P. 1
Definicija poslovnih finansija

Definicija poslovnih finansija

|Views: 440|Likes:
Published by Marko Milosavljevic

More info:

Published by: Marko Milosavljevic on Apr 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2014

pdf

text

original

Poslovne Finansije Marko

1. Definicija poslovnih finansija?  Globalna definicija poslovnih finansija je definisu kao naucnu discipline koja proucava obezbjedjivanje I alokaciju finansijskih sredstava za pojedinacne i opste potrebe.Obezbjedjivanje sredstava podrazumjeva indentifikaciju najvaznijih izvora,od kojih su najcesci akumulacija,mobilizacija i kreiranje. 2. Kakvo pravo daje novac vlasniku?  Novac kao opsti ekvivalent i sredstvo razmjene u robno – novcanoj privredi ,daje onome ko ga posjeduje BEZUSLOVNO pravo na odredjenu trzisnu vrijednost bilo kog dobra. 3. Kakva moze biti vrijednost novca?  Moze imati nominalnu i realnu vrijednost.Nominalna vrijednost predstavlja broj novcanih jedinica na banknoti i monetarni znak.Realna vrijednost je odredjena njegovom kupovnom moci ili snagom verifikacije odredjene protuv vrijednosti. 4. Sta je to kamata?  Stavljajuci novac na raspolaganje korisnicima(duznicima),njegovi vlasnici cine odredjenu uslugu duznicima,za koju od njih naplacuju odredjenu naknadu ,odnosno cijenu koristenja novca koja se naziva kamata. 5. Koji je zadatak finansijske funkcije?  Finansijska funkcija preduzeca ima zadatak da odgovori na tri pitanja: Da anticipira potrebe preduzeca u finansijskim sredstvima. Da na vrijeme osigura ta sredstva Da ta sredstva alocira na naracionalniji nacin 6. Kako se grupisu zadaci finansijske funkcije i sta su?  U primarne i sekundarne.  Primarni zadatak f.f. su poslovi neposredno vezani za process reprodukcije i na njega direktno uticu a to su: Pribavljanje novcanih sredstava. Upotreba novcanih sredstava(ulaganje). Uskladjivanje rokova imobilizacije sredstava i roka raspolozivosti izvora.  Sekundarni zadaci f.f.su oni koji su posredno vezani za process reprodukcije: Disponiranje novca. Kontrola novcanih dokumenata i nadzor upotrebe novca. Vodjenje operativne evidencije. Finansijsko planiranje Finansijsku analizu Informisanje 7. Odnos f.f i nabavne funkcije?  Da utvrde uslove placanja u pogledu rokova i nacina placanja.  Da optimiraju zalihe sirovina i materijala,rezervnih djelova..odnosno da utvrde broj dana vezivanja zaliha 8. Odnos f.f. i proizvodne funkcije?

Marko Milosavljevic

Page 1

17.    Sta je dug? Dug su.dugorocni i kratkorocni zajmovi Dugorocne pozajmice + sve tekuce obaveze(Banke koriste) 14. obim proizvodnje uz max. Odnos f.primljena sredstva se ne smiju investirati na duzi rok od roka za njihovo vracanje. Odredjivanje nivoa zaliha gotovih proizvoda.Poslovne Finansije Marko  Imaju zadatak da permamentno odrzavaju kontinuitet proizvodnje i spremnost proizvodnih kapaciteta .kakva treba da bude struktura i iz koji izvora finansiranja treba da budu).uz odrzavanje potrebnih obima i strukture obrtnih sredstava za obavljanje tekuceg poslovanja i ocuvanje kreditnog boniteta.upotrebe i raspodjele novcanih sredstava. Ocjeni kreditnog boniteta kupca. Sta je predmet izucavanja Finansijskog upravljanja?  Predmet izucavanja treba da bude koncept za donosenje racionalnih odluka o ulaganju u poslovna sredstva preduzeca(Sustina ovih odluka se svodi na pitanja kolika treba da budu ulaganja.f.koja oznacava sposobnost preduzeca da izvrsava dospjele novcane obaveze. Sta znaci pojam finansiranja preduzeca?  Finansiranje preduzeca je kontinuiran proces pribavljanja. Kako glasi zlatno bilansno pravilo finansiranja? Marko Milosavljevic Page 2 . 9. rentabilnosti uz izdrzavanje zadovoljavajuceg stepena likvidnosti. Koji su ciljevi Finansijskog upravljanja?  Ciljevi Finansijskog upravljanja iscrpljuju se za zahtjevom za max. 10.Alternativno tome to znaci koliko treba da bude preduzece kako brzo da raste . 16. Izvor rezervnog kapitala?  Izvor rezervnog kapitala je neto dobit. i prodajne funkcije?  Ogleda se u: Utvrdjivanju uslova prodaje(rokovi naplate i nacina placanja).u kom obliku da drzi svoja sredstva i kakva treba da bude njihova struktura sa stanovista mobilizacije i imobilizacije sredstava i izvora sredstava. 13.u funkciji ostvarivanja ciljeva preduzeca.utvrdju max.samo dugorocni zajmovi Dug su . 11. Broja dana vezivanja gotovih proizvoda. uvazavanje limitirajucih faktora. Kako glasi zlatno bankarsko pravilo finansiranja?  Prilikom finansiranja . 12. Sta je Finansijska poluga?  Pokazatelj koeficijenta odnosa duga i sopstvenog kapitala. Naplati potrazivanja. 15.

Kako glasi pravilo finansiranja 1:1?  Zahtijeva kao minimum jednakost gotovine . Akcije? Marko Milosavljevic Page 3 . 18.koristenje.O.certifikat.mjenica i duznika sa kratkorocnim tudjim izvorima finansiranja.      22. i vrste?  Dugorocne Akcije i obveznice  Kratkorocne Blagajnicki zapis.s.otplata) 23.a kod kratkorocno vezanih kratkorocni kapital.komercijalni zapis 24. 19.V. Smanjenje zaliha na skladistu gotovih proizvoda Reduciranje potrazivanja Povecanje obaveza Vanjsko finansiranje preduzeca? Vlasnici kapitala – vlastiti kap.u cilju mjerenja likvidnosti prvog stepena.         21.factoring Na sta treba obratiti paznju prilikom izbora oblika finansiranja? Raspolozivost Vremensku prilagodjenost Prilagodjenost iznosa Likvidnost i rizici likvidnosti Pravo glasa i nezavisnost Troskovi finansiranja(nabava. Kakve mogu biti H.odnosno novcanih vrijednosti i potrazivanja sa kratkorocnim obavezama. Kredit Vlastiti i tudji Kapital – mjesavina Subvencije Posebni oblici – lizing. Kako glasi pravilo 2:1?  Zahtjeva srazmjeru 2:1 izmedju obrtne imovine i kratkorocnih obaveza(Bankari-likvidnost drugog stepena) 20.Poslovne Finansije Marko  Izvor finansiranja dugorocno vezanih sredstava treba da bude dugorocni kapital.       Unutrasnje finansiranje preduzeca? Pozitivan novcani tok Dobitak Obracunata i neuplacena amortizacija Kapitalne rezerve Prodaja o.

s. 27.racunajuci od dana otkupa mjenice do dana njenog dospijeca.Pozajmljeni kapital na osnovu emitovanih obveznica je dugorocno pozajmljenji kapital.Banka kupuje mjenice i druge vrijednosne papire u portfelju pojedinih preduzeca.Akcijaje vlasnicka hartija od vrijednosti ili isprava o ucescu u vlasnistvu nad trajno ulozenim sredstvima u akcionarski kapital preduzeca.Kao garancija se koristi hipoteka. u dugorocni zakup.To je transakcija na osnovu koje jedno preduzece umjesto da kupi opremu ili nesto dugo uzima o. Obveznice?  Prodaja obveznica radi pribavljanja novca naziva se finansiranje dugom.Emisijom obveznica siri se krug kreditora i pomjera struktura kapitala u korist tudjeg kapitala.Poslovne Finansije Marko  Prodaja akcija radi pribavljanja novca zove se finansiranje akcionarskim kapitalom ili dokapitalizacija.s.s. Prodaja nepotrebnih o.koji se mora placate u rokovima dospjeca.Vlasnik obveznice ima pravo na kamatu od preduzeca koje je obveznicu izdalo.s. Lizing?  Lizing je oblik finansiranja nabave o.itd hartije od vrijednosti. Finansijsko upravljanje osnovnim sredstvima(STALNA)?  Investiranje u osnovna sredstva negativno djeluje na finansijsku stabilnost jer se povecavaju stalna sredstva. 25. 29. 31.s.s. Favorizovanje ulaganja u o.Emisijom i prodajom akcija se uvecava krug vlasnika preduzeca i pomjera finansijska struktura kapitala u korist sopstvenog kapitala. Ubrzati mobilizaciju o. Sta se desi ako se emituje 20000 akcija?  Povecava se gotovina u aktivi bilansa stanja. 30. 28. i akcijski kapital u pasivi bilansa stanja.Obveznice su isprave koje sadrze priznanje neke obaveze. koja direktno ucestvuju u procesu proizvodnje Udaljenje stepena iskoristenosti kapaciteta od tacke neutralnog dobitka..s. Finansijsko upravljanje nematerijalnim sredstvima? Marko Milosavljevic Page 4 . Clanska prava akcionara su da imaju udio u dobiti u vidu dividende Svaka akcija ima svoju nominalnu i kursnu vrijednost. Eskontni kredit?  Eskontni kredit je aktivan bankarski posao i veoma je znacajan.Akcijski kapital ne dospijeva na placanje. 26.sa istim rokom i pod istim uslovima.: Ubrzat aktiviranja o. Reeskontni kredit?  Reeskontni kredit je kredit cije je uspjesno obnavljanje unaprijed dogovoreno .  Bitno je sa gledista strategije i taktike upravljanja o.Od mjenicnog iznosa odbija kamatu i proviziju .djelimicno ili potpuno .

 Razlozi moguceg produzenja ne placanja kredita.Z.kad preduzece kupi akcije drugog pravnog lica.Taj nivo zaliha omogucuje lakse dolazenje do dobre fin.odnosno povecava njihov koeficijent obrta.  Kupac koji ne placa-nije kupac.porezi.jer se povecavaju stalna sredstva .S druge strane mobilizacijom dugorocnih fin. 35.sirovina.Ako se smanjuje broj dana vezivanja zaliha.lose procedure naplate. Finansijsko upravljanje zalihama?  Pokazatelji koji se koriste za procijenjivanje obima zaliha su: Koeficijent obrta zaliha(K.greska na fakturama i izvjestajima.  Dijele se na:Nematerijalna ulaganja nastala odlaganjem troskova(osnivacka ulaganja.nezadovoljstvo kupaca. Ako finansijski menadzment ne upravlja duznicima oni ce poceti da upravljaju preduzecem.nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda.novi dugorocni krediti.B.patenti.  Priliv gotovine redovne aktivnosti:Potrazivanja od kupaca. Finansijsko upravljanje dugorocnim fiansijskim plasmanima?  Nastanak dugorocnih finansijskih plasmanadjeluje negativno na finansijsku stabilnost.dobitak i amortizacija. Plasmanapovecava se finansijka stabilnost jer se stalna imovina smanjuje.s. prodate robe / Prosjecne zalihe) Prosjecan broj dana vezanosti zaliha(P. Sa finansijske tacke gledista sve se svodi na drzanje zaliha na najnizem nivou stim da ne ugrozava normalno odvijanje proizvodnje iprodaje.ulaganja u razvoj) i Nematerijalna ulaganja nastala kupovinom(Koncesije.To vrijeme izrazava se brojem dana.Njihova vrednost potice od prava i prednosti koje ona omogucavaju vlasniku.Slaba procjena kredita.kredit. 36.sporo izdavanje faktura i izvjestaja.  U preduzecu postoje zalihe:Materijala.Ako proizvode prodaje na krace rokove placanja.poluproizvoda.kad preduzece kupi akcije banke radi dobijanja kredita.placanja zarada.V.smanjuju se i pozitivno djeluju na finansijsku stabilnost.licence i gudvil)  I ova nematerijalna ulaganja negativno djeluju na finansijsku stabilnost. Odliv gotovine redovne aktivnosti:Placanje obaveza dobavljacima.  Gotovinski ciklus se moze skratiti:Ako sirovine i material se nabavljaju sa duzim rokovima placanja. Stabilnosti i platezne sposobnosti.O.=Broj dana u godini / Koeficijent obrta zaliha).vlasnicki kapital. Plasmani nastaju :Kad maticno preduzece osnuje zavisno preduzece. Finansijsko upravljanje gotovinom?  Vrijeme od placanja obaveza dobavljacima.Ako se nematerijalna ulaganja putem amortizacije alociraju na rashode.D.Poslovne Finansije Marko  Nematerijalna sredstva su stalna sredstva koja nemaju fizicku supstancu. Odliv gotovine neredovne aktivnosti:Kamate.nemarno provodjenje kreditnih uslova. Finansijsko upravljanje trajnim kapitalom? Marko Milosavljevic Page 5 .Na taj nacin ubrzava se vracanje gotovine imobilisane u zalihama i potrazivanjima od kupca.=Nabavna vrij. Finansijsko upravljanje potrazivanjima?  Gotovinski tok se moze znatno popraviti ukoliko se iznosi koji se duguju brze naplacuju.do momenta naplate potrazivanja od kupaca naziva se gotovinski ciklus.  Dugorocni fin.prodaja o.dividend 34.  Priliv gotivine neredovne aktivnosti:Novi vlasnicki kapital. 32.Z.Preduzece ima interes da ciklus bude sto kraci. 33.

41. Kakva je pozeljna struktura sopstvenog kapitala?  U cilju je da preduzece ima sto vise rezervnog kapitala.Takvo stanja olaksava odrzavanje finansijske stabilnoti. 42. (zemljiste.za potrazivanja dubioznih potrazivanja. 40. 37.=Stalna sredstva + stalne zalihe – kapital + dugorocna rezervisanja + dugorocne obaveze). Stvarna kamatna stopa biti visa od stope prenosa na ukupni kapital.  Obim dugorocnih obaveza trebalo bi da bude takav da finansijska stabilnost preduzeca bude dobra(Koeficijent manji od 1)ili prihvatljiva(Koeficijen 1) a to je razlika izmedju dugorocno vezanih sredstava. Upravljanje dugorocnim finansijskim obavezama?  Dugorocne obaveze cine emitovane i prodate dugorocne obveznice. Kako obezbjediti visinu potrebnog sopstvenog kapitala?  Poveceanje obima sopstvenog kapitala moze se obebjediti: Dokapitalizacijom Akumuliranjem neto dobitka Konverzijom dividend u dividendne akcije Odlaganjem isplate dividende na perfecijalne akcije Odlaganjem raspodjele neto dobitka Konverzijom duga u osnovni kapital 39.uvecanog za dugorocna rezervisanja.obaveze iz zajednickog ulaganja.U skladu s tim f.F.sopstvenog kapitala uvecanog za dugorocna rezervisanje. Upravljanje kratkorocnim finansijskim obavezama? Marko Milosavljevic Page 6 .S. Kako obezbjediti potrebnu visinu sopstvenog kapitala.Ona obuhvataju rezervisanja za:troskove u garantnom roku. Kako odrzati realnu vrijednost kapitala u uslovima inflacije.m treba da utvrdi : Koliko kapital treba da bude.zadrzane kaucije i depozite. Cim je uslovljena visina kapitala(koliki kapital treba da bude)?  Uslovljena je finansijskom stabilnoscu ~zahtjeva da koeficijent finansijske stabilnosti ne bude veci od 1.  Finansijska strategija i taktika dugorocnih obaveza treba da tezi cilju prema kojem ce: Dugorocne obaveze biti u u visini razlike izmedju dugorocno vezane imovine i kapitala.Formiraju se na teret troskova a ukidaju u korist prihoda. 38.dugorocne kreditne obaveze. objekti. Finansijsko upravljanje dugorocnim rezervisanjima?  Dugorocna rezervisanja predstavljaju besplatan izvor finansiranja.Finansijski menadzment preduzeca ima zadtak da kontinuirano jaca sopstveni kapital preduzeca. (K. Kakva je pozeljna struktura kapitala.ucesca)i ssto ima vece staln zalihe toliko je potrebno vise stalnog kapitala – koji je takodje Trajan .Poslovne Finansije Marko  Trajni kapital je sopstveni kapital preduzeca.zadrzanog nerasporedjenog dobitka i emisione premije jer na njih nema nikakvog izdatka i u bolje je u odnosu na osnovni kapital ove vrste kapitala bude sto vise.troskove investicionih odrzavanja osnovnih sredstava.  Uslovljena je strukturom stalnih sredstava ~ Sto preduzece ima u okviru stalnih sredstava ima vise trajno vezanih sr.gradj.

a najcesci su:Pokazatelj samostalnosti(SOPSTVENI KAPITAL/UKUPNI IZVORI FINANSIRANJA). Analizi odrzavanja realne vrijednosti kapitala u uslovima inflacije?  Ocjena odrzavanja realne vrijednosti sopstvenog kapitala u uslovima inflacije zasniva sa uporedjivanju indexa. Analiza kreditnog boniteta?  Dva nacina u uzem i sirem smislu.Kratkorocni krediti se uzimaju da bi se doslo do gotovine u periodu u kojem se nabavljaju vece kolicine zaliha ili se ceka na naplatu ppotrazivanja.jer nedostaje likvidna rezerva u izvorima sredstava. polozaj preduzeca obezbedjuje preduzecu likvidnost.O.stepen iskoristenja kapaciteta.Kod analize fin. Analiza finansijskog polozaja preduzeca?  Finansijski polozaj moze biti dobar. Finansijska struktura preduzeca .imovinskog stanja.Najveci broj obaveza nastaje kao podrska N…N-1 ciklusu.Preduzece ce imati ravnotezu ako su njegova sredstva. 43.Utvrdjivanje indexa sopstvenog Marko Milosavljevic Page 7 .analizi solventnosti.Kvalitet investicionih projekataVrsi se analizom:Finansijskog polozaja.prinosnog polozaja.jednake obimu i vremenu raspolozivosti izvora finansiranja. “Prihvatljiv” finansijski polozaj?  Kada postoji ravnoteza izmedju dugorocnih vezanih sredstava i kvalitetnih izvora(Sopstveni kapital + dugorocni dug). 46.Uporedjuje se index sopstvenog kapitala i index cijene na malo.lose finansijske strukture i nemogucnosti da finansira prostu reprodukciju. “Los” finansijski polozaj?  Proistice iz narusene fin. Analiza zaduzenosti? Analiza se vrsi sa aspekta vlasnistva nad izvorima finansiranja.Poslovne Finansije Marko  Nastaju u fazi obezbjedjivanja gotovine potrebne u toku poslovnog ciklusa.Ako njegova finansijska struktura takva da obezbjedjuje nezavisnost preduzeca u vodjenju poslovne politike.los.ako se dio prosirene reprodukcije finansira iz sopstvenih izvora. 48. “Dobar” finansijski polozaj?  Ako njegova finansijska ravnoteza obezbjedjuje likvidnost na duzi rok. 45. U uzem smislu.Kratkorocne obaveze su i obaveze po osnovu emitovanih i prodatih kratkorocnih H.analizi odrzavanja realne vrijednosti kapitala u uslovima inflacije.analizi reproduktivne sposobnosti.po obimu i rokovima vezivanja .Odnos izmedju sopstvenog i tudjeg kapitala tj. Na cemu se zasniva ocjena finansijskog polozaja preduzeca?  Analizi finansijske ravnoteze. Ravnoteze posmatraju se sredstva i izvori finansiranja.Do odliva gotovine nastaje kod placanja rate dugorocnog kredita ili da bi se isplatila dividenda.analizi zaduzenosti. 44.V.Pokazatelj zaduzenosti(TUDJI IZVORI/UKUPNI IZVORI FINANSIRANJA). 49. 47.prihvatljiv.bonitet izrazava kreditnu sposobnost preduzeca.prikazuje se preko odredjenih pokazatelja – indikatora. i obaveze po uzetim kratkorocnim kreditima. Ravnoteze koja ne obezbjedjuje odrzavanje likvidnosti na dugi rok .U sirem izrazava njegovu ukupnu poziciju na trzistu :kvalitet i realnost razvojnih programa.ali ne i sigurnost u poslovanju.Ovakav f.Pokazatelj sigurnosti(SOPSTVENI KAPITAL/TUDJI IZVOORI) 50.

Kad su obaveze. Koja su to nacela po kojima se vode sve poslovne aktivnosti preduzeca u ostvarivanju ciljeva finansijske politike?  Nacelo finansijska stabilnost(Nacelo f. Sta je to finansijska politika preduzeca?  Finansijska politika preduzeca moze se definisati kao ukupnost nacelnih odluka povezanih sa opstom politikom preduzeca.tj dugovi veci od poslovne imovine . Analiza imovinskog polozaja preduzeca?  Analiza imovinskog preduzeca se svodi na: Analizu strukture poslovne i operativne Analizu fiksne imovine. je zasnovana na dva pokazatelja: Prinos na kapital(Odnos neto dobitka i sopstvenog kapitala).s.Index cijena na malo objavljuje zvanicna statistika. 55. 53. podrazumjeva da je finansijski polozaj duznika takav da ne mora da prihvati zahtjeve povjerilaca koji nisu u skladu sa njegovim interesima. Analiza prinosnog polozaja preduzeca?  Poredjenjem dobitka sa vrijednoscu sredstava ili izvora sredstava dolazi se do mjere efikasnosti upotrebe poslovnih sredstava-imovine.Poslovne Finansije Marko kapitala vrsi se stavljanjem u odnos vrijednosti sopstvenog kapitala tekuce i prethodne godine.p.koje odredjuju pravila ponasanja kod svih finanskijskih operacija i dispozicija. 52.p. 51.Analiza p.)  Nacelo likvidnosti(podrazumjeva sposobnost preduzeca da u svakom momentu moze da plati dospjele obaveze sto znaci da preduzece ima svakog dana bar onoliko likvidnih sredstava koliko svakog dana dospjeva obaveza za placanje).a u kvalitativnom smislu finansijska snaga znaci: Trajnu sposobnost placanja Trajnu sposobnost finansiranja Ocuvanje imovine Povecanje imovine 56. Analiza solventnosti?  Solventnost preduzeca se kvantifikuje kao odnos poslovne imovine i ukupnih dugova preduzeca.tehnicke opremljenosti iskoristenja kapaciteta Analizu obrtne imovine i to njene strukture i brzine okretaja Analiza investiranog kapitala Analizu efikasnosti imovine 54.  Nacelo rentabilnosti(Podrazumjeva prirast angazovanih sredstava u cemu se vidi ostvarivanje pretpostavke za prosirenje reprodukcije). Prinos na ukupna poslovna sredstva-aktivu(Odnos dobitka prije kamate i poreza i vrijednosti active).dotrajalosti. Sta je cilj finansijske politike preduzeca?  Cilj finansijske politike kao politike finansijske funkcije jeste uvecanje finansijske snage koja u kvantitativnom smislu podrazumjeva obim sredstava .preduzece je nesolventno.  Princip sigurnosti  Princip flexibilnosti  Princip automnosti Marko Milosavljevic Page 8 .

62.Poslovne Finansije Marko  Princip optimalnog aktivacionog dejstva 57.sredstva na ziro racunu i hartije momentalno unovcive. 64. Treceg stepena ~ sva ostala sredstva sa rokom naplate preko 30 dana. Sta je to relativna likvidnost?  Relativna likvidnost podrazumjeva sposobnost preduzeca da podmiruje dopjele obaveze u granicama kratkorocnih odstupanja cije su posledice manje stetne nego cijena njihovog saniranja Realna likvidnost je ekonomski cesto opravdan.sto se uzima kao prvi indikator sigurnosti u kojem su zasticeni interesi kratkorocnih povjerilaca.finansijsku organizaciju.kroz iskazivanje relevantnih parametara poslovanja vrijednosnim parametrima.  Posebni (rigorozni) racio likvidnost(Dobija se dijeljenjem Likvidnih sredstava sa kratkorocnim obavezama). Tekuci koeficijent likvidnosti?  Tekuci. Sta je to apsolutna likvidnost?  Predstavlja apsolutnu sposobnost izmirivanja dospjelih obaveza preduzeca namjenskom gotovinom ili konverzijom nenovcanih oblika sredstava u novcane tako da sa ovog aspekta momentna intervencija moze biti: Prvog stepena ~ gotov novac .Pokazuje koliko je obrtnih sredstava pokriven svaki dio kratkorocnih obaveza. 61. Koje su pet vaznih funkcija menadzmenta?  Finansijsko planiranje. 60.koji predstavlja rezultat djeljenja obrtnih sredstava i kratkorocnim obavezama i pozeljno je da bude veci ili jednak DVA. Finansijsko planiranje?  Finansijsko planiranje predstavlja predvidjanje .Ovaj prikazani model posebnog racija pokazuje da je svaki dinar kratkorocnih obaveza pokriven sa odredjenim iznosom likvidnih sredstava. Racio brojevi koji su najvazniji od njih?  Opsti racio likvidnosti(Dobija se djeljenjem ukupnih obrtnih sredstava sa ukupnim kratkorocnim obavezama).finansijsku kontrolu 58. Brzi koeficijent likvidnost?  Brzi koji predstavlja rezultat djelovanja gotovog novca i svih kratkorocnih potrazivanja sa kratkorocnim obavezama i treba da bude veci ili jednak JEDAN. Apsolutna likvidnost je neracionalna i ekonomski neopravdana. Drugog stepena ~ hartije od vrijednosti i potrazivanja od kupaca u roku dospijecu do 30 dana.izbor finansijskih kadrova. Marko Milosavljevic Page 9 . Ubrzani koeficijent likvidnosti?  Ubrzani koji predstavlja rezultat djeljenja likvidnih sredstva sa kratkorocnim obavezama i pozeljno je da bude jednak ili manji od JEDAN. 59.finansijsko rukovodjenje. 63.uskladjivanje i sagledavanje globalnih proporcija i osnovnih smjernica preduzeca.kao predmet planiranja u buducnosti .

 Trziste hartija od vrijednosti Emisionog(primarnog) trzista koje predstavlja.koja ce se ostvariti u datom planskom periodu).o. Planski bilans stanja(Projektuje stanje sredstava i njegovih izvora za odredjeni planski period.pri cemu se centralna(interventna )banka obavezuje da ce na deviznom trzistu otkupiti neog. Sekundarnog koji predstavlja dalje sudbinu vec emitovanih hartija od vrijednosti.uskladjuje ponuda itraznja deviza i utvrdjuje kurs za devize preko intervencionih tacaka.plan novcanih tokova.ili za proizvodnju i razvoj).Cash flow se prikazuje direktno i indirektno Plan dugorocih ulaganja 65. U tom smislu trziste kapitala predstavlja specijalizovano trziste na kome se trguje dugorocnim novcanim sredstvima ~ kapitalom i dugorocnim hartijama od vrijednosti. Novcano trziste u sebi objedinjuje: Trziste ziralnog novca na kome se vrsi kupovina i prodaja kratkorocnog ziralnog novca. Marko Milosavljevic Page 10 . Kreditno trziste na kome se daju ili uzimaju kratkorocna novcana sredstva u obliku kredita Eskontno ili lombardno trziste na kome se povlace kratkorocna sredstva centralne banke Trziste kratkorocnih hartija od vrijednosti. Kolicine deviza . Kako su osnovna trzista u svijetu?  Trziste na kome se nude i traze razne robe i usluge (trziste roba i usluga)  Trzista na kome se nude i traze novcana sredstva (Finansijsko trziste) 66.koja su mu potrebna za odrzavanje likvidnosti .odnosno da ce prodati nog. Analiza cash flow-a(Daje podatke o prilivu i odlivu gotovine tokom perioda i ova analiza nuzno mora da se podjeli na <Analizu operacionih aktivnosti >< Investicionih aktivnosti><Finansijskih aktivnosti>).kao i njihov otkup.ustvari jedinstvo svih aktivnosti i operacija vezanih za izdavanje hartija od vrijednosti. Kolicine deviza.  Devizno trziste(Novca na kome se vrti kupovina i prodaja stranih sredstava placanja.v kupo-prodaja(Trziste na kome se nude i traze kratkorocna novcana sredstva sa zadatkom da omuguci svakom privrednom subjektu dadodje u posjed kratkorocnih sredstava.  Trziste kapitala(U okviru koga se novcana sredstva traze i nude dugorocno .elemente rashoda na drugoj i konacan finansijski rezultat kao trecu velicinu.plan kapitalnih ulaganja cime predstavlja najznacajniji izvjestaj za preduzece). Kako se dijeli finansijska trzista prema predmatu poslovanja?  Novcano trziste~visak ziralnog novca~h.Poslovne Finansije Marko  Finansijsko planiranje kao plansko bilansiranje obuhvata: Planski bilans uspjeha(Sadrzi sve elemente prihoda na jednoj . Plan novcanih tokova(Bilansiranjem sredstava i njihovih izvora na pocetku planskog perioda utvrdjuje potreban obim novcanih tokova i njihova struktura za obavljanje postavljenjih zadataka preduzeca za odredjeni period poslovne aktivnosti).Ovaj plan ukljucuje plan bilansa uspjeha.Rasclanjuje se po kvartalima ili mjesecima.POSTOJE DVE METODE: BILANSNA METODA PLANIRANJA i DINAMICKA METODA PLANIRANJA.cini osnovicu za postojanje medjunarodnog platnog prometa.jer kada sa su nekome potrebna investiciona sredstva on ih moze pribaviti na trzistu kapitala emitujuci obveznice~zajmovni kapital ili emitujuci akcijski kapital~akcijski kapital.zavisno od intervencionog kursa.tj njihovu dalju kupovinu i prodaju.

transformise `preradi` u cijelini ili djelimicno u kapital ciji je rok odlaganja poprimio karakter duzeg roka od jedne godine). 71. Berzanski trgovci (dileri) ~ predstavnici banaka Ostali ucesnici na berzi efekata kao sto su bankarski i drugi posrednici. Skup svih poslovnih transakcija putem kojih se vrsi druga ili svaka dalja kupovina i prodaja vec emitovanih i plasiranih efekata.o. Berzansko poslovanje?  Robne berze i berze usluga na kojima se trguje sa razlicitim vrstama roba i usluga  Novcane i devizne berze na kojima se trguje novcem. Preduzetnici(korisnici)kapitala u ulozi kupaca.    68. 69. Trziste kapitala?  Trziste kapitala predstavlja specijalizovano trziste na kome se novac . Posrednici u formi banaka i drugih bankarskih organizacija Drzava u ulozi regulatora 72.    Oblici organizovanja trzista novca? Trziste novca organizovano kao posebna finansijska institucija Neinstitucionalizovano trziste novca Trziste novca organizovano kao kombinacija prethodne dve Ucesnici na trzistu novca? Centralna banka (kao monetarna vlast) Poslovne banke(Osnovni ucesnici i nosioci trgovine novcem) Specijalizovane i za to ovlastene posrednicke fin.efektivnim stranim valutama i stranim deviznim sredstvima  Berze hartija od vrijednosti sa kojima se trguje na trzistu kapitala. 70.kapital trazi i nudi dugorocno – primarno trziste kapitala. Sekundarno trziste efekata koje predstavlja dalji zivot vec emitovanih efekata tj. Marko Milosavljevic Page 11 .i na kome se trguje vec emitovanim dugorocnim hartijama od vrijednosti – sekundarno trziste kapitala. i kao posrednici izmedju centralne banke i poslovnih banaka . 73. organizacij( . ii. Brokere (interni ucesnici na berzi efekata).(BERZA EFEKATA) i.Poslovne Finansije Marko 67.     Ucesnici na trzistu kapitala? Investitori(vlasnici)kapitala u ulozi prodavca.v.kao znacajni ucesnici u trgovini kratkorocnih h. Izvori kapitala?  Stednja  Transformacija novca u kapital(javlja se kao rezultat preradjivacke funkcije bankarsko-finansijskog sektora koji je u mogucnosti da stednju bilo kojeg oblika nastalu odlaganjem trosenja na svaki rok kraci od jedne godine.    Ucesnici na berzi efekata? Berzanski posrednici(mesetari) tj.odnosno kao posrednici izmedju velikog broja sitnih imaoca novcanih sredstava). Primarno trziste efekata koje predstavlja jedinstvo svih aktivnosti i poslovnih operacija koje se odnose na emitovanje efekata i njihov prvi otkup od investitora.

Poslovne Finansije Marko Marko Milosavljevic Page 12 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->