Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za hemiju
Biblioteka Odsjeka za hemiju

PRIJEDLOG

CITIRANJE I POPIS LITERATURE Upute i primjeri

Priredila: Nataša Milićević

Sarajevo, 2010

2006). neki autori koriste kombinaciju oba sistema. kada se neka referenca citira i kasnije u tekstu.“ (Milić. Chicago.datum» (harvardski sistem). harvardskog i vankuverskog. a prema redosljedu pojavljivanja u tekstu. Harvard. Dakle.). Reference u popisu literature su označene arapskim brojevima i kada se citiraju u tekstu navodi se broj odgovarajuće reference (v. odnosno u popisu literature navode reference istovremeno po numeričkom i abecednom redosljedu. a. „Međutim. Na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta najčešće su zastupljena dva općeprihvaćena sistema citiranja i referenciranja: • sistem «autor . MLA. Turabian. ali bez obzira na odabrani stil citiranja i referenciranja neophodna je dosljednost u primjeni (Reference styles. *** Prema harvardskom sistemu literatura se ne označava brojevima već se pravi popis prema abecednom redu prezimena prvog autora. i • sistem «autor – naslov» (vankuverski sistem). svima je zajedničko citiranje tačnih podataka i jednoobraznost. Primjeri citiranja i parafraziranja). *** Vankuverski sistem propisuje numerički način citiranja i navođenja literature. s.). APA. AMA i dr. *** Međutim. web izvori i dr. Popis literature može biti samo referenta lista koja obavezno sadrži sve citirane izvore informacija u tekstu rada. a na koje se u tekstu izravno ne poziva. ili i bibliografija koja uključuje sve izvore informacija koji su konzultirani i preporučeni za daljnje čitanje. *** U praksi se susreće više varijacija ovih sistema citiranja. Popis referenci prema ovom sistemu se koristi u kombinaciji s bibliografskim napomenama u tekstu rada. članci.Uvod U svakom naučnom i stručnom radu neizostavan dio je citiranje drugih autora i popis literature (referenci) koji sadrži podatke o autorima i korištenim dokumentacijskim izvorima (knjige. naučni i stručni skupovi. 2 . Od izuzetnog značaja je ispravno citiranje i referenciranje što podrazumijeva dosljednu primjenu usvojenih pravila pri navođenju korištenih izvora informacija u tekstu rada i na kraju u popisu literature Sistemi citiranja i referenciranja Poznato je više sistema citiranja i navođenja korištene literature. a svaka naučna ustanova oblikuje i propisuje svoje standarde i svoj stil kao što su npr. ima isti redni broj.

Takođe. 1990). Opća pravila citiranja u tekstu • • • • • • Citirani tekst se obavezno označava navodnicima na početku i na kraju. za časopis Biochemical Engineering Journal). • citiranje autora velikim slovima. 1990.: . • pisanje naslova velikim slovima. kao i publikacije iz koje je preuzet dati citat (Brkić. može da se navodi citat koji je već citiran od strane nekog drugog autora i u tom slučaju u popisu literature potrebno je navesti puni bibliografski zapis originalnog citatata. Mehić i Kenjić. Takođe. kao znak upozorenja.. u uglastim zagradama iza uočene pogreške u citiranom tekstu. J. • različite znake interpukcija.... itd. 3 . 2008) Parafraziranje je interpretacija argumenata i ideja drugih autora.“ (Gerc. sve izmjene u citiranom tekstu je potrebno označiti uglastim zagradama (npr. Varijacije Vankuver sistema često uključuju slijedeće: • u tekstu se navode brojevi referenci u superskriptu ili u uglastim ili u ovalnim zagradama.. promjena velikog slova u malo i obratno.). kada primarni izvor nije dostupan. Riječ sic (lat. • naslov članka nije unutar navodnika.. Izuzetno.. „Citat u citatu se označava. 29). odnosno preoblikovanje izrečenog ili napisanog sopstvenim riječima i stilom.. Citiranje i parafraziranje Citiranje je tačno navođenje izvornog teksta ili riječi drugih autora. • brojevi volumena su podebljani itd. str. . kratka primjedba ili napomena i sl. kao naprimjer: • naslovi članaka su u dvostrukim navodnicima. • godina izdavanja/objave nije u zagradama. enzim [2]. Biochem. enzim2. • kratice naslova časopisa (npr. odnosno izvora informacija postoji definisan minimum podataka koji omogućavaju da se identificira upravo onaj dokument koji je citiran. • brojevi stranica se pišu u cijelosti (120-124) ili se ispuštaju dijelovi brojeva (120-4).]. Eng.Varijacije Harvard sistema su mnogobrojne. 2006.. „Za svaku vrstu dokumenta. enzim (2) ili . izostavljene dijelove treba označiti sa tri tačke u uglastim zagradama [.')“ (Šamić. = tako) navodi se. što podrazumijeva da se u citiranom tekstu „zadržavaju sve pravopisne osobenosti (interpukcijski i pravopisni znaci) i eventualne greške“ (Šamić. 86). kao što naš Novi pravopis kaže polunavodnicima ('. str.. npr. Kada je citirani tekst obiman.

popis kratica) i godina izdavanja/objave rada..Harvardski sistem – citiranje u tekstu Pravila citiranja u tekstu prema harvardskom sistemu: • Kada se u tekstu citira rad nekog autora odnosno kada je njegovo ime sastavni dio rečenice. • Citiranje odlomka: „Pedagoška moć suđenja izrasta i izgrađuje se (i) na pretpostavkama koje nisu samo čulno određene. 2004. 17. 2006). Primjeri • U tekstu doktorskih disertacija (Memić. 2006. 2006.. 5. 4 . (v. str. prilikom citiranja takve publikacije navodi se prvih nekoliko riječi iz naslova i godina. tada se i prezime autora i godina publikacije navode u zagradi na kraju rečenice. Otuda je neophodno da se i u samom nastavnom metodu nađe formula: pedagoško suđenje = razumijevanje + doživljavanje. 2002. • Znakom tačka-zarez (.) se odvajaju podaci za više izvora. 48. • U slučaju citiranja više radova istog autora objavljenih u istoj godini uz godinu se dodaju slova abecednim redom. 2000). chrysosporium. 25): Izvještaj za godišnju /1989-1990) srednju vrijednost koncentracije BaP-a za saobraćaj u Phine-Puhr bio je 3-6 ng/m3 (Pfeffer. • Ako rad koji se citira ima više od tri autora. Šapčanin. 2006). Salkovic-Petrisic i sar. „Ta razlika izražava AC“ odnosno „%inhibicije fotolize“ (Rimpapa. • Kada se u tekstu citira veći broj radova istog autora objavljenih u različitim godinama navodi se prezime autora i godine hronološkim redom. str. • Ukoliko se citira cijela rečenica ili odlomak tada se iza citirane rečenica odnosno iza tačke u zagradi navode prezime i godina (v. 11). mada novi rezultati istraživanja [.. • Ukoliko autor ili urednik nije naveden. Primjeri citiranja i parafraziranja). str. navodi se samo prezime prvog autora i opće prihvaćena kratica et al. ako se upućuje na rad ili dio istraživanja bez navođenja imena citiranog autora u tekstu (rečenici). Chung i Aust (1995) su ispitivali biodegradaciju PeCP u nesterilisanom tlu gljivom P.“ (Slatina. 1998. • Međutim. tada se uz prezime citiranog autora u zagradi navodi godina objave njegovog rada. Smatra se da razmjena ugljikohidratnih tvari u mozgu ne podliježe direktnoj ovisnosti od inzulina. a podaci se redaju hronološki.] pokazuju izvjesnu ovisnost (Hoyer. 1994 citat u WHO.

se koristi kada se iz istog izvora navodi više citata na istoj stranici (v.. o za web stranice: autor(i) (ako je poznato). Nervi. Zanello. naslov članka. 28-29): • Kada se citira izvor informacija koji je već ranije naveden u radu koristi se kratica op. E.. J. D. F.. Chem. accessible for various. godina izdavanja... L. mjesto i izdavač (sistem autor-datum). 57-65. E. Acta 2008. 306. web site adresa / URL (Uniformed Resource Locator) i datum pristupa. pp. Reisner. G. godina izdavanja. B. Amatore. naslov članka. Ferreli. A. brojevi stranica (sistem autor-datum).. Jaouen. 45. Inorg. U bibliografskim bilješkama u fusnoti „koriste se latinski izrazi. M. 42-48. naslov.. Popis kratica i izraza). L. B. Osella. Cavigiolio. broj volumena. naslov časopisa. naslov časopisa. • Kratica ibid.. Primjeri Primjeri preuzeti iz doktorske disertacije Bjelosevica (2008. Chim. derivatisations and it has interesting electrochemical properties that might have a key role in the understanding of its bilogical activity. J.. Acta 2000.. 5 . P. Vessieres A. Inorg. o za časopise: autor(i) godina izdavanja. cit. izdavač i godina izdavanja (sistem autor-naslov). 72. autor(i). M. datum izdavanja ili ažuriranja (update). C. Pilloni. 2006. Lachi. Mehić i Kenjić. 361. Organomet. Longato. broj volumena.. Int. Hillard. C. Fontani. str. naslov. aerobic media. Chem. mjesto. brojevi stranica (sistem autor-naslov). Pombeiro. 420. Arion. 1991. Corain. Angew.. Ed.u fusnoti ili na kraju rada ili poglavlja . Scheme 2-6. Proposed intermediates in the oxidation of dppf118 U popisu literature: 118. Thouin. 285290. 2006..u endnoti.. Chim. V. G. Popis korištene literature Opća pravila – kratka uputstva − Osnovni bibliografski podaci su: o za knjige: autor(i). 1569-1583. 37): The ferrocenyl group is stable in aqueous. 71. naslov web dokumenta. autor(i). B.72 U popisu literature: 69. kako bi se izbjeglo prekomjerno ponavljanje već pomenutih izvora“ (Brkić..71. 17. G.69.Vankuverski sistem – citiranje u tekstu Numerički sistem citiranja često se koristi uz bibliografske napomene (bilješke) na podnožju stranice .

− Objavljivanje publikacija na internetu je stvorilo nove zahtjeve u navođenju korištenih izvora. ali prilikom pretvorbe jednog formata u drugi mogu nastati značajne razlike. 91). − Ukoliko autor ili urednik nije naveden. Izuzetno. a ne pojedinca. uvijek treba navoditi tačno izvor informacija. − Za e-knjige i e-časopise (elektroničke publikacije) iza naslova se piše u uglastim zagradama vrsta medija. ili urednici za više urednika. − Bibliografski podaci. 3rd ed. vladine organizacije i slično. svaka značajna imenica i njeni epiteti. Međutim.. U francuskom. (Šamić. izd. Digital Object 6 .− Prilikom navođenja literature treba obratiti pažnju na redosljed pisanja bibliografskih elemenata. u tom slučaju organizacija se navodi kao autor. na velika i mala slova. dovoljno je umjesto URL navesti DOI. (v. − Na kraju svakog podatka je tačka i razmak. − Ukoliko publikacija ima više od tri autora (urednika) navodi se samo prvi autor i dodaje latinska kratica et al. − U naslovima knjiga. Dakle.. na njemačkom jeziku se velikim početnim slovom pišu prva riječ. [e-journal]. a kratice na engleskom su ed. [e-book]. odnosno ne navoditi naprimjer dokumentacijski izvor kao da je štampan ukoliko je korištena elektronska verzija.. publikacija se svrstava prema naslovu. a kod engleskog jezika prva riječ. članaka i poglavlja samo se prva riječ naslova i vlastita imena pišu početnim velikim slovom. Neke publikacije se izdaju u različitim verzijama: štampana forma. [Internet] i sl. − Ukoliko je elektroničkoj publikaciji dodijeljen DOI identifikator Identifier). kao i na stil fonta: običan i italic. interpunkciju i razmak. − Italic se koristi za naslove knjiga i časopisa. − Iza inicijala imena urednika (editor) se piše kratica ur. kao što su naprimjer podaci o izdanju. italijanskom i španskom jeziku u naslovima se velikim slovom pišu prva riječ. sve imenice i pridjevi koji su izvedeni od osobnih imenica. pp itd). − Ako se citira samo dio publikacije tada se nakon svih bibliografskih podataka dodaje podatak o poglavlju ili stranicama (početna – završna). navodi se ime osnovne organizacije. [Online]. i eds. [e-časopis]. − Kada je e-publikacija dostupna na internetu poslije naziva izdavača se navodi web site / URL i u uglastim zagradama datum pristupa. naprimjer [CD-ROM] ili [DVD]. − Ukoliko publikacija ima usporedne naslove odnosno naslove na više jezika tada se navode svi naslovi zajedno sa znakom jednakosti ( = ). a za izvore kojima se online pristupa u uglastim zagradama se navodi [e-knjiga]. Popis kratica i izraza). unose se na jeziku publikacije (3. relevantni odjeli i home web site ili početnu stranicu web dokumenta / URL i u uglastim zagradama datum pristupa. sve vlastite imenice i pridjevi izvedeni iz njih. − Ako je citirani e-dokument veliki dio web stranice odnosno nalazi se na više povezanih web stranica naprimjer univerziteta. 1990. (eng. str. CD-ROM. DVD i na internetu. za članke u periodničnim publikacijama se navode svi autori. str. Sve verzije mogu biti identičnog sadržaja. − Kad je publikacija napisana od strane institucije ili asocijacije.

editors latinski: et alii (i ostali) latinski: ibidem = na istom mjestu izdanje latinski: opus citatum = u radu citirano. urednici vidi engleski: volumen. ed.. p. s.. ch ed. vol... sv. cit. ser. a. volumens (svezak. s. izd. eds et al. stranice) latinski: sine anno= bez godine (nepoznata godina izdavanja) latinski: sine loco = bez mjesta (nepoznato mjesto izdavanja) latinski: sine nomine = bez imena (nepoznat naziv izdavača) serija latinski = tako stranica. sic str. svesci) 7 . ur. svesci urednik. KRATICE / IZRAZI OPIS ca. urednici v. stranice svezak. vols. s.Popis kratica i izraza U slijedećoj tabeli su date kratice koje se najčešće koriste u citatima i popisu literature. n. otprilike engleski: chapter = poglavlje engleski: edition engleski: editor. navedeno djelo latinski: pagina. l. paginae (strana. pp. latinski: circa = oko. ibid. op.

& Shonnard David R. (1994). et al. Sarajevo: Svjetlost. H. 4. i (ili) stranice početna-završna (kratice: pogl. Englewood Cliffs: Prentice Hall International. Str. Mjesto izdavanja: izdavač.) Chang R. Wiley: New York. 3rd ed. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet. 4th ed. (2001). M. Organic chemistry. Zagreb: Školska knjiga. Organic superconductors (including fullerenes) : synthesis. 11. Zeleni inženjering : projektovanje hemijskih procesa sa sviješću o okolišu. structure. Weinheim: VCH. et al. Urednik (autor) knjige. 3. Prevela i uredila Jaganjac Azra sa grupom studenata. (1984). str. T. Allen David T. 6th ed. Morrison R. Buchholz B.. 4044. * Dio ili poglavlje knjige Prezime i inicijal(i) imena autora.. Instrumentalne metode hemijske analize. Naslov : podnaslov. eds. izd. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. (Godina prijevoda). ch. Williams J. Sofić E. pp... izd. 2009. Broj poglavlja / sveska / volumena. properties. F.. (1981).). & Daniel P. Naslov : podnaslov. Mjesto izdavanja: izdavač. Clusters and colloids : from theory to applications. In: Pandi-Perumal S. (1992). 317-326. & Boyd R. 4th ed. sv. (1998).). pp. ime prevodioca. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Organska kemija. Pine S. et al. Sarajevo: Prirodnomatematički fakultet. Thiophene and thiophene derivates.. Antioxidant capacity of the neurohormone melatonin. i Ast T. i sl.Primjeri navođenja literature po harvardskom sistemu Knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. (Godina izdavanja/objave). pp. ed.. New York: Nova Science Publisher. 2. 965973. (2007). In: Mark H.. i sl. Melatonin : from molecules to therapy. Naslov poglavlja odnosno dijela publikacije. p. Chemistry. Mjesto izdavanja: izdavač. Boston: McGraw-Hill. N. 3. (1992). Mogućnost efikasnijeg učenja u nastavi. (1983).. R. (2000). Ch. Naslov : podnaslov knjige. godina izdavanja/objave originalne publikacije. Tahirović I. 6th ed. Prevedeno sa (jezika). 8 . KirkOthmer Encyclopedia of Chemical Technology. eds. * Knjige koje su prevedene (sekundarna odgovornost) Prezime i inicijal(i) imena autora. Vol. and theory. izd. izd. Muminović H. Schmid G. (Godina izdavanja/objave). Mišović J. 22. vol.

2010. (2008).*E-knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. pp. Naslov časopisa.. (Godina izdavanja/objave).com. 53.si/53/53-2-105. [20. A new similarity/diversity measure for the characterization of DNA sequences. Naslov časopisa. Naslov : podnaslov. početna-završna. (Godina izdavanja/objave).] * Članci u časopisima iz baze podataka Prezime i inicijal(i) imena autora.. http://web. Todeschini R. Dostupno u: naziv izvora dokumenta odnosno online baze podataka. Dostupno na: http://edu-udzbenik. Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures. Naslov : podnaslov. 05. 5 (1). Aflori M. 35-42. Pretraživanje i vrednovanje informacija na internetu. 105-116. Zagreb: CARNet. 3. [Online]. 2010. Synthesis. str..] 9 . izd. web site adresa/URL. Naučni i stručni radovi * Članci u časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. str. pp. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). Dostupno u: EBSCO. (2006).hr/2/index. Properties and Chemistry of Xenon(II) Fluoride. Vučina Ž.. [datum posjete stranici]. Vol. 05. Žemva B. Mjesto izdavanja: izdavač. [06. [Tip medija].chemsoc. & Mauri A. [Tip medija]. * Članci u online dostupnim časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. početna-završna. str. Ballabio D. Sarajevo: s. [Tip medija]. Acta Chimica Slovenica.. Croatica Chemica Acta. (2010).carnet. (Godina izdavanja/objave). Naslov : podnaslov. pp. 04. [CD].). Dostupno na: web site adresa/URL. početna-završna. 657-664.htm.pdf. Mineralogija i kristalografija. (Godina izdavanja/objave). (2006).]. Oznaka sveska / godišta / volumena (broj). Drobota M. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. 2010. Consonni V. [Online]. i sl. Naslov : podnaslov. Dostupno na: http://acta. [11. 81 (4). (2004). Naslov časopisa.. n.ebscohost. Barboiu V. [datum posjete stranici]. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). Ukoliko je knjiga dostupna na internetu (online) navode se i slijedeći podaci: Dostupno na: web site adresa/URL. 4th ed. [Online]. Tramšek M. Sijarić G. Protein immobilization on poly (ethylene terephthalate) films modified by plasma and chemical treatments. [datum posjete stranici].

Dileme i sporovi oko sticanja kompetencija za nastavni rad = Dilemmas and disputes related to acquiring competences for teaching. . Magistarski rad. (2008). fakultet. Mjesto izdavanja: izdavač. Fizičko-hemijska identifikacija aktivnih komponenti nekih lijekova u skladu sa zahtjevima Evropske Farmakopeje 2008. magistarski radovi. Istočno Sarajevo: BAS. inicijal(i) urednika ur. Nivo. Lund: Lund University. U: Prezime. Standardi i propisi * Standardi Naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument (Godina usvajanja/objave). Naslov : podnaslov. (2008). Doctoral dissertation. (Godina izdavanja/objave). Information and documentation : Bibliographical references: Electronic documents.Test methods . Slatina M. Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocenebased phosphines as ligands in Pt(II) and Au(I) complexes. 109-126. U: III Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja . Vujisić B. ISO 690 – 2:1998.Zahtijevi sa smjernicama za upotrebu = Environmental management systems . Prirodno-matematički fakultet. Identifikaciona slova i brojevi standarda. Prezime i inicijal(i) imena autora. Geneva: ISO. Naslov zbornika : podnaslov. Sistemi okolinskog upravljanja . Bjelosevic H. BAS EN ISO 14001:2006 (bs. početnazavršna. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu.Part 1: Analysis by wet chemistry.primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu : zbornik radova = Third Conference Higher Education Reform . Mjesto izdavanja: izdavač. Cement . naprimjer ISO za International Standards Office. International Standards Office (2009). Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine BAS (2006). Geneva: ISO. en). 10 . International Standards Office (1998). Disertacije. Mjesto: univerzitet.Implementation of the Bologna Principles at the University of Sarajevo : proceedings. Str. Naslov : podnaslov.. ISO 29581-1:2009. Napomena: za općepoznate izdavače koriste se kratice. (2009).. Naslov : podnaslov. (Godina izdavanja/objave).* Članci u zbornicima Prezime i inicijal(i) imena autora. Str. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu.Requirements with guidance for use.

].pdf. 2010. S. [Online].ba/start/Portals/0/Sorbonne. 1:900. Dostupno na: http://portal. Zemlja izdavanja i broj patenta.wikipatents. Kekić M. 1997.000.com/US-Patent5591742/pyridopyrimidinone-antianginal-agents. str. Wien: Verlag. Sarajevo : Hemijski institut Prirodno-matematičkog fakulteta. Dostupno na: web site izvora dokumenta/URL. Pyridopyrimidinone antianginal agents.. (1998). Bürg F.. Auto karta Bosne i Hercegovine i Europe. (1999). 10. The four Ministers in charge for France. 01.. [14. (Godina usvajanje/objave). Mjerilo.000. (Godina izdavanja/objave). 09. 11 . str. Broj. Paris: The Sorbonne. Dursun K. (1998). 2010. Sorbonne Joint Declaration : joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system. [Datum posjete stranici]. urednika ili naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument. [Tip medija]. [25. 05. Sarajevo: DelsaPublic. Terrett N. 656-667. Datum objave] Zakon o visokom obrazovanju. Bell A.] Izvještaji i dokumenti Prezime i inicijal(i) imena autora. (ca. Nikolin A. Jekauc D. Karte Prezime i inicijal(i) imena autora. (07. Mjesto izdavanja: izdavač. Službene novine Kantona Sarajevo. [16. Naslov : podnaslov.* Zakoni Naslov : podnaslov. Freytag & Berndt. Freytags Reisekarte von Dalmatien Bosnien und der Hercegovina.monks. 1900).. Broj 17. Italy and the United Kingdom. Broj dokumenta. Uticaj antibiotika i nekih drugih farmaka na aktivnost fermenata : elaborat : završni izvještaj). (1980). (Godina objave). početna-završna. Germany. Izdavač/Glasilo. 1:500..]. G.). Serija i broj serije ako postoji. Mjesto izdavanja: izdavač. Patenti Prezime i inicijali(i) imena izumitelja ili vlasnika patenta. K. Dostupno na: http://www. 1999. Naslov : podnaslov. (Godina izdavanja/objave Naslov : podnaslov. US patent 5591742. G. Uljarević M. urednika ili naziv korporativnog autora. [Online].

).]. 2010.). Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). Citing medicine : the NLM style guide for authors. [datum posljednjeg pristupa]. editors. Wendling D. Dostupno na: http://referencing.nih.ac.Web stranice Autorstvo ili izvor. technical editor. 10.port.nlm. L. 2009. 2010. (updated 21.gov/citingmedicine. 2nd ed. (2007). (Godina izdanja ili datum zadnjeg ažuriranja). Dostupno na: web site adresa/URL. 04. [09. Dostupno na: http://www. Naslov web dokumenta ili web stranice. 06. and publishers [Online]. [13. [Online].]. University of Portsmouth. [Online]. 12 . (2007.uk/. Referencing@Portsmouth : an interactive referencing guide. Patrias K. University library.

Williams J. 6th ed. 2009. 4th ed. izd. * Dio ili poglavlje knjige. Antioxidant capacity of the neurohormone melatonin. 4th ed. et al. Rijeka: Ekonomski fakultet u Rijeci.. ch.Primjeri navođenja literature po vankuverskom sistemu Knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. 2007. Sofić E. Zagreb: Školska knjiga. Str. properties. izd. Naslov : podnaslov. and theory. Tahirović I. 10 Oru-Polj. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža. Beograd: Tehnološkometalurški fakultet. Sarajevo: Svjetlost. & Shonnard David R. eds. Naslov : podnaslov knjige. Organska kemija. & Daniel P. Pine S. 2. Instrumentalne metode hemijske analize. pp. 4. Ch.. Prevela i uredila Jaganjac Azra sa grupom studenata. Mjesto izdavanja: izdavač. 4. Zelenika R. 2007. Godina izdavanja/objave. Organic superconductors (including fullerenes) : synthesis. izd.. Naslov : podnaslov. Sv. Muminović H. 3. Adamić K. 2001. p. Mjesto izdavanja: izdavač. Mjesto izdavanja: izdavač. Polimeri.. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. Naslov poglavlja odnosno dijela publikacije. In: Pandi-Perumal S. U: Požar H. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Sarajevo: Institut za hidrotehniku. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. 1984.. 2000. M. i sl. ur. godina prijevoda. 317-326.). vol.. Mogućnost efikasnijeg učenja u nastavi.) Chang R. Godina usvajanja/objave prijevoda. Boston: McGraw-Hill. Godina izdavanja/objave. 11. Mišović J. Broj poglavlja / sveska / volumena i (ili) stranice početna-završna (kratice: pogl. Živjeti u skladu sa okolišem : priručnik za edukaciju nastavnika : kako razvijati svijest o okolišu. Urednik (autor) knjige. et al.. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. 2000. izd. i sl. 1998. 566-573. 4044. 1992.. H. 13 . structure. Sarajevo: Prirodnomatematički fakultet. R. 1986.. 3. 1981. * Knjige koje su prevedene (sekundarna odgovornost) Prezime i inicijal(i) imena autora. Allen David T.). New York: Nova Science Publisher. i Ast T. godina izdavanja/objave originalne publikacije. pp. str. Tehnička enciklopedija. sv. izd. ur. str.. Chemistry. enciklopedije Prezime i inicijal(i) imena autora. Zeleni inženjering : projektovanje hemijskih procesa sa sviješću o okolišu. Melatonin : from molecules to therapy. Prevedeno sa (jezika) (ime prevodioca). Jaganjac A.

. Properties and Chemistry of Xenon(II) Fluoride. 105-116. Naslov : podnaslov. Pretraživanje i vrednovanje informacija na Internetu. [Online]. Protein immobilization on poly (ethylene terephthalate) films modified by plasma and chemical treatments. Mjesto izdavanja: izdavač. Synthesis.] 14 . Naslov časopisa.. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj).si/53/53-2-105.). 5 (1).. Acta Chimica Slovenica.pdf. Dostupno na: web site adresa/URL. pp. 2010. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. 2010. početna-završna. Consonni V. 657664.hr/2/index. http://web. Žemva B.chemsoc. str. početna-završna. Naslov : podnaslov.ebscohost. 4th ed. Ballabio D. Dostupno u: naziv izvora dokumenta odnosno online baze podataka. [datum posjete stranici]. Sarajevo: s. [Online]. Dostupno u: EBSCO. 3. Godina usvajanja/objave. Naslov : podnaslov. Godina usvajanja/objave.]. 81 (4). 2008. [06. Naslov časopisa. 05. izd. pp. 2010. n.] * Članci u časopisima iz baze podataka Prezime i inicijal(i) imena autora. Sijarić G. Vučina Ž. str. početna-završna. 05. Naučni i stručni radovi * Članci u časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. [11. Dostupno na: http://acta. Croatica Chemica Acta. 2004. Drobota M. [datum posjete stranici]. Naslov : podnaslov. Vol. i sl. [Tip medija]. 04. 2006. & Mauri A. Dostupno na: http://edu-udzbenik. [20. 53. 35-42. Ukoliko je knjiga dostupna na internetu (online) navode se i slijedeći podaci: Dostupno na: web site adresa/URL. A new similarity/diversity measure for the characterization of DNA sequences.*E-knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. Barboiu V. Godina usvajanja/objave. web site adresa/URL. * Članci u online dostupnim časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). [datum posjete stranici].com. Mineralogija i kristalografija. Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures... [CD]. Tramšek M. 2010. pp. Aflori M. [Tip medija]. 2006. Todeschini R.carnet. [Online]. Zagreb: CARNet. str. [Tip medija]. Godina usvajanja/objave.. Naslov časopisa. Oznaka sveska / godišta / volumena (broj).htm.

Vujisić B. Godina usvajanja/objave. Naslov : podnaslov. 2008. International Standards Office.. International Standards Office. fakultet. Geneva: ISO. inicijal(i) urednika ur. 2009.primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu : zbornik radova = Third Conference Higher Education Reform . Doctoral dissertation.Test methods .Part 1: Analysis by wet chemistry. Naslov : podnaslov. Information and documentation : Bibliographical references: Electronic documents. Prirodno-matematički fakultet. Str. Prezime i inicijal(i) imena autora. 1998. en). ISO 690 – 2:1998. Disertacije.Requirements with guidance for use. Nivo.Implementation of the Bologna Principles at the University of Sarajevo : proceedings. Naslov : podnaslov.. Mjesto izdavanja: izdavač. 2006. 2009.* Članci u zbornicima Prezime i inicijal(i) imena autora. magistarski radovi. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. Napomena: za općepoznate izdavače koriste se kratice. Lund: Lund University. Str. Naslov zbornika : podnaslov. Dileme i sporovi oko sticanja kompetencija za nastavni rad = Dilemmas and disputes related to acquiring competences for teaching. Godina usvajanja/objave. . U: III Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja . početna-završna. Geneva: ISO. Bjelosevic H. 109-126. Mjesto izdavanja: izdavač. Godina usvajanja/objave. U: Prezime. 15 . Slatina M. naprimjer ISO za International Standards Office. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine BAS. ISO 29581-1:2009. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu.Zahtijevi sa smjernicama za upotrebu = Environmental management systems . BAS EN ISO 14001:2006 (bs. Mjesto: univerzitet. Sistemi okolinskog upravljanja . 2008. Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocene-based phosphines as ligands in Pt(II) and Au(I) complexes. Istočno Sarajevo: BAS. Standardi i propisi * Standardi Naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument Identifikaciona slova i brojevi standarda. Fizičko-hemijska identifikacija aktivnih komponenti nekih lijekova u skladu sa zahtjevima Evropske Farmakopeje 2008. Cement . Magistarski rad.

od-do. 16 . [16. urednika ili naziv korporativnog autora. Godina izdavanja/objave. Nikolin A. Uljarević M.com/US-Patent5591742/pyridopyrimidinone-antianginal-agents. (Godina objave). 1998. Godina usvajanje/objave. 1999. Wien: Verlag. 1980.]. S. Godina izdavanja/objave. Naslov : podnaslov. G. US patent 5591742. Naslov : podnaslov. Dostupno na: http://www. 1:900. Patenti Prezime i inicijali(i) imena izumitelja ili vlasnika patenta.. G. 1999. Serija i broj serije ako postoji. [Datum posjete stranici]. 10. Izdavač/Glasilo. str. Broj dokumenta. [Online]. Sorbonne Joint Declaration : joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system.wikipatents. Broj 17. Mjerilo.monks. ca. [14.] Izvještaji i dokumenti Prezime i inicijal(i) imena autora.[Datum objave] Zakon o visokom obrazovanju. Karte Prezime i inicijal(i) imena autora. The four Ministers in charge for France. 1:500. str.). [Tip medija]. Broj.000. Dostupno na: http://portal.* Zakoni Naslov : podnaslov. Auto karta Bosne i Hercegovine i Europe. 1900. [Online].. (07. Uticaj antibiotika i nekih drugih farmaka na aktivnost fermenata : elaborat : završni izvještaj).. urednika ili naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument. 1998. [25. 656667. Bürg F. Sarajevo : Hemijski institut Prirodno-matematičkog fakulteta. Freytags Reisekarte von Dalmatien Bosnien und der Hercegovina.. Mjesto izdavanja: izdavač. Službene novine Kantona Sarajevo. Bell A. Kekić M. 2010. 1997. Pyridopyrimidinone antianginal agents. Italy and the United Kingdom. Terrett N. 01. Freytag & Berndt. Sarajevo: Delsa-Public. Zemlja izdavanja i broj patenta. K. 09. Paris: The Sorbonne.. Dursun K.000. Jekauc D.ba/start/Portals/0/Sorbonne.pdf. 05. Mjesto izdavanja: izdavač.]. Dostupno na: web site izvora dokumenta/URL. Germany. 2010. Naslov : podnaslov.

Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). (Datum zadnjeg ažuriranja ako je poznat). [datum posljednjeg pristupa]. [Online]. (updated 21.]. potrebne upute i pomoć mogu se dobiti u biblioteci. 17 . Naslov web dokumenta ili web stranice.nih. Wendling D. diplomskog i seminarskog rada obavezno konsultovati mentora o načinu citiranja i referenciranja literature. University of Portsmouth. 2010.nlm. technical editor. Citing medicine : the NLM style guide for authors. Dostupno na: web site adresa/URL. 2007. 2nd ed. 04.).uk/. [13. and publishers [Online]. Dostupno na: http://referencing. U slučajevima koji ovdje nisu predviđeni.ac.]. 2010.port. 10. 06.Web stranice Autorstvo ili izvor. [09. Godina izdanja. editors. Dostupno na: http://www. 2009. Napomene • • Prilikom izrade magistarskog. 2007. University library. Patrias K. Referencing@Portsmouth : an interactive referencing guide.gov/citingmedicine. [Online]. L.

Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocene-based phosphorine and Au(I) complexes. Reference styles: Harvard and Vancuver. Nastavni metod : prilog pedagoškoj moći suđenja. (2008).]. [Online]. (2006).). Memić M. Šamić M.hr/file. Brkić S. Zagreb: Prehrambeno-biotehnološki fakultet.http://www.09. 06. [3 Slatina M. (2009).).). (2010. [08. Mehić E. 06. Dostupno na: University of Southern Queensland [29. Chicago Manual of Style Online : Chicago-Style Citation Quick Guide. Zavod za kemiju http://www.jsp. Faculty of Science.]. 0 Citiranje izvora s web stranica.unizd.].bg. [29. 2010. 2006.). 08. (1998). Milić N.org/tools_citationguide. Citiranje i referenciranje..09. (25. Sarajevo: Filozofski fakultet.hr/hr/zavodi/zavod_za_kemiju_i_biokemiju/laboratorij_za_toksikologiju/uvod_u_znanstveni_ra [25. (11. (s. 11. Harvard AGPS referencing guide. 2010. [Online]. Korisna literatura Anglia Ruskin University Library (2008).pdf. 18 . (2006). Raspodjela totalnog antioksidativnog kapaciteta u različitim regijama mozga čovjeka.pbf. [Online].rs/dloads/nastavni%20statistika/uze%20specijalizacije/Citiranje%20literature%20u%20n [25. D Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu.org..Literatura Referentna lista Bjelosevic H. a. Dostupno na 2010. http://www. [Online]. Sarajevo: Un Prirodno-matematički fakultet. (1990).]. http://www. Prirodno-matematički fakultet. 2009. Kenjić V. (2008). Lund: Lund University. Sarajevo: Ekonomski Gerc A. 09. [Online]. 2010.2010. Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada. Šapčanin A. Guide ti the Harvard style of referencing. Zadar: Sveučilište u Zadru. Ekonomski fakultet.php/1/Dokumenti_razno/Dokumenti_Odjel/harvardsko_citiranje_upute. Dostupno na: http://ekonomija. Kako nastaje naučno djelo : uvođenje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog rada – Sarajevo: Svjetlost.uk/library_medline/electronic_resources/factsheets/LIBReferenceStyles. (20.bma. Dostupno na: Association. Biblioteka u digitalnom okruženju : priručnik za predmet informatizacija bibliotečke Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine.html.). Doktorska disertacija.med.chicagomanualofstyle. Citiranje literature u naučnom radu. (2006). Studij udjela biorazgradnje poliaromatskih ugljikovodika (PAHS) i kloriranih fenola sa metodom plinske kromatografije i masene spektrometrije (GC/MS).2010. [Online].ac.].

2010. and p Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). References/Bibliography : Harvard style : based on style manual for authors. Udiljak-Bugarinovski Z. 09. [04. parafraziranje i upućivanje na izvore u akademskim tekstovima : nastavni materi u Zadru.gov/citingmedicine. http://ges. [01.edu. Citiranje. (2000). 10. (14. [13.).library. literature. [Online]. (updated 21. Vol.]. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog rada. editors and printers. 06. 2006. [02. Patrias K. (2007). 2009.pdf?file_id=791161. University library. Turabian and Chicago Styles Citations.hr/Portals/46/seminarski_rad/citiranje_parafraziranje. (2009).pdf. (2010 University of Queensland.galileo. 2010. Dostupno na: http://www.nlm.berkeley. [O literatura/Navodjenje-literature.pdf.edu/instruct/guides/chicago-turabianstyle. Društvena istra online library. Prijedlog citiranja http://web. 10.uq. (2006). 2010. 4.au/training/citation/harvard_6. Upute za navodenje literature u seminarskom ili završnom radu : navođenje (citiranje) literature. Dostupno na: Hrčak.]. [29.efzg. 2010.hr/dok/KID/Pravila_citiranja. http://www. http://www. 2010. editors. 10. 2005.). Citing medicine : the NLM style guide for authors.php?show=clanak&id_clanak_jezik=28233.hr/index. [Onli Berkeley: Universit Zagreb: Sveučilište u University of Portsmouth.nih. 201 Murati T. [10.).]. 155-171. 08. [01. References/Bibliography : Vancouver Style : “How-to” guide.srce. 10.]. izd. str.edu/fs/download/vancouv[1]. 10. 15 (1-2). Dostupno na: http://www.pdf.].pdf.unizd.Janović T.). [08. Referencing@Portsmouth : an interactive referencing gu 06.lib. (06. 2010. (2007.]. (2007).]. 2010.pdf. Oblikovanje bilježaka i sustavi citiranja u stručnom ili znanstvenom tekstu. Zelenika R. http://hrcak. Rijeka: Ekonomski f 19 . 09.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful