Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za hemiju
Biblioteka Odsjeka za hemiju

PRIJEDLOG

CITIRANJE I POPIS LITERATURE Upute i primjeri

Priredila: Nataša Milićević

Sarajevo, 2010

web izvori i dr. Popis literature može biti samo referenta lista koja obavezno sadrži sve citirane izvore informacija u tekstu rada. a prema redosljedu pojavljivanja u tekstu. „Međutim. *** Međutim. Primjeri citiranja i parafraziranja). Harvard.). Na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta najčešće su zastupljena dva općeprihvaćena sistema citiranja i referenciranja: • sistem «autor . i • sistem «autor – naslov» (vankuverski sistem). članci. 2 . APA.“ (Milić. Chicago. *** Prema harvardskom sistemu literatura se ne označava brojevima već se pravi popis prema abecednom redu prezimena prvog autora.Uvod U svakom naučnom i stručnom radu neizostavan dio je citiranje drugih autora i popis literature (referenci) koji sadrži podatke o autorima i korištenim dokumentacijskim izvorima (knjige. Dakle. MLA. Reference u popisu literature su označene arapskim brojevima i kada se citiraju u tekstu navodi se broj odgovarajuće reference (v. a svaka naučna ustanova oblikuje i propisuje svoje standarde i svoj stil kao što su npr. *** U praksi se susreće više varijacija ovih sistema citiranja. harvardskog i vankuverskog. kada se neka referenca citira i kasnije u tekstu. Popis referenci prema ovom sistemu se koristi u kombinaciji s bibliografskim napomenama u tekstu rada. svima je zajedničko citiranje tačnih podataka i jednoobraznost. AMA i dr. s. odnosno u popisu literature navode reference istovremeno po numeričkom i abecednom redosljedu. a. Od izuzetnog značaja je ispravno citiranje i referenciranje što podrazumijeva dosljednu primjenu usvojenih pravila pri navođenju korištenih izvora informacija u tekstu rada i na kraju u popisu literature Sistemi citiranja i referenciranja Poznato je više sistema citiranja i navođenja korištene literature. a na koje se u tekstu izravno ne poziva. 2006). naučni i stručni skupovi. ali bez obzira na odabrani stil citiranja i referenciranja neophodna je dosljednost u primjeni (Reference styles. Turabian.). ili i bibliografija koja uključuje sve izvore informacija koji su konzultirani i preporučeni za daljnje čitanje. *** Vankuverski sistem propisuje numerički način citiranja i navođenja literature. neki autori koriste kombinaciju oba sistema.datum» (harvardski sistem). ima isti redni broj.

kao što naš Novi pravopis kaže polunavodnicima ('. Varijacije Vankuver sistema često uključuju slijedeće: • u tekstu se navode brojevi referenci u superskriptu ili u uglastim ili u ovalnim zagradama. što podrazumijeva da se u citiranom tekstu „zadržavaju sve pravopisne osobenosti (interpukcijski i pravopisni znaci) i eventualne greške“ (Šamić. enzim (2) ili ... • brojevi stranica se pišu u cijelosti (120-124) ili se ispuštaju dijelovi brojeva (120-4). .. • naslov članka nije unutar navodnika.].). kao i publikacije iz koje je preuzet dati citat (Brkić. Citiranje i parafraziranje Citiranje je tačno navođenje izvornog teksta ili riječi drugih autora. Eng. može da se navodi citat koji je već citiran od strane nekog drugog autora i u tom slučaju u popisu literature potrebno je navesti puni bibliografski zapis originalnog citatata. itd. Mehić i Kenjić. kao znak upozorenja.. kada primarni izvor nije dostupan. Kada je citirani tekst obiman. kao naprimjer: • naslovi članaka su u dvostrukim navodnicima. Takođe. Takođe.“ (Gerc.Varijacije Harvard sistema su mnogobrojne. za časopis Biochemical Engineering Journal). izostavljene dijelove treba označiti sa tri tačke u uglastim zagradama [. str. u uglastim zagradama iza uočene pogreške u citiranom tekstu. J. sve izmjene u citiranom tekstu je potrebno označiti uglastim zagradama (npr. Opća pravila citiranja u tekstu • • • • • • Citirani tekst se obavezno označava navodnicima na početku i na kraju. kratka primjedba ili napomena i sl. 2006. enzim [2]. • godina izdavanja/objave nije u zagradama.. = tako) navodi se. odnosno izvora informacija postoji definisan minimum podataka koji omogućavaju da se identificira upravo onaj dokument koji je citiran. Riječ sic (lat.. Biochem. • različite znake interpukcija. • kratice naslova časopisa (npr.. 2008) Parafraziranje je interpretacija argumenata i ideja drugih autora.: . promjena velikog slova u malo i obratno. 29).')“ (Šamić. • pisanje naslova velikim slovima.. „Za svaku vrstu dokumenta.. 86). • brojevi volumena su podebljani itd. 1990. 3 . enzim2. Izuzetno. npr. odnosno preoblikovanje izrečenog ili napisanog sopstvenim riječima i stilom.. • citiranje autora velikim slovima. str. „Citat u citatu se označava. 1990).

2000). • U slučaju citiranja više radova istog autora objavljenih u istoj godini uz godinu se dodaju slova abecednim redom. • Ako rad koji se citira ima više od tri autora. navodi se samo prezime prvog autora i opće prihvaćena kratica et al. Smatra se da razmjena ugljikohidratnih tvari u mozgu ne podliježe direktnoj ovisnosti od inzulina. 2006. a podaci se redaju hronološki. 1998. • Ukoliko autor ili urednik nije naveden. str.. str. 4 . 2004. 25): Izvještaj za godišnju /1989-1990) srednju vrijednost koncentracije BaP-a za saobraćaj u Phine-Puhr bio je 3-6 ng/m3 (Pfeffer. popis kratica) i godina izdavanja/objave rada.“ (Slatina. Salkovic-Petrisic i sar. • Međutim. chrysosporium. 1994 citat u WHO.] pokazuju izvjesnu ovisnost (Hoyer. prilikom citiranja takve publikacije navodi se prvih nekoliko riječi iz naslova i godina. Primjeri • U tekstu doktorskih disertacija (Memić. tada se i prezime autora i godina publikacije navode u zagradi na kraju rečenice. 2002. 17. „Ta razlika izražava AC“ odnosno „%inhibicije fotolize“ (Rimpapa. 48.Harvardski sistem – citiranje u tekstu Pravila citiranja u tekstu prema harvardskom sistemu: • Kada se u tekstu citira rad nekog autora odnosno kada je njegovo ime sastavni dio rečenice.. • Kada se u tekstu citira veći broj radova istog autora objavljenih u različitim godinama navodi se prezime autora i godine hronološkim redom. • Citiranje odlomka: „Pedagoška moć suđenja izrasta i izgrađuje se (i) na pretpostavkama koje nisu samo čulno određene. 5. 2006). Chung i Aust (1995) su ispitivali biodegradaciju PeCP u nesterilisanom tlu gljivom P. Otuda je neophodno da se i u samom nastavnom metodu nađe formula: pedagoško suđenje = razumijevanje + doživljavanje. str. 11). (v. ako se upućuje na rad ili dio istraživanja bez navođenja imena citiranog autora u tekstu (rečenici). 2006.) se odvajaju podaci za više izvora. • Znakom tačka-zarez (. Šapčanin. 2006). Primjeri citiranja i parafraziranja). tada se uz prezime citiranog autora u zagradi navodi godina objave njegovog rada. mada novi rezultati istraživanja [.. • Ukoliko se citira cijela rečenica ili odlomak tada se iza citirane rečenica odnosno iza tačke u zagradi navode prezime i godina (v.

Mehić i Kenjić. Primjeri Primjeri preuzeti iz doktorske disertacije Bjelosevica (2008. 285290. Longato. se koristi kada se iz istog izvora navodi više citata na istoj stranici (v. Corain. naslov časopisa.69.. Thouin. Lachi. mjesto. Popis korištene literature Opća pravila – kratka uputstva − Osnovni bibliografski podaci su: o za knjige: autor(i). B. str. Ferreli. 2006. naslov web dokumenta. Chem. Osella. L. U bibliografskim bilješkama u fusnoti „koriste se latinski izrazi. mjesto i izdavač (sistem autor-datum). 5 . Pilloni. Acta 2000. E. 420. Organomet.. naslov. B. Int. Reisner. Proposed intermediates in the oxidation of dppf118 U popisu literature: 118. G. Jaouen. • Kratica ibid. 72.u endnoti. 1569-1583. Hillard. autor(i).72 U popisu literature: 69. Amatore. M. 2006. 306. 17. Chim. Pombeiro. o za web stranice: autor(i) (ako je poznato). o za časopise: autor(i) godina izdavanja. godina izdavanja. D... Nervi. 361.. 37): The ferrocenyl group is stable in aqueous. izdavač i godina izdavanja (sistem autor-naslov). pp. kako bi se izbjeglo prekomjerno ponavljanje već pomenutih izvora“ (Brkić. G. Fontani. broj volumena. naslov časopisa. E. Inorg.Vankuverski sistem – citiranje u tekstu Numerički sistem citiranja često se koristi uz bibliografske napomene (bilješke) na podnožju stranice . 45.. naslov članka. F.. 42-48. C.u fusnoti ili na kraju rada ili poglavlja . web site adresa / URL (Uniformed Resource Locator) i datum pristupa.. 1991. B. Popis kratica i izraza). datum izdavanja ili ažuriranja (update). Chem.. Cavigiolio. J. Vessieres A.. Inorg. C. autor(i). naslov članka. M. Zanello. brojevi stranica (sistem autor-datum). 71. cit. aerobic media. G. 57-65. godina izdavanja. brojevi stranica (sistem autor-naslov). V. accessible for various. Angew. naslov.. Acta 2008. broj volumena. Scheme 2-6.. A.. Arion. L. derivatisations and it has interesting electrochemical properties that might have a key role in the understanding of its bilogical activity.71. 28-29): • Kada se citira izvor informacija koji je već ranije naveden u radu koristi se kratica op. P. J... Chim. Ed.

(eng. na velika i mala slova. − Kad je publikacija napisana od strane institucije ili asocijacije. uvijek treba navoditi tačno izvor informacija. sve vlastite imenice i pridjevi izvedeni iz njih. str. − Na kraju svakog podatka je tačka i razmak.. U francuskom. − U naslovima knjiga. − Iza inicijala imena urednika (editor) se piše kratica ur. naprimjer [CD-ROM] ili [DVD]. [e-book]. izd. unose se na jeziku publikacije (3. članaka i poglavlja samo se prva riječ naslova i vlastita imena pišu početnim velikim slovom. str. − Objavljivanje publikacija na internetu je stvorilo nove zahtjeve u navođenju korištenih izvora. kao što su naprimjer podaci o izdanju. CD-ROM. − Ako je citirani e-dokument veliki dio web stranice odnosno nalazi se na više povezanih web stranica naprimjer univerziteta. − Za e-knjige i e-časopise (elektroničke publikacije) iza naslova se piše u uglastim zagradama vrsta medija. (v. Sve verzije mogu biti identičnog sadržaja. − Ukoliko je elektroničkoj publikaciji dodijeljen DOI identifikator Identifier). na njemačkom jeziku se velikim početnim slovom pišu prva riječ. DVD i na internetu. a kratice na engleskom su ed. Izuzetno. Dakle. Popis kratica i izraza). odnosno ne navoditi naprimjer dokumentacijski izvor kao da je štampan ukoliko je korištena elektronska verzija.. svaka značajna imenica i njeni epiteti. 1990. interpunkciju i razmak. ali prilikom pretvorbe jednog formata u drugi mogu nastati značajne razlike. a kod engleskog jezika prva riječ. kao i na stil fonta: običan i italic. − Bibliografski podaci. Digital Object 6 . a za izvore kojima se online pristupa u uglastim zagradama se navodi [e-knjiga]. [Online].− Prilikom navođenja literature treba obratiti pažnju na redosljed pisanja bibliografskih elemenata. − Ukoliko publikacija ima više od tri autora (urednika) navodi se samo prvi autor i dodaje latinska kratica et al.. italijanskom i španskom jeziku u naslovima se velikim slovom pišu prva riječ. ili urednici za više urednika. a ne pojedinca. − Ako se citira samo dio publikacije tada se nakon svih bibliografskih podataka dodaje podatak o poglavlju ili stranicama (početna – završna). 3rd ed. navodi se ime osnovne organizacije. (Šamić. relevantni odjeli i home web site ili početnu stranicu web dokumenta / URL i u uglastim zagradama datum pristupa. − Ukoliko autor ili urednik nije naveden. vladine organizacije i slično. 91). za članke u periodničnim publikacijama se navode svi autori. [e-journal]. pp itd). i eds. − Kada je e-publikacija dostupna na internetu poslije naziva izdavača se navodi web site / URL i u uglastim zagradama datum pristupa. [Internet] i sl. [e-časopis]. u tom slučaju organizacija se navodi kao autor. − Ukoliko publikacija ima usporedne naslove odnosno naslove na više jezika tada se navode svi naslovi zajedno sa znakom jednakosti ( = ). publikacija se svrstava prema naslovu. sve imenice i pridjevi koji su izvedeni od osobnih imenica. Međutim. dovoljno je umjesto URL navesti DOI. − Italic se koristi za naslove knjiga i časopisa. Neke publikacije se izdaju u različitim verzijama: štampana forma.

stranice) latinski: sine anno= bez godine (nepoznata godina izdavanja) latinski: sine loco = bez mjesta (nepoznato mjesto izdavanja) latinski: sine nomine = bez imena (nepoznat naziv izdavača) serija latinski = tako stranica. s. vols. ser.Popis kratica i izraza U slijedećoj tabeli su date kratice koje se najčešće koriste u citatima i popisu literature. pp. volumens (svezak. s. izd. stranice svezak... navedeno djelo latinski: pagina. p. ibid. paginae (strana. ur. sv. svesci urednik. KRATICE / IZRAZI OPIS ca. s. cit. svesci) 7 . urednici vidi engleski: volumen.. a. op. l. sic str.. vol. latinski: circa = oko. editors latinski: et alii (i ostali) latinski: ibidem = na istom mjestu izdanje latinski: opus citatum = u radu citirano. ed. ch ed. n. urednici v. eds et al. otprilike engleski: chapter = poglavlje engleski: edition engleski: editor.

4. F. and theory. str. Melatonin : from molecules to therapy. Buchholz B. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet. i sl. izd. structure. 3. 4th ed. Naslov : podnaslov. ed. Broj poglavlja / sveska / volumena. & Shonnard David R. Naslov : podnaslov.. N. In: Pandi-Perumal S. H. 2. Prevedeno sa (jezika). (1983). Str. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Weinheim: VCH. Prevela i uredila Jaganjac Azra sa grupom studenata. pp. 965973. Clusters and colloids : from theory to applications. Pine S. izd. (1992). ch. (1981). Mjesto izdavanja: izdavač. Boston: McGraw-Hill.. (2000). & Daniel P. vol.). Zagreb: Školska knjiga.. New York: Nova Science Publisher. et al. izd. * Dio ili poglavlje knjige Prezime i inicijal(i) imena autora.. et al. 8 . pp. Urednik (autor) knjige.. (1998). Schmid G. 2009. sv. Organic superconductors (including fullerenes) : synthesis. i Ast T. & Boyd R. T. Sofić E. pp. 3. i sl. 22. 4th ed. Instrumentalne metode hemijske analize. Organska kemija. Mjesto izdavanja: izdavač. Chemistry. (1992). Antioxidant capacity of the neurohormone melatonin. Sarajevo: Prirodnomatematički fakultet. Sarajevo: Svjetlost. (Godina izdavanja/objave). i (ili) stranice početna-završna (kratice: pogl. eds. Ch. Mjesto izdavanja: izdavač. izd. p. 3rd ed. Zeleni inženjering : projektovanje hemijskih procesa sa sviješću o okolišu. (1984). godina izdavanja/objave originalne publikacije..) Chang R. Wiley: New York. R. Morrison R. et al. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. Naslov poglavlja odnosno dijela publikacije. * Knjige koje su prevedene (sekundarna odgovornost) Prezime i inicijal(i) imena autora. (Godina prijevoda). eds. Vol.. Mišović J. Muminović H. (Godina izdavanja/objave). 11. 317-326. Tahirović I. Organic chemistry. In: Mark H. 6th ed. Allen David T. (2007). Williams J. (2001). KirkOthmer Encyclopedia of Chemical Technology. (1994).). ime prevodioca. Mogućnost efikasnijeg učenja u nastavi. 6th ed. properties. Thiophene and thiophene derivates. 4044.. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. Englewood Cliffs: Prentice Hall International. Naslov : podnaslov knjige.. M.Primjeri navođenja literature po harvardskom sistemu Knjige Prezime i inicijal(i) imena autora.

2010.*E-knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. pp. Pretraživanje i vrednovanje informacija na internetu. 105-116. 2010.. Consonni V. [CD]. Žemva B. 35-42. Dostupno na: web site adresa/URL. Naslov časopisa. Ukoliko je knjiga dostupna na internetu (online) navode se i slijedeći podaci: Dostupno na: web site adresa/URL. Naslov časopisa. Naučni i stručni radovi * Članci u časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. Dostupno na: http://acta. & Mauri A. Zagreb: CARNet. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj).] * Članci u časopisima iz baze podataka Prezime i inicijal(i) imena autora... [Tip medija]. Mjesto izdavanja: izdavač. Sarajevo: s. Aflori M. Naslov : podnaslov.]. (Godina izdavanja/objave). Synthesis. 04.hr/2/index. Croatica Chemica Acta.chemsoc. n. Properties and Chemistry of Xenon(II) Fluoride. str. (2010).. Naslov : podnaslov. (2004). [datum posjete stranici]. Vučina Ž.pdf.] 9 . 4th ed. [datum posjete stranici]. 81 (4). početna-završna. [Tip medija]. Acta Chimica Slovenica.). 5 (1). pp. http://web. Drobota M. [datum posjete stranici]. Naslov časopisa. Vol. (Godina izdavanja/objave). [06.ebscohost. (2006). [20. (Godina izdavanja/objave). 05. Protein immobilization on poly (ethylene terephthalate) films modified by plasma and chemical treatments. pp.htm. Mineralogija i kristalografija. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. Todeschini R. Dostupno u: naziv izvora dokumenta odnosno online baze podataka. A new similarity/diversity measure for the characterization of DNA sequences. 53. 657-664. Dostupno u: EBSCO. 05.carnet.. Tramšek M. str. Naslov : podnaslov. (Godina izdavanja/objave). Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). [Online]. (2008). i sl. početna-završna. (2006).. 2010. [Online]. Barboiu V. * Članci u online dostupnim časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. [11. Oznaka sveska / godišta / volumena (broj). [Tip medija]. Ballabio D. str. izd. početna-završna. [Online]. Sijarić G. Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures.com. Dostupno na: http://edu-udzbenik. Naslov : podnaslov.si/53/53-2-105. 3. web site adresa/URL.

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine BAS (2006). . Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocenebased phosphines as ligands in Pt(II) and Au(I) complexes. (2009). International Standards Office (1998).. (Godina izdavanja/objave). Standardi i propisi * Standardi Naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument (Godina usvajanja/objave).Test methods . Naslov : podnaslov. U: Prezime. Istočno Sarajevo: BAS. (2008). Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. naprimjer ISO za International Standards Office. en). Geneva: ISO.Requirements with guidance for use. Naslov zbornika : podnaslov. (2008).Part 1: Analysis by wet chemistry. magistarski radovi. Mjesto: univerzitet. ISO 690 – 2:1998. 10 . Identifikaciona slova i brojevi standarda. 109-126. Bjelosevic H.Implementation of the Bologna Principles at the University of Sarajevo : proceedings. Prezime i inicijal(i) imena autora. BAS EN ISO 14001:2006 (bs. Naslov : podnaslov. U: III Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja . fakultet. Dileme i sporovi oko sticanja kompetencija za nastavni rad = Dilemmas and disputes related to acquiring competences for teaching. Mjesto izdavanja: izdavač. Str. Napomena: za općepoznate izdavače koriste se kratice.. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. Cement . Geneva: ISO. (Godina izdavanja/objave). Prirodno-matematički fakultet.primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu : zbornik radova = Third Conference Higher Education Reform . početnazavršna. Naslov : podnaslov. Str. Doctoral dissertation. Disertacije. Sistemi okolinskog upravljanja . ISO 29581-1:2009. Slatina M. Vujisić B. International Standards Office (2009). inicijal(i) urednika ur.Zahtijevi sa smjernicama za upotrebu = Environmental management systems . Fizičko-hemijska identifikacija aktivnih komponenti nekih lijekova u skladu sa zahtjevima Evropske Farmakopeje 2008.* Članci u zbornicima Prezime i inicijal(i) imena autora. Information and documentation : Bibliographical references: Electronic documents. Magistarski rad. Lund: Lund University. Nivo. Mjesto izdavanja: izdavač.

The four Ministers in charge for France. Mjesto izdavanja: izdavač. 1:900. Italy and the United Kingdom. Uljarević M.). (1980). [Datum posjete stranici]. (1999).. početna-završna. 1:500.com/US-Patent5591742/pyridopyrimidinone-antianginal-agents. 09. Dostupno na: web site izvora dokumenta/URL. (Godina usvajanje/objave). 2010.. Sorbonne Joint Declaration : joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system. G. Broj dokumenta. [Tip medija]. Broj.pdf.. Bell A.. 1900). 2010. Jekauc D. 656-667. Uticaj antibiotika i nekih drugih farmaka na aktivnost fermenata : elaborat : završni izvještaj). [25. [16. Naslov : podnaslov. Mjesto izdavanja: izdavač. 11 .* Zakoni Naslov : podnaslov..wikipatents. S. Sarajevo : Hemijski institut Prirodno-matematičkog fakulteta. Wien: Verlag. Nikolin A. Freytag & Berndt. Karte Prezime i inicijal(i) imena autora. 05. K. 01. Dostupno na: http://www. Patenti Prezime i inicijali(i) imena izumitelja ili vlasnika patenta. urednika ili naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument. Germany.]. [14.ba/start/Portals/0/Sorbonne. Datum objave] Zakon o visokom obrazovanju. Sarajevo: DelsaPublic. Mjerilo. Dostupno na: http://portal. Terrett N. [Online]. Pyridopyrimidinone antianginal agents. (Godina izdavanja/objave).monks. urednika ili naziv korporativnog autora. str. Naslov : podnaslov.]. G. 1999. [Online]. Paris: The Sorbonne.] Izvještaji i dokumenti Prezime i inicijal(i) imena autora. Izdavač/Glasilo. 1997. 10. US patent 5591742. Auto karta Bosne i Hercegovine i Europe. Bürg F. (Godina izdavanja/objave Naslov : podnaslov.000. Serija i broj serije ako postoji. str. Dursun K.000. (1998). Zemlja izdavanja i broj patenta. (1998). Freytags Reisekarte von Dalmatien Bosnien und der Hercegovina. Broj 17. (07. Službene novine Kantona Sarajevo. (Godina objave). Kekić M. (ca.

[datum posljednjeg pristupa]. University library.Web stranice Autorstvo ili izvor. Dostupno na: web site adresa/URL. 2010.gov/citingmedicine. 2010. Citing medicine : the NLM style guide for authors.port. 06.]. (updated 21. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). University of Portsmouth. 10. 12 . [09. 04. and publishers [Online]. (2007. (2007). [13. Referencing@Portsmouth : an interactive referencing guide.uk/. L. technical editor. [Online]. Patrias K. 2nd ed. 2009.).).nih. [Online].]. Wendling D. Dostupno na: http://referencing.ac. (Godina izdanja ili datum zadnjeg ažuriranja). Dostupno na: http://www. Naslov web dokumenta ili web stranice.nlm. editors.

2001. godina prijevoda. 4. godina izdavanja/objave originalne publikacije.. Prevela i uredila Jaganjac Azra sa grupom studenata. Zagreb: Školska knjiga. 3. i Ast T. 1986.. Živjeti u skladu sa okolišem : priručnik za edukaciju nastavnika : kako razvijati svijest o okolišu. Instrumentalne metode hemijske analize. Sofić E. Prevedeno sa (jezika) (ime prevodioca).) Chang R... Naslov poglavlja odnosno dijela publikacije. New York: Nova Science Publisher. ch. Boston: McGraw-Hill. Sarajevo: Svjetlost. Sarajevo: Institut za hidrotehniku. Adamić K. str. Sarajevo: Prirodnomatematički fakultet. Urednik (autor) knjige. Naslov : podnaslov knjige. Organic superconductors (including fullerenes) : synthesis. Tahirović I. Beograd: Tehnološkometalurški fakultet. izd. 2000. Mjesto izdavanja: izdavač.. Godina usvajanja/objave prijevoda. Tehnička enciklopedija. p. * Dio ili poglavlje knjige. Zelenika R. Allen David T. pp. Antioxidant capacity of the neurohormone melatonin. 2. Rijeka: Ekonomski fakultet u Rijeci. pp. Muminović H. vol. 10 Oru-Polj. In: Pandi-Perumal S.. 2007.. Polimeri.Primjeri navođenja literature po vankuverskom sistemu Knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža.. Mišović J. izd. Broj poglavlja / sveska / volumena i (ili) stranice početna-završna (kratice: pogl.. Pine S. 11. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. & Shonnard David R. 6th ed. R. et al. 13 . Zeleni inženjering : projektovanje hemijskih procesa sa sviješću o okolišu. Mjesto izdavanja: izdavač. Sv. Godina izdavanja/objave. * Knjige koje su prevedene (sekundarna odgovornost) Prezime i inicijal(i) imena autora. properties. i sl. 1981. Godina izdavanja/objave. et al. sv. Naslov : podnaslov. U: Požar H. i sl. Englewood Cliffs: Prentice Hall. str. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. Organska kemija. Ch. 2007.. izd. 566-573. 2009. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. 4044. Jaganjac A. Mogućnost efikasnijeg učenja u nastavi.). enciklopedije Prezime i inicijal(i) imena autora. 1998. izd. ur. 1984. ur. Chemistry. 4th ed. eds. izd. structure. 4th ed. H. 3. M. & Daniel P. Williams J. 1992. 4. Str. Mjesto izdavanja: izdavač. Melatonin : from molecules to therapy. Naslov : podnaslov.). and theory. 317-326. 2000.

Naslov : podnaslov.]. 2010. Naučni i stručni radovi * Članci u časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. [datum posjete stranici]. Godina usvajanja/objave. Godina usvajanja/objave. Protein immobilization on poly (ethylene terephthalate) films modified by plasma and chemical treatments. [11. Godina usvajanja/objave. Dostupno u: EBSCO. Dostupno na: http://edu-udzbenik. Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures. početna-završna. [CD]. pp. Mineralogija i kristalografija.. Oznaka sveska / godišta / volumena (broj). Sijarić G.pdf. A new similarity/diversity measure for the characterization of DNA sequences.. [Tip medija]. 2006. Naslov časopisa.com. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). Acta Chimica Slovenica. 35-42. [datum posjete stranici]. Žemva B. 2010. Izdanje samo ako je navedeno u publikaciji (npr. n. 2006. 105-116. 53.*E-knjige Prezime i inicijal(i) imena autora. Sarajevo: s. 3. Pretraživanje i vrednovanje informacija na Internetu. 657664.] * Članci u časopisima iz baze podataka Prezime i inicijal(i) imena autora. Properties and Chemistry of Xenon(II) Fluoride. & Mauri A. Tramšek M.] 14 . str. str.. Naslov časopisa.chemsoc.. 2004.hr/2/index. [Tip medija].si/53/53-2-105. [datum posjete stranici].ebscohost. pp.). Croatica Chemica Acta. str. Zagreb: CARNet. 2010. Dostupno u: naziv izvora dokumenta odnosno online baze podataka. [Tip medija]. [Online]. 5 (1). Vučina Ž. Naslov časopisa. http://web. Naslov : podnaslov. 2010. Ballabio D. [Online]. Vol. Godina usvajanja/objave. Drobota M. [Online]. izd. Synthesis. Barboiu V. Aflori M. [06. 04. 2008. * Članci u online dostupnim časopisima Prezime i inicijal(i) imena autora. pp. Dostupno na: web site adresa/URL. Mjesto izdavanja: izdavač. Oznaka sveska ili godišta ili volumena (broj). 05. Ukoliko je knjiga dostupna na internetu (online) navode se i slijedeći podaci: Dostupno na: web site adresa/URL. 81 (4).. početna-završna. 4th ed. i sl. početna-završna. 05. web site adresa/URL. Naslov : podnaslov. [20. Naslov : podnaslov.carnet. Consonni V.htm.. Dostupno na: http://acta. Todeschini R.

Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. Str. 2008. 2008. . inicijal(i) urednika ur. Lund: Lund University. 15 . Bjelosevic H. BAS EN ISO 14001:2006 (bs. Mjesto: univerzitet. fakultet.. International Standards Office. Naslov zbornika : podnaslov. U: III Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja . Disertacije. 2006. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. en). Mjesto izdavanja: izdavač..Part 1: Analysis by wet chemistry. Godina usvajanja/objave. Information and documentation : Bibliographical references: Electronic documents. Dileme i sporovi oko sticanja kompetencija za nastavni rad = Dilemmas and disputes related to acquiring competences for teaching.primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu : zbornik radova = Third Conference Higher Education Reform . ISO 29581-1:2009. početna-završna. International Standards Office. ISO 690 – 2:1998. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine BAS. Napomena: za općepoznate izdavače koriste se kratice.Zahtijevi sa smjernicama za upotrebu = Environmental management systems .* Članci u zbornicima Prezime i inicijal(i) imena autora.Test methods . Geneva: ISO. Godina usvajanja/objave. Naslov : podnaslov. Cement . Naslov : podnaslov. Prirodno-matematički fakultet. Str. 109-126. Sistemi okolinskog upravljanja . Slatina M. 2009. Vujisić B. Istočno Sarajevo: BAS. 1998. Nivo.Requirements with guidance for use. Doctoral dissertation. Naslov : podnaslov. Fizičko-hemijska identifikacija aktivnih komponenti nekih lijekova u skladu sa zahtjevima Evropske Farmakopeje 2008. Standardi i propisi * Standardi Naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument Identifikaciona slova i brojevi standarda. naprimjer ISO za International Standards Office. Mjesto izdavanja: izdavač. Magistarski rad. Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocene-based phosphines as ligands in Pt(II) and Au(I) complexes. Godina usvajanja/objave. Prezime i inicijal(i) imena autora. magistarski radovi. Geneva: ISO.Implementation of the Bologna Principles at the University of Sarajevo : proceedings. 2009. U: Prezime.

Serija i broj serije ako postoji. Patenti Prezime i inicijali(i) imena izumitelja ili vlasnika patenta. Naslov : podnaslov. Freytag & Berndt. Karte Prezime i inicijal(i) imena autora. K. 09. Naslov : podnaslov. Uljarević M. (Godina objave). US patent 5591742. Bell A.000. Izdavač/Glasilo. 1997. Zemlja izdavanja i broj patenta. Službene novine Kantona Sarajevo. [14. S.pdf. Dostupno na: http://portal. od-do. Godina izdavanja/objave. Bürg F.ba/start/Portals/0/Sorbonne. Sarajevo : Hemijski institut Prirodno-matematičkog fakulteta. Dursun K. urednika ili naziv korporativnog autora – organizacije odgovorne za dokument. Sorbonne Joint Declaration : joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system. Uticaj antibiotika i nekih drugih farmaka na aktivnost fermenata : elaborat : završni izvještaj). [25.] Izvještaji i dokumenti Prezime i inicijal(i) imena autora. 1900. urednika ili naziv korporativnog autora.]. 1999. 05.). 1:500. 1999. str..monks.. Pyridopyrimidinone antianginal agents. G. 01. [Online]. [Tip medija]. Godina usvajanje/objave.com/US-Patent5591742/pyridopyrimidinone-antianginal-agents. [Online].000. Kekić M. 2010. Dostupno na: web site izvora dokumenta/URL. 16 . Freytags Reisekarte von Dalmatien Bosnien und der Hercegovina. Jekauc D. Paris: The Sorbonne. Naslov : podnaslov. ca. 10. Germany. [Datum posjete stranici]. str. 656667. 1998.. Terrett N. Godina izdavanja/objave. Italy and the United Kingdom. Mjesto izdavanja: izdavač. Dostupno na: http://www. Sarajevo: Delsa-Public..[Datum objave] Zakon o visokom obrazovanju. The four Ministers in charge for France. 1:900. [16.. 1980. Broj dokumenta. G. Wien: Verlag. Broj. Auto karta Bosne i Hercegovine i Europe.wikipatents. Mjesto izdavanja: izdavač. 1998.* Zakoni Naslov : podnaslov.]. (07. 2010. Nikolin A. Broj 17. Mjerilo.

04. L. Godina izdanja. 2009. University of Portsmouth. Citing medicine : the NLM style guide for authors. [09.nih. [datum posljednjeg pristupa]. technical editor. 2010. University library.). Napomene • • Prilikom izrade magistarskog. Naslov web dokumenta ili web stranice. [13. 2007. Dostupno na: http://referencing. U slučajevima koji ovdje nisu predviđeni. 06. 17 . 10.].nlm. (Datum zadnjeg ažuriranja ako je poznat). 2007.]. Wendling D. diplomskog i seminarskog rada obavezno konsultovati mentora o načinu citiranja i referenciranja literature.Web stranice Autorstvo ili izvor.gov/citingmedicine.ac. Referencing@Portsmouth : an interactive referencing guide. Dostupno na: web site adresa/URL. [Online]. 2010. (updated 21. editors. Patrias K.uk/. 2nd ed. potrebne upute i pomoć mogu se dobiti u biblioteci. Dostupno na: http://www. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). [Online]. and publishers [Online].port.

bg. Doktorska disertacija. [Online]. (1990). Faculty of Science.Literatura Referentna lista Bjelosevic H. (1998). [Online].hr/file. Citiranje literature u naučnom radu.html. a. Zavod za kemiju http://www. http://www. Kenjić V. Biblioteka u digitalnom okruženju : priručnik za predmet informatizacija bibliotečke Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. 2010. [Online]. 2010. (2006). Dostupno na: Association. Sarajevo: Un Prirodno-matematički fakultet.org. (2008).jsp. [Online].http://www. Kako nastaje naučno djelo : uvođenje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog rada – Sarajevo: Svjetlost.pdf.. Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada.09.]. (2008).].). Šapčanin A. 06.). Dostupno na: http://ekonomija. Brkić S.php/1/Dokumenti_razno/Dokumenti_Odjel/harvardsko_citiranje_upute.ac. Sarajevo: Ekonomski Gerc A. 09. (25. Chicago Manual of Style Online : Chicago-Style Citation Quick Guide. 08. http://www. (2009). Ekonomski fakultet. Guide ti the Harvard style of referencing. 2010. 06.uk/library_medline/electronic_resources/factsheets/LIBReferenceStyles. D Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. Zadar: Sveučilište u Zadru. Korisna literatura Anglia Ruskin University Library (2008). [Online]. (20.]. (11.hr/hr/zavodi/zavod_za_kemiju_i_biokemiju/laboratorij_za_toksikologiju/uvod_u_znanstveni_ra [25. Bioactive organometallic compounds : novel substituted metallocene-based phosphorine and Au(I) complexes.2010. [3 Slatina M.09. (2006). (2006).].med. Sarajevo: Filozofski fakultet. Zagreb: Prehrambeno-biotehnološki fakultet.unizd.org/tools_citationguide. (2010. Memić M.chicagomanualofstyle. Lund: Lund University. Citiranje i referenciranje. 0 Citiranje izvora s web stranica. [08.bma. 18 . [29.rs/dloads/nastavni%20statistika/uze%20specijalizacije/Citiranje%20literature%20u%20n [25. 2006. (s. Mehić E. 11. Harvard AGPS referencing guide.).pbf.). [Online]. Raspodjela totalnog antioksidativnog kapaciteta u različitim regijama mozga čovjeka. Reference styles: Harvard and Vancuver.2010. Šamić M. Dostupno na 2010.). 2009. Nastavni metod : prilog pedagoškoj moći suđenja. Prirodno-matematički fakultet.]. Studij udjela biorazgradnje poliaromatskih ugljikovodika (PAHS) i kloriranih fenola sa metodom plinske kromatografije i masene spektrometrije (GC/MS). Dostupno na: University of Southern Queensland [29. Milić N..

(updated 21. Društvena istra online library. Patrias K. Citiranje.edu/instruct/guides/chicago-turabianstyle. 10.pdf.galileo.hr/Portals/46/seminarski_rad/citiranje_parafraziranje. literature. 2010. 4.au/training/citation/harvard_6. (2006).]. 10.uq.]. References/Bibliography : Harvard style : based on style manual for authors. 2010.nih. Oblikovanje bilježaka i sustavi citiranja u stručnom ili znanstvenom tekstu. [10. [Online].pdf. 2010. 2010.edu.). [01. Turabian and Chicago Styles Citations.pdf. 201 Murati T. (2007. 08. [O literatura/Navodjenje-literature. 10. Citing medicine : the NLM style guide for authors. 155-171.gov/citingmedicine. [01. [08. 2010. http://www. Dostupno na: http://www.unizd. and p Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). 2010.berkeley. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog rada. 06. http://hrcak. Rijeka: Ekonomski f 19 . Upute za navodenje literature u seminarskom ili završnom radu : navođenje (citiranje) literature. 10. Vol. (2010 University of Queensland.srce. [29.].). 2010. Dostupno na: Hrčak. University library.nlm. (2000). 10. http://www. 2009.library.pdf?file_id=791161. (2007).hr/index.].lib. (06.]. 09.]. 2005. Udiljak-Bugarinovski Z. 15 (1-2). [13. 2006.]. parafraziranje i upućivanje na izvore u akademskim tekstovima : nastavni materi u Zadru. (2009). editors.pdf. Zelenika R.Janović T.). editors and printers.php?show=clanak&id_clanak_jezik=28233. 09.hr/dok/KID/Pravila_citiranja. izd.edu/fs/download/vancouv[1]. [02. References/Bibliography : Vancouver Style : “How-to” guide. [Onli Berkeley: Universit Zagreb: Sveučilište u University of Portsmouth. http://ges.efzg. Dostupno na: http://www. [04.pdf. Referencing@Portsmouth : an interactive referencing gu 06. str. (2007). (14. Prijedlog citiranja http://web.).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful