ISSN 0353 - 359x: CODEN EKVJEE UDK - 33 e-ISSN 1847-2206

izdavački savjet

Dr. Urban Bacher, Pforzheim, Njemačka Dr. Dražen Barković, Osijek, predsjednik Dr. Đuro Benić, Dubrovnik Dr. Petar Dobay, Pécs, Mađarska Dr. Petar Filipić, Split Dr. Nino Grau, Giessen - Friedberg, Njemačka Dr. Rainer Gildeggen, Pforzheim, Njemačka Dr. Anton Hauc, Maribor, Slovenija Dr. Ruperth Huth, Pforzheim, Njemačka Dr. Ivan Mandić, Osijek Dr. Ivan Mencer, Rijeka Dr. Ivan Lovrinović, Zagreb Dr. Ralph Schieschke, Pforzheim, Njemačka Dr. Soumitra Sharma, Pula Dr. Miroslav Žugaj, Varaždin

glavni i odgovorni urednik
Dr. Željko Turkalj

urednik

Dr. Vjekoslava Singer

prevoditelj

Ljerka Radoš, prof.

lektor

Dr. sc. Ivan Jurčević

uredništvo

dizajn

Dr. Željko Turkalj (glavni i odgovorni urednik), dr. Vjekoslava Singer (urednik), dr. Ivan Ferenčak, dr. Kata Ivić, dr. Marcel Meler, dr. Anka Mašek Radovi objavljeni u časopisu referiraju se u: Sociological Abstracts, San Diego, usa, u CAB International, Wallingford, United Kingdom, u EBSCOhost, Ipswich, USA, te u portalu Hrčak.

mit, dizajn studio

tisak

ibl, Osijek

pretplata

Za pravne osobe iznosi 200,00 kn, za pojednice 60,00 kn godišnje, a uplaćuje se na žiroračun broj 2393000-1102013376, Ekonomski fakultet u Osijeku, Gajev trg 7. Cijena pojedinačnog primjerka je 35,00 kn. Časopis izlazi dva puta godišnje.

adresa uredništva

Ekonomski fakultet u Osijeku, 31000 Osijek, Gajev trg 7, tel. 031 224 400. www.efos.hr Rukopisi se ne vraćaju.

SADRŽAJ
Izvorni znanstveni članci 1. Dr. sc. Božo Matić, dr. sc. Vlatka Bilas, Vedran Bači, univ. spec. oec.:............................................ 13 Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji 2. Dr. sc. Dragoljub Stojanov, dr. sc. Heri Bezić, Tomislav Galović, univ. spec.................................... 35 Izvozna konkurentnost Primorsko goranske županije Prethodna priopćenja 1. Ivan Malbašić, univ. spec. oec.: dr. sc. Ruža Brčić:............................................................................... 51 Organizacijske vrijednosti gospodarskih organizacija u Hrvatskoj 2. Dr. sc. Duško Pavlović, Draženka Ćosić, dipl. oec., Sanja Stojsavljević, bacc. oec.:........................ 63 Razlike u vrednovanju inozemne lokacije za izravna ulaganja 3. Mr. sc. Marina Proklin, Jasna Zima, dipl. ing. građ........................................................................... 74 Utjecaj likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnika 4. Damir Ivković, dr. sc. Marijana Zekić Sušac:....................................................................................... 92 Sustavi zasnovani na znanju u procesu odlučivanja u prodaji 5. Zoran Pandža, univ. spec. oec., Ljubo Đula, Srđan Petrić, univ. spec. oec.: .................................. 106 Utjecaj sistematizacije radnih mjesta na zapošljavanje sezonskih radnika Pregledni članci 1. Dr. sc. Vladimir Cini, Nataša Drvenikar, univ. spec. oec., Jelena Marić, mag. oec.: ................... 123 Problem raspodjele dohotka i analiza siromaštva Republike Hrvatske 2. Dr. sc. Tomislav Radoš: .......................................................................................................................... 139 Problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima 3. Katarina Marošević, univ. spec. oec., Josip Romić, univ. spec. oec.: ............................................... 157 Strana ulaganja u funkciji razvitka Vukovarsko-srijemske županije 4. Toni Podmanicki, dipl. inž., mr. sc. Davorin Turkalj: ...................................................................... 172 Primjena 2D kodova u marketinškoj praksi 5. Nada Petričević, dipl. iur., dr. sc. Viktor Palić, Nalanda Kantor, dipl. oec.: ................................. 181 Pravni status i ustrojstvo burze roba u Slovačkoj Republici 6. Dr. sc. Zijada Rahimić, Bsc. Amra Kožo: ............................................................................................ 188 Tvrtke u Bosni i Hercegovini – inovatori ili imitatori? Stručni radovi 1. Anita Kulaš, dipl. oec.: .......................................................................................................................... 199 Mogućnosti promjena menadžmenta u poslovnim organizacijama 2. Dr. sc. Kata Ivić, Rozalija Marinković, Zvonimir Jurković: ............................................................. 213 Upravljanje promjenama primjenom Taguchi metode 3. Vikica Buljanović, mag. med. bioch. mr. sc. Hrvoje Patajac, Darko Kirinčić mag. med. bioch., dr. sc. Mladen Petrovečki: .......................................................... 220 Analitika poslovanja specijalističkog medicinsko-biokemijskog laboratorija računom dobiti i gubitka Prikazi knjiga 1. Mr. sc. Jasmina Dlačić: Prikaz knjige: dr. sc. Bruno Grbac, dr. sc. Dina Lončarić: ...................... 233 Ponašanje potrošača na tržištu krajnje i poslovne potrošnje: osobitosti, izazovi, ograničenja, Ekonomski fakultet, Rijeka, 2010.

...... građ.Sc..... sc...: .. Challenges.............. 199 Opportunities Arising from Change Management in Business Organizations 2...... B.. spec......: ... Anita Kulaš.. sc.. sc... sc....... sc.......... Amra Kožo............ sc.........: ......... 13 Analysis of International Mergers and Acquisitions in the Pharmaceutical Industry 2........... Nada Petričević... oec........... Dr....... mag... Duško Pavlović.... univ...... Faculty of Economics....... dipl... spec....... 213 Application of the Taguchi Method in Change Management 3....................... univ.... univ......... Zvonimir Jurković: ..... Nataša Drvenikar..spec........................ bacc... sc............... Mr. univ............ oec... dipl........ oec. med....... Nalanda Kantor........... Vlatka Bilas. Viktor Palić.. Zijada Rahimić... Rijeka..... Božo Matić...... Rozalija Marinković.... Tomislav Galović........................ sc....... Dr... oec....... Marijana Zekić Sušac: ....... Dr..: ............ Ljubo Đula.... dr....................... dipl......... oec...... 181 Legal Status and Organizational Structure of Commodities Exchange in Slovakia 6.. dr..................... sc........ Limitations......... 51 Organizational Values of Economic Entities in Croatia 2............................... Vedran Bači........ Graduate Engineer.. univ...: .... Katarina Marošević..... dr...: .. Jasna Zima.. Vikica Buljanović. ing... spec..........: ...... oec... oec...... 92 Knowledge-Based Systems n Sales Decision Making 5... bioch....: ......... 157 Foreign Direct Investment in the Development of Vukovar-Srijem County 4............. Davorin Turkalj..... med.... 188 Commitment of B&H Companies for Innovation or Imitation Professional articles 1... 74 Impact of Liquidity and Solvency on Business Operations of Companies 4.... 63 Differences in Valuing Foreign Location for Direct Investments 3.. Dr.......... 220 Business Analytics of a Specialized Medical Biochemistry Laboratory Based on the Profit and Loss Account Book reviews 1... oec. dipl. univ..... Toni Podmanicki....... sc.... Draženka Ćosić........ 233 Ponašanje potrošača na tržištu krajnje i poslovne potrošnje: osobitosti...: dr....oec. Bruno Grbac......... oec.. Tomislav Radoš: ................. M. Hrvoje Patajac.................. sc......... Mladen Petrovečki: ................ Darko Kirinčić mag. 106 Impact of Job Classification on Employment of Seasonal Workers Review articles 1........ Dr........CONTENTS Original scientific articles 1.. oec....... sc.... Dina Lončarić: .... oec...... Dr. sc......... mr. spec............ Vladimir Cini........ mag. Rijeka... Jelena Marić.............. sc..... Sc..... dr...... Ivan Malbašić.. ograničenja...... univ. iur............... 123 Income Distribution and Analysis of Poverty in the Republic of Croatia 2... Josip Romić........ Mr...... Ekonomski fakultet....... 139 Problems in the Strategy Implementation Process in Croatian Companies 3............... Jasmina Dlačić: Book review: dr... spec.... Zoran Pandža........ oec............. 2010) .... Damir Ivković. 35 Export Competitiveness of Primorje-Gorski kotar County Preliminary communications 1........... izazovi... spec.. 172 The Usage of 2D Codes in Marketing Practices 5................ dr............ Sanja Stojsavljević........... Dragoljub Stojanov............ Marina Proklin...... 2010....... Kata Ivić....... dipl.. Dr..... Heri Bezić.: .......: ... spec....... univ.............. bioch. sc.... univ.... sc......... (Book title: Consumer Behaviour on Consumer and Corporate Markets: Features.... dr.: ................................ Srđan Petrić.. spec......... sc. Ruža Brčić: .. sc...............

univ. spec.: Izvozna konkurentnost Primorsko goranske županije Export Competitiveness of Primorje-Gorski kotar County . spec. sc. univ. dr. dr.Izvorni znanstveni članci Original scientific articles Dr.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Analysis of International Mergers and Acquisitions in the Pharmaceutical Industry Dr. Vlatka Bilas. sc. sc. oec. Heri Bezić. Tomislav Galović. Božo Matić. Dragoljub Stojanov. Vedran Bači. sc.

10 000 Zagreb. Vlatka Bilas2 Vedran Bači.9 Izvorni znanstveni članak ANAlizA mEđuNARODNih SpAJANJA i pREuzimANJA u fARmACEuTSkOJ iNDuSTRiJi Prof.d. no većina ih se ne fokusira na neku određenu industriju. sc. oec. sc. univ.1+339. Kennedijev trg 6. e-mail: vbilas@efzg. oec. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Vedran Bači. dr. univ. sc.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Prof. pa neiskustvo u spajanju i preuzimanju dodatno povećava rizik prilikom provedbe posla. Pretpostavke su da farmaceutska poduzeća neiskusna u spajanju i preuzimanju postižu bolje rezultate u relativno malim. dok su farmaceutska poduzeća s većim iskustvom u spajanjima i preuzimanjima uspješna i u većim i u međunarodnim spajanjima i preuzimanjima. Takvo povećavanje rizika u prosjeku rezultira lošijim povratima za dioničare farmaceutskih poduzeća.hr Zaposlena kao docent na Katedri za međunarodnu ekonomiju. spec. Ključne riječi: spajanja i preuzimanja. dr. spec. sc. spec. dr. Ovaj se rad fokusira na spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji. već uzorak obuhvaća poduzeća iz različitih industrija. univ.hr Zaposlen u Belupo lijekovi i kozmetika d. Doc. dr. Vlatka Bilas. farmaceutska industrija 1 2 3 Zaposlen kao redoviti profesor na Katedri za međunarodnu ekonomiju. domaćim spajanjima i preuzimanjima.Prof. Božo Matić. 48 000 Koprivnica. oec. sc. uspješnost međunarodnih spajanja i preuzimanja.hr 11 . UDK 661. Božo Matić Doc. Veća spajanja i preuzimanja te međunarodna spajanja i preuzimanja sama po sebi sadrže veći rizik za preuzimatelja. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Vlatka Bilas Vedran Bači..baci@belupo. e-mail: bmatic@efzg. Božo Matić1 Doc. 10 000 Zagreb. Danica 5. e-mail: vedran.3 Sažetak Brojna su istraživanja koja analiziraju spajanja i preuzimanja. sc. dr. dr. Kennedijev trg 6.

Obično se u praksi ne koristi EBITDA u apsolutnom iznosu. M. već se koristi u omjeru prema knjigovodstvenoj vrijednosti ili prodaji. dr. Uobičajena metoda uspješnosti spajanja i preuzimanja na temelju računovodstvenih i financijskih podataka jest računanje operativnoga novčanog toka prije poreza.Prof. da li su financijska tržišta učinkovita ili nisu. Vlatka Bilas. Doc. Stern School of Business. Takvo povećavanje rizika u prosjeku rezultira lošijim povratima za dioničare farmaceutskih poduzeća. Zato neki autori kao alternativnu metodu6 pred5 Martynova. isplativost spajanja i preuzimanja te uloga veličine poduzeća i akvizicijskog iskustva za uspješnost međunarodnih spajanja i preuzimanja.] Yook. gdje je NPV neto sadašnja vrijednost investicije. (2004) The measurement of post-acquisition performance using EVA.t − n U praksi se koriste tri grupe metoda za mjerenje uspješnosti spajanja i preuzimanja.EVA). u drugom se dijelu analiziraju metode mjerenja uspješnosti spajanja i preuzimanja farmaceutskih poduzeća.t . u posljednje je vrijeme privukla pažnju i praktičara i teoretičara.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji 1. uvećane za isplaćene dividende po dionici u tom razdoblju. Računovodstvena neto dobit je precijenjena jer ne oduzima trošak kapitala prilikom izračuna neto dobiti. Osim špekulanata. veljače 2010. već uzorak obuhvaća poduzeća iz različitih industrija.. Prednost korištenja operativnoga novčanog toka prije poreza u odnosu na druge računovodstvene i financijske podatke (na primjer neto dobit) u tome je što na njega ne utječe računovodstveni tretman amortizacije ili neoperativne aktivnosti (kamate i porezi). Ekonomska dodana vrijednost uzima u obzir rizik investicije koji se uračunava u trošak kapitala: Ekonomska dodana vrijednost7 = (Povrat na uloženi kapital – trošak kapitala) x (Uloženi kapital) = Operativna dobit poslije poreza – (Trošak kapitala) x (Uloženi kapital) Ekonomska dodana vrijednost nije ništa drugo nego proširenje neto sadašnje vrijednosti (net present value – NPV). jednako rizične investicije. rendita) dioničara koja se odnosi na tržišnu vrijednost poduzeća i može se izračunati iz prinosa neke investicije na uloženi kapital. a kc je trošak kapitala. kamata i poreza. A. univ. 2. Pa. te je jednak operativnoj dobiti prije kamata i poreza uvećanoj za deprecijaciju i amortizaciju (EBITDA).com/ coms2/gi_0199-3890462/The-measurement-of-post-acquisition. Naime.] 12 13 . tj. koja ima sličnosti s metodom mjerenja neto sadašnje vrijednosti. dr. Treći dio rada opisuje uzorak podataka i fokusira se na analizu uspješnosti spajanja i preuzimanja farmaceutskih poduzeća pomoću dostupnih podataka.3 Mjerenja uspješnosti spajanja i preuzimanja na temelju ekonomske dodane vrijednosti Mjerenje uspješnosti spajanja i preuzimanja na temelju računovodstvenih podataka također se može kritizirati jer takav pristup ne opisuje realnu maksimizaciju dobiti dioničara. tj. a drugi multiplikator pokazuje koliko novčanih jedinica generira jedna novčana jedinica prodaje.cijena dionice u trenutku t-n i Da. 2. Drugoj grupi pripadaju metode koje uspješnost spajanja i preuzimanja mjere na temelju računovodstvenih i financijskih podataka.1.5 Operativni novčani tok prije poreza jest zbroj operativne dobiti. Pa. teoretski je ekonomska dodana vrijednost direktno povezana sa stvaranjem dobiti za dioničare. zbog čeka pojedinac ne može ostvariti prednost pred drugima. K. oec. ∑ t =1 (1 + kc ) EVAt t . Operativni rezultati poduzeća trebali bi biti točan pokazatelj uspješnosti poduzeća bez obzira na kretanje cijene dionica. dr.ssrn. veljače 2010. Neto sadašnja vrijednost projekta je projekcija sadašnje vrijednosti ekonomske dodane vrijednosti projekta za cijelo razdoblje projekta. Ekonomska dodana vrijednost ispravlja taj nedostatak. edu/~adamodar/pdfiles/papers/valuesurvey. Božo Matić.com/sol3/papers. Zadnji dio rada odnosi se na zaključni dio u kojem se iznose rezultati provedenog istraživanja. C.t Pa . dok su farmaceutska poduzeća s većim iskustvom u spajanjima i preuzimanjima uspješna i u većim i u međunarodnim spajanjima i preuzimanjima. kako bi se neutralizirao utjecaj razlika u veličini između kompanija: • Multiplikator 1. Veća spajanja i preuzimanja te međunarodna spajanja i preuzimanja sama po sebi sadrže veći rizik za preuzimatelja.html [7.ecnext. koji se sastoji od promjene cijene dionica za određeno razdoblje.t . 4 Ziegenbein. (2008) Kontroling. veljače 2010.prinos dionice u razdoblju t. 2. Vedran Bači. spec.) EBITDA / S (Sales – prodaja) Prvi multiplikator pokazuje koliko efikasno poduzeće koristi svoj kapital da bi generiralo novčana sredstva. i Renneboog.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Prof. amortizacije. nakon što su uračunati svi postojeći troškovi.t = Pa . postoje dvije teorije učinkovitosti financijskih tržišta: uobičajena financijska teorija čiji predstavnici smatraju da su financijska tržišta učinkovito obradila sve informacije koje su u određenom trenutku bile javno dostupne. K. domaćim spajanjima i preuzimanjima.cijena dionice u trenutku .2 Mjerenja uspješnosti spajanja i preuzimanja na temelju računovodstvenih i financijskih podataka Prednost je ovih metoda u tome što one mjere stvarnu ekonomsku korist spajanja i preuzimanja. Dostupno na: http://goliath. pa neiskustvo u spajanju i preuzimanju dodatno povećava rizik prilikom provedbe posla. (2006) The longterm operating performance of European mergers and acquisitions [online]. čiji interes i nije obuhvaćen ovim istraživanjem.t – n . Dostupno na: http://pages. Zagreb: RRiF-plus. Quarterly Journal of Business and Economics [online]. i bihevioristička znanstvena financijska teorija čiji predstavnici polaze od toga da iracionalnosti na financijskim tržištima često vode do usporavanja razvoja tržišta. Metode mjerenja uspješnosti spajanja i preuzimanja gdje je ra.t . spec. ECGI Working Paper Series in Finance. Iako poduzeće može imati solidne rezultate na temelju računovodstvenih podataka. uključujući i oportunitetni trošak uloženoga kapitala. Prvoj grupi pripadaju metode koje uspješnost spajanja i preuzimanja mjere prinosom dioničara na temelju kretanja cijena dionica. sc. Osim toga računovodstvenim podacima može se manipulirati. Ekonomska dodana vrijednost je u biti procijenjena realna dobit za promatranu godinu. 6 7 Damodaran. psihologije tržišta. oec. (2006) Valuation Approaches and Metrics: A Survey of the Theory and Evidence [online]. univ. Prema Ziegenbeinu4. sc.nyu. dr. Ona predstavlja dobit koja pripada dioničarima. Nakon uvodnog dijela. Kako vrijednost poduzeća ovisi o tome koliko budući novčani tokovi premašuju trošak kapitala. to ne znači da investitor ne bi mogao bolje proći ulažući u neke druge.stern. no većina ih se ne fokusira na neku određenu industriju. EVAt ekonomska dodana vrijednost investicije u godini t. tj. Točnost ove metode ovisi o tome da li cijene dionica održavaju stvarnu vrijednost poduzeća. Božo Matić. sc. u obliku multiplikatora. investicija ima vremenski horizont n godina. tj. Rad se sastoji od četiriju dijelova. te volatilnost dionica ne utječe previše na njihovu percepciju uspješnosti poduzeća.] lažu mjerenje uspješnosti spajanja i preuzimanja na temelju ekonomske dodane vrijednosti (engl.t − Pa . Doc. Opća formula je: ra . ne uključuje oportunitetni trošak. Uvod Brojna su istraživanja koja analiziraju spajanja i preuzimanja. L. Trećoj grupi pripadaju metode koje uspješnost spajanja i preuzimanja mjere izračunom ekonomske dodane vrijednosti. t =n NPV = 2. Vedran Bači. tj.isplata dobitka u razdoblju t. Ovaj se rad fokusira na spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji. Dostupno na: http://papers. Pretpostavke su da farmaceutska poduzeća neiskusna u spajanju i preuzimanju postižu bolje rezultate u relativno malim. economic value added . takav pristup ignorira trošak kapitala. vlastitoga kapitala koji iza toga stoji. Vlatka Bilas.pdf [7. te im se ne može vjerovati sa 100 postotnom sigurnošću.cfm?abstract_id=944407 [7. te su usredotočene na rezultate poduzeća. pogotovo ako imaju značajniji udio u vlasništvu. te se obično znatno razlikuje od računovodstvene dobiti. Oosting. Mjerenja uspješnosti spajanja i preuzimanja na temelju kretanja cijene dionica Jednostavna i raširena metoda mjerenja uspješnosti spajanja i preuzimanja jest prinos (povrat. sc.t − n + Da . investitori dugoročno ulažu u dionice. S. Ta metoda.) EBITDA / BV (Book value – knjigovodstvena vrijednost) • Multiplikator 2.

] 14 15 . fma. veljače 2010. R. univ. 12 Roll. Eckbo i Thornburn21.com/Research/Accounting/Mergers%20Why%20Most%20Big%20Deals%20Don%27t%20 Pay%20Off. Journal of Financial Economics [online]. F.Prof. npr. i Thomas. Aarhus School of Business. 14 Andrade. i Ruback. K. dr. J. spec. Doc. i 2001. (2004) The Effect of Cross Border Acquisitions on Shareholder Wealth – Evidence from Switzerland [online]. D.veljače 2010. koji poslovi stvaraju vrijednosti za dioničare. Dostupno na: http://www.pdf 21 Eckbo. Božo Matić. Dostupno na: http://www.4 Isplativost spajanja i preuzimanja Iako postoje mnoge studije o tome da li su spajanja ili preuzimanja isplativa. Prema Agarwalu.5. Anandu i Crosonu18 poduzeća koja su prije spajanja ili preuzimanja ulazila u strateški savez s poduzećem koje je meta preuzimanja. i Jespersen F. Schlingemann i Stulz22. Božo Matić. i Thorburn. S. P. Spajanja i preuzimanja mogu se proučavati. dok kupci iz Sjedinjenih Američkih Država (međunarodna spajanja i preuzimanja) postižu slabije rezultate prilikom preuzimanja kanadskih poduzeća. edu/agarwalr/Agarwal%20Anand%20Croson%20March_05. Neki su autori još pesimističniji. metodi plaćanja. Mitchella i Stafforda14. R. E. Dostupno na: http://www.] 20 Lowinski.tum.] 13 Narayanan. University of Virginia. godine. prema tome tko provodi spajanje ili preuzimanje (poduzeća. Osim ukupnih rezultata njihovo istraživanje daje podatke o ovisnosti uspjeha spajanja i preuzimanja o brojnim faktorima. sc. econ.] 11 Haleblian. (2002) Mergers: why most big deals don’t pay off. Journal of Business [online]. F. veličini poduzeća kupca.] 9 Tsai. M. precjenjivanje rasta preuzimanjem..edu/files/gt_tiger_outsourcing.dk/ws/fbspretrieve/2410/KURYLO_1. i Rodriguez. te zaključili da nema razlike u povratima međunarodnih i domaćih transakcija. Vlatka Bilas. M. i Finkelstein S. veljače 2010. S. veljače 2010. W. veljače 2010. K. M.7 posto na vrijednosti. a koji ne stvaraju ili uništavaju vrijednosti. dr. veljače 2010.it/bortolotti/aste/materiale_didattico/roll. Dostupno na: http://www.. S. S. spajanju ili preuzimanju.edu/pages/faculty/karin. P.. Na primjer. Roll12 podržava hubrisovu hipotezu te pokušavajući objasniti razloge njezine ispravnosti. (2007) Financije za strateško odlučivanje. veljače 2010] 18 Agarwal. R. J. Dostupno na: http://www. dok prema studiji Hellebliana i Finkelsteina11 dvije trećine spajanja i preuzimanja rezultiraju padom cijena dionica akvizitera. dolaze do zaključka da spajanja i preuzimanja ne uništavaju vrijednost za dioničare. do 2003. motivima za spajanje i preuzimanje. R. (1992) Does Corporate Performance Improve after Mergers? Journal of Financial Economics [online].rochester. prema hubris hipotezi. i to za 2 posto. R.pdf [7. i Stulz.pdf [7.fma. R. dolaze do zaključka da mali akviziteri ostvaruju više iznadprosječne povrate nego veliki akviziteri. S druge strane. Također navode da se neuspjeh povećanja vrijednosti dioničara događa zbog jednog od šest glavnih razloga. te relativnom odnosu veličina kupca i preuzimanog poduzeća. (2000) Gains to Bidder Firms Revisited: Domestic and Foreign Acquisitions in Canada. Vlatka Bilas.] Dutta i Jog16 proučavajući 1300 spajanja i preuzimanja u Kanadi od 1993. The outsourcing of R&D through acquisitions in the pharmaceutical industry [online]. (2007) The Long Term Performance of Acquiring Firms: A Re-examination of an Anomaly [online]. edu/03289. prema studiji Henrya i Jespersena10 61% preuzimanja je smanjilo bogatstvo vlasnika dionica kupaca.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji 2. dolaze do zaključka da su poduzeća uključena u spajanja i preuzimanja nadmašila ostala u prosjeku za 1.] 17 Higgins. veljače 2010. Anand. Dostupno na: http://findarticles.uiuc. (1986) The Hubris Hypotesis of Corporate Takeovers. godine. oec. pdf [7. (2001) Does M&A Pay? A Survey of Evidence for the Decision-Maker [online]. na primjer. proučavajući na velikom uzorku uspješnost preuzimanja kanadskih poduzeća. J. te da bolje prolaze kupci u kojima je menadžment vlasnik više od 25% dionica. D.] 19 Kurylo. G. proučavajući 2097 preuzimanja od strane menadžmenta na području Europske Unije od 1999. thorburn/publications/EckboThorburnJFQA00. univ. Tsai i Chang9 smatraju da u spajanju i preuzimanju ima više gubitnika nego pobjednika. dok su preuzeta poduzeća povećala vrijednost u prosjeku 16 posto. načinu prikupljanja podataka o meti preuzimanja (da li je spajanju i preuzimanju prethodio strateški savez. R.org/Texas/Papers/MnA_LTperformance_FMA2008. Osim toga menadžment ima povlaštene informacije pa je upoznat s pravom vrijednošću poduzeća te neće ulaziti u preuzimanje ako nije uvjeren da poduzeće može popraviti rezultate poslovanja. vlasničkoj strukturi. Vol 31. Narayanan i Nanda13 navode da nakon objave preuzimanja cijena dionica poduzeća kupca pada u gotovo polovini slučaja. dok se druga grupa bavi relativnim odnosom veličina akvizitera i preuzimanog poduzeća. (2001) New Evidence and Perspectives on Merger. pdf [7. 2. M. i Nanda V. pdf [7. dolaze do zaključka da mnogo bolje rezultate ostvaruju domaći kupci. načinu na koji se provode ili faktorima koji utječu na spajanje i preuzimanje.asb. menadžment ili zaposleni). javnom ili privatnom vlasništvu poduzeća koje se prodaje itd. Schiereck. Uspješnost preuzimanja i spajanja moguće je analizirati prema različitim oblicima spajanja i preuzimanja. postižu bolje rezultate od poduzeća koja nisu ulazila u strateški savez prije spajanja ili preuzimanja. veljače 2010.pdf [7. vrijednost preuzimanog poduzeća raste. Tako. D. godine. do 2002. Palepu i Ruback15 proučavali su 50 najvećih spajanja i preuzimanja u Sjedinjenim Američkim Državama te zaključili da su ta poduzeća nakon spajanja i preuzimanja znatno popravila svoje operativne rezultate. veljače 2010. što dovodi do poboljšanog upravljanja. veljače 2010. zatim ona preuzimanja gdje je kupac više od 4 puta veći od prodavatelja. Dostupno na: http://tiger.org/papers/w3348. precjenjivanje vrijednosti od smanjenja troškova. dr. Lowinski. između ostalog dolaze do zaključaka da bolje rezultate postižu preuzimanja koja se financiraju gotovinom nego dionicama.] 10 Henry D. prema načinima financiranja spajanja ili preuzimanja.com/p/ articles/mi_m4035/is_1_44/ai_54482492/ [7. Prema toj hipotezi tijekom preuzimanja vrijednost poduzeća koje je kupac pada. Vedran Bači. Palepu. menadžment je više motiviran za uspjeh posla. sc. spajanja i preuzimanja u prosjeku uspijevaju stvoriti vrijednost za dioničare. da li je i kako provedeno dubinsko snimanje). M.fmpm.dartmouth. 2. (2004) Firm size and the gains from acquisitions. G.pdf [7. Schlingenmann F. spec.org/Orlando/Papers/Effect_of_Alliance_on_Acquisition. V. i Stafford.1 Apsolutna veličina preuzimatelja i uspješnost međunarodnog spajanja i preuzimanja Prema Moeller.pdf?new_window=1 [7. između ostalog navodi da tržište već uključuje premiju za preuzimanje u cijenu dionica preuzimanog poduzeća. FMA Annual Meeting Program. 59. Dostupno na: http://jfe. dr. sc.5 Veličina poduzeća i uspješnost međunarodnog spajanja i preuzimanja Istraživanja koja proučavaju ovisnost uspješnosti spajanja i preuzimanja o veličini poduzeća idu u dva smjera. Dostupno na: http://www. Dostupno na: http://research.] 22 Moeller.org/Brunner_at_Darden_on_M_A_ Success.. Bruner8 navodi da prema istraživanju provedenom među menadžerima koji su provodili spajanje ili preuzimanje. Dostupno na: http://web. Healy. 16 Dutta.tuck. 44.023 spajanja i preuzimanja u Sjedinjenim Američkim Državama između 1980. K.pdf [7. Kyurilo19 je. Prva grupa istraživanja usredotočuje se na apsolutnu veličinu akvizitera.] 8 Postoje i vrlo radikalne teorije. Journal of Economic Perspectives [online]. i Croson. Bruner.. Dostupno na: http://starlightenergy. Dostupno na: http://www. veličini preuzimanog poduzeća. Dostupno na: http://mba. Proučavajući 12.unito. da li je preuzimano poduzeće u javnom ili privatnom vlasništvu itd. latrobefinancialmanagement. Journal of Financial and Quantitative Analyses [online]. Vedran Bači. Administrative Science Quarterly [online]. podcjenjivanje poteškoća objedinjavanja nakon preuzimanja te previše plaćena investicija. aktivnosti povezane s prikupljanjem podataka prije spajanja i preuzimanja pozitivno su povezane s uspjehom akvizicijskoga posla. i Chang S. P.pdf [7.de/files/ courses/ss04/empirical_corporate_finance/emprical_cf_andrade_et_al.business. (2005). (2).ch/ docs/7th/Papers_SGF_2004/SGF734b. 15 (2). a kombinirana vrijednost ova dva poduzeća je nešto niža nego prije preuzimanja. i da su zbog toga preuzimanja često preplaćena. veličini preuzimanog poduzeća. (2004) Do Pre-Acquisition Alliances Help in Post-Acquisition Coordination: An Experimental Approach [online]. I brojni drugi autori dolaze do sličnog zaključka. spajanja i preuzimanja ne donose apsolutno nikakve koristi.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Prof. To su preuzimanja koja se ne uklapaju u korporativne mogućnosti tvrtke. i Jog. Proučavajući 3688 spajanja i preuzimanja od 1973. Prema istraživanju Higginsa i Rodrigueza17. njih samo 58% smatra da su uspjeli ostvariti strateške ciljeve. Business Week [online]. sc. B. došao do zaključka da preuzimanje od strane menadžmenta rezultatima znatno nadmašuje ostala preuzimanja. F. veljače 2010.pdf [7. Njihovo istraživanje također pokazuje da su poduzeća koja su bila kupci u prosjeku izgubila 0. nber. M. veljače 2010. što dokazuje da tržište ispravno procjenjuje uspjeh preuzimanja. 35 (1). (2007) European Management Buyouts 1999-2003: Performance and Value Effects [online]. akvizicijskom iskustvu. Mitchell. Zagreb: MATE. podcjenjivanje poteškoća i troškova stvaranja vrijednosti. prema tome da li se radi o domaćem ili međunarodnom preuzimanju.8 posto. 73. E. Ako je i sam uključen u preuzimanje. oec. Prema istraživanju Andradea. na primjer. Doc. (2007) The Effect of Prior Bidder-Target Alliance Experiences on Post-acquisition Performance of Bidders [online].wi.] 15 Healy. jedinstvenog odgovora nema. (1999) The influence of organizational acquisition experience on acquisition performance: A behavioral learning perspective. do 1998. da li je spajanje i preuzimanje prijateljsko ili neprijateljsko. Schiereck i Thomas20 proučavali su razliku u rezultatima između međunarodnih i domaćih spajanja i preuzimanja na uzorku 114 akvizicija švicarskih poduzeća.ifm.pdf [7. tj.gatech. veličina poduzeća je samostalni faktor koji utječe na uspješnost spajanja i preuzimanja.

Dostupno na: http://findarticles.24 Istraživanje je provedeno na uzorku 5. Različiti autori ponovno dolaze do različitih i ponekad kontradiktornih rezultata. i 1992. dok najmanja spajanja i preuzimanja postižu najslabije rezultate.cfm?abstract_id=1082787 [8. univ.] 27 Kitching. Dostupno na: http://findarticles. sc. te je predložio da se izrazito mala i izrazito velika spajanja i preuzimanja izbjegavaju. Vol 6. Vedran Bači.6 Akvizicijsko iskustvo i uspješnost međunarodnog spajanja i preuzimanja Akvizicijsko iskustvo ima utjecaja na uspješnost spajanja i preuzimanja. and the auditor clientele effect [online]. Također.] 30 Clark.2.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Kraussl i Topper23 proveli su slično istraživanje. veljače 2010. Haleblian i Finkelstein34 su na uzorku 449 velikih spajanja i preuzimanja između 1980. Vol 20. Najnovije istraživanje o utjecaju veličine akvizitera na povrate nakon spajanja i preuzimanja proveli su Dee. veljače 2010.com/sol3/papers. zaključili da je razlika u veličini između akvizitera i preuzimanog poduzeća bitan faktor uspješnosti spajanja i preuzimanja. i Waegelein. dok su poduzeća kupci iz Sjedinjenih Američkih Država u prosjeku mnogo veća poduzeća. i takve akvizicije ne dobivaju dovoljnu pažnju menadžmenta te ne ostvaruju planirane sinergije. (2006) Size Does Matter . Prema tom istraživanju.jstor. dok su manja preuzimanja ostvarila pad profitabilnosti za 1. ECGI Working Paper Series in Finance.65 posto više povrata od prosjeka tržišta. springerlink. Doc. (2003) Firm Financial Performance Following Mergers. Dostupno na: http://www. wiley. Dostupno na: http://mba. veljače 2010. proučavajući 192 domaća spajanja i preuzimanja u Indiji u razdoblju od 1991.Prof.562 spajanja i preuzimanja u Sjedinjenim Američkim Državama u razdoblju od 1980. L.] 33 Martynova. E. B. Lulseged. Doc.edu/huichen/Papers/Carol_Dee. (1992) Post-Acquisition Performance of Acquiring Firms. 21 (3). 2. iako ne uvijek pozitivno. do 2003. Mantravadi i Reddy32 su. No u tom istraživanju postoji razlika u uzorku prikupljenih podataka. M. Njihovo istraživanje. veljače 2010. i Thorburn. pokazuje da mali akviziteri ostvaruju 2. dr. Administrative Science Quarterly [online]. S. Ramaswamy i Waegelein31 proučavajući uzorak od 162 poduzeća aktivna u spajanju i preuzimanju dolaze do zaključka da akviziteri koji spajaju i preuzimaju relativno veća poduzeća ostvaruju lošije povrate od onih koji spajaju i preuzimaju manja poduzeća. do 2003. 28 Kusewitt. da li je novo spajanje i preuzimanje slično prethodnome ili nije).] 16 17 . Dobivene rezultate objašnjavaju dužim vremenom koje je potrebno da bi se relativno veliko poduzeće integriralo u novi sustav te se ostvarili zacrtani ciljevi. V. što može dovesti do smanjene efikasnosti. C. ali jedinstvenog zaključka nema – rezultati i zaključci često su suprotni i kontradiktorni jedni drugima. veći su potencijali ostvarivanja različitih sinergija. Kusewitt28 je.. akviziteri s većim iskustvom češće će se upuštati u nova spajanja i preuzimanja.] 24 Dee. F.edu/pages/faculty/karin. Dostupno na: http://ideas. A. P. C. Te rezultate objašnjavaju tako da kod većih spajanja i preuzimanja postoje i veće mogućnosti za ostvarivanje sinergija koje dovode do povećanja profitabilnosti.] 32 Mantravadi. univ. Lulseged i Nelson. 44. te 8 puta veći od preuzetih poduzeća (preuzeta poduzeća su sva iz Kanade).Firm Size and the Gains from Acquisitions on the Dutch Market [online]. do 1976. Dostupno na: http://www. sc. Vlatka Bilas. (2008) Relative Size in Mergers and Operating Performance – Indian Experience.ssrn. thorburn/publications/EckboThorburnJFQA00. Vlatka Bilas. American Accounting Association Annual meeting. Ipak. Financial Management [online]. mogući su i veći problemi s integracijom preuzetog poduzeća. te su zaključili da nema znatnijeg utjecaja relativne razlike u veličinama akvizitera i preuzimanog poduzeća. i Martin. te da takva spajanja i preuzimanja u prosjeku rezultiraju smanjenjem operativne učinkovitosti.. ssrn. K. godine te zaključili da su povrati kod relativno velikih spajanja i preuzimanja znatno veći nego kod relativno manjih spajanja i preuzimanja. Loderer i Martin29 su proučavali povrate dionica nakon akvizicija na uzorku od 1. Journal of Financial and Quantitative Analyses [online]. cfm?abstract_id=944407 [7. 23 Kraussl. S druge strane kad akviziter preuzima relativno veliko poduzeće. i Topper.2 posto više povrate od prosjeka tržišta. dr. C. S. C. Dostupno na: http://papers. i Nelson. godine u kojima je kupac nizozemsko poduzeće. i Ofek. Dostupno na: http://www3. ili iz različitoga geografskog područja preuzimatelja (domaće ili strano preuzimanje). P.] 31 Ramaswamy. Dostupno na: http://papers. Dostupno na: http://leeds-faculty. i Finkelstein S.] 26 Linn. Vrije Universiteit Amsterdam. A. godine završile 3.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Prof. Journal of Financial and Quantitative Analysis [online]. Dostupno na: http://papers. (1999) The influence of organizational acquisition experience on acquisition performance: A behavioral learning perspective. (2006) The long-term operating performance of European mergers and acquisitions [online]. približno jednako velika kao i preuzeta poduzeća. Spajanja i preuzimanja kod kojih je prihod od prodaje preuzimanog poduzeća činio barem 20 posto prihoda od prodaje akvizitera.] 34 Haleblian. 2.com/content/g57520k157183566/ [7. akviziter obično previđa probleme prilagodbe zaposlenih. što interpretiraju na različite načine. E. ostvarila su povećanje profitabilnosti za 3.com/p/articles/mi_m4130/ is_n3_v21/ai_13884406/ [7. dok uspjeh manje i srednje iskusnih akvizitera ovisi o okolnostima (npr. zaključio da relativne razlike u veličini poduzeća daju znatno različite rezultate. ekstremno velika spajanja i preuzimanja daju slabije rezultate od onih srednjih.dartmouth. ali uglavnom se slažu da vrlo iskusni i uspješni akviziteri dobro prolaze u spajanju i preuzimanju.500 spajanja i preuzimanja. dr. veljače 2010. spajanja i preuzimanja razlike u relativnoj veličini (akviziter/preuzimano poduzeće) između 11 i 70 posto imaju negativne povrate nakon spajanja i preuzimanja. godine. Clark i Ofek30 smatraju da su problemi s upravljanjem nakon velikih spajanja i preuzimanja veći nego su koristi od sinergija. R. a kod spajanja i preuzimanja gdje je razlika u relativnoj veličini preko 100 posto ostvaruju se vrlo negativni povrati. U literaturi se mogu naći različite analize. Istraživanje Linna i Switzera26 pokazuje da bolje prolaze akviziteri koji spajaju i preuzimaju relativno velika poduzeća. 6. (2009) Acquirers’ abnormal returns. Oosting. J. poduzeća kupci iz Kanade su u prosjeku manja poduzeća.com/sol3/papers. godine.tuck. Review of Quantitative Finance and Accounting [online].] 25 Eckbo. Zato nije točno određeno da li razlika u uspješnosti spajanja i preuzimanja proizlazi iz razlike odnosa u veličini poduzeća. Dolaze do zaključka da akvizicijsko iskustvo ima pozitivan ali i negativan utjecaj na uspješnost spajanja i preuzimanja. oec. Harvard Business Review. i Renneboog.pdf [7. M. Strategic Management Journal [online]. Božo Matić.interscience.298 akviziterskih poduzeća u razdoblju od 1966. godine proučavali utjecaj akvizicijskog iskustva na uspješnost spajanja i preuzimanja.org/a/eee/jbfina/ v25y2001i6p1113-1138. Rezultati ovog istraživanja također pokazuju da mali akviziteri povratima nadmašuju velike akvizitere. između 70 i 100 posto ostvaruju se jednaki povrati kao i prije spajanja i preuzimanja. i Switzer. Relativna razlika u veličini poduzeća i uspješnost međunarodnog spajanja i preuzimanja Odnos veličine akvizitera i preuzimanog poduzeća također je jedan od faktora koji može utjecati na uspješnost međunarodnog spajanja i preuzimanja. i to tako da relativno velika preuzimanja imaju veći zajednički potencijal. J. Oosting i Renneboog33 proveli su istraživanje koje obuhvaća uzorak od 155 spajanja i preuzimanja u Europi. spec. acquirer size. veljače 2010. većina se uglavnom slaže da su preuzimanja u kojima je akviziter manji od preuzimanog poduzeća vrlo rizična. International Research Journal of Finance and Economics [online]. godine. Već je prije spomenuto istraživanje Eckba i Thornburna25. (1967) Why Do Mergers Miscarry. u periodu od 1997.27 razlika u veličini akvizitera i preuzimanog poduzeća utječe na povrat spajanja i preuzimanja.com/p/articles/ mi_m4035/is_1_44/ai_54482492/ [7.colorado. Ipak. Vol 45. te zaključuje da su isplativija ona spajanja i preuzimanja u kojima su akviziteri male kompanije.org/pss/2331109 [7. J. do 1986. (1985) An Exploratory Study of Strategic Acquisition Factors Relating to Performance. Božo Matić.ssrn. K. do 2001. dok veliki akviziteri ostvaruju samo beznačajnih 0. K. spec. (2000) Gains to Bidder Firms Revisited: Domestic and Foreign Acquisitions in Canada. Prema Kitchingu. Martynova.repec. Ako je razlika između akvizitera i preuzimanog poduzeća mala. 35 (1). i prema ovom istraživanju. do 2006. osim što najmanja i najveća spajanja i preuzimanja daju nešto bolje rezultate od ostalih. sc. K.] 29 Loderer. te kada su kupac i prodavatelj otprilike jednake veličine. veljače 2010. pokušavajući dokazati da i za Nizozemska poduzeća također vrijedi kako su iznadprosječni povrati malih akvizitera viši od velikih akvizitera.(1994) Mergers as a means of restructuring distressed firms: an empirical investigation. (2001) Are cash acquisitions associated with better postcombination operating performance than stock acquisitions? Journal of Banking and Finance [online]. koje između ostaloga proučava i utjecaj odnosa u veličini kupca i prodavatelja na uspjeh spajanja i preuzimanja. kojim su obuhvatili 269 spajanja i preuzimanja u razdoblju od 1980.com/journal/113454982/abstract [7 veljače 2010. veljače 2010.cfm?abstract_id=929009 [7. Vedran Bači. Kada se preuzima relativno malo poduzeće. 29. S.35 posto. J.pdf [7.com/sol3/papers. sc.5. oec. Autori koji proučavaju serije spajanja i preuzimanja uglavnom se slažu da su nova preuzimanja manje profitabilna od prethodnih. veljače 2010.html [7. proučavajući na uzorku od 138 aktivnih akviziterskih firmi koje su 1967. J. dr. veljače 2010.36 posto. i Reddy. te da u prosjeku dovode do uništavanja vrijednosti za dioničare. J.

] 45 Pharma Marketletter (2005) Highlights of pharmaceutical/biotech mergers and acquisitions during 2004 [online].] 37 Phelan. Osim tog zaključka navode da akviziteri iz uzorka ostvaruju veće povrate kako postaju iskusniji u spajanju i preuzimanju. Journal of Entrepreneurship Education [online].49. Dostupno na: http://www. 44 Pharma Marketletter (2004) Highlights of pharmaceutical mergers and acquisitions during 2003 [online]. veljače 2010. cfm?abstract_id=1321082 [8. 2006. J. sc. Vedran Bači..umich. Istraživanje pokazuje da povrati serijskih akvizicija nisu različiti od prosjeka. Dostupno na: http://www.Deals by Quarter [online]. De Bod i Roll41 smatraju da povrati akvizitera koji često preuzimaju s vremenom postaju sve niži. ali uz smanjenu profitabilnost. te pokušavaju objasniti zašto je to tako. dio vrijednosti prepuštaju dioničarima preuzimanoga poduzeća. dr. Najbolje rezultate pokazali su akviziteri bez iskustva te oni s visokim akvizicijskim iskustvom (krivulja U oblika). Journal of Business Research [online]. Podaci o kretanju cijena dionica.] 40 Croci. veljače 2010.] 42 Ahern. et al.p-d-r.edu/phelan/Research/JABE%20Paper. te zaključili da su povrati veći u slučaju spajanja i preuzimanja privatnih ili poluprivatnih poduzeća.com/p/articles/mi_6945/ is_9/ai_n28443309/ [8.bus. Dostupno na: http://findarticles. godine proučavali ovisnost rezultata spajanja i preuzimanja o prijašnjoj uspješnoj akviziciji. Dostupno na: http://faculty.47. spec. J. (2009) The returns to repeat acquirers [online]. godinu dobiveni su iz baze ‘’Dynamic Healthcare M&A Database’’50. A.ssrn. i Alder. Holcomb.com/file/929b62e8e8abb235d9a9c48054 59f5c8/pharmabiotech-mergers-and-acquisitions-during-2005. čak i kod učestalo neuspješnih poduzeća. S. G. Prema njihovu mišljenju. Dostupno na: http://papers. but no mega deals [online]. veljače 2010. Dolaze do zaključka da će akviziteri češće ulaziti u spajanja i preuzimanja kako postaju iskusniji u spajanju i preuzimanju. Istraživanje proučava tvrtke s prihodima iznad 500 milijuna američkih dolara u 2000.thepharmaletter. ili ako nije rezultiralo manjim gubicima. cfm?abstract_id=721882 [8. com/markets/stocks/movers_index_spx. Božo Matić. (2006) The effects of personality and experience on resource acquisition performance: an experimental study. RRA. i to za 2003. Rovit. 38 Hayward. Journal of Corporate Finance [online].com/sol3/papers. ako nije izrazito slično ili izrazito različito.htm [7.cfm?abstract_id=727503 [8. Haleblian i Rajagopalan39 proučavali su 2. godini. Academy of Management Journal [online]. Zaključili su da prethodno spajanje i preuzimanje u stranoj zemlji povećavaju vjerojatnost da će poduzeće ponovno ući u međunarodno spajanje i preuzimanje. do 2004. Glavni su izvor podataka godišnja izvješća o spajanjima i preuzimanjima u farmaceutskoj industriji iz Pharma Marketletter-a.523 spajanja i preuzimanja banaka (579 akvizitera) u Sjedinjenim Američkim Državama. sc. dr. godine. 49 (2).ssrn. i 2001. veljače 2010. M. veljače 2010. koje su funkcionirale kao javna tijela od 1986. Dostupno na: http:// www. Marketletter (Publications) Ltd. dividendi te tržišne kapitalizacije poduzeća iz uzorka dobiveni su iz Bloombergove baze podataka51. veljače 2010. (2009) Why do managers make serial acquisitions? An investigation of performance predictability in serial acquisitions [online]. 2007. N. koje plate i više kako bi što prije uspjeli završiti posao i otkloniti konkurenciju. K. veljače 2010.com/ranking/ jan_MuS2003. češće preuzimaju javna poduzeća. Comercial Banking Industry. veljače 2010.942 spajanja i preuzimanja (4. D. Collins.pdf [7. S. do 1995. Dostupno na: http://www.44.000 spajanja i preuzimanja između 1991. i 2002. Zagreb: Poslovni dnevnik. Također zaključuje da je preuzimanje javnih poduzeća manje profitabilno nego preuzimanje privatnih poduzeća.pdf [8.edu/~willm/Classes/PhD/ PhD_2008_2009_LongStrat/Readings/Class07_Learning/ haleblian&rajagopalan_acqexper_amj06. Zaključuje da su rezultati novih spajanja i preuzimanja pozitivni ako prethodno spajanje ili preuzimanje nije bilo nedavno ili pak jako davno. godine proučavao utjecaj akvizicijskog iskustva na donošenje kvalitetnih odluka o daljnjem spajanju i preuzimanju. i Roll. racionalni menadžeri koji imaju iskustva u spajanju i preuzimanju mnogo češće i agresivnije ulaze u poslove. Doc. Doc. veljače 2010. što dovodi apsolutno do većih zarada.edu/kenahern/Ahern. do 2002. 23..pdf [7. Marketletter (Publications) Ltd. (2002) When do Firms Learn from their Acquisition Experience: Evidence from 1990 – 1995. Certo.] 39 Haleblian. R. veljače 2010. godine. i Mantecon. jstor. te također zaključuje kako povrati akvizitera koji često ulaze u spajanja i preuzimanja padaju. E. Vedran Bači. veljače 2010.bloomberg. D. Dostupno na: http://www. nisu 5 puta uspjeli). No napredno znanje kombinirano s iskustvom u spajanju i preuzimanju doprinosi iznadprosječnim rezultatima u spajanju i preuzimanju. rezultati su bili negativni.duke. ali da su prvi put uspješni akviziteri u prosjeku ostali uspješni. te uzorak sadrži 4.p-d-r.pdf [4.waldenmed.S. S. te zaključuje da su najveće povrate uživala društva koja su sistematično kupovala društva koja su bila vrlo mala u odnosu na njih. veljače 2010. S. com/ranking/M_AS_2007.] 35 Phelan. L.285 spajanja i preuzimanja. (2004) Preuzimanje i spajanje poduzeća. Autori također zaključuju da su rezultati pozitivni u slučaju kada je spajanje ili preuzimanje slično prethodnome. Phelan i Alder35 smatraju da veliko teoretsko znanje samo po sebi ne doprinosi uspjehu u spajanju i preuzimanju. veljače 2010.com/quarterly/ma_db_ quarters. kao ni vrlo iskusni akviziteri. Osim toga zaključuju da su frekventni akviziteri uspješni kada nanižu male poslove ali i kada se pojačavaju za veće poslove. koja su u razdoblju od 1990. veljače 2010.com/ ranking/m_a_2006. Marketletter (Publications) Ltd. Autori takve rezultate objašnjavaju činjenicom da neiskusni akviziteri nisu napravili pogrešno generaliziranje. Hayward38 je na uzorku od 214 spajanja i preuzimanja (120 akvizitera iz 6 industrija) od 1990. To objašnjava tako što akviziteri ulaze u veća spajanja i preuzimanja. Podaci za 2009. Također zaključuju da uspješnost spajanja i preuzimanja nije povezana s brojem prethodnih akvizicija. spec. html [4. Integracijom ova dva otkrića. Dostupno na: http://faculty. a rezultate interpretirali Hardinga i Rovita43. iako u manjem intenzitetu nego prethodno međunarodno spajanje i preuzimanje. Dostupno na: http://www. i to ponajprije u zemlji gdje je već provelo spajanja i preuzimanje.879 akvizitera) u razdoblju od 1981. akviziteri koji su bili neuspješni 4 puta zaredom. E. E.fuqua. pogotovo ako se uzme u obzir da bi veće iskustvo trebalo unaprijediti rezultate. dr. U kontekstu ovoga rada posebno je zanimljivo istraživanje koje je proveo Bain. transakcijska frekventnost i veličina posla dolaze do zaključka da je najgora strategija koju društvo može primijeniti da napravi jednu ili više velikih transakcija.] 50 Dynamic Healthcare M&A Database . i s manje rizika (smanjeni rizik dovodi i do manjih zarada). ali zato preuzimaju često. dok su prvi put neuspješni akviziteri u prosjeku ostali neuspješni.org/pss/3094272 [8.48 i 2008. (2009) Learning.] 47 Pharma Marketletter (2007) Pharma M&A activity continues a pace through 2006.p-d-r. i Lester36 proučavali su na uzorku od 19.com/sol3/papers. (2008) Learning by doing: Cross-border mergers and acquisitions. Dostupno na: http://www. to istraživanje i utjecaj veličine poduzeća na spajanje i preuzimanje. Uspješni akviziteri dakle ostvaruju manje povrate u spajanju i preuzimanju. sc. oec.] 51 Market Data [online]. Analiza uspješnosti spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Podaci o spajanjima i preuzimanjima u farmaceutskoj industriji prikupljeni su za razdoblje od 2003. de Bodt. but are mega acqusitions thing of the past? [online]. N. a istražio je akvizicije ovih tvrtki koje su se dogodile u petnaestogodišnjem razdoblju između 1986.] 18 19 .] 49 Pharma Marketletter (2009) M&A continues in pharma/biotech. te s internet stranica promatranih poduzeća. Također.072 spajanja i preuzimanja da li prijašnja domaća i međunarodna preuzimanja utječu na nove odluke o međunarodnim spajanjima i preuzimanjima.pdf [7. u razdoblju od 1988.com/ ranking/M&A2008. univ. Marketletter (Publications) Ltd. Vlatka Bilas. godine. i Petmezas. veljače 2010. oec. Croci i Petmezas40 proučavali su serijske akvizicije na uzorku od 591 poduzeća iz Sjedinjenih Američkih Država. Ipak.45.unlv. 2004. i to na uzorku 12. Prema tom istraživanju frekventni su kupci donijeli superiornije rezultate u petnaestogodišnjem razdoblju od onih manje frekventnih kupaca i tvrtki koje su se suzdržavale od transakcija. univ. Vlatka Bilas. (2005) Acquisition performance: experience or competence? Journal of Academy of Business and Economics [online]. Strategic Management Journal [online]. do 2009.Prof.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Prof. prethodno domaće akvizicijsko iskustvo također pozitivno utječe na odluku o međunarodnom spajanju i preuzimanju.com/ranking/MKL-M&A2004. Kim. Marketletter (Publications) Ltd. što također utječe na pad profitabilnosti.] 43 Harding. godine. T.pdf [8. Phelan i Mantecon37 su na uzorku većem od 10. Na taj način. do 2001.p-d-r.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Kod akvizicija koje su bile bitno različite od prijašnjih akvizicija. hubris and corporate serial acquisitions. Hitt. Dostupno na: http://webuser. sc. kao što niti akvizicijsko iskustvo ne znači samo po sebi da će iduće spajanje i preuzimanje biti uspješno.pdf [8. D. R. Masmedia. 5 puta u prosjeku uspijevaju biti uspješni (samo 11 akvizitera od 29 koji su 4 puta zaredom bili neuspješni.. i Rajagopalan.] Aktas.] 46 Pharma Marketletter (2006) Pharmaceutical Mergers 2005 [online]. (2006) The Influence of Acquisition Experience and Performance on Acquisition Behavior: Evidence from the U. Marketletter (Publications) Ltd.pdf [4. Dostupno na: http://papers. E. a kako akviziteri rastu. i to za akvizitere s manjim ili srednjim akvizicijskim iskustvom. com/sol3/papers. godine poduzela barem 5 spajanja i preuzimanja. J. Dostupno na: http://www. Dostupno na: http://www. Božo Matić. Dostupno na: http://papers. 2005. veljače 2010.] 36 Collins. dr.46.p-d-r. Ahern42 proučava poduzeća koja su više puta ulazila u spajanja i preuzimanja. dok u slučaju spajanja i preuzimanja javnih poduzeća povrati nakon prijašnje uspješne akvizicije nisu povećani. Nadalje.html [4. 3.ssrn. godine. te to pokazuje da iskustvo i upornost pozitivno utječu na uspješnost spajanja i preuzimanja.] 48 Pharma Marketletter (2008) Newcomers on the pharma M&A scene in 2007 include several Japanese buys in USA [online]. 41 Aktas.

16% 8. Vedran Bači. te nešto više povrate od farmaceutskih poduzeća obuhvaćenih DRG indeksom.84 posto. obavila su poduzeća iz SAD-a. Praćenje uspješnosti poslovanja poduzeća putem kretanja cijene dionica i dividendi ima svoje nedostatke (pad i rast cijena zbog pogrešne procjene tržišta). Da. nego se trebaju uzimati s rezervom.broj godina u promatranom razdoblju. Dow Jones Industrial indeksom 3. Ako se u obzir uzmu samo poduzeća koja su u promatranom razdoblju obavila barem jedno spajanje ili preuzimanje. Postoji znatan broj poduzeća iz Sjedinjenih Američkih Država koja su doslovce propala u razdoblju nakon preuzimanja. ali velika je prednost što kretanje cijene dionica i dividendi predstavlja realnu. dr.2003. dobro poznavanje problematike spajanja i preuzimanja jedan je od ključnih faktora uspjeha u ovoj industriji. Za usporedbu. dok iz Njemačke i Kanade po 11 poduzeća. Kako su lijekovi iznadprosječno profitabilni proizvodi.59% 9. a jedan od razloga može biti nesnalaženje na manje razvijenim tržištima.2009. Prosječna godišnja stopa rasta prinosa dioničara za farmaceutska poduzeća iz uzorka u razdoblju od 2003. Vedran Bači.1. mala poduzeća izložena su manjem riziku ako se fokusiraju na domaća preuzimanja. (2010) Međunarodna spajanja i preuzimanja kao komparativna prednost u farmaceutskoj industriji. oec.cijena dionice u trenutku t – n. dok je uzorak za ostale zemlje premali. pravne barijere itd.53 posto naprema 3. sc. dok je to rijedak slučaj za poduzeća preuzimatelje iz Švicarske. do 31. Božo Matić. Uzorak ne sadrži kupce iz Južne Amerike i Afrike. koja su ostvarila najbolje povrate za dioničare među zemljama sa više od 10 transakcija poduzeća preuzimatelja u promatranom razdoblju. godišnja stopa rasta prinosa dioničara iznosila je 1. Uspješnost preuzimatelja prema zemljama Zemlja Belgija Francuska Indija Irska Izrael Japan Kanada Njemačka SAD Švicarska Velika Britanija Prosjek CAGR-a 4.t . iz Velike Britanije ih je 19. uz zadržavanje visokih bruto marži.t .54 posto. a najveći dio. Istraživanje proučava poslovanje 233 farmaceutska poduzeća u razdoblju od 1. dr. do 2009. 71 poduzeće iz uzorka nije bilo aktivno u spajanju i preuzimanju. a u farmaceutskoj industriji još i skuplje zbog malog udjela materijalne. Doc. S&P 500. prosječna godišnja stopa rasta prinosa dioničara za poduzeća obuhvaćena S&P 500 indeksom u istom razdoblju iznosila je 3. NASDAQ indeksom 8. godine farmaceutska poduzeća iz uzorka ostvarila su u prosjeku niže povrate za dioničare od poduzeća obuhvaćenih najvažnijim svjetskim dioničkim indeksima. koja su ostvarila prosječnu godišnju stopu rasta prinosa dioničara od 10. Italije 6. Tablica 1 prikazuje uspješnost farmaceutskih poduzeća aktivnih u spajanju i preuzimanju prema zemljama. Prvi razlog je činjenica da računovodstveni podaci o poslovanju poduzeća znatno ovise o računovodstvenoj politici. sc. američka poduzeća slabije se snalaze u međunarodnim spajanjima i preuzimanjima. Vlatka Bilas. ostvarivala su iznadprosječne povrate za dioničare (CAGR = 6. Velika poduzeća imaju mogućnost privlačenja stručnih zaposlenika te plaćanja konzultanata koji će omogućiti manji broj pogrešaka u spajanju i preuzimanju. S druge strane. Domaća su tržišta zasićena. do 2009. Prosječna godišnja stopa rasta prinosa dioničara (CAGR) mjerena je prema formuli:  P + Da . Prosječna tržišna kapitalizacija kupca iz uzorka prije spajanja i preuzimanja iznosi 33. gdje je Pa.71% Izvor: Bači. 64.39% 2. oec. compound annual growth rate). Međunarodna spajanja i preuzimanja farmaceutskih poduzeća iz uzorka ostvaruju 0. univ.44% 9.9 milijardi $ US. Kine i Švicarske po 5 te 40 iz ostalih zemalja. opipljive imovine u ukupnoj vrijednosti transakcije.84 postotna boda viši prosječni godišnji rast povrata za dioničare od domaćih spajanja i preuzimanja. Izraela. Razlog iznadprosječne isplativosti proboja na američko tržište treba tražiti u činjenici da je američko far- maceutsko tržište najveće na svijetu te tako pruža i najbolje prilike za zaradu. Od promatranih 306 spajanja i preuzimanja iz uzorka. dok je preostalih 162 poduzeća obavilo 306 spajanja ili preuzimanja.57% 20. V.81 posto). Iz tablice se vidi da su preuzimatelji iz Sjedinjenih Država prema povratima za dioničare ispod prosjeka (2. dok se 149 odnosi na međunarodna spajanja i preuzimanja. njih 189. Provedeno je istraživanje pokazalo kako su međunarodna spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji isplativija od domaćih preuzimanja. spec. a niže od poduzeća iz NASDAQ indeksa. slijede kupci iz Europe sa 6. 177 spajanja ili preuzimanja.t CAGR =  a . te je jedna od mogućih strategija pokušaj izlaska na strano tržište. dr. Ekonomski fakultet Zagreb Zbog korištenja mjerenja uspješnosti poslovanja poduzeća putem metode prinosa dioničara sva spajanja i preuzimanja poduzeća koje su obavila privatna poduzeća (čijim se dionicama ne trguje na javnim burzama) nisu bila uzeta u konačni uzorak u ovom istraživanju.12. iz čega proizlazi da takvi podaci nisu potpuno objektivni. Kada su poduzeća iz drugih zemalja bila aktivna u spajanju i preuzimanju poduzeća iz Sjedinjenih Američkih Država. Farmaceutska poduzeća iz uzorka koja su bila aktivna u spajanju i preuzimanju ostvarila su više povrate za dioničare od poduzeća iz S&P 500 indeksa.84% tj.79 posto).t − n      (1N ) − 1. U razdoblju od 2003. a najviše su preuzimana bila poduzeća iz SAD-a. prosječna godišnja stopa rasta prinosa dioničara iznosila je 3.47% -4. dr.40% tj.2 Veličina poduzeća i uspješnost međunarodnog spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Poslovanje farmaceutskoga poduzeća vrlo je kompleksno. rezultirat će poboljšanjem rezultata poslovanja.03 posto. 52 Vidi: Bači. Preuzimana poduzeća iz uzorka su iz 32 zemlje. Kao metoda mjerenja uspješnosti promatranih farmaceutskih poduzeća korištena je metoda prinosa dioničara.). Spajanje i preuzimanje poduzeća jedna je od često korištenih metoda izlaska na strano tržište. godine. Pa. V.t  P a . povećanje prodaje. Pozitivni efekti koje donose međunarodna spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji veći su od negativnih (problemi zbog kulturnih razlika. Tablica 1. kupci iz Europe proveli su 90 spajanja i preuzimanja. (2010) Međunarodna spajanja i preuzimanja kao komparativna prednost u farmaceutskoj industriji. dok su u domaćim preuzimanjima uspješna u okvirima prosjeka (CAGR = 3.29 posto a DRG indeksom (u čijem sastavu se nalazi 20 najveći farmaceutskih poduzeća) iznosila je 1. Međunarodno preuzimanje zbog kasnijega mogućeg rasta dovodi u prosjeku do viših prihoda nego slično domaće preuzimanje.48% -13.47 posto.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Dio istraživanja je proveden u sklopu izrade specijalističkoga poslijediplomskog rada52. Prosječna vrijednost spajanja i preuzimanja iznosi 1. spec. sc. Kako je kompleksnost spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji posebno izražena u međunarodnim transakcijama.68 posto. njih 157 odnosi se na domaća preuzimanja.94 posto. a vrijednost farmaceutskoga poduzeća teško mjerljiva zbog visokog udjela nematerijalne imovine u ukupnoj vrijednosti. Vlatka Bilas. Specijalistički poslijediplomski rad. Doc.55 posto.isplata dividende u promatranom razdoblju i N . i to prema prosječnoj godišnjoj stopi rasta – CAGR (engl. dok su kupci iz Sjeverne Amerike ostvarili najslabije rezultate.53% 12. Najviše spajanja i preuzimanja iz uzorka proveli su kupci iz Sjeverne Amerike. univ.84 posto povrata cijelog uzorka).78% 2. Metode mjerenja uspješnosti spajanja i preuzimanja na temelju računovodstvenih i financijskih podataka te mjerenje uspješnosti spajanja i preuzimanja na temelju ekonomske dodane vrijednosti nisu korištene zbog dva razloga. Dow Jones Industrial indeksa te DRG indeksa. Ekonomski fakultet Zagreb 4.83 posto. opipljivu dobit za investitora. Kako su pogreške u spajanju i preuzimanju obično skupe.t – n . Specijalistički poslijediplomski rad.cijena dionice u trenutku t. 21 20 . Francuske 7. koja može biti potpuno različita za različita poduzeća. Uspješnost domaćih i međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Konkurencija je u farmaceutskoj industriji vrlo intenzivna. Najuspješniji kupci iz uzorka su farmaceutska poduzeća iz Azije i Australije. pogotovo u posljednjih 20 godina.5 milijardi $ US. Zanimljivo je da poduzeća iz SAD-a koja su bila aktivna u međunarodnim spajanjima i preuzimanjima ostvaruju pad povrata za dioničare (CAGR = -1. godine iznosila je 1. sc. Specifičnosti prema državama moguće je analizirati za SAD.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Prof. 197 poduzeća.Prof. NASDAQ te Dow Jones Industrial. dok su kupci iz Azije i Australije proveli 27 spajanja i preuzimanja. Božo Matić. što obično dovodi i do povećanih prinosa za dioničare.17 posto). Drugi je razlog teža dostupnost računovodstvenih podataka u odnosu na cijene dionica i dividende. 57.03% 0. Kupci u spajanjima i preuzimanjima iz uzorka su iz 18 zemalja.

sc. Kada se radi o maloj relativnoj razlici u veličini poduzeća.04% 12. Vlatka Bilas.15% 1.000-20. Specijalistički poslijediplomski rad. sc. Kako je spajanje i preuzimanje u farmaceutskoj industriji samo po sebi vrlo zahtjevan posao.000 Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje Ukupno Broj spajanja i preuzimanja 8 4 12 8 19 9 11 4 15 15 21 37 5 10 11 7 19 16 18 18 16 23 306 Prosjek CAGR-a -20. znatno povećava i mogućnost neuspjeha.000 Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje F) 2.94% -5.60% 0. dr.000-10. Također.000 Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje K) >100.94% 10.54% 12. $ US) A) 0-100 Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje B) 100-200 Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje C) 200-500 Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje D) 500-1. Farmaceutska poduzeća koja su ulazila u transakcije u vrijednosti većoj od 20 posto vlastite tržišne kapitalizacije u prosjeku su postizala negativan povrat za dioničare.000 Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje G) 5.000 Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje H) 10.81% 7.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Tablica 2. preuzimanje je manje zahtjevno. međunarodna spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji dodatno povećavaju rizik te mogućnost neuspjeha. oec. Kada je kupac znatno veći od mete. Ekonomski fakultet Zagreb Izvor: Bači. dok velika i vrlo velika poduzeća aktivna u međunarodnim spajanjima i preuzimanjima ostvaruju znatno više povrate od sličnih poduzeća fokusiranih na domaća spajanja i preuzimanja. Prema tablici 2.36% 22.59% 3. međunarodna spajanja i preuzimanja pokazuju bolje rezultate. rizik sam po sebi nije toliko velik pa povećanje rizika ali i koristi kroz međunarodno spajanje i preuzimanje može biti bolja strategija.000-2. Utjecaj relativne razlike u veličini poduzeća na uspješnost spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Udio vrijednosti transakcije u tržišnoj kapitalizaciji kupca A) <2% B) 2-5% C) 5-10% D) 10-20% E) 20-50% F) 50-100% G) >100% Ukupno Broj spajanja i preuzimanja 118 42 33 39 41 26 7 306 Prosjek CAGR-a 8.Prof. Utjecaj veličine poduzeća na uspješnost u međunarodnim spajanjima i preuzimanjima u farmaceutskoj industriji Veličina poduzeća (mil.99% 16.17% -5. kao što je vidljivo iz tablice 5. u slučaju manje drastičnih primjera. Doc. dr.17% 8. dr. spec.83% 7.14% -0. bolji rezultati postižu se u domaćim spajanjima i preuzimanjima. sc. Tablica 3. Kada je razlika u relativnoj veličini poduzeća vrlo mala ili kupac manje poduzeće od mete.18% 3. (2010) Međunarodna spajanja i preuzimanja kao komparativna prednost u farmaceutskoj industriji. Posebno su neuspješna bila ona farmaceutska poduzeća koja su spajala i preuzimala poduzeća veća od sebe. u slučaju male relativne razlike u veličini farmaceutskih poduzeća.85% 0. V.000-50. a u slučaju velike relativne razlike u veličini farmaceutskih poduzeća. koristi od preuzimanja u obliku sinergija obično su veće kada nema velike razlike u veličini kupca i mete.84% S druge strane znanja i sposobnosti koja velika poduzeća imaju omogućuju im da uspješno provode međunarodna spajanja i preuzimanja. kada je vrlo velika relativna razlika u veličini između kupca i mete.79% -13. sc. V. Vlatka Bilas.000-5. univ.55% -2.36% 0.84% Izvor: Bači. a velika farmaceutska poduzeća ostvaruju bolje rezultate u međunarodnim spajanjima i preuzimanjima. međunarodna spajanja i preuzimanja znatno su neuspješnija od domaćih. U slučaju velikih relativnih razlika u veličini poduzeća. Doc. razliku u veličini između kupca i preuzimanog poduzeća.000 Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje J) 50. univ. Mala poduzeća posebno su neuspješna u međunarodnim preuzimanjima.38% -40. Ekonomski fakultet Zagreb 22 23 . Prema tablici 4. Božo Matić. Vedran Bači. spec. mala farmaceutska poduzeća ostvaruju bolje rezultate u domaćim spajanjima i preuzimanjima. dodatno povećanje kompleksnosti kupnjom poduzeća koje je približno jednako veliko. bolji rezultati postižu se u međunarodnim spajanjima i preuzimanjima. u farmaceutskoj industriji uspješnija su ona poduzeća koja se fokusiraju na relativno manja spajanja i preuzimanja.98% -10. oec.52% -21.000 Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje I) 20.000-100. Prema tablici 3. Osim apsolutne veličine poduzeća te utjecaja na spajanje i preuzimanje.15% 12. (2010) Međunarodna spajanja i preuzimanja kao komparativna prednost u farmaceutskoj industriji.40% 13.95% 7.64% 2. moguće je analizirati i relativnu veličinu poduzeća. rezultati su mješoviti. S druge strane. dr. Božo Matić. Specijalistički poslijediplomski rad.000 Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje E) 1. Ipak.65% -44. nego ona koja spajaju i preuzimaju relativno veća poduzeća.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Prof. Vedran Bači. tj.39% 3.28% 14.

postižu rezultate daleko iznad prosjeka (CAGR = 14.31% 10.26 posto). u određenom vremenskom periodu. logično je da poduzeća neiskusna u spajanju i preuzimanju najprije ulaze u jednostavnije poslove. strategija koja smanjuje rizik je postizanje stabilnog rasta. dok poduzeća s više od 3 transakcije u istome vremenskom razdoblju postižu bolje rezultate u međunarodnim preuzimanjima. Uobičajeni način mjerenja iskustva u spajanju i preuzimanju je putem broja spajanja i preuzimanja u kojima je neko poduzeće bilo aktivno. sc. pa su spajanja i preuzimanja gotovo nužna za postizanje određenih prednosti nad konkurentima. Božo Matić. V. Specijalistički poslijediplomski rad. (2010) Međunarodna spajanja i preuzimanja kao komparativna prednost u farmaceutskoj industriji. U teoriji je prihvaćeno da jedno veliko spajanje i preuzimanje bez prethodnog iskustva može biti vrlo riskantno. koja su u razdoblju od 2003. S druge strane. Božo Matić. moguće je poduzeti i koje veće spajanje i preuzimanje. stabilnost veća. spec. (2010) Međunarodna spajanja i preuzimanja kao komparativna prednost u farmaceutskoj industriji. dr. sc. a kasnije. Vlatka Bilas.Prof.84% -2. univ. sc. Specijalistički poslijediplomski rad. oec.30% 9. jer je konkurencija izrazito jaka. a dobici samim .02 posto). sc. najprije kroz manje akvizicije. u prosjeku ostvaruju negativan prosječni godišnji rast povrata za dioničare (CAGR = -2.3 Akvizicijsko iskustvo i uspješnost međunarodnog spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Poduzeća se međusobno razlikuju prema znanju i sposobnostima u spajanju i preuzimanju koje posjeduju.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Tablica 4. a kasnije u kompliciranije. univ. do 2009. ali su spajala i preuzimala mnogo manja poduzeća od sebe.90% 2. Farmaceutska poduzeća sa značajnijom aktivnošću u spajanju i preuzimanju postižu veće povrate za dioničare od poduzeća koja nisu spajala i preuzimala druga poduzeća.31% 5. Njihovo iskustvo neutralizira moguće probleme koji proizlaze iz međunarodnih transakcija. Utjecaj razlike u relativnoj veličini poduzeća na uspješnost u domaćim i međunarodnim spajanjima i preuzimanjima u farmaceutskoj industriji Slika 1. Ekonomski fakultet Zagreb time manji.80% -7. V. dr. Neaktivnost u spajanju i preuzimanju u farmaceutskoj industriji pokazuje se kao inferiorna strategija.29% -9. Utjecaj akvizicijskog iskustva na uspješnost spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Udio vrijednosti transakcije u tržišnoj kapitalizaciji kupca A) <2% Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje B) 2-5% Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje C) 5-10% Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje D) 10-20% Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje E) 20-50% Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje F) 50-100% Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje G) >100% Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje Ukupno Broj spajanja i preuzimanja 56 62 23 19 16 17 20 19 20 21 15 11 5 2 306 Prosjek CAGR-a 8. Farmaceutska poduzeća koja su u razdoblju od 2003.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Prof. ili su rijetko spajala i preuzimala druga poduzeća. Vlatka Bilas. dr. Ako se uspoređuje odnos međunarodnog i domaćeg spajanja i preuzimanja te akvizicijskog iskustva.55% 9. godine bila aktivna u 3 ili manje spajanja i preuzimanja bolje rezultate postižu u domaćim preuzimanjima.74% 3. Ekonomski fakultet Zagreb 4. Prema tablici 5 farmaceutska poduzeća s manjim iskustvom u spajanju i preuzimanju postižu više povrate u domaćim spajanjima i preuzimanjima. kada poduzeće prikupi dovoljno akvizicijskog iskustva. 25 Izvor: Bači.52% -15. Vedran Bači. Poduzeća s iskustvom imaju znatnu prednost u odnosu na poduzeća bez iskustva jer mogu ranije stečena znanja i spoznaje upotrijebiti u novim poslovima. iskustvo u spajanju i preuzimanju može dovesti do pogrešnog generaliziranja jer je svako spajanje i preuzimanje posebno pa mu treba tako i pristupiti. 24 Prema slici 1 bolje rezultate u spajanju i preuzimanju postižu farmaceutska poduzeća koja imaju veće prethodno iskustvo u spajanju i preuzimanju. Poduzeća koja su vrlo često preuzimala druga poduzeća (više od 10 puta u razdoblju od 2003. U farmaceutskoj industriji ovakva strategija također bi se trebala pokazati ispravnom.84% Izvor: Bači. dr. Organski rast na farmaceutskom tržištu nije lako postići. S druge strane. dodatna analiza pokazuje da nisu sva poduzeća ostvarila negativan rezultat. do 2009. Iako farmaceutska poduzeća. godine) postižu nešto slabije povrate za dioničare.36% -55. Vedran Bači. Poduzeća koja su iskusna u spajanju i preuzimanju imat će manje problema u složenim međunarodnim poslovima. oec. godine bila aktivna u samo jednom spajanju i preuzimanju. do 2009. koji nose i veće koristi ako se pravilno provedu. Iz tablice 15 vidljivo je da farmaceutska poduzeća (uzorak od 18 poduzeća) koja su provela samo jednu transakciju. Doc. Prema tablici 6 farmaceutska poduzeća koja imaju manje iskustvo u spajanju i preuzimanju postižu više povrate u spajanjima i akvizicijama kada je velika relativna razlika u veličini poduzeća dok su farmaceutska poduzeća koja imaju veće iskustvo u spajanjima i preuzimanjima uspješna i u relativno malim i relativno velikim spajanjima i preuzimanjima. a farmacetska poduzeća s većim iskustvom u spajanju i preuzimanju postižu više povrate u međunarodnim spajanjima i preuzimanjima.52% 4.40% 6. spec. pa je učinak pozitivnih sinergija kojima rezultiraju međunarodna spajanja i preuzimanja više izražen. što je posljedica toga da zbog velikog iskustva pristupaju poslovima u kojima je rizik manji.52% -1. Doc.

10% 15. Vedran Bači. Božo Matić.16% 9.81% 10.24% -2.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Prof. Vlatka Bilas. (2010) Međunarodna spajanja i preuzimanja kao komparativna prednost u farmaceutskoj industriji.37% -2. sc.18% 1. V.39% 5.83% 7.18% 2. S druge strane. oec. poduzeća iskusna u spajanju i preuzimanju sposobna su i za relativno velika preuzimanja.72% -3. što je posebno izraženo kod poduzeća koja su preuzimala poduzeća veća od sebe (CAGR = -42.45% -15. Utjecaj akvizicijskog iskustva i relativne razlike u veličini poduzeća na uspješnost spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industrij Broj spajanja i preuzimanja po poduzeću 0 1 Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje 2-3 Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje 4-6 Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje 7-10 Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje >10 Domaće preuzimanje Međunarodno preuzimanje Ukupno Broj spajanja i preuzimanja 71 poduzeće 56 50 40 45 23 17 20 19 16 20 Prosjek CAGR-a -6. spec.43% 4. V.33% -3. spec.47% 7. Specijalistički poslijediplomski rad.Prof. sc.96% 11. Vlatka Bilas. (2010) Međunarodna spajanja i preuzimanja kao komparativna prednost u farmaceutskoj industriji. dr.60% 9.24% 14. Utjecaj akvizicijskog iskustva na uspješnost domaćeg i međunarodnog spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Tablica 6. dr.25% 7. Specijalistički poslijediplomski rad.40% -1.98% 20.16 posto. Božo Matić.37% 11.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Tablica 5.36% 12.61% 20.30% 6. Doc.89% 1.77% -8. sc. Doc. univ.34% 24. dr.72% 3.56% 1. univ.60% 3.61% 14.27% 9.22% -2.94% Izvor: Bači. oec.19% 5. kada takva farmaceutska poduzeća ulaze u veće poslove.60% 5.63% 2.52% -1.13% 5. Vedran Bači.02% 3. Ekonomski fakultet Zagreb S druge strane. uzorak od 3 poduzeća). sc.33% 4. njihovi su rezultati mnogo lošiji.66% 12. Broj spajanja i preuzimanja po poduzeću/ udio vrijednosti transakcije u tržišnoj kapitalizaciji kupca 0 (blank) 1 A <2% B 2-5% C) 5-10% D) 10-20% E) 20-50% F) 50-100% G) >100% 2-3 A <2% B 2-5% C) 5-10% D) 10-20% E) 20-50% F) 50-100% G) >100% 4-6 A <2% B 2-5% C) 5-10% D) 10-20% E) 20-50% F) 50-100% 7-10 A <2% B 2-5% C) 5-10% D) 10-20% E) 20-50% F) 50-100% G) >100% >10 A <2% B 2-5% C) 5-10% D) 10-20% F) 50-100% Ukupno Broj spajanja i preuzimanja 71 18 16 13 21 20 15 3 23 12 11 11 17 8 3 23 6 3 5 2 1 25 6 3 1 2 1 1 29 2 3 1 1 377 Prosjek CAGR-a -6.88% -7. Ekonomski fakultet Zagreb 26 27 . koja mogu donijeti i veće koristi u obliku različitih sinergija.45% 10. dr.85% -42.94% Izvor: Bači.

veljače 2010. i Nelson. Dostupno na: http://papers. Vedran Bači.nyu. Farmaceutska poduzeća iskusna u spajanjima i preuzimanjima u prosjeku postižu dobre rezultate i relativno malim.edu/huichen/Papers/Carol_Dee. 49 (2). Kim.] Dynamic Healthcare M&A Database .] Clark. E. veljače 2010. (1999) The influence of organizational acquisition experience on acquisition performance: A behavioral learning perspective. Dostupno na: http://www. univ.1.] Bači.edu/pages/faculty/karin. veljače 2010.] Damodaran.(1994) Mergers as a means of restructuring distressed firms: an empirical investigation. bolje rezultate postižu ona farmaceutska poduzeća koja spajaju i preuzimaju farmaceutska poduzeća znatno manja od njih.] Andrade.ssrn. veća farmaceutska poduzeća postižu bolje rezultate u spajanjima i preuzimanjima od malih. Mitchell. veljače 2010. Journal of Corporate Finance [online]. N. E. Vlatka Bilas. Međunarodno spajanje i preuzimanje u prosjeku je isplativije (CAGR = 4.fma. 35 (1). spec. (2009) The returns to repeat acquirers [online]. et al. Dostupno na: http://leeds-faculty. R. J. spec. veljače 2010. Dostupno na: http://www. N. veljače 2010. te visokih i teško mjerljivih rizika povezanih uz istraživanje i razvoj novih lijekova. K. R. Vedran Bači. Dostupno na: http://starlightenergy. 29. Osnovni cilj provedenog istraživanja bio je uočiti vidljive razlike između uspješnih i neuspješnih akvizitera u farmaceutskoj industriji.] Haleblian..thorburn/publications/EckboThorburnJFQA00. dr. cfm?abstract_id=727503 [8. Anand. i Ofek. Rezultati provedenog istraživanja pokazuju da je spajanje i preuzimanje poduzeća u prosjeku isplativa strategija u farmaceutskoj industriji. Specijalistički poslijediplomski rad. J.de/files/courses/ss04/empirical_corporate_finance/emprical_cf_andrade_et_al. ovisno o tome da li se radi o međunarodnom spajanju i preuzimanju. Kako je provedba dubinskog snimanja te procjena vrijednosti farmaceutskog poduzeća posebno zahtjevna zbog visokog udjela nematerijalne imovine u ukupnoj imovini. com/quarterly/ma_db_quarters. J.com/p/articles/mi_m4035/is_1_44/ai_54482492/ [7.pdf [8. Journal of Economic Perspectives [online].htm [7. Dostupno na: http://webuser.com/sol3/papers.duke. Literatura Agarwal. Lulseged.pdf [8. J. Vlatka Bilas. do 31. D.84 posto. Istraživanje je provedeno na uzorku od 233 farmaceutska poduzeća od kojih je njih 162 bilo aktivno u spajanju i preuzimanju te provelo 306 transakcija u razdoblju od 1.2009.] Haleblian. pdf [7.pdf [7.tuck. Dostupno na: http://faculty.pdf [7. dok su prema tablici 14 farmaceutska poduzeća neaktivna u spajanju i preuzimanju bila mnogo manje uspješna te ostvarila negativan rezultat od -6. dr. (2009) Acquirers’ abnormal returns. Stern School of Business. J.pdf [7.] Eckbo.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Prof. E. oec. (2000) Gains to Bidder Firms Revisited: Domestic and Foreign Acquisitions in Canada.uiuc.org/Brunner_at_Darden_on_M_A_Success. (2010) Međunarodna spajanja i preuzimanja kao komparativna prednost u farmaceutskoj industriji. Božo Matić. sc.S. (2007) The Long Term Performance of Acquiring Firms: A Re-examination of an Anomaly [online]. sc. i Rajagopalan. Journal of Business Research [online].fuqua.pdf [7. (2001) Does M&A Pay? A Survey of Evidence for the Decision-Maker [online].edu/~adamodar/pdfiles/papers/valuesurvey.ifm. veljače 2010.pdf [7.ssrn.27 posto) od domaćeg spajanja i preuzimanja (CAGR = 3. American Accounting Association Annual meeting.wi. i Finkelstein S. Dostupno na: http://papers. A. R. Prosječna godišnja stopa rasta povrata za dioničare za farmaceutska poduzeća iz uzorka koja su bila aktivna u spajanju i preuzimanju iznosi 3. Mala farmaceutska poduzeća te farmaceutska poduzeća manje iskusna u spajanjima i preuzimanjima postižu bolje rezultate u domaćim spajanjima i preuzimanjima. V. de Bodt.org/Texas/Papers/MnA_LTperformance_FMA2008. Academy of Management Journal [online]. Ako promatramo relativnu razliku u veličini poduzeća. (2004) Do Pre-Acquisition Alliances Help in Post-Acquisition Coordination: An Experimental Approach [online]. Dostupno na: http://papers. Zanimljivo je da su u slučaju velike relativne razlike u veličini poduzeća. znanje i sposobnost u spajanju i preuzimanju posebno je važno u farmaceutskoj industriji. dok veća farmaceutska poduzeća te farmaceutska poduzeća koja su iskusnija u spajanjima i preuzimanjima postižu bolje rezultate u međunarodnim spajanjima i preuzimanjima.24 posto. i Petmezas. Ekonomski fakultet Zagreb Bruner. Administrative Science Quarterly [online].] Ahern.. E.2003. i Thorburn. C..cfm?abstract_id=721882 [8. veljače 2010. ali i u relativno velikim preuzimanjima. veljače 2010. S.RRA.pdf [7.] Dee. (2006) Valuation Approaches and Metrics: A Survey of the Theory and Evidence [online].tum. Dostupno na: http://findarticles.edu/agarwalr/ Agarwal%20Anand%20Croson%20March_05.org/ pss/2331109 [7. K. hubris and corporate serial acquisitions.business.jstor. farmaceutska poduzeća s malim iskustvom također vrlo uspješna. te kakav je utjecaj veličine poduzeća te iskustva na uspješnost u spajanju i preuzimanju u farmaceutskoj industriji. (2008) Learning by doing: Cross-border mergers and acquisitions. Dostupno na: http://www.Deals by Quarter [online]. 44. Dostupno na: http://www. Journal of Financial and Quantitative Analysis [online].12. Doc. Dostupno na: http://pages.stern. A. Comercial Banking Industry. R. veljače 2010. Božo Matić. veljače 2010. Dostupno na: http://www. R. Dostupno na: http://mba. oec. (2009) Why do managers make serial acquisitions? An investigation of performance predictability in serial acquisitions [online]. F. (2001) New Evidence and Perspectives on Merger.Prof. dr.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Zaključak Povijesni razvoj farmaceutske industrije. University of Virginia.com/sol3/papers. dartmouth.waldenmed. sc. dok 71 poduzeće nije bilo aktivno u spajanjima i preuzimanjima. C. V. i Stafford. pogotovo krajem dvadesetog te u dvadesetprvom stoljeću pokazuje da su spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji način ostvarivanja komparativne prednosti nad konkurencijom.. univ.bus. godine. i Jog. veljače 2010. veljače 2010. Doc. Ako promatramo samo rezultate vezane uz veličinu poduzeća.] Croci. G. Journal of Financial and Quantitative Analyses [online].] 28 29 .] Collins. and the auditor clientele effect [online]. veljače 2010. D. veljače 2010. J.colorado. i Roll. E.47 posto) u farmaceutskoj industriji.] Aktas. 15 (2).edu/ kenahern/Ahern.umich. i Croson.ssrn. (2009) Learning. sc. K.] Dutta. M. acquirer size. dr. (2006) The Influence of Acquisition Experience and Performance on Acquisition Behavior: Evidence from the U.cfm?abstract_id=1321082 [8.com/sol3/papers.. S. Farmaceutska poduzeća koja često ulaze u spajanja i preuzimanja postižu bolje rezultate od onih koja rijetko ulaze u spajanja i preuzimanja.edu/~willm/Classes/PhD/PhD_2008_2009_ LongStrat/Readings/Class07_Learning/haleblian&rajagopalan_acqexper_amj06.

S.asb.cfm?abstract_id=944407 [7. C. Strategic Management Journal [online]. veljače 2010.com/p/articles/mi_6945/is_9/ai_n28443309/ [8. Journal of Entrepreneurship Education [online]. L. D. Dostupno na: http://ideas.edu/files/gt_tiger_outsourcing. Rovit..] Narayanan. Božo Matić.repec. Dostupno na: http://findarticles. M. The outsourcing of R&D through acquisitions in the pharmaceutical industry [online]. E. Doc. veljače 2010. Marketletter (Publications) Ltd.ch/docs/7th/Papers_ SGF_2004/SGF734b. Božo Matić.edu/03289. International Research Journal of Finance and Economics [online]. veljače 2010. F. Dostupno na: http://papers. J.springerlink. J. (1986) The Hubris Hypotesis of Corporate Takeovers.econ. R. Dostupno na: http://www. Dostupno na: http://papers. veljače 2010. i Nanda V. i Switzer. i Stulz. veljače 2010. S. univ.nber.pdf [7.] Phelan. Vedran Bači. dr. i Rodriguez.Firm Size and the Gains from Acquisitions on the Dutch Market [online].pdf [7. (2007) The Effect of Prior Bidder-Target Alliance Experiences on Post-acquisition Performance of Bidders [online]. Dostupno na: http://www. 21 (3). Dostupno na: http://www3. Vol 6. 59. Dostupno na: http://research. Journal of Financial Economics [online]. i Jespersen F. veljače 2010.. Financial Management [online]. (2006) The long-term operating performance of European mergers and acquisitions [online].jstor.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Prof. veljače 2010. com/sol3/papers.] Pharma Marketletter (2008) Newcomers on the pharma M&A scene in 2007 include several Japanese buys in USA [online].p-d-r.com/markets/stocks/movers_index_spx.] Lowinski. Vrije Universiteit Amsterdam.] Yook. J. veljače 2010] Kitching.html [4. S. univ. Vedran Bači.ssrn.unlv. Dostupno na: http://www. (2003) Firm Financial Performance Following Mergers. E. Harvard Business Review.veljače 2010. Journal of Business [online].] Pharma Marketletter (2009) M&A continues in pharma/biotech.] Kurylo. Marketletter (Publications) Ltd. Dostupno na: http://www. M. (2004) Preuzimanje i spajanje poduzeća.] Pharma Marketletter (2005) Highlights of pharmaceutical/biotech mergers and acquisitions during 2004 [online].pdf [8. Masmedia.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Harding. Zagreb: MATE. sc. veljače 2010. S. oec.] Loderer.com/file/929b62e8e8abb235d9a9c4805459f5c8/pharmabiotech-mergers-and-acquisitions-during-2005. R.] Ramaswamy. F.] Market Data [online]. 30 pdf [4. (2007) Financije za strateško odlučivanje. R. B. A. M.com/coms2/gi_0199-3890462/Themeasurement-of-post-acquisition. A. pdf?new_window=1 [7. 23. T. Dostupno na: http://papers. Marketletter (Publications) Ltd. (2002) When do Firms Learn from their Acquisition Experience: Evidence from 1990 – 1995. i Reddy.com/ranking/M&A2008..] Kusewitt. Dostupno na: http://www.pdf [7. M.edu/phelan/Research/JABE%20 Paper. cfm?abstract_id=929009 [7. Dostupno na: http://faculty. Kraussl. M. i Renneboog.com/ranking/MKL-M&A2004.pdf [7. S.pdf [7. K. Vol 20. veljače 2010. (2006) Size Does Matter .rochester. i Martin. (1967) Why Do Mergers Miscarry. Dostupno na: http://www.com/journal/113454982/abstract [7 veljače 2010. (2004) The Effect of Cross Border Acquisitions on Shareholder Wealth – Evidence from Switzerland [online]. FMA Annual Meeting Program.wiley. Vlatka Bilas. Dostupno na: http://www. Oosting. Schiereck. veljače 2010. veljače 2010. S. (1985) An Exploratory Study of Strategic Acquisition Factors Relating to Performance. D. Dostupno na: http://www.. (2008) Relative Size in Mergers and Operating Performance – Indian Experience.pdf [7.org/a/eee/jbfina/v25y2001i6p1113-1138. Dostupno na: http://findarticles.p-d-r.p-d-r. (1992) Does Corporate Performance Improve after Mergers? Journal of Financial Economics [online].bloomberg. V. (2004) Firm size and the gains from acquisitions. but no mega deals [online].pdf [7. Dostupno na: http://www. K. G. veljače 2010. Dostupno na: http://www. Pharma Marketletter (2004) Highlights of pharmaceutical mergers and acquisitions during 2003 [online]. Vlatka Bilas.com/content/ g57520k157183566/ [7. Marketletter (Publications) Ltd.com/sol3/papers. Quarterly Journal of Business and Economics [online].gatech.] Higgins. Dostupno na: http://tiger. veljače 2010.com/ranking/m_a_2006. sc. F. (1992) Post-Acquisition Performance of Acquiring Firms. S.] Linn. i Thomas.fma.interscience. i Ruback. spec. (2). (2004) The measurement of post-acquisition performance using EVA. (2006) The effects of personality and experience on resource acquisition performance: an experimental study. (2001) Are cash acquisitions associated with better postcombination operating performance than stock acquisitions? Journal of Banking and Finance [online]. Dostupno na: http://www. P.] Pharma Marketletter (2007) Pharma M&A activity continues a pace through 2006.com/Research/Accounting/Mergers%20Why%20 Most%20Big%20Deals%20Don%27t%20Pay%20Off.. M. veljače 2010.] Martynova. spec.org/papers/w3348. W. Dostupno na: http://jfe.] Tsai.pdf [7.com/ranking/M_ AS_2007. R.ecnext. Marketletter (Publications) Ltd. Marketletter (Publications) Ltd. Hayward.] Healy.html [7. Vol 31.pdf Mantravadi. Business Week [online]. D. J. M. com/sol3/papers. J. (2002) Mergers: why most big deals don’t pay off. veljače 2010.ssrn. C. but are mega acqusitions thing of the past? [online]. K. ECGI Working Paper Series in Finance. Dostupno na: http://www. K. Review of Quantitative Finance and Accounting [online].thepharmaletter.org/pss/3094272 [8. dr.html [4. Aarhus School of Business.Prof.cfm?abstract_id=1082787 [8. L.fmpm. G. K. i Alder. P. dr.] Henry D. R. Doc.] Roll. dr. M.unito.] Phelan. veljače 2010. i Mantecon. veljače 2010.] Moeller. P. veljače 2010. oec. Vol 45.p-d-r.it/bortolotti/aste/materiale_didattico/roll. (2008) Kontroling. Strategic Management Journal [online]. i Chang S. (2007) European Management Buyouts 1999-2003: Performance and Value Effects [online]. sc. veljače 2010. Dostupno na: http://goliath. i Waegelein. Zagreb: Poslovni dnevnik.pdf [4. C.] Pharma Marketletter (2006) Pharmaceutical Mergers 2005 [online]. sc. B.p-d-r. 73. D.latrobefinancialmanagement. 6.ssrn. veljače 2010.html [7. P. P. S. Schlingenmann F.] Ziegenbein. Zagreb: RRiF-plus 31 . veljače 2010.org/Orlando/ Papers/Effect_of_Alliance_on_Acquisition. Palepu.com/ranking/jan_MuS2003. (2005).com/p/articles/mi_m4130/is_n3_v21/ai_13884406/ [7. veljače 2010. i Topper.pdf [7.dk/ws/fbspretrieve/2410/KURYLO_1. (2005) Acquisition performance: experience or competence? Journal of Academy of Business and Economics [online]. Dostupno na: http://www. K. Dostupno na: http://web.

Prethodno navedene posljedice nedvojbeno rezultiraju gospodarskim razvojem. Vlatka Bilas. Ključne riječi: izvozna konkurentnost. F18. Izvoz također omogućuje domaćoj proizvodnji da dosegne učinke ekonomije obujma. univ. oec. oec. no.dr.: Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Prof. redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 3 *** Univ. pharmaceutical industry izVOzNA kONkuRENTNOS pRimORSkO -GORANSkE ŽupANiJE4 SAŽETAK: S ciljem postizanja višeg nivoa izvozne konkurentnosti. dr. Vedran Bači. Međutim egzistiraju strukturalni problemi koji slabe izvoznu konkurentnost najpropulzivnije izvozne grane. Tomislav Galović. Heri Bezić2** Univ. Tomislav Galović3*** UDK 339. univ. neophodno je identificirati prednosti te prepreke s kojima se suočavaju uvoz i izvoz Primorsko-goranske županije. dr. Heri Bezić.sc. Prof. dr. Područje proizvodnje ostalih prijevoznih sredstava. a o čemu ovisi također kvaliteta poslovnog sektora. neto izvoz RCA. Vlatka Bilas Vedran Bači. sc. te su inicirani procesi institucionalnih promjena čija je realizacija pretpostavka pomaka u kvaliteti poslovnog okruženja. porast investicija namijenjenih razvoju infrastrukture i obrazovanja. oec. Božo Matić. spec.Prof. but their sample considers companies from different industries. dr. Prof. izvozna konkurentnost je ključ održivoga rasta i vitalnosti gospodarske aktivnosti. Međutim ne smije se isključiti stvoreni deficit pojedinih djelatnosti Primorsko-goranske županije niti negativni financijski rezultati poduzeća proizašli iz nedovoljne konkurentnosti poduzeća. međunarodna razmjena JEL classification: O18. Primorsko-goranska županija je zabilježila strelovit rast u djelatnostima poput trgovine i prerađivačke industrije zahvaljujući povoljnom poslovnom okruženju i poslovnom sektoru u proteklih nekoliko godina. raste produktivnost. spec. It is assumed that pharmaceutical companies with no experience in mergers and acquisitions achieve better results in relatively small and domestic mergers and acquisitions while pharmaceutical companies with greater experience in mergers and acquisitions are successful even in bigger and international mergers and acquisitions. dr. Tomislav Galović: Izvozna konkurentnos Primorsko -goranske županije Prof. UVOD * Prof. Dragoljub Stojanov. Za male ekonomije poput Hrvatske. Doc. but most of them do not focus on a certain industry. RCA indeks. sc. redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2 ** Prof. spec. Heri Bezić. bilježi suficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni Primorsko-goranske županije upravo zbog njezinih komparativnih prednosti. Dragoljub Stojanov. successfulness of the international mergers and acquisitions. asistent na Katedri za Međunarodnu ekonomiju. Univ.oec. sc. dr. Dragoljub Stojanov1* Prof. U tom je razdoblju bio evidentan pomak Hrvatske na ljestvici konkurentnosti Svjetskoga gospodarskog foruma. počevši od produktivnosti i smanjenja deficita javnog sektora do rasta bruto 33 32 . obrazovanja i športa Republike Hrvatske. sc. On average. transfer tehnologije i konkurentnost hrvatskog izvoza”.dr. Pravilnim iskorištavanjem prednosti te minimiziranjem rizika kreira se povoljna klima za povećanje investicijskih aktivnosti i zaposlenosti. Key words: mergers and acquisitions.spec. 081-0811403-1414 koji se provodi uz potporu Ministarstva znanosti.sc. dr. sc. This paper focuses on mergers and acquisitions in the pharmaceutical industry. O12. 1 Početkom 21. Većina pokazatelja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. oec. gospodarska aktivnost Primorsko-goranske županije. Božo Matić Doc. sc. sc. sc. R11 1.137(497. dr. Bigger mergers and acquisitions and international mergers and acquisitions are more risky for the companies so lack of experience in mergers and acquisitions additionally increases risks during the process of mergers and acquisitions. minimiziraju se troškovi.5-37) Izvorni znanstveni članak AnALySIS OF InTERnATIOnAL MERGERS AnD ACqUISITIOnS In THE PHARMACEUTICAL InDUSTRy Abstract There are numerous researches which analyze mergers and acquisitions. Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 4 Rad je nastao u okviru znanstvenog projekta «Inovativnost. spec. na čelu s brodogradnjom. such increase of the risk results in lower returns for stock owners of pharmaceutical companies. stoljeća konkurentnost Hrvatske karakteriziralo je stabilno makroekonomsko okruženje.

godini bilježi nešto slabiju konkurentnost od ranga BDP-a po stanovniku (četvrto mjesto). već je stavljena orijentacija na faktore koji stoje iza jakosti i slabosti okruženja Primorsko-goranske županije. svjetske ekonomske divove koji su se morali okrenuti ograničenom protekcionizmu kako bi zaštitili svoje gospodarstvo. tehnologija i inovacija. sc. ali su različitog intenziteta. Prema tome postavlja se pitanje ako su pokleknule visoko razvijene zemlje. Putem Regionalnog indeksa konkurentnosti ne uspoređuju se samo rangovi regija i županija. DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA U okviru istraživanja Nacionalnoga Vijeća za konkurentnost (2008) iznesene su činjenice o stupnju konkurentnosti Primorsko-goranske županije.“. Sukladno rezultatima perceptivnog ranga Primorsko-goranska županija zauzima osmo mjesto. treba istaknuti da se Primorsko-goranska županija ubraja između sedam najbolje rangiranih županija s konkurentskim prednostima u demografiji. Konkurentnost je mjerena pomoću Regionalnog indeksa konkurentnosti uzimajući u obzir poslovno okruženje i poslovni sektor. U istraživanju je poseban naglasak stavljen na vanjskotrgovinsku razmjenu Primorsko-goranske županije. Univ. Primorsko-goranska županija zauzima šesto mjesto prema kvaliteti poslovnog okruženja te peto mjesto u kvaliteti poslovnog sektora na ljestvici konkurentnosti županija u Republici Hrvatskoj. dr. Da bi se ocijenilo sadašnje stanje i dostigao viši stupanj razvoja. Prema tome lako je pretpostaviti da je istovremeno s nacionalnom konkurentnošću Republike Hrvatske pogođena regionalna i konkurentnost Primorsko-goranske županije. mjera kao i poslovnih odluka. Posljedice su vidljive: usporavanje bruto domaćeg proizvoda. Heri Bezić. Prof. izvozne propulzivnosti te uvozne ovisnosti koji mjere konkurentnost vanjskotrgovinskog sektora Primorsko-goranske županije. usporavanje direktnih inozemnih investicija. smanjenje osobne potrošnje kao i javne potrošnje. tada prema rezultatima statističkog ranga zauzima ukupno treće mjesto na ljestvici konkurentnosti. oec. i to prvenstveno na područjima pravosuđa. Takva nepodudarnost ukazuje na manju konkurentnost Primorsko-goranske županije prema percepciji ispitanika nego što o tome govori statistička vrijednost indikatora koji mjere kvalitetu poslovnog okruženja. Tomislav Galović: Izvozna konkurentnos Primorsko -goranske županije Prof. Pomoću vanjskotrgovinskih indikatora izračunata je konkurentnost gospodarstva Primorsko-goranske županije. Usporedbom ključnih elemenata konkurentnosti s ostalim regijama ili županijama pridonosi se lakšem razumijevanju razloga povoljne ili slabije pozicije Primorsko-goranske županije. spec. Međutim nastanak svjetske krize u SAD-u. evidentna je dominacija Primorsko-goranske županije s izuzetkom poslovne infrastrukture gdje županijejadranske Hrvatske ostvaruju ipak veću vrijednost i viši rang. spec. S ciljem postizanja točne ocjene konkurentnosti Primorsko-goranske županije koristi se Regionalni indeks konkurentnosti. U nastavku se iznose prednosti i nedostaci vezani uz konkurentnost Primorsko-goranske županije. bitno je izdvojiti da faktori poput investicija i poduzetničke dinamike. oec. 2008. Kada se uzme u obzir kvaliteta poslovnog sektora Primorsko-goranske županije. Detaljnijom analizom dolazi se do zaključka iz kojeg proizlazi da Primorsko-goranska županija ima osjetno više vrijednosti faktora u odnosu na ostale županije jadranske Hrvatske. Konkurentnost Primorsko-goranske županije u 2007. Takvi čimbenici uvelike determiniraju vođenje dugoročno održive regionalne politike i njezinog razvoja. dr. Ako se govori o rangu kvalitete poslovnog okruženja. obrazovanju. Ako se uzme u obzir rang kvalitete poslovnog sektora i rang kvalitete poslovnog okruženja. u kojem je prikazana konkurentnost Primorsko-goranske županije u odnosu na šest županija jadranske Hrvatske. vanjskotrgovinski protekcionizam. znanju i obrazovanoj radnoj snazi. Konkurentnost hrvatskoga gospodarstva na nacionalnoj razini predstavlja refleksiju konkurentskih sposobnosti odnosno potencijala i ograničenja na regionalnoj i lokalnoj razini. Zagreb. što upućuje na upitnost dugoročnoga gospodarskog rasta. koja se strelovitom brzinom širila na ostale zemlje osjetno je utjecala na sva gospodarstva uključujući Hrvatsku. sposobnosti usvajanja novih znanja. Uzimaju se također u obzir indikatori poput doprinosa uvoza i izvoza BDP-u. Premda su ulaganja u istraživanja i razvoj bila iznad prosjeka novih zemalja članica Europske unije. u kakvom je stanju konkurentnost siromašnih zemalja odnosno zemalja u razvoju poput Republike Hrvatske? Kakva je nacionalna a kakva je regionalna konkurentnost tih zemalja? Što će se dogoditi sa županijama poput Primorsko-goranske županije? Što se događa s vanjskotrgovinskom razmjenom i kakvi se učinci bilježe? Kakva je uloga izvoza u sklopu konkurentnosti Primorsko-goranske županije? Atraktivnost Hrvatske kao odredišta za investicije i zapošljavanje još uvijek je razmjerno slaba. U nastavku slijedi Grafikon 1. indicirala je ekspanziju gospodarstva Republike Hrvatske ali uz prisutnost nedovoljne dinamike. Grafikon 1. S obzirom na to da su rang BDP-a po stanovniku i rang konkurentnosti poprilično blizu. Problemi konkurentnosti Hrvatske uvelike su slični problemima Europske unije. sc. Nadalje primjenom Regionalnog indeksa konkurentnosti olakšava se praćenje i analiza utjecaja novih propisa. Valja istaknuti da Primorsko-goranska županija zauzima vodeću poziciju u pogledu kvalitete poslovnog sektora. Time bi potencijalni investitori i nositelji političkih odluka mogli s većom sigurnošću predvidjeti potencijalne rizike i prepreke njihovih poslovnih poduhvata. što u prvi plan stavlja važnost ujednačenoga regionalnog i lokalnog razvoja u zemlji. Dragoljub Stojanov. Heri Bezić. Treba napomenuti da još uvijek egzistiraju ograničenja koja usporavaju ubrzanije razvijanje konkurentskih sposobnosti i napredovanje. zdravlju i kulturi. Tomislav Galović: Izvozna konkurentnos Primorsko -goranske županije društvenog proizvoda te rasta inozemnih ulaganja. Ako se uzme u razmatranje konkurentnost 21 županije Republike Hrvatske. Prof. dr. Iz grafikona je jasno vidljivo osam ključnih faktora poslovnog okruženja i poslovnog sektora koji determiniraju konkurentnost Primorsko-goranske županije i regije. Konkurentnost Primorsko-goranske županije podrazumijeva potencijale ali i ograničenja konkurentnih sposobnosti. korupcije. javne uprave. godini Izvor: Nacionalno Vijeće za konkurentnost: „Regionalni indeks konkurentnosti Hrvatske 2007. Dragoljub Stojanov. sc.Prof. može se zaključiti da postoji tendencija uravnotežene regionalne konkurentnosti Primorsko-goranske županije. Istraživanje o konkurentnosti Primorsko-goranske županije naglašava razlike u konkurentnosti koje proizlaze iz razlika u kvaliteti faktora poslovnog okruženja i poslovnog sektora. 2. Globalna recesija izazvala je udar na konkurentnost najotpornijih. sc. osnovnoj infrastrukturi i javnom sektoru. konkurentnost hrvatskoga gospodarstva ne bazira se na inovacijama. Univ. potrebno je utvrditi kakav je zaista gospodarski profil i gospodarska aktivnost Primorsko-goranske županije. kompetentnosti menadžmenta. Treba istaknuti da Primorsko-goranska županija u 2007. zakona. nego na razmjerno slabijoj konkurentnosti rada zbog relativno niske produktivnosti i ograničenoga tehnološkog sadržaja proizvoda i komponenti. 35 34 . dr.

2008. godinu pokazuju da Primorsko-goranska županija ima šest glavnih djelatnosti. Povećan je također broj zaposlenih što dokazuje porast od 2.7% u odnosu na 2006. 3. Podaci o poslovanju za 2007. koji pokazuje najznačajnije djelatnosti gospodarstva Primorsko-goranske županije po ukupnom prihodu u 2007. Valja napomenuti da poslovna infrastruktura predstavlja jedino područje u kojem Primorsko-goranska županija nije izrazito konkurentna te se nalazi na sredini ljestvice konkurentnosti.80%) te hotela i restorana ( sa 4. godina uspješno zaključena govori o zadovoljavajućoj poslovnoj klimi i uspješnom iskorištavanju vlastitih prednosti.54% na 4. godinu.robni izvoz u prethodnom razdoblju Yt-1 – BDP u prethodnom razdoblju Doprinos uvoza: gdje je: Mt – robni uvoz u određenom razdoblju Mt-1– robni uvoz u prethodnom razdoblju Yt-1– BDP u prethodnom razdoblju Doprinos izvoza prikazuje koliko je robni izvoz utjecao na rast BDP-a.. uzimaju se u obzir sljedeći elementi: Xp = Xt/ BDP gdje je: Xt .robni izvoz u određenom razdoblju BDP – bruto domaći proizvod u određenom razdoblju Rast udjela robnog izvoza u okviru bruto domaćeg proizvoda u određenom razdoblju ukazuje na veću propulzivnost izvoza ekonomije. (40. Prof. sc. pa pozitivan predznak znači negativan doprinos uvoza na povećanje BDP-a. prijevoza i skladištenja (sa 9. Univ.99% na 21. Tomislav Galović: Izvozna konkurentnos Primorsko -goranske županije Prof.43%). Primjera radi.05% na 9. Heri Bezić. Rijeka. sc.135. s obzirom na činjenicu da rast gospodarstva uvjetuje rast cijena nafte i naftnih derivata. oec. U 2007. Prerađivačka industrija je pokretač izvozne aktivnosti Županije.44% na 7. godinu. Prema tome razvidno je da je trgovina djelatnost koja uvelike pridonosi rastu gospodarske aktivnosti. IZVOZNA KONKURENTNOST GOSPODARSTVA PRIMORSKO . godini broj poduzetnika u županiji uvećan za 7. Ne treba zaboraviti da je najveći poticaj rastu trgovine također dan od strane motornih goriva i maziva. uvozne ovisnosti te stupnja otvorenosti jasno predočavaju stabilnost i uključenost vanjskotrgovinskog sektora u vanjskotrgovinske tokove.1. građevinarstva (sa 8. Rast osobne potrošnje potaknuo je ekspanziju trgovinske djelatnosti (kao i ostale djelatnosti). sc. gdje je: Xt – robni izvoz u određenom razdoblju Xt-1 . dr. Činjenica da je poslovna 2007. str. M.6% u odnosu na 2006. spec. a negativan predznak indicira smanjivanje BDP-a. 3-4. razvijenosti poduzetništva te ekonomskih rezultata-razine i dinamike zauzimaju visoke pozicije te se očituju kao konkurentske prednosti Primorskogoranske županije. sc. spec. godine. Dragoljub Stojanov.72%). Prodaja prehrambenih proizvoda zauzima mjesto jednog od značajnih generatora prihoda u okviru trgovinskih djelatnosti. Prema tome doprinos vanjskotrgovinskog sektora izračunan je kao: Dvt = Di .Du gdje je: Di = Doprinos izvoza Du = Doprinos uvoza Doprinos vanjskotrgovinskog sektora prikazuje koliko je razlika između doprinosa izvoza i uvoza utjecala na rast BDP-a. Sam po sebi logičan primjer. najznačajnije djelatnosti gospodarstva PGŽ po ukupnom prihodu u 2007.GORANSKE ŽUPANIJE U ovom dijelu istraživanja naglasak je stavljen na izvoznu konkurentnost gospodarstva Primorsko – goranske županije. 1989. God. Jedna od glavnih komponenata koja je utjecala na rast BDP-a jest osobna potrošnja uzrokovana porastom plasmana kredita stanovništvu te realan rast plaća.6 Doprinos vanjskotrgovinskog sektora obuhvaća doprinos robnog uvoza i izvoza koji se izračunavaju prema sljedećim formulama: Doprinos izvoza: Di = [ (Xt – Xt-1) / Yt-1 ]* 100. industrije (sa 23.Prof. dr. gdje je evidentan porast udjela trgovine (sa 40. str. Rijeka. godini ostvarenja najviše stope rasta još od 2002. godini. Mo = Mt/ BDP gdje je: Mt .robni uvoz u određenom razdoblju BDP – bruto domaći proizvod u određenom razdoblju 37 Izvor: Hrvatska gospodarska komora: „Gospodarski profil Primorsko-goranske županije u 2007. Pozitivan predznak predstavlja pozitivan utjecaj na rast BDP. Pozitivan predznak predstavlja pozitivan utjecaj na rast BDP-a.37% na 9. Kada se mjeri izvozna propulzivnost. godini 3. dr. Slijedi Grafikon 2.65%). te poslovanja nekretninama (sa 7. S druge strane indeks uvozne ovisnosti prikazuje koliki je zapravo udio uvoza u BDP-u određene ekonomije. Gospodarski pokazatelji ukazuju da je u 2007. može se jednostavno zaključiti da važnost stabilnosti makroekonomskog okruženja ima važnu ulogu u ekspanziji trgovine. Kod doprinosa uvoza situacija je obrnuta. Evidentan je porast prosječne neto plaće od 4. Doprinos vanjskotrgovinskog sektora u stvaranju BDP-a iznimno je značajan i predstavlja jedan od važnijih pokazatelja izvozne konkurentnosti Primorsko-goranske županije. U prethodnom dijelu istraživanja moguće je uočiti važnost trgovinske djelatnosti u odnosu na ostale djelatnosti gospodarstva Primorsko-goranske županije. Prethodno spomenuti indikatori intenzivno sukorišteni u modernim ekonomskim istraživanjima gdje se evaluira i ističe važnost trgovinskih režima i specijalizacije zemalja koje imaju komparativnu prednost u određenim robama koje su predmet vanjskotrgovinske razmjene.5 Navedeno zadovoljavajuće stanje u promatranom razdoblju može se pripisati konkurentnosti glavnih djelatnosti koje predstavljaju jedne od pokretača gospodarstva Primorsko-goranske županije. Indikatori koji mjere izvozne propulzivnosti. Dragoljub Stojanov.87% na 42. Županijska komora Rijeka: Gospodarski profil Primorsko-goranske županije u 2007. Prof. Ekonomski pregled. Oduzimanje vrijednosti proizašlih iz doprinosa uvoza s vrijednostima proizašlim iz doprinosa izvoza rezultira doprinosom vanjskotrgovinskog sektora BDP-u. 100. situacija je potpuno drugačija. Doprinos vanjskotrgovinskog sektora pokazuje realnu sposobnost gospodarstva da u odnosima s inozemstvom ostvari određeno povećanje ili smanjenje nacionalnog dohotka. oec. predznak predstavlja smanjivanje BDP-a.). Suprotno tome smanjenje udjela robnog izvoza u BDP-u ekonomije naglašava manju izvoznu propulzivnost. Sukladno tomu. dr. Tomislav Galović: Izvozna konkurentnos Primorsko -goranske županije Grafikon 2.. a smanjen je udio prerađivačke 5 Hrvatska gospodarska komora. godini. Zagreb. Model Analitički pristup temelji se na znanstvenim rezultatima ključnih indikatora koji mjere razinu konkurentnosti gospodarstva Primorsko-goranske županije. Univ. br. Heri Bezić.22%). Du = [ (Mt – Mt-1) / Yt-1 ]* 100 36 . 2008. u proteklih nekoliko godina trgovačka poduzeća znatno povećavaju svoju aktivu za razliku od ostalih djelatnosti. Ako se uzme u obzir međunarodna razmjena Županije i udio djelatnosti u izvoznoj aktivnosti.01%). godini. a negativan 6 Grgić.1%.: Značaj vanjske trgovine za privredni rast i granice za financiranje deficita platne bilance.

Dragoljub Stojanov. Međutim vrijednost jednaka 0 implicira na jednakost uvoza i izvoza proizvoda.: Export and economic growth. Dragoljub Stojanov. str. 119. komparativne prednosti u izvozu konkretne robe.: Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage. B. 1. B. 93-123. 2000.7 Indeks izražene komparativne prednosti (RCA Revealed Comparative Advantage) izračunan je po sljedećoj formuli:8 RCA 0 = [ (Xij/ Xnj) / (Xit/Xnt) ] pri čemu je: Xij . Manji udio ostvarenoga robnog uvoza zapravo govori o slabijoj izvoznoj orijentaciji ekonomije. Stupanj otvorenosti mjeri otvorenost ekonomije. Xit . sc. 1965. Obrnuto. Balassa. oec. 1965. evidentna je komparativna prednost.robni uvoz u određenom razdoblju Xt . kao sastavni 10 Mlangeni. Indeks je služio kao neizostavni segment drugih indikatora u sklopu istraživanja komparativnih prednosti od strane Amira i Mlagenia. Prof. 1. Vol. RCA indeks mjeri komparativnu prednost u izvozu robe «i» zemlje «y». 1978. 1. Rast dobivenih vrijednosti iz indeksa tijekom promatranog razdoblja pokazuje izvoznu uspješnost proizvoda u konkurentski rastućim svjetskim tržištima. Predložiti mjere koje će povećati izvoznu konkurentnost proizvodnje ostalih prijevoznih sredstava Primorsko-goranske županije.izvoz proizvoda “i” zemlje “j”.izvoz proizvoda “i” zemlje “j” Mij .promatrano razdoblje. Problems and Policy Implication. doprinosa izvoza. Xit . The Manchester School of Economic and Social Studies. prisutna je rastuća izvozna konkurentnost.: Revealed Comparative Advantage in SADC Economies. dr. Nadalje može se dobiti uvid o perspektivi i potencijalu vanjskotrgovinske razmjene. Metodologija Primijenjeni model ovog istraživanja temelji se na kombinaciji indikatora koji mjere izvoznu konkurentnost specifičnih područja gospodarske aktivnosti Primorsko-goranske županije.9 Indeks izvozne konkurentnosti ukazuje na mjeru izvozne učinkovitosti proizvoda ili skupine proizvoda.prethodno razdoblje. Izmjeriti uvoznu ovisnost. Xij .uvoz proizvoda “i” zemlje “j” ij Prethodno spomenuti omjer prikazuje rezultate u intervalima od -1 do +1. Koristiti indeksom i pratiti kretanja indeksa izražene komparativne prednosti djelatnosti proizvodnje ostalih prijevoznih sredstava kako bi se utvrdili ključni strukturalni problemi te djelatnosti. Tomislav Galović: Izvozna konkurentnos Primorsko -goranske županije Prof. Izračunava se kao zbroj vrijednosti ostvarenoga robnog izvoza i uvoza u odnosu na ostvareni bruto domaći proizvod u određenom razdoblju.izvoz proizvoda “i” zemlje “j”. M. onda je evidentan nedostatak komparativne prednosti u izvozu konkretne robe. Spojiti dobivene rezultate korištenih RCA indeksa u svrhu projekcije realnog stanja izvozne konkurentnosti promatranog područja djelatnosti Primorsko-goranske županije 1. Ako je vrijednost veća od 1. Tomislav Galović: Izvozna konkurentnos Primorsko -goranske županije Prema tome veći udjel ostvarenoga robnog uvoza u BDP-u u određenom razdoblju čini ekonomiju uvozno ovisnom i zapravo osjetljivijom na vanjskotrgovinske šokove. Xnt . Indeks izvozne konkurentnosti izračunan je po sljedećoj formuli: (XC 0) = (Xij / Xit) / (Xij / Xit) pri čemu je: t t-1 određenih kategorija proizvoda.. izvoznu propulzivnost te izračunati stupanj otvorenosti s ciljem otkrivanja područja djelatnosti koje značajno pridonosi rastu izvozne aktivnosti i suficitu platne bilance gospodarstva Primorsko-goranske županije. 93-123. spec. uvoza proizvoda i BDP-a Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije. No.Prof. Vol. Indeks izražene komparativne prednosti igra značajnu ulogu u mjerenju komparativnih prednosti testiranog područja.XC) s ciljem identifikacije uspješnosti ili neuspješnosti proizvodnje u fazi suočavanja s konkurentski rastućim tržištima. Univ. Relevantna poveznica između Balassina. Zemlje sa sličnim RCA profilom imaju visoko intenzivnu bilateralnu trgovinu izuzev uključenosti intragranske trgovine. Indikatori poput doprinosa uvoza.: Trade Liberalization and Malaysian Export Competitiveness: Prospects.robni izvoz u određenom razdoblju BDP – bruto domaći proizvod u određenom razdoblju Povećanjem zbroja robnog izvoza i uvoza u okviru bruto domaćeg proizvoda promatranog razdoblja rezultira većim stupnjem otvorenosti ekonomije te implicira veću uključenost u međunarodne vanjskotrgovinske tokove.. Journal of Development Economics. Balassin indeks izražene komparativne prednosti predstavlja polaznu točku u mjerenju izvozne konkurentnosti proizvodnje ostalih prijevoznih sredstava u Primorsko-goranskoj županiji. Amirova i Mlagenieva indeksa jest zajedničko korištenje parametara izvozne konkurentnosti poput izvoza proizvoda na nacionalnoj i globalnoj razini. South African Update. O = [Mt + Xt] / BDP Mt . Općeprihvaćeni i međusobno neodvojivi parametri u mjerenju konkurentnosti poput izvoza proizvoda. sc.10 Pokazatelj se može sagledati u sljedećoj formuli: Neto izvoz RCA = (X – M )/(X + M ) ij ij ij ij ij pri čemu je: X . sc. 5. 3. . Trade and Industrial Policy Secretariat (TIPS). Heri Bezić.svjetski izvoz proizvoda “i”. str. Prema tome.123. Univ. U ovom istraživanju će se: 1. Kada je vrijednost rangirana između 0 i +1. oec. Prof.2. North-Holland Publishing Company. nesumnjivo čine sastavnu komponentu vanjskotrgovinskih indikatora korištenih u sklopu ovog istraživanja. T. onda analizirana zemlja ima izražene 7 8 Balassa. dr. spec. RCA indeksom prikazuje se stanje ekonomije zajedno s ekspanzijom pojedinih proizvoda u kojima postoji tržišni potencijal.ukupan svjetski izvoz. 38 39 . Rezultati dobiveni RCA mjerenjem osobito su korisni kada se koriste s ostalim indikatorima (poput Neto izvoza RCA ) kako bi se prevladala ij ograničenja dobivena indeksom izražene komparativne prednosti. 203. 2000. Balassa predlaže da rezultati vrijednosti izvoznih rezultata mogu biti korištene kako bi se otkrile komparativne prednosti određene ekonomije uz uvjet izuzetka troškova čimbenika proizvodnje. uvoza i BDP-a kako bi se dobio objektivan uvid u ukupno gospodarsko stanje Primorskogoranske županije s ciljem utvrđivanja i analize odgovarajućih razloga i ekonomskih čimbenika postojeće gospodarske aktivnosti Primorsko-goranske županije.svjetski izvoz proizvoda “i”. 5. dr. Preuzeti statistički podaci prezentirani su kao ključni element u sklopu izračunavanja izvozne konkurentnosti putem egzaktnog identificiranja komparativnih prednosti. Xnj . Istražiti okvirnu gospodarsku i vanjskotrgovinsku aktivnost Primorsko-goranske županije koje su temeljene na agregatnim vrijednostima izvoza. str. Vrijednosti ukazuju na nedostatak komparativne prednosti ako se vrijednost nalazi između 0 i -1.ukupan izvoz zemlje “j”. u okviru primijenjenog istraživanja sveden je na odnos između nacionalnog (Republika Hrvatska) i regionalnog nivoa (Primorsko-goranska županija). izvozne propulzivnosti i uvozne ovisnosti predstavljaju elementarnu osnovu u otkrivanju i prezentiranju vanjskotrgovinske gospodarske aktivnosti Primorsko-goranske županije. Suprotno tome ostvarena vrijednost koja je manja od 1 implicira na negativni trend izvozne konkurentnosti. sc. doprinosa vanjskotrgovinskog sektora. XC indeks se također može interpretirati kao omjer stope rasta izvoza proizvoda «i» zemlje «j» i stope raste proizvoda «i» na svjetskim tržištima. dr. dio korištenih indikatora. Izvoz proizvoda (u ovom slučaju proizvodnje ostalih prijevoznih sredstava).. indeks predstavlja stupanj specijalizacije zemlje u izvozu određenog proizvoda. Heri Bezić. ako je vrijednost manja od 1. Mlageni koristi odnos izvoza i ukupne trgovine s ciljem mjerenja trgovinskih učinaka zemlje koji podrazumijevaju mogućnost izvoza i uvoza unutar 9 Amir. Nadalje ne smije se izostaviti važnost elementarnih vanjskotrgovinskih indikatora koji se ogledavaju kao mjera vanjskotrgovinske gospodarske aktivnosti i uključenosti u međunarodne tokove. Ako indeks izvozne konkurentnosti iznosi više od 1. Nadalje Amir koristi Indeks izvozne konkurentnosti ( Export Competitivness Index . t . Jedan od često korištenih indeksa jest Indeks izražene komparativne prednosti (RCA Indeks). t-1 Izvozna konkurentnost proizvoda «i» zemlje «j» može se objasniti kao odnos udjela na svjetskom tržištu zemlje «j» s proizvodom «i» u promatranom razdoblju (t) s odnosom udjela u prethodnom razdoblju.

Podaci pokazuju da je BDP Primorsko-goranske županije bilježio rast sve do 2004. godini. S ciljem detaljnijeg istraživanja izvozne konkurentnosti Primorsko-goranske županije stavljen je naglasak na područje prerađivačke industrije u dijelu «Proizvodnje ostalih prijevoznih sredstava». Tomislav Galović: Izvozna konkurentnos Primorsko -goranske županije Prof. i 2004. godine GODInA 2001. U analizi stupnja otvorenosti razvidno je da se otvorenost Primorsko-goranske županije prema inozemstvu postupno smanjuje.164 115. godina čiji pokazatelji pokazuju pozitivan pomak udjela robnog uvoza i izvoza u bruto domaćem proizvodu. Uvozna ovisnost. dr.75 37. U nastavku se prikazuje kakav je doprinos vanjskotrgovinskog sektora u povećanju BDP-a Primorsko-goranske županije.508 114. 2003. 2402 218 637 26. 2002.60 40. sc. str. Iznimka je jedino 2004. Rezultat se očituje kao negativan doprinos ukupnoga vanjskotrgovinskog sektora povećanju BDP-a osim u 2004.504 10. S druge strane robni je uvoz pozitivno utjecao na gospodarski rast u samo 2002. bitno je istaknuti kakva je njezina izvozna konkurentnost. Prof. godini gdje je ostvaren pozitivan utjecaj izvoza nadjačava negativan utjecaj uvoza. BDP(y)* 1607 1783 2402 2785 3179 DOPRInOS DOPRInOS IZVOZ(X)* UVOZ(M)* IZVOZA UVOZA(Du) (Di) 388 531 227 447 -10.07 12. Dragoljub Stojanov. Općepoznato je da adekvatno vođena monetarna.54 14. i 2005. Tomislav Galović: Izvozna konkurentnos Primorsko -goranske županije 3. 2785 396 739 26. lako je zaključiti da je Primorsko-goranska županija uvozno orijentirana županija zbog intenzivnije uvozne aktivnosti u odnosu na njezinu izvoznu aktivnost. 41 *Vrijednosti izražene u tisućama američkih dolara.0 -11. Međutim hrvatski izvoz budi asocijacije mukotrpnog probijanja na inozemna tržišta bez evidentnih učinaka. Ostale godine promatranog razdoblja ne isključuju bržu dinamiku rasta robnog uvoza u odnosu na robni izvoz te ukazuje na jači intenzitet uvoza u odnosu na izvoz.018 -5. Nadalje valja dodati da izvoz nije dovoljno utjecao na ekonomski rast u 2002. sc.. Grafikon 3. dr. U nastavku Tablica 3. Grafikon 3.246 404 789 0. godini dok je pozitivan utjecaj izvoza ostvaren u 2004. BDP* IZVOZ* (X) UVOZ* (M) STUPAnJ OTVOREnOSTI (O) 57. kada jača uvozna ovisnost Primorsko-goranske županije. 2005. 40 .656 396 739 7. također ilustrira kretanje ključnih indikatora dobivenih iz Tablice 3. Međutim instrumenti tih ekonomskih politika nisu dovoljno efikasni u uvjetima izvozne ovisnosti zemlje a istovremeno adekvatno vođenje ekonomske politike može ublažiti prelijevanje negativnih multiplikativnih učinaka. obilježavao negativni trend osim 2004.287 1. dr.52 9. Dokaz tome jest brža dinamika pada izvozne aktivnosti u odnosu na uvoznu aktivnost u okviru bruto domaćeg proizvoda. Univ. izvozna propulzivnost i stupanj otvorenosti Primorsko-goranske županije u periodu od 2001. oec. Heri Bezić. Prema tome evidentna je korelacija između vanjskotrgovinske razmjene i BDP-a. i 2003. oec.53 Izvor: Izrada autora prema podacima iz Statističkog ljetopisa županije 2008. izvozna propulzivnost i stupanj otvorenosti Primorsko-goranske županije u periodu od 2001. Izuzetak je 2004.410 4.9 -1. godina gdje je robni izvoz zabilježio brži rast u odnosu na robni uvoz te ostvario pozitivan doprinos.71 *Vrijednosti izražene u tisućama američkih dolara. Donedavni pokazatelji gospodarske ekspanzije ukazuju na to da se razvoj gospodarstva nije razvijao na povećanju izvoza već na povećanju domaće potrošnje. do 2005. Izvor: Izrada autora prema podacima iz Statističkog ljetopisa Primorsko-goranske županije 2008.795 DOPRIVERIŽnI nOS VT InDEKS SEKTORA PROMJE(Dvt) nE BDP-a -4. Izuzetak su 2003. godina. dr.160 134.19 37.14 2002. 137. Tome svjedoči donedavno stihijsko kretanje ekonomske krize koja je strelovitom brzinom doprinijela negativnom gospodarskom trendu svjetskih ekonomija. izvoznu propulzivnost te stupanj otvorenosti Primorsko-goranske županije.22 2005. Prema izrađenim kalkulacijama evidentna je dominacija negativnog impulsa uvoza nad pozitivnim utjecajem izvoza kroz promatrano razdoblje.79 111. 3179 404 789 24. vanjskotrgovinska te fiskalna politika rezultira zadovoljavajućom gospodarskom aktivnošću. kroz promatrano razdoblje.. 1783 227 447 25. str.80 35. Uvozna ovisnost.7 3. spec. Dragoljub Stojanov. do 2005. sc. Izvozna konkurentnost često se spominje kao neophodna stavka rješavanju ekonomskih problema.1 Izvor: Izrada autora prema podacima iz Statističkog ljetopisa županije 2008. godine Tablica 2. Dokaz tome je postupni pad sume uvoza i izvoza u BDP-u. mjeri uvoznu ovisnost. Rezultati Nakon analize gospodarskog stanja i aktivnosti Primorsko-goranske županije.73 2003.137. godine gdje je evidentan blagi pad ukupne proizvodnje.Prof. sc.08 2004. godine što indicira na ukupno snažniju uvoznu orijentaciju kroz promatrano razdoblje.82 12. Univ. Indeks uvozne ovisnosti za Primorsko-goransku županiju bilježi negativno kretanje gdje se udio uvoza u BDP-u postupno smanjuje kroz promatrano razdoblje. 2004. spec.227 218 637 -0. Dobiveni rezultati o utjecaju vanjskotrgovinskog sektora na kretanje BDP-a pokazuju da izvoz insuficijentno pozitivno utječe na rast BDP-a dok uvozni sektor karakterizira izuzetno visok negativni utjecaj. do 2005. godini. Heri Bezić. Ako se spominje izvozna propulzivnost koju je Tablica 3.04 24. godine GODInA UVOZnA IZVOZnA PROOVISnOST PULZIVnOST (Mo) (Xp) 2001. Prof. 1607 388 531 33.3. Doprinos vanjskotrgovinskog sektora povećanju BDP-a Primorsko-goranske županije u periodu od 2001. Prema navedenim izračunima.

Valja također izdvojiti trgovinu kao jednu od najdinamičnijih djelatnosti Primorsko-goranske županije. 2007. sc. Ključni problem brodogradnje jest ovisnost o bankarskim izvorima financiranja. neto izvoz RCA proizvodnje ostalih prijevoznih sredstava Primorsko-goranske županije GODInA 2003. Uzete su u obzir vrijednosti uvoza i izvoza ostalih prijevoznih sredstava Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2003. treba napomenuti da se varijable izračunate formule modela odnose na izvoz konkretnog proizvoda Primorsko-goranske županije (Xij) te na ukupni izvoz konkretnog proizvoda iz Republike Hrvatske (Xit).. 2005. godine gdje je zabilježen rast). 2003. U 2007. Indeks izražene komparativne prednosti (RCA) proizvodnje ostalih prijevoznih sredstava Primorskogoranske županije u razdoblju od 2003. Od 2005. analizira opće stanje izvozne konkurentnosti područja proizvodnje ostalih prijevoznih sredstava od 2003. godine indeks izražene komparativne prednosti bilježi postupni pad. RASPRAVA Analizom djelatnosti na kojima Primorsko-goranska županija gradi svoju konkurentnost može se izdvojiti prerađivačka industrija koja predstavlja glavni pokretač izvozne aktivnosti i kao takva ima posebnu važnost za cjelokupno gospodarstvo Županije.137. sc. Međutim. U Tablici 4.89 3.675 215728 30982 0. Dokaz tome jest kretanje rezultata neto izvoza RCA u granicama vrijednosti 0 i vrijednosti GODInA 2003. 42 izvoz Republike Hrvatske dok ukupan izvoz zemlje «j» obuhvaća ukupan izvoz Primorsko . Valja dodati da indeks izvozne konkurentnosti iznosi više od 1 jedino u 2004. Trgovina je u okviru Županije najveći uvoznik. dr. *Vrijednosti izražene u tisućama američkih dolara. Stvaranje povoljnih uvjeta omogućava učinkovitiju adaptaciju i revitalizaciju hrvatskih brodogradilišta. Dragoljub Stojanov. godini proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava Primorsko goranske županije zabilježila je dvostruko veći rast u odnosu na prošlu godinu. godine. ali ne u tolikom omjeru kao što je slučaj kod Primorsko-goranske županije. IZVOZ i (PGŽ)* 80776 208227 169304 215728 237640 IZVOZ i (RH)* 784858 1103236 946098 1224352 1462062 Σ IZVOZ (PGŽ)* 238718 396481 403982 531987 579388 Σ IZVOZ (RH)* 6186630 8024157 8772553 10376964 12363930 RCA 0 2.67 3. str.523 208227 39978 0. do 2007. Upravo zbog takvih razloga u nastavku rada identificiraju se komparativne prednosti i izvozna konkurentnost proizvodnje ostalih prijevoznih sredstava. Prema tome s velikom se sigurnošću može pretpostaviti da su brodogradnja i popravak plovila svih namjena glavni pokretači kako prerađivačke industrije tako i cjelokupnog izvoza Primorsko-goranske županije. Iako bi se na temelju rezultata moglo pogrešno zaključiti da je komparativna prednost rezultat profitabilnosti brodogradnje realnost je drugačija.82 3. godine Tablica 6. analizirane su komparativne prednosti proizvodnje ostalih prijevoznih sredstava. može se zaključiti da Primorsko-goranska županija ima izražene komparativne prednosti u izvozu brodova za različite namjene. godine IZVOZ IZVOZ nETO i (RH) i (PGŽ) IZVOZ UVOZ(PGŽ) IZVOZ(PGŽ)i RCAij i 80776 25233 0.goranske županije. vidljiva je rastuća komparativna prednost proizvodnje ostalih prijevoznih sredstava sve do 2005. IZVOZ i (PGŽ) 80776 208227 169304 215728 237640 IZVOZ i (RH) 784858 1103236 946098 1224352 1462062 XC0 1. Univ. U 2004. godine... dr. U nastavku Tablica 5. Odgovor na pitanje o zadovoljavajućoj razini neto izvoza RCA prijevoznih sredstava Primorskogoranske županije. Korištenje adekvatne fiskalne politike kao esencijalnog kreatora preduvjeta za rast djelatnosti. 2004. Potrebno je sustavno smanjivanje državnih poticaja do razine poticaja koji se daju brodogradnji u zemljama Europske unije. Zabilježen je većinom negativni trend. Dragoljub Stojanov.92 Izvor: Izrada autora prema podacima iz Statističkog ljetopisa županije 2008. 2006. do 2007. Potrebno je odabrati kompetentne investitore koji će svojom poslovnom politikom izbjeći nepopularne i socijalnoosjetljive poslovne poteze. = proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava i Izvor: Izrada autora prema podacima iz Statističkog ljetopisa županije 2008. Prema tome pojedine županije Republike Hrvatske imaju izraženiju izvoznu konkurentnost prijevoznih sredstava u odnosu na Primorsko-goransku županiju. S obzirom na to da dobiveni rezultati prelaze vrijednost jednaku 1. Međutim prerađivačka industrija bilježi stalne gubitke.Prof. U cilju smanjivanja važnosti trgovine u vanjskotrgovinskoj razmjeni fokus treba staviti na pokretanje domaće proizvodnje koja bi trebala nadomjestiti potražnju iz uvoza. Tomislav Galović: Izvozna konkurentnos Primorsko -goranske županije Tablica 4. Razlog leži u nerazmjernoj dinamici između izvoza ostalih prijevoznih sredstava Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske. dr. godini. može se pronaći u Tablici 6. str. 2007. S druge strane. . 2004. vrijednost neto izvoza RCA postaje sve manja upravo zbog slabijeg izvoza i jačeg pada u odnosu na uvoz prijevoznih sredstava u 2005. državnim poticajima i državnim jamstvima jer proizvodni proces po fazama i tehnološku osnovu financiraju bankarskim kratkoročnim i dugoročnim kreditima. spec. 2007. sc. Tomislav Galović: Izvozna konkurentnos Primorsko -goranske županije Prof. dr. Pozitivne vrijednosti pokazatelja ukazuju na veću dinamiku rasta izvoza u odnosu na dinamiku uvoza prijevoznih sredstava Primorsko-goranske županije u promatranom razdoblju. Prof.546 +1. 137. Iz Tablice 4.98 0. Trebaju se determinirati nedostaci koji otežavaju upravljačku aktivnost i potiču rast nepotrebnih troškova. 2005. Druga temeljna zadaća je uspostaviti konkurentnost brodogradnje na tržišnim osnovama. Ako se razmatra izvozna konkurentnost analiziranog područja (XC0) Primorsko-goranske županije. Kapitalnom i tehnološkom obnovom brodogradnje moguće je postići svjetsku razinu konkurentnosti. 4. Prema rezultatima u razdoblju od 2005. Taj rast je potaknut rastom izvoza brodogradnje u kojem nije bilo zabilježenih zastoja u proizvodnji te je isporučeno 6 brodova. Analizom podataka kroz promatrano razdoblje može se s velikom sigurnošću konstatirati da je ovo područje izvozno najjače. do 2006. do 2007. oec. Neophodna je privatizacija brodogradilišta u svrhu podizanja učinkovitosti i brže prilagodbe tržišnim uvjetima. Univ. Nije zanemariv utjecaj kamatnih i tečajnih razlika koje odlijevaju sredstva smanjujući likvidnost brodograditelja. Preuzimanjem vlasništva od strane novih investitora injektiranjem svježega kapitala i uvođenjem suvremene tehnologije moguće je smanjiti ovisnost hrvatskih brodogradilišta o državnim poticajima. str. 2004. oec. 2006.137. Rješavanje ključnih strukturalnih problema. godini prisutan je blagi porast RCA indeksa. do 2007.677 169304 32839 0. Na temelju dobivenih rezultata istraživanja predlažu se sljedeće mjere za postizanje veće razine konkurentnosti. Dobiveni rezultati jasno ukazuju na komparativnu prednost proizvodnje ostalih prijevoznih sredstava. U okviru usporedbe promatranih razdoblja s prethodnim razdobljima analizira se izvoz ostalih prijevoznih sredstava (među kojima je brodogradnja) Primorsko-goranske županije u odnosu na ukupni izvoz ostalih prijevoznih sredstava Republike Hrvatske. i 2007. 43 Izvor: Izrada autora prema podacima iz Statističkog ljetopisa županije 2008. U metodološkom pristupu spomenute su potkategorije (brodogradnja i popravak gospodarstvenih plovila te plovila za razonodu) koje zauzimaju najveći ponder u konkurentnosti. sc.44 3. Prof. Ukupni svjetski izvoz predstavlja ukupni Tablica 5.748 237640 69602 0. Varijable formule RCA 0 izmijenjene su u odnosu na prvotno postavljeni model s ciljem preciznijeg izračunavanja konkurentnosti Primorsko-goranske županije. godini. spec. Heri Bezić. Izvozna konkurentnost područja proizvodnje ostalih prijevoznih sredstava u razdoblju od 2003. godine indeks izvozne konkurentnosti prati konstantni pad (izuzev 2006.47 GOD. 2006. do 2007. 2005. Heri Bezić. ukupni izvoz ostalih prijevoznih sredstava Republike Hrvatske zabilježio je relativni rast.94 0. što upućuje na višegodišnju oslabljenu izvoznu konkurentnost. Pri tome ni državni poticaji ne trebaju prelaziti uobičajenu razinu koja je prisutna kod konkurenata.83 0.

koji su ujedno glavni pokretači kako prerađivačke industrije tako i cjelokupnog izvoza Primorsko-goranske županije. oec. 30. God. M. 2000. 93-123. 2008. 5.: Analiza vanjskotrgovinske razmjene Republike Hrvatske po županijama . 1965. 52 (7-8) 925-950. Zagreb. Kako se radi o djelatnosti koja je od presudne važnosti za gospodarstvo Primorsko-goranske županije. Investicije potiču rast zaposlenosti.pgz. http://www.. Međutim nisu samo inovativnost i tehnološka dostignuća poticaj konkurentnosti. oec. Nacionalno Vijeće za konkurentnost: Regionalni indeks konkurentnosti Hrvatske 2007.: Export and economic growth. Škufić L. The Manchester School of Economic and Social Studies. Balassa. T.konkurentnost.ch/wcc http://www. razvoju i istraživanju vidljivo podiže razinu konkurentnosti. Program Ujedinjenih naroda za razvoj: Kvaliteta života u Hrvatskoj: Regionalne nejednakosti. Analiza izvozne konkurentnosti i specijalizacije u izvozu ukazala je na zadovoljavajuću konkurentnost Primorsko-goranske županije. Ekonomski pregled. B. Rijeka.). IMD: World Competitivness Yearbook 2008. Univ.: Značaj vanjske trgovine za privredni rast i granice za financiranje deficita platne bilance. Mlangeni. London. Vol. Journal of Development Economics. Preduvjeti stvoreni za poslovni sektor i poslovno okruženje imaju presudnu ulogu u razvoju gospodarstva. 1998. Jednako tako smanjuje se otvorenost Primorsko-goranske županije prema inozemstvu što upućuje na smanjenje udjela uvoza i izvoza u BDP-u. Vol. Prof. dr.hgk. sc.: Trade Liberalization and Malaysian Export Competitiveness: Prospects. Županijska komora Rijeka: Gospodarski profil Primorsko-goranske županije u 2007. Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava zauzima mjesto najvećeg izvoznika prerađivačke industrije a ujedno i mjesto najvećeg izvoznika cjelokupne gospodarske djelatnosti Primorsko-goranske županije. inovacijama. uvjete stvorene od strane javnog sektora te na stabilnost makroekonomskog okruženja. M. 2007.hr http://www.hr http://www. Trade and Industrial Policy Secretariat (TIPS). sc.Ladavac J. Ekonomski pregled. 1978.weforum.poslovniforum.: Revealed Comparative Advantage in SADC Economies. Tomislav Galović: Izvozna konkurentnos Primorsko -goranske županije Prof. Grgić. Rijeka. South African Update. Geneva. Applied Economics.. Islam.Prof. North-Holland Publishing Company. No. Dragoljub Stojanov. 2008. br.org http://www. Geneva. 2008. 119. dr.: Export expansion and economic growth: testing for cointegration and causality. 1989. Prema tome prilagodljivost poslovnog okruženja i poslovnog sektora potrebama potencijalnih ulagača dovodi do rasta investicija. sc. Primjenom rezultata analize indeksa RCA... potrebno je pristupiti privatizaciji i tehnološkoj obnovi brodogradnje koja bi trebala poslovati na tržišnim osnovama uz korištenje samo onog oblika poticaja koji koristi konkurencija na svjetskom tržištu. ali unapređuju proizvodnju ulaganjem u razvoj i istraživanje.: Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage. LITERATURA Amir. Prof.wbc-inco. Balassa. 2007. Problems and Policy Implication. državu ili županiju. Ured državne uprave u Primorskoj županiji: Statistički ljetopis Primorsko-goranske županije 2008. 3. 2008.hr http://www. M. godini..net http://www. 2008. (40. Zagreb. Vol. No. U okviru analiziranog područja pod nazivom „Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava“ od izuzetnog značenja su brodogradnja i popravak plovila svih namjena. ZAKLJUČAK Konkurentnost u dinamičnom okruženju predstavlja imperativ bilo za poduzeće. N. neto izvoza RCA te izvozne konkurentnosti može se zaključiti da izvoz ostalih prijevoznih sredstava ima komparativne prednosti u odnosu na ostale proizvode. dr. 2000. sc. Hrvatska gospodarska komora. Routledge. 2001. Međutim izvozna aktivnost Primorskogoranske županije trebala bi biti na višoj razini. B. i 2007. Univ. Zagreb.hr/ http://www. izvozna aktivnost opada brže od uvozne. Iako se izvozna i uvozna aktivnost gospodarstva Primorsko-goranske županije smanjuje.dzs. spec. Financijska agencija (FINA): Analiza financijskih rezultata poslovanja po županijama u 2006.. World Economic Forum: The Global Competitivness Report 2006-2007. Zagreb. Tomislav Galović: Izvozna konkurentnos Primorsko -goranske županije 5. Dragoljub Stojanov.. dr. Orijentacija prema tehnologiji.imd. Zagreb.hr/nkd/nkd4.asp 44 45 . 3-4. godini. 5. Heri Bezić. obrazovanje. Heri Bezić.. Međutim ova je djelatnost održiva zbog državnih potpora. spec. 1965. Ne smije se zaboraviti na demografiju.

PrimorjeGorski kotar County has recorded a steep growth in activities like trade and processing industry.sc. ing. oec. neither the real deficit generated by some activities of Primorje-Gorski kotar County nor negative company performance resulting from insufficient competitiveness should be disregarded. Key words: export competitiveness.Dragoljub Stojanov Prof. foreign exchange Prethodna priopćenja Preliminary communications Ivan Malbašić.oec. Ruža Brčić: Organizacijske vrijednosti gospodarskih organizacija u Hrvatskoj Organizational Values of Economic Entities in Croatia Dr. owing to favourable business environment and business sector in the past few years. spec. univ. spec. građ. economic activity of Primorje-Gorski Kotar County. sc. sc. spec. oec. For economies as small as the Croatian economy. The above consequences undoubtedly have economic development as a result. sc. Heri Bezić Univ.. Marina Proklin.. dr. sc. University of Rijeka EXPORT COMPETITIVEnESS OF PRIMORJE-GORSKI KOTAR COUnTy Summary To achieve a higher level of export competitiveness.. Jasna Zima.: Utjecaj sistematizacije radnih mjesta na zapošljavanje sezonskih radnika Impact of Job Classification on Employment of Seasonal Workers 46 . sc. dipl. Srđan Petrić. bacc. oec.spec. Also. dipl. However. Tomislav Galović Faculty of Economics. A surplus in foreign exchange of Primorje-Gorski kotar County has been recorded in the field of production of other means of transport.: dr. Univ.oec. RCA index. Proper utilization of advantages and reduction of risks result in favourable environment for increasing investment activities and employment. sc.Prof.sc. However. oec. dr. Ljubo Đula. Sanja Stojsavljević. univ. Prof. Heri Bezić. export competitiveness is the key to the sustainable growth and vitality of economic activity. which is due to the County’s competitive advantages. dr.: Razlike u vrednovanju inozemne lokacije za izravna ulaganja Differences in Valuing Foreign Location for Direct Investments Mr. univ. Dragoljub Stojanov. RCA net export. there are structural problems that weaken export competitiveness of the most propulsive export sector. Marijana Zekić Sušac: Sustavi zasnovani na znanju u procesu odlučivanja u prodaji Knowledge-Based Systems n Sales Decision Making Zoran Pandža. oec. dr. it is necessary to identify advantages and obstacles encountered in export and import of Primorje-Gorski kotar County. costs are reduced and productivity improved. with ship building at the very top of the list. export makes it possible for domestic production to reach the effects of economy of scales. Duško Pavlović. Tomislav Galović: Izvozna konkurentnos Primorsko -goranske županije Prof.: Utjecaj likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnika Impact of Liquidity and Solvency on Business Operations of Companies Damir Ivković. Draženka Ćosić.spec. spec. oec. univ. dr.

To that end..Ivan Malbašić. spec. Key words: organizational values. spec. University of Zagreb. Faculty of Organization and Informatics Varaždin UDK 336.malbasic@foi.5) Prethodno priopćenje ORGANizATiONAl VAluES Of COmpANiES iN CROATiA Abstract The concept of organizational values has been engrossing to organizational theoreticians and practitioners alike for a long time. univ. However. univ. companies in Croatia. companies can access new ideas and bring about initiatives and actual practical projects.hr Tel: 042/390-893 Fax: 042/213-413 ** Pavlinska 2. funded by the Ministry of Science. Prof. oec. Ruža Brčić: Organizational Values of Companies in Croatia Ivan Malbašić. through the analysis of their own organizational values and comparing them with values of other organizations in the business environment. sc. 42000 Varaždin E-mail: ivan. oec. Ruža Brčić University of Zagreb. 016-0000000-3341. but it was felt the analysis of organizational values of Croatian companies would be of interest and of use to them in view of the specific business environment within which they operate.012(497. dr. this paper presents the results of researching organizational values of the largest companies in Croatia and comparing them to organizational values present in other companies worldwide. * Pavlinska 2. Certain studies have been noted whose goal was to recognize organizational values of business organizations on the global (or possibly regional) level. Education and Sports of the Republic of Croatia through contract No. sc.hr 48 49 . 42000 Varaždin E-mail: rbrcic@foi. especially interesting and useful in the field are the works focused on the identification or recognition of organizational values in actual business organizations. comparison of organizational values Acknowledgements This paper is the result of research within the research project “Impact of organizational values on the effectiveness of public administration”. Faculty of Organization and Informatics Varaždin Prof. dr. Namely. since those works can be of great benefit in actual business practices.

regardless of whether it was defined in the organization booklet or any other official document. oec.. 3 their personal values. Järvensivu. 91). They can be exceptionally powerful because they can substitute a large number of regulations with only a few principles. that they offer norms for determining and evaluating what is acceptable and what is unacceptable. 178). Failure to support society’s values can have a very significant impact on financial performance. 2007. the company’s approach to its operations and above all – organizational goals (Conklin. 29). sc. therefore. Prof. organization basing itself on its values actually ensures to employees key principles rather than a great number of procedures and expected activities. Barrett (2006) states that organizational values encompass an entire organization and says they are the DNA of any organizational culture.they reach a lot deeper into the consciousness of its employees (Musek Lešnik. all these terms designate the same: a group of values which the organization places at the forefront of its understanding of the world (Musek Lešnik. instructions etc. (1999. well behaved or purely behaved (BahtijarevićŠiber et al. the main principles which will guide them day to day and based on which they will be able to react in any situation. since organizational values are the basis of reaching decisions on all levels within the organization. On the other hand. External stakeholders are consumers. in 431 BC. stating the following important roles of organizational values: • values define the areas in which the organization will not compromise – e. Although the existence of such documents is sensible. such as clarifying the main purpose of the existence of the organization. 1992 according to Seevers. despite crises or recession or high turnover. executive managers. which is why 51 50 . According to the Management Lexicon (Bahtijarević-Šiber and Sikavica. can be regarded as organizational values (Padaki.3 • Shareholders: Organizational values need to meet the needs of the new breed of shareholders that are only investing in companies that: (a) meet socially responsible investment criteria.e. Organizations without clearly defined organizational values are exposed to the risk of employees following their personal values due to the non-existence of procedures and rules for handling various situations (Mattila and Aaltio. 1998). Such a daring parallel is surely not without merit. but regardless of the wording. and thereby the loss of the organization’s identity.g. circular letters. 2001. 2008. may have the best and cheapest products. (Atkinson. 2005). it needs to be said that the official and rigid manner such instructions are given in cannot cover all situations which appear in everyday functioning of an organization. the organizational values also need to meet the needs of existing employees and support them in finding personal fulfillment at work. univ.” The parallel with weapons is especially suitable when one takes in consideration the fact that organizational values help shape organizational philosophy. Hultman and Gellerman.. suppliers. sc. Hassan. Kelly et al. Diop. etc. ce their employees. owners and employees (Bahtijarević-Šiber and Sikavica. Huang et al. 34). or other quality awards. often demanding compromises when reaching decisions. The product being manufactured and sold matters less. This gives us a key advantage of organizational values versus regulations and procedures – organizational values do not function at the surface level . the organization stands by its values. 2000. because the consumer will most often regard any product from that company as good and valuable. 2003. 1) thus lists examples showing expectancies of some stakeholders: • Society: Organizational values need to meet society’s expectations with regard to environmental stewardship and social responsibility. However. These beliefs. Anderson (1997. 2000. etc.. Ruža Brčić: Organizational Values of Companies in Croatia 1. Pericles in ancient Greece kept convincing Athenians in their war against Sparta to hold fast to values such as those inherent to democracy: informal communication. local associations and the public. 56). the state. • values are positively chosen and will be firmly adhered to – people only subscribe to those values they personally believe in. For example. 2001. Jones and Safrit. dr. core values or common values.. unions. • Potential employees: To attract the best people. 2000). Only after Rokeach’s book did the field of organizational values attract more significant interest of researchers and from that day forth the field has been studied systematically. but due to their reputations they cannot count on a significant portion of the market. • Existing employees: To retain the best people. 2005. 2007. Organization which gained consumer trust may also count on their loyalty. this is only a rough interpretation of the term organizational values since a more serious research of this concept will run into problems due to a large number of variances in comprehension and interpretation. 32) states that such exclusive fulfillment of only certain interests inevitably leads to conflict and disagreements among the stakeholders. spec. organizations which in the mind of the consumer seem untrustworthy. 2007. and are as such visible in individual behavior patterns of both managers and employees. various interested and influential parties (stakeholders) are faced with them and their products2. Ruža Brčić: Organizational Values of Companies in Croatia Ivan Malbašić. 552-553). in 1997 76% of American consumers would have purchased a product from another manufacturer (snubbing the current one) if the new manufacturer would have better organizational values (assuming the same price and quality of product). Just as personal values determine what will be acceptable for the individual. For that reason. Sometimes the term governing principles is also used. Barrett (2000. while internal stakeholders are the management. 4). The importance of organizational values is reflected in various purposes they serve.. dr. or those who have the power to influence actions and decisions the organization makes.. and thereby in defining organizational values. 2000. More than two thousand years ago. no date). Pericles understood that these values may mean the difference between victory and defeat (Weihrich and Koontz. 2002. while the information on who is standing behind that product and using which values seems to be increasingly important (Barrett. univ. when transformed into relatively durable business practices. the importance of dignity of the individual and promotion based on success. 1). Taking in consideration the fulfillment of all stakeholders. persons most responsible for constant consideration of organizational values have a difficult task ahead of them. members of any organization need certain regulations to function above others. Today organizational values are more important than ever because the social context within which organizations function is changing ever more rapidly. organizational values also play an important role in managing and guiding the way organizations function (Dobni at al. Behavior and actions by individuals in organizations are usually regulated through written acts or exact procedures. organizational processes. organizational values are these principles. spec. 2006). unfair. 2003. and (b) compete to be the best companies to work for..Ivan Malbašić. which speaks volumes of their importance. 327) wrote about this in even more detail. 2007. competition. as noted by Jaffe and Scott (2009. defining its relationship with its environment. desirable and undesirable. 2007). 1998. these values are often also mentioned as corporate values. despite their varied and often contracting interests. This could further lead to a completely vague organizational culture. 380) “organizational values are deeply rooted assumptions and principles connecting a group into a unit.1 Since ‘organizational values’ is a relatively recent term. ORGANIZATIONAL VALUES IN GENERAL Every organization is guided by certain base beliefs in their business conduct which they use to reach their defined goals. From that fact stems the importance of organizational values and the need to fulfill the needs of various parties. achieving planned goals. and as such guide his/her behavior. 333). Attitudes and Values. Organizational values represent the final seal on the entire business of an organization. Speculand and Chuadhary (2008. the organizational values need to meet the needs of potential new employees who are choosing to work in organizational cultures that align with 2 Interested and influential parties (stakeholders) are all individuals and groups within and outside the organization who have certain demands from the organization or certain interests in it. At the other end of the spectrum. Organizational values are the strongest weapon with which the organization can influen1 Good overview of initial research of organizational values was shown by Wallace et al. The concept of organizational values is important in business because organizational values can be recognized in all that an organization/company does – from public announcement of information and work programs to realizing everyday tasks (Adams. i. Prof. oec. Indeed. making the performance of tasks easier. which jointly define the foundations of every organization. However. as well as reaching organizational goals which it influences through its behavior and decisions. The multitude of definitions of organizational values shows that these are beliefs that portray preferences and suggest the choice between what is suitable and unsuitable. the understanding of the importance of this phenomenon dates to much earlier times. Although scientific research of organizational values within the field of organizational culture began during the 1970’s. until 1968. regulations. Bansal. the “internal force” managing members of an organization. not one significant written work existed which would systematically research organizational values (Järvensivu. According to research by Barrett (2000). when Rokeach published the book called Beliefs. it is virtually impossible to at least partially satisfy interests of employees if the shareholder value must go up at any cost.

responsibility 35. 53 . This may mean good results in the shortterm. 2009. However. Some of the criteria used may be location-based (a state. they should first ask themselves the following questions (Bellman. univ. 2. • values can be clearly communicated – everyone in the organization must understand the values and therefore they must be capable of being communicated. Researching organizational values of Croatian companies The research used official web pages of 100 largest Croatian companies according to their total income in 2009 (Lider – Poslovni tjednik. best 23. service 8. This is recognized by some authors as . Community – the company thinks of itself as part of a community as well as a market. 10-11) 11. were not a part of the company’s business practices. it is certain that this piece of information would be drastically different if a more serious approach was taken to the recognition of organizational values. since small companies often depend on low quantity of working assets. With the help of methods for recognition of organizational values it is possible to inspect them not only within a single company. one of the values described by Haugh and McKee (2004.4 Groups of organizational values identified by various researchers using different methods vary significantly from company to company. people 4. dr. Haugh and McKee (2004) determined that typical organizational values tend to differ significantly in Table 1: Dominant organizational values of Fortune 100 companies 1. and • values come alive for staff members when they compare intentions against performance – they are verified through everyday actions of their peers and leaders. which. needs 25. and the public. Leadership and Governance – the directors and executives of the company align their personal interests with the fate of stakeholders and act in a responsible way to ensure the viability of the enterprise. but a greater number of companies grouped using certain criteria. oec. Similar is true for organizational values. • values are demonstrated through the behaviors they encourage – the behavior must be displayed by the leadership team. up to that point. stating that more than 90% of recognized organizational values stems from only 12 phrases (including teamwork. especially in large organizations. 4) believe that organizational values are so important that they could occupy any managing director all day. according to Ebener. In such circumstances. Instead of recognizing their actual values. 2003 according to Johnson. strive 36. help 24. 391) as dominant in small companies is the ability to survive. sc. since top managers are the ones influencing the management of organizational values within companies the most. The above questions will encourage some to think about organizational values. Ruža Brčić: Organizational Values of Companies in Croatia Ivan Malbašić.Ivan Malbašić. diversity 38. a continent). 2005. financial 34. Customer care – the company represents its products honestly to customers and honors their dignity. dr. believe 19.misdirection (Bennis and Goleman. work 10. 2000. diversity. etc. but their recognition. company 5. business 7. spec. In that context Woodcock and Francis (1989. Prof. remain intact for a long period by being incorporated and reflected in organizational systems. innovative smaller organizations versus those that dominate in larger. oec. they form a rocksolid foundation. Transparency and integrity – the company’s business operations are transparent to shareholders. doubtlessly exist and their condition influences the stability of the entire house. Then. growth 31. and concluded these are. Indentified organizational values were analyzed according to eight base groups of organizational values essential for successful business (Batstone. many organizations (often unconsciously and with no real intent) toil to make a better looking image of itself than is realistic. These companies belong to various industries: trade (27). • values are institutionalized i. and suppliers. innovation and consumer-oriented functioning). but does not lead in the right direction in the long-term. and equality in its relationship with workers. not just hired hands. along with no significant reserves of capital may result in liquidation of the company almost overnight. results. 1. health 15. All too often there are pressing problems which must be solved quickly and at any cost. a region. ments such as the mission statement. vision 27. 2004. 1. respect 26. type of economic activity/industry. opportunities 28. energy (12). Since there are a great number of various businesses out there. and its executives will stand by the integrity of their decisions. the words forming the basis of organizational values with respect to their enormous importance for the company (stemming from their frequent use in official documents). 2010). more formal business organizations. Diop. achieve 22. and to develop new values which. using a special computer program for text analysis he isolated 40 most often used words.or those that the organizations wish were the ones that. quality (Source: Tian. performance 32. 1. Black (2002) talks about that in his work. will require much more complex methods. the correct recognition of which will influence the success of the 52 entire organization. 2). financial mediation (14). another two problems creep up. a large portion of managers who are to be working on strategic management actually spend a lot of time solving problems at lower levels (tactical or even operative). customers. Valuing the worker – workers are treated as valuable team members. and while that fire is still burning. excellence 33. shown in Table 1.1. Therefore. 1. Research and analysis of all these statements allowed the recognition of those organizational values for which those same companies state are the guiding light for their business. 2009): 1. integrity 18. Interesting research was conducted by Tian (2005). a party to which the company is wholly accountable. provide 16. serve 39. Equality and diversity – the company strives for balance. customer 2. Blanchard and O’Connor (2003. It must be much more than that – an initiative to strengthen and develop some values. 1998): • Which are the values and purposes of existence which define us as an organization/company? • Which of those values are the most important for our future? • Do we support (and how) the continuity and duration of these values? • Which principles must we never forget while performing our work? Recognition of organizational values does not end with drafting of a document containing pretty phrases which will be published on the company’s web page. Those parts of web pages usually containing organizational values were scanned: the statement on organizational values. univ. APPROACH AND RESEARCH METHODOLOGY Recognizing organizational values is not exact science due to its immaterial nature and varied interpretations by numerous persons (de Chernatony et al. to leave others behind. 2005. if organizations wish to recognize their true organizational values. sc. products 6. up to. spec. care 20. VII) compare organizational values to house foundations which. 77). 1. but also some other organizational docu4 For example. Respect for the environment – the environment is treated as a silent stakeholder. Prof. For that reason top management must be aware of the importance of organizational values in business.. us 12. world 17. This is logical. the vision statement and similar unnamed statements. associates 30.. value 3. food production (8) and construction/civil engineering (7). and beyond a transaction. 2. employees. isolating all parts of the text which dealt with organizational values of these companies. Globalization – the company pursues international trade and production based on respect for the rights of workers and citizens of trade partner nations. where they are explicitly listed. For that reason one must have some reservations when reading official memos in which organizations list their values. in fact.e. 1. community 9. 1. employees 13. success 29. size of company. Ruža Brčić: Organizational Values of Companies in Croatia top-performing organizations hire people whose values match their own. any quality musing on organizational values is being left on the sidelines until the problem at hand is handled.. who analyzed web pages from the Fortune 100 companies. mission 14. although invisible to the eye. shareholders 40. because they are often the same values popular globally . every day. committed 37. environment 21.

univ. therefore. Type of information Values statement Mission statement Vision statement Other similar statements Frequency of information 26 58 51 64 Figure 1: Dominant organizational value groups in the 100 largest companies in Croatia tements. competence ethics suppliers benefits. professional conduct. the organizational value group least represented in the largest Croatian companies is transparency and integrity. 1. It is. initiative. oec.e. this value group also speaks more of declarative that actual values. transparency sustainable development. respect. it was determined that of those companies analyzed. personal development. This does not correspond to the actual state of matters. responsibility. innovativeness. complaisance. only 81 companies were used to research organizational values. professional conduct. commitment to employees. community benefits. companies fail to pay taxes and contributions. credibility). spec. reputation. 19 companies were not used for further analysis. Prof. personal development. RESEARCH RESULTS Our research has shown that of the 100 largest companies in Croatia six do not have their own official web pages. Values pertaining to the company environment (commitment to customers. environment protection commitment to employees. All organizational values which were stated as characteristic for certain organizations were also noted. entrepreneurial spirit. 2. complaisance. 2 = not characteristic. Such an approach breeds trust in stakeholders. freedom of expression. are present in more than 50% of cases. respect. trust. winning spirit. safety. 51 vision statements and 64 other similar statements that contained organizational values. it is these exact organizational values which are increasingly important in modern business. Furthermore. Ruža Brčić: Organizational Values of Companies in Croatia Ivan Malbašić. flexibility. supplier benefits. honesty. 4. and the company shows that it stands by its principles and decisions. Ruža Brčić: Organizational Values of Companies in Croatia Evaluation was made of each analyzed company to which extent the values of each of the above eight value groups characterize the pertinent company. the analyzed organizations have only 26 value statements. i. freedom of expression. One of the important goals of this research was to determine Table 2: Representation of organizational value information in the largest 100 companies in Croatia which organizational values the leading companies in Croatia note as being characteristic for their business. 3 = neither characteristic nor non-characteristic. diversity. and the employees’ work is undervalued. knowledge ambition. spec.e. These were arranged in three groups: a. responsibility. honesty community benefits. Analysis and evaluation of organizational values in accordance with the Batstone model and the Likert scale have shown that in the largest Croatian companies dominate those organizational values which are customer related. learning. uniqueness. tradition. 5 = very characteristic). safety. mission and vision statements. as Figure 1 shows. since all stakeholders (interested and influential groups) need to be allowed access/insight into the company business. loyalty. credibility 54 number of companies 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 55 . pertaining to the degree that each of the value groups is characteristic of the pertinent company (1 = not characteristic at all. learning. diversity. equality. Table 2 below shows the frequency of representation of statements containing information on organizational values on official web pages of analyzed largest companies in Croatia. reliability. 4 = characteristic. winning spirit). organizational value groups least present/characteristic for the largest companies in Croatia are leadership and governance. integrity. As it happens. On the other hand. sustainable development. 3.Ivan Malbašić. where each of the value groups was marked by one of the values from Likert’s scale. equality. transparency. Values pertaining to management and human potentials (creativity. dr. reputation. from which we can conclude that the actual representation of such values in present business practice in Croatia is even less frequent. The second and third place from the top respectively belongs to valuing the worker and to community. loyalty. followed by those aimed at employee value and those concerning the community. A little more than two thirds of analyzed companies keep other statements on their web pages from which one can extrapolate organizational values.. knowledge. sc. The second part of the research analyzed all explicitly stated organizational values and concluded that 42 different organizational values were noted on official web pages of the 100 largest companies in Croatia. 58 mission sta- num. Therefore. Table 3: Organizational values according to their representation in the largest 100 companies in Croatia Organizational value commitment to customers creativity innovativeness. dr. uniqueness.. only slightly more than 25% have a formal statement on organizational values. trust initiative. ethics. As is shown in Figure 1. environment protection. owner benefits. As is shown in Table 2. Therefore. teamwork work quality excellence. Prof. excellence. sc. reliability. integrity. as statements which have been standard organizational statements for a number of years. cost-effectiveness. oec. since in Croatian companies an ever growing number of employees is not paid regular salaries. disconcerting that the largest Croatian companies do not even declaratively accentuate the importance of this value group in their business. On the other hand. univ. while 13 of them offer no information on their organizational values on their web pages. teamwork. ambition. working conditions. b. 3. equality and diversity and transparency and integrity. and it was not necessary for these values to belong to one of the eight Batstone value groups. competence. i.

be useful to identify organizational values of the most successful companies in Croatia. Ruža Brčić: Organizational Values of Companies in Croatia Ivan Malbašić. where these are largely 56 Rank 1. Prof. which corresponds to the first part of our research . Prof. 2005) declarative values. as shown in Table 4. organizational value explicitly stated as the base value of the greatest number of analyzed companies is commitment to customers. (Source: Kelly et al. it would require a more detailed analysis of organizational values of each analyzed company. This confirms that organizational values of Croatian companies shown on web pages are truly just declarative. but at the same time it represents a recommendation for future research in which the researchers could compare the ‘usual’ (widely acceptable) and actual organizational values for companies being analyzed. However. For example. since it would be useful to continue research initiated in this paper. CONCLUSIONS. spec. 9. The goal of that research was to recognize organizational values in 30 countries of the world. employees. after which descriptive statistics would be used to merge the results of individual assessments. and teamwork while owner benefits are only in the fifth place. flexibility. according to declared values in Croatian companies.which may be a syndrome of social and political surroundings these companies function in.. while credibility was chosen by only one company. 5. 7. 3. even members of other stakeholder groups which could give their contribution to the recognition of actual/true organizational values of each company. The focus then switches to customers. 4.e. Organizational values ethical behavior commitment to customers commitment to employees teamwork commitment to shareholders honesty accountability social responsibility innovativeness drive to succeed organizational values which are often present in Croatian companies vs. As can be discerned from Table 3. It should be noticed that only three companies listed transparency as their core value. which is an imperative for foreign companies. since only accepted organizational values were analyzed. ethical behavior is most promoted in foreign companies while not even being present in the Croatian top ten.in which customer care was recognized as the dominant value group in the largest Croatian companies. 6. 5. Future research could decrease the influence of this limitation by having more researchers assess the same organization. Said limitation is indeed the largest one in this research. i. spec. 10. It would be interesting to perform the analysis of actual/true organizational values in the Croatian companies by industry sector. 8. ethical behavior is the number one organizational value for those companies researched. 2. 2005). since the recognition of true organizational values would ask for more than just the study of official web pages of a company. buyers. The reason due to which organizational values were shown individually in this case is of semantic nature.. 2. 7. univ. similar to the methodology used by Tian (2005). Organizational values commitment to customers creativity innovativeness teamwork work quality excellence environment protection commitment to employees responsibility honesty The next limitation pertains to the subjective system of evaluation of measures in which each analyzed company was regarded in accordance with Batstone’s organizational value groups. 3. the Croatian list does contain honesty. not only in order to find a good organizational value model. we believe that the concept of organizational values is very relevant for the effectiveness of any organization. The above grouping of organizational values is aimed at analytical overview only. The second most represented value is creativity. 4. it would be interesting to observe actual organizational values. sc. Croatian practice shows that owner interest is number one. dr. As shown in Table 4. Values pertaining to company efficiency and effectiveness (work quality. It is unclear how creativity and innovation can be developed as values without care for employees. 3.e. (Source: results of own research) 57 . In comparison. sc. oec. therefore. Table 4: Leader board of organizational values in foreign companies Rank 1. LIMITATIONS AND RECOMMENDATIONS FOR FUTURE RESEARCH Research performed for this paper poses the question of recognition of organizational values in Croatian companies. In conclusion. or to analyze organizational values of the most successful Croatian companies. although it would (also) be suitable to group them. As Table 5 shows. but also to confirm the purpose of organizational values in company business and development. Additional explanation should also be given to research results shown in Table 3. those values which are actually characteristic of analyzed companies. 4 and 5 present a lot of questions about the value of business performed by the companies in Croatia. cost-effectiveness. while commitment to employees is only eighth. as was performed in the previous step in the research (results shown in Figure 1). univ. If we consider Tables 4 and 5 we can see the differences in the structure and in the rank of Table 5: Leader board of organizational values in Croatian companies 4. That analysis would include interviews with chosen managers. as we have already declared. or that the salary is not appropriate for the effort and work efficiency of the employees. those for which the companies themselves state are characteristic of their business. 10. Table 5 shows the ranking of organizational values in Croatian companies. enterprising spirit. which resulted in a leader board of most represented organizational values in world-level companies. Ruža Brčić: Organizational Values of Companies in Croatia c. since the idea was to determine the use of individual words to describe organizational values. Similar situation is with commitment to employees. oec. 9. as proven by situations in which employees may work for months but not receive their salary. 8. These are only some of recommendations for further research. Several inconsistencies should be noticed on the leader board structure and rank: creativity and innovativeness are ranked second and third respectively. tradition). 5. followed by innovativeness and teamwork.. employees.. COMPARISON OF ORGANIZATIONAL VALUES IN CROATIAN AND FOREIGN COMPANIES In this part of the paper we compare the results of our research with those of global organizational values research conducted in 2004 (Kelly et al. 6. since the values are basically scattered and some of them show up only once. commitment to employees is eighth and honesty tenth. dr. Said table presents individual organizational values. owner benefits. according to their representation in the total number of companies. working conditions.Ivan Malbašić. The results of research shown in Tables 2. Such research would be significantly more complex. but even that value is tenth. those in foreign companies. i. the leading value is commitment to customers. while being a lot less important in Croatian companies. It would. The overview of all explicitly noted organizational values is shown in Table 3. These results also support the results of part one and point to insufficient orientation of leading domestic companies to business transparency .

B. Organizational Values: The Inside View of Service Productivity. Vision.quantum21. Helsinki School of Economics. (2005).2010. Hultman. and McKee. B. Vrednote: Temelj organizacijske kulture.Ivan Malbašić. D.net. J. Ruža Brčić: Organizational Values of Companies in Croatia REFEREnCES Adams.2010. and Koontz. T. and Pološki Vokić. 47: 91-107. The Relationship between Organisational Culture. The Beauty of the Organizational Beast. (2003). (2005). D. P. D.. (2005). MA: Butterworth-Heinemann.). (2007). Zagreb: Školska knjiga. PhD Thesis. Hunt. H. 12 (7): 548-564. and Francis. Identifying and sustaining services brands’ values. (2002). K.. W. and Segal-Horn. dr. D.). Weihrich. Training & Development. The Cultural Paradigm of the Smaller Firm. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies. R. S. Lider press d. K. 59 . Corporate Values No Longer Enough. (2000).pdf (04. Prof. F. K. net/slike/src/2009/08/31/125173108309091clanakbennisgoleman. Development in Practice.. H. K. K. Suvremeni menadžment: vještine. 31 (6): 435-448..com/BuildingValuesDrivenOrganization.quantum21. W. B. M.2005. From Tools to Social Construction of Organizational Reality: Studying Value Dissemination in three Case Companies. Järvensivu. Seevers. Values-Driven Management in Strategic Networks: A Case Study of the Influence of Organizational Values on Cooperation. Journal of Business Research. and Chuadhary.. 11 (2): 15-23. P. H. 14 (5): 510-527. Drury.gov/resources/lessons/ADAMS. Journal of Agricultural Education. N.net. Atkinson. Journal of European Industrial Training. Power Projects Inc. N.).. Jaffe. Chicago: Midwest Academy of Management. Sarajevo: ADF . The Pillars of Planning: Mission. P. ed. I. Bansal. Bennis. Fitting in Organizational Values: The Mediating Role of Person-Organization Fit between CEO Charismatic Leadership and Employee Outcomes.06. 9 (6): 324-329. A. Journal of Small Business Management. Chicago. The International Journal of Public Sector Management.03. H.02. Mattila. 10 (2): 73-93. Quantum21. (2000). Speculand. Organizacijske vrednote: kako do jasnih organizacijskih vrednot v podjetju. (ed. The Aspen Institute and Booz Allen Hamilton Inc. Wallace. 10 (3-4): 420435. Kocourek. Y. 58 Lider – Poslovni tjednik (2010). (2007). 26 (1): 35-49. L. oec. Strateško planiranje za nevladine organizacije. PhD Thesis. (2009). R. Quantum21. Ebener. http://www. Woodcock. and Scott. D.America’s Development Foundation / Američka fondacija za razvoj. F. (2003). Anderson. 47 (2): 8-11. 10. (2000). M. Proceedings of 2005 Annual Conference “Collaborative Improvisation: The Playful Intersection of Jazz and Work”. From Issues to Actions: The Importance of Individual Concerns and Organizational Values in Responding to Natural Environmental Issues. Bahtijarević-Šiber. Johnson. Human Resource Development and Organizational Values. (2009). NY.2010. dr.03. P. Ljubljana: IPSOS. C. Bahtijarević-Šiber. J.power-projects. spec. Zagreb: Masmedia. S. Academy of Management Executive. C. (1997). (2004). S. (2008). Coming to Grips with Organisational Values. Personnel Today. Clarifying Organizational Values. (1998). Annual meeting of the International Communication Association. Balancing Individual and Organizational Values: Walking the Tightrope to Success. C. M. R. Burlington.. M. and Goleman. Organisational Climate and Managerial Values. C. L . oec. Sikavica.. Diop.: 16-17. (2006). D. R.net/slike/src/2009/08/31/125173244609092clanakjaffescott. http:// www.. sc. Hassan. (no date). The Influence of Organizational Values on Profitability. (2001). Cheng.pdf (11. http://www. Sheraton. Kelly. Prof. IL. Building a Vision–Guided. Organization Science. The Values-Driven Organization: A Model for Not-for-profit Strategic Management. P. S.arts. Dobni. J. Musek Lešnik. Poseban prilog: 1000 najvećih hrvatskih tvrtki prema ukupnom prihodu u 2009. V. Menadžment.04. Brent R. International Journal of Manpower.). 31.2010. Zagreb: MATE. spec. (2004). (2007). New York City.03. Values-based Management. (2000). Values–Driven Organization. (1999). Huang. 11 (4): 25-46. de Chernatony.. Aldershot: Gower Publishing. F. Living Organisational Values: The Bridges Value Inculcation Model. Deriving Value from Corporate Values.. D. Bellman. T. sustavi i izazovi..pdf (15. ed. and Zerbe.: 30-33.). 25. (2005). San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiffer. 41 (3): 70-79. Auburn University. P. (2008). 54 (5): 67-73.. National Endowment for the Arts. Values. G. J. M.05. R.. Haugh..HTML (12. and Sikavica. Building a Values-Driven Organization: A Whole System Approach to Cultural Transformation. Management Services. McGaw. and Richards. 42 (4): 377-394. Identifying and Clarifying Organizational Values.. K. (2000). R. Shaping a Vision – Living the Values. (2002). D. O. and Gellerman. L. Barrett. Journal of Marketing Communications. (2006). (1989). Tian. 26. (2009) Kultura transparentnosti. http:// www. Ruža Brčić: Organizational Values of Companies in Croatia Ivan Malbašić. and Samuelson. and Chou. univ. Padaki. (1998).d.. and Kruse. Leksikon menadžmenta. Black.02. In: Moorman. and Aaltio.04. Barrett. Business Strategy Series. Being Responsible to the Society: A Computer-Assisted Text Analysis of the Mission Statements on the Fortune 100 Companies’ Web Sites. univ. sc.

Jedan broj zemalja imao je više uspjeha u privlačenju inozemnoga poduzetničkog kapitala od drugih. sc. uz domaću akumulaciju. univ. Postavlja se pitanje zbog čega i koji su najznačajniji čimbenici koje ulagači uzimaju u obzir prilikom izbora inozemne lokacije u koju će investirati. Reprodukcija kapitala sve se više odvija na globalnom planu utječući na konkurentsku sposobnost pojedinih poduzeća. budući da takvi radovi mogu biti od velike koristi u stvarnoj poslovnoj praksi. uvjeti bez kojih nema ravnopravnog uključivanja u ekonomske odnose s drugim.Ivan Malbašić. Gotovo sve države različitim mjerama i instrumentima ekonomske politike potiču priljev inozemnih izravnih ulaganja. Postavlja se pitanje koje su mjere najučinkovitije u privlačenju 61 . usprkos svim teškoćama kroz koje je prolazila. Draženka Ćosić. Duško Pavlović. Ruža Brčić: Organizational Values of Companies in Croatia Dr. oec. S tim se ciljem u ovome radu predstavljaju rezultati istraživanja organizacijskih vrijednosti u većim tvtkama u Hrvatskoj te ih se uspoređuje s organizacijskim vrijednostima koje postoje u drugim tvrtkama širom svijeta. tako i onih u razvoju. Usto veliki broj država daje i razne vrste financijskih potpora i olakšica kako bi se dodatno motivirali inozemni ulagači da investiraju upravo u njihovoj zemlji. oec. Ruža Brčić Dr. smatra se da bi analiza organizacijskih vrijednosti u hrvatskim tvrtkama bila zanimljiva i korisna za te tvrtke s obzirom na specifično poslovno okruženje u kojem djeluju. Kennedijev trg 6B. državama. tako i usluga. tvrtke u hrvatskoj. Duško Pavlović. uključio se u tokove inozemnih izravnih ulaganja. osobito razvijenim. kako roba. Jedan od ključnih čimbenika koji je za to bio nužan jesu investicije. spec. Postoji korelacija između priljeva inozemnih izravnih ulaganja i stupnja uključenosti nacionalnoga gospodarstva u međunarodnu razmjenu. kako razvijenih. 60 Uspješno uključivanje u međunarodnu razmjenu osnovni je uvjet gospodarskog razvoja svih. univ. KLJUČnE RIJEČI: inozemna izravna ulaganja. Zagreb Draženka Ćosić. dipl. a osobito manjih država. dr. usporedba organizacijskih vrijednosti RAzlikE u VREDNOVANJu iNOzEmNE lOkACiJE zA izRAVNA ulAGANJA SAŽETAK Posljednjih nekoliko desetljeća veliki broj zemalja. U cilju privlačenja inozemnoga kapitala. oec. Hrvatska se. Naime.. investiranje. I dok su još do nedavno investicije išle gotovo isključivo od razvijenih prema manje razvijenim zemljama. nastojala od osamostaljenja što više uključiti na međunarodno tržište. dipl. kapital. sc. bacc. ali i nacionalnih gospodarstava. Kao mala država. oec.. mnoge zemlje izmijenile su zakonske odredbe omogućujući ulagačima lakše investiranje i garantirajući sigurnost uloženih sredstava. Sanja Stojsavljević. privuku i što više inozemnoga kapitala jer su kapitalna opremljenost poduzeća te ovladavanje suvremenim tehnološkim i upravljačkim znanjima. transfere profita te nesmetano iznošenje uloženoga kapitala nakon okončanja investicijskog poduhvata. oec. sc. Ključne riječi: organizacijske vrijednosti. Zbog niske domaće akumulacije i zastarjele kapitalne opreme bilo je nužno privući što više inozemnoga kapitala. dr. U radu se prezentiraju rezultati inozemnih istraživanja s tim u vezi i uspoređuju s rezultatima dva empirijska istraživanja koja su autori proveli u Hrvatskoj.22 Prethodno priopćenje Organizacijske vrijednosti gospodarskih organizacija u Hrvatskoj Sažetak Koncept organizacijskih vrijednosti već duže vrijeme zaokuplja kako teoretičare organizacije tako i praktičare. analiza vlastitih organizacijskih vrijednosti i usporedba s vrijednostima drugih organizacija u poslovnome okruženju može pomoći tvrtkama da dođu do novih ideja i ostvare neke inicijative i praktične projekte. spec. UDK 332. osobito inozemnih izravnih ulaganja. od kraja 20. Prof. 1. bacc. Na ovom su području osobito zanimljivi i korisni radovi koji se bave identifikacijom ili prepoznavanjem organizacijskih vrijednosti u stvarnim poslovnim organizacijama. VPŠ Libertas. Prof. lokacije za ulaganje. UVOD Interes je svih država da u razvoj svoga gospodarstva. Sanja Stojsavljević. Iako postoje određena istraživanja usmjerena na prepoznavanje organizacijskih vrijednosti poslovnih organizacija na globalnoj (i ponekad regionalnoj) razini. oec. stoljeća zemlje u razvoju postaju sve značajniji ulagači u inozemstvo. sc. Za uspješno uključivanje u međunarodnu ekonomsku razmjenu nužno je stvoriti uvjete za veći izvoz roba s više dodane vrijednosti.: Razlike u vrednovanju inozemne lokacije za izravna ulaganja Ivan Malbašić.

Optimalni uvjeti za investiranje postoje u slučajevima u kojima se. 2. reinvestirana dobit – umjesto raspodjele dobiti kroz dividendu i njezinog transfera u centralu. 2. portfolio inozemna ulaganja i ostala inozemna ulaganja. Novčano ulaganje smatra se inozemnim izravnim ulaganjem (engl. Zakon o deviznom poslovanju3 definira izravna 62 ulaganja kao sva ulaganja rezidenata u inozemstvu i nerezidenata u Hrvatskoj koja ulagač obavi s namjerom uspostavljanja trajnih ekonomskih odnosa i ostvarivanja znatnog utjecaja na upravljanje pravnom osobom. Zračni promet Izvor: MIGA. 4. cilj ili ciljeve koji će biti zajednički za sve ulagače. zbog lakšeg pristupa njima. Izravnim ulaganjem ne smatra se ulaganje financijskih institucija dužničkim transakcijama vezanim za tekuće poslovanje. Jedno od najopsežnijih istraživanja o čimbenicima koji opredjeljuju multinacionalne kompanije u specifičnu lokaciju provela je Agencija za garancije investicija koja djeluje u okviru Svjetske banke ( MIGA . Mogućnost zapošljavanja rukovodećih radnika 7. 3. odnosno 10% ili više glasačkih prava nakon ispunjenja uvjeta iz prethodnog stavka. transakcijama izravnih ulaganja po Zakonu o deviznom poslovanju smatraju se i: 1. Ne postoji stroga razdioba među nabrojenim ciljevima. bacc. fond. Pristup sirovinama 15. Mogućnost zapošljavanja stručnih i izvježbanih radnika 11. dipl. oec. Iako investitor može biti pojedinac. sc. Cijena komunalnih usluga 13. str. već se izravnim ulaganjem smatraju samo one transakcije motivirane trajnim interesom vezanim uz vlasnički odnos. prilikom donošenja odluke o investiranju u inozemstvu. Duško Pavlović. Stabilno socijalno i političko okruženje 3. Kod investiranja u zemlje u razvoju veću ulogu igra materijalna imovina.: Razlike u vrednovanju inozemne lokacije za izravna ulaganja inozemnih investitora i u kojem pravcu države trebaju usmjeriti svoje aktivnosti kako bi ulagačima postale atraktivna lokacija za ulaganje. želi ostvariti specifične ciljeve koji proizlaze iz njegove razvojne strategije. Lakoća poslovanja 4. Svako poduzeće. 2. što znači da imaju ista prava i obveze kao i društva u potpunom hrvatskom vlasništvu. oec. Najveći značaj za nacionalna gospodarstva imaju inozemna izravna ulaganja jer ona predstavljaju direktnu poduzetničku aktivnost inozemnih ulagača u državi izvan njihove matične. Cijena rada 9. Raspoloživa zemlja sa svom infrastruturom 17. sc.. Ovo uključuje dužničke vrijednosne papire. Hrvatsko zakonodavstvo definira inozemna ulaganja na sličan način. No. Kvaliteta prometnica 14. Kvaliteta visokog općeg i tehničkog obrazovanja 16.Dr. međusobno isprepliću. i prilikom donošenja odluke o investiranju. POJAM INOZEMNIH IZRAVNIH ULAGANJA Prema klasifikaciji MMF i OECD1 inozemna se ulaganja dijele na inozemna izravna ulaganja. 2. siječanj 2002. U ovom se radu pokazuju inozemna istraživanja o privlačnosti pojedinih lokacija za inozemne ulagače i uspoređuju s rezultatima empirijskih istraživanja koja su autori s tim u vezi proveli u Hrvatskoj. (Resource – seeking) – investiranje zbog jeftinijih faktora proizvodnje ili. vrlo značajno pribavljanje nematerijalne imovine poput licenci. Draženka Ćosić. zaklada. Promatrajući čimbenike koji su navedeni u gornjem istraživanju. najznačajniji čimbenici pri izboru lokacije za inozemna izravna ulaganja 3. Visina poreza 12.. država i drugi. daleko najznačajniji svjetski investitori ekonomski su najsnažnija poduzeća razvijenih država – multinacionalne kompanije. financijske kredite i ostale dužničko-vjerovničke odnose. ako krediti imaju obilježja podređenog ili hibridnog potraživanja. odnosno udio izravnog ulagača u dobiti trgovačkog društva koja se ne raspodjeljuje u obliku dividendi ili drugih oblika raspodjele dobiti. Ulaganje se može odvijati kroz tri različita oblika: 1. ona ostaje u inozemnom poduzeću – afilijaciji. dužničke transakcije između izravnog ulagača i trgovačkog društva u koje je već izvršeno izravno ulaganje. foreign direct investment . uglavnom se radi o investicijskoj i poduzetničkoj aktivnosti multinacionalnih kompanija u državama izvan njihove rezidentne.: Razlike u vrednovanju inozemne lokacije za izravna ulaganja Dr. u slučaju prirodnih bogatstava. uz ostvarenje osnovnog cilja.. unutarkompanijski krediti. (Asset – seeking) – investiranje radi uvećanja imovine. reinvestirana dobit. Odnos s radnicima i sindikalna organiziranost 20.Multilateral Investment Guarantee Agency). komercijalne kredite. Namjera uspostavljanja trajnih ekonomskih odnosa i ostvarivanja znatnog utjecaja na upravljanje po Zakonu4 iskazana je u sljedećim slučajevima: 1. Lokalni porezi 18.FDI) ako investitor kupuje najmanje 10% dionica poduzeća u državi koja nije njegova rezidentna s namjerom da osigura trajni interes u to poduzeće i ostvari značajan utjecaj na upravljanje njime. plina i nalazišta ruda. (Market – seeking) – investiranje radi širenja tržišta. patenata i brandova. obično definiran od strane vlada pojedinih država. Društva u djelomičnom ili potpunom inozemnom vlasništvu uživaju nacionalni tretman. i prilikom oplođivanja investiranih sredstava. Kriminal i sigurnost 10. Razina korupcije 8. Pouzdanost i kvaliteta infrastrukture 5. 3. dionički kapital – ulaganje u kupovinu dionica postojećeg poduzeća ili u osnivanje novoga. postavlja se pitanje koji su glavni čimbenici koji ga motiviraju da investira u neku specifičnu lokaciju – zemlju. pri čemu se tu radi i o materijalnoj i nematerijalnoj imovini. ulaganja u novo ili već postojeće trgovačko društvo ako ulagač time stječe ukupno 10% ili više udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva. Sanja Stojsavljević. Zbog toga je teško odrediti Rang Čimbenik 1. Prema UNCTAD6-u postoje četiri osnovna cilja koje poduzeće želi ostvariti prilikom investiranja u inozemstvo: 1. Sanja Stojsavljević. Draženka Ćosić. već se oni.12 % 77 64 54 50 39 38 36 33 33 32 29 28 26 24 24 24 24 23 23 23 63 . (Efficiency – seeking) – investiranje radi povećanja efikasnosti. Nakon uspostavljanja opisanoga vlasničkog odnosa. 3. oec. Duško Pavlović. oec. Ulaganja mogu biti u postojeća poduzeća („brownfield“) ili u osnivanje novog poduzeća („greenfield“). 2. i drugi investitori. Pristup kupcima 2. bacc. Hrvatskim je Ustavom2 propisano da se prava inozemnih ulagača neće umanjivati zakonima ili drugim pravnim aktima te je zajamčeno slobodno iznošenje kapitala iz Hrvatske po prestanku ulaganja. kredita na rok od 5 godina ili duže radi uspostavljanja trajnih ekonomskih odnosa. može postići i dodatni učinak kod još nekog od nabrojanih ciljeva. Usto postoji i strateški cilj investiranja. RAZLOZI ZA INOZEMNA IZRAVNA ULAGANJA Postoje brojne teorije5 o razlozima koji motiviraju najveća svjetska poduzeća da se opredijele za najriskantniji način širenja poslovnih aktivnosti u inozemstvu – inozemna izravna ulaganja. osnivanja podružnice ili stjecanja već postojećega trgovačkog društva u potpuno vlasništvo ulagača ili ulaganja radi obavljanja djelatnosti poduzetnika pojedinca. osnivanja ili povećanja temeljnoga kapitala trgovačkog društva u potpunom vlasništvu ulagača. kad se već neko poduzeće opredijelilo za investiranje u inozemstvu. koje potiču multinacionalne kompanije na inozemne investicije u vitalne inpute poput nafte. osobito od strane multinacionalnih kompanija iz zemalja u razvoju. može se uočiti da se tih 20 čimbenika može razvrstati u 4 podskupine: Tablica 1. dok je kod FDI u razvijene zemlje. kao način širenja svoje poslovne aktivnosti. (Tablica 1). dipl. Foreign Direct Investment Survey. Kada se govori o inozemnim izravnim ulaganjima. Mogućnost zapošljavanja tehničkih stručnjaka 6. Pristup dobavljačima 19.

Ovim pokazateljima strani investitori pridaju osrednji značaj pri svom opredjeljenju za lokaciju svojih investicija. ali je i ta smanjena ulagačka aktivnost još uvijek po veličini investiranih sredstava višestruko iznad razine ostvarene 1990. u razdoblju od 1993. Zemlje Europske unije.). oec. 4.hnb.. mjesto od ukupno deset uključenih u prikazani redoslijed vrednovanja. 2010. velikih europskih zemalja. Mjerljivi ekonomski pokazatelji: cijena rada. Austrija. praktički uložile sva dosad primljena sredstva u Hrvatsku. Inozemna izravna ulaganja po stanovniku u odabranim tranzicijskim zemljama.. 2. ali i razvijenu trgovinsku suradnju koju Republika Hrvatska ima s tim zemljama. tromjesečja 2010. u kojoj je zabilježen najveći iznos FDI u povijesti.996 milijarda dolara u 2007. dolazi do velikog pada ulaganja.-2. dolazi do prvog pada i oscilacija u narednih nekoliko godina. godine. VELIČINA INOZEMNIH IZRAVNIH ULAGANJA Grafikon 1. tr.). Budući da nisu imale rata. tako da je značajnija investicijska aktivnost započela tek 1996. lakoća poslovanja. Sva tri navedena pokazatelja glavni su čimbenici pri izboru lokacije za ulaganja. ali i Rusije i Ukrajine. 4.-2. HNB. gotovo 10 puta. osnovni su čimbenici koji su doveli do toga da te zemlje imaju glavninu inozemnih izravnih ulaganja u Hrvatskoj. U 2009. United Nations. dipl. godine. Ovim se pokazateljima prvenstveno rukovode strani investitori pri izboru zemlje u kojoj će dugoročno uložiti svoja sredstva.: Razlike u vrednovanju inozemne lokacije za izravna ulaganja 1.2010.. imala su prekogranična spajanja i preuzimanja (M&A).-2. 3. godini dostižu najveći ikad zabilježeni iznos od 4.192 milijuna eura. -2. tr.). Statistika inozemnih izravnih ulaganja vodi se u Hrvatskoj od 1993. oec. mogućnost zapošljavanja tehničkih i rukovodećih radnika. i 2009.. Te godine uloženo je više sredstava nego u razdoblju 1993. raspoloživa zemlja sa svom infrastrukturom. Kao što pokazuje Grafikon 2. i pored toga. kvaliteta obrazovanja. donijele su Hrvatskoj značajne iznose inozemnoga kapitala.704. (u milijunima EUR) 4.hnb.. (u milijunima EUR) Izvor: UNCTAD. oec. pokazuje kretanje FDI u svijetu u razdoblju 1990. Vidljivo je da strani ulagači vrlo nisko vrednuju ove pokazatelje dajući im malo značenja pri izboru lokacije za svoja inozemna ulaganja. kao rezultat svjetskih kretanja8. Draženka Ćosić. tr. Slična je situacija i u drugim europskim tranzicijskim zemljama. oec. (EUR) 4. iznosio je 24.. sudjelovale su sa više od 50% (Grafikon 4. 65 64 .: Razlike u vrednovanju inozemne lokacije za izravna ulaganja Dr.. Sanja Stojsavljević. privatizacija velikog broja najznačajnijih hrvatskih poduzeća i mjere poticanja inozemnih investitora. U 2008. u razdoblju od 1993. 2010. Trendovi u kretanju FDI u svijetu 1990. rast od 21% u odnosu na 2006. Draženka Ćosić. .) Tradicionalna ekonomska povezanost s nekoliko zemalja Europske unije (Austrija. http://www. 2006.2. Pokazatelji rizika: razina korupcije. geografska blizina i proces priključenja Hrvatske ovoj grupaciji.. sudjelovale su s više od 90% tako da su te zemlje.. Sanja Stojsavljević. Veličina inozemnih izravnih ulaganja u Republiku Hrvatsku Pozitivna investicijska klima u svijetu. iznos inozemnih izravnih ulaganja u Hrvatsku pada na 2. prije svega onih iz neposrednog okruženja. uzevši zajedno. ukupni iznos FDI u Republiku Hrvatsku u razdoblju 1993. Izvor: prema Standardom prezentacijskom formatu. No. kriminal i sigurnost.. visina poreza. tromjesečja 2010. godinu.2010. tri zemlje. uz Švicarsku. Rast je zabilježen u svim dijelovima svijeta. u razdoblju 1993. Rusiju i međunarodne financijske institucije. do polovice 2010.. bacc. Duško Pavlović.11. sc. O ovim pokazateljima strani investitori također vode računa pri razmatranju zemlje u kojoj će uložiti svoja sredstva. Izvori inozemnih izravnih ulaganja Od ukupno uloženih sredstava u Hrvatsku u razdoblju 1993. Najveći utjecaj na rast ulaganja u 2007.2010. 2008. cijena komunalnih usluga. kao rezultat ekonomske krize u svijetu. pod utjecajem ekonomske krize.1. bile su u boljem političkom okruženju od Hrvatske.096 milijuna eura. 2010.hr (29. New York and Geneva. Izvor: Statistika inozemnih izravnih ulaganja.2. a najveći iznos od 13 milijarda dolara zabilježen je i u grupi najmanje razvijenih zemalja (LDC-least developed countries) koja je dugo bila izvan procesa međunarodnoga kretanja kapitala. (USD mlrd. Njemačka). tromjesečje 2010. ali to je zapravo dodatni kriterij koji u procjenjivanju zauzima 6. stabilno socijalno i političko okruženje. 2010.World Investment Report 2005. Nizozemska i Njemačka. iznosile 500 milijarda dolara. Češke. i 7. godine iznosi uloženih sredstava stalno su rasli. bacc.2009. sc.. čija je vrijednost u toj godini iznosila l. godini. posebno imajući u vidu njihov veliki udio u inozemnim izravnim ulaganjima iz Hrvatske. U ratnim godinama iznos uloženih sredstava bio je neznatan. Italija. Kao i Hrvatska. Hrvatska je.. 2005. Grafikon 1. http://www. Pokazatelji opće klime za poslovanje: pristup kupcima. u ukupnim inozemnim izravnim ulaganjima u Hrvatsku. Vidi se da je. http://www. U toj godini. tromjesečja 2010.. Inozemna izravna ulaganja u Republiku Hrvatsku (po zemljama porijekla). Grafikon 4.637 milijarda dolara. na 1. Grafikon 3.7 Izvor: Standardni prezentacijski format 4. tromjesečje 2010. Zamjetno je i vrlo mali udio europskih zemalja u razvoju. 4. investicije ponovno rastu i u 2008. i pored stanovitih oscilacija.hr (25. godine. 2010. HNB. i Mađarske. dipl. kvaliteta prometnica. dakle. bila uspješnija od svih tranzicijskih zemalja osim Estonije. Tako su ulaganja u zemlje u razvoju u 2007.-1995.11. Priljev inozemnih izravnih ulaganja u Hrvatsku u razdoblju 1993.4 milijuna eura. po godini) Grafikon 2. 2010.11. Do 2000. i druge tranzicijske zemlje nastojale su privući inozemne investitore i s tim u vezi poduzimale su brojne mjere i u zakonskom reguliranju i u aktivnostima na privlačenju inozemnoga kapitala.hnb.-2. HNB. mjereno iznosom FDI po stanovniku (Grafikon 3.-2009. u promatranom periodu godišnji iznos inozemnih izravnih ulaganja porastao sa oko 200 milijarda dolara u 1990. Od 2006. 2010.hr (29. HNB. najveći ikad zabilježeni iznos.). Vjerojatno da ovim pokazateljima raste značenje u situacijama kada opada povjerenje u opću klimu poslovanja. Duško Pavlović. Pokazatelji stupnja razvijenosti zemlje: kvaliteta infrastrukture i komunalnih usluga. u ukupnim ulaganjima u Hrvatsku. 1993.Dr.

. INOZEMNA IZRAVNA ULAGANJA HRVATSKIH PODUZEĆA Uz to što je Hrvatska. te koliki je stupanj podudarnosti u redoslijedu po važnosti čimbenika koje daje svaka menadžerska skupina zasebno?“ Poseban istraživački interes usmjeren je na sagledavanje važnosti razine korupcije i općeg kriminala koju pridaju tim čimbenicima svjetski i inozemni menadžeri u Hrvatskoj. kao što su ih privlačile trgovinska djelatnost i proizvodnja kemikalija.8 23. dipl. Draženka Ćosić. ali i brzoga tehnološkog napretka koji je omogućio međunarodnu razmjenjivost čitavog niza usluga.-2. Slijede trgovina na veliko i posredovanje u trgovini s 11% te proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda. poziciju zauzima daleka Sirija u kojoj 2006. među tranzicijskim zemljama bila značajan primatelj inozemnih izravnih ulaganja.3.11 U tom razdoblju najveći iznos investicija iz Hrvatske bio je usmjeren prema Nizozemskoj. Slijede susjedne Bosna i Hercegovina te 66 Srbija u kojoj posluje preko 200 hrvatskih poduzeća.. od ukupnih inozemnih izravnih ulaganja. tromjesečja 2010.Dr. a sve veći udio čine i ulaganja u poslovanje nekretninama. Dok su strani ulagači preuzeli vodeću ulogu u hrvatskim bankama. međunarodna orijentacija te visok stupanj razvijenosti i učinkovitosti njezinih tržišnih institucija. od mogućih deset koja smatraju bitnim za donošenje odluke o izravnom ulaganju u neku inozemnu lokaciju. oec. u financijsko posredovanje uloženo je 35% svih sredstava. godine Ina osniva sirijsko-hrvatsku kompaniju Hayan Petroleum Company. Maršalovih Otoka te Sveti Vincent i Grenadini. osobito nakon 2000. koje su više poznate po nekim drugim aktivnostima. i zemlje poput Liberije. povoljni porezni i carinski uvjeti. Naredna tablica prikazuje postotke zastupljenosti pojedinih čimbenika među tri izabrana koje su dali svjetski. Koliko nam je poznato. predvođenih Agrokorom. U razdoblju 1993.09 18. Draženka Ćosić.: Razlike u vrednovanju inozemne lokacije za izravna ulaganja 4. S popisa koji je dala MIGA odabrano je deset ponuđenih čimbenika i provedeno anketiranje u trinaest velikih hrvatskih poduzeća tražeći od njihovih menadžera da izaberu tri najvažnija čimbenika.23 38..8 0 61. stoljeća bilo nemoguće. ona je. naftnih derivata i nuklearnoga goriva (12%). što je do druge polovice 20. U Tablici 2. a koeficijent korela- Tablica 2. Priljev ulaganja po djelatnostima Posljednjih nekoliko desetljeća glavnina inozemnih izravnih ulaganja bila je usmjerena u sektor usluga9. do sada u Hrvatskoj nije izvršeno istraživanje o čimbenicima koji motiviraju hrvatska poduzeća za investiranje u inozemstvo. koji s 35% sredstava dominira u inozemnim ulaganjima u Hrvatsku). Rang 10 dobio je čimbenik koji je najmanje puta naznačen kao važan ili nije nijednom svrstan ni od jednog anketiranog menadžera među tri značajna. To se objašnjava odlaskom Plivina kapitala u nizozemsku Barrovu afilijaciju.1 30. U razdoblju 1993. Time je bio definiran predmet istraživanja.09 18. oec. U poštu i telekomunikacije. sc. hrvatska izravna ulaganja u inozemstvo iznosila su 4. Rang 1 dobio je čimbenik koji je najviše puta svrstan među prva tri što je iskazano u njegovoj postotnoj zastupljenosti.8 milijuna eura. Zbog malih veličina uzoraka nije dopustivo primjenjivati složenije statističke postupke i zato smo se opredijelili na rangiranje od 1 do 10 . svaka sa 7%. naftnih derivata i nuklearnoga goriva. Duško Pavlović. Na taj način dobili smo tri redoslijeda rangova i mogli smo primijeniti izračunavanje Spearmanovog koeficijenta RO korelacije rangova. tromjesečje 2010. Ukoliko se rangovi koje jedna skupina pridaje pojedinim čimbenicima više razlikuju od rangova koje druga skupina pridaje istim čimbenicima. Ovaj se postupak zasniva na razlikama između uspoređivanih rangova. te da li se to podudara s izborom najvažnijih čimbenika koje naglašavaju svjetski poznati menadžeri obuhvaćeni MIGA-inim istraživanjem. Sanja Stojsavljević. kao i proizvodnja koksa.18 67 .10 Dominiraju ulaganja u financijske usluge i telekomunikacije. Pribavljanje podataka i obrada rezultata treba pokazati u kojim se čimbenicima podudaraju mišljenja ove tri grupe menadžera.5 38. to će razlike u njihovim rangovima biti veće. sc. Sličan trend. Sanja Stojsavljević. usmjereno svega 3% hrvatskih ulaganja u inozemstvo. godine. poslovanje nekretninama i trgovinu na malo uloženo je pojedinačno po 5% svih sredstava.45 9. 5. hrvatskih i inozemnih menadžera ČIMBEnIK PRISTUP KUPCIMA STABILNO SOCIJALNO I POLITIČKO OKRUŽENJE LAKOĆA POSLOVANJA POUZDANOST I KVALITETA INFRASTRUKTURE I KOMUNALNIH USLUGA MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA RUKOVODEĆIH RADNIKA NISKA RAZINA KORUPCIJE CIJENA RADA VISINA POREZA NIZAK OPĆI KRIMINAL I DOBRA OSOBNA SIGURNOST CIJENA KOMUNALNIH USLUGA Obrada: Autori MIGA RAnG 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 % 77 64 54 50 38 36 33 29 33 28 HRVATSKI MEnADŽERI RAnG 1 3 5 7 6 2 4 8 % 69. bacc.4 milijuna eura. Povod za ovo istraživanje bili su podaci MIGA-e (Tablica 1. Nešto manje ulagalo se u vađenje nafte i zemnog plina (4%) te proizvodnju ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (3%). razlog je svakako i velika otvorenost gospodarstva Nizozemske.5 30.: Razlike u vrednovanju inozemne lokacije za izravna ulaganja Dr. hrvatskih i inozemnih menadžera čija poduzeća imaju ulaganje u Hrvatsku. Dobiveni rezultati omogućili su uvid u sličnosti i razlike koje postoje između svjetskih. nasuprot procjeni važnosti sagledavanja ovih negativnih pojava koju iskazuju hrvatski menadžeri kada razmatraju pogodnosti ulaganja u neku stranu zemlju. U sektoru usluga bilo je od početka 90-ih godina prošlog stoljeća usmjereno više od 50% svih inozemnih izravnih ulaganja. to nije bio dovoljan razlog da hrvatski ulagači ili prepoznaju potencijal ulaganja u tu djelatnost. a kojim se motivima rukovode inozemni menadžeri kada izravno ulažu u Hrvatskoj. U te tri djelatnosti usmjereno je više od dvije trećine ukupnih hrvatskih ulaganja u inozemstvo. inozemni u Hrvatskoj i hrvatski menadžeri te na osnovi čestoće izbora utvrđene rangove za svaki čimbenik. komparativno su prikazani redoslijedi čimbenika koji su dobiveni ovisno o postotnoj zastupljenosti svrstavanja među tri najvažnija za donošenje odluke o izravnim ulaganjima u neku inozemnu lokaciju. Komparativni prikaz vrednovanja pojedinih čimbenika od strane svjetskih. nisu privlačile hrvatske ulagače. posebno promatrano po stanovniku. odnosno što smatraju najvažnijim čimbenicima za donošenje odluke o izravnom ulaganju u neku inozemnu lokaciju. anketirano je i jedanaest vodećih inozemnih poduzeća u Hrvatskoj.982. oec. i ostale visokoprofitabilne djelatnosti.285. Duško Pavlović. ili stvore uvjete za takvu vrstu ulaganja u inozemstvo.7 InOZEMnI MEnADŽERI U HRVATSKOJ RAnG % 1 81. nego kao poduzetnička područja. Osim toga.36 9.) koji ukazuju kojim se razlozima rukovode svjetski menadžeri pri izboru lokacije investiranja. To je rezultat privatizacijskih procesa u tom sektoru. oec. Posljednjih godina većina inozemnih izravnih ulaganja u svijetu usmjerena je u tercijarni sektor. i sve značajniji investitor u inozemstvo. a cilj mu je bio utvrditi koje čimbenike najznačaj- nije ističu hrvatski menadžeri kada se odlučuju na izravna ulaganja u inozemstvu. Zanimljivo je da je u bankarski sektor (financijsko posredovanje. Daljnjim istraživanjem. Visoku 4. osobito u susjedne.55 36. u proizvodnju kemikalija i kemijskih proizvoda (18%) te u proizvodnju koksa. čak 1. manje razvijene zemlje. Hrvatska je u posljednjih 17 godina najviše investirala u trgovinu na veliko i posredovanje u trgovini (38%).-2.5 0 7.18 9. u koje je Hrvatska investirala najviše sredstava.12 Osim financijskog posredovanja. bacc. Zanimljivo je da su među 15 zemalja. pogotovo kad su u pitanju inozemna izravna ulaganja u financijske usluge zabilježen je i u Republici Hrvatskoj. dipl.09 18. poput telekomunikacija.18 54. a analiza treba odgovoriti na osnovni problem istraživanja koji je formuliran sljedećim pitanjem: „ U kojim se čimbenicima značajno razlikuju mišljenja hrvatskih menadžera i menadžera inozemnih tvrtki koje izravno ulažu u Hrvatskoj od mišljenja svjetskih menadžera kako ih je prezentirala MIGA.82 3 8 5 9 6 2 4 10 7 45.

Izneseni podaci pokazuju na bitno drugačiji pristup prosuđivanju važnosti koja se u svjetskim poslovnim krugovima pridaje pojedinim čimbenicima nego što se to događa u Hrvatskoj. Ona ne predstavljaju samo kapital već sa sobom. Duško Pavlović.) Posebno je zanimljiva usporedba rangova čimbenika niske razine korupcije kojoj i svjetski i inozemni menadžeri pridaju 6 rang važnost. Sanja Stojsavljević.05 (tablica L Guillford 1996).439 nije statistički značajan.. jeftinijoj radnoj snazi. brojna poduzeća. govori da inozemni menadžeri slično vrednuju čimbenike kao i hrvatski. RO između svjetskih menadžera i inozemnih menadžera koji izravno investiraju u Hrvatskoj =0. ZAKLJUČAK Inozemna izravna ulaganja mogu biti značajan čimbenik ekonomskog razvoja nacionalnih gospodarstava. S druge strane. pri donošenju odluka uopće ne uzimaju u obzir razinu kriminala i korupcije u zemlji u koju namjeravaju investirati prilično je zabrinjavajući podatak koji. kako zbog stvaranja boljih uvjeta za privlačenje stranoga kapitala u Hrvatsku. Apsolutno slaganje sve tri skupine menadžera ostvaruju u prosudbi najvažnijeg čimbenika pristup kupcima (sa rangom 1 u sve tri skupine). sirovinama i drugim inputima. odnosno. upravo su putem inozemnih izravnih ulaganja proširile poslovanje i u zemlje izvan njihove matične.357 nije statistički značajan (kao ni RO hrvatskih i svjetskih menadžera). bilo da se radi o inozemnim menadžerima koji su izravno ulagali u Hrvatskoj. Duško Pavlović. Činjenica da hrvatski menadžeri. mnoge zemlje donijele su brojne zakone i druge mjere kojima pokušavaju potaknuti inozemne ulagače da investiraju u poslovne aktivnosti upravo kod njih. stabilno socijalno i političko okruženje te cijena rada među najznačajnijim čimbenicima kod odluka o izboru inozemne lokacije. čini se. Takvu svijest trebalo bi mijenjati sveobuhvatnom društvenom aktivnošću. dok je hrvatskim. 68 69 . bacc. potencijalno unose i nove tehnologije te upravljačka i marketinška znanja i vještine. Usto inozemni ulagači mogu omogućiti i brzo otvaranje novih tržišta za proizvode i usluge iz zemlje primateljice. a donekle i inozemnim menadžerima koji posluju u Hrvatskoj. Izračunom su dobiveni sljedeći RO koeficijenti: RO između svjetskih i hrvatskih menadžera= 0. najvažnije svoje prosudbe zasnivati na ekonomskim pokazateljima cijene rada i visine poreza o kojima svjetski menadžeri izrazito manje i rjeđe vode računa pri donošenju odluka o ulaganjima u neku inozemnu lokaciju. potvrđuje da nema značajnog slaganja rangova na razini značajnosti 0. u zemlju primateljicu. To bi kreatore ekonomske politike u pojedinim zemljama trebalo upućivati na najznačajnije mjere koje treba poduzimati želi li se privući inozemni kapital. tako i radi prihvaćanja sustava vrijednosti demokratski razvijenih država pri poslovanju hrvatskih poduzeća u inozemstvu.bilo da se radi o hrvatskim menadžerima. sc. u želji za pristupom novim tržištima. ukazuje da je stanje koje već dugo vlada u Hrvatskoj našlo odraza i u svijesti ključnih ljudi u gospodarskim subjektima. a koliko se posebno ove dvije skupine menadžera slažu s redoslijedom važnosti koje hrvatski menadžeri pridaju pojedinim čimbenicima pri svom odlučivanju da investiraju u inozemnim lokacijama. oec. Imajući u vidu dobivene podatke i iznesene rezultate opravdano je zaključiti da svjetski menadžeri i hrvatski menadžeri polaze od različitih prosudbi važnosti pojedinih čimbenika te da su prosudbe inozemnih menadžera u Hrvatskoj sličnije hrvatskim nego svjetskim pristupima u prosuđivanju važnosti pojedinih čimbenika za donošenje odluka o inozemnim ulaganjima. oec. Svjetski menadžeri sveobuhvatnije i nijansiranije vrednuju socijalne čimbenike. dipl. Shvaćajući potencijal inozemnih izravnih ulaganja za svoj razvoj. RO između hrvatskih i inozemnih menadžera koji ulažu u Hrvatskoj = 0.: Razlike u vrednovanju inozemne lokacije za izravna ulaganja cije biti niži i neznačajniji. bacc. dok o tom čimbeniku hrvatski menadžeri uopće ne vode računa pri odlučivanju o inozemnim ulaganjima (nijednom ga ne svrstavaju među tri najvažnija čimbenika). Najveće razlike u rangovima uočavaju se u prosudbi važnosti cijene rada i visine poreza koje čimbenike znatno rjeđe svjetski menadžeri svrstavaju među tri najvažnija (dajući im rang 7 za cijenu rada i predzadnji rang 9 za visinu poreza). a djelomično i u prosudbi važnosti stabilnog socijalnog i političkog okruženja (sa rangom 2 kod svjetskih i rangom 3 kod hrvatskih i inozemnih menadžera.Dr. dok tim čimbenicima hrvatski menadžeri i inozemni menadžeri u Hrvatskoj daju znatno više rang pozicije (2 za cijenu rada i 4 za visinu poreza). Dakle tim postupkom provjerit će se koliko se slažu u pridavanju redoslijeda važnosti pojedinim čimbenicima svjetski i inozemni menadžeri u Hrvatskoj. Sanja Stojsavljević. odnosno. oec.785 statistički je značajan i ukazuje na osrednje slaganje. Draženka Ćosić. dipl. sc. 6.. Draženka Ćosić.: Razlike u vrednovanju inozemne lokacije za izravna ulaganja Dr. Rezultati analiza koji su u radu prikazani upućuju na glavne čimbenike za odluke najvećih svjetskih i hrvatskih poduzeća o lokaciji i zemlji u koju će investirati. Rezultati pokazuju da su pristup kupcima. oec.

Dr. (2002). 2003. Wijkman. Horstman. 9 4 Isto. Dunning. Multinational firms and the theory of international trade. Overview. 2008.. editors.. Until recently the investments were directed only from developed towards less developed countries but since the end of the 20th century the developing countries have become more significant foreign investors. 1981). E. N. International Economic Review. OECD Benchmark definiton of foreign direct investment. VPŠ Libertas. J. location of economic activity and the MNE: A search for an eclectic approach. pp. 6 UNCTAD: World Investment Report 2006 .26. Third edition. United Nations.: 145/2010. Hirsch. R. Ohlin. MIT Press. sc.. New York and Geneva.str. have become included in flows of foreign direct investments. str. United Nations. A. J. New York and Geneva. Duško Pavlović. 1-2. Inc. oec. No. UNCTAD: World Investment Report 2010 – Investing in a Low-Carbon Economy. J. 11 Statistika inozemnih izravnih ulaganja. capital. oec. NN br. United Nations. HNB. In B. UNCTAD: World Investment Report 2006 – FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development. SAGE-Publications.: 145/2010 BILJEŠKE (Endnotes) 1 International Monetary Fund: Balance of Payments Manuel. 2010.. NN br. investment locations. Draženka Ćosić. bacc.Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge.: The Social Limits to Growth.J.J. oec. Sanja Stojsavljević.. Markusen. New York and Geneva. 1993.J. 7 UNCTAD: World Investment Report 2008 .FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development.. 28. Markusen.. Sanja Stojsavljević. 1993. I. UNCTAD: World Investment Report 2005 – Transnational Corporations and the Internationalization of R&D. čl. oec. (1987). Warner. Hirsch (1976). 1987 International Monetary Fund: Balance of Payments Manual. Routledge & Kegan Paul. London. New York and Geneva. 2006. investing. United Nations. Overview. 1977. 1984. 2008. Helpman.J. J.: Strategic investments and the development of multinationals.Dr. Sanja Stojsavljević.D. sc. Results of foreign research referring to this subject are presented in this paper as well as their comparison to results of similar researches conducted by the authors in Croatia. 12 Isto 70 71 . Vol.. 5 Horstman. Third edition. čl. Washington. 1976. oec. Cambrige. Hesselborn & P M.: Analizying Quantitative Date. F. London. 8 pad burzovnih indeksa i smanjenje globalne investicijske aktivnosti. United Nations. developed as well as developing ones. A certain number of countries have been more successful in attracting foreign capital in comparison to others.: A Simple Theory of International Trade and Multinational Corporations. Dunning. 2006. UNCTAD: World Investment Report 2008 – Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. New York and Geneva. Draženka Ćosić. Overview. Washington . 2008. dipl. Washington: IMF. 2006.. New York and Geneva. P. I. Zagreb Draženka Ćosić.. Washington: IMF. DIFFEREnCES In VALUInG FOREIGn LOCATIOn FOR DIRECT InVESTMEnTS ABSTRACT For the last few decades a large number of countries. The international allocation of economic activity: Proceedings of a Nobel symposium. The question is what are the reasons and which are the most important factors that investors consider while choosing a foreign location to invest to. 1996.: 85/2010. Macmillan.: 85/2010 Zakon o deviznom poslovanju. (1984). 2 Ustav Republike Hrvatske NN br. United Nations. Duško Pavlović.. R. Overview. OECD Benchmark definition of foreign direct investment. New York and Geneva. 1. R. 9 Vidi UNCTAD: World Investment Report 2008. Duško Pavlović. KEy WORDS: foreign direct investments. Markusen.: Razlike u vrednovanju inozemne lokacije za izravna ulaganja Dr. United Nations. Helpman. New York. Ustav Republike Hrvatske NN br. United Nations. 2002. H. 49 3 Zakon o deviznom poslovanju. 1996. 2010. R. Kennedijev trg 6B. Sachs. dipl. oec. 2005. 10 UNCTAD: World Investment Report 2006.J.: Economic Reform and the Process of Global Integration. 1995. E. bacc.: Trade. Markusen.: Razlike u vrednovanju inozemne lokacije za izravna ulaganja LITERATURA Blaikie. 395-418. bacc. London. Journal of Political Economy. New York. New York and Geneva. dipl.. Brookings Papers on Economic Activity. sc. (1977.

. poduzetnik… bude likvidan i solventan. Prema tome likvidnost poduzetnika treba shvatiti njegovom gospodarskom slobodom koju treba osigurati dugoročnim poduzetničkim odlukama. ima za posljedicu određeni učinak na cjelokupno poslovanje poduzetnika. ing. i ovl. Isto tako i svaka odluka koja umanjuje ili povećava likvidnost ima za posljedicu određeni učinak na cjelokupno poslovanje poduzetnika. novac. novčana točka pokrića. dipl. Likvidnost i solventnost poduzetnika međusobno su uvjetovane i povezane. Hrvatski računovodstveni jezik – čežnja ili potreba. POREZI. «(liquidus)». Za likvidnost ili nelikvidnost poduzetnika od posebne su važnosti poduzetničke odluke o uspostavljanju pravilnog odnosa između kratkotrajnih posjedovnih dobara odnosno imovine i njezinih izvora. str. oec. Isto tako i svaka odluka koja umanjuje ili povećava likvidnost i solventnost. Kohn pod «likviditetom» podrazumijeva: «… svojstvo imovine odnosno njezinih pojedinih dijelova. mijenjanje u gotov novac. Zašto o pojmovima likvidnost i solventnost poduzetnika govorimo zajedno. Likvidnost se povećava s porastom upotrebe imovinskih vrijednosti u vidu obrtne imovine koju je lako imati pri ruci i na raspolaganju. FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE. I ne samo to! Veoma je značajno da održavanje kontinuiteta likvidnosti i solventnosti poduzetnika omogućuje i ostvarenje ciljeva gospodarskog sustava u cjelini. P. kada govori o likvidnosti. sc. da je «likvidnost» gotovo potisnula «solventnost». da se mogu brzo i bez većih gubitaka pretvoriti u gotov novac…»8 .. koeficijent obrtanja. 2004. likvidnost znači sposobnost poduzetnika da u svako vrijeme slobodno raspolaže svim svojim posjedovnim dobrima (resursima) odnosno imovinom. nerijetko se poistovjećuju pojmovi «likvidnost» i «solventnost». rač. 2.1999. rač. Marina Proklin. ing. 2. likvidan). 806.»3 U svakodnevnoj komunikaciji. U istom djelu.5) Prethodno priopćenje uTJECAJ likViDNOSTi i SOlVENTNOSTi NA pOSlOVANJE pODuzETNikA Sažetak Za nesmetano funkcioniranje tržišnoga gospodarskog sustava od izuzetnog je značenja da svaki njegov podsustav: poslovni subjekt. UVOD UDK 657.Mr. godine iznijetom nedvojbenom Gerstnerovu vidiku: „… likvidnost mora ići usporedno sa solventošću…“2 I još sažetije: solventnost = sposobnost plaćanja. Davne 1937. ne samo u našoj. ček). Navest ćemo nekoliko takvih izraza i riječi! 2. dipl. o solventnosti poduzetnika. Anthony R. Zapravo. Ključne riječi: imovina. nakon 74 godine – gotovo potpuno identičan – pod pojmom likvidnosti u Ekonomskom leksikonu nalazimo 4 5 6 7 8 Klaić. RAČUNOVODSTVO Financijsko i upravljačko računovodstvo.3(497.. Rječnik stranih riječi. Jasna Zima.. REVIZIJA..: Utjecaj likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnika Mr. dipl. Financijska agencija Regionalni centar Osijek Jasna Zima. 3 Proklin. Jasna Zima. i ovl. nelikvidnost. dugovi. TRŽIŠTE KAPITALA PREMA NOVIM RJEŠENJIMA OD 1. Trgovački i pravni leksikon. Marina Proklin. GODINE. u odnosu na iznesenu netočnost. str. Izrijekom upozoravamo da to nije točno! Bez obzira na razlike koje vladaju među autorima. Marina Proklin. str. sc. Nakon ove kratke refleksije pođimo redom. Nakladni zavod MH Zagreb. govori se o likvidnosti poduzetnika mada se pritom misli na njegovu solventnost. RRiF Plus.» On upućuje na riječ «likvidan». gospodarski subjekt. Nema kod poduzetnika odluke koja u isto vrijeme nije odluka u pozitivnom ili negativnom smislu ne dotiče pitanje likvidnosti i solventnosti poduzetnika. solventnost. S tim u svezi promotrimo još i ovo motrište.1. dipl. Građevinski fakultet u Osijeku 1. tekući (isp. lakoća realizacije.. 1999. likvidnost. Analiza bilance. 390. POJMOVNO ODREĐENJE LIKVIDNOSTI I SOLVENTNOSTI Općenito u gospodarskoj teoriji i praksi. 294. ukoliko su mu imovinske vrijednosti likvidnije. Solventnost poduzetnika je njegova sposobnost da raspoloživim novcem podmiri sve svoje dospjele dugove u rokovima njihova dospijeća. 1978. Bjelodano. građ. Berlin. kad naše razmatranje trebamo usmjeriti više likvidnosti? Odgovor na to nalazimo u davne 1933...)1 Iz navedenoga teksta slijedi da se smisao stavlja u pitanje kada je riječ o likvidnosti i solventnosti poduzetnika. a znači: «1.1. čist. insolventnost. siguran bez plaćevnih teškoća (likvidna bilanca)»6.5 Kada se navedene riječi upotrijebe u motrenju funkcioniranja poduzetnika. Tisak građanske tiskare k. nasuprot njihovoj upotrebi u investicionoj imovini. likvidnosti a zatim i solventnosti poduzetnika. Naslov izvornika ACCOUNTING PRINCIPLES.. za riječ «likvidan» kaže da je to: «… jasan.. mjenica.4 riječ «likvidnost» latinskog je podrijetla i znači: »…pokretnost. nema kod poduzetnika odluke koja u isto vrijeme nije odluka koja u pozitivnom ili negativnom smislu ne dotiče pitanje likvidnosti poduzetnika. Međutim on u sebi krije određene nedorečenosti koje se mogu spoznati samo pomnom analizom nekih pojmova. P. u ozračju trgovačkog poslovanja. U istom djelu. poglavito.d. nisu rijetki slučajevi u kojima se ne razlikuje pojam „likvidnost“ od pojma „solventnost“. ovdje je riječ. Uzmimo jedan analogan pojam. nalazimo još bolju precizaciju! S tim u svezi riječ «likvidan» latinskog je podrijetla. Reece J. dipl. B. ing. 2 U istom djelu str. godine. Hrvatski odbor za računovodstvo i računovodstvene standarde. na Uskrs 1933. dospio (npr. oec. likvidnost se upravlja prema stupnju dospjelosti dugova. Prema Klaiću. dipl. P. str. I dalje. Različita poimanja likvidnosti i nelikvidnosti U našoj gospodarskoj zbilji najčešće se pod pojmom likvidnosti (Liquidität) podrazumijeva 1 Gerstner. S tim u svezi nalazimo i ovakvo motrište. Anthony i Reece pod likvidnošću poduzetnika podrazumijevaju: »… sposobnost poduzeća da podmiruje svoje tekuće obveze»7. u Osijeku..: Utjecaj likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnika Mr..» I dalje.» (Gerstner. Zagreb. Likvidnost poduzetnika je sposobnost njegove nenovčane imovine da se u relativno kratkom roku i bez gubitaka pretvori u gotov novac. Zagreb. i ovl. sc. rač. oec. građ. U ovom razmišljanju treba svratiti pozornost na primjerenu Gerstnerovu precizaciju. 1937. Klaić. sposobnost poduzetnika da u rokovima plaća svoje dugove. 72 73 . 105. RAČUNOVODSTVO. 417. str. Nerijetko sredstva komunikacije – svi mediji – usmeni i pismeni zamjenjuju pojmove: «/ne/likvidnost» i «/in/ solventnost. poduzetnik. svjedoci smo. građ. Kohn F. 439. «Gospodarski položaj poduzetnika utoliko je zdraviji. Naslov izlaganja posve je običan. Bjelodano.

Mr. sc. Marina Proklin, dipl. oec. i ovl. rač., Jasna Zima, dipl. ing. građ.: Utjecaj likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnika

Mr. sc. Marina Proklin, dipl. oec. i ovl. rač., Jasna Zima, dipl. ing. građ.: Utjecaj likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnika

da je to: »… svojstvo imovine, ili njezinih dijelova, da se mogu brzo i bez gubitaka pretvoriti u gotov novac…»9. Navest ćemo još jedan: »Likvidnost poduzeća znači sposobnost poduzeća da u svako vrijeme slobodno raspolaže svim svojim sredstvima.» I dalje: »Likvidnost treba shvatiti ekonomskom slobodom poduzeća, slobodom akcije i slobodom odabiranja najpovoljnijih rješenja.»10 Mi se ne bismo htjeli ovdje izravno više upuštati u daljnja poimanja likvidnosti, nego bismo htjeli naposljetku dati odgovor na krucijalno pitanje: Što je likvidnost poduzetnika? Iz svega pređašnjeg, mi stojimo, naposljetku uz sljedeću pojmovnu definiciju: Likvidnost poduzetnika je sposobnost njegove nenovčane imovine da se u relativno kratkome roku i bez gubitaka pretvori u gotov novac. I tu dolazimo do bitne spoznaje: ispravnije je govoriti o likvidnosti poduzetnika, a ne o likvidnosti njegove imovine. Suprotno od riječi «likvidan» Klaić bilježi riječ «nelikvidan» što znači:»… koji se ne podaje likvidaciji, prodaji, realizaciji na tržištu; koji ima poteškoća u pogledu plaćanja svojih obveza.» I dalje, «… nelikvidno potraživanje – potraživanje koje nije lako dokazati ili utjerati.» Temeljem rečenoga, Klaić11 samo spominje kao izvedenicu riječ «nelikvidnost». Izvan je teme ovog rada daljnja analiza navedenih pojmova. I na tome zamagljenom vidokrugu, naša pojmovna definicija glasi: nelikvidnost poduzetnika je nesposobnost njegove nenovčane imovine da se u relativno kratkome roku i bez gubitaka pretvori u gotov novac.

Za razliku od likvidnosti poduzetnika, koja je određena i uvjetovana odnosima stanja i kretanja nenovčane imovine, solventnost je određena tijekovima novca i novčanih ekvivalenata. Narečeni tijekovi postignuća su poduzetnikovih: poslovnih, ulagateljskih i financijskih aktivnosti odnosno poduzetničkih pothvata.
9 Ekonomski leksikon, Leksikografski zavod «Miroslav Krleža» i Masmedia, Zagreb, 1995., str. 458. 10 Braut R., Ekonomska analiza poslovanja poduzeća, II. dio, skripta, Visoka privredna škola u Zagrebu, Zagreb, 1967., str. 255. 11 Navedeno djelo pod 3, str. 935.

2.2. Različita poimanja solventnosti i insolventnosti

Međutim naša gospodarska zbilja nerijetko solventnost (Solvenz – Zahlungsfähigkeit) poistovjećuje s pojmom likvidnost, a to nije točno! Evo zašto. U tom kontekstu Klaić ne spominje posebno riječ solventnost, već polazi od riječi «solvencija», koja znači: (solvere – riješiti, razvezati) 1. plaćevna sposobnost, aktivnost bilance nekog poduzeća.» I dalje Klaić izvodi riječ «solventan» što znači: »… koji može platiti, platežno sposoban koji ima aktivnu bilancu», da bi završio riječju «solvirati», tj. «… isplatiti, odužiti se, namiriti, udovoljiti obvezama, izvršiti, ispuniti.»12 Treba ovdje ukazati na dva izričaja: • plaćevna sposobnost i • aktivna bilanca. Međutim, suprotno rečenomu: »… solventnost se odnosi na sposobnost poduzeća da podmiri trošak kamata i da podmiruje dospjele rate vezane za dugoročno zaduživanje.»13 Ili, za solventnost Braut14 kaže da je to: »… sposobnost poduzeća da u svako vrijeme udovolji svojim obvezama na vrijeme i bez gubitaka.» Prema rješenju toga pitanja usmjereni su još mnogi odgovori, od kojih naposljetku naš glasi: Solventnost poduzetnika je njegova sposobnost da raspoloživim novcem podmiri sve svoje dospjele dugove u rokovima njihova dospijeća. Sljedstveno tome nalazimo riječ «insolvencija» koja je, isto tako, latinskoga podrijetla: »(in – ne + solvere – riješiti se duga, platiti)» odnosno prema Klaiću: »… nesposobnost plaćanja; obustava udovoljavanju novčanim obvezama; insolventan, … nesposoban da plati; koji je obustavio plaćanje; insolventnost … isto što i insolvencija.»15 Prema tome naše je motrište, insolventnost poduzetnika je situacija u kojoj poduzetnik nije u mogućnosti da raspoloživim novcem podmiri sve svoje dospjele dugove u rokovima njihova dospijeća. Insolventnost, među inim, stečajni je razlog jer je riječ o: »… nesposobnosti za plaćanje i prezaduženosti.»16 Dakle poduzetnik je pred stečajem! Pojasnimo to ukratko.

2.3. Stečajni razlozi poduzetnika nisu nelikvidnost već insolvenstnost
Sada postaje shvatljivo da se stečaj nad poduzetnikom može otvoriti samo ako se utvrdi postojanje kojega od zakonom predviđenih stečajnih razloga, a to su: • nesposobnost za plaćanje i • prezaduženost. Bjelodano, nije riječ o nelikvidnosti poduzetnika, kao jednom od stečajnih razloga, već je riječ o nesposobnosti poduzentika za plaćanje dospjelih dugova u rokovima njihova dospijeća, tj. riječ je o insolvenstnosti poduzetnika.17 Što je nesposobnost za plaćanje? Iz citiranoga institucionalnog okvira razabiremo da je poduzetnik, odnosno dužnik, nesposoban za plaćanje ako ne može trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane dugove, odnosno obveze. I dalje, okolnost da je poduzetnik, odnosno dužnik, podmirio ili da može podmiriti u cijelosti ili djelomično tražbine nekih vjerovnika sama po sebi ne znači da je on sposoban za plaćanje – on je insolventan. Izrijekom: „Smatrat će se da je dužnik nesposoban za plaćanje /M.P. on je insolvenatan/ ako ima evidentirane nepodmirene obveze kod banke koja za njega obavlja poslove platnog prometa u razdoblju duljem od 60 dana, a koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za naplatu, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa. Okolnost da je dužnik u tom razdoblju imao sredstava (J.Z. novca) na drugim svojim računima kojima su se mogle namiriti sve te tražbine ne znači da je on sposoban za plaćanje.“18 Znači poduzetnik je insolventan. I dalje. Što je prezaduženost? Poduzetnik odnosno dužnik je prezadužen ako njegova imovina (prikazana u aktivi u bilanci) ne pokriva postojeće dugove odnosno obveze (prikazane u pasivi bilance kao tuđa glavnica).19 I što je za nas ovdje posebno zanimljivo? Ako je poduzetnik nesposoban za plaćanje ili prezadužen ravnateljstvo odnosno uprava (menadžment) poduzetnika mora bez odgode, a najkasnije dvadeset dana po nastanku nesposobnosti za plaćanje ili prezaduženosti, predložiti otvaranje
17 U istom djelu, t.(1.) do (10.), str. 2. i 3. 18 U istom djelu, t.(4). 19 U istom djelu, t. (8).

stečajnog postupka.20 Da li je u praksi baš tako?

3. PRETVORBENI TIJEKOVI POSJEDOVNIH DOBARA - IMOVINE
Posjedovna dobra odnosno imovina, pod utjecajem poduzetničkih pothvata koje čini poduzetnik, bilježe određene tijekove. Ukupnost poduzetničkih pothvata koje čini poduzetnik u cilju, među inim, ostvarenja poduzetničkih rezultata – dobitka (profita) mogu se motriti dvojako, i to kao: • materijalni tijekovi (tehničko motrište) i • vrijednosni tijekovi (gospodarsko motrište). U oba se slučaja javljaju, s jedne strane, rashodi, tj. trošenje imovine, promet ili izdavanje imovine i, s druge strane, prihodi, tj. primanje nove imovine, utrošci, učinci, prinosi odnosno postignuće poduzetništva. Materijalni tijek (tehničko motrište) kod proizvodnoga poduzetnika bilježi svoj početak u pribavljanju od drugih – od svoje okoline – dugotrajne i kratkotrajne imovine materijalnog oblika i radnike. Ti radnici svrsishodnim upotrebljavanjem navedenih posjedovnih materijalnih dobara stvaraju nove korisne učinke: gotove proizvode ili usluge. Ti gotovi proizvodi i usluge namijenjeni su drugima i proizvodni poduzetnik ih isporučuje svojoj okolini. Vrijednosni tijek poduzetnika započinje novcem. Drugim riječima, da bi uopće mogao započeti poduzetničke pothvate, poduzetnik mora raspolagati odgovarajućom svotom novca. Posebno naglašavamo: u pravilu, pretvorbeni materijalni tijekovi i vrijednosni tijekovi se ne poklapaju. Mi ćemo se zadržati na vrijednosnom tijeku i o tome će bit riječi u daljnjem izlaganju. Prema tome vrijednosno motreno, poduzetnički pothvati temelje se na neprekidnim kružnim tijekovima posjedovnih dobara odnosno imovine u okviru poslovnog odnosno poduzetničkog ciklusa.

12 13 14 15 16

U istom djelu str. 1250. Navedeno djelo pod 7, str. 294. Navedeno djelo pod 10, III. dio, str. 705. Navedeno djelo pod 4, str. 595. Vidović, A., Stečajni zakon, čl.4. t.2., RRiF Plus, Zagreb, kolovoz 2006., str. 2.

20 U istom djelu, t. (10).

74

75

Mr. sc. Marina Proklin, dipl. oec. i ovl. rač., Jasna Zima, dipl. ing. građ.: Utjecaj likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnika

Mr. sc. Marina Proklin, dipl. oec. i ovl. rač., Jasna Zima, dipl. ing. građ.: Utjecaj likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnika

3.1. Poslovni ciklus
Što je poduzetnički odnosno poslovni ciklus? „Poslovni ciklus subjekta /poduzetnika P.P./ jest vrijeme između nabave imovine za proces (preradu) i njihove realizacije u novac ili novčane ekvivalente. Kada redoviti poslovni ciklus subjekta nije jasno prepoznatljiv, njegovo pretpostavljeno trajanje je dvanaest mjeseci.“21 Prema tome poduzetnički odnosno poslovni ciklus poduzetnika (Der Geschäftszyklus eines Unternehmens) je prosječno vrijeme koje prođe između nabave posjedovnih dobara i njihovih pretvorbenih tijekova natrag u novac. Ili, to je prosječno vrijeme koje prođe između novca na početku i novca na kraju poduzetničkoga ciklusa. Isto tako, ako poslovnom ciklusu u poduzetniku nije određeno trajanje, njegovo je trajanje 365 dana. Tijek funkcioniranja tipičnog poduzetničkog odnosno poslovnog ciklusa22 (Operating cycle) može se prikazati shematski na način kako je to učinjeno na Slici 1.
Slika 1. Tipični poslovni ciklus

- 104 dana potrebnih za obrtanje zaliha, i + - 40 dana potrebnih za naplatu potraživanja. = 145 dana poslovnog ciklusa23 Za razliku od tipičnoga poslovnog ciklusa (Slika 1) pod poslovnim ciklusom poduzetnika koji se bavi trgovinom podrazumijeva se: »Serije transakcija kroz koje poduzeće generira svoj prihod i svoje novčane primitke od kupaca…»24 Poduzetnički odnosno poslovni ciklus trgovinskog poduzetnika sastoji se od sljedećih osnovnih poduzetničkih pothvata odnosno transakcija: 1. Nabava trgovinske robe 2. Prodaja trgovinske robe i 3. Potraživanja od kupaca. Navedeni slijed transakcija stalno se ponavlja. Isto tako i u ovom slučaju polazi se od novca i završava s novcem, na način kako je to shematski prikazano na slici 2.25
Slika 2. Poslovni ciklus trgovinskog poduzetnika

Trgovinski poduzetnici nabavljaju svoju zalihu robe od drugih poduzetnika. Nerijetko ovi poduzetnici imaju velike svote novca uložene u svoju zalihu robe. Ona je, misli se na zalihu robe, najskuplja imovina koja se javlja u bilanci trgovinskih poduzetnika. Međutim zaliha robe je relativno likvidna imovina. Za razliku od proizvodnog poduzetnika, poduzetnički ciklus je kraći. Poslovni ciklus društva, prikazan na slici 3., odnosi se na slijed većine aktivnosti odnosno poduzetničkih pothvata za tipično proizvođačko društvo.26 Svrha je ovakvog načina prikazivanja poslovnog ciklusa odrediti kada i u kojem računovodstvenom razdoblju treba priznati prihod. Poznato je, s računovodstvenog motrišta, da se prihod poduzetnika priznaje u jednoj točki ovoga poslovnog odnosno poduzetničkog ciklusa. Procjenjivanje koje se ovdje primjenjuje, uvažava kriterij objektivnosti.
Slika 3. Poslovni ciklus društva

S tim u svezi, što je to ciklus? Ciklus je kružni tijek posjedovnih dobara odnosno imovine od novca preko zaliha i potraživanja pa natrag do novca. Izrijekom, od novca do novca! Primjerice, poduzetnički odnosno poslovni ciklus Seacliffa Company je u 1994. godini iznosio 145 dana a temeljio se na sljedećim izračunima:
21 Međunarodni računovodstveni standard 1, Prezentiranje financijskih izvještaja t. 59., st. 10493. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja, Narodne novine br. 140, Zagreb, 23. prosinca 2006. 22 Welsch G.A., Short D.G., Fundamentals of Financial Accounting, Fifth Edition, IRWIN, Illinois, 1987., str. 110.

Promotrimo nekoliko različitih motrišta glede poduzetničkog odnosno poslovnog ciklusa usporedbom proizvodnih i trgovinskih poduzetnika. Proizvodni poduzetnici preoblikovanjem posjedovnih dobara (resursa) stvaraju gotove proizvode čijom prodajom zarađuju prihod. Njihov poslovni odnosno poduzetnički ciklus je dulji i kompleksniji nego onaj kod trgovinskog poduzetnika. Zašto? Zato što je prvi poduzetnički pothvat – transakcija – a to je nabava trgovinske robe zamjenjiva s mnogo transakcija i ulaza (inputa) koji su uključeni u proizvodnju trgovinske robe.
23 Meigs & Meigs, RAČUNOVODSTVO: Temelj poslovnog odlučivanja, Deveto izdanje, Naslov Izvornika – Accounting: The Basis for Business Decisions, Mate d.o.o., Zagreb, 1999., str. 943. 24 U istom djelu, str. 222. 25 U istom djelu.

Zapravo, prihod se priznaje odnosno bilancira kada je povećanje budućih gospodarskih koristi povezano s povećanjem imovine ili smanjenjem dugova pod uvjetom da se ovo može pouzdano procijeniti.

3.2. Pretvorbeni tijekovi zaliha
Zalihe su nerijetko najveće bilančno počelo kratkotrajne imovine poduzetnika. Stoga je za ravna26 Više o tome vidjeti navedeno djelo pod 7, str. 9.

teljstvo (menadžment) poduzetnika, kojemu su na upravljanje povjerene zalihe, od posebne važnosti odgovor na krucijalno pitanje: Kolike bi zalihe poduzetnik trebao imati? Odgovor na ovo pitanje uvjetovan je mnogim čimbenicima, primjerice: priroda poduzetništva, organizacijsko ustrojstvo poduzetnika, fizičke i vrijednosne značajke zaliha, pouzdanost dobavljača zaliha i sl. U cilju minimiziranja stanja zaliha sirovina, materijala, proizvodnje u tijeku, poluproizvoda i gotovih proizvoda, mnogi proizvodni poduzetnici uvode Just-in-time (JIT) sustav zaliha. Sustav se temelji na pravovremenoj nabavi sirovina u procesu proizvodnje i završetku proizvodnje upravo na vrijeme u cilju izvršenja postojećih narudžbi gotovih proizvoda. Zalihe koje poduzetnik drži na skladištu u biti predstavljaju zamrznutu imovinu odnosno novac. Posebice ako su zalihe nabavljene od dobavljača i ujedno plaćene. Stoga od posebne važnosti za ravnateljstvo (menadžment) poduzetnika da ih što prije uključi u pretvorbene tijekove na način kako je to shematski prikazano na slici 4. 1. Iz prikazane sheme27 (Slika 4) može se zaključiti da je riječ o sljedećim tijekovima troškova zaliha (troškovima kupnje, troškovima konverzije i ostalim troškovima) – u ozračju povijesnog troška – odnosno pretvorbenim tijekovima zaliha: 2. odljev novca – poslovna aktivnost, plaćeni predujmovi dobavljačima za nabavu zaliha – ulaganje u proces nabave zaliha – proces nabave; 3. proces nabave zaliha je završen – nabavljene zalihe dovode se na sadašnju lokaciju – skladište i u sadašnje stanje – prihod procesa nabave. 4. Početak tijeka troška nabave – povijesnog troška (nabavne cijene). Ulaz (input) u pretvorbene tijekove zaliha – troškovi kupnje; 5. obračun plaćenih predujmova dobavljačima – poslije isporuke nabavljenih zaliha i u novčanim svotama tih zaliha; 6. odljev novca – poslovna aktivnost, plaćanje dobavljačima dospjelih dugova; 7. utrošak: sirovina, materijala, pričuvnih dijelova i inventarskih predmeta u proces proizvodnje; 8. proces proizvodnje je završen – proizvedeni gotovi proizvodi dovode se na sadašnju lokaciju – skladište i u sadašnje stanje. Završetak
27 Proklin, P., Zalihe sirovina, materijala, pričuvnih dijelova i sitnog inventara (razred 3), u knjizi (skupina autora), Poduzetničko računovodstvo, III. izmijenjeno izdanje, Teb-poslovno savjetovanje d.o.o. Zagreb, Zagreb, 1999., str. 190.

76

77

Mr. sc. Marina Proklin, dipl. oec. i ovl. rač., Jasna Zima, dipl. ing. građ.: Utjecaj likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnika

Mr. sc. Marina Proklin, dipl. oec. i ovl. rač., Jasna Zima, dipl. ing. građ.: Utjecaj likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnika

Slika 4. Pretvorbeni tijekovi zaliha

u bilanci nisu mogla biti iskazana.»28 Zbog toga se nameće potreba analize dinamičke likvidnosti poduzetnika. Dinamička likvidnost pretpostavlja gospodarsku slobodu poduzetnika – u upravljanju i raspolaganju posjedovnim dobrima (resursima) – odnosno njihovu trajnu likvidnost. Nju treba osigurati ne samo kratkoročnim već i dugoročnim poduzetničkim odlukama. U tom smislu: »Sposobnost raspolaganja sredstvima, tj. likvidnost je određena količinom raspoloživih sredstava izraženih u novcu, stupnjem unovčivosti i brzinom cirkuliranja sredstava s jedne strane, te visinom i rokovima dospijeća obveza poduzeća, s druge strane.»29 Zašto je tomu tako – pojasnit će se tijekom daljnjeg izlaganja.

• koeficijent obrtanja dugova prema dobavljačima • koeficijent obrtanja ostale imovine • koeficijent obrtanja ukupne imovine. najbolje mjerilo za analizu dinamike imovine odnosno analizu obrtanja imovine jest njezin promet koji stavljamo u odnos sa stanjem odnosno s vrijednosti te imovine, a postignuće tog odnosa je koeficijent obrtanja (Ko). U tom ozračju, općenito, izračun koeficijenta obrtanja glasi:

Ko =

Pr , St

4.1. Analiza obrtanja imovine
U analizi obrtanja imovine poduzetnika – od novčanog oblika, materijalnog oblika, pa putem prodaje ponovno u novčani oblik – kao mjerilo likvidnosti pa i procjene pojedinih dijelova imovine poduzetnika, može se izraziti na dva načina, i to: • koeficijent obrtanja (Ko) i • vrijeme prosječnoga trajanja obrtanja (Vpo) odnosno dani vezivanja. Pod pojmom obrtanja imovine podrazumijevamo odnos, u kojem jedna veličina predstavlja neko kretanje (izlaz, utrošak, promet), a druga neko stanje (imovine).30 Dovođenjem u odnos tih dviju veličina saznajemo iz rezultata (koeficijenta), koliko puta ili kako često su se posjedovna dobra odnosno imovina okrenula, ili koliko je obrta u određenom vremenskom razdoblju učinila.31 najčešći pokazatelji likvidnosti, odnosno učinkovitosti korištenja imovine poduzetnika su: • koeficijent obrtanja dugotrajne imovine • koeficijent obrtanja kratkotrajne imovine • koeficijent obrtanja zaliha • koeficijent obrtanja sirovina i materijala • koeficijent obrtanja proizvodnje u tijeku • koeficijent obrtanja poluproizvoda • koeficijent obrtanja gotovih proizvoda • koeficijent obrtanja trgovačke robe • koeficijent obrtanja potraživanja od kupaca
28 Navedeno djelo pod 14, str. 676. 29 U istom djelu, str. 641. 30 Krajčević, F., ANALIZA POSLOVANJA organizacije udruženog rada, Informator, Zagreb, 1975., str. 180. 31 U istom djelu, str. 180. i 181.

gdje je: Ko = koeficijent obrtanja Pr = promet St = stanje odnosno:

Ko =

Pr , Pr s

tijeka troška nabave – povijesnog troška (nabavne cijene) – uz povećanje za troškove konverzije i ostale troškove; 9. prodaja gotovih proizvoda, trgovačke robe i nekretnina; 10. priljev novca – poslovna aktivnost, naplaćena potraživanja od kupaca. Poduzetnički pothvati prezentirani u pretvorbenim tijekovima zaliha (točke 1, 3, 4 i 8) izravno utječu na solventnost poduzetnika dok, poduzetnički pothvati (točke 2,5,6 i 7) izravno utječu na likvidnost poduzetnika. Međutim postoji opća povezanost između likvidnosti i solventnosti i/ili nelikvidnosti i nesolventnosti. Poduzetnik koji je odredio poslovni ciklus jednogodišnjem razdoblju koje je jednako kalendarskoj godini, tj. 360 dana, a zalihe sirovina, primjerice, vežu se 30 dana, godišnji koeficijent obrtanja zaliha je 12 (360 : 30 = 12). Drugo je pitanje kako je s ostalim oblicima zaliha glede njihova vremenskoga vezivanja u pretvorbenim tijekovima. Poglavito, koeficijent obrtanja zaliha veoma je važan pri procjenjivanju likvidnosti i solventnosti odnosno nelikvidnosti i nesolventnosti poduzetnika.

4. ANALIZA LIKVIDNOSTI PODUZETNIKA
Kod analize likvidnosti poduzetnika postoje dva pristupa, i to: • statička likvidnost (bilančna likvidnost) i • dinamička likvidnost. Statička likvidnost prikazuje likvidnost poduzetnika određenog momenta i temelji se na najvažnijem računovodstvenom izvješću, tj. bilanci. Pod statičkim shvaćanjem likvidnosti poduzetnika podrazumijeva se bilančno stanje u kojem su dugovi prema kratkoročnim izvorima imovine u potpunosti prikriveni slobodnom kratkotrajnom imovinom. To znači da poduzetnik raspolaže s toliko slobodne kratkotrajne imovine kojom se mogu podmiriti kratkoročno (do jedne godine) dospjeli dugovi. Međutim, «Nedostatak ovog gledišta likvidnosti je u tome što poduzeće može po bilanci biti likvidno, a u stvari da bude nelikvidno, jer se je angažiralo u visoke obveze koje još nisu proknjižene. I obratno, bilanca može pokazivati nelikvidnost koja može već sljedećih dana nestati ulaskom nekih plaćanja koja

gdje je: Prs = prosječno stanje. Mi ćemo se poglavito zadržati na poimanju prometa i stanja odnosno prosječnoga stanja. Nešto više poteškoća zadaje pitanje: što je to promet i kako utvrditi promet. Općenito, širi pojam je kretanje, koji uključuje: izlaz, utrošak, promet. S knjigovodstveno-računovodstvenog motrišta, promet treba uzimati na – u pravilu – potražnoj strani knjigovodstvenog računa. Međutim treba uvažiti i neke izuzetke. To znači da podatke odnosno računovodstvene informacije o prometu pojedinih dijelova imovine, koji su predmet gospodarske analize obrtanja, možemo koristiti iz bruto bilance odnosno njezine prometne bilance. Što je za nas ovdje posebno zanimljivo? Koji promet treba uzeti kod izračuna koeficijenta obrtanja? Rješenje nalazimo u Tablici 1. Ne pretendiramo na iscrpnost. Međutim što je stanje? Općenito, stanje je ukupnost okolnosti, prilika, datosti, podataka ili informacija koje se uzimaju u obzir pri utvrđivanju nekog stanja, preciznije,

78

79

koeficijenta obrtanja (Ko) i vrijeme prosječnog trajanja obrtanja (Vpo) Na temelju podataka i računovodstvenih informacija iz financijsko-računovodstvenih izvješća poduzetnika Slavonija d. sc. Izračun prosječnog stanja ako je stanje u tijeku godine podjednako (Prs).3. i ovl. dipl..ostala imovina .dugovi prema dobavljačima .gotovi proizvodi . rač. Pr s gdje je: Prs = prosječno stanje 4. Zagreb. pođimo redom. ing.: Utjecaj likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnika Mr. oec. dipl. str. u slučaju da se mjesečna stanja zaliha u tijeku godine vrlo razlikuju.00 i stanja krajem godine od kn 40.. Marina Proklin. neće biti točno.ukupna imovina 1 Duguje 2 Promet Potražuje 3 x x x x x x x x x x x Izračun prosječnog stanja ako se stanje u tijeku godine razlikuje odnosno: 1/ 2 ps + Zms + 1/ 2ks Pr s = .sirovine i materijal .00 (godina nije prijestupna). pođimo redom! • izračun – vrijeme prosječnog trajanja obrtanja – općenito • izračun koeficijenta obrtanja – općenito. obavlja se analiza statike i dinamike kratkotrajne imovine – ispitivanje iskorištenosti ulaganja – zaliha materijala na temelju zabilježenog stanja početkom godine od kn 50.trgovačka roba . rač. Marina Proklin. među inim. No. No. Novi Liber. dipl. 2 gdje je: Ps = početno stanje Ks = konačno stanje.kratkotrajna imovina .općenito 4.dugotrajna imovina (akumulirana amortizacija) . Vpo = ili St xBd . ograničiti na analizu zaliha materijala.općenito Izračun koeficijenta obrtanja – općenito uvažava sljedeći zakonomjerni tijek: • izračun prosječnog stanja ako je stanje u tijeku godine podjednako • izračun prosječnog stanja ako se stanje u tijeku godine razlikuje 32 Hrvatski enciklopedijski rječnik. 1232. a je: gdje X Vpo = stanje je:»…oblik u kojem se što nalazi…»32 U tom ozračju. Pogledajmo sada narečene izračune. uz mjesečna stanja zaliha materijala koja su tijekom godine podjednaka i ukupni godišnji promet od 240. Jasna Zima. sc.proizvodnja u tijeku . Pr Vpo = Izračun koeficijenta obrtanja . jednačak (saldo) imovine poduzetnika prikazane u Tablici 1. Pr StxBd . Izračun prosječnog stanja ako je stanje u tijeku godine podjednako Bd .000. Ko gdje je: Vpo = vrijeme prosječnog trajanja obrtanja Bd = broj dana (za godinu od 365 dana odnosno 366 dana) ili Ps + Ks Pr s = . oec.: Utjecaj likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnika Tablica 1. Jasna Zima.00. građ. ing. St gdje je: Ko = koeficijent obrtanja Pr = promet St = stanje Pr s = Ps + Ks .000. i ovl. Analiza statike i dinamike imovine U našoj analizi statike i dinamike imovine mi ćemo se. Brmj gdje je: Prs = prosječno stanje s različitim mjesečnim stanjima ½ ps = ½ početnog stanja Zms = zbroj mjesečnih stanja između početnog stanja i konačnog stanja ½ ks = ½ konačnog stanja Brmj = broj mjeseci koji se obračunava Izračun – vrijeme prosječnog trajanja obrtanja – općenito Ko = Pr .000. 2 Prs = prosječno stanje Ps= početno stanje Ks = konačno stanje 80 81 . 2002. građ. koeficijent obrtanja (Ko) a.zalihe . Međutim to izračunavanje prosjeka. Pr Ko = . Treba izračunati: a. Izračun koeficijenta obrtanja . Osijek.poluproizvodi .. Međutim izračun stanja odnosno prosječnog stanja neke imovine poduzetnika uvažava dva pristupa: ako je stanje u tijeku vremenskog razdoblja – primjerice godine – podjednako ako se stanje u tijeku vremenskog razdoblja – primjerice godine – razlikuje.potraživanja od kupaca . s knjigovodstveno-računovodstvenog motrišta stanje je ostatak. Primjerice. vrijeme prosječnog trajanja obrtanja (Vpo) Prema tome izračun glasi: 1.d. prosječno stanje (Ps) a.2. Promet knjigovodstvenih računa koji se koristi kod izračuna koeficijenta obrtanja naimenovanje .Mr. dipl. ako je stanje zaliha materijala na skladištu podjednako – u tijeku godine – izračun prosječnog stanja relativno je jednostavan.

00 10. dipl.00 20.000. Jasna Zima.Mr.00 60. Izračun prosječnog stanja ako se stanje u tijeku godine razlikuje (Prs).000.X.00 240.VI. dipl.: Utjecaj likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnika Mr.000.425.00 Ko = 5. XII. oec. 00 Pr s = 45. 00 Ko = 45.VII.00 40. oec.000. građ. sc. 20… 31.20… 31.8 Vpo = 0.00 30.000.250 495.000. VIII. prosječno stanje (Prs) b.000.000.000.7 odnosno Vpo = 63 dana Vpo =62. rač. 00 240.000.000. 00 gdje je: Vpo = vrijeme prosječnog trajanja obrtanja Bd = broj dana Vpo = 365 5. 00 Pr s = Vpo = 0.00 50.000.3 b Koeficijent obrtanja: c Bd Vpo = .000.00 40.XI.00 20.000. 00 + 20. 00 15.00 60.000. 20… 31.171875*365 Vpo =62. građ.00 Stanje 50.8 odnosno Vpo = 68 dana ili Vpo = Vpo = Pr s * Bd Pr c Vpo = Vpo = 45.056. Godina nije prijestupna.000.73 odnosno Vpo 63 dana 83 .00 10.00 Izlaz 20. II. 20… 30. 00 Vpo = 68.000.000. 00 41. Marina Proklin.000. 2.000.00 10. dipl. 00 240.00 30.000. vrijeme prosječnog trajanja obrtanja (Vpo).000. Promet zaliha materijala tijekom godine Pr s * Bd Vpo = Pr Vpo = Vpo = 45.000. Ko Ko = Ko = Pr St 240. prikazanog u godišnjem izvješću sljedećeg ustrojstva – Tablica 2.00 10.00 60.00 40.000.000. 20… 30.250.00 40.000. 00 *365 24.00 280. 00 + 450. Jasna Zima.000.4 odnosno Vpo = 68 dana 82 Pr s = Prs = 41.00 10.000.000.000.00 20. 00*365 240. I.73 odnosno Vpo = 63 dana ili Vpo = 68.000.82 Vpo = Vpo = Vpo = Pr s * Bd Pr 41.8181 Ko = 5.V.000. 00*365 240.000.00 40.000.000.d.000. Osijek. 00 12 Bd Ko 365 5. koeficijent obrtanja (Ko) i vrijeme prosječnog trajanja obrtanja (Vpo) Poduzetnik Slavonija d.000.00 30. 20… 28. 00 2 ili Tablica 2.1875*365 Vpo = 68.000.00 40. 00 + 40. 20… Ulaz 50.000.3 Ko = 5.000.000. Pr s gdje je: Ko = koeficijent obrtanja Pr = promet 240.000.000.000.000. Treba izračunati: a.000.00 40. obavlja se analiza statike i dinamike kratkotrajne imovine – ispitivanje iskorištenosti ulaganja – zaliha materijala (istih) samo na temelju zabilježenog stanja početkom godine i prometa na kraju svakog mjeseca (ulaz i izlaz).250. ing.20… 30.00 10. 00 2 90. i ovl. 20… 30. 00 16.00 20.000.000.00 50. koeficijent obrtanja (Ko) c. Marina Proklin.00 30..00 20.250 ili Vpo = Vpo = Pr s * Bd Pr 41. 00*356 240. rač. IX. 20… 31. I.000. 00 b Pr Ko = . III.000.00 20.000. Izračun prosječnog stanja: ako se stanje u tijeku godine razlikuje a nadnevak 1.IV.00 20. 00 1/ 2 Ps + Zms + 1/ 2ks Pr s = Brmj 25.00 10.000.00 60.000. 20… 31. i ovl. dipl.000..000.: Utjecaj likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnika Pr s = Pr s = 50.000. ing.250. 20… 31. 00 12 Vpo = 62. sc.000.00 30. 20… 31.4 Vpo = 68 dana.

dobavljača i kupaca prikazani su na slici 6.prezaduženost .nedovoljna Međutim poduzetnik koji se nalazi u graničnoj likvidnosti neće moći svoje dugove podmirivati na vrijeme.prosječno stanje (Prs) .00 5. dipl. a on gubi i kreditnu sposobnost. novca i dospjelih dugova za plaćanje. i ovl. Slika 5. pouzdano je: Rješenje pod 2. novčana točka pokrića može biti dnevno izvješće.koeficijent obrtanja (Ko) .zastoji u plaćanju . 34 U istom djelu. kala i sl. što će reći da raspoloživim novcem može platiti dospjele dugove. tj. III. Ko Tako izračunani dani vezivanja: zaliha. To praktično znači da naplata slobodne kratkotrajne imovine u aktivi bilance nije potpuno usklađena s dospijećem kratkoročnih dugova u pasivi bilance. Dolazi do zastoja u nabavi. Međutim poduzetnička zbilja pod pretjeranom likvidnošću podrazumijeva držanje velikih LIKVIDNOST GRAnIČnA LIKVIDnOST NELIKVIDNOST .000. U tom slučaju ravnateljstvo (management) poduzetnika – kojem su povjerena posjedovna dobra (resursi) da ih učinkovito koristi – treba razmišljati o prinudnom poravnanju odnosno stečaju. Pretjerana likvidnost je stanje poduzetništva u kojemu slobodna kratkotrajna imovina iznosi više nego što je potrebno za održavanje optimalne (normalne) likvidnosti. dio. Što više. oec. ing. str. Povjerenje dobavljača u poduzetnika slabi. gubitak na zalihama robe zbog kvara. 5. Njega karakteriziraju povremene poteškoće u plaćanju kratkoročnih dugova. procjenjivanje zaliha na fer vrijednost. Kada je riječ o ocjeni kratkoročne solventnosti poduzetnika.Zašto? Odgovor: Zbog pravilnog izračuna prosječnog stanja jer su stanja u tijeku godine različita. 5. sa statičkoga motrišta. Riječ je o tome da se izračuna vrijeme prosječnoga trajanja obrtanja (Vpo) odnosno dani vezivanja posjedovnih dobara koja su predmet analize novčane točke pokrića. Npr. ali nisu isključeni utjecaji rizika koji se pojavljuju u poduzetništvu. Zbog neredovitosti plaćanja dospjelih dugova. pod uvjetom da postoji potpuna ažurnost knjigovodstva. Pojavni oblici likvidnosti su: • likvidnost • granična likvidnost i • nelikvidnost.8 63 dana 4. Poduzetnik s graničnom likvidnošću. rač. U tom slučaju koeficijent likvidnosti je 1. neplativa potraživanja. računovodstva i financijske funkcije poduzetnika.optimalna .1. Zastoj u plaćanju najblaži je oblik nelikvidnosti. Rješenje pod 1 45.: Utjecaj likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnika naimenovanje . temeljna matematička paradigma za solventnost poduzetnika glasi: Psn + Np − Dd ≥ 0. str. Jasna Zima.35 U tom ozračju. Tehnička insolvencija je teži oblik nelikvidnosti poduzetnika. koji u našem slučaju iznosi 365 dana. Optimalno likvidan poduzetnik ostvaruje i optimalnu rentabilnost. Marina Proklin. Zašto? Neka slobodna kratkotrajna imovina neće biti unovčena. 642. Poduzetnik koji se nalazi u fazi tehničke insolvencije u pravilu ne plaća na vrijeme svoje dospjele dugove. Usporavanje obrtanja odnosno pretvorbenih tijekova imovine utječe i na smanjenje rentabilnosti poduzetništva. Novčana točka pokrića Poduzetnički odnosno poslovni ciklus. Ili. poduzetnik pasivan (imovina < dugovi). Pojavni oblici likvidnosti Osnovni pojavni oblici likvidnosti poduzetnika svota kratkotrajne imovine koja nije pretvorena u novac ili prikazana u potraživanjima od kupaca ili u zalihama. poduzetnik biva tužen.4. dipl. građ. ANALIZA SOLVENTNOSTI PODUZENTIKA Već smo definirali da pod solventnosti poduzetnika podrazumijevamo njegovu sposobnost da raspoloživim novcem podmiri sve svoje dospjele dugove u rokovima njihova dospijeća. dipl. Optimalna likvidnost je takva financijska situacija odnosno stanje poduzetništva kod kojeg slobodna kratkotrajna imovina iznosi upravo toliko koliko je potrebno da se najbolje iskoristi narečena imovina. prosječno je vrijeme koje prođe između nabave posjedovnih dobara i njihovih pretvorbenih tijekova natrag u novac. ako je novčana razlika veća od nule (0).tehnička insolvencija . građ. dipl. ing. Granična likvidnost predstavlja izjednačen odnos slobodne kratkotrajne imovine i kratkoročnih izvora imovine poduzetnika. ova se podjela može prikazati shematski na način kako je to učinjeno na slici 5. 642-644. 33 Navedeno djelo pod 10. 28. ključni pokazatelj (indikator) kratkoročne solventnosti je odnos između poduzetnikova Vpo = Bd . nedovoljna likvidnost je takvo stanje poduzetništva gdje je koeficijent likvidnosti. pri čemu znači: Psn = početno stanje novca Np = novčani priljevi Dd = dospjeli dugovi Prema tome kada je novčana razlika – uvjetno rečeno – jednaka nuli (0) poduzetnik je solventan. Marina Proklin. Na ravnateljstvu (managementu) je da određenim gospodarskim mjerama odnosno poduzetničkim pothvatima spasi poduzetnika od posljednje faze nelikvidnosti. za razliku od poduzetnika s nedovoljnom likvidnošću još više će zapadati u nemogućnost pravovremenog plaćanja dospjelih dugova. U tom smislu možda bi svako ravnateljstvo (management) poduzetnika priželjkivalo ovakvo stanje pretjerane likvidnosti.Mr. Optimalna likvidnost je stanje kojemu u poduzetništvu treba težiti. nelikvidnost je stanje u kojem je slobodna kratkotrajna imovina manja od dugova prema kratkoročnim iznosima narečene imovine. Međutim poduzetnik još uvijek funkcionira. prikazane na slici 6. oec. . Jedan od važnih poučaka za poboljšanje solventnosti poduzetnika jest u primjeni novčane točke pokrića. Takvo stanje utječe na usporavanje obrtanja posjedovnih dobara odnosno imovine. i ovl.33 U cilju bolje preglednosti. sc. str. Prezaduženost je takav oblik nelikvidnosti u kojem je. a prema poznatoj matematičkoj paradigmi: .rješenja S motrišta pouzdanosti informacijske podloge za donošenje poduzetničkih odluka od strane ravnateljstva (menadžmenta) poduzetnika. veći od 1. sc.. S motrišta njegove bilance.3 68 dana Rješenje pod 2 41. prezaduženosti odnosno stvarne insolvenicije. ukupna imovina u aktivi je veća od izvora imovine u pasivi (imovina > dugovi). Poduzetnik ima više dugova nego što iznosi imovina.00 5. Stoga za ravnateljstvo (management) poduzetnika i za njegovo učinkovito korištenje pojedinih resursa pretjerana likvidnost nije poželjna. Jasna Zima. Posljedica takvog stanja uvjetuje određene poteškoće u plaćanju dospjelih dugova. To se posebice odnosi na imovinu na kojoj se treba obaviti vrijednosno usklađenje. rač. prema istom autoru. kako smo već iznijeli.250.pretjerana . Ona je (misli se na novčanu točku pokrića) od posebne važnosti za ravnateljstvo (management) poduzetnika u donošenju poduzetničkih odluka glede novca i novčanih ekvivalenata odnosno poduzetnikove odluke. to je prosječno vrijeme koje prođe između novca na početku i novca na kraju poduzetničkog ciklusa.: Utjecaj likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnika Mr.34 Naglasak je na statičkoj likvidnosti poduzetnika. poduzetnik je optimalno solventan. plaća zatezne kamate i visoke parnične troškove. s motrišta bilance. 35 Više o tome vidjeti navedeno djelo pod 23. pri čemu se u postupku analize koristi bilanca poduzetnika. 84 85 .vrijeme prosječnog trajanja obrtanja (Vpo) Usporedimo izračunska postignuća . što ima za posljedicu smanjenje učinkovitosti poduzetništva..

Insolventnost u EU . ZAKLJUČAK Likvidnost i solventnost poduzetnika međusobno su uvjetovane i povezane. Čemu valja pribrojiti i pet milijarda kuna dugova fizičkih osoba.3.BIH 120 dana . str. Uostalom na to upućuje Stečajni zakon i stečajni razlog. Gospodarska kriza. ing. Insolventnost u Europskoj uniji Problem insolvenstnosti – prezentiran prosječnim brojem dana za naplatu potraživanja poduzetnika – nije samo u Hrvatskoj. oec. Hrvati najveći neplatiše. mora biti novčano podupirana (financirana).2010.Sloveniji 150 dana . Jutarnji list br. 86 87 . U svom poduzetništvu poduzetnik treba održavati optimalnu likvidnost i optimalnu solventnost. Likvidnost poduzetnika je sposobnost njegove nenovčane imovine da se u relativno kratkom roku i bez gubitaka pretvori u gotov novac.37 Slika 7. Riječ je o najvećoj razini insolventnosti. Optimalna likvidnost je takva financijska situacija odnosno stanje poduzetništva kod kojeg slobodna kratkotrajna imovina iznosi upravo toliko koliko je potrebno da se najbolje iskoristi narečena imovina. poremetila je i 36 Milovan A. u našem slučaju. godini u EU manje od 50% potraživanja naplaćeno unutar roka od 30 dana. i ovl. Solventnost poduzetnika je njegova sposobnost da raspoloživim novcem podmiri sve svoje dospjele dugove u rokovima njihova dospijeća. industriju i građevinarstvo.36 Doduše. građ. prosječan broj dana za naplatu potraživanja poduzetnika iznosi u: .Mr. novčana točka pokrića urednost plaćanja u zemljama Europske nije (EU). najviše u posljednih 10 godina. Krajem studenoga 2009. Marina Proklin. od novca do novca. dipl.Srbiji 120 dana.: Utjecaj likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnika Novčana točka pokrića temelji se na izračunu broja dana potrebnih da novac prođe tijek poslovnoga ciklusa u različitim pojavnim oblicima temeljnih računovodstvenih kategorija. 5.. neplaćeni dugovi poduzetnika dosegnuli su 20. istraživanja pokazuju da je u 2009. dipl. i 21. a najkasnije 21 dan po nastanku nesposobnosti za plaćanje ili prezaduženosti predložiti otvaranje stečajnog postupka. 20. I ovdje je riječ o terminološkoj zabludi koja glasi: „Nelikvidnost u EU“. 38 U istom djelu. ali i tamo je došlo do probijanja rokova plaćanja. rač.7 milijarda kuna.. sc.01. odnosno blizu 16 milijarda kuna. Međutim kod nas nitko ne želi pokrenuti stečaj. rač. tj. ravnateljstvo poduzetnika mora bez odgode.38 Tri četvrtine neplaćenih dugova u Hrvatskoj odnose se na trgovinu. S tim u svezi postavlja se krucijalno pitanje: da li se Hrvatska – po prosječnom broju dana za naplatu potraživanja poduzetnika u EU – može uključiti u okvir od 120 do 28 dana? Odgovor slijedi. Zašto? Zato što prosječan broj dana za naplatu potraživanja poduzetnika u Hrvatskoj iznosi 200 dana. insolventnost – o čemu smo već prije pisali. Marina Proklin. 37 U istom djelu. temelji se na sljedećoj formuli: Ntp = Vpoz + Vpok − Vpod .: Utjecaj likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnika Mr. Usporedbe radi. i ovl. Stanje optimalne likvidnosti i optimalne solventnosti poduzetnika rezultira najpovoljnijim utjecajem na poslovni odnosno poduzetnički rezultat. koja u novčanoj točki pokrića iznosi 230 dana. pokazuju istraživanja. i on se odgađa što je moguće dulje. građ. tj. ing. Jasna Zima. Temeljni zahtjev je na ravnateljstvu da novčanu točku pokrića od 230 dana skrati. 19. Insolventnost u Hrvatskoj Nije moguće uključiti Hrvatsku u prosječan broj dana za naplatu potraživanja poduzetnika u EU koji iznosi od 120 do 28 dana. pri čemu znači: Ntp = Novčana točka pokrića Vpoz = Dani vezivanja zaliha Vpok = Dani vezivanja kupaca Vpod = Dani vezivanja dobavljača Prema tome u našem slučaju: Ntp = 60 + 180 – 30 Ntp = 230 dana. što je vidljivo na slici 7. Gdje je izlaz? Izlaz bi trebalo tražiti u stečajevima. Optimalna solventnost je takva financijska situacija odnosno stanje poduzetništva u kojem poduzetnik ima dovoljno novca da u rokovima dospijeća plaća sve svoje dugove i povrh toga raspolaže viškom novca u visini sigurnosne pričuve. Nastala razlika. Samo ovlaš.2. U cilju optimalizacije likvidnosti i solventnosti poduzetnika potrebno potpuno funkcioniranje poduzetnika na sustavno-holističkoj paradigmi. i 5.Crnoj Gori 120 dana. Posebno zabrinjava podatak da je čak tri četvrtine nenaplaćenih potraživanja. u njima taj problem nije toliko izražen kao u nas. dipl. oec. dipl. starije od godinu dana. Jasna Zima.. sc. Slika 6. Izračun novčane točke pokrića. I dalje. a treba: „Insolventnost u EU“. 4150.

Faber & Zgombić Plus. TRŽIŠTE KAPITALA PREMA NOVIM RJEŠENJIMA OD 1. na Uskrs 1933.. lack of liquidity.. Naslov izvornika ACCOUNTING PRINCIPLES. 2006. RAČUNOVODSTVO Financijsko i upravljačko računovodstvo. Proklin... III. debts. Any decision taken in a company will have positive or negative effects.d. Zagreb. u knjizi (skupina autora). Zagreb. Leksikografski zavod «Miroslav Krleža» i Masmedia. Hrvatski odbor za računovodstvo i računovodstvene standarde. liquidity. 1999. oec.. rač. 4150. Zagreb. Ekonomska analiza poslovanja poduzeća. Berlin. pričuvnih dijelova i sitnog inventara (razred 3). Osijek. Liquidity and solvency of companies are mutually dependent and related. Privreda – časopis za privredna pitanja Slavonije i Baranje. is liquid and solvent. Welsch G. Proklin P. Company solvency is its ability to settle all due debts on their due dates with money available. Vidović. Wirtschaftswörterbuch Deutsch-Kroatisch. ožujka 1979. Reece J. 1995. kolovoz 2006. sc. i III. Company liquidity is the ability of turning its non-monetary assets into cash in a relatively short period of time and without any losses. dipl. Faber Ž. 1999. Tisak građanske tiskare k. II. Hrvatski enciklopedijski rječnik. Ekonomski fakultet u Osijeku.. građ.. Analiza iskorištenja kapaciteta strojeva kao faktora proizvodnosti rada. Švaljek S. Zagreb. Fifth Edition. RAČUNOVODSTVO. Zalihe sirovina. Računovodstvo i gospodarska analiza u teoriji i praksi. Short D.. 19. sc. Zagreb. Marina Proklin.Mr. P. P. Njemačko-hrvatski ekonomski rječnik. IFRS Englisch-Deutsch. 1937... br. veljače 1977. A.. br. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja. Zagreb. REVIZIJA. ing. Wiesbaden. Proklin P. Marina Proklin. Krajčević. 2005. turnover ratio.1. Narodne novine br. money. Key words: assets. Analiza bilance. RAČUNOVODSTVO: Temelj poslovnog odlučivanja. 2397. Gegenstand und Problematik der angewandten Betriebsanalyse.2010. Rječnik stranih riječi. Poduzetničko računovodstvo.A. Kohn F. Klaić. Illinois. ANALIZA POSLOVANJA organizacije udruženog rada. Zagreb. company. 23..Sc. FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE. Jutarnji list br. 26.. materijala. 2004. Nakladni zavod MH Zagreb. Zagreb. Hrvati najveći neplatiše. as it promotes the realization of goals of the economic system as a whole. 5. Mai 1961. Zagreb. dipl. Informator. rač.. M. Nr.1999..01.. solvency. Proklin P. Lončarević B. F. dio. B.o. Stečajni zakon. i ovl. 2000. IDW. 1967.. Teb-poslovno savjetovanje d. Jasna Zima. Deveto izdanje. br. i ovl. Zagreb. 2002. 1999. Milovan A. B.. prosinca 2006. ing. Međunarodni računovodstveni standard 1. GODINE.. Ekonomski leksikon.. Jasna Zima.o. Zagreb. Fundamentals of Financial Accounting. company.. Meigs & Meigs. oec. Decisions with an effect of reducing or increasing liquidity and solvency will reflect on the overall business performance. Prezentiranje financijskih izvještaja.: Utjecaj likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnika Mr. and will be related to liquidity and solvency in one way or another. skripta. 2611. IRWIN. Furthermore. Informator. Mate d. Osijek 1971. Düsserdorf. Analiza amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava. 7/71.. I. Marina Proklin. 1978. Visoka privredna škola u Zagrebu.o.Sc. it is essential to maintain the continuity of liquidity and solvency. economic operator. građ. International Financial Reporting Standards. Informator Zagreb. 140.: Utjecaj likvidnosti i solventnosti na poslovanje poduzetnika LITERATURA Gerstner. dipl. etc. Informator Zagreb..G. Zagreb. Novi Liber. Krajčević F. Faculty of Civil Engineering in Osijek IMPACT OF LIqUIDITy AnD SOLVEnCy On BUSInESS OPERATIOnS OF COMPAnIES Summary To provide undisturbed functioning of the market economy system. Proklin. CPA Financial Agency. 1987. insolvency. Hrvatski računovodstveni jezik – čežnja ili potreba.. Informator. izmijenjeno izdanje. Anthony R. Regional branch in Osijek Jasna Zima.. Braut R. 17.. RRiF Plus. Analiza kapaciteta cestovnog putničkog prometa. it is of extreme importance that each of its subsystems: business entity. Zeitschrift für Betriebswirtschaft. RRiF Plus. u Osijeku. 1975... financial break-even point 88 89 . dipl.o. Naslov Izvornika – Accounting: The Basis for Business Decisions. Trgovački i pravni leksikon. Proklin P.. POREZI. P.

univ. Kao rezultat nastaje sustav zasnovan na znanju eksperta koji se može koristiti kao potpora odlučivanju. genetički algoritmi i dr. sc. kao što su neuronske mreže. zahvaćaju i povezuju sve poslovne funkcije te obično osiguravaju uspješnost i visoku stopu rasta i porast prihoda. U radu je dan pregled prethodnih istraživanja upotrebe sustava zasnovanih na znanju u prodaji. prikazanih u Tablici 2. Temeljna je svrha ovog rada približiti ekspertne sustave zainteresiranim skupinama poslovnih ljudi. Norwig. sc.. Teorijska osnova i metodologija ekspertnog sustava Ekspertni sustavi pripadaju području umjetne inteligencije. U Tablici 1. kao i mogućnosti njihove prilagodbe potrebama i preferencama korisnika. Dr. Predložena baza znanja ekspertnog sustava koristi se produkcijskim pravilima. Marijana Zekić-Sušac: Sustavi zasnovani na znanju u procesu odlučivanja u prodaji Damir Ivković. 2006) 1. grane računalnih znanosti.776 Prethodno priopćenje SuSTAVi zASNOVANi NA zNANJu u pROCESu ODlučiVANJA u pRODAJi Sažetak: Rad se bavi modeliranjem sustava zasnovanih na znanju s ciljem povećanja kvalitete odlučivanja u segmentu veleprodaje. Današnje tvrtke mogu uporabom sustava zasnovanih na znanju kao potporu donositeljima odluka ostvariti prednost pred konkurentima koji se takvim sustavima ne koriste. pri čemu korisnik (u ovom slučaju osoba ili tim koji izgrađuje ekspertni sustav) dodaje sustavu vlastitu razvijenu bazu znanja za rješavanje konkretnog problema i modificira korisničko sučelje prema vlastitim potrebama. Schreiber i dr. Ključne riječi: sustavi zasnovani na znanju. kao tehnika sustava zasnovanih na znanju.. U tom području oni postižu kvalitetu 90 i učinkovitost eksperta te pomažu u rješavanju problema. teže je njome upravljati. što znači da su sposobni učiti na prošlim slučajevima. Ekonomski fakultet u Osijeku UDK 339. Takvi su sustavi visoko integrirani. sintetizirati potrebno znanje o izgradnji i primjeni ekspertnih sustava u segmentu prodaje. te time približiti umjetnu inteligenciju široj populaciji menadžera. uključivši i metode umjetne inteligencije. prikazuje odnos sustava zasnovanih na znanju i ekspertnih sustava). Schreiber i dr. Negnevitsky. spec. Takvi se sustavi koriste različitim metodama i tehnikama iz više područja. spec. Sustavi zasnovani na znanju Umjetna inteligencija (eng. (1999) uočili su deset glavnih vrsta problema kod kojih postoje uspješne primjene ove metode. prikazati način izgradnje i primjenu ekspertnih sustava koji pridonose ubrzanju procesa odlučivanja u prodaji..o. oec. 2004). Sustavi zasnovani na znanju namijenjeni su onim menadžerima koji žele iskoristiti sve pogodnosti informatičke tehnologije i tako unaprijediti. Sumiranjem svih pronađenih definicija može se uvidjeti kako je svima zajedničko navođenje riječi „pohranjeno znanje“. identificirati one odluke za koje se mogu koristiti sustavi zasnovani na znanju. Iako se ekspertni sustavi mogu koristiti za rješavanje mnogobrojnih problema. predložiti model baze znanja za rješavanje problema u prodaji. oec. Ekspertni sustavi posebna su vrsta sustava temeljenih na znanju iz nekoga specijalističkog područja (Čerić. Cilj je predložiti ekspertni sustav koji će osloboditi komercijalnog referenta inicijalnog kontakta s kupcem.. ona je dio računalne znanosti i bavi se problemom stvaranja inteligentnog stroja. Reffat (1994) napominje kako je sustav zasnovan na znanju računalni sustav koji savjetuje ili pomaže riješiti stvarni problem koji bi inače zahtijevao interpretaciju ljudskog eksperta. spec. računalni su programi koji se služe znanjem eksperta iz nekoga specijaliziranog područja u svrhu potpore odlučivanju. artificial intelligence .) tvrde kako su sustavi zasnovani na znanju izraz koji je korišten za prvu generaciju sustava koji su imali dvije glavne komponente: bazu znanja i stroj za zaključivanje. 2002). Marijana Zekić-Sušac: Sustavi zasnovani na znanju u procesu odlučivanja u prodaji Damir Ivković. prikazana je usporedba ljudskog eksperta i ekspertnog sustava prema više kriterija. Uobičajeno se umjetna inteligencija povezuje s računalnim sustavima. baza znanja. posebice u radu komercijalnih referenata. 2004. znanosti i tehnologiji. Što je tvrtka veća. U cilju provjere tih mogućnosti dizajniran je eskpertni sustav za donošenje odluke o odobrenju prodaje robe određenom kupcu u veleprodaji. sc. univ. Sustavi temeljeni na znanju softverski su alati koji se koriste metodama umjetne inteligencije kako bi riješili određeni problem.187:316. racionalizirati i proširiti svoje poslovanje. 2004). te reagirati na promjene u okolini (Russell. Ekspertni sustavi. Također se ovim radom želi ukazati na probleme i odluke koje se pojavljuju u svakodnevnom poslovanju tvrtke. (2002.o. oec.AI) dio je računalnih znanosti koji se bavi izučavanjem i definiranjem računalnih sustava koji pokazuju određeni oblik inteligencije. Marijana Zekić-Sušac. Odnos sustava zasnovanih na znanju i ekspertnih sustava (prilagođeno prema Dasović. Pomykalski i dr. 2004). Sustavi zasnovani na znanju. mehanizam zaključivanja omogućuju uporabu ugrađenog korisničkog sučelja i mehanizma zaključivanja. 2. 3. Osimpex d. te ona zbog svoje veličine zahtijeva i velik zapovjedni lanac. komunikacija pomoću jezika i rješavanje problema (Čerić. U radu su analizirane neke prednosti i nedostatci uporabe takvih sustava. osiguranja plaćanja. te se sada u novije vrijeme koristi neutralniji izraz „sustavi znanja“ (Slika 1. Slika 1. drugim riječima. oruđe su koje menadžerima omogućuje kvalitetnije odlučivanje. 2008. Za izgradnju ekspertnog sustava opisanog u radu korišten je alat Exsys Corvid koji pripada u ljuske ekspertnog sustava što korisniku Krishnamoorthy (1996) sustave zasnovane na znanju označava kao računalne programe koji su dizajnirani kako bi predstavljali eksperta prilikom rješavanja nekog problema iz određenog područja. ekspertni sustavi. imaju sve veću ulogu u poslovanju. a da pritom zadrže punu kontrolu nad ključnim faktorima poslovnog procesa. univ. umjetna inteligencija. Osijek Dr. te sadrže baze znanja u cilju pružanja odgovora na specifičan upit ili prijenosa znanja iz jednog područja u drugo (Sanchez i dr. ekspertni sustavi.Damir Ivković. S pomoću ljuske programa Exsys Corvid izgrađen je ekspertni sustav koji je u testnoj fazi pokazao da je njegovom uporabom moguće ubrzati proces prodaje unutar tvrtke i povećati učinkovitost prodajnog poslovanja. koja se bavi razvojem programa što oponašaju ljudske umne sposobnosti kao što su percepcija.. tj. tj. 91 . Sustavi skraćuju vrijeme za pružanje detaljnog uvida u sve aktivnosti tvrtke i osiguravaju da sve relevantne informacije budu uključene u menadžerske odluke i usklađene sa zakonskom regulativom. Uvod Informacijski sustavi općenito kao i sustavi temeljeni na znanju. te s pomoću niza pitanja koja bi inače postavio sam komercijalni referent eliminirati „loše“ kupce i do komercijalnog referenta propustiti samo one kupce za koje postoji veća vjerojatnost obavljanja uspješnog posla. i pokazati kako uporaba ekspertnog sustava može pomoći pri donošenju svakodnevnih odluka u prodaji i time učiniti uspješnijim poslovanje komercijalnih referenata. prodaja. Dr.

Cilj je tih posrednika stvoriti korisnost time što posjeduju neki proizvod na određenom mjestu u određenome vrijeme. Dva su osnovna načina na kojima se može kreirati ekspertni sustav: od temelja izgraditi svoj vlastiti ekspertni sustav ili ekspertni sustav temeljiti Slika 3.. 2006). knowledge base) predstavlja izvor specifičnog znanja o području primjene. prodaja je osnovni i najvažniji segment poslovanja tvrtke (Segetlija. 2006). Marijana Zekić-Sušac: Sustavi zasnovani na znanju u procesu odlučivanja u prodaji Tablica 1. Stroj za zaključivanje može zaključivati od činjenice prema zaključku ili od zaključka prema činjenicama. trgovačkim. „IF-THEN“) pravila koja čine osnovni građevni element baze znanja. Donošenje vjerojatnih posljedica u zadanim situacijama. sc. Kao posrednike u prodaji Ružić i dr. obostrano ulančavanje ili bidirekcionalno.. 213) navode: a. a kao mehanizam zaključivanja upotrijebljeno je ulančavanje prema unatrag. inference engine). S obzirom na to kako ekspertni sustav dolazi do zaključaka Dalbelo Bašić (2007) dijeli ulančavanje na tri vrste: 1. ulančavanje prema unatrag (eng. Drugi je dio ekspertnog sustava baza činjenica potrebnih za opis trenutnog stanja nekih varijabli iz okoline. Slika 3. Prema Ružiću i dr. Dr. prikazuje dva glavna oblika ulančavanja – prema naprijed i prema unatrag. Uspoređivanje očekivanja s promatranom situacijom. Mehanizam funkcionira na način da povezuje činjenice Ekspertni sustavi tijekom vremena su evoluirali. Struktura ekspertnog sustava (Panian. Konfiguriranje objekata koji su pod ograničenjima. odnosno. baza podataka ili baza činjenica 1. a sadržaj je baze netaknut tijekom nekog vremena. Identificiranje najboljeg odabira iz liste mogućih. pojam će prodaje biti ukratko opisan zbog kontekstualnog okvira primjene ekspertnog sustava. ulančavanje prema naprijed (eng. Pravila su često donesena na temelju znanja. U radu će biti korišteni ekspertni sustavi temeljeni na produkcijskim pravilima.1. korisničko sučelje. Marijana Zekić-Sušac: Sustavi zasnovani na znanju u procesu odlučivanja u prodaji Damir Ivković. stroj za zaključivanje (izvođački program ili mehanizam zaključivanja) 1. odnosno prodaji za treće osobe. Prodaja u širem je smislu cjelokupna prodajna aktivnost tvrtke. koji se još naziva mehanizam zaključivanja. a s ciljem stjecanja dobiti. oec. a prema Deželiću (1997) dijele se na ekspertne sustave temeljene na: pravilima. 2007) Slika 2.forchaining) 1. ili „AKOTADA“ (eng. intuicije i iskustva eksperta u određenom području. ali i drugim trgovinama na veliko. U užem smislu riječi. str. (2002. 2001) Kriterij raspoloživost zemljopisno određenje sigurnost pouzdanost nestalnost performanse trajnost brzina rad u opasnim okolinama cijena Ljudski ekspert radnim danom lokalno nezamjenjiv djelomična da promjenjive ograničena promjenjiva ograničen visoka Ekspertni sustav uvijek bilo gdje zamjenjiv vrlo visoka ne konzistentne neograničena konzistentna i obično veća neograničen prihvatljiva na nekoj od gotovih ljuski. Preporuka za rješavanje kvara u sustavu. Zakonom o trgovini (Narodne novine. u bazi činjenica sa znanjem koje se nalazi u bazi znanja. 4. 1999) Vrsta problema kontrola dizajn predviđanje nadgledanje dijagnoza interpretacija planiranje uputstvo propis odabir Opis Upravljanje sustavom kako bi se zadovoljile specifikacije. Vrste zaključivanja ekspertnih sustava (Ribarić i dr. procjena. 2001/2002) 92 .backchaining) 1. univ. učenju i hibridne sustave. spec. odnosno središnji dio tržišne strategije tvrtke. 225) funkcija prodaje može se podijeliti na: • pripremu prodaje • pregovaranje – kontaktiranje kupaca • zaključivanje prodaje 93 Tablica 2. Proces stvaranja lanaca međuzaključaka koji povezuju problem sa zaključkom zove se ulančavanje. Donošenje opisa situacija iz podataka. backward chaining . oec. tržišne pomagače. odnosno o njihovim narudžbama. kao i posredovanje u kupnji. sc. Dizajniranje akcija. industrijskim i drugim korisnicima i ustanovama. Problematika prodaje u poslovanju Iako se ovaj rad ne bavi detaljnom razradom prodaje u poslovanju. veleprodaju b. otklanjanje grešaka i popravljanje korisničkog ponašanja.. Koja će se vrsta zaključivanja koristiti ovisi o problemu koji se pokušava riješiti i o načinu na koji ekspert donosi svoje zaključke.. za izradu drugih proizvoda ili za opće poslovne operacije (Segetlija. a jedna od njih bi bila kako veletrgovinu čine sve transakcije u kojima kupac namjerava upotrijebiti proizvod za preprodaju. poponašanja. str. Donošenje vidljivih grešaka u sustavu. baza znanja 1. U ovom istraživanju korištena je ljuska ekspertnog sustava ExSys Corvid u okviru koje je izgrađena vlastita baza znanja za donošenje odluke o prodaji robe. Dijagnoza. Usporedba eksperta i ekspertnog sustava (Lujić i dr.. jest mehanizam za rad s bazom znanja pri rješavanju problema. maloprodaju c. spec. u kojem se znanje može predstaviti na različite načine. univ. Baza činjenica mijenja svoj sadržaj tijekom vremena kako se mijenja stanje varijabli. Također pod pojmom veletrgovine smatra se trgovina na veliko. Dr. 3. U literaturi se mogu pronaći različite definicije pojma veletrgovina. Vrste problema koji se rješavaju ekspertnim sustavom (Pomykalski i dr. 49/03) definirano je tko sve u Republici Hrvatskoj može biti trgovac. prodaja predstavlja posljednju fazu trgovinskoga poslovnog procesa. odnosno kupovina robe koja bi se dalje prodavala trgovini na malo. Baza znanja (eng.Damir Ivković. najčešće autori navode četiri glavne komponente (Panian. umjesto da stvore korisnost od oblika i funkcije. te je definiran pojam tržišta posrednika u prodaji kojeg čini svaki pojedinac ili bilo koji gospodarski subjekt koji nabavi robu radi daljnje preprodaje ili iznajmljivanja. a koje je potrebno bazi znanja. Stroj za zaključivanje ili izvođački mehanizam (eng. prodaja mora svoje aktivnosti prilagoditi upravo njima. forward chaining . Struktura ekspertnog sustava Iako u literaturi postoji više pristupa strukturiranju ekspertnog sustava. (2002... najčešće kao skup produkcijskih. S obzirom na to da prodaja ovisi o kupcima. 2001) koje su i grafički prikazane na Slici 2: 1.

) primjećuju da su s pomoću neuronskih mreža i drugih inteligentnih metoda u prijašnjim istraživanjima bili rješavani problemi iz područja proizvodnje. razlozi njihova uvrštavanja u bazu i moguće vrijednosti koje utječu 95 . 5. Uvjeti su u obliku atributa uključeni u bazu znanja ekspertnog sustava te su detaljno i opisani u odjeljku 6. Kako bi potvrdili svoju ideju. što se naziva efekt prelijevanja. Sustavi koji su razvijeni za primjenu u prodaji većinom ne rješavaju cjelokupnu problematiku kojom se bavi ovaj rad ili ne obuhvaćaju sustavno analiziranje potencijalnih kupaca. uvjeti niskog rizika. Naime. jednostavnost korištenja. Izgradnja ekspertnog sustava za donošenje odluke u prodaji Program koji je korišten pri kreiranju ekspertnog sustava jest ljuska ekspertnog sustava ExSys Corvid. pri čemu su procesi pregovaranja na internetu privukli istraživače i stručnjake. koristeći mehanizme zaključivanja i korisničko sučelje ugrađeno u ljusku. potreba da se razviju naprednije teorije fuzzy kognitivnih mapa dovela je do konstruiranja poboljšanog modela uzročnoga znanja. tj.ARMA (eng. odnosno poboljšala učinkovitost farmaceutskih prodajnih snaga. a rezultati su pokazali da predloženi sustav u procjeni točnosti nadmašuje uobičajene statističke metode i umjetnu neuronsku mrežu. Rezultati su pokazali da se takvi sustavi mogu uspješno koristiti kao potpora odlučivanju u poslovanju. Ovaj rad nastoji smjernice spomenutih prethodnih autora iskoristiti u cilju izgradnje učinkovitoga ekspertnog sustava za donošenje odluka u prodaji. ove metode nisu dovoljno istraživane. Za uporabu sustava u praksi bilo bi potrebno proširiti bazu znanja drugim atributima. Mykytyn i dr. Autori. Mnogi zagovarači ekspertnih sustava ne vide pravne posljedice u razvoju i korištenju tih sustava. Galičić i dr. Program omogućuje izgradnju ekspertnog sustava upisom pravila i činjenica u bazu znanja. (2008. spec. a s pomoću statističkih testova dokazano je kako predloženi pregovarački mehanizam može znatno unaprijediti donošenje odluka u B2B pregovorima. nizak rizik. te neuronsku mrežu za predviđanje prodaje na stvarnim podacima iz jedne hrvatske tvrtke. potreba za minimalnim brojem podataka za transformaciju. sc. U cilju predviđanja prodaje pod utjecajem promocije predlaže sustav genetičke neizrazite neuronske mreže .). Predložili su ekspertne sustave koji bi osiguravali informacije i davali savjete. Atributi korišteni u bazi znanja.4%. Zekić-Sušac i dr. odgovornost) koja se mogu pojaviti u pitanju ekspertnih sustava. uzimajući u obzir specifične zahtjeve koje bi manje tvrtke imale prema takvom sustavu (nizak trošak implementacije i održavanja.) predložili su nove sustave za potporu pregovaranju koji trebaju uključiti zavisne veze pregovaračkih uvjeta u procesu B2B pregovaranja. Budući da je cilj rada ilustrirati mogućnosti ovakvih sustava u prodaji. te da se od metodologije najviše koriste ekspertni sustavi. za što predlažu spajanje s drugim tehnikama umjetne inteligencije kao što su neuronske mreže i fuzzy logika koje su potrebne za rješavanje složenih problema. s obzirom na to da su takvi sustavi bili zahtjevni po pitanju podataka. auto-regressive moving average). Mesarić i dr. 4) implementacija ili uvođenje u rad i 5) održavanje. U ovom je radu korišten i vodopadni pristup izgradnje ekspertnog sustava. (2004. oec. što bi u velikoj mjeri poboljšalo dosadašnji odnos gost-djelatnik. Provedena su istraživanja na simuliranim i stvarnim podacima. Na početku kreiranja sustava provedena je analiza svakodnevnog poslovanja. Autori su razvili dva inteligentna sustava: ekspertni sustav za donošenje odluke o izboru lokacije tvrtke. pojavilo se više pitanja nego što ih se uspjelo riješiti. te se smatralo da će donošenje odluka u B2B elektronskom poslovanju biti izazov za organizacije u doglednoj budućnosti. spec. a postavlja se i pitanje odgovornosti za odluke i preporuke koje je donio ekspertni sustav. informacijskih sustava i pravnih propisa. Doprinosi su ovoga rada višestruki: sustav CAKES-NEGO omogućuje konstruiranje robusne baze uzročnog znanja koja može pomoći u rješavanju B2B pregovaračkih pro- blema. 2) analiza. tvrde da su i dalje ostala neka ograničenja kao što su potreban poboljšan model uzročnog znanja. a koji se temelje na kognitivnoj mapi. gdje su analizirane radne rutine svakoga komercijalnog referenta i provedeni intervjui kako bi se došlo do potrebnih informacija na temelju kojih se donosi odluka o prodaji robe kupcu. 3) modeliranje i razvoj. učinkovitost i itd. kada su rezultati pokazali kako je ekspertni sustav (koji je lak za implementaciju i prilagodljiv promjenama) pomogao tvrtki da poveća svoju prodaju za 3. a posebice prodaje. Iako su se fuzzy kognitivne mape koristile u literaturi kako bi predstavile zaključke i prikaz uzročnog znanja. skalabilnost i visoka prilagodljivost... uključivši sve čimbenike koji utječu na donošenje odluke. Dr. financija.) sastoji od sljedećih faza: 1) planiranje. Business to business) modelima poslovanja. te dolazi do zaključka da takva integracija umjetne neuronske mreže i neizra94 zite logike dovodi do boljih prognoza od uporabe umjetne neuronske mreže i autoregresivnih pomičnih prosjeka . modularnost. Pregled prethodnih istraživanja Pregledom literature može se primijetiti kako su do sada konstruirani i primjenjivani različiti sustavi temeljeni na znanju u različitim problemskim područjima. Pregledom literature iz svijeta poslovanja. pomagali u kreiranju marketinških aktivnosti te tako osiguravali prednost pred konkurencijom. Marijana Zekić-Sušac: Sustavi zasnovani na znanju u procesu odlučivanja u prodaji • izvršenje prodaje. 6.) uočili su da razvoj ekspertnih sustava temeljenih na umjetnoj inteligenciji kroz godine doživljava značajne tehnološke promjene. sc. neuronske mreže u kombinaciji s neizrazitom (fuzzy) logikom. oec. ekonomskim uvjetima u zemlji. dok u području ponude i potražnje. ulaganja i marketinga. Korisnost ovog ekspertnog sustava pokazala se prilikom primjene sa stvarnim situacijama. Na temelju tih informacija dizajnirana je baza znanja ekspertnog sustava. iako konstruiranje takvog sustava zahtijeva određene financijske izdatke. Ekspertni sustavi upotrebljavaju se i u B2B (eng. Članak je dao i preporuke kako tvrtka nadgledanjem razvoja proizvoda.9% u usporedbi s kontrolnom skupinom. kreirana baza znanja obuhvaća samo 6 osnovnih atributa na temelju kojih se donosi odluka o prodaji. Navedeni opis prethodnih istraživanja pokazuje da postoje malobrojni radovi koji istražuju upotrebu sustava zasnovanih na znanju u području prodaje. tehniku umjetne inteligencije koja je pokazala uspješne rezultate u području kontrole i raspoznavanja uzoraka. Kuo u sljedećem radu s koautorima (Kuo. Autori su radom pokušali privući pozornost na neka pravna pitanja (npr.Damir Ivković. univ. Dr. Autor za rješavanje toga problema predlaže ekspertni sustav koji koristi neuronske mreže u kombinaciji s nelinearnim programiranjem kako bi se točno izračunao efekt prelijevanja na razini kupca. (2004) navode da su se prijašnja istraživanja o sustavima za potporu u odlučivanju većinom orijentirala na podatke iz velikih tvrtki. teškoće u prikupljanju podataka i duljine ciklusa razlog su slabe primjene. Smatraju da. Kao metodologiju autor koristi umjetne neuronske mreže. dok su izdaci za prodajne snage pali za 8. međutim. (2006) objasnili su kako se razvijanjem i implementiranjem ekspertnih sustava u hotele može poboljšati pravovremeno i potpuno informiranje gostiju od strane hotela. univ. iskustvu u radu s kupcem (da li je bilo problema s plaćanjem prethodnih narudžbi). Prihvaćajući dobivene prijašnje rezultate. To se postiglo ispravnim prepoznavanjem odgovarajućih liječnika i njihovih efekata prelijevanja. autori su konstruirali ljusku prototipa uzročnog ekspertnog sustava temeljenog na znanju koji je nazvan CAKES-NEGO (CAusal Knowledgedriven Expert System) te su pomoću ilustriranih slikovnih primjera pokazali koliko robusna može biti baza uzročnog znanja i kako može biti korištena za inteligentnije zaključke. (2002.GFNN (eng. Wui i Wang. Uvjeti pod kojima se odlučuje da li prodati ili ne prodati robu određenom naručitelju ovise često o financijskoj situaciji prodavatelja (može li ili ne može izdati robu bez osiguranja plaćanja). računala i ljudskih resursa. U svom istraživanju prodaje u farmaceutskim tvrtkama Yi (2008) primjećuje da tvrtke koje se oslanjaju na svoje prodajne snage ne mogu u potpunosti razumjeti koje činjenice učinjene u prethodnom kvartalu imaju utjecaj na trenutni kvartal. U radu su uzeti u obzir oni uvjeti koji u velikoj mjeri osiguravaju mogućnost naplate. sklonosti riziku i drugim uvjetima. Lee i dr. Marijana Zekić-Sušac: Sustavi zasnovani na znanju u procesu odlučivanja u prodaji Damir Ivković. genetic fuzzy neural network). kratko vrijeme implementacije. 2002) provodi daljnja istraživanja u kojima neuronsku mrežu integrira s neizrazitim IF-THEN pravilima o utjecaju promocije dobivenim od marketinških stručnjaka. ono zasigurno može poboljšati kvalitetu i provedbu strategije poslovanja. a prednost je ekspertnih sustava pred neuronskim mrežama u tome što mogu ponuditi rezultate objašnjene na korisniku razumljiv način. Istraživanjem se pokušalo doći do arhitekture inteligentnog sustava koji bi se mogao primijeniti u manjim tvrtkama. učili o go- stu. pravnih pitanja vezanih za razvoj i uspostavom normativnih mjera može spriječiti pravne probleme. koji se prema Čerić i dr. njegova je prednost što je uvijek na isti način dostupan gostima i omogućava personalizirani pristup udovoljavanja njihovim potrebama. a zbog postojanja nelinearnosti i neizvjesnosti tržišta te povratnih informacija s tržišta standardne statističke metode često nisu upotrebljive. Kuo (2001) ističe da unatoč tome što je prognoziranje prodaje vrlo kompleksno zbog utjecaja unutarnje i vanjske okoline. Provedenom analizom uvidjelo se kako se dosta vremena gubi na neke rutinske postupke koji se višestruko ponavljaju svaki dan i koji su uz neke manje modifikacije zajednički za sve kupce s kojima komercijalni referenti komuniciraju. (1990.

Damir Ivković. „ranije smo surađivali“ odgoda Može li kupac dobiti robu na odgodu? „kupac ne može dobiti robu“. vrijednosti ostalih atributa ne provjeravaju. znači veću sigurnost za naplatu potraživanja pokazuje sigurnost naplate i može li se računati na pravovremeni priljev sredstava ukoliko postoji nepodmireni dug. Shematski prikaz konstruiranog stabla odlučivanja Tablica 3. „kupac može dobiti robu“ Slika 5. čime je konstruirano stablo odlučivanja. U pretraživanju baze znanja korišteno je zaključivanje prema unatrag (eng. univ. Slika 4. To znači da u slučaju kada se odluka donese na temelju vrijednosti se nekog atributa. spec. sc. čime se osigurava potraživanje tvrtke i izbjegava pretjerano zaduživanje kupca Moguće vrijednosti suradnja „prvi put surađujemo“. sc. spec. oec. backward chaining) koje je vođeno ciljem (konačnom odlukom). „kupac plaća redovito“ „obveze nisu podmirene“ „obveze su podmirene“ redovitost plaćanja Kupac redovito plaća? obveza Ima li kupac podmirene obveze? rejting Potreba za robom ne prelazi rejting? „potreba prelazi rejting“. Stablo odlučivanja u okviru logičkog bloka kreirano u programu Exsys Corvid zadužnica Ima li kupac zadužnicu? „kupac nema zadužnicu“. Dr. čiji je shematski prikaz dan na Slici 4.. Marijana Zekić-Sušac: Sustavi zasnovani na znanju u procesu odlučivanja u prodaji Damir Ivković. oec. Marijana Zekić-Sušac: Sustavi zasnovani na znanju u procesu odlučivanja u prodaji na odluku o prodaji prikazani su u Tablici 3. univ.. Dr. Nakon unosa atributa u bazu znanja kreirana su „ako-tada“ pravila za donošenje odluke. Popis atributa i njihovih opisa u bazi znanja naziv atributa Pitanje koje se postavlja korisniku sustava Jesmo li ranije surađivali? Razlozi uvrštavanja u bazu znanja postoji povjerenje i iskustvo koje olakšava odluku ako se ranije surađivalo s kupcem u promatranoj tvrtki postavljeno pravilo da kupac može dobiti robu s odgodom plaćanja jedino ukoliko je potpisan ugovor o odgodi plaćanja između kupca i tvrtke postojanje osiguranja plaćanja. „potreba ne prelazi rejting“ 96 97 . sustav treba zabraniti izdavanje robe postoji zabrana izdavanja robe u vrijednosti većoj od rejtinga. „kupac ima zadužnicu“ „kupac plaća neredovito“.

ekspertni će sustav gotovo uvijek morati biti nadgledan od strane komercijalnog referenta po pitanju odobrenja prodajnih cijena i uvjeta prodaje (npr. Naime. sc. Komercijalni referent više nije gubio vrijeme na standardne probleme i pitanja. Ekspertni sustav je za njega odrađivao standardna pitanja i na taj način ubrzao poslovanje i povećao obujam prodaje. npr. Prilikom testiranja nisu se pojavili softverski problemi. a takve se kupce potaknulo na dostavljanje zadužnica i podmirivanje nedospjelih obveza. Također je zaključeno kako sustavi zasnovani na znanju mogu biti od koristi u odlučivanju u prodaji. Testiranjem sustava uočeni su nedostatci koje možemo podijeliti u dvije vrste: (1) nedostatci uzrokovani činjenicom da je za potrebe ovog rada razvijen samo jednostavni prototip sustava. a njihovim usavršavanjem i nadogradnjom drugim metodama umjetne inteligencije. koji će uključiti specifične osobine kupaca koje omogućuju odstupanje od pravila i uzimanje u obzir više komercijalnih uvjeta. pokazao je kako i takav može ubrzati poslovanje. Konstruirani ekspertni sustav postavljen je samo na jedno osobno računalo i njime se služio samo jedan komercijalni referent. 1. Izgled jednog od prozora korisničkog sučelja prikazan je na Slici 6. namjera kreiranja ovoga ekspertnog sustava nije u potpunosti zamijeniti komercijalnog referenta u prodaji. ne omogućava fleksibilnost u situacijama u kojima atribut o redovitom podmirivanju obveza nije relevantan. a kupcima omogućilo uzimanje robe u skladu s mogućnostima podmirivanja obveza na vrijeme. sc. Primjer korisničkog sučelja za uporabu ekspertnog sustava Uočene prednosti sustava su: 1.1. 2.. pri čemu je sustav uveden testno kao dopuna postojećem procesu odlučivanja u prodaji kroz razdoblje od dva mjeseca. 2) testiranje ekspertnog sustava u svakodnevnom odlučivanju u prodaji kroz razdoblje od dva mjeseca. Iako je ekspertni sustav napravljen u skraćenom (prototip) obliku. Dr. inteligentnih agenata i drugih. poput neuronskih mreža. prilagoditi zahtjevima tržišta i učiniti konkurentnom u uvjetima stalnih 99 98 . Druga vrsta nedostataka leži u samoj metodologiji ekspertnih sustava. a manje je važno ima li zadužnicu. mogu u inteligentnom sustavu za potporu odlučivanju imati važnu ulogu u vođenju moderne tvrtke. prilikom sklapanja poslova evidentirano je koju odluku je za pojedinog kupca donosio sustav. onemogućava bilo kakvo izlaženje kupcima u susret ukoliko je riječ o nekom specifičnom poslu. oec. o unaprijed dogovorenom poslu sa sigurnom naplatom koji nije u skladu s već postojećim komercijalnim uvjetima. što se u praksi pokazalo neučinkovito. oec. Analiza rezultata ekspertnog sustava Kao što je već ranije spomenuto. s obzirom na to da može osloboditi komercijalnog referenta nekih provjera koje se ponavljaju kod svakog kupca. univ. Blokiranje isporuke kupcima koji su neredoviti u plaćanju još je jedan vid zaštite tvrtke od rizičnog potraživanja. a koji je moguće proširiti za daljnja istraživanja i primjenu. ponekad se kupcima s kojima je višegodišnje iskustvo u poslovanju pokazalo da su redoviti platiše dopušta u pojedinim slučajevima izdati robu i bez avansnog plaćanja). komercijalisti se ponekad posluže šarmom. sprečavanje njihovog pretjeranog zaduživanja. jer se u stvarnosti mogu pojaviti nove informacije o mogućoj suradnji koje nisu ugrađene u sustav. Iz tog razloga će u nastavku više pažnje biti posvećeno upravo uočavanju tih prednosti i nedostataka. Kao što je već ranije napomenuto. 3) ocjenu ekspertnog sustava od strane korisnika. tj. Navedeni nedostatci mogu se riješiti uvođenjem većeg broja atributa u bazu znanja. Osim toga sve sugestije od strane komercijalnog referenta zabilježene su kako bi se omogućilo poboljšanje i nadogradnja sustava. U prvu vrstu nedostataka pripadaju sljedeći problemi: 1. onemogućava novim kupcima uzimanje robe na odgodu iako je komercijalni referent procijenio na temelju dobivenih novih informacija da je riječ o sigurnom poslu ili o nekom kupcu s kojim je za tvrtku korisno započeti suradnju. čime je povećan priljev novca u tvrtku. nego je imao više vremena fokusirati se na kupce za koje postoji velika vjerojatnost da im treba prodati robu. npr. Marijana Zekić-Sušac: Sustavi zasnovani na znanju u procesu odlučivanja u prodaji Damir Ivković. Iako su dugo ekspertni sustavi bili samostalni alati. a s obzirom na vrlo „prijateljsko“ (eng. Sustavi za upravljanje znanjem temelje se na sinergiji informacijske tehnologije i kreativnih i inovativnih mogućnosti ljudskih potencijala. Sustav je omogućio kontroliranje kupaca. Slika 6. razgovorom s kupcem kako bi pregovarali i postigli određene uvjete prodaje. već ga koristiti kao potporu odlučivanju za povećanje učinkovitosti. Implementacija je uključivala: 1) obučavanje komercijalnog referenta za rad s ekspertnim sustavom izgrađenim u alatu Exsys Corvid. Nadalje. a sve s ciljem povećanja efikasnosti i kvalitete poslovanja. 6. 3. Implementacija ovog prototipa sustava provedena je u prodajnom odjelu jedne osječke veleprodajne tvrtke. Kako je sustav bio u fazi testiranja. : a.Damir Ivković. neminovna je njihva integracija u sustave za upravljanje znanjem tvrtke. te se smanjila mogućnost pojave problema oko dugotrajne i mukotrpne naplate. Marijana Zekić-Sušac: Sustavi zasnovani na znanju u procesu odlučivanja u prodaji Izgled stabla odlučivanja nakon unosa gore navedenih atributa i pravila u okviru logičkog bloka alata ExSys Corvid prikazan je na Slici 5. univ. uvijek postoje situacije kada će kupci dobiti robu unatoč tome što po pravilima nisu trebali. spec. npr. kao što je to u slučaju kada se dugovanja s nekim kupcem dogovorno zatvaraju na određeni datum. tako da bi blokiranje takvih kupaca moglo dovesti do pogoršanja odnosa. Dr. a koju komercijalni referent. b. te tijekom dana komunicirati s većim brojem takvih kupaca. kroz koji će ekspertna znanja o rješavanju pojedinih poslovnih problema biti dostupna svim djelatnicima koji se s njima suočavaju. Sustav je potpuno objektivan u donošenju odluke i ne prilagođava se specifičnostima pojedinoga kupca. 4) uporabu ekspertnog sustava u svakodnevnom odlučivanju u prodaji. Možda je najveći nedostatak sustava u tome što on nikad neće moći imati onu ljudsku notu koja je u komercijalnom poslovanju ponekad nužna.. user-friendly“) korisničko sučelje faza prilagodbe komercijalista protekla je brzo. i (2) nedostatci u samoj metodologiji ekspertnih sustava. ponekad je važnije uzeti u obzir kupca koji redovito plaća. te ugrađivanjem pondera (težina) za svaki atribut. što metodologija ekspertnog sustava omogućava. a očituje se u tome što ekspertni sustavi još uvijek ne mogu u potpunosti zamijeniti ljudskog eksperta. spec. Sama stopa poklapanja odluke ovisi o više čimbenika i nije za uporabu sustava toliko relevantna kao uočavanje prednosti i nedostataka sustava koje imaju utjecaj na poslovanje. a. Rezultati su pokazali da se u fazi testiranja uporabe odluke ekspertnog sustava i komercijalnog referenta poklapaju u 87% slučajeva. u koji je ugrađen mali broj relevantnih atributa. Njihovom integracijom u sustav za upravljanje znanjem tvrtke veća je vjerojatnost da će menadžment tvrtku održati. Sustav svaki ugrađeni atribut uzima s jednakom relevantnošću. čime se tvrtka zaštitila od mogućega rizičnog potraživanja.

Artificial Intelligence..Damir Ivković. Literatura Čerić. univ. D. Knowledge engineering and management: The CommonKADS Methodology... Razmjenski odnosi u marketingu – organizacija i provedba. Zekić-Sušac. C. 2007. lipnja 2002. European Journal of Operational Research 129 (2001. Pekić. J.. Ekonomski fakultet Osijek. Jr. daljnje usavršavanje. Towards an interactive intelligent knowledge based system for building design. Ribarić. 2004.. Artificial Intelligence and Expert Systems for Engineers.. oec. Sustavi temeljeni na pravilima.. Poslovna informatika (II. M. 2004. 1994. Predloženi i opisani sustav mogao bi se dalje razviti povećanjem baze znanja dodatnim atributima (kriterijima) koji se mogu uzeti u obzir prilikom izgradnje baze znanja. M. Pažljivom izgradnjom sustava temeljenog na produkcijskim pravilima ili na nekom drugom modelu baze znanja. Wu. S.. str. Panian. Expert Systems with Applications 34 (2008) 1742–1753 Zakon o trgovini (pročišćeni tekst). Expert Systems. An expert system to derive carryover effect for pharmaceutical sales detailing optimization. Petecon. Place and Development. i dr. Neuronske mreže u predviđanju ponude i potražnje prehrambenih proizvoda. 1990. CRC Press LLC. Ekonomski fakultet. S. Z. Vol. Osijek... V. B. Schreiber. Institut za poljoprivredu i turizam Poreč.) predstavlja prilično specifičan segment jer je često dinamična i promjenjiva. Ivanović. Th. Koristeći svoju bazu znanja i stroj za zaključivanje ti su sustavi vrlo učinkoviti u rješavanju problema. W. ali i dodatnim odlukama koje bi bile podržane. odnosno približiti način funkcioniranja sustava svima koji smatraju da bi njihovim uvođenjem olakšali određene postupke ili specifične probleme (sustavi se ne moraju primijeniti na cijelo poslovanje nego na samo jedan njegov segment).) 459–471. 275-294. 39.. 27-42 Negnevitsky. M. 1999. oblici plaćanja... Ružić. Ekonomski fakultet Osijek. Kermek (eds. Zaključak U radu je dan prototip modela ekspertnog sustava za donošenje odluke o prodaji koji se uz. i dr. 2002. Proceesings of the 15th International Conference on Information and Intelligent Systems IIS 2004.. 2001.. Pomykalski. A sales forecasting system based on fuzzy neural network with initial weights generated by genetic algorithm. urednik. 2006. univ. prezentacijski materijal. Trgovinsko poslovanje. 2004. Prentice Hall. P. C. Zagreb. England. M.. izmijenjeno i dopunjeno izdanje). Addison Wesley. C. Rajeev. K. Dalbelo Bašić. što bi omogućilo integriranje informacija u tvrtki i povećanje učinkovitosti poslovnih odluka općenito. sc. 2002. Moisan. Zekić-Šušac.. s obzirom na to da omogućuju ne samo donošenje odluka nego i objašnjavanje načina na koji je došlo do odluke. Radom se nastojalo ukazati na način kako se sustavi zasnovani na znanju mogu upotrijebiti u svakodnevnom poslovanju u prodaji. 2007. V. J. Informatologia. Primjena ekspertnog sustava pri određivanju klase prioriteta radnog naloga u pojedinačnoj proizvodnji. S. Rigault.. Musser. M.. R... 2006. Informacijska tehnologija u poslovanju. R.. University of Zagreb. bilješke za predavanja ak. R. P. Mesarić. Tehnički vjesnik.. Sveučilište J..Aurer.. C. Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems (2nd Edition). S. što umnogome povećava kvalitetu odlučivanja menadžera na svim razinama upravljanja. 1996. 2004. Tomčić. Norwig... Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.). oec. Kwon. CAKES-NEGO: Causal knowledge-based expert system for B2B negotiation. Zbornik radova znanstvenog skupa „Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske“. ekspertni sustav bit će učinkovito pomagalo u odlučivanju. 7. G. 2001/2002. Dynamic First-Class Relations for Knowledge-based Systems.) 909-925 Lee.. P. Expert Systems with Applications 35 (2008. International Symposium on People. 100 101 ..) 496-517 Kuo. Inteligentni sustavi. Dr. Krishnamoorthy.. An intelligent sales forecasting system through integration of artificial neural networks and fuzzy neural networks with fuzzy weight elimination. J. spec. P. str. Varga. Expert Systems: A Question of Liability?.. spec. 343-354 Mykytyn. Rad je pokazao da sustavi zasnovani na znanju mogu doprinijeti povećanju uspješnosti prodajne funkcije tvrtke i radu komercijalnih referenata. Galičić. Primjena ekspertnog sustava u poslovanju. Ž. J. New York. Dalbelo Bašić. Imajući u vidu i prednosti i nedostatke takvih sustava. J-P. god. Osijek. S. Wang. Sustavi zasnovani na znanju koji su temeljeni na umjetnoj inteligenciji stvoreni su kako bi pomogli rješavati probleme pomoću ugrađenog znanja.. Slinkman. Veletrgovina sa svim svojim specifičnostima (razni oblici veletrgovine. Turkalj. FER. Mykytyn.. A. te povezivanjem prodajne funkcije s funkcijom nabave i financija. Yi. S. Segetlija. može koristiti za povećanje brzine i kvalitete prodajnog poslovanja. i 8. Ž. B. R. Kuo. J.. Wiley Encyclopedia for Electrical and Electronics Engineering.. Strossmayera. ErasmUs University Rotterdam. Neural Networks 15 (2002.. Marijana Zekić-Sušac: Sustavi zasnovani na znanju u procesu odlučivanja u prodaji Damir Ivković. Z. T. R.. Marijana Zekić-Sušac: Sustavi zasnovani na znanju u procesu odlučivanja u prodaji promjena. MIS Quarterly. Faculty of Organization and Informatics Varaždin. 1991. A. Zagreb. No.. dokumenti osiguranja i sl. University of Newcastle upon Tyne. E. Kao primjer područja primjene izabran je segment prodaje. Upravo ekspertni sustavi imaju potencijal činiti metodološku okosnicu takvih sustava. Intelligent decision support for small business using expert systems and neural networks.. N. 14. Osijek.. A Modern Approach. B. D. J. može se zaključiti da njihova uporaba donosi i uštede i dodatne nove vrijednosti koje mogu povećati konkurentnost tvrtke i omogućiti razvoj sustava upravljanja znanjem. Narodne novine 49/03... Šarić.. K-C. Reffat. Russell... Sanchez.J.. Marcel. Lujić. S. 1. sc. Šimunović. Dr. MIT press..

sc. Poslijediplomski studij Upravljanje ekonomskim razvojem. as well as the possibilities of their adjustment to the user needs and preferences.o. oec. an expert system is built which showed in its testing phase that it is possible to make the sale process faster and more efficient. Dr.. Nastavni materijali za kolegij Sustavi za potporu odlučivanju. By using the expert system shell ExSys Corvid.Damir Ivković. Marijana Zekić-Sušac: Sustavi zasnovani na znanju u procesu odlučivanja u prodaji Zekić-Sušac. A review of previous research of knowledge based systems in sales is given in the paper. Some benefits and limitations of the suggested system are discussed in the paper. univ.. 2007/08. Marijana Zekić-Sušac: Sustavi zasnovani na znanju u procesu odlučivanja u prodaji Damir Ivković..2008.hr/nastavnici/mzekic/nast_materijali/dss_razvoj. univ. Marijana Zekić-Sušac. Damir Ivković. In order to test those abilities. Osimpex d. sc.. spec. oec. spec. sc..efos.01. Ekonomski fakultet u Osijeku. Dr. http://www. 18. Osijek Dr.o. spec. are computer programs that use the knowledge from an expert in a specialized area in purpose of decision support. Ekonomski fakultet u Osijeku KnOWLEDGE BASED SySTEMS In SALES DECISIOn MAKInG Abstract The paper deals with modeling knowledg based systems with the aim of increasing the quality of decision making in the segment of wholesales. an expert system aimed for decision support in the process of selling goods to a certain customer is designed. oec. univ. M. Expert systems. as a techinque of knowledge based systems. 102 103 . The suggested knowledge base uses production rules to represent knowledge.

Vinkovci Telefon/faks : 385 032 363 059. spec. 2.. oec. Razvitkom tvrtke uvjeti djelovanja i poslovanja na prvobitnoj lokaciji postali su ograničavajući. Srđan Petrić. vlast i odgovornost. Pri sistematizaciji radnih mjesta posebna pozornost pridaje se svim pozitivnim tekovinama organizacijskog razvoja “Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije” d.: 385 91/218 10 10. Daljnji razvoj tvrtke.: 098/476 008. ljudski potencijali.o.hr Predložena tema „Utjecaj sistematizacije radnih mjesta na zapošljavanje sezonskih radnika“ obuhvaća prijedlog promjene organizacijske strukture s ciljem boljeg i efikasnijeg korištenja raspoloživih resursa unutar tvrtke.o. i to na taj način da ih se zaštiti i oplemeni novim dostignućima u skladu s vrijedećim zakonima i pravilnicima. podjela na poslovne jedinice i dr. Osnovicu za izradu nacrta projekta i njegovu kasniju razradu predstavlja ocjena postojećeg sustava i zasniva se na posebno vrijednoj podlozi koju predstavlja dugogodišnje iskustvo rukovodećih djelatnika tvrtke te na rezultatima istraživanja i konkretnim spoznajama. oec. nego je potrebno postojeće kadrove pravilno rasporediti i time bi se izbjeglo zapošljavanje prevelikoga broja sezonskih radnika.o. spec.o.Zoran Pandža. oec.o. te postoji inicijativa planirane promjene: • težnja za poboljšanjem sposobnosti organizacije na prilagodbu promjenama (ulaganje u tehnologiju i ljudske resurse) te promijeniti ponašanje radnika. Srđan Petrić. radna mjesta.. Složenost i pozicija posla važni su elementi sistematizacije radnih mjesta koji se mogu urediti internim pravilnikom. Vinkovci. brzine i učinkovitosti. univ. koje se razlikuju od postojećih. spec. Novom sistematizacijom ne bi se mijenjao broj poslovnih jedinica. Pri oblikovanju ustrojstva tvrtke po poslovnim jedinicama. Poslovni sustav je u skladu s programskim značajkama tvrtke i kao takav omogućava daljnji nesmetani razvoj postojećih i potencijalnih djelatnosti po njihovu sastavu i obujmu.*** UDK 331. sezonski radnici. oec. Uvod Zoran Pandža. Tvrtka je pod sadašnjim nazivom osnovana 1971. nego je potrebno postojeće kadrove pravilno rasporediti i time bi se izbjeglo zapošljavanje prevelikoga broja sezonskih radnika. Organizacija i vođenje tvrtke te reorganizacija i primjena nove sistematizacije potrebna je da bi tvrtka mogla redovito prilagođavati poslovne aktivnosti jer se uvjeti u djelatnostima u kojima djeluje ubrzano mijenjaju. poboljšanju kvalitete rada. Novom sistematizacijom ne bi se mijenjao broj sektora. spec.: Utjecaj sistematizacije radnih mjesta na zapošljavanje Sezonskih radnika Zoran Pandža.o. spec.* Ljubo Đula** Srđan Petrić.petric@vu. e-mail: zpandza@net. Rad uključuje razmišljanja kako na najbolji mogući način rasporediti (reorganizirati) postojeće ljudske potencijale unutar tvrtke u skladu sa zahtjevima pojedinih poslovnih jedinica i postojećih radnih procesa. Budući da postojeća organizacija i sistematizacija radnih mjesta ne udovoljava vremenu u kojem živimo. univ. strukturalnim varijablama (podjela rada. Rezultat bi trebao biti organizirana tvrtka prema standardima koji su prilagođeni vremenu u kojem živimo.o. e-mail: srdjan. jedinstvo zapovijedi.103 Prethodno priopćenje uTJECAJ SiSTEmATizACiJE RADNih mJESTA NA zApOŠlJAVANJE SEzONSkih RADNikA SAŽETAK Cilj je rada poboljšati postojeću organizaciju rada.o. Ljubo Đula. pročišćavanjem i odvodnjom otpadnih voda. Promjene su nužne i u sklopu tvrtke „Vinkovački vodovod i kanalizacija“ d.t-com. 105 104 . polazi se je od sljedećih načela i metoda: • veličine organizacijske jedinice koja mora biti u najvećoj mjeri razmjerna veličini zadaće kao cjeline • ustrojstvo koje mora biti provedeno tako da osigurava optimalno izvršavanje osnovne zadaće u odgovarajućim vremenskim razdobljima • jasnoće razgraničenih poslova (razgraničenje funkcija i zadataka između pojedinih radnih mjesta) • veza i odnosa elemenata sustava.djula@vip. Dragutina Žanića Karle 47a Mob. univ. sistematizacija. Kod te ocjene polazi se od rasporeda proizvodno uslužne djelatnosti po organizacijskim jedinicama.hr *** MUP RH-PU Vukovarsko-srijemska. KLJUČnE RIJEČI organizacijska struktura. poboljšanom sistematizacijom radnih mjesta i pravilnijom raspodjelom poslova. oec.o Vinkovci.o Vinkovci te na rezultatima istraživanja i konkretnim spoznajama. Očekuje se doprinos organiziranju i sistematiziranju radnih mjesta. Pri određivanju nove organizacijske strukture potrebno je voditi računa o vrsti. tako da se poslovni program ostvaruje uz što manje troškova. Leopolda Bogdana Mandića 8. pa i promjene koje bi uslijedile radi daljnjeg razvoja tvrtke. univ.o. O “Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji” d.). opskrbom toplinskom energijom i dr. univ. Vinkovci bavi se proizvodnjom i distribucijom vode. Ljubo Đula. Pridržavajući se navedenih metoda i ciljeva pri projektiranju organizacijskih jedinica omogućit će se ostvarivanje ukupne zadaće. Ovakvim modelom organizacije korigirat će se i uskladiti sistematizacija radnih mjesta po organizacijskim cjelinama na osnovi koje će se izraditi kriteriji za novi pravilniji sustav raspodjele rada. načinu poslovanja.o Vinkovci. uputama. e-mail: ljubo. organizacijskoj strukturi i veličini tvrtke. univ. ili drugim načinom koji najviše odgovara vrsti poslova. U radu je predložena promjena organizacijske strukture s ciljem boljeg i efikasnijeg korištenja raspoloživih resursa unutar tvrtke. postoji potreba za novom sistematizacijom koja bi obuhvatila sve promjene koje su se dogodile tijekom godina.: Utjecaj sistematizacije radnih mjesta na zapošljavanje Sezonskih radnika 1. što bi kao rezultat trebalo pridonijeti uspješnosti poslovnog procesa te u konačnici smanjiti troškove tvrtke.. Postojeće ustrojstvo nije ograničavajući činitelj uspješnog poslovanja. Solin Mob. Vinkovci Trgovačko društvo “Vinkovački vodovod i kanalizacija” d. To će se postići na osnovi unaprijeđenih organizacijskih rješenja. spec. poslovne jedinice * “Vinkovački vodovod i kanalizacija” d. oec. godine izdvajanjem skupine djelatnika iz jedinstvenoga komunalnog poduzeća ‘’Komunalac’’ zbog nezadovoljstva stanjem javne vodoopskrbe grada. kao uvjet za određivanje sistematiza- cije radnih mjesta. raspon kontrole. Osnovicu za izradu nacrta projekta i njegovu kasniju razradu predstavlja ocjena postojećeg sustava i zasniva se na posebno vrijednoj podlozi koju predstavlja dugogodišnje iskustvo rukovodećih djelatnika „Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije“ d.o. Glagoljaška 27b. Mogućnosti unaprjeđivanja na tom području vezane su uz određene organizacijske preinake.hr ** „Aldi” d. Organizacija rada mora biti racionalna. a da obujam i kvaliteta učinaka bude primjerena ulaganjima. ali i uspješnost poslovnoga procesa ovise ponajprije o osposobljenosti zaposlenih kadrova i njihovoj organiziranosti.o.

održavanja. New York. Izuzetak je direktor koji izravno upravlja s deset rukovoditelja poslovnih jedinica. tehničkoj pripremi građenja i vođenju procesa na lokaciji Distribucijskog centra “Kanovci” te na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda „Jošine“. Za jedne su dominantni motivacijski faktori materijalni dobici i privilegije. od čega 57 žena.. a danas zapošljava 299 radnika. Upravu čini jedan član .o. što znači da svaki rukovoditelj upravlja s minimalno desetak zaposlenika. Vinkovci trenutačno zapošljava 299 radnika. 2. Prednost nižeg stupnja podjele rada i raznovrsnosti poslovnih zadataka koji se postavljaju pred zaposlenike. Robbins. 1 2 Robbins..o. s upravom i deset poslovnih jedinica: opći.o.3 Vlast i odgovornost Vlast je „pravo svojstveno menadžerskom položaju na izdavanje naredbi i na očekivanje da se one poštuju“. spec. 1999. . poboljšanju komunikacije. Na taj se način cijeli kolektiv po potrebi prilagođava danoj poslovnoj situaciji i prebacuje svoju pažnju na one poslovne aktivnosti gdje je to u određenom trenutku najpotrebnije. umora i stresa. Bitan razlog potrebe koncipiranja radne motivacije jest potreba razumijevanja mehanizama ponašanja kao osnove za izgradnju sustava motiviranja.o. D. koji upravlja i vodi poslovnu politiku tvrtke uz pomoć rukovoditelja poslovnih jedinica. spec.o.o. Osijek. Pritom se u dijelu poslovanja trajno primjenjuje računalna tehnika u naplati usluga.1 Organizacijska struktura tvrtke Pri određivanju organizacijske strukture potrebno je voditi računa o vrsti poslovanja kojim se poduzeće bavi. Razvoj funkcije upravljanja ljudskim potencijalima U poduzetničkom društvu briga za kadrove i njihovu motivaciju. Manageri su ključni element svakoga proizvodnog sustava čiji je osnovni zadatak upravljanje svim njegovim komponentama kao i koordinacija s ostalim funkcijama poduzeća. P. 2. Primjerice.S.o. 195. ali prvenstveno znanjem i sposobnošću mogu najviše pridonijeti da se poslovni planovi odvijaju prema predviđenom planu.. Ljubo Đula. usmjeravanja. Budući da je većina rukovoditelja poslovnih jedinica bila pred mirovinom umjesto njih postavljeni su mladi ljudi koji su donijeli neke nove ideje. J. . Srđan Petrić. ali i neizravno sa svih 299 radnika. Odgovornost je na ostalim zaposlenicima još i manja. Eksterna . ali nismo mijenjali strukturu zaposlenih. U “Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji” d. 3. III. angažiranja.o. P. brzine i učinkovitosti. Vinkovci bavi ubrzano mijenjaju. Tvrtku su do sada vodila 4 direktora. Vinkovci trenutačno je zaposleno 299 radnika. vlast se dalje širi prema dolje na tehničkog direktora i rukovoditelje poslovnih jedinica i u manjoj količini na same zaposlenike. klima u organizaciji. 18. značajno podižu stupanj motivacije zaposlenika.način razvijanja. odjelima i službama.3 Manageri su najvažniji kapital i resurs svake organizacije. Najproduktivnija poduzeća nastala su postizavanjem premise da se zaposleni posve aktivno uključuju u njegov život jer im rad u tom poduzeću pričinjava radost.o. Zagreb. kao i daljnji razvoj Društva. str.: Utjecaj sistematizacije radnih mjesta na zapošljavanje Sezonskih radnika Zoran Pandža. koji još uvijek traje. univ. Budući da su prava i obveze „dvije strane jednog novčića“. Motiviranje se može opisati kao pružanje izazova kroz primjere rada. o načinu poslovanja. što podređeni imaju višu naobrazbu i iskustvo. odnosno sadašnju lokaciju. te se ona može nazvati operativna odgovornost. motiviranje kroz sustav materijalnih naknada te putem obogaćivanja posla izazovima. Opremljenost i mehaniziranost tvrtke na razini je interventnih potreba u održavanju sustava. Raspon kontrole sve je više određen uzimanjem u obzir kontignecijskih varijabli.: Bitni elementi organizacijskog ponašanja. Ljubo Đula. opskrba toplinskom energijom. jest današnja organizacija poduzeća koja je prilagođena vremenu u kojem živimo.. Planning and Control for Manufacturing and Services. 4 106 107 . raspon kontrole.o. Mate. pa i više radnika.. za druge plaće ili pak uvjeti rada.o. vlast i odgovornost.J. 18.. univ. Mate.S. pri čemu se uvijek vrši kontrola koja će rezultirati ispravcima i poboljšanjima (pri razvoju odijela. oec. ali svakako treba napomenuti kako se upravljanjem s dvadeset i više radnika i međusobnom suradnjom efikasnost radnoga kolektiva može povećati. te je došlo do bitnih pomaka prema naprijed u pogledu kvalitete rada. Vinkovci ima njegov direktor. svakako je i u izbjegavanju dosade. Interna .. izdanje. univ. 2.2 Podjela rada U tvrtki ‘’Vinkovački vodovod i kanalizacija’’ d. održavanje. Vinkovci izvršena je podjela rada koja omogućuje da svaki zaposlenik točno zna koje su njegove dužnosti. no istodobno zbog činjenice da su za izgradnju dobrog managerskog tima potrebna velika ulaganja kao i mnogo vremena. U primjeru ‘’Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije’’ d. Strategija nagrađivanja treba biti integrirana s poslovnom strategijom i formulirana na način da omogući postizanje dugoročnih ciljeva poslovne politike i politike ljudskih potencijala. poslovna i razvojna politika poduzeća. o strukturalnim varijablama (podjela rada. Poticanje uspješnosti u radu Motivacija za rad dominantan je problem u području upravljanja ljudskim potencijalima. odgovornih za poslovanje tehničkih službi i poslovnih jedinica. ali je na rukovodećim mjestima uglavnom ostajala ista garnitura ljudi. Rezultat takvog procesa. Poslovna poduzeća imaju dvije vrste strategija koje moraju biti usko povezane i međusobno konkurentne: 1. uvrštavaju se i među najoskudnije resurse. Raznovrsnost zadataka te timski rad na kojemu se inzistira. Dolaskom sadašnjeg direktora došlo je do promjena i u rukovodećim strukturama tvrtke. Uspješnost poslovnog procesa. izdanje. specifične ciljeve i očekivanja. univ. Vinkovci kontinuirano razvijala kroz proteklih 40 godina. Uži raspon kontrole (manji broj zaposlenika kojima se upravlja) obično znači uspješnije upravljanje a time i lakše poslovanje. Svaki se radnik usavršava i obučava tijekom radnog vijeka tako da bude u stanju izvršavati i poslove koji nisu u uskom opisu dužnosti njegovog radnog mjesta.B. spec.o. Zagreb.o. MC Graw-Hill. Tijekom proteklih 40 godina mijenjali smo strategiju.o. tehnička priprema i nadzor. oec.1 Najveću vlast u tvrtki ‘’Vinkovački vodovod i kanalizacija’’ d. Vinkovci raspon kontrole po poslovnim jedinicama kreće se od deset do pedeset. spec. specijalizaciju i promociju postaje dijelom programa uspostavljanja i razvoja integralne kvalitete poduzeća. Prilikom osnivanja tvrtka je zapošljavala 12 radnika.2 2. Na mjesta rukovoditelja poslovnih jedinica postavljeni su pojedinci koji i svojom stručnom spremom. podjela na odjele). 4. motiviranja i kontroliranja unutarnjih resursa. Po veličini. Potrebno je naglasiti kako se organizacijska struktura u ‘’Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji’’ d. “Vinkovački vodovod i kanalizacija” d. Odluke koje donose pokrivaju širok spektar aktivnosti. bili su podvrgnuti istim nadređenima čija je stručnost bila upitna. 3 Barković.4 Jedan od ključnih strategijskih zadataka managera danas postaje uspješno upravljanje ljudskim potencijalima i u kontekstu toga izgradnja cjelovitog sustava motivacije. te je u građenju redovita pojava angažiranje postojećih kapaciteta s lokalnog i šireg područja. pa nije dolazilo do poboljšanja kvalitete rada. građenja i zaštite. ovisi ponajprije o sposobnosti zaposlenih kadrova i o njihovoj organiziranosti.način natjecanja na tržištu (konkuriranja) i 2. Dilwort. treba redovito prilagođavati poslovne aktivnosti i upotpunjavati novim radnim mjestima. str. Sveučilište J. zajednička komunalna potrošnja i građenje. te svakako i o veličini poduzeća. Budući da se uvjeti u djelatnostima kojima se ‘’Vinkovački vodovod i kanalizacija’’ d. str. 1995. potrebno je naglasiti kako direktor također ima i apsolutno najveću odgovornost za poslovanje poduzeća. oec. Godinama su isti ljudi radili isti posao. računovodstvo i financije. vodoopskrba.4 Raspon kontrole Raspon kontrole daje odgovor na pitanje kolikim brojem podređenih može menadžer (direktor) efikasno i učinkovito upravljati. U obnašanju djelatnosti tvrtka je organizirana prema skupinama djelatnih funkcija koje objedinjavaju potrebe upravljanja korištenja.: Uvod u operacijski management. ohrabrenja davanjem pohvala i priznanja. 1995. Operations management-Design. Ekonomski fakultet Osijek. dok je krajnja odgovornost i dalje na direktoru. jedinstvo zapovijedi. Srđan Petrić. učinkovitijoj podjeli zadataka i sustavu nagrađivanja). to trebaju manje izravnog nadzora.Zoran Pandža. Strossmayera. 199.1992. pravni i kadrovski poslovi. III. oec. str.: Bitni elementi organizacijskog ponašanja.direktor. koji rad ostvaruju u poslovnim i radnim jedinicama.: Utjecaj sistematizacije radnih mjesta na zapošljavanje Sezonskih radnika pa je 1978 uslijedilo preseljenje na novu.

o. 2004.. Poslovna organizacija. Stoga je zadatak managementa da prepozna kreativnog pojedinca u poduzeću i osigura uvjete rada u kojima će doći njegove sposobnosti do izražaja i u kojima će on moći kreativnost dalje razvijati. vrijednosti i vjerovanja koja postoje unutar organizacije. često ne uspije ili se zaglavi jer se osoba ne mijenja.o. već također o motivaciji. 5. planu neminovne su. 44.. pravilnom sistematizacijom i reorganizacijom tih poslovnih jedinica moglo bi ostati neraspoređeno 30 . RJ Izgradnja kanalizacijske mreže i RJ Mehanička radionica). što ovisi o intenzitetu i veličini dobivenih poslova na natječajima za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže.. PJ Građenje zapošljava 80 stalnih radnika (78 muških i 2 žene).: Utjecaj sistematizacije radnih mjesta na zapošljavanje Sezonskih radnika Zoran Pandža. proizvodnom i sl. materijalnih i nematerijalnih kako bi se obuhvatile u potpunosti potrebe pojedinca. vidljivo je da u pojedinim Poslovnim jedinicama nedostaje radnika (PJ Građenje-37 ). 108 109 . str. zapošljava ljude s potrebnim znanjima i umijećima te ih trenira. Tek tada promjena može početi. Iz organizacijske sheme “Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije” d.o. spec. 954.Zoran Pandža. Srđan Petrić. ali i zbog manjka organiziranosti i nedostatka sistematizacije radnih mjesta.: Utjecaj sistematizacije radnih mjesta na zapošljavanje Sezonskih radnika Potrebna je kombinacija motivacijskih faktora. U tome imaju važnu ulogu motivacija.1 Poslovna jedinica Građenje PJ Građenje u svom sastavu ima tri radne jedinice (RJ Izgradnja vodovodne imreže. zadataka. Vinkovci. Brze promjene kojima smo svjedoci i koje će se i ubuduće događati u okolini bilo na tehnološkom. Sezonski radnici koje zapošljava “Vinkovački vodovod i kanalizacija” d. Promjenu ljudi moraju smatrati neophodnom i moraju osjećati potrebu da ju podrže. izuzetno prisutan u organizacijama poput “Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije” d. jednim dijelom zbog porasta intenziteta poslova. a u nekim Poslovnim jedinicama postoji višak radnika (PJ Održavanje+23. III. te promijeniti ponašanje djelatnika. jačati podršku za preporuke i činiti organizaciju pogodnim tlom za promjenu.o Vinkovci uglavnom su niskokvalificirani građevinski radnici.o. Bitna je postala brza prilagodba nastaloj situaciji. spec. Ljubo Đula.6 Za mijenjanje organizacije pasivna podrška nije dovoljna.S..: Organizacijska shema tvrtke – postojeće stanje 5 Robbins. a vrednovanje rada služi ponajprije praćenju realizacije organizacijskih ciljeva kako bi se pravodobno razvijala korporativna strategija. Kada točka preokreta ima veze sa znanjem. univ. str. kreativnost i ocjenjivanje uspješnosti. Restrukturiranje organizacije. Promjene su nužne i u sklopu tvrtke “Vinkovački vodovod i kanalizacija” d. Novi liber. a tijekom sezone građevinskih radova zapošljava još 40-ak sezonskih radnika. Kreativnost koju nosi u sebi pojedinac dolazi do izražaja u određenoj klimi poduzeća i društevnom okruženju iz kojega dolaze poticaji. obrazovnom. univ.2 Poslovna jedinica Održavanje Osnovna djelatnost PJ Održavanje jest održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže i priključaka obuhvaća upravljanje i održavanje vodoopskrbnom mrežom za grad Vinkovce i 42 naselja u Vukovarsko – srijemskoj županiji. tj.nedostaje 37 radnika 5. Zagreb. univ. ciljeva.zaposleno 80 radnika . Zagreb. spec. P.o. Uspješnost u radu trajna je briga subjekata organizacije i upravljanja ljudskim potencijalima te je stoga nužno poticanje svega što ima za posljedicu uspješnost u radu. spec. Organizacija je radna ili potporna cjelina većeg broja ili višeg broja ljudi uspostavljena radi koordiniranog ostvarivanja zacrtanih namjena.: Bitni elementi organizacijskog ponašanja. stavovima ili vještinama ljudi.o Vinkovci . To su neki od temeljnih aspekata angažmana ljudskih resursa koji omogućuju uspješno djelovanje. Učinak pojedinca na poslu ili drugdje ne ovisi samo o njegovoj sposobnosti. univ. kako bi se postigao određeni cilj. oec. Mate. Dobrom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta u “Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji” d. Veliki rječnik hrvatskoga jezika. strukturom ili kulturom.40 radnika. 5.5 Poduzeće mora krenuti od ciljeva organizacije i tek nakon toga mora odgovoriti na pitanja kako operacionalizirati te ciljeve u grupne i individualne i kako mjeriti njihovo izvršenje. Međutim očekivana pojava na inicijativu promjene je otpor zaposlenika. Ljubo Đula. Godinama se povećava broj sezonskih radnika. motivira i nagrađuje. čijim bi premještanjem u PJ Građenje uvelike smanjili potrebu za sezonskim radnicima. PJ Zajednička komunalna potrošnja+10 radnika). Međutim.o Vinkovci moguće je smanjiti broj sezonskih radnika. Sama najava promjene već uzrokuje promjene. 1995. Ono što nam treba jest aktivna i dinamička podrška. nije dovoljno da se oni pomire s novom politikom. bitno je uvesti ostvarive i efektivne promjene.. oec. Takva potpora zahtijeva energiju.: Organizacijska shema PJ Građenje Shema 1. te postoji inicijativa planirane promjene: težnja za poboljšanjem sposobnosti organizacije za prilagodbu promjenama (ulaganje u tehnologiju i ljudske resurse). Srđan Petrić. Kako u nekim poslovnim jedinicama (Održavanje i Vodoopskrba) postoji višak građevinskih radnika. management dizajnira radne zadatke te poslove u skladu s organizacijskim ciljevima. Mijenjanje organizacijske kulture Organizacijska kultura odnosi se na ono što zovemo osobnošću jedne organizacije odnosno način na koji se ljudi odnose jedni prema drugima. jer nije nužno svaka promjena organizacijske kulture opasna i nepoželjna. Uvođenje promjena je proces koji traje već od 6 Anić V. oec. te sustav odvodnje za grad Vinkovce s pripadajućim vodovodnim i kanalizacijskim priključcima.o. .o. kao što je senzibilizirati organizaciju za prisutni problem. Stoga je nužno razvijati takvu logiku u ponašanju svakog pojedinca. oec. izdanje. Druge su teme također dio procesa. Shema 2. samog početka.

: Organizacijska shema PJ Održavanje 110 111 .višak 10 radnika – prelaze u PJ Građenje 5. UPOV Jošine izgrađen je u svega 17 mjeseci i jedan je od prvih uređaja u Hrvatskoj s visokom tehnologijom izgrađenosti i visokim stupnjem pročišćavanja. prerada zahvaćene vode te tlačenje u distributivne mreže naših vodoopskrbnih sustava. RJ Groblje zapošljava 26 radnika. U sklopu PJ Održavanje odnedavno (02. preventivni obilasci i mjerenja. oec. Vinkovci dobro su ustrojene i njihovom reorganizacijom i sistematizacijom ne bi oslobodili radnike koji bi po svojoj stručnoj spremi odgovarali profilu radnika koji se zapošljavaju kao sezonski radnici. godine se nalazi i Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda “Jošine” . oec. . U tržne dane (srijeda i subota) u ispomoć im dolaze još 3 radnika koji rade kao inkasatori ili naplatni organi. uzorkovanje i ispitivanje vode. spec. RJ Groblje obavlja i usluge ukopa.05. nedjeljom i praznikom. kvarovi na kanalizacijskoj mreži i prepumpnim stanicama te čišćenje i saniranje kanalizacijske mreže. pročišćavanja i isporuke vode jesu: nadziranje i upravljanje procesom pročišćavanja vode. univ. Ljubo Đula. Najvažnije aktivnosti PJ Održavanje: kvarovi na vodoopskrbnoj mreži za grad Vinkovce i naselja.o. Dakle.: Organizacijska shema PJ Vodoopskrba 5.. Radna jedinica Groblje upravlja i skrbi o 3 gradska groblja u Vinkovcima: groblje u ulici A. spec. spec. univ.5 Ostale Poslovne jedinice Ostale Poslovne jedinice u sklopu „Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije“ d. koji se nalazi na izvornoj lokaciji u istočnom dijelu grada Vinkovci.3 Poslovna jedinica Vodoopskrba U nadležnost PJ Vodoopskrba ulaze poslovi zahvaćanja vode pogodne za piće. od čega su 3 žene.23 5. uređenje. također.9 radnika . i to: RJ Groblje i RJ Tržnica. krajobrazu i estetskim vrijednostima. Srđan Petrić. Osim tehnoloških uređaja na Distributivnom centru Kanovci nalazi se i interni laboratorij u kojem inženjeri analitičari svakodnevno kontroliraju vodu u svim fazama pročišćavanja.Zoran Pandža.4 Poslovna jedinica Zajednička komunalna potrošnja PJ Zajednička komunalna potrošnja sastoji se od 2 radne jedinice. a također nudi usluge klesarske radionice i trgovine pogrebnom opremom. Upravljanje grobljima podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta. univ. Shema 4.prelaze u PJ Građenje .o. Miočića. od čega su 2 žene. Uređaj ima i svoj vlastiti laboratorij u kojem se prate ulazni i izlazni parametri te učinkovitost rada uređaja.: Utjecaj sistematizacije radnih mjesta na zapošljavanje Sezonskih radnika U sklopu održavanja vodovodnih priključaka vrši se očitanje vodomjera te podjela uplatnica za isporučene usluge pitke vode. PJ Vodoopskrba trenutno zapošljava 30 radnika. održavanje i rekonstrukciju groblja pri čemu se vodi briga o zaštiti okoliša.: Utjecaj sistematizacije radnih mjesta na zapošljavanje Sezonskih radnika Zoran Pandža. Sastoji se od niza različitih objekata koji čine jednu tehnološku cjelinu.2005) nalazi se Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Jošine) koji se nalazi na izvornoj lokaciji u istočnom dijelu grada.potrebno 21 radnik . oec. U sastavu PJ Održavanje od 2005. oec. od čega je 5 žena. Radna jedinica Tržnica zapošljava 5 djelatnika. odvodnje i grijanja.prelaze u PJ Vodovod . spec.. Najvažnije aktivnosti u djelatnosti zahvaćanja. Ljubo Đula.33 radnika .prelaze u PJ Odvodnja . groblje u Ulici bana Jelačića i groblje u Mirkovcima.K.: Organizacijska shema PJ zajednička komunalna potrošnja Shema 3. . oni nisu predmet ovoga rada i o njima je dovoljno napisano na početku ovoga rada. Shema 5. univ. otklanjanje kvarova i održavanje higijene. Radnici na Održavanju koji rade na otklanjanju kvarova na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži rade u dvije smjene po 18 radnika.zaposlen 31 radnik . Rade svaki drugi dan po 12 sati. Srđan Petrić.

a samim time Shema 7. M. Da bi se izbjeglo zapošljavanje sezonskih radnika. spec. a njihovo bi sjedište bilo na izdvojenoj lokaciji na Uređaju za pročišćavanje i distribuciju vode na DC Kanovci. pa bi se prelaskom radnika koji rade na održavanju vodovodne mreže. Kako u PJ Vodopskrba koja radi na otklanjanju kvarova na crpnim stanicama. spec. U obavljanju djelatnosti “Vinkovački vodovod i kanalizacija” d.1 Reorganizacija PJ Održavanje – PJ Vodoopskrba Budući da u sklopu „Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije“ d. 2 zidara i 10 građevinskih radnika. i to: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ( UPOV Jošine ) i Uređaj za zahvaćanje. kao i daljnji razvoj tvrtke ovisi ponajprije o sposobnosti zaposlenih kadrova i njihovoj organiziranosti. korištenja. Dežurna bi ekipu tvorili sljedeći radnici: bagerist.o. njima bi se priključio dio radnika koji rade na otklanjanju kvarova u Poslovnoj jedinici Održavanje. očitanju vodomjera i podjeli uplatnica stvorio višak građevinskih radnika.: Organizacijska shema PJ Vodovod 7.Zoran Pandža. U PJ Održavanje ostala su 2 radnika i specijalno vozilo s vozačem koji su radili na održavanju kanalizacijske mreže. str. tekućem i investicijskom održavanju. Sezona radova na izgradnji kanalizacijske i vodovodne mreže počinje krajem veljače i traje do kraja prosinca. Drugi dio radnika PJ Održavanja koji rade na održavanju kanalizacijske mreže prešao bi u RJ UPOV Jošine koja bi njihovim prelaskom postala PJ Odvodnja. Promjena organizacijske kulture i reorganizacija poslovnih jedinica Reorganizacija se sastoji od postupne promjene organizacijske strukture i racionalizacije poslovnih procesa s ciljem boljeg i efikasnijeg korištenja svih raspoloživih resursa. oec. spec. oec.o Vinkovci djeluju dva uređaja. Kao rezultat reorganizacije navedenih Poslovnih jedinica dobili bi PJ Građenje s povećanim brojem 7 Sikavica. tako da cijeli sustav proizvodnje pročišćavanja i distribucije vode bude u jednoj poslovnoj jedinici. Ljubo Đula..7 U skladu sa zahtjevima tehnoloških i organizacijskih promjena i poboljšanja radnog procesa sistematiziran je određen broj radnih mjesta. Novak. održavanju uređaja i opreme te održavanju kanalizacijske mreže. Ljubo Đula. radnici koji rade na očitavanju vodomjera i podjeli uplatnica prešli bi u PJ Vodovod. 7. univ. Prijedlog sistematizacije i reorganizacije radnih mjesta 7. Srđan Petrić.o. 112 113 .. otklanjanju kvarova. koji bi postali Poslovna jedinica Vodovod. 2 građevinska radnika. Uspješnost poslovnog procesa. 172-174. građenja. a drugi dio radnika prešao bi na UPOV Jošine i stvorili bi Poslovnu jedinicu Odvodnja. 2 vozača. tada svi radnici ne mogu ući u proces dokvalifikacije ili prekvalifikacije. Shema 6.. 1999. održavanja i zaštite s upravom i devet poslovnih jedinica. Za funkcijsku organizacijsku strukturu karakteristično je da se podjela rada unutar organizacije.: Organizacijska shema PJ Odvodnja moguće je uz 9 trenutno zaposlenih djelatnika zaposliti još nekoliko radnika za održavanje kanalizacijske mreže. 1 poslovođa. Na Uređaju se nalaze poslovni prostori koji omogućuju rad većem broju radnika.o.3 Nastajanje PJ Odvodnja U sastavu PJ Održavanje nalazi se Radna jedinica Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Jošine koja se nalazi u istočnom dijelu grada Vinkovaca. Za održavanje vodovodne mreže i otklanjanje kvarova potrebno je maksimalno 19 radnika. treba reorganizirati sljedeće poslovne jedinice: PJ Održavanje i PJ Vodoopskrba. a od 15-07 imali bi dežurnu ekipu koja bi išla na intervenciju u slučaju kvarova. Postupno se neka radna mjesta na kojima zbog smanjenog rada nema posla za puno radno vrijeme objedinjuje više radnih mjesta u jedno.o Vinkovci zapošljava 40-ak sezonskih radnika koji uglavnom rade u PJ Građenje. i to: 1 voditelj. Vinkovci organiziran je prema skupini djelatnih funkcija koje objedinjavaju potrebe upravljanja. 2 vodoinstalatera. Da bi proces pročišćavanja i održavanja kanalizacijske mreže bio kompletan.. univ.: Utjecaj sistematizacije radnih mjesta na zapošljavanje Sezonskih radnika 6. spec. nego je potrebno postojeće kadrove pravilno rasporediti i time bi se izbjeglo zapošljavanje prevelikoga broja sezonskih radnika. Povećanje broja radnika u PJ Građenje omogućilo bi funkcioniranje PJ Građenje bez zapošljavanja sezonskih radnika. univ. radnika. oec. grupiranje i povezivanje poslova te formiranje organizacijskih jedinica obavlja prema određenim poslovnim funkcijama u poduzeću. potrebno je navedene radnike iz PJ Održavanje prebaciti na UPOV Jošine i tako bi nastala Poslovna jedinica Odvodnja. “Poslovna organizacija”. Informator. pročišćavanje i distribuciju vode (DC Kanovci).o. 7. 1 bagerista. oec.: Utjecaj sistematizacije radnih mjesta na zapošljavanje Sezonskih radnika Zoran Pandža. Zagreb. Svake godine “Vinkovački vodovod i kanalizacija” d. univ.2 Nastajanje Poslovne jedinice Vodovod Poslovna jedinica Vodovod nastaje spajanjem PJ Vodopskrba i dijela PJ Održavanje koje rade na održavanju vode. Ako je riječ o radnim mjestima koja zahtijevaju posebnu stručnu i zdravstvenu sposobnost. Dio poslova koje obavljaju PJ Vodopskrba i PJ Održavanje poklapaju se. P. Dakle jedna bi smjena prešla u PJ Vodopskrba zajedno s radnicima koji tamo rade na održavanju i otklanjanju kvarova tvorili bi Radnu jedinicu Održavanje vodovodne mreže. Isto tako. Novom sistematizacijom ne bi se mijenjao broj poslovnih jedinica. vodoinstalater. Radna jedinica za održavanje mreže ne bi radila u dvije smjene nego svaki radni dan od 7 do 15 sati. Srđan Petrić. dio radnika PJ Održavanje treba prebaciti u PJ Vodopskrba. Mogućnost rješavanja problema radnika koji rade na radnim mjestima koja imaju smanjeni opseg posla može se riješiti dokvalifikacijom ili prekvalifikacijom. Tako bi PJ Odvodnja imala ukupno 12 radnika koji bi se brinuli o procesu rada uređaja.

Napomena: Crnom bojom označeno je koliko trenutačno ima zaposlenih U PJ. pa tako i „Vinkovački vodovod i kanalizacija“ d.o. Ljubo Đula. Zaključak Osnovni cilj ovog rada bio je prikazati kako sistematizacija i reorganizacija radnih mjesta utječe na smanjenje potrebe za zapošljavanjem sezonskih radnika u „Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji“ d. spec.: Utjecaj sistematizacije radnih mjesta na zapošljavanje Sezonskih radnika Zoran Pandža.o. Organizacijska struktura je učinkovita ako omogućuje pojedincima doprinijeti ciljevima tvrtke i ako njegova organizacijska struktura doprinosi ostvarivanju planiranih ciljeva uz minimum neželjenih posljedica ili troškova. Vinkovci prije i poslije sistematizacije radnih mjesta može se vidjeti da su gotovo u potpunosti popunjena radna mjesta koja su bila deficitarna (građevinski radnici. biti konkurentna. tesari. spec. Također je smanjena potreba za zapošljavanjem sezonskih radnika budući da su sistematizacijom radnih mjesta 33 radnika premještena u Poslovnu jedinicu Građenje. Ljubo Đula. ljudske i dr. talentima. a crvenom bojom označen je potreban broj radnika u poslovnim jedinicama. Ako pogledamo ustrojstvo „Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije“ d. Dio radnika koji je ostao neraspoređen premješten je u Poslovnu jedinicu Građenje. Sve dosadašnje analize provedene u „Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji“ d. Nije jasno zašto neke tvrtke u znanju i iskustvu svojih radnika vide vrijednost. Vinkovci organizacijske i ljudske resurse počela je razvijati kao posljednje. Znanje. zidari).). koja je zapošljavala sezonske radnike. znanju. spec. Tako je Poslovna jedinica Održavanje podijeljena na dva dijela. univ. 8. nego je omogućeno spajanje pojedinih dijelova poslovnih jedinica koje spadaju u istu grupu (vrstu) poslova.: Utjecaj sistematizacije radnih mjesta na zapošljavanje Sezonskih radnika Shema 8. iskustvu.o.o. Većina tvrtki.: Organizacijska shema tvrtke – nakon sistematizacije đeni radnici po svojoj stručnoj spremi potpuno se uklapaju u PJ Građenje kojoj nedostaje upravo taj profil radnika (građevinski radnici.o. nego je potrebno postojeće kadrove pravilno rasporediti i time bi se izbjeglo zapošljavanje prevelikoga broja sezonskih radnika. univ. tesari). univ. Sistematizacijom nije promijenjen broj poslovnih jedinica. spec. mora razviti određene potencijale ili resurse (organizacijske. Neke resurse tvrtka razvija zbog borbe s konkurencijom i opstanka na tržištu. Da bi se tvrtka mogla razvijati. Svrha je organiziranja pridonijeti valjanosti ciljeva i učinkovitosti njihova ostvarivanja. oec. Srđan Petrić. Vinkovci pokazale su da je potrebno napraviti sistematizaciju radnih mjesta koja bi trebala pridonijeti boljem i racionalnijem korištenju radnika. jedan dio je pripojen novonastaloj PJ Vodovod. univ.o. oec. kompetencijama.. Neraspore115 114 .Zoran Pandža. a od drugog dijela je nastala nova PJ Odvodnja. motivaciji. a druge ne. financijske. Vinkovci.o. Reorganizacija se sastoji od postupne promjene organizacijske strukture i racionalizacije poslovnih procesa s ciljem boljeg i efikasnijeg korištenja svih raspoloživih resursa. oec.o. Postupno se neka radna mjesta na kojima zbog smanjenog rada nema posla za puno radno vrijeme objedinjuje više radnih mjesta u jedno. Srđan Petrić. zidari. U skladu sa zahtjevima tehnoloških i organizacijskih promjena i poboljšanja sistematiziran je određen broj radnih mjesta.. iskustvo i razvoj neiskorištenih potencijala radnika utječu na ostvarivanje rezultata tvrtke. kreativnosti ovisi opstojnost i budućnost tvrtke. O sposobnostima. Ovakvim modelom organizacije korigirat će se i uskladiti sistematizacija radnih mjesta po organizacijskim cjelinama na osnovi koje će se izraditi kriteriji za novi pravilniji sustav raspodjele rada. materijalne. oec. Novom sistematizacijom ne bi se mijenjao broj poslovnih jedinica.

Koontz. P.). Sikavica. 1995. Srđan Petrić.Zoran Pandža.vvk. H. existing personnel would be allocated in a better way. Vinkovci.: Utjecaj sistematizacije radnih mjesta na zapošljavanje Sezonskih radnika 1. spec. Organization and management of the company as well as reorganization and implementation of a new classification is necessary to make it possible for the company to perform regular adjustment of business activities. 4. spec. Ferenčak. univ. D. A change in organizational structure is proposed with the objective of achieving better and more efficient use of resources available within the company.net 16. Vinkovci.1971 – 2001 Vinkovački vodovod i kanalizacija d. izdanje. thus improving success of business process and ultimately reducing company costs. MC Graw-Hill. there is a need for new classification which would address many changes that have taken place over the years. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d. 1999. Weihrich. 8. improved quality of work. 3. 14. I. 2004. 11. oec. Ž. human potential.asp 17.J. unity of command. III. univ.: «Upravljanje poslovnim procesima».: Utjecaj sistematizacije radnih mjesta na zapošljavanje Sezonskih radnika Zoran Pandža. Ž.S.: Mikroekonomika. Barković. 15. Strossmayera. etc. classification. seasonal workers. way of doing business. Zagreb. univ. Ljubo Đula Srđan Petrić. Europapress holding. Operations Management-Design. 1992. New York. Karić. 2003.: Management.o.. 12. 2004. including changes that are yet to be made for the purpose of further development of the company. Ekonomski fakultet u Osijeku. Zagreb. oec. structural variables (division of labour. Ekonomski fakultet u Osijeku. Osijek. Zagreb. 5. Zagreb. 2. Novak.: Uvod u operacijski management. H. oec. Sinergija.moj-posao. V. Godišnjak. Sveučilište J..B. division in business units. “Poslovna organizacija”. I. Ljubo Đula. J. Robbins. Zagreb. jobs. spec. Europapress holding. Dilwort. Expected results include improved organization and classification of jobs. www..: Poslovna organizacija – praktikum.. It should result in a company organized according to standards that are adjusted to modern times. univ. Mate.hr Zoran Pandža.: Počela ekonomike. spec. 2006. univ. izmijenjeno izdanje. Strossmayera u Osijeku. www. oec.1998. izdanje.J. IMPACT OF JOB CLASSIFICATIOn On EMPLOyMEnT OF SEASOnAL WORKERS Summary The paper aims to improve the existing work organization. univ. spec. Osijek. 7. one should consider the type. because the conditions in which the company operates are changing fast. Ljubo Đula.o. Since the existing organization and classification of jobs does not meet the requirements of the age we live in. Mate.. Zagreb. Osijek. Zagreb. 2001.: Englesko-hrvatski informatički enciklopedijski rječnik @-L.o. 1999. Osijek.. authority and responsibility. . A.LITERATURA 1. 2005. Panian. Sveučilište J.: Bitni elementi organizacijskog ponašanja. Ekonomski fakultet u Osijeku. 2005.o. oec. Key words: organizational structure. M. 2009. M. P. Planning and Control for Manufacturing and Services. www. Srđan Petrić. X. Turkalj. Anić V. business units 116 117 . izdanje.: Englesko-hrvatski informatički enciklopedijski rječnik M-Z. New classification would not actually change the number of sectors.hr/forum/management/upravljanje-ljudskim-potencijalima. which would result in reduced needs for seasonal work force. 13. span of control. Informator. Panian. oec. speed and efficiency. 9.. Bosilj Vukšić. 10. 6. Veliki rječnik hrvatskoga jezika. Kovačič.1998. In the process of defining the new organizational structure... Ekonomski fakultet u Osijeku. II. spec. Ž. Novi liber.poslovni. Rather..

oec.. Davorin Turkalj. oec. sc. spec.: Problem raspodjele dohotka i analiza siromaštva Republike Hrvatske Income Distribution and Analysis of Poverty in the Republic of Croatia Dr. oec.Sc. Sc. oec. Viktor Palić. spec. Nataša Drvenikar. sc. Josip Romić.: Primjena 2D kodova u marketinškoj praksi The Usage of 2D Codes in Marketing Practices Nada Petričević. Graduate Engineer.: Tvrtke u Bosni i Hercegovini – inovatori ili imitatori? Commitment of B&H Companies for Innovation or Imitation . oec..: Pravni status i ustrojstvo burze roba u Slovačkoj Republici Legal Status and Organizational Structure of Commodities Exchange in Slovakia Dr. univ. B. dipl. Amra Kožo. mag.. Jelena Marić. M. Nalanda Kantor. univ. univ. spec. Zijada Rahimić. Tomislav Radoš: Problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima Problems in the Strategy Implementation Process in Croatian Companies Katarina Marošević. Vladimir Cini.Pregledni članci Review articles Dr. dipl. sc.: Strana ulaganja u funkciji razvitka Vukovarsko-srijemske županije Foreign Direct Investment in the Development of Vukovar-Srijem County Toni Podmanicki. iur. sc. dr.

ili mjera za usporedbu outputa i standarda življenja u različitim privredama niti u danoj privredi tijekom vremena. spec. Vladimir Cini. dr. o čemu svjedoče nacionalni programi na razini cijele Europske unije. Također postoje i neke nove ideje borbe protiv siromaštva i nejednakosti. a preciznije uključuje kuće i zemljišta. a bogati također imaju puno više šansi da svoje bogatstvo pretvore u još veće bogatstvo putem „kapitalnih dobitaka”. gospodarski razvoj 1. iz stavki koje nisu korigirane u BDP-u (netržišni proizvodi i usluge. Nataša Drvenkar.. Jedni izvlače velike koristi iz ekonomskog prosperiteta. sc. mag. mag. Razlozi tome proizlaze jednim dijelom iz manjkavosti mjere. stoga se bruto domaći dohodak po stanovniku ne može uvijek uzeti kao stvarna mjera društvenog blagostanja.5) Pregledni članak pROBlEm RASpODJElE DOhOTkA i ANAlizA SiROmAŠTVA REpuBlikE hRVATSkE SAŽETAK U ovom je radu obrađena problematika nejednakosti u raspodjeli dohotka i bogatstva s posebnim osvrtom na izvore dohodovne nejednakosti. Bogatstvo većine pripadnika srednje klase vezano je za kuće i monetarnu štednju.2(497.: Problem raspodjele dohotka i analiza siromaštva republike hrvatske Prof. koje su obrađene na kraju rada. gdje se uspoređuju određeni pokazatelji siromaštva s onima u Europskoj uniji. ušteđevine. KLJUČnE RIJEČI raspodjela dohotka. Wollf (u. kasna izvješća o BDP-u i ostali).Prof. Iz prethodnog se uočava da ima puno stvari koje se odvijaju u gospodarstvu jedne zemlje. oec. te ideja postizanja održivog razvoja unutar svake zemlje. obveznice. osiguranje od nejednakosti kojim se žele smanjiti nejednakosti preko reorganizacije poreznog sustava. Kaže se da je bogatstvo i vlasništvo nejednako distribuirano.(Šućur. poduzeća i sl. koji su pokrenuti upravo ove godine. spec.). prilikom objašnjavanja uzroka siromaštva. Jelena Marić. univ. oec. Vladimir Cini Nataša Drvenkar. Pod bogatstvom se podrazumijevaju materijalna dobra te financijska imovina i prava što ih posjeduju pojedinci ili obitelji.564. 2001. Istodobno 121 . Danas se može govoriti o nejednakosti u raspodjeli dohotka i njezinoj povezanosti sa siromaštvom. vrijednosne papire. a koje se egzaktno ne mogu procijeniti i nisu uključene u izračunavanje dohotka. odnosno načini borbe protiv siromaštva. Najveći broj sociologa. dionice. sc. nejednakost. posebno ističe značaj nejednakosti. Uvod BDP se ne može upotrijebiti sam po sebi kao mjera društvenog blagostanja. dr. Nadalje se obrađuje pitanje siromaštva u Hrvatskoj. umjereno i ekstremno (apsolutno) siromaštvo koje obilježava oko 40% ukupnog čovječanstva. U Europi je ovaj problem također prepoznat. univ.) smatra da su kapitalni dobici glavni uzročnik rastuće koncetracije bogatstva u 80-tim i 90-tim godinama prošlog stoljeća. tj. Ekonomski fakultet u Osijeku UDK 330. Jelena Marić. Šućur. Postoje tri vrste siromaštva: relativno. 2001. siromaštvo. a to su: mikrokrediti koje izdaje Grameen banka. neslužbeno gospodarstvo. oec. kao i problem siromaštva. oec. a drugi vrlo male ili nikakve.

zahvaljujući (između ostalog) i slabo učinkovitom javnom sektoru. odnosno da li se redistribuirani dohodak efikasno usmjerava prema 123 . što se i moglo očekivati jer su bivše socijalističke zemlje imale općenito male nejednakosti (zbog dominantnosti državnog i društvenog vlasništva). Isto tako. Afrike – bio je omjer 4:1 u dohotku po glavi stanovnika. oec. pitanje koliko je takvo stanje održivo. godine jaz između današnjega najbogatijega gospodarstva. kao i povećanom nejednakosti u distribuciji plaća (Šućur.. Do 1998. a drugi za bogate (wealthfare system). i najsiromašnije regije. završila pokretanjem golemoga europskog carstva diljem Azije. Dva društva mogu imati isti stupanj nejednakosti u raspodjeli resursa. osobito u sjevernoj hemisferi. spec. nedostatka motivacije) onda ovise o „alternativnim izvorima dohotka”.). Za razliku od njih.). a rast nejednakosti u svim tranzicijskim zemljama može i objasniti odlaskom radnika iz državnog sektora u „bogati“ privatni sektor ili u „sirotinjsku“ nezaposlenost.). Od 1820. 2001. Jelena Marić. 2001. a u svijetu prihoda u stalnom opadanju. Siromaštvo i raspodjela dohotka Promatrajući kartu svijeta koja prikazuje proizvod ili dohodak po glavi stanovnika. Ako rastu nejednakosti. Najbogatije zemlje imale su oko 200 godina modernoga gospodarskog razvoja. Također ako koristi od ekonomskog rasta imaju samo skupine iz srednjeg i gornjeg dohodovnog razreda. kao i izvori usporavanja rasta proizvodnosti.Prof. a i tada su nailazile na goleme zapreke. Indije ili Singapura sve više sustižu bogate. zapravo rastu mnogo sporije ili. infrastrukturom i tehničkom stručnošću. ali ne i ekonomskim rastom. da od njega nema koristi društvo. Nove teorije ekonomista iznose tvrdnje da ponekad što više imate.1.). zdravljem ili dokolicom). No. Apsolutno siromaštvo se npr. Posebice je u proteklom desetljeću rast dohodovnih nejednakosti evidentan u gotovo svim bivšim socijalističkim zemljama. dr. Neki tipovi relativnog siromaštva mogu se smanjiti samo redistribucijom dohodaka. najamnine. lošim stanovanjem i nedovoljnom profesionalnom izobrazbom). Sachs (2007. Iako postoji čvrsta povezanost između nejednakosti i relativnog siromaštva (što su veće nejednakosti u nekom društvu. dok se za drugi sustav želi dokazati da od njega imaju koristi svi članovi društva (Coleman u: Šućur. Postavlja se pitanje: Što je doba modernoga gospodarskog razvoja donijelo svijetu? Više životne standarde. univ. Oni koji nisu u mogućnosti raditi (zbog bolesti. Jaz između današnjih bogatih i siromašnih zemalja je fenomen koji je započeo tijekom razdoblja modernoga gospodarskog razvoja. često meta različitih napada (npr. Nataša Drvenkar. a neke (relativno) siromašnijima. izvore energije. tehnologiju je lakše izumiti ako već postoji nekoliko srodnih izuma. a s tim da dionice posjeduje uski krug najbogatijih.) ističe kako se rast dohodovnih nejednakosti odražava u povećanju razlika u bogatstvu. dr. proizvodnju hrane. 2001. 1980-e godine bile su zlatno doba za financijska snalaženja. povećao se na 20:1. Velike Britanije. došlo je do stvaranja nejednakosti u globalnom bogatstvu i moći.: Problem raspodjele dohotka i analiza siromaštva republike hrvatske se smanjio utjecaj ušteđevina na rast bogatstva zbog pada kamatnih stopa. Nataša Drvenkar. Dakle. jer prema nekim autorima zemlje s velikim javnim sektorom imaju manje nejednakosti zbog uloge javnih transfera i činjenice da su razlike u zaradama u javnom sektoru u pravilu manje nego u privatnom sektoru (Gustafsson i Johansson u: Krugman.) ističe kako moderni gospodarski razvoj nije bilo samo pitanje proizvodnje. čime ostvaruju niže dohotke po glavi stanovnika (Krugman. no nisu sinonimi. naknade za nezaposlenost. 2002. Vladimir Cini. Može se reći da je dohodovna nejednakost u Hrvatskoj prešla granicu koja se nalazi u uspješnim tržišnim i tranzicijskim ekonomijama (World Bank.). to se brže razvijate: telefoni su korisni ako svatko ima automobil. može se uočiti da su sve bogate zemlje smještene u umjerenim zonama. a druga za siromašne i marginalizirane (za one s minimalnim prihodima. Pripadnici gornje ili vlasničke klase većinu svoga godišnjega dohotka izvlače iz vlasništva. onda se isto tako može reći da bogatstvo rađa bogatstvo.). a da se time ne smanji siromaštvo. Prema P. oec. jedan se izvor izdvaja iznad svih ostalih: financije. Ta bi priča definitivno trebala pokazati zašto bogate zemlje ostaju bogate. siromaštvo nije naprosto aspekt nejednakosti. dala joj je i jedinstvenu vojnu dominaciju na način da je stvorila carstvo. to nužno ne govori da se pogoršava položaj siromašnih i obratno. univ. Međutim ista je ta revolucija rascjepkala planetu otuđujući međusobno dobitnike i gubitnike: rodila je više svjetova. Najsiromašnije zemlje su pak započele s gospodarskim rastom tek prije nekoliko desetljeća. druge nisu i ostale su siromašne. To je tako zbog činjenice da je tehnologija tako široko dostupna i sve jeftinija. a siromašne zemlje sve više zaostaju. Ako se može prihvatiti teza da siromaštvo rađa siromaštvo. naravno. no ne objašnjava zašto zemlje poput Kine. Vladimir Cini. 2007. 2006. Ipak. Širenje gospodarskog razvoja uvijek je bilo popraćeno sustavnim i stalnim sukobima između zemalja koje su se tek obogatile i onih koje su ostale siromašne. 2001. posebice. sc. Poistovjećivanje nejednakosti i siromaštva može oslabiti stajališta koja podržavaju strategiju redistribucije resursa siromašnima. Prvi sustav je. Iako su visoki dohoci ostvarivani na mnoštvo načina. oec. Stoga mnoge siromašne zemlje ne rastu brže od bogatih. Bile su suočene s vlastitim zemljopisnim zaprekama. Veza između raspodjele dohotka. godine najveći jaz između bogatih i siromašnih. ističe Krugman (2002. a siromašne zemlje imaju nedostatak svih tih resursa. te je naglo i veliko povećanje profita u financijskim operacijama pridonijelo širenju redova onih koji su stvarno bogati – onih koji zarađuju stotine tisuća ili čak milijune godišnje. a ipak je zemlja s relativno visokim dohodovnim nejednakostima. između tadašnjega vodećeg svjetskog gospodarstva. dok se siromašne zemlje nalaze u tropskim ili suptropskim područjima. 2001. Afrike i obiju Amerika.). Primjer za to je Hrvatska koja doista ima velik javni sektor. 2002. nego i pitanje promjena. Strategije smanjivanja nejednakosti također ne moraju biti istovjetne strategijama smanjivanja siromaštva. to je i veće relativno siromaštvo). Abrahamsonu (u: Šućur. kao što su mirovine. veličina javnog sektora ne mora uvijek biti negativno povezana s nejednakostima. tvornicama. vezanim uz klimu. 2. Tajvana i Južne Koreje. Budući da su svi dijelovi svijeta imali približno usporedivu početnu točku 1820.). Paradoks je u svemu tome što je industrijska revolucija zbližila svijet. o kojem se može opravdano uvijek raspravljati. dualizaciji tržišta rada odgovara i dualizacija socijalne države: prva je socijalna država za bogate segmente društva (za one s visokim obrazovanjem. SAD-a i najsiromašnije regije. „Najvažniji uzroci rasta najnižeg sloja društva. a niti siromašni jer ih čini lijenima). koje ovise o tržišnosti njihova rada ili znanja. Primjerice.: Problem raspodjele dohotka i analiza siromaštva republike hrvatske Prof. infrastrukture i obrazovanja (Harford Tim. Slično tome. Wollf (u: Šućur. ostali pripadnici suvremenih društava (koji su većina) prisiljeni su svoje ekonomsko „blagostanje” temeljiti na plaćama i nadnicama. to neće smanjiti siromaštvo. 2001. mag. sc.. Međutim. Landes (2003. koje nisu opterećivale rana gospodarstva Velike Britanije i SAD-a. siromaštvo u njima raste.). nejednakost je „deskriptivni koncept“. ali različito siromaštvo i očekivanja. godine (kad su svi bili vrlo siromašni prema današnjim standardima).). današnje goleme razlike pokazuju da su neki dijelovi svijeta postigli moderni gospodarski rast. dok drugi nisu (Sachs. 2. a time i do smanjenja nejednakosti) te veličinu javnog sektora. učinila ga manjim i homogenijim. Bogate zemlje obiluju obrazovanjem. Općenito se smatra da je rana industrijalizacija Europe u 19. kolektivno zaključivanje radnih ugovora vodi prema standardizaciji plaća.). Sve to ih je naravno lišilo posljednjih 200 godina brzoga gospodarskog razvoja: razvijale su se tek sporadično (Sachs. dok je siromaštvo „preskriptivni“ koncept koji sa sobom nosi određeni moralni imperativ da nešto treba učiniti (Becker u: Šućur. (Šućur. Britanska dominacija nastala kao rezultat britanskog vodstva u industrijalizaciji. U nekim slučajevima također su bile žrtve brutalne eksploatacije dominantnih kolonijalnih sila. Kako se gospodarski rast dogodio u tako različitim omjerima na različitim mjestima. Zanimljivo je također spomenuti stupanj sindikalne organiziranosti (snažni sindikati. može smanjiti putem redistribucije i putem ekonomskog rasta (bez redistribucije dohodaka i promjena u nejednakosti).st. Afrike.) ističe kako je industrijska revolucija neke zemlje učinila bogatijima. najsiromašnije zemlje dobivaju najviše od nove tehnologije. 2007. moguće je smanjiti nejednakosti kroz redistribuciju dohodaka od bogatih prema ostalim skupinama iznad crte siromaštva. spec. Ali moderan gospodarski razvoj sa sobom je donio i velike razlike između najbogatijih i najsiromašnijih koje su bile nemoguće dok je cijeli svijet bio siromašan. Nekoliko su puta više porasle cijene dionica nego cijene kuća. Ali neće svaka redistribucija i svaki ekonomski rast smanjiti siromaštvo. Dohodak uključuje sve prihode od rada ili imovine (kamate. nejednakosti i siromaštva Pojmovi siromaštvo i nejednakost jesu povezani i slični. oec. 2002. Jelena Marić. razlikuju se dva sustava blagostanja: jedan je za siromašne (welfare system). mag. više su u domeni sociologije nego ekonomije. Na reduciranje siromaštva utječe ne samo veličina redistribuiranog dohotka nego i načini redistribucije. a manji dio iz vlastitog rada. neke su zemlje ostvarile industrijsku revoluciju i postale bogate.). bolesti. Povećani dohoci bogatih i vrlo dobro situiranih predstavljaju manju zagonetku 122 nego rast najnižeg sloja društva. znanstvenu i tehnološku revoluciju koja još uvijek jača. dividende) kao i socijalne transfere ostvarene u tijeku određenog razdoblja (obično jedne godine). nesposobnosti. sve veće širenje moderne tehnologije u većini svijeta. socijalna pomoć itd. ili točnije rečeno.

1 Na dugi rok raspodjela dohotka nije tako važna determinanta ekonomskog prosperiteta kao rast proizvodnosti. str. Nataša Drvenkar. te pomažući ugroženim skupinama stanovništva. I. koja je dana na Slici 1.. dr. mag. Pokazatelji siromaštva temelje se na konceptu relativnog siromaštva koji uzima u obzir raspoloživi dohodak kućanstva. Druga kategorija prema Svjetskoj banci: prihod između 1$ i 2$ na dan. . oec. koji se svodi na to da se štiti socijalni minimum svakog pojedinca i obitelji.). Kako je prikazano na Slici 2. Analiza siromaštva u Republici Hrvatskoj Problem siromaštva u Hrvatskoj počeo se istraživati na metodološki korektan način krajem 90-ih godina prošloga stoljeća te za ranije razdoblje ne postoje relevantni pokazatelji o siromaštvu. Slika 1: Lorenzova krivulja Izvor: Ferenčak. do 64. Kreću se u vrlo širokom rasponu – od praktičnog prihvaćanja tržišne (faktorske) raspodjele dohotka pa do zagovaranja egalitarizma u raspodjeli. 2003.Prof. koji su prikupljeni statističkim istraživanjem Anketa o potrošnji kućanstava. U tom smislu država korigira tržišnu raspodjelu dohotka koja predstavlja raspodjelu bez ikakvoga državnog uplitanja i korekcija. 2. Inače. tko bi se brinuo? Prema tome. (Šućur. što čini velik dio neproduktivnih socijalnih troškova. Babić (2008. Godine (Landes. država itekako može smanjiti jaz između aktualne i savršeno jednake raspodjele. socijalnu pomoć.).). ipak za marginalno siromašna stanovništva.). Smanjuje se motivacija za aktivno traženje zaposlenja i motivacija za dodatnu zaradu. Postoji vrlo čvrsta povezanost između nejednakosti i relativnog siromaštva: što su veće nejednakosti u nekom društvu to je veće i relativno siromaštvo (Sachs. Jelena Marić.7 milijarda. Lorenzova krivulja pokazuje otklon aktualne raspodjele dohotka (i bogatstva.). Ekstremno siromaštvo je koncentrirano najviše u istočnoj Aziji.: Počela ekonomije. posljedice su smrtonosne. Država ipak nastoji pomoći siromašnima i ujednačiti raspodjelu dohotka. Raspodjela po obavljenoj državnoj korekciji (država vrši preraspodjelu dohotka po- sredstvom poreza i transfernih plaćanja) naziva se raspodjela nakon poreza i transfera. Dakle.) važni su i podaci o raspodjeli dohotka po kvintilima (petinama). oko 4. mag.).) navodi 4 najčešće teze prema kojima transferi i nisu neka učinkovita dodjela pomoći siromašnima: 1. veličinu kućanstva i distribuciju dohotka unutar populacije. potrebno je imati reprezentativan uzorak.2003. naknade za tjelesno oštećenje i tuđu njegu.: Problem raspodjele dohotka i analiza siromaštva republike hrvatske Prof. 3. spec. 2002. doveli su do gubitka potencijalnog BDP-a uzrokovana njihovim ranijim umirovljenjem. kao npr. 4. 2003. Što je veće porezno opterećenje rada kako bi se financirale socijalne naknade to je manja neto plaća. Pitanje je samo djelovanja i aktivnosti od strane odgovornih vlasti i sviju pojedinaca. oec. 40% obitelji realizira 40% dohotka. spec. život je u siromašnim područjima nesiguran. Zna se ponešto o njima ako su prisutne televizijske kamere. Ti su uvjeti u Hrvatskoj ispunjeni tek za razdoblje 2001. godine. Jelena Marić. kako bi se pokazao utjecaj naturalnih primanja na dohodak. Ekonomski fakultet u Osijeku.. definitivno bilo glavnim izvorom povećanja životnog standarda vodećih 10% Amerikanaca (Krugman. čime opada ponuda rada. 2002. sc.. godini je u ekstremnom siromaštvu živjelo oko 1. oni uključuju: progresivno oporezivanja dohotka i imovine.). oko 5. ali u prošloj je generaciji povećavanje nejednakosti u raspodjeli dohotka. 2002. Što je Lorenzova krivulja bliža crti savršene jednakosti. str. tko čuje ili vidi milijune koji se utapaju ili umiru od gladi? A ako ih se nije čulo i nije vidjelo.. 80 i na kojim bi se kriterijima ona trebala utemeljiti. Pokazatelje siromaštva za Republiku Hrvatsku Državni zavod za statistiku računa na temelju podataka o ukupnom neto dohotku privatnih kućanstava. koji su primjenjivani u ratnim i drugim sličnim situacijama. to je raspodjela dohotka i bogatstva ujednačenija. Svjetska banka dugo je koristila složeni statistički standard za određivanje broja siromašnih na svijetu – prihod od 1$ na dan po osobi. porodni dopust. Slika 2: Lorenzova krivulja tržišne raspodjele i raspodjele nakon poreza i transfera ka.). Te su mjere dosta popularne u krugovima javne politike: prema procjenama ekonomista Svjetske banke Chena i Ravalliona.).9 milijarda ljudi živi u zemljama u kojima se prosječan prihod (mjeren u dohotku po glavi stanovnika) povećao između 1980. 2003. Za ocjenu socijalne slike neke zajednice (države). 3. može se upotrijebiti za mjerenje umjerenog siromaštva. Još veći broj ljudi. živi u zemljama u kojima se produljio životni vijek. broj članova u kućanstvu. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Svakako treba istaknuti da tržište djeluje na raslojavanje stanovništva. godine (Sachs.1 milijarda ljudi. No. socijalni transferi u užem smislu odnose se na naknade koje se dodjeljuju pojedincima u obliku novca. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Postoje različita teorijska razmišljanja koja pokušavaju riješiti pitanje opravdanosti preraspodjele dohotka 1 Ibidem. a s druge strane do potrebe financiranja njihovih mirovina. u ovom primjeru) od savršeno jednake raspodjele. Osijek. razlikuje se od države od države kako se uspostavljaju sustavi transfera. Veća udaljenost crte jednakosti i Lorenzove krivulje zorno ilustrira veće nejednakosti u raspodjeli dohotka“ (Ferenčak. Ipak. Oporezujući visoke dohotke. I. slučajeva egalitarizma u robi. i 2000. Nataša Drvenkar. Pokazatelji su izračunati za dvije definicije neto dohotka ovisno o tome uključuje li dohodak novčana i naturalna primanja (u tablicama stupac “s dohotkom u naturi”) ili samo novčana primanja (u tablicama stupac “bez dohotka u naturi”). u 2001. naknade za opremu novorođenčadi. Relativno labavi i izdašni javni mirovinski modeli koji su omogućili rano umirovljenje prilično velikom broju populacije od 55. oec. Unatoč svim teorijskim stajalištima. 2008. dok se socijalni transferi u širem smislu ne odnose samo na novčane naknade koje se dodjeljuju pojedincima u obliku novca nego i usluge koje pojedinci i kućanstva dobivaju od države (npr. mjeren obračunskom vrijednošću kupovne moći. Zbog te činjenice može se realistično zamisliti svijet bez ekstremnog siromaštva do 2025. ako nisu. Ta se raspodjela obično predočava Lorenzovom krivuljom. Naravno. selektivno oporezivanje potrošnje luksuznih proizvoda i usluga. 20% obitelji realizira 20% dohotka. univ. dok se svaka druga diferencijacija dohotka iznad toga prepušta tržišnim kriterijima. dr. ističe Jurković (2002. Prag rizika od siromaštva utvrđuje se tako da se za sva kućanstva izračuna ekvivalentni dohodak 125 Izvor: Ferenčak. Količina ekstremnog siromaštva itekako se smanjuje. Osijek. Veća izdašnost sustava naknada za nezaposlenost negativno utječe na zaposlenost i BDP. itd.). str. 2003. u apsolutnim brojkama i u udjelu svjetske populacije. II. država porezima i transferima može znatno smanjiti jaz između aktualne (stvarne) raspodjele i savršeno jednake raspodjele. oec.5 milijarda ljudi 1981. a u konačnici smanjuju se zaposlenost i BDP. besplatna zdravstvena zaštita ili obrazovanje) te davanja u vidu materijalnih dobara (Babić. 2007. te socijalne transfere (Jurković. sc. godine. Što se tiče fiskalnih instrumenata preraspodjele. južnoj Aziji i subsaharskoj Africi.: Počela ekonomije. Ekonomski fakultet u Osijeku. 237 „Crta koja iz ishodišta koordinatnog sustava polazi pod kutom 45o predstavlja savršeno jednaku raspodjelu. koja žive na rubu opstan- 124 . i kako se vrši njihova raspodjela. Da bi se uopće moglo uspoređivati pokazatelje o siromaštvu. itd. odnosno prag i stopu rizika od siromaštva. dječji doplatak. u vođenju socijalne politike pojedinih zemalja prihvaćen je mnogo pragmatičniji pristup. Učinci redistribucijske politike države mogu se prikazati Lorenzovom krivuljom tržišne raspodjele i raspodjele nakon poreza i transfera (Slika 2). a obuhvaćaju primanja vezana za nezaposlenost. 2003.: Problem raspodjele dohotka i analiza siromaštva republike hrvatske siromašnima. Vladimir Cini. Vladimir Cini. Vidi se da je gospodarski razvoj stvaran i u porastu. tj. II. naknade za bolovanja duža od 42 dana. jer ono dohodak ne dijeli prema potrebama nego prema količini i proizvodnosti faktora proizvodnje (Jurković. 2007. iste linije siromaštva i ekvivalentne ljestvice te identične upitnike za prikupljanje podataka o materijalnom blagostanju. 2005. potišten i surov (Landes. univ. a ne rast proizvodnosti. 239. što je manje od 1.

kad bi svaka osoba primala jednaki dohodak). (Postupak se primjenjuje zbog određivanja ravnomjernijeg udjela svakog člana kućanstva u stjecanju zajedničkog prihoda. godine (u %) Dohodak s dohotkom u naturi 2006. u tisućama kn Prag rizika od siromaštva za kućanstvo s 2 odrasle osobe i 2 djece.2. kao i za Republiku Hrvatsku i susjednu Sloveniju. 2007. svakoj drugoj odrasloj osobi u kućanstvu od 15 godina i starijoj osobi koeficijent 0.: Problem raspodjele dohotka i analiza siromaštva republike hrvatske po članu kućanstva.9 22.2 44. sc. Što je vrijednost bliža 1. u tisućama kn NEJEDNAKOST DISTRIBUCIJE DOHOTKA – KVINTILNI OMJER (S80/S20) GINIJEV KOEFICIJENT STOPA RIZIKA OD SIROMAŠTVA PRIJE SOCIJALNIH TRANSFERA.4 16.7 16. ali ne žive nužno u oskudici.hr/Hrv/publication/2009/14-1-2_1h2009. Stopa rizika od siromaštva prije socijalnih transfera izračunava se tako da se iz ukupnog dohotka izuzmu socijalni transferi. Ovaj se pokazatelj koristi u kombinaciji sa standardnom stopom rizika od siromaštva radi mjerenja utjecaja socijalnih transfera.0 14.5 18.8 48.6%.7 16. odnosno 26.9 0.2 23. Pokazatelji siromaštva u RH za razdoblje od 2006. godini najveća je stopa rizika od siromaštva za nezaposlene osobe. te uzima u obzir cijelu distribuciju dohotka i u 2008. STOPA RIZIKA OD SIROMAŠTVA.2 bez dohotka u naturi 2006.3. spec.dzs. kao i ostale definicije pokazatelja siromaštva napisane u ovom poglavlju preuzete su sa službene web stranice Državnog zavoda za statistiku: http://www. univ.9 0 – 15 godina 16 – 24 godine 25 – 49 godina 50 – 64 godine 65 i više godina Tablica 2.) 2 Ova definicija. Stopa rizika od siromaštva prema godinama pokazuje da je u 2008. To je istraživanje osnovni izvor podataka za izračun pokazatelja siromaštva. dok je stopa rizika od siromaštva kod osoba starih od 25 do 49 godina najmanja.5 15. godinu.9 46. sc.4 17. oec.5 43.2 14. godini za zemlje EU-a. 17.dzs.hr/ Hrv/publication/2009/14-1-2_1h2009.9 11. mag.2 33. 2007. godine Izvor: http://www. a djeci mlađoj od 15 godina koeficijent 0. i hipotetske situacije kada ne bi bilo socijalnih transfera pokazuje da transferi imaju značajan redistributivni učinak koji pomaže da se smanji broj osoba u riziku od siromaštva.) Tablica 3.8 15.3 17. Rizik od siromaštva je iznimno visok ako se isključe svi socijalni transferi i mirovine te u 2008. te pokazuje blagi porast za 1. za samačko kućanstvo iznosi oko 24 300 kuna na godinu. Kad bi postojala savršena jednakost (tj.29 0. a ekvivalentni dohodak predstavlja ukupan dohodak kućanstva podijeljen s ekvivalentnom veličinom kućanstva izračunanoj prema modificiranoj OECD-ovoj ljestvici.3 43.4 15. Osobe čiji je dohodak ispod toga praga u nepovoljnijem su položaju od ostalih. oec. U tablici 6 prikazano je nekoliko osnovnih pokazatelja u 2007. Vladimir Cini.9 22.4%. kao mjera nejednakosti dohotka također je prikazana u tablici 1. Vladimir Cini.30 0. a za kućanstvo s dvije odrasle osobe i dvoje djece iznosi nešto više od 51 000 kuna na godinu. 2008.9 29. distribucije dohotka te socijalne isključenosti i deprivacije za zemlje Europske unije. dr. a može se kretati od 0% (savršena jednakost) do 100% (koncentracija cijelog prihoda na jednu osobu). Jelena Marić.1 43. transferi nisu uključeni u dohodak 24.2 Stopa rizika od siromaštva je postotak osoba koje imaju raspoloživi ekvivalentni dohodak ispod praga rizika od siromaštva.3 46.2 13.2 16. Zatim se utvrđuje srednja vrijednost (medijan) distribucije dohotka i 60% od te izračunate srednje vrijednosti čini prag rizika od siromaštva.dzs.Prof.: Problem raspodjele dohotka i analiza siromaštva republike hrvatske Prof.2010. stopa rizika od siromaštva u Republici Hrvatskoj u 2008.4%.02. Ginijev koeficijent je samo područje između pravca i Lorenzove krivulje kao postotak ukupnog područja ispod pravca. Prag rizika od siromaštva u RH u 2008.) 126 . to je dohodovna nejednakost veća.9 4.3 33.6 4. 2007.htm (13. tada stopa rizika od siromaštva bez socijalnih transfera iznosi 25.). iznosi 0.0 11. Nataša Drvenkar. Prag rizika od siromaštva iskazuje se u novčanim jedinicama.4 11. do 2008. Jasno je da su ovo samo teorijske mogućnosti.6 50. dr. tad bi koeficijent iznosio 0. % Socijalni transferi nisu uključeni u dohodak Mirovine i soc.30 Izvor: http://www.29 0.htm (13.1 41.3 41. godini najveća kod osoba starih 65 i više godina.2 4.9 4. kakvih u stvarnosti nema” (Šućur. 32.1% u odnosu na 2006. oec. a ne oblikom socijalnog transfera. 17. a izračunati su prema definiciji dohotka koji uključuje samo novčana primanja. Stopa rizika od siromaštva prema dobi za razdoblje od 2006. 19. 2008. Usporedba standardne stope rizika od siromaštva..1%.7 11. Jelena Marić. kao i u prethodnoj.. spec.4 26.1 14.3 19.hr/Hrv/publication/2009/14-1-2_1h2009.29. a iz tablice 3 može se uočiti da se i ona smanjila u odnosu na prethodnu godinu.3 4.3 17. 127 Dohodak s dohotkom u naturi 2006. 2007.) U tablici 2 može se uočiti da prema definiciji dohotka koja uključuje novčana i naturalna primanja.4 10. 2008. Kvintilni omjer (S80/S20) je pokazatelj dohodovne nejednakosti koji mjeri promjene u gornjem i donjem kvintilu distribucije dohotka. Predstavlja odnos između ukupnoga ekvivalentnog dohotka 20% populacije s najvećim dohotkom i ukupnoga ekvivalentnog dohotka 20% populacije s najmanjim dohotkom te u 2008.02..1%.7 17. do 2008.7 44.8 24. univ. U 2008. iznosi 4.3 23.6 odnosno nešto je viši nego u prethodnim godinama.5.4 26. U tablici 4 prikazana je stopa rizika od siromaštva prema najčešćem statusu u aktivnosti koja je izračunata uzimajući u obzir pretežiti status u aktivnosti osoba starih 15 i više godina. dok za umirovljenike i ostale ekonomski neaktivne osobe iznosi 23. 2001.2 14. % Prag rizika od siromaštva za samačko kućanstvo.8 15.3 51.3 20.0 12.htm (13. i ta stopa je veća u odnosu na prošle godine. Ginijev koeficijent je zapravo mjera nejednakosti koja opisuje koliko pada Lorenzova krivulja.0 32.0 18.2010. iznosi 17.1 27.5 31.4%. godini.5%. mag.7 29. oec.28 0.9 24. prema kojoj se nositelju kućanstva dodjeljuje koeficijent 1. 13. dok se stopa rizika od siromaštva iskazuje relativno kao postotak. 2007. 2008.7 18.4 bez dohotka u naturi 2006. Nataša Drvenkar. Ti su pokazatelji izračunati iz podataka statističkog istraživanja o dohotku i životnim uvjetima privatnih kućanstava (Statistics on Income and Living Conditions – EU-SILC).2010.6 25.28 0. Ako se mirovine smatraju primarnim dohotkom. Ginijev koeficijent. iznosi 43.8 4.

strategije preživljavanja koje primjenjuju siromašni često dovode do još veće izolacije od društva budući da i za ograničene neformalne ekonomske prilike siromašni imaju manje izglede. sukladno tablici 6. koji ne funkcionira baš najbolje ako se uzme u obzir njihova usmjerenost najsiromašnijima. ali je istina da tip poreznog sustava utječe na razinu siromaštva i nejednakosti. ipak porezna politika ima ograničen utjecaj na siromaštvo jer se obitelji s niskim primanjima često ne mogu koristiti poreznim povlasticama koje im stoje na raspolaganju (Šućur. Stopa rizika od siromaštva prema ekonomskoj aktivnosti za razdoblje od 2006. mag. 2005.Prof. činjenica je da je utjecaj ekonomskog rasta na redukciju siromaštva rezultat skupine čimbenika.28 imaju Češka i Nizozemska. Gospodarski rast je primjerice nužan u borbi protiv siromaštva. oec. Vol.3 Hrvatska EU 27 Slovenija 19 17 12 4. prema rezultatima tog istraživanja. dr. 1. Nataša Drvenkar. Također. a oni se u Hrvatskoj ne preraspodjeljuju baš ravnomjerno (Karajić. uz osiguravanje nužnih mjerila koja će se koristiti pri ocjenjivanju siromaštva u Hrvatskoj. Izravni utjecaj porezne politike na siromaštvo ostvaruje se poreznim olakšicama za obitelji koje godišnje zarađuju manje od određene razine dohotka.). Znatno su bolje usmjereni na siromašne oni programi na koje otpada manji dio ukupnih socijalnih izdataka. nisu uključene mirovine i socijalni transferi (%) 43 43 40 Izvor: http://www.2 22.7 18. ali on ne mora sam po sebi anulirati siromaštvo.hr/Hrv/publication/2009/14-1-2_1h2009. stručnosti i sposobnosti te poboljšati njihovu zapošljivost. 2005.5 31.7 27. Politika prema siromaštvu zasigurno se ne može primarno voditi putem poreznog sustava (koji ima druge funkcije).3 32. Jelena Marić. Ona se najčešće koristi kao kriterij prilikom ostvarivanja prava pojedinaca na socijalnu pomoć (svi oni čiji su dohoci ispod te linije ili ispod određenog postotka linije imaju pravo zatražiti neki oblik socijalne pomoći). S obzirom na to da se njihova ranjivost teško može 3 Riječ je o empirijskom istraživanju koje je pripremio zajednički tim Svjetske banke i hrvatskoga Državnog zavoda za statistiku krajem 1999. 2007. No. spec. No. 2008. . Hrvatska ima relativno visoke socijalne izdatke te analize pokazuju kako naš ukupni transferni sustav nije manje učinkovit od transfernih sustava većine zemalja EU. budući da su to postale tek od 1. Pokazatelji siromaštva za RH.) Na temelju podataka iz tablice 5 može se zaključiti kako Hrvatska ima nešto više stope rizika od siromaštva u odnosu na prosjek EU te približno jednak kvintilni omjer i gini koeficijent. Porezni i drugi redistributivni mehanizmi su također oni koji određuju koliko će pojedinci ili skupine imati koristi od ekonomskog rasta. Poželjno bi bilo da ta službena linija bude utemeljena na nekoj objektivnoj liniji siromaštva (apsolutnoj ili relativnoj).02. jer su na izmaku.dzs. univ. Također se prema toj liniji siromaštva mogu određivati visine odgovarajućih naknada u sustavu socijalne sigurnosti. susjedna Slovenija ima sve pokazatelje niže od prosjeka EU. a to podrazumijeva pravilan odnos prema siromašnima kao ključnoj odrednici i partnerima.0 3. dok za usporedbu.2010. Hrvatska ima i sustav socijalnih transfera. Nataša Drvenkar. Stoga se treba usmjeriti na neka nova rješenja. mag. odnosno pogoršati postojeću situaciju.1 24. Iako se iz poreza mogu izuzimati određeni socijalni transferi (dječji doplatci. A iako nije prikazano u tablici. Međutim. 276. 2007.htm (13.30 0.8 24. odnosno 0. Odgovarajućom ekonomskom i socijalnom politikom treba osigurati da i siromašni imaju koristi od gospodarskog rasta i razvoja. među kojima treba izdvojiti dinamiku zapošljavanja. godine) imaju najveću stopu rizika od siromaštva (22% i 25%) i najveći gini koeficijent (0.25.4 25. odlučnost i motivaciju za izlazak iz siromaštva. sučeljavajući velik dio siromašnih s jednom dostupnom mogućnošću za preživljavanje – sivom ekonomijom.02. Zapravo.6 23. godini Dohodak s dohotkom u naturi 2006. treba im pomoći da steknu znanja. oec. Financijska teorija i praksa.1 33.0 33.). 2008.23 Stopa rizika od siromaštva (%) Kvintilni omjer (s80/ s20) Ginijev koeficijent Zaposlenici Samozaposleni Nezaposleni Umirovljenici Ostali ekonomski neaktivni Stopa rizika od siromaštva. 2005. sc. do 2008. jasno se oslikava mreža nepovoljnih okolnosti i oskudnih resursa siromašnih osoba koja ih izlaže ozbiljnoj opasnosti dugoročnog siromaštva.. To najbolje prikazuje SWOT analiza. primanja osoba s invaliditetom itd. spec. među svim zemljama Europske unije najmanju stopa rizika od siromaštva.: Siromaštvo i neslužbeno gospodarstvo u Hrvatskoj – kvalitativni aspekti.). oec. dr. jedina povoljna vanjska mogućnost jesu ciljani programi socijalne zaštite koje provodi država.: Problem raspodjele dohotka i analiza siromaštva republike hrvatske Tablica 4. kao i redistributivne nedosljednosti socijalnih transfera. odnosno neslužbenim gospodarstvom. No. nove članice EU. ističe Karajić (2002.2 22. sc. str.). 2002. što je praksa u velikom broju zemalja.1 bez dohotka u naturi 2006. osim poreznog sustava. sporno je to treba li ta linija služiti kao jedini ili primarni standard za koji bi se vezale naknade socijalne pomoći ili neke univerzalne naknade.. Službena ili nacionalna linija siromaštva predstavlja liniju siromaštva za koju vlast neke zemlje smatra da odgovara socijalnim prilikama te zemlje.) ublažiti na tržištima tranzicijskih gospodarstava. 4. prije socijalnih transfera (%) 26 26 23 Stopa rizika od siromaštva.hr/Hrv/publication/2009/14-1-2_1h2009. Vladimir Cini.8 4.8 24. oec.: Problem raspodjele dohotka i analiza siromaštva republike hrvatske Prof. Nedostatak obilježja koja bi bila snaga. 2. EU i Sloveniju u 2007. jer nitko nema toliko koristi od izlaska iz siromaštva kao oni sami (Bejaković.2010. gdje se odmah može uočiti kako snaga nema. odnosno postavlja se pitanje je li Hrvatskoj potrebna apsolutna linija siromaštva kao standard za koji bi se vezale naknade socijalne pomoći (Šućur.2 4. kao službena linija u Hrvatskoj na neki je način prihvaćena službena linija siromaštva EU (60% 128 Izvor: http://www. visinu plaća i mehanizme redistribucije. siječnja 2007. prema Karajić.31 0. izražene unutarnje slabosti te ograničeni izgledi koji prijete na tržištu radne snage sugeriraju pripadnost hendikepiranim socijalnim slojevima.. pa se kretanje i rasprostranjenost siromaštva mjeri u odnosu prema toj liniji. No. A problem predstavlja i neadekvatna zaštita nezaposlenih (relativno je mali dio nezaposlenih obuhvaćen naknadom za nezaposlenost) te nepostojanje adekvatne zaštite dugotrajno nezaposlenih koji čine gotovo 50% 129 medijana dohotka). Primjer jedne takve analize je prikazan u tablici 6. univ.).1 35.9 34. i početkom 2000.4 26. Ozbiljne prijetnje konceptu socijalne pravde su „socijalna isključenost“ siromašnih. primijenjena i na kvalitativne i kvantitativne pokazatelje.dzs. Sigurno je da Hrvatska radi usporedivosti ili budućeg priključenja EU treba objavljivati pokazatelje siromaštva u skladu s tom linijom. dok Bugarska i Rumunjska (tzv.).9 5. 10% i najmanji gini koeficijent od 0.5 22.1 3.2 4. 2002. Nije sporno da je Hrvatskoj potrebna službena linija siromaštva jer je to korisno kako bi vlast i opća javnost mogle na jednostavan način pratiti i razumjeti pokazatelje siromaštva. U ovom trenutku Hrvatska nema službene linije siromaštva.7 28. Polazeći od razvrstavanja obilježja prema kriterijima povoljno – nepovoljno i unutarnje – vanjsko. Jelena Marić. budući da siromaštvo može biti rasprostranjeno čak i u zemljama koje imaju visoke stope rasta i zaposlenosti. s naglaskom na to da progresivni porezni sustavi u načelu smanjuju nejednakosti i siromaštvo.8 28.35 i 0.9 17. godine (u %) Tablica 5. Potrebno je prije svega osnažiti siromašne tako da oni imaju aktivnu ulogu u svom izlasku iz siromaštva.7 24. N. godine.htm (13. Vladimir Cini.38).8 30.4 29. Međutim relativno dobru efikasnost ukupnoga transfernog sustava zasjenjuje neučinkovit sustav starosnih i obiteljskih mirovina na koji otpada više od 40% socijalnih izdataka. 26. svakako treba uzeti u obzir i sve one prilike i prijetnje koje mogu poboljšati. a izdaci unutar njega nisu dobro usmjereni prema siromašnima.1 25.3 0.

nikakva ušteđevina. oec. 4. Također naknade socijalne pomoći su niske i ne osiguravaju podmirenje osnovnih životnih potreba (Šućur. Financijska teorija i praksa. Rezultati provedenih analiza upućuju na zaključak: • da se najučinkovitijim i najbolje usmjerenim transferima mogu smatrati naknada za socijalnu pomoć.) vanjski • iska stopa apsolutnog siron maštva (od 4 do 10%). Nataša Drvenkar. dr.-2008.. socijalnim partnerima. budući da cijelo društvo ima koristi od iskorjenjivanja siromaštva.5% i 1. Nataša Drvenkar. oec. Muhammad Yunus. svaka zemlja sudionica odgovorna je za svoj program aktivnosti. obiteljske mirovine te naknada za nezaposlenost. • da postoji značajan prostor za povećanje učinkovitosti cjelokupnog sustava socijalnih transfera i poboljšanje ukupne politike socijalnih transfera s obzirom na relativno skroman doprinos socijalnih transfera bez starosnih mirovina smanjivanju ekonomskih nejednakosti (Babić. 2005. Naime.: Problem raspodjele dohotka i analiza siromaštva republike hrvatske Prof.05.koje će istaknuti postignuća i uspješne projekte vezane za temu Europske godine 2010. spec.org/index.).ec. 5 5. loše stambene prilike i česta zaduženost prijetnja • isoko relativno i subjektivno v siromaštvo (do 80%) • ruštvena marginalizacija: d ograničene ekonomske prilike za siromašne. niže nadnice te slabije socijalne veze i kontakti • o ći uzroci: rat.JIM (2006.1Grameen banka Grameen banka je banka utemeljena 1976. konferencije i natjecanja . poduzetničke aktivnosti i poslove u službenom i neslužbenom gospodarstvu unutarnji Dakle. godina proglašena kao Europska godina borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. godine. Poduzeti konkretne mjere za obnavljanje obećanja EU-a i njezinih država članica za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Njezin prvi i osnovni cilj je davanje mikrokredita siromašnim građanima diljem gusto naseljenih i raštrkanih bangladeških sela. 130 131 .02. okoliša i obiteljskoga kruha.. „Lokalne (županijske/gradske) strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. str.2010. Danas je banka u 90-postotnom vlasništvu ruralnih siromaha. 26. ognjišta. Karakteristično je da se kamate vraćaju svaki tjedan u iznosu od nekoliko centi. a govore o borbi za očuvanje zdravlja. Godina ima četiri glavna cilja. čime se želi postići redovitost otplate. 2008.: Siromaštvo i neslužbeno gospodarstvo u Hrvatskoj – kvalitativni aspekti. u Dhaki.grameen-info. 292 nezaposlenih.php?option=com_conten t&task=view&id=19&Itemid=164 (05.eu/?lang=hr&content=2257 (12. ali taj problem se uistinu može riješiti samo dobrom voljom i željom da se uistinu nešto napravi kako bi se ostvarili određeni pomaci. Analiza prednosti i slabosti (SWOT) siromašnih osoba – na temelju osobitosti uočenih u kvantitativnoj i kvalitativnoj dionici studije o siromaštvu u Hrvatskoj3 Povoljno snaga (S) nepovoljno • iže i/ili neadekvatno obrazon vanje (neusklađenost vještina i znanja s onim potrebnim za posao) • iska kvaliteta života: oskudn na i jednolična prehrana.) Izvor: Karajić. svaka država članica imenovala je Nacionalno tijelo za provedbu (NTP) koje će organizirati svoje sudjelovanje u Godini te će osigurati koordinaciju na nacionalnoj razini. kao i poticanje odlučnosti svih javnih i privatnih sudionika. prostora za poboljšanje ima. regionalnim i lokalnim vlastima i tijelima koja predstavljaju interes ljudi koji prolaze kroz siromaštvo i socijalnu isključenost. a u listopadu 2008. vladama i općom javnosti. 2002.). Nove ideje protiv siromaštva i nejednakosti 5.4 4 http://www. oec. 2. Grameen banka je organizirana na način da njezini zaposlenici idu od sela do sela. profesor na sveučilištu Chittagong. Vladimir Cini. mag.Prof.6 Mikrokredit se daje na male iznose u vrijednosti od nekoliko stotina dolara.-2008. „U Hrvatskoj su na nacionalnoj razini tijekom godina poduzete određene mjere u borbi protiv siromaštva: . Jelena Marić. – 2010. univ.delhrv. No. diskriminacijski zakoni • epovoljni socijalni transferi n (od ukupnih socijalnih davanja siromašnima pripada tek petina) • oše okruženje za samozapol šljavanje. negativna ekonomska politika.europa. univ. spec. • da sustav socijalnih transfera bez starosnih mirovina doprinosi ublažavanju ekonomskih nejednakosti u Hrvatskoj (s tim da se radi o niskim postocima koji variraju između 0. Vol. sc. Grameen banka je transformirana u neovisnu banku od strane zakonodavne vlasti. dr. glavnom gradu južnoazijske države Bangladeš. Promicati zajedničku i pojedinačnu odgovornost u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti. U listopadu 1983.Nacionalni provedbeni plan za socijalno uključivanje (2009. Vladimir Cini.5%). 4. ju je odobrilo Vijeće ministara na temelju prijedloga Europske komisije. • da sustav i razina izdvajanja za socijalne transfere smanjuju siromaštvo u Hrvatskoj. a ostalih 10% drži vlada. poznatog kao BRAC (Bangla5 6 Ibidem http://www. Iako će se određeni niz aktivnosti odvijati na europskoj razini. a to su: 1. a država je preko različitih programa unazad posljednjih osam godina poduzela određene mjere u borbi protiv siromaštva. debate. inovativne inicijative. Radi se o aktivnostima unutar programa usmjerenog na podizanje svijesti o siromaštvu i socijalnoj isključenosti među civilnim društvom. u skladu s prioritetima definiranima na nacionalnoj razini a koje je odobrila Europska komisija. 3. mogućnost (O) Treba napomenuti da su ključna načela programa decentralizacija i koordinacija.. korupcija u p privatizaciji. Odabrat će se nacionalne aktivnosti koje će predložiti za EU financiranje te će tijesno surađivati s organizacijama civilnog društva.Nacionalni program borbe protiv siromaštva i isključenosti (2002.Nacionalni provedbeni plan za socijalno uključivanje (2007.2010. • ruštveno-praktična dimend zija: državni i međunarodni programi za ublažavanje siromaštva. Njezin utemeljitelj je dr. . Promicati socijalnu koheziju. koji se s druge strane obvezuju poštivati 16 odluka na kojima počiva statut banke.) . najnužnija potrošnja. sc. Proglasio ju je Europski parlament. Prepoznati temeljno pravo ljudi koji prolaze kroz siromaštvo i socijalnu isključenost kako bi živjeli u dostojanstvu te preuzeti aktivnu ulogu u društvu. Glavne aktivnosti su raznovrsne i uključuju informativne kampanje. mag. Borba protiv siromaštva u Europi U Europi je 2010. nezaposlenost.) Također su doneseni i određeni prijedlozi za uspostavljanje i lokalnih strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti.Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske . 1. te u suradnji s nevladinim organizacijama Bangladeškog komiteta za unapređenje sela. N. koji posjeduju 90% dionica.). Jelena Marić.) . a ne vršiti lihvarstvo nad zajmoprimcima. oec. Iz prethodno navedenog može se uočiti da država vodi računa o pitanju siromaštva.: Problem raspodjele dohotka i analiza siromaštva republike hrvatske Tablica 6.

23 Ako biznis kao institucija.kapitala i rada. No. 5. ističe Ehrenfeld (2009. spec. infrastrukture i obrazovanja. npr. oec. prema kojima bogate zemlje ne žele potpomoći razvoj siromašnih zemalja. veljače 1997. ali unatoč tome nemaju standard za količinu nejednakosti. univ.3 milijuna mikrokredita. doista brine o održivosti. odnosno pristupom koji potrošačima osigurava isporuku veće vrijednosti uz manje ekološke troškove (Ehrenfeld.: Dostizanje održivosti: Jednostavna rješenja ne postoje. tada mora izaći izvan svojih uskih okvira i započeti interakcije sa širom društvenom zajednicom budući da se upravo tamo moraju dogoditi te promjene na kulturološkoj razini. čime će Ginijev koeficijent fiksirati na određenu razinu. Međutim. Nataša Drvenkar. ideja je da se porezi.org/index. Međutim nikakva tehnologija ili količina novca na ovom svijetu ne može biti nadomjestak za stabilnu klimu i produktivnu biosferu. univ. to nužno ne govori da se pogoršava položaj siromašnih i obratno. Porezne bi promjene tako bile automatske jer bi porezni sustav bio osmišljen više kao instrument provođenja mjera protiv nejednakosti. Model Grameen banke danas se usvaja u zemljama diljem svijeta. jer ako bi bilo tako. nakon podmirenja osnovnih i svakodnevnih potreba.). Shiller (2004. godini objavljen je tzv. mag.) ističu „ako smo za korporativnu praksu ustvrdili da prikriva koristi koje proizlaze iz prirodnog kapitalizma. a ne s ciljem kao nešto što će otimati novac drugome (Shiller. zemljopisne karakteristike su uvelike utjecale na povećanje bogatstva kod jednih.2010. mag. Naime. siromaštvo u njima raste. a uz to je počasni doktor znanosti na 26 sveučilišta u svijetu. Da model Grameen banke funkcionira kao prava banka. koje će na kraju kvantificirati prihvatljivu razinu od nejednakosti i automatski ih ispraviti poveća li se nejednakost iznad prihvatljive razine. Arheotip ovisnosti o potrošnji 6. sc. infrastrukturom i tehničkom stručnošću. Danas je tehnologija tako široko dostupna i sve jeftinija. 2004. jer je često pogrešno uvjerenje kako bogatiji pripadnici društva snose veći dio poreznih nameta. sc. budući da oni koristeći različite rupe u zakonu smanjuju svoja porezna davanja. a BRAC i Grameen smislili su kako na minimumu zadržati i ostale troškove transakcije (Sachs. jednake onoj propisanoj. postaju progresivni. realno ostaje vrlo malo novca za profitabilno investiranje. tvornicama. proljeće 2009. čime se njihovo bogatstvo obnavlja i raste. Lovins i Hawken (2009. jer biološki ograničeni faktori nisu zamjenjivi jedan s drugim. oec. Oslanjajući se na svu profesionalnu financijsku i pravnu pomoć oni profitabilno investiraju. uz to se vežu razne teorije o stvarnom razlogu nastanka današnje situacije u svijetu. U više od 30 godina postojanja Grameen je dodijelio ukupno 5. pa čak niti „primjereno određivanje“ cijene ne može zamijeniti nešto što ustvari nema cijene (Lovins.) ističe kako ljudi iz tih zemalja zaziru od nejednakosti.). Vladimir Cini. Bogate zemlje dakle obiluju obrazovanjem. većina ljudi isprva možda ne bi uočila razliku prigodom plaćanja poreza. svaki najviše do 150 dolara. 2009. 132 . Žena na čelu reda zadužena je za zajmove cijele skupine iza nje. Nakon uvođenja sustava. odnosno na rast siromaštva kod drugih zemalja. jer ako je propisana Lorenzova krivulja nakon oporezivanja blizu iznosa koji su građani plaćali prije osiguranja od nejednakosti. okoliš i pravičnost (društvena ravnopravnost) – kao ključnim čimbenicima prema kojima bi poslovni subjekti trebali mjeriti svoj doprinos održivom razvoju. A održavanju dohodovne nejednakosti također doprinosi niz ekonomskih i neekonomskih faktora koji imaju različit intenzitet utjecaja ovisno o stupnju ekonomske razvijenosti zemlje. Također treba istaknuti. nego kao specifikator poreznih stopa. Q Life – znanost i umjetnost liderstva.“ Ubrzo nakon toga započela je promocija ideje o trijadi ključnih elemenata – gospodarstvo.. tada ih politike vlade nedvojbeno potpuno miniraju. 2007. Slika 3. a ne motornim pilama. oec. godine.3 Održivi razvoj U 1987. Porezni sustav u gotovo svakoj zemlji na ovom planetu kažnjava ono „što želimo više“ – radna mjesta i prihode – dok istodobno subvencionira ono „što želimo manje“ – iscrpljivanje resursa i zagađivanje okoliša. kao oblik ispravka. siromaštvo nije naprosto aspekt nejednakosti. Bruntland Report koji je u velikoj mjeri popularizirao koncept održivog razvoja definiravši ga kao „razvoj koji osigurava zadovoljavanje sadašnjih potreba bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da također zadovolje svoje potrebe.05. govori podatak da je u 2006. Ako se pak promatra jaz između bogatih i siromašnih unutar pojedine države. stoljeća postale pobornicima ravnopravnosti. ZAKLJUČAK Moderan gospodarski razvoj sa sobom je donio velike razlike između najbogatijih i najsiromašnijih zemalja koje zasigurno nisu bile moguće dok je cijeli svijet bio siromašan. što potvrđuje činjenica da je otplata mikrokredita veća od 95%. šumama. a ne čamcima ili mrežama. Umjesto toga porezni sustav u tim zemljama i dalje odluku o poreznim stopama ostavlja političkim čelnicima. ukoliko se nejednakost u raspodjeli dohotka počne povećavati. Kina. Jelena Marić. Indija ili Singapur daju dobar primjer kako sustići bogate. Dakle. zasigurno neće odmah osjetiti veliku promjenu u poreznim stopama. dr. Kanada i Švedska koje su od sredine 20. što je u ukupnom iznosu u vrijednosti od 6 milijarda dolara.. to se brže razvijate (telefoni su korisni ako svatko ima automobil. doći do povećanja nusposljedica.. pozajmljuju i prate otplatu kredita. Ako se povodi tvrdnjom što više imate.php?option=com_conten t&task=view&id=490&Itemid=570 (05.2 Osiguranje od nejednakosti: zaštita raspodjele dohotka Distributivna pravda bez velikih dodatnih učinaka nastoji se provoditi u nekim zemljama koje su postavile visoke standarde za javnu aktivnost protiv nejednakosti. Profesor Yunus dobio i Nobelovu nagradu za mir 2006. a siromašne zemlje imaju nedostatak svih tih resursa. No. Njihovi porezni i socijalni sustavi nisu prihvatili osiguranje od nejednakosti. Ideja o osiguranju od nejednakosti (kad se 7 http://www. i to bez sumnje najmoćnija institucija na svijetu. 2007. koju određuju vlada i koja je u početku otprilike jednaka sadašnjoj) ima uporište u poreznom sustavu koji sprječava povećanje nejednakosti. To bi se nazvalo osiguranjem od nejednakosti. jer im to u neku ruku odgovara.).). siromašnima ili pripadnicima donjih klasa. odnosno do rasta socijalne nejednakosti i kontinuiranog propadanja okoliša.Prof. Skupina je zajedno odgovorna za isplatu dugova svake članice u redu. Prije svega. ako se zakasni u smanjivanju potrošnje (stvaranju održivosti). što znači da bi najsiromašnije zemlje zapravo trebale dobiti najviše od nove tehnologije.: Problem raspodjele dohotka i analiza siromaštva republike hrvatske Prof. tako da najveći postotak poreznih olakšica koriste upravo najbogatiji članovi društva.). S druge strane. količinom industrijske proizvodnje . Jelena Marić.2. Tajvan. Da bi odali počast ideji mikrokredita. U industrijskom sustavu nije problem zamijeniti strojeve za rad ljudi. može se zaključiti da se on povećavao prvenstveno zbog financijske moći bogatih da umnože svoje bogatstvo. pa čak i u SAD-u. oec.R. godini ostvarena neto dobit iznosila gotovo preko milijardu i 300 milijuna dolara7.) postavi zakonska razina nejednakosti. J. do 4. 5. Osiguranje od nejednakosti bi definitivno promijenilo psihološko i institucionalno oblikovanje i utvrđivanje poreznog sustava. Vol. Globalni biznis je na ovaj izazov odgovorio poticanjem eko-učinkovitosti. zapravo rastu mnogo sporije ili. tehnologiju je lakše izumiti ako već postoji nekoliko srodnih izuma) onda se dolazi do zaključka da mnoge siromašne zemlje ne rastu brže od bogatih. Vladimir Cini. 2009. 3000 ljudi iz 137 zemalja svijeta okupilo se od 2. spec. Ideja je da u okviru sustava osiguranja od nejednakosti porezne vlasti svake godine računaju poreze neophodne za izradu stvarne Lorenzove krivulje. ako rastu nejednakosti. Skupno pozajmljivanje promijenilo je dinamiku isplate: rate su iznimno niske. godine na Samitu o mikrokreditima u Washingtonu (Yunus. Nataša Drvenkar. onda zna133 Izvor: Ehrenfeld. kako bi ga se u percepciji javnosti oblikovao kao sredstvo upravljanja rizikom. Kao što prikazuje Slika 3. dr. koja se može tolerirati i za održanje osjećaja da je svaka nejednakost dokaz nepravde. U tome seoskom udruženju sastaju se žene po skupinama od njih 6 koje čine podskupinu lokalne „mikrofinancijske“ jedinice.grameen-info.“ Danas je proizvodnja u velikoj mjeri ograničena količinom ribe.: Problem raspodjele dohotka i analiza siromaštva republike hrvatske deshi Rural Advancement Comitee). ukoliko se okrene prema pravim resursima. Shiller kao iskreni socijalni reformator nudi novu ideju. str.). 1. no naročito se izdvaja faktor nejednakosti poreznih opterećenja.

Literatura Babić.: Problem raspodjele dohotka i analiza siromaštva republike hrvatske Prof.: Počela ekonomije. Zašto su siromašne države siromašne i zašto nije moguće kupiti dobar rabljeni auto. Zagreb. Jeffrey D. Harford Tim. Nataša Drvenkar. proljeće 2009.) http://www. oec. str. 1. 2005. P.grameeninfo.. P.org/index.: Problem raspodjele dohotka i analiza siromaštva republike hrvatske čajna poboljšanja u području stanovanja.grameeninfo.B.. Šućur. 1. 2003. kao i poticanju različitih programa koji će djelovati na toj razini. Naklada Jesenski i Turk.europa. ako se ne bi poboljšala pozicija siromašnih u tom procesu.02.17%). Vol. A. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Financijska teorija i praksa. Vol.: Dostizanje održivosti: Jednostavna rješenja ne postoje. 170 Šućur.R. Đ. dr. spec. Sachs.2010. R. djeluje preko takvog sustava transfera koji nije dovoljan i kojeg treba dodatno potkrijepiti nekim novim potporama. oec.02.org/en/events/povertyday/ (06.05.) http://www. Jelena Marić. 2003. 2002.: Javne financije.) http://www. 1. sc. spec. univ. Shiller.imf.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=164 (05. http://www. Također valja inzistirati i na pokretanju lokalnih aktera.05. rizik u 21. MATE.org/index. a neki tako siromašni. Masmedia.S. sc.: Siromaštvo: teorije.2010.05. Jurković. N.ppt (13. Nestić. No.2010. obrazovanja ili zdravlja ne bi imala nikakva učinka na siromaštvo.. Hunter Lovins. D.. D. Zagreb.dzs. 3. progresivna porezna politika (fiskalna dobrobit) te socijalni transferi (dohodovna potpora).: Doba smanjenih očekivanja. No. Vladimir Cini.: Prirodni kapitalizam – smjernice. Ekonomski fakultet u Osijeku. Masmedia. O. Financijska teorija i praksa. 2005. Z.) http://www. No.2010.: Bankar siromašnih. 29. Bejaković.2010. stoljeću. Zagreb. postoje četiri temeljna stupa u politici spram siromaštva: ekonomski rast i povećanje mogućnosti zapošljavanja.delhrv. Osijek. budući da na neučinkovit sustav starosnih i obiteljskih mirovina otpada više od 40% socijalnih izdataka.: Bogatstvo i siromaštvo naroda.: Novi financijski poredak.: Siromaštvo i neslužbeno gospodarstvo u Hrvatskoj – kvalitativni aspekti. Vol.ec. koncepti i pokazatelji. 2006. M. 29. univ.) 134 135 . Ekonomski fakultet u Osijeku. Ehrenfeld. Zagreb. Financijska teorija i praksa. 2004.) http://www. 2005. Z. Općenito. No.un.. Revija za socijalnu politiku. II. oec.2.26. Vol.hr/Hrv/publication/2009/14-1-2_1h2009.2.htm (06.ceraneo. 2.: Kraj siromaštva. Masmedia. Zagreb. No. 2001. P. mag. Karajić. Q Life – znanost i umjetnost liderstva. 1. I. Masmedia. Financijska teorija i praksa. Raspodjela dohotka u Hrvatskoj: što nam govore podaci iz ankete o potrošnji kućanstava?. a izdaci unutar njega nisu dobro usmjereni prema siromašnima. oec. 2008.eu/?lang=hr&content=2257 (12. Yunus. Blanchard. 29. P. Masmedia.2010.2.htm (13. Zagreb. Jelena Marić. Vladimir Cini. No.2010. Lovins. mag. 2002. Hawken. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. godine na nacionalnoj razini provedeni različiti nacionalni programi u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Ferenčak. Algoritam.: Makroekonomija. Zagreb.: Redistribucijski učinci socijalnih transfera u RH. 2002. god. Nataša Drvenkar. 2007. Borozan.php?option=com_content&task=view&id=490&Itemid=570 (05. Zašto su neki tako bogati.hr/dokumenti/2/4. 2005.: Uloga gospodarsko-političkih mjera u ublažavanju siromaštva u Hrvatskoj. 2007. Siromaštvo i socijalni transferi u Hrvatskoj. Zagreb.) http://www. Zagreb. Q Life – znanost i umjetnost liderstva. Vol. Krugman.org/external/np/exr/facts/prgf. br. Ekonomist na tajnom zadatku. Z. Ekonomske mogućnosti našeg doba.05.1. L. 15. J. u kojoj je stopa rizika siromaštva 19% (nešto više od one u EU . Osijek. investicije u razvoj ljudskoga kapitala.: Makroekonomija. Hrvatska. Pravni fakultet u Zagrebu.. dr.02. Također su od 2002. izdanje. 2006.1.Prof. proljeće 2009.Program%20borbe%20protiv%20siroma%9Atva. Hrvatska ima relativno visoke socijalne izdatke te analize pokazuju kako naš ukupni transferni sustav nije manje učinkovit od transfernih sustava većine zemalja EU.. Vol. Landes.

comparing the country’s poverty indicators with those in the EU. dr. Furthermore.rados@mrezaznanja. 137 . imamo kritičnu masu potrebnih informacija za definiranje procesa implementacije koji će ostvariti očekivane strateške ciljeve. looking especially into the origins of income inequality. 10 000 Zagreb Mail: tomislav. Inequality in income distribution is definitely related to poverty. oec. Ključne riječi: implementacija strategije. 136 Utvrđivanje krucijalnih problema procesa implementacije kao i razumijevanje uzroka problema osnova je za definiranje modela ili preporuka efikasnog upravljanja procesom implementacije strategije. oec. nedovoljno jasno definirani osnovni zadaci i aktivnosti svih sudionika procesa implementacije. insurance against inequality that aims to reduce it by reorganizing the tax system. hrvatska poduzeća 1. Tomislav Radoš: Problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima Prof. Key words: income distribution. Ekonomski fakultet u Osijeku Dr. sami problemi kao i pokazatelji lošeg procesa implementacije. oec. Šesti dio analizira rezultate istraživanja. Nataša Drvenkar.7(497. oec. sc. sc. Od drugog do četvrtog dijela analiziraju se uzroci problema u procesu implementacije strategije. godine. economic development pROBlEmi pROCESA implEmENTACiJE STRATEGiJE u hRVATSkim pODuzEćimA Sažetak U radu se analiziraju problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima na temelju provedenih istraživanja u hrvatskim poduzećima 2004. problemi.hr UDK 334. the issues of poverty in Croatia are examined. visoki troškovi. upravljanje promjenama i drugi koji upućuju na zaključak da je riječ o složenom i još uvijek nedovoljno istraženom području strateškog menadžmenta.o. sc. Ako znamo ili smo djelomično upoznati s razlozima zbog kojih dolazi do problema prilikom implementacije te kako se navedeni problemi manifestiraju. univ.Prof. dr. EU countries have recently launched national programmes in an attempt to eradicate poverty. (2) definirati ključne probleme. of which there are three kinds: relative poverty. Jelena Marić. Rezultati istraživanja pokazuju da se problemi pri implementaciji strategije pojavljuju s jednakim intenzitetom bez obzira na karakteristike poduzeća (veličina. i 2006. potrebno je obraditi tri ključna područja: (1) utvrditi uzroke ili ishodišne točke problema. spec.. Jelena Marić. Kada se govori o problematici implementacije strategije. Kritična točka procesa strateškog menadžmenta upravo je implementacija strategije. inequality. the poverty problem and ways to fight poverty. Tomislav Radoš Mreža znanja d. spec. poverty. moderate poverty and extreme (absolute) poverty. neadekvatan informacijski sustav za kontrolu procesa implementacije strategije. starost i životni ciklus industrije) te da su ključni problemi u procesu implementacije strategije: loša komunikacija (razmjena informacija) između zaposlenika i organizacijskih jedinica odgovornih za proces implementacije strategije.. Since Europe is not immune to this problem. Vladimir Cini Nataša Drvenkar. Peti dio opisuje uzorak i determinante provedenog istraživanja. Vladimir Cini. sc. Uvod Kada se govori o implementaciji strategije najčešće se koriste pojmovi kao što su neuspjeh. Some new ideas how to fight poverty and inequality are presented at the end of the paper. and the idea of achieving sustainable development within each country. mag. univ. 2005. Gundulićeva 45. dok se sedmi dio rada odnosi na zaključke provedenih istraživanja.o. problemi procesa implementacije. nedefinirani jasni operativni planovi i upute za provođenje implementacije strategije i nedovoljno jasno definirane odgovornosti i ovlaštenja zaposlenika ključnih za implementaciju strategije. neusklađivanje organizacijske strukture s definiranom strategijom.5) Pregledni članak InCOME DISTRIBUTIOn AnD AnALySIS OF POVERTy In THE REPUBLIC OF CROATIA Abstract This paper elaborates the issues of inequality in income and wealth distribution. Rad se sastoji od 7 dijelova. mag. odnosno one koji mogu dovesti do neuspjeha procesa i (3) opisati ili prikazati pokazatelje lošeg procesa implementacije strategije.: Problem raspodjele dohotka i analiza siromaštva republike hrvatske Dr. The last kind is endured by some 40% of the total world population. Loši rezultati u provođenju implementacije strategije usmjerili su istraživačke aktivnosti na utvrđivanje uzroka problema procesa implementacije strategije. such as microcredits offered by the Grameen Bank.

Dr. sc. Tomislav Radoš: Problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima

Dr. sc. Tomislav Radoš: Problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima

2. Uzroci problema u procesu implementacije strategije
Proces implementacije strategije najbliže se može opisati ili prikazati kao proces promjena. Osnovni problem provođenja promjena u organizaciji jest postojanje različitih oblika prepreka koje je potrebno identificirati i pronaći način njihova efikasnog neutraliziranja tijekom procesa provođenja. Uzroke problema implementacije strategije možemo grupirati u četiri osnovne skupine1: (1) snaga i moć pojedinaca i određenih interesnih skupina u poduzeću, (2) nerazumijevanje i nedovoljno povjerenje u viziju i misiju organizacije, (3) urođeni otpor prema promjenama i (4) nemogućnost prilagodbe promjenama u okruženju kao posljedica nedostataka organizacijskog znanja. U literaturi najčešće istaknuti uzroci problema procesa implementacije strategije ogledaju se u: (1) loše definiranoj i nerazumljivoj strategiji, (2) različitim i konfliktnim prioritetima unutar menadžmenta, (3) neefikasnoj upravi poduzeća, (4) „odozgo prema dolje“ kao isključivom načinu upravljanja poduzećem, (5) lošoj i neadekvatnoj koordinaciji između poslovnih funkcija i strateških poslovnih jedinica, (6) nekvalitetnom upravljanju organizacije i razvoju srednje razine menadžmenta i (7) lošim vertikalnim komunikacijskim kanalima.

3. Problemi procesa implementacije strategije
Prva ozbiljnija istraživanja problematike implementacije strategije nalaze se u radovima Alexander-a2 tek 1985. godine, gdje se po prvi put prikazuju i analiziraju problemi koji imaju značajan utjecaj na uspjeh implementacije strategije. Prema rezultatima istraživanja koje je proveo Alexander, potencijalni problemi implementacije strategije su: (1) implementacija uzima puno više vremena nego što je definirano procesom planiranja, (2) većina problema s kojima se poduzeće susrelo prilikom implementacije pojavili su se po prvi puta, (3) koordinacija aktivnosti u procesu implementacije strategije je neefikasna, (4) operativne aktivnosti odvraćaju pažnju od implementacije strateških odluka, (5) nedovoljna znanja i sposobnosti zaposlenika uključenih u proces implementacije,
1 Prilagođeno prema: Beer, M., Voelpel, S., Leibold, M., Tekie, E., (2005), Strategic Management as Organization Learning: Developing Fit and Alignment through a Disciplined Process, Long Range Planning 38, pp 445 - 465 Alexander, L. (1985), Successfully implementing strategic decisions, Long Range Planning, vol. 18, no. 3., pp. 91-97

(6) nekvalitetna i neadekvatna priprema (obuka i savjetovanje) nižih razina menadžmenta uključenih u proces implementacije, (7) negativan utjecaj nekontroliranih elemenata iz okruženja poduzeća na proces implementacije, (8) nekvalitetno upravljanje procesom implementacije od strane niže razine menadžmenta (sektor, odjel, direkcija), (9) nedovoljno jasno definirani osnovni zadaci i aktivnosti svih sudionika procesa implementacije, (10) neadekvatan informacijski sustav za kontrolu procesa implementacije, (11) odlazak iz poduzeća osoba koje su u znatnoj mjeri podržavale i promovirale implementaciju određenih strateških odluka, (12) zaposlenici ne razumiju dovoljno ili kvalitetno ciljeve poslovanja, (13) nejasno definirane promjene u odgovornostima ključnih zaposlenika, (14) zaposlenici koji su vodili ključnu ulogu u procesu formulacije strategije nemaju aktivnu ulogu u implementaciji strategije, (15) zakašnjelo uključivanje uprave poduzeća u rješavanje problema nužnih za kvalitetnu implementaciju. Eisenstat3 navodi kako osnovni problemi implementacije strategije svoje izvorište imaju u nedovoljno razvijenim kompetencijama organizacije, slaboj koordinaciji aktivnosti i nepostojanju vjere i povjerenja u ciljeve koje poduzeće treba ostvariti. Probleme koji nastaju kao posljedica prikazane organizacijske neefikasnosti Eisenstat grupira u četiri osnovne kategorije: (1) neefikasna koordinacija aktivnosti u procesu implementacije strategije, (2) znanja i sposobnosti zaposlenika nedovoljne za podržavanje procesa implementacije, (3) nekvalitetna i neadekvatna edukacija i trening nižih razina menadžmenta i ključnih zaposlenika, (4) nekvalitetno upravljanje procesom implementacije od strane srednje razine menadžmenta. Wessel4 smatra kako većina problema u implementaciji strategije proizlazi iz individualnih karakteristika menadžmenta i njihova odnosa prema organizaciji, odnosno u situacijama kada uprava poduzeća nije jedinstveno i homogeno tijelo, kada postoji puno različitih i konfliktnih prioriteta kako na razini menadžmenta, tako i na razini organizacijskih jedinica, kada su zatvoreni ili slabo prohodni vertikalni komunikacijski kanali. Stoga se može očekivati da će sljedeći problemi dominantno utjecati na proces implementacije strategije: (1) nedovoljno jasno definirane i prezentirane promjene
3 4 Eisenstat, R. (1993), Implementing strategy: developing a partnership for change, Planning Review, vol. 21, no. 5., pp. 33 – 36. Wessel, J. (1993), The strategic human resource management process in practice, Planning Review, vol. 21, no. 5, pp. 37 – 38.

u odgovornostima i ovlaštenjima ključnih zaposlenika, (2) zaposlenici ili odjeli koji su imali ključnu ulogu u formulaciji strategije nemaju skoro nikakav utjecaj na odvijanje procesa implementacije, (3) unutarnja borba između menadžmenta za moć i organizacijske resurse koja stavlja implementaciju strategije i realizaciju strateških ciljeva u drugi plan, (4) zakašnjelo uključivanje uprave poduzeća u rješavanje problema ključnih za provođenje procesa implementacije. Za razliku od gore spomenutih autora, Lingle i Schiemann5 došli su do zaključka da sljedeća područja imaju ključnu ulogu za uspjeh implementacije strategije: tržište, zaposlenici, financije, adaptabilnost, okruženje i operativne aktivnosti. U skladu s tako definiranim ključnim područjima, autori navode kako su (1) nekontrolirani i nepoznati događaji u eksternoj okolini poduzeća te (2) problemi koji se javljaju po prvi puta u poslovanju poduzeća, osnovni problemi procesa implementacije strategije. Prema mišljenju Sandelands-a6 većina problema koji se javljaju u procesu implementacije strategije nastaje kao posljedica podcjenjivanja energije, vremena i emocija koje je potrebno uložiti u pokretanje i podržavanje procesa pretvaranja planova u aktivnosti nužne za realizaciju ciljeva. U skladu s navedenim, autor zaključuje kako je osnovni i bitni problem procesa implementacije upravo puno veći utrošak vremena nego što je planirano.

4. Pokazatelji lošeg procesa implementacije strategije
Rezultat lošeg ili nekvalitetno upravljanog procesa implementacije strategije jest neostvarenje strateških ciljeva poduzeća. Osim činjenice da poduzeće nije ostvarilo, najčešće kvantitativno definirane ciljeve poslovanja, posljedice loše vođenog procesa implementacije strategije ostavljaju negativan dugoročni trag na ključnoj imovini poduzeća, zaposlenicima i ostalim elementima nematerijalne imovine. Upravo zato je važno dijagnosticirati i komunicirati u organizaciji pokazatelje nekvalitetnog upravljanja procesom implementacije strategije. Često su pokazatelji loše implementirane strategije dostupni svima u organizaciji, posebice menadžmentu, međutim u većini je poduzeća vrlo
5 6 Lingle, J., Schiemann, W. (1994), IS dana scatter subverting your strategy, Management Review, vol. 83, no. 5., pp. 53 – 56. Sandelands, E. (1994), All talk and no action? Perish the thought, Management Decisions, vol. 32, no. 5, pp. 10 - 11

malo onih koji znaju ili žele poduzeti aktivnosti kako bi se napravile potrebne korekcije. U poslovnoj je praksi moguće pronaći veliki broj poduzeća koja kontinuirano ne implementiraju strategiju, što je vidljivo čak iz jednostavne analize i usporedbe poruka koje kupcima šalje uprava poduzeća kroz različite marketinške slogane ili izjave koje prikazuju misiju i viziju, s konkretnim ponašanjem i obavljanjem radnih zadataka zaposlenika tog istog poduzeća. Osnovni pokazatelji neadekvatno vođenog procesa implementacije strategije jesu7: • Inertnost; nakon što je strategija formulirana i što ju je uprava poduzeća predstavila, interes za nastavak procesa strateškog menadžmenta, odnosno implementaciju strategije, naglo je splasnuo kod menadžmenta na vrhu organizacijske piramide, što u kombinaciji s urođenim otporom prema promjenama i nedostatkom jasnih prioriteta kod srednje razine menadžmenta dovodi do toga da organizacija nikako da započne s procesom implementacije strategije i samim time šalje poruku ostatku organizacije kako je implementacija drugorazredni i ne pretjerano važan zadatak. • Nedostatak povjerenja; strategija i ciljevi poslovanja ili vizija razvoja poduzeća nisu kvalitetno prezentirani i objašnjeni zaposlenicima, menadžmentu, dobavljačima, kupcima i drugim interesnim skupinama poduzeća koji bi svaki na svoj način trebali pomoći i doprinijeti implementaciji strategije, problematika neprihvaćanja ili nedovoljno snažnog „suživota“ s razvojem i ciljevima poslovanja posebno je opasna kod srednje razine menadžmenta kao ključnog nositelja procesa implementacije strategije. • Nedisciplina; najčešće se javlja kao posljedica ignoriranja ili zanemarivanja procesa implementacije strategije od strane uprave poduzeća, što dovodi do odmaka od definiranog pravca djelovanja i dezorijentacije organizacije. • „Razvodnjavanje“ strategije; u slučajevima kada uprava poduzeća pokaže i malo nepovjerenje u strateške ciljeve i nemogućnost realizacije, članovi tima zaduženi za implementaciju strategije multiplicirati će isto po povratku u svoje poslovne i funkcijske jedince, što neminovno dovodi do konfuzije i nepovjerenja u strategiju. • „Izolacija“ strategije; loši ili nepostojeći komuni7 Prilagođeno prema: Freedman, M. (2003), The genius is in the implementation, The Journal of Business Strategy, Mar/Apr, pp 26 – 28.

2

138

139

Dr. sc. Tomislav Radoš: Problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima

Dr. sc. Tomislav Radoš: Problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima

kacijski kanali između strategije i implementacije najčešće će dovesti do toga da će se raditi na procesu implementacije strategije nešto što neće biti dovoljno za realizaciju strateških ciljeva. Nepostojanje sustava mjerenja i kontrole; bez kontinuiranog mjerenja i praćenja ključnih pokazatelja realizacije strategije, odnosno kvantitativnih i kvalitativnih indikatora uspješnosti realizacije strateških ciljeva, konačni cilj poslovanja izgledati će kao nedostižna i neostvariva kategorija. „Zamor organizacije“; situacija u kojoj prevladava mišljenje u poduzeću da se puno toga započelo, ali nikada se ništa nije završilo postaje veliki teret implementacije strategije jer su zaposlenici skloni vjerovati da je riječ o još jednom projektu koji se tako i tako neće privesti kraju. Emocionalna neusklađenost; želja i nastojanje da se strateške promjene provedu u što kraćem roku unatoč činjenici da je za provođenje potrebno duže razdoblje vrlo često dovodi do sukoba na osobnoj razini između uprave i srednje razine menadžmenta što dovodi do blokade cijelog procesa. Nepostojanje sustava nagrađivanja; organizacija koja nije razvila organizacijsku kulturu prepoznavanja i nagrađivanja uspjeha izlaže se riziku neostvarenja ključnih strateških ciljeva što se javlja kao posljedica niske razine motiviranosti zaposlenih.

5. Determinante istraživanja i opis uzorka
Cjelokupno istraživanje trajalo je tri godine i provedeno je u vremenskim razmacima od jedne godine: 2004., 2005. i 2006. godine za potrebe izrade doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu Zagreb8. Istraživanje je provedeno na 209 poduzeća 2004. godine, 206 poduzeća 2005. godine i 113 poduzeća 2006. godine. Najveći broj poduzeća iz uzorka dolazi iz prerađivačke industrije (22%-2004. godine, 32%-2005. godine i 25%-2006. godine). Zatim slijedi trgovina na veliko (19%-2004 godine, 20%-2005 godine i 13%-2006 godine). Približno 10% poduzeća kroz sve tri godine bavi se građevinarstvom i trgovinom na malo. Distribucija poduzeća prema djelatnosti za sve tri godine je približno jednaka.
8 Radoš, T. (2009), Povezanost strategije i uspješnosti poslovanja hrvatskih poduzeća, Doktorska disertacija, Ekonomski fakultet Zagreb

Iznimka su zdravstvene usluge kojima se bavilo 13% poduzeća iz uzorka, ali radi se o malom broju poduzeća koji nema utjecaja na rezultate istraživanja u cjelini. Vlasništvo poduzeća iz uzorka također je podjednako distribuirano kroz sva tri navedena istraživanja. Udio poduzeća koja su podružnice multinacionalnih kompanija kreće se oko jedne petine (2004-22%, 2005-23%, 2006-20%). Hrvatska poduzeća čine približno tri četvrtine uzorka (200476%, 2005-74%, 2006-75%). Multinacionalnih kompanija je malo u uzorku, ali njihov udio povećava se od 1% 2004. godine na 4% 2006. godine. Poduzeća su analizirana s obzirom na veličinu, pri čemu je broj zaposlenih korišten kao mjera veličine poduzeća. Budući da je uzorak biran od većih prema manjim poduzećima, nije iznenađujuće da je u uzorku sva tri istraživanja približno tri petine poduzeća s više od 250 zaposlenih. Približno jedna trećina poduzeća ima od 51 do 250 zaposlenih, čime pripada u skupinu srednje velikih poduzeća. Najmanje poduzeća u uzorku ima do 50 zaposlenih. Distribucija poduzeća s obzirom na tradiciju (mjerenu godinama starosti) pokazuje nam da su u nešto većem broju zastupljena ona poduzeća koja posluju na tržištu 16 i više godina, a ima ih približno tri petine u sva tri istraživanja. Poduzeća koja posluju manje od 16 godina u uzorku čine približno dvije petine. Životni ciklus djelatnosti poduzeća iz uzorka stupnjevan je na sljedeći način. Mladu djelatnost karakteriziraju visoke stope rasta. Djelatnost u rastu ima veće stope rasta od rasta društvenog proizvoda. Zrela djelatnost ima stope rasta jednake stopi rasta društvenog proizvoda ili stagnaciju, a stara djelatnost ima višegodišnji pad industrijske prodaje. Distribucija poduzeća iz uzorka s obzirom na životni ciklus svoje djelatnosti donekle se razlikuju za provedena istraživanja. U istraživanjima provedenim 2004. i 2005. približno je jednaka raspodjela poduzeća prema zrelosti njihove djelatnosti. Najmanje je poduzeća iz mlade djelatnosti (6%), zatim slijede poduzeća iz starih djelatnosti (2004.-10%, 2005.-12%), te djelatnosti u rastu (2004.-38%, 2005.-34%), a najviše je poduzeća iz zrelih djelatnosti (2004.-40%, 2005.-45%). Distribucija poduzeća s obzirom na životni ciklus djelatnosti različita je u 2006. godini s obzirom na 2004. i 2005. Pri tome treba uzeti u obzir da je istraživanje u 2006. godini provedeno na poduzorku poduzeća koja su već sudjelovala u istraživanji-

ma 2004. i 2005. godine. Znatno se povećao udio poduzeća iz djelatnosti u rastu, s jedne trećine u 2004. i 2005. na dvije trećine u 2006. godini, a smanjio udio poduzeća iz zrelih djelatnosti, s dvije petine u 2004. i 2005. na jednu trećinu u 2006. Takav rezultat može uputiti na zaključak da su djelatnosti poduzeća iz uzorka istraživanja provedenog 2006. godine doživjela uzlet. Tržišni udio poduzeća, mjeren u njegovoj osnovnoj djelatnosti u posljednje tri godine približno je jednak. Oko dvije trećine poduzeća imaju kontinuirano povećanje tržišnog udjela (2004.-63%, 2005.67%, 2006.-62%). Stagnacija je prisutna u približno jednoj petini poduzeća (2004.-14%, 2005.-19% i 2006.-23%). Velik dio poduzeća u 2006. godini smatra da njihovo poduzeće stagnira (23%), što je neobično ako se prisjetimo da je udio ispitanika koji smatra da njihovo poduzeće posluje u staroj djelatnosti u 2006. godini samo 3%. Analizirana je distribucija poduzeća iz istraživanja 2006. godine s obzirom na promjenu tržišnog udjela poduzeća i zrelosti djelatnosti u kojoj posluju, te je vidljivo da u mladim djelatnostima postoji velik broj poduzeća kojima tržišni udio stagnira, dok je u djelatnostima u rastu najveći udio poduzeća kojima tržišni udio raste, a u zrelim djelatnostima su isključivo poduzeća kojima se također kontinuirano povećava tržišni udio. Može se pretpostaviti da su istraživanjem zahvaćena poduzeća koja su lideri upravo u zrelim djelatnostima.

6. Rezultati istraživanja Problemi pri implementaciji strategije
Prije ispitivanja samih problema vezanih za proces implementacije ispitanici su zamoljeni da, od unaprijed ponuđenih odgovora, odaberu koje je strateške odluke njihovo poduzeće donijelo u posljednjih nekoliko godina (Tablica 1). Najveći broj poduzeća donio je sljedeće strateške odluke: • Uvođenje novog proizvoda ili usluge na tržište • Proširenje poslovnih aktivnosti na nova tržišta • Promjene koje utječu na organizacijsku efikasnost. Manji dio ispitanika naveo je strateške odluke koje nisu bile ponuđene kao modaliteti odgovora na ovo pitanje, a neki od njih su: • Prekogranične integracije • Financijska konsolidacija i rješavanje dijela poduzeća koja nisu u funkciji • Investiranje u tehnologiju • Usklađenost poslovanja s međunarodnim standardom • Preoblikovanje javnog poduzeća u trgovačko društvo. Problemi koji se mogu pojaviti u procesu implementacije strateških odluka u poduzeću podijeljeni su u tri skupine: (1) proces implementacije, (2) utjecaj zaposlenika, (3) utjecaj menadžmenta i (4) ostali čimbenici. Tablica 2 sadrži odgovore ispitanika koji obuhvaćaju probleme vezane uz sâm proces implementacije. Velik utjecaj na implementaciju u više od jedne

Tablica 1. Strateške odluke koje je Vaše poduzeće donijelo u posljednjih nekoliko godina 2004. Broj ispitanika Uvođenje novog proizvoda ili usluge na tržište Proširenje poslovnih aktivnosti na nova tržišta Promjene koje utječu na organizacijsku efikasnost Otvaranje nove tvornice ili pogona Preuzimanje drugog poduzeća Spajanje poduzeća ili djela poduzeća s drugim poduzećem Povlačenje proizvoda ili usluge s tržišta Ostalo 149 71% 67% 59% 42% 27% 23% 22% 12% Godina istraživanja 2005. 133 77% 75% 73% 46% 26% 21% 22% 5%
141

140

Dr. sc. Tomislav Radoš: Problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima

Dr. sc. Tomislav Radoš: Problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima

Tablica 2. Problemi koji su imali utjecaja na implementaciju strateških odluka u poduzeću ispitanika – PROCES IMPLEMEnTACIJE - (1-nema utjecaja, 5-uzrok neuspjeha) – 2004. i 2005. godine

Tablica 3. Problemi koji su imali utjecaja na implementaciju strateških odluka u poduzeću ispitanika – UTJECAJ ZAPOSLEnIKA - (1-nema utjecaja, 5-uzrok neuspjeha) – 2004. i 2005. godine

Implementacija uzima puno više vremena nego što je definirano procesom planiranja Nejasno definiran sustav odgovornosti i ovlaštenja (upravljanja) procesa implementacije Većina problema s kojima se poduzeće susrelo prilikom implementacije pojavili su se po prvi put Operativne aktivnosti odvraćaju pažnju od implementacije strateških odluka

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005

Nema utjecaja / nije se pojavio taj problem 15% 5% 17% 17% 15% 14% 11% 8%

Mali utjecaj 23% 20% 17% 22% 40% 32% 19% 17%

Srednji utjecaj 37% 47% 32% 22% 32% 39% 40% 43%

Veliki utjecaj 24% 28% 29% 35% 11% 14% 26% 30%

Uzrok neuspjeha

Ne zna 1%

Ukupno

100% 100%

Neadekvatne sposobnosti zaposlenika uključenih u proces implementacije strategije Zaposlenici ne razumiju dovoljno ili kvalitetno ciljeve poslovanja Nedovoljno jasno definirani osnovni zadaci i aktivnosti svih sudionika procesa implementacije Ključne osobe pri formulaciji poslovne strategije nemaju značajniju ulogu u procesu implementacije Nedovoljno jasno definirane odgovornosti i ovlaštenja ključnih zaposlenika

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004

Nema utjecaja / nije se pojavio taj problem 13% 11% 15% 16% 17% 20% 30%

Mali utjecaj 24% 35% 36% 38% 31% 34% 28%

Srednji utjecaj 30% 23% 32% 31% 24% 24% 19%

Veliki utjecaj 27% 27% 13% 14% 25% 17% 18%

Uzrok neuspjeha 4% 4% 2% 2% 2% 5% 4%

Ne zna 1%

Ukupno

100% 100%

4% 5% 1% 1% 3% 2%

1%

100% 100%

1%

100% 100%

1%

100% 100%

1%

100% 100%

1%

100% 100%

1%

100%

2005

36%

24%

23%

14%

3%

100%

četvrtine poduzeća u barem jednoj od dvije godine kada je provedeno istraživanje imali su sljedeći problemi: Implementacija uzima puno više vremena nego što je planirano Nejasno definiran sustav odgovornosti i ovlaštenja Operativne aktivnosti odvraćaju pažnju od implementacije strateških odluka. Srednji utjecaj na implementaciju u više od jedne trećine poduzeća u barem jednoj od dvije godine kada je provedeno istraživanje imali su sljedeći problemi:

Implementacija uzima puno više vremena nego što je planirano Operativne aktivnosti odvraćaju pažnju od implementacije strateških odluka Novi problemi koji su se po prvi put pojavili. Tablica 3 sadrži odgovore ispitanika koji obuhvaćaju probleme vezane uz utjecaj zaposlenika na implementaciju strategije. Struktura odgovora ispitanika vezana uz utjecaj zaposlenika na implementaciju strategije približno je jednaka u 2004. i 2005. godini. Velik utjecaj na implementaciju u više od jedne četvrtine poduzeća u barem jednoj od dvije godine kada je provedeno istraživanje imali su sljedeći problemi:

2004 2005

18% 22%

31% 37%

25% 19%

21% 19%

4% 3%

1% 1%

100% 100%

• Neadekvatne sposobnosti zaposlenika uključenih u proces implementacije strategije • Nedovoljno jasno definirani osnovni zadaci i aktivnosti svih sudionika procesa implementacije. Srednji utjecaj na implementaciju u približno jednoj trećini poduzeća u barem jednoj od dvije godine kada je provedeno istraživanje imali su sljedeći problemi: •

• Neadekvatne sposobnosti zaposlenika uključenih u proces implementacije strategije • Zaposlenici ne razumiju dovoljno ili kvalitetno ciljeve poslovanja. Tablica 4 sadrži odgovore ispitanika koji obuhvaćaju probleme vezane uz utjecaj menadžmenta na proces implementacije. Struktura odgovora ispitanika vezana uz utjecaj menadžmenta procesa implementacije približno je jednaka u 2004. i 2005. godini.

142

143

Struktura odgovora ispitanika vezana uz probleme zbog utjecaja menadžmenta na proces implementacije približno je jednaka u 2004. Istraživanja provedena u 2004. Velik utjecaj na implementaciju u više od jedne četvrtine poduzeća u barem jednoj od dvije godine kada je provedeno istraživanje imali su sljedeći problemi: • Negativan utjecaj nekontroliranih elemenata iz okruženja poduzeća na proces implementacije • Neadekvatan informacijski sustav za kontrolu procesa implementacije. Problemi koji su imali utjecaja na implementaciju strateških odluka u poduzeću ispitanika – OSTALI ČIMBEnICI . godini pokazala su da niti jedan od navedenih razloga nije imao velik utjecaj u značajnom broju poduzeća. direkcija) Zakašnjelo uključivanje top menadžmenta u rješavanje problema nužnih za kvalitetnu implementaciju 2004 12% Mali utjecaj Srednji utjecaj 28% Veliki utjecaj Uzrok neuspjeha 1% Ne zna Ukupno Nema utjecaja / nije se pojavio taj problem Negativan utjecaj nekontroliranih elemenata iz okruženja poduzeća na proces implementacije Neadekvatan informacijski sustav za kontrolu procesa implementacije Odlazak iz poduzeća osoba koje su u znatnoj mjeri podržavale i promovirale implementaciju određenih strateških odluka 2004 2005 2004 2005 2004 11% 7% 24% 25% 43% Mali utjecaj Srednji utjecaj 28% 45% 25% 22% 16% Veliki utjecaj Uzrok neuspjeha 5% 3% 3% 5% 2% Ne zna Ukupno 33% 24% 1% 100% 30% 26% 21% 29% 28% 26% 19% 25% 20% 9% 1% 100% 100% 2005 11% 31% 33% 21% 4% 100% 1% 100% 100% 2004 18% 29% 29% 22% 1% 1% 100% 2005 14% 36% 32% 17% 2% 100% 2% 100% 2004 31% 24% 17% 19% 7% 1% 100% 2005 43% 32% 8% 17% 100% 2005 35% 21% 20% 16% 8% 100% Velik utjecaj na implementaciju u više od jedne petine poduzeća u barem jednoj od dvije godine kada je provedeno istraživanje imali su sljedeći problemi: • Nekvalitetna i neadekvatna priprema (obuka i savjetovanje) nižih razina menadžmenta uključenih u proces implementacije • Nekvalitetno upravljanje procesom implementacije od strane niže razine menadžmenta. Ispitanici su zamoljeni da na Likertovoj skali od 1 do 5 ocijene razinu utjecaja navedenih problema (1-nema utjecaja. sc.Dr. godine Tablica 5. godini. Srednji utjecaj na implementaciju u više od jedne trećine poduzeća u barem jednoj od dvije godine kada je provedeno istraživanje imali su sljedeći problemi: • Negativan utjecaj nekontroliranih elemenata iz okruženja poduzeća na proces implementacije • Neadekvatan informacijski sustav za kontrolu procesa implementacije. Tablica 5 sadrži odgovore ispitanika koji obuhvaćaju probleme vezane uz utjecaj ostalih čimbenika na proces implementacije. 5-uzrok neuspjeha) – 2004. godine Nema utjecaja / nije se pojavio taj problem Nekvalitetna i neadekvatna priprema (obuka i savjetovanje) nižih razina menadžmenta uključenih u proces implementacije Nekvalitetno upravljanje procesom implementacije od strane niže razine menadžmenta (sektor. Zbog toga su metodom dubinskih intervjua s nekoliko menadžera i stručnjaka iz odjela za korporativno planiranje identificirani dodatni razlozi zbog kojih se javljaju problemi u procesu implementacije (Tablica 6). odjel. Tablica 7 sadrži udjele ispitanika koji navode najčešće probleme s postojećom strategijom. Tri su problema uzrok neuspjeha u više od polovine poduzeća: • Nisu definirani jasni operativni planovi i upute za provođenje implementacije strategije • Loša komunikacija između zaposlenika i organizacijskih jedinica odgovornih za proces implementacije strategije • (Ne)usklađivanje organizacijske strukture s definiranom strategijom. i 2005. 5-uzrok neuspjeha) – 2004.(1-nema utjecaja. pri 145 144 . Srednji utjecaj na implementaciju u više od približno jednoj trećini poduzeća u barem jednoj od dvije godine kada je provedeno istraživanje imali su sljedeći problemi: • Nekvalitetna i neadekvatna priprema (obuka i savjetovanje) nižih razina menadžmenta uključenih u proces implementacije • Nekvalitetno upravljanje procesom implementacije od strane niže razine menadžmenta. sc. 5-uzrok neuspjeha). Tomislav Radoš: Problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima Tablica 4. i 2005.(1-nema utjecaja. i 2005. i 2005. Problemi koji su imali utjecaja na implementaciju strateških odluka u poduzeću ispitanika – UTJECAJ MEnADŽMEnTA . Tomislav Radoš: Problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima Dr.

godini). najčešći problemi s postojećom strategijom prema mišljenju ispitanika (udio u ukupnom broju ispitanika) Nema utjecaja / nije se pojavio taj problem Nisu definirani jasni operativni planovi i upute za provođenje implementacije strategije Loše definirana strategija i ciljevi poslovanja poduzeća Loša komunikacija (razmjena informacija) između zaposlenika i organizacijskih jedinica odgovornih za proces implementacije strategije Nedostatak adekvatne podrške Uprave poduzeća u rješavanju problema nužnih za kvalitetnu implementaciju strategije Usklađivanje organizacijske strukture s definiranom strategijom 6% Godina istraživanja Mali utjecaj Srednji utjecaj Veliki utjecaj Uzrok neuspjeha Ne zna Ukupno 2004 Broj ispitanika Ostaje «u glavama» menadžera Ne mijenja se u skladu s promjenama u okruženju poduzeća Nije motivirajuća za zaposlenike 6% 9% 25% 54% 100% Strategija je dobro oblikovana. Na temelju navedenih rezultata može se zaključiti da se problemi pri implementaciji strategije pojavljuju s jednakim intenzitetom bez obzira na karakteristike poduzeća (veličina. ali zaposlenici uopće ne znaju kako ona glasi (2004-14%. Provedena je korelacijska analiza između stava ispitanika o problemima vezanim uz implementaciju strategije i broja zaposlenih (Tablica 8). 2005. 9 Životni ciklus djelatnost mjeren je odgovorima ispitanika na to pitanje. a unutarnji sustav im se neprekidno opire Neočekivane promjene na svjetskom tržištu Učestale izmjene u strategiji Poremećaji na tržištu vezani uz plaćanja i cijene Uvjeti okruženja Nerealna konkurencija koja prodaje ispod nabavne cijene Prilagođavanje (brzina prilagođavanja) promjenama u okruženju Problem dnevnoga operativnog posla . starost organizacije ili životni ciklus industrije u kojoj se nalazi poduzeće. Pokazalo se da statistički značajna korelacija postoji samo između manjeg broja problema vezanih uz implementaciju strategije i starosti poduzeća u 2006. zanemarivanje strateških odluka Implementacija često pada u drugi plan zbog operativnog poslovanja. Korelacijska analiza provedena je za sva tri istraživanja (u 2004. Zanimljivo je da također relativno velik dio ispitanika navodi da je strategija dobro oblikovana. vrlo teško se može implementirati Smatram je besmislenim akademskim pojmom 149 36% 20% 21% 14% 17% 10% 8% 7% 1% 15% 3% 2005 133 42% 24% 20% 23% 12% 10% 8% 8% 2% 14% 1% 9% 7% 2% 67% 14% 1% 100% 3% 3% 15% 28% 51% 100% Nešto drugo Ne zna konstantne promjene. Tomislav Radoš: Problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima Tablica 6.Dr. 15% 29% 27% 11% 19% 100% 4% 4% 20% 19% 52% 100% • • • • • • • čemu su na ovo pitanje ispitanici mogli dati više odgovora.. Najčešći problemi s postojećom strategijom prema mišljenju ispitanika jesu što ona ostaje „u glavama“ menadžera (2004-36%. godina (1-nema utjecaja. i 2006. 2005-42%). Još dva razloga navodi barem jedna petina ispitanika. Ako ovaj odgovor povežemo s prvim odgovorom koji ističe da strategija ostaje „u glavama“ zaposlenika. 2005-23%). ali zaposlenici uopće ne znaju kako ona glasi Nema nikakvih problema Strategija je apstraktna i generalizirana Realizacija strategije ne može se kontrolirati Strategija je nerealna i preambiciozna. Problemi koji su imali utjecaja na implementaciju strateških odluka u poduzeću ispitanika – DODATnI RAZLOZI – 2006. a to su loša prilagodba strategiji i promjenama u okruženju poduzeća.nema srednje razine. starosti poduzeća (Tablica 9) i životnog ciklusa industrije (Tablica 10) u kojoj se nalazi poduzeće9. dobivamo približno jednu polovinu ispitanika koji na posredan način ukazuju da je problem zapravo loša implementacija strategije. sc. te slaba motivacija zaposlenika za njezino provođenje. Velik dio ispitanika navodi i druge razloge od kojih su neki: • Loša komunikacija sa zaposlenicima • Ishod privatizacije • Neprilagođenost organizacije • Prevelik sustav i potreba za dosta vremena da bi se strategija provela • Implementacija strategije tj. starost i životni ciklus industrije). godini (Tablica 10). 5-uzrok neuspjeha) Tablica 7. operativno provođenje strategije od razine srednjeg menadžmenta • Velika ovisnost strategije o zakonskim promjenama • Za provođenje strateških ciljeva potrebne su • Povezanost problema pri implementaciji strategije i karakteristika poduzeća Pretpostavlja se da se problemi pri implementaciji strategije pojavljuju jednakim intenzitetom bez obzira na veličinu poduzeća (mjerenu brojem zaposlenih). sc. 146 147 . Tomislav Radoš: Problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima Dr.

000 .118 -. ** Statistički značajno uz 1% vjerojatnostistrategije Koeficijenti korelacije 2004. direkcija) Nedovoljno jasno definirani osnovni zadaci i aktivnosti svih sudionika procesa implementacije Neadekvatan informacijski sustav za kontrolu procesa implementacije Odlazak iz poduzeća osoba koje su u znatnoj mjeri podržavale i promovirale implementaciju određenih strateških odluka Zaposlenici ne razumiju dovoljno ili kvalitetno ciljeve poslovanja Nedovoljno jasno definirane odgovornosti i ovlaštenja ključnih zaposlenika Ključne osobe pri formulaciji poslovne strategije nemaju značajniju ulogu u procesu implementacije Zakašnjelo uključivanje top menadžmenta u rješavanje problema nužnih za kvalitetnu implementaciju * Statistički značajno uz 5% vjerojatnosti. direkcija) Nedovoljno jasno definirani osnovni zadaci i aktivnosti svih sudionika procesa implementacije Neadekvatan informacijski sustav za kontrolu procesa implementacije Odlazak iz poduzeća osoba koje su u znatnoj mjeri podržavale i promovirale implementaciju određenih strateških odluka Zaposlenici ne razumiju dovoljno ili kvalitetno ciljeve poslovanja Nedovoljno jasno definirane odgovornosti i ovlaštenja ključnih zaposlenika Ključne osobe pri formulaciji poslovne strategije nemaju značajniju ulogu u procesu implementacije Zakašnjelo uključivanje top menadžmenta u rješavanje problema nužnih za kvalitetnu implementaciju * Statistički značajno uz 5% vjerojatnosti.016 .061 -.002 .167 -.127 .024 -.187 .088 . Tomislav Radoš: Problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima Tablica 8.052 .039 2006.008 .039 .010 .094 2005.008 .102 .026 -.075 -. .053 .089 .080 .012 -.006 -. -.009 2005.037 .008 -.337 .082 -.004 .098 .025 .054 -.143 .121 2006. ** Statistički značajno uz 1% vjerojatnosti Koeficijenti korelacije 2004.098 . . odjel.365 -. Korelacija između broja zaposlenih i stava ispitanika o problemima vezanim uz implementaciju strategije Tablica 9.080 .060 -.127 .076 -.040 . -. Tomislav Radoš: Problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima Dr.249 -.115 .085 -.042 .125 -.123 .125 -.055 Problemi vezani uz implementaciju strategije Implementacija uzima puno više vremena nego što je definirano procesom planiranja Nejasno definiran sustav odgovornosti i ovlaštenja (upravljanja) procesa implementacije Većina problema s kojima se poduzeće susrelo prilikom implementacije pojavila se po prvi put Operativne aktivnosti odvraćaju pažnju od implementacije strateških odluka Neadekvatne sposobnosti zaposlenika uključenih u proces implementacije strategije Nekvalitetna i neadekvatna priprema (obuka i savjetovanje) nižih razina menadžmenta uključenih u proces implementacije Negativan utjecaj nekontroliranih elemenata iz okruženja poduzeća na proces implementacije Nekvalitetno upravljanje procesom implementacije od strane niže razine menadžmenta (sektor.039 .230* -.018 -. sc.307 -.051 .005 .052 .036 .009 -. sc.051 . odjel.103 .020 .074 148 149 .263 .046 .088 -.056 .096 .083 -.Dr.130 -.166 .044 -.051 .025 .091 -.034 .108 .032 .010 . -.112 -. -.013 .165 -.057 -.182 -.027 -.055 .048 -. Korelacija između starosti poduzeća i stava ispitanika o problemima vezanim uz implementaciju strategije Problemi vezani uz implementaciju strategije Implementacija uzima puno više vremena nego što je definirano procesom planiranja Nejasno definiran sustav odgovornosti i ovlaštenja (upravljanja) procesa implementacije Većina problema s kojima se poduzeće susrelo prilikom implementacije pojavila se po prvi put Operativne aktivnosti odvraćaju pažnju od implementacije strateških odluka Neadekvatne sposobnosti zaposlenika uključenih u proces implementacije strategije Nekvalitetna i neadekvatna priprema (obuka i savjetovanje) nižih razina menadžmenta uključenih u proces implementacije Negativan utjecaj nekontroliranih elemenata iz okruženja poduzeća na proces implementacije Nekvalitetno upravljanje procesom implementacije od strane niže razine menadžmenta (sektor.335** -.124 -.

049 .030 -. odjel. Korelacija između zrelosti djelatnosti poduzeća i stava ispitanika o problemima vezanim uz implementaciju strategije 7.075 -.027 .001 Kako bi se istražio utjecaj.039 .068* -.052 -. starosti organizacije i životnog ciklusa industrije.024 . Tomislav Radoš: Problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima Dr.033 .063 -. (4) „odozgo prema dolje“ kao isključivom načinu upravljanja poduzećem.046 -.050 . (6) nekvalitetnom upravljanju organizacije i razvoju srednje razine menadžmenta i (7) lošim vertikalnim komunikacijskim kanalima.013 -. godini može se zaključiti da se problemi pri implementaciji strategije pojavljuju s jednakim intenzitetom bez obzira na karakteristike poduzeća (veličina. (5) nedefinirani jasni operativni planovi i upute za provođenje implementacije strategije i (6) nedovoljno jasno definirane odgovornosti i ovlaštenja zaposlenika ključnih za implementaciju strategije.022 -.060 -.010 . 2004.113 .095 -. (3) nedovoljno jasno definirani osnovni zadaci i aktivnosti svih sudionika procesa implementacije.037 -. Budući da statistički značajna korelacija postoji samo između manjeg broja problema vezanih uz implementaciju strategije i starosti poduzeća u 2006.022 .003 2005.093 -. (5) lošoj i neadekvatnoj koordinaciji između poslovnih funkcija i strateških poslovnih jedinica. Tomislav Radoš: Problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima Tablica 10.069 -.041 .027 .064 2006. sc.061 . (4) neadekvatan informacijski sustav za kontrolu procesa implementacije strategije.017 -. Zaključak Osnovni uzroci problema procesa implementacije strategije nalaze u: (1) loše definiranoj i nerazumljivoj strategiji.060 -.104 -.048* -. starosti organizacije ili životnog ciklusa industrije na probleme pri implementaciji strategije. direkcija) Nedovoljno jasno definirani osnovni zadaci i aktivnosti svih sudionika procesa implementacije Neadekvatan informacijski sustav za kontrolu procesa implementacije Odlazak iz poduzeća osoba koje su u znatnoj mjeri podržavale i promovirali implementaciju određenih strateških odluka Zaposlenici ne razumiju dovoljno ili kvalitetno ciljeve poslovanja Nedovoljno jasno definirane odgovornosti i ovlaštenja ključnih zaposlenika Ključne osobe pri formulaciji poslovne strategije nemaju značajniju ulogu u procesu implementacije Zakašnjelo uključivanje top menadžmenta u rješavanje problema nužnih za kvalitetnu implementaciju * Statistički značajno uz 5% vjerojatnosti ** Statistički značajno uz 1% vjerojatnosti -. sc. ispitanici su zamoljeni da ocijene razinu utjecaja mogućih problema u implementaciji strategije.136 .070 -. Sintezom rezultata provedenih istraživanja zaključili smo da su ključni problemi u procesu implementacije strategije: (1) loša komunikacija (razmjena informacija) između zaposlenika i organizacijskih jedinica odgovornih za proces implementacije strategije. (2) neusklađivanje organizacijske strukture s definiranom strategijom. 150 151 .041 .043 . (2) različitim i konfliktnim prioritetima unutar menadžmenta.096 -.Dr.043 -.036 . veličine poduzeća. .125 -.073 .022 -. te je provedena korelacijska analiza između ocjena važnosti navedenih problema od strane ispitanika i veličine poduzeća.121 .003 . starost i životni ciklus industrije). (3) neefikasnoj upravi poduzeća. Implementacija uzima puno više vremena nego što je definirano procesom planiranja Nejasno definiran sustav odgovornosti i ovlaštenja (upravljanja) procesa implementacije Većina problema s kojima se poduzeće susrelo prilikom implementacije pojavila se po prvi puta Operativne aktivnosti odvraćaju pažnju od implementacije strateških odluka Neadekvatne sposobnosti zaposlenika uključenih u proces implementacije strategije Nekvalitetna i neadekvatna priprema (obuka i savjetovanje) nižih razina menadžmenta uključenih u proces implementacije Negativan utjecaj nekontroliranih elemenata iz okruženja poduzeća na proces implementacije Nekvalitetno upravljanje procesom implementacije od strane niže razine menadžmenta (sektor. -.071 -.

Eisenstat. (2005). L. March – April. A.A. „The Office of Strategy Management“. E. Long Range Planning 38. „Implementing strategies successfully“. Schiemann.S. 21. Strategic Finance. 415 – 418 Al Ghamdi. 5. L. 1441-1460 Bartlett.. pp 445 . vol. S. p. 18. 98(6). Zagreb International Review of Economics and Business. 45 (2). (1986). “Obstacles to Successful Implementation of Strategic Decisions: The British experience”. M.p. p.. and Norton. Tomislav Radoš: Problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima Dr. 5(1). „Implementing strategic decisions: four key success factors“. R. „The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action“. (1994). Povezanost strategije i uspješnosti poslovanja hrvatskih poduzeća.p. 2 (1). L.465 Biglar. (1993). 153 . E. Judson. no. Oxford. vol. 5. Journal of Change Management.p. European Management Journal. pp. The strategic human resource management process in practice. 63-80 Radoš. 3-17 Higgins. (1991).S.. West Publishing Company. 43 – 46.p. 44(10).Dr. R. (1996). R. 5. p. Toombs. IS dana scatter subverting your strategy. (2005). 37 – 38. 83. 46 (2). The 5P’s Model“.p. 3-13 Hrebiniak. P.. no. B. No 1. London. 23 (3). Voelpel. Leibold. 67 – 74 Sandelands. Vol.p. The Journal of Business Research. (1998).. Basil Blackwell. „The New Science of Strategy Execution: How Incumbents Become Fast. p. Oxford. S. p. (1987). M. 322-327 Alexander. no.. J. (1992) Total Global Strategy. R. M. Miller. in Hussey. Implementing strategy: developing a partnership for change.p. and Kazanjian. 7. G. 91-97 Alexander. „Strategy Implementation: A Role for the Balanced Scorecard“. p. 392 – 395 Hrebiniak. Integrated Manufacturing Systems. Pučko. 13 (6). J. Boston. p.S. S. T. Strategy Implementation: Structure Systems and Process. Managing Change for Competitive Success.. „Strategy implementation: nature of the problem“. 26 – 31. J. G. H. 14 – 26 Wessel. New York: John Wiley and Sons. sc. P.p. L. M. no. 21. and Dess. Beer. Lingle. W. (2005). New York Golden Pryor. pp. Management Review. „Implementing Strategy: Making Strategy Hapen“ Cambridge: Ballinger Thompson. Prentice-Hall. (1993). (1997). Miller. Ikavalko.. Long Range Planning. and Whipp. A. Business Horizons. 22 (1). „The Eight S’s of Successful Strategy Execution“. Anderson. Peters. (2002). M. p. (1991). (1980). p. Planning Review. „Structure is not organization“. Management Decision. 3.J. (1988). „Creating a strategy implementation“.. Special Conference Issue. International Review of Strategic Management. vol. vol.(2007). (2001). A. Galbraith. 5. All talk and no action? Perish the thought. (1992). (2003). „Managing across borders: new strategic requirements“. 18 (4). Management Decisions. Strategic Management. (1996).10 (4). 73 – 96 Atkinson. Organization Studies.p. Sloan Management Review.D. Kaplan.M. Macmillan. S. Long Range Planning. T. D. (1985). Linton.p. Ghoshal. S. D. Journal of Business Strategy.p. Yip. M. 8-60 Kaplan.D. (2002). „Effective Strategy Implementation: The Experience of Slowenian Companies“.P. (1999). „The Eclectic Roots of Strategy Implementation Research“.. „The genius is in the implementation“. 53 – 56. (1984).p. p. 7 -17. Waterman. p. (2009). 152 Noble. and Humphreys. and Phillips. „Strategic Implementation as a Core Competency. R. McGraw-Hill.p. (1995). „Implementing global strategies“. sc. (2006). M. March – April. 577 – 602. J. pp. (2003). Sleek Wealth Creators“. i Čater T. 10 – 11 Stonich. Strategic Management Concepts and Cases. Ekonomski fakultet Zagreb Reed. and Joyce.A. and Buckley. J. 29-34 Dobni. R.p. Harvard Business School Press. June. p. H. L.. 33 – 36. p. Making Strategy Happen. Successfully implementing strategic decisions. Doktorska disertacija. Tomislav Radoš: Problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima Literatura Aaltonen. (1982). no. and Norton. 21 (3). J. 119-134 Pettigrew. vol.H. Tehnovation.. C. pp. W.H. D. 87 (4). (2008). „Strategy in action: techniques for implementing strategy“. Boston. Strategic Management as Organization Learning: Developing Fit and Alignment through a Disciplined Process. A. Planning Review. 65 – 79. 28 (2). p. p.p. Basil Blackwell. Business Horizons. 32. Implementing Strategy. European Business Review. P. 29 (3). Journal of Management Research. R. New York. „Implementation research: state-of-the-art and future directions“. p. D. and Strickland.. A. C.p. (1999). pp. (1994). New York. J. Tekie. McGraw-Hill/ Irwin. p. W.R.p. Strategy & Leadership. p. R. Freedman.p. H.

U vrijeme tranzicije zemlje Srednje i Istočne Europe bile su posebno fokusirane na ovaj oblik ulaganja očekujući višestruke koristiti u izgradnji liberalizirane tržišne ekonomije. univ. Pažnja se posvećuje poznavanju stanja i perspektive okruženja županije te identificiranje aktivnosti koje lokalne vlasti čine u cilju animiranja i poticanja izravnih ulaganja. Poslijediplomski doktorski studij «Management» Ekonomski fakultet u Osijeku UDK 339. sc. 2005 and 2006.: Strana izravna ulaganja u funkciji razvitka Vukovarsko-srijemske županije Dr. univ. strana izravna ulaganja definiraju se kao dugoročna ulaganja u gospodarski subjekt koji ima sjedište u drugoj državi u odnosu na sjedište ulagača. te niz egzogenih činitelja koji uzrokuju tokove dugoročnih ulaganja (Babić. do stranih izravnih ulaganja dolazimo kada određeni ulagač nerezident dođe u posjed 10% ili više vlasničkog udjela gospodarskog subjekta rezidenta gdje strani ulagač ima većinsko pravo donošenja odluka vezanih za upravljanje poduzećima. problems in the implementation process. Ključne riječi FDI. oec. The key problems in the implementation process are: poor communication (information exchange) between employees and organizational units responsible for the strategy implementation process. prema definiciji MMF-a. znanstvena novakinja-asistentica Josip Romić. vještina.5-3) Pregledni članak PROBLEMS In THE STRATEGy IMPLEMEnTATIOn PROCESS In CROATIAn COMPAnIES Summary This paper provides an analysis of the problems in the strategy implementation process in Croatian companies based on the research conducted in Croatian companies in the years 2004. Stučka. spec. poticajne politike 1. Croatian companies STRANA izRAVNA ulAGANJA u fuNkCiJi RAzViTkA VukOVARSkO-SRiJEmSkE ŽupANiJE Sažetak Strana izravna ulaganja (FDI) predstavljaju značajan izvor financiranja i induciraju zajedničku korist za nacionalno gospodarstvo. otvaranje pristupa inozemnim tržištima te ubrzavanje gospodarskog rasta. Prema definiciji. regardless of the company’s characteristics (size. Key words: strategy implementation. 154 Teorija stranih izravnih ulaganja razvija se iz objašnjavanja motiva i ponašanja stranih ulagača s jedne strane. spec. Uvod Mnogi nositelji ekonomske politike baš kao i akademska zajednica pridaju veliki značaj stranim izravnim ulaganjima (eng. foreign direct investments) kao akceleratorima ekonomskog rasta i razvoja.Dr. odnosno vlada s druge strane. oec. Tomislav Radoš: Problemi procesa implementacije strategije u hrvatskim poduzećima Katarina Marošević. Tomislav Radoš Katarina Marošević. iako nema većinski vlasnički udio u poduzeću 155 . sc. Research results show that problems in the strategy implementation process occur with equal intensity. spec. oec. Hrvatska se u tom pitanju nije bitno razlikovala od ostalih tranzicijskih zemalja. Korist koja proizlazi od FDI ističe se kroz transferiranje proizvodne tehnologije. spec. njihovih očekivanja i mjera kojima privlače strana izravna ulaganja. Odnosno. lack of clear definition of key tasks and activities of all participants in the implementation process.. non-adjustment of organizational structure to suit the defined strategy. Svrha je ovoga rada analizirati atraktivnosti Vukovarsko-srijemske županije u privlačenju inozemnih ulaganja te obrazložiti njezinu perspektivu i potencijal. Privlačenje inozemnih investicija predstavlja jednu od odrednica hrvatske politike i lokalnih vlasti u narednom razdoblju. Pravni fakultet Osijek. univ. inadequate information system of control over the process of strategy implementation. and lack of clearly defined responsibilities and authorities of key employees. univ. te motiva i ponašanja nacionalnih poduzeća. oec. Josip Romić. age and life cycle of the industry). lack of clearly defined operational plans and directions for strategy implementation.727(497. Osim što predstavljaju izvor financiranja. poboljšanje i unaprjeđenje znanja. organizacijske i managerske prakse. Pufnik. inoviranje kapaciteta. strana izravna ulaganja (u daljnjem tekstu: FDI) nude niz drugih pogodnosti za razvoj nacionalnoga gospodarstva pa zbog toga vlade mnogih zemalja privlačenje FDI smještaju u središte svojih razvojnih strategija. 2001: 2). Vukovarsko-srijemska županija.

Graham & Blomstrom. Carkovic i Levine. ali ne i na stopu nacionalne štednje. a putem njih tvrtke imaju snažan poticaj pri stvaranju stranih izravnih investicija. Nunnenkamp i Spatz. (iii) ulaganja koja upotpunjuju vanjsku trgovinu. Baban. Nadalje FDI se ugrađuju u sustav naprednih tehnologija. Utjecaj stranih izravnih ulaganja na nacionalno gospodarstvo U današnje vrijeme globalizacije strana izravna ulaganja imaju značajnu ulogu u ostvarivanju nacionalne konkurentnosti. kredita ili nekih drugih načina. Njezin položaj dodatno otežava činjenica o skromnom priljevu stranih izravnih ulaganja pa shodno tome i o izostanku značajnijih koristi koje ovaj tip ulaganja može ponuditi u poticanju gospodarskog rasta. oec. spec. Kao koristi navode se prije svega transferi znanja. rezultati su doveli do zaključka postavljene početne hipoteze kako priljev inozemnoga kapitala u tranzicijskim zemljama pozitivno utječe na domaće investicije. posebice u novoindustrijaliziranim gospodarstvima (eng. Pri analizi učinaka investicija na domaće investicije i na nacionalnu štednju. 2002). izvor kapitala i posredni. 2005). rast. Investicijska liberalizacija može smanjiti opseg izvoza određenog proizvoda ukoliko su trgovinske barijere relativno visoke. pa bilježimo slučaj vertikalnih investicija (Markusen. Graham & Blomstrom. 2001: 5). Odnos izvoza i ulaganja u Hrvatskoj proteklog je desetljeća funkcionirao na način snažnog priljeva stranih izravnih ulaganja u industriju. Poglavlje 4. Također su na primjeru Hrvatske potvrđena iskustva prijašnjih istraživanja za druge zemlje u kojima je utvrđeno kako je efikasnost investicija najveća u sektoru privatnih usluga. kao jedna od ekonomija koja je proteklih desetljeća uspjela potkrijepiti navedenu hipotezu. Ukoliko liberalizacija trgovine smanji investicije približno podjednakih zemalja. univ. Ukoliko je riječ o zemlji čiji se politički rizik nalazi na nižoj razini. nepoželjnih učinaka mogućeg uvoza inputa koji terete tekući račun bilance plaćanja zemlje-primatelja. Pufnik & Stučka. Rezultati su ovog istraživanja. zaposlenost i ulaganja u domaće gospodarstvo. (iv) strana ulaganja koja skreću vanjsku trgovinu u zemlju primatelja (Babić. a zemlje su slične. Točni se ipak mehanizmi i načini utjecaja na ekonomski rast. no može povećati opseg razmjene ukoliko su trgovinske barijere niske. pri čemu bilježimo slučaj horizontalne investicije. koja je prema makroekonomskim pokazateljima na samom začelju razvijenosti u Republici Hrvatskoj. itd. oec. kao i o njihovim pozitivnim učincima na domicilno gospodarstvo. Nakon teorijskog osvrta u poglavlju 2 o utjecaju stranih izravnih ulaganja na nacionalno gospodarstvo. npr. vještina. a sama politika zaštite intelektualnog vlasništva utječe i na transfer tehnologija određujući hoće li se investirati putem licenci. 2. Primjere ovakvih slučajeva bilježimo u farmaceutskoj industriji. dodatnih stranih ulaganja u industriju. organizacijske i managerske prakse. nacionalne vlade širom svijeta i dalje se trude učiniti svoje zemlje što atraktivnijim lokacijama stranih izravnih ulaganja. te može mijenjati izvoz svojih usluga za izvoz nekoga drugog proizvoda. 1999). a koja je potkrijepljena regresijskom analizom i Grangerovim testom koji je pokazao kako je povrat najznačajniji za FDI od izvoza. Ukoliko govorimo o stranim izravnim ulaganjima orijentiranim prema vanjskoj trgovini. koji pokazuju važnost izvozne orijentacije. 2000). kroz primjenu raznih tehnologija. 2007. a znanjem premještaju granicu proizvodnosti budući da je FDI snažan pokretač ekonomskog rasta za novoindustrijalizirane ekonomije koje se trebaju uhvatiti u koštac sa svjetski najnaprednijim zemljama. Josip Romić. 2005. Zemlje bi trebale međusobno djelovati s direktnim investicijama kad su približno jednake po veličini (horizontalne investicije). Ukoliko želimo napraviti osvrt o kretanjima investicija na svjetsko gospodarstvo i blagostanje. Promatrajući utjecaj razine obrazovanja i radne snage. (ii) ulaganja koja potiču vanjsku trgovinu. Govoreći o uvjetima poslovanja utvrđen je pozitivan odnos između poreza na međunarodne poslove i priljeva od FDI. Posebno su interesantna za revitaliziranje županija koje zaostaju u razvoju (eng. značajna komponenta za politike kojima se trebaju voditi zemlje u razvoju. pa ih stoga nazivamo Dunningovim pretpostavkama. Svrha je ovoga rada ukratko analizirati gospodarsko stanje Vukovarsko-srijemske županije s posebnim osvrtom na strana izravna ulaganja. znanja i upravljačkih vještina te njihovoga prelijevanja na ostatak gospodarstva. spec. U okviru toga poglavlja posebna se pozornost posvećuje analizi gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije te stranim izravnim ulaganjima koja su ispod razine očekivanog i potrebnog. 2005). Gorg i Greenwood. S druge strane protivnici stranih izravnih ulaganja pažnju usmjeravaju na (potencijalne) opasnosti u vidu. te unutarnje prednosti (tvrtka mora imati razlog da želi iskoristiti svoje unutarnje prednosti vlasništva radije nego licencirati ih ili prodati proizvode stranim tvrtkama). dok se rezultati testa komponente izvoza prikazuju kao značajna determinanta priljeva FDI za zemlje u kojima je zabilježena visoka stopa FDI. kao i visinu zaštite intelektualnog vlasništva pri prijenosu tehnologije od FDI-ja i stjecanju određenih značajnih beneficija od FDI-ja za zemlje u razvoju. et al. pri čemu je potrebno razviti određene prednosti2. Naime. 2006. oec. utjecaji mogu biti neposredni. neizbježno je proučiti i 2 Navedene je prednosti predstavio John Dunning. izvoz. tada politički rizik predstavlja komponentu koja može pozitivno utjecati na privlačenje FDI (Singh i Jun. Politika zaštite intelektualnog vlasništva također je vrlo važna pri utjecaju na privlačenje određenog tipa industrije. ali bogatija radnim vještinama (vertikalne investicije). kao jedan od strateških prioriteta ekonomske politike. Pomoć u razvitku gospodarstva putem FDI može se ostvariti putem tvrtki koje imaju priliku postati multinacionalnim. a najniža u sektoru stanogradnje i u sektoru države i javnih poduzeća..: Strana izravna ulaganja u funkciji razvitka Vukovarsko-srijemske županije (UNCTAD.1 Nekoliko je varijabli koje značajno objašnjavaju privlačenje FDI u zemlju primatelja. Leko. stupanj političkog rizika.. newly industrialising economies) teško predočuju i razumijevaju. 2004). primjerice vlasničku prednost (tvrtka mora posjedovati određeni proizvod kojim će uživati određene tržišne prednosti na stranim tržištima). Zagovornici stranih izravnih ulaganja dijele stavove konvencionalne ekonomske teorije o stranim izravnim ulaganjima kao značajnom izvoru vanjskog financiranja. Uzimajući u obzir prednosti i nedostatke stranih izravnih ulaganja. (Vasquez Galan. što dovodi do drugog slučaja investicije. One uključuju. univ.: Strana izravna ulaganja u funkciji razvitka Vukovarsko-srijemske županije Katarina Marošević. FDI se uzima u obzir kao pokretača u proizvodnoj učinkovitosti budući da uspijeva smanjiti jaz između trenutne razine proizvodnje i prosječnoga stanja proizvodnje. Zemlje primatelji uglavnom su motivirane ekonomskim i društvenim koristima koje proizlaze od stranih izravnih ulaganja. a zemlja se razlikuje prema relativnoj darovitosti.. Vidi više u Yao i Wei (2006). Strana izravna ulaganja također imaju pozitivan utjecaj na vanjsku trgovinu. uz pomoć pozitivnih učinaka «prelijevanja» i uključivanjem u međunarodne proizvodne i inovativne mreže (Bačić. 2005. između ostaloga. spec. Josip Romić. oec. te akceleriranje gospodarskog razvoja u vidu povećanja stope rasta BDP-a. De Anne. odnosno. nudi nekoliko (izabranih) prijedloga kako privući strana izravna ulaganja u Vukovarsko-srijemskoj županiji kroz inicijative. spec. gubitak ekonomske neovisnosti i sl. makroekonomsku performansu. Investicijska liberalizacija može doduše i preokrenuti smjer trgovine ukoliko je jedna zemlja mala no bogata radnim vještinama. Promatrajući utjecaj FDI na ekonomski rast iz perspektive novoindustrijaliziranih gospodarstava. vertikalnih. Dakle ograničavanje inozemnog zaduživanja utjecalo bi na smanjenje domaćih investicija. odnosno ona mogu poboljšati kvalitetu radne snage i ljudskoga kapitala kroz osposobljavanje zaposlenih za novu tehnologiju i procese proizvodnje ( Moran. te stvaranju tržišnih i inih institucija (Moran. ili ukoliko je jedna zemlja nešto manja. povećavat će investicije za nejednake zemlje. a manje o udjelu investicija u BDP-u. ali ne i na povećanje nacionalne štednje (Lovrinčević et al. poticaje poznate u međunarodnoj praksi. univ. 1997). na primjer. 1991). univ. Ovaj se rad fokusira se na Vukovarsko-srijemsku županiju. U tom kontekstu strana izravna ulaganja u Hrvatskoj ostaju u središtu ekonomsko-političkog interesa. 157 . 2003. inovativnih pristupa. ulaganja promatramo s aspekta: (i) ulaganja koja supstituiraju vanjsku trgovinu. regions legging behind) za prosjekom Hrvatske. lokacijsku prednost (tvrtka mora imati razlog za premještanje proizvodnje u inozemstvo radije nego održati tvrtku u zemlji domaćinu). kao zaključno poglavlje. a putem stranih ulaganja. npr. poglavlje 3 nudi kraću stiliziranu statistiku o stranim izravnim ulaganjima u Republici Hrvatskoj. te razinu investiranja u istraživanje i razvoj.Katarina Marošević. Zanimljivo je upozoriti i da visina ostvarenih stopa rasta ovisi o efikasnosti investicija. gušenja razvoja domicilnih «mladih» industrija. Postoji izražen potencijal za povećanje izvoza privlačenjem 1 Jedan od primjera galopirajućih gospodarstava je Kina. 2002). a nositelji gospodarske politike trebali bi pokušati povećati potencijalne pozitivne učinke stranih izravnih ulaganja ciljajući na izvozno orijentirane investicije u novoosnovana poduzeća i uz mijenjanje mjera koje mogu povećati potencijalne učinke «prelijevanja» (Vukšić. odnosno razvoj ljudskih resursa. 1995). kao npr.. 156 tj. uvjete poslovanja. dioničkih društava ili poduzeća u potpunom vlasništvu podružnica (Saggi. bilježi se važnost adekvatnoga ljudskog kapitala ili investicija u istraživanje i razvoj. otvaranje pristupa stranim tržištima.

Tvrtke koncentriranih industrija češće ulaze na tržišta koja zahtijevaju veliki kapital kao i situacije u kojima tvrtke uključuju određeni stupanj napretka koji je u skladu s tržišno orijentiranim reformama pri odlučivanju o vremenu i načinu ulaska na tržište (Paul i Wooster.5%. 2002). Prije 1991. prikazujući ostvaruju li bilateralni investicijski ugovori priljeve putem FDI zemljama domaćinima.vukovarskosrijemska-zupanija.2%. niska razina efikasnosti intelektualnoga kapitala.370 mil. 2007.Katarina Marošević. zatim ulagači iz Nizozemske (3. Visina potencijalnih investicijskih priljeva.47 milijarde eura.7 milijardi 3 Prema Hrvatskoj gospodarskoj komori. Ukupno ostvareni prihod županije u 2009. Dakle priljevi bilateralnih investicijskih ugovora imali su na zemlje primatelja pozitivan utjecaj samo u već postojećem stabilnom okruženju. Danas je jedna od najnerazvijenijih županija u Hrvatskoj bez obzira na gospodarski rast koji se pojavio krajem 2000. a tek 1999. koji su nam postali vrlo poznati unutar krize koja se pojavila u gospodarstvu. nedostatak poduzetničkog duha. eura). do 2005. oec.6 milijardi eura) odnosio na ulaganja u banke. bilateral investment treaties) na FDI. a time su otežavale poslovanje malim gospodarskim subjektima koji su teže dolazili do kredita i borile se s likvidnosću.5 milijardi kn od iznosa amortizacije.) 3. povećavale svoju stopu participacije u svjetskom gospodarstvu prihvativši izazov trgovinske otvorenosti te na taj način privlačile strana izravna ulaganja. godinu iznosi 47.vukovarskosrijemska-zupanija.4% županije). hr/hgk/tekst. oec. a upravo je to bio glavni uzrok nedovoljnoj konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva na domaćem. utjecaj je globalizacije vidljiv i na stvaranju industrija visoke razine konkurentnosti. Na sam priljev FDI najviše utječu makroekonomska stabilnost i veličina tržišta. • Nedovoljna ulaganja u obnovu razrušenih gospodarskih kapaciteta. Prednosti koje globalizacija nosi široko su poznate.2013. dostupno na http://hgk. • Nedostatak domaćih i stranih investitora kao posljedica nepovjerenja zbog društvenih i ekonomski problema Navedeni problemi utječu na bruto domaći proizvod (BDP) županije. ali do 2005. spec.. 2010).9 milijardi eura). po čemu je županija zauzela pretposljednje mjesto u Hrvatskoj. • Gubitak domicilnih banaka prouzročio je stečajeve brojnih poduzeća koja su bila vezana uz banke. Josip Romić. Iako FDI u zemljama Srednje i Istočne Europe. . 2005)..8% od ukupne površine Republike Hrvatske (87609 km2).03. Centar za makroekonomske analize. 2003). temelje se na odnosu privatizacije i FDI (Kalotay i Hunya.) Vukovarsko-srijemska županija najveći dio svojih prihoda ostvaruje iz trgovine na veliko 38. šumarstvo i ribarstvo zastupljeni s 11. bije bio najvažniji oblik provedbe privatizacije. Za usporedbu regija Panonske Hrvatske bilježi oko 30% niži BDP/per capita od prosjeka.7%. 2007. no osim prednosti javljaju se i pojedini negativni učinci. Županija je niske nadmorske visine koja seže od 78 m do 204 m i ima umjerenu kontinentalnu klimu. a samim tim i na Hrvatski prosjek. 3.php?a=b&page=tekst&id=538 • Kasniji gospodarski rast i razvoj u odnosu na druge županije RH pridonio je slaboj gospodarskoj razvijenosti: VSŽ je bila okupirana do 1991 do 1997. Županja. www. svakako je imao pozitivan doprinos poboljšanju učinkovitosti i korporacijskom upravljanju u okvirima ekonomske tranzicije. Bitno je napomenuti i utjecaj bilateralnih investicijskih ugovora (eng. dok 158 su mali utjecaji na FDI i promjenu percepcije investitora zabilježeni u slaborazvijenim i srednjorazvijenim zemljama u pitanju prihoda (Rose-Ackerman i Tobin. što joj daje izvrstan geostrateški položaj u regiji. nekonkurentna proizvodnja te izvozna inertnost županije. • Tranzicija u sustav tržišnoga gospodarstva pridonijela je povećanju nezaposlenosti kao posljedica privatizacije društvenih poduzeća. eura. vrijeme i odluka o načinu ulaska na tržišta određenoga gospodarstva imali su veliki utjecaj kada su u pitanju ulaganja američkih tvrtki u tranzicijska gospodarstva.. što je vidljivo i putem povećane integracije i trgovine koja svakako doprinosi boljoj industrijskoj učinkovitosti (Zhang.2011. Iako postoje brojne prednosti. što predstavlja 2. Međutim pozicioniranost županije znatno je slabija kada se uzme županijski BDP/per capita. spec. među kojim se u konačnici pronalazi slaba veza. slijedi je prerađivačka industrija sa 22. dok je suprotan slučaj u manje razvijenim zemljama.03. Ključno je nekoliko faktora za nizak BDP i nedostatak novostvorene vrijednosti: nedovoljno razvijena industrija.5 mlrd. oec. pozitivni se učinci bilježe samo u slučajevima izvozno orijentiranih FDI. godine. Gospodarski profil Vukovarsko-srijemske županije Vukovarsko-srijemska županija (VSŽ) pokriva površinu od 2448 km2. Osim utjecaja na strana izravna ulaganja. kuna i manji je za 11. šumama (28. što je svrstava među prvih 11 rangiranih županija. dok na gospodarski rast određenih europskih tranzicijskih zemalja u razdoblju 1990. godine (tablica 2. . Ulazak stranih tvrtki na određeno tržište povezuje se s intenzivnijim kapitalom i nižim radnim intenzitetom domaćih tvrtki u relativno razvijenim zemljama.hr (28. nafte. gdje je BDP/per capita niži za otprilike 40% od nacionalnog prosjeka koji iznosi 10.682 eura. univ. nalazištima plina. 2010). smještena na samom istoku RH.) Županijska razvojna strategija. lov. te jesu li odnos bilateralnih investicijskih ugovora i FDI uvjetovani razinom političkog rizika u zemlji. Shodno tome Vukovarsko-srijemska županija nastoji povećati priljev stranih izravnih ulaganja i s time si povećati šansu restrukturiranja svoga gospodarstva kako bi što bolje odgovorila izazovima suvremenoga gospodarskog doba. postoje i primjeri kako nemaju sva strana izravna ulaganja pozitivne učinke na domaće tvrtke. šljunka.hr (28.. Financijska kriza koja se u gospodarstvu pojavila koncem 2007. gospodarstvo VSŽ je činilo oko 4% ukupnoga hrvatskog gospodarstva. između rijeka Dunava i Save.: Strana izravna ulaganja u funkciji razvitka Vukovarsko-srijemske županije proces globalizacije kao dio sveukupnih kretanja na svjetskoj sceni (Reiljan i Reiljan. Vidi više HGK: Investicije. iznosi 9. Srednja su i Istočna Europa. 2000). što znači da županija zaostaje i za prosjekom regije. 2009).8%. strana izravna ulaganja u Hrvatsku od 1993. on ipak ostaje značajan izvor financiranja hrvatskoga gospodarstva. njihovom su razvoju pridonijele i otvorenost kao i smanjenje uvoza. nedostatak domaćih i inozemnih izravnih investicija (greenfield investicija). godine njezin udio se smanjio na samo 1. Njemačke (2. dok se prema djelatnostima najveći iznos (8. dok su poljoprivreda. istraživanja u okviru investicijskih testova pokazala su da se stopa investiranja u gospodarsku strukturu desetak godina kretala oko stope amortizacije tako da nije bilo mogućnosti niti zamjene postojećih postrojenja i opreme. g. U proteklih su osamnaest godina najviše u Hrvatsku investirali ulagači iz Austrije (6. • Novonastale podružnice i banke poslovale su s poduzećima po kreditnoj sposobnosti. do kraja prošle godine ukupno su iznosila 24. www. bilježi se da je iznos investicija bio veći za 1.. a povećanje je stranih izravnih ulaganja bilo povezano i s boljim rezultatima same proizvodnje (Cernat i Vranceanu. županija sudjeluje s 2. Iako je Hrvatska svjesna potencijalnih ograničenja (tj. Neizbježan proces privatizacije također je usko vezan uz FDI. (vidi tablicu 1. spec. te Mađarske (2. kao i sam način na koji je privatizacija provedena u određenim zemljama Središnje i Istočne Europe. Prema posljednjim dostupnim podacima za 2008. 2006). opasnosti) koje sa sobom donosi FDI.1.2 milijarde eura). godine s obzirom na makroekonomsku i političku nesigurnost uzrokovanu Domovinskim ratom (19911995). Na istoku graniči sa Srbijom. Josip Romić. a obuhvaća 5 gradova (Vukovar.1% u odnosu 159 . oec. Osim stranih izravnih ulaganja.3 milijarde eura). Ulaganja multinacionalnih tvrtki i utjecaj specifičnih faktora kao što su mogućnosti. a na jugu s Bosnom i Hercegovinom.) ukupni BDP Hrvatske za 2008.4%4. Uloga stranih izravnih ulaganja u razvoju Vukovarsko-srijemske županije Strane izravne investicije u Republici Hrvatskoj intenzivnije počinju pristizati nakon 1995. Proces pristupanje Hrvatske u EU i (skorašnje) članstvo bitan je element u privlačenju stranih izravnih ulaganja u Republiku Hrvatsku jer da punopravno članstvo u EU tradicionalno povećava atraktivnost zemlje u odnosu na FDI. Prije Domovinskog rata Vukovarsko-srijemska županija bila je vrlo razvijena s visoko produktivnom poljoprivredom i jakom prerađivačkom industrijom koja je bila glavni gospodarski pokretač ovoga kraja. te objektivne i moguće posljedice bilateralnih investicijskih ugovora na poslovno okruženje. Uzrok gospodarske nerazvijenosti možemo tražiti u sljedećim čimbenicima 5: 4 5 Županijska razvojna strategija.3 Prema podacima Hrvatske narodne banke (2011).biznet. Ilok i Otok) i 26 općina s 84 pripadajuća naselja. Štoviše.: Strana izravna ulaganja u funkciji razvitka Vukovarsko-srijemske županije Katarina Marošević. a što je prethodno navedeno. univ. godine uzrokovala je pad izvoza i stranih izravnih ulaganja koja se pojavila uslijed pada potražnje kao i zabranjenog pristupa određenih tvrtki vanjskim financijama (Buch et al. spec. Vinkovci. godine najveći utjecaj imaju makroekonomska stabilnost i otvorenost gospodarstva (Bogdan. i to poljoprivrednim obradivim površinama (61. Sjedište je županije u Vukovaru. Bogata je prirodnim resursima.2011. prije razdoblja financijske krize. a sami su rezultati kretanja u kojima se bilježe koristi ukoliko postoji veći iznos stranoga kapitala (Tytell i Yudaeva. a osobito na stranom tržištu. Prema podacima iz 2009.2013. univ. 2006). Jedna je od 21 regionalne samouprave u Hrvatskoj. univ.2% županije). pijeska i gline. a kamoli investiranja u njezino osuvremenjivanje.

932 67.2 38. godine 160 161 .030.1 100.5 2.. spec.0 2009. oec.hr 2..4 0.2 0. Josip Romić.0 Bruto domaći proizvod po stanovniku.5 2.0 8. osiguranja Poslovanje nekretninama Stručne znanstvene i tehničke djelatnosti Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Javna uprava i obrana i obavezno soc. oec.090 Izvor: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo.Katarina Marošević.366 1.0 91. Ostvareni ukupni prihod po djelatnostima Prostorne jedinice za statistiku 2. Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku.1 0.257 struktura u% iznos 16.3 4.125 135.281 292.443 342.186 13.1 4.263.2 0.444 69. obnovu i razvoj.235 42.8 123.670 69.6 1.652.6 0. oec.9 8.3 173. Josip Romić.2 1. struktura iznos u% 1.: Strana izravna ulaganja u funkciji razvitka Vukovarsko-srijemske županije Katarina Marošević.: Strana izravna ulaganja u funkciji razvitka Vukovarsko-srijemske županije Tablica 1.1 78.2 0.0 124.245 21.815 1.1 88.3 118.096 702 18. i ribarstvo Rudarstvo i vađenje Prerađivačka industrija Opskrba el.063.7 0. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPAnIJA 2008. EUR 47 370 22 185 14 622 2 627 1 011 1 700 1 169 1 057 10 088 1 037 661 557 1 074 2 844 1 318 1 127 1 470 15 096 3 864 492 1 580 932 4 058 2 826 Struktura po županijama.726.753 147.4 1.9 11.134.0 46.712 4. Vukovar.7 2.1 31. mil. lov.3 2. uklanjanje otpadnih voda Građevinarstvo Trgovina na veliko i malo Prijevoz i skladištenje Djelat.7 0.2 69. % (Hrvatska = 100) 100.778 3.2 2.375.7 0.7 0.348 16.7 76. razine i županije Bruto domaći proizvod.812 8. prostorne jedinice za statistiku 2.5 1. kolovoz 2010. Informacije o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije.362 15.4 22.1 22.0 2.2 79.645 0.9 5.7 91.1 3. univ.655 271 8.2 0.8 2.2 21.805 120 2.9 83.6 6. oec.522.8 77.3 6.0 62.dzs.8 39. pružanja smještaja te priprema hrane Informacije i komunikacije Financijske djelatnosti i dj.2 0.1 83.844 251.8 30. univ.1 3.2 0. univ.4 3.5 naziv djelatnosti Poljoprivreda. razine i županije u 2008.9 0.2 100.590 467.681 1.0 84.408 270. spec.3 2.624 72.7 75. EUR 10 682 13 278 18 554 8 036 7 377 9 404 9 730 8 960 7 780 8 255 7 485 6 750 6 183 8 871 6 647 8 451 8 432 10 291 12 680 9 725 9 051 8 156 8 422 13 195 Indeks Hrvatska = 100 100.5 2.1 2.0 Republika Hrvatska Sjeverozapadna Hrvatska Grad Zagreb Zagrebačka županija Krapinsko-zagorska županija Varaždinska županija Koprivničko-križevačka županija Međimurska županija Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska Bjelovarsko-bilogorska županija Virovitičko-podravska županija Požeško-slavonska županija Brodsko-posavska županija Osječko-baranjska županija Vukovarsko-srijemska županija Karlovačka županija Sisačko-moslavačka županija Jadranska Hrvatska Primorsko-goranska županija Ličko-senjska županija Zadarska županija Šibensko-kninska županija Splitsko-dalmatinska županija Istarska županija Izvor: http://www. energijom.116.9 96.031 9. plinom i parom Opskrba vodom. dj. spec.836 9. spec.4 78.464.135 52. osiguranje Obrazovanje Djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Umjetnost.9 72.6 0. iznos struktura u % 1.3 70.3 2. univ.0 3.322 16.671 8.960 204.228 222 10.1 63.2 1.4 9.6 2. godini Tablica 2. šum.2 57. zabava i rekreacija Ostale uslužne djelatnosti UKUPnO Šif.

: Strana izravna ulaganja u funkciji razvitka Vukovarsko-srijemske županije Tablica 3.0%.6 godinu. Vukovar. što je povećanje od 9. do 2009. nedovoljnog ulaganja u tehnologiju kao i pojava konkurentnih dobara više dodane vrijednosti. Županija u ukupnoj zaposlenosti RH sudjeluje sa 2. 3. ukupna inozemna izravna ulaganja u RH per capita u razdoblju od 2005.473 21. dok ukupni rashodi iznose 9.9 45.5% i iznosi 118 mil.673 nezaposlene osobe. Izgradnjom autoceste 163 162 .613 6. USD na 10.260 18.9 mil. Udjel mladih relativno je velik. a na razini Hrvatske 41%.227 4. Vukovarsko-srijemska županija ima važan geostrateški položaj za RH zbog svoje geografske pozicioniranosti jer graniči s dvjema susjednim državama. što je smanjenje od 3.4 121.1% u odnosu na 2008. Prosječna neto plaća isplaćena u županiji za 2009. godine iznose oko 3.Katarina Marošević. vidimo da zbog utjecaja recesije i globalne gospodarske krize dolazi do prekida trenda smanjenja nezaposlenosti u razdoblju od 2001.321 5. Ukupan broj zaposlenih u istom razdoblju iznosi 18.2010.839 -13. 10. Na kraju 2009. mjesto.305 4. 176 214 -38 2007. oec.7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.: Strana izravna ulaganja u funkciji razvitka Vukovarsko-srijemske županije Katarina Marošević..616 2009. Prema podacima za 2009.07. godine imala znatno uspješniju bilancu u odnosu na RH. 202 291 -89 2009. spec.6%). godine i dolazi do povećanja nezaposlenosti u odnosu na 2008. Prema veličini poduzeća u županiji je najviše malih poduzetnika.207 5. akademije.2 90. oec.403 poduzetnika. solidna je uporaba otpada.729 Vukovarsko-srijemska županija 1990. doktorat 277 276 267 269 276 363 451 Ukupno 2004. što znači da prosječna županijska plaća zaostaje za republičkim prosjekom za 26.162 19. univ.475 2008.8 % manje nego u 2008. Kuna. a na jugu s Bosnom i Hercegovinom. što je čini značajnim transportnim središtem. Tablica 4. 151 269 -118 GODINA Bez škole i nezavršena osnovna škola 890 825 810 809 729 709 693 Osnovna škola Srednja škola za zanimanje do 3. međutim u 2008. Također zabrinjava podatak da razina ukupnih investicija nije zadovoljavajuća jer u razdoblju od 2006.202 -10. bilježimo nezaposlenost od 17.4 69. koji je niži od 2%. Budući da su ostvareni gubici veći od dobitaka. 5. iskoristiti komparativne prednosti. 208 230 -22 2008.060 što je za 2.782 3. VSŽ zauzima posljednje mjesto.364 25. Velik je problem dostupnost kapitala. te spada u izrazito ravničarske krajeve. spec.605 6. preuzetih sa stranica Vukovarsko-srijemske županije. Smještena je u međuriječju. godine ulaganja per capita iznose samo 25% hrvatskog prosjeka. što je 20 puta manje od hrvatskog prosjeka. stupanj fakulteta i viši stručni studij 326 304 304 341 367 453 515 Fakulteti. kolovoz 2010. i poticati privatna i strana ulaganja. godini dolazi do pada izvoza što uzrokuje povećanje deficita vanjskotrgovinske bilance. Vukovar.com (29. 2006.700 4.280 17.012 Gimnazija Viša škola I. Vukovar. 12. Analizom bilance vanjskotrgovinske razmjene (tablica 3. Ukupni prihod gospodarstva županije za 2009.112 30. obnovu i razvoj. godine prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje evidentirano je 18.783 3. što je smanjenje od 10.2010. univ. kuna. 3.) možemo zaključiti da je VSŽ do 2008. a prema razini konkurentnosti poslovnoga sektora zauzima 18. 2. magisterij. do 2008.168 2006. i to 1.819 3.) Izvor: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo. Uključenost u predškolsko obrazovanje dvostruko je niža od hrvatskoga prosjeka. U istom razdoblju RH smanjuje deficit sa 16. 4.. Izvor: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo.000 EUR.206 6.9 49. ostvaren je negativni konsolidirani financijski tijek. godini. 2005.132 4. 31.189 17. dok na VSŽ otpada oko 173. USD. utvrditi dodatne poticaje uz već postojeće. 10.189 nezaposlenih osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji.3 45. nezaposlene osobe prema kvalifikacijama Elementi Izvoz Uvoz Bilanca Pokrivenost uvoza izvozom Republika Hrvatska 1990. USD. na istoku s Republikom Srbijom.6 82.8%) te velikih samo 9 (0.411 16. oec. te činjenica da unatoč dovoljnom broju poslovnih zona.9 mlrd. što je za 9. po regionalnom indeksu konkurentnosti Hrvatske 2007. U 2009.2.021 5. Josip Romić.vukovarsko-srijemska-zupanija.377 21. Posljednje mjesto ostvareno je prema migracijskom saldu. godinu.352 7. povećao za 32. godine kuna i manja je za 0.5 mlrd.7 mlrd. Strana izravna ulaganja u Vukovarskosrijemskoj županiji Strana se izravna ulaganja u Vukovarsko-srijemskoj županiji nalaze na vrlo niskoj razini što označava jedan od razloga gospodarske nerazvijenosti. Da bi se privukle inozemne izravne investicije. Informacije o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije. Uzrok pada prihoda možemo pronaći u proizvodnji dobara niže dodane vrijednosti.6 mlrd. dok je gubitak ostvaren u iznosu od 772. srednjih 39 (2. a 31. godinu. oec. nužno je izraditi konkretne investicijske programe. iznosi 9. što se oslikava i u najvišoj ocjeni zaštite vlasničkih prava.07.673 4. kolovoz 2010. obnovu i razvoj. godinu.5% ukupnih poduzetnika u RH što nas svrstava u okvire nacionalnog prosjeka. spec.9 mil. 4. koji čine udjel od 1.1 2008. Stambena gradnja po stanovniku na razini je ispod polovice prosjeka Hrvatske. Godine www.6%). Umjesto zaključka: izabrane preporuke Prema gospodarskim pokazateljima Vukovarsko-srijemska županija je među najnerazvijenijim dijelovima Hrvatske.9%. 14. kolovoz 2010.7% više u odnosu na 2008. kuna. udjel investicija u opremu je samo 27% u VSŽ. ostvarena je dobit u iznosu od 307.125 2007. godinu iznosi 3. godine na 2008. 2009. Budući da je najveći dio ulaganja u infrastrukturu. 77. deficit iznosi 89 milijuna USD da bi se u 2009. Josip Romić. godine i škola za KV i VKV 9. do 2008. Ocjena osnovne infrastrukture je loša.020 5.748 6.728 -16.389 6 Informacije o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije.551 Srednja škola za zanimanja u trajanju od 4 i više godina 3. Bilanca vanjsko trgovinske razmjene u mil.2010. Naime. koja će kreirati dinamičan gospodarski rast nužan za dostizanje hrvatskoga prosjeka.691 3. godinu. Razloge povećanja deficita možemo vidjeti u smanjenu izvoza velikih izvoznika VSŽ kao što su drvna industrija.588 18. Iz tablice 4. i 2009. građevinska industrija i prehrambena industrija. godini od ukupnog stanovništva 3.065 8.5%. Informacije o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije.03. a visoka je dinamika upisanih i diplomiranih studenata.207.5% zaposleno je u industriji.875 5.5 48.000 EUR. između rijeke Save i Dunava.188 -1. US dolara Red. Lako je dostupna svim prijevoznim oblicima. spec.4 56. broj 1.9% u odnosu na 2008.356 (96.. univ. univ.502 -11. Nedostaje industrijska razvijenost koja bi podigla gospodarstvo ove županije i povećala broj zaposlenih. Međutim osjeća se velik nedostatak visokoobrazovanih osoba. U 2008. U 2009. nisu adekvatno iskorištene. Prema efikasnosti rada sudaca ova je županija najbolja.985 501 477 490 461 435 479 466 20. saznajemo da na području VSŽ djeluju 1. 163 134 +29 2006. uz vrlo niske investicije i izdatke za zaštitu okoliša. 2007.

ali i omogućuje veću regionalnu povezanost VSŽ sa središnjom Hrvatskom.23 11. koja su od posebnog interesa za RH.1 117. poticati proizvodnju proizvoda više dodane vrijednosti te osigurati veću podršku javnog sektora razvoju izvozne prerađivačke industrije.2008.5 118. 2007.. u čemu smo jedni od slabijih među tranzicijskim zemljama.8 Panonska 3. izgradnja i razvoj poduzetničke infrastrukture kroz osnivanje poduzetničkih centara te nekoliko poduzetničkih inkubatora na području VSŽ.: Strana izravna ulaganja u funkciji razvitka Vukovarsko-srijemske županije Tablica 5: Pokazatelji investicijskih aktivnosti i dinamike gospodarskih subjekata VSŽ Ukupne investicije prema sjedištu investitora per capita.1 4.4 110.6 107.) Stambena gradnja per capita 2007. (3) na dobit ostvarenu od ulaganja u iznosu najmanje 20. kreirati obrazovne programe u srednjem i visokom školstvu. porez na dobit plaća se po stopi 3% deset godina od godine početka ulaganja uz uvjet da se u tom razdoblju osigura najmanje 50 zaposlenika. oec.23 53.000. Cilj politika za privlačenje FDI jeste ponuditi investitorima okolinu u kojoj će moći profitabilno i bez nepotrebnog rizika voditi svoj posao.: Strana izravna ulaganja u funkciji razvitka Vukovarsko-srijemske županije Katarina Marošević. osigurati jačanje financijskog sektora.8 133. (iii) plaća 75% od propisane stope poreza u razdoblju 2014. (000 EUR) per capita Investicije u novu dugotrajnu imovinu MSP / ukupni prihodi MSP 2009. Aktivne pravne osobe . Projektom uređenja vodnog puta Save i podizanjem klase plovnosti na kategoriju IV. Dovršetkom 61. Vukovar će izravno biti uključen u međunarodni tranzit roba.55 259./2006.7 173. U VSŽ perspektive za privlačenje stranoga kapitala ima u istočnim područjima bogatih naftom i zemnim plinom (Đeletovci. identificirati i ukloniti prepreke za privlačenje stranoga kapitala te ubrzati administrativnu proceduru. Obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na području posebne državne skrbi.3 120.000. Uz sva prirodna bogatstva koja se nalaze u VSŽ potrebno je razraditi strategije na području privlačenja stranih izravnih ulaganja. univ.000. Na području VSŽ nalaze se dva međunarodna plovna puta.369 34. godine.8 116.2010. potrebno je ciljanom propagandom iznositi komparativne prednosti VSŽ kao atraktivne županije za domaće i strane ulagače.7 Hrvatska 3.000. plaćaju porez na dobit kako slijedi: Obveznik poreza na dobit koji obavlja djelatnost na području prve skupine područja posebne državne skrbi: (i) ne plaća porez na dobit u razdoblju 2008.7 118. univ. i 2008. Josip Romić. identificirati potencijalne privatne partnere. i 2008. spec. Nadalje. veću uključenost gospodarstvenika te institucija (npr.734 52.000.000.1 121. Bogatstvo raspoložive drvne mase je oko 20 mil.5 milijuna m3 plina. Izvor: DZS. 2007. U gospodarskom smislu spadaju u najvrjednije šumske zajednice šuma hrasta lužnjaka s popratnim vrstama. Dunav je plovan cijelom duljinom kroz Hrvatsku te je prema Europskom ugovoru o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN) klasificiran klasom plovnosti VIc. Privlaka. (iv) od 2017. kritične točke. oec. Broj lokalnih JVD . godine.63 219.) Udjel investicija u prerađivačku industriju u ukupnim investicijama prema lokaciji objekta (2006. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.3 91. (4) na dobit ostvarenu od ulaganja u iznosu najmanje 60. Josip Romić. porez na dobit plaća se po stopi 0% deset godina od godine početka ulaganja uz uvjet da se u tom razdoblju osigura najmanje 75 zaposlenika. (iii) plaćaju 75% od propisane porezne stope na području treće skupine.8 82. porez na dobit plaća se po stopi 10% deset godina od godine početka ulaganja uz uvjet da se u tom razdoblju osigura najmanje 10 zaposlenika. spec. m3 i godišnji sječivi etat iznosi oko 450.1 48. (ii) plaćaju 25% od propisane porezne stope na području druge skupine. osim djelatnosti poljoprivrede i ribarstva.5 km dugoga kanala Du164 nav-Sava VSŽ će biti izravno uključena u međunarodni intermodalni logistički lanac Jadran–Dunav koji se dalje Dunavom nastavlja prema središnjoj i jugoistočnoj Europi i Crnom moru.00 kn. zbroj 2007. ponovno bi se uspostavio međunarodni promet do Siska.9 127.) per capita Udjel investicija u opremu u ukupnim investicijama prema lokaciji objekta (2006. Nema greenfield investicija i proizvodnih investicija. pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na području posebne državne skrbi..000.9 124. Broj MSP-a per capita . porez na dobit plaća se po stopi 7% deset godina od godine početka ulaganja uz uvjet da se u tom razdoblju osigura najmanje 30 zaposlenika.3 98. započeti izradu projektnih prijava za EU fondove). a koje su ključne za gospodarski rast.000 m3 bruto drvne mase.. poticati visoko tehnološku industrijsku proizvodnju.273 14./2006.07 47. spec.2 98. neoznačen plovni put itd. Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04./2006. koji povezuje zapadnu Europu s istočnom. godine plaća u visini propisane porezne stope. Tlo u VSŽ je izrazito glineno i pjeskovito a nalazišta šljunka i pijeska uz rijeke Dunav i Savu predstavljaju okosnicu za razvoj građevinske industrije kao opekarstva.000 t nafte i 3.854 13. univ. pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci. univ. te kroz financijske i druge potpore sustavno podupirati jačanje klastera te drugih oblika udruživanja gospodarskih i drugih subjekata. Vlastiti kapital i rezerve MSP / izvori sredstava MSP 2009. Inozemna izravna ulaganja 2005.Katarina Marošević.4 109.8 VSŽ (RH=100) 49. Godišnja proizvodnja nafte i plina u eksploatacijskim pojmovima na području VSŽ iznosi oko 70. VSŽ ima veliko bogatstvo u šumama koje zauzimaju površinu od 69.2 101. i 2008.. i 2008.7 6. Obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i ribarstva na području posebne državne skrbi i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme. odnosno 28% teritorija VSŽ.0 131. Sava je uvjetno plovna uz velika ograničenja povezana s neuređenim plovnim putom (nedovoljan gaz na pojedinim sektorima.9 do Lipovca uključena je u Paneuropski prometni koridor. stoga kako bi se privukli strani ulagači te povećali gospodarski rast i konkurentnost moraju se slijediti globalni trendovi u politikama poticanja FDI te ukloniti prepreke koje udaljavaju strane ulagače od naših granica.2009. 2009.00 kn.4 80.0 5. pokrenuti pripremu razvojnih projekata u sektoru prometa i obnovljivih izvora energije (izraditi potrebne studije. Ukupne investicije prema lokaciji objekata (2006. godine.3 119.7 25.2 121.12 9.206. Aktivna poduzeća i zadruge -2009.3 5./2006.73 455. oec.).252 27. Hrvatske udruge poslodavaca. i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme. Hrvatske gospodarske komore.2 65.00 kn./2004. itd. 2007.87 58. Veliku važnost ima za Vukovar koji je smješten uz međunarodni plovni vodni put te ga čini najvećom hrvatskom riječnom lukom.0 135. Zakon o poticanju ulaganja (NN 138/06). odrediti najbolje lokacije. (ii) plaća 25% od propisane stope poreza u razdoblju 2011.7 108. oec.00 kn. Kako bi VSŽ krenula putem napretka. Ilača). FINA 1. Aktivna trgovačka društva 2008. Fiskalni poticaji za ulagače očituju se kroz propisane zakone o poticajima: Zakon o područjima od posebne državne skrbi (NN 86/08)..93 17. Plovni pravci VSŽ imaju veliki potencijal u stalnom porastu teretnog i putničkog prometa.-2013. spec.-2016. 73/08).528 41. Obveznik poreza na dobit koji obavlja djelatnost na području druge skupine područja od posebne državne skrbi: (i) placaju 25% 165 .).000 ha.5 -52. plaćaju porez na dobit kako slijedi: (i) ne plaćaju porez na dobit na području prve skupine.2008.3 3. Dunav i Sava. Dovršetkom izgradnje željezničke pruge (58 km) na istom koridoru omogućit će Vinkovcima da postanu glavno željezničko čvorište Hrvatske i omogućuje transport roba bilo gdje u Europu. Poticaji investitorima su slijedeći: (1) na dobit ostvarenu od ulaganja u iznosu najmanje 4. do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.000. Postojeći promet ovisi o sezonskim uvjetima vodostaja te je uglavnom lokalnog i regionalnog karaktera. (2) na dobit ostvarenu od ulaganja u iznosu od najmanje 10.

A.. Z. (ii) placaju 75% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju 2011. 1. univ. spec. A.(2006). Foreign Direct Investment and Economic Growth in Developing Countries: How Relevant Are Host-country and Industry Characteristics?. w12522. Vlada Republike Hrvatske refundirat će u 50% iznosu po podnesenom zahtjevu. godine placaju porez na dobit u visini propisane stope poreza na dobit.. R. (1991).: Strana izravna ulaganja u funkciji razvitka Vukovarsko-srijemske županije od propisane stope poreza na dobit u razdoblju 2008. Ekonomski fakultet u Osijeku Babić.org/dataoecd/45/21/2506900. 90/05. Privredna kretanja i ekonomska politika. (2008). Carinski poticaji Carinskim zakonom (NN 78/99) uređuju prava i obveze osoba te ovlasti carinske službe u vezi s kretanjem robe u putničkom i robnom prometu između Hrvatske i inozemstva. T.418561 166 167 . Od plaćanja carine oslobođena je svaka fizička osoba koja se preseljava u RH ukoliko je minimalno 3 godine živjela u inozemstvu.com/abstract=231202 or doi:10. Josip Romić. Vlada Republike Hrvatske refundirat će u 50% iznosu. Pregledi P-9 Babić. M. 19. C. 39-66 Lovrinčević.M. (2003). Blomstrom. J. E. Privatization and FDI in Central and Eastern Europe. plaćene doprinose za zaposlenike. (ii) poslodavcima sa sjedištem. 100.pdf Gorg. NBER Working Paper Series. and Reiljan. oec. kada obavljaju poslovnu djelatnost. Washington. a predmete koristila minimalno 12 mjeseci. EFZG. D. J. (iii) od 2014. (2004). CEPR Discussion Paper No. (iii) od 2014. DP7839. Literatura Alfaro. godine plaća u visini propisane porezne stope. i Vranceanu. Available at SSRN: http://ssrn. godine. University of Minnesota Department of Finance Working Paper. Lj. Bogdan. (2002)..H. Teorija i stvarnost inozemnih izravnih ulaganja u svijetu i u tranzicijskim zemljama s posebnim osvrtom na Hrvatsku. A.pdf Bačić. godine. Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara (NN 44/01. No 116 Markusen.. smanjila stopu nezaposlenosti. otvorila radna mjesta.. Transnational Corporations.B. Nottingham.-2013. U interesu je lokalnih vlasti povećati atraktivnost Vukovarsko-srijemske županije kao odredišta ulagačima s ciljem realiziranja prirodnih i ekonomskih potencijala koje Vukovarsko-srijemska županija posjeduje. pp. M. obveznicima plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje.2139/ssrn.22 De Anne. (2003). “Much Ado About Nothing? Do Domestic Firms Really Benefit from Foreign Direct Investment?” Research Paper 2001/37. 9. 44. i Mikulić. D. dostupno na: http://www. Z.314924 Cernat. Foreign Direct Investment. L.. Available at SSRN: http://ssrn. Privredna kretanja i ekonomska politika. utvrđene po Županijskoj komisiji za popis i procjenu ratne štete. T. L. Vol.2002.. Josip Romić..(ii) 85% od propisane stope poreza u razdoblju 2011. to se odnosi i na predmete gospodarskog inventara te predmete kućanstva koje uvozi fizička osoba s prebivalištem u inozemstvu koja privremeno boravi u RH radi obavljanja profesionalne djelatnosti a namijenjeni su opremanju stambenog prostora tijekom njezina boravka u HR. 80/08.com/abstract=871223 Reiljan. po podnesenom zahtjevu.Katarina Marošević. Kalotay. univ. Hrvatska narodna banka. ISBN paper 0-88132-381-0 Nunnenkamp. Pufnik. oec. godine. Graham.. M. A. Porezne olakšice za porezne obveznike iz Vukovara uređuju porezni zakoni odnosno Zakon o porezu na dobit i Zakon o porezu na dohodak. S. A.). Vol. (2006). i Levine. Available at SSRN: http://ssrn. Kiel Working Paper No.com/abstract=1640361 Carkovic. Occasional Paper 33. R. no 3-4 Marić. Greenaway (2002). A. i Ahec-Šonje.: Strana izravna ulaganja u funkciji razvitka Vukovarsko-srijemske županije Katarina Marošević. spec. Ž... (2005) Does Foreign Direct Investment Promote Development?. com/abstract=1674298 or doi:10. M. A. Globalisation and Labour Markets Programme. at Leverhulme Centre for Research on Globalisation and Economic Policy.2139/ssrn. godine. R. Institute for National Economics. P. (2005. Foreign Direct Investment: The Neglected Twin of Trade. Exports Versus FDI Revisited: Does Finance Matter?. Available at SSRN: http://ssrn.serija članaka u nastajanju. H. Ekonomski pregled.C. Kiel Institute for World Economics Paul.231202 Moran. Spatz. Issue 4. koja je doživjela dramatične društvene i ekonomske preokrete u zadnjih petnaestak godina.. spec. 38/09): (i) poslodavcima sa sjedištem. Group of Thirty. obveznicima plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje. Vukovarsko-srijemska županija jedna je od specifičnih županija Republike Hrvatske..oecd.V. D. Iako se bilježi određeni gospodarski oporavak. Priljev inozemnog kapitala . Kesternich. Ostali poticaji. (2000). Vol 56. E.utjecaj na nacionalnu štednju.2139/ssrn. Vol. and Sayek. Available at SSRN: http://ssrn. How Does Foreign Direct Investment Promote Economic Growth? Exploring the Effects of Financial Markets on Linkages. Globalisation and Development: New Evidence from Central and Eastern Europe Comparative Economic Studies. K.com/abstract=418561 or doi:10. J. Available at SSRN: http://ssrn. Does Foreign Direct Investment Accelarate Economic Growth?. Teorija i stvarnost inozemnih izravnih ulaganja u svijetu i u tranzicijskim zemljama s posebnim osvrtom na Hrvatsku. K. G. R.org/pubs/pub_0324. osiguranje snažnijega gospodarskog rasta uveliko ovisi o ulaganjima – domaćim i stranim – koja bi modernizirala i osnažila realni sektor. OECD:Pariz http://www. odnosno s prebivalištem na području Grada Vukovara kada obavljaju poslovnu djelatnost. Stučka. odnosno s prebivalištem na području Grada Vukovara. Available at SSRN: http://ssrn. Firms in Transition Economies.. Lipponer. pp.group30. Strategic Investments by U. (1997)... – 2010. (iii) Vlada Republike Hrvatske može propisati spomenute poticajne mjere radi poticanja obnove i razvoja i drugih područja Vukovarsko-srijemske županije koja su pretrpjela potvrđene ratne štete. Račić. CIES Working Paper No. (2003). Izravna inozemna ulaganja i produktivnost hrvatskih poduzeća u djelatnosti industrije. (2000). Leko.com/abstract=931608 Baban. Chanda. Kalemli-Ozcan. J. 119-136. Hunya. i Wooster. Međunarodni marketing. T. Ekonomski fakultet Zagreb Buch. univ.. i Stučka. No.2010.1057/ces. vol 18. Marić. – 2013. S. Checklist for Foreign Direct Investment Incentives.. (2001). (2009). (2010). br.com/ abstract=314924 or doi:10. listopad 2001 OECD. Ž. I. Učinci izravnih stranih ulaganja na zemlje primatelje u Središnjoj i Istočnoj Europi. univ. (2002). plaćene doprinose za zaposlenike. Pufnik. Washington DC. 1176. D.L. domaće investicije i bilancu plaćanja tranzicijskih zemalja srednje i istočne Europe. K. oec. Utjecaj FDI-ja na gospodarski rast europskih tranzicijskih zemalja. oec.S. i Schnitzer. M. The Nature and Problems of Economic Globalization. Obveznik poreza na dobit koji obavlja djelatnost na području treće skupine područja posebne državne skrbi: (i) 75% od propisane stope poreza u razdoblju 2008. spec.

B. Izvori podataka Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.mrrsvg. Foreign Direct Investment and the Business Environment in Developing Countries: The Impact of Bilateral Investment Treaties. 1999 Zakon o područjima posebne državne skrbi.com/abstract=557121 or doi:10. 90/2005. K. 1531. 177. The aim of this paper is to carry out an analysis of attractiveness of Vukovar-Srijem County for foreign investment and to elaborate on the county’s prospects and potentials. Narodne novine br. K. K.com/abstract=1677085 or doi:10.(2005). šumarstva i vodnog gospodarstva. spec. Josip Romić.2013. H.hnb. 73. and acceleration of economic growth.o. com/abstract=623885 Tytell. How Does Globalization Affect Industrial Competitiveness?. 86. World Bank Policy Research Working Paper No.hr Ministarstvo regionalnog razvoja. Katarina Marošević. 2008. 63. www.2139/ssrn..2009. H. K. 2349. Uredba o indexu razvijenosti. Yale Law & Economics Research Paper No. Narodne novine br. Zakon o poticanju ulaganja. Utjecaj izravnih stranih ulaganja na izvoz Hrvatske prerađivačke industrije. univ. Contemporary Economic Policy.-175. better access to foreign markets. spec. 293. Wei.: Strana izravna ulaganja u funkciji razvitka Vukovarsko-srijemske županije Katarina Marošević. and International Technology Transfer: A Survey. S. Narodne novine br. Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara. oec. United Nations.. i Jun.ar-hrast.com/abstract=967340 Vasques Galan.557121 Saggi. str. 2010. 2008. 4. The effect of trade liberalisation and foreign direct investment in Mexico. improvement of knowledge. Available at SSRN: http://ssrn.spec. rujan 2007. organizational and management practices. Economic Growth in the Presence of FDI: The Perspective of Newly Industrialising Economies. Narodne novine br. 2007. (2005). J. Yao.com/abstract=630721 Singh. univ. skills.: Strana izravna ulaganja u funkciji razvitka Vukovarsko-srijemske županije Rose-Ackerman.oec. I. univ. uredbe i drugi akti Carinski zakon. oec. (1999). Narodne novine br. WIR 2001: Promoting Linkages. Available at SSRN: http://ssrn. S. univ.00153. (1995).spec.o. I. 2004. Financijska teorija i praksa 29(2).138. Zakoni. Narodne novine br. spec.Katarina Marošević. incentive policies 168 169 . 80/2008 i 38/2009. 2006. World Bank Policy Research Working Paper No.. (2010).. 44/2001.1465-7287. Available at SSRN: http://ssrn. oec.hr/default. The Role of FDI in Eastern Europe and New Independent States: New Channels for the Spillover Effect.com/abstract=944787 Zhang. Vukovar. 78. W. 502-510. capacity innovation. . Some New Evidence on Determinants of Foreign Direct Investment in Developing Countries. Vukovar-Srijem County. FOREIGn DIRECT InVESTMEnT In THE DEVELOPMEnT OF VUKOVAR-SRIJEM COUnTy Summary Foreign direct investment (FDI) is a significant source of financing that brings common benefits for the national economy. 147. Josip Romić. The benefits resulting from FDI include the transfer of production technology. (2006). i Tobin. G. Available at SSRN: http://ssrn. pp. Zakon o porezu na dohodak. (2006). No. Trade. The University of Birmingham Vukšić. Attracting foreign investment is one of the determinants of the Croatian policy and local authorities in the following period. Županijska razvojna strategija. Josip Romić. Narodne novine br. 28. http://www.oec.aspx UNCTAD. Available at SSRN: http://ssrn. i Yudaeva. The paper will also discuss the situation and prospects in the county’s environment. K. Vol. as well as identify the activities undertaken by local authorities to encourage and stimulate direct investment. univ. spec. Zakon o porezu na dohodak.hr/ Hrvatska narodna banka. http://www. Foreign Direct Investment. Key words: FDI. oec. univ. Available at SSRN: http://ssrn. (2006).111 1/j.

7 dana u tjednu. Prilikom povezivanja na bazu na osnovi toga ključa dolazi se do ostalih podataka vezanih uz njega.pcmag. zabave. Glavna im je odlikašto se u manji prostor može smjestiti više informacija a pristup informacijama koje su zapisane u njima moguć je njihovim učitavanjem putem kamere mobilnog telefona. dipl. e-Marketing II. foto i video kamere. 171 ..Barkodovi Barkodovi koji se koriste u mobilnom marketingu jesu postojeći. Code 128. nego kao što sam naziv kaže. 2D kodovi sadrže podatke kodirane u širinu i visinu samoga simbola. Osim svojih ugrađenih funkcionalnosti. A. služe im kao rokovnici. Davorin Turkalj: Primjena 2D kodova u marketinškoj praksi Tablica 1. slike ili video sadržaja .t=Smartphone&i =51537. vlasnici svoje mobilne uređaje u većini slučajeva drže u blizini pa se može reći kako su dostupni 24 sata dnevno. UPC itd. Za razliku od računala. Code 39. takozvani jednodimenzionalni i noviji. a slično je i s drugim medijima.com/encyclopedia_term/0. Zavod za informatiku Osijek Mr.05. Mnoge su tvrtke prepoznale njihov potencijal još u fazi uvođenja i koriste ih u svom marketinškom djelovanju. što je zahtijevalo i paralelno razvijanje novih marketinških tehnika kako bi se te mogućnosti iskoristile… takve vrste marketinga su: situacijski marketing. a u sebi sadrže kodirane podatke.com/uk/reports/mobile-marketing-a-beginners-guide.05. Francuska.05.3 Pregledni članak pRimJENA 2D kODOVA u mARkETiNŠkOJ pRAkSi Sažetak Barkodovi kojima se označavaju i identificiraju proizvodi poslužili su kao temelj za razvoj novih simbola. a u zadnje vrijeme sve više i kao fotoaparati. inž. Ključne riječi: marketing. mobilni uređaji Izvor: comScore (2011. korištenje interaktivnih sadržaja i društvenih mreža.2011. video preglednika a često i video poziva. Vlasnici se uz mo170 bilne uređaje emocionalno vežu i kada ih nemaju uza se. Top 5 kupljenih mobilnih uređaja u SAD-u i EU53 Toni Podmanicki. Obično sadržavaju informacije poput web adresa. Turkalj. Biloš. no tržištu su postali potrebni kodovi koji sadrže više informacija na manjem prostoru uz više alfanumeričkih ili numeričkih znakova. Mogućnost povezivanja fizičkog i digitalnog svijeta pomoću 2D kodova stavila je pred marketinšku struku nove izazove za razvoj strategija u mobilnom marketingu. 2D kodovi.2011.com/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/2010_Mobile_Year_in_Review. teksta. Davorin Turkalj Poljoprivredni fakultet u Osijeku UDK 339. kalkulatori. pristupljeno15. uređaji za navigaciju te za vizualnu i glazbenu reprodukciju.Mobilne aplikacije . Njemačka.Mobilno oglašavanje u vidu teksta. kalendari.138+004. email). Ovim se radom želi istaknuti važnost poznavanja ove tehnologije i prednosti koje ona donosi kroz primjere u marketinškoj praksi. EU5 (Velika Britanija. iza TV ili radio uređaja najčešće stoji čitavo kućanstvo. mogu se koristiti i u pokretu. moguće je odrediti korisnikovu lokaciju. Smartphone uređaji pružaju uslugu razgovora kao 1 D. „Mobilni terminali otvorili su novi digitalni kanal izravno do korisnika. Mobile Marketing Beginner’s Guide. Uvod Mobilni uređaji. i mogućnost tekstualnih poruka. a kako sve više njih ima ugrađen GPS. s kojima se susrećemo svakodnevno.asp. telefonski broj ili kontaktne podatke (vCard)5. Oni imaju sposobnost zaprimanja veće količine podataka odnosno informacija na manjem prostoru. 2D kodovi dijele se na izravne i neizravne. Davorin Turkalj: Primjena 2D kodova u marketinškoj praksi Toni Podmanicki.2011. marketing s dozvolom korisnika i digitalni darovi. sc. dipl. a ne visina.415.).Mobilni search marketing . pristupljeno: 15. pristupljeno: 01. web adresu. str.Multimedijalne poruke (MMS) . Praktičnost jednodimenzionalnih barkodova postala je prepoznatljiva i prihvaćeni su u širokoj uporabi. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Ekonomski fakultet u Osijeku. Radi se o crtičnim kodovima koji se još nazivaju i linearni ili jednoredni kodovi. http://econsultancy. Oni uglavnom služe kao referenca ili ključ za informaciju koja se nalazi u nekakvoj bazi podataka.Tekstualne poruke (SMS) . trokutastih ili geometrijskih likova drugih oblika. MP3 svirača. EAN 13. Mr.). Putem njih korisnici čitaju email i pretražuju internet. 2009. Najčešći su jednodimenzionalni kodovi EAN 8. što pokazuje važnost smartphone uređaja za korisnike s obje strane Atlantika (Tablica 1. email. promijenili su način komunikacije u ljudskim životima. http://www. uobičajenog naziva 2D kodovi.Bluetooth. dipl. tiskovina ili TV uređaja koji su dostupni samo kada je osoba uz njih. Code 93. 69. njima. inž. To ih čini najpreciznijim komunikacijskim kanalom koji marketeri mogu koristiti za izravno komuniciranje na specifičan način prema određenoj osobi u određeno vrijeme. http://en. a podaci sadržani u njima mogu se iščitati i pomoću mobilnih uređaja. kontakta i sličnih podataka koji navode korisnika na stupanje na interakciju kako bi došao do željene informacije.Toni Podmanicki.org/wiki/VCard. pristupljeno: 15. sc. Za njih se kaže da su veza između fizičkog i digitalnog svijeta. više nego bilo kojim tradicionalnim ili drugim digitalnim medijem. Codabar.“1 Popularizaciji mobilnog marketinga uvelike je doprinijela povećana prodaja smartphone uređaja i mogućnost spojivosti na internet putem njih. Mr. poruku (SMS. dvodimenzionalnih barkodova. izmjenjeno i prošireno izdanje. http:// www.. kao neizostavni i sveprisutni dio svakodnevice. 2D kodovi i njihova primjena 2D kodovi su novije vrste barkodova i dolaze u različitim oblicima. inž.00. dvodimenzionalni kodovi.2542. Italija i Španjolska) Razrađeno prema: Econsultancy (2011. često se osjećaju nelagodno. kružnih.2011.wikipedia. smartphone uređaji mogu pokretati nebrojene aplikacije.05. Najčešće metode korištene pri provođenju mobilnih marketinških aktivnosti:4 .2 U Sjedinjenim Državama 4 od prvih 5 kupljenih uređaja u 2010.) vCard. Jednodimenzionalni barkodovi. Jednodimenzionalni su zato što se prilikom učitavanja uzima u obzir samo širina crtica i razmak među 2 3 4 PC Magazine Encyclopedia. Ružić. popusta ili rezervacije pa čak i kupnje. 2D kodovi predstavljaju vizualne simbole različitih oblika koji se sastoje od mreže kvadratnih. služe za obilježavanje i identifikaciju različitih proizvoda.). što znači da je pomoću njih moguće smjestiti puno više podataka u manji prostor. dok su u Europi 3 od 5 prvih. Definition of Smartphone. Za usporedbu.comscore. MMS. The 2010 Mobile Year in Review. konzole za video igrice. U njima čuvaju kontakte. bežični i infrared marketing . odnosno modula raspoređenih prema definiranom standardu. Kodirani podaci mogu biti niz numeričkih ili alfanumeričkih znakova i sadržavati tekst. D. pregledavanja weba. Izravni sadrže podatke koji se učitavaju u mobilnom 5 Wikipedia (2011. Osim toga mobilni uređaji nisu vezani uz određeno mjesto. pretvarajući nekadašnji jednoznačni mobilni uređaj u mobilno računalo. su smartphone. U odnosu na jednodimenzionalne barkodove. sc.

com/. Microsoft Tag može se besplatno koristiti za osnovne usluge koje uključuju njegovo kreiranje. dipl. Slika 3: Simbol Data Matrix koji sadržava tekst „Primjena 2D kodova u marketinškoj praksi“ Podaci kodirani u Microsoft Tag kodovima koriste se indirektno. inž.. Izgledaju kao skup linearnih simbola složenih u više redova. Standardna implementacija obično koristi četverobojne simbole.05.2011. SuperCode. Prepoznatljiv je po crnom rubu u obliku slova L koji služi za određivanje orijentacije. str. Slobodan je za uporabu bez posebnih dozvola i licenci. Prednost neizravnog modela jest jednostavnije praćenje statistike od strane marketera o broju učitavanja u zadanome vremenskom periodu i lokaciji.htm?csnumber=44230. Osnovna podjela je na oblik snopa i matrice.2011. treba voditi računa o veličini koda.microsoft. Moguća je korekcija grešaka koja omogućava i čitanje djelomično oštećenih kodova. Tu pripadaju PDF417.2011.05. Slika 2: Simbol qR Code koji sadržava tekst „Primjena 2D kodova u marketinskoj praksi“ Vrste 2D kodova i princip rada 2D kodovi se prema izgledu dijele na nekoliko grupa i podgrupa. primjerice. U Republici Hrvatskoj često susrećemo simbole PDF417.tec-it.com/barcode-generator. čak i biometričke podatke poput fotografija. Oni mogu nesmetano koegzistirati jedni uz druge.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.aspx qR Code QR Code (Quick Response Code) je vrsta 2D koda za koji je zaslužan Denso Corporation7.Toni Podmanicki. dok neizravni u sebi sadrže referencu putem koje se pristupa sadržaju. Jedan simbol može sadržavati 1850 alfanumeričkih znakova ili 2725 numeričkih znakova (1108 bytes. Za njihov nastanak zaslužan je Microsoft Research.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail. Preporučuje se uz 2D kôd staviti objašnjenje kako se on koristi i što se može očekivati njegovim učitavanjem kao i nagovještaj o svojevrsnoj nagradi za trud uložen upuštanjem u interakciju u formi dodane vrijednosti. Hrvatska udruga banaka izdala je upute o upotrebi barkoda na papirnim nalozima za plaćanje u domaćem platnom prometu (HUB 1 i HUB 1-1)6 i hrvatskim putovnicama koje se skeniraju posebnim čitačima. Ako je u kodu sadržan link na web stranicu. About QRcode. odjel tvrtke Microsoft. 11 Microsoft. ISO/IEC 16022:2006. com/qrcode/index-e. pristupljeno: 15. ISO/IEC 18004:2006. neke se novinske stranice ne tiskaju u boji. Također je potrebno osigurati dovoljan kontrast između njegovih elemenata i prazan prostor koji simbol odvaja od ostatka sadržaja u kojem su prikazani.2011.tec-it. Data Matrix. a da pritom njegova čitljivost zbog ograničenosti nekih mobilnih uređaja ne bude upitna. Ako su kodovi u boji. Pojava 2D kodova seže u rane 90-te. http://www.iso. QR Code je pod ISO (ISO/IEC 18004:2006)8 standardom. aspx 9 7 Denso Wave. ne samo zbog estetike već i zbog problema koji se mogu pojaviti pri pokušaju učitavanja prevelikih ili premalih simbola. Dimenzije njegove širine nisu striktne.aspx?art=1734&sec=530.com/create-your-own-tag. a ukoliko je u kodu sadržana web adresa. GS1DataMatrix. Matrični simboli koriste kombinacije svijetlih i tamnih kvadratića. Uz to referentna internet stranica može sadržavati daleko više informacija. spajanjem preko Microsoftovih servera. 8 172 GS1. hr/Default.org/docs/barcodes/ GS1_DataMatrix_Introduction_and_technical_overview.05. ali njihovo šire usvajanje ostvarilo se ugradnjom foto kamera i softvera u mobilne uređaje kao preduvjet korisnicima da ih sami dekodiraju. http://www. potrebno je stoga da on u sebi ima integriranu foto kameru i instaliran softver za dekodiranje. Razvoj mobilnih uređaja novijih generacija omogućava njihovu punu iskoristivost zbog mogućnosti spajanja na internet.gs1. Microsoft ostavlja otvorenu mogućnost naplate određenih dodatnih usluga vezanih uz korištenje simbola.aspx Pri odabiru 2D kodova važno je da imaju odgovarajući kapacitet za željenu vrstu i količinu podataka koje treba sadržavati. broj ćelija će biti veći. dekodiranje pomoću softvera ugrađenog u mobilni uređaj i prikaz sadržaja koda ili povezivanje na referencu koda. U širokoj uporabi nalazimo ih na općim uplatnicama (HUB obrasci).microsoft. pristupljeno: 01. a može sadržavati do 2335 alfanumeričkih ili 3116 numeričkih znakova9. MicroPDF417 i mnogi drugi. Simboli u obliku snopa nastali su od linearnih. što u odnosu na crno-bijele ima prednost zbog mogućnosti pohrane većeg broja podataka. . različite mogućnosti daljnje interakcije i vrste multimedija.tec-it. sc.hub.. usmjeravanja kamere ugrađene u mobilni uređaj prema kodu. Ovaj kôd je slobodan za uporabu bez posebnih dozvola i licenci. Mr.pdf. pristupljeno: 01. http://www. Da bi učitali 2D kôd putem mobilnog telefona.aspx Microsoft Tag High Capacity Color Barcode (HCCB) poznatiji kao Microsoft Tag11 vrsta je simbola sastavljenog od nizova elemenata u obliku trokuta koji može biti crno-bijeli ili u boji. 11. 10 ISO. http://www. Standardiziran je pod ISO standardom (ISO/IEC 16022:2006)10 i slobodan je za uporabu bez posebnih dozvola i licenci. Dimenzije simbola ovise o količini podataka. 173 Izvor: Generirano od strane autora pomoću http:// barcode.com/barcode-generator.htm?csnumber=43655. poziv na telefonski broj ili čitanje teksta te njegovo generiranje u razne grafičke oblike. poželjno je da ona bude prilagođena mobilnim uređajima. Prednost je izravnog modela što se sadržaj učitava direktno na mobilnom uređaju. pristupljeno: 01. pristupljeno: 01. pristupljeno: 01. Najčešće vrste simbola koje susrećemo su QR Code.) Hrvatska udruga banaka standardizirala je upotrebu barkod tehnologije na uplatnicama. ali ih mnogi ljudi nisu svjesni. trokutića i drugih geometrijskih likova te se mogu očitavati bez obzira na to kako su okrenuti. dipl. Proces u dekodiranju 2D kodova putem mobilnih uređaja sastoji se od pokretanja softvera za njihovo čitanje. Davorin Turkalj: Primjena 2D kodova u marketinškoj praksi Toni Podmanicki. MaxiCode.2011.2011. prilikom implementacije putem tiskanih medija ili elektroničkih zaslona. Slika 4: Simbol Microsoft Tag koji sadržava tekst „Primjena 2D kodova u marketinškoj praksi“ Izvor: Generirano od strane autora pomoću http:// tag. Code 49. http:// tag. U sebi sadrži nekoliko razina zaštite od pogrešaka. U simbol je moguće unijeti do 2000 alfanumeričkih znakova. Code 16K. Početak šire uporabe ima svoje korijene u Japanu odakle su se proširili Azijom.denso-wave. Microsoft Tag (High Capacity Color Barcode). Davorin Turkalj: Primjena 2D kodova u marketinškoj praksi uređaju bez potrebe za spajanjem na internet.05. Connecting Real Life and the Digital World. Elementi su poslagani u redove i odijeljeni po stupcima. Treba napomenuti da dvodimenzionalni kodovi nisu zamjena za jednodimenzionalne kodove. a zatim i ostatkom svijeta. što je podataka više. Izvor: Generirano od strane autora pomoću http:// barcode.iso. Zaštita od grešaka moguća je do 30%.05. Mr. Može sadržavati do 4296 alfanumeričkih znakova ili do 7089 numeričkih.html. Bez obzira na vrstu koda koji se koristi. Neki mobilni uređaji u sebi imaju predinstaliran softver. otisaka prstiju ili potpisa). ISO. http://www. po broju učitavanja i zemljopisnoj lokaciji (ROI). dopušta korisniku da sam odluči želi li se povezati ili ne. 6 HUB (2007. omogućujući tako dobro razvijenu statistiku korištenja kodova u zadanom vremenskom razdoblju.com. a za one koji ga nemaju potrebno ga je instalirati.05. Izvor: Generirano od strane autora pomoću http://barcode. bez potrebe spajanja na internet. treba voditi računa o vrsti medija na koje se implementiraju. EZCode.. BeeTagg i ShotCode. povezivanje na URL. Slika 1: Simbol PDF417 koji sadržava tekst „Primjena 2D kodova u marketinskoj praksi“ Data Matrix Data Matrix je simbol četvrtastog oblika koji se sastoji od crnih i bijelih modula kvadratnog oblika. kružića. jednodimenzionalnih barkodova. PDF417 PDF417 je 2D kôd u obliku snopa. sc. vCard. inž. Aztec.com/barcode-generator.

Osim na kutijama cigareta. naziv proizvoda. glazba. Proizvođači i pružatelji usluga imaju priliku korisnicima osigurati više informacija o svojoj ponudi i povezati se s njima. Iz ovog je primjera vidljivo kako je efikasna primjena 2D kodova na različitim medijima pa tako i na web stranicama. sc. Prednosti korištenja su jednostavnost učitavanja koda u odnosu na upisivanje podataka kao što su web adrese. na način da se iz njega direktno koriste učitani podaci bez potrebe za povezivanjem na internet..hunjak Kutjevo d. jer mobilni su uređaji u pravilu malih dimenzija pa navigacija kroz njih i upisivanje teksta može biti zamorno za korisnike. adresu.o. inž. Jedna je od najvećih poteškoća nesklad između različitih tržišta i sudionika u pristupu prema odabiru simbola.hr/djelatnici/ tihomir. pa tako primjerice. tiskani oglasi postaju mjerljivi. Marketinška kampanja može biti temeljena na korisnikovoj trenutnoj lokaciji i vremenu te na taj način subjekti imaju priliku prilagođavati kampanju dinamici tržišta u trenutku njezina odvijanja. Također korisnik ponekad ne vidi korist od uporabe ili se ne želi zamarati novotarijama.22. a marketinška. korisnici širom svijeta trebaju instalirati softver na svoje uređaje. Zaštićeni kodovi pronašli su svoju nišu u određenim industrijskim granama i marketinškim kampanjama. Za korisnike oni su postali veza između fizičkog i digitalnog svijeta. Na internetu postoje brojne web stranice koje omogućuju besplatno kreiranje 2D kodova. datum isporuke.pdf.foi. Na etiketama svjetski poznatih i cijenjenih kutjevačkih vina nalaze se 2D kodovi koji u sebi sadrže link na web stranice s dodatnim informacijama o vinu. dvosmjerna komunikacija (korisnik može primati. Pošiljke mogu u kodu sadržavati podatke o narudžbi (primjerice. Prednost njihove uporabe ogleda se u smanjenju truda koji korisnik treba uložiti da bi upisao web adresu. jer ovakav oblik marketinga ne zahtijeva puno ulaganja.gsmworld. koji oblik podataka trebaju sadržavati i kako će se čitač ponašati nakon što učita kôd. gdje većina mobilnih uređaja dolazi s instaliranim softverom za korištenje 2D kodova. Pružatelji telekomunikacijskih usluga mogu profitirati ako marketinška kampanja zahtijeva interakciju kojom korisnik uspostavlja telefonski poziv. Naposljetku treba istaknuti i cijenu. Jednako tako. 2DB01 2D Barcodes public whitepaper 1. rezervacije i slično). korisniku nudi web adresu na kojoj se nalazi Unlimited QR web portal. Kao prva banka u Republici Hrvatskoj koja koristi QR kôd želi potvrditi svoju poziciju tehnološkog lidera na domaćem bankarskom tržištu. Standardi simbologije 2D kodova mogu biti slobodni za uporabu ili zaštićeni vlasničkim pravima.12 Primjeri iz marketinške prakse Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Na web stranicama Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu postoji popis djelatnika s podacima za kontakt. Davorin Turkalj: Primjena 2D kodova u marketinškoj praksi Slika5: Proces učitavanja izravnog 2D koda i Izvor: autori Softver se može besplatno skinuti s više mjesta na internetu. kontaktni podaci ili bilo kakav oblik teksta u mobilni uređaj uz eliminiranje pogreške pri pisanju. cjenik ili tečaj u realnom vremenu. B2B i C2C tržišne odnose kao što su informiranje (kontaktni podaci.0. Mr. izdavačka i druge djelatnosti ne usvajaju marketinški alat bez poželjnog potencijala u konzumentima. Davorin Turkalj: Primjena 2D kodova u marketinškoj praksi Toni Podmanicki.. Ovaj primjer pokazuje inovativno korištenje nove tehnologije u svrhu oglašavanja i brige o kupcima jer je riječ o tvrtki kojoj zakon zabranjuje oglašavanje svojih proizvoda. skupljanje nagradnih kupona. . dipl. m-commerce (naručivanje i kupnja proizvoda i usluga. str.. Prednosti uporabe 2D kodova nebrojene su za korisnike. Za razliku od Japana. Sloboda uporabe korištenja određenih simbola dovela je do njihova sve većeg širenja i usvajanja.2011. proizvođače i pružatelje usluga. Situaciju dodatno otežavaju brojni simboli ograničene slobode uporabe. Primjer: http://www. ne moraju čekati priliku da im pri ruci bude računalo. ljude koji se bave marketingom. Postoje brojni scenariji za B2C. CRM). na ovaj način korisniku je omogućeno da bez puno lutanja može doći do dodatnih informacija o proizvodu i „u pokretu“. Uz kontaktne podatke nalazi se QR kôd koji učitavanjem omogućava pohranu kontakt podataka u adresar mobilnog uređaja ili pozivanje osobe na telefonski broj. ali i zahtijevati određeni sadržaj).o. pristupljeno: 01. 2D kôd je ova tvrtka stavila i na svoja transportna vozila. pozivanje na akciju (učlanjenje u klub. Postoje i izvjesni nedostaci u korištenju 2D kodova. istraživačke ankete i slično). 175 12 Razrađeno prema: GSMA (2008. inž.. briga o klijentima. što dovodi do fragmentacije. Mr. oglašavanje proizvoda i usluga. Podaci zapisani u 2D kodu se jednostavnim postupkom skeniranja mogu prenositi nebrojeno puta bez pogreške do koje može doći prilikom prepisivanja teksta. Privredna banka Zagreb Privredna banka Zagreb povodom lansiranja usluge mobilnog bankarstva prilagođenog iPhone uređaju odlučila je slijediti svjetske trendove te omogućiti potencijalnim korisnicima da učitavanjem QR koda dobiju link na mobilne web stranice koje sadrže dodatne informacije vezane za mPBZ uslugu. Korisnici mogu reagirati na ponuđeni oglas istog trenutka. pružanje novosti i detalja o proizvodima i uslugama. video igre i slično). provjera originalnosti proizvoda i slično). jer se može odrediti iz kojeg medija i na kojoj lokaciji je bolji odaziv. šalje SMS poruku ili se spaja na internet putem njihove mreže naplaćujući im uslugu. Većina konzumenata teško usvaja korištenje softvera za čitanje kodova ako nije predinstaliran na njihovim uređajima. video. Postoji i mnogo nestandardiziranih kodova koji zbunjuju i odbijaju korisnike te dovode do fragmentacije tržišta. odnosno mobilne web stranice koje korisniku nude mogućnost odabira u mnoštvu dodatnog sadržaja.). preporuka prijateljima.05. personalizirani sadržaji (sadržaji primjereni određenoj demografskoj ili interesnoj skupini i slično). količinu. što povećava zadovoljstvo korisnika i njegov odaziv. Tvornica duhana Rovinj Na poleđini kutije cigareta RonhillUnlimited nalazi se QR kôd koji kada se učita.). dipl. pružanje multimedijalnih sadržaja za pregledavanje i preuzimanje (melodije zvona ili pozadinske slike za mobilne uređaje. U svjetskim okvirima postoji fragmentacija s obzirom na različit pristup pitanjima koje barkodove koristiti. Korisnici sami kontroliraju kada i kako žele koristiti marketinške poruke i zatražiti informacije o proizvodima 174 uslugama. za kodiranje alfanumeričkih znakova u 2D kodove koriste se softverski algoritmi. Na samoj etiketi zbog ograničenosti prostora teško je smjestiti puno sadržaja. dok su neke kompanije razvile svoj oblik kodova koji su zaštićeni autorskim pravima. sc. http://www.Toni Podmanicki. Osim toga.com/documents/2D_ barcodes_B01_0_2. Ovo je prva implementacija korištenja QR koda na vinskim etiketama u Republici Hrvatskoj i izvrstan je primjer brige o korisnicima. pružanje sadržaja za autorizirane korisnike (sadržaji koji su dostupni samo registriranim korisnicima. prijava na newsletter.

Mobile Marketing Beginner’s Guide.05.2011. pristupljeno: 01. http://www.05.hub. htm?csnumber=43655.).org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.com/encyclopedia_term/0. http://www.iso. str. pristupljeno: 01. Popis literature D.Toni Podmanicki. Wikipedia (2011.2011.2011.asp. http://www. http://www.aspx?art=1734&sec=530.wikipedia. htm?csnumber=44230.hr/Default. sc. Microsoft.05. D. dipl.html. http://www. Jedna od metoda koja bilježi nagli porast paralelno s korištenjem smartphone uređaja jest upotreba 2D kodova.com/.com/qrcode/index-e.. http://tag. Biloš.org/wiki/VCard. pristupljeno: 01.05. u usvajanju novih i inovativnih načina korištenih u marketinškim kampanjama koji nude nebrojene mogućnosti uz zanemarivo ulaganje. About QRcode. ISO.com/uk/reports/mobilemarketing-a-beginners-guide.pdf.05.). Mogućnost da povezuju fizički i digitalni svijet poželjna je među korisnicima u svakodnevnom životu kao i ljudima koji se bave marketingom.254 2. GS1DataMatrix. Davorin Turkalj: Primjena 2D kodova u marketinškoj praksi Toni Podmanicki. 11. GSMA (2008. GS1. Apsolutnu implementaciju sprječava izostanak standardiziranog 2D koda kao i izostanak suradnje s proizvođačima mobilnih uređaja koji bi trebali ponuditi predinstalirane aplikacije sposobne za čitanje više vrsta 2D kodova.) vCard. pristupljeno: 01. inž. Connecting Real Life and the Digital World. ISO. http://www. izmijenjeno i prošireno izdanje.. Načini njihove primjene u marketinškoj praksi nebrojeni su iako još uvijek postoje prepreke u njihovoj potpunoj primjeni. pristupljeno: 15. pristupljeno 15. ISO/IEC 16022:2006. 2009.microsoft.0. pristupljeno: 01. A.denso-wave.2011. http://en.2011.05.05. Ovaj pristup.t=Smartphone&i=51537. pristupljeno: 01. http://econsultancy.gsmworld. HUB (2007. pristupljeno: 01. sve više tvrtki uviđa potrebu za određenim oblikom mobilnog marketinga. 176 177 . Ružić.05.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.pcmag.com.) Hrvatska udruga banaka standardizirala je upotrebu barkod tehnologije na uplatnicama. 22. Davorin Turkalj: Primjena 2D kodova u marketinškoj praksi Časopis Vidi Mjesečnik Vidi prvi je u Hrvatskoj uveo QR kôd kao proširenje svoje naslovnice kako bi korisnicima omogućio pristup mobilnoj web stranici na kojoj se nalazi sadržaj časopisa.org/docs/barcodes/GS1_DataMatrix_Introduction_and_technical_overview.05.2011.com/documents/2D_ barcodes_B01_0_2. 2DB01 2D Barcodes public whitepaper 1. e-Marketing II.2011.05. Definition of Smartphone. Zaključak Zbog velikog broja korisnika mobitela i naglog porasta korisnika smartphone uređaja u posljednjih nekoliko godina. manje hrabrima. str. Uspješni primjeri iz prakse kao i njihovi „pioniri“ otvorili su prostor i drugima. Mr. Mr.2011.gs1.pdf.2011. Econsultancy (2011. inž. sc.2011.00. Denso Wave. kojim se čitateljima dopušta uvid u sadržaj posebno je zanimljiv kada su u pitanju časopisi koji na police dolaze zapakirani u najlon kojim se sprječava njihovo listanje. http://www. dipl. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Ekonomski fakultet u Osijeku PC Magazine Encyclopedia. Turkalj. ISO/IEC 18004:2006. pristupljeno: 15.

This paper aims to emphasize the importance of knowing this technology and its advantages by providing examples in marketing practices. brokeri. discount. U iznijetom smislu one su činile mjesta za promet robe i kreditnih papira. M. kao i novčane (efektivne) gdje se trguje vrijednosnim papirima.6) Pregledni članak THE USAGE OF 2D CODES In MARKETInG PRACTICES Abstract Barcodes. Mr. UDK 339. mjesto na kojemu se zaključuju burzovni poslovi. mobile devices pRAVNi STATuS i uSTROJSTVO BuRzE ROBA u SlOVAčkOJ REpuBliCi Sažetak U ekonomiji tržišta jedne zemlje značajno mjesto zauzima i burza roba. UVOD Smatra se da riječ burza u grčko-latinskoj podlozi izraza označava vrećicu.. Burzom upravljaju njezina vlastita tijela: predsjednik. kao i uzansno povjerenstvo.. burzovni sud. i Goldstein. 212. dr.. Ona nadilazi sajamski oblik trgovine i partikularni promet stvarima predstavljajući organizirano robno tržište i tržište kapitala. and even do their shopping. Raspon cijena (tečaj) robe ili vrijednosnih papira objavljuje se u službenoj tečajnoj listi. Od 16.. a na koncu i samu organizaciju burze. Novi liber. Ključne riječi: burza. burzovni komesar. in its initial phase. Osijek Nada Petričević. futures sekcija. These codes are capable of receiving large amounts of data in a small area. two-dimensional barcodes (usually called 2D codes). Trguje se u okviru utvrđenih pravila i ustaljenih običaja. đenoveški i firentinski trgovci. Između njih se obavljala trgovina mjenibenim pismima. They usually contain information such as web addresses. Očekujući osnivanje takve burze i kod nas u Hrvatskoj. oec. which are used for the labelling and identification of products. Viktor Palić. Key words: marketing. Obično se dijeli na: tovarne na kojima je predmet trgovine roba u fizičkom smislu i zastupajuća (predstavljena). Many companies recognized the potential of the above technology very early. 178 179 . Budimpešta). reservation. dipl. str. and data stored in them can be read by means of mobile devices. Iako je u funkciji nešto više od petnaest godina. Predmet razmatranja je pravni status i ustrojstvo burze roba široke potrošnje u gradu Bratislavi.1 Prvotno je značila oguljenu kožu. stoljeća predmetni izraz koristio se za takve ustanove. Faculty of Agriculture. a na drugima produktima – robom (Prag. način i vrst poslovanja i na pozitivne dosege njezina djelovanja. V. dipl. burzovna skupština. špekulant. valutom. Davorin Turkalj: Primjena 2D kodova u marketinškoj praksi Nada Petričević. a za ostalo službeni tečaj nije ustaljen. važan je njezin kontinuitet koji seže u buržoasku Čehoslovačku između dva svjetska rata. and they use it now in their activities. Postupno burza prerasta u posebnu vrst kapitalističkoga tržišta. iur. sc. Na njoj se susreću ponuda i potražnja. Nalanda Kantor. entertainment. Radi razumijevanja njezine djelatnosti predstavit će se i propisi putem kojih se osniva i funkcionira. pri čemu se oblikuje cijena. Drugo izdanje. dipl. I: Rječnik stranih riječi. iur. a potom kožnatu vreću za novac. have been used as the foundation for the development of new symbols. dipl. S takvim oznakama predstavljala je kuću bogate obitelji van der Burse u Bruigeu. sc. burzovni sud. Na nekima od burza posluje se samo vrijednosnim papirima razne vrsti.Toni Podmanicki. dr. U nju su dolazili venecijanski. Viktor Palić Nalanda Kantor. želimo prikazati njezin položaj i rad u nama bliskoj zemlji Europske unije – Republici Slovačkoj.172(437. Zagreb 2000. inž.: Pravni status i ustrojstvo Burze roba u slovačkoj Republici Toni Podmanicki. Ukazat će se na njezin profil. Stoga je označavao zgradu. contacts and similar data that encourage users to interact in order to obtain the desired information. sc. današnja Belgija. burzovna komora. primjerice u Frankfurtu i Beču. 1 Anić. dipl. devizama i sl. Graduate Engineer Zavod za informatiku Osijek (Institute of Information Sciences) Davorin Turkalj. text. Stoga su zamijenile stare sajmove. oec. Na njoj se trguje zamjenjivom robom po standardnoj oznaci. The possibility of connecting the physical and digital world by means of 2D codes has led marketing professionals to face new challenges in the development of strategies in mobile marketing.Sc. burzovni posrednici. burzovni komesar. 2D codes.

. 1 st. kao pod 9. cit. način određenja i objave tečaja k. 18 st. 1. godine i do 1. 26 4 Štatuta komoditnej burzy Bratislava. dipl. za donošenje odluke o ukidanju burze i postupak za njezinu likvidaciju. kao pod 4.opozivom . oec. Predsjednik burzovne komore upravlja radom burzovne komore i saziva njezine sjednice.: Pravni status i ustrojstvo Burze roba u slovačkoj Republici Nada Petričević. 2) i glavni tajnik burze (§ 16) d. 180 181 .isključenjem člana burze . sc. određenje načina na koji članovi burze sudjeluju u osiguravanju troškova za rad burze kao i opseg njihova jamstva za obveze burze iznad opsega utvrđenog zakonom h. 1. A u razdoblju predminhenske ČSR u Pragu i na nekoliko stranih burza. a najduže na vrijeme od četiri godine. Viktor Palić. pravila gospodarenja imovinom burze l. dipl. 63/1992 Zb.nestankom pravne osobe bez pravnog sljednika . 1. kao pod 4. 26 st. 2. konkretizaciju prava i dužnosti članova burze e. 13 st. Nalanda Kantor. I zvazok. 1. 3 ZAKONA. 7.9 Tijela burze su:10 a. Na burzi se može trgovati samo onom robom koja je upisana u trgovački registar i za koju trgovinu je odobrenje dalo nadležno tijelo određeno Statutom burze.11 Pravila za sazivanje i rad glavne skupštine određuje Statut. 2 3 4 5 6 Encyklopedia Slovenska.na drugi način određen u Statutu. godine ima novo ime ROBNA BURZA BRATISLAVA (KOMODITNA BURZA BRATISLAVA – KBB). 20 21 22 23 19 st. i to ugovori o osiguranju.smrću . 28 st.: Pravni status i ustrojstvo Burze roba u slovačkoj Republici Na burzi se trguje ili izravno ili posredstvom senzala. 10. pa i mimo burze.25 3. odnosno nadležnog tijela državne uprave. Za nju su karakteristični pad ili rast cijena. 12. članovi burzovne komore imenovani od nadležnog tijela državne uprave (§ 11 st. godine imala je naziv Bratislavska međunarodna robna burza (BRATISLAVSKA MEDZINARODNA KOMODITNA BURZA – BMKB).4 Za neizvršenje svojih obveza odgovara svojom cjelokupnom imovinom. 70/1992 Zb. ukoliko je cijenu iz tog posla označilo nadležno tijelo burze. 17 st. Burzovna komora objavljuje Statut i Pravilnik burzovnoga izbranog suda u Trgovačkom vjesniku.djelatnost organizacijskog i ekonomskog savjetnika . 9 st. a niti biti član statutarnih i nadzornih tijela pravnih osoba koja se bave poduzetničkom djelatnošću. Imenuje ga i opoziva burzovna komora uz prethodnu suglasnost burzovnoga komesara. glavna skupština b.posredovanje u poslovnim kontaktima ..2 2. 1. 1. Burzu roba mogu osnovati samo osobe upisane u trgovački registar. koji se za vrijeme obavljanja svoje funkcije ne smije baviti poduzetničkom djelatnošću.). str. č. ZAKON. O KOMODITNYCH BURZACH V ZNENI č.organiziranje burzovnih poslova s robom široke potrošnje . 513/1991 Zb. 11 st. pravo birati i biti birani u tijela burze i posjećivati burzovne skupove. uvjete isključenja tih osoba iz burzovnih poslova uključujući konkretizaciju prava i dužnosti tih osoba f. 10. Bratislava 1977. kao pod 4.14 Ona može radi izvršenja pojedinih djelatnosti ustanoviti i burzovne odbore. Opseg daljnjeg jamstva članova burze može jamčiti statut burze. op. 285. a. na kojoj su se 1939. dr. nastala je Bratislavska burza žitarica.16 Glavni tajnik burze je zaposlenik burze. 24 29 st. 249/1994 1 st. bliže određuje osobe ovlaštene za burzovne poslove. brokera. burzovna komora.organiziranje tečajeva i savjetodavne službe .Nada Petričević.15 Pravila za njihov rad utvrđuje Statut. ostvarivale i novčane transakcije.. ugovori o uskladištenju. burzovni posrednici (§ 29) c. Broj mjesta burzovnih posrednika određuje burzovna komora. Osnivanje burze roba u slovačkoj prva moderna robna burza nastala je temeljem licence Ministarstva gospodarstva Slovačke Republike 8. kao pod 4. ime i sjedište burze b. kao pod 4. 1998. osobe primljene od burzovne komore za člana burze. 1.. uključujući način diobe likvidacijskog ostatka. Burzovni poslovi su i pomoćni poslovi zaključeni na burzi koji su u svezi s robom dogovorenom na burzi.3 Poslije 1. Ovo tijelo o zahtjevu za odobrenje odlučuje u roku od 60 dana od dana njegove dostave. Na području Slovačke Republike 1922. koja svojim osobnim karakteristikama i stručnom sposobnošću jamči uredno izvršenje funkcije. kao pod 4. vođenju postupka. dipl. 2. 16 st. u vrijeme AustroUgarske.22 Pri burzi može djelovati burzovni izbrani sud kao stalno neovisno tijelo radi rješavanja prijepora putem neovisnih sudaca. dr. OBCHODNY ZAKONNIK (Trgovački zakonik. kao pod 4.. kao pod 4. 1. 14 st. kao pod 4.gubitkom funkcije s kojeg je naslova osoba bila član . Ustroj robne burze za ustroj robne burze važne su zakonske odredbe o statutu.23 Burzovni je dogovarač posrednik u burzovnim poslovima. osnivači burze (§ 3) b. Burzovna komora mora imati najmanje tri člana. Ova burza ima status pravne osobe i služi za organiziranje burzovnih poslova s robom koja nije predmet trgovine prema posebnom zakonu. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 st. 25 17. iur. određenje predmeta i vrst burzovnih poslova c.24 Burzovni su posrednici dužni zadržati tajnost o pojedinostima dogovora. koji su burzovni poslovi. Burzovna komora je statutarno i upravno tijelo burze. Djelatnost robne burze predmet djelatnosti burze su:26 .širenje pismenosti. 99/1993 Zb. cit. oec. kao pod 4. Članovi burze koji su dužni unijeti ulog ili platiti članarinu jamče za izvršenje obveza burze do visine svoga neisplaćenog udjela ili neisplaćene članarine. nap. kao pod 6. 7 8 9 10 4 st.reklamna i propagandna djelatnost . Roba i vrijednosni papiri.19 Članstvo u burzi prestaje:20 . ugovorima i podacima o ugovornim stranama koji se odnose na burzovne poslove dok ih ugovorne strane ne oslobode tih dužnosti. sc. a. dipl. 2.17 Članove burze čine:18 a. zaključenjem osnivačkog ugovora. 4.posudba tehničkih sredstava na otplatu . 1. 1. Polaznu osnovu za njezin nastanak predstavlja zakonski okvir. č. Može donositi odluke. maklera. kao pod 4. 27 st. 1998. iur. cit.isključenjem iz burzovnih poslova .13 Svaki član burzovne komore ima jedan glas. v Obchodnom vestniku.6 Najviše tijelo burze je glavna skupština koja se sastoji od svih članova burze. 15 st. ako je nazočna natpolovična većina članova burze. podrobni postupak kod imenovanja i opozivanja osoba ovlaštenih za posredovanje u burzovnim poslovima (dalje samo „posrednici“). kao pod 4. 1. kao pod 4. njihova posredovanje i ispunjenje (dalje samo „burzovna pravila“) j. 229/92 Zb. Viktor Palić. pobliže uređenje djelatnosti tijela burze i broj članova burzovne komore i. 1992. Nalanda Kantor. Burzovna komora može zasjedati ako je nazočna natpolovična većina članova burzovne komore. način njihova nagrađivanja i uvjete pod kojima su ovlašteni zaključivati burzovne poslove u svoje ime g. te č. Ovdje se primjenjuju odredbe vezane za č. Članovi burze imaju pravo pod uvjetima u granicama zakona i statuta: sudjelovati na glavnoj skupštini i glasovati na njoj. Naredba Vlade ČSFR č. kao pod 4.12 Članovi burzovne komore biraju se ili imenuju na vrijeme utvrđeno u Statutu. op. 2. s područja Slovačke kotirali su u Budimpešti i Beču. 1. ugovori o otpremi stvari i špediterski ugovori. biti u radnom ili nekom drugom sličnom odnosu.21 Cijena ostvarena poslovanjem posrednika unosi se u trgovačku knjigu. Občianski sudny poriadok – Građanski sudski postupak.organiziranje pomoćnih burzovnih poslova . kao pod 4.cit. kao pod 4. 1... Član burzovne komore može biti samo fizička osoba starija od 21 godine.8 Za rad burze potrebna je i dozvola države. kao pod 4. op.. 1. kao pod 4. op. bliža pravila za ispitivanje odluka burzovne komore od strane glavne skupštine. Statut sadrži:7 a. način na koji se utvrđuju pravila za zaključenje ugovora.5 Poslovi burze su kupnja i prodaja roba od strane osoba koje su ovlaštene za burzovne poslove. bliže uvjete za nastanak članstva u burzi i za posjet burzovnih skupština d. 11 st. kao pod 4. op. Za burzu nastupa predsjednik burzovne komore.

terminske. rashlađeno. Obračunski centar ove robne burze predstavlja institut koji osigurava obračun i garanciju ispunjenja burzovnih poslova financijskim namirenjem ili fizičkom dobavom roba. Time ujednačava utjecaj variranja cijena i nepovoljnog tečaja i pridonosi podjeli rizika. Viktor Palić. sc. također prženi • škrob (štirak). Ona predstavlja određeni dio u cijeni zaključenoga burzovnog posla. Sklopljeni je posao između članova burze potvrđen pisanim ugovorom (zaključni list). Na burzovnom parketu cijena nastaje reakcijom brokera na protuponudu riječima „kupujem“ ili „prodajem“. godini.: Pravni status i ustrojstvo Burze roba u slovačkoj Republici Burzovni posao čini kupnja i prodaja robe.29 Mogućnost njihova dogovaranja pruža Burzovna komora. u čvrstom stanju • šećerna repa • ostali šećer • sojine bobice. na koji brokeri mogu naručivati kupnju i prodaju ugovora futures. U biti oni pretpostavljaju zamjensku robu u velikoj količini. Drugi subjekti posluju posredstvom tih članova. sa sadržajem masti koja ne prelazi 27% mase • ovčje mlijeko. konzervirana ili kuhana • krumpir. uz mineralnu vodu i sodu s dodatkom šećera ili drugih zaslađivača te aromatizacije • pivo od slada • vino od svježeg grožđa. svježi ili rashlađeni osim sjemenskog • crveni luk i šarlota • češnjak • kupus bijeli i kupus crveni • mrkva ili okruglica 27 5 st. ali i bez topline. ubrojivo plantažne. Na burzovnom parketu (posebno odijeljeno mjesto) mogu poslovati samo brokeri30 članovi robne burze. 4. To znači prodati nešto za višu cijenu nego što su kupili. dipl. 100510197 – carinske oznake) • ovas • riža • zrna sirka • slad. oec. sc. Koriste se kod poslova za prehrambenu pšenicu.. dimljena riba. Članovi i 28 5 st. oni mogu poslužiti u cilju pokrića i osiguranja. oraha ili kakaa • maslac i druge masti iz mlijeka • sir i svježi sir • ptičja jaja u ljusci. koja u tom cilju i jamči. također razmrvljene • kikiriki. 100510138. jogurt. i to 12 mjeseci unaprijed. Viktor Palić. . također zgusnuto ili s dodatkom šećera ili drugih zaslađivača ili obogaćeno okusom s dodatkom voća. kao pod 9. također očišćen ili razmrvljen • zrna kakaa. kavena ljuska i kaša.tovarne sekcije – spot i forward poslove gdje je trgovanje organizirano na članskom principu. posredstvom osobnih računala spojenih s baznim serverom u mreži interneta. Ugovorne strane proračunavaju u nastupajućim rokovima kakva će biti cijena nakon stanovita vremena i sukladno tome podešavaju i poduzimaju mjere. kefir i ostalo s kiselo kvasnim ili acidofilnim mlijekom i vrhnjem. To i ukoliko je cijena označena od strane nadležnog tijela Burze. Statutom i Burzovnim pravilima. kora i ostali kakaov otpad • mineralna voda i soda • voda. posoljena ili u slanom umaku. Špekulanti donose na tržište likvidnost. Hedgeri (osiguravatelji) se zauzimaju za smanjenje rizika iz razvoja cijene u budućnosti. Obvezni odnosi koji nastaju u burzovnom prometu i njegovu posredovanju uređeni su odredbama Trgovačkog zakonika. 5. koju prema potrebama i potražnji nastoji proširiti. dipl. koje nije gusto i ne sadrži dodani šećer ili druge zaslađivače • mlijeko i vrhnje zgusnuto. također pržena ili bez kofeina. 30 Broker je osoba ovlaštena od člana burze u njegovo ime kupovati i prodavati ugovore futures (prilog Statut). kao pod 9.Futures sekcije – terminski poslovi gdje je bitna ugovorna obveza između ugovaratelja s naznakom prodati ili kupiti robu u određeno vrijeme u budućnosti za danas dogovorenu cijenu. gorivo i mineralni proizvodi c.: Pravni status i ustrojstvo Burze roba u slovačkoj Republici Nada Petričević. Nazivaju se još i kasa poslovi. On sadrži evidenciju 6 članova s osnivačkim pravima. Aktivni mjesec je od burze određeni rok dospijeća ugovora – kod prehrambene pšenice to je ožujak. kao pod 9. Izvan parketa trgovci ugovaraju poslove među sobom. nepržen. Tako ograničava rizik na iznos svote koja je pokrivena visinom premije. također kuhana prije ili za vrijeme dimljenja. Nalanda Kantor.. a naziv za ovo poslovanje jest poslovanje iza kulisa. Kod ovog posla jedan od ugovaratelja pridržava pravo odustanka od posla isplatom premije. 5. svježa i rashlađena • riba svježa ili rashlađena • riba smrznuta s iznimkom ribljeg filea • riblji file i drugo riblje meso • riba sušena.brze (efektivne) i . burza roba u Slovačkoj Republici postala je vodeći faktor tržišta roba na svom području. Ovaj zahtjevan posao Burza obavlja uspješno bez zamijećenih primjedaba. On se može obavljati i izvan burze pod uvjetima koji su određeni Zakonom. Kod njih između zaključenja ugovora i ispunjenja protekne odgovarajuće vrijeme. Vrijedi pravilo da se na Burzi može trgovati samo onim stvarima za koje je dozvolu izdala Burzovna komora i koje su upisane u trgovačkom registru. 4. brašno i sastojci pogodni za ljudsku prehranu • mlijeko i vrhnje. Primjerice. proizvodi industrije građevinskog materijala i. Prihvaćanjem burzovnih poslova modernih burza roba iz razvijenih zemalja Europske unije. poljoprivredni proizvodi životinjski i biljni živežne namirnice i začini: • živa goveda (osim plemenite čistokrvne stoke) • žive krmače (osim plemenite čistokrvne stoke) • ovce. Time je doprinijela unapređenju tržišnog poslovanja u nama prijateljskoj zemlji. svježe. kupac veće količine roba jedan određeni dio prodaje na rok dobave. Robna burza Bratislava organizator je javnog tržišta sa standardiziranim terminskim poslovima (futures) i izabranom robom. iur. također razlomljena. svježi ili sušeni grožđe svježe dinje (podrazumijevajući lubenice) jabuke kruške i dunje marelica trešnje. svježe ili rashlađeno • goveđe meso smrznuto • svinjsko meso svježe. uz elektro–tehničku industriju g.Nada Petričević. Radi njihova ostvarenja kupac je dužan položiti ustanovljenu kauciju. kovine i proizvodi od njih b. svibanj. drvo i proizvodi drvne industrije e. kiselo mlijeko i vrhnje. Burzovni dan je svaki radni dan. Takvi poslovi osiguravaju zalihe za kasniji rok u trgovini robom. proizvodi strojarske. Njihov je cilj profitirati iz razlike između kupovne i prodajne cijene. svježa. klijenti ove burze mogu odabrati u okviru: . rashlađeno ili smrznuto (osim kozjeg mesa) • perad neodvojena. Vrst burzovnog prometa burzovni se poslovi dijele na: . 6. koje ne sadrži dodatak šećera ili drugih zaslađivača. Terminski su poslovi poslovi sa stalnim rokovima. riblje brašno. kojemu su izloženi.28 Pod efektivnim poslovima podrazumijevaju se poslovi s robom koji se izvršavaju isti dan kada je uslijedio i kupovni zaključak. dipl. vinski mošt kao broj 2009 • vermut i ostala vina od svježega grožđa spravljena pomoću aromatičnog bilja ili drugih aromatičnih tvari • škrobni i slični ostaci • kruti i drugi čvrsti otpad d. 182 183 . smrznuto • ovčje ili kozje meso. Takve mjere imaju špekulativnu narav. inulin • šećer od repe ili trske i kemijski čista saharoza. Nalanda Kantor. uključujući opcijske. 100510154. svježe ili sušene citrusov plod. U terminske poslove ubraja se i premijski posao. 6 ostalih članova i 6 pridržanih članova u 2004. Poslovanje se odnosi na sljedeću robu:27 a. sirova ili pržena • kakaove ljuske. proizvodi lake industrije h. dr. oec. Članovi burze koriste se pravom kupovati i prodavati ugovore futures u internetskom burzovnom poslovnom sustavu – IBOS. • • • • • • • • • • • banane. tečaj deviza (devizni tečaj). također aromatiziran • pšenica i surogat • raž • ječam • kukuruz (osim 100510111. koze žive (osim 010410100 i 010420105 – carinske oznake) • goveđe meso. Član burze – ovlaštena pravna ili fizička osoba zaključivati poslove na burzi. dipl. rujan i prosinac. dr. a provode ga osobe ovlaštene za burzovni posao koji se dogovara na Burzi u prostoriji i u vrijeme određeno za burzovne skupove. 29 5 st. No. iur. Profil burze robna burza Bratislava svojim klijentima pruža široku lepezu burzovnih produkata. Robna burza Bratislava ima i imenik članova. višnje breskve šljive i trnjine kava. srpanj. kemijski proizvodi i proizvodi gumarske industrije f. uz vino obogaćeno alkoholom. Iznijete stavke predmeta djelatnosti ukazuju na opsežan rad promatrane burze roba. kavin nadomjestak s bilo kojim sadržajem kave • čaj.

dipl.: Rječnik stranih riječi. ZAKON. As foundation of commodities exchange is expected in Croatia.iur. dr. Viktor Palić Nalanda Kantor. 63/1992 Zb. Nalanda Kantor. I zvazok. Although it has existed for just over 15 years.oec. Zagreb 2000. It includes trading in exchangeable goods by standard label. futures section.. Stoga smo zainteresirani za osnivanje burze roba i kod nas. it goes beyond the trade in a trade fair and particular trade in real commodities.. 513/1991 Zb. to provide better understanding of its functioning. str. Novi liber. 229/92 Zb. dipl. Time se nastojalo sagledati značajnu ulogu ove burze kao organizatora javnog tržišta u svojoj zemlji. vrsti burzovnog prometa i njezina profila kroz uvođenje u najčešće standardizirane terminske poslove s prehrambenim artiklima. djelatnosti. dipl. sa željom da to bude na optimalnoj lokaciji upravo u Osijeku. str. sc. it is important to note that it actually goes back to the pre-Second World War Czechoslovakia. Ideja nam je bila prikazati pojavni oblik burze roba koja radi svoje napredne organizacije može poslužiti kao primjer i za osnivanje takve burze u Republici Hrvatskoj. exchange chamber. an EU member state that is similar to our country. dr. The paper will focus on the legal status and organizational structure of consumer goods market in Bratislava. 70/1992 Zb. Encyklopedia Slovenska. Bratislava 1977. Zaključak imajući u vidu vrijednost burza roba za tržište svake zemlje željeli smo napisati rad o burzi roba Bratislava u Slovačkoj Republici. dipl. securities and exchange commissioner. S druge strane pokušalo se odgovoriti je li ona kao posebna institucionalizirana tvorevina unaprijedila tržišno poslovanje na području svog djelokruga rada. oec. Viktor Palić. regulations defining the foundation and functioning of the commodities market will also be presented as well as the profile. ZAKON. method and types of operations.2. Nalanda Kantor. oec. iur. Key words: commodities exchange. iur. dr... the paper will explicate its status and operation in Slovakia. LEGAL STATUS AnD ORGAnIZATIOnAL STRUCTURE OF COMMODITIES EXCHAnGE In SLOVAKIA Summary Commodities exchange is an important element of market economy of a country. izdanje. 99/93 Zb. o Komoditnych burzach v zneni zmeny zakona č. together with its positive effects. stock brokers. Pristupilo se prikazu njezina ustroja. exchange market court.sc. sc. 212. i Goldstein. Posebna pozornost dana je njezinu članstvu i radu njezinih posrednika. 285. Nastojalo se sagledati i propise temeljem kojih je osnovana za što funkcionalnije djelovanje – Zakonu o robnim burzama i Statutu. dipl. speculators Literatura: Anić. Also.Nada Petričević. Viktor Palić. I. dipl. Being an organized commodities and capital market. ukazujući na pozitivne predispozicije njena daljnjega uspješnog poslovanja.: Pravni status i ustrojstvo Burze roba u slovačkoj Republici 6. o Obchodnom vestniku ZAKON. Obchodny zakonnik č. Nada Petričević. č. V. Občianski sudny poriadok 184 185 .: Pravni status i ustrojstvo Burze roba u slovačkoj Republici Nada Petričević. 249/1994. č. i č. č.

Currently. A company must constantly bear in mind the risk that the market will not accept a new product and innovation. a change has the character of innovation only if the company uses an idea first. the time of development is far longer from the time of the product life cycle. and its replacement with a new generation). 103). Market acceptance is determined by the behavior of customers and not that of companies. according to which. The second part will analyze the advantages that companies can achieve if they opt for innovation or for imitation. A higher volume of production at the beginning of the very production process and rapid global market penetration allows the first mover companies to set market prices so low that they can barely be followed by other companies.: The Commitment of B&H Companies to Innovation or Imitation Zijada Rahimić. Analyzing the results of some research. All innovative changes for result have an improvement of efficiency and effectiveness. 101). the competitive race has been reduced to the race for the continuous introduction of new products into the market. B. Dynamic and turbulent changes in the environment and constantly increasing competition. 2002. the life cycle of products and companies’ reactions to changes. p. Whether the innovation will be focused on “cheaper” products or “different” products depends on which key competencies will be the backbone of its competitive advantage. In these branches.D. it is particularly difficult for the companies to predict what the buyers will buy and what new products the competitors will bring to the market.. and to analyze the areas where companies see special innovation opportunities and dynamics of investment in research and development. then they are threatened by the risk of high losses or even by the risk to be pulled out of the market. p. although it is far more noticeable in technologically intensive industries. Starting from the model creation value. a company may decide to create a new model for value creation or create an imitation . UDK 001. The third part of the paper aims to present a representation of innovations.. which is getting shorter. we will.ba term innovation is often linked with technological changes. reduce time of depreciation or in some other way differentiate in relation to competitors. among other factors. and product design have to be taken years before its introduction into the market. The importance of key competence becomes more emphasized due to the growing differences between the time of product development.unsa. p. Amra Kožo. For a company.. Innovative Strategies se.. or the production of completely new products” (Šehić. If the company’s followers fail to reduce costs. since the decision on features (specifics). Thereto. 1997.ba ** School of Economics and Business University of Sarajevo e-mail: amra. That must direct the efforts of the companies towards seeking and finding new solutions. New generations of products are constantly suppressing products whose physical lifetime had not expired. Innovative companies are considered to be those that react to sudden changes in the environment but also cause the changes. 110). Competitive Advantages.a new or innovated way of work or the production of the existing products. more complexes products. Precisely because of that. Technical insecurity is likely to question whether the research and development project set goal has been achieved or not. have affected the shortening product life cycle and the duration of innovative solutions. Ph. Amra Kožo. The greatest insecurity is in the industries and companies with longer periods of preparation for production. in certain industries such as electronics. where speed of response is far more important than the correctness of the response to the market situation. 10-11).Sc. Through creating new. the product life cycle and the so-called Time Scissors dilemma will be represented in the first part of this paper. B. 1999.. it can be seen that the trend of shortening a product’s life cycle is not followed by shortening the time required for the development of new products and processes (Bulinger et. p. The growing complexity of products has a significant impact of the extension of time for development. a company strives to meet the growing demands and desires of customers. 275).D. p. It should be noted that the trend of shortening the duration of the innovations is present in all branches. On the contrary. Key words: Innovations. B. determines whether the B&H companies are inventors or followers. among other things. Innovative companies are those that react to sudden changes in the environment but are also the very cause of change.Sc. analyze the dynamics of investment in research and development.kozo@efsa. The aim of this paper is that. have led to the shortening of a product’s life cycle and the shortening of the duration of innovative solutions. which becomes longer and the lifetime of a product.. that the slow followers have no possibility of return on investment in areas of research and development. according to which technical success has been se187 2. which include “. This phenomenon (the duration of one innovation. as well as top management’s view of the importance of innovation in achieving competitive advantages for their companies. as a basic fundament for building competitive advantages of B&H companies. which was confirmed in the results of research by Arthur D. in addition. In order for the company to survive and develop in the modern global economy. managers prefer to seek new product categories aiming to expand an existing business rather then to seek new ideas which would lead them into entirely new areas (Kanter. Introduction Innovations have become an increasingly important factor in the struggle to preserve and improve the competitive position of companies in domestic and international markets. most profit was realized by companies with products less then five years old. From Figure 1. 44-63). al. With 1. that is if the company appears first in the market with the idea (first mover).unsa. follower) require exceptional organizational skills. Little in 1995 (Koruna.895(497. can be grasped by the concept of innovations. Otherwi- 186 . The main reason for shortening the product life cycle lies in the effort of the company-innovator to bring the competition in the so-called Time Trap (Kirschbaum & Koruna. we mark with the term “time of the innovation substitution”.Zijada Rahimić. In order to get a complete picture of the innovative strength of the observed B&H enterprises. Also. Product life cycle and the time required for product development Dynamic and turbulent changes in the environment and constantly increasing competition. top management must be able to understand and manage changes. All changes and all improvements within one company and in other spheres of life as well. Ph. 2007. Both extreme positions (innovator vs. the term Time Trap. In this case. The * School of Economics and Business University of Sarajevo e-mail: zijada. Ph.6) Pregledni članak ThE COmmiTmENT Of B&h COmpANiES TO iNNOVATiON OR imiTATiON Abstract Innovations have become an increasingly important factor in the struggle to preserve and improve the competitive position of enterprises in domestic and international markets. 1995. the uncertainty is two-fold: as first the technical insecurity appears and then the economic insecurity. the innovation can be based on a broad set of core competences (Krueger & Homp.rahimic@efsa.an adaptation of a dominant model in the industry.: The Commitment of B&H Companies to Innovation or Imitation Zijada Rahimić. p. These changes have resulted in an increased importance of new products. Economic success depends on the conditions prevailing on the side of demand.D.Sc. a situation is described in which company-inventors are shortening the life cycle of their products so much. Rosabeth Moss Kanter points out that the current wave of innovations includes mostly new products that offer customers new capabilities and functions. Amra Kožo. 1991.

but its adjustment to market changes. 2006. An imitator tries. p. it means that it has taken on imitation. top managers of some companies still continue to reduce spending on innovations. These companies react with a touch of distance and reserve towards changes. market success in 30 to 31% and economic success in terms of return on invested assets in only 10 to12%. 188 189 . Ph. (1991). Amra Kožo. many decisions get abandoned in the testing phase and Source: Koruna S. G. However. Amra Kožo. 2007.: The Commitment of B&H Companies to Innovation or Imitation Zijada Rahimić. as well as from Figure 2. p. Therefore. the results of research conducted with 285 top managers of companies indicate that the far more successful companies are those that adapt faster to market developments such as new technology or the altered preferences of customers (Schaeffer & Stoll. p. and third. If the factors were sorted by their importance.Sc. In fact. to set “the rules of the game”. pp. 1999. Both extreme positions require exceptional organizational skills. Kernkompetenzen Dynamik Ueberleben im Hyperwerwettbewerb mit strategischen Allianzen. second at the level of business models. 2006. Schenkar (2010. which also can be a bit of a trap (Stock-Homburg & Zacharias. to minimize the risk and avoid the cost of typical pioneer expenses. innovations may be at the level of product. or with the least possible cost. Die Schrauben Anziehen – Der Wettbewerbsfaktor Zeit Muss Konsequenz Genutz Werde. Even under the pressure of the crisis. and imitation capacity is important for the imitator. 28-40). and market share Source: Adjusted According to Bullinger. it can be noticed that the assessment of the probability of technical success is twice the size of the probability of economic success (Rahimić. p. Ph. 10-12). then innovation can be the fundamental building block for building competitive advantages..D. It is obvious that the roots for building competitive advantages of enterprises based on innovative activities are in its specific capabilities. companies should react proactively to create change by themselves and to be capable of reacting quickly to the desires and demands of customers and to all other relevant changes in the business environment. If changes to the requirements of customers occur there is a risk that the company develops inconsistently with the market. 2009. adequate organization and capabilities of building the entry barriers. a conquered market can be best defended with continuous innovation. 14-17). for establishment and long-term preservation of competitive advantages will have companies that create changes (innovators) and companies that quickly respond to changes (fast follower). Commitment of enterprises for innovation or imitation Thanks to innovation. If the company chooses the role of being a follower.. H. the key competences. & Wasserloos. then the company will hardly be able to set standards and with such move can jeopardize its image. at the level of marketing and sales. 2002. p. through the accepting of certain tested and confirmed solutions.. then the research results would show that the top firms give priority to the optimization of existing products and the development of new ones (Bailom et al. Šehić. it is obvious that the sales and profit potential of the innovator companies is significantly higher in relation to the company that has opted for the role of an imitator. Based on the above. p. This. Risks of this model are a shorter period of depreciation as well as barriers to market entry and the protection of patents or trademarks (Rivete & Kline. it seeks to benefit from the experiences of innovators. Top companies are active in all three dimensions. without any.. If companies have the afore-mentioned capabilities. First. a company will be able to quickly conquer new markets or increase its existing market share. a change of an innovative character is associated with risk. The capability for the election of the right change. p.D.: The Commitment of B&H Companies to Innovation or Imitation Figure 1: The Time Scissors Dilemma Figure 2: Time of entry into the market. 2000. 10-11 cured in 58 to 60% of initiated projects. In both creating models. 2010. 278. 2001.Sc. but that idea has not yet been widely accepted. In addition to the fact that it represents a sort of challenge. rarely take the initiative. that is. and leave experimentation to other companies. 3. relatively high rate of failure leads to the fact that such not well thought out investments in new products are being more and more critically viewed. 170-171). The Innovator Company usually has a monopoly position that allows it to set standards in its industry. Imitators have to understand the “real” meaning of imitation and they should be capable to intelligently adopt good ideas to market requirements (Schenkar. there are studies that indicate that the key to the success of the company is not innovations. Technical and economic insecurity is becoming greater in the uncertain and turbulent environment. B. Zuerich if the company enters the market with a „green (not-ready)” product. That is. Innovative search for new rules of the game has creativity. 23). In addition. J. the chances for success depend on the ability to elect the “real time”. p. that is an adaptation to the changes in the environment. Computerwoche. 8-9). The first provider can build a proven network with suppliers and distributors. since in such an environment is extremely difficult to predict changes for a longer period of time.. 42-55). better chances for success. that is. Numerous scientific studies show that every other innovation is being withdrawn from the market within the frame of a few months. Verlag Industriele Organisation. The very quest for new ideas often ends up in a „dead-end street“. 22) also claims that imitation may have a greater impact on companies’ growth than innovation. high ability of fast response and monitoring. flexibility and willingness to risk in the foreground (Zimmer.Zijada Rahimić. B. Due to the dynamics and complexity of the market environment. p.

16 small companies (from 10 to 50 employees). More precisely.67%). the companies achieve a better usage of capacity. namely: an increase of quality. In order to obtain a complete picture of the innovative strength of the observed B&H companies it is necessary to examine the dynamics of investment in research and development as well as the attitude of top management about the importance of innovations in achieving compe- titive advantages for their respective companies. The aim of the research is to establish an innovative power of the analyzed companies.: The Commitment of B&H Companies to Innovation or Imitation Zijada Rahimić. managers of companies in the food industry and industries engaged in the processing of medicinal herbs have recognized the impact of innovation in achieving long-term success. while in 67% of companies the technological life is the same as the physical duration of product. Therefore.Sc.89%. which is confirmed by the strength of influence expressed by simple correlation coefficient of 0. and also in its limited (inadequate) financial assets. The study was conducted through the survey method. and bearing in mind the increasing technological developments. Among 66% of companies that give innovation a high level of importance. properly filled out.Sc. Analysis of survey results Through the analysis of the responses from the managers of 48 companies it has been established that in 33% of the companies. Figure 3. which directly affects the increase in customers’ satisfaction (effectiveness) and cost reduction (efficiency). Figure 3 illustrates structure of companies by industry. It means that the 31. A statistical analysis of data led to the same indicators of the impact of innovations on cost reduction observed in domestic companies. 47. while in 50% of the companies.D. and also when selling 190 the product (marketing and services).37% change of companies’ success is related to innovation changes. 4. These activities in the future are further evidence that companies have changes in the environment in mind and seek to respond to these changes. In this way.1 Characteristics of the statistical sample The selection of a statistical sample was conducted by an “intended sampling” method. the subject of this part of the paper is the presentation and analysis of how B&H companies respond to the changes in the environment. since top management is more focused on improving existing processes and products. another reason for the low importance of innovation is limited financial resources. Ph. shorter production time. Within this goal.. either by strengthening the direct contact (packaging. In addition to the type of business. B. Unlike managers of the wood industry. the top managers responded affirmatively. Amra Kožo. as observed by top managers of the companies. it is necessary to constantly dynamize the key competence. Empirical research on determination of B&H companies Given the fact that the business environment is quite dynamic and uncertain. and 33. Structure of companies by industry Figure 4: Structure of the companies according to their responses to the question: How big is the influence of the innovation in achievement of the competitors’ position? 4. seen in average. i. The chosen companies have various ownerships. that is. Chances to increase innovation activity. even in the wood industry 41.: The Commitment of B&H Companies to Innovation or Imitation 4. It transpired during the research that only 50% of the companies have a regular setting aside of funds for research and development. Generally speaking.D. There are slight deviations between the individual ratings of surveyed managers. To the question of whether in the next period there will be an increase in spending on research and development.2162 and indicates that the 21. Amra Kožo.62% change of the quality evolved under the influence of changes in the intensity of innovations. It is obvious that the operative innovations are present in the analyzed B&H companies.28 and coefficient of variation of 9. A total of 90 questionnaires were distributed and 48 questionnaires from different companies were returned. The reasoning that even 17% of the surveyed companies do not consider innovative activity as important in achieving success can be found in the type of business of that company (for example wood-processing-logs). B. They operate in four typical B&H branches (business sectors-(industries)): the food industry. lie particularly in new types of packaging. 7 medium-sized companies (from 50 to 250 employees) and 9 large companies (above 250 employees).67% of top managers do not believe that innovation affects the success of their companies. This data indicates that the analyzed companies. The focus of companies to achieve a greater degree of customer satisfaction is obvious. the continuous improvements are present both in the production process and in the product. but they try to use advantages realized on the basis of existing products as much as possible. and 17% of surveyed managers consider that impact as moderate (Figure 4).. The statistical sample covered 16 micro companies (from 2 to 10 employees). based on a prepared questionnaire. Connection is moderately expressed and direct. greater accuracy and simplified processes. and they are geographically dispersed. the new generation of products are suppressing products whose physical lifetime has not expired.2. on average. textile industry.33% of managers give mediocre importance to innovation. Ph. and in new forms of production (Figure 5). These companies are considered to be representative and relevant for this research.92% were from these two industries. as confirmed by the standard deviation of 0. either they do not have funds for research and development or do not consider it as necessary. service) or by reducing costs (in the process of production). the higher intensity of innovations will positively influence the quality changes. The severity of the impact of innovative activities of B&H companies on the quality increase expressed by coefficient of simple correlation is 0. it can be said that innovative activity positively affects the business success of B&H companies. the competition tougher and customers more demanding. Areas in which improvements have been made confirm a double contribution of innovation to the results of the business operations of the companies.e.3137. The response rate is 53%. lumber industry and the production of medicinal herbs and products on the basis of medicinal herbs. are not innovators (first mover). while innovative strategic thinking is suppressed (ignored). 191 .Zijada Rahimić. a continuous development of specific capabilities of companies is required. Planned increase of investments in research and development activity is justified. since 66% of companies considered that the impact of innovations in achieving competitive position is high. new concepts of service delivery or service. B&H companies have a chance to build a better competitive position if they better support research and development activities. The explanation can be found in the fact that the structures of the analyzed companies dominate the micro and small enterprises (66.

Amra Kožo. (2001). G.Zijada Rahimić. (2010). Izgradnja konkurentskih prednosti preduzeća kroz njegova strateška opredjeljenja. Harvard Business Manager Juli/2010. conclude that the B&H companies are not innovators. In essence. Mostar Schenkar. because it is the only way to retain existing. (2002). both efficiency and effectiveness. only 50% of top managers were reported to have a regular budget for research and development. It is obvious that innovation cannot be the dominant base of the observed companies and is necessary to direct innovation in such way as to support the achievement of high internal and external quality. Depending on its ability. 8-9. pp. D. who recognize the trends in the environment and try to imitate them. Koruna S.Sc. pp. which focus on new types of packaging. (2006). Literature Bailom.. The basic prerequisite for this is the continuous investment in research and development activities. B. A more detailed analysis of innovative activities. In this way. Februar 2007.. Companies of various sizes (micro. Zuerich Rahimić. 22-23. through research and development activities. R. Imitationen sind wertvoller als Innovationen. 193 . even in times of turbulent change and economic crisis.D. Maerz 2006. Die Schrauben Anziehen – Der Wettbewerbsfaktor Zeit Muss Konsequenz Genutz Werde. Innovations. N. Harvard Business Manager. B&H companies can achieve a better position of their products on the market. increasingly tougher competition as well as demanding customers. a company may decide to make a revolutionary new model of value creation or to imitate and adjust the dominant model in the branch. as ideas that create the future. textile industry. company size and financial strength significantly affect the company’s commitment to improve current activities and processes. Einsatz fuer Innovationen. & Zacharias. & Stoll. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Stock-Homburg. Mai 2007. Imitieren statt innovieren. with the aim of making quality products and cost savings in the process of its production. Strateški menadžment. new concepts of service delivery and new types of products. pp. & Wasserloos. (1991). the adjustment of its own activity to the new conditions in the market for business operating and the creation of additional value to the product even during its very production. Der sichere Pfad zu Innovationen. Conclusion Based on the fact that companies operate in conditions characterized by dynamics and uncertain change. O. However. 14-17. M.. They are “followers” in the industry.: The Commitment of B&H Companies to Innovation or Imitation Zijada Rahimić. (2006). in both cases before the decision to create a new product or imitation. pp. Juli 2009. Zimmer. 10-11 Kanter. J. Harvard Business Manager. H. and attract new customers. pp. but also to the continuous improvement of the existing one. Computerwoche. (2007). Harvard Business Manager.Sc. M. R. Bullinger. Regardless of whether a company is creative. Dž. 44-63. we can conclude that innovations are (and should be) a key factor in building and preserving the long-term competitive advantages of companies. developing and introducing a new product or new process to the market. as well as enhancements to existing products. Verlag Industriele Organisation. B. Harvard Business Manager Januar/2001. U. pp. Ph. Šehić. Kernkompetenzen Dynamik Ueberleben im Hyperwerwettbewerb mit strategischen Allianzen. F. Z. are usually related to finding. Wenn Kreativitaet zu Innovationen fuehren soll. Sarajevo Schaeffer.. Ekonomski fakultet u Sarajevu. lumber industry and production of medicinal herbs and 192 products on the basis of medicinal herbs. medium-sized and large companies) from typical B&H industries were included in empirical research of enterprises’ capabilities for innovation and imitation: the food industry.: The Commitment of B&H Companies to Innovation or Imitation Figure 5: Structural classification of the areas in which the companies see special innovation opportunities It means that it is possible to achieve. the wishes of costumers and their readiness to pay should be taken into account. The characteristics of industries. flexible and willing to risk or able to choose “the right change“ and react quickly. increase the overall image in the eyes of customers and thus create additional sources of financing for research and development activities. 10-12. Based on the presented research results it can be concluded that innovative activity can and should be one of the fundamental building blocks for competitive advantages of B&H companies. we must not forget that a true commitment to innovative strategic determination includes continuous work on its realization. (1999). et al. Harvard Business Manager. small.D. (2009). Ph. (2007). 42-55. pp. Amra Kožo. Research of B&H companies shows that 66% of managers were aware of the importance and positive impact of innovation on the development and preservation of competitive advantages. Das richtige Mass fuer Innovationen.

ili oponašati i prilagoditi neki dominantan model u svojoj djelatnosti. Obje krajnje pozicije (inovator. School of Economics and Business University of Sarajevo e-mail: amra. Hrvoje Patajac.ba Amra Kožo. Mladen Petrovečki: Analitika poslovanja specijalističkog medicinsko-biokemijskog laboratorija računom dobiti i gubitka Business Analytics of a Specialized Medical Biochemistry Laboratory Based on the Profit and Loss Account 194 . Darko Kirinčić mag. bioch.. ali su i same pokretači promjena. Amra Kožo. mr. med. Ph.unsa.Sc.D. kao i stavovi top menadžmenta o važnosti inovacija u postizanju konkurentnih prednosti za vlastite tvrtke.. odnosno sljedbenik) zahtijevaju iznimne organizacijske vještine.Sc. tvrtka se može odlučiti stvoriti novi model. Zvonimir Jurković: Upravljanje promjenama primjenom Taguchi metode Application of the Taguchi Method in Change Management Vikica Buljanović. dr. B. med.rahimic@efsa.D. sc. sc. B.. dipl. School of Economics and Business University of Sarajevo e-mail: zijada. konkurentna prednost. bioch. inovacijske strategije Anita Kulaš. dinamične i turbulentne promjene u okruženju.ba Professional articles Stručni radovi Tvrtke u bosni i hercegovini – inovatori ili imitatori? Sažetak Inovacije postaju sve važniji čimbenik u naporima poduzeća da sačuvaju i unaprijede svoj konkurentni položaj na domaćem i stranom tržištu. također će se analizirati dinamika investicija u istraživanje i razvoj. sc. oec. Ph. kao i stalno rastuća konkurencija utjecale su na skraćivanje životnog ciklusa proizvoda i trajanje inovativnih rješenja. Kako bi se dobila cjelokupna slika inovacijske snage promatranih tvrtki u Bosni i Hercegovini.unsa. Rozalija Marinković. Cilj je ovoga rada utvrditi jesu li tvrtke u Bosni i Hercegovini inovatori ili sljedbenici. Između ostaloga. mag. Počevši od modela stvaranja vrijednosti. Ključne riječi: inovacije. Inovativne tvrtke su one koje reagiraju na iznenadne promjene u okruženju. Kata Ivić.: The Commitment of B&H Companies to Innovation or Imitation Zijada Rahimić. i to na temelju životnog ciklusa proizvoda te načina kako poduzeća reagiraju na promjene.: Mogućnosti menadžmenta promjena u poslovnim organizacijama Opportunities Arising from Change Management in Business Organizations Dr.kozo@efsa.Zijada Rahimić.

Ključne riječi menadžment promjena. stručni studij Menadžment UDK 658. Veleučilište u Slavonskom Brodu ima tri studijska programa Hortikulturu.: Mogućnosti menadžmenta promjena u poslovnim organizacijama Anita Kulaš. ali i poslovne organizacije. Menadžment i Proizvodno strojarstvo. oni se uplaše za svoju sigurnost na privatnom i poslovnom planu. timski rad. Cilj je uspješna realizacija željenoga poslovnog rješenja organizirano i metodično. Stoga za vrijeme uvođenja promjena veliku ulogu igraju menadžeri jer je njihov zadatak da zaposlenicima interpretiraju ono što se događa i objasne im što te promjene konkretno znače za njih. već u samom početku stvore otpor prema promjeni. To se najlakše ostvaruje uvođenjem timskog rada i treninga cjelokupne poslovne organizacije.3 Stručni rad mOGućNOSTi mENADŽmENTA pROmJENA u pOSlOVNim ORGANizACiJAmA Sažetak Menadžment promjena sustavni je proces primjene različitih znanja. U radu će biti iznijeti i rezultati ankete provedene na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. Na taj način svi uočavaju što je najbolje za njih te lakše prihvaćaju novonastale promjene. Svjedoci smo da su promjene svakodnevne u životu svakog pojedinca. a s druge strane. promjene u tehnološkom razvitku. s jedne strane. Bit će riječ o potrebi uvođenja timskog rada i potrebi za long-life learning-om (LLL). ali i pozitivan utjecaj menadžera na motivaciju zaposlenika. U poslovnim organizacijama za to su zaduženi menadžeri i o njima ovisi hoće li zaposlenici s lakoćom prihvatiti promjenu ili ne.Anita Kulaš. To je bitno jer. Ljudi često ne žele ni znati što će određena promjena donijeti. trening organizacije. U svim tim procesima bitno je da postoji svijest i odgovornost zaposlenika. oec. njihovi menadžeri ih se to boje pitati ili ih ne žele pitati jer bi time možda ugrozili svoj položaj u samoj organizaciji. promjenjivim socijalnim trendovima. anketa 1. Uvod Kada se ljudima kaže da će doći do određenih promjena ili da će se uvesti određene promjene. dok Menadžment i Proizvodno strojarstvo 197 . dipl. Stoga je vrlo bitno da osobe koje su zadužene za donošenje promjena na pravilan način objasne što te promjene nose. dipl. Promjene u poslovnim organizacijama neminovne su ako poslovni sustav želi preživjeti u svom okružju i općenito na tržištu. odnos zaposlenika i menadžera. Potom o odnosu zaposlenika i menadžera. Veleučilište u Slavonskom Brodu Društveni odjel. U početku će biti govora općenito o tome što sve utječe na menadžment promjena (promjena strukture radne snage. postupaka i sredstava potrebnih da se promjena odrazi na ljude koji će biti pod njezinim utjecajem. oec. mnogi zaposlenici nemaju hrabrosti ili uopće želju priznati da su sposobni raditi i nešto drugo. Većinu je tih pitanja obuhvatila i provedena anketa. budući da se smatra da su oni usko povezani te predstavljaju budućnost svake organizacije. kulturološkim promjenama…). Sva tri studijska programa imaju redovni studij.

. Cilj je uspješna provedba željenoga poslovnog rješenja organizirano i metodično. bit će pasivni u pogledu uvođenja promjena. Zagreb. naglasku na participaciji i menadžmentu suradnje. i to onih koje obećavaju brze rezultate. Zagreb. Vjerojatno se čini kako je razdoblje od nekoliko godina predugo.: Mogućnosti menadžmenta promjena u poslovnim organizacijama imaju i izvanredni studij. M. R.. 7. Školska knjiga.. str. Te timove treba okupiti i dati im odluke o provođenju promjena te opis poslova u kojem je jasno naznačena njihova uloga na samom početku projekta promjene tako da mogu učinkovito djelovati i uspješno provesti promjenu. Bahtijarević-Šiber. Bahtijarević-Šiber. Organska je struktura plitka organizacija. F. Pološki Vokić. tj. Mate. Sponzor je osoba koja se brine o tome da se promijeni njegovo djelovanje.: Temelji menadžmenta. Anketa je provedena među izvanrednim studentima smjera Menadžment. i organsku strukturu organizacije. odozgo prema dolje i isključivo u pisanoj formi. Zagreb. 2001. Promjene u poslovnim organizacijama neminovne su ako poslovni sustav želi preživjeti u svom okružju i općenito na tržištu. širi raspon kontrole koji rezultira time da zaposlenici imaju veću samostalnost te bolju komunikaciju na svim 4 5 6 Potts. Ukoliko zaposlenici ne vjeruju u svoju sposobnost utjecaja na okružje. Zagreb.“5 Ako su promjene male. str. Nacionalna kultura ima jači utjecaj na zaposlenike nego organizacijska te je baš to problem i mnogih multinacionalnih poslovnih organizacija. a komunikacija je horizontalna. 16 Potts.“1 Postoje dvije osnovne skupine u koje su svrstane najznačajnije vrste organizacijskih struktura. Svjedoci smo da su promjene svakodnevne. „Organizacije koje su nekad bile hijerarhijske i projektirane prema načelima vojske i kontrole... 2005. ali je bolje da uvođenje promjene traje dulje nego da se promjena uvede u roku kraćem od onoga koje je menadžerima i zaposlenicima potrebno da joj se prilagode. 2001. Zadatak im je da interpretiraju ono što se događa i objasne svojim zaposlenicima što te promjene konkretno znače za njih. 383 upravljajući utjecajem promjene na ključne ljude. 383 Sikavica. sa strogim pravilima i procedurama koje se moraju poštivati. N. Školska knjiga. čijim poslom koordinira jedan pretpostavljeni menadžer. Zagreb. R. str. P. P.: Izazovi menadžmenta u XXI. već su za to potrebni mjeseci i mjeseci rada. zbog čega su u tom obliku organizacije potrebni kvalitetna izobrazba zaposlenih i odgovarajuće radno iskustvo.. str. Takve su poslovne organizacije dužne usklađivati dvostruke ciljeve prilagodbe strukture svojih poslovnih jedinica jedinstvenim obilježjima svake države u kojoj rade.: Temelji menadžmenta.: Uspješno poslovanje – Upravljanje promjenom do uspjeha. a ne zahtijeva se ni neko posebno radno iskustvo“2 Takvu organizaciju karakterizira širok raspon kontrole i veći broj suradnika. bit će im normalno da se njihov radni učinak procjenjuje svakih godinu dana. a druge suvremenim organizacijskim strukturama (adaptivnim ili organskim). Školska knjiga. str. 31 Collins. J. Bitan čimbenik kod uvođenja promjena jest nacionalna kultura. stoljeću. Pološki Vokić. svejedno je potrebno preuzeti one odgovornosti koje bi pri većim promjenama preuzeli timovi. Školska knjiga. Devanna. kojom guraju vlast prema dolje. Pored promjena organizacijske strukture. Također mnoge uvode decentralizaciju vlasti. E.“4 Ako će promjena koja se provodi utjecati na ljude iz više odjela iste organizacije.C. Zagreb. N. 2. 1 2 3 Sikavica.: Uspješno poslovanje – Upravljanje promjenom do uspjeha... Bitno je znati kada treba uvesti promjene i na koji način. Za vrijeme uvođenja promjene. Menadžment promjena „Menadžment je proces u kojem se koordiniraju aktivnosti drugih ljudi i pomoću kojih se ostvaruju ciljevi organizacije uz efikasnu i efektivnu uporabu svih raspoloživih resursa organizacije. F. Bahtijarević-Šiber. Jedne se nazivaju tradicionalnim odnosno klasičnim (mehanicističkim ili birokratskim). Menadžment promjena odnosno upravljanje promjenom „definiramo kao sustavni proces primjene znanja. potrebno je pažljivo razmotriti komu će se dati uloga sponzora a komu uloga pokretača promjene. „Birokratske organizacije u velikoj su mjeri složene i formalizirane.: Temelji menadžmenta. a ne samo pojedince. među ostalim smanjen broj menadžera. usmjerenima glavnom direktoru. Pokretač je promjene osoba koja je zadužena za planiranje i provođenje promjene. Mnoge se nacionalne kulture razlikuju i po tome usredotočuju li se na pojedinca ili skupinu prilikom procjene odgovornosti i radnog učinka zaposlenika. a ponekad i godine. sve se više reduciraju i postaju sve spljoštenijim strukturama koje same uče.. N. postupaka i sredstava potrebnih da se promjena odrazi na ljude koji će biti pod njezinim utjecajem. oec. nastojanju da postizanje promjene bude stalni proces te uvođenje radnih timova kao ključnih jedinica za učenje učinkovitijih načina organizacijskog ponašanja.. tako i u poslovnim organizacijama. Ako zaposlenici smatraju da imaju takvu sposobnost. kao što su i naglašeno centralizirane. čime organizacije postaju manje birokratske i ujedno sposobnije brže odgovoriti na promjene u okružju. J. veliku ulogu igraju menadžeri jer su oni ti o kojima ovisi hoće li zaposlenici lakše ili teže prihvatiti promjenu. 2005. str. oec. s blagom podjelom rada i širokim djelokrugom poslova koje obavlja pojedinac. Školska knjiga. Birokratsku organizaciju karakterizira duboka i detaljna podjela rada te visoka specijalizacija radnika pa je za rad na pojedinim radnim mjestima potrebno malo izobrazbe.Anita Kulaš.. „Velika promjena zahtijeva timove pokretača promjene i sponzore. 2001. pozitivno će gledati na uvođenje promjena. LaMarsh. LaMarsh.“3 U ovakvoj poslovnoj organizaciji raspon kontrole je uzak. S druge se strane nalazi organska struktura koja „je antipod birokratskoj organizaciji pa nju karakterizira vrlo mala ili niska složenost kao i slaba formalizacija organizacije te dominantno decentralizirani oblik organizacije. ali i zaposleni na koje se te promjene odnose. G.: Mogućnosti menadžmenta promjena u poslovnim organizacijama Anita Kulaš. potrebne su promjene u kulturi poslovnih organizacija. A. orijentirane prema potrošaču. xiii organizacijskim razinama. F. dipl.. dipl.. P. 2002. kako u privatnom životu pojedinca. ali istodobno moraju razvijati 199 198 . U takvim poslovnim organizacijama komunikacija je vertikalna.“6 Takve strukture donose mnoge gospodarske koristi. 9 Sikavica. imat će više strpljenja u čekanju na rezultate koje će proizvesti promjena te će im biti normalno da se njihov radni učinak procjenjuje svakih pet do deset godina. Promjene nije moguće uvesti u roku od tjedan dana. Pološki Vokić... O njoj ovise mnoge stvari pa tako i vjerovanje zaposlenika u njegovu sposobnost utjecaja na okružje.

P. moraju imati i povjerenje drugih ljudi koji će ih ohrabrivati. zaposlenik će lakše postići i svijest o tome kako je zajednički cilj tima važniji od njegova individualnog. u području obrazovanja odgajatelja i učitelja. Oni često nisu dovoljno motivirani za izazove. str. zaštita okoliša i usluge zaštite. Na temelju analize prikazanih grafikona argumentira se da su društvene promjene stalne. odnosno koji je omjer muške i ženske populacije kod studenata koji su diplomirali na visokim učilištima u 2007. Stres je na poslu moguć u situacijama kada postoje određene prijetnje vezane za samo radno mjesto jer se zaposlenik ponajprije brine o njemu. Oni često nemaju mogućnost da se za nešto osjećaju odgovornima jer su upravo njihovi nadređeni ti koji ih koče u tome.3 godina. dipl. 1995. Treningom je moguće probuditi zaposlenikovu svijest te mu omogućiti da se oslanja na svoje vlastite snage i na svoju vlastitu vjeru. to sam ja!“. a argumentirano je praćenjem trenda od 2004. str. dinamiku posla i odnos između ljudi i stvari. ona je kod žena bila 26.6 godina. U privatnom životu stres je moguć svakodnevno. g.2 po godini od 2004. Naznake su prisutne i kod promjena koje naglašavaju ljudske odnose jer poslovne organizacije postaju organskije te time dolazi do većeg povjerenja u podređene. koji je uvijek prisutan. Kada to postigne. matematike i statistike..“8 Mnogi ljudi smatraju da nemaju nikakav potencijal ili nemaju hrabrosti priznati njegovo postojanje jer smatraju da će time odmah dobiti veću odgovornost. kulturološkim promjenama (sve više organizacija postaje multinacionalno i iz tog se razloga pojavljuje potreba upoznavanja nacionalne kulture (bontona) države u kojoj imaju organizaciju kako ne bi došlo do nesporazuma). poljoprivrede. pružati im podršku i vjerovati u njihove sposobnosti. i važnim. C.7 godina. g. ograničenjem ili zahtjevom koji su povezani s onim što on želi te čiji se rezultat može smatrati neizvjesnim 8 Carnall. do 2007.. a time i kvaliteta izvedbe. 7 Fox. oec. a kod muškaraca 25. Nešto o tome govori i Grafikon 1.: Mogućnosti menadžmenta promjena u poslovnim organizacijama Anita Kulaš. arhitekture i građevinarstva. Zaposlenik je osoba koja pruža uslugu poslovnom sustavu na regularnoj osnovi u zamjenu za određenu naknadu i kojoj je to nesamostalni rad. Da bi ljudi mogli otkriti svoje potencijale. Taj se omjer vjerojatno još dugo godina neće mijenjati. a time i organizacijske jer i sama organizacija ovisi o društvu svog doba. humanističkim.: Poslovna komunikacija. zdravstvu i uslugama socijalne skrbi prevladavaju žene s više od 75% udjela. usluge prijevoza. Kao što se može vidjeti. str. Grafikon pokazuje da je 1970. g. 127 U nastavku slijedi Grafikon 1. odnosno računarstvo. Mate.: Managing change in organizations. a ordinata prikazuje prosječne godine starosti muškaraca i žena pri sklapanju prvog braka. zaposlenici će postati svjesni svojih prednosti i/ili nedostataka. dok je 2000. Gore prikazani grafikon pak pokazuje da je sve veći postotak žena u sve više polja obrazovanja. oni moraju biti samouvjereni i vjerovati da te potencijale i posjeduju. oec. Godine 2007. Zagreb. društvenim i biološkim znanostima.: Bitni elementi organizacijskog ponašanja. inženjerstvo i inženjerski obrti. promjena načina vrednovanja radnog učinka i mnogi drugi.Anita Kulaš. 2001. a to su na primjer promjena načina rada. PrenticeHall. promjenjivim socijalnim trendovima jer je sve više mladih koji odgađaju brak zbog karijere. Prema ovom grafikonu zaključuje se da se iz godine u godinu povećava prosječna starost pri sklapanju prvog braka – čak za 0. fizikalnih znanosti. 1990. a lideri su ljudi koji rade prave stvari. novinarstva i informacija. prava.6 godina. 3. 285 200 201 . prosječna starost pri sklapanju prvog braka kod žena bila 21. Te će im vizije omogućiti da se pogledaju u ogledalo i kažu: „Da. „Iskustvo pokazuje da je poznavanje kulture poslovnog partnera u procesu međunarodnog poslovanja ključan čimbenik uspjeha. New York. Grafikon ne prikazuje polja umjetnosti. a to pokazuje i Grafikon 2. Također je bitno da prepoznaju važnost osobnog usavršavanja te da bolje upravljaju vremenom kojim raspolažu jer će samo na taj način uspjeti smanjiti svakodnevni stres. a ponajprije se očituju u promjenjivoj prirodi radne snage jer ženska populacija polako počinje zauzimati područja koja su u prošlosti bila predodređena samo za muškarce. Zaposlenici prije svega trebaju imati volju za osobnim usavršavanjem. Sam je stres moguće smanjiti prije svega poboljšanjem komunikacije u poslovnom sustavu.A. S..: Mogućnosti menadžmenta promjena u poslovnim organizacijama Kao argument sve veće prisutnosti promjenjivih socijalnih trendova odabrana je prosječna starost muškaraca i žena pri sklapanju prvog braka. dipl. uvođenje tehnologije koja je zaposleniku nepoznata/nova. te je važno da organizacija odnosno nadređeni zahtijeva od zaposlenika dodatni angažman i upotrebu vlastitog mozga. svakodnevnom tehnološkom razvitku. a ta demotiviranost ne može dovesti do rasta same organizacije. „Menadžeri su ljudi koji rade stvari na pravi način. odnosno do tima. Tek nakon shvaćanja potrebe za osobnom i zajedničkom vizijom.“9 Uzroci stresa mogu biti povezani s organizacijom ili privatnim životom zaposlenika. Sve to dovodi do porasta poslovne konkurencije. znanosti o obrazovanju. „Stres je dinamički uvjet u kojem je pojedinac suočen s prilikom. Odnos zaposlenika i menadžera i standarde postupaka kako bi olakšale koordinaciju među svim svojim poslovnim jedinicama u različitim državama svijeta. g. Apscisa prikazuje godine u kojima su provedena istraživanja. Odgovornost je još jedan od načina da zaposlenik postane još bolji. Zagreb. veterine i osobnih usluga jer u njima nije prisutna velika razlika pri odabiru studija ovisno o spolu.1 Svijest i odgovornost zaposlenika Važno je da zaposlenik postane svjestan svojih sposobnosti i svoga potencijala jer će samo tada menadžer moći doprijeti do njega. odnosno vremenu u kojem funkcionira. 171 9 Robbins. ali i osobnu viziju koja je preduvjet za stvaranje zajedničke vizije organizacije u kojoj rade. R. No.. neovisno o spolu. a kod muškaraca 29.7 godina. prerađivačkoj industriji i obradi.“7 Naznake odnosno snage organizacijskih promjena prisutne su. Hrvatska sveučilišna naklada. Važno je naglasiti da svijest ne uključuje samo gledanje i slušanje na radnome mjestu već i razumijevanje sustava. i dalje su ostala prvenstveno područja muškaraca (također s više od 75% udjela). Odgovornost je često presudna za izvedbu visoke razine jer kada se jednom preuzme odgovornost za nešto. šumarstva i ribarstva. predanost raste. Ostala područja. Krivo je tumačenje da se većina zaposlenika boji odgovornosti. kod žena bila 25. koji prikazuje kolika je zastupljenost muške i ženske studentske populacije u pojedinim područjima studija. poslovanja i administracije.5 godina. To je prikazano Grafikonom 2. 3. Mnogi ljudi nisu svjesni svojih sposobnosti. a kod muškaraca 28.

nja kako bi se povećala zaposlenikova učinkovitost. str. skoro neupravljivim. „U tome je srž dileme učenja s kojom se suočavaju organizacije: najbolje učimo iz iskustva ali nikad izravno ne osjećamo posljedice svojih važnih 14 Robbins.. „Društvena odgovornost danas znači pokretati društveno korisne akcije.: Peta disciplina – principi i praksa učeće organizacije. J. već će se samostalno oblikovati. stoljeću više se govori o potrebi uvođenja timova u poslovne organizacije.“12 Posjedovanje takve sposobnosti u skoroj će budućnosti biti nužno jer nove generacije ljudi očekuju upravo takav pristup poslu. „Radna snaga koja danas ulazi u poduzeća istodobno je tako netolerantna prema hijerarhijskim stegama i tako široka u svojim znanjima i sposobnostima da skoro posve odbija pokušaje strukturiranja poduzeća. „Poruka menadžerima mora biti jasna: moraju obratiti punu pozornost na to kako zaposleni percipiraju svoj posao i menadžerske postupke. u kojem se članovi tima međusobno podupiru. 122 19 Collins.. Najvažnije odluke donesene u organizacijama imaju posljedice u cijelom sistemu. P. ako timovi ne mogu učiti. Tu dolazimo do uzročnoposljedične veze.. M. Mate. Žele raditi u poslovnoj organizaciji koja se zalaže za kreativnost i nezavisnost u razmišljanju. je poslovnoj organizaciji nužno predvidjeti moguće organizacijske promjene i načine prilagođavanja uvedenim promjenama kako bi zaposlenike mogla pravovremeno pripremiti za nadolazeće promjene. niti podređenih već svatko ima svoj zadatak za čiju je provedbu odgovoran. oec. 1995. čiji glavni cilj nije prihvaćanje odgovornosti već samo stjecanje ekonomske dobiti. Devanna. G. To je moguće postići svakodnevnim korištenjem treninga na poslu. to je postavljanje vlastitih najviših standarda.“10 „Stvarna učinkovitost je postizanje više od očekivanog. str. analizu uloga kako bi se razjasnila uloga svakog pripadnika tima i njegove odgovornosti te procesnu analizu tima. J. Zagreb. Vjeruje se da su nužne velike promjene u poslu i da se one već uvelike događaju. M. 2001. poslovne organizacije trebaju više uvoditi novije načine poslova10 Whitmore.“13 Upravo zbog takvih razmišljanja.: Trening za postizanje učinkovitosti: rast ljudskih potencijala. str.: Trening za postizanje učinkovitosti: rast ljudskih potencijala.Anita Kulaš. Ti novi naraštaji zaposlenika pokazuju potrebu za samoaktualizacijom. str. Kako je uspješna komunikacija bitan uvjet motivacije. Zagreb. stoljeća žele nešto više jer ih čine ili će ih činiti ljudi koji neće raditi u ustaljenim organizacijama.. izraz nečijeg potencijala. ideja i naredbi. 23 odluka. str. Njihovi će poslovni izazovi biti složeniji. imaju zajedničke ciljeve. 2001. 168 3. utječe na čitav tim i da njegov problem indirektno utječe na svakog.. specijalizaciji. koja je prema Abrahamu Maslowu u njegovoj teoriji hijerarhije potreba zadnja potreba u životu svakog pojedinca. a posebno: integriranje razuma i intuicije. str.: Mogućnosti menadžmenta promjena u poslovnim organizacijama Anita Kulaš.. P. postojanih standarda koji nadmašuju ono što drugi zahtijevaju ili očekuju. 2001. 16 20 Robbins.: Poslovna komunikacija. u većini slučajeva menadžer. za takav način poslovanja treba postojati osoba. dipl. u timovima koji nemaju strogo nadređenih.): Izazovi menadžmenta u XXI. Međutim takvi problemi uvijek utječu na rezultate poduzeća – ciljevi se ne postižu i/ili sredstva se rasipaju. „Nesposobnost poduzeća da predvidi potrebu za promjenom i da svoje poslovanje ili svoju organizaciju efektivno prilagodi promjenama uzrokuje probleme. odnosno ono omogućuje zaposlenicima da nadvladaju mnoge poteškoće koje im se u vrijeme promjena nameću. R. naravno. ostavljajući ga. str. koje se osjećaju godinama ili desetljećima.“14 Da bi se stvorio kvalitetan tim. još uvijek postoje poslovne organizacije koje se vode birokratski. gradnja tima pokušava koristiti visok stupanj interakcije među pripadnicima skupine kako bi povećala povjerenje i otvorenost. svoju specijalizaciju. M. Zagreb.: Izazovi menadžmenta u XXI. Tim čine dvije ili više osoba koje zajednički rade na zadacima organizacije. sistemska perspektiva osvjetljava i suptilnije aspekte osobnog usavršavanja. Oni su željni osobnog usavršavanja.. Možda će tada zaista biti teško zadržati motiviranost i timski duh. P.. 95 12 Fox. Oni ne traže i ne žele raditi za jednu poslovnu organizaciju do mirovine te će se budući poslodavci morati dodatno truditi kako bi ih zadržali.C. ali i odnose prema zaposlenicima. Zagreb. (Schlesinger. str. Mate.: Poslovna komunikacija. stisnuti si šaku i zaželjeti dobrodošlicu. str. No. međusobno se nadopunjavaju. Devanna. oni mogu imati za posljedicu veliki prevrat ili niski moral. ni organizacija ne može učiti. „Timsko je učenje presudno jer su timovi. Mozaik knjiga. 2006. Zagreb. … . odnosno tima donosi veći radni učinak nego zbroj njihovih pojedinačnih radnih učinaka. Stoga će uspješne poslovne organizacije morati mijenjati način poslovanja.. 2006. L. Zagreb. G. suosjećanje i posvećenost cjelini. vremensko razdoblje za zadovoljenje nekog izazova kraće. Ti problemi ponekad poprimaju oblik loše suradnje i koordinacije. što 16 Senge. str.: Peta disciplina – principi i praksa učeće organizacije. stoljeću. Mozaik knjiga. 1995. Zagreb. već će njihova komunikacija prelaziti velike zemljopisne granice. Timovi 21. prema dojučerašnjim mjerilima. koji se razlikuju po dobi. javno se izjašnjavati o društveno relevantnim temama te otvoreno i javno djelovati u skladu s budućim potrebama društva.: Mogućnosti menadžmenta promjena u poslovnim organizacijama „Svijest i odgovornost su bez sumnje dvije kvalitete presudne za izvođenje bilo kakve aktivnosti. Promjene će se događati ubrzano i zato je bolje da organizacije već sada počnu pripremati zaposlenike za nadolazeće promjene. Zagreb : MATE : Zagrebačka škola ekonomije i managementa. S. 4. temeljne jedinice učenja u modernoj organizaciji. učinkovitosti i svrhe. A. „Aktivnosti na gradnji tima obično uključuju postavljanje cilja. svi članovi moraju biti sposobni potisnuti svoje osobne pretpostavke i pristupiti zajedničkom razmišljanju. Mnoge od njih su suptilne i često prođu neopaženo. 35 17 Senge.. 2001. itd. A. 42 13 Collins. C. M. već je on postao nužnost jer se samo na taj način mogu uspješno rješavati određeni složeni problemi. više od osobnih ciljeva. korištenje vlastitoga potencijala zahtijeva preuzimanje potpune odgovornosti. Oni jednostavno žele da se njihov rad cijeni te da ima smisao i svrhu. Naravno. xiii dovodi do toga da se možda nikada neće osobno upoznati. P. jednako tako „izgubljen“ kao i onaj koji je dao otkaz iz valjanog razloga.. 2001. S. Hrvatska sveučilišna naklada.: Bitni elementi organizacijskog ponašanja. Cilj gradnje timova jest poboljšati koordinirane napore članova tima kako bi se povećao radni učinak cijele skupine. Timski rad je zapravo osobni rad sa sinergijom. i ne samo rada nego i novom načinu života. 2002. A. Bitno je uvidjeti da ono što radi pojedinac. R. Timski rad više nije samo nekakav modni trend. Članovi su tima osobe koje zajedno funkcioniraju i vjeruju jedni drugima. Zapamtite da je sposoban radnik. postojano bolje viđenje naše povezanosti sa svijetom. Svjesni su svojih vrijednosti i ne žele tradicionalni pristup upravljanja koji se svodi na princip „naređuj i kontroliraj“.. Već je dokazano da zajednički napor skupine ljudi.. „Dok pojedinci razvijaju disciplinu osobnog usavršavanja.“20 Poslovne organizacije koje će na vrijeme shvatiti ili su već shvatile što budućnost donosi pokušat će svim silama zadržati ključne zaposlenike jer će znati ili već znaju da će neke od njih teško zamijeniti.“19 Stoga. oec. učinkovitosti i svrhe. Hrvatska sveučilišna naklada. „Jedan od ključnih zadataka menadžera je motiviranje djelatnika u organizaciji. Mate. 39 11 Whitmore. a ne pojedinci.“11 Prema ovoj definiciji. Uvođenje timskog rada jedna je od mogućih promjena. u njima se odvija nekoliko promjena. Oni bi ga tada vidjeli kao trenera ili bolje rečeno prijatelja.1 Osobine tima Primjećuje se da se novi naraštaji zaposlenika već na razgovorima za posao interesiraju o tome kakvu dodatnu obuku i mogućnost razvoja nudi tvrtka za koju će raditi te kakav im je način poslovanja. to se važnom kvalitetom menadžera smatra sposobnost učinkovite komunikacije znanja. Zagreb : MATE : Zagrebačka škola ekonomije i managementa. koji je napustio poduzeće iz nevaljanog razloga. Mate. 294 15 Senge. M. koja je spremna i sposobna svakodnevno se potpuno predati u ruke svojih zaposlenika. Timski rad U 21. pro18 Fox. str. P.“18 Ovo će novo doba dovesti do toga da će se ljudi iz dana u dan morati prilagođavati novim načinima rada. a možda ni s istoga kontinenta. razvitak interpersonalnih odnosa među pripadnicima tima. a to mogu postići samo inoviranjem u načinu rada. a ne kao nekoga tko od njih zahtijeva samo rad i disciplinu. To je.“17 Zapravo je sama bit osobnog usavršavanja naučiti kako stvoriti i održati kreativnu napetost u životu pojedinca. emocionalna napetost i strukturalni sukob). Osim objašnjavanja „struktura“ koje karakterizira osobno usavršavanje kao disciplinu (kao što su kreativna napetost.. 2002. Članovi timova neće nužno biti iz iste države.: Peta disciplina – principi i praksa učeće organizacije. iskustvu. a ne samo na njega. „Mnogi menadžeri složit će se kako zadržavanje izvrsnih radnika doprinosi zadovoljstvu kupaca. Oni će željeti biti dio tima koji obavlja kompleksne i izazovne zadatke.2 Utjecaj menadžera na motivaciju zaposlenika Jedan od prevladavajućih problema jest i to što su mnogi menadžeri naučili voditi poslovnu organizaciju po principu „mrkve i batine“ ili su spremni izražavati nepovjerenje u sposobnost zaposlenika da se prilagodi novim uvjetima rada. Zagreb. E. Mozaik knjiga. Zagreb.: Bitni elementi organizacijskog ponašanja. E.“16 4. 42 202 203 . i koji na kraju dovode do izvrsnih rezultata. Sve više ljudi pokazuje da neće tolerirati poslovne organizacije koje ne služe ljudima. a na taj način i učinkovitost same organizacije. stoljeću. dipl.“15 Svaki je čovjek cijeli život dio nekog tima jer je čovjek društveno biće.

Mozaik knjiga. novih načina poslovanja. P. ali i o njegovim sposobnostima.g.81 17. No.15 50 31. Kada se organizacija 21 http://www. smjera Menadžment.93 1.g. onaj koji radi samo ono što mu se kaže. Trening je potreban svakoj poslovnoj organizaciji. On treba ljude promatrati kroz njihove potencijale.2 Trening poslovne organizacije U 21.63 4+5(u %) 29. str. već žele da im se naređuje i da znaju što trebaju raditi. odnosno prijateljske odnose sa zaposlenicima. da otkrivaju nove ideje.g.67 25 41. Zagreb.) 22 Whitmore. stvaranja timova i rada u njima te procjenjivanja sposobnosti zaposlenika. 5.92 40. odnosno koristi materijalne prirode. 3 (u %) 37. 3 (u %) 37.69 34. Cilj treninga je da zaposlenici i njihovi menadžeri otkriju svoje potencijale i time povećaju svoju učinkovitost kako na poslu.1 Prepreke treninga na poslu Zaposlenici. Ljudi su i inače sumnjičavi prema svakom novom pristupu.33 4. a ne kao prijetnju. Problem je i to što su mnogi zaposlenici sumnjičavi ako se pojavi menadžer koji se ponaša kao trener jer smatraju da im nadređeni ne može biti prijatelj. onaj kojemu je sve teško ili mu se ne da.14 48. koji će znati prepoznati potrebe same organizacije. Delegiranje u menadžmentu je prenošenje posla sa jedne osobe koja se nalazi na višoj razini u poslovnoj organizaciji na osobu 205 204 . on smatra da ljude motivira samo novac.04 32. 172 24 Whitmore.92 37. Zajednička je prepreka obiju strana strah od novoga.67 83. php?wikiName=PoslovniTrener34 (preuzeto 17. Razlozi nesklonosti menadžera delegiranju (1 – „najvažniji“. da jednostavno postanu bolji na svim životnim razinama.moj-posao. Tablica 1.: Trening za postizanje učinkovitosti: rast ljudskih potencijala. poboljšanje kvalitete života pojedinca.… 4.33 26. U nastavku će biti objašnjeno nekoliko prepreka i koristi treninga na poslu. to je zasad nemoguće potvrditi jer je poznato da ljudi teško prihvaćaju promjene te da je potrebno određeno vrijeme kako bi one bile usvojene. M.: Trening za postizanje učinkovitosti: rast ljudskih potencijala.46 33. 3 (u %) 33. a to su razvoj osoblja kroz svakodnevni trening te povećanje učinkovitosti i produktivnosti.“24 Za menadžere. str. pokazat će koji su razlozi nesklonosti menadžera delegiranju. Zagreb : MATE : Zagrebačka škola ekonomije i managementa. gdje se podrazumijeva suprotstavljanje stanju status quo – osobito kad status quo uključuje skrivene aspekte trenutne stvarnosti koje ljudi žele izbjeći. mnogi zaposlenici ne vjeruju da ih njihov nadređeni može željeti razumjeti te ih potaknuti da i oni požele razumjeti njega.net/jseeker_wiki. J.03 26. U 21. oec. način života. Boje se da nešto neće dobro ili uspješno napraviti te da će snositi posljedice.62 25. navest će se samo neke. Na taj se način zaposlenik može više osloniti na svoga nadređenog i počinje ga zaista gledati kao prijatelja.46 44. Iako su koristi od treninga mnoge. Kakav je tko zaposlenik ovisi o njegovom dosadašnjem radnom mjestu i zahtjevima samoga 23 Senge.2.04 34.“23 „Trening za obavljanje zadataka u timovima je temeljen na istim načelima kao i trening pojedinaca.. 2006. To je način upravljanja.28 38.63 38.86 20.33 4+5 (u %) 14.33 25 3. Organizacija treba imati menadžera koji se ponaša drugačije spram drugih menadžera. podržati ili upozoriti na moguće probleme u njihovu radu. 2001.44 1+2 (u %) 48.. menadžeru ostaje više vremena za nove stvari itd. prestiž.07. Uvjet da se postigne takvo nešto jest promjena kulture poslovanja. oec.74 38. način postupanja s ljudima. to će bolje funkcionirati. Svaki bi istinski menadžer trebao „raditi na njegovanju klime u kojoj se principi osobnog usavršavanja provode u svakodnevnom životu.46 40. a ponajprije menadžeri nisu spremni za promjene i uvođenje treninga na poslu. tako i u svakodnevnom životu. odnosno treniranoj osobi.. stoljeću poslovne su organizacije češće prisiljene na uvođenje promjena nego što bi to one same htjele. objasniti im što se zapravo očekuje od njih.2. zadovoljstvu i koheziji unutar timova. Svatko od njih ima svoje razloge za neprihvaćanje novina. učinkovitosti i svrhe. 2006.74 30. a ne da koriste svoj vlastiti mozak. na odlazak ili uključivanje u trening programe jer ni one nisu bile odmah spremne za promjene koje su im nametnute. Tablica 1. odnosno svakom zaposleniku jer će zahvaljujući njemu biti poboljšana komunikacija svih segmenata organizacije. delegiranjem posla na drugoga.67 33.77 25. moguća je brža i učinkovitija pomoć u nuždi jer su ljudi često spremni podmetnuti svoja leđa.: Mogućnosti menadžmenta promjena u poslovnim organizacijama Anita Kulaš. dipl. 18 odluči za promjene. razgovarati s njima u četiri oka. On bi trebao imati stil participativnog vođe te nastojati formirati neformalne.“22 Trening se koristi s ciljem motiviranja zaposlenika. davanje uputa kako obaviti zadatak. Zaposlenici ne žele odgovornost. Cilj svake poslovne organizacije trebao bi biti da se što više ljudi uključi u treninge na poslu i da se obuče vlastiti ljudi.2.33 41.Anita Kulaš. učinkovitosti i svrhe.92 30. gdje su istraživanje i posvećenost istini norma.04 2. ali i njezinih zaposlenika. ugled. a ne i nematerijalne.62 29. „Trening je djelovanje čiji je osnovni i uvijek prisutan cilj građenje vjere u same sebe bez obzira na sadržaj zadatka ili problema…. Zagreb : MATE : Zagrebačka škola ekonomije i managementa. J. Iako se prema gore navedenim preprekama i koristima čini da ima više prepreka. Takav proces zahtijeva više uloženog vremena nego što je uobičajeno. str. godine za potrebe Poslijediplomskoga doktorskog studija „Management“ provedena anketa na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. i pojedinačno i skupno. delegiranja.“21 Kako bi zadržale zaposlenike. Anketom su bili obuhvaćeni studenti svih triju godina izvanrednog studija. organizacije će im se morati više posvetiti. ali rješavanje zadatka na takav način neusporedivo je bolje jer se ujedinjuju sva znanja. novog načina vođenja života. Trening nije samo tehnika kojom se upravlja i koja se kruto primjenjuje u određenim propisanim okolnostima. nove mogućnosti.33 16. ako se netko nađe u neprilici.77 29. ili onaj koji od posla traži i treba više. Menadžer se boji da će na taj način izgubiti autoritet te da neće ništa postići. dipl. Neće biti dovoljno reći kako su zadovoljne pojedinim zaposlenicima već će im češće trebati reći hvala. Koristi treninga na poslu Jedna od koristi treninga na poslu jest ta da on potiče ljude da počnu samostalno razmišljati. omogućiti im iznošenje njihovih osobnih stavova i mišljenja pa čak i prijedloga. pa tako i prema novom pristupu poslovanja.: Peta disciplina – principi i praksa učeće organizacije. kojima je zadaća da budu treneri.67 4+5 (u %) 25 8. rješavanja određenih problema i zadataka. najvažnije je da otpočetka stvore trenerski odnos s članovima tima kako bi mu se oni bez problema mogli otvoreno i iskreno povjeravati te im omogućiti da nakon provedenog treninga požele biti kao njihovi nadređeni. Zaposlenicima trebaju nadređeni koji će ih znati savjetovati. te svi članovi tima postaju osvješteniji i odgovorniji. 4. ona treba istodobno obratiti pozornost i na zaposlenike i na organizaciju. a ne kroz obavljeni posao. 5 – „najmanje važan“) Razlozi nespremnosti suradnika za delegiranje Radije pitaju menadžera nego da sami riješe problem Strah od pogreške Pomanjkanje informacija Misle da inače imaju previše posla Nisu stimulirani za preuzimanje dodatne odgovornosti Izvor: vlastita anketa 1+2 (u %) 33. Što je tim osvješteniji.63 1+2 (u %) 41.: Mogućnosti menadžmenta promjena u poslovnim organizacijama daji proizvoda. To znači: izgrađivati organizaciju u kojoj ljudi mogu bez straha stvarati vizije. Evaluacija ankete U veljači je 2010.67 16. Trener bi trebao biti osoba koja svoja znanja prenosi nekom drugom. da on samo želi saznati što više o njima te to iskoristiti protiv njih. Zaposlenici se boje promjena jer smatraju da će se time izvući iz svoje udobnosti te će ih se tjerati da se zapitaju kakav su tip zaposlenika.33 75 33.2009. Trening traži od ljudi da se dodatno aktiviraju. 149 radnog mjesta. način razmišljanja. Upravo iz tog razloga organizacije ne bi trebale prisiljavati svoje zaposlenike na osobno usavršavanje. jer trening zahtijeva napuštanje starih navika i stare sigurnosti te usvajanje i učenje novih stvari. efikasnosti planiranja sukcesije i općoj kulturi tvrtke. stoljeću sve se više govori o uvođenju treninga na poslu.

92 23.g. Vrijednosti su dobivene izračunom prosječne vrijednosti. g.93% ocijenili to da menadžer misli da posao može bolje obavljati sam. „najvažnijim“ i „jako važnim“ ocijenili su strah od pogreške (njih čak 83. u nastavku će biti prikazani grafikoni koji to i potvrđuju. a obuhvaćeni su studenti svih triju godina. g. „Srednje važ- nim“ smatraju pomanjkanje informacija (48.14 7.85%. Sljedeća tablica prikazuje koliko su zaposlenici spremni na timski rad. Studenti 3. „Srednje važnim“ ocijenili su činjenicu da suradnici nisu stimulirani za preuzimanje dodatne odgovornosti (41. ali istovremeno i o samim zaposlenicima te njihovim preferencijama i sposobnostima.62%).86%.33%). godine „manje važnim“ (4) i „najmanje važnim“ (5) ocijenili su menadžerov nedostatak povjerenja u suradnike. 206 Može se zaključiti na osnovi gore prikazanih i argumentiranih podataka da uspjeh tima ovisi prvenstveno o sposobnosti menadžera koji rukovodi tim timom. g. „Najvažnijim“ i „jako važnim“ 50% studenata 2.: Mogućnosti menadžmenta promjena u poslovnim organizacijama Anita Kulaš.14 Muški (u %) 100 - 3.08 100 100 100 100 16.74%). Studenti 1.67%). sa čak 53. Slijedeća tablica pokazuje koliko su zaposlenici nespremni na delegiranje. Studenti 3. ocijenilo je strah od pogreške.33 26. dipl.67 100 10. to su pak ocijenili „srednje važnim“ (3) sa čak 46.28%).g. Grafikon 3. Ženski (u %) 66. oec. godine „srednje važnim“ (3) ocijenili su menadžerovu averziju prema riziku (sa 48. odnosno zaposlenika. kao „najvažnijim“ i „jako važnim“ razlogom nespremnosti suradnika za delegiranje ocijenili su pomanjkanje informacija (sa čak 40.22 11. Studenti 3. a „manje važnim“ i „najmanje važnim“ ocijenili su to da misle da inače imaju previše posla (41. Studenti 1.15%.62). g.11 Ukupno (u %) 82. g. Studenti 1.15%).72 100 100 100 100 Izvor: vlastita anketa koja se nalazi na nižoj razini. te su to potvrdili sa 75%. Isto misle i studenti 3. dok najmanje važnim smatra menadžerovu averziju prema riziku (3. godine to ocijenili sa 42.7).Anita Kulaš.: Mogućnosti menadžmenta promjena u poslovnim organizacijama Tablica 3. dipl. oec.67 33. g. Kako bi se što lakše predočila nespremnost menadžera i suradnika na promjene. Iz gore prikazane tablice uočava se da je muška studentska populacija spremnija na timski rad od ženske studentske populacije. Ženska 207 .g.33 Ukupno (u %) 70 30 Muški (u %) 100 - 2. Ženski (u %) 72. Sklonost radu Sklonost radu Timski rad Pojedinačni rad Neopredijeljeni ∑ Muški (u %) 73. „Manje važnim“ i „najmanje važnim“ smatraju činjenicu da suradnici misle da inače imaju previše posla (34. godine najvišom su ocjenom („najvažniji“ (1) i „jako važni“ (2)) sa čak 37. Studenti 1.44%).67%). u ovom slučaju suradnika. dok su studenti 2. pokazuje da muška studentska populacija prosječno smatra da je jedan od najvažnijih razloga menadžerove nesklonosti delegiranju činjenica da menadžer misli da posao može bolje obavljati sam (2. „manje važnim“ i „najmanje važnim“ ocijenili su nespremnost suradnika za delegiranje iz razloga što nisu stimulirani za preuzimanje dodatne odgovornosti (čak 44.67 1. Ženski (u %) 50 50 Ukupno (u %) 76.

......... Fox... P. Također je argumentirano i to da su muškarci spremniji za timski rad od žena........ Žene i muškarci u Hrvatskoj 2007.... Whitmore. Devanna...... 39 208 209 ............. Zagreb. Zagreb........... koji pokazuje kolika je prosječna nespremnost suradnika za delegiranje..... Zaključuje se da su različite promjene.. Mozaik knjiga......... delegirati im određene zadatke kako bi oni stekli određenu odgovornost i time se više trudili.......... Pri obradi podataka u radu korišten Microsoft Excel i SPSS Statistics Release 17.............. N..............g ... Državni zavod za statistiku..: Mogućnosti menadžmenta promjena u poslovnim organizacijama studentska populacija pak prosječno istim smatra sve razloge...72......... str......... Zagreb..... Republika Hrvatska. te se ona kreće od 2. 5 Grafikon 3... E.: Trening za postizanje učinkovitosti: rast ljudskih potencijala......... učinkovitosti i svrhe.. a time i prilagodbe.............. M...5%.. 4 Grafikon 2.. Zagreb. 2006.... Crostat..: Temelji menadžmenta. J.... Žene i muškarci u Hrvatskoj 2008...: Trening za postizanje učinkovitosti: rast ljudskih potencijala.... odnosno očima tima.............. Razlozi nespremnosti suradnika na delegiranje .... odnosno napretku samog tima........ stoljeću. Zagreb.. kulturnih..... Collins.. 22 Popis tablica Tablica 1. Dolazi se do zaključka da su posao i druge ljudske djelatnosti povezani nevidljivim nitima povezanih aktivnosti. a kad je riječ o suradnikovoj. Prentice-Hall... 1995.... 2008.. a ne pojedinca. Jurina..... Robbins... to što suradnici radije pitaju menadžera da riješi problem nego da se on sam pozabavi time te strah od pogreške. Dok je kod ženske studentske populacije vidljivo da je gotovo svaka treća žena nespremna za timski rad (samo 66.... Mate........................... Timsko je učenje velik iskorak za svaku organizaciju jer nam ono omogućuje da stvari i događaje što nas svakodnevno okružuju gledamo drugim očima. 2001. odnosno zaposlenikovoj (u ovom slučaju studentovoj) nespremnosti delegiranju... 2001. 1990... P...... Državni zavod za statistiku.. Republika Hrvatska.... Zaposlenici su ti koji moraju ponajprije imati svoju osobnu viziju.. Zagreb....... Zagreb : MATE : Zagrebačka škola ekonomije i managementa. oec..... kad je riječ o menadžerovoj nesklonosti delegiranju.: Rukovođenje i organizacijsko ponašanje.......................... Sklonost radu prema spolu ...: Peta disciplina – principi i praksa učeće organizacije. Školska knjiga........ 1994... C.. Razlozi nespremnosti suradnika za delegiranje. A..... Zagreb......... Hrvatska sveučilišna naklada.............. kojima katkada trebaju godine da utječu jedni na druge. 21 Grafikon 5... odnosno preuzimanje delegiranih ovlasti i odgovornosti ............ 2002...... New York.. Državni zavod za statistiku... To je argumentirano i rezultatima provedene ankete koji pokazuju da je............... 2006.. što je i argumentirano visokom postotnom vrijednošću od čak 87..... Sklonost radu .......... Pološki Vokić.. S.. 21 Grafikon 4..... Republika Hrvatska. 2009.: Poslovna komunikacija....... učinkovitosti i svrhe..: Bitni elementi organizacijskog ponašanja... Zagreb...... Ženska studentska populacija prosječno najvažnijim smatra strah od pogreške i pomanjkanje informacija (2. 2007..... 11 25 Whitmore.... Popis grafikona Grafikon 1... Žene i muškarci u Hrvatskoj 2009. 8 Tablica 2.. Razlozi nesklonosti menadžera delegiranju ......C.. kako bi ju mogli pretvoriti u zajedničku i time postigli bolju koordiniranost u timskom radu....... Državni zavod za statistiku. U nastavku slijedi Grafikon 5......... Sikavica.5). Crostat......... koji pokazuje koliko su zapravo muška i ženska studentska populacija spremne za promjene u načinu rada........... dok najmanje važnim smatraju to što nisu stimulirani za preuzimanje dodatne odgovornosti (3. dok najmanje važnim smatraju to što suradnici misle da inače imaju previše posla (3...... Republika Hrvatska..09)...... Literatura Carnall..: Managing change in organizations............. Mate.. 2001..... J........Anita Kulaš.........0. Zaključak Menadžer je taj koji treba imati povjerenje u svoje zaposlenike. vidi se da muška studentska populacija prosječno jednim od najvažnijih razloga suradnikove nesklonosti delegiranju smatra činjenicu da suradnici radije pitaju menadžera nego da sami riješe problem (2... Ovaj Grafikon 5... odnosno koliko zapravo žele da se uvede timski rad...........25). Žene i muškarci u Hrvatskoj 2006.. 9 Tablica 3. oec.......... krenuvši od socijalnih. Crostat................... 2006.... A....... Zagreb.0... Zagreb : MATE : Zagrebačka škola ekonomije i managementa....78). P. F................... društvenih.....67 do 2. M.. Bahtijarević-Šiber............... „Svijest i odgovornost su bez sumnje dvije kvalitete presudne za izvođenje bilo kakve aktivnosti........... G. Prosječna starost pri sklapanju prvog braka ..... M....... R.......... Iz Grafikona 4.. jedan od najvažnijih razloga to da menadžer misli da može bolje posao obaviti sam.. postavljali si više standarde te postizali višu kvalitetu izvedbe.. Senge.. Zagreb. Svi članovi tima moraju imati takvu vrstu vizije jer samo tako mogu postati kvalitetan tim i pristupiti zajedničkom razmišljanju.. Razlozi nesklonosti menadžera delegiranju ..“25 Iz provedene se ankete zaključuje da mnogi menadžeri i njihovi suradnici nisu spremni za promjene te da će se organizacije morati jako truditi kako bi to promijenile.: Izazovi menadžmenta u XXI. dipl. U nastavku slijedi Grafikon 4... pokazuje da je muška studentska populacija spremnija za uvođenje timskog rada.67%)..... Crostat.. nacionalnih do međunarodnih.. Studenti diplomirali na visokim učilištima prema području studija u 2007...... dipl...................... Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.... postale nužne u svim aspektima života.... Potrebno je proširiti vlastite obzore kako bi se što lakše prihvatile nadolazeće promjene te time doprinijelo napretku timskog učenja.....: Mogućnosti menadžmenta promjena u poslovnim organizacijama Anita Kulaš....

Key words: change management. različitih shvaćanja ili stajališta. investitor – korisnik). oec. bacc.. Inženjering nalazi upravo svoje mjesto u rješavanju problema koji mogu nastati zbog različitih interesa (npr. because their task is to interpret the process for their employees and to explain what these changes mean specifically for them. razvoj fleksibilnih tehnologija za dizajniranje čitave skupine visoko kvalitetnih srodnih proizvoda. umijeće pravodobnog uključivanja odgovarajućih stručnjaka – specijalista. Taguchi metoda najčešće se koristi za poboljšavanje postojećih proizvoda i proizvodnih procesa te za smanjivanje potrebe za eksperimentima.: Mogućnosti menadžmenta promjena u poslovnim organizacijama Dr. oec. Kata Ivić* Rozalija Marinković.5 Stručni rad OPPORTUnITIES ARISInG FROM CHAnGE MAnAGEMEnT In BUSInESS ORGAnIZATIOnS Summary Change management is a systematic process of applying different knowledge. and so is the positive influence of managers on motivation of employees.. Employee awareness and responsibility in all these processes is important. razvoja i isporuke. Most of these issues were included in the survey that was conducted. D. but also of a business organization. 1 Matika. managers play an important role during the period in which changes are introduced. Ključne riječi: Taguchi metoda. inženjering.** Zvonimir Jurković. The goal is to achieve the desired business solution in an organized and methodical way.oec. oec. dipl. primjena propisanih normi. sc.05. univ. Changes in business organizations are inevitable if a business system is to survive in its environment and on the market in general.Anita Kulaš. univ. 210 211 . Taguchi metode predstavljaju određeni sustav inženjeringa kvalitete koji teži smanjivanju troškova proizvodnje i daje prednost učinkovitoj primjeni inženjerskih strategija više nego što koristi napredne statističke metode. vještina i poslovne umješnosti kako bi se dobio kvalitetan i troškovno prihvatljiv (konkurentan) proizvod na tržištu dobara. organization training. proces proizvodnje. Rozalija Marinković. poznavanje i sposobnost vođenja posla. Proizvodno inženjerstvo. oec. sc. In this way everyone will have the opportunity to see what is best for them and they will accept the newly made changes more easily. Zvonimir Jurković. Spomenuta značajka zahtijeva od osoblja inženjeringa visoku razinu stručnog znanja. procedures and means required for the change to reflect on people that will be influenced by it. Kata Ivić. bacc. te pravila struke. kao i između inženjeringa i sudionika (komitenata) u poslu. ** UDK 658. kvaliteta proizvoda. Veoma brz razvoj tehnike i tehnologije i ubrzani protok informacija utjecao je na primjenu novih znanja i novih tehnika i tehnologija u razvoju i primjeni „just in time“ sustava. čime se znatno smanjuje vrijeme istraživanja. dipl. te uspostavljanje “timova” zaduženih za praćenje kvalitete i troškova. Dr. Pružanjem intelektualnih usluga inženjering plasira na tržište najskuplju robu – pamet. : Upravljanje promjenama primjenom Taguchi metode Anita Kulaš. univ. bacc. This is best achieved by introducing team work and training for the entire business organization. Pravi put rješavanja problema (pogotovo tehničkih) jest profesionalan pristup kvaliteti. Therefore.2009. Uvod Interes korisnika usluga inženjeringa profesionalno je i racionalno združivanje znanja. između investitora i inženjeringa. univ. poslovne promjene 1. We can witness that changes occur on a daily basis in life of every individual. dizajniranje i proizvodnju visoko pouzdanih proizvoda i procesa po niskim cijenama.1 U želji da proizvodni sustavi budu što učinkovitiji ali i kvalitetniji. manager-employee relationship.hr od 28. roba i usluga. bacc. brzo i točno pribavljanje tehničkih informacija. svaki proizvođač nastoji pronaći odgovarajući pristup koji će mu osigurati opstanak i zaradu.politehnika-pula. survey upRAVlJANJE pROmJENAmA pRimJENOm TAGuChi mETODE Sažetak Primjena Taguchi metoda omogućuje učinkovito optimiziranje izvedbi. oec. team work. na http://www. ali isto tako se javljaju i problemi *Ekonomski fakultet u Osijeku ** studenti diplomskog studija „Management“ unutar samog inženjeringa. kvalitete i cijena.

Schatten. godine Rockefellerovu medalju. tj. Taguchi založio. Rozalija Marinković.. ali drugi prihvaćaju koncepciju te metode kao korisne dodatke temeljnim znanjima. oec. Mnogi tradicionalni statističari zapada smatraju ovu metodu kontroverznom. Također tijekom 1940-ih godina Taguchi je radio na unapređenju starije statističke metode DOE (eng. gnojiva. elastičniji na promjene. 62. Odnos između gubitka i tehničkih osobina proizvoda izražava se funkcijom gubitka.. a sadrže sljedeće odrednice: . Ova koncepcija dizajna treba proizvod učiniti pouzdanijim i visoko tolerantnim. Robusni dizajn nije izravno usmjeren na rješavanje problema već kreiranje sustava.. gubici rastu do one točke gdje postaju previsoki. Koncepcija robusnog dizajna Izvor : http://www.: Arhitektura suvremenih organizacija.. ali će jamčiti funkcioniranje i nakon planiranog vremena. no Taguchi je radio na njezinu pojednostavljenju kako bi bila primjenjiva u proizvodnji. Smatrao je da cilj proizvodnje ne treba biti samo kvalitetan proizvod.Dr. Ove su odrednice glavna obilježja Taguchijevih metoda koje zbog svojih specifičnosti izazivaju polemike među svjetskim statističarima i znanstvenicima. Kako bi se izbjegao porast takvih promjena. te skraćivanja potrebnog razdoblja za eksperimentiranje i faze testiranja . Prema G. Taguchi se nije slagao s tradicionalnim specifikacijama dizajna. 3 Taguchijeve su metode poznate i kao inženjering kvalitete. M. univ. Njihove osobine i značaj u primjeni zaslužuju dodatna objašnjenja.filozofiju robusnog dizajna. str. bacc. Taguchi je u SAD-u poznat kao vođa pokreta industrijske kvalitete te mu se pripisuje započinjanje pokreta robusnog dizajna u Japanu prije više od trideset godina. univ. vanjski uvjeti. G. 2005.. Rozalija Marinković. bacc. A.. Primjena Taguchi metode pomaže u ostvarivanju dviju vrsta ciljeva: . izvoda putem tehnike pouzdanosti zvane testiranje ubrzanog života. koji funkcionira približno idealnoj funkciji u svim uvjetima. Chrysler. F. Varaždinske Toplice. L. Kata Ivić. Taguchijeva standardizirana DOE metoda 1980-ih godina predstavljena je u SAD-u i tako je postala jedna od najučinkovitijih metoda koja se koristi u različitim industrijama (npr.opći su ciljevi oni koji se odnose na optimizaciju proizvoda i proizvodnih procesa. teorija kaosa predviđa da oni štite tržište od operativne učinkovitosti. Xerox. Ford. Taguchi je razvio koncepciju robusnog dizajna. Tonimir. Schatten.2009. Hughes Aircraft itd. Robusni dizajn: Ova se nova koncepcija odnosi na proizvodnju proizvoda i usluga visoke kvalitete koji nemaju pogrešaka. Genichi Taguchi kako bi poboljšao kvalitetu proizvedenih dobara te se sve češće primjenjuje u biotehnologiji. 2005. Ovaj dizajn ima visoku toleranciju na faktore koje nije moguće kontrolirati. marketingu i u oglašavanju. te je kreirao vlastitu filozofiju „idealne kvalitete“.idealnu kvalitetu . G. str. Jedan je od mogućih pristupa i korištenje Taguchi metode.. ispitivanje 2 Žugaj.Taguchi metoda smanjuje potrebu za eksperimentima. sc. a da bi se zanijekali. M. godine Blue Ribbon nagradu koju mu je dodijelio japanski car za doprinose u industriji i unapređenje kvalitete. Pronalaženje dizajnerskih parametara koji povećavaju robusnost temelj je Taguchi metode. Takvi su troškovi naravno mali kada je proizvod blizu nominalne vrijednosti. G.u razvoju fleksibilnih tehnologija za dizajniranje čitave skupine visoko kvalitetnih srodnih proizvoda. oec. odnosno njihova učinka na konačni rezultat.be/ESTaguchi. potrebno je razviti robusne proizvode – funkcioniraju optimalno i u različitim promjenjivim uvjetima. te dizajniranju i proizvodnji visoko pouzdanih proizvoda i proizvodnih procesa po niskim cijenama .htm od 28. razvoja i isporuke . kako bi se uklonili problemi koji se javljaju u proizvodnji. Taguchijev rad i metode Taguchi metoda je statistička metoda koju je razvio dr. oec.)... osvojiti tržište i ostvariti profit. Fisher. bacc. Zahvaljujući razvoju nove metode ali i usavršavanju postojećih 1997. G.u učinkovitom optimiziranju izvedbi kvalitete i cijena . M. Iako kratkoročni troškovi mogu jednostavno biti neprilagođeni. Tonimir. bacc. Na ovaj način nastoji se proizvesti proizvode koji neće imati pogrešaka. ali proizvođači ih uobičajeno ignoriraju jer su više zainteresirani za vlastite troškove nego troškove društva. 2. Varaždinske Toplice. čimbenika koji su tolerantniji. Taguchi govori.omjer „signala i šumova“ . Taguchi sugerira da proizvođači prošire svoje horizonte uzimajući u obzir troškove društva izazvane odstupanjima proizvoda od željenih karakteristika. Kada je riječ o idealnoj kvaliteti proizvoda. Kata Ivić. prema društvu tijekom cijeloga svojeg „životnog vijeka“. te se G.. što je do tada uspjelo njegovim sunarodnjacima Eijii Toyodi i Soichiroi Hondi – utemeljiteljima japanskih automobilskih kompanija.Taguchi metoda najčešće se koristi za poboljšavanje postojećih proizvoda i proizvodnih procesa . Hideki Aoyama je nadaleko poznat stručnjak u objašnjavanju i razumijevanju Taguchi metode.off-line kontrolu kvalitete . tolerantne varijacije. te 1990. izražene novcem. pomoću unutrašnjeg i vanjskog dizajna. U ekonomiji. Ti su gubici evidentni. Ova metoda daje naglasak na učinkovitu primjenu inženjerskih strategija radije nego na primjenu naprednih statističkih metoda. Iz ove filozofije. General Motors. i proučavanje više različitih faktora problema. Zvonimir Jurković. Zvonimir Jurković. već trajni kvalitetni proizvod koji realizira svoju funkciju kroz cijeli svoj životni vijek. Na ovaj se način može upravljati kvalitetom dobavljača.. Iste je godine uz pomoć partnera Demminga i kompanije Ford osnovan Američki institut za dobavljače. u odnosu na ostale teoretičare.dizajniranje parametara . čime se znatno smanjuje vrijeme istraživanja.qsconsult. Funkcija gubitka kvalitete: G. te primjenjivosti određene metode na određeni proizvodni sustav. 2005. Iz prethodno navedenoga proizlazi definicija – Taguchi metode su sustav inženjeringa kvalitete okrenut ka smanjivanju troškova.05. Uz pomoć objektivno dobivenih rezultata moguće je dati informacije o tome gdje je potrebno rasporediti resurse za poboljšanje kvalitete.) uzrokuju različite devijacije na sustavu umanjujući njegov optimalan rad. Na primjer u automobilskoj industriji inženjeri testiraju razinu tolerancije pro3 Žugaj. Fisher je pokušao pronaći metodu za promatranje varijabli poput kiše. : Upravljanje promjenama primjenom Taguchi metode U današnjim gospodarskim sustavima diljem svijeta koriste se različite proizvodne metode i pristupi kvaliteti – ovisno o tome što proizvođač želi postići. G. str..u brzom i točnom pribavljanju tehničkih informacija. Taguchi bavi konzaltingom u Japanu. Willard primio je za doprinose na području inženjeringa kvalitete 1986. te u proizvodnom procesu treba posvetiti više pažnje „off-line“ kontroli. Tonimir. 62. koliko je upoznat s raspoloživim mogućnostima. a jedna od njegovih najvažnijih ideja temelji se na tome da je: .funkciju gubitka kvalitete .određivanje varijacija . M. uzeti u obzir faktore buke (vanjske) i faktore dizajna (unutrašnji). univ. da će takvi gubici svojevremeno i neizbježno pronaći put natrag u kompaniju gdje su nastali (efekt sličan tragediji sličnosti). odnosno manje utjecaja. 213 . Taguchi je razvio cjelokupnu filozofiju i udru212 žene metode za inženjering kvalitete. sunca i slično. godine Taguchi je ušao u američku auto-moto dvoranu slave. oec. Kako se udaljava od nominalne vrijednosti.kvalitetan proizvod onaj koji izaziva najmanje troškove. Schatten. univ. kako se često nazivaju njegove metode. te da će proizvođači radeći na njihovom smanjivanju povećati svoju reputaciju. „rasipanje“ susjednih sustava itd.posebni (specifični) su ciljevi oni koji se odnose na pronalaženje čimbenika koji imaju više. M. Taguchi želi naći učinkovit način njihova statističkog predstavljanja 4 Žugaj. vode. Danas se dr. koja ima najrašireniju uporabu diljem Amerike i Azije. M. G. sc. 2 Primjena Taguchi metoda moguća je u različitim okolnostima: . Varaždinske Toplice. Uvijek postoji određena granica. Design Of Experiments) koju je 1920-ih godina utemeljio R. Taguchiju kvaliteta proizvoda trebala bi imati određenu ciljnu vrijednost koja pobliže označuje kritičnu karakteristiku proizvoda.: Arhitektura suvremenih organizacija. Različiti tipovi uvjeta odnosno promjena (npr. 63 – 64.: Arhitektura suvremenih organizacija. : Upravljanje promjenama primjenom Taguchi metode Dr. Kvaliteta mora biti ugrađena u proizvod i procese proizvodnje. 4 Slika 1. svaki proizvod proizveden izvan nominalnog rezultirat će nekim gubitkom za kupca ili šire društvo kroz brzu istrošenost.

Tonimir.com/Taguchi%20Loss%20Function od 30.određivanje cilja s minimalnim odstupanjima – određivanje prikladnih ciljnih vrijednosti za pojedine proizvode . Tada su pozvani tehničari iz Taguchijevog instituta te su u vrlo kratkom vremenu otkrili izvor zvuka.„na metu“. Kata Ivić. Schatten. procesa koji su manje osjetljivi na različite promjene i smetnje u samoj proizvodnji i tijekom uporabe. prototipu i simulacijama traži kombinacije parametara i različitih učinaka. M. Kvadratni model gubitka zbog greške je također koristio John von Neumann i Oskar Morgenstern u 1930–im godinama. M.2009. univ. univ. uključujući kreativnost i inovativnost. Kroz ove faze možemo uočiti razlike između tradicionalnog načina planiranja i Taguchi metode. sc. Slika 3: Tradicionalna metoda planiranja Tradicionalna metoda planiranja polazi od izbora. Varaždinske Toplice.. Važno je odrediti parametre koji se mogu kontrolirati. bacc. Schatten. : Upravljanje promjenama primjenom Taguchi metode Dr. 2005. problem je bio u materijalu remena. Važno je odrediti uže rangove tolerancije za one faktore čije promjene mogu negativno utjecati na promjenu proizvoda ili procesa. izrade prototipa. okoliš i ukupnu štetu odnosno robustifikaciju. minimalne varijacije (npr. tj. Taguchijeva funkcija gubitka kvalitete definira tri osnovna pravila: .: Arhitektura suvremenih organizacija.Dr. : Upravljanje promjenama primjenom Taguchi metode Slika 2: Grafički prikaz funkcije gubitka kvalitete Izvor: http://www. Primjer primjene Taguchi metode nalazimo u talijanskoj kompaniji Pirelli koja proizvodi automobilske gume. Kada je postavljena koncepcija. Zvonimir Jurković.. Kod tradicionalnog planiranja u prvom planu je rješavanje problema dok je kod Taguchi metode važno izbjegavanje.6 6 Žugaj. te zahtijeva tehnička znanja iz znanosti i inženjeringa. te definira tri situacije: . bacc. Tehničari u Pirelliju pokušavali su se riješiti neugodnog zvuka koji je proizvodio jedan od remena za usklađivanje. str. 2005.manje/bolje (npr. Prva se dva slučaja prikazuju jednostavnom monotonom funkcijom gubitka a u trećem slučaju je Taguchi razvio funkciju kvadratnog modela gubitka. Izrada se organizira na konceptualnoj razini.. M. Kada se promijenio materijal ne samo da je nestao neugodan zvuk. Varaždinske Toplice. gdje na modelima. resursi se mogu usmjeriti na smanjivanje i kontroliranje varijacija u nekoliko kritičnih dijelova (Paretovo pravilo). Schatten.određivanje specifikacija – prvo i najvažnije je odrediti prijetnje . odnosno sprječavanje problema. str.dozvoljavanje nekih varijacija – smanjivanje varijacija te prilagodba prosjeka cilju.. Taguchijeva radikalna domišljatost uočljiva je u tome što se zahtijeva točan izbor vrijednosti i to ispod određenih vrijednosti izvedbenih zahtjeva sustava. treba odrediti nominalne vrijednosti različitih dimenzija i dizajnerskih parametara te detaljno odrediti fazu dizajniranja konvencionalnog inženjerstva. Kata Ivić. Rozalija Marinković.veće/bolje (npr. razni oblici montaže i sl. Metoda pokušaja i pogreške (smanjivanje i povećanje dimenzija remena. Varaždinske Toplice.05. Varaždinske Toplice.. emisija ugljičnog dioksida) . Izvor: Žugaj. To dovodi do robusnih proizvoda..: Arhitektura suvremenih organizacija. Proces ima tri faze: . 5 Žugaj. 214 215 .. već se i životni vijek remenu udvostručio.: Arhitektura suvremenih organizacija. 2005. ovo omogućava da parametri budu izabrani kako bi minimizirali efekte izvedbenih varijacija na proizvodnju. 64. oec. U mnogim okolnostima. Tonimir. M.određivanje parametara . univ. 5 Taguchi je shvatio da je najbolja prilika za otklanjanje varijacija za vrijeme dizajniranja proizvoda u samom proizvodnom procesu. poljoprivredni prinos) .: Arhitektura suvremenih organizacija. Rozalija Marinković. bacc. oec. Kod određivanja sustava Taguchi metodom bitno je odgovoriti na pitanje „kako će sustav najbolje zadovoljavati potrebe kupaca“.) bila je mukotrpna i nije urodila plodom. oec. 65. Schatten. bacc. M. sc. 65. Troškovi zamjenskog materijala bili su isti kao i kod originalnog. Taguchi metoda bavi se takozvanim off-line fazama planiranja.određivanje tolerancije odstupanja.gembapantarei.. M. susreti na skupovima). Dosljedno tome razvio je strategiju kvalitetnog inženjerstva koje se može koristiti u oba konteksta. Zvonimir Jurković.. Tonimir.određivanje sustava .. str. 2005. oec. str. Slika 4: Taguchi metoda Izvor: Žugaj.. Važno je znati planirati sustav koji funkcionira unutar određenih nominalnih uvjeta. 65.. M. Faktori koji se mogu postaviti i održavati zovu se kontrolni faktori. preko mjerenja i određivanja stope tolerancije do konačnog rezultata proizvodnje uz bitno smanjene troškove proizvodnje. M. Kada je uspješno dovršeno određivanje parametara i razumijevanje efekata različitih parametara na izvedbu. Tonimir. univ.

The Taguchi methods is a system of quality engineering which puts more emphasis on reduction of production costs and giving advantage to efficient use of engineering strategies than on the use of advanced statistical methods. bacc. Kata Ivić Faculty of Economics in Osijek Rozalija Marinković. C. S. Dr. Matika. univ. prema Shewhart-Deming tradiciji.2009. Rozalija Marinković.: Kvaliteta i metode poboljšanja. : Upravljanje promjenama primjenom Taguchi metode Dr.gembapantarei. design and production of highly reliable products and processes at low prices. Kata Ivić..oec.jpg (30. devet zapovijedi i odnosi se prije svega na upravljanje procesima u proizvodnji. oec. Tong.: The optimization of multi-response problems in the Taguchi method na http://www.05. za razliku od Six Sigme koja ima veći globalni karakter. Mnogo tehničkih detalja Taguchijeve metode i njihova korist u eksperimentiranju i istraživanju se tek sada proučavaju na Zapadu. Wang.: Arhitektura suvremenih organizacija.politehnika-pula.pdf (30.nb. development of flexible technologies for designing of a whole group of high quality associated products.05.oec.) http://www.htm (28.2009.) http://en. I.sc. univ. univ.05.com/wp-content/uploads/2008/03/genichi_taguchi.2009. parametri i tolerancije na dizajn jako su utjecali na poboljšanje proizvodne kvalitete širom svijeta.be/ESTaguchi. The most frequent use of the Taguchi methods is to improve existing products and production processes and to reduce the need for experiments.nist.2009.05.itl. 2004.org/wiki/Taguchi_methods (28. univ. engineering.Dr.) http://www. Kondić. razmatra načine izvođenja odstupanja u pokusima.. M. bacc. Ž. oec.com/Taguchi%20Loss%20Function (30. production process. business changes Literatura Žugaj. : Upravljanje promjenama primjenom Taguchi metode Zaključak Taguchi metoda je primjenjiva na pojedinačne projekte.2009.05.: Proizvodno inženjerstvo na http://www.: Metodologija praćenja i unapređenja performansi procesa nabavke na http://scindeks. bacc. L.. Zvonimir Jurković.emeraldinsight. All this significantly reduces the duration of research. Varaždin. Zaokružena filozofija kvalitete u proizvodnji Genichija Taguchija (publicirana 1996. Zbog toga je inženjering kvalitete pomoću Taguchi metode učinkovitiji.hr od 28.bacc. Tonimir. Internet stranice: http://www. Zvonimir Jurković. Kata Ivić. Kroz Six Stigmu stvaraju se proizvodi koji zadovoljavaju specifikacije dok Taguchi metoda proizvodi dijelove proizvoda izbjegavajući pogreške.2009. Zvonimir Jurković. Rozalija Marinković. Su. T. Varaždinske Toplice.gov/div898/handbook/pri/section5/pri56.rutgers. Impresum. sc.05.05..05.com od 29. sc.htm (29.2009. Genichi Taguchi u sustavu inženjeringa kvalitete vidi proces koji se sastoji od tri stupnja: dizajna sustava. Application of the taguchi method in change management Summary Application of the Taguchi methods results in efficient optimization of performance. 2005. On stavlja naglasak na gubitke u društvu.05. Njegova cjelokupna strategija sustava.bacc. univ. Jovetić.2009.wikipedia. Key words: Taguchi method.) http://lssacademy.2009. H. univ.. D. Može se zaključiti da je osnovna značajka radova Genichija Taguchija to što je njegov znanstveni i praktični rad izvanredan primjer povezivanja vrhunskih teorijskih dostignuća s praksom u području ostavarivanja kvalitete.rs/ article od 28. brži i inteligentniji. M.edu/~buyske/591/lect10. development and delivery. quality and price. product quality. godine) prezentirana je u tzv. C.stat.qsconsult. oec. dizajna parametara i dizajna tolerancije. Schatten. bacc. Genichi Taguchi je dao plodonosne i vrijedne metodične inovacije u statistici i inženjerstvu. fast and accurate gathering of technical information.) http://www. oec.) 216 217 .

Measuring the productivity of a hospital’s clinical laboratory. Lepoff Ronald B. Na zdravstvo koje ne posluje tržišno jer se nalazi u sustavu državnog proračuna može se primijeniti isti način razmišljanja. Journal of Medical Biochemistry 2007. Najčešći je cilj poslovne cjeline profitabilno poslovanje. Korean J Lab Med 2006 Dec. J Med Assoc Thai 2004 Aug. Eiros JM. Modeliranjem laboratorija kao ekonomske cjeline namjera je pokazati jesu li iznos i struktura isporučenih usluga SMBL ekonomski opravdani te 17 Valenstein Paul N. Westgard J.d. bioch Spec.O. tj.36/9:1629-1632 Tazawa H. Katsuyama T. 18 Gras JM.1314. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2002 Aug.7%. Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju. 1984 Aug. U nekim su kliničkim910. Rovinj Darko Kirinčić.926 kn odnosno operativnu maržu od 11. mag. 12 13 Setoyama T. koja bi se iskazala povećanjem postojeće profitabilnosti. pa dolazi do opadanja razine prodaje usluga ili proizvoda te poduzeću pada prihod i ono vrlo brzo postaje podobno za stečaj. profitabilnost. no danas sve važnijima postaju i mjere financijskog poslovanja. Upravljanje kvalitetom rada vezano je uz učinkovitost poslovanja jer dovodi do smanjenog broja ponavljanja istovrsnih analiza.t-com. račun dobiti i gubitka. Thor CG. Mladen Petrovečki Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Klinička bolnica Dubrava.hr Telefon: +385 31 613 620. Topić E. med. Yamauchi K. Ochoa C. zaradu. Clin Chem Lab Med.45.125:1153-1161. Rezultati. Mjerenjem trenutačne učinkovitosti tržišnog poslovanja specijalističkoga medicinsko-biokemijskog laboratorija iskazuje se računovodstvena mjera profitabilnosti laboratorija. 31500 Našice E-pošta: vikica. Taylor LA. Stavljenić-Rukavina A. bioch. mag. Ako se rad laboratorija iskaže negativnim poslovanjem. model specijalističkoga medicinsko-biokemijskog laboratorija kao ekonomske cjeline. Posluje li poslovna cjelina profitabilno i u kojoj mjeri.7 jedinica dobiti iz njegove osnovne djelatnosti. što se naziva “modelom laboratorija kao ekonomske cjeline”. bruto dobitka i operativne dobiti. ali se jednako može promatrati i kao ekonomska skupnost. Izračun je pokazao operativnu dobit Laboratorija od 719. med.45(6): 789-96.Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Vikica Buljanović. Chamnanpai S. Clin Chem 1990. Philippe M. Bana Josipa Jelačića 6.26:196-200. Experience of a Break-Even point Analysis for make-orBuy decision. čime se dokazalo da Laboratorij posluje pozitivno te da mu nakon oduzimanja svih operativnih troškova poslovanja na 100 jedinica prihoda ostaje 11.W. U sustavima poduzeća (poslovnih cjelina) koja postoje na tržištu cilj je dati zadovoljavajući proizvod ili uslugu. Majkić-Singh N. Organizacija i poslovanje medicinskobiokemijskih laboratorija u kontekstu reforme zdravstvenog sustava. 19 20 Ignjatović S. Application of Six Sigma in control of health laboratories. analitika poslovanja. What’s the point of cost management in clinical laboratories? Rinsho Byori 2006 Nov.8(4):26577. Račun dobiti i gubitka temeljni je financijski izvještaj poslovanja koji pokazuje ostvaruje li neki poslovni subjekt dobit u promatranome poslovnom razdoblju. Pliva.1 Stručni rad ANAliTikA pOSlOVANJA SpECiJAliSTičkOGA mEDiCiNSkO-BiOkEmiJSkOG lABORATORiJA RAčuNOm DOBiTi i GuBiTkA Sažetak Uvod. Hrvoje Patajac Adris grupa d. tj.Quality indicators. Precision Requirements for Cost-Effective operation of Analytical Processes. godinu.15 i mikrobiološkim16 laboratorijima u svijetu izrađene analize cijena pojedinih laboratorijskih usluga. CAP quality management system in clinical laboratory and its issue. Paschke P. Poslovna cjelina ima jedan ili više ciljeva.22. Medicinska naklada 2007. no u obradbi su upotrebljavani samo direktni troškovi materijala.2007. Specijalistički medicinsko-biokemijski laboratorij Opće županijske bolnice Našice ostvario je svojim radom dobit.6. Primjena navedenog postupka omogućuje jednostavno uočavanje pokazatelja koji uzrokuju uspješno ili neuspješno poslovanje laboratorija. med. Opća županijska bolnica Našice. ovakva analiza poslovanja daje jasnu informaciju o cijeni koju društvo u cjelini mora snositi radi nadoknađivanja negativnog poslovanja promatranog laboratorija koji je u okviru postojećeg sustava zdravstvene zaštite. Philippe M. 21 22 Gras JM. Cilj izračunavanja dobiti ili gubitka jest određivanje mogućih aktivnosti unutar laboratorija kojima se može djelovati na učinkovitost poslovanja. prikazuje račun dobiti i gubitka. sc.21(8):582-8.1112. Biochemia Medica 2008. 218 219 . Zaključak. što ne daje potpuni uvid u stvarnu cijenu usluge. +385 91 566 6893 Fax: +385 31 613 826 Stavljenić-Rukavina A. pri čemu profitabilan laboratorij troškove pružanja usluga pokriva prihodom od prodanih usluga. modeliranje.Six-year trends in productivity and utilization of 73 clinical laboratories: A college of American Pathologists laboratory management indeks program study. Six-sigma je propis upravljanja kvalitetom koji je u primjeni u industriji s ciljem razvijanja proizvodnog procesa koji ne bi uključivao dobivanje proizvoda s greškom. Application of Six Sigma concept in clinical laboratories: a review. time do smanjenoga nepotrebnog korištenja materijala i posljedično do 1 Adresa za dopisivanje: Vikica Buljanović Opća županijska bolnica. U novije se vrijeme u svijetu u zdravstvenim sustavima. Cost analysis of laboratory tests: a study of the Central Laboratory of King Chulalongkorn Memorial Hospital. Metode. Burnett R. 16 Brezmes MF. Našice Mr. što znači da ostvareni uspjeh poslovne cjeline ovisi o ostvarenju ciljeva. Arch Pathol Lab Med 2001.3:577. pa tako i kliničkim laboratorijima. Seublinvog T.2021. Postavljanje takva modela osnovni je preduvjet određivanja trenutačne razine efikasnosti SMBL kao poslovne cjeline. Šimundić A-M. J Med Syst. Rinso Byori 2004 Mar. Uvod Točnost i pouzdanosti laboratorijskih analiza uzoraka najvažnije su kategorije vrednovanja rada medicinsko-biokemijskog laboratorija23. sc. jedno od triju temeljnih financijskih izvješća.. ocjena produktivnosti7 i izračun cijene laboratorijskih analiza uzoraka laboratorija8.52(3):266-9. 14 15 Kim Y. Zagreb Prof. tj. Application of Six Sigma concept in clinical laboratories: a review. Zagreb.45(6):789-96. Specijalistički medicinsko-biokemijski laboratorij (SMBL) je zdravstvena cjelina unutar zdravstvenog sustava. a uspješnost poslovanja iskazana računovodstvenim mjerama marginalne kontribucije. Zagreb Medicinska naklada 2009. mjerenje financijske učinkovitosti zdravstvenih ustanova kao samostalnih poslovnih cjelina na tržištu.87(8):955-63. tj povećanja profita17. Coat analysis in a clinical microbiology laboratory. 1. kojima se jasno može iskazati posluje li laboratorij sa zaradom (pozitivan predznak mjera) ili ne.18(3):311-19. dr. Praestgaard Amy H. bioch. proizvodi se ne kupuju ili se usluge ne koriste. a ne učini se nikakva promjena kojom bi se poslovanje učinilo pozitivnim. Ključne riječi: analitika poslovanja. Mjerenje učinkovitosti poslovanja omogućava unapređenje poslovanja i sprečavanje pojave kriznih situacija u poduzeću. Zagreb UDK 657. 10 11 Charuruks N.26(6):460-4.buljanovic@os. uvodi ovakav pristup upravljanja kvalitetom1819.54(11):1127-35. Profitabilnost Specijalističkoga medicinsko-biokemijskog laboratorija Opće županijske bolnice Našice iskazana je izračunom dobiti i gubitka za 2007. 2 3 4 5 6 7 8 9 uštede u radu. a ako to nije tako. Clin Chem Lab Med 2007.

količine i jedinične cijene laboratorijskih usluga.2.2) (5) Operativna dobit: (4)-(2. Marginalna kontribucija je razlika prihoda od prodaje (proizvoda ili usluga) i direktnih troškova proizvodnje.234.3. 2. prosinca 2007.1999.3) Primarna zdravstvena zaštita (1. Kontroling-abeceda poslovnog uspjeha. Računovodstvena mjera profitabilnosti laboratorija iskazuje se kao dobit iz redovnog poslovanja ili operativna dobit. kao krajnji rezultat od 11.626.309. osoblje (bruto plaće). donošenje poslovnih odluka na temelju menadžerskog računovodstva. Laboratorij nije samostalni poslovni subjekt već je samostalna cjelina unutar bolnice i financiran je iz zajedničkih sredstava koja su dodijeljena bolnici po kriterijima HZZO-a. godine). Zagreb: Masmedija. i sl.7 2. Osnovni računovodstveni koncepti: račun dobiti i gubitka (RDG).2+1. Temeljna znanja o računovodstvu i financijskim izvještajima. godinu kao primjer poslovne godine za koju su se do trenutka oblikovanja ovog izvješća (rujan 2009.356 1. kn. siječnja do 31.2+1. Broj bodova je stalan i množi se s vrijednosti boda u kn koji određuje HZZO. te je sastavljen popis svih troškova koji su nastali tijekom poslovne godine.2) Proizvodne režije (2. B. godini. % Vrijednost (kn) 6. Za pretrage za pacijente u bolnici. Troškovi su razvrstani u kategorije izravnih troškova materijala. Žager K. Zagreb: PRIF.o. tj. 27 Meigs W. 220 221 . Žeger L. godinu. kalibratori. Meigs W. sanitetski i uredski materijal. Rezultati Račun dobiti i gubitka za 2007. republička kontrola.) u potpunosti mogli prikupiti svi potrebni podatci.111 1. prihodi i troškovi razvrstani su u kategorije.2) Ostali proizvodni troškovi (2. Računovodstvo . administracija) i iskazuje se apsolutnom vrijednošću u kunama (kn) i udjelom – operativna marža (Tablica 1). 129-166.926 11.153. Upravljačko računovodstvo: planiranje i kontrola. Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima. vrijednost boda se periodično mijenja.1) Marginalna kontribucija.190. 249-266. 28 29 Osmanagić-Bedenik N. pokrivaju li prihodi troškove.448 50. Operativna dobit je razlika prihoda od prodaje (proizvoda ili usluga) i ukupnih operativnih troškova (proizvodnja. Tablica 1: Račun dobiti i gubitka za 2007. Tvoriva i postupci 2. marketing.o. Metodologija Profitabilnost SMBL iskazana ja metodom izračuna dobiti i gubitka23 za 2007.29. bruto dobitka i operativne dobiti2728. 2008: 52-80. Zatim su prikupljeni svi troškove koji uključuju: materijal (reagensi. 3.433.005 2. uvijek polazi od prikaza trenutačnog poslovanja. U: Žager K.1+1. Oduzimanjem troškova po kategorijama od ukupnih prihoda dobivena je marginalna kontribucija od 70% ili 4. Reece JS. Jednako tako sav prihod koji ostvari laboratorij ulazi u zajednički prihod bolnice.2) Polikliničko-konzilijarna zaštita (1. Prihodi se određuju izračunom strukture.+2. godinu (poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini i u ovom istraživanju obuhvaća razdoblje od 1. Ako troškovi nadmašuju prihode.482 90. kn i operativna dobit.1) Izravni rad (2. Unutar računa dobiti i gubitka iskazuje se stupnjevana dobit s pomoću marginalne kontribucije. distribucija. 1992. može se vidjeti koje su kategorije troškova najveće te iznaći načine njihova smanjenja. Analiza financijskih izvještaja. Analiza poslovanja svakog sustava. % (4) Bruto dobitak: (3)-(2. Sever S.3 mil. a troškovi su svi troškovi potrebni za ostvarenje prihoda. ostale troškove (oprema za čišćenje.863 963.) i indirektne troškove.3) Operativna dobit.844. Ustanova Ustanova određena za mjerenje analitike poslovanja ovim istraživanjem jest SMBL Opće županijske bolnice u Našicama (OŽB). Troškovima se određuje struktura. 1998. Zagreb: Školska knjiga. Bruto dobitak je razlika prihoda od prodaje (proizvoda ili usluga) i ukupnih troškova proizvodnje. Financijsko izvješće za poslovnu godinu podnosi se temeljem triju dokumenata: računom dobiti i gubitka. određivanjem jedinične cijene svake laboratorijske pretrage na način određen u „Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima“30 u kojoj je svakoj pretrazi dodijeljen određeni broj bodova. godinu za SMBL je prikazan u Tablici 1. Šabijan D. (V.345 2. vrsta i razina.1) Direktni troškovi materijala (2. Za analizu poslovanja sastavljen je popis svih laboratorijskih pretraga koje SMBL obavlja.1. Modeliranje podrazumijeva određivanje prihoda i troškova.Financijsko i upravljačko računovodstvo. 24 25 26 Belak V. ambulantne pacijente koji dolaze iz specijalističko-konzilijarnih ordinacija Opće županijske bolnice i ordinacija primarne zdravstvene zaštite pripadajuće regije.277 70 1.7 mil.3) Opći troškovi (2.1) Bolnica (1. Da bi se ovom metodom analiziralo poslovanje laboratorija. Menadžersko računovodstvo..2. Zagreb: PRIF. (Tablica 2). Usporedbom prihoda i troškova u poslovanju tijekom jedne godine dobiva se slika trenutačnog poslovanja laboratorija i osnovica za određivanje mjera poboljšanja poslovanja.2. sistemi za uzorkovanje). Financijsko računovodstvo kao temelj za oblikovanje informacija menadžerskog računovodstva. Izvor: Opća županijska bolnica Našice. Menadžersko računovodstvo. Zagreb: Medicinska naklada. godinu za SMBL Opće županijske bolnice našice Prihodi (1) Ukupan: (1. 72-190. Odabrani je SMBL tipičan predstavnik specijalističke laboratorijske djelatnosti koji obavlja pretrage za sve bolničke pacijente.7% ili 0. U: Belak V. U: Meigs F. polikliničko-konzilijarnoj ordinaciji i 30 Toth M.225 4. pa tako i SMBL. izravna novčana naknada za obavljene analize). Za potrebe cjelovitog istraživanja prikupljeni su podatci o poslovanju SMBL za cijelu poslovnu 2007..932 719.2) Ostali (3) Marginalna kontribucija: (1)-(2. kontrole. te četvrtu kategoriju ostalih prihoda (financijske donacije laboratoriju. Zagreb: Mate d. Analitika poslovanja SMBL izrađena je računom dobiti i gubitka čiji su osnovni elementi iskaz prihoda25.Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji je li laboratorij profitabilan. Reece JS. 1077-1112. kn.7mil.4) Ostali Troškovi (2) Ukupan: (2. Računovodstvo-temelj poslovnog odlučivanja. Mamić Sačer I. Za jasan uvid u poslovanje poslovne cjeline treba jasno definirati i kategorizirati prihode i troškove.682. autorova obrada i izračun kojeg je pacijent upućen u tri kategorije.539 1. troškova26 i njihova razlika kojom se iskazuje dobit ili gubitak u poslovanju.3) (2.184 5. bruto dobitak 1.678. SMBL.006 845. Prihodi su razvrstani prema mjestu s 23 Anthony RN. ostalih proizvodnih troškova (izravni rad i proizvodna režija) i općih troškova (Tablica 3).1995: 25-28.1+2. izvješćem o novčanom toku i bilancom2415. određen je njihov ukupan broj i cijena u 2007. Prihodi predstavljaju ostvarenu naknadu za obavljene laboratorijske pretrage za 2007. autorica rada. godini.3. rukovoditeljica je toga Laboratorija). Podatci o poslovanju SMBL prikupljeni su popisivanjem vrste i količine svih pretraga koje su obavljene u laboratoriju u 2007.282 3. pretrage koje su tražene specijalističkom uputnicom u cijenu se još dodaje cijena materijala za svaku pojedinu pretragu i zbirno po uputnici rad na pojedinom aparatu. OŽB u Našicama je državna Ustanova i financirana je iz državnog proračuna putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).1) Indirektni (2. 2004: 41-64.535.4) (1.781 117. U: Anthony RN.2.

10 5.72 7. autorova obrada i izračun 222 223 .68 – – – (10) 7.390 1.68 10.391 … 46 117.101 – – – (3) 21.972 39.678.68 6.14 0.52 … 4.402 … 28.08 … 17.75 176.097 1.721 … 117. SMBL.033 85.ukupni trigliceridi … sedimentacija Ukupno Rad na aparatu Sveukupno (2) glukoza kolesterol.77 24.00 0.421 21.644.448 0 1.945.190.16 … 36.855.61 – – – (7) 8. (4)x(7) 39.111 (11) 53.00 – – – (9) 0.45 … 6.95 1.95 1.68 – – – (7) 7.461.310 21.421 21.190.879 … 3. bod + materijal.01 6. (4)x(10) 127.970 4.34 207.292 – – (4) 98 8 8 … 38 24.530 25.00 0.10 90.ukupni trigliceridi … kompletna krvna slika Ukupno Rad na aparatu Sveukupno (3) Šifra 21.310 21. kn 17.078 1.44 28.285 14.60 12. Izvadak izračuna prihoda I Izvadak izračuna prihoda iz bolnice (1) Redni broj 1 2 3 … 96 – – – (1) 1 2 3 … 99 – – – (1) 1 2 3 … 46 – – – IV Ostali prihodi – Sveukupno – – – (2) Pretraga glukoza kolesterol.44 28.448 50.45 … 313.657 134.870 … 902 1.971 39.721 … 117.24 … 32.69 … 19.40 10.52 … 2.624 – – – (7) Broj bodova x vrijednost boda 8.02 – – – – (8) Ukupan iznos kn/bodu.190.084 – – (8) 53.52 … 0.522 3.24 … 32.01 6.858 – – (4) 6.02 – – – – (11) Ukupan iznos kn.95 – – – (5) 1.017 129.530 25.76 17.658 9.50 2.526 – – – (3) 21.448 – – – (9) Materijal/ pretrazi.ukupni trigliceridi … Paratireoidni hormon Ukupno Rad na aparatu Sveukupno (2) glukoza kolesterol.76 … 294.105.79 – – – (5) 1.436 3.539 (11) 2.421 21.76 17.058 3.234.76 … 0.574 … 14.14 0.370.896.060 – – (8) 785 53 86 … 254 633.82 – – – (10) 25.77 24.21 – – – (9) 17.Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Tablica 2.593.76 17.951 1.402 … 28.055 – – (6) 7.32 … 128.832 – – (6) 111.090 – – – (4) Broj pretraga 4.14 0. (4) x(5) 5.80 3.68 10.76 17.00 … 0 – – – – (10) Bod + materijal kn/pretrazi.097 1.525 196 228 … 254 1.114.587 33.320.516 – – (5) Broj bodova 1. (7) + (9) 25.75 – – – (6) Broj pretragaxbroj bodova.310 21.971 39.40 10.184 II Izvadak izračuna prihoda iz polikliničko-konzilijarne zaštite III Izvadak izračuna prihoda iz primarne zdravstvene zaštite Izvor: Opća županijska bolnica Našice.69 … 6.68 6.95 1.402 … 35.14 1.

ali smo ovim istraživanjem pokazali koliki je doprinos zdravstvene jedinice. spec.8 mil.000 kn (Tablica 1). (Tablica 3) Sljedeći troškovi po veličini su direktni troškovi materijala.262 … 31. ne pripada laboratoriju već Općoj županijskoj bolnici Našice. tj. Izvor: Opća županijska bolnica Našice.657 194. Najveći je prihod ostvaren u kategoriji prihoda od bolnice.368.580 2. autorova obrada i izračun 225 .566 2.000 kn). što znači da je Laboratorij u 2007.02 … 0. Od bruto dobitka oduzeti su opći troškovi i dobivena je operativna dobit od približno 720. smanjenje ove dvije najveće kategorije troškova najviše doprinosi povećanju zarade Laboratorija.040 1. (Tablica 1). operativna je zarada koja bi ostala vlasniku poslovne cjeline na tržištu. Daljnjim stupnjevanjem dobiti unutar računa dobiti i gubitka ostali proizvodni troškovi31. Lutilsky Dražić I. kn 33. dobivamo broj s pozitivnim predznakom.863 Izračun ukupnih prihoda prikazan je u Tablici 2 u kojoj je pokazan način izračuna prihoda po kategorijama.686 29. II 2. 4. Kn.038 1. što nismo znali prije financijske analize laboratorija. U tablici je pokazan izvadak. najveća stavka u troškovima. stupac 10) ovisno o vrsti uputnice. te ih usporedimo.111 … 74. tj.130 3. posebno za prihode od bolnice.446 845. U ostale proizvodne troškove pripadaju: proizvodne režije i osobni dohoci. Izravni rad (1) redni broj 1 2 3 … 20 – – – (1) Redni broj 1 2 … 5 – III Opći troškovi III 1. Razvrstavanjem svih prihoda po kategorijama i vrstama pretraga može se vidjeti odnos vrste pretraga i visine prihoda. koja je ostvarena u SMBL u 2007.556 131.5 mil. poslovao pozitivno.346 23.68 kn i ne dodaje se rad na aparatu dok je za polikliničko-konzilijarnu zaštitu i bolnicu cijena 25.928 4.442 … 15 – (6) Ukupan iznos.005 II Ostali proizvodni troškovi (2) Stručna sprema srednja viša visoka. tj. Odnosno. s navođenjem tri početna i završnim testom na listi za 2007. u iznosu od 1.111 … 74.781 12. tj.000 kn. SMBL.225 – – – – – specijalizanti sitni inventar … računalne usluge Ukupno 741. u slučaju da je naplaćena u cijelosti.844. dio izračuna prihoda. godinu. Ostvarena zarada SMBL. Indirektni 1 2 … 29 – III 2.340 (5) Bruto. da je ostvario dobit. Dobit od približno 720. više i od bolnice i od polikliničko . Proizvodne režije – – – – – – – – – – 741.77 kn i dodaje se rad na aparatu (Tablica 2). cijena glukoze za primarnu zdravstvenu zaštitu iznosila je 7.557 … 2. npr.556 131.657 194.263 … 42.835 166.7%) i apsolutnom vrijednošću (oko 720. prihod je vezan ne samo na količinu nego i na vrstu pretrage jer pretrage imaju različitu cijenu ovisno o vrsti i pretrage i uputnice.863 – – – – – – – – – – – – – – – – (4) Neto. Najveći je trošak u kategoriji izravnoga rada.828 72. Osobni dohoci su najveći troškovi. Izračun ukupnih troškova prikazan je u Tablici 3 u kojoj je pokazan način izračuna ukupnih troškova za SMBL za svaku pojedinu kategoriju.85 – – – (3) Iznos.647 2. kn 115.781 – – – – – (2) Naziv reagens 1 reagens 2 kontrola … četka za epruvete Ukupno (3) Mjera kom kom kom … kom – (4) Količina 35 23 3 … 8 – (5) Jedinična cijena 1. odnosno troškovi reagensa potrebnih za izradu pretraga. Dobit je izražena kao operativna dobit i iskazana je postotkom (operativna marža od11. unutar Ustanove. dok je kategorija ostalih prihoda zanemariva.262 … 31. kn.konzilijarne zaštite.Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Tablica 3: Izvadak izračuna troškova I Direktni troškovi materijala (1) Redni broj 1 2 3 … 198 – II 1. odnosno bruto plaća. Gledajući povećanje dobiti (zarade) kroz smanjenje ukupnih troškova.668 … 758 90. koja govori da se laboratorij nalazi u zoni pozitivnog poslovanja. Troškovi koji su razvrstani u kategorije jednako daju dobar uvid u kategoriju najveće potrošnje.566 (6) Ukupan iznos. što je gotovo polovica ukupnih troškova koji iznose 5. Razvrstavanjem prihoda u kategorije (Tablica 2) uočava se da je najveći prihod ostvaren kroz bolnicu.482 (6) Ukupan iznos.516 pretraga. 2006: 309-329. pretraga paratireoidni hormon ima cijenu 313. Najveći su prihodi ostvareni kroz specijalističke pretrage koje su rađene za polikliničko-konzilijarne i bolničke pacijente. Dakle dobili smo odgovor na pitanje o trenutnom poslovanju laboratorija.668 … 758 90. polikliničko-konzilijarne zaštite i primarne zdravstvene zaštite. Rasprava Funkcionalnom metodom računa dobiti i gubitka pokazali smo da je specijalistički medicinsko-biokemijski laboratorij u 2007.535. kn 67. kn 33. Tako je u primarnoj zdravstvenoj zaštiti napravljeno 134. Zagreb. laboratorija.446 845. U: Zbornik Ekonomskog fakulteta.312 104. godinu 2.82 kn (Tablica 2). oduzeti su od marginalne kontribucije i dobiven je bruto dobitak. Ako zbrojimo sve troškove i sve prihode.327 … 120 1. a ostvaren je prihod manji od obje navedene kategorije (Tablica 2). 31 Petričević H. povećanje dobiti (zarade) povećanjem ukupnih prihoda u sljedećem razdoblju nabolje se ostvaruje analizom specijalističkih pretraga koje imaju najveću profitabilnost.4 mil.20 2. kn (Tablica 3). Marginalna kontribucija je izraz koji nam govori koliko je ostalo sredstava kada se od ukupnih prihoda odbiju direktni troškovi materijala. trošak izravnog rada koji je iznosio za 2007.165 117. Tržišnim razmišljanjem. godini ostvario dobit i nije stvarao gubitak.05 1.225 Primjerice.130 3.686 29. Prva su tri laboratorijska testa u izvatku namjerno određena jednakima u sve tri kategorije kako bi se istaknula njihova različitost cijene (Tablica 2.557 … 2.580 2. kn 36. Accounting models of avaluating product profitability. Nakon oduzimanja troškova reagensa i potrošnog materijala vezanog za analize ostaje 70% ukupnih prihoda (Tablica 1). godini. kn 115. … administrator Ukupno Dodatak na plaće Sveukupno (2) Vrsta struja plin … deratizacija Ukupno (3) Bodovi 1.165 117.. a to je kategorija bruto plaća. Ostali 1 2 … 13 – sanitetski materijal republička kontrola … intelektualne usluge Ukupno 12.

2007. Lutilsky Dražić I.: 52-80. Kontroling-abeceda poslovnog uspjeha. Profitability simulation in medical biochemistry laboratory setting. 10. Ovako jednostavnim strukturiranjem podataka možemo zorno prikazati poslovanje kliničkog laboratorija.Financijsko i upravljačko računovodstvo. Seublinvog T. Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima. Katsuyama T. Zagreb Medicinska naklada 2009. 6.Six-year trends in productivity and utilization of 73 clinical laboratories: A college of American Pathologists laboratory management indeks program study. Osijek. Meigs W. 2009: 75-77. Charuruks N. Žager K. Zaključak Dobivenim rezultatom možemo biti zadovoljni. 1077-1112. Simpozija Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. što i jest jedan od ciljeva dobrog rukovođenja Laboratorijem. 7. Medicinska naklada. Tazawa H. 249-266. Gras JM. 4.Temeljna znanja o računovodstvu i financijskim izvještajima.W. 11. Coat analysis in a clinical microbiology laboratory. Petričević H. 2008. Literatura 2. 226 . Ochoa C. ur. Zagreb: PRIF. Baždarić K. Patajac H. Philippe M. Brezmes MF.U: Anthony RN. Možemo vidjeti i posljedice takvih djelovanja. U: Žager K. Sever S. 12. Menadžersko računovodstvo.Belak V. 1999. Arch Pathol Lab Med 2001. Popis tablica: Tablica 1: Račun dobiti i gubitka za 2007. Valenstein Paul N. 16. Praestgaard Amy H. Baždarić K. Philippe M. Osnovni računovodstveni koncepti: račun dobiti i gubitka (RDG). 20. Sve odluke vezane za poslovanje polaze od slike trenutnog poslovanja prikazane ovakvim istraživanjem. 18. Journal of Medical Biochemistry 2007. 8(4):265-77. Stavljenić-Rukavina A. Lepoff Ronald B. 17. Patajac H.o. Application of Six Sigma concept in clinical laboratories: a review. Zagreb. Quality indicators. Šimundić A-M. J Med Assoc Thai 2004 Aug. Zagreb. Cost analysis of laboratory tests: a study of the Central Laboratory of King Chulalongkorn Memorial Hospital. Simpozija Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Time je ujedno potaknut i pokazan novi način razmišljanja i upravljanja zdravstvenim cjelinama koji bi koristio i čitavom zdravstvenom sustavu zbog mogućnosti praćenja i poboljšanja produktivnosti. CAP quality management system in clinical laboratory and its issue.54(11):1127-35.Financijsko računovodstvo kao temelj za oblikovanje informacija menadžerskog računovodstva. ali iznos od 720. Buljanović V. Reece JS. Toth M. Rinso Byori 2004 Mar.45(6):789-96. Topić E. Paschke P. 21. Reece JS. Stavljenić-Rukavina A. 23. Clin Chem 1990. 1992. Kim Y. a jednako se može pokazati slika poslovanja svakog sličnog laboratorija ili zdravstvene cjeline unutar zdravstvenog sustava. Profitability simulation in medical biochemistry laboratory setting. Žeger L. Osijek. Setoyama T. Zagreb: PRIF.Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji 6.125:1153-1161. Eiros JM.000 kn može biti povećan u sljedećem poslovnom razdoblju povećanjem ukupnih prihoda ili smanjenjem troškova ako se promatra svaka kategorija posebno. Measuring the productivity of a hospital’s clinical laboratory. 45(6):789-96. Možemo analizirati svaku vrstu prihoda i svaku vrstu troška i vidjeti koja kategorija prihoda ostvaruje najveću dobit i koja kategorija stvara najveći trošak. Korean J Lab Med 2006 Dec. Biochemia Medica 2008.18(3):311-19. Application of Six Sigma in control of health laboratories. donošenje poslovnih odluka na temelju menadžerskog računovodstva. What’s the point of cost management in clinical laboratories? Rinsho Byori 2006 Nov. Pupovac V. Ignjatović S. Računovodstvo. Analiza financijskih izvještaja. ur. Majkić-Singh N.U: Meigs F.o. Thor CG. Menadžersko računovodstvo. 2006: 309-329.1995: 25-28. Taylor LA. Burnett R.52(3):266-9. 1984 Aug. Upravljačko računovodstvo: planiranje i kontrola. U: Zbornik Ekonomskog fakulteta. 8. Westgard J. Anthony RN. godinu za SMBL Opće županijske bolnice Našice Tablica 2. Možemo donositi odluke vezane za poboljšanje poslovanje laboratorija uz jednaku kvalitetu rada32. U: Petrovečki M. Clin Chem Lab Med. Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2002 Aug. Yamauchi K. Accounting models of avaluating product profitability. Zbornik radova 9. Mamić Sačer I. Petrovečki M. 19. Application of Six Sigma concept in clinical laboratories: a review. 26:196-200. 22. Clin Chem Lab Med 2007. 9. 5. Zagreb: Školska knjiga. 15. Precision Requirements for Cost-Effective operation of Analytical Processes. Zagreb: Medicinska naklada. J Med Syst.36/9:1629-1632. Računovodstvotemelj poslovnog odlučivanja. Zbornik radova 9. Izvadak izračuna prihoda Tablica 3: Izvadak izračuna troškova 227 32 Buljanović V. 21(8):582-8. Pupovac V. Šabijan D. Meigs W. Petrovečki M. 72190. Zagreb: Masmedija. U: Petrovečki M. bilo na troškovnoj ili na prihodovnoj strani. 129-166. 14. 1998. 3. 2007. 2004: 41-64. 87(8):955-63.26(6):460-4. Tako možemo djelovati u sljedećem razdoblju rada i posljedično povećati dobit. U: Belak V.O. Organizacija i poslovanje medicinsko-biokemijskih laboratorija u kontekstu reforme zdravstvenog sustava. Gras JM. Experience of a Break-Even point Analysis for make-or-Buy decision. Navedenom analizom pokazano je da je laboratorij osim velikog potrošača i izvor zarade. Tako je cilj u sljedećim istraživanjima pokazati povećanja dobiti SMBL i analitiku promjena koje su dovele do takvog povećanja. 13. 2009: 75-77. Osmanagić-Bedenik N. Zagreb: Mate d. i to simulacijom promjene nekog ulaznog parametra. Chamnanpai S.

sc. which shows whether or not a business entity. After subtracting all operating expenses per 100 income units. med. If the laboratory operates at a loss. Rijeka. model of specialized medical biochemistry laboratories as an economic entities. According to the profit and loss account. Business success was expressed using the accounting measures of marginal contribution. Ekonomski fakultet. med. i. Jasmina Dlačić: Book review: dr. Conclusion..Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji Vikica Buljanović.. ograničenja. 2010 Analitika poslovanja specijalističkoga medicinsko-biokemijskog laboratorija računom dobiti i gubitka Abstract Introduction. Bruno Grbac. izazovi. sc. Našice Mr. and operating income. med. Zagreb Prikazi knjiga Book reviews Mr. the operating margin was 11. 2010. Methods. modeling. dr. Results. Zagreb Prof..e. Key words: business analytics. i. The purpose of profit and loss account was to determine the Laboratory operations that had impact on its business effectiveness and could increase the actual profitability. By measuring the actual effectiveness of a medical biochemistry laboratory’s business operations. The Specialized Medical Biochemical Laboratory of the General County Hospital in Našice generated income. was determined using the profit and loss account for 2007. dr. Dina Lončarić: Ponašanje potrošača na tržištu krajnje i poslovne potrošnje: osobitosti. Croatia. i. Profitability of the Specialized Medical Biochemical Laboratory (Laboratory) of the General County Hospital in Našice..e. sc. indicating that the Laboratory was operating positively.926 HRK.7%. profit and loss account.d. Rovinj Darko Kirinčić. Opća županijska bolnica Našice. Limitations.7 units profit remained from the Laboratory’s core business. mag. is making a profit during a particular business period. Challenges. Mladen Petrovečki Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Klinička bolnica Dubrava. This procedure allowed us to identify indicators of successful or unsuccessful business operations of the Laboratory. we can determine the accounting measure of laboratory’s profitability. Pliva. gross income. Hrvoje Patajac Adris grupa d. sc. which could show whether or not the laboratory was operating profitably. 228 . sc. the operating profit was 719. it operated at a profit. A laboratory’s financial report can be based on a profit and loss account. the analysis may provide information on the cost for the society as a whole of the studied laboratory within the existing healthcare system. the laboratory. Faculty of Economics. where operating expenses of the laboratory are covered by the income generated from the services. 11. and no activities are undertaken that would reverse the business toward positive. bioch. bioch. Rijeka. Book title: Consumer Behaviour on Consumer and Corporate Markets: Features. bioch Spec. profitability. mag.e.

izazovi. Ekonomski fakultet Promarket. Ekonomski fakultet. tel: +385 51 355 169. sc.dr.Mr. Bruno Grbac dr. 51000 Rijeka. izazovi. Sveučilište u Rijeci. reakcije. Katedra za marketing. Jasmina Dlačić: Ponašanje potrošača na tržištu krajnje i poslovne potrošnje: osobitosti. izAzOVi. REAkCiJE. reakcije. Hrvatska.hr Visoko učilište: Naslov: Godina izdanja: Izdavači: Broj stranica: Vrsta djela: Jezik: ISBN: e-mail za kontakt: 231 . Rijeka 393 znanstvena knjiga: monografija i sveučilišni udžbenik hrvatski 978-953-6148-90-5 bgrbac@efri. Ivana Filipovića 4. ograničenja Mr. OGRANičENJA Autori: prof. Jasmina Dlačić asistentica.dlacic@ri.sc. E-mail: jasmina.hr pONAŠANJE pOTROŠAčA NA TRŽiŠTu kRAJNJE i pOSlOVNE pOTROŠNJE: OSOBiTOSTi. sc.t-com. ograničenja 2010 Sveučilište u Rijeci. sc. Dina Lončarić Sveučilište u Rijeci. Ekonomski fakultet Veleučilište u Rijeci Ponašanje potrošača na tržištu krajnje i poslovne potrošnje: osobitosti.

jesu i bit će u žarištu zanimanja poslovnih subjekata koji stvaraju proizvode ili usluge koji postaju vrijednost samo onda kada su prihvaćeni od onoga kome su namijenjeni. Jasmina Dlačić: Ponašanje potrošača na tržištu krajnje i poslovne potrošnje: osobitosti. tako i poslovnih kupaca. kako na tržištu krajnje. Društveno odgovorno poslovanje i kvaliteta života potrošača naslov je petog poglavlja. znanstvena suradnica i profesorica visoke škole na Veleučilištu Rijeci. dr. gospodarskog i društvenog okruženja. Jasmina Dlačić: Ponašanje potrošača na tržištu krajnje i poslovne potrošnje: osobitosti. i to obradom osobitosti tržišta poslovne potrošnje. 232 sc. ograničenja. Autori u predmetnom djelu uspoređuju teoriju i praksu vezanu za problematiku ponašanja potrošača te na taj način problematiku ponašanja potrošača krajnje i poslovne potrošnje maksimalno približavaju čitatelju. odnosa i suradnje na poslovnom tržištu. Dr. reakcije. U drugom poglavlju s naslovom Utjecaj okruženja na ponašanje potrošača analiziraju se utjecaji iz kulturnoga. Prof. sc. a vezani su uz zaštitu prava potrošača. Dina Lončarić. redoviti profesor u trajnom zvanju i znanstveni savjetnik na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i dr.sc. učenja i pamćenja. ograničenja Mr. Poslovni subjekti izloženi su novim izazovima i samo oni koji su spremni i sposobni prilagoditi se novim uvjetima poslovanja ostvaruju uspjeh. Svaka cjelina strukturirana je u pet poglavlja s više točaka. Istraživanje poslovnog tržišta i predviđanje prodaje naziv je drugog poglavlja u kojem se izučava informacijski sustav za istraživanje poslovnog tržišta. segmentacije tržišta i modela ponašanja potrošača krajnje potrošnje. U tu svrhu djelo obiluje praktičnim primjerima. autor ili u koautorstvu objavio 21 knjigu iz područja upravljanja marketingom i međunarodnog marketinga. sc. tablica i grafikona te popis slika. Rezultate istraživanja autori su prezentirali u dvije cjeline. Dine Lončarić analizira se ponašanje potrošača krajnje potrošnje. dok se na kraju svake od točaka nalaze i teze za raspravu. sc. što djelu daje posebnu vrijednost. osobito inozemnih autora. izazovi. Na kraju knjige nalazi se popis literature. Bruno Grbac je kao urednik. krajnjih potrošača ili poslovnih kupaca. Mirela Mihić. ali ključni utjecaj dolazi od subjekata koji kupuju proizvode i usluge. kao i čitavim nizom navoda. dr. sc. sc. tj. a radove vezane uz svoja istraživanja objavljuje u više domaćih i stranih znanstvenih časopisa te u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova. izdavači su znanstvene knjige i sveučilišnog udžbenika s naslovom Ponašanje potrošača na tržištu krajnje i poslovne potrošnje: osobitosti. U njemu se daje prikaz izazova iz okruženja pred kojima se nalaze poslovni subjekti koji djeluju na tržištu krajnje potrošnje. tvrdi uvez. reakcije. kako bi se pojasnila priroda i bit. U Rijeci. Razvoj novih odnosa na poslovnom tržištu i ponašanje poslovnih kupaca raspravlja se u posljednjem poglavlju. Na početku svake od točaka definiraju se ciljevi koji će se obraditi. ograničenja znanstvena je knjiga i sveučilišni udžbenik koji je namijenjen studentima preddiplomskih i diplomskih studija koji izučavaju problematiku marketinga ali i svim drugim zainteresiranima za spoznavanje mjesta i uloge potrošača u tržišno organiziranom gospodarstvu. U trećem poglavlju pod nazivom Čimbenici od utjecaja na ponašanje poslovnih kupaca elaboriraju se snage iz okruženja. J. organizacijske snage. veljača 2011. Napravljeno je i kazalo pojmova. redovna profesorica Ekonomskog fakulteta na Sveučilištu u Splitu. strukture poslovnog tržišta. environmentalizam te društveno odgovorno poslovanje i kvaliteta života. reakcije. sc. dr. a osobito i nužnost. U prvoj cjelini autorice dr. potrebno je istaknuti da se u knjizi cjelovito obrađuju odrednice kako ponašanja krajnjih potrošača. format B-5. te utjecaj ostalih vanjskih čimbenika. Autori su ove znanstvene knjige i sveučilišnog udžbenika dr. proces kupnje te raspravlja o multidimenzionalnosti i interaktivnosti u analizi ponašanja poslovnih kupaca. Na kraju. i to istraživanjem utjecaja dinamike okruženja na ponašanje poslovnih kupaca. Prof. Dina Lončarić je do sada samostalno i u koautorstvu objavila dva udžbenika te je autorica više znanstvenih i stručnih radova iz područja marketinga koji su objavljeni u domaćim i stranim znanstvenim časopisima i zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova. Bruno Grbac autor je druge cjeline u kojoj se razmatra ponašanje poslovnih kupaca. izazovi. izazovi. S tim u svezi obrađuju se pojmovi konzumerizam. Rijeka. zaštitu okoliša. redoviti profesor i znanstveni savjetnik na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J. Krajnji potrošači i poslovni kupci bili su. reakcije. reakcije. izvorišta potražnje na poslovnom tržištu te izbora ciljnog tržišta poslovne potrošnje. Bruno Grbac. koje su namijenjene čitateljima posebno studentima. stavova i ličnosti na ponašanje krajnjih potrošača. opseg 393 stranice. izazovi. sc. U razmatranju problematike ponašanja krajnjih potrošača i poslovnih kupaca polazi se od stava autora da se implementacijom marketinške koncepcije dolazi do stvaranja i razmjene vrijednosti između sudionika na tržištu. 2010. sc. Strossmayer u Osijeku te dr. Knjigu s naslovom Ponašanje potrošača na tržištu krajnje i poslovne potrošnje: osobitosti. percepcije. Marcel Meler. brze i stalne promjene dinamiziraju poslovno okružje. Rijeka. traženje informacija. Ponašanje potrošača na tržištu krajnje i poslovne potrošnje: osobitosti. sc. Brune Grbca u kojoj se u prvom poglavlju analizira priroda poslovnog tržišta. područja istraživanja poslovnog tržišta. popis web-adresa. Analiza ponašanja poslovnih kupaca naziv je četvrtog poglavlja u kojem se izučavaju vrste kupnje. Ponašanje potrošača krajnje potrošnje naziv je prve cjeline u kojoj se u prvom poglavlju nakon kraćeg uvoda u znanstvenu disciplinu ponašanja potrošača raspravlja o osobitostima tržišta krajnje potrošnje obradom sudionika na strani ponude i potražnje. te se opisuje utjecaj individualnih razlika na ponašanje potrošača. popis shema. tako i poslovne potrošnje. ponašanja potrošača. Autori pristupaju problematici na potrebnoj znanstvenoj razini te pored navedenoga djelo karakterizira i vrlo visoka praktična razina jer je u tekstu predstavljen i čitav niz praktičnih primjera koji čitateljima praktičarima mogu poslužiti kao misao vodilja prilikom analize potrošača u svakodnevnoj gospodarskoj praksi. ograničenja Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Promarket. ograničenja recenzirali su i dali pozitivne ocjene kompetentni znanstvenici: dr. U nastavku se u četvrtom poglavlju pod naslovom Proces donošenja odluka o kupnji na tržištu krajnje potrošnje analiziraju pojedine faze tog procesa od spoznaje problema. upravljanja odnosima s dobavljačima (SCM) i upravljanje poslovnim kupcima (CRM). Utjecaj psiholoških procesa i individualnih čimbenika naslov je trećeg poglavlja u kojem se izučavaju utjecaji motivacije. proces istraživanja poslovnog tržišta i predviđanje prodaje na poslovnom tržištu. i unapređenje kvalitete života potrošača. procesa i metoda istraživanja tržišta. 233 . Na dinamiku okružja utječu mnogi čimbenici. procjene alternativa do donošenja odluka o kupnji i poslijekupovnog ponašanja. izazovi. Naime.Mr. snage skupine za kupnju i karakteristike osoba uključenih u proces kupnje. Ponašanje poslovnih kupaca naziv je druge cjeline autora prof.

pregledni članak. Pisan u trećem licu i vidljivo odvojen sažetak dolazi između zaglavlja i početka teksta.Upute autorima Časopis „Ekonomski vjesnik“ programski je i sadržajno orijentiran na objavljivanje radova iz ekonomske teorije. kao i za ekonomiju relevantnih priloga iz srodnih znanstvenih područja. ∙ Rad treba bit napisan standardnim proredom i dostavljen na CD-u (MS Word 2003 ili MS Word 2007) i u tiskanom obliku. informativan i primjeren sadržaju. Rukopisi se ne vraćaju. osvrti. Gajev trg 7. prethodno priopćenje. 235 . ∙ Svi prilozi za časopis dostavljaju se u dva tiskana primjerka i na CD-u. ∙ Tablice. mjerne jedinice. aktualne gospodarske prakse. Radovi objavljeni u časopisu kategoriziraju se (recenziraju) u jednu od sljedećih skupina: izvorni znanstveni članak. biti veličine do jednoga autorskog arka. broj korištene stranice). izdavač. naznaka pripadajućeg mjesta u tekstu. 31000 Osijek. Radovi predloženi za objavljivanje moraju ispunjavati sljedeće uvjete: ∙ Rukopis ne može biti već objavljen ili u tu svrhu upućen drugom izdavaču. Pojedini brojevi „Ekonomskog vjesnika“ mogu se i uže tematski urediti. izlganje na znanstvenom skupu i stručni rad. Konačnu odluku o kategorizaciji donosi Uredništvo. mjesto i godina izdanja. legenda. prikazi. izvješća o rezultatima znanstvenih istraživanja. grafikoni i druge ilustracije koje su sastavni dio rada moraju biti jasno uređene i opisane (broj. Autor rada treba navesti: ime i prezime. ∙ Članci obuhvaćeni kategorizacijom moraju imati sažetak koji na skraćen način (najviše 250 riječi) predstavlja suštinu rada. U časopisu se objavljuju recenzirani radovi (članci). ∙ Citirana literatura navodi se u napomeni ispod teksta na pripadajućoj stranici uobičajenim metodološkim postupkom (autor. recenzije. izvor podataka. uključujući priloge. naziv i mjesto institucije u kojoj je zaposlen. naslov djela. prigodni napisi. te u pravilu ne smije biti duži od osam riječi. Izdavač osigurava prevođenje sažetka na engleski jezik. naslov. rasprave. ∙ Naslov mora biti koncizan. slike. ∙ Ako je rad rezultat znanstvenih istraživanja (projekti financirani od Ministarstva znanosti. obrazovanja i športa Republike Hrvatske) to treba biti naznačeno u napomeni (fussnoti) na prvoj stranici teksta. i sl). Uredništvo „Ekonomskog vjesnika“. ∙ Autor dobiva besplatan primjerak časopisa u kojem je objavljen njegov rad. Rukopis rada može. Rukopisi se dostavljaju na adresu: Ekonomski fakultet u Osijeku.