IVANKA BABIC SONJA GORJANC ANA SLIEPCEVIC WASTA SZmOVICZA

NACRTNA GEOMETRI]A
zadaci

Dr. sc. Ivanka Babic Dr. sc. Sonja Gorjanc Dr. sc. Ana Sliepcevic Dr. sc. Vlasta Szirovicza

NACRTNA GEOMETRIJA zadaci
1. izdanje

HDKGIKG, Zagreb, 2002.

Predgovor
Recenzenti: Prof. dr. sc. Branko Kucinic Prof. dr. sc. Vlasta Scuric-Cudovan Dr. sc. Jelena Beban-Brkic Dr. sc. Zeljka Milin-Sipus Lektor: Ljiljana Varovic, dip!. prof. Graficko oblikovanje ovitka:

Sinisa Babic, dip!. inz.
Objavljivanje ovog sveucilisnog udzbenika odobrilo je Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu Sveucilista u Zagrebu rjesenjern broj 021361/3-2002, od 10. rujna 2002. CIP - Katalogozacija u publikaciji Nacionalna i sveucilisna knjiznica - Zagreb UDK 514.18(075.8)(076) NACRTNA geometrija : zadaci / Ivanka Babic ... [et al.] - 1. izd. - Zagreb: Hrvatsko drustvo za konstruktivnu geometriju i kompjutersku Bibliografija. ISBN 953-98814-1-21. 1. Babic, Ivanka I. Nacrtna geometrija - - Zbirka zadataka420902019 420902019 ISBN 953-98814-1-2 Izdavac: HDKGIKG - Hrvatsko drustvo za konstruktivnu geometriju i kompjutorsku Tisak: "O-tisak" d.o.o., Zagreb grafiku

Iako se u posljednjih desetak godina moze naci suvremena literatura iz podrucja nacrtne geometrije, svaki udzbenik koji donosi nesto novo dobro je dosao. U godini obiljeiavanja stote obljetnice rodenja najpoznatijeg i najproduktivnijeg profesora nacrtne geometrije Vilka Nicea moramo priznati da je doslo vrijeme da neki sadrzaji dozive transformaciju, da se osuvremene i na novi nacin obrade, Prvi pozitivni pomak u tom smislu ucinile su autorice ovog udzbenika 1994. godine kada su za potrebe studenata Gradevinskog fakulteta nacinile originalan metodicki udzbenik "Konstruktivna geometrija" za vjezbe iz nacrtne i primijenjene geometrije s velikim brojem rijesenih primjera . Ovaj novi udzbenik sadrzajem u potpunosti prati program predmeta Nacrtna geometrija na graditeljskom odjelu Veleucilista, a gotovo u potpunosti programe Rudarsko-geolosko-naftnog fakulteta, Tekstilno-tehnoloskog fakulteta, Strojarskog fakulteta i jos nekih fakulteta i odjela Veleucilista, Oslanja se na udzbenik "Nacrtna geometrija" autorica K. HorvaticBaldasar i 1. Babic, a namijenjenje iskljucivo za vjezbe. Velik broj rijesenih primjera popracen je detaljnim prostornim i konstruktivnim objasnjenjima sto omogucava samoobrazovanje. Neki primjeri su obradeni u nekoliko koraka, s posebnim naglaskom na detalje koji studentima predstavljaju najvece poteskoce u svladavanju ponudenog gradiva. Udzbenik obraduje tri met ode projiciranja kroz osam poglavlja. Sadrzaj prvih pet poglavlja nalazi se kao temeljni dio nacrtne geometrije na svim tehnickim fakultetima u Hrvatskoj. U prvom se poglavlju detaljno obraduje teorija krivulja drugog stupnja. Drugo i trece poglavlje sadrzi zadatke prijeko potrebne za svladavanje Mongeove metode projiciranja, au cetvrtom su obradeni primjeri iz kose aksonometrije i kose projekcije. U petom je poglavlju aksonometrija primijenjena na rjesavanje presjeka stozastih i valjkastih ploha, a u sestom se upotrebom Mongeove metode rjesavaju krovne plohe. U sedmom poglavlju obradeni su jednostavni primjeri iz kotirane projekcije, a u osmom je poglavlju ova metoda primijenjena na geometrijsko rjesavanje situacija zemljanih radova. Na kraju svakog poglavlja dan je skup zadataka knjiga postaje neizostavan prirucnik za vjezbe. za programe cime ova

grafiku, 2002.

Autorice

2. B i C pravac a je okomit na ravninu P pravci a i b su usporedni krivuljama 8 11 12 14 14 15 . 1. '.. Konstrukcija elipse iz para koncentricnih kruznica 23 . . stupnja .2.6.2. C.. T E ~ npr. a _lP npr. a krivulja 2. Uvod A.6.1.2... . Promjeri stupnja.2.. D. Pravce obiljezavamo Kutove oznacavamo velikim latinskirn malim latinskim slovima: slovima: 0:.. b.1. Neka preslikavanja Perspektivna u ravnini 5 7 Ravnine oznacavamo velikim grckim slovima: Perspektivnaafinost 0 u ravnini . 1. Krivulje drugog stupnja 1.. w. Elipsa kao afina slika kruznice. Opcenito 0 projektivnom z.3.6.3. I".. 18 1.. B.. . Opcenito 1. i E kut sto ga tvore pravci a i b trokut ciji su vrhovi A.. ravnini i pravcu .Grcki alfabet A B 0: r E Z /3 ... 1.6. element od presjek kut trokut okomito usporedno _l II npr.6. C. krivulja 2. a E { ( 1] H e e alfa beta gama delta epsilon zeta eta theta K 1-\.1. Z. malim grckim slovima: /3...7. A. 104.. B.3. 3 4 projektivne kolineacija ravnine 1. Konstrukcij a elipse prema definicij i Konstrukcija Konstrukcija hiperbole prema definiciji II b parabole prema definiciji . 1.2. b) npr. 1. 1.6nE npr. L(a.. . 1 3 prostoru. h.1.6.. . los cemo koristiti ove maternaticke E znakove: tocka T je element ravnine ~ presjek ravnina ..5. n L h.. stupnja Konstrukcije 1. 1.7. {. Klasifikacijakrivulja2. . .. ili brojea. .ABC npr. 1. 17 .. /\ M N t: A p u ~ 0 'if jota kapa lambda m! 111 P ~ p a T 'U T y 0 11 ksi omikron pl <D X VJ X w W D 1/J rho sigma tau ipsilon fi hi psi omega Sadrzaj Neke oznake Tocke obiljezavamo virna: 1.

4. .7.8. Okomitost 2. Zadaci za vjezbu 2.3. Rijeseni primjeri 5.1.4. ravnine 7.7.2. 24 26 Pitanja i zadaci za vjezbu .2.6. Rijeseni primjeri 6. Rijeseni primjeri 7. Aksonometrijske 4. 5. Rotacija 2. .5.5. .1.7.7.1. Rijeseni primjeri 4. 2. Presjeci 102 .7.2.4.2. polozaju 28 30 32 36 39 42 45 50 50 51 53 54 55 55 120 122 130 135 136 136 147 153 156 164 181 3.2. Tijela U opcem 59 .. pravca. 2..teorijski zadaci 2.2.3. . 61 76 3. 2.2. 2. Zadaci za vjezbu Predlosci za aksonometriju i kosu projekciju Predlosci za vezove . Stranocrt Rotacija i antirotacija . .2.1. Mongeova metoda .1.ii SADRZAJ Sadrzaj 5. Zadaci za vjezbu 8. Zadaci za vjezbu Bihliografija iii 104 112 1. metode 80 81 90 90 97 .6.1. Polozajni zadaci .1. Zadaci za vjezbu 4. Bokocrt .7. Polozajno-metricki zadaci Polozajni zadaci Okomitost. Tereni 8. 2.3.2.2. Polozajno-metricki zadaci 2. Zadaci za vjezbu 6. Rijeseni primjeri 8. Stranocrt . 2. 4. 2.2.1.7.2. Rijeseni primjeri 3. Kotirana projekcija 7.7. Zadavanje tocke. Bokocrt 2. 2. Konstrukcija osi elipse iz konjugiranih promjera 1. Krovne plohe 6. Zadaci za vjezbu 7.1.

a osnovna relacija koja ih veze je relacija incidencije ili pripadanja.). pravce rnalim latinicnim slovima (c. Grupiranjem osnovnih elemenata prostora nastaju geometrijske figure. uz pomoc osnovnih relacija. To su npr. Od osnovnih elemenata....cine ga sve ravnine prostora incidentne s pravcem p.Uvod Svaka se geometrijska teorija zasniva na osnovnim elementima i relacijama te na osnovnim cinjenicama koje ih povezuju (aksiorni ili postulati).: niz tocaka (p) .. prostorne krivulje.B.. Osnovni elementi i relacije se ne definiraju. a aksiomi se ne dokazuju. Jednostavne geometrijske figure nastaju na temelju neposredne veze osnovnih elernenata i relacije incidencije. grade se jednostavne.·. B. pramen pravaca (3) . geometrijska tijela i plohe u prostoru. ravnina ima beskonacno mnogo i oni ispunjavaju trodimenzionalni prostor. ·I··.·· . a ravnine velikim grckim slovima CA. pravaca i ). r. a zatim i slozene geometrijske figure ili tvorevine. pravac i ravnina. 0 njihovim svojstvima i medusobnim odnosima logicki zakljucujerno na temelju aksioma.). C . pramen ravnina [P] . ~~~ z 1 ..cine ga svi pravci u ravnini incidentni s tockom 3. geometrijski likovi i krivulje u ravnini.Cine ga sve tocke incidentne s pravcem p.~.~ . c.·.. Tocaka.. Osnovni elementi geometrije su tocka. Ako su principi grupiranja osnovnih elemenata slozeniji. nastaju slozene geometrijske figure kao npr. b. Tocke cemo oznacavati velikim latinicnim sIovima CA.'.

prostomom poimanju i vizualizaciji neposredne okoline. Osobno iskustvo i geometrijsko obrazovanje tijekom osnovne i srednje skole omogucilo je buducem inzenjeru da osnovnim elementima i aksiomatikom trodimenzionalnoga prostora vlada i intuitivno. a konstruktivna omogucuje da sve ono sto je zamisljeno u prostoru predocimo crtanjem u ravnini. To je geometrija afinog prostora. vazno je upoznati geometrijski model trodimenzionalnoga prostora koji je blizak neposrednom ljudskom iskustvu. i dr.osim paralelnih pravaca.projektivni prostor. konstruktivna geometrija. analiticka geometrija. Za buduceg je inzenjera vazno da svoje intuitivno poimanje prostora prosiri na opcenitiji . sinteticka geometrija. U tom smislu uobicajeni prostor naseg zamisljanja "nadopunjujemo" beskonacno dalekim ili nepravim elementima nasljedeci nacin: 3 . ravnini Za buduce inzenjere . 1. a koji omogucuje posredovanje izmedu trodimenzionalnog i dvodimenzionalnog prostora. jest projiciranje.2 Uvod Pri geometrijskim se istrazivanjima mogu koristiti razne metode. kroz tri tocke koje ne Ide na istom pravcu sarno jedna ravnina i s1.). Osnovni postupak kojim se pri tome nacrtna geometrija sluzi. U nacrtnoj se geometriji koriste sinteticka i konstruktivna metoda. One odreduju i razne geometrijske grane (npr. Euklidska je metrika nasa svakodnevica. U nasem poimanju osnovnih elemenata i relacija svaka se dva pravca neke ravnine sijeku u jednoj tocki . To je trodimenzionalni euklidski prostor. nacin na koji mjerimo udaljenosti izmedu tocaka ili kutove izmedu pravaca i sva ostala mjerenja koja se na tome temelje. svake se dvije ravnine sijeku u jednom pravcu osim paralelnih ravnina i svaki pravac probada ravninu u jednoj tocki ako nije s njom paralelan. Krivulje drugog stupnja 1. posebice one graditeljskih struka. Opcenito i pravcu 0 projektivnom prostoru. koji je bolji model za teoriju projiciranja. (Jasno je da kroz dvije razlicite tocke prolazi sarno jedan pravac.1.). Sinteticka se metoda oslanja na zomu prostomu predodzbu. diferencijalna geometrija. Mozemo reci da je nacrtna geometrija teorija projiciranja te da se bavi izucavanjern i primjenom metoda projiciranja.

U takvorn se prostoru sijeku svake dvije. Najjednostavnija tockovna tvorevina u ravninije pravac. a incidencija tocke i pravcaje sacuvana. ili se pravac preslikava na sebe. Definicija 1 Kolineacija Drugim rijecima. au nadopunjenoj se ravnini sijeku svaka dva pravca bez izuzetaka. Ovako nadopunjeni prostor. Definicija 2 Kolineaciju vac 0. tada su sve njegove tocke fiksne.2.2. a pravce koji prolaze tockorn S zrakama perspektivne koIineacije u ravnini (s1. Leze li tocke na istom pravcu kazemo da su kolinearne. 0 koja se preslikava jom u ravnini. odnosno 0 fiksnoin pravcu te kolineacije. pravce. Takva presIikavanja u ravnini nazivamo transjormacijama ravnine. pri cemu je sacuvana incidencija tocke i pravca.01 Slika 1. 1. a svaka se ravnina nadopunjuje jednim beskonacno dalekirn ili nepravim pravcem u kojemuje sijeku sve s njom paralelne ravnine prostora.1. sarno jednu tocku te ravnine. onda ce s TI i T2 biti oznacen par pridruzenih tocaka. PresIikava Ii se nekom transformacijom ravnine niz tocaka u niz tocaka. realnom projektivnom ravninom jp'2 i realnim projektivnim pravcem jp'l. Zrake perspektivne kolineacije presIikavaju se same u sebe. preslikavanja u kojimaje osnovni element tocka. a svi beskonacno daleki pravci svih ravnina u prostoru leze u besko-nacno dalekoj ravnini koja "nadopunjuje" uobicajeni trodimenzionalni prostor. preslikavanja koja svakoj tocki ravnine jednoznacno pridruzuju neku drugu. odnosno ni. koje preslikava tocke u tocke a pravce u pravce. linearnost Perspektivna kolineacija u ravnini u ravnini je transformacija ravnine koja cuva kotocaka. 1. svaka tocka ravnine je slika jedne i sarno jedne toeke iz te ravnine. Oznacimo li na primjer eIemente i figure jednog skupa (tocke. 1.02 Kako svakom tockom Tl u ravnini prolazi tacna jedna zraka perspektivne kolineacije Zl = Z2. tada se govori 0 fiksnoj tocki.01). tj. Dokazi teorema koji ce u ovom poglavlju biti sarno navedeni mogu se naci u knjizi [7]. a elemente i figure pridruzenog skupa indeksom 2. Ako u takav prostor uvedemo euklidsku metriku. 1. pa i paralelne ravnine. (Tocka TI na pravcu PI preslikava se u tocku T2 koja mora lezati na slici P2 pravca PI). Ji\S / / / /I\ I I \ \ / / I I \ \ \ 71=A2 rB1=B2 \C~=C2 Slika 1. nazivamo perspektivnom kolineaci- S tJ. jp'2. transformaciju nazivamo kolineacijom ravnine. Fiksni pravac 0 nazivamo osi.2. slijedi: . krivuIje) indeksom 1. i obmuto. Ako se kolineacijom neka tocka preslikava na sebe. tocku S sredistem ili centrom. izgradili smo model euklidskoga prostora koji ce nam biti najpogodniji za ucenje nacrtne geometrije.4 Krivulje drugog stupnja 1. kolineacija u ravnini je bijektivno preslikavanje ravnine na sebe. odnosno s PI i P2 par pridruzenih pravaca u toj transformaciji. toeaka. i tocno jedna fiksna tocka sarna u sebe. Ako su tri tocke pravca fiksne. Neka preslikavanja projektivne ravnine 5 Kaze se da svaki pravac ima jednu beskonacno daleku ili nepravu tocku u kojoj ga sijeku svi s njim paralelni pravci prostora. koja nam omogucuje uobicajna mjerenja i racunanja. u ravnini u kojoj postoji tacna jedan fiksni pracije se sve tocke preslikavaju same u sebe. ali tako da su im fiksne sarno dvije tocke (srediste S i sjeciste zrake i osi 0) dok su svi ostali parovi pridruzenih tocaka incidentni sa zrakom. Neka preslikavanja projektivne ravnine Ovdje ce biti opisana neka tockovna preslikavanja u projektivnoj ravnini tj. ali su pridruzene tocke razlicite. ravninu i pravac nazivamo realnim projektivnini prostorom jp3. Sve beskonacno daleke tocke svih pravaca jedne ravnine Ide na njenom beskonacno dalekom pravcu. Bit ce to redovito bijektivna preslikavanja.

za svaku figuru F2 moguce je jednoznacno konstruirati njezin original 1. tada se pridruzena tocka B2 konstruira kao sjeciste zrake perspektivne kolineacije polozene tockom Bl s pravcem koji je pridruzen spojnici AlBl (sl. Beskonacno Slika 1. A2 na zraci koja nije paralelna s osi afinosti.03). Neka preslikavanja projektivne ravnine 7 Svojstvo 1.2. Iz definicije afinosti i teorema 1 slijedi: Ako je pored odredbenih elemenata (S. Spojnice parova afino pridruienili tocaka (zrake afinosti) cine pramen paralelnih pravaca. Al. A2• Spojnica cavati pridruzenih tocaka AlA2 prolazi sredistem \ \ \ o o S. I obmuto.02). E Pl (sl. perspektivno kolineamog Svojstvo 2.02). Posljedica. 1. Parovi perspektivno kolinearno pridruienih zrokama perspektivne kolineacije (sl. Kako je perspektivna afinost (u daljnjem tekstu afinost) slucaj perspektivne kolineacije. 1.05 Slika l. Svojstvo 2. os. 1. a srediite S u beskonacno dalekoj tocki ravnine. 1.06 prikazani su primjeri preslikavanja trokuta i paralelograma. par pridruzenih tocaka) svakoj ravninskoj figuri F.2. osi 0 te jednim parom pridruzenin tocaka Al. Parovi perspektivno kolinearno pridruienih pravaca sijeku se na osi perspektivne kolineacije 0 (sl. uz uvjet S 1:. Na slikama 1. 0. tj. Teorem I Perspektivna kolineacija ravnine jednoznacno je odredena sredistem S. Slicno se i pravcu Pl konstruira pridruzeni pravac P2 pomocu po volji odabrane tocke B. . vrijede sljedeca svojstva: sarno poseban Fl. Teorem 2 Afinost u ravnini jednoznacno je zadana s osi afinosti 0 i parom afino pridruienih tocaka Al. tada je i njemu pridruieni pravac paralelan s tom osi (zasto). slika figure Fl.2.0. . Ako je pravac paralelan S osi perspektivne kolineacije.04).06 U daljnjem cemo tekstu odredbene 0. odnosno konstruirati perspektivno kolineama figura F2. A2)' Teorem 1 tvrdi da se uz zadane odredbene elemente (srediste. Al. Afino pridruteni pravci sijeku se na osi perspektivne afinosti.6 Krivulje drugog stupnja 1. nazivamo perspektivnom afinosti u ravnini. Perspektivna afinost u ravnini Definicija 3 Perspektivnu kolineaciju u ravnini kojoj je os 0 pravac u konacnosti. kolineacije oznaSlika 1.05 i 1. tocaka leie na 1.a. A2) zadana bilo koja tocka Bl. Svojstvo La.03 Slika 1. elemente perspektivne (S.04 daleka tocka zrake AlA2 srediste je afinosti. moze jednoznacno pridruziti.

Afinoscu u ravnini preslikavaju se tocke u konacnosti u tocke u konacnosti. y) = O.10 Slika 1. 1. Posljedica 2.07 i 1. Definicija 5 Svaki skup od 001 tocaka ili pravaca II ravnini neprekinuto povezanih prema nekom zakonu narivamo ravninskom krivuljom. Razvrstavarno ih prerna redu i razredu. C2 E P2. U ovorn poglavlju bavit cemo se iskljucivo ravninskim algebarskim krivuljarna. To je slozena geornetrijska =. 1.> Slika 1.8 Krivulje drugog stupnja 1. Posljedica 3. B2. Moze se desiti da dva iIi vise reaInih sjecista padnu u istu tocku T. 1. Opcenitoo krivuJjama Krivuljuintuitivno mozemo shvatiti kao "deformirani pravac" iii "defermirani dio pravca" u ravnini ili u prostoru.07 Slika 1. Stoga je beskonacno daleki pravac ravnine nosilac parova afino pridruzenih tocaka. y) zadovoljavaju algebarsku jednadzbu F(x. IIi: - Na slikama 1. BI. Definicija 6 Red algebarske ravninske krivulje jednakje broju n svih sjeciita te krivulje i bilo kojeg pravca njerlne ravnine.08 konstruirane su slike trokuta i paralelograrna u zadanoj afinosti (0. a beskonacno daleke u beskonacno daleke tocke. Sjecista pravca i krivulje mogu biti realna (s1.09 np p T Slika 1.09) iii imaginarna (s1. Opcenito 0 krivuljarna 9 Odredbene elernente afinosti oznacavat cerno (0. sto irna sljedece posljedice: Posljedica 1. A2). tada vrijedi: d(AI' d(BI' CI) CI) d(A2' C2) d(B2' C2)" 'tvorevina koju ovdje definirarno na sljedece nacine: Definicija 4 Svaki skup od 001 tocaka ili ravnina u prostoru neprekinuto povezanih prema nekom zakonu narivamo prostornom krivuljom.3.11 .3. 1. ako se zadana trojka kolinearnih tocaka AI. Ako dva sjecista padnu zajedno. Buduci da srediste lezi na beskonacno dalekorn pravcu ravnine. Djelisni je ornjer invarijanta afinosti. Zakoni koji definiraju krivulje vrlo su raznovrsni. C1 E PI afino preslika u trojku A2.08 1. o Slika 1. AI. X2). To su skupovi tocaka cije pravokutne Kartezijeve koordinate (x. taj je pravac zajednicka zraka svih afinosti u ravnini. a tocku T diralistem te tangente (s1.11).10). XI. Paralelni pravci afino se preslikavaju u paralelne pravce. Definicija 7 Red realne algebarske ravninske krivulje jednak je stupnju njezine algebarske jednadrbe u pravokutnom Kartezijevom koordinatnom sustavu. Nairne. Mogu pripadati podrucju bilo koje prirodne iii drustvene znanosti. pravac nazivamo tangentom krivuIje u tocki T.

Tangente iz neke tocke na krivulju takoder mogu biti realne i razlicite (sl. stupnja 11 Realnost.lOa). Klasifikacija krivulja 2. sve krivulje drugog reda ujedno su i drugograzreda pa govorimo 0 krivuljama drugog stupnja. Zakrivljenost krivulje k" poprima u njezinim tjemenim tockama ekstremne vrijednosti. kruznicu nazivamo oskulacijskom kruinicom iii kruinicom zakrivljenosti krivulje k" u tocki T (sl. l.l2). y) = 0.4. Ako je tocka krivulje regularna (krivulja u toj tocki ima jedinstvenu tangentu). govorimo 0 dirnoj iii tangencijalnoj kruznici krivulje k" Ll toj tocki (sl. tada je pravac tangenta krivulje. l. kaze se da ona ima stupanj m odnosno n. imaginame (sl. a mogu se i podudarati (sl. od kojih je jedna m-toga a druga n-toga reda. Sve one imaju zajednicku tangentu u tocki krivulje i cine pramen dirnih kruznica. Teorem 3 Dvije realne ravninske algebarske krivulje km i k".14). Ll l a) ako tocka lezi na krivulji.lOa Slika LIla Slika 1.13). Padnu Ii tri sjecista dime kruznice s krivuljom k" u istu tocku T. 1. Zakrivljenost krivulje u tocki T jednaka je reciprocnoj vrijednosti radijusa oskulacijske kruznice u toj tocki. Posljedica. I ova sjecista mogu biti realna iii u parovima moze i vise njih pasti zajedno. 1.09a Slika 1. Kao i svaki drugi realni pravac ravnine on krivulju moze sjeci real no iii imaginamo.13 Slika 1. Ako je realno rjesenje sustava dvostruko. pri . konjugirano imaginama. sijeku se u m .12 Slika 1. odnosno imaginarnost sjecista pravca i algebarske krivulje ovisi o tome da li su rjesenja sustava jednadzbi F(x. Svaka kricinica sijece svaku krivulju k" n-toga reda svoje ravnine u 2n tocaka.10 Krivulje drugog stupnja 1. y) = 0 jednadzba krivulje.14 Opcenito je neka krivulja n-toga reda i m-toga razreda. a moze biti i njezina tangenta.4. U analiticku definiciju razreda ravninske algebarske krivulje necemo ovdje ulaziti jer ona podrazumijeva uvodenje Kartezijevih pravcastih koordinata. Ako je za neku krivulju m = n. konike koje neizmjemo daleki pravac sijece . 1. a L(x.cemu je m # n. Definicija 8 Razred algebarske ravninske krivulje jednak je broju m tangenata koje je moguce poloiiti na tu krivulju iz neke tocke njezine ravnine. y) = 0 (gdje je F(x. stupnja (stosca). n tocaka. Na primjer. Krivulje drugoga stupnja klasificiramo upravo prema realnosti iii imaginamosti njihovih beskonacno dalekih tocaka: Konike koje beskonacno daleki pravac ravnine sijece u dvije realne razlicite tocke nazivamo hiperbolama. Tada oskulacijsku kruznicu nazivamo hiperoskulacijskom kruinicom krivulje k" u tocki T. tada postoji beskonacno mnogo dirnih kruznica krivulje u toj tocki. Klasifikacija krivulja 2. a tocku T tjemenom krivulje (sl. Te krivulje nazivamo i konikama iii cunjosjecnicama jer nastaju kao ravninski presjeci konusa iii cunja 1. y) = 0 jednadzba pravca) realna iii u parovima konjugirano kompleksna. a Beskonacno daleki pravac kojim smo nadopunili ravninu realni je pravac. Slika 1. L(x. Moze se dogoditi da zajedno s tri sjecista krivulje k" i oskulacijske kruznice u istu tocku T padne i cetvrto sjeciste. l. Ako dva realna sjecista kruznice s krivuljom padnu zajedno.09a).

Svaka konika ima neizmjerno mnogo promjera. 1. Promjeri krivulja 2.15). reda narivamo promjerom te krivulje. ako svaki 0' \1J J ( Slika 1.5. Promjeri krivulja 2. Za tako definiran promjer kazerno da je spregnut iii konjugiran tom skupu paralelnih tetiva. Slika 1. stupnja 1/ tetiva neke krivu- -: r-. 1. Definicija 9 Skup polovista svili medusobno lje 2. Iz ave definicije slijedi (primjenom granicnog prijelaza) svojstvo konjugiranih promjera koje se takoder maze uzeti za njihovu definiciju: Definicija 11 Dva su promjera konike konjugirana povucene rom. ako su tangente konike u krajnjim tockama jednog promjera paralelne s drugim promje- Posljedica. a parabole u beskonacno dalekoj tocki na osi.17 . \1 V U izucavanju konika bitni su pojmovi promjer i srediste konike.12 Krivulje drugog stupnja 1. Elipse i hiperbole imaju srediste u konacnosti. Definicija 10 Dva su promjera konike konjugirana iii spregnuta od njih raspolovljuje tetive paralelne s drugim promjerom. a svi oni prolaze jednom tockorn koju nazivamo sredistein te krivulje.5. okomite konjugirane promjere konike narivamo 1. Svaka su dva medusobno rana. paralelnih 1\ <. par usporednih pravaca i par konjugirano imaginamih pravaca s realnim sjecistem. 7 Slika 1. Dva pravca mogu pasti zajedno te cine dvostruki pravac.15 Pored ovih nedegeniranih konika u skup konika ubrajaju se degenerirane konike: par ukrizenih pravaca. dok klasu parabola cine krivulje kojima je beskonacno daleki pravac tangenta (sl. okomita promjera kruinice konjugi- Definicija 12 Medusobno osima krivulje. stupnja 13 u paru konjugirano imaginarnih tocaka nazivamo elipsama (kruznica kao poseban slucaj).16 .

18 dana je jos i konstrukcija hiperoskulacijskih kruznica. 1.1. Tocke elipse konstruiramo Duljina drugog tako da zadajemo duljine radij-vektora Tl < 2a. 1. Ako su zadani glavni promjeri U tocki T(TI = gem) konstruiranaje tangenta. T2). Fiksne tocke FI. Tangentaje simetrala vanjskoga.2. Udaljenost zarista od sredista e1ipse nazivamo linearnim ekscentricitetom e elipse. Na slici 1. e: a 2 .18 konstruirane su tocke elipse za Tl = 8cm i Tl = gcm. udaljenosti pojedinih tocaka T elipse od zarista su radij-vektori TI. stupnja Konstrukcija elipse prema definiciji Definicija 13 Elipsa je skup tocaka u ravnini za koje je zbroj udaljenosti od dviju fiksnih tocaka te ravnine konstantan. . + T2 = 2a. Rc u tjemenima elipse Ai C. ve 1· lcme a. Cetvorke tocaka elipse kl (FI' TI) konstruiramo kao sjecista kruznica k3(F2' TI) n k4(Fl. re I aCIJa k 0]3 povezuJe.6. 1. D) = 2b = 7cm.Tl.. T2.6. F2 nazivamo zaristima ilifokusima hiperbole. odnosno sredista zakrivljenosti RA. a konstantna apsolutna vrijednost razlike udaljenosti jednaka je duljini realne osi hiperbole: ITI . b . n k2(F2. (osi) elipse elipse. zarista FI. radij-vektora je T2 = 2a .T21 = 2a. stupnja 15 Valja napomenuti da oba konjugirana promjera sijeku elipsu u realnim tockama.6. F2 nazivamo zaristima ili fokusima elipse.b2 = e2 . a normala unutarnjega kuta kojeg cine radij-vektori TI. Fiksne tocke Fl. 1. Svi su promjeri parabole medusobno paralelni i paralelni su s osi. T2. d(C. Konstrukcije krivulja 2. T2)' odnosno . Definicija 14 Hiperbola je skup tocaka u ravnini za koje je apsolutna vrijednost razlike udaljenosti od dviju fiksnih tocaka te ravnine konstantna. B) = 2a = llcm.17). a iz trokuta 6FISC slijedi . d(A. Hiperbolu jedan promjer sijece realno dok je njemu konjugirani promjer sijece u paru konjugirano imaginarnih tocaka. a beskonacno daleki pravac konjugiran je svakome od njih (sl. Iz slike je vidljiva konstrukcija sredista zakrivljenosti RT. a konstantan zbroj radij-vektora je duljina velike osi elipse: Tl Konstrukcija Slika 1. F2 odredit cemo na ve1ikoj osi tako da iz tocke C (iIi D) nanesemo duljinu a vel ike po1uosi.18 Na slici 1. T2 tocke T.14 Krivulje drugog stupnja 1. 1. Konstrukcije krivulja 2. udaljenosti pojedinih tocaka T hiperbole od zarista su radij-vektori Tl. v· Konstrukcija hiperhole prema definiciji .6. normal a i srediste zakrivljenosti RT elipse.

Konstruiramo ih kao dijagonale pravokutnika sa stranicama 2a. dobije se srediste hiperoskulacijske kruznice za odgovarajuce tjeme hiperbole. Konstrukcija parabole prema definiciji Definicija 16 Parabola je skup tocaka u ravnini koje su jednako udaljene od jednog fiksnog pravca i jedne fiksne tocke te ravnine. Na slici 1.3. Fiksni pravac d nazivamo ravnalicom iii direktrisoni parabole. 9 em. koja ornogucuje konstrukciju imaginarne (sporedne) osi hiperboJe. Tocke parabole konstruiraju se tako da se zadaju njihove udaljenosti r od ravnaliee odnosno zarista. Ako se iz vrha ovog pravokutnika uzdigne okomica na asimptotu koja njime prolazi i s njom presijece realna os hiperbole. 8.6. jer su njezina os hiperbole i 1. tocku F zaristem ili fokusom parabole. Na istoj je slici konstruirana i tangenta hiperbole u njezinoj tocki T(1'l = 6em) kao simetrala kuta izmedu radij-vektora te tocke.19 konstruirane = 6. 8.19 konstruirano je srediste zakrivljenosti RA za tjeme A. 7.5 d(F.6. !- \T f 1. na k3(F2' 1't} n k4(Fl' 1'2)· su tocke hiperbole za radij-vektore Na slici 1. e Neb je zadana realna (glavna) linearni ekscentricitet d(A.19 konstruirane su dvije tetive hiperbole pornocu temelju gornjega svojstva.6.19 Definicija 15 Tangente krivulje u njerinim.5. F1) = 3em. B) = 2(1 = 4ell1. Konstrukcija hiperbole.16 Krivulje drugog stupnja 1. kojih se. Na slici 1. Svojstvo hiperbole. r = 1. Neka su zadani ravnalica d i zariste F tako da je d(F. stupnja 17 Drugu os hiperbole nazivarno sporednom ili imaginarnorn sjecista s hiperbolom konjugirano imaginarne tocke. Parovi tocaka parabole su sjecista pravaca paralelnih s ravnalicom i od nje udal} enih za r i kruznica k (F. ona ima dvije asimptote.2. Na slici 1. 2b i sredistern u sredistu hiperbole.4. Duljine realne i irnaginarne poluosi te linearnog ekscentriciteta hiperbole povezuje relacija a2 + /} = e2. a duljina drugog radij-vektora je 1'2 = 1'1 . 9 em. Konstrukcije krivulja 2.20 konstruirane su tocke parabole za Slika 1. 7.3. r). d). konstruiramo tako da zadamo duljine jednog radij-vektora 1'1 :2: d(A.2a. Na svakoj sekanti hiperbole odsjecci izmedu njezinih sjecista s hiperbolom i asimptotom s jedne i s druge strane medusobno su Tocke hiperbole jednaki. a fiksnu Konstrukcija para bole.1. d) = 14mm.4. F2). beskonacno dalekim tockama nazivamo asimptotama. pri cemu mora biti r :2: 0. provjerava tocnost konstrukcije. . Cetvorke tocaka hiperbole konstruiraju se kao sjecista kruznica kl (Fl' 1'l)nk2 (F2' 1'2)' odnosno 1'1 Kako je hiperbola konika s dvije realne beskonacno daleke tocke. e = d(S.

Nadalje. Definicija Naglasimo da se kao afina slika odredenoga para okomitih promjera kruznice mogu dobiti medusobno okomiti konjugirani promjeri elipse. 1. Elipsa kao afina slika kruznice 19 konstruirana tangenta parabole kao simetrala kuta izmedu radij-vektora (u svakoj tocki parabole jedan je radijvektor paralelan s njezinorn osi. paralelni pravci u paralelne pravce. Ako je A tjeme parabole. tad a vrijedi: ' d(K. dakle nje- Uzmemo li u obzir klasifikaciju krivulja 2. P2Q2 afino pridruzene elipse k2• Ova se cinjenica moze izreci u obliku sljedece (trece) definicije para konjugiranih promjera elipse: 1.18 KrivuJje drugog stupnja 1. T diraliste tangente t. to eke u konacnosti u tocke u konacnosti. mozemo zakljuciti: . d r o o K IKAI = IALI Slika 1. a konjugirani promjeri konike preslikavaju se u konjugirane promjere pridruzene konike.7. hiperbole u hiperbole.20 Svojstvo parabole. Pri toj konstrukciji treba uociti da se par okomitih promjera M1N1j_P1 Q1 kruznice k1 afino preslikava u par konjugiranih promjera M2N2. A) = d(A.21 konstruirana je elipsa k2 kao afina slika kruznice k1. Tjeme parabole A poloviste je duzine FO gdje je 0 d n 0 (0 je os parabole). Srediste zakrivljenosti RA u tjemenu A udaljeno je od tjemena za 2d(A. a drugi prolazi zaristern F). stupnja prema vrsti njihovih sjecista s beskonacno dalekim pravcem i svojstva afinosti (beskonacno daleke tocke preslikavaju se u beskonacno daleke.7. Na istoj je slici u tocki Tir = 3cm) = Perspektivnom afinoscu elipse se preslikavaju u elipse (iIi kruznice). Na slici 1. Elipsa kao afina slika kruznice 17 Dva supromjera elipse konjugirana ako su pri afinom preslikavanju kruinice u elipsu nastali kao afina slika medusobno okomitih promjera te kruinice. a djelisni omjer ostaje sacuvan). a L noziste okomice spusteneiz T na os. K sjeciste tangente i osi parabole. F).L). a parabole u parabole. promjer konike preslikava se u promjer pridruzene konike.

tada se os te afinosti mora podudarati s promjerom AB elipse jer su tocke A. Toj kruznici afino je pridruzena elipsa k2 koja sa zadanom kruznicom ima zajednicki promjer AIBI == A2B2.20 Krivulje drugog stupnja 1. kao na slici 1.24).25).) pronaci onaj jedini par medusobno okomitih pravaca tockorn 5) koji ce se afino preslikati u medusobno okomite pravce kroz tocku 52' Konstrukcija koristi Talesov poucak na kruznici t polozenoj tockama 5) i 52 sa sredistem 0 na osi afinosti o. konstruira se kao afina slika onoga promjera CIDI kruznice kl koji je okomit na promjer AIBI.24. T2. bit AE: i CD (s1. Pravac PI sijece kruznicu el u tockama K. pravcu pee biti afino pridruzen pravac PI koji se konstruira uz pomoc po volji odabrane tocke X E P (s1. tada u toj ravnini sigumo postoji kruznica i takva afinost koja ju preslikava u zadanu elipsu. TI. koja s Ako postoji takvo afino pridruzenje koje povezuje elipsu e i kruznicu ej opisanu oko njezinog promjera AB. Zadrzimo se ovdje sarno na afinom pridruzenju elipse i kruznice sa zajednickim promjerom. 26).22. CI. Na slici 1.24 i s1. Dovoljno je (sl. 1. 1. Slijedi da su C. 1. Konstruirajte geometrijski tocno tangente elipse polozene zadanom tockom P E CD kao i njihova pripadna diralista.25.25 analogno je uspostavljeno afino pridruzenje izmedu zadane elipse i kruznice opisane oko male osi CD zadane elipse. Elipsa e je zadana velikom i mal om osi AB i CD. moraju biti afina slika para okomitih promjera kruznice el. Pridruzi li se zadanoj elipsi afino kruznica el kao na slici 1. Elipsa kao afina slika kruznice 21 ej zine osi.22 Slika 1. 1. Kako se nekoj kruznici u ravnini moze na beskonacno mnogo nacina afino pridruziti beskonacno mnogo elipsi. Uspostavimo afino pridruzenje izmedu elipse e i takve kruznice elipsom ima zajednicki promjer AB (odnosno CD). Pridruzi li se afino zadanoj elipsi kruznica el. T2) i kruznica kl sa sredistem na osi 0 (s1. ce tocka . odnosno D. B i 5 pridruzene same sebi.23 Slika 1. DI parovi afino pridruzenih tocaka cime je afinost i uspostavljena (sl.23). Pri konstrukciji se koristi par pridruzenih tocaka Tl. Slika 1. konjugiran promjeru A2B2. moze se dokazati sljedece: ako je u ravnini zadana elipsa. 1. 1. i Li. kao konjugirani promjeri.25 Neka je zadana afinost (0. Slika 1. Elipsa e je zadana velikom i malom osi Zadatak 1. Osi elipse. a afine su slike K i L ovih tocaka trazena sjecista pravca P i elipse e.24 elipse e koja je zadana velikom i malom osi AB i CD. Promjer C2D2 elipse. Konstruirajte geometrijski tocno presjecne toeke pravca P i Zadatak 2. 1.7.

L MINI kruznice el.30 afinosti. Na slici 1. 1. tada je os afinosti pravac 01 incidentan s tim promjerom. Slika 1.30).odabrane tocke TI Eel. 29).29 na taj je nacin konstruirana tocka T kao afina slika po volji . Tangentama II i kl polozenim iz Pl na kruznicu el bit ce pridruzene trazene tangente l i k elipse. Ql parovi su afino pridruzenih tocaka pa je time odredena afinost izmedu elipse e i kruznice el. Tooke P. pridruzene su same sebi. Iz definicije 17 konjugiranih promjera elipse slijedi da je promjeru PQ elipse afino pridruzen promjer PI QI .29 A~~1c_~{)B~.28). Q2 E P2 pridruzena je tocka Q E P elipse kao sjeciste zraka dviju Slika 1. Oko jednoga od njih. . tada je CD == 02 os te afinosti dok su zrake paralelne s promjerom AB. tocke M == MI.7. M N. 1.' /' K '\ Ove cinjenice ornogucuju konstrukciju elipse tocku po tocku iz afino pridruzene kruznice kao i jednostavno rjesavanje nekih konstruktivnih problema. Tvrdimo da je moguce uspostaviti afinost u ravnini koja upravo ovu kruznicu preslikava u zadanu elipsu./ Q. xt. PQ dva konjugirana promjera elipse e (s1. 1. Kako je M N zajednicki promjer elipse i kruznice. 1.22 Krivulje drugog stupnja 1. pridruzi li se afino zadanoj elipsi kruznica k2 s promjerom CD.7.26 Slika 1. Slika 1.). jednom i drugom afinoscu pridruzen isti pravac PI == P2.27 Neka su M N.28 Slika 1. kao i srediste 3 == 31.1. sijece u tockama TI. Diralista J{ i L ovih tangenata afino su pridruzena odgovarajucim diralistima na kruznici el. a tockama Ql E Pl. Analogn~. 1. N == N.27. Elipsa kao afina slika kruznice 23 P == PI pridruzena sarna sebi jer se nalazi na osi afinosti (s1. Moze se dokazati da je nekom pravcu P . a kruznicu k2 u tockama T2. QI. a zrake afinosti paralelne su s promjerom CD. CI71L1 PI 1. koji kruznicu k. Pl. Moguce je analogno uspostaviti afino pridruzenje izmedu zadane elipse e i kruznice el promjera PQ == H QI (s1. Tockama Tl E Pi> T2 E P2 u obje je afinosti pridruzena tocka T E P elipse . Q2 (s1. opisimo kruznicu. Konstrukcija elipse iz para koncentricnih kruznica Elipsa je zadana velikom i malom osi AB i CD. kao i Q. u podrucju elipse. Ako se elipsi afino pridruzi kruznica kl s promjerom AB. pa je pravac M N os afinosti koju trazimo. npr. koji prolazi kroz 3.

v polozene tockorn P E CD.31 Na slici 1. Koncentricne kruznice kl i k2 presijeku se praveima koji prolaze sredistern zadane elipse (na prograrnu ertati pravce koji s velikorn osi zatvaraju kutove od 45°. 1. na slici su konstruirane tangente u. 1. Pomocu Talesove kruznice t polozene tockama SiS sa 'X I sredistem na osi afinosti (kao na slici 1. B) = llem i cl(C. osi elipse prolazit ce sjecistirna K i L ove kruznice sa zrakorn afinosti. a male b = ILPI = If( F\ I. 1. Ova konstrukcija koristi perspektivnu afinost izmedu zadane elipse e i one kruznice el kojoj je promjer MINI paralelan i jednak promjeru M N zadane elipse. (kao na sliei 1.2.7. 1.2.2' Koristeci afinu srodnost elipse i kruznice }. Elipsa kao afina slika kruznice 25 Zadane su osi elipse cl(A.. Duljina je velike poluosi a = ILP1 = IK PI.27)..31. a os afinosti 0 je zajednicka tangenta u tocki Q. 120°. P) = 6.24 Iz toga slijedi konstrukeija Krivulje drugog stupnja elipse na sl. 1 p=p o 2 / / I I D~ A Slika 1. 135°) pa se konstruiraju tockc elipse koje su afino pridruzene sjecistirna tih pravaca s kruznicarna kl i }.5 em.33 dana je jos jedna mogucnost odredivanja osi elipse iz njezinih konjugiranih prornjera.22) odredeni su oni okomiti promjeri AIBI i GIDI kruznice el koji se preslikavaju u osi AB i CD zadane elipse. D) = 7em. cl(S. . Konstrukcija osi elipse iz konjugiranih promjera Na slici 1. 60°.32 Slika 1.33 Slika 1.32 odredene su pornocu Rytzove konstrukcije osi AB i G D elipse koja je zadana svojim parorn konjugiranih prornjera M N i PQ.7. Odredi Ii se zraka afinosti kao na sliei 1.28 i opise kruznica kroz S sa sredistern u polovistu duzine P PI. Dokaz tocnosti ove konstrukeije nije elementaran.

A) = l. 13. 14. Zadana je perspektivna afinost (0. A). Afino joj pridruzite ° 3. A). . Zadana je elipsa velikom i malom osi. 7. Konstruirajte asimptote i tangentu u opcoj tocki hiperbole. PQ) = 75°(105°)). 8. Zadana je perspektivna afinost (0. Odredite os afinosti i par afino pridruzenih tocaka. Sto se dogada kad je zraka afinosti okomita na os? 12. A2). 5. Konstruirajte perspektivno kolinearnu sliku tih pravaca. Konstruirajte elipsu po definiciji ako je zadana duijina male osi 2b = 6 i linearni ekscentricitet e = 3. Konstruirajte tangentu u opcoj tocki paraboIe i srediste hiperoskulacijske kruznice. [L(MN. A). Nacrtaj jedan promjer parabole razlicit od osi parabole. Zadana je perspektivna kolineacija (0.A2: a) na istoj strani osi.AI. T2 nalazi: a) na razlicitirn stranama osi 0. kruznicu k tako da os afinosti bude pravac koji sadrzi manji (veci) promjer elipse. Q) = 8. Konstruirajte afinu sliku kvadrata ako: a) svi njegovi vrhovi Ide s iste strane osi. S. Zadana su dva para perspektivno ko1inearno priduzenih pravaca p). Zadana su dva para afino pridruzenih pravaca aI. 15. 6.8. N) = 10. Konstruirajte afinu sliku pravca PI ako je zadana perspektivna afinost (0.A)B) C). Zadanaje perspektivna kolineacija (0.26 KrivuJje drugog stupnja 1. Konstruirajte par konjugiranih promjera afino pridruzene elipse.A2) i kvadrat DBICID)EI. Q2 E q2· Odredite os i srediste perspektivne kolineacije. Tocki T E k konstruirajte afino pridruzenu tocku T' na elipsi i tangentu elipse u toj tocki. Konstruirajte perspektivno kolinearnu sliku kvadrata DA)B)CID) ako se par pridruzenih tocaka T). a2 i b). Pridruzite joj afino kruznicu k tako da os afinosti bude pravac koji sadrzi veliku (malu) os elipse.L 0.r.6. 1. S. A). 16. kvadrata OM)N) pravilnog peterokuta A2B2C2D2E2 ako je zadano: a) A2 izmedu S i 0. 10. Konstruirajte par konjugiranih promjera afino pridruzene elipse ako su A1. Sto primjecujete? 4. Konstruirajte hiperbolu po definiciji ako su zadane duljine realne osi 2a = 5 i imaginarne osi Zb = 6. T2). b) na istoj strani osi 0. b)vrhovi kvadrata leze na razlicitim stranama osi. Zadana je perspektivna ko1ineacija (0. P2 i q). A2) i kruznica sa sredistern S E 0. Zadana je elipsa parom konjugiranih promjera. 1l. c) AIA2 . Zadanaje perspektivna afinost (0. Tocki T E k konstruirajte afino pridruzenu tocku T' na elipsi te tangentu elipse u toj tocki. b) na istoj strani osi 0. A). Konstruirajte osi elipse kojaje zadana parom konjugiranih promjera: d(M. Konstruirajte parabolu po definiciji ako su zadani fokus F i tjeme A tako daje d(F. A2) tako da se par pridruzenih tocaka AI. Pitanja i zadaci za vjezbu 27 1. bz. S. A2) i paralelni pra~ci m) in). A2) i kruznica k sa sredistem S ~ 0. A2) i kruznica k sa sredistern S ~ 0. Pitanja i zadaci za vjezbu l. d(P. b) A2 izmedu i A). 2. q2 te par pridruzenih tocaka Q) E q). Konstruirajte tangentu u opcoj tocki elipse i sredista hiperoskulacijskih kruznica. b) na razlicitirn stranama osi. 9. Sto je asirnptota hiperbo1e? o.8. Konstruirajte perspektivno kolinearnu sliku trokuta . A). Zadana je perspektivna afinost (0. Konstruirajte osi elipse koja je afino pridruzena kruznici. T). A2 nalazi a) na razlicitim stranama osi 0.

Dobar dio sadrzaja u daljnjim poglavljima ove knjige moze se smatrati primjenom znanja stecenih u ovom poglavlju. Na kraju poglavlja nalaze se zadaci za samostalan rad.teorijski zadaci Kod prikazivanja elemenata i figura trodimenzionalnoga prostora u dvodimenzionalnom (ravnini) sluzimo se raznirn metodama projiciranja (Mongeova' metoda. 1805. stranocrt i rotacija. Razvrstali smo ih u pet skupina: poloiajno-metricki zadaci.. Postoje dvije osnovne grupe prostornih zadataka: • logicko zakljucivanje (na temelju aksioma. Pri rjesavanju zadataka u nacrtnoj geometriji koristimo: definicija i teorema) 0 2. fotogrametrija. ponekad vazna prostorna relacija (okomitost). kako se odredeni prostorni figura iii odnos prikazuje i vidi u projekciji i • konstruktivni postupak u ravnini. Redoslijed primjera uskladen je s redoslijedom izlaganja na predavanjima i u udzbenicima. paralelnost . Ipak. jest Mongeova metoda. Kod 'Gaspar Monge (1746. tj. komunikacija koja trazi dvosmjerno rjesavanje: prikaz trodimenzionalnih tvorevina u ravnini. Ponekad je to vrsta problema (polozajnc-metricki. tornim polozajno-rnetrickim odnosima. a ponekad konstruktivni postupak (bokocrt. metrickih iii kombiniranih zadataka. ravnine) i njihov medusobni polozaj u realnom projektivnorn prostoru (incidencija . element. pravu velicinu kutova i likova. Mongeova metoda .).sjecenje u beskonacnosti).sjecenje i spajanje. ali ijednoznacnu rekonstrukciju prostornih tvorevina na temelju njihovih ravninskih projekcija. Stogaje za svaki zadatak prvo danaprethodna analiza u kojoj se isticu neke polozajno-rnetricke definicije i teoremi te svojstva projiciranja. ). polozajni zadaci. Osnivac dviju novih grana geometrije: deskriptivne geometrije (Geometric descriptive. Time je omogucena egzaktna graficka komunikacija inzenjera.29 polozajnih zadataka razrnatrarno osnovne elemente (tocke. okomitost. bokocrt. polozajni). aksonometrija.) i diferencijalne geometrije (Application de l'analyse le geometrie. Ovdje smo odabrali osamnaest polozajnih. francuski maternaticar i fizicar. pravce. Mctricki su zadaci vezani uz udaljenost tocaka.) a 28 .. a nakon toga slijedi konstruktivno rjesenje s detaljnim opisom.-1818.. 1798. rotacija). Temelji se na koordinatnom razmisljanju 0 prostoru i egzaktnom geometrijskom crtezu. ta je metoda ornogucila da se prostorni problemi i zadaci rjesavaju konstruktivnim putem u ravnini. razne kartografske projekcije . kotirana projekcija. poloiajni i metricki. perspektiva. Ortogonalnim projiciranjem na dvije medusobno okomite ravnine te povezivanjem tih dviju projekcija u ravnini crteza. Student koji se osposobi za rjesavanje takvih zadataka s lakocom ce savladavati sve daljnje sadrzaje nacrtne geometrije. Kojoj cemo od tih metoda u odredenom trenutku dati prednost ovisi prvenstveno 0 tome za sto cemo projekciju upotrebljavati. cija je pojava i dovela do zasnivanja nacrtne geometrije kao egzaktne znanstvene discipline. relaciju okomitosti . Na pocetku ovog poglavlja pretpostavljamo da je student na predavanjima i uz udzbenik savladao osnovne postupke Mongeove metode. pros- • poznavanje svojstava projiciranja. stranocrt. Mongeovaje metoda teorijski obradena u svakom udzbeniku nacrtne geometrije i moze se reci daje temelj gotovo svim drugim metodama projiciranja koje se danas upotrebljavaju u inzenjerstvu. daje usvojio osnovne prostorne (polozajne i rnetricke) teoreme i definicije te da sada pocinje rjesavati slozenije teorijske zadatke.. Naslovi pojedinih skupina primjera isticu ono sto je u njima zajednicko. osnovna metoda.

a nacrt na nacrtu pravca p. a drugo na drugom tragu te ravnine. Uelaljenost tlocrta toga pravca oel osi lX2 jednaka je udaljenosti pravca od ravnine II2. ima tlocrt na tlocrtu.1. • Ako je pravac u ravnini. njegovo se prvo probodiste MI nalazi na prvom tragu TI te ravnine.. . . pomocu dobivene tocke TO konstruirane projekcije T' i Til. 6. • Opcenito je duzina dulja oelsvoje ortogonalne projekcije.1. m" I p. Konstruirajte projekcije prvog i drugog probodista pravca pte odredite njegOYdrugi prikloni kut.30 Mongeova metoda .5.01 • Nacrt mil pravca tti paralelan je s drugim tragom T2 ravnine P i prolazi tockom M~/. Slika 2. tlocrt mu je paralelan s osi IX2. 0). Odredite projekcije onoga pravca m u toj ravnini koji je paralelan s ravninom II2 i od nje udaljen za cl = 4. d rn' p~':) )"/Mj---. po volji odabranu tocku pravca p. Drugi trag ravnine prolazi drugim probodistem pravca p. • Ako je pravac paralelan s ravninorn II2.5)]. • Na prevaljeni je pravac po od tocke QO nanesena duzina duljine 4 pa su -. Pri tom prevaljivanju toeka P2 miruje pa je dovoljno prevaliti . a nacrt na os IX2· Prvo probodiste pravca. Odreelite projekcije one tocke T E P koja je od tocke Q udaljena za cl = 4. PRIMJER Polnzajno-metricki zadaci 2. U tu svrhu prevaljena je tocka Q. 2. projicirat ce se u pravoj velicini. P(l. ----"~__L_---'r. I . KONSTRUKTIVNO RJESENJE • Svakoj tocki iz ravnine III tlocrt pada u samu tu tocku. • Tlocrt m' pravca tti paralelanje s osi IX2 i udaljen od nje za cl = 4. Sarno u slucaju kaela je duzina paralelna s ravninom projekcije. potrebno je pravac prevaliti u ravninu II2.02. Zadani pravac p == PI P [PI (-2.02 ~ p' sarno jednu. PRETHODNA ANALIZA • Prvim i e1rugim probodistem nekog pravca zovemo one tocke u kojima pravac probaela ravnine projekcija III i II2· • Drugim priklonim kutom pravca zovemo kut koji on zatvara s ravninom II2. KONSTRUKTIVNO RJESENJE • Priklonica prve sku pine neke ravnine je onaj pravac u toj ravnini koji je okomit na njezin prvi trag. 3. Polozajno-metricki zadaci 31 2. • Konstruirano je jedno od dva moguca rjesenja.teorijski zadaci 2. oelnosno. 2. • Buduci da pravac tti lezi u ravnini P. prvo mu je probodiste na prvom. 4)] priklonica je prve skupine jedne ravnine P. 2). Q(3. PRETHODNA ANALIZA PRIMJER 2.0l. kao tocka toga pravca. Pravac p zadanje svojim tockama Pi Q: p == PQ[P( -2. • Da bismo odredili drugi prikloni kut pravca. Slika 2. to je kut sto ga pravac zatvara sa svojim nacrtom. Slijedi: _pI PI = IE • Prvi trag trazene ravnine prolazi prvim probodistern PI pravca p i okomit je na pl. p'2 p" ~ 1. 0.

3). 2. prvo mu je probodiste na prvom.5. PRETHODNA ANALIZA • Ravnina je odredena sa svoja dva ukrstena ili paralelna pravca. D( -5. a drugo na drugom tragu ravnine. 0). Nacrt s" paralelan je s osi lX2 i sijece s" u tocki XII. G. • Ako pravac lezi u ravnini. a drugo na drugom tragu ravnine.2. Drugijoj trag prolazi drugim probodistima pravaca a is. PRIMJER Polozajni zadaci 2. Zadani su tocka T( -1. 2. 0.4.2. • Ako pravac lezi u ravnini. 7. • Pravac lez] u ravnini ako su mu barem dvije tocke u toj ravnini. i d2 ravnine 6 koja sadrzi pravac a i paralelna je s pravcern c. • Bilo kojom tockom pravca a polozimo pravac paralelan s pravcem c. • Od svih pravaca tockom T. 3. • Pravac s je sutraznica prve skupine trazene ravnine. • Prvi trag trazene ravnine prolazi prvim probodistem pravca a i paralelan je sa s'.03. Na slici je kroz tocku X polozen pornocni pravac b paralelan s pravcem c. Odredite tragove ravnine E koja sadrzi tocku T i pravac a.0).04. a spojnica drugih probcdista ovih pravaca je drugi trag ravnine 6. KONSTRUKTIVNO RJESENJE • Od beskonacno mnogo pravaca koji sijeku zadani pravac a i prolaze tockom T izaberimo pravac s paralelan s ravninom Ill.teorijski zadaci 2.5. koji sijeku a. Tockom T moguce je poloziti beskonacno mnogo pravaca koji sijeku a. 2.32 Mongeova metoda . 2. • Dva ukrstena pravca a i b odreduju trazenu ravninu.04 . prvo mu je probodiste na prvom. 3) i pravac a == A1A2[Al (-4.03 Slika 2. sarno je jedan sutraznica prve. 4)]. PRIMJER Polozajni zadaci 33 2. a jedan sutraznica druge skupine trazene ravnine. A2(3. PRETHODNA ANALIZA Zadani su pravci a == IhX[Al (-1.5)] i c == CD[C( -7. Spojnica prvih probodista pravaca a i b je prvi trag. 2. A'~j/ Slika 2. X( 4. Tocke T' iX' E a' odreduju tlocrt s'.4)]. Odredite tragove iL. KONSTRUKTIVNO RJESENJE • Ravnina je paralelna s nekim pravcem ako sadrzi barern jedan pravac koji je s njim paralelan.

B(5. njegovo je probodiste s tom ravninorn u beskonacnosti. I 1= q I.3). 7. • U sjecistu q" n a" nalazi se nacrt P" trazenoga probodista pravca s trokutom.06. P2( -3. u kojima pravae q sijece stranice trokuta. Taj je pravae presjecnica zadane ravnine s nekom po volji odabranom ravninom polozenom praveem p. 0. To je prva projieirajuca ravnina pravca p.. <.. L. 6. • Umjesto prve projicirajuce ravnine polozene pravcem p moguce je.06 . Njezino probodiste s bilo kojim pravcem konstruira se i sada pornocu prve ili druge projicirajuce ravnine polozene zadanim praveem. i zadane ravnine P podudara se s tlocrtom pravca p. a u istom ce se praveu nalaziti i tloert presjecnice zadane i pomocne ravnine (vidi prethodni primjer). q' = dl = a'..(dl. trazeno probodiste mora lezati na nekorn pravcu te ravnine. =... • Uzme li se prva projicirajuca ravnina. d2) koja je okomita na IT). I Q~I p=' d . 1.. 5)]._p. 2.. • Pomocu toeaka 1 i 2. PRIMJER 2. • Od beskonacno mnogo ravnina koje je moguce postaviti praveem p. L(2.~ I p" I • Izaberimo prvu projicirajucu ravninu 6. /( A" I I I N' .. • Projekcije presjecnice q = P n 6. odredimo nacrt presjecnice q.. Konstruirajte projekeije probodista N ravnine P s praveem p. koju zovemo njihovim probodistem.. Ako je pravae paralelan s ravninorn. Konstruirajte projekeije probodista pravea a s trokutom bez upotrebe tragova ravnine trokuta. odnosno drugih tragova tih ravnina. 0)... polozimo onu ravninu 6. PRETHODNA ANALIZA Zadani su pravae a == AB[A( -1. koristiti drugu projicirajucu ravninu ili bilo koju drugu ravninu pravcemp. • Prvi trag d.2.. 7). 3. 6. M(8. Zadani su ravnina P(2. 0).. Polozajni zadaci 35 PRIMJER 2. I Slika 2. KONSTRUKTIVNO RJESENJE • S tri nekolinearne tocke K.34 Mongeova metoda . njen ce se prvi trag podudarati s tloertom zadanoga pravca. konstruirane su na temelju cinjenice da se prvo i drugo probodiste presjecnice dviju ravnina nalazi u sjecistu prvih. q' = p' = d-: Nacrt q" = Q~Q~ presjecnice q sijece ' nacrt p" pravca p u nacrtu N" trazenog probodista.05 • Tlocrt q' presjecnice pomocne ravnine 6.. • Pravae koji lezi u ravnini trokuta sijece stranice tog trokuta sto omogucuje odredivanje naerta presjecnice spomenutih ravnina. • Tloert q' presjecnice pomocne i zadane ravnine podudara se s tloertom pravea a. • Buduci da pripada ravnini. Tada je d.-i -'---}{__ __ KONSTRUKTIVNO RJESENJE ::~ I I I I I I ----"'. 7. 6)] i trokut 6K LM [J« -1.. ukoliko pravae ne lezi u ravnini..teorijski zadaci 2. pornocne ravnine podudara se s tloertom p' pravca p dok je drugi trag d2 okomit na os lX2. dakako...05. = a'. pravea a. PRETHODNA ANALIZA • Pravac i ravnina imaju uvijek jednu zajednicku tocku. 2. 3. I I ~a'=dl=q' IB' Slika 2. M jednoznacno je zadana ravnina. Dakle. 3)]. -2) i pravae p == P1 P2 [PI (5.. ~----::.

pravac oko• Pri ortogonalnom se projiciranju okomitost pravaca ne cuva. • Ako je neka ravnina okomita na pravac.36 Mongeova metoda . diferencijskog trokuta u ravninu koja sadrzi tocku P i paralelnaje s ravninom ITl.3.07. • Ako je pravac okomit na ravninu. skupine ravnine E. q" . a krajnjajoj je tocka noziste okomice spustene iz te to eke na zadani pravac. a nacrt na drugi trag ravnine. 52 ravnine ~ je na pravac 5. na prvom. Okomitost T" 37 a" 2.08. PRIMJER 2. Odredite udaljenost tocke T od pravca a.teorijski zadaci 2.2. PRETHODNA ANALIZA 'T' a' Slika 2. 2. • Ukrsteni pravci p i q odreduju trazenu ravninu. • Trazena udaljenost mjeri se duzinom T P. Pravi se kut projicira u pravoj velicini samo u slucaju kada mu je barem jedan krak paralelan s ravninom slike. SIika 2. a drugo na onda mu je tIocrt okomit na prvi. e2 ravnine E koja sadrzi pravac p. • Pravac lezi u ravnini ako mu je prvo probodiste drugom tragu ravnine. a drugi trag spojnica drugih probodista pravaca pi q.p"). Pravac p zadan je svojim projekcijama (p'.L Tj. a okomita a. PRIMJER 2. nacrt na drugi trag te ravnine.3. okomiti pravci ne moraju imati okomite projekcije.07b • Konstruirani su tragovi 51i koja sadrzi tocku T. • Uocite da medusobno okomite ravnine nemaju okomite tragove! Slika 2. • Ako je pravac okomit na ravninu. tada mu je tlocrt okomit na prvi. Konstruirajte tragove ej. Okomitost r. a KONSTRUKTIVNO RJESENJE • Po volji odabranom tockom X pravca p polozimo pravac q koji je okomit na ravninu P. dokje 52 okomit na a". sutraznica 51 prolazi pr5 i okomit je • Probodiste P ravnine ~ s pravcem a odredeno je kao u primjeru 2.08b . Prvi trag vim probodistem SI sutraznice na a'. q' .05 s tim da je pravcem postavljena druga projicirajuca ravnina. T2) (s1.08a). Prvi je trag te ravnine spojnica prvih. svi pravci te ravnine okomiti su na taj pravac.07a). tj.2. Tocka T i pravac a zadani su svojim projekcijama (s1. a ravnina P svojim tragovima (Tj.L T2.07a PRETHODNA ANALIZA • Ravninaje okomita na drugu ravninu ako sadrzi baremjedan mit na tu ravninu. a njezina je duljina odredena prevaljivanjem tzv. KONSTRUKTIVNO RJESENJE Slika 2. a okomitaje na ravninu P.08a • Pod udaljenoscu tocke od pravca podrazumijevamo duljinu duzine kojoj je pocetak u zadanoj tocki. Tockom T polozen je pravac 2.

Bokocrt 39 2. cija je svaka tocka jednako udaljena od tocaka A i B. B" 5.teorijski zadaci 2. • Trazeni je pravac q presjecnica ravnina 6. Konstruirajte prvi i treci trag te odredite treci prikloni kut te ravnine.10b Slika 2. d. KONSTRUKTIVNO RJESENJE • Pomocu sutraznice prve skupine simetralne ravnine I.2. 2. • Pomocu tocaka u kojima koordinatne osi y i z probadaju ravninu P odreden je njen treci trag T3. • Tockom T polozena je priklonica trece skupine ravnine P.. • Treci prikloni kut ravnine je kut sto ga ravnina zatvara s ravninom II3 i jednak je kutu sto ga njezina priklonica 3.. koja je polozena polovistern P duzine AB. • Trazeni pravac mora lezati u simetralnoj ravnini duzine AB i u zadanoj ravnini 6. sutraznici) te ravnine.38 Mongeova metoda . i I. Pravac q ima prvo probodiste Q1 u sjecistu prvih. • Pomocu sutraznice 3 druge skupine.09. Til) (s1.09a • U prostoru postoji beskonacno mnogo tocaka koje imaju svojstvo da im je udaljenost od A i od B jednaka. a ravnina 6. Bokocrt z . Konstruirajte projekcije onog pravca q u ravnini 6. Slika 2. Ravnina P zadana je drugim tragom T2 i projekcijama jedne svoje tocke T(T'. • Pomocu drugog i treceg probodista ove priklonice odreden je njezin prevaljeni polozaj pO u ravnini II3.09c Napomena: Za odredivanje priklonog kuta mogli smo koristiti bilo koju priklonicu 3. a drugo u sjecistu drugih tragova ravnina 6. Duzina AB je zadana svojim projekcijama.lOa). odreden je prvi trag T1 zadane ravnine. 'r : 2. (s1. i I. Bokocrt t" ove priklonice okomitje na trag T3.2.pO).x.4. • Simetralna ravnina neke duzine je ravnina koja tu duzinu raspolovljuje i okomitaje na nju. • W3 = L(pll'.10a • Tocka lezi u ravnini ako je na nekom pravcu (npr. Skup svih takvih tocaka cini ravninu koju nazivamo simetralnom ravninom duiine AB.09c).4.09b). z r3 B" y x y Slika 2. PRIMJER PRETHODNA ANALIZA Til x T' Slika 2. . PRIM]ER PRETHODNA ANALIZA . skupine ravnine P.2. koja prolazi tockom T.09b Slika 2. odredeni su tragovi 31 i 32 te ravnine (s1. skupine zatvara sa svojim bokocrtom. pa ga odredujemo kao njihovu presjecnicu. KONSTRUKTIVNO RJESENJE 2.2.10..09a). svojim tragovima (s1.

.. PRETHODNA ANALIZA -1.A' Slika 2. 4.)]. Konstruirajte tocke B koja je sirnetricna tocki A u odnosu na ravninu E. :3).. • Pornocu tocaka osima y i Z • Odredimo • Odredimo treci trag ravnine E. 4. -:3. projekcije PRIMJER 2.\~: I \ I \__ -------------- . Konstruirajte projekcije probodista F pravca CL i ravnine B. odreden je drugi i treci kvadrant.. A'" Y .11 Slika 2. s Ih projieira se u bokocrtu RJESENJE u svojoj pravoj velicini..-. 4) i tocka A(G.40 PRIMJER Mongeova metoda . 0.X ----+' -. PRETHODNA ANALIZA Zadana je ravnina B(oo. • AIIIB"I j_ e3 i d(AIII.12. pa se svi elementi iz te ravnine u bokoertu projiciraju u njezin treci trag. • Trazena tocka B jc krajnja tocka duzine AB simetralna ravnina.teorijski zadaci 2. -:3) i pravac a == A:zB[A:2(:3.. • Uocimo da je ravnina E treca projicirajuca ravnina.4. B(:3: -2. 2.B"' . Bill). A2 i B odreden je bokocrt a'" pravea a. • Bokoert trazenog probodista pravca i ravnine je tocka FI" Tlocrt i nacrt tocke F nalaze se na tlocrtu i naertu pravca a.12 ..11. za koju jc zadana ravnina E • Zadani je pravac a paralelan s bokoertnom ravninom. 1:'.0 I ~ . ----1r--A~"-e--=-e~ -~~~ \ -+ -" . Bokocrt 41 2. NIII) = d(NIII. i b2 s koordinatnim treci trag b3 ravnine B. • Na temelju ovih cinjenica KONSTRUKTIVNO RJESENJE logicno je upotrijebiti bokoert. jX2._.. :3)..'. Uocimo trecu projekeiju tocke A. B'. da ravnina E prolazi kroz prvi. dakle okomita je na bokoertnu ravninu Ih Stoga ce trazena duzina biti paralelna s Ih· • Duzina paralelna KONSTRUKTIVNO • Zadana je ravnina okomita na bokocrtnu ravninu Ih.. a ujedno i na ej • Tioert i naert duzine AB okomiti su na os z i e2· /'If-_\-. Zadani su ravnina E(oo. • Pornocu sjecista tragova b.

njihova je medusobna udaljenost jednaka udaljenosti njihovih tragova u toj ravnini projekcije. • Stranocrtni trag odreden pomocu tocke ravnine je stranocrta M".14. 4) uda- Ravnina P zadana je svojim tragovima. zadatak se rjesava tako da se .14 stranocrtna je ravnina postavljena okomito na prvi trag zadane ravnine te je pomocu tocke 1(1'.14 . I N" / Q" P"/ 7 . Slika 2.5.13a • Ako su dvije paralelne ravnine okomite na istu ravninu projekcije (projicirajuce). . dakle lX3 j_ 1'1 iIi 2X3 j_ 1'2. • Na slici 2. Konstruirajte projekcije probcdista pravca p i ravnine P pornocu stranocrta. ona koja koristi stranocrt. Stranocrt PRIMJER PRIMJER p" 2. • Buduci da zadana ravnina nije prva ni druga projicirajuca. Na taj se nacin postize da se svi elementi te ravnine u stranocrtu projiciraju u njen treci (stranocrtni) trag. ~2 1'1 KONSTRUKTIVNO • Stranocrtna je ravnina postavljena okomito na prvi trag zadane r~~~in~.13b d 1'" Slika 2.13a). 1") odreden treci trag 1'3. • Stranocrt probodista pravca pi .5. Konstruiraj tragove ravnina Ijene za d = 3. ck ravrune P Je toc a Nil' = 1'3 nP "'. PRETHODNA ANALIZA • Paralelnirn pi ravninama su tragovi istih indeksa paralelni.teorijski zadaci b 2. Stranocrt 43 2.42 Monzeova metoda .zadan~ ravnma dovodi u projicirajuci polozaj prema jednoj od stranocrtmh RJESENJE ravruna. 2. • Treci tragovi g3 i e3 trazenih ravnina paralelni traga za duljinu d = 3. • Tlocrt i nacrt tocke N leze na tlocrtu odnosno nacrtu pravca p. KONSTRUKTIVNO RJESENJE • Ovdje se daje jos jedna mogucnost konstruktivn?g o~redivanja p~obodis~a pravca i ravnine. Slika 2. a pravac P tlocrtnom i nacrtnom projekcijom (sl. • Stranocrtna se ravnina postavlja tako da u odnosu na nju zadana ravnina bude projicirajuca.tlvno ~aJjednostavnije probodiste pravca i ravnine odrediti u sluc~Ju kadaJ~ ravll1?a projicirajuca. I I I I ~" 'r M' ME P.13. su s 7'3 i udaljeni od toga • Stranocrt pravca odreden je pomocu dvije po volji izabrane tocke PI i Q toga pravca. 2. 0. njezina se udaljenost od bilo koje njoj paralelne ravnine nece ocitovati kao udaljenost prvih ni drugih tragova. Bud~~l daJ: ~onstruk. PRETHODNA ANALIZA r i E koje su od zadane ravninc P(6.

7)] nalazi se jedna dijagonala.* najkracu uclaljenost CnajkracLI transverzalu") mimosmjernih pra- Odredite vaca (L == AJA[AJ (0: C: 0). PRETHODNA ANALIZA a U ravnini II4 pravac a se projicira a Trazena u tocku aIV. PRIMJER Rotacija 2. 2. a zatim druga stranocrtna ravnina II4 okomita na . stranocrt t prolaziti ce kroz Mil' i okomito sjeci a'" u tocki Nil'. 4.15 izabrana je prvo stranocrtna ravnina II3 okomita na III i paralelna s pravcern a. KONSTRUKTIVNO a RJESENJE Kao sto je poznato okomiti se pravci projiciraju kada je barem jedan od njih paralelan s ravninom njih nije okomit na ravninu projekcije.15. 2. dakle tlv .pravac a i na prethodnu stranocrtnu ravninu II3. 0. a 2. dvaju pravaca najkraca ako je okomita na oba • Pod udaljenoscu mimosmjernih pravaca podrazumijeva se duljina one duzine na njihovoj najkracoj transverzali kojoj su krajevi u sjecistima te transverzale sa zadanirn mimosmjernim pravcirna. a Vratimo a Pornocu • Romb je ravninski • Dijagonale cetverokut kojemu su sve stranice jednake.16.44 PRIlVIJER Mongeova metoda . . 5)] i!J == BB2[B( -1. ostaje nam posluziti se takvorn stranocrtnom ravninom koja je paralelna s jednim od zadanih pravaca. 0). a kao okomiti samo onda projekcije i ni jedan od Slika 2.L bIV. kao paralelogram . okomite i raspolovljuju kojemu se.15 Buduci da niti jedan od zadanih pravaca nije paralelan niti s III niti s II2.teorijski zadaci 2. transverzala paralelna je s ravninorn II4 jer mora okomito sjeci pravac a koji je okomit na II4• Stoga se pravi kut. au tocki A(8. • Romb se opcenito projicira okomite. pod kojim se sijeku pravci t i b. 0. 5). 2) jedan vrh romba kojemu je stranica a = 5.5.-\(6: 1. Konstruirajte projekcije romba. 1)]. Rotacija 45 2.6.6. 3. dijagonale nisu t'" pravca romba su medusobno tocaka MiN odredeni su tlocrt i nacrt trazene transverzale. Na slici 2. Na pravcu d == DID2[DI(2. D2(9. ANALIZA PRETHODNA • Transverzala dvaju mimosmjernih pravaca je svaki pravac koji ih sijece. vidi u cetvrtoj projekciji u pravoj velicini. Ii sjeciste M pravaca bit u trecu projekciju. • Postoji beskonacno mnogo transverzala • Kaze se da je transverzala pravca. B2(5. dvaju pravaca.

46 KONSTRUKTIVNO Mongeova metoda . stranica romba G B i G D u nacrtu ne vide jer se • Pomocu sutraznice s druge skupine ravnine P odreden je tlocrt tocke S i tlocrt tocke 1 tangente t.teorijski zadaci 2. • Kruznica ima beskonacno mnogo prornjera od kojih je sarno jedan paralelan s IT) i jedan s IT2. Konstruirajte projekcije kruznice.16a u tu se svrhu koristi sutraznica s prve skupine polozena tockorn A.17b . • Koristeci svojstva romba i perspektivnu afinost koja povezuje tlocrte svih elernenata ravnine P s elementima koji su dobiveni rotacijom oko 1'). Rotacija 47 RJESENJE PRIMJER 2.04). da tocke 5. pomocu njegove tocke na sutraznici s i prvog probodista D) koje pri rotaciji miruje. • Da bi se odredio polumjer kruznice rotirana je ravnina P oko svoga drugoga traga te su odredeni (S) i (t).16a). a pravac d. odnosno druge skupine ravnine kruznice. u polozaj !ragovima 1') i 1'2 zadana je ravnina P u kojoj lezi kruznica.2.I (t) odreden je polumjer r r s' Slika 2. BiD leze na duzinu AG.17b). • Kruznica se opcenito zadanoj ravnini slijedi da i njezino srediste projiciranju projicira u elipsu.17.5).en~j iz tocke (S) na pravac kruzmce 1 njezmo diraliste (T) na tangenti (t). Tocka 5 (-) 5") Je srediste. Tocka A rotirana je u polozaj (A).17a Slika 2. til) tangenta te kruznice (s1.l6b Slika2. • Ravnina se rotira oko traga 1') u ravninu IT) da bi se mogao konstruirati romb u pravoj velicini.2. Na slici 2. odredena je tlocrtna projekcija pravcu d i da tocka romba.2.16a Slika 2.2.16b). konstruiran je romb (A)(B)(G)(D) u rotiranom polozaju (s1. • Nva?ko~i~i ~oloz. KONSTRUKTIVNO RJESENJE 5 raspolovljuje • Uocite da se dijelovi nalaze iza ravnine IT2. Ovi promjeri Ide na sutraznicarna prve. 2. • Nacrt romba odreden je na temelju cinjenice pri ortogonalnom projekcije • Duzina paralelna s ravninom projicira se u pravoj velicini. a pravac t( -.17a). PRETHODNA ANALIZA II (ci) (s1.6. • Koristeci okomitost dijagonala i duljinu stranice romba (a = 5. D~/ . Tocke l' i T~odrduju tlocrt tangente t (s1. ~ Iz cinjenice da kruznica lezi ) tangenta Ide u toj ravnini. 1'2 ravnine romba (vidi primjer 2. • Pornocu tocke A i pravca ci odredimo tragove 1').

. A'(/e' B!! . s. B i C nalaze se na prvorn tragu SI zadane ravnine • Prevaljivanjem ravnine oko njezinog prvog traga odrecli se trokut AoBoCo u pravoj velicini (rotaciju ravnine za 900 zoverno prevaljivanjem ravnine). M' N') odredene su na sutraznici • Promjeri i priklonici prve sku pine ravnine P analogno nacrtu.6.I 'tr-Ao Slika 2.2. A. • Velika i mala os tlocrtne elipse (J(' L'.17c '.18b Slika 2. 2.x. 2.2. proPRIMJER jicira se u nacrtu u pravoj velicini te je vclika os elipse koja je nacrtna kruznice (s1. Konstruirajte projekcije kruznice koja prolazi tockarna A. PRETHODNA ANALIZA A" B" S. B i C. Kruznica koja lezi u toj ravnini projicira se u duzinu. Krajnje tocke C". Slika 2. projicira se u tlocrtu u svoj . Rotacija 49 C'' AB kruznice. s.18c . .18.1Sa • Valja uociti da je zadana ravnina okomita na • Cijela ravnina sa svim svojim elementima TIl (prva projicirajuca).1Sb ). AB i cD projiciraju se II tlocrtu u par konjugiranih promjera. • Mala os iste elipse projekcija je onoga prornjera kruznice koji se nalazi na priklonici p druge skupine ravnine P.1Sa).teorijski zadaci 2. B i C (s1.2. . U zadanoj ravnini ~(Sll S2) nalaze se tocke A. • Srediste trokutu opisane kruznice je sjeciste simetrala njegovih stranica. koj i je na sutraznici druge skupine ravnine P. KONSTRUKTIVNO RJESENJE TI! \ \ B" • Tlocrti tocaka (s1. D" male osi odredene Sll prevaljivanjern te priklonice druge skupine II ravninu TI2.\ // \pO prvi trag.48 • Promjer projekcija Mongeova metoda . s. Slika 2.17c).

?:\. Tockom T(O. B(O.5.3). Tockom T(l. -4). 4. 12. 6).if : I I r. 4.10. == AB [A( -5. Zadaci za vjezbu 51 • Sjeciste simetrala stranica AoCo i BoCo je srediste So trazene kruznice (s1. 13. zadana je ravnina.5)]' a paralelna je s pravcem c == C D[C(6.. B(12.' -.6.5. d( M'. (0) 2. N(3. . a paralelnaje s pravcima k == AB[A(4..6)] priklonica prve skupine. Konstruirajte projekcije probodista pravca a == AB[A(3. Zadaci za vjezbu Polozajno-metrickl zadaci 9. A2(13. -9) i pravcem l == M N[M(-7. -) pravca a == AIA2[A1 (-5. Konstruirajte prvo i drugo probodiste pravca p == KL[K(10. 7. 4. Konstruirajte tragove ravnine koja prolazi tockom T( 4. 5). Konstruirajte tragove ravnine koja sadrzi tocku T(O. 4.2. -2. postavite ravninu paralelnu s ravninom P(6. I ~ 5. 3) i presjecnicom p ravnina P(6. -2)]. 2).50 Mongeova metoda . -10. 5. 6). 3). -1)] i oznacite vidljivost pravca u odnosu na III i II2.7. L(20. Odredite na pravcu p projekcije tocke T kojaje od njegovog prvog probodista udaljena za d = 7. Odredite tragove ravnine koja sadrzi pravac a == AIA2[Al (1.0.9). 2. == AB[(-8. ralelnaje s ravninom P(6.7. 6. a mala os na priklonici druge skupine ravnine ~ (s1. a paralelan je s ravninama P( -6. 8. 4. 4.4. -6).1)] s ravninom E(5.18d). 10. -.5) i ~(10. -5. 7). -6).11) 12. -4) i E( -10. 0). 6. Polozajni zadaci . 10.7.3)] priklonica druge skupine. : I I B"Y-'jQ'" I I I I l :: . Odredite na pravcu m projekcije tocaka koje su od drugog probodista pravca udaljene za d = 6. a pa- 1. • Nacrt kruznice je elipsa kif kojoj se velika os nalazi na sutraznici.1. Konstruirajte projekcije pravca koji prolazi tockom T(10. 2. odredite njegov prvi i drugi prikloni kut pa oznacite vidljivost pravca u odnosu na III i II2. B(10. 0. 5.I :: I I : I 2. N') = 2r. -2. II --------. 5. 11. 1.18c).0). 11).7). Odredite drugi prikloni kut ravnine kojoj je pravac p B(O. 2.2. PM". • U tlocrtu se kruznica projicira u duzinu M' N'.~.6.6). 10. D(16. Odredite udaljenost tog probodista od prvog trag a ravnine. 10. N" . 1).4. N (9. 1. D(8. 3)].2. Konstruirajte prvo i drugo probodiste pravca m == M N[M(5. 3.7.teorijski zadaci 2. 4)] s ravninom P( -6. 7)]. Konstruirajte tragove ravnine koja je zadana tockorn K(7. -4. 2.5) i odredite udaljenost tog probodista od drugog traga ravnine.0).8. 1)]. -5. A2 (-2. 2. 10.4). Slika 2.18d 8. Odrediteprvipriklonikutravninekojojjepravacp B(4.~~:'\" U-:.-P" :: I 3. Odredite joj tragove. 2.5'". 1)] i l == CID [Cl(l. -2. Konstruirajte projekcije probodista pravca p == AB[A(8.

B(14.2. M(16. Odreditepravu velicinu te presjecnice. a okomitaje na pravac n == CD[C( -2. -5). 2. 14.1. 12). Okomitost -4). -9) iz njezine tocke T(3. 20. 11). 23.0). A2(8.5).2)]. Odredite uclaljenost tih probodista. R(O. 2. 10. Konstruirajte paralelnim pravcima m == AB [/1(-4.) od ravnine P( -7.12. 4). 16. -2. Konstruirajte projekcije okomice duljine d = 7 uzdignute na ravninu P(6. 5)] i Ii == DE[D( -2. 12. 26.8)] na ravninu P(5. 3). B(13. 6. Konstruirajte projekcije transverzale pravaca k ' K2(10.4). 3. 15)].10)] bez upotrebe tragova ravnina. B(15. 5) E P. 19. Odredite udaljenost paralelnih sadrzi tocku T( -11. 32. I). 0.10. C2(6. D]. M(10. G. Konstruirajte projekcije presjecnice trokuta ABC[A(O. 4. C(3. 6. 0. Konstruirajte projekcije presjecnice ravnine P(10. 7. 3. 8. Oclreclite projekcije probodista pravca p s tom ravninom. 2.4. 2). tragove ravnine kojaje odredena E 2. 15. 5)] kojajejednako udaljena od tocaka K(O.10. 2). 12. E(14.9)] koja lezi u ravnini P(8. 8.8. 34.3. Konstruirajte projekcije one tocke pravca p == AB[A(8.8. -10). Konstruirajte projekcije transverzale pravaca k == K L[K(6.0.13). Konstruirajte projekcije probodista pravca a == AB[A(2. C(8. Oclreclite udaljenost dobivenih probodista. B(16. B(8. P2( -12. == P1P2 L2( -6. Zadatak rijesite bez upotrebe tragova ravnine trokuta. 10. 0.1.3.0).7) s ravninom P(4.7.2). == AB[A(4. 8) od pravca p 18.3) i E. 4.5) i okomita je na pravac p == PS[P(2. L(O. C E ti.3. -7. 0. 21. B(6. 29. -5. 2. C(6. L(2. 22. 5)] i I == M N[M(8. 5. tocku T(8. 6. 33.2). 3)] in.5). -1). Odredite udaljenost tocke T(8. -3. Odredite uclaljenost tocke T(2.8).0). -2. C n.16) ravnina od ravnine P(10.10). 3.8). 2. 16). 10)] i ravnine E(6. -9). -8) i paralelograma ABCD [A( -1. Konstruirajte projekcije probodista pravaca c == C1C2[C1 (19. 3) i L(8. 0). 10. 0)] i trokuta f{ LM[K(O. 6)] 30.0). Odredite uclaljenost paralelnih pravaca m == AB[A( -6. -2. tragove ravnine koja sadrzi tocku T(2.0)] i paralelograma K Ll'vf N[K( -4. -8. -10. 25. 10.2). K(l. 8. 0.3)] koja sadrzi pravac t odreden tockorn T i pro- I (T. 12)] in. Uputa: bodistem trazena je transverzala pravca k s ravninom == K1K2[K1 (7.9)] s ravninom P(9.L(16. Konstruirajte projekcije probodista pravaca a == A1A2[A1 (-2. 11. -4)] i i == L1L2[L1 (-3. 5. Konstruirajte tlocrt i nacrt ortogonalne projekcije pravca p [PI (14. D(9.8). B(7. Konstruirajte tragove ravnine koja prolazi tockorn T(O. 6). 27. 0.11).2).2).7. B(2. 3.12. 4. 0.0)]' a okomitaje na ravninu E(6. -14). N(11. Konstruirajte [P( -6. 8. 28. a lezi u simetralnoj ravnini duzine AB[A( -4. K E /y. 5. 7) pornocu bilo koje ravnine okomite na zadane pravce. 0). Zadatak rijesite bez upotrebe tragova ravnine paralelograma. C(O. 1.0). 31. P(5.teorijski zadaci 2. 6. 6. Konstruirajte tragove ravnine koja sadrzi pravac p == AB[A(6.5. -5. N]. -8).11).10). 7)].52 Mongeova metoda .3). 16. (-4. Zadaci za vjezbu 53 14. 24. Oclreclite projekcije probodista pravca n s tom ravninorn.5. projekcije presjecnice ravnine trokuta 6PQR Q(4. 6. 15. 9)] i b II 1.0). Konstruirajte 17. 3. -. 14.9).1:2. Konstruirajte projekcije pravca koji je od ravnine IT1 udaljen za d = 6. Ravnina E .0. 12. B(O. 5. Odredite udaljenost tocke T(4. 10).

6.4)]. 5). -. 0. -2.4) koje su od nje udaljene za d = 6.4. -10) udaljene za d = 3. -8) i od nje udaljena za d = 3. tocki 5(8. B(12. Odredite projekcije onih tocaka pravca p == K L[K(5. 12) udaljene za d = 4. -8). Konstruirajte tragove ravnine kojaje paralelna s ravninom P(7. i simetralne 2. 39. 6. Konstruirajte projekcije probodista pravca p R( 4. -) koja sadrzi tocku 1(4. 36. -4.0). 10.8. uzdignute na ravninu P(11. 44. 11.1). -15). 8. 10. 0.4. B E b i B(8. -2.8). -6. duzinaAC[A( -1.3. L(12.7. Q(15.4) probada u. 2. polumjer opisane kruznice r = 6. 2. 1. -1. Konstruirajte projekcije najkrace transverzale pravaca p == gB [P2(0. duljine d = 6.4. 5. -2. 2)] priklonica trece skupine. ajedan mu je vrh u ravnini III.-4). 7)] priklonica trece skupine.6). 11) od pravcap == K L[K(O. Odredite drugi prikloni kut ravnine kojojje pravac p == AB[A(O. Odredite udaljenost tocke T(7. 52.10. 4. Konstruirajte projekcije pravca p koji je jednako udaljen od paralelnih pravaca a.54 Mongeova metoda . 5. b i c ako je a == AIA2[AI (6.3. 38.3. 8)] koja lezi u III postavite ravninu okomito na taj pravac. 2. 4. 4.3)] i q == C[QI (3. -3). Odredite udaljenost tocke T(7. 43. srediste mu je u tocki 5(1. 51. -3). uzdignute na ravninu P(oo.5. 48.7. 0. 5). -)] mujedijagonala. o. -. a trece muje probodiste tocka P3(O. 56. 6) B(6. A2(6. Konstruirajte projekcije pravca koji ravninu P(oo.8)] odredite tocke koje su od ravnine P( -6. 7)]. Konstruirajte projekcije probodista pravca a == AIAdAl A2(8.6. 8. 0. -. 5). 41. Tockom Q pravca p == AB[A(6. Rotacija i antirotacija == QR[Q( 4. Zadaci za vjezbu 55 35. -). 12. 42.0).)] i ravnine P( -5. 46. Odredi treci prikloni kut ravnine P(10.8). Konstruirajte tragove ravnina paralelnih sa ravninom P(oo. ~6. 8).4) ravnine duzine AB[A(4. -). 2. 0. -2. Strano crt 47. 2). C( -9. -6. C E c i C(2. -5) od ravnine P(8. Na pravcu a == AB[A(3. 10) u njezinoj tocki A(10. 45. -1).7.8). Odredite projekcije probodista pravcap == PQ[P(2.12)]. 9). -6. B(14. Konstruirajte projekcije pravilnog peterokuta koji lezi u ravnini P(15.8.4) iz njene tocke A(8. Odredite prvi prikloni kut ravnine kojoj je pravac p == AB[A(5. C(6.7.14). Konstruirajte projekcije okomice duljine d = 8.8)] s ravninom P(oo. Bokocrt 37.4). ). Konstruirajte projekcije presjecnice trokuta 6ABC[A(O. -3) L(12. 54. 4. 5)]. 49.9.6.12. 55. B(8.0)] i ravnine P(10.5. 7). 10.1). B(13. 5. 2. 4. (-2. 40. 12) od ravnine P(oo. . 3. 13). B(3. B(8. Konstruirajte projekcije presjecnice ravnine P( -4. 1. 50.15. 4).teorijski zadaci 2.7. 3. 20).0) C(11. Odredite udaljenost tocke T(5. 2. 9)] s ravninom P(4. 6. 2. -2. 10. 53. Konstruirajte projekcije romba koji lezi u ravnini P (-12. Konstruirajte projekcije okomice AB. 5)] koje su od ravnine P(15. ajedna muje stranica paralelna Sill' 57. 9.

0)] visina na osnovicu. 12. U ravnini TIl lezi romb kojemu je tocka (A)(8. 63. 3)].7. L( -6. (antirotacija) 57 58. a tocka (T)( -2. u P2(0. 3. 3. 0).0). 60. . -). Konstruirajte projekcije kruznice polumjera r = 9 koja lezi u ravnini P(20. Rotirajte trokut (A)(B)(C) u ravninu P(18. 9. 0. 9)]. 64.7. D(3. 8.16. -12). -8.0). a tocka 5(10.8. -.10) i C(6.0). (antirotaeija) TIl nalazi se jednakokracan [(C)(14. I 69. 2) i B(15. Konstruirajte projekcije kruznice koja dira prayac 66. -).10) ako muje jedan vrh u tocki A( -2. 8.0). Konstruirajte projekcije kruznice koja dira prvi i drugi trag ravnine P(21. Konstruirajte projekcije trokuta ABC kojemu su tocke A(3. Pravac p == PjD[PI (15. 70. Konstruirajte projekeije ravnini ako je prayae t kruznice == TIT2[TI (20. 2. 65. a jedan od preostalih vrhova lez! u 0: = 30°. -) srediste. 3.0) su joj tangente. duzina CN[C.12)] tangenta. 9.6. 8) vrhovi. 8)] je prikloniea druge skupine ravnine P. 8.11. 10) ako je tocka 5(5. 12)] visina na osnovieu.7). Konstruirajte projekcije jednakokracnog trapeza ABC D ciji su vrhovi tocke A(O.0). (antirotaeija) = Ql (17. P2(11. ajedna stranica na pravcu p == K L[K(7. 61. -) jedan vrh.11. a tocka H(7. 12.14).15). N(3. 11. 12. a upisana mu kruznica polumjera r 5 ima srediste u tocki (5)(0. a paralelni pravci p == PI P2 [PI (0. (N)(4.0).6. 1. dira pravac p u tocki D i prolazi tockom A(13. polumjer upisane kruznice r 5. 0.6. koja lezi u drugoj projicirajucoj T2( 4. a srediste joj je u tocki 5(7.5). co. 6. . -. 74. a kut izrnedu kraka i osnoviee 0: = 75°. T2(15.6. a tocka A(8. Konstruirajte projekcije jednakokracnog trokuta koji lezi u ravnini P(18. 13) oko prvog traga. 13) ako muje tocka C(O. 0. 11. P2(0.1) i (B)(O. Konstruirajte projekcije kruznice koja lezi u ravnini P. a straniea na praveu p == PjP2[Pj (16.0.12) vrhovi. -). B(9. Konstruirajte projekcije kvadrata koji Iezi u ravnini P( -10. Rotirajte ovaj romb u ravninu P(14. Konstruirajte projekeije jednakostranicnog trokuta koji lezi u ravnini P( -4. 75. -18) i sadrzi tocke A(8. 76. (antirotaeija) 67.11. Rotirajte kvadrat u rav- 68. 72. -. 62. 2. 0. 2.8. 59. a tocka A(2.0). .5) teziste. Konstruirajte projekeije jednakostranicnog trokuta koji lezi u ravnini P(lO. a jedna straniea zatvara s drugim = t == T) T2 [Tl (2. 0. -) i B(22. 9. U ravnini TI2 nalazi se trokut kojemu su tocke (A)( -9. Rotirajte trokut u ravninu P(10. 6). -4. -) srediste kruznice opisane tro- kutu. Ql E q.56 Mongeova metoda . 16) i pravac p == PIP2[H (-2. -6. 0) vrh. -).J] te ravmne.1) ortocentar. (jedinica duljine 4mm). Konstruirajte projekcije pravilnog peterokuta koji lezi u ravnini P(6. Konstruirajte projekcije kruznice koja prolazi tockorn A(20. 10J].)vr11. U ravnini trokut kojemuje duzina (C) (N) 12. jedna mu straniea duljine cl = 18 zatvara s prvim tragom kut od 0: = 45°. TI2. 12.0. -2. a krajnje su joj tocke na tragovima.teorijski zadaci 2.8). 3.6) ako mu je tocka 5(6. 21. 12) kut ninu P. Zadaci za vjezbu tragom ravnine P(15. 12.17) ako mu dijagonala duljine cl = 16 zatvara s prvirn tragom kut 0: = 60°. 13)] i q. 7l.16. 3). 73. Konstruirajte projekcije pravilnog sesterokuta kojemu je srediste tocki 5(8. a krajnje su joj tocke na tragovima. Konstruirajte projekcije kvadrata koji lezi u ravnini P( -15.0. 4. -) jedan od vrhova. -) srediste kruznice. 0. U ravnini TI2 nalazi se kvadrat kojemuje srediste u tocki (5)(10. -.13) oko njezinog drugog traga. 8.

Konstruirajte projekcije pravilnog sesterokuta kojemu paralelne stranice Ide na pravcima p == P1P2[Pl (11. Svi zadaci imaju konacan broj mogucih rjesenja.0). -. -10). 0.11. 1.0). Konstruirajte projekcije kruznice koja dodiruje ravninu III i ukrizene pravce m == lVJ1P[Ml (2. vratite se korak nazad. 3. Ako ste savladali sadrzaj prethodnoga poglavlja. U prvoj se fazi zamisljaju zadani elementi u prostoru zajedno s objektom cije se projekcije traze te se stvara predodzba 0 njihovim medusobnim odnosima.58 Mongeova metoda . 80. 81. 6). 0. Q2(12. -4)] 3. I. 78. Q2 E q. 2).8) lezi srediste tom trokutu opisane kruznice.8. Tijela U opcem polozaju Ovo se poglavlje temelji na poznavanju osnovnih svojstava pravilnih geometrijskih tijela i na pretpostavci da ste solidno ovladali konstruktivnim postupcima Mongeove metode projiciranja. ajedan joj je promjer duzina AB[A(6. 5).0). Konstruirajte projekcije kruznice koja dira ravninu Il2 u tocki D(12.18. B(14. 82. ana pravcu p. a zadani ce elementi uglavnom svojim polozajem diktirati odabir prihvatljive varijante. 6. P2(0. p II AB. 59 . Gotovo svaki zadatak moguce je rjesavati na nekoliko nacina pa odaberite jedan od njih. Zadano je dovoljno elernenata pravilnog geometrijskog tijela u opcem polozaju u odnosu na ravnine projiciranja. a zadani pravac t == AB[A( -12. Konstruirajte projekcije kruznice koja lezi u ravnini paralelnoj s osi lX2. 5.12). 2)] jedan od krakova. -4. 8. P(20. a srediste mu je u tocki S(14. 6)].10) je jedan vrh trokuta. potrazite objasnjenja u odgovarajucern primjeru prethodnoga poglavlja. joj je tangenta. Preporucujemo tri faze u rjesavanju zadataka ovoga tipa. 77. B( -6. 10. L(10. zadaci ovog poglavlja ne bi yam smjeli stvarati poteskoce pri rjesavanju. B(2. 10)]. 6). koji i ne mora uvijek biti najkraci. Konstruirajte projekcije jednakokracnog trokuta ABC ako mu je duzina AB [A( -6. ana vamaje da te elemente dovedete u funkcionalnu vezu koja ce omoguciti konstrukciju svih elemenata bitnih za odredenje projekcije trazenoga geometrijskoga tijela. Konstruirajte projekcije jednakostranicnog trokuta cija visina lezi na pravcu v == K L[K(5. 0.14)] i n == N1P [Nl (24. a tocka A(2.teorijski zadaci 2. Ukoliko ipak ponegdje naidete na nejasnoce. 6)] i q. PEp. Pl· 79.0.14.4. 4. P( -8. -).

U drugoj se fazi analiziraju sve mogucnosti tijeka prostornoga rjesavanja i bira najpovoljnija varijanta rjesenja. Oil). 0' • Visinom piramide zovemo udaljenost od sredista osnovice. PROSTORNO RJESENJE (s1. PRIMJER Rijeseni primjeri 3. 0 od Slika 3.01a). tocka A(A'.0 1b) • Ravnina osnovice P sadrfi tocku A i okomita je na pravac 0.01. a os okomita na ravninu osnovice.01a Inace je kosa. Zadani PRETHODNA ANALIZA A" . se fazi prethodna deduktivna shema konstruktivno reali- 3. Dobro je zapisati slijed rjesavanja. ako je tocka A vrh osnovice ABC. 3. • Visina Va nanosi se na pravac njegove tocke S.60 Tijela U opcern polozaju 3. A") i duzina duljine Va (s1. Rijeseni primjeri 61 2. Kazerno da je piramida uspravna ako je os okomita na ravninu osnovice. • Spojnicu vrha piramide sa sredistem njene osnovice (ako osnovica ima srediste) zovemo os piramide. Slika 3. 3. • Probodiste S ravnine osnovice s pravcem 0 je srediste osnovice njenog vrha od ravnine osnovice. Konstruirajte projekcije pravilne trostrane pirarnide visine Va kojoj je os na pravcu 0.1. 3. U zavrsnoj zira. • Jednakostranican trokut je odreden svojim sredistern i vrhom A.01b . vrha piramide • Uocimo da je visina pravilne piramide jednaka udaljenosti 6ABC. su 0" pravac 0(0'. korak po korak (deduktivna shema).1. • Piramidu nazivamo pravilnom ako joj je osnovica pravilan geometrijski lik.3.

ll X2) odredimo projekcije (kao u primjeru 2.0lf . Duljina duzine 5A odredena je rotacijom oko rl te je konstruiran trokut 6 (A) (B) (C).01c).1.3. 3. Slika 3. Postupak je izveden prevaljivanjem prve projicirajuce ravnine pravca 0. • Na s1. a sijece ravninu P u priklonici p prve skupine. slijedi 00 .. 3. (s1. 5" probodista pravcern 5 pravca (d2 = 0". ravnine polozene 5'.62 KONSTRUKTIVNO TijeJa U opcem polozaju 3. koja je okomita na ravninu P. r2 ravnine osnovice (vidi primjer 2. a pomocu sutraznica prve sku pine ravnine P odreden je nacrt trokuta. • Pomocu perspektivne afinosti (A'.. A" Po. (A).0ld) odredivanja projekcija vrha II piramide.01e izdvojen je postupak A odredimo tra0 • Uz pornoc sutraznice prve skupine polozene kroz tocku gove rl.08) (s1. 6A"B"C". 0 i ravnine P • Duzina 5A je polumjer trokutu 6ABC opisane kruznice. rd konstruirane su tocke B'. (Dva rjesenjal) A' C'.05). 3. /~ V" /0" S" . Buduci da je pravac o okomit na sve pravce ravnine P.01d y Slika 3.01c Slika 3.l r. Rijeseni primjeri 63 RJESENJE • Na s1.0lf su na temelju prethodnih koraka konstruirane sve tri projekcije piramide te je odredena vidljivost osnovice i pobocnih bridova u pojedinim projekcijarna. • Uz pomoc druge projicirajuce d 1 .01e 0'" 0' y Slika 3. 3.

1_-- s Slika 3. p' 0 odredene su pro- r..L V' E 0'.'-:. 3.V" E 0" • Pornocu prve projicirajuce ravnine polozene pravcem jekcije sredista kruznice. Izabrano je jedno od dva moguca rjesenja. • Pravac p je prevaljen u TIl ina njegaje od tocke Ao nanesena duljina So te tako odreden vrh V stosca u prevaljenom polozaju.1. . • Sve izvodnice rotacijskoga stosca prolaze njegovim vrhom i jednake su duljine. • Pornocu prve projicirajuce ravnine polozene pravcem p odredeno je probodiste A = p n P pravca i ravnine (vidi primjer 2. Rijeseni primjeri 65 7'1. p' P' . a zatim u projekcijama. 0' .02b P"'~ . ' A" • Os rotacijskoga stosca okomita je na ravninu njegove osnovice.3. • Odredene su projekcije osi (sl. S = 0 n P. • Probodiste S osi i ravnine P je srediste osnovice stosca. • Kruznica osnovice odredena je sredistem S i tockom A u ravnini P. PROSTORNO RJESENJE (s1.x. l . P (1'1) 7'2) nalazi se osnovica.05) (sl. 0 stosca. 3.02a). r.02a PRETHODNA ANALIZA ""~. p yo. U raVIlIIlI PRIMJER 3. 3.02d .02c).L 7'2. Slika 3. 64 Tijela U opcern polozaju po. r.:y.02.02d). . 3.02b) r • Probodiste A = pn P pravca pi ravnine P je jedna tocka na kruznici osnovice zadanoga stosca. • Vrh V stosca nalazi se na pravcu p na udaljenosti So od tocke A.02c r Slika 3. Slika 3. KONSTRUKTIVNO RJESENJE ~ . a na pravcu p(pl p") izvodnica duljine So rotacijskog stosca (sI. Konstruirajte projekcije stosca. • Os stosca sadrzi tocku II i okomitaje na zadanu ravninu P.0" . 3.

• Konturne izvodniee stosca u tlocrtu odredene su pornocu perspektivne afinosti (vidi 1. Q(O. Dijagonala BD je okomita na os piramide SV pa se moze odrediti u ravnini 2::. Pornocu ovih cinjenica moguce je odrediti projekeije kvadrata DABCD bez upotrebe tragova ravnine u kojoj lezi. 3. a duzina AC je dijagonala osnoviee. • 2:: s praveem p Dijagonale AC i BD kvadrata DABCD medusobno su jednake i okomite. • Vrh piramide lezi u ravnini dijagonalnog osnog presjeka.02f). 3.03b . 3. njenog Q' p' : P' Slika 3. 2). PQ[P(12. I ' oskulacijskih kruznica u tjemenima I" i J" elipse k" (s1.03b) • Ravnina 2:: dijagonalnog osnog presjeka BDV piramide okomita je na dijagonalu AC lovistem S. Slika 3.03a PROSTORNO RJESENJE A':~' :C' (s1.1. 4. 11)] (sl. duzina C(11. 3.02e • Osnoviea pravilne cetverostrane pirami de je kvadrat. 2. 6)] i pravae PRIMJER je AC [A(4.03. • Tlocrt i naert kruznice konstruiran je kao u primjeru 2. a konturne izvodniee naerta stosca kao tangente hiper- Zadana p 3. 3. 2. Konstruirajte projekeije pravilne cetverostrane piramide kojoj se vrh nalazi na praveu p. Slika 3. i prolazi njenim po- • Probodiste V ravnine je vrh trazene piramide.66 Tijela U opcern polozaju 3.02e).17.14). Rijeseni prirnjeri 67 • Duljina polumjera SA kruznice odredena je pornocu tzv. poglavIje).03a).02f Slika 3. PRETHODNA ANALIZA == -ZI ~:~ ' Q" ------------- A n - : / C". difereneijskog trokuta (s1. • Dijagonale kvadrata su medusobno okomite i jednake. 7.

03f .03c Slika 3.~+----. _-. 3. a zatim pomocu sutraznica i njczin nacrt (sl.. • Na s1.--~\-+.03c). / / _::__:..C". _:__-_:__--\---L-('~ V' -. 1/ (v) / / / / I _+.03f konstruirana je i bokocrtna projekcija piramide..03e). 3.03e A"'( o I A"'( x o I .-'-'--'==== V" -> : .03d).03f). • Pornocu diferencijskog trokuta odrcdimo polovinu duljine dijagonale AG..' _. pomocu sutraznice 5 druge skupine • Za odredivanje probodista V = ]J n I: koristena je prva projicirajuca ravnina pravca p (sl. 3. Slika 3.68 KONSTRUKTIVNO Tijela U opcem polozaju 3. 3.1. \s/:: ( • Duzinu SlI rotiramo oko prvoga traga 51 ravnine I: pa u rotiranom polozaju konstruiramo dijagonalni osni presjek (B)(D)(lI) piramide (sl. _"~_L._' _. 3. I :1""'" s' y y <. • Sada smo u mogucnosti odrcditi projekcije svih osnovnih i pobocnih bridova piramide.03f). -.__' Q. 3... . pri cernu treba voditi racuna 0 njihovoj vidljivosti u pojedinim projekcijama (sl.03d Slika 3. Uocirno ovdje dajc SlI visina trazene piramide.p' ~d q' _. • Pornocu perspektivne afinosti odredimo tlocrt dijagonale ED.52 ravnine I: odredeni polozene tockorn S (sl. Rijeseni primjeri 69 RJESENJE Sll • Tragovi 51. Slika 3. 3.. ".. . : P' I~ x Q' Q' .-0 _.-"" '-:. 5.

Zadani su pravac pip".04d). a prostorna dijagonala duljine d lezi na pravcu p. . KONSTRUKTIVNO RJESENJE Rijeseni primjeri 71 3. Probodiste je C ovog brida s ravninom P je dijagonalno suprotni vrh vrhu A kvadrata [JABCD. 3. - ~: ~ . I) Slika 3. • Jedan pobocni brid prizme prolazi tockom C i okomitje na ravninu P..04a). pri cemu je CC prizme okomit je na ravninu P pa mu je nacrt okomit C" E 12 (sl. . : : . 12) i duzina duljine d (sl.04b) • Probodiste A zadane ravnine pravcem p je jedan vrh os novice ABCD prizme. . 3.04b Slika 3. U p" tlocrtujeA' E pi (sl.04c). \ fr »> pI!: .04d). 3. • Buduci da je zadana ravnina druga projicirajuca. • Tocka C odredena je u nacrtu i tlocrtu na projekcijama p' brid na 12.1.. C u ravninu 112 i konstruiramo kvadrat DAoBoCoDo tocke Ai su paralelni i jednaki te okomiti --=---'t.-.04a PRETHODNA ANALIZA • Prostorna dijagonala prizme je spojnica nalno suprotnim vrhom druge osnovice. pO AO d MO CO i-. ravnina Ph. pravca p.\ \ r \ ... Konstruirajte projekcije pravilne kvadratske prizme kojoj jedna osnovica lezi u ravnini P. PROSTORNO RJESENJE (sl 3.. tocka -0 C.x... 3.70 PRIM]ER Tijela U opcern polozaju 3. 3."'-\:--. r.' .04c Slika 3. • Na udaljenosti d od tocke A na pravcu p se nalazi dijagonalno suprotni vrh C druge os novice prizme. • Pobocni bridovi prizme medusobno ravninu osnovice. i na tom se C'. .04. Id I • Uz pomoc po volji odabrane tocke M pravca p i tocke A prevaljen je pravac p u ravninu 112 i na njega od rocke A 0 nanesena zadana duzina duljine d te tako dobivena • Pobocni r. : Slika 3. \y'! . vrha jedne osnovice s dijagona • Isti se pobocni brid u tlocrtu projicira okomito na prvi trag bridu nalazi tocka • Prevalimo (sl.. p"). nacrt se A" probodista A = p n P pravca p i ravnine P nalazi na drugom tragu 12 te ravnine..04d .

72

Tijela

U

opcem polozaju

3.

3.1.

Rijeseni primjeri
v"_/

73

• Tocke E" i D" Ide na drugom tragu T2, a za tlocrte im vrijedi: d(E', x) = d(EO, E"), cL(D', :c) = d(DO D") (s1. 3.04e). • Koristeci paralelnost i jednakost i tlocrt prizme (sl. 3.04e). • Zadatak ima elva rjesenja. odgovarajucih bridova odredeni su nacrt

PRIMJER 3.05. Konstruirajte projekcije rotacijskoga stosca kojernu se os nalazi na pravcu 0(0', Oil), a jedna od izvodnica na pravcu b(b', b"), ako je v vis ina stosca (s1. 3.05a).
0"

= b"

v

b'
Vi 0'

I

I

Slika 3.05a PRETHODNA ANALIZA • Osnovica novice. rotacijskog

stosca je krug, a os mu je okomita na ravninu osstosca imaju istu duljinu.

• Sve izvodnice

rotacijskog

PROSTORNO RJESENJE (s1. 3.05b) • Sve ravnine polozene kroz os rotacijskog stosca sijeku ga u sukladnim jednakokracnim trokutima. • Jedna od ravnina osnog presjeka odredena je pravcima 0 i b i u ovom je zadatku to druga projicirajuca ravnina. • Pomocu zadane visine stosca moguce je konstruirati osni presjek koji je jednakokracni trokut. • Zadatak ima dva rjesenja.

D'
Slika 3.04e

[1

Slika 3.05b

KONSTRUKTIVNO RJESENJE • Drugi trag d2 ravnine osnog presjeka

t-:.. stosca, u kojoj Ide zadani pravci

o i b, poklapa se s nacrtima ovih dvaju pravaca. Stoga Ih, pa joj je prvi trag dl okomit na os x (s1. 3.05c).

je ona okomita na

74

Tijela

U

opcem polozaju

3.

3.1.

Rijeseni primjcri

75
osnoga

• Pornocu po volji odabranih tocaka M E b, N E a i tocke V prevalimo pravee a i b u ravninu IT2, a od VO na pravac 0° nanesemo zadanu visinu stosca Va. Dobivena tocka So je srediste osnoviee stosca. Sada smo u mogucnosti konstruirati pravu velicinu osnog presjeka AO EOVo stosca. • Tocke A i B nalaze se u ravnini .6.. pa su im naerti na drugom tragu d2 te ravnine (sl. 3.05d). • Ravnina osnoviee stosca okomita je na njegovu os a pa se jedna priklonica druge skupine te ravnine u naertu projieira u a". Tocke Ai E Ide na toj prikloniei. Stoga je duzina A" E" mala os elipse k". Velika os Gil D" iste elipse okomita je na malu os i po duljini je jednaka 2r. • Da bi se konstruirao tloert osnoviee, u ravninu ITr se prevaljuje ona ravnina osnog presjeka stosca koja je okomita na ITr. • Velika os E' F' elipse k' okomita ja na 0', a mala os G' H' odredena je iz prevaljenog polozaja na prikloniei prve skupine ravnine osnoviee (sl. 3.05d).
8 ),\
, ~/'\" rI '0 <,

• Na sl. 3.05e odredene presjeka u ravninu IT3.

su osi bokoertne

elipse k"' prevaljivanjem

• Uocite da se promjeri AB i GD kruznice osnoviec, koji se u naertu projieiraju u osi elipse k", u tloertu i bokoertu projieiraju kao konjugirani promjeri elipsa k' odnosno k'", • Tloertne, naertne i bokoertne konturne izvodniee odgovarajuce elipse polozene kroz V', V", odnosno izvodniea analognaje kao u primjeru 3.02. stosca tangente su na \f'". Konstrukeija ovih

vO
//1 / / / / / / / I I

,J,\
\,

I I

'

..............

N° \ SO=Co=D0Jz:- - ~ _v_ , ,,, , \
>.~

............... VO

, r'

'

-

-

......

~'>:::::: '/
I

b
~

o

'. '(\'

':.; "

:..\'0"

-~\
=

V"

____,AO, D"'\,\
M •• 0' '. \ \

\ \" \ 'j"
-, '/<"\S" -, A"./
\./

bOO ,,

M"

\~\.
,, ,
=

N" '-..__).

-,

:
:
I

'

x

:

:
COO :

' ''

d, 0'

------;::'-1' = gl
/ ./ / /

-

-.v,
/

/

y

Slika 3.05e

Slika 3.05d

Slika 3.05e

76

Tijela u opccm polozaju

3.

3.2.

Zadaci za vjezbu

77

3.2.

Zadaci za vjezbu

1. Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca cija osnovica lez: u ravnini P(10, 00, 8), vrh mu je u tocki 1/(14,8,12), a izvodnice cine s ravninom osnovice kut od GO°. 2. Konstruirajte uspravne kvadratske piramide kojoj je AC [A(4, -,6), C(12, -, 10)] dijagonala os novice, a P(16, 10, 00) ravnina osnovice. Vrh piramideje u ravnini E II P, T(12, 15, -) E B. projekcije

10. Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca kojernu je vrh u ravnini P(oo, 5, -11), a promjer AB[A( -1,6,5), B(G, 3, l)l osnovice lez: na priklonici 3. skupine ravnine osnovice. 11. Konstruirajte projekcije rotacijskog valjka vi sine v = 8 ako mu je jedna izvodnica na pravcu P == AB[A(G, 9, 1), B(14, 2,8)l, tocka jedne os novice na toj izvodnici lezi u TIl, a tocka G(8, 3, 7) je na osi valjka.

3. Konstruirajte projekcije rotacijskog valjka kojernu je duzina M N [M(4, 8,4), N(16, 8, 16)l os, a T(12, 6, 6) tocka na plastu. (jedinica 0.8 cm) 4. Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca kojemuje SV[S(8, 14,6), V(8,4, 16)l os, a T(12, 10,8) tocka no. plastu. (jedinica 0.7 cm) 5. Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca kojem je pravac t == TIT2 [T1(20, 16,0), T2(4, 0, 12)l tangenta osnovice, a toeka S(10, 12, -)
srediste osnovice. Osnovica lez! u drugoj projicirajucoj ravnini. Vrh

12. Konstruirajte projekcije oktaedra kojemu je na pravcu p == P R [P(O, 2,11), R(12, 7, l)l jedna dijagonala, a tocka .4(5,1,2) jedan
od vrhova. 13. Konstruirajte projekcije pravilne uspravne cetverostrane joj je AC[A(7, 0, 7), C(7, 7, 1)] dijagonala osnovice, p == AT[A,T(-l,9, 10)l nalazijoj se pobocni brid. piramide koa na pravcu

stosca je u TIl. (jedinica 0.7 cm) 6. Konstruirajte projekcije kocke kojoj je tocka K(2.5, -1, 7) vrh, P(8, 6, -13) ravnina jedne pobocke, a jedan vrh te pobocke je za
d = 9 udaljen od ravnine

14. Konstruirajte projekcije uspravne kvadratske prizme kojoj je osnovica u ravnini P(5, -2,3), a prostorna dijagonala, duljine d = 11 na pravcu p == M N[M(3, 7, 4), N(ll, 2.5, 7.5)].

15. Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca kojemu na pravcu VA[V(12, 9,8), A(O, 2, -2)] lezi os, napravcu 5 == V B[V,B(O,
izvodnica, a polumjer osnovice je r = 5.

0

5, 6)l

TIl.

7. Konstruirajte projekcije pravilne uspravne cetverostrane piramide kojoj je P( -5,4,4) ravnina osnovice, ana pravcu p == QR[Q( 4,10,8), R(4, 7, 4)] lezi pobocni brid cija je duljina b = 9. 8. Duzina SlS2[SI (6,4.5,3), S2(6, 9.5, 10.5)] je os rotacijskog valjka kojemu je pravac t = T1T2[Tl (17, -,0), T2 (8,0, -)l tangenta osno- ;
vice. Konstrurajte projekcije tog valjka.

16. Konstruirajte

projekcije uspravne kvadratske [A( 4,6,7), C(12, 9, 3)] dijagonala osnovice, [P(16, 4.5, 4), Q(13, -1, 10)] lezi joj vrh.

piramide kojoj je AC a na pravcu p == PQ

17. Na pravcu 0 == O2 V[02(3, 0, 3), V(10.5, 8,11)] je os, ana pravcu 5 == TV[T(l, i.u), V] pobocni brid uspravne pravilne peterostrane piramide. Konstruirajte projekcije piramide ako joj je visina v = 8. 18. Konstruirajte
ninu projekcije rotacijskog

9. Osnovica

rotacijskog stosca lezi u ravnini novice je u tocki S(6, 6, -). Konstruirajte

P(5, -3, 5), srediste osprojekcije stosca ako je

stosca kojemu osnovica dira rav-

G(8, 7, 5) tocka na plastu, a visina stosca je v = 9.

[T, e,(12,8, O)J. Visina

TIl te pravce a == TAl [T(10, -3,9), Al (3,2, O)Ji b == T BI
stosca je v = 8.

Konstruirajte projekcije valjka. N(9.5. Konstruirajte projekcije tog stosca. 3. Konstruirajte projekcije rotacijskog valjka kojemu je os M N [M(6. -). a visina Va = 12. 4). -. vrh u ravnini E( 00. P(4. 0. 6.2).5 lezi na pravcu p == PQ[P(5. duljina visine v = 6. 25. 5. Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca kojemuje P( -12.5.9). V(O.78 Tijela U opcern polozaju 3. 8. -)] dijagonala osnovice.5.8.9.Scm) 32. 0. 7. 7)] je os jednakostranicnog valjka.5.5.5) nalaze se pravci 0 == A2 V[A2(6.9)] lezi mu jedna izvodnica. N(10. Konstruirajte projekcije pravilne uspravne sesterostrane piramide kojoj je dijagonala osnovice duzina AD[A(3. 2l. -). -). -)] je tangenta jedne osnovice. L(11.)). 35. -)] i s == B2 1I[B2(1.7. 4. 3)].5)]. Konstruirajte projekcije tetraedra kojemuje P(5.0). 9)] (M i N su sredista osnovica) i tocka A(3.5.4. 5. 7. 1. -) srediste osnovice.5. 10.1)].5). 9. a duzina AB[A(l.5.5. a osnovica mu dodiruje ravninu III. O2(0. 5.6. 5. 6)] u toj ravnini je promjer osnovice. 8. -). 2.9) lezi na plastu stosca. Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca kojemu osnovica lezi u ravnini P(17. akoje duzina AC[A(O. Konstruirajte projekcije jednakostranicnog valjka kojemu je os na pravcu 0 == I< L[I«3. 7). Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca kojemuje P(8.8)]. -2) ravnina osnovice. Q(9. B(7. 2. 10. 12). 2)]. 6. C(7. -.3. 3. duljina visine v = 9.6). 7. B(11.00. Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca kojemu je os na pravcu o == 0102[01 (4. 3).4). 34.6) ravnina osnog presjeka. 22. 27.5. Konstruirajte projekcije kocke kojoj je tocka A(l. 3)].5. 5. a duljina izvodnice je s = 12. 20. 24. 3. . a os mu lezi u ravnini 6. a radijus osnovice r = 6em. 3. -5. Konstruirajte projekcije jednakostranicnog (s = 2r) stosca ako mu je duzina AB[A(5. 28. Konstruirajte projekcije pravilne sesterostrane prizme kojoj je zadana os M N[M(6. V(5. duzina AB[A(5. -) vrh one osnovice cije je srediste tocka M. a pravac s izvodnica rotacijskog stosca cija osnovica dira ravninu TI2.0). a izvodnica duljine s = 11 na pravcu p == MN[l\I(O. 1. U ravnini P (7.5) ravnina osnovice. a tocka T(ll.5. ako je osnovni brid AB usporedan s ravninom TIl.12. a duljina izvodnice je s = 13.5)] nalazi se jedan brid kocke koji nije s vrhom A na istoj pobocnoj plohi kocke. 0.2. -2. 4. Zadaci za vjezbu 79 19. Konstruirajte projekcije uspravne pravilne peterostrane piramide kojoj pobocni brid duljine b = 11. 8)].4. 5) lezi na jednoj od osnovica.( -8. 26. Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca kojemu je zadana os 3V [3(12.4. 2). 3. 8. Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca kojemu je zadana os 3V [3(5.5. 10. Na pravcu 0 == PQ[P(O. 3.3).1).-6. Q(11. -3)]. a donja osnovica cije je srediste tocka M dodiruje ravninu III. a visina piramide v = 8. 3). 11)]. a vrh piramide lezi na pravcu p == PIP2[PI (17. (jedinica I.5). 3. 33. 37. 8)].1). 29. 23.2.5) ravninajedne pobocke. a osnovica u ravnini P( 4. 7). a tocka A(3.10. 30. a pravac t == T N[T( 4. na pravcu s == 313[31 (5.0). a osnovica dodiruje ravninu II2• 36.5. ana pravcu p == I< L[I«2. 11(0. polumjer osnovici opisane kruznice T = 3. Konstruirajte projekcije pravilne uspravne cetverostrane piramide kojojje osnovica u ravnini P(lO. 9. 0. 4.0. 3(5.5). B(9.5.2). -7).5) jedan vrh. 3.11). 5). tocka 3(6. 4. Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca kojemu je os na pravcu o == 02P[02( -2.10. -4. N(13. Pravac ()je os.9. 10. 4. L(lO. 3l. N(l. Konstruirajte projekcije pravilne peterostrane piramide kojoj je 2::(3. AB c P jedan brid.0. . vrh u ravnini E(3. 5. P2(13. D(l1. 2)] tetiva osnovice.4.

01a) s pogledom odozgo.1. koje su u opcern polozaju prema ravnini slike. Konstruirajte kosoaksonometrijsku sliku zadanog objekta (sl. tlocrt-bokocrt iIi nacrt- PRIMJER 4. RJESENJE koordinatnoga sustava otz. za zadane prikrate m.1. ::::. nego i u aksonometrijskoj metodi.01 4. Uobicajeno je smjestiti objekt u prostorni koordinatni sustav tako da mu temeljni bridovi budu paralelni s koordinatnim osima. ti = 0. odnosno odozdo koristi se stoga projekcija koordinatnog sustava prikazanog na sl. Aksonometrljske metode 6 Da bismo sto bolje sagJedali neki buduci objekt i njegovo uklapanje u postojecu situaciju. p tako da bude n ::::. uz prikrate m = 0. z) kao na sl.01. • Projekciju objekta (tlocrt-nacrt. m p • Odabrane su projekcije koordinatnih osi za pogled odozgo.8. Rijeseni primjeri 81 4. 80 . Za prikaz objekta sprijeda. Rijeseni primjeri • Ortogonalne bokocrt). nip.9 i uvecanje dva puta. ::::. y. 4. s desna i odozgo.1. • Prikrate m. tj. nacrtu i bokocrtu. pri cernu se zamislja da se ravnina slike nalazi izmedu prornatraca i ishodista koordinatnog sustava. Za konstrukciju nickih objekata kosoaksonometrijskih potrebno je imati: projekcije slika geometrijskih iIi slozenih teh- Slika 4. ne sarno u tlocrtu. metodi kosog paralelnog projiciranja najednu ravninu slike.0l.4. 4.7 i p = 0. 01. 4. korisno je znati prikazati ga.n. • Konstruirani su kutovi proporcionalnosti • Pomocu kuteva proporcionalnosti odredene su prikrate pojedinih koordinata svake tocke objekta te udvostrucene nanesene u koordinatni sustav.

02b).1. 35 <!l14 Z Slika 4. 4. a zatim i aksonometrijska projekcija (sl.02a). PRIMJER 4.02. . a za kruznicu paralelnu s ravninom II2 konjugirani su promjeri paralelni s osima x i z. Najjednostavniji oblik izometrije imamo u slucaju m = n = p = 1 jer se bez upotrebe kutova proporcionalnosti koordinate pojedinih tocaka objekta unose u odabranu projekciju koordinatnog sustava (s1. konjugirani su promjeri odgovarajuce elipse k paralelni s osima x i fl. Kadaje kruznica u ravnini III ilije paralelna s njom. toj je elipsi potrebno odrediti par konjugiranih promjera.02a RJESENJE • Aksonometriju u kojoj su prikrate po svim koordinatnim osima jednake zovemo izometrijom.01a ~ 0 x - 1- - - - - - -~1 d y _J_ - 1 1 j_ 1 1 1 Slika 4. 4. Konstruirajte izometrijsku projekciju (m = ti = p = 1) s pogledom odozgo slozenog objekta zadanog tlocrtom i nacrtom (s1. y Slika 4.82 Aksonometrijske metode 4.01b • Buduci da se kruznica kosim paralelnim projiciranjem preslikava opcenito u elipsu.01b). RijeSeni primjeri 83 • Konstruiran je kosoaksonometrijski tlocrt i nacrt objekta. 4. 4.

03. Prikrata ti postoji sarno u smjeru osi y pa se zato ne koriste kutovi proporcionalnosti. a Rytzovu konstrukciju izvedite sarno u kosom tlocrtu i nacrtu. Zbog ove se Slika 4. a one paralelne s ravninom slike projiciraju (x. Pravilna kvadratska piramida zadanaje tlocrtom i nacrtom (sl. Rijeseni primjeri 85 • Konstruiran je aksonornetrijski tlocrt i nacrt objekta.03).0 M' M vidljivo je kako se prikracuju ordinate pojedinih tocaka objekta. cinjenice sve tvorevine koje se nalaze u ravnini sebe. 4. 4. • Nacrt piramide poklapa se s njenim kosim nacrtorn.03). RJESENJE • Poseban slucaj kose aksonometrije x i z) nalaze u ravnini u kojoj se dvije koordinatne osi (najcesce slike zovemo kosorn proj ekcij om. a kosi joj je tlocrt odreden uz pornoc odredbenog trokuta 6.03 . • Svakoj elipsi na projekciji objekta potrebno je odrediti srediste i konjugirane promjere. Konstruirajte kosu projekciju piramide s pogledom odozgo ako je zadana prikrata n \ Y \ \ \ \ \ M' Y \ \ \ \ \ \ = ~ i kut 0: = 30°. • Za pogled odozgo izaberimo odgovarajuci polozaj projekcije y osi y (sl. pri cemu su svim elipsama odredene osi pornocu Rytzove konstrukcije. 4.84 Aksonomctrijskc mctodc 4.0M' M. • Pomocu kosog tlocrta i nacrta odredena je kosa projekcija piramide. Uocite da je moguce uspostaviti afinu srodnost izmedu ortogonalnog i kosog tlocrta s osi x kao osi afinosti i parom pridruzenih tocaka M') M.02b PRIMJER 4. a zatim i aksonornetrijska projekcija cijeloga objekta. z=z y - y 0 x=x M \ Slika 4. z) projiciraju same u se u pravoj velicini. Iz trokuta 6.1.

U tu se svrhu koristi Talesova kruznica t koja prolazi tockama S' is. Potrebno je sarno odrediti onaj par rnedusobno okornitih prornjera kruznice k' koji ce se afino preslikati u okornite konjugirane prornjere elipse k. 4. obje kruznice ce se projicirati • Kosi je tlocrt valjka paralelograrn. RJESENJE RJESENJE • Pornocu zadanih elernenata nacrta se os y i odredbeni trokut 6. PRIMJER 4. moguce je i bez Rytzove konstrukcije odrediti veliku i rnalu os elipse k.4. z=z M'\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ :/ qu~ I \ I \ \ r------c~----~ \I S' y x=x y \ \ - -. M.0: = 45°) s pogledorn cijskog stosca kojern su tlocrt i nacrt dani na s1. • Iz s1. • Kontume izvodnice kose projekcije stosca tangente V" z=z su na elipsu k povu- x=x y cene iz tocke V. Konstruirajte kosu projekciju (n = ~. -. Osnovica stosca ce se projicirati u elipsu. 4. RijeSeni primjeri 87 4.05).05. • Buduci da se jedna osnovica valjka nalazi u ravnini Ih a druga je paralelna s njorn. -. 4. susna- • Kosi tlocrt stosca bit ce ujedno kosa projekcija njegove osnovice.·b -.04. a srediste joj je na osi afinosti x. -. ty \1 U' Slika 4. -. Jedan par konjugiranih prornjera te elipse afina su slika onih prornjera zadane kruznice koji su paralelni s osirna xi y.1. -. odozgo rota- Uz prikratu n = ~i kur 0: = 30° konstruirajte kosu projekciju s pogledorn odozgo rotacijskoga valjka zadanoga njegovirn ortogonalnirn projekcijarna na s1. 4.M' MO. Kosi nacrt stosca podudara se s njegovirn ortogonalnirn crtorn. -. • Buduci da su kruznica k' i elipsa k afino pridruzene krivulje. posve je ocita konstrukcija kose projekcije valjka. y Slika 4. -.05.04.86 PRIMJER Aksonometrijske metode 4. u pravoj velicini. -.05 .04 -.04. • Pomocu zadanih podataka odredirno kosu projekciju koordinatnog tava (s1.

\ \ \ \ o (j T' P' . " I I // / I I I I .88 Aksonometrijske metode 4. I __ / . __ - A" T y A .06. a u drugom za pogled odozdo. 63) ravnina I12 se uzima za ravninu slike pa se kosi nacrt objekta podudara s njegovim ortogonalnim nacrtom.06c. Obratite paznju na vidljivost pojedinih bridova objekta. • Nakon sto se konstruira zajednicki kosi tlocrt za oba dijela drvenoga veza. I -. 4. Donji dio veza prikazite s pogledom odozgo.06c . • Pornocu istog ortogonalnog tlocrta i nacrta rnoguce je konstruirati kosu projekciju dvaju koordinatnih sustava 0 (. \\ . na- RJESENJE • Prvo je potrebno nacrtati ortogonalne projekcije veza s razdvojenim crtima njegovih zadanih dijelova kao na s1. iz toga se kosog tlocrta i ortogonalnog nacrta odredi i sama kosa projekcija donjeg. • Prema definiciji kose projekcije (vidi udzbenik.1.I I \ \ \ \ \1 I I I I . 4.06b. Konstruirajte kosu projekciju drvenog veza (s1. 4.06b . Rijeseni primjeri 89 PRIMJER 4. 'y.\ '. a zatim i gornjeg dijela veza.TYZ) s istim osima x i z i osi Y u jednom slucaju za pogled odozgo. str.06c Slika 4. Stoga nema prikracivanja u smjerovima osi x i z. . Umjesto kutova proporcionalnosti prikrate u smjeru osi y izvode se direktno na projekciji koordinatnog sustava sto je vidljivo na sl. z=z z=z T"=T" I I I PI <if". Slika 4. 4.06a) uz prikratu n = ~ i kut Q = 30°. \\ " . 4..\ A' y Slika 4. '( P" = P" y~: A \\ .CZ . a gornji s pogledom odozdo. -.06a • Cijela konstrukcijaje vidljiva na s1.

90 Aksonometrijske metode 4.Q__J-. J ~ -1 1 I'-- 15 3 7 10 is.--------" > " J ~~ ~_9 ~ 7. Zadaci za vjezbu 91 4. @ ~ 3.2.-_. 6. Predlosci za aksonometriju i kosu projekciju 5. 2..!' 10 J"'I L---_=l ~gl 19 10 6I . 1.~i5 1:. 4._-{----.-~~Q_..---~-_l.1.. 9 1 ~I 4. i : r-r-C)I '--j I )c. 8.2.2. Zadaci za vjezbu 4.

Zadaci za vjezbu 93 9. 4. 11.---. I 1 r _______ ~ I I I I [8 /-----/ 12..2.- 16. 13. 18.--. 14.--- .l~ '~--~ I \ \ \ { { { r- I I I I \ \ \ '-- so .--. I { { 17. I I I I I I I I I l .~-----. ~---~ .. 15. 92 Aksonometrijske metode 10. 4. ----.

.___!_L_+~ :i -1 -- ------ '" I I IS .c I 21. -0- -r I -0I ~I . ..:Y __ I I j ?J - ~ I __ ...~~(J-_ I 1 ~~j 0 r-'-----'--~ ~ ! : I ~ I l ! JO : i I JO . Zadaci za vjezbu 95 19. 24. s. \ - . : : L_ ~ _l_ ....-- I I: I: @B 1 1. I -~.'~"<..~ r ~... -I -r )____2_S -J 4S J 25. _1r-~--'-~' ___!__ I I I I @ . 23. -.2. 4.94 Aksonometrijske metode 4. : -0-. 20. 22.~'-/_G_ . . -'" . 1«7 -~-- ~j "[ ~ .I) 1 15 10) 20 .

3. .. -. . .. .. 29. . /\-A 4.. Zadaci za vjeZbu 97 4.. -1- ..----+---------------~ ~------------~ . ___/ __c_ " 28. . Aksonometrijske metode 4.2....2.2.t r_l0_~~ .- I 30 -] J ~I r A I I I -1I I I I .96 27. 1. 4. A -II I I I I I I -1I I I 1. Predlosci za vezove 2.-.

. . 7.. . 1'- 11. . 9.- 1:1 -'}- ~I I I ~ ~~ A ~1 I 16 "J -I -- -1- iI 30 I .98 Aksonometrijske metode 4. I I I I I I . 12...2. I A _--------- . . 6. -r.. " . . . t- . Zadaci za vjezbu 99 5. . . . J 10 6 6 6 22 3 10 3 >------.f 17 .. 10. . A-A . n 20 30 8. <" / / /... . 17 . 4... . I A - .-----. . I .

. Zadaci za vjefbu 101 18..l ______ J IS I r I I I I I I I I I I I I I I I I L. 17. / r>: - '~ l A ~~ --------"'" I . I~:I ~!. ~. - / 15. 16.. A _.-----I I I 1--- l I -_ -- I I I I I I 20.... Aksonometrijske metode 14. 19.... L I 1 t----___. ~ __ . JI' ..2.. 4.._ - I I I I I_I I II I I I "I 17 8 . 4.100 13.

Ako se radi oalgebarskoj plohi. par izvodnica ako je ravnina paralelna s njegovom osi. Presjek rotacijskoga stosca ravninom paraleinom s ravninom osnovice je kruinica. a ovdje je teziste na rjesavanju zadataka u kosoj aksonometriji i kosoj projekciji. kosoj projekciji i kosoj aksonometriji. Buduci da konstrukcija presjecne krivuIje u projekcijama ovisi 0 tome da li je ta krivuIja elipsa. sto ovisi 0 polozaju presjecne ravnine prema zadanoj plohi. Uz to se u svakom primjeru konstruira tangenta presjecne krivulje u njenoj opcoj tocki. a presjecne hiperbole i parabole odredujemo konstruirajuci "dovoljan broj" njihovih tocaka. Bilo koja ravnina polozena vrhom stosca sijece ga u dvije izvodnice koje mogu biti realne i razlicite. Kada se radi 0 I presjeku valjka iIi stosca po eIipsi. 5. a u svim drugim slucajevima elipsa.103 irati pornocu njenih konjugiranih promjera. hiperboia iIi parabola. U ovom cemo pogIavlju obradivati ravninske presjeke stozaca i valjaka drugoga reda. Presjeci Svi su ovi presjeci detaljno obradeni u udzbeniku [3] Mongeovom metodom. a mogu biti i konjugirano imaginarne. nuzno je elipsu konstru102 . Ako je presjecna ravnina paraleina s jednom izvodnicom stosca. Ako je ravnina paraleina s dvjema izvodnicama stosca. mogupasti zajedno. Ako je presjecna ravnina polozena tako da realnosijece sve izvodnice stosca u konacnosti. Bit ce to iskljucivo rotacijski stosci i vaIjci. njezinje presjek ravninom aigebarska ravninska krivulja reda jednakog redu plohe. presjekje parabola. treba prvo znati zakljuciti 0 kojoj se krivuIji radi. presjek je elipsa. presjek je hiperbola. Presjek rotacijskoga valjka je kruznica ako je presjecna ravnina paraleina s ravninom osnovice. Skup zajednickih tocaka neke plohe <I> i neke ravnine P nazivamo presjekom te plohe ravninom P. a konstruirat cemo njihove presjecne krivulje u ortogonainim projekcijama.

S) je par afino pridruzenih Sill i • Pornocu Talesove kruznice g sa sredistcrn na osi z polozene kroz tocke S odredeni su okomiti promjeri kruznice koji se preslikavaju u osi elipse. -. Rijeseni primjeri tocaka. 5. 105 5. Os ove afinosti je Zadan je rotaeijski valjak svojim projekeijama i ravnina P svojim tragovima (s1. a valjak u parovima izvodniea . - --- - - -. N presjeka afino su pridruzene nozistima izvodniea valjka pa su tako i konstruirane. ti = }) konstruiraj te presjek valjka ravninom P. z z. • Kontume tocke M. • Presjecna je elipsa afino pridruzena kruznici osnoviee. 5. Sjecista ovih izvodniea sa spomenutim presjecnicama bit ce krajnje tocke konjugiranih promjera presjecne elipse. Ole). y G y r x r • Potrebno je odrediti par konjugiranih promjera presjecne elipse. polozirno kroz te promjere ravnine A(arl (3) i B(b21 b3) (sl.1. treci trag presjecne ravnine.1.01a RJESENJE • Buduci da se osnoviea valjka nalazi u ravnini IT3. Bit ce to promjeri pridruzeni konjugiranim promjerima osnoviee u kosoj projekeiji.01c . za prikracivanje ordinata pojedinih toe aka koristit cerno bokoertnu projekeiju osi y (sl. afinost Os te afinosti je os Slika 5.104 Presjeci s. a (S"/.01. kontumih z=z -. "' b. ~"-. 5. Ove ravnine sijeku ravninu P u presjecnicarna a odnosno b. U kosoj projekeij i (0: = 30°. 5. Slika 5. PRIMJER Rijeseni primjeri 5. • Da bismo odredili probodista ravnine P s izvodnieama valjka koje prolaze krajnjim tockarna konjugiranih promjera osnovice.01b ' y x=x • Kruznica osnovice valjka projieira se u elipsu pri cemu se njeni promjeri para1elni s osima y i z projieiraju u konjugirane promjere elipse . z=z • Srediste presjecne elipse mora bit na osi valjka. dakle 7'3 u kosoj projekeiji. y x=x [.01a). 01b). y Slika 5. • Zadana ravnina je druga proj ieiraj uca pa su joj prvi i treci trag u kosoj projekeiji paralelni s osi y. • Za konstrukeiju koja se uspostavlja velike i male osi elipse koristena je perspektivna izmedu bokoerta i kosog bokoerta.

106 PRIMJER Presjeci 5. -. -. je A(a1' (2). -. -. I i '7 ocito leze na presjecnoj krivulji. -. • Tooke y x=x - -. 5. 2.02..02. • Jedna od ravnina polozenih kroz vrh na s1. Rijeseni primjeri 107 5.5) je srediste. -. a izvodnice se s presjecnicom takve ravnine sa zadanom ravninom sijeku u pam tocaka presjecne krivulje. Konturne izvodnice stosca tangente su na kruznicu osnovice polozene tockom II. -.5) vrh rotacijskoga stosca . -. -. a druga sadrzi os stosca. -. -. (0) po paraboli i odredite tangentu u opcoj tocki presjeka. Kut La i prikratu n odaberite po volji. M' Y Slika 5. a osnovica se projicira sarna u sebe.02 "" I . slijedi da mora biti paralelna s jednom od dviju izvodnica koje su paralelne Sill' Odaberimo onu ravninu kojaje paralelna s izvodnicom i. 5' i T. -. -. 02).5. 5. • Prv'i trag T1 presjecne ravnine je u kosoj projekciji paralelan sa i: • U svrhu odredivanja toeaka presjecne krivulje polazu se ravnine kroz vrh stosca. Buduci da je zadana ravnina okomita na Il. <. 4. -. stoga u njoj parabola ima tangentu paralelnu s II2• • Tangenta presjecne krivulje u po volji odabranoj tocki T odredena je kao kolinearna slika tangente osnovice u pridruzenoj tocki T2• -. 0. • Da bi ravnina sjekla stozac po paraboli mora biti paralelna s jednom njegovom izvodnicom. -. i' -. kojemu osnovica (1' = 4) lezi u ravnini rho U kosoj projekciji konstruirajte presjek stosca ravninom P(9. r -. • Za konstrukciju kose projekcije stosca dovoljno je odrediti kosu projekciju II tocke II. -. -. -. RJESENJE z=z • Odaberimo po volji odredbeni trokut LoOM' M za kosu projekciju (s1. -. • Konturne tocke presjecne krivulje odredene su pornocu perspektivne kolineacije s centrom u tocki II. -. osi T2 i parom pridruzenih tocaka 2". U tim se ravninama nalaze tocke 2. 5. -. -. 4. Svaka od tih ravnina sijece stozac u pam izvodnica. -. -. 8. • Tocka A je ekstremna tocka presjeka. Tocka 5(7. -. a tocka 11(7. 6. " -.1. -.

P i . V (4.0. Stoga se u njoj nalaze najvisa i najniza tocka presjecne elipse. RJESENJE simetralna je ravnina stosca jer se u njoj nalazi os stosca. Naime. Ova se hiperbola projicira u tlocrtu i nacrtu u tragove 81 odnosno 82. Promjer CD konjugiran promjeru AB paralelan je s ravninom IT! i prolazi tockorn O. Crtamo dio ove parabole koji se nalazi iznad ravnine P z (sl. druge projicirajuce. paralelna s jednom izvodnicom stosca..1. 4. (0). (4. 0). njihove presjecne krivulje sa stoscem projiciraju se u nacrtu u druge tragove tih ravnina (sl. 5. sjeci ce ona stozac u izvodnicarna na kojima se nalaze tocke C i D. -) koja je paralelna s izvodnicom VT(l. ~(3. 00. • Na slici 5. 7). stosca • Elipsa je konstruirana pornocu svojih konjugiranih promjera. ona ga sijece po paraboli.03b . 03a). onda je ona i simetralna ravnina elipse..0. Krajnje tocke promjera AB nalaze se na onim izvodnicarna stosca koje su paralelne s ravninom IT2.03. Crtamo samo onaj dio toga presjeka koji je iznad ravnine P. 4. P(7. z - • Buduci da su zadane ravnine ~. Tocke. 5. • Ravnina ~ paralelna je s dvije izvodnice stosca pa je njen presjek sa stoscern hiperbola.03a tocke presjecnih krivulja konstruirane pornocu kruznih presjeka stosca. y • U ortogonalnim su projekcijama Slika 5.0. • Ravnina P sijece stozac u eli psi kojoj crtamo dio izrnedu ravnina ~ i . hiperbole i parabole konstruirane na po volji izabranim izvodnicarna i to kao probodista tih izvodnica s ravninama ~ i . to su one krajnje tocke promjera elipse . To su tocke l: i B. • Buduci da je ravnina . T = 3]. a odredene su kao probodista spornenutih izvodnica s ravninorn P. 4) i . U ortogonalnim projckcijama i kosoj aksonometriji (dx = dy = dz = d) prikazite dio stosca orneden ravninarna: 11!. prikazane su sve ove presjecne krivulje u izometriji.108 PRIMJER Presjeci 5. Polozimo Ii ravninu B pravcem 00" i vrhom stosca. 0) stosca.0. 4. Rijeseni primjeri 109 5. 5. 00. • Poloviste 0 prornjera AB je srediste elipse.0. 00. Zadan je rotacijski stozac s osnovicorn u IT! [S( 4. a kako je okomita na ravninu elipse. 03a). ravnina A u kojoj se nala'ze ove izvodnice Slika 5.03b. Buduci da su u ekstremnim tockama A i B tangente horizontalne i medusobno paralelne.

pri cemu je svakom paru okomitih promjera kruznice osnovice afino pridruzen par konjugiranih prornjera presjecne elipse. a na s1. Sarna je tocka TEe odredena kao probodiste izvodnice i s ravninorn P. Slika S. Rotacijski je valjak zadan SVOJlrn projekcijarna. Sjecista A. U stranocrtu se izvodnica projicira II tocku koja je udaljena od osi lX3jednako kao nacrt i" od osi jX2. ali ne i s TI2.1. a zrake su paralelne s osi valjka. Primijetimo da je ovaj promjer afino pridruzen onom promjeru osnovice k (N) koji je paralelan s TI1.b . Dakle. Os afinosti je presjecnica zadane ravnine s ravninom osnovice. k'" =e'" Slika S. Osnovice rnu se nalaze u prvirn projicirajucim ravninarna pa se u tlocrtu projiciraju u duzine. i njen nacrt til.04a RJESENJE • U svrhu odredivanja tlocrta i izvodnice i posluzirno se stranocrtnorn ravninorn TI3.Olb. Izrnedu presjecne krivulje i osnovice valjka rnozemo uspostaviti perspektivno afinu srodnost. a u nacrtu u elipse.110 PRIMJER Presjeci 5. • Uocimo daje os valjka paralelna s ravninorn TIl.04. • Pomocu konjugiranih promjera AB i CD konstruiran je tlocrt i nacrt presjecne elipse e. su odredene kao probodista tih izvodnica s ravninorn P. a valjak u njegovim tlocrtnim kontumim izvodnicama. • Kroz os valjka polozimo ravninu paralelnu s TIl. a pornocu njenog prvog probodista T.. Konstruirajte tlocrt i nacrt presjecne elipse te njenu tangentu u tocki T koja lezi na izvodnici i( -. i") na straznjern dijelu plohe (sl. Rijeseni primjeri 111 5. T3 r. S. lll e = kill pa se i trazena tangenta elipse u toj projekciji projicira u tangentu kruznice kill. l • Stranocrt presjecne elipse poklapa se sa stranocrtorn osnovice valjka. koje lezi na stranocrtnom tragu ravnine P odreden je tlocrt tl tangente. Ova ravnina sijece. a ravnina P svojirn tragovirna. • Pornocu trecega probodicta T3 tangente. • Presjecna krivulja je elipsa jer ravnina nije paralelna niti s osnovicorn niti s osi valjka. zadanu ravninu u sutraznici s prve skupine. • Promjer CD konjugiran promjeru AB nalazi se u prvoj projicirajucoj ravnini osnog presjeka valjka. S. tocke C i D nalaze se na nacrtnim kontumim izvodnicama valjka.04. B ovih izvodnica s pravcem s krajnje su tocke jednog promjera presjecne elipse. 5.Ola).

N(1. -5. 10. 10. 13. M(l. -. -8.5). 4. Konstruirajte projekcije M(3. (a) U kosoj aksonometriji [L(X. 4).6).5. S(5. 0. osnovica u 7T2Jravninom 2::(10.5.(0).L 8). O). Odredite pravu velicinu presjeka i konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje na donjem dijelu plohe.j. -). -).4. -). Konstruirajte projekcije presjeka rotacijskog valjka [os 111 N.5. 3. 4). (0). prikrata n = 1J konstruirajte presjek rotacijskog stosca [os SV. 6). 10.6). -). 1. Y) = L(X. 4. 11. -.5. osnovica u 7T2Jravninom vuljorn.5. Odredite pravu velicinu presjeka i razvijte plast stosca s presjecnorn krivuljom. 6). 7. r = 3. osnovica u 7T2Jravninom P(8. Razvijte plast stosca s presjecnorn kriprojekcije presjeka rotacijskog 11(6. cije je trece probodiste u tocki 13(0. -. 4). 9). 5.0.5. r = 3.5). prikrata 113 5.2. M(O. 6. Odredite pravu velicinu presjeka i konstruirajte tangentu u opcoj tocki presjecne krivulje.3) na desnoj strani plohe. 8.9). 4. Konstruirajte projekcije presjeka rotacijskog stosca [os SV. z) paralel na = 3/4]. 6).9). S( 0. 6. 0. P(4.4). Konstruirajte projekcije presjeka rotacijskog valjka [os M N. 3. -2.5). 11).3.3. r = 3. -. Konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje na prednjoj strani plohe. 0). -4. 7. .8. 0)]. osnovica u Tid ravninom P(lO. 8)Jje os rotacijskog valjka kojemu je polumjer osnovice 7' = 3. 6). Razvijte plast valjka s presjecnorn krivuljom. -) presjecne kriplohe.6). Odredite pravu velicinu presjeka.5. 10. 9. osnovica u 7T3Jravninom P(4. U tocki T( -. Zadaci za vjezbu Rijesite presjek i u kosoj projekciji s ravninirn slike. 4. osnovica u 7T3Jravninom P(4. /' = . 5. Konstruirajte projekcije presjeka ovog valjka ravninom P(12. 5). 2.10.6) u paraboli.5). 4). 9. koja je na izvodnici. (b) Konstruirajte projekcije presjeka kugle [5(5. Razvijte plast stosca s presjecnorn krivuljorn. koja je na izvodnici. z) = L(Y. V(10. P(13. Konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje koja lezi na donjem dijelu plohe na izvodnici kojoj je trece probodiste 13 (0. Konstruirajte projekcije presjeka tog valjka ravninorn 2::(-7. N(3. Odredite pravu velicinu presjecne krivulje. tangentu u tocki T( -. N(11.9. 0.5. 5(6. r = 5. N(14.5. 9). y) = 90°). 4. r = 5.8). 9. tako daje L(X.2. M(O. V(5. Konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje na gornjoj strani plohe. Konstrurajte tangentu u opcoj tocki presjecne krivulje.112 Presjeci 5. 6. -. 4. Duzina MN [M( -5. 11(6.8). z) = 1200J konstruirajte presjek rotacijskog valjka [os M N.1. cije je drugo probodiste tocka N2(7. Odredite pravu velicinu presjeka. 0: = 30°. r = 5.5.3)). N(4. Konstruirajte projekcije presjeka rotacijskog stosca [os SV. 11. (a) U kosoj projekciji [a = 45°.5. 2.N(O. 4. 3. r = 5. Rijesite presjek i u kosoj aksonome- 7.5.1. r = 4J ravninom P(oo. r = 3. 3. -) presjecne krivulje na gornjoj strani plohe konstruirajte tangentu na presjecnu krivulju. B(12.5) presjecne krivulje na straznjoj strani plohe i odredite pravu velicine presjeka.0). osnovica u Ti2Jravninom P(3. 0. Odredite vulje na prednjoj strani triji (osi odaberite presjeka rotacijskog valjka [os MN. S (6. Konstruirajte projekcije presjeka rotacijskog valjka [os M N.5.5).5. osnovica u Tid ravninom tangentu u tocki T(2. Zadaci za vjezbu tri [neka je ravnina (y. 9. kojaje na izvodnici. 4). 0. Razvijte plast valjka s presjecnorn krivuljom. osnovica u 7T3Jravninom 2::(8. Rotacijski valjak polumjera os novice r = 4 dodiruje ravninu Til duz izvodnice AB [A(4. Konstruirajte tangentu presjecne krivulje u tocki T( -. M(O. Konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje koja se nalazi na gornjem dijelu plohe na izvodnici Cije je drugo probodiste tocka i2(9. Konstruirajte stosca [os SF. 0. cije je drugo probodiste tocka N2(4.

15.114 Presjeci 5. os M N. koja lezi na prednjern dijelu plohe. 19.0). 5.5.5). 5. 11(5.7). Konstruirajte projekcije presjeka rotacijskog stosca [os 511. _. 5 (0. Odredite pravu velicinu presjecne krivulje. os 511. os 511. 20. os M N. -.5). Odredite pravu velicinu presjeka. r = 5] ravninom 12. U kosoj aksonornetriji [dx = dy = d.4. U tocki T presjecne krivulje na prednjoj strani plohe. 11).:Z) = 120°] konstruirajte presjek rotacijskog stosca [os 511. 5. Konstruirajte projekcije presjeka dvostrukog rotacijskog stosca [os M N.0). U kosoj aksonometriji konstruirajte presjek rotacijskog stosca [os 511.5). 10. -. -) u paraboli. U kosoj projekciji [0: = 45°.5. Konstruirajte tangentu u tocki T(9. -7. y) = L(X. N(11. prikrata n = 1] konstruirajte presjek rotacijskog stosca [os 511. r ninom P (13.8. 4. cije . M(O.0).4).5. 5).-. r = 5. osnovica u 7fd ravninom E( 00.5. ?dredite pravu velicinu presjecne krivulje. 10). r = 3. U opcoj tocki presjecne krivulje konstruirajte tangentu. Ije. 16. osnovica u 7f2] ravninom P(oo. 5). 17. 11(5. r = 5. Konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje. r = 4. M(O.9.6). 13. 18. 0). Presjek rijesite i u kosoj projekciji [0: = 45°. = 4] ravOdredite pravu velicinu presjecne krivu- P(7.5.7). Presjecnu krivulju konstruirajte i u ortogonalnim projekcijama.00).7). 11(9. Presjek rijesite i u kosoj aksonometriji. na izvodnici. Zadaci za vjezbu 115 (b) Konstruirajte projekcije presjeka kugle [5(5. konstruirajte tangentu. 0). 5. -. Konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje na straznjoj strani plohe. Presjek rijesite i u ortogonalnoj projekciji.4).6).4. 8.0. 14. 1I(4. 5(5. -2). r= 4.5(5. -.:z) = L(y.11(5.2. 0. = d] konstruirajte presjecnu krivulju rotacijskog valjka [osnovica u 7f3. r = 4.13). osnovica u 7f2] ravninorn E( 00. Razvijte plast stosca s presjecnorn krivuljom. osnovica u 7f2] ravninom E(7. Razvijte plast stosca s presjecnorn krivuljorn.8. N(5. Odredite pravu velicinu presjeka i razvijte plast stosca s presjecnorn krivuljom. 0). cijeje noziste u tocki G(2. kojoj izvodnica ima drugo probodiste 12(8.5(6. 0).5. koja lezi na izvodnici. 5(5. Konstruirajte projekcije presjecne krivulje rotacijskog stosca [osnovica u 7f1.9.8). N(O. 6. r = 4] ravninom P(8.5. prikrata n = 3/4]. Konstruirajte sve tri projekcije presjecne krivulje rotacijskog stosca [osnovica u 7f3. Konstruirajte projekcije presjeka rotacijskog stosca [os 511.(4. 1''11(0. _). 8).4. r = 4.5.0) konstruirajte tangentu. 5). -8. Konstruirajte projekcije presjekarotacijskog stosca [os 511. N(13.5. Konstruirajte tangentu u opcoj tocki presjecne krivulje. na izvodnici.-) presjecne krivulje na straznjoj strani plohe. 0. 5. Konstruirajte tangentu u opcoj tocki presjecne krivulje i odredite pravu velicinu presjecne krivulje. Odredite pravu velicinu presjeka i razvijte plast stosca s presjecnorn krivuljom. 5.9.7. 22. r = 4] ravninom P(3. Razvijte plast donjeg dijela stosca s presjecnorn krivuljom. -) u paraboli. Odredite pravu velicinu presjecne krivulje. r = 4] ravninom . 5(5.5).8). 5.5. Presjek rijesite i u ortogonalnoj projekciji te odredite pravu velicinu presjecne krivulje. 9). S( 4. Konstruirajte projekcije presjecne krivulje dvostrukog rotacijskog stosca [osnovica u 7f1. Presjek rijesite i u ortogonalnoj projekciji. r = 4] ravninorn P(7. je prvo probodiste tocka 12(3. U kosoj aksonometriji [L(X. Konstruirajte projekcije presjecne krivulje dvostrukog rotacijskog stosca [osnovica u 7f1.8.oo. 23. Konstruirajte tangentu u opcoj tocki presjecne krivulje. 5(5. 11(5. cije je prvo probodiste I.8). Konstruirajte tangentu u opcoj tocki presjecne krivulje i odredite pravu velicinu presjecne krivulje. osnovice u 7fIJ ravninorn P(10. 5. os M N. 5.11(6. osnovica u 7f3] ravninom P(oo. M(5. 5).5). Konstruirajte tangentu u opcoj tocki presjecne krivulje.6) u paraboli.5.5). Na donjem dijelu plohe u tocki T presjecne krivulje. osnovica u 7fd ravninom simetrije.11(5. -). 21.

-. Konstruirajte tangentu presjecne krivulje u tocki T( -. 6). 12. y) = 90°]. Odredite pravu velicinu presjeka. os 511.6. 00. Konstruirajte tangentu u opcoj tocki presjecne krivulje.13). (a) Konstruirajte 5] ravninom P( -5. -. -5. u paraboli. projekcije presjeka kosog kruznog valjka [os M N. r 5. osnovica u 7TI] ravninom okomitom = = = na os stosca. N(5.0). 4. Konstruirajte projekcije presjeka kosog kruznog stosca [os 5V.5). Odredite pravu velicinu presjecne krivulje. 25.7. 5(7. V(3. r = 3] ravninom P(2.15. 24. Odredite pravu velicinu presjecne krivulje.5.5. Konstruirajte projekcije presjeka kosog kruznog stosca [os 5V.10) konstruirajte tangentu. M(5. 10. r = 5 osnovica u 7Td ravninom P( 00. 0. N(5.4). -) presjecne krivulje koja lezi na lijevoj strani plohe konstruirajte tangentu. cije je noziste u tocki N (10. r = 4] ravninom P( 00. (a) Konstruirajte presjek kugle [5(4. -3).4. V(O. 2. N(O.8). osnovica u 7T2] ravninom P( 4.5) na lijevoj strani plohe. Rijesite presjek i u kosoj aksonometriji [L(x. Ravnina prolazi tockom T(3. -) koja lezi na prednjem dijelu plohe. 711. os M N. 10. -5. 30. 10). Konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje koja lezi na izvodnici. T = 5] ravninom P( 00. koja lezi na straznjoj strani valjka . 4.10).0.11. V (16. Konstruirajte M(6. lvI(5. 5.4. V(5.6. (b) U kosoj projekciji [a = 45°. (b) U kosoj projekciji [a = 45°.0). T = 4] ravninom P(oo. Konstruirajte presjek kosog kruznog stoscalos 5V. -.2. Presjek rijesite i u kosoj aksonometrij i. 7. 26.5. Zadatak rijesite i u ortogonalnim projekcijama.5. 5). osnovica u 7Td ravninom P( 00.3). (b) U kosoj akosonometriji [dx dy dz d] konstruirajte presjecnu krivulju rotacijskog valjka [osnovica u 711.0).7. 29.0).0). os M N. 27. Odredite pravu velicinu presjecne krivulje i konstuirajte tangentu u tocki T. 10).4).0). presjek polukugle [ekvator u 7TI. os 5V.116 Presjeci 5. U tocki T presjecne krivulje koja lezi na izvodnici s nozistem u tocki N(O. -. 9. r = 5] ravninom P(2. r = 4] rav.5).5. V(15.12). Konstruirajte projekcije presjeka kosog kruznog valjka [os M N. . 13).5 od ravnine (b) Konstruirajte projekcije ninom P(6. r = Odredite pravu velicinu presjeka. Konstruirajte tangentu presjecne krivulje u tocki T. 0. 4). 5(5. M (4.0). 0). 5.12. 6. Konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje na prednjoj strani plohe ako tocka leZi na izvodnici cije je prvo probodiste tocka G(3. 5. 10). 6). osnovica u 7TrJ ravninom P(24. 10. Odredite pravu velicinu presjeka i konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje na donjoj strani plohe ako je tocka na izvodnici cije je prvo probodiste tocka GI(3.12). ti = 4/5] konstruirajte presjek rotacijskog stosca [osnovica u 711. 5. 33.0. r = 4] ravninom P(oo.8).0). r = 5. ll. N(10. Konstruirajte tangentu u tocki T(-.5.0).8. 6). 13).7. -.4. 4. -. V(18. r = 5. Konstruirajte 28. 00.4). n = 4/5] konstruirajte presjek rotacijskog stosca [osnovica u 712. 6). na udaljenosti d = 7.6) presjecne krivulje na Iijevoj strani valjka. Konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje koja leZi na izvodnici gornjeg dijela plohe ako je drugo probodiste izvodnice tocka h(4. 21. r = 4] ravninom P( -6.5°. U kosoj projekciji [a = 4. presjeka kugle [5(0. 11. M(4.. 9. (a) Konstruirajte projekcije presjeka kugle [5(-4. 5(0.0. r = 5. 5(0.10. 31. 5(5.9). = -3) Odredite tangentu presjecne krivulje na donjoj strani . N(15. 8). U tocki T( -. 5(5. presjeka kosog kruznog stosca [os 5V. projekcije 34. 0. prikrata n = 3/4] konstruirajte presjecnu krivulju rotacijskog valjka [osnovica u 712. (a) Bez upotrebe stranocrta konstruirajte projekcije presjecne krivulje rotacijskog valjka [os M N.00) tako da presjecna krivulja bude parabola. 4). osnovica u 712] ravninom P(-12.).7).4. 32.5). r = 4. 10. 11.5). 5(5. Zadaci za vjezbu 117 P(7.0). -1. -2).

Konstruirajte projekcije presjeka dvostrukog kosog kruznog stosca [os M N.118 Presjeci 5. 35. E(10. r = 3. M( -3. 38. 2.2. stosca s osnovicom u III i drugi ravnina. Zadaci za vjezbu 119 prikazite [0: plohe u tocki koja se nalazi na izvodnici cije je drugo probodiste tocka G2 (8.0).S] P(S. N(S. . 6).2. r = S.(0).0).S). n = ~] HI (-S.8. ravninom paralelnom s III koja ne sijece grlenu kruznicu.0. osnovica u 7fd ravninom P( -9. -. -. Konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje na straznjoj strani plohe ako je tocka na izvodnici cije je prvo probodiste tocka G I (. osno- 44 I 39. S. -2. 6.4. V(10. Na slici je dan nacrt rotacijskog tragovi drugih prijicirajucih . Konstruirajte pravu velicinu presjecne krivulje.3). 12). Odredite pravu velicinu presjecne krivulje i tangentu u tocki T na prednjoj strani plohe koja se nalazi na izvodnici kojoj je prvo probodiste Tijelo ciji je nacrt na slikama oznacen rasterom U ortogonalnim projekcijarna i kosoj projekciji prikazite dio stosca oznacen rasterom. Konstruirajte projekcije presjeka kosog kruznog stosca [os SV. -). r = 5.16. IS. r s = 3] prvom projicirajucom ravninom ciji prvi trag cini s osi x kut od 30° i dodiruje tlocrt grlene kruznice. (a) Konstruirajte projekcije presjeka prstenaste plohe kojoj je os okomita na II2[rg = 1. -8. 36. -) u paraboli. presjek ro10. 0). N( -4. (a) Konstruirajte projekcije presjeka prstenaste plohe (torusa) kojoj je os okomita na III[r9 = 1. osnovica u 7fd ravninom P( -7. 5. 10). S(O. (b) Konstruirajte ravninom projekcije presjeka kugle [8(8.6).0).S. = 45°. Odredite pravu velicinu presjecne krivulje. Konstruirajte projekcije presjeka dvostrukog kosog kruznog [os M N. M(S. 40.45. r = S. osnovica u 7fd nom P(S. -. (b) U kosoj projekciji [a tacijskog valjka [os M vica u II2] ravninom = 4So. n = 1] konstruirajte N. M(6. truirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje na gornjoj strani kojaje na izvodnici cije je prvo probodiste tocka GI(8. 0). stosca ravniKonsplohe 42 37. 0. 4. 10. 11). Odredite pravu velicinu presjeka. r = 4. 0). -2. r .6).8. N(7. = 3].7).

tj. nije dozvoljeno slijevanje oborinskih voda nazivamo wpreka/ll{/. • Svakom zidu zgrade (svakoj stranici tlocrtnog poligona) pridruzuje se najvise jedna krovna ravnina. smjeru priklonice prve .0 I). Pomocnim ravninama uz zapreke ne dodaje se streha. Dogovorno je sirina strehe u tIocrtujednaka 0. Ako se zapreka pruza uz cijelu stranicu tlocrtnog poligona (zabat). funkciji objekta kojega natkrivamo. toj se stranici ne pridruzuje krovna ravnina. v • Svrha je krovne plohe da natkrije zgradu i zastiti je od oborinskih voda. naziyamo streholl1.). aoda taj zid nazivamo 7ahato/ll z ~(sl. • Po dogovoru sve krovne ravnine imaju isti nagib prema horizontalnoj ravnini i to 45 0 • UOBICAJENI NAZIVI sljeme • Uz zapreke se postavljaju pomocne krovne ravnine. rek ~grade. PRETPOSTAVKE 6. pripada konveksnom ili konkavriom dijelu krovne plohe. Zanimat ce nas sarno geometrijsko rjesenje problema uz neke unaprijed zadane pretpostavke koje ce nam osigurati jedinstvenost rjesenja svakoga zadatka..121 Brid krovne plohe. dakle okomito na njen trag. vnicom. Krovne se ravnine postavljaju tako da se po njima oborinska voda slijeva od sredisnjeg dijela prerna svim rubovima zgrade. • Gornji vanjski rubovi zidova zgrade nalaze se u ravnini ITI i pri rjesavanju tlocrta predstavljaju prve tragove krovnih ravnina.gledano izvana. financijskim uvjetima.5cm. Slika 6. koje mi ovdje necemo uzimati u obzir. 6. 6. estetskim uvjetima . a don'i rtW s re . Natkrivanje neke zgrade slozen je tehnicki zadatak cije rjesenje ovisi 0 mnogim cimbenicima (0 zahtjevirna investitora. zbog raznih razloga.k_Qj~_z_aprekaadana duz cijeJoga zida. Krovne plohe Pod rjesavanjem krovnih ploha u nacrtnoj geometriji podrazumijevamo konstrukciju (nepravilne) poliedarske plohe koja natkriva neku zgraduJ:£ U§arsku plohu cim skup kontinuirano povezanih ravnih pol~gona ~~j~ zoverno krovnim ravninama.01 120 • Po krovnoj se ravnini oborinska voda slijeva u skupine te ravnine. POSLJEDICE • Stranice zadanog tlocrta zgrade su prvi tragovi krovnih ravnina.. Horizontalnu presjecnicu nazivamo slje'?~ Donji dio krova koji prela. • Svi zidovi zgrade na koje se naslanjaju krovne ravnine imaju istu visinu. Tlocrte dijelova zgrade na koje. One odvode vodu od zapreke iIi paraleIno sa zaprekom (tIocrtno gIedano) prema krajevima zapreke pa su im tragovi okomiti na smjer pruzanja zapreke. • Na gotovom tlocrtnom rjesenju krovista svim se krovnim ravninama dodaju strehe. presjecnicu dviju krovnih ravnina nazivamo grebeizo/ll iii llvalolll ovisrio 0 tome da lI.

Redoslijed rjesavanja preporuca se kao u sljedecim primjerima. e. • Po ~vije najblize presjecnice medusobno se sijeku u jednom vrhu poliedra.122 • Tlocrt presjecnice tragovima. • Sve krovne ravnine imaju isti prvi prikloni kut L45°.1. (a. 6. d.»>/' e f g g b a a RJESENJE Slika 6. b). IZ cega se zakljucuje koja treca presjecnica prolazi istim vrhom. Svake se dvije krovne ravnine stoga sijeku u pravcu koji se projicira u simetralu kuta medu njihovim tragovima. kuta medu njihovirn 6. g) (sl. /' /' /' / > ---. j. ~ ---~ /' ~ Nepravilnim poligonom (a. e --_. e. b). Na primjer.1.01.01b). g). Pri tome treba paziti da "slobodnorn" presjecnicom sijecemo "prvu sljedecu slobodnu presjecnicu" i da svaki vrh krovnog poliedra bude sjeciste triju krovnih ravnina. as druge strane s ravninom 9 u presjecnici (a. Rijeseni primjeri 123 dviju krovnih ravnina simetralaje • U svakorn se vrhu krovnog poliedra sijeku najmanje tri presjecnice triju krovnih ravnina. b.01b • Povezimo na slican nacin sve unaprijed nacrtane presjecnice. Preporuca se odrediti presjecnice svih parova susjednih ravnina (sl. g) zadan je tloert zgrade koju treba natkriti.01a)./' ---. Uocimo da je jedna pobocka krovnog poliedra. ravnina a se s jedne strane sijece s ravninorn b u presjecnici ( a. Konstruirajte tloert odgovarajucega krovnog poliedra (sl. • Strelieama je oznacen ocekivani smjer slijevanja oborinskih voda po krovnim ploharna. u vrhu se pripadnoga krovnog poliedra sijece n presjecnica (grebena) krovnih ravnina. 6. PRIMJER Rijeseni primjeri 6. 6. Sjeciste A ovih dviju presjecnica je jedan vrh krovnog poliedra u kojernu se sastaju ravnine a.01a). • Udaljenost svake tocke krovnog poliedra od ravnine ITI jednaka je udaljenosti tloerta te tocke od prvog traga krovne ravnine u kojoj se nalazi. (a. big pa kroz isti vrh mora prolaziti i presjecnica ravnina b i g. 6. odnosno jedna krovna ravnina prikazana trokutom sa stranieama a.01a Slika 6. Krovne plohe 6. Ako je tloert zgrade n-terokut u koji je moguce 'upisati kruznicu. .

6) = N.8. 6. . • U krajevima • Sada se moze provjeriti da slijevanje voda po svim krovnim zahtjevima.02c (vidi strelice!). e. Dijelovi zida sa zaprekarna oznaceni su debljirn linijama.124 PRIMJER Krovne plohe 6. c) koja zavrsava na Slika 6.02b • Na tako dobivenom rjesenju uocava se da dijelovi krova uz zidove na kojima su naznacene zapreke ne udovoljavaju uvjetima jer se ocigledno oborinske vode slijevaju tarno gdje se ne bi smjele slijevati .02a RJESENJE zakljucak vrijedi za pomocnu ravninu e u tocki E. Stoga tockorn zabatu u tocki P. .8) ravnina c i 8 koja u loch !( sijece presjecnicu (1. okomito na spomenute LIZ zapreke AC. DE i FGH postragove pornocnih ravnina c. h).8) pa slijedi da je tocka K presjecnica ravnina I..:I i c.6). Rijeseni primjeri 125 6. zapreke Rijesite krovnu plohu nad tlocrtorn zadanim na sl. Taj zid nazivamo • Kada se radi 0 zaprekama tipa AC.02c). 6. f.6) 2 2 3 c 1 3 A B Slika 6. h (I.. Slika 6. Presjecnica (1.na zapreke . 6. h) ravninama uz sve postojece zapreke udovoljava postavljenim 6 6 (2.5) sijece vee postojecu presjecnicu u tocki M kroz koju onda.6) n (h. c x C • Kroz tocku C prolazi presjecnica (c.6) drugc • Duz cijele stranice pridruzena AB tlocrtnoga poligona je zapreka pa tome zidu nije zabatom zgrade. iz cega slijedi N E (I. S strane: (1. niti jedna krovna ravnina. 8 o E . preporuca se u prvorn koraku rijesiti krov kao da nema zapreka (s1.02. Presjecnica zavrsava u tocki Q na zidu FG. h F i H zapreke FG H polazu se pomocne ravnine govima f i h.02b). na njihovim krajevirna (sl.1. • Analogan J( mora prolaziti i presjecnica (1. • Oznacimo tragove krovnih ravnina s: 1. logicno. s tra(5. H G • Zbog potrebe da se slijevanje vode tigne smjerom paralelnirn sa zaprekom h postavljamo 6. 2. prolazi i presjecnica (1. DE (linearne) iIi FGH (vanjske ili konveksne zapreke). .02a.

To su ravnine s tragovima c i e. • Sjeciste dviju takovih najblizih presjecnica (npr. postavlja se tockorn A pornocna ravnina a _l AG (s1. Poligonom na s1.. e) i pornocnih ravnina (c.2.1.03b).5 tragove krovnih ravnina koje su pridruzene svakoj stranici poligona. kroz . Ta se ravnina postavlja tako da prolazi tockom D i da joj je trag okomit na DE. (3. s) sijece sada postojecu presjecnicu (c. a) n (3..2). Rijeseni primjeri 127 6.L DF i d(s.5)) ukazuje koje tri krovne ravnine (1. • Oznacimo strelicama ocekivane smjerove tokova voda po svakoj od rav- Slika 6. Konstruirajte tlocrt i nacrt odgovarajuceg krovnog poliedra pa dodajte strehu na stranice bez zapreke. 4) koja zavrsava u tocki J{ na zabatu. • Slijedom rjesavanja po pravilu: "slobodnorn presjecnicorn presjeci prvu presjecnicu na koju naides" dobije se rjesenje kao na s1. • Presjecnica (c. RJESENJE nina.5) jos prolazi kroz to sjeciste. 6. e). (4.03c). tada na njene krajeve odmah dodajemo pomocne krovne ravnine. 6.4) rjesava problem. 3 ///2.2. • Da bi se duz AG slijevala voda paralelno sa zaprekom.03. Slika 6. • Oznacimo s 1. D) = d(C. Postavite zadani tlocrt krovista tako da stranice zadanoga poligona nisu paralelne s ravninom fb niti su na nju okomite.03a zadan je tlocrt zgrade koju treba natkriti krovnom plohom.03b.126 PRIMJER Krovne plohe 6. Buduci da se tocka D nalazi na visini d(C. D) (sl. M = (1. c).03a • Uocirno da dobiveno rjesenje ne zadovoljava na dijelu DF jedne i AG druge zapreke.5 / e M' C' c . 6.03b • Kada imamo slozenu zapreku tipa CDE (unutarnja ili konkavna zapreka).03c • Uz zapreku DF je sada potrebno postaviti dodatnu pornocnu ravninu koja ce vodu voditi paralelno s tom zaprekom. Tockom H prolazi jos presjecnica (a. (2. 4 B' / / 5 / / / ~~ E' M' -. 6.5) sudjeluju u presjeku.2) n (1. (1.. osim stranici AB (zabatu). za prvi trag s ove pomocne ravnine vrijedi: s . jer je duz cijele te stranice zapreka (s1. D) iznad fll.03c).5). e) u tocki N.? Slika 6. 6. 4 / / 3.4 ~~. Odredimo presjecnice svih parova susjednih ravnina: (1. iz cega se zakljucuje koja treca presjecnica (2. 6.5). Sjeciste H = (3.~-------------------------------------.

nacrtje svake tocke krovnog poliedra udaljen od osi x koliko i tlocrt od prvoga traga ravnine u kojoj se nalazi. 1) = d(M". Npr. e) = d(L'. a) d(K'. d(M'.03d • Na konstruiranu se poliedarsku krovnu plohu dogovomo dodaje streha npr.1. cr f ()O). Slika 6. • Buduci da sve krovne ravnine imaju prvi prikloni kut L45°.03d). zatvaraju Na sl. x) iii d(L'. sirine O.04. d(K'.Sem na sve slobodne rubove poliedra. RijeSeni primjeri 129 koju onda prolazi i presjecnica (e.04 . 6. s) koja zavrsava u tocki L. dan je jos jedan primjer potpunoga rjesenja jednoga krovista na kojemu se moze vidjeti konkretna svrha postavljanja jedne unutarnje zapreke (toranj). Na taj su nacin povoljno rijcscui svi tokovi oc!voc!nje na krovu.128 Krovne plohe 6.5cm ispod osi x. s) = d(L". x). x) itd. Na zapreke se ne dodaje streha. 4) = d(K". 6. Sve Slika 6. • Tlocrt krovista zarotirajmo u ravnini TIl take da mu stranice kut a s ravninorn TI2(n =F 90°. (sl. stresnice su u naertu na istoj visini i to 0. I = I • U nacrtu je potrebno nacrtati i presjecnice postojecih zidova zgrade. 6.

2. Zadaci za vjezbu L. Zadaci za vjezbu 131 6. 6.- r 6 .2.130 Krovne plohe 6.

:\r l 19 I \ 20 I 21 . 17 Zadaci za vjezbu 18 133 JI . 6.2..---'----.132 Krovne plohe 6.--J r: 22 'i 6 ...

8cm. 1 : 200. Koristit cerno mjerila M = 1 : 50. Nivo-ravnine kojima je razina ispod razine mora imaju negativnu kotu. a ulogu ravnine TI2 preuzima kota. Nivo-ravnine s cjelobrojnim kotama nazivamo glavnim nivo-ravninama. a. Sve tocke ravnine slike imaju kotu k = 0 pa tu ravninu nazivamo nultom horizontalnom ravninom i oznacavarno je TIo.1 : 250. U timje mjerilima 1m u prirodi prikazan na crtezu redom sa: 2cm. Icm. a kako se u primjeni radi 0 objektima veIikih dimenzija crteze cerno izradivati umanjeno. a one iznad razine mora pozitivnu. aAcm. L25 Kotirana projekcija 26 1 Polozaj tocke T u prostoru jednoznacno je odreden ako je poznata njena ortogonalna projekcija T' na neku ravninu TI i mjerni broj k E R udaljenosti tocke T od ravnine TI. Ravnina slike se podudara s ravninom TIl.134 23 Krovne plohe 24 6. nazivamo kotiranom projekcijom. T I 7.5cm. U kotiranoj projekciji uobicajeno je za jedinicu mjere uzeti 1 metar. Uobicajeno je uzeti ravninu slike u horizontalnom polozaju pa kotiranu projekciju mozemo smatrati os obi tim oblikom Mongeove metode. 1 : 125. Pri rjesavanju zadataka na terenu (u graditeljstvu) nultom horizontalnom ravninom smatra se ravnina razine mora. a metodu ortogonalnoga projiciranja najednu ravninu pri kojoj je tocka odredena svojom ortogonalnom projekcijom i kotorn. Mjerni broj k nazivamo kotom tocke T. a. 135 . 1 : 100. u mjerilu koje cemo zvati mjerilom slike. Ravnine paralelne s nul tom horizontal nom ravninom nazivamo nivo-ravninama.

Ravnina se prikazuje mjerilom nagiba i projekcijama glavnili slojnica.-__. 1/ '/ I I 7. • "1m" ~ • Spojimo l cm tocke AB = m pa prevaljivanjern u nultu horizonta1nu ravninu ravnine irnaju negativne ITo graduirarno pravac m (sl. Kazerno da je pravac graduiran ako je na njegovoj projekciji odredeno nekoliko uzastopnih cjelobrojnih kota.6) • Trima je tockama u prostoru jednoznacno zadana ravnina. tocaka istih Slika 7. M = 1 : 100 . 7. spojnice njihovih kota bit ce slojnice trazene ravnine. Smjer pad a kota tocaka na pravcu oznacujemo strelicom na njegovu tlocrtu.? s . Jedna ce slojnica trazene ravnine 2: biti spojnica tocke 3. """ . a glavne slojnice su slojnice sa cjelobrojnim kotama. Akoje Zadavanjetocke.6). Odredite prikloni kut te ravnine. " _1-/ 4~ C' (3. Istaknutu graduiranu priklonicu ravnine nazivamo mjerilom nagiba te ravnine. KONSTRUKTIVNO Rijeseni primjeri 137 7.01. Udaljenost tlocrta takvih dviju susjednih tocaka na pravcu zovemo intervalom pravca.: 1/ _ _J V II Konstruirajte B(4. a tocke ispod te kote. Da bismo joj konstruirali mjerilo nagiba. Mjerilo M = 1 : 100. pravaca. PRIMJER Rijeseni prlmjeri 7. B i C moguce je odrediti tri para ukrizenih • Graduiramo Ii pravce jednog takvog para. • Slojnica ravnine je horizontalni sve tocke imaju istu kotu.6. -~-t/ I I I I . C(3. Slojnice ravnine su sutraznice prve skupine ravnine.136 Kotirana projekcija 7.. m' .01 pravac u ravnini. 7. • Odredimo na pravcu m tocku s kotom 3. tocka iznad ravnine slike. potrebno je odrediti barem dvije njezine slojnice.. Tocka se prikazuje svojim tlocrtom i kotom tj. . 2:. • Priklonica (mjerilo nagiba) ravnine 2: okomita je na slojnice.2.1." .2).7)._ ---+--l_~ I I I ! : I. dakle pravac na kojemu ' . a ostale su slojnice s njom paralelne i graduiraju pravac m. ravnine RJESENJE.01). a prevaIjivanjem jedne od takvih priklonica odreden je i prikloni kut cp ravnine Pravac se prikazuje tlocrtnom projekcijom na kojoj su oznacene projekcije i kote onih tocaka kojima je visinska razlika jednaka 1 metar. a njen interval intervalom ravnine. mjerilo nagiba ravnine 2: koja je zadana tockama A(-1.6 na pravcu m s tockorn C. • Pomocu tocaka A. kota joj je pozitivna. -~: " " I. Sve su slojnice jedne ravnine medusobno paralelne i sijeku (graduiraju) sve pravce u toj ravnini. pravca.2. mjernim brojern k E R.

. • Tocka je u ravnini ako je na pravcu ravnine. Mjerilo 1\1 = 1 : 50. np l. ravninu. nE • Svaki od zadanih trokuta odreduje po jednu ovih dviju ravnina je trazeni presjek trokuta. Prevaljivanjem u horizontalnu ravninu s kotom 1. smjerom pada. 7.5). a razmak medu susjednim glavniinslojnicama ravnine mora iznositi is: = . Ostale slojnice nagiba ravnine okomito tocke. pad na istu stranu].9)]. Priklonica ravnine okomitaje na slojnice i projicira se okomito na njihove projekcije.02 7..p pravca p te ga Konstrui.4 te spojena s tockorn C. Konstruirajte mjerilo nagiba ravnine I: koja sadrzi tocku T. To je slojnica s kotom 7. presjeka zadanih trokuta 6.l.) • Na pravcu AB odredena je tocka s kotom 7. kotom 3 jedne njegove tocke i nagibom np = 1 te tocka T(14. L(6. Mjerilo M = 1 : 125. . Mjerilo je na njene slojnice. jedan pravac koji je s tim pravcem paralelan. paralelnaje s pravcem p i ima zadani nagib n~ = 20/7.K LM. KONSTRUKTIVNO RJESENJE. one s kotom 13. nagiba np .4 ravnine P trokuta 6. PRIMJER odredimo interval ip = Slika 7. dobivena ce tangenta biti slojnica 814 trazene.2. 7. iq = ip. M(10.. Prikloni kur ravnine jednak je priklonom kutu njene priklonice. iIi da ne postoji realno rjesenje ukoliko je iq < iE.2). a dio presjecnice • M: "1m'' ---+ 2cm • Pomocu zadanoga graduiramo.4)] 1K • Kroz tocku T polozimo pravac q II p [ql II pi. Rijeseni primjeri 139 7. • Opiserno li oko neke polumjerom r = iE pa s cjelobrojnom kotom ravnine.ABC [A(1. • Paralelni pravci imaju paralelne projekcije. ona mora sadrzavati barem isti smjer pada i isti interval.8 graduiran je pravac AB. • Da bi ravnina bila paralelna s nekim pravcem. • Zadatak ima opcenito dva rjesenja jer postoje dvije tangente kruznice polozene tockorn 14. su s njom paralelne i graduiraju pravac q. np = tgo: te da su interval i nagib pravca reciprocne velicine. (Moze se dogoditi da oba rjesenja padnu zajedno u slucaju daje iq = iE. I • Trazena ravnina I: mora sadrzavati pravac q pa njene slojnice moraju graduirati taj pravac. Ostale slojnice te ravnine graduiraju pravac AB.. 5 6 = 'p • Nagib ravnine definiran je tangensom njenoga priklonoga kuta. • M: "lrn" ---+ 0.138 PRIMJER Kotirana projekcija 7.02. pravca q kruznicu s tu kruznicu tangiramo iz susjedne tocke pravca q 14. (sl. B(8. LM [ K(3.8cm. M = 1: 50 p' Zadan je pravac p svojim tlocrtom pi.03). trokuta 6. • Analogno je odredeno mjerilo nagiba ravnine r.4) ~ p.8). • Poznato je da je nagib pravca definiran tangensom kuta 0: kojega pravac zatvara s ravninom slike.rajte projekciju C(7. KONSTRUKTIVNO RJESENJE.ABC.. npr. a mjerilo nagiba ravnine je postavljeno okomito na slojnice.3).03.

Take " 1 1 Je zp np = 2' .04. = • Tranverzalom dvaju mimosmjernih pravaca nazivamo svaki pravac koji ih oba sijece.Q(7) E q] koja prolazi zadanom tockorn T(6. KONSTRUKTIVNO RJESENJE. odnosno ravnine reciprocan je nagibu toga pravca. M = 1: 250 Slika 7.4cm • Interval pravca.01). Rijeseni primjeri 141 Pn z:: = q odredena kota.2. 7. PRIMJER 7.Zq = nq = 3 .04 .03 10 Slika 7. je kao spojnica ravnina istih visinskih • Odredena je vidljivost dijelova trokuta u tlocrtu. (s1. • Tockom T i pravcem p odredena je ravnina ~ (kao u primjeru 7. M = 1 : 125 Konstruirajte projekciju one transverzale zadanih mimosmjernih pravaca p [np 1/2. = • Pomocu ovih velicina graduirani su zadani pravci.04) • M: "l m" ---7 O. Dva mirnosmjerna pravca imaju beskonacno mnogo transverzala. sjecista slojnica ovih 7.2). P( 4) E p ] i q[nq = 1/3.140 • Presjecnica Kotirana projekcija 7. a sarno jedna od njih prolazi tockorn T. Mjerilo slike M = 1 : 250.

7) nagiba ravnine P(T. odreden je interval in okomice n. prevaljena ce okomica no biti okomita na nju i prolazit ce tockom To.01. M = 1: 50 Zadani su pravac p svojim tiocrtom.05. PRIMJER 7..) = 1 pravca p te je pravac graduiran. V) =2. • Ako je pravac okomit na ravninu.8m moze na pravac ti nanijeti iznad iIi ispod ravnine P. • Za nagib. Cinjenica da ta tocka pnpada pravcu n ornogucuje odredivanje njezine kote.8m.. nagibom np projekcijom tocke P(15) i projekcija tocke T(16. a smjer pada mu je suprotan od smjera pada mjerila nagiba ravnine.L np (sl. . Rijeseni primjeri 143 • Odredeno je probodiste N ravnine ~ s pravcem q na sljedeci nacin: . kojaje od tocke T udaljena Mjerilo slike M = 1 : 50. Slika 7.17) ravnine. d(T. . • Tlocrt pravca koji je okomit na ravninu. • Vracanjem tocke 110 na pravac n' odredena je tocka VI. • Tlocrt n' trazenog pravca ti . 2p np 18 \ \ \ KONSTRUKTIVNO RJESENJE . a projekcija okomita na slojnice ravnine.konstruirana je njena presjecnica g s ravninom 2. ip = l. 7.05. 7.8m.L P prolazi tockom T smjer pada mu je suprotan od smjera pada ravnine... pomocu prevaljenog intervala (16.kroz pravac q polozena je po volji odabrana ravnina P. . I • Odreden je interval ip = • Mjerilo nagiba ravnine P odredeno je kao u primjeru 7. • Pornocu susjednih cjelobrojnih kota toeaka na pravcu q odredena je kota tocke N. • Nanesemo Ii na prevaljeni pravac no od tocke dobijemo u prevaljenom polozaju tocku Vo. vrijedi: np = __!__. odnosno interval pravca i ravnine koji su medusobno okorniti.. Odredite mjerilo na okomici uzdignutoj 2. okomitje na sve pravce te ravnine pa i na slojnice. okomit je i na njene slojnice. n q. ' • Prevalimo li onu priklonicu ravnine P koja prolazi tockom T.142 Kotirana projekcija 7. • Na mjerilu nagiba ravnine P. To duzinu duljine 2.8m. smjerom pada i ~ p.05 .u sjecistu N pravaca g i q je trazeno probodiste N = 2. • Uocimo da zadatak ima dva rjesenja jer se duzina duijine 2. = 1 .p) te projekciju one tocke V na ravninu P u tocki T.2. Spojnica NT je trazena transverzala.

KONSTRUKTIVNO RJESENJE iE (s1. • Interval iE ravnine 2:: reciprocan je intervalu pravca p i konstruira se kao u primjeru 7. .05. A(7. lezi u polovistu • Velika os M' N' elipse projicira se na slojnici toeke 5 u pravoj velicini.06) • Prevaljivanjem u horizontalnu ravninu s kotom 7.144 PRIMJER Kotirana projekcija 7. B(12. • Koristeci afinost. • Tlocrt 5' sredista 5 kruznice opisane trokutu 6ABC promjera A'C'. • Kruznica se projieira u elipsu. Velika os te elipse projicira se u pravoj velicini na slojnici.5).06. KONSTRUKTIVNO RJESENJE U ravnini 2:: kojaje zadana svojim slojnicama Sl i S2 lezi duzina AC.2. • Poloviste duzine se u kotiranoj projekeiji projieira u poloviste njenog tloerta.L = 3 -2m te graduiramo jednu priklonicu zadane • Zadanim tockama A i C odredimo kote pomocu mjerila nagiba ravnine 2::. PRIMJER 7. a zatim i u projekeiji. 7.07) • Mjerilo nagiba ravnine 2:: postavljeno je okomito na ovu slojnicu. (C) • Promjerorn (A) (C) odredena je kruznica u koju je moguce upisati pravokutan jednakokracan trokut 6(A) (B) (C) (dva rjesenja). a smjer pada mu je suprotan od smjera pada pravca p. Mjerilo M = 1 : 125. a zadana duzina AC mu je hipotenuza. = nr. Kenstruirajte kotiranu projekciju jednakostranicnog pravokutnog trokuta koji lez. • Da bi se odredio trokut u pravoj velicini potrebno je zadanu ravninu rotirati u neku horizontalnu ravninu ITk. • Odredeno je poloviste 5 duzine AB u prevaljenom polozaju. Sj i parom pridruzenih tocaka C'.7. a slojnieu visine k kao prvi trag zadane ravnine 2::. a kotu odredime na rnjerilu nagiba zadane ravnine. S9. • Simetralnoin ravninom neke duzine nazivamo onu ravninu koja tu duzinu raspolovljuje i okomita je na nju.2). • Simetralna ravnina 2:: sadrzi tocku 5 paje njena slojnica p' i prolazi tockom 5'. Mjerilo slike M = 1 : 200. • Pomocu perspektivne afinosti s osi odredimo tocku (A). Konstruirajte i kotiranu projekciju tom trokutu opisane kruznice.07. a mala os je na priklonici ravnine. • Oko slojnice Sj rotiramo tocku C u horizontalu ravninu ITj• Priklonica tocke C okomita je na slojnice ravnine 2::. a polumjer rotacije C P tocke C odredimo prevaljivanjem priklonice.2 graduiran je pravae p=AB. odredimo tloert B' vrha trazenog trokuta. Rijeseni primjeri 145 7. Konstruirajte mjerilo nagiba simetralne ravnine duzine AB koja je zadana u kotiranoj projekciji.85 okomita na (s1. 7. . • Odredimo interval ravnine. • Horizontalnu ravninu ITk promatramo kao tlocrtnu ravninu.i u ravnini 2::.

ain. . dobivene ce tocke Ko I..3. U mjeri1u 1:50 polozite tockom T ravninu E.8). C(8. a paralelnaje s pravcemp == PQ[P(O.2).4). 10.7)J polozite rav- Slika 7. 2. B(3.6)]. Zadaci za vjezbu 147 • Mala os elipse nalazi se na priklonici tocke S.1) polozite ravninu. La biti . tocaka J( i L u projekciju. U mjerilu 1:200 odredite ravninu koja sadrzi pravac q. Zadaci za vjezbu = B(-1. tako su i sve prevaljene priklonice ~edusobno par~lelne. U mjerilu 1:200 na pravcu p(np == 1/2) odaberite tocke MiN. 3) i pravac p(np = 1/2) tako da T tj. M = 1: 200 4.u Frevaljenom polozaju krajnje tocke onoga promjera kruznice koji se projicira u malu os elipse. U mjerilu 1:125 konstruirajte na pravcu a == AB[A(3. Q( -3.4).5) polozite ravninu paralelnu sa zadanim pravcima a(na = 2/3) i b == BC[B(3. Zadanaje tocka T(-2. U mjerilu 1:125 polozite tockom T ravninu D. 2) i pravcem polozite ravninu i odredite prikloni kut te ravnine. nagib joj je n1/3.(n6 == 4/3) kojaje paralelna s pravcemp. C(2.2).3)J i q == QT[Q( -2. = 11.7).4). odredene su im kote na poz- 1. 6. 7.4)J koji su mimoiIazni. 3/4) 5.3). U mjerilu 1:125 zadanom tockorn T(7. Zadani su tocka T(5. Odredite pravu velicinu duzine AB i prikloni kut ravnine.3)J.07 9. Kako su sve priklonice v 7. 7. bilo koje dvije pravu velicinu 3. p. 8. U mjerilu 1:200 odredite ravninu r koja sadrzi tocku T( -0. T(3. Zadani su pravci p == P R[P(11. ~anesemo Ii na prevaljenu priklonicu polozenu tocko~ 5 p?~umjer ~znIce od tocke 50 na obje strane. U mjerilu 1:50 zadanim tockarna A(-1.3. 7). one tocke koje su od tocke A udaJjene za d 4m.3)J paralelne. U mjerilu 1:200 konstruirajte na pravcu p(np = 1/2) one tocke koje su od tocke A(4. 7) i ravnina r(nr = 3/2). • Nakon vracanja nati nacin. U mjerilu 1: 125 zadanom tockorn T( 4.146 Kotirana projekcija 7. paralelnu s ravninom r. p == PQ[P(2. U mjerilu 1:125 pravcem ninu f(nr == 1/3). R(7. odredite njihove kote te konstruirajte duzine M N i prikloni kut pravca. 7). A E P udaljene za d == 10m. Q( -3. a paralelnaje s pravcem p.

8). ptn. C(3. = 1/2).2).3. = pravca koji prolazi tockorn 2/3). C(6.8). odredite ravninu koja sadrzi pravac p.. Ravnina s ravninom 6 odredena je pravcem T¢ a(na = 1/2) i b == M N[M(2. 4/3). usporedan je s ravninom f(nr q == KL[K(1.3). D(1.4)]. ravnine C(6.6). p. B( -lA). C(504)] i K LM[f{(3. = 2/3) i L::(n::. B(-1. 22.2). U mjerilu 1:200 konstruirajte projekciju probodista pravca 1/3) s ravninorn trokutaABC[A(2. a paralelan je s ravninorn 25. L(6. 18.3).6). U mjerilu 1:50 konstruirajte ravninu koja je paralelna A(nA = 3/2) i od nje udaljena za duljinu d = 2m. Uputa: trazena transverzala transverzalu zadanih mimosmjemih AB[A(7. L:(nz. P(7. Uputa: trazena transverzala je pravac t odreden tockorn T i probodistem pravca b s ravninom (Ta). = 3/2) tako da vrijedi T ~ L:. a paralelan je sa zadanom ravninom L::(nz. p( np = 19.3).3). transverzale 26.3). Konstruirajte u mjerilu 1:50 transverzalu zadanih mimosmjemih pravaca a( na 2/. = [A(7.3) pravac paralelan s ravni- nama 6(n". 15.3). sijece pravac p. a .9)]. B(2A)] i b == CD[C(1l. M N PQ[M(3.8). Konstruirajte u mjerilu 1:125 probodiste 3/2) s trokutom ABC[A(5. U mjerilu 1:125 okomitaje na ravninu 6. M(10. pravac p(np = 3/4) i ravnina L::(nz. U mjerilu 1: 125 tockorn polozue pravac koji je paralelan s ravninama 23.8)].7). U zadanoj ravnini 6(i6 = 3m) u mjerilu 1:200 konstruirajte ciju transverzale pravaca projek- 29. B(11. 28.7). B(10.2).2). Zadana je tocka T( -4. 21. L(7. QJ.1)J i paralelograma ABC[A(1. = 2) koja prolazi zadanom tockorn T(7 .3) pravac koji sijece pravac p(np = 4/5).3).4)J koja lezi u ravnini 6(n6 = 1/2). C( 4.3). Zadaci za vjezbu 149 12. D(304)]. U mjerilu 1:200 konstruirajte pravac m tako da prolazi tockorn T. 16. = I = C(804)].5)J koja je usporedna sa zadanom ravninom r(nr = 2/3). U mjerilu 1:125 polozite zadanom tockorn T(15. 7. 6(n6 = 2/3). N(7. N(12 . = L:. B(7. U mjerilu 1:50 konstruirajte projekciju one transverzale mimosmjernih pravaca a(na 10/9) i b(nb = 4/5) kojaje paralelna s pravcem c == CD[C( -104). Konstuirajte u mjerilu 1:125 projekciju T(2. = 1/3) s je presjecnica mimosmjemih C(10.T ~ p.6). U mjerilu 1:200 konstruirajte projekciju transverzale mimosmjemih pravaca a == AB[A(10. U mjerilu 1:200 konstruirajte projekciju pravaca a(na = 4/5) i b == BC[B(2A). U mjerilu 1:200 konstruirajte pravaca a(na = 3/4) i b == danom tockom T(12. C(11. U mjerilu 1:200 konstruirajte projekciju B(9. = 3/4) i f(nr = 1/2).3) i b( tu.8). 3!. Zadana je tocka T( 4. U mjerilu 1:200 konstruirajte presjecnicu ravninorn trokuta ABC[A(2. a okomit na pravac 30. U mjerilu 1:250 polozite tockorn presjecnice trokuta ABC T(14.2)] koja lezi u ravnini zadanog pravca p(np 27. 13. Uputa: Trazena transverzala lezi u ravnini koja je paralelna s pravcern c i incidentna s pravcem a.2) i ravnine L:(nz.7)].2).2). p C/:_ L:.4).8). Konstruirajte u mjerilu 1:50 probodiste zadanog pravca p( np = 4/3) s paralelogramom ABCD koji je zadan s tri nekolinearne tocke A(5. 17.7)J.5)] koja prolazi zaravnina (Ta) i (Tb)]. L: i r. = 4/3) i tockom T(-1. Konstruirajte u mjerilu1:125 jednu transverzalu mimosmjemih pravaca a(na = 2) i b == BC[B(5. U mjerilu 1:50 konstruirajte presjecnicu zadanih trokuta B(8.148 Kotirana projekcija 7. 24.5).3).3). 20. 14.

U mjerilu 1:50 konstruirajte projekciju kocke kojoj jedna pobocka lezi u ravnini 6(nf'. Odredite pravu velicinu te udalje- = nosti. U mjerilu 1:50 odredite udaljenost tocke T(1. 42. 52. L(1.8). Tocka A(3. C(6.6:1].2) E 2: srediste.4).8).7)] jejedan brid te pobocke.2).6)] je dijagonala osnovice pravilne uspravne cerverostrane prizme. T(15.S)]. 33.2) vrhovi. 1:200 odredite 40.3)] je dijagonala os novice uspravne kvadratske piramide. a tocka A(4.2).7) i C(3.. Konstruirajte u mjerilu 1: 125 projekciju piramide. ajedan od preostalih vrhova lezi na pravcu p(np = 3/4). Duzina AC[A(1504). 38. Duzina AC[A(2. Konstruirajte u mjerilu 1:200 projekciju piramide ako joj je visina dva puta veca od osnovnog brida. nagiba 2/3 tako 46. U mjerilu 1:50 konstruirajte projekciju pravilne uspravne trostrane piramide kojoj je os na pravcu o(no = 2/3). U mjerilu 1:125 odredite pravu udaljenost tocke T(0. 7.6) E 2: jedan vrh osnovice.7)] konstruirajte u mjerilu 1: 125 tocku jednako udaljenu od dviju zadanih tocaka M(904) i N(14. B(llo4)]. 48. Na zadanom pravcu p == AB[A(7.5) jedan je vrh os novice.S).3). 37. paralelan je sa zadanom ravninom fCnT' = 3/4). Konstruirajte u mjerilu ravnine A(nA 5/4). 50. Na pravcu oin. U mjerilu dijagonala 1: 125 konstruirajte projekciju romba kojemu je zadana AC[A(2.6)] osnovica.3). U mjerilu 1:200 konstruirajte projekciju trokuta kojemu su tocke A(5.3) od pravca p == PQ [P(1. U mjerilu vaca a(ia pravu velicinu udaljenosti = 2m) i b. B(5. 49. p ~ 2:. U mjerilu 1:200 postavite tockom T(15.2).3). Q(6. U ravnini 2:(nE = 1/3) lezi osnovica uspravne pravilne sesterostrane piramide kojoj je tocka 5(7. tocka B(3.2) i L(11. B(-0. a okomit na zadani pravac q(nq = 1). Pravac p(np = 2/7) prolazi tockorn A(1204). a duljina visine piramide je Va = Sm. = 2/3) lezi os uspravne kvadratske piramide. Pravci p == TP[T(15. 41. Q( -0.4) ravnine da budu okomite na zadanu ravninu fCnT' = 3/2).2) lezi prostoma dijagonala duljine d = 8m uspravne kvadratske prizme dok joj je osnovica u ravnini 2:(nE = 4/5).2)] i q == TQ[T. P(4.. 51.7). B(10.5m.2). a duljina vi sine Vo = 5. B(1.9) srediste upisane kruznice. 36.6).3)] su tangente kruznice polumjera r 0 = Sm. a vrh C lezi na pravcu p(np 2/3). 35. U mjeri1u 1:200 odredite projekciju one tocke pravca p kojaje jednako udaljena od tocaka K(16. a duzina AB[A(0. Konstruirajte u mjerilu 1:125 projekciju prizme. 45. = 1/3) ako muje duzina AB[A(0. U mjerilu 1: 125 konstruirajte projekciju jednakokracnog trokuta kojemu je duzina AB[A( -1. C(0.2) od T ~ A. U mjerilu 1:50 konstruirajte projekciju prizme ako je nagib ravnine os novice n~ = 4/3. 47. .9).2)] jedna stranica. 4/5). paralelnih pra- 39. U mjerilu 1:200 konstruirajte projekciju kvadrata koji lezi u ravnini 6(nf'. 44.7) od pravca p == AB[A(3. Na pravcu p == K L[K(6. U mjerilu 1:200 odredite projekciju pravca koji prolazi tockorn T(8. Konstruirajte u mjerilu 1: 125 projekciju piramide ako joj je vrh na zadanom pravcu p(np = 4/5). U mjerilu 1:200 konstruirajte projek-' ciju kruznice. C(19. a tocka 5(3. 1:200 konstruirajte sijece pravac a(na projekciju pravca koji prolazi tockorn = 1/2) i okomit je na pravac b(nb = 34.2) E b. a duljina visine Vo = 4m. jedan vrh osnovice u tocki A( -2.7). = 4/7).150 Kotirana projekcija 7.3. U mjerilu 43. = 1:50 projekciju udaljenosti tocke T(8. Zadaci za vjezbu 151 32.

itd. 56.7)] je os rotacijskog stosca.. 57. Pravac t(nt = 3/2) je tangenta osnovice rotacijskog istostranog valjka. U kotiranoj projekciji topografske plohe prikazane su horizontalnim linijama koje nazivamo slojnieama terena. odnosno toka oborinskih voda na terenu. Konstruirajte u mjerilu 1: 125 projekciju stosca ako mu je visina dva puta veca od promjera osnovice. a tocka 5(3. Sto je teren strmiji. U mjerilu 1:50 konstruirajte projekciju istostranog rotacijskog stosca cija je osnovica u zadanoj ravnini 6(nt::. a vis ina Vo 8.8) tocka na plastu. U mjerilu 1:50 konstruirajte projekciju ovog valjka ako muje polumjer osnovice duljine To = 2m. U mjerilu 1: 125 konstruirajte njegovu projekciju. 53. okomito sijeku slojnice terena. Tereni = 4m. Ukoliko je presjecna ravnina vertikalna takav se presjek 153 naziva profilom. 59. nagib ravnine os novice tit: = 4/5.6) je na kruznici osnovice. 55.4)] Ide os i izvodnica rotacijskog stosca. Izgradnja usjeka. Na pravcu 0(71. ima svoje padnice. To su poligonalne linije koje imaju najveci nagib prema horizontalnoj ravnini. geornehanicke osobine tla. Prije gradnje objekata kao sto su ceste. Ukrizeni pravci p == AB[A( -1. zeljeznicke pruge.. kanala. slojnice su gusce. Stoga je potrebno na danoj karti. A(-1. a vrh u zadanoj tocki V(17. kotlina. B(2. dobro je znati unaprijed sagledati gotovu situaciju na terenu. Nazivaju se padnicama jer pokazuju smjer pada. a T(10. = 14m.. Svaki ogranicen dio zemljine povrsine nazivamo topografskom plohom (brdo. Zadaci ce se rjesavati iskljucivo metodom slojniea uz napomenu da se u praksi cesto koristi i metoda poprecnih profila. Svaka topografska ploha. a prva velicina visine v. red i vrsta prornetnice.l)] promjer osnovice . = 2). Duzina 5V[5(7.. Pri stvarnom projektiranju i izgradnji prometnica nasipanje terena i usijecanje prometnica u teren ostvaruje se plohama razlicitih oblika i nagiba. . kanali. Na pravcu p(np = 2/3) lezi izvodnica rotacijskog stosca dok rnu je osnovica u ravnini E(nE = 4/3). Presjek neke topografske plohe ravninom je topografska linija koja spaja tocke u kojima se sijeku slojnice plohe i slojnice ravnine s istim kotama. 60. mostovi. = 58.. naglasak ce biti na geometrijskoj problematici uz neke prethodno dogovorene norme.152 Kotirana projekcija 7. V(14. 0 tome ovdje necerno voditi racuna.2). Na ukrizenim pravcima 0 == VA[V(7.0 = 2) lez: os rotacijskog stosca.3). ). . B(3. Konstruirajte u mjerilu 1:125 projekciju stosca ako je duljina izvodnice stosca d lOmp.3).4)] su tangente osnovice rotacijskog valjka. nagibi i sirine te polumjeri zakrivljenih dijelova prometnica ovise 0 razlicitim uvjetima kao sto su konfiguracija terena.7) je srediste iste osnovice.. B(2.3). a tocka A(4. odnosno kotiranoj projekciji terena rijesiti tloert situacije zemljanih radova. U mjerilu 1:50 konstruirajte projekciju tog valjka. 54.8)] i q == AC[A C(5.4)] i s == VB[V.7). U mjerilu 1: 125 konstruirajte projekciju rotacijskog stosca kojemu je duzina AB[A( -3. U mjerilu 1: 125 kenstruirajte projekciju ovog stosca ako mu je duljina visine Vo = 17m. odnosno teren.

nk dubina kanala u usjeku uz nagnutu prometnicu prometnicu PREPORUCENI TIJEK RJESAVANJA: • Uzduzni pad kanala u usjeku uz horizontalnu • Sirina dna kanala je 40cm. krivulju linijom. • Nagibi usjecnih ploha-su nu = t. kanal uz nasip 1:1 155 Buduci da se II tom slucaju presjecna krivulja projicira u trag potrebno ju je prevaliti u neku horizontalnu ravninu. i graduirati prometnicu. odnosno dodajemo neke slojnice terena koje nernaju cjelobrojne kote (npr.s' 17. Tu presjecnu J sirinu planuma 1 1 neutralnom ceste sa zeljeznickom prugom osi su ovih dviju prometnica a dogovomo se kota osi pruge u njihovom tlocrtnom sjecistu presjek prometnice ra: ye nom 'I' s terenom.3 17 16 rub nasipa (nozica) DOGOVORNE NORME nN • Nagibi nasipnih ploha • Minimalna = ~. kosina usjeka \ 20 19 18 17. nazrvamo zadaje za 40cm ispod kote ceste. = 1%. a koristeno je mjerilo 1:125. Na sljedecoj slici odabrana je horizontalna ravnina na koti 16.3 i 17. • U raskrizju mimosmjeme. 17. vrsimo interpolaciju. . . • Konstruiratikosine nasipa i utvrditi njihove presjeke s terenom: . je 40cm. Ukoliko je prevelik razrnak izrnedu dviju susjednih slojnica cjelobrojnih kota da bi se presjecna linija odredila s potrebnom preciznoscu. .8). • Zadani predlozak • Nanijeti • Odrediti di I uvecati cetiri puta.> kosina nasipa 2:3 M 1:125 planum prornetnice -.154 Tereni 8.

Graduiramo dio prometnice u nagibu: ti.nasipima. • Dio prometnice od razdjelne linije do tocke E je iznad razine terena te se uz taj dio postavljaju ravnine nasipa.01) • "lm" -+ O.01 a) Na kotiranoj projekciji terena zadana je projekcija osi ceste siroke 4m.156 • Konstruirati Tereni 8. = 10% :::::} = l~~ = 10m ic (u mjerilu ic = 5cm). dakle prometnicu sa svim pratecim objektirna . razdjelna je linija slojnica terena s 20 \ \ M 1:200 Slika 8.Scm • Nanesemo prvo zadanu sirinu prometnice tako da ju zadana os raspolovIjuje. • Odrediti dva poprecna projila. nazivamo remljanim tijelom protnetnice. Buduci daje prometnica od tocke ' s kotom 22. U mjerilu 1\1 = 1 : 200 prikazite tlocrt zemljanog tijela prornetnice. u prethodnom poglavlju.02. kanalirna. C' \ \ razdjelnu A do tocke C horizontalna iIi neutralnu liniju.01. f f 24 8. • Odredimo istom kotom. = 10% u ravninama nasipa. Slojnice nasipnih ravnina uz te su rubove odredene kao u primjeru 7. 8. • Konstruirati kosine usjeka i utvrditi njihove presjeke s terenorn. 8. Pri tome treba voditi racuna da je cesta do tocke D horizontalna pa su u tom dijelu rubovi ceste slojnice ' ravnina nasipa. (51. U kruznom luku od A do C i dalje 1I pravcu do tocke D cestaje horizontalna na koti 22. usjecima. Oko tocke s kotom 22 mba ceste opise se kruznica s polumjerom 19 2l v. Nivo-Iinija je zamisljena presjecnica prornctnice S usjecnorn piohom. 1 __22 ----\\~ \ RJESENJE (sl. a od D prerna E ima pad nc = 10%. Mjerilo nagiba ravnine nasipa se stoga u tom dijelu projicira okomito na rub ceste.1. Od tocke D prema E cesta ima pad pa su njeni rubovi pravci s nagibom n.1. 25 / / / / Rezultate svih ovih "zernljanih radova" na terenu. PRIMJER Rijeseni primjeri 8. Izvesti kanale na teren i po potrebi ih produziti llZ nasip.01a \ E' . 8. Rijeseni primjeri 157 rubovc kanala i nivo-liniju u usjeku.

To je slojnica 21 ravnine nasipa. Kako je cesta horizontalna. Rubovi usjeka su presjecnice usjecnih ploha s terenom i odreduju se kao spojnice sjecista slojnica terena i usjeka s istim kotama.01).158 T Tereni 8. Ovakvi se presjeci nazivaju poprecnim profilima. Osim tlocrta rubova dna kanala. Rubovi nasipa odredeni su kao spojnice sjecista odgovarajucih slojnica terena i ravnina nasipa. a ostale su slojnice s njom paralelne. Rijeseni primjeri I 159 = in te se tangira iz susjedne nize kote istog ruba. a produbljenje u kruznom luku konstruira se racunanjem sredisnjega kuta po formuli 0: = l. 24. Logicno je da se kanal produbljuje u smjeru pada terena te se po izlasku iz usjeka voda prirodno dalje slijeva po terenu. a zatim i presjek zemljanog tijela prometnice. Jedna je ravnina postavljena na nasipu. 8. a u ovom je slucaju horizontalna. konstruira se i tlocrt nivo-linije. druga u usjeku. Prevaljivanjem svake od ovih ravnina u horizontalnu ravninu s kotom prometnice u odabranoj tocki konstruira se prvo presjek s terenom u prevaljenom polozaju. 22 24 21 a M 1:200 Slika 8. a zatim izvode na teren. Kanali se produbljuju do razdjelne linije.5 • Dio prometnice s druge strane razdjelne linije nizi je od terena te je u tom dijelu potrebno konstruirati plohe usjeka.~~O za I = 10m i I = 20m. kanalima se daje uzduzni pad 1 %.1. Zbog slijevanja oborinskih voda po usjeku prema prometnici potrebno je uz rubove ovog dijela prometnice prethodno postaviti kanale. • Na kraju je zemljano tijelo prometnice presjeceno dvjema vertikalnim ravninama koje su postavljene okomito na projekciju osi prometnice u po volji odabranim tockama osi. Valja uociti da nasip s desne strane ceste treba zastititi kanalom. Nivo-linijaje prividni presjek planuma ceste s plohom usjeka (s1.' . 8.01 . pri cemu se za obje strane uzima R = 18m. a zbog konfiguracije terena treba naciniti i propust koji ce skupljenu oborinsku vodu odvesti od prometnice smjerom pada terena. Pocetna dubina kanala kod tocke A je 40cm. • Koristenjem nivo-linije kao slojnice s kotom 22 plohe usjeka konstruirana su mjerila nagiba i os tale slojnice usjecnih ploha s obje strane ceste.

Kako je planum pruge u samom raskrizju nizi od ceste za 40cm. 28 26 A'? Slika 8. Planum pruge sirine 3m ima pad np = 3% u smjeru od A prema B. Buduci da pruga ima pad 3%. ~ _. Slojniea terena s kotom -c. a u samom je raskrizju nacinjen propust kanala ispod oeste. Horizontalna cesta (kota 26) s planumom sirokim 5m prelazi preko zeljeznicke pruge u razini. • Nanesirno sirine planuma obiju prometnica u zadanom mjerilu. treba imati na umu da kota tocke na njenoj osi u prividnom sjecistu s osi ceste iznosi 25.02.8 1 161 23 PRIMJER 8.. potrebno je unutar slojnica s kotama 25 i 26 interpol irati slojnice na planumu pruge i na terenu. Pomocu zadanoga nagiba moguce je graduirati planum pruge s intervalom ip = l~O = 33.3m.5 26 neutralna je linija na cesti .6m. • Da bi se odredila neutralna iIi razdjelna linija. 8. RJESENJE (sl.4cm. a u samom raskrizju i medusobni presjeci usjecnih ravnina.02) • "I rn" ---70. a zatim spojiti sjecista njihovih slojniea s kotama 25 i 25. • Pomocu nivo linija uz obje su prometnice konstruirane sve potrebne rav-: nine usjeka i njihovi presjeci s terenom. • Sarno raskrifje gradi se u usjeku.25. pocetna je dubina kanala uz cestu 80cm . kanali se uz nju (dubine 40cm) ne produbljuju.02 29 . 8. • S jedne strane razdjelne linije zeljeznicka pruga nadvisuje teren pa se zato u tom dijelu rubovima prometniea polazu nasipne ravnine i konstruiraju njihovi presjeci s terenom.1. Rijeseni primjeri B'~ -124.2 • Da bi se graduirao planum zeljeznicke pruge.2. Uz cestu je takoder je postavljena ravnina nasipa s desne strane razdjelne linije . Zbog toga su tlocrti rubova kanala paralelni s rubovima planuma pruge. U mjerilu Pli = 1 : 250 prikazite tloert zemljanog tijela 1 prornetnica.160 Tereni 8. 26 24 25 25. Kanalima uz cestu daje se uzduzni pad 1% i to u smjeru "od raskrizja'' na obje strane (vidi strelice).

Neutralne linije nema. Ona je na ovim presjecima prekinuta jer se na tom dijelu predvida gradnja nadvoznjaka. • Nanesimo sirine obiju prometnica u zadanom mjerilu te graduirajmo dio pruge u nagibu. RJESENJE (sl. • Konstruirane su ravnine usjeka uz nagnute i horizontalne dijelove pruge te su odredeni njihovi presjeci s terenom. a zatim i presjeci s nasipnim ravninama postavljenima uz cestu. Rijeseni primjeri 163 8. a od te tocke prema tocki B ima uspon 5%.03. a dalje ih se produbljuje s uzduznim padom od 1%. Odredeni su presjeci usjecnih ravnina uz nagnuti i horizontalni dio pruge.162 PRIMJER Tereni 8.03) • "l m" ---+ O. • Zbog visinske razlike od 5m cesta ima kotu 38 i cijela se nalazi na nasipu. odredeni su na kraju presjeci usjecnih ravnina s gomjom prometnicom. U mjerilu M = 1 : 200 prikazite tlocrtnu situaciju zemljanih radova. 8.1. Kako se ovdje radi 0 raskrizju u dvije razine. • Od B do A uz prugu kanali imaju nagib jednak nagibu pruge. 8. Zeljeznicka pruga sirine 2m horizontalnaje do tocke A.Scm. Iznad pruge prelazi horizontalna cesta s planumom sirokim 5m (visinska razlika u krizistu je 5m). • U prvom se koraku rubovima ceste konstruiraju ravnine nasipa koje ce se prekinuti nakon konstrukcije usjeka uz donju prometnicu. Slika 8.03 . a pruga je cijelom duljinom u usjeku.

164

Tereni

8.

8.2.

Zadaci za vjezbu

165

8.2.

Zadaci za vjezbu

1. Planum ceste sirok 6m horizontalan je do C, a od prerna D ima pad 4%. Od C sc odvaja prilazna cesta s jednako sirokirn planumom koja je horizontalna do .4, a od A prema B ima pad 5%. 2. Planum ceste sirok 6111 horizontalan je do (kota 28), a prema D ima uspon 8%. Prilazna cesta s jednako sirokirn planumorn ima pad 7% od A prema B. 3. Planum ceste u pravcu i horizon tali (kota 58) sirok je 6m. Prilazna cesta ima planum sirok 4m i pad 5% od A prema B. 4. Od horizontalnog platoa (kota 77) odvaja se jedna cesta s planumom sirokirn Sm i usponom 2%, dok druga cesta irna planum sirok 4m i pad 10% prema tocki A. 5. Od horizontalne ceste AB (kota 87) s planumom sirokim 6m odvaja se cesta s planumom sirokim 4m koja irna pad 10% od D prema e. 6. Od horizontalne ceste s planumom sirokim 6m (kota 26) odvaja se cesta s jednako sirokim planumom koja ima uspon 10% od A prema

e

11. Planum ceste sirok 6m ima uspon 6% od A do B, od B do je horizontalan, a dalje ima uspon 8% prema tocki D. Od ove ceste odvaja se horizontalna cesta s planumorn sirokirn Sm. 12. Zavojita cesta s planumom sirokim 4m ima pad 8% od horizontalnog platoa (kota 21) do tocke A, a dalje je u pravcu i horizontalna 13. Od horizontalnog platoa (kola 101) odvaja se cesta s planumorn sirokirn Sm. Ona ima pad 6% od A do tocke s kotom 97, a dalje je horizontalna. Od ove ceste odvaja se horizontalna cesta Be jednako sirokog planuma. 14. Planum ceste sirok 6m horizontalan je do A (kota 96), a od A prema B ima pad 6%. Planum prilazne ceste sirok je Sm i ima uspon 8% od D (kota 96) prema E.

e

e

Krizanje u istoj razini
, 15. Cesta s planumom sirokim 6m, koja ima uspon 3% od A prema B, u razini prelazi preko horizontalne zeljeznicke pruge (kota 25.6) koja ima planum sirok 4m. 16. Planum zeljeznicke pruge sirok 4m horizonta1an je do (kota 47.3), a od prema D ima konstantan uspon. Preko pruge u razini prelazi cesta s jednako sirokim planumom. Ona je horizontalna izmedu A i B (kota 48, d(A, B) 4cm),a do A i od B ima uspon 10%.

B.
7. Cesta s planumom sirokim 6m ima uspon 2% od A (kota 64.2) do B, a dalje je horizontalna. Prilazna cesta s jednako sirokim p1anumom ima uspon 8% do C, a dalje je u zavoju horizontalna. 8. Od horizontalne ceste koja ima planum sirok 6m (kota 45) odvaja se prilazna cesta s planumorn sirokim 4m koja je do A horizontalna, a od A do B ima uspon 10%. 9. Od horizontalnog platoa (kota 36.4) odvajaju se ceste s planumirna sirokim Sm od kojih su dvije (prerna A odnosno B) u horizontali, a jedna (prema e) ima pad 3%. 10. Planum ceste sirok 8m horizontalan je do (kota 72), a od do ima uspon 6%. Planum prilazne ceste sirok 6m horizontalan je od do

e

e

=

17. Planum zeljeznicke pruge sirok Sm horizontalan je do D, a od D prema e ima pad 2%. Preko pruge u razini prelazi cesta s planumom sirokim 6m, koja je od A do B horizontalna (kota 75,4), a od tih tocaka ima pad 4% na obje strane. 18. Planum ceste sirok 6m (kota 28), koji je horizontalan do A (kota 28), a od A prema B ima pad 8%, prelazi u razini preko zeljeznicke pruge, kojoj je planum sirok 4m. Pruga je horizontalna do C, a od prema D ima pad 8%. 19. Planum ceste sirok 5m prelazi u razini preko horizontalne zeljeznicke pruge koja ima planum sirok 4m. Cesta je horizontalna do A (kota 56), a od A prema B ima uspon 5%.

e

e

e

D

e

A, a od A prema B ima pad 8%.

166

Tereni

8.

8.2.

Zadaci za vjezbu

167

20. Horizontalna

cesta s planumom sirokim 6m prelazi u razini preko zeljeznicke pruge koja ima planum sirok 4m. Zeljeznicka pruga je horizontalna do B (kota 55), od B prema ima pad 8%.

e

21. Horizontalna cesta (kota 53,8) s planumom sirokim 5m prelazi u razini preko zeljeznicke pruge koja ima pad 2% od A do B. Planum pruge sirok je 4m. 22. Cesta s planumom sirokim 6m i padom 5% od A prema B prelazi u razini preko horizontalne zeljeznicke pruge (kota 29) ciji je planum sirok 4m. 23. Planum zeljeznicke pruge sirok 4m horizontalan je do A,a od A prema B ima pad 3%. Preko pruge u razini prelazi cesta s planumom sirokim 6m, kojaje do horizontalna (kota 73), a od prema D ima pad 2.5%.

/

/
/

!

/

/

?

\A'

e

e

II/;
76
'u,

I/
!

;\B';

/

I

Krizanje u dvije razine
24. Ispod horizontalne zeljeznicke pruge ciji je planum sirok 4m (kota 50) prolazi cesta koja je horizontalna do A, a od A (kota 44) prema B ima pad 5%. 25. Cesta s planumom sirokim 6m ima pad 5% od tocke A (kota 59) prema B. Ispod nje prolazi cesta sjednako sirokim planumom. Ona je do horizontalna (kota 51), a prema D ima uspon 4%. M 1:1000
25 24

\27\
/'
'~o/-/fJ

/

3t,\\ \
/\\
C'(28) ,

e

--

-/

26. Cesta s planumom sirokim 5m ima uspon 8% od A do B (kota 21),1 a dalje je horizontalna. Ispod nje prolazi cesta s planumom sirokim 6m (visinska razlika u krizistu 6m), koja ima pad 4% od prema D.

e

27. Cesta s planumom sirokim 6m horizontalnaje od A do B (kota 54), od B prema u luku ima pad 5% do tocke s kotom 49, a dalje je horizontalna.

e

28. Sirina planuma horizontalne ceste Be (kota 10) je 8m. Prikljucna cesta, koja prelazi iznad ove ceste(visinska razlika 5m), horizontalna je do A, a od A prerna D ima pad 6%. Planum prikljucne ceste sirok je 5m.

2.

'"\

\//
23

A'(28)

168

Tereni

8.

8.2.

Zadaci za vjezbu

169

M 1:1000

/
61

I

/

/

I

/

M 1:800

\82 \83
A' \
.y

88

90

s

ROO"':! /
.

-;----

II

r1
\

\

I

/

81
/ /

/

\

___ ,.\
\ \ \

\

3.

,60

I

58

57

i S6 / S5 / 54

I

/ /

5.

I

I

/

\

M 1:800

-,
\

Zadaci za vjezbu 171 46 45 44 M 1:1000 74 77 73 /' /' /' /' /' 78 41 -. \ (?~ 8.. . 8.170 Tereni 8.2. 10. .

: R2= 30 m --. 8.2.~~. Zadaci za vjezbu 173 I I 93 i '-------- 11. 101 99 .172 Tereni 8.~ 10 / / 97 96 95 94 / ~vD' ~/ 25 j I ~' / S2 14.------1 97 '10 . M 1:800 18 M~':O \ \ .

\ \ \ \ 18. 15. M 1:800 \ \ . . 175 .c__ Tereni _ 8./ . U ISt 0 j razini \ t 17. Krizanje .174 ______./ '\. 16.

I: ~: I 19.176 Tereni 8.. ~ __ ~================~ _j . M 1:1000 A' 32~ ~ 22.2.-:--~-~~~~ Ml800 ----__ ~ r>. Zadaci za vjezbu 177 -. 8.

-._. B' \1' .. -. 8. Zadaci za vjezbu 179 25. -. '" \liQ ) / / \~ -.. -. -.... -. -.2.. -. Krizanje u dvije razine M 1:1000 -.178 Tereni 8. C- A' '0. ._ <. D' . [.

L Babic: Nacrtna geometrija. 1973. Szirovicza: Konstruktivna ometrija . Horvatic-Baldasar. 1982. V. 1GH-Zagreb. Skolska knjiga. .'1 '" _/ . Zagreb. D. SAND d. Pa1man: Projiciranja i metode Nacrtne geometrije. B. [6] D.! \. Zagreb. Hohenberg: Konstruktivna knjiga.. Zagreb. Gorjanc. Sliepcevic.Aj /' /' 1--\ . 1971.I \ \ \ /' B'(54) ' II' I I I . Strubecker: Nacrtna geometrija. 1 M 1:1000 ~II (. Skolska knjiga. [5] V. --' SI i~ !II 't . 1966. p' 180 Tereni 8. [2] F.> Bibliografija 27.. [4] Z. 1'I. Pavkovic: Zadaci iz Nacrtne geometrije. Zagreb. Palman.o.o. Kurnik. se- geometrija u tehnici. Gradevinska [3] K. 1970. Nice: Deskriptivna geometrija. Zagreb. 1994. Tehnicka knjiga.1997. 51 50 [1] L Babic. 53 . [7] K. A. 52. S.vjeibe. 181 . Beograd. Tehnicka knjiga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful