*Ovde unesite naziv Vaše škole , na primer Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Zrenjanin

SEMINARSKI RAD

Tema :

Dečji portfolio

Profesor-mentor: *ime mentora

Učenik: *Vaše ime, razred

2010
SADRŽAJ UVOD............................................................................................3 1 UZRASNE KARAKTERISTIKE DECE..................................................5
1.1 Psihomotorni razvoj predškolske dece...............................................8 1.2 Pijažeova teorija kognitivnog razvoja................................................9 1.3 Psihomotorni razvoj........................................................................10 1.4 Redosled razvoja motornih i govorno-jezičkih sposobnosti................12

2 EMOCIJE I UZRAST......................................................................15
2.1 Dečje razumevanje uzroka emocija...............................................16 2.2 Karakteristike dečjih emocija......................................................16 2.3 Pojam intelektualnog vaspitanja.....................................................17

Zaključak.....................................................................................19 Literatura....................................................................................20

2

prevenirati kontrakture kod nekih kongenitalnih deformiteta ili posledice preloma ekstremiteta. Nažalost. U savetovališu pri dečijem dispanzeru roditeljima se nude saveti o pravilnoj ishrani i nezi odojčeta kao jedan od bitnih faktora zdravlja kod ovog kritičnog uzrasta. socijalizuju se. igre loptom. osamostaljuju se ali se i bave u značajnoj meri fizičkim aktivnostima koje poboljšavaju i održavaju dobro zdravlje. poremećaj tonusa celokupne muskulature ili samo njenog dela i sl). Merenjem telesne težine. igre skrivalice. nova znanja. te su deca mnogostruko uskraćena. kao rekreativna nastava dva puta godišnje. anamično odojče u većem je riziku da češće oboljeva od akutnih respiratornih infekcija. kao što su šetnje i prve igre vezane za pokret. Hipotrofično. Negovanjem fizičkih aktivnosti podstiče se takmičarski duh i afinitet prema sportskim disciplinama kod dece. a preduslov su dobre kondicije i zdravlja školskog deteta. Kod neke dece prohodavanjem se uočavaju diskretni problemi koji se koriguju vežbama. smanjen ili povećan tonus muskulature. U prvim mesecima a najkasnije u šestom mesecu života kontroliše se krvna slika odojčeta kao prevencija anemije. Zahvaljujući velikoj plastičnosti CNS-a vežbe stimulacije u prvim mesecima života mogu korigovati patološke obrasce kretanja. debljina kožnih nabora prati se da li ima odstupanja u rastu i razvoju odojčeta. Predviđene su i fizičke aktivnosti van grada. dok je kod neke dece potrebno višemesečno vežbanje. Posledice rizičnih porođaja mogu biti razne povrede mekih i koštanih tkiva kod novorođenčeta (pareza pl. U predškolskim ustanovama deca stiču nove higijenske navike. tortikolis. Urednim psihomotornim razvojem u prvoj godini života uspravljanjem uz oslonac. vaspitanje. ulošcima.UVOD Deca u najranijem uzrastu u vrtiću imaju organizovanu fizičku aktivnost. prohodavanjem počinju prve fizičke aktivnosti malog deteta. Kako dete sve sigurnije prohodava intenzivnije su i fizičke aktiovnosti malog deteta. obima grudnog koša. Deca koja pohađaju vrtiće imaju organizovanu fizičku aktivnost svakodnevno ujutru oko petnaest do trideset minuta u vidu lakih 3 . Fizička aktivnost je jedan od najbitnijih faktora zdravlja kod dece a počinje neposredno posle rođenja u vidu vežbi stimulacije. Predškolska ustanova je dobra priprema dece za praćenje nastave u školama. korektivnim cipelama. kod nekog deteta se pomaci vide posle prvih vežbi. Fizičke aktivnosti se odvijaju pretežno kroz igru a imaju i saznajnu funkciju. obima glave. Aktivnosti se planiraju prema starosnoj grupi i prema vremenskim prilikama. Loša i nekvalitetna ishrana trudnice dovodi do anemije trudnice koja će najverovatnije roditi anemično novorođenče. nemaju sva mesta dečije vrtiće ili je manji kapacitet u odnosu na broj dece na toj teritoriji. U zavisnosti od patologije. brachialisa. telesne dužine. Vežbe stimulacije izvodi fizioterapeut koji obučava majku da i ona vežba sa detetom da bi što pre došlo do korekcije ili ako je potrebno duže izvoditi vežbe. fraktura klavikule. igračkama sa poveskom. nekad višegodišnje a ponekad i doživotno kao kod cerebralne paralize. Fizičke aktivnosti u predškolskom uzrastu su priprema za nastavu fizičkog vaspitanja u školi.

Moralna svest se stiče učenjem po modelu ili identifikacijom. uslovljena je brojem i kvalitetom informacija koje dete dobija zahvaljujući perceptivno-motornim aktivnostima. Odlaskom dece van grada pored fizičkih aktivnosti značajana je klimatska promena naročito iz industrijski zagađenih gradova. Na funkcije. Osnova fizičkog razvoja deteta je pokret koji predstavlja način komunikacije deteta sa okolinom. Stilovi vaspitanja dece i medjusobni odnosi u porodicama mogu biti demokratski. isključivo autoritarno ili stihijski. emocionalni. moralni i estetski razvoj deteta. zatim tradicionalne igre kao što su bacanje kamena sa ramena. Vežbaju se po grupama mišići od glave prema stopalu. sopstvene postupke. Deca se vraćaju osvežena. Medjuljudski odnosi imaju i svoj 4 . Socijalizacija je proces socijalnog učenja putem kojeg individua stiče socijalno relavantne oblike ponašanja i formira se kao ličnost. lepljenje po panoima.vežbi. oporavljena. neće reći ni jedan drugi sem demokratskog. Život deteta započinje u porodici. medjusobne odnose i stilove vaspitanja u porodici utiču društveno ekonomski odnosi u kojima ona nastaje i razvija se. Od kvaliteta odnosa u njoj zavisiće u velikoj meri intelektualni. skakanje preko konopca i sl. igre loptom. socijalni. Što je posebno zanimljivo. I u toku kognitivnih. Postoje i usmerene aktivnosti koje se odvijaju po starosnim grupama. Svaki od njih ima pozitivne i negativne uticaje na detetov rast i razvoj o čemu će u daljem tekstu biti reči. u pesku. kao faktor zdravlja u ovom uzrastu. vožnje kliskom. skijanje. na topoganu itd. Sposobnost komuniciranja. sankanje. zatim sugestijom i identifikacijom. ali i sopstvenim dečjim uvidjanjem. razna umetnička dela i dr. kvalitativnom bogaćenju osećajnog repertoara. penjanje uz merdevine. saznajnih aktivnosti kao što su crtanje. izražavanja sopstvenih misli i osećanja. za uzajamne odnose s drugim ljudima. Neposredna okolina pruža obilje materijala za raznovrsne dečje aktivnosti. u porodici se postavljaju temelji razvoja ličnosti. a aktivnost dece zajedno sa njihovim položajem u porodici. One se vezuju za mnoge pojave koje dete zapaža širenjem svog vidokruga. trčanje opo pesku. po 15 minuta u vidu raznih igara. Emocionalni razvoj sastoji se u njihovoj diferencijaciji. Najmlađi uzrast ima fizičke aktivnsoti jedanput nedeljno. i zimi. Moralni razvoj karakteriše postepeno prihvatanje potčinjavanja moralnim normama i pravilima ponašanja. pravljenje sneška. a opažanje vremena i prostora uslov je povezanog i logičkog pričanja. gde već postoje odredjeni odnosi koje su izgradil roditelji preuzimajući na sebe ulogu vaspitača. igre na otvorenom prostoru. Negovanjem fizičkih aktivnosti u najranijem uzrastu održava se dobra kondicija i dobro zdravlje mladog naraštaja koja se nastavlja nastavom fizičkog vaspitanja u školskom uzrastu tri puta nedeljno. šetanje po snegu. srednja starosna grupa ima dva puta nedeljno od drugog polugodišta a starija i najstarija grupa ima tri puta nedeljno fizičke aktivnopsti. za zbivanja i situacije u neposrednoj i široj okolini. Slobodne aktivnosti se izvode u zavisnosti od vremenskih prilika kao što su šetnje parkom. klizanje. misli i doživljaje. često uz muzičku pratnju. u boljoj kondiciji. rezanje. Upravo tu. vežba se fina i gruba motorika ruku kod dece.fizički. Smatram da nijedan roditelj nije u mogućnosti da svoje dete vaspitava samo jednim od pomenutih stilova. autoritarni i stihijski. pravljenje poligona. uz uže. U ustanovama se sprovode specijalne aktivnosti prema uzrastu kao što su ige loptom. spremniji za fizičke napore i nastupajuće infekcije. sa poboljšanom krvnom slikom. grudvanje. Upoznavanjem i zbližavanjem sa raznim sportskim disciplinama kod dece se stvara afinitet prema odgovarajućoj sportskoj disciplini a to je put da se opredele da se aktivno bave sportom. Uglavnom se jedan roditelj drži demokratskog a drugi nekog drugog stila vaspitanja. predstavljaju ključne faktore za razvoj celovite ličnosti. U današnje vreme je jako teško naći porodice koje decu vaspitavaju isključivo demokratski. Dete oblike ponašanja prihvata najpre imitacijom. Intelektualni razvoj deteta ima udela u svim ostalim aspektima razvoja ličnosti. nijedan roditelj na pitanje vaspitača kojim stilom vaspitava dete. leti kada se upražnjavaju plivanje. Sprovodi se i rekreativna nastava u prirodi u trajanju od 7 do 10 dana odlaskom van grada. U praksi je to obično mešavina sva tri stila u zavisnosti od konkretne situacije i drugih okolnosti. trčanje.

a okolina neiscrpan izvor njegovog saznanja. delom rasta nervnog. To je izuzetno značajno s obzirom da je dečje saznanje rezultat njene aktivnosti u sredini u kojoj se kreće. što povezuje moralna i intelektualna osećanja sa estetskim. Svoju glad za činjenicama. saznaje i na taj način se razvija i intelektualno:manipulisanjem predmetima ili igračkama. funkcije i procesi ne samo što su medjusobno isprepletani nego i medjusobno utiču jedni na druge. U slučaju akomodacije. Rast u visinu najviše se odvija na račun rasta koštanog tkiva (noge I kičma). Putem igre se upoznaje i svet socijalnih odnosa. od 4. predstava) postojećoj saznajnoj strukturi pojedinca. procenjivati. pubertetski porast u visinu) – od 11.dete želi da zadovolji. Nezamenljiv vaspitni činilac je osećanje ljubavi. Rast i razvoj su dinamični procesi koji se ne mogu posmatrati izolovano. -Osnovna spona medju svim ovim aspektima razvoja je aktivnost deteta.estetski aspekt i predstavljaju najčešću temu svake grane umetnosti. Dete je aktivno. a to su da intenzivnost rasta pojedinih organa nije uvek jednaka. 5 . Procesi rasta i razvoja se intenzivno odvijaju u pomenutom dobu. oblika ponašanja. Adaptacija je uslovljena postojećom organizacijom pojedinca. Razvoj se nastavlja i po završetku rasta. Naizgled. srećno i sigurno u toku igre. pa sve do 11-13. Intenzivnost rasta je najveća u intrauterinom razdoblju života. razumevanja onog što je bitno i konstantno. jer navedeni vidovi ponašanja. dete je najveći istaživač. aktivnost deteta se sastoji u:asimilaciji i akomodaciji. od koje u najvećoj meri zavisi tok razvoja. socijalizaciju. ne idu uporedo. strukturi koju on već ima. do 14. godine (u zavisnosti od pola). S obzirom na izuzetnu radoznalost. ali dete i uči kroz igru. kao i pojedinih grupa tih funkcija i procesa mogu da stvore pogrešan utisak da su oni i u stvarnosti odvojeni. Rast deteta u visinu i porast telesne mase kao najmarkantnijih pokazatelja fizičkog rasta. njihovo ponašanje. respiratornog. dok je rast u širinu i porast telesne mase posledica delom rasta koštanog tkiva. Nakon toga nastupa druga faza ubrzanog rasta (tzv. sigurnosti i medjusobne povezanosti roditelja sa decom u porodičnom okruženju. upotrebljavanju opažaja pa i korigovanju pogrešnih opažaja. To je naročito važno dok su deca u predškolskom i mlađem školskom uzrastu. trend rasta nije linearan i organi u toku rasta ne povećavaju samo svoju masu nego menjaju i svoju strukturu. a zatim postepeno opada. Uspešno saznajno prilagodjavanje individue sredini i životu uopšte (adaptacija) je rezultat interakcije asimilacije i akomodacije. kontrolisati i kroz nastavni i trenažni proces korigovati. Sledi prva faza usporenog rasta. Raznovrsnost i složenost pojava koje okružuju dete podstiču stalnu dečju radoznalost i saznajnu aktivnost. U toku nje dete razvija svoje sposobnosti shvatanja.saznajno-manipulativnom aktivnošću. kada je njihov organizam veoma podložan raznim uticajima. odnosno realnije slike deteta o svetu oko njega. fizičke i druge aktivnosti potrebno je meriti. godine života. Neke negativne efekte nije moguće. popraviti u kasnijem uzrastu. a čiji efekti se manifestuju u kasnijem periodu. Postoje izvesne zakonitosti rasta deteta koje je bitno znati prilikom rada sa decom. mišićnog sistema itd. ali ona i izgradjuje tu organizaciju. Prva faza ubrzanog rasta obuhvata period od ronenja do 3. ili je veoma teško moguće. ovaj zaljučak ne deluje preterano ozbiljan. Time se doprinosi formiranju pojmova. intelektualni i emotivni razvoj. motivisano. Kada je reč o asimilaciji reč je o prilagodjavanju unetih sadržaja (opažaja. godine kod devojčica. pratiti. Odvojeni prikazi pojedinih psihičkih funkcija i procesa. pojedinac svoju saznajnu strukturu prilagodjava novim saznajnim elementima i njihovoj prirodi. Po Piježeu. To bi bila velika greška. menusobno su zavisni i dopunjuju se. njihov motorički. ali ne tako intenzivno. pre svega. 1 UZRASNE KARAKTERISTIKE DECE Biološki rast i razvoj dece.

Mali broj autora se bavio praćenjem ostalih antropometrijskih mera kroz različite uzrasne periode dece. kratke ruke i noge. Kostur deteta u mnogome se razlikuje od kostura odraslog čoveka. Važno je naprotiv. godišnji prirast telesne visine i težine nije tako izražen. zdepasti struk. koliko obzirom na opštu težinu tela. Nije važno za dete predškolskog uzrasta. razvija se slabo i po težini je mala. u poređenju sa muskulaturom odraslog čoveka. njegovo zdravlje. Mišici se razvijaju postepeno. U porenenju sa prve dve godine života. Materijalne okolnosti porodice bile su u većini slučajeva od velike važnosti pri vaspitajnu dece. da dete vežbajuci različita kretanja postigne skladnost i pravilnost vežbe. ali se to kretanje razlikuje u starijim godinama. Najpre se razvijaju mišici iz većih mišicnih grupa.odnosno od 13. Takvo vaspitanje ima uostalom mnoge zadatke i služi se raznim sredstvima. Dete ima neodoljivu potrebu za kretanjem. skače i igra se. Mišicna su vlakna kod deteta tanka. Što je dete mlađe. Dečija muskulatura. Jer fizičke vežbe mogu različito delovati na razvitak deteta. od svoje treće do sedme godine. da dete zavoli to kretanje. što je veći vremenski razmak između njega i odraslog. 1 Popović. Fizičko vaspitanje predškolske dece jeste prvi korak ka opštem razvoju zdrvog vaspitanja čoveka. ističe se razlika u proporciji delova kostura. da može visoko preskočiti. i postotak sadržine vode u njima je veće nego kod odraslih. Kostur deteta predškolske dobi mekan je i podvrgnut raznolikim iskrivljenjima. U životu deteta predškolskog doba vrlo važnu ulogu ima kretanje.1 Deca pre stupanja u školu. Može se reći da predškolski i mlani školski period karakteriše postojan i ne tako buran rast i razvoj dečjeg organizma. kod izbora sredstava i metoda fizičkog vaspitanja. pravi nejednake korake. to je i ova razlika sve veća. koji se sastoji u naizmeničnom stezanju i rastezanju. tj. kod predškolskog deteta oko 27% a kod odraslog muškarca dostiže 42-44%. Trogodišnje dete može hodati i trčati. potrebno je voditi brigu o karakteristicnim osobinama dece na tom uzrastu. Kod ostvarivanja ovih zadataka u radu s predškolskom decom. razvijala su se uglavnom u okviru porodice i pod uticajem njene okoline tih životnih prilika. godini kod dečaka. Ono želi da po ceo dan trci. do 16. Na taj način bolje upoznaje sredinu u kojoj se nalazi. 16. normalni fizički razvitak. Neke vežbe koje izazivaju pojačano proticanje krvi ka mišicima i kostima. deca se nalaze u relativno stabilnoj razvojnoj fazi. Kod telesnog vežbanja predškolske dece potrebno je voditi računa o njegovom delovanju na organizam. utiske i svoje životno iskustvo. B. Po karakteru rad mišica može biti dinamički i statički. Budući da ima srazmerno veliku glavu i kratke noge. priznat je kao jedan od najvažnijih zadataka u vaspitanju predškolske dece. Rad mišica. Novorođence ima veliku glavu.: Trend razvoja antropometrijskih karakteristika dece. i koji je praćen pokretima u zglobovima. Novi Sad. ljulja se i vrlo je nesigurno. 6 . Pre svega. Njihova istraživanja su pokazala da sa uzrastom konstantno raste telesna visina u proseku za oko 5-8cm. toliko i obzirom na unutrašnje organe. pogoduju njihovom rastu. a kasnije oni iz manjih. Kretanjem se razvija njegova snaga i jača njegovo zdravlje. koji se razvija i koji raste. Kostur deteta razlikuje se od odraslog takođe oblikom kičme i grudnog koša. da može brzo i dugo trčati. kao i masa tela za oko 2-3kg godišnje. godine kod dečaka. dete je nestabilno u svojem kretanju. neke ga usporavaju. Važno je. Većina dosadašnjih istraživanja ovog antropološkog prostora bavila se praćenjem telesne visine i mase kroz različite uzrasne periode dece. pa iako se telesne proporcije tokom ovog perioda menjaju. Kod novorođenčeta težina muskulature čini blizu 23% težine čitavog tela. Briga za dete. 2008. godini kod devojčica. Akcijom i igrom dete pokazuje svoja osećanja. Proces okoštavanja brzo se razvija i kosti su u takvom stanju dosta neotporne. odnosno. Na kraju sledi druga faza usporenog rasta koja započinje u 14. naziva se dinamički.

i drugim ranovrsnim telesnim pokretima. Društvo putem vaspitanja postavlja zahteve i stenovita opterećenja. uglavnom. U prvom redu usporava se njegov brži rast. trajanje nastave. ne vlada u naučnim krugovima jednako mišljenje. zastoj. da prelaz iz slobodnog bezbrižnog načina života i školska ogranicenja ostavlja velike negativne posledice na dalji rast i razvitak deteta. ali vežbe moraju u svakom slučaju odgovarati stupnju telesnog razvitka. Nervni sistem nije izgraden ni po svom anatomskom razvoju. a vezani su najviše za vreme polaženja u školu. trčanju. Za statički rad je karakteristično više ili manje trajnih napora mišicnih grupa.Za razliku od dinamičkog rada .statički rad ne daje vidljiv rezultat gibanja u prostoru. izmedu šeste i sedme godine veći porast u visini. Poznavanje rada disanja i krvotoka kod dece ima veliko značenje koliko za organizaciju fizičkog vaspitanja uopšte. ipak se pretpostavlja. koji upravlja pokretima. Uopšte se smatra. Zglobovi sa svojim vezama još ne pokazuju dovoljnu čvrstocu i izgradenost. i u težini. gde deca idu u školu pre navršene sedme godine i gde deca pre toga nisu bila podvrgnuta radu u vaspitnim ustanovama za predškolsku decu. Srce koje nije opterećeno napornim radom ni teškim uzbuđenjima. nastala pod uticajem novih okolnosti škole. izvršene su klasifikacije na uzrasne celine-grupe. O tome. prostorije. kao što su funkcionisanje krvotoka. a sve u cilju zadovoljenja nagona i potrebe za kretanjem. da li je uzrok zastoja u rastu posledica školskog života ili pak. disanje itd. Srce i krvni sudovi u povoljnom su odnosu prema organizmu. On je usmeren ka tome. da je prisilno sedenje u školi glavni razlog zastoja u razvitku. nikotin idr. da usled novog opterećenja u školi. u poređenju s odraslim. Dolaskom deteta u školu i njegovim uključivanjem u obaveze i život škole nastaju u razvoju deteta velike promene. da drži telo i pojedine delove u određenom položaju. koje su u vezi sa nedovoljno razvijenim nervnim mehanizmom. a na vaspitačima je da taj zadatak izvrše sa što manje poteškoca za razvoj deteta. To se opaža. od onih koji polaze u školu. Nadalje se opaža. postavljenih zadataka itd. Razlozi se mogu tražiti i u mnogim zahtevima škole. u koji dete stupa oko pete godine. Kod predškolske dece opaža se celi niz osobina. a pošteđeno je od raznih štetnih uticaja (alkohol. da je ta promena u rastu tj. zavise od kriterijuma koji su u određenoj situaciji primarni (biološki. dete se nalazi u lošijem položaju. Za lakše i kompletnije proučavanje predškolskog uzrasta. pokazuju u istom vremenskom razdoblju. Kosti su usled hrskavičnih delova gipke i meke. te slabijom opuštenošcu deteta uopšte. Proporcije pojedinih delova tela daleko su povoljnije. Postoji više takvih klasifikacija i one. ne postoji samo nazadak u rastu već i u drugim procesima tela. Zato je često potreban veliki napor. Nije dovršeno diferenciranje stanica kore velikog mozga u lobanji i odgovarajucih psiho-motornih centara. koje postavlja pojedini rad. ni po funkciji. u igri. Dete predškolske dobi udiše u minuti 22-24 puta. deca koja ne polaze u školu. To ne znači da se kod rada s decom mora izbegavati veći ili manji fizički napor. Pre polaska u školu dete se u daleko vecoj meri ponašalo po vlastitim impulsima. nego što je to bilo 7 . a proces okoštavanja postepeno se nastavlja. Ti se organi prilagođavaju zahtevima. Prema nekim statističkim podacima. Pomanjkanje gibanja obično se navodi kao glavna bolest školskih početnika. nije dovršena mijelizacija nervnih vlakanaca. dok odrasli samo 16-18 puta. psihološki. Telesno stanje učenika ove faze obeleženo je i nadalje procesom rasta i razvitka. Što se tiče disanja. Glavna osobina dečijeg kostura je njegova plastičnost. opterećenjem mišljenja. prirodni tok razvoja. toliko i za izbor i primenu gradiva. njihovu primenu i metode u radu fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba. a zatim veliko opterećenje kičme zbog sedenja usled čega može doći do nepravilnosti u njenom rastu. ograničenjem kretanja i pomanjkanjem svežeg vazduha i sunca. Bez obzira na razna mišljenja o uticaju škole na decu. koji nas upućuju na izbor sredstava. Kod izbora telesnih vežbi potrebno je paziti na osobine krvotoka i organa za disanje.) radi bez ikakvih poteškoca i precizno. Sve te osobine dečijeg organizma i sva ta obeležja njegovog doživljaja jesu faktori. pedagoški). U stručnoj literaturi ima brojnih dokaza.

Razdoblje od osme godine i dalje. U organizovanoj se delatnosti oni dobro snalaze. ali još ne toliko da može podnositi opterećenja kao u starijoj dobi. kretnje rastenje i koordinacija vrlo slaba. smisao za kolektivni rad nije u naravi deteta još dovoljno izražena. ne podnosi dugotrajan i naporan rad. te se teško podvrgava novim zahtevima učitelja. dok je interes deteta za školske zadatke u početku. Mišićna se vlakna pojačavaju što dovodi i do povećanja snage deteta. koliko god to školske prilike dozvoljavaju. koje bi se inače mogle korisno upotrebiti za razvitak deteta. pa bila to igra. a posebno u prvim razredima. ali ne prema igrama kojima deca po svojim telesnim i duševnim sposobnostima nisu dorasla. Težnja za igrom je glavni socijalni smisao kod dece osnovne škole. više do izražaja snaga i borbenost. Rast mišica u dužini ne teče uporedo sa rastom kostiju. nastaje ta kolektivna povezanost. U toj dobi treba davati prednost dinamičkim vežbama. i dobijaju prve oznake borbenosti. neskladno trci i skace. Rast i razvitak pojedinih organa sve više to napreduje. 1. S obzirom na pomanjkanje dovoljne koordinacije pokreta treba izbegavati onakve pokrete koji zahtevaju veliku spretnost i rad više skupova mišica. Organi za disanje i krvotok srazmemo se povećavaju. izvođenja i iživljavanja kod pojedinih vežbi. ali nakon takvog rada. Deca u osnovnoj školi još nemaju dovoljno smisla za složeniji skupni rad. rvanje i slične igre postaju življe i uzbudljivije. a kičma poprima svoj normalno savijeni oblik. kao da se dete naviklo na nove prilike u školi. Sve to zahteva trošenje mnogih snaga. izrazitiji mišići itd. To se jasno opaža i kod igara. Muška deca sa više zamaha i poleta učestvuju u radu kod telesnog vežbanja nego ženska. Nervni sistem napreduje u svom razvitku. To je period usporenog rasta. Deca u tim razredima pokazuju već priličnu spretnost. već i u načinu primanja. ali ne u tolikoj meri da su sposobni za veće napore.kod dece predškolskog uzrasta. Kola i igre sa pevanjem dečaci sa osam godina već manje vole. U rastu mišica opaža se dalje povoljno povećanje njihove težine. dete više ne reaguje na svaki podražaj spoljašnjeg sveta. te prema tome igre nisu još tako pogodno sredstvo kao u starijoj dobi. Kod učenika dolazi naprotiv. Dete teško i nespretno hvata dobacenu loptu. Muškoj deci se mogu postavljati nešto teži zadaci. Svest o zajednici. skupnog rada i bez ikakvog posebnog izbora i zahteva učenika. Trčanje i igre sa loptom poprimaju u toj dobi drugo obeležje nego li kod devojčica. dete u osnovnoj školi.. jer to i sami prema svojoj vitalnosti očekuju. U pokretnosti deteta osnovne škole nastaje znatna promena. čak ih i odbacuju. Opaža se neko obuzdavanje i umerenost u delatnosti učenika. kod učenica se opaža usklađenost i ekonomičnost gibanja. nije toliko osetljivo. a deca postaju nespretna. Kolektivizam se mora odgajati. Usled svih tih karakteristika u razvoju mišića. Razumljivo je da deca s obzirom na ove osobine dečjeg organizma kao i na psihičku strukturu ne podnose nikakva veća i trajnija opterećenja. relativno mali. U duševnom pogledu dete iz svog sveta fantazija ulazi u stvarnost škole. Sve takve pojave i činjenice opravdavaju već u toj dobi odvojenu nastavu fizičkog vaspitanja. te to dovodi do nekih nespretnosti i slabosti celog rada mišicne skupine. Budi se samostalnost u radu i postepeno dolazi do izražaja vlastita volja. Igre u toj dobi još uvek imaju obeležje pojedinačnog stremljenja unutar razrednog kolektiva. slobodnog i skladnog načina kretanja kao da nestaje. nakon prvog pojacanog rasta u visinu. Dok se kod učenika pre svega razvija brzina i jačina pokreta.1 Psihomotorni razvoj predškolske dece 8 . Smisao za zajednicu formira se u dobi školskog detinjstva više putem zajedničkog. Deca su u toj dobi još vezana za vlastite interese. One više paze na oblik kretnje i njeno skladnije izvođenje. ispred statičkih. Razlike u polu ne pokazuju se samo u telesnom razvoju kao jači i razvijeniji predeo grudnog koša. Takmičenja. Od njega se obično traži koncentracija pažnje i volje. Kretnje postaju uskladenije i sve se više uvida nestajanje nepotrebnog obilja pokreta.

jezika i iskustva. Među ne-stadijumskim teorijama najpoznatije su tzv. One ne vide razvoj kao nepromenjivu. jesu učenje direktnim potkrepljivanjem. 1. 1. prema Pijažeu. Na jednom kraju su bile teorije prema kojima je mozak deteta na rođenju „prazna ploča“ (tabula rasa) i celokupni razvoj je posledica učenja i iskustva. Ravnotežu između procesa asimilacije i akomodacije osigurava proces uravnotežavanja.2 Pijažeova teorija kognitivnog razvoja Najsveobuhvatnija teorija kognitivnog razvoja je Pijažeova teorija. unapred sadržane u mozgu. dok akomodacija predstavlja promenu postojećih strategija u odgovoru na nova iskustva ili informacije. odnosno. slede jedan za drugim u nepromenljivom redosledu. razvoj deteta se odvija kroz stadijume koji su jasno definisani. Sheme su unutrašnje predstave izvesnih specifičnih akcija ili ponašanja koje su prisutne već na rođenju (npr. odnosno. iskustva. Savremena shvatanja vide razvoj kao rezultat interakcije bioloških i sredinskih činilaca. prema Pijažeu. raznolikiji i složeniji. nego smatraju da se ponašanje deteta oblikuje pod uticajem kognicije. Na drugom polu nalaze se teorije prema kojima su sve sposobnosti deteta urođene. Senzomotorni stadijum (od rođenja do 2. tokom biološki određenog procesa sazrevanja mozga. zatim stadijum konkretnih operacija. ali su redosled javljanja stadijuma i njihov sadržaj nepromenljivi. što vodi pojavi namernog i svrsishodnog ponašanja. koja predstavlja. i njen uticaj na obrazovni proces dece u proteklim decenijama bio je ogroman. koja se javljaju kasnije tokom detinjstva. teorije socijalnog učenja. zavisno od inteligencije deteta i sredinskih činilaca. Među brojnim teorijama dečjeg razvoja izdvajamo one koje su značajno uticale na savremene stavove i praksu pedijatara. Jednostavni i kruti motorni obrasci koje dete donosi na svet rođenjem (refleks sisanja. rigidnu sekvencu unapred određenih stadijuma. Kognitivni razvoj deteta. sheme i operacije. hvatanja) uvežbavanjem postaju precizniji. Ovakva shvatanja su negirala ili minimizirala uticaj sredinskih činilaca i iskustva na razvoj i vodila pasivnom stavu u tretmanu dece sa usporenim razvojem. Pijažeova teorija je. sveopšti biološki princip. tzv. težnja ka ravnoteži. stadijum formalnih operacija. Dalji razvoj unutrašnje. preoperativni. da bi krajem prve godine uvidelo da okolni predmeti nastavljaju da postoje i onda kada se izgube iz vidnog polja (permanentnost objekta). Ono počinje da razlikuje sebe od okolnog sveta. a njihovo postupno razotkrivanje nastaje spontano. često vrlo drastičnim stimulativnim vežbama u pokušaju da se razvoj unapredi ili ubrza. urođeni obrasci. refleks hvatanja ili sisanja) dok su operacije znatno složenija unutrašnja kognitivna pravila. odvija se kroz sledeće stadijume: senzomotorni. ali su takva očekivanja izneverena. u iščekivanju da će se određena funkcija javiti kada mozak bude za to dovoljno zreo. a razvoj se sastoji u prilagođavanju ovih struktura zahtevima sredine kroz procese asimilacije i akomodacije. prema ovim toerijama. biologistička jer tvrdi da su osnovne kognitivne strukture. Ovakvo shvatanje bilo je praćeno ranim. i viši stadijum je uvek složeniji od prethodnog. Najpoznatije teorije stadijuma su Pijažeova i Frojdova. međusobno se razlikuju i hijerarhijski su organizovani. i najzad. Uzrast na kome se pojedini stadijumi javljaju može varirati u izvesnoj meri. 9 . godine). Sredinski činioci mogu modifikovati formu. ali ne i strukturu stadijuma. učenje imitacijom i učenje indukcijom. Najpoznatiji zastupnik ovakvih shvatanja bio je Gesel. Teorije dečijeg razvoja razlikuju se i po tome da li razvoj sagledavaju kao diskontinuiranu pojavu (teorije stadijuma) ili kontinuiranu (ne-stadijumske teorije). Asimilacija predstavlja prilagođavanje iskustva ili predmeta već postojećim strategijama ili konceptima. u suštini. Prema prvoj grupi teorija. Tri najvažnija tipa učenja za razvoj deteta. Dete uviđa da svojim ponašanjem može da utiče na okolinu.Tokom poslednjih pedeset godina teorije dečjeg razvoja kretale su se u okviru krajnjih suprotnosti.

veruje da su predmeti oko njega. Stadijum konkretnih operacija (7 do 12 godina). određen vremenskom i prostornom blizinom tih događaja. dete još nije ovladalo operacijom konzervacije. Psihomotorni razvoj se najčešće opisuje terminima “normalan”. na primer. zatim. da razume metafore. Poznavanje stepena i kvaliteta organizovanosti psihomotorike deteta je značajno i zbog toga što psihomotorika predstavlja i najprikladniji put za podsticanje sazrevanja nervnih. baš kao i ljudi. manje egocentrično i manje zavisno od neposrednih perceptivnih iskustava. sopstvena ili nekog od članova porodice. celokupna živa i neživa priroda. boje ili oblika. 10 . i ponašanjem dominiraju motorne aktivnosti. individualne razlike u razvoju i najzad. o klasama predmeta i o odnosima među klasama. mislima i željama.mentalne predstave objekta omogućen je jačanjem funkcija simbolizacije u drugoj godini života. odnosno. odnosno. Značajna nova odlika misaonog procesa u ovom periodu jeste reverzibilnost koja omogućava da dete postepeno ovlada konzervacijom broja (6 godina). naročito u prvim godinama života. dete misli da je bolest. da računa. 3. U opisivanju nezadovoljavajućeg razvoja najčešće se koriste termini “usporen razvoj”. na prvom mestu razvojem govora. kazna zbog njegovog lošeg ponašanja koje je neposredno prethodilo pojavi bolesti. uobičajen. Druga odlika mišljenja deteta u ovom periodu jeste animizam. 4. npr. Stadijum formalnih operacija (počev od 12 godina). ostaju nepromenjena. od prostijih ka složenijim funkcijama. naročito kortikalnih struktura. ove funkcije su još nedovoljno razlučene. plastičnost dečjeg razvoja. naime. Ono isto tako veruje da između događaja postoji direktan i neumitan uzročnoposledični odnos. ali i ličnosti deteta u celini.3 Psihomotorni razvoj Iako ličnost deteta predstavlja nedeljivu celinu. Prosečan uzrast je računski dobijena vrednost (norma) oko koje se ostale vrednosti podjednako grupišu. Razvoj govora omogućava predstavljanje predmeta simbolima i rečima. uobičajeno je da se pri proceni razvoja posebno razmatraju pojedine oblasti koje čine tu ličnost: psihomotorika. govor. bez obzira na promenu izgleda ili prostornog rasporeda. Preoperativni stadijum (2 do 7 godina). Mišljenje deteta je egocentrično. neravnomernost u ritmu razvoja pojedinih funkcija. “retardacija” i “disharmoničan razvoj”. Psihomotorika je tokom čitavog detinjstva blisko povezana sa sazrevanjem i grananjem osećajnog života i sa razvojem inteligencije i mišljenja. Mišljenje deteta je logičnije. Mišljenje je pod jakim uticajem nesporednog perceptivnog iskustva i dete ne shvata da fizička svojstva predmeta kao što su broj. Pri proceni psihomotornog razvoja treba imati na umu osnovne zakonitosti razvoja: određeni redosled. Drugim rečima. osećajna i saznajna oblast (inteligencija). zapremine (7 godina) i mase (8 godina) što predstavlja osnov matematičkog mišljenja. 1. obdareni osećanjima. 2. Dete je u stanju da vrši mentalne operacije „u glavi“. Dete je u stanju da vrši klasifikaciju predmeta. Nove sposobnosti sve više usmeravaju mišljenje adolescenta ka hipotetičkim i ideološkim pitanjima i ka budućnosti. Normalan razvoj je onaj koji je tipičan. Dete. da formuliše opšte zakone i principe. da „rasuđuje o mišljenju“. Na početku razvoja. direktna posledica. da misli o predmetima. da donosi zaključke na osnovu apstraktnih pretpostavki. “prosečan” i “nezadovoljavajući razvoj”. Zbog toga se o stepenu razvoja u prvim godinama života sudi na osnovu procene psihomotorike. očekivan za uzrast i bez abnormalnosti. ali samo na osnovu jednog svojstva – npr. zapremina ili masa. Tako. Dete sagledava svet samo iz svoje sopstvene perspektive i ima teškoća da prepozna postojanje drugih stajnih tačaka osim sopstvene. Razvija se apstraktno mišljenja i dete postaje sposobno da misli u apstraktnim kategorijama.

ali je za to neophodno da se razvoj odvija bržim tempom od normalnog za dati period. i u osećajnoj oblasti (intelektualna inhibicija. Potrebno je vreme i iskustvo da bi dete ovladalo svojim čulima i bilo u stanju da ih koristi za komunikaciju i kontrolu spoljašnjeg sveta. Globalan nesklad koji zahvata sve oblasti ličnosti deteta naziva se opštom razvojnom disharmonijom. donesenog novorođenčeta. disortografije). naročito u Velikoj Britaniji. disleksije. umesto izraza “mentalna retardacija” sve se više koristi izraz “nemogućnost učenja” (learning disability). najintenzivnije i najznačajnije tokom celog razvojnog perioda. treptanjem. dete je zarobljeno u biološke reflekse. inteligencija) dok su ostale funkcije normalne ili približne za uzrast. Osnovne telesne funkcije (cirkulacija. Disharmoničan razvoj označava da postoji zaostajanje ili neuobičajenost u razvoju pojedinih oblasti koje čine ličnost deteta (psihomotorika.Dete sa usporenim razvojem razvija se sporije od očekivanog i zbog toga kasni u odnosu na decu svog uzrasta. osećanja. U zemljama zapadne Evrope. homeostaza i regulacija temperature) dobro su razvijene kod zrelog. disanje. među koje se ubraja i autizam i autizmu slični poremećaji. i postepeno im se otima. i da je malo verovatno da se normalni razvoj može dostići. i da je postepeno kontroliše. 1. prema Desetoj međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB-10) spada u takozvane pervazivne poremećaje razvoja. koja. Na rođenju. da bi na kraju prve godine života bilo u stanju da prepoznaje svoju okolinu. da uči. elektivni mutizam). psihomotorike (psihomotorno nestabilno dete. Ovde spadaju teškoće vezane za razvoj govora (razvojne dislalije i disfazije). vidne. varenje. grimasama ili čak plakanjem. Postoji mogućnost da deca usporenog razvoja “nadoknade” zaostajanje u razvoju i sustignu decu svog uzrasta. taktilne i mirisne draži okretanjem glave. Novorođenče reaguje na jake zvučne. 11 . čak i pod pretpostavkom da se razvoj odvija ubrzanim tempom. i da ga treba izbegavati. ali su sve ostale funkcije nezrele. zatim smetnje u saznajnoj oblasti (razvojne disgnozije. Slika 1 Psihomotorne sposobnosti Retardacija je izraz koji označava da je dostignuti nivo razvoja značajno ispod očekivanog za uzrast. izlučivanje. govor. razvojne dispraksije i disgrafije). Mnogi smatraju da termin nije pogodan jer stigmatizuje dete. ali su svi ovi odgovori po refleksnom tipu i u funkciji su preživljavanja deteta. diskalkulije. Novorođenče i razvoj u prvoj godini života Promene koje se odigravaju u prvoj godini života spadaju u najobimnije.

2. manipulacija rukama) odvija se u medio-lateralnom pravcu: dete prvo ovladava pokretima iz velikh zglobova ramena. raspoznaje bliske osobe i raduje im se. ove aktivnosti postaju sve preciznije i omogućavaju da dete aktivno istražuje svoju okolinu što ono i čini sa velikim interesovanjem i zadovoljstvom. Za uspešan razvoj finih motornih funkcija neophodan je i neometan razvoj vida i koordinacija između ovih funkcija. i jasno ih razlikuje od nepoznatih osoba. a pokreti su nagli. tzv. privrženost. odvija se i razvoj govora. Primarni refleksi iščezavaju do polovine prve godine života i bivaju zamenjeni tzv. Na rođenju i u prvih šest meseci života prisutni su takozvani primarni (primitivni) refleksi među kojima je najznačajniji Moroov refleks. spavanje. zna da predmeti i osobe postoje iako trenutno nisu na dohvat ruke ili u vidnom polju. asimetrični tonični refleks vrata (ATRV). Razvoj fine motorike (hvatanje. Redosled razvoja motornih i govorno-jezičkih sposobnosti i društvenosti deteta prikazan je na tabelama 1 i 2. što stimuliše dalji razvoj socijalnih interakcija deteta. Krajem prve godine dete je sigurno vezano za majku. sekundarnim refleksima među kojima su za razvoj funkcije hodanja i hvatanja posebno značajne potporne reakcije. Na rođenju. Motorni razvoj u prvoj godini života odvija se cefalo-kaudalnim pravcem: dete prvo uspostavlja kontrolu mišića vrata i održava položaj glave. po refleksnom tipu. zatim lakta. odnosno.4 Redosled razvoja motornih i govorno-jezičkih sposobnosti Na rođenju dete spontano zauzima fetalni položaj zbog prevage tonusa mišića fleksora nad ekstenzorima.1. a kasnije i stajanje i hodanje. Glava deteta mlitavo pada. Psihomotorni razvoj od druge do šeste godine. Istovremeni razvoj jezika i govora omogućava da dete bolje razume okolinu. Između deteta i majke razvija se posebna osećajna veza. vezana za zadovoljenje osnovnih potreba deteta (hrana. unutrašnjim svetom deteta dominiraju osećanja prijatnosti ili neprijatnosti. prstiju. kao i predmetima i situacijama. Paralelno sa saznajnim i osećajnim razvojem. Njihov značaj je u tome što ukazuju na aktivnost nervnog sistema odojčeta i predstavljaju osnovu za kasniji motorni razvoj. Oštećenje čula vida (slepa deca) usporava razvoj fine motorike. 12 . Grubi razvoj motorike i čula u prvoj godini deteta odvija se u interakciji sa psihološkim razvojem deteta. na prvom mestu majke deteta. zatim mišića trupa što omogućava sedenje. da iskaže svoje želje i misli. naročito manipulativnih veština i sposobnost koordinacije akcija deteta. Na tom uzrastu dete već poseduje rane koncepte vremena i prostora. i automatski hod. Ono postaje svesno stalnosti sveta i osoba. i najzad. temperatura) ali se vremenom razvijaju osećanja vezana za spoljašnje događaje i za osobe. Uvežbavanjem. Nakon prvog rođendana nastavlja se intenzivni razvoj motornih.

okreće listove knjige pojedinačno. Zrelije i izlazi. nove veštine. Vidi male predmete i uzima stepenice držeći se i može pokušavati ih palcem i kažiprstom. 13 . ponekad padajući na zadnjicu. nozi. Još ne da siđe. uči da razume svet oko sebe. da deluje na njega. Voli može koristiti za testiranje razne penjalice i kutije iz kojih ulazi vizuelne sposobnosti. prstima. stolice. U drugoj godini se intenzivno odvija proces psihološkog odvajanja (separacije) deteta od majke i osamostaljivanja (individuacija).Tabela 1 Redosled razvoja motornih i govorno-jezičkih sposobnosti Uzrast 12 – 18 meseci 18-24 meseca 2-3 godine 3-4 godine 4-5 godina Motorika. Vežba koordinaciju oko-Penje se na stolice. stajanje na čovek. pokret. Stoji na jednoj Ubrzani razvoj spretnosti ruku. Počinje da pravi prepoznatljive Prilagođava brzinu. Usklađivanje ova dva procesa i ovladavanje autonomijom je često buran proces. Voli da isprobava dvodimenzionalne crteže. ljutnje. Spretnije ranije motorne veštine. Igra je značajna i kao dijagnostičko i terapijsko sredstvo u detinjstvu. Odgovara na ritam. na pr. Hoda po pravoj liniji. Veoma vešto u motornim aktivnostima. Tek nakon osvojene autonomije dete ulazi u mirniju fazu razvoja.Voli da Voli slikovnice. krug. koristeći se ovom Počinje da prepoznaje slova što se sposobnošću za istraživanja. kuća. Malo dete najveći deo vremena provodi u igri i ona je od posebnog značaja za njegov razvoj. predmeta. Uživa u grupnim aktivnostima. postaje društveno i saradljivo. vertikalne linije. prstom. Pokušava da crta Hoda postrance i unazad. Penje se uz ruka. Vozi tricikl. na pr. drži olovku. naročito oko treće godie (faza prkosa). muziku i brže. Mnogo je brže. Kroz igru dete otkriva svet i ostvaruje svoj zamišljeni svet. Veoma pokretno. Mnogo je veštije nogu. Okreće listove Dobro prosuđuje veličinu i položaj knjige jedan po jedan. vid i spretnost ruku Razvija se samostalno hodanje. Počinje da niže kuglice i drži makaze. Voli da šara olovkom. Malo dete dosta vremena provodi u pobuni. da sarađuje i najzad da stvara “zajednički svet” sa drugima. Kroz igru dete izražava ali istovremeno i razrešava svoje strahove. oponaša Pokušava da udara i baca loptu. skakutanje. na pr. Poskakuje s jedne na drugu Boji crteže. skrivene želje. pokazuje gura i vuče igračke na točkovima.

Voli male grupe Može želeti da bude “kralj ali se ne identifikuje snažno zamka”. vršnjacima. predmeta i delatnih glagola. Još ne sarađuje sa Izvršava verbalne naredbe. aktivnosti a deca uzimaju uloge odraslih. Tečan govor. crtež i govor.” onako kako ga vidi i doživljava. Pomaže u čišćenju. mu smeta. Ranjivo u nepovoljnom okruženju. Igra je uslovljena polom i kulturom detata. Počinje da pomaže u svlačenju i oblačenju. Često ima biti razvijena na račun razumljivosti omiljenu igračku ili neko ćebe. koje će tek na školskom uzrastu dostići pun razvoj. Senzomotorni razvoj započet u prvoj godini života nastavlja se i u drugoj i omogućava detetu da razume i deluje na svet “ovde i sada. Povećane verbalne veštine i Maštovita igra u kojoj se aktivnosti. odraslih.Tabela 2 Redosled razvoja sluha i govora Uzrast 12-18 meseci 18-24 meseci 2-3 godine 3-4 godine 4-5 godina Sluh i govor Ubrzan razvoj rečnika. 14 . Počinje da spaja reči. Postaje svesno kada je vlažno i to Voli ponavljanje reči u pesmicama. Sakrivanje po kući. Igra se samo ali mu je Razumeva pojedinačne i jednostavne potrebna odrasla osoba u blizini. naredbe. Dobro razvijen govor. samostalnost. Koristi jezik za ispitivanje i Može da se buni prilikom usmeravanje akcija. Ponavlja i hranjenja. Ono postaje sposobno da zamisli predmete i osobe i simbolizuje ih kroz igru. magično i tek oko šeste godine života se naziru začeci logičkog mišljenja na konkretnom nivou. posebno imenica Osamostaljuje se u hranjenju. ali ih treba iskoristiti za skrining poremećaja psihomotornog razvoja. Toleriše kratka odvajanja i razvija strpljenje u čekanju. mada se može igrati u blizini. Voli da sluša i povezuje oponašaju svakodnevne dugačke priče. Počinje da deli predmete. Predškolski uzrast je i period naglog saznajnog razvoja. Brzina može Kači se za majku. Kod nas se za decu u drugoj godini života koristi Skrining RPM. U ovom periodu su sistematski pedijatrijski pregledi deteta ređi. Razumeva dobro i zlo. bez detinjastih Veće samopouzdanje i sklopova. s njima. Mišljenje na predškolskom uzrastu je intuitivno. govora. Često je Prijemčivo na vođstvo i kontrolu uobičajena eholalija (ponavljanje). peva uspavanke. a za uzrast od 3-6 godina Orijentaciona procena psihomotornog razvoja predškolske dece “PRM-3-6 godina”. laka i može je primenjivati i obučena medicinska sestra. Ova skrining metoda je vrlo jednostavna.

• Zna svoje ime i pol. • Pravi kvadrat od četiri kocke. • Crta romb ili krst. razvijaju se skoro jedna za drugom sljedeće emocije : gnev. Tu emociju izazivaju : kontakt usana sa cuclom. cipele. • Koristi množinu i zamenice u govoru. mada ova skala ne može poslužiti kao orijentacija kada se koja emocija javlja. • Konstruiše “stepenice” od deset kocaka. tzv. • Samostalno se oblači. škraba. uznemirenost (distress). šnira i vezuje pertle. Dijete prestaje da plače. Kararina Bridžers vršilaje posmatranja kako bi utvrdila karakteristične emocije za određene uzraste. Iz tih ispitivanja izvela je zaključak da odmah po rođenju postoji jedna jedina emocija. Diferenciranje emocija odvija se postepeno. • Zna i imenuje deset izvršilaca radnji. • Prepričava crvenkapu.Zahtevi za decu na uzrastu od 2 godine su: • Trči. oči. a počinje da guče i maše rukama. Krajem drugog mjeseca. • Precrtava kvadrat – jedan od uglova može biti zaobljen. • Samostalno crta ljudski lik. • Tačno crta kvadrat i trougao (kućica sa krovom). Zatim je ustanovila da se iz te emocije sazrijevanjem i uslovljavanjem razvijaju postepeno druge emocije. Iz svog proučavanja napravila je skalu diferenciranja emocija u toku razvoja. • Precrtava krug. NJeni ispitanici su bila deca starosne dobi od rođenja do pete godine. • Gradi “most” od tri kocke. • Drži olovku. Prve dvije izdvojene emocije malo se razlikuju u pogledu vanjskih i unutrašnjih reakcija i situacija koje ih izazivaju. Zahtevi za decu na uzrastu od 3 godine su: • Penje se i silazi niz stepenice. Kod beba se često zadovoljstvo i uznemirenost brzo smjenjuju. zadovoljstvo (delight). Na uzrastu od 3 do 6 mjeseci. • Razlikuje dve osnovne boje i zna njihove nazive. diferencira se pozitivna emocionalna reakcija. • Govori u potpunim rečenicama. 2 EMOCIJE I UZRAST Poznato je da se sa uzrastom dece povećava i broj emocija. Zahtevi za decu na uzrastu od 4 godine su: • Stoji nekoliko sekundi na jednoj nozi. • Odbrojava deset kocaka. • Ume samo da pije iz šolje. • Gradi “kulu” od 4-5 kocaka i “voz” od 23 kocke. • Odbrojava četiri kocke. Oko trinaestog mjeseca naklonost se 15 . zakopčava dugmad. milovanje i pljeskanje. usta. gađenje i strah. • Crta ljudski lik (“punoglavac”). • Priča tačno kraće pesmice i priče. Zahtevi za decu na uzrastu od 5 godina su: • Skače na jednoj nozi i viče dva puta uzastopno. Krajem prvog mjeseca uzbuđenost se izdvaja i prelazi u negativnu reakciju. • Ume da pokaže svoj nos. • Oblači se samo. • Zna društvene igre. • Samostalno oblači neke delove odeće. penje si i silazi niz stepenice uz pridržavanje. • Govori kratke rečenice. koje dijete može da doživi. Zahtevi za decu na uzrastu od 6 godina su: • Trči uz i niz stepenice. neizdiferencirano uzbuđenje. Od 9 do 12 mjeseci nastaju oduševljenje i naklonost.

rijetko kad razdražljivo. ali kod mnoge dece dokaze da to čine vidimo već u dobi od tri godine. U dobi od 3. Vremenom emocije gube svoju nediferenciranost i dijete postepeno počinje da uči i da se uzdržava od emocija a samim tim stiče vlastiti način izražavanja. U istraživanjima Fabesa i saradnika (1991) opažači su bilježili detalje pojavljivanja emocija kod trogodišnje. ne traju dugo i odmah nalaze odgovarajući izraz. U petnaestom mjesecu javlja se ljubomora. prije svega po tome sto su dečje emocije jednostavne. a u kasnijem periodu emocije počinju da se prikrivaju.2 Karakteristike dečjih emocija Emocije odraslih i emocije kod dece bitno se razlikuju. a najrjeđe tužno. strepnja. Sa odgajanjem dece dolazi i do odgovarajućih promjena.godine deca daju logične razloge za doživljavanje emocija. četverogodišnje i petogodišnje dece u dečjem vrtiću. a preovladavaju uglavnom prijatne emocije. zavist.) 2. a u 45 % slučajeva objašnjenja su bila unutrašnja – uglavnom su se odnosili na neostvarenje detetovog cilja. Ovaj razvoj razumevanja uzroka emocija rani je pokazatelj detetove teorije uma : dečjeg razumevanja toga da su njihova vlastita mentalna stanja različita i da se mogu menjati te da se mentalna stanja drugih osoba mogu razlikovati od njihovih. 1989. Harris. razmatraju načine na koje ih se može kontrolisati. Djetetova sposobnost takvog objašnjavanja emocija sa dobi se bez sumnje povećava. ali još uvijek je labilno. pitali su koja se emocija pojavila i šta ju je uzrokovalo. (Astington. upućujući na ponašanje poput: ''On se ljuti jer mu je ona uzela igračku.1 Dečje razumevanje uzroka emocija U dobi između druge i treće godine dolazi do značajnog razvoja jezika.'' Trogodišnjaci su većini slučajeva za negativne emocije davali spoljna objašnjenja. Krajem predškolskog perioda emocionalnost i labilnost se povećavaju.. Dijete koje je bilo najbliže svakom događaju. U razdoblju od 2-5 godine nastaju stid. Postoje sledeće razlike između emocija dece i emocija odraslih: 1. nestašno raspoloženje. U predškolskom uzrastu osećanje postaje nezavisno od opažanja. emocije su kod deteta u predškolsko doba najjače. koji obuhvata i usvajanje izraza za emocije te razvoj sposobnosti komunikacije o emocijama s drugim osobama. a u dvadesetprvom mjesecu radost.grana na naklonost prema odraslima i naklonost prema deci. U ovom periodu cesti su afekti. Dječje emocije su kratkotrajne 16 . postaje stalnije. Uglavnom se vidi da predškolska deca objašnjavanjem emocija upućuju na mentalna stanja protagonista – čine to pozivajući se na ciljeve ili želje protagonista. Predškolska deca u naturalističkim okolnostima često objašnjavaju emocije druge dece pozivajući se na njihove želje i vjerovanja. spontane. Ta su deca davala vanjske atribucije. Od tada pa nadalje sasvim je jasno da deca razmišljaju o tome šta su uzroci emocija. pri čemu se pozivaju na ciljna stanja (ili želje) drugih ljudi.-4. 2. 1993. razočarenje i nada. ali nije bilo uključeno u njega. Ali među svim doživljajima.

Dijete u toj dobi još nije dovoljno intelektualno zrelo za razumevanje određenih situacija. vrišti. npr. Čak i u društvu sa svojim vršnjacima dečje emocije se diferenciraju. bilo roditelja ili odgojitelja u vrtiću. udara rukama i nogama pa čak i ujeda. bilo od mraka ili miša i sl. U strahu se izbezumljuje. a strah u trzanja na svaku promjenu ili zvuk. a onda iznenada iščeznu. pažnje. veličini i prostoru. radost u dobro raspoloženje. 17 . 5. 4. nemirom. Emocije deteta su nestabilne Dijete za razliku od odraslih lako prelazi iz pozitivne u negativnu emociju i obrnuto. Kod dece te emocije se izražavaju punim intezitetom.Dijete ispoljava svoja osećanja Djeca nisu u stanju da se uzdržavaju . To posebno veži za ljutnju. ljutnja i smijeh smjenjuju se. već se on razvija do kraja života jedinke. 2. gestama i sl. 3. 2. podsticanje prirodne radoznalosti i razvijanje motivacije za intelektualni rad i učenje. deca ipak na neki način reaguju. pokretima ruku i nogu.3 Pojam intelektualnog vaspitanja Osnovni zadatak intelektualnog vaspitanja je razvijanje saznajnih i izražajnih sposobnosti dece predškolskog uzasta:opažanja. a i pažnja mu se dugo ne zadržava na jednom predmetu. da ne ispoljavaju svoje emocije. To znaci da svako dijete ima strah od nečega. ima negativan utjecaj na dijete. Ono iz stanja velike radosti naglo pređe u nemotivisani plac. Na taj način dijete uči da se uzdržava od burnog ispoljavanja svojih osećanja. uzdržana ljutnja se pretvara u durljivost. sto uslovljava prelazak emocija iz jedne krajnosti u drugu. Emotivna reakcija svakog deteta zavisi od njegovih doživljaja i iskustava. koji omogućavaju sticanje osnovnih pojmova o broju. tj. Te reakcije nikako ne odgovaraju odraslima što često. druga placu. U istim emotivnim situacijama svako dijete reaguje na drugačiji način. U ljutnji dijete place. Na primjer. ali ne i uvijek. Ali to ne znaci da su dečje emocije plitke i površne. Poduzimanjem odgojnih mjera i pravilnom ulogom roditelja menja se i karakter dečjih emocija. Isto tako i u druženju sa svojim vršnjacima dijete nauci da kontroliše svoje emocije. Te emocije se pretvaraju u dugotrajna raspoloženja. nego njih dijete burno ispoljava pa se onda one ne gomilaju. strah i radost. Dječje emocije su snažne Emocije odraslog čovjeka ne mogu da dostignu onu jačinu kao kod deteta. Kazne i opomene za takvo ponašanje imaju takav utjecaj da dijete s vremenom uči da bude uzdržljivo prilikom iskazivanja svojih emocija. Intelektualni razvoj deteta nema svoj kraj. govora. a neka opet traže majku i sl.Zajedno sa uzrastom emocije se sve više diferenciraju Pod utjecajem okoline i vaspitnim merama deca polako kontrolišu svoje emotivne reakcije. Ove emocije se najčešće javljaju u predškolskom uzrastu ili već oko četvrte godine života ito u prisustvu nekog od autoriteta. Iz toga se može zaključiti da deca jednostavno nisu u stanju da sakriju ono sto osećaju. LJubav i ljubomora. neka deca se sakrivaju . dok emocije odraslog čovjeka duže traju i teže se zaboravljaju. jer dečje emocije ne posjeduju gradaciju bez obzira na situaciju. krije i vrišti.One traju svega nekoliko minuta. Zatim. nervozom. dok je god emocija prisutna ona je intenzivna vise nego kod odraslih. mašte i mišljenja. Međutim.pamćenja. Iako ih stariji uče tome. uvodjenje dece u matematičko-logičke odnose.

onda da su živi svi oni predmeti koji su pokretni. kakva su njegova interesovanja i osećanja. u toku razvoja mišljenja dete prolazi kroz: -realizam-dete ne shvata da su neke njegove misli ili snovi nešto što van njega ne postoji. to su: 1. 2. šta karakteriše fizičku i intelektualnu aktivnost deteta.Ova faza traje do kraja druge godine. Prvobitni dečiji opažaji su celoviti. znanja i nadovezujući iste na unapred usvojena znanja. Po Pijažeu. Uslovi koji doprinose pamćenju i reprodukovanju stečenih predstava u ovom periodu su: emocionalna obojenost teksta.Stadijum refleksa ili nasledjenih sklopova.Stadijum intuitivne inteligencije. njihovog izvodjenja u lutkarskom pozorištu ili na crtanom filmu. -animizam-predstavlja težnju deteta da shvati stvari kao žive.Stadijum senzo-motorne ili praktične inteligencije i delatnosti. U ovom periodu se stiču prve i najvažnije motorne aktivnosti (upotreba 18 . ali i šematski. Da bi se uspešno realizovali vaspitno-obrazovni zadaci neophodno je znati kakve su kognitivne mogućnosti deteta ovog uzrasta. U ovom periodu znatno se razvija dečja mašta. da su živi svi predmeti koji se samostalno kreću. Različite sadržaje dete različito opaža. kako uči predškolsko dete. Govor doprinosi potpunijem upoznavanju i razumevanju pojave koja je predmet posmatranja. zvučnist i ritam. uporedilo ih sa opažajima i tako usavršilo uspešnost svog mišljenja. Ako je predmet opažanja detetu naročito interesantan i ono o njemu ima više znanja. kao i njegov individualni kognitivni stil odredjuju opšti perceptivni pristup predmeta opažanja. 3. Pažnja u celini zavisi od neposrednih osobina predmeta. obraća pažnju na najistaknutije elemente. likovnog. koja je veoma značajan uslov pripreme deteta za školsko učenje. Potrebno je znati i prepoznati koja vrsta mišljenja je zastupljena kod deteta. da bi se na nju blagovremeno i na ispravan način moglo uticati. prepričavanjem. njihove privlačnosti. pamćenje je sećanje na ono što je doživljeno ili stečeno u prošlosti. To znači da dete. slikovitost teksta koja podstiče imaginaciju. 5. odnosno koordinacija onog što se opaža i pokreta. Pijaže razlikuje sledeće faze tog razvoja: 1. 4.Stadijum apstraktnih intelektualnih operacija. praktično i egocentrično mišljenje. dramskog izražavanja i drugih oblika aktivnosti: pričanja priča. 6. Pamćenje ne možemo izdvojiti kao posebnu sposobnost of funkcionisanja inteligencije u celini. Dete u predškolskom periodu poseduje: senzomotorno. Osnovna karakteristika pažnje u toku celog predškolskog perioda je dominacija spontanosti i nenamernosti.senzomotorna faza. Razvoj u ovom periodu odvija se od refleksnih ili urodjenih pokreta ka namernim pokretima.Stadijum prvih motornih navika. odnosno posmatranja.Stadijum konkretnih intelektualnih operacija (početak logike). Od rodjenja dominiraju čulni doživljaji i motorni razvoj. novine itd. da bi ono iz njega izvadilo odgovarajuće predstave.dodajući mu nova iskustva. pri čemu se koristi izvesna koordinacija čula vida i pokreta. i na kraju. -artificijalizam-predstavlja verovanje da su ljudi sagradili sve stvari pa čak i recimo. Mišljenje predstavlja razumevanje bitnih veza i odnosa u stvarnosti. bajki. odnosno specifičnosti dečjeg mišljenja. kao i poznavanje psihičkog razvoja dece predškolskog uzrasta. crtanjem i drugim postupcima u kojima se angažuje njihovo razumevanje i emocije. Predhodna znanja i interesovanje deteta. intuitivno. Deca lako usvajaju neke sadržaje ne učeći ih napamet već doživljavajući ih na razne načine:dramatizacijom. Ona nije neki spontani proces koji se manifestuje u igrama i crtežima. Kod dece izmedju 3-4 godine obim pamćenja je veoma uzak. Sa povećanjem govorne sposobnosti i sa usmeravanjem dečjih aktivnosti počinje da se formira voljna pažnja. Karakteristike ranih dečjih opažaja su da su ona pod uticajem čulnih podataka. Široko shvaćeno. već je to proces koji se razvija pomoću igre. u takvim opažajima. U početku dete smatra da su živi predmeti svi oni koji vrše neku aktivnost. Razlikujemo 6 razvojnih stadijuma koji obeležavaju strukture koje se nadovezuju jedna na drugu. onda je ono sposobnije za detaljno opažanje. emocija i mašte deteta. planinu. Termin koji dete prvi put čuje i za čije se značenje zainteresuje provocira detetovo iskustvo.

faza formalnih operacija-dete više nije vezano za konkretnu situaciju. Umesto stimulisanja dečjih aktivnosti i razvijanja dečjeg prirodnog interesovanja za pojave koje ih okružuju. Rast i razvoj su dinamični procesi koji se ne mogu posmatrati izolovano. strah.ruku. menusobno su zavisni i dopunjuju se. potom radost. Ti pojmovi. Onda dete počinje da se koristi i drugim predmetima da bi nešto dohvatilo. To je period intuitivnog mišljenja. Mogućnost doživljavanja emocionalnih reakcija ovisi ponajprije o sazrijevanju ili maturaciji. bića ili pojave. Dobro poznavanje razvojnih obeležja učenika je uslov za stručni. tim veće i teže što je dete mladje. Zaključak Danas se više nego ikada pridaje značaj pravilnom rastu i razvoju deteta. jecanju. ljubav i ljubomora. motivima. 2. ali ne tako intenzivno. već se uči kako ih izraziti i u kojim ih situacijama treba doživjeti i iskazati.uslovljeni ličnim iskustvom. koje predstavljaju osnovu daljeg motornog. hodanje). ali pre svega intelektualnog razvoja. Da bismo pridonijeli razvoju emocionalne stabilnosti deteta.preoperaciona faza-traje do kraja sedme godine. pa i osećanja zna da predstavlja simbolima (npr. a kasnije i na pojmove. jer još uvek nije sposobno da te situacije i veze zamisli na misaonom planu. a dijete treba biti okruženo osobama koje ga vole. Dječje emocije se razlikuju od emocija odraslih jer su intenzivnije. Potom se te predstave vezuju za reči. Takvi oblici i metode učenja. 4. Prva razumevanja kod dece na ranom uzrastu. Na prvom mestu odgovornost je na roditeljima. Predmete. Ti se termini u prvim fazama razvoja govora odnose na konkretne predmete. ono mora živjeti u emocionalno stabilnoj okolini. kod dece nisu u logičkom smislu. Uspešnost nastave fizičkog vaspitanja zahteva od nastavnika dobro poznavanje anatomskofizioloških i psiho-socijalnih osobina učenika u pojedinim fazama razvoja. Prvo se stiče koordinacija izmedju pogleda i dohvatanja nekog predmeta. pedagoški i metodski rad. imaju daleko štetnije posledice kada se primenjuju u radu sa decom predškolskog uzrasta. a rijetko žalost. ali s pravom možemo reći da značajnu ulogu u pravilnom rastu i razvoju deteta imaju i vaspitno obrazovne ustanove u kojima deca provode puno vremena. U organizovanom vaspitnom radu čiji je cilj formiranje svestrano razvijene ličnosti pa i na učenje. medjutim. ali je njegova misao još uvek vezana za konkretne situacije. Problem može da zamisli i reši i na misaonom planu. češće i kratkotrajne.faza konkretnih operacija-javlja se sposobnost deteta da zaključuje logički (shvata uzročnoposledične veze). Razvoj se nastavlja i po završetku rasta. Zakonitost u razvoju emocija sastoji se u tome da se iz opće uzbudljivosti razvije najprije manji broj osnovnih emocija. Tu mora prevladavati opšti ton smirenosti i sigurnosti. željama i specifičnim načinom mišljenja. emocijama. jer niti vide niti čuju. Oštećenje motivacije je. spontane. odnose se na detetovu okolinu. To se najbolje vidi na plakanju. već su najčešće psihološki pojmovi. U ranom djetinjstvu emocije koje najčešće dolaze do izražaja su gnev. za verbalne termine. Procesi rasta i razvoja se intenzivno odvijaju u pomenutom dobu. tj. osmjehivanju i smijanju: te emocije pokazuju i slepa i gluha deca koja očito nisu mogla to svoje emocionalno izražavanje ni od koga naučiti. Ova faza traje od 7-11 godine. Što je dijete starije kod njega uočavamo veći broj raznih emocija koje postoje kod 19 . Oni guše prirodnu radoznalost i prirodne motive učenja. tradicionalni oblici učenja više orijentišu dete da nauči ono što se od njega traži. koje mu pomažu i koje ga zabavljaju. Emocije se ne uče. a onda sve više finijih i raznim situacijama bolje odgovarajućih emocija.slovima) i razume vezu izmedju tih pojmova. 3. i to smatramo početkom logičkog mišljenja.

A.. III izdanje. Niš. zatim umor..: Osnove opšte antropomotorike. V. Budući da je emocionalna vezanost od posebno velikog značaja za interakciju između deteta i roditelja.: Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Lj.  Popović. Momirović. Lj. Bonafides. Đ.. M. Literatura  Anđelković... Avramović. kao što su roditelji. 1975. N. Nikako ih ne smijemo sputavati da izraze ono što osećaju. 2003. 1989. 2000. Naučna knjiga Beograd. Beograd.  Tadić N. ZUNS. Studentski kulturni centar. Z. 2008.A.. Br J Sports Med. Šturm. 2001.sportskitrening... zdravstveno stanje.stetoskop. Milenkova. M. J. i Viskić-Štalec.: Histološka građa organa. Na razvoj emocija utjecat će mnogi faktori iz okoline.wikipedia.  Kalezić. Potrebno je naglasiti važnost emocionalne vezanosti između dece i roditelja.pedagoskapraksa.: “Psihijatrija detinjstva i mladosti”.com 20 . Stojanović. Petrović.  Williams C. K. N.: Aerobic responses of prepubertal boys to two modes of training.com  www.odraslih..M: Osnovi morfologije kičmenjaka. te kako kontrolsati te emocije. N. Perović.info  www. prijatelji i članovi obitelji.. može se očekivati da se ti efekti odraze i na socijalno ponašanje među prijateljima i drugim odraslim osobama.  Stojiljković.: Trend razvoja antropometrijskih karakteristika dece. 2001  Kurelić. Beograd: Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje. B. Somer. Novi Sad.. Armstrong N.ucoz. Važno je deci pomoći da nauče prepoznavati svoje emocije i emocije drugih. Radojević. razna događanja i sl.  www. Kostovska. Powell J.hr  www. S. Niš.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful