P. 1
2 - Polimerni materijali

2 - Polimerni materijali

|Views: 406|Likes:
Published by ogiglagoljica

More info:

Published by: ogiglagoljica on Apr 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2015

pdf

text

original

2.

POLIMERNI MATERIJALI
Polimeri su prirodni i sintetički materijali čiji su osnovni elemnti strukture makromolekuli. Makromolekuli nastaju od monomera postupkom polimerizacije [1]. Prirodni kaučuk je primer prirodne polimerne matrije a polivinilhlorid primer sintetičkog polimernog materijala. Sintetički polimeri dobijaju se od monomera postupkom polimerizacije, od sirovina kao što su nafta, prirodni gas i ugalj itd. Postupak polimerizacije izvodi se npr. višestepenom polimerizacijom sa ili bez umrežavanja. Materije dobijene polimerizacijom (polimerizati) nisu jedini sastojak polimernih, tehnički upotrebljivih materijala. Svojstva makromolekularnih polimera menjaju se i poboljšavaju dodatkom različitih materija koji se načelno mogu svrstati u dve grupe: a) dodaci za poboljšavanje svojstava polimera i b) dodaci za poboljšavanje obradivosti materijala. U tu svrhu koriste se [1]: • • • • • • • modifikatori mehaničkih osobina modifikatori površinskih osobina modifikatori optičkih svojstava dodaci za povećanje veka trajanja proizvoda reakcijske materije (npr. sredstvo za stvaranje pene pri preradi) ostali dodaci – parfemi, dezodoransi, upijači vlage... sredstva za poboljšanje obradivosti (maziva, toplotni stabilizatori, ispune, regulatori viskoznosti...)

Podela polimernih materijala Podela polimernih materijala vrši se na različite načine prema različitim kriterijumima. Prema kriterijumu njihovog ponašanja na povišenim temperaturama, polimeri se dele na: plastomere (termoplaste), duromere i elastomere (guma). Pored toga, postoji još jedna posebna grupa koju predstavljaju elasto-plastomeri. Zajednički naziv plastomera i duromera je plastika.

Classification of Engineering Materials Metallics Metals Alloys Intermetallic compounds Polymerics Plastics Rubber Elastomers Textile leather Composites Ceramics Glasses Porcelain Semiconductors Stoneware Cement Slika 2. kao termoplastični materijali. . Elastoplastomeri su materijali čija je osobina da se na sobnoj temperaturi ponašaju kao elastomeri (gume) a na povišenoj. tj. Najzastupljeniji polimeri iz ove grupe su polipropileni niske i visoke gustine. koja se može izvesti u procesu oblikovanja proizvoda ili naknadno u posebnom postrojenju. Podela termoplasta i elastoplastomera prema području primene data je na sledećoj slici. Finalna struktura elastomera nastaje umrežavanjem. čija je struktura kristalasta i polivinilhlorid čija je struktura amorfna. vulkanizacijom. Pri oblikovanju ovakvih materijala odvija se hemijska reakcija umrežavanja.1 Klasifikacija inženjerskih materijala [10] Plastomer (termoplast) je vrsta polimernog materijala koja se na povišenoj temperaturi topi. Duromeri su netopljivi i nerstvorljivi materijali. Duromeri su polimerni materijali koji se sastoje od makromolekula koji su gusto prostorno umreženi. Nakon završenog procesa oblikovanja ponovo se može rastopiti. Struktura termoplastičnih materjala može biti amorfna. Naknadna prerada i reciklaža ovakvih materijala nije moguća. Prerađuju se na isti način kao i termoplastični materijali. a zatim oblikovati i može se reciklirati. Postupci prerade ovih materijala bazirani su na promeni njihovog stanja zagrevanjem i hlađenjem (čvsto – rastopljeno – čvrsto). kristalna i kristalsta. Elastomeri (guma) su slabo prostorno umerženi makromolekuli.

High-density polyethylene – Boce za mleko i tečnosti za pranje. sa po stotinu podvrsta u svakoj od njih. Polyvinyl chloride – Pakovanje hrane. posude koje se koriste u mikrotalasnoj pećnici. zaštitna pakovanja za elektronsku robu i igračke. Low density polyethylene – Vrećice (kese). folije. folije. folije. vodu i šampone. boce za sokove. Polypropylene – Pakovanja za margarin. pakovanja za hamburgere i jaja. pakovanja za gotova jela . čaše i šolje. U praksi najčešće korišćeni polimerni materijali (plastika) su: PET HDPE PVC LDPE PP PS Polyethylene terephthalate – Boce za sokove. ribu. Polystyrene – Ambalaža za jogurt. . meso.2 Podela plastomera i elasto-plastomera prema području primene [1] Broj tehničkih polimera je ogroman i svaka od navedene tri grupe može se podeliti u pedesetak podgrupa.Plastomeri visokih zahteva PI PPSU PES PSU PA PMMAK PC PET(G) PCT(G) PET PC/ABS PC/PBT SMMAK ABS M8S SAN EVA PS TPE TPU PEEK LCP PFA FEP ETFE HTN PET P8T PA POM Konstrukcioni plastomeri Standardni plastomeri Amorfni elastoplastomeri PP PE-HD PE-LD PE-LLD PE-UHMW Kristalasti Slika 2.

Pri ispitivanju na zatezanje dobija se dijagram sličan dijagramu pri ispitivanju metalnih materijala (slika 2.PMMA.1 Tabela 2. U principu polimeri su visko-elastične materije. smicanje. Posebno su značajna ispitivanja na zatezanje.3). Za preradu polimera poseban značaj ima smičuća viskoznost ili jednostavno viskoznost. pritisak. slično ispitivanjima metalnih materijala. Vrednosti koeficijenta viskoznosti za različite materije dati su u tabeli 2. koji se često koristi za plastične poklopce i čaše.OTHER Sve ostale koje nisu uvrštene u predhodne kategorije. UB.3 Dijagram zatezanja različitih materijala (metala i plastike) [1]: a) sivi liv ili PS. Mehaničke osobine polimera – određuju se različitim statičkim i dinamičkim ispitivanjima. Slika 2. d) niskougljenični čelik. uvijanje i savijanje. c) PA ili PE. Reološke osobine polimera – opisuju zavisnost između deformacija i tečenja materijala i veoma su značajne za ponašanje čvrstih i tečnih materija. PA [1] Dijagram pokazuje da pojedini polimeri imaju bitno drugačiji oblik krive zatezanja u odnosu na čelik i da se može desiti da je prekidna čvrstoća veća od zatezne čvrstoće. Cu.1 Viskoznost pojedinih materijala [1] Materija Gasovi Viskoznost [η Pa s ] 10−5 . b) PE-LD. Na primer melamin. e) Al.

kamen 10−4 10−3 10−2 ÷ 102 100 ÷ 105 102 ÷ 108 105 ÷ 1011 >> 1011 >> 1011 Toplotna svojstva polimera. Najznačajniji kompozit na bazi elastomera (gume) je pneumatik za vozila. konvekcija i zračenje). Navedeni materijali predstavljaju kompozit izrađen na bazi drveta i plastike. Od polimernih kompozita proizvode se različiti proizvodi kao na primer. cisterne itd. laminat parketa. 1. koji se satoji od vlaknastog korda. Površinski sloj izrađen je od visokokvalitetne plastične folije koja je otporna na habanje i ne upija vlagu. automobila. 5. koeficijent linearnog širenja gustina i specifična zapremina specifični toplotni kapacitet toplotna provodljivost toplotna difuzija entalpija itd. panel ploča za nameštaj itd. 4. kabina za kamione.klasični kompoziti. Osnovne toplotne osobine polimera prema [1] su: 1. 3.termoplastični kompoziti. Pri pručavanju procesa prerade polimera neophodno je praćenje njihovog termičkog stanja pa se u tu svrhu koriste osnovne termodinamičke zakonitosti kao što je zakon o održanju energije i zakoni prenosa toplote (provođenje. .asfalt . i čelične žice. veoma je važno poznavati toplotne osobine polimera tokom procesa oblikovanja. plastika Metali Keramika . brodova. na primer u izradi sendvič elemenata za zidove. S obzirom na to da su postupci prerade plastike povezani sa procesima zagrevanja i hlađenja. u koje spadaju kompoziti na bazi duromera i elastomera i 2. delovi čamaca. Primena kompozita naročito je zastupljena u proizvodnji građevinskog materijala. 2. Kompoziti Kompozit na bazi polimera predstavlja materijal koja se sastoji od najmanje dve komponente – matrice i ojačavajuće komponente. Pri tome se razlikuju: 1. Pri tome u upotrebi dominira kompozit na bazi poliestera sa staklenim vlaknima.boje i boje za štampu Maziva. aviona. kade. masti Smole Katran .Vazduh u tečnom stanju Voda Ulje.

4 Primena polimernodrvenog kompozita: a) za izradu sendvič zidova. b) krila i trup aviona izrađeni od polimer kompozita [16] . b) za izradu elemenata eksterijera aa a) b) Slika 2.5 Primena kompozita u autoindustriji: a) za izradu elemenata enterijera.6 Primena kompozita: a) elisa vetrogeneratora prečnika 40 m izrađena od karboepoksid polimera.a) b) Slika 2. b) za izradu panel ploča za nameštaj Aaooo a) b) Slika 2.

Ohio. . Vršac.gov/bu2/conferences/NCAS2005/papers/. Milikić D. juni 2006. koja ilustruje zavisnost napona od deformacije za slučaj ispitivanja zatezanjem matričnog materijala.: Proizvodnja polimernih tvorevina. Prentice Hall.7 Mehaničke osobine kompozita Literatura: [1] [7] 1996.7. 2. Čatić I. . [9] Strong A. Zagreb. 2006.S Princip dizaniranja mehaničkih osobina kompozita prikazan je na slici 2. [10] Vilotić D. Naučna knjiga. 2000.: Polimerni materijali. Milutinović M. fibera i kompozita na bazi prethodnih komponenti. Nauka i inženjerstvo..B: Plastics. [16] www1. kongres inženjera plastičara i gumara (K-IPG 2006). Plančak M.. 4. materials and processing. BIBLIOTEKA POLIMERSTVO – SERIJA ZELENA.. Sl.nasa...: Obrazovanje inženjera proizvodnog mašinstva iz oblasti tehnologija oblikovanja plastike na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Beograd. Plavšić M.jsc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->