o DJECJOJ

PRIel

1.
Carstvo price je drevno, mocno i vjecno, Prica prati covjeka u raznim oblicima od trenutka kad je mogao rijecima oblikovati svoja zamisljanja, spoznaje, zelje, strahove i nadanja do najrazvijenijeg stupnja kad na osnovi velebnih otkrica razvija u masti jos nedosegnute mogucnosti, Prica je bijeg od skucenosti, zagledavanje iza osjetilima dostupnog svijeta, probijanje postojecih horizonata intuicijom i mastom, projiciranje vlastitih zelja i do.. misljanja u postojeci svijet, prevladavanje konvencionalne stvarnosti. Prica daje krila za svladavanje tezine utega svakidasnjice i za uzlete u visine; prica otvara vratau nove prostore; prica je kcerka sna koji se zasniva na dozivljenoj stvarnosti, ali izmice kontroli svijesti sto plodove duha usporeduje s pohranjenim arhetipskim slikama propustajuci sarno sukladne, ona napro .. tiv iz podsvijesti izvlaci slobodnije i na odredeni nacin istinitije kombinacije. Prica je protivljenje razumu radi oslobodenja razuma, iskrivljavanje stvarnosti radi poniranja u njene dubine, negiranje jednog sustava radi stvaranja drugog, obuhvatnijeg. Prica je prevladavanje straha, nemoci, tame, tromosti i nepokretnosti, sputanosti, okrutnosti prirode i njenih sila, cak i smrti. Prica je stvaranje, oblikovanje novog prema postojecem, trazenje pravog lica ispod maske. Prica je dio slobode. Prica je carobna zemlja djetinjstva, razdoblja zivota najmanje ovisnog 0 svim nabrojenim ogranicenjima. Prica je to vise prica sto je blize djetinjstvu, djetinjstvo je to vise djetinjstvo sto je blize prici, Svim lijepim sto smo rekli 0 prici nismo, doduse, pricu definirali, ali smo istakli jednu od njenih bitnih odrednica postavljajuci je U odnos s ta .. kozvanom konvencionalnom stvarnoscu, dakle stvarnoscu kakva se zapaza .osjetilima. Prica vise iIi manje odstupa od atributa i zakona takve stvarnosti nudeci drukcije oblike, drukcije otkrivanje njenog stvarnog konteksta pa i drukcije zakone ' jednostavno receno, prica prikazuje pored stvarnog kao stvaran i nestvarni, nepostojeci, cudesni svijet, Medutim, .onim 5tO smo rekli posijali smo sumnju u vjerodostojnost opozicija: stvarno nestvarno, postojece nepostojece, cudesno, izmisljeno .. PQi~~__ ,-~llcl~~!l-<?g(irealnog, izmisljenog, fantasticnog) treba cesto uzeti uvjetno kao odstupanje ad kon .. vencionalno shvacene stvarnosti.-' Prica, pogotovo moderna, cesto potencira ~'..... -..... _ unutrasnju (nevidljivu a pravu) stvarnost . ~.. upravo taka sto .. je prikazuje kao. ~. .. pojavnu stvarnost.. Prica tako nudi irealnu pojavnu stvarnost koja bolje "fiimaci unutrasnju stvarnost nego osjetilima ustanovljena pojavna stvarnost."--Naravno, ne zelimo time reci da vile i vjestice tocnije prikazuju pravu stvarnost nego neke zene S ovakvom iIi onakvom moci, odnosno da postoji svijet vila, divova, vjestica koji nasim osjetilima nije dostupan. Ali svakako \ zeli~o reci da kompliciraniju unutrasnju stvarnost mozemo bolje predsta .. _._yiti._~imb.olima nego ogranicenim stvarnim Iikovima i da, recimo, u moder .. P21 prici 0 djecaku i crvenom balonu unutrasnju stvarnost boIje odrazava irealna pojavna stvarnost kad crveni balon, ;krseci fizikalne zakone, dolazi
L

~..

_

...

~

__..

.

.

.

.

...:

...

,.

...

..

...

,.

-

.

_

.

.

...

.

..".....( ~

-

.

7

.. nego po razlikovnosti vezanoj uz jedan iIi drugi. na primjer za parabolu i ad nje izvedene price. Aka bismo. Sve su to price.- --- . supstituta cudesnosti. a kako ce tek biti u novoj i mladoj znanosti 0 djecjoj knjizevnosti gdje je podrucje narodne price sarno jedan. Kad sam u svojoj Pi. bajka. da pricati i prica U obicnorn govoru (Svasta mu je napricao.?ca i pripovijetka. koji se u nasoj folkloristici javljaju kao istoznacnice.. _ . umjetnicka prica. trebljava sad pripovijetka saa---prica vise po zakonima razbijanja stilske monotonije. No cjelokupna problematika definiranja price nije tako jednostavna. . U odluci za razgranicenje price od pri. ~ za djecakom u razred (jer djecak samo na njega i misli) nego »prava« pojavna stvarnost po kojoj balon ostaje na stolu u podvornikovoj sobici.. knj. Boskovic-Stulli govori 0 skupinama »pripovijedaka (= prica) «2 i u tekstu upo .. . pogotovo u djecjoj knjizevnosti (na primjer u hrvatskim djecjim casopistma 19.. nadreden pojam svim ostalim tipovirna iIi podvrstamaRao sto su narodna prica.. napisao sam: »Odabiranje i razgranicavanje naziva za razlicite podvrste price nalikuje katkad na hodanje po zacaranoj sumi.. . 8 . u bilo kojem obliku i u bilo kojem opsegu. za naziv cijele vrste upotrebljavam termin prica) Prica je.". potreba za pojednostavljenjem i dovoljnom jasnocorn termina. 2.) ukljucuju odredenu nepovjerljivost i upozoravaju na nestvarnost iskazanoga._povijetkedjelovalo je nekoliko irazloga. dakle.. price. da se u novijoj djecjoj knjizevnosti za vrlo vaznu podvrstu umjetnicke price. od kojih Sll najvazniji: 1. 2..mogli bismo reci da je-prica knjizevna vrsta u kojoj serClJdeSllQjJojavljuje na bilo koji nacin. Zagreb. cinjenica da izvan folkloristike. iIi nekog . bez ulaska ukompliciranu problematiku nazivlja. intuicije.. gotovo uvijek upotrebljava izraz prica). Pri poblizem definiranju price javljaju se teskoce u terrninologiji. . st.. dok pripovijedati znaci istinito kazivati dogadaje (Ispripovijedao mu je sve po redu. 4.evnosti. U odredivanju cjelokupnog polja iIi podrucja price i u fiksiranju svih odrednica kojima se jedna podvrsta maze odijeliti od druge. . a to je vidljivo i iz naslova ove knjige i dosadasnjeg izlaganja.).. 1. fantasticna prica itd. Taka M.\. legenda.. obuzetosti necim i sl. koju u bogatoj engleskoj djecjoj knjizevnosti nazivaju fantasy. Prvo se objasnjenje tice odnosa izmedu naziva . ibid. prica i pripovijetka iIi pripovijest najcesce nisu istoznacnice: 3.gj()jknjiZevnosti razmatrao tu problematiku. Liber=-Mladost .... U svojim dosadasnjim radovima a djecjoj knjizevnosti. saga iIi predaja.. dragi moj. . nema. . Bezcudesnog. I 1 2 hrvatske knjii. pojam cudesnog shvatili i kao unutrasnju stvarnost.ET. nastalu iz straha.!:. dakle. . vjere. 110trebna su barem dva objasnjenja. -- _. 1978.).Za ovakav stav. termin (iako za neke varijante. i to manji dio.« Razloznost ovakvog osjecanja potvrduju rijeci vrsnog strucnjaka za narodnu knjizevnost Maje Boskovic-Stulli: »Pojam narodne pripovijetke i pripovjedackih oblika koje on obuhvaca nije---ni· do danas u literaturi sasvim rasciscen«. zeljc. u nas ustalio izraz [antasticna prica li da se isti izraz ustalio izvan djccje Maja Boskovic-Stulli.. .' Nije rascls~en u folkloristici koja je stara i ugledna nauka. Povijest M Boskovic-Stul'li.- . osjecaja..

_ .II ': I ~~~ . Ponekad se zbog nepreciznosti engleskih izraza za bajku upotrebljava njcL ~ macki izraz Marchen.. odnosno dio price ili pripovijetke (»Podrazumijevaju se pripovijetke u uzem smislu /price 0 zivotinjama. Balogovi brojni naslovi pjesama · prica u knjizi Ja magarac i mnogi drugi. Termini »literarna narodna bajka« i »literarna bajka« ne javljaju se svugdje. a tu su jos i mnogi drugi primjeri kao Nazorove Istarske price. Poznato je nadalje da se urnjetnicka djecjaprica razvila iz narodne i da su najpoznatije djecje price obradili glasoviti djecji pisci Perrault. ••-. cini se da tri krupna razloga govore u prilog prici: 1. «). bajku... U lektiri za djecu u nasim skolama malo dolaze do izrazaja mitovi. ali u sirem smislu moze znaciti i druge vrste... bajke..I.. Medutim.. predaje i legende. \.. (lagarije). za modernu fantasticnu pricu u kojoj je cudesno daleko od bilo kakve veze s caranjem _iIi bajanjem iz usmene iIi narodne bajke izraz bajka je neprikiadan. kao novellenartige Miirchen (novele).knjizevnosti u znanstvenoj fantastici za kraci tekst 0 (zasad) nepostojccem svijetu.. denim razlozima. '. rodnu i umjetnicku pricu. U vecini svjetskih antoIogija djccje knjizevnosti iIi djecje price provodi se podjela na na. dakle odstupanje od stvarnosti....... Ovim se razlozima donekle protivi upotreba izraza prica za storiju u filmskom i novinarskom zargonu u smislu biografije (To je prica o ..... oslanjajuci se mazda na njemacki naziv Marchen koji u svom pravom.. predaju iIi sagu. " .3 2. dakle.. te i druge price/ . u nasoj folkloristickoj terminologiji bajka je sa_rno jedna vrsta. "najvecf gio prica svodi na tri dominantna tipa: ..). vrstu narodne price.. . legendarne. pa i bilo koji oblik Kunstmiirchen (umjetnicke price). Vukovih zenskih i muskih pripovijedaka. ali da su __ ~nnoge narodne bajke prikladno djecje stivo. ~ . pa se.narodnu bajku. 3. saljive pripovijetke.... ali su vrlo zanimljivi kao pokusaj tocnog oznacivanja narodne bajke u Iiterarnoj obradi (na primjer Grimm i Perrault) iIi bajke na neki nacin slicne narodnoj bajci (na primjer Ivana Brlic-_ -Mazuranic. i to najvazniju.-. • . ali i detaljnija na: mit.. pa bi bilo dovoljno spomenuti sarno klasicnu knjigu Price i: davnine I. neki od najpoznatijih pisaca i prevodilaca upotrebljavali su izraz prica za razlicite tipove price. 26. :- . knj. Zagreb. Copiceve Price partizanke. Liigenmiirchen. Zegendeartige Mdrchen (legendc). ).. Br'lic-Mazuranic.. prije svega dio narodnih bajki i novela. novelisticke. »literarnu narodnu bajku«. .. kao nadreden pojam upotrijebi rijec bajka. Isto je tako poznato da je umjetnicka prica razvila varijante price u kojima je svaka veza s narodnom pricom prekinuta. Poznato je da narodna _bajka nije stvorena za djecu. Zora- 9 . Mnogi su u djecjoj knjizevnosti skloni da se umjesto rijeci prica. 3._. . Pet stoljeca hrvatske knj izevnosti. N arodne -Matica hrvatska.__ -. Ona obuhvaca dio narodne price.'... Grimm i drugi. Turiceve Price. 3 pripovijet ke. .. uzem znacenju oznacava isto sto i nas izraz bajka. Drugo se objasnjenje tice odnosa izmedu ~aziva prica i bajka. M. dakle jednu. Boskovic-Stulli.. Tabakov prijevod Andersena pod naslovom Price i zgode... Polje djecjc price je vrlo siroko... 1963.. umjetnicku .. legendu i fantasticnu pricu. neke Andersenove bajke itd. sto i opet ide u prilog vee nave . no kao da se i tu izrazom prica naglasava slobodna obrada biografije... literarnu bajku.

.. funkcija trazenje.. ellvenom. Obenauera. a transformacije: trazenje kraljevne. .. cudesnu pricu neprikovanu za uvjete stvamog zivota koju uceni i puk rado slusaju pa makar znadu da su zbivanja u njoj nevjerojatna« (Bolta . -Polivka). Cudesno u tom obliku i nije cudesno. po cemu se opet razIikuje »od izmisljenih pripovijesti s realistickim iIi pseudorealistickim pretenzijama kao sto su novele. izd.ne" onernogucujuci se . da je bitno nizanje dogadaja i epizoda bez .nebaj1s~.d.. Sva se Iica svode na ovih sedam: protivnik. moze definirati sarno na osnovi veceg broja formainih i sadrzajnih kriterija. nego se sarno po sebi pretpostavlja. 10 . U knjizi lednostavne forme iz 1972. Liithi tvrdi da se bajka (Marchen). cudesno i carobno... »Pod bajkom podrazumijevamo od Herdera i brace Grimm pricu zasnovanu s pjesnickom fantazijom pogotovo s podrucja carobnog svijeta.. Jedno lice moze vrsiti nekoliko funkcija. . cijeli svijet pun euda. a zanimljiva su i zapazanja K. bit ce slika. i upozorimo na morfolosku analizu bajke S. kao jedina rnogucnost da se zaustavi nemoral s tvarnosti. 1962)... U toj bezvremenskoj zemlji skromni junaci ubijaju protivnike. « Za Obenauera su bitne odrednice: vrst epske fantazije. uz nuzno ponavljanje elemenata dopunjena. tok stvari taka podeseni . tak.-pradozivljaj rornantike...s U svojoj glasovitoj __ orfologiji M bajke is. Propp detaljnom analizom dolazi do zakljucka da je u bajci broj funkcija (31) 'i broj lica (7) vrlo ogranicen. mijesanje stvarnog i nestvarnog. igra (Leichtigkeit. Jvelik broj navodi Max LUthi u svojoj poznatoj knjizi Miirchen (I...medusobno. Spielerische) »po cemu se razlikuje od srodnih vrsta kao sto su saga.... Andre Jolles pise kako su u bajci »zbivanje.bajku i' fantasticnu . mit«: beznacajnost pouke (razgranicenje prema basni i paraboli iIi egzemplu). Thompson). Dodamo Ii jos tri pokusaja definicije.primitivnog morala te su i prema nasem apsolutnom osjecanju pravde dobri i pravedni .- . . .· lazni junak. nasljeduju kraljevstva i zene se kraljevnama« (S. Iz svega proizlazi da _ narodna bajka ima strogo odredenu i lako prepoznatljivu strukturu. Osnovni su: rasclanjcnost u vise epizoda.. blistave slike pune znacenja. da potpuno odgovaraju zahtjevima . kraljevna S Deem.. posiljalac na put. u~jetnicko-fikcijski karakter »po kojem se bajka razlikuje od obavijesti 0 videnom. Stoga je potrebno pokusati" definirati te tri najvaznije varijante. od brojnih koje citira LUthi. na primjer. sretan zavrse . »Bajka je prica odredene duzine koja ukljucuje slijed motiva iIi epizoda. darivaIac... ostvarenje djecjih zelja. U pojedinim bajkama javljaju se zasebne transformacije iste funkcije (tako je. Odvija se u nestvarnom svijetu bez odredenog mjesta i odredenih karaktera a puna je cudesnog .. .junak._. da stvarno i ·~cudesno postoje u njoj paralelno .. .. pomocnik.. trazenje nekog predmeta. J. ~Postoji mnostvo definicija '~narQ. prema misljenju vecine strucnjaka. jasna struktura iIi stroga artikulacija »po kojoj se razlikuje od neogranicene sIobode umjetnicke bajke«.. kao sto i nekoliko lica moze obavljati istu funkciju.. romani. dozivljenorn iIi 0 onom u sto se ~ vjeruje«: lakoca. Proppa. trazenje sestre i sl. pricu '7 kao zasebnu varijantu price novijeg vremena. autora knjige Das Mdrchen (1959). legenda. znanstvena fantastika .). S pomocu njih ona se -dovodi u opoziciju prema drugim vrstama te se razgranicavanjem od njih najpreciznije definira.

nestvarno (cudcsno. 0 mnogostrukosti takvog pristupa prici iz vlastitog iskustva lijepo govori J. naime. 5 R. izmislio sam ih dosta. . B. . Ta je podjela vise radi same stvari nego radi podjele za razumijevanje na .« Prema spomenutom umjetnicke su bajke price koje. aka se ne provodi detaljnija podjela po motivu iIi postupku. 4 11 .-bajkom (Perraultove. da su u funkciji radnje (gora i pecina se otvara i zatvara. a tzv. zadrzavaju odredenu vidljivu vezu s narodnom bajkom.'. . str. odnosno sve price koje nisu fantasticne price. One su po vanjskim elementima nalik na narodne price.moze najbolje protumaciti opozicijom izmedu nje i fantasticne price. Dna. i tada ja ad iskre razbuktam vatru. Katkad naidern na kakvu sitnu pricu. Prijelazni oblik narodne bajke u umjetnicku. 6. 1977 (preveo M. odrednice uz motivske i problemske razlike te zavrsni Cailloisovi zakljucci .. fantasticnoj prici drukciju dimenziju. da je cudcsno mitoloskog porijekla i da je moral specifican (pobijediti. Najjednostavniji su primjer takve bajke price Ivane Brlic-Mazuranic iIi price poput Andersenove Male sirene. da nema ni traga statickirn opisima prirode. da karakteri nisu detaljno opisani ni u fizickom a kamoli u psihickom pogledu. .). Cirri se da dva bitna elementa.. B. naravno.. Preuves. . J. nego na narodnim elementima izgradene umjetnikove price s promjenom nekih odrednica gdje se najjace istice prisutnost pejzaza. Iz toga jasno proizlazi da se bajka u tom smislu . kovaT drukcija eticnost. 19-29. i sve one umjetnicke price u kojima stvarno !.. 1977. mada ni ana nije od njih imuna . Jedan zapaza i tumaci Roger Caillois trazeci bitnu razliku izmedu bajke i fantasticnc ! price na podrucju znanstvenc fantastike u svom clanku Od bajke do science-fictions.' . vol._ .. a na neki nacin i izvan nje.. produbljivanje i izgradnja kompleksnih Ii.. Grimmove price). 1971. iz drugih varijanata unosc se u izabranu uspjeliji detalji.. Singer': »Ako nadem koju zgodnu narodnu pricu.' .. 61-71. nego dotjeruje (od brojnih varijanata iste bajke bira se bolja. poeticno) koegzistiraju ne iskljucujuci jedno drugo u -samoj prici. Singer. No tim se imenom mogu obuhvatiti. koliko god jos uvijek mnogi i pisci i kriticari gledaju na nju bilo s nepovjerenjem bilo s nerazumijevanjem. 5---6. 1960. . pogotovo ad onih 5tO su mi pricali majka i otac. a mogu se u nju uvuci i kraci opisi te poneki trag determiniranja lika is!.)._. rodne price vrlo vazna. iako tvorevine umjetnika.). Caillois. vjetar kao pomocnik iIi protivnik itd. karakteriziraju fantasticnu pricu.' . Intervju sa studentima na University of Connecticut. a mozda se oba mogu svesti l1a jedan jer je rijec 0 cudesnom.. Philadelphia. jezicno se dotjeruje. . Ako ne.. . o atmosferi straha i jeze u znanstveno-fantasticnoj prici imaju u djecjoj . carobno. a ovdje se naziva \~~jetnickom bajkom. C. ja cu se posluziti njom. snaci se. Tu se narodna bajka ne mijenja. narodnom . turi vise iIi manje cuvaju neke elemente ili xluh narodne bajke. Fantasticna prica u djecjoj knjizevnosti ima iste bitne. De la [eerie a la science-fiction. ja kazem sebi: Pa i ja sam dio naroda. objavljen u: Children's Literature. Iako je definirati. obuhvaca vrlo siroko podrucje i ima mnogo podtipova ikojima je svima zajednicko da u struk . . -. koji neki nazivaju literarnom . Zasto ne bih ja izmisljao price? I. dinarnicki opisi. imati srecu) i da se sve dogada u neodredenom prostoru i neodredenom vremenu.. preveo Petar Vujicic u »Knjizevnoj kritici« br. sarno iskru price. Temple University Press. Mnogo je teze odrediti ono sto neki autori zovu \Iiterarnom bajkom. kako ih zove Lihacov. .. ali nisu narodne price. krati se. 118.opisa.

. dodat cemo. logiju novije hrvatske fantasticne proze pod naSIOVOlTI Guja u njedrima) prizvana stvarnost odvijati »u klimi straha«. moguce su i mnogobrojne druge podjele. Po shvacanjima nekih na podrucju knjizevnosti nijedna podjela ne vrijedi nista. s djetetom kao glavnim junakom i djetetovom stvarnoscu kao polazistem.(mnogi govoreci 0 Carrollovoj Alici u zemtii cudcsa spominju ludilo. koji predstavlja unutrasnju stvarnost odbacujuci pojavnu stvarnost. Beograd. Ali srecu se gotovo bez cudenja .lozne shemama. 1963. 6 7 A. . ma pojedinih prica.seci u nju svoju. nezdravi san. oslobada se pomakom u irealno kao div iz price zatvoren u boci i razvija U obliku nove pojavne stvarnosti. recimo. Nolit . Kao sto smo vee rekli. da od trenutka pomaka namece zakone svoga sustava i da u nesukladnim slikama razotkriva pravu bit stvarnosti. '. ". . zelja. o 0 4. strahova. rascepa.. ' Daljnje govorenje 0 bajci i fantasticnoj prici nastavlja se u analiza . istinu 0 osnovnom dozivljaju. Taka u fantasticnoj prici zapravo dolazi do toga da se vrsi pomak s neke napete aktualne i uvijek posebne tocke u irealno. skrivena u Ijusturi Iazne pojavne stvarnosti. kao sili koja prodire u stvarnost un 0. Vidi nastavak u: M. neobicno. Firenze. dok [eTantasticno »manifestacija skandala. Zupanovu an to .. logiku a.. u tom trenutku nastala u dubinskoj vezi s realnoscu ad koje se polazi. razornu. tumaciCaillois.svemira. »svetcuda. a ono pripada bajci.. noj prici. Jelke Ele Peroci. u irealnoj prizvanoj stvarnosti defilirati oslobodeni svijet djecjih osjecaja. nost prizvana.sklad i ne unistavajuci njegvu cvrstinu«. vrlo siroke . dok drugi misle da jc svaka podjcla dobra.fantasticnom. tj. unutrasnja stvarnost. Bica koja ih nastanjuju nisu niposto obdarena jednakim snagama. otpora. ne narusavajuci u ~"njemu. jer su knjizevna djela vrlo kompleksne i slojevite tvorevine. S toria della letteratura per l'injanzla. Dabome. oba ta sveta podlezu razlicitim zakonima. pak natprirodni poredak narusava cvrstinu . bcz koje nije bilo moguce definirati pricu. Drndarski. ocaj... - t.. vjerovanja.~nicim njegov unutrasnji . da je ta irealna stvar . U bajci su junaci najcesce odrasli. Ako je suvremeni svijet ispunjen mnostvom egzistencijalnih i esencijalnih tjeskoba. u djecjoj fantasticnoj prici najcesce su junaci djeca ad Carrollove Alice do. nag stanja stvari i o. . [e. cak nesnosno prodiranje u taj stvarni svet. pa se ne lTIOgU grupirati kao jcdnostavne stvari..« »Drugim 'recima«. . u' fantasticnoj prici gradi se svaki put ponovno nadrealni iIi irealni svijet kakav nigdje drugdje ne postoji. Narodna bajka Sansoni. nece biti cudno sto ce se i u znanstveno-fantasticnoj prici kao i u suvremenoj nedjecjoj fantasticnoj prici (vidi. prizvana je stvarnoscu. 1978~ 12 . jasna je Cailloisova tvrdnja o paralelnom postojanju svijeta realnog i cudesnog u bajci kao normal . sklol1osti. »svet "bajke i"stvarni' svet llzajamno" se prozimaju bez ikakvih teskoca i konflikata. na primjer. dok ce u djecjoj fantastic . u moderno] knjiievnosti. stanju ili tjeskobi. zasnovane na drugom sustavu funkcioniranja. Lugli... mogucnosti su fantasticne price. mrznje. Mogucnosti su bajke ogranicene i pod.U bajci se izvan bajke izmisljeni carobni svijet susrece kao paralelna realnost. svet koji se vezuje sa' stvarnimisvetom. kosmar)". u fantastici. Osim osnovne podjelc po strukturi.«? lake je citat kratak i nedovoljan. Caillois razlikuje cudesno' i fantasticno> Cudesno.

U istom je polozaju i prica koja dobiva ime po stavu autora prema aktualnim drustvenim problemima. ali ne i prave price. noci S obzirom na terminologiju i definiranje price. starinska prica. kad su kao junaci prisutniHkovi iz mitologije. prica 0 mudroj djevojci. saljiva iIi humoristicka. ' prica '0' herojima. nonsensna prica. Mnoge velike umjetnicke price imaju jasno vidljiv podtekst koji nimalo ne umanjuje njihovu umjetnicku vrijednost. basna. svjesni cinjenice da u pricama nekih autora nije 'til 'podjelu lako provesti (na primjer kod Andersena). prica o ludama. svi sitni smanjeni junaci u borbi M s velikima i sl.razllke izmeducbajke i fantasticne price. angazirana prica. Po postanku dijeli se djecja prica na narodnu i umjetnicku. za najveci fond djecje price. tzv. Po ejektu. 0 hiperbolickoj prici.divovima. kao Propp. Te je pojmove i lako i tesko objasnjavati i vrlo su relativni jer ovise 0 stavovima onoga tko ih upotrebljava. prica 0 zivotinjarna. crpsti i pri kojoj ne uzirnamo. kad se cudesno svodi na pretjerano uvecavanje postojeceg. izvora. Tako su moralisticke price hrvatskih pedagoskih pisaca u 19..tipa cudesnog maze se govoriti 0 mitolosko] prici. azuranic. prica 0 trecern sinu. Carroll smatran pretecom nadrealizma). Priklonit cemo se drugom misljenju i izloziti neke podjele koje se javljaju u praksi kao i druge rnogucc podjele s uvjerenjem da time pridonosimo vecoj jas . Najbogatija je podjela po [unacima uopce koju necemo pokusavati is. Mozda bi se ovamo mogle ubrojiti i lagarije..'. filozofska. kad prica prikazuje borbu prirodnih sila ili pojrnova u Ijudskim likovima. Po junacima U odnosu na djecu mozemo razviti opoziciju: prica s djecom kao junacima i s junacima koji nisu djeca. prica 0 svecima. U vezi S ovom podjelom rnoguce su i transformacije kad se junaci koji nisu djeca ponasaju tako da pokazuju djecje osobine te ih djeca-citatelji i dozivljuju kao djecu (bjesici i domaci Ivane Brlic .. ciji je sjajni predstavnik Gianni Rodari.. a fantasticnoj iIi nadrealistickoj prici 0 kojoj se govorilo (izraz nadrealisticki ne bi trebao izazivati cudenje ako se zna da je otae fantasticne price L.t . prica 0 antropornorfno prikazanim iivotinjama. carna. iIi igre s prekrajanjem morfoloskih iIi sintaksickih elemenata teksta. Po odnosu prema tradiciji spominje se: klasicna prica. prica o. bile zaista moralisticke. prica 0 patuljcima.vilinska prica.. 13 . zivotinjskom iIi biljnom svijetu itd. J aka je provedena na jcdinstvenoj osnovi i aka ne pokazuje prevclike pretenzije. prica 0 postanku imena planina. namjeni ili podtekstu prica moze biti: simbolicka. Pretjerivanje u namjeni dovodi do grube tendencioznosti. jer upozorava na neke elemente i donekle ih osvjetljujc.. U tom smislu spominju se: .Gledajuci . prica kao igra.. koja izgraduje sustave suprotne postojecem na osnovi nonsensne analogije i logike. "postojarije . junake po funkciji nego po "prlpadnostl Ijudskom rodu. rijeka (prijetvori). prica 0 vjesti . prica o antropornorfno prikazanim biljkama i stvarima. prica 0 djevojcicama i djecacima i jos mnoge druge. moderna prica. Po elementa igre izdvaja se: kumulativna prica.) . st. iIi drugim podjelama unutar drustva iIi mitoloskog svijeta. do vulgarizacije namjene koja unistava samu pricu. prica 0 lutkama. poucna prica. Polazeci ad. 0 alegorijskoj prici. moralisticka prica.na' oS11ovnustrukturu pokusali smo dokazati. koja se zasniva na gomilanju i ponavljanju elemenata.

. kompleksno. tj.. jasno mogu dokazati brojne razlike izmedu narodne bajke i prica Ivane Brlic-Mazuranic. rijecima mogli bism~~~liJiQv~tiprice . odlazak Exuperyjeva malog princa sa Zemlje. predaja. ...kao sto. Taka se.~k<?~osjecaju za pravdu i mudrom saznanju da mozemo nakon teskih iskusenja u punom smislu te rijeci dostici srecu potpunog .. na primjer.bez igre rijecima i one u kojima je igra rijecima naglasena.Ovisno 0 zavrsetku razlikuju se tri tipa: prica sa sretnim zavrsetkom. ne pot . narodnel. cjenjujuci pri tom pedagosku literaturu koja podlijeze drugom sistemu vrednovanja. . kako god bila teska iskusenja koja su nametnuta junacima price. preuvelicavanje iIi ekspandiranje likova. VI ~ izd. Takva podjela moze koristiti na podrucju proucavanja suvremene price gdje je igra rijeclma cesto polaziste price. ~ .No zavrseci umjetnickih bajki i fantasticnih prica cesto su sretni u prenesenom (bitnom) smislu. Dok je u narodnoj prici cudesno gotovo uvijek u nekakvoj vezi s paralelnim cudesnim (mitskim) svijetom.. Spomenimo jos sarno to da gotovo svi izvrsni tekstovi sadrze u je.Drukciji cudesni svijet izvan. I 9 -bajke Max Lqiithi. "U narodnoj bajci. Isto vrijedi i za druga slicna pojednostavljenja.. djece koja sretni zavrsetak bez sumnje ukljucuju u svoj horizont ocekivanja .. zenidba s kraljevnom). sretan svrsetak pripada bitnim odrednicama vrste i u funkciji je same vrste. Nije uobicajen za model iIi kanon narodne bajke. Drndarski. 5. Reakcije djece u recepciji prica na nesretan iIi ne sretan zavrsetak mogu biti zanimljivo podrucje ispitivanja.. Miirchen.. .. . odgovara manje potrebi slabih dusa koje ne podnose nikakvu tragiku. Po odnosu prerna -!gri. Jlnarodnoj . sudenje Alice u Carrolla itd.t-. ..i . sreci iIi nesreci (na primjer Andersenova Kraljevna na zrnu graska). . ~ . a ovdje moramo prihvatiti konstataciju da u umjetnickoj bajci i fantasticnoj prici sretan zavrsetak nije pravilo. nego vise ep~_. Pitanje ije.Iiterarne narodne ostvaruje se drukcijim postupcima. dok je u umjetnic . ka kao pedagoska literatura~~9:':''jer' »pouka u njima cesto diktira razvoj dogadaja koji za bajku nije uobicajen«.'prlca sa zavrsetkom u kojem se ne odlucuje a oIti . . ali je potpuno konzistentan i upravo bitan u novom modelu sto ga razvija autorica Prica iz davnine pa ga ne diktira pouka. ali nije nimalo sretno da se zato poznate price velike autorice nazovu. M. sjedinjenje kositrenog vojnika i plesacice u plamenu..' Ti se stavovi svakako mogu prihvatiti. Zaista su te price neusporedivo vise od »pedagoske literature«. s ne"S'"telhim" Lavr~etkOItl. dinstvenim omjerima razlicite osobine iz ovih podjela te je svodenje jedne price iIi cak cijelog autora na sarno jedan uzak model neprikladno. sretan zavrsetak je pravilo. Karakteristicni su primjeri: smrt Andersenove djevojcice sa zigicama. iIi ne biti. . Iegenda.J?~i(. koj preporuka recipijenata.smo ..»pedagoskom bajkom« iIi cak sintagmom »baj . sto ne vrijedi jednako za druge vrste kao sto su mit. 14 ... . ibid.vidj~li... Obenauer tvrdi: »Sretan zavrsetak mnogih slavnih bajki. po nasem misljenju. . C~). ocovjecavanje neljudskog. Stuttgart} 1976 (preveo M.i. ali ne i u fizickorn (pobjeda. dotle se izvan nje kao postupci za stvaranje cudesnog javljaju: ozivljavanje nezivog.ispunjenJa Ijudskosti.

. prepustanje podsvijesti. dakle. . .. Nesbitt.. \.u trenutku starta pr~~~".prijelaz iz realnog svijeta u irealni. ali je cinjenica da svaki autor u sva. U fantasticnoj _prici~ cudcsno se stvara . zornici u prvim trenucima djecjeg sna stvari i pojrnovi iz ranije oslikanog realnog kruga »uskacu« u svoje irealne oblike. Ra Hill Viguers..~. j_9_~-r-··Qriigipostupci.F . parodiranje. stvari i svojstava. Takav prijelaz.. u kon'vencionalno percipiranom svijetu.. pogotovo aka se pri tome dodaje sarno svojstvo govora... nostavno dolazi do susreta s njim. a maze se susresti i Iazna bajkovitost (tada likovi posudeni iz bajke ne sudjeluju ni u stvaranju privida bajke. Kolebanje i odusta . nastavljajuci logican put kojim je krenula: ne potpadajuci ni pod kakvu vanjsku silu. A~ Thaxter Eaton. prava fantasticna prica.. bez zaustavljanja i bez ikakvih prepreka.na. pre . Macmillan.zivljaj~ U svakoj ad njih dolazi do svojevrsnog pretvaranja u novi. 11 C. ~r· M~ Crnkovic u clanku: »Pomak u irealno u fantasticnoj prici« (Bagdala 16 1972. ali ipak odustaje od stvaranja i opremanja vlastitog cudesnog svijeta. ako su odsutni drugi elementi. Taj je postupak bez sumnje zajednicki svim piscima fantasticnih prica. janje od tehnike fantasticne price izvrsno se vidi kod Ivane Brlic-Mazuranic pri stvaranju Iikova Dornacih u Sumi Striborovoj. trenutak u nastajanju fantasticne price nazvao sam pomak u irealno. A Critical History of Children's Literature. da odgovara.-.." Medu »osnovnim postupcima« koji su zajednicki svim piscima fantasticnih prica Elizabeth Nesbitt" na prvom mjestu istice »prijelaz iz jednag svijeta u drugi« (the passage from one world to another). sofisticizam kao izgradnja novih sustava na osnovi zapazene pojedinosti defektnom (porocnom) a prividno ispravnom analogijom i dedukcijom.. 158).svaka fantasticna prica _stvara sarno za sebe. presudni -. tvaranje iIi pomak plasticno slika Maeterlinck u Plavoj ptici kad na po. nepostojeci oblik. raznovrsne igre rijecima naivI1ost. 10 J 15 . U njoj naime cudesno postoji izvan pojedine bajke kao izgraden i konzistentan sustav te u bajci jed . Postupkom ozivljavanja i antropomorfnog prikazivanja.. igra. Svi su oni neobicno vazni i djelotvorni u prici.. svoj fantasticni svijet.Y. odjednom kao pomakne u prostor koji ima druk._~. no jedan od njih potrebno je posebno istaknuti. -prijelaz u irealno nije ni istaknut ni specifican za pojedinu pricu.bajci . Za pravu fantasticnu pricu karakteristicni SUI izvan stvaranja cudesnog. E. Meigs.. a to je pomak u irealno. kao u Thurberovoj prici Mnogo mjeseca gdje kraljevna i njezin atae sarno prebacuju problem odnosa djece i odraslih na neutralan plan). sklonost nonsensu. str. kao sto su: stavljanje djeteta u polozaj glavnog iIi drugog glavnog junaka (ad 22 fantasticne price U ovoj knjizi dijete je junak u 15 njih) . • . sto se sve svodi na dodavanje svojstava. Ona sarna uvjerljivo tumaci svoj dozivljaj vatre u peci i raja iskara sto je sunuo iz nje jednog predvecerja kao polaziste za razvoj price.I. Taj. jer upravo 0 njoj ovisi stvaranje i logika svijeta cudesnog. pa mjesto toga uzima gotove likove iz narodne price.j oblikujuci Iantasticnim sredstvima neki zbiljski do-... ne dobiva se. >'jer je prijelaz obicno taka vjesto i dobro pripremljen da se radnja. zatim obrnuto od toga brisanje svojstava ili zakona. a odustaje cak i od osnovnog dozivljaja ugradujuci Domace kao epizodiste u »tUQU« pricu. . ··:Cini /' mi se da je taj naziv dobar.. koj prici trazi vlastitu varijantu prijelaza. obrtanje reda stvari. parabolska i simbolska zamjena za stvarnost.. odnosno . New York} 1959.l):)qn9j . karakteristicnim za velik broj Andersenovih prica. ..

Kastner. jasno je da je pomak u irealno vrlo vazan dio ~rice.z.cije dimcnzijc i u kojem vladaju drukciji zakoni.. stanja soka. bez sumnje jei igra.) ~~!ljn~. kao kod Collodija. Thurberova Mnogo mjeseca i Singerova Snijeg u Tupovcima. tjeskobe). Popovic. Carroll u knjizi Alica u zemtii cudesa pri izgradnji cudesnog svijeta tehniku sna kombinirao s igrom karata i po~tnom irealnom slikom Bijelog zeca (kunica) za kojim Alica odlazi u zecju rupu. Sve one naviru iz »skladista« podsvijesti. raznoliki pomaci tijekom radnje.. QUO_sto za _avion znaci odlijeR~_(j-e __ 4~'. A. "'thwa. kao »kljucne tocke fantasticne price..· '. vrucice iIi sl. na primjer. mozemo ipak "-"riakon analize veceg broja fantasticnih prica zapaziti neke osnovne tehnike'-·pomaka..-. Barriea.. dokazuju Grimmova prica Sretni Ivo. golemu mnogostrukost transformacija i bliskost djetetu . Capek u Postarsko] bajci. Zbog vaznosti pomaka.. Sve bogate Carrollove izlomljene irealne slike realnog svijeta ornogucuje san. ojoj se _onda leti.-. uz tolike druge. Lindgren. S. Nametnuta vjerovanja stvaraju u Andersenovu Carevu novom ruhu irealnu sliku cara obucena u prividno nista. No kako i dimenzije i zakuni toga novog prostora ovise 0 pomaku.. \. Slikanje Iuda. Srodna su snu.(~_ k . nesvijesti. Balog..vrecimo. njihove su izvedbe tolikoiraznolike da svaka Iantasticna prica ima svoj pomake Tako je. Nadalje valja napomenuti da se u vecim kompozicijama. A. nogi je upotrebljavaju vee u pomaku. Barrie u Petru Panu. Carrollova 'Ati'ca zaspi na prvoj stranici i probudi se na posljednjoj U obje knjige.. dok je u drugoj knjizi Alica S orui stranu ogledala san kombinirao s igrom saha i okrenutom slikom U ogledalu. Tehnikom sna kao pomaka u irealno sluze ... bodenje ad svih spona. Q dignuti _se u visinu ~a . cetku price (knjige). ... Tako. Loftinga._. a nema svijesti kao kontrolora koji bi odbacio slike nesukladne sa »stvarnoscu« . u ~ndersenovoj Djevojcici sa zigicama cudesno nije nista drugo nego haluciniranje kakvo se javlja u procesu smrzavanja. Peroci u Maci papucarki i toliki drugi. kao Brze . dusevna nerazvijenost (prave i lazne lude) i konacno igra kao svjesno odredivanje erte koja dijeli stvarno i nestvarno kao i pravila po kojima funkcionira irealni svijet. E._.risevna prisila (nametnuta vjerovanja). a gotovo svi u samoj prici~~$.a. Ostvarenjem zelja ili drugih potreba kao gIavnim iIi dodatnim movensom ostvaruje se pomak u velikom broju prica. njena posebna pozornost. To 'su:/s~)1/':nesvijest} d. a kako opct pomak nijc nista drugo nego Iogicna i uvjerljiva rezultanta razvoja teme izrasle uvijek j. Cia oriia'PJicll znaci. javljaju i novi.. pravih i laznih... Rodari.. . Skrlnjaric. kao Andersen u Cvijecu male ' I de. takozvanog realnog svijeta.~~' pruza Iantasticnoj prici goleme mogucnosti: oslo. Ne odustajuci od tvrdnje da svaka fantasticna prica vlastitim pomakom otvara polje vlastitog cudesIlog ill irealnog 'svijeta. Ako i jest broj osnovnih tehnika pomaka u irealno ogranicen. jer je njime prica vee odredena«. cesto je i u narodnoj bajci i u fantastienoj prici. osim osnovnog spomaka na po . Rodari u Putovanju Plave strijele. 'J\ywe.-~~~_lje. kako to. u svim je analizama u knjizi pomaku poklo . 1 "'I' 16 . Saint-Exuperyja.najtipicnija tehnika pomaka u djecjoj prici. Jtil_ •• _ "recimo.fi~tvarerijezelje (potrebe. Peroci. (U nekim podjelama djecje price ciklus 0 ludama zauzima jedno od vrlo vaznih mjesta. po gubitku iIi slabljenju svijesti. Svi ovi elementi sudjeluju pri stvaranju cudesnog svijeta jedne i druge knjige.~e i toliki drugi. ~zd.

. a vee je novim velikim korakom ad sedam milja zakoracio engleski pisac Lewis . Prelazio je i na podrucje fantasticne price. Ako vee treba da bude krat . najprikladnije je prikazati one stupnjeve na kojima se ana mijenja i registrirati njene najslavnije predstavnike u svijetu i u nas... djeci bio je francuski pisac Char . stoljeca -'k. .non. 2 STO LICA PRICE 17 . Prvu knjigu pod naslovom Price za djecu i dom izdali su 18. Narodna prica postoji od davnina. les Perrault (1628 1703)._. glasovita braca Grimm (Jacob.. .?3"~ prvom broju casopisa »Smilje«. -~ .. zivot drugovao s djecom.... Prvi koji je izdao knjizicu narodnih prica namijenjenip'. Ruino pace.. S Carrollom se prica potpuno odvojila od narodne price. stoljecu knjizevnika koji su biljezili narodne price i tiskali ih (Bozena Nemcova.Neke su Andersenove price sarno nesto slobodnije prerade narodnih prica.. a prva zbirka Andersenovih prica u pod naslovom _ zabrane price izisla je u Zagrebu --1877. . Djevojcica sa zigicama uz tolike druge.6.. Mnogi su pisci oponasali i slijedili njegove modele prica... cudcsno u tumacenjima i u drugim postupcima nastojao sto vise umanjiti.12. Kasnije je napisao mnostvo drugih prica od kojih su najpoznatije: Mala sirena. napisao je tu knjigu za malu prijateljicu Alicu. lana: unio je u njih detalje iz viseg drustva. J os Andersenova prica nije ni izdaleka razvila sve mogucnosti.. Tratincica. priblizilu sc dje• r . - . -••• -'. Afanasjev itd. Me.... Carroll (1832 1898) objavivsi 1865~')gIasovitu Alicu u _.. ni tu nije bio kraj.zemlji cudesa. Obilno se sluzio postupkom ozivljavanja stvari i ocovjecavanja biljki i zivotinja a u ruho price oblacio je i dozivljaje iz vlastita zivota kao i svoj poeticki dozivljaj svijeta. ali i danas djeca svijeta mazda najcesce citaju i slusaju narodne price u Grimmovoj verziji. postavljajuci nju samu u srediste radnje i prikazujuci njene dozivljaje u mastovitim irealnim slikama kakve je sugerirala podsvijest u snu. on je svojih osam narodnih prica malo dotjerao po ukusu slusatelja iz sa ..~l!ristian Andersen (1805 1875). ka. Andersen je stvarao vlastite price bez veze s narodnom bajkom i sasvim drukcije ad narodne bajke.ad se za djecu prireduje najprije narodna bajka i postupno razvija umjetnicka prica.~)U njoj su bile price: Kresivo..Kako njegovo vrijeme nije bilo osobito skIono narodnoj prici. KraIjev1ia~'na zrnu graska i Cvijece male I de. ali tiskanje narodnih prica u po. Veliki zaokret u razvoju price ucinio je »kralj price«.. Hrvatskoj je djeci Andersen prvi put predstavljen tek ~. Njegova prva knjizica prica izisla je' f1835... danski pisac H~s. ~785 __ 1863. koji je cijeli v. dodao nesto opisa. Andersenove su price postale svojina svih naroda. Mali Nikola i veliki Nikola. U svakom je narodu hila u 19. :. Oni su objavili velik broj narodnih svih tipova. .. Oksfordski profesor'~matematike. ••• r - . a pogotovo njegove postupke ozivljavanja i antropomorfnog prikazivanja svijeta. Wilhelm 1786. . I . Manje su mijenjali narodnu pricu. no cesce su vlastite price s postupcima i motivima narodnih prica. . iako su je dotjerivali prema drugim varijantama i stilski.). a posebno bajki i_novela. - ..... Kratku povijest price nije lako izloziti.-1859). sensni tip Iantasticne price.. _. Carevo novo ruho.' prl~'a-' dutim.'Moze se reci da pravi cvat djecje price pocinje pocetkom 19. Godine· 1697~: objavio je zbirku pod naslovom Price moje Majke Guske ili Pripovije:sti i price iz davnih vremena s poukama.sebnim knjigama namijenjenim djeci nije toliko staro.. Palcica.

. Isaac Bashevis Singer. 1970). zle macehe. Pavel Bazov. James Thurber. otvorivsi.i'koji u knjizi The Uses of Enchantment. James Barrie. mnogo i Izvrsnih. 7. naprednog 20. ill B~ Bettelheim. ali. Iz cesto podgrijavane. Jan Brzechwa. Hugh Lofting. takvo ponizavanje ljudskog dostojanstva kakvo covjek ne pamti odiskona. Znacenje bajke. . oruzje) i oko stripova i crtica. stoljeca u kojem Sil se dogodila dva svjetska rata. ostao je prigovor bajci na racun teskih prizora nasilja u njoj (ubijanja. a velikihautora djecje price ima u brojnim nacionalnim knjizevnostima mnogo. mada je tesko shvatiti kako ce izbjeci to saznanje kad su to djeca 20. Pisuci danas 0 djecjoj prici. iIi ad Carrolla.. Ju- 18 . . 1976. raspre 0 navodnoj neprikladnosti prije svega narodne bajke kao lektire suvremenog djeteta. On tvrdi: »Ako odrasli covjek nije u dje . mozda bi bilo potrebno spomenuti neke dileme koje se javljaju u literaturi 0 njoj. Jedno je izrazeno u velikoj Anthology of Children's Literature Edne Johnson. da su za normalan razvoj upravo takve price (s vjesticama. stoljeca kojem ne pristaju mastanja zaostalih davnih epoha itd. sve svoje registre. Ima ih. Ne ulazeci u tu diskusiju. New York. »pravda« sto se postize rnacem i sl. i definitivno prevladane. Karel Capek. macehama i sl. rekli bismo.. 12 The Uses of Enchantment. Takva se diskusija vodi danas u pedagoskim krugovima i aka igracaka (vojnici.golem put. na osnovi analize i bogatog iskustva u Iijecenju djece. Cini nam se da upravo ani dobra predstavljaju razvojne tipove i vrhunce price. analizira dubinski najpoznatije Grimmove bajke i zakljucuje. goslavija --. Alcksandar Popovic. Alfred Knorf.. za koju se ne smatram ni dovoljno spremnim ni pozvanim. prica je presla . neki od njih vee prema ukusu recipijenata i veci ad Carrolla. navodim dva rnisljenja.Prosveta.). ali svi ce oni izgradivati svoj tip price koji na neki nacin vuce korijen iIi oct Grimma. ili ad.. Drugo je rnisljenje poznatog pisca i psihijatra vBrune Bettclheima. . djeteta svijeta tehnike. Antoine de Saint-Exupery. a glasi: »Zvjerstva i okrutnost u bajkama zbunjuju mnoge ljude koji ne mogu podnijeti da se djeca upoznavaju S okrutnoscu i nasiIjem. srecom. U daljnjem tekstu zastupa se misljenje da je 0 nasilju bolje citati nego slusati 0 njemu iIi gledati ga. Beograd. Erich Kastner. U sarno pola stoljeca. Sickels i F. Oscar Wilde. U nasoj antologiji nalaze se mnogi ad najboljih: Carlo Collodi. dosle nego upravo potrebne. prevedenoj u nas pod naslovom Znacen]e bajke'-. Astrid Lindgren. nje bez ostrc prcdodzbe. Clarke Sayers (Boston. i u kojem je gljivasti oblak zasjenio svermr. opake vjestice. . Andersena.) ne sarno dobra .tetu i otvorila beskrajne vidike novoga cudesnog koje se postupcima fantasticne price za svaku pricu posebno izgraduje na stvarnosnoj osnovi. Nista se bitno novo nece dogoditi nakon Carrolla na podrucju price. okrutne kazne. Pojavit ce se mnogi poznati autori. od --Grimma do' Carrolla. Evelyn R. jer se citanjem dobiva potrebno zna .. to najboljima od njih nimalo ne smeta da budu potpuno samosvojni. Ela Peroci i Zvonimir Balog.Aka pripadaju istom bratstvu s Andersenom iIi Carrollorn. Gianni Rodari. 1979. Ivana Brlic-Mazuranic. Marcel Ayme.

Ako se djevojcica identificira s ljepoticom. « Uz ljepotu se veze i bogatstvo i dobrota. nepouzdanja i uvje . Djevojke postizu nagradu aka su najljepse: mladici ako su srcani.« o bajkama se vodi raspra i u taboru boraca za zenska prava.. svakirri Iikom. renja 0 nejednakosti i inferiornosti medu zenama . Njene 13 F~ Butler. Psiholoska je istina da se i djevojcice. dokazivao korisno djelovanje na.) te se svatko maze identificirati' sa . i nagrada je sarno jedna. a upravo taj strah je glavni izvor tjeskobc. imaju takve junakinje. najaktivnije i najmocnije hila na strani dobrog iIi loseg.. poslusne. o bajkama se povoljno izrazava. sovinisticku knjizevnu vrstu: osjecali su da je davanje djeci bajki poput Pepeljuge i Snjeguljice neka vrst pranja mozga kojem je cilj uvjeravanje da sve djevojcice moraju biti uljudne. C. Lieberman. ona pocinje gledati s nepovjerenjem na ruzne djevojke koje su prikazane kao okrutne. Alison Lurie. aktivni i sretni. Sasvim drukcije misljenje brani Marcia R.« Za. i zavrsava savjetom da djeci treba kupiti barem jednu zbirku narodnih bajki ako se zele »pripremiti za oslobodenje zena«. »Buduci da su junakinje birane zbog Ijepote (en soi) a ne zbog neceg sto su ucinile (pour soi).. pasivne i vezane za kucu dok cckaju dolazak svoga princa.. • tinjstvu bio izlozen bajkama.n~p!lmenuti da je Bettelheim.. jer je ljepota nekakav dar sudbine a nesto sto se moze postici . one koje je popularizirao Disney. Potrebno je . i zcne. kljucak je da su bajke za djevojcice izvor teskih frustracija. one postoje pasivno taka dugo dok ih junak ne opazi iIi mu netko ne opise njihovu ljepotu.). jer ilustra . New York (citate preveo M. da je Marica svladala vjesticu a ne Ivica.. Istina je da neke od tih bajki koje najbolje poznajemo. 2* 19 .. njegovi ce snovi biti oskudniji po sadrzaju i znacenju te ce mu Iosije posluziti u uspostavljanju sposobnosti da zago . spodari zivotom. da su u njima upravo zcne najpametnije.. U bajkama je najcesce pri . obrnuto.. David McKay. stas i s1.« U daljnjem tekstu izlaze da su to »doslovno price starih zena«..rodnih bajki u prevladavanju straha od neprivlacnosti upravo stoga sto u narodnim bajkama nikad nije opisan nikakav uzor zenske Ijepote (boja kose. sutno nekakvo natjecanje i kako »moze biti sarno jedan pobjednik. Fran . celia Butler u svojoj knjizi Sharing Literature with Childrenv navodi dva suprotna misljenja koja dobra ilustriraju bit i raspon te problematike. No s gledista evropskog folklora one ne predstavljaju reprezentativan izbor.su rijeci: »Neki borci za zenska prava napadali su narodne bajke kao musko . ociju. maze razviti stay nepovjerenja i ljubomore prema lijepim djevojkama. lukave i beskrupulozne u tim pricama: aka se identificira s nelijepim djevojkama. Sharing Literature with Children. i djevojke boje da nisu lijepe (cak su i privlacne djevojke cestc uvjerene da su ruzne).« I na drugom mjestu: »Tradicionalna narodna prica jedna je ad malo vrsta klasicne djecje knjizevnosti koje moze odobriti radikalni feminist. koja u clanku Jednog dana doci ce moj prine: dusevno [ormiranje Lena preko narodne bajke polazi upravo od kritike navedenih stavova Alison Lurie i nastoji dokazati stetu koju u formiranju citateljica moze izazvati pasivnost zena i uloga zenske ljepote u narodnim bajkama. Odatle i Bettelheimova nenaklonost ilustriranju narodne bajke. s toga stanovista..

dokazuju i zivQst djecje price. nego ulazi u bit izgradnje suvremene price i trebalo bi u njoj ponavljati sve one sto se govori 0 postanku.. citirani intervju... ... Odstupanje od stvarnosti ne predstavlja istinski simbolizam. Dijete ce vjerovati u nadnaravno. i upravo sa n stvarnoscu djeteta. Odstu .. moguci drugi sporovi. jati Singerovih opomena. acini se' da so i djeca potrebna prici. I stoga mazda nije uzaludan posao proucavati stotinu pu . K.--:~v_~. B.. Mnogima se ne svida pretjerana sloboda u igri r ijecima i tzv. Singer se bori protiv zloupotrebe price. poznatih autora ne mora se bo. 20 . cija nuzno suzava mogucnosti narodne bajke i nudi sarno jedan model Ijepote. saca koji misle da ce dijete prihvatiti nonsens. Singer. Singer.... I stvarnost je potrebna prici da bi se izdigla iznad nje. i sam djecji pisac. i prica je potrebna stvarnosti da bi izdigla i otkrila ono sto se. -' Milan Crnkovic o o 14 J. definiranju i razvoju price. po Saint-Exuperyju.... tova sto vode u zemlju prica. kao i njene strukturalne konzistentnosti i logicnosti. a to nije istina. a »zemlja prica«.. nonsensu koji je od Carrolla jedan od bitnih postupaka fantasticne price.. Iako dijete ima manje iskustva nego odrasli._<:t_i. se upravo dokazati njene cvrste veze sa stvarnoscu. Prica je bez sumnje potrebna djeci. tvrdi:!' »Vidio sam mnogo pi . Svaka fantastika proizlazi iz stvarnosti i pokazuje nekakav odnos prema njoj.. Drugi je odgovor Singeru njegova vlastita upotreba konzistentnog nonsensa.. ali i na podrucju nadnaravne price dijete zahtijeva logiku i konzistentnost...... pa i nonsensna.. po r'ijecima G. Svime sto je ovdje receno 0 Iantasticnoj prici __astoje.. Treci se spar vise odnosi na fantasticnu pricu nego na narodnu bajku. No moderna fantasticna prica bilo kojeg tipa... ne vidi dobra ocima.« Ovakva rasprava ne obuhvaca periferno pitanje. »nije nista drugo nego suncana zemlja zdravoga ljudskog razuma«. kako to pokazuje na primjer njegova prica Snijeg u Tupovcima. dijete vee posjeduje cvrst smisao za logiku i zna sto ima smisla a sto nema . Chestertona. Ugledni nobelovac J. panje od stvarnosti predstavlja lose pisanje. . B.