P. 1
Opasne Tvari u Prometu Prema Adr

Opasne Tvari u Prometu Prema Adr

|Views: 729|Likes:
Published by Božo Konjevod

More info:

Published by: Božo Konjevod on May 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

OPASNE TVARI U PROMETU PREMA ADR -Prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07), izvršena je podjela po normama ADR, i to u devet

skupina, prilozima A i B i aktom o notifikaciji (NN Međunarodni ugovori, 11/08). -Osnovni rubni brojevi sadrže tehničke značajke tih tvari. -Pored klase opasnih tvari, naveden je i odgovarajući stupanj opasnosti. -Za dijelove kemijskog naziva dani su adekvatni prefiksi kao što su: IZO, MONO, TETRA, ALFA, BIS, DI, PENTA i dr. -Sporazum ADR potpisan je 30. rujna 1957. u Ženevi, a detaljna pravila tj. prilozi A i B stupili su na snagu 29. siječnja 1969. godine. -Prilog A - poimenice navodi koje se opasne tvari mogu prevoziti u međunarodnom transportu, načine opisivanja opasnih tvari u popratnim dokumentima za transport koje pošiljatelj mora poštivati. -Prilog B - navodi pravila koja se odnose na vozila za prijevoz opasnih tvari i načine postupanja pri obavljanju transportnih radnji za koje je odgovoran prijevoznik. Sporazum ADR -Sastoji se od 17 članaka, te priloga A i B. - Prilog A - se nalazi u prvom svesku od ukupno dva, te sadrži odredbe koje se odnose na opasne tvari i proizvode koje ih sadrže. - Prilog B - se nalazi u drugom svesku, te sadrži odredbe koje se odnose na transportnu opremu opasnih tvari i transportne operacije. - Prilog A sadrži propise o opasnim tvarima i predmetima: u 1. dijelu definicije i opće odredbe (r.b. 2000-2099), u 2. dijelu popis tvari te posebne odredbe za pojedine razrede (r.b. 2100-2999), u 3. dijelu devet predviđenih dodataka (r.b. 3000-3999) -U dodacima Prilogu A, objavljena su pravila ispitivanja tvari, posuda za prijevoz opasnih tvari, ambalaža i listica opasnosti. -Prilog B sadrži propise o opremi vozila, načinu prijevoza, zaštiti i sigurnosti. Sadrži:

-u 1. dijelu opće propise za prijevoz opasnih tvari svih klasa (r.b. 10 000-10 999), -u 2. dijelu posebni propisi za pojedine klase opasnih tvari od 1 do 9 (r.b. 11 000-199 999), -u 3. dijelu je osam dodataka (r.b. od 200 000 dalje). -U njemu su objavljeni zahtjevi u vezi s opremom vozila i posude u kojima se prevoze opasne tvari, s njihovom kvalitetom, oznakama vozila, pakiranjem robe, i uvjerenja o osposobljenosti vozila, vozača i posade vozila. Sigurnosno-zaštitne mjere za sve opasne tvari -Ambalaža u kojoj se prevoze opasne tvari mora biti zatvorena i nepropusna, tako da se u normalnim uvjetima prijevoza ne mogu izgubiti, prolijevati ili prosipati. -Posude, cisterne kontejneri i druga ambalaža koja služi za prijevoz opasnih tvari mora biti izgrađena sukladno propisima ADR-a i drugih međunarodnih sporazuma u pojedinim prometnim granama. -Transportna vozila koja prevoze opasne tvari moraju biti propisno označena, obilježena i ispravna. -Za njihovo označavanje upotrebljavaju se odgovarajuće pločice tzv. “opasne ploče” i listice opasnosti, regulirane Zakonom o prijevozu opasnih tvari i propisima ADR-a, rubni broj 10 500. -Takva vozila moraju imati dvije reflektirajuće pločice u žutoj ili narančastoj boji, dimenzija 40 x 30 cm, s crnim rubom, maksimalne širine 1.5 cm . -Jedna pločica se postavlja na prednjoj, a druga na stražnjoj strani vozila, okomito na uzdužnu os vozila. -Kada se prijevoz ne vrši treba ih skinuti ili prekriti. Izgled pločica bez broja, s bojem i pločica za vozila koja prevoze duge terete -Ako se za transport preuzima opasna tvar koja nije navedena u UN listi, označuje se pravokutnom pločicom iste veličine s jednim poljem narančaste boje uokvirenim crnim crtama širine 1.5 cm, ali bez ikakvih brojnih oznaka.

-Ako se opasna tvar nalazi u UN listama, tada se obilježavanje obavlja pravokutnom narančastom pločicom, podijeljenom u dva dijela vodoravnom crtom crne boje, širine 1.5 cm, gdje se u gornjem polju upisuje oznaka opasnosti, a u doljnjem oznaka opasne tvari. -Ako teret prelazi stražnji dio vozila više od 1 m, mora biti označen pločom kvadratnog oblika 50 x 50 cm, obojenom naizmjenično kosim crtama reflektirajuće narančaste i bijele boje, postavljenom okomito na uzdužnu os vozila. Označavanje vozila koja prevoze opasne tvari -Vozila koja prevoze opasne tvari moraju biti označena odgovarajućim pločama i listicama opasnosti. -Ploče se učvršćuju na vozila (s prednje i sa stražnje strane) prema propisima o prijevozu tvari, reflektirajuće narančaste su boje, dimenzija 30 x 40 cm, uokvirene su crnim rubim rubim, crna crta ih dijeli po duljini, a iznad i ispod crte nalaze se brojevi u crnoj boji visine 10 cm i koji prema ADR-u označuju osnovnu opasnost i vrstu opasne tvari. -Moraju biti neizbrisive, čitljive i nakon požara koji je trajao 15 min. -Broj u gornjem dijelu ploče sastoji se od dviju ili triju znamenaka, a svaka od njih ima određeno značenje i ukazuje na opasno djelovanje tvari: 2 - razvijanje plinova zbog tlaka ili kemijske reakcije, 3 - zapaljivost tekuće tvari i plina ili samozapaljiva tekućina, 4 - zapaljivost čvrstih tvari ili samozapaljiva čvrsta tvar, 5 - oksidirajuće djelovanje, 6 - otrovnost ili zaraznost, 7 - radioaktivnost, 8 - korozivnost, 9 - na 1. mjestu različite opasne tvari na 2. ili 3. mjestu opasnost od spontane burne reakcije. -Osim navedenih znamenaka koristi se kao druga znamenka 0 - bez posebne opasnosti. -Ako se ispred brojčane oznake nalazi “X”, znači da je izričito zabranjeno da opasna tvar dođe u dodir s vodom. -Brojčana oznaka sastoji se od četiri brojke, a nalaze se u UN listi opasnih tvari, što omogućuje identifikaciju opasnih tvari. -UN brojevi se kreću od 0001 do 3500 i predstavljaju dio općeg dokumenta

a neke kombinacije znamenaka imaju posebno značenje.količine tvari i predmeta kategorije 1 se množi s 50 . za UN identifikacijske brojeve 0081.. dokumenti za prijevoz opasne tvari. prijevozna kategorija “4” neograničeno.količine tvari i predmeta kategorije 2 se množi s 3 i .17 Prijevozne kategorije: 1.do 1000 kg.6. 0082. a znamenke koje slijede tumče se u odnosu na opasnost odnosno svojstva tvari.3. -Prijevoz malih količina opasnih tvari prema ADR-u iz 2009. -Kod prijevoza u malim količinama u vozilu se moraju nalaziti: vatrogasni aparati. 3. 0482 (eksplozivne . 4. 0241. Prijevoz malih količina opasnih tvari -Pri prijevozu opasnih tvari u manjim količinama. -Ponavljanje istih znamenaka u broju ukazuje na pojačanu osnovnu opasnost. prijevozna kategorija “1” . -Ukoliko se prevoze opasne tvari različitih prijevoznih kategorija u istoj transportnoj jedinici. prijevozna kategorija “2” .miniranje).do 333 kg. 0331. dozvoljava maksimalnu ukupnu količinu od 50 kg po transportnoj jedinici. -Najveće ukupne “male količine” opasne tvari po motornom vozilu nisu za sve tvari jednake. 0084.do 20 kg. 0332 (eksplozivne tvari raznih tipova .1. -Tvari sličnih svojstava mogu imati iste brojeve opasnosti. 2. odredbama 1. -Prva znamenka u broju najčešće označuje u kojoj se klasi nalazi opasna tvar. zbroj od: . a sve ostale znamenke ukazuju na svojstva opasne tvari i mogu se mijenjati. vozila ne trebaju biti označena pločama i listicama opasnosti kao pri prijevozu velikih količina. -Najprije se uoči prva znamenka u broju i odredi klasa opasne tvari.neosjetljive). 1005 (amonijak) i 1017 (klor). . ne smije prekoračiti 1000. baterijska svijetiljka. osigurana odgovarajuća ventilacija. -Određene su po prijevoznoj kategoriji prema točki 3.1.Ujedinjenih naroda u vidu Preporuka o prijevozu opasnih tvari. prijevozna kategorija “3” ..količine tvari i predmeta kategorije 3.

hidrosustava. željeznici. energenata) -RUŠENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA (brana. uskladištenih rezervi.ČOVJEK se pojavljuje posredno ili neposredno kao PRIMARNI ČIMBENIK nastanka antropogenih ugrožavanja koji mogu nastati zbog neznanja.sporazumom o prometnom sustavu obavezuju se svi sudionici da će svojim nacionalnim zakonodavstvima prihvatiti odredbe tih sporazuma i da će se ponašati sukladno njima -u Beču je 1968. godine usvojena je konvencija o organizaciji prometa na cestama. slučajno ili s određenom namjerom POSLJEDICE SU: -PROMETNE HAVARIJE (na cestama. njegove sigurnosti i zaštite .Konvencije o zaštiti u prometu . mostova.. rudnika. – posebne sigurnosne mjere. – postupanje u slučaju nezgode te – mjere nadzora pri prijevozu opasnih tvari .) -EKSPLOZIJE (industrijskih postrojenja. poštanskom i telekomunikacijskom prometnom sustavu i na vodama – plovnim objektima) -POŽARI (vegetacijskih površina. gospodarskih i javnih zgrada itd. zraka. nemara. vijadukata. te uz nju niz drugih ugovora koji se odnose na regulaciju prometa. sukladnim sa Europskim sporazumom o prijevozu opasnih tvari Njime se propisuje: – način prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu. tla. Sporazum o načinu prijevoza opasnih tvari u međunarodnom transportu u pojedinim prometnim granama. – način pripreme opasne tvari za prijevoz. – isprave za prijevoz opasnih tvari.) -RADIOAKTIVNA djelovanja i ispuštanje PLINOVA (kontaminacije) -EKOLOŠKA ONEČIŠĆENJA vode.. -Na osnovu jedinstvene preporuke sastavljen je i prihvaćen od strane država potpisnica. – vozila za prijevoz opasnih tvari. šuma. flore i faune itd. zračnom prometu. -Republika Hrvatska donijela je svoj Zakon o prijevozu opasnih tvari.

1974. svibnja 2000. a u posljednjim verzijama (posebice onim iz 1960. International Maritime Dangerous Goods Code Economic Commission for Europe Inland Transport Committee.. 1994. Za pomorski promet – IMDG Code. lako se u prvotnoj verziji odnosila samo na sigurnost putničkih brodova i na zaštitu života putnika. 3. postupno su se njene odredbe proširivale i na teretne brodove. 1957. a to su: 1.Konvencija SOLAS. prosinca 1944. 968.Različite prometne grane. i kasnijim) ona obuhvaća i vrlo razrađene odredbe o konstrukciji i opremi tankera za prijevoz sirove nafte. Više od 50% tereta koji se prevoze morem predstavljaju opasne tvari u različitim oblicima i pakovanjima 4. . kemikalija i ukapljenih plinova. Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (European Agreement Concercing the International Carriage of Dangerous Goods by inland Waterways-ADN) prihvaćen je od strane RH 25. ADR (European Agreement Concercing the International Carriage of Dangerous Goods by Road-ADR) 2.. godine. Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu od 7. Međunarodni standardi i preporučena praksa (International Standards and Recommended Practices) 6. IAT prema Tehničkim pravilima o prijevozu opasnih tvari zrakoplovima 7. kao i brodova za kombinirane terete. .1978. imaju svoja pravila za prijevoz opasnih tvari.nastala prije 80 godina .Nesumnjivo je to najvažniji međunarodni akt glede sigurnosti brodova i ljudi na njima. (Convention on International Civil Aviation) 5. New York and Geneva. RID (Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom– Dangerous Goods by Rail) .

Sigurnost i zaštita u prometu sastoji se od dvaju bitnih elemenata: 1. –vozilo. –je upoznat sa svojim obvezama i posebnostima prijevoza. te sustav sankcija za one koji ih ne poštuju. U znanstvenom pogledu. opasne tvari i teret odgovaraju propisima. te –ispunjeni drugi uvjeti za prijevoz u skladu s odredbama međunarodnog ugovora. preventivni čimbenici prometnog prava i 2. UPU prema aktima Svjetskog poštanskog saveza Vozač smije prevoziti opasne tvari ako posjeduje certifikat i: –je navršio 21 godinu života i ima najmanje jednu godinu dana radnog iskustva na poslovima vozača teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3500 kg.sustav pravnih normi kojima se regulira zaštita i sigurnost u prometnom procesu odnosno pravna regulacija prometa. zaštita i sigurnost vozila 2. –posjeduje isprave i dodatnu opremu sukladno odredbama međunarodnog ugovora. –su pakovanja i vozilo označeno odgovarajućim znakovima upozorenja. Efikasnost pravnog sustava . –posjeduje valjanu ispravu o stručnoj osposobljenosti za prijevoz opasnih tvari u skladu s odredbama međunarodnog ugovora.8. –posjeduje dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzročenu trećim osobama. propise i pravila o odvijanju i organizaciji prometa. natpisima. represivni učinak prometnog kažnjavanja. . predviđa prava i dužnosti svih sudionika u prometu. sigurnost i zaštita u užem smislu. oznakama i listicama za označavanje opasnosti te drugim informacijama o opasnim tvarima i vozilu u skladu s odredbama međunarodnog ugovora. temeljna područja pravne regulative koja zahtijevaju istraživanja u punoj efikasnosti su: 1.

potpisana 1949. Elementi zaštite i sigurnosti su: -čimbenici u prometu -vozilo -prometna površina. Konvencija sadrži dva načela: 1. i 2. provjeravanje zakonskih i drugih propisa. polaganje vozačkih ispita i izdavanje vozačkih dozvola – programi usavršavanja vožnje – kontrola i programi za smanjenje alkohola u prometu – sustav zdravstvenih pregleda vozača – sustav prometnih pravila i provođenje zakona – osobine cesta i vozila – programi u svezi sadržaja reklame i promidžbe. zajedno sa završnim dokumentom Konferencije UN-a o cestovnom automobilskom prijevozu i Protokolom o cestovnoj signalizaciji. prometnu signalizaciju. Međunarodni pravni izvori o sigurnosti i zaštiti -temeljni dokument u kojem su sadržani osnovni međunarodni propisi o sigurnosti i zaštiti te kretanju vozila cestama je Konvencija o cestovnom prometu.Preventivni čimbenici: –školski programi i obrazovanje. invalidnost i alkoholiziranost 3. s posebnom signalizacijom i opremom -prometna situacija -društvena intervencija. kontrola zdravlja 2. uspravna i tlocrtna. striktno prodržavanje prometnih pravila. U prometnom sustavu posebno značenje imaju: 1. u Ženevi. . posebno u predškolskim ustanovama i osnovnim školama i u dobi kad još nije moguće polaganje vozačkog ispita – programi osposobljavanja vozača.

u okviru ECE (Economic Comission of Europe) -plan koji će vremenom smanjiti emisije ispuha. 2. 3. ali tijekom prijevoza opasnih tvari na skeli se ne smiju nalaziti putnici Konvencija i zakoni o zaštiti čovjekova okoliša -prvi propisi o smanjenju onečišćenja zraka iz motornih vozila. Posebne odredbe u prijevozu opasnih tvari u zračnom prometu Prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu na domaćim i međunarodnim letovima smije se obavljati: –sukladno propisima o zračnom prometu koji su na snazi u Republici Hrvatskoj –uz izravnu primjenu Međunarodnih standarda i preporučene prakse Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO): –Dodatka 18 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu –Siguran prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu i Posebne odredbe u prijevozu opasnih tvari na unutarnjim plovnim putovima -na unutarnjim plovnim putovima opasne tvari se smiju prevoziti brodovima/plovilima koji su za to namijenjeni -iznimno. rasporedu vagona u vlaku. opasne tvari smiju se prevoziti i putničkim brodovima/plovilima ako je ta roba smještena u posebnom prostoru odvojenom od putnika -opasne tvari mogu se prevoziti s jedne obale na drugu obalu i skelama. jest uvođenje novih vozila u promet . UN brojevima opasnih tvari. st. godine u Kaliforniji -kasnije su ih prihvatile ostale dršave SAD-a i Europska unija.Obveze upravitelja željezničke infrastrukture –izraditi interne planove za hitne slučajeve na ranžirnim kolodvorima sukladno odgovarajućim odredbama međunarodnog ugovora (čl. donijeti su 1961.). pakovanja masi ili zapremini opasnih tvari. –tijekom prijevoza osigurati brz i neograničen pristup informacijama o predmetnom sastavu vlaka.

za 5%. za 10%.. koji treba zamjeniti TLEV. sa 27 zemlje potpisnice -pravilnik 15 predočuje čimbenike koji najviše onečišćuju okoliš -norme ECE – R – 15 propisala je Ekonomska komisija UN-a za Europu -uz pravilnik postoje i Amandmani od 01 do 04.Programski su ta vozila nazvana specifičnim imenima: -TLEV (Transitional-Low-Emission Vehicles). iz 1997. goriva koja su propisana normama i po određenim standardima U sklopu ECE pravilnika (donesenim u Ženevi) glavni propisi su: -ECE – R 15 odnosi se na emisije ispuha iz Otto i diesel motora osobnih i lakih teretnih vozila -ECE – R 83 zamjenio ECE – 15. 2001. uvođenje od 1998. Kad govorimo o ispitivanjima temeljem ECE pravilnika. moramo razlučiti: -ispitivanje homologacijskog vozila -ispitivanje serijskog vozila odobrenog tipa -ispitivanje vozila u uporabi. a 2003.. iz 1994. godine. a veći udio tek 2000. godine – Konvencija o prekomjernom zagađivanju okoliša. -LEV (Low-Emission Vehicles). koji utvrđuju smanjivanje . -pri takvim ispitivanjima rabe se referentna goriva. godine. koeficijent apsorpcije -ECE – R 40 kontrola emisije ispuha iz Otto motora motocikla -ECE – R 47 kontrola emisije ispuha iz Otto motora mopeda Zakonsko reguliranje čovjekova okoliša -prvi je donesen 1983. za 2 %. odnosno ECE smjernica. postupno uvođenje od 1997. -ZEV (Zero-Emission Vehicles). -ULEV (Ultra –Low-Emission Vehicles). uveo složeniju i strožu kontrolu -ECE – R 49 kontrola emisije ispuha srednjih i velikih dieselskih motora za motorna vozila -ECE – R 24 kontrola emisije dima iz svih dieselskih motora za motorna vozila.

smanjenje raznih onečišćivača i utvrđivanje postupka zbrajanja ispušnih plinova -Pravilnici 40 i 47. godine. nužno je poduzeti: -organizirati kemijsku preradu ispušnih plinova na izlasku iz cilindra motora. sa 27 zemlje potpisnice -zaštiti okoliša od onečišćavanja pridonosi usavršavanje tehnologije izgaranja ugljena u čistija plinovita i tekuća goriva. suvremeni sustav upravljanja motorom na stacioniranim i nestacioniranim razinama. uvođenje novih limita.graničnih vrijednosti. te varirati proces izgaranja u cilindru motora Ugradnja katalizatora je jedini način da se u ispušnih plinovima istodobno smanje tri štetna sastojka. odnosno gazifikacija i likvefakcija . uređaja i drugih sredstava -nužno je zakonsko reguliranje prekomjernog onečišćavanja. -Konvencija o prekomjernom onečišćavanju zraka stupila je na snagu 1983. proizvodnja vozila koja troše manje goriva -peti. a to su: Ugljični monoksid. kao alternativa katalizatoru -treći. po načelu mršave smjese. obnavljanjem voznog parka čistijim vozilima i pojačanim razvojem konstrukcije motora s mršavim smjesama te uvađanje alternativnih goriva -četvrti. dušični monoksid ili dioksid -drugi način se temelji na konstruktivnim zahvatima izradbe suvremenih motora. odnose se na motocikle i bicikle-mopede -Pravilnik 24. -obaviti konstruktivne zahvate na vitalnim dijelovima motora. obrađuje vozila s ugrađenim diesel motorom -Pravilnik 49. ugljiko-vodična skupina. obrađuje promjene nastale homologacijom emisije plinovitih oneščivaća iz diesel motora u cilju smanjenja štetnih sastojaka u emisiji ispušnih plinova i zaštite okoliša. poboljšanje kvalitete motornih benzina i ulja aditivima -šesti. u cilju podešavanja bogatih smjesa i kuta paljenja U skupu mjera smanjenja onečišćenja čovjekovog okoliša tri su osnovna oblika djelovanja: -razvoj sustava kontrole onečišćenja -razvoj manje onečiščujućih sustava -proizvodnja i uporaba raznovrsne zaštitne opreme.

-Umjesto zvjezdice može biti izravno upisan broj klase. a za neke klase ima i više listica. -Manji se koriste za označavanje ambalaže manjih pošiljaka. kako bi ukazale na dodatna opasna svojstva tvari. a dvije ili tri na mjesto gdje se upisuje pripadni broj opasne tvari unutar klase. -Koriste se i listice koje ukazuju na način rukovanja pošiljkom u slučajevima kad se zahtjeva pojačana opreznost pri rukovanju. a iznad nje dvije ili tri zvjezdice. cisterne i IBC . a postavljaju se na sitnu ambalažu. -Pri označavanju pojedinih opasnih tvari potrebno je istaknuti listicu opasnosti pojedine klase. ovisno o podskupinama opasnih tvari unutar klase. -Pošiljke opasnih tvari označuju se listicama opasnosti sukladno pravilima navedenih za svaku klasu posebno. a u svojstvu je i vezi sa svojstvom klasa opasnih tvari. -U donjem dijelu listice nalazi se jedna. Njima se obilježuje da je riječ o lomljivoj ambalaži. Nalaze se u dva formata: -10 x 10 cm u obliku naljepnica -25 x 25 cm u obliku plakata zvanih “placards”. -Za svaku klasu postoje listice koje ukazuju na opasnost. a veći za tankove. -Jedna zvjezdica ukazuje na mjesto gdje se upisuje broj klase.Listice opasnosti -One su simboli opasnosti koje se prema zakonskim propisima stavljaju na vozilo kako bi se što uočljivije ukazalo na opasna svojstva tvari koje se prevoze. te po potrebi jednu ili više listica koje ukazuju na dodatan rizik. -Slične su onima za kemikalije. -Broj listice dopunske opasnosti počinje sa nulom. teretu koji mora stajati uspravno ili se ne smije izlagati kiši i ostalim djelovanjima. .srednjevelike spremnike za rasute terete. -listice dopunske opasnosti koje se koriste uz osnovne. Postoje: -listice osnovne opasnosti koje su propisane za određenu klasu i označene su brojem klase. pa se slikovno iste listice razlikuju po broju.

umjesto znaka za označavanje vozila kojim se prevoze opasne tvari tri znaka za označavanje vozila kojim se prevoze radioaktivne tvari postavljeni na bočne i stražnje strane motornog vozila. Brojevi označavanja ambalaže: 1 . D . . -Broj označava vrstu ambalaže (bačva.aluminij. B .). 2 .bačve.Prvo ukazuje na materijal unutrašnjeg dijela ambalaže.šperploča. 6 mješovito pakiranje. 4 ..). sanduk.prirodno drvo. 0 .četvrtaste kutije. ako se opasna tvar prevozi u vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća ili tijekom smanjene vidljivosti zbog nepovoljnih atmosferskih i drugih prilika.. Označavanje ambalaže -Oznaka. -svjetla na prednjoj i stražnjoj strani vozila moraju biti upaljena. a veliko slovo označava prirodu ambalaže (drvo.drvene ploče.Dopunsko označavanje i opremanje vozila -Motorna vozila kojima se prevoze opasne tvari moraju imati posebno prilagođena svjetla i znakove: -dva okrugla narančasta svjetla. svjetla moraju biti upaljena i kad je na motornom vozilu upaljeno bilo koje svjetlo za osvjetljavanje ceste ili svjetlo za označavanje vozila.pakiranja od lakih materijala Slova označavanja ambalaže: A .kutije. . promjera svijetleće površine od najmanje 10 cm. 5 . odnosno kodni broj ambalaže sastoji se od arapskog broja i slova. -U slučaju mješovite ambalaže koriste se dva velika slova. a drugo materijal vanjskog dijela ambalaže. čelik.vreće. C . postavljena u gornjim kutovima stražnje strane vozila i dva znaka za označavanje kojima se prevoze opasne tvari s ispisanim identifikacijskim brojevima koji se postavljaju s prednje i stražnje strane vozila. prema odredbama Zakona o prijevozu opasne tvari. 3 . -motorna i priključna vozila kojim se prevoze radioaktivne tvari moraju imati...čelik.

lesonit. a valjanost godišnjeg produljenja ovjerava se u predviđenim rubrikama. godine. kada to propisuju odredbe ADR-a i Zakona. te za vozila koja vuku autocisterne. porculan ili keramika.obnovljeno drvo. a ne certifikat. -Katkada se dokumenti objedinjuju tako da jedan dokument sadrži oba. izdaje se novi. -Važnost mu prestaje ako nije ovjeren svake godine. navedeni su u prilogu 5 ADR-a. produljuje svake godine. -Valjanost certifikata se uz redoviti tehnički pregled vozila. H . odobrenje za prijevoz. L . u vozilu je potrebno imati i drugu dokumentaciju: poseban certifikat o ispitivanju vozila za autocisterne. . izdaje se potvrda o ispitivanju vozila. 3.staklo.višeslojni papir. M .F . isprave o prijevozu opasnih tvari. -Osim navedene dokumentacije. -ADR certifikat izdaje se za razdoblje od tri do pet godina. kao i vozila kategorije “B” III za prijevoz tvari klasa 1a. uputa o posebnim mjerama sigurnosti. U takvim slučajevima izdaje se poseban dokument o kvaliteti tvari u kojem se nalaze svi tehnički podaci potrebni za raspoznavanje.plastični materijali. ovisno o tvari koja se prevozi. -Za vozila cisterne koja su proizvedena do 1. 1b i 1c. G .tekstil. a nisu konstrukcijski usklađena s normama ADR-a. siječnja 1980. N . 2. a vrijede isključivo do narednih promjena.metal. nakon čega se povlači i na temelju posebnog pregleda vozila i opreme po ADR-u. -Zbog proširivanja UN liste dolazi do promjena znakovitih brojeva za pojedine opasne tvari. valja istaknuti da se posebno izdvajaju teretna vozila koja prevoze opasne tvari. no ne čelik ili aluminij pri prijevozu P . Popratna dokumentacija o prijevozu opasnih tvari -U vozilu koje prevozi opasne tvari moraju se nalaziti dokumenti: 1. i takav dokument je usklađen prema ADR-u. -U vezi s propisima ADR-a .

“B”II i “B”III. između 21-55 C i između 55-100 C. Pravna regulativa u Republici Hrvatskoj -U Hrvatskoj zaštita i sigurnost te prometna kultura na nezavidnoj razini Razlog tome su brojni čimbenici: – zastarijeli oblici osposobljavanja kandidata za vozače i samo provođenje vozačkih ispita. -Za vozilo “B” III zahtjeva se da se prijevoz tvari obavlja u zatvorenom. – neodgovorna organizacija i provođenje zdravstvenih pregleda. specijalna i sigurna vozila čiji je obujam više od 1000 l. – nestručno obavljanje tehničkih pregleda i registracije vozila. izoliranom kontejneru. “B”I. ili su predviđena samo za prijevoz određene tvari za koju su posebno konstituirane. te – neadekvatno provođenje mjera prevencije u prometnim propisima i drugim . -Za vozila tipa “B” I zahtijeva se da posjeduju vrlo sigurne uređaje za kočenje. kako bi se onemogućilo curenje goriva na teret i da istodobno bude osiguran od mogućih sudara. -Zaštitno-sigurnosni propisi zahtjevaju podjelu vozila na tipove “A”. smatraju se cisterne. a ako se prijevoz obavlja u prikolici. te vozila koja mogu prihvatiti kontejnere cisterne preko 3000 l. u pogledu zaštite. Kod ovog tipa vozila ograničava se teret na 50% nosivosti. -U vozilu tipa “B” II zahtjeva se da motor i ispuh budu ispod tereta. dalje od električnih instalacija. -Kod vozila tipa A zahtijeva se da motor bude na gorivo čija temperatura plamišta iznosi 55 C. -Pouzdanim sredstvima. furgonu koji je odijeljen od vozačeve kabine najmanje 15 cm. da kočnice automatski djeluju ukoliko dođe do razdvajanja od vučnog vozila.Moraju imati svjetlosne i druge oznake te zaštitu od statičkog elektriciteta. a da električne instalacije budu zaštičene. tj. a prema točki plamišta mogu biti: do 21 C. Spremnik goriva mora biti dalje od ispuha..

pravna regulativa vezana uz pojedine subjekte i skupine prometa. –u kojoj je sukladno odredbama međunarodnog ugovora dopušten prijevoz opasnih tvari. duljina radnog vremena. PAKIRANJE: -svaki paket mora biti čvrsto upakiran -specijalana pakiranja zahtijevaju posebna obilježavanja. prometno osoblje. takvi paketi moraju biti i posebno opremljeni. buka i vigracije. 3. pa na njegova svojstva mogu utjecati: 1. Najvažniji čimbenik je vozač. 7. signalizacija. prometna površina. –koja ima znakove upozorenja. noćni rad. Zajedničkim mjerama sigurnosti važno je osigurati: 1. Pakiranje Za opasne tvari dopušteno je upotrebljavati samo ambalažu: –koja prema kvaliteti i izradi odgovara količini i posebnostima opasnih tvari koje se u njoj prevoze. ukrcaj i iskrcaj. a . -pakiranje opasnih tvari u prvom redu ovisi o agregatnom stanju i o grupi odnosno kategoriji kojoj tvar pripada -s obzirom na fizikalno-kemijska svojstva. 4. 2. različite okolnosti i dr. prijevoz opasnih tvari. lijekova ili referentnih kemijskih tvari. mikroklima i sl. radna okolina. 5. prekovremeni rad. atmosfera. rad u smjenama. propisno pakiranje. 3. Skladištenje. opasne se tvari razvrstavaju u nekoliko skupina -materijali bilo koje kategorije obavezno moraju biti posebno pakirani. natpise. radioaktivnih tvari. posebno pri prijevozu živih životinja. 2. te druge podatke o opasnim tvarima i ambalaži sukladno odredbama međunarodnog ugovora.pravnim izvorima najčešće se obrađuju i analiziraju vozači. 8. 4. –koja je provjerena i odobrena sukladno odredbama međunarodnog ugovora. 6. oznake i listiće za označavanje opasnosti.

što znači posebna vozila i ambalažu a to su: 1. ekonomska i druga svojstva koja ovise o robi za koju se namjenjuje Opasne tvari zahtijevaju specijaliziran prijevoz. okoliša. bačve i cisterne. higijenska.proizvođač ambalaže za opasne tvari dužan je pribaviti odobrenje za ambalažu -odobrenje za ambalažu za prijevoz radioaktivnih tvari izdaje Državni zavod za . od 21ºC do 55ºC i od 55ºC do 100ºC) i 2.poželjno je da ih se posebno i skladišti -ambalaža u koju se pakiraju opasne tvari mora osigurati zaštitu života i zdravlja ljudi. kontejnere-cisterne (obujma preko 3000 litara). bez obzira na agregatno stanje. -opasni plinovi koji se često sreću u prometu komprimirani su u člične boce. koja dijelimo po točki plamišta (do 21ºC. koristi se različita ambalaža koja u promet može doći samo kao orginalna. spremnike. od proizvođača -orginalna ambalaža za otrovne tvari mora jamčiti 100%-tnu zaštitu od razlijevanja i isparavanja od mjesta proizvodnje do mjesta potrošnje. posebno uz otrovne tvari. mora biti propisno i vidljivo označena podacima o sadržaju i oznakama opasnosti -ambalaža mora posjedovati prikladna tehnička. čelične bačve ili čelične spremnike -opasne tekućine pakiraju se u boce. kanistre. estetska. izrađene od materijala koji prema zapakiranoj tekučini mora biti izvanredno inertan i stabilan -za otrove. u pakiranju mora biti priložena uputa za upotrebu -pri pakiranju tvari osjetljivih na kiseline i njihove pare mora se voditi računa o otpornosti ambalažnog materijala na te kiseline -od ambalažnih materijala najveću otpornost prema kiselinama ima staklo (izuzev flourovodične kiseline) te plastične mase koje se u tu svrhu sve više primjenjuju Odobrenje cisterni i drugih vrsta ambalaže . uz opasne materijale. vozila-cisterne (obujma više od 1000 litara).

koja mora potrošačima omogućiti i olakšati uporabu kupljenog materijala. mora povezivati sadržaj zapakiranog materijala u jednu cjelinu. skladišno-transportna. garantiranjem kvalitete i kvantitete. izolirana. prodajna. a ujedno zračna. ekonomsko-komercijalnim efektima 4. opasne tvari i tvari klase 7). suha čvrsta. zaštitna. uporabna. ali i ljudskog faktora -ukoliko skladištimo radioaktivne tvari moraju biti hermetički zatvorena -ambalaža i pakiranje opasnih tvari moraju biti podijeljeni u svoje klase po dodatku A.5 koji određuje opće uvjete pakiranja. fiksno pričvršćenih za vozilo. zaštićena od štetočina. Funkcije ambalaže dijelimo u četiri vrste: 1. Skladištenje -prema zakonu o prijevozu opasnih tvari postoje zajednička pravila o njihovu skladištenju. povećanjem opsega prodaje. za sva skladišta -skladišne zgrade moraju biti izgrađene prema svrsi kojoj služe. ima zadaću zaštititi ljude.zaštitu od zračenja -odobrenje za ambalažu za prijevoz nuklearnih materijala izdaje Državni zavod za nuklearnu sigurnost -odobrenje za ambalažu za prijevoz tekućih zapaljivih tvari i plinova. odnosno sačuvati originalnost 3. zahtjeve koji se mogu primjeniti na pakiranje i testiranje pakiranja -skladištenje je regulirano u najvećem broju slučajeva međunarodnim i nacionalnim propisima . u cestovnom prometu izdaje pravna osoba koju ovlasti ministar nadležan za promet. dobra i okoliš tijekom manipuliranja 2. cisterni. moraju biti prilagođena. povezana s racionalizacijom prodaje (osim one robe koja može ugroziti život čovjeka. tipove pakiranja.

rukovanja. svako vozilo mora imati po jedan primjerak. slovnu oznaku ako je ima i inicijale “ADR”. -Također se navode ime i adresa pošiljatelja i primatelja ili posebno primatelja.000 m3 za naftu. slaganja i čuvanja te izdavanja opasnih materijala Prema vrstama opasnih tvari. brojčanu oznaku klase. -Ukoliko se pošiljka prevozi u više vozila. potpuni naziv opasne tvari kakva je navedena u listi zajedno sa UN identifikacijskim brojem. a u priručnom skladištu se mogu čuvati točno određene količine eksploziva -plinovi i opasne tekućine se skladište u hermetički zatvorenim spremnicima do 100. izgrađena od vatrootpornog materijala. eksploziva i sl. s propisanom prirodnom ventilacijom itd. -Takav obrazac nije propisan. Moraju biti opskrbljena protupožarnom zaštitom. ali transportna dokumentacija mora neizostavno sadržavati pismenu obavijest pošiljatelja prijevozniku u kojoj su navedene sve bitne značajke opasne tvari kako bi se prijevoznik pravodobno pripremio. oksidirajućih tvari. skladišta se dijele na: – specijalna skladišta za opasne tvari – skladišta za opasne tekućine – skladišta za kemikalije – skladišta za plinove -eksplozivi se skladište u skladištima propisno udaljenim od naselja i industrijskih objekata. ta skladišta mogu biti podzemna. nadzemna ili plivajuća -zapaljive tvari moraju biti odvojene od materijala koji reagiraju sa zrakom i vodom. -Transportna dokumentacija mora biti pisana na službenom jeziku zemlje u kojoj se odvija prijevoz i na jednom od službenih svjetskih jezika.-točno su utvrđene metode prihvata. . Transportna dokumentacija i deklaracija (2002) -Sve pošiljke koje podliježu sporazumu ADR moraju biti popraćene transportnom dokumentacijom. -Opis mora sadržavati točno propisani sadržaj koji se navodi u poglavlju svake pojedine klase.

dokumente od interesa za vozača. Uputa o posebnim mjerama sigurnosti 5. Osnovna dokumentacija o prijevozu (dokumenti vozača. vozila i tereta) 2. Propisi označavanja vozila 10.-Ukoliko je masa koja se uzima na prijevoz manja od mase propisane Prilogom B. tereta i dokumentacija vozača. potrebno je to navesti u dokumentaciji kao i podatak ako je opasna tvar već zaprimljena za prijevoz pod nadležnošću neke druge konvencije ili sporazuma. Odobrenje za prijevoz eksplozivne tvari . Potvrda o ispitivanju vučnog i priključnog vozila (10 281 i 10 282) 4. Posebna dokumentacija o prijevozu eksplozivnih tvari 3. -Prema tome osoba koja upravlja prijevoznim sredstvom morala bi u kabini vozila za vrijeme prijevoza imati: 1. Potvrda o osposobljenosti vozača (10 315) 5. Potvrda pakiranja za kontejnere (2008) 2. vozilo i teret. 4. Pravila označavanja opasnih tvari 7. Dokumentacija i propisi o prijevozu opasnih i eksplozivnih tvari -Svaki prijevozni proces prate brojni dokumenti koji se odnose na predmet prijevoza. Propisi za prijevoz opasnih tvari u spremnicama za rasuti teret i tankove 9. Potvrda o ispitivanju vozila 7. vozilo i vozača. 2. Potvrda o ispravnosti vozila 8. Propisi pakiranja 6. Potvrda o stručnoj osposobljenosti 6. 3. vozila. dokumente vozila. a u kojima se u potpunosti definira prijevoz. Odobrenja za tankove (dodatak B. dokumente vozača. Listice opasnosti 8. Uputa vozaču (10 385) 3. Dokumentaciju dijelimo na: 1. Postoje još: 1. dokumente tereta. Isprava o prijevozu eksplozivne tvari 4. 1).

najmanji sadržaj tekućine mora biti 80% volumena. posebnu pažnju treba obratiti na sadržaj tekućina koji može uvelike utjecati na destabilizaciju vozila. pražnjenje tegljača s poluprikolicom. 4. 4. Postoje određeni propisi koji propisuju: 1. za zapaljive tvari bez dodatnih rizika. štetne i lako korozivne. korozivne tvari. čiji se tlak izjednačuje s tlakom pri otvaranju na ventilu. zaštita od statičkog elektriciteta. u spremnicima s ispusnim sustavom ili sigurnosnim ventilom. za otrovne i korozivne tvari u spremnicima s ispusnim sustavom ili sa sigurnosnim ventilom. Ostali zahtjevi za vozila i upute voznom osoblju Rukovanje opasnim tvarima (10 410. za otrovne. 3. -U pogledu zaštite i sigurnosti nužno je obavljati periodični ispitivanje. 3. redoslijed pražnjenja. vožnju u zavojima. -Pri polaženju se masa vozila. zavojima i pri zaustavljanju vozila.Stupanj punjenja mora se mjeriti kod svih tekućina tijekom zagrijavanja sadržaja na temperaturi. .9. Opća pravila 2. -Cisterne namijenjene prijevozu tekućina na vanjskoj temperaturi ne smiju se puniti mimo normi o stupnju punjenja. Posebna pravila . 2. pražnjenje prikolice. Ponašanje vozila tijekom opasnih tvari -Vozač mora znati temeljne razlike koje se pojavljuju tijekom početka vožnje. ali različito: 1. bilo da su zapaljive ili ne. -Prema ADR-u. a i masa tereta. opiru promjenama gibanja. 10 431) : 1. u hermetički zatvorenim spremnicima bez sigurnosnog ventil. pri zaustavljanju vozila. za zapaljive tvari. . 2.Vozač mora znati da se razlike pojavljuju tijekom: početne vožnje. Tehnički podaci kao čimbenik zaštite i sigurnosti u prometu -Prema propisima na svakoj cisterni mora postojati vidljivo istaknuta oznaka s minimumom podataka.

br. br. 11/08) 3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04) Pravilnici: 1. Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje stručno osposobljavaju vozače motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari (NN 24/95) 4. Europski sporazum o cestovnom prijevozu opasnih roba u međunarodnom prometu – ADR (NNMeđunarodni ugovori. Pravilnik o sigurnosnom savjetniku (NN 144/05) 6. a doljnji broj predstavlja UN broj. Pravilnik o prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (NN 54/95 i NN 53/06) 2. . -Stabilnost vozila u pogledu klizanja u stranu bit će osigurana ako sila prijanjanja bude veća od sile bočnog pritiska ili jednaka njoj.-Pogrešno punjenje utječe na njegovu stabilnost na zavojitoj cesti i u drugim prometnim situacijama. Zakoni. Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari (NN 24/95) 5. otkloniti proklizavanje. pravilnici i odluke o prijevozu opasnih tvari u RH Zakoni: 1. pojačati kontrolu i spriječiti izlijetanje vozila s kolnika te njegovo prevrtanje.gornji broj označava identifikacijski broj opasnosti. Pravilnik o prijevozu opasnih tvari u oružanim snagama RH (NN 79/06) Odluke: Odluka o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i određivanju mjesta parkiranja motornih vozila s opasnim tvarima (NN 57/07) ADR ploča . Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom – RID (NNMeđunarodni ugovori. Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) 2. treba obratiti pozornost na gume vozila. 5/08) 3.

imaju potrebe prijevoza za spasilačke službe ili u slučaju nužde Prijevoz opasnih tvari -prijevoz opasnih tvari obavlja se sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari (NN 79/2007.Posebni zahtjevi u vezi s ukrcajem. te Ministarstva zaštite okoliša -posebni zahtijevi u vezi s ukrcajem. Obveze pošiljatelja Pošiljatelj smije predati opasne tvari na prijevoz ako: –je to prema odredbama međunarodnog ugovora dopušteno. Ministarstva javnih radova. se prevoze ograničene količine u poduzećima koja ih koriste u osnovnoj djelatnosti 4. –ima važeću Potvrdu o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari ako je to određeno odredbama međunarodnog ugovora – je označeno sukladno odredbama međunarodnog ugovora. obnove i graditeljstva. ADR propisima i međunarodnim sporazumima -tim propisima regulirane su obveze pošiljatelja opasnih tvari. opasne tvari prevoze privatne osobe za osobnu upotrebu 2 su unutar strojeva i služe za njihovo funkcioniranje 3. materijalnih dobara.). koji prije početka prijevoza mora izdati relevantne isprave o prijevozu Za prijevoz opasnih tvari može se upotrebljavati vozilo koje: –je proizvedeno i opremljeno sukladno odredbama međunarodnog ugovora. –je izdano odobrenje za prijevoz opasnih tvari za koje je takvo dobrenje . iskrcajem i rukovanjem regulirani su ADR propisima -prijevoz opasnih tvari katkada je izuzet i ne podliježe odredbama Sporazuma onda kada: 1. iskrcajem i rukovanjem svih klasa -regulirano je da se ukrcaj i iskrcaj opasnih tvari mogu obavljati samo na posebno određenim mjestima na kojima se ne ugrožava život i zdravlje ljudi. Ministarstva zdravstva. okoline. ni sigurnosti prometa -određivanje posebnog mjesta za ukrcaj i iskrcaj opasnih tvari obavlja se uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

–su vozaču odnosno. zajedničkom utovaru. Obveze punitelja Obveze punitelja su: –prije punjenja opasnih tvari u teretne prostore namijenjene za prijevoz opasnih tvari provjeriti jesu li teretni prostori te njihova oprema očišćeni i tehnički ispravni.potrebno. čišćenju i dekontaminaciji te drugim odredbama međunarodnog ugovora. demontabilne ili prenosive cisterne. –pri punjenju opasnih tvari u susjedne komore višedijelnog teretnog prostora. -organizator prijevoza dužan je osigurati ispunjavanje svih uvjeta. listicama za označavanje opasnosti kod pripreme pakovanja. osobi koja obavlja prijevoz uručene propisan prateće isprave prema odredbama međunarodnog ugovora te prema potrebi. –je udovoljeno odredbama o načinu prijevoza. je li istekao rok za sljedeću kontrolu cisterne. –su primijenjene druge mjere sigurnosti sukladno odredbama međunarodnog ugovora. –poštivati odredbe o znakovima upozorenja. –teretne prostore vozila namijenjene za prijevoz opasnih tvari puniti samo opasnim tvarima koje se smiju prevoziti u tim teretnim prostorima ili cisternama. natpisima. –poštivati druge mjere sigurnosti sukladno odredbama međunarodnog ugovora. –je upakirana ili punjena u ambalažu koja udovoljava zakonskim uvjetima. –vozilo odnosno prijevozna jedinica udovoljava zakonskim uvjetima. oznakama. poštivati odredbe o opasnim tvarima koje se nalaze neposredno jedna pored druge. čuvanju. –kod punjenja opasnih tvari u teretne prostore poštivati dopušteni stupanj . odobrenja za prijevoz. Obveze pakiratelja Obveze pakiratelja su: –poštivati odredbe o pakiranju. baterijske cisterne. rukovanju.

–osigurati da se na vanjskoj strani teretnog prostora koju puni ne nalaze ostaci opasnih tvari. Obveze prijevoznika Prijevoznik smije prevoziti opasne tvari ako: –je to dopušteno odredbama međunarodnog ugovora. –omogućiti izvanrednu provjeru teretnog prostora u slučaju događaja (preinaka. –poštivati i druge mjere sigurnosti sukladno međunarodnim ugovorima. –teretni prostor smije puniti samo na određenom. –prije i nakon punjenja opasnih tvari u teretne prostore provjeriti nepropusnost naprave za ispust. opremi. rukovanju i osiguranju opasnih tvari te čišćenju. Obveze vlasnika ili korisnika teretnog prostora Obveze vlasnika ili korisnika teretnog prostora su: –poštivati odredbe o konstrukciji. posebno uređenom mjestu za punjenje.) koji bi mogao utjecati na njezinu sigurnost. –su ispunjene odredbe o načinu prijevoza. popravak nakon nesreće i sl. –posjeduje odobrenje za prijevoz opasnih tvari za koje je potrebno odobrenje za prijevoz. prepravka.punjenja odnosno. –poštivati druge mjere sigurnosti u skladu s odredbama međunarodnog ugovora. –održavati teretni prostor i njihovu opremu sukladno odredbama međunarodnog ugovora. dopuštenu masu punjenja po litri zapremine. otplinjavanju i dekontaminaciji teretnih . –su opasne tvari pakirane u ambalaži koja udovoljava zakonskim uvjetima. kontroli i označavanju teretnog prostora. zajedničkom utovaru.

Ministarstvo pomorstva. –očistiti vozilo i/ili teretni prostor i obaviti otplinjavanje ili dekontaminaciju i pobrinuti se da se nakon čišćenja. Ministarstvo prosvjete i športa. –je vozilo pravilno natovareno i opterećeno u skladu s najvećim dopuštenim količinama opasnih tvari u skladu s odredbama međunarodnog ugovora. –vozilo udovoljava zakonskim uvjetima i tehnički je ispravno. obnove i graditeljstva. IZVANREDNE OPASNOSTI – MJERE ZAŠTITE -Izvanredne opasnosti su pojave (ako se pod izvanredne opasnosti razumijevaju funkcioniranja prometa u elementarnim nepogodama sa katastrofalnim posljedicama i ratnim razaranjima). otplinjavanja ili dekontaminacije s vozila uklone znakovi upozorenja. Ministarstvo kulture. –posjeduje dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzročenu trećim osobama. Obveze primatelja Obveze primatelja su: –u najkraćem mogućem roku preuzeti opasne tvari. Ministarstvo zdravstva. a kada se dogode. –poštivati i druge mjere sigurnosti u skladu s odredbama međunarodnog ugovora i drugim propisima kojima se uređuje sigurnost prijevoza. Čimbenika u prometnom sustavu) . izazivaju enormno velika razaranja.prostora. te druge odredbe međunarodnog ugovora. Krizna situacija nastaje kada dođe do suspenzije ili trajnog prekida djelovanja pojedinih ili čak svih funkcionalnih segmenata (npr. –istovariti opasne tvari samo na za to određenom i posebno opremljenom mjestu za istovar. –su poštivane i druge mjere sigurnosti u skladu s odredbama međunarodnog ugovora i drugim propisima kojima se uređuje sigurnost prijevoza. oznake i listice za označavanje opasnosti. NADZOR NAD PROVOĐENJEM PROPISA OBAVLJA: Ministarstvo unutarnjih poslova. prometa i veza. natpisi. ako je to propisano odredbama međunarodnog ugovora. Ministarstvo zaštite okoliša. koje se događaju rjeđe. Ministarstvo javnih radova.

tehnološke (industrijske katastrofe). TEMELJNI POJMOVI O ZAŠTITI I SIGURNOSTI U PROMETU ‐pojam zaštite i sigurnosti u prometu..Sniježne lavine pojavljuju se na planinskim padinama kada je kut nagiba od 23%-53%. ‐zaštita i sigurnost u prometnom procesu kao znanstvena disciplina. nagibu terena i brzini vjetra U cilju učinkovitijeg djelovanja prometnog sustava: Organizirati promatračku službu. posljedice na: sigurnost. vodovodnim mrežama i instalacijama. 18% investicija. ‐sadržaj i definiranje zaštite i sigurnosti u prometnom procesu. . prometnoj infrastrukturi. temperatura ispod 0°C -Potresi – nenajavljena iznenadna stihija potresa djeluje brzo i šokantno sa velikim materijalnim i ljudskim gubicima Štete nastaju na: građevinskim objektima. zaleđivanjem vlažnog ili mokrog kolnika. Vremenski čimbenik – velik utjecaj na prometne tokove. službu obavještavanja. ekološke katastrofe. snijeg. vjetar ..Prometni sustav – važno područje gospodarstva zemlje (14% društvenog proizvoda. ‐temelji zaštite i sigurnosti u prometu. važno je prepoznati izvanredne opasnosti i materijalne štete. utvrditi mjerna mjesta za ispitivanje pojave lavina -Poledica – nastaje pri padanju pothlađene kiše. -Izvanredne opasnosti su i one svakodnevne: Prirodne nepogode. magla. brzina lavina ovisi o količini i vrsti snijega.ovise o jačini i smjeru vjetra. temperaturi zraka i količinama nanesenog snijega .). zaštitu. poledica... ekonomičnost Cestovni promet -Vremenske nepogode (izvanredne opasnosti) koje utječu na cestovni promet su: Kiša.Sniježni zapusi . ‐predmet proučavanja zaštite i sigurnosti u prometnom procesu.

pronalazi uvjete i okolnosti pod kojima se prometne nesreće pojavljuju i događaju. u prometnom su procesu važne ove mjere i postupci: −organizacija prometnog sustava zemlje −prometni tokovi −organiziranost sustava informacija. s obzirom na to da je ona sastavnica prometno‐tehnološkog procesa u bilo kojoj prometnoj grani. −onečišćenja čovjekova okoliša ZNANSTVENA DISCIPLINA ZAŠTITA I SIGURNOST U PROMETU . pomoći i zaštite −organiziranost sustava za održavanje prometnica −organiziranost nadzora i prometne preventive (policija. jer u odvijanju prometa sudjeluje čovjek koristeći svoje psihofizičke sposobnosti . −smanjenja radne sposobnosti ili invaliditeta. HAK i dr.S motrišta društveno‐organizacijskih mjera i postupaka zaštite. −oštećenja i uništenja prometnih sredstava i drugih materijalnih dobara. kako ne bi došlo do: −oštećenja zdravlja ili smrti sudionika u prometu.) S društvenog aspekta važni su: −odgovarajuća legislativa −nacionalni i regionalni planovi zaštite −sustav edukacije osoba koje upravljaju prometnim sredstvima i svih sudionika u prometu −uključivanja medija u svrhu edukacije stanovništva i upoznavanje s prometnom problematikom -znanstvena preventiva i zaštita osoba koje sudjeluju u prometnom procesu CILJEVI I ZADAĆE ZAŠTITE I SIGURNOSTI U PROMETNOM PROCESU Sprečavanje odnosno smanjenje štetnih posljedice za sve sudionike tijekom odvijanja prometa.

lijekova i drugih opojnih sredstava Na sigurnost utječu tri skupine čimbenika: ‐ tehničko‐tehnološki. način uporabe osobnih zaštitnih sredstava. stručne sposobnosti. zaštita od požara ili eksplozije. kontrolori letenja…). kao što su razni pravilnici. zdravstvenog stanja. zaštitnih uređaja i naprava. način realizacije poslova ili radnih operacije posebice glede trajanja upravljanja prometnim sredstvima. Priznatim pravilima .su ona koja su utvrđena zakonom ili podzakonskim aktima. tjelesnog i psihičkog stanja. načine korištena napitaka.smatraju se ona koja su znanstveno utemeljena. provjerena u praksi kao i načini s pomoću kojih se smanjuju opasnosti u prometu ili potpuno uklanjaju Temeljnim pravilima i propisima reguliraju se zaštita i sigurnost. strojovođe. uređajima za kočenje ili zaustavljanje. opremljenost signalnim uređajima. uredbe i dr. sredstva za obavljanje prometa. spola. uređajima za upravljanje. a sadrže zahtjeve kojima moraju udovoljavati prometna sredstva tijekom eksploatacije Ti zahtjevi su: opremljenost prometnih sredstava zaštitnim i sigurnosnim uređajima i napravama. te sposobnosti koje moraju posjedovati radnici na posebnom radnim zadaćama (vozači. ‐ organizacijsko‐uporabni (eksploatacijski) ‐ subjektivni (čovjek) . okomita i tlocrtna signalizacija na prometnim površinama PRAVILA ZAŠTITE I SIGURNOSTI PROMETA -Posebna pravila zaštite i sigurnosti u prometu odnose se na osobite uvjete koji utječu na zaštitu i sigurnost svih sudionika u prometu -Sadrže uvjete glede dobi života. piloti.i posebna mogu biti propisana ili priznata -Propisana .Dijele se na: -Temeljna .

zdravstvenih oštećenja i uništenje dobara Štetne posljedice mogu se očitovati u: 1.je znanstvena disciplina kojoj je glavna zadaća pronalaziti uvjete i okolnosti pod kojima se prometne nezgode pojavljuju i događaju -Prometne nesreće. -podnositelj zahtjeva za odobrenje na temelju ovoga članka.Ciljevi i zadaće zaštite u prometnom procesu Glavni cilj razmatranja zaštite u prometu je sprečavanje uzroka koji djeluju na nastanak prometnih nezgoda. 3. oštećenju i uništenju prometnih sredstava i materijalnih dobara. (demografska ekspanzija i koncentracija stnovništva u urbanim sredinama) –tehničko-tehnološki razvoj. smanjenju radne sposobnosti ili invaliditeta. a u međunarodnom prometu (uvoz. onečišćenju čovjekove okoline Zaštita u prometu . oštećenju zdravlja ili smrti sudionika u prometu. 4. dužan je o točnom . –eksploatacija novih energenata. radioaktivnih tvari i nuklearnog materijala potrebno je odobrenje -odobrenje za prijevoz eksplozivnih tvari u unutarnjem prometu izdaje policijska uprava odredišnog područja. ozljeda u prometu. 2. provoz) ministarstvo nadležno za unutarnje poslove -odobrenje za prijevoz radioaktivnih tvari izdaje Državni zavod za zaštitu od zračenja -odobrenje za prijevoz nuklearnog materijala izdaje Državni zavod za zaštitu od zračenja uz suglasnost Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost. –koncentracija opasnih tvari i –ugroženost okoliša Odobrenje za prijevoz -za prijevoz eksplozivnih. izvoz. materijalne štete i druge nezgode nastaju kao neželjeni i neplanirani događaji koji su uvijek praćeni određenim posljedicama Tome su pridonijele: –opće prilike i razlozi.

a mora sadržavati: –podatke o proizvođaču. vučna vozila. -izdaje se u tri primjerka. prijevozniku i primatelju. a treća primatelju. kemijskom i fizičkom sastavu opasnih tvari. načinu pakiranja. te podatke i potvrde određene međunarodnim ugovorima. pošiljatelju. Isprava o opasnoj tvari koja se upućuje u inozemstvo mora biti napisana na hrvatskom jeziku i na jednom od svjetskih jezika. –podatke o vozilu i vozaču za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu. jedan ostaje pošiljatelju. važeću potvrdu o ispravnosti vozilacisterne.vremenu početka i predviđenom vremenu završetka prijevoza najmanje 24 sata prije početka prijevoza obavijestiti policijsku upravu nadležnu za područje s kojeg prijevoz eksplozivnih tvari započinje. količini. –naznaku mjesta istovara. tj. –naznaku pravca kretanja (itinerara). potvrdu o ispitivanju vozila. Odobrenje nadležnog tijela susjedne države kojim se odobrava uvoz ili provoz isprava o prijevozu opasne tvari ne izdaje se ako teretnica ili druga odgovarajuća isprava sadrži sve podatke o opasnoj tvari. –UN brojeve opasnih tvari. druga prijevozniku. –vremensko razdoblje od 15 dana u kojem će se prijevoz obaviti. potvrdu o stručnoj osposobljenosti za upravljanje takvim vozilom. odnosno područje na kojem je granični prijelaz preko kojeg se uvozi. Osoba koja upravlja prijevozom opasne tvari dužna je posjedovati ispravu o prijevozu opasne tvari. te uputu o posebnim mjerama sigurnosti. . tehničkom nazivu. a u slučaju prijevoza radioaktivnih tvari i nuklearnog materijala navesti zavod koji je izdao odobrenje Zahtjev za izdavanje odobrenja Zahtjev za izdavanje odobrenja za prijevoz podnosi pošiljatelj ili organizator prijevoza ili primatelj. izvozi ili provozi eksplozivna tvar. –podatke o vrsti.

isti se mora odmah obustaviti -pošiljatelj opasne tvari dužan je odmah reagirati. te pratitelj -vozilo može sadržavati isključivo pogonsko gorivo -u kabini nije dozviljeno pušenje ili bilo kakve druge radnje koje bi mogle . odobrenje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova. opasnu tvar ukloniti ili poduzeti odgovarajuće mjere u spriječavanju nepoželjnih posljedica. adresu i telefonski broj poduzeća koje se mora obavijestiti o nezgodi ili nesreći. suvozač osposobljen za upravljanjem takvog vozila. radioaktivnih i drugih opasnih tvari -određene su Zakonom o prijevozu opasnih tvari (NN 79/2007. europskim i međunarodnim propisima -u vozilu mogu biti isključivo vozač. prijevoz kroz tunnel -prijevoz u željezničkom prometu -prijevoz u unutarnjim plovnim putovima -prijevoz u pomorskom prometu -prijevoz u zračnom prometu -prijenos u poštanskom prometu. Prijevoz u cestovnom prometu. pod uvjetom da se pridržavaju zakonskih propisa. Posebne mjere sigurnosti u prijevozu eksplozivnih. može se izdati odobrenje za višekratni prijevoz s rokom od jednog mjeseca. -odobrenja izdaje policijska uprava. prema mjestu iz kojeg se upućuje pošiljka. Navedena pravila vrijede u svim prometnim granama: -u cestovnom prometu. prijevoz opasnih tvari kroz tunel -reguliran je hrvatskim. zapaljivih. -pravnoj ili fizičkoj osobi. -ukoliko se prilikom prijevoza utvrdi da je zabranjen prijevoz. čija je djelatnost vezana uz opasne tvari. -za pošiljke koje se upućuju izvan teritorija zemlje.Uputa o posebnim mjerama sigurnosti mora sadržavati: -vrste opasnosti i posljedice koje mogu biti izazvane -posebne mjere koje treba poduzeti prilikom prijevoza ili prometne nesreće -postupak s osobom koja dođe u dodir s opasnom tvari naziv.). -uz njega potrebno je ishoditi i niz drugih odobrenja od nadležnih organa.

te voziti na 50 m udaljenosti iza tereta -ukoliko je u pratnji policijsko vozilo. uređaj za kontrolu zračenja. st. također nisu dozvoljeni -mora udovoljavati uvjetima propisanog zakona i ADR propisima -vozilo mora imati prekidač kojim se isključuju momentalno svi strujni krugovi. prateća vozila moraju biti ispred i iza vozila. 2. prateće nije potrebno -ako se prevozi eksplozivna tvar. prateća vozila moraju biti ispred i iza vozila. ako ne udovoljavaju uvjetima prema međunarodnom ugovoru (čl.) . te voziti na 50 m udaljenosti iza tereta -ukoliko je u pratnji policijsko vozilo.izazvati požar -popravci koji bi mogli izazvati iskrenja. također na 50 m udaljenosti -maksimalna brzina kretanja takvih vozila može biti 40 km/h -prateće vozilo mora imati jedno treptajuće ili rotirajuće narančasto svjetlo uključeno tokom pratnje. odnosno utovariti vozilo na vlak. i to u kabini i s vanjske strane vozila. potrebna je suglasnost za prolazak kroz tunel od poduzeća zaduženog za održavanje i upravljanje tunelom. –opasnih tvari koje se prevoze prema posebnim uvjetima prema međunarodnom ugovoru. prateće nije potrebno -ako se prevozi eksplozivna tvar. osim tahografa. jednu svjetiljku treptajućeg ili rotirajućeg svjetla narančaste boje. 3. postavljenu tako da je vidljiva iz svih smjerova I mora se uključiti 50 m prije tunela -za prijevoz opasnih tvari kroz tunnel dulji od 500 m. također na 50 m udaljenosti -maksimalna brzina kretanja takvih vozila može biti 40 km/h Posebne odredbe u prijevozu opasnih tvari u željezničkom prometu Opasne tvari mogu se prevoziti samo u teretnim vlakovima. mora imati oznaku sa šifrom osnovne opasnosti po ADR-u. a dopušten je samo uz pratnju dvaju pratećih vozila prateće vozilo mora imati jedno treptajuće ili rotirajuće narančasto svjetlo uključeno tokom pratnje. osim: –opasnih tvari prihvatljivih za prijevoz prema međunarodnom ugovoru koji se pridržava odnosnih najvećih količina i posebnih uvjeta prijevoza u vlakovima drugačijim nego što su teretni vlakovi. kao ručna prtljaga ili se predaje kao prtljaga ili vozila utovarena na vlak -putnik ne smije ponijeti sa sobom opasne tvari odnosno ručnu prtljagu ili ih predati kao prtljagu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->