Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za hemiju
Biblioteka Odsjeka za hemiju

PRIJEDLOG

CITIRANJE I POPIS LITERATURE Upute i primjeri

Priredila: Nataša Milićević

Sarajevo, 2010

). Turabian. *** Međutim. i • sistem «autor – naslov» (vankuverski sistem). a prema redosljedu pojavljivanja u tekstu. svima je zajedničko citiranje tačnih podataka i jednoobraznost. a. članci. *** Vankuverski sistem propisuje numerički način citiranja i navođenja literature. 2 . s. Popis referenci prema ovom sistemu se koristi u kombinaciji s bibliografskim napomenama u tekstu rada. Harvard. Chicago. *** Prema harvardskom sistemu literatura se ne označava brojevima već se pravi popis prema abecednom redu prezimena prvog autora. kada se neka referenca citira i kasnije u tekstu. odnosno u popisu literature navode reference istovremeno po numeričkom i abecednom redosljedu.Uvod U svakom naučnom i stručnom radu neizostavan dio je citiranje drugih autora i popis literature (referenci) koji sadrži podatke o autorima i korištenim dokumentacijskim izvorima (knjige.“ (Milić. 2006). Reference u popisu literature su označene arapskim brojevima i kada se citiraju u tekstu navodi se broj odgovarajuće reference (v. MLA. a svaka naučna ustanova oblikuje i propisuje svoje standarde i svoj stil kao što su npr. Primjeri citiranja i parafraziranja). naučni i stručni skupovi. web izvori i dr. Dakle. a na koje se u tekstu izravno ne poziva. „Međutim. APA. ili i bibliografija koja uključuje sve izvore informacija koji su konzultirani i preporučeni za daljnje čitanje. *** U praksi se susreće više varijacija ovih sistema citiranja. Od izuzetnog značaja je ispravno citiranje i referenciranje što podrazumijeva dosljednu primjenu usvojenih pravila pri navođenju korištenih izvora informacija u tekstu rada i na kraju u popisu literature Sistemi citiranja i referenciranja Poznato je više sistema citiranja i navođenja korištene literature. ali bez obzira na odabrani stil citiranja i referenciranja neophodna je dosljednost u primjeni (Reference styles. Popis literature može biti samo referenta lista koja obavezno sadrži sve citirane izvore informacija u tekstu rada. neki autori koriste kombinaciju oba sistema. AMA i dr. ima isti redni broj. harvardskog i vankuverskog.datum» (harvardski sistem). Na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta najčešće su zastupljena dva općeprihvaćena sistema citiranja i referenciranja: • sistem «autor .).

: .. Mehić i Kenjić..')“ (Šamić. sve izmjene u citiranom tekstu je potrebno označiti uglastim zagradama (npr. • godina izdavanja/objave nije u zagradama.. može da se navodi citat koji je već citiran od strane nekog drugog autora i u tom slučaju u popisu literature potrebno je navesti puni bibliografski zapis originalnog citatata. itd. Riječ sic (lat. • brojevi stranica se pišu u cijelosti (120-124) ili se ispuštaju dijelovi brojeva (120-4). • pisanje naslova velikim slovima. . 29). „Citat u citatu se označava. J. enzim2.“ (Gerc. izostavljene dijelove treba označiti sa tri tačke u uglastim zagradama [. Kada je citirani tekst obiman. enzim [2].). kao znak upozorenja. odnosno izvora informacija postoji definisan minimum podataka koji omogućavaju da se identificira upravo onaj dokument koji je citiran. kao naprimjer: • naslovi članaka su u dvostrukim navodnicima. = tako) navodi se. Biochem.. za časopis Biochemical Engineering Journal).. „Za svaku vrstu dokumenta. • brojevi volumena su podebljani itd. Takođe. kao što naš Novi pravopis kaže polunavodnicima ('. 2006. promjena velikog slova u malo i obratno. 86). • naslov članka nije unutar navodnika. kada primarni izvor nije dostupan.. • različite znake interpukcija. enzim (2) ili . Citiranje i parafraziranje Citiranje je tačno navođenje izvornog teksta ili riječi drugih autora.. 2008) Parafraziranje je interpretacija argumenata i ideja drugih autora. Izuzetno. npr. 1990. 3 ... str. Takođe. kao i publikacije iz koje je preuzet dati citat (Brkić.Varijacije Harvard sistema su mnogobrojne. kratka primjedba ili napomena i sl. Varijacije Vankuver sistema često uključuju slijedeće: • u tekstu se navode brojevi referenci u superskriptu ili u uglastim ili u ovalnim zagradama. u uglastim zagradama iza uočene pogreške u citiranom tekstu. Eng.]. • kratice naslova časopisa (npr. 1990). odnosno preoblikovanje izrečenog ili napisanog sopstvenim riječima i stilom. • citiranje autora velikim slovima. što podrazumijeva da se u citiranom tekstu „zadržavaju sve pravopisne osobenosti (interpukcijski i pravopisni znaci) i eventualne greške“ (Šamić. str.. Opća pravila citiranja u tekstu • • • • • • Citirani tekst se obavezno označava navodnicima na početku i na kraju.

17. str. 4 . 11). „Ta razlika izražava AC“ odnosno „%inhibicije fotolize“ (Rimpapa. Primjeri citiranja i parafraziranja). str. (v. navodi se samo prezime prvog autora i opće prihvaćena kratica et al. • Citiranje odlomka: „Pedagoška moć suđenja izrasta i izgrađuje se (i) na pretpostavkama koje nisu samo čulno određene..Harvardski sistem – citiranje u tekstu Pravila citiranja u tekstu prema harvardskom sistemu: • Kada se u tekstu citira rad nekog autora odnosno kada je njegovo ime sastavni dio rečenice.) se odvajaju podaci za više izvora. Chung i Aust (1995) su ispitivali biodegradaciju PeCP u nesterilisanom tlu gljivom P.. • Kada se u tekstu citira veći broj radova istog autora objavljenih u različitim godinama navodi se prezime autora i godine hronološkim redom. 2002. 5. 2006. • Znakom tačka-zarez (. prilikom citiranja takve publikacije navodi se prvih nekoliko riječi iz naslova i godina. Salkovic-Petrisic i sar. Otuda je neophodno da se i u samom nastavnom metodu nađe formula: pedagoško suđenje = razumijevanje + doživljavanje.“ (Slatina. • Međutim. chrysosporium. tada se i prezime autora i godina publikacije navode u zagradi na kraju rečenice.] pokazuju izvjesnu ovisnost (Hoyer. tada se uz prezime citiranog autora u zagradi navodi godina objave njegovog rada. 1994 citat u WHO.. a podaci se redaju hronološki. 2006). 25): Izvještaj za godišnju /1989-1990) srednju vrijednost koncentracije BaP-a za saobraćaj u Phine-Puhr bio je 3-6 ng/m3 (Pfeffer. • Ukoliko autor ili urednik nije naveden. 2006). popis kratica) i godina izdavanja/objave rada. 48. Smatra se da razmjena ugljikohidratnih tvari u mozgu ne podliježe direktnoj ovisnosti od inzulina. • Ukoliko se citira cijela rečenica ili odlomak tada se iza citirane rečenica odnosno iza tačke u zagradi navode prezime i godina (v. 1998. 2004. • Ako rad koji se citira ima više od tri autora. ako se upućuje na rad ili dio istraživanja bez navođenja imena citiranog autora u tekstu (rečenici). Šapčanin. Primjeri • U tekstu doktorskih disertacija (Memić. mada novi rezultati istraživanja [. 2006. str. 2000). • U slučaju citiranja više radova istog autora objavljenih u istoj godini uz godinu se dodaju slova abecednim redom.

brojevi stranica (sistem autor-datum). Acta 2008. autor(i). naslov članka. Angew. Chim. derivatisations and it has interesting electrochemical properties that might have a key role in the understanding of its bilogical activity. aerobic media. godina izdavanja. 306. Thouin.. 1569-1583. Longato. Vessieres A. mjesto i izdavač (sistem autor-datum). mjesto. Chem. Corain. F. E. G. • Kratica ibid. 17.. Reisner. Pombeiro. M. Inorg.Vankuverski sistem – citiranje u tekstu Numerički sistem citiranja često se koristi uz bibliografske napomene (bilješke) na podnožju stranice . D. Hillard. A. J. web site adresa / URL (Uniformed Resource Locator) i datum pristupa.. 42-48.u fusnoti ili na kraju rada ili poglavlja . 5 .u endnoti.. Pilloni. J. E. izdavač i godina izdavanja (sistem autor-naslov). Inorg. 57-65. 37): The ferrocenyl group is stable in aqueous. Amatore. Chem. Osella... B.. kako bi se izbjeglo prekomjerno ponavljanje već pomenutih izvora“ (Brkić. 71. naslov.69. M. str.. G.. B. naslov časopisa. 28-29): • Kada se citira izvor informacija koji je već ranije naveden u radu koristi se kratica op. Cavigiolio. naslov časopisa. Ed. 2006. Popis kratica i izraza).. 2006. B. Nervi. Popis korištene literature Opća pravila – kratka uputstva − Osnovni bibliografski podaci su: o za knjige: autor(i). Mehić i Kenjić. Lachi. godina izdavanja. 361. Arion. 1991. 72. Chim. G. broj volumena. pp. 285290. P. L. datum izdavanja ili ažuriranja (update). C..71. Int. o za web stranice: autor(i) (ako je poznato). 420. Zanello. L. Fontani. Proposed intermediates in the oxidation of dppf118 U popisu literature: 118.. broj volumena.72 U popisu literature: 69. Ferreli. Jaouen. autor(i).. V. o za časopise: autor(i) godina izdavanja. accessible for various. naslov. Organomet. se koristi kada se iz istog izvora navodi više citata na istoj stranici (v. naslov članka. 45. U bibliografskim bilješkama u fusnoti „koriste se latinski izrazi. Scheme 2-6. brojevi stranica (sistem autor-naslov).. Primjeri Primjeri preuzeti iz doktorske disertacije Bjelosevica (2008. naslov web dokumenta.. cit. C. Acta 2000.

− Kad je publikacija napisana od strane institucije ili asocijacije. − Ako je citirani e-dokument veliki dio web stranice odnosno nalazi se na više povezanih web stranica naprimjer univerziteta. [Online]. str. naprimjer [CD-ROM] ili [DVD]. (Šamić. Dakle. na njemačkom jeziku se velikim početnim slovom pišu prva riječ. na velika i mala slova. Sve verzije mogu biti identičnog sadržaja. Izuzetno. − Bibliografski podaci. − Ako se citira samo dio publikacije tada se nakon svih bibliografskih podataka dodaje podatak o poglavlju ili stranicama (početna – završna). 1990. [Internet] i sl. [e-book]. a za izvore kojima se online pristupa u uglastim zagradama se navodi [e-knjiga]. U francuskom. − Italic se koristi za naslove knjiga i časopisa. − Iza inicijala imena urednika (editor) se piše kratica ur. italijanskom i španskom jeziku u naslovima se velikim slovom pišu prva riječ. vladine organizacije i slično. (v. [e-journal]. 3rd ed. (eng. − U naslovima knjiga. 91). a kod engleskog jezika prva riječ.− Prilikom navođenja literature treba obratiti pažnju na redosljed pisanja bibliografskih elemenata. ali prilikom pretvorbe jednog formata u drugi mogu nastati značajne razlike. navodi se ime osnovne organizacije. a ne pojedinca. kao što su naprimjer podaci o izdanju. − Ukoliko publikacija ima usporedne naslove odnosno naslove na više jezika tada se navode svi naslovi zajedno sa znakom jednakosti ( = ). − Na kraju svakog podatka je tačka i razmak. Digital Object 6 . pp itd). i eds. − Kada je e-publikacija dostupna na internetu poslije naziva izdavača se navodi web site / URL i u uglastim zagradama datum pristupa. kao i na stil fonta: običan i italic.. unose se na jeziku publikacije (3. Popis kratica i izraza). ili urednici za više urednika. dovoljno je umjesto URL navesti DOI. relevantni odjeli i home web site ili početnu stranicu web dokumenta / URL i u uglastim zagradama datum pristupa. interpunkciju i razmak. u tom slučaju organizacija se navodi kao autor. [e-časopis].. − Za e-knjige i e-časopise (elektroničke publikacije) iza naslova se piše u uglastim zagradama vrsta medija. izd. − Ukoliko autor ili urednik nije naveden. − Ukoliko je elektroničkoj publikaciji dodijeljen DOI identifikator Identifier). str. sve imenice i pridjevi koji su izvedeni od osobnih imenica. uvijek treba navoditi tačno izvor informacija. CD-ROM. svaka značajna imenica i njeni epiteti. za članke u periodničnim publikacijama se navode svi autori. članaka i poglavlja samo se prva riječ naslova i vlastita imena pišu početnim velikim slovom. a kratice na engleskom su ed. DVD i na internetu. odnosno ne navoditi naprimjer dokumentacijski izvor kao da je štampan ukoliko je korištena elektronska verzija.. − Objavljivanje publikacija na internetu je stvorilo nove zahtjeve u navođenju korištenih izvora. Neke publikacije se izdaju u različitim verzijama: štampana forma. sve vlastite imenice i pridjevi izvedeni iz njih. − Ukoliko publikacija ima više od tri autora (urednika) navodi se samo prvi autor i dodaje latinska kratica et al. publikacija se svrstava prema naslovu. Međutim.

sv. p. urednici vidi engleski: volumen. navedeno djelo latinski: pagina. vols. KRATICE / IZRAZI OPIS ca. ur.. editors latinski: et alii (i ostali) latinski: ibidem = na istom mjestu izdanje latinski: opus citatum = u radu citirano. urednici v. ch ed. ed. svesci) 7 . izd.Popis kratica i izraza U slijedećoj tabeli su date kratice koje se najčešće koriste u citatima i popisu literature. sic str. cit. svesci urednik. n. s. eds et al. otprilike engleski: chapter = poglavlje engleski: edition engleski: editor. pp.. ser. s. volumens (svezak. stranice) latinski: sine anno= bez godine (nepoznata godina izdavanja) latinski: sine loco = bez mjesta (nepoznato mjesto izdavanja) latinski: sine nomine = bez imena (nepoznat naziv izdavača) serija latinski = tako stranica. s.. op. a. ibid. paginae (strana. latinski: circa = oko. l. vol. stranice svezak..

izd. 3. Melatonin : from molecules to therapy. KirkOthmer Encyclopedia of Chemical Technology. 4. Sarajevo: Svjetlost. Vol. pp. eds. Ch. Clusters and colloids : from theory to applications. sv. (Godina izdavanja/objave).. ed. 8 .Primjeri navođenja literature po harvardskom sistemu Knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet.. Zagreb: Školska knjiga. Naslov poglavlja odnosno dijela publikacije. 2009. ime prevodioca. & Shonnard David R... 4th ed.. Englewood Cliffs: Prentice Hall. F. (1981). M. 3rd ed. (1984). Mjesto izdavanja: izdavač. Naslov : podnaslov. and theory. 11. pp. (1994). (2007). properties. In: Mark H. p. 2. & Daniel P. Morrison R.. 3. (1992). et al. Weinheim: VCH. izd. i sl. structure.. Prevedeno sa (jezika). 965973. Wiley: New York. Sofić E. Pine S. Englewood Cliffs: Prentice Hall International. Instrumentalne metode hemijske analize. i (ili) stranice početna-završna (kratice: pogl. 4th ed. 6th ed. eds. Naslov : podnaslov. Prevela i uredila Jaganjac Azra sa grupom studenata. Mišović J. In: Pandi-Perumal S. Sarajevo: Prirodnomatematički fakultet. ch. Organic chemistry. i Ast T. N. et al. godina izdavanja/objave originalne publikacije. Tahirović I. 4044. pp. Broj poglavlja / sveska / volumena. i sl. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. New York: Nova Science Publisher. (1998). (1983). vol. Allen David T. izd. (Godina prijevoda). Mjesto izdavanja: izdavač. 317-326. Muminović H. Boston: McGraw-Hill. Schmid G. Williams J. 6th ed. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. (2001). Naslov : podnaslov knjige. T. Antioxidant capacity of the neurohormone melatonin.. Buchholz B. Mogućnost efikasnijeg učenja u nastavi. 22. (Godina izdavanja/objave). * Knjige koje su prevedene (sekundarna odgovornost) Prezime i inicijal(i) imena autora. Urednik (autor) knjige.) Chang R. izd. Chemistry. (2000). * Dio ili poglavlje knjige Prezime i inicijal(i) imena autora.). H. et al. Mjesto izdavanja: izdavač.. Organska kemija. str. Str. (1992).). Organic superconductors (including fullerenes) : synthesis. Thiophene and thiophene derivates. R. Zeleni inženjering : projektovanje hemijskih procesa sa sviješću o okolišu. & Boyd R.

n. http://web. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). 2010. 81 (4). Sijarić G. (2006). [Tip medija].*E-knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. Croatica Chemica Acta.hr/2/index.ebscohost. (Godina izdavanja/objave). [11. [20. str. Ukoliko je knjiga dostupna na internetu (online) navode se i slijedeći podaci: Dostupno na: web site adresa/URL. (2010). Vol. [Online]. Aflori M. Sarajevo: s. [datum posjete stranici]. 53.chemsoc.]. [Tip medija].. [datum posjete stranici]. 05..] * Članci u časopisima iz baze podataka Prezime i inicijal(i) imena autora. Dostupno na: http://acta. Naučni i stručni radovi * Članci u časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. pp.si/53/53-2-105. izd. [Online]. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). Tramšek M. Oznaka sveska / godišta / volumena (broj). 657-664. pp. Protein immobilization on poly (ethylene terephthalate) films modified by plasma and chemical treatments.. str.htm. (2004). 2010. Vučina Ž. Pretraživanje i vrednovanje informacija na internetu. početna-završna. Naslov : podnaslov. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. Acta Chimica Slovenica. Zagreb: CARNet. & Mauri A. Naslov časopisa. 3.com. početna-završna.. Naslov časopisa. Synthesis. 35-42. Mineralogija i kristalografija. [datum posjete stranici]. Naslov : podnaslov. Naslov : podnaslov. Consonni V. 5 (1). 2010. Dostupno na: http://edu-udzbenik.. 05. (Godina izdavanja/objave). Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures. Naslov časopisa.carnet.. Barboiu V. [Tip medija]. i sl. Todeschini R.). Ballabio D. (Godina izdavanja/objave). web site adresa/URL. (Godina izdavanja/objave).] 9 . Dostupno u: EBSCO. [06. str. 105-116. Žemva B. [Online]. (2008).pdf. * Članci u online dostupnim časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. pp. A new similarity/diversity measure for the characterization of DNA sequences. Properties and Chemistry of Xenon(II) Fluoride. (2006). 04. [CD]. 4th ed. Dostupno na: web site adresa/URL. Drobota M. Dostupno u: naziv izvora dokumenta odnosno online baze podataka. početna-završna. Naslov : podnaslov. Mjesto izdavanja: izdavač.

Mjesto izdavanja: izdavač. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine BAS (2006). U: Prezime. Dileme i sporovi oko sticanja kompetencija za nastavni rad = Dilemmas and disputes related to acquiring competences for teaching. Istočno Sarajevo: BAS. Vujisić B. Standardi i propisi * Standardi Naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument (Godina usvajanja/objave). Str. (Godina izdavanja/objave). magistarski radovi. Mjesto: univerzitet. Prirodno-matematički fakultet. Geneva: ISO. Bjelosevic H. Slatina M. Doctoral dissertation. Str. naprimjer ISO za International Standards Office. Naslov : podnaslov. Mjesto izdavanja: izdavač. Naslov : podnaslov. International Standards Office (2009).. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. International Standards Office (1998). Fizičko-hemijska identifikacija aktivnih komponenti nekih lijekova u skladu sa zahtjevima Evropske Farmakopeje 2008. Napomena: za općepoznate izdavače koriste se kratice. početnazavršna. Nivo. Sistemi okolinskog upravljanja .Zahtijevi sa smjernicama za upotrebu = Environmental management systems .primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu : zbornik radova = Third Conference Higher Education Reform . (2008). (2008). Magistarski rad. inicijal(i) urednika ur.Implementation of the Bologna Principles at the University of Sarajevo : proceedings. Lund: Lund University.* Članci u zbornicima Prezime i inicijal(i) imena autora.. Geneva: ISO. ISO 690 – 2:1998. 10 . . ISO 29581-1:2009. Disertacije. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. (2009). Naslov zbornika : podnaslov. Information and documentation : Bibliographical references: Electronic documents.Test methods .Part 1: Analysis by wet chemistry. en).Requirements with guidance for use. Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocenebased phosphines as ligands in Pt(II) and Au(I) complexes. (Godina izdavanja/objave). Identifikaciona slova i brojevi standarda. U: III Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja . BAS EN ISO 14001:2006 (bs. 109-126. fakultet. Naslov : podnaslov. Prezime i inicijal(i) imena autora. Cement .

(1998). 01. US patent 5591742. Germany. 11 . 2010. (1980). Karte Prezime i inicijal(i) imena autora. G. S. (1999). Dursun K.. 1997.. početna-završna. K. 1:500. The four Ministers in charge for France. Nikolin A. (Godina objave). Sarajevo : Hemijski institut Prirodno-matematičkog fakulteta. 2010. Službene novine Kantona Sarajevo. 1:900.]. (Godina izdavanja/objave Naslov : podnaslov.pdf. Uticaj antibiotika i nekih drugih farmaka na aktivnost fermenata : elaborat : završni izvještaj)..com/US-Patent5591742/pyridopyrimidinone-antianginal-agents. Dostupno na: http://www. Mjerilo. [25. [16.. Zemlja izdavanja i broj patenta. 05. (Godina izdavanja/objave). Izdavač/Glasilo. Broj dokumenta. Sarajevo: DelsaPublic. Kekić M.).000.] Izvještaji i dokumenti Prezime i inicijal(i) imena autora. Auto karta Bosne i Hercegovine i Europe. str. 10. [14. urednika ili naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument. Naslov : podnaslov. (07. Pyridopyrimidinone antianginal agents.wikipatents. [Online]. 09. Dostupno na: web site izvora dokumenta/URL.. Datum objave] Zakon o visokom obrazovanju. Broj. Wien: Verlag. Terrett N. Naslov : podnaslov. Jekauc D. 1999. 1900). [Tip medija].* Zakoni Naslov : podnaslov. Freytag & Berndt.]. Freytags Reisekarte von Dalmatien Bosnien und der Hercegovina. Dostupno na: http://portal. (ca. urednika ili naziv korporativnog autora. Patenti Prezime i inicijali(i) imena izumitelja ili vlasnika patenta. [Online].monks. Bürg F. G. [Datum posjete stranici]. str. (1998).ba/start/Portals/0/Sorbonne. (Godina usvajanje/objave). Mjesto izdavanja: izdavač. Mjesto izdavanja: izdavač. Italy and the United Kingdom.000. Paris: The Sorbonne. Broj 17. Bell A. 656-667. Uljarević M. Sorbonne Joint Declaration : joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system. Serija i broj serije ako postoji.

(Godina izdanja ili datum zadnjeg ažuriranja). [Online]. (2007. (updated 21. 2010. [datum posljednjeg pristupa]. University of Portsmouth. Wendling D. 12 . Referencing@Portsmouth : an interactive referencing guide.nih.ac. (2007). L.port. 2010.]. and publishers [Online].uk/.). Citing medicine : the NLM style guide for authors. University library. technical editor. [09. [13. Dostupno na: http://www. 10. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). Dostupno na: web site adresa/URL. Naslov web dokumenta ili web stranice. 06. editors. [Online]. Patrias K.nlm.Web stranice Autorstvo ili izvor.].gov/citingmedicine.). Dostupno na: http://referencing. 2009. 04. 2nd ed.

.. Godina usvajanja/objave prijevoda. 13 . 6th ed. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža.. izd. Rijeka: Ekonomski fakultet u Rijeci. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. Zelenika R. In: Pandi-Perumal S. 4. & Shonnard David R. 2001. Sarajevo: Prirodnomatematički fakultet. Beograd: Tehnološkometalurški fakultet. Boston: McGraw-Hill. Broj poglavlja / sveska / volumena i (ili) stranice početna-završna (kratice: pogl. Sv.. 4th ed. 4. structure. i Ast T.) Chang R. 2007. pp. Naslov : podnaslov knjige. 4044. Pine S. enciklopedije Prezime i inicijal(i) imena autora.. ur. izd. eds. Mogućnost efikasnijeg učenja u nastavi.. Urednik (autor) knjige.Primjeri navođenja literature po vankuverskom sistemu Knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. Mjesto izdavanja: izdavač. izd. 10 Oru-Polj. i sl. i sl. * Knjige koje su prevedene (sekundarna odgovornost) Prezime i inicijal(i) imena autora. Allen David T. Naslov : podnaslov. Tahirović I. pp. str. Prevela i uredila Jaganjac Azra sa grupom studenata. U: Požar H. Ch. Sofić E. Mišović J. Zagreb: Školska knjiga. Adamić K. 4th ed. ur. godina prijevoda. Muminović H. Williams J. 3. 2. * Dio ili poglavlje knjige. 11. 2007. izd... str. Godina izdavanja/objave. 2000. godina izdavanja/objave originalne publikacije. 1981.. Tehnička enciklopedija. 1992. H. New York: Nova Science Publisher. Naslov : podnaslov. Chemistry. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. 1984..). Organska kemija. Sarajevo: Institut za hidrotehniku. & Daniel P. 2009. Prevedeno sa (jezika) (ime prevodioca). properties. Antioxidant capacity of the neurohormone melatonin. M.). R. 317-326. Mjesto izdavanja: izdavač. Organic superconductors (including fullerenes) : synthesis. vol. Godina izdavanja/objave. 3. et al. 1998. p. Mjesto izdavanja: izdavač. Jaganjac A. Naslov poglavlja odnosno dijela publikacije. Melatonin : from molecules to therapy. 1986. 566-573. Sarajevo: Svjetlost. ch. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Zeleni inženjering : projektovanje hemijskih procesa sa sviješću o okolišu. Str. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. and theory. Polimeri. izd. sv. Živjeti u skladu sa okolišem : priručnik za edukaciju nastavnika : kako razvijati svijest o okolišu. et al. Instrumentalne metode hemijske analize. 2000.

Naslov : podnaslov. [datum posjete stranici]. [Online]. pp. 2006.*E-knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. Godina usvajanja/objave. 2004.htm. http://web. 5 (1). Mineralogija i kristalografija. [Tip medija]. Vučina Ž. 2008. Naslov : podnaslov.hr/2/index. [datum posjete stranici]. Dostupno na: web site adresa/URL. 2010.com. Naslov : podnaslov. str. 05. početna-završna. Zagreb: CARNet. 105-116. Naslov : podnaslov. Naučni i stručni radovi * Članci u časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. [20. Pretraživanje i vrednovanje informacija na Internetu.ebscohost. 53. Properties and Chemistry of Xenon(II) Fluoride.pdf. [datum posjete stranici].. Barboiu V. 657664.. izd. [CD]. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). Consonni V... Mjesto izdavanja: izdavač.chemsoc.. i sl. str. Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures. 81 (4). Tramšek M. web site adresa/URL. 2010. Žemva B.] * Članci u časopisima iz baze podataka Prezime i inicijal(i) imena autora. Todeschini R. 4th ed. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. početna-završna. [Online]. [Tip medija]. Godina usvajanja/objave. Naslov časopisa. n. Naslov časopisa. Drobota M. 35-42. Dostupno u: EBSCO. str. pp. Godina usvajanja/objave. [Tip medija]. Naslov časopisa. Aflori M. & Mauri A. početna-završna. Ballabio D. 2006. 05. Acta Chimica Slovenica. [06. 04. Protein immobilization on poly (ethylene terephthalate) films modified by plasma and chemical treatments. [Online]. Sarajevo: s. pp. 2010. [11. Oznaka sveska / godišta / volumena (broj). * Članci u online dostupnim časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. Croatica Chemica Acta. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj).carnet. Dostupno na: http://edu-udzbenik. Dostupno na: http://acta. Godina usvajanja/objave. 3. 2010.]. Sijarić G. Synthesis. Vol.). A new similarity/diversity measure for the characterization of DNA sequences.si/53/53-2-105. Dostupno u: naziv izvora dokumenta odnosno online baze podataka. Ukoliko je knjiga dostupna na internetu (online) navode se i slijedeći podaci: Dostupno na: web site adresa/URL.] 14 ..

naprimjer ISO za International Standards Office. Vujisić B. U: III Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja . U: Prezime. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. en). Magistarski rad. inicijal(i) urednika ur. ISO 690 – 2:1998. 1998. Geneva: ISO. Prirodno-matematički fakultet.Zahtijevi sa smjernicama za upotrebu = Environmental management systems . Doctoral dissertation.Test methods . Bjelosevic H. Naslov : podnaslov. Geneva: ISO. Fizičko-hemijska identifikacija aktivnih komponenti nekih lijekova u skladu sa zahtjevima Evropske Farmakopeje 2008. Mjesto izdavanja: izdavač. početna-završna. BAS EN ISO 14001:2006 (bs. 2008.primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu : zbornik radova = Third Conference Higher Education Reform .Requirements with guidance for use.Implementation of the Bologna Principles at the University of Sarajevo : proceedings. Str. . Naslov : podnaslov. Sistemi okolinskog upravljanja .Part 1: Analysis by wet chemistry. Godina usvajanja/objave. ISO 29581-1:2009. Dileme i sporovi oko sticanja kompetencija za nastavni rad = Dilemmas and disputes related to acquiring competences for teaching. Naslov zbornika : podnaslov. Slatina M. Cement . 2009. Naslov : podnaslov. magistarski radovi. 2009. 109-126. Istočno Sarajevo: BAS. fakultet. Napomena: za općepoznate izdavače koriste se kratice. Lund: Lund University. Mjesto izdavanja: izdavač. 2008. Str. Standardi i propisi * Standardi Naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument Identifikaciona slova i brojevi standarda. Godina usvajanja/objave. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine BAS. Godina usvajanja/objave. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. 15 . Information and documentation : Bibliographical references: Electronic documents. Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocene-based phosphines as ligands in Pt(II) and Au(I) complexes. International Standards Office. Prezime i inicijal(i) imena autora. Disertacije. Mjesto: univerzitet. Nivo...* Članci u zbornicima Prezime i inicijal(i) imena autora. 2006. International Standards Office.

Sarajevo : Hemijski institut Prirodno-matematičkog fakulteta. Uticaj antibiotika i nekih drugih farmaka na aktivnost fermenata : elaborat : završni izvještaj). (07. K. Pyridopyrimidinone antianginal agents. 1998. Mjesto izdavanja: izdavač. str. Naslov : podnaslov. 2010.. (Godina objave).] Izvještaji i dokumenti Prezime i inicijal(i) imena autora. US patent 5591742. 2010. Serija i broj serije ako postoji. Wien: Verlag. Službene novine Kantona Sarajevo. Terrett N. Sarajevo: Delsa-Public.. urednika ili naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument. [Tip medija]. Patenti Prezime i inicijali(i) imena izumitelja ili vlasnika patenta. Izdavač/Glasilo. Nikolin A. Italy and the United Kingdom. ca. 1:900. Broj 17.monks. [Datum posjete stranici]. G. Broj dokumenta. 1980. 1900. [14. 10. 01. Dostupno na: http://portal.pdf. Godina usvajanje/objave.). 05. 1997. od-do. Bell A.wikipatents. Godina izdavanja/objave.. 1999. Bürg F.].. The four Ministers in charge for France. Zemlja izdavanja i broj patenta. 16 . 656667. Dursun K. Godina izdavanja/objave. 1:500. 1998. Mjerilo. Dostupno na: http://www. [Online]. Dostupno na: web site izvora dokumenta/URL. str.[Datum objave] Zakon o visokom obrazovanju. Broj. Naslov : podnaslov.]. Auto karta Bosne i Hercegovine i Europe. S.. Sorbonne Joint Declaration : joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system. Paris: The Sorbonne. [16. [25.000. Uljarević M. Naslov : podnaslov.ba/start/Portals/0/Sorbonne. Freytags Reisekarte von Dalmatien Bosnien und der Hercegovina. Kekić M.com/US-Patent5591742/pyridopyrimidinone-antianginal-agents. Jekauc D. G. Freytag & Berndt. 1999. urednika ili naziv korporativnog autora. Mjesto izdavanja: izdavač. Karte Prezime i inicijal(i) imena autora. 09. [Online].* Zakoni Naslov : podnaslov. Germany.000.

Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). 10. Citing medicine : the NLM style guide for authors. [09. U slučajevima koji ovdje nisu predviđeni. 2nd ed. Napomene • • Prilikom izrade magistarskog. Naslov web dokumenta ili web stranice. (updated 21. [Online]. Godina izdanja.]. editors. diplomskog i seminarskog rada obavezno konsultovati mentora o načinu citiranja i referenciranja literature. 17 . 2009. 2010.port. [Online]. 2010. Patrias K. University library. Dostupno na: web site adresa/URL. 2007. Dostupno na: http://www.). Referencing@Portsmouth : an interactive referencing guide. L. Wendling D.ac. University of Portsmouth.uk/.gov/citingmedicine.].nih.nlm. potrebne upute i pomoć mogu se dobiti u biblioteci. and publishers [Online]. (Datum zadnjeg ažuriranja ako je poznat). [13. technical editor. 04. 06.Web stranice Autorstvo ili izvor. [datum posljednjeg pristupa]. 2007. Dostupno na: http://referencing.

[Online]. Šamić M.). Sarajevo: Un Prirodno-matematički fakultet.bg. 2009. a.09. (2008). (2009). Harvard AGPS referencing guide. [Online].2010.2010. Reference styles: Harvard and Vancuver.]. 11. Milić N. Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocene-based phosphorine and Au(I) complexes. (s.org. Dostupno na: http://ekonomija. Mehić E.jsp. [3 Slatina M.bma. 2010. (2010. Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada.pdf.hr/file. (2006).uk/library_medline/electronic_resources/factsheets/LIBReferenceStyles. Studij udjela biorazgradnje poliaromatskih ugljikovodika (PAHS) i kloriranih fenola sa metodom plinske kromatografije i masene spektrometrije (GC/MS).].. Zagreb: Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 2010. 18 .rs/dloads/nastavni%20statistika/uze%20specijalizacije/Citiranje%20literature%20u%20n [25. 0 Citiranje izvora s web stranica. Dostupno na: University of Southern Queensland [29. Faculty of Science. Prirodno-matematički fakultet. (2008). 2010. 2006. [Online]. Raspodjela totalnog antioksidativnog kapaciteta u različitim regijama mozga čovjeka.chicagomanualofstyle.pbf. Zavod za kemiju http://www.09. Memić M. Nastavni metod : prilog pedagoškoj moći suđenja. Brkić S. http://www.]. Citiranje literature u naučnom radu. (20. Ekonomski fakultet.ac. Lund: Lund University. [Online].. (11. Guide ti the Harvard style of referencing. [08. Šapčanin A. Kenjić V.unizd. [29.). (25.html.php/1/Dokumenti_razno/Dokumenti_Odjel/harvardsko_citiranje_upute. 08. (2006). Dostupno na 2010.Literatura Referentna lista Bjelosevic H.).med. 09. Kako nastaje naučno djelo : uvođenje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog rada – Sarajevo: Svjetlost. http://www. 06. Korisna literatura Anglia Ruskin University Library (2008). D Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu.]. Dostupno na: Association. Biblioteka u digitalnom okruženju : priručnik za predmet informatizacija bibliotečke Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. (1998). Citiranje i referenciranje. Chicago Manual of Style Online : Chicago-Style Citation Quick Guide.hr/hr/zavodi/zavod_za_kemiju_i_biokemiju/laboratorij_za_toksikologiju/uvod_u_znanstveni_ra [25.org/tools_citationguide.]. Sarajevo: Filozofski fakultet.http://www. 06. (1990). (2006). Sarajevo: Ekonomski Gerc A.).). Zadar: Sveučilište u Zadru. Doktorska disertacija. [Online]. [Online].

2010. [13.). 10.uq.berkeley. 10. (updated 21. str.pdf. http://ges.).pdf. (2007.pdf.library. 2010.pdf. (2009). editors and printers. Dostupno na: Hrčak. 10. 2010. 155-171. Referencing@Portsmouth : an interactive referencing gu 06. 2010. Rijeka: Ekonomski f 19 . Citiranje. literature. 2010.]. [01. References/Bibliography : Vancouver Style : “How-to” guide. 4. 2010. 2009. Vol. 2010.nih. izd. 10. Dostupno na: http://www. (2007).). Oblikovanje bilježaka i sustavi citiranja u stručnom ili znanstvenom tekstu. http://hrcak.].au/training/citation/harvard_6. Upute za navodenje literature u seminarskom ili završnom radu : navođenje (citiranje) literature.pdf.hr/index.efzg. [01. [29. editors. Udiljak-Bugarinovski Z.pdf?file_id=791161. 09.]. [10. Patrias K. (2010 University of Queensland.].galileo.). [Onli Berkeley: Universit Zagreb: Sveučilište u University of Portsmouth. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog rada.php?show=clanak&id_clanak_jezik=28233. [Online]. Turabian and Chicago Styles Citations.nlm. [O literatura/Navodjenje-literature. (14.gov/citingmedicine.]. (2006). 08. 2006. 15 (1-2). 09. [08.edu. [04. 2005. 10. (2007).edu/fs/download/vancouv[1].unizd. Društvena istra online library. 06. (2000).]. parafraziranje i upućivanje na izvore u akademskim tekstovima : nastavni materi u Zadru.hr/dok/KID/Pravila_citiranja. University library.edu/instruct/guides/chicago-turabianstyle.hr/Portals/46/seminarski_rad/citiranje_parafraziranje.lib. (06.srce. Prijedlog citiranja http://web. 201 Murati T.Janović T. Zelenika R. and p Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). [02. References/Bibliography : Harvard style : based on style manual for authors. http://www. http://www.]. Dostupno na: http://www. Citing medicine : the NLM style guide for authors.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful