2 3 U pasivnom režimu rada.

Podešavanje PIN koda za otključavanje Podešavanje lozinke za otključavanje Prvi koraci 32 . Izaberite Nastavi. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost → Postavi zaključav. U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost → Postavi zaključav. ekrana → Šifra. ekrana → Oblik. Pogledajte uputstva na ekranu i primer šema i izaberite Naredna. U pasivnom režimu rada. ekrana → PIN kod. Unesite novi PIN kod (brojčani) i izaberite Nastavi. Unesite novu šifru (slovna i brojčana) i izaberite Nastavi. Ponovo unesite PIN i izaberite OK. Ponovo unesite PIN i izaberite OK. Ponovo iscrtajte šemu da biste potvrdili. Iscrtajte šemu tako što ćete prevlačiti prstom da biste povezali namanje 4 tačke. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost → Postavi zaključav. Izaberite Potvrdi.Podešavanje šeme otključavanja 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 U pasivnom režimu rada.

› Zaključavanje SIM ili USIM kartice 1 2 Uređaj možete da zaključate tako što ćete aktivirati PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. ● Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda. Prvi koraci 33 . otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost → Podesi zaključavanje SIM kartice → Zaključaj SIM karticu. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost → Upozorenje o SIM promeni. › Aktiviranje mobilnog tražioca Kada neko unese novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj. odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira. funkcija mobilnog tražioca će automatski poslati broj kontakta naznačenim primaocima kako bi vam pomogao da pronađete i vratite svoj uređaj. potrebno je da imate Samsung nalog za daljinsku kontrolu uređaja sa Interneta. Da biste koristili ovu funkciu. a zatim izaberite Prijavi se. izaberite Registruj se. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu. U pasivnom režimu rada. 1 2 U pasivnom režimu rada. morate da unesete PIN svaki put kada uključite uređaj. Kada je omogućen PIN kod. Unesite PIN i izaberite OK. Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku za svoj Samsung nalog. ● Ako previše puta unesete pogrešan PIN. Da biste kreirali Samsung nalog. SIM ili USIM kartica će se blokirati.

Da biste unosili tekst. Unos teksta Možete da unesete tekst odabirom slova na virtuelnoj tastaturi ili unošenjem rukopisa na ekranu. trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika. Izaberite Primaoci poruke upoz. Izaberite Gotovo. ► str. Kucnite i držite polje za unos teksta i izaberite Način unošenja teksta → tip tastature (Swype ili Samsung). Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. 136 › Promena tipa tastature Možete da promenite tip tastature. Prvi koraci 34 . Ponovo unesite šifru za vaš Samsung nalog i izaberite OK. Unesite tekstualnu poruku koja će biti poslata primaocima. Unesite broj telefona uključujući i pozivni broj za zemlju (sa znakom +).3 4 5 6 7 8 Pročitajte uslove korišćenja i izaberite Prihvati.

Prvi koraci 35 . izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti. ● Za unos teksta možete i kucnuti na tastere.› Unošenje teksta korišćenjem Swype tastature 1 2 Izaberite prvo slovo reči i prevucite prst do drugog slova bez odvajanja prsta sa ekrana. Nastavite sve dok ne završite reč. Kada kucnete i zadržite taster dok se ne pojavi lista karaktera. Ponovite korake 1-4 da biste dovršili tekst. izaberite da biste ubacili razmak. ● Možete kucnuti i zadržati taster da biste uneli karaktere na gornjoj polovini tastera. možete uneti specijalne znake i simbole. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč. 3 4 5 Odvojite prst na poslednjem slovu.

Promena jezika unosa. pokažite listu alternativnih reči za izabrane znakove. Prebacivanje između režima „Simbol/broj“ i „ABC “ režima. Unesite razmak.Takođe. Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od izabranog jezika unosa. Izbrišite unos. Pristup Swype ekranu. Unos teksta glasom. možete da koristite i sledeće tastere: 1 2 3 4 5 6 7 8 Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 Funkcija Izmena veličine slova. Započnite novi red. Prvi koraci 36 . promena metoda unosa teksta (kucnite i držite).

Prebacivanje između režima „Simbol/broj“ i „ABC “ režima. Unos teksta glasom.› Unošenje teksta korišćenjem Samsungove 1 tastature Izaberite → Tipovi tastature u uspravnom položaju i izaberite metod unošenja teksta. Možete da izaberete jedan od ključnih metoda unosa (QWERTY ili tradicionalna tastatura) ili metode unošenja teksta rukopisom. Ova ikona je dostupna samo kada aktivirate funkciju unosa glasom za Samsung tastaturu. Započnite novi red. 2 Takođe. Unesite tekst odabirom alfanumeričkih tastera ili pisanjem po ekranu. Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od izabranog jezika unosa. možete da koristite i sledeće tastere: 1 2 3 4 5 6 7 Broj 1 2 Funkcija Izmena veličine slova. Izbrišite unos. 3 4 5 Prvi koraci 37 .

Prevucite ili da biste izabrali tekst koji želite. 7 › Kopiranje i lepljenje teksta 1 2 3 4 5 6 7 Izaberite . možete da koristite funkciju kopiranja i lepljenja da biste tekst upotrebili u drugim aplikacijama. Unos razmaka. Izaberite Izaberi reč ili Izaberi sve da biste izabrali tekst koji želite. Izaberite → Zalepi da biste uneli tekst iz privremene memorije u polje za unos teksta. Prvi koraci 38 . Unos tačke (dvaput kucnite). U drugoj aplikaciji postavite kursor tamo gde želite da nalepite tekst. Funkcije ovog tastera mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera. a zatim listajte nalevo ili nadesno).Broj 6 Funkcija Pristup podešavanjima za tastaturu. promena metoda unosa teksta (kucnite i držite). Postavite kursor na test koji želite da kopirate. Dok unosite tekst. Izaberite Kopiraj da biste ga kopirali ili Iseci da biste isekli tekst i postavili ga u privremenu memoriju. Promena jezika unosa (kucnite i zadrćite.

Izaberite Uninstall → OK. Android prodavnica vam pruža jednostavni i brz način kupovine igara i mobilnih aplikacija. ● Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. otvorite listu aplikacija i izaberite Market. funkcionalnost uređaja može da se proširi instalacijom dodatnih aplikacija. povežite uređaj sa računarom i kopirajte ih sa moviNAND to memorijske kartice. › Deinstalacija aplikacije Na početnom ekranu Android Market. Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite je. › Instalacija aplikacija 1 2 3 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Da biste sačuvali fajlove na memorijsku karticu. Izaberite stavku koju želite da obrišete. Prvi koraci 39 . Izaberite Accept kada se pojave pravila i uslovi. izaberite My apps. ● Uređaj će korisničke fajlove sa preuzetih aplikacija sačuvati u internoj moviNAND™ memoriji.Preuzimanje aplikacija iz Android prodavnice Zasnovana na Android platformi.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Da biste smanjili rizik na najmanju moguću meru. Fajlovi koje preuzmete sa Interneta mogu da sadrže viruse koji će oštetiti vaš uređaj. 1 2 Da biste preuzeli fajlove sa Interneta. a sinhronizacija će početi automatski. morate da izaberete Podešavanja → Aplikacije → Nepoznati izvori → OK. kopirate. otvorite listu aplikacija i izaberite Internet. Ukoliko se na internetu unesu neke promene. Sinhronizovanje podataka Možete da sinhronizujete podatke sa različitim web serverima i napravite rezervne kopije ili vratite podatke. U pasivnom režimu rada. Prvi koraci 40 . Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite je. U neke medijske fajlove je uključeno upravljanje digitalnim pravima kako bi se zaštitila autorska prava. Da biste instalirali preuzete aplikacije sa web strana koje nisu Android prodavnica.Preuzimanje fajlova sa mreže Kada preuzmete fajlove ili web aplikacije sa interneta. uređaj ih čuva na memorijskoj kartici. uređaj će ostati povezan sa Internetom. preuzimajte fajlove samo iz izvora u koje imate poverenja. i obrnuto. izmenite ili prenesete neke fajlove. Kada se sinhronizacija završi. ažurirane informacije će se pojaviti na uređaju. Ova zaštita može da vas spreči da preuzmete.

kao što su Facebook ili MySpace. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Nalozi i sinhronizacija. Izaberite Dodaj nalog → tip naloga. Izaberite aplikacije koje želite da sinhronizujete. Za online usluge zajednica. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Nalozi i sinhronizacija. Izaberite nalog.› Konfigurisanje naloga servera 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Izaberite nalog. › Ručno sinhronizovanje podataka 1 2 3 U pasivnom režimu rada. › Aktiviranje automatske sinhronizacije 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Prvi koraci 41 . uklonite znak iz polja za potvrdu pored željenih aplikacija. Izaberite Sinhronizuj sada. Da biste isključili aplikacije iz automatske sinhronizacije. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje naloga. unesite korisničko ime i lozinku i izaberite Prijavlj. Uređaj će početi da sinhronizuje podatke za koje ste podesili sinhronizaciju. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Nalozi i sinhronizacija. Izaberite Automatska sinhronizacija.

► str. ● Koristite imenik za čuvanje brojeva koje često pozivate. vaš uređaj se automatski isključuje i zaključava dodirni ekran kako bi sprečio nenamerni unos kada držite uređaj pored lica. ► str. izaberite Zavr. Pozivanje 1 2 3 U pasivnom režimu rada. da biste uputili govorni poziv. kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na njih. prihvatanje. 81 ● Da biste brzo pristupili dnevniku poziva kako biste ponovo pozvali brojeve koje ste nedavno birali. Komunikacija 42 . prekidanje ili odbijanje poziva. Izaberite Za video pozive izaberite .poz. 128 ● Statički elektricitet otpušten iz vašeg tela ili odeće može ometati senzor blizine za vreme poziva.Komunikacija Pozivanje Saznajte kako da koristite funkcije pozivanja. izaberite Telefon → Dnevnici. › Upućivanje poziva i odgovaranje na njih Možete da koristite dugmad ili ekran osetljiv na dodir za upućivanje. otvorite listu aplikacija i izaberite Telefon → Tastatura i unesite pozivni broj i broj telefona. Da biste završili poziv. ● Kada uključie senzor za udaljenost. pomoću opcija koje su dostupne tokom poziva ili prilagođavanje i korišćenje funkcija vezanih za pozive.

možete da odgovarate na pozive i da ih kontrolišete hendsfri funkcijom: ● Da biste odgovorili na poziv. pritisnite dugme na slušalici. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona). otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Podesi poruke odbijanja. Prvo izaberite tekstualnu poruku koja će biti poslata pozivaocima. Kada uređaj radi. › Korišćenje slušalica Kada priključite slušalice na uređaj. Da biste završili poziv. U pasivnom režimu rada.poz.Odgovor na poziv 1 2 Kada pristigne poziv vucite na desno. pritisnite dugme na slušalici. Kada pristigne poziv vucite na levo. a zatim izaberite da biste pozvali broj. izaberite Zavr. Da biste poslali poruku kada odbijate dolazne pozive. Odbijanje poziva Pozivanje međunarodnog broja 1 2 U pasivnom režimu rada. ● Da biste završili razgovor. Komunikacija 43 . pritisnite taster za jačinu zvuka da biste isključili ton zvona. otvorite listu aplikacija i izaberiteTelefon → Tastatura. ● Da biste odbacili poziv. pritisnite i držite dugme na slušalici. a zatim kucnite i zadržite 0 da biste umetnuli znak +. pritisnite i držite dugme na slušalici. ● Da biste u toku poziva stavili poziv na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju. izaberite Odbaci poziv uz slanje poruke.

› Korišćenje opcija u toku govornog poziva Kada je govorni poziv u toku možete da koristite sledeće opcije: ● Da biste podesili jačinu glasa. ● Da biste stavili poziv na čekanje. a zatim birajte novi broj. ● ● ● ● ● ● Da biste isključili mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje. izaberite Tastatura. pritisnite [ ] → Kontakti. Da biste dodali belešku. izaberite Zameni. Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi.ton. izaberite Dodaj poz. izaberite Slušal. vucite na desno kada se čuje ton poziva na čekanju. ● Da biste otvorili ekran za biranje broja. izaberite . Morate da se pretplatite na uslugu konferencijskog poziva da biste mogli da koristite ovu funkciju. U bučnom okruženju možda će biti teže da čujete neke pozive kada koristite funkciju zvučnika. Uređaj će vas pitati da li želite da završite prvi poziv ili da ga stavite na čekanje. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. uputite drugi poziv ili odgovorite na njega i izaberite Spoji kada se povežete sa drugom stranom. Komunikacija 44 .. Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću Bluetooth slušalica. Da biste preuzeli poziv na čekanju. Morate da se pretplatite na uslugu poziva na čekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju. izaberite . Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona. izaberite Isklj. ● Da biste aktivirali funkciju zvučnika. izaberite Zvučnik. pritisnite [ ] → Beleška. pritisnite tastere za jačinu zvuka nagore ili nadole. ● Da biste uputili drugi poziv. Da biste započeli poziv sa više učesnika (konferencijski poziv). Da biste otvorili imenik. ● Da biste odgovorili na drugi poziv.

● Da biste koristili sliku druge strane. ● Da biste sakrili svoju sliku od druge strane. otvorite panel za prečice i izaberite propušteni poziv. Da biste okrenuli broj propuštenog poziva. izaberite Promeni kameru.› Korišćenje opcija u toku video poziva Kada je video poziv u toku možete da koristite sledeće opcije: ● Da biste se prebacili sa prednjeg na zadnje sočivo i obrnuto. Možete da snimite sliku ekrana ili da snimite video poziv. ● Da biste izabrali alternativnu sliku koja će biti prikazana drugoj strani. pritisnite [ ] → Prebaci na slušalice. ● Da biste isključili mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje. pritisnite [ ] → Odlazna slika. pritisnite [ ]→ Tastatura za biranje. kucnite i zadržite sliku druge strane. pritisnite [ ] → Zvučnik isključen ili Zvučnik uključen. ● Da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju zvučnika. › Prikaz i pozivanje propuštenih poziva Na ekranu vašeg uređaja će biti prikazani pozivi koje ste propustili. izaberite Isklj.ton. ● Da biste otvorili ekran za biranje broja. ● Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću Bluetooth slušalica. pritisnite [ ]→ Sakrij me. Komunikacija 45 .

Podešavanje automatskog odbacivanja Koristite automatsko odbacivanje da biste automatski odbijali pozive sa određenih brojeva. Odbaci pozive sa brojeva telefona na crnoj listi. Da biste aktivirali automatsko odbacivanje i napravili liste za automatsko odbacivanje. Izaberite opciju pod Kriterijumi pretrage (ako je potrebno). 1 2 U pasivnom režimu rada. Opcija Svi brojevi Samo crna lista Funkcija Odbaci sve pozive. ponovite korake 4-6. Izaberite Dodaj.› Korišćenje dodatnih funkcija Možete da koristite i razne druge funkcije vezane za pozive. 3 4 5 6 7 Izaberite Crna lista. Komunikacija 46 . kao što su automatsko odbacivanje. Unesite broj telefona i izaberite Sačuvaj. preusmeravanje poziva ili zabrana poziva. režim fiksnog biranja (FDN). otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Odbijanje poziva. Da biste dodali još brojeva. Izaberite Režim automatskog odbacivanja → opciju.

Izaberite uslov. Komunikacija 47 . Vaše podešavanje će biti poslato mreži. 1 U pasivnom režimu rada.Korišćenje režima fiksnog biranja U režimu fiksnog biranja uređaj će ograničiti pozivanje. kada već koristite telefon ili kada nemate domet. Ovu uslugu možete zasebno da podesite za više situacija kada niste u mogućnosti da odgovorite na pozive. Podešavanje prosleđivanja poziva Preusmeravanje poziva je mrežna usluga koja šalje dolazne pozive na drugi broj koji vi odredite. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Prosleđivanje poziva → tip poziva. Izaberite broj na koji će biti prosleđeni pozivi i izaberite Omogući. Izaberite Lista brojeva fiksnog biranja i dodajte kontakte koje ćete koristiti u režimu fiksnog biranja. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Dodatna podešavanja → Brojevi fiksnog biranja → Omogući režim fiksnog biranja. Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite OK. Podešavanje zabrane poziva Zabrana poziva je mrežna funkcija koja ograničava određenu vrstu poziva ili sprečava druge da koriste vaš uređaj za pozivanje. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Dodatna podešavanja → Zabrana poziva → tip poziva. kao na primer. Da biste aktivirali režim fiksnog biranja. osim za brojeve koji su sačuvani na listi brojeva za fiksno biranje.

3 Komunikacija 48 .2 3 Izaberite opciju za zabranu poziva. otvorite listu aplikacija i izaberite Telefon → Dnevnici. Vaše podešavanje će biti poslato mreži. U pasivnom režimu rada. pošaljete poruku na broj ili da dodate broj u imenik ili. › Pregled dnevnika poziva 1 2 Možete da pogledate dnevnik poziva koji su filtrirani po tipu. Unesite šifru za zabranu poziva i izaberite OK. Ova funkcija je dostupna samo za govorne pozive. pak. U pasivnom režimu rada. Iz dnevnika poziva. Podešavanje poziva na čekanju Poziv na čekanju je mrežna funkcija koja vas obaveštava o dolaznom pozivu dok je vaš poziv u toku. U prikazu detalja možete da birate broj. da odbacite crnu listu. Vaše podešavanje će biti poslato mreži. Izaberite dnevnik da biste videli njegove detalje. možete da uputite poziv ili da direktno kontaktu pošaljete poruku tako što ćete tapnuti na kontakt ulevo ili udesno. Pritisnite [ ] → Prikaži po → opciju da biste sortirali dnevnik poziva. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Poziv → Dodatna podešavanja → Poziv na čekanju.

otvorite listu aplikacija i izaberite Poruke. Za informacije se obratite svom provajderu. ● Unsite ručno brojeve telefona i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom. Izaberite Pošalji da biste poslali poruku. Izaberite . Dodajte primaoce poruke.Poruke Saznajte kako da kreirate i šaljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke. ● Izaberite brojeve telefona sa listi izborom . Komunikacija 49 . Da biste uneli emotikone. Izaberite Kucni za unos poruke i unesite tekst poruke. › Slanje tekstualne poruke 1 2 3 4 5 1 2 U pasivnom režimu rada. Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. otvorite listu aplikacija i izaberite Poruke. Izaberite . › Slanje multimedijalne poruke U pasivnom režimu rada. kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima. pritisnite [ ] → Ubaci smeška.

3 Dodajte primaoce poruke. Za multimedijalnu poruku. Izaberite Pošalji da biste poslali poruku. Izaberite kontakt. uređaj će pretvoriti poruku u multimedijalnu poruku. otvorite listu aplikacija i izaberite Poruke. pritisnite [ ] → Ubaci smeška. Kada unesete adresu e-pošte. 4 5 6 7 1 2 3 › Pregled tekstualnih ili multimedijalnih poruka U pasivnom režimu rada. Izaberite Kucni za unos poruke i unesite tekst poruke. Pritisnite[ ] → Dodaj naslov i dodajte temu poruke. izaberite poruku da biste videli detalje. ● Unesite ručno brojeve telefona ili adrese e-pošte i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom. Izaberite i dodajte stavku. Da biste uneli emotikone. video zapis ili zvuk. Komunikacija 50 . ● Izaberite brojeve telefona ili adrese e-pošte sa listi izborom . Možete da izaberete fajl iz liste fajlova ili da kreirate novu fotografiju. Poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu. poput programa za ćaskanje.

Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. ● Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Pratite uputstva sa servera govorne pošte. ● Ovaj Google Mail meni može biti označen različito zavisno od vašeg provajdera. njena oznaka se prikazuje u obojenom pravougaoniku na poruci. otvorite listu aplikacija i izaberite Google Mail.poruke iz usluge Google Mail™ u svoje prijemno sanduče. Ukupan broj nepročitanih poruka se prikazuje na naslovnoj traci.Ukoliko ste podesili da se propušteni pozivi preusmere na serer govorne pošte. › Slanje e-poruke 1 2 U pasivnom režimu rada. Taj broj može da vam da vaš provajder. a nepročitane poruke su istaknute podebljanim slovima. pozivaoci mogu da ostave govornu poruku kada ne odgovorite na dolazeći poziv. Morate da sačuvate broj servera govorne pošte pre pristupanja serveru. Google Mail Možete da preuzimate nove e. Kada pristupite ovoj aplikaciji prikazuje se prijemno sanduče. Ako ste označili poruku. otvorite listu aplikacija i izaberite Telefon → Tastatura. Komunikacija 51 . izaberite OK. Da biste pristupili sandučetu govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte. › Preslušavanje poruka na govornoj pošti 1 2 U pasivnom režimu rada. a zatim kucnite i zadržite 1.

izaberite Прикажи. izaberite . ● Da biste prikazali prilog. Komunikacija 52 . Da biste priložili sliku. › Pregledanje e-poruka U pasivnom režimu rada. izaberite → Проследи. Unesite ime ili adresu u polje za primaoca. da biste poslali poruku. Možete da sortirate poruke pomoću filtera oznaka. Izaberite e-poruku. izaberite Архивираj. Unesite naslov i poruku. izaberite ili .3 4 5 6 7 1 2 Pritisnite [ ] → Нова порука. izaberite Избриши. ● Da biste se pomerili na prethodnu ili sledeću poruku. izaberite → Одговори свима. ● Da biste obrisali poruku. U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije: ● Da biste odgovorili na poruku. › Organizovanje e-poruka po oznakama Možete da organizujete svoju e-poštu tako što ćete označiti e-poruke ili dodati zvezde da biste istakli važne poruke. Da biste ga sačuvali na uređaju. ● Da biste odgovorili na poruku i uključili sve primaoce. izaberite Преузми. otvorite listu aplikacija i izaberite Google Mail. ● Da biste arhivirali poruku. pritisnite [ Izaberite ] → Приложи → fajl. ● Da biste prosledili poruku drugim osobama.

(za ostale poslovne naloge e-pošte). Komunikacija 53 . Aktiviraće se ikona zvezde pored poruke. Izaberite Naredna (za opšte naloge e-pošte. Izaberite oznaku koju ćete dodati. kao što su Google Mail i Yahoo) ili Ručno konfigur. › Konfigurisanje naloga e-pošte 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. ] → Иди на Dodavanje zvezde poruci Filtriranje poruka Izaberite oznaku poruka koje želite da prikažete. Izaberite Додаj звездицу. otvorite listu aplikacija i izaberite E-pošta. Na ekranu prijemnog sandučeta kucnite i zadržite poruku. Na ekranu prijemnog sandučeta pritisnite [ ознаке. E-pošta Saznajte kako da šaljete ili pregledate e-poruke pomoću ličnog ili poslovnog naloga e-pošte. Pratite uputstva na ekranu.Dodavanje oznake poruci 1 2 3 1 2 1 2 Na ekranu prijemnog sandučeta kucnite i zadržite poruku. a zatim izaberite OK. Izaberite Промени ознаке. Unesite adresu e-pošte i lozinku.

otvorite listu aplikacija i izaberite E-pošta. e-poruke će biti preuzete na vaš uređaj. Ne možete da priložite fajlove zaštićene sistemom za upravljanje digitalnim pravima (DRM). Komunikacija 54 . možete da prelazite sa jednog naloga na drugi. poruka će se nalaziti listi nizova poruka dok ne budete na mreži i u oblasti servisa. Ako ste kreirali više od dva naloga. › Slanje e-poruke 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Izaberite Priloži i priložite fajl. Unsite ručno adrese e-pošte i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom. Izaberite polje za unos teksta da biste uneli tekst e-poruke. Izaberite ● . Ako niste na mreži ili izvan oblasti servisa. ● Pritisnite [ → Dodaj Cc/Bcc da biste dodali još ] primaoca. ● Izaberite adrese e-pošte sa listi izborom . 4 5 6 7 Dodajte primaoce poruke. Izaberite polje za temu da biste uneli temu. izaberite ime naloga u gornjem levom uglu ekrana i izaberite nalog sa kog želite da preuzmete poruke.Kada završite sa konfigurisanjem naloga e-pošte. Izaberite Pošalji da biste poslali poruku.

Da biste ga sačuvali na uređaju. izaberite → Odgovori. ● Da biste odgovorili na poruku. izaberite . izaberite . izaberite → prilog. možete da prikažete prethodno preizetu e-poštu van mreže ili da se povežete sa serverom za e-poštu i pogledate nove poruke. U pasivnom režimu rada.› Pregledanje e-poruke 1 2 3 Kada otvorite nalog za e-poštu. Izaberite e-poruku. otvorite listu aplikacija i izaberite E-pošta → nalog za e-poštu. ● Da biste pogledali prilog. ● Da biste obrisali poruku. Komunikacija 55 . ● Da biste premestili poruku u drugi folder. ● Da biste prosledili poruku drugim osobama. Nakon preuzimanja e-poruka. možete da ih vidite van mreže. Pritisnite [ ] → Osveži da biste ažurirali listu sa porukama. U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije: ● Da biste se pomerili na prethodnu ili sledeću poruku. izaberite → Prosledi. izaberite . izaberite ili .

Pritisnite [ ] → Додаj приjатеља. Otvara se ekran za ćaskanje. Unesite poruku i izaberite Пашаљи. Izaberite prijatelja iz liste prijatelja. biće dodat na vašu listu prijatelja. pritisnite [ ] → Пребаци ћаскања.Talk Saznajte kako da ćaskate sa prijateljima i porodicom koristeći Google Talk™. Da biste prekinuli ćaskanje. ] → Još → Уметни Za prebacivanje između aktivnih ćaskanja. pritisnite [ смаjли. otvorite listu aplikacija i izaberite Talk. otvorite listu aplikacija i izaberite Talk. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Da biste ubacili emotikone. Unesite adresu e-pošte prijatelja i izaberite Пашаљи позивницу. › Dodavanje prijatelja na listu prijatelja 1 2 3 U pasivnom režimu rada. pritisnite [ ] → Заврши ћаскање. Na listi prijatelja će biti prikazani svi vaši Google Talk kontakti na dohvat ruke. › Pokretanje ćaskanja 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada. Komunikacija 56 . Kada vaš prijatelj prihvati poziv.

Unesite svoje korisničko ime i lozinku za prijavljivanje. porukama. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. instant porukama. 1 2 U pasivnom režimu rada. Ćaskajte sa prijateljima i porodicom odmah. Za dodatne informacije posetite socialhub.com. Komunikacija 57 . Izaberite Dodaj nalog → programu za ćaskanje.Društvena centrala Naučite da pristupite aplikaciji Social Hub™. 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada. IM Saznajte kako da ćaskate sa prijateljima i porodicom pomoću univerzalnog programa za razmenu poruka. otvorite listu aplikacija i izaberite IM. integrisanoj aplikaciji za komunikacije za informacije o društvenim mrežama (SNS). e-pošti. Pogledajte i koristite sadržaj koji obezbeđuje Social Hub. izaberite polje za potvrdu pored Prihvatam sve gorenavedene uslove i izaberite Slažem se.samsungmobile. otvorite listu aplikacija i izaberite Social Hub. kontaktima ili kalendaru.

1 3 4 2 5 6 Zabava 58 . ● Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. › Snimanje fotografije 1 2 U pasivnom režimu rada. Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.Zabava Kamera Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise. Možete da snimate fotografije rezolucije do 3264 x 2448 piksela (8 megapiksela) i video zapise rezolucije do 1920 x 1080 piksela. ● Kamera se automatski isključuje kada ne koristite uređaj određeni vremenski period.

● : Broj fotografija koje možete da snimite (u skladu sa dostupnom memorijom) ● : Podrazumevana lokacija skladištenja Prebacivanje na kamkorder. 4 Zabava 59 . Korišćenje prečica za kameru.Broj 1 2 Funkcija Promena podešavanja za kameru. ● : Prebacivanje između objektiva prednje i zadnje kamere. Okvir fokusa se pomera do mesta na koje ste kucnuli i postaje zelen kada je predmet u fokusu. Funkcija zumiranja će možda biti nedpstupna kada snimate u najvećoj rezoluciji. 3 4 5 6 3 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili. Snimite fotografiju. ● : Promena podešavanja blica. ► str. Takođe možete da dodirnete ekran sa dva prsta i razmaknete ih (približite ih da biste umanjili prikaz). 68 Provera statusa kamere. Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije. Kucnite tamo gde želite da usmerite fokus na ekranu za pregled. Otvaranje prikazivača slika za prikaz snimljenih fotografija.

izaberite Obriši. izaberite Postavi kao. Izvršite sva neophodna podešavanja. Izaberite da biste snimili fotografiju. › Snimanje fotografije pomoću prethodno Kamera nudi unapred definisana podešavanja za različite scene. ukoliko snimate noću. ● Da biste uvećali ili umanjili prikaz. Izaberite → Režim Scena → scenu.5 Izaberite da biste snimili fotografiju. dodirnite ekran sa dva prsta i razmaknite ih (približite ih da biste umanjili prikaz) ili dvaput kucnite na ekranu. Na primer. ● Da biste obrisali fotografiju. listajte nalevo ili nadesno. › Snimanje fotografije u režimu snimanja Možete da snimite sebe bez poteškoća koristeći objektiv prednje kamere. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. ● Da biste poslali fotografiju drugima izaberite Podeli. ● Da biste fotografiju postavili kao tapet ili sliku pozivaoca za kontakt. Možete jednostavno izabrati odgovarajući režim za vaše uslove snimanja i objekte. podešenih opcija za razne scene 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Fotografija se automatski čuva. ● Da biste pregledali još fotografija. autoportreta Zabava 60 . izaberite noćni režim koji koristi proširenu ekspoziciju. Nakon snimanja fotografija. izaberite ikonu prikazivača slika da biste pregledali snimljene fotografije.

Izvršite sva neophodna podešavanja. osmeha“ 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada. Usmerite objektiv kamere prema objektu. Izaberite → Način snimanja → Lepota. Kada se osoba osmehne.1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Zabava 61 . osmeha. uređaj automatski snima fotografiju. Izaberite da biste snimili fotografiju. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. Izaberite → Način snimanja → Snim. Izaberite . otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. Izvršite sva neophodna podešavanja. › Snimanje fotografije u režimu „Snimanje Vaša kamera može prepoznati lica osoba i pomoći vam da ih snimite nasmejana. Uređaj prepoznaje kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. U pasivnom režimu rada. › Snimanje lepih fotografija 1 2 3 4 Možete da sakrijete nesavršenosti na licu koristeći režim „Lepota“. Izaberite da biste snimili fotografiju. Izaberite → Autoportret. Izvršite sva neophodna podešavanja.

Uređaj automatski snima sledeće fotografije. Izaberite → Način snimanja → Panorama. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. Izvršite sva neophodna podešavanja. Izaberite da biste snimili prvu fotografiju. Nakon što poravnate zeleni okvir sa tražilom. Ponovite korak 5 da biste dovršili panoramsku fotografiju. › Snimanje akcije 1 2 3 4 5 6 Možete da snimite fotografije objekata u pokretu.› Snimanje panoramske fotografije 1 2 3 4 5 6 Možete da snimate širokougaone panoramske fotografije pomoću režima snimanja „Panorama“. kamera će automatski snimiti sledeću fotografiju. Izaberite → Način snimanja → Akcioni snimak. U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. Izvršite sva neophodna podešavanja. Pomerajte uređaj u pravcu kretanja objekta. Izaberite da biste snimili prvu fotografiju. Zabava 62 . Polako pomerajte uređaj u bilo kom smeru i poravnajte zeleni okvir sa tražilom. Ovaj režim je pogodan za snimanje pejzaža. U pasivnom režimu rada. Nastavite da pratite objekat sve dok uređaj ne snimi sve snimke neophodne za akcioni snimak. a zatim da ih kombinujete u jednu fotografiju gde će biti prikazana akcija.

kao što je sepia ili crno-beli tonovi. izaberite opcijama: Opcija Autoportret Blic Način snimanja Režim Scena Nivo ekspozicije Režim fokusa Tajmer Efekti Funkcija Prebacivanje između objektiva prednje i zadnje kamere. Možete ručno da uključite ili isključite blic ili da podesite kameru tako da automatski koristi blic kada je potrebno. Izbor dužine vremena čekanja pre nego što kamera snimi fotografiju.› Snimanje fotografija u režimu „Crtani film“ Možete da snimate fotografije sa efektima crtanog filma. Izaberite da biste snimili fotografiju. 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. da biste pristupili sledećim › Prilagođavanje podešavanja kamere Pre snimanja fotografije. Izaberite → Način snimanja → Crtani film. Promena režima snimanja. Promena podešavanja blica. Zabava 63 . Izvršite sva neophodna podešavanja. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. Snimite krupni kadar ili podesite kameru da automatski fokusira objekat ili ljudsko lice. Promena režima scene. Primena specijalnog efekta. Podešavanje vrednosti ekspozicije.

Čuvanje Resetuj Zabava 64 . Podešavanje osetljivosti senzora slike u kameri. Da biste mogli da koristite ovu funkciju. Podešavanje kamere tako da prikaže snimljenu sliku. morate da aktivirate usluge lokacije. Automatsko podešavanje kontrasta između objekta i pozadine. drmanja Automatski kontrast Detekcija treptanja Smernice Pregled Kvalitet snimka GPS oznaka Funkcija Promena opcije rezolucije. Aktivirajte vidljivost napolju da biste izabrali odgovarajuće uslove osvetljenja. Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.Opcija Rezolucija Balans bele boje ISO Merenje Vidljivost napolju Komp. Podešavanje kamere tako da upozorava kada osobe zatvore oči. 111 Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih fotografija. Izbor načina za određivanje dužine ekspozicije. Podešavanje nivoa kvaliteta fotografija. Resetovanje menija i opcija snimanja. Prikaz vođica na ekranu za pregled. ► str. Podešavanje kamere tako da na fotografijama uključi informacije o lokaciji. Smanjenje zamućenosti nastale zbog vibracije ili pomeranja.

● : Promenite način snimanja ili prebacite sa prednjeg na zadnje sočivo i obrnuto. otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera da biste uključili kameru. Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije. ► str. Vucite klizač do videokamere da biste prebacili na videokameru. ● : Promena podešavanja blica. 68 3 Zabava 65 . Otvaranje prikazivača slika za prikaz snimljenih video zapisa.› Snimanje video zapisa 1 2 3 U pasivnom režimu rada. 3 1 4 2 5 6 Broj 1 2 Funkcija Promena podešavanja kamkordera. Korišćenje prečica za kamkorder. Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.

listajte nalevo ili nadesno. Zabava 66 . izaberite Obriši. Snimanje video zapisa. Izaberite da biste počeli sa snimanjem. ● Da biste pregledali još video zapisa. ● Da biste reprodukovali video izaberite Reprod. ako je mala brzina prenosa memorijske kartice.Broj Funkcija Provera statusa kamkordera. ● Da biste poslali video drugima izaberite Podeli. 4 5 6 4 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili. Takođe možete da dodirnete ekran sa dva prsta i razmaknete ih (približite ih da biste umanjili prikaz). izaberite ikonu prikazivača slika da biste pregledali snimljene video zapise. da biste zaustavili snimanje. Izaberite Video zapis se automatski čuva. ● : Dužina video zapisa koja može da se snimi (u skladu sa dostupnom memorijom) ● : Podrazumevana lokacija skladištenja Prebacivanje na kameru. ● Da biste obrisali video. Funkcija zumiranja će možda biti nedpstupna kada snimate u najvećoj rezoluciji. 5 6 Nakon što snimite video zapise. Kamkorder možda neće moći da snimi video kako bi trebalo.

Možete ručno da uključite ili isključite blic. Podešavanje nivoa kvaliteta video zapisa. Zabava 67 . kao što je sepia ili crno-beli tonovi. Izaberite dužinu vremena čekanja pre nego što kamera započne snimanje video zapisa.› Prilagođavanje podešavanja kamkordera Pre snimanja video zapisa. Promena opcije rezolucije. Podešavanje vrednosti ekspozicije. Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih video zapisa. Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja. Režim snimanja Promena režima snimanja. Podešavanje kamere tako da prikaže snimljeni video. izaberite sledećim opcijama: Opcija Blic Nivo ekspozicije Tajmer Efekti Rezolucija Balans bele boje Vidljivost napolju Kvalitet video zapisa Smernice Pregled Čuvanje Resetuj Funkcija da biste pristupili Promena podešavanja blica. Resetovanje menija i opcija snimanja. Primena specijalnog efekta. Prikaz vođica na ekranu za pregled. Aktivirajte vidljivost napolju da biste izabrali odgovarajuće uslove osvetljenja.

mkv (Kodek: MPEG4. ● Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju.263. Sorenson H. VC-1. Zabava 68 . mp4. avi. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Video zapisi Saznajte kako da koristite video plejer za reprodukciju različitih vrsta video zapisa.› Izmena ikonica za prečice 1 2 3 Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije. može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova. kucnite i zadržite ikonicu i prevucite je u oblast prečica. H. wmv. DivX/XviD). Pritisnite [ ] da biste se vratili na ekran za pregled. Izaberite video koji ćete reprodukovati. flv. Da biste uklonili prečice. ● Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja. Video plejer podržava sledeće formate fajlova: 3gp. otvorite listu aplikacija i izaberite Video zapisi. Na ekranu za pregled pritisnite [ kucnite i zadržite oblast prečica. Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz. ] → Izmeni prečice ili Kucnite i držite ikonicu sa liste opcija i prevucite je u oblast prečica.263.264. H.

mkv (Kodek: MPEG4. avi. jpg. da biste Prelazak unapred.1 kada su priključene slušalice. Prelazak unazad. Aktiviranje ambijentalnog sistema zvuka 5.264. mp4. H. izaberite nastavili sa reprodukcijom. › Podržani formati fajlova Tip Slika Video Format bmp. Pauziranje reprodukcije. Galerija Saznajte kako da prikažete fotografije i reprodukujete video zapise sačuvane u memoriji uređaja i na memorijskoj kartici.263. pomeranje unazad po fajlu (kucnite i zadržite). Zaustavite reprodukciju i vratite se na listu za reprodukciju. Sorenson H. wmv. gif.263. H. flv. Podešavanje jačine zvuka. png 3gp. pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite). VC-1.4 Reprodukcijom možete da upravljate pomoću sledećih ikona: Ikona Funkcija Menjanje razmere video ekrana. DivX/XviD) Zabava 69 .

Svaki put kada zaključate ekran tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev. Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja. Izaberite folder. › Pregledanje fotografija 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova. dodirnite ekran sa dva prsta i razmaknite ih (približite ih da biste umanjili prikaz). Zabava 70 . koristite sledeće opcije: ● Da biste pregledali još fotografija. Kucnite na ekran da biste zaustavili slajd-šou. možete da uvećate ili umanjite prikaz tako što ćete prstima kucnuti i zadržati dve tačke a zatim naginjati uređaj napred i nazad. izaberite desnom uglu na ekranu. Da biste izmenili režim prikaza. Da obrišete poruku. Dok pregledate fotografiju. ● Da biste uvećali ili umanjili prikaz. jedan od dostupnih brojača izdavanja će se smanjiti. pritisnite [ ] → Obriši. Da biste fotografiju postavili kao tapet ili sliku pozivaoca za kontakt. otvorite listu aplikacija i izaberite Galerija. pritisnite [ ] → Još → Slajd-šou. ● ● ● ● Da biste poslali fotografiju drugima izaberite Pošalji putem. Da biste pokrenuli slajd-šou u izabranom folderu. Ako ste aktivirali naginjanje. listajte nalevo ili nadesno. Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju. ili u gornjem Izaberite fotografiju (bez ikone) da biste je pogledali. izaberite Postavi kao.● ● ● Izbegavajte zaključavanje ekrana uređaja tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev.

Izaberite da biste primenili efekat boje ili izaberite biste primenili efekat filtera. ● Da biste opsekli sliku. izaberite . ● Da poništite ili ponovite poslednju aktivnost. Izaberite Izaberi sliku → sliku. Izaberite varijaciju efekta koji želite da primenite. Izaberite → Novi izbor → OK. Izaberite video zapis (sa reprodukovali. ● Da biste promenili veličinu izabranog. Zabava da 71 . pritisnite [ ] → Sačuvaj. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Galerija. ● 4 5 6 7 8 Prevlačite prst preko oblasti koji želite da izaberete. Kada završite. otvorite listu aplikacija i izaberite Editor fotografija. 68 Editor fotografija Fotografije možete da uređujete i primenite različite efekte. ● Da biste promenili redosled izabranog. ► str. ikonom) da biste ga Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz. izaberite ili .› Reprodukovanje video zapisa 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. izaberite → Obratni izbor. Prilagodite sliku kako želite (ako je potrebno) i izaberite Gotovo. Upravljajte snimkom pomoću virtuelnih tastera. izaberite . ● Da biste rotirali ili okrenuli sliku. izaberite . Da biste dodali ili oduzeli od granice izbora izaberite → Dodaj u izbor ili Ukloni iz izbora.

320 x 240. pritisnite [ ] → Sačuvaj. Kada završite. kucnite i zadržite ih. Kucnite i zadržite fajl. u zavisnosti od video rezolucije i kodeka. ponovite korak 6. prevucite sliku do crvene linije i izaberite ikonu za trajanje na ekranu za prikaz. otvorite listu aplikacija i izaberite Video studio. ● Da biste obrisali slike ili video zapise. Izaberite temu za okvir i izaberite Primeni. kucnite i zadržite ih.264. 1280 x 720 H. 640 x 480. ● Da biste dodali još fajlova. Izaberite Novo. i dodajte efekat prelaza za slike ili video zapise. a zatim ih prevucite do nove lokacije. Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz. Izaberite Zabava 7 8 72 . › Kreiranje video zapisa 1 2 3 4 5 6 U pasivnom režimu rada. a zatim ga prevucite u donji deo ekrana i izaberite Gotovo. MPEG4 Neke video datoteke u Galeriji se možda neće videti.Video studio Možete da uređujete video zapise i primenite različite efekte. Izaberite odgovarajuću ikonu u levom delu ekrana i dodajte medijske fajlove.263. ● Da biste reorganizovali slike ili video zapise. H. Uređivač video zapisa podržava sledeće video rezolucije i kodeke: Tip Rezolucije Kodeci Format 176 x 144. a zatim ih prevucite u kantu za smeće. 720 x 480. ● Da biste izabrali trajanje prikaza slike.

Izaberite opciju za efekat. Prevucite sliku ili video zapis do crvene linije. Prevucite sliku ili video zapis do crvene linije. Sačuvajte izmenjeni video zapis. Sačuvajte izmenjeni video zapis. Izaberite . Sačuvajte izmenjeni video zapis. Pomerite do tačke gde želite da podelite fajl na dva klipa i izaberite . › Podelite video zapis Pokrenite uređivanje video zapisa i dodajte medija fajlove. Pomerite otvorenu zagradu do mesta gde želite da počinje fajl. Prevucite sliku ili video zapis do crvene linije. Izaberite .› Skratite segment video zapisa 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Pokrenite uređivanje video zapisa i dodajte medija fajlove. Zabava 73 . › Primena efekta na video zapis Pokrenite uređivanje video zapisa i dodajte medija fajlove. Pomerite zatvorenu zagradu do mesta gde želite da se završi fajl. Izaberite .

Zabava 74 . Nakon prenosa muzičkih fajlova na uređaj ili memorijsku karticu. ● Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja. ● Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju. flac. 112 › Reprodukovanje muzike 1 2 3 4 Izaberite muzičku kategoriju. ► str.Muzika Saznajte kako da slušate omiljenu muziku dok ste u pokretu pomoću muzičkog plejera. Reprodukcijom možete da upravljate pomoću sledećih ikona: Ikona Funkcija Podešavanje jačine zvuka. aac. › Dodavanje muzičkih datoteka u uređaj Počnite sa prenosom fajlova na memorijsku karticu: ● Preuzimanje sa mobilnog Interneta. ► str. wma. 3ga. 90 ● Preuzimanje sa računara pomoću programa Samsung Kies. mp4. 111 ● Prijem preko Bluetooth veze. oga. 103 ● Kopiranje na memorijsku karticu. može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova. otvorite listu aplikacija i izaberite Muzika. Muzički plejer podržava sledeće formate fajlova: mp3. ► str.1 kada su priključene slušalice. ogg. ► str. Izaberite muzički fajl. m4a. Aktiviranje ambijentalnog sistema zvuka 5. U pasivnom režimu rada. 3gp.

› Kreiranje liste za reprodukciju 1 2 3 4 5 6 U pasivnom režimu rada. pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite). izaberite nastavili sa reprodukcijom. Promena režima ponavljanja (isključivanje.Ikona 1 1 Funkcija Aktiviranje nasumičnog režima. da biste Prelazak unapred. Tokom reprodukcije. ponavljanje fajla ili ponavljanje svih fajlova). otvorite listu aplikacija i izaberite Muzika. Ove ikone su prikazane kada kucnete ekran plejera. pomeranje unazad po fajlu (kucnite i zadržite). Izaberite Dodaj muziku. Pritisnite [ ] → Kreir. Izaberite Liste za reprodukciju. Pauziranje reprodukcije. Izaberite fajlove koje želite da uključite i izaberite Dodaj. možete dodati fajlove u listu za reprodukciju tako što ćete pritisnuti [ ] → Dodaj u listu za reprodukciju. Prelazak unazad. Unesite naslov nove liste za reprodukciju i izaberite Sačuvaj. 1. Zabava 75 .

Izbor muzičkih kategorija za prikaz na ekranu fonoteke. Tokom reprodukcije pritisnite [ ] → Dodaj u brzu listu da biste dodali trenutnu pesmu u brzu listu. na glavnom ekranu muzičkog plejera izaberite Liste za reprodukciju → Brza lista. Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili muzički plejer: Opcija Ekvilajzer Zvučni efekti Muzički meni Vizuelizacija Funkcija Izbor podrazumevanog tipa ekvilajzera. Da biste otišli na brzu listu. pritisnite[ ] → Sačuvaj kao listu za reprodukciju.Možete dodati pesme u brzu listu i sačuvati ih kao listu za reprodukciju. Da biste sačuvali brzu listu kao listu za reprodukciju. Zabava 76 . otvorite listu aplikacija i izaberite Muzika. Pritisnite [ ] → Podešavanja. Izbor zvučnog efekta. › Dodavanje pesama u brzu listu › Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Prikazivanje animirane vizuelizacije tokom reprodukcije.

Music Hub
Možete pristupiti onlajn muzičkoj prodavnici i potražiti i kupiti svoje omiljene pesme. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 2 3

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Music Hub. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite polje za potvrdu pored Ne prikazuj 90 dana i izaberite Potvrdi. Tražite pesme i pregledajte i kupite omiljene pesme.

FM radio
Saznajte kako možete da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da povežete slušalice, koje služe kao radio antena.

› Slušanje FM radija
1 2
Priključite slušalice u uređaj. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite FM radio. FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice. Kada prvi put uključite FM radio, on će pokrenuti automatsko podešavanje stanica. Izaberite željenu radio stanicu sa liste svih stanica i pritisnite [ ] da biste se vratili na ekran FM radija.

3

Zabava

77

4

FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:
1 4

5 2 3 2

Broj
1 2 3 4 5

Funkcija Isključite ili uključite FM radio. Pretraga za dostupnom radio stanicom. Dodavanje trenutne radio stanice u omiljenu listu. Podešavanje jačine zvuka. Podesite frekvenciju.

› Automatsko čuvanje radio stanice
1 2 3 4
Priključite slušalice u uređaj. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite FM radio. Pritisnite [ ] → Skeniraj → opcija skeniranja. FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice. Izaberite željenu radio stanicu sa liste svih stanica i pritisnite [ ] da biste se vratili na ekran FM radija.

Zabava

78

› Dodavanje radio stanice na listu omiljenih
1 2 3 4 5 1 2 3
Priključite slušalice u uređaj. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite FM radio. Izaberite Izaberite da biste uključili FM radio. za dodavanje na listu omiljenih. Listajte do željene radio stanice.

› Prilagođavanje podešavanja FM radija
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite FM radio. Pritisnite [ ] → Podešavanja. Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili FM radio: Opcija REGIJA Pozadinska reprodukcija Prikaži identifikaciju stanice Alternativna frekvencija FM radio automatski isključen Funkcija Izaberite svoj region. Izaberite da li će FM radio biti pokrenut u pozadini dok koristite druge aplikacije. Ako je ova funkcija uključena, možete da kontrolišete FM radio pomoću table sa prečicama. Podesite da li ćete prikazati ID stanice na ekranu FM radija; ID stanice je dostupan samo za radio stanice koje obezbeđuju ove informacije. Izaberite da li će FM radio pokušavati ponovo da podesi radio stanicu u slučaju lošeg signala. Podesite automatsko isključivanje FM radija nakon određenog vremenskog perioda.
Zabava

79

Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. otvorite listu aplikacija i izaberite Game Hub. Zabava 80 . 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada.Game Hub Naučite da igrate društvene i premium igrice. Izaberite i instalirajte igricu. ● Kontrole ili opcije igara mogu da se razlikuju. izaberite polje za potvrdu pored Ne prikazuj 90 dana i izaberite Potvrdi. Pratite uputstva na ekranu. ● Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.

e-adrese. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. Izaberite Sačuvaj da biste dodali kontakt u memoriju. › Kreiranje kontakta 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 U pasivnom režimu rada. Takođe. Izaberite Sačuvaj da biste dodali kontakt u memoriju. rođendane kontakata i još mnogo toga.Lične informacije Kontakti Saznajte kako da kreirate listu vaših ličnih ili poslovnih kontakata i upravljate istom. možete da kreirate kontakt i sa ekrana za biranje. U pasivnom režimu rada. Lične informacije 81 . Unesite informacije o kontaktu. Unesi broj telefona. brojeve kućnih telefona. Unesite informacije o kontaktu. izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt. Izaberite Dodaj u kontakte → Kreiraj kontakt. brojeve mobilnih telefona. Izaberite lokaciju memorije. izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt. Ako imate više od jednog naloga. Ako imate više od jednog naloga. otvorite listu aplikacija i izaberite Telefon → Tastatura. Možete da sačuvate imena. Izaberite lokaciju memorije. Izaberite .

› Podešavanje broja za brzo biranje 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. možete da koristite sledeće opcije: ● Za pozivanje kontakta izaberite ili . otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. Izaberite broj telefona (ako je potrebno). Ovaj broj možete brzo da pozovete tako što ćete na ekranu za biranje broja da dodirnete i zadržite broj lokacije. Možete i da prevučete prstom preko indeksa sa desne strane da se brzo krećete po listi.› Pronalaženje kontakta 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Pritisnite [ ] → Još → Podešavanje brzog biranja. ● Za slanje poruke izaberite . Izaberite ime kontakta. Pritisnite [ ] → Moj profil. Kada pronađete kontakt. Pritisnite [ ] → Izmeni. Lične informacije 82 . otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. Krećite se gore ili dole po listi kontakta. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. Izaberite broj lokacije → kontakt. ● Za uređivanje informacija o kontaktu pritiskom na [ ]→ Izmeni. › Kreiranje vizitkarte 1 2 3 U pasivnom režimu rada.

otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. U pasivnom režimu rada. Izaberite kontakte. a zatim izaberite Dodaj. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti → kontakt → Aktivnosti ili Mediji. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. Možete da dodate komentare na poruke koje su postavili vaši kontakti i pregledate njihove deljene fotografije. Izaberite nalog. › Kreiranje grupe kontakata 1 2 Kada kreirate grupe kontakata. Izaberite Sačuvaj. Započnite tako što ćete da kreirate grupu.4 5 Unesite sopstvene lične podatke. Listajte nalevo ili nadesno do opcije Grupe. U pasivnom režimu rada. › Preuzimanje kontakata sa naloga zajednica 1 2 3 4 Možete da pregledate listu naloga na sajtovima zajednica i da izaberete nalog da biste dodali kontakt sa tog sajta kontaktima na telefonu. možete da upravljate većim brojem kontakata i da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Pritisnite [ ] → Još → Prikaz prijatelja. Lične informacije 83 . U pasivnom režimu rada. Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.

Izaberite kontakte za kopiranje i izaberite Izvezi → OK. U pasivnom režimu rada. Da biste kopirali kontakte sa vašeg uređaja na SIM ili USIM karticu. U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. Unesite ime i izaberite ton zvona za grupu. Izaberite Dodaj člana. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. Izaberite kontakte za kopiranje Uvezi. › Uvoz i izvoz kontakata 1 2 Da uvezete kontakte (u vcf formatu) sa memorijske kartice u vaš uređaj. U pasivnom režimu rada. izaberite kontakte koje želite da dodate grupi i izaberite Dodaj. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. Pritisnite [ ] → Uvezi/izvezi → Uvezi sa SD kartice. Pritisnite [ ] → Uvezi/izvezi → Izvezi na SIM karticu. izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt. Lične informacije 84 . › Kopiranje kontakata Da biste kopirali kontakte iz SIM ili USIM kartice na vaš uređaj.3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 Pritisnite [ ] → Kreiraj. Izaberite lokaciju memorije. Izaberite Sačuvaj. Pritisnite [ ] → Uvezi/izvezi → Uvezi sa SIM kartice. Ako imate više od jednog naloga.

izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt. Izaberite fajlove kontakata i izaberite OK.3 4 5 1 2 3 Izaberite lokaciju memorije. Izaberite Kucni za pravljenje događaja ili pritisnite [ ] → Kreiraj. Izaberite Sačuvaj. Da biste izvezli kontakte sa vašeg uređaja na memorijsku karticu. Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim parametrima. kao i kako da podesite alarme koji će vas podsećati na bitne događaje. i izaberite OK. sedmične ili mesečne događaje i kako da upravljate njima. otvorite listu aplikacija i izaberite Kalendar. Lične informacije 85 . Pritisnite [ ] → Uvezi/izvezi → Izvezi na SD karticu. ili svih kontakata. Ako imate više od jednog naloga. Kalendar Saznajte kako da kreirate dnevne. U pasivnom režimu rada. › Kreiranje događaja 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Izaberite opciju za uvoz pojedinačnog kontakta. otvorite listu aplikacija i izaberite Kontakti. više kontakata. Izaberite OK da biste to potvrdili.

Možete da pošaljete događaj drugima tako što ćete pritisnuti [ ] → Pošalji putem → opcija. 3 › Zaustavljanje alarma za događaj 1 2 3 Ako postavite alarm za događaj u kalendaru. ikona alarma za događaj će se pojaviti u navedeno vreme. U mesečnom prikazu su datumi sa zakazanim događajima obeleženi malim kvadratom. Izaberite podsetnik da biste pregledali detalje o događaju. otvorite listu aplikacija i izaberite Kalendar. U pasivnom režimu rada. a zatim izaberite Podesi. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim. Da biste podesili trenutni datum. Da biste se prebacili na određeni datum ručnim unošenjem datuma. Izaberite datum u kalendaru. Otvorite tablu sa prečicama koja se nalazi pri vrhu ekrana. Izaberite režim prikaza pri vrhu kalendara. Da biste prikazali događaje za određeni datum. otvorite listu aplikacija i izaberite Kalendar. pritisnite [ ] → Danas. izaberite Odloži sve ili Odbaci sve. U pasivnom režimu rada. pritisnite [ ] → Idi na. unesite datum tako što ćete izabrati + ili -. Da biste odložili ili odbacili podsetnik.› Prikaz događaja 1 2 1 2 Da biste promenili prikaz kalendara. Lične informacije 86 .

Unesite tekst beleške i izaberite Sačuvaj. Beleška Saznajte kako da zabeležite bitne informacije kako biste ih sačuvali i kasnije pregledali. Lične informacije 87 . otvorite listu aplikacija i izaberite Zadatak.Zadatak Saznajte kako da kreirate listu zadataka i podesite alarme da bi vas podsetili na bitne zadatke i kako da podesite prioritet. › Kreiranje beleške 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Izaberite Kreiraj zadatak ili pritisnite [ ] → Kreiraj da biste kreirali zadatak. Izaberite zadatak da biste pogledali detalje u vezi sa njim. Status dovršenih zadataka kojima je istekao rok možete da podesite na „dovršen“ označavanjem polja za izbor. otvorite listu aplikacija i izaberite Beleška. otvorite listu aplikacija i izaberite Zadatak. Pritisnite [ ] → Listaj po → opciju da biste sortirali zadatke. › Pregled zadatka U pasivnom režimu rada. izaberite Kreiraj belešku ili pritisnite [ ] → Kreiraj da biste kreirali belešku. › Kreiranje zadatka 1 2 3 4 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Izaberite Sačuvaj. Ako postoji snimljena beleška. Unesite detalje zadatka.

Pritisnite [ ] → Počni pretragu ili pritisnite i zadržite [ ] da biste potražili belešku (ako je potrebno). Govorite u mikrofon. otvorite listu aplikacija i izaberite Snimač govora. Snimač govora Naučite da rukujete diktafonom na vašem uređaju. Kada završite izaberite Stop. Da biste uredili belešku izaberite .› Pregledanje beleški 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Izaberite Snimi da biste počeli sa snimanjem. › Snimanje govorne beleške 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Beleška. Lične informacije 88 . Da biste snimili još govornih poziva ponovo izaberite Snimi. Izaberite belešku da biste pogledali detalje u vezi sa njom. Beleška se automatski čuva. Možete da pošaljete belešku drugima tako što ćete kucnuti i zadržati belešku i izabrati Pošalji.

› Reprodukovanje govorne beleške 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Lične informacije 89 . otvorite listu aplikacija i izaberite Snimač govora. Možete poslati govornu belešku drugima pritiskanjem [ ] → Podeli. Izaberite Lista. Izaberite govornu belešku za reprodukciju.

izaberite polje za unos URL adrese. unesite web adresu (URL) te web stranice i izaberite . Internet Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeležite. ● Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu. ● Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. › Pretraživanje web strana 1 U pasivnom režimu rada. Obratite se operateru kako biste izabrali najbolji tarifni paket za prenos podataka.Web Za web usluge je neophodna veza za prenos podataka. otvorite listi aplikacija i izaberite Internet da biste pokrenuli naznačenu početnu stranu. Krećite se kroz web strane pomoću sledećih tastera: 1 2 2 Web 90 . Da biste pristupili određenoj web stranici.

● Da biste ponovo učitali web stranicu na kojoj se trenutno nalazite. ● Da biste podesili osvetljenje ekrana. pritisnite [ ]→ Osvetljenje pretraž. Broj 1 2 Funkcija Unesite web adresu web stranice kojoj želite da pristupite. ● Da biste tražili tekst na web stranici. ● Da biste pregledali detalje web stranice. u zavisnosti od vaše oblasti. Ova funkcija može da bude nedostupna. Možete da otvorite više stranica i da se prebacujete sa jedne na drugu. ● Da biste obeležili web stranicu na kojoj se trenutno nalazite.ekr. Ako ste aktivirali naginjanje. pritisnite [ ] → Novi prozor. često posećenih strana i nedavne istorije interneta. Web 91 . ● Da biste prešli na sledeću stranicu u istoriji. pritisnite [ ] → Osveži. pritisnite [ ] → Prozori. Dok pregledate web stranicu. pritisnite [ ]→ Prosledi. koristite sledeće opcije: ● Da biste uvećali ili umanjili prikaz. pritisnite [ ] → Još → O strani. pritisnite [ ] → Još → Nađi na strani.Ekran iznad može da se razlikuje što zavisi od regiona ili provajdera usluga. ● Da biste prikazali prozor koji je trenutno aktivan. ● Da biste otvorili novi prozor. dodirnite ekran sa dva prsta i razmaknite ih (približite ih da biste umanjili prikaz). Otvorite listu sačuvanih bookmark-ova. možete da uvećate ili umanjite prikaz tako što ćete prstima kucnuti i zadržati dve tačke a zatim naginjati uređaj napred i nazad. pritisnite [ ] → Još → Dodaj obeleživač. ● Da biste dodali prečicu do trenutne web strane do ekrana u pasivnom režimu rada pritisnite [ ] → Još → Dodaj prečicu na poč.

Web 92 . Izaberite i izgovorite ključnu reč u mikrofon uređaja. Izaberite Dodaj ili pritisnite [ ] → Obeleži zadnju prikazanu stranu. Izaberite → Obeleživači. Uređaj traži informacije i web stranice koje su vezane za tu ključnu reč. Da biste štampali trenutnu web stranicu ili ekran preko povezanog štampača. otvorite listu aplikacija i izaberite Internet. pritisnite [ ] → Još → Podešavanja. U pasivnom režimu rada. možete ručno da dodate bookmark. Unesite naslov strane i web adresu (URL). pređite na korak 5. Izaberite polje za unos URL adrese. Da biste obeležili web stranu koju pregledate. Da biste pregledali istoriju preuzimanja. pritisnite [ ] → Još → Štampaj.● ● ● ● Da biste drugima poslali web adresu (URL) te web stranice. Da biste prilagodili podešavanja pretraživača. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Internet. pritisnite [ ] → Još → Podeli stranu. Izaberite OK. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa Samsung štampačima. › Traženje informacija koristeći govor Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Da biste dodali obeleživač. pritisnite [ ] → Još → Preuzimanja. › Obeležavanje omiljenih web stranica 1 2 3 4 5 Ako znate web adresu web strane.

● Da biste izmenili detalje obeleživača. traženje ulica. izaberite Dodaj prečicu na poč. izaberite Otvori u novom proz. ● Da biste web stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača. ● Da biste drugima poslali web adresu (URL) web stranice. Izaberite → Najposećeniji ili Istorija. gradova ili zemalja na online mapama i dobijanje uputstava. ● Da biste kopirali web adresu (URL) web stranice. izaberite Izmeni obeleživač.ekr. ● Da biste dodali prečicu do obeleživača na ekran u pasivnom režimu. izaberite Kopir. izaberite Postavi kao početnu stranu. Web 93 . URL veze. izaberite Podeli vezu.Na listi obeleživača kucnite i zadržite obeleživač i koristite sledeće opcije: ● Da biste otvorili web stranu u trenutnom prozoru izaberite Otvori. › Pristupanje često posećivanim stranicama ili 1 2 3 skorijoj istoriji U pasivnom režimu rada. Mape Saznajte kako da koristite Google Mape™ za pronalaženje lokacija. otvorite listu aplikacija i izaberite Internet. ● Da biste otvorili web stranicu u novom prozoru. Izaberite web stranicu kojoj želite da pristupite. izaberite Obriši obeleživač. ● Da biste obrisali obeleživač. Možete da dodate web stranu na listu obeleživača izborom .

Unesite ključnu reč za lokaciju i izaberite . izaberite → Contacts ili Point on map. ● Da biste lokaciju potražili glasom izaberite . Izaberite rutu putovanja da biste videli detalje puta (ako je potrebno). Pritisnite [ ] → Search. Unesite adresu početne i krajnje lokacije. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. izaberite OK. otvorite listu aplikacija i izaberite Maps. otvorite listu aplikacija i izaberite Maps. Da biste uneli adresu iz liste kontakata ili pokazali lokaciju na mapi. Mapa će prikazati vašu trenutnu lokaciju. › Dobijanje uputstava za stizanje do određenog 1 2 3 4 5 odredišta U pasivnom režimu rada.› Traženje određene lokacije 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. ● Za pretraživanje mesta u vašoj okolini izaberite . Pritisnite [ ] → Directions. ● Za pregled liste svih rezultata pretrage. ● Da biste prikazali svoju trenutnu lokaciju izaberite . izaberite . Izaberite način putovanja (automobil. Web 94 . ● Da biste uvećali ili umanjili prikaz. izaberite ili . ● Da biste mapi dodali slojeve izaberite . autobus ili peške) i izaberite Go.

1 U pasivnom režimu rada.6 7 Izaberite . Izaberite Yes. Latitude Saznajte kako da delite svoju lokaciju sa prijateljima i kako da vidite lokaciju vaših prijatelja u usluzi Google Latitude™. Web 95 . Da biste videli samo jedan deo ili . rute. Mesta Saznajte kako da tražite mesto u vašoj okolini. Kada vaši prijatelji prihvate poziv. 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada. Ruta je prikazana na mapi. otvorite listu aplikacija i izaberite Latitude. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. pritisnite [ ] → Clear Map. možete da delite lokacije. Pritisnite [ ] → See map. Izaberite prijatelja koga želite da dodate ili unesite adresu e-pošte i izaberite Add friends. Lokacije vaših prijatelja su označene njihovim fotografijama na mapi. otvorite listu aplikacija i izaberite Places. Uređaj automatski pristupa geografskoj širini. izaberite Kada završite. Izaberite → Select from Contacts ili Add via email address.

2 3 4 Izaberite kategoriju. Unesite odredište na jedan od sledećih načina: ● Изговорите одредиште: Izgovorite vaše odredište na način “Usmeri me ka odredištu. otvorite listu aplikacija i izaberite Навигација. izaberite . Da vidite rutu do mesta. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Izaberite naziv mesta da vidite njegove detalje. ● Места са звездицом: Izaberite odredište sa liste mesta sa zvezdicama. izaberite Прихватам. Da vidite mesto na mapi. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Навигација Saznajte kako da koristite GPS navigacioni sistem za pronalaženje i prikazivanje odredišta govornim navođenjem. Vaš uređaj traži mesta u vašoj blizini koja prema kategoriji. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. ● Контакти: Izaberite odredište iz adresa vaših kontakata. izaberite .” ● Унос одредишта: Unesite odredište pomoću virtuelne tastature. Web 96 .

Izaberite naziv stavke kojoj želite da pristupite. izaberite Accept. Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz. YouTube Saznajte kako da gledate i delite video zapise u usluzi YouTube. Web 97 . Upravljajte reprodukcijom pomoću ikona na ekranu. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. otvorite listu aplikacija i izaberite YouTube. Unesite slovo ili reč podatka za pretragu. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Izaberite video zapis sa liste.Google pretraga Možete da pretražite podatke sačuvane na uređaju ili na mreži. otvorite listu aplikacija i izaberite Google Search. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. › Gledanje video zapisa 1 2 3 4 5 U pasivnom režimu rada.

omogućava trenutni pristup velikom izboru mobilnih iskustava. › Slanje video zapisa U pasivnom režimu rada. Aplikacija Samsung Apps. Pritisnite [ ] → Upload i izaberite video zapis. da biste zaustavili snimanje. otvorite listu aplikacija i izaberite YouTube. izaberite biste uključili kameru. Izaberite Izaberite da biste počeli sa snimanjem. koju karakterišu brojne igrice. Pređite na korak 8. da Ukoliko želite da pošaljete novi video zapis. a zatim izaberite Приjави ме (ako je potrebno). društvene mreže. aplikacije u vezi sa zdravljem i više od toga. Unesite svoje korisničko ime i šifru. otvorite listu aplikacija i izaberite YouTube. reference. Izaberite video. Unesite detalje zapisa i izaberite Upload. Izaberite Sačuvaj da biste poslali video zapis koji ste snimili. Usmerite objektiv kamere prema objektu i obavite potrebna podešavanja. Izaberite More → Share → opciju. Web 98 . novosti.› Deljenje video zapisa 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 U pasivnom režimu rada. Samsung Apps Aplikacija Samsung Apps vam omogućava da jednostavno i lako na uređaj preuzimate mnoštvo korisnih aplikacija.

otvorite listu aplikacija i izaberite Samsung Apps. ● Za detalje. Istražite neverovatne aplikacije i učinite boljim svoj život u pokretu. 1 2 U pasivnom režimu rada. ► str.samsungapps. ● Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. 1 2 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Readers Hub. Neke funkcije su možda trenutno nedostupne. posetite www. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. otvorite listu aplikacija i izaberite Market. Web 99 . tonove zvona ili druge aplikacije iz Android prodavnice.Vaš uređaj postaje pametniji uz potpuno optimizovane aplikacije iz Samsung Apps. Tržište Možete da preuzimate igre. Potražite fajl i preuzmite ga na uređaj. 1 U pasivnom režimu rada.com. 39 Readers Hub Saznajte kako da koristite integrisanu centralu čitalaca za pristup različitom materijalu za čitanje. Potražite i preuzmite željene aplikacije.

Možete da promenite lokaciju kako biste pogledali informacije o vremenu u drugom regionu. Da dodate temu vesti. Pritisnite [ ] → Подешавања → Подешавања времена i poništite izbor u polju pored opcije Користи моjу локациjу. Izaberite Време na vrhu ekrana. › Gledanje informacija o vremenskoj prognozi 1 2 U pasivnom režimu rada. Potražite i preuzmite materijal za čitanje u onlajn prodavnici. Вести и време Naučite da pregledate informacije o vremenskoj prognozi i čitate vesti i druge novinske članke. Listajte nalevo do teme vesti na vrhu ekrana.2 3 4 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. Vaš uređaj će potražiti vašu trenutnu lokaciju i prikazati informacije o vremenu. Zatim izaberite lokaciju u Подеси локациjу. otvorite listu aplikacija i izaberite Вести и време. pritisnite [ ] → Подешавања → Подешавања вести → Изаберите теме вести. otvorite listu aplikacija i izaberite Вести и време. izaberite polje za potvrdu pored Ne prikazuj 90 dana i izaberite Potvrdi. 100 Web . › Čitanje novinskih članaka 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Izaberite da otvorite članak. Izaberite sliku za materijal za čitanje.

mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem. ● Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. radno rastojanje može biti manje. možete da razmenjujete informacije između njih čak i ako se nalaze u različitim prostorijama. Izaberite Bluetooth da biste uključili Bluetooth bežičnu funkciju. Mogućnost povezivanja 101 . otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Podešavanja Bluetooth-a. Ako između uređaja postoji prepreka. presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth bežične veze. › Uključivanje Bluetooth bežične funkcije 1 2 U pasivnom režimu rada. posebno oni koje je testirao ili odobrio Bluetooth SIG. ● Samsung nije odgovoran za gubitak.Mogućnost povezivanja Bluetooth Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa koja omogućava razmenu informacija na rastojanju od oko 10 metara bez potrebe za fizičkim povezivanjem. Ne morate da poravnate uređaje da biste razmenjivali informacije koristeći Bluetooth. ● Neki uređaji. Ako su uređaji na odgovarajućoj udaljenosti.

› Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične 1 2 3 funkcije Izaberite fajl ili stavku. stavka kalendara. Ako drugi uređaj ima PIN.› Pronalaženje i povezivanje sa drugim uređajima 1 2 3 kod kojih je omogućen Bluetooth U pasivnom režimu rada. Potražite uređaj kod kojeg je omogućen Bluetooth i uparite svoj uređaj s njim. a zatim izaberite OK. Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu. posebno slušalice ili hendsfri komplet za kola mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kôd. iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera Moji fajlovi. Ukoliko je uparivanje uspešno. Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka. možete da izaberete Prihvati da biste uskladili PIN na vašem telefonu i na drugom uređaju. uparivanje je dovršeno. Neki uređaji. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili PIN drugih Bluetooth ureaja. Izaberite opciju za slanje podataka putem Bluetooth veze. kao što su kontakt. na primer 0000. beleška ili medijski fajl. Pored toga. morate ga uneti. Mogućnost povezivanja 102 . otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Podešavanja Bluetooth-a → Traži uređaje. uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje. ukoliko takav postoji. Izaberite uređaj.

Ako primite neki kontakt.11 b/g/n standardima. on se automatski čuva u imeniku. Wi-Fi Naučite da koristite bežične mrežne mogućnosti vašeg uređaja da aktivirate i povežete se na bilo koju lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa IEEE 802. Vaš uređaj je vidljiv drugim Bluetooth uređajima 120 sekundi. Kada bude zatraženo. unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite OK (ako je potrebno).› Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične 1 veze U pasivnom režimu rada. Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. 2 3 Primljeni podaci se čuvaju u bluetooth folderu. Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje svuda gde postoji pristupna tačka ili pristupna tačka. Mogućnost povezivanja 103 . otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Podešavanja Bluetooth-a → Vidljivo. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru. Izaberite Prihvati da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja. ali ne može da se koristi na otvorenom u Francuskoj.

Izaberite mrežu u okviru Wi-Fi mreže. Unesite šifru za mrežu (ukoliko je neophodno). otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi podešavanja → Dodaj Wi-Fi mrežu. Mogućnost povezivanja 104 . Izaberite Sačuvaj. Da biste smanjili potrošnju baterije. › Pronalaženje i povezivanje na WLAN 1 2 3 4 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Prilagodite podešavanja bezbednosti u zavisnosti od izabranog tipa bezbednosti. Unesite SSID za mrežu i izaberite tip bezbednosti. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi podešavanja → Wi-Fi. Uređaj će automatski početi da traži dostupne mreže WLAN. › Ručno dodavanje WLAN mreže U pasivnom režimu rada. WLAN vezu aktivirajte samo kada je to potrebno. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi podešavanja.› Aktiviranje WLAN funkcije U pasivnom režimu rada. Izaberite Poveži se. Aktivan WLAN koji radi u pozadini potrošiće bateriju.

(zaštićeno konfigurisanje za Wi-Fi) 1 2 3 1 2 3 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi Direct podešavanja → OK → Wi-Fi Direct. Da biste se povezali na WLAN koristeći WPS PIN. Mogućnost povezivanja 105 . › Povežite svoj uređaj sa drugim WLAN uređajem 1 2 U pasivnom režimu rada. Izaberite mrežu koju označava ikona WPS i izaberite WPS PIN. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi podešavanja. Pritisnite [ ] → Skeniraj. Izaberite WPS dugme veza. U pristupnoj tački.› Povezivanje na WLAN mrežu pomoću WPS-a Koristeći WPS. možete da se povežete na zaštićenu mrežu. U pasivnom režimu rada. Da biste se povezali na WLAN koristeći WPS dugme. unesite PIN i pritisnite dugme za pokretanje. Wi-Fi Direct Saznajte kako da koristite funkciju WLAN Direct za povezivanje dva uređaja putem WLAN-a bez zahtevanja pristupne tačke. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Wi-Fi podešavanja. Pritisnite dugme WPS u pristupnoj tački u roku od 2 minuta.

kao što je beleška. iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera Moji fajlovi. Potražite i izaberite WLAN uređaj. ► str. uparivanje je dovršeno. Prethodno morate da aktivirate WLAN funkciju i dodate WLAN profil. izaberite OK da biste potvrdili da pristajete da primite podatke. Da biste deaktivirali funkciju WLAN Direct. Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu. Izaberite opciju za slanje podataka putem WLAN mreže. medijski fajl ili web adresa. a zatim izaberite Poveži se. izaberite Isključi Wi-Fi Direct.3 4 1 2 3 Izaberite neki uređaj. › Pošaljite podatke putem WLAN Izaberite fajl ili stavku. Primljeni podaci se čuvaju u folderu ShareViaWifi. AllShare Saznajte kako da koristite uslugu DLNA (Digital Living Network Alliance) koja vam omogućava da delite medijske fajlove između uređaja kod kojih je omogućena usluga DLNA u kućnoj mreži preko WLAN mreže. Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka. 104 Mogućnost povezivanja 106 . › Prijem podataka putem WLAN Kada bude zatraženo.

Uključite deljenje video zapisa sa drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA. Neki fajlovi se možda neće reprodukovati na uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA u zavisnosti od uređaja. Pritisnite [ ] → Podešavanja. Mogućnost povezivanja 107 .› Prilagođavanje DLNA podešavanja za deljenje Da biste dozvolili drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA da pristupe medijskim fajlovima na vašem uređaju. medijskih fajlova 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Pošalji sa drugih Podesite da li ćete prihvatiti ili ne uređaja otpremanje sa drugih uređaja. Titlovi Podesite prikazivanje titlova. Uključite deljenje muzike sa drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA. Uključite deljenje slika sa drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA. Izaberite podrazumevanu lokaciju Podrazumevana u memoriji za čuvanje preuzetih memorija medijskih fajlova. Prilagodite sledeća podešavanja da biste podesili DLNA funkciju: Opcija Ime uređaja Podeli video Podeli sliku Podeli zvuk Funkcija Unesite ime svog uređaja kao servera medija. morate da aktivirate deljenje medija. otvorite listu aplikacija i izaberite AllShare.

Kontrolišite reprodukciju koristeći ikone svog uređaja. Izaberite plejer-onaj koji će reprodukovati medija fajl. Izaberite kategoriju medija i fajl. Mogućnost povezivanja 108 . Izaberite uređaj kao medija server-onaj koji sadrži medija fajlove. Izaberite plejer-onaj koji će reprodukovati medija fajl. otvorite listu aplikacija i izaberite AllShare. Može doći do međumemorisanja reprodukcije. Izaberite Udalj. Reprodukcija će početi na izabranom plejeru. uređaj. › Reprodukcija fajlova sa jednog uređaja na 1 2 3 4 5 6 drugom uređaju U pasivnom režimu rada. U pasivnom režimu rada. Vaš uređaj automatski pretražuje uređaje kod kojih je omogućena usluga DLNA. Izaberite kategoriju medija i fajl. Kontrolišite reprodukciju koristeći ikone svog uređaja. otvorite listu aplikacija i izaberite AllShare. Reprodukcija će početi na izabranom plejeru.› Reprodukcija fajlova na drugom uređaju kod 1 2 3 4 5 koga je omogućena usluga DLNA Izaberite Moj uređaj. u zavisnosti od mrežne veze i povezanog servera.

Izaberite Podešavanja pren. Sa drugog uređaja na dostupnoj listi veza pronađite ime uređaja i povežite se na mrežu. Izaberite Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka da aktivirate WLAN tačku. Wi-Fi pr. izaberite Sačuvaj. i delite mobilnu mrežnu konekciju vašeg uređaja. 5 6 Kada završite. Vaš uređaj deli mobilnu mrežnu vezu na drugom uređaju. Izaberite Konfiguriši pren.tač. Mogućnost povezivanja 109 .Deljenje mobilne mreže Naučite da podesite vaš uređaj kao bežični modem ili bežičnu pristupnu tačku za računar ili druge uređaje. i prenosiva pristupna tačka. Izaberite tip bezbednosti. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Veziv. → OK. Wi-Fi tačku da prilagodite WLAN tačku: Opcija SSID mreže Bezbednost Funkcija Pregledajte i izmenite ime uređaja koje će biti prikazano drugim uređajima. › Deljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem 1 2 3 4 WLAN U pasivnom režimu rada.

Vaš uređaj deli mobilnu mrežnu konekciju na vašem računaru. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → Veziv. U pasivnom režimu rada. izbegavajte korišćenje uređaja u sledećim uslovima: ● između objekata.› Deljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem 1 2 3 USB-a Pomoću kabla za prenos podataka sa računara povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom. Da biste primali bolje GPS signale. Da biste prekinuli deljenje mrežne veze. i prenosiva pristupna tačka. poništite izbor polja za potvrdu pored opcije USB vezivanje. Način deljenja mrežne konekcije može se razlikovati zavisno od operativnog sistema računara. Mogućnost povezivanja 110 . Naučite da aktivirate usluge lokacije. Izaberite USB vezivanje da biste aktivirali funkciju USB povezivanja. GPS Vaš uređaj ima prijemnik za globalni pozicioni sistem (GPS). Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar objekata ● u lošim vremenskim uslovima ● u blizini visokog napona ili elektromagnetnih polja Ne dodirujte površinu unutrašnje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkciju.

otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Lokacija i bezbednost. Koristite senzore za poboljšanje pozicioniranja pešaka kada je GPS signal ometen. možete prenositi podatke na i sa vašeg uređaja direktno i koristiti Samsung Kies program. Povezivanjem uređaja sa računarom. Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije.› Aktivirajte usluge lokacije 1 2 Morate aktivirati usluge lokacije da biste dobili informacije o lokaciju i pretražili mapu. › Povezivanje pomoću programa Samsung Kies Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računar. Mogućnost povezivanja 111 .samsung. Podesite sledeća podešavanja da biste aktvirali usluge lokacije: Opcija Koristi bežične mreže Koristi GPS satelite Koristi senzorsku podršku Funkcija Podesite korišćenje WLAN i/ili mobilnih mreža za nalaženje vaše lokacije. U pasivnom režimu rada. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta (www. Veze sa računarom Saznajte kako da povežete uređaj sa računarom pomoću kabla za prenos podataka sa računara u različitim režimima USB veze. Procenjene vrednosti senzora i vaša stvarna lokacija se mogu razlikovati.com).

Pomoću kabla za prenos podataka sa računara povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom. Kada završite izaberite Prekini vezu memorije sa PC-jem. Direktorijum fajlova memorijske kartice će se pojaviti kao prenosivi disk. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → USB veze → Poveži memoriju sa PC-jem. Izaberite OK da biste potvrdili (ako je potrebno). Samsung Kies će se pokrenuti automatski. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies. Kopiranje fajlova sa računara na uređaj. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ako želite da prenesete fajlove sa memorijske kartice ili na nju. odvojeno od interne memorije. možete da pristupate direktorijumu fajlova memorijske kartice tako što ćete upotrebiti uređaj kao čitač memorijske kartice. › Povezivanje kao uređaj za masovno skladištenje Možete da povežete uređaj sa računarom kao prenosivu disk jedinicu i da pristupite direktorijumu fajlova. Ukoliko ubacite memorijsku karticu u uređaj. Izaberite OK da biste potvrdili (ako je potrebno). Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene automatski. dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu. Otvorite folder da biste pogledali fajlove.1 2 Pomoću kabla za prenos podataka sa računara povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom. Kada se povežete izaberite Priključi USB memoriju. unesite memorijsku karticu u uređaj. Mogućnost povezivanja 112 . U pasivnom režimu rada.

morate da uredite konekcije.Da biste isključili uređaj sa računara. Ukoliko niste sigurni koje podatke o konekciji da unesete. Vaš uređaj bi trebalo da je već podešen za pristup internetu. pitajte vašeg provajdera. › Podešavanje VPN konekcija 1 2 3 U pasivnom režimu rada. Mogućnost povezivanja 113 . Podesite enkripciju VPN servera. možete da izgubite sve podatke na memorijskoj kartici ili da oštetite samu karticu. kao što je internet. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → VPN podešavanja → Dodaj VPN. Zatim uklonite kabl za prenošenje podataka na računar sa računara. Izaberi VPN tip. VPN konekcije Možete stvarati privatne mreže (VPN) i konektovati se na vašu privatnu mrežu bezbedno kroz javnu mrežu. Prilagodi podatke o konekciji. Unesite IP adresu VPN servera. Omoguđene opcije mogu da se razlikuju zavisno od VPN tipa. Opcija VPN naziv Podesi VPN server Omogući Šifrovanje Funkcija Unesite naziv VPN servera. kliknite na ikonu USB uređaja na Windows traci zadataka i kliknite na opciju za bezbedno uklanjanje uređaja za masovno skladištenje. Ukoliko imate problema sa pristupom internetu. U protivnom.

pritisnite [ › Konektovanje na privatnu mrežu U pasivnom režimu rada. ] → Sačuvaj. Izaberite korisnički sertifikat koji VPN server koristi da vas identifikuje. 4 1 2 3 Kada završite. Možete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije.Opcija Funkcija Podesi IPsec unapred deljeni Unesite pre-deljeni ključ. ključ Omogući Šifra za L2TP Podesi šifru za L2TP Podesi korisnički sertifikat Podesi CA sertifikat DNS pretraga domena Podesite za korišćenje L2TP tajne lozinke. otvorite listu aplikacija i izaberite Podešavanja → Bežična i mrežna → VPN podešavanja. Možete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije. Unesite korisničko ime i lozinku i izaberite Poveži se. Unesite L2TP tajnu lozinku. Izaberite sertifikat ovlašćenja (CA) koji VPN server koristi da vas identifikuje. Odaberite privatnu mrežu za konektovanje. Mogućnost povezivanja 114 . Unesite adresu servera naziva domena (DNS).

vucite na desno. Alatke 115 . Možete da koristite i štopericu i stoni sat. › Zaustavljanje alarma Kada se oglasi alarm. Izaberite opciju Pametan alarm da biste aktivirali simulirane zvukove prirode sa ekranom alarma pre glavnog alarma. otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Alarm. › Brisanje alarma 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Izaberite Kreiraj alarm ili pritisnite [ ] → Kreiraj.Alatke Sat Saznajte kako možete da podesite i kontrolišete alarme i svetsko vreme. otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Alarm. › Podešavanje novog alarma 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Izaberite alarme koje želite da obrišete. ● Da biste ponovili alarm nakon određenog vremena. Kada završite. Podesite detalje alarma. Izaberite Obriši. ● Da biste zaustavili alarm. izaberite Sačuvaj. vucite na levo. Pritisnite [ ] → Obriši.

› Kreiranje svetskog vremena
1 2 3 4
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Svetsko vreme. Izaberite Dodaj grad ili pritisnite [ ] → Dodaj. Unesite ime grada ili izaberite neki sa liste gradova. Da biste izabrali grad u prikazu mape sveta, izaberite .

Da biste dodali novo svetsko vreme, ponovite korake 2-3. Da biste na satovima primenili letnje vreme, kucnite i zadržite sat i izaberite Podešavanja letnjeg računanja vremena.

› Korišćenje štoperice
1 2 3 4 5 1 2 3 4
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Štoperica. Izaberite Start da biste pokrenuli štopericu. Izaberite Prol. vr. da biste zabeležili prolazno vreme. Kada završite izaberite Stop. Izaberite Resetuj da biste obrisali zabeležena vremena.

› Korišćenje tajmera za odbrojavanje
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Tajmer. Podesite vreme odbrojavanja. Izaberite Pokreni da biste pokrenuli odbrojavanje. Kada tajmer istekne, vucite na desno.

Alatke

116

› Koristite stoni sat
1 2 3

Stoni sat prikazuje trenutno vreme i datum, i informacije o vremenu. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Sat → Stoni sat. Pritisnite [ ] → Podešavanja. Promenite sledeće opcije: Opcija Prikaz vremena/ kalendara AccuWeather Resetuj na podrazumevano Podešavanja postolja Funkcija Podesite za prikaz sata ili kalendara. Podesite za prikaz informacije o vremenu za vašu lokaciju. Možete i podesiti stoni sat da se automatski ažurira sa najnovijim informacijama i da izaberete jedinicu za temperaturu. Resetujte podešavanja stonog sata na podrazumevane fabričke vrednosti. Podesite da biste koristili zvučnik na priključenom postolju kada vam je uređaj priključen u autu ili na stonom postolju.

Kalkulator
Saznajte kako da obavljate matematičke proračune direktno na uređaju kao na običnom ručnom digitronu ili kalkulatoru za radnu površinu.

Alatke

117

› Obavljanje izračunavanja
1 2
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Kalkulator. Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije. Okrenite uređaj u horizontalni prikaz da biste koristili prošireni kalkulator. Ukoliko deaktivirate automatsku rotaciju, pritisnite [ ] → Naučni kalkulator.

› Prikaz istorije izračunavanja
1 2 3 4
U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Kalkulator. Obavite proračun. Izaberite da biste zatvorili tastaturu kalkulatora. Pojavljuje se istorija izračunavanja. Da biste obrisali istoriju, pritisnite [ ] → Obriši istoriju.

Preuzimanja
Saznajte kako da otvorite fajlove koje ste preuzeli sa interneta i e-poštu i kako da upravljate njima.

1 2 3

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Downloads. Izaberite folder za preuzimanje. Izaberite fajl da biste ga otvorili. Da biste obrisali fajl izaberite polje za potvrdu i izaberite Delete.

Alatke

118

otvorite listu aplikacija i izaberite Kies air → Start. otvorite listu aplikacija i izaberite Kies air.Kies air Kies air vam omogućava da povežete računar sa svojim uređajem putem WLAN. kontaktima. Promenite sledeće opcije: Opcija Zahtev za pristup Omogući vidljivost Vreme isteklo Zaključaj sadržaj Resetovanje podešavanja Funkcija Podesite za prijem zahteva za autorizaciju od drugih uređaja dok je vaš uređaj povezan sa računarom. Podesite da vaš uređaj bide vidljiv računaru. Alatke 119 . › Povežite računar sa svojim uređajem putem 1 WLAN-a U pasivnom režimu rada. Resetujte podešavanja na njihove podrazumevane fabričke vrednosti. Podesite vreme čekanja uređaja pre prekida veze. › Prilagođavanje podešavanja Kies air-a 1 2 3 U pasivnom režimu rada. porukama i drugim podacima sačuvanim na uređaju. Iz pretraživača na računaru mođete da pregledate i upravljate medija fajlovima. Pritisnite [ ] → Podešavanja. Izaberite tip podataka koje ne treba prikazivati na pretraživaču na računaru.

Izaberite Kucni za dodavanje teksta. Da biste prekinuli vezu. Alatke 120 . fot. i dodajte sliku ili snimite fotografiju. Izaberite neki dnevnik. izaberite opciju Kreiraj dnevnik da biste kreirali novi unos. Izaberite Kucni za dod. Kada se povežete. › Kreiranje mini dnevnika 1 2 3 4 5 6 1 2 U pasivnom režimu rada. Izaberite Sačuvaj. pritisnite [ ] → Objavi. Mini dnevnik Saznajte kako da vodite foto dnevnik. › Pregledanje mini dnevnika U pasivnom režimu rada. možete da vidite podatke o svom uređaju na pretraživaču na računaru.2 3 Unesite web adresu za prikaz Kies air u pretraživaču na računaru. otvorite listu aplikacija i izaberite Mini dnevnik. otvorite listu aplikacija i izaberite Mini dnevnik. Da biste poslali mini dnevnik na sajt zajednice. a zatim unesite tekst i izaberite Gotovo. izaberite Stop. Ako ste sačuvali dnevnik. Promenite današnji datum i podesite vremenske prilike (ukoliko je to potrebno).

Kada završite. izaberite Kreiraj folder. Alatke 121 . ● Da biste kreirali novi folder. 1 2 U pasivnom režimu rada. Unesite sadržaj u dokument. › Kreiranje dokumenta 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. Izaberite → tip dokumenta. U okviru foldera pritisnite [ ] da biste koristili sledeće opcije: ● Da biste poslali fajl drugima izaberite Podeli. kao i drugim tipovima fajlova koji su sačuvani na memorijskoj kartici uređaja. kao što su opcije za premeštanje. ● Da biste razvrstali fajlove ili foldere. ● Da biste koristili dodatne funkcije uz korišćenje fajlova. otvorite listu aplikacija i izaberite Moji fajlovi. izaberite Listaj po. otvorite listu aplikacija i izaberite Polaris Office. pritisnite [ ] → Sačuvaj → Sačuvaj.Moji fajlovi Saznajte kako da brzo pristupate svim slikama. ● Da biste promenili režim prikaza. izaberite Obriši. izaberite Prikaži po. ● Da biste obrisali fajlove ili foldere. muzičkim fajlovima i audio klipovima. Polaris Office Saznajte kako da kreirate i pregledate Polaris Office dokumenta na svom uređaju i memorijskoj kartici. video zapisima. kopiranje ili preimenovanje. izaberite Još. Izaberite folder → fajl.

otvorite listu aplikacija i izaberite Polaris Office. Izaberite Moje fascikle → fajl. Možete da koristite sledeće opcije: ● Aktivne aplikacije: Pregled liste svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju. Menadžer zadataka Pomoću menadžera zadataka možete da vidite trenutno aktivne aplikacije i informacije o memoriji. ● Pomoć: Pregled informacija za pomoć u vezi produženja radnog veka baterije. Izaberite Sačuvaj. 1 2 U pasivnom režimu rada. › Otvaranje dokumenta U pasivnom režimu rada. ● RAM: Provera i upravljanje RAM memorijom uređaja. otvorite listu aplikacija i izaberite Menadžer zadataka. ● Čuvanje: Pregled veličine upotrebljene i raspoložive memorije na uređaju i memorijskoj kartici. Alatke 122 . ● Preuzeto: Pogledajte ukupnu memoriju koju koriste aplikacije instalirane na uređaju.5 6 1 2 Unesite ime dokumenta i izaberite lokaciju za čuvanje.

pošaljete poruku. Izgovorite komandu u mikrofon. otvorite listu aplikacija i izaberite Govorne komande. Izaberite Говорите сада. Možete da birate broj. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put. tražite lokacije ili informacije ili izvršite druge zadatke jednostavno govorom u uređaj.Govorne komande Vaš uređaj ima funkciju inteligentne govorne komande koja pretvara vaše govorne komande u aktivnosti. 1 2 3 4 U pasivnom režimu rada. ili pretraživali lokacije i informacije glasom. Izaberite Tap & Speak. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. poslali poruku. Izgovorite komandu u mikrofon. Гласовна претрага Saznajte kako da koristite funkciju govorne komande da biste birali broj. 1 2 3 U pasivnom režimu rada. otvorite listu aplikacija i izaberite Гласовна претрага. pročitajte informacije za pomoć i izaberite Next → I Agree → Finish. Alatke 123 .

Glasovna komunikacija
Saznajte kako da korsitite funkciju komandi koju omogućava Glasovna komunikacija. Možete da birate broj, pošaljete poruku, napišete belešku ili izvršite druge zadatke jednostavno govorom u uređaj u pokretu.

1 2 3 4

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Voice talk. Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite Continue → Get Started. Izaberite Tap & Speak. Izgovorite komandu u mikrofon.

Alatke

124

Podešavanja
Pristupanje meniju za podešavanja 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite
Podešavanja.

2

Izaberite kategoriju podešavanja i izaberite neku opciju.

Bežična i mrežna
Promenite podešavanja za bežične mrežne veze.

› Profil letenja

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

● ● ●

› Wi-Fi podešavanja

Wi-Fi: Uključite ili isključite funkciju WLAN mreže. ► str. 104 Obaveštenje putem mreže: Podesite uređaj da vas obaveštava kada otvorena mreža postane dostupna. WPS dugme veza: Povežite se na WLAN mrežu koristeći dugme WPS (Wi-Fi Protected Setup – zaštićeno konfigurisanje za Wi-Fi). Dodaj Wi-Fi mrežu: Ručno dodajte pristupne tačke za WLAN mrežu.

› Wi-Fi Direct podešavanja
● ● ● ●

Wi-Fi Direct: Aktivirajte funkciju WLAN Direct za povezivanje dva uređaja putem WLAN-a bez zahtevanja pristupne tačke. ► str. 105 Konfiguriši Wi-Fi Direct: Pregledajte ili izmenite ime i šifru svog uređaja. Status: Pogledajte status veze. Isključi Wi-Fi Direct: Deaktiviranje WLAN Direct funkcije.
Podešavanja

125

› Kies preko Wi-Fija

Povežite svoj uređaj pomoću programa Samsung Kies putem WLAN.

› Podešavanja Bluetooth-a
● ● ● ●

Bluetooth: Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu funkciju. ► str. 101 Ime uređaja: Podesite Bluetooth ime za uređaj. Vidljivo: Podesite uređaj tako da drugi Bluetooth uređaji mogu da ga pronađu. Traži uređaje: Potražite dostupne Bluetooth uređaje.

› USB veze

Povežite svoj uređaj sa računarom kao uređaj za masovno skladištenje ► str. 112

› Veziv. i prenosiva pristupna tačka

USB vezivanje: Aktivirajte funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, vaš uređaj se koristi kao bežični modem za računar. ► str. 110 Podešavanja pren. Wi-Fi pr. tač.: - Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka: Aktivirajte funkciju prenosne WLAN tačke da delite mobilnu mrežnu vezu vašeg uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem WLAN funkcije. ► str. 109 - Konfiguriši pren. Wi-Fi tačku: Konfigurišite mrežna podešavanja za vašu WLAN tačku. Pomoć: Saznajte više o USB i WLAN vezivanju.

› VPN podešavanja

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPNovima). ► str. 113

Podešavanja

126

. ● Odgovaranje/završ. Možete dodati brojeve telefona listi za odbacivanje.Tonovi za status poziva: Aktivirajte ili deaktivirajte ton za uspostavljanje veze. Mrežni režim rada: Izaberite tip mreže.› Mobilne mreže ● ● ● ● ● Koristi paketne podatke: Podesite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge. ● Odbijanje poziva: Podesite automatsko odbijanje poziva sa određenih brojeva telefona. . Podešavanja 127 . ● Upozorenje na poziv: . zvuk za minute i ton za prekid veze. 46 ● Podesi poruke odbijanja: Dodajte ili izmenite poruku koja će biti poslata kada odbacite poziv.Automatsko odgovaranje: Podesite automatsko odgovaranje nakod određenog perioda (dostupno samo ako su povezane slušalice). Mrežni operateri: Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming. ► str.Taster za javljanje: Podesite uređaj da odgovara na pozive pritiskom na taster Home.Upozorenja u toku poziva: Izaberite kako će vas telefon obaveštavati o događajima tokom poziva. Slanje podataka u romingu: Podesite uređaj tako da se povezuje na drugu mrežu kada ste u romingu ili kada vaša matična mreža nije dostupna.Vibracija pri odlaznom pozivu: Postavite uređaj da vibrira kada druga stranka odgovori na poziv. Poziv Prilagodite podešavanja vezana za funkcije poziva. poziva: . Nazivi pristupnih tačaka: Konfigurišite imena pristupnih tačaka. .

. Prosleđivanje poziva: Preusmerite dolazne pozive na drugi broj. . Ovaj broj možete da dobijete od svog provajdera. .● ● ● ● ● ● ● ● . Morate da unesete PIN2 kôd koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i da restartujete uređaj.Brojevi fiksnog biranja: Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja da biste ograničili pozive na brojeve sačuvane na listi brojeva za fiksno biranje.Identifikacija pozivaoca: Prikažite vaš identifikacioni broj pozivaoca drugim osobama pri upućivanju poziva. za uk. Slika za video poziv: Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku. Podešavanja 128 . .Automatsko ponovno biranje: Aktivirajte automatsko ponovno biranje kada poziv nije uspostavljen ili kada je prekinut u toku razgovora.Poziv na čekanju: Aktivirajte poziv na čekanju da biste prihvatili dolazni poziv u toku drugog poziva.: Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/zaključavanje. Uključi senzor blizine: Podesite uključivanje senzora blizine tokom poziva. Govorna pošta: Unesite broj za pristupanje serveru govorne pošte. Koristi opcije za neuspešan poziv: Izaberite da li će uređaj pokušati da uspostavi govorni poziv kada ne uspe uspostavljanje video poziva.Tast. Usluga govorne pošte: Izaberite provajdera usluga ili postavite drugog provajdera da biste primali govornu poštu.Zabrana poziva: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive. Dodatna podešavanja: . prekida poz. Sopstveni video prikaz u primljenom pozivu: Podesite da li će se sagovorniku prikazivati vaša živa slika ili unapred podešena slika.

propušteni pozivi i alarmi. ● Eho dodira: Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete tastere. ● Zvučno biranje: Podesite uređaj tako da ispušta zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osetljivom na dodir. ● Glasnoća: Podesite jačinu zvuka za melodije poziva. Podešavanja 129 . ● Zvučna tastatura: Podesite uređaj tako da ispušta zvuk kada dodirnete tastere na ekranu za pozivanje. ● Ton zvona obaveštenja: Izaberite ton zvona koji će vas upozoravati na događaje. ● Nečujni režim: Aktivirajte nečujni režim kako biste isključili sve zvukove osim medijskih zvukova i tonova alarma. ● Intenzitet vibracije: Prilagodite jačinu vibracija prilikom eha dodira. muziku i video. ● Vibracija: Podesite kada će uređaj vibrirati za različite događaje.Zvuk Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju. kao što su dolazne poruke. i melodije obaveštenja. ● Ton zvona telefona: Izaberite melodiju za obaveštenje o primljenim pozivima. zvuk sistema. ● Zvuci zaključavanja ekrana: Postavite uređaj da oglasi zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osetljiv na dodir.

Tapet: Izaberite sliku pozadine za ekran u pasivnom režimu rada. ● Horizontalna kalibracija: Kalibrišite akcelerometar da biste prilagodili horizontalnu osovinu uređaja radi boljeg prepoznavanja pokreta. .Tapet: Izaberite sliku koja će se prikazivati kada je ekran zaključan. ● Ekran: . ● Pozadinski efekat: Izaberite režim ekrana.Položaj sata: Izaberite lokaciju sata na zaključanom ekranu. ● Trajanje svetla tastera: Podesite tranjanje osvetljenosti dodirnih tastera. ● Auto.Ekran Promenite podešavanja ekrana. pod. ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana. Podešavanja 130 . Možete da preuzmete fontove iz Android prodavnice tako što ćete izabrati Pribavi fontove onlajn. ● Animacija: Podesite uređaj tako da prikazuje animaciju kada prelazite sa jednog prozora na drugi. .Stil fonta: Promenite tip fonta za prikazani tekst. ● Vreme do isklj. ● Automatski rotiraj ekran: Podesite da li će se sadržaj automatski okretati kada okrenete uređaj. ekrana: Podesite štednju energije podešavanjem osvetljenosti ekrana. napaj. ● Osvetljenje: Podesite osvetljenost ekrana. .

Vreme do isklj. ener. Isključi Bluetooth: Isključite funkciju Bluetooth kada je ne koristite.: Saznajte kako da smanjite potrošnju baterije. ● Izvršite kalibraciju žiroskopa kada nagib ili pomicanje. Isključi sinhronizaciju: Isključite sinhronizaciju kada ne vršite sinhronizaciju preko web servera. Režim štednje energije u: Izaberite nivo energije za režim uštede energije. ● Postavite uređaj na ravnoj površini tokom kalibracije. ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana. pokazuju nenamerno pomeranje. Proces kalibracije može biti neuspešan ako uređaj vibrira ili se pomera tokom kalibracije. Isključi GPS: Isključite funkciju GPS kada je ne koristite. Osvetljenje: Podesite osvetljenost ekrana. Osvetljenje: Aktivirajte nivo osvetljenosti za režim uštede energije.● Kalibracija Gyro senzora: Izvršite kalibraciju žiroskopa kako bi vaš uređaj mogao da pravilno prepozna rotaciju. Isključi Wi-Fi: Isključite funkciju WLAN kada uređaj nije povezan sa WLAN AP. Saveti za štednju energ. Režim štednje energije ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Koristi režim šted. ili igrice koje imaju mogućnost pomeranja. Podešavanja 131 .: Automatsko aktiviranje režima štednje energije kada se baterija isprazni.

● Koristi senzorsku podršku: Podesite da biste koristili senzore za poboljšanje pozicioniranja pešaka kada je GPS signal ometen. koja vam pomaže da pronađete uređaj u slučaju gubitka ili krađe.Promeni PIN kod SIM kartice: Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici. ● Koristi bežične mreže: Podesite korišćenje WLAN i/ili mobilnih mreža za nalaženje vaše lokacije.Zaključaj SIM karticu: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.Oblik: Podesite oblik za otključavanje ekrana. . Procenjene vrednosti senzora i vaša stvarna lokacija se mogu razlikovati.PIN kod: Postavite PIN (brojčano) da biste otključali ekran. ● Koristi GPS satelite: Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije. ekrana. ► str. . Kada postavite svoj bezbednosni kod.Šifra: Postavite šifru (slovima i brojčano) da biste otključali ekran. . kao i GPS funkcionalnost.Lokacija i bezbednost Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM kartice. ● Podesi zaključavanje SIM kartice: .Nema: Onemogućite zaključavanje ekrana. ● Upozorenje o SIM promeni: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju mobilnog tražioca. . ekrana: Postavite bezbednosni kod za otključavanje. 33 Podešavanja 132 . . ● Postavi zaključav. ova opcija se menja u Promeni zaključav.

Daljinske funkcije: Podesite za upravljanje izgubljenim uređajima putem Interneta. Vidljive šifre: Prema podrazumevanim vrednostima. Instaliraj iz USB mem. ● Pokrenute usluge: Pregledajte usluge koje trenutno koristite i pristupite im kako biste ih organizovali.● ● ● ● ● ● ● ● Primaoci poruke upoz. ● Organizuj aplikacije: Pristupite listi aplikacija koje su instalirane na uređaju i pogledajte informacije o aplikacijama. uređaj prikazuje šifru kao · iz bezbednosnih razloga. Podešavanja 133 . Podesite uređaj tako da prikazuje šifru dok je unosite. moći ćete da preuzimate aplikacije samo iz Android prodavnice. Postavi šifru: Kreirajte i potvrdite šifru za pristup akreditivima. Koristi bezbedna uverenja: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.: Dodajte ili izmenite primaoce poruke obaveštenja. Ukoliko ne izaberete ovu opciju. Možete aktivirati uređivače uređaja za primenjivanje novih pravila na njemu. Obriši skladište: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.: Instalirajte šifrovane certifikate koji su sačuvani u USB memoriji. ● Nepoznati izvori: Izaberite ovu opciju da biste preuzimali aplikacije iz svih izvora. Aplikacije Promenite podešavanja za upravljanje instaliranim aplikacijama. Izaberi administratore uređaja: Pregledajte uređivače uređaja koji su instalirani na vašem uređaju.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. ● Pozadinska veza za prenos podataka: Izaberite ovo podešavanje da biste koristili funkciju automatske sinhronizacije. Podešavanja 134 .Dozvoli lažne lokacije: Dozvolite da se usluzi Location Manager šalju lažne lokacije i servisne informacije u cilju testiranja. ● Automatska sinhronizacija: Podesite uređaj tako da automatski sinhronizuje podatke o kontaktima.● ● ● ● Upotreba memorije: Pregled veličine raspoložive memorije i memorije koju koriste aplikacije na uređaju. Nalozi i sinhronizacija Promenite podešavanja funkcije automatske sinhronizacije ili upravljajte nalozima za sinhronizaciju. Upotreba baterije: Pregled iznosa energije koju troši uređaj. kalendaru i e-porukama. Ovo služi za razvoj aplikacija. .Otkrivanje greške putem USB-a: Izaberite ovu opciju da biste povezali uređaj sa računarom koristeći kabl za prenos podataka sa računarom. Samsung Apps: Izaberite mrežnu vezu (Wi-Fi ili mrežu za razmenu paketnih podataka) da biste dobijali obaveštenja o novim aplikacijama u Samsung Apps. Ovo služi za razvoj aplikacija. Automatska sinhronizacija će raditi u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinhronizovaće podatke. Razvoj: .

● Obrni: Podesite na isključenje zvuka dolaznih poziva. ● Aktiviranje pokreta: Podesite za korišćenje prepoznavanja pokreta. alarma. ● Vodič: Saznajte kako da upravljate pokretima. ● Automatsko vraćanje: Podesite da vratite podešavanja i podatke o aplikacijama kada ponovo instalirate aplikacije na uređaju. Privatnost Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima. Podešavanja 135 . ● Vraćanje na fabrička podešavanja: Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve postojeće podatke.Pokret Promenite podešavanja koja upravljaju prepoznavanje pokreta na vašem uređaju. a onda nakrivite uređaj ulevo ili udesno. ● Dvostruko kucanje: Podesite da biste aktivirali glasovnu komunikaciju dvostrukim kuckanjem na uređaju. ● Nagni: Postavite na uvećanje ili umanjenje prikaza prilikom pregledanja slika u galeriji ili pretraživanja internet stranica kada prstima kuckate i držite dve tačke a zatim naginjete uređaj napred i nazad. ● Pomeranje: Podesite da biste premestili stavku na drugu stranu kada kucnete i zadržite stavku. muzike i FM radija okretanjem prednje strane uređaja prema dole. ● Bekapuj moje podatke: Podesite da napravite rezervnu kopiju podešavanja i podataka o aplikacijama na Google serveru.

Jezik: Izaberite jezike za unos teksta. Da biste unosili tekst. Možete i da formatirate memorijsku karticu. trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika. ● ● ● Predviđanje reči: Podesite uređaj tako da predviđa reči na osnovu vašeg unosa i da prikazuje predloge reči. › Izaberi način unosa › Swype ● Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta. › Izaberi jezik Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije). Jezik i tastatura Promenite podešavanja za unos teksta.Čuvanje Pogledajte informacije o memoriji na uređaju i memorijskoj kartici. Zvučni povratni info: Podesite uređaj da vas upozorava kada ne postoje alternativne reči za unos ako dvaput kucnete na reč. Podešavanja 136 . Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci. Vibracija tastera: Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete taster. Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima.

› Samsung tastatura ● ● Podešavanja 137 . upitnik ili uzvičnik. Auto kapitalizacija: Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice. Prozor izbora reči: Podesite koliko često će se prikazivati lista reči. Brzina naspram tačnosti: Podesite odnos brzine i preciznosti. trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika. čitavo precrtavanje Prikažite precrtavanje: Podesite prikazivanje putanje prevlačenja po tastaturi. kao što su QWERTY tastatura. Obuka: Saznajte kako da brže unosite tekst pomoću Swipe tastature. Pokaž.● ● ● ● ● ● ● ● Auto razmak: Podesite uređaj tako da automatski ubacuje razmake između reči. Da biste unosili tekst. kao što su tačka. Jezici unosa: Izaberite jezike za unos teksta. tradicionalna tastatura ili ekran za pisanje rukom. Swype pomoć: Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje Swype tastature. Tipovi tastature u uspravnom položaju: Izaberite podrazumevani način unosa. Verzija: Pregledajte informacije o verziji. Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima.

› Podešavanja prepoznavanja govora Za Samsung prepoznavanje glasa koristite sledeće opcije: ● Language: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa. Možete prelaziti iz jednog režima unosa u drugi prevlačenjem nalevo ili nadesno na tastaturi. Podešavanja rukopisa: Prilagodite vreme prepoznavanja u režimu rukopisa.● ● ● ● ● ● ● ● XT9: Aktivirajte režim XT9 da biste unosili tekst pomoću prediktivnog režima unosa. kao što su tačka. upitnik ili uzvičnik. Ulaz i izlaz govora Promenite podešavanja za prepoznavanje glasa i funkciju automatskog prebacivanja teksta u govor. Ulaz govora: Aktivirajte funkciju unosa glasom da biste glasom uneli tekst na Samsung tastaturi. › Prepoznavanje govora Izaberite mehanizam prepoznavanja glasa. Podešavanja 138 . i sastavite sopstvenu listu reči. Vodič: Saznajte kako da unosite tekst pomoću Samsung tastature. automatsko ispravljanje ili automatska zamena. Automatska velika slova: Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice. Automatski unos tačke: Podesite uređaj tako da ubaci pauzu kada dvaput kucnete na razmaknicu. Napredna podešavanja za XT9: Aktivirajte napredne funkcije režima XT9 kao što su automatsko dovršavanje reči. Prevlačenje preko tastature: Omogućite ili onemogućite funkciju prevlačenja preko tastature za režim unosa teksta.

Auto-start listening: Podesite da biste automatski pokrenuli prepoznavanje glasa kada pokrenete glasovne komande.● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Auto-dial: Podesite automatsko biranje broja kada je potvrdan rezultat prepoznavanja glasa. Use location: Podesite da biste koristili vaše informacije o lokaciji kao rezultate glasovne pretrage. Auto-punctuation: Podesite da biste. About: Pregledajte informacije o verziji. prema potrebi. Za Google prepoznavanje glasa koristite sledeće opcije: ● Jeзик: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa. Hide offensive words: Sakrijte nepristojne reči koje je vaš uređaj prepoznao iz rezultata glasovne pretrage. ● Сигурна претрага: Podesite uređaj da filtrira nepriličan tekst i/ili slike iz rezultata glasovne pretrage. Voice command help: Pristup informacijama za pomoć za upotrebu glasovnih komandi. Voice talk settings: Promenite podešavanja za korišćenje glasovne komunikacije. Voice talk help: Pristup informacijama za pomoć za upotrebu funkcije Voice talk. Social settings: Promenite podešavanja za pristupanje društvenim web stranama. Listen over Bluetooth: Podesite da biste prepoznali vaše glasovne komande kada koristite povezane Bluetooth slušalice. automatski umetali znake interpunkcije. Podešavanja 139 . ● Блокирање увредљивих речи: Sakrijte nepristojne reči koje je vaš uređaj prepoznao iz rezultata glasovne pretrage.

Režim vožnje: Aktivirajte režim vožnje da biste podesili uređaj da glasno čita sadržaj.› Podešavanja čitanja teksta ● ● ● ● ● ● ● ● ● Poslušaj primer: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer. Brzina govora: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta. prekida poz. Instaliraj govorne podatke: Preuzmite i instalirajte govorne podatke za funkciju čitanja teksta. Podrazumevani mehanizam: Podesite da mehanizam sinteze govora bude korišćen za izgovoreni tekst. Podešavanja 140 . Pristupačnost ● ● Pristupačnost: Aktivirajte aplikaciju za pristup koju ste preuzeli. melodije ili vibracije. Jezik: Izaberite jezik za funkciju čitanja teksta. Instalirajte govorne podatke za korišćenje funkcije čitanja teksta. kao što je Talkback ili Kickback. Tast. koja obezbeđuje eho glasa. Uvek koristi moja podešavanja: Podesite uređaj tako da koristi podešavanja koja ste vi naveli u aplikacijama.: Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/zaključavanje. Mehanizmi: Pregledaj mehanizme prebacivanja teksta u govor preuzete sa Android tržišta. a ne podrazumevana podešavanja. Podešavanje režima vožnje: Podesite aplikacije koje ćete koristiti u režimu vožnje. za uk.

● Koristi 24-časovni format: Podesite da se vreme prikazuje u 24-časovnom formatu. Podešavanja 141 . ● Podesi vreme: Ručno podesite trenutno vreme. Vreme i datum Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu način na koji se vreme i datum prikazuju na uređaju i izmenite ih: ● Automatski: Automatski ažurirajte vreme kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu. i naučite kako da ga koristite.Podešavanja postolja ● Režim audio izlaza: Podesite da biste koristili zvučnik na priključenom postolju kada vam je uređaj priključen u autu ili na stonom postolju. ● Podesi datum: Ručno podesite trenutni datum. ● Izaberi format datuma: Izaberite format datuma. ● Izaberi vremensku zonu: Podesite matičnu vremensku zonu. proverite status uređaja. O telefonu Pristupite informacijama o vašem uređaju.

Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2. Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu ● ● Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala. verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. PUK kod PIN2 kod Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana. Rešavanje problema 142 . morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. potrebno je da unesete PIN kod PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera. Kada prvi put koristite telefon ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda. Za informacije se obratite svom provajderu. moguće je da ćete izgubiti prijem.Rešavanje problema Kada uključite telefon ili dok ga koristite. Možete da onemogućite ovu funkciju pomoću menija Zaključaj SIM karticu. morate da unesete šifru telefona koju ste podesili. on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova: Kod Šifra Pokušajte sledeće da biste rešili problem: Kada omogućena funkcija zaključavanja telefona.

vratite uređaj na fabrička podešavanja. U pasivnom režimu rada otvorite aplikaciju i izaberite Podešavanja → Privatnost → Vraćanje na fabrička podešavanja → Resetuj telefon → Obriši sve. Zaštita ekrana može sprečiti da telefon prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir. možda ćete morati da zatvorite sve programe ili resetujete uređaj kako bi ponovo funkcionisao. ● Uverite se da je softver telefona nadograđen na najnoviju verziju. ● Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir. odnesite telefon u lokalni Samsungov servisni centar. Ako ovo ne reši problem. Nije moguće uspostaviti odlazne pozive ● ● ● Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje. ● Restartujte telefon da biste obrisali sve privremene softverske greške. pritisnite i zadržite taster za Uključivanje/Zaključavanje 8 do 10 sekundi. Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži. ● Ako je ekran osetljiv na dodir izgreban ili oštećen. Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje. Rešavanje problema 143 .Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće Ako telefon ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno. Uređaj će se restartovati automatski. Uređaj se blokirao ili ima kritične greške Ako se uređaj zamrzne ili zablokira. Veza se prekida Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala. moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. pokušajte sledeće: ● Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate.

Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu. Ako se baterija više ne puni u potpunosti. Ponovo unesite i sačuvajte broj. Sagovornici ne mogu da vas čuju tokom poziva ● ● ● Kvalitet zvuka je loš ● ● Prilikom pozivanja pomoću imenika. uverite se da su ispravno povezane. a ikona baterije trepće Baterija je skoro ispražnjena. Rešavanje problema 144 . Telefon se oglašava. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite telefon. mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da punite bateriju. Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala. Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofon. moguće je da ćete izgubiti prijem.Nije moguće uspostaviti dolazne pozive ● ● ● Uverite se da je telefon uključen. Uverite se da je mikrofon dovoljno blizu usta. Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu telefona. Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primate poziv. veza se ne uspostavlja ● ● ● Uverite se da je ispravan broj uskladišten u listi kontakata. ako je neophodno. Ako koristite slušalice. Baterija se ne puni kako treba ili se telefon sam isključuje ● ● Moguće je da su polovi baterije prljavi. pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte uputstva za odgovarajuće odlaganje otpada prema lokalnim propisima). Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži. Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj kontakta.

telefon je možda potrebno odneti u servis. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere. pokušajte sledeće: ● Napunite bateriju ili stavite bateriju koja je napunjena u potpunosti. Obratite se Samsungovom servisnom centru. obratite se Samsungovom servisnom centru. Ako možete da čujete stanicu preko drugog prijemnika. pokušajte da pristupite željenoj stanici preko drugog radio prijemnika. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta. Ako još uvek ne možete da koristite FM radio nakon što ste obavili ove korake. najpre se uverite da su slušalice ispravno povezane. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona. telefon može biti topao na dodir. Zatim potražite i sačuvajte dostupne radio stanice. Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja FM radija Aplikacija FM radija na Samsungovom mobilnom telefonu koristi kabl slušalica kao antenu. Ako koristite FM radio. Rešavanje problema 145 . ● Restartujte telefon. Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere Vaš Samsung mobilni telefon mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju kako bi radila aplikacija kamere. ● Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz telefona. Ako slušalice nisu uključene. FM radio neće moći da prima signal radio stanica.Telefon je topao na dodir Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena.

ako je potrebno. Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen ● ● ● Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem telefonu. ● Uverite se da telefon podržava tip fajla. Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete. Uverite se da se vaš telefon i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova Neki muzički fajlovi se možda ne reprodukuju na vašem Samsung mobilnom telefonu zbog različitih razloga. pokušajte sledeće: ● Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz telefona. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova. Upravljanje digitalnim pravima). Rešavanje problema 146 . ● Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management. Veza se ne uspostavlja kada povežete telefon sa računarom ● ● Uverite se da je kabl za prenos podataka sa računara koji koristite kompatibilan sa vašim telefonom. uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla. Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema. obratite se Samsungovom servisnom centru. Uverite se da ste instalirali i ažurirali odgovarajuće upravljačke programe na svom računaru. Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem.

temeljno pročitajte dolenavedene informacije pre korišćenja uređaja. kao i prilikom njihovog odlaganja • Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja. • Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima. Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara.Bezbednosne mere predostrožnosti Da ne biste povredili sebe ili druge. Bezbednosne mere predostrožnosti 147 . Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima. odnosno oštetili uređaj. požara i eksplozije Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje. utikače. Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra. niti neučvršćene električne utičnice Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama. niti ga vući prilikom isključivanja punjača Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama Ne izlažite bateriju kratkom spoju Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač Ne koristite udeđaj tokom grmljavine Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

• Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu. Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti. • Ukoliko morate da ga koristite.pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja. • Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja. Ako se pregreju. pošto on može da ometa njegov rad. budući da to može da proizvede vezu između + i . Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku. • Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju. • Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejkera sveli na minimum. jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja. Zaštitite uređaj. Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. baterije i punjače od oštećenja • Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama. • Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima. peći i radijatori. kao što su mikrotalasne rerne. koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejkera. kao i trajanje uređaja i baterija. baterije mogu da eksplodiraju. držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm. Bezbednosne mere predostrožnosti 148 .• Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti telefone na ili u grejne uređaje. kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad. Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejkera • Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejkera ukoliko je to moguće.

• Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama). Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Bezbednosne mere predostrožnosti 149 . kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi. i u područjima miniranja. kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slušnog aparata. Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa. Ukoliko želite da dobijete više informacija. kontaktirajte proizvođača uređaja. gasove. njegovim delovima ili priključcima. • Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti. razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete: • Koristite hendsfri uređaj. • Osim toga. Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima • U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu. nego isključite uređaj. Isključite uređaj kada ste u avionu Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu.Ukoliko koristite slušni aparat. uputstava i znakova. odnosno u blizini goriva ili hemikalija.

• Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. • Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život u opasnosti. birajte samo nekoliko brojeva. • Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite. pustite da se uključi govorna pošta. jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Bezbednosne mere predostrožnosti 150 . susnežica. pogledajte put ispred sebe i u retrovizorima. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvraćajući oči sa puta. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani. kao što su brzo i ponovno biranje. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrate pažnju sa puta. Obrišite uređaj ubrusom i odnesite ga u servisni centar. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvratiće vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet. nemojte ga uključivati i uklonite bateriju. pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni. • Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. • Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. pozovite lokalni broj za hitne slučajeve. led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja. Ukoliko morate da uputite neki poziv. Kiša. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključenja u saobraćaj. Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja Nemojte kvasiti uređaj • Vlaga i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola. Ukoliko u nezgodnom trenutku primite poziv. • Ako je uređaj mokar. sneg. a potom nastavite.• Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad. saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći. • Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore. manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno. • Držite uređaj nadohvat ruke. Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. slomljen saobraćajni znak. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara. • Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost.

U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. na komandnoj tabli automobila). može doći do požara. Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja • Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti. Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića. • Uređaj se može pregrejati. bankovne knjižice i avionske propusnice. a baterija može da se isprazni. • Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima. Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela. ključeva ili ogrlica • Uređaj se može deformisati ili pokvariti. kartice za telefone. mikrotalasnih rerni. • Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0° C do 40° C. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20° C do 50° C • Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu. odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju.• Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom. • Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama Usled pada može doći do oštećenja uređaja. • Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama. pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C. Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. • Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima. uključujući kreditne kartice. Bezbednosne mere predostrožnosti 151 . odnosno u njima • Može se desiti da baterija procuri. Nemojte koristiti. te može doći do požara.

• Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava. Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača • Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana. • Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite. • Ukoliko savijete ili deformišete uređaj. Nemojte koristiti blic u prevelikoj blizini očiju ljudi ili životinja Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati • Ekran uređaja se može oštetiti. • Govorite direktno u mikrofon. dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač • Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skrati životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu. budući da prekomerno punjenje može da skrati njen životni vek. punjače. • Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene. Koristite baterije. • Ako se ne koriste. baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti. možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove. Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta • Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju. • Nemojte mnogo stiskati uređaj u ruci. • Ukoliko uređaj koriste deca. Tokom razgovora: • Držite uređaj u uspravnom položaju. Bezbednosne mere predostrožnosti 152 . obrasce i predvidljiv režim unosa teksta) i pravite česte pauze. uverite se da to rade na ispravan način. • Vodite računa da ne dodirujete unutrašnju antenu uređaja. blago pritiskajte tastere. To može umanjiti kvalitet poziva ili dovesti do prenosa veće količine talasa radio-frekvencije nego što je neophodno. kao što biste držali običan telefon. koristite specijalne funkcije koje vam omogućavaju da pritisnete manji broj tastera (na primer.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge. mogu vam se pojaviti svrabež. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda. Ne bojite niti stavljajte nalepnice na uređaj Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen Kada koristite uređaj na javnim mestima. ekcem ili otekline na koži. Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. • Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente. • Nemojte rastavljati niti probadati bateriju. Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka Ako padnete. Odnesite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku. Kada se to dogodi. • Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom. vodite računa da ne smetate drugim ljudima Bezbednosne mere predostrožnosti 153 . • Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvrati pažnju i dovede do nesreće. Nemojte rastavljati. prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom. jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar. odnesite uređaj u Samsungov servisni centar. Prilikom čišćenja uređaja: • Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom. • Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku. Ukoliko vam zatreba servisiranje.Čuvajte svoj sluh • Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha. možete se povrediti ili oštetiti uređaj. menjati niti popravljati uređaj • U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim. Obavezno napravite rezervnu kopiju važnih podataka Samsung nije odgovoran za gubitak podataka. budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja. kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika. Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme • Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani. • Zaštitite kartice od snažnih udaraca. • Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. jer mogu da povrede i sebe i druge.Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj Vaš uređaj nije igračka. Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj. Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal koji ste snimili drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima. osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve. može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Bezbednosne mere predostrožnosti 154 . Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka. • Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama • Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima.

maksimalna zabeležena vrednost SAR-a iznosila je 0.0 W/kg. Izjava o poštovanju standarda navedena na poleđini ovog uputstva ilustruje usklađenost vašeg uređaja sa evropskom direktivom za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (R&TTE).Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR . odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja. punjač. Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini.338 W/kg. kada im istekne vek trajanja. Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Električna i elektronska oprema za odlaganje) (Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje) Ovo obeležje na proizvodu. U svakodnevnoj upotrebi stvarni SAR je verovatno znatno niži. s obzirom na to da uređaj emituje samo RF talase neophodne za prenos signala do najbliže bazne stanice. slušalice. USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2. Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu. Uređaj automatski emituje niže nivoe talasa kada je to moguće i time smanjuje vašu ukupnu izloženost RF zračenju. dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. Tokom testiranja. Bezbednosne mere predostrožnosti 155 . Dodatne informacije o SAR-u i odgovarajućim standardima Evropske unije potražite na web sajtu kompanije Samsung. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.Specific Absorption Rate) Vaš uređaj je prilagođen standardima Evropske unije (EU) kojima se ograničava izloženost ljudi talasima radio-frekvencije (RF) koju emituje radijska i telekomunikaciona oprema.

BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE. kopiranje. PRAVOVREMENOST. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način. ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu. to označava da baterija sadrži živu. odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija. ponovno objavljivanje. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE. LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA. osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge. kada prestane da radi. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST. UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. prodavanje. VAŽNOST. TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA. kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje. INDIREKTNI. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg. ADVOKATSKE NAKNADE. Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala. prenošenje. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE. UKLJUČUJUĆI I NEMAR. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. SLUČAJNI. korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju. priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva. slanje. POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU. žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. prevođenje. Bezbednosne mere predostrožnosti 156 . „SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. Odricanje odgovornosti Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima. NI ZA KAKVU NAMENU. NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE.Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj (Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija) Ova oznaka na bateriji. Bez ograničavanja na gorenavedeno. objavljivanje. patentom. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI. ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“. Cd ili Pb. kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog.

Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga. a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnih putem ovog uređaja. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti.Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku. Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Bezbednosne mere predostrožnosti 157 . Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu.

Indeks alarmi deaktiviranje 115 kreiranje 115 zaustavljanje 115 ekran u pasivnom režimu dodavanje stavki 24 dodavanje tabli 26 AllShare 107 automatsko odbacivanje 46 baterija beleške e-pošta podešavanje naloga 53 pregledanje 55 slanje 54 čuvanje stanica 78 slušanje 77 FM radio postavljanje 10 punjenje 12 kreiranje 87 pregledanje 88 aktiviranje 101 prijem podataka 103 pronalaženje i uparivanje uređaja 102 slanje podataka 102 pogledajte AllShare fotografije Bluetooth DLNA pregledanje 70 režim snimanja osmeha 61 snimanje 58 snimanje akcije 62 snimanje autoportreta 60 snimanje panorama 62 snimanje prema sceni 60 snimanje u režimu crtanog filma 63 snimanje u režimu lepih fotografija 61 formati fajlova 69 pregled fotografija 70 reprodukovanje video snimaka 71 dnevnik poziva 48 editor videa 72 ekran menija galerija dodavanje fodera ili panela 28 organizovanje aplikacija 28 pristupanje 27 korišćenje 23 zaključavanje 24 ekran osetljiv na dodir game hub 80 Google Mail 51 Google Mape 93 Google pretraga 97 Google Talk 56 Indeks 158 .

govorna komanda 123 govorna pošta 51 govorna pretraga 123 govorne beleške reprodukovanje 89 snimanje 88 biranja 82 pronalaženje 82 uvoz i izvoz 84 memorijska kartica formatiranje 17 ubacivanje 15 uklanjanje 16 govorni pozivi korišćenje opcija 44 odgovaranje 43 upućivanje 42 kreiranje grupa 83 kreiranje kontakata 81 kreiranje vizitkarte 82 pronalaženje 82 pogledajte web pretraživač imenik menadžer fajlova 121 menadžer zadataka 122 mini dnevnik 120 mobilni tražilac 33 multimedijalne poruke pregledanje 50 slanje 49 internet music hub 77 muzički plejer jezik prikaza 136 kalendar kalkulator 117 kamera kreiranje događaja 85 pregledanje događaja 86 dodavanje fajlova 74 kreiranje lista za reprodukciju 75 reprodukovanje muzike 74 prilagođavanje kamere 63 prilagođavanje kamkordera 67 snimanje fotografija 58 snimanje video zapisa 65 nečujni režim rada 30 osvetljenje. ekran 31 podešavanja Kies air 119 kontakti kopiranje 84 kreiranje 81 podešavanje brzog aplikacije 133 bežična i mrežna 125 datum i vreme 141 ekran 130 jezik i tastatura 136 lokacija i bezbednost 132 nalozi i sinhronizacija 134 o telefonu 141 podešavanja kretanja 135 podešavanja postolja 141 Indeks 159 .

podešavanja poziva 127 pristupačnost 140 privatnost 135 režim štednje energije 131 Skladištenje u SD karticu i telefon 136 ulaz i izlaz govora 138 zvuk 129 Polaris Office 121 poruke podešavanje naloga e-pošte 53 pristupanje govornoj pošti 51 slanje e-poruke 54 slanje multimedija 49 slanje teksta 49 čekanje 48 korišćenje opcija tokom govornih poziva 44 korišćenje slušalica 43 međunarodni brojevi 43 odbijanje 43 odgovaranje 43 prikaz propuštenih 45 prosleđivanje 47 više učesnika 44 zabrana 47 pristupni kodovi 142 prosleđivanje poziva 47 raspakivanje 10 razmena trenutnih poruka 57 readers hub 99 režim fiksnog biranja broja 47 režim letenja 18 Samsung Apps 98 Samsung Kies 111 SIM kartica postavljanje 10 zaključavanje 33 pozivi sinhronizacija sa web nalozima 40 Social Hub 57 svetsko vreme 116 štoperica 116 tekstualne beleške 87 tekstualne poruke pregledanje 50 slanje 49 poziv na čekanju 48 preuzimanja aplikacije 39 fajlovi 40 upravljanje 118 unos teksta 34 uređaj ikone indikatora 21 izgled 19 panel sa prečicama 25 podešavanja 125 prilagođavanje 29 Indeks 160 .

podešavanje 29 Indeks 161 .tasteri 20 uključivanje ili isključivanje 18 web pretraživač uređivanje fotografija 71 USIM kartica postavljanje 10 zaključavanje 33 dodavanje obeleživača 92 pretraživanje web stranica 90 aktiviranje 104 korišćenje WPS-a 105 pronalaženje i povezivanje sa mrežama 104 gledanje video zapisa 97 slanje video zapisa 98 WLAN Vesti i vreme 100 veze Bluetooth 101 DLNA 106 PC 111 VPN 113 WLAN 103 YouTube zabrana poziva 47 zadaci kreiranje 87 pregledanje 87 Veze sa računarom masovna memorija 112 Samsung Kies 111 Zaključavanje PIN-a 33 video plejer 68. 71 snimanje 65 konektuje se na 114 kreiranje 113 vreme i datum. 71 video pozivi korišćenje opcija 45 odgovaranje 43 upućivanje 42 video studio 72 video zapisi VPN konekcije reprodukovanje 68.

.

KT12 2TD. GU46 6GG.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4. a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima. UK* 2011.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.3. Walton-on-Thames. Samsung Electronics izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod GSM WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-I9100 na koji se ova izjava odnosi.0.2.2 (03-2003) EN 300 328 V1.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.8. Yateley.3.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4. Saxony Way.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.2.Izjava o poštovanju standarda (R&TTE) Mi. Churchfield Road.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4. Forsyth House.1 (09-2007) RADIO EN 301 511 V9. UK* Identifikaciona oznaka: 0168 Tehnički dokument se čuva u: Samsung Electronics QA Lab.7. Blackbushe Business Park. pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste proizvod kupili.1.5. i biće dostupan na zahtev (Predstavnik u EU) Samsung Electronics Euro QA Lab. Bezbednost EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 SAR EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EMC EN 301 489-01 V1.23 Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije (mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe) * To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Hampshire.1 (03-2009) EN 301 893 V1. . Za adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1. Surrey.1 (12-2008) Ovim izjavljujemo da su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10. a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela: BABT.5.05.

www. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung internet prezentacije (www. Rev. 2. priključite vaš uređaj na PC. Koristeći PC data kabl. 1.samsung.samsung. Za više informacija potražite pomoć u okviru Kies-a.Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.com Serbian. 05/2011. Samsung Kies će se pokrenuti automatski.com) i instalirajte u vaš PC. Instaliranje Kies-a (PC Sync) 1.0 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->