P. 1
Definicija poslovnih finansija

Definicija poslovnih finansija

|Views: 440|Likes:
Published by Marko Milosavljevic

More info:

Published by: Marko Milosavljevic on Apr 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2014

pdf

text

original

Poslovne Finansije Marko

1. Definicija poslovnih finansija?  Globalna definicija poslovnih finansija je definisu kao naucnu discipline koja proucava obezbjedjivanje I alokaciju finansijskih sredstava za pojedinacne i opste potrebe.Obezbjedjivanje sredstava podrazumjeva indentifikaciju najvaznijih izvora,od kojih su najcesci akumulacija,mobilizacija i kreiranje. 2. Kakvo pravo daje novac vlasniku?  Novac kao opsti ekvivalent i sredstvo razmjene u robno – novcanoj privredi ,daje onome ko ga posjeduje BEZUSLOVNO pravo na odredjenu trzisnu vrijednost bilo kog dobra. 3. Kakva moze biti vrijednost novca?  Moze imati nominalnu i realnu vrijednost.Nominalna vrijednost predstavlja broj novcanih jedinica na banknoti i monetarni znak.Realna vrijednost je odredjena njegovom kupovnom moci ili snagom verifikacije odredjene protuv vrijednosti. 4. Sta je to kamata?  Stavljajuci novac na raspolaganje korisnicima(duznicima),njegovi vlasnici cine odredjenu uslugu duznicima,za koju od njih naplacuju odredjenu naknadu ,odnosno cijenu koristenja novca koja se naziva kamata. 5. Koji je zadatak finansijske funkcije?  Finansijska funkcija preduzeca ima zadatak da odgovori na tri pitanja: Da anticipira potrebe preduzeca u finansijskim sredstvima. Da na vrijeme osigura ta sredstva Da ta sredstva alocira na naracionalniji nacin 6. Kako se grupisu zadaci finansijske funkcije i sta su?  U primarne i sekundarne.  Primarni zadatak f.f. su poslovi neposredno vezani za process reprodukcije i na njega direktno uticu a to su: Pribavljanje novcanih sredstava. Upotreba novcanih sredstava(ulaganje). Uskladjivanje rokova imobilizacije sredstava i roka raspolozivosti izvora.  Sekundarni zadaci f.f.su oni koji su posredno vezani za process reprodukcije: Disponiranje novca. Kontrola novcanih dokumenata i nadzor upotrebe novca. Vodjenje operativne evidencije. Finansijsko planiranje Finansijsku analizu Informisanje 7. Odnos f.f i nabavne funkcije?  Da utvrde uslove placanja u pogledu rokova i nacina placanja.  Da optimiraju zalihe sirovina i materijala,rezervnih djelova..odnosno da utvrde broj dana vezivanja zaliha 8. Odnos f.f. i proizvodne funkcije?

Marko Milosavljevic

Page 1

uvazavanje limitirajucih faktora.samo dugorocni zajmovi Dug su . Kako glasi zlatno bilansno pravilo finansiranja? Marko Milosavljevic Page 2 .kakva treba da bude struktura i iz koji izvora finansiranja treba da budu). obim proizvodnje uz max.utvrdju max. Koji su ciljevi Finansijskog upravljanja?  Ciljevi Finansijskog upravljanja iscrpljuju se za zahtjevom za max.koja oznacava sposobnost preduzeca da izvrsava dospjele novcane obaveze. Sta je predmet izucavanja Finansijskog upravljanja?  Predmet izucavanja treba da bude koncept za donosenje racionalnih odluka o ulaganju u poslovna sredstva preduzeca(Sustina ovih odluka se svodi na pitanja kolika treba da budu ulaganja.Alternativno tome to znaci koliko treba da bude preduzece kako brzo da raste . 10. 9.uz odrzavanje potrebnih obima i strukture obrtnih sredstava za obavljanje tekuceg poslovanja i ocuvanje kreditnog boniteta. Ocjeni kreditnog boniteta kupca. Sta znaci pojam finansiranja preduzeca?  Finansiranje preduzeca je kontinuiran proces pribavljanja.u kom obliku da drzi svoja sredstva i kakva treba da bude njihova struktura sa stanovista mobilizacije i imobilizacije sredstava i izvora sredstava.f. 17.Poslovne Finansije Marko  Imaju zadatak da permamentno odrzavaju kontinuitet proizvodnje i spremnost proizvodnih kapaciteta . 11.u funkciji ostvarivanja ciljeva preduzeca. Kako glasi zlatno bankarsko pravilo finansiranja?  Prilikom finansiranja .dugorocni i kratkorocni zajmovi Dugorocne pozajmice + sve tekuce obaveze(Banke koriste) 14. Sta je Finansijska poluga?  Pokazatelj koeficijenta odnosa duga i sopstvenog kapitala.primljena sredstva se ne smiju investirati na duzi rok od roka za njihovo vracanje. Broja dana vezivanja gotovih proizvoda.    Sta je dug? Dug su. 16. 12. Odredjivanje nivoa zaliha gotovih proizvoda. 13. rentabilnosti uz izdrzavanje zadovoljavajuceg stepena likvidnosti. Naplati potrazivanja. Odnos f. Izvor rezervnog kapitala?  Izvor rezervnog kapitala je neto dobit.upotrebe i raspodjele novcanih sredstava. i prodajne funkcije?  Ogleda se u: Utvrdjivanju uslova prodaje(rokovi naplate i nacina placanja). 15.

19.      22. Kako glasi pravilo 2:1?  Zahtjeva srazmjeru 2:1 izmedju obrtne imovine i kratkorocnih obaveza(Bankari-likvidnost drugog stepena) 20.koristenje.u cilju mjerenja likvidnosti prvog stepena.         21. 18.certifikat.a kod kratkorocno vezanih kratkorocni kapital. Kredit Vlastiti i tudji Kapital – mjesavina Subvencije Posebni oblici – lizing. Kako glasi pravilo finansiranja 1:1?  Zahtijeva kao minimum jednakost gotovine .mjenica i duznika sa kratkorocnim tudjim izvorima finansiranja.odnosno novcanih vrijednosti i potrazivanja sa kratkorocnim obavezama.O.Poslovne Finansije Marko  Izvor finansiranja dugorocno vezanih sredstava treba da bude dugorocni kapital. Akcije? Marko Milosavljevic Page 3 .factoring Na sta treba obratiti paznju prilikom izbora oblika finansiranja? Raspolozivost Vremensku prilagodjenost Prilagodjenost iznosa Likvidnost i rizici likvidnosti Pravo glasa i nezavisnost Troskovi finansiranja(nabava.komercijalni zapis 24. Smanjenje zaliha na skladistu gotovih proizvoda Reduciranje potrazivanja Povecanje obaveza Vanjsko finansiranje preduzeca? Vlasnici kapitala – vlastiti kap.V.       Unutrasnje finansiranje preduzeca? Pozitivan novcani tok Dobitak Obracunata i neuplacena amortizacija Kapitalne rezerve Prodaja o. i vrste?  Dugorocne Akcije i obveznice  Kratkorocne Blagajnicki zapis.otplata) 23. Kakve mogu biti H.s.

i akcijski kapital u pasivi bilansa stanja.Akcijski kapital ne dospijeva na placanje. Lizing?  Lizing je oblik finansiranja nabave o.s.s.Pozajmljeni kapital na osnovu emitovanih obveznica je dugorocno pozajmljenji kapital.s.Poslovne Finansije Marko  Prodaja akcija radi pribavljanja novca zove se finansiranje akcionarskim kapitalom ili dokapitalizacija. Reeskontni kredit?  Reeskontni kredit je kredit cije je uspjesno obnavljanje unaprijed dogovoreno .racunajuci od dana otkupa mjenice do dana njenog dospijeca.Obveznice su isprave koje sadrze priznanje neke obaveze. 31.s. Obveznice?  Prodaja obveznica radi pribavljanja novca naziva se finansiranje dugom. Prodaja nepotrebnih o. 27.Emisijom i prodajom akcija se uvecava krug vlasnika preduzeca i pomjera finansijska struktura kapitala u korist sopstvenog kapitala. Finansijsko upravljanje osnovnim sredstvima(STALNA)?  Investiranje u osnovna sredstva negativno djeluje na finansijsku stabilnost jer se povecavaju stalna sredstva.Emisijom obveznica siri se krug kreditora i pomjera struktura kapitala u korist tudjeg kapitala. Eskontni kredit?  Eskontni kredit je aktivan bankarski posao i veoma je znacajan.koji se mora placate u rokovima dospjeca.itd hartije od vrijednosti.: Ubrzat aktiviranja o. Clanska prava akcionara su da imaju udio u dobiti u vidu dividende Svaka akcija ima svoju nominalnu i kursnu vrijednost.Kao garancija se koristi hipoteka. 30.Akcijaje vlasnicka hartija od vrijednosti ili isprava o ucescu u vlasnistvu nad trajno ulozenim sredstvima u akcionarski kapital preduzeca. Sta se desi ako se emituje 20000 akcija?  Povecava se gotovina u aktivi bilansa stanja.s.s. Finansijsko upravljanje nematerijalnim sredstvima? Marko Milosavljevic Page 4 .To je transakcija na osnovu koje jedno preduzece umjesto da kupi opremu ili nesto dugo uzima o. 29. 28.Od mjenicnog iznosa odbija kamatu i proviziju .sa istim rokom i pod istim uslovima. Favorizovanje ulaganja u o. 26. 25. koja direktno ucestvuju u procesu proizvodnje Udaljenje stepena iskoristenosti kapaciteta od tacke neutralnog dobitka.Vlasnik obveznice ima pravo na kamatu od preduzeca koje je obveznicu izdalo. u dugorocni zakup. Ubrzati mobilizaciju o.djelimicno ili potpuno .s..  Bitno je sa gledista strategije i taktike upravljanja o.Banka kupuje mjenice i druge vrijednosne papire u portfelju pojedinih preduzeca.

prodaja o.  Dijele se na:Nematerijalna ulaganja nastala odlaganjem troskova(osnivacka ulaganja.sporo izdavanje faktura i izvjestaja. Plasmanapovecava se finansijka stabilnost jer se stalna imovina smanjuje.kad preduzece kupi akcije banke radi dobijanja kredita. 36.D.Slaba procjena kredita.Z. Finansijsko upravljanje dugorocnim fiansijskim plasmanima?  Nastanak dugorocnih finansijskih plasmanadjeluje negativno na finansijsku stabilnost.patenti.Na taj nacin ubrzava se vracanje gotovine imobilisane u zalihama i potrazivanjima od kupca.Ako proizvode prodaje na krace rokove placanja.Taj nivo zaliha omogucuje lakse dolazenje do dobre fin.  Gotovinski ciklus se moze skratiti:Ako sirovine i material se nabavljaju sa duzim rokovima placanja. Ako finansijski menadzment ne upravlja duznicima oni ce poceti da upravljaju preduzecem. Finansijsko upravljanje potrazivanjima?  Gotovinski tok se moze znatno popraviti ukoliko se iznosi koji se duguju brze naplacuju.Z. Stabilnosti i platezne sposobnosti.nemarno provodjenje kreditnih uslova.ulaganja u razvoj) i Nematerijalna ulaganja nastala kupovinom(Koncesije.  Razlozi moguceg produzenja ne placanja kredita.V.kad preduzece kupi akcije drugog pravnog lica.  Priliv gotovine redovne aktivnosti:Potrazivanja od kupaca.licence i gudvil)  I ova nematerijalna ulaganja negativno djeluju na finansijsku stabilnost.kredit. prodate robe / Prosjecne zalihe) Prosjecan broj dana vezanosti zaliha(P.novi dugorocni krediti.nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda.greska na fakturama i izvjestajima.lose procedure naplate.s.  Priliv gotivine neredovne aktivnosti:Novi vlasnicki kapital.Njihova vrednost potice od prava i prednosti koje ona omogucavaju vlasniku. Finansijsko upravljanje trajnim kapitalom? Marko Milosavljevic Page 5 .odnosno povecava njihov koeficijent obrta.dividend 34. Sa finansijske tacke gledista sve se svodi na drzanje zaliha na najnizem nivou stim da ne ugrozava normalno odvijanje proizvodnje iprodaje.Ako se nematerijalna ulaganja putem amortizacije alociraju na rashode.vlasnicki kapital. Odliv gotovine neredovne aktivnosti:Kamate. 33.porezi.poluproizvoda.nezadovoljstvo kupaca.  Kupac koji ne placa-nije kupac. 32.To vrijeme izrazava se brojem dana.  U preduzecu postoje zalihe:Materijala.=Nabavna vrij.sirovina.do momenta naplate potrazivanja od kupaca naziva se gotovinski ciklus.  Dugorocni fin.Preduzece ima interes da ciklus bude sto kraci.S druge strane mobilizacijom dugorocnih fin.Poslovne Finansije Marko  Nematerijalna sredstva su stalna sredstva koja nemaju fizicku supstancu.placanja zarada.smanjuju se i pozitivno djeluju na finansijsku stabilnost.=Broj dana u godini / Koeficijent obrta zaliha). Plasmani nastaju :Kad maticno preduzece osnuje zavisno preduzece. Finansijsko upravljanje gotovinom?  Vrijeme od placanja obaveza dobavljacima. 35. Odliv gotovine redovne aktivnosti:Placanje obaveza dobavljacima.B.O.jer se povecavaju stalna sredstva . Finansijsko upravljanje zalihama?  Pokazatelji koji se koriste za procijenjivanje obima zaliha su: Koeficijent obrta zaliha(K.Ako se smanjuje broj dana vezivanja zaliha.dobitak i amortizacija.

 Finansijska strategija i taktika dugorocnih obaveza treba da tezi cilju prema kojem ce: Dugorocne obaveze biti u u visini razlike izmedju dugorocno vezane imovine i kapitala.  Uslovljena je strukturom stalnih sredstava ~ Sto preduzece ima u okviru stalnih sredstava ima vise trajno vezanih sr. 40.Ona obuhvataju rezervisanja za:troskove u garantnom roku. (K. objekti.U skladu s tim f.m treba da utvrdi : Koliko kapital treba da bude. 38.S. Upravljanje kratkorocnim finansijskim obavezama? Marko Milosavljevic Page 6 . Upravljanje dugorocnim finansijskim obavezama?  Dugorocne obaveze cine emitovane i prodate dugorocne obveznice. 37.Takvo stanja olaksava odrzavanje finansijske stabilnoti.troskove investicionih odrzavanja osnovnih sredstava. Finansijsko upravljanje dugorocnim rezervisanjima?  Dugorocna rezervisanja predstavljaju besplatan izvor finansiranja.dugorocne kreditne obaveze. (zemljiste.Poslovne Finansije Marko  Trajni kapital je sopstveni kapital preduzeca.zadrzanog nerasporedjenog dobitka i emisione premije jer na njih nema nikakvog izdatka i u bolje je u odnosu na osnovni kapital ove vrste kapitala bude sto vise. Stvarna kamatna stopa biti visa od stope prenosa na ukupni kapital.  Obim dugorocnih obaveza trebalo bi da bude takav da finansijska stabilnost preduzeca bude dobra(Koeficijent manji od 1)ili prihvatljiva(Koeficijen 1) a to je razlika izmedju dugorocno vezanih sredstava.zadrzane kaucije i depozite.Finansijski menadzment preduzeca ima zadtak da kontinuirano jaca sopstveni kapital preduzeca. Kako obezbjediti visinu potrebnog sopstvenog kapitala?  Poveceanje obima sopstvenog kapitala moze se obebjediti: Dokapitalizacijom Akumuliranjem neto dobitka Konverzijom dividend u dividendne akcije Odlaganjem isplate dividende na perfecijalne akcije Odlaganjem raspodjele neto dobitka Konverzijom duga u osnovni kapital 39. 42. Kakva je pozeljna struktura sopstvenog kapitala?  U cilju je da preduzece ima sto vise rezervnog kapitala.F. Cim je uslovljena visina kapitala(koliki kapital treba da bude)?  Uslovljena je finansijskom stabilnoscu ~zahtjeva da koeficijent finansijske stabilnosti ne bude veci od 1.sopstvenog kapitala uvecanog za dugorocna rezervisanje.za potrazivanja dubioznih potrazivanja. Kakva je pozeljna struktura kapitala. Kako obezbjediti potrebnu visinu sopstvenog kapitala. Kako odrzati realnu vrijednost kapitala u uslovima inflacije. 41.uvecanog za dugorocna rezervisanja.Formiraju se na teret troskova a ukidaju u korist prihoda.obaveze iz zajednickog ulaganja.=Stalna sredstva + stalne zalihe – kapital + dugorocna rezervisanja + dugorocne obaveze).gradj.ucesca)i ssto ima vece staln zalihe toliko je potrebno vise stalnog kapitala – koji je takodje Trajan .

i obaveze po uzetim kratkorocnim kreditima.Preduzece ce imati ravnotezu ako su njegova sredstva. “Dobar” finansijski polozaj?  Ako njegova finansijska ravnoteza obezbjedjuje likvidnost na duzi rok.Do odliva gotovine nastaje kod placanja rate dugorocnog kredita ili da bi se isplatila dividenda. Ravnoteze posmatraju se sredstva i izvori finansiranja.los.Kod analize fin.O. Na cemu se zasniva ocjena finansijskog polozaja preduzeca?  Analizi finansijske ravnoteze.Ako njegova finansijska struktura takva da obezbjedjuje nezavisnost preduzeca u vodjenju poslovne politike.Ovakav f. “Prihvatljiv” finansijski polozaj?  Kada postoji ravnoteza izmedju dugorocnih vezanih sredstava i kvalitetnih izvora(Sopstveni kapital + dugorocni dug). U uzem smislu.analizi solventnosti.Poslovne Finansije Marko  Nastaju u fazi obezbjedjivanja gotovine potrebne u toku poslovnog ciklusa.Utvrdjivanje indexa sopstvenog Marko Milosavljevic Page 7 .lose finansijske strukture i nemogucnosti da finansira prostu reprodukciju. Analiza zaduzenosti? Analiza se vrsi sa aspekta vlasnistva nad izvorima finansiranja.analizi reproduktivne sposobnosti. 47. Analiza finansijskog polozaja preduzeca?  Finansijski polozaj moze biti dobar.U sirem izrazava njegovu ukupnu poziciju na trzistu :kvalitet i realnost razvojnih programa.Uporedjuje se index sopstvenog kapitala i index cijene na malo. 45.Kratkorocni krediti se uzimaju da bi se doslo do gotovine u periodu u kojem se nabavljaju vece kolicine zaliha ili se ceka na naplatu ppotrazivanja. Analiza kreditnog boniteta?  Dva nacina u uzem i sirem smislu.Kratkorocne obaveze su i obaveze po osnovu emitovanih i prodatih kratkorocnih H.Odnos izmedju sopstvenog i tudjeg kapitala tj.a najcesci su:Pokazatelj samostalnosti(SOPSTVENI KAPITAL/UKUPNI IZVORI FINANSIRANJA).analizi odrzavanja realne vrijednosti kapitala u uslovima inflacije. Ravnoteze koja ne obezbjedjuje odrzavanje likvidnosti na dugi rok .analizi zaduzenosti.jednake obimu i vremenu raspolozivosti izvora finansiranja.stepen iskoristenja kapaciteta.Pokazatelj zaduzenosti(TUDJI IZVORI/UKUPNI IZVORI FINANSIRANJA).Pokazatelj sigurnosti(SOPSTVENI KAPITAL/TUDJI IZVOORI) 50. 46. 44.jer nedostaje likvidna rezerva u izvorima sredstava. 48.ali ne i sigurnost u poslovanju.V.imovinskog stanja. 49. 43.bonitet izrazava kreditnu sposobnost preduzeca. “Los” finansijski polozaj?  Proistice iz narusene fin.Kvalitet investicionih projekataVrsi se analizom:Finansijskog polozaja.po obimu i rokovima vezivanja .ako se dio prosirene reprodukcije finansira iz sopstvenih izvora.Najveci broj obaveza nastaje kao podrska N…N-1 ciklusu.prikazuje se preko odredjenih pokazatelja – indikatora.prihvatljiv. Analizi odrzavanja realne vrijednosti kapitala u uslovima inflacije?  Ocjena odrzavanja realne vrijednosti sopstvenog kapitala u uslovima inflacije zasniva sa uporedjivanju indexa. Finansijska struktura preduzeca .prinosnog polozaja. polozaj preduzeca obezbedjuje preduzecu likvidnost.

s.Poslovne Finansije Marko kapitala vrsi se stavljanjem u odnos vrijednosti sopstvenog kapitala tekuce i prethodne godine. Prinos na ukupna poslovna sredstva-aktivu(Odnos dobitka prije kamate i poreza i vrijednosti active).p.Kad su obaveze. 52. Sta je to finansijska politika preduzeca?  Finansijska politika preduzeca moze se definisati kao ukupnost nacelnih odluka povezanih sa opstom politikom preduzeca.  Nacelo rentabilnosti(Podrazumjeva prirast angazovanih sredstava u cemu se vidi ostvarivanje pretpostavke za prosirenje reprodukcije). Analiza prinosnog polozaja preduzeca?  Poredjenjem dobitka sa vrijednoscu sredstava ili izvora sredstava dolazi se do mjere efikasnosti upotrebe poslovnih sredstava-imovine.Analiza p. Analiza imovinskog polozaja preduzeca?  Analiza imovinskog preduzeca se svodi na: Analizu strukture poslovne i operativne Analizu fiksne imovine.  Princip sigurnosti  Princip flexibilnosti  Princip automnosti Marko Milosavljevic Page 8 . je zasnovana na dva pokazatelja: Prinos na kapital(Odnos neto dobitka i sopstvenog kapitala).preduzece je nesolventno. 55. 53.)  Nacelo likvidnosti(podrazumjeva sposobnost preduzeca da u svakom momentu moze da plati dospjele obaveze sto znaci da preduzece ima svakog dana bar onoliko likvidnih sredstava koliko svakog dana dospjeva obaveza za placanje). Koja su to nacela po kojima se vode sve poslovne aktivnosti preduzeca u ostvarivanju ciljeva finansijske politike?  Nacelo finansijska stabilnost(Nacelo f.dotrajalosti. 51. Sta je cilj finansijske politike preduzeca?  Cilj finansijske politike kao politike finansijske funkcije jeste uvecanje finansijske snage koja u kvantitativnom smislu podrazumjeva obim sredstava .p.tehnicke opremljenosti iskoristenja kapaciteta Analizu obrtne imovine i to njene strukture i brzine okretaja Analiza investiranog kapitala Analizu efikasnosti imovine 54. Analiza solventnosti?  Solventnost preduzeca se kvantifikuje kao odnos poslovne imovine i ukupnih dugova preduzeca.koje odredjuju pravila ponasanja kod svih finanskijskih operacija i dispozicija. podrazumjeva da je finansijski polozaj duznika takav da ne mora da prihvati zahtjeve povjerilaca koji nisu u skladu sa njegovim interesima.tj dugovi veci od poslovne imovine .a u kvalitativnom smislu finansijska snaga znaci: Trajnu sposobnost placanja Trajnu sposobnost finansiranja Ocuvanje imovine Povecanje imovine 56.Index cijena na malo objavljuje zvanicna statistika.

Sta je to apsolutna likvidnost?  Predstavlja apsolutnu sposobnost izmirivanja dospjelih obaveza preduzeca namjenskom gotovinom ili konverzijom nenovcanih oblika sredstava u novcane tako da sa ovog aspekta momentna intervencija moze biti: Prvog stepena ~ gotov novac . Drugog stepena ~ hartije od vrijednosti i potrazivanja od kupaca u roku dospijecu do 30 dana. Sta je to relativna likvidnost?  Relativna likvidnost podrazumjeva sposobnost preduzeca da podmiruje dopjele obaveze u granicama kratkorocnih odstupanja cije su posledice manje stetne nego cijena njihovog saniranja Realna likvidnost je ekonomski cesto opravdan. Apsolutna likvidnost je neracionalna i ekonomski neopravdana.Poslovne Finansije Marko  Princip optimalnog aktivacionog dejstva 57. Treceg stepena ~ sva ostala sredstva sa rokom naplate preko 30 dana. Marko Milosavljevic Page 9 . Ubrzani koeficijent likvidnosti?  Ubrzani koji predstavlja rezultat djeljenja likvidnih sredstva sa kratkorocnim obavezama i pozeljno je da bude jednak ili manji od JEDAN. Racio brojevi koji su najvazniji od njih?  Opsti racio likvidnosti(Dobija se djeljenjem ukupnih obrtnih sredstava sa ukupnim kratkorocnim obavezama). 59.Ovaj prikazani model posebnog racija pokazuje da je svaki dinar kratkorocnih obaveza pokriven sa odredjenim iznosom likvidnih sredstava. 62. Finansijsko planiranje?  Finansijsko planiranje predstavlja predvidjanje .uskladjivanje i sagledavanje globalnih proporcija i osnovnih smjernica preduzeca. 63. Tekuci koeficijent likvidnosti?  Tekuci.izbor finansijskih kadrova. Brzi koeficijent likvidnost?  Brzi koji predstavlja rezultat djelovanja gotovog novca i svih kratkorocnih potrazivanja sa kratkorocnim obavezama i treba da bude veci ili jednak JEDAN. Koje su pet vaznih funkcija menadzmenta?  Finansijsko planiranje.sredstva na ziro racunu i hartije momentalno unovcive. 64.finansijsko rukovodjenje.kroz iskazivanje relevantnih parametara poslovanja vrijednosnim parametrima.Pokazuje koliko je obrtnih sredstava pokriven svaki dio kratkorocnih obaveza.koji predstavlja rezultat djeljenja obrtnih sredstava i kratkorocnim obavezama i pozeljno je da bude veci ili jednak DVA. 60.finansijsku organizaciju.kao predmet planiranja u buducnosti .finansijsku kontrolu 58.  Posebni (rigorozni) racio likvidnost(Dobija se dijeljenjem Likvidnih sredstava sa kratkorocnim obavezama). 61.sto se uzima kao prvi indikator sigurnosti u kojem su zasticeni interesi kratkorocnih povjerilaca.

plan novcanih tokova. Kolicine deviza .plan kapitalnih ulaganja cime predstavlja najznacajniji izvjestaj za preduzece).odnosno da ce prodati nog. Sekundarnog koji predstavlja dalje sudbinu vec emitovanih hartija od vrijednosti.uskladjuje ponuda itraznja deviza i utvrdjuje kurs za devize preko intervencionih tacaka.v kupo-prodaja(Trziste na kome se nude i traze kratkorocna novcana sredstva sa zadatkom da omuguci svakom privrednom subjektu dadodje u posjed kratkorocnih sredstava. Kreditno trziste na kome se daju ili uzimaju kratkorocna novcana sredstva u obliku kredita Eskontno ili lombardno trziste na kome se povlace kratkorocna sredstva centralne banke Trziste kratkorocnih hartija od vrijednosti.ili za proizvodnju i razvoj).  Trziste kapitala(U okviru koga se novcana sredstva traze i nude dugorocno .cini osnovicu za postojanje medjunarodnog platnog prometa. Plan novcanih tokova(Bilansiranjem sredstava i njihovih izvora na pocetku planskog perioda utvrdjuje potreban obim novcanih tokova i njihova struktura za obavljanje postavljenjih zadataka preduzeca za odredjeni period poslovne aktivnosti).POSTOJE DVE METODE: BILANSNA METODA PLANIRANJA i DINAMICKA METODA PLANIRANJA.pri cemu se centralna(interventna )banka obavezuje da ce na deviznom trzistu otkupiti neog. Analiza cash flow-a(Daje podatke o prilivu i odlivu gotovine tokom perioda i ova analiza nuzno mora da se podjeli na <Analizu operacionih aktivnosti >< Investicionih aktivnosti><Finansijskih aktivnosti>).Cash flow se prikazuje direktno i indirektno Plan dugorocih ulaganja 65.o. Kako su osnovna trzista u svijetu?  Trziste na kome se nude i traze razne robe i usluge (trziste roba i usluga)  Trzista na kome se nude i traze novcana sredstva (Finansijsko trziste) 66.  Devizno trziste(Novca na kome se vrti kupovina i prodaja stranih sredstava placanja. Kolicine deviza.jer kada sa su nekome potrebna investiciona sredstva on ih moze pribaviti na trzistu kapitala emitujuci obveznice~zajmovni kapital ili emitujuci akcijski kapital~akcijski kapital.  Trziste hartija od vrijednosti Emisionog(primarnog) trzista koje predstavlja.Poslovne Finansije Marko  Finansijsko planiranje kao plansko bilansiranje obuhvata: Planski bilans uspjeha(Sadrzi sve elemente prihoda na jednoj .ustvari jedinstvo svih aktivnosti i operacija vezanih za izdavanje hartija od vrijednosti.Rasclanjuje se po kvartalima ili mjesecima.koja su mu potrebna za odrzavanje likvidnosti . Novcano trziste u sebi objedinjuje: Trziste ziralnog novca na kome se vrsi kupovina i prodaja kratkorocnog ziralnog novca.elemente rashoda na drugoj i konacan finansijski rezultat kao trecu velicinu. Planski bilans stanja(Projektuje stanje sredstava i njegovih izvora za odredjeni planski period.kao i njihov otkup.zavisno od intervencionog kursa.Ovaj plan ukljucuje plan bilansa uspjeha. Kako se dijeli finansijska trzista prema predmatu poslovanja?  Novcano trziste~visak ziralnog novca~h. Marko Milosavljevic Page 10 . U tom smislu trziste kapitala predstavlja specijalizovano trziste na kome se trguje dugorocnim novcanim sredstvima ~ kapitalom i dugorocnim hartijama od vrijednosti.koja ce se ostvariti u datom planskom periodu).tj njihovu dalju kupovinu i prodaju.

organizacij( . Izvori kapitala?  Stednja  Transformacija novca u kapital(javlja se kao rezultat preradjivacke funkcije bankarsko-finansijskog sektora koji je u mogucnosti da stednju bilo kojeg oblika nastalu odlaganjem trosenja na svaki rok kraci od jedne godine. Brokere (interni ucesnici na berzi efekata).    Ucesnici na berzi efekata? Berzanski posrednici(mesetari) tj. 73. 70. Preduzetnici(korisnici)kapitala u ulozi kupaca. 69.    Oblici organizovanja trzista novca? Trziste novca organizovano kao posebna finansijska institucija Neinstitucionalizovano trziste novca Trziste novca organizovano kao kombinacija prethodne dve Ucesnici na trzistu novca? Centralna banka (kao monetarna vlast) Poslovne banke(Osnovni ucesnici i nosioci trgovine novcem) Specijalizovane i za to ovlastene posrednicke fin.odnosno kao posrednici izmedju velikog broja sitnih imaoca novcanih sredstava). 71.efektivnim stranim valutama i stranim deviznim sredstvima  Berze hartija od vrijednosti sa kojima se trguje na trzistu kapitala.(BERZA EFEKATA) i. Marko Milosavljevic Page 11 .Poslovne Finansije Marko 67.v.     Ucesnici na trzistu kapitala? Investitori(vlasnici)kapitala u ulozi prodavca. Berzansko poslovanje?  Robne berze i berze usluga na kojima se trguje sa razlicitim vrstama roba i usluga  Novcane i devizne berze na kojima se trguje novcem. Primarno trziste efekata koje predstavlja jedinstvo svih aktivnosti i poslovnih operacija koje se odnose na emitovanje efekata i njihov prvi otkup od investitora. Skup svih poslovnih transakcija putem kojih se vrsi druga ili svaka dalja kupovina i prodaja vec emitovanih i plasiranih efekata. Berzanski trgovci (dileri) ~ predstavnici banaka Ostali ucesnici na berzi efekata kao sto su bankarski i drugi posrednici. ii.kao znacajni ucesnici u trgovini kratkorocnih h.transformise `preradi` u cijelini ili djelimicno u kapital ciji je rok odlaganja poprimio karakter duzeg roka od jedne godine). Trziste kapitala?  Trziste kapitala predstavlja specijalizovano trziste na kome se novac .kapital trazi i nudi dugorocno – primarno trziste kapitala. Posrednici u formi banaka i drugih bankarskih organizacija Drzava u ulozi regulatora 72.    68. i kao posrednici izmedju centralne banke i poslovnih banaka .i na kome se trguje vec emitovanim dugorocnim hartijama od vrijednosti – sekundarno trziste kapitala. Sekundarno trziste efekata koje predstavlja dalji zivot vec emitovanih efekata tj.o.

Poslovne Finansije Marko Marko Milosavljevic Page 12 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->