o DJECJOJ

PRIel

1.
Carstvo price je drevno, mocno i vjecno, Prica prati covjeka u raznim oblicima od trenutka kad je mogao rijecima oblikovati svoja zamisljanja, spoznaje, zelje, strahove i nadanja do najrazvijenijeg stupnja kad na osnovi velebnih otkrica razvija u masti jos nedosegnute mogucnosti, Prica je bijeg od skucenosti, zagledavanje iza osjetilima dostupnog svijeta, probijanje postojecih horizonata intuicijom i mastom, projiciranje vlastitih zelja i do.. misljanja u postojeci svijet, prevladavanje konvencionalne stvarnosti. Prica daje krila za svladavanje tezine utega svakidasnjice i za uzlete u visine; prica otvara vratau nove prostore; prica je kcerka sna koji se zasniva na dozivljenoj stvarnosti, ali izmice kontroli svijesti sto plodove duha usporeduje s pohranjenim arhetipskim slikama propustajuci sarno sukladne, ona napro .. tiv iz podsvijesti izvlaci slobodnije i na odredeni nacin istinitije kombinacije. Prica je protivljenje razumu radi oslobodenja razuma, iskrivljavanje stvarnosti radi poniranja u njene dubine, negiranje jednog sustava radi stvaranja drugog, obuhvatnijeg. Prica je prevladavanje straha, nemoci, tame, tromosti i nepokretnosti, sputanosti, okrutnosti prirode i njenih sila, cak i smrti. Prica je stvaranje, oblikovanje novog prema postojecem, trazenje pravog lica ispod maske. Prica je dio slobode. Prica je carobna zemlja djetinjstva, razdoblja zivota najmanje ovisnog 0 svim nabrojenim ogranicenjima. Prica je to vise prica sto je blize djetinjstvu, djetinjstvo je to vise djetinjstvo sto je blize prici, Svim lijepim sto smo rekli 0 prici nismo, doduse, pricu definirali, ali smo istakli jednu od njenih bitnih odrednica postavljajuci je U odnos s ta .. kozvanom konvencionalnom stvarnoscu, dakle stvarnoscu kakva se zapaza .osjetilima. Prica vise iIi manje odstupa od atributa i zakona takve stvarnosti nudeci drukcije oblike, drukcije otkrivanje njenog stvarnog konteksta pa i drukcije zakone ' jednostavno receno, prica prikazuje pored stvarnog kao stvaran i nestvarni, nepostojeci, cudesni svijet, Medutim, .onim 5tO smo rekli posijali smo sumnju u vjerodostojnost opozicija: stvarno nestvarno, postojece nepostojece, cudesno, izmisljeno .. PQi~~__ ,-~llcl~~!l-<?g(irealnog, izmisljenog, fantasticnog) treba cesto uzeti uvjetno kao odstupanje ad kon .. vencionalno shvacene stvarnosti.-' Prica, pogotovo moderna, cesto potencira ~'..... -..... _ unutrasnju (nevidljivu a pravu) stvarnost . ~.. upravo taka sto .. je prikazuje kao. ~. .. pojavnu stvarnost.. Prica tako nudi irealnu pojavnu stvarnost koja bolje "fiimaci unutrasnju stvarnost nego osjetilima ustanovljena pojavna stvarnost."--Naravno, ne zelimo time reci da vile i vjestice tocnije prikazuju pravu stvarnost nego neke zene S ovakvom iIi onakvom moci, odnosno da postoji svijet vila, divova, vjestica koji nasim osjetilima nije dostupan. Ali svakako \ zeli~o reci da kompliciraniju unutrasnju stvarnost mozemo bolje predsta .. _._yiti._~imb.olima nego ogranicenim stvarnim Iikovima i da, recimo, u moder .. P21 prici 0 djecaku i crvenom balonu unutrasnju stvarnost boIje odrazava irealna pojavna stvarnost kad crveni balon, ;krseci fizikalne zakone, dolazi
L

~..

_

...

~

__..

.

.

.

.

...:

...

,.

...

..

...

,.

-

.

_

.

.

...

.

..".....( ~

-

.

7

.« Razloznost ovakvog osjecanja potvrduju rijeci vrsnog strucnjaka za narodnu knjizevnost Maje Boskovic-Stulli: »Pojam narodne pripovijetke i pripovjedackih oblika koje on obuhvaca nije---ni· do danas u literaturi sasvim rasciscen«. Sve su to price.. Zagreb. koji se u nasoj folkloristici javljaju kao istoznacnice.Za ovakav stav.. supstituta cudesnosti. . prica i pripovijetka iIi pripovijest najcesce nisu istoznacnice: 3..). na primjer za parabolu i ad nje izvedene price. 1978. u bilo kojem obliku i u bilo kojem opsegu. trebljava sad pripovijetka saa---prica vise po zakonima razbijanja stilske monotonije..- --- . zeljc.. 2. -- _.mogli bismo reci da je-prica knjizevna vrsta u kojoj serClJdeSllQjJojavljuje na bilo koji nacin. U odredivanju cjelokupnog polja iIi podrucja price i u fiksiranju svih odrednica kojima se jedna podvrsta maze odijeliti od druge.. saga iIi predaja. U odluci za razgranicenje price od pri. . . . u nas ustalio izraz [antasticna prica li da se isti izraz ustalio izvan djccje Maja Boskovic-Stulli.- ..\. nema. gotovo uvijek upotrebljava izraz prica)._povijetkedjelovalo je nekoliko irazloga..?ca i pripovijetka. Prvo se objasnjenje tice odnosa izmedu naziva . da pricati i prica U obicnorn govoru (Svasta mu je napricao..' Nije rascls~en u folkloristici koja je stara i ugledna nauka. potreba za pojednostavljenjem i dovoljnom jasnocorn termina. termin (iako za neke varijante. Aka bismo. legenda. price. 8 . . od kojih Sll najvazniji: 1. ibid. dok pripovijedati znaci istinito kazivati dogadaje (Ispripovijedao mu je sve po redu... 4. Pri poblizem definiranju price javljaju se teskoce u terrninologiji. Liber=-Mladost . nadreden pojam svim ostalim tipovirna iIi podvrstamaRao sto su narodna prica. pojam cudesnog shvatili i kao unutrasnju stvarnost. napisao sam: »Odabiranje i razgranicavanje naziva za razlicite podvrste price nalikuje katkad na hodanje po zacaranoj sumi. koju u bogatoj engleskoj djecjoj knjizevnosti nazivaju fantasy.evnosti.ET. nastalu iz straha.. nego po razlikovnosti vezanoj uz jedan iIi drugi. vjere. intuicije. bez ulaska ukompliciranu problematiku nazivlja. .. da se u novijoj djecjoj knjizevnosti za vrlo vaznu podvrstu umjetnicke price.. fantasticna prica itd. No cjelokupna problematika definiranja price nije tako jednostavna. Boskovic-Stulli govori 0 skupinama »pripovijedaka (= prica) «2 i u tekstu upo .". za naziv cijele vrste upotrebljavam termin prica) Prica je.!:.) ukljucuju odredenu nepovjerljivost i upozoravaju na nestvarnost iskazanoga.. Povijest M Boskovic-Stul'li. bajka. cinjenica da izvan folkloristike. knj. st. _ . 1. a kako ce tek biti u novoj i mladoj znanosti 0 djecjoj knjizevnosti gdje je podrucje narodne price sarno jedan. a to je vidljivo i iz naslova ove knjige i dosadasnjeg izlaganja. I 1 2 hrvatske knjii. . i to manji dio. dakle. Taka M. 110trebna su barem dva objasnjenja. umjetnicka prica.gj()jknjiZevnosti razmatrao tu problematiku..). iIi nekog . ~ za djecakom u razred (jer djecak samo na njega i misli) nego »prava« pojavna stvarnost po kojoj balon ostaje na stolu u podvornikovoj sobici. 2.. Bezcudesnog.. dakle. dragi moj. . obuzetosti necim i sl. Kad sam u svojoj Pi. .. U svojim dosadasnjim radovima a djecjoj knjizevnosti. osjecaja. pogotovo u djecjoj knjizevnosti (na primjer u hrvatskim djecjim casopistma 19.

.. Tabakov prijevod Andersena pod naslovom Price i zgode. te i druge price/ . prije svega dio narodnih bajki i novela. . :- . Vukovih zenskih i muskih pripovijedaka. _ . ~ . predaju iIi sagu. Zagreb. Polje djecjc price je vrlo siroko. • . »literarnu narodnu bajku«. pa bi bilo dovoljno spomenuti sarno klasicnu knjigu Price i: davnine I. Balogovi brojni naslovi pjesama · prica u knjizi Ja magarac i mnogi drugi.. ••-..II ': I ~~~ .. knj. bajku. " . neki od najpoznatijih pisaca i prevodilaca upotrebljavali su izraz prica za razlicite tipove price. kao novellenartige Miirchen (novele).. M. "najvecf gio prica svodi na tri dominantna tipa: . denim razlozima. umjetnicku . Termini »literarna narodna bajka« i »literarna bajka« ne javljaju se svugdje. ali da su __ ~nnoge narodne bajke prikladno djecje stivo. novelisticke.. .. 26. Pet stoljeca hrvatske knj izevnosti. \. .3 2..narodnu bajku. Drugo se objasnjenje tice odnosa izmedu ~aziva prica i bajka.. kao nadreden pojam upotrijebi rijec bajka..._.. bajke. Ovim se razlozima donekle protivi upotreba izraza prica za storiju u filmskom i novinarskom zargonu u smislu biografije (To je prica o . U lektiri za djecu u nasim skolama malo dolaze do izrazaja mitovi. Medutim.. u nasoj folkloristickoj terminologiji bajka je sa_rno jedna vrsta.. (lagarije)... sto i opet ide u prilog vee nave .. 1963. «).. Boskovic-Stulli. Liigenmiirchen.. ali u sirem smislu moze znaciti i druge vrste. Poznato je nadalje da se urnjetnicka djecjaprica razvila iz narodne i da su najpoznatije djecje price obradili glasoviti djecji pisci Perrault... ali su vrlo zanimljivi kao pokusaj tocnog oznacivanja narodne bajke u Iiterarnoj obradi (na primjer Grimm i Perrault) iIi bajke na neki nacin slicne narodnoj bajci (na primjer Ivana Brlic-_ -Mazuranic. '. Ponekad se zbog nepreciznosti engleskih izraza za bajku upotrebljava njcL ~ macki izraz Marchen.I.-. za modernu fantasticnu pricu u kojoj je cudesno daleko od bilo kakve veze s caranjem _iIi bajanjem iz usmene iIi narodne bajke izraz bajka je neprikiadan. literarnu bajku. ali i detaljnija na: mit.. Ona obuhvaca dio narodne price. Poznato je da narodna _bajka nije stvorena za djecu. 3. N arodne -Matica hrvatska. Turiceve Price. legendarne.. vrstu narodne price.. Zegendeartige Mdrchen (legendc). odnosno dio price ili pripovijetke (»Podrazumijevaju se pripovijetke u uzem smislu /price 0 zivotinjama.. predaje i legende. oslanjajuci se mazda na njemacki naziv Marchen koji u svom pravom. dakle..... neke Andersenove bajke itd.. rodnu i umjetnicku pricu.. a tu su jos i mnogi drugi primjeri kao Nazorove Istarske price.. Zora- 9 . saljive pripovijetke. Isto je tako poznato da je umjetnicka prica razvila varijante price u kojima je svaka veza s narodnom pricom prekinuta. i to najvazniju. Mnogi su u djecjoj knjizevnosti skloni da se umjesto rijeci prica. Copiceve Price partizanke. pa i bilo koji oblik Kunstmiirchen (umjetnicke price). dakle jednu. dakle odstupanje od stvarnosti. no kao da se i tu izrazom prica naglasava slobodna obrada biografije.... Grimm i drugi. )...). uzem znacenju oznacava isto sto i nas izraz bajka. legendu i fantasticnu pricu. cini se da tri krupna razloga govore u prilog prici: 1... pa se. ..__ -. U vecini svjetskih antoIogija djccje knjizevnosti iIi djecje price provodi se podjela na na. 3 pripovijet ke..knjizevnosti u znanstvenoj fantastici za kraci tekst 0 (zasad) nepostojccem svijetu.'.. Br'lic-Mazuranic. 3.

bajku i' fantasticnu . . trazenje nekog predmeta. igra (Leichtigkeit. znanstvena fantastika . Dodamo Ii jos tri pokusaja definicije. Osnovni su: rasclanjcnost u vise epizoda. .primitivnog morala te su i prema nasem apsolutnom osjecanju pravde dobri i pravedni .. nego se sarno po sebi pretpostavlja.- . cudesnu pricu neprikovanu za uvjete stvamog zivota koju uceni i puk rado slusaju pa makar znadu da su zbivanja u njoj nevjerojatna« (Bolta .. pomocnik. U pojedinim bajkama javljaju se zasebne transformacije iste funkcije (tako je. Liithi tvrdi da se bajka (Marchen). Proppa. od brojnih koje citira LUthi.. Stoga je potrebno pokusati" definirati te tri najvaznije varijante. Cudesno u tom obliku i nije cudesno. i upozorimo na morfolosku analizu bajke S. trazenje sestre i sl.. Iz svega proizlazi da _ narodna bajka ima strogo odredenu i lako prepoznatljivu strukturu. romani... Andre Jolles pise kako su u bajci »zbivanje. a zanimljiva su i zapazanja K. jasna struktura iIi stroga artikulacija »po kojoj se razlikuje od neogranicene sIobode umjetnicke bajke«. izd. »Pod bajkom podrazumijevamo od Herdera i brace Grimm pricu zasnovanu s pjesnickom fantazijom pogotovo s podrucja carobnog svijeta. sretan zavrse . « Za Obenauera su bitne odrednice: vrst epske fantazije. moze definirati sarno na osnovi veceg broja formainih i sadrzajnih kriterija._.). kraljevna S Deem. »Bajka je prica odredene duzine koja ukljucuje slijed motiva iIi epizoda.. pricu '7 kao zasebnu varijantu price novijeg vremena.. S pomocu njih ona se -dovodi u opoziciju prema drugim vrstama te se razgranicavanjem od njih najpreciznije definira.· lazni junak. ~Postoji mnostvo definicija '~narQ. blistave slike pune znacenja. dozivljenorn iIi 0 onom u sto se ~ vjeruje«: lakoca. cudesno i carobno. kao sto i nekoliko lica moze obavljati istu funkciju.. Jedno lice moze vrsiti nekoliko funkcija. mijesanje stvarnog i nestvarnog. ellvenom. .d. 10 . darivaIac. ostvarenje djecjih zelja.. bit ce slika. Propp detaljnom analizom dolazi do zakljucka da je u bajci broj funkcija (31) 'i broj lica (7) vrlo ogranicen. tak.medusobno. mit«: beznacajnost pouke (razgranicenje prema basni i paraboli iIi egzemplu). autora knjige Das Mdrchen (1959). uz nuzno ponavljanje elemenata dopunjena... Spielerische) »po cemu se razlikuje od srodnih vrsta kao sto su saga... po cemu se opet razIikuje »od izmisljenih pripovijesti s realistickim iIi pseudorealistickim pretenzijama kao sto su novele. . da je bitno nizanje dogadaja i epizoda bez . J. U knjizi lednostavne forme iz 1972.nebaj1s~.....s U svojoj glasovitoj __ orfologiji M bajke is.. u~jetnicko-fikcijski karakter »po kojem se bajka razlikuje od obavijesti 0 videnom. Jvelik broj navodi Max LUthi u svojoj poznatoj knjizi Miirchen (I.. da potpuno odgovaraju zahtjevima . a transformacije: trazenje kraljevne.-pradozivljaj rornantike. cijeli svijet pun euda.junak.... prema misljenju vecine strucnjaka. 1962). Odvija se u nestvarnom svijetu bez odredenog mjesta i odredenih karaktera a puna je cudesnog . funkcija trazenje... kao jedina rnogucnost da se zaustavi nemoral s tvarnosti. legenda.. da stvarno i ·~cudesno postoje u njoj paralelno . Obenauera. . -Polivka). Thompson).. Sva se Iica svode na ovih sedam: protivnik. U toj bezvremenskoj zemlji skromni junaci ubijaju protivnike.ne" onernogucujuci se . na primjer. nasljeduju kraljevstva i zene se kraljevnama« (S. tok stvari taka podeseni . . posiljalac na put.

imati srecu) i da se sve dogada u neodredenom prostoru i neodredenom vremenu. nestvarno (cudcsno. iako tvorevine umjetnika.' . B. da je cudcsno mitoloskog porijekla i da je moral specifican (pobijediti. koliko god jos uvijek mnogi i pisci i kriticari gledaju na nju bilo s nepovjerenjem bilo s nerazumijevanjem. pogotovo ad onih 5tO su mi pricali majka i otac. i tada ja ad iskre razbuktam vatru. . ja kazem sebi: Pa i ja sam dio naroda. dinarnicki opisi.. o atmosferi straha i jeze u znanstveno-fantasticnoj prici imaju u djecjoj . .. Zasto ne bih ja izmisljao price? I. naravno. 5---6. ja cu se posluziti njom. rodne price vrlo vazna. a mozda se oba mogu svesti l1a jedan jer je rijec 0 cudesnom. da nema ni traga statickirn opisima prirode. odrednice uz motivske i problemske razlike te zavrsni Cailloisovi zakljucci . . 0 mnogostrukosti takvog pristupa prici iz vlastitog iskustva lijepo govori J.'..). preveo Petar Vujicic u »Knjizevnoj kritici« br. Mnogo je teze odrediti ono sto neki autori zovu \Iiterarnom bajkom. Singer': »Ako nadem koju zgodnu narodnu pricu. Prijelazni oblik narodne bajke u umjetnicku. str. Singer. a tzv. a ovdje se naziva \~~jetnickom bajkom.. koji neki nazivaju literarnom . ._.' . 1971. snaci se. odnosno sve price koje nisu fantasticne price. Katkad naidern na kakvu sitnu pricu.). De la [eerie a la science-fiction.). Fantasticna prica u djecjoj knjizevnosti ima iste bitne. Temple University Press. objavljen u: Children's Literature. 5 R. Cirri se da dva bitna elementa. Najjednostavniji su primjer takve bajke price Ivane Brlic-Mazuranic iIi price poput Andersenove Male sirene. mada ni ana nije od njih imuna . vjetar kao pomocnik iIi protivnik itd. turi vise iIi manje cuvaju neke elemente ili xluh narodne bajke. .-bajkom (Perraultove. kako ih zove Lihacov. iz drugih varijanata unosc se u izabranu uspjeliji detalji. . a mogu se u nju uvuci i kraci opisi te poneki trag determiniranja lika is!.' . poeticno) koegzistiraju ne iskljucujuci jedno drugo u -samoj prici.moze najbolje protumaciti opozicijom izmedu nje i fantasticne price.« Prema spomenutom umjetnicke su bajke price koje. Philadelphia. Dna.. nego na narodnim elementima izgradene umjetnikove price s promjenom nekih odrednica gdje se najjace istice prisutnost pejzaza. i sve one umjetnicke price u kojima stvarno !. 6. -.opisa. a na neki nacin i izvan nje. Jedan zapaza i tumaci Roger Caillois trazeci bitnu razliku izmedu bajke i fantasticnc ! price na podrucju znanstvenc fantastike u svom clanku Od bajke do science-fictions... da su u funkciji radnje (gora i pecina se otvara i zatvara. izmislio sam ih dosta. Intervju sa studentima na University of Connecticut. krati se... One su po vanjskim elementima nalik na narodne price. Preuves. obuhvaca vrlo siroko podrucje i ima mnogo podtipova ikojima je svima zajednicko da u struk . No tim se imenom mogu obuhvatiti. aka se ne provodi detaljnija podjela po motivu iIi postupku. narodnom . B. da karakteri nisu detaljno opisani ni u fizickom a kamoli u psihickom pogledu. 61-71. Ako ne.. sarno iskru price. J. Ta je podjela vise radi same stvari nego radi podjele za razumijevanje na . 1977. Grimmove price)._ . 1960. fantasticnoj prici drukciju dimenziju.. 19-29. Iako je definirati.. 4 11 . . C. Iz toga jasno proizlazi da se bajka u tom smislu . zadrzavaju odredenu vidljivu vezu s narodnom bajkom. 118. naime. produbljivanje i izgradnja kompleksnih Ii. Caillois. . ali nisu narodne price. jezicno se dotjeruje. . carobno. . Tu se narodna bajka ne mijenja. nego dotjeruje (od brojnih varijanata iste bajke bira se bolja. vol. kovaT drukcija eticnost.. karakteriziraju fantasticnu pricu. 1977 (preveo M.

. ne narusavajuci u ~"njemu.. 1978~ 12 .. cak nesnosno prodiranje u taj stvarni svet. logiku a. pak natprirodni poredak narusava cvrstinu . 6 7 A. Ali srecu se gotovo bez cudenja . vjerovanja. prizvana je stvarnoscu. stanju ili tjeskobi. Zupanovu an to . strahova. . Caillois razlikuje cudesno' i fantasticno> Cudesno. Osim osnovne podjelc po strukturi..fantasticnom. ma pojedinih prica. zelja.U bajci se izvan bajke izmisljeni carobni svijet susrece kao paralelna realnost. oslobada se pomakom u irealno kao div iz price zatvoren u boci i razvija U obliku nove pojavne stvarnosti. '. dok ce u djecjoj fantastic . s djetetom kao glavnim junakom i djetetovom stvarnoscu kao polazistem. razornu. Kao sto smo vee rekli. rascepa. neobicno. Po shvacanjima nekih na podrucju knjizevnosti nijedna podjela ne vrijedi nista. kosmar)". kao sili koja prodire u stvarnost un 0. Ako je suvremeni svijet ispunjen mnostvom egzistencijalnih i esencijalnih tjeskoba. »svet "bajke i"stvarni' svet llzajamno" se prozimaju bez ikakvih teskoca i konflikata. istinu 0 osnovnom dozivljaju. u' fantasticnoj prici gradi se svaki put ponovno nadrealni iIi irealni svijet kakav nigdje drugdje ne postoji. otpora. tumaciCaillois. bcz koje nije bilo moguce definirati pricu. logiju novije hrvatske fantasticne proze pod naSIOVOlTI Guja u njedrima) prizvana stvarnost odvijati »u klimi straha«. [e.seci u nju svoju. nost prizvana. 1963. dok [eTantasticno »manifestacija skandala.svemira. u fantastici. tj. Beograd. u djecjoj fantasticnoj prici najcesce su junaci djeca ad Carrollove Alice do. noj prici. dok drugi misle da jc svaka podjcla dobra. zasnovane na drugom sustavu funkcioniranja.sklad i ne unistavajuci njegvu cvrstinu«. Firenze. Taka u fantasticnoj prici zapravo dolazi do toga da se vrsi pomak s neke napete aktualne i uvijek posebne tocke u irealno. »svetcuda. dodat cemo. unutrasnja stvarnost. na primjer...«? lake je citat kratak i nedovoljan. Vidi nastavak u: M. svet koji se vezuje sa' stvarnimisvetom. nag stanja stvari i o. mrznje. Lugli. Narodna bajka Sansoni. nece biti cudno sto ce se i u znanstveno-fantasticnoj prici kao i u suvremenoj nedjecjoj fantasticnoj prici (vidi. u moderno] knjiievnosti. jasna je Cailloisova tvrdnja o paralelnom postojanju svijeta realnog i cudesnog u bajci kao normal . u irealnoj prizvanoj stvarnosti defilirati oslobodeni svijet djecjih osjecaja. . Nolit . . a ono pripada bajci.. U bajci su junaci najcesce odrasli. Jelke Ele Peroci. Mogucnosti su bajke ogranicene i pod. koji predstavlja unutrasnju stvarnost odbacujuci pojavnu stvarnost.~nicim njegov unutrasnji . Dabome. ". Bica koja ih nastanjuju nisu niposto obdarena jednakim snagama. moguce su i mnogobrojne druge podjele. o 0 4. Drndarski.. da je ta irealna stvar . nezdravi san.lozne shemama. u tom trenutku nastala u dubinskoj vezi s realnoscu ad koje se polazi.. .. pa se ne lTIOgU grupirati kao jcdnostavne stvari. sklol1osti. mogucnosti su fantasticne price. skrivena u Ijusturi Iazne pojavne stvarnosti. vrlo siroke .. oba ta sveta podlezu razlicitim zakonima. da od trenutka pomaka namece zakone svoga sustava i da u nesukladnim slikama razotkriva pravu bit stvarnosti. - t. ' Daljnje govorenje 0 bajci i fantasticnoj prici nastavlja se u analiza .« »Drugim 'recima«. recimo. jer su knjizevna djela vrlo kompleksne i slojevite tvorevine. ocaj. S toria della letteratura per l'injanzla.(mnogi govoreci 0 Carrollovoj Alici u zemtii cudcsa spominju ludilo.

U tom smislu spominju se: . Po ejektu.. kao Propp. U istom je polozaju i prica koja dobiva ime po stavu autora prema aktualnim drustvenim problemima. tzv. prica 0 lutkama. iIi drugim podjelama unutar drustva iIi mitoloskog svijeta. ali ne i prave price. U vezi S ovom podjelom rnoguce su i transformacije kad se junaci koji nisu djeca ponasaju tako da pokazuju djecje osobine te ih djeca-citatelji i dozivljuju kao djecu (bjesici i domaci Ivane Brlic . Te je pojmove i lako i tesko objasnjavati i vrlo su relativni jer ovise 0 stavovima onoga tko ih upotrebljava. moralisticka prica. prica 0 mudroj djevojci. Pretjerivanje u namjeni dovodi do grube tendencioznosti. Po odnosu prema tradiciji spominje se: klasicna prica. namjeni ili podtekstu prica moze biti: simbolicka. ciji je sjajni predstavnik Gianni Rodari. basna. jer upozorava na neke elemente i donekle ih osvjetljujc. koja izgraduje sustave suprotne postojecem na osnovi nonsensne analogije i logike. za najveci fond djecje price. prica o ludama. noci S obzirom na terminologiju i definiranje price.) . filozofska. Najbogatija je podjela po [unacima uopce koju necemo pokusavati is. Carroll smatran pretecom nadrealizma). st. svjesni cinjenice da u pricama nekih autora nije 'til 'podjelu lako provesti (na primjer kod Andersena). "postojarije . kad se cudesno svodi na pretjerano uvecavanje postojeceg. Mozda bi se ovamo mogle ubrojiti i lagarije. prica o antropornorfno prikazanim biljkama i stvarima. prica 0 vjesti ... 0 alegorijskoj prici. poucna prica. 0 hiperbolickoj prici. prica 0 svecima.na' oS11ovnustrukturu pokusali smo dokazati.. prica 0 trecern sinu. Priklonit cemo se drugom misljenju i izloziti neke podjele koje se javljaju u praksi kao i druge rnogucc podjele s uvjerenjem da time pridonosimo vecoj jas . do vulgarizacije namjene koja unistava samu pricu. koja se zasniva na gomilanju i ponavljanju elemenata... iIi igre s prekrajanjem morfoloskih iIi sintaksickih elemenata teksta. 13 .tipa cudesnog maze se govoriti 0 mitolosko] prici.divovima.'. a fantasticnoj iIi nadrealistickoj prici 0 kojoj se govorilo (izraz nadrealisticki ne bi trebao izazivati cudenje ako se zna da je otae fantasticne price L. izvora. prica 0 zivotinjarna. prica 0 djevojcicama i djecacima i jos mnoge druge. starinska prica. zivotinjskom iIi biljnom svijetu itd. Polazeci ad. junake po funkciji nego po "prlpadnostl Ijudskom rodu. Po junacima U odnosu na djecu mozemo razviti opoziciju: prica s djecom kao junacima i s junacima koji nisu djeca. svi sitni smanjeni junaci u borbi M s velikima i sl. saljiva iIi humoristicka.Gledajuci . bile zaista moralisticke. kad su kao junaci prisutniHkovi iz mitologije. rijeka (prijetvori). prica 0 patuljcima. kad prica prikazuje borbu prirodnih sila ili pojrnova u Ijudskim likovima. J aka je provedena na jcdinstvenoj osnovi i aka ne pokazuje prevclike pretenzije. prica kao igra. prica o. crpsti i pri kojoj ne uzirnamo.razllke izmeducbajke i fantasticne price. prica 0 antropornorfno prikazanim iivotinjama. ' prica '0' herojima.t . Po postanku dijeli se djecja prica na narodnu i umjetnicku. angazirana prica. carna. azuranic. Po elementa igre izdvaja se: kumulativna prica. nonsensna prica.vilinska prica. Tako su moralisticke price hrvatskih pedagoskih pisaca u 19. prica 0 postanku imena planina. moderna prica. Mnoge velike umjetnicke price imaju jasno vidljiv podtekst koji nimalo ne umanjuje njihovu umjetnicku vrijednost..

sretan svrsetak pripada bitnim odrednicama vrste i u funkciji je same vrste. djece koja sretni zavrsetak bez sumnje ukljucuju u svoj horizont ocekivanja .. dok je u umjetnic . Reakcije djece u recepciji prica na nesretan iIi ne sretan zavrsetak mogu biti zanimljivo podrucje ispitivanja. . predaja. . sjedinjenje kositrenog vojnika i plesacice u plamenu... 5. ~ ..vidj~li. rijecima mogli bism~~~liJiQv~tiprice .»pedagoskom bajkom« iIi cak sintagmom »baj . Drndarski.Drukciji cudesni svijet izvan. po nasem misljenju. Takva podjela moze koristiti na podrucju proucavanja suvremene price gdje je igra rijeclma cesto polaziste price.i ...bez igre rijecima i one u kojima je igra rijecima naglasena. Iegenda. "U narodnoj bajci. koj preporuka recipijenata.ispunjenJa Ijudskosti. . I 9 -bajke Max Lqiithi. . sretan zavrsetak je pravilo. 14 . dotle se izvan nje kao postupci za stvaranje cudesnog javljaju: ozivljavanje nezivog. s ne"S'"telhim" Lavr~etkOItl... Dok je u narodnoj prici cudesno gotovo uvijek u nekakvoj vezi s paralelnim cudesnim (mitskim) svijetom.kao sto. odgovara manje potrebi slabih dusa koje ne podnose nikakvu tragiku. Spomenimo jos sarno to da gotovo svi izvrsni tekstovi sadrze u je. Po odnosu prerna -!gri.Ovisno 0 zavrsetku razlikuju se tri tipa: prica sa sretnim zavrsetkom. M.. VI ~ izd... Pitanje ije. ne pot . cjenjujuci pri tom pedagosku literaturu koja podlijeze drugom sistemu vrednovanja. . preuvelicavanje iIi ekspandiranje likova. odlazak Exuperyjeva malog princa sa Zemlje. sreci iIi nesreci (na primjer Andersenova Kraljevna na zrnu graska). Obenauer tvrdi: »Sretan zavrsetak mnogih slavnih bajki. zenidba s kraljevnom).. nego vise ep~_. Jlnarodnoj . .. Nije uobicajen za model iIi kanon narodne bajke.Iiterarne narodne ostvaruje se drukcijim postupcima. ali je potpuno konzistentan i upravo bitan u novom modelu sto ga razvija autorica Prica iz davnine pa ga ne diktira pouka. kompleksno. . a ovdje moramo prihvatiti konstataciju da u umjetnickoj bajci i fantasticnoj prici sretan zavrsetak nije pravilo. Karakteristicni su primjeri: smrt Andersenove djevojcice sa zigicama..smo . sudenje Alice u Carrolla itd. ibid. tj. sto ne vrijedi jednako za druge vrste kao sto su mit. Stuttgart} 1976 (preveo M. kako god bila teska iskusenja koja su nametnuta junacima price.t-. C~). narodnel. Zaista su te price neusporedivo vise od »pedagoske literature«. ocovjecavanje neljudskog.J?~i(. ali ne i u fizickorn (pobjeda.~k<?~osjecaju za pravdu i mudrom saznanju da mozemo nakon teskih iskusenja u punom smislu te rijeci dostici srecu potpunog . . . Miirchen.' Ti se stavovi svakako mogu prihvatiti. ka kao pedagoska literatura~~9:':''jer' »pouka u njima cesto diktira razvoj dogadaja koji za bajku nije uobicajen«. iIi ne biti.i.'prlca sa zavrsetkom u kojem se ne odlucuje a oIti . ali nije nimalo sretno da se zato poznate price velike autorice nazovu.No zavrseci umjetnickih bajki i fantasticnih prica cesto su sretni u prenesenom (bitnom) smislu. jasno mogu dokazati brojne razlike izmedu narodne bajke i prica Ivane Brlic-Mazuranic... . Isto vrijedi i za druga slicna pojednostavljenja. na primjer. Taka se. dinstvenim omjerima razlicite osobine iz ovih podjela te je svodenje jedne price iIi cak cijelog autora na sarno jedan uzak model neprikladno.. . ~ .

I. . parodiranje.. nepostojeci oblik. New York} 1959. A Critical History of Children's Literature. U fantasticnoj _prici~ cudcsno se stvara . Takav prijelaz.prijelaz iz realnog svijeta u irealni. da odgovara. karakteristicnim za velik broj Andersenovih prica. . Meigs. >'jer je prijelaz obicno taka vjesto i dobro pripremljen da se radnja. Ra Hill Viguers. kao u Thurberovoj prici Mnogo mjeseca gdje kraljevna i njezin atae sarno prebacuju problem odnosa djece i odraslih na neutralan plan).. Za pravu fantasticnu pricu karakteristicni SUI izvan stvaranja cudesnog.. janje od tehnike fantasticne price izvrsno se vidi kod Ivane Brlic-Mazuranic pri stvaranju Iikova Dornacih u Sumi Striborovoj. str. \.zivljaj~ U svakoj ad njih dolazi do svojevrsnog pretvaranja u novi. 158).. a odustaje cak i od osnovnog dozivljaja ugradujuci Domace kao epizodiste u »tUQU« pricu. odjednom kao pomakne u prostor koji ima druk..F . -prijelaz u irealno nije ni istaknut ni specifican za pojedinu pricu." Medu »osnovnim postupcima« koji su zajednicki svim piscima fantasticnih prica Elizabeth Nesbitt" na prvom mjestu istice »prijelaz iz jednag svijeta u drugi« (the passage from one world to another). . ~r· M~ Crnkovic u clanku: »Pomak u irealno u fantasticnoj prici« (Bagdala 16 1972.j oblikujuci Iantasticnim sredstvima neki zbiljski do-. a to je pomak u irealno.. odnosno . trenutak u nastajanju fantasticne price nazvao sam pomak u irealno. 10 J 15 . E. svoj fantasticni svijet... A~ Thaxter Eaton... ako su odsutni drugi elementi. kao sto su: stavljanje djeteta u polozaj glavnog iIi drugog glavnog junaka (ad 22 fantasticne price U ovoj knjizi dijete je junak u 15 njih) . ne dobiva se. Taj. . tvaranje iIi pomak plasticno slika Maeterlinck u Plavoj ptici kad na po. bez zaustavljanja i bez ikakvih prepreka.svaka fantasticna prica _stvara sarno za sebe. obrtanje reda stvari. presudni -. sto se sve svodi na dodavanje svojstava. koj prici trazi vlastitu varijantu prijelaza. Svi su oni neobicno vazni i djelotvorni u prici._~. stvari i svojstava. j_9_~-r-··Qriigipostupci.bajci . no jedan od njih potrebno je posebno istaknuti. pre . igra.-.. nostavno dolazi do susreta s njim. U njoj naime cudesno postoji izvan pojedine bajke kao izgraden i konzistentan sustav te u bajci jed . Taj je postupak bez sumnje zajednicki svim piscima fantasticnih prica.. parabolska i simbolska zamjena za stvarnost. sofisticizam kao izgradnja novih sustava na osnovi zapazene pojedinosti defektnom (porocnom) a prividno ispravnom analogijom i dedukcijom.. pa mjesto toga uzima gotove likove iz narodne price. Nesbitt.~. sklonost nonsensu.. zornici u prvim trenucima djecjeg sna stvari i pojrnovi iz ranije oslikanog realnog kruga »uskacu« u svoje irealne oblike. 11 C. prava fantasticna prica... ali ipak odustaje od stvaranja i opremanja vlastitog cudesnog svijeta.. prepustanje podsvijesti.Y. dakle. . ali je cinjenica da svaki autor u sva.. Macmillan. zatim obrnuto od toga brisanje svojstava ili zakona. Postupkom ozivljavanja i antropomorfnog prikazivanja.na.u trenutku starta pr~~~". ··:Cini /' mi se da je taj naziv dobar. raznovrsne igre rijecima naivI1ost. u kon'vencionalno percipiranom svijetu. Ona sarna uvjerljivo tumaci svoj dozivljaj vatre u peci i raja iskara sto je sunuo iz nje jednog predvecerja kao polaziste za razvoj price. pogotovo aka se pri tome dodaje sarno svojstvo govora. a maze se susresti i Iazna bajkovitost (tada likovi posudeni iz bajke ne sudjeluju ni u stvaranju privida bajke. jer upravo 0 njoj ovisi stvaranje i logika svijeta cudesnog. Kolebanje i odusta .l):)qn9j . nastavljajuci logican put kojim je krenula: ne potpadajuci ni pod kakvu vanjsku silu. • .

. E. kao Andersen u Cvijecu male ' I de. Q dignuti _se u visinu ~a . Tako. Cia oriia'PJicll znaci. Rodari. To 'su:/s~)1/':nesvijest} d.. 1 "'I' 16 . a gotovo svi u samoj prici~~$._.-~~~_lje. Barrie u Petru Panu.(~_ k . mozemo ipak "-"riakon analize veceg broja fantasticnih prica zapaziti neke osnovne tehnike'-·pomaka. Slikanje Iuda. jasno je da je pomak u irealno vrlo vazan dio ~rice.. dok je u drugoj knjizi Alica S orui stranu ogledala san kombinirao s igrom saha i okrenutom slikom U ogledalu. \.z. po gubitku iIi slabljenju svijesti. raznoliki pomaci tijekom radnje. "'thwa.risevna prisila (nametnuta vjerovanja). dusevna nerazvijenost (prave i lazne lude) i konacno igra kao svjesno odredivanje erte koja dijeli stvarno i nestvarno kao i pravila po kojima funkcionira irealni svijet. Balog. uz tolike druge. Popovic. Tehnikom sna kao pomaka u irealno sluze . Saint-Exuperyja. nesvijesti.~~' pruza Iantasticnoj prici goleme mogucnosti: oslo.. javljaju i novi. cesto je i u narodnoj bajci i u fantastienoj prici. Thurberova Mnogo mjeseca i Singerova Snijeg u Tupovcima. Ostvarenjem zelja ili drugih potreba kao gIavnim iIi dodatnim movensom ostvaruje se pomak u velikom broju prica. Carroll u knjizi Alica u zemtii cudesa pri izgradnji cudesnog svijeta tehniku sna kombinirao s igrom karata i po~tnom irealnom slikom Bijelog zeca (kunica) za kojim Alica odlazi u zecju rupu. S. Ako i jest broj osnovnih tehnika pomaka u irealno ogranicen. Nadalje valja napomenuti da se u vecim kompozicijama.. Peroci u Maci papucarki i toliki drugi. kao Brze . bodenje ad svih spona. cetku price (knjige).· '. u svim je analizama u knjizi pomaku poklo . vrucice iIi sl. dokazuju Grimmova prica Sretni Ivo. Svi ovi elementi sudjeluju pri stvaranju cudesnog svijeta jedne i druge knjige. njihove su izvedbe tolikoiraznolike da svaka Iantasticna prica ima svoj pomake Tako je.) ~~!ljn~. Lindgren. Carrollova 'Ati'ca zaspi na prvoj stranici i probudi se na posljednjoj U obje knjige.. na primjer.-.. golemu mnogostrukost transformacija i bliskost djetetu . a nema svijesti kao kontrolora koji bi odbacio slike nesukladne sa »stvarnoscu« . Barriea.a. Nametnuta vjerovanja stvaraju u Andersenovu Carevu novom ruhu irealnu sliku cara obucena u prividno nista.vrecimo. A._.. u ~ndersenovoj Djevojcici sa zigicama cudesno nije nista drugo nego haluciniranje kakvo se javlja u procesu smrzavanja.... (U nekim podjelama djecje price ciklus 0 ludama zauzima jedno od vrlo vaznih mjesta. 'J\ywe. jer je njime prica vee odredena«. . Capek u Postarsko] bajci. QUO_sto za _avion znaci odlijeR~_(j-e __ 4~'. Srodna su snu.. takozvanog realnog svijeta. osim osnovnog spomaka na po .fi~tvarerijezelje (potrebe. Peroci. Loftinga. Rodari u Putovanju Plave strijele. kao kod Collodija. Sve one naviru iz »skladista« podsvijesti.~e i toliki drugi. tjeskobe). nogi je upotrebljavaju vee u pomaku. . stanja soka..-.. ojoj se _onda leti. Skrlnjaric. Ne odustajuci od tvrdnje da svaka fantasticna prica vlastitim pomakom otvara polje vlastitog cudesIlog ill irealnog 'svijeta. No kako i dimenzije i zakuni toga novog prostora ovise 0 pomaku. A.najtipicnija tehnika pomaka u djecjoj prici.cije dimcnzijc i u kojem vladaju drukciji zakoni. ~zd.. kao »kljucne tocke fantasticne price. pravih i laznih. Zbog vaznosti pomaka.. bez sumnje jei igra. Jtil_ •• _ "recimo. kako to. Sve bogate Carrollove izlomljene irealne slike realnog svijeta ornogucuje san. a kako opct pomak nijc nista drugo nego Iogicna i uvjerljiva rezultanta razvoja teme izrasle uvijek j. Kastner. njena posebna pozornost..

a posebno bajki i_novela. ~785 __ 1863.. zivot drugovao s djecom. .zemlji cudesa. Andersen je stvarao vlastite price bez veze s narodnom bajkom i sasvim drukcije ad narodne bajke.. Mali Nikola i veliki Nikola... ••• r - .ad se za djecu prireduje najprije narodna bajka i postupno razvija umjetnicka prica..12. Wilhelm 1786. on je svojih osam narodnih prica malo dotjerao po ukusu slusatelja iz sa .. Ako vee treba da bude krat . najprikladnije je prikazati one stupnjeve na kojima se ana mijenja i registrirati njene najslavnije predstavnike u svijetu i u nas.. lana: unio je u njih detalje iz viseg drustva.Neke su Andersenove price sarno nesto slobodnije prerade narodnih prica._.. ali i danas djeca svijeta mazda najcesce citaju i slusaju narodne price u Grimmovoj verziji. a prva zbirka Andersenovih prica u pod naslovom _ zabrane price izisla je u Zagrebu --1877. J os Andersenova prica nije ni izdaleka razvila sve mogucnosti.. a vee je novim velikim korakom ad sedam milja zakoracio engleski pisac Lewis .. Carroll (1832 1898) objavivsi 1865~')gIasovitu Alicu u _. . KraIjev1ia~'na zrnu graska i Cvijece male I de. Kratku povijest price nije lako izloziti. Godine· 1697~: objavio je zbirku pod naslovom Price moje Majke Guske ili Pripovije:sti i price iz davnih vremena s poukama. Narodna prica postoji od davnina. Oksfordski profesor'~matematike. Prvi koji je izdao knjizicu narodnih prica namijenjenip'..' prl~'a-' dutim. Ruino pace. les Perrault (1628 1703).6. Me. ni tu nije bio kraj. Andersenove su price postale svojina svih naroda. cudcsno u tumacenjima i u drugim postupcima nastojao sto vise umanjiti. Afanasjev itd... Oni su objavili velik broj narodnih svih tipova. . - . no cesce su vlastite price s postupcima i motivima narodnih prica. Prelazio je i na podrucje fantasticne price. Hrvatskoj je djeci Andersen prvi put predstavljen tek \1~. ka. a pogotovo njegove postupke ozivljavanja i antropomorfnog prikazivanja svijeta..?3"~ prvom broju casopisa »Smilje«. sensni tip Iantasticne price.non. Obilno se sluzio postupkom ozivljavanja stvari i ocovjecavanja biljki i zivotinja a u ruho price oblacio je i dozivljaje iz vlastita zivota kao i svoj poeticki dozivljaj svijeta. Prvu knjigu pod naslovom Price za djecu i dom izdali su 18.. Veliki zaokret u razvoju price ucinio je »kralj price«. . napisao je tu knjigu za malu prijateljicu Alicu.. 2 STO LICA PRICE 17 . Njegova prva knjizica prica izisla je' f1835. _. Palcica. U svakom je narodu hila u 19. Manje su mijenjali narodnu pricu. -••• -'. priblizilu sc dje• r .sebnim knjigama namijenjenim djeci nije toliko staro..~)U njoj su bile price: Kresivo.. Djevojcica sa zigicama uz tolike druge. ali tiskanje narodnih prica u po.. postavljajuci nju samu u srediste radnje i prikazujuci njene dozivljaje u mastovitim irealnim slikama kakve je sugerirala podsvijest u snu....). S Carrollom se prica potpuno odvojila od narodne price... .. stoljeca -'k. glasovita braca Grimm (Jacob. stoljecu knjizevnika koji su biljezili narodne price i tiskali ih (Bozena Nemcova.. Tratincica...Kako njegovo vrijeme nije bilo osobito skIono narodnoj prici. . :. Kasnije je napisao mnostvo drugih prica od kojih su najpoznatije: Mala sirena. dodao nesto opisa. djeci bio je francuski pisac Char . iako su je dotjerivali prema drugim varijantama i stilski. I .. koji je cijeli v.'Moze se reci da pravi cvat djecje price pocinje pocetkom 19. danski pisac H~s. Mnogi su pisci oponasali i slijedili njegove modele prica. - .-1859).. Carevo novo ruho.~l!ristian Andersen (1805 1875). -~ .

analizira dubinski najpoznatije Grimmove bajke i zakljucuje. Beograd..Prosveta. 1979. to najboljima od njih nimalo ne smeta da budu potpuno samosvojni.). . Karel Capek. James Thurber. dosle nego upravo potrebne. macehama i sl. Pavel Bazov. Erich Kastner. ali. neki od njih vee prema ukusu recipijenata i veci ad Carrolla. Jan Brzechwa. stoljeca u kojem Sil se dogodila dva svjetska rata. U daljnjem tekstu zastupa se misljenje da je 0 nasilju bolje citati nego slusati 0 njemu iIi gledati ga. od --Grimma do' Carrolla. ali svi ce oni izgradivati svoj tip price koji na neki nacin vuce korijen iIi oct Grimma. Nista se bitno novo nece dogoditi nakon Carrolla na podrucju price. Oscar Wilde. U sarno pola stoljeca. srecom. Ju- 18 . Alfred Knorf.i'koji u knjizi The Uses of Enchantment. i definitivno prevladane. Evelyn R. mnogo i Izvrsnih. prica je presla . djeteta svijeta tehnike. New York. takvo ponizavanje ljudskog dostojanstva kakvo covjek ne pamti odiskona. U nasoj antologiji nalaze se mnogi ad najboljih: Carlo Collodi. Alcksandar Popovic. goslavija --.. navodim dva rnisljenja. otvorivsi.) ne sarno dobra . okrutne kazne. Ima ih. stoljeca kojem ne pristaju mastanja zaostalih davnih epoha itd. Ela Peroci i Zvonimir Balog. On tvrdi: »Ako odrasli covjek nije u dje . Drugo je rnisljenje poznatog pisca i psihijatra vBrune Bettclheima. Isaac Bashevis Singer. Astrid Lindgren. Ivana Brlic-Mazuranic. Jedno je izrazeno u velikoj Anthology of Children's Literature Edne Johnson. mada je tesko shvatiti kako ce izbjeci to saznanje kad su to djeca 20. Sickels i F. jer se citanjem dobiva potrebno zna . za koju se ne smatram ni dovoljno spremnim ni pozvanim. a glasi: »Zvjerstva i okrutnost u bajkama zbunjuju mnoge ljude koji ne mogu podnijeti da se djeca upoznavaju S okrutnoscu i nasiIjem. opake vjestice. Marcel Ayme.. Clarke Sayers (Boston. i u kojem je gljivasti oblak zasjenio svermr. mozda bi bilo potrebno spomenuti neke dileme koje se javljaju u literaturi 0 njoj. naprednog 20. . ill B~ Bettelheim.golem put. 12 The Uses of Enchantment.. Znacenje bajke. raspre 0 navodnoj neprikladnosti prije svega narodne bajke kao lektire suvremenog djeteta. Pisuci danas 0 djecjoj prici. prevedenoj u nas pod naslovom Znacen]e bajke'-. a velikihautora djecje price ima u brojnim nacionalnim knjizevnostima mnogo.. na osnovi analize i bogatog iskustva u Iijecenju djece. Gianni Rodari. Cini nam se da upravo ani dobra predstavljaju razvojne tipove i vrhunce price. . oruzje) i oko stripova i crtica. iIi ad Carrolla. Ne ulazeci u tu diskusiju. . rekli bismo.. James Barrie. ili ad. 1970). 7. Pojavit ce se mnogi poznati autori. Andersena. ostao je prigovor bajci na racun teskih prizora nasilja u njoj (ubijanja. Antoine de Saint-Exupery.tetu i otvorila beskrajne vidike novoga cudesnog koje se postupcima fantasticne price za svaku pricu posebno izgraduje na stvarnosnoj osnovi. Iz cesto podgrijavane.Aka pripadaju istom bratstvu s Andersenom iIi Carrollorn. da su za normalan razvoj upravo takve price (s vjesticama. »pravda« sto se postize rnacem i sl. 1976. sve svoje registre. Hugh Lofting. Takva se diskusija vodi danas u pedagoskim krugovima i aka igracaka (vojnici. nje bez ostrc prcdodzbe. zle macehe.

Potrebno je . maze razviti stay nepovjerenja i ljubomore prema lijepim djevojkama. renja 0 nejednakosti i inferiornosti medu zenama . njegovi ce snovi biti oskudniji po sadrzaju i znacenju te ce mu Iosije posluziti u uspostavljanju sposobnosti da zago . lukave i beskrupulozne u tim pricama: aka se identificira s nelijepim djevojkama. Lieberman.su rijeci: »Neki borci za zenska prava napadali su narodne bajke kao musko . kljucak je da su bajke za djevojcice izvor teskih frustracija. poslusne. o bajkama se povoljno izrazava. ona pocinje gledati s nepovjerenjem na ruzne djevojke koje su prikazane kao okrutne. Njene 13 F~ Butler. Djevojke postizu nagradu aka su najljepse: mladici ako su srcani.) te se svatko maze identificirati' sa . • tinjstvu bio izlozen bajkama. New York (citate preveo M. spodari zivotom. one postoje pasivno taka dugo dok ih junak ne opazi iIi mu netko ne opise njihovu ljepotu. imaju takve junakinje. pasivne i vezane za kucu dok cckaju dolazak svoga princa.« U daljnjem tekstu izlaze da su to »doslovno price starih zena«.. i zavrsava savjetom da djeci treba kupiti barem jednu zbirku narodnih bajki ako se zele »pripremiti za oslobodenje zena«. C.n~p!lmenuti da je Bettelheim. dokazivao korisno djelovanje na. i nagrada je sarno jedna.. i djevojke boje da nisu lijepe (cak su i privlacne djevojke cestc uvjerene da su ruzne).. sovinisticku knjizevnu vrstu: osjecali su da je davanje djeci bajki poput Pepeljuge i Snjeguljice neka vrst pranja mozga kojem je cilj uvjeravanje da sve djevojcice moraju biti uljudne. jer ilustra . one koje je popularizirao Disney. Sharing Literature with Children. obrnuto. da su u njima upravo zcne najpametnije. stas i s1. David McKay.). s toga stanovista.. a upravo taj strah je glavni izvor tjeskobc. No s gledista evropskog folklora one ne predstavljaju reprezentativan izbor. Ako se djevojcica identificira s ljepoticom. U bajkama je najcesce pri .. Fran . Sasvim drukcije misljenje brani Marcia R.. « Uz ljepotu se veze i bogatstvo i dobrota.. Psiholoska je istina da se i djevojcice. »Buduci da su junakinje birane zbog Ijepote (en soi) a ne zbog neceg sto su ucinile (pour soi)..« I na drugom mjestu: »Tradicionalna narodna prica jedna je ad malo vrsta klasicne djecje knjizevnosti koje moze odobriti radikalni feminist. 2* 19 .. koja u clanku Jednog dana doci ce moj prine: dusevno [ormiranje Lena preko narodne bajke polazi upravo od kritike navedenih stavova Alison Lurie i nastoji dokazati stetu koju u formiranju citateljica moze izazvati pasivnost zena i uloga zenske ljepote u narodnim bajkama.« o bajkama se vodi raspra i u taboru boraca za zenska prava. Istina je da neke od tih bajki koje najbolje poznajemo. ociju. Alison Lurie.rodnih bajki u prevladavanju straha od neprivlacnosti upravo stoga sto u narodnim bajkama nikad nije opisan nikakav uzor zenske Ijepote (boja kose. svakirri Iikom. celia Butler u svojoj knjizi Sharing Literature with Childrenv navodi dva suprotna misljenja koja dobra ilustriraju bit i raspon te problematike.« Za. jer je ljepota nekakav dar sudbine a nesto sto se moze postici . sutno nekakvo natjecanje i kako »moze biti sarno jedan pobjednik. nepouzdanja i uvje . najaktivnije i najmocnije hila na strani dobrog iIi loseg... aktivni i sretni. i zcne. Odatle i Bettelheimova nenaklonost ilustriranju narodne bajke. da je Marica svladala vjesticu a ne Ivica.

--:~v_~. Singer. nego ulazi u bit izgradnje suvremene price i trebalo bi u njoj ponavljati sve one sto se govori 0 postanku. .. pa i nonsensna.« Ovakva rasprava ne obuhvaca periferno pitanje... i upravo sa n stvarnoscu djeteta.. acini se' da so i djeca potrebna prici.. Ugledni nobelovac J. Svime sto je ovdje receno 0 Iantasticnoj prici __astoje. Odstupanje od stvarnosti ne predstavlja istinski simbolizam. Iako dijete ima manje iskustva nego odrasli.... »nije nista drugo nego suncana zemlja zdravoga ljudskog razuma«. K. B.. po Saint-Exuperyju. dokazuju i zivQst djecje price... citirani intervju. i prica je potrebna stvarnosti da bi izdigla i otkrila ono sto se. Dijete ce vjerovati u nadnaravno. saca koji misle da ce dijete prihvatiti nonsens.. i sam djecji pisac. Singer. 20 ... definiranju i razvoju price. B. se upravo dokazati njene cvrste veze sa stvarnoscu. poznatih autora ne mora se bo. po r'ijecima G. No moderna fantasticna prica bilo kojeg tipa.. Singer se bori protiv zloupotrebe price.. jati Singerovih opomena. Drugi je odgovor Singeru njegova vlastita upotreba konzistentnog nonsensa.. kao i njene strukturalne konzistentnosti i logicnosti. a to nije istina. Mnogima se ne svida pretjerana sloboda u igri r ijecima i tzv. a »zemlja prica«... I stoga mazda nije uzaludan posao proucavati stotinu pu . nonsensu koji je od Carrolla jedan od bitnih postupaka fantasticne price._<:t_i.. ne vidi dobra ocima.. -' Milan Crnkovic o o 14 J. Svaka fantastika proizlazi iz stvarnosti i pokazuje nekakav odnos prema njoj. ali i na podrucju nadnaravne price dijete zahtijeva logiku i konzistentnost. tvrdi:!' »Vidio sam mnogo pi . Odstu .. panje od stvarnosti predstavlja lose pisanje.. I stvarnost je potrebna prici da bi se izdigla iznad nje.. cija nuzno suzava mogucnosti narodne bajke i nudi sarno jedan model Ijepote. Chestertona. dijete vee posjeduje cvrst smisao za logiku i zna sto ima smisla a sto nema ... Treci se spar vise odnosi na fantasticnu pricu nego na narodnu bajku. Prica je bez sumnje potrebna djeci. . tova sto vode u zemlju prica. moguci drugi sporovi. kako to pokazuje na primjer njegova prica Snijeg u Tupovcima.