P. 1
BOSANSKI_JEZIK_V

BOSANSKI_JEZIK_V

|Views: 1,343|Likes:
Published by Zdenka Tomić

More info:

Published by: Zdenka Tomić on Apr 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

_____________________________________________________________ BOSANSKI JEZIK

( 5 časova nedjeljno - 185 časova godišnje ) ________________________________________________________________________

UVOD
Učenje maternjeg jezika ima poseban značaj, jer se putem jezika ostvaruju i prenose osnovna značenja i poruke, u njemu je ključ razumijevanja samoga sebe i svijeta. Maternji jezik pruža osnovne mogućnosti međusobnog sporazumijevanja i komunikacije. Zadatak ovog predmeta je da razvija i usavršava govornu kulturu i pismenost, odnosno da osposobljava učenike za jasnost, logičku povezanost i sažetost misli i sadržaja u govoru i pisanju standardnim književnim jezikom i pravopisom. Bosanski jezik nije samo nastavni predmet, već i nastavni jezik. Stoga, svaki nastavni predmet mora biti dobro i precizno jezički oblikovan, jer je u svojoj oblasti suodgovoran za učenikovo jezičko formiranje. Od znanja bosanskog jezika zavisi i kvalitet znanja u svakoj nastavnoj oblasti. Nastava maternjeg jezika po važnosti daleko prevazilazi granice samoga predmeta, ali osnovna uloga ostaje - trajno i precizno razvijanje učenikovog ličnog govora i njegova dobra i upotrebljiva primjena. Jezičke vještine – slušanje i govor, čitanje i pisanje – podjednako su značajne. Zato se podrazumijeva da će se one preplitatii u nastavnim procesima u kojima je težište na samo jednoj od njih : učenje jedne pomagaće razvoj drugih. Krajnji cilj nastave jezika je opismenjavanje u smislu što boljeg i praktičnijeg stvaralačkog ovladavanja sve četiri aktivnosti, kao i upoznavanja jezičke strukture. U razvoju jezičke kulture književnost ima ključnu ulogu. Književna djela pokazuju moć i domete jezika, pružaju uzor i ideje za jezičku produkciju i podstiču emocionalni, intelektualni, socijalni i moralni razvoj pojedinca. Kroz nastavu književnosti učenici upoznaju umjetničke tekstove, uključuju se u kulturne, etičke, duhovne i druge funkcije umjetnosti riječi kao jedne od najuniverzalnijih civilizacijskih tekovina. Izučavanje bosanskog jezika osposobljava učenike za samoobrazovanje, razvijanje stvarlačke mašte i podsticanje za samostalan rad.

učenik razvija svijest o sopstvenoj kulturi i tradiciji. učenik koristi vještine jezičke produkcije (govorenje. funkcijama i normi. čitanje) u različitim komunikativnim situacijama. učenik stvara kritički stav prema stvarnosti. kao i o postojanju drugih kultura prema kojima izražava toleranciju i poštovanje. . učenik čita i razumije tekstove iz nacionalne i opšte književnosti i kulturne baštine. ličnog izraza i socijalnih sposobnosti. OPŠTI OBJEKTIVI učenik razvija jezičke sposobnosti da komunicira u najčešćim formama diskursa društvene zajednice u kojoj se određeni jezik govori. ali i saznaje da se na Kosovu govore i drugi jezici. jezičkoj strukturi.CILJ Cilj nastave maternjeg jezika jeste dalji razvoj jezičkih i komunikativnih kompetencija proširivanjem znanja o jeziku. učenik bogati maštu i razvija kreativnost ličnog izraza. učenik stiče osnovne jezičke pojmove kroz rečenicu koju raščlanjuje i razvija mogućnost logičkog mišljenja. učenik podstiče razvoj mišljenja i ovladava sopstvenim misaonim procesima. POSEBNI OBJEKTIVI učenik koristi receptivne jezičke vještine (slušanje. interpretira i produbljuje umjetničke tekstove. učenik posjeduje funkcionalna znanja o jeziku. pisanje) u različitim komunikativnim situacijama. kao i podsticanje upotrebe stečenih znanja i umenja za razvijanje individualnih potencijala. učenik prepoznaje vrijednosti književnih djela i razvija sopstveni čitalački ukus. učenik uočava. književnosti i kulturi. učenik stiče pozitivno mišljenja o ulozi i značaju bosanskog jezika kao njegovog maternjeg jezika.

razumijevanja i vrednovanja drame. učenik razvija sposobnost gledanja.učenik piše neliterarne.20 24. poluliterarne i literarne tekstove. učenik prati i koristi medijske tekstove koji odgovaraju njegovom uzrastu. učenik tumači medijske stavove i zauzima stav o njima. učenik se upoznaje sa osnovnim pojmovima iz filmske umjetnosti.30 100 .30 5.20 35. PLANIRANI SADRŽAJI Struktura programskih sadržaja Kategorije JEZIK KNJIŽEVNOST KULTURA IZRAŽAVANJA MEDIJSKA KULTURA Svega Broj časova 65 65 45 10 % 35.

. .1.razlikuju samoglasnike i suglasnike. opisne i gradivne pridjeve .osnovnim značenjem glagola. 1. gradivne.osnovnim glagolskim oblicima (sadašnje. 1. 1.2 Učenici upoznaju osnovne vrste riječi. Učenici razlikuju prisvojne. . Učenici stiču osnovne jezičke pojmove ( prije svega kroz njihovu upotrebu ). Učenici saznaju osnovna značenja kao: rod.riječ u književnom i neknjiževnom jeziku. saznaju ulogu govornih organa u formiranju glasova. 1. a naročito : . buduće i prošlo vrijeme).3.tvorbu riječi – osnovne informacije o tvorbi riječi izvođenjem (derivacijom). . 1.samostalne i nesamostalne riječi. broj i vrste imenica: zbirne. predikat. . oblik i funkciju riječi. . Uočavaju i prepoznaju lične zamjenice (rod i broj). .6. Upravni i neupravni govor – prva varijanta i uočavanje načina na koji se obilježava.pojam promjenljivosti i nepromjenljivosti riječi. 1. objekat.4.službom glagola u rečenici.razlikuju osnovne djelove rečenice (subjekat. 1.1.shvataju da je rečenica osnovno sredstvo sporazumijevanja (komunikacije).jednoznačnost i višeznačnost riječi (riječ u osnovnom i prenesenom značenju).značenje. . . JEZIK (oko 65 časova) 1. Učenici se upoznaju sa : . . glagolske dodatke).5.7.1. Analizom rečenice učenici upoznaju slijedeće jezičke pojmove i izraze: .

razgovaraju o bosanskom književnom (standardnom jeziku). ostrva. filmova. naročito sa udvojenim suglasnikom j (najjači.1. 1. planina. Učenici upoznaju ulogu i značaj bosanskog jezika i njegovo jezičko okruženje . -čki. a posebno se interesuju za govore Župe i Gore.učenici koji govore neko drugo narječje predstavljaju ga svojim drugovima u razredu. zajednički uočavaju sličnosti i razlike. hemijski). država. najjednostavniji). naseljenih mjesta. .1.pišu rječcu naj u superlativu.saznaju koji se još jezici govore na Kosovu. kontinenata (svaka riječ velikim slovom osim veznika) i geografskih pojmova . .okeana. uzvičnik. Vježbaju teža mjesta u pravopisu na primjer : - veliko početno slovo u pisanju naziva organizacija i njihovih tijela. .pišu prisvojne pridjeve izvedene od vlastitih imenica sa nastavcima na: -ski.pišu pridjeve izvedene od imenica u čijoj se osnovi nalazi j (armijski. . . U toku školske godine obavezno uraditi dva zadatka objektivnog tipa iz gramatike i dva pravopisna diktata. kao i o narodnom jeziku.upotrebljavaju pravopisne znakove: tačku. -ov.navode razlike koje postoje u govoru koji koriste kod kuće od jezika koji slušaju na radiju i drugim medijima. mora. . 1. . . -ev. Učenici razvijaju sposobnost čitanja. ški. upitnik. razumijevanja i vrednovanja umjetničkih tekstova Prijedlog teksova za ostvarenje ciljeva : . naslove knjiga. polja (samo prva početna riječ velikim slovom). KNJIŽEVNOST (oko 65 časova) 2.2. časopisa.3. . dvotačku. jezera. nekoliko tačaka. zarez.pišu zamjenice Vi i Vaš u ličnom obraćanju.in).

Mato Lovrak: Vlak u snijegu . Rahman Dedaj: Duga 39. Romska narodna pjesma: Uspavanka 17. Ahmet Hromadžić: Priča rugalica 2. Goranska narodna pjesma: Vrbice. Rifat Kukaj: Kosovo 37. vrbo zelena 11. Narodna pjesma: Puče puška 4. Narodna priča: Nasrudin hodža i kadija 10. Vlado Dijak: Selma 21. Žan Lafonten: Opklada šta je najbolje 8. Tevfik Fikret: Ribari 28. Aleksa Šantić: Neretva 7. Narodna pripovijetka: Čovjek i žena 32. Narodna pipovijetka: U cara Trojana kozije uši 9. Bajka Maja i Asteka: Patuljkova kuća 41. Hans Kristijan Andersen: Kamilica 38. Nikola Šop: Bakine naočari 29. Faiz Softić: Subota 22. Husein Dervišević: Prodavac osmeha 35.1. Rizo Džafić: Strah 5. Kosta Racin: Lenka 34. Gete: Šumsko cvijeće 40. Arapska narodna pripovijetka: Pogodba je pogodba 2. rano porano 20. Mark Tven : Moler(Bojadžija) 36. nano. Vefik Hadžismajlović: Đaci pješaci 6. Goranska narodna priča: Vuk i lisica 15. Kemal Mahmutefendić: Sve moje cipele 24. Hamid Isljami: Paket za djecu 14. Albanska narodna priča: Jare sa velikim ušima 27.2. Nasiha Kapidžić-Hadžić: Vrbas 30. Johan V. Advan Hozić: Šaptač 19. Leopold Staff: Majka 33. Branko Ćopić: U krađi 25. Bajram Ibrahim: Prizren 13. Bajka naroda istočne Afrike: Nžeri 23. Ivan Cankar: Desetica 16. Narodna priča iz Župe: Muke čoečke (Kažuanje) 18. Domaća lektira 1. Alija Musić: Buldožer pred jabukom 31. Salih Alić: Golub 12. Edmondo de Amičis: Škola 3. Goranska narodna pjema: Digni me. Fahreta Bajšini: Najljepše je uvijek tamo 26.

3. . poređenje.2. rodoljubive. onomatopeju. uočavaju vizuelne i zvukovne elemente. Epsko djelo . . Učenici usvajaju i interpretiraju umjetničke tekstove 2. personifikaciju. Božana Njemcova: Zlatokosa djevojka 6. muzikalnost). hiperbolu. Džonatan Svift: Guliverova putovanja 12.upoznaju osobine pjesničkog jezika (slikovitost. upoznaju stilska sredstva: epitet. motive.upoznaju vrste stihova (prema broju slogova).učenici se osposobljavaju da iskažu emocionalni doživljaj pjesme. .3. Učenicima preporučiti da i ostala djela samostalno pročitaju. 2. spor.rimovanje . emocionalnost. Alija Musić: Poljana kod šeste vodenice 9. . .podudaranje slogova na kraju retka. Vidoe Podgorec. opisne). vezani i slobodni stih. Ramadan Redžeplari: Čekmedže 11. Lirsko djelo . umjeren…) kao i usklađenost osnovnog osjećanja i ritma pjesme.3.3. . 2.razlikuju ritam pjesme (brz. ••••• Narodne pjesme iz Gore i Župe 5. Bijelo ciganče (prvi dio) 10. Rizo Džafić: Tajne beskrajne 7. Rifat Kukaj: Pripovijetke 8.uočavaju sličnosti i razlike između narodne i umjetničke poezije i upoznaju se sa osnovnim vrstama lirskih pjesama (pjesme o radu.1.2. da odrede osnovna osjećanja. Bisera Alikadić: Pjesme 3.učenici doživljavaju pripovijedna djela i uočavaju temu (životne pojave predmet pričanja u djelu) i ideju (piščev stav prema toj pojavi). Nusret Idrizović: Mrav i aždaha 4.3.uočavaju razlike između fabule i sadržaja. kako ja hoću Obraditi osam djela u toku školske godine. Mirsad Bećirbašić: Kako ja želim. prepoznaju pjesničke slike. Književni rodovi i vrste 2. . njihovu ulogu i povezanost sa osnovnim ugođajem (atmosferom).

razlikuju pripovijedanje u prvom i trećem licu. .4. .1. .upoznaju se sa tokom radnje u dramskom djelu i povezuju je sa kompozicijom epskog djela. ulica. proljetnji.pričanje događaja u 3. .opis eksterijera (školsko dvorište. . Dramsko djelo . zaplet. dijaloge. selo. početak radnje. 3. vrhunac. .2. zaplet. grad..pričanje stvarnog doživljaja u 1. jesenji i zimski pejzaž). biblioteka. kao i pojam umjetničke pripovijetke.licu. eksterijera. . narodne pripovijetke. .opis enterijera (dječija soba. put od kuće do škole. . . igralište).shvataju funkciju opisa (opis ličnosti. anegdote. .2. KULTURA IZRAŽAVANJA (oko 45 časova) 3.pravljenje plana opisa (kao uzorke koristiti opise likova iz određenih književnih tekstova). bašča.upoznaju pojam epske narodne pjesme.upoznaju pojam komičnog i tragičnog u epskom djelu.prepričavanje po samostalnom planu (uvod. školski hol. crtice i romana.vrše dramatizaciju epskog teksta.određuju glavne i sporedne ličnosti u djelu kao i njihove postupke. Opisivanje . .razlikuju epsko djelo u stihu i u prozi. kuhinja).upoznaju kompoziciju radnje : uvod. stavove.pričanje izmišljenog događaja na osnovu date teme – po samostalnom planu sačinjenom uz konsultaciju sa nastavnikom.redoslijed opisa. . .licu. pijaca. basne. rasplet).uočavanje karakterističnih pojedinosti (seoski i gradski pejzaž. učionica. enterijera. Pričanje . 3.učenici saznaju da je dijalog pokretač radnje. . .posmatranje. ljetnji. .. atmosfere. 2. .razlikuju hronološki i retrospektivni red kazivanja . vrhunac i rasplet. situacije).

Razgovor .spontani. da razlikuju školsku i gradsku biblioteku.šta je film i filmsko stvaralaštvo. . .razvijanje kulture slušanja.crno.3.otkriće i razvoj filma. Slušanje . . 3.2. pitanja na koja se traži odgovor u vijestima: ko. informativnih i novinskih tekstova.3.bijeli film.dijalozi i monolozi. 4. 4. Učenici razvijaju sposobnost za doživljavanje i vrednovanje pozorišne predstave.dramatizacija epskog teksta. igrani film. film u boji. Učenici se upućuju na praćenje dječijih novina i časopisa.4. Godišnje uraditi osam domaćih pismenih zadataka i analizirati ih na času. a naročito: vijest (stvarna ili izmišljena). . 4. . gdje. Osim toga upoznaju : . kada. Posebno se upoznaju se pojmom izvještavanja. kako voditi bilješke o pročitanoj knjizi. MEDIJSKA KULTURA (oko 10 časova) 4. recitovanje.4. kako i zašto 4. - .3. a posebno o tome : . polemika. Četiri školska pismena zadatka (jedan čas za izradu i dva časa za ispravak zadatka). U školskoj biblioteci učenici nauče : raspored knjiga .šta je pozorište i šta se dešava na pozornici i iza nje. šta.slušanje književno-umjetničkih.1. . telefonski.koja je uloga režisera i glumaca. najvažnije podatke o knjizi. kako pronaći željenu knjigu (katalog). Učenici stiču osnovna znanja o filmskoj umjetnosti i razgovaraju o gledanim filmovima.

ideje. bogaćenje znanja i rječnika. koristeći strategije za organizaciju govora i prilagođavajući jezički izraz temi i komunikativnoj situaciji koristi različite forme usmenog diskursa – deskripcija. naracija napamet govori kraće tekstove (recituje. saopštenja.obavejštenja. književne tekstove) na standardnom jeziku. stavove i maštu.====================================================== Kategorije Potkaegorije Slušanje Očekivani rezultati Po završetku V razreda učenik: prati i razumije tekstove različitih vrsta (izlaganja. prikupljajući informacije i bogateći rječnik razlikuje standardni jezik od nestandardnih varijeteta prepoznaje i razumije implicitno u govoru Jezička recepcija čita različite vrste tekstova u različite svrhe (prikupljanje informacija. razvijanje iskustva i mašte) koristeći odgovarajuće strategije čitanja koristi podatke iz teksta u procesu zaključivanja otkriva značenja nepoznatih riječi na osnovu konteksta i/ili pomoću rječnika Čitanje Jezička produkcija Govor jasno izražava misli. osjećanja. govori po ulogama) .

pjesnika i lirskog subjekta prepoznaje različite uglove gledanja. kompozicija i motivi razumije figurativnu upotrebu jezika u književnom i neknjiževnom tekstu razumije i može da objasni razliku između autora i lika. jednostavan dijagram) da bi tekst učinio jasnijim za čitaoca Interakcija umije da započne. poštujući pravopis oslanja se na različite izvore informacija. tabela. osjećanja.Pisanje umije jasno i koherentno da izrazi misli. koristeći različite strategije pisanja piše tekstove različitih formi i namjena. ilustracija. ideje. stavove i maštu. kao i na druga iskustva i znanja Znanja o jeziku prepoznaje i razlikuje vrste riječi prepoznaje i razlikuje tipične rečenične konstituente poznaje tipične morfološke paradigme (flektivne i derivacione) posjeduje aktivan i pasivan rječnik koji odgovara . mišljenja i stavove u tekstu zauzima stav o tekstu i obrazlaže ga pozivajući se na sam tekst. kao i na sopstvena znanja i iskustva prilikom pisanja navodi/citira izvore informacija pregleda i rediguje sopstveni tekst koristi nelinearne elemente teksta ( npr. sažima i rezimira sadržaj interakcije/teksta izdvaja ključne riječi iz teksta Interpretacija /interakcija sa tekstom/ razumije i može da objasni kako se razvijaju radnja. podrži. razumije i poštuje specifičnosti drugog i drugih daje svoj doprinos u diskusiji iznoseći relevantne argumente koristi različite forme pisane komunikacije Medijacija prepričava. vodi i okonča razgovor držeći se teme i koristeći jezička sredstva primjerena komunikativnoj situaciji uvažava sagovornika. prepoznaje.

) razlikuje narodnu (usmenu) i autorsku (pisanu) književnost prepoznaje osnovna stilska sredstva Znanja o književnosti Medijska pismenost selektivno koristi medije za informisanje. gdje svaka ima svoju specifičnu funkciju i kreativnu vrijednost. Kao posebna metodološka aktivnost nastavnika je da učenike motiviše da sami rasuđuju i donose zaključke pri obradi nastavnih jedinica u kontekstu širih programskih sadržaja. . Tokom nastavnog procesa učenicima treba prezentirati one sadržajne jezičko-literarne vrijednosti koje će im biti potrebne za dalje nivoe školovanja. neke dramske vrste (komedija. za sticanje opšte kulture i znanja u životu.). pripovijetka. epika. pjesmao radu. epska pjesma). ideje. lirske vrste (opisna. biti i htjeti pronalazi i ispravlja pravopisne greške u tekstu (pisanje rječce ne. itd. radio-drama. pisanje suglasnika h i j. bajka. izgovor i pisanje riječi u kojima su izvršene glasovne promjene) razlikuje tri osnovna književna roda (lirika. sopstvena iskustva i maštu kroz grupno i samostalno oblikovanje jednostavnijih medijskih tekstova razlikuje dokumentarni od igranog filma prepoznaje osnovna izražajna sredstva filmske i pozorišne umjetnosti METODOLOŠKA UPUTSTVA Nastava bosanskog jezika i književnosti može se uspješno realizovati upotrebom (primjenom) više nastavnih metoda u procesu obrazovanja. obrazovanje i zabavu izražava i obrazlaže stav o medijskim sadržajima iz domena svog interesovanja izražava stavove. rodoljubiva pjesma. drama za djecu. Radna praksa je pokazala da su dobri rezultati i dostignuća postizani primjenom različitih nastavnih metoda. basna.njegovom uzrastu prepoznaje i razlikuje proste i složene glagolske oblike zna ulogu pmoćnih glagola jesam. itd. drama) razlikuje osnovne epske vrste (roman.

koreograf.literarne didaktičke komunikacije treba da ima metodički smjer: nastavnik – tekst – učenik ili učenik – tekst – nastavnik. timsko prezentiranje istraživačkih rezultata. glumac. U realizaciji operativnih sadržaja. sakupljanje raznih oblika usmene književnosti. . istraživanje. razgovor o tekstu. kultura diskusije i dijaloga). . rad na sredstvima medijske tehnologije – spiker. .Nastavnik treba da upozna i uvažava pedagoško-psihološke sposobnosti učenika i da u radnom procesu upotrebljava odgovarajuće didaktičko-metodičke principe. . .kombinovana metoda (čitanje teksta. U metodičko-kreativnom kontekstu je i individualna komunikacija: učenik – tekst.individualni rad učenika (formiranje navika za samostalni rad).metoda praktičnog rada (metoda naučnog istraživanja: oblast jezika // dijalektologija. . Oblici (forme) rada Sem ovdje izloženih metoda.metoda čitanja i rada na tekstu (tekst metoda).metoda interaktivnog učenja (simultani kompjuterski CD-programi.metoda rada u grupama (učenje. govor. kao što su: . prezentiranje individualne poetsko-jezičke kreacije). lektor.specijalni rad sa učenicima posebnih potreba (manja oštećenja vida. reporter. . recitator.rad sa svim učenicima (čitanje. . .rad u parovima i saradnja među parovima (tandem rad). Od mnogih metoda koje se mogu primjenjivati u nastavi bosanskog jezika i književnosti.metoda izlaganja i objašnjavanja (monološka). nastavnik će primjenjivati najproduktivnije metode kojima se stvaraju uslovi za postizanje dostignuća najvišeg stepena. pozorište). prozodijskih osobina lokalnih govora.metoda razgovora (dijaloška). timsko istraživanje. auditivna i vizuelna tehnologija. pisanje). . . film. internet. prenosilac. Sem opštih metoda. . koju nastavnici i ostali pedagoški radnici uspostavljaju primjenjujući afirmisane metodološke standarde. manje govorne smetnje).rad u grupama (timski rad) i saradnja među grupama (rad na široj temi ili književno-jezičkom projektu). Resurs nastavnih metoda u savrenmenim pedagoško-obrazovnim standardima pruža mogućnosti za širi izbor i primjenu novijih i savremenijih metodoloških varijanata. organizator kulturnih svečanosti). primjenljive su sljedeće: . savremena nastava jezika i književnosti ima i svoje posebne metode. u nastavi bosanskog jezika i književnosti mogu se primjenjivati i razni oblici rada. sluha. .diferencirani rad (dopunski i dodatni). Tok jezičko. Osobito je značajna didaktička formula da je učenik uvijek u centru obrazovno-radne kreacije. primalac – cilj. urednik. Takođe je produktivna i posredna i neposredna komunikacija: izvor. slušanje.metoda individualniog rada učenika (učenje. kanal. objašnjenje i pokazivanje).

kao lektira i pomoćna literatura. primarno je nastavno sredstvo.). mogu se koristiti u nastavi bosanskog jezika i književnosti. režijom. kao nastavno sredstvo. elektronske učionice. vještine glume kroz igru. Lektira. novinarska. djela pisaca koja se obrađuju ili njihovi fragmenti). razni tipovi rječnika.). . filmskom kulturom i tehnologijom).literarne sekcije. kojima škola raspolaže. da misle na nezavisan način i da argumentovano afirmišu svoja mišljenja. antologije. Orijentacija za samostalni rad . Radna i nastavna sredstva Sem tradicionalnih nastavnih izvora (udžbenici iz oblasti jezika i književnosti.istraživačkim radom. kao i u onim vanškolskim. recenzije. Poznati didaktički principi moraju biti cilj svakog oblika nastavne prakse i postizanja dostignuća predviđenih ovim planom i programom. za uspješnu realizaciju programskih sadržaja.. prikupljaju i sistematizuju leksiku. zapisuju. recitali kao kolektivne igre. U okviru nastave bosanskog jezika i književnosti potrebno je formirati odgovarajuće naučno. u okviru literarno-jezičkih i naučno. školi i van škole – da čitaju. Kompjuteri. u nastavi na bosanskom jeziku i književnosti.medijske forme rada (TV i radio spiker.istraživačka (oblast jezika. Rad u ovim sekcijama učenicima pruža mogućnost da se koriste odgovarajućim sredstvima i da produbljuju i proširuju svoja znanja i vještine koje žele da ostvaruju u daljem životu (bavljenje glumom. kao što su: naučno. izvještavačdopisnik. komunikatori (direktna veza učenik – uređaj). invativna kombinacija grafoskopa i respondera. literarna. Knjiga. može se realizovati i proširivati na vannastavnom nivou. kao nastavno sredstvo primjenjuje se i druga odgovarajuća literatura (eseji. medijskom komunikacijom. razni književno-jezički časopisi.učenje putem raznih igara (kviz. i dr. koje nastavnik treba da upućuje na kontinuitet i aktivnosti u učionici. kao i sva druga (savremena) sredstva.istraživačkih sekcija relevantnih za kvalitetno i kompletno izučavanje jezika i književnosti. prevodilaštvom. specijalni elektronski komunikativni uređaji. učenje na izletima – skupljanje bionimske leksike. gdje su im na raspolaganju razna literarno-jezička sredstva. naučno. oblast usmene književnosti i drugih oblika književno-jezičkog folklora). Svaka didaktička inovacija i inicijativa u nastavnom procesu su korisne. osvježavajuće i privlačne za učenike. dramska. sportski izvještač. fotoreporter. čitanje internet-tekstova). Učenike treba navikavati da se služe odgovarajućim knjigama i literaturom u školskim bibliotekama i čitaonicama. i sl. da opažaju i upoznaju sredinu u kojoj žive. telefonski razgovor. pjesništvom. bibliografski podaci. konferansije. recitatorska. žurnalistikom. menadžmentom u oblasti kulture. sportske igre). Preporučuje se da nastavnik upotrebljava više dinamičkih sredstava koja omogućavaju razumijevanje i usvajanje nastavnih sadržaja. imitacije i komične scenske sekvence.

Vrednovanje (test) na bazi kriterijuma i ciljeva. VREDNOVANJE REZULTATA Ciljevi vrednovanja Vrednovanje napredovanja učenika u sticanju znanja važan je dio nastave bosanskog jezika i književnosti. Klasifikaciono vrednovanje (putem upitnika. Cilj vrednovanja je i dijagnostifikacija stepena napredovanja učenika. spontano i sukcesivno ostvaruje dinamičke standarde za samostalan rad učenika. za razvijanje etičkih vrijednosti za samovrednovanje. dosijea. Razvijanje stalnih navika za temeljit samostalan rad jedan je od glavnih ciljeva obrazovno-vaspitnog procesa nastave bosanskog jezika i književnosti – za profesionalnu orijentaciju učenika. Nastavnik će upotrijebiti onaj oblik koji je najproduktivniji u realizaciji određene nastavne jedinice. prporuka nastavnicima da pravilno planiraju programske sadržaje. do kojeg stepena su formirali kritičko-kreativno mišljenje i misaone sposobnosti. primjenom različitih nastavnih metoda i upotrebom relevantnih nastavnih sredstava. Usmjeravanje učenika za samostalan rad doprinosi razvoju svestrane učenikove ličnosti. motivisanost učenika za kreativnu strategiju učenja i postizanje standarda dostignuća. Vrste vrednovanja Test učenikovih sposobnosti – na početku školske godine. koliko su osposobljeni da u praksi primjenjuju stečena znanja. Samostalni rad učenika može se izvoditi u grupama. za razvijanje njihove imaginacije i radne kreativnosti. Vrednovanje stepena uspjeha učenika podstiče njihovu kreativnost u procesu obrazovanja i afirmiše njihove etičke inicijative. za razvijanje sposobnosti za planiranje i organizaciju rada. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti. za proširivanje znanja i sticanje trajnih radnih navika u daljem procesu obrazovanja. u okvirima realizacije nastavnih sadržaja. pisanih izvještaja i drugih instrumenata vrednovanja). Dijagnostičko vrednovanje – identifikacija poteškoća sa kojima se suočavaju učenici i nastavnikovo posredovanje u njihovom prevazilaženju. Ono ima za cilj da kod učenika razvija smisao i volju za samoradnju i napredovanje. kontrolnih listića. u parovima i individualno. . Takođe. kao i za sticanje kreativne radne sociokulture i postizanje dostignuća najvišeg stepena usvojenosti. koji se može odvijati u svim formama izvođenja nastave jezika i književnosti.Kroz sve oblike nastave učenike treba usmjeravati i osposobljavati za samostalan rad. za uspješno rješavanje radnih zadataka. cilj vrednovanja je u funkciji nastavnikovih saznanja o stepenu uspjeha učenika (koliko su učenici razumjeli i usvojili nastavne sadržaje. Pravilno vrednovanje uspjeha učenika u funkciji je dobre nastave i afirmacije demokratskih principa.

Spoljašnje vrednovanje – identifikacija pozitivnih i (ili) negativnih strana učenika. radna inicijativa. Osnovni elementi vrednovanja su: · stepen shvatanja nastavnih sadržaja od strane učenika. . nastavnici i škola koriste se različitim sredstvima i instrumentima vrednovanja. Praktično vrednovanje – na primjeru praktičnog rada.testovi dostignuća na bazi alternativnih pitanja i odgovora (odgovori sa više alternacija). · interesovanje učenika za sticanje znanja i za njihovo proširivanje. Za pravilno i uspješno vrednovanje nastavnici treba da izaberu i primjenjuju odgovarajuće instrumente i sredstva mjerenja.upitnici i kontrolni listići. instrumenti vrednovanja.forme pismenog i usmenog izražavanja učenika. . · individualna radna kultura učenika.radni dosije o stepenima usvojenosti nastavnih sadržaja. etičnost. Za pravino i uspješno vrednovanje učeničkih dostignuća potrebna je stručnost nastavnika. · stepen posjedovanja radnih vještina učenika tokom edukativnog procesa. čitanje. · stepen socijalne i etičke kulture učenika. koji eventualno mogu da nastanu. · fleksibilno praćenje relevantne literature. nastavnik treba da mu pomogne i da mu omogući da probleme. istraživanja na terenu. . kao i da se angažuju u popravljanju eventualnih negativnih strana. realizacije projekta. Vrednovanje usmeno-književne recepcije – slušanje.kontinuirano posmatranje (praćenje) rada učenika. · ispoljavanje naučnosti i literarno-jezičke kreacije. Formalno vrednovanje – omogućava učenicima da sami identifikuju svoje pozitivne i negativne strane. Instrumenti vrednovanja Pri svakom vrednovanju. Vrednovanje pismenosti učenika – na bazi pisanih i domaćih zadataka. Kriteriji vrednovanja U toku vrednovanja nastavnik treba da ima u vidu sadržaje programa i dostignuća predviđena programom. kao što su: . .samovrednovanje učenika na primjerima (ili projektima) samostalnog rada. · stepen razvijenosti učenikovih sposobnosti. Vrednovanje medijske informisanosti i stručnosti recepcije informacija i sadržaja medijske kulture. samoinicijativno rješava. . Učenikova ličnost i njegovo znanje uvijek su u centru ciljeva obrazovnih (edukativnih) dostignuća. . vrednovanje stečenog znanja i napredovanja učenika. · interesovanje učenika za samostalan rad. · stepen usvojenosti nastavnih sadržaja. Ono što učenik ne može da savlada ili ne razumije.

testovi sa alternativnim odgovorima. Međupredmetne i međuprogramske veze mogu biti uspostavljene između nastavnih sadržaja predmeta Bosanski jezik i književnost i nastavnih sadržaja ostalih predmeta.uočavanje vokalnih osobina u pjesmama i razvijanje govornih sposobnosti učenika. a u ovom kontekstu i odgovarajuće oblike testova. govorne i tehnološke (informatičke) komunikacije. .“Prevod” svakodnevnog jezika na jezik matematike i obrnuto.nedovoljan (stepen nedovoljne usvojenosti). . kao i sve druge naučne oblasti kojima je jezik izražajno sredstvo). MEĐUPREDMETNI I MEĐUPROGRAMSKI PRISTUPI Nastavni sadržaji predmeta Bosanski jezik i književnost za V razred. i to: Matematika: . prvenstveno sa onima koji su mu srodni po tematici i ciljevima (vrste umjetnosti. primjenjujući sve oblike vrednovanja (ocjenjivanja. Oblici testiranja Za svoja dostignuća u nastavnom procesu (za svoj uspjeh – znanje)učenik treba da dobije realnu ocjenu – da bude svestrano ocijenjen.testovi sa kratkim odgovorima i dopunama.testovi tipa summary (pisanje sažetaka nekog teksta ili djela). kao što su: .testovi sa više alternativa. kao u prethodnim razredima.testovi tipa kay words (određivanje ključnih riječi teksta). oblici medijske kulture i informatike.finalni instrument na kraju nastavnog procesa kojim se utvrđuju standardi i kriteriji stepena dostignuća. zatim za afirmaciju kulture pisanja i slušanja. . dostignuća svakog učenika treba da budu vrednovana (izmjerena) utvrđenim stepenom usvojenosti nastavnih sadržaja. .vrlo dobar (stepen više usvojenosti – 80%). . Nastavnik treba da objektivno verifikuje učenikovo znanje. . društvene nauke. vidovi govora i govorni tempo). Osobito su ove korelacije značajne za usavršavanje vještina i tipova čitanja i govorenja (izražajno čitanje. č itanje umjetničkih tekstova. i to: .testovi sa kombinacijama (alternativna pitanja i odgovori). . Muzička kultura: . .dovoljan (stepen dovoljne usvojenosti – 40%).odličan (stepen najviše usvojenosti – 90%). . kao i za druge oblike pisane. . povezuje se sa programskim sadržajima drugih predmeta. Stepeni usvojenosti nastavnih sadržaja Na kraju nastavnog procesa (školske godine). Ova korelacija je od osobitog značaja za aspekt produbljivanja i proširivanja učeničkih znanja sticanih na časovima jezika i književnosti i vannastavnim procesima tokom života..dobar (stepen srednje usvojenosti – 60%).

pomoć učenicima da stvore predstavu o informacijama i da ih oraganizuju na sistematski način i . film. . Goranski narodni pesni i Iz goranske narodne proze Nazifa Dokljea.obezbjeđenje aktivnosti interdisciplinarnog i međukurikularnog karaktera. Obavezno preporučiti antologiju bošnjačke poezije “Bijel behar” Alije Džogovića.Građansko vaspitanje: . . .usvajanje osnovnih pojmova o demokratiji i građanskoj kulturi.stimulisanje inicijative učenika i obezbeđivanje “hrane za nove ideje”.pružanje podrške učenicima za vrijednim i tačnim informacijama. pozorište. kao i knjige narodnih pjesama i pripovijedaka – Goranske narodne pesme Haruna Hasanija. U praksi udžbenike treba koristiti za : . Poanje i Kažuanje Miftara Adžemija. Učenicima preporučiti da se pretplate na dječji list “Đulistan”. medijska periodika). Učenike treba upućivati i na druge izvore znanja.buđenje radoznalosti i podsticanje motivacije. internet. . Može li biti što bit' ne može Huseina Bašića i dr. IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA Udžbenici i druga učila predviđena su da bi olakšali proces nastave i učenja. radio.obezbjeđenje materijala za samostalan rad učenika. Nastavnici jezika i književnosti i nastavnici drugih predmeta treba da uspostavljaju korelaciju među nastavnim sadržajima koji su predviđeni operativnim ciljevima. One učenike koji imaju pristup internetu upućivati na nove izvore znanja iz oblasti bosanskog jezika i književnosti. . udžbenici su smatrani najvažnijim sredstvom za učenje. Preporučiti im da iz biblioteke koriste Pravopis bosanskoga jezika Senaida Halilovića. kao i sve druge oblike međuprogramske saradnje tokom cijele školske godine. Korelativni odnosi se uspostavljaju između jezika i književnosti i sredstava medijske kulture (televizija.obezbjeđenje vježbi i aktivnosti primjene stečenih znanja i vještina. Tradicionalno. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->