P. 1
Fabrika_koze_Ruma

Fabrika_koze_Ruma

|Views: 1,756|Likes:
Published by Nikola Lazin

More info:

Published by: Nikola Lazin on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

pdf

text

original

1.

UVOD

Fabrika koža “Ruma” A.D. Ruma uspešno je prešla svoj razvojni put od 1936. godine do danas. Od male radionice koja je kvasila dnevno 1000 kg. sirove slane goveđe kože i zapošljavala 30-tak radnika, prerasla je u proizvodni kapacitet koji kvasi od 20 do 25 tona sirove slane goveđe kože dnevno i zapošljava preko 270 radnika.U početku se proizvodila samo đonska koža, da bi danas iz proizvodnje izlazile najkvalitetnije vrste anilina, boksova, napa, vašeta, đonskih koža, koža za izradu nameštaja, koža za zanatstvo, kao i za sve potrebe namenske proizvodnje. Preduzeće je organizovano na sledeći način:
• • • •

proizvodna funkcija marketing komercijala(nabavka i prodaja) održavanje (računovodstvo, kadrovska služba,

• opšti poslovi finansije)

Proizvodna funkcija u svom sklopu obuhvata i funkciju skladištenja i obezbeđuje pravilno upravljanje zalihama. U proizvodnji je zaposleno 180 radnika. Njihova obrazovna struktura je sledeća:

8 radnika- visoka stručna sprema

• 12 radnika- viša stručna sprema • 75 radnika- srednja stručna sprema • 45 radnika- zanat • 40 radnika- nekvalifikovana radna snaga
1

8 40

12

VSS VS SSS KV 75 45 NKV

Nove tehnologije u razvoju kožarske proizvodnje kreću se prema:
• • •

Ekološki čistoj proizvodnji u smislu smanjenja učešća hromnih soli. Primeni i povećanju stepena zaštite radne i životne sredine i primeni i razvoju tehnologije za reciklažu. Vraćanju proizvodnog otpada u proces proizvodnje (sirovina i reprodukcionog materijala) koji se koristi u proizvodnji stočne hrane.

Svi ovi poduhvati moraju biti uravnoteženi sa ekonomskim pokazateljima-ostvarivanjem profita u ukupnom proizvodnom ciklusu. Sledeći trendove razvoja novih tehnologija u zemlji i svetu, kao i potrebe tržišta, Fabrika koža "Ruma" A.D. Ruma, svoj razvoj gradi i usmerava prema:
• •

Racionalizaciji postojeće otklanjanja uskih grla;

proizvodnje

u

cilju

Modernizaciji i automatizaciji postojećih proizvodnih linija (povećanje stope profitabilnosti i konkurentnosti na tržištu);

2

• Pristupu izgradnji objekta za pripremu i proizvodnju stočne hrane od postojećeg otpada;
• • • •

Završetku projekta uvođenja integralnog kvaliteta prema standardima ISO 9002;

sistema

Razvoju i primeni tehnologije za reciklažu proizvodnog otpada; Prečišćavanju otpadnih voda; Proizvodnji i prodaji obuće i kožne galanterije sa ciljem bolje i racionalnije ugradnje proizvoda kože u proizvodnju finalnih proizvoda.

Celokupno postrojenje rumske kožare smešteno je u industrijskoj zoni grada, a obuhvata skladišta sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda, proizvodne hale, sušare, laboratorije i upravnu zgradu. Program proizvodnje Fabrike koža u Rumi obuhvata najrazličitije vrste proizvoda od sirove kože, koji kao takvi, predstavljaju ulazne sirovine za preduzeća koja se bave proizvodnjom nameštaja, obuće, kožne galanterije, odeće i sl.

1.1 Prikaz programa proizvodnje

Saradnja sa namenskom industrijom prethodnih godina, dovela je do proširenja kapaciteta, čime su stvoreni uslovi za izuzetno širok asortiman, koji obuhvata sve vrste koža i prerađevina od kože koje se mogu naći na našem tržištu:
• • •

Krupon AGO Krupon komerc Krupon hromirani

3

leđa • Galanterijski blank. vašeta Navošteni anilin.• Vrat ZNO • Vrat komerc • Kravina za opremu • Okrajina AGO • Okrajina komerc • Okrajina glancana • Okrajina ZNO • Okrajina postavna • Kravina za opremu • Masna kravina • Galanterijski blank. blank. biljni Goveđa napa. hidrofobirani Goveđa postava 4 . obućarska Goveđi boks obućarski. anilin Goveđi boks korigovanog lica Boks za jezičke Semihrom goveđi. sarački Goveđi cepanik. biljni Goveđi boks biljni. polutka • • • • • • • • • • Goveđi tehn.

poljoprivrednih dobara. propisuju se načini zaštite na individualnim radnim mestima (maske. počela da primenjuje standarde ISO 9001. samostalnih proizvođača iz cele zemlje. kozja i konjska koža. do kojih se dolazi kupovinom od farmi. ugrađuju se filteri za prečišćavanje otpadnih voda. ekserčići itd. ali u skorije vreme i iz okolnih zemalja. čizme). lak Kao sirovine za proces proizvodnje koriste se: • goveđa. • potrošni materijal (brusni papir. 5 . šivač Konjska postava • Kozja postava • • • • Teleći boks korigovanog lica Napa za nameštaj Goveđi wet blue Goveđi cepanik. zakačaljke. svinjska. kape. ovčija. poštuju se zahtevi o zaštiti životne sredine. u laboratorijama. rukavice. tako da se. • anilinske i hromirane boje. i sl. Fabrika koža "Ruma" je. hemijske supstance za tretiranje kože u svim fazama proizvodnog procesa.• Svinjska postava. vrši konstantno praćenje nivoa opasnih i kancerogenih materija. jagnjeća.). prateći svetske trendove na polju proizvodnje. kao i nivo kvaliteta koji propisuju. anilin • • Goveđa oputa.

2. Organizaciona šema 6 .

2. te s pravom uživa toliko poštovanje. te bi uslove poslovanja. iako bi prema zakonu trebala da bude organ koji nadgleda rad generalnog direktora. koji je još uvek u toku. prošao kroz sve sektore i "u dušu upoznao preduzeće". sa strahopoštovanjem pričaju priču o tome kako je njihov direktor krenuo sa radnog mesta u pogonu. i bez obzira na nivo odgovornosti koji određena radna mesta nose neguje idolopoklonički odnos prema instituciji koju predstavlja generalni direktor. i demokratskog stila rukovođenja sa ciljem stvaranja utiska prividnog prihvatanja i vrednovanja ideja koje proističu čak i iz najnižeg nivoa 7 . predstavlja samo formalnu tvorevinu koja je nametnuta novosprovedenim postupkom privatizacije. U fabrici se. počev od proizvodnog pogona. naravno uz nužno prilagođavanje balkanskim stereotipima. kao i uslove strukturne organizacije bilo poželjno uskladiti sa psihološkom projekcijom poslovanja u demokratskom okruženju kome naše društvo teži.1 Kritički osvrt na organizacionu strukturu preduzeća Postojeća organizaciona struktura zasnovana je na autokratskom stavu generalnog direktora i skoro je identična strukturi iz vremena 80. čini se da bi dosta efikasno mogao da se iskoristi za ubacivanje izvesnih elemenata japanskog stila rukovođenja. Ako bi se malo detaljnije proučio ovaj odnos. na apsolutno svim organizacionim nivoima. Trendovi u poslovanju se menjaju u skladu sa nametnutim imperativima svetske privrede. čija su moralna i etička načela skoro sasvim srozana i svedena na nivo labave simbioze sa principima društva koje je jedva u mogućnosti da obezbedi uslove marginalne egzistencije. Skupština akcionara. ali kojoj apsolutno još uvek nisu dodeljene nadležnosti koje joj po zakonu i pripadaju. pa sve do zamenika samog direktora. To znači da bi u uslovima u kojima se danas živi i radi bilo poželjno izvršiti kombinaciju autokratskog. Svakako je neobična situacija da svaki radnik u preduzeću. u smislu nametanja poštovanja prema autoritetu. naime.-tih. ljudima.

a proizvede se godišnje oko 3000 tona ovog proizvoda. koja je jedan od najreprezentativnijih proizvoda za takvo nešto. Postoje tri odeljenja. Ovo je ujedno i najobimniji sektor. a gde se i vrši najveći deo obrade. Prikaz proizvodnje 4. Fabrika koža “Ruma” A. Tokovi u sistemu su neprekidni i prostorna struktura je odlično projektovana. lukavim korištenjem psiholoških zamki i šablona. 3. Štavno i Dovršno. koje je naročito izraženo pri trajanju procesa rada u bačvama. onda ideja o novom pogonu izgleda kao najisplativija opcija. gde koža stoji i po 24 časa. Postojeći asortiman proizvoda se izrađuje u dve sušare i tri proizvodne hale. što u sprezi sa podsvesnom strepnjom od gubitka posla koji je u većini situacija jedini izvor prihoda za čitave porodice rezultuje privrženošću i prinudnim povećanjem motivacije za rad. Organizaciona celina Pošto je preduzeće veliko i kompleksno. U daljem 8 .D. odnosno proizvodna pogona: Krečno. To nekad rezultuje čekanjem. a u ovom delu biće dat celokupan proizvodni proces na izradi Goveđe Nape. ali i da se proizvode i drugi proizvodi.1 Osnovne aktivnosti u proizvodnji U ranijem tekstu prikazan je proizvodni program. za primer je uzeta funkcija proizvodnje. Na taj način se.hijerarhijske piramide. Ako se razmotri i činjenica da od jedne kože 70% predstavlja otpadni materijal. Ruma je firma čiji kapaciteti nisu predimenzirani. kod potčinjenih stvara impresija da su neophodni za uspešno poslovanje proizvodnog giganta. 4.

9 .tekstu biće naznačeno i koliko radnika ima u svakom odeljenju. sa napomenom da je bruto plata NKV radnika oko 18000. radi lakšeg sagledavanja na koji način se proizvodnja odvija. Prosečna bruto plata iznosi približno 25000 dinara. dok plate rukovodilaca sektora dostižu i do 40000 dinara. a data je i prostorna struktura sistema.

BAČVE (otkrečavanje) ROTACIONI NOŽ (skidanje mesine) KORITA (štavljenje) VALJCI (ceđenje) BAČVE (luženje) ŠPRICKABINE (bojenje) PALETE (sušenje) SKLADIŠTENJE (Magacin sirove kože) VAGA (završno merenje) 10 .

3 radnika SSS 5. po izgledu lica i kvalitetu. 3 SSS.1. 3 NKV 4. 4 radnika SSS 7. radnika.. obrezivanje kože. 3 SSS. 6 radnika. 6 radnika. 3 NKV 2. 4m2 ). 3 NKV 11 . 6 lužine. 3 SSS. klasiranje sirove kože po težinskim kategorijama. klasiranje kože. . pranje kože od ostataka otkrečavanje.Štavno odeljenje: 1. kao i dvojica zamenika šefa. merenje kože golice. (rotacioni nož .Krečno odeljenje: 1. merenje. 6 radnika. (bačva . 4 radnika SSS 8.30m2 ). 2 radnika sa zanatom 3. (bačve zakišeljavanje. 3 NKV 3. 4 radnika zanat 6. 2 radnika sa zanatom * 14 radnika SSS 8 radnika NKV 8 radnika sa zanatom U krečnom odeljenju postoji šef sa višom stručnom spremom. 3 SSS. mašinsko cepanje kože golice (olužena koža). luženje. takođe sa višom stručnom spremom. mašinsko skidanje mesine. 5 NKV radnika 2.5m2 ).

2 2 osi. štavljenje. 3 radnika SSS.Dovršno odeljenje: 12 . * 21 radnik SSS 12 radnika sa zanatom 15 radnika NKV U štavnom odeljenju postoji šef sa visokom stručnom spremom. . uštavljene anilinskim kože. kože. kao i dvojica zamenika šefa.2m2 ). radnika sa zanatom 12. uklanjanje nevezanih štavila. 3 radnika SSS 7. sa višom stručnom spremom. 4 radnika sa zanatom 5. 2 radnika SSS mašinsko (valjci . (špric-kabine . (korita i 12m2 ). 2 radnika NKV bojenje bojama. kože. 10.4.6m2 ). sečenje kože na pola po klasiranje uštavljene ceđenje. kože. 2 NKV 8. 1 SSS 9. 6. struganje obrezivanje merenje radnika sa zanatom 11. 3 VS. 3 SSS 13. 2 radnika NKV. 4 radnika sa zanatom bazifikacija konzerviranje kože.

pranje i kvašenje. mašćenje-regulisanje fiksiranje. 3 SSS. brušenje. pranje. 13. vakumiranje. 3 NKV 2. 4 radnika SSS 13 . 1 zanat 10. i mašinsko 2 zanat ceđenje izravnavanje nabora. 6 radnika zanat. mašinsko kože. četkanje. 3 SSS peglanje na protočnoj ili običnoj pegli. 9. 3 NKV. 4 radnika SSS 6. 2 radnika zanat 8. 4 radnika 3 VS 5.10m2 ). blaga nadoštava. 11. 2 SSS 14.1. 4 radnika SSS dorade. radnika SSS 3. NKV 7. 6 radnika zanat. radnika SSS 4. 2 radnika SSS. 3 radnika SSS. 2 radnika sobnoj mekšanje zanat sušenje na temperaturi. bojenje. 15. 6 neutralizacija. 4 3 radnika. (paleta . mekoće. 2 SSS 12.

16. Pakovanje i skladištenje nisu procesi koji se odnose samo na dovršno odeljenje. 18. 4. a višu spremu ima i rukovalac špric-kabinama. Ukupno 6 radnika sa SSS i 7 NKV radnika.0. kao i na dopremanju istih. Oni su direktno odgovorni zameniku direktora proizvoidnje. Na ovim radovima angažuju se ljudi u magacinima sirove kože i gotovih proizvoda. (kožarska vaga . * 34 radnika SSS 10 radnika NKV 25 radnika sa zanatom U Dovršnom odeljenju postoji šef sa visokom stručnom spremom. pakovanje i skladištenje. takođe sa VSS. pa.5m2). 2 radnika sa zanatom 17. Odeljenja su dislocirana. kao i dvojica zamenika šefa. Visoku stručnu spremu u proizvodnji imaju i rukovodilac laboratorije i tri tehnologa. sa VSS. Na isprobavanju i mešanju boja radi petoro zaposlenih sa višom stručnom spremom. obrezivanje. odnosno direktoru proizvodnje. kao što je i navedeno za svako od njih postoji i šef i dva zamenika šefa. zanatlije i 14 . nego na čitav proizvodni ciklus.2 Nivo znanja i svesti zaposlenih Iz obrazovne strukture zaposlenih uočljivo je da skoro 90 % zaposlenih u proizvodnji čine nekvalifikovani radnici. 4 radnika zanat završno merenje. sa višom stručnom spremom.

U principu radi se o takvoj strukturi koja zahteva autoritativan stav rukovodioca. njihov opis. kao i broj radnog naloga za proizvod. jasno je da će svaki od tih ljudi da se trudi da svoj posao obavlja što je bolje moguće. 15 . bilo koji od tih radnika može dobiti otkaz. koji je priložen u nastavku rada. kao prateći dokument. broj komada za obradu. doškolovavanje i slični procesi kojima se proširuje nivo znanja. kao što su npr. Na ovom kartonu upisuju se broj radnog naloga za kvašenje i luženje sirove kože. Ako pođemo od činjenice da u započetom procesu privatizacije. ili da se vrši sistematsko smanjenje broja zaposlenih.radnici sa srednjom školom. ili bilo koji drugi razlog koji navede većinski vlasnik. 4. jeste propratni karton proizvodnje. a i da će svakako biti otvoren za sve varijante koje pogoduju zadržavanju njegovog radnog mesta.Ruma. te ne traže nikakvu kreativnost niti nameću preveliku odgovornost. On se. uz obrazloženje da više nema potrebe za njegovim radnim mestom. samostalno proširivanje znanja iz dotičnih oblasti.3 Osnovni nosioci informacija Osnovni nosilac informacija u proizvodnom pogonu fabrike kože . prema rečima zaposlenih odnosi na sve radne operacije kroz koje prolazi proizvod. potpis smenovođe i datum i smena obavljanja operacije. Samim tim nameće se zaključak da su to radna mesta koja zahtevaju mehaničko obavljanje unapred poznatih operacija. Tu su nabrojani i nazivi radnih operacija.

U čitavom procesu poslovanja Fabrike kože "Ruma" pristupa se izuzetno ozbiljno.Pored toga. brojne kalkulacije. ove vrste dokumenata koriste u čitavom toku proizvodnje.3. U pojedinim odeljenjima i proizvodnim pogonima. kao i različiti izveštaji. sve ovo je moguće usled oštre i temeljne kontrole. trebovanja. izjave kupaca i proizvođača. uputstva za rad. u tehnološku dokumentaciju spadaju i obračunski listovi. postoje određeni radni nalozi.Naime. u procesu izrade proizvoda koriste se različita dokumenta. od strane stručnih lica iz preduzeća. zaključnice.Propratni karton proizvodnje sadrži i naziv firme. otpremnice. ulaznice. 4. radni nalozi. računi za sirovu kožu i gotove proizvode. akcepni nalozi i dr. Pored toga. ali se u globalu. U magacinima. trebovni listovi. broj dokumenta. koriste se recepture.1 Osnovni tokovi nosilaca informacija Gore navedeni nosioci informacija koji se koriste prilikom obavljanja operacija na izradi proizvoda su uglavnom potpuni. Pored toga. a tehnološka dokumentacija je pažljivo sastavljena. kako za proces izrade pojedinačnog proizvoda. kao i u proizvodnim pogonima se koriste radne liste. nalozi za izdavanje sirove kože. pouzdani i sadrže sve potrebne podatke. kao i porudžbenice. bitna stvar koja karakteriše uspešnost poslovanja je detaljno planiranje cena 16 . za svaku pojedinačnu operaciju. zapisnici. skladišnice. Naravno. obračuni realizacije gotove kože. i broj strane. neophodna. izdanje. tako i za celokupan tehnološki proces. planovi troškova.

kao i svih troškova u toku godine. iskorišćenja sirove kože. kao što su radni nalog i propratni karton proizvodnje.gotovih proizvoda. 17 . Na sledećoj slici prikazan je tok procesa proizvodnje po operacijama. a samim tim i osnovni tok kretanja nosilaca informacija.

ceđenje bazifikacija maš. ceđenje dorade skladištenje gotovih proizvoda maš. bojenje skladište sirove kože 18 .fiksiranje pranje obrezivanje merenje klasiranje sečenje na pola sušenje vađenje na palete mašćenje maš. skidanje mesine luženje i kvašenje bojenje vakumiranje četkanje struganje i brušenje štavljenje obrezivanje kože merenje blaga nadoštava sušenje brušenje obrezivanje klasiranje zakišeljavanje klasiranje neutralizacija mekšanje peglanje merenje pranje i otkrečavanje mašinsko cepanje merenje pranje i kvašenje anil.

• Obezbeđenje dobrog životnog standarda i uslova za rad zaposlenima.5. • Širenje ideja upravljanja kvalitetom i prenošenje sopstvenih znanja i iskustva. Potrebno je istaći da je evidentno da se veliki značaj posvećuje izgradnji imidža kompanije. što se postiže neprekidnim unapređenjem kvaliteta. Ona je u određenoj meri ostvarena. postajući tako nosilac privrednog i društvenog razvoja regiona. zasnovana na dobro isprojektovanim ciljevima. postajući tako najpoželjnije mesto za rad u okruženju. • Formiranje i podsticanje stručnog tima zaposlenih. izdvaja preduzeće u očima drugih. radi izgradnje dobrih partnerskih odnosa sa svojim dobavljačima i obezbeđivanje stabilnih izvora snabdevanja sirovinama. a oslanja se na sledeće strateške ciljeve: • Upotreba najpouzdanijih sredstava i stvaranje najboljeg kvaliteta proizvoda koji "Fabriku kože Ruma" izdvajaju od konkurencije. misija. ciljevi i poslovne politike preduzeća Vizija kožare Ruma je da postane vodeći proizvođač produkata od kože u Jugoistočnoj Evropi i poštovana robna marka u proizvodno-prerađivačkoj industriji. čija se znanja i sposobnosti permanentno usavršavaju. Vizija. • Zadovoljavanje zahteva. strategije. potreba i očekivanja kupaca i potrošača. • Nesebična pomoć drugima i izgradnja imidža "dobrog komšije". Dobro kreirana vizija. stvaranju kvalitetnog identiteta i prepoznatljivosti u 19 .

kao male fabrike. razvojem i napretkom preduzeća u svakom pogledu. Naglašava se kvalitet. Interesantna je činjenica da je "kožara Ruma" prisutna u gotovo svim domovima Srbije i Crne Gore. ali pored velikog tržišnog kolača ogroman doprinos afirmaciji preduzeća daje konstantno praćenje prilika u okruženju i permanentna komunikacija sa dobavljačima.okolini.postoji da bi svim potrošačima pružao kvalitetne i nadasve dobre proizvode dajući time svojevrstan doprinos sveukupnom razvoju društva. O tržišnom udelu kožare "Ruma" više podataka biće dato kasnije. kao i praćenjem svetskih dostignuća i trendova. vidi se poslovna orijentacija fabrike. permanentnim ulaganjem u vrednosti inventivnog. i naglašava se kvalitetna komponenta proizvoda. 5. naravno u vezi sa vizijom. Vizija je dakle. Od momenta svog nastanka. Poslednjih nekoliko godina XX veka predstavljaju 20 . Iz ovakve definicije. kao i misija i ciljevi. kompanija je izrasla u jednog od lidera Srpske kožarske industrije. Jasno se vidi da su ambicije firme velike i da se razvoj usmerava prateći domaće i svetske trendove.1 Misija i poslovne politike Misija je. jer prema nekim istraživanja tržišta. tehnološkog i kadrovskog potencijala. Koncept proizvodnje "kožare Ruma" . strogo vezana za identitet preduzeća. u našoj zemlji. Takođe se pominje razvoj kompletnog društva. 60% firmi koji se bave daljom obradom kože. na način na koji se forsira aktivno učešće koncepta na privrednoj sceni. stalno ili povremeno koristi njihove proizvode. veliki uticaj na potrošačko mnjenje i urezivanje u glavu kupca tradicionalističkog stava prema ponudi preduzeća.

• Neprekidno unapređenje sistema kvaliteta. standarda i propisa relevantnih za industriju proizvodnje i prerade kože. Vođenje brige da se pri projektovanju i proizvodnji posebna pažnja posveti kvalitetu proizvoda i zaštiti životne sredine. One se odnose na : • Visok nivo kvaliteta proizvoda namenjenih potrošačima čiji se zahtevi moraju razumeti i zadovoljavati bez greške. radi povećanja poverenja. na vreme i svaki put uz minimalne troškove. • Sistematski razvoj i unapređenje motivacije zaposlenih. razmene znanja i uzajamne pomoći u prevazilaženju problema. koje ostvaruje poslovni sistem od jedne fabrike i 270 zaposlenih. 21 .manifestacije vrhunskih poslovnih performansi koncepta. Pravilnim postavljanjem osnova za razvoj. na tržištu je pokazana velika snaga i uspešnost u takmičenju sa konkurencijom i ostvarenim rezultatima. kao osnovne pokretačke podloge za kvalitetan rad. identifikuju i realizuju zahtevi i potrebe kupaca i potrošača i da se strateški modeli poslovanja kvalitativno promene i unaprede. Uvodi se sistem kvaliteta i sa njim međunarodni sertifikat ISO 9001. Zašto je to tako? Odgovor treba potražiti u znanju i umešnosti da se oslušnu. • Stvaranje trajnih veza u preduzeću i izvan njega. • • Poštovanje zakona. Poslovne politike preduzeća oslikavaju nameru da preduzeće postane lider u jugoistočnoj Evropi u oblasti proizvodnje i prerade kože i proizvoda od kože.

00 dinara/m2.). "Manual" iz Novog Sada. Da bi se ostvario ovaj cilj potreban je agresivniji marketinški nastup (prepoznatljiv slogan. Ali. ali da je tržište dovoljno veliko. rastegljivost i sl. Što se tiče marketinških aktivnosti. Proizvodi Fabrike koža "Ruma" su prema dokumentaciji samog preduzeća visoko kvalitetne prerađevine od životinjske kože. Tome u prilog ide činjenica da zvučna imena iz sveta kožnoprerađivačke industrije. Kad je reč o ceni navodimo da komad goveđe nape košta približno 2. većina komitenate svoje obaveze izmiruje sa zakašnjenjem ili kroz kompenzaciju. elastičnost.000 dinara godišnje. kao što su sjaj. i uglavnom su vezani za fizičke i hemijske karakteristike kože. što katkad izaziva probleme u poslovanju. pogotovo ako se uzme u obzir i to da se uspostavlja saradnja sa okolnim zemljama.2 Kraća analiza misije Sa aspekta delatnosti Fabrika koža "Ruma" je jedina fabrika te vrste u Sremu. kao što je npr. PR služba i sl.5. pošto ovaj problem nije obuhvaćen definisanom misijom. a u celoj Vojvodini je 2000-te godine bilo par takvih pogona. one nisu ni blizu nivoa prepoznatljivosti preduzeća i proizvoda na tržištu. 22 . što je relativno mala suma ako je cilj preduzeća suverenost na zauzetom tržišnom segmentu. Samim tim. pa kad već kožara ima nameru da doprinosi razvoju društva. jasno je da konkurencija na ovom polju postoji. međutim u duhu ekonomske situacije u našoj zemlji. da se onda i u društvu čuje i za njih. Neki od ISO standarda se već primenjuju u procesu proizvodnje. mogao bi poslužiti kao njena dopuna. spadaju u red stalnih kupaca kožare.000. reklama. objektivno odnos cena-kvalitet je na solidnom nivou. Recimo samo da se za reklamu i propagandu izdvaja 200. Ali.1.

motivacija odgovornih osoba. analize poslovne situacije. Slučaj se odnosi na rukovodioce sektora. samim tim i konkurentnosti fabrike. Preduslovi za dobru upravljačku strukturu su : efektivno planiranje. pa čak i generalnom direktoru.5. Dakle.2 Način rada rukovodećih struktura Struktura upravljačkog sistema bitna je za određivanje procenta ostvarenih efekata upravljanja preduzećem. lična povezanost sa kolektivom i dobro usađen osećaj pripadnosti. Sa jasno iskristalisanim stavovima i pogledima u budućnost. Upravljački sistem u fabrici kože "Ruma" definitivno funkcioniše solidno. spremnost na inovacije. Motivaciju treba još više forsirati. vrlo brzo će morati da pretrpi određene promene. koji odgovaraju pomoćnim direktorima. što dodatno utiče i na pojačavanje stepena stručne spreme. ne treba sužavati područja rada pri ovom razmatranju. Međusobna saradnja je veoma zahvalan element. Pored toga. potrebno je posvetiti više pažnje na projekte pri određenju poslova. 23 . Organizaciona klima se u literaturi često spominje kao jedna od premisa za ispravno funkcionisanje sprege upravljačkih odluka i efekata koje proizvode prikazanim na direktnim poslovnim rezultatima. dobre procene iskorišćenja resursa uz minimalne troškove. ukoliko se želi povoljna organizaciona klima. ali isto tako. uvek su dobrodošli mladi i zainteresovani ljudi. kojim se mora baratati. sve osobine koje krase dobrog menadžera. treba poduzeti neophodne korake ka smanjenju mogućnosti pojave konfliktnih situacija u rezultatu dvojne odgovornosti.

uočeno je niz problema koji su manje ili više izraženi u datoj strukturi. plan njihovog izvođenja. to bi predstavljalo korak ka ostvarenju ovog cilja. na ovaj način se ne ostvaruje neka ušteda u novčanim resursima jer se velike količine otpada zahtevaju za relativno male količine koža. Iz toga se nameće zaključak da bi bilo logično osmisliti efikasniji način iskorišćavanja otpada. Ideja je da se otpad prerađuje u formu koja je pogodna za dovršnu obradu u industriji za proizvodnju stočne hrane. što rezultuje neizbežnim aktiviranjem novčanih dobara. a obzirom na to da je jedan od dugoročnih planova uprave Fabrike koža "Ruma" izgradnja pogona za pripremu i proizvodnju stočne hrane.6. Jedan od mogućih načina da se to obavi je izgradnja nove hale koja bi se koristila za skladištenje i dalju preradu otpada. rentabilnost i procenu mogućnosti njihove implementacije. delimično prodavao poljoprivrednim dobrima ili kompenzovao za sirove kože. Ta smeša bi se prodavala ili kompenzovala sa dobavljačima. Proces ima nekoliko faza: 24 . a čak i samo uništavanje tih materija se plaća. koji bi mogao racionalnije da se iskoristi. u proseku od oko 0. Međutim. između ostalog i velike količine organskog otpada. 6. ali i sa drugim zainteresovanim klijentima iz date industrijske grane. U daljem tekstu dat je kraći osvrt na neke od njih. uz predloge mogućih rešenja.1 Problem upravljanja otpadom Proces prerade sirove kože za posledicu ima. zbog primene posebnih tehnologija kojima se štiti životna sredina i sprečava oslobađanje toksičnih materija. Definisanje i analiza problema u Fabrici koža "Ruma" Analizom načina poslovanja Fabrike koža "Ruma".90 do 1 dinara po kilogramu mesine. jer se u dosadašnjem procesu prerade sav taj otpad uništavao.

onda bi ovakvo rešenje bilo samo privremeno. koji bi se realizovao u skorijoj budućnosti. ali i velika investicija. tako da je logično rešenje da se tome odmah pristupi. Izgradnja novog objekta je dugoročno rešenje.1 Izgradnja hale U razmatranju problema prostora u koji bi bio smešten novi pogon. Međutim. • administrativni poslovi. • proširivanje kruga poslovnih partnera. • opremanje dobijenog prostora potrebnim mašinama i pratećom opremom. a to su: • prilagođavanje postojećeg skladišnog prostora za potrebe nove tehnologije. Pošto kožara raspolaže potrebnim zemljištem. ovakav poduhvat ne bi trebao da predstavlja problem. izgradnja pogona za proizvodnju stočne hrane. ali bi za par godina ta hala svejedno morala da se gradi. Obzirom da bi novi 25 . • ljudski resursi. ako se uzme u obzir da je strateški cilj fabrike. polazi se od činjenice da se radi o ogromnim površinama koje bi uz manju reorganizaciju mogle da se adaptiraju na nove uslove rada. polazi se od dve opcije. u daljoj budućnosti možda preraste i u poljoprivredno dobro. Troškovi bi u svakom slučaju bili daleko manji nego što su troškovi izgradnje nove hale. • izgradnja nove hale.1. 6.• izgradnja hale u kojoj bi bio smešten celokupan kompleks. Kad je u pitanju prilagođavanje nekog od postojećih skladišta.

potrebne veličine za mlevenje. Sečenje se vrši na za to projektovanoj mašini pomoću rotacionih noževa. potrebno bi bilo izdvojiti približno 60. transportuje direktno u mašinu za mlevenje. Pod otpadom se podrazumeva mesina.00 za samu izgradnju i pokrivanje prostora. i dlake. ustakljavanje prozora i vrata. koja tako tretirana predstavlja poluproizvod za fabrike za proizvodnju stočne hrane.000. Angažovanjem nekog građevinskog preduzeća za izgradnju hale po principu "ključ u ruke". npr.00 eura.pogon za preradu i proizvodnju stočne hrane bio srednje veličine. Mašine imaju približno istu cenu koja se kreće oko sume od 100. a preostalih 20.000. Vrši se ispiranjem običnom vodom u betonskim koritima (približna cena izrade je par stotina eura).000. odnosno površina od 360m2.2 Opremanje dobijenog prostora Prema prvobitnoj ideji novoizgrađeni prostor bi se koristio i za skladištenje i za delimičnu preradu otpada. konzerviranja i zamrzavanja mesine.00 eura. Za mašinom za sečenje 26 . krvi i sl. onda bi potrebe skladištenja zadovoljio prostor dimenzija 18x20m.1. Priprema je obimniji proces pod kojim se podrazumeva sečenje mesine na komade.00 za elektro i vodovodne instalacije. čime se dobija čista mesina pogodna za dalju obradu. njenom nadogradnjom može da se dobije prostor za smeštanje celokupnog postrojenja. Za ovaj proces potrebna su dva radnika. Prednost ovakvog rešenja je u tome što se hala može. a onda se. preorijentisati za neku drugu namenu. od toga 40.000. 6. Pranje podrazumeva fizičko odstranjivanje prljavštine i krvi. pokretnom trakom. pripreme. izolaciju i dr. po izgradnji kompleksa za proizvodnju i preradu stočne hrane. deo koji se pre početka procesa prerade skida sa sirove kože (loj.).ostaci mesa. Delimična obrada obuhvata procese pranja.

mogli da se ustupe ovom postrojenju. Taj posao obavlja tehnolog. Kožara već poseduje par viljuškara. što. dodavanjem raznih hemijskih reagenasa. uz neophodna prilagođavanja procesa rada u drugim sektorima. Hladnjace koje se koriste za ovako duboko zamrzavanje dostižu tržišnu cenu od 30.000. Sledeći korak je transport zaleđene sirovine do kupaca. sprečava trulenje i ukvarivanje smese.mesine radi jedan radnik.).00 eura. pakujući sadržinu u najlonske džakove. može da se vrši na različite načine (u sopstvenoj režiji. mogla bi da se instalira i posebna pakerica za mlevenu mesinu. kojom bi se smanjio broj radnika. Vremenom. i sl. u zavisnosti od ugovora. Zamrzavanje se vrši u hladnjači srednjeg kapaciteta. od kojih bi neki. Konzerviranje podrazumeva proces kojim se. ubacivanjem potrebnih konzervanasa u rezervoar sa mlevenim mesom. Tako skladištena sirovina u stanju je da na veoma niskim teperaturama izdrži dosta dug vremenski period. kad bi došlo da proširenja kapaciteta ovog pogona. na račun kupca. dok rezervoar mašine za mlevenje prazne dva radnika. 27 . Sirovina se nakon mlevenja smešta u najlonske džakove. koji se pomoću viljuškara prenose do hladnjače. i ono samo podrazumeva duboko zamrzavanje predhodno pripremljene i konzervirane mesine.

28 .U nastavku je dat predlog mogućeg rasporeda navedenih mašina. jer se sirovina kreće pravolinijski bez većih gubitaka vremena u transportu. Na izlazu iz sistema smeštena je hladnjača iz koje se roba isporučuje direktno u vozilo kupca. KORITA ZA PRANJE MAŠINA ZA SEČENJE POKRETNA TRAKA HLADNJAČA MAŠINA ZA MLEVENJE Ovakav raspored nam se čini kao najekonomičniji kad su u pitanju tokovi materijala.

jedan na viljuškaru. primena standarda ISO 14 001. jedan za mašinom za sečenje. radnici sa SSS. transferi novčanih sredstava. radnik sa VSS. dva koja pune džakove mlevenom mesinom.000. NKV radnici.1. proknjižavanja. administrativni poslovi vezani za kupovinu mašina (razni ugovori.4 Ljudski resursi Za rad na mašinama u pogonu potrebno je ukupno 10 radnika. što ne bi trebalo da predstavlja neki veliki izdatak zbog toga što je više od polovine radnika NKV i sa srednjom stručnom spremom.6. 6. tehnolog koji nadgleda proces konzerviranja. mesečni 29 . a njihove plate su negde oko 20. Iz priloženog se može izračunati visina plata za sve radnike. licence i sve drugo što možemo grubo nazvati "papirologijom". dva na punjenju hladnjače. • šef pogona. i to: • • • • • • dva radnika na koritima za pranje. VSS radnik. Znači. SSS radnik.1. manipulacije novčanim i drugim sredstvima.3 Administrativni poslovi Pod poslovima ovog tipa podrazumevaju se sve aktivnosti usmerene na registrovanje ovakvog pogona. zapošljavanje radnika.) i njihovu instalaciju. NKV radnici.00 dinara. NKV radnici. i sl.

00 dinara. Ako se pitamo da li je preduzeće sposobno za ovakvu investiciju. Grubom procenom za kilogram ovakve smeše određena je cena između 3. otvara se mogućnost za uspostavljanje novih poslovnih kontakata sa preduzećima iz tog domena. ovakva ideja izgleda veoma rentabilno. nije preskupa.izdaci za plate u novom postrojenju bi iznosili približno 200. Dobijena cifra. Pri prodaji ove mesine polazi se od toga da osnova koja se koristi za dalju preradu u fabrikama za proizvodnju stočne hrane.00 dinara po kilogramu. 6.1.00 i 5.6 Komentar izvedene analize Iz prethodno izvedene analize može se zaključiti da bi ukupni troškovi implementacije ovakvog projekta iznosili približno 300.000. odnosno za skladištenje i delimičnu preradu mesine. 30 . 6.5 Proširivanje kruga poslovnih partnera Izgradnjom postrojenja za upravljanje otpadom.350 tona mesine.000. bez troškova marketinga.1. Ti kontakti uglavnom spadaju u poslove koji su u nadležnosti marketinga.00 EUR. prema našim istraživanjima odgovor je potvrdan. Saradnja se može ojačati i sa preduzećima sa kojim je već ostvaren bilo kakav kontakt. ali je zato potrebna u velikim količinama. jer se samo od goveđe nape godišnje dobije oko 7. i nije tako mizerna ako se uzme u obzir da će to biti predfaza proizvodnje u sopstvenom postrojenju za proizvodnju stočne hrane. iako se čini ništavnom u poređenju sa dobiti koja se ostvaruje samo prodajom goveđe nape. Obzirom da 70% mase sirove kože predstavlja mesina. tako da bi dobijena cifra predstavljala oko 2% ukupne godišnje dobiti od nape.

saznali smo da su određena novčana sredstva oročena u Delta banci i da bi se celokupan projekat mogao realizovati iz sopstvenih fondova preduzeća.000 80.000 40. kao posledica bombardovanja Srbije i Crne Gore. i teške situacije u društvu i privredi. 20 03 . uvideli smo da je do značajnijeg pada u poslovanju došlo 1999.Analizom trenda proizvodnje goveđe nape. Ipak.000 10. 20 02 .-će godine. 90. 19 98 . sa povraćajem uloženih sredstava za manje od godinu dana. 19 99 . U fabrici smo dobili podatke do kraja 2003.000 5.toj godini zabeležen je porast poslovanja. što pokazuje i naša analiza isplativosti projekta.000 70.000 30. u narednim godinama postignuto je povećanje proizvodnje a kako se na narednoj slici i vidi trend ide uzlaznom putanjom.000 60. 20 01 . godine. godine 31 . količ ine u kg 19 96 .000 50. a prema rečima direktora proizvodnje Stojana Marovića i u 2004. U razgovorima sa rukovodiocem finansijskog knjigovodstva Boškom Ljubinkovićem.000 20. koja je najreprezentativniji proizvod. 20 00 .000 0 19 97 . pa smo pretpostavili da će tako biti i u narednoj godini.

). To su prilično ozbiljna obrtna sredstva.000. koji otežava proširenu reprodukciju i upošljava dodatna sredstva... koji su u prethodnoj godini robu plaćali kompenzacijom i količine sredstava do kojih smo došli sopstvenim istraživanjem..Ruma "Boreli" .Beograd Sitni privatnici Obuća 2.6.800. jakne.650.000..530..000.00 dinara u protekloj godini.. Kompenzacija je jedno od rešenja naplate u trgovini sa fabrikama obuće i kožne galanterije. Kupac "Fruška Gora" . 32 . Pri tome se prihodovna strana u bilansu uspeha preduzeća povećava.) / / 1. kožnoj galanteriji.00 780. U narednoj tabeli dato je nekoliko najvećih kupaca.00 1.000.2 Problem zaliha kompenzovane robe Jedan od problema. ali problem predstavljaju sredstva zarobljena u gotovim proizvodima (obući.300.00 Galanterija (kaiši. koja nisu planski predviđena za investicije je loša naplativost od pojedinih kupaca.000.00 Samo od navedenih firmi u robi je naplaćeno oko 6. koja je potrebno što pre unovčiti.

Komentar isplativosti ovakve ideje dat je u narednom tekstu. na potražnju za ovakvim proizvodima i mogućnostima preduzeća za ovakav poduhvat.1 Predlog poboljšanja Obzirom da je maloprodaja dobar način da se kompenzovana roba novčano realizuje.1. Mesečni materijalni troškovi otprilike iznose oko: • Električna energija 1.000. ono se vodi u samoj firmi. obzirom na promet u maloprodaji.00 dinara s tim što su cene obuće uglavnom nešto niže nego u ostalim prodavnicama.00 dinara.000.00 din. • Komunalni troškovi (čišćenje.00 din. 6. smeće. PDV . tako da nema dodatnih troškova za to. predlog bi bio da se lokali otvore i u Inđiji.2.00 Mesečni prihod koji se dobija od prodaje u ovom objektu iznosi u proseku oko 150. Zakup 300. iznosi oko 18. kao logično rešenje nameće se otvaranje nekoliko maloprodajnih objekata u Rumi i okolini. Osim u Rumi. i sl.00 din.00 din.18 % 27. • Voda • • 700.1 Ljudski i materijalni resursi. ili oko 23.2. u okviru računovodstvene funkcije. Istraživanjem smo došli do aproksimativnih podataka o prihodima i rashodima u prosečnoj prodavnici kožne obuće i galanterije. Što se tiče knjigovodstva.6. Prosečna bruto zarada je nešto niža nego plata radnika sa istim stepenom stručne spreme u fabrici.00 €.) 300.000. Staroj Pazovi i Sremskoj Mitrovici. isplativost rešenja U lokalu je zaposleno dvoje radnika sa srednjom školom.400. Prostom 33 .000.

000. gotovo čitav kompenzacioni dug od najvećih kupaca datih u gornjoj tabeli. U fabrici smo došli do podatka da bi se na ovaj način moglo uposliti 6-oro radnika iz pogona. ali i po mišljenju direktora proizvodnje. na iskazanom nivou ili nešto viša.000. uložen novac bi se prema ovakvom predviđanju.200. što iznosi 72.00 dinara Na godišnjem nivou to je zarada od oko 1.računicom dolazimo do zaključka o isplativosti ovakvog (nužnog) vida naplate.00 dinara. To znači da bi rashodi za plate radnika u slučaju jedne ovakve investicije.000.00 dinara. raznih taksi i zapošljavanja novih radnika.00 dinara od samo jednog lokala. Dodatna ušteda mogla bi se postići i na taj način što bi prodavnice radile u skladu sa potražnjom.000.2 Komentar predloženog rešenja Dati troškovi ne predstavljaju veliko opterećenje za budžet preduzeća. nakon mesec dana bili povećani samo za četiri nova lična dohotka od po 18.52.2. isplatio već u prva dva meseca.000 . 6. Naravno. a uzimajući u obzir i ranije dat trend poslovanja fabrike. naravno uz odgovarajuće kvalifikacije.00 dinara bruto. Mesečni profit jedne prodavnice dobija se kada se od prosečnih prihoda oduzmu prosečni rashodi i to je sledeća računica: 150.600. Do sada se kompenzovana roba uglavnom ponovo kompenzovala i razmenjivala sa drugim komitentima. ni sa jednim rešenjem ne bi trebalo 34 .400 = 97. osim administrativnih poteškoća. Ukoliko se otvori 5 lokala zarada bi iznosila oko 6. Zaključak je prost. Ušteda bi se mogla postići raspodelom određenog broja radnika predviđenih za isplatu otpremnina i raniji odlazak u penziju sa težih radnih mesta u prodavnice. i to funkcioniše prilično dobro.000. koja je prema našim istraživanjima uglavnom stalna. otvaranje maloprodajnih objekata bilo bi sasvim rentabilno rešenje.

izraženo u novcu. Tu su i filteri za prečišćavanje vode. jer je nužna za odvijanje brojnih operacija procesa rada (pranje sirove kože. to je trošak od 80. i sl. dok se za delove izdvaja i mnogo više.00 eura.000 dinara. otkrečavanje. kišeljenje. koji su izgrađeni približno kad i fabrika jer je to bio jedini način da se dođe do ovog resursa.000.3 Problem snabdevanja vodom Kompletan proizvodni kompleks Fabrike koža "Ruma" snabdeva se vodom iz sopstvenih bunara dubine do 100 m. obzirom da se mesečno za troškove održavanja bunarskog sistema izdvaja 60. Cena jedne nove pumpe je oko 5. pa je najlogičnije prvo otvoriti jedan lokal. iz koga se dalje pumpa u pogon. u zavisnosti od potrebe. 35 . Ovo je jasno izražen problem. a preostalih pet. Postoji ukupno 8 pumpi od kojih su 3 "dubinske" i služe za crpenje vode iz bunara u bazen.žuriti. Postojeće stanje pumpi je nezadovoljavajuće. što znači da bi troškovi zamene celokupnog postrojenja iznosili oko 50.). Proces crpenja vode iz ova tri bunara odvija se tako što se pumpama crpi voda sa dubine od 30 metara i akumulira u bazen. koji se menjaju na svakih godinu dana. i isplativost o kojoj pričamo proveriti u stvarnom poslovanju. 6.00 dinara mesečno. što je neophodnost u narednih nekoliko godina. koji smo predstavili konkretnim troškovima novčanih sredstava. Svaka pumpa troši po 14 kw/h električne energije.000. uključujući i rekonstrukciju bazena i bušenje novog bunara. na kom bi se dobrim projektom moglo dosta uštedeti. Voda je inače resurs koji se troši u ogromnim količinama. "hidroforskih" su u bazenu i služe za transport vode do pogona i održavanje konstantnog pritiska vode.000.00 eura.

što je sasvim zadovoljavajuće. po našoj računici oko 30. 36 . delovi mreže. obzirom da nema dodatnih troškova sistema.6.00 dinara.000.00 dinara i isplatio bi se za otprilike 6 meseci..1 Predlog rešenja Jedan od razloga za održanje bunarskog sistema ranijih godina pa i do sada bio je u tome što gradska vodovodna mreža nije dosezala do svih delova industrijske zone.00 dinara.000.4 dinara po kubiku. dakle.. prema našem istraživanju iznosi u proseku oko 1. Od pre par godina situacija je izmenjena. i cena u gradskom vodovodu iznosi 33. cena priključka oko 78.000. Fabrike su specifične pri uvođenju vodovodnih priključaka i naplaćuje se po broju mokrih čvorova koji se koriste.000 dinara mesečno. takođe bi mogao biti rešen iz oročenih sopstvenih sredstava. dakle.) 150. ili bi se prethodno. račve. pritisak je uvek na odgovarajućem nivou. a voda za piće je proverenog kvaliteta i troškovi uvođenja priključka su dosta smanjeni.000. pola godine unapred izdvajao novac u poseban fond namenjen za ovu svrhu.3.000. odnosno oko 60. Ukupan iznos nabrojanih stavki bio bi. Ovaj problem.00 a dodatne takse oko 35. 293..00. a uslovi za priključenje na vodovodnu mrežu mnogo su povoljniji. pa je postojeće rešenje bilo mnogo isplativije. dodatni troškovi mreže (kopanje kanala. jer je od bazena do pogona već sproveden cevovod koji se koristio ranije. prema proceni ljudi iz fabrike.760 kubnih metara. a po našim proračunima za uvođenje priključka fabrici kože bi trebalo oko 1.500 metara cevi. Inicijalni troškovi mreže iznosili bi. Cena jednog metra PVC cevi iznosi 20 dinara. Mesečna potrošnja vode.

obzirom da se više ne može zamisliti normalno poslovanje uz samo korišćenje bunarske vode. obnova celokupnog bunarskog postrojenja koštala bi mnogo više nego priključenje na vodovodnu mrežu. Pored toga..2 Komentar isplativosti rešenja Rešenje je rentabilno posmatrajući sa više aspekata. u sklopu ekološke politike države vrlo brzo moraće mnogo ozbiljnije da se razmišlja i o tretmanu otpadnih voda. Ovo je u neku ruku i neophodnost.3. Sami mesečni troškovi električne energije za pogon bunarskih pumpi za par meseci mogli bi da pokriju gotovo celokupnu investiciju. Postojeći bunarski sistem mogao bi da se koristi u mnogo manjoj meri za neke posebne potrebe i u slučajevima kada vodovodna mreža zakaže.).. smanjeni troškovi.. Pored toga. što će za preduzeće predstavljati vrlo ozbiljan projekat.6. pouzdaniji kvalitet vode. 37 . rastetrećenost službe održavanja. koji su izneseni u prethodnom rezimeu (konstantan pritisak.

u smislu da top menadžment ne dobija adekvatne informacije iz proizvodnog pogona. ili je jako slabo izražen na višim upravljačkim nivoima. u jednom smeru. To su potencijali koje bi trebalo iskoristiti na što efikasniji način. za uspešnu integraciju u evropske ekonomske tokove. Naravno. Blagovremenim preduzimanjem samo neophodnih koraka ovaj projekat mogao bi da zaživi uz prihvatljiva odricanja. Kao što je već rečeno. ali i pozamašna novčana ulaganja. što bi prema istraživanjima psihologa. ovakav poduhvat nametnuo bi čitav niz promena u postojećoj proizvodnoj i upravljačkoj strukturi. uz adekvatna ulaganja. ispuniti zahteve pred koje se dovodi prerađivačka i industrija uopšte. odozgo nadole. Samim tim. eventualno i preradu mleka i sl. trebalo pozitivno da se odrazi na poslovanje. bez izuzetka. proces komunikacije svodi se na dodelu radnih zadataka i kreće od samog vrha (generalnog direktora). mogla da preraste u samostalno poljoprivredno dobro. Dakle. polja zasađena krmnim i industrijskim biljem. potrebno primeniti niz standarda i novih tehnologija koje nameću postupnost u procesu implementacije. to je veliki minus na račun menadžmenta. i to. pogotovo upravljačkog segmenta preduzeća. obiman kompleks koji bi podrazumevao sopstvene staje za stoku. bez ikakvog restruktuiranja. jer je krajnje vreme da se stupi u aktivniju interakciju sa nižim nivoima hijerarhijske piramide.7. Naravno. To znači da se komunikacija odvija skoro. celokupna upravljačka struktura Fabrike koža "Ruma" utemeljena je na autokratskom stilu rukovođenja. u svakom slučaju ima svoju cenu. Skoro da je neizvodljivo. postrojenje za otkup. jasno je da ne postoji komunikacioni feedback. preko 38 . Zaključak Fabrika koža "Ruma" smeštena je na površini koja bi. To. uz vođenje računa o tome da se uzme u obzir i činjenica da je. vertikalnim komunikacionim kanalima. kao nosioca celokupnog procesa poslovanja.

do predradnika i izvršilaca zadataka. pa ako se još uzme u obzir i činjenica da se ta informacija usput modifikuje. obzirom na socijalno-ekonomske uslove u našoj zemlji. ne samo to i ostati. i sl. dosadni poslovi. Ono što sledi u najbližoj budućnosti jeste završetak procesa privatizacije. S druge strane. nego pravilnom upravljačkom politikom. nastaviti sa ostvarenjem svoje misije. čije je rešavanje nužan preduslov za bilo kakav pomak ka modernizaciji. Zaključak je jasan . nizak nivo obrazovanja u pogonu. Fabrika koža "Ruma" je stabilna kompanija sa izraženom tendencijom razvoja uz odgovornu rukovodilačku strukturu i mere prihvatljivog rizika. Komunikacija u obrnutom pravcu je vrlo slabog intenziteta. problemi sa motivacijom. za ovu fabriku se može reći da posluje dosta uspešno. itd. koji neminovno sa sobom donosi gomilu novih momenata u kojima će preduzeće morati precizno da odredi svoje pozicije u odnosu na razvoj događaja. jasno je da stojimo pred potencijalnim problemom.lako je ubirati useve sa plodnog tla. Iz toga možemo zaključiti da su neki elementi autokratskog načina rukovođenja poželjni u ovakvoj strukturi (operacije rada koje se ponavljaju. ali je. Nadajmo se da će fabrika koja već više decenija slovi za jednog od nosilaca privrednog razvoja područja. kao što su već pomenuti komunikacijski problemi.direktora sektora i pogona. 39 .). posebno u društvu kao što je naše. mnogo lakše ubrati svoj deo i ostaviti tlo kontaminirano. ali da tu sigurno postoje i negativne konotacije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->