P. 1
Citiranje i Popis Literature - Hemija

Citiranje i Popis Literature - Hemija

|Views: 93|Likes:
Published by Miodrag Milenkovic

More info:

Published by: Miodrag Milenkovic on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2012

pdf

text

original

Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za hemiju
Biblioteka Odsjeka za hemiju

PRIJEDLOG

CITIRANJE I POPIS LITERATURE Upute i primjeri

Priredila: Nataša Milićević

Sarajevo, 2010

*** U praksi se susreće više varijacija ovih sistema citiranja. Popis referenci prema ovom sistemu se koristi u kombinaciji s bibliografskim napomenama u tekstu rada.datum» (harvardski sistem). Chicago. ili i bibliografija koja uključuje sve izvore informacija koji su konzultirani i preporučeni za daljnje čitanje. a. 2006). a prema redosljedu pojavljivanja u tekstu. kada se neka referenca citira i kasnije u tekstu. Reference u popisu literature su označene arapskim brojevima i kada se citiraju u tekstu navodi se broj odgovarajuće reference (v. „Međutim. Popis literature može biti samo referenta lista koja obavezno sadrži sve citirane izvore informacija u tekstu rada. članci. MLA. Turabian. 2 . a na koje se u tekstu izravno ne poziva. ali bez obzira na odabrani stil citiranja i referenciranja neophodna je dosljednost u primjeni (Reference styles. harvardskog i vankuverskog. Primjeri citiranja i parafraziranja).). naučni i stručni skupovi.). APA. odnosno u popisu literature navode reference istovremeno po numeričkom i abecednom redosljedu. a svaka naučna ustanova oblikuje i propisuje svoje standarde i svoj stil kao što su npr. *** Vankuverski sistem propisuje numerički način citiranja i navođenja literature. Na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta najčešće su zastupljena dva općeprihvaćena sistema citiranja i referenciranja: • sistem «autor . s. i • sistem «autor – naslov» (vankuverski sistem). AMA i dr. ima isti redni broj. Dakle.“ (Milić. Harvard. web izvori i dr. *** Prema harvardskom sistemu literatura se ne označava brojevima već se pravi popis prema abecednom redu prezimena prvog autora. *** Međutim.Uvod U svakom naučnom i stručnom radu neizostavan dio je citiranje drugih autora i popis literature (referenci) koji sadrži podatke o autorima i korištenim dokumentacijskim izvorima (knjige. Od izuzetnog značaja je ispravno citiranje i referenciranje što podrazumijeva dosljednu primjenu usvojenih pravila pri navođenju korištenih izvora informacija u tekstu rada i na kraju u popisu literature Sistemi citiranja i referenciranja Poznato je više sistema citiranja i navođenja korištene literature. neki autori koriste kombinaciju oba sistema. svima je zajedničko citiranje tačnih podataka i jednoobraznost.

• naslov članka nije unutar navodnika. odnosno preoblikovanje izrečenog ili napisanog sopstvenim riječima i stilom. Opća pravila citiranja u tekstu • • • • • • Citirani tekst se obavezno označava navodnicima na početku i na kraju. str.. J. 1990. Biochem. • brojevi stranica se pišu u cijelosti (120-124) ili se ispuštaju dijelovi brojeva (120-4). enzim [2]. • kratice naslova časopisa (npr. što podrazumijeva da se u citiranom tekstu „zadržavaju sve pravopisne osobenosti (interpukcijski i pravopisni znaci) i eventualne greške“ (Šamić. 2008) Parafraziranje je interpretacija argumenata i ideja drugih autora.. „Citat u citatu se označava. Takođe. Citiranje i parafraziranje Citiranje je tačno navođenje izvornog teksta ili riječi drugih autora. kratka primjedba ili napomena i sl. za časopis Biochemical Engineering Journal).Varijacije Harvard sistema su mnogobrojne. enzim2. promjena velikog slova u malo i obratno. enzim (2) ili . Riječ sic (lat. Eng. 29). kao naprimjer: • naslovi članaka su u dvostrukim navodnicima. = tako) navodi se. 2006. . izostavljene dijelove treba označiti sa tri tačke u uglastim zagradama [. 1990). • različite znake interpukcija.. • godina izdavanja/objave nije u zagradama. Mehić i Kenjić. kao znak upozorenja. • pisanje naslova velikim slovima. npr. može da se navodi citat koji je već citiran od strane nekog drugog autora i u tom slučaju u popisu literature potrebno je navesti puni bibliografski zapis originalnog citatata. kada primarni izvor nije dostupan. str.)..]. kao i publikacije iz koje je preuzet dati citat (Brkić. odnosno izvora informacija postoji definisan minimum podataka koji omogućavaju da se identificira upravo onaj dokument koji je citiran. u uglastim zagradama iza uočene pogreške u citiranom tekstu. Kada je citirani tekst obiman. • brojevi volumena su podebljani itd.“ (Gerc. 3 . Varijacije Vankuver sistema često uključuju slijedeće: • u tekstu se navode brojevi referenci u superskriptu ili u uglastim ili u ovalnim zagradama... sve izmjene u citiranom tekstu je potrebno označiti uglastim zagradama (npr.: .. „Za svaku vrstu dokumenta.')“ (Šamić.. • citiranje autora velikim slovima. Takođe. Izuzetno. itd. kao što naš Novi pravopis kaže polunavodnicima ('.. 86)..

Otuda je neophodno da se i u samom nastavnom metodu nađe formula: pedagoško suđenje = razumijevanje + doživljavanje. • Ako rad koji se citira ima više od tri autora. • Citiranje odlomka: „Pedagoška moć suđenja izrasta i izgrađuje se (i) na pretpostavkama koje nisu samo čulno određene. str.. str. 2002. chrysosporium. Chung i Aust (1995) su ispitivali biodegradaciju PeCP u nesterilisanom tlu gljivom P. 1998.“ (Slatina. Smatra se da razmjena ugljikohidratnih tvari u mozgu ne podliježe direktnoj ovisnosti od inzulina. • Ukoliko autor ili urednik nije naveden. ako se upućuje na rad ili dio istraživanja bez navođenja imena citiranog autora u tekstu (rečenici).. Primjeri citiranja i parafraziranja). 17. 4 . 2000). popis kratica) i godina izdavanja/objave rada. 2006. 2006. 25): Izvještaj za godišnju /1989-1990) srednju vrijednost koncentracije BaP-a za saobraćaj u Phine-Puhr bio je 3-6 ng/m3 (Pfeffer. str. tada se i prezime autora i godina publikacije navode u zagradi na kraju rečenice. 2004. 1994 citat u WHO.Harvardski sistem – citiranje u tekstu Pravila citiranja u tekstu prema harvardskom sistemu: • Kada se u tekstu citira rad nekog autora odnosno kada je njegovo ime sastavni dio rečenice. „Ta razlika izražava AC“ odnosno „%inhibicije fotolize“ (Rimpapa.) se odvajaju podaci za više izvora. • Ukoliko se citira cijela rečenica ili odlomak tada se iza citirane rečenica odnosno iza tačke u zagradi navode prezime i godina (v. 11). navodi se samo prezime prvog autora i opće prihvaćena kratica et al. 5. • U slučaju citiranja više radova istog autora objavljenih u istoj godini uz godinu se dodaju slova abecednim redom. (v. 48. Salkovic-Petrisic i sar. • Međutim. 2006). • Znakom tačka-zarez (..] pokazuju izvjesnu ovisnost (Hoyer. • Kada se u tekstu citira veći broj radova istog autora objavljenih u različitim godinama navodi se prezime autora i godine hronološkim redom. Šapčanin. tada se uz prezime citiranog autora u zagradi navodi godina objave njegovog rada. a podaci se redaju hronološki. prilikom citiranja takve publikacije navodi se prvih nekoliko riječi iz naslova i godina. Primjeri • U tekstu doktorskih disertacija (Memić. 2006). mada novi rezultati istraživanja [.

F. 285290. Popis korištene literature Opća pravila – kratka uputstva − Osnovni bibliografski podaci su: o za knjige: autor(i). Zanello. datum izdavanja ili ažuriranja (update). broj volumena.. godina izdavanja. Chim. naslov web dokumenta. se koristi kada se iz istog izvora navodi više citata na istoj stranici (v. P. brojevi stranica (sistem autor-datum). Corain. 361. web site adresa / URL (Uniformed Resource Locator) i datum pristupa. 17. 72. 37): The ferrocenyl group is stable in aqueous. Pilloni.. 57-65. Chem. Angew. aerobic media. 306.u fusnoti ili na kraju rada ili poglavlja . mjesto i izdavač (sistem autor-datum).71. Hillard. kako bi se izbjeglo prekomjerno ponavljanje već pomenutih izvora“ (Brkić. naslov članka. accessible for various. Proposed intermediates in the oxidation of dppf118 U popisu literature: 118. 1569-1583.. L. autor(i). Inorg. Jaouen. Primjeri Primjeri preuzeti iz doktorske disertacije Bjelosevica (2008. mjesto. M. • Kratica ibid.. Nervi. o za web stranice: autor(i) (ako je poznato). naslov časopisa. naslov časopisa... 5 . cit. V. G. Cavigiolio. G.u endnoti. U bibliografskim bilješkama u fusnoti „koriste se latinski izrazi. Pombeiro. Ed. brojevi stranica (sistem autor-naslov). Scheme 2-6. o za časopise: autor(i) godina izdavanja.69. Reisner.. Popis kratica i izraza). 71. Osella. 420. J.Vankuverski sistem – citiranje u tekstu Numerički sistem citiranja često se koristi uz bibliografske napomene (bilješke) na podnožju stranice . autor(i). 45. Chem. Inorg. B. Ferreli. G. L. J. naslov članka.. Amatore. Longato. Fontani. B.72 U popisu literature: 69. pp. 1991. Arion. Acta 2000. Vessieres A. A. naslov. naslov.. godina izdavanja.. Lachi.. 42-48. Int. C. B. Mehić i Kenjić. 28-29): • Kada se citira izvor informacija koji je već ranije naveden u radu koristi se kratica op.. D. Chim. M. Acta 2008. C.. izdavač i godina izdavanja (sistem autor-naslov). Thouin. 2006. broj volumena. 2006... derivatisations and it has interesting electrochemical properties that might have a key role in the understanding of its bilogical activity. E. E. Organomet. str.

sve imenice i pridjevi koji su izvedeni od osobnih imenica. naprimjer [CD-ROM] ili [DVD]. Digital Object 6 . [e-časopis]. (Šamić. − Na kraju svakog podatka je tačka i razmak. Izuzetno. kao što su naprimjer podaci o izdanju. dovoljno je umjesto URL navesti DOI. odnosno ne navoditi naprimjer dokumentacijski izvor kao da je štampan ukoliko je korištena elektronska verzija. publikacija se svrstava prema naslovu. CD-ROM. za članke u periodničnim publikacijama se navode svi autori. i eds.. [Internet] i sl. − Kad je publikacija napisana od strane institucije ili asocijacije. − Ukoliko autor ili urednik nije naveden. 1990. − Objavljivanje publikacija na internetu je stvorilo nove zahtjeve u navođenju korištenih izvora. − Iza inicijala imena urednika (editor) se piše kratica ur. − Za e-knjige i e-časopise (elektroničke publikacije) iza naslova se piše u uglastim zagradama vrsta medija. svaka značajna imenica i njeni epiteti. Dakle. Neke publikacije se izdaju u različitim verzijama: štampana forma. − Ako je citirani e-dokument veliki dio web stranice odnosno nalazi se na više povezanih web stranica naprimjer univerziteta. − Italic se koristi za naslove knjiga i časopisa. − Bibliografski podaci. DVD i na internetu. (eng. a kod engleskog jezika prva riječ. [e-journal]. − Kada je e-publikacija dostupna na internetu poslije naziva izdavača se navodi web site / URL i u uglastim zagradama datum pristupa. a ne pojedinca. U francuskom. a za izvore kojima se online pristupa u uglastim zagradama se navodi [e-knjiga]. na njemačkom jeziku se velikim početnim slovom pišu prva riječ. Popis kratica i izraza).. [Online]. relevantni odjeli i home web site ili početnu stranicu web dokumenta / URL i u uglastim zagradama datum pristupa. str.− Prilikom navođenja literature treba obratiti pažnju na redosljed pisanja bibliografskih elemenata. interpunkciju i razmak. Sve verzije mogu biti identičnog sadržaja. a kratice na engleskom su ed. izd. pp itd). − U naslovima knjiga. sve vlastite imenice i pridjevi izvedeni iz njih. Međutim. vladine organizacije i slično. kao i na stil fonta: običan i italic. ali prilikom pretvorbe jednog formata u drugi mogu nastati značajne razlike. ili urednici za više urednika. italijanskom i španskom jeziku u naslovima se velikim slovom pišu prva riječ. (v. u tom slučaju organizacija se navodi kao autor. 3rd ed. − Ukoliko je elektroničkoj publikaciji dodijeljen DOI identifikator Identifier). [e-book]. − Ako se citira samo dio publikacije tada se nakon svih bibliografskih podataka dodaje podatak o poglavlju ili stranicama (početna – završna).. 91). − Ukoliko publikacija ima usporedne naslove odnosno naslove na više jezika tada se navode svi naslovi zajedno sa znakom jednakosti ( = ). − Ukoliko publikacija ima više od tri autora (urednika) navodi se samo prvi autor i dodaje latinska kratica et al. str. unose se na jeziku publikacije (3. članaka i poglavlja samo se prva riječ naslova i vlastita imena pišu početnim velikim slovom. na velika i mala slova. uvijek treba navoditi tačno izvor informacija. navodi se ime osnovne organizacije.

KRATICE / IZRAZI OPIS ca. ser. a. s. urednici v. s. svesci) 7 .. editors latinski: et alii (i ostali) latinski: ibidem = na istom mjestu izdanje latinski: opus citatum = u radu citirano. eds et al. cit. otprilike engleski: chapter = poglavlje engleski: edition engleski: editor. navedeno djelo latinski: pagina.Popis kratica i izraza U slijedećoj tabeli su date kratice koje se najčešće koriste u citatima i popisu literature. vol. ch ed. urednici vidi engleski: volumen.. sv. volumens (svezak. ur. op.. stranice) latinski: sine anno= bez godine (nepoznata godina izdavanja) latinski: sine loco = bez mjesta (nepoznato mjesto izdavanja) latinski: sine nomine = bez imena (nepoznat naziv izdavača) serija latinski = tako stranica. vols. n. svesci urednik.. stranice svezak. paginae (strana. sic str. p. s. latinski: circa = oko. l. pp. izd. ibid. ed.

2009. Sofić E. 8 . pp. Prevela i uredila Jaganjac Azra sa grupom studenata. (Godina prijevoda). properties. (2000). izd. In: Mark H. 3. izd. Naslov : podnaslov. 3rd ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall International. New York: Nova Science Publisher. Broj poglavlja / sveska / volumena. p.. (1983). & Boyd R.. i sl. (2001). (1992). H.. ch. (1992). Mjesto izdavanja: izdavač. pp. (2007). Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. Sarajevo: Prirodnomatematički fakultet.. Mogućnost efikasnijeg učenja u nastavi. i Ast T. M. 6th ed. * Dio ili poglavlje knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. 965973. izd. Instrumentalne metode hemijske analize. Zagreb: Školska knjiga. 4. (1984). pp.. eds. ed. Ch. Schmid G. Vol. KirkOthmer Encyclopedia of Chemical Technology.. 4th ed. 4th ed. Chemistry. (Godina izdavanja/objave). Organic chemistry. 2. Organic superconductors (including fullerenes) : synthesis. 3. Wiley: New York.). 317-326. Thiophene and thiophene derivates. sv. Muminović H. 11. 6th ed. Mjesto izdavanja: izdavač. Sarajevo: Svjetlost. Williams J. et al. Allen David T. eds.). Organska kemija. (1994). structure. In: Pandi-Perumal S. & Daniel P. et al. Naslov poglavlja odnosno dijela publikacije. and theory. (Godina izdavanja/objave). Zeleni inženjering : projektovanje hemijskih procesa sa sviješću o okolišu. Mišović J.. izd. Melatonin : from molecules to therapy. (1998). Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. & Shonnard David R.. Prevedeno sa (jezika).. N. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Morrison R. vol.) Chang R.Primjeri navođenja literature po harvardskom sistemu Knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. 4044. (1981). Pine S. Mjesto izdavanja: izdavač. * Knjige koje su prevedene (sekundarna odgovornost) Prezime i inicijal(i) imena autora. T. ime prevodioca. 22. i sl. Urednik (autor) knjige. Antioxidant capacity of the neurohormone melatonin. Weinheim: VCH. i (ili) stranice početna-završna (kratice: pogl. Naslov : podnaslov. Str. et al. Tahirović I. str. Buchholz B. R. Boston: McGraw-Hill. Clusters and colloids : from theory to applications. godina izdavanja/objave originalne publikacije. F. Naslov : podnaslov knjige.

[Tip medija]. (Godina izdavanja/objave). [datum posjete stranici]. početna-završna. Zagreb: CARNet.chemsoc. Naslov časopisa. Oznaka sveska / godišta / volumena (broj). Ukoliko je knjiga dostupna na internetu (online) navode se i slijedeći podaci: Dostupno na: web site adresa/URL. Naslov : podnaslov. Dostupno na: web site adresa/URL.ebscohost. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. početna-završna. početna-završna. [CD]. Naslov časopisa. 35-42. (Godina izdavanja/objave). 05. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). 105-116. (2006)..). Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures. Todeschini R. (Godina izdavanja/objave). 3. [Tip medija].hr/2/index. Properties and Chemistry of Xenon(II) Fluoride. Dostupno u: EBSCO. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). [datum posjete stranici]. Dostupno u: naziv izvora dokumenta odnosno online baze podataka. Naučni i stručni radovi * Članci u časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. (2004). 5 (1). (Godina izdavanja/objave). Protein immobilization on poly (ethylene terephthalate) films modified by plasma and chemical treatments. str. 53. * Članci u online dostupnim časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora.]. Synthesis. [20. Dostupno na: http://edu-udzbenik. pp. Naslov : podnaslov. Naslov časopisa. (2008). Naslov : podnaslov..] * Članci u časopisima iz baze podataka Prezime i inicijal(i) imena autora. i sl. Mjesto izdavanja: izdavač. 04. Drobota M. Mineralogija i kristalografija. Barboiu V.com.pdf. http://web. Aflori M. pp. 81 (4). 2010. Croatica Chemica Acta. izd. [Online]. web site adresa/URL. Žemva B. [Online]. 05. Dostupno na: http://acta. A new similarity/diversity measure for the characterization of DNA sequences. & Mauri A. Consonni V..*E-knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. Sijarić G. [11. 657-664. [06. 2010. Ballabio D. [Online]. Pretraživanje i vrednovanje informacija na internetu. Vučina Ž. pp. 2010.] 9 . n. Naslov : podnaslov. [datum posjete stranici]. [Tip medija]. (2010).carnet. Acta Chimica Slovenica. Vol. str... 4th ed.htm. str. (2006).si/53/53-2-105.. Tramšek M. Sarajevo: s.

Vujisić B. Prezime i inicijal(i) imena autora. (Godina izdavanja/objave). U: Prezime. Mjesto: univerzitet. Bjelosevic H. International Standards Office (2009). Str. Nivo. Mjesto izdavanja: izdavač.Zahtijevi sa smjernicama za upotrebu = Environmental management systems . Naslov zbornika : podnaslov.Test methods . Doctoral dissertation. Prirodno-matematički fakultet. naprimjer ISO za International Standards Office. Istočno Sarajevo: BAS. početnazavršna.Implementation of the Bologna Principles at the University of Sarajevo : proceedings. ISO 690 – 2:1998. Lund: Lund University. U: III Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja . 10 . Disertacije. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. Naslov : podnaslov. Magistarski rad. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. Slatina M. Identifikaciona slova i brojevi standarda. Naslov : podnaslov.. fakultet. 109-126. Napomena: za općepoznate izdavače koriste se kratice. International Standards Office (1998). . Cement . ISO 29581-1:2009. (2008). Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocenebased phosphines as ligands in Pt(II) and Au(I) complexes. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine BAS (2006). Geneva: ISO.. Sistemi okolinskog upravljanja . Str. (Godina izdavanja/objave).Requirements with guidance for use. (2008).Part 1: Analysis by wet chemistry. magistarski radovi. Fizičko-hemijska identifikacija aktivnih komponenti nekih lijekova u skladu sa zahtjevima Evropske Farmakopeje 2008. Dileme i sporovi oko sticanja kompetencija za nastavni rad = Dilemmas and disputes related to acquiring competences for teaching. Geneva: ISO.primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu : zbornik radova = Third Conference Higher Education Reform . Naslov : podnaslov.* Članci u zbornicima Prezime i inicijal(i) imena autora. en). BAS EN ISO 14001:2006 (bs. Mjesto izdavanja: izdavač. (2009). inicijal(i) urednika ur. Information and documentation : Bibliographical references: Electronic documents. Standardi i propisi * Standardi Naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument (Godina usvajanja/objave).

Nikolin A. 09. (07. Sorbonne Joint Declaration : joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system. Karte Prezime i inicijal(i) imena autora.wikipatents.000. 2010. (Godina izdavanja/objave).pdf. Broj dokumenta. K. Mjesto izdavanja: izdavač. Uticaj antibiotika i nekih drugih farmaka na aktivnost fermenata : elaborat : završni izvještaj). [Online]. US patent 5591742. Terrett N. Sarajevo : Hemijski institut Prirodno-matematičkog fakulteta. Dursun K. 1999.). Zemlja izdavanja i broj patenta..] Izvještaji i dokumenti Prezime i inicijal(i) imena autora. Patenti Prezime i inicijali(i) imena izumitelja ili vlasnika patenta. [Datum posjete stranici]. 1:500. Sarajevo: DelsaPublic. Dostupno na: http://www. G. S. 1:900. The four Ministers in charge for France. 11 ..ba/start/Portals/0/Sorbonne. Pyridopyrimidinone antianginal agents. Dostupno na: http://portal. 2010. G.. Službene novine Kantona Sarajevo. str.000.]. urednika ili naziv korporativnog autora. [Online]. (ca. Serija i broj serije ako postoji. Auto karta Bosne i Hercegovine i Europe.monks. Naslov : podnaslov.. Mjesto izdavanja: izdavač. Uljarević M. 05. (Godina izdavanja/objave Naslov : podnaslov. Germany. (Godina objave). Naslov : podnaslov. 01. (1998). urednika ili naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument. Broj 17. Datum objave] Zakon o visokom obrazovanju. Kekić M.* Zakoni Naslov : podnaslov. Bürg F. Izdavač/Glasilo.. Wien: Verlag. (1999).com/US-Patent5591742/pyridopyrimidinone-antianginal-agents. Italy and the United Kingdom. Mjerilo. 1900). [25. Freytag & Berndt. str. Jekauc D. (1998). (1980). 656-667. (Godina usvajanje/objave). Broj. [Tip medija]. 1997. [14. [16.]. Freytags Reisekarte von Dalmatien Bosnien und der Hercegovina. Dostupno na: web site izvora dokumenta/URL. 10. Paris: The Sorbonne. Bell A. početna-završna.

Dostupno na: web site adresa/URL. 2nd ed. 10. Dostupno na: http://www. Referencing@Portsmouth : an interactive referencing guide. [13. Wendling D. (updated 21. [Online]. (2007. editors. University of Portsmouth. (2007).nlm. 12 . L. [Online].ac. Citing medicine : the NLM style guide for authors. 04.port. Naslov web dokumenta ili web stranice. 06. 2010. technical editor. [datum posljednjeg pristupa]. Patrias K.]. 2010.).uk/. and publishers [Online].].nih.). University library. [09. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). (Godina izdanja ili datum zadnjeg ažuriranja). 2009.Web stranice Autorstvo ili izvor.gov/citingmedicine. Dostupno na: http://referencing.

3. Godina izdavanja/objave. Sofić E. enciklopedije Prezime i inicijal(i) imena autora.. 1986. 13 . Rijeka: Ekonomski fakultet u Rijeci. Živjeti u skladu sa okolišem : priručnik za edukaciju nastavnika : kako razvijati svijest o okolišu. ur.. R. properties.Primjeri navođenja literature po vankuverskom sistemu Knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. Organska kemija.. godina prijevoda. 2007. Godina usvajanja/objave prijevoda. i sl. 2000. Antioxidant capacity of the neurohormone melatonin.). Sarajevo: Institut za hidrotehniku. pp. et al. In: Pandi-Perumal S. Williams J.) Chang R. izd. 6th ed. i Ast T. et al. and theory. Str. 4044. izd. Prevela i uredila Jaganjac Azra sa grupom studenata. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Naslov : podnaslov knjige. Prevedeno sa (jezika) (ime prevodioca). New York: Nova Science Publisher.. Sv. Instrumentalne metode hemijske analize. Zelenika R. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. Adamić K. 1981. Sarajevo: Prirodnomatematički fakultet. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. sv. 2. 4th ed. 566-573.. Naslov : podnaslov. Zeleni inženjering : projektovanje hemijskih procesa sa sviješću o okolišu. Broj poglavlja / sveska / volumena i (ili) stranice početna-završna (kratice: pogl. 4th ed. * Dio ili poglavlje knjige. Urednik (autor) knjige. & Daniel P. pp. izd. 317-326. vol. Naslov : podnaslov. 1984. Mišović J. Chemistry. Zagreb: Školska knjiga. Mjesto izdavanja: izdavač. 2007. izd. 4. Allen David T. Ch. Mogućnost efikasnijeg učenja u nastavi. U: Požar H.. 10 Oru-Polj.. str. Organic superconductors (including fullerenes) : synthesis. 1992. Polimeri. 11. Sarajevo: Svjetlost. 2000. Melatonin : from molecules to therapy. godina izdavanja/objave originalne publikacije. H. Naslov poglavlja odnosno dijela publikacije. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. M. Boston: McGraw-Hill. Mjesto izdavanja: izdavač. Mjesto izdavanja: izdavač. 4. Pine S. str..). izd. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža. & Shonnard David R.. 1998. Muminović H. Godina izdavanja/objave. 2009. Tehnička enciklopedija. structure. Beograd: Tehnološkometalurški fakultet.. 3. 2001. Jaganjac A. * Knjige koje su prevedene (sekundarna odgovornost) Prezime i inicijal(i) imena autora. eds. Tahirović I. ch. ur. i sl. p.

Synthesis. [Tip medija]. Barboiu V. [datum posjete stranici]. 81 (4). 53. Sijarić G.). i sl. [11. Dostupno u: naziv izvora dokumenta odnosno online baze podataka. [CD]. A new similarity/diversity measure for the characterization of DNA sequences. Ballabio D. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). & Mauri A. početna-završna. Pretraživanje i vrednovanje informacija na Internetu. Drobota M. 3. 2006. 05. izd. Croatica Chemica Acta. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). str. 04. Aflori M. [Tip medija]. [Online]. Sarajevo: s. Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures. Vol.] * Članci u časopisima iz baze podataka Prezime i inicijal(i) imena autora. [Tip medija]. [datum posjete stranici].]. Naslov časopisa. Mjesto izdavanja: izdavač. Dostupno na: http://acta. Naslov časopisa.*E-knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. početna-završna. Mineralogija i kristalografija. web site adresa/URL. početna-završna.. Naslov : podnaslov. * Članci u online dostupnim časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. Godina usvajanja/objave.hr/2/index. Godina usvajanja/objave.pdf. Dostupno na: web site adresa/URL... [Online]. 2004. http://web. [06. str. 2010. Todeschini R. Naslov časopisa. n. Naslov : podnaslov. 657664. pp.com. 2010. 35-42. Vučina Ž.carnet. [20. 2010. 2006. Žemva B. Protein immobilization on poly (ethylene terephthalate) films modified by plasma and chemical treatments. [datum posjete stranici].. Ukoliko je knjiga dostupna na internetu (online) navode se i slijedeći podaci: Dostupno na: web site adresa/URL. Godina usvajanja/objave. Dostupno na: http://edu-udzbenik.ebscohost. Naslov : podnaslov. 2008. Naučni i stručni radovi * Članci u časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. pp. Properties and Chemistry of Xenon(II) Fluoride. Consonni V. 2010. Oznaka sveska / godišta / volumena (broj). Naslov : podnaslov. Dostupno u: EBSCO. 105-116..] 14 . 5 (1). Zagreb: CARNet.. 4th ed. 05.htm. pp. Tramšek M. [Online].si/53/53-2-105. str. Godina usvajanja/objave.chemsoc. Acta Chimica Slovenica.

Naslov : podnaslov. Naslov zbornika : podnaslov. Geneva: ISO. International Standards Office.. Mjesto izdavanja: izdavač. Dileme i sporovi oko sticanja kompetencija za nastavni rad = Dilemmas and disputes related to acquiring competences for teaching. Bjelosevic H. Sistemi okolinskog upravljanja .* Članci u zbornicima Prezime i inicijal(i) imena autora. Str. ISO 690 – 2:1998. . 1998. 2008. inicijal(i) urednika ur.Requirements with guidance for use. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. Disertacije. 2008. 2009. en). U: III Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja . Napomena: za općepoznate izdavače koriste se kratice. Istočno Sarajevo: BAS. BAS EN ISO 14001:2006 (bs. Str. Nivo. Naslov : podnaslov.Zahtijevi sa smjernicama za upotrebu = Environmental management systems . Information and documentation : Bibliographical references: Electronic documents. Vujisić B. U: Prezime. 109-126. 2009. Mjesto izdavanja: izdavač.. Godina usvajanja/objave. Doctoral dissertation. 2006. Fizičko-hemijska identifikacija aktivnih komponenti nekih lijekova u skladu sa zahtjevima Evropske Farmakopeje 2008. Slatina M. Cement . naprimjer ISO za International Standards Office. Naslov : podnaslov. Prezime i inicijal(i) imena autora. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu.Implementation of the Bologna Principles at the University of Sarajevo : proceedings. Godina usvajanja/objave. International Standards Office.Part 1: Analysis by wet chemistry.primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu : zbornik radova = Third Conference Higher Education Reform . Prirodno-matematički fakultet. Geneva: ISO. Mjesto: univerzitet. Standardi i propisi * Standardi Naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument Identifikaciona slova i brojevi standarda. fakultet. ISO 29581-1:2009. Magistarski rad. početna-završna. Godina usvajanja/objave.Test methods . 15 . magistarski radovi. Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocene-based phosphines as ligands in Pt(II) and Au(I) complexes. Lund: Lund University. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine BAS.

od-do.].* Zakoni Naslov : podnaslov. Dostupno na: http://portal. Godina usvajanje/objave. Sarajevo: Delsa-Public. (07. G. Dostupno na: web site izvora dokumenta/URL. 1:500. str. The four Ministers in charge for France. Uljarević M. 1999. Dursun K. [16.. 16 . Pyridopyrimidinone antianginal agents. [14. Sorbonne Joint Declaration : joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system. 1998. Germany.. Godina izdavanja/objave. Mjerilo. Sarajevo : Hemijski institut Prirodno-matematičkog fakulteta. Službene novine Kantona Sarajevo. Naslov : podnaslov. urednika ili naziv korporativnog autora.]. G. Naslov : podnaslov.pdf. Serija i broj serije ako postoji. Jekauc D. urednika ili naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument.. Bell A. Auto karta Bosne i Hercegovine i Europe. 2010. 656667. Uticaj antibiotika i nekih drugih farmaka na aktivnost fermenata : elaborat : završni izvještaj). Freytags Reisekarte von Dalmatien Bosnien und der Hercegovina.ba/start/Portals/0/Sorbonne.] Izvještaji i dokumenti Prezime i inicijal(i) imena autora. ca. Nikolin A. [Tip medija].wikipatents. (Godina objave). Italy and the United Kingdom.. 1998. Terrett N. Zemlja izdavanja i broj patenta. 2010. [Online]. Broj 17.000. Broj dokumenta. Broj.). 1997. Kekić M. [25.. 1:900. US patent 5591742. 05.000. S. Freytag & Berndt.com/US-Patent5591742/pyridopyrimidinone-antianginal-agents. Paris: The Sorbonne. Mjesto izdavanja: izdavač.monks. str. Bürg F. 1900. 1980. Godina izdavanja/objave. [Online]. 01. 10.[Datum objave] Zakon o visokom obrazovanju. Mjesto izdavanja: izdavač. Wien: Verlag. K. Naslov : podnaslov. Karte Prezime i inicijal(i) imena autora. Dostupno na: http://www. Patenti Prezime i inicijali(i) imena izumitelja ili vlasnika patenta. Izdavač/Glasilo. 09. [Datum posjete stranici]. 1999.

technical editor.]. Citing medicine : the NLM style guide for authors. 04. U slučajevima koji ovdje nisu predviđeni. (Datum zadnjeg ažuriranja ako je poznat). potrebne upute i pomoć mogu se dobiti u biblioteci.).]. 2007.nlm. 17 . Dostupno na: web site adresa/URL. Wendling D. and publishers [Online].gov/citingmedicine. (updated 21. 2010.ac. diplomskog i seminarskog rada obavezno konsultovati mentora o načinu citiranja i referenciranja literature. editors. Naslov web dokumenta ili web stranice. 2nd ed. University of Portsmouth. 10. L.uk/. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). [Online]. [Online]. Dostupno na: http://referencing. Napomene • • Prilikom izrade magistarskog. Referencing@Portsmouth : an interactive referencing guide. 06. [09. Patrias K. [13. 2007. University library. Dostupno na: http://www. [datum posljednjeg pristupa].Web stranice Autorstvo ili izvor. 2009. Godina izdanja.port. 2010.nih.

). Kako nastaje naučno djelo : uvođenje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog rada – Sarajevo: Svjetlost.]. Dostupno na: University of Southern Queensland [29.bma.org.http://www. Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocene-based phosphorine and Au(I) complexes.med. Mehić E.Literatura Referentna lista Bjelosevic H. (11. [Online]. 2010. 2006. (2006). 08.2010. Brkić S. [Online]. http://www.].hr/file. Ekonomski fakultet. D Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu.php/1/Dokumenti_razno/Dokumenti_Odjel/harvardsko_citiranje_upute. (s. 0 Citiranje izvora s web stranica. [Online]. (20. 09.pdf. 2009.]. (2008). Dostupno na: http://ekonomija.09.2010.]. (2010. Zavod za kemiju http://www. Milić N.html.org/tools_citationguide.. Korisna literatura Anglia Ruskin University Library (2008). Studij udjela biorazgradnje poliaromatskih ugljikovodika (PAHS) i kloriranih fenola sa metodom plinske kromatografije i masene spektrometrije (GC/MS).hr/hr/zavodi/zavod_za_kemiju_i_biokemiju/laboratorij_za_toksikologiju/uvod_u_znanstveni_ra [25.bg.rs/dloads/nastavni%20statistika/uze%20specijalizacije/Citiranje%20literature%20u%20n [25. Zagreb: Prehrambeno-biotehnološki fakultet.).chicagomanualofstyle. Guide ti the Harvard style of referencing. [29. http://www. Citiranje literature u naučnom radu. 06.unizd. Kenjić V. Citiranje i referenciranje. Biblioteka u digitalnom okruženju : priručnik za predmet informatizacija bibliotečke Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. (2008).). Reference styles: Harvard and Vancuver. Sarajevo: Ekonomski Gerc A. Šapčanin A. Raspodjela totalnog antioksidativnog kapaciteta u različitim regijama mozga čovjeka. 2010. (1990).. (2006). Chicago Manual of Style Online : Chicago-Style Citation Quick Guide.jsp. Zadar: Sveučilište u Zadru.uk/library_medline/electronic_resources/factsheets/LIBReferenceStyles. [3 Slatina M. Lund: Lund University. 2010. Harvard AGPS referencing guide. Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada.09. Memić M. Nastavni metod : prilog pedagoškoj moći suđenja. Dostupno na: Association.). (2009). Šamić M.pbf. a. [Online].). [08.]. Faculty of Science. [Online]. (25. (2006). [Online]. Doktorska disertacija. 06. Dostupno na 2010. (1998). Sarajevo: Un Prirodno-matematički fakultet. Sarajevo: Filozofski fakultet. Prirodno-matematički fakultet.ac. 18 . 11.

2010.]. Vol.uq. 2005.pdf. editors.unizd. [10. http://www.edu.pdf. 2010. Društvena istra online library. [Onli Berkeley: Universit Zagreb: Sveučilište u University of Portsmouth.]. References/Bibliography : Vancouver Style : “How-to” guide. 09. [O literatura/Navodjenje-literature. (2007. (2006). (06.].hr/index.nih.lib.]. Zelenika R. [01.pdf.srce. Rijeka: Ekonomski f 19 .). (2009). 2010. 2010.].library. izd. (2007).). Udiljak-Bugarinovski Z. str. Referencing@Portsmouth : an interactive referencing gu 06. and p Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). editors and printers. 10. http://ges. http://hrcak.pdf. [08. [04. [29.]. 10. Prijedlog citiranja http://web.hr/dok/KID/Pravila_citiranja. Patrias K.hr/Portals/46/seminarski_rad/citiranje_parafraziranje. 10. Dostupno na: http://www. 4. Citing medicine : the NLM style guide for authors.berkeley. References/Bibliography : Harvard style : based on style manual for authors. (2010 University of Queensland.gov/citingmedicine. Turabian and Chicago Styles Citations.efzg. 2009. 06. http://www. Dostupno na: Hrčak. Dostupno na: http://www.Janović T. 08. 155-171. literature. (14. (2007).nlm. 15 (1-2). Upute za navodenje literature u seminarskom ili završnom radu : navođenje (citiranje) literature. (updated 21. [02. (2000).php?show=clanak&id_clanak_jezik=28233.pdf.].edu/fs/download/vancouv[1]. 201 Murati T.pdf?file_id=791161. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog rada. 10.galileo. Citiranje.edu/instruct/guides/chicago-turabianstyle. 10. 2010. [01. 09. 2010. parafraziranje i upućivanje na izvore u akademskim tekstovima : nastavni materi u Zadru. [Online].au/training/citation/harvard_6. [13.). 2010.). University library. 2006. Oblikovanje bilježaka i sustavi citiranja u stručnom ili znanstvenom tekstu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->