P. 1
MENADŽMENT Planiranje

MENADŽMENT Planiranje

|Views: 180|Likes:
Published by Srce Moje

More info:

Published by: Srce Moje on Apr 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U BIHAĆU EKONOMSKI FAKULTET (3+2)-EM

SEMINARSKI RAD
Na temu: Planiranje u poduzeću d.o.o. «RIZ-KRAJINA» Bihać

Prof. dr. Ismet Bišćević Asistent: Elvira Ćatić-Kajtezović

Student: Pećanin Almir G3

godine JEDINSTVO POSLOVNOG INFORMIRANJA I PLANIRANJA Plan je temelj organiziranog rada sa tačno postavljenim smjernicama i zadacima. Međutim nije dovoljno utvrditi ciljeve koje se žele postići.Bihać. Bez planiranja nema ni uspješnog rukovođenja. Planiranje je orijentirano na poslovno odlučivanje.). 2 . Pristup planiranju može biti: 1. podloge. 3. Programiranje • Strategija ( koji je put najefikasniji : ofanzivni. Određivanje ciljeva ( u kom pravcu se treba razvijati) 3. defanzivni. segmentacija ) • Taktika ( koje preduzetne aktivnosti. Kontigencijski plan ( dodatne preduzetne mjere: izvršenje ili korekcija plana rebalansa) 4. 2. organizaciju rada i utvrđuje poslovne zadatke za određeni planski period. normativni ( odrediti metodologiju planiranja. anticipativni ( on to po svojoj prirodi uvijek jeste ). tko kada ) Aktivnost ( izvršenje outputi. Analiza situacije • Dijagnoza (gdje smo sada i zašto) • Prognoza ( u kojem pravcu će se kretati u planskom razdoblju) 2. usluge. Ali planiranje ima informacijsku vrijednost. FAZE PLANIRANJA Faze planiranja su : 1. planirane zadatke koje treba izvršiti i upravljati sa svim time nego je neophodno kontrolirati i analizirati. Planiranje mora biti na znanstvenoj podlozi zasnovano i usmjereno ka svjesno utvrđenim ciljevima uz maksimalnu racionalizaciju resursa u toku njihovog ostvarenja. Preduzeće planom razrađuje koncepciju poslovanja. april 2007. kongruencije ( planiranje je podsistem pa mora biti usklađen sa ostalim). Planiranje je predviđanje kako će se raditi u onom vremenskom razdoblju za koje se izrađuje plan. kvaliteta i relevantnost omogućuju izradu planova. tržišno učešće) 5. 4. proizvodi. Interakcijska povezanost se učvršćuje donošenjem planova i oni sami postaju izvor informacije. kontigencije ( participacija u odlučivanju instrument za usklađivanje kratkoročnih sa dugoročnim komponentama ). To je u preduzeću preciziranje zadataka u poslovanju za period na koji se odnosi. Poslovne informacije imaju dakle naglašenu funkciju kod izbora ciljeva u procesu planiranja jer je to njihova raznovrsnost. nosioce planiranja itd. Planske odluke su usmjerene ka budućem poslovanju.

Ona povezuje stopu rasta posla sa relativnim konkurencijskim položajem tvrtke (mjeri se tržišnim udjelom).U poslovnoj praksi planiranje mogu se primijeniti različite metode a posebno kada su u pitanju futurološke komponente: a) b) c) d) e) Numeričke ( statičke. Zbog toga je potrebna njegova reafirmacija ali sa izmijenjenim pristupom i ulogom u našoj poslovnoj praksi. str. čistoća organizacijskih uloga. strategijama i upravljanjem općenito u našim uvjetima poslovanja preduzeća ? Napustili smo sistem samoupravljanja i orijentirali se na tržišnu ekonomiju. da li ga u potpunosti napuštamo? Naravno. Univerzitet u Bihaću. anketiranje eksperata. odnosno. trend ) Operacijska istraživanja ( stohastički procesi dizajna ) Tehničko tehnološka istraživanja Konjukturna istraživanja ( CEMA i ZTT ranije) Input output ( delfi. Menadžment. Planiranje je funkcija svih menadžera. izostanak smjernica itd. dubinski intervju.). 27. Poznata je Druckerova koncepcija upravljanja pomoću ciljeva gdje je radna uspješnost (performansa) najvažnije za poduzeće. Planiranje je prošlo historijski put od dirigovanog do susretnog (dogovorenog) te napuštanjem u praksi ovog ekonomskog instituta skoro u potpunosti. poticanje osobne prednosti firmi i dr. odnosno menadžmenta.28. august 1999 god.30) 3 . preduzetništva i tržišnog konformizma.) To je kreativan posao koji ne eliminiše u potpunosti rizik. znači li da se odričemo funkcije planiranja. (Bišćević Ismet. odgovor je odrečan. Planiranje pretpostavka uspješnog i efikasnog rukovođenja s naglaskom kako na dugoročnom tako i operativnom ( mjesečnom. To važi i za naše uvjete poslovanja. Matrica portfelja je sredstvo za alociranje resursa. itd.) kao i loše (opasnost od nefleksibilnosti kratkoročnost ciljeva. Ciljno orijentiran menadžment ima u praktičnoj primjeni dobre strane (poboljšava upravljanje. tjednom i praktično dnevnom). šta je sa planiranjem. Proces počinje na vrhu ( tako se mora) i ima aktivnu podršku glavnog rukovoditelja koji usmjeruje organizaciju. Pri tome se razlikuju plan vrhovnih menadžera od planova menadžera odjela proizvodnje ili područnog menadžera prodaje od regionalnog ( teritorijalni princip organizovanja) UPRAVLJANJE POMOĆU CILJEVA Upravljanje pomoću ciljeva ima široku primjenu u modernoj ekonomiji. Afirmacijom poslovne ekonomije na bazi privatnog vlasništva. Planiranje je neophodni instrument upravljanja firmom.28.

a veća da se koncentrišemo na one stvari koje.Izrada plana je vrijedna truda. Prilikom provedbe plana manja je vjerovatnoća da nas odvuku u stranu svakodnevni problemi i brige. čine posao unosnim Plan nam daje pravac koji slijedimo sa periodičnim provjerama i pokazateljima koji će nam reći da li se naš posao razvija po planu Kada budemo radili plan razmišljat ćemo o potencijalnim problemima i rješavat ćemo ih prije nego se oni i pojave Planom utvrđujemo koje su nam vrijednosti i time osiguravamo korištenje svojih kapaciteta u potpunosti Sa planom veća je vjerovatnoća da ćemo od banaka i investitora obezbijediti novac koji nam je potreban. Plan mora biti: • • • • Kompletan Precizan Sažet Dobro prezentiran 4 . na kraju krajeva. Ako krenemo sa dobrim planom imamo više šansi da uspijemo u razvijanju unosnog posla jer: • • • • • • Plan nam omogućuje da razmislimo o svim mogućnostima koje imamo i koracima koje poduzimamo Plan nam omogućuje da se usredočimo na ključna pitanja.

naši troškovi.Plan mora dati odgovore na slijedeća pitanja: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Šta ćemo raditi? Zašto? Za koga? Gdje? Kada? Kako? Kojim sredstvima (npr. imidž)? Koliko ćemo proizvoda morati prodati prije nego počnemo ostvarivati profit i koliko vremena će nam trebati? Kakve rezultate očekujemo (npr. cijene. Od ideje do biznisa. kakav profit očekujemo)? Kakve promjene očekujemo u našem «sektoru» (velikom ili malom) u bliskoj budućnosti? Kakve probleme očekujemo i kako ćemo ih rješavati? (Wolfgang Petrich . OHR . šta će raditi i koje kvalifikacije će imati? Kako ćemo plasirati i prodavati proizvode i usluge? Koliko će nas koštati proizvodnja ili pružanje usluga? Po kojim cijenama ćemo prodavati proizvode ili usluge? Koji su nam konkurenti. šta proizvode i kako prodaju svoje proizvode? Koje prednosti ćemo imati u odnosu na konkurenciju (npr. 6. koliko nam je novca potrebno u narednom periodu)? Koja sredstva će nam biti potrebna i gdje ćemo ih nabaviti? Da li su nam potrebni radnici i koliko.7) 5 . STR. način distribucije.

2. 4. 2006. god. analiza i procjena postojećih portfolija poslova. utvrđivanje misije poduzeća. politici i strategiji poduzeća. a dopuštaju im razvijanje njihovih vlastitih strategija za ostvarivanje tih ciljeva. vertikalno područje i geografsko područje. Ekonomski fakultet u Bihaću. Neka poduzeća definiraju ciljeve svojim poslovnim jedinicama. identificiranje strategijskih poslovnih jedinica poduzeća.192. vrijednosti. Integracijski rast se može ostvariti posredstvom horizontalnog integriranja u okviru poslovne djelatnosti. Sadržaj misije mora utvrditi glavna konkurentska područja u kojima će djelovati određeno poduzeće. bez obzira na način upravljanja koji primjenjuje određeno poduzeće. i njegovu svrhu poslovanja. identificiranje novih poslovnih prostora za prodor. a i strategije poslovnim jedinicama. 191. str. Ti poslovi ne moraju uvijek biti isti. Marketing. njegovu poslovnu filozofiju(kultura. a to su: područja djelatnosti.STRATEGIJSKO PLANIRANJE Strategijsko planiranje u poduzeću Pokretanje procesa planiranja obavlja se u centrali poduzeća. Portfolio plan obuhvaća napuštanja nekih poslova koje treba nadomjestiti. gdje se usvaja ili se vraća na reviziju. postavlja okvir u kojem pojedinačne poslovne jedinice pripremaju poslovne planove. poslovodstvo poduzeća morat će razviti nove poslove da bi ispunilo tu razliku strategijskog planiranja. Poduzeća često definiraju svoj posao proizvodom koji proizvode. načinom dopreme i predstavljanjem zadovoljiti zahtjeve i želje potrošača i osvajati nove kupce. No.193) 6 . područja tržišnog segmenta. njemu su potrebne analize poslova prema ostvarenom profitu. Misija poduzeća predstavlja njegov identitet odnosno ono što poduzeće jeste. U suštini misija poduzeća treba da bude proizvodnja proizvoda. svako od njih mora provoditi slijedeće četiri aktivnosti planiranja: 1. Ako postoji razlika između planiranih prodaja i željenih. odnosno davanje usluge. Većina kompanija obavlja više poslova organizirani u strategijskim poslovnim jedinicama. Intenzivni rast poduzeće može ostvariti povećanjem udjela u tržištu. (Mujić Hilmija. Poduzeća identificiraju svoje poslove da bi njima strategijski upravljala. Diversifikacijski rast se najčešće ostvaruje uvođenjem novih proizvoda i novih poslova koji mogu rezultirati postojećim ili uvođenjem novih tehnologija. U praksi se danas sve više koriste modeli portfolio procjene. Management centrale priprema stavove misiji. Češći su slučajevi u kojima poduzeća postavljaju vlastite ciljeve. mogućnost integracijskog rasta i mogućnost diversifikacijskog rasta. koji će svojim kvalitetom i cijenom. 3. Rukovodstvo poduzeća ne može se osloniti samo na utiske. Strategijske poslovne jedinice postavljaju svoje planove poduzeću. stavovi). Poduzeće može razliku prevazići na tri načina: mogućnost intenzivnog rasta.

U misiji poslovne jedinice potrebno je definirati područje tržišnog segmenta. 193. god. ekonomija obima. vrijednosno. Poslovne jedinice nastoje ostvariti: rast prodaje. menadžment. raspoloživi kapital. 2. planiranja i odlučivanja u poduzeću. poslovna jedinica može postaviti ciljeve i zadatke za planski period.197) 7 . Poslovodstvo ili neka vanjska institucija za potrebe poduzeća kritički ocjenjuje snagu i slabosti za određeni posao kroz: a) djelokrug marketinga: ugled kompanije. primjena plana 8. Marketing. vezano za geografski prostor-hoće li prodavati proizvode na lokalnom ili na stranom području. tehničko-tehnološki nivo opreme i znanja d) organizacija: kvaliteta organizacijske strukture poduzeća. razvijati instrumente marketing miksa. formuliranje programa 7. ugled.STRATEGIJSKO PLANIRANJE U POSLOVNOJ JEDINICI Proces poslovnog planiranja u poslovnoj jedinici odvija se u osam faza: 1. misija poslovne jedinice analiza vanjske okoline (analiza mogućih prijetnji i mogućnosti) analiza unutarnje okoline(analiza snage i slabosti) formuliranje zadataka 5. poduzeće mora izraditi strategiju za ostvarenje postavljenih ciljeva. formuliranje strategije 6. maksimalni profit. način rukovođenja. potrebno je izraditi programe za provođenje tih strategija. povećanje udjela na tržištu. povratna veza i kontrola. ili u procentima. suvremeni tehnološki proces). djelotvornost promocije. 3. vertikalno područje-hoće li proizvoditi samostalno ili sa još nekim proizvođačem. razvijati visoko sofisticirane proizvode. tržišni udio. način prodaje proizvoda-direktno ili posredstvom distributera. financijska stabilnost c) proizvodnja: prednosti. Svaka poslovna jedinica poduzeća definira svoju misiju u okviru misije poduzeća. analizom vanjske i unutarnje okoline. troškovi distribucije b) financijsku sposobnost: cijena.195. 2006. Definiranjem misije. str. Da bi se ostvarili postavljeni ciljevi i zadaci za planirani period. profitabilnost. 4. (Mujić Hilmija. Ekonomski fakultet u Bihaću. Nakon razvoja strategije za realizaciju postavljenih zadataka. Za svaki posao potrebno je ocijeniti njegovu snagu i njegove slabosti. Ciljevi se moraju kvantificirati količinski. strategija ukazuje na način kojim bi se to postiglo. minimalni rizik. Dakle. Oni moraju biti konzistentni. Nije moguće maksimizirani prodaju uz minimalne troškove. kapaciteti. Ako je poduzeće odlučilo postati vodeće u tehnologijama (suvremena oprema. kvaliteta proizvoda i usluga. ono će morati razvijati programe za jačanje sektora za istraživanje i razvoj.

Ekonomski fakultet u Bihaću. Planovi marketinga se uže usmjeravaju na proizvod i tržište i detaljnije razrađuju strategije i programe marketinga radi postizanja ciljeva poslovne jedinice na određenom tržištu proizvoda. str.zadaci • strategija marketinga • program aktivnosti • plan financijskih pokazatelja • kontrola izvršenja plana (Mujić Hilmija. Ono je temelj za donošenje odluka u poduzeću. Potom . snaga i slabosti i rješenja • ciljevi. strategije. Marketing.U realizaciji primjene plana poduzeće mora pratiti razvoj u okolini i njemu se prilagođavati u jednoj od osam faza procesa planiranja. Većina planova marketinga sadrži slijedeće dijelove: • skraćeni prijedlog plana • prikaz situacije u marketingu • analiza mogućnosti i prijetnji. zahtjevima potrošača. god. odjeljenje za marketing formulira poslove marketinga koji se temelje na tim zadacima(4korak). a ponekad i misije. Zatim strategijski planeri određuju zadatke i sredstva (3korak). Radi toga strateške poslovne jedinice i poduzeće moraju biti spremni na blagovremene promjene svojih programa. Odjeljenje za marketing daje informacije i strategijske preporuke (1korak) strategijskim planerima za naknade analize i procjene (2korak). a neka češće mijenjaju u svojoj ekonomiji. te ih provodi u život(5korak). MARKETINŠKO PLANIRANJE Proces planiranja Planovi marketinga se razlikuju od planova strategijskih poslovnih jedinica. tehnologiji kulturi. zadataka. 2006.198) 8 . Plan marketinga je glavni instrument za usmjeravanje i koordiniranje marketing napora. neka okruženja se rjeđe. 197. Sadržaj plana marketinga Marketinško planiranje je jedan od važnih rezultata procesa marketinga. Strategijski planeri procjenjuju rezultate i proces se ponavlja.

povećanjem obima prodaje. Na osnovi SWOT analize poduzeće donosi određena rješenja koja u marketing planu posebno naznačuju. Poslovodstvo svakog poduzeća želi da svaka njegova strateška poslovna jedinica i poduzeće u cjelini ostvari prihod i troškove iz kojih će rezultirati profit i prinos od ulaganja. ili većom prodajom skupljih proizvoda. Direktor može usmeno. a i pismeno. Predložena rješenja predstavljaju osnovu za definiranje ciljeva. Zahvaljujući razvoju automatske obrade podatak. Realizaciju usvojenog plana potrebno je permanentno kontrolirati. Kontrola plana predstavlja posljednji dio plana. (Mujić Hilmija. god. Kod donošenja marketing plana postavljaju se dvije vrste ciljeva: financijski i marketinški. Kod razvoja strategije marketinga moguć je višestruki izbor aktivnosti za ostvarivanje planiranih ciljeva. a naročito prikaz osnovnih zadataka i prijedloga. Mogućnosti i prijetnje odnose se na vanjske činioce koji mogu uticati na određeni posao. On omogućava poslovodstvu da za kratko vrijeme shvati suštinu predloženog plana. Obično se planski zadaci rade za svaki mjesec ili tromjesečje. Marketing. Ekonomski fakultet u Bihaću. Marketinški ciljevi moraju biti kompatibilni sa financijskim ciljevima. Drugi veoma značajan segment marketing plana odnosi se na prikaz situacije u marketingu. On se koristi za postizanje poslovnih ciljeva. izbor najuspješnije. Na primjer. To znači da je za ostvarenje financijskih ciljeva potrebno planirati određene marketinške aktivnosti: istraživanje tržišta. Izvještaj se razmatra i usaglašava sa ostalim direktorima. konkurenciji. ali koja će i omogućiti poduzeću ostvarivanje planiranog profita. Ukupna količina prodaje proizvoda može se povećati povećanjem udjela na tržištu ili rastom kupovne moći određenog segmenta potrošača-kupca. strategija i taktika. 198. proizvodu. Na temelju podataka koji prezentiraju situaciju u marketingu potrebno je utvrditi glavne mogućnosti prijetnje. suvremeno organizirana poduzeća raspolažu sa dnevnim informacijama o poslovanju. ali i najracionalnije promocije proizvoda. Svaki se i od ovih ciljeva može postići na više načina. cilj da se poveća prihod od prodaje za 10 posto može se postići povećanjem cijene proizvoda. određivanje prodajne cijene proizvoda koji će zadovoljiti kupovnu moć potrošača.Skraćeni prijedlog plana marketinga predstavlja sintezu najvažnijih pokazatelja. Svi elementi strategije marketinga razrađuju se pojedinačno u cilju dobivanja odgovora na pitanja: Šta će se učiniti? Kada će se učiniti? Ko će učiniti? Koliko će koštati? Na osnovu planova aktivnosti direktor proizvodnje sastavlja dodatni budžet. snage i slabosti i rješenja za određeni proizvod. distribuciji i makrookolini. To je zapravo izvještaj o planiranom profitu odnosno gubitku. podnijeti izvještaj o osnovnoj strategiji. str. Isto tako potrebno je identificirati snage i slabosti proizvoda. Snage i slabosti predstavljaju unutarnje činioce. Ovaj dio plana prezentira važne podatke o određenom tržištu.199) 9 . 2006. izbor najboljeg kanala distribucije. Izvještaj o strategiji predstavlja osnovu marketinga.

smještajne kapacitete ugostiteljske sadržaje turizam na vodi sportsko ribolovni turizam lovni turizam sport i turizam kadrovi Smještajni kapaciteti. «RIZ-KRAJINA» je privatno poduzeće sa sjedištem u Bihaću. 4. ravnice i kotline.o. putničke agencije i trgovina) menadžment poduzeća «RIZ-KRAJINA» dugoročno se strateški opredijelilo na ulaganja u razvoj ugostiteljstva i turizma koji se tehnološki naslanjaju na proizvodnju i preradu ribe. Arhitektonski izgled smještajnih kapaciteta imat će izgled bosanske kuće sa jedinstvenim bosanskim interijerima i eksterijerima. Asortiman prehrambenih proizvoda neprekidno se povećava i pod utjecajem je različitih činilaca. «RIZKRAJINA» bili bi skoncentrirani na ulaganja u: 1. Unsko-sanski kanton zauzima sjeverozapadno područje BiH.o. 7. 10 . 3. «RIZ-KRAJINA»BIHAĆ D.o. imat će dijelom standarde hotela. 5. 2. 6. Prije svega specifičnih potreba pojedinih kategorija potrošača.PLANIRANJE U PODUZEĆU d. Od četiri osnovna privredna područja koja neposredno djeluju u turizmu (ugostiteljstvo. dugoročno gledani.o. Proizvodni kapacitetimrestilište. promjene u poimanju funkcije prehrane te opći tehnički i tehnološki razvoj.o. šume i mineralne sirovine koje predstavljaju izuzetno vrijednu bazu za proizvodnju • prirodne ljepote i pogodnosti za razvoj turizma • kulturno-historijsko naslijeđe • klimu koja je povoljna za razvoj svih djelatnosti • različitost flore i faune Osiguranje dovoljnih količina kvalitetne i jeftine hrane oduvijek je bila jedna od osnovnih briga svakog društva. promet. Na temelju provedenih istraživanja utvrđeno je da Unsko-sanski kanton ima: • veoma povoljan geografski položaj • vode koje imaju i po kvalitetu i kvantitetu značajan potencijal za višenamjensko korištenje • zemljište.o. Tome doprinose i demografske promjene. dijelom pansiona određene kategorije. Razvojni programi turizma d. U morfološkoj strukturi ovog područja su brežuljci i niska polja. karakteristične za područje sjeverne Bosne. a relativno niske i stepeničasto povezane površine razdvajaju se brojnim riječnim i potočnim dolinama. Ovo područje se nalazi pod utjecajem umjereno kontinentalne klime. ribogojilište i prerada ribe locirani su u Martinbrodu na rijeci Uni i u Klokotu na rijeci Klokot.

bile su izazov svih do sada održanih regata i drugih sličnih priredbi na njoj te je ona okupila brojne kajakaše. zahtjeva. nezaobilazna je turistička ponuda splavarenje.Strategijom dugoročnog razvoja «RIZ-KRAJINA» Bihać u segmentu koji se odnosi na ugostiteljstvo. a posebno njenim kanjonima. jer predstavljaju zahtjeve i želje potencijalnih turista. U tom smislu treba ulagati u nabavku plovila za realizaciju spomenutih programa na vodi i obuku kadrova. 11 . Svojevrsni kanui su kanui-lađe koje se mogu koristiti u mirnijem toku rijeke Une. U mnoštvu turističkih ponuda na vodi kanu-lađa će zasigurno privući pažnju određenog broja turista. bosanske kuće i kafane) • atraktivan način dočeka gostiju sa tradicionalnim načinom prijema i ispraćanja gostiju. Naravno. pa i ćevabdžinica. mlinovi. svi spomenuti programi turizma na vodi mogu se dopunjavati i novim sadržajima koje treba istraživati i uključivati u ponudu. Na brzim rijekama. Hidrospeed je imanentan brzim rijekama. ali koncepcijski drukčije postavljenih od onoga što danas kod nas možemo vidjeti U sklopu opće turističke ponude «RIZ-KRAJINA» Bihać će nuditi: • narodno tradicionalno kulinarstvo. planirana su investiciona ulaganja i u razvoj turizma na vodi. zanimljiva izvorna jela i pića • originalne elemente tradicionalnog ugostiteljstva u modernim objektima sa prepoznatljivim detaljima u eksterijeru i interijeru. elementima folklora • suvremeni ugostiteljski objekti sa diferenciranom ponudom u zavisnosti od potreba. pored ostalog. serviranju jela i pića. zrakom ispunjenim čamcima. i to: • • • • • rafting kajak kanu lađa hidrospeed splav Rafting je savremeno splavarenje u gumenim. To je sport sa plivajućim «bobom» jednosjedom kojim se lako upravlja nogama i može se usmjeriti u željenom pravcu. a to jeste u nekim svojim tokovima i rijeka Una. U strategiji dugoročnog razvoja turizma poduzeća «RIZ-KRAJINA». i želja potencijalnih gostiju • originalni objekti specifične arhitekture(vodenice. U projektu dugoročnog razvoja poduzeća predviđaju se ulaganja u sportove na vodi kao najvrjedniji i najatraktivniji sadržaj turizma na vodi. restorana sa ponudom tradicionalne kuhinje. želi u svoju ponudu unijeti kvalitete domaće ugostiteljske atmosfere čemu će. pridonijeti lijepo uređeni i dobro opremljeni objekti tipa bosanskih kafana. Sve vožnje niz rijeku Unu. pored ostalog. Iskusan vodič vodi računa da sa zadovoljstvom doveze turiste do kraja puta i vrati ih u bazu.

profitu i broju zaposlenih može uvrstiti među srednja poduzeća. «RIZ-KRAJINA» Bihać se nalazi među 100 najvećih poduzeća u Federaciji BiH. U ovom poduzeću se održavaju godišnje sesije menadžera na kojima se usvaja plan poduzeća. Aktivnosti međunarodnog marketinga su svedene na: planiranje marketinga i razvoj novih proizvoda. Istraživanja su pokazala da su udruženja sportskih ribolovaca udruženja koja se najbrže i najviše proširuju u svijetu. Stepen internacionalizacije izražen učešćem izvoza u ukupnoj prodaji u 2002 godini je 18%. a realizacijom druge faze (ulaganja u razvoj ugostiteljstva i turizma) nalazilo bi se među 50 najvećih. Realizacijom prve faze( ulaganja u razvoj ribarstva) ovo poduzeće bi se po sadašnjim parametrima u BiH ubrajalo u velika poduzeća. atraktivne i specifične po vrstama riba i prirodnim ljepotama. Pripreme za donošenje planova temelje se na ostvarenim rezultatima za protekli period i u slučajevima povećanja potražnje na tržištu. U poduzeću «RIZ-KRAJINA» postoji dugoročni plan za dugoročni period. Planovi se donose za godinu dana. Strateško opredjeljenje poduzeća «RIZKRAJINA» je nastup na strano tržište. Operativni planovi se prave za mjesec dana. Konkurentska strategija poduzeća zasniva se na vodstvu u troškovima i diferencijaciji. Milioni ribolovaca svakodnevno putuju istražujući nove vode. Bazični tip organizacije je mašinski. u toku su pripreme za izvoz u zemlje Evropske Unije. U slučaju neusaglašenosti plana kompanije i plana organizacionih jedinica zadnju riječ daje uprava poduzeća. Kod ulaska na strana tržišta koristi se strategija direktnog izvoza. U poduzeću «RIZ-KRAJINA» se koristi centralizirani model planiranja sa definiranjem plana za međunarodno tržište na razini kompanije koji je obavezan za provođenje od strane nižih organizacijskih jedinica. Percepcija ciljnog međunarodnog tržišta poduzeća «RIZ-KRAJINA» Bihać zasniva se na domaće tržište za koje je temeljno vezano. Ono se po ukupnom prihodu.Sportskoribolovni turizam ima specifičnu težinu u strategiji dugoročnog programa razvoja poduzeća «RIZ-KRAJINA». Za domaće tržište prave se planovi za pojedine regije. Intenzitet tržišta definiran je nastupom na tržište ex Jugoslavije. iz čega proizlazi da je globalna odgovornost u pojedinim oblastima planiranja na razini poduzeća.o. dobiti. a za međunarodno tržište za države. Rukovođenje u poduzeću je centralizirano. a prisutan je i trend rasta izvoza. Strateška predviđanja se odnose na period 5-7 godina. Menadžeri nižih organizacionih jedinica u planiranju imaju koordinirajuću ulogu. 12 . sa proširenjem na jedno ili dva izvorna tržišta: tržište ex Jugoslavije i zemlje EU-a.o. D.

Svake godine bilježi rast: proizvodnje. te razvoju turizma. uglavnom donosi i veću dobit i veću stabilnost na međunarodnom tržištu. U narednom periodu proširenjem kapaciteta uzgoj ribe bi se utrostručio. U periodu za četiri godine povećan je ukupan prihod za šest puta (2002=920000KM 2005=6903898KM). profita. broja zaposlenih. jedan doktor veterine i trideset radnika sa srednjom stručnom spremom. ulaganja u prvu fazu izgradnje turističkog sela. prihoda. U periodu od četiri godine povećan je broj zaposlenih sa 16 na 40. što ukazuje da je ovo poduzeće izvozno orijentirano. što potvrđuje da u organizacijskoj strukturi egzistira i služba marketinga. Uspjeh ovog poduzeća bio bi veći da nije imalo problema u okruženju. Za posmatrani period ostvaren je skroman ostatak čistog prihoda. U ovom poduzeću prihvaćen je marketing kao koncepcija i filozofija. što bi bila osnova za izgradnju fabrike za preradu ribe. Od toga 80% u izvozu. Pomenuto uspješno poslovanje ovog poduzeća rezultat je i dobro osmišljene marketing strategije u kojoj je strateško opredjeljenje nastup na strano tržište. izmijenjena je kvalifikaciona struktura zaposlenih. te izgradnju pratećih objekata potrebnih za dobijanje certifikata za izvoz u zemlje Evrope. To je bilo moguće jedino uspješno obavljenim procesom privatizacije. Od 2002 do 2006 kapaciteti za uzgoj ribe povećani su sa 200 tona godišnje na 453 tone. i zahvaljujući tome što je poduzeće došlo u vlasništvo poduzetnih ljudi koji su projektom strategije dugoročnog razvoja poduzeća osmislili i definirali viziju poduzeća koju postepeno ostvaruju. koji se odnosi naročito na proširenje kapaciteta. stepena internacionalizacije. Društvo sa ograničenom odgovornošću «RIZ-KRAJINA» Bihać je uspješno poduzeće.Vizija poduzeća «RIZ-KRAJINA» Bihać je što prije prijeći iz faze nacionalne afirmacije u fazu izvozne afirmacije u kojoj bi se koristio kooperativni izvoz koji ima manje troškove izvoznog marketinga i poslovne rizike. a ako bude dobro organiziran i planiran. proizvodnja pomlatka u mrjestilištu na rijeci Klokot. u ovoj fazi u organizaciji izvornog marketinga. Razlog toga su velika vlastita ulaganja u razvoj. Misija poduzeća svedena je na: Proizvodnju svježe ribe u ribogojilištu u Martinbrodu na rijeci Uncu i Klokotu na rijeci Klokot. 13 . jednog od temeljnih stubova koncepcije marketinga. Danas u poduzeću «RIZ-KRAJINA» rad dva diplomirana ekonomista. koristeći strategiju diferencijacije kombinovanog sa strategijom troškovnog liderstva. Od 2002 godine do danas ovo poduzeće nije dobilo suglasnost za proširenje kapaciteta mrjestilišta na Klokotu i suglasnost za izgradnju turističkog naselja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->