P. 1
Atomska spektroskopija

Atomska spektroskopija

|Views: 715|Likes:
Published by Amela Vizmeg

More info:

Published by: Amela Vizmeg on Apr 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

Atomska spektroskopija

Handout 4.

Atomska spektroskopija
• Određivanje elementarnog sastava uzorka na osnovu elektromagnetnog spektra, odnosno masenog spektra. • Dijeli se ovisno o vrsti izvora atomizacije (vrsti spektara koji se mjere) • Najveda razlika između optičke i masene spektrometrije

• Masena spektrometrija (MS) mnogo kompleksnija, instrumentacija mnogo skuplja, održavanje mnogo skuplje, ali značajno bolje analitičke performanse.

Atomska spektroskopija (optička)
• Atomska spektroskopija se bavi interakcijom elektromagnetnog zračenja i atoma, znači samo osobinama atoma (priroda i količina atoma nekog elementa)

• Molekulska spektroskopija se bavi svim aspektima interakcije elektromagnetnog zračenja i materije (hemijska funkcija, struktura materije) i po tome daje mnogo više informacija • Međutim, ne treba umanjiti značaj atomske spektroskopije

na osnovu njegove apsorpcije u kontinuiranom svjetlosnom signalu .Atomska spektroskopija • Neophodna je slobodna populacija atoma: supstanca se u plamenu.na osnovu emisije koju emituje element . pedi ili plazmi razgrađuje u atome • Plazma = vreo gas koji sadrži ione i slobodne elektrone • Koncentracije elemenata (nastalih razgradnjom supstance) se mjeri .

u parnom stanju • Emisija. apsorpcija ili fluorescenca atoma jednog elementa je vrlo karakteristična i vrlo osjetljiva (karakterističan linijski spektar) . što rezultira njegovom razgradnjom u atome.Uvod • Uzorak se zagrijava na 2000 – 8000 K.

. . .mogudnosti da se u jednom uzorku radi multielementna analiza.Atomska spektroskopija • Atomsku spektroskopiju karakteriše: .mogudnosti razlikovanja jednih od drugih prisutnih atoma u složenom uzorku.visoka osjetljivost.mogudnost primjene visokog stupnja automatizacije .

fluorescenca • Osnovni dio uređaja koji mjere apsorpciju. atomi u plamenu emitiju karakterističan atomski emisioni spektar • U apsorpciji. odnosno matriks u kome de nastati populacija slobodnih atoma • U emisiji.Atomska emisija. emisiju ili fluorescencu je “plamen”. apsorpcija. populacija atoma u plamenu se ozrači tačno određenim talasima (karakterističnim za atom) koje onda atom apsorbuje .

Atomska emisija. uz “zadršku” (atomska fluorescenca je oko 1000 puta osjetljivija od molekulske) emisija pobuðeno stanje apsorpcija fluorescenca prelaz bez emisije osnovno stanje . apsorpcija. a potom do karakteristične emisije. fluorescenca • U fluorescenci najprije dolazi do apsorpcije.

atomi u plamenu detektor atomska emisija monohromator atomska apsorpcija šuplja katoda atomska fluorescenca monohromator monohromator detektor laser detektor plamen .

tako da se linije različitih atoma rijetko kad preklapaju: osnov za multielementarnu analizu.Atomska i molekulska spektroskopija • Jedna od naznačajnijih razlika između atomske i molekulske spektroskopije je širina emisione ili apsorpcione trake • Čvrste i tečne supstance daju traku širine 10 – 100 nm. • Atomi u gasovima daju vrlo oštre linije širine oko 0. • Neki instrumenti mogu simultati određivati čak 70 elemenata .001 nm.

.

fluorescenca • Atomska emisija .Atomska emisija. tako da se svaki oblik spektroskopije može dijeliti ovisno o vrsti atomizera i nebulajzera. apsorpcija. .najviše korištena tehnika (plazma) • U svim oblicima atomske spektroskopije koriste se različiti postupci atomizacije.

plazmom • Najnestabilniji izvor atomizacije .Atomizacija • Proces dobijanja slobodne populacije atoma • Postiže se: .plamenom .električki zagrijanoj pednici .plamena atomizacija .

fino raspršene tečnosti) • Pod pritiskom gasa (vazduh. magle. tečnost se raspršava u fine čestice – nastaje aerosol.Plamen u atomizaciji • Najstariji i još uvijek najčešdi način atomizacije. N2O) – oksidans. Sve više se zamjenjuje grafitnom kivetom i induciranom kuplovanom plazmom • Dio instrumenta u kome se stvara slobodna populacija atoma je nebulajzer (stvaranje spreja. koji se usisava u plamenik .

Tehničko rješenje nebulajzera i plamenika .

3400 2300 .plamen • Aerosol koji ulazi u plamen čini oko 5% početnog uzorka • Gasovi: a) gorivo (fuel) b) oksidans (oxidant) • Kombinacije gasova: Fuel Acetilen (C2H2) Acetilen Oxidant vazduh Azot suboksid (N2O) Maksimalna temperatura plamena (K) 2400 .3100 Acetilen Hidrogen Hidrogen Cijanogen (C2N2) Oksigen Vazduh Oksigen Oksigen 3300 .2400 2800 .2700 2900 .Atomizacija .3000 4800 .

primarna reakciona zona (redukcioni plamen) zona predgrijavanja glava plamenika .Profil plamena Najčešde korištena smjesa: acetilen : vazduh (2400 – 2700 K) vanjski konus .vanjska zona oksidacijski dio plamena meðuzona plavi konus .

.

Električna pednica • Električna pednica – grafitna pednica (grafitna kiveta) • Osjetljivija od plamena • Zahtijeva manju količinu uzorka: 1 . • Svjetlost iz izvora putuje kroz “prozorčid” na svakoj strani grafitne cijevi: osigurava se atomizacija na putu svjetlosti (par sec) .100μl.

• Da se uzorak atomizira proces ima 3 – 4 koraka: . temperatura 2550oC) • Za razliku od plamena grafitna kiveta traži više vještine operatora: nalaženje uslova za svaku vrstu uzoraka.Grafitna “kiveta” • Da se spriječi oksidacija grafita. argon prolazi preko grafita (max.

Apsorpcija (2500oC. koji može interferirati sa određivanjem) 3. ubacivanje uzorka (cca 90oC) 2. 3 sec.Grafitna kiveta 1. – uz uklanjanje zaostalih rezidua) . stvara se dim. atomizacija (10 s. temp. sušenje (nalog “dry” – oko 60 s.. 2100oC) 4. 1400oC – razgradnja organske materije –često označena kao piroliza.

.

ekscitirani atomi Ar i elektroni. U sudaru s njima nastaju ioni analita . jer je inertna: energija izbijanja elektrona 15. gotovo najveda u prirodi (sem He. F).8 eV.Inductively coupled plasma (ICP) – inducirana kuplovana plazma • ICP je tip plazme (izvora) u kome je energija osigurana električnom strujom nastalom elektromagnetnom indukcijom (vremenskim variranjem magnetnih polja) • Temperatura plazme je gotovo 2 puta veda od temperature plamena • Najčešde se koristi plazma argona. Nastaju Ar+. pa je njegova ionizacija vrlo ograničena. Ne.

ICP • Temperaturni profil plazme .

stabilnost izvora i relativno inertni matriks plemenitog Ar.ICP • Visoka temperatura. eliminiraju najvedi broj interferencija koje se javljaju u plamenu. • Simultano se određuje veliki broj elemenata .

električna pednica.Atomska emisija • Uzorak se zagrije (plamen. plazma) • Emisioni spektar pada na monohromator – detektor – pisač • Veliki broj metoda – varijacija izvedbe i kombinacije .Atomska emisiona spektroskopija (AES) .Arc – spark emisiona spektroskopija .Optička emisiona spektroskopija (OES) .

plamen: butan – propan • Alkalijski i ograničeno zemnoalkalijski metali • Medicina. poljoprivreda .Instrumentacija • Plamen fotometri . koristi optičke filtre.među najstarijim.

različiti izvori (prirodni i vještački) • Često se označavaju i kao polihromi .Instrumentacija • Spektrograf – fotografsko snimanje spektara • Više različitih tipova – oblast elektromagnetnog zračenja.

• Termin se koristi za sve instrumente koji rade u širokom području talasnih dužina (frekvencija) od gama zraka do dalekog IR.Instrumentacija • Spektrometar (spektroskop. • Zasnovan na analizi emisionog spektra : identifikacija supstance. • Mjeri intenzitet svjetla. . spektrograf) – mjeri osobine svjetlosti uodređenom dijelu elektromagnetnog spektra.

Solarni spektrograf .

Instrumentacija • Kvantometar – spektroskopski instrument za određivanje % učešde metala u uzorku (fotoelektrično registriranje spektra) • Metalna industrija .

Optički emisioni spektrometar .

Atomska apsorpciona spektroskopija. uzorak se izlaže djelovanju zračenja čija energija odgovaraju pobuđivanju elektrona određenih atoma . AAS • Za razliku od emisije.

Shema AAS .

.

Hallow cathode lamp – šuplja katoda .

Atomska fluorescentna spektroskopija • Tehnike atomske fluorescentne spektroskopije se koriste u analizama jedinjenja prisutnih u vazduhu ili vodi. kao što je CVAFS (cold vapor atomic fluorescence spectroscopy) – određivanje žive i drugih lako isparljivih teških metala. .

Cold vapor atomic fluorescence spectrometry for Hg determination .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->