P. 1
nacrtnageometrijazadaci

nacrtnageometrijazadaci

|Views: 500|Likes:
Published by Sanela Vehabović

More info:

Published by: Sanela Vehabović on May 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2014

pdf

text

original

IVANKA BABIC SONJA GORJANC ANA SLIEPCEVIC WASTA SZmOVICZA

NACRTNA GEOMETRI]A
zadaci

Dr. sc. Ivanka Babic Dr. sc. Sonja Gorjanc Dr. sc. Ana Sliepcevic Dr. sc. Vlasta Szirovicza

NACRTNA GEOMETRIJA zadaci
1. izdanje

HDKGIKG, Zagreb, 2002.

Predgovor
Recenzenti: Prof. dr. sc. Branko Kucinic Prof. dr. sc. Vlasta Scuric-Cudovan Dr. sc. Jelena Beban-Brkic Dr. sc. Zeljka Milin-Sipus Lektor: Ljiljana Varovic, dip!. prof. Graficko oblikovanje ovitka:

Sinisa Babic, dip!. inz.
Objavljivanje ovog sveucilisnog udzbenika odobrilo je Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu Sveucilista u Zagrebu rjesenjern broj 021361/3-2002, od 10. rujna 2002. CIP - Katalogozacija u publikaciji Nacionalna i sveucilisna knjiznica - Zagreb UDK 514.18(075.8)(076) NACRTNA geometrija : zadaci / Ivanka Babic ... [et al.] - 1. izd. - Zagreb: Hrvatsko drustvo za konstruktivnu geometriju i kompjutersku Bibliografija. ISBN 953-98814-1-21. 1. Babic, Ivanka I. Nacrtna geometrija - - Zbirka zadataka420902019 420902019 ISBN 953-98814-1-2 Izdavac: HDKGIKG - Hrvatsko drustvo za konstruktivnu geometriju i kompjutorsku Tisak: "O-tisak" d.o.o., Zagreb grafiku

Iako se u posljednjih desetak godina moze naci suvremena literatura iz podrucja nacrtne geometrije, svaki udzbenik koji donosi nesto novo dobro je dosao. U godini obiljeiavanja stote obljetnice rodenja najpoznatijeg i najproduktivnijeg profesora nacrtne geometrije Vilka Nicea moramo priznati da je doslo vrijeme da neki sadrzaji dozive transformaciju, da se osuvremene i na novi nacin obrade, Prvi pozitivni pomak u tom smislu ucinile su autorice ovog udzbenika 1994. godine kada su za potrebe studenata Gradevinskog fakulteta nacinile originalan metodicki udzbenik "Konstruktivna geometrija" za vjezbe iz nacrtne i primijenjene geometrije s velikim brojem rijesenih primjera . Ovaj novi udzbenik sadrzajem u potpunosti prati program predmeta Nacrtna geometrija na graditeljskom odjelu Veleucilista, a gotovo u potpunosti programe Rudarsko-geolosko-naftnog fakulteta, Tekstilno-tehnoloskog fakulteta, Strojarskog fakulteta i jos nekih fakulteta i odjela Veleucilista, Oslanja se na udzbenik "Nacrtna geometrija" autorica K. HorvaticBaldasar i 1. Babic, a namijenjenje iskljucivo za vjezbe. Velik broj rijesenih primjera popracen je detaljnim prostornim i konstruktivnim objasnjenjima sto omogucava samoobrazovanje. Neki primjeri su obradeni u nekoliko koraka, s posebnim naglaskom na detalje koji studentima predstavljaju najvece poteskoce u svladavanju ponudenog gradiva. Udzbenik obraduje tri met ode projiciranja kroz osam poglavlja. Sadrzaj prvih pet poglavlja nalazi se kao temeljni dio nacrtne geometrije na svim tehnickim fakultetima u Hrvatskoj. U prvom se poglavlju detaljno obraduje teorija krivulja drugog stupnja. Drugo i trece poglavlje sadrzi zadatke prijeko potrebne za svladavanje Mongeove metode projiciranja, au cetvrtom su obradeni primjeri iz kose aksonometrije i kose projekcije. U petom je poglavlju aksonometrija primijenjena na rjesavanje presjeka stozastih i valjkastih ploha, a u sestom se upotrebom Mongeove metode rjesavaju krovne plohe. U sedmom poglavlju obradeni su jednostavni primjeri iz kotirane projekcije, a u osmom je poglavlju ova metoda primijenjena na geometrijsko rjesavanje situacija zemljanih radova. Na kraju svakog poglavlja dan je skup zadataka knjiga postaje neizostavan prirucnik za vjezbe. za programe cime ova

grafiku, 2002.

Autorice

. Z. b. '.2. 18 1.6. a _lP npr. Krivulje drugog stupnja 1.1. 1.... 3 4 projektivne kolineacija ravnine 1. Konstrukcija elipse iz para koncentricnih kruznica 23 . B i C pravac a je okomit na ravninu P pravci a i b su usporedni krivuljama 8 11 12 14 14 15 . Uvod A. w.. 1.2.. Opcenito 1. Elipsa kao afina slika kruznice. I".. 1. i E kut sto ga tvore pravci a i b trokut ciji su vrhovi A.1. . {. b) npr. .1.2. stupnja Konstrukcije 1.. 1. 104.2.. A.Grcki alfabet A B 0: r E Z /3 . element od presjek kut trokut okomito usporedno _l II npr.1. . 1. Promjeri stupnja.. ili brojea. /\ M N t: A p u ~ 0 'if jota kapa lambda m! 111 P ~ p a T 'U T y 0 11 ksi omikron pl <D X VJ X w W D 1/J rho sigma tau ipsilon fi hi psi omega Sadrzaj Neke oznake Tocke obiljezavamo virna: 1.7.. Opcenito 0 projektivnom z. Pravce obiljezavamo Kutove oznacavamo velikim latinskirn malim latinskim slovima: slovima: 0:..5. malim grckim slovima: /3. . . a E { ( 1] H e e alfa beta gama delta epsilon zeta eta theta K 1-\.3.ABC npr. 1 3 prostoru. a krivulja 2..3.7. 1. Neka preslikavanja Perspektivna u ravnini 5 7 Ravnine oznacavamo velikim grckim slovima: Perspektivnaafinost 0 u ravnini .2. los cemo koristiti ove maternaticke E znakove: tocka T je element ravnine ~ presjek ravnina ..2. D.6nE npr. 1. T E ~ npr.... . h. Klasifikacijakrivulja2. krivulja 2.. L(a.. Konstrukcij a elipse prema definicij i Konstrukcija Konstrukcija hiperbole prema definiciji II b parabole prema definiciji .. n L h. 1. C. ravnini i pravcu .6.6. C.. stupnja . . 17 .6. B..3.6.. B.6.

Rijeseni primjeri 6. Zadaci za vjezbu 8. Stranocrt Rotacija i antirotacija . Rijeseni primjeri 8. 2. Rotacija 2.2. 4.6.2.2.teorijski zadaci 2..4.3.1.7.2. metode 80 81 90 90 97 .3. Rijeseni primjeri 7. Bokocrt 2.1.7.2. 4. . Zadaci za vjezbu Bihliografija iii 104 112 1. Krovne plohe 6.2.7.1.8.5.1. Stranocrt .1. 2. Zadaci za vjezbu Predlosci za aksonometriju i kosu projekciju Predlosci za vezove .7.6. Rijeseni primjeri 4. Tereni 8. .1.2.7.5. polozaju 28 30 32 36 39 42 45 50 50 51 53 54 55 55 120 122 130 135 136 136 147 153 156 164 181 3. pravca.7. 2.2. . 2.2.3. Polozajni zadaci . 5.2. 2. Zadavanje tocke. Zadaci za vjezbu 4. Kotirana projekcija 7. Polozajno-metricki zadaci 2.2. 2.7.1. . ravnine 7. Polozajno-metricki zadaci Polozajni zadaci Okomitost. Zadaci za vjezbu 2. 24 26 Pitanja i zadaci za vjezbu . 2.. 61 76 3.2.1. Bokocrt . Rijeseni primjeri 5. Zadaci za vjezbu 7. Aksonometrijske 4. Mongeova metoda . Rijeseni primjeri 3.4. . Okomitost 2. 2.7.ii SADRZAJ Sadrzaj 5. Presjeci 102 . Zadaci za vjezbu 6. Tijela U opcem 59 .1. Konstrukcija osi elipse iz konjugiranih promjera 1.

. grade se jednostavne.cine ga svi pravci u ravnini incidentni s tockom 3...Cine ga sve tocke incidentne s pravcem p. a zatim i slozene geometrijske figure ili tvorevine. pramen pravaca (3) . prostorne krivulje.cine ga sve ravnine prostora incidentne s pravcem p. Od osnovnih elemenata. B.).·· . c. Tocke cemo oznacavati velikim latinicnim sIovima CA. r. To su npr.. pravce rnalim latinicnim slovima (c.: niz tocaka (p) .. ~~~ z 1 .·. a osnovna relacija koja ih veze je relacija incidencije ili pripadanja. uz pomoc osnovnih relacija... pramen ravnina [P] . C . a aksiomi se ne dokazuju. Jednostavne geometrijske figure nastaju na temelju neposredne veze osnovnih elernenata i relacije incidencije. ·I··. b. Osnovni elementi geometrije su tocka.'. pravac i ravnina.~ .Uvod Svaka se geometrijska teorija zasniva na osnovnim elementima i relacijama te na osnovnim cinjenicama koje ih povezuju (aksiorni ili postulati). 0 njihovim svojstvima i medusobnim odnosima logicki zakljucujerno na temelju aksioma.~. geometrijska tijela i plohe u prostoru. nastaju slozene geometrijske figure kao npr.·. Grupiranjem osnovnih elemenata prostora nastaju geometrijske figure.. pravaca i ).B. Tocaka. Ako su principi grupiranja osnovnih elemenata slozeniji. a ravnine velikim grckim slovima CA. geometrijski likovi i krivulje u ravnini. ravnina ima beskonacno mnogo i oni ispunjavaju trodimenzionalni prostor. Osnovni elementi i relacije se ne definiraju.).

a koji omogucuje posredovanje izmedu trodimenzionalnog i dvodimenzionalnog prostora. Za buduceg je inzenjera vazno da svoje intuitivno poimanje prostora prosiri na opcenitiji .projektivni prostor. Krivulje drugog stupnja 1. U tom smislu uobicajeni prostor naseg zamisljanja "nadopunjujemo" beskonacno dalekim ili nepravim elementima nasljedeci nacin: 3 . Opcenito i pravcu 0 projektivnom prostoru. Mozemo reci da je nacrtna geometrija teorija projiciranja te da se bavi izucavanjern i primjenom metoda projiciranja. svake se dvije ravnine sijeku u jednom pravcu osim paralelnih ravnina i svaki pravac probada ravninu u jednoj tocki ako nije s njom paralelan. To je trodimenzionalni euklidski prostor. nacin na koji mjerimo udaljenosti izmedu tocaka ili kutove izmedu pravaca i sva ostala mjerenja koja se na tome temelje. koji je bolji model za teoriju projiciranja. U nasem poimanju osnovnih elemenata i relacija svaka se dva pravca neke ravnine sijeku u jednoj tocki .). kroz tri tocke koje ne Ide na istom pravcu sarno jedna ravnina i s1. Osobno iskustvo i geometrijsko obrazovanje tijekom osnovne i srednje skole omogucilo je buducem inzenjeru da osnovnim elementima i aksiomatikom trodimenzionalnoga prostora vlada i intuitivno.1. To je geometrija afinog prostora. One odreduju i razne geometrijske grane (npr. Osnovni postupak kojim se pri tome nacrtna geometrija sluzi. ravnini Za buduce inzenjere . analiticka geometrija. 1.osim paralelnih pravaca. Euklidska je metrika nasa svakodnevica. konstruktivna geometrija. Sinteticka se metoda oslanja na zomu prostomu predodzbu. posebice one graditeljskih struka. jest projiciranje. U nacrtnoj se geometriji koriste sinteticka i konstruktivna metoda. diferencijalna geometrija.2 Uvod Pri geometrijskim se istrazivanjima mogu koristiti razne metode. prostomom poimanju i vizualizaciji neposredne okoline.). a konstruktivna omogucuje da sve ono sto je zamisljeno u prostoru predocimo crtanjem u ravnini. sinteticka geometrija. (Jasno je da kroz dvije razlicite tocke prolazi sarno jedan pravac. i dr. vazno je upoznati geometrijski model trodimenzionalnoga prostora koji je blizak neposrednom ljudskom iskustvu.

0 koja se preslikava jom u ravnini. Leze li tocke na istom pravcu kazemo da su kolinearne. 1. a svaka se ravnina nadopunjuje jednim beskonacno dalekirn ili nepravim pravcem u kojemuje sijeku sve s njom paralelne ravnine prostora. odnosno s PI i P2 par pridruzenih pravaca u toj transformaciji. tada se govori 0 fiksnoj tocki. koja nam omogucuje uobicajna mjerenja i racunanja.2. pravce.4 Krivulje drugog stupnja 1. a pravce koji prolaze tockorn S zrakama perspektivne koIineacije u ravnini (s1. tada su sve njegove tocke fiksne. Ako u takav prostor uvedemo euklidsku metriku. Ako su tri tocke pravca fiksne. a svi beskonacno daleki pravci svih ravnina u prostoru leze u besko-nacno dalekoj ravnini koja "nadopunjuje" uobicajeni trodimenzionalni prostor. Bit ce to redovito bijektivna preslikavanja.2. u ravnini u kojoj postoji tacna jedan fiksni pracije se sve tocke preslikavaju same u sebe. ravninu i pravac nazivamo realnim projektivnini prostorom jp3.02 Kako svakom tockom Tl u ravnini prolazi tacna jedna zraka perspektivne kolineacije Zl = Z2. Zrake perspektivne kolineacije presIikavaju se same u sebe. linearnost Perspektivna kolineacija u ravnini u ravnini je transformacija ravnine koja cuva kotocaka. ali tako da su im fiksne sarno dvije tocke (srediste S i sjeciste zrake i osi 0) dok su svi ostali parovi pridruzenih tocaka incidentni sa zrakom. Oznacimo li na primjer eIemente i figure jednog skupa (tocke. ili se pravac preslikava na sebe. koje preslikava tocke u tocke a pravce u pravce. toeaka. onda ce s TI i T2 biti oznacen par pridruzenih tocaka. 1. Ovako nadopunjeni prostor. izgradili smo model euklidskoga prostora koji ce nam biti najpogodniji za ucenje nacrtne geometrije. i tocno jedna fiksna tocka sarna u sebe. odnosno 0 fiksnoin pravcu te kolineacije. Sve beskonacno daleke tocke svih pravaca jedne ravnine Ide na njenom beskonacno dalekom pravcu. slijedi: .1. Fiksni pravac 0 nazivamo osi. tocku S sredistem ili centrom. 1. Najjednostavnija tockovna tvorevina u ravninije pravac. krivuIje) indeksom 1. Takva presIikavanja u ravnini nazivamo transjormacijama ravnine. Ako se kolineacijom neka tocka preslikava na sebe. transformaciju nazivamo kolineacijom ravnine. preslikavanja u kojimaje osnovni element tocka. Neka preslikavanja projektivne ravnine Ovdje ce biti opisana neka tockovna preslikavanja u projektivnoj ravnini tj.01 Slika 1. Neka preslikavanja projektivne ravnine 5 Kaze se da svaki pravac ima jednu beskonacno daleku ili nepravu tocku u kojoj ga sijeku svi s njim paralelni pravci prostora. ali su pridruzene tocke razlicite. pri cemu je sacuvana incidencija tocke i pravca. svaka tocka ravnine je slika jedne i sarno jedne toeke iz te ravnine. Ji\S / / / /I\ I I \ \ / / I I \ \ \ 71=A2 rB1=B2 \C~=C2 Slika 1. Dokazi teorema koji ce u ovom poglavlju biti sarno navedeni mogu se naci u knjizi [7]. a incidencija tocke i pravcaje sacuvana. nazivamo perspektivnom kolineaci- S tJ. au nadopunjenoj se ravnini sijeku svaka dva pravca bez izuzetaka. jp'2. U takvorn se prostoru sijeku svake dvije. 1. kolineacija u ravnini je bijektivno preslikavanje ravnine na sebe. realnom projektivnom ravninom jp'2 i realnim projektivnim pravcem jp'l. Definicija 2 Kolineaciju vac 0. tj. a elemente i figure pridruzenog skupa indeksom 2. i obmuto. pa i paralelne ravnine. sarno jednu tocku te ravnine. preslikavanja koja svakoj tocki ravnine jednoznacno pridruzuju neku drugu. PresIikava Ii se nekom transformacijom ravnine niz tocaka u niz tocaka.01). (Tocka TI na pravcu PI preslikava se u tocku T2 koja mora lezati na slici P2 pravca PI).2. Definicija 1 Kolineacija Drugim rijecima. odnosno ni.

A2• Spojnica cavati pridruzenih tocaka AlA2 prolazi sredistem \ \ \ o o S. Afino pridruteni pravci sijeku se na osi perspektivne afinosti.03 Slika 1. tj. Al. 1. kolineacije oznaSlika 1. A2)' Teorem 1 tvrdi da se uz zadane odredbene elemente (srediste. . Svojstvo La. Iz definicije afinosti i teorema 1 slijedi: Ako je pored odredbenih elemenata (S. Parovi perspektivno kolinearno pridruienih zrokama perspektivne kolineacije (sl.05 i 1. Neka preslikavanja projektivne ravnine 7 Svojstvo 1.2.02). Beskonacno Slika 1. a srediite S u beskonacno dalekoj tocki ravnine. Posljedica. par pridruzenih tocaka) svakoj ravninskoj figuri F. osi 0 te jednim parom pridruzenin tocaka Al. perspektivno kolineamog Svojstvo 2. E Pl (sl.05 Slika l.02). tada je i njemu pridruieni pravac paralelan s tom osi (zasto).04). I obmuto. Svojstvo 2. Teorem 2 Afinost u ravnini jednoznacno je zadana s osi afinosti 0 i parom afino pridruienih tocaka Al. os.0. nazivamo perspektivnom afinosti u ravnini. Teorem I Perspektivna kolineacija ravnine jednoznacno je odredena sredistem S. 1. Kako je perspektivna afinost (u daljnjem tekstu afinost) slucaj perspektivne kolineacije. uz uvjet S 1:. Ako je pravac paralelan S osi perspektivne kolineacije.6 Krivulje drugog stupnja 1.06 prikazani su primjeri preslikavanja trokuta i paralelograma.2.a.04 daleka tocka zrake AlA2 srediste je afinosti. Slicno se i pravcu Pl konstruira pridruzeni pravac P2 pomocu po volji odabrane tocke B. vrijede sljedeca svojstva: sarno poseban Fl. A2 na zraci koja nije paralelna s osi afinosti. Spojnice parova afino pridruienili tocaka (zrake afinosti) cine pramen paralelnih pravaca. . slika figure Fl. Parovi perspektivno kolinearno pridruienih pravaca sijeku se na osi perspektivne kolineacije 0 (sl. 1. Perspektivna afinost u ravnini Definicija 3 Perspektivnu kolineaciju u ravnini kojoj je os 0 pravac u konacnosti. tocaka leie na 1. A2) zadana bilo koja tocka Bl. 0. Al.03). za svaku figuru F2 moguce je jednoznacno konstruirati njezin original 1. tada se pridruzena tocka B2 konstruira kao sjeciste zrake perspektivne kolineacije polozene tockom Bl s pravcem koji je pridruzen spojnici AlBl (sl. 1. elemente perspektivne (S.06 U daljnjem cemo tekstu odredbene 0.2. moze jednoznacno pridruziti. odnosno konstruirati perspektivno kolineama figura F2. Na slikama 1.

pravac nazivamo tangentom krivuIje u tocki T. sto irna sljedece posljedice: Posljedica 1. X2). y) zadovoljavaju algebarsku jednadzbu F(x. Definicija 6 Red algebarske ravninske krivulje jednakje broju n svih sjeciita te krivulje i bilo kojeg pravca njerlne ravnine. A2). U ovorn poglavlju bavit cemo se iskljucivo ravninskim algebarskim krivuljarna. BI. Mogu pripadati podrucju bilo koje prirodne iii drustvene znanosti. a beskonacno daleke u beskonacno daleke tocke.3. To su skupovi tocaka cije pravokutne Kartezijeve koordinate (x. Opcenito 0 krivuljarna 9 Odredbene elernente afinosti oznacavat cerno (0.07 Slika 1. Afinoscu u ravnini preslikavaju se tocke u konacnosti u tocke u konacnosti. XI.11). Razvrstavarno ih prerna redu i razredu. 1. tada vrijedi: d(AI' d(BI' CI) CI) d(A2' C2) d(B2' C2)" 'tvorevina koju ovdje definirarno na sljedece nacine: Definicija 4 Svaki skup od 001 tocaka ili ravnina u prostoru neprekinuto povezanih prema nekom zakonu narivamo prostornom krivuljom. Buduci da srediste lezi na beskonacno dalekorn pravcu ravnine. To je slozena geornetrijska =. Stoga je beskonacno daleki pravac ravnine nosilac parova afino pridruzenih tocaka.10 Slika 1.11 . C1 E PI afino preslika u trojku A2.09 np p T Slika 1.3. 1. Definicija 5 Svaki skup od 001 tocaka ili pravaca II ravnini neprekinuto povezanih prema nekom zakonu narivamo ravninskom krivuljom.> Slika 1. a tocku T diralistem te tangente (s1. Ako dva sjecista padnu zajedno. IIi: - Na slikama 1. o Slika 1. taj je pravac zajednicka zraka svih afinosti u ravnini. Definicija 7 Red realne algebarske ravninske krivulje jednak je stupnju njezine algebarske jednadrbe u pravokutnom Kartezijevom koordinatnom sustavu.10).08 1. Sjecista pravca i krivulje mogu biti realna (s1. Nairne. C2 E P2. y) = O. Djelisni je ornjer invarijanta afinosti. 1. B2.08 konstruirane su slike trokuta i paralelograrna u zadanoj afinosti (0.8 Krivulje drugog stupnja 1. Moze se desiti da dva iIi vise reaInih sjecista padnu u istu tocku T.09) iii imaginarna (s1. Paralelni pravci afino se preslikavaju u paralelne pravce.07 i 1. 1. Opcenitoo krivuJjama Krivuljuintuitivno mozemo shvatiti kao "deformirani pravac" iii "defermirani dio pravca" u ravnini ili u prostoru. AI. Zakoni koji definiraju krivulje vrlo su raznovrsni. Posljedica 2. Posljedica 3. ako se zadana trojka kolinearnih tocaka AI.

13). Zakrivljenost krivulje u tocki T jednaka je reciprocnoj vrijednosti radijusa oskulacijske kruznice u toj tocki.l2).4. 1.09a). I ova sjecista mogu biti realna iii u parovima moze i vise njih pasti zajedno. sve krivulje drugog reda ujedno su i drugograzreda pa govorimo 0 krivuljama drugog stupnja. a moze biti i njezina tangenta. stupnja 11 Realnost. a L(x. y) = 0 (gdje je F(x. Teorem 3 Dvije realne ravninske algebarske krivulje km i k". Tangente iz neke tocke na krivulju takoder mogu biti realne i razlicite (sl. U analiticku definiciju razreda ravninske algebarske krivulje necemo ovdje ulaziti jer ona podrazumijeva uvodenje Kartezijevih pravcastih koordinata. Posljedica.cemu je m # n.10 Krivulje drugog stupnja 1. Ll l a) ako tocka lezi na krivulji. kruznicu nazivamo oskulacijskom kruinicom iii kruinicom zakrivljenosti krivulje k" u tocki T (sl.09a Slika 1. Kao i svaki drugi realni pravac ravnine on krivulju moze sjeci real no iii imaginamo. Tada oskulacijsku kruznicu nazivamo hiperoskulacijskom kruinicom krivulje k" u tocki T. n tocaka. sijeku se u m . a mogu se i podudarati (sl.lOa). Ako je za neku krivulju m = n. Slika 1. Klasifikacija krivulja 2.14 Opcenito je neka krivulja n-toga reda i m-toga razreda. Klasifikacija krivulja 2. Ako je realno rjesenje sustava dvostruko. tada je pravac tangenta krivulje. y) = 0.lOa Slika LIla Slika 1. y) = 0 jednadzba pravca) realna iii u parovima konjugirano kompleksna. a Beskonacno daleki pravac kojim smo nadopunili ravninu realni je pravac. a tocku T tjemenom krivulje (sl.13 Slika 1. Ako dva realna sjecista kruznice s krivuljom padnu zajedno. Krivulje drugoga stupnja klasificiramo upravo prema realnosti iii imaginamosti njihovih beskonacno dalekih tocaka: Konike koje beskonacno daleki pravac ravnine sijece u dvije realne razlicite tocke nazivamo hiperbolama. 1. y) = 0 jednadzba krivulje. kaze se da ona ima stupanj m odnosno n. Te krivulje nazivamo i konikama iii cunjosjecnicama jer nastaju kao ravninski presjeci konusa iii cunja 1. stupnja (stosca). Ako je tocka krivulje regularna (krivulja u toj tocki ima jedinstvenu tangentu). Svaka kricinica sijece svaku krivulju k" n-toga reda svoje ravnine u 2n tocaka. Na primjer.4. Definicija 8 Razred algebarske ravninske krivulje jednak je broju m tangenata koje je moguce poloiiti na tu krivulju iz neke tocke njezine ravnine. Moze se dogoditi da zajedno s tri sjecista krivulje k" i oskulacijske kruznice u istu tocku T padne i cetvrto sjeciste. imaginame (sl. Padnu Ii tri sjecista dime kruznice s krivuljom k" u istu tocku T. Zakrivljenost krivulje k" poprima u njezinim tjemenim tockama ekstremne vrijednosti. Sve one imaju zajednicku tangentu u tocki krivulje i cine pramen dirnih kruznica. L(x. l. l. tada postoji beskonacno mnogo dirnih kruznica krivulje u toj tocki. govorimo 0 dirnoj iii tangencijalnoj kruznici krivulje k" Ll toj tocki (sl.14). 1. pri . odnosno imaginarnost sjecista pravca i algebarske krivulje ovisi o tome da li su rjesenja sustava jednadzbi F(x. konike koje neizmjemo daleki pravac sijece .12 Slika 1. od kojih je jedna m-toga a druga n-toga reda. l. konjugirano imaginama.

5. okomita promjera kruinice konjugi- Definicija 12 Medusobno osima krivulje. ako svaki 0' \1J J ( Slika 1. Dva pravca mogu pasti zajedno te cine dvostruki pravac. 7 Slika 1. Elipse i hiperbole imaju srediste u konacnosti. stupnja 13 u paru konjugirano imaginarnih tocaka nazivamo elipsama (kruznica kao poseban slucaj). ako su tangente konike u krajnjim tockama jednog promjera paralelne s drugim promje- Posljedica. a svi oni prolaze jednom tockorn koju nazivamo sredistein te krivulje. paralelnih 1\ <.15 Pored ovih nedegeniranih konika u skup konika ubrajaju se degenerirane konike: par ukrizenih pravaca. par usporednih pravaca i par konjugirano imaginamih pravaca s realnim sjecistem.16 . a parabole u beskonacno dalekoj tocki na osi. Definicija 9 Skup polovista svili medusobno lje 2. 1. Iz ave definicije slijedi (primjenom granicnog prijelaza) svojstvo konjugiranih promjera koje se takoder maze uzeti za njihovu definiciju: Definicija 11 Dva su promjera konike konjugirana povucene rom. reda narivamo promjerom te krivulje. okomite konjugirane promjere konike narivamo 1.15).12 Krivulje drugog stupnja 1. Promjeri krivulja 2. Za tako definiran promjer kazerno da je spregnut iii konjugiran tom skupu paralelnih tetiva. Slika 1. dok klasu parabola cine krivulje kojima je beskonacno daleki pravac tangenta (sl. Svaka konika ima neizmjerno mnogo promjera. stupnja 1/ tetiva neke krivu- -: r-.17 . Definicija 10 Dva su promjera konike konjugirana iii spregnuta od njih raspolovljuje tetive paralelne s drugim promjerom.5. Svaka su dva medusobno rana. 1. Promjeri krivulja 2. \1 V U izucavanju konika bitni su pojmovi promjer i srediste konike.

Fiksne tocke Fl. 1. a normala unutarnjega kuta kojeg cine radij-vektori TI.17).1. Tangentaje simetrala vanjskoga. a iz trokuta 6FISC slijedi . normal a i srediste zakrivljenosti RT elipse. Ako su zadani glavni promjeri U tocki T(TI = gem) konstruiranaje tangenta. a beskonacno daleki pravac konjugiran je svakome od njih (sl. . d(C. stupnja Konstrukcija elipse prema definiciji Definicija 13 Elipsa je skup tocaka u ravnini za koje je zbroj udaljenosti od dviju fiksnih tocaka te ravnine konstantan.. re I aCIJa k 0]3 povezuJe. udaljenosti pojedinih tocaka T elipse od zarista su radij-vektori TI. radij-vektora je T2 = 2a . odnosno sredista zakrivljenosti RA. stupnja 15 Valja napomenuti da oba konjugirana promjera sijeku elipsu u realnim tockama. T2 tocke T. F2 odredit cemo na ve1ikoj osi tako da iz tocke C (iIi D) nanesemo duljinu a vel ike po1uosi. Konstrukcije krivulja 2. 1. Rc u tjemenima elipse Ai C. udaljenosti pojedinih tocaka T hiperbole od zarista su radij-vektori Tl.2. 1. T2. Svi su promjeri parabole medusobno paralelni i paralelni su s osi. d(A. Na slici 1. Hiperbolu jedan promjer sijece realno dok je njemu konjugirani promjer sijece u paru konjugirano imaginarnih tocaka. n k2(F2.14 Krivulje drugog stupnja 1.6. v· Konstrukcija hiperhole prema definiciji . T2). F2 nazivamo zaristima ili fokusima elipse.18 Na slici 1. Definicija 14 Hiperbola je skup tocaka u ravnini za koje je apsolutna vrijednost razlike udaljenosti od dviju fiksnih tocaka te ravnine konstantna. + T2 = 2a. Tocke elipse konstruiramo Duljina drugog tako da zadajemo duljine radij-vektora Tl < 2a. F2 nazivamo zaristima ilifokusima hiperbole. B) = 2a = llcm. Konstrukcije krivulja 2. 1.18 konstruirane su tocke elipse za Tl = 8cm i Tl = gcm.18 dana je jos i konstrukcija hiperoskulacijskih kruznica. D) = 2b = 7cm. zarista FI.Tl. ve 1· lcme a. a konstantan zbroj radij-vektora je duljina velike osi elipse: Tl Konstrukcija Slika 1. b . a konstantna apsolutna vrijednost razlike udaljenosti jednaka je duljini realne osi hiperbole: ITI . e: a 2 .b2 = e2 . T2)' odnosno .6. (osi) elipse elipse.6.6. Fiksne tocke FI. Cetvorke tocaka elipse kl (FI' TI) konstruiramo kao sjecista kruznica k3(F2' TI) n k4(Fl.T21 = 2a. Udaljenost zarista od sredista e1ipse nazivamo linearnim ekscentricitetom e elipse. Iz slike je vidljiva konstrukcija sredista zakrivljenosti RT. T2. 1.

ona ima dvije asimptote.3. Tocke parabole konstruiraju se tako da se zadaju njihove udaljenosti r od ravnaliee odnosno zarista.1. Parovi tocaka parabole su sjecista pravaca paralelnih s ravnalicom i od nje udal} enih za r i kruznica k (F. koja ornogucuje konstrukciju imaginarne (sporedne) osi hiperboJe.19 Definicija 15 Tangente krivulje u njerinim.4.19 konstruirano je srediste zakrivljenosti RA za tjeme A. 9 em. 9 em. Konstrukcija parabole prema definiciji Definicija 16 Parabola je skup tocaka u ravnini koje su jednako udaljene od jednog fiksnog pravca i jedne fiksne tocke te ravnine. Na slici 1.2a.5. !- \T f 1. Konstrukcije krivulja 2. r = 1.3. Cetvorke tocaka hiperbole konstruiraju se kao sjecista kruznica kl (Fl' 1'l)nk2 (F2' 1'2)' odnosno 1'1 Kako je hiperbola konika s dvije realne beskonacno daleke tocke.6. Neka su zadani ravnalica d i zariste F tako da je d(F. na k3(F2' 1't} n k4(Fl' 1'2)· su tocke hiperbole za radij-vektore Na slici 1.2.19 konstruirane su dvije tetive hiperbole pornocu temelju gornjega svojstva. 8. Fiksni pravac d nazivamo ravnalicom iii direktrisoni parabole. 2b i sredistern u sredistu hiperbole.4. Na istoj je slici konstruirana i tangenta hiperbole u njezinoj tocki T(1'l = 6em) kao simetrala kuta izmedu radij-vektora te tocke. d). Konstruiramo ih kao dijagonale pravokutnika sa stranicama 2a. konstruiramo tako da zadamo duljine jednog radij-vektora 1'1 :2: d(A. provjerava tocnost konstrukcije. Svojstvo hiperbole. B) = 2(1 = 4ell1. dobije se srediste hiperoskulacijske kruznice za odgovarajuce tjeme hiperbole.16 Krivulje drugog stupnja 1. Na slici 1. e = d(S. beskonacno dalekim tockama nazivamo asimptotama.6.6. pri cemu mora biti r :2: 0. a fiksnu Konstrukcija para bole. . jer su njezina os hiperbole i 1. Duljine realne i irnaginarne poluosi te linearnog ekscentriciteta hiperbole povezuje relacija a2 + /} = e2.20 konstruirane su tocke parabole za Slika 1. F2).5 d(F. 7. d) = 14mm. 8. a duljina drugog radij-vektora je 1'2 = 1'1 . Na slici 1. 7.19 konstruirane = 6. tocku F zaristem ili fokusom parabole. Konstrukcija hiperbole. Ako se iz vrha ovog pravokutnika uzdigne okomica na asimptotu koja njime prolazi i s njom presijece realna os hiperbole. Na svakoj sekanti hiperbole odsjecci izmedu njezinih sjecista s hiperbolom i asimptotom s jedne i s druge strane medusobno su Tocke hiperbole jednaki. kojih se. r). e Neb je zadana realna (glavna) linearni ekscentricitet d(A. stupnja 17 Drugu os hiperbole nazivarno sporednom ili imaginarnorn sjecista s hiperbolom konjugirano imaginarne tocke. F1) = 3em.

F). a djelisni omjer ostaje sacuvan).7. A) = d(A.20 Svojstvo parabole. dakle nje- Uzmemo li u obzir klasifikaciju krivulja 2. to eke u konacnosti u tocke u konacnosti. a parabole u parabole. Pri toj konstrukciji treba uociti da se par okomitih promjera M1N1j_P1 Q1 kruznice k1 afino preslikava u par konjugiranih promjera M2N2. d r o o K IKAI = IALI Slika 1. Tjeme parabole A poloviste je duzine FO gdje je 0 d n 0 (0 je os parabole). stupnja prema vrsti njihovih sjecista s beskonacno dalekim pravcem i svojstva afinosti (beskonacno daleke tocke preslikavaju se u beskonacno daleke.18 KrivuJje drugog stupnja 1. paralelni pravci u paralelne pravce. Nadalje. Ako je A tjeme parabole.L). 1. mozemo zakljuciti: . hiperbole u hiperbole.21 konstruirana je elipsa k2 kao afina slika kruznice k1. promjer konike preslikava se u promjer pridruzene konike. K sjeciste tangente i osi parabole. Na istoj je slici u tocki Tir = 3cm) = Perspektivnom afinoscu elipse se preslikavaju u elipse (iIi kruznice). Na slici 1. a konjugirani promjeri konike preslikavaju se u konjugirane promjere pridruzene konike. a L noziste okomice spusteneiz T na os. T diraliste tangente t.7. Elipsa kao afina slika kruznice 17 Dva supromjera elipse konjugirana ako su pri afinom preslikavanju kruinice u elipsu nastali kao afina slika medusobno okomitih promjera te kruinice. P2Q2 afino pridruzene elipse k2• Ova se cinjenica moze izreci u obliku sljedece (trece) definicije para konjugiranih promjera elipse: 1. a drugi prolazi zaristern F). Srediste zakrivljenosti RA u tjemenu A udaljeno je od tjemena za 2d(A. tad a vrijedi: ' d(K. Elipsa kao afina slika kruznice 19 konstruirana tangenta parabole kao simetrala kuta izmedu radij-vektora (u svakoj tocki parabole jedan je radijvektor paralelan s njezinorn osi. Definicija Naglasimo da se kao afina slika odredenoga para okomitih promjera kruznice mogu dobiti medusobno okomiti konjugirani promjeri elipse.

Osi elipse. 1.20 Krivulje drugog stupnja 1. Zadrzimo se ovdje sarno na afinom pridruzenju elipse i kruznice sa zajednickim promjerom.) pronaci onaj jedini par medusobno okomitih pravaca tockorn 5) koji ce se afino preslikati u medusobno okomite pravce kroz tocku 52' Konstrukcija koristi Talesov poucak na kruznici t polozenoj tockama 5) i 52 sa sredistem 0 na osi afinosti o. T2. 1. Pridruzi li se afino zadanoj elipsi kruznica el. CI. Pridruzi li se zadanoj elipsi afino kruznica el kao na slici 1. moze se dokazati sljedece: ako je u ravnini zadana elipsa.24). Uspostavimo afino pridruzenje izmedu elipse e i takve kruznice elipsom ima zajednicki promjer AB (odnosno CD).24. Dovoljno je (sl.7. Slijedi da su C. konjugiran promjeru A2B2. moraju biti afina slika para okomitih promjera kruznice el. 1. Na slici 1. Promjer C2D2 elipse.23 Slika 1. 26). a afine su slike K i L ovih tocaka trazena sjecista pravca P i elipse e. DI parovi afino pridruzenih tocaka cime je afinost i uspostavljena (sl.25 Neka je zadana afinost (0. pravcu pee biti afino pridruzen pravac PI koji se konstruira uz pomoc po volji odabrane tocke X E P (s1.23). Toj kruznici afino je pridruzena elipsa k2 koja sa zadanom kruznicom ima zajednicki promjer AIBI == A2B2. tada se os te afinosti mora podudarati s promjerom AB elipse jer su tocke A. tada u toj ravnini sigumo postoji kruznica i takva afinost koja ju preslikava u zadanu elipsu. Slika 1.25). 1.22 Slika 1. 1. kao na slici 1. i Li. Elipsa kao afina slika kruznice 21 ej zine osi. Konstruirajte geometrijski tocno presjecne toeke pravca P i Zadatak 2. TI. Konstruirajte geometrijski tocno tangente elipse polozene zadanom tockom P E CD kao i njihova pripadna diralista.25 analogno je uspostavljeno afino pridruzenje izmedu zadane elipse i kruznice opisane oko male osi CD zadane elipse. ce tocka . 1. Pravac PI sijece kruznicu el u tockama K. Elipsa e je zadana velikom i mal om osi AB i CD.22. B i 5 pridruzene same sebi. kao konjugirani promjeri. konstruira se kao afina slika onoga promjera CIDI kruznice kl koji je okomit na promjer AIBI. T2) i kruznica kl sa sredistem na osi 0 (s1. bit AE: i CD (s1. odnosno D.24 i s1. Pri konstrukciji se koristi par pridruzenih tocaka Tl. 1. Elipsa e je zadana velikom i malom osi Zadatak 1.24 elipse e koja je zadana velikom i malom osi AB i CD. Slika 1. koja s Ako postoji takvo afino pridruzenje koje povezuje elipsu e i kruznicu ej opisanu oko njezinog promjera AB. Kako se nekoj kruznici u ravnini moze na beskonacno mnogo nacina afino pridruziti beskonacno mnogo elipsi.25.

Slika 1. pa je pravac M N os afinosti koju trazimo.22 Krivulje drugog stupnja 1. pridruzene su same sebi. xt. CI71L1 PI 1. tada je CD == 02 os te afinosti dok su zrake paralelne s promjerom AB. opisimo kruznicu. Analogn~. kao i Q. sijece u tockama TI. Slika 1. tada je os afinosti pravac 01 incidentan s tim promjerom. koji prolazi kroz 3.1. Tangentama II i kl polozenim iz Pl na kruznicu el bit ce pridruzene trazene tangente l i k elipse. Tooke P. a zrake afinosti paralelne su s promjerom CD.).7. Konstrukcija elipse iz para koncentricnih kruznica Elipsa je zadana velikom i malom osi AB i CD. a tockama Ql E Pl.28 Slika 1. Moguce je analogno uspostaviti afino pridruzenje izmedu zadane elipse e i kruznice el promjera PQ == H QI (s1. M N. N == N. u podrucju elipse. 1. PQ dva konjugirana promjera elipse e (s1./ Q. 1. Kako je M N zajednicki promjer elipse i kruznice. pridruzi li se afino zadanoj elipsi kruznica k2 s promjerom CD.29 na taj je nacin konstruirana tocka T kao afina slika po volji . 1. koji kruznicu k.odabrane tocke TI Eel. jednom i drugom afinoscu pridruzen isti pravac PI == P2. kao i srediste 3 == 31.L MINI kruznice el. Q2 (s1.27.30 afinosti.26 Slika 1. Tockama Tl E Pi> T2 E P2 u obje je afinosti pridruzena tocka T E P elipse . . Ako se elipsi afino pridruzi kruznica kl s promjerom AB. a kruznicu k2 u tockama T2. Ql parovi su afino pridruzenih tocaka pa je time odredena afinost izmedu elipse e i kruznice el. Diralista J{ i L ovih tangenata afino su pridruzena odgovarajucim diralistima na kruznici el. Tvrdimo da je moguce uspostaviti afinost u ravnini koja upravo ovu kruznicu preslikava u zadanu elipsu. Pl. 1. QI. Oko jednoga od njih.29 A~~1c_~{)B~.' /' K '\ Ove cinjenice ornogucuju konstrukciju elipse tocku po tocku iz afino pridruzene kruznice kao i jednostavno rjesavanje nekih konstruktivnih problema. 1. npr. Na slici 1.30).28). tocke M == MI. Iz definicije 17 konjugiranih promjera elipse slijedi da je promjeru PQ elipse afino pridruzen promjer PI QI . Moze se dokazati da je nekom pravcu P .27 Neka su M N. Elipsa kao afina slika kruznice 23 P == PI pridruzena sarna sebi jer se nalazi na osi afinosti (s1. Q2 E P2 pridruzena je tocka Q E P elipse kao sjeciste zraka dviju Slika 1.7. 29).

135°) pa se konstruiraju tockc elipse koje su afino pridruzene sjecistirna tih pravaca s kruznicarna kl i }. v polozene tockorn P E CD. Dokaz tocnosti ove konstrukeije nije elementaran.2' Koristeci afinu srodnost elipse i kruznice }.. Koncentricne kruznice kl i k2 presijeku se praveima koji prolaze sredistern zadane elipse (na prograrnu ertati pravce koji s velikorn osi zatvaraju kutove od 45°. Konstrukcija osi elipse iz konjugiranih promjera Na slici 1. 60°. Ova konstrukcija koristi perspektivnu afinost izmedu zadane elipse e i one kruznice el kojoj je promjer MINI paralelan i jednak promjeru M N zadane elipse.24 Iz toga slijedi konstrukeija Krivulje drugog stupnja elipse na sl. 1 p=p o 2 / / I I D~ A Slika 1..32 odredene su pornocu Rytzove konstrukcije osi AB i G D elipse koja je zadana svojim parorn konjugiranih prornjera M N i PQ. (kao na sliei 1.33 Slika 1. 120°. Pomocu Talesove kruznice t polozene tockama SiS sa 'X I sredistem na osi afinosti (kao na slici 1.7.7. cl(S. a os afinosti 0 je zajednicka tangenta u tocki Q. 1. Elipsa kao afina slika kruznice 25 Zadane su osi elipse cl(A. 1. 1. D) = 7em.2. osi elipse prolazit ce sjecistirna K i L ove kruznice sa zrakorn afinosti.31. P) = 6. Duljina je velike poluosi a = ILP1 = IK PI. B) = llem i cl(C. na slici su konstruirane tangente u.28 i opise kruznica kroz S sa sredistern u polovistu duzine P PI. Odredi Ii se zraka afinosti kao na sliei 1.31 Na slici 1. 1.5 em.27).22) odredeni su oni okomiti promjeri AIBI i GIDI kruznice el koji se preslikavaju u osi AB i CD zadane elipse.2. a male b = ILPI = If( F\ I. .33 dana je jos jedna mogucnost odredivanja osi elipse iz njezinih konjugiranih prornjera.32 Slika 1.

S. P2 i q). 2. A2) i kruznica k sa sredistern S ~ 0. Afino joj pridruzite ° 3. Konstruirajte afinu sliku pravca PI ako je zadana perspektivna afinost (0. Zadana je perspektivna kolineacija (0. T2 nalazi: a) na razlicitirn stranama osi 0. Konstruirajte elipsu po definiciji ako je zadana duijina male osi 2b = 6 i linearni ekscentricitet e = 3.A2: a) na istoj strani osi. kruznicu k tako da os afinosti bude pravac koji sadrzi manji (veci) promjer elipse.L 0. A2) i kruznica k sa sredistem S ~ 0. Zadana su dva para afino pridruzenih pravaca aI. q2 te par pridruzenih tocaka Q) E q). Konstruirajte par konjugiranih promjera afino pridruzene elipse ako su A1.6. 7. A2 nalazi a) na razlicitim stranama osi 0. Konstruirajte osi elipse kojaje zadana parom konjugiranih promjera: d(M. Zadana je perspektivna afinost (0. [L(MN. Zadana je perspektivna afinost (0. Tocki T E k konstruirajte afino pridruzenu tocku T' na elipsi i tangentu elipse u toj tocki. T2). S. c) AIA2 . A) = l. b) na istoj strani osi 0. Konstruirajte asimptote i tangentu u opcoj tocki hiperbole. A). Tocki T E k konstruirajte afino pridruzenu tocku T' na elipsi te tangentu elipse u toj tocki. . Pitanja i zadaci za vjezbu l. 10. b) na istoj strani osi 0.r. S. Konstruirajte hiperbolu po definiciji ako su zadane duljine realne osi 2a = 5 i imaginarne osi Zb = 6.8.A)B) C). a2 i b). Sto primjecujete? 4. 8. 5. Konstruirajte tangentu u opcoj tocki elipse i sredista hiperoskulacijskih kruznica.26 KrivuJje drugog stupnja 1. Konstruirajte perspektivno kolinearnu sliku tih pravaca. Pridruzite joj afino kruznicu k tako da os afinosti bude pravac koji sadrzi veliku (malu) os elipse. A). A). N) = 10. kvadrata OM)N) pravilnog peterokuta A2B2C2D2E2 ako je zadano: a) A2 izmedu S i 0. b) A2 izmedu i A). T). Nacrtaj jedan promjer parabole razlicit od osi parabole. Zadana su dva para perspektivno ko1inearno priduzenih pravaca p). 15. Pitanja i zadaci za vjezbu 27 1. 13. Zadana je elipsa velikom i malom osi. PQ) = 75°(105°)). Zadanaje perspektivna afinost (0. Q2 E q2· Odredite os i srediste perspektivne kolineacije. A2) i kruznica sa sredistern S E 0. 16.8. bz. Q) = 8. Zadana je perspektivna afinost (0. 1. b)vrhovi kvadrata leze na razlicitim stranama osi. Konstruirajte osi elipse koja je afino pridruzena kruznici. Sto je asirnptota hiperbo1e? o. Sto se dogada kad je zraka afinosti okomita na os? 12. Konstruirajte perspektivno kolinearnu sliku trokuta . Konstruirajte afinu sliku kvadrata ako: a) svi njegovi vrhovi Ide s iste strane osi.AI. A2).A2) i kvadrat DBICID)EI. Konstruirajte perspektivno kolinearnu sliku kvadrata DA)B)CID) ako se par pridruzenih tocaka T). Konstruirajte tangentu u opcoj tocki paraboIe i srediste hiperoskulacijske kruznice. Konstruirajte par konjugiranih promjera afino pridruzene elipse. Zadanaje perspektivna kolineacija (0. A2) i paralelni pra~ci m) in). A2) tako da se par pridruzenih tocaka AI. 1l. b) na razlicitirn stranama osi. 6. Zadana je perspektivna ko1ineacija (0. Odredite os afinosti i par afino pridruzenih tocaka. A). A). 14. A). Konstruirajte parabolu po definiciji ako su zadani fokus F i tjeme A tako daje d(F. d(P. 9. Zadana je elipsa parom konjugiranih promjera.

. Time je omogucena egzaktna graficka komunikacija inzenjera. Kojoj cemo od tih metoda u odredenom trenutku dati prednost ovisi prvenstveno 0 tome za sto cemo projekciju upotrebljavati. 1805. kotirana projekcija. Redoslijed primjera uskladen je s redoslijedom izlaganja na predavanjima i u udzbenicima.. Naslovi pojedinih skupina primjera isticu ono sto je u njima zajednicko. francuski maternaticar i fizicar. razne kartografske projekcije . kako se odredeni prostorni figura iii odnos prikazuje i vidi u projekciji i • konstruktivni postupak u ravnini. Student koji se osposobi za rjesavanje takvih zadataka s lakocom ce savladavati sve daljnje sadrzaje nacrtne geometrije. metrickih iii kombiniranih zadataka.) a 28 . stranocrt. perspektiva. okomitost. aksonometrija. jest Mongeova metoda. ponekad vazna prostorna relacija (okomitost). ). tj. polozajni zadaci. cija je pojava i dovela do zasnivanja nacrtne geometrije kao egzaktne znanstvene discipline.sjecenje i spajanje.) i diferencijalne geometrije (Application de l'analyse le geometrie. Stogaje za svaki zadatak prvo danaprethodna analiza u kojoj se isticu neke polozajno-rnetricke definicije i teoremi te svojstva projiciranja. a ponekad konstruktivni postupak (bokocrt. Postoje dvije osnovne grupe prostornih zadataka: • logicko zakljucivanje (na temelju aksioma. komunikacija koja trazi dvosmjerno rjesavanje: prikaz trodimenzionalnih tvorevina u ravnini. relaciju okomitosti . ali ijednoznacnu rekonstrukciju prostornih tvorevina na temelju njihovih ravninskih projekcija.29 polozajnih zadataka razrnatrarno osnovne elemente (tocke. polozajni). Ovdje smo odabrali osamnaest polozajnih. Ponekad je to vrsta problema (polozajnc-metricki. pravu velicinu kutova i likova. stranocrt i rotacija.). fotogrametrija. rotacija).sjecenje u beskonacnosti). Na pocetku ovog poglavlja pretpostavljamo da je student na predavanjima i uz udzbenik savladao osnovne postupke Mongeove metode. pravce. pros- • poznavanje svojstava projiciranja. a nakon toga slijedi konstruktivno rjesenje s detaljnim opisom.. Na kraju poglavlja nalaze se zadaci za samostalan rad. tornim polozajno-rnetrickim odnosima.teorijski zadaci Kod prikazivanja elemenata i figura trodimenzionalnoga prostora u dvodimenzionalnom (ravnini) sluzimo se raznirn metodama projiciranja (Mongeova' metoda. Osnivac dviju novih grana geometrije: deskriptivne geometrije (Geometric descriptive. 1798. poloiajni i metricki. Kod 'Gaspar Monge (1746. osnovna metoda. bokocrt. Ortogonalnim projiciranjem na dvije medusobno okomite ravnine te povezivanjem tih dviju projekcija u ravnini crteza. Dobar dio sadrzaja u daljnjim poglavljima ove knjige moze se smatrati primjenom znanja stecenih u ovom poglavlju. Ipak.. Temelji se na koordinatnom razmisljanju 0 prostoru i egzaktnom geometrijskom crtezu. Mctricki su zadaci vezani uz udaljenost tocaka. ta je metoda ornogucila da se prostorni problemi i zadaci rjesavaju konstruktivnim putem u ravnini. Pri rjesavanju zadataka u nacrtnoj geometriji koristimo: definicija i teorema) 0 2. Mongeova metoda . ravnine) i njihov medusobni polozaj u realnom projektivnorn prostoru (incidencija . element. Mongeovaje metoda teorijski obradena u svakom udzbeniku nacrtne geometrije i moze se reci daje temelj gotovo svim drugim metodama projiciranja koje se danas upotrebljavaju u inzenjerstvu. daje usvojio osnovne prostorne (polozajne i rnetricke) teoreme i definicije te da sada pocinje rjesavati slozenije teorijske zadatke. paralelnost . Razvrstali smo ih u pet skupina: poloiajno-metricki zadaci.-1818.

Pravac p zadanje svojim tockama Pi Q: p == PQ[P( -2.1. 2. Polozajno-metricki zadaci 31 2. Slika 2. m" I p. PRIMJER Polnzajno-metricki zadaci 2. potrebno je pravac prevaliti u ravninu II2. • Ako je pravac u ravnini. ima tlocrt na tlocrtu. Konstruirajte projekcije prvog i drugog probodista pravca pte odredite njegOYdrugi prikloni kut. a drugo na drugom tragu te ravnine. a nacrt na nacrtu pravca p. Pri tom prevaljivanju toeka P2 miruje pa je dovoljno prevaliti .5. 0. Sarno u slucaju kaela je duzina paralelna s ravninom projekcije. Q(3. . oelnosno. • Da bismo odredili drugi prikloni kut pravca.30 Mongeova metoda . 3. PRETHODNA ANALIZA • Prvim i e1rugim probodistem nekog pravca zovemo one tocke u kojima pravac probaela ravnine projekcija III i II2· • Drugim priklonim kutom pravca zovemo kut koji on zatvara s ravninom II2.0l. • Opcenito je duzina dulja oelsvoje ortogonalne projekcije. • Buduci da pravac tti lezi u ravnini P. kao tocka toga pravca. KONSTRUKTIVNO RJESENJE • Priklonica prve sku pine neke ravnine je onaj pravac u toj ravnini koji je okomit na njezin prvi trag. . tlocrt mu je paralelan s osi IX2. U tu svrhu prevaljena je tocka Q. • Na prevaljeni je pravac po od tocke QO nanesena duzina duljine 4 pa su -. • Ako je pravac paralelan s ravninorn II2. KONSTRUKTIVNO RJESENJE • Svakoj tocki iz ravnine III tlocrt pada u samu tu tocku. 4)] priklonica je prve skupine jedne ravnine P. projicirat ce se u pravoj velicini.02.. Slika 2. Slijedi: _pI PI = IE • Prvi trag trazene ravnine prolazi prvim probodistern PI pravca p i okomit je na pl. 6. • Tlocrt m' pravca tti paralelanje s osi IX2 i udaljen od nje za cl = 4. Odreelite projekcije one tocke T E P koja je od tocke Q udaljena za cl = 4. d rn' p~':) )"/Mj---. prvo mu je probodiste na prvom. ----"~__L_---'r.teorijski zadaci 2.02 ~ p' sarno jednu. po volji odabranu tocku pravca p. Odredite projekcije onoga pravca m u toj ravnini koji je paralelan s ravninom II2 i od nje udaljen za cl = 4. Zadani pravac p == PI P [PI (-2. 2.1. 2). I . a nacrt na os IX2· Prvo probodiste pravca. • Konstruirano je jedno od dva moguca rjesenja. pomocu dobivene tocke TO konstruirane projekcije T' i Til. p'2 p" ~ 1. njegovo se prvo probodiste MI nalazi na prvom tragu TI te ravnine. Uelaljenost tlocrta toga pravca oel osi lX2 jednaka je udaljenosti pravca od ravnine II2. P(l. Drugi trag ravnine prolazi drugim probodistem pravca p. 0).5)]. PRETHODNA ANALIZA PRIMJER 2.01 • Nacrt mil pravca tti paralelan je s drugim tragom T2 ravnine P i prolazi tockom M~/. to je kut sto ga pravac zatvara sa svojim nacrtom.

koji sijeku a. 2. prvo mu je probodiste na prvom.03. prvo mu je probodiste na prvom. i d2 ravnine 6 koja sadrzi pravac a i paralelna je s pravcern c. 2. 4)]. a drugo na drugom tragu ravnine. Zadani su tocka T( -1. Nacrt s" paralelan je s osi lX2 i sijece s" u tocki XII. • Dva ukrstena pravca a i b odreduju trazenu ravninu. Spojnica prvih probodista pravaca a i b je prvi trag. KONSTRUKTIVNO RJESENJE • Od beskonacno mnogo pravaca koji sijeku zadani pravac a i prolaze tockom T izaberimo pravac s paralelan s ravninom Ill. 0. 0).4. A'~j/ Slika 2. 2. X( 4. PRETHODNA ANALIZA Zadani su pravci a == IhX[Al (-1.0).teorijski zadaci 2. Tocke T' iX' E a' odreduju tlocrt s'.5. Odredite tragove ravnine E koja sadrzi tocku T i pravac a. G.2. • Pravac lez] u ravnini ako su mu barem dvije tocke u toj ravnini.5)] i c == CD[C( -7. A2(3. 3) i pravac a == A1A2[Al (-4.5. 2. KONSTRUKTIVNO RJESENJE • Ravnina je paralelna s nekim pravcem ako sadrzi barern jedan pravac koji je s njim paralelan. Tockom T moguce je poloziti beskonacno mnogo pravaca koji sijeku a. sarno je jedan sutraznica prve. 2.04 . PRIMJER Polozajni zadaci 2. a spojnica drugih probcdista ovih pravaca je drugi trag ravnine 6.03 Slika 2.4)]. • Ako pravac lezi u ravnini. Odredite tragove iL. a jedan sutraznica druge skupine trazene ravnine. Drugijoj trag prolazi drugim probodistima pravaca a is. • Pravac s je sutraznica prve skupine trazene ravnine.2.04. • Prvi trag trazene ravnine prolazi prvim probodistem pravca a i paralelan je sa s'. Na slici je kroz tocku X polozen pornocni pravac b paralelan s pravcem c. D( -5. 7. • Bilo kojom tockom pravca a polozimo pravac paralelan s pravcem c. • Od svih pravaca tockom T. a drugo na drugom tragu ravnine. PRIMJER Polozajni zadaci 33 2.32 Mongeova metoda . • Ako pravac lezi u ravnini. PRETHODNA ANALIZA • Ravnina je odredena sa svoja dva ukrstena ili paralelna pravca. 3. 3).

L(2. pornocne ravnine podudara se s tloertom p' pravca p dok je drugi trag d2 okomit na os lX2. odredimo nacrt presjecnice q. 5)]. PRIMJER 2.. 2. B(5. M jednoznacno je zadana ravnina. 7.06 . u kojima pravae q sijece stranice trokuta. PRETHODNA ANALIZA • Pravac i ravnina imaju uvijek jednu zajednicku tocku. I Slika 2.34 Mongeova metoda . KONSTRUKTIVNO RJESENJE • S tri nekolinearne tocke K. P2( -3. 2. 6)] i trokut 6K LM [J« -1. • Projekcije presjecnice q = P n 6. Dakle. 6. =._p... I 1= q I. 3)].. PRETHODNA ANALIZA Zadani su pravae a == AB[A( -1. <.05 • Tlocrt q' presjecnice pomocne ravnine 6... 7). = a'. -2) i pravae p == P1 P2 [PI (5. To je prva projieirajuca ravnina pravca p. • Uzme li se prva projicirajuca ravnina. • Tloert q' presjecnice pomocne i zadane ravnine podudara se s tloertom pravea a. • Umjesto prve projicirajuce ravnine polozene pravcem p moguce je. polozimo onu ravninu 6.. • Buduci da pripada ravnini. koju zovemo njihovim probodistem. njen ce se prvi trag podudarati s tloertom zadanoga pravca.. 1.3). 6.. koristiti drugu projicirajucu ravninu ili bilo koju drugu ravninu pravcemp.~ I p" I • Izaberimo prvu projicirajucu ravninu 6... dakako. Konstruirajte projekeije probodista N ravnine P s praveem p. odnosno drugih tragova tih ravnina.. a u istom ce se praveu nalaziti i tloert presjecnice zadane i pomocne ravnine (vidi prethodni primjer).teorijski zadaci 2. Polozajni zadaci 35 PRIMJER 2.2. • Pomocu toeaka 1 i 2. ukoliko pravae ne lezi u ravnini. Njezino probodiste s bilo kojim pravcem konstruira se i sada pornocu prve ili druge projicirajuce ravnine polozene zadanim praveem. ~----::. d2) koja je okomita na IT). Taj je pravae presjecnica zadane ravnine s nekom po volji odabranom ravninom polozenom praveem p. konstruirane su na temelju cinjenice da se prvo i drugo probodiste presjecnice dviju ravnina nalazi u sjecistu prvih... /( A" I I I N' .05. • Od beskonacno mnogo ravnina koje je moguce postaviti praveem p. q' = p' = d-: Nacrt q" = Q~Q~ presjecnice q sijece ' nacrt p" pravca p u nacrtu N" trazenog probodista.. 3.. 7. 0.(dl. I Q~I p=' d . Zadani su ravnina P(2. • Pravae koji lezi u ravnini trokuta sijece stranice tog trokuta sto omogucuje odredivanje naerta presjecnice spomenutih ravnina. 3. Tada je d. 0). i zadane ravnine P podudara se s tlocrtom pravca p. 0). pravea a. njegovo je probodiste s tom ravninorn u beskonacnosti..-i -'---}{__ __ KONSTRUKTIVNO RJESENJE ::~ I I I I I I ----"'. I I ~a'=dl=q' IB' Slika 2.. Konstruirajte projekeije probodista pravea a s trokutom bez upotrebe tragova ravnine trokuta. L.. Ako je pravae paralelan s ravninorn. trazeno probodiste mora lezati na nekorn pravcu te ravnine. M(8.. • Prvi trag d.06. • U sjecistu q" n a" nalazi se nacrt P" trazenoga probodista pravca s trokutom. q' = dl = a'.

Prvi trag vim probodistem SI sutraznice na a'.07b • Konstruirani su tragovi 51i koja sadrzi tocku T. q' . a drugi trag spojnica drugih probodista pravaca pi q.08b .36 Mongeova metoda . a njezina je duljina odredena prevaljivanjem tzv. 52 ravnine ~ je na pravac 5. • Ako je neka ravnina okomita na pravac. • Uocite da medusobno okomite ravnine nemaju okomite tragove! Slika 2.p"). Prvi je trag te ravnine spojnica prvih. 2. pravac oko• Pri ortogonalnom se projiciranju okomitost pravaca ne cuva.L T2. a ravnina P svojim tragovima (Tj.L Tj. sutraznica 51 prolazi pr5 i okomit je • Probodiste P ravnine ~ s pravcem a odredeno je kao u primjeru 2. na prvom. • Pravac lezi u ravnini ako mu je prvo probodiste drugom tragu ravnine. PRIMJER 2.08a). Okomitost T" 37 a" 2.teorijski zadaci 2. a krajnjajoj je tocka noziste okomice spustene iz te to eke na zadani pravac. a KONSTRUKTIVNO RJESENJE • Po volji odabranom tockom X pravca p polozimo pravac q koji je okomit na ravninu P. Odredite udaljenost tocke T od pravca a. • Ako je pravac okomit na ravninu. a okomita a. q" . tj.05 s tim da je pravcem postavljena druga projicirajuca ravnina. Tockom T polozen je pravac 2. okomiti pravci ne moraju imati okomite projekcije. • Trazena udaljenost mjeri se duzinom T P.2. svi pravci te ravnine okomiti su na taj pravac. KONSTRUKTIVNO RJESENJE Slika 2. Pravac p zadan je svojim projekcijama (p'. nacrt na drugi trag te ravnine. tada mu je tlocrt okomit na prvi. Konstruirajte tragove ej.3. PRIMJER 2. skupine ravnine E.08a • Pod udaljenoscu tocke od pravca podrazumijevamo duljinu duzine kojoj je pocetak u zadanoj tocki.07. a okomitaje na ravninu P. a drugo na onda mu je tIocrt okomit na prvi. e2 ravnine E koja sadrzi pravac p.2. dokje 52 okomit na a". Pravi se kut projicira u pravoj velicini samo u slucaju kada mu je barem jedan krak paralelan s ravninom slike. diferencijskog trokuta u ravninu koja sadrzi tocku P i paralelnaje s ravninom ITl.07a). • Ako je pravac okomit na ravninu. Tocka T i pravac a zadani su svojim projekcijama (s1.07a PRETHODNA ANALIZA • Ravninaje okomita na drugu ravninu ako sadrzi baremjedan mit na tu ravninu. PRETHODNA ANALIZA 'T' a' Slika 2. T2) (s1.08. a nacrt na drugi trag ravnine. • Ukrsteni pravci p i q odreduju trazenu ravninu. SIika 2.3. Okomitost r.

10. • Pomocu drugog i treceg probodista ove priklonice odreden je njezin prevaljeni polozaj pO u ravnini II3. • Trazeni pravac mora lezati u simetralnoj ravnini duzine AB i u zadanoj ravnini 6.2. i I. PRIM]ER PRETHODNA ANALIZA .pO). Bokocrt t" ove priklonice okomitje na trag T3. • Simetralna ravnina neke duzine je ravnina koja tu duzinu raspolovljuje i okomitaje na nju.09b Slika 2. skupine zatvara sa svojim bokocrtom. PRIMJER PRETHODNA ANALIZA Til x T' Slika 2.09.10b Slika 2.38 Mongeova metoda . sutraznici) te ravnine. Pravac q ima prvo probodiste Q1 u sjecistu prvih. • Pomocu sutraznice 3 druge skupine. • Treci prikloni kut ravnine je kut sto ga ravnina zatvara s ravninom II3 i jednak je kutu sto ga njezina priklonica 3.09c Napomena: Za odredivanje priklonog kuta mogli smo koristiti bilo koju priklonicu 3. pa ga odredujemo kao njihovu presjecnicu.4. Konstruirajte projekcije onog pravca q u ravnini 6. KONSTRUKTIVNO RJESENJE • Pomocu sutraznice prve skupine simetralne ravnine I. d.2.. skupine ravnine P. • Tockom T polozena je priklonica trece skupine ravnine P. KONSTRUKTIVNO RJESENJE 2.2.10a • Tocka lezi u ravnini ako je na nekom pravcu (npr. i I. cija je svaka tocka jednako udaljena od tocaka A i B.. B" 5. svojim tragovima (s1. Ravnina P zadana je drugim tragom T2 i projekcijama jedne svoje tocke T(T'.teorijski zadaci 2. Bokocrt z . Til) (s1.09c). 2. a drugo u sjecistu drugih tragova ravnina 6. Konstruirajte prvi i treci trag te odredite treci prikloni kut te ravnine..x. odreden je prvi trag T1 zadane ravnine. odredeni su tragovi 31 i 32 te ravnine (s1. • Trazeni je pravac q presjecnica ravnina 6.4. Duzina AB je zadana svojim projekcijama. koja je polozena polovistern P duzine AB. Skup svih takvih tocaka cini ravninu koju nazivamo simetralnom ravninom duiine AB. • Pomocu tocaka u kojima koordinatne osi y i z probadaju ravninu P odreden je njen treci trag T3. • W3 = L(pll'.09a). (s1.09b). a ravnina 6.09a • U prostoru postoji beskonacno mnogo tocaka koje imaju svojstvo da im je udaljenost od A i od B jednaka. z r3 B" y x y Slika 2.lOa). koja prolazi tockom T. 'r : 2. Slika 2. Bokocrt 39 2.2. .

.. Konstruirajte projekcije probodista F pravca CL i ravnine B. Konstruirajte tocke B koja je sirnetricna tocki A u odnosu na ravninu E.40 PRIMJER Mongeova metoda . • Pornocu tocaka osima y i Z • Odredimo • Odredimo treci trag ravnine E. ----1r--A~"-e--=-e~ -~~~ \ -+ -" .)].. Uocimo trecu projekeiju tocke A. Bill). 1:'. B(:3: -2. 2. s Ih projieira se u bokocrtu RJESENJE u svojoj pravoj velicini. • Uocimo da je ravnina E treca projicirajuca ravnina.X ----+' -. PRETHODNA ANALIZA -1. projekcije PRIMJER 2.12 ._. 4. • AIIIB"I j_ e3 i d(AIII. za koju jc zadana ravnina E • Zadani je pravac a paralelan s bokoertnom ravninom. 0. da ravnina E prolazi kroz prvi.0 I ~ . 4) i tocka A(G. • Trazena tocka B jc krajnja tocka duzine AB simetralna ravnina.. pa se svi elementi iz te ravnine u bokoertu projiciraju u njezin treci trag. Bokocrt 41 2. dakle okomita je na bokoertnu ravninu Ih Stoga ce trazena duzina biti paralelna s Ih· • Duzina paralelna KONSTRUKTIVNO • Zadana je ravnina okomita na bokocrtnu ravninu Ih. NIII) = d(NIII.'.B"' . -:3.4.teorijski zadaci 2. :3). 4. :3). A2 i B odreden je bokocrt a'" pravea a.11 Slika 2. • Bokoert trazenog probodista pravca i ravnine je tocka FI" Tlocrt i nacrt tocke F nalaze se na tlocrtu i naertu pravca a. i b2 s koordinatnim treci trag b3 ravnine B..A' Slika 2.. jX2. • Na temelju ovih cinjenica KONSTRUKTIVNO RJESENJE logicno je upotrijebiti bokoert. • Pornocu sjecista tragova b... a ujedno i na ej • Tioert i naert duzine AB okomiti su na os z i e2· /'If-_\-.-. odreden je drugi i treci kvadrant. -:3) i pravac a == A:zB[A:2(:3. Zadani su ravnina E(oo..\~: I \ I \__ -------------- .12. PRETHODNA ANALIZA Zadana je ravnina B(oo. A'" Y . B'.11..

tlvno ~aJjednostavnije probodiste pravca i ravnine odrediti u sluc~Ju kadaJ~ ravll1?a projicirajuca. njezina se udaljenost od bilo koje njoj paralelne ravnine nece ocitovati kao udaljenost prvih ni drugih tragova.13b d 1'" Slika 2. 2. su s 7'3 i udaljeni od toga • Stranocrt pravca odreden je pomocu dvije po volji izabrane tocke PI i Q toga pravca.14. PRETHODNA ANALIZA r i E koje su od zadane ravninc P(6. Stranocrt 43 2.13. ck ravrune P Je toc a Nil' = 1'3 nP "'. • Buduci da zadana ravnina nije prva ni druga projicirajuca. • Stranocrt probodista pravca pi . PRETHODNA ANALIZA • Paralelnirn pi ravninama su tragovi istih indeksa paralelni. • Tlocrt i nacrt tocke N leze na tlocrtu odnosno nacrtu pravca p. Konstruirajte projekcije probcdista pravca p i ravnine P pornocu stranocrta. 1") odreden treci trag 1'3. 2. • Na slici 2. I I I I ~" 'r M' ME P.14 . KONSTRUKTIVNO RJESENJE • Ovdje se daje jos jedna mogucnost konstruktivn?g o~redivanja p~obodis~a pravca i ravnine. Stranocrt PRIMJER PRIMJER p" 2. a pravac P tlocrtnom i nacrtnom projekcijom (sl. .5. • Treci tragovi g3 i e3 trazenih ravnina paralelni traga za duljinu d = 3.13a • Ako su dvije paralelne ravnine okomite na istu ravninu projekcije (projicirajuce). ~2 1'1 KONSTRUKTIVNO • Stranocrtna je ravnina postavljena okomito na prvi trag zadane r~~~in~. Na taj se nacin postize da se svi elementi te ravnine u stranocrtu projiciraju u njen treci (stranocrtni) trag. Slika 2. 4) uda- Ravnina P zadana je svojim tragovima.13a).42 Monzeova metoda . Bud~~l daJ: ~onstruk. 0. I N" / Q" P"/ 7 .teorijski zadaci b 2. zadatak se rjesava tako da se . njihova je medusobna udaljenost jednaka udaljenosti njihovih tragova u toj ravnini projekcije. dakle lX3 j_ 1'1 iIi 2X3 j_ 1'2. • Stranocrtni trag odreden pomocu tocke ravnine je stranocrta M".14 stranocrtna je ravnina postavljena okomito na prvi trag zadane ravnine te je pomocu tocke 1(1'.zadan~ ravnma dovodi u projicirajuci polozaj prema jednoj od stranocrtmh RJESENJE ravruna. ona koja koristi stranocrt. Konstruiraj tragove ravnina Ijene za d = 3. • Stranocrtna se ravnina postavlja tako da u odnosu na nju zadana ravnina bude projicirajuca. Slika 2.5.

PRIMJER Rotacija 2.6.16. a Vratimo a Pornocu • Romb je ravninski • Dijagonale cetverokut kojemu su sve stranice jednake. 0). au tocki A(8.44 PRIlVIJER Mongeova metoda .pravac a i na prethodnu stranocrtnu ravninu II3.15. 7)] nalazi se jedna dijagonala. KONSTRUKTIVNO a RJESENJE Kao sto je poznato okomiti se pravci projiciraju kada je barem jedan od njih paralelan s ravninom njih nije okomit na ravninu projekcije. Na pravcu d == DID2[DI(2. PRETHODNA ANALIZA a U ravnini II4 pravac a se projicira a Trazena u tocku aIV. dakle tlv . Rotacija 45 2.15 izabrana je prvo stranocrtna ravnina II3 okomita na III i paralelna s pravcern a. 0. 2. ostaje nam posluziti se takvorn stranocrtnom ravninom koja je paralelna s jednim od zadanih pravaca. B2(5. 1)]. vidi u cetvrtoj projekciji u pravoj velicini. ANALIZA PRETHODNA • Transverzala dvaju mimosmjernih pravaca je svaki pravac koji ih sijece. . • Romb se opcenito projicira okomite. 3. 2. Ii sjeciste M pravaca bit u trecu projekciju. D2(9. dijagonale nisu t'" pravca romba su medusobno tocaka MiN odredeni su tlocrt i nacrt trazene transverzale. dvaju pravaca.teorijski zadaci 2. stranocrt t prolaziti ce kroz Mil' i okomito sjeci a'" u tocki Nil'. • Postoji beskonacno mnogo transverzala • Kaze se da je transverzala pravca.5. Na slici 2.-\(6: 1. a zatim druga stranocrtna ravnina II4 okomita na . a 2.L bIV.* najkracu uclaljenost CnajkracLI transverzalu") mimosmjernih pra- Odredite vaca (L == AJA[AJ (0: C: 0). 2) jedan vrh romba kojemu je stranica a = 5. Konstruirajte projekcije romba. pod kojim se sijeku pravci t i b. 5)] i!J == BB2[B( -1.15 Buduci da niti jedan od zadanih pravaca nije paralelan niti s III niti s II2. a kao okomiti samo onda projekcije i ni jedan od Slika 2. 0. 5). 4.6. kao paralelogram . transverzala paralelna je s ravninorn II4 jer mora okomito sjeci pravac a koji je okomit na II4• Stoga se pravi kut. dvaju pravaca najkraca ako je okomita na oba • Pod udaljenoscu mimosmjernih pravaca podrazumijeva se duljina one duzine na njihovoj najkracoj transverzali kojoj su krajevi u sjecistima te transverzale sa zadanirn mimosmjernim pravcirna. okomite i raspolovljuju kojemu se.

Rotacija 47 RJESENJE PRIMJER 2. konstruiran je romb (A)(B)(G)(D) u rotiranom polozaju (s1.l6b Slika2. Tocka 5 (-) 5") Je srediste.6. Tocka A rotirana je u polozaj (A).17a Slika 2. u polozaj !ragovima 1') i 1'2 zadana je ravnina P u kojoj lezi kruznica.17b). da tocke 5.2. • Koristeci okomitost dijagonala i duljinu stranice romba (a = 5. • Nva?ko~i~i ~oloz. • Kruznica ima beskonacno mnogo prornjera od kojih je sarno jedan paralelan s IT) i jedan s IT2. odnosno druge skupine ravnine kruznice.17.2. BiD leze na duzinu AG. til) tangenta te kruznice (s1. 2. odredena je tlocrtna projekcija pravcu d i da tocka romba. Konstruirajte projekcije kruznice. Na slici 2.16a Slika 2. D~/ . KONSTRUKTIVNO RJESENJE 5 raspolovljuje • Uocite da se dijelovi nalaze iza ravnine IT2. • Pornocu tocke A i pravca ci odredimo tragove 1').16a). ~ Iz cinjenice da kruznica lezi ) tangenta Ide u toj ravnini. stranica romba G B i G D u nacrtu ne vide jer se • Pomocu sutraznice s druge skupine ravnine P odreden je tlocrt tocke S i tlocrt tocke 1 tangente t. • Koristeci svojstva romba i perspektivnu afinost koja povezuje tlocrte svih elernenata ravnine P s elementima koji su dobiveni rotacijom oko 1').17a).17b . • Nacrt romba odreden je na temelju cinjenice pri ortogonalnom projekcije • Duzina paralelna s ravninom projicira se u pravoj velicini.2. a pravac d. • Da bi se odredio polumjer kruznice rotirana je ravnina P oko svoga drugoga traga te su odredeni (S) i (t).I (t) odreden je polumjer r r s' Slika 2.46 KONSTRUKTIVNO Mongeova metoda . pomocu njegove tocke na sutraznici s i prvog probodista D) koje pri rotaciji miruje.16b).en~j iz tocke (S) na pravac kruzmce 1 njezmo diraliste (T) na tangenti (t). PRETHODNA ANALIZA II (ci) (s1.04). Tocke l' i T~odrduju tlocrt tangente t (s1.16a u tu se svrhu koristi sutraznica s prve skupine polozena tockorn A. • Kruznica se opcenito zadanoj ravnini slijedi da i njezino srediste projiciranju projicira u elipsu. a pravac t( -. • Ravnina se rotira oko traga 1') u ravninu IT) da bi se mogao konstruirati romb u pravoj velicini. 1'2 ravnine romba (vidi primjer 2.teorijski zadaci 2.5).2. Ovi promjeri Ide na sutraznicarna prve.

1Sa). B i C (s1. Konstruirajte projekcije kruznice koja prolazi tockarna A. 2. . s. 2. M' N') odredene su na sutraznici • Promjeri i priklonici prve sku pine ravnine P analogno nacrtu. B i C.17c). • Mala os iste elipse projekcija je onoga prornjera kruznice koji se nalazi na priklonici p druge skupine ravnine P.\ // \pO prvi trag.x. projicira se u tlocrtu u svoj . AB i cD projiciraju se II tlocrtu u par konjugiranih promjera. Slika 2. koj i je na sutraznici druge skupine ravnine P. D" male osi odredene Sll prevaljivanjern te priklonice druge skupine II ravninu TI2.2.18. A'(/e' B!! .I 'tr-Ao Slika 2. • Velika i mala os tlocrtne elipse (J(' L'. B i C nalaze se na prvorn tragu SI zadane ravnine • Prevaljivanjem ravnine oko njezinog prvog traga odrecli se trokut AoBoCo u pravoj velicini (rotaciju ravnine za 900 zoverno prevaljivanjem ravnine).1Sa • Valja uociti da je zadana ravnina okomita na • Cijela ravnina sa svim svojim elementima TIl (prva projicirajuca).18b Slika 2.. Slika 2.2. s.18c .6. PRETHODNA ANALIZA A" B" S. • Srediste trokutu opisane kruznice je sjeciste simetrala njegovih stranica.2.17c '.teorijski zadaci 2. proPRIMJER jicira se u nacrtu u pravoj velicini te je vclika os elipse koja je nacrtna kruznice (s1. U zadanoj ravnini ~(Sll S2) nalaze se tocke A. s. Rotacija 49 C'' AB kruznice.1Sb ). A. . KONSTRUKTIVNO RJESENJE TI! \ \ B" • Tlocrti tocaka (s1.48 • Promjer projekcija Mongeova metoda . Krajnje tocke C". Kruznica koja lezi u toj ravnini projicira se u duzinu.

-1)] i oznacite vidljivost pravca u odnosu na III i II2. Slika 2. postavite ravninu paralelnu s ravninom P(6. 2. N (9. D(16. 3).1)] s ravninom E(5. N') = 2r. Zadaci za vjezbu Polozajno-metrickl zadaci 9.~.6.18d). 1. 4. Polozajni zadaci .50 Mongeova metoda . a mala os na priklonici druge skupine ravnine ~ (s1.4. 10.3). a paralelnaje s pravcima k == AB[A(4. 2). 11). Odrediteprvipriklonikutravninekojojjepravacp B(4. 5. 2.4.5. D(8. 4)] s ravninom P( -6.18c).~~:'\" U-:.5)]' a paralelna je s pravcem c == C D[C(6. 7)]. • Nacrt kruznice je elipsa kif kojoj se velika os nalazi na sutraznici.5'". -) pravca a == AIA2[A1 (-5. Odredite tragove ravnine koja sadrzi pravac a == AIA2[Al (1. 2. Konstruirajte projekcije probodista pravca p == AB[A(8. 3)]. 1)] i l == CID [Cl(l.teorijski zadaci 2. 4.0. 5. zadana je ravnina. ralelnaje s ravninom P(6. 1)]. 6)..6). 2. -.7. 7. Odredite drugi prikloni kut ravnine kojoj je pravac p B(O. -4.9).0).I :: I I : I 2.if : I I r. -2)]. A2(13. -10. .10.7).3)] priklonica druge skupine. a paralelan je s ravninama P( -6. 3. N" . 6. Konstruirajte tragove ravnine koja sadrzi tocku T(O. Tockom T(O.. -4) i E( -10. -4). == AB[(-8. 3) i presjecnicom p ravnina P(6. 1).7.0). 7). 6). 2.2. 4. 4. Konstruirajte prvo i drugo probodiste pravca m == M N[M(5. 10. 13. 10. Konstruirajte projekcije probodista pravca a == AB[A(3. Odredite na pravcu m projekcije tocaka koje su od drugog probodista pravca udaljene za d = 6.2. Odredite udaljenost tog probodista od prvog trag a ravnine.5) i odredite udaljenost tog probodista od drugog traga ravnine.18d 8.7. 2.' -.6. Odredite joj tragove. odredite njegov prvi i drugi prikloni kut pa oznacite vidljivost pravca u odnosu na III i II2. 1. -2. 4. 12. A2 (-2. Konstruirajte prvo i drugo probodiste pravca p == KL[K(10.1. B(O. 5. Konstruirajte tragove ravnine koja prolazi tockom T( 4. Konstruirajte projekcije pravca koji prolazi tockom T(10. -2. (0) 2.8. 6. 10.2. B(10. 0).6)] priklonica prve skupine. B(12. Konstruirajte tragove ravnine koja je zadana tockorn K(7.-P" :: I 3. 11. -5. • U tlocrtu se kruznica projicira u duzinu M' N'.4).?:\.5. -2. == AB [A( -5. -6). d( M'. 8. Tockom T(l.7. 0. II --------. Odredite na pravcu p projekcije tocke T kojaje od njegovog prvog probodista udaljena za d = 7. N(3. -5. L(20. -9) i pravcem l == M N[M(-7. 10. 4. I ~ 5.5) i ~(10. 5). -6). a pa- 1. Zadaci za vjezbu 51 • Sjeciste simetrala stranica AoCo i BoCo je srediste So trazene kruznice (s1.11) 12. : I I B"Y-'jQ'" I I I I l :: . PM".

8). Odredite udaljenost tocke T(4. 0).10)] bez upotrebe tragova ravnina. tragove ravnine koja sadrzi tocku T(2. Konstruirajte tragove ravnine koja prolazi tockorn T(O. 22. Ravnina E . 2.12. I).2). 21. (-4.0)] i paralelograma K Ll'vf N[K( -4. Konstruirajte projekcije one tocke pravca p == AB[A(8. 8. A2(8. Konstruirajte projekcije okomice duljine d = 7 uzdignute na ravninu P(6.3)] koja sadrzi pravac t odreden tockorn T i pro- I (T. 27.1.2). Odredite udaljenost paralelnih sadrzi tocku T( -11. projekcije presjecnice ravnine trokuta 6PQR Q(4.9).52 Mongeova metoda . 6. Zadatak rijesite bez upotrebe tragova ravnine paralelograma. -10. B(6. -2.0). Odreditepravu velicinu te presjecnice. Odredite uclaljenost paralelnih pravaca m == AB[A( -6. Oclreclite udaljenost dobivenih probodista. 6). 14. M(10. 32. 0. 12)] in. 0. Zadatak rijesite bez upotrebe tragova ravnine trokuta. 8.teorijski zadaci 2. 10.9)] koja lezi u ravnini P(8. 5) E P. -5. 4). 31. Odredite udaljenost tocke T(8. N(11.5. 11. 33.1.8).7) s ravninom P(4. 12. 10)] i ravnine E(6.0). Konstruirajte projekcije pravca koji je od ravnine IT1 udaljen za d = 6. 16. 6.5). 2. 7) pornocu bilo koje ravnine okomite na zadane pravce. 24.0. tocku T(8. Konstruirajte tragove ravnine koja sadrzi pravac p == AB[A(6. C(O. C(3. B(15. Konstruirajte projekcije presjecnice ravnine P(10. 3. 16). 10. -8). -5). 5. B(2. 2. 3)] in. C E ti. Odredite uclaljenost tocke T(2.13). 23. Konstruirajte projekcije probodista pravaca a == A1A2[A1 (-2.3. 5. Konstruirajte projekcije probodista pravaca c == C1C2[C1 (19. 0. Konstruirajte projekcije transverzale pravaca k == K L[K(6. a okomitaje na pravac n == CD[C( -2. B(14. 5)] kojajejednako udaljena od tocaka K(O.8. -8) i paralelograma ABCD [A( -1. 3) i L(8.8)] na ravninu P(5. G. 6. 3). 20. 0. Zadaci za vjezbu 53 14. -1). Odredite uclaljenost tih probodista. 0. L(O.2). Konstruirajte paralelnim pravcima m == AB [/1(-4. -2. 14. Konstruirajte tlocrt i nacrt ortogonalne projekcije pravca p [PI (14. 8) od pravca p 18. 3.3.11). C2(6. Oclreclite projekcije probodista pravca n s tom ravninorn. 26. 6. -9).10. R(O. 0.2)]. D]. -10). 6. 4.0)]' a okomitaje na ravninu E(6. P2( -12. 16. C n. Konstruirajte projekcije presjecnice trokuta ABC[A(O.5) i okomita je na pravac p == PS[P(2. M(16. 29.3). -7.10. 6.4. 15)].10). C(8. Uputa: bodistem trazena je transverzala pravca k s ravninom == K1K2[K1 (7. B(13. L(2.5. -3. D(9. 2. 3. K E /y. -.0). -8. 15.4). 12). 8. tragove ravnine kojaje odredena E 2. 28. C(6. 2). -9) iz njezine tocke T(3. 10). 34.16) ravnina od ravnine P(10. 8.8).11). 1. B(8. 10. -2.7. 0)] i trokuta f{ LM[K(O. a lezi u simetralnoj ravnini duzine AB[A( -4. Konstruirajte projekcije probodista pravca a == AB[A(2. == AB[A(4. 11). K(l.0). 4. 12. 19.L(16. Okomitost -4). 10. 2. B(O. -5.8.3) i E. Konstruirajte [P( -6.2. 3. 5)] i Ii == DE[D( -2.5). 2). 7)]. 4. N]. 6)] 30. 0. P(5. 7. B(7. Oclreclite projekcije probodista pravca p s tom ravninom.0). 5. 25. 9)] i b II 1.2).3. 0).1:2. B(16.7.10). E(14.0). 5. == P1P2 L2( -6. 3.9)] s ravninom P(9.12.) od ravnine P( -7. Konstruirajte projekcije transverzale pravaca k ' K2(10. Konstruirajte 17. -4)] i i == L1L2[L1 (-3.2). 12. 15. -14). 5)] i I == M N[M(8.0.

2. 1. B(12. Konstruirajte projekcije okomice AB. Odredite prvi prikloni kut ravnine kojoj je pravac p == AB[A(5. 11) od pravcap == K L[K(O. 7)] priklonica trece skupine. Odredite projekcije probodista pravcap == PQ[P(2. Tockom Q pravca p == AB[A(6. B E b i B(8.0). 4. Konstruirajte projekcije presjecnice ravnine P( -4. -6.3. uzdignute na ravninu P(11. 2. -1).4) iz njene tocke A(8.15.)] i ravnine P( -5.12)].8).9. ). 20).0)] i ravnine P(10. 5. 5. Konstruirajte projekcije najkrace transverzale pravaca p == gB [P2(0. 4. 8. . -3). 46.8)] s ravninom P(oo. 38. 54. 40.10. 50. Konstruirajte projekcije pravilnog peterokuta koji lezi u ravnini P(15. 2. 2)] priklonica trece skupine. duljine d = 6. -. 10. 5)].8. A2(6. 2. 4. 5). C(6. 2.6. -4. B(8. -). B(13. -)] mujedijagonala. 7)]. -2. Konstruirajte projekcije pravca koji ravninu P(oo. 7). 2). 2. 6. -2. Odredite udaljenost tocke T(5. -6. 36. 6) B(6. 9). Q(15. Odredite projekcije onih tocaka pravca p == K L[K(5.6. -2. duzinaAC[A( -1. B(14. -8) i od nje udaljena za d = 3. Bokocrt 37. 6. C E c i C(2. 12. 45. -3) L(12.4. 1. 48. 5. 49. 52. B(3.4. -10) udaljene za d = 3. Konstruirajte projekcije probodista pravca a == AIAdAl A2(8.7. polumjer opisane kruznice r = 6. i simetralne 2. 10.5. 0.8). -) koja sadrzi tocku 1(4. 5). Zadaci za vjezbu 55 35.1). 10) u njezinoj tocki A(10. Strano crt 47. 10. Rotacija i antirotacija == QR[Q( 4. 12) od ravnine P(oo. 44.6. C( -9.-4). 0.8. 0. 43. Konstruirajte projekcije pravca p koji je jednako udaljen od paralelnih pravaca a.teorijski zadaci 2. (-2. Konstruirajte tragove ravnine kojaje paralelna s ravninom P(7. Konstruirajte tragove ravnina paralelnih sa ravninom P(oo.8). 8. 51. B(8. 11. 9)] s ravninom P(4. -2. 4). -. 4.4) probada u. 3. 0. -15). -3). L(12.12.54 Mongeova metoda .3.14). 8). srediste mu je u tocki 5(1. b i c ako je a == AIA2[AI (6.4) ravnine duzine AB[A(4. Odredi treci prikloni kut ravnine P(10. -5) od ravnine P(8. 10.3)] i q == C[QI (3. -). Konstruirajte projekcije probodista pravca p R( 4. Konstruirajte projekcije romba koji lezi u ravnini P (-12.7.4). 41. -.4.4)]. 4. Odredite drugi prikloni kut ravnine kojojje pravac p == AB[A(O. 2. Odredite udaljenost tocke T(7.8)] odredite tocke koje su od ravnine P( -6.7.7. o. ajedan mu je vrh u ravnini III. 42. Konstruirajte projekcije okomice duljine d = 8.3. 55.0) C(11.6). 3. 0. Konstruirajte projekcije presjecnice trokuta 6ABC[A(O.5.7. 9. -2.1). ajedna muje stranica paralelna Sill' 57. ~6. Odredite udaljenost tocke T(7.4) koje su od nje udaljene za d = 6. -6. 12) udaljene za d = 4. a trece muje probodiste tocka P3(O. 5)] koje su od ravnine P(15. 56. -8). 53. 39. tocki 5(8. Na pravcu a == AB[A(3.0). 5). 8)] koja lezi u III postavite ravninu okomito na taj pravac. -1. 13). uzdignute na ravninu P(oo.

koja lezi u drugoj projicirajucoj T2( 4. 70. 61. . 13) oko prvog traga. -2. -) jedan od vrhova. U ravnini trokut kojemuje duzina (C) (N) 12. 13)] i q. a upisana mu kruznica polumjera r 5 ima srediste u tocki (5)(0. 10J]. 16) i pravac p == PIP2[H (-2. U ravnini TI2 nalazi se kvadrat kojemuje srediste u tocki (5)(10. 7l. 4.7.0). a tocka 5(10.6. 21. -. 3.J] te ravmne. (antirotaeija) = Ql (17. 64. 2. Konstruirajte projekcije kvadrata koji lezi u ravnini P( -15. 13) ako muje tocka C(O. Pravac p == PjD[PI (15.12) vrhovi. a srediste joj je u tocki 5(7. 0.12)] tangenta.0). -) srediste. -) srediste kruznice. L( -6. Konstruirajte projekcije kruznice koja dira prayac 66. 12. Konstruirajte projekeije jednakostranicnog trokuta koji lezi u ravnini P( -4.5). 8)] je prikloniea druge skupine ravnine P. -). -). a tocka H(7. duzina CN[C. P2(0.8. 2. 11. 9. (N)(4. a tocka A(2. 12.0). Rotirajte ovaj romb u ravninu P(14. 2) i B(15. D(3. 60. .6) ako mu je tocka 5(6. N(3. -4. Konstruirajte projekeije jednakostranicnog trokuta koji lezi u ravnini P(lO. (jedinica duljine 4mm).6. (antirotaeija) 67. TI2.teorijski zadaci 2.10) ako muje jedan vrh u tocki A( -2. ajedna stranica na pravcu p == K L[K(7. -8. 3)]. Rotirajte kvadrat u rav- 68.11. a jedna straniea zatvara s drugim = t == T) T2 [Tl (2. 12)] visina na osnovieu. jedna mu straniea duljine cl = 18 zatvara s prvim tragom kut od 0: = 45°. 6. 9.0). a tocka A(8. a tocka (T)( -2. 3). 10) ako je tocka 5(5. -) i B(22. Konstruirajte projekeije ravnini ako je prayae t kruznice == TIT2[TI (20.0) su joj tangente. Konstruirajte projekcije kruznice koja prolazi tockorn A(20. Ql E q.6.0).0)] visina na osnovicu. Konstruirajte projekcije kvadrata koji Iezi u ravnini P( -10. Zadaci za vjezbu tragom ravnine P(15. 9)]. a krajnje su joj tocke na tragovima.13) oko njezinog drugog traga. -).15). 0. Konstruirajte projekcije pravilnog sesterokuta kojemu je srediste tocki 5(8.5) teziste. 75. -. (antirotaeija) TIl nalazi se jednakokracan [(C)(14. 74. 11. a krajnje su joj tocke na tragovima. T2(15. Konstruirajte projekcije jednakokracnog trapeza ABC D ciji su vrhovi tocke A(O. 0. -. Konstruirajte projekcije pravilnog peterokuta koji lezi u ravnini P(6. -18) i sadrzi tocke A(8.8. 3. 72. (antirotacija) 57 58. 8. -12). 12. 62. a jedan od preostalih vrhova lez! u 0: = 30°.0. 0). . B(9. -) jedan vrh. 12) kut ninu P. Rotirajte trokut (A)(B)(C) u ravninu P(18. 12. Konstruirajte projekcije trokuta ABC kojemu su tocke A(3. 59. 6).7).0. Konstruirajte projekcije kruznice polumjera r = 9 koja lezi u ravnini P(20.6. -) srediste kruznice opisane tro- kutu.)vr11. -6.14). Rotirajte trokut u ravninu P(10.16. 0. 3. 8. 1.10) i C(6. 63. -).8).0). 76.1) i (B)(O. dira pravac p u tocki D i prolazi tockom A(13. 8. Konstruirajte projekcije jednakokracnog trokuta koji lezi u ravnini P(18. a straniea na praveu p == PjP2[Pj (16. Konstruirajte projekcije kruznice koja lezi u ravnini P. 65. 3. u P2(0. 73. a paralelni pravci p == PI P2 [PI (0.0.7. U ravnini TI2 nalazi se trokut kojemu su tocke (A)( -9. Konstruirajte projekcije kruznice koja dira prvi i drugi trag ravnine P(21. 8) vrhovi.1) ortocentar. 8. P2(11. 0. polumjer upisane kruznice r 5.11.16. 9. I 69. 2. -. 0) vrh. co. a kut izrnedu kraka i osnoviee 0: = 75°.17) ako mu dijagonala duljine cl = 16 zatvara s prvirn tragom kut 0: = 60°.11.0). 0. 12.56 Mongeova metoda . U ravnini TIl lezi romb kojemu je tocka (A)(8.

12). 78. koji i ne mora uvijek biti najkraci. 1. Konstruirajte projekcije kruznice koja dira ravninu Il2 u tocki D(12. Ako ste savladali sadrzaj prethodnoga poglavlja. B(14.8. 59 . Konstruirajte projekcije jednakostranicnog trokuta cija visina lezi na pravcu v == K L[K(5. Konstruirajte projekcije kruznice koja dodiruje ravninu III i ukrizene pravce m == lVJ1P[Ml (2. p II AB. 5. vratite se korak nazad. 81. I. Svi zadaci imaju konacan broj mogucih rjesenja. a zadani ce elementi uglavnom svojim polozajem diktirati odabir prihvatljive varijante.teorijski zadaci 2.10) je jedan vrh trokuta. 6)]. zadaci ovog poglavlja ne bi yam smjeli stvarati poteskoce pri rjesavanju. -4. 6). U prvoj se fazi zamisljaju zadani elementi u prostoru zajedno s objektom cije se projekcije traze te se stvara predodzba 0 njihovim medusobnim odnosima.14. Ukoliko ipak ponegdje naidete na nejasnoce. Konstruirajte projekcije kruznice koja lezi u ravnini paralelnoj s osi lX2. 0. B( -6. P(20. ajedan joj je promjer duzina AB[A(6. P2(0. ana pravcu p.14)] i n == N1P [Nl (24. -10). ana vamaje da te elemente dovedete u funkcionalnu vezu koja ce omoguciti konstrukciju svih elemenata bitnih za odredenje projekcije trazenoga geometrijskoga tijela. a zadani pravac t == AB[A( -12. 6). 8. 80. Q2(12. 4.11. Gotovo svaki zadatak moguce je rjesavati na nekoliko nacina pa odaberite jedan od njih. Konstruirajte projekcije pravilnog sesterokuta kojemu paralelne stranice Ide na pravcima p == P1P2[Pl (11. Zadano je dovoljno elernenata pravilnog geometrijskog tijela u opcem polozaju u odnosu na ravnine projiciranja. -4)] 3. PEp. 5). 6.4. -. joj je tangenta.0.18. 0. Pl· 79. a tocka A(2. -). P( -8.8) lezi srediste tom trokutu opisane kruznice.0). 77.0). 82. 10)]. Preporucujemo tri faze u rjesavanju zadataka ovoga tipa.58 Mongeova metoda .0). B(2. 2)] jedan od krakova. Q2 E q. a srediste mu je u tocki S(14. Tijela U opcem polozaju Ovo se poglavlje temelji na poznavanju osnovnih svojstava pravilnih geometrijskih tijela i na pretpostavci da ste solidno ovladali konstruktivnim postupcima Mongeove metode projiciranja. potrazite objasnjenja u odgovarajucern primjeru prethodnoga poglavlja. Konstruirajte projekcije jednakokracnog trokuta ABC ako mu je duzina AB [A( -6. 2). 10. 0. 3. 6)] i q. L(10.

Kazerno da je piramida uspravna ako je os okomita na ravninu osnovice. ako je tocka A vrh osnovice ABC. • Probodiste S ravnine osnovice s pravcem 0 je srediste osnovice njenog vrha od ravnine osnovice. 0 od Slika 3. vrha piramide • Uocimo da je visina pravilne piramide jednaka udaljenosti 6ABC. Konstruirajte projekcije pravilne trostrane pirarnide visine Va kojoj je os na pravcu 0. • Jednakostranican trokut je odreden svojim sredistern i vrhom A. a os okomita na ravninu osnovice. PROSTORNO RJESENJE (s1.01a Inace je kosa. korak po korak (deduktivna shema). 3. Slika 3. • Piramidu nazivamo pravilnom ako joj je osnovica pravilan geometrijski lik.1. A") i duzina duljine Va (s1. tocka A(A'. 3. • Spojnicu vrha piramide sa sredistem njene osnovice (ako osnovica ima srediste) zovemo os piramide.01b . se fazi prethodna deduktivna shema konstruktivno reali- 3.0 1b) • Ravnina osnovice P sadrfi tocku A i okomita je na pravac 0. Zadani PRETHODNA ANALIZA A" . 3.01. su 0" pravac 0(0'. Oil). 0' • Visinom piramide zovemo udaljenost od sredista osnovice.1. • Visina Va nanosi se na pravac njegove tocke S. PRIMJER Rijeseni primjeri 3. Dobro je zapisati slijed rjesavanja. Rijeseni primjeri 61 2.01a). U zavrsnoj zira.3.60 Tijela U opcern polozaju 3. U drugoj se fazi analiziraju sve mogucnosti tijeka prostornoga rjesavanja i bira najpovoljnija varijanta rjesenja.

Duljina duzine 5A odredena je rotacijom oko rl te je konstruiran trokut 6 (A) (B) (C).0lf . Rijeseni primjeri 63 RJESENJE • Na s1. 3. 0 i ravnine P • Duzina 5A je polumjer trokutu 6ABC opisane kruznice.08) (s1. 3..1. 3.3.01e 0'" 0' y Slika 3. koja je okomita na ravninu P. • Pomocu perspektivne afinosti (A'.0ld) odredivanja projekcija vrha II piramide. (s1. Buduci da je pravac o okomit na sve pravce ravnine P. a sijece ravninu P u priklonici p prve skupine.01d y Slika 3. rd konstruirane su tocke B'.01c).0lf su na temelju prethodnih koraka konstruirane sve tri projekcije piramide te je odredena vidljivost osnovice i pobocnih bridova u pojedinim projekcijarna.05).01e izdvojen je postupak A odredimo tra0 • Uz pornoc sutraznice prve skupine polozene kroz tocku gove rl.l r. a pomocu sutraznica prve sku pine ravnine P odreden je nacrt trokuta. /~ V" /0" S" . 5" probodista pravcern 5 pravca (d2 = 0". slijedi 00 . (Dva rjesenjal) A' C'..62 KONSTRUKTIVNO TijeJa U opcem polozaju 3. A" Po. • Na s1. (A). 3.ll X2) odredimo projekcije (kao u primjeru 2. • Uz pomoc druge projicirajuce d 1 .01c Slika 3. 6A"B"C". r2 ravnine osnovice (vidi primjer 2. Postupak je izveden prevaljivanjem prve projicirajuce ravnine pravca 0. ravnine polozene 5'. Slika 3.

V" E 0" • Pornocu prve projicirajuce ravnine polozene pravcem jekcije sredista kruznice. . • Odredene su projekcije osi (sl.L 7'2. p yo. • Pravac p je prevaljen u TIl ina njegaje od tocke Ao nanesena duljina So te tako odreden vrh V stosca u prevaljenom polozaju.1. • Os stosca sadrzi tocku II i okomitaje na zadanu ravninu P. 3. • Pornocu prve projicirajuce ravnine polozene pravcem p odredeno je probodiste A = p n P pravca i ravnine (vidi primjer 2. p' 0 odredene su pro- r.02d). • Sve izvodnice rotacijskoga stosca prolaze njegovim vrhom i jednake su duljine. Konstruirajte projekcije stosca.02. U raVIlIIlI PRIMJER 3. Izabrano je jedno od dva moguca rjesenja.02a).02c r Slika 3.02d . • Probodiste S osi i ravnine P je srediste osnovice stosca. 3. S = 0 n P. r. 0 stosca. 3. .L V' E 0'. ' A" • Os rotacijskoga stosca okomita je na ravninu njegove osnovice. P (1'1) 7'2) nalazi se osnovica. KONSTRUKTIVNO RJESENJE ~ .0" . 3.02c). a na pravcu p(pl p") izvodnica duljine So rotacijskog stosca (sI.'-:. 3. 0' . l . 64 Tijela U opcern polozaju po.02b P"'~ . • Vrh V stosca nalazi se na pravcu p na udaljenosti So od tocke A.1_-- s Slika 3. Slika 3. PROSTORNO RJESENJE (s1.:y. a zatim u projekcijama.x. • Kruznica osnovice odredena je sredistem S i tockom A u ravnini P.05) (sl.02b) r • Probodiste A = pn P pravca pi ravnine P je jedna tocka na kruznici osnovice zadanoga stosca. Slika 3.3.02a PRETHODNA ANALIZA ""~. r.. p' P' . Rijeseni primjeri 65 7'1.

03b . duzina C(11. 4. PQ[P(12.02e • Osnoviea pravilne cetverostrane pirami de je kvadrat. Slika 3. 11)] (sl.03. 2). i prolazi njenim po- • Probodiste V ravnine je vrh trazene piramide. • 2:: s praveem p Dijagonale AC i BD kvadrata DABCD medusobno su jednake i okomite.02f Slika 3. Pornocu ovih cinjenica moguce je odrediti projekeije kvadrata DABCD bez upotrebe tragova ravnine u kojoj lezi. 2. Dijagonala BD je okomita na os piramide SV pa se moze odrediti u ravnini 2::.02f). njenog Q' p' : P' Slika 3.03a). Q(O. 3.14).03a PROSTORNO RJESENJE A':~' :C' (s1. 3.03b) • Ravnina 2:: dijagonalnog osnog presjeka BDV piramide okomita je na dijagonalu AC lovistem S. 6)] i pravae PRIMJER je AC [A(4. 3. PRETHODNA ANALIZA == -ZI ~:~ ' Q" ------------- A n - : / C". 2. • Vrh piramide lezi u ravnini dijagonalnog osnog presjeka.66 Tijela U opcern polozaju 3. poglavIje). a duzina AC je dijagonala osnoviee. 3.1.17. 3. Konstruirajte projekeije pravilne cetverostrane piramide kojoj se vrh nalazi na praveu p. • Tlocrt i naert kruznice konstruiran je kao u primjeru 2. • Konturne izvodniee stosca u tlocrtu odredene su pornocu perspektivne afinosti (vidi 1. I ' oskulacijskih kruznica u tjemenima I" i J" elipse k" (s1. Rijeseni prirnjeri 67 • Duljina polumjera SA kruznice odredena je pornocu tzv.02e). a konturne izvodniee naerta stosca kao tangente hiper- Zadana p 3. Slika 3. difereneijskog trokuta (s1. • Dijagonale kvadrata su medusobno okomite i jednake. 7.

3. 3.03c).. pomocu sutraznice 5 druge skupine • Za odredivanje probodista V = ]J n I: koristena je prva projicirajuca ravnina pravca p (sl.1.-0 _. • Na s1. pri cernu treba voditi racuna 0 njihovoj vidljivosti u pojedinim projekcijama (sl. _-.03c Slika 3.03f . 3. : P' I~ x Q' Q' . 1/ (v) / / / / I _+. 3._' _.-'-'--'==== V" -> : . 5.. Slika 3. \s/:: ( • Duzinu SlI rotiramo oko prvoga traga 51 ravnine I: pa u rotiranom polozaju konstruiramo dijagonalni osni presjek (B)(D)(lI) piramide (sl. • Pornocu diferencijskog trokuta odrcdimo polovinu duljine dijagonale AG...p' ~d q' _. / / _::__:. • Pornocu perspektivne afinosti odredimo tlocrt dijagonale ED.--~\-+.-"" '-:.68 KONSTRUKTIVNO Tijela U opcem polozaju 3. 3.__' Q.' _.03f konstruirana je i bokocrtna projekcija piramide. 3. ". I :1""'" s' y y <. • Sada smo u mogucnosti odrcditi projekcije svih osnovnih i pobocnih bridova piramide.03e).52 ravnine I: odredeni polozene tockorn S (sl. a zatim pomocu sutraznica i njczin nacrt (sl.03e A"'( o I A"'( x o I .. _"~_L.03d Slika 3. Uocirno ovdje dajc SlI visina trazene piramide.03f).. _:__-_:__--\---L-('~ V' -. Slika 3. -.C"..~+----. Rijeseni primjeri 69 RJESENJE Sll • Tragovi 51. .. 3. .03d).03f).

I) Slika 3. : Slika 3. 3. r. Zadani su pravac pip". vrha jedne osnovice s dijagona • Isti se pobocni brid u tlocrtu projicira okomito na prvi trag bridu nalazi tocka • Prevalimo (sl.04c).04b) • Probodiste A zadane ravnine pravcem p je jedan vrh os novice ABCD prizme.. • Tocka C odredena je u nacrtu i tlocrtu na projekcijama p' brid na 12. Probodiste je C ovog brida s ravninom P je dijagonalno suprotni vrh vrhu A kvadrata [JABCD.04.1. : : . . 3.-. pravca p. pO AO d MO CO i-. - ~: ~ . ravnina Ph. Konstruirajte projekcije pravilne kvadratske prizme kojoj jedna osnovica lezi u ravnini P. i na tom se C'. PROSTORNO RJESENJE (sl 3.70 PRIM]ER Tijela U opcern polozaju 3.. Id I • Uz pomoc po volji odabrane tocke M pravca p i tocke A prevaljen je pravac p u ravninu 112 i na njega od rocke A 0 nanesena zadana duzina duljine d te tako dobivena • Pobocni r.04d . . \ fr »> pI!: .04b Slika 3. a prostorna dijagonala duljine d lezi na pravcu p. • Buduci da je zadana ravnina druga projicirajuca...\ \ r \ .' . . \y'! . KONSTRUKTIVNO RJESENJE Rijeseni primjeri 71 3. C u ravninu 112 i konstruiramo kvadrat DAoBoCoDo tocke Ai su paralelni i jednaki te okomiti --=---'t..04c Slika 3.04d).. • Pobocni bridovi prizme medusobno ravninu osnovice.x. • Jedan pobocni brid prizme prolazi tockom C i okomitje na ravninu P. • Na udaljenosti d od tocke A na pravcu p se nalazi dijagonalno suprotni vrh C druge os novice prizme. nacrt se A" probodista A = p n P pravca p i ravnine P nalazi na drugom tragu 12 te ravnine. 3. 3.04a PRETHODNA ANALIZA • Prostorna dijagonala prizme je spojnica nalno suprotnim vrhom druge osnovice.04a). . 12) i duzina duljine d (sl.. tocka -0 C. pri cemu je CC prizme okomit je na ravninu P pa mu je nacrt okomit C" E 12 (sl. 3. p")."'-\:--... U p" tlocrtujeA' E pi (sl.04d).

72

Tijela

U

opcem polozaju

3.

3.1.

Rijeseni primjeri
v"_/

73

• Tocke E" i D" Ide na drugom tragu T2, a za tlocrte im vrijedi: d(E', x) = d(EO, E"), cL(D', :c) = d(DO D") (s1. 3.04e). • Koristeci paralelnost i jednakost i tlocrt prizme (sl. 3.04e). • Zadatak ima elva rjesenja. odgovarajucih bridova odredeni su nacrt

PRIMJER 3.05. Konstruirajte projekcije rotacijskoga stosca kojernu se os nalazi na pravcu 0(0', Oil), a jedna od izvodnica na pravcu b(b', b"), ako je v vis ina stosca (s1. 3.05a).
0"

= b"

v

b'
Vi 0'

I

I

Slika 3.05a PRETHODNA ANALIZA • Osnovica novice. rotacijskog

stosca je krug, a os mu je okomita na ravninu osstosca imaju istu duljinu.

• Sve izvodnice

rotacijskog

PROSTORNO RJESENJE (s1. 3.05b) • Sve ravnine polozene kroz os rotacijskog stosca sijeku ga u sukladnim jednakokracnim trokutima. • Jedna od ravnina osnog presjeka odredena je pravcima 0 i b i u ovom je zadatku to druga projicirajuca ravnina. • Pomocu zadane visine stosca moguce je konstruirati osni presjek koji je jednakokracni trokut. • Zadatak ima dva rjesenja.

D'
Slika 3.04e

[1

Slika 3.05b

KONSTRUKTIVNO RJESENJE • Drugi trag d2 ravnine osnog presjeka

t-:.. stosca, u kojoj Ide zadani pravci

o i b, poklapa se s nacrtima ovih dvaju pravaca. Stoga Ih, pa joj je prvi trag dl okomit na os x (s1. 3.05c).

je ona okomita na

74

Tijela

U

opcem polozaju

3.

3.1.

Rijeseni primjcri

75
osnoga

• Pornocu po volji odabranih tocaka M E b, N E a i tocke V prevalimo pravee a i b u ravninu IT2, a od VO na pravac 0° nanesemo zadanu visinu stosca Va. Dobivena tocka So je srediste osnoviee stosca. Sada smo u mogucnosti konstruirati pravu velicinu osnog presjeka AO EOVo stosca. • Tocke A i B nalaze se u ravnini .6.. pa su im naerti na drugom tragu d2 te ravnine (sl. 3.05d). • Ravnina osnoviee stosca okomita je na njegovu os a pa se jedna priklonica druge skupine te ravnine u naertu projieira u a". Tocke Ai E Ide na toj prikloniei. Stoga je duzina A" E" mala os elipse k". Velika os Gil D" iste elipse okomita je na malu os i po duljini je jednaka 2r. • Da bi se konstruirao tloert osnoviee, u ravninu ITr se prevaljuje ona ravnina osnog presjeka stosca koja je okomita na ITr. • Velika os E' F' elipse k' okomita ja na 0', a mala os G' H' odredena je iz prevaljenog polozaja na prikloniei prve skupine ravnine osnoviee (sl. 3.05d).
8 ),\
, ~/'\" rI '0 <,

• Na sl. 3.05e odredene presjeka u ravninu IT3.

su osi bokoertne

elipse k"' prevaljivanjem

• Uocite da se promjeri AB i GD kruznice osnoviec, koji se u naertu projieiraju u osi elipse k", u tloertu i bokoertu projieiraju kao konjugirani promjeri elipsa k' odnosno k'", • Tloertne, naertne i bokoertne konturne izvodniee odgovarajuce elipse polozene kroz V', V", odnosno izvodniea analognaje kao u primjeru 3.02. stosca tangente su na \f'". Konstrukeija ovih

vO
//1 / / / / / / / I I

,J,\
\,

I I

'

..............

N° \ SO=Co=D0Jz:- - ~ _v_ , ,,, , \
>.~

............... VO

, r'

'

-

-

......

~'>:::::: '/
I

b
~

o

'. '(\'

':.; "

:..\'0"

-~\
=

V"

____,AO, D"'\,\
M •• 0' '. \ \

\ \" \ 'j"
-, '/<"\S" -, A"./
\./

bOO ,,

M"

\~\.
,, ,
=

N" '-..__).

-,

:
:
I

'

x

:

:
COO :

' ''

d, 0'

------;::'-1' = gl
/ ./ / /

-

-.v,
/

/

y

Slika 3.05e

Slika 3.05d

Slika 3.05e

76

Tijela u opccm polozaju

3.

3.2.

Zadaci za vjezbu

77

3.2.

Zadaci za vjezbu

1. Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca cija osnovica lez: u ravnini P(10, 00, 8), vrh mu je u tocki 1/(14,8,12), a izvodnice cine s ravninom osnovice kut od GO°. 2. Konstruirajte uspravne kvadratske piramide kojoj je AC [A(4, -,6), C(12, -, 10)] dijagonala os novice, a P(16, 10, 00) ravnina osnovice. Vrh piramideje u ravnini E II P, T(12, 15, -) E B. projekcije

10. Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca kojernu je vrh u ravnini P(oo, 5, -11), a promjer AB[A( -1,6,5), B(G, 3, l)l osnovice lez: na priklonici 3. skupine ravnine osnovice. 11. Konstruirajte projekcije rotacijskog valjka vi sine v = 8 ako mu je jedna izvodnica na pravcu P == AB[A(G, 9, 1), B(14, 2,8)l, tocka jedne os novice na toj izvodnici lezi u TIl, a tocka G(8, 3, 7) je na osi valjka.

3. Konstruirajte projekcije rotacijskog valjka kojernu je duzina M N [M(4, 8,4), N(16, 8, 16)l os, a T(12, 6, 6) tocka na plastu. (jedinica 0.8 cm) 4. Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca kojemuje SV[S(8, 14,6), V(8,4, 16)l os, a T(12, 10,8) tocka no. plastu. (jedinica 0.7 cm) 5. Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca kojem je pravac t == TIT2 [T1(20, 16,0), T2(4, 0, 12)l tangenta osnovice, a toeka S(10, 12, -)
srediste osnovice. Osnovica lez! u drugoj projicirajucoj ravnini. Vrh

12. Konstruirajte projekcije oktaedra kojemu je na pravcu p == P R [P(O, 2,11), R(12, 7, l)l jedna dijagonala, a tocka .4(5,1,2) jedan
od vrhova. 13. Konstruirajte projekcije pravilne uspravne cetverostrane joj je AC[A(7, 0, 7), C(7, 7, 1)] dijagonala osnovice, p == AT[A,T(-l,9, 10)l nalazijoj se pobocni brid. piramide koa na pravcu

stosca je u TIl. (jedinica 0.7 cm) 6. Konstruirajte projekcije kocke kojoj je tocka K(2.5, -1, 7) vrh, P(8, 6, -13) ravnina jedne pobocke, a jedan vrh te pobocke je za
d = 9 udaljen od ravnine

14. Konstruirajte projekcije uspravne kvadratske prizme kojoj je osnovica u ravnini P(5, -2,3), a prostorna dijagonala, duljine d = 11 na pravcu p == M N[M(3, 7, 4), N(ll, 2.5, 7.5)].

15. Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca kojemu na pravcu VA[V(12, 9,8), A(O, 2, -2)] lezi os, napravcu 5 == V B[V,B(O,
izvodnica, a polumjer osnovice je r = 5.

0

5, 6)l

TIl.

7. Konstruirajte projekcije pravilne uspravne cetverostrane piramide kojoj je P( -5,4,4) ravnina osnovice, ana pravcu p == QR[Q( 4,10,8), R(4, 7, 4)] lezi pobocni brid cija je duljina b = 9. 8. Duzina SlS2[SI (6,4.5,3), S2(6, 9.5, 10.5)] je os rotacijskog valjka kojemu je pravac t = T1T2[Tl (17, -,0), T2 (8,0, -)l tangenta osno- ;
vice. Konstrurajte projekcije tog valjka.

16. Konstruirajte

projekcije uspravne kvadratske [A( 4,6,7), C(12, 9, 3)] dijagonala osnovice, [P(16, 4.5, 4), Q(13, -1, 10)] lezi joj vrh.

piramide kojoj je AC a na pravcu p == PQ

17. Na pravcu 0 == O2 V[02(3, 0, 3), V(10.5, 8,11)] je os, ana pravcu 5 == TV[T(l, i.u), V] pobocni brid uspravne pravilne peterostrane piramide. Konstruirajte projekcije piramide ako joj je visina v = 8. 18. Konstruirajte
ninu projekcije rotacijskog

9. Osnovica

rotacijskog stosca lezi u ravnini novice je u tocki S(6, 6, -). Konstruirajte

P(5, -3, 5), srediste osprojekcije stosca ako je

stosca kojemu osnovica dira rav-

G(8, 7, 5) tocka na plastu, a visina stosca je v = 9.

[T, e,(12,8, O)J. Visina

TIl te pravce a == TAl [T(10, -3,9), Al (3,2, O)Ji b == T BI
stosca je v = 8.

10. 6. Konstruirajte projekcije rotacijskog valjka kojemu je os M N [M(6.6. D(l1. -. a duljina izvodnice je s = 13. Na pravcu 0 == PQ[P(O. 7. Konstruirajte projekcije uspravne pravilne peterostrane piramide kojoj pobocni brid duljine b = 11. Konstruirajte projekcije jednakostranicnog (s = 2r) stosca ako mu je duzina AB[A(5. 2.4). 35. 5. a visina piramide v = 8.0. N(13. -) srediste osnovice. . a osnovica u ravnini P( 4. a tocka A(3.5.0). 27. 3)]. B(7.0).2.5 lezi na pravcu p == PQ[P(5. 0. AB c P jedan brid. -2) ravnina osnovice. B(9. 9.5)] nalazi se jedan brid kocke koji nije s vrhom A na istoj pobocnoj plohi kocke. 3). 5). Konstruirajte projekcije pravilne uspravne cetverostrane piramide kojojje osnovica u ravnini P(lO. Konstruirajte projekcije pravilne peterostrane piramide kojoj je 2::(3. -3)]. a osnovica mu dodiruje ravninu III. duljina visine v = 9. 6)] u toj ravnini je promjer osnovice. a osnovica dodiruje ravninu II2• 36. N(9. ana pravcu p == I< L[I«2. 8. 10. a radijus osnovice r = 6em. -). 1. a pravac s izvodnica rotacijskog stosca cija osnovica dira ravninu TI2.5. 29. 5.5. 6. Konstruirajte projekcije pravilne sesterostrane prizme kojoj je zadana os M N[M(6. 7. 12). 5. 5. Q(9. 30. 8.9. V(O. 4. N(10. 23.11). 9)] (M i N su sredista osnovica) i tocka A(3. (jedinica I. 7).1).5) ravnina osnovice. a vrh piramide lezi na pravcu p == PIP2[PI (17. U ravnini P (7.2. 0. duljina visine v = 6. 3. -) vrh one osnovice cije je srediste tocka M. 37. -)] je tangenta jedne osnovice. L(11. Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca kojemuje P( -12. P2(13. 11)]. 7. vrh u ravnini E(3.5. Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca kojemu je zadana os 3V [3(5. Konstruirajte projekcije tetraedra kojemuje P(5. 24.5) ravninajedne pobocke. 3l. 7).6) ravnina osnog presjeka. 9. 5) lezi na jednoj od osnovica. 28. -). ako je osnovni brid AB usporedan s ravninom TIl. 26. Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca kojemu osnovica lezi u ravnini P(17. B(11.5)]. 8.0). 34. Q(11. 3. vrh u ravnini E( 00.9)] lezi mu jedna izvodnica. 3.5). 5.5. 8)]. 3.5. 20. 2)].5.5.12.78 Tijela U opcern polozaju 3.9.5. 3. -4. P(4. -).5.1)].Scm) 32. a duzina AB[A(l.2). 3. Zadaci za vjezbu 79 19.6). -5. a izvodnica duljine s = 11 na pravcu p == MN[l\I(O. 3(5.4. 10. -). . 4.0. 0. 1. -. Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca kojemu je os na pravcu o == 02P[02( -2. a donja osnovica cije je srediste tocka M dodiruje ravninu III.-6. 3). -)] dijagonala osnovice. 0. duzina AB[A(5. Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca kojemuje P(8.4.5) jedan vrh. Konstruirajte projekcije tog stosca.4. 25.8.10. 2l. polumjer osnovici opisane kruznice T = 3.9). 2. 5. 4. Pravac ()je os.4. 2). -)] i s == B2 1I[B2(1. 33. 7)] je os jednakostranicnog valjka. a os mu lezi u ravnini 6. Konstruirajte projekcije kocke kojoj je tocka A(l.5). 11(0. -2. a duljina izvodnice je s = 12. 8)].3.9) lezi na plastu stosca. 10. -7). 3. akoje duzina AC[A(O. 4.1).5.7.5). Konstruirajte projekcije pravilne uspravne sesterostrane piramide kojoj je dijagonala osnovice duzina AD[A(3. 3.5) nalaze se pravci 0 == A2 V[A2(6. a tocka T(ll.)). 10. Konstruirajte projekcije valjka. 4). Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca kojemu je zadana os 3V [3(12. 3)].8)].5. C(7.( -8. V(5.3). 4.2).5. 22.00. N(l. a visina Va = 12. Konstruirajte projekcije rotacijskog stosca kojemu je os na pravcu o == 0102[01 (4.5. a pravac t == T N[T( 4.5. tocka 3(6. Konstruirajte projekcije jednakostranicnog valjka kojemu je os na pravcu 0 == I< L[I«3. L(lO. 2)] tetiva osnovice. na pravcu s == 313[31 (5. O2(0.

korisno je znati prikazati ga. p tako da bude n ::::. odnosno odozdo koristi se stoga projekcija koordinatnog sustava prikazanog na sl. • Projekciju objekta (tlocrt-nacrt. y.9 i uvecanje dva puta. s desna i odozgo. koje su u opcern polozaju prema ravnini slike.1. ti = 0. 4. za zadane prikrate m. Rijeseni primjeri 81 4. tj. RJESENJE koordinatnoga sustava otz. ::::.0l. ne sarno u tlocrtu.01 4. Za prikaz objekta sprijeda. pri cernu se zamislja da se ravnina slike nalazi izmedu prornatraca i ishodista koordinatnog sustava. tlocrt-bokocrt iIi nacrt- PRIMJER 4. Za konstrukciju nickih objekata kosoaksonometrijskih potrebno je imati: projekcije slika geometrijskih iIi slozenih teh- Slika 4. ::::. m p • Odabrane su projekcije koordinatnih osi za pogled odozgo. • Konstruirani su kutovi proporcionalnosti • Pomocu kuteva proporcionalnosti odredene su prikrate pojedinih koordinata svake tocke objekta te udvostrucene nanesene u koordinatni sustav.01a) s pogledom odozgo.n. z) kao na sl.7 i p = 0.01. 4.8. 4. nego i u aksonometrijskoj metodi. Aksonometrljske metode 6 Da bismo sto bolje sagJedali neki buduci objekt i njegovo uklapanje u postojecu situaciju. • Prikrate m. Konstruirajte kosoaksonometrijsku sliku zadanog objekta (sl. 80 . nip. uz prikrate m = 0. Uobicajeno je smjestiti objekt u prostorni koordinatni sustav tako da mu temeljni bridovi budu paralelni s koordinatnim osima. 01.4. nacrtu i bokocrtu. Rijeseni primjeri • Ortogonalne bokocrt).1.1. metodi kosog paralelnog projiciranja najednu ravninu slike.

4. konjugirani su promjeri odgovarajuce elipse k paralelni s osima x i fl. Kadaje kruznica u ravnini III ilije paralelna s njom.01a ~ 0 x - 1- - - - - - -~1 d y _J_ - 1 1 j_ 1 1 1 Slika 4. RijeSeni primjeri 83 • Konstruiran je kosoaksonometrijski tlocrt i nacrt objekta. a zatim i aksonometrijska projekcija (sl. a za kruznicu paralelnu s ravninom II2 konjugirani su promjeri paralelni s osima x i z.01b • Buduci da se kruznica kosim paralelnim projiciranjem preslikava opcenito u elipsu. 4.01b).02b).02. y Slika 4. .1. 4. toj je elipsi potrebno odrediti par konjugiranih promjera.82 Aksonometrijske metode 4. 4. PRIMJER 4. 35 <!l14 Z Slika 4. Konstruirajte izometrijsku projekciju (m = ti = p = 1) s pogledom odozgo slozenog objekta zadanog tlocrtom i nacrtom (s1. Najjednostavniji oblik izometrije imamo u slucaju m = n = p = 1 jer se bez upotrebe kutova proporcionalnosti koordinate pojedinih tocaka objekta unose u odabranu projekciju koordinatnog sustava (s1.02a).02a RJESENJE • Aksonometriju u kojoj su prikrate po svim koordinatnim osima jednake zovemo izometrijom.

03. a Rytzovu konstrukciju izvedite sarno u kosom tlocrtu i nacrtu.02b PRIMJER 4.03). cinjenice sve tvorevine koje se nalaze u ravnini sebe. • Svakoj elipsi na projekciji objekta potrebno je odrediti srediste i konjugirane promjere. z=z y - y 0 x=x M \ Slika 4.0 M' M vidljivo je kako se prikracuju ordinate pojedinih tocaka objekta. Konstruirajte kosu projekciju piramide s pogledom odozgo ako je zadana prikrata n \ Y \ \ \ \ \ M' Y \ \ \ \ \ \ = ~ i kut 0: = 30°. a one paralelne s ravninom slike projiciraju (x.03 . RJESENJE • Poseban slucaj kose aksonometrije x i z) nalaze u ravnini u kojoj se dvije koordinatne osi (najcesce slike zovemo kosorn proj ekcij om. Prikrata ti postoji sarno u smjeru osi y pa se zato ne koriste kutovi proporcionalnosti. pri cemu su svim elipsama odredene osi pornocu Rytzove konstrukcije.84 Aksonomctrijskc mctodc 4. Iz trokuta 6.1. z) projiciraju same u se u pravoj velicini. • Pomocu kosog tlocrta i nacrta odredena je kosa projekcija piramide. • Nacrt piramide poklapa se s njenim kosim nacrtorn. Zbog ove se Slika 4. 4. Pravilna kvadratska piramida zadanaje tlocrtom i nacrtom (sl. Rijeseni primjeri 85 • Konstruiran je aksonornetrijski tlocrt i nacrt objekta. • Za pogled odozgo izaberimo odgovarajuci polozaj projekcije y osi y (sl. 4. a kosi joj je tlocrt odreden uz pornoc odredbenog trokuta 6.0M' M. 4. a zatim i aksonornetrijska projekcija cijeloga objekta.03). Uocite da je moguce uspostaviti afinu srodnost izmedu ortogonalnog i kosog tlocrta s osi x kao osi afinosti i parom pridruzenih tocaka M') M.

Kosi nacrt stosca podudara se s njegovirn ortogonalnirn crtorn.86 PRIMJER Aksonometrijske metode 4. -.05.04. z=z M'\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ :/ qu~ I \ I \ \ r------c~----~ \I S' y x=x y \ \ - -. a srediste joj je na osi afinosti x. • Iz s1.·b -. 4. • Kontume izvodnice kose projekcije stosca tangente V" z=z su na elipsu k povu- x=x y cene iz tocke V. Jedan par konjugiranih prornjera te elipse afina su slika onih prornjera zadane kruznice koji su paralelni s osirna xi y. • Pomocu zadanih podataka odredirno kosu projekciju koordinatnog tava (s1.05). -. PRIMJER 4. Potrebno je sarno odrediti onaj par rnedusobno okornitih prornjera kruznice k' koji ce se afino preslikati u okornite konjugirane prornjere elipse k. moguce je i bez Rytzove konstrukcije odrediti veliku i rnalu os elipse k.1. y Slika 4.04. Osnovica stosca ce se projicirati u elipsu. ty \1 U' Slika 4. RJESENJE RJESENJE • Pornocu zadanih elernenata nacrta se os y i odredbeni trokut 6. -.05.M' MO. 4. posve je ocita konstrukcija kose projekcije valjka.4. odozgo rota- Uz prikratu n = ~i kur 0: = 30° konstruirajte kosu projekciju s pogledorn odozgo rotacijskoga valjka zadanoga njegovirn ortogonalnirn projekcijarna na s1. u pravoj velicini. obje kruznice ce se projicirati • Kosi je tlocrt valjka paralelograrn. -. • Buduci da se jedna osnovica valjka nalazi u ravnini Ih a druga je paralelna s njorn.0: = 45°) s pogledorn cijskog stosca kojern su tlocrt i nacrt dani na s1. • Buduci da su kruznica k' i elipsa k afino pridruzene krivulje. Konstruirajte kosu projekciju (n = ~. 4. -. -.04 -. RijeSeni primjeri 87 4. 4. -. M. susna- • Kosi tlocrt stosca bit ce ujedno kosa projekcija njegove osnovice. -. U tu se svrhu koristi Talesova kruznica t koja prolazi tockama S' is.05 .04.

06c . Stoga nema prikracivanja u smjerovima osi x i z.06.I I \ \ \ \ \1 I I I I . • Nakon sto se konstruira zajednicki kosi tlocrt za oba dijela drvenoga veza. Slika 4. iz toga se kosog tlocrta i ortogonalnog nacrta odredi i sama kosa projekcija donjeg. Konstruirajte kosu projekciju drvenog veza (s1. '( P" = P" y~: A \\ . 4. z=z z=z T"=T" I I I PI <if". Donji dio veza prikazite s pogledom odozgo.06c Slika 4. na- RJESENJE • Prvo je potrebno nacrtati ortogonalne projekcije veza s razdvojenim crtima njegovih zadanih dijelova kao na s1. 4.CZ . . str.\ '. 'y. __ - A" T y A .06b. I __ / . a zatim i gornjeg dijela veza. 4. Obratite paznju na vidljivost pojedinih bridova objekta.88 Aksonometrijske metode 4. 4. • Prema definiciji kose projekcije (vidi udzbenik. " I I // / I I I I .. • Pornocu istog ortogonalnog tlocrta i nacrta rnoguce je konstruirati kosu projekciju dvaju koordinatnih sustava 0 (.06a) uz prikratu n = ~ i kut Q = 30°. Rijeseni primjeri 89 PRIMJER 4. Umjesto kutova proporcionalnosti prikrate u smjeru osi y izvode se direktno na projekciji koordinatnog sustava sto je vidljivo na sl. \ \ \ \ o (j T' P' .06a • Cijela konstrukcijaje vidljiva na s1. \\ " . I -. a u drugom za pogled odozdo. a gornji s pogledom odozdo. \\ . -.TYZ) s istim osima x i z i osi Y u jednom slucaju za pogled odozgo. 4.\ A' y Slika 4.1. 63) ravnina I12 se uzima za ravninu slike pa se kosi nacrt objekta podudara s njegovim ortogonalnim nacrtom.06b .06c.

i : r-r-C)I '--j I )c. 2. 8. 6..2.Q__J-. Zadaci za vjezbu 91 4..!' 10 J"'I L---_=l ~gl 19 10 6I .90 Aksonometrijske metode 4. 4._-{----.2. @ ~ 3.-~~Q_..~i5 1:. 1.1.2. Zadaci za vjezbu 4. Predlosci za aksonometriju i kosu projekciju 5. 9 1 ~I 4. J ~ -1 1 I'-- 15 3 7 10 is.-_.--------" > " J ~~ ~_9 ~ 7.---~-_l.

11.---. 92 Aksonometrijske metode 10.2.l~ '~--~ I \ \ \ { { { r- I I I I \ \ \ '-- so . I 1 r _______ ~ I I I I [8 /-----/ 12. 18.~-----.. I { { 17..--. 4. ----. 14. 15.--- .- 16. 13.--. Zadaci za vjezbu 93 9. 4. ~---~ . I I I I I I I I I l .

~'-/_G_ . 23.I) 1 15 10) 20 . -0- -r I -0I ~I . . 1«7 -~-- ~j "[ ~ .c I 21.94 Aksonometrijske metode 4.~ r ~.. -. -'" ...___!_L_+~ :i -1 -- ------ '" I I IS . _1r-~--'-~' ___!__ I I I I @ . 20.. I -~... -I -r )____2_S -J 4S J 25. : -0-. s.~~(J-_ I 1 ~~j 0 r-'-----'--~ ~ ! : I ~ I l ! JO : i I JO . 24.-- I I: I: @B 1 1.:Y __ I I j ?J - ~ I __ .. 22. 4. Zadaci za vjezbu 95 19... .'~"<. : : L_ ~ _l_ .. \ - .2.

Aksonometrijske metode 4. A -II I I I I I I -1I I I 1.- I 30 -] J ~I r A I I I -1I I I I .t r_l0_~~ ..-.96 27..2.2.. Predlosci za vezove 2. .----+---------------~ ~------------~ .2. 29. -1- . /\-A 4. Zadaci za vjeZbu 97 4.... . -. 4. ... 1. . ___/ __c_ " 28. 3. . ..

. I I I I I I . . t- . .. . -r. 9. 4. A-A .. . .f 17 . .. Zadaci za vjezbu 99 5. ...2. . n 20 30 8.. . 10.. " . 12. I .. . <" / / /.-----.- 1:1 -'}- ~I I I ~ ~~ A ~1 I 16 "J -I -- -1- iI 30 I . . . 7. 17 . I A - . I A _--------- . J 10 6 6 6 22 3 10 3 >------. 6. . 1'- 11..98 Aksonometrijske metode 4.

. Aksonometrijske metode 14. ~. 4.l ______ J IS I r I I I I I I I I I I I I I I I I L.100 13. - / 15.. 19. A _..2. ~ __ . 16... I~:I ~!..... JI' . / r>: - '~ l A ~~ --------"'" I . Zadaci za vjefbu 101 18.._ - I I I I I_I I II I I I "I 17 8 . L I 1 t----___... 17. 4.-----I I I 1--- l I -_ -- I I I I I I 20.

Bit ce to iskljucivo rotacijski stosci i vaIjci. par izvodnica ako je ravnina paralelna s njegovom osi. mogupasti zajedno. njezinje presjek ravninom aigebarska ravninska krivulja reda jednakog redu plohe.103 irati pornocu njenih konjugiranih promjera. Kada se radi 0 I presjeku valjka iIi stosca po eIipsi. Uz to se u svakom primjeru konstruira tangenta presjecne krivulje u njenoj opcoj tocki. a u svim drugim slucajevima elipsa. a presjecne hiperbole i parabole odredujemo konstruirajuci "dovoljan broj" njihovih tocaka. presjekje parabola. Presjeci Svi su ovi presjeci detaljno obradeni u udzbeniku [3] Mongeovom metodom. Ako se radi oalgebarskoj plohi. hiperboia iIi parabola. a ovdje je teziste na rjesavanju zadataka u kosoj aksonometriji i kosoj projekciji. presjek je hiperbola. presjek je elipsa. 5. treba prvo znati zakljuciti 0 kojoj se krivuIji radi. a konstruirat cemo njihove presjecne krivulje u ortogonainim projekcijama. Buduci da konstrukcija presjecne krivuIje u projekcijama ovisi 0 tome da li je ta krivuIja elipsa. Ako je presjecna ravnina polozena tako da realnosijece sve izvodnice stosca u konacnosti. nuzno je elipsu konstru102 . Presjek rotacijskoga stosca ravninom paraleinom s ravninom osnovice je kruinica. Bilo koja ravnina polozena vrhom stosca sijece ga u dvije izvodnice koje mogu biti realne i razlicite. sto ovisi 0 polozaju presjecne ravnine prema zadanoj plohi. Skup zajednickih tocaka neke plohe <I> i neke ravnine P nazivamo presjekom te plohe ravninom P. Ako je ravnina paraleina s dvjema izvodnicama stosca. Ako je presjecna ravnina paraleina s jednom izvodnicom stosca. Presjek rotacijskoga valjka je kruznica ako je presjecna ravnina paraleina s ravninom osnovice. a mogu biti i konjugirano imaginarne. U ovom cemo pogIavlju obradivati ravninske presjeke stozaca i valjaka drugoga reda. kosoj projekciji i kosoj aksonometriji.

01. • Kontume tocke M. afinost Os te afinosti je os Slika 5. • Presjecna je elipsa afino pridruzena kruznici osnoviee. Ole). "' b. PRIMJER Rijeseni primjeri 5. Os ove afinosti je Zadan je rotaeijski valjak svojim projekeijama i ravnina P svojim tragovima (s1.1. -.01c . Rijeseni primjeri tocaka. a (S"/. a valjak u parovima izvodniea . Bit ce to promjeri pridruzeni konjugiranim promjerima osnoviee u kosoj projekeiji. 5. Slika 5.01b ' y x=x • Kruznica osnovice valjka projieira se u elipsu pri cemu se njeni promjeri para1elni s osima y i z projieiraju u konjugirane promjere elipse .104 Presjeci s. Sjecista ovih izvodniea sa spomenutim presjecnicama bit ce krajnje tocke konjugiranih promjera presjecne elipse. ti = }) konstruiraj te presjek valjka ravninom P. z z. kontumih z=z -. polozirno kroz te promjere ravnine A(arl (3) i B(b21 b3) (sl. ~"-. 5. y G y r x r • Potrebno je odrediti par konjugiranih promjera presjecne elipse. y x=x [. Ove ravnine sijeku ravninu P u presjecnicarna a odnosno b. U kosoj projekeij i (0: = 30°. - --- - - -. • Za konstrukeiju koja se uspostavlja velike i male osi elipse koristena je perspektivna izmedu bokoerta i kosog bokoerta. z=z • Srediste presjecne elipse mora bit na osi valjka. 5. dakle 7'3 u kosoj projekeiji. • Da bismo odredili probodista ravnine P s izvodnieama valjka koje prolaze krajnjim tockarna konjugiranih promjera osnovice. N presjeka afino su pridruzene nozistima izvodniea valjka pa su tako i konstruirane.01a RJESENJE • Buduci da se osnoviea valjka nalazi u ravnini IT3. 105 5. • Zadana ravnina je druga proj ieiraj uca pa su joj prvi i treci trag u kosoj projekeiji paralelni s osi y.1. 01b). S) je par afino pridruzenih Sill i • Pornocu Talesove kruznice g sa sredistcrn na osi z polozene kroz tocke S odredeni su okomiti promjeri kruznice koji se preslikavaju u osi elipse.01a). za prikracivanje ordinata pojedinih toe aka koristit cerno bokoertnu projekeiju osi y (sl. y Slika 5. treci trag presjecne ravnine. 5.

Kut La i prikratu n odaberite po volji. • Konturne tocke presjecne krivulje odredene su pornocu perspektivne kolineacije s centrom u tocki II. -.1. -. a druga sadrzi os stosca. -.5) je srediste. Tocka 5(7.02. osi T2 i parom pridruzenih tocaka 2". -. I i '7 ocito leze na presjecnoj krivulji. • Jedna od ravnina polozenih kroz vrh na s1. a osnovica se projicira sarna u sebe. 8. (0) po paraboli i odredite tangentu u opcoj tocki presjeka. -. slijedi da mora biti paralelna s jednom od dviju izvodnica koje su paralelne Sill' Odaberimo onu ravninu kojaje paralelna s izvodnicom i. r -. 5. -. kojemu osnovica (1' = 4) lezi u ravnini rho U kosoj projekciji konstruirajte presjek stosca ravninom P(9. 2. 5.02 "" I . U tim se ravninama nalaze tocke 2. -. • Da bi ravnina sjekla stozac po paraboli mora biti paralelna s jednom njegovom izvodnicom. -. • Tooke y x=x - -. -. -. -. -. stoga u njoj parabola ima tangentu paralelnu s II2• • Tangenta presjecne krivulje u po volji odabranoj tocki T odredena je kao kolinearna slika tangente osnovice u pridruzenoj tocki T2• -. M' Y Slika 5. -. Svaka od tih ravnina sijece stozac u pam izvodnica. • Za konstrukciju kose projekcije stosca dovoljno je odrediti kosu projekciju II tocke II. 0. -. Rijeseni primjeri 107 5. -.106 PRIMJER Presjeci 5.02. -. -. 6. • Prv'i trag T1 presjecne ravnine je u kosoj projekciji paralelan sa i: • U svrhu odredivanja toeaka presjecne krivulje polazu se ravnine kroz vrh stosca. -. Konturne izvodnice stosca tangente su na kruznicu osnovice polozene tockom II. -. RJESENJE z=z • Odaberimo po volji odredbeni trokut LoOM' M za kosu projekciju (s1. -. Buduci da je zadana ravnina okomita na Il. 5' i T. -. -. • Tocka A je ekstremna tocka presjeka. -.5) vrh rotacijskoga stosca .5. i' -. <. 5.. " -. -. -. 4. je A(a1' (2). 02). 4. a tocka 11(7. a izvodnice se s presjecnicom takve ravnine sa zadanom ravninom sijeku u pam tocaka presjecne krivulje. -.

stosca • Elipsa je konstruirana pornocu svojih konjugiranih promjera. Krajnje tocke promjera AB nalaze se na onim izvodnicarna stosca koje su paralelne s ravninom IT2. ~(3. Rijeseni primjeri 109 5.03b. paralelna s jednom izvodnicom stosca.0. ona ga sijece po paraboli. onda je ona i simetralna ravnina elipse. prikazane su sve ove presjecne krivulje u izometriji. P(7. U ortogonalnim projckcijama i kosoj aksonometriji (dx = dy = dz = d) prikazite dio stosca orneden ravninarna: 11!. V (4. sjeci ce ona stozac u izvodnicarna na kojima se nalaze tocke C i D. • Poloviste 0 prornjera AB je srediste elipse. a odredene su kao probodista spornenutih izvodnica s ravninorn P. druge projicirajuce.0. 7). RJESENJE simetralna je ravnina stosca jer se u njoj nalazi os stosca. Ova se hiperbola projicira u tlocrtu i nacrtu u tragove 81 odnosno 82. 4. (4. Tocke. hiperbole i parabole konstruirane na po volji izabranim izvodnicarna i to kao probodista tih izvodnica s ravninama ~ i . 0). Zadan je rotacijski stozac s osnovicorn u IT! [S( 4. Crtamo dio ove parabole koji se nalazi iznad ravnine P z (sl.0. njihove presjecne krivulje sa stoscem projiciraju se u nacrtu u druge tragove tih ravnina (sl. 4) i .P i . 03a). • Ravnina ~ paralelna je s dvije izvodnice stosca pa je njen presjek sa stoscern hiperbola. 5. Naime. 00. • Ravnina P sijece stozac u eli psi kojoj crtamo dio izrnedu ravnina ~ i . y • U ortogonalnim su projekcijama Slika 5. (0). To su tocke l: i B. -) koja je paralelna s izvodnicom VT(l. 03a). ravnina A u kojoj se nala'ze ove izvodnice Slika 5. Buduci da su u ekstremnim tockama A i B tangente horizontalne i medusobno paralelne.. Stoga se u njoj nalaze najvisa i najniza tocka presjecne elipse. 00. 00. 4.108 PRIMJER Presjeci 5. Promjer CD konjugiran promjeru AB paralelan je s ravninom IT! i prolazi tockorn O.03a tocke presjecnih krivulja konstruirane pornocu kruznih presjeka stosca. Polozimo Ii ravninu B pravcem 00" i vrhom stosca.0. to su one krajnje tocke promjera elipse .03.0. T = 3]. z - • Buduci da su zadane ravnine ~. 0) stosca. • Na slici 5.1.. • Buduci da je ravnina . a kako je okomita na ravninu elipse. 5.03b . Crtamo samo onaj dio toga presjeka koji je iznad ravnine P. 4. 5.

• Promjer CD konjugiran promjeru AB nalazi se u prvoj projicirajucoj ravnini osnog presjeka valjka. k'" =e'" Slika S. Izrnedu presjecne krivulje i osnovice valjka rnozemo uspostaviti perspektivno afinu srodnost. su odredene kao probodista tih izvodnica s ravninorn P. S.04a RJESENJE • U svrhu odredivanja tlocrta i izvodnice i posluzirno se stranocrtnorn ravninorn TI3. 5.110 PRIMJER Presjeci 5. i njen nacrt til. Osnovice rnu se nalaze u prvirn projicirajucim ravninarna pa se u tlocrtu projiciraju u duzine. • Pornocu trecega probodicta T3 tangente. a u nacrtu u elipse.Ola).Olb. a na s1. zadanu ravninu u sutraznici s prve skupine.04.b . B ovih izvodnica s pravcem s krajnje su tocke jednog promjera presjecne elipse. a ravnina P svojirn tragovirna. koje lezi na stranocrtnom tragu ravnine P odreden je tlocrt tl tangente. Slika S.. ali ne i s TI2. • Kroz os valjka polozimo ravninu paralelnu s TIl. • Pomocu konjugiranih promjera AB i CD konstruiran je tlocrt i nacrt presjecne elipse e. Dakle. a zrake su paralelne s osi valjka. • Presjecna krivulja je elipsa jer ravnina nije paralelna niti s osnovicorn niti s osi valjka. pri cemu je svakom paru okomitih promjera kruznice osnovice afino pridruzen par konjugiranih prornjera presjecne elipse. Sjecista A.04. Rotacijski je valjak zadan SVOJlrn projekcijarna. Konstruirajte tlocrt i nacrt presjecne elipse te njenu tangentu u tocki T koja lezi na izvodnici i( -. tocke C i D nalaze se na nacrtnim kontumim izvodnicama valjka. T3 r. Ova ravnina sijece. lll e = kill pa se i trazena tangenta elipse u toj projekciji projicira u tangentu kruznice kill.1. Primijetimo da je ovaj promjer afino pridruzen onom promjeru osnovice k (N) koji je paralelan s TI1. Sarna je tocka TEe odredena kao probodiste izvodnice i s ravninorn P. S. a valjak u njegovim tlocrtnim kontumim izvodnicama. l • Stranocrt presjecne elipse poklapa se sa stranocrtorn osnovice valjka. U stranocrtu se izvodnica projicira II tocku koja je udaljena od osi lX3jednako kao nacrt i" od osi jX2. i") na straznjern dijelu plohe (sl. • Uocimo daje os valjka paralelna s ravninorn TIl. Os afinosti je presjecnica zadane ravnine s ravninom osnovice. a pornocu njenog prvog probodista T. Rijeseni primjeri 111 5.

4.5. r = 3. Konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje na prednjoj strani plohe.5). -. -).5). 4. 4). -) presjecne kriplohe. 6.6) u paraboli. -4. Konstruirajte projekcije presjeka rotacijskog valjka [os M N. Konstruirajte projekcije presjeka ovog valjka ravninom P(12. /' = . B(12. koja je na izvodnici. r = 5.6). -8. z) = L(Y.8). N(14. -.5). Razvijte plast valjka s presjecnorn krivuljom. (b) Konstruirajte projekcije presjeka kugle [5(5. 6. S (6. cije je trece probodiste u tocki 13(0. Konstruirajte projekcije M(3. 4.4. osnovica u 7T2Jravninom P(8. 11(6. 1. r = 5. kojaje na izvodnici. 3. z) = 1200J konstruirajte presjek rotacijskog valjka [os M N.0. Razvijte plast valjka s presjecnorn krivuljom. M(O. 0)]. M(l.5. Razvijte plast stosca s presjecnorn krivuljorn. -). Konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje koja se nalazi na gornjem dijelu plohe na izvodnici Cije je drugo probodiste tocka i2(9. osnovica u Tid ravninom P(lO. y) = 90°). 4.5. 2.5) presjecne krivulje na straznjoj strani plohe i odredite pravu velicine presjeka. 7. 6). 10.3) na desnoj strani plohe. Konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje na gornjoj strani plohe. osnovica u 7T3Jravninom P(4. Odredite pravu velicinu presjeka. 0. 5). Konstruirajte projekcije presjeka rotacijskog valjka [os M N. 0. 6). r = 5. (a) U kosoj aksonometriji [L(X. osnovica u 7T2Jravninom 2::(10. r = 3. cije je drugo probodiste tocka N2(4.5. 4.3.1. 10. 9). N(11. Konstruirajte projekcije presjeka rotacijskog stosca [os SV. 4).4). -2.8). 11. prikrata n = 1J konstruirajte presjek rotacijskog stosca [os SV.5. osnovica u Ti2Jravninom P(3. Rotacijski valjak polumjera os novice r = 4 dodiruje ravninu Til duz izvodnice AB [A(4. 4. 0. tako daje L(X.3)). Duzina MN [M( -5. 3. -). 8. r = 3. 9. 0). Razvijte plast stosca s presjecnorn kriprojekcije presjeka rotacijskog 11(6.N(O. prikrata 113 5. M(O. Konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje koja lezi na donjem dijelu plohe na izvodnici kojoj je trece probodiste 13 (0.0).3. z) paralel na = 3/4]. tangentu u tocki T( -. 6).j. 4).5.(0). U tocki T( -. 7. osnovica u Tid ravninom tangentu u tocki T(2. Konstrurajte tangentu u opcoj tocki presjecne krivulje.5). 10. Rijesite presjek i u kosoj aksonome- 7. Odredite pravu velicinu presjecne krivulje. Odredite pravu velicinu presjeka i konstruirajte tangentu u opcoj tocki presjecne krivulje. 0.5). -) presjecne krivulje na gornjoj strani plohe konstruirajte tangentu na presjecnu krivulju. Y) = L(X. O). r = 5. -. 11. -).5. 9. Odredite pravu velicinu presjeka. 5.N(1. 3.2. 3. -.5. osnovica u 7T3Jravninom P(4. N(4.5. koja je na izvodnici.5.6).5. 10. 4). Odredite pravu velicinu presjeka i razvijte plast stosca s presjecnorn krivuljom. Konstruirajte tangentu presjecne krivulje u tocki T( -. r = 3. 6. .112 Presjeci 5. Konstruirajte stosca [os SF. S( 0. 0. 4). 5(6. 9. (0).9). Konstruirajte projekcije presjeka rotacijskog valjka [os 111 N.10. V(10. V(5. 0. cije je drugo probodiste tocka N2(7. 2. 11). Zadaci za vjezbu Rijesite presjek i u kosoj projekciji s ravninirn slike.9. -5. 9. 13.8. Zadaci za vjezbu tri [neka je ravnina (y. (a) U kosoj projekciji [a = 45°.1. osnovica u 7T2Jravninom vuljorn. P(13. P(4.9). r = 4J ravninom P(oo.2. 0: = 30°. 5. 4. Odredite vulje na prednjoj strani triji (osi odaberite presjeka rotacijskog valjka [os MN.L 8). S(5. 6). -. N(3.5.5. Konstruirajte projekcije presjeka tog valjka ravninorn 2::(-7. osnovica u 7T3Jravninom 2::(8. 9). M(O.5. 8)Jje os rotacijskog valjka kojemu je polumjer osnovice 7' = 3. Konstruirajte projekcije presjeka rotacijskog stosca [os SV. Odredite pravu velicinu presjeka i konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje na donjem dijelu plohe.6).

-. -) u paraboli.9. 0. 10).9. 11(5.5).7).5. r = 4. Presjek rijesite i u ortogonalnoj projekciji. Razvijte plast stosca s presjecnorn krivuljom. U kosoj projekciji [0: = 45°.0) konstruirajte tangentu. 11(5.11(5. r = 5] ravninom 12. 18.7).11(6. Presjek rijesite i u ortogonalnoj projekciji. -. 6. 11). 17. Konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje na straznjoj strani plohe. 11(5.8). 5). ?dredite pravu velicinu presjecne krivulje.00). 23. Konstruirajte projekcije presjecne krivulje rotacijskog stosca [osnovica u 7f1. N(5. -8. os M N. je prvo probodiste tocka 12(3.5. osnovica u 7f2] ravninom P(oo. 8).5). 0).11(5. 5. Konstruirajte tangentu u opcoj tocki presjecne krivulje i odredite pravu velicinu presjecne krivulje. 5. 0). N(O.5). Presjecnu krivulju konstruirajte i u ortogonalnim projekcijama. 5). 5. _).-) presjecne krivulje na straznjoj strani plohe. = d] konstruirajte presjecnu krivulju rotacijskog valjka [osnovica u 7f3. Zadaci za vjezbu 115 (b) Konstruirajte projekcije presjeka kugle [5(5. 10. os M N. _. 4. U kosoj aksonornetriji [dx = dy = d. 13.0). 5. Konstruirajte projekcije presjeka rotacijskog stosca [os 511.8. Konstruirajte tangentu u opcoj tocki presjecne krivulje. Odredite pravu velicinu presjeka i razvijte plast stosca s presjecnorn krivuljom. osnovice u 7fIJ ravninorn P(10. 5(5.5. M(O. -2).oo. 8. 14. 5.7).8. r = 3.0).5). 15. U kosoj aksonometriji konstruirajte presjek rotacijskog stosca [os 511. Konstruirajte tangentu u tocki T(9. na izvodnici. 20. y) = L(X. os 511.5. 5. Odredite pravu velicinu presjecne krivulje. 5(5.4. U opcoj tocki presjecne krivulje konstruirajte tangentu.4). cijeje noziste u tocki G(2.4.4). 5.6) u paraboli. -7. Presjek rijesite i u kosoj projekciji [0: = 45°. 5). r = 4] ravninorn P(7. = 4] ravOdredite pravu velicinu presjecne krivu- P(7. -). r = 5. cije je prvo probodiste I. cije . Konstruirajte projekcije presjeka dvostrukog rotacijskog stosca [os M N. r ninom P (13.5). koja lezi na prednjern dijelu plohe. Konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje. 11(9.6). Konstruirajte tangentu u opcoj tocki presjecne krivulje. 5. os M N.5. osnovica u 7f2] ravninom E(7. Konstruirajte tangentu u opcoj tocki presjecne krivulje i odredite pravu velicinu presjecne krivulje. Odredite pravu velicinu presjeka. -) u paraboli. Konstruirajte projekcije presjekarotacijskog stosca [os 511. 9).2. N(11.7.8). Presjek rijesite i u ortogonalnoj projekciji te odredite pravu velicinu presjecne krivulje. -. r = 4] ravninom P(3.9. 0.:z) = L(y. Konstruirajte projekcije presjeka rotacijskog stosca [os 511.5. osnovica u 7f3] ravninom P(oo.8. r = 4.5(5. M(O. 16.8). U tocki T presjecne krivulje na prednjoj strani plohe. 5(5.5. Razvijte plast stosca s presjecnorn krivuljorn.:Z) = 120°] konstruirajte presjek rotacijskog stosca [os 511.(4. koja lezi na izvodnici. U kosoj aksonometriji [L(X. 5). 19. prikrata n = 3/4]. 21. prikrata n = 1] konstruirajte presjek rotacijskog stosca [os 511.5. os 511. na izvodnici.4. 0). S( 4. 1I(4. M(5. Konstruirajte tangentu u opcoj tocki presjecne krivulje. Odredite pravu velicinu presjecne krivulje. r = 4] ravninom P(8. Odredite pravu velicinu presjeka i razvijte plast stosca s presjecnorn krivuljom. r = 5. N(13.5(6.0).5).6). osnovica u 7fd ravninom E( 00. 5. 1''11(0. -.114 Presjeci 5. Ije. r= 4.13). Na donjem dijelu plohe u tocki T presjecne krivulje.5. 22. osnovica u 7fd ravninom simetrije.5. konstruirajte tangentu. kojoj izvodnica ima drugo probodiste 12(8. Razvijte plast donjeg dijela stosca s presjecnorn krivuljom.0. Presjek rijesite i u kosoj aksonometriji. 5(5. osnovica u 7f2] ravninorn E( 00. r = 4. Konstruirajte sve tri projekcije presjecne krivulje rotacijskog stosca [osnovica u 7f3. -. Konstruirajte projekcije presjecne krivulje dvostrukog rotacijskog stosca [osnovica u 7f1.5. 5 (0. Konstruirajte projekcije presjecne krivulje dvostrukog rotacijskog stosca [osnovica u 7f1. r = 4] ravninom . 0).

12.4). 6). -. 10. (a) Konstruirajte presjek kugle [5(4.0).00) tako da presjecna krivulja bude parabola. -. cije je noziste u tocki N (10.8). 711. V(O.4. N(5. projekcije 34. Odredite pravu velicinu presjecne krivulje. Konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje koja lezi na izvodnici. -. 5(0. 5.0). Konstruirajte projekcije presjeka kosog kruznog valjka [os M N. 0). y) = 90°]. .0). 5(5. osnovica u 7TI] ravninom okomitom = = = na os stosca. r = 4] ravninom P(oo. 6). r = 5] ravninom P(2. 11. Konstruirajte 28. koja lezi na straznjoj strani valjka .12). 2. 0. 10). -) koja lezi na prednjem dijelu plohe. U tocki T presjecne krivulje koja lezi na izvodnici s nozistem u tocki N(O. N(5. 10). os M N. 5(5. r = Odredite pravu velicinu presjeka.5°.5.0).0). (a) Bez upotrebe stranocrta konstruirajte projekcije presjecne krivulje rotacijskog valjka [os M N.4..12). Konstruirajte tangentu presjecne krivulje u tocki T. T = 5] ravninom P( 00. 5(0.5. osnovica u 7TrJ ravninom P(24. r = 5. r = 3] ravninom P(2.5. Konstruirajte tangentu u opcoj tocki presjecne krivulje. 33. projekcije presjeka kosog kruznog valjka [os M N. Konstruirajte projekcije presjeka kosog kruznog stosca [os 5V. presjeka kosog kruznog stosca [os 5V.5).7.0). 4. osnovica u 7T2] ravninom P( 4. V(3. u paraboli.0. 8).11. Odredite pravu velicinu presjeka. ti = 4/5] konstruirajte presjek rotacijskog stosca [osnovica u 711. 27. (b) U kosoj projekciji [a = 45°. 6. na udaljenosti d = 7. r = 5. -) presjecne krivulje koja lezi na lijevoj strani plohe konstruirajte tangentu. Zadatak rijesite i u ortogonalnim projekcijama.0).10). -5. Odredite pravu velicinu presjeka i konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje na donjoj strani plohe ako je tocka na izvodnici cije je prvo probodiste tocka GI(3. Odredite pravu velicinu presjecne krivulje i konstuirajte tangentu u tocki T. = -3) Odredite tangentu presjecne krivulje na donjoj strani .2. 10. V(15.116 Presjeci 5.9).15. Konstruirajte M(6. r = 4.7. 9. 26. Konstruirajte tangentu u tocki T(-. r = 4] ravninom P( -6. 9.4. U kosoj projekciji [a = 4.5 od ravnine (b) Konstruirajte projekcije ninom P(6.13). Rijesite presjek i u kosoj aksonometriji [L(x.5. 24.5). 00. -. Odredite pravu velicinu presjecne krivulje. M(4.4. 5). r = 5 osnovica u 7Td ravninom P( 00. 5(5. M (4. (a) Konstruirajte 5] ravninom P( -5.5). presjek polukugle [ekvator u 7TI.). ll. Konstruirajte presjek kosog kruznog stoscalos 5V. V(5.8). 5. osnovica u 7Td ravninom P( 00. Konstruirajte projekcije presjeka kosog kruznog stosca [os 5V. 13). 11. Konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje koja leZi na izvodnici gornjeg dijela plohe ako je drugo probodiste izvodnice tocka h(4. 0. prikrata n = 3/4] konstruirajte presjecnu krivulju rotacijskog valjka [osnovica u 712. presjeka kugle [5(0. 7.5.0). -5. Zadaci za vjezbu 117 P(7. osnovica u 712] ravninom P(-12. os M N. N(O.0.10. V (16. r 5. 32. 6).5. 5.4). lvI(5. 5. r = 4] ravninom P( 00. Presjek rijesite i u kosoj aksonometrij i. 21. 30. 13). 00.6.0). (b) U kosoj projekciji [a = 45°.8. 10). V(18.5). Konstruirajte tangentu presjecne krivulje u tocki T( -. r = 4] rav.6) presjecne krivulje na Iijevoj strani valjka.10) konstruirajte tangentu.7). 29. 12. os 511. 4. -. M(5. Ravnina prolazi tockom T(3.6.0. (b) U kosoj akosonometriji [dx dy dz d] konstruirajte presjecnu krivulju rotacijskog valjka [osnovica u 711. 4. 4).7. n = 4/5] konstruirajte presjek rotacijskog stosca [osnovica u 712. (a) Konstruirajte projekcije presjeka kugle [5(-4. r = 5. 0. -3). 10. 4). 5(5. -. -1. U tocki T( -.3). os 5V. T = 4] ravninom P(oo.5) na lijevoj strani plohe. 6).0). N(15. Konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje na prednjoj strani plohe ako tocka leZi na izvodnici cije je prvo probodiste tocka G(3. 25. -2).4). 31. N(10. 10. 5(7.

10). r s = 3] prvom projicirajucom ravninom ciji prvi trag cini s osi x kut od 30° i dodiruje tlocrt grlene kruznice. M( -3. M(S. 4. osnovica u 7fd nom P(S.118 Presjeci 5. r = S. = 45°. Odredite pravu velicinu presjeka. ravninom paralelnom s III koja ne sijece grlenu kruznicu. (a) Konstruirajte projekcije presjeka prstenaste plohe kojoj je os okomita na II2[rg = 1.0). Konstruirajte projekcije presjeka dvostrukog kosog kruznog stosca [os M N.3). r . -2. 11). Odredite pravu velicinu presjecne krivulje i tangentu u tocki T na prednjoj strani plohe koja se nalazi na izvodnici kojoj je prvo probodiste Tijelo ciji je nacrt na slikama oznacen rasterom U ortogonalnim projekcijarna i kosoj projekciji prikazite dio stosca oznacen rasterom. stosca s osnovicom u III i drugi ravnina. Konstruirajte projekcije presjeka dvostrukog kosog kruznog [os M N. E(10. N(7. S. 6.8. 0).2. S(O. (b) U kosoj projekciji [a tacijskog valjka [os M vica u II2] ravninom = 4So. r = S. Zadaci za vjezbu 119 prikazite [0: plohe u tocki koja se nalazi na izvodnici cije je drugo probodiste tocka G2 (8. truirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje na gornjoj strani kojaje na izvodnici cije je prvo probodiste tocka GI(8.4. n = 1] konstruirajte N. presjek ro10. r = 3. osnovica u 7fd ravninom P( -9. Konstruirajte tangentu u tocki T presjecne krivulje na straznjoj strani plohe ako je tocka na izvodnici cije je prvo probodiste tocka G I (. 38. osno- 44 I 39. 2. Odredite pravu velicinu presjecne krivulje. V(10.(0).S. 6). 0). N(S. 10. -. -) u paraboli. -2.16. 12).8.S).7).0). -8. r = 5. 0. IS. r = 4. (b) Konstruirajte ravninom projekcije presjeka kugle [8(8. M(6. = 3]. osnovica u 7fd ravninom P( -7.2. stosca ravniKonsplohe 42 37. 5.0.0). N( -4.45. -. Na slici je dan nacrt rotacijskog tragovi drugih prijicirajucih . . Konstruirajte pravu velicinu presjecne krivulje. Konstruirajte projekcije presjeka kosog kruznog stosca [os SV. -). n = ~] HI (-S. -.6).6). 40. (a) Konstruirajte projekcije presjeka prstenaste plohe (torusa) kojoj je os okomita na III[r9 = 1. 0). 35.S] P(S. 36.

funkciji objekta kojega natkrivamo. Zanimat ce nas sarno geometrijsko rjesenje problema uz neke unaprijed zadane pretpostavke koje ce nam osigurati jedinstvenost rjesenja svakoga zadatka. zbog raznih razloga. Krovne plohe Pod rjesavanjem krovnih ploha u nacrtnoj geometriji podrazumijevamo konstrukciju (nepravilne) poliedarske plohe koja natkriva neku zgraduJ:£ U§arsku plohu cim skup kontinuirano povezanih ravnih pol~gona ~~j~ zoverno krovnim ravninama. dakle okomito na njen trag. • Na gotovom tlocrtnom rjesenju krovista svim se krovnim ravninama dodaju strehe. One odvode vodu od zapreke iIi paraleIno sa zaprekom (tIocrtno gIedano) prema krajevima zapreke pa su im tragovi okomiti na smjer pruzanja zapreke. naziyamo streholl1.01 120 • Po krovnoj se ravnini oborinska voda slijeva u skupine te ravnine. Natkrivanje neke zgrade slozen je tehnicki zadatak cije rjesenje ovisi 0 mnogim cimbenicima (0 zahtjevirna investitora. 6. tj. POSLJEDICE • Stranice zadanog tlocrta zgrade su prvi tragovi krovnih ravnina. vnicom.gledano izvana. Tlocrte dijelova zgrade na koje. presjecnicu dviju krovnih ravnina nazivamo grebeizo/ll iii llvalolll ovisrio 0 tome da lI. Dogovorno je sirina strehe u tIocrtujednaka 0. Pomocnim ravninama uz zapreke ne dodaje se streha. toj se stranici ne pridruzuje krovna ravnina. v • Svrha je krovne plohe da natkrije zgradu i zastiti je od oborinskih voda. aoda taj zid nazivamo 7ahato/ll z ~(sl. Slika 6. pripada konveksnom ili konkavriom dijelu krovne plohe. koje mi ovdje necemo uzimati u obzir. PRETPOSTAVKE 6.k_Qj~_z_aprekaadana duz cijeJoga zida. estetskim uvjetima .. rek ~grade. • Svakom zidu zgrade (svakoj stranici tlocrtnog poligona) pridruzuje se najvise jedna krovna ravnina.121 Brid krovne plohe. a don'i rtW s re .5cm. financijskim uvjetima. smjeru priklonice prve . Horizontalnu presjecnicu nazivamo slje'?~ Donji dio krova koji prela.). Krovne se ravnine postavljaju tako da se po njima oborinska voda slijeva od sredisnjeg dijela prerna svim rubovima zgrade.0 I). • Po dogovoru sve krovne ravnine imaju isti nagib prema horizontalnoj ravnini i to 45 0 • UOBICAJENI NAZIVI sljeme • Uz zapreke se postavljaju pomocne krovne ravnine.. 6. Ako se zapreka pruza uz cijelu stranicu tlocrtnog poligona (zabat). • Gornji vanjski rubovi zidova zgrade nalaze se u ravnini ITI i pri rjesavanju tlocrta predstavljaju prve tragove krovnih ravnina. • Svi zidovi zgrade na koje se naslanjaju krovne ravnine imaju istu visinu. nije dozvoljeno slijevanje oborinskih voda nazivamo wpreka/ll{/.

b). Rijeseni primjeri 123 dviju krovnih ravnina simetralaje • U svakorn se vrhu krovnog poliedra sijeku najmanje tri presjecnice triju krovnih ravnina. odnosno jedna krovna ravnina prikazana trokutom sa stranieama a. 6. e.1.01a). 6. g). u vrhu se pripadnoga krovnog poliedra sijece n presjecnica (grebena) krovnih ravnina. e --_. Sjeciste A ovih dviju presjecnica je jedan vrh krovnog poliedra u kojernu se sastaju ravnine a. b). Pri tome treba paziti da "slobodnorn" presjecnicom sijecemo "prvu sljedecu slobodnu presjecnicu" i da svaki vrh krovnog poliedra bude sjeciste triju krovnih ravnina. /' /' /' / > ---. Uocimo da je jedna pobocka krovnog poliedra. g) (sl. Konstruirajte tloert odgovarajucega krovnog poliedra (sl. Krovne plohe 6. • Udaljenost svake tocke krovnog poliedra od ravnine ITI jednaka je udaljenosti tloerta te tocke od prvog traga krovne ravnine u kojoj se nalazi. Na primjer.01.»>/' e f g g b a a RJESENJE Slika 6. Ako je tloert zgrade n-terokut u koji je moguce 'upisati kruznicu. Svake se dvije krovne ravnine stoga sijeku u pravcu koji se projicira u simetralu kuta medu njihovim tragovima. b. PRIMJER Rijeseni primjeri 6. • Po ~vije najblize presjecnice medusobno se sijeku u jednom vrhu poliedra.01b • Povezimo na slican nacin sve unaprijed nacrtane presjecnice.01a Slika 6. 6.122 • Tlocrt presjecnice tragovima.01a). g) zadan je tloert zgrade koju treba natkriti. Redoslijed rjesavanja preporuca se kao u sljedecim primjerima. d.01b). ./' ---. j. e. Preporuca se odrediti presjecnice svih parova susjednih ravnina (sl. 6. big pa kroz isti vrh mora prolaziti i presjecnica ravnina b i g. IZ cega se zakljucuje koja treca presjecnica prolazi istim vrhom. ~ ---~ /' ~ Nepravilnim poligonom (a. ravnina a se s jedne strane sijece s ravninorn b u presjecnici ( a. (a. as druge strane s ravninom 9 u presjecnici (a. • Strelieama je oznacen ocekivani smjer slijevanja oborinskih voda po krovnim ploharna. (a. • Sve krovne ravnine imaju isti prvi prikloni kut L45°.1. kuta medu njihovirn 6.

. . • Oznacimo tragove krovnih ravnina s: 1.8.8) pa slijedi da je tocka K presjecnica ravnina I.8) ravnina c i 8 koja u loch !( sijece presjecnicu (1. 6.6). 8 o E . • Analogan J( mora prolaziti i presjecnica (1.6) n (h.02a. Dijelovi zida sa zaprekarna oznaceni su debljirn linijama. h F i H zapreke FG H polazu se pomocne ravnine govima f i h. na njihovim krajevirna (sl.. S strane: (1. 6. Slika 6.6) drugc • Duz cijele stranice pridruzena AB tlocrtnoga poligona je zapreka pa tome zidu nije zabatom zgrade. Presjecnica zavrsava u tocki Q na zidu FG.:I i c.1. 2. 6) = N.6) 2 2 3 c 1 3 A B Slika 6. logicno. DE i FGH postragove pornocnih ravnina c. Taj zid nazivamo • Kada se radi 0 zaprekama tipa AC.5) sijece vee postojecu presjecnicu u tocki M kroz koju onda. Presjecnica (1. niti jedna krovna ravnina. f. prolazi i presjecnica (1. zapreke Rijesite krovnu plohu nad tlocrtorn zadanim na sl. h). e. . 6. Rijeseni primjeri 125 6. okomito na spomenute LIZ zapreke AC. Stoga tockorn zabatu u tocki P.02. • U krajevima • Sada se moze provjeriti da slijevanje voda po svim krovnim zahtjevima. iz cega slijedi N E (I. H G • Zbog potrebe da se slijevanje vode tigne smjerom paralelnirn sa zaprekom h postavljamo 6.02b).02c (vidi strelice!).02b • Na tako dobivenom rjesenju uocava se da dijelovi krova uz zidove na kojima su naznacene zapreke ne udovoljavaju uvjetima jer se ocigledno oborinske vode slijevaju tarno gdje se ne bi smjele slijevati . c) koja zavrsava na Slika 6.na zapreke . preporuca se u prvorn koraku rijesiti krov kao da nema zapreka (s1.02c).124 PRIMJER Krovne plohe 6. h) ravninama uz sve postojece zapreke udovoljava postavljenim 6 6 (2. c x C • Kroz tocku C prolazi presjecnica (c. s tra(5. DE (linearne) iIi FGH (vanjske ili konveksne zapreke). . h (I.02a RJESENJE zakljucak vrijedi za pomocnu ravninu e u tocki E.

. Tockom H prolazi jos presjecnica (a. postavlja se tockorn A pornocna ravnina a _l AG (s1. a) n (3. D) = d(C. (3. (1. e) u tocki N.4 ~~. RJESENJE nina.5).03a zadan je tlocrt zgrade koju treba natkriti krovnom plohom. Postavite zadani tlocrt krovista tako da stranice zadanoga poligona nisu paralelne s ravninom fb niti su na nju okomite.2. • Da bi se duz AG slijevala voda paralelno sa zaprekom. jer je duz cijele te stranice zapreka (s1. Slika 6.126 PRIMJER Krovne plohe 6.2) n (1.03.5) sudjeluju u presjeku.? Slika 6. (2. osim stranici AB (zabatu). 6. • Sjeciste dviju takovih najblizih presjecnica (npr. 4 B' / / 5 / / / ~~ E' M' -. Konstruirajte tlocrt i nacrt odgovarajuceg krovnog poliedra pa dodajte strehu na stranice bez zapreke. • Slijedom rjesavanja po pravilu: "slobodnorn presjecnicorn presjeci prvu presjecnicu na koju naides" dobije se rjesenje kao na s1.03c). 6. To su ravnine s tragovima c i e.5)) ukazuje koje tri krovne ravnine (1. Poligonom na s1. kroz .L DF i d(s.03c).5 tragove krovnih ravnina koje su pridruzene svakoj stranici poligona.03b). D) iznad fll.. Odredimo presjecnice svih parova susjednih ravnina: (1.. e) i pornocnih ravnina (c.03b • Kada imamo slozenu zapreku tipa CDE (unutarnja ili konkavna zapreka). c).03b. e). M = (1. za prvi trag s ove pomocne ravnine vrijedi: s . • Presjecnica (c.4) rjesava problem. 3 ///2.2). Ta se ravnina postavlja tako da prolazi tockom D i da joj je trag okomit na DE.5) jos prolazi kroz to sjeciste. 6. tada na njene krajeve odmah dodajemo pomocne krovne ravnine. 4 / / 3. • Oznacimo strelicama ocekivane smjerove tokova voda po svakoj od rav- Slika 6. iz cega se zakljucuje koja treca presjecnica (2. (4.~-------------------------------------.03a • Uocirno da dobiveno rjesenje ne zadovoljava na dijelu DF jedne i AG druge zapreke.2. 6. Buduci da se tocka D nalazi na visini d(C.03c • Uz zapreku DF je sada potrebno postaviti dodatnu pornocnu ravninu koja ce vodu voditi paralelno s tom zaprekom. 4) koja zavrsava u tocki J{ na zabatu.1.5 / e M' C' c .5). D) (sl. 6. 6. Sjeciste H = (3. Rijeseni primjeri 127 6. s) sijece sada postojecu presjecnicu (c. • Oznacimo s 1.

cr f ()O). x) itd. I = I • U nacrtu je potrebno nacrtati i presjecnice postojecih zidova zgrade. (sl. d(M'. stresnice su u naertu na istoj visini i to 0. Na taj su nacin povoljno rijcscui svi tokovi oc!voc!nje na krovu.Sem na sve slobodne rubove poliedra. 6. a) d(K'. nacrtje svake tocke krovnog poliedra udaljen od osi x koliko i tlocrt od prvoga traga ravnine u kojoj se nalazi.04. 6. Sve Slika 6. Npr. Slika 6. e) = d(L'. x) iii d(L'. 4) = d(K". x). s) = d(L". 6.5cm ispod osi x. s) koja zavrsava u tocki L. zatvaraju Na sl. dan je jos jedan primjer potpunoga rjesenja jednoga krovista na kojemu se moze vidjeti konkretna svrha postavljanja jedne unutarnje zapreke (toranj). Na zapreke se ne dodaje streha.03d). RijeSeni primjeri 129 koju onda prolazi i presjecnica (e.128 Krovne plohe 6. • Buduci da sve krovne ravnine imaju prvi prikloni kut L45°. 1) = d(M".03d • Na konstruiranu se poliedarsku krovnu plohu dogovomo dodaje streha npr.04 . • Tlocrt krovista zarotirajmo u ravnini TIl take da mu stranice kut a s ravninorn TI2(n =F 90°. sirine O. d(K'.1.

Zadaci za vjezbu L.- r 6 .2. Zadaci za vjezbu 131 6. 6.2.130 Krovne plohe 6.

6.:\r l 19 I \ 20 I 21 .2...--J r: 22 'i 6 .---'----.132 Krovne plohe 6. 17 Zadaci za vjezbu 18 133 JI ..

Koristit cerno mjerila M = 1 : 50.134 23 Krovne plohe 24 6. U timje mjerilima 1m u prirodi prikazan na crtezu redom sa: 2cm. a metodu ortogonalnoga projiciranja najednu ravninu pri kojoj je tocka odredena svojom ortogonalnom projekcijom i kotorn. aAcm. Pri rjesavanju zadataka na terenu (u graditeljstvu) nultom horizontalnom ravninom smatra se ravnina razine mora. 1 : 100. Uobicajeno je uzeti ravninu slike u horizontalnom polozaju pa kotiranu projekciju mozemo smatrati os obi tim oblikom Mongeove metode. Ravnine paralelne s nul tom horizontal nom ravninom nazivamo nivo-ravninama.8cm. a ulogu ravnine TI2 preuzima kota. a one iznad razine mora pozitivnu. T I 7. 1 : 200. U kotiranoj projekciji uobicajeno je za jedinicu mjere uzeti 1 metar. L25 Kotirana projekcija 26 1 Polozaj tocke T u prostoru jednoznacno je odreden ako je poznata njena ortogonalna projekcija T' na neku ravninu TI i mjerni broj k E R udaljenosti tocke T od ravnine TI. nazivamo kotiranom projekcijom. a. a. a kako se u primjeni radi 0 objektima veIikih dimenzija crteze cerno izradivati umanjeno. Mjerni broj k nazivamo kotom tocke T. Nivo-ravnine s cjelobrojnim kotama nazivamo glavnim nivo-ravninama. Ravnina slike se podudara s ravninom TIl. u mjerilu koje cemo zvati mjerilom slike. Sve tocke ravnine slike imaju kotu k = 0 pa tu ravninu nazivamo nultom horizontalnom ravninom i oznacavarno je TIo.5cm.1 : 250. 135 . Icm. Nivo-ravnine kojima je razina ispod razine mora imaju negativnu kotu. 1 : 125.

1. a prevaIjivanjem jedne od takvih priklonica odreden je i prikloni kut cp ravnine Pravac se prikazuje tlocrtnom projekcijom na kojoj su oznacene projekcije i kote onih tocaka kojima je visinska razlika jednaka 1 metar. mjernim brojern k E R. -~-t/ I I I I . m' . 7. Akoje Zadavanjetocke. tocaka istih Slika 7. • Priklonica (mjerilo nagiba) ravnine 2: okomita je na slojnice._ ---+--l_~ I I I ! : I. Istaknutu graduiranu priklonicu ravnine nazivamo mjerilom nagiba te ravnine. Kazerno da je pravac graduiran ako je na njegovoj projekciji odredeno nekoliko uzastopnih cjelobrojnih kota. Da bismo joj konstruirali mjerilo nagiba. C(3. M = 1 : 100 .6) • Trima je tockama u prostoru jednoznacno zadana ravnina. Udaljenost tlocrta takvih dviju susjednih tocaka na pravcu zovemo intervalom pravca.01 pravac u ravnini.136 Kotirana projekcija 7. 7. • Odredimo na pravcu m tocku s kotom 3." . Smjer pad a kota tocaka na pravcu oznacujemo strelicom na njegovu tlocrtu. dakle pravac na kojemu ' . a glavne slojnice su slojnice sa cjelobrojnim kotama.6. pravca. Tocka se prikazuje svojim tlocrtom i kotom tj. a ostale su slojnice s njom paralelne i graduiraju pravac m.? s . spojnice njihovih kota bit ce slojnice trazene ravnine. """ .. B i C moguce je odrediti tri para ukrizenih • Graduiramo Ii pravce jednog takvog para. kota joj je pozitivna. KONSTRUKTIVNO Rijeseni primjeri 137 7. tocka iznad ravnine slike. Mjerilo M = 1 : 100. pravaca.01).2.6 na pravcu m s tockorn C. Slojnice ravnine su sutraznice prve skupine ravnine.-__..7). a tocke ispod te kote.: 1/ _ _J V II Konstruirajte B(4.2. 1/ '/ I I 7. potrebno je odrediti barem dvije njezine slojnice. . • "1m" ~ • Spojimo l cm tocke AB = m pa prevaljivanjern u nultu horizonta1nu ravninu ravnine irnaju negativne ITo graduirarno pravac m (sl. PRIMJER Rijeseni prlmjeri 7. ravnine RJESENJE. • Slojnica ravnine je horizontalni sve tocke imaju istu kotu. • Pomocu tocaka A.6). Sve su slojnice jedne ravnine medusobno paralelne i sijeku (graduiraju) sve pravce u toj ravnini.2). Ravnina se prikazuje mjerilom nagiba i projekcijama glavnili slojnica. -~: " " I. 2:. Jedna ce slojnica trazene ravnine 2: biti spojnica tocke 3. " _1-/ 4~ C' (3. mjerilo nagiba ravnine 2: koja je zadana tockama A(-1. a njen interval intervalom ravnine.01. Odredite prikloni kut te ravnine.

(Moze se dogoditi da oba rjesenja padnu zajedno u slucaju daje iq = iE. M = 1: 50 p' Zadan je pravac p svojim tlocrtom pi.4)] 1K • Kroz tocku T polozimo pravac q II p [ql II pi.4 te spojena s tockorn C. smjerom pada. • Opiserno li oko neke polumjerom r = iE pa s cjelobrojnom kotom ravnine.138 PRIMJER Kotirana projekcija 7.. B(8. • Poznato je da je nagib pravca definiran tangensom kuta 0: kojega pravac zatvara s ravninom slike.) • Na pravcu AB odredena je tocka s kotom 7. Mjerilo M = 1 : 125. kotom 3 jedne njegove tocke i nagibom np = 1 te tocka T(14. npr. one s kotom 13. .rajte projekciju C(7. Priklonica ravnine okomitaje na slojnice i projicira se okomito na njihove projekcije.3). Mjerilo 1\1 = 1 : 50. KONSTRUKTIVNO RJESENJE. L(6. Prevaljivanjem u horizontalnu ravninu s kotom 1.p pravca p te ga Konstrui.K LM.5).8).4 ravnine P trokuta 6.l. jedan pravac koji je s tim pravcem paralelan. M(10.8 graduiran je pravac AB. LM [ K(3. Ostale slojnice te ravnine graduiraju pravac AB. np = tgo: te da su interval i nagib pravca reciprocne velicine. a razmak medu susjednim glavniinslojnicama ravnine mora iznositi is: = ..2. nE • Svaki od zadanih trokuta odreduje po jednu ovih dviju ravnina je trazeni presjek trokuta. Konstruirajte mjerilo nagiba ravnine I: koja sadrzi tocku T. presjeka zadanih trokuta 6. 5 6 = 'p • Nagib ravnine definiran je tangensom njenoga priklonoga kuta.03. • M: "lrn" ---+ 0. np l. iq = ip. trokuta 6. iIi da ne postoji realno rjesenje ukoliko je iq < iE. • Zadatak ima opcenito dva rjesenja jer postoje dvije tangente kruznice polozene tockorn 14.ABC [A(1. • Da bi ravnina bila paralelna s nekim pravcem.2). dobivena ce tangenta biti slojnica 814 trazene. To je slojnica s kotom 7..03). • Paralelni pravci imaju paralelne projekcije. 7.. (sl. ravninu. 7.ABC. pravca q kruznicu s tu kruznicu tangiramo iz susjedne tocke pravca q 14. a dio presjecnice • M: "1m'' ---+ 2cm • Pomocu zadanoga graduiramo. • Tocka je u ravnini ako je na pravcu ravnine. pad na istu stranu].4) ~ p. Rijeseni primjeri 139 7. nagiba np ..02. a mjerilo nagiba ravnine je postavljeno okomito na slojnice. KONSTRUKTIVNO RJESENJE. ona mora sadrzavati barem isti smjer pada i isti interval. Ostale slojnice nagiba ravnine okomito tocke. su s njom paralelne i graduiraju pravac q.02 7.9)]. • Analogno je odredeno mjerilo nagiba ravnine r. Mjerilo je na njene slojnice. I • Trazena ravnina I: mora sadrzavati pravac q pa njene slojnice moraju graduirati taj pravac.8cm. PRIMJER odredimo interval ip = Slika 7. paralelnaje s pravcem p i ima zadani nagib n~ = 20/7. Prikloni kur ravnine jednak je priklonom kutu njene priklonice.

odnosno ravnine reciprocan je nagibu toga pravca. M = 1 : 125 Konstruirajte projekciju one transverzale zadanih mimosmjernih pravaca p [np 1/2. sjecista slojnica ovih 7. Mjerilo slike M = 1 : 250.04 . Dva mirnosmjerna pravca imaju beskonacno mnogo transverzala.2). a sarno jedna od njih prolazi tockorn T.04) • M: "l m" ---7 O.04. je kao spojnica ravnina istih visinskih • Odredena je vidljivost dijelova trokuta u tlocrtu. PRIMJER 7. • Tockom T i pravcem p odredena je ravnina ~ (kao u primjeru 7. M = 1: 250 Slika 7.01). = • Pomocu ovih velicina graduirani su zadani pravci.03 10 Slika 7.2. 7. = • Tranverzalom dvaju mimosmjernih pravaca nazivamo svaki pravac koji ih oba sijece.Q(7) E q] koja prolazi zadanom tockorn T(6.140 • Presjecnica Kotirana projekcija 7. P( 4) E p ] i q[nq = 1/3. KONSTRUKTIVNO RJESENJE. Take " 1 1 Je zp np = 2' . Rijeseni primjeri 141 Pn z:: = q odredena kota. (s1.4cm • Interval pravca.Zq = nq = 3 .

Cinjenica da ta tocka pnpada pravcu n ornogucuje odredivanje njezine kote. To duzinu duljine 2. • Tlocrt pravca koji je okomit na ravninu. • Na mjerilu nagiba ravnine P. okomit je i na njene slojnice. vrijedi: np = __!__. • Tlocrt n' trazenog pravca ti .8m. d(T. n q.142 Kotirana projekcija 7. • Vracanjem tocke 110 na pravac n' odredena je tocka VI. • Za nagib. ' • Prevalimo li onu priklonicu ravnine P koja prolazi tockom T..05. smjerom pada i ~ p. • Uocimo da zadatak ima dva rjesenja jer se duzina duijine 2. PRIMJER 7.L P prolazi tockom T smjer pada mu je suprotan od smjera pada ravnine.konstruirana je njena presjecnica g s ravninom 2. a smjer pada mu je suprotan od smjera pada mjerila nagiba ravnine.8m moze na pravac ti nanijeti iznad iIi ispod ravnine P.05 . a projekcija okomita na slojnice ravnine. . • Ako je pravac okomit na ravninu. Slika 7. Spojnica NT je trazena transverzala..01. ip = l. • Pornocu susjednih cjelobrojnih kota toeaka na pravcu q odredena je kota tocke N.p) te projekciju one tocke V na ravninu P u tocki T.17) ravnine.L np (sl. prevaljena ce okomica no biti okomita na nju i prolazit ce tockom To..05.8m. pomocu prevaljenog intervala (16.7) nagiba ravnine P(T. 2p np 18 \ \ \ KONSTRUKTIVNO RJESENJE . Rijeseni primjeri 143 • Odredeno je probodiste N ravnine ~ s pravcem q na sljedeci nacin: . 7.u sjecistu N pravaca g i q je trazeno probodiste N = 2.) = 1 pravca p te je pravac graduiran. .2. • Nanesemo Ii na prevaljeni pravac no od tocke dobijemo u prevaljenom polozaju tocku Vo. odnosno interval pravca i ravnine koji su medusobno okorniti. Odredite mjerilo na okomici uzdignutoj 2. nagibom np projekcijom tocke P(15) i projekcija tocke T(16. = 1 .kroz pravac q polozena je po volji odabrana ravnina P. 7. odreden je interval in okomice n. M = 1: 50 Zadani su pravac p svojim tiocrtom. kojaje od tocke T udaljena Mjerilo slike M = 1 : 50.8m. V) =2. . I • Odreden je interval ip = • Mjerilo nagiba ravnine P odredeno je kao u primjeru 7... okomitje na sve pravce te ravnine pa i na slojnice.

• Odredimo interval ravnine.06) • Prevaljivanjem u horizontalnu ravninu s kotom 7. • Tlocrt 5' sredista 5 kruznice opisane trokutu 6ABC promjera A'C'.5). • Poloviste duzine se u kotiranoj projekeiji projieira u poloviste njenog tloerta. B(12. 7. • Simetralnoin ravninom neke duzine nazivamo onu ravninu koja tu duzinu raspolovljuje i okomita je na nju.i u ravnini 2::.85 okomita na (s1. • Pomocu perspektivne afinosti s osi odredimo tocku (A). • Interval iE ravnine 2:: reciprocan je intervalu pravca p i konstruira se kao u primjeru 7. a smjer pada mu je suprotan od smjera pada pravca p.144 PRIMJER Kotirana projekcija 7.06. KONSTRUKTIVNO RJESENJE iE (s1. Mjerilo slike M = 1 : 200. a polumjer rotacije C P tocke C odredimo prevaljivanjem priklonice.07) • Mjerilo nagiba ravnine 2:: postavljeno je okomito na ovu slojnicu. • Simetralna ravnina 2:: sadrzi tocku 5 paje njena slojnica p' i prolazi tockom 5'.L = 3 -2m te graduiramo jednu priklonicu zadane • Zadanim tockama A i C odredimo kote pomocu mjerila nagiba ravnine 2::. a zadana duzina AC mu je hipotenuza. a mala os je na priklonici ravnine. Konstruirajte mjerilo nagiba simetralne ravnine duzine AB koja je zadana u kotiranoj projekciji. PRIMJER 7. KONSTRUKTIVNO RJESENJE U ravnini 2:: kojaje zadana svojim slojnicama Sl i S2 lezi duzina AC. S9. • Horizontalnu ravninu ITk promatramo kao tlocrtnu ravninu. a slojnieu visine k kao prvi trag zadane ravnine 2::. (C) • Promjerorn (A) (C) odredena je kruznica u koju je moguce upisati pravokutan jednakokracan trokut 6(A) (B) (C) (dva rjesenja). Kenstruirajte kotiranu projekciju jednakostranicnog pravokutnog trokuta koji lez. odredimo tloert B' vrha trazenog trokuta. 7. • Koristeci afinost. • Odredeno je poloviste 5 duzine AB u prevaljenom polozaju. • Oko slojnice Sj rotiramo tocku C u horizontalu ravninu ITj• Priklonica tocke C okomita je na slojnice ravnine 2::. = nr.07. a kotu odredime na rnjerilu nagiba zadane ravnine. • Kruznica se projieira u elipsu. Mjerilo M = 1 : 125.05. Velika os te elipse projicira se u pravoj velicini na slojnici. Konstruirajte i kotiranu projekciju tom trokutu opisane kruznice. . . a zatim i u projekeiji. lezi u polovistu • Velika os M' N' elipse projicira se na slojnici toeke 5 u pravoj velicini. A(7. Rijeseni primjeri 145 7.2. Sj i parom pridruzenih tocaka C'.2 graduiran je pravae p=AB.7. • Da bi se odredio trokut u pravoj velicini potrebno je zadanu ravninu rotirati u neku horizontalnu ravninu ITk.2).

Zadanaje tocka T(-2. 3) i pravac p(np = 1/2) tako da T tj. 10. • Nakon vracanja nati nacin. La biti .3. 2) i pravcem polozite ravninu i odredite prikloni kut te ravnine.5) polozite ravninu paralelnu sa zadanim pravcima a(na = 2/3) i b == BC[B(3. odredite njihove kote te konstruirajte duzine M N i prikloni kut pravca. Zadani su tocka T(5. U mjerilu 1:125 polozite tockom T ravninu D. U mjerilu 1:200 konstruirajte na pravcu p(np = 1/2) one tocke koje su od tocke A(4.3)J. one tocke koje su od tocke A udaJjene za d 4m. dobivene ce tocke Ko I. a paralelnaje s pravcem p.4). ain. a paralelnaje s pravcemp == PQ[P(O. ~anesemo Ii na prevaljenu priklonicu polozenu tocko~ 5 p?~umjer ~znIce od tocke 50 na obje strane.u Frevaljenom polozaju krajnje tocke onoga promjera kruznice koji se projicira u malu os elipse. p == PQ[P(2. Kako su sve priklonice v 7. C(2. Q( -3.(n6 == 4/3) kojaje paralelna s pravcemp. paralelnu s ravninom r. C(8. A E P udaljene za d == 10m. Zadaci za vjezbu = B(-1. Odredite pravu velicinu duzine AB i prikloni kut ravnine. bilo koje dvije pravu velicinu 3. U mjerilu 1:125 zadanom tockorn T(7. tako su i sve prevaljene priklonice ~edusobno par~lelne. 6.. R(7. U mjerilu 1:200 odredite ravninu r koja sadrzi tocku T( -0. 7.3.146 Kotirana projekcija 7. U mjerilu 1:125 konstruirajte na pravcu a == AB[A(3. 7. U mjeri1u 1:50 polozite tockom T ravninu E.3)J paralelne. odredene su im kote na poz- 1.7)J polozite rav- Slika 7. 3/4) 5. T(3. nagib joj je n1/3. 2.7). . U mjerilu 1:200 na pravcu p(np == 1/2) odaberite tocke MiN. 7). 7).6)]. 7) i ravnina r(nr = 3/2). Q( -3.2). Zadani su pravci p == P R[P(11. M = 1: 200 4. = 11.1) polozite ravninu. U mjerilu 1:200 odredite ravninu koja sadrzi pravac q.3).4).07 9. 8. Zadaci za vjezbu 147 • Mala os elipse nalazi se na priklonici tocke S. tocaka J( i L u projekciju.2). B(3. U mjerilu 1:50 zadanim tockarna A(-1.4)J koji su mimoiIazni. p. U mjerilu 1: 125 zadanom tockorn T( 4.4).8).3)J i q == QT[Q( -2. U mjerilu 1:125 pravcem ninu f(nr == 1/3).

p C/:_ L:.2).2). B(2A)] i b == CD[C(1l. Konstuirajte u mjerilu 1:125 projekciju T(2. p. B(7. Uputa: Trazena transverzala lezi u ravnini koja je paralelna s pravcern c i incidentna s pravcem a. = 3/2) tako da vrijedi T ~ L:.4). 6(n6 = 2/3). = pravca koji prolazi tockorn 2/3).3) i b( tu. U mjerilu 1:50 konstruirajte ravninu koja je paralelna A(nA = 3/2) i od nje udaljena za duljinu d = 2m. B(11. 3!. 14. C(11. U mjerilu 1:50 konstruirajte projekciju one transverzale mimosmjernih pravaca a(na 10/9) i b(nb = 4/5) kojaje paralelna s pravcem c == CD[C( -104). L(6. 17. B( -lA). 22.3) pravac koji sijece pravac p(np = 4/5). = 2/3) i L::(n::. pravac p(np = 3/4) i ravnina L::(nz.7). U mjerilu 1: 125 tockorn polozue pravac koji je paralelan s ravninama 23. 21. = L:. Konstruirajte u mjerilu 1:50 transverzalu zadanih mimosmjemih pravaca a( na 2/. U mjerilu 1:200 konstruirajte projekciju B(9.8). a okomit na pravac 30. ravnine C(6. usporedan je s ravninom f(nr q == KL[K(1. L:(nz. = 1/3) s je presjecnica mimosmjemih C(10. Konstruirajte u mjerilu1:125 jednu transverzalu mimosmjemih pravaca a(na = 2) i b == BC[B(5.1)J i paralelograma ABC[A(1.8).3). U mjerilu 1:200 konstruirajte pravaca a(na = 3/4) i b == danom tockom T(12.6).2) i ravnine L:(nz.4)].. odredite ravninu koja sadrzi pravac p. C(6.7)J. sijece pravac p.3). L(7.3) pravac paralelan s ravni- nama 6(n". Zadaci za vjezbu 149 12.8). = I = C(804)]. U mjerilu 1:200 konstruirajte pravac m tako da prolazi tockorn T. 28. P(7. Uputa: trazena transverzala transverzalu zadanih mimosmjemih AB[A(7.5)] koja prolazi zaravnina (Ta) i (Tb)]. QJ.3). a .2). 7. C( 4. transverzale 26.2).3).5)J koja je usporedna sa zadanom ravninom r(nr = 2/3).8). M(10. B(10. L: i r. 4/3). C(504)] i K LM[f{(3. Konstruirajte u mjerilu 1:50 probodiste zadanog pravca p( np = 4/3) s paralelogramom ABCD koji je zadan s tri nekolinearne tocke A(5. U mjerilu 1:200 konstruirajte projekciju pravaca a(na = 4/5) i b == BC[B(2A).2). 20.8). D(304)].2). Zadana je tocka T( 4.5). a paralelan je sa zadanom ravninom L::(nz. U mjerilu 1:200 konstruirajte projekciju transverzale mimosmjemih pravaca a == AB[A(10. p( np = 19. = 4/3) i tockom T(-1. = 2) koja prolazi zadanom tockorn T(7 . C(3.2)] koja lezi u ravnini zadanog pravca p(np 27. Ravnina s ravninom 6 odredena je pravcem T¢ a(na = 1/2) i b == M N[M(2. U zadanoj ravnini 6(i6 = 3m) u mjerilu 1:200 konstruirajte ciju transverzale pravaca projek- 29. 15.4)J koja lezi u ravnini 6(n6 = 1/2).8)]. 24.3).3).9)].3). N(7. a paralelan je s ravninorn 25.7)]. = 1/2). 13. = [A(7.3). ptn. U mjerilu 1:200 konstruirajte presjecnicu ravninorn trokuta ABC[A(2.3). B(-1. Zadana je tocka T( -4. U mjerilu 1:125 polozite zadanom tockorn T(15. D(1. U mjerilu 1:200 konstruirajte projekciju probodista pravca 1/3) s ravninorn trokutaABC[A(2. M N PQ[M(3.3. U mjerilu 1:125 okomitaje na ravninu 6.3). U mjerilu 1:50 konstruirajte presjecnicu zadanih trokuta B(8. 18.6). Konstruirajte u mjerilu 1:125 probodiste 3/2) s trokutom ABC[A(5.T ~ p. Uputa: trazena transverzala je pravac t odreden tockorn T i probodistem pravca b s ravninom (Ta).7).148 Kotirana projekcija 7. 16.6). = 3/4) i f(nr = 1/2). N(12 . U mjerilu 1:250 polozite tockorn presjecnice trokuta ABC T(14.

2) i L(11. Konstruirajte u mjerilu 1:125 projekciju prizme. Tocka A(3. U mjerilu 1:200 postavite tockom T(15.8). U ravnini 2:(nE = 1/3) lezi osnovica uspravne pravilne sesterostrane piramide kojoj je tocka 5(7. Zadaci za vjezbu 151 32.6:1].9). 49. a tocka A(4. U mjerilu 1:200 konstruirajte projekciju kvadrata koji lezi u ravnini 6(nf'. U mjerilu vaca a(ia pravu velicinu udaljenosti = 2m) i b.3). tocka B(3.7) od pravca p == AB[A(3.4). C(19. 42. a tocka 5(3.2) vrhovi. Pravci p == TP[T(15. paralelan je sa zadanom ravninom fCnT' = 3/4). Q(6.S). 37. p ~ 2:. U mjerilu 1:50 konstruirajte projekciju pravilne uspravne trostrane piramide kojoj je os na pravcu o(no = 2/3). a duzina AB[A(0. a duljina visine Vo = 4m. 48. a okomit na zadani pravac q(nq = 1). 41. U mjerilu dijagonala 1: 125 konstruirajte projekciju romba kojemu je zadana AC[A(2. 33. C(6. = 1:50 projekciju udaljenosti tocke T(8. 50.7)] konstruirajte u mjerilu 1: 125 tocku jednako udaljenu od dviju zadanih tocaka M(904) i N(14.6). Konstruirajte u mjerilu 1: 125 projekciju piramide ako joj je vrh na zadanom pravcu p(np = 4/5).3. U mjerilu 43. B(5. nagiba 2/3 tako 46. Konstruirajte u mjerilu 1:200 projekciju piramide ako joj je visina dva puta veca od osnovnog brida.2) lezi prostoma dijagonala duljine d = 8m uspravne kvadratske prizme dok joj je osnovica u ravnini 2:(nE = 4/5). 4/5). L(1. 47. U mjerilu 1:125 odredite pravu udaljenost tocke T(0.5m. 38.7)] jejedan brid te pobocke.2)] i q == TQ[T. U mjerilu 1:50 konstruirajte projekciju kocke kojoj jedna pobocka lezi u ravnini 6(nf'. B(1.. 51.. Duzina AC[A(2. = 4/7).3) od pravca p == PQ [P(1.6)] je dijagonala osnovice pravilne uspravne cerverostrane prizme. Q( -0. = 2/3) lezi os uspravne kvadratske piramide. 7. 45.2) od T ~ A. Konstruirajte u mjerilu 1: 125 projekciju piramide. Pravac p(np = 2/7) prolazi tockorn A(1204). jedan vrh osnovice u tocki A( -2.4) ravnine da budu okomite na zadanu ravninu fCnT' = 3/2). a duljina vi sine Vo = 5. U mjerilu 1:200 odredite projekciju pravca koji prolazi tockorn T(8. 44.9) srediste upisane kruznice.150 Kotirana projekcija 7.5) jedan je vrh os novice. B(-0. = 1/3) ako muje duzina AB[A(0. Na pravcu p == K L[K(6.7).2).3).2). 1:200 konstruirajte sijece pravac a(na projekciju pravca koji prolazi tockorn = 1/2) i okomit je na pravac b(nb = 34.3). a vrh C lezi na pravcu p(np 2/3).S)].2). 52. U mjerilu 1:50 odredite udaljenost tocke T(1. Odredite pravu velicinu te udalje- = nosti.2)] jedna stranica. C(0. Konstruirajte u mjerilu ravnine A(nA 5/4).2). B(10. Na zadanom pravcu p == AB[A(7. 36. U mjerilu 1:50 konstruirajte projekciju prizme ako je nagib ravnine os novice n~ = 4/3.6)] osnovica.6) E 2: jedan vrh osnovice. ajedan od preostalih vrhova lezi na pravcu p(np = 3/4). B(llo4)]. U mjeri1u 1:200 odredite projekciju one tocke pravca p kojaje jednako udaljena od tocaka K(16. Duzina AC[A(1504).3)] su tangente kruznice polumjera r 0 = Sm. 1:200 odredite 40.2) E 2: srediste.7) i C(3. 35.7). Na pravcu oin.8). a duljina visine piramide je Va = Sm. U mjerilu 1:200 konstruirajte projek-' ciju kruznice. T(15. P(4. U mjerilu 1:200 konstruirajte projekciju trokuta kojemu su tocke A(5. paralelnih pra- 39.3)] je dijagonala os novice uspravne kvadratske piramide. U mjerilu 1: 125 konstruirajte projekciju jednakokracnog trokuta kojemu je duzina AB[A( -1. .2) E b.

Zadaci ce se rjesavati iskljucivo metodom slojniea uz napomenu da se u praksi cesto koristi i metoda poprecnih profila.152 Kotirana projekcija 7. 57.8) tocka na plastu. okomito sijeku slojnice terena. a vrh u zadanoj tocki V(17. U mjerilu 1:50 konstruirajte projekciju istostranog rotacijskog stosca cija je osnovica u zadanoj ravnini 6(nt::.l)] promjer osnovice . kotlina. Pri stvarnom projektiranju i izgradnji prometnica nasipanje terena i usijecanje prometnica u teren ostvaruje se plohama razlicitih oblika i nagiba. a T(10. nagib ravnine os novice tit: = 4/5.4)] Ide os i izvodnica rotacijskog stosca. U mjerilu 1: 125 kenstruirajte projekciju ovog stosca ako mu je duljina visine Vo = 17m. A(-1. naglasak ce biti na geometrijskoj problematici uz neke prethodno dogovorene norme. = 2). odnosno teren. ima svoje padnice. kanali. Na pravcu 0(71. itd. Nazivaju se padnicama jer pokazuju smjer pada. dobro je znati unaprijed sagledati gotovu situaciju na terenu. = 14m. V(14. a prva velicina visine v. Na pravcu p(np = 2/3) lezi izvodnica rotacijskog stosca dok rnu je osnovica u ravnini E(nE = 4/3). U mjerilu 1:50 konstruirajte projekciju tog valjka. a vis ina Vo 8. B(2. 59. Ukoliko je presjecna ravnina vertikalna takav se presjek 153 naziva profilom. 55. odnosno toka oborinskih voda na terenu. U mjerilu 1:50 konstruirajte projekciju ovog valjka ako muje polumjer osnovice duljine To = 2m..0 = 2) lez: os rotacijskog stosca.. geornehanicke osobine tla... zeljeznicke pruge. Sto je teren strmiji. a tocka 5(3. Prije gradnje objekata kao sto su ceste.3). Svaka topografska ploha.4)] su tangente osnovice rotacijskog valjka.7)] je os rotacijskog stosca. Pravac t(nt = 3/2) je tangenta osnovice rotacijskog istostranog valjka. nagibi i sirine te polumjeri zakrivljenih dijelova prometnica ovise 0 razlicitim uvjetima kao sto su konfiguracija terena.6) je na kruznici osnovice. 54.. Stoga je potrebno na danoj karti. U mjerilu 1: 125 konstruirajte projekciju rotacijskog stosca kojemu je duzina AB[A( -3. . mostovi. = 58. .3).. Svaki ogranicen dio zemljine povrsine nazivamo topografskom plohom (brdo. Izgradnja usjeka. 53.3). U kotiranoj projekciji topografske plohe prikazane su horizontalnim linijama koje nazivamo slojnieama terena.7). Duzina 5V[5(7. To su poligonalne linije koje imaju najveci nagib prema horizontalnoj ravnini. Ukrizeni pravci p == AB[A( -1. 56. slojnice su gusce. 0 tome ovdje necerno voditi racuna. U mjerilu 1: 125 konstruirajte njegovu projekciju.8)] i q == AC[A C(5. B(2. Na ukrizenim pravcima 0 == VA[V(7. Presjek neke topografske plohe ravninom je topografska linija koja spaja tocke u kojima se sijeku slojnice plohe i slojnice ravnine s istim kotama.7) je srediste iste osnovice. odnosno kotiranoj projekciji terena rijesiti tloert situacije zemljanih radova. ). B(3.2).4)] i s == VB[V. a tocka A(4. kanala. Tereni = 4m. Konstruirajte u mjerilu 1: 125 projekciju stosca ako mu je visina dva puta veca od promjera osnovice. 60. red i vrsta prornetnice. Konstruirajte u mjerilu 1:125 projekciju stosca ako je duljina izvodnice stosca d lOmp.

Tu presjecnu J sirinu planuma 1 1 neutralnom ceste sa zeljeznickom prugom osi su ovih dviju prometnica a dogovomo se kota osi pruge u njihovom tlocrtnom sjecistu presjek prometnice ra: ye nom 'I' s terenom. a koristeno je mjerilo 1:125. i graduirati prometnicu. vrsimo interpolaciju. odnosno dodajemo neke slojnice terena koje nernaju cjelobrojne kote (npr. Ukoliko je prevelik razrnak izrnedu dviju susjednih slojnica cjelobrojnih kota da bi se presjecna linija odredila s potrebnom preciznoscu.s' 17. nazrvamo zadaje za 40cm ispod kote ceste. Na sljedecoj slici odabrana je horizontalna ravnina na koti 16. • Konstruiratikosine nasipa i utvrditi njihove presjeke s terenom: . nk dubina kanala u usjeku uz nagnutu prometnicu prometnicu PREPORUCENI TIJEK RJESAVANJA: • Uzduzni pad kanala u usjeku uz horizontalnu • Sirina dna kanala je 40cm. • Zadani predlozak • Nanijeti • Odrediti di I uvecati cetiri puta. . . je 40cm. . krivulju linijom. kanal uz nasip 1:1 155 Buduci da se II tom slucaju presjecna krivulja projicira u trag potrebno ju je prevaliti u neku horizontalnu ravninu.> kosina nasipa 2:3 M 1:125 planum prornetnice -.3 17 16 rub nasipa (nozica) DOGOVORNE NORME nN • Nagibi nasipnih ploha • Minimalna = ~. • Nagibi usjecnih ploha-su nu = t. 17. kosina usjeka \ 20 19 18 17.8). = 1%.3 i 17.154 Tereni 8. • U raskrizju mimosmjeme.

1. kanalirna. U mjerilu 1\1 = 1 : 200 prikazite tlocrt zemljanog tijela prornetnice.156 • Konstruirati Tereni 8. C' \ \ razdjelnu A do tocke C horizontalna iIi neutralnu liniju. Izvesti kanale na teren i po potrebi ih produziti llZ nasip.1.nasipima. u prethodnom poglavlju. Slojnice nasipnih ravnina uz te su rubove odredene kao u primjeru 7. U kruznom luku od A do C i dalje 1I pravcu do tocke D cestaje horizontalna na koti 22. = 10% u ravninama nasipa.02.01. Mjerilo nagiba ravnine nasipa se stoga u tom dijelu projicira okomito na rub ceste. Buduci daje prometnica od tocke ' s kotom 22. PRIMJER Rijeseni primjeri 8.01a \ E' . usjecima. • Odrediti dva poprecna projila. nazivamo remljanim tijelom protnetnice. Pri tome treba voditi racuna da je cesta do tocke D horizontalna pa su u tom dijelu rubovi ceste slojnice ' ravnina nasipa. Oko tocke s kotom 22 mba ceste opise se kruznica s polumjerom 19 2l v. • Dio prometnice od razdjelne linije do tocke E je iznad razine terena te se uz taj dio postavljaju ravnine nasipa. = 10% :::::} = l~~ = 10m ic (u mjerilu ic = 5cm).01 a) Na kotiranoj projekciji terena zadana je projekcija osi ceste siroke 4m. Nivo-Iinija je zamisljena presjecnica prornctnice S usjecnorn piohom. • Konstruirati kosine usjeka i utvrditi njihove presjeke s terenorn. 8. dakle prometnicu sa svim pratecim objektirna . 1 __22 ----\\~ \ RJESENJE (sl. 8. razdjelna je linija slojnica terena s 20 \ \ M 1:200 Slika 8. a od D prerna E ima pad nc = 10%.01) • "lm" -+ O. Rijeseni primjeri 157 rubovc kanala i nivo-liniju u usjeku. Graduiramo dio prometnice u nagibu: ti. f f 24 8.Scm • Nanesemo prvo zadanu sirinu prometnice tako da ju zadana os raspolovIjuje. 8. • Odredimo istom kotom. (51. Od tocke D prema E cesta ima pad pa su njeni rubovi pravci s nagibom n. 25 / / / / Rezultate svih ovih "zernljanih radova" na terenu.

24. Osim tlocrta rubova dna kanala. To je slojnica 21 ravnine nasipa. • Koristenjem nivo-linije kao slojnice s kotom 22 plohe usjeka konstruirana su mjerila nagiba i os tale slojnice usjecnih ploha s obje strane ceste. Rijeseni primjeri I 159 = in te se tangira iz susjedne nize kote istog ruba. a ostale su slojnice s njom paralelne. Valja uociti da nasip s desne strane ceste treba zastititi kanalom. konstruira se i tlocrt nivo-linije.01 . Zbog slijevanja oborinskih voda po usjeku prema prometnici potrebno je uz rubove ovog dijela prometnice prethodno postaviti kanale.158 T Tereni 8. a produbljenje u kruznom luku konstruira se racunanjem sredisnjega kuta po formuli 0: = l.~~O za I = 10m i I = 20m. kanalima se daje uzduzni pad 1 %.01). Prevaljivanjem svake od ovih ravnina u horizontalnu ravninu s kotom prometnice u odabranoj tocki konstruira se prvo presjek s terenom u prevaljenom polozaju. pri cemu se za obje strane uzima R = 18m. • Na kraju je zemljano tijelo prometnice presjeceno dvjema vertikalnim ravninama koje su postavljene okomito na projekciju osi prometnice u po volji odabranim tockama osi. Logicno je da se kanal produbljuje u smjeru pada terena te se po izlasku iz usjeka voda prirodno dalje slijeva po terenu. druga u usjeku. a u ovom je slucaju horizontalna. 8.' . a zbog konfiguracije terena treba naciniti i propust koji ce skupljenu oborinsku vodu odvesti od prometnice smjerom pada terena.1. Jedna je ravnina postavljena na nasipu. Kako je cesta horizontalna. 22 24 21 a M 1:200 Slika 8. Nivo-linijaje prividni presjek planuma ceste s plohom usjeka (s1. Kanali se produbljuju do razdjelne linije. a zatim i presjek zemljanog tijela prometnice. Pocetna dubina kanala kod tocke A je 40cm. 8.5 • Dio prometnice s druge strane razdjelne linije nizi je od terena te je u tom dijelu potrebno konstruirati plohe usjeka. Rubovi nasipa odredeni su kao spojnice sjecista odgovarajucih slojnica terena i ravnina nasipa. a zatim izvode na teren. Ovakvi se presjeci nazivaju poprecnim profilima. Rubovi usjeka su presjecnice usjecnih ploha s terenom i odreduju se kao spojnice sjecista slojnica terena i usjeka s istim kotama.

02) • "I rn" ---70. Buduci da pruga ima pad 3%. Planum pruge sirine 3m ima pad np = 3% u smjeru od A prema B.25. Kako je planum pruge u samom raskrizju nizi od ceste za 40cm. 28 26 A'? Slika 8. a u samom raskrizju i medusobni presjeci usjecnih ravnina. pocetna je dubina kanala uz cestu 80cm . Slojniea terena s kotom -c. Uz cestu je takoder je postavljena ravnina nasipa s desne strane razdjelne linije .. Horizontalna cesta (kota 26) s planumom sirokim 5m prelazi preko zeljeznicke pruge u razini. Rijeseni primjeri B'~ -124. Kanalima uz cestu daje se uzduzni pad 1% i to u smjeru "od raskrizja'' na obje strane (vidi strelice). Zbog toga su tlocrti rubova kanala paralelni s rubovima planuma pruge.02 29 . 26 24 25 25.2. kanali se uz nju (dubine 40cm) ne produbljuju. a u samom je raskrizju nacinjen propust kanala ispod oeste. a zatim spojiti sjecista njihovih slojniea s kotama 25 i 25.5 26 neutralna je linija na cesti . RJESENJE (sl. • S jedne strane razdjelne linije zeljeznicka pruga nadvisuje teren pa se zato u tom dijelu rubovima prometniea polazu nasipne ravnine i konstruiraju njihovi presjeci s terenom.3m. potrebno je unutar slojnica s kotama 25 i 26 interpol irati slojnice na planumu pruge i na terenu. • Nanesirno sirine planuma obiju prometnica u zadanom mjerilu.4cm. 8. Pomocu zadanoga nagiba moguce je graduirati planum pruge s intervalom ip = l~O = 33. • Da bi se odredila neutralna iIi razdjelna linija.2 • Da bi se graduirao planum zeljeznicke pruge. ~ _.1.160 Tereni 8.6m. treba imati na umu da kota tocke na njenoj osi u prividnom sjecistu s osi ceste iznosi 25. • Pomocu nivo linija uz obje su prometnice konstruirane sve potrebne rav-: nine usjeka i njihovi presjeci s terenom.02. 8. U mjerilu Pli = 1 : 250 prikazite tloert zemljanog tijela 1 prornetnica. • Sarno raskrifje gradi se u usjeku.8 1 161 23 PRIMJER 8.

Slika 8. a pruga je cijelom duljinom u usjeku.03 . Odredeni su presjeci usjecnih ravnina uz nagnuti i horizontalni dio pruge. a zatim i presjeci s nasipnim ravninama postavljenima uz cestu.1. U mjerilu M = 1 : 200 prikazite tlocrtnu situaciju zemljanih radova. RJESENJE (sl. 8. • Nanesimo sirine obiju prometnica u zadanom mjerilu te graduirajmo dio pruge u nagibu. • Od B do A uz prugu kanali imaju nagib jednak nagibu pruge.03. Neutralne linije nema. Iznad pruge prelazi horizontalna cesta s planumom sirokim 5m (visinska razlika u krizistu je 5m). odredeni su na kraju presjeci usjecnih ravnina s gomjom prometnicom.03) • "l m" ---+ O.Scm. 8.162 PRIMJER Tereni 8. Rijeseni primjeri 163 8. Kako se ovdje radi 0 raskrizju u dvije razine. Zeljeznicka pruga sirine 2m horizontalnaje do tocke A. a od te tocke prema tocki B ima uspon 5%. Ona je na ovim presjecima prekinuta jer se na tom dijelu predvida gradnja nadvoznjaka. • Konstruirane su ravnine usjeka uz nagnute i horizontalne dijelove pruge te su odredeni njihovi presjeci s terenom. a dalje ih se produbljuje s uzduznim padom od 1%. • Zbog visinske razlike od 5m cesta ima kotu 38 i cijela se nalazi na nasipu. • U prvom se koraku rubovima ceste konstruiraju ravnine nasipa koje ce se prekinuti nakon konstrukcije usjeka uz donju prometnicu.

164

Tereni

8.

8.2.

Zadaci za vjezbu

165

8.2.

Zadaci za vjezbu

1. Planum ceste sirok 6m horizontalan je do C, a od prerna D ima pad 4%. Od C sc odvaja prilazna cesta s jednako sirokirn planumom koja je horizontalna do .4, a od A prema B ima pad 5%. 2. Planum ceste sirok 6111 horizontalan je do (kota 28), a prema D ima uspon 8%. Prilazna cesta s jednako sirokirn planumorn ima pad 7% od A prema B. 3. Planum ceste u pravcu i horizon tali (kota 58) sirok je 6m. Prilazna cesta ima planum sirok 4m i pad 5% od A prema B. 4. Od horizontalnog platoa (kota 77) odvaja se jedna cesta s planumom sirokirn Sm i usponom 2%, dok druga cesta irna planum sirok 4m i pad 10% prema tocki A. 5. Od horizontalne ceste AB (kota 87) s planumom sirokim 6m odvaja se cesta s planumom sirokim 4m koja irna pad 10% od D prema e. 6. Od horizontalne ceste s planumom sirokim 6m (kota 26) odvaja se cesta s jednako sirokim planumom koja ima uspon 10% od A prema

e

11. Planum ceste sirok 6m ima uspon 6% od A do B, od B do je horizontalan, a dalje ima uspon 8% prema tocki D. Od ove ceste odvaja se horizontalna cesta s planumorn sirokirn Sm. 12. Zavojita cesta s planumom sirokim 4m ima pad 8% od horizontalnog platoa (kota 21) do tocke A, a dalje je u pravcu i horizontalna 13. Od horizontalnog platoa (kola 101) odvaja se cesta s planumorn sirokirn Sm. Ona ima pad 6% od A do tocke s kotom 97, a dalje je horizontalna. Od ove ceste odvaja se horizontalna cesta Be jednako sirokog planuma. 14. Planum ceste sirok 6m horizontalan je do A (kota 96), a od A prema B ima pad 6%. Planum prilazne ceste sirok je Sm i ima uspon 8% od D (kota 96) prema E.

e

e

Krizanje u istoj razini
, 15. Cesta s planumom sirokim 6m, koja ima uspon 3% od A prema B, u razini prelazi preko horizontalne zeljeznicke pruge (kota 25.6) koja ima planum sirok 4m. 16. Planum zeljeznicke pruge sirok 4m horizonta1an je do (kota 47.3), a od prema D ima konstantan uspon. Preko pruge u razini prelazi cesta s jednako sirokim planumom. Ona je horizontalna izmedu A i B (kota 48, d(A, B) 4cm),a do A i od B ima uspon 10%.

B.
7. Cesta s planumom sirokim 6m ima uspon 2% od A (kota 64.2) do B, a dalje je horizontalna. Prilazna cesta s jednako sirokim p1anumom ima uspon 8% do C, a dalje je u zavoju horizontalna. 8. Od horizontalne ceste koja ima planum sirok 6m (kota 45) odvaja se prilazna cesta s planumorn sirokim 4m koja je do A horizontalna, a od A do B ima uspon 10%. 9. Od horizontalnog platoa (kota 36.4) odvajaju se ceste s planumirna sirokim Sm od kojih su dvije (prerna A odnosno B) u horizontali, a jedna (prema e) ima pad 3%. 10. Planum ceste sirok 8m horizontalan je do (kota 72), a od do ima uspon 6%. Planum prilazne ceste sirok 6m horizontalan je od do

e

e

=

17. Planum zeljeznicke pruge sirok Sm horizontalan je do D, a od D prema e ima pad 2%. Preko pruge u razini prelazi cesta s planumom sirokim 6m, koja je od A do B horizontalna (kota 75,4), a od tih tocaka ima pad 4% na obje strane. 18. Planum ceste sirok 6m (kota 28), koji je horizontalan do A (kota 28), a od A prema B ima pad 8%, prelazi u razini preko zeljeznicke pruge, kojoj je planum sirok 4m. Pruga je horizontalna do C, a od prema D ima pad 8%. 19. Planum ceste sirok 5m prelazi u razini preko horizontalne zeljeznicke pruge koja ima planum sirok 4m. Cesta je horizontalna do A (kota 56), a od A prema B ima uspon 5%.

e

e

e

D

e

A, a od A prema B ima pad 8%.

166

Tereni

8.

8.2.

Zadaci za vjezbu

167

20. Horizontalna

cesta s planumom sirokim 6m prelazi u razini preko zeljeznicke pruge koja ima planum sirok 4m. Zeljeznicka pruga je horizontalna do B (kota 55), od B prema ima pad 8%.

e

21. Horizontalna cesta (kota 53,8) s planumom sirokim 5m prelazi u razini preko zeljeznicke pruge koja ima pad 2% od A do B. Planum pruge sirok je 4m. 22. Cesta s planumom sirokim 6m i padom 5% od A prema B prelazi u razini preko horizontalne zeljeznicke pruge (kota 29) ciji je planum sirok 4m. 23. Planum zeljeznicke pruge sirok 4m horizontalan je do A,a od A prema B ima pad 3%. Preko pruge u razini prelazi cesta s planumom sirokim 6m, kojaje do horizontalna (kota 73), a od prema D ima pad 2.5%.

/

/
/

!

/

/

?

\A'

e

e

II/;
76
'u,

I/
!

;\B';

/

I

Krizanje u dvije razine
24. Ispod horizontalne zeljeznicke pruge ciji je planum sirok 4m (kota 50) prolazi cesta koja je horizontalna do A, a od A (kota 44) prema B ima pad 5%. 25. Cesta s planumom sirokim 6m ima pad 5% od tocke A (kota 59) prema B. Ispod nje prolazi cesta sjednako sirokim planumom. Ona je do horizontalna (kota 51), a prema D ima uspon 4%. M 1:1000
25 24

\27\
/'
'~o/-/fJ

/

3t,\\ \
/\\
C'(28) ,

e

--

-/

26. Cesta s planumom sirokim 5m ima uspon 8% od A do B (kota 21),1 a dalje je horizontalna. Ispod nje prolazi cesta s planumom sirokim 6m (visinska razlika u krizistu 6m), koja ima pad 4% od prema D.

e

27. Cesta s planumom sirokim 6m horizontalnaje od A do B (kota 54), od B prema u luku ima pad 5% do tocke s kotom 49, a dalje je horizontalna.

e

28. Sirina planuma horizontalne ceste Be (kota 10) je 8m. Prikljucna cesta, koja prelazi iznad ove ceste(visinska razlika 5m), horizontalna je do A, a od A prerna D ima pad 6%. Planum prikljucne ceste sirok je 5m.

2.

'"\

\//
23

A'(28)

168

Tereni

8.

8.2.

Zadaci za vjezbu

169

M 1:1000

/
61

I

/

/

I

/

M 1:800

\82 \83
A' \
.y

88

90

s

ROO"':! /
.

-;----

II

r1
\

\

I

/

81
/ /

/

\

___ ,.\
\ \ \

\

3.

,60

I

58

57

i S6 / S5 / 54

I

/ /

5.

I

I

/

\

M 1:800

-,
\

8. Zadaci za vjezbu 171 46 45 44 M 1:1000 74 77 73 /' /' /' /' /' 78 41 -.170 Tereni 8. .. 10. .2. \ (?~ 8.

M 1:800 18 M~':O \ \ .172 Tereni 8.~~.2. 101 99 . 8. Zadaci za vjezbu 173 I I 93 i '-------- 11.~ 10 / / 97 96 95 94 / ~vD' ~/ 25 j I ~' / S2 14.: R2= 30 m --.------1 97 '10 .

.c__ Tereni _ 8. U ISt 0 j razini \ t 17. Krizanje . 15./ '\. 175 .174 ______. 16. M 1:800 \ \ . \ \ \ \ 18./ .

8. Zadaci za vjezbu 177 -. ~ __ ~================~ _j ..2. I: ~: I 19.-:--~-~~~~ Ml800 ----__ ~ r>. M 1:1000 A' 32~ ~ 22.176 Tereni 8.

-. 8. B' \1' ._. -. '" \liQ ) / / \~ -. Zadaci za vjezbu 179 25. Krizanje u dvije razine M 1:1000 -. -.... . D' . -.2... -. -.178 Tereni 8. [.._ <. -. -. C- A' '0.

SAND d. p' 180 Tereni 8. Sliepcevic. Szirovicza: Konstruktivna ometrija .. [7] K. S.I \ \ \ /' B'(54) ' II' I I I . 1'I.'1 '" _/ . Horvatic-Baldasar. Hohenberg: Konstruktivna knjiga. 1973. Skolska knjiga. A. --' SI i~ !II 't . 181 . [2] F. Nice: Deskriptivna geometrija. 1982. Strubecker: Nacrtna geometrija.1997. 53 . V. Zagreb. Zagreb. 1971. 1970. [5] V.! \. Tehnicka knjiga. Pavkovic: Zadaci iz Nacrtne geometrije. Gorjanc. Beograd. Zagreb. [6] D. Zagreb. 1966.vjeibe. Palman. Tehnicka knjiga. 51 50 [1] L Babic. se- geometrija u tehnici.o. 1 M 1:1000 ~II (.> Bibliografija 27. L Babic: Nacrtna geometrija. Kurnik.Aj /' /' 1--\ . Skolska knjiga. [4] Z. 1GH-Zagreb.. D. Zagreb. . Pa1man: Projiciranja i metode Nacrtne geometrije. 52. B. 1994.o. Gradevinska [3] K.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->