P. 1
Zidar u Kuci i Stanu, Savjeti Za Odrzavanje Popravak i Bolje Koristenje

Zidar u Kuci i Stanu, Savjeti Za Odrzavanje Popravak i Bolje Koristenje

|Views: 1,051|Likes:
Published by radonja67

More info:

Published by: radonja67 on Apr 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

PRAKTICNI

PRIRUCNIK

f-

·STA

UKC

Z'DAR
..,
)
Savjetiza odrzavanje.tpopravak i bolje koristenje

r

)

.!

Glavni i odgovorni

urednik: Ivan Kreutz

Urednik: Branko Kosec Strucna recenzija i adaptacija: dipl. inz.: J OSI P I(umel'ieki, Mila Bace-Koz arcanin i Iva Kozarcanin Graficko uredenje: Tornislav Toth Tehnicko uredenje: Mladinska knjiqa: Herman Miklic Snirnk e: Zarko Mahovic Prijevod: J osi pa Balenovic Lektor: Mira Pavlica-Stojcevic

© ©

Gruppo Editoriale Fabbri S.p.A. 1981. za Jugoslaviju i izdavac za hrvatskosrpsko izdanje: Redakcija Sa m svoj rnajstor. Vjesnik, OUR IRI, Avenija bratstva i jedinstva 4, Zaqreb, telefon. 041/528-460, 528-462, telex 22328 sam zg yu Suizdavac za slovensko izdanje: Tehniska zalozba, Ljubljana Tisak i uvez: Tiskarna M ladinska knj iga, Ljubljana Autorska prava su zasticena. Zabranjuje se svako prestarnpavanje i prenoserije bez odobrenja, u cijelosti iii izvacima. Savjeti su priprernljeni na osnovi iskustva i struc nog znarua. al i se ne rnoze preuzeti nikakva odgovornost u slucaju neuspjeha. Oslobodeno od poreza na prornet odlukom Republ iekog sekretarijata za prosvjsru, kulturu i fizicku kufturu SR H broj 1602/1-1975.

,
I

I ~l

j

SADRZAJ 8 8 time kopati Pripremanje rnorta. betona i zbuke Mjerni alat Pripremanje mortova Pijesak i sljunak Mort Beton Odsijecanje i rezanje opeke i crijepa Cisti rez Grubo lomljenje iii odsijecanje 8 10 10 10 10 12 12 12 RADDVI NA llDDVIMA 16 17 19 20 Unutresnj! zidovi i preareoe Temelj Podizanje zida Sastavljanje i madusobno povezivanje dvaju zidova Pravokutni uglovi zidova Potporni zid Ocjena kvalitete zidova Busenja pregradnog zida Nova vrata Vrata u nosivom zidu Otvor u nenosivom zidu 20 21 23 24 25 25 26 .

I \ I I I f I ..28 29 30 31 33 33 34 Izg rada pregradn ih zidova G ipsane pregrade Drveni kostur I<ako zbukati Mali pornocni Police za boee Kamin radovi KROVDVI 38 39 40 40 42 42 43 44 45 46 46 47 48 48 48 50 51 53 54 54 55 56 56 57 58 59 60 61 62 62 63 64 Tehnike pokrivanja krovova Kako hodati po krovu Preslagivanje crijepova Kako slofitl kanaliee Popravak sljemena krova Pticja gnijezda Pokrov ad utorenog tlacencq crijepa Salonitni pokrov Kako zamijeniti plocu Pokrov od limenih ploca Kako odvojiti limenu pokrovnu traku Kako zamljsniti plocu Nadstresnica za automobil Temelji . \ .Jednostresnadrvena konstrukcija Krov Vanjski zidovl Izo lacij a terase Bitumen u reskarna izmedu plocs Kako izolirati pukotine Polaqanje hidroizolacijskih slojeva na terass Odvodnjavanje terase (Pre)star odvod Izrada odvodnog kanalica na terasi Limeni zljebovi Odrzavan]e lskrivljeni zlijeb Oblici potkrovnih i natkrovnih zljebova Kako ucvrstiti odvodnu cijev Kako postaviti ncvizlijeb Pricvrscivan]e plasticnih vertikalnih eijevi Opsav dimnjaka I I .I I I .

66 66 67 67 Dimnjaci Osteceni Dimnjak dimnjak bez propuha specijalnih nastavaka Postavljanje oBVOO VoBE I RABoVI NA DTVDRENOM 70 71 72 Izvan kuce Sivi odvod Reviziono okno (saht) Zacepljeno Zacepljene Zaglavljeni reviziono cijevi reviziono okno okno 73 73 74 75 76 76 78 79 80 81 81 82 82 83 83 84 84 84 84 86 86 86 87 88 88 88 88 89 ·89 89 90 Kako napraviti poklopac Stazica u vrtu Staza do garaze Staza Pcplocavanje Pukotina Razbijeni staze Plocnik oko kuce na stazi plocnik Stube Kako trasi rati stube Betonske stube Stu be ad opeka Ograda kao slobodni Betonski Zeljezni parapetni stupovi zid ograde .ed izvedbe zbuke nagibi po 1 m2 krova prccelja zbuke prema vrsti veziva omjerima rnijesanja dijelovi a opekama zrnaca pregled pijeska izvedbe za zbuke unutarnjih s volumnim 1 m2 zbuke Vrsta opeke Vrsta zidova i masa kose plohe Kako koristiti prostor .zid Osteceni zid ograde Tabele Podjela Sastavni Podaci Velicina Okvirni zbuka Okvirni Potrosnja Najmanji pokrova pregl.

Kuca. slobodnim zidovima. sada vee davnog vremena. Svaki problem ima svoga strucnjaka. Da bi se danas konstruirala. Pccnete Ii roda i prilaqodavajuci ih vlastitim potre[ednostavnirn poslovima. Cesto primjecujerno kako radnik rusi nesto sto je netko drugi nesolidno napravio. od Osjecej. poslovima koji zahtijevaju strucne zahvate. od dotjerivanja do i nstaliduh te djelotvornost poticu nas da postaranja vodovcda. zacepljen zlijeb.. stara i coviekova teznja da sagradi sigurno A zasto to ne bismo radili sami. ma koliko rnalena bila. PRASTARD UMJICI . . jer je nje vazne probleme. ogradama i jos mnogim drugim rnanje vaznirn i zidove. volja za rad. U pocetku je sam pravio nemo dobri i svestrani majstori. nego 0 njenom vajuci najbolje materijate koje mu nudi priodrzavan]u (u dobrom stanju).I • . skromnom komadu zelenila 0 kome zestitio od nevremene.govorimo 0 radovima na otvorenom: puteljkovs zelja da sagradi cetiri zlda i krov da bl se cima i stazama prohodnim i po losern vremenu. praktican i ekonornican temelja do krova...I I I \ ) 6 . nacrt za kucu. pricin]a svome vlasniku niz problema: krov propusta vodu. Pristupimo IIovom pos/u odveino Is svatko sanja. grubo izradenim voljom. iskusnijih . Ako ti problemi rnuce gradevinska poduzeca. a koje mogu i zele prilagoditi vlastitirn potrebama. zvijeri i drugih opasnosti. A da ne Umijece zldanja staro je skoro koliko I covie. To se odnosi ina one koji stanuju u unajmljenim kucama.. nedostaju vrata. u potrebljaradi se 0 projektiranju kuce. potrebna je brojna ekipa raznorodnih strucnjaka koji ponekad cak dolaze u sukob. zalost gotovo nikada nema vremena za maZidarski zanat jedan je od najstarijih.ugasila genijalnost mnogih. pregradni zid treba srusiti iii sazidati.. koji na . kamin ne »vuce«. tada se ticu i svih onih koji su ostvarili san svake obitelji ~ imati vlastitu kucicu. upucujuci ih U osnovne vrsava nje prokrcilo si je put pa se je na . mogao je napraviti prakticki sve za kucu. nema razloga da ne uspijete. svatko ad nas moci ce odrieveti krov vrtnim stubama. pokvaren odvod . nabavite potreban alat koji nije suvise skup i prihvatite savjete bama i ukusu. popravila iii same uspjesno odrzavala jedna kuca. Zidar jednoq. S vremenom ta se univerzalOva knjiga zeli pomoci citaocima pri njihonost zidara sve vise suzavala: strucno usavim prvim koracima. Konacno. maloj cisterni. njihov poduzetan duh i sposobnost prilagodavanja najrazlicitijim situacijama.lalost radove s odredenom garancijom u uspjeh. ne sklon iste za sebe i svoju obitelj.

.

Irna ih vise vrsta (rnodela). Mort se prenosi u zidarsko] kanti. poneka letvica i jedno klupko [ace zidarske vrpce ornooucit ce pravilnu gradnju zidova. zidarska cetka (kist) za pranje zidova pri]e zbukanja i gipsanja te par strugaljki za rnijesanje gipsa. za neko vrijeme irnat cemo sve sto je potrebno. vapno i gips)i vodu. . jedan je duzi i ostar. . betona zbuke Uglavnom za sve zidarske radove prijeko je potreban mort. Kao pornocna sredstva potrebni su: dobra zieana eetka za struga nje zbuke i ciscenje. Rijec »kopatl« cudno ce i pretjerano zazvucati onima koji zive. a ruke koznirn rukavicama. pomagala (teiike. rnijssarno pijesak (velicina zrna do 4 mm).u stanu . visek ). Zbuka se zagladuje gladilicom.i Ii krupnog lomljenog agregata upotrijebit cerno sito. topete). a vi nabavite onaj tipican za kopanje s dva slljka razllcltih duljina.. \ -) I \ I Sto je sve potrebno za zidanje: a/at (cekic. pijesak). Ima ih razlicitih vrsta i velicina. kojom se mogu pripremiti i manje kolicine zbuke. crude (piju). Da bismo dobi Ii pijesak iz sljunka. Obican stolarski cekic. Ako se zbuka iii beton moraju prenosm s jednog mjesta na drugo iii ih ima puno. veziva (cement vapno. spomenutih u ovoj knjizi.J . grac1evni materija! (opeka. Uz pijuk bit ce potrebna i lopata. Beton nastaje mijesanjern sljunka (veliclna zrna do 30 mm). beton iii zbuka. To su rnjesavine agreg ata (sljunak. rnoze se cinili prilicno raznovrsnom i skuporn. Oprema potrebna za izvoderije radova. Utaknite drzek tako da se deblji kraj cvrsto usadi u pijuk i usicu. gips) i vode. i u stanu ee trebati stosta »kopati« kad se radi 0 zidanju i prezidavanju. potrebne su tacke.'7 Cime kopatl i v !) r I J I I Mjerni alat Za precizah rad nelzbjezna je upotreba viska.Za busenje i sjecenje sluze budak (trnokop) i teski cekic. po mogutnosti sa siljkom prikladnim za sjecen]e opeke. Pripremanje marta. Nabavljajuci svaki put sarno ono cirne cerno se sluziti. Zbukom nazivamo mort namijenfen zavrsrio] obradi lica zida. a nanosi zidarskom zlicom. kutnik. a !J l_j :. Za preciznu i kvalitetno sjece~ nje zidnih ploca. libele (razulja)i metra.. malo cavala. Ponekad je potreban i metalni. [pak. cementa i vode. mart). Drzak ucvrstite na lopatu pomoeu cavla: eventualno klimanje drska ce prsstati ako sve zajedno potopimo na nekoliko sati u vodu . ciqli i plocica preporuca se upotreba kutne brusilice s brusnom plocorn (brusni kolut): Ne zaboravite zastititi oci naocalarna. cement (a za produzni mort i. Da bisrno dobili mort.CIMI KD IIATI uzima se ona koja je najprikladnija za najceste radove. Ne treba nabavljati sve odjednom. za svaki pojedini posao naznacena je minimalno potrebna oprerna. oprema (skela). I njih ima vise vrsta. mjemi a/at (libele. ztice). Osnovno crude za kopanje je pijuk. a drugi kraci i tup. To je rnedutirn sva oprerna potrebna za izvoc1enje svih radova._j U l_j 8 U . Pri pripremanju morta upotrebljava se mortarka (posuda od dasaka) te greblica. prornatra Ii se u cjelini. mottsrke).

8.lopetice.. .teck». 7... umetek. 25 .pi/uk. 24zidarski pravokutnlk.. 17. 78...__.brusni k Glutza rezanje (ze el. 27 . 22 .iieana cetke..insekticid. 3 ..~28 \J. 15 ..lopete. 30 .cement vepno i gotove zbuke.klupko konca. 26 . 29eavli razliCitih mjera (vel/Cina).34 31 ~ 33 Alati i materijaff potrebni za male zidarske rsdove: 1 .zidarske ilice. 16.dlijeta." .plesticn.zestitne neocete. 12 -Jibela. I.zidarski eekle. 9i 10. 2 . 27 . 19 . 5 kanta.sito.16'~..J ~ 30 .elektricne busiJica. 26 . 37 . \ '....visek. 11. _ _ ~ ~ . 6. 28 .{_.obicni cekic. - ... 13 i 14-kistovi. _.radne rukevice. 4 . 33meta/ni umeci.gladilica.. busiticu] . '.. 23 ... 9 . 32 .' ~..r. 20 . '. ~~ ~. 34 .zidarska cet):a.eekle. ~ ' """.stolarski meter.

maze biti mrsav iii mastan sto avisi a kolicini cementa. mogu rnijesati vapno i cement. Neka se veziva magu medusobno rnijesati. za slabi mort se dada 2 kg veznog materijala. Velicina zrnaca sljunkaje suvise naprezali. Nakon sto su dvije kamponente dobra izrniiesane na suho dodaje se voda i pijesak djelornicno pogodan za zavrsne ranastavlja rnijesati. vee ih treba mijesati s . Velicina vizualna pracjena kanzistencij e i 9 ustcce zrnaca je izmedu 1 i 3 mm. san sitniji iii krupniji pijesak. Prema kemijskam sastavu postaji vise vrsta I beton.. i ) Toje posao koji prethodi svakom zahvatu ne . Da bi se dobia mort i beton ispravne kvalitetetreba pornijesati pijesak (sliunak) s vezivima u tocno prapisanim omjerima. Posebna je prikladan za pripremanje betana. to jest ne smiju se rnijesati s ostalim vezivima.4 kg cementa na jedna Pijesak i sljunak puno zidarsko vjedra pijeska i sljunka. pijesak uvijek preteze u odnosu na veziva i obicno se mjeri u jedinicama za obujam. Gips i tzv. dove i zbukanja. Vezni materijal i pijesak rnijesaju S8 »na suha« dak se ne dobije homagena smjesa u kaju treba dodati priblizno 18 posto vade da bi se dabila plasticna smjesa. Najcesee upatrebljavana veziva u gradevinarstvu su vapno. Mortovi dobiveni mijesanjem vapna. tate daju kvarcni i dolornitno-vapnenacki pijesak. vrijedi obalama nasih rijeka i u gorama. Kaze se da je mort rnrsav kad se na svaki kubicni metar dada aka 250 kg veziva. Kolicina vode pijeska. Samo je fi ni . te vapna i gips. ali u gradevinarstvu najbolje rezulmaze varirati ad 8 do 10 posta. Medutim. Krupni se upotrebljava pri Pripremajte male kolicine da se ne biste zidanju i zbukanju. brzovezni cementi upotrebljavaju se sarni. cement prema pijesku). Taka se npr. betan. I Pripremanje mortova Mort Svajstva morta adredena su adnosam pijeska. veziva i vade (vapno. a neka ne. smjese. cementa i pijeska nazivaju se produznim mortavima. Tog pijeska ima narocito mnogo na vise nega razgovar 0 postocima. Mortavi se dijele prema vrstama veziva na hidraulicke i zracne. a veziva masenim jedinicama npr. zidovima. a za dabri 3. Da bi magli povezivati razlicite materijale ne smiju se upotrebljavati sami. kao mort. 10 . iii za male kolicine aka 2. npr.2 kg. cement i gips. kilogramima. pijeskom. a zraeni vapna i pijeska. vel/kim i malim. bez astatka suhog materijatemelje. Beton Dobiva se mijesanjern cementa s pijeskam i sljunkorn razliclte velicine: srednji amjer je 300kg cementa na svaki m3 sljunka. Ne dodajite previse vade izmedu 4 i 40 mm. Hidraulicki se dabivaju mijesanjem cementa i pijeska. u sljunak je uvijek umijeda se sljunak ne odijeli ad cementa.. Vr!o jednastavno se magu pripremiti manje kolicine morta. Aka se kaa mjerilo uzme klasicno zidarska vjedro koje sadrf aka 8 litara pijeska. a mastan aka se na svaki kubicni metar dada aka 400 kg veziva. taka i za potporne zidove i armirani la. Beton. kako za nakan zavrsena rnijesania treba imati plasticnu cvrstocu. kubnim metrima.

6 Da bi radovi uspjefitreba prosijsti pijesak kroz sito A. promijesajte i dodajte vade F. Zatim istresite na hrpu piiesek i paifjivo promijesajte na suho. pofagano se sipe u vodu i paZljivo mijeie. Pri otverenju vrece vapna ifi cementa. Pripremite najzad udublnu D i nalijevajte vodu malo po malo kao u E. 11 . tf. stavite ruku pod vrecu B i zereiite po bridu zidsrskom iticom C. Gips se priprema obmuto.

Kval'iteta se prije sveqa ocjenjuje prema pravilnim oblicima. Udara se urnjerano cekicern nesto dalje. cruepa Prije nego pogledamo specificnu upotrebu ovi h materija la za 9 radnju.gdje je pokrivena zbukom. sto je obicno popraceno svjetlijom zutom bojorn. mjesto reza osloni se na tvrdi brid. Okrecuci crijep izravnavamo eventualne izbocine. nenosive stranice. U tom S8 slucaju upotrebljava eekle. Vazno je znati razl'ikovati opekarski proi zvod dobre i lose kvalitete. Lomimo Ii ceki6em. a tehnika ovisi 0 razlicitim tipovima opeke. jasnim bridovima.. Zidovi i krovovi kuca pretezno su napravljeni od ciglarskih proizvoda. budu6i da se u trgovini mogu kupiti brusne ploce razlicitih brzina i rotacija. strukturu i potrebne preciznosti rezanja. Drzeci ih na dlanu. Upotreba brusne place zahtijeva neke predostroznosti kako bismo rnouli raditi potpuno sigurno. Prilagodavanje zahtijeva sjecenje. Da bismo zastitill oci od prasine koja ce se pojaviti prilikorn rezanja treba koristiti zastitne naocale. a na prelomljenom mjestu struktura je zmasta i staklasta. vazno je znati kako se mogu prilagoditi razlicitim potrebarna. Gruba lornljenje illi odsijecanje Vise se koristi tamo gdje opeka nije vidljiva. lzuzetak od ovih opcih pravila cine crijepovi namijenjeni krovovima koji moraju slabije upijati. Cisti rez Za clsto i precizno rezanje opeke potreban je stroj za rezanje. Tehnike su razlicite i variraju u odnosu na vrstu. glina je slabije pecena i mogla bi se izrnrviti: ako upije manje. pornijesanoq s vodorn. ali lomljiva. jos bol]e. tj. a zatim nosivi elementi (rebra). Zatim ce se odbiti i vrh oznacen toekorn. prije svega busitica treba da ima stitnik sto pokriva plocu koja mora biti potpuno centrirana. glina je prepecena. udara se lagano u odredenu tocku: prije se rezu tanje.I . Cigla se radi od gline iii kremenog pijeska. potrebna je opreznost. jednolicnim povrsinama i crveno-narancasto] boji. Puna iii polupuna opeka lorni se drieei je na dlanu i udarajuci vrhom cskica u zeljenu tocku: dobro je lakim udarcirna »naceti« opeku prlje nego zadamo odlucan udarac.Odsijecanje i rezanje opeka i . IIi. 1 12 . Aka upije vise. a razlog je vise nego jasan. Suplje opeke se obraduju s vecorn pazniorn. Odlican je test pornccu vode: opekarski proizvod monjen u vodu trebao hi upiti aka 20-25% ad svog volumena. Pri nabavci brusne ploee dobra ie znati na koji ee se tip busilice montirati. tvrda. r \ . gotovo metalni zvuk. I l 8ilo da se rsdi 0 preciznom iii grubom odsijecanju i rezsnju. kvalltetan proizvod daje jasan. buduci da ce rez lrnati oblik slova V kako se to vidi na crtezu. Crijep (kupa kanalica) se prima u konkavnoj postavi. Zatim se oblikuje i pece u posebnim pecima. Brusna ploca za rezanje rnoze biti ucvrscena i na elektricnu busilicu.

Obavezno stavite zestitne neocs!e B. a zatim zadati zsvrsn! udarac cig/om os/onjenom na brid D. becejuci taka prasinu na niie. 13 .3 6 RazliCiti necln! rezanja i /om/jenja cigle: da bismo postigli cisto i precizno rezsnje. treba upotrijebiti brusnu pJocu Ana radnom sto/u iIirucno) brusitici. Crijepove sijeiiemo u ruci ilibolje neslonivsi ih Ifnijom reza na cvrsti brid i utierejuci u udubinu nesto dalle kao ne G. a zatim prijeci na rebra F. Ploiu treba okretsti u smjeru strelice. Za grubo lomfjenje cekicem treba zasjeci keo C. Za sup/je ciqte rezbiti najpnje kso E.

.

Pogledajmo dakle kako tko od nas maze s malo strp/jenja i dobre vo/je posteti svestren zidar.. unutarnji l vanjski.. . ogu/jena ibuke koju treba popraviti. pregrade. pricinjaju mnostvo problema koji se ne mogu zanemariti iIi mimoici: uleanuce. prsnuce.n ] Zidovi kuce. koje cemo sazidati iIi otvori za vrata koje cemo tek probiti .

J . hladnoce.UNUTHASNJI ZIOOVI 1 PHIGHADI •r I 1I eotie ie podiieliti ih na nosive i nenosive zidove. ) ) 5 ~ \ • _J 16 . Danas. Zidovi imaju dvije zadace: a) preuzimanje opterecenja b) zastita Ijudi i zivotinja od topline. kada seizrnicko inzenjerstvo preporucu]e sigurnosnu ogradu ad potresa. vremenskih nepogoda . buke. valja znati koje zidove rnozerno zidati sami ... Rezlicite su debtjine i od rsrlicitih meterijete: od kamena pa do gotovih betonskih elemenata.

Temelj Da bi jedan zid bio stabl/an i cvrst.kao SAMOG RADITELJI. a koji n~nosivi. Sudarniee dodirnih redova opeka (iii blokova) u zidu moraju biti odmaknuti za 1/2 iii barem za 1/4 duzine. No kod potresa su obicno ti zidovi bili uzrok srnrti Ijudi koji su se nasli u blizini zgrade. a s kracorn stranom veznjak. Nacin slaganja iii vezivanja opeka prikazan je na crtezlma. takoder je ispunjen mortem. zidanja? Zato. a drugi posirini. 17 . Zid mora biti napravljen od sto vise eijelih opeka (iii blokova). ranije smatralo da zabatni zid (zid koji vertikalno zatvara tavan) nije nosiv i kako njemu ne treba posvecivati paznju po pitanju cvrstoce i konstrukeije.unutarnjih pregradnih (nenosivi) i vanjskih tasadnih zidova. Ako je nemste. odnosno 1/2 sirine opeke (iii bloka) u odnosu na donji red. a koji S8 zove lezajnica. Vanjske j unutarnje plohe zida moraju biti okomite. noiem za steklo iIi ostrlm dlijetom N neznecite gelje treba rezetl i pre/omite kao na D. U pravilu se moramo posavjetovati s arhitektima-projektantima koji ce nam objasniti koji su zid ovi nosivi. Pravilo je da su glavni odnosno nosivi zidovi deblji. Razmak izmedu gornjeg i donjeg reda opeka (iii blokova) u zidu. treba da pocive na so/idnom temelju i da se podigne vertikalno. pritis(. a pregradni tanji. Kod pravilno sazidanog debelog zida (25 em) mora se na lieu zida vidjeti jedan red opeke po duzlru. Takve zidove i skoro sve ostale treba zidati profesionalni zidar iii sarnograditelj prema projektu iii uputi projektanta. koji se ispunjavaju rnortorn moraju biti sireki oko 1 em. Unutarnje nenosive zidave rnozerno postsvljati direktno na donju betonsku padlagu Da biste sazidali pregraelni nenosivi zid potrebno je uk/oniti sve slojeve poda do hidroizo/acije (koju ne smijemo ostetit! jer bi se kapilarna vlaga penjala na novi zid i u gornje siojeve podne konstrukcije). Zasto pitati projektanta prije jer S8 npr. Kada se kupuje opeka i doprema na gradiIiste dobro je znati i njene tezi ne i obi ike. to jest koji ne preuzimaju znacajno opterecenje. Opeka s duzorn stranom na lieu zida naziva se duznjak. 2 Da biste ravno rezali plocice E upotrijebite brusnu plocu L montirenu na busilicu. Takoder valja znati i potrosriju morta za zidanje jer to olaksava nabavku vapna i pijeska. Prije pocetka zidanja valja zapamtiti slijedeca pravila: Redovi opeka (iii blokova) moraju biti vodoravni kako po sirini tako po duzini zida Razmaei izmedu opeke (iii blokova). Ta] vertikalni meduprostor zove se sudarniea. glavni iii konstruktivni. koji mora biti debeo 01<0 1. • Valja odmah razlikovati dvije vrste temeljenja naknadno izvedenih zidova .uf:/ ploCicu dtenovime.2 em.

a zatim s obje njene strane jos dvije u razmaku koji iznosi polovicu debljine zida plus 4-5 em. Sloj cementnog morta nanosite u sirini zida i debljine 4-5 cm.I . vee zasticenu hidroizolaeijom. Ako su plocice rasporedene tako da prave uzorak kao na sl. Olovkom povucite na tlu simetralu buduceq zida. pazeci pri tom da ih ne slornite.. temelj ce se nalaziti u zemlji. Na donju betonsku podlogu postavlja se izravnavajuCi sloj. hidroizolacija. Ostale pokusajte dlijetom odlijepiti od tla. izbetoniramo pritmeticne temelje (u desceno] oplsti). stedeci tako beton. a na nju libelu i tako provjerite da Ii je izravnajuci sloj ravan. postevimo hidroizolecijski slo} i na njemu zidamo zid od opeke. Udubina mora biti dovoljno duboka da se zimi ne zamrzne zemlja ispod temelja. provjerite libelom da Ii je podloga horizontal na. U stucaju da gradite zid debljine opeke iii opeke i pol. mozete se posluziti sjekacsm i dlijetom. 2. U zavrsno] fazi popravite ostecene dijelove rezuCi plocice po mjeri kao na sl. . 1. Zidarskorn zlicom evrsto ga obradite i nabijte taka da izadu mjehurici zraka. Na crtezu 1 vide se slojevi podne konstrukcije.I . koji ce lezati na padlozi prethodno izolirano] od kapilarne vlage. Pripremite smjesu od cementnog morta (cement: pijesak = 1 : 3) kojom cete izravnati (iznivelirati) neravnine na staroj podlozi. Pricekajte 48 sati prije nastavka zidanja. izravnavajte zati m zid arskom zlicorn cernentni mort dok se na povrsini ne pojavi nesto vode. •I 3 Moze i ovsko: ako iettmo da zid od opeke izlazi izravno iz zemlje. Da biste to napravili. ako je rnoquce pokusajte linije zida prilagoditi plocicama kako biste izbjegli suvisan posao. Povrsinu na koju cete stavljati ciglu pripremit cete na slican nacin kao i onu koju radite na podu. Na eementni mort stavite dasclcu. Odstranite plocice (iii parket) i zatim cekicern razbijte donje slojeve. o 8 o 18 . Pazite da ne ostetite izolaeiju . Ukoliko radimo u glinenom iii ilovicastorn zernljistu tada se betonira direktno u iskopu. morat cete podici sve plocice koje prelaze liniju zida. slojevi zvucne i toplinske izolacije i finalni pod sa potrebnom gornjom betonskom podlogom. U slucaju da gradite zid na otvorenom. najvjerojatnije cete morati razbiti prvu plo cicu. rupa za temelj bit ce duboka 80cm. Ovako se radi priprema za zidanje zida. a siroka 40-50cm. Tako je osnova za zid spremna.radi kasnijeg prodiranja kapilarne vlage. sve do horizontalne izolacije (Ijepenke i smole). Pornocu celicnog sjekaca dignite plocice iii drugu podnu oblogu. Pazite da se ne susi prebrzo. a upotrijebit cere beton pripremljen od 1 dijela cementa i 6-8 dijelova pijeska i sljunka u koji mozete ubaciti vece cvrsto kamenje. Odstranite i toplinsko-zvucni izolator.

Ako se ova] omjer dijelova morta toen ije izracu na onda za 1 m3 gotovog morta treba: 270 kg cementa 0. treba u pravilnim razmacima umetnuti metalne klinove u nj..te kako tete nenositi mort. Nakon toga se razmazuje zidarskam zlicorn do 1. Pri zidanju zida morate pomo6u zidarskog konca oznaciti smjer zidanja prvog sloja opeke (sl. l. Komadi opeke iii ~ 4 Oznecite zid K . Na detal. potom se doda qaseno vapno i voda te se sve skupa »rnijesa« na mokra.N a pjescanom tlu potrebno je najprije izrad iti. Aka se radi /0 vecsrn zidu. Mort za zidanje zidova mora biti tzv. horizontalnu izolaciju s vru6im namazima i izolacijskim trakama (ljepenkama). zabiljez. Pornocu zidarske zlice odstranite mort koji izide ispod opeka. Prije pocetka zidanja rnorate na betonski temelj poloziti tzv.5cm debljine. 80. Blokovi iii opeke moraju se neznatno dotieati napetog konopca . Na mjestu spoja treba skinuti zbuku s postojeeeg zida. a okomitost viskorn. pripremljen u omjeru 1 : 2: 6 (cement. Zatim izmedu dvije letvice razapnite uzicu vodilju da bi zid bio ravan.Zidanje drugog reda blokova iii opeka jednako je prvom s tim sto se sada rnortom popunjavaju i reske izmedu opeka iii blokova prvog reda. vapna i pijeska pripremite mort. a da ga ne uglacavate. Najcesce se stavljaju dva sloja Ijepenke i tri vruca bitumenska narnaza. blokova ugraduju se u mort. Dok zid raste. Pri zidanju opekama treba paziti da drugi red ima na licu zida duznjake ukoliko prvi sloj ima veznjake. vapno i pijesak). Osim toga. pocinjuci s oba kraja zida prema sredini.jepenka se mara na spojevima preklapati za 1Oem i za debljinu zbuke biti sira od budu6eg opecnoq zida. Podizanje zida Na pripremljenom temelju rnoze se poceti podizati zid. opeke dobro natopite u vodi. prcduzni. te od cementa. Najprije se zidarskom tavicom (rnoze i zidarskom zlicom) raznese mort po podlazi. 19 . treba postici vezanje s ostalirn zidovima na koje se nastavlja.ima 1 i 2 viditekako se izmjenjuju redo vi. Valja primijeniti dvije Ijepenke br. odatle pocnite rediti. 4). koja rnoze biti prizmaticnoq (sira prema dnu) iii oblika kvadra. provjeravajte marljivo ravnocu i vodoravnost redova uzlcorn.29 m3 gasenog vapna 0. oplatu. Prije nego pocnete zidati. Da bi zid bio cvrst.87 m3 pijeska 270 I vode U posudi za pripremu marta 'na suho se dobro izmljesaju cement i pijesak. rnijesalice za beton tu su pravi pornocnici.

vise se ne zida pravokutni ugao vee se zidaju samo krakovi zidova do ug Ia. kako bi se dobro ispunifa sva nazubljenja . kako je to prikazano na slid 2. Dakle. koje se protezu od temelja do vrha zida. prevezn i sloj opeke zamjenjuje betonom i armiranobetonskim stuporn koji ukrucuje i veze dva zida.staticars. 1 ). koji se necs doticati staroq. Nakon toga izradi se oplata (slika 2) u koju se izlije beton. izmedu starog i novog zida. otvorite supl] ne u sta rom zidu. uglovne (vertikalne) serklaze. tzv. . gdje se nazupcenjern ostavlja rasporsupljina 25 x 25 iii 25 x 35 em izmedu okomitih dijelova zida. Prema tome. ostave se nazupcenja 5 isturenim i povucenirn opekama iii blokovima. zidarskim dlijetom se koso prema dolje odbija zbuka duz dviju linija. Pocevsi odozdo. koje cete popuniti betonom. Sad a rnozete nastaviti zidati novi zid. u slucaju zida s jednim licern na svakih 18-19 em. a koje moraju biti taka postavljene da zatvaraju cetverokut sa stranieama od oko 25 em. bilo da zidovi cine pravokutnik iii se pravokutno sudaraju (npr. Nakon sto se dvjema paralelnim linijama obiljezi mjesto (0 tome smo vee pisali) na kom ce se novi zid pripojiti starom. U ranijoj tehniei zidanja bila su ova nazupcenja i udubine u opecnorn zidu predvidena za opecni spoj -I 20 . novi i stari zid iii pregradni zidovi) valja izbetonirati armirano. Betonira se postepeno.Sastavljanje i medusobno. povezrvanje dvaju zidova Pri spajanju zidova susrecemo dve sluceje: a) nov! zid se pod pravim kutom sudara sa starim b) stari i no vi zid cine ugao. nekon svekih nekoliko 510leva zida. sve udubine. na jednakim razmaeima (3 reda). Tehnicki propisi zahtijevaju da u potresnim podrucjima umjesto zidanih sastava zidova (sto je bilo uobicajeno ranije) budu armiranobetonske vertikalne veze. nego ce izrnedu ostati pro star' za armiranobetonsku vezu (sl. . Zbog opasnosti od potresa danas se taj tzv.betonske stupove tzv. kopajte zbuku izrnedu dvaj u zareza dok zid ne ostane ogoljen. 1 Pri neknednom podizanju pregradnog zide trebe voditi recune 0 cvrstoci spoja pa je zidove najbotje povezeti ermirenobetonskim verlikatnim surkleiem. Radite odozgo prema dolje. 0 ne bi trebale drzati sirinu i visinu veznih zidova. vertikalne serklaze. ) I Pravokutni uglovi zidova Na krajevima zidova koji ce ciruti pravokutni ugao. Prlje lijevanja betona treba pripremiti cetiri zeljezne sipke presjeka 12 mrn. Pri zidanju novih nosivih zidova obavezno treba zatrafiti savjetarhitekta odnosno konstruktora . npr. Prije betoniranja dobra operitesupljine.

Oa biste postigli potpu nu okomitost straznje 1 De biste zid dobro uzideh. Buduci da bi zid trebao podnijeti pritisak zemlje. Uobicajeno je pravilo da nagib iznosi tocno 1/6 visine zida. koliko rastvaranjem morta s kojim je dugo u dodiru. Pricvrstite ih potpornjima G. Posluzit ce vam za napinjanje ko~ nopca.5 dijela pijeska). Ako se zid podize na nagnutom i nestabilnom terenu. koje ce s luziti kao vodilje pri radu i pocnite zidati zid minimalne debljine 50em u bazi. Prije nego pocnete s lijevanjem betona. Kada zid bude gotov. odrezani dio okrenite unutra nakon sto ste ga premazali cementnim rnortom (1 dio cementa i 2. zabijte u dno rova nekoliko komada zeljeza T~ profila koji ce usidriti beton i osigurati protiv klizanja. pri konstruiranju duz zida stavljajte dvije opeke. morate napraviti speeijalni zid koji ce podnijeti pritisak zemlje i vlagu. posebno na vlaznim terenirna. Kao i za podizanje bilo kog zida na otvorsnom. potrebno je pripremiti dobar temelj i koristiti si Iikatne opeke. E i F. morat cete rezati iii lorniti opeke po mjeri (sl. a da se pri tom ne osreti. strane zida. Oa biste poduprli mali nasip. te na 21 . R 2 Da biste amoguCi/i iz/jev vade napravite ne potpornom zldu na nekoliko mjesta ovskve ispuste za vodu R. Da biste umanjili taj rizik. Na primjer. 1). Zid rnoze biti i od betonskih blokova. C. Stavite okvire od letvi na oba kraja iskopa. Na njih postavite uzice. Na okvir na razmaku oko 20 em ukucajte cavle. necirn opterecene. prijeko potrebnog za pravilnu gradnju (sl.Potporni zid Ovaj zid mora biti konstruiren taka da maze podnijeti pornicanje i klizanje tla. vanjske opeke slazite tako da slijede uzicu. 2. za zid visine 1 metar i debljine baze 50 em. njegova vanjska strana mora imati odreden nagib. jednu na drugu. najprije treba sprjjeciti i najmanje klizanje. 3). gornja ploha bit cesiroka 33-34 em. Cavli H s/uie de biste poloiiti konopac / opterecen olov om (visak). Ispusti se prave od istih ili supljih opeka. Pri rasporedivanju opeka iii blokova razlicitih redova pocnite uvijek od prednje strane. rebijte na kraje vime iskopa A okvir od letava B. otporne na smrzavi ~ cu. ne toliko pritiskom. koji su jeftiniji od silikatne opeke. D. napravite u zidu otvore (is~ puste) kroz koje ce otjeeati voda. Kao sto vidite na sl. predstavljat ce pravu branu kisi koja steti zidu. Nagib vanjske strane zida mo zete ujednaciti letvicom polozenorn uz bridove opeka.

Letvice forme D oblikovat ce okepnicu. lid lei! na sneznom temelju ad betons B. a pokriven je vijencem od betona C sa protilirenim Zlijebom. otvori ce pastajati sve rjedi i orijentirani na srednji dio zida ill na najudaljeniju tocku ad prirodnog odvoda iii mjesta gdje voda probija. Prije betoniranja vrh zida se polije vodom. Taka 6ete napraviti otvor koji se mora protezati kroz cijelu debljinu zida. Da bi povrsina bila sto tvrda pospite je tankim slojem cementa. Prije betoniranja izradite oplatu. tj. Da bi se zid ad opeka zastitio ad vlage pokriva se betonskim vijencem (1 . kako je to prikazano na slici 3.njih trecu po duljiru. Beton treba biti kompaktan s omjerom Cementa i pijeska najmanje 1 : 3. Isti otvor maze se izvesti i jednostavnije taka da u strukturu zida umetnete suplje opeke s uzduznirn otvorima. Na deta/ju 7 vidite raspored otvors F. J. a dascica E klizuci po rubnim daskama daje vijencu jednoliiien oblik gornje p/ohe.sijecemo (detal} 2). 22 . • • I 3 Potporni zid treba napraviti taka da maze podniieti klizanje zemljista A: obratite peinl« na donju stopu temelja. koje cere izvuci kad uzidate garnji red zida. Da biste bili sigurni da ste dobra poredali opeke i da 6e odvad biti dobar. Po potrebi opeke lomimo iii ako posjedujema reznu plocu . uzduzna udubina s donje strane da se voda s vijenca ne bi cijedila niza zid. Kako s gradnjom odrnicete uvis. 3). jednak je debljini jedne opeke. nanizite ih na dvije letvice ad drveta. Te opeke ugradite u dubinu zida taka da rupe u njima budu medusobno povezane. Vazno je da u betonskom vijencu bude izadena okapnica. stavljenih u red. Cigle upotrijebljene za pravljenje otvora treba medusobno povezati mortem Preporucl] iva je na un utarnju stranu otvora nanijeti mort i dobra ga uqlacati zidarskom zlicom. Prostor izmedu dviju opeka.

najveca siri na 6 em. oqolivsi zid pripremite dva iii tri komadica finog stakla (rnozete ih nabaviti kod staklara Da biste stakalca probno namjestili u pukotinu. udarajte cekicern u blizini pukotine i slusajte odjek: mukao zvuk znaci da se zbuka odvojila od zida i da je cijela struktura zida izgubila pocetnu ejelovitost. upotrijebite sjekac. medutim. uklonite ih i popravite pukotin u: prosi rite je i na punite cementnim mortom a vece supljine zacepite kornadicima eigle. u to narnjestite stakla poprecno na pukotine (slika. rninirnalna sirina 2em. a da biste to saznali. pokusajte sami procijeniti vamost i vrstu ostecenja: otkrit cete ih izvana na mjestima gdje je napukla zbuka i bas tu pocnite pregledati zid. imaju ostre bridove i svijetle su boje. dodajte vodu i napravite smjesu mekanu poput tijesta. nemojte se potpuno pouzdati u ovo ispitivanje. iii ih sami napraviti od prozorskog stakla ). 23 . Iz blizine osmotrite pukotinu (ako je tanka upotrijebite povecalo) da biste raspoznali radi Ii se 0 svjezem iii starorn ostecen]u. Forma tog klina je u obliku slova X (slika. skinite zbuku oko pukotine (slika. u svakom slucaju ostecenje zida je uvijek popraceno razdvajanjem zbuke od zida. Prvo treba utvrditi da Ii je ostecenje povrsinsko iii dublje. detalj C). Dimenzije su sliiedece: duljina 12 em. zbog vlage bi se taj materijal mogao deform irati i izazvati pueanje stakalaea. Umetnite jedno iii vise stakalaca A kaka je prikazana na crteiu C. Stare pukotine imaju zaobljene rubove i unutra su tamne i prasnjave: svjeze. detalj B). Pri upotrebi klinova s vanjske stra ne zidova ne smijete koristiti gips.Ocjena kvalitete zidova A Kako pazljivim »citenjem« deformacija i pukalina procijeniti ostecenja na zidu? Kako ih popreviti? Deformacije i ostecenja posebno se javljaju na starim zidovima. detalj A). U svakom slucaju. Da biste to ucinili. No. sestruiite ibuku B aka pukotine u zidu. Sad pripremite mjesavinu od 1 dijela cementa i 3 dijela finog pijeska. Spuzvorn operite zid s kog ste prije skinuli zbuku. dobro je ustanoviti da Ii je struktura zida jos u pokretu iii je puknuce uzrokovano slijeganjem zida i temelja koje se do kraja primirilo. Uzmite tanku celicnu zlcu i ispitajte dubinu ostecenja. Prije nego pozovete strucnjaka u pornoc. pukotina u zbuci ne mora uvijek biti na mjestu gdje je i puknuo zid. Ako cak nakon 30 dana stakalca ostanu eijela. S obje strane ostecenja stavite eementni mort u razmaeima od 2030 em.

Tada rupa maze biti promjera 8 do12 em. zatim pronadite eentar i u toj tocki pocnlte busiti busilicorn i svrdlom za beton. naravno aka se izvodi pravilno. usmjerenim prema centra. Poslije nekoliko sati rnozste postaviti eijev. / 3 Nastavite iskopavanja s obje strene. naizrnjenicno s obje strane zida dok se u sredini ne pojavi otvor. zagipsajte rupu aka je otvor slucajno prevelik. to nije teiek poseo. 24 . pripremite iitku smjesu od gipsa (rnjesavinu gipsa) i vode. Da bi posao izgledao profesionalno izveden. Sad radite siekacern.lacali okolni zid. ureiite kruinlcu B dlijetom C. Prije nego pocnete prosiriveti busotinu. Pokussjte prilju biti okvire na otvor s obje strane dok se ne zabiju s najmanje pola eentimetra u zid. Izvadi- 1 Ne ostecujuci zid oznscite srediste A i busite skroz neskroz. Postoj i mogucnost da zbuka otpadne iii se srnrvi i izvan dijela zida u kom ce biti rupa. Na isti nacin moiete i na drugoj strani obiljeziti krug sa siqurnoscu da ce se podudarati s prvim.1 • t \ Ova vrsta posla zahtijeva odredenu tehniku. Tipican primjer kad je potrebno probusitl zid je uvodenje instalaeije. Sada pocnite sjeei okomito na zid dok ne dobijete potpuno cilindrican otvor. . Da biste izg. pocnite sjeci ibuku s vanjske prema unutrasnjoj strani kruga i to s obje strane. ispunite »zliieb: okvira i pritisnite ih u nji hova sjed ista. Otvor zagladite gipsom i utisnite okvite. najprije koso a zetim okomito na zid.Busen]e preqradnoq zida Ne dogada se svaki dan da morate bustti pregradni zid. ana kojaje potrebna za prolaz eijevi za vodu iii za odvod. rupu trsba uokviriti s obje strane metalnim okvirom (sl. ali ne predstavlja poseban problem. za to moiete upotrijebiti okvir kao pomaga10. Potrebna oprema se sastoji od sjekaca dugog 25-30 em i cekica: eiektricna busi liea ce pojednostaviti posao i pornoci da srusite samo onoliko zida i zbuke kolikoje to zaista potrebno. Kako cete raditi? Najprije o)ovkom nacrtajte kruznlcu otvora. Nastavite raditi dlijetom izvana prema sredini. prakticira se busen]e rupe elektricnorn busilicom koja se paslije prosiruje sjekacern. lopatieom skidajte preostali gips. Prije qipsanja otvora metalne eijevi omotejte pustenim trakama. npr.i. dimovodnecijev. kaa npr. Kada provucete eijev. Pogledajte kroz rupu i dlijetom uklonite preostale izbocine. Nasuprot onome sto bi se mog/o ocekiveti. 2) s poklopeem. Postavite okvir 0 i po njemu izravnajte preostale izbocine. Ako rupa mora biti puna manja. te okvire (rozete).

nosivih i pregradnih. Kod malih otvora raspona do 1.Nova vrata voditi neko specijalno rasterecivanjo. Podupiraci su u stvari stupovi. vece radove ipak prepustite strucnjaku. Na grede-klijesta tik ispod stropa stavlja se potporna greda. Otvor mora biti samo malo siri od greda-klijesta koje se u nj umecu. kako zbog detaljnog »snirnanja« stanja zidova tako i zbog eventualno potrebnih statickih proracuna. .---r~=--:~:---~J H._I"r:J I. rasterecivanju tog dijela zida. Oznake moraju biti produljene izvan dodirnih tocaka tako da budu vidljive i nakon pccetka radova. Iznacl vrata i u blizini stropa obicno se buse dvije rupe dimenzija 12 x 12 em kroz koje ce se provuci podupiraci. . G ~/: 1 Crtanje skica na zidu pomocu zacmjene uzice F. Vidjet cerno kako se to radi kod dvije vrste zidova . nego i za vrijeme dok radimo.. ne samo kad je posao zavrsen..50-2 m). To se vecinorn radi u pregradnom nenosivom zidu. nadvoja H i otvors I za grede-klijesta podupirata. nenosivih. I I Probijanje otvora za nova vrata je u svakorn slucaju odgovoran posao i obavlja se s mnogo paznie i opreznosti kako bi se zadrzala potrebna stabilnost svih preinacenih zidova. pa nije nuzno iz- --. Vrata u nosivom zidu Prije bilo kakvog zahvata treba se posavjetovati s projektantom. I 2 Najprije izbusite rupe I u koje se umecu gredeklijesta po dupira ca..-J I -. glavnom zidu. . Ovaj posao je preporucljiv sarno ako pravite otvor umjerene velicine (najvise 1. crtei otvora vrata G. I _______________ l I .glavnih. __ ~ . ali se more dogoditi da treba otvoriti nova vrata i u nosivom.2 m rasterecivanje obavlja 9 ornj i plast zida iii armiranobetonski serklaz. Kod probijanja otvora u nosivom zidu treba voditi brigu 0 tzv.. povezani i ukruceni gredama kroz rupe 12 x 12 em (kao klijesta).. a eijela se konstrukeija podupiraca ukrucuje drvenim Preuredujuci stan cesto iellmo poneke vrata premjestiti na drugu stranu. 25 . I . Odebrsti pozicije rupa I tako da bi se strop sto bo/je podupro. . Na zidu najprije olovkom nacrtajte skieu vrata iii oznacite zaernjenim uzetom. I .

Ako se koristi beton. Moze biti i N914 iii neka druga visina nosaca.72 sata. Nakon ucvrscenja celicnih nosaca u buducern nadvoju. ostavlja se rub od opeke do kojeg ce se poloziti dovratnik. MONTA . celicne nosacs treba pokriti tzv. 3). Udubljivanjem zida dobiva se uzljebina koja treba biti 20 em veca od sirine vratij u.I 1. dok se kod probijanja novih vrata usijecaju pornocu celicnog sjekaca.1 • I I • Otvor u nenosivom zidu Pregradni zidovi ne mogu biti optereceni stropnim konstrukeijama. rnozete nastaviti rusit: donji zid unutar nacinjenoq naerta. kojeg cete ucvrstiti dijelovirna eigle i cementnog morta. Uklonivs: otpatke zbuke nastavite busiti otvor. postavljenu na cementni mort. podupirace rnozete skinuti. Beton je omjera 1 : 3 (cement: sljunak ). detalj 2) inace se izraduju odmah pri podizanju zida. U opecnom zidu izradi se istaka velicine 5-6em te se na drveni okvir »na suho« pricvrsti dovratnik za vrata. No za preuzimanje opterecenja zida iznad vrata. Naime. Pri izdubljivanju zida nikad ne prekoracujte polovieu debljine zida. Tek sada pocnite udubljivati zid za tzv. Radite pazfjivo kako ne biste poqresnim udareima unlstili vise zida nego sto je potrebno. N912 vi sine 12 em. drvenog okvira i dovratnika vratiju sakrij u se ukrasnom letv icom. Dakle. tj. a rupe zatvoriti mortom i komadima opeke. Preostale supljlne izmedu drvenog okvira i zida obzidaju sei ozbukaju u ravnini sa zidom. prije nego postavite rnontazni nadvoj. traverza). izdubite zid iznad vrata da biste naprav iii sjediste za montazni nadvoj. Kosniei se takoder postave na daske. tada oko celicnih nosaca treba izraditi oplatu (vidi sliku 3. Traverza iii celicni nosac ne polaze se direktno na jednu opeku. Daske povezite uza zid pornocu celicmh svornjaka iii drvenih gredica. detalj 4). Istake za dovratnike (slika 3. . »umetnuti« nadvoj iznad otvora vratiju.klinovima izmedu dviju stropnih konstrukcija. Pri zapunjavanju iii obzidavanju eementnim mortom. kojeg dimenzije odgovaraju dimenzijama dovratnika i u kojem ce biti vrata. Rad je tu jednostavniji i brz i i ne zahtijeva privremeno podupiranje stropne konstrukeije. Spojniee izmedu zida. rnoze se dogoditi da donja podloga (iii stropna konstrukeija) popusti pri opterecenju. Danas se vee mogu kupiti tvornicki izradeni rnontazni armiranobetonski nadvoji. Prije ukrucivanja posebnu paznju treba obratiti na donju podlogu koja drzi teret stupova. vanjske strane nadvoja se zapune betonom iii obzidaju. rabie mrezorn s okancima promjera1 em na koju se nabaeuje mort i zagladuje. Od dasaka izradite okvir i pricvrstite ga pornocu vijaka i plasticnih umetaka u prosireni otvor zida. Hasterecenje se izvodi tako da se na ove daske cavlirna pricvrste kosniei (kose grede) s oba kraja zida. poslije 48. Ako je pregradni zid jako visok. 26 . Ako se radi a nosivom zidu debljine 25 em morate izraditi istaku (spaletu) u zidu. Ostali zahvati oko ugradnj e vrata sl icni su opisanirn 0 ugradnji vrata u glavne nosive zidove. Obicno se oko 30 em iznad vrata izbuse tri rupe. srusite dio preostalog zida te ucvrstite drugi nosac jednakih dimenzija. privremeno rasteretite zid kojeg potporanj mozete napraviti vrlo jednostavno. koja proizlazi iz statickcq proracuna. Znatno su tanji od nosivih zidova.opeke. mogu se upotrebljavati prenapregnute armiranobetonske gred ice iii grede od tzv. Nakon 510 ste naerta Ii otvor za vrata u zid u. detalj 1). a duboka 12-13em. Klinovi se zabijaju izmedu dasaka i stu pova. Tehnika busenja rupa buduceq otvora slicna je navedenoj. nego na podloznu plocu od eelienog lima. Za izradu podupiraca obicno se koriste grede 12 x 12 em (sl. Kada se beton stvrdne. tako da se u nju rnoze smjestiti eelieni I nosac (tzv. koje leze na podlozi (slika 3. Nakon toga. kao u prethodnom sluca]u. Sada prijedite na drugu stranu zida i ponovite postupak. Uzljebina treba biti visoka 14-15 em.

Detalj 4 prikazuje kako poduprijetipregradnizid. Napravite siedist« E za nadvoj ad eelienill nosecs FiG (detalj 1 ali tsko da rupu za drugi nossc kopete tek kada je prvi u zidu. I I I I L I I I --.2 I I --oJ .--_ ---I-I I I I I I I I I I I I I I I I I 3 I I B I I I I I I II I I i __ __ _l I 5 3 Poduprite najprije strop A gredom D upotrijebivsi podupirece B na koje se naslanjaju grede provucene kroz rupe na zidu C. Meduprostor adazga zap unite betonam I. Zatim se iskopa otvor za vrata i umece drveni okvir H (detafj 3). prednapregnutu gredieu i gredieu ad monta opeke. a 5 dve momeine tipa nadvoja. Detalj 2 prikazuje kako se kod novog zids izraduje istaka na koju se naslanja okvir vrata. r 27 .

pregradni zid mozete podignuti pornocusupljih opeka. Profili se ucvr(. stropu I podu odredite zidarskim konopcem. pogotovu ne ako materijal pripremate na stepenistu. Poloiaj buduce pregrade na zkiu. 28 . " I 1 Posao mora biti jednostavan da ga i pocetnik rnoze savladati.uju za zid i za pod pomocu vijaka i plesticnih umetska. Ako imate dvoriste za priprernu rnorta. Pri izboru penet-plocs tocno izmierite visinu zida do strops. N e zaboravite pripremiti dobar temelj Praktican necin postsvljsnj« grade vinskih plata A lJ metalne profile B I C. Upotrebom lakih gradevinskih ptoce radit cete puna lekse.. ne znaci da se to svida i susjedima. u sluca/u da ne moiet e dobiti panele dovoljne veticine morat cete se odluciti za zidenje gipsanim plocsms iIi nekim drugim rnaterijslom npr. C su najcesee ad sluminije iIipocincenoq lima. sup/jam opekom. Na detaljima 1 i 2 Vide se pojedinosti stezanja gradevinskih panela pornocu treke C lJ profi/ B. B . Valja irnati na umu da u gradu nema mjesta za pripremanje vecih kolicina morta iii za gomilanje potrebne cigle.1 . aka se netko od nas raduje rade6i nepoznate poslove.(. Kako napraviti drvenu pregradu? Moqucnost da kUGU adaptirate po ietii i ujedno stedite.Izrada pregradnih zidova 1. Osim toga.

Paneli se mogu postavljati i za tzv. koja stiti donje rubove ploce. Povrsina panoa pogodna je za bojenje iii za lijepljenje tapeta.. Panel-ploce su pravokutna oblika i prikladne za gipsanje na spojnieama izmedu ploca te ploea i zida. Izrnedu razlicifih postojecih tlpova (vrsta) odabrali srno. zbog primjera. Panelke mozete rezati obicnom pilom iii kutnorn brusilieom. tj. pokucstvo pomaknite. Gipsane pregrade U prodavaonieama se rnogu kupiti panelploce (panelke) namijenjene upravo brzoj rnontazl izdrzljivih pregradnih zidova. Ako sav posao morate obaviti u stanu. Pregradni zidovi il. Zelite Ii zatirn u zidu napraviti vrata. 29 .c A (~ B i skin uti zbuku sa zidova i stropa na mjestima gdje ce ill se dotaci novi zid .i stijene najvise se izvode taka da se na vanjske povrsine postave gipsane place. Odaberete Ii ovaj tip panela.pi ace izraduje se u standardnim dimenzijama i prikladna je za prostorije visine 3 m. jedan tip gips panel-ploca sa srednjicom od sacaste konstrukcije. Zategnite zidarski konae kako biste oznacili mjesto gdje ce doci konstrukeija i kontrolirajte okomitost zida pornocu viska. drvoeementne i gips place kao sarnostojece iii sa razlicitim izolaeijskim rnaterijalima izmedu dviju ploca (sendvic stijene). Zatim kupite onoliko panelki koliko ih je po 120 em sadrzano u toj mjeri dodavsi 1 em. Ovaj tip panel. prekrijte plasticnorn folijom i pocnite s po- 2 Panelka se na masivni zid postavlja pomocu /etve pricvrscene ne zid plesticnim iii metalnim umecima. Kad ih donesete kuci. pazljivo izmjerite duzinu zida. a istovremeno se uz nju postavl i profi/irana kutne lei va. Ssceste penel-ploce lezl na Ietvi. ucinite slicno po uputarna u prethodnom poglavlju. preporucljivo je upotrijebiti materijale koji zahtijevaju najmanju rnoqucu kolicinu rnorta i zbuke. nemaju papirnatu oblogu nego se zavrsni radovi obavljaju gipsanjem i licenjem glatkog zida. Kod nas se najvise primenjuju gips-kartonske ploce. sivi finis. presvucene posebnim papirom na kog se direktno mogu lijepiti tapete.

Oba umetka zabijte za gredieu na stropu iii za stup. 1 4 Nosiva konstrukcija je napravljena od stupova C. Na gornjoj strani ucvrstite stup drugim drvenim klinom (umetkom). Dvjema crtama. Na kraju konstrukeiju oblozite s obje strane materijalom po telji. drvenom oplatom iii gipskartonskim plocama.I I slom. a B ze strop pomocu plastii5nih vijaka. Krajne stupove napravite ad jelovih grediea dimenzija3 x 7 em iii slicnih.. 1 3 Da biste napravili nosivu drvenu konstrukciju kao pregradnu resetku neipriie pricvrstite gredicu A za pod. tako da lakse mozete raditi. razmaknutim za debljinu panelke oznacite poloza] novog zida. Nastavite pricvrscivati okomite grediee ad kojih dvije moraju bit. U ovorn slucaju se prije svega izraduje nosiva drvena konstrukeija (rostili).. Izmedu ploca unutar gredica mogu se . Ne rezite sve grediee na istu duljinu i poneki put kontrolirajte mjere: maze se dogoditi da strop i pod n isu sasvim para lei n i. utisnuti toplinsko-izolacijski materijali (rnineralna vuna). paral elno izradite dvije konstrukcije drvenog kostura. Nakon pribijanja pregradnih gredica H suplja resetke se puni izotscijskim meterijelom i obleie prema ze/ji. Oebljina takvih zidova sa zvucnorn izolaeijom trebala bi iznositi oko 17cm. Vratite se na pod. unutar kojeg se po laze mineralna vuna. to isto ucinite na gornjoj stra ni tako da stu p stoji potpu no vertikalno (pr. 1.ugi klin od tvrdog drveta. Zatim odgavaralucu gredicu na podu ucvrstite na isti nacln. posluzivsi se plasticnim vijeima i 8-m01 urnecirna. Na detaljima 1 i 2 vidite pojedinosti ucvrsciven]«. Drveni kostur Izvedba drvenog kostura nije posao za zidara.. . u sredi ni (srednje) cete ih pricvrstiti ovako: pricvrstite na podnu gredicu drveni klin (slika 4) s jedne strane okomite letve. Grediee su istih dimenzija. 30 . a druge na razmaku 40 em.ovjerite pornocu viska). u dodiru sa zidom. Izmedu stu pova ucvrstite poprecne grede koje ce pojacati eijelu konstrukciju. ali za samagraditelja ta teoretska razlika nije bitna. Da biste ucvrstil i letviee sa stra ne. Provjerite okomitost i prikueajte kli n cavlima. Pricvrstite najprije gredieu za strop. Okornite grediee maraju biti krace za oko 1 em ad razmaka koji se dijeli na gornju i donju gredieu. upetih izmedu letvi Ai 8 pomocu kfinova F i G. na drugu stranu stupa umetnite dr. Zelite Ii zid dobrih zvucnoizolacijskih svojstava u ovoj »monting« tehnici.

Prije svega zid ne mora biti nov. koja se obicno rnijesa u slijedecem omjeru veziva i pijeska za 1 m3 gotove zbuke: 130 kg vapna (hidrantno vapno u prahu). 150 kg cementa i 1520 kg pijeska.2: 3 (cement: vapno: pijesak). a aka je od kamena morate ga ocistiti da bi se zouka bolje primila. U pravilu. koja se sastoji ad 1. Kruinim pokretima gladilice F zeqtsdite ibuku. sloj je tzv. koje znetno o/akSavaju posao. zbuka se nanosi u dva iii tri sloja. Postoje ibuke s mineralnim vezivima. volumnog dijela cementa i 3 volumna dijela pijeska. 2 Zaravnajte mort izmedu dviju traka letvom rsvnjscom E.Kako zbu kati . produzne zbuke sa cementom primjenjuju za vanjske. Za mjerenje volumena obicno se uzima lopata iii neka manja posuda. Po kolicini veziva. prije zbukanja novog zida treba pricekati 40-50 dana. Ooicno se kaze. Velicina una pijeska je od 0 do 5 mm. Velicina cestica pijeska je ad 0 do 4 mm. finoci pijeska i narnjeni zbuke se dijele na vanjske i uliutarnje. jer ce se u suprotnom uvijek ocrtavati reske izmedu opeka. a vapnene samo za unutarnje radove. oibukejte trake vadi/ice A pomocu letve B. 1 U svakom slucaju. i tzv. gruba zbuka. Danas se na nesem triistu mogu proneci gotove industrijski proizvedene ibuke. kojime treba dodati samo vodu. cementni »spric: iii cementna prskana zbuka.5 mm (mulj). Fine zbuks mogu se pripremati s vapnom u omjeru 1 : 3 (vapno: pijesak) i cementom u omjeru 1 : 0. Prvi sloj zbuke je tzv. najprije na suho. Da biste revno oibuketi zid. Kubni metar zbuke obicno je dovoljan za 40 m2 zida. ziderskom ilicom kao na primjeru D. da se tzv. zatim postepeno dcdaiuci vodu dok se ne dobije podatna smjesa za zbukanje. Ovu zbuku zidari obicno pripremaju mijesanjem komponenti u omjeru 2 : 1 : 9 (vapno : cement: pijesak). a pomiCite je i desno -lijeva. plesticne ibuke koje se isporucuju u pastoznom stsnju i nije im potreban nikakav do datak. Pazljivo promijesaite sve sastojke. Ova pravilo ima samo jednu iznimku: aka je zid ad betona maze se zbukati odmah i tad ce zbuka bolje prianjati uz njega. Cementu se dada 10 do 20% vapna. Drug. da bi se zbuka nanijela i· izgladila sto ravnomjernije valja se prisjetiti nekih jednostavnih pravila. Zid dobra navlazite. Letva mora kliziti s viseg na niie. Tezinski omjeri za 1 m3 prskane zbuke su: 500 kg cementa i 1500 kg pijeska. Za postizanje vodoravnih i okomitih ravnih ploha zbukanjem valja se pridrzavati slijedecih postupaka: a) na zid se nabacuje mort i poravnava u ploce promjera oko 15 cm 31 . Zatim meduprostor ispunite mortom C nabacite ga na zid. Za fine zbuke upotrebljava se pijesak veliclne cestica od 0 do 0.

znak je da odnekud prodire vlaga. Da biste je zagladili do savrsenosti. naprotiv grubo zagladena povrsina pomoci ce da slijedeca naslaga fine zbuke bolje prione uz prvu. '. finalnu obradu zidnih povrsina. ostavite zbuku da se susi bar 40-50 dana. ali bi bilo dobro upotrijebiti malo jaci produznirnort da bi povrsina brida bila cvrsca. letva mora kliziti odozgo prema dolje pomicana uz to i brzim pokretima lijevo i desno (slika 2). Ako se ponovno pojave. lrna ih razlici ti h vrsta. Prikucajte najprije dascicu (duz eijelog zida) s jedne strane (jos neobradene) tako da strsi 1 em izvan liea zida. radite ovako: ispunite do polovice zidarsko vjedro vodom i istresite u nj gips neprestano mijesaiuci zidarskom zlicom dok ne dobijete zitku masu: gips brzo otvrdnjava i zato uvijek pripremajte male kolicine.. skinite dascicu i stavite je na ozbuka ni zid isto da strsi 1 em. g/adilice pri upotrebi gotovih plesticnii: ibuka. Danas postoje i plasticne zbuke u pastoznom stanju koje se isporucuju gotove. zatim viska i libele c) ploce od marta spoje se zatirn zbukanjem u okornite trake vodilice koje ce posluzlti za vodenje letve d) prostor izmedu traka vodilica ispunjava se mortem odozga prema dolje i zbuka poravna letvom ravnjacom i drvenom gladilicom e) kada se osuse. Eventualne neravnine obrusite brusnim papirom. Zbuka ce se sve vise i vise izravnavati pomocu drvene letve kojom cete prelaziti preko traka. Zbuka se najjednostavnije i najbolje zagladuje pornocu gladilice . 32 . nabacena izrnedu dviju traka pocevsi odozgo. zbukaj- te lice zida kao sto smo vee opisa!i. nanose6i zbuku sasvim do daseice.. u suprotnom cete na zidu imati vlazne mrlje. fino zbukan]e ne morate pricvrsciveti dascicu. sastruzite ih priie nego olicite zid. zaravnajte i ocistite metalnu povrsinu. posluzit ce za vodenje letvica kojirna se izravnava zbuka. Zatim nanesite mort na zid kao sto je vee opisano. Gipsanu zbuku stavite na gladilieu i navlacite rnasu pod kutom od 300 uz zid. Ako se za vrijeme susenja na zbuc: pokazu bijele mrlje. Za drugu ruku.. Ako zelite ozbukati udubine. Ako se brid nalazi na prolaznom mjestu gdje postoji rnoqucnost ostecenja. tj. brid s jedne strane ucvrstite dascicorn. dobra je cesce je vlaziti zidarskom cetkorn i zatim izgladiti kruznirn pokretima gladilicom. Kad zbuka »pr imi«. Tad ozbukajte neozbukani zid. uqlove i bridove zida ne radite istovremeno na oba zida. a zati m isto ponovite na slijedecern dijelu zida. Ako zelite zaravnati i zagladiti zid gipsanom zbukorn. Prije licenja iii postavljanja tapeta. 3 Da biste izg/aeali ibuku premeiite je zidarskom cetkom A iprecJiteg/adilicom B kako to pokazuju strelice. N aizrnjenicno je izravnavajte i izglad ujte. a sluze za drugu ruku zbukania iii za tzv.»Prva ruka« ne mora biti »dotjerana« do savrsenosti.b) vodoravno i okomito poravnavaju se ploce na razmaku od 1.5 m pornccu letve. G pokazuje poloie. pricvrstite za zid metalni kutni profil s malo marta tako da njegova vanjska povrsina bude u visini buduce zbuke.

0 nacinu kako ce slagati geometrijske oblike od ovih rnaterijala.Mali pornoenl radovi Upotreba cig/e keo asnavnog i eevrsnoa materija/a. Na cigle opel stevite mort i oznecite potois] supljih cigala L. N anesite na tlo »posteljicu« od marta i na nju slozite red punih opeka (sl. na hladno rnjesto. trasnjirn 2 Pol ice za boce Pregrade su originalne ali i funkcionalne ako sluze kao police za odlaganje boca s vinom Za bezu od ciga/a prosttite mort G. 2) na dovoljnoj udaljenosti od 33 . Zbog mjers. U ovom zadnjem slucaju radite pazljivo kako bi S8 polica uklopila u ambijent. Konstrukciju mozete podici u podrumu. ali ie odgovornost mania zbog oqranicenosti posla. na prostoru ispod stepenica iii tame gdje stanujete. stijedeci crtu F i na njega poloiite cigle H preme mjerama sa slike 1. ti. nalaze se uzduzni kanalici. s pogodnim naqiborn i dobrom izolacijom ad okolnog ambijenta. 1). Raznovrsnost preinaka ovisit ce a rnastovitosti svakog pocetnika. Ovdje cerno opisati samo nekoliko primjera. Kao i za zidove potrebni su opeka i mort. Ta udaljenost iznosi najvise 12-13 ern. Izmjerite razmak koji dijeli drugi donji kraj opeke ad poda (sl. Oko rupe. radi se 0 supljo] opeci cetvrtasta presjeka s velikom ruporn promjera oko 12cm u sredini. potoiite brid cig/e A na pod B taka da se stranica C douce zida D. Pripremite malo morta (1 dio cementa i 4 dijela pijeska): zaronite suplje i obicne opeke (pune) u vodu i kada dobra upiju vodu. u preostalom okolnom volurnenu. Primaknite opeku donjem bridu zida i podignite je gore dok se kosa stranica ne priljubi sasvim uza zid. mozete poceti zidati. Potrebna je opeka posebna oblika. koji u primarnoj upotrebi ave opeke imaju ulogu toplinskog izolatora. Morate imati tocno toliko supljih opeka koliko boca zelite sprerniti i nekoliko punih opeka. moze i ana koj a se inace korist i pri izgrad nji dimnjaka. a pocet cerno od upotrebe supljih opeka i blokova za pravilno cuvanje dobrog vina. Ponekad je dovoljan i mali zahvat na unupregradnim zidovima da bi se stan ucinio funkcionalnijim. Svrha jaj je da ufjepsa kucu j ucit» je funkcionalnom. Izmjerite udaljenost E i oznecite na podu crtu F ietiene du/jine.

prasina kamin gubi svoju cvrstocu. Izmedu supljih opeka takoder stavite mort. Zadnjih godina se medutirn karnin ponovno vraca u mnoge domove. Isto ucinite i s opekama koje cine bazu. mozete ih i prebojati. Ne zaboravite odstraniti lopaticorn iii zidarskom zlicom visak rnorta Pustite da se mort »stegne« i poslije cstiripet dana nastavite sa zavrsnirn radovima. ako ielite tskirejte. Svu prasim.v. Kamin Kamin. lzboiiine M izgladite brusnim pap/rom N. Stoga kamin valja povrerneno pregledati kako bi se otkrila 4 Popunjavanje pukotina i resk] u kaminu. Popunjavanje resk» i pukotine vatrostalnim mortem pomocu liCilacke lopatice. kistom U dobra ope rite dio koji cete poprav/jati. Na opeke nanesite malo morts i gore stavite suplje opeke. Zna se da je poszija plamena. boce ce biti u tami izolirane jedna ad druge i pod pravirn naqibom koji pogoduje cuvanju vina. S vremenom mogu sejaviti slijedece smetn]e: pukotine. malo nagnute natrag. Ne treba ih »vezati« na zid jer pregrada nece biti jake visoka (najvise 1 rn): Nastavite na isti nacin zidati tako da eig Ie stavljate naizmjen icno (slika 3). Kamin je graden od specijalnih vatrostalnih opeka iii posebnih blokova nacinienih od vatrostalnih materijala. nekad jedini izvor topline gotovo je potpuno nestao iz kuca. Pravodobna pornoc produzit ce trajnost karnina. odstranite usisacem.zida da na njih mozete poloziti prednje krajeve prvog reda supljih opeka. pucketava i neodoljiva. ostruiite iicenom cetkom Scad iz pukotine T. eig le mozete lakirati prozi rnim lakern sto ce ornoquciti lakse brisanje prasine. Lezeci u otvorima u cig lama. vee prerna tome sto bolje odgovara ambijentu gdje se nalaze. Uzmite grupi brusni papir (1 iii 2 komada) i izgladite sve nepravilnosti na cpekarna te popravite bridove. 3 Zidajte do iefjene visine. Najprije su ga zarnijenile peel. unoseci nezamjenljiv ugodaj topline i sigurnosti. Ako nosac za boce nije jako visok rnofete ga upotpuniti cvjetnim vrticern (zardinjerorn) iii spojiti s kucnirn barom. slsiuci cigte jednu na druou. Aka su medutim state velike trebat be potpuno izmijeniti unutrasnjost kamina. a zatim prakticni radijatori i drugi izvori topline. boja ce ostati nepromijenjena. koji potjece od drveta. 34 .

staklene vode. Dobro ostruzite mjesta gdje su opeke spojene. Radi Ii se 0 opekama. 6 Oblaganjekamina opekama:nakon sto stesve dobra ocistiti i oprali zid. popunite reske. Blokove je dovoljno ulagati u lezista. Ako je straznji zid kamina. Ako se oko zida kamina pojavi cad. Kada sve to dobro prornijesate. jedan dio hidraulicnoq vapna i devet dijelova finog pijeska). Odstranite srusene zidove i pornocu sjekaca pazljivo oclstite rubove i bridove svih prijasnjih spojeva. Mokrim prstom zamazite reske i pukotine te uklonite visak gline. dijela cementa i devet dijelova pijeska i tzv. Ciscenja zavrsite ostrorn cetkom kojom cete skin uti prasinu s obje strane pukotine. (Tvornica »Zaqorka« u Bedekovci ni prodaje vee gotove vatrostalne mase. Stari kist dobra narnocite vodom i njime perite pukotinu da upije sto vise vode. To je posao koji svakako treba obavljati Ijeti.) Provjerite da ll je vatrostalni mort dobra popunio pukotine. Dobra spojite i zagladite spa} elemenata sa dimnjekom C. ubacujuci iza njih mort (sastav: jedan dio cementa. Leziste blokova iii opeka dobro natopite vodom. 35 . Ako kamin oblazete vatrostalnim opekama. lsti postupak cete prirnijeniti ako popunjavate iii obnavljate mort u reskarna opeka s vanjske strane kamina. Pripremite mort ad dijela vapna. \ 5 Zamjena blokova u starom kaminu A: nove elemente B priiivrstite za ksmin vetrootpornlm cementnim mortom umetnutim iza i u spajeve. Zatim uzrnite strugaljku iii zidarsku zlicu i prernazite pukotinu. obrlsite prasinu te dobro operite. ako je kamin zidan ad blokova. Posao u oba sluca]a pocinie rusenjern unutrasnjosti starog kamina. Istim mortom spojite gornji blok s dimovodnom cijevi. ucinite to prije na dnu lozista i bocno (sl. treba naci slicne koji ce se bez tsskcca ugraditi u kamin. Pricekajte nekoliko dana prije nego ponovno zapalite vatru. radite to cskicern i sjekacem. jedan za drugim. Ucinite ovo: najprije ocistite metalnom cetkorn strazn]i zid kamina od cadi i pregledajte pukotinu. od blokova iii opeka. pornocu sjekaca prosirite pukotine i odstranite dijelove koji se lome. nabavite ih onoliko koliko je potrebno za obnovu zidova kamina i lofists (upotrijebite vatrostal ne sarnotne opeke). 6) izmjenicnim slaganjem reski. odstranite sve izbocine ad marta. U slucaju da ne uspijete pronaci zamjen u. a povezite ih medusobno vee spomenutom smjesom. odstranite je zicanom cetkorn.svaka pojedina pukotina vee u samom pocetku. obloitte ga vatrostalnim opekama G spojenim medusobno vatrostalnim glinenim mortem. izgubio cvrstocu i poceo se mrviti morate ga potpuno izrnijeniti. Ti se blokovi inace ugraduju u konstrukciju prije dovrsavanja kamina pa cete morati pronaci manje komade koji se mogu uloziti u gotov kamin. Pricekajte bar 24 sata prije nego ponovno zapalite vatru u kaminu. upotrijebite opeke. vatrostalnim mortorn od gline i sarnotnoq brasna (omjer 1 : 2) koji se mogu nabaviti u skladistima pecarsko-kerarnicarskog materijala.

.

iljebovi i dimnjeci zahtijevaju stelno j dobra odrievenie. Uvijek dobro izolirana terese. garancija je za sigurnost prostorl]e ispod nje. . Strebe. Konstruirajmo »krov« za svo] eutomobil.KRoVoVI K ako ih odrioti uvijek u sevrsenom stanju da bi se izbjeglo opasno prodiranje vode.

na deta/jima se vidi necln spa/an/a. Pokrov od skrifjevca iii cementazbestnih ploca-salonita upotrebljava se za strme krovove.J 38 . Pokrov strmih i polozenih krovova uglavnom je nacinjen od crijepa. Osnovni tipovi pokrova strmib krovova: A od vucenth t/jebnjaka-kana/ica. dok je popravak ravnih krovova bolje prepustiti profesiona 1eima.'" r \ I Krovovi se prema nagibu gornje p/ohe dije/e na strme (vise od 30°). f • I ) ) . eementazbestni h ploca -salonit. Cementazbestne ploce (salonit ploce) upotrebljavaju se i za blage (polozene) pokrove (valovite ploce cak do 80 nagiba). U nasoj zemlji se najcesce upotrebljavaju dva tipa erijepa: obicni i utoreni. pokrov I 1 . TEHNIKE POKRIVANJA KRDVOVA Prema nagibu krova odreduje se i pokrovo Samograditelji se mogu prihvatiti popravaka na strmim i polozenirn.(". C .lpak. ) . lima iii valovitih plasticnih materijala. kad se rnisll na pokrov krova najces6e se misli na erijep.krov pokriven salonitom (salonitkeravne ptoce): D-pokrov od lima. polozene (manje od 30°) i ravne (manje od 3°).pokrov od valovitih selonitnih iIi Iimenih ptoi:«. B potoieni krov s pokrovom od tlacenog utorenog crijepa. skrilievackih ploca. E . 0 ravnim krovovima bit 6e rijeci u poglavlju 0 terasama.

rad u tim uvjetima je narocito opasan. klijesta E. Za rad na krovu morate obuti lagane cipele s gumenim donom (slika 1) koj dobro prianja uz crijepove pa cete se sigurnije kretati pri cernu ne6ete ostetiti krov. aka i jos niste sa siqurnoscu utvrdili da se radi a lomu crijepa. Upotreba sigurnosnog konopca. Oprema potrebna za popravak pokro va: eipele s gumenim donom A neprtniscs B s nekoliko erijepova C. obavezno zovite strucnjaka. vezan sigurnosnim konopcem. ceki6 D. 39 . ne rnozets raditi bez pornocnoq pribora. hodate Iikako to prikazuje slika N. ispod njih su sigurno potporne letve i crijep se nece slomiti. vjetar. 2 Za krov od utomog erijepa opreme te tste samo dodajte ios malo ietjezne iice. a u tim uvjetima mazda cete cak i jed nostavne radove prepustiti strucnjacima. vezanje uietom. mogli biste razbiti erijep i po vrijediti nogu. niti aka je mokar iii kad je hladno jer rnoze biti prekriven mrazom (injem). prijeko je potrebna. stopalo stavljajte na crijep prije nego prenesete tezlnu tijela. Izmedu ostalog to su Ijestve s kukama. Rad na krovu zahtijeva da vodite racuna i 0 moteoroloskim uvjetima. Materijali od kojih su nacinjeni lzlozenl su atmosferskim utjecajima. Kad se iz bilo kog razloga penjete na krov. Aka morate raditi u blizini strehe. Stopalom stanite na preklop erijepa kao sto vidite na slici 1. Sto god popravljali na krovu morate raditi krajnje oprezno da ne biste napravili velike stete iii ugrozili vlastiti zivot.Kako hodati po krovu Pazite na mjere sigurnosti . Ne penjite se na krov aka pada kisa iii snij eg. Ako je krov prekriven utornim crijepam. skela. roienice. hodajte taka da stopa 10m uvijek istovremeno stanete na dva povezana crijepa Hodajte malo savijenih koljena. snijeg. konop G i plesticne folija H. drugi.npr. stavite stopalo poprecno na mjesto gdje jedan crijep prekriva drugi (slika 2). Tome valja pridodati stete koje cine ptice dok prave gnijezda i nepazljivi majstori pri postavljanju tv-antene. Po krovu. bile one u drvu iii zidu. Krovovi. provjera cvrstoce drvenih konstrukdja letve. ponesite za svaki slucaj nekol iko crijepova. popravlja krov. Radovi koie rnoze obaviti sam vlasnik su oqraniceni na popravak krova bez diranja u drvenu krovnu konstrukciju. krecite se vrlo oprezno. zahtijevaju konstantno odrzavanje. Aka je nagib krova velik. vjerojatno cete pronaci poneki slomljen iii 6ete ga pak nehotice slomiti. Ukoliko za vrijeme popravljanja otkrijete stete na krovnoj konstrukciji. Kakav god bio tip krova i njegov nagib. voda. Dok jedan ostaje na sigurnom mjestu. U ovakvim slucajevima uvijek je bolje raditi udvoje. Na slici oznscenoj slovom M vidite ksko treba hodati. cavli F. pricvrscencq za cvrsti dio konstrukcije krova. pokrivenom polukruznim crijepovima. vise nego bilo koji drugi dio kuce. led i tuca udaraju i h bez mi losti.

Prepolovtienu kana/leu mozete upotrijebiti kako prikszuje s/ika E. U svakom nizu postoji prvi (donji) i drugi red (qornji) kanaliea i tako naizrnjenicno.rijepova Ovaj posao nije suvise teiek. polozeni na letve. Preklopi kanalica iznose 8 do 10 em. morta.Preslagivanje c. Prije postavljanja drugog reda u prvom nizu treba slagati kanalice prvog reda u drugom nizu. sto ovisi 0 tipu krova Pocnirno s tipicnirn pakrovom od kanalica. lako je rnozete zamijeniti novom iii dvjema polovicarna Mozete npr. Siaganje pocinje bilo s desne iii lijeve strane strehe. a ako su bez nosa pricvrseuju se pornocu cavala za letve. Naj prije se postavlja prvi red kanalica u prvom nizu. Pokrov od kanalica sastoji se ad udubljenih i izbccenih redova kanaliea koje 5e preklapaju i prostiru od strehe do sljemena. Prvi iii donji red je postavljen na letve na hrbat. Tehnike slaganja se razlikuju. gledano duz strehe. vee drugog) krov Obavlja se povremeno. Kako slozit] kanalice Tehnika slaganja kanalica je vrlo jednostavna. kanalice su polozene u nizu. tako da su uzi krajevi dol]e a sid gore. ali je treba tocno slijediti do najsitnije pojedinosti kako bi se izbjeglo prodiranje vode iii stete na krovu. ali ga morate obeviti vrlo pailjivo kako biste izbjeg/i veGe stete. dok gornju letvu prelaze za 3 em. Ako se polazu na suho tad a se moraju 3-4 bocna reda. ali F zebtijev« njenu zamjenu. upotrijebiti vsci komad razbijene kanalice i s dodatkom druge (ne drugi komad istog erijepa. uz sljeme i okap. Najprije treba utvrditi kojl su crijepovi razbijeni iii razdvojeni i tek potom ih zamijeniti iii sloziti.pocetnu dvostruku letvu za 7-8 em. Kanaliee se postavljaju na suho iii na mort. 40 . narocito na mjestima na Kojima se sakuplja snijeg ili su na udaru vjetra. Ako su s »nosom« onda se nos kvaci za gornju letvu. poloziti na sloj 1 Keko tete zamijeniti rezbijenu kanalieu prikazuju slike A i B. Kanalice prelaze na donju . u razlicitirn vremenskim razmacima. Kad se sarno jedna kanalica razbije. Provizorno ih mozete popraviti pomocu plssticne folije C.

2

drzavanje krova se ponajprije sestoji u zamjeni starih i napuklih kanaliea novime. Prepoznaju se po poromiioipovrsini. svjetlijoj iIi tamnijoj boji: Ajestara kana/lea a B nova. Dugom motkom C, hodsjuc! po samom vrhu krove, gurajte prema do!je /if;ce i druge neiiistoce koje mogu izazvati prodiranje vode D kao sto vidite na deta!ju.

o

popraviti ovako: sklonite razbijenu kanalicu i postavite je (tako da udubljenje bude dolje) poprecno na drugi crijep u blizin i; skinite oba crijepa do razbijenog i postavite kao i onaj prvi. Pazljivo ispitajte jesu Ii donje kanalice Gvrsto povezane; u sl ucaju da je nekoliko razbijenih (1-2) zamijenite ih eijelima koje ste upravo pomaknuli; dobro je da za gornji red upotrijebite nove kanalice. Da biste uklonili one iz donjeg reda, morate pomaknuti jednu iii dvije iz gornjeg reda. Sad postavite donji i slozite gornji red pocevsi odozdo (ad strehe) prema gore i nastavite onako kako smo to vee opisali. Da biste umetnuli posljednje kanaliee morat cere jed nom rukom podignuti gornju, uvuci je za 10 em uz stranu zadnje i sve sloziti. Kad popravljate krov na brzinu pa koristite dijelove kanalica, dobro je imati na umu da su oni vrlo kratki i da njihovi krajevi stavljeni na druge gomilaju i cine izbocine na krovu.

Ta ce »grba« smanjiti nagib sto ce za posljedicu imati prodiranje vode. Da biste to sprijeci li, kada otkrijete da voda prodi re. a nemate potrebnu kana lieu za popravak krova, odlozite posao za kasniie. a ispod crijepa stavite plasticnu foliju - provizorno rjesenie (sl. 1, detalj C). Kad yam se ukaze prilika ispitajte i ostale crijepove. Pazite: nove iii kanalice u dobrom stanju su cvrste, jasne boje, glatke povrsinei malo masne. Stareci povrsina irn postaje sve porozn ija, bridovi im otupljuju i postaju lomljivi. Naidete Ii na takve na svom krovu, najbolje je da ih zamijenite drugima. Vodite racuna da je za pokrivanje 1 m2 krova (dva reda) potrebno oko 40 kanalica. Svaka otprilike ima 1,8 kg. Ako je kuca niska i okruzena visokim drvecern, vrlo je vjerojatno da ce se u jesen, s dolaskom ruznog vrernena. izmedu crijepova skupljati suho lisee. Kad pada kisa ove prepreke stvaraju mala »jezera« koji onda uzrokuju probijanje vode (slika 2).

41

..
r

,

Da biste uklonili srnece. a da ne morate setati po krovu, uzduz i poprijeko, uzmite dugu, laganu motku i hodajuci duz (vrha) krova gurajte lisce, Smetnje se mogu javiti i na strehama (vidjet cerno kasnije kako ih treba ukloniti).

Popravak sljemena

krova

Sljeme krova je dio koji je manje izlozen ostecenjima, No, kada se pod utjecajem atmosferskih djelovanja mort, kojim su kanaliee pricvrscene za sljeme krova, pocne mrviti, eijeli krov je u opasnosti, Ako j ak udar vjetra odnese koju kanalieu sa sljemena. mort ispod nje pocinje se raspadati i krov gubi svoju povezanost (cvrstocu) bas u naj osjetljivijoj tocki. Nize kanalice, tj one prema strehi pritiscu one qorn]e. No, ako na vrhu nedostaje mort, koji cvrsto drzi qornj sloj, nema lezista ni za slijedece redove. U tim uvjetima postupite ovako: cekicem i dlijetom oprezno odvojite kanalice s vrha krova (slika 3) i stavite ih na obliznje crijepove koji su stabilni i ne klize. Dlijetom razbijte mort dok ne dodete do nosive strukture, Od jednog dijela cementa i 2 dijela pijeska pripremite cernentni mort i njime napunite kanal nastao izmedu crijepova. lzrnedu nagiba obiju kanaliea slofite, zabivs: ih u mort, kornadice crijepa (slika 4 detalj) koji ce ucvrstiti vrh i olaksati otjecanje vode po nagibu pokrova.

ponovnom stavljanju crijepova, nego i brizIjivom ciscenju potkrovlja od tragova gn ijezda. Nekoliko okolnih crijepova (onih gdje je bilo gnijezdo) treba podignuti i ukloniti sve isprepletene slamcice i perje te pon ovno slozit: zljebnjake na njihovo rniesto. Hodajuci po vrhu krova pogledajte duz nagiba da Ii je ios koji zljebnjek podignut iii razbijen (na krovu gdje je gnijezdo savio jedan par ptica sigurnosu to ucinili i drugi). Tragovi se sastoje od per]a i slarncica koji strss ispod crijepa, od pticjih izmetina iii razdvojenih zljebrjjaka.

3 Aka je s/jeme krova razva/jeno uklonite siekscern A stare kana/ice s vrha B i mort Ispod njih. Secuvejt« eije/e kana/ice.

Pticja gnijezda
Neke vrste ptica rado prave gnijezda u konstrukciji krova, metar-dva iznad strehe, Sarno gnijezdo ne smeta krovu, buduei da ie napravljeno ispod zljebnjaka i ne sprecava otjecan]e vode. No. neprilika dolazi otud sto su ptlce cest plijen grabljivica i rnacaka ..One. vodene cvrkutom i osjetilom mirisa traze gnijezda i razdvajaju zljebnjake da bi se domogle mladih pticica, Ova »prirodna steta« uzrok je prodiranju vode kroz krov. Ujek se ne sastoji sarno u

,

)

4 Za popravak dobra smoi5ite s/jeme krove, istresite mort E i ucvrstite kana/ice B, Na nagibima ucvrstite kama de kana/ica H kaka biste a/aksali otjecsoje vade i zastitili mort.

42

Pokrov od utorenog tlacenog crijepa
Krov pokriven crijepom ne zahtijava veliku brigu oko odrzavan]a, osim ako sa slomi iii ga osteti stablo koje raste u neposrednoj blizini. Utareni crijep mara se stavljati pazljivi]e nego pokrov od kanalica. Nosiva drvena konstrukcija krova sasto]i se od roznica i letvi koje su poprecno pri6.vrscene na rcznlce na razrnaku 32 cm. Tlaceni utorni crijep radi se s jednostrukimi dvostrukim utorima i perima. Crijsp se vjesa a letve, a izboceni dio (nos) crijepa sprecava pamicanje na dolje. Aka posto]i rupica na nosu crijepa onda se svaki tree: crijep gdje to prilike (vjetar) nalazu priveze pocincsnorn z.icom na letvu. I ovuvrstu crijepa pocinjete stavljati s desne strane strehe, napredujuci prerna lijevo] strajL Crijepove na okapnici strehe treba pastaviti na sjekomice pastavljene letve kako bi pccetni crijep imao isti nagib kao i ostali. Crijep na okapnici mora strsatiizvan zbog kapanja vode. Susjedni erijep lijevo mora imati desnu stranu uglavljenu pod pry! crijep, Take nastavite raditi ulijevo pcdizuci pamala upravo stavljen erijep da biste urnetnuli pod njega slijedeci: pri rasporedivanju slijedecih redova obratite paznju na utare i pera. Crijep iz donjeg reda zakvaci se za pero i utore dvaju erijepova. Kada to obavite, zavrsite vezove pomocu celicne ziee kojom cete ucvrstiti crijepove za letve. Svaki erijep ima rupicu kroz koju se moze provuci zica. Ako je medutim streha od betona i armiranih stupova (slika 5) ovo vezanje ni]e potrebno. Sljeme krova 6ete zatvoriti naisti nacin kao sto ste to ucinili kod pokrova od zljebnjaka. Na vrhu gdje sastavljate mort, stavite utorene tlacne zljebnjake, oblikovane tako da se zakvace za one iz zadnjeg reda. Vrlo je zanimljivo da je za prekrivanje cetvornog metra krova potrebno mnogo manje erijepova nego kanaliea. Dok za cetvornl metar pokrova treba 40 kana lie a, za istu je povrslnu potrebno samo 15 utorsnlh crijepova. Pokrov od crijepa je otpritike'Bo posto

5 Utoreni ttecnt crijep je specijalna vrsts plosnatog crijepa sa mnogo rebsrs A i zljebica B i C (utore i pere), slaze se na letve keo na D iii na dsske iii betonsku piocu s rebrima E kao F Crfepov! se medusobno prievrscuju.

6 Vezanje crijepa u vjetrovium podrucjims. Crljepovi su potnocu ieljezne iice H vezsni ze pojedine letve D. Cnjepove koji leie na desksme. ne trebe vezsti.

laksi od pokrova kanalice. Masa pokrova od utarenog crijepa iznosi oko 65 kg. Mase krovnih tesanih konstrukcija za pokrov crijepom su manje od mase konstrukcije gdje je pokrovod kanaliee.lnace mase tesanih krovnih konstrukcija iznose od 10251<g/m2 tlocrtne povrsine. Opterecenje snijegom krovova nagiba npr. 20· iznosi 75 kg/m2 tlocrtne povrsine, Pokrov ad kanaliee je oodlozan ststarna koje izaziva vje-

tar.
Zelite li popraviti tlacnim erijepom, krov pokriven utorenim najprije morate odvojiti

43

Ploce se stavljaju na krov tako da je jedna dijagonala (place) okrenuta u smjeru pada. to stvara sirnpatican dezen ribljih Ijuski. Pazite da na crijep ne stavljate alat iii neki drugi materijal. pocetnica tako da mozets sloziti prvi red iii strehu. Sa salonitorn. nece biti lako prona6i bas onaj koji ste upravo stavili. Zatim uzmite novi crijep lijevom rukorn. savjetujemo da ga prije nego pocnete raditi. Ovaj materijal je prillcno savitljiv. Salonitne place mogu biti ravne i valovite. tzv. Pripremite potreban broj ploca (rezanih po dijagonali kao na slici 7. da biste to ucinili morate sici u potkrovlje. vrlo lagan i otporan. razbijeni crijep od letve koja se nalazi pod njim (ako je pricvrscenzicom za letvieu). oznacavati pravi erijep. Salonitni pokrov Jako naqnuti krovovi koji se obicno grade u sjevernim krajevima i koji su izlozsni talozenju snijega. a mozete ga rezati lako cak i rucnim pi lama. obiljezite. detalj A).i kut C za fetve D. 44 .. dijagonalni pokrov se pricvrscu]e pomocucavala u letve. tzv. svaka od tih ploca mora biti probusena na vrhu. Ravne mogu imati dimenzije pravokutnika ad 40-60em.a i svi crijepovi su jednaki. Razmak izmedu letvi mora biti takav da jedna ploca lezi na tri susjedne. maze raditi i popravljati ga svaki pocetnik. rnoze se skliznuti i povrijediti slucajncq prolaznika. Nekad su se u tu svrhu koristiIe ploce skriljevca Krovove pokrivene skriIjevcem mora papravljati strucnjak: place od skriljevca su neprikladne ne samo za nagib krova nego i za njegovu masu (45% 75 kg). Buduci da s oskudnim sviet10m. Tako pripremljene place postavite duzorn stranicom 7 Prvi red setonitnih ptoiie prereiite napola po di/agonali kao na slici A pilom sitnih zubaca. a izraden je od azbestnih vlakana i cementa. sdesna nalijevo prema vrhu krova i razlikuje se ad prije opisanih. viseci. Montirei:« ih zatim kao na slici B. ako nagib krova nije pretjeran. a iznad svega ornoqucuje otieanje vode bez opasnosti njena prodiranja.. Popravak ove vrste krova pocinje od strehe. Polozite novi erijep u njegovo leziste i ponovno spustite ta dva crijepa cirn utvrdite da su doticna rebra medusobno umetnuta jedno u drugo. Popravak sljemena krova i zljebnjaka slican je popravku pokrova od kanaliee. Salonitje rnaterijal kog rnozete naci u obliku ploca razticitih dimenzija. Kad radite na krovu dobro je preko ramena nositi malu koznu naprtnjacu s alatom i potrebnim materija10m. Ne zaboravite povezati i ovaj crijep zeljeznom zicorn (slika 6). pricvrstite gorn. te vam preporucarno da ne popravljate tu vrstu pokrova. Ovaj tip pokrivanja. koneem u bo]i dugim 30-40 em koje ce. dok desnom podizete pomalo crijep nadesno i onaj iz donjeg reda. Ako je krovna konstrukcija ad armiranobetonskih ploca tada u plocarna mora imati uzljebljenja za umetanje drvenih letvi. uglavnom su prekriveni salonitnim plocarna.

kao sto srno vidjeli. Take ce se bridovi dviju spojenih ploca odvojiti. Radite preci zno da biste ploce savrseno poredali. Reske izmedu susjednih ploca. poduprite je drvenom dascicorn pri cernu mozste izvu6i cavao kojim je pricvrsceria razbijena ploca. Da biste zakucali novi cavao morate malo zarotirati gornju plocu tako da rnozete dobro vidjeti rupicu na novoj ploci. svaka ploca pricvrscena cavlom. Upotrijebite pocincani cavae. . iii na slijedeci nacin: specijalnom polugom podignite place polozene desno i lijevo iznad ostecene: dovoljno je podignuti ih jedan centimetar kako biste ih mogli malo zarotirati (oko cavia kojim je pricvrscena) i odmaknuti ad ostecene. prije stavljanja nove ploce morate odstraniti kornadic cavla iz letviee za ko]i cete pricvrstiti ploeu. Jos je preostalo da adstranite ostscenu plccu i zamijenite je drugom jednakih dimenzija.(tek prerezanom dijagonalom) paralelno s linijom strehe i ucvrstite pocincanirn cavlirna. da bi taka gao Cini Ii yam se to teskim. cavae rnozete prerezati iii presjeci dlijetom za metale. koje znatno olaksavaju posao. tzv. Plocu ucvrstite samo jednim cavlorn na gornjem uglu (prema vrhu krova). 45 . drugu postavite kao i prvu tako da uglom dodiruje onu prvu. sdesna nalijevo. Posao bas i nije [ednostavan. I u tom slucaju na kraju se stavlja sloj cementnog morts koji ce biti leziste reda zljebnjaka iste boje kao i salonitne ploee. U krajevima gdje irna mnogo vjetra ploce se osim za drvene dascice pricvrscuju i medusobnim zakivanjem u vise tocaka. 8 Kako izvaditi ostecenu plocu A: porno GU letve B i C podignite plocu DiE. pocetn iea su 2-3 rnm. Svaki put. Predite na drugi red. Polugom F [detst] 1) izvucite ca vao. treba ih odmah zamijeniti. Sad lagano podignite gornju plocu (slika 9) i. Stare pioce trebat 6e prerezati po sredini da bi se mogle slofiti pri vrhu krova. vee taka da izmedu glave cavla i ploce ostane mali razmak. Pod glavu cavla podmetnite polugu kojom se vade cavli i izvueite Kako zamijeniti plocu Ako se jedna iii vise salonitnih ploca razbije iii se pornicu sto za posljedicu irna prodiranje vode kroz krov. Ako ste cavae prerezali. dok ne pokrijete cijeli krov. Danas se vee mogu kupiti ploce s dva odrezana vrha. kada je to mogu6e. Nastavite slagati horizontalne redove. Kada pranadete ostecenu plocu zamijenite je na nacin kako je to prikazana na slici 8. ostala. Pricvrstite novu plocu keo sto je prikazano na detalju 2. detalj B). Zatim pripremite isto toliko ploca kojima cete odrezati po jedan ugao za oko 7 ern. dugim 30 mm za letve koje se nalaze ispod. jer je. najbolje je raditi tako da se razotkrije veci dio pokrova na krovu. Nemojte ga zakueati do kraja da ne bi jako pritisnuo plocu (jer bi mogla puknuti). prvu plocu stavite oko 5 cm iznad one u prvorn redu tako da se njezin odrezani kut slaze s linijorn strehe (slika 7.

10 Da biste skinuli limenu plocu L odvojite (otrgnite) i izvucite pokrovnu limenu treku C. Limena traka je ponekad priiivrscene za letvicu V ciniienim zskoviceme. Cesto puta se ispod letava nalazi krovna Ijepenka koja je savijena iii ispucana. Kada uklonite plocu.55 do 0. Pocincani lim je jeftini]i. Presjek im je u obliku slova U.'podignite malo uglove Hi I. U drzaci su od istog lima kao i krovne place. ali se poprecno na daske pribijaju jos trapezne letve iii gredice. podignite i plocu L. Vrlo je vazno da se potkrovlje dobra prozracuje kako se za hladnag vremena ne bi javljala neugodna kondenzacija vi age. Odrzavan]e ovakvog krova sastoji se od kontroliranja prijevoja (spona) i zamjene ploca. opsav ravne dascane opiate. ostobodivsi je od U drza{:a G. svakom drugom slucaju pozovite strucnjaka-Iirnara. a rubovi zavrnuti van. Drugi je nacin rebrasto pokrivanje koje se takoder izraduje na dascano] oplati.6 mm. Posao zavrsite slaganjem ploca u prvobitan polozaj. Kako odvojiti limenu pokrovnu traku Aka zelite zamijeniti ostecenu iii zardal u metalnu plocu morate najpri]e odvinuti prijevoje koji stite boone krajeve metalnih ploca ad prodiranja vode. Pokrov od limenih ploca 9 U krajevima gdje su padavine nosene Jakim vjetrorn. Da se pokrov- Pri zamjeni razbijene salonitne ploce uvijek provjerite stanje drvene konstrukcije krova npr. gredice presjeka trapeze (3. plocu mozete zamijeniti samo pomo6u posebnog (pribora) alata koji morate podmetnuti pod plocu kako biste mogli izvuci cavae kojim je pricvrscena. letve i ostale slojeve pokrova.5 x 3 x 4 em). 46 . pricvrstite ga cavlichna za donje dascice. Dascicu koja je drzala ploce pod ignite i maknite vrteci je taka da se njen donji brid poklopi s bridom ploca. Ako je nagib krova blafi pa ploce prelaze jedna preko druge vise od 5 ern. U Ploce DiE treba rasiriti koliko je to moquee..lntervencija samovca na ovoj vrsti krova mora se cqraniciti na popravke manjih povrsina i to ne strmom nagibu krova. Jednostavno pokrivanje ravnim poclncarum limom izvodi S8 ka6 tzv.Ploce koje ste pomaknuli vratite na njihova mjesto pocev od qornje. Da biste to uCinil. a ne krovopokrivacev. Najcesce se primjenjuje lim debljine 0. koje treba ukloniti. Say posao se odviie nad raskrivenim krovom. tj. odrezite komad krovne Ijepenke u obliku pravokutnika (neka bude malo veci ad mjesta koje prekriva ta ploca) pa ga stavite pod place. pazeci da prekrije ostecenu krovnu Ijepenku. jertoje njegov posao. krovne se plohe pokrivaju pocincanim iii cincanirn limom.

Detetj 1 pokezuje jednu vrstu takv/h ptoce. Plocu utisnite medu U drzace. Provjerite da Ii je pravilno pricvrscena tako da je lagano povucete prema dolje. prije svega moramo reel da se po plasticnirn plocama ne moze hodati. Donji dio ploce ne mora biti potpuno zavrnut. podignite prema gore i istodobno povucite prema dolje ostecenu ploeu. ali pazite da je ne deformirate iii ne unistite. Uvucite je na njeno mjesto. Ona mora imati dva pregiba sa strane kako biste je mogli umetnuti uz U drzace. Ada biste to postigli marate podignuti i gornju plocu pornocu dvije poluge. Vazno je da ploce u drugom redu budu dobro pncvrscene uz zidi da svi vijei budu tocno na svom mjestu. Kako zamijeniti plocu Nakon skidanja obiju pokrovnih ploca slijedi skidanje same ploce. Objema rukama povucite plocu L.na limena traka ne bi izvukla (ispala). 12 Pripremite plocu L istog ob/ika kao one koju morete zamijeniti. Umetnite pod brid gornje place drvenu dascicu. davaljno je samo naznaciti pregib. Ostecenu plocu gurnite u smjeru vrha krova dok ne udari u stepenieu obloge. koja ce se oslobodena tereta gornje place laka izvuci. skinite pokrovnu treku i prosirite kod U drieiie zavrnute krajeve G pomocu kf/jesta. tezinu tijela rasporedite na dvije daske koje ste namjestili na rogove i naknadna na ploce. dva do tri reda ploca vise je nego dovoljno da biste dosegli zid . Stegnite krajeve U drlaca G i ponovna ih pricvrstite. Najprije odviiacem i hvataljkom (pineeta) malo odvrnite i prosirite krajeve U drzaca kako biste olaksali pornieanje ploce (slika 11). Gurnite plocu dok ne asjetite da S8 zakacila. a zatim pripremite pravu plocu koju cete staviti na krov. pri radu se posluiite iiekicem M. vratite U drzace na njihovo mjesto i ucvrstite kao sto je vee napisano. Sad rnozete dovrsiti savijanje na donjem bridu tako da se ploca rnoze pricvrstiti za drugu plocu: ponovno stegnite zavrnute krajeve vezica koji sluze za pricvrscivanje ploca. Sad predite na gornji red. za donju letvieu je pricvrscena jednim iii dvama cavlirna iii take da su krajevi savijeni u prijevoj. Provjerite odgovara Ii ploca koju ste odrezali kao uzorak.. 47 . Gornjirub (dio) ploce mora biti zavrnut (slika 12) kako biste je mogli pricvrstiti za plocu iznad. Na rogu kraj zida stavite vijke na udaljenosti 30~35 em. 11 Da biste zam/jen/li plocu. Nakon skidanja pokrovne ploce (slika 10) U-drzaci se moraju izvinuti prema gore kako bi se mogJa izvaditi ostecena lirnena ploca. U slucaju opisanog krova. Od starog lima napravite kuku i njome uhvatite donji podvrnuti rub place koju cere zamijeniti i uspravite je toliko da je mozete odvojiti ad gornje place. slijedeCi nagib krovs dok je cijelu ne izvucete. zatim je povucite nadolje u smjeru strehe. Prije postavljanja ploca jos treba urediti spo] izmedu zida i pokrova. Klijestirna izvueite cavle kojima je pokrovna traka zabijena.

Zaprava. To maze biti sama krov (otvoreno skloniste) iii prava qaraza sa zidovima i vratima. Morate ih staviti potpuna okamita (pravjerite pomocu viska).da automabil prekrijete eeradom (nepromocivim platnom). U blizini pripremite betonsku smjesu od jednog dijela cementa i tri dijela pijeska te njame napunite rupe oko drvenih stupova. Prije svega.80 m. za temelje okomitih potpornja. jelove grediee razlicitih dimenzija i pokrovne ploce od plastike iii azbesteementa. Oprema za rad je vrlo oqranicena i bez sumnje se maze pronaci u svakoj samovskoj kutiji za alat. Na uglovima cetverokuta buducs garaze i na sredi ni straniee paralelne sa stra nicarna kuce.5 m. a cuvajte ga i od prejakog sunca (pokrijte mokrim novinama). Opisat cerno upravo taj tip krova: krov odvojen od kucs rnoze se konstruirati na isti nacin. zabijanjem drvenih kocica u zemlju i razvlacenjem kanea uz njih oznacite dimenzije krova. ako imate kornadic zemlje u blizini. Pripremite pet kestenovih stupova presjeka 12 x 12 em ad kajih su tri duga 2. Vrham pijuka iii nekim druqirn predmetom oznacite u zemlji opseg krovne konstrukeije..5-6m. Stupove usadite okomita u iskopane rupe. preostaje yam sama jed no . a dva 3. nemate ni mnogo moqucnosti. U trenutku kad automobil pastaje sve skuplji.3-2. Krovovi mogu biti razliclt]: najjed nostavn iji je svakako onaj koj i se naslanja na vanjski zid kuce koji mu sluzi kao dobar oslonac i ujedna dio nasive konstrukeije. Temelji Odaberite najpristupacniju stranu kuce. izbetanirati betonsku kosuljicu debljine 10em. za nasivu konstrukeiju i za krov. Ova najduza stavite na krajeve uz zid postojece zgrade. Potreban materijal. Ako je teren na toj strani neravan. U betan utisnite male karnencice iii dielice apeke. Prvo sto se treba uciniti jest urediti tlo na kom cete napraviti skioniste. S malo materijala i uz male izdatke mozete napraviti udobno »sktoniste« za svog Ijubimca na cetir! kotei». Na taj naei n se izbjegava brzo truljenje drveta. Za automabil prosjecne velicine krov 48 . zatim se pabrinite za mort. Aka nemate gradu od kestenovog drva. No. iskapajte rupe siroke i duboke 40-50 em. a u najnizc] tockl biti visok 1.5 x 5. najbolje rjesenje je napraviti natkriveno skloniste za automabil.5 m. Ostavite aka tjedan dana da beton ocvrsne. treba ga izravnati i prekriti bar krupnim sljunkorn iii. Ucvrstite ih u tom polozaiu pornocu drvenih potporanja. Aka posjedujete jelove stupee tada najprije izbetoni rajte 50 em visake betonske stupove na koje se pornocu kovanih papuca ad lima pricvrscu] u (nataknu) stupovi. Pazite da ne pokisne (posebno u prvim satirna). Ako nemate qarazu. a drugo drvo u direktnom 'dodiru sa beton- . sto je bolje. na kojoj nema prozora i koja je po rnoqucnosti zasticena od prejakih vjetrova. Moze ga lako napraviti i svaki samavac uz male izdatke i za kratka vrijeme. lako cete naci u prodavaonieama.• I Nadstresnica za automobil mora pakrivati povrsinu od 2. postaje sve vafnije kako ga zastitif od vremenskih nepagoda.

Prii':vrstitestupove B za zid pomocu metalnih spona E (deta!j 1). na sredini /e poduprite rukom D. Montirejte drugu podroinicu H na stupove A iN. U6vrstite ragove (roienice) L ina njih pribijte letve iii gredice M. 49 . pajai':ajte spojeve gredama (ruke) I (detalj 2). spojite metiusobno stupove Ai B klijestime FiG.B 1 Monteie nosive konstrukcile krava: na stupave B ad kestenova drveta (uz zid) montirejte podroinicu C koju moiete sastaviti ad dva dije/a.

Na vise stupove kraj zg rade polaze S8. spojitestupove koji se nalaze kraj zida i njima suprotne vanjske stupove. Oba stupa kraj kuce pricvrstite za zid jednom iii sa dvije spone (slika 1 detalj 1). ne plocu E stavite otocu G i pricvrstite dui stranica H Ii L.5 rn). salonita iii plastike. duge koliko je sirok krov (u ovom slucaju 2. kako je to na slici 1 prikazano. Posao pocinje bas Jednostresna drvena konstrukcija Na postavljene stupove stavljaju se grede 10 x 1 2 koje se zovu podroznice..5 x 12 em u presjeku. konstrukeija ce biti cvrsta i sigurna. duzi ne 3 m koje cere za krov sir ine 2. Spoj dviju dascica pojacajte dvjema letvieama sa strane. ucvrstite je cavlima za nize stupove: nju (duga je 6 m) mozete napraviti od dviju jelovih greda presjeka 10 x 12 ern i duzine 3 rn. rukama tako da ih koso zabijete izmedu podroznice i stupa (sl. Plasticne ploce su cetiri puta laganije i lako se rezu (obicnorn pilom). S dvije gredice (klijesta) od 2. zatim ispunite rupu betonom C. 50 . Da biste napravili siguran zaklon koji nece propustati vodu. gornja podrolnica. postolje stu pa izved ite ad celicmb papuca. Krov Prekrijte ga valovitirn plocarna od poclncanag lima. priiivrstite je ltd. Jos morate prekriti krov pokrovom: valovitim salonitnim plocarna. Vrijeme je da montirate rozenice krova. poslusajte nekoliko jed nostavnih savjeta sto se tice rasporeda ploca koje cete staviti na grediee i prievrstiti ih vijeima. Nosiva konstrukeija nadstresnice je gotova. 1 detalj 2). Spoj sa zidom kuce mora biti dobar da ne bi probijala voda. Ove ploce u trgovini mozete kupiti u razlicitirn vel ici nama i bojam a. Aka ste tocno slijedili nase upute.5 m pricvrstiti ooprecno iznad podroznice tako da dobijete jednostresni krov. Vecu cvrstocu spoja s okomitim stupovima dobit cete ako spojeve pojacate tzv. kao sto vid ite na slici 1 rozenice strse izvan donje podroznice da bi voda kapala daleko ad nosivih stupova. Sad stavite drugu podroznicu. Radi se 0 tri grede 10 x 12 em u presjeku. Ove dvije grede (ktijesta) moraju biti oolozene horizontalno i pribijene s vanjske strane stupa. Nastavile s ptocom M tako da je s dva vala (rebra) stavite na prethodnu ploiiu. 3 Pricvrstite plocu E dui bride F. MOlete je pricvrstiti za zid i pornocu metalnih spona (vidi stiku). Provjerite okomitost viskom D. skom smjestom tru ne. ucvrstite ga u okomitom poioieju provizomim potpomjime.. 2 U rupu A namjestite stup B. Jos pricvrstite tri iii cetiri grediee koje cete razmjestiti prema vrsti pokrova. Krov pocinje poprimati svoj izgled. Na sredini podroznicu treba »podbociti« drvenim potpornjem (ruka) pricvrscenirn za zid. sidrenih u temeljnu stopu. Ucvrstite ih cavlirna.

ima Ii previse istaka. tj. Slijedecu plocu stavite s dva rebra preko prve (slika 3) i taka dalje.zida.5x6cm). prvi red ploca pricvrstite pocincanirn vijkom na svakih 30-35 em. Vijei se nabavljaju zajedno s valovitim plocarna. od tog odbijte dok se ocistite pazljivo 4 ieko je neiiednostsvntie. Kasnije sve ocistite od prasine. 51 . Na okomite stupove. radite zdesna nalijevo. prvu u visini 6 Zemjene »ktesiimom« limenom opsevu na sudaru selonitnoq pokrova . Krovna konstrukcija koju smo opisali zahtijeva pripremu kako bi se ploce mogle pricvrstiti. a kasnije predite na gornje redove. Neka prva ploca strsi van aka 1 Oem ad letve. ali uvijek na vrhu rebra tako da se rupiee slazu sa spojevima medu plocama. Strs: Ii zadnja ploca pravise. Na deta/ju je vijek N s brivom O. !!/zotrek« (T) razvaljati po nerevnojpovrsini. Zeto je preporucljivo stupove poste viti na jetlnostevne ceIlene stope usidrene u betonski temelj. odrezite gao To cete uciniti taka da je stavite izmedu dvije drvene dascice. bez obeirs IlB premaze za zestitu stupe od vlage. ako to zahtijevaju dimenzije konstrukeije. Prije odstreoiti silikonski pepir. Zidarskim dlijetom i cekicern oko 15 em zbuke iznad prve letve ne pokaze opeka. Da biste izb]egli vibriranje ploca od vjetra. ukljucuju6i i ulaz. Poskroplte -uzljebinu vodom. Prvi red slazite ad strehe. Trenutak je da postavite prve valovite ploce. Kada se radi 0 krovovima kao sto je nas (upravo smo ga opisali) moquce je istim materijalom napraviti i zidove i taka bolje zastititi automobil od vremenskih nepogoda. iskopati brazdu dubine 10-15 em. postevljenje drvenih stupova direktno u bel Oil nije i nejbotie riesenje. Elektricnom busilicorn iii rucno probusite place. U tom slucaju pocnite raditi odozdo. zida (5). Kao prvo morate duz linije opsega nadstresnice. Prepilite je po duljini rebra. Vanjski zidovi Nemojte se cuditi sto se u poglavlju posve6enom krovovirna govori i a zidovima. horizontalno postavite letve (promjer 2. Prije no sto postavite place preporucljivo je eijelu drvenu konstrukeiju premazati lazurnim sredstvima s fungieidno-bakterieidnim djelovanjem kako bi se dulje sacuvala od djelovanja vlage kojoj je neminovno izlcrena iako je krov stiti. E 5 Ksko »prektepeti« ploce jednu preko druge E i M? Obiljeiite dva va/a ko]! prek/apaju drug a dva i rupe ne vrhovima rebre. Zicanom cetkom udubinu nastalu u zidu. Suborn krpom (U) ill gumenim va/jkom istisnuti mjehurice. kako to pokeeuje slika. Ovaj prvi red ploca pricvrstite samo za prvi rag. Tako ste napravili dobru podlogu za narnjestanje pokrova u spoj sa zidom i krovom.

je ad sslonite. Radite ovako: provizorno stavite prvu plocu koso na garnji rub. pokusa- 7 Iskopajte brazdu S dui linije opsega konstrukcije (nossce) T pricvrstite poprecne tetve-qredice U. mazda cere morati jas mala kopati iii dodati malo zemlje iii ko]i kamencie. Postavljajte ih tako da valovi rebra stoje okomito.I . Kad vijcima pricvrscujete desni brid druge place pricvrstite i lijevi brid prve ploce. Nastavite tako duz straniea. Montirajte place Vi pricvrstite ih. vijeima X. Da biste dobili bolju cvrstocu mozda ce na straznjoj strani krovne struktu re (stra na nasu prot ulaw) trebati staviti jos jedan okomiti nosac (promjer 12 x 12 em) kojeg cete kao i ostale stu pave »zasaditi« u beto n i pricvrstiti za podroznice od krova. preklapite ih jedne preko drugih. Vrlo cesto cete marati rezati ploce po mjeri. taj »preklop« ne mora biti veei od 15-20cm. naslonite je na nagib (krova) tako da se slaze s rogavima.. Slijedi drugi red. Na razmaku od 4-5 rebara su rupice koje sluze za pricvrscivanje ploca vijcima. Na isti nacin eete obloziti i zabat gdje se nalazi ulaz. Ako je konstrukcija niza ad stranice plcce. Kada prievrstite donji rub drugog reda plcca. Medutim. Nastavite (sdesna nalijevo) s drugom plocorn. dio kraj vrata kao i zabat uclniti problematicnim. Sada rnozete poceti pricvrscivati prvi red ploca. terena. nemojte staviti vijke duz brida s gornje lijeve strane. I I I I . i za stupove 8 U zamjenu za salonitni pokrov nedstresice moiemo upotrijebiti evsl-trenspereotni pokrov. Fiksira se ZETA vijeima (kao setonit) 118 hrptu vala. Oznacite i odrefite u skladu s nagibom pokrovnih ploca. a format kupljenih ptoce osigurava laksi transport i rukovenje na gradilistu sa cvrstom belom.. tako da sa dva rebra prekrijete prvu I nju polofite u brazdu. 52 vaj ucl ag raniciti reza nje. umecuct jednu pad druqu. Laks. Pocnite od ulaza. u tom slucaju slazite plocu po plocu. Mozda ce yam se straznja strana konstrukcije. pricvrstit cete istodobno i gornji rub donjeg reda. J . Dobra je ostaviti pukotinu izrnedu zidova i krova (gore) kaka biste poboljsali kruzenje svjezeg zraka. Visak place odreiite. tako da bude na isto] visini kao i prva. vrlo je jednostavna izrezati place. Kad pricvrscujete prvu plocu. a ostale na razmaku oko 70 em (duljina ploca). polozite plocu na dno iskopane brazde i pribijte za letve. Pricvrstits je Z8 donji red ploca (neka donjim svojim rubom prekriva gornji rub place ispod) i nastavite taka s ostalim plocama. J .

lzrnedu ploca se astavlja reska slrine 1 em u koju se ulijeva bitumenska masa (bitumen + pijesak). Tipicni nedostaei ovog krova su da prokisnjava ida se na 63 .tlscns ptoce konstrukcije u laganom padu. A 1 . 0.s/oj laganog betona u padu.parna brene: B . To je intervencija koju treba poduzeti na vrijeme keko bi se izbjeg/a ostecenje koj» mogu bit! uzrokom prodirsnjs v/age u prostorije koje se na/aze ispod terase.slo] bitumenske Ijepenke: 0 .tlecna ploce konstrukcije.Izolacija terase njemu zadrzavaju velike kolicine vode i snijega. Prvi nedostatak uzrokuju ostecen]a obloge do kojih dolazi zbog vrucine i stalnog rastezanja materijala.parna brana. Toplinski izolator lezi na tankom sloju cementnog rnorta.toplinsko -izotecijski sloi: E. 1 Ova nscine (inaliziranja prohodnih krovnih tetesa: a) A . Na beton za pad se stavljaj u hid rai zolaeijski slojevi koji se sastoje od tri iii vise slojeva krovne ljepenke polozene u vruci namaz bitumena.rabieirana i dilatirana cementna glazura. Prema arhitektonskim i prakticnirn zahtjevima ponekad su krovovi napravljeni kao terase. F .hidroizolscije.hidroizolaeija. b) A .eementni mort G .toplinsko-izolacijski sloj: C . na izolaciju se opet stavlja beton za pad koji daje potreban lagani nagib. L .betonske iii tereco ploce: H . C .reske ispunjene bitumen om. Na hidroizolaeijske slojeve S8 polazu betonske ploce dimenzija 40-60 em kao zastitna obloga. Vee pri gradnji ovog tipa krova vodi se racuna 0 njegovoj izolaeiji. E .

Taj posao svakako prepustite strucnjaku. 2 Da biste promijeniti bitumen u resksme izmeau ptoce. Pukotina nastaje uslijed toplinskog naprezanja u betonskorn sloju.Laicke intervencije na ovom tipu obloge odnose se na izvedbu zastitne obl. Njime lstruzite bitumen izmedu plocica. samo izlazenje bitumena iz meduprostora plocica nece prouzrociti prodiranje vade. Aka je terasa izvedena pravilno. Pukotinu mozete popraviti jednostavno pornocu polimer-bitumenskog narnaza (npr. Aka se bitumen nije dobra skrutnuo ada ne biste uprljali pod. dade Ii do neocekivanih neprilika svaki je trenutak pogodan za popravak. No. Danas u trgovinama ima i polirner-bltumenskih rnasa koje se mogu lijevati na hladno (nije potrebno taljenje) i obicnih biturnenskih masa koje je potrebno rastaliti grijanjem. valja intervenirati na vrijeme jer ce u suprotnom put vodi biti slobodan. Reske sad ispu nite bitu menom (smolom) kojeg rnozete kupiti u trgovini u limenkama. Da se ne biste zaprljali navucite na ruke plasticne rukavice. Zatim paZljiva i poleko ulijte bitumen u reske. Najprije je prosirite dovoljno da u nju rnozete nakapati bitumen. Da biste ga ulijevali u zljebice upotrijebite staru kuhacu sa zljebicern iii jednostavno plosnatu limenku. r 3 Napuknuta betonske obloga papravlja se taka de se pukotine G prosire dlijetam H. Ovaj posao maze trajati priliena dugo. Dok to radite otpatke bitumena pokupite u jednu vrscicu da ne biste zaprljali pod. dosadan je i sve u svemu prilicno skup. Medutim. zsvrnite vrh A stare turpije B i njime istruiite steri bitumen C. Bitumen u reskarna izmedu ploca To je najcesci ali i najjednostavniji slucaj. Bitumen nalijte taka da bude nekoliko milimetara ispod ravnine plocica. POLYAZBITOL Grrneca iz Zemuna). posao ce napredovati. Sve radove na ovoj vrsti krova radite za lijepog i suhog vremena. jed nostavan popravak nije dovoljan. Kad je ostecenje velika (na veco] povrsini). Lijevajte vruci bitumen iz limenke D u dobra ociscene reske. 54 . tanke pukatine ce se brzo prosiriti. veda prod irati u obilnim kolicinama pri cernu vrucina i zima nadopunjuju to djelovanje pa cesto nastaju i ostecenja donjih izolacijskih slojeva.oge ad betonskih ploca iii popunjavanje reski u kojima je vrucina rastalila bitumen. potrebno je popraviti i unutrasnje toplinsko-izolacijske obloge. na plocice nalijepite. na stranama gdje su udubljenja. Psitiivo ocistite rupe pomocu krutog kista iIi zicane cetke. Nakon pocetne nesigurnosti. Kako izolirati pukotine Aka terasa s betonskom oblogom ispuca i odmah se ne popravi. samoljepljive papirne vrpce. Zelite Ii popraviti terasu. radite ovako: od vrha stare turpije napravite struqac sa snaznorn i ostrorn kukom.

Tvrdim kistom iii bol]e usisacern za prasinu brizno uklonite sve nacistoce kako biste pripremili dobra »leziste« za polimer. 5 Slijedece slojeve stavite nakon sto ste bitumenskom masom premaza/i /jepenke A I B. izmedu dva smotuljka ostavite oko 1 m. stavite betonske ploce na fini pijesak. Pri kupnji materijala imajte na umu da su role Ijepenke siroke 1 m ida ce. Pogledajte na detalju redos/ljed Vratimo se prvoj traci I na nju nanesimo drugi sloj smale. Polaganje hidroizolacijskih slojeva na terase Za dobru hidraizalaciju terase potrebna su najmanje dva sloja Ijepenke i tri reda bitumenske mase (smola). takoder prema potrebi. Ako su medutim pukotine duboke i siroke nije dovoljno da ih samo popunite polimer-bitumenom. Sad se nanosi zadnji sloj bitumenske mase iii srnoIe. Taka nastavite prerna izlazu. Zatirn bitumenskom masorn prernazite dio terase za druqu traku. ali izmedu njih ostavite reske koje cete ispuniti polimer-biturnenskirn namazom iii vrucorn bitumenskom rnasorn. u suprotnom se obratite strucnjaku. preklop iznositi oko 10 em.popraviti cijelu terasu. Odrezite traku Ijepenke (po duljini. 4 Za ponovno ob/aganje. Srotsnu /jepenku J kao sto to prikazuje stika stavite na sredinu premezsnag dijela terase I rastegnite nogama te usput uk/onite eventualne mjehurice zraka. Ako terasa nije prohodna.Urezujte tankim dlijetom tako da njime rnozete uci u dubinu. hidroizolacijske slojeve pospite krupnim sljunkorn: poprskajte vapnorn. ne smij e biti rnjehurica zraka a razina mora biti nekoliko milimetara niza ad razine eementnih ploca terase. koliko treba) i pocev ad sredine.bitumen. ako je terasa prohodna. najbolji trenutak za ovaj posao su rani jutarn]i sati kad su pukotine najsire (beton je stegnut). Ljepenku polozite na bitumensku srnolu i hodajte po njo] sitnirn koraeima pazeci da pod Ijepenkom ne zaostanu rnjehurici zraka. dok sve ne zavrsirno. Ljepenke C I D sloiite taka da prekrivaju spojeve Ijepenki A i B.5-1 em. kako bi lijepo legla na preostali prostor. Bitumensku masu nalijte u sirini malo vise ad 1 m. mora! cete poduzeti nesto vise . Prva traka krovne Ijepenke mora u ovom slucaju biti siroka koliko i zadnja traka prvog sloja. Nastavimo raditi kao i prije. kad ih stavite jednu preko druge na terasu. Prije nego je zalijepite za smolu. rasirite (razrolajte) je na oba kraja (slika 4). Ne radite na brzinu jer posao necete obaviti kvalitetno. preko ociS6ene terase gradevinskim ces!jem (nazupcana /opatica) K razvucite bitumen. Kako cete izliti bitumen u pukoti ne. Pukotine nakon prosirivanja mogu biti siroke 0. posljednju traku krovne Ijepenke odrezite. Ako povrsina nije velika mozete to uciniti sami. prvi red mora biti na suprotnoj strani od ulaza na terasu. 55 . pri tome narnazlte rub ad 10 em prve trake jer ce je slijedeca traka prekrivati za 10 em. Radite sisternaticno kako ne biste predvidjeli koju pukotinu. vee smo opisali.

Zatim pticvrstite stari kisobran B kako bi zedrieo otpatke ibuke. a to je vrlo tesko usta noviti i popraviti. Posao je vrlo jednostavan. 56 . Buduci da su terase u vecini slucajeva okrenute prema uliei iii nekom javnom mjestu. a da se okomiti zljebovi ne bi zacepili otpacima zbuke. udarajte je cekicem dok ne izide iz lezista. isprazn] ujte kisobran cesto da tezina materija la ne bi probi la platno. Poqledajmo razllclte slucajeve koje mozerno predociti. a zatim ponovno stavite novu eijev. a zatim nastavite sve dublje i dublje ispod eijevi dok rupa nebude malo nize ad razine terase. Dakle. Ako oelvod iz terase ide u zlijeb za vodu. Preostala voda se malo -po malo upija u konstrukeiju terase. U oba slueaja veda ostaje na terasi i predstavlja opasnost za nju. upotrijebite mokre krpe kako biste na oqranicenorn prostoru zadrza!l otpadne materijale (sl. koji u nekim slucajevirna nije cak ni vidljiv prostim okom. namjestite mokru krpu A u kanal ilijeba. (Pre)star odvod Odvodnja vode iz terasa sprijecena je cesto puta zbog nepravilrie lokaeije iii srnjestaja vodolovnog grla iii pak zbog preuske odvodne eijevi. nakon popravaka zastitnih slojeva terase. Najcesce se dogada da su odvodi u zidovima na poqresnom mjestu u odnosu na naqib terase iii su premaleni da bi brzo propustali vodu.•I Odvodnjavanje terase Cest o predstavlja poteskocu. Problema nece biti ako je ograda koja zasticuje bridove terase napravljena od metala. radi se 0 zarnjeni eijevi kroz koju prolazi voda.otvorite ga i objesite na ogradu (sl. npr. nerocito ako se oko terase naJaziparapetnizid. s malim nagibom. valja raditi pazljivo kako otpaci zbuke ne bi nekoga ozlijedili. Dlijetorn i cekicem kopajte zid oko rupe. druqacije je ako je terasa okruzena para petom. valja pristupiti popravku odvodne eijevi. Kad ste probili zid oko odvodne eijevi. sto mozemo uciniti? Svaka terasa. 1). mora irnati jedan iii vise efikasnih odvoda. Jednostavan sistem zastite je upotreba starog kisobrana . 1) tako da mu rub bude malo ispod odvoda. • I 1 Prije nego pocnete izvoditi odvod vode. Nekad je i razina povrsine zavrsnoq sloja terase previsoka iii preniska u odnosu na eijev. Prosirite rupu na donjem dijelu u kojoj se eijev nalazi. uvucite u cijev D drie« C i nastavite raditi cekicem i dlijetom.

U zadnjem slucaju cijev mora strsati ad ograde bar 15cm kako se voda ne bi slijevala niz vanjske zidove ku6e. To mozete uciniti i na ogradi ako tamo gdje se nalazi izabrana tocka postoji zlijeb iii direktno na tlu. narocito za onaga tko na terasiima mnogo biljaka: listovi mogu zacepiti ne samo odvod terase nego i zljebove. Provizomo ucvrstite cijev komadima opeke. mjestagdje se nalazi lokva s najblizirn odvodom. Ako je grlo sarno malo nize ad razine poda nastat ce lijevak kojim ce otjecati sva voda. Zidarskom zlicorn oblikujte i odozgo pospite cementom. Iz brazde otrgnite ostatke morta ali nemojte ostetiti donje slojeve. tri dijela pijeska) i poenite puniti rupu. napravite mali unutrasnji kanal sa zeljenim padom.Dlijetom zavrsite prokopavanje prema dolje tako da napravite mali pad. Pazite da ulaz eijevi s unutrasnje strane terase ne bude u razini dna kanala zlijeba jer ce voda umjesto da izlazi . Kopajte dui ograde B kanal C. U slucaju da nema zlijeba. lskopajte kanalic ad lokve prerna odvodu sam a u vanjskoj oblozi terase i pri tom ne dirajte izolaeijske slojeve. gresku ispravite taka da na najpovoljnijem mjestu napravite novi odvod. sad rnozete iskoristiti priliku i ugraditi cjjev veceg prornjera. I I 57 . a na L _-__ _ -_-_--~s-. Ravnom daskom i libelom (sl. Ako se odvod nalazi na poqresnorn mjestu u odnosu na nagib terase. Uvucite cijev u rupu nakon sto ste u nju umetnuli jednu dascicu iii drzak merle: daska. Ako je prethodni odvod bio malen. osim sto sluzi za baratanje sa cijevi ornoqucuje i kontroliranje nagiba. a nemogu6e je napraviti direktan odvod. ponovno provjerite pad. Danas se u trgovinama mogu kupiti odginalni slivniei sa zastitnim mrezicama. Pomaknite odvod preme do/je. Sjetite se da smocite zid. Srnocite kanal. 2) provjerite pad prerna odvodu. da bude nile (deta!j 2). Dobra zagladite vanjski i unutrasnji izlaz: za unutrasnji je vrlo vazno pazljivo napraviti tzv. 5-6 ern. To je vrlo vamo. pripremite malo betona (jedan dio cementa.u laziti. pri tom nastojte ne micati ostale dijelove plocica. 3 dijela pijeska) i istom dascicorn ga poravnajte tako da dobijete kanalic zeljenog nagiba. pokrijte ga betonom (1 dio cementa. Betonom punite zid sto je rnoquce dublje i pri tom se sluzite sipkorn i dijelovirna opeka. kako biste mogli spojiti sredists. Izrada odvodnog kanalica na terasi Lokva kisnice koja ne moze oticati proteze se (u ovom slucaju) dui ograde i nalazi blize iii dalje od odvoda. Duz crte ureztte plocice Ili betonsku oblogu ostrirn dlijetorn iii bolje kutnom brusilicom s brusnom plocorn. kako bi beton bolje »primio«. Na podu nacrtajte debe10molovkom crtu paralelnu s ogradom. Cijev ispunite krpama kako se ne bi zacepila. 2 Povo/jan naglb prema odvodu odredite pomocu descice i libe/e. vodolovno grlo za odvod. Dlijetom odvojite (otrgnite) dijelove plocica lzrnedu crte i ograde.

Cijevi mogu voditi vodu direktno u kanalizaciju iii ih rnozete upotpuniti posebnim kosim koljenima. N odvod za kanalizaci/u.imeni z jebovi Predstavljaju sistem »kenele« za odvod kisnice sa krova. U prvom slucaju se zeli izbjeCI da voda ne zavrsi ispod zlijeba. najbolje je upotrijebiti skele. zatim koljena i ispusti. il i od p lastike koji se vide na skoro svi m zgradama. Kad zelite da se veda iz vise kanala (cijevi) slijeva u jednu okomitu cijev. 1 Razfieiti dijefovi koji su potrebni za odvodnju kisnice: A ilijeb koj. I obruii. Ostali elementi za odvodnju vode su: limene odvodne eijevi te obruci za njihova pricvrscivanje na zid. ako upotrebljavate Ijestve. Ti se zljebovi obicno nalaze na visekatnirn zgradama. Medutim. Zljebovi su za strehu pricvrsceni kukama. C koljena Hijeba. 58 . zattm ko/jena i ispusti.2 iii 1 m s dijelovima za spajanje. Izmedu su specijalni zljebovi s rupama za odvod i spajanje s okomitim cijevlrna. 0 z~tva[eni diielo_~iitijebs: E nastavak za priljucente odvodne cuevt. M ispust. 8 osta/i element! za odvodnju vade su: limene odvodne cijevi te obruci za njibovo pricvrscivsn]e na zid. natkrovni iii lezeciHjebovi koji su ugradeni na strehi tako da se uopce ne zapazaju. se prievrscuje za strehu. Kada radite na odvodnim cijevima. a najcesce u visecim zljebovima i cijevima od pocincanoq iii bakrenog lima. a u drugom da ne bi prskala van. G obiiino trodljelno kotjeno: H cijev. morateih bez daljnjega sigurno ucvrstiti kako biste sprijecili nezgode. Osnovni elementi koji sacinjavaju odvodni sistem kisnice su slijedeci: prije svega se zljebovi (zovu se potkrovni iii viseci zljebovi) u trgovini mogu naci u velicinarna od 3. postavite jedan vodokotlic koji ce skupljati vodu. ako krov ima mali nagib mora biti za 4 do 5 em izbocen. moie biti raz/ieitog oblika i veticine. je krov kos samo 1 iii 2 em u odnosu na hori:ontalni zlijeb. L sabimi lijevak. iii ako . »koljenirna« i zatvorenim krajevirna. koje se pricvrscuju za roznics krova i moraju se pravilno rasporediti. Kako ih treba odrisveti? Kisa koja pada po krovovima skuplja se na razlicite nacine. Zlijeb mora biti pravilno postavljen u odnosu na prvi red crijepa. koriste se i tzv. F kuke.

Kada ponovno montirate sve cijevi i dobra ih medusobno spojite. Oluei su obicno dugotrajni. Sjetite se da ako radite na ljestvarna. Zbog preteznoq lemljenja cijevi i iljebova prilikom rastavljanja i sastavljanja najprakticnije je pozvati limara za taj posao.i se pri tom i staporn i pornicucl ga u smjeru suprotnorn protoku vode . koje uvijek morate skupljati i pornicati. provjerite jeste li sve dobra uradili tako da u oluk izlijete vjedra vode. Vjetar i vegetacija uzrokuju zaceptjenje. ako nisrno ovladali tehnikom lemljenja. To se dogacfa u krajevima gdje su cesta gomilanja snijsqa na tim mjestima.Odrzavanje Odriavanje zljebova za odvodnju nije toliko bitno zbog cestih kisa (ako stanujete u takvom kraju) koliko zbog vjetrova i visokih biljaka u blizini kuce.Krpom ocistits spoj evei koljena cijevi. Radite u rukevicsms. Pocnlts od zlijeba pod strehom. zemlja i lisce u cijevima. prijeko je potrebno kontrolirati cistocu horizontalnlh zljebova. rastavita cijev. bilo bi dobro rastaviti krajnji dio. dovoljno je da pri]e zatvorite spojeve nekakvim krpama. a posljedice su prasina. ako nisu savinute. Zlijeb. odstra nite naslage blata i rdu. da bi mogao vrsiti svoju 59 . Isk. najmanje jednom godisnje. spojeve i kuke za pncvrscivan]e i postepeno uklanjajte necistoce. 3 Ksko otcepiti cijev kroz koju ne otjece voda? Odstranite vece otpstke. 2). Lisee koje pada u oluk rnoze zacepiti odvod. prije dolaska ruzn09 vrernena. Pripremite kornadic sperploce iii plastike istog profile kao i . Ako je cijev direktno povezana na zajednicki odvodni sistem.. Za ciscenje okomitih cijevi. Zice rnozete naci u trgovini ali ih lako rnozeta napraviti i sarni od nekoliko poclncanih zica. kojim cete odstraniti otpatke i baciti ih u vjedro. pa je jednostavnije postaviti rnreficu koja ce ga zadrzati. narocito plasticni: ipak na podrucjima koja su bogata vegetaeijom i gdje ima velikih nanosa snijega. da je lisce i drugi .' Od plastike neprevite praff/lrani iistruga(. otpaci ne bi zacepili. riskirate neku nesrecu. Ako se radi 0 koljenima iii yam ne pode za rukom da izvadite sve necistoce. I I .{(D za odstrenjivente otpadeka E. Prije nego pocnete raditi. Tako ocistite cijeli kanal.zlijeb.rivljeni zlijeb S vremenom se zlijeb i kuke koje ga drie mogu iskriviti. Sve poslove obavljajte u rukavicarna da ne biste ozlijedili ruke. mozete u potrijebiti sta p na ciji jedan kraj prlcvrstite statu krpu tako da bude malo manjeg promjera od cijevi. Cijev se rnoze odcepiti tako da se zalijeva iii ulijeva voda u nju sluzec. Zstim pail/iva ponovno postevite cijev na mjesto. a cijev ocistite stepom na ko/! ste pr!cvrstili krpu G iIimetalnom sipkom Hi onde ze/ijte vodom. stavite pod odvodnu cijev kantu (sl. Pri ciscenju zlijeba pocnite odozgo prerna dolje i usput kontrolirajte sve dijelove. Na gornjem ulazu u cijev rnozete postaviti zastitnu zicanu rnrezicu. snijeg rnoze prouzrocititeze stetei pomicanje cijevi. Pazite da ne odu u odvodne cijevi.2 Kad cistite zlijeb stavite vjedro A na ispust B da se tie bi zacepI!a rupa C.

Na oba kraja nakapajte leguru kositra i olova za lemljenje tako da dobijete potpuno glatku traku. 4 Ako je Z/ijeb pod strehom iskrivljen. Kako biste umetnuli dopunsku kuku. potrebno je podiqnuti i pomaknuti nekoliko crijepova. svojim gornjim bridovima su obieseni na pravokutne. zsmiienite je. Ako se zbog deformacije pocnu razdvajati dva susjedna spoja zlijeba iii cijevi. Skinite steri dio kuke C i stavite no vi. preporucljivo je provjeriti tocriost izrade lijevanjem vjedra vode u zlijeb na suprotnoj strani od one gdje se nalazi odvodna cijev. Zatim ta rnjesta prernazite specijalnom smjesom solne kiseline i cinka. umetn ite i dopu nske kuke tj. krajeve kanala odvrnite kako biste mogli ocistiti spoj krporn narnocenorn u alkohol. Pri lemljenju dobra zagrijte oba dijela zlijeba koja cete spajati. Umetnite kuku pod eijev taka da se kraj kuke pornocu koje se pricvrscuje. Danas na trzistu pastoje razticit: tipovi zaraca za lemljenje (letkol). Nategnite uzieu na suprotnu stranu eijevi i libelom kontrolirajte pad. Ako kuka nije od pocincanoq zeljeza. Aka se jedan dio cijevi savine. . nakon sto adstranite svu necistocu. 5 Ako je kuka T ostecen». dok ne postignete zeljeni rezultat. Ostavite nekoliko minuta da se ohladi prije nego nastavite raditi druge poslove na zlijebu. nalazi iznad raga krova. Pornocu zice i libele provjerite da Ii je kanal dobio zeljeni pad. Ovaj posao je nesto jednostavniji na plasticnim zljebovima. Kada popravite eventualno i cijev.5em. zavefite na jedan kra] zlijeba tanku i snaznu uzieu. 60 . Crij epove stavite pokraj otvorenog mjesta. a ako je potrebno. Zatim povrsinu koju cete lemiti istrIjajte kalafonijem. provjerile tibelom je Ii uzica nagnuta prema odvodu S. Lemljenje cete obaviti bakrenirn zaracern ugrijanim na plamen u. Pomaknite nekoliko crijepova i odvijte vijke kojima je kuka oriiivricene. Ako se radi 0 plastlcnorn zlijebu. U tom slucaju je vrlo vazno intervenirati na vrijeme. premazite je nekim srsdstvom protiv rde. prema odvodnoj cijevi. jer ih ne treba lemiti kao pocincane. inace ce biti doveden u pitanje polozaj razlicitih spojeva kanala i odvodnih cijevi. lemljenjem. Ako je deformacija Zlijeba ogranieena na jednom mjestu povucite uvis kuku T dok ne ispravite kanal. u njoj se formira udubljenje u korn se talofi voda.5-1 %). Pazite: ovo pomicanje je vazno i ne smije biti vece od 1. mora imati minimalan pravilan nagib (0. za to posebno profilirane petlje.r funkciju. drzaceo Da biste provjerili pad prerna izlazu. Zlijeb od pocincanoq lima. u suprotnorn slucaju gurnite jednu iii vise kuka gore iii dolje. iii izmijenite brtvila na spojevima cijevi. vodeci racuna 0 nosivoj konstrukeiji koja se nalazi ispod nj ih. lisce i necistoce dok ne dade do curenja. Krajeve koji se spajaju prernazite dobrim Ijepilom za plastiku i spojite oba dijela. nakon sto ste ga ocistili. Ne morale skidati cijev. ocistite brusnim papirorn oko spojeva. Kuku pricvrstite za rog krova cavlirna in vijeima. neteqnite uzicu P izmec1u Q j R. Neki plasticni zlijebovi s valovitim uzljebljenjern umjesto da ih drie kuke klasicncq tipa. Postavite kuku tako da zlijeb ne nadvisuje krov. potrebno je ponovno uGvrstiti spojeve npr. ispravite ga. Ako je zlijeb pod strehom lagano savijen.

dvaju elasticnih limenih zalistaka. koja pri koristenju u pravilu prvi rdaju. Ako izaberete B varijantu Zlijeba izbjeci 6ete postavu i montazu zalistaka (elasticna pera na kukarna).. nemojte ga ispravljati.5-1 %) postize se razlicitim ovjesenjern kuke. visinska razlika unutarnjeg i vanjskog ruba zlijeba mora biti 2-4cm. Nije naodmet napomenuti da se kuke ku puj u po redoslijedu postave: prva s najkracim ovjese-njem .U slucaju da je kanal. Odlucirno Ii S8 za B tip zljebnjaka. bez obzira od kog materijala je napravljen. zadnja s naiduzirn. polukruzne kuke od plosnog zeljeza: 2.. te sarno razlicitorn vi61 . 3. Isto vrijedi [ aka pad kanala nije debar. koj i pricvrseuje zl ljeb i sprecavaju ga da se »koritasto« okrece. segmenta polukruznoq pocincanoq 2:lijeba s vee oblikovanim vanjskim (okrugUm) i unutarnjim (povijenim) ojacanim bridovima. U ovorn slucaju montirarno ih na bocne stranice roznica Na taj nacin nema zabune pri kupnji kuka jer su sve jednako skrojene. Oblici potkrovnih zljebova natkrovnih Potrebno je naznaciti i koje su osnovns razlike izmedu patkrovnih (visecih) i natkrovnih (Iezecih) zljebova. Horizontalni pad zlijeba (0.. Na crtezu A i B prjkazana su dva tipa potkrovnih. te predstavljaju veliki problem za odrzavanje zljebnjaka. zakovieama fiksiranih na obje strane povijenag dijela kuke. u tom slucaju 'skinlte cijevispod strehe i stavite novu a djelornicno i advodnu eijev. Zlijeb A sastoji se od: 1. vee ga jednostavno zamijenite. okruqlih poeincanih zljebova koje mozerno kupiti u sastavnim elementima gotovo u svim prodavaan icama metal ne galanterije u J uqoslaviji. jako deformiran. Pravilnom postavom. Kuke od plasnatog zeljeza s izvijenirn vrhorn. tada treba nabaviti: 1.

u segmentima od 1 do vise rnetara. Vanjske cijevi su bez sumnje prakticnije. Priteiu se vljeima IIiumetenjem posebnih osiqureiie. Rubni lim. Odmaknite cijev koliko je dovoljno da rnozete napraviti rupu u zidu za pricvrscivanje (obicno 10 do 12 mm). Segment polukruznog pocincanoq zlijeba s vee oblikovanim bridovima. sa vee torrniranirn okruglim ojacanjima na rubovima. Gornji dio kuke ucvrscu]e se na roznicu. U proizvodnji vertikalnih odvodnih cijevi otislo se korak dalje. tako da nalazimo uz pocincane i bakrene odvodne vertikalne 7 Vertikalne odvodne cijevi uevrSGuju se na zld obujrniceme koje obuhvscefu cijev uvijek ispod mensete. sanducastoq profila). kako bismo form irali horizontalni zlijeb. Nacini pricvrscivanja mogu biti rszticiti. regulirajte polozaj obruca tako da. 2. »skrojens« pocincane i bakrene zljebove (okrugle i. a to su: kuke od plosnog zeljeza (raznih profila) sa fiksiranim perima za ukrutu zljebova. one trazenije.bez rubnog lima strehe Slike C i D pril<azuju osnovne karakteristike natkrovnih zljebova. natkrovni zljebnjaci. jila od zida preporucuju se plasticn] iii meta 1ni obruci koji se mogu regulirati zatvaranjem pornocu zapinjaca. Segment horizontalnog zljebnjaka jednakog je profila kao i kuka. Kal<o ucvrstiti odvodnu cijev Odvodna cijev moze biti izvan iii unutar zida. a pravilan polozaj dvodijelnog obruca je tocno ispod naglavka. Kako postaviti novi zlijeb Jugoslavensko trziste nudi gotove.r sinskom postavom na roznici postizerno pad zlijeba. stavite umetak i pricvrstite qa i steqnits vijkom. bilo da se radi 0 osteeenjima iii uobicajenorn odrzavanju. upotrebljavaju se iskljucivo lezeci . zatim pricvrstite cijev. iii pak komibinirano. buduci da su. dostupne pa se maze brzo intervenirati i nema problematicnog propustania vode koje je tssko utvrditi. Nasi proizvodaci nude i ostale dijelove horizontalnog sistema. na vanjskom rubu fiksira se zalisl<om. U krajevima gdje se grade obiteljske kuce bez istaknutih streha. a promjerom su vee prilagodene pojedinim sistemima oluke. Radi zastlte zavrsnoq ruba krovne plohe postavlja se rubni lim (C) iii dva reda crijepa (D). jer je natkrovni zlijeb manje uocljiv detalj krovne plohe. Za ponovno pricvrscivanje cijevi koja se odvo62 J . Kod oba nac ina treba postaviti horizontalni zljebnjak tako da je unutarnji rub visi 3-4 cm od va njskog radi otjecanja vode iz prepunog zuebnjaka od strehe. 3. ne steze prejako cijev i da nije presirok. Potkrovni i natkrovni zlijeb mozerno promatrati u dvije osnovne varijante: a . ove kuke lakse montiramo i demontiramo. Obujmice se proizvode u reznim obticime. kad je zatvoren. Vanjska cijev mora biti pricvrscena na zid bar jednom na svakom segmentu. a na unutarnjem pornocu limene kvacice za podlogu. Danas se oni primjenj uju i na gradnjama s istaknutim strehama iz estetskih razloqa. Osim toga. Ovako oblikovane dijelove treba na qradilistu sarno medusobno lemiti. Postavite cijev sasvim okomito. a ne prerna njoj. U oba su slucaja kuke od plosnatog zeljeza sarno djelornicno polukruzne ina sebi imaju fiksirano sarno po jedno elasticno pero (zalistak).zlijeb s ru bnim limom strehe b .

Siguran i miran rad omogucit ce yam metalna skela (mozets je i pozajmiti). Novina u rjesavanju sistema odvodnje kisniee sa krova rnozs biti nova vertikalna »okitenska« eijev. Pricvrstite za zid prvu ciiev D s obrucem G (detalj 4). Nastavite raditi prema dol/e. priiivrstite ko/feno ispusta H obrucem G. Pretpostavljarno da kupujete gotove proizvode i sami ih lemite i montirate. Sve tri faze rada posebno provjerite. U potrijebite komad stare eijevi koji ste prije skinuli sa starog zlijeba. kako biste pravilno polozill novi zlijeb i odredili njegov pad. ako koristite Ijestve. posao ce biti tezi i sporiji. Spajanjem ravnih dijelova eijevi sa »koljenirna« raznih kutova. odredite (izmjerite) duljinu cijevi oornocu koje cete sastaviti koljena. Ako zamjenjujete stari dotrajali zlijeb od poeincanog lima. Ali za obujmiee moramo se jos raspitivati u prodavaonieama zeljezne robe. mozemo oblikovati neophodne »Iabudje vratove« iii pak ispuste vertikalnih odvodnih eijevi na teren. mjeru prenesite na plasticnu eijev pocevsi ad naglavka zgloba za spajanje. iIi tako da cijev direktno uvedete u kanalizaci/sku mreiu (detalj 6). Sistem bi bio kompletan kad bismo i ostale dijelove mogli izraditi istim materijalom. Kada skinete stari oluk. podijelite posao na tl'i dijela: obiljezavanje smjera olu ka i ucvrscivanje lezista. posta vljanje zlijeba i provjeravanje rada odvoda.eijevi (okrugle iii cetvrtastog profila) jos i plasticne (npr. OI(ITEN) sa samo djelomicno rijesenim sistemom pricvrSCivanja. Ljestve svakako morate privezati da se ne bi poskliznule. Pricvrs6ivanje plasticnih vertlkaln ih cijevi PIVO treba spojiti zlijeb pod strehom i odvodne eijevi. 63 . koristite se polozajsm i izrnjerenom duljinom starih zeljeznih kuka. 8 Odreiite cijev A (detalj 1) is obje strane premazite Ijepilom ko/jena B i C (detalj 2 i 3). Odreiite pos/jednji element cijevi po mjeri (detaii 5).

«' . Zadnji obruc mora biti postavljen odmah pod naglavak koljena. Za svakih 15 m duljine zlijeba treba u pravilu predvidjeti [edan ve. Cijevi dva (otvorene) zadnja obruca stavite u reviziono okno da biste ucvrstili gornju cijev na naglavku zadnjeg elementa. Ako je posljednji element predug. Gledajuci sistern pad a krova gornja strana i boone straniee limenog opsava pcdvlace se pod pokrov. Gornja Ako je povrslna krova veea od 400 m' treba uvrsti1i nove ver1ikalne odvode odgovarajucih profila. Cijev mora stajati okomito. Elektricnorn busilicorn i svrdlorn promjera 12 mm izbusite potrebnu rupu. prernazite s unutrasn]e strane ljepi10m. obujmiea mora biti odmah ispod naglavka. da biste cijev odrezali po mjeri. Aka izljev direktno ulazi u reviziono okno. pogledajte kroz eijev duz spoja. koje cerno odsad nazivati gornjim. Iskoristite elasticnost plasticnih eijevi. Sad definitivno ucvrstite prvu eijev nakon sto ste provjerili da se spoj sa zljebom nije pornaknuo. da biste dobro izbusili rupe za obruc.rtikalni odvod. zadnjim se ucvrs6uje izljev koji vodi u kanalizaeiju. spojite oba koIjena za eijev tako da budu u istoj ravnini. bilo da se radi 0 spoju za zlijeb iii 0 cijevi. a na zidu oznacitc sredinu cijevi. U ovorn slucaju nije potreban srednji obruc. nastavite posao. dok j8 donja straniea postavljena na krovni pokrivac. da biste ga po mjeri odrezali. morate uqlacati brusnim papirom na vanjskoj povrsini gdje nema naglavka za spajanje. Umetnite gornje koljeno u rupu za odvod koja se nalazi na zlij ebu pod strehom i primaknite donje koljeno zidu duz kog ce se spustati odvodna eijev.1 . Ver1ikalni odvodi odreduju se prema duljini ilijeba. Isto kao i prije. morat cete je polako pomaknuti u stranu. nastavite posao. Olovkom naznacite na zidu visinu do koje doseze kraj donjeg koljena. 64 . donje koljeno. Obruce montirajte na svaku eijev. u toj tccki cere pricvrstiti drugi obruc. pomaknite ga prema gore uza zid tako da donji kraj bude na zeljenoj visini. Kad se Ijepilo osusi. Pricvrstite dobro piasticnl umetak za pricvrscivanje obruca. stisnite donie koljeno (spoja) unutar naglavka eijevi koju ste vee pricvrstili za zid. Budu6i da je eijev vee tu. Okrugli gumeni obruci mogu biti zamjena Ijepil u kojirn spajamo elemente. Tako pripremljene krajeve eijevi i prikljucaka prernezite Ijepilom.' ). nemojte ih lijepiti. IZRADENIH 00 LIMA DEBLlINE 0. Uglavite naglavak zadnje eijevi u koljeno i pricvrstite ga ispod naglavka obruca. Razdvojite spoj od vodoravnog zlijeba. oznaCite koliko treba odrezati. Kad se Ijepilo osusi.• Malam nazubljenom pilieom otpilite suvisan dio i zagladite glatkim brusnim papirom. prvo. jedan odmah ispod naglavka. Requlirajte obruc prema promjeru eijevi i pricvrstite prvu eijev. na zidu oznacite polozaj prvog obruca za eijevi. Ponovno uzmite sve elemente za spajanje i umetnite gornje koljeno u rupu za odvod (u zlijebu). Libelom iii viskom kontrolirajte okomitast prve cijevi.. Zatim uzmite dva koljena. donji kraj umetnite u rupu za odvod i primaknuvsi naglavak gornjoj cijevi. a drugi na sredini. drugo. Ako naidete na velik otpor predlazerno da posao obavite u dvije faze: najprije upotrijebite svrdlo promjera 5-6 mm. Obiljezite koliko treba odrezati.6 DO 1 mm Slivna povrsjna m' Balkoni i lode Krovovi do 6 I{rovovi do 50 Krovovi do 150 Krovovi do 250 Krovovi do 400 Promjer odvodne cijevi u mm minimum Poprecnl presjek em' 50 50 20 20 36 f 70 100 125 150 80 120 175 Opsav dimnjaka Pri krojenju lima za opsav dimnjaka bitno je pratiti padove i najkra6e odvodenje kisnice. obrezite visak eijevi. U toj tocki pritegnite obruc i zatvorite reske eementn irn mortom oko eijevi koja vodi u reviziono okno. a eventualne neravnine izglacajtB brusnim papirom. Cijeli sistem zljebnjaka postaje gibljiv i ne puea pri rastezanju odnosno stezanj u. lzvucite cijev i odrezite visak. DIMENZIONIRANlE VERTIKALNIH ODVODA ZA OBORINSKU VOOU. a zatirn one od 12mm.

bez horizontalni h prijevoja (nabora). 10 Za siguran rad sa iljebovime preporucemo da se posluiite malom pokretnom skelom A koju moiete iznajmiti. koji S8 u naborima (prijevojirna) dodiruju i dozvoljavaju nesmetani rad razlicitih materijala i ne pueaju (princip dilataeije). Limene vertikale oko dimnjaka moraju forrnirati visoku manzetu (20-30 em) iznad linije krova i slijediti pad krova. Montireite umecuci jedan u drugi rezltcite elemente B (detsl] 1) I ogradu C (detalj 2).straniea mora biti krojena ad jedne limene trake. 65 . Zavrsni spoj (Iimeni nabor poput okapnice) mora biti »uquran« u slie tijela zida dimnjaka. Svi prijelazi lima iz vertikale u horizontalu u pravilu se rjesavaju u tri odvojena dijela. Baze mogu bit. na kotecicim« E (detal/3) Iii na podlogama F s vijcims (detalj 4). kako bi S8 sprijecilo prokisnjavanje na tom najkriticnijem rnjestu opsava i trnovima pricvrscenim na zid radi trganja u naletu vjetra. Danas je klasican nacin krojenja opsava nesto jednostavniji. jer se sudari ploha uglavnom »brtve« trajnoplasticnirn iii trajnoelasticnlm kitovima. Spoj garnje i bocnih straniea mora biti takav da gornji dio pnjevoja lima pokriva donji.

a na novijim od pretabriciranih opeka i cijevi.Jako nevrijeme iii jednostavno raspadanje opeka maze biti uzrok ostecenia iii cak rusenja dimnjaka. Najzad slozite zljebnjake na najvisu stranu. Osteceni dimnjak . Papravak se sastoj i. pa uokolo ad cementnog marta napravite homage no leziste za kanalice. 66 .dati crijep iii kanalice koji pokrivaju dio gdje je dimnjak probijao krovnu plohu i provjeriti da J i je dobra pricvrscen mortam. drzeci se istih kriterija. odstran ite razbijene kana Iice siekacem. Na starim kucama ovaj tip »opsava« je ad morta. Prve kanalice slozite na donju stranu dimnjaka. Da biste ga vratil i u prijasnje stan]e. Aka je dimnjak od apeka.imnjaci Moguce intervencije su popravci i pobolisenje propuha. cekicem i dlijetom razbijte mort ako je napuknut te pazljivo kistom ocistite svu praslnu. s jedne strane napravite laqani pad. rnorate paziti _da sl uzi svrsi [ da opet bude dobra izveden opsav uz proboj dirnnjaka kroz krovne plohe. prije svega u provjeravanju stanja dimnjaka u pogledu cvrstoce opeka. Odstrenite kapu dimnjaka C i mortom D poprevite grlo dimnjaka. zatim stavite uz dimnjak kanalice s istim padom kao krov i s donjim krajevima koji nadvisuju kanalice pricvrscene na nizu stranu. 7 i t Ocm) koju po/aiemo u uvalu dimnjaka ispod po krovnih ploi». Da biste dim- 1 Provjerite izgled konstrukci]e dimnjaka A i nerocito posvetite painju grfu dimnjak. 3 dijela pijeska). postavljeni medusobno kako smo vidjeli u poglavlju 0 krovovima. a na novijim od lima.a B. nagnuto prema krovu. a otvor kaji vise ne upotrebljavate zatvoriti kako biste sprijecili nepotreban gubitak topline. dobro smocite dimnjak i spoj oko njega. Odstra nite sve otpatkezbuke.semotjepliive bitumenska traka (Urine 5. njak vrati Ii u pnjasnje stanje. Ostrom cetkorn ostruzite cad. a uz osta/e stranice na pokrov. Ovi zljebniaci -kana Iice.lma razlicitih vrsta dimnjaka. Limeni opsav mozete izvesti na Aka dimnjak ne vuce dobro treba ispitati zbog cega. rnoraju biti nagnuti u istom smjeru kaoi brid (sastavak na krovu. na starijim kucarna su ad opeka. slika 2). 2 Kako izbjeciprodirsnie vade uz dimnjak? Kao ptivretneno rfesenje moie vam posluiiti izotrak . tada treba ski. Obilno smocite spa] i postavite kanalice na cementni mort (1 dio cementa.

Ona rnoraju dobro prianjati u lezistima dimnjaka (zida) i ne propustati zrak. Prvi od ova dva uvjeta. Na crteiu V eerodinemicki nastavci uzidani morlom M. rnozete ga nadozidati od starih opeka. povezan s projektom kuce. Dimnjak bez propuha Dva su preduvjeta za debar propuh dimnjaka: razlika visine dimnjaka izmedu lozista i grla dimnjaka i polozaj dimnjaka prema zgradi i okalici. U podrucjirna s puno vjetra cesto se upotrebljavaju dimnjaci s rotirajucirn limenim nastavkom. Visina grla dimnjaka mora biti 30 em iznad sljemena krova. Drugi uvjet dobrag propuha je povoljan srnjesta] dimnjaka na krovistu. Na crteiu S je samoorjentiraju6i limen! stitnik. 3 Da bi ravno pokriven dimnjak mogao bolje vuci najprije skidamo poklopac C i stupice L. Provjerite stanje dirnnjackih vratasca za ciscenje. ali taj posao zahtijeva malo vise iskustva i opreme pa je najbolje zatreziti pornoc strucnjaka. 67 j . ukoliko je dirnnjak udaljen ad sljernena. To su razliciti elementi priIjubljeni jedan uz drugi i izvan dimovodnog kanala 6ine zgodnu aerodinarnicku seriju cijevi. Posta vlja nj e specij a Inih nastavaka Skinite tradicionalnu kapu dimnjaka i zbuku s njega. predvida razliku u visini najmanje 5 metara. grlo mora biti minimum 1 m iznad krova mjereno okomito na povrsinu krovne plohe. ako je manja maze se popraviti podizanjem dimnjaka. Zatim uzidamo produinu cijev Tsa stitnikom. preporucarno da jednu iii vise salonitnih cijevi spojite s postojecirn grlom dimnjaka i eventualno zastitite od vjetra pornocu celicne uzadi.ovim dimnjacima pocincanirn limorn. koje omcqucuju vjetru isisivanje dirna sto povecava sposobnost vucenja (slika 3). sto je cesto nernoquce zbag estetskih razloga iii zbog stabilnosti dimnjaka. Da biste dimnjak preuredili u dimnjak ovog tipa. morate dati izraditi (kod vodinstalatera) speeijalni rotirajuci nastayak od lima (slika 3) kojeg cete montirati na grlo dimnjaka. Ako ga budete morali podizati vise. Takoder i izgled zavrsne kape prema strujanju vjetrova utjece na prapuh u dimnjaku. Kad je dimnjak u odnosu na krov prenizak. aka je razlika u visini minima Ina. ccistite gornju plohu u grlu dirnnjaka te pomocu eementnog morta (odnos 1 : 3) pricvrstite prefabricirani nastavak kojeg konstrukcija ornoqucuje bolje isisivanje dimnih plinova. Danas vee tvornice proizvode rezticite nastavke za dimnjak kojipobo/jsavaju njegovu efikasnost. Aka dimnjak vise ne sluf svrsi rnozete skinuti nosace kape i poklopac zatvoriti. ucvrscsnirn za zbuku dimnjaka. Za postizavanje boljeg propuha u dirnovodnim kanalima dimnjaka ugraduju se na grla dimnjaka specijal ni nastavci od betona iii lima. odnosno.

.

.. podignuti zidic i oko kuce neprsyiti udobnu oazu . Kako izrediti odvod za kisnicu. poploceti stezu £I vrtu..DOVDD VoDE I RADDV NA DTVORENDM 1 "I J J Prvi koraci u zemrsenom labirintu radova izvan kuce.

Prisutnost deterdzenata u sivim otpadnim vodama sugerira uredivanje pogodni h revizion ih otvora koji su lako dostupni i lako se ciste. medusobno spojenih eementnim mortem. Okolis uredite da bude praktican i lijep. Uobicajeni nacin ciscenja nije davao pozitivne rezultate pa je betonske eijevi trebalo zamijeniti plasticnim. Do pred kratko vrijeme ovi su se odvodi izradivali od betonskih eijevi. Pazljivost i preeiznost ustedjet ce mnogo vremena i truda. ali je vrlo vazno upoznati osnovne tehnike rada i izbor prepustiti osobnom ukusu. voda iz kuhinja. otezava protok vode. a cornu srno pisali u poglavlju 0 zljebovima i eijevima. bilo da se radi a zidovima iii krovovima. jer su se kroz »ernu kanalizaciju« odvodile same fekalije. na hrapavoj povrsini betonskih eijevi taloze se Ijepljive naslage pa se promjer eijevi suzuje. bile zbog poboljsanja stabilnosti kuce (kako napraviti potporne zidove vee srno opisali) bilo zbog samoq terena. Sigurno je nemogu6e napraviti pregled svih rnoqucih poslova oko kuce.I " _I . odrzavanje i preuredivanje se ne oqranicuje same na ta dva podrucja jer pocetnika mogu zanimati i radovi oko kuce. Naime. rasirena upotreba razlicitih kemikalija i sredstava za ciseenje. staza do nadstresnice za autornobil i slicno otprilike su poslovi kojs treba obaviti oko kuce. I ) J ) 70 .to je donedavna bilo pravilo skoro u svirn seoskim kucarna. 0 nadstresnici za automobil. ~ 1 ) . No. narocito ako ih obavlja eijela o bitelj.. Izvedbu treba sagledati sa svih rnoqucih aspekata i tek nakon toga nabavljati potreban materijal i alat. kupaoniee i zahoda odlazi u iste eijevi i rnijesa se .IlVAN ) KUGI J I I ) ! . Isti problem se odnosi i na odvod kisnice. Ne zaboravite skupi rad strucnjaka cesto je suvisan i same odgada posao koji mozete i sami obaviti. a posebno u velikim zgradama. Kada se radi 0 kucarna za jednu iii dvije obitelji. npr. na kraju tjedna. Nisu teski ni kornplieirani. U mnogim kucama. stazama . izuzimajuci kanalizaeiju (toaleti). sto usporava prolaz vode i ubrzava talozenje dok se eijev potpuno ne zacepi.. aka nemate bar dio vlastite opreme. Odrisvenje i preuredivanje okotise kuce. Govorili srno.. Kad mnogih starih zgrada postojale su dvije odvojene kanalizaeijske mreze . npr. ) :1 I Dosad je bilo rijeei 0 radovima koji se odnose na kucu. Plocnik oko kuce. Djelotvorno odrzavanje starog odvodnog kanala za tekuce otpatke (xsiva kanalizacija«) ovisi 0 vrsti materijala od koga je napravljen i 0 novirn uvjetima u kojima se upotrebljava. Vee smo spomenu Ii uredaj za odvod vode u kuhinjama i kisnice.

a zatim otpaeima zbuke i otkopanim materijalom. Kako zamijeniti staru betonsku cijev koja se natazi u zemtji. Tlo dobra ugazite i obilno ga zalijte vodorn. Otvorite roy sirok oko 10-15 em i vodite racuna a zacepljeno] cijevi. Nakon kratkog vremena plastika ce orneksati i rnocicete je savijati. Na mjestima spojeva cijevi opazit cete zadebljanja od eementnog rnorta.i staiite nove plssticne cijevi. narocito kod starih zgrada. eijevi od PVC-a mozete malo saviti. Sluzeci se opisanim tehnikama. kojeg kod starih zgrada cesto nerna. Cijev najprije pospite zemljom. Obicno se u to] tocki nalazi reviziono okno.. kupaonica i s krove. tj. cekicem i sjskacem kopajte aka tocke koju ste prije odredili slijede6i okomitu traku eijevi (pazite da je ne ostetite) dok ne dodete do koljena spoja s vodoravnom cijevi koja spaja okornitu eijev s jamom iii kanalorn. 71 .Sivi odvod bude potpuno pravoertna zbog zida iii neceg slicnoq. Sjekacern i cskicern iii pijukom razlupajte cijev u razlicitirn presjecima kako bists je magi i izvaditi. Najtezi posao je. Nakon polaganja. ~ Kao sto smo vee rekli. povecavajuci sami sebi posao. Pazljivo razbijte i izvadite zadnji kornad eijevi na ulazu u jamu iii kanal. Poslije nekoliko minuta eijev ce se ukrutiti. Odvod otpadnih voda iz kuhinja. zatim zidarskorn Hicorn izravnajte (izjednacite) dno rova i provjerite tocnost pada daskom ravnjacorn i libelom. I<ako ne biste kopali uzalud. mjesto koje treba savinuti drzite oko 10 em iznad plamena i sta Ino okrecite cijev. vazno je poci od tocke u kojoj okomita cijev vodi do povrsine zernlje. odredivanje srnjera eijevi pod zemljom. Nastavite tlo A u pregiba kom je kopeti. Ne savijajte previse kako ne biste napravi Ii nabore. Pregledajte nagib cijevi S. Problem zacepljenja deterdzenti ma osjeca se narocito u dijelovima gdje je nedovoljan pad. naglavak spoja namjestite na prvi dio cijevl. To koljeno oznacava smjer kopanja. rad i se 0 zamjeni starih betonskih eijevi modernijima od plastike. eijev mortom pricvrstite u spoj izmedu koljena koje povezuje vodoravnu s okomitom cijevi. Najprije umetnite koljeno pod eijev okomitog odvoda. Da bisteto ucinili. Ako trasa ne 1 Pri trezeni« odvodne cijevi kopejte blizini cijevi B dok ne dodete do (koljen?) C ko]! oznsceve smjer u postavljena odvodna cijev. prije nego spojite koljeno provjerite da Ii je cijev ispraznjana (rnozda u njoj ima jos deterdienata iii otpada): zatim postavljajte eijevi. 2 Razbijte zglobove G koji spajaju stare betonske cijevi Fpomocu pI/uk a V iIi teskog cekice: Uktonite cijev. na koljeno koje ste vee stavili.

. kako ne bi zacepiii cijev.). dobra je napraviti jedno iii vise revizionih okana (po duljini) kako bi se izbjegla opasnost ad zacepijenja odvodnih cijevi oko kojih je posao uvijek dosadan ali vrlo znacajan. sifoni ugraduju odmah iza izlijevnih mjesta (umivaonika. a S je cijev ko]s otpadne vode odvodi iz okne. na taj nacin se na dna mogu taloziti tezi otpaci. Danas se tzv. • 72 . ali i otpadnih voda. kinete u revizionom oknu koje po svojoj konstrukciji usmjeravaju tok vode u njemu. Kao na deta!ju 2 nsmeiit» leiiste poklopca. Ako je kanalizacija stara i nema reviziono okno. Izbacajte zatim limenkom B iIi vjedrom la/og. Zidarskom illcom C odstrenite talog D s dna. narocito ako odvodi vodu iz kuhinje i praonice. Donja razina ave odvodne cijevi nikad se ne podudara s dnom jame. Usmjeravanje se vrsi pornocu polukruznih kanala koji spajaju dotok i odtok voda. treba napraviti okno za ciseenje otpadaka. Na detalju 7 vidite odvodne jame. U okno maze uticati voda iz jedne iii vise cijevL a izlazit ce samo kroz jednu. M je cijev za dotjecanje vade. U takvim kinetama manje dolazi do zacepljenja. I Kako ocistiti reviziono okno: otvorite poklopac A i odtoiite ga na stranu. itd.. sudopera. svaki put kad odvodna cijev mijenja smjer.Reviziono (saht) okno Keko otkriti ostecenje ina vrijeme ga popraviti? Kako ocistiti zecepljenie cijevi? U kanalizacijskom sistemu. vee je u odnosu na njega visa. No danas se sve vise izvode tzv. ocistite ulaze cijevi. Konstrukcije revizionih jama kakve se vide na slici 3 bile su ujedno i slivnici koji su sprecavali sirenje zadaha iz jamai kanalizacijskih rnreza do prostorija. Svaki bi samovac trebao znati pronaci ostecenu cijev i otkloniti je. narocito onom za odvod kisnice.

1 icom izbacite i. Reviziona okna treba cistiti bar jednom godisnje kako bi se posao brzo obavio i izbjeglo zacepljenje eijevi.r 2 Da biste provjerili da Ii je cijev ciste otvorite reviziono okno A . izlifte nesto vode u jamu B. Umjesto zice rnozete koristiti zeljeznu slpku promjera 68 mm kojoj se napravi kuka da ne bi zapinjala u cijevi (slika 3).blato koje se natalozllo na dnu te ocistite dovodne cijevi od otpadaka koji se obicno sakupljaju na izlazu. Dno revizionog okna trebat cecistiti vise puta. Pustite da nesto vode protece cijevima kroz reviziono okno pa cete tako upotpuniti ciscenje. Gurnite kolikoje vise mogu6e \ • 73 . septicka jama iii upijajuCi bunar. plocica i slicno.. Zacepljene cijevi Aka voda. kako smo vee pisali. ispreznite odvodnu jamu P i u cijev uvucite metalnusipku (zicu) H s kukom na vrhu B. Zidarskom z. eiscenje ponovite vise puta. vrskorn odvijaca ostruzite necistocu koja se natalozila u pukotini oko poklopca i dok zatirn povlacite poklopae uvis. Provjerite prolazi Ii kroz c. cijevi treba osloboditi od svih zapreka savitljivim zicama (sajlom) koje se mogu pricvrstiti jedna za drugu. D • " . bez krutih otpadaka. Kada otvorite reviziono okno ispraznite vodu pornocu limenke j vjedrai pri tom ruke zastitite gumenim rukavicama.s I . ne ulazi slobodno u reviziono okno. U slucaju neuspjeha morate sasvim zamijeniti cijev i to na nacin koji smo opisali na pocetku ovoq poglavlja..ijev voda i ako je potrebno. Pri tom ne zaboravite da je lijevano zeljezo lomljiv metal. Na vrh zlce maze se prlcvrstiti kuka. Za provjeru pustite da kroz cijevi tece voda. 3 Kad je cijev zai5epljena. udarajte okolo drskorn ceklca. sipku i okre6ite je na drzacu.Zacepljeno reviziono okno Cirn prirnijetite da kisnica iii otpadne vade iz kuhinje tesko odlaze. probajte ga otopiti lijevanjem hladne vode i otopine klseline. Ako je cijev zaista cista voda mora protjecati brzo i u jamu utjecati bistra. Okrecite je i postepeno oslobadajte ciiev od otpadaka. vjerojatno ceteqa tesko otvoriti. koja protice dovodnim cijevirna. voda koja dolazi iz razlicitih kanala treba utjeeati u cisto reviziono okno. Sipka medutirn rnoze biti i nezgodna za rukovanje aka se okno nalazi na nspristupacnorn rnjestu i ako je zacepljena eijev duga. Podignite poklopac s okna. u suprotnom treba ocistitii odvodnu cijev. izvucite je i ne vrteci je odstranite necistocu s nje. Aka je talog nemogu6e otkloniti. Bridom zidarske zHce iii struqacem pazljivo ocistite leziste poklopca ad lijevanag zeljeza i po njemu posipajte sloj suhog morta (najbolje bez vade) koji ce olaksati podizanje poklopca pri slijedecem cis6enju i hermeticki zatvarati okno. Ta druga jama moie bititzv. Ako je poklopac od lijevanogzeljeza odavnoi nepazliivo zatvoren. voda C mora uc! u drugu jamu ctste. provjerite da Ii su slivnici i okna u koje voda otice cisti. . . Da biste olaksali posao.

Pravilnom izvedbom kineta na dnu sahta kao i polozajem u lazne iizlazne eijevi potpu no je sprijeceno zadrzavanje necistoca u sahtu. . posluzite se zidarskom zlicom i vlastitim rukarna koje svakako treba zastititi gumenim rukavieama. Morate voditi racuna o debljini okvira kojeq treba pricvrstiti za vrh zidica pornocu istog cernentnoq marta. a dna F je niie ad cijevi MiS. Dotocna iii »ulazna« eijev mora biti visa ad odtocne eijevi koja vodi prema kanalizaeiji iii septickoj jami. Zatim sagradite zidi6 M koristeci cementni mort G. Prije nego pocnete raditi kupite poklopae u obliku kvadrata za odvodnu jamu s okvirom (stranice 40 em). t]. Kod starih instalaeija nisu uvijek ugradene i u tom sluca]u ih je dobra sto prije postaviti. Dimenzije ove »sobice: od cigle moraju se slagati S okvirom poklopca. dok se na povrsini ne pojavi voda. Da bi se dno dobra stvrd!o. Pri kopanju pazite da ne ostetite cijevi. one koje cine zadnji dio trase prerna kanalu iii jami. a time i 74 siren]e zadaha. prije zidanja polozlte okvir na betonsko dno koje je jos svjeze i tockorn oznacite njegov unutrasnji opseg. Zidic mora biti dovoljno visokda poklopac bude nekoliko milimetara iznad okolnog terena. na mjestima gdje eijev m ijenja smjer. dvije dotocne i jedna odtocna (ulazne i izlazna). malo ga utabajte i eventualno dodajte s/junka. Odredite pozieiju revizionog okna odabiranjem najblize tocke obim eijevima. sa zlijeba) za neku vee postoje6u. Dodatno osiguranje rnoze biti sloj zemlje 30cm.I<ako napraviti reviziono okno Kako biste izbjegli. Mozete ih izvoditi u oplati na lieu mjesta (kao samegraditelj) ili pak ad velikog izbora gotovih betonskih eijevi 050-60 em. zacepe. Pripremite malu kolicinu eementnog rnorta (1 dio cementa i 3 dijela finog pijeska). pornocu zidarske zlice dobro nabijajte masu rnorta. Natako izvedenom betonskom dnu (temel]na ploca) uokolo konstruirajte zidic (maze opeka 1 2 em sirine u cementnom mortu) (sl. U novije vrijeme sahtovi i raviziona okna izvode se iskljucivo ad betona. unutrasnji zidovi okna moraju se podudarati s unutrasnjirn bridovima okvira. iznad okvire B ozneiiite unutrasnji opseg D. Kada odredite najpogodni. postavljaju se reviziona okna. da se cijevi odvodne instalaeije u ogranicenom padu. pospite podlogu cementom u prahu. • < I < I 4 Napravite jamu u zemljistll A koje oblik odgovara oknu. Da ne biste pcqrljeslll.ji polozaj. koji postavljamo na poklopae sahta. ~I 5 Na dna razgrnite cementni mort C. lzravnajte sto bolje dna odvodne [arne. a usc» cijevi ostavite slobodne. Isti je slucaj kada zelite spojiti novu cijev odvoda (npr. iskopajte rupu u obliku kvadrata straniea aka 60-70 em i dubine dvadesetak centimstara ispod donje razine odvodne cijevi koja ide prema kanalu. Raditi morale smireno i precizno. U samogradnji je postalo pravilo izvoditi poklopee ad lagano armiranog betona koji u potpunosti zamjenjuju ave ljsvanozeljezne. Polozaj u kern morate raditi nije udoban jer zidic mora biti ispod razine terena. Izravnajte dna zidarskom ilicorn. Narnocite dno jame i po njemu prostrite slaj betonske pod loge debljine 7-8 em. 5) i obzidajte eijevi (mogu bitii samo dvije cijevi. ali i vise) od kojih su npr.

Dok zbukate. Ne zaboravite ocistiti dno jame od taloga kog ce sigurno biti. Poznato je da se eijevi ne smiju upotrebljavati dok obavljate ove poslove. voda bi isprala cement iz rnorta i on bi se za kratko vrijeme razmrvio. nemojte se zavaravati prisutnoscu vode: ispod nje se sigurno nalazi cvrsto blato. Nakon 24 sat a stavite poklopac i zazbukajts eementnim rnortorn. mort om zalijte okvir te ga tako spojite sa zidorn. Namjestajte ga dascicom dok ne bude u razini okolnog tereta te odstranite visak morts. Prije stavljanja cementnog rnorta dobro operite eigle. povezavsi jamu s ravninom ceste. Sjekacern razbijte asfalt iii beton duz poklopea i otkrijte eijeli okvir. ostruqavsi uokolo pukotine i udarajuci po uglovima na vee opisan nacin. Novi sloj asfalta iii betona djelomicno pokriva jarnu i blokira otvor. Sspticku jarnu mozete montirati sarni. Okno s eijevi od zlijeba spojite tek kada cement veze na povrsini morts 6 Unutresnje zidove odvodne jame i ulez I oibukejte cementnim mortom G. dno jame zastitite plasticnorn folijom. Poklopac se ponovno vraca na mjesto kao i kod nove odvodne jame.elite zavrsitl naznaceni eiklus »Radova na otvorenorn« i spojiti polozene (betonske iii ove plasticne) cijevi u zadanu jarnu.idova jarne. Da biste ubrzali otvrdnjavanje okna. ova radna organizaeija yam moze pornoci svojom gotovom trodijelnom septickorn jarnorn. jer je poklopac ispod razine ceste.odvajanja okvira od zida. a dijelove koji na sebi imaju izvedene utore. Zaglavljeni poldopac Nakon sto ste bez uspjeha pokusali »odlijepiti poklopae. Ne 'ulsz pricvrstite okvir B. zastilivsi ga daskeme. Prevrnite okvir. bridovima ga polozite na drvene dascice i pornocu spreja za rdu i udaranjem drskorn cekica odvojite poklopae. Nakon zbukanja unutrasniih z. pazljivo oclstite leziste koje tete kasnije i oprati. 75 . ali ih nernojte zaboraviti ukloniti kad zavrsite posao. tezak talog za eijevi. Poklopac nernojte staviti odrnah na okvir. Ako z. PGP »Gradnja« Zalee je jedini jugoslavenski proizvodac cijelog sistema gotovih montaznih proizvoda koji u velikoj mjeri pomazu samograditelj ima. prt/e nego stevite poklopac ostevite mort da otvrdne. treba se latiti teskoq posla . Prije nego pocnete zbukati provjerite (ispust) izbocinu odvodnih plasticnih iii betonskih cijevi koja ne mora biti veca ad 5-6 em. Vas dio rada je betonska podloga (dna jame) koju morats precizno iznivelirati. jer na taj nacin odred ujete stvarne kote ulaznih cijevi. dobro je odvodne cijevi zacepiti krpama iii novinskim papirorn. Uklonite plasticnu foliju i ocistite dno jame. mozete upotrijebiti brzovezne eemente koji brze otvrdnjavaju. povezujte eementnim rnortom. Ako prijeti kisa prekrijte okno. Pornocu zidarskog sjekaca i siroke ostrice noza zarezite oko poklopea na oko 3 em od straniea okvira. koju sami prerna broju ukucana i potrosnji vode rnozete dimenzionirati. u suprotnorn visak eijevi odrezite pilieom za plastiku. Nanesite sloj eementnog morta i polozite okvir. pocev od odvodnih eijevi spajujuci medusobno straniee okna s dnorn. a ova zabrana vrijedi i nekoliko sati nakon zavrsetka radova. Podmetnite sjek ac dolje i izvadite metal ni okvir. Poklopac se rnoze blokirati i prigodom asfaltiranja iii betoniranja okolnog terena. U rezujte u dubinu sve dok ne uvucete podlogu pod okvir: odvajanje ce biti moquce same ako ste dobro zarezali beton svud uokolo.Ovim mortem mozete odmah ozbukati unutrasniost jarne.

boravku na otvarenom i slicno nisu racionalno povezani stazama i puteljcima. Povueite liniju po sredini i pornocu drska kista oznacite tocke u koje cete zabosti kocice (stupi6e). Okvir kojeg je jedna stranica duga koliko je sirok a traka. Male zelene povrsine oko kuce cesto nisu dobro iskoristene jer prostari namijenjeni cvijecu. odstranjuju6i zernlju tako da izmedu traka i okolnog terena bude dubina od oko 25 em. Minimalna sirina ove staze mora biti 1. Metalnim grabljama razgrnite na dno jarka sl oj sljunka debeo 15 em kog 6ete kasnije prekriti finim pijeskom i politi vodom. slijedeci najkra6i put koji spaja ulaz garaie s vratima ograde. Vazno je da srednja traka bude uza od razmaka kotaca i manja od predvidenog ulaza u qarazu.araze Pri postavljanju ove staze valja voditi racuna o velicini automobila (iii 0 prosjecnom automobilu) i 0 tezini koja ce pritiskati teren. Pijukom iii lopatom kopajte duz obiju traka. Tajna ovih »cestovnih« radova sastoji se u potrebi da hodamo iii prolazimo automobi10m duz zelenih povrsina. Srednja traka bit ce uvijek jednako siroka aka upotrebljavate dasku odgovaraju6e d uljine pornocu koje cete oznacavati paralelne linije na rubu staze i na ta mjesta zabiti kocice. Ako je staza siroka 2 m trake mogu biti stroke 50-60 em. a ne 0 monolitnom betoniranju staze. Iskopanu zemlju nagrnite uz eestu.90-2 m. moze biti sirnpaticrro »oboga6ena« s »okukarna«. ) 76 . Ako je medutim trasa duqacka. Rasporedite prvi red ploca duz pruqe i spojite ih uzicom. Rijee je 0 plocama. koje odgovaraju razmaku kotaca Izmedu ostaje trava. Najjednostavniji nacin izrade staze je postavljanje (direktno na tlo) betonskih ploca.5cm) koje mogu biti i jednostavnog oblika kao sto je pravukutnik iii razlicitoq profila. Trasu naznaeite drvenim kocicirna izmedu kojih povucite uzicu. ako je kratka napravite je ravno. Kociei mogu biti i udaljeni jedan od drugoga na ravnim dijelovima. postavite na sljunak tako da strsi od razine . Zatim pripremite dascicu iii cijev duqacku koliko je siroka staza i oznacite sredinu. Pripremite jedan iii vise drvenih okvira (dascice siroke 10-12em i debele 2.Stazica u vrtu Primjer malih »cestoqrednji« za hodanje u zetenilu. Uvijek pazite na zelenilo. dok na zavojima iii neravninama moraju biti blizu jedan drugom. Staza do g. Zato cerno dati nekoliko primjera koji mogu posluziti kao ideja pri uredenju dvorista. Odstranite red eentralnih kocica i pocnite raditi. Tako obiljezite obje trake. Najprije treba obiljeziti (skicirati) trasu. dovoljno je da polazete dvije medusobno paralelne trake.

zatim pomocu daske S i znakova C. D. Uktordte centralnu uzicu. Po zevrsetku rada usipejte zemlju u pukotine izmedu cementnih bfokova (detalj 2 i 3).1 Najpfl/e nategnite centralnu uzicu A tnedu stupicirns B. H. Napravite iskopinu M i na dno nagmite sljunak N. 77 . Postavite pregradu 0 i nsnesite beton Pte ga uglacajte (detalj 1). E i f ucvrstite ostale stupice i uzicu G. I i L koji Cine dvije trake.

B zsreiite prvi stoj zemlje unaokolo i kamen. one koje odgovaraju prosjecnom covjecjem koraku. mozete napraviti oko 3 m piste na dan. dirnenzije straniea su 40-50 em a debljina 4-5 em. preporucarno da upotrijebite kamene stroke ploce postavljene na pravilne razmake. npr. Ne hodajte po betonu dok se ne stvrdne. Smjesu istresite u kalup i izravnajte daskom.5 m navecer. Drvene okvire operite i ostruzite naslage betona kako biste ih mogli dalje koristiti. Kamene ploce mogu biti i nepravilna oblika. poslijepodne. 2 Potozit» Riljacom maknite dubine i kamen A tamo gdje ga felite ukopati. Sada cete kopati do do votjne poloiite kamen na njegovo mjesto. libelom odredite horizontalan polozaj. jer je zemlja u njima niza od razine betona. Za ovaj zadnji posao upotrijebite kvalitetnu zemlju i naspite je s tim da bude nekoliko centimetara niza ad betona. Tada zernljorn ispunite preostale rupe i reske izmedu pojedinih betonskih ploca. Rasporedivsi dvije dascice duge 1. Nakon nekoliko sati.5 m ujutro i 1. Prolazenje autamobila nece ostetlti korijen trave pasijane u pukotine. U tom sl ucaju izraduje S8 drveni kalup 78 . Na prikladnom mjestu pripremite (kako ne biste unistavali livadu) mort od jednog dijela cementa i cetiri dijela sljunka pornijesanoq s pijeskom. Po betonu S8 moze hodati nakon 2-3 dana. Libelom provjerite raspored okvira i postavite ih tako da budu u istoj razini s izbetoniranim dijelom.terena s jedne strane za nekoliko centimetara. t]. Polijevajte ga vodorn. Kako biste izbjeqli rnijesanje velikih kolicina betona (posao je vrlo naporan) savjetujemo vam da podijelite posao. 1. Dodajte potrebnu vodu i ponovno prornuckajte. Povrsinu betona uqlacajte i lagano utapkajte zidarskom zlieom tako da se na povrsini pokaze voda koja nestaje kada je pospete suhim eementom u prahu. Travu posijte u pukotine i dobro zalijte. mozete maknuti drvene okvire (pregrade) ujutr o izbetoniranog dijela. Staza Zelite Ii stazu u nabijenoj iii sljunkom prekrivenoj zemlji. Umjesto kamenih mozete koristiti betonske ploce.5m npr.

Poplocavanje staze Usprkos pazn]] koju posvecujerno zelenilu. Provizorno postavite kamen. morat cete betonski sloj »presijecati« dascicarna poprecno postavljenim u odnosu na stazu iii po duljini akoje staza sira od 1. bez pomicanja. Da biste mogli napraviti betonske ploce. podignite kamen i popravite dno rupe. Duz bridova (ivice) eeste pornocu kocica ucvrstite potpornje dasaka koji moraju strsiti iz terena 2-3 em. kako oni Ijeniji ne bi »presijeeali« zavoje. odstranite zelen u povrsinu i kopajte do dubine 20 em. odstranivsi malo zemlje tamo gdje je zqnjecena i dodaJUGije ramo gdje kamen nije ostavio svoj trag. a trasa »rnastovitija« od one koja vodi do qaraze. 4 Na betonsku plocu C. 79 . 3) mogu S8 ostaviti i nakon zavrsenoq posla. dobro zalijte i postavite kamen koji mora sigurno nasjedati u rupi. a mi cerno prikazati one pornocu opeke iii betonskih ploca Za oblaganje staze betonom prethodno treba lagano iskopati teren na koji cerno nanijeti homogeni sloj sljunka debljine 15 em. Ako umjesto kamena upotrebljavate betonske ploce. PAZITE: postavljajte ploce u min. ponekad treba poplociti eijelu stazu. Nacin betoniranja smo vee prije opisali: betonska se srnjesa izlije izrnedu dascica. Mozete ga izravnati udarajuci ga odozgo drskorn cekica. izravna drugorn daseicam iii letvicorn i zagladi zidarskorn drvenorn gladilieom. U prodavaoniearna gradevinskoq materijala mozete kupiti tzv. postevite drvenu konstrukciju A / poprecne deske T. a posebno da biste i h mog Ii potpuno izravnati. nespite slo] cementnog marta F i ne njega pricvrstite place Pili mremorne place.5% radi otjecanja vode. Pripazite da se bitumen za hladnijih dana ne razmrvi iii razbije. Nestsvite betonireti place C i ravnati ih letvicom L. Razmak izmedu ploca (isto vrijedi i za kamen) treba biti 50-60 ern.zeljenog oblika. Predlazerno da obliei budu jednostavni zbog lakse izrade kalupa i brzine obavljanja posla. U tom slucaju treba ih ispuniti bitumenom. Uspite betonsku smjesu i poravnajte je dascicorn te uqlacajte zidarskom zllcorn. Mofe biti siroka oko 120 em. Dascice izmedu pojedinih ploca (sl. 3 Ze stazu ad betona na dna iskopine nespite sloj tucanog kemene M (krupnog stiunke}. Polazite ih naizmienicno desno-lijevo od centralne osi puta kako biste olaksali hodanje. I ovu stazu treba ozriacif stupicirna i uzicorn. iskopajte i odstran ite iskopanu zemlju.5 m. padu 0.' izrevnejte ih drskom ziderske itice G. pripremljenu orije. a na njega stavite kalup. Ako ovim postupkom ne dobijete zeljeni rezultat. Kamen polazite na zeljeno rnjesto i lopatorn ozriacite njegov oblik. Park blokove (betonske ploce) kroz koje rnoze rasti trava. Dno pospite sljunkom. Moqucnosti poploceva nja su razl icite. Pripazite da ne bude previse krivudava.

Kada prekopate zernlju nastavite kopati do du bi ne dvadesetak eentimetara. a izmedu njih u reske ulijte 5 Da biste izgradili rubove na mort A p%'ille' opeke B. nalijte sloj betona (8 em) priprernljen od jednog volumnog dijela cementa i cetiri volumna dijela sljunka te potrebne vade. Vrlo je vazno da meduprost ort izmedu pojedlnacnib opeka budu dobro zaliveni eementnim mortem: u suprotnom bi voda i led. kad udu u pukoti ne. sig u rno za kratko vrijeme prouzroeili mrvljenje rnorta a zatirn i odvajanje dijelova obloge. 6 Za plocnik od betona pripremite rub F na mjestu kao sto vidite na slid (G) iIi pomocu rubnike koji se kupuju keo monteini etemenu. Zid kuce o'ibukajte hidroizoteciiskom ibukom. dodajte 15 em sljunka te 2 em debeo sloj finog pijeska. Opeke koje 6et8 upotrebljavati nisu obicne. a izmedu njih ulijte mort C. Plocnik o k o kuce Da biste se rakse kretali oko kuce. vee tzv. Zldarskim sjskacern odstanite zbuku sa zida kuce u visini petnaestak eentimetara. Za rub ave plocn ika rasporedite ih sa strana i polofite u beton. zatim slazite d rugu koja mora biti na istoj razini kao i prva i tako redom. koje se peku na visirn temperaturama pri cernu se glina tali sto opeku eini otpornijom prerna srnrzavici. Na betonske place nanesite cementn i mort. a zatim dobra nameeenu opeku te izravnajte zidarskom zlicom. klinker. Od ave faze rada nadalje moquce je plocnik izgraditi na dva nacina: U sluca]u oblaganja eiglama nastavite raditi ovako: gdje ste polozili sljunak. koje u tom slucaju rnoraju biti nize od razine terena. tada najprije treba izliti betonske ploce. slufite se plocnicima I njih mozete napraviti na najrazliciti]e nacine od kojih yam predlazemo dva: plocnik ad punih opeka i plocnik od prednapregnutih betonskih ploca. Betonom o ispunite prostor izmedu rube i zida. 80 . U oba sluca]a treba pripremiti teren sirine 70 em do 1 m. kako voda koja se odbija od plocnike ne bi suvise ovteii!e zid. Kada beton veze nakon 12-24 sata uzieom oznacite smjer plocnika. Otpatke zbuke saspite na dno rupe.Zelite Ii maduti m stazu od opeka (visokopecena opeka. Prije oblaganja pripremite say potreban materijal. Zatim stevite beton H na podlogu od cementnog morts i postsvite betonske place. kl [rrker) i nepravilnih komada mramora.

Povrsina betonskih ploca koje se izraduju na qradilistu (a narocito vrijedi za one u nagibu) moraju se ohrapaviti. Ocistite Ieziste od prasine i starog morta. rubove cete napraviti pornocu rubnog betona koji je kao traka izbetoniran uz plocnik.. Reske izmedu ploca koje ste kupili mogu biti oko 1 em. Odstran ite visak morts i izravnajte sa susjednim cigla- rna. te obilno zalijte vodom. pocnite polagati ploce razqrcuci ispod njih beton. Opeke slazite prema naso] slid. cak i ako u tom slucaju morate poma knuti susjedno opeke. Place se mogu raditi na lieu mjesta. Umetnite novu ciglu koristeci se drskorn zidarske zl ice.liee ispunite rupu eementnim mortem. Kada nategnete uzicu koja oznacu]e smjer plocnika. 7 Pukotine A u betonu (ifi u eststtu) prosirite i ispunite cementnim mortem iii bitumenom. npr. pranog kulira. Zatim celienom cetkorn pazljivo ostruzite i ocistite uzljebinu. Zbog toga su prakticni]e ploce od pranog kulira eija [e povrsina vee ohrapavljena. Pri polaganju ploce se moraju ponekad poduprijeti kamencicirne kako bi se postigla vodoravnost (Iibelal): Marka betona je ista kao i kod polaganja opeka. a zatim je izravnajte i utapkajte dok na povrsinu ne izbi]e voda iz marta. Pospite cementnim prahom kako bi se povrsina morta ucinila cvrscorn. Pornocu zidarskez. Ta vrsta osteeen]a rnoze biti opasna za onog tko tuda prolazi. odsirsnite i zamijenite no Yom. a istovremeno otkinite sve dijelove koji ne stoje cvrsto. na gradiliStu prilikom eega se pornocu drvenih letviea od 2 em Iorrniraiu u velicine od 1 x 1 m. ali se nemojte sluzlti polugom. U udubinu i po okomitim stranicama nanesite bogat sloj cementnog morta.cementni mort.Odvojenu iIi rezbijenu cig/v razbljte na komedice. Sjekacern i eekicem razbijte ostecene opeke i odstranite ih. U slucaju da pravite plocnik od betonskih ploca. To ohrapljivanje je vazno zbog opasnosti od poskliznuca. tj. Pripremite mort od jednog volu mnog dijela cementa i tri dijela finog pijeska: malim kistorn obilno srnocite uzljebinu dok njeni kraievi ne upiju dosta vode. Pukotina na stazi Na prilaznom putu iii stazi koja vodi ka garazi moze s vremenom nastati pukotina (napuknuce): nevrijeme i kotaci automobila brzo je prosiruju i proizrokuju vecu ststu. Potois] kamena B koji se klima popravite taka da ispod njega stavite s!junak c. Zidarskim sjekacern siroke ostrice i cekicem zarezite beton s obje strane pukotine dok ne dobijete uzljebinu siroku 2-3 cm i presjeka u obliku slova V. 81 . Ispunjavaju se naknadno cementnim mortom gdje je pijesak velicine zrnaca do 4 mm. Razbijeni pjocnik i' I Ne zaboravite da je rub najslabija tccka plccnika.

1 Za omecevenje zabijte ko/ae A u podnoije breiutjke B. Pri konstrukeiji je vrlo vazan njihov nagib. Dakle 75 :15'" 5 i 33 x 5 =165. u najvisoj tocki stuba stavite vodoravno jednu letvieu (vidi sl. zabijte kocie D. ako je odabrana visina stepeniea 13 em onda po Iorrnuli 2 x 13 + s = 63. Npr. 82 . Vazno je da letviea stoji potpu no vodoravno (Iibela ). Formula se cita: dvije visine stuba plus sirina qazista daje zbroj ad 63 em sto odgovara duzin] koraka pri umjerenom hodu. U praksi se cesto odreduje profil stuba po iskustvenoj formu Ii 2 v + S = 63 em. Zatim eavlima pricvrstite pokretne desiiice 0 tako da ostanu malo podignute od iskopanog dna kao sto to vidite na detetiu. potrebno je najprije napraviti plohu oslonea s jednakim nagibom koji odgovara omjeru visine i duzine stuba. U stanovima omjer visine i sirine stepeniea moze varirati na sirokorn prostoru od 20 x 37 ern (stube na otvorenom). Aka je 2 Najprije sloiite dasciee LiM te ih pricvrstite kotieima N. Da bi stube u eijeloj duzini mag Ie imati jednak nagib.Stube Moiete ih napraviti od betona iIi opeke. U posebnom slucaju (rad na otvorenom) maze se raditi na skucenorn prostoru 17 x 29 do 13 x 37 em. zauzet ce vodoravan razmak ad 165 em. postavite letvieu C pomocu libete. U slijedeclrn primjerima je srednji omjer 15 x 33 em. Za visinu stuba ad 15 em sirina ce biti 33 em itd. 1) koja se mora doticati s donjim kocicern. Olovkom naznacite tocku u kojoj donja Uvijek kada je rijee a poslovima oko kuce. Zemlju izmedu dviju uziea F iskopajte. za svaku visinu od 15 em stube ee imati sirinu gazista iii nastupne plohe od 33 em. visinska razlika npr. dobro je dva terena razlicite razine spojiti jednostavnim stu barna.26 = 37 em. Da biste odredili nagib. slijedite upute: zabijte okomito kocic na najnizu razinu. s osloneem direktno u zemlji. I za ovu vrstu konstrukeije irna vise moqucnosti: mi yam predlazerno dvije: jednostavnije stube ad betona i kompleksnije ali i dekorativnije stube od opeke i betona. sirina mora biti S = 63 . I I Kako trasirati stu be Uzmemo Ii ornjer koji smo spornenuli. G i H su visina i duljina cijelih stepeniea. 75em. Od velike je veinosti koji cete im nagib dati.

Dakle. 33 ern). prije napravite stube od betona i zatirn ih oblazite opekama pa ce na taj nacin biti podignute od okolnog terena. Ako od pocetne mjere i visinske razlike stepeniea nema cijeli broj stuba. Dakle. U gornjim i donjim tockama zamisljenih stepeniea zabijte kocice koje povezete s konopclcern (vidi sl. Na taj nacin izradili ste oplatu za stepeniee. Da biste to ucinili morate iskopati pravokutnu udubinu dubine oko 10 cm i ispuniti je betonom. Ispred prve i zadnje (najnize) stube rnozete betonirati betonsku plocu . Ako nagib terena »odreduje« dimenzije stuba keo sto su dimenzije opeke (s/ika 3) onda se mogu primijeniti klinker opeke za oblaganje stepenica. spojite prvu iii zadnju s obliznjirn terenom pornocu nagnute betonske rampe (plohe). gornja dva kocica spoje se s konopcem paralelno s donjim kocicirna. Temeljenje stepeniea. Zatim pripremite beton od jednog dijela cementa icetiri dijela sljunka te potrebne vode i pocnite raditi najprije donju stepenicu. dobiveni broj ce se slagati s brojem potrebnih stuba. Betonske stube Duz svakog kraka stepenica postavite dasku malo visu od stepeniea i siroku oko dvadesetak eentimetara. Stepenicepostavite (radite) u nagibu 0. a stepeniee koristiti tek nakon tricetlrl dana. Cementne stubs dobro polijte vodom i pocevsi od donje ploce . za razliku ad prve ova ce biti podignuta od terena za 4-5 em. Ako su stepeniee siroke. Daske ce pridrzavati kocici zabijeni u zemlji i podupiraci. Radite od dna preme vrhu. 1 ).je gotovo. zatim napravite drugu stepenicu i tako do kraja. c I 83 . na oamoriste (plocu} Ai stube B nanesite sloj eementnog morta C deb/fine 3 em i na njega slsiite opeke D spejejuci ill medusobno mortom E.podest. Obilno zalijte tlo i drvenu oplatu. Kod drugih nagiba terena potrebno je drugacije posta viti opeke na betonsku podlogu stube. Stube od opeka Za stube od opeke treba izgraditi leziste slicno betonskim stubama. Pune klinkeropeke pornocu kojih cete napraviti stube morate priovrstiti mortom na betonske kao leziste koje ste prije napravili. poprecne dascice poduprite letvicom. Nakon 24 sata rnozete skin uti oplatu. Kada se dobije broj potrebnih stuba s tim se brojem rnoze podijeliti i nagibna duzina (hipotenuza zarnisljenoq trokuta) kako bi se dobile zamisliene tocke na kojirna ce stepniee lezati na zemlji. Teren rnorate kopati sve dok dvije uzice. nategnute na dva donja kocica ne budu pravoertne i paralelne s terenom (slika 1). I . umetnite sloj cementnog morta debljine 3 emi na njega sa strane rasporedite eigle. Na donju razinu pricvrstite cavlirna prvu poprecnu dascicu koja bi morala biti visoka 15 em. Nastavite tako do vrha.strana letvice dotics okorniti koc!c: izrnjerite duljinu izrnedu tog znaka i tla (gdje je zabijen kocic). Kada uklonite oplatu morat cete urediti i okolni teren: nasuti zemfju i posijati travu.. Visina kocica trebala bl odgovarati priblizno visini stuba.5% da ornoqucite otjecanje vode. Izravnajte beton do vrha poprecne dascice. Ovu duljinu podijelite sa sirinorn stuba (npr. Od nje nog vrha prenesite horizontalno na donju plohu dviju bocnih dasaka 33 em i na toj visini pricvrstite drugu poprecnu dascicu takoder vi soku 15 em. Zbog oblika tla konopei nece biti paralelni s tlorn. 3 Za oblaganje stepenice.

----.0 9-11 3.0 3. npr.1575 1585 1600 1210 1200 1220 1230 2:1:9 2:1:10 2:1:11 2:1:8 2:1:9 2:1.'.0-4.5-4. I OMJERIMA MIJESANJA NAPOMENA To znaci 1:4 iii U.5 1:3. teranova. »spric« trebaju biti rjede mijesane.0-3.500 200 S hidraliziranim vapnom ---.----~-----1560 1590 1620 1180 1200 1230 1250 1.5 430 400 305 _43Q_ _38~ 272 --.----.0.0 1.5:1:9 1.140 .1--I-...5 GASENO HIDRATIZIRANO HIDRAULICKO CEMENT 5TUKATURNI PIJESAK z::.0:0.0 1.5-1. osirn ccmentne.1560 1200 1170 J l- t - - - Dodatak vode: Za sve zbuke. tako da se mogu nabacivati zidarskom tavicom.-~ 345 136 400 345 305 173 155 272 1--r-.~ la 1.5 iii 1:4.2:3 1:0.0 Dodaju PLEMENITE ZBUKE: terabona.0 0. l I SASTAVNI DIJELOVI 1 m3 ZBUKE lzrszeno: 1:3 VAPNENA Z8UKA S gasenim ~aEnom_ .0 1:4.0 I) I Ib II PRODUZNE ZSUKE CEMENTNE III ZSUKE GIPSANE IVa ZSUKE GIPS-VAPNENE 1Vb ZBUKE INDUSTRIJSKI V PR01ZVEDENE iSUKE To z.---..2:4 1:0.5 1:3 1:3.0 1.5 iii 2 iii 2 1.5:1:11 1.2:3 32 -468 __ -- 1520 - VOLUMNI OMJERI MIJESANJA u kilogramima u litrama 1:4.5 1:4 1:4.-168 Cement -------1460 Pijesak 1.2:4 24 80 60 .0 1. vrijedi grubo pravito da se mort iii.aci: 1.l VRSTA ZBUKE GIPS VAPNO VAPNO NCO VAPNO O'N ~~ d.0-4.0 1. zbuka treba mijesati tako gusto da se drzl na puno zahvaceno] zidarskoj zlici Cementne zbuke za tzv.10 2:1 :11 280 130 120 113 -.5:1:9 III 2:1:9 Dodaje se jos 20% vapna cementu Dodaju se adilivi se adilivi 3. hlrola PLATICNA ZBUKA: teraplast Razlicite HIDROIZOLACIONE ZBUKE I TOPLINSKE ZSUKE .5 3.r-360 390 300 ------.1520-1170 1200-1610 1560 1120 1.n.5:1:11 220 200 210 250 230 185 170 --.---~40_ r-.0 1.5:1 :8 PRODUZNA ZBUKA Gaseno yapn~ __ Cement Pijesa-k-~-CEMENTNA ZBUKA Hidrat~i~no vapno Cement -----Pijesak 275 '_c_ 180 --1530 1:0.5:1:8 1.5:1:10 1.165 140 135 150 150 125 115 I.0 3.260 144 156 130 120 .I PODJElA ZBUI<E PREMA VRSTI VEZIVA S VOLUMNIM d.5:1:10 1..0 VAPNENE ZBUKE 1. 2:1:8 sto znaci: 2 volumna dijela vapna 1 volumni dia cementa 8 voiurnnih dijelova pijeska 86 .136 . Ornjeri rnijssania za zbuke.--f---._ ~-----1560 Pijesak 2:1 :8 PRODUZNA ZBUKA 140 Hidratiziran~ vapn~ I.4.r-.5:1 :9 1.

.I ~ E Q.40 12 6. ~ 0 -'" VI :~ "0 c. 015 Modularni blok JUS. B. B... B.N <1> ~ 0. B. 01.5 em 25 x 12 x 6. BI.:..s i5. 01 015 5UPLJINA MASA kq/kom BROJ KOMAOA u1l ZA 1 Ill' ZIOA TREBA (kom) 25 x 12 x 6.. 01 013 Sacasta opeka JUS. opecnih i drvocementnih biokova treba primijeniti produznu zbuku.5 285 285 385 385 385 15% 20% 35% 35% 27% I 224 83 153 190 83 110 87 . <IJ 'N -'" . Objasnjenje znakova: "0 ::I " :ff C1l '" ~ OJ N OJ e 'N Cl <1> '" E ...c " c. 01. .5 em 25 x'12 x 14 ern 29 x 19 x 19 em 25 x 19 x 14 em nema 3.5 2.. -'l <IJ 0:: ::I -'l ::I . B. 0 ·0 . Prije izvodenja plasticnih zbuka.5 4.5 C1l N c. -'" 'N <1> <1> '0 0 Q) ..~ '" c::: 'c Q.: 0:: Q) I 'c o Betol1·(oplata) Beton-blokovi Opeka Plinobeton-plcee Plinobeton-blokovi Orvoeementne Azbesleementne • uoblcajana zastila "t:l \'\l - rnanle uobicajena zastlta nije uobicajena primjena en u. Takoder prr primjeni plasticnc zbuke na plinobetonskim iii drvocementnim plocarna treba upotrijebiti odredenu masu za izravnavanje sa iii bez arrnirajuce mrezice. 020 Sacastl blok JUS. 011 Puna opeka fasadna JUS. B. 0 '" ~ 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 • 0 0 0 0 0 - - - plocs i blokovi 0 - • - • - 0 0 0 ploee 0 - PODACI 0 OPEI(AMA MJERE Puna opeka obicna JUS. 01 013 Sacasta opeka JUS.. kod betonskih.5 kg 3. .I "0 (J) > '" to c::: ~ ..5 em 25 x 12 x 6.NAPOMENA: Zastita fasada mineralnom vunom izvodi se tako da se kao kisna brans izradi od fasadne opeke iii azbestcementnih ploca...

!i ~. .1·3..5 suplja opeka s: e .- <1> E 0.. Preporucuierno za kuhinje i ostale vlazne prostore vapnene bole.lDA 29 x 19 x 19 iasadna opeka 15% 25 x 12 x 6. N E 0 ~h[).IV . DEBLJINA Z8UKE: Debljina unutarnjh zbuka Je 1. '~ . 25 x 12 x 6.> "C' C> 0 385 ne duzi od 75 m 25cm 96 384 63 276 I .0 Jl <I> s: OJ 0. PRAVILA.IV '" .:._ 0 ~ ~ 2i'a~0:8' 3 '" c.D ~ =l S ~ ~~ Eo N -'" OJ OJ 0. PODLOZNA ZBUKA ZIDOVAI ZAVRSNA iBUKA SmOPOVA - .~~~~~~~~~-4~~II 9.5 ern.:.5 285 385 I _ 1 .:...5 110 25 x 24 x 14 blok opeka .~ Sve je jednako kao i od1 do 5.~ 40% 9.. 88 • . .en cO VRSTA ZIDOVA ( - Oblik .I VELICINA ZRNA PIJESKA ZA ZBUKE 'PRIMJENA VANJSKE iBUKE SLOJEVI NANOSENJA Z8UKE PRSKANI SLOJ CEMENTNI SPRIC VELlC..: 0 "'C ro .c . .INA ZRNA 'PIJESKA .§ ~ <IJ E <I> Gipsane place I iii IV ~--~---t~~+-~-~:__:::__:_"__J IV IV . 17i . 0: :2 .:.5 3. Zid od betona III II IV .:::..4-2.1'._ "'C '2.~ - 0.... 0 _ N Zid od opeke IV .IV t \ ! ~~o.:::0- .7 mrn 0 0 0 PODLOiNA ZBUKA ZAVRSNA IBUKA 'PR5KANI SLOJ _ CEMENTNI SPRIC UNUTARNJE ZBUKE f---:.:"c..: '0 '" E 0 oN '2 "'C ro E . 0 Debljina zida Dozvoljena velicina zida du:i:ina max 4 m visina max 27 m Cigle kom/nv Svjezeg morta kom/m' 11m '1/nl' 452 20 167 OJ '0 0 0.3 mm 0-0.V '.0 .: E 32 obiena opeka 6.0 "" :::> 35% OKV1RNI PREGLED IZVEDBE UNUTARNJIH 12 83 83 NAMJENA ZBUKA VRSTA Z. -0 0 a <= .- 4 5 <11 .:. rijede isla' pravila za kolicinu V vema ksoi ked vanjskih zbuka.:.6 420-480 duzjna 5 m visina 4 m unutar ukrucen]a 50 420 40 220 25 x 12 x 6.~ '~ :~.N . ' 0 N c 0 0.2 mm U~Er: Unutarnje zbuke trebaju biti 0onzontalno .: ro U1 ro . .VRSTA OPEI<A . 6:2 [ 1:1 a.'1 I.5 mm 5 mm 3 mm 0 ..: ..rvo-cemenlne II I• II p~o.5 blok opska '~ I .§ Q.:::.5 300·285 385 12em 40% 2.. ·ti . verikalno ravno izvedene a cvrstoca ~ovrsine treba da bude tolika' da se mogu na izvedene P?yr?ine ibuka nalijepitl tapete I~ narujeti uobicajcne boje. .~ 0 ....:..._e ~~~-+~:__4~_::_+~~ . samo bez upotrebe zbuke ...5ern unutsr ukrucenja 0 3.

OKVIRNI PREGlED IZVEDBE PROCELJA NAMIENA VRSTA. ZIDA

slojevi zastite

Br.
I;

~-3 ~..o

'"
c

111

'N

Q.IN

Zid od opeke Betonski zid, blokovi III 2 Fasadne Drvo-cernentne ploce II 3 Betonskl zld-qladak 4 povrsine Zidovi isped zemlje i III 5 pednoz]e fasade zidova Toplinske lzolacijske 6 ploce

-

-c" 0 ..0
Co'N

'" _g . .:.:

c '"

.-

~=~,(tI

>VlJ:.U'I"'C ~ :::l~'~ 1'1;1..0 {IJ,":c N~NN: 0

II
1.1

II

III

II iii V II iii V I iii V V III V

--

I

III II I iii V 7 Stropovi Betonske ploce UVJETI: Fasadna zbuka lreba zastiti gradevinu od annosfsrskih padavina, loplinskih i zvucrh uljecaja, pozara, Ie mora odvoditi atrnoslerski lalog i difuznu vlagu. PRAVILO: ZAVRSNA zbi.ka mora imati manje veziva nego sto ga ima podloina zbuka, dok podlozni sloj ibuke treba imati manje veziva od prskanog sloja ibuke. Debljna zbuke obicno ie 2 em.
I

NAIMANll NAGIBI KROVA r MASA POKROVA KOSE PLOHE Najman]i nagib Masa Vrsla pok rova stup, emlm kglm' jedno struk i 40' 65 84 Obieni erijep dvostruki 30' 58 90 krunskl Vuceni utorenl erijep 22' 40 ~ flaeeni utorenl erijep 60 22' ZI]ebnjaei na let.vama 50 110 Skriljevci, dvostrukl pokrov -'!.1.Q_ 18' Salonit, dvostruki pokrov 32 45 Salonil, dijagonalni pokrov 35 em Valovlli preklop salonil 1 1/2. vall20 em na gredieama brtveni preklop 1 1'12 vamo em preklop 1/2 vala/15 17'

I

31 18 25 12 5 31 58 31
5

10'
7'

1 ploce,

brlveni prek Iop

3' 17' 30' 17'
3'

Kastelanke (salonilke) u lemu Staklene ploee bez lema li]epljene trake
utoreni pokrov

25
30

6'
10'

POTROSNJA ZBUI(E PO 1 m' VRSTA ZBUKE prskani sloj 1 VAN)SKE ZBUKE podlozna zbuka
zavrsna zbuks

Lim POTROSNJA
5

valovite ploce valovite drvene ploce

10 18 12 84
84 10

28 30 25 60 30 35 40 70 180 65 65

7'
40' 40' 6' 3'

2 UNUTARNJA ZBUKA glalko zaribana obojeno zrno karneno brasno PRANI KULIR 3 cemenl INDUSTRIJSKI 4 PROIZVEDENE ZBUKE PLASTJCNE ZBUKE Prskane zbuke (hirola) Plemsnita zbuka (terabona)

11 16 18 32 kg
4 kg

16 kg
2-4 kg 4 kg

Slama i Irska Dascice, dvostrukl pokrov Jednostruki Bilumenska dvostrukl IJepenka na drvenoj trostruki oplali s uvaljanim sljunkom
nasuti pokrov

5 0,5 0,5 0,5 0,5

25 kg

Plastiens trake s cementnim namazom Poliesterski namaz s eementnim namazom

89

KAKO KORISTITI

PROSTOR

Prolaz najmanje

Prolaz, s jedne strane niska zapreka

Visina dosega za zenu na sirokorn komadu namjesta]a

Pristup niskom narniestaju

Prostar za ustaian]e sa stoia

90

Prostor za sjedenje, prekrlzene noge bez stoia

Prostor za stol od

r ~Inn nj~
s osoba
3m

1003~~
5od;rl'
Koristenje stoia na otvorenom

Stol na uskom prostoru

U

prostoru Covjek koji Guci iscen]e pod niskim pokucstvorn

L-cm_U--:-U=--,
-1-----

_U~l
Ciscenje pod posteljom

3.7 m ----+

Rad sa registratorom

90em Prostor za daktilografa

40 em I I

I I I I

190cm

Prostor za krevet na izvlacerue

L

55 em

I

_

91

'LJESKE -. I .

31LJE5KE .

I I . 1 I I ) 1 .BILJE5KE l .

BILJESKE .

BILJE$KE l t \ I . I I I I l .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->