P. 1
Citiranje i Popis Literature - Hemija

Citiranje i Popis Literature - Hemija

|Views: 92|Likes:
Published by Miodrag Milenkovic

More info:

Published by: Miodrag Milenkovic on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2012

pdf

text

original

Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za hemiju
Biblioteka Odsjeka za hemiju

PRIJEDLOG

CITIRANJE I POPIS LITERATURE Upute i primjeri

Priredila: Nataša Milićević

Sarajevo, 2010

web izvori i dr. neki autori koriste kombinaciju oba sistema. naučni i stručni skupovi. ali bez obzira na odabrani stil citiranja i referenciranja neophodna je dosljednost u primjeni (Reference styles. članci. i • sistem «autor – naslov» (vankuverski sistem). Harvard. MLA. odnosno u popisu literature navode reference istovremeno po numeričkom i abecednom redosljedu.Uvod U svakom naučnom i stručnom radu neizostavan dio je citiranje drugih autora i popis literature (referenci) koji sadrži podatke o autorima i korištenim dokumentacijskim izvorima (knjige. a prema redosljedu pojavljivanja u tekstu. APA. *** Međutim. Popis referenci prema ovom sistemu se koristi u kombinaciji s bibliografskim napomenama u tekstu rada. Dakle. s. a na koje se u tekstu izravno ne poziva. kada se neka referenca citira i kasnije u tekstu. *** Prema harvardskom sistemu literatura se ne označava brojevima već se pravi popis prema abecednom redu prezimena prvog autora.datum» (harvardski sistem). „Međutim. *** Vankuverski sistem propisuje numerički način citiranja i navođenja literature. Primjeri citiranja i parafraziranja). AMA i dr. Reference u popisu literature su označene arapskim brojevima i kada se citiraju u tekstu navodi se broj odgovarajuće reference (v. *** U praksi se susreće više varijacija ovih sistema citiranja. ima isti redni broj. Chicago. a. 2006). Popis literature može biti samo referenta lista koja obavezno sadrži sve citirane izvore informacija u tekstu rada. 2 . svima je zajedničko citiranje tačnih podataka i jednoobraznost. a svaka naučna ustanova oblikuje i propisuje svoje standarde i svoj stil kao što su npr. Na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta najčešće su zastupljena dva općeprihvaćena sistema citiranja i referenciranja: • sistem «autor . Od izuzetnog značaja je ispravno citiranje i referenciranje što podrazumijeva dosljednu primjenu usvojenih pravila pri navođenju korištenih izvora informacija u tekstu rada i na kraju u popisu literature Sistemi citiranja i referenciranja Poznato je više sistema citiranja i navođenja korištene literature. ili i bibliografija koja uključuje sve izvore informacija koji su konzultirani i preporučeni za daljnje čitanje.).“ (Milić. harvardskog i vankuverskog. Turabian.).

kratka primjedba ili napomena i sl.. Varijacije Vankuver sistema često uključuju slijedeće: • u tekstu se navode brojevi referenci u superskriptu ili u uglastim ili u ovalnim zagradama.. • pisanje naslova velikim slovima. . što podrazumijeva da se u citiranom tekstu „zadržavaju sve pravopisne osobenosti (interpukcijski i pravopisni znaci) i eventualne greške“ (Šamić. „Citat u citatu se označava. odnosno izvora informacija postoji definisan minimum podataka koji omogućavaju da se identificira upravo onaj dokument koji je citiran. • godina izdavanja/objave nije u zagradama.]. • citiranje autora velikim slovima. za časopis Biochemical Engineering Journal). izostavljene dijelove treba označiti sa tri tačke u uglastim zagradama [.. npr. • kratice naslova časopisa (npr. • naslov članka nije unutar navodnika. kada primarni izvor nije dostupan. kao što naš Novi pravopis kaže polunavodnicima ('. 3 .. • različite znake interpukcija. sve izmjene u citiranom tekstu je potrebno označiti uglastim zagradama (npr.. str. 29). „Za svaku vrstu dokumenta. • brojevi volumena su podebljani itd. • brojevi stranica se pišu u cijelosti (120-124) ili se ispuštaju dijelovi brojeva (120-4). kao i publikacije iz koje je preuzet dati citat (Brkić. Kada je citirani tekst obiman.. enzim [2]. 2008) Parafraziranje je interpretacija argumenata i ideja drugih autora. = tako) navodi se. J. str. 1990).. kao naprimjer: • naslovi članaka su u dvostrukim navodnicima. Takođe..). Takođe. itd. u uglastim zagradama iza uočene pogreške u citiranom tekstu. Biochem. 2006. Eng. Riječ sic (lat.')“ (Šamić. Opća pravila citiranja u tekstu • • • • • • Citirani tekst se obavezno označava navodnicima na početku i na kraju. Izuzetno.“ (Gerc. Citiranje i parafraziranje Citiranje je tačno navođenje izvornog teksta ili riječi drugih autora.: .. promjena velikog slova u malo i obratno. enzim2..Varijacije Harvard sistema su mnogobrojne. Mehić i Kenjić. može da se navodi citat koji je već citiran od strane nekog drugog autora i u tom slučaju u popisu literature potrebno je navesti puni bibliografski zapis originalnog citatata. 86). kao znak upozorenja. 1990. odnosno preoblikovanje izrečenog ili napisanog sopstvenim riječima i stilom. enzim (2) ili .

Otuda je neophodno da se i u samom nastavnom metodu nađe formula: pedagoško suđenje = razumijevanje + doživljavanje. a podaci se redaju hronološki. str. 2002. • Citiranje odlomka: „Pedagoška moć suđenja izrasta i izgrađuje se (i) na pretpostavkama koje nisu samo čulno određene. 11). 2006.. 1994 citat u WHO. 4 . 2006). 1998. • Ukoliko se citira cijela rečenica ili odlomak tada se iza citirane rečenica odnosno iza tačke u zagradi navode prezime i godina (v. • Kada se u tekstu citira veći broj radova istog autora objavljenih u različitim godinama navodi se prezime autora i godine hronološkim redom.] pokazuju izvjesnu ovisnost (Hoyer. navodi se samo prezime prvog autora i opće prihvaćena kratica et al. • Ukoliko autor ili urednik nije naveden. mada novi rezultati istraživanja [.“ (Slatina. 2004. • Znakom tačka-zarez (. ako se upućuje na rad ili dio istraživanja bez navođenja imena citiranog autora u tekstu (rečenici). 2006.) se odvajaju podaci za više izvora. • Međutim. (v. 25): Izvještaj za godišnju /1989-1990) srednju vrijednost koncentracije BaP-a za saobraćaj u Phine-Puhr bio je 3-6 ng/m3 (Pfeffer. str. Primjeri • U tekstu doktorskih disertacija (Memić. „Ta razlika izražava AC“ odnosno „%inhibicije fotolize“ (Rimpapa. 5. Chung i Aust (1995) su ispitivali biodegradaciju PeCP u nesterilisanom tlu gljivom P.. Smatra se da razmjena ugljikohidratnih tvari u mozgu ne podliježe direktnoj ovisnosti od inzulina. Šapčanin. 48. Salkovic-Petrisic i sar. 2006). 2000).. Primjeri citiranja i parafraziranja). str.Harvardski sistem – citiranje u tekstu Pravila citiranja u tekstu prema harvardskom sistemu: • Kada se u tekstu citira rad nekog autora odnosno kada je njegovo ime sastavni dio rečenice. • U slučaju citiranja više radova istog autora objavljenih u istoj godini uz godinu se dodaju slova abecednim redom. popis kratica) i godina izdavanja/objave rada. tada se i prezime autora i godina publikacije navode u zagradi na kraju rečenice. tada se uz prezime citiranog autora u zagradi navodi godina objave njegovog rada. • Ako rad koji se citira ima više od tri autora. 17. chrysosporium. prilikom citiranja takve publikacije navodi se prvih nekoliko riječi iz naslova i godina.

naslov časopisa. Vessieres A.72 U popisu literature: 69. Corain. 42-48. Pombeiro. J.Vankuverski sistem – citiranje u tekstu Numerički sistem citiranja često se koristi uz bibliografske napomene (bilješke) na podnožju stranice . D. Jaouen. J. B. naslov časopisa. naslov. 361. A.. E.. L. Longato.. F. Reisner. str. M. Osella. V. datum izdavanja ili ažuriranja (update). brojevi stranica (sistem autor-naslov). 71. mjesto. B. Chim. broj volumena. Popis korištene literature Opća pravila – kratka uputstva − Osnovni bibliografski podaci su: o za knjige: autor(i).. Scheme 2-6. U bibliografskim bilješkama u fusnoti „koriste se latinski izrazi. 5 .71.. M. godina izdavanja. G. 2006. Acta 2008. 17. naslov članka. E.. aerobic media. broj volumena. 420. 1569-1583. autor(i). Int.. izdavač i godina izdavanja (sistem autor-naslov).. accessible for various. Inorg. Angew. 37): The ferrocenyl group is stable in aqueous. Proposed intermediates in the oxidation of dppf118 U popisu literature: 118. 57-65.. Lachi. G. Nervi. Popis kratica i izraza). naslov članka. 72. Ferreli.u fusnoti ili na kraju rada ili poglavlja . Organomet. autor(i). Pilloni.. B.. L. G.u endnoti. Chem. naslov web dokumenta. Chim. kako bi se izbjeglo prekomjerno ponavljanje već pomenutih izvora“ (Brkić. pp. C. o za web stranice: autor(i) (ako je poznato).. 306. derivatisations and it has interesting electrochemical properties that might have a key role in the understanding of its bilogical activity. Arion. Ed.69. Primjeri Primjeri preuzeti iz doktorske disertacije Bjelosevica (2008. P. 2006. brojevi stranica (sistem autor-datum). Amatore. Mehić i Kenjić. web site adresa / URL (Uniformed Resource Locator) i datum pristupa. Cavigiolio.... Inorg. se koristi kada se iz istog izvora navodi više citata na istoj stranici (v. godina izdavanja. C. 285290. mjesto i izdavač (sistem autor-datum). Acta 2000. Fontani. Zanello. naslov. o za časopise: autor(i) godina izdavanja. Chem. Thouin. 1991. 28-29): • Kada se citira izvor informacija koji je već ranije naveden u radu koristi se kratica op. 45. Hillard. cit. • Kratica ibid.

kao i na stil fonta: običan i italic. [Online]. izd. − Za e-knjige i e-časopise (elektroničke publikacije) iza naslova se piše u uglastim zagradama vrsta medija. za članke u periodničnim publikacijama se navode svi autori. − Objavljivanje publikacija na internetu je stvorilo nove zahtjeve u navođenju korištenih izvora. vladine organizacije i slično. odnosno ne navoditi naprimjer dokumentacijski izvor kao da je štampan ukoliko je korištena elektronska verzija. naprimjer [CD-ROM] ili [DVD]. str. − Na kraju svakog podatka je tačka i razmak. na njemačkom jeziku se velikim početnim slovom pišu prva riječ. − Kada je e-publikacija dostupna na internetu poslije naziva izdavača se navodi web site / URL i u uglastim zagradama datum pristupa. navodi se ime osnovne organizacije. sve imenice i pridjevi koji su izvedeni od osobnih imenica. CD-ROM. 1990. − Iza inicijala imena urednika (editor) se piše kratica ur.. (eng. Dakle. članaka i poglavlja samo se prva riječ naslova i vlastita imena pišu početnim velikim slovom. [e-book]. a za izvore kojima se online pristupa u uglastim zagradama se navodi [e-knjiga]. a kratice na engleskom su ed. U francuskom. Digital Object 6 . a ne pojedinca. − Bibliografski podaci. [e-časopis]. publikacija se svrstava prema naslovu. italijanskom i španskom jeziku u naslovima se velikim slovom pišu prva riječ. DVD i na internetu. 91). − Ako je citirani e-dokument veliki dio web stranice odnosno nalazi se na više povezanih web stranica naprimjer univerziteta. − U naslovima knjiga. pp itd). sve vlastite imenice i pridjevi izvedeni iz njih. [e-journal]. − Ukoliko je elektroničkoj publikaciji dodijeljen DOI identifikator Identifier). kao što su naprimjer podaci o izdanju. [Internet] i sl. u tom slučaju organizacija se navodi kao autor. a kod engleskog jezika prva riječ. (Šamić. − Ukoliko publikacija ima više od tri autora (urednika) navodi se samo prvi autor i dodaje latinska kratica et al. relevantni odjeli i home web site ili početnu stranicu web dokumenta / URL i u uglastim zagradama datum pristupa. unose se na jeziku publikacije (3. uvijek treba navoditi tačno izvor informacija. Izuzetno. − Kad je publikacija napisana od strane institucije ili asocijacije. dovoljno je umjesto URL navesti DOI. na velika i mala slova. Sve verzije mogu biti identičnog sadržaja.− Prilikom navođenja literature treba obratiti pažnju na redosljed pisanja bibliografskih elemenata. − Ukoliko publikacija ima usporedne naslove odnosno naslove na više jezika tada se navode svi naslovi zajedno sa znakom jednakosti ( = ). Popis kratica i izraza). interpunkciju i razmak. i eds. (v.. Neke publikacije se izdaju u različitim verzijama: štampana forma. − Ukoliko autor ili urednik nije naveden. ili urednici za više urednika.. Međutim. 3rd ed. − Italic se koristi za naslove knjiga i časopisa. ali prilikom pretvorbe jednog formata u drugi mogu nastati značajne razlike. − Ako se citira samo dio publikacije tada se nakon svih bibliografskih podataka dodaje podatak o poglavlju ili stranicama (početna – završna). svaka značajna imenica i njeni epiteti. str.

ibid. a. vols. izd. stranice) latinski: sine anno= bez godine (nepoznata godina izdavanja) latinski: sine loco = bez mjesta (nepoznato mjesto izdavanja) latinski: sine nomine = bez imena (nepoznat naziv izdavača) serija latinski = tako stranica. op. urednici v. paginae (strana. pp.. KRATICE / IZRAZI OPIS ca. navedeno djelo latinski: pagina. p. ser. s. s. svesci) 7 . sv. cit.. editors latinski: et alii (i ostali) latinski: ibidem = na istom mjestu izdanje latinski: opus citatum = u radu citirano.. n. vol.Popis kratica i izraza U slijedećoj tabeli su date kratice koje se najčešće koriste u citatima i popisu literature. svesci urednik. ur. otprilike engleski: chapter = poglavlje engleski: edition engleski: editor. urednici vidi engleski: volumen. eds et al. stranice svezak. s. sic str.. latinski: circa = oko. volumens (svezak. ed. l. ch ed.

sv. Naslov poglavlja odnosno dijela publikacije. R. Naslov : podnaslov. i sl. 8 . 4044. Organic chemistry. Vol. Organic superconductors (including fullerenes) : synthesis.. Wiley: New York. In: Mark H. pp. structure. 317-326. Englewood Cliffs: Prentice Hall. KirkOthmer Encyclopedia of Chemical Technology.. ime prevodioca. Clusters and colloids : from theory to applications. & Shonnard David R.. (1994). Broj poglavlja / sveska / volumena. Organska kemija. properties.Primjeri navođenja literature po harvardskom sistemu Knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. Williams J. (1992). 6th ed. Urednik (autor) knjige. & Daniel P. (1984). ed. * Dio ili poglavlje knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. et al. Schmid G. Zagreb: Školska knjiga. 22. 4th ed. Antioxidant capacity of the neurohormone melatonin. pp. (2001). Englewood Cliffs: Prentice Hall International. 4. (1998). (1992). izd. Mišović J. Prevela i uredila Jaganjac Azra sa grupom studenata. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet. In: Pandi-Perumal S. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. Sarajevo: Svjetlost. vol. 2009. Pine S. and theory. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. Zeleni inženjering : projektovanje hemijskih procesa sa sviješću o okolišu. Sofić E. Mjesto izdavanja: izdavač. 2. izd. Buchholz B. * Knjige koje su prevedene (sekundarna odgovornost) Prezime i inicijal(i) imena autora. izd. Tahirović I. 3. H. Allen David T.. Muminović H. (Godina izdavanja/objave).. (2000). Boston: McGraw-Hill. Mjesto izdavanja: izdavač. Instrumentalne metode hemijske analize. 4th ed. 3rd ed. F. eds. (1981).). Melatonin : from molecules to therapy. Str. Ch. Mogućnost efikasnijeg učenja u nastavi. (Godina izdavanja/objave). Thiophene and thiophene derivates. (1983). et al. (Godina prijevoda)... N. izd. Mjesto izdavanja: izdavač. Chemistry. T. i (ili) stranice početna-završna (kratice: pogl. Sarajevo: Prirodnomatematički fakultet. 3. Weinheim: VCH. str.) Chang R. p... ch. i sl. Prevedeno sa (jezika). eds. i Ast T. 965973. Naslov : podnaslov knjige. Morrison R. godina izdavanja/objave originalne publikacije. New York: Nova Science Publisher. M. Naslov : podnaslov. 11. (2007). 6th ed.). pp. et al. & Boyd R.

. 4th ed. [Tip medija].]. (Godina izdavanja/objave). Naslov : podnaslov. 2010. http://web. Barboiu V. 3. Vučina Ž. Synthesis. pp. Oznaka sveska / godišta / volumena (broj).pdf. [datum posjete stranici].ebscohost. 81 (4). [datum posjete stranici]. pp. [11. Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures.chemsoc. i sl. Sarajevo: s.. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). str. Zagreb: CARNet. Dostupno na: http://acta. Naslov : podnaslov. str. Mjesto izdavanja: izdavač. (Godina izdavanja/objave). Properties and Chemistry of Xenon(II) Fluoride. Žemva B. Pretraživanje i vrednovanje informacija na internetu. Aflori M. & Mauri A. 2010. početna-završna.). početna-završna. pp.. Dostupno na: web site adresa/URL. Vol. početna-završna. Protein immobilization on poly (ethylene terephthalate) films modified by plasma and chemical treatments. (2004). 04. 5 (1). 35-42. Naslov : podnaslov. Acta Chimica Slovenica. [20. 2010. Consonni V. A new similarity/diversity measure for the characterization of DNA sequences.. [Tip medija]. Ballabio D. Naučni i stručni radovi * Članci u časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. 53. Tramšek M. 105-116. 05. [06.si/53/53-2-105. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. 05. Dostupno u: EBSCO. Naslov časopisa.] 9 . Todeschini R.htm. (2006). Sijarić G. [Tip medija].. (2006). izd. str. (2010). [CD]. Naslov : podnaslov. web site adresa/URL. [Online]. Mineralogija i kristalografija. Naslov časopisa.carnet. [Online]. Dostupno na: http://edu-udzbenik.*E-knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. Drobota M.. * Članci u online dostupnim časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. [datum posjete stranici]. (Godina izdavanja/objave).com. Dostupno u: naziv izvora dokumenta odnosno online baze podataka. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). Naslov časopisa. (Godina izdavanja/objave). Croatica Chemica Acta.] * Članci u časopisima iz baze podataka Prezime i inicijal(i) imena autora.hr/2/index. (2008). Ukoliko je knjiga dostupna na internetu (online) navode se i slijedeći podaci: Dostupno na: web site adresa/URL. 657-664. [Online]. n.

U: III Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja . Sistemi okolinskog upravljanja . (Godina izdavanja/objave). Napomena: za općepoznate izdavače koriste se kratice. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. International Standards Office (2009). Vujisić B. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine BAS (2006). Mjesto: univerzitet. International Standards Office (1998). Doctoral dissertation. Fizičko-hemijska identifikacija aktivnih komponenti nekih lijekova u skladu sa zahtjevima Evropske Farmakopeje 2008. Magistarski rad. Nivo. Naslov : podnaslov.Requirements with guidance for use.* Članci u zbornicima Prezime i inicijal(i) imena autora. Cement .Implementation of the Bologna Principles at the University of Sarajevo : proceedings. Naslov zbornika : podnaslov. Information and documentation : Bibliographical references: Electronic documents. (Godina izdavanja/objave). U: Prezime.Zahtijevi sa smjernicama za upotrebu = Environmental management systems . Disertacije.Test methods . (2009). Naslov : podnaslov. Geneva: ISO. Mjesto izdavanja: izdavač. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu.primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu : zbornik radova = Third Conference Higher Education Reform . Mjesto izdavanja: izdavač. Identifikaciona slova i brojevi standarda. BAS EN ISO 14001:2006 (bs. Bjelosevic H. . magistarski radovi. početnazavršna. Prirodno-matematički fakultet. 10 . naprimjer ISO za International Standards Office. Lund: Lund University. Istočno Sarajevo: BAS. en). Dileme i sporovi oko sticanja kompetencija za nastavni rad = Dilemmas and disputes related to acquiring competences for teaching. Slatina M. 109-126.. Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocenebased phosphines as ligands in Pt(II) and Au(I) complexes. Prezime i inicijal(i) imena autora.Part 1: Analysis by wet chemistry. Standardi i propisi * Standardi Naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument (Godina usvajanja/objave). (2008). Str. inicijal(i) urednika ur. (2008). Geneva: ISO. Str. ISO 29581-1:2009. Naslov : podnaslov. fakultet.. ISO 690 – 2:1998.

K. 1999. S. US patent 5591742. Freytag & Berndt. Službene novine Kantona Sarajevo. Mjerilo.] Izvještaji i dokumenti Prezime i inicijal(i) imena autora.. 1900). 10. [Online]. Wien: Verlag. [Tip medija].000.. urednika ili naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument.. Izdavač/Glasilo. str. 01. Nikolin A. Uticaj antibiotika i nekih drugih farmaka na aktivnost fermenata : elaborat : završni izvještaj). (1980). G. (07. 2010. Patenti Prezime i inicijali(i) imena izumitelja ili vlasnika patenta. G. Terrett N. Sarajevo: DelsaPublic. Auto karta Bosne i Hercegovine i Europe.]. str. (1999). [25. Mjesto izdavanja: izdavač. (Godina objave). Italy and the United Kingdom. [Datum posjete stranici].].. (1998). Jekauc D. početna-završna. Dursun K. Dostupno na: web site izvora dokumenta/URL. Sorbonne Joint Declaration : joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system. Sarajevo : Hemijski institut Prirodno-matematičkog fakulteta. [16. (Godina usvajanje/objave). [Online].wikipatents. urednika ili naziv korporativnog autora. Bürg F. Naslov : podnaslov. (Godina izdavanja/objave). (ca. 09. Broj 17.. [14. Dostupno na: http://www. Datum objave] Zakon o visokom obrazovanju.pdf.* Zakoni Naslov : podnaslov. Zemlja izdavanja i broj patenta. Broj. 11 .com/US-Patent5591742/pyridopyrimidinone-antianginal-agents. 05. 656-667. Karte Prezime i inicijal(i) imena autora. The four Ministers in charge for France. (1998). Pyridopyrimidinone antianginal agents. (Godina izdavanja/objave Naslov : podnaslov.). Uljarević M. Serija i broj serije ako postoji. Germany. 1997.000.ba/start/Portals/0/Sorbonne. 1:500. Bell A. Dostupno na: http://portal. 1:900. Paris: The Sorbonne. Freytags Reisekarte von Dalmatien Bosnien und der Hercegovina. Naslov : podnaslov. Kekić M. Mjesto izdavanja: izdavač.monks. 2010. Broj dokumenta.

[09. Dostupno na: http://referencing. 2009. (updated 21. 04.port. [13. (2007. University of Portsmouth. Referencing@Portsmouth : an interactive referencing guide.nih. [Online].nlm. Patrias K. 06. technical editor. Dostupno na: http://www. (Godina izdanja ili datum zadnjeg ažuriranja). Wendling D. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US).Web stranice Autorstvo ili izvor. editors. and publishers [Online]. Naslov web dokumenta ili web stranice. 12 . [datum posljednjeg pristupa]. University library. 2010. Dostupno na: web site adresa/URL.). L.ac. Citing medicine : the NLM style guide for authors. 10.).uk/.gov/citingmedicine. 2nd ed.]. [Online]. 2010.]. (2007).

Broj poglavlja / sveska / volumena i (ili) stranice početna-završna (kratice: pogl.. Muminović H. New York: Nova Science Publisher. vol.. izd. ur. 317-326. izd. ur. Mjesto izdavanja: izdavač. i sl. Allen David T. eds. 2009. 4th ed. 4044. Mjesto izdavanja: izdavač. Jaganjac A. 11. Mjesto izdavanja: izdavač.. Pine S. Naslov : podnaslov knjige. * Knjige koje su prevedene (sekundarna odgovornost) Prezime i inicijal(i) imena autora. properties.Primjeri navođenja literature po vankuverskom sistemu Knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. Tahirović I. Sv. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. U: Požar H.. Instrumentalne metode hemijske analize. pp. Urednik (autor) knjige. Str. R. et al. Mogućnost efikasnijeg učenja u nastavi.) Chang R. 4. 1984. i Ast T. izd. ch. 2000. Godina usvajanja/objave prijevoda. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. 2001.. Zagreb: Školska knjiga. Prevela i uredila Jaganjac Azra sa grupom studenata.. sv. 4th ed. Živjeti u skladu sa okolišem : priručnik za edukaciju nastavnika : kako razvijati svijest o okolišu. Sarajevo: Svjetlost. Zelenika R. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. et al. 1998. Naslov poglavlja odnosno dijela publikacije. Sarajevo: Institut za hidrotehniku. Zeleni inženjering : projektovanje hemijskih procesa sa sviješću o okolišu. H. Beograd: Tehnološkometalurški fakultet. structure.. 2007. Polimeri. 1986. 3. 6th ed. Tehnička enciklopedija. Antioxidant capacity of the neurohormone melatonin. & Daniel P. i sl. 3. izd. Organska kemija. Godina izdavanja/objave.. Melatonin : from molecules to therapy.). Godina izdavanja/objave. str. Mišović J. izd. Sofić E. Rijeka: Ekonomski fakultet u Rijeci. 10 Oru-Polj. 4. 1981.. Chemistry. Naslov : podnaslov. In: Pandi-Perumal S. M.). enciklopedije Prezime i inicijal(i) imena autora. 566-573. Englewood Cliffs: Prentice Hall. & Shonnard David R. Organic superconductors (including fullerenes) : synthesis. p. Adamić K. 1992. 13 . 2. str. godina prijevoda. and theory. Ch. pp. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža. Prevedeno sa (jezika) (ime prevodioca).. 2000. godina izdavanja/objave originalne publikacije. Williams J. * Dio ili poglavlje knjige. Naslov : podnaslov. 2007. Boston: McGraw-Hill. Sarajevo: Prirodnomatematički fakultet.

Dostupno na: http://acta. 2006. Mineralogija i kristalografija. Naslov : podnaslov. Protein immobilization on poly (ethylene terephthalate) films modified by plasma and chemical treatments. Naslov : podnaslov. [datum posjete stranici]. Consonni V. [datum posjete stranici]. Barboiu V.pdf. Acta Chimica Slovenica. i sl. Oznaka sveska / godišta / volumena (broj). 2010.]. [11. Godina usvajanja/objave. 04.ebscohost.). str. Naslov časopisa. 81 (4). 4th ed.. Naslov : podnaslov. 53. [datum posjete stranici].si/53/53-2-105. [Tip medija]. pp. 3. početna-završna.. [20. Naslov časopisa. Godina usvajanja/objave. 2010. Godina usvajanja/objave. [Online]. Ballabio D. str.chemsoc. 5 (1). pp. 05. 2010. izd. Ukoliko je knjiga dostupna na internetu (online) navode se i slijedeći podaci: Dostupno na: web site adresa/URL.*E-knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. 657664. 2010. pp. [Online]. Naslov časopisa. Dostupno u: EBSCO. Mjesto izdavanja: izdavač. [06. 2006. 2008. [CD]. 2004. * Članci u online dostupnim časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. str. Croatica Chemica Acta.] 14 . Sarajevo: s. Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures.. Synthesis. 35-42. Todeschini R. 05. Naslov : podnaslov. [Tip medija].] * Članci u časopisima iz baze podataka Prezime i inicijal(i) imena autora. & Mauri A. web site adresa/URL. A new similarity/diversity measure for the characterization of DNA sequences. Vučina Ž. početna-završna. Godina usvajanja/objave. http://web. n. Naučni i stručni radovi * Članci u časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. Dostupno na: web site adresa/URL. Aflori M. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr.htm. [Tip medija]. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). Zagreb: CARNet. početna-završna.. Dostupno na: http://edu-udzbenik. Sijarić G..carnet. Dostupno u: naziv izvora dokumenta odnosno online baze podataka. Vol. [Online]. Žemva B. 105-116. Drobota M. Tramšek M. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). Pretraživanje i vrednovanje informacija na Internetu. Properties and Chemistry of Xenon(II) Fluoride.com..hr/2/index.

15 . Istočno Sarajevo: BAS. 109-126. Mjesto izdavanja: izdavač. Godina usvajanja/objave. Napomena: za općepoznate izdavače koriste se kratice. Vujisić B.. magistarski radovi. International Standards Office. Cement . 2009. Naslov : podnaslov. Geneva: ISO. inicijal(i) urednika ur. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. Fizičko-hemijska identifikacija aktivnih komponenti nekih lijekova u skladu sa zahtjevima Evropske Farmakopeje 2008. Str. Bjelosevic H. 1998. Mjesto izdavanja: izdavač. Slatina M. Naslov : podnaslov. U: III Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja . en). Nivo. ISO 29581-1:2009. Str. Prirodno-matematički fakultet. U: Prezime. BAS EN ISO 14001:2006 (bs. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine BAS. Information and documentation : Bibliographical references: Electronic documents. fakultet.primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu : zbornik radova = Third Conference Higher Education Reform . Disertacije. Mjesto: univerzitet. početna-završna. Sistemi okolinskog upravljanja . .* Članci u zbornicima Prezime i inicijal(i) imena autora. ISO 690 – 2:1998.Test methods .Zahtijevi sa smjernicama za upotrebu = Environmental management systems . 2009.Implementation of the Bologna Principles at the University of Sarajevo : proceedings.. 2008. Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocene-based phosphines as ligands in Pt(II) and Au(I) complexes.Requirements with guidance for use. Godina usvajanja/objave. Prezime i inicijal(i) imena autora. Doctoral dissertation. Standardi i propisi * Standardi Naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument Identifikaciona slova i brojevi standarda. 2006. Naslov : podnaslov. naprimjer ISO za International Standards Office. Godina usvajanja/objave.Part 1: Analysis by wet chemistry. 2008. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. Lund: Lund University. Dileme i sporovi oko sticanja kompetencija za nastavni rad = Dilemmas and disputes related to acquiring competences for teaching. International Standards Office. Naslov zbornika : podnaslov. Geneva: ISO. Magistarski rad.

Mjerilo. Wien: Verlag. 2010. S.. Naslov : podnaslov. 01. Broj 17. Bell A. Paris: The Sorbonne. Terrett N. str. [Online]. G. Zemlja izdavanja i broj patenta. Dursun K. Godina izdavanja/objave. 05. Uticaj antibiotika i nekih drugih farmaka na aktivnost fermenata : elaborat : završni izvještaj). 1:500. The four Ministers in charge for France.].ba/start/Portals/0/Sorbonne. 1997. Germany. 1:900. 16 . Naslov : podnaslov. Službene novine Kantona Sarajevo.pdf. Nikolin A. str. Serija i broj serije ako postoji.] Izvještaji i dokumenti Prezime i inicijal(i) imena autora. [Datum posjete stranici].* Zakoni Naslov : podnaslov. 656667.. Uljarević M. Mjesto izdavanja: izdavač. urednika ili naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument. Godina izdavanja/objave. Broj dokumenta. 1998. Freytag & Berndt. Dostupno na: web site izvora dokumenta/URL. G. Sarajevo: Delsa-Public. Izdavač/Glasilo. Dostupno na: http://www.wikipatents.]. [Online]. Mjesto izdavanja: izdavač. Naslov : podnaslov..000. Broj. [25.com/US-Patent5591742/pyridopyrimidinone-antianginal-agents. Pyridopyrimidinone antianginal agents. [Tip medija]. 2010. (07. 10. Patenti Prezime i inicijali(i) imena izumitelja ili vlasnika patenta. ca.monks. K.. Auto karta Bosne i Hercegovine i Europe. 1900. Sorbonne Joint Declaration : joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system. 1980. [16. 1999. urednika ili naziv korporativnog autora. Bürg F. Kekić M. US patent 5591742. 1999. Italy and the United Kingdom. od-do. [14. Dostupno na: http://portal. Jekauc D. Godina usvajanje/objave.). Freytags Reisekarte von Dalmatien Bosnien und der Hercegovina. (Godina objave). 1998.000.[Datum objave] Zakon o visokom obrazovanju. Sarajevo : Hemijski institut Prirodno-matematičkog fakulteta. Karte Prezime i inicijal(i) imena autora.. 09.

]. 2nd ed. 06. 2010.nlm.uk/. Wendling D. 10. [datum posljednjeg pristupa]. Naslov web dokumenta ili web stranice.). 2009. 2010. Dostupno na: web site adresa/URL. (Datum zadnjeg ažuriranja ako je poznat). Referencing@Portsmouth : an interactive referencing guide. Godina izdanja. (updated 21. 04. [Online]. potrebne upute i pomoć mogu se dobiti u biblioteci. Napomene • • Prilikom izrade magistarskog. technical editor.nih. Citing medicine : the NLM style guide for authors. 2007.]. and publishers [Online]. editors. L.gov/citingmedicine. [09. diplomskog i seminarskog rada obavezno konsultovati mentora o načinu citiranja i referenciranja literature.port.ac. U slučajevima koji ovdje nisu predviđeni. University of Portsmouth. University library. [Online]. 17 . Patrias K. [13. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). Dostupno na: http://referencing. 2007. Dostupno na: http://www.Web stranice Autorstvo ili izvor.

ac.09. (2006)..rs/dloads/nastavni%20statistika/uze%20specijalizacije/Citiranje%20literature%20u%20n [25.pbf. Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada.).]. 0 Citiranje izvora s web stranica. 2010. (2009). Prirodno-matematički fakultet. Harvard AGPS referencing guide. Zagreb: Prehrambeno-biotehnološki fakultet. [3 Slatina M. Šapčanin A. Sarajevo: Filozofski fakultet. (2008).hr/hr/zavodi/zavod_za_kemiju_i_biokemiju/laboratorij_za_toksikologiju/uvod_u_znanstveni_ra [25. Zavod za kemiju http://www.. Dostupno na 2010. [Online].chicagomanualofstyle. Raspodjela totalnog antioksidativnog kapaciteta u različitim regijama mozga čovjeka. (1998).unizd. 2006.]. 06. (2008). Biblioteka u digitalnom okruženju : priručnik za predmet informatizacija bibliotečke Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Reference styles: Harvard and Vancuver. [Online]. (25. Nastavni metod : prilog pedagoškoj moći suđenja.org. [29. Korisna literatura Anglia Ruskin University Library (2008). Dostupno na: http://ekonomija.2010. (11.bma. [Online].]. 2010. Kako nastaje naučno djelo : uvođenje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog rada – Sarajevo: Svjetlost. 09. (2006). Chicago Manual of Style Online : Chicago-Style Citation Quick Guide. Faculty of Science. Citiranje i referenciranje.jsp.]. http://www. (1990). Sarajevo: Un Prirodno-matematički fakultet. Zadar: Sveučilište u Zadru. a. Milić N. Dostupno na: Association. (20.). 11.Literatura Referentna lista Bjelosevic H. 18 . Kenjić V.http://www.2010. http://www. (2010. Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocene-based phosphorine and Au(I) complexes.uk/library_medline/electronic_resources/factsheets/LIBReferenceStyles. Ekonomski fakultet.hr/file. [08. Guide ti the Harvard style of referencing. [Online]. Lund: Lund University. (s. Memić M. Šamić M. 06.php/1/Dokumenti_razno/Dokumenti_Odjel/harvardsko_citiranje_upute.).). [Online]. D Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. (2006).html.bg. 2010.). Mehić E. 08. Studij udjela biorazgradnje poliaromatskih ugljikovodika (PAHS) i kloriranih fenola sa metodom plinske kromatografije i masene spektrometrije (GC/MS). Brkić S.09.]. Doktorska disertacija.org/tools_citationguide. Sarajevo: Ekonomski Gerc A.med. Citiranje literature u naučnom radu.pdf. 2009. Dostupno na: University of Southern Queensland [29. [Online].

]. [04. Prijedlog citiranja http://web.Janović T.]. (2007). (2010 University of Queensland.nlm. 2009. 2005. 2010.). parafraziranje i upućivanje na izvore u akademskim tekstovima : nastavni materi u Zadru. Dostupno na: http://www.au/training/citation/harvard_6. Patrias K.]. 06. Udiljak-Bugarinovski Z. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog rada. http://www. [Online].unizd. literature.pdf. (2009).uq. (14. 09. http://www.).pdf?file_id=791161. Vol.pdf.]. Rijeka: Ekonomski f 19 . [08.edu/instruct/guides/chicago-turabianstyle. Dostupno na: http://www. (06. 201 Murati T. [01. Turabian and Chicago Styles Citations. http://ges. (2007). 2010. (updated 21.edu. str.efzg.php?show=clanak&id_clanak_jezik=28233. Referencing@Portsmouth : an interactive referencing gu 06. 4.gov/citingmedicine.berkeley. and p Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). 2006. Dostupno na: Hrčak. [13.hr/index. [02.pdf.pdf.]. [01. 10.library. References/Bibliography : Harvard style : based on style manual for authors. editors and printers. 10.pdf.nih. 2010. 2010.edu/fs/download/vancouv[1]. 10. [29. [O literatura/Navodjenje-literature. 08. 2010. Citiranje. (2006). [Onli Berkeley: Universit Zagreb: Sveučilište u University of Portsmouth. Oblikovanje bilježaka i sustavi citiranja u stručnom ili znanstvenom tekstu.hr/Portals/46/seminarski_rad/citiranje_parafraziranje.lib. http://hrcak. [10. Društvena istra online library.). Zelenika R.srce. izd. University library. 155-171. 15 (1-2). editors.]. (2007. 10.hr/dok/KID/Pravila_citiranja. Citing medicine : the NLM style guide for authors. 2010. Upute za navodenje literature u seminarskom ili završnom radu : navođenje (citiranje) literature.galileo. 2010.). 09. (2000). References/Bibliography : Vancouver Style : “How-to” guide.]. 10.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->