P. 1
Hrvatski jezik - Uvod

Hrvatski jezik - Uvod

|Views: 1,411|Likes:
Published by Jasna Čugura

More info:

Published by: Jasna Čugura on Apr 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2013

pdf

text

original

HRVATSKI NACIONALNI OBRAZOVNI STANDARD

PREDMET:

HRVATSKI JEZIK

Molimo učitelje i ostale stručnjake da OBAVEZNO PROUČE OBJAŠNJENJA I NAPOMENE prije čitanja tema i tablica za pojedini razred u prvih deset poglavlja!

Hrvatski nacionalni obrazovni standard SADRŽAJ

Hrvatski jezik

0. PREDGOVOR 1. UVOD
1.1. SVRHA NASTAVE HRVATSKOGA JEZIKA

2. POSEBNOSTI NASTAVE HRVATSKOGA JEZIKA
2.1. NASTAVNO PODRUČJE HRVATSKI JEZIK 2.1.1. Jezične djelatnosti Primanje i proizvodnja Osnovne jezične djelatnosti Drugotne jezične djelatnosti Složene jezične djelatnosti 2.1.2. Ovladavanje jezičnim djelatnostima i jezično osvješćivanje Početno čitanje i pisanje 2.1.3. Ovladavanje standardnim idiomom Hrvatski jezik i njegovi idiomi Od komunikacijskoga osposobljavanja prema jezičnome osvješćivanju Fonološki razvoj i nastava 2.2. NASTAVNO PODRUČJE JEZIČNO IZRAŽAVANJE 2.2.1. Razine jezične sposobnosti Jezično primanje Jezična proizvodnja Jezično međudjelovanje 2.3. NASTAVNO PODRUČJE KNJIŽEVNOST 2.3.1. Lektira Interpretacija lektire Slobodne lektire Broj i izbor djela za lektiru 2.3.2. Igrokazi 2.4. NASTAVNO PODRUČJE MEDIJSKA KULTURA 2.4.1. Izbor filmova 2.4.2. Napomena uz medijsku kulturu

3. ZADAĆE NASTAVE HRVATSKOGA JEZIKA
3.1. OSNOVNA POSTIGNUĆA 3.1.1. Znanje 3.1.2. Sposobnosti i vještine 3. 2. OBRAZOVNI CILJEVI I SADRŽAJI 3. 3. OVLADAVANJE STRATEGIJAMA UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM 3. 4. ODGOJNI CILJEVI I SADRŽAJI 3.4.1. Hrvatski jezik 3.4.2. Jezično izražavanje 3.4.3. Književnost 3.4.4. Medijska kultura 3.5. CILJEVI POVEZANI S DRUŠTVENIM I KULTUROLOŠKIM SADRŽAJIMA 3.6. USKLAĐENOST S EUROPSKIM JEZIČNIM OKVIROM

4. VAŽNE NAPOMENE ZA NASTAVU UZ TEME
4.1. TEME I NASTAVNI SATI

1

Radna – nelektorirana verzija

Hrvatski nacionalni obrazovni standard 4.2. REDOSLIJED TEMA 4.3. VERTIKALNA I HORIZONTALNA POVEZANOST MEĐU TEMAMA 4.4. TEME I UDŽBENICI 4.5. TEME I UČENIKOVA ZNANJA I SPOSOBNOSTI 4.5.1. Ključni pojmovi i obrazovna postignuća za sve učenike 4.5.2. Izborne teme i sadržaji 4.6. TEME I IZVORI ZNANJA 4.6.1. Preporučeni tekstovi i autori tekstova za čitanke 4.6.2. Preporučena djela za izbor lektire, igrokaza i filmova

Hrvatski jezik

5. METODIČKE NAPOMENE
5. 1. KORELACIJA 5.1.1. Unutarpredmetna korelacija 5.1.2. Međupredmetna korelacija 5.1.3. Hrvatski i strani jezici 5. 2. JEZIČNA ODSTUPANJA I POGRJEŠKE 5. 3. NAPOMENE UZ VRJEDNOVANJE 5.3.1. Dijelovi vrjednovanja 5. 4. NAPOMENE O NASTAVI 5.4.1. Nastavni oblici 5.4.2. Nastavna komunikacija 5.4.3. Nastavnikove uloge 5.5. METODIČKE PREPORUKE ZA RAD 5.5.1. Čitanje - primjer sustavnoga razvoja nastavne teme od 1. do 8. raz. 5.5.2. Stvaralačko prepričavanje - primjer sustavnoga razvoja jezičnih sposobnosti i vještina u području jezičnoga izražavanja 5.5.3. Sklonidba imenica - primjer pristupa i oblikovanja nastavnoga sata u obradi teme 5.5.4. Oblikovanje sata u komunikacijskome nastavnome sustavu 5.5.5. Prijedlog pristupa lektirnomu satu i primjeri lektirnih zadataka

6. PREDUVJETI ZA OSTVARENJE CILJEVA I STANDARDA POUČAVANJA 7. POSEBNE SKUPINE UČENIKA
7.1. DAROVITI UČENICI 7.2. DVOJEZIČNI I VIŠEJEZIČNI UČENICI 7. 2.1. Govornici manjinskih jezika 7. 2.2. Potomci hrvatskih iseljenika 7. 2.3. Višejezični razredni odjeli 7. 2.4. Učenici koji vladaju stranim jezicima 7.3. UČENICI S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA 7.3.1. Stručna pomoć 7.3.2. Metodičke i sadržajne napomene (1) Učenici s oštećenjem vida (2) Učenici s oštećenjem sluha (3) Učenici s poremećajima glasovno-jezično-govorne (4) Učenici s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima (5) Učenici sa sniženim intelektualnim funkcioniranjem (blaži stupanj) (6) Učenici s poremećajima pozora/hiperaktivnosti (7) Učenici sa specifičnim teškoćama u učenju (8) Učenici s poremećajima u ponašanju i emocionalnim poremećajima (9) Učenici s autizmom

2

Radna – nelektorirana verzija

Hrvatski nacionalni obrazovni standard

Hrvatski jezik

8. LITERATURA 9. POPIS TEMA PO RAZREDIMA 10. POPISI LEKTIRE I IGROKAZA 11. POPIS FILMOVA 12. RAZRAĐENE TEME OD 1. DO 8. RAZREDA 13. OKOMITI PRIKAZ TEMA U UNUTARPREDMETNOJ KORELACIJI 0. PREDGOVOR
Hrvatski nacionalni obrazovni standard (HNOS, tj. Hnos) za predmet hrvatski jezik nastao je iz potrebe za rasterećenjem nastavnih programa i usklađivanjem nastavne hrvatskoga jezika s ostalim predmetima. Željelo ga se uskladiti i s europskim standardima u promišljanju ciljeva i sadržaja nastave materinskoga jezika uz poštovanje nacionalnih posebnosti i okvirnih uvjeta školskoga sustava. Rad na Hnosu počeo je na poticaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, stručnjacima različitih područja (defektolozi, pedagozi, psiholozi, lingvisti itd.), a nadasve s nastavnicima koji rade u školi. Započeo je u travnju 2004. godine i završio 2. travnja 2005. Potom je rad na drugi način nastavljen tijekom 200. i 2006. kada su odabrane škole radile prema Eksperimentalnome programu. Na temelju toga programa i stečenoga iskustava s njime u nastavi izrađen je novi Plan i program (PIP, tj. Pip). Na Hnosu za hrvatski jezik radili su brojni suradnici, većina od početka, neki su se poslije uključili. Na kraju predgovora naveden je popis suradnika koji su sudjelovali u završnoj izradi Hnosa. Na početku su u Povjerenstvu surađivali i drugi kolege koje nisu mogli ostati do kraja iz različitih razloga. Kad bi bilo moguće, rado bismo naveli i sve nastavnike hrvatskoga jezika: učitelje razredne nastave, profesore hrvatskoga jezika u višim razredima osnovne škole, znanstvenike i druge stručnjake koji su sudjelovali u javnoj raspravi ili kao članovi prosudbenih povjerenstava. U pismenome su obliku pristigle primjedbe brojnih vijeća, škola, aktiva, skupina i pojedinaca, od kojih je većina proučila Hnos, objavljen kao prijedlog Kataloga znanja, sposobnosti i vještina. Zahvaljujemo svima koji su se uključili u javnu raspravu i poslali svoje primjedbe. Smatramo da je njihov udio u Hrvatskome nacionalnome obrazovnome standardu za nastavu hrvatskoga jezika u osnovnim školama znatan, čak i ako nismo usvojili (sve) njihove prijedloge. Posebno zahvaljujemo svima koji su doista pozorno pročitali tekst, uključujući i vrlo važne uvodne napomene, primijetili što je učinjeno, očitovali se o tome, uočili naše propuste, dali korisne prijedloge, podržali nas u novome ili predlagali da se vrati dotadašnje. Pristigle primjedbe poslužile su nam za preispitivanje učinjenoga, provjeru, izmjene, dopune. Žao nam je zbog onih čiji dopisi nisu stigli do nas, iako su poslali svoje primjedbe. Cijenimo trud kolega što su odvojili svoje vrijeme i proučili naš prijedlog, razmislili o njemu, raspravljali s drugima, napisali i poslali svoje primjedbe. Samu činjenicu da im je bilo važno da nama kažu što misle smatramo jako dobrim pokazateljem koliko je onima koji se svakodnevno bave hrvatskim jezikom u školi stalo do vlastitoga jezika, književnosti i struke. Takav nas pristup ohrabruje u ovome izazovnome i vrlo teškome poslu koji je trebalo dovršiti u sasvim određeno vrijeme. Zbog broja nastavnika hrvatskoga jezika u osnovnim školama koji su se uključili u raspravu, ne samo pisanu nego i usmenu na sastancima, seminarima za stučno usavršavanje i raznim drugim mjestima, čini nam se da imamo prilično jasnu sliku o prihvaćenosti Hnosa među onima koji predaju hrvatski jezik. Zahvaljujemo i recenzentima čije su nam primjedbe ili prijedlozi pomogli u poboljšanju teksta. Zahvaljujemo članovima Povjerenstva koji su sudjelovali u tekstu Hnosa, posebno Ružici Razum na suradnji u dijelu teksta o odgojnim ciljevima. Zahvaljujemo i članovima Predmetnoga povjerenstva za Plani i program za hrvatski jezik koji su s nama radili na tekstu i tablicama Hnosa početkom ljeta 2006. godine: za jezično izražavanje i jezik

3

Radna – nelektorirana verzija

Hrvatski nacionalni obrazovni standard

Hrvatski jezik

Marijani Češi (koja je sastavila i velik dio t. 5: Metodičke preporuke za rad) i Vesni Novak, za književnost Nadi Babić, za medijsku kulturu Dubravki Rovinčanec. Posebno zahvaljujemo Zrinki Jelaski i Karol Visinko koje su napisale većinu dijelova u prvih sedam poglavlja Uvoda i uskladile cijeli tekst. I na kraju, zahvaljujemo i svima drugima, znanima i neznanima, koji su bilo na koji način pomogli u stvaranju Hnosa za hrvatski jezik. U Zagrebu 13. srpnja 2006. Povjerenstvo za hrvatski jezik Akademik Stjepan BABIĆ, HAZU, Zagreb, voditelj - savjetnik Povjerenstva Marija BALIČEVIĆ, prof., profesor mentor, OŠ Franje Krežme, Osijek Zdenka BAROVIĆ, učitelj mentor, OŠ Marjan, Split Branka BILIĆ – PRCIĆ, učiteljica, OŠ A. B. Šimića, Zagreb Ankica BLAŽINOVIĆ – KLJAJO, prof., OŠ Brestje, Sesvete Vesna BOBINSKI, učiteljica, OŠ S. S. Kranjčevića, Zagreb Sandra BREZEC, učiteljica, OŠ Bistra, Bistranska Poljanica Itana BUKOVAC, Pučko otvoreno učilište, Samobor Akademik Stjepan DAMJANOVIĆ, HAZU, Zagreb, voditelj Povjerenstva Ivan ĐURIĆ, učitelj mentor, OŠ Gradište Božica JELAKOVIĆ, prof., profesor savjetnik, XV. gimnazija, tajnica Povjerenstva Prof. dr. sc. Zrinka JELASKA, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet, Zagreb Melita KUNTIĆ, prof., OŠ S. S. Kranjčevića, Zagreb Anđa LOVRIĆ, prof., XI. gimnazija, Zagreb Prof. dr. sc. Dubravka MALEŠ, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet, Zagreb Renata OPAŠIĆ, učiteljica, OŠ S. S. Kranjčevića, Zagreb Milan PAUN, prof., OŠ Dragutina Tadijanovića, Susedgrad, Zagreb Prof. dr. sc. Dunja PAVLIČEVIĆ – FRANIĆ, Učiteljska akademija, Zagreb Marina SABOLOVIĆ, prof., profesor mentor, I. OŠ Luka, Sesvete, zamjenica voditelja Mirjana SUČEVIĆ, učitelj savjetnik, OŠ Josipa Račića, Zagreb Prof. dr. sc. Dubravka TEŽAK, Učiteljska akademija, Zagreb Ivana TOLJA, prof., OŠ braće Radić, Botinec, Zagreb Antica TOMLJANOVIĆ, prof., OŠ Brestje, Sesvete Prof. dr. sc. Karol VISINKO, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet, Rijeka Renata ŽULJ, prof., OŠ J. J. Strossmayera, Zagreb (učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama)

1. UVOD
Hrvatski jezik, najopsežniji je predmet osnovnoškolskoga obrazovanja, bitan je i za ovladavanje drugim predmetima kojima je hrvatski jezik osnovno sredstvo sporazumijevanja. Predmet se svih osam godina ostvaruje u četiri nastavna područja: hrvatski jezik, jezično izražavanje, književnost i medijska kultura. Prema načelu unutarpredmetnoga povezivanja, sadržaji i zadaće svih nastavnih područja međusobno se prožimaju i dopunjuju, a prema načelu međupredmetnoga povezivanja funkcionalno se povezuju i s ostalim nastavnim predmetima. Pojedina područja jezika (leksik, gramatičke strukture i dr.) i jezične djelatnosti (slušanje, govorenje, čitanje, pisanje) nerazdvojno su povezane, u njima nastava hrvatskoga jezika osposobljava učenike za izravno i neizravno sporazumijevanje. Polazeći s tih osnova Hnos navodi temeljne zadaće nastave hrvatskoga jezika u osnovnoj školi te znanja, sposobnosti i vještine kojima bi učenici trebali ovladati za odličan uspjeh u svakome nastavnome području na kraju svakoga pojedinoga razreda. Znanja, sposobnosti i vještine navode se prema afektivnim i kognitivnim mogućnostima prosječnoga učenika, dok će za učenike s posebnim potrebama, dakle darovite, dvojezične i učenike s teškoćama u razvoju svaki učitelj u suradnji sa stručnom službom škole (defektologom/stručnjakom za edukacijskorehabilitacijsku podršku, psihologom i pedagogom), a po potrebi i drugim stručnjacima, prema načelima i sadržaju predloženoga Hnosa oblikovati poseban program ovisno o specifičnim potrebama i mogućnostima učenika. Učitelji mogu prema interesima, potrebama i mogućnostima konkretne učeničke skupine odabrati i dodatne i izborne sadržaje.

4

Radna – nelektorirana verzija

govorenje je jezična proizvodnja (produkcija). postupnosti i sustavnosti. što znači da je sposoban služiti se dvjema osnovnim djelatnostima: razumijevanjem govora i govorenjem. Prema načelu međuovisnosti nastavnih područja te razlikovanja i povezivanja jezičnih razina svi se sadržaji jezika i jezičnoga izražavanja međusobno isprepliću na vodoravnoj osi (unutar istoga razreda). njegove književnosti i kulture te poštivanje prema hrvatskome kao službenom jeziku u Republici Hrvatskoj. Osnovne jezične djelatnosti Dvije su osnovne jezične djelatnosti slušanje i govorenje.1. Jezične se djelatnosti dijele na jezično primanje i jezičnu proizvodnju. umni rječnik. Cjelokupna nastava hrvatskoga jezika pomaže učenicima u njihovu osobnomu razvoju te ih. vanjska motivacija). razvijanje literarnih sposobnosti. Te se dvije jezične djelatnosti na materinskome jeziku spontano usvajaju od samoga početka djetetova života. Stoga se čini važnim prethodno navesti sve specifičnosti koje bitno određuju nastavu hrvatskoga jezika u svakom od njezinih nastavnih područja. Slušanje je jezično primanje (recepcija). motoričke). slušna obrada. sposobnosti. 2.1. unutarnja motivacija) i dobre vanjske okolinske uvjete (društvena i kulturološka prihvatljivost. nije ih potrebno posebno poučavati. umnogome priprema za aktivno sudjelovanje u društvu. razvijanje interesa i potreba za sadržajima medijske kulture. osvješćivanje važnosti znanja hrvatskoga jezika kao općega kulturnoga dobra. praktičnosti i zanimljivosti. stavove i vrijednosti kao temelj za učenje tijekom čitavoga života. NASTAVNO PODRUČJE HRVATSKI JEZIK Usvajanje jezika složen je postupak koji zahtijeva razvojne preduvjete (spoznajne. učenju hrvatskoga jezika valja pristupiti poštujući načela primjerenosti i povezanosti. podrška okoline. u kojemu je razvidno poštivanje i ljubav prema jeziku hrvatskoga naroda. Zbog ovakve povezanosti jezičnoga razvoja s općim djetetovim razvojem. Proizvodnja uključuje zvučno oblikovanje (govorenje) i pismovno oblikovanje (pisanje). vještine. te slijede jedni druge na okomitoj osi (iz nižega razreda u viši). dok načelo opće naobrazbe upućuje na osnovna znanja hrvatskoga jezika i o hrvatskome jeziku koja učenik nakon završene osnovne škole nosi u sebi kao trajnu vrijednost. Učenik koji započinje školovanje u dovoljnome je stupnju ovladao (govornim) jezikom. u skladu s lingvodidaktičkim zahtjevima i psihokognitivnim mogućnostima učenika određene razvojne dobi. životnosti i zornosti. Primanje i proizvodnja Primanje uključuje razumijevanje govora (slušanje) i razumijevanje pisanoga teksta (čitanje).Hrvatski nacionalni obrazovni standard 1.1. razvijanje jezičnih sposobnosti u govornoj i pisanoj uporabi jezika u svim funkcionalnim stilovima. Dakako. Također valja spomenuti povezanost i s drugim nastavnim područjima. JEZIČNE DJELATNOSTI Jezik je apstraktni sustav za sporazumijevanje koji se ostvaruje jezičnim djelatnostima. 2. 5 Radna – nelektorirana verzija . osjetilne. stvaralaštva. To osobito zbog osjetljivosti te nastave za različitosti i promjene koje su razvidne u životu jezika i književnosti. razvoj jezičnih komunikacijskih sposobnosti i vještina. što znači ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom na razini osnovnoga obrazovanja. dobre unutarnje uvjete osobe koja jezik uči (radno pamćenje. 2. SVRHA NASTAVE HRVATSKOGA JEZIKA Hrvatski jezik Svrha je nastave hrvatskoga jezika u osnovnoj školi omogućiti učenicima da na odabranim temama steknu znanje. čitateljskih interesa i čitateljske kulture. uz nastavu ostalih predmeta.1. tj. Načelo znanstvenosti osigurava čvrstu povezanost nastave hrvatskoga jezika i znanstveno provjerenih jezičnih sadržaja. POSEBNOSTI NASTAVE HRVATSKOGA JEZIKA Zadaće nastave hrvatskoga jezika proizlaze iz njezine specifičnosti. osobito u njihovu suodnosu s učenicima osnovnoškolske dobi. književnosti i medijskom kulturom.

Govorenje kao jezična proizvodnja i razgovaranje kao jezično međudjelovanje imaju drugačije zahtjeve i zahtijevaju drugačije sposobnosti i vještine. obraćati se različitim vrstama sugovornika. slovnice. rečenice. sročnost) pravopisnoj (uključuje npr. znanje i uporabu različitih riječi. Dakle. neke su jezične djelatnosti složene. opće naobrazbe te sadržajne. funkcionalnu uporabu jezičnih izvora. osobito u nižim razredima. naglaske) morfološkoj (uključuje npr. Temeljna joj je zadaća . pisanim je djelatnostima nužno poučavati kako bi se ovladalo pisanim jezikom. Započinju se stjecati i osnovna znanja o jezičnoj normi. započinjati i završavati razgovor. sklonidbu. značenje rečenica) fonološkoj (uključuje npr.1. pravila razgovaranja. Uvježbavajući pravilno pisanje. upoznaju i usvajaju pravogovornu normu. cjelovitost. odnosno proizvodnja (govorenje. računalnoga ili mobitelnoga). vrste tekstova i oblika. U navedenome su. nastava hrvatskoga jezika u osnovnoškolskoj dobi. Međutim. odnosno kao učenje jezika radi sporazumijevanja. pripovijedanje ili pisanje sastavka samo jezična proizvodnja. interpunkcije) pravogovornoj (uključuje npr. Složene jezične djelatnosti Navedene su govorne i pisane jezične djelatnosti jednostavne. OVLADAVANJE JEZIČNIM DJELATNOSTIMA I JEZIČNO OSVJEŠĆIVANJE Osim ovladavanja osnovnim jezičnim djelatnostima. takvo je međudjelovanje (interakcija) i prevođenje (medijacija). osmišljena je kao učenje funkcionalne gramatike. kolokacija itd. tvorbu riječi) sintaktičkoj (uključuje npr. te aktivno jezično znanje. sinonimiju. pravopisa i pravogovora. Uče osnovne činjenice o povijesti hrvatskoga jezika. dok je držanje govora. frazema. poput sudjelovanja u razgovoru. na svim razinama. U nastavnome području hrvatski jezik funkcionalno se poučavaju sadržaji rječnika. različite vrste dopisivanja (npr. pisanje slova. antonimiju.) semantičkoj (uključuje npr. razlikovne glasove. izraze pozdravljanja) pragmatičkoj (uključuje npr. tekstovne i stilske raznovrsnosti.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik Drugotne jezične djelatnosti Čitanje i pisanje drugotne su jezične djelatnosti. razvijaju osjećaj za točnost i urednost u pisanju (važnost se pridaje formalno-pojavnome izgledu teksta i pravopisnoj normi). odnosno primanje jezika (slušanje. bogate rječnik. Učenici uče o funkciji riječi u tekstovima različitih stilova. istodobno ili naizmjenično tumačenje stranoga jezika također su složene jezične djelatnosti. učenici razvijaju sposobnost apstraktnoga mišljenja i logičkoga zaključivanja. uz ostala. morfeme. Međudjelovanje je takva složena jezična djelatnost koja zahtijeva jezično primanje i proizvodnju. osobito razvidna načela odgojnosti. surečenice. pisanje) kako bi učenik po završetku osnovnoga školovanja bio osposobljen služiti se hrvatskim jezikom u različitim jezičnim situacijama (npr. što znači da se jezični sadržaji uče radi svakodnevne stvarne komunikacije. ironiju. Tako je slušanje govora samo jezično primanje. koja se nadopunjuju i proširuju u kasnijim razvojnim razdobljima (razredima). bez teoretiziranja i napametnoga učenja definicija i pravila. razumijevanje pisanoga teksta). u nastavi se hrvatskoga jezika i u sadržajima izražavanja dalje razvija pasivno jezično znanje. Navedene jezične djelatnosti ostvaruju se na različitim jezičnim razinama: leksičkoj (uključuje npr. uključuju naizmjenično ili istodobno i primanje i proizvodnju. njegovu povezanost. naglašavanje) društvenojezičnoj (uključuje npr. Pasivno je jezično znanje uglavnom znatno veće od aktivnoga. dijakritičkih znakova. Do kraja prvoga razreda učenici se osposobljavaju za potpunu i samostalnu uporabu glasovnoga (fonološkoga) i pisanoga (grafemskoga) sustava hrvatskoga jezika. raspravljanja. slogovnu strukturu. parodiju) 2. Sustavno i postupno učenje hrvatskoga jezika započinje u prvome razredu tijekom razdoblja nastave početnoga čitanja i pisanja. uporabu govornih obilježja. pisati različite tekstove). Učeći slovnicu. uz komunikacijsku sposobnost razvija im se i lingvistička sposobnost. vrste riječi.razvoj jezičnih 6 Radna – nelektorirana verzija . u njoj treća osoba omogućuje sporazumijevanje među osobama koje ne znaju zajednički jezik.2. slovničkoj i pravopisnoj. Za razliku od slušanja i govora. sprezanje. Prevođenje. ovladavanje tekstom. osobnoga ili službenoga. sintagme.

Na primjer. To se često pokazuje kada se učeniku dopusti.. najstariji hrvatski književni jezik nastao na osnovi čakavskoga narječja. Među idiomima hrvatskoga jezika posebno mjesto zauzima standardni idiom. prema usvajanju temeljnih jezičnih djelatnosti. govorenje. naziva se jezikom. mjesni govor. a među njima posebno mjesto zauzimaju predvježbe za pisanje. dijalekt. svojim materinskim. koje uključuje i druge hrvatske književne jezike. tek oko dvanaeste godine. češće i značenjski određenije riječi. idiolekt. Učenik tijekom školovanja tek treba naučiti standardni idiom. kojim bolje vlada nego standardnim. bitno gradivo tek u višim razredima osnovne škole. OVLADAVANJE STANDARDNIM IDIOMOM Prema Ustavu u Republici Hrvatskoj u službenoj je uporabi hrvatski jezik. Jezično osvještavanje (osvješćivanje) postupno se uvodi. a početno pisanje povezano je uz jezičnu djelatnost 'pisanje'. jezično izražavanje. automatizira. posebno u osmome kada se pobliže i objašnjava standardizacija. početno čitanje i pisanje nije u prvome razredu istaknuto kao zasebna cjelina. štoviše potiče ga se na stvaralačko izražavanje na materinskome idiomu. Hrvatski jezik i njegovi idiomi Hrvatski jezik ima različite idiome . a njime se poglavito bavi u višim razredima osnovne škole. Kako su teme iz hrvatskoga jezika za sve razrede raspoređene u četiri područja (jezik. Od prvoga se razreda osnovne škole učenike potiče na uočavanje razlika između njihova jezika (obiteljskoga. Jasno da onda nisu usvojene niti apstraktnije i rjeđe riječi i njihove mreže. Početno čitanje i pisanje U pripremi za učenje čitanja i pisanja ističe se važnost vježba za razvijanje jezičnih djelatnosti (slušanje. početno čitanje. u čemu je znatno vještiji nego na standardnome kojim još nije posve ovladao. temeljna kroatistička djela imaju ga i u naslovu jer je u jednome svojem značenju naziv hrvatski književni jezik istoznačnica nazivu hrvatski standardni jezik. do polaska u školu nisu usvojene ni sve konkretnije.idiom znači jezični sustav bez dodatnih značenja koje imaju jezik. Hrvatski književni jezik i hrvatski standardni jezik Hrvatski književni jezik domaći je i tradicionalan naziv za jezik koji je bio sredstvo javne i književne uporabe hrvatskoga naroda i kulture od prvoga razdoblja njegova oblikovanja (tj. dakle. mjesnoga ili zavičajnoga idioma koji pripadaju jednom od hrvatskih 7 Radna – nelektorirana verzija . uvodi se postupno u višim razredima osnovne škole kada učenici stječu spoznaje o povijesnome razvoju hrvatskoga jezika. No.. on do polaska u školu nije njime ovladao. Drugi je razlog učenikove nedovoljne ovladanosti standardnim jezikom to što se u toj dobi ni jedan jezik još ne može posve usvojiti. Povjerenstvo predlaže da se učenike od prvoga razreda osnovne škole uvodi u pojam jezika koji služi općemu sporazumijevanju u hrvatskome društvu nazivom hrvatski književni jezik. niti su izgrađene sve rječničke mreže među njima.3. Tim se nazivom služe hrvatske gramatike i drugi jezični priručnici. službeni i državni jezik Republike Hrvatske. To znači da je izravno poučavanje o jezikoslovnim razinama. Drugo značenje.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik sposobnosti i usvajanje osnovnih jezičnih djelatnosti (slušanje i govorenje. te uvodi naziv hrvatski standardni jezik kao stručni naziv. visoke razine jezičnoga znanja i pouzdanja. Zbog svoje uloge sredstava za iznadnarječno i iznadpokrajinsko sporazumijevanje standardni je idiom posebno istaknut među ostalim idiomima hrvatskoga. Većina se jezičnih struktura posve usvaja. 2. narječje. to ne znači da je ukinuto. Dakle. Hrvatski je. od početaka pismenosti do kraja 14. U tome se prepoznaje načelo zavičajnosti u nastavi hrvatskoga jezika. Na taj se način ne narušava jedinstvena četverodijelna struktura u svim razredima. a ujedno se pri rasporedu jezičnoga sadržaja poštuje suvremeno načelo usvajanja jezika u skladu s razvojem osnovnih jezičnih djelatnosti. nego samo da je drukčije raspoređeno. nalazi se u okviru opće teme 'čitanje'.). I materinski se učenikov idiom naziva u nastavi učenikovim jezikom ili zavičajnim jezikom.1. čitanje i pisanje). čitanje i pisanje). kao i svi drugi oblici čitanja predviđeni u prvome razredu. npr. koje bi učeniku omogućile da na kraju osnovne škole postane jezično osposobljena osoba. književnost i medijska kultura). tj. stoljeća). što znači znanje o jeziku. Jedan je razlog to što se dotad služio (i) drugim hrvatskim idiomom.

postupno prelazi na apstraktne gramatičke kodove koji podrazumijevaju i učenje teorijskih osnova jezika. govorenja. Učenika treba osposobiti da se služi hrvatskim jezikom u kontekstu. a da će mu se njegovo primanje i proizvodnja automatizirati tek s jedanaest-dvanaest godina. Od komunikacijskoga osposobljavanja prema jezičnome osvješćivanju U ranojezičnoj školskoj fazi teži se razvoju izražajnih komunikacijskih sposobnosti svih vrsta. nego i štetno jer može izazvati negativan stav prema usvajanju hrvatskoga jezika i učenju o njemu. Za učenike čiji materinski idiom ima drugačiji 8 Radna – nelektorirana verzija . kada učenici steknu psihofizičke i spoznajne preduvjete. primjerima iz svakodnevnih komunikacijskih situacija. nego ga učiti jezikoslovnim pojmovima i teorijskome usvajanju jezikoslovnih normi i pravila. ponavljanja. Učenika se komunikacijski osposobljava kako bi razvio svoje jezične sposobnosti i ovladao različitim jezičnim vještinama da se jezikom što bolje služi. lakšemu i učinkovitijemu usvajanju standardnoga jezika. niti da jezikoslovno razlikuju pojmove obiteljski idiom. naglaske i ostala izgovorna obilježja bilo kojega drugoga jezika ili idioma. Jezik se uči komunikacijom. odnosno poticanjem i usvajanjem konkretnih jezičnih djelatnosti na konkretnim primjerima. i standardni i ostale idiome. dijalekt i narječje. najprije se razvija učenikova komunikacijska sposobnost. mjesni idiom. njihovu vrijednost i jedinstvenost te da ovladaju nužnima kako bi postali vješti govornici hrvatskoga jezika sposobni služiti se prikladnim idiomima. dijalekt. pružiti mu jezično i komunikacijsko iskustvo koje će biti podloga za prilagođavanje jezika trenutnoj situaciji. Od učenika se od početka ne očekuje da znaju nazive idiom. u školama ili razredima. koja zahtijeva određenu razinu teorijskoga znanja o jeziku. A taj stav često ostaje i poslije. Učenici pritom. trebaju naučiti osnovne jezikoslovne pojmove predviđene za pojedini razred. posebno ne apstraktnih gramatičkih pojmova u nižim razredima osnovne škole. Tek se potom. sve sastavnice predmeta koji nosi naziv hrvatski jezik u osnovnoškolskoj dobi ponajprije su namijenjene razvoju komunikacijske sposobnosti (u početnoj fazi). Važno je da uoče supostojanje različitih idioma hrvatskoga jezika. Usvajajući materinski jezik učenici uče otkrivati značenje iskaza u komunikacijskome kontekstu i stvarati društveno prihvatljive iskaze. Ne ulazi se u podrobno definiranje i analiziranje jezičnih pojava. poput društvenih i kulturoloških. okomito dvojezične. No prema načelu zavičajnosti potrebno je osigurati da učenici osjete važnost i vrijednost vlastitoga zavičajnoga idioma i njegova suodnosa sa standardnim koji uče. U višim razredima osnovne škole. uključujući i sustave kojima se prenose jezične obavijesti (kognitivni element). Preporučeni jezično-izražajni i komunikacijsko-stvaralački pristup sadržajima značio bi u prvome redu razvijanje jezičnih djelatnosti: aktivnoga slušanja. Osim usvajanja i razlikovanja govornoga i pisanoga oblika hrvatskoga jezika upućuje ih se na razlikovanje razgovornoga jezika i ostalih hrvatskih idioma. postupno se uvode i teorijski elementi normativne gramatike i pravopisa. i odnose (osjećaje. Pragmatičkom sastavnicom iskaz dobiva pravo značenje i djeluje u skladu s namjerom. Uspješno ovladavanje izgovornim (fonetskim) obilježjima hrvatskoga jezika važno je za sve učenike. Obratni redoslijed nije u skladu s kognitivnim i jezičnim sposobnostima učenika. za što je uz jezično znanje potrebno pridružiti i ostale čimbenike. Gramatika se poučava zorno.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik narječja) i književnoga jezika (tj. Stoga je od početka prvoga razreda jako je važno omogućiti učeniku da usvoji fonologiju hrvatskoga jezika. dakako. Fonološki razvoj i nastava Na početku školovanja učenici su još posve sposobni savršeno usvojiti glasove. odnosno znanje o jeziku. čitanja i pisanja. ponajprije idioma koje redovito susreću u zavičaju. od petoga do osmoga razreda. govornim i pisanim. primjerenija je višim razredima osnovne škole jer pretpostavlja određeni stupanj komunikacijske osposobljenosti i stručnosti (usvojen u nižim razredima osnovne škole). posebno jezičnim normama. njihove različite uloge. a tek potom i razvoja lingvističke svijesti (u višim razredima). kada više nema objektivnih teškoća. odnosno poznavanje hrvatskoga jezika. u što je uključena i pravogovorna razina. ali opet prema načelu komunikacijski funkcionalne nastave jezika. odnosno višejezične osobe. To će u kasnijoj fazi usvajanja materinskoga jezika u višim razredima. standardnoga idioma). Lingvistička (gramatička) osposobljenost. Drugim riječima. dakle razvoj praktične komunikacije. Preuranjeno učenje apstraktnih gramatičko-pravopisnih sadržaja nije samo nekorisno (budući da ih učenici ne razumiju). pomoći bržemu. Budući da još usvaja materinski jezik. tj. Dakle. Komunikacijskim osposobljavanjem postupno se razvija lingvistička svijest. znatno je važnije i svrhovitije učenika od prvoga do četvrtoga razreda učiti praktičnomu služenju hrvatskim jezikom. ponajprije osposobljavanju učenika da se uspješno snalazi u svakodnevnim priopćajnim situacijama. osobine ličnosti) među osobama koje se sporazumijevaju.

razumljivih. čujem. drugi imaju nepčane zapornike t' d' umjesto nepčanih slivenika ć đ. a prema načelu međupredmetne povezanosti i s ostalim nastavnim predmetima. gramatički-pravopisno točnih rečenica kao osnovice pri stvaranju različitih vrsta tekstova. odgojnosti. uključujući izgovorno razlikovanje kratkih uzlaznih i silaznih naglasaka. Stoga bi ih najprije trebalo naučiti izgovarati te glasove (artikulacijske vježbe). i to u hrvatskome standardnome i zavičajnome idiomu pri čemu učenici razvijaju svoju sposobnost izražavanja misli. potom razlikovati u govoru riječi koje imaju jedan (prednepčanik. RAZINE JEZIČNE SPOSOBNOSTI Učenici nakon osme godine učenja. stvaralaštva i zavičajnosti. Vrlo je važno služiti se načelom postupnosti u nastavi. Nastava jezičnoga izražavanja najčešće se provodi u obliku raznolikih jezičnih vježba koje učenicima pomažu pri ustroju i stilskome oblikovanju usmenih i pisanih iskaza. te na govornike drugih jezika (uključujući i useljene potomke hrvatskih iseljenika) koji nemaju jednako razvijene navedene sposobnosti. dakle načela sadržajne. govorenja. kuća. a onda će im i pisanje biti jednostavno kao i pisanje drugih fonema (ortografske vježbe). 2. razvijaju se ponajprije sposobnosti u jezičnim djelatnostima slušanja. tekstovne i stilske raznovrsnosti. upozoravati ih na riječi koje se pojavljuju uglavnom u pisanome jeziku. Osobita se pozornost pridaje učenikovom stvaralačkom izražavanju. Stoga se sastavnice djelatnosti tih družina preporučuju za sve učenike kao sredstvo usvajanja standardnoga izgovora. Potrebno je učenike poučiti bitnim jezičnim razlikama u pisanome i govornome obliku jezika. Ako to nastavnik smatra prikladnim. Standardizirani je oblik provjeravanja učenikova jezičnoga izražavanja pisanje školske zadaće. po završetku osmoga razreda. koje je prema načelu unutarpredmetne korelacije nužno povezano s područjem jezika i književnosti. ćujem. Tada učenici primjerice još mogu naučiti u izgovoru spontano razlikovati foneme č i ć te đ i dž. važno je da i što ranijoj dobi počnu govoriti i čitati na standardnome idiomu. Iskustvo pokazuje da hrvatski glasovni i naglasni sustav. neću). kuča. ali i postavljati drugačije zahtjeve u odnosu na vrstu znanja. NASTAVNO PODRUČJE JEZIČNO IZRAŽAVANJE U nastavnome području jezično izražavanje. koja se očituje u proizvodnji jasnih. tj. neču) ili drugi (nepčanik. 9 Radna – nelektorirana verzija . navedene prema vrstama jezičnih djelatnosti. stvaranje pravogovornih (ortoepskih) i pravopisnih (ortografskih) navika te općenito ostvaraj uspješne usmene i pisane komunikacije. doživljaja.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik glasovni i naglasni sustav. pa se nakon dvanaeste godine uglavnom i ne može savršeno usvojiti. Temeljna je zadaća nastave jezičnoga izražavanja razvoj izražajnih mogućnosti učenika. vjerojatno će ih jednostavnije naučiti polazeći od pisanoga oblika riječi jer im je tada slika riječi dominantnija od njezina zvučnoga oblika. Predlaže se pisanje jedne školske zadaće u trećemu razredu te dviju školskih zadaća u svim ostalim razredima. čitanja i pisanja. međuovisnosti nastavnih područja. To se osobito odnosi na govornike različitih mjesnih idioma u pojedinim jezičnim razinama vrlo različitima od standardnoga. može se pisati i više školskih zadaća. osjećaja. Na predlošcima književnih i neknjiževnih tekstova učenici govore i pišu. za razliku od riječi koje se pojavljuju samo u govornome jeziku.1. npr. Na početku školovanja hrvatske standardne glasove u govoru mogu posve usvojiti.2. Razvidna su. oni koji nisu naučili izgovorno razlikovati foneme č i ć. npr. npr. Kako usvajanje izgovora novoga jezika odnosno idioma s godinama opada. Isto tako neki učenici u materinskome idiomu imaju samo bočnik l pa glas lj izgovaraju kao slijed l+j. posebno u višejezičnim zajednicama. pokazivati kako neke obilježene govorne riječi imaju znatno jači dojam ako su napisane. dž i đ do viših razreda osnovne škole. usvajaju oni govornici hrvatskih idioma s drugačijim glasovnim i naglasnim sustavom od standardnoga koji su sudjelovali u recitatorskim i dramskim družinama. 2. u osnovnim područjima jezične djelatnosti stječu sljedeće sposobnosti.2.

europske i svjetske književnosti. pričati i izvješćivati. Razgovaranje .3. pritom razvijaju osjetljivost za književnu riječ. 2. različite vrste pismenoga sporazumijevanja. i to prema načelu primjerenosti doživljajno-spoznajnim mogućnostima učenika. razumije tekstove pisane u njegovu zavičajnomu idiomu. tj. za njezine vrijednosti u životu čovjeka i za trajne vrijednosti svekolikoga života o kojima svako književno djelo progovara na osobit način.Zna čitati i razumije jednostavne i složene tekstove raznovrsne tematike. Pisanje . Izborom književne lektire i tekstova u čitankama učenicima se pomaže da shvate važnost i 10 Radna – nelektorirana verzija . Zna dobro kompozicijski organizirati tekst (poštivati osnovnu kompozicijsku strukturu: uvodni. razumijevanje govora i čitanje. opisivati i stvarati manje zahtjevne raspravljačke tekstove. Učenici se osposobljavaju za samostalno čitanje književne lektire. tj. Jezična proizvodnja Jezična proizvodnja uključuje govorenje. Prepoznaje da su tekstovi pisani čakavskim. vlada širokim rječnikom. razumijevanje pisanoga teksta. uključujući apstraktne.I u pisanom obliku može jasno i sustavno pripovijedati: prepričavati.Razumije različite jednostavne i složene tekstove. prikladno se obraćajući naslovniku. strukturalno složene ili kolokvijalne i neknjiževne tekstove prikladne njegovoj dobi i obrazovanju. Prepoznaje stilske razlike. pokazuje znatno leksičko bogatstvo u skladu s dobi i obrazovanjem te zna funkcionalno uporabiti funkcionalne stilove. za prosudbu i vrjednovanje pročitanih djela. U pisanim radovima poštuje gramatičku i pravopisnu normu. doslovna i druga značenja. Može subjektivno i objektivno opisivati. služi se stilom prikladnim sugovornicima. sudjelovanje u razgovoru i dopisivanje. Slušanje . aktivnu uporabu nešto manjega broja riječi. Može uspješno izlagati o brojnim temama koje ga zanimaju. pričati o stvarnim i zamišljenim događajima i doživljajima. primjerene njegovoj dobi i izvanjezičnome znanju. kajkavskim ili štokavskim narječjem. Jezično međudjelovanje Jezično međudjelovanje uključuje razgovaranje. Može sudjelovati u raspravama o brojnim temama koje ga zanimaju. osviještenu uporabu bitnih jezičnih struktura (automatiziranu otprilike s dvanaest godina) hrvatskoga jezika. poznate i nepoznate. Dopisivanje . Postizanje ovih sposobnosti pretpostavlja pasivno znanje na desetke tisuća riječi.Može jasno i sustavno pripovijedati: prepričavati (sažeto i opširno te stvaralački). Govorenje . iz hrvatske usmene književnosti te usmene književnosti drugih naroda. Razumije tekstove pisane hrvatskim standardom. Zna govoriti po planu i zna se snalaziti u improvizacijama. tj. NASTAVNO PODRUČJE KNJIŽEVNOST U nastavnome području književnost razvijaju se literarne i jezične sposobnosti. tj. tj. Učenici se susreću s umjetnički vrijednim djelima iz hrvatske.Može se glatko i točno izražavati. izvješćivati. a ne interpretacija tekstova iz čitanki. središnji i zaključni dio teksta). odnosno čitatelju i uzvraćajući prikladnim stilom. samostalno izlaganje i pisanje različitih vrsta tekstova.Može se glatko spontano izražavati. Zna pisati po planu.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik Jezično primanje Jezično primanje uključuje slušanje. Razumije i može kritički tumačiti gotovo sve oblike pisanoga jezika. Za samostalni rad kod kuće preporučuje se razvijanje učenikova stvaralaštva u jezičnome izražavanju. vladanje hrvatskim standardnim jezikom u svim funkcionalnim stilovima. Čitanje . Učenici sudjeluju u školskim interpretacijama književnih tekstova različitih vrsta i tema. može razgovarati u različitim komunikacijskim situacijama.

3. Pročitano djelo treba analizirati na školskome satu. a nikako zadavati učenicima zadatke o pročitanom djelu koje bi učenici morali ispisivati na desetak.1. basna zastupljena već u prvom razredu. Zato je naveden veći popis lektire koji učitelji mogu proširiti novim naslovima. i to prema načelu tematske i vrstovne raznolikosti. Tako je npr. 2. ali ne moraju o njima i učiti. U trećemu razredu učenici trebaju pročitati sedam djela. Opsežan dnevnik čitanja primjereniji je srednjoškolskoj nastavi književnosti.2. LEKTIRA Smisao je književne lektire u osnovnoj školi razvijanje učenikovih čitateljskih navika i interesa. ali se s književnoteorijskoga gledišta uči u trećem razredu. odnosno predstaviti ga u razrednom odjelu. Od petoga do osmoga razreda učenici trebaju pročitati devet djela. odgaja ih se za poštivanje i ljubav prema tim vrijednostima. interesa i sposobnosti učenika. Interpretacija lektire Nastavnik može s učenicima interpretirati pročitano književno djelo na različite načine u govornome i pisanome obliku. no i tada je preporučljivo da jedno djelo odabere sam učenik. Kriterij umjetničke vrijednosti djela moguće je učinkovito primijeniti samo u skladu s doživljajno-spoznajnim mogućnostima učenika. IGROKAZI Budući da igrokaze ne treba interpretirati kao lektiru. književne i kulturne baštine. Vrijednost je slobodne lektire u međusobnome učeničkom poticanju na čitanje. nego se pojedine književnoteorijske teme pojavljuju postupno. Samo je prvo s popisa obvezno. što se može postići većom slobodom izbora koji proizlazi iz stvarnih potreba. Već od prvoga razreda u čitankama su zastupljene gotovo sve književne vrste. a ostale bira učitelj. Slobodna se lektira odnosi na svako djelo koje učenik neobvezno pročita i želi o njemu razgovarati s učiteljem. djelo koje je primjereno ne samo spoznajnim. ostala četiri bira učitelj. jedno može izabrati učenik. Temeljna je zadaća razvijanje učenikova samostalnoga čitanja. Slobodne lektire Uz zajedničke. a ostale bira učitelj. ali preporučljivo je da jedno djelo odabere i sam učenik. Prva su tri s popisa obvezna. a ostala bira učitelj. svoj odnos prema knjizi i književnom djelu. Kao uvod u razgovor i analizu djela učenicima se mogu zadati tek manji zadaci koji neće prijeći jednu do dvije stranice formata A4. preporučuju se slobodne lektire kojima će učenici potvrđivati svoju samostalnost u čitanju. dogovorene lektire. U drugome razredu trebaju pročitati pet djela. Učenike valja sustavno usmjeravati na vlastiti izbor i pridobiti ih na istraživanje teksta kao uporišta u povezivanju književnosti s osobnim iskustvom. Osobito je važno razvijanje zanimanja za književnoumjetničku riječ. 2. u nižim razredima rijetko. nego treba staviti težište na scenski rad. U nižim razredima težište treba staviti na stjecanju vještine čitanja i čitanje s razumijevanjem. nego i doživljajnim mogućnostima i dobi učenika. učenici čitaju djela koja pripadaju različitim književnim vrstama. Naglasak treba staviti na usmenu komunikaciju o pročitanoj lektiri. Prva su dva s popisa obvezna. a što je razred viši sve češće. a ostale bira učitelj.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik vrijednost hrvatske jezične. književnosti i kulturi. Tako stečena znanja bit će zapamćena i trajnija. igrokazi nisu uvršteni 11 Radna – nelektorirana verzija . djelo koje je dostupno u dovoljnome broju primjeraka. Mogu se dodati djela iz zavičajne književnosti (dvije do tri knjige). Također može izabrati poneko djelo izvan popisa. više nego na vođenje dnevnika čitanja. Dakle. Broj i izbor djela za lektiru U prvome razredu učenici trebaju pročitati četiri djela. za njihovo očuvanje. Preporučljivo je da opširnija djela (na primjer Pinokio) učitelj čita u školi u nastavcima ili zada učenicima pročitati samo određena poglavlja. dvadesetak ili više stranica. Trebaju naučiti osnovne književnoteorijske pojmove predviđene za pojedini razred. U četvrtome razredu učenici trebaju pročitati sedam djela.3. Prva su dva s popisa obvezna. Učitelj može preuzeti djelo s popisa iz višega ili nižega razreda ako smatra da bolje odgovara spoznajno-osjećajnim mogućnostima učenika u određenom razredu. Učiteljima se preporučuje praćenje književnih interesa učenika tijekom nastavne godine i u skladu s tim praćenje dobivenih rezultata kao važnih smjernica u ostvarivanju sadržaja književne lektire. djelo koje je dobilo dobre kritike ili književnu nagradu. Samo je prvo djelo s popisa obvezno. Učenici razvijaju svijest o domoljublju i otvorenost prema europskim i svjetskim ostvarenjima u jeziku.

razrađene teme od 1. sposobnosti i vještine sadrže veći broj potkategorija. Ovaj popis treba shvatiti kao prijedlog. 1.4.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik u popis za svaki razred. OSNOVNA POSTIGNUĆA Na nastavi hrvatskoga jezika pozornost se obraća razvoju znanja. Izbor filmova može se mijenjati prema aktualnosti i interesima učitelja i učenika. a u VIII. zajedno s međudjelovanjem koje naizmjenično 12 Radna – nelektorirana verzija . Učenici se osposobljavaju za gledanje. a ne zadani popis koji nužno treba slijediti. razredu treba birati filmove (od najstarijih do najnovijih) koji će najbolje pokazati učenicima pojedina filmska izražajna sredstva. 3. izrađen je i prijedlog za samostalni izborni predmet medijske kulture. stripom i računalom. U VII. U hrvatskome jeziku one u prvome redu uključuju jezične komunikacijske sposobnosti (slušanje. kao i recitacije ili čitanje naglas. Napominje se. odnose se na specifične obrazovne i odgojne sadržaje kojima se stječu određena znanja te potiču i razvijaju sposobnosti i vještine. Austrija. Francuska) medijska kultura pojavljuje kao izdvojeni predmet. 3. Posebno su izdvojena prethodna znanja na koja se u istovremenim rubrikama nadovezuju nova. 2. do 8. razredu u prvom su planu igrani filmovi. Kako je u predmetu hrvatski jezik medijska kultura zastupljena u vrlo malome postotku kao jedno od četiriju predmetnih područja. Nastava je hrvatskoga jezika usmjerena na učenika kao subjekta nastavnoga procesa. Obrazovni su sadržaji raspoređeni za svaku temu (v. Od vremena kada je osmišljen današnji osnovnoškolski program mnogo se toga promijenilo. Izborne teme (i sadržaji). Izbor filmova U jedanaestome poglavlju naveden je popis za izbor filmova. Obrazovna postignuća. Popis filmova u višim razredima osnovne škole prati kataloške teme u pojedinim razredima. tiskom. Napomena uz medijsku kulturu Medijska je kultura danas sastavni dio programa hrvatskoga jezika. Dodatna znanja o medijima današnjem učeniku bila bi vrlo vrijedna. ali one sa svojim pojedinim sastavnicama u nastavnome procesu ne tvore izdvojena područja nastave. 2. ZADAĆE NASTAVE HRVATSKOGA JEZIKA Zadaće su nastave hrvatskoga jezika u osnovnoj školi mnogobrojne. već u međusobnoj isprepletenosti tvore cjelinu. da su igrokazi. razredu navedeni ponajprije animirani filmovi jer se oni obrađuju u tom razredu. Razvijaju sposobnost praćenja i vrjednovanja odabranih radijskih i televizijskih emisija. razredu dokumentarni filmovi. NASTAVNO PODRUČJE MEDIJSKA KULTURA U nastavnome području medijska kultura razvijaju se sposobnosti komunikacije s medijima: kazalištem. ali se njih na nastavi može i dodatno razraditi. nameće se potreba za dodatnim odgojno-obrazovnim sadržajima o medijima u osnovnoj školi. radijem.4.4. tiska za djecu i mladež i stripa. govorenje i pisanje. na stjecanje samostalnosti u učenju i uspješnih strategija učenja hrvatskoga jezika. Nastavom hrvatskoga jezika posebno je važno učenika osposobljavati za istraživački i stvaralački način učenja koji će razvijati u skladu s potrebama za trajnim obrazovanjem. U VI. u skladu s onim što je već rečeno. razreda) u rubrikama Ključni pojmovi. jako važan oblik pravogovornih vježba koje služe i ovladavanju prozodijskim sustavom hrvatskoga standardnoga idioma. Upućuje ih se na služenje računalom. osjećajni i društveni razvoj. nego se na kraju daje popis knjiga za učitelja u kojima će naći igrokaze različitih autora za različite prigode. Znanja. čitanje. Budući da su mediji sve prisutniji u životu učenika.2. igranoga i dokumentarnoga). uče osnovno teatrološko i filmološko pojmovlje. sposobnosti i vještina i načinima njihova stjecanja (strategijama učenja i služenja znanjem).1. Zemlje Europske unije već su odavno uključile te sadržaje u osnovnoškolski program te se u mnogim zemljama (Njemačka. To znači da su u V. njegov opći spoznajni. 2. televizijom. U rubrici Odgoj i socijalizirajući ciljevi i sadržaji za pojedine su teme vrlo sažeto izdvojeni odgojni sadržaji koje je tijekom obradbe teme moguće obuhvatiti. primanje (recepciju) i interpretaciju kazališne predstave i filma (animiranoga. filmom.

druge se prirodno razvijaju.2. Uporaba jezika i učenje nisu povezani samo s jezikom i kulturom. stručnim znanjima). nego ih je potrebno poticati. odnosno ovladano izloženošću prema ovladanome učenjem i uvježbavanjem). društvo i kulturu. daroviti učenici (kao što su u jeziku osobe s visokom verbalnom inteligencijom). odgojno-obrazovnim spoznajama. pa se učenjem i usvajanjem novoga mijenja i stečeno. Ako se njome može služiti nesvjesno. 3. Za razvijanje sposobnosti važno je osigurati uvjete (poput izloženosti jeziku u izravnome sporazumijevanju). naročito materinskoga od drugih poznatih i nepoznatih jezika).1. Iako vještine više ovise o mogućnosti i osposobljenosti da se nešto izvede nego o deklarativnome znanju. poticano i ne nužno posve uspješno (jer ovisi o brojnim uvjetima i okolnostima) naziva se učenjem. no mnoga su općeljudska. Kada učenik nauči neku jezičnu djelatnost. gramatičke strukture. tj. no osposobljavanje često počiva na svjesnome znanju. njegova struktura. Iako se sposobnosti i vještine prototipno razlikuju. potrebno je osposobljavanje. razvijena. što uključuje usvajanje. ali ili stečena. opuštenost ili napetost u izvršavanju zadataka). 13 Radna – nelektorirana verzija . Neke su sposobnosti urođene (poput razlikovanja glasova ljudskih jezika. to se očituje kao sposobnost. U nastavi hrvatskoga jezika ono uključuju rječnik. Isto se tako učenici s teškoćama u razvoju trebaju osposobljavati za neke sadržaje kojima ostali učenici spontano ovladavaju. ali i na međukulturalne sadržaje jer su u današnjemu društvu drugi jezici i kulture prisutni i važni. osobnim. stavovi i vjerovanja također utječu na sporazumijevanje jezikom. Ono je često upotpunjeno nekim drugim čovjekovim obilježjima (npr. No u smislu konačnoga postignuća po dijelu sadržaja koji im se poklapa one su i istoznačnice (nesvjesno znanje) jer je krajnji cilj naučenoga vladanje jezikom da ono postane spontano. ali i različitim vrstama životnoga iskustva u npr. društvenim ili obrazovnim situacijama (kao što su primjerice ophođenje s prijateljima i strancima. Osim toga uključuju sposobnosti primanja i proizvodnje mnogih sadržaja koji se odnose na hrvatski jezik. na njega bitno utječe i prethodno znanje. na putovanjima). sposobnost izgovaranja i zapisivanje hrvatskih naglasaka). Na primjer. Napokon. zahtijeva od učenika trud i svijest o uporabi novih jezičnih elemenata. nepoticano i uspješno naziva se usvajanjem jezika. različite vještine stječu se osposobljavanjem (npr. jezične uloge i kulturu i civilizaciju. usvojeno.1. Ovladavanje stranim jezikom koje je svjesno. kada njome posve ovlada. No to početno znanje poslije više ne mora biti svjesno. Kako bi se stekle ili razvile. U načelu svi uspješno usvajaju materinski jezik. Jezične vještine mogu se promatrati i kao sposobnosti koje nisu urođene ili se ne razvijaju spontano. obrazovni ciljevi na nastavi hrvatskoga jezika uključuju ovladavanje metodama učenja i služenja znanjem. što uključuje i osvješćivanje nesvjesnih sposobnosti (npr. one su često potaknute ili uvjetovane znanjem. poučavanja na nastavi i svjesnoga učenja. mogućnost razlikovanja nepoznatih glasova). Stoga su sposobnost i vještina u razvojnome smislu u odnosu na jezik. Ljudsko sporazumijevanje uključuje zajedničko znanje o svijetu. Dakle. nije ih uvijek nužno razlikovati u području jezičnih djelatnosti. Sposobnosti i vještine Sposobnost je postignuće koje se u prototipnome značenju osniva na urođenoj ili spontano razvijenoj zadanosti. Često se na nastavi hrvatskoga jezika pretpostavlja znanje ili osviještenost o svijetu. Znanje Znanje uključuje znanje koje proizlazi iz iskustva. Ovladavanje materinskim jezikom koje je spontano. što znači svjesnim ovladavanjem. mogu spontano ovladati nekim sadržajima za koje se drugi učenici moraju osposobljavati. Na primjer. bogatstvo. smatra se da je u toj djelatnosti jezično osposobljen. prema načinu kako su stečene riječi koje označavaju dva različita pojma (usvojeno prema naučenome. nego i drugim vrstama znanja (npr. ovladavanje nekim dijelovima hrvatskoga standardnoga jezika. Novo znanje nije samo dodavanje novoga.1. na svim jezičnim razinama. odnosno nesvjesno ovladavanje različitim jezičnim razinama). Sposobnost može biti urođena. ako ju je usvojio. bez posebnoga poticanja (poput slušanja i govorenja materinskim jezikom. znanstvenim spoznajama. Različite vrste osposobljenosti očituju se u konačnici kao (razvijene ili stečene) sposobnosti. 3.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik uključuje i jezično primanje i proizvodnju). Vještina je postignuće koje se u prototipnome značenju osniva na učenju. Neka su od njih pojedinčeva ili svojstvena manjim zajednicama. kada su vještine usvojene. poput novih glasova kojih nema u materinskome idiomu ili sintaktičkih struktura na početku učenja. Zajedničke vrijednosti.

riječi u kontekstu ili povezanih sa slikom). samostalnomu zaključivanju (npr. kompetencija je najčešće sposobnost. pa se može npr. no konačni je cilj učenja stranoga jezika usvojenost. napose s obveznom i slobodnom književnom lektirom. uskličnici. 14 Radna – nelektorirana verzija . U jezičnoj proizvodnji strategijama i služenjem znanjem počinje se od prvoga razreda osnovne škole. u udžbeniku ili rječniku) i služenje njime. pravopisa. pretežito iz nacionalne. Isto se tako ciljevi postavljaju u pojedinim područjima nastave. u pojedinome razredu. dakle spontano njome ovladao. tj. dakle hrvatske književnosti te hrvatske i svjetske književnosti za djecu i mladež). U jezičnome primanju one uključuju postupno ovladavanje tehnikama aktivnoga slušanja. Osnovnoškolsko se književno obrazovanje odnosi na funkcionalno stjecanje znanja o književnosti (osnovna književnoteorijska znanja te poznavanje najznačajnijih hrvatskih i svjetskih pisaca i njihovih djela. Na primjer. pravogovora i povijesti hrvatskoga jezika te oblika jezičnoga izražavanja u govornoj i pisanoj uporabi hrvatskoga jezika. uočavanje uloge ilustracija i njihove uporaba kao pomoćnoga sredstva za razumijevanje sadržaja teksta i tehnika zapamćivanja (npr. Tako je u prvome razredu specifično prvo razdoblje školovanja u kojemu u svim predmetima. korištenje drugim vizualnim sredstvima radi pamćenja jezičnih sadržaja ili vlastiti slikovni rječnik. što najprije uključuju najjednostavnije kao što je tehnika preglednoga bilježenja (npr. uokvirivanje i slično).Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik Sličan je odnosu između jezične sposobnosti i vještine odnos između usvajanja i učenja jezika.2. uočavanje i pronalaženje pravilnosti i analogija na osnovi većega broja primjera). postignuće: Može razumjeti izvorne govornike koji govore spontano ako govore standardnim jezikom znači jezičnu sposobnost razumijevanja. Tako je i s nazivom sposobnost i osposobljavanje. različite boje za označavanje. predviđanje slijeda događaja. nego je bio osposobljavan da njome može vladati učenjem. Osnovnoškolsko se obrazovanje u medijskoj kulturi odnosi na funkcionalno stjecanje osnovnih znanja o medijima koji umnogome obilježavaju svijet današnjeg čovjeka. npr. Teži se razvijanju apstraktne svijesti upoznavanjem jednostavnih tehnika za tvorbu hipoteza (npr. a dalje uočavanje načina strukturiranja slikovnoga rječnika i služenje njime. Strani se jezik najčešće uči. Osnovnoškolsko književno obrazovanje obuhvaća i stjecanje literarnih sposobnosti i vještina u čitanju književnih tekstova. OVLADAVANJE STRATEGIJAMA UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM Tijekom nastave hrvatskoga jezika teži se da učenici postupno nauče učiti (tj. služiti se različitim uspješnim strategijama učenja) i služiti se znanjem. Ciljevi se postavljaju i na pojedinoj razini. ali može se prema potrebi nazvati i osposobljenošću čine se ističe način kako je stečena. predviđanje sadržaja na osnovi naslova. uporaba prostora u bilježnici. odrediti postignuće nastavnoga sata hrvatskoga jezika kojemu je tema Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi u petom razredu osnovne škole. a ne samo u hrvatskome jeziku. redoslijed bilježenja). predstavljanju rezultata vlastitoga rada o nekoj od obrađenih tema (npr. velika slova. rječnika. kratkim opisom). strjelice). 3. kojoj je temeljni cilj samostalno učenikovo čitanje s razumijevanjem te razvijanje učenikove sposobnosti izbora književnih djela. načela abecednoga strukturiranja popisa riječi. podcrtavanje. ali i skupnoga rada (npr. vještina i sposobnosti. Dakle. 3. što znači učenje slovnice. Ciljevi se mogu postaviti i za svaki nastavni sat. tematsko usustavljivanje rječnika). Iz tih se tehnika prelascima u više razrede razvijaju i složenije (npr. predviđanje završetka priče) i tehnika zapamćivanja (npr. prevladava učenje početnoga čitanja i pisanja. ili složenijih kao što su različiti crteži i grafička sredstva (npr.3. OBRAZOVNI CILJEVI I SADRŽAJI Osnovnoškolsko se jezično obrazovanje u nastavi hrvatskoga jezika odnosi na funkcionalno stjecanje jezičnih znanja. onda bi se reklo da je jezično osposobljen za nju. ciljevi u nastavi književnosti u petome razredu osnovne škole. Pritom je u središtu pozornosti učenikovo primanje (recepcija) književnoga teksta i učenikovo sudjelovanje u različitim susretima s književnim tekstom. Želi se potaknuti uočavanje mogućnosti masovnih medija (npr. korištenje popisom riječi (npr. Ako se hoće nazivom istaknuti da je učenik neku jezičnu djelatnost nije usvojio. u učenju standardnoga jezika i upoznavanju materinskih idioma drugih područja. ali i drugih područja hrvatskoga jezika) te uporabi novih medija primjerenoj učenikovoj dobi i mogućnostima. U odnosu na oblike učenja teži se postupnome razvoju samostalnoga učenja i učenja u suradnji s drugima.

zalaganja i vrijednosti rada. te razvijanje sposobnosti za aktivno i odgovorno sudjelovanje u životu društva. plakata i slično) teži se složenijima (npr. na zajedništvo (usporedi Socijalizirajući i odgojni aspekti Hnosa).4. jeziku kulturi. osposobljavati ga za odgovornost u životu u sadašnjosti i budućnosti. na otkrivanje vlastite osobnosti i pronalaženje smisla življenja. Treba promicati i vrijednosti truda. 3. a potom i međusobnoga ocjenjivanja učenika. o važnosti poznavanja osnovnih povijesnih činjenica o razvoju hrvatskoga jezika. čovjekoljublje. svojim bližnjima i okolišu. nastavom hrvatskoga jezika važno je u učeniku razvijati osjećaje poštivanja osnovnih ljudskih i životnih vrijednosti. te mu omogućuje spoznaju da je sloboda govora osnovno ljudsko pravo svake osobe. školi. prikaz vlastite obrade teme na temelju primjene. razvoj sposobnosti samoprocjenjivanja i samoocjenjivanja (npr. razlikovanje bitnih od nebitnih podataka. običajima i tradiciji. Dakle. o nužnosti učenja hrvatskoga jezika budući da znanje o jeziku umnogome utječe na razvijanje sposobnosti jezičnoga izražavanja. Nastava jezičnoga izražavanja osposobljuje učenika za kvalitetnu komunikaciju. korištenje popisom riječi u udžbeniku i rječnicima namijenjenim školskoj uporabi. poštovanja prema pisanim spomenicima hrvatske kulture. religiji. Hrvatski jezik Učenika treba sustavno uvesti u spoznaje o važnosti. vrijednosti i ljepoti hrvatskoga jezika. U odnosu na procjenjivanje i vrjednovanje teži se postupnome razvoju svijesti o vlastitome napretku. Važno je da razvija sposobnosti i darovitosti svake osobe sukladno njezinoj prirodi. urednost i čistoću). U odnosu na rječnik takvi su npr. naroda i kulture. društvu). prema zavičaju i domovini. A njegovanje i ljubav prema različitosti u vlastitome jeziku. Navest će se primjeri za različita nastavna područja. 3. samostalnosti i spremnosti na pomaganje i suradnju. Od viših razreda osnovne škole osim razvijanja stečenih strategija (npr. sa svim njezinim raznolikostima. Shodno tomu u višim razredima osnovne škole treba promicati poznavanje vlastitih korijena te poznavanje i poštivanje drugih kultura i duhovnih vrijednosti različitih civilizacija. Osnovnoškolski se jezični odgoj u nastavi hrvatskoga jezika odnosi na razvijanje učenikove osobnosti u vezi s hrvatskim jezikom. osjećaj za lijepo i za duhovnu dimenziju postojanja. prema sebi. te razumijevanje i poštivanje drugih i drugačijih. suradnja. usustavljivanje leksika po tematskim područjima. te svjesnoga djelovanja na svim razinama (u obitelji. učenikove jezične sposobnosti u govorenju i pisanju.2. vrijednostima i važnostima ljudskoga života. u kojoj će poštivati pravila kulturnoga razgovora. U ovladavanju metajezičnim znanjem takvi su korištenje tablicama i drugim vrstama preglednoga prikazivanja gramatičkih struktura. Treba mu omogućiti da razvije svijest o važnosti znanja o jeziku kao dijela opće kulture. Treba u njemu poticati razvijanje ljubavi prema hrvatskomu jeziku. 3.4. humanističke vrijednosti (kao što su npr. uključujući i okomitu višejezičnost hrvatskih govornika. skupnome radu ili radu u paru). odgojiti ga za čuvanje jezične baštine. ljubav i ponos na obitelj).1. pristojnost i obazrivost. snošljivost. identitetu. nadasve učenikovo jezično stvaralaštvo. npr.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik plakata o nekoj od obrađenih tema). narodu i kulturi razvija osjetljivost za različitosti u drugim jezicima. odgovornost za zdravlje i ekološku svijesti. Tijekom cijele osnovne škole uz ostale se predmete i predmetom hrvatski jezik. doprinosi izgradnji cjelovite učenikove ličnosti. pomoću portfolija za jezičnu nastavu i izražavanje). u svim njegovim područjima.4. upućivati ga na traganje za smislom. Na taj način učenik može bolje razumjeti druge narode i njihove kulture. samostalno pronalaženje podataka o nekoj temi u pojedinačnome. prijateljstvo. otkrivanju značenja riječi za razumijevanje sadržaja teksta. u skladu s potrebama višejezičnoga i višekulturalnoga društva. Jezično izražavanje Temeljna je zadaća jezičnoga izražavanja razvijati učenikovu komunikacijsku sposobnost u svim funkcionalnim stilovima. Jako je važno razvijati i ljubav i ponos prema jedinstvenosti vlastitoga jezika. narodima i kulturama. Važno je u učeniku 15 Radna – nelektorirana verzija . U tome je smislu važno razvijanje zanimanja za učenje slovnice hrvatskoga jezika i njezino povezivanje sa svakodnevnim sporazumijevanjem. Od prvoga razreda do kraja nastava hrvatskoga jezika treba uz različite sadržaje promicati i opće vrijednosti (kao npr. U pristupu tekstu to je npr. ODGOJNI CILJEVI I SADRŽAJI Nastavom hrvatskoga jezika od prvoga se razreda teži da se u učeniku razvije svijest o vlastitom zavičaju i domovini.

zloba. subjektivnoga i objektivnoga izvješćivanja u svakodnevnome životu (sporazumijevanje u obitelji. miroljubivo rješavanje sukoba. primanja i proizvodnje društvenih i kulturalnih sadržaja vrlo su prikladni različiti književni i drugi tekstovi. svijest o štetnosti ljudskih mana) pohlepa. Poznavajući portrete likova iz pripovjednih književnih djela. svijest o važnosti. o blagdanskim i drugim običajima. razumjeti. poštenje. čak i kada sudionici nisu svjesni njihova utjecaja. prometnim sredstvima. unutrašnjim svijetom misli. poticati ga na otkrivanje osobnih doživljaja prirode. spolovima.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik potaknuti razvijanje svijesti o važnosti pravilnoga pisanja u svakodnevnoj uporabi. stvari i pojave u otvorenome prostoru. razviti ljubav prema glumi i kazalištu. otkrivanje važnosti motiva u životu. on uključuje različite vrste sporazumijevanja u jednome društvu i kulturi. poštenje. upoznaje njihovo ponašanje. kazalištu i filmu te na taj način sudjelovati u odgajanju kulturne kazališne i filmske publike. osjećaje i postupke te se kritički odnosi prema njihovu djelovanju. razumijevanje vrijednosti rekreativnoga pripovijedanja u životu (zanimljivost. plemenitost.4. radosti slušanja i čitanja umjetničke riječ te tako u učeniku razvijati interes i potrebu za književnoumjetničkom riječi u životu. provođenju slobodnoga vremena i praznika) do složenijih tekstova. Pritom je važno da svi primjeri jezično i tematski odgovaraju predznanju i dobi učenika. razlikovanje bitno od nebitnoga. duhovitost. traganje za svojom osobnošću. Uz osnovno filmološko i teatrološko pojmovlje od iznimne je važnosti učenika upućivati u razvijanje ljubavi prema glumi. vrijednosti i ljepoti hrvatskoga jezika u književnosti. Za razvijanje sposobnosti zapažanja. U učeniku valja razvijati ljubav i poštovanje prema domu.4. njihove osobine. Na nastavi hrvatskoga jezika osim poticanja jezičnih sposobnosti učenici se osposobljavaju za društvenu i kulturološku uporabu jezika. Jednako tako treba uvidjeti vrijednosti scenskoga izražavanja . Osnovnoškolski se medijski odgoj odnosi na razvijanje učenikove osobnosti u vezi sa suvremenim medijima. Osnovnoškolski se književni odgoj očituje u svakome susretu s odabranim književnim tekstom i u vezi je s temom i idejom koju učenik kao primatelj (recipijent) u odabranome tekstu može prepoznati. učenik lakše prepoznaje osobine ljudi s kojima živi i koji se kreću u njegovoj sredini. zavičaju i domovini. razvijanje osjećaja za humor. suosjećanje. društvenim i vjerskim skupinama. 3.) jezične sposobnosti i vještine u svakodnevnome sporazumijevanju. razvijanje sposobnosti optimističnoga gledanja na pojave i događaje u životnoj svakodnevici. smijeh i duhovitost. razlikovanja subjektivnoga i objektivnoga pripovijedanja o sebi i svijetu (pogled na svijet. upućivanje na zapažanje zbilje koja okružuje učenika da bi osvijestio bića. osjećaj za lirski doživljaj pejsaža. jezični običaji i izričaji u društvenim ritualima. Odnosi se i na razvijanje učenikove osobnosti u vezi s književnom umjetnosti (književnost u svekolikom životu učenika). ekološka svijest. Odgojni sadržaji mogu se vezati uz temu i motive teksta koji se čita i interpretira: razvijanje moralnih stavova. Društveni i kulturološki sadržaji služe u razvijanju osjetljivosti na društvena pravila kao što su pristojnost. kako bi umjereno gledali televiziju i stvarali vlastiti izbor gledanoga programa. lakomost. suradnja. Medijska kultura U medijskoj se kulturi posebna pozornost usmjerava na vrijednosti filmskoga i scenskoga izražavanja. u društvu).5.4. plemenitost). Uočavanjem raznolikosti u hrvatskome društvu razvija se osjetljivost za uočavanje i drugih kulturoloških različitosti kao osnova za razvijanje snošljivosti i suosjećaja prema drugome i drugačijem. 3. prijateljstvo). Učenike valja poticati i upućivati na suvremene komunikacijske mogućnosti i odgojiti ih tako da shvate važnost pravilne komunikacije i njezine snage u suvremenome svijetu. stanovanju. ali i kritički prosuđuju i ocjenjuju sadržaje posredovane medijima. ovisno o sadržaju teksta.3. S njima kvalitetnije komunicira. CILJEVI POVEZANI S DRUŠTVENIM I KULTUROLOŠKIM SADRŽAJIMA Budući da je jezik sustav koji služi sporazumijevanju. U nastavi hrvatskoga jezika i jezičnoga izražavanja 16 Radna – nelektorirana verzija . slika i osjećaja. zavisno o učenikovom životnom i literarnom iskustvu. doživjeti i spoznati. To znači razvijati njegovu kulturu pisanja. moralne osobine (vladanje sobom. Poželjno je da učenik razvija naviku druženja s pjesmom i otkrivanja svojeg unutrašnjeg svijeta. od najjednostavnijih hrvatskih (npr. zavist i slično). razumijevanje. u školi. odnosi među različitim naraštajima. Ovisno o sadržaju teksta može se kod učenika razvijati društveno ponašanje (pomaganje. poštivanje različitosti. Književnost Valja pridavati važnosti čitanju književnih tekstova. svijest o važnosti načina izražavanja). 3. uključujući i jezično sporazumijevanje između predstavnika različitih kultura.uživljavanja u dramsku ulogu.

Common European Framework. Teme su prikazane za svaki razred posebno. 4. naglašava se važnost učenja standardnoga jezika i stranih jezika. kulturnom životu i slično. Na nastavi hrvatskoga jezika mogu se dati i neki osnovni podatci o područjima Hrvatske ili drugih zemalja odakle su suučenici (npr. aktivnostima koje mogu pozitivno utjecati na razvoj i život mladog čovjeka. TEME I NASTAVNI SATI Broj tema ne predstavlja broj nastavnih sati. predrasudama i klišejima u višekulturalnom okruženju i izvan njega. VAŽNE NAPOMENE ZA NASTAVU UZ TEME U Hnosu su navedene teme i sadržaji koje one obuhvaćaju. Kulturološki. običajima i njegovanju tradicije. umjetnika i jezikoslovaca iz prošlosti i sadašnjosti. o zdravlju. kao što je moguće više tema sjediniti u jedan do dva nastavna sata (npr. No budući da Europski jezični okvir nije izrađen za nastavu materinskoga. susjednima ili zemljama odakle su suučenici kako bi se proširivalo izvanjezično znanje. čestitanje blagdana i rođendana.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik među društvene i kulturološke sadržaje ulazi i bavljenje imenima. poučavanje. Hnos za hrvatski jezik usklađen je s načelima i smjernicama navedenima u Europskome jezičnome okviru (engl. znamenitostima. usklici mogu biti obrađeni samo na dijelu sata). odgojni i društveni sadržaji mogu se odnositi npr. Za poneku je temu moguće predvidjeti više sati (npr. sustavu školovanja i mogućim promjenama (jezična putovnica. odnosno prvoga jezika (J1). uljudno ophođenje. o blagdanima. književnost i medijska kultura. vrjednovanje na kojima počiva i prijedlog nastave stranih jezika u osnovnoj školi. jezično izražavanje. USKLAĐENOST S EUROPSKIM JEZIČNIM OKVIROM Kada je to bilo primjenljivo. prijateljstvu. opisuju se poslovi koje učenici mogu obavljati za vrijeme praznika i u slobodno vrijeme. o obrazovanju. Sve su teme navedene i posebno razrađene u zadnjem poglavlju. po nastavnim područjima: hrvatski jezik. na poznavanje ličnosti književnika. a po potrebi i različitih drugih zemalja. o otkrivanju novoga i nepoznatoga. za zamjenice). bavljenju glazbom. o odnosima među naraštajima. 17 Radna – nelektorirana verzija . 4. odnosno prepoznavanje stereotipa i predrasuda te je jasna potreba njihova uklanjanja. na pozdravljanje. planine i slično). poučavanje i procjenu hrvatskoga kao materinskoga jezika. o slobodnom vremenu. o medijima u svakodnevnome životu. šira obitelj. dužnostima i obvezama. Njegov je puni naziv Zajednički europski referentni okvir za jezike: učenje. Vijeća za kulturnu suradnju. podatci o Hrvatskoj i njezinim dijelovima postavljaju se u vezu i s drugim zemljama. Takvi su sadržaji brojni i raznovrsni i valja ih uključivati putem tekstova koji su književni i neknjiževni predlošci na kojima se uči o hrvatskome jeziku i uvježbavaju jezične djelatnosti. zatim na poznavanje sitnih govorničkih oblika iz usmene književnosti. Od viših razreda osnovne škole teži se postupnom razvijanju učenikove osjetljivosti za uočavanje. odgojnih i socijalizirajućih sadržaja razgovara se o obitelji. naziv područja. Oni se proširuju osnovnim podatcima o Europskoj uniji. kulturološki uvjetovanim razlikama u značenju i uporabi pojedinih jezičnih izričaja i tomu slično. poznate osobe iz svijeta umjetnosti i znanosti). 3. uloga višejezičnosti kod nas i u Europi. tj. Kulturološkim sadržajima pristupa se i kontrastivno. prezimenima. oslovljavanje. blagdanskim običajima. Razgovara se i o ovisnostima i njihovim uzrocima. rijeke. razgovara se o zaštiti okoliša. Nastava hrvatskoga jezika u prvih šest razreda održava se 5 sati tjedno (175 sati godišnje). o kulturi stanovanja i odnosu prema zaštiti okoliša ili drugim aktivnostima koje mogu povoljno utjecati na razvoj i život mladoga čovjeka i njegovo okruženje. U okviru kulturoloških. brizi o zdravlju i mogućim klimatskim katastrofama. ime mjesta i većega grada u blizini. o brizi i pomoći potrebitima. koja su važna za pravopisanje.1. o civilnome društvu i nevladinim udrugama. putovanjima. u sedmome i osmome 4 sata tjedno (140 sati godišnje). Europski jezični okvir ne pruža dovoljno smjernica za učenje. športom. uspoređuju se sadržaji različitih hrvatskih područja. U završna dva razreda osnovne škole u sklopu kulturoloških sadržaja iznose se podatci o sebi i poznatim osobama (prijatelji. o slobodnome vremenu. kraticom CEF) Vijeća Europe.6. samoocjenjivanje). Drugim riječima. razgovara se o problemima mladih i njihovu odrastanju. portfolio.

govorenje.2. Podrazumijeva se da se prethodno stečena znanja i vještine te sposobnosti nastavljaju razvijati i primjenjivati na sljedećim stupnjevima (npr. Teme uspostavljaju stupnjevitost u jezičnom i književnom odgoju i obrazovanju od prvoga do osmoga razreda osnovne škole.5. najprije se obrađuje podjela na promjenjive i nepromjenjive vrste riječi. odnosno obavezni sadržaji kojima trebaju ovladati svi učenici. predlaže se za pojedinu skupinu tema unutar jednoga razreda stanoviti redoslijed koji proizlazi iz funkcionalnoga pristupa poučavanju. a potom pojedine vrste riječi. To se osobito odnosi na sve jezične djelatnosti (slušanje. 4.1. U programima i udžbenicima teme se mogu osmisliti i na drugačiji način. REDOSLIJED TEMA Redoslijed tema ne upućuje na strogi redoslijed obradbe. Teme su umnogome okvirno postavljene da bi učitelji mogli svoje izvedbe prilagođavati sposobnostima i interesima učenika s kojima rade. Tako npr. 18 Radna – nelektorirana verzija . Na višoj razini ovladavanja mogu se ponuditi kada pojedinci ili razredni odjeli ovladaju obaveznim sadržajima pojedine teme. Izborne teme i sadržaji Uz svaku temu navedene su izborne teme i sadržaji. u sredini ili na kraju školske godine.3. Izborni sadržaji ostavljeni su na izbor nastavnicima. Primjerice : uvježbavanje ili proširivanje rječnika (poput riječi s fonemima č i ć) trajno se pojavljuju tijekom određenoga obrazovnoga razdoblja. čitanje. Tako se učenicima omogućuje da steknu trajna znanja.5. Nužno je samo da se na primjeren način uključe obavezni sadržaji. pisanje). Osim navedenih izbornih tema uz neke se teme preporučuju izborni sadržaji. Takve su primjerice pravopisne teme u višim razredima koje su posve samostalne i mogu se obraditi na početku. npr. čitanje i pisanje) koje se očituju u svim predmetnim područjima.4. Učitelji će redoslijed promijeniti sukladno svojim izvedbenim programima. Njih je na razini prepoznavanja dobro ponuditi kad su god prikladni. Razvidna je razvojnost obrazovnih sadržaja od prvoga do osmoga razreda. 4.2. TEME I UČENIKOVA ZNANJA I SPOSOBNOSTI U svaku pojedinu temu u razredu navedeni su obavezni sadržaji u rubrikama Ključni pojmovi i Obrazovna postinjuća Ključni pojmovi i Obrazovna postignuća. razgovaranje. 4. prema načelu zavičajnosti učitelji mogu neke od tema uskladiti s jezikom i književnosti zavičaja (razlikovna gramatika.5. odnosno iz prirode sadržaja. Na primjer.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik 4. Ključni pojmovi i obrazovna postignuća za sve učenike U prilogu su uz svaku pojedinu temu navedeni ključni pojmovi i obrazovna postignuća. ali se teme u nastavnom području jezično izražavanje ponavljaju radi postupnog i sustavnog usvajanja jezičnih djelatnosti (slušanje. govorenje. zavičajna književnost). napose u području jezičnoga izražavanja. Međutim. TEME I UDŽBENICI Pojedine teme nisu ni gradivo predviđeno za jednu lekciju u udžbeniku. Navode se u skladu s načelom postupnosti i primjerenosti doživljajnospoznajnim mogućnostima učenika na pojedinome stupnju osnovnoškolskoga odgoja i obrazovanja. Dodatni sadržaji navedeni su u rubrici Izborne teme i sadržaji gotovo uz svaku temu. učenici se s upravnim i neupravnim govorom susreću u nižim razredima te se u višim razredima očekuje da se upravni i neupravni govor i dalje uvježbava i provjerava). iz jezičnoga područja može se preporučiti odabir zavičajnih riječi. 4. no svaki je nastavnik slobodan odabrati prikladne izborne sadržaje. razlikovni rječnik. 4. VERTIKALNA I HORIZONTALNA POVEZANOST MEĐU TEMAMA Važno je napomenuti da se teme ne ponavljaju iz razreda u razred.

smatramo da te autore trebaju upoznati putem ulomaka u čitankama. Preporučeni tekstovi i autori tekstova za čitanke S obzirom da su neka djela značajnih hrvatskih autora izostavljena iz popisa lektire jer ne odgovaraju doživljajnospoznajnim mogućnostima današnjih učenika osnovne škole pa ih učenici u pravilu ne pročitaju za lektiru. Kranjčević. radne bilježnice. ali neka djela odabire i sam učenik. terenska nastava (npr.1. N. a prema interesima učenika prigodne recitacije i pjesmice. S. S. D. 7. Ujević. Đ. Krleža. Kumičić. V. Šimić. razredni podlistak i slično.. a u jedanaestome poglavlju ponuđeni su i popisi filmova. T. N. 5. televizijski programi. I. Preporučuje se da i učenici sudjeluju u odabiru izbornih sadržaja. G. Stoga predlažemo autorima čitanaka da uvrste u čitanke neke od tekstova (ulomaka) sljedećih autora: 5. Učiteljima se daje sloboda da izlaze i izvan okvira čitanke. Gjalski. uvelike koristili. metodičke studije. Kao što je navedeno u prethodnome tekstu. Lagerlöf. izrađuju tematski posteri. Nisu određeni tekstovi koji bi trebali ući u čitanke jer autorima treba ostaviti slobodu izbora. Matoš. do VIII. Preporučena djela za izbor lektire. 4. podrijetla i značenja vlastitoga imena i prezimena. razred . i IV. Novak. METODIČKE NAPOMENE Za predmet Hrvatski jezik bogata je metodička literatura s kojom su se učitelji dobro upoznali još na dodiplomskome studiju da bi se njome poslije. 6. B. M. A. Brezovački. Priče iz Ilijade i Odiseje. A. Od V. I. usmena književnost. Preradović. A. A. Pupačić. A. Matoš. usmena književnost. Kaštelan. Posebno u osmome razredu izbor treba obogatiti izbor optimističnim. Šenoa. Kumičić. Šimunović. J. G.F. metodička je biblioteka bogata priručnicima uz udžbenike za hrvatski jezik i čitanke iz književnosti te brojnim metodičkim modelima školskih interpretacija i obradbe jezičnih sadržaja objavljenima u metodičkim i pedagoškim časopisima. Car Emin. G. Gundulić.E.6. I. P. J.2. T. A. TEME I IZVORI ZNANJA Obavezni su izvori udžbenici. Pulić. no preporuča se da tekstovi budu primjereni dobi učenika i da ne budu predugački. razredu obavezno je jedno djelo od ukupno četiri koja učenik treba pročitati. razredu obavezna su dva djela od ukupno sedam. J. Uz svaki je popis naveden broj obaveznih djela. Đ. B. Begović. razredu obavezno je jedno djelo od ukupno pet. razred . filmovi. Sudeta. tijekom rada u nastavi. u III. Sudeta. Preradović. 8. proučavanje nastanka imena vlastitoga mjesta. Milićević. Košutić. Mažuranić. G. a naveden je i znatno veći popis naslova od kojih se neka moraju odabrati. Uz temeljnu metodičku literaturu (sustavne metodike jezičnog i književnog odgoja i obrazovanja. Držić.K. Mažuranić. Peić. članke). Sudeta. Učiteljima se omogućuje da vrlo kreativno pristupe metodičkom osmišljavanju pojedine teme. usmena književnost.S. Š. Ujević. Šenoa. Matoš. 19 Radna – nelektorirana verzija . Đ.6. Desnica. razreda obavezna su tri djela od ukupno devet koja učenik treba pročitati. da se otprilike na desetini nastavnih sati tijekom godine pripremaju po izboru nastavnika. Kovačić.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik sastavljanje zavičajnih ili razlikovnih rječnika. šaljivim temama. 4.6. Većinu ponuđenih naslova odabire nastavnik. A. u I. igrokaza i filmova U desetome poglavlju posebno su popisana obavezna djela za lektiru.). kazališta. 4. internet. Kozarac. u II. V. P. razred . E. Mogu rabiti tekstove iz dječjih časopisa. vedrim. knjige. S. Šimić. U desetome poglavlju ponuđeni su i popisi knjiga igrokaza. M. T. razred . muzeji itd. M. V. M.

zemljopisom. učenikovo jezično stvaralaštvo. 12) i međupredmetno povezivanje preporučuje se u rubrici Preporuka za međupredmetnu korelaciju.učenik. vjeronaukom. raspravljanje – složene rečenice. jezičnoga izražavanja. interpretacijskom. povijesti.učenici uče kako u suradnji s ostalima riješiti problem.učitelj. Posebnu pozornost treba obratiti na nastavu jezičnoga izražavanja koja bi trebala poticati i razvijati učenikovu govornu i pisanu uporabu jezika. učenik . istraživačkom. Osobito je izražena unutarpredmetna uklopljenost (integracija). opisivanje – pridjevi. Kako će učenik steći postignuća propisana Planom i programom ovisi i o učiteljskoj vještini poučavanja. dakle jezika. Problemsko-istraživački i stvaralački nastavni sustav omogućuje učenicima da samostalno rješavaju probleme istraživanjem. Povezanost se pak očituje u vremenskoj blizini obrade tema.udžbenički tekst (književnoumjetnički. eksplikacijskom. Unutarpredmetna povezanost Unutarpredmetna povezanost odnosi se na uspostavljanje suodnosa među sastavnicama nastavnoga predmeta.1. On omogućuje učenicima da prema vlastitim željama i sposobnostima biraju zadatke i oblike rada. korelacijskom. književnosti i medijske kulture. Posebnu pozornost valja obratiti na usklađenost s nastavom stranih jezika. Unutarpredmetno (vidi: vertikalni prikaz. pretežito s glazbenom i likovnom kulturom. neknjiževnoumjetnički). problemskom. omogućuje im stjecanje suradničkih vještina . ali i svoj udio u suradničkome radu i stvaralaštvu. nastava književnosti i lektire umnogome je povezana s nastavom jezičnoga izražavanja i medijske kulture. Osim povezivanja s gradivom drugih nastavnih predmeta nužna je i suradnja među učiteljima koji ih predaju. Otvoreni nastavni sustav najsvrhovitiji je za suradničko učenje. POVEZANOST (KORELACIJA) Povezanost ili korelacija uspostavlja se među različitim sadržajima na unutarpredmetnoj i međupredmetnoj razini. npr. U nastavi jezika valjalo bi poticati i razvijati učenikovo mišljenje i zaključivanje te sposobnosti istraživanja standardnoga i zavičajnoga idioma. 5.učenik. Kao međupredmetni mogući su suodnosi pojedinih sastavnica nastavnoga predmeta hrvatski jezik s drugim predmetima. čitanju i pisanju).1. Mogu 20 Radna – nelektorirana verzija . sustave.1. integracijskom. Učitelj je slobodan u izboru.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik Učitelji hrvatskoga jezika. trebaju predvidjeti metode. Učenici i učitelji jedini sudjeluju u stvaranju nastavnoga procesa. jer će se i u nastavi hrvatskoga jezika i u nastavi stranoga jezika služiti prethodnim znanjima i iskustvima i nadovezivati na njih. aktivnosti i oblike rada koji su najprimjerniji njihovim učenicima. učenikov doživljaj i spoznaja književnih tekstova. prirodom. Primjeri usklađivanja obrada tema u nastavi hrvatskog jezika: pripovijedanje – glagoli. govorenju. U nastavi književnosti u središtu je pozornosti učenikovo primanje (recepcija) i literarna komunikacija.2. analitičkom. Prijedlozi ni po načinu povezivanja nastavnih cjelina ni po povezivanju pojedine tematike s predloženim jezičnim strukturama nisu obavezni. što znači da izbor nije ni jedini ni konačan. No ti prijedlozi predstavljaju obrazac koji pokazuje kako se obvezni sadržaji mogu kombinirati u nastavnim cjelinama. učenje u skupini. 5.1. kreirajući i pripremajući nastavni sat. Komunikacijski nastavni sustav u nastavi hrvatskoga jezika omogućuje učeniku da na primjerenim i najčešćim primjerima ovlada zadanim ključnim pojmovima i stekne komunikacijske vještine uspostavljanjem komunikacije učitelj . učenik . učenik . Međupredmetna povezanost Predviđeno gradivo treba usklađivati i povezivati s ostalim nastavnim predmetima osnovne škole. Nastavu hrvatskoga jezika treba organizirati i oblikovati u suvremenim i već poznatim nastavnim sustavima: komunikacijskom. te mogu spoznati svoje sposobnosti i vještine. 5. stranim jezicima. odnosno biologijom. U nastavi se književnosti i lektire osobita pozornost usmjerava na razvijanje učenikovih literarnih sposobnosti. razvijati učenikove sposobnosti u svim jezičnim djelatnostima (slušanju. stvaralačkom. učenje u paru. otvorenom. na kojima će se predviđeni književnoteorijski pojmovi funkcionalno obrađivati. Nastavni Plan i program propisuje ključne pojmove i obrazovna postignuća (za prosječnoga učenika) kojima učenik treba ovladati na kraju svakog razreda.

Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik se izdvojiti i primjeri međupredmetne uklopljenosti. Hrvatski jezik i strani jezici Iako postoje i sličnosti u ovladavanju materinskim i drugim jezikom koji se počinje učiti poslije materinskoga. Stoga se može dogoditi da se u istome razredu ne može ostvariti korelacija nastave hrvatskoga i stranoga jezika. može ih zapamtiti. dakle redovita. u ovladavanju neosviještenom gramatičkom strukturom hrvatskoga jezika. ali privremena odstupanja i posve ih zanemariti jer će jezičnim razvojem nestati. kad učenik osvijesti svoju komunikacijsku vrsnoću uz jezična i pravopisna odstupanja od hrvatskoga standardnoga jezika u pismenim sastavcima i komunikacijsku jezičnu vrsnoću uz nedostatak pisma u zavičajnome idiomu može biti potaknut na viši stupanj ovladanosti standardom. pokazuju utjecaj materinskoga idioma. 5. Pogrješke se odnose na učenikovu izvedbu. No u pojedinim temama i na pojedinim govornim područjima Hrvatske jezikoslovni pojmovi i jezična osviještenost mogu donekle pomoći učenicima u ovladavanju pojedinim područjima hrvatskoga standardnoga jezika u kojima odstupaju uslijed prijenosa. ali mogu pokazivati i učenikovu spremnost za sporazumijevanje usprkos rizicima. dva miša. 21 Radna – nelektorirana verzija .3. može ih ne samo ispraviti. Tada se poželjno ostvariti 5. dakle kao prethodno znanje.1. Druga su prijenosna. Jezikoslovni pojmovi naučeni u stranome jeziku mogu pomoći u nastavi hrvatskoga. koja nije nužna za ovladavanje materinskim jezikom na istome stupnju. Različiti oblici učeničkoga izražavanja (književnojezičnoga. npr.2. uzrokovana su međujezikom. važno je znati da se drugim jezikom koji se uči nakon usvojenoga materinskoga na mnogim razinama ovladava drugačije. Tada ona služe nastavniku da osmisli nastavu kako bi učenicima pomogao u daljem razvoju. ali i na ostalim idiomima. o čemu svjedoče brojne školske. 5. volim moju mamu umj. JEZIČNA ODSTUPANJA I POGRJEŠKE U jezičnim djelatnostima treba razlikovati odstupanja i pogrješke. likovnoga. u pisanju izostavljanje dijakritičkih znakova: dva misa umj. NAPOMENE UZ VRJEDNOVANJE Kako pojedinci uče na vlastite načine. npr. iša. npr. odletjeo umj. naglasak bi trebao biti na postignućima. trebali bi i moći pokazati što mogu i znaju na način njima primjeren. vokalna skladba (poezija – glazba). Upute za vrjednovanje. namijenjene su prvenstveno nastavnicima kao pomoć u praćenju i vrjednovanju znanja. To je posebno važno u ovladavanju pojedinim jezičnim djelatnostima na standardnome idiomu. za razliku od usvajanja materinskoga. U učenju drugoga jezika. volim svoju mamu. glazbenoga. išo. umetanje kliznika u pridjevu radnom: srušijo. pisanje kestn umj. procjenu učenikova znanja i sposobnosti i ocjenjivanje. nego analizirati i objasniti. odletio. obično ih je više u trenutcima umora. Prema jezičnim se odstupanjima stoga može zauzeti različit pristup: umjesto da ih nastavnik odmah ispravi ili na njih upozori. nastavne i izvannastavne aktivnosti. straha. npr. Neke su pogrješke slučajne (npr. Odstupanja su neizbježna. Kako bi vrsno ovladali hrvatskim standardnim jezikom i imali prikladne jezične komunikacijske sposobnosti primjenjuju se različiti oblici praćenja i provjeravanja napretka. odnosno može odmah ispravljati samo odstupanja koja narušavaju sporazumijevanje. velikoga pritiska). išao ili Oču zubaricu. Na primjer.) umnogome pridonose uspostavljanju uklopnih (integrativnih) i poveznih (korelativnih) odnosa u osnovnoškolskome odgoju i obrazovanju. kesten). Neka su odstupanja razvojna. zapisati ili označiti i ispraviti u drugo vrijeme kako ne bi narušio komunikaciju (što znači odvajanje razvijanja glatkoće i točnosti u jezičnome izražavanju). Druga može prihvatiti kao neizbježna. nedovoljnom ovladanošću hrvatskim. uključujući promatranje. pomažu jezikoslovni pojmovi i jezična osviještenost. one su prirodna pojava u ljudskim djelatnostima u najrazličitijim situacijama. išal ili išel umj. Jedna je od najvažnijih zadaća nastave hrvatskoga jezika upravo ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom jer ga velik broj djece počinje sustavno učiti tek polaskom u prvi razred osnovne škole. Odstupanja i pogrješke ne bi smjela biti jedino ni glavno načelo procjenjivanja i ocjenjivanja.3. pojavljuju se dok učenik posve ne ovlada predviđenom jezičnom razinom. druge povremene (npr. Odstupanja i pogrješke mogu pokazivati nesposobnost učenja ili neprikladnost poučavanja. U slučajevima kada se pokazalo da je korisno osvijestiti jezična odstupanja. tj.

a ne kao izdvojeni čin. prema vlastitome tempu rada i predznanju.3. leptirić ili ptičica na početku školovanja. sposobnost pisanja tekstova (od kraćih do dugih u domaćim i. Važno je izbjeći stresne situacije ispitivanja i ocjenjivanja. Počinje se najjednostavnijim oblicima samoprocjene . Klupe trebaju biti postavljene na način koji omogućava učenicima da se dobro vide i da dobro čuju što govori i prostorno najudaljeniji učenik (npr. idu od jednoga do drugoga postavljenoga zadatka koji se nalazi na pojedinim mjestima u razredu) organiziraju i drugačiju postavu klupa i razrednu organizaciju jer se može željeti da se ne vide ili da jedni drugima što manje smetaju. aktivnosti. Jednostavnim aktivnostima valja postupno uvoditi i u najjednostavnije oblike međusobne procjene učenika. razne varijacije U-oblika i slično). npr. nekoliko skupina po dvije ili tri klupe zajedno.4. za učenike s razvojnim teškoćama ili darovite učenike u odnosu na druge učenike. rad u nekoliko manjih skupina. cvjetić. opismenjavanju. U nižim im razredima učitelj treba pomagati da razviju sposobnost kritičkoga mišljenja. Trebaju biti uključena učenikova iskustva i zanimanja. Svaka učenička aktivnost na satu pruža mogućnost ustanovljavanja napretka i vrjednovanja. Na nastavi osim nastavnika mogu sudjelovati i nastavni suradnici. kao poticaju na razmišljanje o vlastitome učenju i napretku. što uključuje i pozitivan stav prema njemu. naročito u području jezičnoga izražavanja. Za vrjednovanje je važno i učenikovo zalaganje. 5. rad u paru. Poželjna je neposredna povratna obavijest o ostvarenome uspjehu – to može biti usmena pohvala. pojedinačni rad. govorna proizvodnja (produkcija). Dijelovi su provjere i vrjednovanja: provjera slušnoga razumijevanja teksta i razumijevanja pisanih tekstova. a oblici nastave usklađeni s različitim tipovima učenika. Iznimno je važno da se postupci kojima se provjerava znanje ovladanosti jezičnim djelatnostima ne razlikuju od uobičajenih aktivnosti na satu. kasnije ocjena). medija u svim područjima. No poželjno je i vanjsko procjenjivanje učenikove osposobljenosti. osobito u školskim zadaćama). Usvojenost jezičnih struktura i rječnika provjerava se i kontrolnim zadacima objektivnoga tipa. Povremeni različiti oblici rada. samostalnost i objektivnost u vrjednovanju vlastitoga i tuđega rada. sposobnost čitanja tekstova različitih stilova. Teži se i postupnom uvođenju promatranja.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik Procjenjivanje se po mogućnosti provodi kao sastavni dio samoga nastavnoga sata. U višim bi se razredima učenici povremeno trebali međusobno ocjenjivati i samoocjenjivati s već razvijenijom sposobnosti kritičkoga mišljenja. pozitivni odgovor izražen gestikom ili mimikom nastavnika. 5. praćene raznolikošću nastavnih sadržaja. oblika rada. govornome izražavanju kako bi se njegovalo učenikovo samopouzdanje i odvažnost. No treba poticati i pozitivni stav o učenikovu zavičajnome idiomu. Valja rabiti različite metode kako bi učenici ovladali hrvatskim standardnim jezikom.učenici bi (povremeno) prikupljati radove koje mogu spremati u vlastitoj mapi. Treba razvijati i održavati motivaciju za učenje hrvatskoga standardnoga jezika. slobodni rad po postajama (učenici samostalno. Nastavni oblici Na samoj se nastavi mogu rabiti različiti oblici: predavanje. Jednako je tako korisno razrađenim sustavom procjenjivanja učiteljeva rada poticati njihovo usavršavanje u nastavnome radu. razredno ozračje ugodno kako bi učenici bez straha i pritiska rado sudjelovali u nastavi. za jednojezične učenike u odnosu na dvojezične. stručni suradnici i gosti. Jako je važan prikladan odnos prema odstupanjima i pogrješkama u ovladavanju standardnim jezikom. NAPOMENE O NASTAVI Suvremena bi nastava hrvatskoga jezika trebala zadovoljavati nekoliko standarda. samostalnosti i objektivnosti u vrjednovanju. Osim nastave u učionici 22 Radna – nelektorirana verzija . skupni rad. različite vrste govornih ponavljanja (reprodukcije). čitanju.1. Nužno je veći naglasak staviti na pozitivne aspekte napretka učenika i svaki napredak nagraditi na primjeren način. Procjeni učenika s posebnim potrebama valja pristupiti s posebnom pozornosti te primijeniti prilagođene kriterije i oblike provjere znanja. ocjenjivanja i samoocjenjivanja učenika. Primjenjuju se različiti kriteriji za niže razrede u odnosu na više. pa bi se provjere znanja trebale što manje razlikovati od redovnih aktivnosti na satu. Izgled i uređenje učionice trebalo bi biti prikladno. 5. uporaba simbola ovisno o dobi (npr.1.4. Dijelovi vrjednovanja Ovisno o dobi provjeravaju se i vrjednuju različiti vidovi.

organizator.3. 5. To ujedno znači da se prethodno obrađeni sadržaji neprestano povezuju s novim sadržajima. povezni ili korelacijski. dramatizacijom. Oblikujući i pripremajući nastavni sat. jezično izražavanje. pomagač. sintagmama. Osim savladavanja ključnih pojmova u skladu s obrazovnim postignućima. sjedinjujući ili integracijski. recepcijskih panoa.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik (kabinetu za hrvatski jezik). Nastavu hrvatskoga jezika treba organizirati i oblikovati u suvremenim i već svima poznatim nastavnim sustavima kao što su komunikacijski. otvoreni. odgojne i socijalizirajuće elemente. književnike i slično). preporučuje se i terenska nastava. gdje će i kada moći primijeniti sadržaj koji uči u svakodnevnome životu.. a prikladnim radnim uvjetima i vrjednovanjem njihovoga rada i samopoštovanje kako bi sa zadovoljstvom radili svoj posao. 5. pisanje. No važno je poticati i njihovo poštovanje.4. Jezični se sadržaji neprestano moraju ponavljati u svrhu osiguranja zapamćivanja i to po mogućnosti na što je moguće više načina. dopisivanje). aktivnosti i oblike rada koji su najprimjerniji njihovim učenicima. Tijekom nastavnoga sata važno je učeniku približiti nastavni sadržaj načinom koji je njemu primjeren. Takve sadržaje. kartica s riječima. diktatima. uzor jezičnoga izražavanja. razgovor. Izvedbu nastavne jedinice treba prilagoditi sposobnostima. pjesmom i pokretom uz poticanje maštovitosti i kreativnosti učenika. obuhvaćenima u četiri nastavna područja (jezik. nizovima zadataka objektivnog tipa. Sadržaje nastave hrvatskoga jezika i jezičnoga izražavanja te književnosti i medijske kulture valja učiti. svrha je nastave hrvatskoga jezika osposobiti učenike za stjecanje funkcionalnih znanja i funkcionalne pismenosti. izradom tematskih postera. Da bi učenici ovladali govorenjem i razgovaranjem. promatrati i opisivati na predlošcima cjelovitih kraćih tekstova zasićenih tom jezičnom pojavom. 23 Radna – nelektorirana verzija . stvaralački. igrom. aktivnosti i strategija. savjetnik. metoda. izvor znanja. prijamnih (slušanje. Valja provjeriti razumijevanje sadržaja koje učenici usvajaju reprodukcijom. uključujući gostovanje. Sporazumijevanje kao bitan dio svakoga nastavnoga sata omogućuje niz komunikacijskih procesa. oblika učenja i poučavanja. sustave.4. uvježbavati. Jezično izražavanje nastavno je područje koje omogućuje stjecanje komunikacijskih vještina. problemski. Nastavnikove uloge Nastavnici hrvatskoga jezika u provođenju Hnosa imali bi vrlo različite uloge (voditelj. Prema potrebi i jezičnoj strukturi uvode se usporedbe između hrvatskoga standardnoga i materinskoga idioma. METODIČKE PREPORUKE ZA RAD Nastava hrvatskoga jezika svojim sadržajima. vještinama i znanjima učenika. slikovnih kartica i figurica. valja aktualizirati uključujući kulturološke. Nastavna komunikacija U nižim je razredima težište rada na usmenom iskazu koji se povezuje sa situacijom u razredu. Učenik će biti potaknutiji na učenje ako zna zašto uči. književnost i medijska kultura). školskim i domaćim zadaćama. roditelje. natjecanja i kvizove. utvrđivati i usustavljivati organizirajući jezične i literarne vježbe i igre. objasnidbeni ili eksplikacijski. naučiti govoriti.2. druge učenike iz škole. poticatelj. provjeravati.) u skladu sa središnjom ulogom učenika u nastavi. Prema načelu teksta dobro je jezične pojave zapažati. interpretacijski. čitanje) i proizvodnih (govorenje. rečenicama i dijelovima teksta itd. razgovarati i biti aktivan slušatelj). Preporučuje se i projektna nastava. ali istodobno poučiti učenika kako učiti (kako pronaći obavijest. 5.. učitelji hrvatskoga jezika trebaju predvidjeti metode. koja završava predstavljanjem na koje je dobro pozvati i goste (suučenike. istraživački. raznolikost i izmjenu nastavnih sustava. Važno je odabirati tekstove pisane različitim stilovima te na taj način ostvarivati načelo cjelokupnosti jezične i komunikacijske prakse učenika. te na jednostavnome pisanome iskazu. koliko je god moguće. raščlambeni ili analitički. Važno je da učenici jezične strukture ne usvajaju izdvojeno. već kao dio konteksta. Ono objedinjuje sadržaje ostalih nastavnih područja hrvatskoga jezika. Učitelj treba predvidjeti što više situacija u kojima će učenici aktivno slušati. pretpostavlja dinamiku.5.

pripovijedanje (prepričavanje. primjer sustavnoga i primjerenoga razvoja jezičnih sposobnosti i vještina u području jezičnoga izražavanja (stvaralačko prepričavanje) 3. . rečenični naglasak interpretativno čitanje lirskih. . U okomitoj je osnovici vidljivo usložnjavanje u pristupu temi od prvoga do osmoga razreda u skladu s razvojem jedne od osnovnih jezičnih djelatnosti . VI. manjinski jezik Usmjerenost nastavnih tema i ključni pojmovi (od kojih se neki ponavljaju.1. učenika s učiteljem.5. npr. materinski jezik.slušanje. VII. do 8. od kojih su neke izrazito složene i pripadaju djelatnostima međudjelovanja. II. pripovjednih i dramskih tekstova interpretativno čitanje.govorenje. pričanje.primjer sustavnoga razvoja nastavne teme od 1.čitanja. zavičajni govor. Jedino se tako stječu komunikacijske vještine. Okomiti prikaz tema uz tablice Hnosa pokazuje postupnost razvijanja sposobnosti i darovitosti.razgovaranje. VIII. Razred I. . No one omogućuju i usvajanje pojedinih vještina čitanja. . U sljedećoj tablici naveden je primjer sustavnoga provođenja jedne nastavne teme. usvajanja znanja i stjecanja vještina prema osjećajnoj i spoznajnoj razvojnoj dobi učenika. III. 4. razreda U nastavi jezičnoga izražavanja od prvoga do osmoga razreda ponavljaju se teme kojima se potiče stjecanje komunikacijskih sposobnosti i vještina: .raspravljanje. čitanje. prijedlog pristupa lektirnomu satu i primjeri lektirnih zadataka. izvješćivanje). učenika s učenikom. IV. primjer sustavnoga i primjerenoga razvoja jezičnih sposobnosti i vještina u području jezičnoga izražavanja (čitanje) 2. .pisanje.čitanje. Nastavne teme Čitanje . a drugi su novi) prate i potiču poglavito ovladavanje čitanjem kao jednostavnom osnovnom djelatnosti. . V. . te učenika s (udžbeničkim) tekstom. čitanje po ulogama. Čitanje . krasnoslov interpretativno čitanje standardni jezik. primjer pristupa i oblikovanja nastavnoga sata u obradi teme (sklonidba imenica). Komunikacijski nastavni sustav u nastavi jezika i jezičnoga izražavanja omogućuje učeniku da na prikladnim i najčešćim primjerima ovlada zadanim ključnim pojmovima i stekne komunikacijske vještine sporazumijevanjem: učitelja s učenikom.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik potrebno im je pružiti što više situacija u kojima će govoriti i razgovarati obraćajući pozornost i na to što govore i na to kako govore. hrvatskoga jezika i književnosti: 1.početno čitanje Izražajno čitanje (Interpretativno) Čitanje po ulogama Intonacija u čitanju Interpretativno čitanje Interpretativno čitanje i krasnoslov Interpretativno čitanje Čitanje dijalektnih tekstova Ključni pojmovi abeceda izražajno čitanje čitanje po ulogama rečenična intonacija. književnoumjetničkim i neknjiževnoumjetničkim. 24 Radna – nelektorirana verzija . 5. Slijedi nekoliko primjera načina i pristupa pripremanja i artikulacije nastavnoga sata za nastavne teme jezičnoga izražavanja.opisivanje. a one su temelj sigurnosti i samopouzdanju.

Glagoli . Božji izabranik. 25 Radna – nelektorirana verzija . 8. tok i karakter crta (primjeri likovno-umjetničkih djela: Michelangelo Buonarroti: Majka i dijete. učenik). učenika i učenika) radi provjere primanja (recepcije) djela. učenički rad. 6.) Davidov životni put – moć i odgovornost (ključni pojmovi: David. Prve tri rubrike (tema. samostalno oblikovanje vezanoga teksta (sastavka) u kojemu je zadatak stvaralački prepričati događaj (promjena događaja i likova). organi za kretanje. Časopisi – izvori novih informacija Uspon stare Grčke (ključni pojmovi: egejske civilizacije. stvaralačko prepričavanje. dijelovi fabule. uputa usmeno ili pisano). 11. Kazalište Književnost: Medijska kultura: Međupredmetna korelacija (nastavne teme. 1. 10. Određeni i neodređeni oblik pridjeva. lektirno djelo (ulomak). televizijska emisija.2. Načini pripovijedanja. zaključak u sastavku. glazbeno djelo 1. Jeruzalem SLUŠANJE ČITANJE RAZGOVOR GOVORENJE PISANJE slušanje s razumijevanjem. književnoumjetnički i neknjiževnoumjetnički tekstovi. crtež perom. znati svojim riječima prepričati događaj koji su čuli ili pročitali. 14. Pustolovni roman. Jonatan. Zamjenice. Obilježja pripovjednoga teksta. dopunjavanje rečenica. uvođenje novih likova. 7. primjeri i pojmovi) Glazbena kultura: Likovna kultura: Knjižnica: Povijest: Priroda: Vjeronauk: Slušanje i upoznavanje glazbe (Weber: zbor lovaca iz opere Strijelac vilenjak) Točka i crta – obrisne crte. Heleni. heuristički razgovor (učitelja i učenika. film. Hrvatski jezik – prošlost i sadašnjost. Pablo Picasso: Mlada djevojka. 5.. ključni pojmovi i obrazovna postignuća) nalaze se i u Planu i programu za hrvatski jezik.5. Sklonidba imenica. 3. kolonizacija) Kretanje životinja (ključni pojmovi: kretanje životinja. Tema: Ključni pojmovi: Obrazovna postignuća: Prethodna znanja: Izvori: Unutarpredmetna korelacija (nastavne teme) Hrvatski jezik: Stvaralačko prepričavanje prepričavanje.. Sklonidba pridjeva. razredu razradit će se kao primjer kako se mogu povezati nastavni sadržaji (ključni pojmovi i obrazovna postignuća) jedne nastavne teme u unutarpredmetnoj i izvanpredmetnoj povezanosti (korelaciji).Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik 5. Mediji. sastavak. pomazanje. Stilska izražajna sredstva. dječji časopisi. Lik u književnome djelu. Golijat.). događaj.. mitologija ili mitovi. 5. usmjereno slušanje književnoumjetničkih i neknjiževnoumjetničkih tekstova.primjer sustavnoga razvoja jezičnih sposobnosti i vještina u području jezičnoga izražavanja Stvaralačko prepričavanje kao jedna od tema područja jezičnoga izražavanja u V. Fabula i dijelovi fabule. Animirani film. likovi. rečenica. 1948. crvena i crna olovka. osnovna misao. npr. tekst iz čitanke. lik) prepričavati izmijenjene ili dopunjene priče uvodeći novi događaj i likove niz riječi. 9. Stvaralačko prepričavanje . polis. 1. zajednička priča prema poticaju. fabula. 4. 2. zvučni zapis. izmjene tijeka radnje. Stupnjevanje pridjeva. 15. 5.. preneseno značenje živa riječ (učitelj. proza. 4. odgovarati na pitanja koja se odnose na pročitani ili odslušani tekst (pitanja treba oblikovati i poredati tako da učenike vode ka stvaranju cjelovitoga vezanoga teksta te potiču učenikovo samostalno djelovanje (uočavanje detalja. Književnost . aktivno slušanje. čitanje s razumijevanjem: čitanje književnoga teksta koji će učenik stvaralački prepričati. uvod. Jednoznačnost i višeznačnost riječi. Dramski tekstovi. Hrvatski jezik i dvojezičnost. srebrenka i tinta. uvođenje novih elemenata u pripovijedanje (događaj. 3. 6. glavni dio. kritički razgovor o književnoumjetničkom djelu (učitelj učenike priprema zadavanjem zadataka.

Hrvatski nacionalni obrazovni standard 5. kuće kuće kuća kućama kućama kućama kuće i-sklonidba jd. nit nit niti niti niti niti niti mn. dakle biti cijele rečenice.njihov jezikoslovna uloga (A određuje prijelazne glagole. Važno je pravilno rabiti oblike riječi u kojima je došlo do glasovnih promjena. znati padežne nazive. izravni objekt: V posve različita) . služiti se proširenim padežnim pitanjima (tj. A drugi kao najčešći iza N. koš koš koša košu košu košem košu jd. instrumental i vokativ.3. nazivi padeža i padežna pitanja. Primjerenije i zornije poučavanje sklonidbe imenica novim je programom zadano tako da učenicima nudi funkcionalni raspored padeža (prema psiholingvističkome načelu). Sklonidba imenica . N A G 26 Tko ili što postoji? Koga ili što vidim? Koga ili čega nema? Radna – nelektorirana verzija . e-sklonidba jd. definirati ih. akuzativ. Nastavna tema: 4. što znači biti funkcionalno pismen. određivanje padeža na jednostavnim i tipičnim primjerima u rečenicama (imenice u kojima nisu sprovedene glasovne promjene). kako se u pravopisnome rječniku pronalazi riječ koju ne znaju napisati ili nisu sigurni kako će ju napisati. proširena padežna pitanja. određivati padeže oblika riječi u prototipnim ulogama. u govoru i pismu rabiti padežne oblike (s provedenim glasovnim promjenama) u skladu s normom. važno je znati izgovoriti riječi u kojima su provedene glasovne promjene i napisati ih u skladu s pravopisom. genitiv. dativ. konji konje konja konjima konjima konjima konji • Proširena padežna pitanja Pitanja kojima se učenici služe u određivanju padeža trebaju sadržavati i glagol. muški rod sin sina sina sinu sinu sinom sine mn. npr. a ne samo upitne riječi. Drugim riječima. Za poštivanje pravopisne i pravogovorne norme nije nužno imenovati i metajezično znati objasniti glasovne promjene.sličnost oblika> istoobličnice su jedne uz druge pa se ističe jednak oblik uz različit sadržaj). K tomu se trebaju usmjeravati samo na jedan padež. tj. tj. ovladati uporabom padeža uz pojedine prijedloge u skladu s normom. potom G) . u odnosu na nekoliko načela: . a-sklonidba jd. cijelom rečenicom s upitnom zamjenicom i glagolom).primjer pristupa i oblikovanja nastavnoga sata u obradi teme Hrvatski jezik Nastavnu temu Sklonidba imenica potrebno je obraditi u nekoliko nastavnih sati. Učenike treba poučiti i kako se služi pravopisom. Sklonidba imenica Ključni pojmovi: sklonidba/deklinacija. N A G D L I V žena ženu žene ženi ženi ženom ženo mn. ovisno o njihovu jezičnome predznanju i sposobnostima.čestota pojavljivanja (V je zadnji kao najrjeđi. noći noći noći noćima noćima noćima noći mn. Novi pristup sklonidbi imenica • Funkcionalni raspored padeža Padeži su poredani funkcionalno. srednji rod čedo jutra čedo jutra čeda jutrima čedu jutara čedu jutrima čedom jutrima čedo jutra jd. Učitelj će najbolje procijeniti koliko je sati učenicima potrebno za usvajanje ključnih pojmova u skladu s obrazovnim postignućima.5. padeži: nominativ. prepoznati jednake oblike riječi u različitim padežima. lokativ. Obrazovna postignuća: razumijevati temeljnu ulogu padeža u hrvatskome jeziku.

Tek poslije. . „Brod na vidiku!“ (A) Istrčim iz kuće i ugledam djeda. Idem k baki umj. Komunikacijske situacije mogu biti zadane u udžbeniku. prototipne gramatičke primjere pomoću kojih će učenici razumjeti temeljnu ulogu padeža i prepoznati različite padežne oblike postavljanjem pitanja upitnom zamjenicom i glagolom. Oblikovanje nastavnoga sata u komunikacijskome nastavnome sustavu Odaberemo li komunikacijski nastavni sustav. Jednako tako treba temeljito obraditi odnose prijedloga prema padežima u kojima učenici najčešće odstupaju od norme. (sredstvo igre) Igrala se lutkom. Igrala se s lutkom. induktivna metoda.Hrvatski nacionalni obrazovni standard D L I V Komu ili čemu prilazim? O kome ili o čemu govorim? S kime se ili čime igram? Oj. Polazni tekst (lingvometodički predložak) (N) Djed uzbuđeno vikne:. zami) 5. Ali takva broda već dugo nije bilo u našoj luci. heuristička metoda. . logičko zaključivanje. zamjećivanje. Nema vode.tema: Sanjam o odmoru. (G) Moga djeda rijetko se vidjelo uzbuđenoga.sredstvo: V . . čelni.dio cjeline: I ja hoću kolača.predmet: G . Đurđice. nemaš brata?. npr.mjesto: I . Motivacija i najava polaznoga teksta Čitanje u sebi ili naglas polaznoga teksta koji mora biti primjeren. kakve su padežne uloge u primjerima lijevo. a. pri obradi sklonidbe imenica važno je predvidjeti niz komunikacijskih situacija koje će učenike postupno (heuristički i induktivno) otkrivanjem dovesti do zaključaka. kada su ovladali tipičnom ulogom. • Stjecanje vještine funkcionalne pismenosti Učenici trebaju ovladavati oblicima riječi s glasovnim promjenama bez određivanja i imenovanja glasovnih promjena.smjer: Idem kući.obraćanje: Ti.. Uručak je dao Jeli.vršitelj: A . kao u primjerima desno. (društvo u igri.5.primatelj: L . bilježenje. Drugim riječima. Jede piletinu prstima. trebaju provoditi glasovne promjene u govornome i pisanome sporazumijevanju hrvatskim književnim jezikom. blizak učeničkomu iskustvu. možeš me odvesti? . a onda brod u daljini. Spavam u jednokrevetnoj sobi. u paru.društvo: Živi s mačkama. . 27 Radna – nelektorirana verzija .dozivanje: Igrač dodaje loptu..! Hrvatski jezik • Određivanje padeža na jednostavnim i tipičnim primjerima u rečenicama U prvome koraku određivanja padeža potrebno je uvesti primjere s tipičnom ulogom. razumljiv. .4. Nastavne metode: čitanje s razumijevanjem u sebi ili naglas. može ih učitelj pripremiti i ponuditi učenicima na nastavnome listiću ili ih voditi razgovorom do novih pojmova. npr. Anđelka je ispekla kolač. mora sadržavati jednostavne. razgovornoga Idem kod bake. aktualan. Oblici rada: pojedinačni. uvodi se i češća druga. N . Razliku u uporabi instrumentala bez prijedloga s i s tim prijedlogom najbolje je pokazati na razlikovnome primjeru.nedostajanje: D . dijete.

Tko li je na brodu? (I) Saznam li tko je brodom stigao u naš mali grad. a imenuje živo biće? . stvaralački. Nizom aktivnosti i metoda potrebno je učenika usmjeriti na razumijevanje književnoumjetničkoga teksta. aktivnosti učenika mogu se izmjenjivati). .“ b.Odgovori na postavljena pitanja. moraš me pustiti da odem večeras u luku! O brode. (L) O. (V) „Djede.Koja se imenica neprestano ponavlja. nešto se događa! Moj ovogodišnji sastav o ljetovanju ne će govoriti samo o neobičnome djedu.5. Prijedlog pristupa lektirnomu satu i primjeri lektirnih zadataka U nastavi književnosti uspostavlja se komunikacija s književnoumjetničkim tekstom. potrebno ga je postupno i na prototipnim primjerima uvoditi u književnoteorijsko znanje. Provjera zaključaka na novim primjerima (uvježbavanje) 5. Odgovore pronađi u tekstu. U nastavi lektire preporučuje se otvoreni i komunikacijski sustav zajedno.Ljetuješ li ti kod djeda i bake? . mojim prijateljima bit će još zanimljivije moje priče.Što je izazvalo uzbuđenje u djeda i unuka? . osjećajnoj. stvaralački odnos s književnoumjetničkim tekstom. Provjera primanja polaznoga teksta i zapažanje jezične pojave Hrvatski jezik Učitelj provjerava jesu li učenici razumjeli tekst. uočih policijski čamac koji se približavao brodu. potrebno ih je heurističkom metodom dovesti do zaključka koje se dvije imenice često pojavljuju u tekstu. kritički)i otkrivaju 28 Radna – nelektorirana verzija . opise (problemski.Izdvoji iz teksta imenice koje se nekoliko puta ponavljaju – jedna imenuje živo biće. saznat ću ja tvoju tajnu. Potrebno je motivirati učenike da čitajući književnoumjetničko djelo dožive. Pojurim do maloga proplanka na kraju imanja dok sam u mislima razgovarao s djedom i s tim čudnim brodom. opisivanje jezične pojave) Komunikacijske situacije . a druga prijevozno sredstvo. a rad može biti organiziran tako da pitanja budu napisana na nastavnome listiću i učenici će radeći u paru (jedan učenik postavlja pitanja čitajući ih s nastavnoga listića drugome.Hrvatski nacionalni obrazovni standard (D) Prilazeći djedu laganim korakom. zamišljaju događaje.Koja imenica se ponavlja. d.5. učenike treba navesti da sami zaključe po čemu se vokativ razlikuje od ostalih padeža. prije svega na prijamnoj (recepcijskoj). Otkrivanje padežnih oblika imenica u kontekstu (promatranje i opisivanje jezične pojave. . likove. Kad je učenik otkrio i spoznao poruku teksta. doživljajnoj i spoznajnoj (kognitivnoj) razini. Tko je uzbuđeno viknuo? Koga je dječak ugledao? Koga se vidjelo uzbuđenoga? Komu je prilazio dječak? O kome priča dječak? S kime razgovara? O! djed djeda djeda djedu o djedu s djedom djede Što je bilo na vidiku? Što je još ugledao? Čega dugo nije bilo u luci? Čemu se približivao čamac? O čemu želi sve saznati? Čime su nepoznati doputovali? O! brod brod broda brodu o brodu brodom brode Budući da je uz vokativ uzvik.Zašto je dječak želio te večeri otići u luku? c.Gdje ljetuješ? . Komunikacijski sustav nizom situacija omogućuje učenicima komunikaciju s književnoumjetničkim tekstom (literarna komunikacija). a imenuje neživo (prijevozno sredstvo)? Pitanja može postavljati učitelj.Tko su glavni likovi u tekstu? . . Učenici kao čitatelji u susretu s književnoumjetničkim tekstom postaju aktivni sudionici komunikacijskoga procesa u kojemu uspostavlja živ.

Lektirni zadatci uz crticu Ivana Kozarca Moj djed samo su prijedlog koji se može primijeniti pri obradi obvezne ili izborne lektire.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik sebe. 29 Radna – nelektorirana verzija . Zadatke mogu napraviti sami. . samopuzdanje.“ „Za dosadu i dugo vrijeme. b) Protumači ju svojim riječima. Učenicima možemo ponuditi i različite oblike rada. Birajući način rada i odlučujući koji će zadatak napraviti. u skupini. .na stvaranje uzročno-posljedičnih veza između književnoga teksta i svoga iskustva. Otvoreni nastavni sustav najsvrhovitiji je za suradničko učenje.na istraživanje. Lektirni zadatci (Ivan Kozarac: Moj djed) 1. . što će u životu često morati činiti. manje zahtjevne. razvija njihovu sigurnost. Pozornost usmjeri na ključne riječi podcrtane u sljedećoj tvrdnji: "Crtica je prozno književno djelo koje iznosi jedan događaj vezan uz jedan glavni lik. On omogućuje učenicima da prema vlastitim sposobnostima i interesima biraju zadatke i oblike rada. a) Odaberi i ispiši iz crtice Moj djed rečenicu koja ti je zanimljiva. Na uvodnome satu lektire učenicima se nudi nekoliko skupina zadataka sastavljenih prema načelu primjerenosti i zanimljivosti (važno je privoljeti učenike na čitanje). .na logično povezivanje misli. ali i složenije i zahtjevnije zadatke. njime se učenici potiču: . učenik se priprema na samostalno donošenje odluka. Pronađi u tekstu rečenice koje dokazuju da je djed: a) radišan b) pošten prema svima c) razumije ljude oko sebe d) dosljedan (uvijek ono što obeća da će napraviti – učini) 2. Dokaži tvrdnju primjenjujući ju na Kozarčevo djelo Moj djed. učenje u skupini. c) Opiši situaciju ili doživljaj iz svojega života blizak odabranoj Kozarčevoj misli: „Tko pomalo pije.“ 4.na razlikovanje bitnoga od nebitnoga. Treći zadatak teži je od prethodnih. . učenje u paru. dugo će piti. ali im se i pokazuje da vjerujemo u njih i da su oni sposobni samostalno ostvariti zadatke. Ovaj primjer odabran je stoga što je uspješno proveden u praksi. . Prvi i drugi zadatak manje su zahtjevni.na snalaženje u zadanome tekstu.na kritičko mišljenje.na otkrivanje moralnih značajki lika. . u paru.. Takav pristup motivira učenike.na pisanje vezanog teksta." Ovi zadatci ciljano vode prema svrsi koja je predviđena ovim lektirnim djelom. Njima se učenici potiču: .na samostalnost.na aktualizaciju. . Ponuđene skupine zadataka trebaju sadržavati jednostavne. Pronađi u tekstu rečenice koje nam otkrivaju: a) djedovu radišnost b) djedov mudar odnos prema životu c) djedovu ljubav i razumijevanje prirode d) djedovo razumijevanje različitosti ljudi i njihovih postupaka 3. pronalaze odgovore na pitanja o svijetu i životu oko sebe. .na logičko razmišljanje. .. stavlja se pred njih odgovornost.na povezano izricanje vlastitih misli (govoreni tekst). djed nije znao.

). U stručno usavršavanje treba ubrojiti i sudjelovanje na natjecanjima iz poznavanja hrvatskoga jezika.. Smatra li učitelj da učenici ne mogu samostalno objasniti podcrtane riječi u tvrdnji. logopeda. Stoga je osim neposrednoga rada nastavnika i učenika u predmetu hrvatski jezik važno po potrebi uključiti i stručne suradnike (npr. pristup internetu. LCD projektora. pripremljeni su za izmjenu mišljenja. kako bi bili upoznati s novijim spoznajama u jezikoslovlju. sposobnosti i vještine propisane Planom i programom ovisi o mnogo toga. Treba odrediti vrijeme do kada učenici trebaju ostvariti zadatke. a učenik istraživanjem sam spoznaje nastavni sadržaj. defektologe. može ih poticajnim pitanjima i uputama postupno navesti na zaključak. Preduvjeti su i prikladno stručno usavršavanje nastavnika tijekom cijeloga radnoga vijeka u školi.Što te upućuje na zaključak da je to književnoumjetnički tekst? . Među njima su daroviti učenici.O kojemu razdoblju svojeg života pisac pripovijeda? Učenike ovakvim pristupom potičemo na samostalnost. . Potrebno je osigurati vrijeme učiteljima za stručna usavršavanja. primanje novih nastavnih sadržaja. prema zadatku koji je odabrao pojedini učenik) ili odabrati parove. tehnička i informatička oprema. zbornike.Kako zovemo oblik pisanja (način pisanja) teksta koji je pred tobom? . osmišljen je deduktivno. Važno je učenicima i učiteljima osigurati brojne izvore znanja (dječje časopise. psihologe. magnetizirane bijele ploče. Na satu na kojemu im zadaje zadatke učitelj može učenike podijeliti u skupine (prema interesima.O kome govori crtica Moj djed? . učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. stručnjaka za dvojezično ovladavanje hrvatskim. ali prije svega o učiteljskoj vještini poučavanja. nudimo mu dosad neproživljenu situaciju u kojoj se mora snaći. u paru. državni jezik. 30 Radna – nelektorirana verzija . Pomoć su podcrtani ključni pojmovi u definiciji. na aktivima i seminarima na kojima će biti ponuđeno i stručno i metodičko usavršavanje.Što je književnost? . dijaprojektora. grafoskopa. recitatorskih. stručnjake koji se bave ovladavanjem hrvatskim jezikom) kako bi se na najbolji način omogućilo svladavanje navedenih sadržaja u Hnosu.Usporedi ih s pjesmom. stručnjake za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku/logopede. 6. radija. računala. u radu literarnih. poučavamo ga metodologiji učenja. od televizora. U potrebnu opremu uključuju se i opremanje školske knjižnice knjigama i časopisima. susrete učenika. pedagoge. a uključuju se i roditelji. novinarskih.Uočavaš li razliku? . 7. u skupini.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik Četvrti zadatak. PREDUVJETI ZA OSTVARENJE CILJEVA I STANDARDA POUČAVANJA Da bi nastava bila prikladnija. mrežne stranice itd. videa. učenici često bivaju posebno potaknuti. scenskih i lutkarskih družina. stručnjaka za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku/defektologa. književnosti i nastavi. potrebna su i različita sredstva. te sredstava za izradu razrednih podlistaka. također teži od prva dva. stručne časopise. Učenici i učitelji sami stvaraju nastavni proces. . . Na lektirnome satu učenici izvještavaju. a hrvatski uče kao službeni. Nastavni Plan i program propisuje ključne pojmove i obrazovna postignuća (za prosječnoga učenika) kojima učenik treba ovladati na kraju svakoga razreda. Pružamo mu se mogućnost da samostalno otkrije značenje tvrdnje oprimjerujući ju. Učeniku se nudi tvrdnja s kojom se dosad nije susreo. kazetofona. primjenu stečenih znanja u novonastalnim situacijama. interneta. novinarskih i kazališnih radionica i tsl. a izvori dostupni na nastavi. školskih novina. učenici kojima je neki drugi jezik materinski.. Ima učenika koji će pokazati potrebu da sami ostvare zadatke pa im to treba omogućiti. POSEBNE SKUPINE UČENIKA Redovnu osnovnu školu polaze i učenici s posebnim potrebama. Učenici ove zadatke mogu ostvariti radeći samostalno. Kako će učenik steći znanja. Nužna je i pomoć i povremeno uključivanje stručnih suradnika za rad s djecom koja imaju posebne potrebe (npr. fonetičara i drugih). lingvista. do strojeva za umnožavanje.Promotri na koji su način pisane rečenice. višejezični učenici. Družeći se izvan škole i radeći u svojim kućama. članova literarnih.

Nekima je od njih znanje vlastitoga jezika i znanje hrvatskoga uravnoteženo. talijanski u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji. prijenosna ili razvojna) dvojezičnosti. za razliku od vladanja dvama jezicima. hrvatskim i njemačkim. Navedenim je učenicima. gramatikama. pronalazeći samostalno građu (npr. u televizijskim programima ili među izvornim govornicima. glumi: literarna. potrebno im je ponuditi i različite sadržaje iz hrvatskoga jezika. Preporučljivi su i projekti. Naime. posebno se u nastavi hrvatskoga jezika potrebno služiti posebnim pristupima takvim učenicima. nedavni useljenici. novinarska. pravopisa i povijesti. Kako se jezično znanje dvojezičnih govornika treba promatrati u ukupnosti njihovih komunikacijskih jezičnih sposobnosti na oba jezika.1. vodoravne umjesto okomite. npr. Osim otkrivanja i poticanja njihovih darovitosti. Prošireni sadržaji u Hnosu (koje bi se trebali ili mogli predstaviti svim učenicima). posebno su prikladni za jezično darovite učenike. dakle. npr. npr. DAROVITI UČENICI Hrvatski jezik Učenici mogu biti daroviti na različite načine. dramska. uz ostalo. pojačanim učenjem njegove slovnice. on je izraz njihova narodnoga bića. vladanje različitim idiomima u materinskome jeziku naziva se okomitom dvojezičnošću. Dodatnom i izbornom nastavom iz hrvatskoga jezika mogu se razvijati učenikovi interesi i potrebe za istraživanjem jezika. no drugi hrvatskim vladaju u različitim stupnjevima. DVOJEZIČNI I VIŠEJEZIČNI UČENICI Dvojezični su učenici izvorni govornici koji pripadaju manjinama u Republici Hrvatskoj. u okviru dodatnih ili izbornih sadržaja. hrvatskim i slovenskim. koje im je izvrsna podloga za visokoškolsko. poput izrade razlikovnih (zavičajnih) rječnika. npr. ali i različiti drugi dvojezični ili višejezični govornici. skupljanja bliskoznačnica. useljenici. međujezična obilježja. katkad nedovoljno da bi pratili školski program (naročito program hrvatskoga jezika). filološka i filmska družina. uključujući i djecu iseljenih Hrvata koja su se vratila u Hrvatsku. u pisanju. Stoga je važno i nastavnike poučiti o posebnostima dvojezičnih učenika općenito. a vlastiti im je jezik (J1) glavno komunikacijsko sredstvo. anketama). priprema i za natjecanje iz poznavanja hrvatskoga jezika.2. Njima se može ponuditi i da se pojedinim obaveznim temama podrobnije bave. Takva nastava zainteresirane učenike. 7. Mogli bi ih poučavati gostujući stručnjaci. u rječnicima. K tomu. mađarski u Osječko-baranjskoj) jer učenikovo vladanje hrvatskim jezikom može biti vrlo različito. recitiranju. u područjima manjinskih jezika ili u višejezičnim razrednim odjelima preporučljivo je u okviru nastave hrvatskoga jezika da se jednojezični učenici kojima je hrvatski materinski jezik upoznaju bar s nekim elementima drugih jezika i kulture u kojoj on služi kao sredstvo sporazumijevanja. 31 Radna – nelektorirana verzija . Poteškoće i posebnosti ovladavanja hrvatskim standardom idiomom učenika kojima je neki drugi jezik materinski donekle su slične kao i kod učenika čiji je materinski idiom jezično vrlo različit od standardnoga jer je u oba slučaja riječ o dvojezičnosti. Pri tome treba osvijestiti i povoljna (poput veće metajezične osviještenosti) i nepovoljna obilježja (npr. osim za učenike koji općenito brže ovladavaju školskim gradivom. npr. nego i uloge koju za njih ima hrvatski jezik jer se učenici koji su govornici drugih jezika poistovjećuju sa svojim jezikom. lutkarska. proučavanja tematski ili značenjski povezanih riječi i slično. enciklopedijama. hrvatski drugi ili strani jezik (J2). samo različite vrste. naročito one koji predaju u sredinama čiji jezik ne govore (npr. No bitna razlika ne proizlazi samo iz različite vrste njihove dvojezičnosti. ali i konkretno. Dio tih sadržaja mogli bi pripremiti sami učenici (možda i njihovi roditelji). djeca stranih zaposlenika. Za darovite će učenike svaki učitelj na osnovi Obrazovnoga standarda za hrvatski jezik oblikovati poseban program ovisno o potrebama i mogućnostima određenoga učenika. Već postoje izvannastavne aktivnosti koje potiču i razvijaju darovitost učenika. To bi u razrednim odjelima i sredinama u kojima se nalaze dvojezični ili višejezični učenici pomoglo da učenici razviju osjetljivosti za druge jezike i kulture. Natjecanja iz poznavanja hrvatskoga jezika dosad su pokazala da jezično daroviti učenici mogu ovladati znatno širim znanjem od obaveznoga osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga. rječnika.Hrvatski nacionalni obrazovni standard 7. recitatorska.

2. Tako i neki učenici. sredstvom sporazumijevanja u hrvatskome društvu. Učenici koji vladaju stranim jezicima Učenici koji donekle vladaju stranim jezicima.2. materinskim se jezikom ovladava usvajanjem. U školama gdje je hrvatski jezik nastavni predmet. pod uvjetima propisanim zakonom. 7. 7. Katkad će za pojedine učenike trebati prilagoditi program kako bi im se omogućilo što uspješnije ovladavanje hrvatskim. 2. npr. znakovanje ili gestovni jezik osoba oštećena sluha. za učenje stranoga jezika važno je i znanje o jeziku jer ono pomaže u ovladavanju drugim. 7. potrebno je prilagoditi program hrvatskoga jezika njihovoj posebnoj jezičnoj situaciji. Njihovo vladanje hrvatskim jezikom. To bi bilo važno ne samo u razrednim odjelima koje polaze učenici kojima su nužni takvi jezični sustavi.4. u kojima se nalaze učenici različitih materinskih jezika. Prva će skupina učenika upornim radom i uvježbavanjem uspjeti svladati tu vještinu u dužem razdoblju. Posebnost je ovih učenika njihov odnos prema hrvatskomu jeziku. zahtijevaju poseban pristup zbog različitoga stupnja i vrste ovladanosti hrvatskim jezikom. to nije uvijek slučaj. odnosno stranim jezikom. 7. Iako je obično više truda potrebno da se očuva materinski jezik u okružju službenoga okolinskoga. učenici često imaju veće znanje o jeziku nego znanje jezika. razvijanje osjetljivosti za druge.2. upoznavanje različitosti ljudi i njihova sustava sporazumijevanja. do određenoga su stupnja dvojezični ili višejezični. (znatno) bolje govore materinski jezik nego hrvatski. Učenje čitanja i pisanja predstavlja veliki napor i izazov učenicima s poteškoćama početnoga usvajanja čitanja i pisanja. Povjerenstvo za Hrvatski jezik preporučuje zbog učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama da se svi učenici osim govornoga i pisanoga oblika jezika bar upoznaju s nekim elementima drugih jezičnih oblika. U pojedinim se lokalnim jedinicama prema Ustavu Republike Hrvatske uz hrvatski jezik u službenu uporabu može uvesti i drugi jezik. ovisno o načinu kako su ga stjecali. a narodni identitet daje im (i) njihov materinski jezik.2. te disleksičnim ili disgrafičnim učenicima. Višejezični razredni odjeli Višejezični razredni odjeli. Za razliku od stranoga jezika. za hrvatski treba napraviti poseban program. ali nestandardnoga. potomci hrvatskih iseljenika. pokrajinskih ili susjednih. dakle nesvjesno. tj. I za njih će biti potrebno prilagoditi program kako bi im se omogućilo što uspješnije ovladavanje hrvatskom jezikom. Potomci hrvatskih iseljenika Poseban su slučaj često djeca povratnika. Naime. Oni se uglavnom razlikuju od jednojezičnih govornika većom metajezičnom osviještenošću. kvalitetniji život i doprinos zajednici. npr. UČENICI S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA Čitanje i pisanje među najvažnijim su sredstvima za napredovanje učenika u obrazovanju. pisanju i učenju možda zadržati i cijeli svoj život unatoč uloženomu trudu i uvježbavanju. Učenici na nastavi stranoga jezika u osnovnoj školi ili na tečajevima različitih stranih jezika katkad ovladavaju jezikoslovnim pojmovima i nazivima i prije nego što je to predviđeno programom hrvatskoga jezika.3. manjinskih jezika. Znanje o jeziku u materinskome jeziku ima posve drugačiju ulogu. Učeći strani jezik. osobno napredovanje. što je razumljivo s obzirom da uče strani jezik. ili ih uče. 3. Znanje o jeziku stečeno na nastavi stranoga jezika može biti podloga za stjecanje istih i sličnih znanja na hrvatskome.Hrvatski nacionalni obrazovni standard 7. Govornici manjinskih jezika hrvatski uče kao službeni državni jezik. 1. što često znači da ne vladaju dovoljno hrvatskim kao državnim jezikom. nego i u svim razredima iz nekoliko razloga. no druga će određene poteškoće pri čitanju. bar u ovladavanju osnovnim jezičnim djelatnostima. a nastava se održava posve ili djelomično na jeziku manjine. Stoga nije uvijek moguće ostvariti korelaciju sa stranim jezikom. a učitelje poučiti kako će ih uključiti u sustav. iako su odrasli u Hrvatskoj. useljeničkih jezika. koji je njima narodni jezik. može biti od neznatnoga do komunikacijski funkcionalnoga. u školama ili u razrednim odjelima u kojima se nalaze dvojezični ili višejezični učenici. kao što je npr. Govornici manjinskih jezika Hrvatski jezik U područjima gdje se govori manjinskim jezicima. spoznavanje razlike između 32 Radna – nelektorirana verzija .

s poremećajem u ponašanju i emocionalnim poremećajima 9. na seminarima.udžbenici i pisani didaktički materijal na brajici ili crnom tisku primjerene veličine slova . suradnjom stručnjaka na nastavi) kako da uoče neke od potreba koje nisu jednostavno prepoznatljive. S više ulaganja izbjegle bi se psihosomatske poteškoće koje pokazuje mnogo učenika naših osnovnih škola i neprihvatljivo ponašanje učenika. sa specifičnim teškoćama u učenju 8. Posebnosti u radu s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Opće posebnosti učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama te metodički naputci za rad s učenicima navedeni su u Uvodu Hnosa te je uz sadržajne naputke u pojedinoj temi svakoga nastavnoga predmeta obvezno korištenje i naputaka iz Uvoda. . blagi oblik disleksije. snalaženju i pomoći na nastavnom satu. s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima 5. po osnovnim školama u Hrvatskoj ne može zadovoljiti potrebe djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.1. s oštećenjem vida 2.folija za pozitivno crtanje . sa sniženim intelektualnim sposobnostima 6. s oštećenjem sluha 3.meke olovke koje ostavljaju deblji trag ili flomastere odgovarajuće debljine i kvalitete da se ne ocrtavaju na poleđini 33 Radna – nelektorirana verzija . s poremećajima pozora/hiperaktivnosti 7.obične ili specifične bilježnice s jače otisnutim crtama i s većim proredom na bijeloj ili žutoj podlozi koja ne bliješti . Brojke od 1. a oni često pokrivaju i do desetak osnovnih škola. 7.osigurati više vremena za pojedine aktivnosti na satu i uputiti ih da zadatke dovrše kod kuće . Učitelje bi bilo potrebno i poučiti (npr. Davanjem rješenja za prilagođeni program rada ne rješavamo problem tih učenika na profesionalan. poteškoće u fonološkoj obradi ili posebne jezične poteškoće koje su kompenzirane komunikacijskim vještinama.3. njihovih učitelja i roditelja. kvalitetan i dugotrajno uspješan način. s poremećajima glasovno-jezično-govorne komunikacije 4. čiji je obujam poslova i radnih zadataka vrlo velik. 1. Prijedlozi navedeni u Hnosu odnose se na tipične potrebe.brajev pisaći stroj i papir ili prilagođeno računalo . Stručna pomoć Učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Kako se ne može predvidjeti ni točan broj ni vrste posebnih potreba pojedinoga učenika.3. U našim školama radi malen broj stručnih suradnika defektologa stručnjaka za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku/ logopeda i/ili defektologa.2.«brajeve» mape . naročito u prva dva razreda škole. Te bi sadržaje mogli poučavati gostujući stručnjaci. s autizmom. naročito stručnjaka za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku/ logopeda i/ili defektologa. potrebno se uvijek savjetovati sa stručnjacima. npr. u rubrici Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama označavaju na koju se populaciju naputak odnosi: 1. Posebnosti u radu s učenicima s oštećenjima vida Uglavnom se odnose na prostor i primjerenu opremu. do 9. njihovim nastavnicima i roditeljima potrebna je stručna i učestala pomoć stručnjaka za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku/ logopeda i/ili defektologa u vidu pojedinačnih ili grupnih rehabilitacijskih postupaka. nastavna sredstva i pomagala te povremenu pomoć stručnjaka za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku. 7. Učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika nisu osposobljeni za rad s učenicima koji imaju posebne obrazovne potrebe pa bi im trebalo i trajno osigurati mogućnost dobivanja pravovremene stručne pomoć u neposrednome radu u razredu. Sadašnji ustroj zapošljavanja stručnih suradnika. zasad u okviru dodatnih sadržaja.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik jezika kao sustava i njegovih različitih izraza.

. NAPOMENA: Programski sadržaji koji su navedeni uz pojedine teme predstavljaju minimum koji učenik mora usvojiti. u svakoj fazi. ako iskustvo o nekoj temi ne postoji potrebno ga je stvoriti na temelju slika.pitanje zabilježiti na ploči. Posebnosti u radu s učenicima s glasovno-jezično-govornim poteškoćama i specifičnim teškoćama u učenju Uglavnom se odnose na primjerene postupke u radu s učenikom uz povremenu pomoć stručnjaka za edukacijskorehabilitacijsku podršku (logopeda) NAPOMENA: Programski sadržaji koji su navedeni uz pojedine teme predstavljaju minimum koji učenik mora usvojiti.jasno i razumljivo govorenje ili pojačan glas. .postavljati kratka. samo pisano provjeravanje znanja ne bi trebalo biti pravilo. . jednostavna pitanja. osobito ako je poruka značajna i ne trpi dvosmislenost ili djelomičnost. sastavljena od poznatih riječi.motivaciju temeljiti na iskustvu učenika.klupe s nagibom 2. posjete određenoj lokaciji. .služiti se individualiziranim nastavnim listićima. .brzopletom učeniku dati strukturu i određeni redoslijed obavljanja zadatka Prilagodbe u radu za učenike s jezičnim i specifičnim teškoćama u učenju: 34 Radna – nelektorirana verzija .pozitivno potkrepljivati uspjeh. i ne ograničava proširenje sadržajne ponude.obraćati se učeniku pravilnim govornim modelom.Hrvatski nacionalni obrazovni standard .češće primjenjivati pismene ispite znanja . . nepoznatih riječi ili rečenica i objasniti ih te ih pojasniti i crtežom i praktičnim primjerom .nastavna sredstva koristiti na svakom satu. pokazivanje. i ne ograničava proširenje sadržajne ponude. Didaktičko-metodički postupci: .provjeravati razumijevanje novih.paziti na osvjetljenje lica. . Posebnosti u radu s učenicima S OŠTEĆENJEM SLUHA Hrvatski jezik Uglavnom se odnose na ostvarivanje komunikacije te povremenu pomoć stručnjaka za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku. oponašati ga ili dopustiti drugima da to čine .učenik treba sjediti u prvoj ili drugoj klupi srednjega reda kako bi mogao lakše ostvarivati vizualni kontakt s učiteljem. filma. rugati se učeniku. . smirenim. 3.mucanje nikada ne ispravljati i osvještavati. . . Prilagodbe u radu za učenike s poremećajima govora: . i 7. Preporuke za komunikaciju: . ručna abeceda ili znakovna komunikacija. neposrednim prirodnim kontaktom. tišim i sporijim (laganijim) tempom .odgovarajuće osvjetljenje .učitelj bi trebao usvojiti naviku da je uvijek okrenut licem prema učenicima kada im se obraća govorom. izbjegavati diktiranje.ne ustrajati u zahtjevu da učenik govori ukoliko on to ne želi u nekoj situaciji . pozadinsko svjetlo i na udaljenost. po mogućnosti u stvarnoj situaciji.koristiti računalne edukacijske programe. pa tek onda posežemo za pisanjem. .češće provjeravanje razumijevanja.povećala (lupe) .provjeravanje znanja i ocjenjivanje prilagoditi individualnim sposobnostima učenika kako bismo ga doveli u situaciju da svoje znanje što bolje izrazi.

osigurati prijevoz i pratnju druge osobe za učenike koji se ne mogu samostalno kretati ili se brzo zamaraju. jednostavnije tekstove te reducirati broj pojmova koje učenik mora naučiti .za učenike s oštećenjem vida i teškoćama čitanja koristiti naputke za rad s navedenim kategorijama.kada učenik ne može samostalno pisati koriste se drugi oblici rada i pomagala (diktiranje drugoj osobi.koristiti mnogo konkretnih primjera. Posebnosti u radu izvan učionice: . . . . . Posebnosti pisanja: . . slušne. samo usmeno odgovaranje). primjer. povezanih s poznatim sadržajima. . .izbjegavati učenikovo čitanje naglas ili pisanje na ploči pred razredom (osim ako učenik ne izrazi želju). .pomagalo za okretanje stranica. postupak. 4. pa teži. . pojmove i definicije te dati dodatna objašnjenja. pomoć druge osobe u pisanju. pokusa. snimanje pismene obveze na kasetu. roditeljima i učenikovim liječnikom. Posebnosti čitanja: . a na kraju opet lakši. . zaokruživanje ponuđenih odgovora.tekst predviđen za plan ploče najčešće treba biti kopiran i nalijepljen u učenikovu bilježnicu. slika.predvidjeti duže razdoblje za usvajanje leksičkih i gramatičkih pojmova .pomagalo za držanje knjige u optimalnom položaju.sustavno provjeravati je li učenik razumio sadržaj. .rješavanje pisanih zadataka ne ograničiti vremenski.fiksiranje papira za pisanje ili bilježnice za radnu podlogu. stručnom službom škole. 5. radni stol i stolac prilagođen individualnim potrebama učenika. .učenicima koji imaju dodatne teškoće osigurati uvjete predviđene u napucima za rad s navedenim kategorijama.u udžbeniku jasno označiti mjesta koja su bitna – rečenica. a zadatke po težini rasporediti tako da je prvo lakši zadatak. a ostale posebnosti u odnosu na zdravstvene potrebe učenika treba dogovarati s liječnikom specijalistom školske medicine.zadavati manji broj zadataka.uputiti učenika da koristi slikovne podsjetnike pri učenju odnosno pomoći mu da nauči tehniku vizualizacije i bržega zapamćivanja te da uči uz pomoć kognitivnih mapa (koje samostalno izrađuje po područjima koje uči). pravilo.učenicima treba osigurati više vremena za izvođenje grafičkih aktivnosti.primjereni pribor i pomagala za pisanje.osigurati primjereno radno mjesto.pogrješke u pisanju ne ispravljati nego ih samo naznačiti (podvući riječ u kojoj je greška) kako bi učenik sam uočio i ispravio greške uz pomoć udžbenika ili rječnika. . po potrebi osiguravanje osobnoga asistenta i pomoć u prijevozu i kretanju. slika. . korištenje računala za pisanje.dati prednost češćim usmenim oblicima u poučavanju i provjeravanju znanja.kada drugačije nije moguće pišu samo velikim tiskanim slovima.koristiti prerađene.pismeni ispiti znanja moraju se prilagoditi manualnoj sposobnosti učenika (širi prostori za pisanje. . Posebnosti u radu s učenicima sa sniženim intelektualnim sposobnostima NAPOMENA: Programski sadržaji koji su navedeni uz pojedine teme predstavljaju minimum koji učenik mora 35 Radna – nelektorirana verzija .Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik . . Posebnosti u radu s učenicima s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima Uglavnom se odnose na prilagođavanje prostora i opreme. . Učenicima s kroničnim bolestima katkad će biti potrebno prilagođavati tempo rada.koristiti različite vrste podražaja – vidne. a greške tipa disleksije ne ocjenjivati. . . dodirne kod obrade novih sadržaja. sažete.

Prosvjetni vjesnik (posebno izdanje) god.izrada sredstva koja učeniku omogućuju stupnjevito perceptivno spoznavanje apstraktnih sadržaja (npr. i Kovačević. . (2005) Hrvatski kao drugi i strani jezik. kraće provjere manjih cjelina) te omogućiti učeniku onaj način provjere znanja koji mu je lakši (usmeno. audio i video prezentacije i sl. Hrvatska sveučilišna naklada Pavličević-Franić.. i 8. I. Zagreb.privući i zadržavati pozor koristeći upozoravajuće geste. lipnja 1999.)..nagraditi poželjno ponašanje . vizualizacija. vježbanje i ponavljanje bitnih dijelova sadržaja uz češću provjeru njihovog razumijevanja. Sveučilište u Zagrebu i Naklada Slap Visinko.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik usvojiti. razne vrste lota. simbolički prikaz) .koristiti računalo u cilju interesantnoga učenja ili vježbanja i ponavljanja sadržaja.sadržaje teorijskoga tipa sažeti isticanjem bitnoga. 1.omogućiti mu dulje vrijeme za rad. npr. . didaktički materijal. . Uglavnom se odnose na programske sadržaje koji su navedeni uz pojedine teme: . i ne ograničava proširenje sadržajne ponude.pripremiti pisani materijal s podcrtanim bitnim dijelovima i idejama vodiljama .). teorija. CUP. .učenika uvoditi u praktične zadatke postupno uz jasna obrazlaganja. . 6. 8.. br.dozirati vrijeme ispitivanja (češće.izrada individualiziranih vizualnih sredstava pročišćenih od detalja koji učenika ometaju u promatranju i otežavaju mu predočavanje i razumijevanje . K. grafički prikaz.omogućiti češće prilike za ustajanje i kretanje. Assessment. recepcija i interpretacija: Rezultati projektnoga istraživanja recepcije dječje priče. M. mnemotehnika. davati upute jednu po jednu.pojednostavljenje sadržaja uz povezivanje s potrebama svakodnevnoga života učenika i mogućnostima njihove primjene.poticati učenika i vršnjake na pozitivnu interakciju provođenjem zajedničkih aktivnosti . Teaching. po potrebi i prekrivati nepotrebne pojedinosti .primjenjivanje memorijskih tehnika (npr. (ur.reducirati zadatak u nekoliko izvedivih dijelova. u očekivanim vremenskim okvirima . verbalno ponavljanje viđenoga ili pročitanoga.smanjiti mogućnost izvora odvlačenja pozora . Zagreb. Posebnosti u radu s učenicima s poremećajem pozora/hiperaktivnosti i s poremećajem u ponašanju i emocionalnim poremećajima Uglavnom se odnosi na individualizaciju pristupa u prezentaciji nastavnih sadržaja i načina provjere znanja: .) (2003) Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini. “imate pet minuta do završetka tog zadatka i prelaska na drugi”).vježbanje i ponavljanje na individualiziranim nastavnim listićima (npr. .omogućiti alternativne načine provjere znanja (usmeno. D. lagano tapšanje po ramenu. Školska knjiga 36 Radna – nelektorirana verzija . 2.omogućiti alternativne načine rješavanja zadataka (usmeno i pisano rješavanje zadataka. . slikovni prikaz.nastavna sredstva (vizualna. didaktičkih igara) . auditivna. korištenje slikovnoga materijala. (2005) Dječja priča – povijest. pohvale . Jelaska. a učeniku prirediti posebne nastavne listiće. pismeno). aplikacijsko sredstvo-slika s istaknutim obilježjima. tekstualna) koristiti na način da se učenikov pozor rukovođenim promatranjem uvijek usmjerava na ono što je u promatranju bitno. . LITERATURA Common European Framework of Reference for Languages: Learning. i sur.zahtjeve za učeničkim bilježenjem tijekom predavanja ili čitanja potrebno je izbjegavati. originalno sredstvo. Z. 2001 Nastavni plan i program za osnovnu školu. .davati pravodobne obavijesti o promjeni aktivnosti (npr. izrada slikovnoga rječnika i podsjetnika. a posebno u slučajevima kad su prisutne perceptivno-motoričke smetnje koje otežavaju pisanje. .često provjeravati i poticati napredak .dogovorno odrediti učenika kojemu se može obratiti za pomoć .

Priča 2. Lutkarski film 2. Izgovor i pisanje glasova č. Veliko početno slovo 7. Pričanje po nizu slika 3. POPIS TEMA PO RAZREDIMA Teme od I. Čitanje – početno čitanje. Veliko početno slovo 5. RAZRED JEZIK 1. Pisanje niječnica 8. Red riječi u rečenici 5. Slušanje sugovornika i govorenje – telefonski razgovor 2. riječ 2. đ. globalno. ć. Izvješćivanje – vijest 37 Radna – nelektorirana verzija . Rečenice 4. analitičko-sintetičko. spojnica IZRAŽAVANJE 1. Crtani film 3. Knjižnica II. lj. slovo. Skupovi ije/je/e/i 6. Pričanje na osnovi zapažanja 4. Opisivanje lika i predmeta 4. do IV. nj IZRAŽAVANJE 1. Lutkarski igrokaz 5. Rastavljanje riječi na slogove 10. s razumijevanjem 5. Postavljanje pitanja i davanje odgovora 3. Imenice 2. Rastavljanje riječi na kraju retka. Pjesma 3. RAZRED JEZIK 1. Interpunkcija 4. Mjesto i vrijeme događaja (u lutkarskome i crtanome filmu) 4. Slušanje i govorenje 2. Lik 4. razreda I. Osobine lika 5. dž. Pisanje riječce li 9. Rečenica 3. Glagoli 3. Glas.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik 9. tiskana i pisana slova (latinično pismo) KNJIŽEVNOST 1. Slikovnica MEDIJSKA KULTURA 1. Pisanje – početno pisanje.

Izgled i ponašanje lika Hrvatski jezik 38 Radna – nelektorirana verzija . Povezanost događaja s vremenom. Izricanje prošlosti. Obavijest 6. nebeskih tijela. Školska knjižnica III. Glagoli 4.Hrvatski nacionalni obrazovni standard 5. pjesmi 3. Vrste filma 2. Sporazumijevanje hrvatskim jezikom IZRAŽAVANJE 1. Šaljiva pjesma 5. Televizijska emisija 5. Sažeto prepričavanje 5. Dijelovi pjesme 2. Redoslijed događaja u priči 3. Veliko početno slovo u imenima voda. kitici. Dvotočje i zarez u nabrajanju 11. Igrokaz 6. Izražajno čitanje (interpretativno) 6. sadašnjosti i budućnosti 6. Kratice 12. Pisanje čestitke i razglednice 7. Glavni i sporedni likovi 4.oblikovanje sastavaka (kompozicija) 7. Dijelovi rečenice (predikat i subjekt) 7. Ponavljanja u stihu. RAZRED JEZIK 1. Razgovor 3. Priča u stripu MEDIJSKA KULTURA 1. gora. Čitanje po ulogama KNJIŽEVNOST 1. Pisanje – stvaralačko pisanje (sastavak) KNJIŽEVNOST 1. Pridjevi 5. Imenice 2. Umanjenice i uvećanice 3. Govorenje: dijalog i monolog 2. država 10. Srok 4. Prepoznavanje teme u prozi 6. Slijed događaja 3. Stvaralačko pisanje . Lik u filmu 4. Bajka 5. Skupovi ije/je/e/i u umanjenicama i uvećanicama 9. Pričanje zamišljenih i stvarnih događaja 4. Izgovor i pisanje č i ć u umanjenicama i uvećanicama 8. mjestom i likom 7. Prepoznavanje teme pjesme 2.

Kratice 12. Pridjevi (posvojni) 5. Pripovijetka 10. Uvod. Opisivanje krajolika 4. Odnosi među likovima 7. Književni jezik i zavičajni govor IZRAŽAVANJE 1. Pričanje doživljaja i događaja iz osobnoga života (stvarno i zamišljeno) 2. zaplet i rasplet u priči 6. Ritam u pjesmi 4. Upravni i neupravni govor 7. Usporedba 8. Pisanje . perfekt. Samostalno stvaranje priče 6. futur 10. Računalo IV. Vidni i slušni doživljaj u pjesmi 3. Razgovor – verbalna i neverbalna komunikacija 5. Jednostavna rečenica 4. nj i skupova ije/je/e/i 14. Imenica kao subjekt u rečenici 3. Opsežno prepričavanje 3.pismo 7. RAZRED JEZIK 1. Dijelovi teksta 9. Radio i televizijska emisija 4.Hrvatski nacionalni obrazovni standard 8. Opis i razgovor u tekstu 9. Glagoli biti i htjeti 9. Zamjenice 8. Dječji roman MEDIJSKA KULTURA 1. dž. đ. Glagol kao predikat u rečenici 2. Određivanje teme u prozi 5. Intonacija u čitanju KNJIŽEVNOST 1. Basna 11. Igrani film 3. Prezent. lj. Veliko početno slovo 11. Pisanje upravnoga i neupravnoga govora 13. Izgovor i pisanje č. Gradska (mjesna) knjižnica 5. Određivanje teme u pjesmi 2. ć. Promjena značenja promjenom intonacije riječi i rečenice 6. Usporedba crtanoga filma i stripa 2. Pisanje posvojnih pridjeva izvedenih od vlastitih imena 15. Književne vrste Hrvatski jezik 39 Radna – nelektorirana verzija .

Rečenični znakovi 9. naroda i naseljenih mjesta 14. Pisanje velikoga početnoga slova 8. Stilska izražajna sredstva 10. Dokumentarni film 3. Hrvatski jezik i dvojezičnost JEZIČNO IZRAŽAVANJE 1. usklici 11. je (umanjenice i komparativi) 7. Lirsko pjesništvo 9. Dramski tekstovi Hrvatski jezik 40 Radna – nelektorirana verzija . Sklonidba pridjeva 7. veznici. Zamjenice 10. Izgovor i pisanje riječi s glasovima ije. Književnost 2. Sklonidba imenica 5. do VIII. razreda V. Stupnjevanje pridjeva 8. Brojevi 9. RAZRED JEZIK 1. izgovor i pisanje riječi s provedenim glasovnim promjenama 10. Suvremeni mediji Teme od V. Usporedba filma s književnim djelom 4. veznika i čestica 6. Analiza filma 2. Hrvatski jezik – prošlost i sadašnjost 15. Subjektivno i objektivno opisivanje osobe 3. Subjekt 13. Tematska i vrstovna podjela lirskih pjesama 11. Pustolovni roman 7. Nepromjenjive vrste riječi: prilozi. Slušanje književnih i neknjiževnih tekstova KNJIŽEVNOST 1. Pripovijedanje u prvoj i trećoj osobi 4. Pisanje i izgovor prijedloga. Subjektivno i objektivno iznošenje događaja 2. prijedlozi.Hrvatski nacionalni obrazovni standard MEDIJSKA KULTURA 1. Glagoli 4. Preneseno značenje u književnome djelu 8. Fabula i dijelovi fabule 4. Veliko početno slovo u nazivima kontinenata. Lik u književnom djelu 6. čestice. Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi 3. Slušanje. Jednoznačnost i višeznačnost riječi 2. zemalja. Načini pripovijedanja 5. Obilježja pripovjednoga teksta 3. priloga. Predikat 12. Slušanje i interpretativno čitanje književnih tekstova 11. Stvaralačko prepričavanje 5. Određeni i neodređeni oblik pridjeva 6. država.

Vrste predikata 13. Mediji Filmski rodovi Animirani film Tisak Kazalište VI. Rečenični i pravopisni znakovi: trotočje. crtice i zagrade KNJIŽEVNOST 1. izostavnik. Veliko početno slovo u imenima pokrajina i krajeva. izgovor i čitanje glagolskih oblika 12. Izricanje sadašnjosti prezentom 7. Infinitiv 5. Povjestica 5. dijelova naselja. Portret 6. RAZRED JEZIK 1. Interpretativno čitanje i krasnoslov 5. Razgovor 4. Stvaralačko pisanje i interpretativno kazivanje viceva i anegdota 8. 3. Čitanje i pisanje trotočja. Izricanje zapovijedi i molbe imperativom 11. Sažeto prepričavanje 3. 5. Glagoli po predmetu radnje 3. Izricanje prošlosti aoristom. Pripovjedne vrste: crtica. vic 3. Izricanje želje kondicionalom 12. Stilska izražajna sredstva 8. Izricanje prošlosti perfektom 8. Dramatizacija pripovjednoga teksta 9. 2. izostavnika. Izricanje budućnosti futurom 10. zagrada 14. Vrste kitica (strofa) 10. Dijalektno pjesništvo 9. Stvaralačko prepričavanje s promjenom gledišta 2. Glagolski pridjevi i glagolska imenica 6. Slušanje. imperfektom i pluskvamperfektom 9. Povijesni i znanstveno-fantastični roman 6. crtica. Usmena (narodna) književnost 4. Početci hrvatske pismenosti JEZIČNO IZRAŽAVANJE 1. anegdota. Pisanje zamjenica 13. Vrste zamjenica 2. Dramski tekst 41 Radna – nelektorirana verzija . izgovor i pisanje riječi s provedenim glasovnim promjenama 10. Odnos teme i motiva u književnome djelu 2. Pisanje. Pjesničke slike 7. Opis otvorenoga i zatvorenoga prostora 7. trgova i ulica 15.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik MEDIJSKA KULTURA 1. Glagoli po vidu 4. 4. Pisanje i izgovor infinitiva i glagolskog pridjeva radnoga 11.

organizacija. Upravni govor 14. pokreta i javnih skupova 15. Odnosi među riječima 9. Socijalna tematika u pjesništvu i prozi 6.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik MEDIJSKA KULTURA 1. Vrste nezavisno složenih rečenica 9. subjekta. Priložne oznake 3. Imenički dodatci: atribut i apozicija 4. Sonet 10. Vijest. Mit i legenda 4. RAZRED JEZIK 1. Balada 11. Lik u književnome djelu 8. Pripovijedanje (usmeno i pisano) 2. Zamjenice i njihova uloga u rečenici 5. Izricanje predikata. Objekt 2. Ideja u književnom djelu 2. Naglasak 13. Zarez u složenoj rečenici 12. Slijed događaja u pripovjednom djelu 3. Dramske vrste 42 Radna – nelektorirana verzija . Filmska izražajna sredstva 2. Biografija. Nezavisno složena rečenica 8. udruga. Biografija i autobiografija 5. Veliko početno slovo u imenima društava. Samoznačne i suznačne riječi 14. Uloga opisa u pripovijedanju 3. Načini sporazumijevanja 10. Stilska izražajna sredstva: metafora. novinska vijest 6. Povijest hrvatskoga književnoga jezika JEZIČNO IZRAŽAVANJE 1. autobiografija 5. Strip VII. gradacija 9. Zavisno složena rečenica 10. hiperbola. Jednostavna rečenica 6. Teme lirskih pjesama 12. Pisanje neodređenih zamjenica KNJIŽEVNOST 1. Izražavanje pjesničkim slikama 8. Mreža (internet) 3. Natuknica i bilješka 4. Pisanje – poštivanje pravopisne norme 13. objekta i atributa rečenicom 11. Složena rečenica 7. Izražajno čitanje 11. Komentar 7. Kriminalistička pripovijetka i kriminalistički roman 7. Vrste priložnih rečenica 12.

Osnovna obilježja hrvatskih narječja 13. Životopis 8. Razgovorni stil 3. Riječi u kojima se smjenjuju glasovi ije/je/e/i 8. mogućnosti i želje složenim rečenicama 11. Glasovne promjene 7. Povijest hrvatskoga jezika od 20. Podrijetlo riječi 3. Nastajanje riječi 2. Riječi jednakoga oblika. Zamjenjivanje zavisnih rečenica glagolskim prilozima 9. Administrativno-poslovni stil 7. Različitost stilova 2. Problemski članak 5. Zavičajni govor i narječje prema književnomu jeziku 14. 3. 5. ironija. Radio 4. Sličnosti i razlike među riječima 12. Televizijske emisije 3. 8. Izricanje pogodbe. Igrani film 2. Frazemi 5. 7. 2. Red riječi u rečenici 11. Knjižnica VIII.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Hrvatski jezik MEDIJSKA KULTURA 1. RAZRED JEZIK 1. Pismo 10. 6. Rasprava 4. satira Putopis Novela Moderna bajka Ep Stilska izražajna sredstva: simbol. Slušanje i čitanje. Glasovi 6. Novinarski stil 6. Višestruko složena rečenica 12. a različitoga značenja 4. Pristup temi u književnom djelu: humor. Izricanje istovremenosti i prijevremenosti u složenoj rečenici 10. Pisanje – poštivanje pravopisne norme KNJIŽEVNOST 1. 4. alegorija Kompozicija lirske pjesme Ritam u lirskoj pjesmi 43 Radna – nelektorirana verzija . govorenje i pisanje dijalektnih tekstova 13. Osvrt ili prikaz 9. Pisanje višečlanih imena 15. stoljeća JEZIČNO IZRAŽAVANJE 1.

10. 17. 7. 14. Pepeljuga. 3. 9. POPIS LEKTIRE I IGROKAZA 10. 13. RAZRED (izabrati 5 djela. 14. Kraljević Čuperak. 7. 11. obavezno prvo) 1. 4. LEKTIRA I. mačak koji je hrkao Ana Đokić-Pongrašić: Nemaš pojma. 16. 12. Scenarij. 6. 8. ili Ljepotica i zvijer 44 Radna – nelektorirana verzija . 12. Grizlijane II. 3. RAZRED (izabrati 4 djela. 2. 15.Hrvatski nacionalni obrazovni standard 9. 2. 15. 6. slatki dome Jean-Baptiste Baronian: Figaro. 10. 5. 2. 4. 18. 4. 3. knjiga snimanja Dokumentarni film Zagrebačka škola crtanoga filma U potrazi za knjigom Hrvatski jezik 10. 9. Dramske vrste 10. 1. Hans Christian Andersen: Bajke (izbor) Ratko Zvrko: Grga Čvarak Karel Čapek: Poštarska bajka Carlo Collodi: Pinokio Alan Aleksander Milne: Medo Winnie zvani Pooh Dubravko Horvatić: Stanari u slonu Nevenka Videk: Pismo iz Zelengrada Nada Iveljić: Nebeske barke ili Pronađeno blago ili Božićna bajka Želimir Hercigonja: Poštar zeko Brzonogi ili Prašnjavko ili Kjel crna labud ptica Andrea Peterlik-Huseinović: Plavo nebo ili Ciconia ciconia Desa Muck: Anica i sportski dan ili Anica i čarobnica Lili Ela Peroci: Djeco. obavezno prvo) 1. 5. 13. 11. 8. Jacob i Wilhelm Grimm: Bajke (izbor) Zvonimir Balog: Male priče o velikim slovima Grigor Vitez: A zašto ne bi Ljudevit Bauer: Tri medvjeda i gitara Sunčana Škrinjarić: Kako sanjaju stvari ili Plesna haljina žutog maslačka Jens Sigsgaard: Pale sam na svijetu Ewa Janikovszky: Baš se veselim ili Znaš li i ti ili Da sam odrastao ili Kako da odgovorim Željka Horvat-Vukelja: Hrabrica ili Zdenko Slovojed ili Slikopriče ili Leteći glasovir ili Petra uči plivati Sonja Zubović: Kako se gleda abeceda Ivanka Borovac: Životinjska abeceda Stanislav Femenić: Idi pa vidi Branko Ćopić: Ježeva kućica Svjetlan Junaković: Dome. Mačak u čizmama. Književna baština MEDIJSKA KULTURA 1. laku noć (izbor) Ivica Bednjanec: Male ljubavi Mila Željeznjak: Sretne priče Božidar Prosenjak: Miš Hrvoje Kovačević: General Kiro miš Larisa Mravunac: Dječak u zvjezdanim čizmama Charles Perrault: Bajke (izbor: Vile. Književnost – umjetnost riječi 11.

7. 22. 11. obavezna prva dva) Hrvatski jezik 19. 20.) Nada Zidar-Bogadi: Sretni cvrčak III. obavezna prva dva) 1. 9. 8. 6. grad malih čuda Astrid Lindgren: Pipi Duga Čarapa ili Ronja razbojnička kći ili Razmo u skitnji Zvonimir Balog: Ja magarac ili Pusa od Krampusa ili Nevidljiva Iva ili Zmajevi i vukodlaci Ludwik Jerzy Kern: Ferdinand Veličanstveni Anton van de Velde: Neobični doživljaji ptića Sovića 45 Radna – nelektorirana verzija . 19. 4. 14. 12. 16. 24. 11. 5. 13. 4. RAZRED (izabrati 7 djela. ili Drugi dnevnik Pauline P. 1. 17. 6. 10. 21. 17. 3. 14. 2. RAZRED (izabrati 7 djela. 12. 2. 19. 13. 15. 20. 3. 16. Mato Lovrak: Vlak u snijegu Ivana Brlić-Mažuranić: Čudnovate zgode šegrta Hlapića Luko Paljetak: Miševi i mačke naglavačke Vladimir Nazor: Bijeli jelen Dubravko Horvatić: Grički top Sanja Polak: Dnevnik Pauline P.Hrvatski nacionalni obrazovni standard Mme Leprimce de Beaumont koja se redovito tiska pod Perraultovim imenom. Sanja Pilić: Nemam vremena ili E baš mi nije žao ili Hoću i ja Stanislav Femenić: Ludi kamen Hugh Lofting: Pripovijest o doktoru Dolittleu Nada Iveljić: Šestinski kišobran ili Čuvarice novih krovova Božidar Prosenjak: Sijač sreće Gianni Rodari: Putovanje Plave strijele ili Čipolino Hrvatske narodne bajke James M. 8. 18. 9. 5. Ivana Brlić-Mažuranić: Regoč i Šuma Striborova Mato Lovrak: Družba Pere Kvržice Anto Gardaš: Duh u močvari ili Ljubičasti planet ili Izum profesora Leopolda ili Bakreni Petar ili Tajna zelene pećine ili Igračke gospođe Nadine Erich Kästner: Emil i detektivi ili Tonček i Točkica ili Leteći razred ili Blizanke Hrvoje Kovačević: Tajna Ribljeg Oka ili Tajna mačje šape ili Tajna Tužnog psa ili Tajna graditelja straha ili Tajna zlatnog zuba Slavko Mihalić: Petrica Kerempuh Felix Salten: Bambi Rudyard Kipling: Knjiga o džungli Nikola Pulić: Ključić oko vrata Matko Marušić: Snijeg u Splitu Johanna Spyri: Heidi Jagoda Truhelka: Zlatni danci Zlata Kolarić-Kišur: Moja zlatna dolina Maja Gluščević: Bijeg u košari ili Klopka za medvjedića Nada Mihoković-Kumrić: Tko vjeruje u rode još Silvija Šesto: Bum Tomica Zoran Pongrašić: Mama je kriva za sve Hrvoje Hitrec: Eko Eko Istvan Bekeffi: Pas zvan gospodin Bozzi Sanja Lovrenčić: Esperel. 18. Barrie: Petar Pan Slavko Kolar: Jurnjava na motoru Frank Lyman Baum: Čarobnjak iz Oza Otfried Preussler: Mali vodenjak ili Mala vještica Elwyn Brooks White: Paukova mreža Dragutin Horkić: Čađave zgode Basne (izbor) IV. 15. 23. 10. 7.

12. 18. 11. 15. 13. 8. 6. 14. 10. Melita ili Domaća zadaća Šaljive narodne priče Ferenc Molnar: Junaci Pavlove ulice Milivoj Matošec: Strah u Ulici lipa ili Tiki traži neznanca ili Posada oklopnog vlaka ili Suvišan u Svemiru Grigor Vitez: Pjesme Sempe/Goscinny: Nikica Miro Gavran: Sretni dani ili Kako je tata osvojio mamu ili Zaljubljen do ušiju ili Svašta u mojoj glavi Zlatko Krilić: Početak plovidbe ili Čudnovata istina ili Zabranjena vrata ili Veliki zavodnik ili Šaljive priče i priče bez šale Sanja Pilić: Mrvice iz dnevnog boravka Pavao Pavličić: Zeleni tigar ili Petlja ili Trojica u Trnju Michael Coleman: Zov labirinta ili Mreža je bačena ili Bijeg s Mreže Tihomir Horvat: Tajna Gornjega grada ili Frka u Ščitarjevu ili Muki Mark Twain: Doživljaji Toma Sawyera ili Doživljaji Huckleberryja Finna Jules Verne: Put u središte zemlje ili Put oko svijeta za 80 dana ili 20000 milja pod morem Maja Brajko-Livaković: Finka Fi Tito Bilopavlović: Paunaš Aleksandar Puškin: Bajka o ribaru i ribici Basne (izbor) Branka Primorac. 7. 25. Hrvatski jezik Ivan Kušan: Uzbuna na Zelenom Vrhu ili Koko i duhovi ili Zagonetni dječak ili Koko u Parizu ili Lažeš. 4. 16. dječak iz limenke ili Olfi među ženama Vlatko Šarić: Rogan ili Miško Vladimir Nazor: Veli Jože Milutin Majer: Dolazak Hrvata Melita Rundek: Psima ulaz zabranjen Dubravko Horvatić: Junačina Mijat Tomić Jonathann Swift: Gulliverova putovanja Alfonse Daudet: Pisma iz moga mlina Joža Horvat: Waitapu ili Operacija Stonoga 46 Radna – nelektorirana verzija . 20. Ivana Brlić-Mažuranić: Priče iz davnine (osim Šume Striborove i Regoča koji su obrađeni u četvrtome razredu) Stjepan Tomaš: Mali ratni dnevnik August Šenoa: Povjestice Blanka Dovjak-Matković: Zagrebačka priča Mark Twain: Kraljević i prosjak Henryk Sienkiewicz: Kroz pustinju i prašumu Ivona Šajatović: Tajna ogrlice sa sedam rubina Snježana Grković-Janović: Velebitske vilin staze Josip Cvenić: Čvrsto drži joy-stick Jadranko Bitenc: Twist na bazenu Šime Storić: Poljubit ću je uskoro. 21. 2. 13.Hrvatski nacionalni obrazovni standard V. 6. 19. 3. 15. 7. Ljubavni slučaj mačka Joje Roald Dahl: Charlie i tvornica čokolade Michael Ende: Jim Gumb i strojovođa Lucas Ivan Cankar: Istina i ljubav Henry Winterfeld: Timpetill (Grad bez roditelja) Hrvoje Hitrec: Matko na štakama Anto Gardaš: Miron u škripcu ili Filip dječak bez imena Selma Lagerlöf: Legende o Kristu VI. obavezna prva tri) 1. RAZRED (izabrati 9 djela. 4. 9. 26. 17. 17. 8. 18. 10. 5. 24. 9. 12. obavezna prva tri) 1. RAZRED (izabrati 9 djela. 3. 19. 2. 16. možda Christine Nöstlinger: Konrad. 14. 20. 23. 11. 5. 22.

7. 6. 3. 24. Dinko Šimunović: Alkar Slavko Kolar: Breza Dragutin Tadijanović: Srebrne svirale Ernest Hemingway: Starac i more August Šenoa: Prosjak Luka ili Branka Dnevnik Ane Frank Ephraim Kishon: Kod kuće je najgore Višnja Stahuljak: Don od Tromeđe ili Zlatna vuga Marija Jurić Zagorka: Kći Lotršćaka Sunčana Škrinjarić: Ulica predaka ili Čarobni prosjak Đuro Sudeta: Mor 47 Radna – nelektorirana verzija . 23. 22. 10. S. 2. Frances Hodgson Burnett: Mali lord Pajo Kanižaj: Tričave pjesme Danijel Dragojević: Bajka o vratima Želimir Hercigonja: Tajni leksikon C. Hrvatski jezik Božidar Prosenjak: Divlji konj Hrvoje Hitrec: Smogovci Vladimir Nazor: Pripovijetke Dobriša Cesarić: Pjesme Damir Miloš: Bijeli klaun Zoran Pongrašić: Gumi-gumi Branka Primorac: Maturalac Dubravko Jelačić-Bužimski: Sportski život Letećeg Martina ili Balkanska mafija ili Martin protiv CIA-e i KGB-a Charles Dickens: Oliver Twist Ićan Ramljak: Povratnik ili San bez uzglavlja August Šenoa: Čuvaj se senjske ruke Dinko Šimunović: Duga Pero Zlatar: Otključani globus Zvonko Todorovski: Prozor zelenog bljeska ili Mirakul od mora Branka Kalauz: Čuj. 25. 26. 21. 17. Pigi. 6. 10. 14. 27. 9. 18. RAZRED (izabrati 9 djela. 8. 11. Lewis: Kronike iz Narnije (izbor) Oscar Wilde: Sretni kraljević Nikola Pulić: Maksimirci VII. 24. 12. 19. 28. zaljubila sam se Jadranka Klepac: Miris knjige Bernard Jan: Potraži me ispod duge Daniel Defoe: Robinson Crusoe Pavao Pavličić: Dobri duh Zagreba Vjekoslav Majer: Dnevnik malog Perice Sue Townsend: Tajni dnevnik Adriana Molea ili Novi jadi Adriana Molea Vjenceslav Novak: Iz velegradskog podzemlja Scott O'Dell: Otok plavih dupina ili Caru carevo Gustav Schwab: Najljepše priče klasične starine Nada Iveljić: Želiš li vidjeti bijele labudove ili Bijeli patuljak ili Lutke s dušom Deborah Ellis: Djevojčica iz Afganistana Nada Mihoković-Kumrić: Lastin rep Izbor proze i poezije o domovinskome ratu VIII.Hrvatski nacionalni obrazovni standard 21. 4. 23. obavezna prva tri) 1. 3. 9. 5. 25. 16. 27. 8. 5. 2. 11. 7. 15. obavezna prva tri) 1. 26. 13. 20. 4. RAZRED (izabrati 9 djela. 22.

M. FILMOVI ZA MEDIJSKU KULTURU I. 7. William Shakespeare: Romeo i Julija Pero Budak: Mećava Silvija Šesto: Debela ili Vanda ili Tko je ubio Pašteticu Nada Mihelčić: Bilješke jedne gimnazijalke Maja Brajko Livaković: Kad pobijedi ljubav Sanja Pilić: O mamama sve najbolje ili Sasvim sam popubertetio Vladan Desnica: Pravda Mate Balota: Tijesna zemlja Eugen Kumičić: Sirota ili Začuđeni svatovi Tomislav Milohanić: Deštini i znamenje Miroslav Krleža: Djetinjstvo Ivan Goran Kovačić: Pripovijetke Karl Bruckner: Sadako hoće živjeti Josip Laća: Grand hotel Goran Tribuson: Legija stranaca ili Rani dani ili Ne dao Bog većeg zla Zlatko Krilić: Krik Milena Mandić: Pokajnik Antoine de Saint Exupery: Mali princ Richard Bach: Galeb Jonathan Livingston Nancy Farmer: Kuća škorpiona Nick Hornby: Sve zbog jednog dječaka Michael Ende: Momo ili Beskrajna priča Hrvatski jezik 10.2000. 5. do VIII. razred 1.Hrvatski nacionalni obrazovni standard 12. 25. Grgić: Posjet iz Svemira A. 31.): Dječja radio drama 1980. 3. Profesoru Baltazaru i Ch. Jović i S. Zvjezdana Ladika: Kazališni vrtuljak Joža Skok: Harlekin i Krasuljica Ines Škuflić-Horvat: Maštoplov Miro Gavran: 20 igrokaza za sve generacije Ivanka Kunić: Carstvo mašte Jadranka Čunčić-Bandov: Igre sa zmajevima ili Od jarca do komarca ili Šale. Čunčić-Bandov. 2. B. Vukotić: Kauboj Jimmy Z. N. zvrndalice Čečuk. B. N. Marks: Tvrdoglavo mače ili Bijela priča ili Tko je Videku napravio košuljicu 7. 33. 11. Tomu i Jerryju. Vrbanić: Svi crteži grada D. 21. 27. Kolarić-Kišur: Igrokazi Lada Martinac-Kralj (ur. 18. 4. 3. 32. Kolar: Vau-vau 2. razred 1. Dovniković i A. . B. 34. 2. 23. 29. Chaplinu II. 26. 24. Kostelac: Crvenkapica 4. 13. 8. 28. Horvat-Vukelja. 20. trice. Marks: Kako je Ana kupila kruh 48 Radna – nelektorirana verzija . 22. Filmovi iz serije kratkih animiranih i komičnih filmova o Loleku i Boleku. 30. razreda 1. 6.1. 4. 15. 17. PRIJEDLOG IGROKAZA KNJIGE ZA IZBOR IGROKAZA U SCENSKOME RADU od I. Ranitović: Srce u snijegu 5. 19. 14. Fabrio: Pale sam na svijetu 3. Mickeyu Mouseu. Park: Krive hlače 6.

6. 4. III. A. Jović I S. Disney: Snjeguljica i sedam patuljaka ili Pinokio Filmovi iz serije kratkih animiranih i komičnih filmova o Loleku i Boleku. 10. npr. 9. Minkoff: Velika pustolovina Stuarta Maloga IV. profesoru Baltazaru. Grgić. Tadej: Družba Pere Kvržice O. Mickeyu Mouseu. Blažeković: Palčić D. Vunak: Mali vlak B. Ch. Vukotić: Krava na Mjesecu B. 7. Dovniković: Znatiželja D. 8.Vukotić:1001 crtež. Dovniković: Znatiželja D. 7. razred 1. Dovniković. škole i zavičaja. Golik: Gliša. 4. 11. Što je film: Uvod u filmske vrste B. Adamson. Donner: Superman V. 9. 6. Igra W. Kolar: Izbor filmova o profesoru Baltazaru M. J. 5. 13. Zaninović. 2. 4. Sanford: Pobuna na farmi W. 5. B. 6. 9. Lovrić: Ružno pače Lj. Blažeković: Čudnovate zgode šegrta Hlapića M. Blažeković: Čudesna šuma V. G. scene) koji će primjerom potkrijepiti teme o filmskim izražajnim sredstvima (kadar. A. razred D. Hrvatski jezik M. 8. Jojić: Kraljevna na zrnu graška K. 12. 2. Jenson: Schrek R. plan. 6. Raka i Njaka M. Braća Lumiere. 2. Gluščević: Vuk B. Fin. Saldanha: Ledeno doba Suvremeni animirani filmovi po izboru VI. kut snimanja. 4. Što je film: Filmska izražajna sredstva Kazalište: Sve je to kazalište. 2. Z. Jojić: Svinjar Lj. 3. Disney: po izboru C. 7. 5. Lovrić: Putovanje plavog lonca M. 10. Chaplinu Televizijske emisije s tematikom doma. boja). V. Fabrio: Metla i Metlenko W. Gužva na pozornici Filmovi (sekvence.Hrvatski nacionalni obrazovni standard 5. Fleming: Čarobnjak iz Oza A. 1. razred 1. odnosno značajne nagrade): 3. 3. Heidler: Lisica i gavran ili Lisica i roda ili Lav i miš M. Marjanović: Mala čuda velike prirode (izbor) T. Melies P. Marks: Dva miša Lj. Relja: Vlak u snijegu V. 3. 8. jedan od sljedećih šest filmova (ili neki suvremeniji film po izboru koji je dobio dobre kritike. Tomu i Jerryju. 7. razred 1. pokreti kamere. Vukotić: Piccolo M. Burto: Batman R. Krelja: Povratak 49 Radna – nelektorirana verzija . osvjetljenje. Wedge. C.

) R. razred 1. 6. Lucas: Zvjezdani ratovi (serijal) W. 4. Benigni: Život je lijep 50 Radna – nelektorirana verzija . Wyler: Ben Hur VII. 5. Babaja: Breza Romeo i Julija R. Hrvatski jezik Što je film: Igrani film Što je film: Gluma u filmu Filmovi Ch. zlo ne misli S.Hrvatski nacionalni obrazovni standard 5. Tadić: Druge A. Škrabalo: Slamarke divojke Z. Što je film: Filmska montaža Zagrebačka škola crtanoga filma (Bourek. 6. Dovniković i dr. 5. 2. 6. 8. 8. 7. 2. 7. Vukotić. Golik: Tko pjeva. Zemeckis: Forrest Gump S. Raimi: Spiderman 2 G. Chaplina K. Daldry: Billy Elliot (ili neki drugi suvremeni film po izboru koji je dobio dobre kritike ili značajne nagrade) TV-serija Smogovci (ili neka druga aktualna i kvalitetna serija po izboru) VIII. 3. razred 1. Grgić. R. 3. 4. Sremec: Zelena ljubav I.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->