P. 1
Okretne i Specijalne Dizalice

Okretne i Specijalne Dizalice

|Views: 2,211|Likes:
Published by Dina Lohan

More info:

Published by: Dina Lohan on Apr 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2013

pdf

text

original

UVOD

Dizalica u opštem smislu riječi je svaki uređaj koji služi za vertikalno dizanje i spuštanje kao i za horizontalno prenošenje tereta, sa ručnim ili motornim pogonom, nosivosti preko 100 kg, koji rade na principu namotavanja čeličnog užeta ili lanca na bubanj i podešena su za rad sa kukom, grabilicom ili drugim zahvatnim ili nosećim sredstvom. Osnovna klasifikacija dizalica je: prema načinu upotrebe (pokretne, nepokretne, prenosne) prema konstruktivnoj izvedbi (lančane, vitla, konzolne, toranjske, mosne, portalne, pretovarne, samohodne, žičane, ...) prema vrsti pogona (ručni, električni, hidraulični, pneumatski, sa SUS motorima) prema pogonskim klasama (pogonska klasa 1: mosne, montažne, industrijske; pogonska klasa 2: teške industrijske, toranjske, portalne, lučne i pretovarne; pogonska klasa 3: teške mosne za rad u valjaonicama, livnicama, visoke portalne sa magnetom i grabilicama; pogonska klasa 4: veoma teške pretovarne i dizalice u kontinuiranom radu).

Po načinu rada mogu biti: sa prekidima i kontinualne. Obično je potrebno da pogonski motor može brzo da pokrene mehanizam i da ga brzo zaustavi. Glavni rad je dizanje. Teret nose: šipke sa zupcima, zavrtnjevi, hidraulički klipovi, čelična užad i užad od biljnih i vještačkih vlakana ili lanci. Za horizontalno kretanje tereta dolaze u obzir voženje ili okretanje, ili pak njihova kombinacija. U svim uređajima za kretanje moraju biti ugrađene kočnice a nekad i ustavljače koje onemogućavaju neželjeno kretanje. U radu sa dizalicama neophodno je pridržavati se opštih mjera i normativa propisa iz Zaštite na radu. Specijalne i okretne dizalice: Osnovna konstrukciona karakteristika ovih dizalica (osim dizanja i spuštanja tereta) je prenos tereta uz pomoć mehanizama za okretanje nosećeg dijela dizalice koji pravi kružnu putanju. Razlikujemo: stubne ili toranjske dizalice, portalne ili okretne dizalice, plovne okretne dizalice.

1

Toranjske dizalice
Posljednjih decenija ove dizalice se sve više primjenjuju. Najviše značaja su imale u racionalizaciji i humanizaciji rada u visokogradnji, naročito kod prenosa kabastih tereta, sitnijih materijala, konstrukcija i betona. U konstrukcionom obliku postoji niz rješenja, kako u pogledu osnovnih karakteristika dizalica, tako i u pogledu njihove pokretljivosti ili upotrebe. Razlikujemo niskomontažne i visokomontažne toranjske dizalice. Niskomontažne toranjske dizalice su lahko prenosivi kranovi sa najvećom primjenom u građevinarstvu (visine dizanja tereta do 20 m) i industrijskim kompleksima. Osnovne tehničke karakteristike ovih dizalica su: - brza i lahka montaža krana, - konstrukcija kraka dizalice ili ruke koja može biti pokretna po vertikalnoj ravni i često je zovu igla, kao i horizontalna po kojoj se kreće mehanizam za podizanje – mačka (sl.1., sl. 2.) (ruka dužine do 30 m). - položaj obrtnog dijela dizalice je u donjem dijelu krana – iznad postolja. - komandna kabina (sl. 1., sl. 2.) najčešće je smještena ispod kraka dizalice i okreće se zajedno sa dizalicom i samim tim postiže dobar pogled rada dizalice. U novije vrijeme sve su više prisutne ovakve dizalice sa komandama za daljinsko upravljanje kranom, što je veoma povoljno kod montažnih radova.

Sl. 1. konstrukcije postolja su dosta različite. Postoje stacionarne i pokretne dizalice (veoma rijetko), i to: na gusjenicama, na kolosjeku i na pneumaticima. tehničko-eksploatacione karakteristike dizalica su: brzina dizanja tereta, brzina okretanja i brzina kretanja.

2

4. 4. 3.uz pomoć teleskopa (sl.) i ankerisanja za objekat (sl. Sl. Prikaz mačke i kabine Visokomontažne toranjske dizalice se kod nas primjenjuju za vertikalni transport i visine dizanja tereta od 20 m do 300 m .Sl.). 2. 3 .

Pomjeranje dizalice po kolosjeku je lokalno . i varijacije napona struje. Prije svake montaže krana neophodno je obezbjediti nesmetan prilaz sredstava za transport i montažu dizalice te proračunati i pripremiti podlogu za nju. Kod motora za okretanje dizalice uz uljnu spojnicu primjenjen je uređaj sa kliznim prstenovima za stepenasto puštanje u rad. treba voditi računa o nosivosti tla. Kod motora za pokretanje mačke osigurano je pokretanje bez proklizavanja i trenja primjenom telamit kotura kako nosećih tako i vodećih.po gradilištu i ograničenog je radijusa.. Kod motora. Edil-GRU. Kada se postavlja kolosjek. a u rijetkim slučajevima na portalnu stazu. Potain. Metalna. Razlike se javljaju u pojedinim konstruktivnim rješenjima elemenata stubova.Sl. Kod pokretnih dizalica po šinama izrađuju se posebni točkovi umjesto točkova sa vijencima. ugrađen je termički uređaj za otkrivanje preopterećenja. 4 . a na gradilištu se pomoću autodizalica ili specijalnog vitla (nakon postavljanja početnog balasta) montiraju i podižu u visinu. smještaja pogonskih uređaja i kleterovanja (podizanja krana). Statički proračun stabilnosti podloge zavisi od ukupnog opterećenja dizalice (težina dizalice + maksimalna nosivost dizalice pomnožena sa koeficijentom sigurnosti). kao i to da se šine kolosjeka po potrebi ankerišu. Montaža dizalica Montažu. Veliki napredak u opremi mehanizacijom. Pokretne toranjske dizalice najčešće se postavljaju na kolosjek. Konkurencija proizvođača je velika. Međusobno rastojanje šina kolosjeka zavisi od mase dizalice i najčešće iznosi od 4 m do 5 m. Nezamisliv je rad sa ovim dizalicama bez prisustva obučenog signaliste – vezača tereta. Pomenućemo neke poznate proizvođače toranjskih dizalica: Liebherr. posebno ovlašteni od organizacije za taj posao i koji su upoznati sa opasnostima pri radu na dizalici. 3. kretanja po kolosjeku. pri čemu je omogućena postupna promjena brzine okretanja i startanja bez trzaja. izazvao je veliku potražnju a time i njihovu proizvodnju. ruku i njihovog nastavljanja. Pogon toranjskih dizalica je isključivo električni. a pojedini tipovi se veoma malo razlikuju. u skladu sa propisima Zaštite na radu. Richier. naročito dizalicama. za dizanje tereta.. Lakše dizalice prevoze se kompletne. a broj motora zavisi od konstrukcije dizalice. Schwing. i to samo kada su u pitanju teške konstrukcije dizalica. koji komunikaciju sa kranistom vode pomoću znakova sporazumijevanja ili radio vezom. Rukovalac dizalicom mora biti stručno obrazovan i zdravstveno sposoban za rad na visini i striktno se pridržavati Uputstva za dizaličara. Pri radu sa dizalicama potrebno je obezbjediti potpun pregled puta tereta koga dizalica podiže i prenosi. kao i za pokretanje mačke po kraku ili dizanje tereta. opravke i održavanje dizalica mogu vršiti samo kvalifikovani radnici.

5. Edil – GRU (montirana sa dijagramom nosivosti) Primjer transporta i montaže niskomontažne toranjske dizalice Sl. LIEBHERR 28 K (za transport) 5 . 6.Sl.

7. LIEBHERR – faza montaže 6 .Sl.

Postavljanje centralnog balasta i istovremeno vertikalno podizanje stuba 7 .- Sl.) dizalice i rasklapanje ruke (strijele). LIEBHERR – faza montaže Transport dizalice na pneumaticima i doprema do gradilišta. štelovanje kočnica i graničnika u skladu sa nosivošću te priprema krana za tehnički pregled. Priključak na elektromrežu i uzemljenje. 9. Sl. Istovremeno vertikalno podizanje stuba (sl. Postavljanje dizalice na sopstvene stope uz pomoć autodizalice.). Uz pomoć montažne sajle vrši se uspravljanje stuba dizalice. 9. Postavljanje centralnog balasta na postolje dizalice (sl. 9. 8. Fiksiranje krana.

Za montažu visokomontažnih toranjskih dizalica je neophodan projekat instalisanja i proračun podloge (u zavisnosti od toga da li će se toranjska dizalica montirati na stope. Ukoliko će se izvršiti montaža iznad osnovne visine.) priključenje na elektromrežu i uzemljenje (toranjska dizalica mora da uz sebe ima sopstveni elekto-ormarić) montaža centalnog balasta. kransku stazu. 11. 10. koji se utovaraju autodizalicom. Težina centralnog balasta zavisi od montažne visine krana i kreće se od 22 .sl. 11. prije montaže je neophodan proračun ankerisanja i određivanje dužine zatega. montaža kontra ruke (repa) sa mehaničkim dijelom (el. tj. ali se zbog krutosti konstrukcije ne preporučuje rad ispod visine dizanja od 26 m (tj. 10. Faze montaže – primjer za kran 120 HC „Metalna“ Maribor: postavljanje kranske pruge širine 4.68 t (sl.) montaža vodećeg dijela i hidrauličnog uređaja za podizanje (teleskop). kontrola mehanizama i podmazivanje nakon ove faze montaže kran je praktično u funkciji (gdje visina dizanja 16 m).) - 8 . Ukupna težina zavisi od visine dizanja krana (koje se mogu montirati i do 300 m visine). zatim donjeg i gornjeg podesta (balkona) koji služi kao radna platforma montaža kabine sa okretnim dijelom i motorima za okretanje. 12. montaža ruke (strijele) se montira na zemlji iz njenih dijelova u zavisnosti od projektovane dužine ruke krana ( od 25 m do 50 m). 10. u slučaju ankerisanja za objekat. Mehanizam za okretanje služi za okretanje gornjeg dijela krana u djelokrugu rada montaža špica (vrh) – sl. 6 m (kranska pruga se mora učvrstiti razuporama i po mogućnosti ankerisati) montaža podvoza i osnovnog stuba (sl. Maksimalna visina dizanja samostojećeg toranskog krana iznosi 40 m (sl. poželjno je montirati minimalno četiri sekcije krana) teleskopsko izvlačenje krana do potrebne visine (maksimalno 12 sekcija po 2.5 m bez ankerisanja za objekat). a kreće se od 60 – 150 t. bubanj sa sajlom i reduktor) . krajnjih prekidača i uređaja preopterećenja.). štelovanje kočnica. šleperima i kamionima. ormar. graničnika.Primjer transporta i montaže visokomontažne toranjske dizalice Transport ovakvih toranjskih dizalica se vrši na niskonosivim poluprikolicama. Kompletna ruka se uz pomoć autodizalice podiže i montira iznad kabine te osigura zategama (sl. Na gradilištu je neophodno obezbijediti dovoljan prostor za istovar i montažu krana.) montaža radne sajle. itd.

9 .

10 . 10.Sl.

11 .

12 . 11.Sl.

13 .

12. 14 .Sl.

15 .

13.) – ankerisanje za objekat se izvodi između pete i devete sekcije krana (uz prethodno određenu lokaciju vezivanja zatega za objekat) nakon čega se vrši teleskopsko izvlačenje. 14.) i podizanje krana na visinu dizanja veću od 40 m neophodno je prethodno ankerisati kran za objekat – I sidrenje. 15. Prikaz dužina zatega ruke u zavisnosti od njene dužine i nosivosti Teleskopsko izvlačenje i ankerisanje za objekat: za teleskopsko izvlačenje (sl.Sl. ubacivanje novih sekcija u stub 16 . Prvo sidrenje (sl. tj.

tj. U slučaju potrebe za većim visinama vrši se drugo ankerisanje za objekat. Minimalan razmak – visina između dva sidrenja iznosi 5 sekcija.- krana. a maksimalan 9 sekcija (ovo ograničenje je neophodno da bi se zadržala elastičnost stuba toranjske dizalice) shema ankerisanja i proračun zatega je sastavni dio dokumentacije za tehnički prijem krana. 15 17 . 14 Sl. izdavanje upotrebne dozvole za rad Sl. Broj montiranih sekcija krana iznad I sidrenja je maksimalno 11.

18 . 16.Sl.

Vrsta pogona .Pogonska klasa .Sl.Proizvođač . njihov krajnji položaj i rastojanje (vertikalno) između položaja ručica krana Tehničke karakteristike visokomontažne toranske dizalice: . Primjer ankerisanja dva krana za objekat.Godina proizvodnje Metalna Maribor LM 120 HC Elektromotorni II 1987. 19 . 17.Tip .

Dizaličar Dizaličar je kvalifikovana i obučena osoba za upravljanje dizalicom (nerijetko i monter). elektroopreme dizalice. Dužnosti dizaličara su i: 20 . . sa 10% preopterećenja. odgovornog za montažu i održavanje). užadi .Pregled konstrukcije i instalacija dizalice.Preglede prilaza dizalici. 60 / 30 12 / 39 / 73 0. .. kočnica. stezače i drugi podaci oko izmjene konstrukcije) Ispitivanje dizalice Poslije svake montaže dizalice (prije predaje dizalice na upotrebu) vrši se probno ispitivanje tehničke ispravnosti dizalice (od strane tehničkog lica.Statičko ispitivanje dizalice na karakterističnim mjestima ruke.Dinamičko ispitivanje dizalice na istim položajima. 5 / 2.Nosivost . . 7. zvučnih signala. 9 o min m min m min Tehnička dokumentacija toranjske dizalice: Matična knjiga (trajni dokument o tehničkim podacima i karakteristikama dizalice) Kontrolna knjiga (trajni dokument dizalice sa podacima oko korištenja dizalice i održavanja) Uputstvo za rad dizalicom (dokumentacija za montažu. Nakon ovih pregleda zapažanja se unose u kontrolnu knjigu. lanci. ..) te izvršiti kontrolu podmazivanja. pored ažurirane tehničke dokumentacije dizalice. održavanje.Provjera signalnih uređaja.Brzina obrtanja 8 t / 16 m. zaštitnih i sigurnosnih uređaja za kočenje. dizaličar je dužan uvjeriti se da li su svi važni dijelovi dizalice u ispravnom stanju (pregled komandnih uređaja. Za navedene preglede.. .. Prije početka rada.Provjera zaštite od električnog udara. rukovanje.Ispitivanje krajnjih prekidača. te obustaviti rad. Posao obavlja u skladu sa uputstvom za dizaličara i pridržavajući se propisa Zaštite na radu. djelokrug rada. . 2 t / 50 m 5. O svim uočenim nepravilnostima dužan je odmah izvijestiti neposrednog rukovodioca. te vožnje mačke po kranu. ..Brzina mačke .Ispitivanje svih mehanizama dizalice. Provedena ispitivanja obuvataju: . uzemljenja.. a nakon toga i inspekcijski pregled radi provjere njene sigurnosti pri radu (od strane ovlaštene tvrtke). Kada je ovo završeno izdaje se odobrenje za rad sa dizalicom. pregled i podmazivanje) Atesti (zamjenskih dijelova – sajle. 30 / 15. svjetlosnih signala. . znakova upozorenja i obavještavanja. i vrši se provjera tehničke dokumentacije.Brzina dizanja . .. neophodna je i ovjerena shema organizacije gradilišta gdje se jasno vidi lokacija dizalice (krana).

obavezna je upotreba zvučnih signala radi upozorenja radnicima u manipulativnom prostoru dizalice. a u nepreglednim situacijama po uputama signaliste. dizalicom prenositi radnike. obavezno je upoznavanje kolege sa eventualnim poteškoćama u radu dizalice. . Signalista mora biti upoznat sa pravilima i načinom vezivanja tereta. . .. .podizati teret koji nije slobodan (koji se nalazi ispod drugog tereta) ili terete kojima nije u mogućnosto procijeniti težinu. Podlaktica kruži. dlanom obrnuta nadole. Upotreba oštećenih i neobilježenih lanaca-užadi za vezivanje je zabranjena. Glas: Digni! SPUŠTANJE Ruka uz bok je znak naređenja.dizati i prenositi opasne materijale i predmete.. teret! Ispruži obje ruke! Podlaktica jedne ruke i dlan druge ruke se ispruže u pravac u koji treba da se prenese teret. Glas: spušta! MANJI POMICAJ NAGORE Gle. Znakovi sporazumijevanja u transportu dizalicama POČETAK NAREĐIVANJA Ruka ispružena iznad glave znači: „Pazi. signalista mora provjeriti sigurnost vezanog tereta i ravnoteže.- sigurno i bezbjedno upravljanje dizalicom u djelokrugu rada. prenošenja i spuštanja tereta.podizati teret sa koso postavljenim užetom. Signalista Signalista je obučeni radnik koji se pomoću utvrđenih (dogovorenih) znakova (sl. Dizaličaru je zabranjeno: . prilikom smjene dizaličara. 18. Druga ruka je napola ispružena i to iznad visine ramena.ostavljati teret da bez potrebe visi na dizalici. Poslije izbora odgovarajućeg nosećeg sredstva (lanac ili uže).prenositi teret iznad glava radnika. Glas: Malo digni! 21 . ljuljanjem spuštati teret. daću naređenje!“ Taj znak se daje: a) prilikom početka rada b) poslije završetka rada c) da razlikuje dva naređenja kod opreznog rada Glas: o! o! (dugi o) DIZANJE Ruka uz bok je znak naređenja.vršiti istovremeno više radnih operacija nego što je dozvoljeno. pridržavanja uputa o podmazivanju i održavanju dizalice. . Druga ruka je ispružena u visini boka. i brzo se spušta i diže. . a nakon završetka rada ostaviti dizalicu na propisan i bezbjedan način.. . prije polaska i za vrijeme kretanja dizalice.. činiti puni okret kraka bez povratka.) sporazumjeva sa dizaličarem prilikom dizanja. Dlanovi su okrenuti u taj pravac.opterećivati dizalicu većim teretom od propisanog..

ulje. Sl. lamele. Glas: Dalje! VODORAVNI POKRET Gle teret! Savi obje ruke! Podlaktica jedne ruke i dlan su nepomični. Npr... Glas: Polako – naprijed – natrag – nalijevo – nadesno! ZAUSTAVLJANJE Ruka uz bok je naređenje. periodično i nakon montaže: 22 . Održavanje i pregled kranova: Održavanje kranova je propisano tehničkim uputstvom proizvođača i mora se konstantno primjenjivati. Druga ruka je savijena u laktu te se pomiče u vertikalnom pravcu u koji treba prenijeti teret. Dlanovi su okrenuti u taj pravac. ZVUČNI ILI SVJETLOSNI SIGNALI Daje upravljač dizalice a) Razumijem! b) Ponovi naređenja! c) Početak dizanja. 18. Pregledi se vrše svakodnevno. Neophodno je voditi računa (u skladu sa uputama proizvođača) o normativima zamjene funkcionalnih dijelova krana (ležajevi. Glas: Stoj! (dugi o: Stooooj!) BRZO ZAUSTAVLJANJE Daj znak za zaustavljanje objema rukama! Glas: Stoj! (kratko o: Stoj!) ZAVRŠETAK RADA Znak u pravcu vođe dizalice. Glas: Popusti! VODORAVNI PRAVAC Ruka uz bok je znak naređenja.. Podlaktica druge ruke se ispruži u pravac u koji treba da se postavi teret. druga ruka nešto ispod nje ima dlan obrnuto nadolje te se spušta i diže.). Podmazivanje (shema u prilogu) se vrši u skladu sa preporukom i u zavisnosti od funkcije mehanizma. Druga ruka je ispružena i njiše se uz tijelo kao prilikom hodanja. Druga savijena u laktu se brzo pomiče vodoravno u visini grudi.: Preporuka je proizvođača da se vijci za spajanje sekcija dijelova stuba krana mijenjaju nakon svake pete montaže jer je došlo do zamora materijala. pakne. Zaustavljanje je polahko..MANJI POMICAJ NADOLJE Gledaj teret! Ispruži obje ruke! Ruka u visini grudi je nepomična. vijci. Obje ruke savijene u laktu brzo se ukrštaju pred licem. Glas: Naprijed! Nazad! Desno! Lijevo! PRATNJA Ruka uz bok je znak naređenja.

Božidar Furundžić Građevinska knjiga-Beograd 1972 TEHNIČAR-GRAĐEVINSKI PRIRUČNIK 2 Grupa autora Građevinska knjiga –Beograd 1989 23 .. 19. mjesečni: vijci. mačke. motora. godišnji: grupa za održavanje vrši pregled reduktora... elektroinstalacija i sajli sedmični: grupa za održavanje vrši pregled kranske staze. ležajeva.- dnevni: rukovalac kranom vrši pregled kočnica. užad – sajle. koloture. sirene.. Upute za podmazivanje krana LITERATURA ZBIRKA TEHNIČKIH PROPISA U GRAĐEVINARSTVU Ing. Sl.. zupčanika. vijaka. uzemljenja generalni: grupa za održavanje po potrebi vrši generalni pregled – planski vandredni: grupa za održavanje vrši pregled na osnovu iskazane potrebe – hitno zbog nefunkcionisanja nekog od ključnih dijelova krana.

ing Univerzitetska knjiga-Sarajevo 1996 ZAŠTITA NA RADU U SISTEMU UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA Grupa autora Institut zaštite na radu-Sarajevo 1985 OKRETNA STUBNA DIZALICA TIP LM 120 HC Tehnički opis i uputstva za rad Metalna-Maribor TEHNIČKA DOKUMENTACIJA „G.PRETOVARNA I TRANSPORTNA MEHANIZACIJA Dr.Abdulah.Sarajevo INTERNET 24 .dipl. Ahmić R.BUTMIR-a“.P.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->