FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS ORGANIZACIJA UJEDINJENIH NACIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Project GCP/FRY/001/NET

Development assistance to livestock farmers in mountainous areas of Prijepolje,Sjenica and Tutin in Sandzak region
Pomoć u razvoju stočarstva u planinskim oblastima Sandžačkog regiona

RASNI SASTAV

Sjenica,2004.godina 1

SADRŽAJ
I GENETIKA I PRIMENA PRINCIPA UZGOJA ŽIVOTINJA—2 1.1 Metode odgajivanja ovaca ------------------------------------- 2 1.2 Metode za odabiranje ovaca za priplod----------------------- 7 II UZGOJ OVACA U BAVARSKOJ-------------------------------- 14 2.1 Obeležja plodnosti ------------------------------------------- 18 III NEKE RASE OVACA KOJE SE GAJE U SRBIJI I CRNOJ GORI------20 3.1 Konformacije ---------------------------------------------------- 23 IV NEKE RASE KRAVA ZASTUPLJENE U NEMAČKOJ---- 24 V PITANJA I ODGOVORI------------------------------------------- 34

2

GENETIKA I PRIMENA PRINCIPA UZGOJA ŽIVOTINJA
Populacije ovaca su biološke zajednice determinisane kao rase ( u svetu postoji više od 450 rasa ovaca) i zapati kao manje grupe unutar rasa .Rase ovaca imaju veoma složenu naslednu osnovu,sastavljenu od velikog broja različitih gena,koji utiču na ispoljavanje njihovih osobina u različitim uslovima. Neke osobine ovaca se nasleđuju i to su nasledne osobine ,a druge se ne nasleđuju i to su stečene osobine. Stručnjaci i odgajivači ovaca stvaraju zapate ,rase i tipove ovaca sa pozitivnim naslednim osobinama.Tako se zapati i rase ovaca menjaju postepeno, ali stalno,prelazeći iz kvantiteta u novi kvalitet.

Metode odgajivanja ovaca
Metode odgajivanja ovaca podrazumeva sistem parenja,odnosno plansko korišćenje odabranih životinja u reprodukciji,da bi se dobilo potomstvo koje će najviše odgovarati cilju odgajivanja. Postoji više metoda odgajivanja ovaca koji se mogu svrstati u dve osnovne grupe:

A ) Metoda odgajivanja u čistoj rasi
B ) Metoda ukrštanja Odgajivanje ovaca u čistoj rasi može biti : 1. Van srodstva 2. U srodstvu 3. Linijsko odgajivanje 4. Osvežavanje krvi

Odgajivanje ovaca u srodstvu
U poboljšanim uslovima gajenja primenjuje se odgajivanje u srodstvu.To je metoda gde se pare muška i ženska grla koja su u nekom rodbinskom srodstvu.Ova grla imaju zajedničke pretke u nekoj od predhodnih generacija,tako da se nalaze u bližem ili daljem krvnom srodstvu.Odgajivanje u srodstvu je u stvari sakupljanje pozitivnih naslednih osobina u genotipu roditelja. Primena ove metode kod primitivnih rasa ovaca može u velikoj meri ubrzati stvaranje zapata ako se izvrši pravilan izbor roditeljskih parova. O srodstvu ovaca govori se onda kada se njihov isti zajednički predak nalazi u jednoj od najbližih 4-6 generacija nalazi se u umerenom rodbinskom odnosu. Odgajivanje u uskom srodstvu je parenje ujaka i sestričine,strica sa sinovicom i tetke sa nećakom ( 3-4 stepen srodstva) . Parenje brata sa sestrom,roditelja sa decom,babe i dede sa unučadima predstavlja parenje u najužem krvnom srodstvu( 1-2 stepen). Najznačajnije evropske i svetske rase ovaca nastale su primenom odgajivanja u srodstvu i to naročito u najužem krvnom srodstvu. Odgajivanje u srodstvu zahteva određeno znanje i praksu ,inače u suprotnom posledice su veoma štetne i mogu da dovedu do : 3

Kombinacijsko Dobijena potomstva su melezi ili metisi.- Smanjenja plodnosti Smanjenja proizvodnje Rađanje avitalne i mrtvorođene jagnjadi.Kostur postaje prefinjen .mesa i vune. gde se pri parenju stalno kome se nastoji održati što izgradnju populacije ovaca osobinama i genetičkim Osvežavanje krvi Osvežavanje krvi je poseban oblik ogajivanja ovaca u čistoj krvi. Upotrebljava se onda kada se u jednom zapatu primeti da : .tako da se teže aklimatizuje.Povećava se proizvodnja mleka. Ukrštanje je osnova koja omogućava stvaranje nove rase. 2. Odgajivanje po krvnim linijama i rodovima Linijsko odgajivanje predstavlja poseban oblik odgajivanja u srodstvu upotrebljava jedan poznati muški priplodnjak. osnivačem linije. Da bi se ukrštanjem dobila nova generacija čije će proizvodne osobine u proseku biti bolje od vrednosti roditeljskih rasa.Smanjuje se otpornost i konstitucija . Ukrštanjem rasa veoma različitih osobina brže se menjaju proizvodne osobine jedne populacije. Industrijsko ukrštanje 4 . Meliorativno 3. 3.Takvo grlo je osnivač linije.Plodnost i otpornost slabe Ovaj oblik odgajivanja najčešče se koristi kod uveženih rasa ovaca koje u novoj domovini nemaji iste pre svega ekološke uslove kao zemlji postanka. Potiskujuće(pretapanje) 4.To je metod reprodukcije u bliže srodstvo sa istaknutim pretkom. Najvažnija karakteristika ukrštanje je heterozis koji se javlja kao oblik potomaka ukrštenih rasa.Ova metoda se primenjuje u kao: 1. Na taj način zasnivamo na jednom pretku poznatom po svojim proizvodima superiornostima. Ukrštanje ovaca se sprovodi zbog tri osnovna cilja: 1. Ukrštanje sojeva moguće je samo onda kada se oba soja razlikuju u više osobina.Grudi uske .Slabi zdravlje . Industrijsko ukrštanje 2.Ukrštanjem melezi imaju izraženije proizvodne osobine. Za ukrštanje se često upotrebljava dve ili više rasa ovaca. Metod ukrštanja ovaca Ukrštanje ovaca meleženjem ili metizacija je parenje između muških i ženskih grla različitih rasa.

5.Kada se plemenitoj rasi dodaje osobina druge plemenite rase Primenom ovakvog ukrštanja popravljaju se eksterijerni nedostatci kao što su: .Kada se primitivna rasa popravlja plemenitom .Ovo ukrštanje može biti : Jednokratno Naizmenično Rotacijsko Jednokratno ukrštanje je ukrštanje grla dveju rasa da bi se dobili melezi F-1 generacije kod kojih će biti izražena jedna ili više ekonomskih osobina. 3.a zatim da se obezbedi dobra ishrana.Nagnute sapi . a da se očuvaju osnovne odlike i proizvodne osobine rase. Sva jagnjad dobijanjem ovim ukrštanjem kako muška tako i ženska koriste se za tov i klanje.Razlikujemo dva načina ovog ukrštanja : . 2.Njihove odlike su: 1.Povećavaju se tovne sposobnosti Uspeh u ovom radu može se postići samo ako se odaberu dobra ženska grla. Meliorativno ukrštanje Meliorativno ukrštanje se primenjuje kada se želi oplemeniti neka rasa ovaca tako da joj se popravi jedna osobina Ili mali broj osobina. Jedna generacija ženskih potomaka se pari sa ovnovima jedne rase . 6.Ugnuta leđa .Sva muška jagnjad se tove i kolju u cilju proizvodnje mesa.nega.smeštaj i zdravstvena zaštita.Masa tela pri rođenju .Uzane grudi I sapi . Rotacijsko ukrštanje za razliku od naizmeničnog zahteva tri rase ovaca koje će se koristiti kroz tri generacije tako da se posle svake generacije menja ovan jedne od triju rasa koje su upotrebljene u toj rotaciji. 4.a dobijeno žensko potomstvo se pari sa ovnovima druge rase.Ranije stasavanje .rase koja se popravlja i kvalitetni ovnovi rase koja se koristi kao meliorator.Veća masa tela . Dobro zdravlje Otpornost prema klimatskim činiocima Otpornost prema obolenjima Bolje iskorišćavaju hranu Brže rastu i postižu veću težinu u istim uslovima gajenja Smrtnost je mala Unakrsno ili naizmenično ovakvo ukrštanje primenjuje se u ovčarstvu na taj način što se naizmenično ukrštaju dve rase .Veći porast . 5 .A popravljaju se i proizvodne osobine .

Zatim se odabiraju za dalji priplod.Ukrštaju se dve i više rasa da bi se došlo do kombinovanja gena i stvaranja novog tipa odnosno nove rase sa planiranom proizvodnjom.Familijska .a druge eliminišu da bi se obezbedio cilj proizvodnje. U genetskom smislu selekcijom ovaca se ne stvaraju novi geni već se menja frekfencija gena. Suština ove metode je da se ovnovi plemenitih rasa pare sa plotkinjama primitivnih rasa ovaca. Uspeh u ovčarskoj proizvodnji se može postići ako se precizno vrši kontrola proizvodnih osobina ovaca i ukoliko se povećavaju matična stada i aktivni deo populacije ovaca.Kada se koriste dve rase onda je to prosto. čije proizvodne osobine želimo da popravimo. B) Kriterijumi selekcije za poboljšanje proizvodnje mesa. Ustanovljen je u Novom Zelandu.odnosno rase ovaca.Na bazi ponovljenih podataka iz proizvodnje za nekoliko godina.Parenje se vrši kroz 5-6 generacija tako da se ostvari veći broj kombinacija meleza.Na bazi jednog podatka iz proizvodnje .Kooperativna Individualna selekcija primenjuje se kod izbora grla za priplod na osnovu vrednosti pojedinih grla: . Osnova savremene selekcije u ovčarstvu je sigurna i potpuna evidencija o proizvodnim i fenotipskim karakteristikama svake individue. Postoje sledeći sistemi selekcije : .mleka i vune Selekcija ovaca predstavlja niz zootehničkih zahvata i mera.a kada se koriste tri rase onda je to složeno kombinacijsko ukrštanje. Najkvalitetnija muška i ženska grla se međusobno pare i ustaljuju se željeni tip odnosno nova rasa ovaca. Sistem je takav da se formira centralni nukleus gde svaki kooperant daje iz svog stada 2-3 6 .Pod selekcijom se podrazumeva odabiranje roditeljskih parova narednih generacija koje će imati bolje fenotipske karakteristike i veću proizvodnju. Familijska selekcija ova selekcija vrši se na osnovu proseka vrednosti familija i između familija. koje se sprovode u cilju bržeg i sigurnijeg povećanja i poboljšanja fenotipskih i proizvodnih osobina ovaca. kada mogu da se gaje plemenite rase ovaca koje će imati bolje proizvodne osobine od lokalnih rasa na tom području.Potiskujuće ukrštanje(pretapanje) Primena ove metode je moguća kada se ostvare prilike za intenzivnije stočarstvo tj. Kombinacijsko uktštanje – stvaranje novih rasa Kombinacijsko ukrštanje u ovčarstvu se primenjuje u cilju stvaranje nove produktivnije populacije. To je veoma složen proces pri kojem se jedne životinje favorizuju . Kooperativni grupni sistem ovaj oblik selekcije primenjuje se os 1967 godine.Individualna .

Kriterijumi za nukleus su jako visoki i traže se najproduktivnija grla po svim proizvodnjama. Zdrava grla su: Živahna. Ova grla moraju biti zdrava jer bolesna grla kraće žive I imaju nisku proizvodnju. -Odabiranje prema potomstvu ( progeni test ) Odabiranje prema morfološkom izgledu Svako grlo odabrano za priplod treba da odgovara . -Odabiranje prema poreklu. pre svega standardu rase kojoj pripada I da ima izražene primarne I sekundarne polne odlike.visoko produktivnih grla. Sluzokože su im crvene Oči su jasne. čvrstu gradju tela I dobro razvijen kostur. Dobro jedu I preživaju. -Odabiranje prema proizvodnim osobinama ( performans test ). Metoda za odabiranje ovaca za priplod Najpoznatije metode za odabiranja ovaca za priplod su: -Odabiranje prema morfološkom izgledu. Za priplod se ne uzimaju ovce koje imaju sledeće osobine: dugačak i mršav vrat nedovoljnu dužinu i širinu grudnog koša ulegnuća iza grebena ulegnuća leđa ulegnuće na prelazu slabinskog u krsni deo kratke zašiljene i nedovoljno mišićave sapi prazne butove visoke noge nekorektne stavove nogu slabe papke nedovoljno izražene primarne i sekundarne polne odlike To su konstitucijske mane koje se prenose na Potomstvo.smanjujući na taj način ovčarsku proizvodnju 7 . Lako se kreću.

Na taj način može se videti kakvo je majčino.prinos mesa. OCENJIVANJE PROIZVODNJE VUNE vrši se po proizvodnji mase runa(nepranog) i čiste vunske mase (randman).datum rođenja . IZBOR GRLA PREMA PEDIGREU-POREKLU Za izbor grla prema poreklu potrebno je imati podatke najmanje za 3 generacije predaka unazad zajedno sa njihovim proizvodnim osobinama.dubina i gustina runa . Posmatranje sa vrši sa 3-4 metara.obraslost vunom . Proizvodnja i kvalitet vune ocenjuje se na zivotinji od oka i to posmatranjem .broj grla .Prinos vune i kvalitet vlakana ocenjuje se na životinjama pre striže i posle striže kod samo runa.ujednačenost i finoće vlakana na različitim mestima životinje Ove osobine procenjuju se na plećki. grudima sa strane kod poslednjeg rebra i sapima.pol grla . mleka i mesa za svako grlo uz kontrolu plodnosti. dužini pramena i veličini tela.telesna građe 8 . Tačne rezultate o prinosu vune dobijemo kontrolom rune posle striže.jačina i rastegljivost vlakana OCENA PROIZVODNJE MESA može se vršiti od oka tj.vune i mleka . Podatak o poreklu sadrži .broj oca i majke .Priplodno grlo se na osnovu eksterijera ocenjuje po pravilu.tip rođenja .podaci o prirastu IZBOR GRLA PREMA PROIZVODNIM OSOBINAMA ( PERFORMANS TEST ) Ovaj metod se sastoji u tome što se ocenjuje proizvodnja vune. a kakvo je očevo poreklo i da li ona i kom stepenu obećavaju sigurnost nasleđivanja.Kvalitet vune se kontroliše u laboratoriji gre se ispituje . posmatranjem .vijugavost vlakana . odmah posle striže i to tako što se životinja posmatra i opipava rukama iznad korena repa i u predelu grudi.finoća vlakana . finoći vlakana.razvijenosti grla .broj bižnih predaka .dužina i visina vlakana .

dužina korišćenja u priplodu .vreme ulaska grla u priplod . . a onda tokom prve striže.a potom svakih 10 dana do zalučenja a potom svakih 30 dana do starosti od godinu dana.Jagnjad se mere po rođenju .indirektno preko prirasta jagnjadi Žlezdano vime luči više mleka tako da se posle muže znatno više smanji od mesnatog vimena.dužina bremenitosti .Radi se u laboratoriji.Ocenjuje se .Sprovodi se merenjam.sapima u predelu korena repa i hvataju grudi spreda te tako ocenjuju da li je grlo mršavo ili utovljeno. Indirektna kontrola na osnovu prirasta jagnjadi.broj jagnadi rođenih i ojagnjenih do zalučenja pri svakom jagnjenju . Masa tela mladih grla procenjuje se merenjem . OCENA PROIZVODNJE MLEKA se sprovodi na tri načina .direktno kontrolom pomužene količine mleka . građe i oblika mlečne žlezde .broj mrtvo rođenih jagnjadi .mase tema jagnjadi pri rođenju i zalučenju . Za proizvodnju mesa odabiranje roditeljskih parova se vrši na osnovu .ukupne proizvodnje žive jagnjadi i tovu sa 90 dana . na leđima i slabinama. Ocenjivanje plodnosti Je veoma značajan postupak za podizanje nivoa reproduktivnih osobina jednog zapata. Direktna kontrola pomuženog mleka sprovodi se merenjima i kasnije određivanjem sadržaja mleka (procena masti i proteina).Zato se zadnjih godina vrši selekcija ovaca u pogledu tipa vimena i sisa u cilju korišćenje mašinske muže.broja jagnjadi.procena jagnjenja ovaca .procenat oplodnje .Ovce koje imaju veće prostranjije i dublje vime sa razvijenim sisama luče veće količine mleka od ovaca sa manjim vimenom i slabo razvijenim sisama.observacijom veličine .masa tela jagnjadi pri rođenju . žive mere i količine vune za vreme produktivnog života plotkinje.vitalnosti jagnjadi .mortalitet jagnjadi do zalučenja 9 . Masa tela odraslih ovaca meri se posle striže.- razvijenosti i kondicije životinje merenjem njihove telesne mase Dobri praktičari hvataju grla i obema rukama pritiskaju ovcu odmah iza plećki.

Od rasa dominantna je sjenička ovca koja je domaća pramenka ukrštana dugi niz godina sa vinterbergom tako da je to ustvari oplemenjena sjenička ovca. Tipovi selekcije koji mogu da se primene kog sjeničke populacije: Odgajivanje u čistoj rasi. Jagnjad za prodaju stižu prvim prolećnim danima kada im je cena najniža. a primenom veštačkog osemenjavanja 1000 i više potomaka za isti period.Izbor grla prema potomstvu organizuje se tako što se odabira izvestan broj ovnova 5-10 kojima se dodeljuje podjednak broj ovaca i taj broj može da varira od 20-100 grla.a ovce se jagnje krajem decembra i početkom januara. Progeno-testna metoda se koristi u mnogim zemljama iako je veoma skupa. Mali je broj odgajivača koji gaje 200 i više ovaca. Parenje ovaca je sezonski tokom jula i septembra .a leta kratka i topla zadnjih godina i veoma suva. da se obezbedi dovoljno količine hrane i koji se opredeljuju za 10 . Ovce se na proleće teraju u planine u katune i tamo provode vreme sve do prvih snegova.Ishrana je nedovoljna . UZGOJ I TIPOVA SEKCIJE DA ODGOVARAJU SPECIFIČNOJ SREDINI I PRAKSI UPRAVLJANJA Ovčarska proizvodnja na prostorima Peštera je: tradicionalna poluintenzivna Ovce se gaje na način kako su se gajile pre 50 i više godina.Glavna hrana je ispaša koja je krajem leta i početkom jeseni veoma oskudna pa i u ponekim delovima nedovoljna.tip meso mleko Odgajivanje u čistoj rasi treba primeniti kod onih proizođača koji imaju mogućnosti da pre svega poprave nivo ishrane kod ovaca.Parenje je nekontrolisano jer se ovnovi drže celog leta sa ovcama.a obroci nisu izbalansirani. U to vreme nije moglo da dođe do oplemenjivanja u većem procentu jer uslovi za gajenje ovaca su bili ekstenzivni pa vinterberg nije mogao duže da se koristi.Pronalaženje ovih grla je veoma značajno pošto od 1 ovna prirodnim parenjem može da se dobije 30-70 potomaka godišnje. tip meso-mleko vuna Dodavanje kapi krvi . 3. Zimska ishrana se bazira na kabastoj hrani uglavnom sena sa prirodnih livada i veštačkih livada uz dodatak zrnaste hrane koja se prizvodi na ovom terenu (ovas i raž) dok se kukuruz kupuje.Celokupna proizvodnja prilagođena je klimatskim uslovima koji vladaju na Pešteru gde su zime veoma hladne i duge . u manjim ili većim stadima koja broje od 30-200 ovaca.METODA ODABIRANJA GRLA PREMA POTOMSTVU -PROGENI TESTTestiranjem potomstva utvrđuje se koji ovan ima veću moć u prenošenju svojih osobina da bi se u proizvodnji iskoristio na najbolji način. tip mleko-meso Industrijsko ukrštanje. Posle prodaja jagnjadi počinje muža koje je isključivo ručna . Udeo krvi je oko 25%.a od mleka se proizvodi na daleko poznati sjenički sir.

Za poboljšanje proizvodnje u zapatu za priplod je potrebno ostavljati potomstvo od najproduktivnijih grla koja .Za primenu ove selekcijske mere potrebni su najbolji uslovi kako u pogledu ishrane.imaju veliku proizvodnju mleka koja prevazilazi prosek rase . Odlike ove rase su . a koje žive u približno istim uslovima . nege i smeštaja tako i zdravstvene zaštite grla U svetu postoji veliki broj mlečnih rasa ovaca kao što su istočnofrizijska avasi lakon hios sardinijska plevenska crnoglava Od gore navedenih rasa u ranijem preiodu uvožena je u našu zemlju istočnofrizijska rasa i plevenska crno glava ovca.čvrsta građa tela .proizvodnju tipa meso-mleko-vuna. Selekcionisana stada lakona u Francuskoj u proseku daju oko 220 kg.su otpornja od drugih grla i idt. po masivu na 800 metara nadmorske visine u jugoistočnom delu pokrajine Torn.ali pre svega zbog nemogućnosti aklimatizacije nemara i nebrige rezultati su bili polovični gotovo loši. Naročitu pažnju treba obratiti kod izbora ovnova za dalje parenje jer to moraju biti superiorna grla u svakom pogledu jake i snažne konstitucije.ali na nešto manjim nadmorskim visinama su francuska rasa LAKON i bugarska PLEVENSKA CRNOGLAVA.Dobila je ime po mestu Mont da Lakon tj. A ovnovi od 80-100 kg.Ovce su teške od 60-70kg. Društvene firme i poljoprivredna dobra na kojima su se uvezena grla nalazila nisu u potpunosti ispoštovale programa rada pa su kroz nekoliko generacija u potpunosti nestali i dobijeni melezi pa su efekti uvoza u potpunosti izostali.imaju velike porođajne težine kod jagnjadi .rađaju vitalnu i zdravu jagnjad . izražena dubinama i širina trupa . sa veoma izraženim primarnim i sekundarnim polnim karakteristikama.imaju produženu laktaciju . a 11 . Dve rase koje bi mogle da porave proizvodnju mleka na ovom području. ali zbog poluintezivnog gajenja . Plevenska crnoglava ovca je nastala u okolini grada Pleven u Bugarskoj kombinacijom ukrštanjem između ovaca domaće pramenke i ovnova cigaje i istočnofrizijske rase. a proizvodnja mesa sekundarna.glava obrasla vunom . ovce su prosečne težine oko 55-75 kg. Mleka.stalno blizne .noge i trbuh slabo obrasli vunom (mana) Mleko lakona se koristi za proizvodnju čuvenog sira ROKFOR Da bi se dobile što veće količine mleka jagnjad se kolju sa težinama od 9-14 kg.snažna konstrukcija. Dodavanje kapi krvi mogu da sprovedu oni proizvođači koji žele da im proizvodnja mleka-sira bude primarna.

0 kg senaže dodajte ovcama mineralno. Na ovčarskim farmama ZZ Stočar iz Dimitrovgrada gajena je ova rasa na nadmorskim visinama višim od 1200 metara na Staroj planini. a proizvodni rezultati su bili približno isti kao i u Bugarskoj.vitaminske dodatke 12 . a ovna od 130-150 kg.krupnoća . a dobijena kombinacija je kasnije ukrštena sa ovnovima Virtemberške rase. onda je pirotska oplemenjena ovca u prednosti. Aklimatizacija je bila odlična. Prinos vune je 7-8 kg. A ima grla koja daju i preko 400 kg mleka. Kod izbora rasa za jednokratno industrijsko ukrštanje treba izabrati grla kojima odgovaraju prirodni i klimatski uslovi Peštera i okoline.čvrstog je kostura i dobre građe tela .ovnovi mogu biti teški i preko 100kg. ZAKLJUČAK Pre nego što se neko od vas odluči da primeni u praksi neku od napred navedenih selekcijskih mera neka najpre pokusa kod ovaca i na imanju sledeće nahranite dobro i dovoljno svoja stada obrok da sadrži 2-3 kg sena . a težina ovnova je do 120 kg. U Nemačkoj gde je Virtemberg stvoren on se gaji na nadmorskim visinama nižim od 800 metara jer na većim visinama ne daje dobre rezultate. Industrijsko ukrštanje treba primeniti kod onih proizvođača koji žele da se bave proizvodnjom mesa. Pirotska oplemenjena ovca nastale je u Pirotu složenim kombinacijskim ukrštanjem ovaca domaće pramenke najpre sa ovnovima Francuske rase merino grla. a kod ovnova od 4-6 kg. 1.4 kg.glava i noge su pokrivene crnom dlakom Uvožena je u Dimitrovgradu i dala je odlične rezultate.To mogu biti samo ona gazdinstva proizvođači koji imaju dovoljno količine kako kabaste tako koncentrovane hrane.5-6. Težina odrasle ovce je 60-70 kg. a kod ovaca 4-4. Na ovoj visini i u ovim klimatskim uslovima mogu dobre rezultate dati Virtenberg i Pirotska oplemenjena ovca.Ali kada je u pitanju otpornost na bolesti i mogučnost korišćenja pašnjaka preživljavanje na ekstremno visokim i niskim temperaturama itd. Odlike Nemačkog domaćeg merina-Virtemberga .Međusobnim parenjem dobijenih meleza slabiji su proizvodni rezultati. 0. a prinos vune je kod ovaca od 3-4 kg. I među ovim rasama postoji razlika naročito u pogledu ranostasnosti prirasta i porasta gde je rasa Vinterberg neprikosnovena.5 kg kukuruza.snažne je konstitucije . kod ovnova .dobro podnosi dugo hodanje Težine odraslih ovaca ja od 80-90 kg.Prosečna mlečnost po grlu je 150-160 kg.Lokalno stanovništvo je voli i rado je čuva naročito zbog visoke mlečnosti. U ovakvoj proizvodnji kolju se i muška i ženska grla jer ona imaju bolje proizvodne rezultate od proseka obeju rasa zbog izraženog dejstva HETEROZIS efekta. Jagnjad su kod rođenja teška od 4-5 kg. Odlike ove rase su .dug rep .5 kg. Indeks jagnjenja je oko 170-180% jagnjad su kod rođenja teška 5.

dugačku glavu tipično obraslu runom do linije očiju (Schaupe) i široke. ranozrelost. Jagnjad rano sazreva i ima dobar prirast. veku u regionu južne i srednje Nemačke oplemenjivanjem domaćih rasa ovaca sa španjolskom i južnofrancuskom merino-ovcom. praznici ne određuju početak kosidbe kosite zelenu travu pre pupljenja (tada ima najviše proteina). srednjeg do velikog okvira. Finoća niti jednoličnog belog gustog runa iznosi 30-35 mikrona Uzgaja se kao ranozrela mesna ovca sa sposobnošću ne samo za napasivanje nego i stadno držanje.0 kg Odrasla ovca 75-90 kg 4. Belo runo u tipu je merino vune i finoće od 26-28 mikrona.0 – 2.- sprovedite preventivu dobijte od njih maksimalnu proizvodnju ne verujte onima koji vam govore da su ovce skromne životinje zasnivajte veštačke livade stare livade i pašnjake podsejavajte bacajte pored stanjaka i mineralna đubriva(200kg po hektaru) čistite korove sa vaših pašnjaka uklanjajte krtičnjake kosite na vreme. Uzgaja se u čistoj krvi ili kao očinska pasmina.5-7. Koristite savete stručnjaka.0 kg 2. Uzgaja se za prelaženje velikih razdaljina i očuvanje pejzaža uz visoke prinose pri različitim itenzitetima držanja. vansezonsko gonjenje uz najbolju majčinsku sposobnost. Noge su smeđe do crne boje. Ova ovca bele je boje. viseće uši. Dobra mišićavost. veka u Vestfaliji ukrštanjem nekih engleskih mesnih rasa kao što su oksford i hempšir sa domaćim rasama.5 Crnoglava mesna ovca Crnoglava mesna ovca nastala je sredinom 19.0-5. ima klinastu. 13 . Ova mesna ovca srednjeg do velikog okvira ima srednje široku glavu s jakim ušima koje stoje postrance. Težina Vuna Godišnje ojagnji jagnjadi Odrastao ovan 125-160 kg 6. Uzgoj ovaca u Bavarskoj Merinolandschaf-Virtemberg Merinolandschaf (internacionalno: „Württemberger“) nastao je u 19. Poželjne su izražene mesne partije.

3 Suffolk (Safolk) Prapostojbina safolka je Engleska.Odrasli ovan Odrasla ovca Težina 120-160 kg 5. gde je bio uzgojen početkom 19-og veka ukrštanjem sautdaun i norfolk rasa. Mišićavost je veoma izražena.0-7.0-5.8 – 2.5-4. gusta.9 – 2. usana i pojedinih mrlja na snažnim stajaćim ušima. Uzgaja se kao mesna ovca sa najboljim klaničkim kvalitetom trupa uz naglašenu sposobnost stadnog držanja i ukrštanja pri intenzivnom načinu držanja. Poželjna je ranozrelost i uska glava. Težina Vuna Godišnje ojagnji jagnjadi Odrasli ovan 115-145 kg 4. Uzgaja kao ovca koja brzo raste i sposobna je ne samo za napasivanje nego i stadno držanje u intenzivnim uslovima. Težina Vuna Godišnje ojagnjene jagnjadi Odrasli ovan 120-160 kg 4. finoća niti runa iznosi 33–35 mikrona. Danas pripada najvažnijim mesnim rasama i rasprostranjen je širom sveta. Vuna je bele boje.0 kg 1.0 kg Odrasla ovca 70-100 kg 3. Noge su crne i nisu prekrivene vunom.0 – 2.1 Texel (Teksel) Ova rasa izvorno je nastala na ostrvu Teksel u Holandiji sredinom 19-og veka ukrštanjem engleskih rasa lester i linkoln.0-5.5 kg 1.0 kg 70-100 kg 4.5-4.0 kg Vuna Godišnje ojagnji jagnjadi 2. finoće 30-34 cm. Uzgaja se u čistoj krvi ili kao očinska rasa. tankim i pomalo visećim ušima. Ova mesna ovca srednjeg do velikog okvira ima glavu s dugačkim.0 kg Odrasla ovca 70-80 k 3. Poželjan je dugačak i širok trup izraženih mesnih partija. gonjenje je sezonsko. Ova mesna ovca srednjeg do velikog okvira je bele boje izuzev pigmentiranih sluznica. nosa.0-6. Spada među najvažnije mesne rase i rasprostranjena je širom sveta.0 14 .

0 kg 2. Ova ovca velikog okvira ima plemenitu. šutu glavu zakrivljenog profila i dugačke. Težina Vuna Godišnje ojagnji jagnjadi Odrasli ovan 90-120 kg 6. Poželjna je kao brzorastuća i ranozrela ovca trostrukog korišćenja visoke plodnosti i mlečnosti .0 kg 4. čiste je bele ili smeđecrne boje. ova domaća ranozrela ovca brze ranozrelosti odlikuje se izraženim vansezonskim mrkanjem. ravna vuna svilenastog odsjaja finoće je 32-36 cm. a njihova postojbina su Bavarska. Najbolja majčinska sposobnost garantuje dobre izlazne rezultate uzgoja. Ova potpuno bela ovca srednjeg je do velikog okvira.0 – 2. Težina 110-130 k g 70-100 kg Vuna 5.600 kg mleka uz 6% mlečne masti i 5% mlečnih proteina. gde su 1850. ukrštena dva tamošnja soja marš-ovaca (Groninger i Friesenschaf) pri čemu je stvoren jedinstveni tip ovce.0 kg Odrasla ovca 75-85 kg 4.0 – 2. južni Tirol i Švajcarska. laganu glavu ovnovskog profila i dugačke uši usmerene prema napred. Također je važan dobar prinos vune. padajuća. Tirol.0-5.5 Smeđa planinska ovca Smeđe planinske ovce nastale su od alpskih planinskih rasa ovaca. Uzgajana za držanje u sirovim uslovima planinskih regija velike nadmorske visine.Istočno-frizijska mlečna ovca Ova mlečna ovca nastala je u istočnoj Friziji.0 kg Godišnje ojagnji jagnjadi 2. Vuna je finoće 32-38 mikrona. 15 .0-8. Noge su jake. U Bavarskoj se nekad uzgajala za proizvodnju zahtevnog lovačkog lodena. Ima usku. papci čvrsti.0-6.0-7.4 Odrasli ovan Odrasla ovca Bela planinska ovca Bavarska bela planinska ovca uzgojena je u pokrajini Verdenfelzer. a dugačka. gde su početkom 20-og veka ukrštane bergamaška rasa ovaca sa autohtonom štajnšaf rasom. Dugačak. široke i viseće uši. tanak rep nije obrastao vunom.

Najbolja majčinska sposobnost garantuje dobre izlazne rezultate uzgoja. ravna vuna svilenkastog odsjaja finoće je 32-36 cm.0 Obeležja plodnosti 1. Oberpfälzer Füchse. Regionalni sojevi ove rase treba da ostanu sačuvani. padajuća. ova domaća brzorastuća ovca brze ranozrelosti odlikuje se izraženim vansezonskim mrkanjem. Westerwälder Füchse. Zlatno žute je do crveno žute boje.0-4. Težina Vuna Godišnje ojagnji jagnjadi Odrasli ovan 85-110 kg 6. ima usku.0-5. šutu glavu zakrivljenog profila s dugačkim.0 kg 1. papci čvrsti.0-6.0 kg Odrasla ovca 55-75 kg 3.Korekcija prema starosti prvog jagnjeta i uticaju farme 16 .0 kg 2. Sezona mrkanja je duga.Broj rođene jagnjadi 2. širokim i visećim ušima. niti ima rogove. Uzgaja se kao otporna domaća ovca skromnih zahteva koja se prilagođava napasivanju kao i stadnom držanju. Težina Vuna Godišnje ojagnji jagnjadi Odrasli ovan 80-100 kg 4. Noge su jake.Ova jednobojna smeđa ovca domaće rase srednjeg je do velikog okvira. Ova ovca srednjeg okvira ima usku glavu koja nije prekrivena vunom.Broj odgojene jagnjadi 3.0 – 2. naprimer tipovi Coburger Füchse. a dugačka. runo jagnjadi je crvenosmeđe. Uzgajana za držanje u sirovim uslovima planinskih regija velike nadmorske visine.0 kg Odrasla ovca 60-80 kg 4.0-7.7 – 2.5 Koburška riđa ovca Koburška riđa ovca spada u Landschafen i prvobitno se uzgajala u mnogim srednjogornim regionima Nemačke. Duga padajuća glatka vuna ima zlatni do crvenosmeđi odsjaj („zlatno runo“). Eifeler Füchse.

2 193.73 1.20 28.50 1.80 22.92 ovce koje su se ojagnjile u % godišnje jagnjenje 2 puta 24.6 207.20 1.66 1.70 3. godina Rasa Po jagnjenju rodene jagnjadi Merinolandschaf (virt.Obeležja plodnosti 2002.7 Provera težine u 105.2 181.30 12.0 173.) Crnoglava mesna ovca.3 190. 17 .9 189.2 213.5 189. danu života Vaganje sve muške jagnjadi na uzgojnoj farmi pri starosti od 105 dana života(+/.9 154.50 1.7 164.90 8.9 185.75 1.60 32.10 rod.2 170.14 dana.69 1.75 1.0 181. jagnjadi odgojene jagnjadi 191.0 198.7 215. Suffolk (safolk) Texel (teksel) Bela planinska ovca Smeda planinska ovca Koburška rida ovca Mlecna ovca 1.

72 23.96 18 .6 3 1 .Rezultati prirasta u 105 dana 2002 R as a Me rino la nds chaf (virte mb e rg) C rnog la va me sna o vc a S uffo lk (s afo lk ) Texel (te ks e l) B e la pla nins ka ovca S me d a p la ninsk a o vc a K o buršk a rida o vca Mle cna o vca težina kg dn.1 336 372 361 313 273 245 247 301 Provera mlečnosti 1998 . laktacija Mleko kg Mast kg Mast % Proteina kg Proteina % 117 463 26.5 3 7 .1 3 3 .6 4 0 . prir.9 4 5 .7 5. g 4 3 .2 4 2 .1 4.2002 Zaključ.8 3 1 .

velike mesne partije -Pogodna za ravnicu.NEKE RASE OVACA KOJE SE GAJE U SRBIJI I CRNOJ GORI BARDOKA OVCA -Najmlečnija rasa u Srbiji i Crnoj Gori u ispitivanjima Dr Nurgina Memišija -Prosek pojedinih stada je 250 kg mleka -Postoje dva soja:bela i žuta -Težina ivaca je 50-55 kg -Plodnost iznosi 1.traži idealne uslove sa dosta hrane -Težina ovaca 80-100 kg .0 BARDOKA OVAN -Dostiže težinu do 80 kg I‘L de FRANCE -Francuska tovna rasa -Ovca sa 4 buta. ovnova od 130-150 kg .Plodnost 150% 19 .

PIROTSKA OPLEMENJENA OVCA -Jedina plemenita rasa ovaca Srbije I Crne Gore u tipu merina -Drugačiji je naziv domaći Wirtermberg -Odličan za gajenje u brdsko-planinskom području -Težina ovaca 60-70 kg -Plodnost 150% -Mlečnost 60-80 litara PIROTSKI OPLEMENJENI OVAN -Težina ovna je do 120 kg SVRLJIŠKA RASA -Pramenka koja živi na svrljiškim planinama -Daje oko 120 litara mleka -Veoma je otporna.Ne zahteva posebne uslove za gajenje i negu -Težina ovce 55-60 kg -Plodnost 120 % OVAN SVRLJIŠKE RASE -Težina ovna do 80 kg 20 .

a ovnova od 120-140 kg ISTOČNO FRIZIJSKA OVCA -Najmlečnija rasa ovaca na svetu -Prosek za pojedina stada od 600-1200 litara mleka -Zahteva intenzivne uslove gajenja -Glava.dala dobre rezultate -Odgajivači je nisu dobro prihvatili pa se nije raširila -Sada je uvezeno jedno stado u Srbiju I Crnu Goru pri poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu -Težina ovaca od 80-100 kg.a ovnovi oko 80 kg -Živi u malim stadima -Neuspeli uvoz 21 .stomak i rep obrasli su dlakom -Plodnost je 180 % -Ovce su teške oko 60 kg.VIRTEMBERŠKA RASA -Uvezena ovca iz Nemačke -Koristi se za proizvodnju mesa -Najviše korišćena u Srbiji I Crnoj Gori kod oplemenjivanja domaćih ovaca -Težina ovce od 80-100 kg -Plodnost 170 % -Postoji i mlečni Virtemberg koji daje do 150 kg mleka SUFOLK -Engleska tovna rasa uvožena u Srbiju I Crnu Goru za ukrštanje sa cigajom.

AUSTRALIJSKI MERINO -Rasa za proizvodnju vune i mesa -Prinos runa 8-12 kg KONFORMACIJE NEKE RASE KRAVA ZASTUPLJENE U NEMAČKOJ 22 .

Nemački holštajn (crno-beli) Nemački crveno-beli holštajn Nemački Angler (‘Crveno govedo’) Nemački Jersey (Džersi) 23 .

Nemački Vorder & Hinterwalder Nemački Gelbvieh (Nemačko žuto govedo) Nemački Fleckvieh (‘Simentalac‘) 24 .

meso: međutelidbeni interval (dan): mjeseci dob pri prvom teljenju: Ø broja somatskih stanica: ~ 4.000 25 .Zastuplljenost rasa u Nemačkoj: 25% od svih umatičenih goveda u Nemačkoj Raspoređenost simentalca: Činjenice i podaci za 2002.469 4.61 391 30.090.350 > 58 1 : 4.4 < 170.16 3. godinu: broj goveda: broj umatičenih krava: Ø mlijeka (kg/laktacija): Ø masti (%): Ø proteina (%): dnevni prirast (g/dan): randman (%): odnos kosti .314 6.000 643.51 > 1.

dokazana na svim kontinentima •visoko vredna muška telad i visoka vrednost trupa •miran i staložen temperament jedinki oba pola •visoka ekonomska efektivnost u sastavu krava-tele postignuta brzim rastom teladi i niskim zahtevima s obzirom na okolinu •idealna pasmina za unakrsna ukrštanja sa čistim mlečnim pasminama Tradicionalni uzgajivač nemačkog Fleckvieh-a muze 20 do 50 krava i odgaja mladu stoku za obnovu stada i kao podlogu budućeg uspeha farme. brzi rast •izuzetno snažna i zdrava goveda koja se brzo prilagođavaju svim klimatskim uslovima i uslovima ishrane. Nakon godinu dana intenzivne ishrane.Prednosti nemačkog Fleckvieh-a(„Simentalac“): •dvonamenska pasmina visoke proizvodnje mleka i mesa •najniži broj somatskih stanica. 26 . redovna steonost. počevši od proleća sve do kasne jeseni . Ovaj zdravi period rasta je podloga za buduću visoku proizvodnju kombinovanu sa zdravljem i dugovječnosti. 24 sata na dan. Fleckvieh junice se tradicionalno drže vani na paši.

dvonamenska pasmina: 60 % mleko + 40 % meso = 100 % profitabilnost ! Nemački Braunvieh (‘Smeđe govedo‘) 27 . trup Fleckvieh krava postiže najviše prihode putem najviše mase i izvanredne mišićavosti uz niski postotak masti. Između svih mlečnih ili dvonamenskih pasmina.Današnja Fleckvieh krava za dvonamensku svrhu sa 60 % vrednosti u mlečnoj i 40 % vrednosti u proizvodnji mesa rezultat je tradicionalno organizovanog intenzivnog uzgoja u trajanju više od 100 godina i preko mnogih generacija uzgajivača.

88 409 32.61 > 1.: •dobroćudna pasmina dvostrukog korišćenja •8.Raspoređenost smeđeg goveda: Činjenice i podaci za 2002.0 > 6.000 kg mleka sa 7% do 8% proteina + masti 28 .784 4.000 do 9.889 6.24 3.meso: međutelidbeni interval mjeseci dob pri prvom Ø starost pri izluèenju ~ 495.5 Prednosti nemačkog smeđeg gov.250 > 57 1 : 4. godinu: broj goveda: broj umatičenih krava: Ø mlijeka (kg/laktacija): Ø masti (%): Ø proteina (%): dnevni prirast (g/dan): randman (%): odnos kosti .000 157.

i naša mlečna farma. čija je članica. Svaki odabir pratiće stručnjak iz udruženja uzgajivača. u srcu regije uzgoja nemačkog smeđeg govečeta. od 1968. 29 . odabir Vaših goveda održa će se u neposrednoj blizini našeg ureda. od tropskih vrućina do oštre klime gorskih predela sa oskudnom krmnom bazom.•visok kvalitet mleka sa izvrsnim ukusom i mogućnošću proizvodnje sira (Kappa Casein B) •idealno se prilagođava različitim načinima držanja i podnosi tropske vrućine jednako dobro kao i ekstremne hladnoće bez ikakvih poteškoća •čvsrte noge sa izuzetno čvrstim papcima osiguravaju nadaleko čuvenu dugovečnost smeđih goveda •izvrsno zdravlje vimena i oblik s najboljom dojnošću Budući da se INTERBOVES nalazi u mestu Altusried. Uz optimalne uslove one mogu u potpunosti razviti svoje proizvodne sposobnosti. nemačke smeđe krave su bez konkurencije. prilagođene svim načinima držanja. Širom sveta nemačko smeđe govedo poznato je i traženo kao visokoproizvodna pasmina sa sposobnostima aklimatizacije. Pod najekstremnijim uslovima. Uzgoj nemačkog smeđeg goveda bio je oduvek izrazito usmeren na visoku proizvodnju mleka. godine.

Kod nemačkog smeđeg goveda iz ekonomskih razloga pridaje se važnost i proizvodnji mesa kao druge komponente iskorištavanja.798 3. Nemačko smeđe govedo idealan je izbor za farme srednje veličine u svim klimatskim uslovima s glavnim ciljem-profitabilnom proizvodnjom mlijeka! Tirolsko sivo govedo Cinjenice i podaci za 2002.094 4. godinu: broj goveda: broj umatičenih krava: Ø mlijeka (kg/laktacija): Ø masti (%): Ø proteina (%): dnevni prirast (g/dan): randman (%): ~ 55.81 3.28 > 1.200 > 58 30 .000 12.

Kako su napravljeni ovčarnici kod vas otvoreni ili zatvoreni? Tradicionalno zatvoreni i veoma ne fukcionalni. skromnih su zahteva.Šta je bolje davati ovcama.Najlakše se vrši gumicama koje se stavljaju između četvrtog i petog repnog pršljenja kod starosti od 7-10 dana.Koje starosti treba da bude ovan da bi mogao da osemenjava ovce? Najmanje 2 godine . Ova goveda su jednostavna.Ova osobina se popravlja nabavkom novih ovnova druge rase. Zašto se krate repovi kod ovaca ? Zašto se odsecaju repovi jagnjadima? Kako i na koji način se to vrši? Kada u kojoj starosnoj dobi se odsecaju repovi jaganjcima? Iz higijenskih razloga i i zbog lakše oplodnje kod prirodnog parenja. 6. ali samo ako je kvalitetan i ako sadržaj odgovara deklaraciji na vreći. 13.Kolika je normalna potreba za jedan dan ovcama.Ko ocenjuje kvalitet stoke na sajmu a ko u selu i na farmi? Na sajmu kvalitet stoke određuje posebna komisija.Dali se ovnovi radjaju bez rogova? Da ovnovi se rđaju bez rogova i to je rasna karakteristika. samleveni kukuruz ili koncentrat? Naravno da je bolji koncentrat. 8. 9.vitaminske smeše? Za bremenite ovce oko 14 gr. 4.Ovce su postale sitnije i izrodile se.Ovca teška 60kg od 2-3 kg. A za ostale 6-10 gr. 5.Šta je bolje davati samleveni kukuruz ili celo zrno kukuruza? Bolje je davatI samleveno zrno zbog lakšeg varenja. 3.Koliko članova broji udruzenje Čobana u Pirotu? Nema udruženja čobana u Pirotu. 31 .Zašto Vitemberg ovca u Sjenici nije uspela? Zbog neadekvatnog tretmana. 12.najbolje 3-4 godine kada budu gotovi testovi. mineralno. loših uslova gajenja počev od smeštajnih uslova pa do ishrane. da li ta osobina može da se popravi ? Ovce su sitnije zbog uskog parenja u srodstvu.Dali preko vas(Institut u Pirotu) možemo da kupimo ovce ili rasne ovnove? Možete. PITANJA I ODGOVORI 1.Sivo tirolsko govedo je tipična planinska pasmina koja je rasprostranjena u području Alpa i Dolomita u Austriji i Italiji. 7. 11. 2. a na selu lokalna selekcijska služba. 10. poseduju jak instinkt u pronalaženju hrane na pašnjacima i imaju sposobnost efikasne konverzije čak i grube vegetacije.Koliko je potrebno da ovca pojede sena za jedan dan? U zavisnosti od težine .

31. 21.Koliko koštaju ovce akoliko koštaju ovnovi? Ovce koštaju oko 150 Euro . 33. služba) pošalje se uputom da se obuči za poslove osemenjavanja kandidata.Kada ovce postanu sitnije i izrode se.5 – 2 kg sena. 23. 32. da li ta osobina može da se popravi ? Ova osobina se vrlo lako popravlja i brzo.Zašto se odsecaju repovi jagnjadima? Zato što jagnjad dok su mala vrlo lako podnose taj zahvat.. a ovnovi od 200-230 Eura. .Šta je bolje davati ovcama samleveni kukuruz ili koncentrat? Koncentrat jer je to smeša potpuno normirano pripremljena za ishranu .izraženu želju da se bave ovim poslom.Šta je to genetika? Genetika je naučna grana koja se bavi ispitivanjem nasleđivanjama pojedinih osobina i mogućnosti da se kombinovanjem ovih osobina postigne poboljšanje proizvodnje (mleka-mesa) 36. kada se životinja leči pre nego što je veterinar pregleda ili posle pregleda veterinara? Krava se leči kada se pregledom utvrdi da je obolela.izraženu odgovornost za svoj rad. ali ne mora da bude . 35. 32 . olakšava parenje i jagnjenje. 20.krava koja je zdrava(ispitana na bolesti) i bez velikih nedostataka u eksterijeru. 17.Šta je bolje davati samleveni kukuruz ili celo zrno kukuruza? Krupno mleveni kukuruz. 26.Da je opšte prihvaćen kod ljudi u čijem selu treba da radi.privatna vet.000 kg mleka.Cenu formira tržište. 24.Koje starosti treba da bude ovan da bi mogo da osemenjava ovce? Ovan kod prvog pripusta mora da bude najmanje starosti od jedne godine.Koliko košta ovčije mleko u Pirotu i kako vi formirate cenu? Otkupna cena mleka je između 25 i 30 din sa najmanje 7% mlečne masti.Zašto se krate repovi kod ovaca ? Iz higijenskih razloga. 30. 15. naročito meleženjem sa rasama za meso.Šta je to bikovska majka? Krava koja u prvoj laktaciji daje 15. 19.Ako krava ne ostane steona. 34.Kako da izaberem bika koji je dobar za osemenjavanje krave? Treba se obavezno posavetovati sa službom osemenjavanja-veterinarom koji osemenjava na vašem terenu krave. koji ako uspešno savlada obuku radi u selu pod kontrolom službe koja ga je poslala.14.Koju školu treba da imam pa da mogu da konkurušem za osemenioca? Potrebno je da kandidat ima : .Kako i na koji način se to vrši? U starosti od dve do tri nedelje uz korišćenje specijalnih gumica koje zaustave protok krvi i rep otpadne za 10 do 14 dana.Kako da pošaljemo čoveka koji bi se obučio da osemenjava krave? Potrebno je da ovlašćena organizacija (veterinarska stanica.Kada i u kojoj starosnoj dobi se odsecaju repovi jaganjcima? U dve do tri nedelje. 18.Koliko je potrebno da ovca pojede sena za jedan dan? Ovca u zimskom periodu držanja treba da pojede zavisno od proizvodnje ( MESO – MLEKO) od 1. 16.Da li druga ili treća grneracija od te krave može da služi kao bikovska majka? Ima veliku predispoziciju.Bar osnovno obrazovanje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful