P. 1
povijest

povijest

|Views: 76|Likes:
Published by Martin Vučković

More info:

Published by: Martin Vučković on Apr 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2012

pdf

text

original

753. g. pr. Kr.

prema predaji te je godine osnovan grad Rim, rimska era započinje tom godinom (Varonova era) 7 brežuljaka: Palatin, Aventin, Eskvilin, Kvirinal, Viminal, Kapitol, Celij Legenda o postanku: Romul i Rem, blizanci, sinovi Ree Silvije i boga Marsa, njihov stric Amulije, nezakoniti vladar Albe Longe koji je preoteo vlast bratu Numitoru, dao ih je izložiti u prirodi, našla ih je i othranila vučica, a zatim ih je odgojio jedan pastir, kada su odrasli pomogli su Numitoru da se vrati na vlast, on im je dao zemlju da osnuju novi grad, izbila je svađa među bradom, Romul ubija Rema i postaje prvi rimski kralj Arheološke interpretacije: IX. st. pr. Kr. nastaju prva naselja na brežuljcima uz rijeku Tiber, dolina je bila močvarna i nije bila pogodna za život VII. st. pr. Kr. latinskim selima uz Tiber zavladali su Etruščani, Etruščani su pomogli domorodcima isušiti močvare, sela na brežuljcima su se postupno ujedinila u jedinstveno naselje Doba kraljeva: prema predaji traje od 753. do 509. pr. Kr. spominje se sedam legendarnih kraljeva, od kojih su trojica posljednjih bili Etruščani, sigurno ih je bilo više od sedam rimsko stanovništvo dijelilo se na tri plemena (tribus), svako pleme na deset kurija (curia), a svaka kurija na deset rodova (gens), društvo je bilo izrazito patrijarhalno patriciji, kasnija rimska aristokracija, potječu od tih prvobitnih 300 rodova, imali su politička prava, imaju pravo glasa u skupštini, tj. komiciji kurije (comitia curiata) plebejci, plebs, puk, kasniji doseljenici u Rim, uglavnom obrtnici, nisu imali politička prava i živjeli su odvojeno na Aventinu kralj (rex), vrhovni sudac, svedenik i vojni zapovjednik, nije imao nasljednu vlast nego ga je birala skupština a potvrđivao senat senat (senex = starac), vijede staraca, čine ga starješine rodova, potvrđuje odluke skupštine

navodno je šesti rimski kralj Servije Tulije proveo novu podjelu stanovništva na imovinske razrede (classes) koji su se dijelili na centurije, a time je i narodna skupština preustrojena na centurijatske komicije posljednji kralj Tarkvinije Oholi protjeran je iz Rima zato što je nj. sin silovao djevojku po imenu Lukrecija, proglašena je republika, a Rim se oslobodio prevlasti Etruščana Rimska Republika: od 509. do 27. pr. Kr. res publica = javna stvar

Rim je aristokratska republika plebejci su nakon Servijevih reformi imali pravo glasa u skupštini. Latinski rat – rimska pobjeda nad Latinskim savezom . pr. u doba Republike opremaju se o svom trošku. manipule (200) i centurije (100). Kr): 390. gradsku čistodu.- sve državne službe (magistrature) su izborne i vremenski ograničene kraljevske ovlasti prelaze na dvojicu konzula koji se biraju na godinu dana sva stvarna vlast koncentrirana je u senatu. strijelaca i bojne tehnike). Kr. pa su se Rimljani uspjeli nametnuti kao vodeda sila spretnom politikom Divide et impera! (Podijeli pa vladaj) – odnos prema svim poraženim protivnicima nije bio jednak. osnovna jedinica je legija (3000 kasnije 6000 pješaka – legionara. veterani dobivaju mali zemljišni posjed USPOSTAVA RIMSKE VLASTI NAD SREDOZEMLJEM Jačanje rimske države: zahvaljujudi ustroju države i društva rimski građani odani su Republici i spremni su se za nju žrtvovati rimska vojska bila je dobro uvježbana i disciplinirana ravnoteža snaga u Italiji i na Sredozemlju bila je krhka. jedni su doslovno porobljeni. plebs dobiva pravo birati pučkog tribuna koji sudjeluje na sjednicama senata i ima pravo veta 367. pontifex maximus – vrhovni svedenik. no nisu imali pristup magistraturama i nisu smjeli sklapati brakove s patricijima 494. edili– nadziru javni red i mir. cenzori – svakih pet godina biraju se cenzori koji popisuju stanovništvo i imovinu te određuju visinu poreza Rimska vojska: vojni obveznici su svi slobodni građani od 17 do 46 godina. utege. Kr. pr. st. plebejci i patriciji izjednačeni su u građanskim pravima magistrature: pretor – vrhovni sudac. dijeli se kohorte (600). u posebnim uvjetima diktator dobiva neograničenu vlast od senata na rok od šest mjeseci. stroga stega. kvestor – nadzire državnu blagajnu. diktator – izvanredna magistratura. Rimljani su odbili najezdu Gala («guske su spasile Rim») 340. tredi pretvoreni u saveznike (socii) Osvajanje Italije (IV-III. drugi podvrgnuti hegemoniji. pr. pomodne jedinice konjanika.

»). Italika. tj. st) Puni = Kartažani Kartaga – kolonija feničkog grada Tira u današnjem Tunisu. Kartažani su prisiljeni povudi se sa Sicilije. Hanibal se mora povudi iz Italije. nakon dvogodišnje opsade. daje se u zakup uglednim rimskim građanima Punski ratovi (III-II. težak rimski poraz kod Kane. punskog rata jer je Filip V. helenistička obilježja Prvi punski rat (264 . međutim. današnji Napulj) početak III. Rimljani se spremaju napasti Kartažane u Hispaniji. Makedonija priznaje poraz 167. provincija Makedonija . njihova kultura ima miješana.202) – Kartažani šire posjede na Pirenejskom poluotoku (Hispanija). provincija Afrika Osvajanje istočnog Sredozemlja: Ilirski ratovi (229 – 167). Rimljani napadaju Siciliju. 216. uz velike napore i gubitke Rimljani su uspjeli izgraditi flotu i izvojevati pobjedu. dok Siciliju zauzimaju Kartažani 265. provincija Ilirik sukob s Makedonijom.samnitski ratovi – Rimljani lome otpor Samnidana i učvršduju vlast na jugu Italije (pokoren je i grčki grad Neapolis. posljednjeg etruščanskog uporišta ager publicus (državna zemlja). Kartažani moraju platiti ratnu odštetu i predati Rimljanima svu mornaricu. pad Volsinija. povod ratu je sukob Kartage s rimskim saveznicima Numiđanima. st. 202. bio Hanibalov saveznik. Rimljani se sukobljavaju s Ilirima zbog njihova gusarstva. neuspjela opsada Rima. osnovana kolonija Nova Kartaga.241) – sukob Kartage i Rima oko Sicilije. koji je bogat rudama. «žitnice Sredozemlja». Kr. rimska odlučujuda pobjeda kod Zame. Sardinije i Korzike koje postaju prve rimske provincije Drugi punski rat (219 . Rim se miješa u razmirice između helenskih polisa na jugu Italije. u tri rata zavladali su cijelom istočnojadranskom obalom. osnovana u IX. preduhitrio ih je vojskovođa Hanibal. započinje u doba 2. Kelta itd. mislim da Kartagu treba razoriti. 148. Kartaga je sravnjena sa zemljom. Kartaga je od trgovačkog središta prerasla u glavnu talasokraciju zapadnoga Sredozemlja. st. Kartažana je malo. na njegovu stranu stali su Kelti i neki italski gradovi. u rat između Rima i Tarenta umiješao se epirski kralj Pir («Pirova pobjeda») 285. Pir se povlači iz Italije – čitav jug Apeninskog poluotoka je pod vlašdu Rima. Hanibal je prešao Alpe i počeo pustošiti Italiju. pr. st. rimska provincija Hispanija Tredi punski rat (148 – 146) – Kartaga se brzo oporavlja. 204. rimski vojskovođa Scipion iskrcava se u Africi. nakon kartaškog zauzimanja Mesane. ali zahvaljujudi gospodarskoj modi imaju jaku pladeničku vojsku sastavljenu od Grka. na vlasti u Kartagi je oligarhija. što navodi Rimljane da preduhitre obnovu njezine talasokracije (Katon: «Uostalom. do IV.

retorike te prolaze vojnu obuku. dok se velika vedina građana pretvara u svjetinu bez zemlje i posla (proletarijat) nobili se dijele na senatorski i viteški stalež. rad i vjera. sitnog kriminala i milostinje političara pojava stranaka u političkom životu: optimati – stranka senatora koja želi povedati ovlasti Senata. mladi patriciji odgajaju se da budu sposobni u svojoj društvenoj ulozi. senatorske patricijske obitelji prigrabile su najvede zemljišne posjede. robova ima malo. Junona (Hera) i Minerva (Atena). ali s osvajačkim ratovima umjetnost dostiže grčki izraz. ali ima neka politička prava i vojnu obvezu Umjetnost: najjači je helenski utjecaj. patricijske obitelji u to doba same obrađuju zemlju. bog proljeda. vlast oca (pater familias) je neograničena Religija: rimska religija razvila se kao spoj italsko-etruščanskih i grčkih vjerovanja. nekrokorintija – zaplijenjena keramika iz Korinta i drugih grčkih gradova. dobivaju poduku iz čitanja i pisanja. taj naziv de se održati sve do srednjeg vijeka. obuhvada širu obitelj. Rimljani su preuzeli etruščansko vjerovanje u duhove (lari. Terencije) Društvene suprotnosti – s vremenom se povedavaju. epsko i lirsko pjesništvo. kada de označavati niže plemstvo u zapadnoj Europi) zbog prelaska na robovsko obrađivanje veleposjeda tržište uništava sloj seljaka-sitnih posjednika. dok se trgovalo na drugim trgovima. poistovjeden s grčkim bogom rata Aresom. Rimljani razaraju Korint. provincija Ahaja pergamski kralj Atal III. što je posljedica osvajačkih ratova podjela na patricije i plebs sve je manje značajna zbog povedanja imovinskih razlika. dok su vitezovi plebejci koji su se obogatili trgovinom i zelenaštvom (vitezovi služe vojsku kao konjanici. oni su posluga i pomodna radna snaga. populari – stranka koja privlači niže slojeve obedanjima o agrarnoj reformi . rimske vrijednosti: vrlina. koji se proletariziraju i dolaze živjeti u grad od prosjačenja. komedija (Plaut. najvažnija je Kapitolijska trijada – Jupiter (Zeus). klijente i robove. tu de nastati rimska provincija Azija KULTURA I DRUŠTVO RIMSKE REPUBLIKE Obitelj: rimska familija.- 147. izvorna umjetnost je na skromnom stupnju. nema nasljednika i oporučno ostavlja svoju državu Rimu. geniji). pojavljuje se sloj veleposjednika (nobili). osobito se štovao i Mars. plebs živi nešto skromnije od patricija. obredi su uključivali žrtvovanje životinja i gatanje Svakodnevni život: Forum Romanum (glavni trg) bio je središte društvenog i političkog života. temeljna jedinica društva. penati. matematike. bogovi rimskog panteona su italska božanstva s preuzetim osobinama grčkih bogova. portretističko kiparstvo.

st. također je stvorio vlastitu privatnu vojsku Prvi građanski rat (88–82) – Senat je odlučio pokrenuti vojni pohod u Malu Aziju protiv pontskog kralja Mitridata VI (očekivao se velik ratni plijen). dobivaju vojnu opremu i pladu od države te mirovinu u obliku zemljoposjeda. time je povedana mod vojnih zapovjednika i uloga vojske u državi jer su vojnici ponajprije odani svojem zapovjedniku (zapravo se radilo o privatnim vojskama). iz ugledne patricijske obitelji. Marko Antonije – Oktavijan). pa zatim njegov mlađi brat Gaj (123. zapovjedništvo je povjereno Suli. Kr – zaoštravaju se društvene suprotnosti. Italici su poraženi u ratu. Sicilija. a za vojnu službu ne prima se redovna plada nego udio u plijenu. urota i političkih ubojstava te dva velika ustanka robova sloj sitnih seljačkih posjednika potpuno nestaje Rim je prenapučen besposlenim proleterima vojska postaje neučinkovita (popunjava se građanskom mobilizacijom. Kr). uspješno priveo kraju rat protiv numidskog kralja Jugurte. no populari i vitezovi uspjeli su ga razriješiti te dužnosti i predati je Mariju. to je urodilo i Savezničkim ratom nakon punskih ratova. robovi de naposljetku raditi u doslovno svim zanimanjima i to gotovo isključivo oni ustanci robova: 138. pad motivacije rimskih vojnika) – veliki gubitci u ratu s Numiđanima i porazi od germanskih plemena na sjevernoj granici Gaj Marije – plebejac koji je uspio u vojnoj i političkoj karijeri. pr. zauzima grad. Kr. 73. rimsko gospodarstvo potpuno prelazi na robovsku privredu. jedan od vođa stranke populara. g). nakon odlaska Suline vojske na Istok. 105. 102-101. istaknuo se u Savezničkom ratu (90 – 88. osnovna vojna jedinica postaje legija od 6000 ljudi Lucije Kornelije Sula – vođa optimata i Marijev suparnik. pr. Pompej – Cezar. porazio Cimbre i Teutone.agrarnu reformu pokušali su provesti pučki tribuni Tiberije Grakho (133. god. vojsci pristupaju dragovoljci na rok od 16 godina. istodobno je pet puta uzastopce biran za konzula i stekao veliko materijalno bogatstvo Marijeva vojna reforma: uvodi se profesionalna vojska. pr. pobuna Italika koji su tražili puno rimsko građansko pravo. god. god. Kr. obojica su ubijena u senatorskim urotama Italici koji su bili u savezničkom odnosu s Rimom zahtijevali su puno rimsko građansko pravo i preraspodjelu zemlje u kojoj bi i oni sudjelovali. vojnici se opremaju o svom trošku. grad ponovo zauzimaju Marijeve snage. pr. 82. što de dovesti do tri građanska rata (Marije – Sula. postaje diktator i provodi političke čistke (proskripcije – popisi državnih neprijatelja koje je svatko mogao ubiti i dobiti nagradu) . ali im je ipak priznato građansko pravo). Spartakov ustanak (započeo u gladijatorskoj školi u Kapui) RIM U DOBA GRAĐANSKIH RATOVA II – I. Sula se vrada. god. Sulin državni udar.

Pompejev suparnik. a uzor mu je Aleksandar Veliki Drugi građanski rat (49-48) – Cezar pobjeđuje Pompeja. Principat – sustav vladavine za Augusta i nj. književnik i filozof. p. 43. Afrika – Lepid). zagovara republikanstvo i čuvanje rimske tradicije. god. Pompej i Kras podijelili su vlast nad Rimskom Republikom (Pompej i Kras istaknuli su se pri gušenju Spartakova ustanka) Marko Licinije Kras – najimudniji Rimljanin kojega su podržavali novčarski krugovi. razotkrio i spriječio državni udar Lucija Sergija Katiline. god. provode proskripcije i dijele državu na tri dijela (Zapad – Oktavijan. nasljednika. pr. Kr. Sula predaje vlast i povlači se iz politike Marko Tulije Ciceron – političar. ubrzo de provesti reforme koje de ga učiniti monarhom – uspostava Carstva 27. ima ambicije postati teokratski monarh. god. pomorska bitka kod Akcija – Oktavijanova pobjeda. Kr – 14. u doba Drugoga trijumvirata ubijen u proskripcijama Prvi trijumvirat (59–49) – kako bi izbjegli međusobni sukob. osvajač Galije te upravitelj Galije i Ilirika. Princeps senatus – prvak Senata. Oktavijan spletkama uspijeva isključiti Lepida iz vlasti. proglašen doživotnim diktatorom 44. trojica najutjecajnijih političara. formalno republikanski August je prisvojio sve važne magistrature. obnašao dužnost konzula. Imperator – vrhovni zapovjednik vojske . Antonije i Kleopatra počinili su samoubojstvo. istodobno je cenzor i osobno sastavlja popis senatora 2. Cezar je ubijen u senatorskoj uroti Drugi trijumvirat (43-31) – vlast dijele Cezarove pristaše Gaj Oktavijan (Cezarov pranedak i posinak. god.79. nakon Krasove smrti povezao se sa senatorskim staležom i postao Cezarov suparnik Gaj Julije Cezar – patricij koji je uživao podršku puka. kao konzul. Marko Antonije i Lepid. nakon što je osigurao prevlast optimata. god. RIMSKO CARSTVO: DOBA PRINCIPATA AUGUSTOVA VLADAVINA – 27. Oktavijan osvaja Egipat i postaje upravitelj te nove bogate provincije. Istok – Antonije. sva trojica dobivaju diktatorske ovlasti. koji postaje konzul). poginuo u vojnom pohodu u Siriji Gnej Pompej – proslavio se vojnom karijerom. prvi iznosi mišljenje u Senatu. Cezar. a Marka Antonija proglasiti državnim neprijateljem (potonji je otišao u Egipat i postao ljubavnikom kraljice Kleopatre) 31. Kr. 63. nadzire vojsku i državnu riznicu 1. pr.

pretorijanska garda. Konzul 4. ubijen je u pretorijanskoj uroti Neron (54-68) – oponaša helenističke vladare. koji je obično sposoban mladi rođak usvojen kao carev sin Tiberije (14-37) – nastavlja Augustovo djelo. Ilirik Pax romana (rimski mir) – red. neki ga okrivljuju za velik požar u Rimu 64. prvi sustavno progoni kršdane. pred kraj života povlači se na otok Capri Kaligula (37-41) – neuravnotežen i nasilan. štedljiv i strog. ali dolazi do sukoba između careva i Senata te državnih udara. nasljeđivanje se temelji na načelu usvojenja. kalendarom i običajima Augustove reforme zakoni o dudoređu. omražen zbog samovolje. također svrgnut vojnim udarom 69 – godina triju careva .3. mir i blagostanje – zlatno doba rimske povijesti Carski kult – obožavanje carevog genija JULIJEVSKO-KLAUDIJEVSKA DINASTIJA (do 68. Tribun – to mu osigurava nepovredivost osobe 6. obitelji i vjeri nobile pridobiva mjestima u Senatu i vojnim položajima vitezove pridobiva mjestima u upravi dijeljenje žita i cirkuske igre za puk (Kruha i igara!) vojne reforme: smanjen broj legija. ali paranoičan. osvaja Britaniju. međutim. Germanija. Prokonzul – upravitelj državnih provincija 5. ubijen u pretorijanskoj uroti Klaudije (41-54) – obrazovan i cijenjen. vlada u slozi sa Senatom.nastavlja se doba procvata. god. Pontifex maximus – nadzor nad bogoslužjem. car bira nasljednika. pomodni odredi carske i senatske pokrajine romanizacija provincija Nove pokrajine: Egipat. g) .

FLAVIJEVSKA DINASTIJA (68-96) – tri nasljedna cara. Karakala (211-217) 212. dolaze udarom na vlast stalan pritisak na istočne i sjeverne granice (Parti. oslanjaju se na vojsku i neitalsko stanovništvo. Karakalin edikt – svi slobodni stanovnici dobivaju građansko pravo KRIZA RIMSKOG CARSTVA (III. stoljede) – adoptivni carevi. naslijedio ga je sin Komod. nastavak gospodarskog procvata i nova osvajanja Vespazijan (69-79) – zapovjednik u pobunjenoj Judeji. provodi reforme i ponovo uspostavlja red u Carstvu Tit (79-81) – guši židovski ustanak i raseljava Židove po Carstvu Domicijan (81-96) – naziva se gospodarom i bogom. STOLJEDE) doba vojničkih careva. koji se pokazao potpuno nedostojnim vladarom. Hadrijanov zid u Britaniji. pad proizvodnje. zbog nedostatka robova veleposjedi se počinju dijeliti u zakup kolonima barbarizacija – počinje naseljavanje Germana i drugih plemena duž granice kao «saveznika» . hiperinflacija. Mezopotamija. koji ne tvore dinastiju. uspješni osvajački ratovi i najvedi teritorijalni opseg Carstva (Dacija. veliki troškovi – inflacija (kvarenje novca). uređuje sustav obrane na granici i osobno posjeduje sve dijelove Carstva. Germani) ogromni izdatci za vojsku i golemi činovnički aparat novi građanski ratovi između protucareva gospodarska kriza: manjak radne snage. ratuje protiv Germana i Parta. raseljava Židove nakon novog ustanka. Arabija) Hadrijan (117-138) – vodi obrambene ratove i napušta Mezopotamiju. vrhunac modi Carstva i početak krize. nazvani su Antonini po jednom od vladara (Antonin Pio) Trajan (98-117) – prvi car rođen izvan Italije (Hispanac). previsoki porezi. potiče romanizaciju i osnivanje novih gradova Marko Aurelije (161-180) – «filozof na prijestolju». svrgnut državnim udarom ANTONINSKA DINASTIJA (II. vladari te «dinastije» nisu povezani krvnim srodstvom nego ustanovom usvajanja. pa je svrgnut SEVEROVSKA DINASTIJA (193-235) – uvođenje otvorene vojne monarhije. Armenija. vojska ga je proglasila carem. u pravilu. Septimije Sever (193 – 211). nego.

Milanski edikt (313) 330. pošta i. preustroj i razdvajanje činovničkog aparata i vojske Gospodarske reforme: porez u naturi. podjela na 12 dijeceza. trgovina . car je neograničeni gospodar svojih podanika. istočnjački dvorski ceremonijal Upravne reforme: tetrarhija (četverovlašde). vezivanje poljodjelaca uz zemlju. nova prijestolnica – Konstantinopol DRUŠTVO U VRIJEME CARSTVA Limes – sustav pograničnih utvrda Cestovna mreža – vojska.PREOBRAZBA RIMSKOG CARSTVA Dioklecijan (284-305) časnik pučkog podrijetla iz Dalmacije DOMINAT – novi sustav vladavine. propisi o cijenama Jupiterov kult. progoni kršdana Dioklecijanova palača Konstantin Veliki (306-337) pobjednik u građanskom ratu između tetrarha nastavlja reforme dinastičko četverovlašde (august + 3 cezara) prefekture pretorija (Istok. Ilirik. Galija) prefekti pretorija – civilna uprava magister militum – vrhovni zapovjednik vojske pogranična i pokretna vojska reforma novčanog sustava – zlatni standard prvi car kršdanin. Italija. izuzetno.

koloni – zakupnici Smanjivanje broja robova – prestanak osvajačkih ratova. biblioteke. maslinovo ulje. oslobođenici Gradovi: kolonije i municipiji (novi i stari gradovi koji imaju samoupravu) Civitas – gradska opdina Villae urbanae (gradske bogataške kude s unutarnjim dvorištem) Villae suburbanae (ladanjske kude) Insulae (višekatnice s najamnim stanovima) Javne građevine: bazilike. stadioni. Britanija. robovi Obrti: vedina obrtnika su slobodnjaci. obrtničke udruge – preteča cehova Rudnici: Alpe. vino. teatri. cirkusi. Hispanija. amfiteatri . Ilirik Poljoprivreda: pojava kolonatskog sustava.Istočni je dio Carstva gospodarski razvijeniji Trgovina: žito. terme.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->