P. 1
Geodezija_predavanje_broj_1

Geodezija_predavanje_broj_1

|Views: 176|Likes:
Published by Ana Tepeš

More info:

Published by: Ana Tepeš on Apr 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

Mr. sc. Milan Rezo, dipl. inž.

geodezije

E-mail: mrezo@geof.hr

Predavanje broj 1.

GEODEZIJA

Milan Rezo

Varaždin, 2009./2010.

1

definiranjem načina prikupljanja prostornih podataka.): geodezija (grč. vizualizacijom i interpretacijom. Klasična definicija s kraja 20. datum definira položaj ishodišta.70). inž. Moderna definicija geodezije s početka 21. njene orijentacije u prostoru i njena vanjskog polja ubrzanja sile teže. stoljeća (Torge 1991. Geodetska izmjera (engl. 1-42.240.): geodezija je znanost koja se bavi određivanjem oblika i vanjskog polja ubrzanja sile teže Zemlje i drugih nebeskih tijela kao vremenski promjenljivih veličina. kao i određivanjem srednjeg Zemljinog elipsoida na temelju opažanih parametara na i izvan Zemljine fizičke površine. dipl. sc. stoljeća (informatičko društvo): geodezija/geomatika je znanost koja se bavi modeliranjem i realizacijom prostornih sustava. mjerilo i orijentaciju osi koordinatnog sustava Geodetski datum datum koji opisuje vezu koordinatnog sustava u odnosu na Zemljino tijelo (u većini slučajeva uključuje definiciju elipsoida) Koordinata poredani niz N brojeva (Ntorka) koji označavaju položaj točke u Ndimezionalnom prostoru Koordinatni sustav skup (matematičkih) pravila nužnih za definiranje kako se koordinate pridružuju točkama Referentni koordinatni sustav koordinatni sustav koji se prema stvarnom svijetu odnosi uz pomoć datuma 2 . stoljeća (Helmert 1880. katastarska izmjera. Osnovni pojmovi: Sukladno ISO/DIS 19111 (2000) Draft International Standard – Geographic information – Spatial referencing by coordinates (ICS 35. pri čemu se njena zakrivljenost i utjecaji ubrzanja sile teže u pravilu zanemaruju (topografska izmjera. Podjela geodezije: Globalna geodezija (engl. global geodesy): uključuje određivanje oblika i veličine Zemlje. geodezije E-mail: mrezo@geof. inženjerska izmjera). Izmjera u ravnini (engl. Milan Rezo. Datum parametar ili skup parametara koji mogu poslužiti kao referenca ili osnova za izračunavanje drugih parametara.Mr. geodetic survey): obuhvaća određivanje Zemljine površine i njenog polja ubrzanja sile teže na području neke države ili više država (državna izmjera). plane surveying): obuhvaća određivanje detalja Zemljine površine na lokalnom nivou. γη=zemlja i δαιω=djelim) je znanost o izmjeri i kartiranju Zemljine površine.hr DEFINICIJE GEODEZIJE Klasična definicija s kraja 19. njihovim analiziranjem.

hr Geodetski (elipsoidni) koordinatni sustav koordinatni sustav u kojem je položaj specificiran geodetskom (elipsoidnom) širinom. prema gore ili izvan elipsoida se uzima kao pozitivna Geoid N nivoploha koja najbolje odgovara srednjoj razini mora bilo lokalno ili globalno (nivoploha je ekvipotencijalna ploha Zemljinog polja ubrzanja sile teže koja je svuda okomita na smjer ubrzanja sile teže) Otklon težišnice (vertikale) θ kut između tangente na smjer ubrzanja sile teže (težišnice) i okomice na elipsoid (normale) u promatranoj točki. dipl.Mr. nadmorska visina h ili H udaljenost točke od izabrane referentne površine duž pravca okomitog na tu površinu. Milan Rezo. μ=(a-b)/a (ponekad je umjesto toga zadana recipročna vrijednost spljoštenosti 1/μ) Meridijan presjek elipsoida ravninom koja sadrži malu poluos (b) elipsoida Početni (nulti) meridijan meridijan od kojega se kvantificiraju drugi meridijani Greenwich-ki meridijan meridijan koji prolazi kroz Greenwich. inž. često se rastavlja na meridijansku komponentu ξ i komponentu u ravnini okomitoj na ravninu meridijana – ravnini prvog vertikala η Srednja razina mora prosječna razina površine mora kroz sva stanja plime Visina. geodezije E-mail: mrezo@geof. sc. izvan te površine uzima se pozitivna 3 . Velika Britanija (većina geodetskih datuma koriste Greenwich-ki meridijan kao početni) Geodetska (elipsoidna) širina φ kut između ekvatorijalne ravnine i normale (okomice) na elipsoid kroz zadanu točku. geodetskom (elipsoidnom) dužinom i (u trodimenzionalnom slučaju) geodetskom (elipsoidnom) visinom Elipsoid površina oblikovana rotacijom elipse oko njene male osi Velika poluos a najdulji polumjer elipsoida (za elipsoid koji predstavlja Zemlju to je radijus ekvatora) Mala poluos b najkraći polumjer elipsoida (za elipsoid koji predstavlja Zemlju to je udaljenost od središta elipsoida do jednog od polova) Spljoštenost μ (f) odnos razlike velike (a) i male (b) poluosi elipsoida prema velikoj poluosi. sjeverno od ekvatora se uzima kao pozitivna Geodetska (elipsoidna) dužina λ kut između ravnine početnog (Greenwich-kog) meridijana i ravnine meridijana zadane točke. istočno od početnog meridijana se uzima kao pozitivna Geodetska (elipsoidna) visina h udaljenost točke od elipsoida mjerena duž normale (okomice) od elipsoida do te točke.

5 metara. to pri anaalizi zadataka vezanih za geodetska mjerenja koja obuhvaćaju veće površine. OBLIK I DIMENZIJE ZEMLJE Budući se geodetska mjerenja izvode na Zemljinoj površini ili u njenoj neposrednoj blizini. upravnik aleksandrijske knjižnice. prije Krista). Svoju tvrdnju o Zemlji kugli Pitagora je temeljio na vidljivom kružnom luku sjene Zemlje u trenutku pomrčine Mjeseca (Čubranić 1972). B A Ds M Df P E O Slika 0. neophodno je poznavati oblik I dimenzije Zemlje. stoljeću prije Krista pred znanstveni svijet toga vremena postavio pitanje problema rješavanja dimenzija i oblika Zemlje. a astronomskim pripadni kut koji odgovara izmjerenom luku (slika 0. kojom se koristio. a polumjer 39790 satadija.1: Određivanje duljine luka meridijana. potrebno je prije svega definirati oblik i dimenzije Zemlje. Ukoliko se prema njemačkom znanstveniku F. Pitagora je još u VI. da su dimenzije približno točne. inž. Geodetskim mjerenjima određivala se dužina luka meridijana između dvije točke. geodezije E-mail: mrezo@geof. a metoda mjerenja duljine luka meridijana i određivanja pripadnog kuta. stoljeću prije Krista. dipl. Tvrdnjom da Zemlja ima oblik kugle. Milan Rezo. dolazi se do zaključka da je određivanje dimenzija Zemlje po Eratostenu bilo u usporedbi s današnjim dimenzijama. Prva približna rješenja o obliku i dimenziji Zemlje dao je aleksandrijski učenjak. Povijesni pregled shvatanja i saznanja o obliku Zemlje Stari Asirci i Babilonci smatrali su Zemlju ravnom pločom i to shvatanje održalo se sve do VI. Opseg i polumjer Zemlje izračunan u stadijima (stadij-jedinica za dužinu iz tog vremena) prema Eratostenu iznosili su 250000 stadija.hr 0. relativno dobro.1). Schmidt-u uzme da jedan stadij iznosi 157. 4 . sc. Važnost ovog prvog definiranja dimenzije Zemlje je u tome što se mjerenjima potvrdilo da je Zemlja oblika kugle. ostala jedna od najtočnijih i napouzdanijih metoda sve do danas. Eratosten (276-195 g. Naime da bi se izradila topografska karta većeg područja Zemljine površine. Mnogobrojna mjerenja koja su provedena u svrhu određivanja dimenzija i oblika Zemlje temeljila su se na geodetskim i astronomskim opažanjima nebeskih tijela.Mr.

sc. gradusnim mjerenjima (ibid. geodezije E-mail: mrezo@geof. On je spljoštenost Zemlje dokazivao mjereći ubrzanje sile teže na površini. osobito u geodetskim mjerenjima. već će zauzeti neki položaj PAE (na slici 2. mora se postaviti okomito na smjer rezultante AD. i mjerenja kutova u trokutovima. te sve dosadašnje. prije svega fizike.hr Parametri oblika i dimenzije ovako prihvaćene Zemlje određivali su se tzv. te uzimajući u obzir silu privlačenja moralo se doći do zaključka da Zemlja nije kugla. Uz Newtona veliki značaj u istraživanju spljoštenosti Zemlje dao je Clairut. nezavisno od rasporeda gustoće unutar Zemlje. gdje se za stupanj kaže gradus. Ubrzanim razvojem različitih znanstvenih grana. inž. dipl. i Newton-ovim otkrićem zakona gravitacije i općeg zakona o privlačenju masa.). Duljinu od 200 km postojećim instrumentarijem.). dobivamo za rezultantu silu AD.Mr. S obzirom na tada nisku znanstvenu i tehničku razinu pratećih struka. nego da mora imati oblik elipsoida. Usavršavanjem instrumentarija za mjerenje kutova. R udaljenost Zemlje od Mjeseca i r polumjer Zemlje. uz neke pretpostavke o rasporedu gustoće tekućine. Zemlja kao planet kroz vremenski period mijenja svoje stvarne dimenzije pod utjecajem gibanja tektonskih ploča. Ovakvu teoriju o spljoštenosti Zemlje moglo se dokazati samo mjerenjem duljine luka meridijana većih udaljenosti i to na sjevernoj i južnoj strani luka (ibid. Taj novi način mjerenja.2 prikazan crtkano).1). F r2 (0. uz dosadašnja astro-geodetska mjerenja u definiranju dimenzija i oblika Zemlje uključena su i fizikalna saznanja. i zato nivo ploha ne će više biti ploha kugle. osobito fizike u XVII stoljeću. koji se sastojao od mjerenja dužine jedne stranice trokuta. te ideje o određivanju dimenzija i oblika Zemlje. ili bolje rečeno različitim pomagalima nije se moglo izravno mjeriti pa se ona često i procjenjivala. godine. boljim definiranjem jedinice za dužinu toaza. a i buduće parametre elipsoida moramo vezati isključivo za vrijeme prikupljanja podataka. opisani radovi. otapanjem ledenjaka i podizanjem razine mora. 5 . Newton je došao do zaključka da oblik Zemlje mora biti elipsoid male spljoštenosti.1) gdje je F sila kojom Zemlja privlači jedinicu mase Mjeseca. Međutim. tvrdnja o spljoštenosti Zemlje potvrđena je i astro-geodetskim mjerenjima. koji je i odredio na principima hidrostatike. Veliki napredak. pa se onda računskim putem dobiju dužine strana. Ako uzmemo da sila privlačenja Zemlje AB koja djeluje na točku A. odnosno da je spljoštena na polovima. godine dokazao da sila koja drži Mjesec na njegovoj stazi nije ništa drugo nego sila privlačenja Zemlje. Newton je već 1665. učinjen je pronalaskom triangulacije početkom XVII stoljeća. Milan Rezo. i 1666. Znatan znanstveni doprinos dao je Huygens otkrićem centrifugalne sile 1673. imali su mnogo nedostataka i u geodetskom i u astronomskom smislu. zajedno s određivanjem njemu pripadnog kuta Δϕ i nazivalo gradusnim mjerenjima. Nivo ploha u točki A. Najveći problem kod određivanja parametara Zemlje predstavljalo je mjerenje duljine luka meridijana. onda se i određivanje duljine Δs nad lukom od 1°(slika 1. naslanjajući trokut do trokuta. g sila kojom Zemlja privlači jedinicu mase na njenoj površini. a ima smjer prema centru O i centrifugalnu silu AC. odnosno epohu mjerenja. Kako su se sva znanstvena priopćavanja u vrijeme ovih mjerničko-opažačkih radova pisala na latinskom jeziku. Uz prihvaćanje da je taj zakon ispravan mora postojati odnos (Čubranić 1972): g R2 = . kao i dužina između krajnjih točaka pronašao je i u geodetsku praksu po prvi puta uveo Nizuzemac Willebrand Snelius (Macarol 1977).

ukupne dužine luka 50°34′.-1841. rusko i švedsko. otapanjem ledenjaka i podizanjem razine mora. S obzirom na definiciju. te sve dosadašnje. može se prema Bašiću (2000) dati definicija geodetskog datuma. Zemlja kao planet kroz vremenski period mijenja svoje stvarne dimenzije pod utjecajem gibanja tektonskih ploča. hannoversko.3: Parametri elipsoida a i b 6 . geodetske datume možemo podijeliti na lokalne i globalne geodetske datume. boljim definiranjem jedinice za dužinu toaza.-1838. koji definiraju oblik referentne plohe (a. Nakon sažetog povijesnog pregleda o nastojanju mnogobrojnih znanstvenika da se definiraju dimenzije i oblik Zemlje. prusko. sc. Kako bi što pouzdanije definirao parametare elipsoida. gdje je bilo 38 izmjerenih geodetski širina (više o gradusnim mjerenjima vidi u Čubranić 1972). godine. dipl.Mr. odnosno parametri elipsoida na kojem se želi računati. a predstavlja ju skup parametara. odnosno epohu mjerenja. Milan Rezo. tvrdnja o spljoštenosti Zemlje potvrđena je i astro-geodetskim mjerenjima. kao i položaj Zemljinog tijela u prostoru”. geodezije E-mail: mrezo@geof. dansko. koja glasi: “geodetski datum je matematička reprezentacija veličine i oblika Zemlje. Međutim. dva indijska. PN A y x b ϕ EW O a EE PS Slika 0.2: Dokaz elipsoidnog oblika Zemlje. na različitim geodetskim širinama kao što su: peruansko. i to u dva navrata 1831.hr P B O A C E D Slika 0. i 1837. inž. Važno je spomenuti i gradusna mjerenja koja je obavljao Bessel na području istočne Pruske. a i buduće parametre elipsoida moramo vezati isključivo za vrijeme prikupljanja podataka. englesko. b). Usavršavanjem instrumentarija za mjerenje kutova. francusko. Bessel je uzeo prethodno dobivene rezultate gradusnih mjerenja iz više epoha.

na kojem se u pravilu ne m k može niti m mjeriti ni rač čunati.Mr. E-ma mrezo@ ail: @geof. Mjerene v veličine na Zemljinoj fizičkoj površini treba red i ducirati na nivo plohu elipsoida gdje se u u ujedno radi i izjednač čenje tih mjerenja. je. slika 0. slika 0. 7 . geodezije o. inž. Redukcij mjerenja izvodi se najčešće metodom p ja a m projeciranja uzduž nor rmale na elipsoid (slika 1. Stog se kod astronom mskim mjer renjima kojim se određ smjer vertikale. r ojoj m mjerenja i r m računanja t trebaju se o odnositi na geoid “STV VARNI OB BLIK ZEML LJE”. Milan Rezo dipl. geoid. sc. slika 0. u odnosu na g đuje v ga državne izmjere jav e vljaju sljede problem (Bašić 200 eći mi 00): mjerenje se izvodi na f m e fizičkoj pov vršine Zemlj na kojoj se ne može računati.5.hr Usvojeni el U lipsoid s pa arametrima k koje je dao Bessel 184 godine p 41 poznat kao Besselov B elipsoid 1841 pos d služit će k kao ploha r računanja.6.4.3 Znajući da je smj normale nepoznat može se približno odrediti d 3) jer e t. e računanje se izvodi na plohi na ko se ne može mjeriti (elipsoid).

dipl. dinamika tektonskih ploča. sc. Međutim. definira geoid kao nepravilno matematičko tijelo. Projeciranje točaka s fizičke površine Zemlje provodi se duž normale koja prolazi točkom i okomita je na plohu elipsida. različiti rasporedi Zemljinih masa u njenoj unutrašnjosti.7: Redukcija mjerenih veličina na plohe računanja. osim u njenim diskretnim točkama.hr Za jednostavnu definiciju geoida može se napisati: Ako se pretpostavi. zamisli idealna površina mora (nulta ploha mora) da se proteže ispod kopnenog dijela Zemlje (kontinenta). oseka. te je nužna aproksimacija fizičke površine Zemlje plohom elipsoida. d 8 . Milan Rezo. zbog utjecaja raznih vanjskih i unutarnjih sila na Zemljinu površinu. to se tijelo koje omeđuje ovu površinu naziva “geoid”. kao matematički definiranog tijela. Prema tome stvarnu površinu Zemlje nije moguće matematički definirati. P (ϕ .h ) Ze ml ji na fi zi čk H h ap ov rši na Geoi N d (W =W 0 ) R efe ren tni eli ps oi Slika 0. inž. barometriski tlak. kao što su: plima.λ . odnosno. geodezije E-mail: mrezo@geof.Mr.

Na temelju rečenog slijedi da je općenito S≠M. Ovo može biti ostvareno i poznavanjem pomaka središta elipsoida M(XM. gdje je a velika. H N Lo ln ka h c S M 1.1 Hrvatski državni koordinatni sustav (HR1901) Lokalni dvodimenzionalni koordinatni sustav u Hrvatskoj zasnovan je na triangulacijskim mjerenjima Vojno-geografskog instituta iz Beča (MGI) iz 1901. 1. a predstavlja ju skup parametara. ϕ0. S obzirom na definiciju.1. (ξ0.hr 1. Oblik i veličina rotacijskog elipsoida definirani su sljedećim parametrima: a. b mala poluos elipsoida. Postoji fundamentalna točka P0 u kojoj su poznati otklon vertikale ϑ i geoidna undulacija N. U mrežama su no rm al a Ve rtik ala r u Ze ml ji na q fizička površina q i el id oipso Gl elipsid alni ob 9 . geodezije E-mail: mrezo@geof. YM. tri parametra položaja. sc. h0. kao i položaj Zemljinog tijela u prostoru”. λ0. ZM) u odnosu na centar Zemljinih masa S. f). dipl. koja su kasnije dopunjena od strane Vojno-geografskog instituta iz Beograda. inž.1 LOKALNI GEODETSKI DATUM Lokalni datum se najčešće određuje tako da je definiran u odnosu na (lokalni) geoid r r (Bašić 2000). geodetske datume možemo podijeliti na lokalne i globalne geodetske datume. Definiciju lokalnog geodetskog datuma teorijski možemo napisati: u || r . Stoga je neki lokalni geodetski datum definiran s minimalno pet parametara (ibid. f (a. b (ili a.Mr. N0) …. dva parametra za plohu. Iz praktičnih realizacija lokalnih datuma poznata su odstupanja od definicije u pogledu kuteva rotacije oko sve tri osi u kartezijevom kordinatnom sustavu. godine. odnosno rotacijska os elipsoida je paralelna s rotacijskom osi Zemlje. η0. b) …. koji definiraju oblik referentne plohe (a.): a. GEODETSKI DATUM Godetski datum je matematička reprezentacija veličine i oblika Zemlje. Na taj način je smješten elipsoid u odnosu na Zemljino tijelo. a f spljoštenost elipsoida. b). Milan Rezo.

67418480095 x 10-3 e ′2 = a 2 − b2 b2 a−b f = a a−b n= a+b 1. Besselov elipsoid je dvoosni rotacijski elipsoid jednoznačno definiran dimenzijama velike i male osi još iz 1841. godine. reda izrada topografskih zemljovida i katastarskih planova.71921879852 x 10-3 3. zona) i 18° (6. godine usvojena projekcija u ravnini je Gauss-Krügerova konformna poprečna cilindrična projekcija.1: Parametri Besselovog elipsoida. a računanja su provedena na Besselovom elipsoidu s ishodišnom točkom Hermanskögel kraj Beča. Milan Rezo. geodezije E-mail: mrezo@geof. Tablica 2. Kako je krajnji cilj uspostave triangulacije I.Mr. S=M. Besselov ellipsoid a b a2 − b2 e2 = a2 6377397. i to prvenstveno zbog nemogućnosti astro-geodetskih mjerenja u to vrijeme čitavog teritorija Zemlje.hr mjereni kutevi. f). središte elipsoida se poklapa sa geocentrom. velikom osi i spljoštenosti elipsoida (a.4). kasnije i dužine.96290 m 6. Nama najpoznatiji globalni datum je GRS80 koji predstavlja ujedno i apsolutni. u = r (vidi sliku 2.2 GLOBALNI GEODETSKI DATUM Više stoljetna stremljenja geodeta za određivanjem globalnog elipsoida (ranije poznat po imenu Zemljin elipsoid) završavala su ipak na teorijskim osnovama definiranja takvog elipsoida. a definiran je tako da (Bašić 2000): njegov volumen bude jednak volumenu geoida – suma odstupanja po visini geoida od elipsoida da bude jednaka nuli. svakako su stvorene temeljne odrednice na kojima je kasnije definiran globalni geodetski datum opažanjem prirodnih i umjetnih Zemljinih satelita. Globalni geodetski datum najbolje aproksimira veličinu i oblik Zemlje u cijelosti. te je globalni datum određen sa dva parametra za plohu elipsoida.67437223115 x 10-3 6. Teritorij Hrvatske preslikan je u dvije zone s ishodišnim meridijanima 15° (5.34277318185 x 10-3 1. zona) i mjerilom preslikavanja mo=0. r r mala os elipsoida se poklapa s rotacijskom osi Zemlje. Parametri Besselovog elipsoida su prikazani u tablici 2. Međutim.1 (Hofmann i Wellenhof 1994). dipl. Budući da vrijedi S = M ne trebaju nam nikakvi parametri položaja. 10 .9999 (Borčić 1976). gravimetrijski datum. 1924.15508 m 6356078. sc. inž.

Uviđajući da ova realizacija ne zadovoljava točnošću. godine koristi se kao referentni elipsoid za GPS. a baziran je na WGS84 elipsoidu. sc. barem toliko dugo dok se u Hrvatskoj pretežito ne prijeđe na novi geodetski datum. a sada aktualna realizacija je ITRF2000. VLBI. a od 1987. geodezije E-mail: mrezo@geof. 1. Budući da su svi kartografski prikazi. inž. Velika os oba elipsoida je jednaka dok se spljoštenost vrlo malo razlikuje (vidi tablicu 1. Ove realizacije nose oznake prema GPS tjednima u kojima je realizacija ostvarena. kojemu se uz kraticu piše i godina realizacije (npr. precizni efemeridi GPS mjerenja dani su redovito u aktualnom ITRF sustavu. a druga WGS84 (G873) (Malys i dr. stoljeća ukazao je na potrebu uspostavljanja i održavanja jedinstvenog koordinatnog sustava za Europski kontinet. Milan Rezo. Točnost ovako definiranog koordinatnog sustava danas je kojeg centimetra ili bolje. Osnivanjem EUREF-European Reference Frame potkomisije pri Međunarodnoj organizaciji za geodeziju i geofiziku (IUGG-International Union of Geodesy and Geophisics) 1987. (2000) proveli su ispitivanje u cilju sagledavanja mogućih razlika u kordinatama između GRS80 i WGS84 elipsoida za područje republike Hrvatske. Na temelju postavljenih ciljeva. GPS) (Seeber 1993). 11 . 1997).hr Veza između lokalnog i globalnog datuma uspostavlja se obično pomoću sedam parametarske transformacije i to: tri komponente vektora translacije. WGS je geocentrički koordinatni sustav realiziran na osnovi TRANSIT opažanja iz koordinata više od 1500 referentnih točaka. Tako je definiran novi europski koordinatni sustav ETRS89.2 m) (Malys i Slater 1994). Razvoj satelitske geodezije (GPS tehnologije) tijekom 80-tih i posebno 90-tih godina XX. kao i dobar dio topografsko katastarskih planova (30%) prikazani u državnom koordinatnom sustavu (HR1901). Prvobitna realizacija WGS-84 sustava određena je s točnošću (1 . Prva realizacija ITRS sustava bila je ITRF89. koji kombinira sva ta mjerenja i računa zajedničko rješenje svih tih mjerenja za jednu godinu. potrebno je koordinate novoodređenih GPS točaka transformirati u taj sustav. EUREF potkomisija odlučila je da jedinstveni europski koordinatni sustav bude povezan samo sa stabilnim dijelom euroazijske ploče kako bi se izbjegla nužna uzimanja u obzir promjena koordinata uzrokovanih godišnjim iznosima pomaka litosfernih ploča. koje nazivamo Terrestrical Reference Frame (ITRF).2). Geodetske znanstvene ustanove iz cijelog svijeta skupljaju te podatke na oko 150 točaka diljem svijeta i šalju ih u International Earth Rotation Service (IERS).3 Terestički referentni sustavi Najpoznatiji terestički referentni sustavi su World Geodetic System 1984 (WGS84) i International Terrestrial Reference Frame (ITRF). International Terrestrial Reference System (ITRS) je sustav nastao na osnovi visokopreciznih satelitskih mjernih tehnika (SLR. LLR. U projektu “Prijedlog službenog geodetskog datuma za Republiku Hrvatsku” Bašić i dr. pristupilo se poboljšanju WGS sustava. dipl.Mr. godine imala je za cilj uspostavu kontinentalne mreže. ITRF96) (Bačić i Bašić 1999). ITRF sustav baziran je na GRS80 (Geodetic Reference System 1980) elipsoidu. tri parametra prostorne rotacijske matrice i jedan parametar mjerila. Smatra se da je podudaranje WGS84 i ITRF96 datuma danas unutar 2 cm. Orbita tj. tako da je prva realizacija označena WGS84 (G730). Poboljšanje se odnosi prije svega na koordinate GPS opažačkih stanica koje su na osnovi GPS rezultata popravljeni u dva navrata.

Milan Rezo.3 prikazani su njegovi parametri (Hofmann-Wellenhof i dr.00000 m 6356752.31425 m 3986005 x 108 m3 s-2 -484.73949677548 x 10-3 3. Usporedbom elipsoidnih koordinata točaka koje su upotrebljene za transformaciju vidljivo je da se elipsoidna duljina i visina ne razlikuju dok se elipsoidne širine razlikuju za 0.0 GRS80 6378137.998905 x 10-8 6.2: Parametri GRS80 i WGS84 elipsoida.hr WGS84 6378137. Obzirom da obrada GPS mjerenih veličina završava s elipsoidnim koordinatama na WGS84 elipsoidu u tablici 2.69438002290 x 10-3 6.67922039463 x 10-3 WGS84 6378137. Elipsoid a f GRS80 6378137.694379990 x 10-3 6. dipl.31414 m 3986005 x 108 m3 s-2 108263 x 10-8 7292115 x 10-11 rad s-1 108263 x 10-8 6.00000 m 6356752. koristeći prvo WGS84.35281066474 x 10-3 1. Parametri a b JGM C2.16685 x 10-6 7292155 x 10-11 rad s-1 108262.0 ω J2=.5C2. 1994): Tablica 2. sc.35281068118 x 10-3 1.67922038638 x 10-3 a 2 − b2 e = a2 a 2 − b2 e ′2 = b2 a−b f = a a−b n= a+b 2 12 .73949674226 x 10-3 3. geodezije Tablica 1.000 m 1/298.Mr.1 mm što za praktična računanja nema nikakvo značenje.257223563 E-mail: mrezo@geof. a potom GRS80 elipsoid (Bašić i dr. 2000). inž.000 m 1/298.3: Parametri GRS80 i WGS84 elipsoida.257222101 Ispitivanje je provedeno na način da su izračunati transformacijski parametri između ETRS89 datuma i našeg uporabnog Besselovog datuma.

Metar je dužina jednaka 1. Odnos hvatne mjere s metrom odnosnom dijelovima metra hvat 1. a menje jedinice su decimetar. godine. kada je Generalna konferencija za mjere i utege odlučila.2.73 valnih dužina zračenja u vakuumu. da se prihvate osnovne jedinice za mjerenje. centimetar. koji je upotrebljavan u katastarskim izmjerama na području Republike Hrvatske za vrijeme Austro-ugarske monarhije.763. UBRZANJE SILE TEŽE I GEOMAGNETIZAM Novi međunarodni sustav počeo se stvarati 1954.Mr. inž. prikazan je odnos hvatnih mjera s metrom odnosnom dijelovima metra. kelvin i kandela.2.1. Tablica 2. dipl. U tablici 2. U tablici 2. a stopa na 12 palaca.316081 m 1′ palac 2. POVRŠINE. a to su: metar. koji se dijeli na 6 stopa. kilogram.: Odnos hvatne mjere s metrom odnosnom dijelovima metra. Taj sustav se zove na svi jezicima SI.1 dani su odnosi ovih jedinica. Milan Rezo. mikrometar i nanometar. SUSTAVI MJERA ZA DUŽINE.hr 2. sc. sekunda. milimetar. Jedinica za dužinu Jedinica za dužinu je metar (oznaka „m“). Veće jedinice od metra su dekametar. koje odgovara prijelazu između razine 2p10 i 2p5 atoma kriptona 86. KUTEVE. Jedinica je 1 bečki hvat.634 cm 1″ 13 . geodezije E-mail: mrezo@geof.sustav (od francuskog: System International d'Unites).896484 m 1° stopa 0.: Odnos jedinca za dužinu spram metra Veće jedinice od metra dekametar hektametar kilometar Manje jedinice od metra decimetar centimetar milimetar mikrometar nanometar 1 dam 1 hm 1 km 1 dm 1 cm 1 mm 1 μm 1 ηm 10 m 100 m 1000 m 10-1 m 10-2 m 10-3 m 10-6 m 10-9 m U Republici Hrvatskoj naslijeđen je tzv hvatni sustav za dužine.650. amper. Tablica 2. hektametar i kilometar.

dipl. U tablici 2.3. inž. geodezije 2. Vošekratnici kvadratnog metra su: ar.596652 m2 1j jutro = 1600 čhv 0. koji je tristošezdeseti dio punog kruga. Tablica 2.hr Osnovna jedinica za površinu je 1 m2 (metar kvadratni).2 Jedinica za površine E-mail: mrezo@geof. U tablici 2. hektar i kvadratni kilometar. devedeseti dio pravog kuta. Tablica 2. Odnos četvornog hvata i metarske jedinice za površinu 1čhv četvorni hvat 3. U tablici 2.: Odnos četvornog hvata i metarske jedinice za površinu.3. Tablica 2. dan je prikaz odnosa kvadratnog metra s višekratnikom. sekunde i dijelove sekune. minute i sekunde stupanj 360 dio punog kruga šezdesti dio stupnja (′) minuta šezdesti dio minute (″) sekunda 1° 1° = 60′ 1′ = 60″ 14 .4 dan je odnos jednog četvornog hvata i metarskih jedinica za površinu.364 čhv Metarski sustav jedinica za površinu vezan je uz čestice (katastarska čestica) i objekte na čestici za koju se vodi evidencija u katastrarskim uredima.kuteve Veličina kuta može se izraziti u seksagezimalnim stupnjevima i u lučnoj (analitičkoj) mjeri. sc. dan je odnos stupnja. minute i sekunde. U seksagezimalnom sustavu jedinica je 1° (stupanj).5.4. Višekratnik četvornog hvata je jedno jutro (1 j).Mr. 2.278036 čhv 1 ha = 1 j + 1180. upotrebljavaju se različite jedinice za površinu. U hvatnom sustavu jedinica za površinu je 1 čhv (četvorni hvat). odnosno. Milan Rezo.3 Jedinica za pravce .5754642 ha 2 1m 0. Novije katastarske izmjere vode jedinstvenu evidenciju za katastar i ZK u metarskom sustavu jedinica za površinu. Stupanj se dijeli na minute.5: Odnos stupnja minute i sekunde Odnos stupnja.: Prikaz odnosa kvadratnog metra s višekratnikom Odnos kvadratnog metra s višekraticima ar 100 m2 hektar 10 000 m2 kvadratni kilometar 1 000 000 m2 1ar 1 ha 1 km2 Zbog tradicionalno nasljeđenih i ustaljenih jedinica u pojedinim dijelovima Republike Hrvatske. dok je hvatna jedinica za površinu vezana za istu česticu i objekte na njoj za koju se vodi evidencija u Zemljišnim knjigama (ZK) ili među pukom ustaljenijim nazivom „Gruntovnici“.

odnosno. pravcima su zbrajanje i oduzimanje. 12 6- B A 111-02-35. Potrebno je izračunati vrijednost kuta BAC. geodezije E-mail: mrezo@geof. sc. koji na kraju kruga isjecaju luk diljine jednake polumjeru (1 rad = 1m/1m = 1).2 dani su primjeri zbrajanja i oduzimanja pravaca.hr Najčešće operacije s kutevim. čiji je luk jednak dužini radijana.742613 Pravac A⇒C 285°58′47″. inž.1 i 2. Vrijednost za ρ (radijan) u segsagezimalnoj mjeri su: 17 36 C 15 . minutama ili sekundama množit će se veličćina luka vrijednošću ρ (radijanom). U primjeru 2. Milan Rezo. dipl. zadan arcusom.2010 04 94 7. Pravac A⇒B 174°56′12″.943617 ______________________________ Kut BAC = 111°02′35″. koja daje centralni kut. izraziti u stupnjevim.Mr. Veza između kružne i stupanjske mjere dana je odnosom: arcα : α ° = 2rπ : 360° i ako je radijus kruga r jednak jedinici dalje sljedi: α° = 360° arcα = ρ ° arcα 2π Treba li prema tome kut.201004 5 417 13 26 74 .: Sa stajalošta A izmjeren je pravac prema točci B i prema točci C. Radijan je ravninski kut između dvaju polumjera. Primjer 2.1. -4 58 528 U analitičkoj i lučnoj mjeri jedinica je jedan radijan (rad).

Pored službenih jedinica. dipl. U praksi se za iskazivanje odstupanja stvarnog polja sile teže od modela. To je vektorska veličina čija je SI jedinica 1 tesla (1 T = 1 Nm-1A-1). Kao stara jedinica iz CGS-sustava mjera za gradijent ubrzanja sile teže često se koristi jedinica Eötvös. Pored spomenutih jedinica. koja također nije u skladu sa SI-sustavom i za koju vrijedi sljedeći odnos (Torge 1989): 1 E = 10-9 s-2 = 0. sc.5 Jedinica za magnetsko polje Zemlje Međunarodno udruženje za geomagnetizam i aeronomiju (IAGA).hr 360° = 57. odnosno za nesigurnosti mjerenja. koriste manje jedinice. a to su (Bašić 1999): 1μms-2 = 10-6 ms-2 i 1 nms-2 = 10-9 ms-2 . inž. 2. Gauss (G).m. gdje polja koje tretiramo imaju 16 .4 Jedinica za ubrzanje sile teže Jedinica za ubrzanje sile teže u Systeme International d’ Unites (SI) je ms-2.. a naziva se jedinica ubrzanja sile teže (engl. u uporabi su se zadržale i stare jedinice (Wenzel 1985): 1 Gal = 10-2 ms-2. “gravity unit”). a za komponente gradijenta ubrzanja sile teže s-2. Mjerna jedinica geomagnetskog polja jest dakle Tesla (T) koji je vezan.1 mGal/km.81'' ≅ 206265'' 2. odlučilo je da se magnetsko polje r opisuje magnetskom indukcijom F . koje su izvedene od jedinice 1Gal = 1 cms-2 definirane u CGS-sustavu mjera (ime prema Galileiu). Milan Rezo. U studiji planetarnih magnetskih polja. u englesko-američkoj literaturi se često upotrebljava 1 μms-2.Mr. čiji je zadatak unapređenje istraživanja magnetizma i aeronomije Zemlje i ostalih tijela Sunčevog sustava i međuplanetarnog prostora. u odnosu na odgovarajuću mjernu jedinicu u sustavu CGS u.75' ≅ 3438' ρ° = ρ '' = 206264.e. iz relacije: 1G = 10-4 T U opisu Zemljina magnetskog polja često se primjenjuje jedinica 1 nanotesla (1 nT = 10-9 T). 1 mGal = 10-5 ms-2 i 1 μGal = 10-8 ms-2 .29578° 2π ' ρ = 3437. geodezije E-mail: mrezo@geof.

odnos između dužine predstavljene na planu i stvarne veličine te dužine u prirodi (ali ne kose u prostoru.500 i 1:5. sc. Tako. Mjerila u kojima se u Republici Hrvatskoj.000.6 Odnos veličine u prirodi i planu/karti-Mjerilo Kod svih vrsta nacrta. kod koga je brojnik jednak jedinici. u cilju predstavljanja linearnih veličina.hr mali intenzitet. a nazivnik je broj koji kazuje koliko je puta odnosna velična umanjena ili uvećana. Brojno mjerilo je uvjek predstavljeno u vidu razlomka.000. oblik i međusobni odnos objekata koje treba predstaviti upotrebom mjerila. karte. plana. rade planovi su: 1:250. tj. d — dužinu te iste veličine predstavljenu na karti ili pak planu — crtežu. Kod usporedbe dvaju mjerila kaže se za jedno mjerilo da je krupnije. dipl. 1:2. projekata. vezana za mjernu jedinicu B u sustavu SI sa relacijom: 1γ = 10-9 T = 1nT Intenzitet magnetskog polja na Zemljinoj površini prima vrijednosti koje idu od 30000 nT na ekvatoru do 70000nT na polovima. topografskih podloga.n2 veći.Mr. 1:2. mora biti n1 < n2 da bi mjerilo M1 bilo krupnija od mjerila M2 i obratno. 1:500. dolazi do potrebe njihovog smanjenja ili uvećanja. koliko se puta neka veličina predstavljena na nekom crtežu smanjuje ili povećva. 1:1.000. uglavnom. Odnos u kome se obavlja ta promjena osnovnih dimenzija tih veličina naziva se MJERILO. za drugo mjerilo se kaže da je sitnija ako je njen broj . tj. Prvi i osnovni parametar je namjena plana. ako je njen broj n1 manji i obratno. predstavlja mjerilo gdje je osnovna veličina D umanjena 100 puta. 17 . upotrebljava se često jedinica γ (1γ = 10-5 Gauss ). Na primjer: M = 1:100. Milan Rezo. Ako lijevu stranu jednadžbe podjelimo sa d i pri tome označimo nazivnik: D/d sa n dobit će se: M= 1 1 = D n d Broj n označva koliko se puta veličina d sadrži u velični D. gde je n 100. veličina. mjerilo je uvjetovano tačnošću kojom se traži da se kod toga predstavljanja održi: vrsta. onda se odnos: d =M D označva kao mjerilo (M) toga nacrta. Označimo sa: D — dužinu ortogonalne projekcije na horizontalnu ravninu neke dužine iz prirode. 2. geodezije E-mail: mrezo@geof. već njene horizontalne projekcije) jeste MJERILO PLANA. Izbor mjerila je funkcija od više parametara. karte ili crteža. inž. Zatim. Mjerilo izraženo prethodnom jednadžbom je brojno mjerilo.

:Topografske karte. karte se kod nas rade počev od mjerila 1:5.000 do 1:100. 18 . koje se najčešće upotrebijavaju pri izradi raznih vrsta projekata i studija. Milan Rezo. geodezije E-mail: mrezo@geof.hr Medutim. Gornja granica mjerila za karte nije strogo određena. Mjerila od 1:10. koja predstavlja granice izmedu karte i plana.000. dipl. sc. geografske karte. inž.000 su mjerila u kojima se uglavnom izrađuju tzv.Mr. dok se karte u sitnijim mjerilima rade za specijalne svrhe i tzv.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->