P. 1
Dečji portfolio

Dečji portfolio

|Views: 2,933|Likes:
Published by Goran Tasic

More info:

Published by: Goran Tasic on May 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

pdf

text

original

*Ovde unesite naziv Vaše škole , na primer Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Zrenjanin

SEMINARSKI RAD

Tema :

Dečji portfolio

Profesor-mentor: *ime mentora

Učenik: *Vaše ime, razred

2010
SADRŽAJ UVOD............................................................................................3 1 UZRASNE KARAKTERISTIKE DECE..................................................5
1.1 Psihomotorni razvoj predškolske dece...............................................8 1.2 Pijažeova teorija kognitivnog razvoja................................................9 1.3 Psihomotorni razvoj........................................................................10 1.4 Redosled razvoja motornih i govorno-jezičkih sposobnosti................12

2 EMOCIJE I UZRAST......................................................................15
2.1 Dečje razumevanje uzroka emocija...............................................16 2.2 Karakteristike dečjih emocija......................................................16 2.3 Pojam intelektualnog vaspitanja.....................................................17

Zaključak.....................................................................................19 Literatura....................................................................................20

2

brachialisa. nova znanja. Loša i nekvalitetna ishrana trudnice dovodi do anemije trudnice koja će najverovatnije roditi anemično novorođenče. obima grudnog koša. a preduslov su dobre kondicije i zdravlja školskog deteta. Zahvaljujući velikoj plastičnosti CNS-a vežbe stimulacije u prvim mesecima života mogu korigovati patološke obrasce kretanja. fraktura klavikule. dok je kod neke dece potrebno višemesečno vežbanje. Negovanjem fizičkih aktivnosti podstiče se takmičarski duh i afinitet prema sportskim disciplinama kod dece. Fizičke aktivnosti u predškolskom uzrastu su priprema za nastavu fizičkog vaspitanja u školi. kao što su šetnje i prve igre vezane za pokret. Vežbe stimulacije izvodi fizioterapeut koji obučava majku da i ona vežba sa detetom da bi što pre došlo do korekcije ili ako je potrebno duže izvoditi vežbe. ulošcima. U savetovališu pri dečijem dispanzeru roditeljima se nude saveti o pravilnoj ishrani i nezi odojčeta kao jedan od bitnih faktora zdravlja kod ovog kritičnog uzrasta. poremećaj tonusa celokupne muskulature ili samo njenog dela i sl). Predviđene su i fizičke aktivnosti van grada. prevenirati kontrakture kod nekih kongenitalnih deformiteta ili posledice preloma ekstremiteta. nemaju sva mesta dečije vrtiće ili je manji kapacitet u odnosu na broj dece na toj teritoriji. prohodavanjem počinju prve fizičke aktivnosti malog deteta. Hipotrofično.UVOD Deca u najranijem uzrastu u vrtiću imaju organizovanu fizičku aktivnost. osamostaljuju se ali se i bave u značajnoj meri fizičkim aktivnostima koje poboljšavaju i održavaju dobro zdravlje. Merenjem telesne težine. U prvim mesecima a najkasnije u šestom mesecu života kontroliše se krvna slika odojčeta kao prevencija anemije. igre loptom. Nažalost. Kako dete sve sigurnije prohodava intenzivnije su i fizičke aktiovnosti malog deteta. Deca koja pohađaju vrtiće imaju organizovanu fizičku aktivnost svakodnevno ujutru oko petnaest do trideset minuta u vidu lakih 3 . vaspitanje. debljina kožnih nabora prati se da li ima odstupanja u rastu i razvoju odojčeta. smanjen ili povećan tonus muskulature. Aktivnosti se planiraju prema starosnoj grupi i prema vremenskim prilikama. Fizička aktivnost je jedan od najbitnijih faktora zdravlja kod dece a počinje neposredno posle rođenja u vidu vežbi stimulacije. nekad višegodišnje a ponekad i doživotno kao kod cerebralne paralize. U zavisnosti od patologije. igre skrivalice. socijalizuju se. kod nekog deteta se pomaci vide posle prvih vežbi. tortikolis. Predškolska ustanova je dobra priprema dece za praćenje nastave u školama. Fizičke aktivnosti se odvijaju pretežno kroz igru a imaju i saznajnu funkciju. igračkama sa poveskom. obima glave. Urednim psihomotornim razvojem u prvoj godini života uspravljanjem uz oslonac. Kod neke dece prohodavanjem se uočavaju diskretni problemi koji se koriguju vežbama. te su deca mnogostruko uskraćena. kao rekreativna nastava dva puta godišnje. Posledice rizičnih porođaja mogu biti razne povrede mekih i koštanih tkiva kod novorođenčeta (pareza pl. telesne dužine. anamično odojče u većem je riziku da češće oboljeva od akutnih respiratornih infekcija. korektivnim cipelama. U predškolskim ustanovama deca stiču nove higijenske navike.

Slobodne aktivnosti se izvode u zavisnosti od vremenskih prilika kao što su šetnje parkom. U ustanovama se sprovode specijalne aktivnosti prema uzrastu kao što su ige loptom. vožnje kliskom. socijalni. Neposredna okolina pruža obilje materijala za raznovrsne dečje aktivnosti. leti kada se upražnjavaju plivanje. nijedan roditelj na pitanje vaspitača kojim stilom vaspitava dete. za zbivanja i situacije u neposrednoj i široj okolini. skijanje. uz uže. Moralni razvoj karakteriše postepeno prihvatanje potčinjavanja moralnim normama i pravilima ponašanja. autoritarni i stihijski. Socijalizacija je proces socijalnog učenja putem kojeg individua stiče socijalno relavantne oblike ponašanja i formira se kao ličnost. po 15 minuta u vidu raznih igara. moralni i estetski razvoj deteta.fizički. Dete oblike ponašanja prihvata najpre imitacijom. Što je posebno zanimljivo. lepljenje po panoima. Negovanjem fizičkih aktivnosti u najranijem uzrastu održava se dobra kondicija i dobro zdravlje mladog naraštaja koja se nastavlja nastavom fizičkog vaspitanja u školskom uzrastu tri puta nedeljno. Emocionalni razvoj sastoji se u njihovoj diferencijaciji. igre na otvorenom prostoru. One se vezuju za mnoge pojave koje dete zapaža širenjem svog vidokruga. U današnje vreme je jako teško naći porodice koje decu vaspitavaju isključivo demokratski. predstavljaju ključne faktore za razvoj celovite ličnosti. spremniji za fizičke napore i nastupajuće infekcije. Intelektualni razvoj deteta ima udela u svim ostalim aspektima razvoja ličnosti. Postoje i usmerene aktivnosti koje se odvijaju po starosnim grupama. razna umetnička dela i dr. u pesku. Sposobnost komuniciranja. saznajnih aktivnosti kao što su crtanje. Najmlađi uzrast ima fizičke aktivnsoti jedanput nedeljno. klizanje. neće reći ni jedan drugi sem demokratskog.vežbi. Stilovi vaspitanja dece i medjusobni odnosi u porodicama mogu biti demokratski. Uglavnom se jedan roditelj drži demokratskog a drugi nekog drugog stila vaspitanja. Medjuljudski odnosi imaju i svoj 4 . zatim sugestijom i identifikacijom. igre loptom. Osnova fizičkog razvoja deteta je pokret koji predstavlja način komunikacije deteta sa okolinom. misli i doživljaje. u boljoj kondiciji. izražavanja sopstvenih misli i osećanja. gde već postoje odredjeni odnosi koje su izgradil roditelji preuzimajući na sebe ulogu vaspitača. emocionalni. Svaki od njih ima pozitivne i negativne uticaje na detetov rast i razvoj o čemu će u daljem tekstu biti reči. u porodici se postavljaju temelji razvoja ličnosti. isključivo autoritarno ili stihijski. Na funkcije. Upravo tu. za uzajamne odnose s drugim ljudima. srednja starosna grupa ima dva puta nedeljno od drugog polugodišta a starija i najstarija grupa ima tri puta nedeljno fizičke aktivnopsti. pravljenje poligona. oporavljena. Odlaskom dece van grada pored fizičkih aktivnosti značajana je klimatska promena naročito iz industrijski zagađenih gradova. medjusobne odnose i stilove vaspitanja u porodici utiču društveno ekonomski odnosi u kojima ona nastaje i razvija se. I u toku kognitivnih. grudvanje. pravljenje sneška. često uz muzičku pratnju. a aktivnost dece zajedno sa njihovim položajem u porodici. Od kvaliteta odnosa u njoj zavisiće u velikoj meri intelektualni. Moralna svest se stiče učenjem po modelu ili identifikacijom. Smatram da nijedan roditelj nije u mogućnosti da svoje dete vaspitava samo jednim od pomenutih stilova. zatim tradicionalne igre kao što su bacanje kamena sa ramena. sankanje. kvalitativnom bogaćenju osećajnog repertoara. vežba se fina i gruba motorika ruku kod dece. kao faktor zdravlja u ovom uzrastu. trčanje. i zimi. šetanje po snegu. Upoznavanjem i zbližavanjem sa raznim sportskim disciplinama kod dece se stvara afinitet prema odgovarajućoj sportskoj disciplini a to je put da se opredele da se aktivno bave sportom. penjanje uz merdevine. U praksi je to obično mešavina sva tri stila u zavisnosti od konkretne situacije i drugih okolnosti. sa poboljšanom krvnom slikom. a opažanje vremena i prostora uslov je povezanog i logičkog pričanja. Vežbaju se po grupama mišići od glave prema stopalu. skakanje preko konopca i sl. sopstvene postupke. Deca se vraćaju osvežena. uslovljena je brojem i kvalitetom informacija koje dete dobija zahvaljujući perceptivno-motornim aktivnostima. rezanje. trčanje opo pesku. Sprovodi se i rekreativna nastava u prirodi u trajanju od 7 do 10 dana odlaskom van grada. Život deteta započinje u porodici. ali i sopstvenim dečjim uvidjanjem. na topoganu itd.

-Osnovna spona medju svim ovim aspektima razvoja je aktivnost deteta. kontrolisati i kroz nastavni i trenažni proces korigovati. pre svega. pojedinac svoju saznajnu strukturu prilagodjava novim saznajnim elementima i njihovoj prirodi. dok je rast u širinu i porast telesne mase posledica delom rasta koštanog tkiva. funkcije i procesi ne samo što su medjusobno isprepletani nego i medjusobno utiču jedni na druge. Po Piježeu. 1 UZRASNE KARAKTERISTIKE DECE Biološki rast i razvoj dece. fizičke i druge aktivnosti potrebno je meriti. trend rasta nije linearan i organi u toku rasta ne povećavaju samo svoju masu nego menjaju i svoju strukturu. a zatim postepeno opada.dete želi da zadovolji. menusobno su zavisni i dopunjuju se. razumevanja onog što je bitno i konstantno. respiratornog. pa sve do 11-13. ali ne tako intenzivno. godine (u zavisnosti od pola). Dete je aktivno. Prva faza ubrzanog rasta obuhvata period od ronenja do 3. Nakon toga nastupa druga faza ubrzanog rasta (tzv. Raznovrsnost i složenost pojava koje okružuju dete podstiču stalnu dečju radoznalost i saznajnu aktivnost. intelektualni i emotivni razvoj. Postoje izvesne zakonitosti rasta deteta koje je bitno znati prilikom rada sa decom. Nezamenljiv vaspitni činilac je osećanje ljubavi. Procesi rasta i razvoja se intenzivno odvijaju u pomenutom dobu. kao i pojedinih grupa tih funkcija i procesa mogu da stvore pogrešan utisak da su oni i u stvarnosti odvojeni. Putem igre se upoznaje i svet socijalnih odnosa. ali ona i izgradjuje tu organizaciju. U toku nje dete razvija svoje sposobnosti shvatanja. Sledi prva faza usporenog rasta. a okolina neiscrpan izvor njegovog saznanja. Odvojeni prikazi pojedinih psihičkih funkcija i procesa. a to su da intenzivnost rasta pojedinih organa nije uvek jednaka. njihov motorički. što povezuje moralna i intelektualna osećanja sa estetskim. Intenzivnost rasta je najveća u intrauterinom razdoblju života. ne idu uporedo. popraviti u kasnijem uzrastu. motivisano. Uspešno saznajno prilagodjavanje individue sredini i životu uopšte (adaptacija) je rezultat interakcije asimilacije i akomodacije. ali dete i uči kroz igru.estetski aspekt i predstavljaju najčešću temu svake grane umetnosti. Rast i razvoj su dinamični procesi koji se ne mogu posmatrati izolovano. jer navedeni vidovi ponašanja. Kada je reč o asimilaciji reč je o prilagodjavanju unetih sadržaja (opažaja. Svoju glad za činjenicama. godine života. upotrebljavanju opažaja pa i korigovanju pogrešnih opažaja. pratiti. do 14. Naizgled. predstava) postojećoj saznajnoj strukturi pojedinca. a čiji efekti se manifestuju u kasnijem periodu. To je izuzetno značajno s obzirom da je dečje saznanje rezultat njene aktivnosti u sredini u kojoj se kreće. Rast u visinu najviše se odvija na račun rasta koštanog tkiva (noge I kičma). dete je najveći istaživač. ovaj zaljučak ne deluje preterano ozbiljan. Rast deteta u visinu i porast telesne mase kao najmarkantnijih pokazatelja fizičkog rasta. socijalizaciju. strukturi koju on već ima. 5 . saznaje i na taj način se razvija i intelektualno:manipulisanjem predmetima ili igračkama. procenjivati. Neke negativne efekte nije moguće. pubertetski porast u visinu) – od 11. sigurnosti i medjusobne povezanosti roditelja sa decom u porodičnom okruženju. od 4. Adaptacija je uslovljena postojećom organizacijom pojedinca. mišićnog sistema itd.saznajno-manipulativnom aktivnošću. Time se doprinosi formiranju pojmova. odnosno realnije slike deteta o svetu oko njega. To je naročito važno dok su deca u predškolskom i mlađem školskom uzrastu. godine kod devojčica. Razvoj se nastavlja i po završetku rasta. srećno i sigurno u toku igre. kada je njihov organizam veoma podložan raznim uticajima. ili je veoma teško moguće. delom rasta nervnog. oblika ponašanja. od koje u najvećoj meri zavisi tok razvoja. U slučaju akomodacije. njihovo ponašanje. aktivnost deteta se sastoji u:asimilaciji i akomodaciji. S obzirom na izuzetnu radoznalost. To bi bila velika greška.

Kretanjem se razvija njegova snaga i jača njegovo zdravlje. ali se to kretanje razlikuje u starijim godinama. Dečija muskulatura. Kod telesnog vežbanja predškolske dece potrebno je voditi računa o njegovom delovanju na organizam. toliko i obzirom na unutrašnje organe. Najpre se razvijaju mišici iz većih mišicnih grupa. to je i ova razlika sve veća. Njihova istraživanja su pokazala da sa uzrastom konstantno raste telesna visina u proseku za oko 5-8cm. Akcijom i igrom dete pokazuje svoja osećanja. i postotak sadržine vode u njima je veće nego kod odraslih. od svoje treće do sedme godine. normalni fizički razvitak. Rad mišica. Proces okoštavanja brzo se razvija i kosti su u takvom stanju dosta neotporne. koji se razvija i koji raste. u poređenju sa muskulaturom odraslog čoveka. Kod novorođenčeta težina muskulature čini blizu 23% težine čitavog tela. Fizičko vaspitanje predškolske dece jeste prvi korak ka opštem razvoju zdrvog vaspitanja čoveka. potrebno je voditi brigu o karakteristicnim osobinama dece na tom uzrastu. 2008. Može se reći da predškolski i mlani školski period karakteriše postojan i ne tako buran rast i razvoj dečjeg organizma. Briga za dete.: Trend razvoja antropometrijskih karakteristika dece. da može brzo i dugo trčati. godišnji prirast telesne visine i težine nije tako izražen. Kostur deteta predškolske dobi mekan je i podvrgnut raznolikim iskrivljenjima. Neke vežbe koje izazivaju pojačano proticanje krvi ka mišicima i kostima. tj. Dete ima neodoljivu potrebu za kretanjem. da dete vežbajuci različita kretanja postigne skladnost i pravilnost vežbe. pogoduju njihovom rastu. Jer fizičke vežbe mogu različito delovati na razvitak deteta. dete je nestabilno u svojem kretanju. Većina dosadašnjih istraživanja ovog antropološkog prostora bavila se praćenjem telesne visine i mase kroz različite uzrasne periode dece. kao i masa tela za oko 2-3kg godišnje. godini kod devojčica. Mali broj autora se bavio praćenjem ostalih antropometrijskih mera kroz različite uzrasne periode dece. utiske i svoje životno iskustvo. koliko obzirom na opštu težinu tela. a kasnije oni iz manjih. Kod ostvarivanja ovih zadataka u radu s predškolskom decom. Nije važno za dete predškolskog uzrasta. Novi Sad. ističe se razlika u proporciji delova kostura. 6 . Važno je naprotiv. Trogodišnje dete može hodati i trčati. godini kod dečaka. Pre svega. odnosno. U porenenju sa prve dve godine života. Materijalne okolnosti porodice bile su u većini slučajeva od velike važnosti pri vaspitajnu dece. Budući da ima srazmerno veliku glavu i kratke noge. deca se nalaze u relativno stabilnoj razvojnoj fazi. Kostur deteta razlikuje se od odraslog takođe oblikom kičme i grudnog koša. Ono želi da po ceo dan trci. do 16. Kostur deteta u mnogome se razlikuje od kostura odraslog čoveka. koji se sastoji u naizmeničnom stezanju i rastezanju. Na taj način bolje upoznaje sredinu u kojoj se nalazi. razvijala su se uglavnom u okviru porodice i pod uticajem njene okoline tih životnih prilika. Na kraju sledi druga faza usporenog rasta koja započinje u 14. Mišici se razvijaju postepeno. što je veći vremenski razmak između njega i odraslog. Mišicna su vlakna kod deteta tanka. skače i igra se. godine kod dečaka. U životu deteta predškolskog doba vrlo važnu ulogu ima kretanje.odnosno od 13. ljulja se i vrlo je nesigurno. njegovo zdravlje.1 Deca pre stupanja u školu. razvija se slabo i po težini je mala. kratke ruke i noge. pa iako se telesne proporcije tokom ovog perioda menjaju. Novorođence ima veliku glavu. kod izbora sredstava i metoda fizičkog vaspitanja. Važno je. da može visoko preskočiti. 16. neke ga usporavaju. priznat je kao jedan od najvažnijih zadataka u vaspitanju predškolske dece. zdepasti struk. Po karakteru rad mišica može biti dinamički i statički. Takvo vaspitanje ima uostalom mnoge zadatke i služi se raznim sredstvima. B. da dete zavoli to kretanje. i koji je praćen pokretima u zglobovima. pravi nejednake korake. Što je dete mlađe. 1 Popović. kod predškolskog deteta oko 27% a kod odraslog muškarca dostiže 42-44%. naziva se dinamički.

koje postavlja pojedini rad. Nadalje se opaža. da drži telo i pojedine delove u određenom položaju. Prema nekim statističkim podacima. dete se nalazi u lošijem položaju. a proces okoštavanja postepeno se nastavlja. Sve te osobine dečijeg organizma i sva ta obeležja njegovog doživljaja jesu faktori. Kosti su usled hrskavičnih delova gipke i meke. u poređenju s odraslim. Nervni sistem nije izgraden ni po svom anatomskom razvoju. postavljenih zadataka itd. opterećenjem mišljenja. Što se tiče disanja. u koji dete stupa oko pete godine. nikotin idr. psihološki. ipak se pretpostavlja. izmedu šeste i sedme godine veći porast u visini. kao što su funkcionisanje krvotoka. Kod izbora telesnih vežbi potrebno je paziti na osobine krvotoka i organa za disanje. prostorije. Poznavanje rada disanja i krvotoka kod dece ima veliko značenje koliko za organizaciju fizičkog vaspitanja uopšte. Društvo putem vaspitanja postavlja zahteve i stenovita opterećenja. gde deca idu u školu pre navršene sedme godine i gde deca pre toga nisu bila podvrgnuta radu u vaspitnim ustanovama za predškolsku decu. On je usmeren ka tome. pedagoški). Uopšte se smatra.) radi bez ikakvih poteškoca i precizno. njihovu primenu i metode u radu fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba. ne vlada u naučnim krugovima jednako mišljenje. da je prisilno sedenje u školi glavni razlog zastoja u razvitku. Razlozi se mogu tražiti i u mnogim zahtevima škole. da prelaz iz slobodnog bezbrižnog načina života i školska ogranicenja ostavlja velike negativne posledice na dalji rast i razvitak deteta. ograničenjem kretanja i pomanjkanjem svežeg vazduha i sunca. da usled novog opterećenja u školi. pokazuju u istom vremenskom razdoblju. a zatim veliko opterećenje kičme zbog sedenja usled čega može doći do nepravilnosti u njenom rastu. Bez obzira na razna mišljenja o uticaju škole na decu. To se opaža. Kod predškolske dece opaža se celi niz osobina. uglavnom. Srce koje nije opterećeno napornim radom ni teškim uzbuđenjima. da li je uzrok zastoja u rastu posledica školskog života ili pak. a sve u cilju zadovoljenja nagona i potrebe za kretanjem. i u težini. U prvom redu usporava se njegov brži rast. i drugim ranovrsnim telesnim pokretima. da je ta promena u rastu tj. Postoji više takvih klasifikacija i one. koji nas upućuju na izbor sredstava. Nije dovršeno diferenciranje stanica kore velikog mozga u lobanji i odgovarajucih psiho-motornih centara. a vezani su najviše za vreme polaženja u školu. U stručnoj literaturi ima brojnih dokaza. prirodni tok razvoja. Pomanjkanje gibanja obično se navodi kao glavna bolest školskih početnika. od onih koji polaze u školu. koji upravlja pokretima. koje su u vezi sa nedovoljno razvijenim nervnim mehanizmom.Za razliku od dinamičkog rada . u igri.statički rad ne daje vidljiv rezultat gibanja u prostoru. dok odrasli samo 16-18 puta. toliko i za izbor i primenu gradiva. te slabijom opuštenošcu deteta uopšte. Glavna osobina dečijeg kostura je njegova plastičnost. Telesno stanje učenika ove faze obeleženo je i nadalje procesom rasta i razvitka. Za lakše i kompletnije proučavanje predškolskog uzrasta. nije dovršena mijelizacija nervnih vlakanaca. deca koja ne polaze u školu. a na vaspitačima je da taj zadatak izvrše sa što manje poteškoca za razvoj deteta. zastoj. Pre polaska u školu dete se u daleko vecoj meri ponašalo po vlastitim impulsima. zavise od kriterijuma koji su u određenoj situaciji primarni (biološki. Zglobovi sa svojim vezama još ne pokazuju dovoljnu čvrstocu i izgradenost. a pošteđeno je od raznih štetnih uticaja (alkohol. disanje itd. Zato je često potreban veliki napor. ni po funkciji. ali vežbe moraju u svakom slučaju odgovarati stupnju telesnog razvitka. trčanju. nego što je to bilo 7 . Proporcije pojedinih delova tela daleko su povoljnije. O tome. Za statički rad je karakteristično više ili manje trajnih napora mišicnih grupa. Dolaskom deteta u školu i njegovim uključivanjem u obaveze i život škole nastaju u razvoju deteta velike promene. Ti se organi prilagođavaju zahtevima. Dete predškolske dobi udiše u minuti 22-24 puta. trajanje nastave. ne postoji samo nazadak u rastu već i u drugim procesima tela. nastala pod uticajem novih okolnosti škole. To ne znači da se kod rada s decom mora izbegavati veći ili manji fizički napor. Srce i krvni sudovi u povoljnom su odnosu prema organizmu. izvršene su klasifikacije na uzrasne celine-grupe.

U duševnom pogledu dete iz svog sveta fantazija ulazi u stvarnost škole. Težnja za igrom je glavni socijalni smisao kod dece osnovne škole. Kolektivizam se mora odgajati. ne podnosi dugotrajan i naporan rad. Razlike u polu ne pokazuju se samo u telesnom razvoju kao jači i razvijeniji predeo grudnog koša. Kola i igre sa pevanjem dečaci sa osam godina već manje vole. Opaža se neko obuzdavanje i umerenost u delatnosti učenika. rvanje i slične igre postaju življe i uzbudljivije. i dobijaju prve oznake borbenosti. nakon prvog pojacanog rasta u visinu. jer to i sami prema svojoj vitalnosti očekuju. Igre u toj dobi još uvek imaju obeležje pojedinačnog stremljenja unutar razrednog kolektiva. Takmičenja. Usled svih tih karakteristika u razvoju mišića. Muškoj deci se mogu postavljati nešto teži zadaci. kod učenica se opaža usklađenost i ekonomičnost gibanja. Smisao za zajednicu formira se u dobi školskog detinjstva više putem zajedničkog. U toj dobi treba davati prednost dinamičkim vežbama. nije toliko osetljivo. Deca u osnovnoj školi još nemaju dovoljno smisla za složeniji skupni rad. te prema tome igre nisu još tako pogodno sredstvo kao u starijoj dobi. Kod učenika dolazi naprotiv. Sve to zahteva trošenje mnogih snaga. smisao za kolektivni rad nije u naravi deteta još dovoljno izražena. Sve takve pojave i činjenice opravdavaju već u toj dobi odvojenu nastavu fizičkog vaspitanja. nastaje ta kolektivna povezanost. Deca u tim razredima pokazuju već priličnu spretnost. Budi se samostalnost u radu i postepeno dolazi do izražaja vlastita volja. relativno mali. 1. To je period usporenog rasta. pa bila to igra. izvođenja i iživljavanja kod pojedinih vežbi. ispred statičkih. te to dovodi do nekih nespretnosti i slabosti celog rada mišicne skupine. koliko god to školske prilike dozvoljavaju. Razumljivo je da deca s obzirom na ove osobine dečjeg organizma kao i na psihičku strukturu ne podnose nikakva veća i trajnija opterećenja.1 Psihomotorni razvoj predškolske dece 8 . Muška deca sa više zamaha i poleta učestvuju u radu kod telesnog vežbanja nego ženska. ali ne u tolikoj meri da su sposobni za veće napore. koje bi se inače mogle korisno upotrebiti za razvitak deteta.. slobodnog i skladnog načina kretanja kao da nestaje. te se teško podvrgava novim zahtevima učitelja. više do izražaja snaga i borbenost.kod dece predškolskog uzrasta. U organizovanoj se delatnosti oni dobro snalaze. ali ne prema igrama kojima deca po svojim telesnim i duševnim sposobnostima nisu dorasla. S obzirom na pomanjkanje dovoljne koordinacije pokreta treba izbegavati onakve pokrete koji zahtevaju veliku spretnost i rad više skupova mišica. kao da se dete naviklo na nove prilike u školi. Dete teško i nespretno hvata dobacenu loptu. a kičma poprima svoj normalno savijeni oblik. Nervni sistem napreduje u svom razvitku. Dok se kod učenika pre svega razvija brzina i jačina pokreta. Rast mišica u dužini ne teče uporedo sa rastom kostiju. ali nakon takvog rada. U pokretnosti deteta osnovne škole nastaje znatna promena. Mišićna se vlakna pojačavaju što dovodi i do povećanja snage deteta. čak ih i odbacuju. neskladno trci i skace. Razdoblje od osme godine i dalje. dete više ne reaguje na svaki podražaj spoljašnjeg sveta. već i u načinu primanja. U rastu mišica opaža se dalje povoljno povećanje njihove težine. One više paze na oblik kretnje i njeno skladnije izvođenje. Od njega se obično traži koncentracija pažnje i volje. Rast i razvitak pojedinih organa sve više to napreduje. skupnog rada i bez ikakvog posebnog izbora i zahteva učenika. a deca postaju nespretna. Trčanje i igre sa loptom poprimaju u toj dobi drugo obeležje nego li kod devojčica. dok je interes deteta za školske zadatke u početku. To se jasno opaža i kod igara. izrazitiji mišići itd. a posebno u prvim razredima. dete u osnovnoj školi. kretnje rastenje i koordinacija vrlo slaba. Deca su u toj dobi još vezana za vlastite interese. Svest o zajednici. Organi za disanje i krvotok srazmemo se povećavaju. ali još ne toliko da može podnositi opterećenja kao u starijoj dobi. Kretnje postaju uskladenije i sve se više uvida nestajanje nepotrebnog obilja pokreta.

težnja ka ravnoteži. preoperativni. zatim stadijum konkretnih operacija. 1. hvatanja) uvežbavanjem postaju precizniji. što vodi pojavi namernog i svrsishodnog ponašanja. ali su redosled javljanja stadijuma i njihov sadržaj nepromenljivi. nego smatraju da se ponašanje deteta oblikuje pod uticajem kognicije. Na drugom polu nalaze se teorije prema kojima su sve sposobnosti deteta urođene. 9 . prema Pijažeu. Dete uviđa da svojim ponašanjem može da utiče na okolinu. prema Pijažeu. Tri najvažnija tipa učenja za razvoj deteta. i najzad. koja predstavlja. Pijažeova teorija je.2 Pijažeova teorija kognitivnog razvoja Najsveobuhvatnija teorija kognitivnog razvoja je Pijažeova teorija. sheme i operacije. ali su takva očekivanja izneverena. urođeni obrasci. zavisno od inteligencije deteta i sredinskih činilaca. Najpoznatiji zastupnik ovakvih shvatanja bio je Gesel. razvoj deteta se odvija kroz stadijume koji su jasno definisani. u suštini. biologistička jer tvrdi da su osnovne kognitivne strukture. ali ne i strukturu stadijuma. u iščekivanju da će se određena funkcija javiti kada mozak bude za to dovoljno zreo. Prema prvoj grupi teorija.Tokom poslednjih pedeset godina teorije dečjeg razvoja kretale su se u okviru krajnjih suprotnosti. Najpoznatije teorije stadijuma su Pijažeova i Frojdova. međusobno se razlikuju i hijerarhijski su organizovani. jesu učenje direktnim potkrepljivanjem. Ono počinje da razlikuje sebe od okolnog sveta. odnosno. a razvoj se sastoji u prilagođavanju ovih struktura zahtevima sredine kroz procese asimilacije i akomodacije. refleks hvatanja ili sisanja) dok su operacije znatno složenija unutrašnja kognitivna pravila. Na jednom kraju su bile teorije prema kojima je mozak deteta na rođenju „prazna ploča“ (tabula rasa) i celokupni razvoj je posledica učenja i iskustva. godine). sveopšti biološki princip. unapred sadržane u mozgu. stadijum formalnih operacija. odvija se kroz sledeće stadijume: senzomotorni. jezika i iskustva. Dalji razvoj unutrašnje. Uzrast na kome se pojedini stadijumi javljaju može varirati u izvesnoj meri. Teorije dečijeg razvoja razlikuju se i po tome da li razvoj sagledavaju kao diskontinuiranu pojavu (teorije stadijuma) ili kontinuiranu (ne-stadijumske teorije). da bi krajem prve godine uvidelo da okolni predmeti nastavljaju da postoje i onda kada se izgube iz vidnog polja (permanentnost objekta). Senzomotorni stadijum (od rođenja do 2. Savremena shvatanja vide razvoj kao rezultat interakcije bioloških i sredinskih činilaca. odnosno. često vrlo drastičnim stimulativnim vežbama u pokušaju da se razvoj unapredi ili ubrza. teorije socijalnog učenja. Ovakvo shvatanje bilo je praćeno ranim. Sheme su unutrašnje predstave izvesnih specifičnih akcija ili ponašanja koje su prisutne već na rođenju (npr. Asimilacija predstavlja prilagođavanje iskustva ili predmeta već postojećim strategijama ili konceptima. prema ovim toerijama. i viši stadijum je uvek složeniji od prethodnog. tzv. raznolikiji i složeniji. Ravnotežu između procesa asimilacije i akomodacije osigurava proces uravnotežavanja. Jednostavni i kruti motorni obrasci koje dete donosi na svet rođenjem (refleks sisanja. a njihovo postupno razotkrivanje nastaje spontano. Ovakva shvatanja su negirala ili minimizirala uticaj sredinskih činilaca i iskustva na razvoj i vodila pasivnom stavu u tretmanu dece sa usporenim razvojem. iskustva. One ne vide razvoj kao nepromenjivu. 1. Među ne-stadijumskim teorijama najpoznatije su tzv. Među brojnim teorijama dečjeg razvoja izdvajamo one koje su značajno uticale na savremene stavove i praksu pedijatara. rigidnu sekvencu unapred određenih stadijuma. koja se javljaju kasnije tokom detinjstva. i njen uticaj na obrazovni proces dece u proteklim decenijama bio je ogroman. tokom biološki određenog procesa sazrevanja mozga. Kognitivni razvoj deteta. Sredinski činioci mogu modifikovati formu. učenje imitacijom i učenje indukcijom. dok akomodacija predstavlja promenu postojećih strategija u odgovoru na nova iskustva ili informacije. slede jedan za drugim u nepromenljivom redosledu.

Stadijum formalnih operacija (počev od 12 godina). obdareni osećanjima. Dete je u stanju da vrši mentalne operacije „u glavi“. naročito kortikalnih struktura. dete još nije ovladalo operacijom konzervacije. Zbog toga se o stepenu razvoja u prvim godinama života sudi na osnovu procene psihomotorike. Poznavanje stepena i kvaliteta organizovanosti psihomotorike deteta je značajno i zbog toga što psihomotorika predstavlja i najprikladniji put za podsticanje sazrevanja nervnih. Prosečan uzrast je računski dobijena vrednost (norma) oko koje se ostale vrednosti podjednako grupišu. boje ili oblika. “retardacija” i “disharmoničan razvoj”. neravnomernost u ritmu razvoja pojedinih funkcija. zatim. bez obzira na promenu izgleda ili prostornog rasporeda. Na početku razvoja. 1. Normalan razvoj je onaj koji je tipičan. 4. Značajna nova odlika misaonog procesa u ovom periodu jeste reverzibilnost koja omogućava da dete postepeno ovlada konzervacijom broja (6 godina). Razvija se apstraktno mišljenja i dete postaje sposobno da misli u apstraktnim kategorijama. Ono isto tako veruje da između događaja postoji direktan i neumitan uzročnoposledični odnos. ali i ličnosti deteta u celini. osećajna i saznajna oblast (inteligencija). da razume metafore. 2. 3. sopstvena ili nekog od članova porodice. Dete je u stanju da vrši klasifikaciju predmeta. uobičajen. ove funkcije su još nedovoljno razlučene. zapremine (7 godina) i mase (8 godina) što predstavlja osnov matematičkog mišljenja. da donosi zaključke na osnovu apstraktnih pretpostavki. da misli o predmetima. baš kao i ljudi. kazna zbog njegovog lošeg ponašanja koje je neposredno prethodilo pojavi bolesti. Mišljenje je pod jakim uticajem nesporednog perceptivnog iskustva i dete ne shvata da fizička svojstva predmeta kao što su broj. na prvom mestu razvojem govora. Psihomotorni razvoj se najčešće opisuje terminima “normalan”. celokupna živa i neživa priroda. dete misli da je bolest. veruje da su predmeti oko njega. U opisivanju nezadovoljavajućeg razvoja najčešće se koriste termini “usporen razvoj”. i ponašanjem dominiraju motorne aktivnosti. da računa. “prosečan” i “nezadovoljavajući razvoj”. Stadijum konkretnih operacija (7 do 12 godina). Mišljenje deteta je logičnije.3 Psihomotorni razvoj Iako ličnost deteta predstavlja nedeljivu celinu. očekivan za uzrast i bez abnormalnosti. Dete. o klasama predmeta i o odnosima među klasama. odnosno. Mišljenje deteta je egocentrično. direktna posledica. Nove sposobnosti sve više usmeravaju mišljenje adolescenta ka hipotetičkim i ideološkim pitanjima i ka budućnosti. od prostijih ka složenijim funkcijama. ostaju nepromenjena. Preoperativni stadijum (2 do 7 godina). Psihomotorika je tokom čitavog detinjstva blisko povezana sa sazrevanjem i grananjem osećajnog života i sa razvojem inteligencije i mišljenja. mislima i željama. određen vremenskom i prostornom blizinom tih događaja. uobičajeno je da se pri proceni razvoja posebno razmatraju pojedine oblasti koje čine tu ličnost: psihomotorika. zapremina ili masa. na primer. Dete sagledava svet samo iz svoje sopstvene perspektive i ima teškoća da prepozna postojanje drugih stajnih tačaka osim sopstvene. odnosno. npr. da formuliše opšte zakone i principe. Razvoj govora omogućava predstavljanje predmeta simbolima i rečima. naime. Druga odlika mišljenja deteta u ovom periodu jeste animizam.mentalne predstave objekta omogućen je jačanjem funkcija simbolizacije u drugoj godini života. naročito u prvim godinama života. govor. Drugim rečima. Pri proceni psihomotornog razvoja treba imati na umu osnovne zakonitosti razvoja: određeni redosled. Tako. manje egocentrično i manje zavisno od neposrednih perceptivnih iskustava. 10 . da „rasuđuje o mišljenju“. plastičnost dečjeg razvoja. individualne razlike u razvoju i najzad. ali samo na osnovu jednog svojstva – npr.

i u osećajnoj oblasti (intelektualna inhibicija. čak i pod pretpostavkom da se razvoj odvija ubrzanim tempom. razvojne dispraksije i disgrafije). homeostaza i regulacija temperature) dobro su razvijene kod zrelog. inteligencija) dok su ostale funkcije normalne ili približne za uzrast. grimasama ili čak plakanjem. umesto izraza “mentalna retardacija” sve se više koristi izraz “nemogućnost učenja” (learning disability). varenje. disortografije). elektivni mutizam). među koje se ubraja i autizam i autizmu slični poremećaji. Na rođenju. Disharmoničan razvoj označava da postoji zaostajanje ili neuobičajenost u razvoju pojedinih oblasti koje čine ličnost deteta (psihomotorika. U zemljama zapadne Evrope. Mnogi smatraju da termin nije pogodan jer stigmatizuje dete. psihomotorike (psihomotorno nestabilno dete. prema Desetoj međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB-10) spada u takozvane pervazivne poremećaje razvoja. diskalkulije. zatim smetnje u saznajnoj oblasti (razvojne disgnozije. donesenog novorođenčeta. koja. disleksije. izlučivanje. osećanja. vidne. najintenzivnije i najznačajnije tokom celog razvojnog perioda.Dete sa usporenim razvojem razvija se sporije od očekivanog i zbog toga kasni u odnosu na decu svog uzrasta. i da je postepeno kontroliše. da uči. taktilne i mirisne draži okretanjem glave. govor. Novorođenče i razvoj u prvoj godini života Promene koje se odigravaju u prvoj godini života spadaju u najobimnije. 11 . Ovde spadaju teškoće vezane za razvoj govora (razvojne dislalije i disfazije). i da je malo verovatno da se normalni razvoj može dostići. Slika 1 Psihomotorne sposobnosti Retardacija je izraz koji označava da je dostignuti nivo razvoja značajno ispod očekivanog za uzrast. treptanjem. i da ga treba izbegavati. Postoji mogućnost da deca usporenog razvoja “nadoknade” zaostajanje u razvoju i sustignu decu svog uzrasta. disanje. Novorođenče reaguje na jake zvučne. ali je za to neophodno da se razvoj odvija bržim tempom od normalnog za dati period. Globalan nesklad koji zahvata sve oblasti ličnosti deteta naziva se opštom razvojnom disharmonijom. ali su sve ostale funkcije nezrele. da bi na kraju prve godine života bilo u stanju da prepoznaje svoju okolinu. ali su svi ovi odgovori po refleksnom tipu i u funkciji su preživljavanja deteta. Potrebno je vreme i iskustvo da bi dete ovladalo svojim čulima i bilo u stanju da ih koristi za komunikaciju i kontrolu spoljašnjeg sveta. 1. naročito u Velikoj Britaniji. i postepeno im se otima. dete je zarobljeno u biološke reflekse. Osnovne telesne funkcije (cirkulacija.

kao i predmetima i situacijama. Psihomotorni razvoj od druge do šeste godine. tzv. odvija se i razvoj govora. Redosled razvoja motornih i govorno-jezičkih sposobnosti i društvenosti deteta prikazan je na tabelama 1 i 2. a pokreti su nagli. Uvežbavanjem. Primarni refleksi iščezavaju do polovine prve godine života i bivaju zamenjeni tzv. Glava deteta mlitavo pada. Krajem prve godine dete je sigurno vezano za majku. zatim mišića trupa što omogućava sedenje. i automatski hod. i jasno ih razlikuje od nepoznatih osoba. odnosno. privrženost. naročito manipulativnih veština i sposobnost koordinacije akcija deteta. 12 . Razvoj fine motorike (hvatanje. Paralelno sa saznajnim i osećajnim razvojem. na prvom mestu majke deteta. a kasnije i stajanje i hodanje. ove aktivnosti postaju sve preciznije i omogućavaju da dete aktivno istražuje svoju okolinu što ono i čini sa velikim interesovanjem i zadovoljstvom. 2. zatim lakta. Ono postaje svesno stalnosti sveta i osoba. Za uspešan razvoj finih motornih funkcija neophodan je i neometan razvoj vida i koordinacija između ovih funkcija.4 Redosled razvoja motornih i govorno-jezičkih sposobnosti Na rođenju dete spontano zauzima fetalni položaj zbog prevage tonusa mišića fleksora nad ekstenzorima. Između deteta i majke razvija se posebna osećajna veza. prstiju. Njihov značaj je u tome što ukazuju na aktivnost nervnog sistema odojčeta i predstavljaju osnovu za kasniji motorni razvoj. Nakon prvog rođendana nastavlja se intenzivni razvoj motornih.1. temperatura) ali se vremenom razvijaju osećanja vezana za spoljašnje događaje i za osobe. i najzad. raspoznaje bliske osobe i raduje im se. Na rođenju i u prvih šest meseci života prisutni su takozvani primarni (primitivni) refleksi među kojima je najznačajniji Moroov refleks. unutrašnjim svetom deteta dominiraju osećanja prijatnosti ili neprijatnosti. po refleksnom tipu. manipulacija rukama) odvija se u medio-lateralnom pravcu: dete prvo ovladava pokretima iz velikh zglobova ramena. Na tom uzrastu dete već poseduje rane koncepte vremena i prostora. Grubi razvoj motorike i čula u prvoj godini deteta odvija se u interakciji sa psihološkim razvojem deteta. zna da predmeti i osobe postoje iako trenutno nisu na dohvat ruke ili u vidnom polju. Motorni razvoj u prvoj godini života odvija se cefalo-kaudalnim pravcem: dete prvo uspostavlja kontrolu mišića vrata i održava položaj glave. asimetrični tonični refleks vrata (ATRV). vezana za zadovoljenje osnovnih potreba deteta (hrana. da iskaže svoje želje i misli. spavanje. što stimuliše dalji razvoj socijalnih interakcija deteta. sekundarnim refleksima među kojima su za razvoj funkcije hodanja i hvatanja posebno značajne potporne reakcije. Na rođenju. Oštećenje čula vida (slepa deca) usporava razvoj fine motorike. Istovremeni razvoj jezika i govora omogućava da dete bolje razume okolinu.

ponekad padajući na zadnjicu. Još ne da siđe. postaje društveno i saradljivo. Hoda po pravoj liniji. Voli može koristiti za testiranje razne penjalice i kutije iz kojih ulazi vizuelne sposobnosti. Kroz igru dete otkriva svet i ostvaruje svoj zamišljeni svet. oponaša Pokušava da udara i baca loptu. nozi. U drugoj godini se intenzivno odvija proces psihološkog odvajanja (separacije) deteta od majke i osamostaljivanja (individuacija). Malo dete dosta vremena provodi u pobuni. 13 . pokazuje gura i vuče igračke na točkovima. na pr. pokret. uči da razume svet oko sebe. Veoma pokretno. skakutanje. Okreće listove Dobro prosuđuje veličinu i položaj knjige jedan po jedan. ljutnje. kuća. Poskakuje s jedne na drugu Boji crteže. Vidi male predmete i uzima stepenice držeći se i može pokušavati ih palcem i kažiprstom. predmeta. Uživa u grupnim aktivnostima. Malo dete najveći deo vremena provodi u igri i ona je od posebnog značaja za njegov razvoj.Voli da Voli slikovnice. Kroz igru dete izražava ali istovremeno i razrešava svoje strahove. Tek nakon osvojene autonomije dete ulazi u mirniju fazu razvoja. Mnogo je brže. stajanje na čovek. Voli da šara olovkom. Spretnije ranije motorne veštine. Usklađivanje ova dva procesa i ovladavanje autonomijom je često buran proces. Pokušava da crta Hoda postrance i unazad. okreće listove knjige pojedinačno. da sarađuje i najzad da stvara “zajednički svet” sa drugima. Vozi tricikl. Mnogo je veštije nogu. Zrelije i izlazi. Odgovara na ritam. Vežba koordinaciju oko-Penje se na stolice. Veoma vešto u motornim aktivnostima. Stoji na jednoj Ubrzani razvoj spretnosti ruku. vertikalne linije. naročito oko treće godie (faza prkosa). Igra je značajna i kao dijagnostičko i terapijsko sredstvo u detinjstvu. na pr. koristeći se ovom Počinje da prepoznaje slova što se sposobnošću za istraživanja. drži olovku. nove veštine. krug. Penje se uz ruka. da deluje na njega. prstima. na pr. vid i spretnost ruku Razvija se samostalno hodanje. prstom. Voli da isprobava dvodimenzionalne crteže.Tabela 1 Redosled razvoja motornih i govorno-jezičkih sposobnosti Uzrast 12 – 18 meseci 18-24 meseca 2-3 godine 3-4 godine 4-5 godina Motorika. skrivene želje. Počinje da niže kuglice i drži makaze. stolice. muziku i brže. Počinje da pravi prepoznatljive Prilagođava brzinu.

posebno imenica Osamostaljuje se u hranjenju. a za uzrast od 3-6 godina Orijentaciona procena psihomotornog razvoja predškolske dece “PRM-3-6 godina”. samostalnost. ali ih treba iskoristiti za skrining poremećaja psihomotornog razvoja. odraslih. Igra se samo ali mu je Razumeva pojedinačne i jednostavne potrebna odrasla osoba u blizini. Predškolski uzrast je i period naglog saznajnog razvoja.Tabela 2 Redosled razvoja sluha i govora Uzrast 12-18 meseci 18-24 meseci 2-3 godine 3-4 godine 4-5 godina Sluh i govor Ubrzan razvoj rečnika. Toleriše kratka odvajanja i razvija strpljenje u čekanju. Još ne sarađuje sa Izvršava verbalne naredbe. Koristi jezik za ispitivanje i Može da se buni prilikom usmeravanje akcija. Često je Prijemčivo na vođstvo i kontrolu uobičajena eholalija (ponavljanje). Mišljenje na predškolskom uzrastu je intuitivno. laka i može je primenjivati i obučena medicinska sestra. U ovom periodu su sistematski pedijatrijski pregledi deteta ređi. Brzina može Kači se za majku. Voli da sluša i povezuje oponašaju svakodnevne dugačke priče. vršnjacima. Povećane verbalne veštine i Maštovita igra u kojoj se aktivnosti. Počinje da spaja reči. govora. mu smeta. Kod nas se za decu u drugoj godini života koristi Skrining RPM. Ono postaje sposobno da zamisli predmete i osobe i simbolizuje ih kroz igru. crtež i govor. Razumeva dobro i zlo. koje će tek na školskom uzrastu dostići pun razvoj. Često ima biti razvijena na račun razumljivosti omiljenu igračku ili neko ćebe. 14 . Počinje da deli predmete. Ova skrining metoda je vrlo jednostavna. peva uspavanke. Dobro razvijen govor. Tečan govor. Postaje svesno kada je vlažno i to Voli ponavljanje reči u pesmicama. Igra je uslovljena polom i kulturom detata. aktivnosti a deca uzimaju uloge odraslih. magično i tek oko šeste godine života se naziru začeci logičkog mišljenja na konkretnom nivou. mada se može igrati u blizini. bez detinjastih Veće samopouzdanje i sklopova. Ranjivo u nepovoljnom okruženju. Sakrivanje po kući. Počinje da pomaže u svlačenju i oblačenju. s njima. Pomaže u čišćenju. predmeta i delatnih glagola. Ponavlja i hranjenja. naredbe. Senzomotorni razvoj započet u prvoj godini života nastavlja se i u drugoj i omogućava detetu da razume i deluje na svet “ovde i sada. Voli male grupe Može želeti da bude “kralj ali se ne identifikuje snažno zamka”.” onako kako ga vidi i doživljava.

Zahtevi za decu na uzrastu od 6 godina su: • Trči uz i niz stepenice. • Precrtava kvadrat – jedan od uglova može biti zaobljen. • Koristi množinu i zamenice u govoru. • Samostalno oblači neke delove odeće. Krajem drugog mjeseca. • Crta ljudski lik (“punoglavac”). • Priča tačno kraće pesmice i priče. • Konstruiše “stepenice” od deset kocaka. Kararina Bridžers vršilaje posmatranja kako bi utvrdila karakteristične emocije za određene uzraste. Krajem prvog mjeseca uzbuđenost se izdvaja i prelazi u negativnu reakciju. • Tačno crta kvadrat i trougao (kućica sa krovom). škraba. Dijete prestaje da plače. NJeni ispitanici su bila deca starosne dobi od rođenja do pete godine. Zahtevi za decu na uzrastu od 5 godina su: • Skače na jednoj nozi i viče dva puta uzastopno. Zatim je ustanovila da se iz te emocije sazrijevanjem i uslovljavanjem razvijaju postepeno druge emocije. neizdiferencirano uzbuđenje. Tu emociju izazivaju : kontakt usana sa cuclom. tzv. Prve dvije izdvojene emocije malo se razlikuju u pogledu vanjskih i unutrašnjih reakcija i situacija koje ih izazivaju. • Razlikuje dve osnovne boje i zna njihove nazive. penje si i silazi niz stepenice uz pridržavanje. razvijaju se skoro jedna za drugom sljedeće emocije : gnev. mada ova skala ne može poslužiti kao orijentacija kada se koja emocija javlja. • Oblači se samo. Zahtevi za decu na uzrastu od 3 godine su: • Penje se i silazi niz stepenice. šnira i vezuje pertle. • Ume da pokaže svoj nos. • Gradi “kulu” od 4-5 kocaka i “voz” od 23 kocke. Od 9 do 12 mjeseci nastaju oduševljenje i naklonost. zakopčava dugmad. • Drži olovku. uznemirenost (distress). • Zna i imenuje deset izvršilaca radnji. Kod beba se često zadovoljstvo i uznemirenost brzo smjenjuju. gađenje i strah. Zahtevi za decu na uzrastu od 4 godine su: • Stoji nekoliko sekundi na jednoj nozi. • Crta romb ili krst. cipele. • Zna svoje ime i pol. Iz tih ispitivanja izvela je zaključak da odmah po rođenju postoji jedna jedina emocija. zadovoljstvo (delight). • Odbrojava četiri kocke. • Govori u potpunim rečenicama. • Pravi kvadrat od četiri kocke. Na uzrastu od 3 do 6 mjeseci. • Ume samo da pije iz šolje. Iz svog proučavanja napravila je skalu diferenciranja emocija u toku razvoja. • Zna društvene igre. • Prepričava crvenkapu. koje dijete može da doživi.Zahtevi za decu na uzrastu od 2 godine su: • Trči. • Govori kratke rečenice. • Samostalno se oblači. • Precrtava krug. milovanje i pljeskanje. a počinje da guče i maše rukama. diferencira se pozitivna emocionalna reakcija. Diferenciranje emocija odvija se postepeno. oči. usta. • Samostalno crta ljudski lik. • Odbrojava deset kocaka. • Gradi “most” od tri kocke. Oko trinaestog mjeseca naklonost se 15 . 2 EMOCIJE I UZRAST Poznato je da se sa uzrastom dece povećava i broj emocija.

a u 45 % slučajeva objašnjenja su bila unutrašnja – uglavnom su se odnosili na neostvarenje detetovog cilja. koji obuhvata i usvajanje izraza za emocije te razvoj sposobnosti komunikacije o emocijama s drugim osobama. a najrjeđe tužno. Predškolska deca u naturalističkim okolnostima često objašnjavaju emocije druge dece pozivajući se na njihove želje i vjerovanja. razmatraju načine na koje ih se može kontrolisati. prije svega po tome sto su dečje emocije jednostavne.1 Dečje razumevanje uzroka emocija U dobi između druge i treće godine dolazi do značajnog razvoja jezika. Sa odgajanjem dece dolazi i do odgovarajućih promjena. U razdoblju od 2-5 godine nastaju stid. ali još uvijek je labilno. Djetetova sposobnost takvog objašnjavanja emocija sa dobi se bez sumnje povećava. U petnaestom mjesecu javlja se ljubomora. Harris. (Astington.) 2. Ta su deca davala vanjske atribucije. ali kod mnoge dece dokaze da to čine vidimo već u dobi od tri godine. postaje stalnije.godine deca daju logične razloge za doživljavanje emocija. 1989. zavist. strepnja. emocije su kod deteta u predškolsko doba najjače. pri čemu se pozivaju na ciljna stanja (ili želje) drugih ljudi. rijetko kad razdražljivo. pitali su koja se emocija pojavila i šta ju je uzrokovalo. a u dvadesetprvom mjesecu radost. Dječje emocije su kratkotrajne 16 .grana na naklonost prema odraslima i naklonost prema deci. a u kasnijem periodu emocije počinju da se prikrivaju. Ali među svim doživljajima. U ovom periodu cesti su afekti. Vremenom emocije gube svoju nediferenciranost i dijete postepeno počinje da uči i da se uzdržava od emocija a samim tim stiče vlastiti način izražavanja. a preovladavaju uglavnom prijatne emocije. Uglavnom se vidi da predškolska deca objašnjavanjem emocija upućuju na mentalna stanja protagonista – čine to pozivajući se na ciljeve ili želje protagonista. razočarenje i nada. 2. U dobi od 3. upućujući na ponašanje poput: ''On se ljuti jer mu je ona uzela igračku. ne traju dugo i odmah nalaze odgovarajući izraz. četverogodišnje i petogodišnje dece u dečjem vrtiću. nestašno raspoloženje.'' Trogodišnjaci su većini slučajeva za negativne emocije davali spoljna objašnjenja. Postoje sledeće razlike između emocija dece i emocija odraslih: 1.-4. Ovaj razvoj razumevanja uzroka emocija rani je pokazatelj detetove teorije uma : dečjeg razumevanja toga da su njihova vlastita mentalna stanja različita i da se mogu menjati te da se mentalna stanja drugih osoba mogu razlikovati od njihovih. Od tada pa nadalje sasvim je jasno da deca razmišljaju o tome šta su uzroci emocija. ali nije bilo uključeno u njega. U istraživanjima Fabesa i saradnika (1991) opažači su bilježili detalje pojavljivanja emocija kod trogodišnje. spontane.2 Karakteristike dečjih emocija Emocije odraslih i emocije kod dece bitno se razlikuju. U predškolskom uzrastu osećanje postaje nezavisno od opažanja. Dijete koje je bilo najbliže svakom događaju.. 1993. Krajem predškolskog perioda emocionalnost i labilnost se povećavaju.

a i pažnja mu se dugo ne zadržava na jednom predmetu. 2. Te reakcije nikako ne odgovaraju odraslima što često. Isto tako i u druženju sa svojim vršnjacima dijete nauci da kontroliše svoje emocije. udara rukama i nogama pa čak i ujeda.Dijete ispoljava svoja osećanja Djeca nisu u stanju da se uzdržavaju . Međutim. Kazne i opomene za takvo ponašanje imaju takav utjecaj da dijete s vremenom uči da bude uzdržljivo prilikom iskazivanja svojih emocija. ljutnja i smijeh smjenjuju se. radost u dobro raspoloženje. a onda iznenada iščeznu. uzdržana ljutnja se pretvara u durljivost.Zajedno sa uzrastom emocije se sve više diferenciraju Pod utjecajem okoline i vaspitnim merama deca polako kontrolišu svoje emotivne reakcije.pamćenja. druga placu. 17 . a strah u trzanja na svaku promjenu ili zvuk. mašte i mišljenja. jer dečje emocije ne posjeduju gradaciju bez obzira na situaciju.One traju svega nekoliko minuta. 4. LJubav i ljubomora. nervozom. strah i radost. Iz toga se može zaključiti da deca jednostavno nisu u stanju da sakriju ono sto osećaju. Intelektualni razvoj deteta nema svoj kraj. 2. ali ne i uvijek. Čak i u društvu sa svojim vršnjacima dečje emocije se diferenciraju. Emocije deteta su nestabilne Dijete za razliku od odraslih lako prelazi iz pozitivne u negativnu emociju i obrnuto. Ove emocije se najčešće javljaju u predškolskom uzrastu ili već oko četvrte godine života ito u prisustvu nekog od autoriteta. pokretima ruku i nogu. sto uslovljava prelazak emocija iz jedne krajnosti u drugu. dok emocije odraslog čovjeka duže traju i teže se zaboravljaju. već se on razvija do kraja života jedinke. govora. 3. Ali to ne znaci da su dečje emocije plitke i površne. U strahu se izbezumljuje. Te emocije se pretvaraju u dugotrajna raspoloženja. krije i vrišti. Na taj način dijete uči da se uzdržava od burnog ispoljavanja svojih osećanja. Iako ih stariji uče tome. U ljutnji dijete place. dok je god emocija prisutna ona je intenzivna vise nego kod odraslih. Emotivna reakcija svakog deteta zavisi od njegovih doživljaja i iskustava. Ono iz stanja velike radosti naglo pređe u nemotivisani plac. nego njih dijete burno ispoljava pa se onda one ne gomilaju. a neka opet traže majku i sl. uvodjenje dece u matematičko-logičke odnose. ima negativan utjecaj na dijete. veličini i prostoru. npr. podsticanje prirodne radoznalosti i razvijanje motivacije za intelektualni rad i učenje. bilo roditelja ili odgojitelja u vrtiću. neka deca se sakrivaju . da ne ispoljavaju svoje emocije. tj. Zatim. Na primjer. nemirom. pažnje. deca ipak na neki način reaguju. bilo od mraka ili miša i sl. U istim emotivnim situacijama svako dijete reaguje na drugačiji način. Kod dece te emocije se izražavaju punim intezitetom. 5. Dječje emocije su snažne Emocije odraslog čovjeka ne mogu da dostignu onu jačinu kao kod deteta. Poduzimanjem odgojnih mjera i pravilnom ulogom roditelja menja se i karakter dečjih emocija. koji omogućavaju sticanje osnovnih pojmova o broju. To posebno veži za ljutnju. To znaci da svako dijete ima strah od nečega.3 Pojam intelektualnog vaspitanja Osnovni zadatak intelektualnog vaspitanja je razvijanje saznajnih i izražajnih sposobnosti dece predškolskog uzasta:opažanja. Dijete u toj dobi još nije dovoljno intelektualno zrelo za razumevanje određenih situacija. vrišti. gestama i sl.

Kod dece izmedju 3-4 godine obim pamćenja je veoma uzak.dodajući mu nova iskustva. odnosno koordinacija onog što se opaža i pokreta. pamćenje je sećanje na ono što je doživljeno ili stečeno u prošlosti. U početku dete smatra da su živi predmeti svi oni koji vrše neku aktivnost. već je to proces koji se razvija pomoću igre. Govor doprinosi potpunijem upoznavanju i razumevanju pojave koja je predmet posmatranja. Ako je predmet opažanja detetu naročito interesantan i ono o njemu ima više znanja. dramskog izražavanja i drugih oblika aktivnosti: pričanja priča. U ovom periodu se stiču prve i najvažnije motorne aktivnosti (upotreba 18 . koja je veoma značajan uslov pripreme deteta za školsko učenje. Deca lako usvajaju neke sadržaje ne učeći ih napamet već doživljavajući ih na razne načine:dramatizacijom. Različite sadržaje dete različito opaža. kako uči predškolsko dete. njihovog izvodjenja u lutkarskom pozorištu ili na crtanom filmu. zvučnist i ritam. onda je ono sposobnije za detaljno opažanje. i na kraju. Razvoj u ovom periodu odvija se od refleksnih ili urodjenih pokreta ka namernim pokretima. praktično i egocentrično mišljenje. 2.Stadijum konkretnih intelektualnih operacija (početak logike). intuitivno.Stadijum refleksa ili nasledjenih sklopova. obraća pažnju na najistaknutije elemente. 5. Po Pijažeu. -animizam-predstavlja težnju deteta da shvati stvari kao žive. To znači da dete. kao i poznavanje psihičkog razvoja dece predškolskog uzrasta.Stadijum prvih motornih navika. 3. Mišljenje predstavlja razumevanje bitnih veza i odnosa u stvarnosti.senzomotorna faza. Termin koji dete prvi put čuje i za čije se značenje zainteresuje provocira detetovo iskustvo. Predhodna znanja i interesovanje deteta. pri čemu se koristi izvesna koordinacija čula vida i pokreta. Dete u predškolskom periodu poseduje: senzomotorno. to su: 1. U ovom periodu znatno se razvija dečja mašta. onda da su živi svi oni predmeti koji su pokretni. -artificijalizam-predstavlja verovanje da su ljudi sagradili sve stvari pa čak i recimo. Osnovna karakteristika pažnje u toku celog predškolskog perioda je dominacija spontanosti i nenamernosti. Da bi se uspešno realizovali vaspitno-obrazovni zadaci neophodno je znati kakve su kognitivne mogućnosti deteta ovog uzrasta. uporedilo ih sa opažajima i tako usavršilo uspešnost svog mišljenja. u toku razvoja mišljenja dete prolazi kroz: -realizam-dete ne shvata da su neke njegove misli ili snovi nešto što van njega ne postoji.Stadijum senzo-motorne ili praktične inteligencije i delatnosti. planinu. crtanjem i drugim postupcima u kojima se angažuje njihovo razumevanje i emocije. Prvobitni dečiji opažaji su celoviti. Sa povećanjem govorne sposobnosti i sa usmeravanjem dečjih aktivnosti počinje da se formira voljna pažnja. Razlikujemo 6 razvojnih stadijuma koji obeležavaju strukture koje se nadovezuju jedna na drugu. Uslovi koji doprinose pamćenju i reprodukovanju stečenih predstava u ovom periodu su: emocionalna obojenost teksta. 6. da bi se na nju blagovremeno i na ispravan način moglo uticati. likovnog. Od rodjenja dominiraju čulni doživljaji i motorni razvoj. slikovitost teksta koja podstiče imaginaciju. kao i njegov individualni kognitivni stil odredjuju opšti perceptivni pristup predmeta opažanja. Pažnja u celini zavisi od neposrednih osobina predmeta. odnosno posmatranja. Široko shvaćeno. Potrebno je znati i prepoznati koja vrsta mišljenja je zastupljena kod deteta. Ona nije neki spontani proces koji se manifestuje u igrama i crtežima. da bi ono iz njega izvadilo odgovarajuće predstave.Stadijum apstraktnih intelektualnih operacija. prepričavanjem. znanja i nadovezujući iste na unapred usvojena znanja. da su živi svi predmeti koji se samostalno kreću. kakva su njegova interesovanja i osećanja. emocija i mašte deteta. Pamćenje ne možemo izdvojiti kao posebnu sposobnost of funkcionisanja inteligencije u celini.Stadijum intuitivne inteligencije. u takvim opažajima. šta karakteriše fizičku i intelektualnu aktivnost deteta.Ova faza traje do kraja druge godine. novine itd. bajki. njihove privlačnosti. odnosno specifičnosti dečjeg mišljenja. 4. ali i šematski. Pijaže razlikuje sledeće faze tog razvoja: 1. Karakteristike ranih dečjih opažaja su da su ona pod uticajem čulnih podataka.

ali pre svega intelektualnog razvoja. Predmete. Procesi rasta i razvoja se intenzivno odvijaju u pomenutom dobu. za verbalne termine. To se najbolje vidi na plakanju. emocijama.preoperaciona faza-traje do kraja sedme godine. U ranom djetinjstvu emocije koje najčešće dolaze do izražaja su gnev. Ova faza traje od 7-11 godine. češće i kratkotrajne. Takvi oblici i metode učenja. strah. kod dece nisu u logičkom smislu. Mogućnost doživljavanja emocionalnih reakcija ovisi ponajprije o sazrijevanju ili maturaciji. Da bismo pridonijeli razvoju emocionalne stabilnosti deteta. Umesto stimulisanja dečjih aktivnosti i razvijanja dečjeg prirodnog interesovanja za pojave koje ih okružuju. a dijete treba biti okruženo osobama koje ga vole. a rijetko žalost. potom radost. Dobro poznavanje razvojnih obeležja učenika je uslov za stručni. tj. pedagoški i metodski rad.faza formalnih operacija-dete više nije vezano za konkretnu situaciju. Ti se termini u prvim fazama razvoja govora odnose na konkretne predmete. To je period intuitivnog mišljenja. menusobno su zavisni i dopunjuju se. 3. Prvo se stiče koordinacija izmedju pogleda i dohvatanja nekog predmeta. jer niti vide niti čuju. tradicionalni oblici učenja više orijentišu dete da nauči ono što se od njega traži. Zaključak Danas se više nego ikada pridaje značaj pravilnom rastu i razvoju deteta. Rast i razvoj su dinamični procesi koji se ne mogu posmatrati izolovano. ono mora živjeti u emocionalno stabilnoj okolini. a kasnije i na pojmove. već su najčešće psihološki pojmovi. Dječje emocije se razlikuju od emocija odraslih jer su intenzivnije. 2. Ti pojmovi. Razvoj se nastavlja i po završetku rasta. ali s pravom možemo reći da značajnu ulogu u pravilnom rastu i razvoju deteta imaju i vaspitno obrazovne ustanove u kojima deca provode puno vremena. Onda dete počinje da se koristi i drugim predmetima da bi nešto dohvatilo. motivima. odnose se na detetovu okolinu. Na prvom mestu odgovornost je na roditeljima. bića ili pojave. jecanju.faza konkretnih operacija-javlja se sposobnost deteta da zaključuje logički (shvata uzročnoposledične veze). spontane. željama i specifičnim načinom mišljenja. Prva razumevanja kod dece na ranom uzrastu. U organizovanom vaspitnom radu čiji je cilj formiranje svestrano razvijene ličnosti pa i na učenje. Emocije se ne uče. medjutim. već se uči kako ih izraziti i u kojim ih situacijama treba doživjeti i iskazati. pa i osećanja zna da predstavlja simbolima (npr. i to smatramo početkom logičkog mišljenja. osmjehivanju i smijanju: te emocije pokazuju i slepa i gluha deca koja očito nisu mogla to svoje emocionalno izražavanje ni od koga naučiti. ali je njegova misao još uvek vezana za konkretne situacije. Oni guše prirodnu radoznalost i prirodne motive učenja.ruku. tim veće i teže što je dete mladje. Tu mora prevladavati opšti ton smirenosti i sigurnosti.slovima) i razume vezu izmedju tih pojmova. Uspešnost nastave fizičkog vaspitanja zahteva od nastavnika dobro poznavanje anatomskofizioloških i psiho-socijalnih osobina učenika u pojedinim fazama razvoja.uslovljeni ličnim iskustvom. ali ne tako intenzivno. Što je dijete starije kod njega uočavamo veći broj raznih emocija koje postoje kod 19 . ljubav i ljubomora. hodanje). koje mu pomažu i koje ga zabavljaju. Oštećenje motivacije je. Zakonitost u razvoju emocija sastoji se u tome da se iz opće uzbudljivosti razvije najprije manji broj osnovnih emocija. Problem može da zamisli i reši i na misaonom planu. a onda sve više finijih i raznim situacijama bolje odgovarajućih emocija. jer još uvek nije sposobno da te situacije i veze zamisli na misaonom planu. koje predstavljaju osnovu daljeg motornog. imaju daleko štetnije posledice kada se primenjuju u radu sa decom predškolskog uzrasta. Potom se te predstave vezuju za reči. 4.

sportskitrening.stetoskop. S. Naučna knjiga Beograd. J. Milenkova. Nikako ih ne smijemo sputavati da izraze ono što osećaju.  Tadić N.  Popović.. V. Budući da je emocionalna vezanost od posebno velikog značaja za interakciju između deteta i roditelja. 2001. Armstrong N.. Beograd: Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje. Z. Na razvoj emocija utjecat će mnogi faktori iz okoline..com 20 . i Viskić-Štalec. A. Važno je deci pomoći da nauče prepoznavati svoje emocije i emocije drugih. Niš.. Stojanović. Radojević. 1975. Somer. N.  Stojiljković.. Studentski kulturni centar. Šturm. K. Momirović.: Histološka građa organa. prijatelji i članovi obitelji.. može se očekivati da se ti efekti odraze i na socijalno ponašanje među prijateljima i drugim odraslim osobama.: Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Perović. te kako kontrolsati te emocije. Niš. zdravstveno stanje.A. razna događanja i sl.. Đ.info  www.: Aerobic responses of prepubertal boys to two modes of training.. 2001  Kurelić.pedagoskapraksa. B.  Williams C.: Trend razvoja antropometrijskih karakteristika dece..: Osnove opšte antropomotorike. 2000. Novi Sad. Lj. kao što su roditelji. Lj.  Kalezić. ZUNS.hr  www. Avramović. M.odraslih. Potrebno je naglasiti važnost emocionalne vezanosti između dece i roditelja. N. N. III izdanje.  www.com  www. Literatura  Anđelković. 2003. Beograd. Powell J.wikipedia.ucoz.. zatim umor. M. Br J Sports Med.: “Psihijatrija detinjstva i mladosti”. Petrović. 2008. 1989.M: Osnovi morfologije kičmenjaka. Kostovska. Bonafides..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->