You are on page 1of 14

o DJECJOJ

PRIel

1.
Carstvo price je drevno, mocno i vjecno, Prica prati covjeka u raznim oblicima od trenutka kad je mogao rijecima oblikovati svoja zamisljanja, spoznaje, zelje, strahove i nadanja do najrazvijenijeg stupnja kad na osnovi velebnih otkrica razvija u masti jos nedosegnute mogucnosti, Prica je bijeg od skucenosti, zagledavanje iza osjetilima dostupnog svijeta, probijanje postojecih horizonata intuicijom i mastom, projiciranje vlastitih zelja i do.. misljanja u postojeci svijet, prevladavanje konvencionalne stvarnosti. Prica daje krila za svladavanje tezine utega svakidasnjice i za uzlete u visine; prica otvara vratau nove prostore; prica je kcerka sna koji se zasniva na dozivljenoj stvarnosti, ali izmice kontroli svijesti sto plodove duha usporeduje s pohranjenim arhetipskim slikama propustajuci sarno sukladne, ona napro .. tiv iz podsvijesti izvlaci slobodnije i na odredeni nacin istinitije kombinacije. Prica je protivljenje razumu radi oslobodenja razuma, iskrivljavanje stvarnosti radi poniranja u njene dubine, negiranje jednog sustava radi stvaranja drugog, obuhvatnijeg. Prica je prevladavanje straha, nemoci, tame, tromosti i nepokretnosti, sputanosti, okrutnosti prirode i njenih sila, cak i smrti. Prica je stvaranje, oblikovanje novog prema postojecem, trazenje pravog lica ispod maske. Prica je dio slobode. Prica je carobna zemlja djetinjstva, razdoblja zivota najmanje ovisnog 0 svim nabrojenim ogranicenjima. Prica je to vise prica sto je blize djetinjstvu, djetinjstvo je to vise djetinjstvo sto je blize prici, Svim lijepim sto smo rekli 0 prici nismo, doduse, pricu definirali, ali smo istakli jednu od njenih bitnih odrednica postavljajuci je U odnos s ta .. kozvanom konvencionalnom stvarnoscu, dakle stvarnoscu kakva se zapaza .osjetilima. Prica vise iIi manje odstupa od atributa i zakona takve stvarnosti nudeci drukcije oblike, drukcije otkrivanje njenog stvarnog konteksta pa i drukcije zakone ' jednostavno receno, prica prikazuje pored stvarnog kao stvaran i nestvarni, nepostojeci, cudesni svijet, Medutim, .onim 5tO smo rekli posijali smo sumnju u vjerodostojnost opozicija: stvarno nestvarno, postojece nepostojece, cudesno, izmisljeno .. PQi~~__ ,-~llcl~~!l-<?g(irealnog, izmisljenog, fantasticnog) treba cesto uzeti uvjetno kao odstupanje ad kon .. vencionalno shvacene stvarnosti.-' Prica, pogotovo moderna, cesto potencira ~'..... -..... _ unutrasnju (nevidljivu a pravu) stvarnost . ~.. upravo taka sto .. je prikazuje kao. ~. .. pojavnu stvarnost.. Prica tako nudi irealnu pojavnu stvarnost koja bolje "fiimaci unutrasnju stvarnost nego osjetilima ustanovljena pojavna stvarnost."--Naravno, ne zelimo time reci da vile i vjestice tocnije prikazuju pravu stvarnost nego neke zene S ovakvom iIi onakvom moci, odnosno da postoji svijet vila, divova, vjestica koji nasim osjetilima nije dostupan. Ali svakako \ zeli~o reci da kompliciraniju unutrasnju stvarnost mozemo bolje predsta .. _._yiti._~imb.olima nego ogranicenim stvarnim Iikovima i da, recimo, u moder .. P21 prici 0 djecaku i crvenom balonu unutrasnju stvarnost boIje odrazava irealna pojavna stvarnost kad crveni balon, ;krseci fizikalne zakone, dolazi
L

~..

_

...

~

__..

.

.

.

.

...:

...

,.

...

..

...

,.

-

.

_

.

.

...

.

..".....( ~

-

.

7

110trebna su barem dva objasnjenja.!:. fantasticna prica itd. supstituta cudesnosti. pojam cudesnog shvatili i kao unutrasnju stvarnost. . dragi moj.' Nije rascls~en u folkloristici koja je stara i ugledna nauka. saga iIi predaja. Taka M. ... 2.). legenda.. cinjenica da izvan folkloristike. dok pripovijedati znaci istinito kazivati dogadaje (Ispripovijedao mu je sve po redu. prica i pripovijetka iIi pripovijest najcesce nisu istoznacnice: 3. Prvo se objasnjenje tice odnosa izmedu naziva . -- _. _ .\. za naziv cijele vrste upotrebljavam termin prica) Prica je.. st. U odluci za razgranicenje price od pri. koju u bogatoj engleskoj djecjoj knjizevnosti nazivaju fantasy. obuzetosti necim i sl. . nego po razlikovnosti vezanoj uz jedan iIi drugi. nadreden pojam svim ostalim tipovirna iIi podvrstamaRao sto su narodna prica.mogli bismo reci da je-prica knjizevna vrsta u kojoj serClJdeSllQjJojavljuje na bilo koji nacin. 4. nema. 1978. 8 . od kojih Sll najvazniji: 1. Pri poblizem definiranju price javljaju se teskoce u terrninologiji. Bezcudesnog._povijetkedjelovalo je nekoliko irazloga. U odredivanju cjelokupnog polja iIi podrucja price i u fiksiranju svih odrednica kojima se jedna podvrsta maze odijeliti od druge.. pogotovo u djecjoj knjizevnosti (na primjer u hrvatskim djecjim casopistma 19. gotovo uvijek upotrebljava izraz prica).. osjecaja. . bajka. Aka bismo.?ca i pripovijetka. Zagreb. potreba za pojednostavljenjem i dovoljnom jasnocorn termina.. I 1 2 hrvatske knjii. dakle. da se u novijoj djecjoj knjizevnosti za vrlo vaznu podvrstu umjetnicke price. . No cjelokupna problematika definiranja price nije tako jednostavna. Sve su to price. ibid. Povijest M Boskovic-Stul'li. termin (iako za neke varijante..) ukljucuju odredenu nepovjerljivost i upozoravaju na nestvarnost iskazanoga. Kad sam u svojoj Pi. na primjer za parabolu i ad nje izvedene price.. intuicije. Liber=-Mladost . vjere.. dakle. koji se u nasoj folkloristici javljaju kao istoznacnice. U svojim dosadasnjim radovima a djecjoj knjizevnosti.. umjetnicka prica. napisao sam: »Odabiranje i razgranicavanje naziva za razlicite podvrste price nalikuje katkad na hodanje po zacaranoj sumi. da pricati i prica U obicnorn govoru (Svasta mu je napricao... 1.. Boskovic-Stulli govori 0 skupinama »pripovijedaka (= prica) «2 i u tekstu upo .- --- .« Razloznost ovakvog osjecanja potvrduju rijeci vrsnog strucnjaka za narodnu knjizevnost Maje Boskovic-Stulli: »Pojam narodne pripovijetke i pripovjedackih oblika koje on obuhvaca nije---ni· do danas u literaturi sasvim rasciscen«. u bilo kojem obliku i u bilo kojem opsegu.gj()jknjiZevnosti razmatrao tu problematiku. i to manji dio. . a to je vidljivo i iz naslova ove knjige i dosadasnjeg izlaganja. trebljava sad pripovijetka saa---prica vise po zakonima razbijanja stilske monotonije....).. bez ulaska ukompliciranu problematiku nazivlja.Za ovakav stav. . .- . . knj. u nas ustalio izraz [antasticna prica li da se isti izraz ustalio izvan djccje Maja Boskovic-Stulli. iIi nekog . price.ET.". ~ za djecakom u razred (jer djecak samo na njega i misli) nego »prava« pojavna stvarnost po kojoj balon ostaje na stolu u podvornikovoj sobici. nastalu iz straha..evnosti. zeljc. a kako ce tek biti u novoj i mladoj znanosti 0 djecjoj knjizevnosti gdje je podrucje narodne price sarno jedan.. 2.

Drugo se objasnjenje tice odnosa izmedu ~aziva prica i bajka. Isto je tako poznato da je umjetnicka prica razvila varijante price u kojima je svaka veza s narodnom pricom prekinuta. dakle jednu.3 2. prije svega dio narodnih bajki i novela. »literarnu narodnu bajku«._.. " .. "najvecf gio prica svodi na tri dominantna tipa: . legendarne. M... '. Liigenmiirchen. pa i bilo koji oblik Kunstmiirchen (umjetnicke price). Medutim... Ovim se razlozima donekle protivi upotreba izraza prica za storiju u filmskom i novinarskom zargonu u smislu biografije (To je prica o . vrstu narodne price. bajke... Mnogi su u djecjoj knjizevnosti skloni da se umjesto rijeci prica. uzem znacenju oznacava isto sto i nas izraz bajka. _ . kao nadreden pojam upotrijebi rijec bajka. (lagarije).. 3. 3 pripovijet ke... legendu i fantasticnu pricu... 3.. . denim razlozima. ali su vrlo zanimljivi kao pokusaj tocnog oznacivanja narodne bajke u Iiterarnoj obradi (na primjer Grimm i Perrault) iIi bajke na neki nacin slicne narodnoj bajci (na primjer Ivana Brlic-_ -Mazuranic.-... U lektiri za djecu u nasim skolama malo dolaze do izrazaja mitovi. Grimm i drugi. u nasoj folkloristickoj terminologiji bajka je sa_rno jedna vrsta... dakle. 26. Poznato je da narodna _bajka nije stvorena za djecu. )... . ali i detaljnija na: mit. • .narodnu bajku. Br'lic-Mazuranic... ••-. rodnu i umjetnicku pricu.. «). no kao da se i tu izrazom prica naglasava slobodna obrada biografije. ali u sirem smislu moze znaciti i druge vrste.). . knj.. literarnu bajku. ~ . te i druge price/ .'.. sto i opet ide u prilog vee nave . pa se.. bajku. \..knjizevnosti u znanstvenoj fantastici za kraci tekst 0 (zasad) nepostojccem svijetu. Copiceve Price partizanke.. Zora- 9 .. predaju iIi sagu. 1963. Pet stoljeca hrvatske knj izevnosti. i to najvazniju.. novelisticke. .. oslanjajuci se mazda na njemacki naziv Marchen koji u svom pravom. Zagreb... za modernu fantasticnu pricu u kojoj je cudesno daleko od bilo kakve veze s caranjem _iIi bajanjem iz usmene iIi narodne bajke izraz bajka je neprikiadan.. Turiceve Price. Vukovih zenskih i muskih pripovijedaka.. Ona obuhvaca dio narodne price. kao novellenartige Miirchen (novele).. odnosno dio price ili pripovijetke (»Podrazumijevaju se pripovijetke u uzem smislu /price 0 zivotinjama.. :- . cini se da tri krupna razloga govore u prilog prici: 1. saljive pripovijetke. Termini »literarna narodna bajka« i »literarna bajka« ne javljaju se svugdje. Tabakov prijevod Andersena pod naslovom Price i zgode. Boskovic-Stulli... U vecini svjetskih antoIogija djccje knjizevnosti iIi djecje price provodi se podjela na na. N arodne -Matica hrvatska. umjetnicku . neki od najpoznatijih pisaca i prevodilaca upotrebljavali su izraz prica za razlicite tipove price.... Ponekad se zbog nepreciznosti engleskih izraza za bajku upotrebljava njcL ~ macki izraz Marchen. a tu su jos i mnogi drugi primjeri kao Nazorove Istarske price.__ -. Polje djecjc price je vrlo siroko. dakle odstupanje od stvarnosti.I. pa bi bilo dovoljno spomenuti sarno klasicnu knjigu Price i: davnine I. Poznato je nadalje da se urnjetnicka djecjaprica razvila iz narodne i da su najpoznatije djecje price obradili glasoviti djecji pisci Perrault. Zegendeartige Mdrchen (legendc). predaje i legende. Balogovi brojni naslovi pjesama · prica u knjizi Ja magarac i mnogi drugi. ali da su __ ~nnoge narodne bajke prikladno djecje stivo.. neke Andersenove bajke itd.II ': I ~~~ .

Andre Jolles pise kako su u bajci »zbivanje. pomocnik.). sretan zavrse .. legenda.. nasljeduju kraljevstva i zene se kraljevnama« (S.. . znanstvena fantastika . U toj bezvremenskoj zemlji skromni junaci ubijaju protivnike.._. .. nego se sarno po sebi pretpostavlja. Dodamo Ii jos tri pokusaja definicije.. da potpuno odgovaraju zahtjevima . Stoga je potrebno pokusati" definirati te tri najvaznije varijante. prema misljenju vecine strucnjaka.. a transformacije: trazenje kraljevne. igra (Leichtigkeit.nebaj1s~... -Polivka). Odvija se u nestvarnom svijetu bez odredenog mjesta i odredenih karaktera a puna je cudesnog .. blistave slike pune znacenja. trazenje nekog predmeta.. dozivljenorn iIi 0 onom u sto se ~ vjeruje«: lakoca. kao sto i nekoliko lica moze obavljati istu funkciju.medusobno..primitivnog morala te su i prema nasem apsolutnom osjecanju pravde dobri i pravedni .junak. cijeli svijet pun euda.. romani. . jasna struktura iIi stroga artikulacija »po kojoj se razlikuje od neogranicene sIobode umjetnicke bajke«. ostvarenje djecjih zelja. ellvenom.. . uz nuzno ponavljanje elemenata dopunjena. »Pod bajkom podrazumijevamo od Herdera i brace Grimm pricu zasnovanu s pjesnickom fantazijom pogotovo s podrucja carobnog svijeta. kraljevna S Deem. na primjer.s U svojoj glasovitoj __ orfologiji M bajke is.ne" onernogucujuci se . cudesnu pricu neprikovanu za uvjete stvamog zivota koju uceni i puk rado slusaju pa makar znadu da su zbivanja u njoj nevjerojatna« (Bolta .- . po cemu se opet razIikuje »od izmisljenih pripovijesti s realistickim iIi pseudorealistickim pretenzijama kao sto su novele. Liithi tvrdi da se bajka (Marchen). pricu '7 kao zasebnu varijantu price novijeg vremena. U knjizi lednostavne forme iz 1972.. ~Postoji mnostvo definicija '~narQ.. U pojedinim bajkama javljaju se zasebne transformacije iste funkcije (tako je. trazenje sestre i sl. J. a zanimljiva su i zapazanja K. i upozorimo na morfolosku analizu bajke S. Spielerische) »po cemu se razlikuje od srodnih vrsta kao sto su saga. S pomocu njih ona se -dovodi u opoziciju prema drugim vrstama te se razgranicavanjem od njih najpreciznije definira. moze definirati sarno na osnovi veceg broja formainih i sadrzajnih kriterija. Jvelik broj navodi Max LUthi u svojoj poznatoj knjizi Miirchen (I. funkcija trazenje. mit«: beznacajnost pouke (razgranicenje prema basni i paraboli iIi egzemplu). tok stvari taka podeseni .. Obenauera. mijesanje stvarnog i nestvarnog. izd. kao jedina rnogucnost da se zaustavi nemoral s tvarnosti.. Jedno lice moze vrsiti nekoliko funkcija. tak.-pradozivljaj rornantike. Sva se Iica svode na ovih sedam: protivnik. da stvarno i ·~cudesno postoje u njoj paralelno . 1962). darivaIac.....d..bajku i' fantasticnu . autora knjige Das Mdrchen (1959)... 10 . . Iz svega proizlazi da _ narodna bajka ima strogo odredenu i lako prepoznatljivu strukturu.. bit ce slika. Osnovni su: rasclanjcnost u vise epizoda. Proppa. posiljalac na put. « Za Obenauera su bitne odrednice: vrst epske fantazije. Propp detaljnom analizom dolazi do zakljucka da je u bajci broj funkcija (31) 'i broj lica (7) vrlo ogranicen. od brojnih koje citira LUthi. cudesno i carobno. .. »Bajka je prica odredene duzine koja ukljucuje slijed motiva iIi epizoda. da je bitno nizanje dogadaja i epizoda bez . Thompson). u~jetnicko-fikcijski karakter »po kojem se bajka razlikuje od obavijesti 0 videnom. Cudesno u tom obliku i nije cudesno.· lazni junak.

J. Najjednostavniji su primjer takve bajke price Ivane Brlic-Mazuranic iIi price poput Andersenove Male sirene. .. i sve one umjetnicke price u kojima stvarno !.).opisa. 118. -. da je cudcsno mitoloskog porijekla i da je moral specifican (pobijediti. a mozda se oba mogu svesti l1a jedan jer je rijec 0 cudesnom.« Prema spomenutom umjetnicke su bajke price koje. Iako je definirati. naime.. karakteriziraju fantasticnu pricu. . Preuves. vol. One su po vanjskim elementima nalik na narodne price.. odrednice uz motivske i problemske razlike te zavrsni Cailloisovi zakljucci . De la [eerie a la science-fiction. imati srecu) i da se sve dogada u neodredenom prostoru i neodredenom vremenu. a tzv. Ta je podjela vise radi same stvari nego radi podjele za razumijevanje na . 19-29... jezicno se dotjeruje. C.' . nego na narodnim elementima izgradene umjetnikove price s promjenom nekih odrednica gdje se najjace istice prisutnost pejzaza. Intervju sa studentima na University of Connecticut. rodne price vrlo vazna. a na neki nacin i izvan nje. 0 mnogostrukosti takvog pristupa prici iz vlastitog iskustva lijepo govori J. iz drugih varijanata unosc se u izabranu uspjeliji detalji. ja kazem sebi: Pa i ja sam dio naroda. Katkad naidern na kakvu sitnu pricu. Philadelphia. kovaT drukcija eticnost.. 1971. . izmislio sam ih dosta. Caillois._ . . No tim se imenom mogu obuhvatiti.. ja cu se posluziti njom. koliko god jos uvijek mnogi i pisci i kriticari gledaju na nju bilo s nepovjerenjem bilo s nerazumijevanjem. 1977 (preveo M. . carobno. Mnogo je teze odrediti ono sto neki autori zovu \Iiterarnom bajkom. Grimmove price)._. i tada ja ad iskre razbuktam vatru. ali nisu narodne price. zadrzavaju odredenu vidljivu vezu s narodnom bajkom. o atmosferi straha i jeze u znanstveno-fantasticnoj prici imaju u djecjoj . 1960. pogotovo ad onih 5tO su mi pricali majka i otac.' . .'. . aka se ne provodi detaljnija podjela po motivu iIi postupku. Prijelazni oblik narodne bajke u umjetnicku. Ako ne. Singer': »Ako nadem koju zgodnu narodnu pricu.. narodnom .. da karakteri nisu detaljno opisani ni u fizickom a kamoli u psihickom pogledu. a mogu se u nju uvuci i kraci opisi te poneki trag determiniranja lika is!. B. Temple University Press. . 1977. 5---6. nego dotjeruje (od brojnih varijanata iste bajke bira se bolja. krati se. mada ni ana nije od njih imuna . Tu se narodna bajka ne mijenja... nestvarno (cudcsno. naravno.' . koji neki nazivaju literarnom . produbljivanje i izgradnja kompleksnih Ii. Iz toga jasno proizlazi da se bajka u tom smislu . Zasto ne bih ja izmisljao price? I. Dna. snaci se.moze najbolje protumaciti opozicijom izmedu nje i fantasticne price. Fantasticna prica u djecjoj knjizevnosti ima iste bitne. sarno iskru price. objavljen u: Children's Literature. odnosno sve price koje nisu fantasticne price. B. a ovdje se naziva \~~jetnickom bajkom. da nema ni traga statickirn opisima prirode. 61-71.-bajkom (Perraultove. str. turi vise iIi manje cuvaju neke elemente ili xluh narodne bajke. 5 R. fantasticnoj prici drukciju dimenziju. 6. 4 11 . .. dinarnicki opisi. vjetar kao pomocnik iIi protivnik itd.). obuhvaca vrlo siroko podrucje i ima mnogo podtipova ikojima je svima zajednicko da u struk . kako ih zove Lihacov. Singer. poeticno) koegzistiraju ne iskljucujuci jedno drugo u -samoj prici. Cirri se da dva bitna elementa. iako tvorevine umjetnika. da su u funkciji radnje (gora i pecina se otvara i zatvara.. preveo Petar Vujicic u »Knjizevnoj kritici« br.). Jedan zapaza i tumaci Roger Caillois trazeci bitnu razliku izmedu bajke i fantasticnc ! price na podrucju znanstvenc fantastike u svom clanku Od bajke do science-fictions. .

ma pojedinih prica.U bajci se izvan bajke izmisljeni carobni svijet susrece kao paralelna realnost. koji predstavlja unutrasnju stvarnost odbacujuci pojavnu stvarnost... u tom trenutku nastala u dubinskoj vezi s realnoscu ad koje se polazi. mrznje. Kao sto smo vee rekli. vrlo siroke . u' fantasticnoj prici gradi se svaki put ponovno nadrealni iIi irealni svijet kakav nigdje drugdje ne postoji.sklad i ne unistavajuci njegvu cvrstinu«. otpora.. - t. u fantastici. . moguce su i mnogobrojne druge podjele. Osim osnovne podjelc po strukturi.« »Drugim 'recima«. zelja. S toria della letteratura per l'injanzla.svemira.. Firenze. noj prici. ". na primjer.(mnogi govoreci 0 Carrollovoj Alici u zemtii cudcsa spominju ludilo. dok [eTantasticno »manifestacija skandala. mogucnosti su fantasticne price. u moderno] knjiievnosti. sklol1osti. Narodna bajka Sansoni. a ono pripada bajci.. Beograd. »svet "bajke i"stvarni' svet llzajamno" se prozimaju bez ikakvih teskoca i konflikata. recimo. bcz koje nije bilo moguce definirati pricu. 1978~ 12 . kosmar)". pa se ne lTIOgU grupirati kao jcdnostavne stvari. unutrasnja stvarnost. pak natprirodni poredak narusava cvrstinu . tumaciCaillois. Ako je suvremeni svijet ispunjen mnostvom egzistencijalnih i esencijalnih tjeskoba. Bica koja ih nastanjuju nisu niposto obdarena jednakim snagama. Drndarski. . da od trenutka pomaka namece zakone svoga sustava i da u nesukladnim slikama razotkriva pravu bit stvarnosti. logiku a. da je ta irealna stvar . u djecjoj fantasticnoj prici najcesce su junaci djeca ad Carrollove Alice do. rascepa. ' Daljnje govorenje 0 bajci i fantasticnoj prici nastavlja se u analiza . nezdravi san. dodat cemo. jer su knjizevna djela vrlo kompleksne i slojevite tvorevine. s djetetom kao glavnim junakom i djetetovom stvarnoscu kao polazistem. Vidi nastavak u: M. razornu. U bajci su junaci najcesce odrasli. Mogucnosti su bajke ogranicene i pod... strahova. Po shvacanjima nekih na podrucju knjizevnosti nijedna podjela ne vrijedi nista. nost prizvana. oslobada se pomakom u irealno kao div iz price zatvoren u boci i razvija U obliku nove pojavne stvarnosti. Nolit . oba ta sveta podlezu razlicitim zakonima. Jelke Ele Peroci. dok ce u djecjoj fantastic .«? lake je citat kratak i nedovoljan. vjerovanja. [e. neobicno.. cak nesnosno prodiranje u taj stvarni svet.. Dabome. stanju ili tjeskobi. Taka u fantasticnoj prici zapravo dolazi do toga da se vrsi pomak s neke napete aktualne i uvijek posebne tocke u irealno. 6 7 A. o 0 4. ocaj. svet koji se vezuje sa' stvarnimisvetom. prizvana je stvarnoscu. . Zupanovu an to . skrivena u Ijusturi Iazne pojavne stvarnosti.~nicim njegov unutrasnji . Caillois razlikuje cudesno' i fantasticno> Cudesno. Ali srecu se gotovo bez cudenja .seci u nju svoju. nag stanja stvari i o.fantasticnom.. dok drugi misle da jc svaka podjcla dobra. logiju novije hrvatske fantasticne proze pod naSIOVOlTI Guja u njedrima) prizvana stvarnost odvijati »u klimi straha«.. nece biti cudno sto ce se i u znanstveno-fantasticnoj prici kao i u suvremenoj nedjecjoj fantasticnoj prici (vidi. 1963. kao sili koja prodire u stvarnost un 0. istinu 0 osnovnom dozivljaju. . u irealnoj prizvanoj stvarnosti defilirati oslobodeni svijet djecjih osjecaja.lozne shemama. Lugli. ne narusavajuci u ~"njemu. tj. zasnovane na drugom sustavu funkcioniranja. »svetcuda. '. jasna je Cailloisova tvrdnja o paralelnom postojanju svijeta realnog i cudesnog u bajci kao normal .

U vezi S ovom podjelom rnoguce su i transformacije kad se junaci koji nisu djeca ponasaju tako da pokazuju djecje osobine te ih djeca-citatelji i dozivljuju kao djecu (bjesici i domaci Ivane Brlic . svi sitni smanjeni junaci u borbi M s velikima i sl. prica 0 djevojcicama i djecacima i jos mnoge druge. moralisticka prica.t .) . Pretjerivanje u namjeni dovodi do grube tendencioznosti. prica o. jer upozorava na neke elemente i donekle ih osvjetljujc. prica 0 postanku imena planina. nonsensna prica. Po junacima U odnosu na djecu mozemo razviti opoziciju: prica s djecom kao junacima i s junacima koji nisu djeca. junake po funkciji nego po "prlpadnostl Ijudskom rodu. Tako su moralisticke price hrvatskih pedagoskih pisaca u 19. Najbogatija je podjela po [unacima uopce koju necemo pokusavati is.tipa cudesnog maze se govoriti 0 mitolosko] prici..razllke izmeducbajke i fantasticne price. Mozda bi se ovamo mogle ubrojiti i lagarije.'. do vulgarizacije namjene koja unistava samu pricu. bile zaista moralisticke. starinska prica. iIi drugim podjelama unutar drustva iIi mitoloskog svijeta. Po odnosu prema tradiciji spominje se: klasicna prica.Gledajuci . Priklonit cemo se drugom misljenju i izloziti neke podjele koje se javljaju u praksi kao i druge rnogucc podjele s uvjerenjem da time pridonosimo vecoj jas . saljiva iIi humoristicka. 13 . moderna prica. prica 0 mudroj djevojci. 0 hiperbolickoj prici.na' oS11ovnustrukturu pokusali smo dokazati.. 0 alegorijskoj prici.. noci S obzirom na terminologiju i definiranje price. poucna prica. U tom smislu spominju se: . a fantasticnoj iIi nadrealistickoj prici 0 kojoj se govorilo (izraz nadrealisticki ne bi trebao izazivati cudenje ako se zna da je otae fantasticne price L.. Mnoge velike umjetnicke price imaju jasno vidljiv podtekst koji nimalo ne umanjuje njihovu umjetnicku vrijednost. Po elementa igre izdvaja se: kumulativna prica. prica o ludama. koja se zasniva na gomilanju i ponavljanju elemenata. prica 0 vjesti . izvora. kao Propp. U istom je polozaju i prica koja dobiva ime po stavu autora prema aktualnim drustvenim problemima. prica 0 patuljcima. filozofska. Te je pojmove i lako i tesko objasnjavati i vrlo su relativni jer ovise 0 stavovima onoga tko ih upotrebljava. kad se cudesno svodi na pretjerano uvecavanje postojeceg.. carna. prica 0 antropornorfno prikazanim iivotinjama. "postojarije . azuranic. ali ne i prave price. koja izgraduje sustave suprotne postojecem na osnovi nonsensne analogije i logike. kad prica prikazuje borbu prirodnih sila ili pojrnova u Ijudskim likovima. J aka je provedena na jcdinstvenoj osnovi i aka ne pokazuje prevclike pretenzije. kad su kao junaci prisutniHkovi iz mitologije. Polazeci ad.divovima. prica 0 svecima. prica 0 zivotinjarna. Carroll smatran pretecom nadrealizma). rijeka (prijetvori). zivotinjskom iIi biljnom svijetu itd. prica 0 trecern sinu. st. crpsti i pri kojoj ne uzirnamo.vilinska prica. tzv. Po ejektu. ciji je sjajni predstavnik Gianni Rodari. basna. prica 0 lutkama. Po postanku dijeli se djecja prica na narodnu i umjetnicku. za najveci fond djecje price.. angazirana prica. prica kao igra. prica o antropornorfno prikazanim biljkama i stvarima.. iIi igre s prekrajanjem morfoloskih iIi sintaksickih elemenata teksta. ' prica '0' herojima. svjesni cinjenice da u pricama nekih autora nije 'til 'podjelu lako provesti (na primjer kod Andersena). namjeni ili podtekstu prica moze biti: simbolicka.

»pedagoskom bajkom« iIi cak sintagmom »baj . 5. Reakcije djece u recepciji prica na nesretan iIi ne sretan zavrsetak mogu biti zanimljivo podrucje ispitivanja. rijecima mogli bism~~~liJiQv~tiprice . Pitanje ije. sudenje Alice u Carrolla itd. koj preporuka recipijenata. kako god bila teska iskusenja koja su nametnuta junacima price. ali nije nimalo sretno da se zato poznate price velike autorice nazovu.. preuvelicavanje iIi ekspandiranje likova. ~ .. M..smo . C~). Zaista su te price neusporedivo vise od »pedagoske literature«. .. Miirchen.Ovisno 0 zavrsetku razlikuju se tri tipa: prica sa sretnim zavrsetkom. . Taka se. sretan svrsetak pripada bitnim odrednicama vrste i u funkciji je same vrste. iIi ne biti. ali ne i u fizickorn (pobjeda. odlazak Exuperyjeva malog princa sa Zemlje.bez igre rijecima i one u kojima je igra rijecima naglasena. kompleksno...'prlca sa zavrsetkom u kojem se ne odlucuje a oIti . VI ~ izd.. Iegenda. narodnel. .t-.ispunjenJa Ijudskosti.' Ti se stavovi svakako mogu prihvatiti. dotle se izvan nje kao postupci za stvaranje cudesnog javljaju: ozivljavanje nezivog.. sjedinjenje kositrenog vojnika i plesacice u plamenu.. odgovara manje potrebi slabih dusa koje ne podnose nikakvu tragiku. . djece koja sretni zavrsetak bez sumnje ukljucuju u svoj horizont ocekivanja . jasno mogu dokazati brojne razlike izmedu narodne bajke i prica Ivane Brlic-Mazuranic. .No zavrseci umjetnickih bajki i fantasticnih prica cesto su sretni u prenesenom (bitnom) smislu. a ovdje moramo prihvatiti konstataciju da u umjetnickoj bajci i fantasticnoj prici sretan zavrsetak nije pravilo. nego vise ep~_. Po odnosu prerna -!gri. Jlnarodnoj . sretan zavrsetak je pravilo. Nije uobicajen za model iIi kanon narodne bajke. . Stuttgart} 1976 (preveo M. s ne"S'"telhim" Lavr~etkOItl.~k<?~osjecaju za pravdu i mudrom saznanju da mozemo nakon teskih iskusenja u punom smislu te rijeci dostici srecu potpunog . ~ . cjenjujuci pri tom pedagosku literaturu koja podlijeze drugom sistemu vrednovanja.Iiterarne narodne ostvaruje se drukcijim postupcima. . 14 . ocovjecavanje neljudskog. predaja. na primjer. dok je u umjetnic .... ali je potpuno konzistentan i upravo bitan u novom modelu sto ga razvija autorica Prica iz davnine pa ga ne diktira pouka.J?~i(.Drukciji cudesni svijet izvan. Karakteristicni su primjeri: smrt Andersenove djevojcice sa zigicama. ka kao pedagoska literatura~~9:':''jer' »pouka u njima cesto diktira razvoj dogadaja koji za bajku nije uobicajen«. ne pot . Spomenimo jos sarno to da gotovo svi izvrsni tekstovi sadrze u je. Isto vrijedi i za druga slicna pojednostavljenja.. . Drndarski. dinstvenim omjerima razlicite osobine iz ovih podjela te je svodenje jedne price iIi cak cijelog autora na sarno jedan uzak model neprikladno.. .kao sto. Obenauer tvrdi: »Sretan zavrsetak mnogih slavnih bajki. . sto ne vrijedi jednako za druge vrste kao sto su mit.i. po nasem misljenju. .. zenidba s kraljevnom). sreci iIi nesreci (na primjer Andersenova Kraljevna na zrnu graska).. "U narodnoj bajci.vidj~li. I 9 -bajke Max Lqiithi.. tj.i . Takva podjela moze koristiti na podrucju proucavanja suvremene price gdje je igra rijeclma cesto polaziste price. Dok je u narodnoj prici cudesno gotovo uvijek u nekakvoj vezi s paralelnim cudesnim (mitskim) svijetom. ibid.

parodiranje. sto se sve svodi na dodavanje svojstava.u trenutku starta pr~~~". ··:Cini /' mi se da je taj naziv dobar. trenutak u nastajanju fantasticne price nazvao sam pomak u irealno. Macmillan.. zatim obrnuto od toga brisanje svojstava ili zakona.. janje od tehnike fantasticne price izvrsno se vidi kod Ivane Brlic-Mazuranic pri stvaranju Iikova Dornacih u Sumi Striborovoj. Postupkom ozivljavanja i antropomorfnog prikazivanja. parabolska i simbolska zamjena za stvarnost.. 10 J 15 .I. svoj fantasticni svijet. Kolebanje i odusta . Nesbitt.. . jer upravo 0 njoj ovisi stvaranje i logika svijeta cudesnog.F . U njoj naime cudesno postoji izvan pojedine bajke kao izgraden i konzistentan sustav te u bajci jed . New York} 1959.j oblikujuci Iantasticnim sredstvima neki zbiljski do-.-._~.Y.. odjednom kao pomakne u prostor koji ima druk. A Critical History of Children's Literature.. ali ipak odustaje od stvaranja i opremanja vlastitog cudesnog svijeta. \. nostavno dolazi do susreta s njim.. . str. a odustaje cak i od osnovnog dozivljaja ugradujuci Domace kao epizodiste u »tUQU« pricu.svaka fantasticna prica _stvara sarno za sebe. ne dobiva se. 158). E. tvaranje iIi pomak plasticno slika Maeterlinck u Plavoj ptici kad na po." Medu »osnovnim postupcima« koji su zajednicki svim piscima fantasticnih prica Elizabeth Nesbitt" na prvom mjestu istice »prijelaz iz jednag svijeta u drugi« (the passage from one world to another). sklonost nonsensu.. u kon'vencionalno percipiranom svijetu.~. Taj je postupak bez sumnje zajednicki svim piscima fantasticnih prica. prava fantasticna prica. karakteristicnim za velik broj Andersenovih prica. ali je cinjenica da svaki autor u sva. ako su odsutni drugi elementi.. . -prijelaz u irealno nije ni istaknut ni specifican za pojedinu pricu. Takav prijelaz. kao sto su: stavljanje djeteta u polozaj glavnog iIi drugog glavnog junaka (ad 22 fantasticne price U ovoj knjizi dijete je junak u 15 njih) . Za pravu fantasticnu pricu karakteristicni SUI izvan stvaranja cudesnog. sofisticizam kao izgradnja novih sustava na osnovi zapazene pojedinosti defektnom (porocnom) a prividno ispravnom analogijom i dedukcijom. odnosno .. no jedan od njih potrebno je posebno istaknuti. . nastavljajuci logican put kojim je krenula: ne potpadajuci ni pod kakvu vanjsku silu.. A~ Thaxter Eaton.. bez zaustavljanja i bez ikakvih prepreka. stvari i svojstava. U fantasticnoj _prici~ cudcsno se stvara . obrtanje reda stvari. Taj..bajci .l):)qn9j . a to je pomak u irealno. nepostojeci oblik. . a maze se susresti i Iazna bajkovitost (tada likovi posudeni iz bajke ne sudjeluju ni u stvaranju privida bajke.. pa mjesto toga uzima gotove likove iz narodne price. igra.. koj prici trazi vlastitu varijantu prijelaza. 11 C. dakle. • . zornici u prvim trenucima djecjeg sna stvari i pojrnovi iz ranije oslikanog realnog kruga »uskacu« u svoje irealne oblike.prijelaz iz realnog svijeta u irealni. kao u Thurberovoj prici Mnogo mjeseca gdje kraljevna i njezin atae sarno prebacuju problem odnosa djece i odraslih na neutralan plan). j_9_~-r-··Qriigipostupci.na. presudni -. da odgovara. raznovrsne igre rijecima naivI1ost. Ra Hill Viguers. pogotovo aka se pri tome dodaje sarno svojstvo govora. pre . >'jer je prijelaz obicno taka vjesto i dobro pripremljen da se radnja. Ona sarna uvjerljivo tumaci svoj dozivljaj vatre u peci i raja iskara sto je sunuo iz nje jednog predvecerja kao polaziste za razvoj price. prepustanje podsvijesti.. ~r· M~ Crnkovic u clanku: »Pomak u irealno u fantasticnoj prici« (Bagdala 16 1972. Svi su oni neobicno vazni i djelotvorni u prici.. Meigs..zivljaj~ U svakoj ad njih dolazi do svojevrsnog pretvaranja u novi.

z. raznoliki pomaci tijekom radnje. Balog. . Rodari u Putovanju Plave strijele. Q dignuti _se u visinu ~a . osim osnovnog spomaka na po . 'J\ywe. kao kod Collodija. E. kao Brze . njihove su izvedbe tolikoiraznolike da svaka Iantasticna prica ima svoj pomake Tako je. takozvanog realnog svijeta._. po gubitku iIi slabljenju svijesti.(~_ k . vrucice iIi sl. No kako i dimenzije i zakuni toga novog prostora ovise 0 pomaku. Peroci. Carrollova 'Ati'ca zaspi na prvoj stranici i probudi se na posljednjoj U obje knjige. (U nekim podjelama djecje price ciklus 0 ludama zauzima jedno od vrlo vaznih mjesta. Popovic. a kako opct pomak nijc nista drugo nego Iogicna i uvjerljiva rezultanta razvoja teme izrasle uvijek j. Ostvarenjem zelja ili drugih potreba kao gIavnim iIi dodatnim movensom ostvaruje se pomak u velikom broju prica. Svi ovi elementi sudjeluju pri stvaranju cudesnog svijeta jedne i druge knjige. Kastner. Slikanje Iuda. a gotovo svi u samoj prici~~$.~~' pruza Iantasticnoj prici goleme mogucnosti: oslo. bez sumnje jei igra.vrecimo. bodenje ad svih spona. Carroll u knjizi Alica u zemtii cudesa pri izgradnji cudesnog svijeta tehniku sna kombinirao s igrom karata i po~tnom irealnom slikom Bijelog zeca (kunica) za kojim Alica odlazi u zecju rupu.-. Sve one naviru iz »skladista« podsvijesti.. "'thwa. pravih i laznih. u svim je analizama u knjizi pomaku poklo . Nametnuta vjerovanja stvaraju u Andersenovu Carevu novom ruhu irealnu sliku cara obucena u prividno nista. Zbog vaznosti pomaka.) ~~!ljn~. Peroci u Maci papucarki i toliki drugi.. cetku price (knjige). Capek u Postarsko] bajci. Nadalje valja napomenuti da se u vecim kompozicijama.. Loftinga. kako to. na primjer. Tako. Srodna su snu. Ako i jest broj osnovnih tehnika pomaka u irealno ogranicen.... mozemo ipak "-"riakon analize veceg broja fantasticnih prica zapaziti neke osnovne tehnike'-·pomaka. cesto je i u narodnoj bajci i u fantastienoj prici..~e i toliki drugi.. javljaju i novi. Sve bogate Carrollove izlomljene irealne slike realnog svijeta ornogucuje san. Thurberova Mnogo mjeseca i Singerova Snijeg u Tupovcima. Barriea.-...cije dimcnzijc i u kojem vladaju drukciji zakoni. dok je u drugoj knjizi Alica S orui stranu ogledala san kombinirao s igrom saha i okrenutom slikom U ogledalu. Saint-Exuperyja. ojoj se _onda leti. Ne odustajuci od tvrdnje da svaka fantasticna prica vlastitim pomakom otvara polje vlastitog cudesIlog ill irealnog 'svijeta.risevna prisila (nametnuta vjerovanja). A. Rodari. dokazuju Grimmova prica Sretni Ivo. kao »kljucne tocke fantasticne price. 1 "'I' 16 . Barrie u Petru Panu. golemu mnogostrukost transformacija i bliskost djetetu . S. nesvijesti.. uz tolike druge. nogi je upotrebljavaju vee u pomaku.najtipicnija tehnika pomaka u djecjoj prici.. A. \.. Skrlnjaric. a nema svijesti kao kontrolora koji bi odbacio slike nesukladne sa »stvarnoscu« .. Jtil_ •• _ "recimo.a. To 'su:/s~)1/':nesvijest} d._. QUO_sto za _avion znaci odlijeR~_(j-e __ 4~'. kao Andersen u Cvijecu male ' I de. Cia oriia'PJicll znaci. njena posebna pozornost... Tehnikom sna kao pomaka u irealno sluze . u ~ndersenovoj Djevojcici sa zigicama cudesno nije nista drugo nego haluciniranje kakvo se javlja u procesu smrzavanja.-~~~_lje. ~zd. stanja soka. tjeskobe). dusevna nerazvijenost (prave i lazne lude) i konacno igra kao svjesno odredivanje erte koja dijeli stvarno i nestvarno kao i pravila po kojima funkcionira irealni svijet. .fi~tvarerijezelje (potrebe. jer je njime prica vee odredena«. Lindgren.· '. jasno je da je pomak u irealno vrlo vazan dio ~rice..

Ako vee treba da bude krat .. a prva zbirka Andersenovih prica u pod naslovom _ zabrane price izisla je u Zagrebu --1877. Narodna prica postoji od davnina. . - . . Carroll (1832 1898) objavivsi 1865~')gIasovitu Alicu u _. djeci bio je francuski pisac Char . Prvi koji je izdao knjizicu narodnih prica namijenjenip'.Neke su Andersenove price sarno nesto slobodnije prerade narodnih prica. Wilhelm 1786.zemlji cudesa. Andersen je stvarao vlastite price bez veze s narodnom bajkom i sasvim drukcije ad narodne bajke.~)U njoj su bile price: Kresivo..Kako njegovo vrijeme nije bilo osobito skIono narodnoj prici. ~785 __ 1863. ••• r - . Me. les Perrault (1628 1703). Afanasjev itd. Prvu knjigu pod naslovom Price za djecu i dom izdali su 18. Mali Nikola i veliki Nikola.. Oni su objavili velik broj narodnih svih tipova. ni tu nije bio kraj.~l!ristian Andersen (1805 1875).. glasovita braca Grimm (Jacob. najprikladnije je prikazati one stupnjeve na kojima se ana mijenja i registrirati njene najslavnije predstavnike u svijetu i u nas. postavljajuci nju samu u srediste radnje i prikazujuci njene dozivljaje u mastovitim irealnim slikama kakve je sugerirala podsvijest u snu. a pogotovo njegove postupke ozivljavanja i antropomorfnog prikazivanja svijeta. -••• -'. danski pisac H~s. I . a posebno bajki i_novela.. sensni tip Iantasticne price.. . Njegova prva knjizica prica izisla je' f1835..6. -~ .. koji je cijeli v.' prl~'a-' dutim.ad se za djecu prireduje najprije narodna bajka i postupno razvija umjetnicka prica.. a vee je novim velikim korakom ad sedam milja zakoracio engleski pisac Lewis .... ali tiskanje narodnih prica u po. ka... . Hrvatskoj je djeci Andersen prvi put predstavljen tek \1~.. Andersenove su price postale svojina svih naroda.).. on je svojih osam narodnih prica malo dotjerao po ukusu slusatelja iz sa . Oksfordski profesor'~matematike. U svakom je narodu hila u 19. Veliki zaokret u razvoju price ucinio je »kralj price«.. Palcica. lana: unio je u njih detalje iz viseg drustva._. cudcsno u tumacenjima i u drugim postupcima nastojao sto vise umanjiti. _.sebnim knjigama namijenjenim djeci nije toliko staro. zivot drugovao s djecom. iako su je dotjerivali prema drugim varijantama i stilski. J os Andersenova prica nije ni izdaleka razvila sve mogucnosti. Manje su mijenjali narodnu pricu. priblizilu sc dje• r .... Carevo novo ruho..?3"~ prvom broju casopisa »Smilje«. Godine· 1697~: objavio je zbirku pod naslovom Price moje Majke Guske ili Pripovije:sti i price iz davnih vremena s poukama. stoljeca -'k. no cesce su vlastite price s postupcima i motivima narodnih prica. Mnogi su pisci oponasali i slijedili njegove modele prica... ... Kasnije je napisao mnostvo drugih prica od kojih su najpoznatije: Mala sirena. KraIjev1ia~'na zrnu graska i Cvijece male I de. . :. Djevojcica sa zigicama uz tolike druge. stoljecu knjizevnika koji su biljezili narodne price i tiskali ih (Bozena Nemcova.'Moze se reci da pravi cvat djecje price pocinje pocetkom 19.. Prelazio je i na podrucje fantasticne price. napisao je tu knjigu za malu prijateljicu Alicu..-1859)..12. 2 STO LICA PRICE 17 . Obilno se sluzio postupkom ozivljavanja stvari i ocovjecavanja biljki i zivotinja a u ruho price oblacio je i dozivljaje iz vlastita zivota kao i svoj poeticki dozivljaj svijeta..non. dodao nesto opisa. Ruino pace. Tratincica. Kratku povijest price nije lako izloziti. S Carrollom se prica potpuno odvojila od narodne price.. ali i danas djeca svijeta mazda najcesce citaju i slusaju narodne price u Grimmovoj verziji. - .

Hugh Lofting. okrutne kazne. srecom.) ne sarno dobra . dosle nego upravo potrebne. James Thurber. i u kojem je gljivasti oblak zasjenio svermr. Karel Capek. 7. 1979. Drugo je rnisljenje poznatog pisca i psihijatra vBrune Bettclheima. ill B~ Bettelheim. Jedno je izrazeno u velikoj Anthology of Children's Literature Edne Johnson. navodim dva rnisljenja.. mozda bi bilo potrebno spomenuti neke dileme koje se javljaju u literaturi 0 njoj. Ne ulazeci u tu diskusiju. Znacenje bajke. 1976. . da su za normalan razvoj upravo takve price (s vjesticama. 12 The Uses of Enchantment. ali svi ce oni izgradivati svoj tip price koji na neki nacin vuce korijen iIi oct Grimma. Cini nam se da upravo ani dobra predstavljaju razvojne tipove i vrhunce price. Ivana Brlic-Mazuranic. a glasi: »Zvjerstva i okrutnost u bajkama zbunjuju mnoge ljude koji ne mogu podnijeti da se djeca upoznavaju S okrutnoscu i nasiIjem. Andersena. Ju- 18 . opake vjestice. Astrid Lindgren. nje bez ostrc prcdodzbe.. James Barrie. i definitivno prevladane. stoljeca u kojem Sil se dogodila dva svjetska rata. neki od njih vee prema ukusu recipijenata i veci ad Carrolla. Beograd. stoljeca kojem ne pristaju mastanja zaostalih davnih epoha itd. ali. U sarno pola stoljeca. »pravda« sto se postize rnacem i sl. od --Grimma do' Carrolla.golem put. rekli bismo. Jan Brzechwa. Alcksandar Popovic. na osnovi analize i bogatog iskustva u Iijecenju djece.. analizira dubinski najpoznatije Grimmove bajke i zakljucuje. raspre 0 navodnoj neprikladnosti prije svega narodne bajke kao lektire suvremenog djeteta. Antoine de Saint-Exupery. mada je tesko shvatiti kako ce izbjeci to saznanje kad su to djeca 20. sve svoje registre. . Pisuci danas 0 djecjoj prici. naprednog 20. ostao je prigovor bajci na racun teskih prizora nasilja u njoj (ubijanja. goslavija --. za koju se ne smatram ni dovoljno spremnim ni pozvanim. prevedenoj u nas pod naslovom Znacen]e bajke'-. takvo ponizavanje ljudskog dostojanstva kakvo covjek ne pamti odiskona. Iz cesto podgrijavane. to najboljima od njih nimalo ne smeta da budu potpuno samosvojni.. Sickels i F. prica je presla .. New York. iIi ad Carrolla.). U nasoj antologiji nalaze se mnogi ad najboljih: Carlo Collodi.Prosveta.tetu i otvorila beskrajne vidike novoga cudesnog koje se postupcima fantasticne price za svaku pricu posebno izgraduje na stvarnosnoj osnovi. . U daljnjem tekstu zastupa se misljenje da je 0 nasilju bolje citati nego slusati 0 njemu iIi gledati ga. jer se citanjem dobiva potrebno zna . Isaac Bashevis Singer. Gianni Rodari. Ima ih. Evelyn R.i'koji u knjizi The Uses of Enchantment. Ela Peroci i Zvonimir Balog.Aka pripadaju istom bratstvu s Andersenom iIi Carrollorn. oruzje) i oko stripova i crtica. Takva se diskusija vodi danas u pedagoskim krugovima i aka igracaka (vojnici. macehama i sl. a velikihautora djecje price ima u brojnim nacionalnim knjizevnostima mnogo.. mnogo i Izvrsnih. Pojavit ce se mnogi poznati autori. Erich Kastner. Clarke Sayers (Boston. 1970). . Nista se bitno novo nece dogoditi nakon Carrolla na podrucju price. On tvrdi: »Ako odrasli covjek nije u dje . ili ad. djeteta svijeta tehnike. Oscar Wilde. Pavel Bazov. otvorivsi. Alfred Knorf. zle macehe. Marcel Ayme.

ociju.). C. o bajkama se povoljno izrazava.su rijeci: »Neki borci za zenska prava napadali su narodne bajke kao musko .. stas i s1. i nagrada je sarno jedna.) te se svatko maze identificirati' sa . U bajkama je najcesce pri . renja 0 nejednakosti i inferiornosti medu zenama .. s toga stanovista. lukave i beskrupulozne u tim pricama: aka se identificira s nelijepim djevojkama. njegovi ce snovi biti oskudniji po sadrzaju i znacenju te ce mu Iosije posluziti u uspostavljanju sposobnosti da zago .n~p!lmenuti da je Bettelheim. Istina je da neke od tih bajki koje najbolje poznajemo. • tinjstvu bio izlozen bajkama. New York (citate preveo M. spodari zivotom. jer ilustra ... aktivni i sretni. Sharing Literature with Children. David McKay.. obrnuto.. Njene 13 F~ Butler. koja u clanku Jednog dana doci ce moj prine: dusevno [ormiranje Lena preko narodne bajke polazi upravo od kritike navedenih stavova Alison Lurie i nastoji dokazati stetu koju u formiranju citateljica moze izazvati pasivnost zena i uloga zenske ljepote u narodnim bajkama. Psiholoska je istina da se i djevojcice. « Uz ljepotu se veze i bogatstvo i dobrota. Alison Lurie. i zavrsava savjetom da djeci treba kupiti barem jednu zbirku narodnih bajki ako se zele »pripremiti za oslobodenje zena«. Potrebno je . one postoje pasivno taka dugo dok ih junak ne opazi iIi mu netko ne opise njihovu ljepotu. poslusne. jer je ljepota nekakav dar sudbine a nesto sto se moze postici . sovinisticku knjizevnu vrstu: osjecali su da je davanje djeci bajki poput Pepeljuge i Snjeguljice neka vrst pranja mozga kojem je cilj uvjeravanje da sve djevojcice moraju biti uljudne.« U daljnjem tekstu izlaze da su to »doslovno price starih zena«.. a upravo taj strah je glavni izvor tjeskobc. svakirri Iikom. Lieberman. »Buduci da su junakinje birane zbog Ijepote (en soi) a ne zbog neceg sto su ucinile (pour soi).« Za. sutno nekakvo natjecanje i kako »moze biti sarno jedan pobjednik. Djevojke postizu nagradu aka su najljepse: mladici ako su srcani.« o bajkama se vodi raspra i u taboru boraca za zenska prava.. maze razviti stay nepovjerenja i ljubomore prema lijepim djevojkama. i zcne. one koje je popularizirao Disney. No s gledista evropskog folklora one ne predstavljaju reprezentativan izbor. Fran . Ako se djevojcica identificira s ljepoticom. da je Marica svladala vjesticu a ne Ivica. nepouzdanja i uvje . celia Butler u svojoj knjizi Sharing Literature with Childrenv navodi dva suprotna misljenja koja dobra ilustriraju bit i raspon te problematike.. Odatle i Bettelheimova nenaklonost ilustriranju narodne bajke. imaju takve junakinje. najaktivnije i najmocnije hila na strani dobrog iIi loseg.. pasivne i vezane za kucu dok cckaju dolazak svoga princa. ona pocinje gledati s nepovjerenjem na ruzne djevojke koje su prikazane kao okrutne.. da su u njima upravo zcne najpametnije. 2* 19 . dokazivao korisno djelovanje na.rodnih bajki u prevladavanju straha od neprivlacnosti upravo stoga sto u narodnim bajkama nikad nije opisan nikakav uzor zenske Ijepote (boja kose. Sasvim drukcije misljenje brani Marcia R.« I na drugom mjestu: »Tradicionalna narodna prica jedna je ad malo vrsta klasicne djecje knjizevnosti koje moze odobriti radikalni feminist. i djevojke boje da nisu lijepe (cak su i privlacne djevojke cestc uvjerene da su ruzne). kljucak je da su bajke za djevojcice izvor teskih frustracija.

. a to nije istina.. I stvarnost je potrebna prici da bi se izdigla iznad nje. Odstu . ali i na podrucju nadnaravne price dijete zahtijeva logiku i konzistentnost. panje od stvarnosti predstavlja lose pisanje. No moderna fantasticna prica bilo kojeg tipa..--:~v_~. »nije nista drugo nego suncana zemlja zdravoga ljudskog razuma«.. I stoga mazda nije uzaludan posao proucavati stotinu pu . kao i njene strukturalne konzistentnosti i logicnosti. se upravo dokazati njene cvrste veze sa stvarnoscu.. K. Odstupanje od stvarnosti ne predstavlja istinski simbolizam. Prica je bez sumnje potrebna djeci..... po r'ijecima G. ne vidi dobra ocima.. cija nuzno suzava mogucnosti narodne bajke i nudi sarno jedan model Ijepote. citirani intervju.. Singer.« Ovakva rasprava ne obuhvaca periferno pitanje.. -' Milan Crnkovic o o 14 J. B. pa i nonsensna.. 20 . Drugi je odgovor Singeru njegova vlastita upotreba konzistentnog nonsensa. Iako dijete ima manje iskustva nego odrasli. tvrdi:!' »Vidio sam mnogo pi .. nonsensu koji je od Carrolla jedan od bitnih postupaka fantasticne price. Mnogima se ne svida pretjerana sloboda u igri r ijecima i tzv. B.. dokazuju i zivQst djecje price. . tova sto vode u zemlju prica. definiranju i razvoju price... Treci se spar vise odnosi na fantasticnu pricu nego na narodnu bajku. i sam djecji pisac. dijete vee posjeduje cvrst smisao za logiku i zna sto ima smisla a sto nema ... Ugledni nobelovac J. saca koji misle da ce dijete prihvatiti nonsens. ... Dijete ce vjerovati u nadnaravno.. acini se' da so i djeca potrebna prici. i prica je potrebna stvarnosti da bi izdigla i otkrila ono sto se. po Saint-Exuperyju.. Chestertona. poznatih autora ne mora se bo. Singer se bori protiv zloupotrebe price. i upravo sa n stvarnoscu djeteta.. a »zemlja prica«.. kako to pokazuje na primjer njegova prica Snijeg u Tupovcima. moguci drugi sporovi. nego ulazi u bit izgradnje suvremene price i trebalo bi u njoj ponavljati sve one sto se govori 0 postanku. jati Singerovih opomena. Singer. Svime sto je ovdje receno 0 Iantasticnoj prici __astoje._<:t_i. Svaka fantastika proizlazi iz stvarnosti i pokazuje nekakav odnos prema njoj..