Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za hemiju
Biblioteka Odsjeka za hemiju

PRIJEDLOG

CITIRANJE I POPIS LITERATURE Upute i primjeri

Priredila: Nataša Milićević

Sarajevo, 2010

a na koje se u tekstu izravno ne poziva. APA. Turabian. i • sistem «autor – naslov» (vankuverski sistem). AMA i dr. Popis literature može biti samo referenta lista koja obavezno sadrži sve citirane izvore informacija u tekstu rada. odnosno u popisu literature navode reference istovremeno po numeričkom i abecednom redosljedu. MLA. Od izuzetnog značaja je ispravno citiranje i referenciranje što podrazumijeva dosljednu primjenu usvojenih pravila pri navođenju korištenih izvora informacija u tekstu rada i na kraju u popisu literature Sistemi citiranja i referenciranja Poznato je više sistema citiranja i navođenja korištene literature. harvardskog i vankuverskog.datum» (harvardski sistem). a. s. Primjeri citiranja i parafraziranja). *** U praksi se susreće više varijacija ovih sistema citiranja.“ (Milić. *** Prema harvardskom sistemu literatura se ne označava brojevima već se pravi popis prema abecednom redu prezimena prvog autora. Reference u popisu literature su označene arapskim brojevima i kada se citiraju u tekstu navodi se broj odgovarajuće reference (v. „Međutim. *** Vankuverski sistem propisuje numerički način citiranja i navođenja literature. Dakle.).). 2 . naučni i stručni skupovi. web izvori i dr. a svaka naučna ustanova oblikuje i propisuje svoje standarde i svoj stil kao što su npr. 2006).Uvod U svakom naučnom i stručnom radu neizostavan dio je citiranje drugih autora i popis literature (referenci) koji sadrži podatke o autorima i korištenim dokumentacijskim izvorima (knjige. *** Međutim. svima je zajedničko citiranje tačnih podataka i jednoobraznost. ili i bibliografija koja uključuje sve izvore informacija koji su konzultirani i preporučeni za daljnje čitanje. ali bez obzira na odabrani stil citiranja i referenciranja neophodna je dosljednost u primjeni (Reference styles. ima isti redni broj. a prema redosljedu pojavljivanja u tekstu. Popis referenci prema ovom sistemu se koristi u kombinaciji s bibliografskim napomenama u tekstu rada. članci. kada se neka referenca citira i kasnije u tekstu. neki autori koriste kombinaciju oba sistema. Harvard. Chicago. Na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta najčešće su zastupljena dva općeprihvaćena sistema citiranja i referenciranja: • sistem «autor .

2006. • kratice naslova časopisa (npr.. u uglastim zagradama iza uočene pogreške u citiranom tekstu. 1990. izostavljene dijelove treba označiti sa tri tačke u uglastim zagradama [. Mehić i Kenjić. sve izmjene u citiranom tekstu je potrebno označiti uglastim zagradama (npr. kada primarni izvor nije dostupan.. 86). odnosno preoblikovanje izrečenog ili napisanog sopstvenim riječima i stilom. Varijacije Vankuver sistema često uključuju slijedeće: • u tekstu se navode brojevi referenci u superskriptu ili u uglastim ili u ovalnim zagradama. odnosno izvora informacija postoji definisan minimum podataka koji omogućavaju da se identificira upravo onaj dokument koji je citiran. npr. • pisanje naslova velikim slovima. Takođe. enzim (2) ili . „Za svaku vrstu dokumenta.... kao i publikacije iz koje je preuzet dati citat (Brkić.. • različite znake interpukcija.')“ (Šamić. Eng. kao naprimjer: • naslovi članaka su u dvostrukim navodnicima. • citiranje autora velikim slovima.“ (Gerc. str. 1990). kao znak upozorenja. promjena velikog slova u malo i obratno. Kada je citirani tekst obiman..Varijacije Harvard sistema su mnogobrojne. enzim [2].]. enzim2. Takođe. 29)...: . . 2008) Parafraziranje je interpretacija argumenata i ideja drugih autora.. = tako) navodi se. „Citat u citatu se označava. kratka primjedba ili napomena i sl. Opća pravila citiranja u tekstu • • • • • • Citirani tekst se obavezno označava navodnicima na početku i na kraju. • godina izdavanja/objave nije u zagradama. • naslov članka nije unutar navodnika. 3 . Riječ sic (lat. što podrazumijeva da se u citiranom tekstu „zadržavaju sve pravopisne osobenosti (interpukcijski i pravopisni znaci) i eventualne greške“ (Šamić. kao što naš Novi pravopis kaže polunavodnicima ('. J. Biochem.). Izuzetno. • brojevi stranica se pišu u cijelosti (120-124) ili se ispuštaju dijelovi brojeva (120-4). za časopis Biochemical Engineering Journal). može da se navodi citat koji je već citiran od strane nekog drugog autora i u tom slučaju u popisu literature potrebno je navesti puni bibliografski zapis originalnog citatata. • brojevi volumena su podebljani itd. Citiranje i parafraziranje Citiranje je tačno navođenje izvornog teksta ili riječi drugih autora. itd. str.

] pokazuju izvjesnu ovisnost (Hoyer. 17. chrysosporium. Šapčanin. Primjeri • U tekstu doktorskih disertacija (Memić. • Ukoliko se citira cijela rečenica ili odlomak tada se iza citirane rečenica odnosno iza tačke u zagradi navode prezime i godina (v. 5. Primjeri citiranja i parafraziranja). 48. str. • Međutim. • Ako rad koji se citira ima više od tri autora. • Citiranje odlomka: „Pedagoška moć suđenja izrasta i izgrađuje se (i) na pretpostavkama koje nisu samo čulno određene. 2006. 25): Izvještaj za godišnju /1989-1990) srednju vrijednost koncentracije BaP-a za saobraćaj u Phine-Puhr bio je 3-6 ng/m3 (Pfeffer. Chung i Aust (1995) su ispitivali biodegradaciju PeCP u nesterilisanom tlu gljivom P. mada novi rezultati istraživanja [. 2006).Harvardski sistem – citiranje u tekstu Pravila citiranja u tekstu prema harvardskom sistemu: • Kada se u tekstu citira rad nekog autora odnosno kada je njegovo ime sastavni dio rečenice. 2006. str. str. 2004. tada se i prezime autora i godina publikacije navode u zagradi na kraju rečenice. 4 . tada se uz prezime citiranog autora u zagradi navodi godina objave njegovog rada.) se odvajaju podaci za više izvora.. Salkovic-Petrisic i sar. • Znakom tačka-zarez (. Smatra se da razmjena ugljikohidratnih tvari u mozgu ne podliježe direktnoj ovisnosti od inzulina. 1998.. „Ta razlika izražava AC“ odnosno „%inhibicije fotolize“ (Rimpapa. ako se upućuje na rad ili dio istraživanja bez navođenja imena citiranog autora u tekstu (rečenici). navodi se samo prezime prvog autora i opće prihvaćena kratica et al. 2006).. • Ukoliko autor ili urednik nije naveden. 2000). a podaci se redaju hronološki. 11).“ (Slatina. prilikom citiranja takve publikacije navodi se prvih nekoliko riječi iz naslova i godina. (v. popis kratica) i godina izdavanja/objave rada. Otuda je neophodno da se i u samom nastavnom metodu nađe formula: pedagoško suđenje = razumijevanje + doživljavanje. • Kada se u tekstu citira veći broj radova istog autora objavljenih u različitim godinama navodi se prezime autora i godine hronološkim redom. 2002. • U slučaju citiranja više radova istog autora objavljenih u istoj godini uz godinu se dodaju slova abecednim redom. 1994 citat u WHO.

2006. B. se koristi kada se iz istog izvora navodi više citata na istoj stranici (v. Inorg. Cavigiolio. Arion. o za časopise: autor(i) godina izdavanja. aerobic media. B. Scheme 2-6. Osella. L. brojevi stranica (sistem autor-datum). Acta 2008. Zanello.Vankuverski sistem – citiranje u tekstu Numerički sistem citiranja često se koristi uz bibliografske napomene (bilješke) na podnožju stranice ... A. • Kratica ibid. E. M. 361. C. godina izdavanja. kako bi se izbjeglo prekomjerno ponavljanje već pomenutih izvora“ (Brkić. Jaouen. E. 285290. J. J. D. M..u fusnoti ili na kraju rada ili poglavlja . Corain. derivatisations and it has interesting electrochemical properties that might have a key role in the understanding of its bilogical activity. naslov web dokumenta.69. Ed. naslov članka. naslov članka. naslov.72 U popisu literature: 69. 45. 17. C. Amatore. G. web site adresa / URL (Uniformed Resource Locator) i datum pristupa. 1991. G..u endnoti. 72. Ferreli.71.. naslov časopisa. 420. autor(i). Pilloni. L. Chem. V. 28-29): • Kada se citira izvor informacija koji je već ranije naveden u radu koristi se kratica op. Vessieres A.. 1569-1583. Inorg. cit. 42-48. Primjeri Primjeri preuzeti iz doktorske disertacije Bjelosevica (2008. 5 .. B. 71. mjesto i izdavač (sistem autor-datum). Acta 2000. Organomet. Fontani. naslov. Popis korištene literature Opća pravila – kratka uputstva − Osnovni bibliografski podaci su: o za knjige: autor(i). Angew. izdavač i godina izdavanja (sistem autor-naslov). G. str. Popis kratica i izraza). broj volumena. F.. godina izdavanja. brojevi stranica (sistem autor-naslov).. broj volumena. P. 57-65. U bibliografskim bilješkama u fusnoti „koriste se latinski izrazi. accessible for various. Chim. Longato. Mehić i Kenjić.... Nervi. naslov časopisa. pp. Chim. 37): The ferrocenyl group is stable in aqueous. 306. Reisner. datum izdavanja ili ažuriranja (update). Lachi. Pombeiro. Chem.. Thouin. Proposed intermediates in the oxidation of dppf118 U popisu literature: 118. o za web stranice: autor(i) (ako je poznato). Hillard. 2006.. autor(i).. mjesto. Int.

Sve verzije mogu biti identičnog sadržaja. − Kada je e-publikacija dostupna na internetu poslije naziva izdavača se navodi web site / URL i u uglastim zagradama datum pristupa. naprimjer [CD-ROM] ili [DVD]. za članke u periodničnim publikacijama se navode svi autori. i eds. vladine organizacije i slično. str. − Kad je publikacija napisana od strane institucije ili asocijacije. 3rd ed. a ne pojedinca. − Objavljivanje publikacija na internetu je stvorilo nove zahtjeve u navođenju korištenih izvora. članaka i poglavlja samo se prva riječ naslova i vlastita imena pišu početnim velikim slovom. Međutim. − Ukoliko publikacija ima više od tri autora (urednika) navodi se samo prvi autor i dodaje latinska kratica et al. uvijek treba navoditi tačno izvor informacija. DVD i na internetu. − Iza inicijala imena urednika (editor) se piše kratica ur. kao što su naprimjer podaci o izdanju. svaka značajna imenica i njeni epiteti. − Ako je citirani e-dokument veliki dio web stranice odnosno nalazi se na više povezanih web stranica naprimjer univerziteta. interpunkciju i razmak. italijanskom i španskom jeziku u naslovima se velikim slovom pišu prva riječ. izd. pp itd). a za izvore kojima se online pristupa u uglastim zagradama se navodi [e-knjiga].. Digital Object 6 . (eng. kao i na stil fonta: običan i italic. − Ako se citira samo dio publikacije tada se nakon svih bibliografskih podataka dodaje podatak o poglavlju ili stranicama (početna – završna). [e-časopis]. unose se na jeziku publikacije (3. − Ukoliko je elektroničkoj publikaciji dodijeljen DOI identifikator Identifier). Popis kratica i izraza). dovoljno je umjesto URL navesti DOI. (Šamić. a kratice na engleskom su ed. − U naslovima knjiga. ali prilikom pretvorbe jednog formata u drugi mogu nastati značajne razlike. U francuskom. publikacija se svrstava prema naslovu. − Italic se koristi za naslove knjiga i časopisa. [e-journal].. Neke publikacije se izdaju u različitim verzijama: štampana forma. relevantni odjeli i home web site ili početnu stranicu web dokumenta / URL i u uglastim zagradama datum pristupa. [Online]. 91). − Ukoliko publikacija ima usporedne naslove odnosno naslove na više jezika tada se navode svi naslovi zajedno sa znakom jednakosti ( = ). CD-ROM. u tom slučaju organizacija se navodi kao autor. str. − Za e-knjige i e-časopise (elektroničke publikacije) iza naslova se piše u uglastim zagradama vrsta medija. 1990.. a kod engleskog jezika prva riječ. [Internet] i sl. − Ukoliko autor ili urednik nije naveden. sve imenice i pridjevi koji su izvedeni od osobnih imenica. ili urednici za više urednika. − Na kraju svakog podatka je tačka i razmak. [e-book]. − Bibliografski podaci. (v. Dakle. na njemačkom jeziku se velikim početnim slovom pišu prva riječ. odnosno ne navoditi naprimjer dokumentacijski izvor kao da je štampan ukoliko je korištena elektronska verzija. navodi se ime osnovne organizacije.− Prilikom navođenja literature treba obratiti pažnju na redosljed pisanja bibliografskih elemenata. na velika i mala slova. Izuzetno. sve vlastite imenice i pridjevi izvedeni iz njih.

KRATICE / IZRAZI OPIS ca. a. ur. ibid. paginae (strana. otprilike engleski: chapter = poglavlje engleski: edition engleski: editor.. vol. vols. izd. sic str. s. l. stranice svezak. svesci urednik. s. latinski: circa = oko. ed.. eds et al. pp. stranice) latinski: sine anno= bez godine (nepoznata godina izdavanja) latinski: sine loco = bez mjesta (nepoznato mjesto izdavanja) latinski: sine nomine = bez imena (nepoznat naziv izdavača) serija latinski = tako stranica. editors latinski: et alii (i ostali) latinski: ibidem = na istom mjestu izdanje latinski: opus citatum = u radu citirano..Popis kratica i izraza U slijedećoj tabeli su date kratice koje se najčešće koriste u citatima i popisu literature. urednici v. ch ed. ser. s. urednici vidi engleski: volumen. cit. n. svesci) 7 .. p. volumens (svezak. navedeno djelo latinski: pagina. op. sv.

Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet. & Daniel P. ch. izd. Antioxidant capacity of the neurohormone melatonin. Sarajevo: Svjetlost. Ch. Allen David T. (1992). Englewood Cliffs: Prentice Hall International. Organic chemistry.. Sofić E. i sl. i Ast T. (2007). izd.. et al. eds. Naslov : podnaslov. vol. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr.) Chang R. and theory.. Schmid G.. Naslov : podnaslov. 3. Vol. Urednik (autor) knjige. F. (2000). 22. i sl. T. Prevedeno sa (jezika). i (ili) stranice početna-završna (kratice: pogl. (Godina prijevoda). pp. (Godina izdavanja/objave). Williams J. Boston: McGraw-Hill.. str. H. M.. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. In: Pandi-Perumal S. Mjesto izdavanja: izdavač.Primjeri navođenja literature po harvardskom sistemu Knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. 6th ed. et al. Instrumentalne metode hemijske analize. * Knjige koje su prevedene (sekundarna odgovornost) Prezime i inicijal(i) imena autora. N. Mjesto izdavanja: izdavač. izd. Buchholz B. (1998). KirkOthmer Encyclopedia of Chemical Technology. pp. 4044. eds.). et al. Zagreb: Školska knjiga. (2001). 2009. Prevela i uredila Jaganjac Azra sa grupom studenata. 4th ed. 3. Broj poglavlja / sveska / volumena. properties. (1981). Naslov : podnaslov knjige. Pine S. 4. Wiley: New York. godina izdavanja/objave originalne publikacije. Clusters and colloids : from theory to applications. izd. Tahirović I. Mišović J. Mogućnost efikasnijeg učenja u nastavi. Melatonin : from molecules to therapy. structure. Weinheim: VCH. R. Englewood Cliffs: Prentice Hall.. Organic superconductors (including fullerenes) : synthesis. In: Mark H. & Shonnard David R. 4th ed. & Boyd R.. p. 6th ed. New York: Nova Science Publisher. 8 . (1992). ed.). Muminović H. (Godina izdavanja/objave). * Dio ili poglavlje knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. (1984). Naslov poglavlja odnosno dijela publikacije. pp. Zeleni inženjering : projektovanje hemijskih procesa sa sviješću o okolišu. (1983).. Sarajevo: Prirodnomatematički fakultet. Organska kemija. ime prevodioca. 2. Str. Chemistry. Mjesto izdavanja: izdavač. Morrison R. 965973. 317-326. sv. 11. (1994). 3rd ed. Thiophene and thiophene derivates.

(2010). Naslov : podnaslov. [CD].. (2006). (Godina izdavanja/objave). web site adresa/URL. Žemva B. izd. Dostupno u: naziv izvora dokumenta odnosno online baze podataka. str. & Mauri A. Drobota M. 4th ed. [11.] * Članci u časopisima iz baze podataka Prezime i inicijal(i) imena autora. početna-završna. [datum posjete stranici]. Vučina Ž. 35-42. Protein immobilization on poly (ethylene terephthalate) films modified by plasma and chemical treatments.. Properties and Chemistry of Xenon(II) Fluoride. str. Vol. i sl. * Članci u online dostupnim časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. 53. [Online]. n. pp. Sarajevo: s. 2010.. [datum posjete stranici]. Dostupno na: http://edu-udzbenik. 105-116. 2010. Mineralogija i kristalografija. [Tip medija]. 04. [Tip medija].*E-knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. [Online]. (2004). (Godina izdavanja/objave). 05. Naslov : podnaslov. A new similarity/diversity measure for the characterization of DNA sequences. Dostupno u: EBSCO. (2006). Tramšek M.. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. (Godina izdavanja/objave). Naslov : podnaslov. Croatica Chemica Acta. Aflori M. Acta Chimica Slovenica.).chemsoc. Dostupno na: web site adresa/URL.ebscohost. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). (2008).. 2010. 05. 3. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj).]. Naučni i stručni radovi * Članci u časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. 657-664. [Tip medija]. pp. 5 (1). Pretraživanje i vrednovanje informacija na internetu. Naslov : podnaslov. Synthesis. Oznaka sveska / godišta / volumena (broj). Barboiu V. Naslov časopisa. Dostupno na: http://acta.] 9 . [datum posjete stranici].. Todeschini R. Zagreb: CARNet. 81 (4).si/53/53-2-105. Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures. početna-završna.hr/2/index. Mjesto izdavanja: izdavač. Ballabio D. str. [Online].pdf. [20. Sijarić G.carnet. Ukoliko je knjiga dostupna na internetu (online) navode se i slijedeći podaci: Dostupno na: web site adresa/URL.htm. Naslov časopisa. Consonni V. pp.com. [06. (Godina izdavanja/objave). Naslov časopisa. http://web. početna-završna.

Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocenebased phosphines as ligands in Pt(II) and Au(I) complexes. Nivo. 10 . Naslov zbornika : podnaslov.. (2008). Cement . Magistarski rad. (Godina izdavanja/objave). (2008). Geneva: ISO.. ISO 690 – 2:1998. Bjelosevic H.Zahtijevi sa smjernicama za upotrebu = Environmental management systems . Prirodno-matematički fakultet.Requirements with guidance for use. U: Prezime. Disertacije. Sistemi okolinskog upravljanja . 109-126. Napomena: za općepoznate izdavače koriste se kratice. Prezime i inicijal(i) imena autora. Mjesto izdavanja: izdavač. (2009). Naslov : podnaslov. Geneva: ISO.Test methods . Dileme i sporovi oko sticanja kompetencija za nastavni rad = Dilemmas and disputes related to acquiring competences for teaching. International Standards Office (2009). International Standards Office (1998).Implementation of the Bologna Principles at the University of Sarajevo : proceedings.Part 1: Analysis by wet chemistry.* Članci u zbornicima Prezime i inicijal(i) imena autora. Mjesto: univerzitet. fakultet. U: III Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja . .primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu : zbornik radova = Third Conference Higher Education Reform . BAS EN ISO 14001:2006 (bs. Str. Vujisić B. Naslov : podnaslov. Identifikaciona slova i brojevi standarda. en). Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. Doctoral dissertation. Slatina M. početnazavršna. Naslov : podnaslov. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine BAS (2006). Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. Standardi i propisi * Standardi Naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument (Godina usvajanja/objave). Str. (Godina izdavanja/objave). ISO 29581-1:2009. Information and documentation : Bibliographical references: Electronic documents. Mjesto izdavanja: izdavač. Istočno Sarajevo: BAS. inicijal(i) urednika ur. Fizičko-hemijska identifikacija aktivnih komponenti nekih lijekova u skladu sa zahtjevima Evropske Farmakopeje 2008. naprimjer ISO za International Standards Office. magistarski radovi. Lund: Lund University.

11 . Broj. urednika ili naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument.wikipatents. (Godina izdavanja/objave Naslov : podnaslov. [16. Izdavač/Glasilo. Serija i broj serije ako postoji. 1900).). (07. Datum objave] Zakon o visokom obrazovanju. 1:900. Freytags Reisekarte von Dalmatien Bosnien und der Hercegovina. Germany. G. 05. 10. 2010. Karte Prezime i inicijal(i) imena autora. Italy and the United Kingdom.]. (Godina usvajanje/objave). K.. (ca. Dostupno na: http://portal. (1998). (1980).000. Dostupno na: http://www.pdf.] Izvještaji i dokumenti Prezime i inicijal(i) imena autora. Zemlja izdavanja i broj patenta. Dursun K. The four Ministers in charge for France. Uljarević M. Jekauc D. G. Mjerilo.. str. Službene novine Kantona Sarajevo. Mjesto izdavanja: izdavač. Auto karta Bosne i Hercegovine i Europe.monks. 1997. Naslov : podnaslov.. [Online]. [Datum posjete stranici]. 09. početna-završna. Freytag & Berndt. Pyridopyrimidinone antianginal agents.ba/start/Portals/0/Sorbonne. 01. Nikolin A. urednika ili naziv korporativnog autora. [Online]. Dostupno na: web site izvora dokumenta/URL. Broj 17. Naslov : podnaslov.000. Paris: The Sorbonne. 1:500. Bell A. Terrett N.com/US-Patent5591742/pyridopyrimidinone-antianginal-agents. (1999).. Broj dokumenta. Uticaj antibiotika i nekih drugih farmaka na aktivnost fermenata : elaborat : završni izvještaj).* Zakoni Naslov : podnaslov. str. [25. US patent 5591742. Sorbonne Joint Declaration : joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system.. Wien: Verlag. (Godina izdavanja/objave). Patenti Prezime i inicijali(i) imena izumitelja ili vlasnika patenta. Sarajevo: DelsaPublic. Mjesto izdavanja: izdavač. Bürg F. (1998).]. 2010. [14. [Tip medija]. 1999. 656-667. Sarajevo : Hemijski institut Prirodno-matematičkog fakulteta. Kekić M. S. (Godina objave).

[13. [datum posljednjeg pristupa]. technical editor. Dostupno na: web site adresa/URL.ac. editors. Citing medicine : the NLM style guide for authors.Web stranice Autorstvo ili izvor. Dostupno na: http://referencing. University of Portsmouth. (2007. 2010. (Godina izdanja ili datum zadnjeg ažuriranja).gov/citingmedicine. Patrias K.].nih.). 2009.port. Referencing@Portsmouth : an interactive referencing guide. University library.uk/. (updated 21. 2010. and publishers [Online]. 12 . 04.]. 2nd ed. L. 10.nlm. (2007). Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). Dostupno na: http://www. Naslov web dokumenta ili web stranice. [Online].). [Online]. Wendling D. [09. 06.

10 Oru-Polj. Naslov poglavlja odnosno dijela publikacije. izd.). 3. Organska kemija. Prevela i uredila Jaganjac Azra sa grupom studenata. M. Tahirović I. 4th ed. Adamić K. ur. Mjesto izdavanja: izdavač. R. 2000. pp. & Daniel P. sv. 4. Ch. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Chemistry. izd. 6th ed. ch. 2. 11. 2001. 317-326. Godina izdavanja/objave... Tehnička enciklopedija. 1984. Allen David T. str. 566-573.. Sarajevo: Prirodnomatematički fakultet. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža. pp. New York: Nova Science Publisher. godina prijevoda. et al. 2009. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. vol. Beograd: Tehnološkometalurški fakultet. and theory. p. 2007. Mogućnost efikasnijeg učenja u nastavi. * Knjige koje su prevedene (sekundarna odgovornost) Prezime i inicijal(i) imena autora.. Naslov : podnaslov knjige. Boston: McGraw-Hill. 4th ed. 2000. Godina usvajanja/objave prijevoda. Prevedeno sa (jezika) (ime prevodioca).) Chang R.. Antioxidant capacity of the neurohormone melatonin.). structure.. eds. 4044. * Dio ili poglavlje knjige. Zelenika R. Williams J. Mišović J. Sv. izd. 13 . godina izdavanja/objave originalne publikacije. i sl. Urednik (autor) knjige. Mjesto izdavanja: izdavač. Mjesto izdavanja: izdavač. et al. Sofić E. Englewood Cliffs: Prentice Hall. izd. In: Pandi-Perumal S..Primjeri navođenja literature po vankuverskom sistemu Knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. Naslov : podnaslov. U: Požar H. enciklopedije Prezime i inicijal(i) imena autora. Instrumentalne metode hemijske analize. Rijeka: Ekonomski fakultet u Rijeci. Sarajevo: Svjetlost. Zagreb: Školska knjiga. 1998. 3. Str. i sl. Polimeri. Živjeti u skladu sa okolišem : priručnik za edukaciju nastavnika : kako razvijati svijest o okolišu. Zeleni inženjering : projektovanje hemijskih procesa sa sviješću o okolišu. Jaganjac A. Godina izdavanja/objave... properties. H. 1986. Pine S.. Muminović H. 2007. 1992. str. & Shonnard David R. Sarajevo: Institut za hidrotehniku. 1981. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. i Ast T. Broj poglavlja / sveska / volumena i (ili) stranice početna-završna (kratice: pogl. Naslov : podnaslov. Organic superconductors (including fullerenes) : synthesis. ur. 4. izd. Melatonin : from molecules to therapy.

Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures. Vučina Ž. Ballabio D.] * Članci u časopisima iz baze podataka Prezime i inicijal(i) imena autora. Godina usvajanja/objave. 05. * Članci u online dostupnim časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. Naučni i stručni radovi * Članci u časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. Barboiu V. [Online]. 3. [20. Acta Chimica Slovenica. [Tip medija].com. Godina usvajanja/objave. izd. [CD]. 53. početna-završna. Tramšek M... Žemva B.hr/2/index.si/53/53-2-105. Naslov : podnaslov. [datum posjete stranici]. Croatica Chemica Acta. 2010. pp. Todeschini R. str. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. 2010. Consonni V. 5 (1).. Naslov : podnaslov. Drobota M. str. 2004. pp. web site adresa/URL. Godina usvajanja/objave. 35-42. Naslov : podnaslov. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). http://web. Dostupno na: http://acta.htm.). [Online]. Dostupno u: naziv izvora dokumenta odnosno online baze podataka. Sijarić G. 105-116. Mjesto izdavanja: izdavač.. Properties and Chemistry of Xenon(II) Fluoride.chemsoc. 4th ed. [Tip medija]. Godina usvajanja/objave. A new similarity/diversity measure for the characterization of DNA sequences. Naslov : podnaslov. & Mauri A.ebscohost. 657664. Oznaka sveska / godišta / volumena (broj). Zagreb: CARNet.] 14 . 05. 81 (4). [Online]. 2006. Pretraživanje i vrednovanje informacija na Internetu. Naslov časopisa. početna-završna. Ukoliko je knjiga dostupna na internetu (online) navode se i slijedeći podaci: Dostupno na: web site adresa/URL. Dostupno na: web site adresa/URL. 2006. i sl. Dostupno na: http://edu-udzbenik. [06. Dostupno u: EBSCO. [datum posjete stranici].pdf... Synthesis. Mineralogija i kristalografija. Naslov časopisa. [datum posjete stranici].*E-knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. pp. str. n. početna-završna. Vol. [11. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). [Tip medija]. Sarajevo: s. 04.]. Protein immobilization on poly (ethylene terephthalate) films modified by plasma and chemical treatments. 2010.carnet. 2008. Naslov časopisa. 2010. Aflori M.

Naslov : podnaslov. Mjesto: univerzitet. 2006. Str. Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocene-based phosphines as ligands in Pt(II) and Au(I) complexes. Disertacije. BAS EN ISO 14001:2006 (bs. Slatina M. Mjesto izdavanja: izdavač. Naslov : podnaslov. inicijal(i) urednika ur. Dileme i sporovi oko sticanja kompetencija za nastavni rad = Dilemmas and disputes related to acquiring competences for teaching. Str.Part 1: Analysis by wet chemistry. U: III Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja . Doctoral dissertation. Godina usvajanja/objave. Naslov : podnaslov.primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu : zbornik radova = Third Conference Higher Education Reform . Fizičko-hemijska identifikacija aktivnih komponenti nekih lijekova u skladu sa zahtjevima Evropske Farmakopeje 2008. Geneva: ISO. Sistemi okolinskog upravljanja . Vujisić B.Zahtijevi sa smjernicama za upotrebu = Environmental management systems . 2009.Requirements with guidance for use. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. International Standards Office. Magistarski rad. Naslov zbornika : podnaslov.Test methods .Implementation of the Bologna Principles at the University of Sarajevo : proceedings. Godina usvajanja/objave. Prezime i inicijal(i) imena autora. Prirodno-matematički fakultet. naprimjer ISO za International Standards Office. Cement . Lund: Lund University. . Geneva: ISO. početna-završna.. 2008. ISO 690 – 2:1998. 2008.. U: Prezime.* Članci u zbornicima Prezime i inicijal(i) imena autora. 2009. ISO 29581-1:2009. Nivo. en). fakultet. Standardi i propisi * Standardi Naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument Identifikaciona slova i brojevi standarda. 1998. 109-126. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine BAS. International Standards Office. magistarski radovi. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. Istočno Sarajevo: BAS. Napomena: za općepoznate izdavače koriste se kratice. Bjelosevic H. Mjesto izdavanja: izdavač. Information and documentation : Bibliographical references: Electronic documents. Godina usvajanja/objave. 15 .

Izdavač/Glasilo. The four Ministers in charge for France. Kekić M.] Izvještaji i dokumenti Prezime i inicijal(i) imena autora. (07. od-do. Karte Prezime i inicijal(i) imena autora. G. Pyridopyrimidinone antianginal agents.pdf. Germany. 1997. 1900. Dostupno na: web site izvora dokumenta/URL. Sarajevo: Delsa-Public.ba/start/Portals/0/Sorbonne. 1:900. S. 16 . Paris: The Sorbonne. Godina izdavanja/objave. urednika ili naziv korporativnog autora. Službene novine Kantona Sarajevo. US patent 5591742. G. Bell A. 10. Dostupno na: http://portal. Terrett N. Mjesto izdavanja: izdavač.. [Datum posjete stranici].]. Auto karta Bosne i Hercegovine i Europe.. [25. [16. 656667. 1998.com/US-Patent5591742/pyridopyrimidinone-antianginal-agents. Broj dokumenta. Uljarević M. Mjesto izdavanja: izdavač. Dostupno na: http://www.]. Sorbonne Joint Declaration : joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system. Sarajevo : Hemijski institut Prirodno-matematičkog fakulteta. Godina izdavanja/objave. Zemlja izdavanja i broj patenta. Wien: Verlag.. 1999. 01. Broj.. [Online]. 1998. urednika ili naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument. Freytags Reisekarte von Dalmatien Bosnien und der Hercegovina. Mjerilo. K. Bürg F.000. 05. Freytag & Berndt. Naslov : podnaslov.). 1:500. [Tip medija]. Serija i broj serije ako postoji. Dursun K.[Datum objave] Zakon o visokom obrazovanju. 1980. Patenti Prezime i inicijali(i) imena izumitelja ili vlasnika patenta. Naslov : podnaslov.monks. [Online]. ca.000. Broj 17. Jekauc D. [14. 09. Nikolin A. Italy and the United Kingdom. 1999.. 2010. str. 2010. str. Naslov : podnaslov. Godina usvajanje/objave. (Godina objave). Uticaj antibiotika i nekih drugih farmaka na aktivnost fermenata : elaborat : završni izvještaj).* Zakoni Naslov : podnaslov.wikipatents.

2010. Godina izdanja. 2nd ed.port. Dostupno na: http://www. diplomskog i seminarskog rada obavezno konsultovati mentora o načinu citiranja i referenciranja literature. 2007. Dostupno na: web site adresa/URL. 04. 2009.].uk/. Napomene • • Prilikom izrade magistarskog. [Online]. University of Portsmouth. 10. [Online]. Dostupno na: http://referencing.ac. editors.nlm. Naslov web dokumenta ili web stranice. and publishers [Online].nih. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). 17 . (Datum zadnjeg ažuriranja ako je poznat). L. [09. [13. Patrias K. University library. [datum posljednjeg pristupa]. U slučajevima koji ovdje nisu predviđeni. technical editor.gov/citingmedicine.]. 06. Wendling D. 2010.). potrebne upute i pomoć mogu se dobiti u biblioteci. Referencing@Portsmouth : an interactive referencing guide. Citing medicine : the NLM style guide for authors. (updated 21.Web stranice Autorstvo ili izvor. 2007.

).pdf. (2010. Dostupno na 2010. Dostupno na: Association. Korisna literatura Anglia Ruskin University Library (2008). [08. [3 Slatina M. Ekonomski fakultet. [Online]. Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocene-based phosphorine and Au(I) complexes. Nastavni metod : prilog pedagoškoj moći suđenja.. http://www. [Online].med. (2008). Lund: Lund University. 06.09. Brkić S.org. Zadar: Sveučilište u Zadru. [Online]. 18 . D Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. (20.].org/tools_citationguide. Dostupno na: http://ekonomija. 2009. [29. [Online].bg. Memić M.Literatura Referentna lista Bjelosevic H. 2010.http://www.jsp.php/1/Dokumenti_razno/Dokumenti_Odjel/harvardsko_citiranje_upute. Citiranje i referenciranje.].rs/dloads/nastavni%20statistika/uze%20specijalizacije/Citiranje%20literature%20u%20n [25. 2010. 09. [Online]. Sarajevo: Un Prirodno-matematički fakultet. 2010. (2006). (1998). Zagreb: Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 0 Citiranje izvora s web stranica.).bma. Zavod za kemiju http://www.]. (2008). Citiranje literature u naučnom radu.. Milić N. Guide ti the Harvard style of referencing. Kako nastaje naučno djelo : uvođenje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog rada – Sarajevo: Svjetlost. (11.ac. (2006). 11.). Kenjić V.hr/file. Doktorska disertacija. Sarajevo: Ekonomski Gerc A. (2006). 2006.pbf. Šapčanin A. http://www.2010. 06.09. (1990). Dostupno na: University of Southern Queensland [29.). Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada. Mehić E. Reference styles: Harvard and Vancuver. Šamić M. Raspodjela totalnog antioksidativnog kapaciteta u različitim regijama mozga čovjeka. Chicago Manual of Style Online : Chicago-Style Citation Quick Guide. Faculty of Science. Harvard AGPS referencing guide. a.). 08. Studij udjela biorazgradnje poliaromatskih ugljikovodika (PAHS) i kloriranih fenola sa metodom plinske kromatografije i masene spektrometrije (GC/MS).]. Prirodno-matematički fakultet. Biblioteka u digitalnom okruženju : priručnik za predmet informatizacija bibliotečke Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine.unizd.html.hr/hr/zavodi/zavod_za_kemiju_i_biokemiju/laboratorij_za_toksikologiju/uvod_u_znanstveni_ra [25.chicagomanualofstyle. (25.uk/library_medline/electronic_resources/factsheets/LIBReferenceStyles.]. (2009). (s. Sarajevo: Filozofski fakultet. [Online].2010.

efzg.pdf. 2006. Upute za navodenje literature u seminarskom ili završnom radu : navođenje (citiranje) literature. (2006). Dostupno na: http://www.uq. [29. [O literatura/Navodjenje-literature. (updated 21.). 06.]. 2010. izd. 2010.edu/fs/download/vancouv[1].edu.hr/index.). [01. editors and printers. str. and p Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). 2010. (2009).pdf?file_id=791161. 10. [Onli Berkeley: Universit Zagreb: Sveučilište u University of Portsmouth.unizd.nlm.pdf.au/training/citation/harvard_6. Patrias K. 201 Murati T.]. (14. (2007).berkeley. (2007). Citiranje. 4. (2007. Citing medicine : the NLM style guide for authors.Janović T.gov/citingmedicine. editors.pdf. 155-171. 09.library.edu/instruct/guides/chicago-turabianstyle. 10.srce. Oblikovanje bilježaka i sustavi citiranja u stručnom ili znanstvenom tekstu. References/Bibliography : Harvard style : based on style manual for authors.php?show=clanak&id_clanak_jezik=28233.]. http://www. [13.]. References/Bibliography : Vancouver Style : “How-to” guide. Udiljak-Bugarinovski Z. 10. 2009. [04. (06. (2000). Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog rada. Rijeka: Ekonomski f 19 .nih.lib. [10. Dostupno na: http://www.pdf. Dostupno na: Hrčak. Turabian and Chicago Styles Citations.pdf. Društvena istra online library.hr/dok/KID/Pravila_citiranja. 08. 2010.]. 10.hr/Portals/46/seminarski_rad/citiranje_parafraziranje.]. University library. Vol.]. 2005. (2010 University of Queensland. literature. 2010. 2010.). 2010.galileo. Prijedlog citiranja http://web. [01. http://hrcak. 09. 10. http://ges. 15 (1-2). Referencing@Portsmouth : an interactive referencing gu 06. [08. parafraziranje i upućivanje na izvore u akademskim tekstovima : nastavni materi u Zadru. [Online]. Zelenika R. http://www.). [02.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful