Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za hemiju
Biblioteka Odsjeka za hemiju

PRIJEDLOG

CITIRANJE I POPIS LITERATURE Upute i primjeri

Priredila: Nataša Milićević

Sarajevo, 2010

2 .). harvardskog i vankuverskog. kada se neka referenca citira i kasnije u tekstu. neki autori koriste kombinaciju oba sistema. Harvard. Reference u popisu literature su označene arapskim brojevima i kada se citiraju u tekstu navodi se broj odgovarajuće reference (v. „Međutim. članci. MLA. a na koje se u tekstu izravno ne poziva. a. ili i bibliografija koja uključuje sve izvore informacija koji su konzultirani i preporučeni za daljnje čitanje. i • sistem «autor – naslov» (vankuverski sistem). Popis referenci prema ovom sistemu se koristi u kombinaciji s bibliografskim napomenama u tekstu rada. ali bez obzira na odabrani stil citiranja i referenciranja neophodna je dosljednost u primjeni (Reference styles. *** Međutim. a prema redosljedu pojavljivanja u tekstu. Chicago.datum» (harvardski sistem). naučni i stručni skupovi. a svaka naučna ustanova oblikuje i propisuje svoje standarde i svoj stil kao što su npr. Na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta najčešće su zastupljena dva općeprihvaćena sistema citiranja i referenciranja: • sistem «autor .). Dakle. Od izuzetnog značaja je ispravno citiranje i referenciranje što podrazumijeva dosljednu primjenu usvojenih pravila pri navođenju korištenih izvora informacija u tekstu rada i na kraju u popisu literature Sistemi citiranja i referenciranja Poznato je više sistema citiranja i navođenja korištene literature. s. *** U praksi se susreće više varijacija ovih sistema citiranja. ima isti redni broj. 2006). Turabian.Uvod U svakom naučnom i stručnom radu neizostavan dio je citiranje drugih autora i popis literature (referenci) koji sadrži podatke o autorima i korištenim dokumentacijskim izvorima (knjige.“ (Milić. web izvori i dr. Primjeri citiranja i parafraziranja). odnosno u popisu literature navode reference istovremeno po numeričkom i abecednom redosljedu. APA. *** Prema harvardskom sistemu literatura se ne označava brojevima već se pravi popis prema abecednom redu prezimena prvog autora. Popis literature može biti samo referenta lista koja obavezno sadrži sve citirane izvore informacija u tekstu rada. svima je zajedničko citiranje tačnih podataka i jednoobraznost. *** Vankuverski sistem propisuje numerički način citiranja i navođenja literature. AMA i dr.

enzim (2) ili .. Kada je citirani tekst obiman.')“ (Šamić.“ (Gerc. 1990. • kratice naslova časopisa (npr. • brojevi stranica se pišu u cijelosti (120-124) ili se ispuštaju dijelovi brojeva (120-4). odnosno preoblikovanje izrečenog ili napisanog sopstvenim riječima i stilom. Riječ sic (lat. str. 2008) Parafraziranje je interpretacija argumenata i ideja drugih autora.. za časopis Biochemical Engineering Journal).. kao i publikacije iz koje je preuzet dati citat (Brkić. Citiranje i parafraziranje Citiranje je tačno navođenje izvornog teksta ili riječi drugih autora. itd. kao što naš Novi pravopis kaže polunavodnicima ('. što podrazumijeva da se u citiranom tekstu „zadržavaju sve pravopisne osobenosti (interpukcijski i pravopisni znaci) i eventualne greške“ (Šamić.. = tako) navodi se.Varijacije Harvard sistema su mnogobrojne. odnosno izvora informacija postoji definisan minimum podataka koji omogućavaju da se identificira upravo onaj dokument koji je citiran. Eng. kada primarni izvor nije dostupan. Izuzetno. • godina izdavanja/objave nije u zagradama.. Biochem. kratka primjedba ili napomena i sl.: . Mehić i Kenjić.. enzim2. Takođe. Opća pravila citiranja u tekstu • • • • • • Citirani tekst se obavezno označava navodnicima na početku i na kraju... J. enzim [2]. Takođe. 86). sve izmjene u citiranom tekstu je potrebno označiti uglastim zagradama (npr. izostavljene dijelove treba označiti sa tri tačke u uglastim zagradama [.). promjena velikog slova u malo i obratno. 2006. • različite znake interpukcija. „Za svaku vrstu dokumenta.. • citiranje autora velikim slovima. • brojevi volumena su podebljani itd.. . kao znak upozorenja. u uglastim zagradama iza uočene pogreške u citiranom tekstu. 3 . str. • naslov članka nije unutar navodnika. „Citat u citatu se označava. 29). može da se navodi citat koji je već citiran od strane nekog drugog autora i u tom slučaju u popisu literature potrebno je navesti puni bibliografski zapis originalnog citatata. npr. 1990). Varijacije Vankuver sistema često uključuju slijedeće: • u tekstu se navode brojevi referenci u superskriptu ili u uglastim ili u ovalnim zagradama. • pisanje naslova velikim slovima. kao naprimjer: • naslovi članaka su u dvostrukim navodnicima.].

2000). prilikom citiranja takve publikacije navodi se prvih nekoliko riječi iz naslova i godina. • Kada se u tekstu citira veći broj radova istog autora objavljenih u različitim godinama navodi se prezime autora i godine hronološkim redom. 2006).. str. 2002. Smatra se da razmjena ugljikohidratnih tvari u mozgu ne podliježe direktnoj ovisnosti od inzulina. 4 . 1994 citat u WHO. 1998. ako se upućuje na rad ili dio istraživanja bez navođenja imena citiranog autora u tekstu (rečenici). 2006. Chung i Aust (1995) su ispitivali biodegradaciju PeCP u nesterilisanom tlu gljivom P. Primjeri • U tekstu doktorskih disertacija (Memić. str. • U slučaju citiranja više radova istog autora objavljenih u istoj godini uz godinu se dodaju slova abecednim redom. chrysosporium. str. navodi se samo prezime prvog autora i opće prihvaćena kratica et al. • Ukoliko autor ili urednik nije naveden. (v. a podaci se redaju hronološki. 25): Izvještaj za godišnju /1989-1990) srednju vrijednost koncentracije BaP-a za saobraćaj u Phine-Puhr bio je 3-6 ng/m3 (Pfeffer. Salkovic-Petrisic i sar. Šapčanin. mada novi rezultati istraživanja [.Harvardski sistem – citiranje u tekstu Pravila citiranja u tekstu prema harvardskom sistemu: • Kada se u tekstu citira rad nekog autora odnosno kada je njegovo ime sastavni dio rečenice..) se odvajaju podaci za više izvora. tada se uz prezime citiranog autora u zagradi navodi godina objave njegovog rada. • Citiranje odlomka: „Pedagoška moć suđenja izrasta i izgrađuje se (i) na pretpostavkama koje nisu samo čulno određene. 2006. 2004. 48. Primjeri citiranja i parafraziranja). „Ta razlika izražava AC“ odnosno „%inhibicije fotolize“ (Rimpapa. Otuda je neophodno da se i u samom nastavnom metodu nađe formula: pedagoško suđenje = razumijevanje + doživljavanje.. • Znakom tačka-zarez (. 11). • Ako rad koji se citira ima više od tri autora. tada se i prezime autora i godina publikacije navode u zagradi na kraju rečenice. 2006). • Međutim. popis kratica) i godina izdavanja/objave rada.“ (Slatina. 17. 5.] pokazuju izvjesnu ovisnost (Hoyer. • Ukoliko se citira cijela rečenica ili odlomak tada se iza citirane rečenica odnosno iza tačke u zagradi navode prezime i godina (v.

57-65. B. L.u endnoti.. M.. 45. Pilloni. Scheme 2-6... Lachi. 361. naslov časopisa. B. broj volumena.. Inorg. 42-48. pp. brojevi stranica (sistem autor-datum). P.. Thouin. Acta 2000. Corain. Mehić i Kenjić.. B.. mjesto. Primjeri Primjeri preuzeti iz doktorske disertacije Bjelosevica (2008.u fusnoti ili na kraju rada ili poglavlja . 1991. A. accessible for various.. o za časopise: autor(i) godina izdavanja. Proposed intermediates in the oxidation of dppf118 U popisu literature: 118. str. E. naslov. 71. Nervi. Inorg. godina izdavanja. mjesto i izdavač (sistem autor-datum). C. Fontani. 28-29): • Kada se citira izvor informacija koji je već ranije naveden u radu koristi se kratica op. Pombeiro. Jaouen. G. Popis kratica i izraza). U bibliografskim bilješkama u fusnoti „koriste se latinski izrazi. 2006.. Amatore. Ed. Popis korištene literature Opća pravila – kratka uputstva − Osnovni bibliografski podaci su: o za knjige: autor(i).. • Kratica ibid. naslov časopisa. J. M. datum izdavanja ili ažuriranja (update). Osella.. naslov članka. autor(i). cit. naslov web dokumenta. Acta 2008.69. aerobic media. C. Chem. broj volumena. brojevi stranica (sistem autor-naslov).. se koristi kada se iz istog izvora navodi više citata na istoj stranici (v. F. naslov. Angew. kako bi se izbjeglo prekomjerno ponavljanje već pomenutih izvora“ (Brkić. Chim. L. Chem. Longato. 72. Vessieres A. naslov članka. Int. web site adresa / URL (Uniformed Resource Locator) i datum pristupa. G. 420. Organomet. derivatisations and it has interesting electrochemical properties that might have a key role in the understanding of its bilogical activity. o za web stranice: autor(i) (ako je poznato). 17...71. Ferreli. 285290.72 U popisu literature: 69. Arion. 306. V. izdavač i godina izdavanja (sistem autor-naslov). 2006. 37): The ferrocenyl group is stable in aqueous. E. Cavigiolio.Vankuverski sistem – citiranje u tekstu Numerički sistem citiranja često se koristi uz bibliografske napomene (bilješke) na podnožju stranice . 5 . Chim. Zanello. G. 1569-1583. Hillard. autor(i). Reisner. D. J. godina izdavanja.

− Objavljivanje publikacija na internetu je stvorilo nove zahtjeve u navođenju korištenih izvora. − Ukoliko autor ili urednik nije naveden. a kratice na engleskom su ed. Neke publikacije se izdaju u različitim verzijama: štampana forma. (Šamić. navodi se ime osnovne organizacije. za članke u periodničnim publikacijama se navode svi autori. Međutim. − Na kraju svakog podatka je tačka i razmak. − U naslovima knjiga. − Iza inicijala imena urednika (editor) se piše kratica ur. ili urednici za više urednika. ali prilikom pretvorbe jednog formata u drugi mogu nastati značajne razlike. dovoljno je umjesto URL navesti DOI. odnosno ne navoditi naprimjer dokumentacijski izvor kao da je štampan ukoliko je korištena elektronska verzija. publikacija se svrstava prema naslovu. − Ukoliko publikacija ima usporedne naslove odnosno naslove na više jezika tada se navode svi naslovi zajedno sa znakom jednakosti ( = ). kao što su naprimjer podaci o izdanju. a za izvore kojima se online pristupa u uglastim zagradama se navodi [e-knjiga]. sve vlastite imenice i pridjevi izvedeni iz njih. (v. str.− Prilikom navođenja literature treba obratiti pažnju na redosljed pisanja bibliografskih elemenata. u tom slučaju organizacija se navodi kao autor. − Italic se koristi za naslove knjiga i časopisa. Izuzetno. Popis kratica i izraza). vladine organizacije i slično. pp itd). − Ukoliko je elektroničkoj publikaciji dodijeljen DOI identifikator Identifier). CD-ROM. na njemačkom jeziku se velikim početnim slovom pišu prva riječ. 91).. Digital Object 6 . članaka i poglavlja samo se prva riječ naslova i vlastita imena pišu početnim velikim slovom. − Ukoliko publikacija ima više od tri autora (urednika) navodi se samo prvi autor i dodaje latinska kratica et al. naprimjer [CD-ROM] ili [DVD]. Sve verzije mogu biti identičnog sadržaja.. [e-časopis]. interpunkciju i razmak. sve imenice i pridjevi koji su izvedeni od osobnih imenica. [e-book]. svaka značajna imenica i njeni epiteti. U francuskom. str. − Za e-knjige i e-časopise (elektroničke publikacije) iza naslova se piše u uglastim zagradama vrsta medija. [Internet] i sl. Dakle. [e-journal]. 1990. − Ako se citira samo dio publikacije tada se nakon svih bibliografskih podataka dodaje podatak o poglavlju ili stranicama (početna – završna). − Bibliografski podaci. na velika i mala slova.. i eds. − Kada je e-publikacija dostupna na internetu poslije naziva izdavača se navodi web site / URL i u uglastim zagradama datum pristupa. uvijek treba navoditi tačno izvor informacija. izd. unose se na jeziku publikacije (3. − Kad je publikacija napisana od strane institucije ili asocijacije. italijanskom i španskom jeziku u naslovima se velikim slovom pišu prva riječ. (eng. kao i na stil fonta: običan i italic. a kod engleskog jezika prva riječ. DVD i na internetu. [Online]. relevantni odjeli i home web site ili početnu stranicu web dokumenta / URL i u uglastim zagradama datum pristupa. a ne pojedinca. − Ako je citirani e-dokument veliki dio web stranice odnosno nalazi se na više povezanih web stranica naprimjer univerziteta. 3rd ed.

. ed. sv. ibid. svesci) 7 . navedeno djelo latinski: pagina. stranice) latinski: sine anno= bez godine (nepoznata godina izdavanja) latinski: sine loco = bez mjesta (nepoznato mjesto izdavanja) latinski: sine nomine = bez imena (nepoznat naziv izdavača) serija latinski = tako stranica. urednici vidi engleski: volumen.. ur. stranice svezak. paginae (strana. pp. otprilike engleski: chapter = poglavlje engleski: edition engleski: editor. volumens (svezak. l. p. op. sic str. svesci urednik. s. latinski: circa = oko. izd. n.Popis kratica i izraza U slijedećoj tabeli su date kratice koje se najčešće koriste u citatima i popisu literature. KRATICE / IZRAZI OPIS ca... s. cit. vols. editors latinski: et alii (i ostali) latinski: ibidem = na istom mjestu izdanje latinski: opus citatum = u radu citirano. ch ed. eds et al. ser. urednici v. s. vol. a.

Ch. et al. R. Naslov : podnaslov. Mjesto izdavanja: izdavač. Zeleni inženjering : projektovanje hemijskih procesa sa sviješću o okolišu. (1983). ed. Antioxidant capacity of the neurohormone melatonin. M. properties. Sofić E. (Godina prijevoda). & Daniel P. Organic superconductors (including fullerenes) : synthesis. i Ast T. Prevela i uredila Jaganjac Azra sa grupom studenata. 8 . 3. Chemistry. Naslov : podnaslov. (Godina izdavanja/objave). ime prevodioca. & Shonnard David R. (1992). (1998). Morrison R. KirkOthmer Encyclopedia of Chemical Technology. Clusters and colloids : from theory to applications. Organska kemija. H. Weinheim: VCH. T. Mjesto izdavanja: izdavač. New York: Nova Science Publisher. 4th ed. In: Mark H. F. i sl. Naslov : podnaslov knjige. (2001). Wiley: New York. (Godina izdavanja/objave). Naslov poglavlja odnosno dijela publikacije. structure. 2009. izd. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet. 11. Thiophene and thiophene derivates. & Boyd R. 6th ed.. 4th ed. * Dio ili poglavlje knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. Sarajevo: Prirodnomatematički fakultet. Schmid G. 3.. N.. sv. vol... In: Pandi-Perumal S.. 4.) Chang R.. Melatonin : from molecules to therapy. i sl. Prevedeno sa (jezika). Sarajevo: Svjetlost. 22. 317-326. Pine S. Zagreb: Školska knjiga.). Str. i (ili) stranice početna-završna (kratice: pogl. pp. ch. Buchholz B. Englewood Cliffs: Prentice Hall. pp. Urednik (autor) knjige. izd. Englewood Cliffs: Prentice Hall International. 2. str. (1984). 965973. Tahirović I. p.). Boston: McGraw-Hill. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. 6th ed. eds. Vol. izd. (2007). Instrumentalne metode hemijske analize. * Knjige koje su prevedene (sekundarna odgovornost) Prezime i inicijal(i) imena autora. Mišović J. Mjesto izdavanja: izdavač. (2000). godina izdavanja/objave originalne publikacije. pp. Organic chemistry. Muminović H. eds.Primjeri navođenja literature po harvardskom sistemu Knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. (1981). Broj poglavlja / sveska / volumena. izd. Allen David T. et al.. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. 3rd ed. 4044. and theory. (1994). Mogućnost efikasnijeg učenja u nastavi.. et al. (1992). Williams J.

). [datum posjete stranici]. Sijarić G. (2004). Dostupno na: http://edu-udzbenik. Dostupno u: naziv izvora dokumenta odnosno online baze podataka. Vučina Ž. 53. str.ebscohost. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj)..com. http://web. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. [CD]. 2010.hr/2/index.]. Ukoliko je knjiga dostupna na internetu (online) navode se i slijedeći podaci: Dostupno na: web site adresa/URL. Sarajevo: s. Naslov : podnaslov. [datum posjete stranici]. Dostupno na: http://acta. Mineralogija i kristalografija. [Online]. [Tip medija]. Acta Chimica Slovenica... Naučni i stručni radovi * Članci u časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. & Mauri A. [20. Dostupno u: EBSCO. 105-116. (2010). Ballabio D. pp. (Godina izdavanja/objave). 81 (4). [06. str. Croatica Chemica Acta. 657-664. izd.htm. [datum posjete stranici]. 35-42. Naslov časopisa.chemsoc.*E-knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. (2006). 2010. str. Barboiu V. [11. Protein immobilization on poly (ethylene terephthalate) films modified by plasma and chemical treatments. početna-završna. Pretraživanje i vrednovanje informacija na internetu. [Online]. Naslov časopisa. Properties and Chemistry of Xenon(II) Fluoride. Naslov : podnaslov. Naslov časopisa. pp. Tramšek M. (Godina izdavanja/objave). (Godina izdavanja/objave). Dostupno na: web site adresa/URL.. i sl.] 9 .. Aflori M. početna-završna. Mjesto izdavanja: izdavač. Zagreb: CARNet. 04.si/53/53-2-105. Drobota M. Vol. (2008).pdf. * Članci u online dostupnim časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. A new similarity/diversity measure for the characterization of DNA sequences. 05. pp. Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures. Žemva B. Todeschini R. n. [Online]. 2010.carnet. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj).. 5 (1). Naslov : podnaslov. 05. [Tip medija]. Oznaka sveska / godišta / volumena (broj). 3. (2006). Consonni V. [Tip medija]. Naslov : podnaslov. Synthesis. 4th ed. web site adresa/URL.] * Članci u časopisima iz baze podataka Prezime i inicijal(i) imena autora. početna-završna. (Godina izdavanja/objave).

Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. (2009). BAS EN ISO 14001:2006 (bs. International Standards Office (1998). 109-126. Information and documentation : Bibliographical references: Electronic documents.Part 1: Analysis by wet chemistry. ISO 29581-1:2009. 10 . Vujisić B. Doctoral dissertation. . Slatina M. magistarski radovi. Dileme i sporovi oko sticanja kompetencija za nastavni rad = Dilemmas and disputes related to acquiring competences for teaching. (Godina izdavanja/objave). Napomena: za općepoznate izdavače koriste se kratice.* Članci u zbornicima Prezime i inicijal(i) imena autora. U: Prezime. Nivo. Naslov : podnaslov. Naslov : podnaslov. Str. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. početnazavršna.primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu : zbornik radova = Third Conference Higher Education Reform . Magistarski rad. Naslov zbornika : podnaslov. Mjesto: univerzitet..Implementation of the Bologna Principles at the University of Sarajevo : proceedings. en). Lund: Lund University. Geneva: ISO. Naslov : podnaslov. Bjelosevic H. Geneva: ISO. Cement . fakultet. Mjesto izdavanja: izdavač. Istočno Sarajevo: BAS. Prirodno-matematički fakultet. (Godina izdavanja/objave)..Requirements with guidance for use. International Standards Office (2009). Disertacije. Identifikaciona slova i brojevi standarda. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine BAS (2006). naprimjer ISO za International Standards Office. U: III Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja . Standardi i propisi * Standardi Naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument (Godina usvajanja/objave). Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocenebased phosphines as ligands in Pt(II) and Au(I) complexes. (2008). inicijal(i) urednika ur. Sistemi okolinskog upravljanja .Zahtijevi sa smjernicama za upotrebu = Environmental management systems . Prezime i inicijal(i) imena autora. Fizičko-hemijska identifikacija aktivnih komponenti nekih lijekova u skladu sa zahtjevima Evropske Farmakopeje 2008.Test methods . Mjesto izdavanja: izdavač. ISO 690 – 2:1998. Str. (2008).

Kekić M. (Godina usvajanje/objave). str. Uljarević M. Izdavač/Glasilo. Germany. Serija i broj serije ako postoji. Paris: The Sorbonne. (07. Broj. 2010.wikipatents. [Datum posjete stranici]. Freytags Reisekarte von Dalmatien Bosnien und der Hercegovina. Karte Prezime i inicijal(i) imena autora. Naslov : podnaslov. The four Ministers in charge for France. (1998).]. 1999.pdf. Nikolin A. S. Službene novine Kantona Sarajevo. Uticaj antibiotika i nekih drugih farmaka na aktivnost fermenata : elaborat : završni izvještaj). Bell A... [16. urednika ili naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument. K. Dostupno na: http://www. US patent 5591742. 01. Broj 17. 1:500. 11 . Naslov : podnaslov. G. 10.. Mjesto izdavanja: izdavač. [Online]. (1980). Jekauc D. Zemlja izdavanja i broj patenta. (Godina izdavanja/objave Naslov : podnaslov. Terrett N. (Godina izdavanja/objave). Sorbonne Joint Declaration : joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system. Sarajevo: DelsaPublic.). Wien: Verlag. 1900). G. 1997. 656-667. Dostupno na: http://portal.. početna-završna. Datum objave] Zakon o visokom obrazovanju. [25. str. [Tip medija].000.]. Pyridopyrimidinone antianginal agents. Bürg F. Auto karta Bosne i Hercegovine i Europe. Italy and the United Kingdom.com/US-Patent5591742/pyridopyrimidinone-antianginal-agents.. (Godina objave). Broj dokumenta.] Izvještaji i dokumenti Prezime i inicijal(i) imena autora. Freytag & Berndt. 2010.* Zakoni Naslov : podnaslov. Dostupno na: web site izvora dokumenta/URL.monks.000. Mjesto izdavanja: izdavač. [Online]. Dursun K. Patenti Prezime i inicijali(i) imena izumitelja ili vlasnika patenta. 05. 1:900. (ca. 09.ba/start/Portals/0/Sorbonne. [14. (1998). (1999). urednika ili naziv korporativnog autora. Mjerilo. Sarajevo : Hemijski institut Prirodno-matematičkog fakulteta.

nih.nlm.Web stranice Autorstvo ili izvor. 12 . (updated 21. University library. [13.port.].). technical editor. [datum posljednjeg pristupa].).]. L. [09. editors. 2010.gov/citingmedicine. 2010. [Online]. Referencing@Portsmouth : an interactive referencing guide. 06. 2nd ed. [Online]. Dostupno na: http://www. Naslov web dokumenta ili web stranice. 04. Citing medicine : the NLM style guide for authors. 10. Wendling D. University of Portsmouth. Dostupno na: web site adresa/URL. Patrias K.uk/. and publishers [Online]. (2007).ac. 2009. Dostupno na: http://referencing. (2007. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). (Godina izdanja ili datum zadnjeg ažuriranja).

properties. Prevedeno sa (jezika) (ime prevodioca). izd. Zagreb: Školska knjiga. str. Mogućnost efikasnijeg učenja u nastavi. Sarajevo: Institut za hidrotehniku. Naslov : podnaslov. H. * Knjige koje su prevedene (sekundarna odgovornost) Prezime i inicijal(i) imena autora. izd. Tahirović I. and theory. i sl. et al.. Zelenika R. Chemistry. Zeleni inženjering : projektovanje hemijskih procesa sa sviješću o okolišu. godina izdavanja/objave originalne publikacije. 317-326. 1981. 4. vol. In: Pandi-Perumal S. Williams J.). New York: Nova Science Publisher. Mišović J. Allen David T. Broj poglavlja / sveska / volumena i (ili) stranice početna-završna (kratice: pogl. i sl. 2007. Sarajevo: Svjetlost. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 3. Jaganjac A.. 2. 3. Antioxidant capacity of the neurohormone melatonin. 566-573. & Daniel P. 4th ed. Mjesto izdavanja: izdavač. M. U: Požar H. Str. Instrumentalne metode hemijske analize. structure. R. Polimeri. izd. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. 2001.. 2000.. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža. 10 Oru-Polj. Organska kemija. pp. Naslov poglavlja odnosno dijela publikacije. ur. 1998. Beograd: Tehnološkometalurški fakultet. Mjesto izdavanja: izdavač. izd. p. sv. 11. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. * Dio ili poglavlje knjige.. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Godina izdavanja/objave. ur.. 6th ed. 1992. 1984. Sofić E. Ch. 4. 2000. 2007.Primjeri navođenja literature po vankuverskom sistemu Knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. 4th ed..). pp. 13 .. i Ast T. & Shonnard David R. Mjesto izdavanja: izdavač. Rijeka: Ekonomski fakultet u Rijeci. Sarajevo: Prirodnomatematički fakultet. Naslov : podnaslov knjige.) Chang R. Godina usvajanja/objave prijevoda. Boston: McGraw-Hill. Živjeti u skladu sa okolišem : priručnik za edukaciju nastavnika : kako razvijati svijest o okolišu. eds. Naslov : podnaslov. Pine S. ch. Melatonin : from molecules to therapy. Muminović H. str. godina prijevoda. Tehnička enciklopedija. Urednik (autor) knjige. Organic superconductors (including fullerenes) : synthesis. enciklopedije Prezime i inicijal(i) imena autora. Sv. Prevela i uredila Jaganjac Azra sa grupom studenata. 4044. Adamić K. 2009.. et al.. 1986. izd. Godina izdavanja/objave.

[CD]. Dostupno na: http://acta. pp. str. pp. & Mauri A. Naslov časopisa. Sijarić G.ebscohost.carnet. početna-završna. Barboiu V. Properties and Chemistry of Xenon(II) Fluoride. Naslov : podnaslov. Consonni V. 2010. Mineralogija i kristalografija. [Online].] * Članci u časopisima iz baze podataka Prezime i inicijal(i) imena autora. [11. n. 53.. 2008. Vol. Todeschini R. Acta Chimica Slovenica.. 2006. 3. 81 (4). 2010. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). 05. Žemva B. Oznaka sveska / godišta / volumena (broj). [20.]. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). 05.com.hr/2/index. Synthesis. Dostupno na: web site adresa/URL. Naslov časopisa. Naslov časopisa. web site adresa/URL. 2010. Ukoliko je knjiga dostupna na internetu (online) navode se i slijedeći podaci: Dostupno na: web site adresa/URL. [Tip medija]. pp. Aflori M. Godina usvajanja/objave. izd. Drobota M.). Godina usvajanja/objave. [Tip medija]. Godina usvajanja/objave.htm. Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures. početna-završna. str. str.. [datum posjete stranici]. [06.] 14 . Tramšek M. Naslov : podnaslov. Dostupno u: naziv izvora dokumenta odnosno online baze podataka. Mjesto izdavanja: izdavač.. 105-116. i sl. A new similarity/diversity measure for the characterization of DNA sequences. * Članci u online dostupnim časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. 657664. [datum posjete stranici].. Naslov : podnaslov. 35-42. 2004. [datum posjete stranici].chemsoc.*E-knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. Pretraživanje i vrednovanje informacija na Internetu. Godina usvajanja/objave.pdf. Sarajevo: s. [Online]. 4th ed. Vučina Ž. Protein immobilization on poly (ethylene terephthalate) films modified by plasma and chemical treatments. Ballabio D. [Tip medija]. Dostupno na: http://edu-udzbenik. Zagreb: CARNet. 2006. 5 (1). [Online]. Naslov : podnaslov. http://web. 04. 2010. Dostupno u: EBSCO. Naučni i stručni radovi * Članci u časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr..si/53/53-2-105. početna-završna. Croatica Chemica Acta.

. Nivo. Napomena: za općepoznate izdavače koriste se kratice. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. Mjesto: univerzitet. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. naprimjer ISO za International Standards Office. Geneva: ISO. Prezime i inicijal(i) imena autora.Requirements with guidance for use. 2006. 2009.Zahtijevi sa smjernicama za upotrebu = Environmental management systems . Str. Godina usvajanja/objave. BAS EN ISO 14001:2006 (bs. U: III Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja . Dileme i sporovi oko sticanja kompetencija za nastavni rad = Dilemmas and disputes related to acquiring competences for teaching. Standardi i propisi * Standardi Naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument Identifikaciona slova i brojevi standarda. Naslov : podnaslov. Mjesto izdavanja: izdavač. Cement . Godina usvajanja/objave. Istočno Sarajevo: BAS. Bjelosevic H. 2008. Prirodno-matematički fakultet. Naslov : podnaslov. ISO 690 – 2:1998. 109-126. Sistemi okolinskog upravljanja . Naslov : podnaslov. magistarski radovi. Slatina M. Lund: Lund University. Naslov zbornika : podnaslov. U: Prezime. Geneva: ISO. Disertacije. fakultet. 15 . International Standards Office. en). Mjesto izdavanja: izdavač. inicijal(i) urednika ur. Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocene-based phosphines as ligands in Pt(II) and Au(I) complexes.. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine BAS.Test methods . 2009.* Članci u zbornicima Prezime i inicijal(i) imena autora. 2008. Information and documentation : Bibliographical references: Electronic documents. Magistarski rad. početna-završna. International Standards Office. ISO 29581-1:2009. Fizičko-hemijska identifikacija aktivnih komponenti nekih lijekova u skladu sa zahtjevima Evropske Farmakopeje 2008. Str. Vujisić B.primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu : zbornik radova = Third Conference Higher Education Reform . Doctoral dissertation. Godina usvajanja/objave. .Part 1: Analysis by wet chemistry.Implementation of the Bologna Principles at the University of Sarajevo : proceedings. 1998.

Jekauc D. 16 . 1980. Izdavač/Glasilo. (07. Mjerilo.000. Broj 17. Germany.000.. Paris: The Sorbonne. Zemlja izdavanja i broj patenta. 2010. 1999. G. Serija i broj serije ako postoji. str. Pyridopyrimidinone antianginal agents. 1998. Naslov : podnaslov. [Tip medija]. Godina izdavanja/objave. Naslov : podnaslov. Sarajevo : Hemijski institut Prirodno-matematičkog fakulteta.]. Broj. [14.com/US-Patent5591742/pyridopyrimidinone-antianginal-agents. 09. 1:900. 1999. 1997. The four Ministers in charge for France. Freytags Reisekarte von Dalmatien Bosnien und der Hercegovina.pdf. Wien: Verlag. Nikolin A. Uticaj antibiotika i nekih drugih farmaka na aktivnost fermenata : elaborat : završni izvještaj).* Zakoni Naslov : podnaslov. Dursun K. Službene novine Kantona Sarajevo. Mjesto izdavanja: izdavač. Freytag & Berndt.. Dostupno na: http://portal. Patenti Prezime i inicijali(i) imena izumitelja ili vlasnika patenta. 05. 2010. Broj dokumenta. S.] Izvještaji i dokumenti Prezime i inicijal(i) imena autora. G. od-do. Sarajevo: Delsa-Public.[Datum objave] Zakon o visokom obrazovanju.monks. Auto karta Bosne i Hercegovine i Europe. Godina usvajanje/objave.. (Godina objave). ca. 1998. 1900. Dostupno na: web site izvora dokumenta/URL. [Online].. 10. Naslov : podnaslov. urednika ili naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument. [Datum posjete stranici]. Bürg F.wikipatents. Kekić M. 656667.]. str. Godina izdavanja/objave. 01. [16. Mjesto izdavanja: izdavač. urednika ili naziv korporativnog autora. US patent 5591742. Italy and the United Kingdom. Sorbonne Joint Declaration : joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system. 1:500.). Karte Prezime i inicijal(i) imena autora. Uljarević M. [25.ba/start/Portals/0/Sorbonne. Terrett N. Bell A.. K. [Online]. Dostupno na: http://www.

[13. Naslov web dokumenta ili web stranice. 06. 2007. Napomene • • Prilikom izrade magistarskog. University of Portsmouth. 2010. diplomskog i seminarskog rada obavezno konsultovati mentora o načinu citiranja i referenciranja literature.].ac. [Online]. [Online]. editors. potrebne upute i pomoć mogu se dobiti u biblioteci. 2010. 10. [09. Citing medicine : the NLM style guide for authors. technical editor. Wendling D. Patrias K. Dostupno na: http://referencing.nlm. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US).Web stranice Autorstvo ili izvor. University library. Dostupno na: http://www. 04.nih. 2007. Dostupno na: web site adresa/URL. 2nd ed.].gov/citingmedicine.). 17 . and publishers [Online]. (updated 21. Godina izdanja. Referencing@Portsmouth : an interactive referencing guide.port. [datum posljednjeg pristupa].uk/. L. (Datum zadnjeg ažuriranja ako je poznat). U slučajevima koji ovdje nisu predviđeni. 2009.

Ekonomski fakultet.Literatura Referentna lista Bjelosevic H. Šamić M.2010. Citiranje literature u naučnom radu. Reference styles: Harvard and Vancuver. 18 . Kenjić V. 0 Citiranje izvora s web stranica. Studij udjela biorazgradnje poliaromatskih ugljikovodika (PAHS) i kloriranih fenola sa metodom plinske kromatografije i masene spektrometrije (GC/MS).09.). Chicago Manual of Style Online : Chicago-Style Citation Quick Guide. (11.org. (25.chicagomanualofstyle. 08. (2006).). [Online]. [Online]. Mehić E.org/tools_citationguide.unizd..php/1/Dokumenti_razno/Dokumenti_Odjel/harvardsko_citiranje_upute. 09. Zavod za kemiju http://www. (2010. Sarajevo: Un Prirodno-matematički fakultet. (2008).]. [Online]. [3 Slatina M. (2009). Dostupno na: Association. (2008). 2010.. Doktorska disertacija. Korisna literatura Anglia Ruskin University Library (2008). Citiranje i referenciranje.09. 06. Dostupno na: http://ekonomija. Sarajevo: Ekonomski Gerc A. Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada.). http://www. Dostupno na 2010.rs/dloads/nastavni%20statistika/uze%20specijalizacije/Citiranje%20literature%20u%20n [25.bma. (2006).hr/hr/zavodi/zavod_za_kemiju_i_biokemiju/laboratorij_za_toksikologiju/uvod_u_znanstveni_ra [25. Prirodno-matematički fakultet. [Online]. Faculty of Science. 2010. Sarajevo: Filozofski fakultet. Memić M.hr/file. Kako nastaje naučno djelo : uvođenje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog rada – Sarajevo: Svjetlost. (1990). (s. Nastavni metod : prilog pedagoškoj moći suđenja.jsp. (20. Šapčanin A.2010. Zadar: Sveučilište u Zadru. [29.]. Biblioteka u digitalnom okruženju : priručnik za predmet informatizacija bibliotečke Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine.].ac.html.].pdf.]. 2010. Guide ti the Harvard style of referencing. Brkić S. (2006). Milić N.bg.uk/library_medline/electronic_resources/factsheets/LIBReferenceStyles. Raspodjela totalnog antioksidativnog kapaciteta u različitim regijama mozga čovjeka. Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocene-based phosphorine and Au(I) complexes. 06.pbf. Dostupno na: University of Southern Queensland [29. Zagreb: Prehrambeno-biotehnološki fakultet.). 2009. 2006. [Online]. Lund: Lund University.med. [08.http://www. (1998). a. http://www. D Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. 11. Harvard AGPS referencing guide.). [Online].

hr/Portals/46/seminarski_rad/citiranje_parafraziranje. 2006. [02. Patrias K. 4.efzg. 10. [01.nlm. 2010. References/Bibliography : Harvard style : based on style manual for authors.pdf.hr/index.au/training/citation/harvard_6. 2010.pdf.edu/fs/download/vancouv[1]. References/Bibliography : Vancouver Style : “How-to” guide. (2000). (2007).Janović T. (2010 University of Queensland. editors and printers.berkeley. (2007. 06. Dostupno na: Hrčak.]. Oblikovanje bilježaka i sustavi citiranja u stručnom ili znanstvenom tekstu.edu/instruct/guides/chicago-turabianstyle.). 2009. [Onli Berkeley: Universit Zagreb: Sveučilište u University of Portsmouth.unizd. (2009). [O literatura/Navodjenje-literature. 2010. Citiranje. izd. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog rada. Društvena istra online library. 15 (1-2). str. http://www. literature. Zelenika R.uq. Rijeka: Ekonomski f 19 . 10. 09. Upute za navodenje literature u seminarskom ili završnom radu : navođenje (citiranje) literature.gov/citingmedicine. [13. [10. [Online].edu. Dostupno na: http://www.galileo. (2006). [04.nih.hr/dok/KID/Pravila_citiranja. 2005. 2010.php?show=clanak&id_clanak_jezik=28233. 10.]. http://hrcak. (updated 21. Prijedlog citiranja http://web. 2010. 2010. http://ges.]. Turabian and Chicago Styles Citations.).library. Udiljak-Bugarinovski Z.pdf.].].lib. 155-171. 201 Murati T. http://www. editors. (2007). University library. 10.).].pdf.].). 09. (14. [29. 10. 08. Dostupno na: http://www. 2010.pdf?file_id=791161. and p Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). Citing medicine : the NLM style guide for authors. Referencing@Portsmouth : an interactive referencing gu 06. parafraziranje i upućivanje na izvore u akademskim tekstovima : nastavni materi u Zadru.srce.pdf. [01. [08. Vol. (06.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful