P. 1
pgarmaz

pgarmaz

|Views: 479|Likes:
Published by Eldin Salihbasic

More info:

Published by: Eldin Salihbasic on Apr 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Uvod
 • 2. Tuneli
 • 2.1. Osnovni pojmovi o izgradnji tunela
 • 2.2. Osnovni pojmovi o profilima tunela i gabaritu
 • 2.3. Geodetska osnova za položajno određivanje trase tunela
 • 2.4.1. Proračun točnosti geodetske osnove na površini
 • 2.4.2. Proračun točnosti orijentacije geodetske osnove u tunelu
 • 2.4.3. Proračun točnosti mjerenja kutova u podzemnoj poligonometriji
 • 3. Uspostava mreže
 • 3.1. Projekt mreže
 • 3.1.1. Osnovni oblici mreža referentnih točaka
 • 3.2. Izvedba mreže
 • 3.2.1. Horizontalne mreže
 • 3.2.2. Visinske mreže
 • 4. Analiza mreže
 • 4.1. Analiza točnosti mjerenja
 • 4.1.1. Procjena točnosti mjerenja a priori
 • 4.1.2. Korekcije i redukcije mjerenja
 • 4.1.3. Procjena točnosti izmjerenih veličina – a posteriori
 • 5. Izjednačenje geodetskih mreža
 • 5.1. Osnovne definicije
 • 5.2. Modeli i metode izjednačenja
 • 5.2.1. Izjednačenje po posrednim mjerenjima – Gauss-Markovljev model
 • 5.3. Rang i defekt geodetske mreže
 • 5.4. Datum geodetske mreže
 • 5.4.1. Defekt datuma geodetske mreže
 • 5.4.2. Definiranje datumskih parametara mreže
 • 5.5. Različiti pristupi izjednačenju
 • 6. Kriteriji pouzdanosti geodetskih mreža
 • 6.1. Unutarnja i vanjska pouzdanost geodetskih mreža
 • 6.1.1. Unutarnja pouzdanost
 • 6.1.2. Vanjska pouzdanost
 • 6.1.3. Globalna i lokalna unutarnja i vanjska pouzdanost
 • 6.2. Globalni test i data snooping metoda
 • 6.2.1. Globalni test
 • 6.2.2. Data snooping metoda
 • 6.3. Tau - test
 • 6.4. Predložena strategija otkrivanja i uklanjanja grubih pogrešaka
 • 7. GPSurvey- TRIMNET Plus
 • 7.1. Terrestrial Observation Module (TOM)
 • 7.2. Network Adjustment Module (NAM)
 • 8. Opći podaci o tunelu "Mala Kapela"
 • 8.1. Nadzemna geodetska osnova tunela "Mala Kapela"
 • 8.2. Rezultati izjednačenja
 • 8.3. Analiza pouzdanosti rezultata
 • 8.4. Sadržaj priloženog medija (CD–a)
 • 10. Prilozi

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY

Zavod za inženjersku geodeziju i upravljanje prostornim informacijama Institute of Engineering Geodesy and Spatial Information Management
Kačićeva 26; HR-10000 Zagreb, CROATIA Web: www.igupi.geof.hr; Tel.: (+385 1) 46 39 222; Fax.: (+385 1) 48 28 081

Usmjerenje: Inženjerska geodezija i upravljanje prostornim informacijama

DIPLOMSKI RAD Analiza pouzdanosti nadzemne horizontalne geodetske osnove tunela ''Mala Kapela''

Izradio: Petar Garmaz Vjekoslava Paraća 102 Split pgarmaz@geof.hr

Mentor: prof. dr. sc. Gorana Novaković

Zagreb, srpanj 2005.

2

Zahvala: Zahvaljujem se mentorici prof. dr. sc. Gorani Novaković, asistentima Rinaldu Paaru, dipl. ing. i Mladenu Zrinjskom, dipl. ing. na pruženoj pomoći, potpori i utrošenom vremenu tijekom izrade ovog diplomskog rada. Zahvaljujem se obitelji na potpori tijekom studija. Hvala mojoj VEDRANI!

3

I. Autor Ime i prezime: Datum i mjesto rođenja: Petar Garmaz 13.8.1981., Split, Hrvatska

II. Diplomski rad Predmet: Naslov: Geodetske mreže posebnih namjena Analiza pouzdanosti nadzemne horizontalne geodetske osnove tunela ''Mala Kapela'' prof. dr. sc. Gorana Novaković

Mentor i voditelj:

III. Ocjena i obrana Datum izdavanja zadatka: Datum obrane: Sastav povjerenstva pred kojim je branjen diplomski rad: studeni 2004. 1.7.2005.

35. u smislu otkrivanja eventualne prisutnosti grubih pogrešaka. and the testing of reliability of the obtained results. reliability . Keywords: tunnel.4 Analiza pouzdanosti nadzemne horizontalne geodetske osnove tunela "Mala Kapela" Petar Garmaz Sažetak: Cilj ovog diplomskog rada je izjednačenje nadzemne horizontalne geodetske osnove tunela "Mala Kapela". Data processing and network adjustment were carried out in Trimnet Plus module of the programme package GPSurvey v. as well as the final adjustment. nadzemna geodetska osnova. Obrada podataka i izjednačenje mreže provedeni su u modulu Trimnet Plus programskog paketa GPSurvey v.35. pouzdanost Master's Thesis Template Abstract: The goal of this diploma thesis is the adjustment of the surface reference network of the tunnel "Mala Kapela". Prikazan je tijek radova od proračuna potrebne točnosti geodetskih mjerenja u tunelogradnji. currently the longest of its kind in Croatia. After the adjustment the reliability of the performed surveys is examined in order to discover and locate the potential presence of outliers. analize mreže te izjednačenja. Nakon izjednačenja ispitana je pouzdanost obavljenih mjerenja. trenutačno najdužeg tunela u Hrvatskoj. Ključne riječi: tunel.2. and followed by the setting up and analysis of the network. The course of action is described in detail. kao i njihovog lociranja. starting with an estimate of necessary accuracy of geodetic surveys in tunneling.2. surface reference network. i ispitivanje pouzdanosti dobivenih rezultata. uspostave mreže.

.... Osnovni oblici mreža referentnih točaka ...... TAU ... ANALIZA TOČNOSTI MJERENJA..........2.......................... IZVEDBA MREŽE .........5................. USPOSTAVA MREŽE ..................2.1...................3.... 60 2......... 2... Vanjska pouzdanost.............................. KRITERIJI POUZDANOSTI GEODETSKIH MREŽA.... MODELI I METODE IZJEDNAČENJA .................................... RAZLIČITI PRISTUPI IZJEDNAČENJU ..3................ 27 4.......................... UVOD .....4........ 7 TUNELI .......................4............................ 10 GEODETSKA OSNOVA ZA POLOŽAJNO ODREĐIVANJE TRASE TUNELA ...................................2......................4............... Proračun točnosti mjerenja kutova u podzemnoj poligonometriji ....1... 34 5...... Definiranje datumskih parametara mreže .......2......................1............2......... RANG I DEFEKT GEODETSKE MREŽE .........2...... 58 6.....................1.........................3............4............. UNUTARNJA I VANJSKA POUZDANOST GEODETSKIH MREŽA.... PROJEKT MREŽE ..................... 27 4..2.....1... 46 6....... 21 3........................ 8 OSNOVNI POJMOVI O IZGRADNJI TUNELA ....................................... Visinske mreže........... 40 5.................... 46 6..............................1.......3. Izjednačenje po posrednim mjerenjima – Gauss-Markovljev model 35 5.... OSNOVNE DEFINICIJE ................................................... 32 4.......................................1.....1....................................... 57 6..............................................1........... 2.................................................................................................. Globalni test ...................1............................................. Unutarnja pouzdanost ........................... 39 5....................... 34 5.. 34 5....2............................. GLOBALNI TEST I DATA SNOOPING METODA ......1........................................................................TEST .....1.................... Data snooping metoda ............................ Globalna i lokalna unutarnja i vanjska pouzdanost ....................2........... Horizontalne mreže .. 24 3............................ 19 3... 38 5........................4.................................................................. 59 6.......................... Korekcije i redukcije mjerenja ..................................................5 S A D R Ž A J 1.................................................... 11 PRORAČUN NEOPHODNE TOČNOSTI GEODETSKE OSNOVE ZA ISKOLČENJE TUNELA ....................................... DATUM GEODETSKE MREŽE .......3.......... 8 OSNOVNI POJMOVI O PROFILIMA TUNELA I GABARITU .......................................... Procjena točnosti izmjerenih veličina – a posteriori...... 52 6...... 15 2.....................2..............................................................1......... 21 3................................................1...2....................................... 2.. 44 6.................................1......... 22 3.............. Defekt datuma geodetske mreže .................. 54 6...............................2...... 13 2.... 24 3................................. ANALIZA MREŽE .................................... 28 4................... 39 5.. Procjena točnosti a mjerenja a priori ....................3........... .1.... 2..4..1..........1............ Proračun točnosti geodetske osnove na površini .. Proračun točnosti orijentacije geodetske osnove u tunelu .....2.............2...................... IZJEDNAČENJE GEODETSKIH MREŽA................................. 32 5.. 19 2............4............................1..1.............. 47 6.......... 25 4..........................2......................

. PREDLOŽENA STRATEGIJA OTKRIVANJA I UKLANJANJA GRUBIH POGREŠAKA ..................4........... 8........................ 78 PRILOZI ........4.................. 71 REZULTATI IZJEDNAČENJA .................. 68 NADZEMNA GEODETSKA OSNOVA TUNELA "MALA KAPELA" ........................................... 60 TERRESTRIAL OBSERVATION MODULE (TOM)............................................................1...2................. 71 ZAKLJUČAK ............... 8................ 7............................................................................ 79 Literatura Životopis ........3..6 6....................... 7..................................................... 62 OPĆI PODACI O TUNELU "MALA KAPELA" ....................... 10........................................ 9.................... 8............ 8.......... 77 GPSURVEY. 7........ 72 ANALIZA POUZDANOSTI REZULTATA .......2......... 62 NETWORK ADJUSTMENT MODULE (NAM) ......................TRIMNET PLUS ................................... 73 SADRŽAJ PRILOŽENOG MEDIJA (CD–A) ...............................1.... 8..........

Podzemna osnova se sastoji od poligonskih vlakova koji su u blizini ulaza odnosno izlaza iz tunela priključeni i orijentirani na točke nadzemne geodetske osnove. . Nakon toga je izjednačen poligonski vlak koji je na sjevernoj strani orijentiran na dvije točke. u modulu TRIMNET Plus izjednačeni geodetski četverokuti uz uvjet minimalne prisile. a samim time i na krivo određen smjer kopanja. Najprije su u programskom paketu GPSurvey 2. To znači da je u oba geodetska četverokuta bila samo po jedna fiksna točka čije koordinate su nakon izjednačenja ostale nepromijenjene.7 1. Budući da su podzemni poligonski vlakovi priključeni i orijentirani na točke nadzemne geodetske osnove to bi se odrazilo i na točnost koordinata poligonskih točaka u tunelu. planine i neke umjetne prepreke). a na južnoj strani na tri točke prije izjednačenih geodetskih četverokuta. U ovom diplomskom radu je obrađena nadzemna horizontalna geodetska osnova tunela ''Mala Kapela''. Također je nakon izjednačenja analizirana pouzdanost obavljenih mjerenja. Uvod Tuneli su građevine u obliku cijevi koje služe za savladavanje prirodnih prepreka (brda.35. S točaka podzemne geodetske osnove se daje smjer kopanja tunela. Nadzemna geodetska osnova tunela ''Mala Kapela'' se sastoji od dva geodetska četverokuta (jedan u blizini sjevernog i drugi u blizini južnog portala) i preciznog poligonskog vlaka koji ih povezuje. Geodetska osnova svakog tunela se sastoji od nadzemne i podzemne geodetske osnove. Potrebno je da nadzemna geodetska osnova bude ne samo precizna. već i pouzdana u smislu otkrivanja i lociranja grubih pogrešaka u mjerenjima koje bi se u slučaju njihovog postojanja negativno odrazile na točnost koordinata točaka nadzemne osnove.

1. Tunelom se dakle spajaju dva dijela puta razdvojena preprekom. koja se ne može na drugi način savladati. Postoji nekoliko metoda građenja tunela. austrijska . ili će tunel služiti za neke druge svrhe (npr. plovni. koja je postavljena horizontalno ili u blagom nagibu. Ako se tunelom savladava prepreka paralelno ili skoro paralelno padini brda. talijanska metoda itd. metro. Zato se potrebno upoznati s metodama izgradnje tunela. koji se jedan za drugim nastavljaju. Svaki dio u tunelskom profilu ima svoje ime. Te se metode međusobno razlikuju prema redoslijedu kopanja potkopa u tunelskom profilu. Tuneli se prema namjeni razlikuju: • Prometni: željeznički. kanal ili vodni tok (Janković 1982). • Rudarski tuneli. • Metro – izgrađuju se u velikim gradovima ispod gradskih ulica i blokova radi regulacije intenzivnog gradskog prometa. pokrivene galerije i tuneli za postavljanje komunalnih vodova. Tuneli Tunel je podzemna građevina u obliku cijevi otvorene na oba kraja. engleska. s nazivima zemalja u kojima su se prvi put primjenile. To su: belgijska. 2. cesta. cestovni. Prema vrsti prepreke razlikuju se: • Brdski tuneli – prepreka je planinski vijenac ili brdo kroz koji neka prometnica mora proći. kolektori. Prema donjoj slici (Slika 1) ti nazivi su sljedeći: . onda se on naziva padinski tunel. tuneli za vodoopskrbu. Osnovni pojmovi o izgradnji tunela Način izgradnje znatno utječe na organizaciju geodetskih radova pri prijenosu osi tunela i projekta građevine. a kroz nju se provodi prometni put – željeznica.8 2. Klasične metode sastoje se u tome da kopanje počinje uvijek kopanjem jednog potkopa. cjevovod). • Komunalni tuneli: kanalizacijski. Tunel se postavlja ispod vodne zapreke. njemačka. ako je to iz bilo kojeg razloga rentabilnije od mosta. • Hidrotehnički tuneli: dovodni i odvodni tuneli hidrocentrala. • Podvodni tuneli – prepreka je rijeka ili more.

3 – bočna proširenja.9 Slika 1. Ovdje se tunel ne gradi u punom profilu. 4 i 5 – prvi i drugi sloj otkopa prema dolje. To je njemačka i talijanska metoda. onda se raskopava donji dio tunelskog profila i podziđuju upornjaci ispod oslonaca svoda. 5 – velika kalota. nego postepeno. Najprije se proširuje kalota. 7 – štroc. 6 – štrocet. X – tjemeni svod. XII – odvodnja. Klasične metode građenja tunela mogu se prema načinu rada razvrstati u tri grupe: 1. 2. Način kopanja tzv. pa kad se ozida tjemeni svod. Način rada sustavom podziđivanja. Najprije se kopaju potkopi 1 paralelno sa osi tunela (Slika 2). XI – podnožni svod. IX – mureta (lijeva i desna). sustavom jezgre. Tunelski profil Slika 2. To je belgijska metoda. U sredini ostaje centralna jezgra (5) na koju se oslanja podgrada bočnih potkopa. . Način kopanja sustavom jezgre 1 – donji potkop. 2 – gornji potkop. VIII – upornjak (lijevi i desni). 4 – mala kalota.

U čvrstoj i postojanoj stijeni tunel se prokopava odmah u punom profilu. unutarnji uređaj i sama građevina. dok na slici 4 postoje uređaji i vozilo se kreće u luku. način stabilizacije točaka i točnost mjerenja odnosno iskolčenja. Gabarit unutarnjih uređaja određuje se spajanjem svih točaka unutarnjih uređaja koji najviše strše. Osnovni pojmovi o profilima tunela i gabaritu Kontura poprečnog profila bilo koje građevine naziva se gabarit. Gabarit vozila predstavlja model vozila sa svim dijelovima koji se na njemu nalaze. 2. 3 – gabarit uređaja. Na slici 3 predstavljen je slobodni profil tunela i pruge pri vožnji u pravcu. Važnost načina izgradnje tunela za geodetske radove je u tome. pa je trasa definitivna.10 3. Na slici su brojevima označeni: 1 – gabarit vozila. Može se uočiti da pri izgradnji metodom potkopa može točnost mjerenja biti mnogo manja.2. 2 – gabarit tunela (građevine). pogotovo ako se odmah podziđuje. Gabarit građevine (slobodni profil tunela) u pravcu ili luku određuje se spajanjem najistaknutijih točaka poprečnog profila. Kod prometnih tunela postoje tri vida gabarita koje uvjetuju: vrsta vozila. Način rada kopanjem punog profila. Prostor 4 između gabarita vozila i gabarita uređaja. Tunel nema unutarnjih uređaja. Slika 3 Slika 4 . U prvom slučaju se nakon proboja može korigirati iskolčenje projektirane trase. nego u slučaju kopanja u punom profilu. dok se u drugom slučaju proboj tunela mora ostvariti određenom točnošću. uzimajući u obzir pri tome položaj vozila u pravolinijskom kretanju i u luku kad se nagne. što o njemu ovise metode rada. odnosno građevine naziva se gabaritna rezerva.

Oblik poprečnog presjeka tunela ovisi od minimalnih dimenzija slobodnog profila. Bilo bi najpovoljnije da se osnovne točke tunelske trase koje na terenu obilježavaju os trase. ili lanca trokutova. dok je pri uzajamnom vertikalnom i bočnom pritisku oblik potkovičast (Slika 7). tj. tunelska triangulacija će imati redovito oblik jednostavnog lanca trokuta. potkopi. Ove će točke omogućiti određivanje koordinata spomenutih točaka tunelske trase i ostalih građevina. U ovisnosti o duljini projektiranog tunela i vrsti tunela. ima za geodete veliko značenje. portali.3. vertikalna okna. Triangulacija. jer se ulazne točke za izgradnju nalaze redovito na mjestima teško pristupačnim razvijanju triangulacije. lanca geodetskih četverokuta ili lanca centralnih sustava (Slika 8). Ona predstavlja polaznu veličinu u proračunu potrebne točnosti geodetskih radova za iskolčenje i izgradnju tunela. obuhvate osnovnom mrežom. Osnovni način određivanja geodetske osnove za izgradnju tunela je triangulacija. signalizirala i odredila. Geodetska osnova za položajno određivanje trase tunela Glavna geodetska osnova je triangulacija. intenziteta i smjera pritiska zemlje. te od veličine. načina građenja. oblik triangulacijskih mreža će biti centralni sustav ili lanac trokuta. . te o terenskim uvjetima. Međutim to će se rijetko ostvariti.11 Ova rezerva koja se određuje projektom. Prijenos koordinata i smjera unutar tunela obavlja se sada sa točaka geodetske osnove. Najekonomičniji profil tunela u čvrstoj stijeni je onaj sa plitkim svodom i vertikalnim upornjacima (Slika 5). ulazne točke za izgradnju. niskopi itd. vrste zemljišta. osim možda u slučaju manjih padinskih tunela.. ili točke osnovne poligonske mreže. U slabim terenima oblik profila je krug. Tunelska triangulacija postavlja se u obliku centralnog sustava sa centralnom točkom u blizini osi tunela. Kako je tunel izdužen objekt. koja se nadzemno stabilizirala. Zato se na osnovnu triangulacijsku mrežu nadovezuje mreža triangulacijskih točaka nižeg reda. Pri slabijem vertikalnom pritisku tunelski profil ima oblik parabole ili izdužene elipse (Slika 6). Slika 5 Slika 6 Slika 7 2.

1 : 50 000 ili 1 : 25 000. Pri tome je potrebno pridržavati se sljedećih uputstava: Točke tunelske triangulacije ne treba postavljati iznad same trase. Slika 9. Ukoliko to nije moguće. jer tokom izgradnje može doći do deformacije terena i prema tome i do pomaka točaka. To dakako ovisi o dubini u kojoj će se tunel graditi i o kvaliteti tla kroz kojeg tunel prolazi.12 Slika 8. Tunelska triangulacija Osnovnu triangulacijsku mrežu treba projektirati tako da se ona može koristiti za neposredan prijenos elemenata iskolčenja pod zemlju. Uvrštena mreža Uvrštena mreža može biti u obliku posebnog sustava unutar mreže prvog reda. U tom slučaju trebaju se točke određivati sa najmanje 3 pravilno raspoređena obostrana pravca (Slika 9). ili se točke umetnute mreže mogu određivati presjekom pravaca sa točaka višeg reda. Projekt triangulacije sastavlja se. na kojoj je približno ucrtana trasa tunela. Ako takva karta ne postoji. u ovisnosti o duljini tunela. onda se projekt razrađuje uz rekognosciranje terena. na preglednoj karti mjerila 1 : 100 000. onda se razvija triangulacijska mreža drugog reda (Slika 9) ili se to rješava pomoću poligonometrije. .

13 S točaka geodetske osnove u blizini portala. odnosno pomoću umetnute mreže ili poligonometrijski. poprečnom qp i visinskom smislu qh. onda će tunelska triangulacija imati jedan red mreže. Prema tome. Odstupanja u točki proboja Točke OA i OB (Slika 10) trebale bi. iz kojih se uzimaju srednje vrijednosti. Uzdužna pogreška ql za tunele u pravcu nema veliko značenje. vrsti i obliku tunela. Ovaj podatak nam omogućuje proračunati kojom točnošću treba izvesti nadzemna i podzemna mjerenja. tj. b) po dužini. U takvim okolnostima možemo uzeti da dopušteno odstupanje bude jednako dvostrukom . Utjecajem pogrešaka geodetske osnove. Veličina dopuštenog odstupanja uvjetovana je veličinom gabaritne rezerve. puni profil) i o pogreškama pri građenju. da bi se proboj tunela izveo s dopuštenom tolerancijom. Slika 10. koju daje projekt. na udaljenosti od najmanje 200 m. Za potrebe iskolčenja i izgradnje tunela u svim fazama rada obavljaju se kontrolna mjerenja ponovnim opažanjima. od duljine tunela. Duljine strana triangulacijske mreže ovisiti će o mjesnim uvjetima (konfiguracija terena). načinu gradnje (potkop. Mnogo je važnije poprečno i visinsko odstupanje. vertikalnih okana ili niskopa s kojih će se prenositi smjer u podzemlje. potrebno je ostvariti vizure na najmanje dvije točke geodetske osnove. Proračun neophodne točnosti geodetske osnove za iskolčenje tunela Za proračun neophodne točnosti geodetske osnove u iskolčenju tunela. vrste tunela. c) u visinskom smislu. pri čemu će se ulazna i izlazna točka odrediti neposrednim uključenjem u osnovnu triangulaciju. prema projektu pasti na isto mjesto. 2. ako se tunel izgrađuje samo kroz ulazni i izlazni portal. o metodama mjerenja. to će mreža biti složenija. polazi se od konkretnih podataka koje daje projekt. U točki proboja tunela mogu nastati odstupanja od projektiranog položaja trase: a) po smjeru.4. nastala je u trenutku proboja u točki O pogreška razmimoilaženja osi tunela – u uzdužnom ql. Što je više ulaznih točaka i što je veća nepravilnost u udaljenosti između njih. broju i razmaku ulaznih točaka. iskolčenja i deformacija terena i građevine. načina gradnje i broja napadnih točaka. o tome da li je tunel u pravcu ili u luku. Točnost proboja ovisiti će o točnosti geodetske osnove na površini. načinu prijenosa elemenata u tunel (kroz portal. niskop).

2. 2 Na razmimoilaženje osi tunela u trenutku proboja utječu: 1.14 standardnom odstupanju mjerenja. poprečna standardna odstupanja zadnje točke podzemnih poligonskih vlakova na obje strane – q4 i q5. pa će proračun točnosti u proboju tunela polaziti od ove veličine kao date tolerancije: sq = 2Δ = Δ. 3. za razmatranje potrebne točnosti geodetskih mjerenja pri iskolčenju tunelske osi uzeti će se da je dopušteno odstupanje jednako dvostrukom standardnom odstupanju (za razliku od klasične teorije pogrešaka gdje se uzima da je dopušteno odstupanje jednako trostrukom standardnom odstupanju). Drugim riječima. poprečno standardno odstupanje geodetske osnove na površini koja veže napadne točke – q1. . Ukupno standardno odstupanje će biti 2 2 2 2 Q = q12 + q 2 + q 3 + q 4 + q5 Za q1 = q2 = q3 = q4 = q5 = q imamo Q=q 5. standardna odstupanja orijentacije na obje strane – q2 i q3. Nakon proboja nastaje izjednačenje podzemnih geodetskih mjerenja. Razmimoilaženje radnih osi AE i BF predstavljaju radne osi tokom kopanja tunela (Slika 11). ako se orijentacija prenosi kroz vertikalno okno ili kosi rov. Prema tome ako je projektom predviđeno granično odstupanje od konačne osi u veličini ∆. onda će međusobno odstupanje (razmimoilaženje) radnih osi biti 2∆. Slika 11. pa će konačna os trase pasti u CC'. Radi analize teoretske točnosti smatrati ćemo da je utjecaj ovih pogrešaka međusobno jednak.

15 Ako je dopušteno razmimoilaženje označeno sa 2∆, ukupno poprečno standardno odstupanje će biti

Q=Δ=q 5
ili q=

Δ 5

≅ 0.45Δ .

Ovdje je q veličina dijela poprečnog standardnog odstupanja u proboju koji otpada na pojedine geodetske radove na površini i u tunelu. Na osnovu zadnje formule može se proračunati potrebna točnost mjerenja u svakoj od navedenih geodetskih operacija. Prijenosom smjera neposredno kroz portale ili bočne štolne otpadaju iz razmatranja pogreške q2 i q3. Tada će biti Q = Δ = q 3, odnosno q=

Δ 3

≅ 0.58Δ .

2.4.1.

Proračun točnosti geodetske osnove na površini

Tuneli se mogu graditi iz nekoliko napadnih točaka istovremeno. Na taj način je tunel podijeljen na nekoliko dionica duljine l. Prema formulama poprečno odstupanje, uvjetovano točnošću geodetske osnove za pojedine dionice, će biti 0.45 ∆ ili 0.58 ∆. Poprečno standardno odstupanje na kraju tunela podijeljenog na nekoliko dionica, u odnosu na početak, rasti će po zakonu o prirastu pogrešaka, u ovisnosti o broju dionica. Neka je duljina tunela L, a prosječna duljina dionice l, pa je L = n ⋅ l . Budući da poprečno standardno odstupanje geodetske osnove za svaku dionicu ne smije prijeći granicu od 0.45 ∆, ukupno će poprečno standardno odstupanje zadnje točke geodetske osnove za cijeli tunel od n dionica biti s q = 0.45Δ n Za n =

L biti će l
s q = 0.45Δ L . l

16 Iz ovoga proizlazi, da će utjecaj standardnog odstupanja u mjerenju geodetske osnove na poprečno razmimoilaženje osi pri proboju tunela biti manji, što je veći l. To znači, što je veći l, odnosno manji broj dionica, to treba na površini točnije mjeriti. Maksimalna točnost mjerenja na površini će biti potrebna ako je l = L. Za iskrivljene tunele, uz pretpostavku jednakog djelovanja uzdužne i poprečne pogreške imamo:

s q = sl =
odnosno

0.45 2

Δ

L , l

s q = s l = 0.32Δ

L . l

Iskolčenjem tunela kroz portale orijentacija se neposredno prenosi na poligonski vlak u tunelu. Tu ne dolazi u obzir pogreška prijenosa smjera, pa će biti

s q = sl =

0.58Δ 2

L L = 0.41Δ . l l

Pomoću ovih formula može se proračunati udio točnosti mjerenja pojedinih dijelova geodetske osnove na točnost proboja tunela. Proračun točnosti tunelske triangulacije. Oblik tunelske triangulacije može biti centralni sustav, lanac trokutova, lanac četverokuta, te lanac centralnih sustava. Proračun točnosti tunelske triangulacije provodi se u dvije faze: 1. u fazi projektiranja, u kojoj su glavni elementi (položaj trase tunela, raspored napadnih točaka) dati projektom građevine, 2. nakon rekognosciranja mreže, kada se određuje konačni oblik tunelske triangulacije, i kada se može proučiti utjecaj geometrijskog oblika na najslabije elemente u mreži. Točnost u tunelskim triangulacijama u obliku lanca razmatra se na osnovu poznatih formula koje daju uvid u uzdužno i poprečno odstupanje zadnje točke lanca u odnosu na prvu točku – prema tome uzdužno i poprečno standardno odstupanje na kraju dijagonale lanca. 1. Za lanac trokuta, izjednačen za uvjet figura, bit će poprečno standardno odstupanje zadnje točke lanca dato približnom formulom: za lanac sa neparnim brojem trokuta

Sq =

L 2 2 n2 + n + 3 sν2 + s 0 ρ ′′ n 15

17 za lanac sa parnim brojem trokuta

Sq =
gdje je:

L 1 2 2n 2 + 5n + 5 sν2 + s 0 , ρ ′′ n 15

L – duljina dijagonale lanca, s0 - standardno odstupanje mjerenog kuta izračunato po Ferrerovoj formuli,

sν - standardno odstupanje smjera početne stranice.
Ukoliko se radi o samostalnoj tunelskoj triangulaciji, član sν u gornjim formulama otpada, jer pogreška u početnom smjeru ne postoji. 2. Za lanac geodetskih četverokuta, izjednačen za figurne i sinusne uvjete, biti će poprečno standardno odstupanje zadnje točke lanca: za lanac sa neparnim brojem trokuta

S q = 0.8L
-

s0

2 n2 + n + 3 ρ ′′ 15 n

za lanac sa parnim brojem trokuta

1 2n 2 + 5n + 5 . S q = 0.8L ρ ′′ 15 n s0
U gornjim formulama je n broj stranica duljine s koje čine dijagonalu lanca, tj. L = n ⋅ s . Iz gornjih formula se može izračunati standardno odstupanje mjerenja L kuta, ako se postavi da je S q = 0.45Δ . Uz pretpostavku da je duljina tunela l jednaka duljini lanca, biti će

0.45Δ

″ s L 2 n2 + n + 3 =L 0 . l ρ ′′ 15 n

″ Iz ove formule se izračuna s 0 , a to predstavlja potrebnu točnost mjerenja kuteva u tunelskoj triangulaciji:

ρ ′′ 15 n ″ . s o = 0.45Δ 2 lL 2 n + n + 3
Iz gornje formule se vidi o kojim sve veličinama ovisi točnost tunelske triangulacije. Duljina tunela utječe na točnost geodetskih radova; što je tunel kraći, to se može dopustiti manja točnost tih radova. Ako je duljina tunela velika, a tunel se gradi

Ako je veličina ukupnog učešća u ovom poprečnom odstupanju za geodetsku osnovu na površini q.32Δ L . njihov pojedinačni utjecaj biti: q′ = q 2 = 0. u razmimoilaženju osi trase tunela Q. Prema tome dio koji otpada na triangulaciju biti će: s q .45Δ 2 = 0.t = 0. Neka se iskolčenje tunelske osi izvodi sa geodetske osnove.32Δ . tada se za razmatranje poprečnog standardnog odstupanja na kraju vlaka može koristiti formula za istostranični ispruženi obostrano priključeni poligonski vlak. Slika 12. može se dogoditi da za danu toleranciju točnost mjerenja bude tolika. koja glasi: Sq = sβ ″ L n(n + 1) . bez triangulacije (Slika 12). Proračun točnosti osnovne poligonometrije. Samostalna poligonometrija . koja je priključena na triangulaciju. Geodetska osnova za iskolčenje tunela može biti postavljena u obliku samostalne poligonometrije.18 kroz portale. n – broj prijelomnih i veznih kutova. da se neće moći praktično ostvariti. koja se sastoji od triangulacije i osnovne poligonometrije. L – dužina dijagonale vlaka. Ako se kontrola proračuna elemenata iskolčenja osigurala postavljanjem zatvorenog poligonskog vlaka s dugačkim stranama. l Drugi dio na osnovu kojega će se proračunavati točnost mjerenja u poligonometriji u pojedinim vlakovima će biti: s q . p = 0.32Δ . 12(n − 1) ρ ′′ gdje je: sβ – standardno odstupanje mjerenja prijelomnih kutova. onda će prema upotrijebljenom principu jednakih utjecaja. U ovom slučaju potrebno je razmotriti njihovo pojedinačno učešće u konačnom poprečnom odstupanju. Proračun točnosti u slučaju triangulacije i osnovne poligonometrije.

q = 0. L1 Proračun točnosti mjerenja kutova u podzemnoj poligonometriji Poprečno standardno odstupanje za ispruženi slijepi poligonski vlak.3. Prema tome 0.45Δ . Proračun točnosti orijentacije geodetske osnove u tunelu Na točnost orijentacije geodetske osnove u tunelu utječe pogreška u orijentaciji prve strane podzemne poligonometrije.19 U ovom slučaju na poligonometriju otpada ukupni iznos poprečnog odstupanja koje se odnosi na nadzemne geodetske radove. gdje je Δ dopušteno odstupanje u proboju.45Δ = s0 ρ L1 . . tj.58Δ pa će biti sβ ″ L n(n + 1) = 0. onda će poprečna pogreška uslijed pogrešaka orijentacije podzemnog vlaka biti predstavljena formulom sq 2 = s0 ρ L1 .4. Točnost orijentacije označava standardno odstupanje s0 . sβ = L n(n + 1) 2.58Δρ ′′ 12(n − 1) . dano je formulom Sq = sβ ″ ρ ′′ L n(2n − 1) . s0 = 2. pri iskolčenju tunela u pravcu. Ovo poprečno odstupanje za tunel u pravcu ne bi smjelo biti veće od ranije postavljene veličine od 0.4.standardno odstupanje mjerenja prijelomnih kutova. Ako je duljina podzemnog vlaka L1 od ulaza do mjesta proboja. 0.45Δρ . sβ . 6(n − 1) gdje je: L – duljina vlaka.58Δ . 12(n − 1) ρ ′′ Odavde je potrebna točnost mjerenja kuteva u samostalnoj poligonometriji: ″ 0. n – broj prijelomnih kutova.2.

tj. Maksimalni zahtjevi točnosti za geodetsku osnovu na površini nastupiti će ako je l = L. 6(n − 1) Zaključak iz dosadašnjih razmatranja. To ne znači da projekt tunela mora biti prilagođen potrebama mjerenja postavljanjem većeg broja vertikalnih okana ili niskopa. tj. Smanjenje točnosti mjerenja može se postići jedino izmjenom projekta.20 I to standardno odstupanje mora biti u granicama postavljene tolerancije: 0. orijentacije na podzemnu poligonometriju. odnosno povećanjem broja napadnih točaka.45Δ = sβ ″ ρ ′′ L n(2n − 1) . tj. koji bi olakšali samo geodetska mjerenja. . Iz navedene analize točnosti može se zaključiti da će biti potrebna to manja točnost mjerenja u triangulaciji. pa se koeficijent uz dozvoljeno odstupanje povećava. Prijenos smjera kroz vertikalna okna je veoma teška operacija. što je projektom predviđeno više napadnih točaka. koja unosi u podzemna mjerenja znatne pogreške sustavnog karaktera. ako se tunel izgrađuje samo kroz portale. što bi izazvalo smanjenje dužine dionice l. Međutim tada redovito ne dolaze do izražaja pogreške u prijenosu smjera. povećanjem broja dionica.

Projekt mreže (ovisi o namjeni i karakteristikama objekta).). To uključuje rekognosciranje. izgrađenost. definira se i konfiguracija tj. U projektu mreže. dimenzije. . vegetacija. nakon izmjere mreže. Projektiranje i realizacija optimalnog oblika mreže je vrlo kompleksan zadatak. Analiza mreže (procjena kvalitete podataka mjerenja prije i nakon izvedbe mreže). između ostalog.1. U trećoj fazi. optimalna pouzdanost mreže. zatim se provodi njihova analiza (uklanjanje eventualnih grubih pogrešaka) da bi sa pouzdanim podacima. pravilna stabilizacija. zatim stabilizaciju i signalizaciju točaka i samu izmjeru. 3.21 3. 2. projektom mreže određuje se takav smještaj točaka mreže – konfiguracija mreže i takva vrsta mjerenja – planiranje opažanja. da bi se postigla zahtjevana kvaliteta mreže uz što manje troškova . izjednačenjem. uspostava geodetske mreže uključuje sljedeće faze (Novaković 2004): 1. moraju biti ispunjene sljedeće pretpostavke: • • • • • • optimalna geometrija mreže. Izvedba mreže (rekognosciranje. uvode se korekcije i redukcije mjernih podataka. pravilan izbor položaja točaka u geološkom smislu. U nastavku prikazat će se neki osnovni oblici mreža koje se uspostavljaju klasičnim geodetskim metodama. geološki sastav tlai sl. 3. optimalna preciznost mreže. U drugoj fazi projektirana mreža se realizira na terenu. izmjera). U prvoj fazi koja se provodi prije izlaska na teren. dobili najbolju procjenu traženih veličina (koordinate točaka mreže) uz ocjenu njihove kvalitete. stabilizacija. Općenito. oblik mreže. Projekt mreže Oblik mreže. Da bi mreža mogla poslužiti za posebne namjene. pravilan izbor veličina za testiranje kvalitete rezultata izmjere. Uspostava mreže Postupci uspostave geodetskih mreža posebnih namjena moraju zadovoljiti sve kriterije kvalitete kao i ostale geodetske mreže za koje se traži visoka točnost. položaj i broj točaka mreže ovisi o karakteristikama budućeg objekta i okolnog terena (reljef.

1. Horizontalne mreže • Geodetski četverokut (Slika 13). oblik referentne mreže prilagođava se obliku objekta i reljefu terena na kojem je smještena. tuneli i sl. Slika 15. 1. Geodetski četverokut • Dvostruki geodetski četverokut ili lanac geodetskih četverokuta (Slika 14) Slika 14. Slika 13. Lanac trokuta . željezničke pruge. Lanac geodetskih četverokuta • Lanac trokuta (Slika 15) koristi se pri izgradnji izduženih objekata – ceste. brane i drugi samostalni objekti. kao najjednostavniji oblik koristi se na manjim površinama i dobro je prilagođen objektima kao što su mostovi. Osnovni oblici mreža referentnih točaka Kao što je rečeno.22 3.1.

geodetski četverokut i centralni sustav (Slika 19): Slika 19. Lanac centralnih sustava • Kombinacija – npr. Mreža trokuta • Centralni sustav (Slika 17) je kao čvrsta mreža trokuta pogodan za primjenu kod objekata koji se prostiru na većem području. onda se u sredini geodetskog četverokuta dodaje dopunska točka i dobije se centralni sustav. Slika 17. S obzirom na reljef. ako točke terena oko sredine imaju više kote nego na krajevima.23 • Mreža trokuta (Slika 16) – koristi se na većim gradilištima ili u gradovima. Slika 16. Centralni sustavi • Dvostruki centralni sustav ili lanac centralnih sustava (Slika 18): Slika 18. Kombinacija geodetskog četverokuta i centralnog sustava .

2. visinske mreže imaju oblik zatvorenih poligona (Slika 20). može se izvan mreže izbaciti pojedina visinska točka. Horizontalne mreže 3.24 2. sredine parcela. zidovi) ili terena koji bi mogli djelovati na otklon vizurnih pravaca (refrakcija). 3. Po potrebi. . a ne na veznu točku.1. stabilizaciju i signalizaciju točaka i izmjeru.1 Rekognosciranje Rekognosciranje se sastoji od odabiranja najpovoljnijeg položaja točke na terenu. U nastavku prikazat će se izvedba 2D i 1D mreža. Pri terestričkim mjerenjima horizontalne mreže. Pri definitivnom izboru mjesta za točke.1. Visinska mreža 3.2. Na vrh stupa postavlja se ploča od nehrđajućeg čelika debljine ne manje od 2 cm u čijem se centru postavlja uređaj za prisilno centriranje (Slika 21).2. ali se mora vezati direktno na reper. uspostavljenih klasičnom izmjerom. Visinske mreže Bez obzira na vrstu i veličinu objekta. Izvedba mreže Izvedba mreže uključuje: rekognosciranje. Slika 20. najvažnije je dogledanje između susjednih točaka i trajnost položaja točke.1. 3. obale rijeka ili potoka. treba voditi računa o tome da one ne budu kasnije oštečene i i uništene pa treba izbjegavati: klizišta. a da pri tom budu zadovoljeni neki uvjeti. Stupovi koji se stabiliziraju na zemljanom terenu temelje se najmanje na dubini jednakoj dvostrukoj dubini smrzavanja okolnog područja. Uvjeti se razlikuju obzirom na metodu izmjere: terestričku ili satelitsku. rub puta a također i blizinu predmeta (zgrade.2 Stabilizacija točaka Točke se mogu nalaziti ili na čeličnoj cijevi ili na okruglim betonskim stupovima čiji promjer nije manji od 20 cm. Postupci su različiti za horizontalnu. vertikalnu ili prostornu mrežu. Točka nalazi se iznad tla na uobičajenoj visini od 1.2.5 m. ograde.

Uređajem za prisilno centiranje postiže se točnost centriranja od 0. Suprotno ovom zahtjevu je potreba da se osigura stabilnost repera.2. kutevi). upotrebljavaju se precizni teodoliti. repere treba postavljati što bliže objektu – idealno bi bilo kada bi se visinska razlika mogla odrediti samo sa jednog stajališta. Za mjerenje pravaca odnosno kutova.2. trilateracijske (dužine) mreže ili njihova kombinacije. Na stabilnost utjecat će vremenske prilike – vlažnost.25 Slika 21.1 Rekognosciranje i stabilizacija Izbor mjesta za postavljanje repera je vrlo složen zadatak jer tokom vremena može doći do njihovog pomaka. što znači da ih treba postavljati izvan zone deformacija. na stabilnom tlu. Obje ove operacije danas se izvode pomoću mjernih stanica.2. Visinske mreže Kada se radi o visinskoj predstavi područja gdje postoje specifične potrebe s obzirom na točnost tada je neophodno postaviti specijalnu nivelmansku mrežu. Nakon izmjere potrebno je provjeriti centriranje i horizontiranje instrumenta.3 Izmjera mreže Kod horizontalnih mreža mjerenjem se određuju elementi za izračunavanje koordinata točaka samo u ravnini ili na referentnoj plohi.2. temperatura. Točno centriranje instrumenta i vizurne marke jedan je od najvažnijih uvijeta. Osnovni reperi – postavljaju se izvan zone deformacija. Zbog toga se na gradilištu postavljaju dvije vrste repera: 1. a za mjerenje duljina elektrooptički daljinomjer. 3. 3.1 mm.1. Stabilizacija točaka 3. S obzirom na mjerene veličine rezlikuju se trigonometrijske (pravci. dakle što dalje od objekta tako da budu osigurani od oštećenja koje bi moglo nastati u toku izvođenja građevinskih radova. dubina smrzavanja tla i dr. Gdje će se postaviti reperi ovisi kako od geomehaničkih osobina tla tako i od obujma zone deformacije tla koja nastaje uslijed opterećenja objekta i vanjskih sila koje djeluju na njega.2. Kada se zahtjeva visoka točnost. Njihova konstrukcija ovisi o vrsti tla gdje se postavljaju pa se razlikuju: • Fundamentalni reperi u stijeni – postavljaju se oko 500 do 1000 m od objekta .

26 • Ako je tlo zemljano reperi se postavljaju na armirano betonske stupove – jedan reper je na vrhu stupa. . Slučajne pogreške nastaju: zbog pogreške horizontiranja instrumenta. očitanju i nevertikalnosti letve. Radni reperi – nalaze se u neposrednoj blizini objekta. Pri postavljanju geodetske osnove za potrebe tunelogradnje. pri mjerenju duljina (trigonometrijski nivelman).2 Izmjera mreže Točnost mjerenja u visinskoj mreži proračunava se na osnovi potrebne točnosti visinskih elemenata koji ulaze u proračune pri projektiranju.2. Kako se općenito radi o vrlo visokoj točnosti. a jedan pomoćni je sa strane • Dubinski reperi – podzemni: u rudnicima. Na ovaj način osnovni i radni reperi formiraju priključene ili zatvorene nivelmanske vlakove. a priključuju se na osnovne repere radi kontrole stabilnosti.2. Sustavne pogreške prvenstveno uključuju: zakrivljenost Zemlje. 2. Pri izboru temelja za repere najveća prednost daje se stijeni. Obje metode su podložne utjecaju sustavnih i slučajnih pogrešaka. reperi su ugrađeni u betonske stupove (horizontalno ili vertikalno) u kojima su ujedno stabilizirane točke geodetske osnove s određenim položajnim koordinatama. Sustavne pogreške se mogu modelirati i uvesti kao korekcije mjerenja. bušotinama i ostalim podzemnim objektima. visinske razlike određuju se uglavnom preciznim nivelmanom visoke točnosti. 3. Za izmjeru visinskih mreža posebnih namjena koristi se geometrijski i trigonometrijski nivelman. atmosfersku refrakciju i dejustiranost instrumenta.

Dva usko povezana postupka za obradu podataka su prethodna analiza i izjednačenje geodetskih mreža. Analiza mreže Za uspješno projektiranje mreže i njenu izvedbu potrebno poznavanje raznih metoda analize mreže. grube i sustavne pogreške uklonjene su ili metodom mjerenja ili matematički (uvođenjem korekcija) ili njihovom kombinacijom. Nakon izmjere i obrade podataka (korekcije.). smatra se da su mjerenja precizna. • izjednačenje mreže metodom najmanjih kvadrata. zatvaranje figura. Mjerna točnost je izraz kvalitete mjerenja. a to je standardno odstupanje. odnosno kada su mjerenja ne samo precizna (male slučajne pogreške). • analiza kvalitete dobivenih rezultata (analiza točnosti a posteriori). . što se može dozvoliti jedino u slučaju kad su mjerenja oslobođena grubih i sustavnih pogrešaka. Provjerava se eventualna prisutnost grubih i sustavnih pogrešaka zadovoljenjem nekih uvjeta. 4. • otkrivanje i uklanjanje grubih i sustavnih pogrešaka (testiranjem zadovoljenja nekih uvjeta – npr. • uvođenje korekcija i redukcija mjerenih veličina. nego i pouzdana (uklonjene grube i sustavne pogreške).1. Ako su mjerne vrijednosti pod utjecajem samo slučajnih pogrešaka. Kvantitativno se mjeri mjernom nesigurnosti uz primjenu osnovnog parametra. Analiza mreže sastoji se od sljedećih koraka (Novaković 2004): • analiza točnosti mjerenih veličina (analiza točnosti a priori).27 4. a preciznost predstavlja stupanj međusobne bliskosti pnovljenih mjerenja iste veličine u propisanim uvjetima. Često se ovi pojmovi poistovjećuju. tj. Točnost predstavlja stupanj podudaranja ili bliskosti nekog mjerenja prema istinitoj vrijednosti mjerene veličine. Precizne vrijednosti nisu automatski nužno i točne vrijednosti. horizonta i sl. Prethodnom analizom utvrđuje se očekivana položajna nesigurnost točaka mreže tj. svakom mjerenju dodjeljuje se težina računata na osnovu predviđenog standardnog odstupanja koje se određuje a priori pomoću poznatih formula. redukcije) provodi se analiza točnosti a posteriori. a zatim se provodi izjednačenje mreže čime se dobivaju najbolje procjene traženih koordinata točaka sa ocjenom njihove kvalitete. Analiza točnosti mjerenja Kada postoji malo neslaganje između ponovljenih mjerenja. tada se termin ''preciznost'' može zamijeniti sa terminom ''točnost''. • otkrivanje i uklanjanje grubih pogrešaka (onih koje su manje vrijednosti pa nisu otkrivene prije izjednačenja) statističkim testiranjem procijenjenih popravaka mjerenja.

1. Unutarnji se odnose na instrumentarij i osobnu pogrešku opažača. dok se a posteriori analiza provodi: • nakon mjerenja – na temelju ponovljenih mjerenja iste veličine ili ispitivanjem zadovoljenja nekih uvjete (zatvaranje figura.. loše centriranje instrumenta i signala). vis.). metoda rada. zatvoreni nivelmanski vlak i sl.28 Kod analize točnosti mjerenja mogu se odvojiti dva različita postupka: analiza točnosti a priori i analiza točnosti a posteriori. kutovi.). Odrediti vrstu mjerenja – što se mjeri (pravci. 4. a vanjski na nepredviđene utjecaje okoliša u kojem se izvode mjerenja. Općenito. Izračunati ukupni učinak svih pogrešaka pomoću zakona o prirastu pogrešaka. . Poznavanje točnosti a priori predviđenih mjerenja potrebno je u fazi projektiranja mreže da bi se proučilo kako na mrežu odnosno konačni rezultat utječu odabrani instrumentarij. Analizirati utjecaj svake od njih na ukupnu točnost mjerene veličine. a razmatra sve moguće izvore pogrešaka koji mogu djelovati pri mjerenju. 2. 4. • nakon izjednačenja – ukazuje na postignutu preciznost kako mjerenja tako i dobivenih položaja točaka mreže. različitim metodama rada (npr. Pogreške mjerenja dijele se na: slučajne (uzroci nepoznati). okolišni uvjeti i dr. razlike ili dr. dok je svrha analize točnosti a posteriori dobivanje potpune informacije o varijancama (i kovarijancama) svih različitih vrsta mjerenja.1 Pogreške pri mjerenju horizontalnih kutova Izvori pogrešaka pri mjerenju horizontalnih kutova su: • pogreške instrumenta i pogreške ispitivanja instrumenta. opažanje u 2 položaja durbina). Ustanoviti sve izvore pogrešaka.: dobrom kalibracijom instrumenta. Procjena točnosti mjerenja a priori Postupak za procjenu točnosti a priori: 1.1.1. dužine. izvori pogrešaka mogu se podijeliti na vanjske i unutarnje. a ukazuje na postignutu preciznost mjerenja koja ovisi samo o mjernim vrijednostima izmjerenih veličina i geometriji mreže. 3.1. grube (nepažnja u radu) i sustavne čiji se utjecaj može otkloniti npr. A priori analiza se provodi prije mjerenja. 4. • pogreške pri mjerenju (npr. A priori točnost predviđenih mjerenja uzima u obzir i unutarnje i vanjske pogreške i računa se kao zbroj njihovih kvadrata. a u svrhu dobivanja pouzdane procjene nepoznatih parametara i analize kvalitete realizirane mreže.

računa se po formuli: pomoću σβ = 2 2 σ v2 + σ oč . 2 ⎠ ⎝ 2R ⎠ s2 ⎝ 2 2 2 gdje je: σv pogreška viziranja. σoč. Varijanca srednje vrijednosti horizontalnog kuta β. titranje zraka). ⎝ 2R ⎠ pogreška viziranja. koeficijent bočne refrakcije. 4. pogreška određivanja koeficijenta vertikalne refrakcije. zenitna udaljenost vizurne linije. σc pogreška centriranja instrumenta i vizurne marke. slučajne i sustavne pogreške viziranja). pogreška horizontiranja instrumenta. izračunatog horizontalnih pravaca izmjerenih u n ponavljanja. σi σkv R pogreška indeksa vertikalnog kruga (ili kompenzatora). pogreška očitanja.1. duljina vizurne linije. srednji radijus Zemlje. 4σ c2 ⎛ cos β ⎞ ⎛ s ⎞ 2 ctg Z + ( ρ ' ' ) ⎜1 − ⎟ + 2⎜ ⎟ σ kh . računa se po formuli: σ z2 = gdje je: σv 2 σ v2 + σ oč .2 Pogreške pri mjerenju zenitnih udaljenosti Varijanca srednje vrijednosti zenitne udaljenosti izmjerene u n ponavljanja. • osobna pogreška opažača (fiziološke osobine oka). . pogreška očitanja. + σ i2 2n ⎛ s ⎞ 2 +⎜ ⎟ ⋅ σ kv .29 • pogreške mjerenja (npr. σhor. srednji radijus Zemlje.1. n + 2σ 2 hor . • vanjski uvjeti (refrakcija. σkh s Z kh R pogreška određivanja koeficijenta bočne refrakcije. σoč.

Jedan od glavnih izvora sustavnih pogrešaka. a naziva se pogreška mjerila. gdje su: σi i σm standardna odstupanja centriranja instrumenta i vizurne marke. Varijanca mjerene duljine se računa po formuli: σs gdje je: 2 σn 2 ⎛ λ ⎞ 2 2 2 =⎜ ⎟ ⋅ σ Δϕ + σ z + σ c + 2 ⋅ s . pri mjerenju zenitnih udaljenosti. . periodičke pogreške i fazne pogreške. Pogreška nule. standardno odstupanje određivanja indeksa refrakcije n. periodička pogreška i atmosferska refrakcija su sustavne pogreške.1.1.3 Pogreške pri elektrooptičkom mjerenju duljina Pogreške koje utječu na mjerenje duljina mogu se podijeliti na unutarnje i vanjske.1. predstavlja nesigurnost određivanja indeksa atmosferske refrakcije i kalibracije frekvencije. gdje je u konstantnom dijelu a prikazan utjecaj pogreške nule.30 s duljina vizure. dok parametar b koji ovisi o duljini s.1. dok su vanjske pogreške uglavnom uzrokovane atmosferskom refrakcijom. 4. periodička pogreška i pogreška faznog inhomogeniteta. vezan je uz atmosfersku refrakciju. Gornja formula pokazuje zašto se točnost dužina mjerenih elektrooptičkim daljinomjerima izražava pomoću 2 dijela: konstantnog i ovisnog o duljini: σ s2 = a2 + b2 ⋅ s2 . Kod elektrooptičkih daljinomjera unutarnje pogreške su: adicijska korekcija (pogreška nule).4 Pogreške mjerenja u geometrijskom nivelmanu Geometrijskim nivelmanom određuju se visinske razlike horizontalnim vizurama. σz σc σn standardno odstupanje određivanja pogreške nule z0. 4. pa se mjerene duljine moraju korigirati. n ⎝ 2π ⎠ 2 2 σ∆φ standardno odstupanje određivanja faznog inhomogeniteta ∆φ. Ukupno standardno odstupanje mjerene duljine je: 2 σ s = σ i 2 + σ m + a 2 + ( s ⋅ bppm) 2 . standardno odstupanje periodičke pogreške.

4. zbog toga što duljine vizura nisu jednake. atmosferska vertikalna refrakcija.1. CR korekcija za Zemljinu zakrivljenost i refrakciju (CR=0.0675) i pogrešku vizurne osi. hr očitanje na letvi. zenitni kut. pogreška horizontiranja Standardno odstupanje visinske razlike dobivene geometrijskim nivelmanom (ako se zanemari pogreška zakrivljenosti Zemlje.5 Pogreške mjerenja u trigonometrijskom nivelmanu Za određivanje visinskih razlika trigonometrijskim nivelmanom potrebno je mjeriti zenitne udaljenosti i duljine. računa se po formuli: 2 σ Δh = D ⋅ 2 ⋅ N ⋅ (σ r2/ d + σ α ) . Kod ovog postupka. σα procjena pogreške horizontiranja instrumenta. .0675). Slučajne pogreške su: pogreška očitanja instrumenta i pogreška nevertikalnosti letve. zakrivljenost Zemlje. Pogreške mjerne letve su: pogreška mjerila letve i pogreška indeksa letve (pogreška nule letve).1. značajno je da se mjerenja moraju korigirati za sustavne utjecaje: zakrivljenost Zemlje C i refrakciju R (CR=0. Standardno odstupanje visinske razlike određene trigonometrijskim nivelmanom računa se: σ Δh ⎧ ⎡⎛ CR ⋅ S ⋅ sin 2 ⎪ 2 2 = ⎨σ hi + σ hr + ⎢⎜ cos z + ⎜ 500 ⎪ ⎣⎝ ⎩ ⎤ ⎡⎛ CR ⋅ S ⋅ sin z ⋅ cos z z⎞ ⎞σ ⎤ ⎟ ⋅ σ s ⎥ + ⎢⎜ − S ⋅ sin z ⎟ z ⎥ ⎟ 500 ⎠ ρ ⎦ ⎣⎝ ⎠ ⎦ 2 2 ⎫ ⎪ ⎬ ⎪ ⎭ 1/ 2 gdje su: hi S z visina instrumenta. gdje je: D N duljina vizure od instrumenta do letve. σr/d procjena pogreške u očitanju letve na jedinicu duljine vizure. spuštanje instrumenta i letve. letve. broj stajališta. kosa duljina između dviju točaka. refrakcija i pogreška vizurne osi jer su po iznosu male).31 Sustavne pogreške su: pogreška vizurne osi.

Korekcije i redukcije mjerenja Na geodetska mjerenja provedena na terenu djeluju instrumentalni i okolišni faktori pa je potrebno izvršiti odgovarajuće meteorološke i instrumentalne korekcije.1. Procjena točnosti izmjerenih veličina – a posteriori Nakon izmjere mreže i provedenih korekcija i redukcija potrebno je prije izjednačenja.2. Faktor mjerila – korekcija za pogrešku frekvencije. Na taj način mogu se otkriti mjerenja opterećena grubim pogreškama velikim po iznosu. Razlika zbroja izmjerenih kutova od teorijske vrijednosti (nezatvaranje trokuta). Horizontalni i vertikalni ekscentricitet. Korekcija za refrakciju. dok se nakon izjednačenja otkrivaju grube pogreške manjeg iznosa. 4. Najčešće se upotrebljava metoda procjene varijance iz pravih pogrešaka i iz odstupanja ponovljenih mjerenja. Postoji nekoliko metoda za a posteriori procjenu točnosti mjerenja. 1.32 4. izvršiti analizu točnosti dobivenih rezultata mjerenja i provjeriti da li ona odgovara zadanoj točnosti. Instrument/Prizma – adicijska korekcija. Ako su odstupanja veća od dozvoljenih to može značiti da su u mjerenjima prisutne grube ili sustavne pogreške. Redukcija kutova. 4.3. a također i redukcije na referentnu plohu u odnosu na koju se računaju koordinate točaka mreže. 5. 3. Tipičan primjer je procjena varijance kutnih mjerenja u trokutu. predstavlja pravu pogrešku mjerenog trokuta: ω i = ( β i1 + β i 2 + β i 3 ) − 180° . Redukcija duljina. Varijanca mjerenog kuta se računa: . Redukcija dužine na nivo plohu mora nije potrebna za duljine kraće od 1000 m ili ako je projekt u blizini nivo plohe mora. Redukcija dužine na nivo plohu mora. Procjena varijance iz pravih pogrešaka Procjena točnosti provedenih mjerenja može se izvršiti provjerom zadovoljenja nekih uvjeta. Kutovi mjereni u više ponavljanja reduciraju se na njihovu srednju vrijednost. 6. Redukcija kose duljine na horizont. 2.1. Horizontalne udaljenosti se računaju korištenjem sljedećih korekcija i redukcija: 1.

a n je ukupan broj mjerenja. . Ako su svi vlakovi u nivelmanskoj mreži nezavisno mjereni. l je najbolja procjena vrijednosti mjerene veličine (aritmetička sredina). Drugi primjer je zatvoreni poligon kod visinske mreže. zbroj visinskih razlika u zatvorenom nivelmanskom vlaku jednak je nuli. n −1 gdje je li vrijednost pojedinog mjerenja. gdje je n ukupni broj nezavisno mjerenih trokuta u mreži. Procjena varijance iz izračunatih popravaka mjerenja Kod geodetskih mjerenja u najvećem broju slučajeva prava vrijednost mjerene veličine l nije poznata. nego se izračuna njena procjena. Procjena varijance niza ponovljenih mjerenja iste veličine računa se po formuli: σ l2 = ∑ i =1 n (l i − l ) 2 . Teorijski.33 2 σβ = ∑ i =1 n ω i2 3⋅ n . Ako je standardno odstupanje veće od očekivanog za tu vrstu mjerenja. Ako je pogreška zatvaranja (trokuta ili zatvorenog vlaka) veća od dozvoljene. Ωi je nezatvaranje vlaka. tada postoji mogućnost prisutnosti grubih ili sustavnih pogrešaka u mjerenjima. to može biti znak da su u mjerenjima prisutne grube ili sustavne pogreške. Ovaj izraz je poznat kao Ferrerova formula. varijanca mjerene visinske razlike bit će: 2 σ Δh = ∑ i =1 n (Ω i / s i ) n . a n je ukupni broj zatvorenih nivelmanskih vlakova u mreži. 2. gdje je si duljina vlaka.

X2. L2. .2. njih f = n .34 5. Broj mjerenih veličina u je broj neophodnih veličina. Xu – tražene veličine (nepoznanice).. . Ln mjerenih veličina (koje mogu biti i raznovrsne – kutovi... Ln. 5. Mogu biti zadane neke ranije određene veličine – date veličine. Modeli i metode izjednačenja Nakon provedenih korekcija i redukcija te uklanjanja grubih i sustavnih pogrešaka iz rezultata mjerenja.. a u izjednačenju se iskazuju kao broj stupnjeva slobode.. potrebnih za jednoznačno • broja prekobrojnih mjerenja (broj stupnjeva slobode) – f.. Teorija izjednačenja mjerenja odnosi se samo na slučaj kada su date veličine nedovoljne za određivanje traženih veličina i zato je mjerenjem neophodno odrediti još skup veličina: L1.. Osnovne definicije Kada se govori o izjednačenju mreže potrebno je definirati geodetsku mrežu i sa aspekta algebarskog povezivanja pojmova traženih i mjerenih veličina. Potrebno je odrediti brojne vrijednosti nekih veličina: X1. • određivanja minimalnog broja mjerenja određivanje nepoznanica modela – u.1. dužine) naziva se geodetskom mrežom. . Model izjednačenja se sastoji od: • broja mjerenja koja se trebaju izjednačiti – n. mjerenih veličina i pripadajuće ocjene točnosti. L2. Bilo koja od ostalih neovisnih veličina Lu+1. Ln – mjerene veličine pri čemu za izjednačenje mora biti n > u (broj neovisno mjerenih veličina > broja traženih veličina). . Izjednačenje geodetskih mreža 5. ako se između tih n mjerenih veličina može naći u (u < n) neovisnih veličina takvih da se bilo koji element (čija vrsta pripada vrsti mjerenih veličina) može izraziti pomoću tih u neophodnih veličina. ..u su prekobrojne veličine. Algebarska definicija geodetske mreže: Skup geodetskih točaka sa skupom L1. pristupa se izjednačenju mreže po metodi najmanjih kvadrata u svrhu određivanja najbolje procjene traženih veličina (koordinata točaka).

Vektor popravaka mjerenja je nepoznat i treba ga odrediti izjednačenjem. gdje je: lˆ vektor izjednačenih vrijednosti mjerenih veličina. gdje je P dijagonalna matrica težina mjerenja.1. Prema potrebi određivanja izjednačenih vrijednosti samo relativnih veličina (mjerenja) ili relativnih i apsolutnih veličina (mjerenja i koordinata). Izjednačenje po uvjetnim mjerenjima Ovo izjednačenje se primjenjuje kada su same tražene veličine neposredno mjerene. • apsolutne – koordinate u odabranom (referentnom) koordinatnom sustavu. • izjednačenja po posrednim mjerenjima. razlikuju se: • izjednačenja po uvjetnim mjerenjima. • kombinirani oblici izjednačenja. U geodeziji se kao postupak za izbor optimalnog računanja vektora popravaka primjenjuje princip najmanjih kvadrata po kojem se izjednačene vrijednosti mjerenja i nepoznanica određuju uz uvjet da je težinska suma kvadrata popravaka mjerenja minimalna: vTPv = minimum. ali njihove procijenjene vrijednosti moraju zadovoljiti određene matematičke uvjete. Pri uspostavi geodetskih mreža razlikuju se dvije vrste veličina: • relativne – neposredna mjerenja ( pravci. Izjednačenjem geodetske mreže po uvjetnim mjerenjima određuju se samo popravci mjerenih veličina bez uvođenja nepoznanica. v vektor popravaka mjerenja.35 Izjednačene vrijednosti mjerenja jednake su mjerenim vrijednostima plus njihove popravke koje se dobiju izjednačenjem: lˆ = l + v . tako da nakon primjene tih popravaka svi matematički uvjeti budu zadovoljeni. nego se određuju pomoću mjerenih veličina. 5. .2. Izjednačenje po posrednim mjerenjima – Gauss-Markovljev model Ova vrsta izjednačenja se primjenjuje kada se tražene veličine (nepoznanice) ne mogu neposredno izmjeriti. duljine. sa kojima su funkcijski povezane. l vektor mjerenih veličina. visinske razlike).

. kao i utvrđivanje načina njihove numeričke obrade. Dakle. matematičkih veza između mjerenih veličina i • određivanje broja neophodno mjerenih veličina. a bazira se na matematičkom i statističkom izjednačenju po metodi najmanjih kvadrata je Gauss ..36 Općenito. odnosno težinama i korelacijama koje se a priori pripisuju mjerenim veličinama. kovarijacijska matrica mjerenja. Funkcionalnog dijela: 2.Markovljev model... • izbor datuma mreže. a priori faktor varijance.. Stohastičkog dijela: gdje je: A ˆ x ˆ l + v = Ax i 2 2 K ll = σ 0 Qll = σ 0 P −1 . 2 .. jer se kod ostalih metoda izjednačenja ne vodi računa o težinama pojedinih mjerenja. pomoću n mjerenja li (i=1. vektor procijenjenih vrijednosti nepoznanica. Primjenom metode najmanjih kvadrata formiraju se normalne jednadžbe čijim se rješenjem dobiju najbolje procjene traženih nepoznanica: ˆ x = ( AT PA) −1 AT PL = Q xx AT PL .. . . Stohastički (težinski) dio modela obuhvaća: • sva saznanja o varijancama. ˆˆ gdje je L – vektor prikraćenih mjerenja. . Kll σ 02 Funkcionalni dio modela uključuje: • određivanje svih nepoznanica. n) sa a priori poznatim težinama pi (i = 1. 2. matrica jednadžbi popravaka (konfiguracijska matrica). . Izjednačenje je moguće samo kada je n > u. izjednačenjem po posrednim mjerenjima određuje se najbolja procjena u nepoznanica xj (j = 1... On se sastoji od: 1. funkcionalni model mreže predstavlja linearni sustav jednadžbi: ˆ lˆ = l + v = Ax . Osnovni model koji povezuje provedena mjerenja te njihove korelacije i tražene nepoznanice. Stohastički model je najveća prednost metode najmanjih kvadrata. 2. u). n) i daje se ocjena točnosti svih mjerenih i traženih veličina.

Potpunu informaciju o preciznosti položaja točke dat će elipsa pogrešaka (Slika 22) čiji se elementi računaju: Slika 22. ˆ2 ˆ2 K vˆvˆ = σ 0 Qvˆvˆ = σ 0 P −1 − A( AT PA) −1 AT [ ] kovarijacijska matrica popravaka. Empirijska standardna odstupanja koordinata točaka (2D) računaju se: s x = s0 qxxi . a njegova empirijska vrijednost se računa kao: v T Pv . s yi = s 0 q yyi .37 Ocjena točnosti a posteriori Za ocjenu točnosti nepoznanica i mjerenih veličina. a također i popravaka koriste se elementi kovarijacijskih matrica. ˆˆ ˆ2 ˆ2 K lˆlˆ = σ 0 Qlˆlˆ = σ 0 A( AT PA) −1 AT kovarijacijska matrica izjednačenih mjerenja. ˆˆ ˆˆ gdje su članovi ispod korijena dijagonalni elementi korelacijske matrice nepoznanica Q xx . ˆ2 gdje je σ 0 faktor varijance a posteriori. Ovim izrazima dana je preciznost položaja točke samo uzduž ˆˆ osi y i x. s = n−u 2 0 1. koje se dobiju nakon izjednačenja: ˆ 2 ˆˆ ˆ 2 K xx = σ 0 Q xx = σ 0 ( AT PA) −1 kovarijacijska matrica nepoznanica. Standardna elipsa pogrešaka .

pravci. . Matematički gledano postoji defekt funkcionalnog dijela Gauss – Markovljevog modela.38 tg 2Φ = 2q xyi ˆˆ q xxi − q yyi ˆˆ ˆˆ . A. kutovi. Tek uklanjanjem defekta tog modela moguće je određivanje vektora nepoznanica – apsolutnih koordinata točaka mreže. Rang i defekt geodetske mreže Sama geodetska mjerenja. Empirijska standardna odstupanja izjednačenih mjerenih veličina računaju se: slˆ = s0 qlˆlˆ . ˆˆ Uzrok singularnosti matrice N može biti zbog: 1. Defekta datuma dD – izazvan je neodređenošću referentnog koordinatnog sustava u kojem se određuju izjednačene vrijednosti nepoznanica. npr. B qii velika i mala polu-os elipse pogrešaka. elementi korelacijske matrice Qxx .3. U tom slučaju računanje matrice Qxx = N −1 nije moguće običnom inverzijom. Za dobivanje apsolutnih koordinata točaka potrebne su neke dodatne informacije. Bez dodatnih parametara matrica A je singularna što ima za posljedicu i singularnost matrice N (det N = 0). defekt ranga (defekt ranga je razlika između dimenzije i ranga matrice). To pokazuje prisutnost izvjesnog defekta tzv. koordinate točaka mreže. tj. ˆˆ ˆˆ ˆˆ 2 gdje je: Φ kut nagiba velike polu-osi elipse pogrešaka. definiraju samo relativni položaj točaka mreže. dužine. ˆˆ ˆˆ 2 2 s0 2 (q xxi + q yyi − k ) = s 0 λ2 . A2 = 2 s0 2 (q xxi + q yyi + k ) = s 0 λ1 . 5. visinske razlike. gdje su članovi ispod korijena dijagonalni elementi matrice Qlˆlˆ . ˆˆ λ1. ˆˆ 2. λ2 svojstvene vrijednosti matrice Qxx . ˆˆ ˆˆ 2 B2 = k = (q xxi − q yyi ) 2 + 4q xyi .

5. govori se o defektu datuma mreže. a koji je određen prostornim položajem: - ishodišta.4. Ako takvi podaci nedostaju. tj. Sama geodetska mjerenja su mjerenja provedena između točaka mreže i prema tome mogu definirati samo relativni pložaj točaka mreže. mjerilo. za određenu vrstu mreže jednak je broju parametara datuma. U donjoj tablici (Tablica 1) prikazani su datumski parametri i pripadajući defekt datuma za različite vrste geodetskih mreža. Ovaj defekt nastaje ili nepažnjom prilikom planiranja mjerenja ili eliminacijom grubo pogrešnih mjerenja. Ukoliko postoji defekt u odnosu na stupce to je defekt datuma (vanjski defekt): dD = u . Defekta konfiguracije dK – nastaje uslijed nedovoljnog broja potrebnih mjerenja za određivanje svih nepoznanica u mreži. one su određene u odnosu na neki prije definiran koordinatni sustav. Datum geodetske mreže Datum geodetske mreže se definira kao minimum parametara potrebnih za definiranje mreže u prostoru ili položaja mreže relativno u odnosu na neki prije definirani koordnatni sustav. rotacija (tj.1. dok su apsolutne koordinate točaka vanjske veličine. Ukupni defekt mreže d je: d = dD + dK. mjerilom. Kako datum definira koordinatni sustav. to su osnovni datumski parametri: • • • 5. Ukoliko postoji defekt u odnosu na redove to je defekt konfiguracije (unutarnji defekt): dK = n . orijentacijom koordinatnih osi. Veličina r = u-d naziva se rang mreže i jednak je rangu konfiguracijske matrice A.rK. translacija. Defekt datuma geodetske mreže Ukupan broj defekta datuma. . orijentacija).4.39 2.rD.

σ 0 . pa se na taj način mogu visoko precizna mjerenja u samostalnoj mreži degradirati. O datumu mreže je: • neovisno: . U postupku izjednačenja koordinate danih točaka uzimaju se kao fiksne.referentno standardno odstupanje a posteriori . relativni položaj točaka mora biti uspostavljen isključivo mjerenjem. a koje neovisne o izboru datuma.2.h 2 translacije 1 rotacija 1 mjerilo pravci i najmanje jedna dužina trilateracijska mreža 3D prostorna mreža duljine 2 translacije 1 rotacija 2 translacije 1 rotacija dx. Međutim. preciznost novo uspostavljene u pravilu je mnogo veća od preciznosti državne geodetske osnove.4. tj. dy. pri definiranju datuma samostalne mreže. Jedan važan uvjet.40 Tablica 1. . 5. ˆ . potrebno znati koje su veličine ovisne. Definiranje datumskih parametara mreže 7 3 3 DEFEKT DATUMA 1 4 trigonometrijska pravci mreža Jedan od načina definiranja datuma nove mreže je klasični priključak na postojeću državnu geodetsku osnovu pa te dane veličine definiraju datumske parametre. dz 3 translacije 3 rotacije 1 mjerilo Za geodetske mreže posebnih namjena postoje različiti pristupi definiranja datumskih parametara mreže. Datumski parametri i defekt datuma geodetskih mreža DIMENZIJA MREŽE 1D 2D VRSTA MREŽE nivelmanska mreža MJERENE VELIČINE visinske razlike STUPNJEVI SLOBODE translacija .popravke mjerenja – v. je taj da ne smije utjecati na geometriju mreže. Stoga je pri odabiru parametara datuma.

azimut prema drugoj točki fiksan y i x od dviju točaka fiksni 3D (y. dok su nepoznanice i pripadne ocjene točnosti ovisne o datumu. To je tzv.ocjena točnosti mjerenja . Tablica 2. zenitna udaljenost prema trećoj točki fiksna y. Minimalni broj parametara za određivanje datuma – minimalna prisila Tip mreže Minimalni broj datumskih parametara mreže 1D (H) 2D (y. . Konvencionalni (klasični) datum – definira se na dva načina: a) Priključkom mreže na postojeću geodetsku osnovu tzv.vektor nepoznanica x .unutarnja geometrija mreže.kovarijacijska matrica nepoznanica K xx . x i H od tri točke fiksni H od jedne točke fiksna y i x od jedne točke fiksni. x.standardne elipse pogrešaka.K lˆlˆ . azimut i zenitna udaljenost prema drugoj točki fiksni. . x i H od jedne točke fiksni. H) (bez dužina) . ''vanjska prisila'' Kao što je rečeno. definiranje datuma mreže koja služi kao osnova za visoko precizne inženjerske radove. H) (sa dužinama) y. ne treba uzimati više datumskih parametara nego što je potrebno. Prema načinu definiranja datuma razlikuju se: 1. ˆˆ . U prikazanoj tablici (Tablica 2) dani su neki primjeri kako se može definirati datum uz minimalan broj parametara datuma. ne smije deformirati mrežu. x. x) (bez dužina) 3D (y. • ovisno: ˆ . tj. Može se vidjeti da su veličine vezane uz sama mjerenja neovisne o datumu. definicija datuma s ''minimalnom prisilom''. x) (sa dužinama) 2D (y.41 .

ima sljedeće karakteristike: DTx = 0.) pozicioniranje (astro. GPS) položajne razlike (GPS. onda te veličine nije potrebno dodatno mjeriti. U prikazanoj tablici (Tablica 3) dat je prikaz nekih od tih elemenata.42 Kao što se iz tablice 2 vidi. AD = 0. . može se fiksirati neophodni (minimalni) broj koordinata točaka mreže koje se uzimaju kao bezpogrešne (ne dobiju popravke). gyro. Geodetske mreže kod kojih je definiran konvencionalni datum nazivaju se neslobodne mreže.) + ty + rz + + + s + + + b) U postupku izjednačenja nove mreže. Matrica D koja sadrži parametre za određivanje datuma. a oblik joj ovisi o dimenzijama mreže i vrsti mjerenja u njoj.. Te se koordinate nazivaju parametri datuma. Datumski parametri dobiveni mjerenjem (2D – mreža) Mjerenja Datumski parametri translacija rotacija mjerilo tx dužine horizontalni kutovi azimut (astr. inerc.. Tablica 3. ako se pri izmjeri same mreže mjere neki elementi koji mogu poslužiti kao datumski parametri. a točke čiji prostorni položaj određuju datumskim točkama (Slika 23). r (D) = d.

provodi se bez uvođenja bespogrešnih koordinata točaka (Slika 24). Umjesto fiksiranja nekih točaka. Optimalni datum – definiranje datuma pomoću ''unutarnjih prisila''. Točke bliže izabranom ishodištu koordinatnog sustava imat će manja položajna odstupanja. osim uvjeta minimalne norme vektora popravaka mjerenja. Uzimajući u obzir ''unutarnje uvjete'' pod kojima se određuje datum. Položajna nesigurnost točaka mreže uz proizvoljno odabran koordinatni sustav O izboru točaka koje definiraju lokalni koordinatni sustav ovise standardna odstupanja položaja točaka mreže i elipse pogrešaka. ''Unutarnji uvjeti'' zahtijevaju da prije i poslije izjednačenja mreže bude zadovoljeno: . dobije se matrica H – matrica koja sadrži parametre za određivanje datuma uz ''unutarnju prisilu''. U ovom slučaju. r (H) = d. datum se definira uvođenjem ''unutarnjih uvjeta''. Sve točke podjednako doprinose definiciji datuma. uvodi se dodatni zahtjev – minimalna norma vektora nepoznanica: ˆ ˆ xT x = min . što nije realna ocjena točnosti određivanja tih točaka (Slika 23). Karakteristike matrice H: HTx = 0. izjednačenje slobodne mreže.43 Datum definiran točkama 1 i 2 Datum definiran točkama 1 i 4 Slika 23. a one koje su udaljenije imat će veća. Da bi se izbjegla nerealnost u ocjeni točnosti izračunatih točaka u mreži. AH = 0. Na taj način definiran je: 2. tzv. prišlo se izjednačenju na taj način da se sve točke uzimaju kao nepoznate (u postupku izjednačenja sve točke dobivaju popravke).

Općenito možemo razlikovati dva pristupa: 1. Položajna nesigurnost točaka mreže uz definiciju optimalnog datuma 5. kako bi se mogli primjeniti standardni postupci rješavanja tih jednadžbi. srednja vrijednost azimuta i srednja vrijednost udaljenosti od centra do pojedine točke moraju ostati nepromijenjeni. mreža ne smije rotirati u odnosu na centar oko x. Na slici 24 prikazana je ista mreža kao i na slici 23. 2D mreža – koordinate centra mreže. Različiti pristupi izjednačenju Osnovni problem prilikom izjednačenja geodetskih mreža posebnih namjena je defekt funkcionalnog dijela Gauss – Markovljevog modela. Prema načinu rješavanja i uklanjanja tog defekta razlikuju se različiti postupci izjednačenja mreža.44 1D mreža – srednja vrijednost visine svih točaka mreže mora ostati nepromijenjena. Različiti načini i postupci u okviru kojih se provodi regularizacija sustava singularnih normalnih jednadžbi. y i z osi i srednja udaljenost od centra do svake pojedine točke mreže mora ostati ista. . ali uz definiciju optimalnog datuma. Pri tome je najjednostavnije kada se defekt datuma uklanja definicijom konvencionalnog datuma (neslobodne mreže). Slika 24.5. 3D mreža – koordinate centra mreže moraju ostati nepromijenjene.

. Mogućnost rješavanja sustava singularnih primjenom postupka opće inverzije. Kod singularnih izjednačenja problem je riješen bez primjene postupka regularizacije. postupci izjednačenja geodetskih mreža posebnih namjena mogu se razvrstati. ali uz primjenu opće inverzije. Kod regularnih izjednačenja defekt datuma je na prikladan način uklonjen i sustav normalnih jednadžbi regulariziran. bez obzira na definiciju datuma. Pri singularnim izjednačenjima provedena je definicija optimalnog datuma. normalnih jednadžbi Dakle. na regularna i singularna.45 2. neovisno o načinu definicije datuma.

1983. Pelzer. • Osjetljivost mreže – mogućnost otkrivanja pomaka ili deformacija određene veličine. Koncept unutarnje i vanjske pouzdanosti geodetske mreže definirao je Baard. J.). i 1984. pouzdana i osjetljiva. H. Sam postupak ostvarivanja ovih ciljeva. (1985. Lokalne mjere pouzdanosti služe za otkrivanje grubih pogrešaka u pojedinim opažanjima. (1982. W.). W. .). (1982.. Forstner. (1977. • Pouzdanost mreže u smislu: mogućnosti otkrivanja grubih pogrešaka pomoću statističkih testova (unutarnja pouzdanost). Van Mierlo. dobro projektirana mreža znači da je precizna. Niemeier.). De Heus. W. Projektom mreže nastoji se pronaći najoptimalnije rješenje koje će zadovoljiti unaprijed postavljene kriterije. a globalne za utvrđivanje utjecaja grubih pogrešaka na cijelu mrežu ili njene pojedine dijelove. Dakle. Kriteriji pouzdanosti geodetskih mreža Općenito. i 1985. utjecaja mogućih neotkrivenih grubih pogrešaka na rezultate izjednačenja (vanjska pouzdanost). Koji će od ovih ciljeva prevagnuti. naziva se optimiranje geodetskih mreža. J (1987. Unutarnja i vanjska pouzdanost geodetskih mreža Teorija pouzdanosti geodetskih mreža daje mogućnost otkrivanja grubih pogrešaka korištenjem statističkih testova kao i osjetljivosti rezultata sa aspekta neotkrivenih grubih pogrešaka.) i drugi. i 1968. koji se može provoditi u svim fazama osnivanja geodetskih mreža. (1989. a teorijska i praktična razmatranja obogaćena su radovima Kok. • Ekonomičnost – zadovoljenje kriterija kvalitete mreže uz minimalne troškove. kvalitetu geodetskih mreža posebnih namjena karakterizira: • Preciznost izjednačenih nepoznanica (koordinate točaka mreže). W.). (1967.46 6.1. i 1990.). 6. I unutarnja i vanjska pouzdanost se dijele na globalnu i lokalnu (Slika 25). (1987. ovisi o namjeni za koju se mreža osniva. Caspary. a uz to i ekonomično realizirana.). H.

a u nekim slučajevima i nemoguće pronaći mjerenu veličinu čija je gruba pogreška izazvala veliku vrijednost popravke. Pouzdanost geodetskih mreža 6. veoma je teško a nekada i nemoguće utvrditi mjerenu veličinu čija je gruba pogreška izazvala veliku vrijednost popravke vi. Najveća vrijednost popravke vi ili njene standardizirane vrijednosti v ne znači uvijek da je grubom pogreškom opterećen rezultat mjerene veličine li na koju se odnosi popravka vi. 6.1 Utjecaj grubih pogrešaka na popravke Otkrivanje grubih pogrešaka na osnovu popravaka rezultata mjerenih veličina je vrlo složen problem koji još uvijek nije riješen na zadovoljavajući način.1. gdje je: (6.47 Pouzdanost geodetskih mreža Unutarnja Vanjska Globalna Lokalna Globalna Lokalna Slika 25. Utjecaj rezultata mjerenih veličina pa time i njihovih pogrešaka na vektor popravaka v ostvaruje se preko matrice koeficijenata R: − v = ( I − AN −1 AT Ql−1 )l = Qv Ql−1l = Rl . ali je vrlo teško. Ovo je vrlo složen problem jer popravke v sadrže pogreške svih mjerenih veličina koje su sudjelovale u izjednačenju. ako ima više grubih pogrešaka.1. odnosno veliku vrijednost njene standardizirane veličine. Jednostavno je utvrditi koje popravke v ne zadovoljavaju željenu preciznost.matrica koeficijenata jednadžbi popravaka. u nekim slučajevima nije moguće otkriti grubu pogrešku pa makar ona bila jedina. N – matrica koeficijenata normalnih jednadžbi. Unutarnja pouzdanost Unutarnja pouzdanost se odnosi na mogućnost otkrivanja i lociranja grubih i sustavnih pogrešaka iz rezultata mjerenja bez prikupljanja dodatnih informacija na terenu. Preciznije. A .1.1) R = I − AN −1 AT Ql−1 . one se teško mogu otkriti. Ukoliko postoji samo jedna gruba pogreška onda se ona eventualno može otkriti i to ne uvijek. Teškoće nastaju zato što popravke rezultata mjerenih veličina sadrže pogreške svih mjerenih veličina koje sudjeluju u izjednačenju.1. Naime. . Nažalost.

2) slijedi R = Qv Ql−1 = (Ql − Ql ' )Ql−1 = I − Ql ' Ql−1 . Prvi idealni slučaj je kad je rii=1. gdje su pli i pl 'i težine mjerenih li i izjednačenih l'i veličina. mjerenja i izjednačenih mjerenja. Iz izraza (6. Svaki rii ima vrijednost između 0 i 1 i njihova suma je jednaka ukupnom broju prekobrojnih mjerenja u mreži. Broj rii može biti shvaćen kao doprinos i-tog opažanja ukupnom broju prekobrojnih mjerenja r. Matrica R ima sljedeća svojstva: . To se događa kad mjerimo duljinu između dvije točke poznatih koordinata. U prethodnim izrazima Qv. Ql i Ql' su redom korelacijske matrice popravaka. Postoje dvije ekstremne vrijednosti za rii. Veća vrijednost koeficijenta rii omogućava bolju kontrolu opažanja li.trag matrice je tr ( R) = ∑ rii = n − u = r Brojevi rii su dijagonalni članovi matrice R i zovu se brojevi prekobrojnih mjerenja. Budući je Qv = Ql − Ql ' .1) slijedi formula za korelacijsku matricu popravaka: Qv = RQl .2) R = Qv = I − AN −1 AT .matrica je idempotentna R=RR=R2 . tj. tj. detR=0 . tada neposredno iz izraza (6. Budući je uvijek pl 'i > pli slijedi da je rii < 1 .matrica R je nesimetrična i singularna.matrica R je nepotpunog ranga r(R)=n-u=r . Ako su mjerenja neovisna i iste težine tada je: (6. imamo dobru kontrolu za to .48 Ql – korelacijska matrica mjerenja. odnosno R = Qv Ql−1 . tada tu mjerenu vrijednost možemo usporediti s duljinom iz koordinata i lako uočiti grubu pogrešku. za i-ti dijagonalni element matrice R rii = 1 − p li p l 'i .

ova formula nema praktičnog značaja. u svakom drugom slučaju je ∇0i≠∇i. Nije moguće unaprijed provjeriti da li je vrijednost neke popravke vi=0. Odavde se dobije izraz za grubu pogrešku: − ∇i = vi − v i . Ako u izraz (6. gdje vi označava popravku koja je opterećena grubom pogreškom ∇ i . pa zbog toga proizlazi da umjesto grube pogreške ∇i možemo odrediti samo njenu približnu vrijednost ∇0i. rii Budući nisu poznate vrijednosti popravaka vi.1) umjesto li uvrstimo rezultat mjerenja li koji je opterećen grubom greškom ∇i ( li =li + ∇i ). Standardno odstupanje približne vrijednosti grube pogreške ∇0i će biti σ∇ = 0i σv rii i . nema kontrole za dobivene koordinate točke). jer je σ vi = σ vi . U drugom slučaju kad je rii=0 grubu pogrešku nećemo moći otkriti i ona će se direktno prenijeti na nepoznanice (npr. kontrola pojedinih opažanja neće biti ista. vrijednosti rii će se značajno razlikovati. jer na osnovu nje ne možemo izračunati grubu pogrešku ∇i. u slučaju presjeka naprijed kad nemamo prekobrojna mjerenja. Kada je vi=0 tada se sigurno može odrediti vrijednost grube pogreške ∇i : . Ako se vi znatno razlikuje od nule onda je vrlo nesigurno određivanje grubih pogrešaka ∇i. Srednji broj prekobrojnih mjerenja za čitavu mrežu se računa kao: r= r . onda je ∇0i=∇i. tj. Ukoliko je vrijednost popravke vi bliža nuli utoliko će približna vrijednost grube pogreške ∇0i biti bliža stvarnoj vrijednosti ∇i. rii Ako je vi=0. n Ako mreža nije ispravno projektirana.49 mjerenje. Može se odrediti njena približna vrijednost ∇0i − ∇ 0i = vi . promijeniti će se vrijednost popravke vi u − vi = −vi + rii ∇ i .

ako je zanemariva vrijednost popravaka vi koje sadrže samo slučajne pogreške vi=0. Kada nije poznata vrijednost standardnog odstupanja σ vi koristi se empirijsko standardno odstupanje s vi t i = vi / s vi i ti se distribuira po studentovoj razdiobi. rii gdje su vi popravke koje su opterećene grubim pogreškama. i formiramo test statistiku t i = vi / σ vi . postavljamo hipoteze: nultu Ho: E [v ] = 0 . alternativnu Ha: E [v ] ≠ 0 . Ako na osnovu popravaka vi želimo provjeriti da li opažanje li sadrži pogrešku iznad dozvoljene tolerancije. Ako je ti > tα/2 test statistika ti se distribuira po necentralnoj normalnoj razdiobi i zaključujemo da mjerenje li sadrži grubu pogrešku. Normalno je očekivati da će gruba pogreška ∇i izazvati najveću popravku vi one mjerene veličine kod koje je koeficijent rij najveći. .α / 2 alternativna hipoteza za t i > t r .50 ∇i = − vi . Ako je ti < tα/2 test statistika ti se distribuira po centralnoj normalnoj razdiobi i zaključujemo da mjerenje li ne sadrži grubu pogrešku. Odavde se vidi da će gruba pogreška ∇i biti prisutna u svim popravkama vi . Grube pogreške će biti prisutne u svim popravkama vi i prenose se preko i-tog stupca matrice R − v = −v + R∇ .α / 2 . Prihvaća se: nulta hipoteza za t i < t r .

Zato se može dogoditi da nije moguće otkriti grube pogreške iako je geometrija mreže sasvim . na osnovu popravaka rezultata mjerenih veličina vi . Ovom graničnom vrijednošću definira se unutarnja pouzdanost.1. utoliko će se lakše otkriti grube pogreške. σ l . onda umjesto prijašnjeg izraza imamo ∇ 0vi = (tα / 2 + tα )σ vi . a time se povećava unutarnja pouzdanost otkrivanja grubih pogrešaka. Ako se donja granica grube pogreške definira pomoću prethodnog izraza onda možemo otkriti 5% grubih pogrešaka.standardno odstupanje mjerenja li. tα – fraktile studentove razdiobe.6 σl i rii . Međutim otkrivanje pogrešaka u velikoj mjeri ovisi i o strukturi slučajnih pogrešaka ili preciznije o vrijednosti popravaka vi.51 6. Donja granica grube pogreške predstavlja pokazatelj o unutarnjoj pouzdanosti i na njenu vrijednost utječu: • preciznost mjerenih veličina. Na osnovu izloženog je lako zapaziti da za otkrivanje grubih pogrešaka značajnu ulogu imaju koeficijenti rii koji ovise o geometriji mreže. gdje su: tα/2.05 imamo ∇ 0 l i = 3 . • razina signifikantnosti α. i Ako se gruba pogreška odnosi na popravke vi (popravke opterećene grubom pogreškom). • povećanje broja prekobrojno mjerenih veličina. gdje je σ li standardno odstupanje mjerenja li . koje ne sadrže utjecaj grube pogreške. • geometrija mreže. Ukoliko je bolja geometrija mreže.2 Donja granica grube pogreške Opća formula za donju granicu grube pogreške koju je moguće otkriti sa odgovarajućom vjerojatnosti α glasi ∇ 0li = (tα / 2 + tα )σ li . Za α = 0.1. Unutarnja pouzdanost znači mogućnost otkrivanja grubih pogrešaka na osnovu popravaka vi .

1 Utjecaj grube pogreške na izjednačene vrijednosti mjerenih veličina Do sada je razmatrana unutarnja pouzdanost. 6. Grube pogreške mogu se najuspješnije otkriti ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: • dobra geometrija mreže. Zato treba težiti da mreža ima što bolju geometriju. čiji je cilj odstranjivanje grubih pogrešaka iz rezultata mjerenja. Vanjska pouzdanost Vanjska pouzdanost bavi se analizom utjecaja neotkrivenih grubih pogrešaka na konačne rezultate dobivene izjednačenjem. pa time i njihovih pogrešaka na izjednačene vrijednosti. • pogreške mjerenja su distribuirane po normalnoj razdiobi.matrica U je nesimetrična i singularna (detU=0) . Utjecaj rezultata mjerenih veličina. nalaze u granicama dozvoljenog odstupanja Treba uočiti razliku između otkrivanja prisutnosti grube pogreške i otkrivanja onog mjerenja koje sadrži grubu pogrešku. Matrica U ima sljedeća svojstva: . Neotkrivene grube pogreške odraziti će se na konačne rezultate izjednačenja. 6. U = Ql ' Ql−1 . Ako je isti predznak popravke vi i utjecaja grube pogreške rii∇i onda se mogu otkriti grube pogreške koje su neznatno veće od nule ∇ i ≈ 0 .2. • popravke vi se v i ≤ ∇ = tα / 2 ⋅ σ v .1.52 dobra. Teorija koja se bavi ovim problemom naziva se vanjska pouzdanost. Matematički model ima visok stupanj vanjske pouzdanosti ako neotkrivene grube pogreške nemaju utjecaja na parametre modela.2.rang matrice U je rangU = u < n . • popravke vi i utjecaj grube pogreške ri∇i imaju isti predznak. ostvaruje se preko matrice U l ' = l + v = AN −1 AT Ql−1l = Ql ' Ql−1l = Ul . to je manja vrijednost donje granice grube pogreške koju je moguće otkriti i obratno. Što je geometrija mreže povoljnija. Za određenu razinu signifikantnosti α i određenu preciznost mjerenih veličina σ li vrijednost donje granice grube pogreške ∇0i ovisi isključivo o geometriji mreže.1.trag matrice U je tragU = ∑ u ii = u .

' i ∇ 0l ' = (tα / 2 + tα )σ l ' i i u ii u = 3. Pošto se vrijednosti rii nalaze u intervalu 0 ≤ rii ≤ 1 u istom intervalu nalaziti će se i vrijednosti uii tj. Veličina ∇ 0l ' predstavlja utjecaj donje granične vrijednosti grube pogreške na izjednačene vrijednosti mjerenih veličina li.6σ l ' ii i rii rii (α = 0. veličine uii i rii se nadopunjuju do jedinice rii + u ii = 1 . gdje je: x . 0 ≤ u ii ≤ 1 .matrica U je idempotentna ako je U=U2 Poznato je da vrijedi jednakost Ql = Ql ' + Qv .vektor nepoznanica opterećen grubom pogreškom.53 . rii → 1) . Što su vrijednosti uii bliže nuli (u ii → 0.vektor nepoznanica neopterećen grubom pogreškom. tj. lakše je otkrivanje grubih pogrešaka i manji je utjecaj neotkrivenih grubih pogrešaka na izjednačene vrijednosti mjerenja.1. gdje je σ l ' standardno odstupanje izjednačenog mjerenja.2 Utjecaj grube pogreške na nepoznanice Vektor nepoznatih veličina određuje se po formuli ˆ x = N −1 AT Ql−1l = Cl . ˆ x . i 6.vektor grubih pogrešaka. ∇ . onda će ona imati utjecaj na sve nepoznanice ˆ x = C (l + ∇) = Cl + C∇ = x + C∇ . .05). gdje je C = N −1 AT Ql−1 .2. Ako je i-ta mjerena veličina opterećena grubom pogreškom ∇i. odnosno I = Ql ' Ql−1 + Qv Ql−1 = U + R .

∇ 0 xi = (tα / 2 + tα )σ xi ˆ ˆ u ii u ii = 3. a v T Pv σ 02 ima χ2 razdiobu. ˆ • koeficijenti rii i uii (geometrija mreže).54 Odavde se vidi da će gruba pogreška biti prisutna u svim nepoznatim veličinama. onda umjesto centralnih imamo necentralne razdiobe. ˆ Iz prijašnjih izraza slijedi da će utjecaj grube pogreške na nepoznanice x odnosno ' na izjednačene vrijednosti mjerenih veličina li . odnosno uii što manju (uii →0). Ako rezultati mjerenja imaju normalnu centriranu razdiobu l ~ N (Ax. 6. funkcionalni i stohastički modeli imaju od prije poznate oblike. Zato pri projektiranju geodetskih mreža treba težiti da njihov oblik u što većoj mjeri zadovoljava uvjete homogeno izotropnih mreža. Kv).1. onda će istu razdiobu imati nepoznanice i popravke ˆ x ~N (μx. Kada su ispunjeni navedeni uvjeti grube pogreške imaju najmanji utjecaj na nepoznanice. ~ χ r2 Ako su mjerenja neovisna i sadrže sustavne pogreške.6σ xi ˆ rii rii (α=0. biti najmanji ako rii ima što veću vrijednost (rii→1). Kx) v~N (0. Ovaj uvjet u najvećoj mjeri ispunjavaju homogeno izotropne mreže.05).Kl). U ovakvim slučajevima najlakše je otkriti grubu pogrešku. Globalna i lokalna unutarnja i vanjska pouzdanost Kada su mjerenja neovisna i nisu opterećena grubim pogreškama. Veličina ∇ 0 xi predstavlja utjecaj donje granice grube pogreške na nepoznanice ˆ (koordinate točaka u geodetskim mrežama) i na ovu veličinu utječu : • preciznost nepoznatih veličina σ x . Funkcionalni model tada glasi: l = l + ∇.3. [] . • fraktila tr koja je funkcija vjerojatnosti p. E l = μ l + ∇ .

korelacijska matrica popravaka. Qv .vektor mjerenja koji sadrži sustavne pogreške mjerenja. Znači da veličina necentralnosti λ.vektor sustavnih pogrešaka.55 ˆ x = N −1 AT P(l + ∇) = x + N −1 AT P∇ . ∇ . Time je parametar necentralnosti izražen u funkciji maksimalne svojstvene vrijednosti λmax matričnog produkta PQvP. v . gdje su: l . pa se kao kriterij globalne pouzdanosti može prihvatiti . 2 v T Pv / σ 0 ima χ2 necentralnu razdiobu s parametrom 6. povećava se i pouzdanost. 2 gdje je σ 0 a priori faktor varijance. Uzimajući u obzir prethodne izraze dobije se λ≤ 1 σ 2 0 ∇ T ∇λmax .1 Kriteriji za unutarnju i vanjsku pouzdanost U literaturi je poznata nejednakost λ min ≤ ∇ T PQv P∇ ≤ λ max .vektor popravaka opterećen sustavnim pogreškama.vektor nepoznanica opterećen sustavnim pogreškama.vektor popravaka neopterećen sustavnim pogreškama. Ukoliko je vrijednost λmax veća.vektor nepoznanica neopterećen sustavnim pogreškama.1. v = v + Qv P∇ . v . P je matrica težina i Qv korelacijska matrica popravaka. x . Parametar necentralnosti za χ2 razdiobu će biti λ= ∇ T PQv P∇ σ 02 . ˆ x . l . ∇T ∇ gdje su λmin i λmax ekstremne svojstvene vrijednosti matričnog produkta PQvP.3.vektor mjerenja neopterećenih sustavnim pogreškama.

Vanjska pouzdanost razmatra utjecaj neotkrivenih nepoznanice (gdje je ∇ vektor grubih pogrešaka) grubih pogrešaka na ˆ x = x + N −1 AT P∇ . Kriteriji vanjske pouzdanosti su globalni tragP ⋅ Ql ′ ⋅ P = min λ MAX ( P ⋅ Ql ′ ⋅ P) = min . jer će tada postojati najveći stupanj pouzdanosti sa aspekta mogućnosti otkrivanja grubih pogrešaka.srednja mjera pouzdanosti (srednji broj prekobrojnih mjerenja). Što je broj prekobrojnih mjerenja r veći. Varijanta projekta mreže koja zadovoljava ovaj uvjet smatra se lokalni gdje je: rii=(QvP)i =max. Zato je najbolja varijanta projekta geodetskih mreža ona kod koje je trag PQvP = max. Treba istaknuti da za mjerenja iste preciznosti P = p ⋅ I važi trag PQvP = p· tragQvP = p ⋅ r . odnosno ˆ δx = x − x = N −1 AT P∇ .56 najboljom. Na osnovu izloženog mogu se definirati sljedeći kriteriji za unutarnju pouzdanost globalni λmax(PQvP)=max trag PQvP=max r = r / n = max λmax→ max. veća je pouzdanost. r . n – broj svih mjerenja. Mreža koja zadovoljava ove kriterije omogućava najveću pouzdanost otkrivanja grubih pogrešaka. r – broj prekobrojnih mjerenja. jer ćemo tada imati najpovoljnije mogućnosti za otkrivanje grubih pogrešaka.

Formira se nulta hipoteza kojom se tvrdi da se faktor varijance a posteriori ne razlikuje signifikantno od faktora varijance a priori tj. Qx – korelacijska matrica nepoznanica. da veću unutarnju pouzdanost imaju mreže koje najlakše omogućuju otkrivanje grubih pogrešaka. 6. 2 2 H 0 : E (s0 ) = σ 0 . Kod obje pouzdanosti presudnu ulogu ima geometrija mreže. i nasuprot nultoj formira se alternativna hipoteza koja tvrdi da se faktor varijance a posteriori razlikuje signifikantno od faktora varijance a priori 2 2 H a : E (s0 ) ≠ σ 0 . da kovarijacijska matrica opažanja predstavlja stvarnu preciznost opažanja i njihovu stohastičku ovisnost (ispravne težine mjerenja) mjerenja nisu opterećena grubim pogreškama. Poslije izjednačenja mreže prvo se primjenjuje globalni test koji ispituje 2 podudaranje faktora varijance a posteriori s 0 s odabranim faktorom varijance a 2 priori σ 0 . još jednom istaknimo. Globalni test i data snooping metoda Globalni test i data snooping metoda su najčešće korištene metode otkrivanja grubih pogrešaka nakon izjednačenja.funkcionalni model opažanja predstavlja realnu vezu između mjerenih veličina i nepoznanica (uzete u obzir korekcije i redukcije mjerenih veličina) .2.pretpostavljeni stohastički model odgovara stvarnom modelu.57 lokalni pi2 ⋅ aiT ⋅ Q X ⋅ ai = min 1 1 2 T ∑ pi ai Qx ai = n tragPQl ' P . n gdje je: P – matrica težina mjerenja. Na osnovu izloženog. a vanjsku pouzdanost one mreže kod kojih neotkrivene grube pogreške imaju najmanji utjecaj na nepoznanice. Svrha statističkog testiranja modela globalnim testom je da se s određenom vjerojatnosti ustanovi da: . tj. Baarda je predložio globalni test za otkrivanje grubih pogrešaka i data snooping metodu za lociranje grubih pogrešaka. Ql' – korelacijska matrica izjednačenih mjerenja. .

Ako globalni test ne prođe. r 2 0 Globalni test služi da bi ispitali da li se faktor varijance a posteriori signifikantno razlikuje od faktora varijance a priori. znači da nije nešto u redu s nultom hipotezom i pristupa se daljnjem ispitivanju popravaka pomoću data snooping metode. faktora varijance a priori. Formira se sljedeća test statistika y= 2 rs 0 σ 02 . Ova test statistika je distribuirana po chi-kvadrat razdiobi s r stupnjeva slobode y H 0 ∈ χ 2 (r ) . Ako imamo zadanu razinu signifikantnosti α. 6. nulta hipoteza će biti odbačena ako je y > χ 21−α / 2 (r ) ili . i primjenimo li dvostrani test.1.58 Nakon toga se testira nulta hipoteza nasuprot alternativnoj i ukoliko testiranjem utvrdimo da nulta hipoteza ne vrijedi moramo prihvatiti alternativnu tj. što prelazi u ⎧ s2 ⎫ E ⎨ 02 H 0 ⎬ = 1 ⎩σ 0 ⎭ ili 2 2 E s0 H 0 = σ 0 .2. globalni test ne prolazi. ovaj pristup zahtjeva poznavanje postignute preciznosti opažanja tj. dok je očekivanje od χ2(r) jednako r E{ y H 0 } = r . Globalni test Faktor varijance a posteriori je dan formulom ˆ ˆ v T Pv s = . { } 2 Iz ovog vidimo da bi očekivana vrijednost faktora varijance a posteriori s 0 trebala 2 biti jednaka vrijednosti faktora varijance a priori σ 0 . Očigledno.

a najčešća su dva slučaja: . Granica odbacivanja se računa uz danu razinu signifikantnosti α korištenjem Fisherove razdiobe.2. ali se tim testom ne može utvrditi koje je to mjerenje. 6. definiranu granicu odbacivanja. kad je hipoteza H0 odbačena. a tada je matrica težina inverz od matrice varijance-kovarijance opažanja: P = Ql−1 . Upotreba samo globalnog testa nije dovoljna iz dva razloga.Ha2 (prisutne grube pogreške u mjerenjima). postoji neograničen broj alternativnih hipoteza.2. Ako postoji razlog sumnjati da je nulta hipoteza odbačena zbog prisutnosti grubih pogrešaka u opažanjima.Ha1 (neispravno dodjeljene težine mjerenjima). Data snooping metoda Ovom metodom postupno se testira svaka standardizirana popravka mjerenja i određuje se da li ona prelazi maksimalno dozvoljenu vrijednost tj. tada je iznimno važno locirati i eliminirati grube pogreške iz opažanja. Standardizirana popravka se računa po formuli: vi = gdje je: vi vi = .59 y < χ 2 α / 2 (r ) . Kao što je navedeno prije. Alternativna hipoteza je preopćenita. samo se ustanovila moguća prisutnost grubo pogrešnih mjerenja. U praksi faktor varijance a priori (također zvan varijanca jedinične težine) se uzima da je jednak 1. Ako varijance i prođu test to ne garantira odsutnost grubih pogrešaka u mjerenjima. Poznato nam je da je matrica težina definirana kao 2 P = σ 0 Ql−1 . Osim toga ako globalni test ne prođe. i nakon što se to mjerenje izbaci metoda se iterativno ponavlja. Zato se nakon globalnog testa koristi data snooping metoda. jer ona ne daje nikakvu informaciju o pojedinačnim elementima vektora pogrešaka ∇l. Standardizirana popravka se računa tako da se svaka popravka podijeli s njenim standardnim odstupanjem sv. Baardina data snooping metoda pretpostavlja da je samo jedno mjerenje grubo pogrešno. s vi σ 0 q vvi . odnosno H0 će biti prihvaćena ako je χ 2 α / 2 (r ) ≤ y ≤ χ 21−α / 2 (r ) . .

Nakon toga se radi izjednačenje mreže po metodi . Standardizirane popravke se zatim uspoređuju s kritičnom vrijednosti zα normalne razdiobe. 2 Tada se za testiranje koristi faktor varijance a posteriori s 0 .standardizirana popravka. a koja je veća od kritične vrijednosti.1−α f . iz mjernih podataka se izbacuje samo jedno mjerenje i to ono čija standardizirana popravka najviše odstupa od granične vrijednosti. 6.29.1−α koja se izračuna iz Studentove trazdiobe po slijedećoj formuli τ f .a priori referentno standardno odstupanje.razdiobe. Prema tome sva opažanja čija apsolutna vrijednost standardizirane popravke vi prelazi 3. Izjednačenje se ponavlja bez tog mjerenja. Izbaci se opažanje koje ima najveću vrijednost test statistike. izračunati Ti uspoređujemo s kritičnom vrijednosti τ f . q vvi i ti dijagonalni element korelacijske matrice popravaka Qvv = P −1 − A( AT PA) −1 AT .4. a data snooping se modificira usvajanjem nove test statistike Ti = vi s 2 vi = vi 2 s 0 qvv ≈τ( f ).29 potencijalno su grubo pogrešna. gdje je f . Ako je Ti > τ f .60 vi .kritična vrijednost t razdiobe koja se bazira na nivou signifikantnosti α . Testna statistika Ti se raspoređuje po τ razdiobi s f = n . globalni test se ne izvodi.1−α f − 1 + t 2 −1.3. Međutim. t .001 granica odbacivanja 3. Tau .test 2 U praksi se često dogodi da nije poznata vrijednost faktora varijance a priori σ 0 . a postupak data snooping se nastavlja dok sva mjerenja čija je standardizirana popravka veća od granične vrijednosti ne budu izbačena iz podataka. Ova metoda se naziva tau-test.broj stupnjeva slobode. ponavlja se izjednačenje i postupak se ponavlja dok se ne uklone sva opažanja označena kao grubo pogrešna. 6. Općenito se uzima da je uz nivo signifikantnosti α = 0.1−α = f t f −1. Predložena strategija otkrivanja i uklanjanja grubih pogrešaka Prije postupka izjednačenja se analiziraju opažanja da se uoče eventualne grube pogreške velike vrijednosti.r stupnjeva slobode. σ 0 .1−α zaključuje se da su ta mjerenja moguće grubo pogrešna. Kako tablice τ razdiobe nisu tako dostupne kao one t .

Zbog toga se koristi data snooping metoda da se takve pogreške otkriju i lociraju. Ipak u modelu može ostati poneka gruba pogreška manje veličine.Moguca je prisutnost grubih pogrešaka manje velicine Ne Da Izbaciti grubo pogrešno mjerenje .Neispravno dodjeljene težine .Prisutne su grube pogreške Provjeriti matricu težina mjerenja Data snooping Da Standardizirane popravke prelaze granicnu vrijednost? Ne Da li je matrica težina u redu? Ne Da Provjeriti sumnjiva mjerenja Izbaciti grubo pogrešno mjerenje Kraj Ispraviti težine mjerenja Slika 26. Ako on prođe. Program GPSurvey koji je u ovom radu korišten za izjednačenje nadzemne geodetske osnove tunela "Mala Kapela" koristi tau – test za otkrivanje grubo pogrešnih mjerenja. Postupak je slikovito prikazan blok-dijagramom (Slika 26). Provjera opažanja prije izjednacenja Izjednacenje mreže s minimalnom prisilom Poznat faktor varijance apriori? Ne Tau test Da li popravke prelaze granicnu vrijednost? Ne Kraj Da Globalni test Provjeriti sumnjiva mjerenja Da li globalni test prolazi? Da .61 najmanjih kvadrata s minimalnom prisilom. postupak se završava.Pogreške u modelu . Ako se tada pokaže da nema grubih pogrešaka u mjerenjima. Ukoliko se ne zna faktor varijance a priori tada se koristi tau – test.Nema pogrešaka u modelu . znači da su mjerenjima dobro određene težine i nisu prisutne grube pogreške u modelu. Ukoliko znamo faktor varijance a priori pristupa se globalnom testu. Iz tog izjednačenja dobijemo vektor 2 ˆ popravaka mjerenja v i faktor varijance a posteriori s 0 .Ispravno dodjeljene težine . Postupak otkrivanja grubih pogrešaka .

Glavni izbornik programskog paketa TRIMNET Plus 7. upisivanje podataka mjerenja. • Network Adjustment Module (NAM) – modul za izjednačenje mreže.1. Terrestrial Observation Module (TOM) Ovaj modul nam služi za automatsko povezivanje NAM – a sa unesenim koordinatama stajališta i parametrima datuma. transformaciju datuma i koordinatnih sustava.62 7. unutar kojeg se nalaze podopcije: Observations (opažanja) – unos opažanja . redukciju mjerenja. Pokretanjem programske opcije TOM – a otvara se glavni izbornik tog modula (Slika 28). GPSurvey.TRIMNET Plus Modul TRIMNET Plus programskog paketa GPSurvey koristi se za izjednačenje terestričkih opažanja geodetskih mreža. stajališno izjednačenje. Slika 27. Nakon kreiranog projekta pokretanjem izbornika Adjust/Network otvorit će se glavni izbornik modula TRIMNET Plus (Slika 27) unutar kojeg ćemo koristiti dvije podopcije za obradu podataka: • Terrestrial Observation Module (TOM) – modul terestričkih opažanja. u glavnom meniju u izborniku Project potrebno je odabirom opcije New kreirati projekt unutar kojeg će se obraditi terestrička mjerenja geodetske mreže. itd. Nakon pokretanja GPSurvey – a.

DATUM DEFINITION/Add New Datum ukoliko nije prethodno definirano upisujemo: Datum name: Bessel Semi – major axis: 6377397.63 Station Coordinates (koordinate stajališta) – unos nepoznatih i poznatih točaka i koordinata poznatih točaka (stajališta) Computation Utilities (obrada) – pokretanje automatizirane obrade podataka Datum Definition (definiranje datuma) – unos parametara za definiranje datuma u kojem se obavlja izjednačenje Coordinate System (koordinatni sustav) – definiranje koordinatnog sustava Network Maps (skica mreže) – prikaz opažane mreže Save Network to Disk (pohrana podataka) – automatizirana pohrana unijetih i izračunatih vrijednosti podataka mreže Network Adjustment Module (modul za izjednačenje mreže) – pokretanje modula NAM Geoid Module (parametri geoida) – definiranje i odabir geoida Slika 28.9633 1/f: 299.1550 Semi – minor axis: 6356078. Glavni izbornik Terrestrial Observations Module .a Nakon pokretanja modula potrebno je definirati datum (Datum Definition) i koordinatni sustav (Coordinate System) unutar kojeg će se provoditi izjednačenje.1528195611 CHANGE DATUM .

. te obaviti fiksiranje koordinata poznatih točaka. Upisivanje imena poznatih i nepoznatih točaka.9999 False northing for origin: 0 False easting for origin: 5 500 000 ili 6 500 000 (ovisno o zoni) Ovo su parametri za reducirane koordinate (mjerilo je 0.9999). Slika 29. Unos točaka. Poslije upisivanja brojeva točaka i vrijednosti koordinata slijedi upisivanje mjerenih veličina unutar izbornika OBSERVATIONS/Data Entry (Slika 30).64 ukoliko je prethodno definirano odaberemo Bessel Također je potrebno definirati koordinatni sustav kako slijedi: COORDINATE SYSTEM/User – defined Mercator Projection Name of projection: GK Latitude of origin: N 0° 00' 00'' Central meridian: 15° ili 18° Scale along central meridian: 0. Station Coordinates STATION COORDINATES/Modify Station Data – u ovom izborniku mogu se prekontrolirati upisane točke i njihove koordinate. te koordinata poznatih točaka obavlja se unutar izbornika Station Coordinates (Slika 29).

65 Slika 30. Nakon toga uz pomoć razmaknice na tipkovnici postavljaju se redom po planu mjerenja opažane točke. Upisom zadnjeg pravca pojavljuje se u donjem dijelu prozora poruka All directions are valid. Press ENTER to process. Kada smo unijeli brojeve opažanih točaka pritiskom na enter započinje upisivanje mjerenih pravaca (Slika 31). Time smo obavili stajališno izjednačenje. Slika 31... Prvo je potrebno definirati stajalište i broj mjerenih pravaca s tog stajališta. OBSERVATIONS/Data Entry/Directions – upisivanje mjerenih pravaca redom po skici mjerenja. Maska za unos opažanih pravaca . Izbornik za unos opažanih veličina OBSERVATIONS/Default Observation Parameters – ovaj izbornik nam služi za postavljanje vrijednosti a priori točnosti mjerenja.

te upisati iznos azimuta. te se na donjem dijelu prozora pojavljuje F9 – Accept & Return to menu čijim odabirom završavamo s unosom mjerene dužine.66 OBSERVATIONS/Data Entry/Distances – unos vrijednosti mjerenih dužina. Distance type: Ellipsoid distance. Astronomical. Linear units: meter. Nakon definiranja parametara za mjerenu duljinu potrebno je definirati između kojih dviju točaka je mjerena duljina i upisati njen iznos. te vrijednost azimuta (Slika 33). Otvara se prozor u kojem definiramo točku s koje je opažano i na koju je opažano. te vrijednost duljine (Slika 32). Slika 32. . Potrebno je definirati parametre mjerenih dužina (Distance parameters). Potrebno je definirati vrstu azimuta. Otvara se prozor u kojem definiramo točku s koje je opažano i na koju je opažano. Grid ili Normal Section. Poslije unošenja vrijednosti pomakom kursora prema dolje prihvaća se iznos. te se na donjem dijelu prozora pojavljuje F9 – Accept & Return to menu čijim odabirom završavamo s unosom mjerenog azimuta. Maska za unos mjerenih dužina OBSERVATIONS/Data Entry/Azimuths – unos vrijednosti opažanih azimuta. Nakon toga je potrebno definirati stajališnu točku i točku na koju je mjeren azimut. Poslije unošenja vrijednosti pomakom kursora prema dolje prihvaća se iznos.

• uneseni su podaci opažanih pravaca i mjerenih duljina. Pomoću izbornika Compute Network također su provedene redukcije mjerenja u ravninu GK projekcije što se može vidjeti pokretanjem izbornika Observation/View Observation/All Observation in Long Format. itd.67 Slika 33. Najčešće se koristi za izračun približnih koordinata. COMPUTATION UTILITIES/Compute Network – pokretanjem ovog izbornika na ekranu će se pojaviti skica mreže. • upisivanje stajališta. Izbornik COMPUTATION UTILITIES (Slika 34) nam služi za nekoliko osnovnih radnji koje je potrebno izvesti prije samog izjednačenja mreže. a pritiskom na Esc na tipkovnici otvara se novi prozor (COORDINATE COMPUTATIONS) u kojem je navedeno na koji se način pojedina približna koordinata odredila. Slijedi: određivanje približnih koordinata točaka. . pregled unesenih koordinata i mjerenja u svrhu otkrivanja grubih pogrešaka većeg iznosa. Da bi odredili približne koordinate vratimo se na glavni izbornik programskog modula TOM (Slika 28). • definiranje ravnine projekcije. Maska za unos mjerenih azimuta Ovim navedenim postupcima smo obavili sljedeće: • definiranje datuma. unesene su koordinate poznatih točaka koje su fiksirane. uočavanje i otklanjanje grubih pogrešaka pojedinih mjerenja ili unesenih koordinata. reduciranje mjerenja u ravninu projekcije.

GPS Network Modula). . Nakon toga potrebno je promijeniti pogrešno unijetu koordinatu preko izbornika Station Coordinates ili pogrešno unijeta mjerenja preko izbornika Observation. u ovom modulu provodimo pregled rezultata izjednačenja. itd. a koristimo ga za izjednačenje mreže. Network Adjustment Module (NAM) U ovaj modul prelazimo iz drugih modula (npr. Kada smo završili posljednje pripreme za izjednačenje mreže. ADJUSTMENT MENU/Adjust Network – pokrećemo izjednačenje prilikom kojeg će se na ekranu prikazati slike elipsi pogrešaka. zadnji stupac prikazuje vektor prikraćenih mjerenja. potrebno je podatke pohraniti. otkrivanje grubih pogrešaka provođenjem statističkih testova. Ponovimo prethodnu proceduru opcijom Compute Network.a.2. te izradu skice mreže.a automatski učitani moguće je odmah prijeći na izjednačenje. 7. te prekontrolirali moguće grube pogreške. TOM . Glavni izbornik za obradu mreže COMPUTATION UTILITIES/Display Observation Closures – u ovom izborniku se provodi pregledavanje pogrešaka većih iznosa. Te vrijednosti ne smiju poprimiti velike iznose. Kako su pokretanjem NAM . U glavnom izborniku odaberemo opciju Save Network To Disc te prijeđemo u drugi modul NAM (Network Adjustment Module).a podaci iz TOM .68 Slika 34. Dakle. tau – testa itd. Nakon pokretanja ovog modula potrebno je obavezno provjeriti podatke u Network Status prozoru koji se pojavljuje pored glavnog prozora. U zadnjem stupcu iskazana je razlika između mjerenja i tog mjerenja izračunatog iz približnih koordinata. COMPUTATION UTILITIES/Clear Network Computations/Clear Observation And Coordinates – ako postoji potreba za ispravljanjem pojedinih mjerenja treba izbrisati približne koordinate i reducirane vrijednosti mjerenih veličina. Ovdje nalazimo parametre koji nam definiraju mrežu. transformaciju datuma. Također.

Izbornik za prikaz rezultata izjednačenja DISPLAY/Adjustment Results/Activity Log – prikazani su svi koraci provedeni tijekom izjednačenja.Redundancy number – suma svih r – ova jednaka je broju stupnjeva slobode. DISPLAY/Adjustment Results/Coordinate Adjustment – u ovom izborniku dat je pregled rezultata za svako pojedino stajalište. Prikazane su sljedeće vrijednosti: . tj. Slika 35. DISPLAY/Adjustment Results/Statistical Summary – odabirom ovog izbornika u mogućnosti smo dobiti sljedeće podatke: • Network Reference Factor – predstavlja standardno odstupanje cjelokupne mreže.0 (uz vjerojatnost 95%) • Degrees of Freedom – predstavlja stupnjeve slobode • Reference Factor – u našem slučaju je isti kao i referentni faktor za cijelu v t Pv 2 mrežu σ 0 = r • ˝r˝ . Ako smo dobro odredili a priori točnost mjerenja ta vrijednost bi trebala poprimiti iznos blizu 1 • Chi – Square Test – može biti PASS ili FAIL. vrlo je koristan u slučaju da izjednačenje ne uspije (npr. govori nam da li je vrijednost Network Reference Factor – a statistički jednaka 1. zbog nedefiniranosti mreže).69 Pregledavanje rezultata izjednačenja provodi se preko izbornika Displays (Slika 35). tako da r – ovi za pojedine tipove mjerenja mogu biti tretirani kao stupnjevi slobode za svaku skupinu mjerenja. DISPLAY/Adjustment Results/Observation Closures – prikazane su razlike mjerenih veličina i vrijednosti mjerenja izračunatih iz izjednačenih koordinata.

izjednačenih mjerenja i popravaka. . DISPLAY/Adjustment Results/Observation Adjustment – unutar izbornika prikazana je kritična vrijednost Tau – testa. DISPLAY/Adjustment Results/Histogram – grafički prikaz rezultata Tau – testa. Također su navedena mjerenja. izjednačena mjerenja.70 • • • • • broj i ime točke stare koordinate (približne koordinate ili koordinate iz prethodne iteracije) prikraćene vrijednosti nepoznanica izjednačene koordinate ocjena točnosti dobivenih koordinata (standardna odstupanja u smjeru y i x osi). kao i vrijednost Tau – testa za svako mjerenje. DISPLAY/Adjustment Results/Error Ellipses – grafički prikaz elipsi pogrešaka. standardna odstupanja mjerenja. popravke.

Mjerenja potrebna za određivanje koordinata (y.281 H = 573.07 Y = 5 519 802.108 stacionaža izlaza: 14 + 260. Tjeme svoda betonske unutrašnje obloge smije odstupati od projektirane visine ± 2 cm. čije su osi međusobno udaljene za 25 m.334 H = 562. Koordinate točaka nadzemne osnove određene su statičkom metodom pomoću GPS – a. Mjerna nesigurnost pravci dužine Slika 36. a nivelmanski vlak izmjeren je nivelirom Wild Na2 s planparalelnom pločom (Slika 37).71 8.83 Y = 5 516 572. Položena niveleta dna za kanalizacijsku betonsku cijev smije visinski odstupati od projektirane nivelete za ± 1 cm. Leica TC 1600 1" 3mm + 2ppm .690 X = 4 996 838. Geodetska osnova tunela sastoji se od nadzemne i podzemne geodetske osnove. Nadzemna geodetska osnova tunela "Mala Kapela" Nadzemna geodetska osnova za potrebe izgradnje tunela "Mala Kapela" sastoji se od dva geodetska četverokuta (jedan u blizini sjevernog i drugi u blizini južnog portala).272 H= 573. Opći podaci o tunelu "Mala Kapela" Tunel "Mala Kapela" sastoji se od lijeve i desne tunelske cijevi. Donji rub uređaja ili opreme smije odstupati ± 1 cm od zadane visine.1. x. H) točaka mreža i točaka poligonskog vlaka obavljena su mjernom stanicom Leica TC 1600 (Slika 36).664 Tunelska os smije odstupati od izvedene tunelske obloge za ± 3 cm.108 stacionaža izlaza: 14 + 266.358 Lijeva tunelska cijev: stacionaža ulaza: 8 + 505. Rezultati te kontrole prikazani su u ovom diplomskom radu. Plan nadzemne geodetske osnove dan je u prilogu 1.549 H = 562.00 Y = 5 516 547. preciznog poligonometrijskog i nivelmanskog vlaka koji horizontalno i visinski povezuju ove dvije mreže. Desna tunelska cijev: stacionaža ulaza: 8 + 500.482 X = 4 992 207.00 Y = 5 519 777.475 X = 4 992 206.659 X = 4 996 839. Za kontrolu trebalo je te točke odrediti terestričkom metodom. 8.

i orijentiran je na početku i kraju na točke geodetskih četverokuta. 8. elipse pogrešaka točaka.72 Preciznost Povećanje Slika 37. Poligonski vlak se sastoji od četiri točke (P1. U cilju kontrole uklapanja u državni koordinatni sustav sa točke J2 opažana je i trigonometrijska točka ∆36 na vrhu Male Kapele. ove dvije mreže su spojene poligonskim vlakom od točke S3 s orijentacijom na S1 i S2 do točke J2 s orijentacijom na J1. • • • Horizontalni pravci su mjereni u 2 girusa Zenitne duljine su mjerene obostrano. popravke mjerenja.7 mm/km 32 x • Horizontalni pravci su mjereni u 4 girusa • Zenitne duljine su mjerene obostrano. Program nakon izjednačenja daje prikaz izjednačenih koordinata. standardna odstupanja koordinata u smjeru osi y i x (sy i sx). U oba geodetska četverokuta po jedna točka je bila fiksna (koordinate ne dobiju popravke u procesu izjednačenja). (Tablica 5). Nakon što su izjednačena oba geodetska četverokuta. Wild Na2 Mikrotriangulacijske mreže: ±0. u 2 položaja durbina Duljine su mjerene obostrano. u 2 ponavljanja. standardna odstupanja . i to su bile točke S1 i J1 (Tablica 4). Rezultati izjednačenja Kao što je prije navedeno. proteže se od točke S3 do J2. u 2 ponavljanja. u dvije serije po tri ponavljanja (ukupno 6 puta u svakom smjeru).2. P3. izjednačene vrijednosti mjerenja. prišlo se izjednačenju poligonskog vlaka u istom programu (Tablica 6). P2. u 2 položaja durbina • Duljine su mjerene obostrano. nadzemna geodetska osnova tunela "Mala Kapela" sastoji se od dva geodetska četverokuta (na sjevernoj i južnoj strani po jedan) i poligonskog vlaka koji ih povezuje. J3 i J4. u dvije serije po pet ponavljanja (ukupno 10 puta u svakom smjeru). P4). Izjednačenja su obavljena u modulu TRIMNET Plus programskog paketa GPSurvey. Poligonski vlak: Zbog kontrole točnosti i homogenosti mikrotriangulacijskih mreža ulaznog i izlaznog portala.

5477 x (m) 4997228. Tablica 4.0358 sx (m) 0.0239 0.0055 0.1369 sy (m) fiksna točka 0.0031 0.6434 5519398.9545 5516317. unutarnja kvaliteta mreže tj.2746 5516973.4697 4994325.3.2857 4997435.0994 x (m) 4991950. .5809 4991443.0053 sx (m) fiksna točka 0.6506 4991284. dok su ostali rezultati izjednačenja prikazani u prilozima.0051 0.0501 4998482.0076 0.0036 0. da se standardna odstupanja koordinata točaka vlaka sve više povećavaju što su točke udaljenije od početne točke vlaka S3.0065 0. 8.5931 4994822.7270 4991972. Izjednačene koordinate točaka poligonskog vlaka Naziv točke P1 P2 P3 P4 y (m) 5518809.3735 sy (m) fiksna točka 0. U sljedećim tablicama su prikazane izjednačene koordinate točaka geodetskih četverokuta i poligonskog vlaka i njihova standardna odstupanja.0463 0.0030 Tablica 5.0368 0.0212 0.0041 0. Izjednačene koordinate točaka južnog geodetskog četverokuta Naziv točke J1 J2 J3 J4 y (m) 5516671.8639 5519254. Analiza pouzdanosti rezultata Nakon što je mreža izjednačena s minimalnom prisilom provjerena je tzv.2765 x (m) 4997157.0104 0.9635 5518489.0060 Tablica 6. vrijednost tau – testa za svako mjerenje i histogram.0196 0.1914 5516222.5061 5516070. preciznost i pouzdanost bez utjecaja danih veličina.7397 4996992.2175 sy (m) 0. izjednačenih mjerenja i popravaka.5248 5517284.0028 0.2750 5518707.0929 4996780. Izjednačene koordinate točaka sjevernog geodetskog četverokuta Naziv točke S1 S2 S3 S4 y (m) 5519765.73 mjerenja.0068 sx (m) fiksna točka 0.0476 Možemo primjetiti kod poligonskog vlaka.

Pored toga. Ql – korelacijska matrica mjerenja. Mogućnost kontrole Nema kontrole Slaba kontrola Dobra kontrola Odlična kontrola . U tablici 7 je predstavljena mjera sposobnosti mreže da veći dio grube pogreške nekog mjerenja dodijeli popravci tog istog mjerenja. potrebno je izračunati matricu R po formuli: R = I − AN −1 AT Ql−1 . a vrijednosti tau testa za svako mjerenje su bile manje od kritične vrijednosti koju određuje program. Tablica 7. Koeficijenti ri su vezani isključivo uz geometriju mreže. Kao što je prije spomenuto.1 0. grube pogreške imaju veliki utjecaj na nepoznanice pa se lako otkriju. tj. u ovom diplomskom radu je analizirana pouzdanost obavljenih mjerenja pomoću koeficijenata ri pojedinih mjerenja.74 Program GPSurvey koji je korišten u ovom diplomskom radu koristi χ 2 test i tau – test za otkrivanje eventualne prisutnosti grubih pogrešaka. Ako se želi iskazati koeficijent ri za svako pojedino mjerenje. Veća vrijednost koeficijenta ri omogućava bolju kontrolu opažanja li. kod njegove veće vrijednosti ćemo lakše uočiti grubu pogrešku koja bi imala veliki utjecaj na nepoznanice. 5).3 < ri < 1. Stupanj kontrole u ovisnosti o vrijednosti ri Vrijednosti ri 0 < ri < 0. Kod oba geodetska četverokuta i poligonskog vlaka χ 2 test je prošao.3 0. dužine). Program navodi kritičnu vrijednost tau – testa koja ovisi o broju prekobrojnih mjerenja i razini signifikantnosti α.0 Postoje također tri karakteristična slučaja: 1. što pokazuje da nisu prisutne grube pogreške u mjerenjima (Prilozi 4. N – matrica koeficijenata normalnih jednadžbi. Broj ri može biti shvaćen kao doprinos i-tog opažanja ukupnom broju prekobrojnih mjerenja r.matrica koeficijenata jednadžbi popravaka.01 < ri < 0. Koeficijenti ri se nalaze na glavnoj dijagonali matrice R.1 < ri < 0. gdje je: A .01 0. program GPSurvey iskazuje koeficijente ri za grupe istovrsnih mjerenja (kutovi. ri ≈ 1. Program javlja korisniku da li je χ 2 test prošao (pass ili fail) i navodi vrijednost tau testa za svako pojedino mjerenje.

967 0.406 0.979 Također su navedeni koeficijenti ri za južni geodetski četverokut (Tablica 9). .944 0.827 0.978 0.949 0.978 0.225 0. ri = 0.115 0. Tablica 8.333 0.346 0.352 0. ri ≈ 0.761 0. 3.989 0.982 0. Koeficijenti ri za sjeverni geodetski četverokut Vrsta mjerenja Duljina S1 – S2 Duljina S1 – S3 Duljina S1 – S4 Duljina S2 – S3 Duljina S2 – S4 Duljina S3 – S4 Kut S2 – S1 – S3 Kut S3 – S1 – S4 Kut S4 – S1 – S2 Kut S3 – S2 – S4 Kut S4 – S2 – S1 Kut S1 – S2 – S3 Kut S1 – S3 – S2 Kut S2 – S3 – S4 Kut S4 – S3 – S1 Kut S1 – S4 – S2 Kut S2 – S4 – S3 Kut S3 – S4 – S1 Koeficijent ri 0. opažanje je slijepo pa se ne može kontrolirati pomoću drugih opažanja. Dolje su prikazani koeficijenti ri za sve mjerene veličine u sjevernom geodetskom četverokutu (Tablica 8).75 2. a grube pogreške je nemoguće otkriti.945 0.925 0. većina grubih pogrešaka se sakrije između opažanja ili nepoznanica pa ne mogu dobiti status grubih pogrešaka.

440 0.317 0.987 Iz prikazanih podataka možemo vidjeti da za kuteve imamo mnogo bolju mogućnost kontrole.76 Tablica 9. suma kutova mora biti 360°. jer je kod kutova puno lakše otkriti grubu pogrešku.894 0. nego za duljine. Koeficijenti ri za južni geodetski četverokut Vrsta mjerenja Duljina J1 – J2 Duljina J1 – J3 Duljina J1 – J4 Duljina J2 – J3 Duljina J2 – J4 Duljina J3 – J4 Kut J2 – J1 – J3 Kut J3 – J2 – J4 Kut J4 – J2 – J1 Kut J1 – J2 – J3 Kut J4 – J3 – J1 Kut J1 – J3 – J2 Kut J2 – J3 – J4 Kut J1 – J4 – J2 Kut J2 – J4 – J3 Kut J3 – J4 – J1 Kut J3 – J2 – J1 Kut J1 – J2 – J4 Koeficijent ri 0.918 1. To je razumljivo.432 0.818 0.838 0.962 0.961 0. . uvjeti horizonta) možemo otkriti grube pogreške većeg iznosa.769 0.985 0. i to već nakon izmjere mreže pomoću provjere uvjeta koje kutovi moraju zadovoljiti (uvjeti figura. pa samim tim i njihov udjel u ukupnom broju prekobrojnih mjerenja r mora biti veći.081 0. tj.000 0.938 0. Svaki kut možemo dobro kontrolirati pomoću dva preostala kuta mjerena na istom stajalištu.921 0. odnosno njihovi koeficijenti ri moraju biti veći nego kod duljina.325 0.415 0. Isto tako izmjerenih kuteva ima više.

dwg 6.Sadržaj priloženog CD-a Redni broj 1 1. . mkapela. izjednačene veličine i ocjena točnosti za sjevernu mrežu podaci mjerenja.doc mkapela_nadzosnova. izjednačene veličine i ocjena točnosti za poligonski vlak tekst diplomskog rada plan nadzemne horizontalne geodetske osnove tunela "Mala Kapela" u mjerilu 1 : 25000 prezentacija diplomskog rada u Power Pointu 2. diplomski. 5.77 8. Podaci su logički organizirani kao što je dolje navedeno (Tablica 10). juz_mreza 3. Sadržaj priloženog medija (CD–a) Na priloženom mediju pohranjeni su podaci korišteni pri izradi ovog diplomskog rada i svi postignuti rezultati. Tablica 10. polvlak – projekt iz GPSurveya u kojem su obrađeni podaci mjerenja i izračunate koordinate nepoznatih točaka sa pripadajućom ocjenom točnosti za poligonski vlak koji povezuje sjevernu i južnu mrežu tunela "Mala Kapela". izjednačene veličine i ocjena točnosti za južnu mrežu podaci mjerenja.4. polvlak 4.ppt Objašnjenje: sjev_mreza – projekt iz GPSurveya u kojem su obrađeni podaci mjerenja i izračunate koordinate nepoznatih točaka sa pripadajućom ocjenom točnosti za sjevernu mrežu tunela "Mala Kapela". juz_mreza – projekt iz GPSurveya u kojem su obrađeni podaci mjerenja i izračunate koordinate nepoznatih točaka sa pripadajućom ocjenom točnosti za južnu mrežu tunela "Mala Kapela". Mapa/datoteka 2 sjev_mreza Sadržaj priloženog medija 3 podaci mjerenja.

tj. Potrebno je da oni budu što veći. Izjednačenje je obavljeno u programskom paketu GPSurvey 2. Zadatak ovog diplomskog rada je bio položajno izjednačiti nadzemnu geodetsku osnovu tunela Mala Kapela i analizirati pouzdanost obavljenih mjerenja (duljina i kutova). Program za otkrivanje grubih pogrešaka u mjerenjima koristi tau – test. a ne o vrijednosti samih mjerenja. Nakon izjednačenja kojim su dobivene definitivne koordinate točaka mreže. Koeficijenti ri za duljine su se nalazili u intervalu od 0.78 9. Pouzdanost je vrlo važan kriterij za ocjenu kvalitete mreže. što prema spomenutoj tablici znači da za kutove imamo odličnu mogućnost kontrole. U protivnom će se gruba pogreška jednog mjerenja raspršiti na popravke ostalih mjerenja i biti će je jako teško otkriti. što znači da prema tablici 7 koja je navedena u osmom poglavlju imamo dobru kontrolu za duljine. što pokazuje da u mjerenjima nema grubih pogrešaka. Također je potrebno voditi računa o tome da se mjerenja međusobno dobro kontroliraju. da koeficijenti ri budu što veći.5. Tek kada znamo da su grube pogreške otkrivene i takva mjerenja izbačena (ili ponovljena). tako da uspijemo preko veličine popravke naslutiti koje je mjerenje grubo pogrešno. koeficijenti ri definiraju koliki će postotak grube pogreške mjerenja li biti uključen u popravku mjerenja vi. prišlo se analizi koeficijenata prekobrojnih mjerenja ri koji kod dobro projektirane mreže trebaju imati što veću vrijednost. Zaključak Kod geodetskih mreža posebnih namjena (u koje spada i nadzemna geodetska osnova tunela "Mala Kapela") potrebno je poznavati ne samo precizne. već i pouzdane koordinate točaka mreže. Kao što se može vidjeti u Prilogu 4 vrijednosti tau testa za sva mjerenja su bile manje od kritične (granične) vrijednosti koju navodi program. tj. u ovom slučaju orijentacija podzemnih poligonskih vlakova s kojih se iskolčava smjer kopanja tunela i tunelska os. možemo biti sigurni u kvalitetu geodetske osnove s koje će se obavljati precizni radovi. To se može postići ispitivanjem različitih varijanti mreže i simulacijama. popravke mjerenja i pripadajuća ocjena točnosti. o konfiguracijskoj matrici A i o matrici težina P. Kao što je u šestom poglavlju objašnjeno. i nakon toga odabirom najpovoljnije varijante. Koeficijenti ri za kutove su se nalazili u intervalu od 0. a izražava se maksimalnom mogućnošću otkrivanja i lociranja grubih pogrešaka (pomoću statističkih testova) te minimalnim utjecajem neotkrivenih grubih pogrešaka na koordinate točaka mreže i njihove funkcije. a neotkrivene grube pogreške zanemarivo male. . Pri samom projektiranju mreže potrebno je voditi računa o tome da pouzdanost mreže ovisi o njenoj geometriji.0.35 korištenjem modula TRIMNET Plus.1 do 0.7 do 1.

79 10. Prilozi PRILOG 1. Izvještaj nakon provođenja statističkog testa PRILOG 6. Plan nadzemne geodetske osnove tunela "Mala Kapela" PRILOG 2. Izvještaj modula TRIMNET Plus o izjednačenim mjerenjima PRILOG 5. Elipse pogrešaka točaka geodetske osnove PRILOG 4. Izvješće modula TRIMNET Plus o izjednačenim koordinatama PRILOG 3. Histogrami .

Plan nadzemne geodetske osnove tunela "Mala Kapela" .80 PRILOG 1.

0500 5518707.2857 5519398.2750 0.0000 0.0000 4998482.006784m NOT KNOWN NOT KNOWN Y= X= ELL HT= ORTHO HT= GEOID HT= 2 S2 Y= X= ELL HT= ORTHO HT= Y= X= ELL HT= ORTHO HT= Y= X= ELL HT= ORTHO HT= 3 S3 4 S4 .0000 NEW COORDS 4997157.0000 0.003617m NOT KNOWN NOT KNOWN 0.0000 +0.0000 0.0501 5518707.0000 +0.0000 0.0000 1.0000 4998482.0000 0.0000 +0.0000 +0.0000 +0.1369 5519254.0000 +0.6434 1.0000 +0.0000 +0.003141m 0.0000 +0.0000 ADJUST +0.2857 5519398.0000 4997435.0000 0.0000 1.0000 +0.0000 +0.0000 +0.1369 5519254.96σ FIXED FIXED FIXED FIXED FIXED 0.0000 +0.0000 +0.0000 4996780.002822m 0.003025m 0.8639 0.0000 0.6434 1.0929 5519765.0000 4997435.2766 0.0929 5519765.2765 0.8639 0.0000 +0. Izvješće modula TRIMNET Plus o izjednačenim koordinatama COORDINATE ADJUSTMENT SUMMARY NETWORK = sjev_mreza TIME = Thu Nov 11 11:45:11 2004 Datum = bessel Coordinate System = User-Defined Transverse Mercator Zone = gk Network Adjustment Constraints: 1 fixed coordinates in y 1 fixed coordinates in x 1 fixed coordinates in H 1 fixed coordinates in h POINT 1 S1 NAME OLD COORDS 4997157.0000 0.0000 +0.004147m NOT KNOWN NOT KNOWN 0.2750 0.0000 4996780.0000 1.81 PRILOG 2.

7270 5516070.9545 0.0000 +0.0000 +0.0000 +0.0000 +0.005111m 0.0000 -1.1914 0.3735 5516222.0000 +0.0000 NEW COORDS 4991950.6506 5516671.7270 5516070.0001 +0.0994 0.0000 +0.0000 1.5061 0.0000 +0.3734 5516222.0000 0.5809 5516317.6506 5516671.0000 +0.9545 0.5061 0.5809 5516317.0000 +0.0000 1.0000 0.0000 -1.0000 +0.005291m NOT KNOWN NOT KNOWN Y= X= ELL HT= ORTHO HT= GEOID HT= 2 J2 Y= X= ELL HT= ORTHO HT= Y= X= ELL HT= ORTHO HT= Y= X= ELL HT= ORTHO HT= 3 J3 4 J4 .0000 1.0000 4991972.006036m 0.005547m NOT KNOWN NOT KNOWN 0.0000 +0.0994 0.0000 +0.0000 ADJUST +0.0000 +0.0000 4991972.0000 +0.006493m NOT KNOWN NOT KNOWN 0.96σ FIXED FIXED FIXED FIXED FIXED 0.82 COORDINATE ADJUSTMENT SUMMARY NETWORK = juz_mreza TIME = Fri Nov 12 18:43:48 1999 Datum = bessel Coordinate System = User-Defined Transverse Mercator Zone = gk Network Adjustment Constraints: 1 fixed coordinates in y 1 fixed coordinates in x 1 fixed coordinates in H 1 fixed coordinates in h POINT 1 J1 NAME OLD COORDS 4991950.0000 +0.0000 4991284.0000 0.0000 4991443.0000 0.007609m 0.1914 0.0000 0.0000 4991443.0000 4991284.0000 0.

6506 5516671.0000 +0.0000 0.0000 4994822.0000 0.0000 +0.0000 +0.0000 0.2174 5516973.2175 5516973.035792m NOT KNOWN NOT KNOWN Y= X= ELL HT= ORTHO HT= Y= X= ELL HT= ORTHO HT= Y= X= ELL HT= ORTHO HT= Y= X= ELL HT= ORTHO HT= Y= X= ELL HT= ORTHO HT= Y= X= ELL HT= ORTHO HT= Y= X= ELL HT= ORTHO HT= 2 J2 4 J4 5 P1 6 P2 7 P3 8 P4 .019621m 0.5248 0.023860m 0.047567m 0.2746 0.0000 +0.0000 +0.0000 +0.0000 0.0000 0.0000 0.5061 0.0000 +0.0000 0.6506 5516671.0000 0.5477 0.0000 +0.4697 5517284.0000 4996992.0000 4994822.0000 4994325.9635 0.7398 5518809.5809 5516317.5809 5516317.0000 +0.0001 +0.0000 0.9635 0.0000 NEW COORDS 4991950.0000 0.0000 0.0000 0.0001 -0.0000 +0.5931 5518489.0000 +0.9545 0.0000 4997228.0000 4991972.0000 +0.0000 4991284.0000 1.3735 5516222.0000 +0.0000 4991284.0994 0.83 COORDINATE ADJUSTMENT SUMMARY NETWORK = pol_vlak TIME = Sat Nov 27 15:00:43 1999 Datum = bessel Coordinate System = User-Defined Transverse Mercator Zone = gk Network Adjustment Constraints: 6 fixed coordinates in y 6 fixed coordinates in x 1 fixed coordinates in H 1 fixed coordinates in h POINT 1 J1 NAME OLD COORDS 4991950.0000 +0.5477 0.0000 4991972.0000 +0.0000 +0.046336m 0.0000 0.036758m NOT KNOWN NOT KNOWN 0.0994 0.0000 +0.021181m NOT KNOWN NOT KNOWN 0.5248 0.3735 5516222.9545 0.2746 0.0000 4997228.5061 0.96σ FIXED FIXED NOT KNOWN NOT KNOWN FIXED FIXED NOT KNOWN NOT KNOWN FIXED FIXED NOT KNOWN NOT KNOWN 0.0000 4996992.0001 -0.0001 +0.0000 +0.0000 +0.0000 4994325.0000 +0.0000 +0.7397 5518809.4696 5517284.0000 +0.5931 5518489.0000 0.010368m NOT KNOWN NOT KNOWN 0.0000 ADJUST +0.0000 +0.

0000 1.0000 4997157.0000 +0.0000 +0.0000 +0.0000 4996780.0000 FIXED FIXED FIXED FIXED FIXED FIXED FIXED NOT KNOWN NOT KNOWN FIXED FIXED NOT KNOWN NOT KNOWN 10 S2 11 S3 .0000 +0.0929 5519765.0000 +0.2750 0.0000 +0.0000 0.6434 1.8639 0.0000 4997435.0000 0.0000 +0.0000 +0.0000 +0.0000 0.0501 5518707.0929 5519765.2750 0.0000 1.0000 0.0000 +0.0000 +0.0000 4996780.0000 4997435.0000 0.0501 5518707.0000 +0.8639 0.6434 1.2857 5519398.0000 +0.0000 0.2857 5519398.84 9 S1 Y= X= ELL HT= ORTHO HT= GEOID HT= Y= X= ELL HT= ORTHO HT= Y= X= ELL HT= ORTHO HT= 4997157.

85 PRILOG 3. Elipse pogrešaka točaka geodetske osnove Sjeverni geodetski četverokut

86 Južni geodetski četverokut

87 Poligonski vlak

angle 2 -**.6454" 1.5357" 2.5139" 4.angle 8 -**.4483" 41°40'53.6679" 4.08 8 0.25 6 0.0801" 0.6495" 0.angle 7 -**.angle 12 0.2407" 1.5411" 1.0673" 32°23'37.380414" 54°10'25.5146" 311°20'23.angle 5 -**.58 7 0.7948" 2.65) OBS# BLK#/ REF# TYPE BACKSIGHT/ INSTRUMENT/ FORESIGHT S2 S1 S3 S3 S1 S4 S4 S1 S2 S3 S2 S4 S4 S2 S1 S1 S2 S3 S1 S3 S2 S2 S3 S4 S4 S3 S1 S1 S4 S2 S2 S4 S3 UDVC/ UDPG/ SBNT -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 OBSERVED/ ADJUSTED/ RESIDUAL 60°26'58.5261" 2.8316" 1.angle 6 -**.0570" 4.488036" 254°04'32.5141" 4.96σ/ 1.angle 4 -**.041363" 49°06'33.50 .0189" 4.6846" 245°22'34.343420" 32°23'40.angle 1 -**.1956" +2.angle 11 -**.4675" 60°26'58.6649" 49°06'35.96σ 2.408891" 28°45'33.18 5 0.9636" 77°09'56.5300" -0.9746" -1.angle 10 -**.543985" 77°09'53.232021" 16°16'00.4512" 0.6360" 1.197201" 245°22'36.5681" 1.88 PRILOG 4.577615" 41°40'52.3749" 4.467528" 269°12'34.25 11 0.4592" 4.3779" -3.8500" 4.4485" 4.4897" +1.3978" 4.3019" 4.35 3 0.0450" +1.0180" 28°45'32.5712" 4.angle 3 -**.8122" 1.7847" -2.11 2 0.0327" 4.79 4 0.6482" 0.8184" 254°04'31.angle 9 -**.7188" TAU 1 -**.42 12 S3 -**S4 -**- 0.7868" 269°12'31.3324" 4.8424" 4.2174" 4.96σ/ 1.2603" 2.3707" 4.37 10 0.26 9 0.1070" -2.4693" 2.1324" +1.3180" 16°15'58.2744" -1.282607" 311°20'20.0653" 0.8480" +0. Izvještaj modula TRIMNET Plus o izjednačenim mjerenjima OBSERVATION ADJUSTMENT SUMMARY NETWORK = sjev_mreza TIME = Thu Nov 11 11:45:11 2004 OBSERVATION ADJUSTMENT (Tau = 2.8478" 54°10'27.0741" 0.

8027" +1.0022m 0.40 OBSERVATION ADJUSTMENT SUMMARY NETWORK = juz_mreza TIME = Fri Nov 12 18:43:48 2004 OBSERVATION ADJUSTMENT (Tau = 2.608114" 0.0027m 0.0040m 0.2999" 4.2949m +0.angle 1 -**.ellds 19 1 +2.0037m 0.5194" 0.5171m 951.4863" +0.0026m 0.5997" 2.719543" 295°15'22.000000" 526.0932" 21°52'10.0044m 0.9330m 1707.9324m -0.8007" 284°43'22.81 4 0.96σ/ 1.0032m 0.4294" TAU 1 -**.0035m 0.2779" 42°52'30.9975" +3.62) OBS# BLK#/ REF# TYPE BACKSIGHT/ INSTRUMENT/ FORESIGHT J2 J1 J3 J3 J1 J4 J4 J1 J2 J3 J2 J4 UDVC/ UDPG/ SBNT -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 OBSERVED/ ADJUSTED/ RESIDUAL 1.7433" 3.6899m +0.8007" +0.ellds 15 -**.6876m 1093.angle 2 -**.0863" 4.ellds 17 -**.17 19 0.0832m -0.329014" 49°20'28.709471" 42°52'27.0027m 0.6210" 2.0044m 0.96σ/ 1.angle 4 21°52'09.0841m 1181.0000" 0.53 16 0.2540m +0.726028" 284°43'22.2946m 1420.ellds 18 -**.002325m 1420.12 18 0.38 15 0.001120m 1093.0035m 0.0038m 0.9553" 2.68 3 0.8781" 49°20'29.5289" 295°15'18.0080" 7.-**S1 -**S3 1 -**S1 S2 -**S1 S3 -**S1 S4 -**S2 S3 -**S2 S4 -**S3 S4 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 14 0.0163" 0.06 .96σ 4.1119" 4.2529m 526.astaz 13 -**.5194" 0.34 2 0.1999" -4.000449m 1707.000603m 1181.0034m 0.5166m -0.08 17 0.ellds 16 -**.0031m 0.angle 3 -**.000308m 951.0044m 0.0934" 1.0039m 0.000880m 4.89 S1 13 -**.8446" 7.ellds 14 -**.0016m OPEN -**.7036" 4.0049m 0.

0047m 0.5007" 35°55'01.0065m 0.0053m 0.0430" +0.6879" 2.angle 12 -**.7484" -1.000806m 294.90 5 -**.3793m +0.0051m 0.0032m 0.ellds 19 J4 J2 J1 J1 J2 J3 J4 J3 J1 J1 J3 J2 J2 J3 J4 J1 J4 J2 J2 J4 J3 J3 J4 J1 -**J1 J2 -**J1 J2 -**J1 J3 -**J1 J4 -**J2 J3 -**J2 J4 -**J3 J4 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 35°54'59.03 18 0.ellds 15 -**.005032m 786.9393" 5.649767" 72°52'16.5609" 1.angle 6 -**.2086" -0.angle 11 -**.6792" 256°43'56.18 6 0.422958" 79°20'16.angle 7 -**.0953m -0.18 13 OPEN 14 0.3781m -0.9137" 3.2719" 253°16'15.1996" 8.0049m 0.0000" 0.7420" 3.5031m 754.7000" +0.000000" 754.7583" 8.0072m 0.930728" 208°01'10.0088m 0.angle 8 -**.astaz 13 -**.064290" 33°51'26.0392m -0.0070m 0.0074m 0.ellds 18 -**.angle 9 -**.17 16 0.656177" 274°44'32.7856" 3.0049m 0.0061m 0.000256m 694.0418m 550.001062m 450.005697m 550.2205" 7.0915" 8.4212" 274°44'29.7510" -0.6275" 79°20'17.angle 5 -**.9276" 3.3569" -3.1274" 72°52'18.415539" 23°55'46.2440" 5.30 9 0.8312" 1.2384" 8.426809" 253°16'15.0052m 0.8230m +0.3838m 694.4007" 33°51'25.0489" 1.38 .0048m 0.3785m 450.angle 10 -**.19 17 0.7000" 208°01'10.5609" 0.1823" 1.32 7 0.5081m +0.0055m 0.6099" 5.ellds 16 -**.6948" +0.4993" 6.ellds 14 -**.09 8 0.1482" 5.ellds 17 -**.2977" 8.05 10 0.5572" 2.72 15 0.8219m 786.77 19 0.7329" 6.5542" +2.9619" 6.0063m 0.4933" 23°55'46.8964" 8.0045m 0.04 11 0.03 12 0.1569" +1.0062m 0.8326" 7.0955m 294.284764" 256°43'58.002562m 7.

3518" 4.1902m 230.1267" 2.71 14 0.6139" +2.211106" 20°04'23.0217m 0.3518" 6.014411m 586.03 5 0.0221m 0.84 10 0.4480" 2.43 15 0.4107" 155°26'07.0239m TAU 2 1 angle 3 2 angle 7 -**.3649m 2482.angle 12 -**.4853" 6.0334m 0.96) OBS# BLK#/ REF# TYPE BACKSIGHT/ INSTRUMENT/ FORESIGHT S2 S3 P1 J4 J2 P4 S1 S3 P1 S3 P1 P2 P1 P2 P3 P2 P3 P4 P3 P4 J2 P4 J2 J1 -**S3 P1 -**P1 P2 -**P2 P3 -**P3 UDVC/ UDPG/ SBNT -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**1 -**-**OBSERVED/ ADJUSTED/ RESIDUAL 20°11'16.0560m 0.0859" 4.8435" -1.4221" -0.8770" 5.6240" 4.710001" 230.1341" 2.4507" 160°10'28.3529" +1.3539m 1.ellds 15 -**.angle 10 -**.40 13 0.3210" 259°56'30.5810" 4.98 12 0.003876m 2482.3098" +3.20 7 0.6190" 182°57'13.3570m 586.0248m 0.0231m 0.0055m 0.91 OBSERVATION ADJUSTMENT SUMMARY NETWORK = polvlak TIME = Sat Nov 27 15:00:44 1999 OBSERVATION ADJUSTMENT (Tau = 1.96σ 7.1712" 4.9611" 2.7908" 0.18 8 0.6156" 3.163112" 15°50'35.angle 13 -**.5260" 2.0712" 4.9964" 48°56'48.3270" 3.3270" 5.3197" 4.1928" -0.4009" 20°04'21.6784" 20°11'16.5998" 15°50'39.96σ/ 1.9886" -1.96σ/ 1.0224m 0.217896" 182°57'11.8100" 4.angle 8 -**.ellds 16 -**.007758" 259°56'31.ellds 17 0.09 9 0.898945" 155°26'07.92 11 0.6676" 6.001710m 398.1082" 5.733891" 160°10'26.0530m -0.47 .28 6 0.4673" -0.3505m -0.0043m 0.9367" 7.0450m 0.ellds 14 -**.1919m +0.557354" 48°56'49.angle 11 -**.3691" 4.angle 9 -**.0569m 398.

22 .0065m 0.003051m 3110.6047m -0.6151m 3110.0484m 0.ellds 18 -**P4 J2 1 -**-**1 -0.0683m 0.010434m 0.92 P4 16 -**.0481m 0.

01 = 0.00 TERRESTRIAL OBSERVATIONS Reference Factor = 1.89 = 0.00 r r r r = 0.00 . error = 0.11 = 2.99 = 2.03 Chi-Square Test (α = 95%) = PASS Degrees of Freedom = 13. Izvješće nakon provođenja statističkog testa ADJUSTMENT STATISTICS SUMMARY NETWORK = sjev_mreza TIME = Thu Nov 11 11:45:11 2004 ADJUSTMENT SUMMARY Network Reference Factor = 0.02 0.93 PRILOG 5.00 1.00 TERRESTRIAL OBSERVATIONS Reference Factor = 0.99 r = 13.99 Chi-Square Test (α = 95%) = PASS Degrees of Freedom = 13.0010 ADJUSTMENT STATISTICS SUMMARY NETWORK = juz_mreza TIME = Fri Nov 12 18:43:48 1999 ADJUSTMENT SUMMARY Network Reference Factor = 1.0020 Tribrach error = 0.I.03 r = 13.00 0.85 1.00 Azimuths: Angles: Distances: Delta Elevations: Reference Reference Reference Reference Factor Factor Factor Factor = = = = 1.00 WEIGHTING STRATEGIES: TERRESTRIAL OBSERVATIONS: Scalar Weighting Strategy: Alternative Scalar Set Applied Globally = 0.00 r r r r = 0.00 Azimuths: Angles: Distances: Delta Elevations: Reference Reference Reference Reference Factor Factor Factor Factor = = = = 1.00 = 10.34 1.94 No summation weighting strategy was used Station Error Strategy: H.92 1.00 = 10.

06 0.00 WEIGHTING STRATEGIES: TERRESTRIAL OBSERVATIONS: Scalar Weighting Strategy: Alternative Scalar Set Applied Globally = 2.00 r r r r = = = = 0.94 WEIGHTING STRATEGIES: TERRESTRIAL OBSERVATIONS: Scalar Weighting Strategy: Alternative Scalar Set Applied Globally = 1.0020 ADJUSTMENT STATISTICS SUMMARY NETWORK = polvlak TIME = Sat Nov 27 15:00:43 1999 ADJUSTMENT SUMMARY Network Reference Factor = 1.00 Chi-Square Test (à = 95%) = PASS Degrees of Freedom = 5. error = 0.0050 Tribrach error = 0.43 No summation weighting strategy was used Station Error Strategy: H.00 r = 5.02 0.I.0020 . error = 0.00 TERRESTRIAL OBSERVATIONS Reference Factor = 1.00 1.12 No summation weighting strategy was used Station Error Strategy: H.I.00 3.0060 Tribrach error = 0.98 1.73 1.00 Azimuths: Angles: Distances: Delta Elevations: Reference Reference Reference Reference Factor Factor Factor Factor = = = = 1.

95 PRILOG 6. Histogrami HISTOGRAM – SJEVERNA MREŽA HISTOGRAM – JUŽNA MREŽA .

96 HISTOGRAM – POLIGONSKI VLAK .

(2004): Geodetske mreže posebnih namjena. (1994): Deformaciona analiza geodetskih mreža. 2005. Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu. (17.jpg. Beograd. (1. interna skripta. K. POPIS URL-ova: URL 1. Wild Na 2. Aleksić. Novaković.) URL 2. G. R.97 Literatura: Janković. Liber. http://www. (1982): Inženjerska geodezija II.) .2005.com/niveles/Na2. 01.precisiontopografica.e-messmer. Zagreb.jpg. http://www. M. Mihailović.3. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.de/images/tc1600. Zagreb.. Leica TC 1600.

1523 pgarmaz@geof. 21000 Split.8. Poslovi u geodeziji ŠKOLOVANJE I IZOBRAZBA • Datum (od – do) • Naziv i vrsta obrazovne ustanove • Osnovni predmet /zanimanje • Naslov postignut obrazovanjem • Stupanj nacionalne kvalifikacije (ako postoji) 2000 .98 ŽIVOTOPIS EUROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT OSOBNE OBAVIJESTI Ime Adresa Telefon Faks E-pošta Državljanstvo Datum rođenja GARMAZ.o.2000 Graditeljska škola Split Geodetski tehničar .1981.o.hr Hrvatsko 13.2004-24. Hrvatska 091/ 503 .2004 Vještačenje Bajilo d. PETAR Vjekoslava Paraća 102.2005 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Diplomirani inženjer geodezije • Datum (od – do) • Naziv i vrsta obrazovne ustanove • Osnovni predmet /zanimanje • Naslov postignut obrazovanjem • Stupanj nacionalne kvalifikacije (ako postoji) 1996 .8.9. RADNO ISKUSTVO • Datum (od – do) • Naziv i sjedište tvrtke zaposlenja • Vrsta posla ili područje • Zanimanje i položaj koji obnaša • Osnovne aktivnosti i odgovornosti 30.

99 • Datum (od – do) • Naziv i vrsta obrazovne ustanove • Osnovni predmet /zanimanje • Naslov postignut obrazovanjem • Stupanj nacionalne kvalifikacije (ako postoji) 1988 . Split .1996 Osnovna škola Sućidar.

projektima. TEHNIČKE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI S računalima. posebnim vrstama opreme. u dragovoljnom radu (npr. na poslu. DRUGE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Sposobnosti koje nisu gore navedene. strojeva. pisanje. dizajn.100 Stečene radom/životom. financijama. koordinacija i upravljanje osobljem. TE SAM ČLAN HRVATSKOG STRELJAČKOG SAVEZA. u kulturnim ili sportskim aktivnostima). karijerom. itd. U ŠESTOM. UMJETNIČKE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Glazba. itd. ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Npr. u kulturi i športu) i kod kuće. SEDMOM I OSMOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE SAM TRENIRAO STRELJAŠTVO U KLUBU ”DALMACIJACEMENT”. OSOBNE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI MATERINSKI JEZIK DRUGI JEZICI HRVATSKI ENGLESKI • sposobnost čitanja • sposobnost pisanja • sposobnost usmenog izražavanja DOBRO IZVRSNO DOBRO NJEMAČKI • sposobnost čitanja • sposobnost pisanja • sposobnost usmenog izražavanja DOBRO OSNOVNO DOBRO SOCIJALNE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Življenje i rad s drugim ljudima u višekulturnim okolinama gdje je značajna komunikacija. . itd. gdje je timski rad osnova (npr. a koje nisu potkrijepljene potvrdama i diplomama.

101 VOZAČKA DOZVOLA DODATNE OBAVIJESTI DODATCI B kategorija od 1999. godine .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->