Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za hemiju
Biblioteka Odsjeka za hemiju

PRIJEDLOG

CITIRANJE I POPIS LITERATURE Upute i primjeri

Priredila: Nataša Milićević

Sarajevo, 2010

odnosno u popisu literature navode reference istovremeno po numeričkom i abecednom redosljedu.). a svaka naučna ustanova oblikuje i propisuje svoje standarde i svoj stil kao što su npr.datum» (harvardski sistem). neki autori koriste kombinaciju oba sistema. harvardskog i vankuverskog. *** Prema harvardskom sistemu literatura se ne označava brojevima već se pravi popis prema abecednom redu prezimena prvog autora. MLA. Popis referenci prema ovom sistemu se koristi u kombinaciji s bibliografskim napomenama u tekstu rada. a na koje se u tekstu izravno ne poziva. Harvard. Popis literature može biti samo referenta lista koja obavezno sadrži sve citirane izvore informacija u tekstu rada. web izvori i dr. Primjeri citiranja i parafraziranja). Na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta najčešće su zastupljena dva općeprihvaćena sistema citiranja i referenciranja: • sistem «autor . APA. Od izuzetnog značaja je ispravno citiranje i referenciranje što podrazumijeva dosljednu primjenu usvojenih pravila pri navođenju korištenih izvora informacija u tekstu rada i na kraju u popisu literature Sistemi citiranja i referenciranja Poznato je više sistema citiranja i navođenja korištene literature. ili i bibliografija koja uključuje sve izvore informacija koji su konzultirani i preporučeni za daljnje čitanje. s. ima isti redni broj. Dakle. *** Međutim. članci. ali bez obzira na odabrani stil citiranja i referenciranja neophodna je dosljednost u primjeni (Reference styles. *** U praksi se susreće više varijacija ovih sistema citiranja. a. i • sistem «autor – naslov» (vankuverski sistem). *** Vankuverski sistem propisuje numerički način citiranja i navođenja literature. Reference u popisu literature su označene arapskim brojevima i kada se citiraju u tekstu navodi se broj odgovarajuće reference (v. naučni i stručni skupovi. 2006).“ (Milić.Uvod U svakom naučnom i stručnom radu neizostavan dio je citiranje drugih autora i popis literature (referenci) koji sadrži podatke o autorima i korištenim dokumentacijskim izvorima (knjige. svima je zajedničko citiranje tačnih podataka i jednoobraznost. 2 . „Međutim. AMA i dr. Chicago. kada se neka referenca citira i kasnije u tekstu.). a prema redosljedu pojavljivanja u tekstu. Turabian.

enzim (2) ili . „Citat u citatu se označava. • godina izdavanja/objave nije u zagradama.. itd.. 2008) Parafraziranje je interpretacija argumenata i ideja drugih autora.')“ (Šamić. Takođe. . kao znak upozorenja. kratka primjedba ili napomena i sl. npr. str.Varijacije Harvard sistema su mnogobrojne. kada primarni izvor nije dostupan. • kratice naslova časopisa (npr. kao što naš Novi pravopis kaže polunavodnicima ('.]. enzim [2]. • brojevi stranica se pišu u cijelosti (120-124) ili se ispuštaju dijelovi brojeva (120-4). • različite znake interpukcija. • pisanje naslova velikim slovima. za časopis Biochemical Engineering Journal). Eng.)... Citiranje i parafraziranje Citiranje je tačno navođenje izvornog teksta ili riječi drugih autora. Takođe.. Opća pravila citiranja u tekstu • • • • • • Citirani tekst se obavezno označava navodnicima na početku i na kraju.“ (Gerc. odnosno izvora informacija postoji definisan minimum podataka koji omogućavaju da se identificira upravo onaj dokument koji je citiran. = tako) navodi se. 29). odnosno preoblikovanje izrečenog ili napisanog sopstvenim riječima i stilom. 86). izostavljene dijelove treba označiti sa tri tačke u uglastim zagradama [... Biochem.. 2006. str.. u uglastim zagradama iza uočene pogreške u citiranom tekstu. Izuzetno. • naslov članka nije unutar navodnika. J. kao naprimjer: • naslovi članaka su u dvostrukim navodnicima. Varijacije Vankuver sistema često uključuju slijedeće: • u tekstu se navode brojevi referenci u superskriptu ili u uglastim ili u ovalnim zagradama. • citiranje autora velikim slovima. Mehić i Kenjić. Kada je citirani tekst obiman. 1990). 1990. kao i publikacije iz koje je preuzet dati citat (Brkić.. sve izmjene u citiranom tekstu je potrebno označiti uglastim zagradama (npr. što podrazumijeva da se u citiranom tekstu „zadržavaju sve pravopisne osobenosti (interpukcijski i pravopisni znaci) i eventualne greške“ (Šamić. Riječ sic (lat. promjena velikog slova u malo i obratno. može da se navodi citat koji je već citiran od strane nekog drugog autora i u tom slučaju u popisu literature potrebno je navesti puni bibliografski zapis originalnog citatata.: . • brojevi volumena su podebljani itd. „Za svaku vrstu dokumenta. 3 . enzim2.

chrysosporium. navodi se samo prezime prvog autora i opće prihvaćena kratica et al.] pokazuju izvjesnu ovisnost (Hoyer.. a podaci se redaju hronološki. 2006). Šapčanin. 1994 citat u WHO. • Kada se u tekstu citira veći broj radova istog autora objavljenih u različitim godinama navodi se prezime autora i godine hronološkim redom. (v. ako se upućuje na rad ili dio istraživanja bez navođenja imena citiranog autora u tekstu (rečenici). 25): Izvještaj za godišnju /1989-1990) srednju vrijednost koncentracije BaP-a za saobraćaj u Phine-Puhr bio je 3-6 ng/m3 (Pfeffer. • U slučaju citiranja više radova istog autora objavljenih u istoj godini uz godinu se dodaju slova abecednim redom. Chung i Aust (1995) su ispitivali biodegradaciju PeCP u nesterilisanom tlu gljivom P.Harvardski sistem – citiranje u tekstu Pravila citiranja u tekstu prema harvardskom sistemu: • Kada se u tekstu citira rad nekog autora odnosno kada je njegovo ime sastavni dio rečenice. 11). tada se uz prezime citiranog autora u zagradi navodi godina objave njegovog rada. Salkovic-Petrisic i sar. Smatra se da razmjena ugljikohidratnih tvari u mozgu ne podliježe direktnoj ovisnosti od inzulina. • Ukoliko se citira cijela rečenica ili odlomak tada se iza citirane rečenica odnosno iza tačke u zagradi navode prezime i godina (v. 5. 2006. prilikom citiranja takve publikacije navodi se prvih nekoliko riječi iz naslova i godina. popis kratica) i godina izdavanja/objave rada. 2002. • Citiranje odlomka: „Pedagoška moć suđenja izrasta i izgrađuje se (i) na pretpostavkama koje nisu samo čulno određene. • Međutim. 2006. Primjeri • U tekstu doktorskih disertacija (Memić. str.) se odvajaju podaci za više izvora. „Ta razlika izražava AC“ odnosno „%inhibicije fotolize“ (Rimpapa. Otuda je neophodno da se i u samom nastavnom metodu nađe formula: pedagoško suđenje = razumijevanje + doživljavanje. str. 2000). mada novi rezultati istraživanja [.“ (Slatina. 17. 2004. Primjeri citiranja i parafraziranja). • Ako rad koji se citira ima više od tri autora.. • Znakom tačka-zarez (. 1998. 2006).. 4 . str. 48. • Ukoliko autor ili urednik nije naveden. tada se i prezime autora i godina publikacije navode u zagradi na kraju rečenice.

G. 28-29): • Kada se citira izvor informacija koji je već ranije naveden u radu koristi se kratica op. Scheme 2-6. Ferreli. derivatisations and it has interesting electrochemical properties that might have a key role in the understanding of its bilogical activity. Arion. M. web site adresa / URL (Uniformed Resource Locator) i datum pristupa. 420.72 U popisu literature: 69. naslov časopisa. C. Proposed intermediates in the oxidation of dppf118 U popisu literature: 118. G.. accessible for various. A.Vankuverski sistem – citiranje u tekstu Numerički sistem citiranja često se koristi uz bibliografske napomene (bilješke) na podnožju stranice . Acta 2008. G. pp. 37): The ferrocenyl group is stable in aqueous...71. Pilloni. Corain. Chem. Fontani. autor(i)... Pombeiro. Inorg. naslov web dokumenta.u endnoti. naslov. Organomet. U bibliografskim bilješkama u fusnoti „koriste se latinski izrazi. o za web stranice: autor(i) (ako je poznato). 57-65. Thouin. naslov članka. Ed. Popis kratica i izraza). B. Reisner. • Kratica ibid. E. 5 . o za časopise: autor(i) godina izdavanja. Chem. 45. Jaouen. 42-48. 71... C. Osella. 17. se koristi kada se iz istog izvora navodi više citata na istoj stranici (v. Popis korištene literature Opća pravila – kratka uputstva − Osnovni bibliografski podaci su: o za knjige: autor(i). 2006. broj volumena. L. Mehić i Kenjić. F. Chim. 306. 72. godina izdavanja. P. 285290. aerobic media.. 361.. izdavač i godina izdavanja (sistem autor-naslov). Acta 2000. Int..u fusnoti ili na kraju rada ili poglavlja . Vessieres A. Inorg. mjesto i izdavač (sistem autor-datum). M. Primjeri Primjeri preuzeti iz doktorske disertacije Bjelosevica (2008. Nervi. godina izdavanja. J. Chim. kako bi se izbjeglo prekomjerno ponavljanje već pomenutih izvora“ (Brkić. broj volumena. naslov članka.. Zanello.69. 2006. B. E. brojevi stranica (sistem autor-naslov). Hillard. B. cit. 1991. Lachi. L. str. Longato... Amatore.. D. Angew. J. datum izdavanja ili ažuriranja (update). autor(i). mjesto. Cavigiolio. V. naslov časopisa. 1569-1583.. naslov. brojevi stranica (sistem autor-datum).

unose se na jeziku publikacije (3. Dakle. CD-ROM. [e-časopis]. ili urednici za više urednika. u tom slučaju organizacija se navodi kao autor. dovoljno je umjesto URL navesti DOI. 1990. odnosno ne navoditi naprimjer dokumentacijski izvor kao da je štampan ukoliko je korištena elektronska verzija. članaka i poglavlja samo se prva riječ naslova i vlastita imena pišu početnim velikim slovom. − Za e-knjige i e-časopise (elektroničke publikacije) iza naslova se piše u uglastim zagradama vrsta medija. a kod engleskog jezika prva riječ. Digital Object 6 . − Ukoliko autor ili urednik nije naveden. − Ako je citirani e-dokument veliki dio web stranice odnosno nalazi se na više povezanih web stranica naprimjer univerziteta. − Objavljivanje publikacija na internetu je stvorilo nove zahtjeve u navođenju korištenih izvora. svaka značajna imenica i njeni epiteti. [Online]. na njemačkom jeziku se velikim početnim slovom pišu prva riječ. str.. − Ako se citira samo dio publikacije tada se nakon svih bibliografskih podataka dodaje podatak o poglavlju ili stranicama (početna – završna). Izuzetno. [e-journal]. − Na kraju svakog podatka je tačka i razmak. sve vlastite imenice i pridjevi izvedeni iz njih. publikacija se svrstava prema naslovu. (eng. − Kad je publikacija napisana od strane institucije ili asocijacije. a kratice na engleskom su ed. na velika i mala slova. − Ukoliko publikacija ima više od tri autora (urednika) navodi se samo prvi autor i dodaje latinska kratica et al. − Italic se koristi za naslove knjiga i časopisa. [e-book]. a ne pojedinca. relevantni odjeli i home web site ili početnu stranicu web dokumenta / URL i u uglastim zagradama datum pristupa. 3rd ed.. (Šamić. − Kada je e-publikacija dostupna na internetu poslije naziva izdavača se navodi web site / URL i u uglastim zagradama datum pristupa. − Bibliografski podaci. str.− Prilikom navođenja literature treba obratiti pažnju na redosljed pisanja bibliografskih elemenata. izd. [Internet] i sl. − Ukoliko publikacija ima usporedne naslove odnosno naslove na više jezika tada se navode svi naslovi zajedno sa znakom jednakosti ( = ). naprimjer [CD-ROM] ili [DVD]. vladine organizacije i slično. − Iza inicijala imena urednika (editor) se piše kratica ur. (v. Neke publikacije se izdaju u različitim verzijama: štampana forma. italijanskom i španskom jeziku u naslovima se velikim slovom pišu prva riječ. − U naslovima knjiga. 91). U francuskom. za članke u periodničnim publikacijama se navode svi autori. Sve verzije mogu biti identičnog sadržaja. ali prilikom pretvorbe jednog formata u drugi mogu nastati značajne razlike. − Ukoliko je elektroničkoj publikaciji dodijeljen DOI identifikator Identifier). Međutim. navodi se ime osnovne organizacije. DVD i na internetu. interpunkciju i razmak.. kao što su naprimjer podaci o izdanju. sve imenice i pridjevi koji su izvedeni od osobnih imenica. pp itd). uvijek treba navoditi tačno izvor informacija. Popis kratica i izraza). i eds. a za izvore kojima se online pristupa u uglastim zagradama se navodi [e-knjiga]. kao i na stil fonta: običan i italic.

eds et al. ch ed. s. l.. KRATICE / IZRAZI OPIS ca. sv. s. vols. latinski: circa = oko. ibid. paginae (strana. izd.Popis kratica i izraza U slijedećoj tabeli su date kratice koje se najčešće koriste u citatima i popisu literature. op. pp. p. sic str.. otprilike engleski: chapter = poglavlje engleski: edition engleski: editor. urednici vidi engleski: volumen.. ed. stranice svezak. urednici v.. n. s. editors latinski: et alii (i ostali) latinski: ibidem = na istom mjestu izdanje latinski: opus citatum = u radu citirano. volumens (svezak. ser. svesci) 7 . svesci urednik. a. vol. navedeno djelo latinski: pagina. cit. stranice) latinski: sine anno= bez godine (nepoznata godina izdavanja) latinski: sine loco = bez mjesta (nepoznato mjesto izdavanja) latinski: sine nomine = bez imena (nepoznat naziv izdavača) serija latinski = tako stranica. ur.

Clusters and colloids : from theory to applications. Mogućnost efikasnijeg učenja u nastavi. H. 8 . Muminović H. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet. R. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. & Boyd R. eds. Buchholz B. (1981). Mjesto izdavanja: izdavač. eds. pp. Naslov : podnaslov. Englewood Cliffs: Prentice Hall International. Thiophene and thiophene derivates. Tahirović I.. 3. 4th ed. Schmid G. 4. et al.. izd. Weinheim: VCH. et al. Prevedeno sa (jezika). Allen David T. Chemistry. In: Pandi-Perumal S. (1983). Sofić E. (Godina prijevoda). Zagreb: Školska knjiga. izd. Naslov : podnaslov. & Daniel P. 3.. (1992). and theory. (1994). Zeleni inženjering : projektovanje hemijskih procesa sa sviješću o okolišu. 2. Broj poglavlja / sveska / volumena. Sarajevo: Svjetlost. Englewood Cliffs: Prentice Hall. M. Mjesto izdavanja: izdavač. pp. 4th ed. * Dio ili poglavlje knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. * Knjige koje su prevedene (sekundarna odgovornost) Prezime i inicijal(i) imena autora. 317-326. i sl. In: Mark H. Williams J. pp. 11. Organic superconductors (including fullerenes) : synthesis. (1992). Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. Morrison R. Antioxidant capacity of the neurohormone melatonin. i (ili) stranice početna-završna (kratice: pogl. properties. 22. Mjesto izdavanja: izdavač. F. Organska kemija. N. Sarajevo: Prirodnomatematički fakultet. sv. Organic chemistry. vol. T. 965973.) Chang R. (2001). ime prevodioca. Naslov poglavlja odnosno dijela publikacije. 2009. Pine S. (1984). izd. Melatonin : from molecules to therapy.. Boston: McGraw-Hill.. KirkOthmer Encyclopedia of Chemical Technology. Ch. str. godina izdavanja/objave originalne publikacije. (2000). & Shonnard David R. Wiley: New York. (1998). i sl. Naslov : podnaslov knjige. i Ast T. Instrumentalne metode hemijske analize.. Urednik (autor) knjige.).. (2007)... 6th ed. 4044. (Godina izdavanja/objave). p.). 3rd ed. Prevela i uredila Jaganjac Azra sa grupom studenata. ch. Str. 6th ed. et al.Primjeri navođenja literature po harvardskom sistemu Knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. Mišović J. izd. ed. (Godina izdavanja/objave). Vol. structure. New York: Nova Science Publisher.

Naučni i stručni radovi * Članci u časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. A new similarity/diversity measure for the characterization of DNA sequences. Dostupno na: web site adresa/URL. Dostupno na: http://acta. Zagreb: CARNet. početna-završna.*E-knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. Sarajevo: s. [Online]. [datum posjete stranici]. Dostupno u: naziv izvora dokumenta odnosno online baze podataka. Croatica Chemica Acta. [Tip medija]. 81 (4). Naslov časopisa. izd.] * Članci u časopisima iz baze podataka Prezime i inicijal(i) imena autora. početna-završna. Žemva B. Naslov : podnaslov.hr/2/index. Protein immobilization on poly (ethylene terephthalate) films modified by plasma and chemical treatments. Sijarić G.ebscohost. Naslov : podnaslov. Acta Chimica Slovenica. web site adresa/URL. 05. (2006). Naslov časopisa.. 53.si/53/53-2-105. (Godina izdavanja/objave). str. (Godina izdavanja/objave).chemsoc. (2010). [CD]. 2010. Pretraživanje i vrednovanje informacija na internetu.htm. Ballabio D.carnet. (2006). [20. Barboiu V. (2004). (2008).] 9 . [11. 105-116. Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures. 04. Ukoliko je knjiga dostupna na internetu (online) navode se i slijedeći podaci: Dostupno na: web site adresa/URL.com. Mineralogija i kristalografija.. [06. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). [datum posjete stranici]. Aflori M. str. 3. Naslov časopisa. & Mauri A... početna-završna. Naslov : podnaslov. Mjesto izdavanja: izdavač.. Oznaka sveska / godišta / volumena (broj). Properties and Chemistry of Xenon(II) Fluoride. 05. [Tip medija]. Dostupno u: EBSCO. Naslov : podnaslov. 4th ed. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj).. Synthesis. Todeschini R. [Online]. Dostupno na: http://edu-udzbenik.]. 35-42. http://web.). 2010. Consonni V. Vol. Tramšek M. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. pp. 2010. * Članci u online dostupnim časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. 5 (1). [Online]. (Godina izdavanja/objave). pp.pdf. i sl. 657-664. (Godina izdavanja/objave). n. pp. [datum posjete stranici]. str. Drobota M. Vučina Ž. [Tip medija].

(2008). Geneva: ISO.Implementation of the Bologna Principles at the University of Sarajevo : proceedings. Magistarski rad. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. Identifikaciona slova i brojevi standarda. Slatina M. inicijal(i) urednika ur..Part 1: Analysis by wet chemistry. (2009).Test methods . Naslov zbornika : podnaslov. naprimjer ISO za International Standards Office.* Članci u zbornicima Prezime i inicijal(i) imena autora. Lund: Lund University.. International Standards Office (2009). Dileme i sporovi oko sticanja kompetencija za nastavni rad = Dilemmas and disputes related to acquiring competences for teaching. Naslov : podnaslov. Str. Cement .Requirements with guidance for use. Sistemi okolinskog upravljanja . Str. 109-126. (Godina izdavanja/objave). Standardi i propisi * Standardi Naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument (Godina usvajanja/objave). Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. Disertacije. (2008). Prezime i inicijal(i) imena autora. 10 .Zahtijevi sa smjernicama za upotrebu = Environmental management systems . Geneva: ISO. Mjesto: univerzitet. ISO 690 – 2:1998. Doctoral dissertation. Mjesto izdavanja: izdavač. Fizičko-hemijska identifikacija aktivnih komponenti nekih lijekova u skladu sa zahtjevima Evropske Farmakopeje 2008. Napomena: za općepoznate izdavače koriste se kratice. Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocenebased phosphines as ligands in Pt(II) and Au(I) complexes. Bjelosevic H. (Godina izdavanja/objave). en). Nivo. Naslov : podnaslov. Prirodno-matematički fakultet. International Standards Office (1998). magistarski radovi. fakultet. Mjesto izdavanja: izdavač. ISO 29581-1:2009.primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu : zbornik radova = Third Conference Higher Education Reform . početnazavršna. U: Prezime. Istočno Sarajevo: BAS. . Information and documentation : Bibliographical references: Electronic documents. Vujisić B. BAS EN ISO 14001:2006 (bs. U: III Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja . Naslov : podnaslov. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine BAS (2006).

2010.. [14.. 10. 1999. [16. [Online]. 1:900. [Datum posjete stranici].. urednika ili naziv korporativnog autora. 656-667. Patenti Prezime i inicijali(i) imena izumitelja ili vlasnika patenta. (Godina izdavanja/objave). US patent 5591742. Paris: The Sorbonne. Dursun K.pdf. 01. Karte Prezime i inicijal(i) imena autora. 1997. G.. (Godina izdavanja/objave Naslov : podnaslov. Broj. 1:500. [25.wikipatents. Naslov : podnaslov. 09. Auto karta Bosne i Hercegovine i Europe. Broj dokumenta. Izdavač/Glasilo. Kekić M. Uticaj antibiotika i nekih drugih farmaka na aktivnost fermenata : elaborat : završni izvještaj).ba/start/Portals/0/Sorbonne. (07. Mjesto izdavanja: izdavač. (Godina usvajanje/objave). (ca. početna-završna. Bürg F. Wien: Verlag. Mjesto izdavanja: izdavač. K.]. Dostupno na: web site izvora dokumenta/URL. The four Ministers in charge for France. urednika ili naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument. [Tip medija]. Nikolin A. Uljarević M. G.com/US-Patent5591742/pyridopyrimidinone-antianginal-agents.000. Datum objave] Zakon o visokom obrazovanju.). 1900). (1999). Službene novine Kantona Sarajevo. Naslov : podnaslov. Sarajevo: DelsaPublic. Germany. (Godina objave). Dostupno na: http://www. str. Sarajevo : Hemijski institut Prirodno-matematičkog fakulteta. 2010. Terrett N. 05. [Online]. Broj 17. Serija i broj serije ako postoji.]. Freytag & Berndt. 11 . (1998).* Zakoni Naslov : podnaslov. Sorbonne Joint Declaration : joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system. (1980). Zemlja izdavanja i broj patenta. Pyridopyrimidinone antianginal agents. Jekauc D. Italy and the United Kingdom.monks. S. Freytags Reisekarte von Dalmatien Bosnien und der Hercegovina. Bell A. Mjerilo.] Izvještaji i dokumenti Prezime i inicijal(i) imena autora. Dostupno na: http://portal. str.000.. (1998).

2010.Web stranice Autorstvo ili izvor. 2009. [09. L.).]. 12 . 04. Dostupno na: http://www. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). Referencing@Portsmouth : an interactive referencing guide. [Online]. (updated 21. [Online]. (Godina izdanja ili datum zadnjeg ažuriranja).ac. [13. Dostupno na: http://referencing. and publishers [Online]. University of Portsmouth.gov/citingmedicine. University library.). Patrias K. Dostupno na: web site adresa/URL. (2007). Naslov web dokumenta ili web stranice. technical editor. 10. 2nd ed. Citing medicine : the NLM style guide for authors. 2010. editors. 06.].nih.port. Wendling D. (2007. [datum posljednjeg pristupa].uk/.nlm.

Organic superconductors (including fullerenes) : synthesis. 1998.. * Dio ili poglavlje knjige. Tehnička enciklopedija. Antioxidant capacity of the neurohormone melatonin. & Shonnard David R. 566-573. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža. Boston: McGraw-Hill. Englewood Cliffs: Prentice Hall. pp. Ch. 4th ed. Organska kemija. i sl. izd. U: Požar H. Melatonin : from molecules to therapy. 2001.. 1984.. 2007.). godina izdavanja/objave originalne publikacije. Broj poglavlja / sveska / volumena i (ili) stranice početna-završna (kratice: pogl. Tahirović I.. ur. Mjesto izdavanja: izdavač. Prevedeno sa (jezika) (ime prevodioca). Jaganjac A. Zelenika R. ch. In: Pandi-Perumal S. izd. godina prijevoda. H. Godina izdavanja/objave. Naslov : podnaslov knjige. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. Sarajevo: Institut za hidrotehniku. Adamić K. Sarajevo: Prirodnomatematički fakultet. & Daniel P. Pine S. 4. Naslov poglavlja odnosno dijela publikacije. 317-326. Beograd: Tehnološkometalurški fakultet. izd. 13 . Mjesto izdavanja: izdavač. Naslov : podnaslov. Zagreb: Školska knjiga. 10 Oru-Polj. 1981. properties. M. Mogućnost efikasnijeg učenja u nastavi. 2009. New York: Nova Science Publisher. Sarajevo: Svjetlost. str.). Williams J. Allen David T. Zeleni inženjering : projektovanje hemijskih procesa sa sviješću o okolišu. Instrumentalne metode hemijske analize. structure.Primjeri navođenja literature po vankuverskom sistemu Knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. et al. vol. 11. Muminović H. Polimeri. 2000. Mišović J. Mjesto izdavanja: izdavač. * Knjige koje su prevedene (sekundarna odgovornost) Prezime i inicijal(i) imena autora. izd. i sl. p. 4044. 6th ed. i Ast T. izd. 1992. et al. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Živjeti u skladu sa okolišem : priručnik za edukaciju nastavnika : kako razvijati svijest o okolišu.. 2. Naslov : podnaslov... Prevela i uredila Jaganjac Azra sa grupom studenata. Sofić E.. Godina usvajanja/objave prijevoda. 3.) Chang R. 1986. Rijeka: Ekonomski fakultet u Rijeci. Sv. Godina izdavanja/objave. and theory. 2007. 3. Urednik (autor) knjige. eds. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. sv. enciklopedije Prezime i inicijal(i) imena autora. 2000. Chemistry. 4th ed. str. pp. ur.. Str.. 4. R.

Todeschini R. Godina usvajanja/objave. 81 (4).]. Synthesis. A new similarity/diversity measure for the characterization of DNA sequences. web site adresa/URL. početna-završna. Ukoliko je knjiga dostupna na internetu (online) navode se i slijedeći podaci: Dostupno na: web site adresa/URL. 53. [20. Dostupno na: http://edu-udzbenik. Vučina Ž. 05. pp. Protein immobilization on poly (ethylene terephthalate) films modified by plasma and chemical treatments. n. pp. [Online]. 5 (1). Naslov časopisa. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). [CD]. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). početna-završna. & Mauri A. Properties and Chemistry of Xenon(II) Fluoride. izd. 05.carnet.. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. 105-116. Godina usvajanja/objave.. Drobota M. 4th ed. [Tip medija]. [Tip medija]. Godina usvajanja/objave.] * Članci u časopisima iz baze podataka Prezime i inicijal(i) imena autora. Consonni V. Naučni i stručni radovi * Članci u časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. Croatica Chemica Acta. Naslov : podnaslov. str. Dostupno na: web site adresa/URL. Sarajevo: s. Žemva B. Naslov časopisa. Zagreb: CARNet. Naslov : podnaslov.si/53/53-2-105. 2006. 35-42. [Online].. 657664. Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures. str. pp. Dostupno na: http://acta. 3.] 14 . [datum posjete stranici]. str. Ballabio D... 2010. [Online]. Pretraživanje i vrednovanje informacija na Internetu. Dostupno u: EBSCO. [datum posjete stranici]. Mjesto izdavanja: izdavač. 2010. 2008. Acta Chimica Slovenica.pdf. Mineralogija i kristalografija. Tramšek M. Godina usvajanja/objave. Barboiu V. Dostupno u: naziv izvora dokumenta odnosno online baze podataka.*E-knjige Prezime i inicijal(i) imena autora.). [datum posjete stranici].. Naslov časopisa. * Članci u online dostupnim časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora.hr/2/index. 04. Naslov : podnaslov. 2010. Sijarić G.chemsoc. [11.com. i sl. [06. Naslov : podnaslov. 2006. http://web. [Tip medija]. Vol. Oznaka sveska / godišta / volumena (broj). Aflori M. početna-završna.ebscohost.htm. 2010. 2004.

2006. inicijal(i) urednika ur. Disertacije. Cement .. Mjesto izdavanja: izdavač. Lund: Lund University. ISO 690 – 2:1998. Naslov zbornika : podnaslov. početna-završna. Naslov : podnaslov. 15 . Standardi i propisi * Standardi Naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument Identifikaciona slova i brojevi standarda. U: Prezime. Naslov : podnaslov. U: III Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja . naprimjer ISO za International Standards Office. Information and documentation : Bibliographical references: Electronic documents. 2008. Bjelosevic H. en). 109-126. BAS EN ISO 14001:2006 (bs. Doctoral dissertation. 2008. Str. Magistarski rad. magistarski radovi. Godina usvajanja/objave. Istočno Sarajevo: BAS. Sistemi okolinskog upravljanja . Mjesto izdavanja: izdavač. Naslov : podnaslov. Godina usvajanja/objave. fakultet. Geneva: ISO. Godina usvajanja/objave.Requirements with guidance for use. Napomena: za općepoznate izdavače koriste se kratice.. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. Slatina M. 2009. 1998. Str. Vujisić B. 2009. Mjesto: univerzitet.Zahtijevi sa smjernicama za upotrebu = Environmental management systems .* Članci u zbornicima Prezime i inicijal(i) imena autora. International Standards Office.Test methods . Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine BAS. International Standards Office. Prirodno-matematički fakultet. Fizičko-hemijska identifikacija aktivnih komponenti nekih lijekova u skladu sa zahtjevima Evropske Farmakopeje 2008. ISO 29581-1:2009. Dileme i sporovi oko sticanja kompetencija za nastavni rad = Dilemmas and disputes related to acquiring competences for teaching.Implementation of the Bologna Principles at the University of Sarajevo : proceedings.Part 1: Analysis by wet chemistry. . Nivo. Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocene-based phosphines as ligands in Pt(II) and Au(I) complexes. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. Prezime i inicijal(i) imena autora. Geneva: ISO.primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu : zbornik radova = Third Conference Higher Education Reform .

Mjesto izdavanja: izdavač. [Datum posjete stranici].monks. Germany. Službene novine Kantona Sarajevo. 1999. Patenti Prezime i inicijali(i) imena izumitelja ili vlasnika patenta. str. [Online]. [16. Freytag & Berndt. Nikolin A. Mjesto izdavanja: izdavač. [25.* Zakoni Naslov : podnaslov.pdf. Auto karta Bosne i Hercegovine i Europe. Zemlja izdavanja i broj patenta. US patent 5591742.ba/start/Portals/0/Sorbonne. 1999. 1998. 1:500. K. Godina izdavanja/objave. 10.com/US-Patent5591742/pyridopyrimidinone-antianginal-agents. Paris: The Sorbonne. Dostupno na: web site izvora dokumenta/URL. urednika ili naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument. Uljarević M. Izdavač/Glasilo. Bürg F. Karte Prezime i inicijal(i) imena autora. Broj. 2010. Dostupno na: http://www.]. The four Ministers in charge for France. [Online]. [Tip medija]. 1:900. Uticaj antibiotika i nekih drugih farmaka na aktivnost fermenata : elaborat : završni izvještaj). od-do.. Sarajevo : Hemijski institut Prirodno-matematičkog fakulteta.). 05.. Dursun K. 1900. (07. Wien: Verlag. Terrett N. Jekauc D. Bell A. 1998.000. 656667.]. 16 . Serija i broj serije ako postoji. (Godina objave).] Izvještaji i dokumenti Prezime i inicijal(i) imena autora. Godina izdavanja/objave. Kekić M. G. 2010. 01. Naslov : podnaslov. Naslov : podnaslov. Sorbonne Joint Declaration : joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system. Broj dokumenta. 1997. Sarajevo: Delsa-Public.. Mjerilo.000.[Datum objave] Zakon o visokom obrazovanju. Godina usvajanje/objave. Italy and the United Kingdom.. Broj 17. 1980. G.. Pyridopyrimidinone antianginal agents. urednika ili naziv korporativnog autora. [14. ca. str. S. 09.wikipatents. Dostupno na: http://portal. Naslov : podnaslov. Freytags Reisekarte von Dalmatien Bosnien und der Hercegovina.

University of Portsmouth. Godina izdanja. (updated 21. Naslov web dokumenta ili web stranice. diplomskog i seminarskog rada obavezno konsultovati mentora o načinu citiranja i referenciranja literature. 06.nih. Patrias K. [Online]. 17 . [13. 2007. Napomene • • Prilikom izrade magistarskog.Web stranice Autorstvo ili izvor. 2007. [09. L.port. 10. Dostupno na: http://www.ac. potrebne upute i pomoć mogu se dobiti u biblioteci. 04. Dostupno na: web site adresa/URL. 2009.]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). Wendling D. Citing medicine : the NLM style guide for authors. 2010. Referencing@Portsmouth : an interactive referencing guide. 2nd ed. and publishers [Online].gov/citingmedicine. U slučajevima koji ovdje nisu predviđeni.nlm.uk/. University library. 2010. Dostupno na: http://referencing.].). [Online]. technical editor. editors. (Datum zadnjeg ažuriranja ako je poznat). [datum posljednjeg pristupa].

Korisna literatura Anglia Ruskin University Library (2008).bma.Literatura Referentna lista Bjelosevic H.09.].]. 2010. Doktorska disertacija. 06. Zadar: Sveučilište u Zadru. Dostupno na 2010. Raspodjela totalnog antioksidativnog kapaciteta u različitim regijama mozga čovjeka.09.hr/file. (11. Studij udjela biorazgradnje poliaromatskih ugljikovodika (PAHS) i kloriranih fenola sa metodom plinske kromatografije i masene spektrometrije (GC/MS).).2010. 18 . Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada.rs/dloads/nastavni%20statistika/uze%20specijalizacije/Citiranje%20literature%20u%20n [25. Kako nastaje naučno djelo : uvođenje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog rada – Sarajevo: Svjetlost. Zagreb: Prehrambeno-biotehnološki fakultet. Mehić E. Biblioteka u digitalnom okruženju : priručnik za predmet informatizacija bibliotečke Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. [29. (2006). Chicago Manual of Style Online : Chicago-Style Citation Quick Guide. Prirodno-matematički fakultet. [Online]. Dostupno na: University of Southern Queensland [29.med.. Reference styles: Harvard and Vancuver.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.hr/hr/zavodi/zavod_za_kemiju_i_biokemiju/laboratorij_za_toksikologiju/uvod_u_znanstveni_ra [25. http://www. (20. Lund: Lund University. a. Harvard AGPS referencing guide.2010.]. (1990).html. (2006). Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocene-based phosphorine and Au(I) complexes. [Online]. Brkić S. (2009). [Online]. Memić M.. http://www. Dostupno na: http://ekonomija. [3 Slatina M. D Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. Kenjić V.uk/library_medline/electronic_resources/factsheets/LIBReferenceStyles. Ekonomski fakultet. [Online].org. [08. 09. Citiranje literature u naučnom radu. 2006.pbf.). 11. 2009. Milić N. Šamić M.). 06. (2006).]. [Online].jsp.]. 08.bg. Sarajevo: Un Prirodno-matematički fakultet. (1998). 2010. Šapčanin A.). [Online]. (2010. Sarajevo: Filozofski fakultet. (s. (25.php/1/Dokumenti_razno/Dokumenti_Odjel/harvardsko_citiranje_upute. Zavod za kemiju http://www. Sarajevo: Ekonomski Gerc A. (2008). 2010.unizd. Nastavni metod : prilog pedagoškoj moći suđenja.http://www. Faculty of Science.ac. Citiranje i referenciranje. Guide ti the Harvard style of referencing. 0 Citiranje izvora s web stranica. (2008). Dostupno na: Association.).pdf.

izd. Prijedlog citiranja http://web. 2010. (updated 21.nih. 10.). References/Bibliography : Harvard style : based on style manual for authors.].berkeley. Vol. 2005. [O literatura/Navodjenje-literature.hr/index. 2010.]. (2006). Referencing@Portsmouth : an interactive referencing gu 06. [01.]. Dostupno na: Hrčak. literature.pdf. Udiljak-Bugarinovski Z. editors. 08. 09. [29. 2006. [10. References/Bibliography : Vancouver Style : “How-to” guide. Društvena istra online library. (2007.uq. Oblikovanje bilježaka i sustavi citiranja u stručnom ili znanstvenom tekstu. [01. editors and printers. 15 (1-2).pdf. 10. 10. (2007). Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog rada. 155-171. 2010.]. [02. 2010.pdf?file_id=791161. 10. http://hrcak. [Onli Berkeley: Universit Zagreb: Sveučilište u University of Portsmouth. Rijeka: Ekonomski f 19 .]. University library. (2007).hr/Portals/46/seminarski_rad/citiranje_parafraziranje. [Online]. 09.au/training/citation/harvard_6. and p Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). Dostupno na: http://www.hr/dok/KID/Pravila_citiranja. 201 Murati T. Patrias K. http://www. 2010. Upute za navodenje literature u seminarskom ili završnom radu : navođenje (citiranje) literature. http://www.galileo. (06.edu.]. (14. 10.unizd.srce. 4.).edu/fs/download/vancouv[1]. 06.pdf.lib.library. [08.edu/instruct/guides/chicago-turabianstyle. http://ges.).nlm. (2010 University of Queensland. str.php?show=clanak&id_clanak_jezik=28233. Citiranje. 2009. Turabian and Chicago Styles Citations.Janović T. Zelenika R. parafraziranje i upućivanje na izvore u akademskim tekstovima : nastavni materi u Zadru. (2000). 2010.gov/citingmedicine. Dostupno na: http://www. Citing medicine : the NLM style guide for authors. [04.pdf. [13.).].pdf. 2010.efzg. (2009).

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.