P. 1
MENADŽMENT Planiranje

MENADŽMENT Planiranje

|Views: 181|Likes:
Published by Srce Moje

More info:

Published by: Srce Moje on Apr 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U BIHAĆU EKONOMSKI FAKULTET (3+2)-EM

SEMINARSKI RAD
Na temu: Planiranje u poduzeću d.o.o. «RIZ-KRAJINA» Bihać

Prof. dr. Ismet Bišćević Asistent: Elvira Ćatić-Kajtezović

Student: Pećanin Almir G3

podloge. 3. usluge. nosioce planiranja itd. kvaliteta i relevantnost omogućuju izradu planova. FAZE PLANIRANJA Faze planiranja su : 1. Pristup planiranju može biti: 1. To je u preduzeću preciziranje zadataka u poslovanju za period na koji se odnosi. kongruencije ( planiranje je podsistem pa mora biti usklađen sa ostalim). organizaciju rada i utvrđuje poslovne zadatke za određeni planski period. tko kada ) Aktivnost ( izvršenje outputi. normativni ( odrediti metodologiju planiranja. proizvodi. Određivanje ciljeva ( u kom pravcu se treba razvijati) 3. 2. defanzivni. Planiranje je orijentirano na poslovno odlučivanje. Programiranje • Strategija ( koji je put najefikasniji : ofanzivni. Planiranje je predviđanje kako će se raditi u onom vremenskom razdoblju za koje se izrađuje plan. april 2007.godine JEDINSTVO POSLOVNOG INFORMIRANJA I PLANIRANJA Plan je temelj organiziranog rada sa tačno postavljenim smjernicama i zadacima. Preduzeće planom razrađuje koncepciju poslovanja. Planiranje mora biti na znanstvenoj podlozi zasnovano i usmjereno ka svjesno utvrđenim ciljevima uz maksimalnu racionalizaciju resursa u toku njihovog ostvarenja. Interakcijska povezanost se učvršćuje donošenjem planova i oni sami postaju izvor informacije. Međutim nije dovoljno utvrditi ciljeve koje se žele postići. segmentacija ) • Taktika ( koje preduzetne aktivnosti.Bihać. tržišno učešće) 5. Analiza situacije • Dijagnoza (gdje smo sada i zašto) • Prognoza ( u kojem pravcu će se kretati u planskom razdoblju) 2. Ali planiranje ima informacijsku vrijednost. 2 . Bez planiranja nema ni uspješnog rukovođenja. Kontigencijski plan ( dodatne preduzetne mjere: izvršenje ili korekcija plana rebalansa) 4. 4. anticipativni ( on to po svojoj prirodi uvijek jeste ).). Poslovne informacije imaju dakle naglašenu funkciju kod izbora ciljeva u procesu planiranja jer je to njihova raznovrsnost. planirane zadatke koje treba izvršiti i upravljati sa svim time nego je neophodno kontrolirati i analizirati. kontigencije ( participacija u odlučivanju instrument za usklađivanje kratkoročnih sa dugoročnim komponentama ). Planske odluke su usmjerene ka budućem poslovanju.

Menadžment. poticanje osobne prednosti firmi i dr.U poslovnoj praksi planiranje mogu se primijeniti različite metode a posebno kada su u pitanju futurološke komponente: a) b) c) d) e) Numeričke ( statičke.30) 3 . Ona povezuje stopu rasta posla sa relativnim konkurencijskim položajem tvrtke (mjeri se tržišnim udjelom). odnosno. strategijama i upravljanjem općenito u našim uvjetima poslovanja preduzeća ? Napustili smo sistem samoupravljanja i orijentirali se na tržišnu ekonomiju. Planiranje pretpostavka uspješnog i efikasnog rukovođenja s naglaskom kako na dugoročnom tako i operativnom ( mjesečnom. Poznata je Druckerova koncepcija upravljanja pomoću ciljeva gdje je radna uspješnost (performansa) najvažnije za poduzeće. tjednom i praktično dnevnom). Proces počinje na vrhu ( tako se mora) i ima aktivnu podršku glavnog rukovoditelja koji usmjeruje organizaciju. da li ga u potpunosti napuštamo? Naravno.). august 1999 god. Pri tome se razlikuju plan vrhovnih menadžera od planova menadžera odjela proizvodnje ili područnog menadžera prodaje od regionalnog ( teritorijalni princip organizovanja) UPRAVLJANJE POMOĆU CILJEVA Upravljanje pomoću ciljeva ima široku primjenu u modernoj ekonomiji. 27. Planiranje je funkcija svih menadžera.) To je kreativan posao koji ne eliminiše u potpunosti rizik. izostanak smjernica itd. (Bišćević Ismet. Planiranje je neophodni instrument upravljanja firmom. To važi i za naše uvjete poslovanja. Afirmacijom poslovne ekonomije na bazi privatnog vlasništva.28. str. Matrica portfelja je sredstvo za alociranje resursa. Planiranje je prošlo historijski put od dirigovanog do susretnog (dogovorenog) te napuštanjem u praksi ovog ekonomskog instituta skoro u potpunosti. znači li da se odričemo funkcije planiranja. anketiranje eksperata. preduzetništva i tržišnog konformizma. Zbog toga je potrebna njegova reafirmacija ali sa izmijenjenim pristupom i ulogom u našoj poslovnoj praksi.28. itd.) kao i loše (opasnost od nefleksibilnosti kratkoročnost ciljeva. Ciljno orijentiran menadžment ima u praktičnoj primjeni dobre strane (poboljšava upravljanje. odgovor je odrečan. Univerzitet u Bihaću. trend ) Operacijska istraživanja ( stohastički procesi dizajna ) Tehničko tehnološka istraživanja Konjukturna istraživanja ( CEMA i ZTT ranije) Input output ( delfi. dubinski intervju. šta je sa planiranjem. čistoća organizacijskih uloga. odnosno menadžmenta.

a veća da se koncentrišemo na one stvari koje. čine posao unosnim Plan nam daje pravac koji slijedimo sa periodičnim provjerama i pokazateljima koji će nam reći da li se naš posao razvija po planu Kada budemo radili plan razmišljat ćemo o potencijalnim problemima i rješavat ćemo ih prije nego se oni i pojave Planom utvrđujemo koje su nam vrijednosti i time osiguravamo korištenje svojih kapaciteta u potpunosti Sa planom veća je vjerovatnoća da ćemo od banaka i investitora obezbijediti novac koji nam je potreban. Ako krenemo sa dobrim planom imamo više šansi da uspijemo u razvijanju unosnog posla jer: • • • • • • Plan nam omogućuje da razmislimo o svim mogućnostima koje imamo i koracima koje poduzimamo Plan nam omogućuje da se usredočimo na ključna pitanja. na kraju krajeva. Plan mora biti: • • • • Kompletan Precizan Sažet Dobro prezentiran 4 .Izrada plana je vrijedna truda. Prilikom provedbe plana manja je vjerovatnoća da nas odvuku u stranu svakodnevni problemi i brige.

Plan mora dati odgovore na slijedeća pitanja: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Šta ćemo raditi? Zašto? Za koga? Gdje? Kada? Kako? Kojim sredstvima (npr. imidž)? Koliko ćemo proizvoda morati prodati prije nego počnemo ostvarivati profit i koliko vremena će nam trebati? Kakve rezultate očekujemo (npr. Od ideje do biznisa. 6. šta proizvode i kako prodaju svoje proizvode? Koje prednosti ćemo imati u odnosu na konkurenciju (npr. cijene. STR. naši troškovi. način distribucije.7) 5 . OHR . koliko nam je novca potrebno u narednom periodu)? Koja sredstva će nam biti potrebna i gdje ćemo ih nabaviti? Da li su nam potrebni radnici i koliko. kakav profit očekujemo)? Kakve promjene očekujemo u našem «sektoru» (velikom ili malom) u bliskoj budućnosti? Kakve probleme očekujemo i kako ćemo ih rješavati? (Wolfgang Petrich . šta će raditi i koje kvalifikacije će imati? Kako ćemo plasirati i prodavati proizvode i usluge? Koliko će nas koštati proizvodnja ili pružanje usluga? Po kojim cijenama ćemo prodavati proizvode ili usluge? Koji su nam konkurenti.

Marketing. Strategijske poslovne jedinice postavljaju svoje planove poduzeću. bez obzira na način upravljanja koji primjenjuje određeno poduzeće. Intenzivni rast poduzeće može ostvariti povećanjem udjela u tržištu. 4.192. Većina kompanija obavlja više poslova organizirani u strategijskim poslovnim jedinicama. Management centrale priprema stavove misiji.STRATEGIJSKO PLANIRANJE Strategijsko planiranje u poduzeću Pokretanje procesa planiranja obavlja se u centrali poduzeća. njemu su potrebne analize poslova prema ostvarenom profitu. Ekonomski fakultet u Bihaću. 191. područja tržišnog segmenta. Neka poduzeća definiraju ciljeve svojim poslovnim jedinicama. koji će svojim kvalitetom i cijenom. gdje se usvaja ili se vraća na reviziju. Poduzeća identificiraju svoje poslove da bi njima strategijski upravljala. načinom dopreme i predstavljanjem zadovoljiti zahtjeve i želje potrošača i osvajati nove kupce. poslovodstvo poduzeća morat će razviti nove poslove da bi ispunilo tu razliku strategijskog planiranja. U praksi se danas sve više koriste modeli portfolio procjene. a to su: područja djelatnosti.193) 6 . Rukovodstvo poduzeća ne može se osloniti samo na utiske. Poduzeće može razliku prevazići na tri načina: mogućnost intenzivnog rasta. Sadržaj misije mora utvrditi glavna konkurentska područja u kojima će djelovati određeno poduzeće. a dopuštaju im razvijanje njihovih vlastitih strategija za ostvarivanje tih ciljeva. stavovi). str. Ako postoji razlika između planiranih prodaja i željenih. svako od njih mora provoditi slijedeće četiri aktivnosti planiranja: 1. identificiranje novih poslovnih prostora za prodor. postavlja okvir u kojem pojedinačne poslovne jedinice pripremaju poslovne planove. Češći su slučajevi u kojima poduzeća postavljaju vlastite ciljeve. vrijednosti. 3. utvrđivanje misije poduzeća. Portfolio plan obuhvaća napuštanja nekih poslova koje treba nadomjestiti. identificiranje strategijskih poslovnih jedinica poduzeća. politici i strategiji poduzeća. Diversifikacijski rast se najčešće ostvaruje uvođenjem novih proizvoda i novih poslova koji mogu rezultirati postojećim ili uvođenjem novih tehnologija. U suštini misija poduzeća treba da bude proizvodnja proizvoda. analiza i procjena postojećih portfolija poslova. i njegovu svrhu poslovanja. mogućnost integracijskog rasta i mogućnost diversifikacijskog rasta. a i strategije poslovnim jedinicama. 2006. vertikalno područje i geografsko područje. (Mujić Hilmija. odnosno davanje usluge. god. Ti poslovi ne moraju uvijek biti isti. Poduzeća često definiraju svoj posao proizvodom koji proizvode. njegovu poslovnu filozofiju(kultura. 2. Integracijski rast se može ostvariti posredstvom horizontalnog integriranja u okviru poslovne djelatnosti. No. Misija poduzeća predstavlja njegov identitet odnosno ono što poduzeće jeste.

Marketing. maksimalni profit. planiranja i odlučivanja u poduzeću. U misiji poslovne jedinice potrebno je definirati područje tržišnog segmenta. Svaka poslovna jedinica poduzeća definira svoju misiju u okviru misije poduzeća. 2. način prodaje proizvoda-direktno ili posredstvom distributera. kvaliteta proizvoda i usluga. poduzeće mora izraditi strategiju za ostvarenje postavljenih ciljeva. (Mujić Hilmija. profitabilnost. formuliranje strategije 6.STRATEGIJSKO PLANIRANJE U POSLOVNOJ JEDINICI Proces poslovnog planiranja u poslovnoj jedinici odvija se u osam faza: 1. Definiranjem misije. ili u procentima. djelotvornost promocije. ugled. 193. 2006. kapaciteti. Nakon razvoja strategije za realizaciju postavljenih zadataka. Za svaki posao potrebno je ocijeniti njegovu snagu i njegove slabosti.195. formuliranje programa 7. razvijati instrumente marketing miksa. analizom vanjske i unutarnje okoline. primjena plana 8. Poslovne jedinice nastoje ostvariti: rast prodaje. Poslovodstvo ili neka vanjska institucija za potrebe poduzeća kritički ocjenjuje snagu i slabosti za određeni posao kroz: a) djelokrug marketinga: ugled kompanije.197) 7 . vrijednosno. Ekonomski fakultet u Bihaću. vertikalno područje-hoće li proizvoditi samostalno ili sa još nekim proizvođačem. troškovi distribucije b) financijsku sposobnost: cijena. tehničko-tehnološki nivo opreme i znanja d) organizacija: kvaliteta organizacijske strukture poduzeća. Dakle. strategija ukazuje na način kojim bi se to postiglo. ono će morati razvijati programe za jačanje sektora za istraživanje i razvoj. Nije moguće maksimizirani prodaju uz minimalne troškove. tržišni udio. financijska stabilnost c) proizvodnja: prednosti. razvijati visoko sofisticirane proizvode. raspoloživi kapital. potrebno je izraditi programe za provođenje tih strategija. Ako je poduzeće odlučilo postati vodeće u tehnologijama (suvremena oprema. god. suvremeni tehnološki proces). povratna veza i kontrola. str. Ciljevi se moraju kvantificirati količinski. Oni moraju biti konzistentni. povećanje udjela na tržištu. menadžment. vezano za geografski prostor-hoće li prodavati proizvode na lokalnom ili na stranom području. 3. način rukovođenja. misija poslovne jedinice analiza vanjske okoline (analiza mogućih prijetnji i mogućnosti) analiza unutarnje okoline(analiza snage i slabosti) formuliranje zadataka 5. ekonomija obima. 4. poslovna jedinica može postaviti ciljeve i zadatke za planski period. minimalni rizik. Da bi se ostvarili postavljeni ciljevi i zadaci za planirani period.

a ponekad i misije. tehnologiji kulturi. Plan marketinga je glavni instrument za usmjeravanje i koordiniranje marketing napora. snaga i slabosti i rješenja • ciljevi. Strategijski planeri procjenjuju rezultate i proces se ponavlja. odjeljenje za marketing formulira poslove marketinga koji se temelje na tim zadacima(4korak). 197. Odjeljenje za marketing daje informacije i strategijske preporuke (1korak) strategijskim planerima za naknade analize i procjene (2korak). a neka češće mijenjaju u svojoj ekonomiji. Marketing. Ono je temelj za donošenje odluka u poduzeću. Radi toga strateške poslovne jedinice i poduzeće moraju biti spremni na blagovremene promjene svojih programa.zadaci • strategija marketinga • program aktivnosti • plan financijskih pokazatelja • kontrola izvršenja plana (Mujić Hilmija. Većina planova marketinga sadrži slijedeće dijelove: • skraćeni prijedlog plana • prikaz situacije u marketingu • analiza mogućnosti i prijetnji. te ih provodi u život(5korak). Ekonomski fakultet u Bihaću. Planovi marketinga se uže usmjeravaju na proizvod i tržište i detaljnije razrađuju strategije i programe marketinga radi postizanja ciljeva poslovne jedinice na određenom tržištu proizvoda. Sadržaj plana marketinga Marketinško planiranje je jedan od važnih rezultata procesa marketinga. zadataka. MARKETINŠKO PLANIRANJE Proces planiranja Planovi marketinga se razlikuju od planova strategijskih poslovnih jedinica. Potom .198) 8 . zahtjevima potrošača. god. str. strategije. 2006.U realizaciji primjene plana poduzeće mora pratiti razvoj u okolini i njemu se prilagođavati u jednoj od osam faza procesa planiranja. Zatim strategijski planeri određuju zadatke i sredstva (3korak). neka okruženja se rjeđe.

suvremeno organizirana poduzeća raspolažu sa dnevnim informacijama o poslovanju. Na temelju podataka koji prezentiraju situaciju u marketingu potrebno je utvrditi glavne mogućnosti prijetnje. To je zapravo izvještaj o planiranom profitu odnosno gubitku. Drugi veoma značajan segment marketing plana odnosi se na prikaz situacije u marketingu. god. Na osnovi SWOT analize poduzeće donosi određena rješenja koja u marketing planu posebno naznačuju. Obično se planski zadaci rade za svaki mjesec ili tromjesečje. Poslovodstvo svakog poduzeća želi da svaka njegova strateška poslovna jedinica i poduzeće u cjelini ostvari prihod i troškove iz kojih će rezultirati profit i prinos od ulaganja. Ovaj dio plana prezentira važne podatke o određenom tržištu. izbor najboljeg kanala distribucije. Mogućnosti i prijetnje odnose se na vanjske činioce koji mogu uticati na određeni posao. Kontrola plana predstavlja posljednji dio plana. određivanje prodajne cijene proizvoda koji će zadovoljiti kupovnu moć potrošača. Izvještaj o strategiji predstavlja osnovu marketinga. Na primjer. proizvodu. ali i najracionalnije promocije proizvoda. a naročito prikaz osnovnih zadataka i prijedloga. Svi elementi strategije marketinga razrađuju se pojedinačno u cilju dobivanja odgovora na pitanja: Šta će se učiniti? Kada će se učiniti? Ko će učiniti? Koliko će koštati? Na osnovu planova aktivnosti direktor proizvodnje sastavlja dodatni budžet. Marketinški ciljevi moraju biti kompatibilni sa financijskim ciljevima. Svaki se i od ovih ciljeva može postići na više načina. distribuciji i makrookolini. Zahvaljujući razvoju automatske obrade podatak. Ekonomski fakultet u Bihaću. Kod razvoja strategije marketinga moguć je višestruki izbor aktivnosti za ostvarivanje planiranih ciljeva. Kod donošenja marketing plana postavljaju se dvije vrste ciljeva: financijski i marketinški. 198.Skraćeni prijedlog plana marketinga predstavlja sintezu najvažnijih pokazatelja. str. cilj da se poveća prihod od prodaje za 10 posto može se postići povećanjem cijene proizvoda. Isto tako potrebno je identificirati snage i slabosti proizvoda. To znači da je za ostvarenje financijskih ciljeva potrebno planirati određene marketinške aktivnosti: istraživanje tržišta. Izvještaj se razmatra i usaglašava sa ostalim direktorima. Snage i slabosti predstavljaju unutarnje činioce. Direktor može usmeno. konkurenciji. On se koristi za postizanje poslovnih ciljeva. strategija i taktika. izbor najuspješnije. On omogućava poslovodstvu da za kratko vrijeme shvati suštinu predloženog plana. ili većom prodajom skupljih proizvoda. 2006. povećanjem obima prodaje. podnijeti izvještaj o osnovnoj strategiji. Realizaciju usvojenog plana potrebno je permanentno kontrolirati. Marketing.199) 9 . Predložena rješenja predstavljaju osnovu za definiranje ciljeva. snage i slabosti i rješenja za određeni proizvod. (Mujić Hilmija. Ukupna količina prodaje proizvoda može se povećati povećanjem udjela na tržištu ili rastom kupovne moći određenog segmenta potrošača-kupca. a i pismeno. ali koja će i omogućiti poduzeću ostvarivanje planiranog profita.

Proizvodni kapacitetimrestilište. a relativno niske i stepeničasto povezane površine razdvajaju se brojnim riječnim i potočnim dolinama. Prije svega specifičnih potreba pojedinih kategorija potrošača. Unsko-sanski kanton zauzima sjeverozapadno područje BiH. dijelom pansiona određene kategorije. Asortiman prehrambenih proizvoda neprekidno se povećava i pod utjecajem je različitih činilaca. Na temelju provedenih istraživanja utvrđeno je da Unsko-sanski kanton ima: • veoma povoljan geografski položaj • vode koje imaju i po kvalitetu i kvantitetu značajan potencijal za višenamjensko korištenje • zemljište. Razvojni programi turizma d. karakteristične za područje sjeverne Bosne. Ovo područje se nalazi pod utjecajem umjereno kontinentalne klime.o. «RIZKRAJINA» bili bi skoncentrirani na ulaganja u: 1. 2.o. promjene u poimanju funkcije prehrane te opći tehnički i tehnološki razvoj. U morfološkoj strukturi ovog područja su brežuljci i niska polja. Tome doprinose i demografske promjene. ribogojilište i prerada ribe locirani su u Martinbrodu na rijeci Uni i u Klokotu na rijeci Klokot. «RIZ-KRAJINA»BIHAĆ D.PLANIRANJE U PODUZEĆU d. šume i mineralne sirovine koje predstavljaju izuzetno vrijednu bazu za proizvodnju • prirodne ljepote i pogodnosti za razvoj turizma • kulturno-historijsko naslijeđe • klimu koja je povoljna za razvoj svih djelatnosti • različitost flore i faune Osiguranje dovoljnih količina kvalitetne i jeftine hrane oduvijek je bila jedna od osnovnih briga svakog društva.o. 5. putničke agencije i trgovina) menadžment poduzeća «RIZ-KRAJINA» dugoročno se strateški opredijelilo na ulaganja u razvoj ugostiteljstva i turizma koji se tehnološki naslanjaju na proizvodnju i preradu ribe. dugoročno gledani. Od četiri osnovna privredna područja koja neposredno djeluju u turizmu (ugostiteljstvo. ravnice i kotline.o.o. 4. 7. smještajne kapacitete ugostiteljske sadržaje turizam na vodi sportsko ribolovni turizam lovni turizam sport i turizam kadrovi Smještajni kapaciteti. 10 . imat će dijelom standarde hotela.o. 3. Arhitektonski izgled smještajnih kapaciteta imat će izgled bosanske kuće sa jedinstvenim bosanskim interijerima i eksterijerima. «RIZ-KRAJINA» je privatno poduzeće sa sjedištem u Bihaću. 6. promet.

zahtjeva. pa i ćevabdžinica. pored ostalog. planirana su investiciona ulaganja i u razvoj turizma na vodi. U strategiji dugoročnog razvoja turizma poduzeća «RIZ-KRAJINA». želi u svoju ponudu unijeti kvalitete domaće ugostiteljske atmosfere čemu će. U tom smislu treba ulagati u nabavku plovila za realizaciju spomenutih programa na vodi i obuku kadrova. a to jeste u nekim svojim tokovima i rijeka Una. mlinovi. svi spomenuti programi turizma na vodi mogu se dopunjavati i novim sadržajima koje treba istraživati i uključivati u ponudu. To je sport sa plivajućim «bobom» jednosjedom kojim se lako upravlja nogama i može se usmjeriti u željenom pravcu. U mnoštvu turističkih ponuda na vodi kanu-lađa će zasigurno privući pažnju određenog broja turista. nezaobilazna je turistička ponuda splavarenje. Sve vožnje niz rijeku Unu. U projektu dugoročnog razvoja poduzeća predviđaju se ulaganja u sportove na vodi kao najvrjedniji i najatraktivniji sadržaj turizma na vodi. Na brzim rijekama. a posebno njenim kanjonima. i želja potencijalnih gostiju • originalni objekti specifične arhitekture(vodenice. zrakom ispunjenim čamcima. Svojevrsni kanui su kanui-lađe koje se mogu koristiti u mirnijem toku rijeke Une. ali koncepcijski drukčije postavljenih od onoga što danas kod nas možemo vidjeti U sklopu opće turističke ponude «RIZ-KRAJINA» Bihać će nuditi: • narodno tradicionalno kulinarstvo. pridonijeti lijepo uređeni i dobro opremljeni objekti tipa bosanskih kafana. bosanske kuće i kafane) • atraktivan način dočeka gostiju sa tradicionalnim načinom prijema i ispraćanja gostiju. Iskusan vodič vodi računa da sa zadovoljstvom doveze turiste do kraja puta i vrati ih u bazu. serviranju jela i pića. pored ostalog. Hidrospeed je imanentan brzim rijekama. elementima folklora • suvremeni ugostiteljski objekti sa diferenciranom ponudom u zavisnosti od potreba.Strategijom dugoročnog razvoja «RIZ-KRAJINA» Bihać u segmentu koji se odnosi na ugostiteljstvo. 11 . jer predstavljaju zahtjeve i želje potencijalnih turista. restorana sa ponudom tradicionalne kuhinje. bile su izazov svih do sada održanih regata i drugih sličnih priredbi na njoj te je ona okupila brojne kajakaše. Naravno. zanimljiva izvorna jela i pića • originalne elemente tradicionalnog ugostiteljstva u modernim objektima sa prepoznatljivim detaljima u eksterijeru i interijeru. i to: • • • • • rafting kajak kanu lađa hidrospeed splav Rafting je savremeno splavarenje u gumenim.

Ono se po ukupnom prihodu. Planovi se donose za godinu dana. Percepcija ciljnog međunarodnog tržišta poduzeća «RIZ-KRAJINA» Bihać zasniva se na domaće tržište za koje je temeljno vezano. Kod ulaska na strana tržišta koristi se strategija direktnog izvoza. Bazični tip organizacije je mašinski. Intenzitet tržišta definiran je nastupom na tržište ex Jugoslavije. atraktivne i specifične po vrstama riba i prirodnim ljepotama. U slučaju neusaglašenosti plana kompanije i plana organizacionih jedinica zadnju riječ daje uprava poduzeća. Aktivnosti međunarodnog marketinga su svedene na: planiranje marketinga i razvoj novih proizvoda. Menadžeri nižih organizacionih jedinica u planiranju imaju koordinirajuću ulogu. U poduzeću «RIZ-KRAJINA» se koristi centralizirani model planiranja sa definiranjem plana za međunarodno tržište na razini kompanije koji je obavezan za provođenje od strane nižih organizacijskih jedinica. D. Strateška predviđanja se odnose na period 5-7 godina. sa proširenjem na jedno ili dva izvorna tržišta: tržište ex Jugoslavije i zemlje EU-a. Realizacijom prve faze( ulaganja u razvoj ribarstva) ovo poduzeće bi se po sadašnjim parametrima u BiH ubrajalo u velika poduzeća. Stepen internacionalizacije izražen učešćem izvoza u ukupnoj prodaji u 2002 godini je 18%. Milioni ribolovaca svakodnevno putuju istražujući nove vode. «RIZ-KRAJINA» Bihać se nalazi među 100 najvećih poduzeća u Federaciji BiH. a realizacijom druge faze (ulaganja u razvoj ugostiteljstva i turizma) nalazilo bi se među 50 najvećih. Konkurentska strategija poduzeća zasniva se na vodstvu u troškovima i diferencijaciji. Operativni planovi se prave za mjesec dana. iz čega proizlazi da je globalna odgovornost u pojedinim oblastima planiranja na razini poduzeća. Istraživanja su pokazala da su udruženja sportskih ribolovaca udruženja koja se najbrže i najviše proširuju u svijetu. U ovom poduzeću se održavaju godišnje sesije menadžera na kojima se usvaja plan poduzeća. Strateško opredjeljenje poduzeća «RIZKRAJINA» je nastup na strano tržište. profitu i broju zaposlenih može uvrstiti među srednja poduzeća. Rukovođenje u poduzeću je centralizirano.Sportskoribolovni turizam ima specifičnu težinu u strategiji dugoročnog programa razvoja poduzeća «RIZ-KRAJINA».o.o. dobiti. u toku su pripreme za izvoz u zemlje Evropske Unije. a prisutan je i trend rasta izvoza. 12 . Za domaće tržište prave se planovi za pojedine regije. a za međunarodno tržište za države. Pripreme za donošenje planova temelje se na ostvarenim rezultatima za protekli period i u slučajevima povećanja potražnje na tržištu. U poduzeću «RIZ-KRAJINA» postoji dugoročni plan za dugoročni period.

Svake godine bilježi rast: proizvodnje. U ovom poduzeću prihvaćen je marketing kao koncepcija i filozofija. ulaganja u prvu fazu izgradnje turističkog sela. što ukazuje da je ovo poduzeće izvozno orijentirano. te razvoju turizma. 13 . U periodu od četiri godine povećan je broj zaposlenih sa 16 na 40. Od 2002 godine do danas ovo poduzeće nije dobilo suglasnost za proširenje kapaciteta mrjestilišta na Klokotu i suglasnost za izgradnju turističkog naselja. stepena internacionalizacije. Uspjeh ovog poduzeća bio bi veći da nije imalo problema u okruženju. i zahvaljujući tome što je poduzeće došlo u vlasništvo poduzetnih ljudi koji su projektom strategije dugoročnog razvoja poduzeća osmislili i definirali viziju poduzeća koju postepeno ostvaruju. profita. a ako bude dobro organiziran i planiran. jednog od temeljnih stubova koncepcije marketinga. Od 2002 do 2006 kapaciteti za uzgoj ribe povećani su sa 200 tona godišnje na 453 tone. jedan doktor veterine i trideset radnika sa srednjom stručnom spremom. što potvrđuje da u organizacijskoj strukturi egzistira i služba marketinga. u ovoj fazi u organizaciji izvornog marketinga. Pomenuto uspješno poslovanje ovog poduzeća rezultat je i dobro osmišljene marketing strategije u kojoj je strateško opredjeljenje nastup na strano tržište. Društvo sa ograničenom odgovornošću «RIZ-KRAJINA» Bihać je uspješno poduzeće. U narednom periodu proširenjem kapaciteta uzgoj ribe bi se utrostručio. Misija poduzeća svedena je na: Proizvodnju svježe ribe u ribogojilištu u Martinbrodu na rijeci Uncu i Klokotu na rijeci Klokot. Od toga 80% u izvozu. koji se odnosi naročito na proširenje kapaciteta. koristeći strategiju diferencijacije kombinovanog sa strategijom troškovnog liderstva. To je bilo moguće jedino uspješno obavljenim procesom privatizacije. što bi bila osnova za izgradnju fabrike za preradu ribe.Vizija poduzeća «RIZ-KRAJINA» Bihać je što prije prijeći iz faze nacionalne afirmacije u fazu izvozne afirmacije u kojoj bi se koristio kooperativni izvoz koji ima manje troškove izvoznog marketinga i poslovne rizike. izmijenjena je kvalifikaciona struktura zaposlenih. Razlog toga su velika vlastita ulaganja u razvoj. uglavnom donosi i veću dobit i veću stabilnost na međunarodnom tržištu. Danas u poduzeću «RIZ-KRAJINA» rad dva diplomirana ekonomista. te izgradnju pratećih objekata potrebnih za dobijanje certifikata za izvoz u zemlje Evrope. U periodu za četiri godine povećan je ukupan prihod za šest puta (2002=920000KM 2005=6903898KM). proizvodnja pomlatka u mrjestilištu na rijeci Klokot. prihoda. broja zaposlenih. Za posmatrani period ostvaren je skroman ostatak čistog prihoda.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->