FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS ORGANIZACIJA UJEDINJENIH NACIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Project GCP/FRY/001/NET

Development assistance to livestock farmers in mountainous areas of Prijepolje,Sjenica and Tutin in Sandzak region
Pomoć u razvoju stočarstva u planinskim oblastima Sandžačkog regiona

RASNI SASTAV

Sjenica,2004.godina 1

SADRŽAJ
I GENETIKA I PRIMENA PRINCIPA UZGOJA ŽIVOTINJA—2 1.1 Metode odgajivanja ovaca ------------------------------------- 2 1.2 Metode za odabiranje ovaca za priplod----------------------- 7 II UZGOJ OVACA U BAVARSKOJ-------------------------------- 14 2.1 Obeležja plodnosti ------------------------------------------- 18 III NEKE RASE OVACA KOJE SE GAJE U SRBIJI I CRNOJ GORI------20 3.1 Konformacije ---------------------------------------------------- 23 IV NEKE RASE KRAVA ZASTUPLJENE U NEMAČKOJ---- 24 V PITANJA I ODGOVORI------------------------------------------- 34

2

GENETIKA I PRIMENA PRINCIPA UZGOJA ŽIVOTINJA
Populacije ovaca su biološke zajednice determinisane kao rase ( u svetu postoji više od 450 rasa ovaca) i zapati kao manje grupe unutar rasa .Rase ovaca imaju veoma složenu naslednu osnovu,sastavljenu od velikog broja različitih gena,koji utiču na ispoljavanje njihovih osobina u različitim uslovima. Neke osobine ovaca se nasleđuju i to su nasledne osobine ,a druge se ne nasleđuju i to su stečene osobine. Stručnjaci i odgajivači ovaca stvaraju zapate ,rase i tipove ovaca sa pozitivnim naslednim osobinama.Tako se zapati i rase ovaca menjaju postepeno, ali stalno,prelazeći iz kvantiteta u novi kvalitet.

Metode odgajivanja ovaca
Metode odgajivanja ovaca podrazumeva sistem parenja,odnosno plansko korišćenje odabranih životinja u reprodukciji,da bi se dobilo potomstvo koje će najviše odgovarati cilju odgajivanja. Postoji više metoda odgajivanja ovaca koji se mogu svrstati u dve osnovne grupe:

A ) Metoda odgajivanja u čistoj rasi
B ) Metoda ukrštanja Odgajivanje ovaca u čistoj rasi može biti : 1. Van srodstva 2. U srodstvu 3. Linijsko odgajivanje 4. Osvežavanje krvi

Odgajivanje ovaca u srodstvu
U poboljšanim uslovima gajenja primenjuje se odgajivanje u srodstvu.To je metoda gde se pare muška i ženska grla koja su u nekom rodbinskom srodstvu.Ova grla imaju zajedničke pretke u nekoj od predhodnih generacija,tako da se nalaze u bližem ili daljem krvnom srodstvu.Odgajivanje u srodstvu je u stvari sakupljanje pozitivnih naslednih osobina u genotipu roditelja. Primena ove metode kod primitivnih rasa ovaca može u velikoj meri ubrzati stvaranje zapata ako se izvrši pravilan izbor roditeljskih parova. O srodstvu ovaca govori se onda kada se njihov isti zajednički predak nalazi u jednoj od najbližih 4-6 generacija nalazi se u umerenom rodbinskom odnosu. Odgajivanje u uskom srodstvu je parenje ujaka i sestričine,strica sa sinovicom i tetke sa nećakom ( 3-4 stepen srodstva) . Parenje brata sa sestrom,roditelja sa decom,babe i dede sa unučadima predstavlja parenje u najužem krvnom srodstvu( 1-2 stepen). Najznačajnije evropske i svetske rase ovaca nastale su primenom odgajivanja u srodstvu i to naročito u najužem krvnom srodstvu. Odgajivanje u srodstvu zahteva određeno znanje i praksu ,inače u suprotnom posledice su veoma štetne i mogu da dovedu do : 3

Upotrebljava se onda kada se u jednom zapatu primeti da : . Ukrštanjem rasa veoma različitih osobina brže se menjaju proizvodne osobine jedne populacije.Ova metoda se primenjuje u kao: 1. Meliorativno 3. Industrijsko ukrštanje 4 .- Smanjenja plodnosti Smanjenja proizvodnje Rađanje avitalne i mrtvorođene jagnjadi.Kostur postaje prefinjen . Odgajivanje po krvnim linijama i rodovima Linijsko odgajivanje predstavlja poseban oblik odgajivanja u srodstvu upotrebljava jedan poznati muški priplodnjak.mesa i vune. Da bi se ukrštanjem dobila nova generacija čije će proizvodne osobine u proseku biti bolje od vrednosti roditeljskih rasa.Smanjuje se otpornost i konstitucija . Kombinacijsko Dobijena potomstva su melezi ili metisi.Takvo grlo je osnivač linije. Potiskujuće(pretapanje) 4.Ukrštanjem melezi imaju izraženije proizvodne osobine.Plodnost i otpornost slabe Ovaj oblik odgajivanja najčešče se koristi kod uveženih rasa ovaca koje u novoj domovini nemaji iste pre svega ekološke uslove kao zemlji postanka. gde se pri parenju stalno kome se nastoji održati što izgradnju populacije ovaca osobinama i genetičkim Osvežavanje krvi Osvežavanje krvi je poseban oblik ogajivanja ovaca u čistoj krvi. Ukrštanje ovaca se sprovodi zbog tri osnovna cilja: 1. 2.Povećava se proizvodnja mleka.tako da se teže aklimatizuje. Ukrštanje je osnova koja omogućava stvaranje nove rase. Industrijsko ukrštanje 2. Na taj način zasnivamo na jednom pretku poznatom po svojim proizvodima superiornostima. 3.Grudi uske . Za ukrštanje se često upotrebljava dve ili više rasa ovaca.Slabi zdravlje . osnivačem linije.To je metod reprodukcije u bliže srodstvo sa istaknutim pretkom. Najvažnija karakteristika ukrštanje je heterozis koji se javlja kao oblik potomaka ukrštenih rasa. Ukrštanje sojeva moguće je samo onda kada se oba soja razlikuju u više osobina. Metod ukrštanja ovaca Ukrštanje ovaca meleženjem ili metizacija je parenje između muških i ženskih grla različitih rasa.

Meliorativno ukrštanje Meliorativno ukrštanje se primenjuje kada se želi oplemeniti neka rasa ovaca tako da joj se popravi jedna osobina Ili mali broj osobina. 2.Ugnuta leđa .nega.Povećavaju se tovne sposobnosti Uspeh u ovom radu može se postići samo ako se odaberu dobra ženska grla.Njihove odlike su: 1.Kada se primitivna rasa popravlja plemenitom . 5 . 4.Kada se plemenitoj rasi dodaje osobina druge plemenite rase Primenom ovakvog ukrštanja popravljaju se eksterijerni nedostatci kao što su: .a zatim da se obezbedi dobra ishrana.Veći porast .Uzane grudi I sapi .rase koja se popravlja i kvalitetni ovnovi rase koja se koristi kao meliorator. Jedna generacija ženskih potomaka se pari sa ovnovima jedne rase .Sva muška jagnjad se tove i kolju u cilju proizvodnje mesa.Ranije stasavanje . 6. Dobro zdravlje Otpornost prema klimatskim činiocima Otpornost prema obolenjima Bolje iskorišćavaju hranu Brže rastu i postižu veću težinu u istim uslovima gajenja Smrtnost je mala Unakrsno ili naizmenično ovakvo ukrštanje primenjuje se u ovčarstvu na taj način što se naizmenično ukrštaju dve rase . Sva jagnjad dobijanjem ovim ukrštanjem kako muška tako i ženska koriste se za tov i klanje. 3.Nagnute sapi .smeštaj i zdravstvena zaštita. a da se očuvaju osnovne odlike i proizvodne osobine rase.Razlikujemo dva načina ovog ukrštanja : .Masa tela pri rođenju .Ovo ukrštanje može biti : Jednokratno Naizmenično Rotacijsko Jednokratno ukrštanje je ukrštanje grla dveju rasa da bi se dobili melezi F-1 generacije kod kojih će biti izražena jedna ili više ekonomskih osobina.A popravljaju se i proizvodne osobine . Rotacijsko ukrštanje za razliku od naizmeničnog zahteva tri rase ovaca koje će se koristiti kroz tri generacije tako da se posle svake generacije menja ovan jedne od triju rasa koje su upotrebljene u toj rotaciji.a dobijeno žensko potomstvo se pari sa ovnovima druge rase.Veća masa tela . 5.

čije proizvodne osobine želimo da popravimo.Familijska .Na bazi jednog podatka iz proizvodnje .Potiskujuće ukrštanje(pretapanje) Primena ove metode je moguća kada se ostvare prilike za intenzivnije stočarstvo tj.Ukrštaju se dve i više rasa da bi se došlo do kombinovanja gena i stvaranja novog tipa odnosno nove rase sa planiranom proizvodnjom.mleka i vune Selekcija ovaca predstavlja niz zootehničkih zahvata i mera. koje se sprovode u cilju bržeg i sigurnijeg povećanja i poboljšanja fenotipskih i proizvodnih osobina ovaca.Individualna . To je veoma složen proces pri kojem se jedne životinje favorizuju .Kada se koriste dve rase onda je to prosto.a druge eliminišu da bi se obezbedio cilj proizvodnje. Najkvalitetnija muška i ženska grla se međusobno pare i ustaljuju se željeni tip odnosno nova rasa ovaca.Zatim se odabiraju za dalji priplod.Pod selekcijom se podrazumeva odabiranje roditeljskih parova narednih generacija koje će imati bolje fenotipske karakteristike i veću proizvodnju. Postoje sledeći sistemi selekcije : .Na bazi ponovljenih podataka iz proizvodnje za nekoliko godina. Suština ove metode je da se ovnovi plemenitih rasa pare sa plotkinjama primitivnih rasa ovaca. kada mogu da se gaje plemenite rase ovaca koje će imati bolje proizvodne osobine od lokalnih rasa na tom području.odnosno rase ovaca. Uspeh u ovčarskoj proizvodnji se može postići ako se precizno vrši kontrola proizvodnih osobina ovaca i ukoliko se povećavaju matična stada i aktivni deo populacije ovaca. Osnova savremene selekcije u ovčarstvu je sigurna i potpuna evidencija o proizvodnim i fenotipskim karakteristikama svake individue. Ustanovljen je u Novom Zelandu. U genetskom smislu selekcijom ovaca se ne stvaraju novi geni već se menja frekfencija gena.a kada se koriste tri rase onda je to složeno kombinacijsko ukrštanje.Parenje se vrši kroz 5-6 generacija tako da se ostvari veći broj kombinacija meleza. Kombinacijsko uktštanje – stvaranje novih rasa Kombinacijsko ukrštanje u ovčarstvu se primenjuje u cilju stvaranje nove produktivnije populacije.Kooperativna Individualna selekcija primenjuje se kod izbora grla za priplod na osnovu vrednosti pojedinih grla: . Sistem je takav da se formira centralni nukleus gde svaki kooperant daje iz svog stada 2-3 6 . Kooperativni grupni sistem ovaj oblik selekcije primenjuje se os 1967 godine. Familijska selekcija ova selekcija vrši se na osnovu proseka vrednosti familija i između familija. B) Kriterijumi selekcije za poboljšanje proizvodnje mesa.

smanjujući na taj način ovčarsku proizvodnju 7 . Lako se kreću. čvrstu gradju tela I dobro razvijen kostur. Ova grla moraju biti zdrava jer bolesna grla kraće žive I imaju nisku proizvodnju. -Odabiranje prema poreklu.visoko produktivnih grla. -Odabiranje prema potomstvu ( progeni test ) Odabiranje prema morfološkom izgledu Svako grlo odabrano za priplod treba da odgovara . Za priplod se ne uzimaju ovce koje imaju sledeće osobine: dugačak i mršav vrat nedovoljnu dužinu i širinu grudnog koša ulegnuća iza grebena ulegnuća leđa ulegnuće na prelazu slabinskog u krsni deo kratke zašiljene i nedovoljno mišićave sapi prazne butove visoke noge nekorektne stavove nogu slabe papke nedovoljno izražene primarne i sekundarne polne odlike To su konstitucijske mane koje se prenose na Potomstvo. Sluzokože su im crvene Oči su jasne. Dobro jedu I preživaju. Zdrava grla su: Živahna. pre svega standardu rase kojoj pripada I da ima izražene primarne I sekundarne polne odlike. -Odabiranje prema proizvodnim osobinama ( performans test ). Metoda za odabiranje ovaca za priplod Najpoznatije metode za odabiranja ovaca za priplod su: -Odabiranje prema morfološkom izgledu. Kriterijumi za nukleus su jako visoki i traže se najproduktivnija grla po svim proizvodnjama.

telesna građe 8 .dubina i gustina runa . Podatak o poreklu sadrži .finoća vlakana .Prinos vune i kvalitet vlakana ocenjuje se na životinjama pre striže i posle striže kod samo runa.broj grla .datum rođenja .razvijenosti grla .pol grla . IZBOR GRLA PREMA PEDIGREU-POREKLU Za izbor grla prema poreklu potrebno je imati podatke najmanje za 3 generacije predaka unazad zajedno sa njihovim proizvodnim osobinama. grudima sa strane kod poslednjeg rebra i sapima. dužini pramena i veličini tela. mleka i mesa za svako grlo uz kontrolu plodnosti. Posmatranje sa vrši sa 3-4 metara.obraslost vunom .jačina i rastegljivost vlakana OCENA PROIZVODNJE MESA može se vršiti od oka tj.ujednačenost i finoće vlakana na različitim mestima životinje Ove osobine procenjuju se na plećki. posmatranjem . Proizvodnja i kvalitet vune ocenjuje se na zivotinji od oka i to posmatranjem . Na taj način može se videti kakvo je majčino. Tačne rezultate o prinosu vune dobijemo kontrolom rune posle striže. odmah posle striže i to tako što se životinja posmatra i opipava rukama iznad korena repa i u predelu grudi.tip rođenja .broj oca i majke . a kakvo je očevo poreklo i da li ona i kom stepenu obećavaju sigurnost nasleđivanja.vijugavost vlakana .vune i mleka . finoći vlakana. OCENJIVANJE PROIZVODNJE VUNE vrši se po proizvodnji mase runa(nepranog) i čiste vunske mase (randman).dužina i visina vlakana .prinos mesa.Kvalitet vune se kontroliše u laboratoriji gre se ispituje .podaci o prirastu IZBOR GRLA PREMA PROIZVODNIM OSOBINAMA ( PERFORMANS TEST ) Ovaj metod se sastoji u tome što se ocenjuje proizvodnja vune.Priplodno grlo se na osnovu eksterijera ocenjuje po pravilu.broj bižnih predaka .

a onda tokom prve striže.Zato se zadnjih godina vrši selekcija ovaca u pogledu tipa vimena i sisa u cilju korišćenje mašinske muže. na leđima i slabinama.dužina korišćenja u priplodu .vreme ulaska grla u priplod . Masa tela mladih grla procenjuje se merenjem .broja jagnjadi. Indirektna kontrola na osnovu prirasta jagnjadi.indirektno preko prirasta jagnjadi Žlezdano vime luči više mleka tako da se posle muže znatno više smanji od mesnatog vimena.Ovce koje imaju veće prostranjije i dublje vime sa razvijenim sisama luče veće količine mleka od ovaca sa manjim vimenom i slabo razvijenim sisama. .mase tema jagnjadi pri rođenju i zalučenju .- razvijenosti i kondicije životinje merenjem njihove telesne mase Dobri praktičari hvataju grla i obema rukama pritiskaju ovcu odmah iza plećki.broj mrtvo rođenih jagnjadi .procena jagnjenja ovaca . Za proizvodnju mesa odabiranje roditeljskih parova se vrši na osnovu .Jagnjad se mere po rođenju .masa tela jagnjadi pri rođenju .vitalnosti jagnjadi .Sprovodi se merenjam. građe i oblika mlečne žlezde .procenat oplodnje .ukupne proizvodnje žive jagnjadi i tovu sa 90 dana .Ocenjuje se .direktno kontrolom pomužene količine mleka . Ocenjivanje plodnosti Je veoma značajan postupak za podizanje nivoa reproduktivnih osobina jednog zapata.sapima u predelu korena repa i hvataju grudi spreda te tako ocenjuju da li je grlo mršavo ili utovljeno.dužina bremenitosti . Direktna kontrola pomuženog mleka sprovodi se merenjima i kasnije određivanjem sadržaja mleka (procena masti i proteina). žive mere i količine vune za vreme produktivnog života plotkinje. OCENA PROIZVODNJE MLEKA se sprovodi na tri načina .mortalitet jagnjadi do zalučenja 9 .a potom svakih 10 dana do zalučenja a potom svakih 30 dana do starosti od godinu dana. Masa tela odraslih ovaca meri se posle striže.observacijom veličine .Radi se u laboratoriji.broj jagnadi rođenih i ojagnjenih do zalučenja pri svakom jagnjenju .

a od mleka se proizvodi na daleko poznati sjenički sir.tip meso mleko Odgajivanje u čistoj rasi treba primeniti kod onih proizođača koji imaju mogućnosti da pre svega poprave nivo ishrane kod ovaca. Posle prodaja jagnjadi počinje muža koje je isključivo ručna . Udeo krvi je oko 25%. tip mleko-meso Industrijsko ukrštanje. da se obezbedi dovoljno količine hrane i koji se opredeljuju za 10 . Mali je broj odgajivača koji gaje 200 i više ovaca. U to vreme nije moglo da dođe do oplemenjivanja u većem procentu jer uslovi za gajenje ovaca su bili ekstenzivni pa vinterberg nije mogao duže da se koristi. UZGOJ I TIPOVA SEKCIJE DA ODGOVARAJU SPECIFIČNOJ SREDINI I PRAKSI UPRAVLJANJA Ovčarska proizvodnja na prostorima Peštera je: tradicionalna poluintenzivna Ovce se gaje na način kako su se gajile pre 50 i više godina. Jagnjad za prodaju stižu prvim prolećnim danima kada im je cena najniža. Zimska ishrana se bazira na kabastoj hrani uglavnom sena sa prirodnih livada i veštačkih livada uz dodatak zrnaste hrane koja se prizvodi na ovom terenu (ovas i raž) dok se kukuruz kupuje.Pronalaženje ovih grla je veoma značajno pošto od 1 ovna prirodnim parenjem može da se dobije 30-70 potomaka godišnje.Celokupna proizvodnja prilagođena je klimatskim uslovima koji vladaju na Pešteru gde su zime veoma hladne i duge .a ovce se jagnje krajem decembra i početkom januara.Ishrana je nedovoljna .Izbor grla prema potomstvu organizuje se tako što se odabira izvestan broj ovnova 5-10 kojima se dodeljuje podjednak broj ovaca i taj broj može da varira od 20-100 grla.Parenje je nekontrolisano jer se ovnovi drže celog leta sa ovcama.a obroci nisu izbalansirani. Od rasa dominantna je sjenička ovca koja je domaća pramenka ukrštana dugi niz godina sa vinterbergom tako da je to ustvari oplemenjena sjenička ovca. Ovce se na proleće teraju u planine u katune i tamo provode vreme sve do prvih snegova. Tipovi selekcije koji mogu da se primene kog sjeničke populacije: Odgajivanje u čistoj rasi.METODA ODABIRANJA GRLA PREMA POTOMSTVU -PROGENI TESTTestiranjem potomstva utvrđuje se koji ovan ima veću moć u prenošenju svojih osobina da bi se u proizvodnji iskoristio na najbolji način.a leta kratka i topla zadnjih godina i veoma suva. Parenje ovaca je sezonski tokom jula i septembra . 3. Progeno-testna metoda se koristi u mnogim zemljama iako je veoma skupa.Glavna hrana je ispaša koja je krajem leta i početkom jeseni veoma oskudna pa i u ponekim delovima nedovoljna. tip meso-mleko vuna Dodavanje kapi krvi . u manjim ili većim stadima koja broje od 30-200 ovaca. a primenom veštačkog osemenjavanja 1000 i više potomaka za isti period.

rađaju vitalnu i zdravu jagnjad . Dodavanje kapi krvi mogu da sprovedu oni proizvođači koji žele da im proizvodnja mleka-sira bude primarna. po masivu na 800 metara nadmorske visine u jugoistočnom delu pokrajine Torn. Odlike ove rase su .imaju velike porođajne težine kod jagnjadi . nege i smeštaja tako i zdravstvene zaštite grla U svetu postoji veliki broj mlečnih rasa ovaca kao što su istočnofrizijska avasi lakon hios sardinijska plevenska crnoglava Od gore navedenih rasa u ranijem preiodu uvožena je u našu zemlju istočnofrizijska rasa i plevenska crno glava ovca. Društvene firme i poljoprivredna dobra na kojima su se uvezena grla nalazila nisu u potpunosti ispoštovale programa rada pa su kroz nekoliko generacija u potpunosti nestali i dobijeni melezi pa su efekti uvoza u potpunosti izostali.su otpornja od drugih grla i idt. sa veoma izraženim primarnim i sekundarnim polnim karakteristikama. ali zbog poluintezivnog gajenja . ovce su prosečne težine oko 55-75 kg. Dve rase koje bi mogle da porave proizvodnju mleka na ovom području.snažna konstrukcija.Za primenu ove selekcijske mere potrebni su najbolji uslovi kako u pogledu ishrane. Naročitu pažnju treba obratiti kod izbora ovnova za dalje parenje jer to moraju biti superiorna grla u svakom pogledu jake i snažne konstitucije.ali pre svega zbog nemogućnosti aklimatizacije nemara i nebrige rezultati su bili polovični gotovo loši.ali na nešto manjim nadmorskim visinama su francuska rasa LAKON i bugarska PLEVENSKA CRNOGLAVA. izražena dubinama i širina trupa .proizvodnju tipa meso-mleko-vuna.čvrsta građa tela . a koje žive u približno istim uslovima .noge i trbuh slabo obrasli vunom (mana) Mleko lakona se koristi za proizvodnju čuvenog sira ROKFOR Da bi se dobile što veće količine mleka jagnjad se kolju sa težinama od 9-14 kg. Za poboljšanje proizvodnje u zapatu za priplod je potrebno ostavljati potomstvo od najproduktivnijih grla koja . Plevenska crnoglava ovca je nastala u okolini grada Pleven u Bugarskoj kombinacijom ukrštanjem između ovaca domaće pramenke i ovnova cigaje i istočnofrizijske rase.glava obrasla vunom . a 11 .Dobila je ime po mestu Mont da Lakon tj.imaju produženu laktaciju . Selekcionisana stada lakona u Francuskoj u proseku daju oko 220 kg. A ovnovi od 80-100 kg.imaju veliku proizvodnju mleka koja prevazilazi prosek rase .Ovce su teške od 60-70kg. a proizvodnja mesa sekundarna. Mleka.stalno blizne .

Pirotska oplemenjena ovca nastale je u Pirotu složenim kombinacijskim ukrštanjem ovaca domaće pramenke najpre sa ovnovima Francuske rase merino grla.5-6. Aklimatizacija je bila odlična. a proizvodni rezultati su bili približno isti kao i u Bugarskoj.4 kg.5 kg kukuruza. a dobijena kombinacija je kasnije ukrštena sa ovnovima Virtemberške rase. ZAKLJUČAK Pre nego što se neko od vas odluči da primeni u praksi neku od napred navedenih selekcijskih mera neka najpre pokusa kod ovaca i na imanju sledeće nahranite dobro i dovoljno svoja stada obrok da sadrži 2-3 kg sena . a kod ovnova od 4-6 kg. a težina ovnova je do 120 kg. Kod izbora rasa za jednokratno industrijsko ukrštanje treba izabrati grla kojima odgovaraju prirodni i klimatski uslovi Peštera i okoline. A ima grla koja daju i preko 400 kg mleka.5 kg. 1.čvrstog je kostura i dobre građe tela .dug rep .snažne je konstitucije . 0. Indeks jagnjenja je oko 170-180% jagnjad su kod rođenja teška 5. U ovakvoj proizvodnji kolju se i muška i ženska grla jer ona imaju bolje proizvodne rezultate od proseka obeju rasa zbog izraženog dejstva HETEROZIS efekta. Odlike ove rase su . Na ovoj visini i u ovim klimatskim uslovima mogu dobre rezultate dati Virtenberg i Pirotska oplemenjena ovca. Industrijsko ukrštanje treba primeniti kod onih proizvođača koji žele da se bave proizvodnjom mesa.dobro podnosi dugo hodanje Težine odraslih ovaca ja od 80-90 kg. a prinos vune je kod ovaca od 3-4 kg.Lokalno stanovništvo je voli i rado je čuva naročito zbog visoke mlečnosti.vitaminske dodatke 12 . U Nemačkoj gde je Virtemberg stvoren on se gaji na nadmorskim visinama nižim od 800 metara jer na većim visinama ne daje dobre rezultate. Odlike Nemačkog domaćeg merina-Virtemberga .0 kg senaže dodajte ovcama mineralno. a kod ovaca 4-4. kod ovnova .To mogu biti samo ona gazdinstva proizvođači koji imaju dovoljno količine kako kabaste tako koncentrovane hrane.Ali kada je u pitanju otpornost na bolesti i mogučnost korišćenja pašnjaka preživljavanje na ekstremno visokim i niskim temperaturama itd. onda je pirotska oplemenjena ovca u prednosti.krupnoća . Prinos vune je 7-8 kg.Prosečna mlečnost po grlu je 150-160 kg.ovnovi mogu biti teški i preko 100kg.glava i noge su pokrivene crnom dlakom Uvožena je u Dimitrovgradu i dala je odlične rezultate. a ovna od 130-150 kg. Jagnjad su kod rođenja teška od 4-5 kg. Težina odrasle ovce je 60-70 kg. Na ovčarskim farmama ZZ Stočar iz Dimitrovgrada gajena je ova rasa na nadmorskim visinama višim od 1200 metara na Staroj planini.Međusobnim parenjem dobijenih meleza slabiji su proizvodni rezultati. I među ovim rasama postoji razlika naročito u pogledu ranostasnosti prirasta i porasta gde je rasa Vinterberg neprikosnovena.

veka u Vestfaliji ukrštanjem nekih engleskih mesnih rasa kao što su oksford i hempšir sa domaćim rasama. Ova mesna ovca srednjeg do velikog okvira ima srednje široku glavu s jakim ušima koje stoje postrance. Poželjne su izražene mesne partije. srednjeg do velikog okvira. dugačku glavu tipično obraslu runom do linije očiju (Schaupe) i široke. Težina Vuna Godišnje ojagnji jagnjadi Odrastao ovan 125-160 kg 6. Uzgaja se za prelaženje velikih razdaljina i očuvanje pejzaža uz visoke prinose pri različitim itenzitetima držanja. ranozrelost.5-7.- sprovedite preventivu dobijte od njih maksimalnu proizvodnju ne verujte onima koji vam govore da su ovce skromne životinje zasnivajte veštačke livade stare livade i pašnjake podsejavajte bacajte pored stanjaka i mineralna đubriva(200kg po hektaru) čistite korove sa vaših pašnjaka uklanjajte krtičnjake kosite na vreme. Jagnjad rano sazreva i ima dobar prirast. vansezonsko gonjenje uz najbolju majčinsku sposobnost. Koristite savete stručnjaka. veku u regionu južne i srednje Nemačke oplemenjivanjem domaćih rasa ovaca sa španjolskom i južnofrancuskom merino-ovcom.5 Crnoglava mesna ovca Crnoglava mesna ovca nastala je sredinom 19. Finoća niti jednoličnog belog gustog runa iznosi 30-35 mikrona Uzgaja se kao ranozrela mesna ovca sa sposobnošću ne samo za napasivanje nego i stadno držanje. viseće uši. ima klinastu.0-5. 13 . Uzgoj ovaca u Bavarskoj Merinolandschaf-Virtemberg Merinolandschaf (internacionalno: „Württemberger“) nastao je u 19. Belo runo u tipu je merino vune i finoće od 26-28 mikrona. Uzgaja se u čistoj krvi ili kao očinska pasmina. Ova ovca bele je boje. Noge su smeđe do crne boje.0 – 2. Dobra mišićavost. praznici ne određuju početak kosidbe kosite zelenu travu pre pupljenja (tada ima najviše proteina).0 kg Odrasla ovca 75-90 kg 4.0 kg 2.

nosa. Vuna je bele boje.9 – 2. Uzgaja se kao mesna ovca sa najboljim klaničkim kvalitetom trupa uz naglašenu sposobnost stadnog držanja i ukrštanja pri intenzivnom načinu držanja. Ova mesna ovca srednjeg do velikog okvira ima glavu s dugačkim. finoće 30-34 cm. gusta. finoća niti runa iznosi 33–35 mikrona. Poželjan je dugačak i širok trup izraženih mesnih partija.3 Suffolk (Safolk) Prapostojbina safolka je Engleska.0-5. usana i pojedinih mrlja na snažnim stajaćim ušima. Ova mesna ovca srednjeg do velikog okvira je bele boje izuzev pigmentiranih sluznica.0 kg Odrasla ovca 70-80 k 3. Uzgaja se u čistoj krvi ili kao očinska rasa.5-4.5-4.0-6. Spada među najvažnije mesne rase i rasprostranjena je širom sveta.0 – 2.5 kg 1.1 Texel (Teksel) Ova rasa izvorno je nastala na ostrvu Teksel u Holandiji sredinom 19-og veka ukrštanjem engleskih rasa lester i linkoln.Odrasli ovan Odrasla ovca Težina 120-160 kg 5. Uzgaja kao ovca koja brzo raste i sposobna je ne samo za napasivanje nego i stadno držanje u intenzivnim uslovima. Mišićavost je veoma izražena. tankim i pomalo visećim ušima.0-7.0 14 .0 kg Odrasla ovca 70-100 kg 3. Danas pripada najvažnijim mesnim rasama i rasprostranjen je širom sveta. Poželjna je ranozrelost i uska glava.0 kg 70-100 kg 4. gde je bio uzgojen početkom 19-og veka ukrštanjem sautdaun i norfolk rasa. Težina Vuna Godišnje ojagnji jagnjadi Odrasli ovan 115-145 kg 4. Noge su crne i nisu prekrivene vunom. gonjenje je sezonsko. Težina Vuna Godišnje ojagnjene jagnjadi Odrasli ovan 120-160 kg 4.0-5.8 – 2.0 kg 1.0 kg Vuna Godišnje ojagnji jagnjadi 2.

čiste je bele ili smeđecrne boje.0 – 2. Ova ovca velikog okvira ima plemenitu.0-6. Tirol.0-7. 15 . ukrštena dva tamošnja soja marš-ovaca (Groninger i Friesenschaf) pri čemu je stvoren jedinstveni tip ovce. Vuna je finoće 32-38 mikrona. široke i viseće uši.0 kg 2. Poželjna je kao brzorastuća i ranozrela ovca trostrukog korišćenja visoke plodnosti i mlečnosti .0-8. U Bavarskoj se nekad uzgajala za proizvodnju zahtevnog lovačkog lodena. tanak rep nije obrastao vunom.0 kg 4. gde su početkom 20-og veka ukrštane bergamaška rasa ovaca sa autohtonom štajnšaf rasom. Ova potpuno bela ovca srednjeg je do velikog okvira.4 Odrasli ovan Odrasla ovca Bela planinska ovca Bavarska bela planinska ovca uzgojena je u pokrajini Verdenfelzer. šutu glavu zakrivljenog profila i dugačke.0 – 2. Noge su jake. južni Tirol i Švajcarska. ova domaća ranozrela ovca brze ranozrelosti odlikuje se izraženim vansezonskim mrkanjem. ravna vuna svilenastog odsjaja finoće je 32-36 cm. gde su 1850. papci čvrsti. a njihova postojbina su Bavarska. Težina 110-130 k g 70-100 kg Vuna 5. a dugačka. laganu glavu ovnovskog profila i dugačke uši usmerene prema napred.0 kg Odrasla ovca 75-85 kg 4.Istočno-frizijska mlečna ovca Ova mlečna ovca nastala je u istočnoj Friziji. Dugačak. Težina Vuna Godišnje ojagnji jagnjadi Odrasli ovan 90-120 kg 6.5 Smeđa planinska ovca Smeđe planinske ovce nastale su od alpskih planinskih rasa ovaca. Uzgajana za držanje u sirovim uslovima planinskih regija velike nadmorske visine. Ima usku.600 kg mleka uz 6% mlečne masti i 5% mlečnih proteina. padajuća. Najbolja majčinska sposobnost garantuje dobre izlazne rezultate uzgoja. Također je važan dobar prinos vune.0 kg Godišnje ojagnji jagnjadi 2.0-5.

0-5.0-7. šutu glavu zakrivljenog profila s dugačkim.Broj odgojene jagnjadi 3. Duga padajuća glatka vuna ima zlatni do crvenosmeđi odsjaj („zlatno runo“). Težina Vuna Godišnje ojagnji jagnjadi Odrasli ovan 85-110 kg 6.5 Koburška riđa ovca Koburška riđa ovca spada u Landschafen i prvobitno se uzgajala u mnogim srednjogornim regionima Nemačke. ravna vuna svilenkastog odsjaja finoće je 32-36 cm. Uzgaja se kao otporna domaća ovca skromnih zahteva koja se prilagođava napasivanju kao i stadnom držanju. Ova ovca srednjeg okvira ima usku glavu koja nije prekrivena vunom. runo jagnjadi je crvenosmeđe.0 kg Odrasla ovca 60-80 kg 4. Noge su jake. Uzgajana za držanje u sirovim uslovima planinskih regija velike nadmorske visine. Težina Vuna Godišnje ojagnji jagnjadi Odrasli ovan 80-100 kg 4. širokim i visećim ušima.Korekcija prema starosti prvog jagnjeta i uticaju farme 16 .Broj rođene jagnjadi 2. ima usku. Regionalni sojevi ove rase treba da ostanu sačuvani.0 kg 2.7 – 2.0 kg 1. Westerwälder Füchse.Ova jednobojna smeđa ovca domaće rase srednjeg je do velikog okvira. Eifeler Füchse. Najbolja majčinska sposobnost garantuje dobre izlazne rezultate uzgoja.0 – 2. Sezona mrkanja je duga. papci čvrsti. niti ima rogove.0-6. ova domaća brzorastuća ovca brze ranozrelosti odlikuje se izraženim vansezonskim mrkanjem. naprimer tipovi Coburger Füchse. Oberpfälzer Füchse. padajuća.0 Obeležja plodnosti 1.0 kg Odrasla ovca 55-75 kg 3. Zlatno žute je do crveno žute boje.0-4. a dugačka.

7 164.3 190.5 189.73 1. Suffolk (safolk) Texel (teksel) Bela planinska ovca Smeda planinska ovca Koburška rida ovca Mlecna ovca 1.2 213.69 1. jagnjadi odgojene jagnjadi 191.9 189.70 3.10 rod.) Crnoglava mesna ovca. 17 .7 215.0 198.92 ovce koje su se ojagnjile u % godišnje jagnjenje 2 puta 24.9 154. danu života Vaganje sve muške jagnjadi na uzgojnoj farmi pri starosti od 105 dana života(+/.2 170.Obeležja plodnosti 2002.50 1.2 181.7 Provera težine u 105.90 8.14 dana.0 181.66 1.9 185.20 1.30 12.2 193.50 1.80 22.60 32.20 28. godina Rasa Po jagnjenju rodene jagnjadi Merinolandschaf (virt.75 1.0 173.6 207.75 1.

5 3 7 .96 18 . prir.1 3 3 .2002 Zaključ. g 4 3 .Rezultati prirasta u 105 dana 2002 R as a Me rino la nds chaf (virte mb e rg) C rnog la va me sna o vc a S uffo lk (s afo lk ) Texel (te ks e l) B e la pla nins ka ovca S me d a p la ninsk a o vc a K o buršk a rida o vca Mle cna o vca težina kg dn.6 4 0 .7 5.1 4. laktacija Mleko kg Mast kg Mast % Proteina kg Proteina % 117 463 26.1 336 372 361 313 273 245 247 301 Provera mlečnosti 1998 .9 4 5 .8 3 1 .72 23.2 4 2 .6 3 1 .

velike mesne partije -Pogodna za ravnicu.Plodnost 150% 19 .traži idealne uslove sa dosta hrane -Težina ovaca 80-100 kg . ovnova od 130-150 kg .0 BARDOKA OVAN -Dostiže težinu do 80 kg I‘L de FRANCE -Francuska tovna rasa -Ovca sa 4 buta.NEKE RASE OVACA KOJE SE GAJE U SRBIJI I CRNOJ GORI BARDOKA OVCA -Najmlečnija rasa u Srbiji i Crnoj Gori u ispitivanjima Dr Nurgina Memišija -Prosek pojedinih stada je 250 kg mleka -Postoje dva soja:bela i žuta -Težina ivaca je 50-55 kg -Plodnost iznosi 1.

Ne zahteva posebne uslove za gajenje i negu -Težina ovce 55-60 kg -Plodnost 120 % OVAN SVRLJIŠKE RASE -Težina ovna do 80 kg 20 .PIROTSKA OPLEMENJENA OVCA -Jedina plemenita rasa ovaca Srbije I Crne Gore u tipu merina -Drugačiji je naziv domaći Wirtermberg -Odličan za gajenje u brdsko-planinskom području -Težina ovaca 60-70 kg -Plodnost 150% -Mlečnost 60-80 litara PIROTSKI OPLEMENJENI OVAN -Težina ovna je do 120 kg SVRLJIŠKA RASA -Pramenka koja živi na svrljiškim planinama -Daje oko 120 litara mleka -Veoma je otporna.

a ovnova od 120-140 kg ISTOČNO FRIZIJSKA OVCA -Najmlečnija rasa ovaca na svetu -Prosek za pojedina stada od 600-1200 litara mleka -Zahteva intenzivne uslove gajenja -Glava.dala dobre rezultate -Odgajivači je nisu dobro prihvatili pa se nije raširila -Sada je uvezeno jedno stado u Srbiju I Crnu Goru pri poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu -Težina ovaca od 80-100 kg.stomak i rep obrasli su dlakom -Plodnost je 180 % -Ovce su teške oko 60 kg.VIRTEMBERŠKA RASA -Uvezena ovca iz Nemačke -Koristi se za proizvodnju mesa -Najviše korišćena u Srbiji I Crnoj Gori kod oplemenjivanja domaćih ovaca -Težina ovce od 80-100 kg -Plodnost 170 % -Postoji i mlečni Virtemberg koji daje do 150 kg mleka SUFOLK -Engleska tovna rasa uvožena u Srbiju I Crnu Goru za ukrštanje sa cigajom.a ovnovi oko 80 kg -Živi u malim stadima -Neuspeli uvoz 21 .

AUSTRALIJSKI MERINO -Rasa za proizvodnju vune i mesa -Prinos runa 8-12 kg KONFORMACIJE NEKE RASE KRAVA ZASTUPLJENE U NEMAČKOJ 22 .

Nemački holštajn (crno-beli) Nemački crveno-beli holštajn Nemački Angler (‘Crveno govedo’) Nemački Jersey (Džersi) 23 .

Nemački Vorder & Hinterwalder Nemački Gelbvieh (Nemačko žuto govedo) Nemački Fleckvieh (‘Simentalac‘) 24 .

000 643.16 3.51 > 1.000 25 .Zastuplljenost rasa u Nemačkoj: 25% od svih umatičenih goveda u Nemačkoj Raspoređenost simentalca: Činjenice i podaci za 2002.469 4.314 6.meso: međutelidbeni interval (dan): mjeseci dob pri prvom teljenju: Ø broja somatskih stanica: ~ 4. godinu: broj goveda: broj umatičenih krava: Ø mlijeka (kg/laktacija): Ø masti (%): Ø proteina (%): dnevni prirast (g/dan): randman (%): odnos kosti .350 > 58 1 : 4.4 < 170.61 391 30.090.

dokazana na svim kontinentima •visoko vredna muška telad i visoka vrednost trupa •miran i staložen temperament jedinki oba pola •visoka ekonomska efektivnost u sastavu krava-tele postignuta brzim rastom teladi i niskim zahtevima s obzirom na okolinu •idealna pasmina za unakrsna ukrštanja sa čistim mlečnim pasminama Tradicionalni uzgajivač nemačkog Fleckvieh-a muze 20 do 50 krava i odgaja mladu stoku za obnovu stada i kao podlogu budućeg uspeha farme. počevši od proleća sve do kasne jeseni . Nakon godinu dana intenzivne ishrane. Fleckvieh junice se tradicionalno drže vani na paši. 24 sata na dan. 26 . brzi rast •izuzetno snažna i zdrava goveda koja se brzo prilagođavaju svim klimatskim uslovima i uslovima ishrane.Prednosti nemačkog Fleckvieh-a(„Simentalac“): •dvonamenska pasmina visoke proizvodnje mleka i mesa •najniži broj somatskih stanica. redovna steonost. Ovaj zdravi period rasta je podloga za buduću visoku proizvodnju kombinovanu sa zdravljem i dugovječnosti.

Današnja Fleckvieh krava za dvonamensku svrhu sa 60 % vrednosti u mlečnoj i 40 % vrednosti u proizvodnji mesa rezultat je tradicionalno organizovanog intenzivnog uzgoja u trajanju više od 100 godina i preko mnogih generacija uzgajivača. Između svih mlečnih ili dvonamenskih pasmina. trup Fleckvieh krava postiže najviše prihode putem najviše mase i izvanredne mišićavosti uz niski postotak masti. dvonamenska pasmina: 60 % mleko + 40 % meso = 100 % profitabilnost ! Nemački Braunvieh (‘Smeđe govedo‘) 27 .

000 157.meso: međutelidbeni interval mjeseci dob pri prvom Ø starost pri izluèenju ~ 495.0 > 6.61 > 1.250 > 57 1 : 4.24 3. godinu: broj goveda: broj umatičenih krava: Ø mlijeka (kg/laktacija): Ø masti (%): Ø proteina (%): dnevni prirast (g/dan): randman (%): odnos kosti .784 4.000 do 9.889 6.5 Prednosti nemačkog smeđeg gov.Raspoređenost smeđeg goveda: Činjenice i podaci za 2002.88 409 32.: •dobroćudna pasmina dvostrukog korišćenja •8.000 kg mleka sa 7% do 8% proteina + masti 28 .

u srcu regije uzgoja nemačkog smeđeg govečeta. prilagođene svim načinima držanja. čija je članica. Širom sveta nemačko smeđe govedo poznato je i traženo kao visokoproizvodna pasmina sa sposobnostima aklimatizacije. Uz optimalne uslove one mogu u potpunosti razviti svoje proizvodne sposobnosti.•visok kvalitet mleka sa izvrsnim ukusom i mogućnošću proizvodnje sira (Kappa Casein B) •idealno se prilagođava različitim načinima držanja i podnosi tropske vrućine jednako dobro kao i ekstremne hladnoće bez ikakvih poteškoća •čvsrte noge sa izuzetno čvrstim papcima osiguravaju nadaleko čuvenu dugovečnost smeđih goveda •izvrsno zdravlje vimena i oblik s najboljom dojnošću Budući da se INTERBOVES nalazi u mestu Altusried. i naša mlečna farma. Pod najekstremnijim uslovima. Uzgoj nemačkog smeđeg goveda bio je oduvek izrazito usmeren na visoku proizvodnju mleka. odabir Vaših goveda održa će se u neposrednoj blizini našeg ureda. od tropskih vrućina do oštre klime gorskih predela sa oskudnom krmnom bazom. 29 . nemačke smeđe krave su bez konkurencije. godine. od 1968. Svaki odabir pratiće stručnjak iz udruženja uzgajivača.

Kod nemačkog smeđeg goveda iz ekonomskih razloga pridaje se važnost i proizvodnji mesa kao druge komponente iskorištavanja. Nemačko smeđe govedo idealan je izbor za farme srednje veličine u svim klimatskim uslovima s glavnim ciljem-profitabilnom proizvodnjom mlijeka! Tirolsko sivo govedo Cinjenice i podaci za 2002.798 3.81 3.28 > 1. godinu: broj goveda: broj umatičenih krava: Ø mlijeka (kg/laktacija): Ø masti (%): Ø proteina (%): dnevni prirast (g/dan): randman (%): ~ 55.000 12.200 > 58 30 .094 4.

2.Kako su napravljeni ovčarnici kod vas otvoreni ili zatvoreni? Tradicionalno zatvoreni i veoma ne fukcionalni.Dali se ovnovi radjaju bez rogova? Da ovnovi se rđaju bez rogova i to je rasna karakteristika. 9. da li ta osobina može da se popravi ? Ovce su sitnije zbog uskog parenja u srodstvu. Ova goveda su jednostavna.Ovce su postale sitnije i izrodile se.vitaminske smeše? Za bremenite ovce oko 14 gr. 11. 10. samleveni kukuruz ili koncentrat? Naravno da je bolji koncentrat.Najlakše se vrši gumicama koje se stavljaju između četvrtog i petog repnog pršljenja kod starosti od 7-10 dana. 12.Koliko članova broji udruzenje Čobana u Pirotu? Nema udruženja čobana u Pirotu. ali samo ako je kvalitetan i ako sadržaj odgovara deklaraciji na vreći. 7.Šta je bolje davati samleveni kukuruz ili celo zrno kukuruza? Bolje je davatI samleveno zrno zbog lakšeg varenja. mineralno.Šta je bolje davati ovcama.Ova osobina se popravlja nabavkom novih ovnova druge rase.Koliko je potrebno da ovca pojede sena za jedan dan? U zavisnosti od težine .Dali preko vas(Institut u Pirotu) možemo da kupimo ovce ili rasne ovnove? Možete.Kolika je normalna potreba za jedan dan ovcama. a na selu lokalna selekcijska služba. PITANJA I ODGOVORI 1. A za ostale 6-10 gr. poseduju jak instinkt u pronalaženju hrane na pašnjacima i imaju sposobnost efikasne konverzije čak i grube vegetacije. 3. skromnih su zahteva. 8. Zašto se krate repovi kod ovaca ? Zašto se odsecaju repovi jagnjadima? Kako i na koji način se to vrši? Kada u kojoj starosnoj dobi se odsecaju repovi jaganjcima? Iz higijenskih razloga i i zbog lakše oplodnje kod prirodnog parenja. 4. 31 .Ko ocenjuje kvalitet stoke na sajmu a ko u selu i na farmi? Na sajmu kvalitet stoke određuje posebna komisija. loših uslova gajenja počev od smeštajnih uslova pa do ishrane. 6.Ovca teška 60kg od 2-3 kg. 13.Sivo tirolsko govedo je tipična planinska pasmina koja je rasprostranjena u području Alpa i Dolomita u Austriji i Italiji.Zašto Vitemberg ovca u Sjenici nije uspela? Zbog neadekvatnog tretmana.Koje starosti treba da bude ovan da bi mogao da osemenjava ovce? Najmanje 2 godine . 5.najbolje 3-4 godine kada budu gotovi testovi.

32. naročito meleženjem sa rasama za meso.Da je opšte prihvaćen kod ljudi u čijem selu treba da radi. 19. služba) pošalje se uputom da se obuči za poslove osemenjavanja kandidata.14.privatna vet.Da li druga ili treća grneracija od te krave može da služi kao bikovska majka? Ima veliku predispoziciju. koji ako uspešno savlada obuku radi u selu pod kontrolom službe koja ga je poslala.izraženu odgovornost za svoj rad. 24.Zašto se odsecaju repovi jagnjadima? Zato što jagnjad dok su mala vrlo lako podnose taj zahvat. 15. 30. 21.Koliko koštaju ovce akoliko koštaju ovnovi? Ovce koštaju oko 150 Euro .Kako da izaberem bika koji je dobar za osemenjavanje krave? Treba se obavezno posavetovati sa službom osemenjavanja-veterinarom koji osemenjava na vašem terenu krave. 35. 31.Kako i na koji način se to vrši? U starosti od dve do tri nedelje uz korišćenje specijalnih gumica koje zaustave protok krvi i rep otpadne za 10 do 14 dana.Šta je to bikovska majka? Krava koja u prvoj laktaciji daje 15. 17.Koliko košta ovčije mleko u Pirotu i kako vi formirate cenu? Otkupna cena mleka je između 25 i 30 din sa najmanje 7% mlečne masti.Kako da pošaljemo čoveka koji bi se obučio da osemenjava krave? Potrebno je da ovlašćena organizacija (veterinarska stanica.Šta je bolje davati samleveni kukuruz ili celo zrno kukuruza? Krupno mleveni kukuruz. 20.Kada i u kojoj starosnoj dobi se odsecaju repovi jaganjcima? U dve do tri nedelje. . olakšava parenje i jagnjenje.krava koja je zdrava(ispitana na bolesti) i bez velikih nedostataka u eksterijeru. 23. a ovnovi od 200-230 Eura.5 – 2 kg sena. 32 .izraženu želju da se bave ovim poslom. ali ne mora da bude .000 kg mleka. kada se životinja leči pre nego što je veterinar pregleda ili posle pregleda veterinara? Krava se leči kada se pregledom utvrdi da je obolela.Šta je bolje davati ovcama samleveni kukuruz ili koncentrat? Koncentrat jer je to smeša potpuno normirano pripremljena za ishranu .Koju školu treba da imam pa da mogu da konkurušem za osemenioca? Potrebno je da kandidat ima : .Zašto se krate repovi kod ovaca ? Iz higijenskih razloga.Koliko je potrebno da ovca pojede sena za jedan dan? Ovca u zimskom periodu držanja treba da pojede zavisno od proizvodnje ( MESO – MLEKO) od 1. 26.Šta je to genetika? Genetika je naučna grana koja se bavi ispitivanjem nasleđivanjama pojedinih osobina i mogućnosti da se kombinovanjem ovih osobina postigne poboljšanje proizvodnje (mleka-mesa) 36.Koje starosti treba da bude ovan da bi mogo da osemenjava ovce? Ovan kod prvog pripusta mora da bude najmanje starosti od jedne godine. 16..Bar osnovno obrazovanje. 34. 33. da li ta osobina može da se popravi ? Ova osobina se vrlo lako popravlja i brzo. 18.Cenu formira tržište.Ako krava ne ostane steona.Kada ovce postanu sitnije i izrode se.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful