P. 1
Ekspertni Sustavi - Kupnja Rabljenih Vozila

Ekspertni Sustavi - Kupnja Rabljenih Vozila

|Views: 197|Likes:
Published by Slavko Balentić

More info:

Published by: Slavko Balentić on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku Preddiplomski studij

Semniarski rad iz kolegija: Sustavi za potporu odlučivanju

Naslov rada: Ekspertni sustav za donošenje odluke o kupovini rabljenih automobila

Osijek, travanj 2010.
1

.. Zaključak........................... Pitanja.................3 2............................................3......2............. Inteligentni sustavi......................................................5 3........................................................................................................................ Konačna odluka – zaključivanje....................................................... Osnove ekspertnih sustava............. Literatura......17 2 ...................Reprezentacija znanja.....................................8 4..........12 4.............5........... Uvod – što je ekspertni sustav?.......................................................................................................5 4.....16 6...........................................................................1..................................4................................................ Ekspertni sustav za donošenje odluke o kupovini rabljenih automobila.......................................4 3.............15 5.............................................Sadržaj: 1..... Stablo odlučivanja – Logic block...Karakteristike ekspertnog sustava........................ Zaključivanje s nepouzdanim znanjem................................................................................................................................6 4...6 4...........................................................................................14 4...........1...

Način rada ekspertnih sustava [1] 3 . Uz prednosti koje nude drugi tradicionalni oblici računalnih  programa.1. Oni su projektirani i razvijeni za rješavanje zadatake težih problema na istoj razini kao što bi ih rješavali kometentni pojedinci. Uvod – što je ekspertni sustav? Ekspertni sustavi su računalni programi koji imaju sposobnost savjetovanja. ekspertni sustavi imaju i druge prednosti:  mogučnost da nestručnjak radi posao stručnjaka  uštedu vremena u obavljanju specifičnih radnji  pojednostavljenje nekih operacija  automatsko ponavljanje Podjela ekspernih sustava:  nesimbolički ekspertni sustavi (umjetne neuronske mreže – ANN)  ES utemeljeni na obradi simbola (klasični)  ES utemeljeni na probabilističkim mrežama [1] Korisnik Korisnik sučelja Stroj za zaključivanje: -pravila interpretatora -strategija upravljanja Baza znanja: -pravila -sklopovi -semantičke mreže Baza znanja (radna memorija) -stanje sustava -početno stanje -sadašnje stanje -činjenice Slika 1.

upravljanju procesima. komuniciraju s ljudima na različite načine. ispituju vlastite zaključke i posjeduju odreĎenu količinu fleksibilnosti. perceptivnih zakona i dr. prerada ulazne informacije u podatke na temelju kojih stroj sačinjava plan djelovanja. dok psihologija takoĎer dobiva mogućnost objašnjenja nekih svojih problema razvojem kompjutorske teorije i prakse.. Takvi sistemi trebali bi izvoditi operacije koje su slične čovjekovim sposobnostima učenja. tj.2. [3] Umjetni sustavi inteligentog sustava:  Sposobnost prikupljanja i uporabe znanja  Sposobnost postavljanja problema  Sposobnost učenja. Ovo je jedno od najzanimljivijih i najperspektivnijih područja razvoja znanosti. te naglašavanje pojedinih sličnosti i razlika. zaključivanja i riješavanja problema  Sposobnost obrade i razmjene znanja 4 . Stručni sustavi su još uvijek u razvojnoj fazi i s nedovoljno istraženom općom teorijom. koje kombinira spoznaje i metode kognitivne psihologije i kompjutorskih znanosti u cilju razvoja umjetnih sistema koji bi postigli neke karakteristike ljudskog mišljenja. promatraju se u novom kontekstu. Inteligentni sustavi Pod umjetnom inteligencijom se obično podrazumijeva interdisciplinarno područje istraživanja. upotrebljavaju simboličke opise i manipuliraju njima. Neka od područja primjene stručnih sustava su u medicinskoj dijagnostici. vojnom planiranju. Psihološke spoznaje olakšavaju razvoj pojedinih elektronskih sustava. i sl. zaključivanja i donošenja odluka. i njihove opće karakteristike su rješavanje složenih problema. budući razvojem novih generacija računala sa sve većim mogućnostima. Jedno od najvažnijih područja istraživanja jesu vidni sustavi i strojno opažanje. Sve su češće usporedbe ljudskog mozga i elektroničkog računala. granice razvoja ovog područja teško je naslutiti. Neki klasični psihološki problemi definiranja inteligencije i njezina mjerenja. Stručni sustavi (expert systems) su oni koji sadrže znanje i mehanizme za rješavanje problema koji zahtijevaju ljudsku inteligenciju.

dijela za procesiranje znanja. Korisničko sučelje ima funkciju punjenja baze znanja novim faktima.1. Na osnovu tog "znanja" i opcije odabrane u prethodnom koraku. Način izgradnje i funkcioniranja ovog sustava se umnogome razlikuje od web portala znanja. Ekspertni sustav se u pravilu sastoji od baze znanja. Za svaki model zaključivanja postoji adekvatna strategija kojom se kontroliraju i usklaĎuju procesi pretraživanja baze znanja i zaključivanja. ekspertni sustav se odlučuje na sljedeći korak na putu ka rješenju problema. • visoki stupanj rješavanja problema: • mogućnost objašnjenja što je napravljeno i zašto je napravljeno Automatsko zaključivanje u ekspertnim sustavima odvija se kroz interpretaciju znanja. Ekspertni sustavi [4] 3. intranet / knowledge management sustava i digitalnih knjižnica. Karakteristike ekspertnog sustava Glavne karakteristike ekspertnog sustava: • jednostavno dodavanje novih znanja. te funkciju korištenja ekspertnog sustava od strane ne-eksperta. te korisničkog sučelja (Slika 2). logičke procedure. • fleksibilna strategija rješavanja problema.3. U osnovi. [3] Slika 2. te može mijenjati bazu znanja na temelju novo-izvedenih zaključaka. znanja i heuristička znanja eksperta. Osnove ekspertnih sustava Ekspertni sustavi predstavljaju viši stupanj jezičnih informacijskih sustava i kao takvi pripadaju području umjetne inteligencije. Znanje koje se pohranjuje u bazi znanja mogu biti opći faktografski podaci. ekspertni sustav predstavlja softver umjetne inteligencije koji se koristi za rješavanje problema u koracima. Problemi se obično tiču točno odreĎenog područja čije "znanje" inženjer znanja uz pomoć ljudskog eksperta prethodno oblikuje te pohranjuje u bazu znanja ekspertnog sustava. [4] 5 .

Leon e 350 cdi BMW 5.000 kn >=20. 6 . godina >=2000. To podrazumijeva kreiranje većeg broja logičkih cjelina (blokova pravila). je držanje kontrole nad brojem pravila.000 kn Pogon Proizvođač Odluka VW Golf 6 Ibiza. U programu Exsys Corvid prvo se u prozor Varijable (Variables) unose atributi i njihove vrijednosti koje se koriste u logičkom bloku. Atributi (kriteriji) korišteni u ekspertnom sustavu su sijedeći: Tablica 1. Ekspertni sustav za donošenje odluke o kupovini rabljenih automobila Ekspertni sustav za donošenje odluke o kupovini rabljenih automobila može biti jako koristan osobama koje nisu kompetentna za kupnju automobila te im je potrebna dodatna pomoć prilikom smanjenja izbora za donošenje odluke o kupovini rabljenih automobila. Popis atributa (kriterija) za odlučivanje [vlastiti izvor] Model Godina automobila proizvodnje limuzina <2000. godina Vrsta motora dizel Cijena automobila <20. Audi A6 Jeep Cherokee prednji Volkswagen karavan benzin zadnji Seat SUV hibrid 4x4 Mercedes BMW Audi Jeep Zadatak dizajnera ekspertnog sustava.1. Ekspertni sustav obraĎen u ovom seminaru spada u tip problema dizajn. BMW 7 Audi Q7. sa optimalnim brojem varijabli koje su značajne prilikom razmatranja ciljne varijable.4. Reprezentacija znanja Prvo se koristi tablica s atributima gdje su navedeni svi atributi i njihove vrijednosti te ishodi koji su potrebni za definiranje procesa donošenja odluke. koji intervjuira korisnika. 4.

000 kn I kupac zahtijeva prednji pogon automobila I kupac zahtijeva proizvoĎača automobila Seat TADA izbor automobila je slijedeći: Seat Ibiza i Seat Leon 7 .Slika 3. godine I kupac zahtijeva vrstu motora benzin I kupac zahtijeva cijenu automobila iznad 20. Prozor za unos varijabli [vlastiti izvor] Reprezentacija znanja bazrana na logici: AKO kupac odabere model automobila limuzinu I kupac zahtijeva godinu proizvodnje izdan 2000.

Pojedine izbore) možemo odvojeno opisati kao posebno stablo.“ Zatim slijedi opcija SAME LAVEL i unosi se Godina proizvodnje iznad 2000. a mogu biti i izbori izmeĎu više od dviju mogućih vrijednosti (npr. odnosno više od dvije grane koje izlaze iz jednog čvora. 8 . Stablo odlučivanja . U njima se unose i mijenjaju pravila koja čine bazu znanja ekspertnog sustava. znanje se opisuje pomoću skupa atributa nekog objekta ili problema.Logic Block Stablo odlučivanja omogućuje prikaz znanja i zaključivanja pomoću znanja i zbog svojeg hijerarhijskog karaktera. Odlike stabala odlučivanja:  znanje je prikazano u kompaktnijem obliku nego kod pravila. godine i ide se na IF BELOW te se upisuje Vrsta motora: benzin. Npr.000 kuna!“ AKO pitanje glasi „Cijena automobila“ i odgovor je „45. neke vrijednosti faktora nedostaju.000“ TADA se postavlja pitanje „Pogon automobila“. slijedeći korak je opcija IF BELOW zatim se upisuje Godina proizvodnje ispod 2000. Model automobila: limuzina. izbor jednog od ponuĎenih područja vrijednosti atributa). Ishodi testa (odluke) mogu biti „da“ ili „ne“. Tako se čvor odlučivanja „Cijena automobila“ koji ima dva ishoda pretvara u sljedeća dva pravila: AKO pitanje glasi „Cijena automobila“ i odgovor je „15. [2] Logički blokovi govore na koji način se dolazi do odluke.2. godine i odluka: „U našem asortimanu nema automobila starijih od 2000. Vrhovi stabla opisuju testiranje atributa i nazivaju se i „čvorovi odlučivanja“.000“ TADA odluka je „U našoj ponudi nema automobila ispod 20. stabla odlučivanja su prirodna metoda za klasifikaciju objekata. Stabla odlučivanja mogu se mehanički prevesti u pravila tako da se za svaki čvor odlučivanja i svaki njegov ishod formira jedno pravilo. ono je u tom obliku ujedno i čitljivije  u stablu odlučivanja je mnogo lakše pronaći greške nego kod skupa pravila (konfliktna pravila. U stablu. Uneseno je jedno od pravila npr. dizel. Stabla odlučivanje mogu imati i više od dva odgovora na pitanje. hibrid te kod hibrida slijedi odluka THEN VARIABLE koja se dodjeljuje vrijednosti nekoj varijabli ako je uvjet IF ispunjen i tada se kreira prvo pravilo. redundantnost pravila)  dijelove složenih stabala odlučivanja (npr. što olakšava i razvoj stabala odlučivanja i njihovo testiranje. odluka: „Automobil koji možete kupiti je Toyota Prius!“.4. godine.

000 odluka: U našoj ponudi nema automobila ispod 20.Stablo odlučivanja ekspertnog sustava za donošenje odluke o kupovini rabljenih automobila Model automobila limuzin Godina proizvodnje < 2000.000 kuna! Pogon prednji ProizvoĎač VW odluka: Golf 6 Seat odluka: Ibiza. Leon zadnji ProizvoĎač Mercedes BMW ProizvoĎač Audi odluka: e 350 cdi odluka: BMW 5 BMW 7 odluka: Audi Q7 Audi A6 odluka: Cherokee 4x4 Jeep hibrid odluka: Automobil koji možete kupiti je: Toyota Prius! 9 . Leon zadnji ProizvoĎač Mercedes BMW ProizvoĎač Audi odluka: e 350 cdi odluka: BMW 5 BMW 7 odluka: Audi Q7 Audi A6 odluka: Cherokee 4x4 Jeep benzin Cijena automobila < 20.000 odluka: U našoj ponudi nema automobila ispod 20.000 >= 20.000 kuna! >= 20.000 Pogon prednji ProizvoĎač VW odluka: Golf 6 Seat odluka: Ibiza. godišta! Vrsta motora dizel Cijena automobila < 20. god odluka: U našoj ponudi nema automobila starijih od 2000. god >= 2000.

000 odluka: U našoj ponudi nema automobila ispod 20. Leon zadnji ProizvoĎač Mercedes BMW ProizvoĎač Audi odluka: e 350 cdi odluka: BMW 5 BMW 7 odluka: Audi Q7 Audi A6 odluka: Cherokee 4x4 Jeep hibrid odluka: Automobil koji možete kupiti je: Toyota Prius! 10 . god >= 2000.000 >= 20. god odluka: U našoj ponudi nema automobila starijih od 2000.000 Pogon prednji ProizvoĎač VW odluka: Golf 6 Seat odluka: Ibiza.000 kuna! Pogon prednji ProizvoĎač VW odluka: Golf 6 Seat odluka: Ibiza.000 odluka: U našoj ponudi nema automobila ispod 20. godišta! Vrsta motora dizel Cijena automobila < 20.karavan Godina proizvodnje < 2000.000 kuna! >= 20. Leon zadnji ProizvoĎač Mercedes BMW ProizvoĎač Audi odluka: e 350 cdi odluka: BMW 5 BMW 7 odluka: Audi Q7 Audi A6 odluka: Cherokee 4x4 Jeep benzin Cijena automobila < 20.

000 Pogon prednji ProizvoĎač VW odluka: Golf 6 Seat odluka: Ibiza. god odluka: U našoj ponudi nema automobila starijih od 2000. Leon zadnji ProizvoĎač Mercedes BMW ProizvoĎač Audi odluka: e 350 cdi odluka: BMW 5 BMW 7 odluka: Audi Q7 Audi A6 odluka: Cherokee 4x4 Jeep hibrid odluka: Automobil koji možete kupiti je: Toyota Prius! 11 .SUV Godina proizvodnje < 2000.000 odluka: U našoj ponudi nema automobila ispod 20. Leon zadnji ProizvoĎač Mercedes BMW ProizvoĎač Audi odluka: e 350 cdi odluka: BMW 5 BMW 7 odluka: Audi Q7 Audi A6 odluka: Cherokee 4x4 Jeep benzin Cijena automobila < 20. god >= 2000.000 >= 20.000 kuna! Pogon prednji ProizvoĎač VW odluka: Golf 6 Seat odluka: Ibiza.000 odluka: U našoj ponudi nema automobila ispod 20.000 kuna! >= 20. godišta! Vrsta motora dizel Cijena automobila < 20.

Pitanja U ovom ekspertnom sustavu za odluku o kupnji rabljenih automobila korištene su statičke i numeričke varijable za postavljanje pitanja.Slika 4. 12 .3. Stablo odlučivanja (Logic Block) za odluku o kupovini rabljenog automobila [vlastiti izvor] 4.

Statička varijabla [vlastiti izvor] Slika 6.Slika 5. Numerička varijabla [vlastiti izvor] 13 .

Ukoliko je postavljen cilj. Ukoliko je cilj dokazan. Ako je takvo pravilo pronaĎeno ispituje se da li je ispunjena njegova pretpostavka. ide se na korak 1. Ako nije. Ta nova činjenica može omogućiti dokazivanje pretpostavke nekog pravila koje se prije toga nije moglo dokazati. [2] Prikaz postupka zaključivanja prema naprijed 1. itd. tada se ispituje da li je taj cilj dokazan podudaranjem s novostvorenom činjenicom. 14 . itd. Kada su dokazani svi uvjeti pretpostavke nekog pravila (podudaranjem s činjenicama) tada zaključak tog pravila postaje nova činjenica koja se dodaje bazi činjenica. IzvoĎenje .pokušava se podudaranje pretpostavki svih pravila sa činjenicama iz baze činjenica. tada treba izabrati pravila koja će se izvoditi. Razrješavanje konflikata . i to bilo podudaranjem klauzula iz pretpostavke s postojećim činjenicama ili sa zaključcima nekih drugih pravila. Dva osnovna tipa zaključivanja jesu ulančavanje prema natrag i ulančavanje prema naprijed:  Zaključivanje prema natrag: proces zaključivanja izvodi se od zadanog cilja (hipoteze) pretraživanja prema činjenicama. ili se pokaže da cilj nije moguće dokazati. 2.4.4.izvode se pravila izabrana u prethodnoj fazi. 3. Ovaj se postupak ponavlja dok se ili dokaže cilj. Izbor se radi prema nekoj od strategija za razrješavanje konflikata. proces zaključivanja je završen. tada se traže pravila čiji se zaključci mogu podudarati sa ciljem. Ispituje se koji se sve zaključci mogu dokazati na temelju postojećih činjenica i pravila iz baze znanja.ako se pretpostavke više od jednog pravila podudaraju s činjenicama iz baze činjenica. Mehanizam zaključivanja funkcionira tako da se traže pravila čije se pretpostavke podudaraju s činjenicama. zaključivanje je završeno  ukoliko nema zadanog cilja zaključivanje traje sve dok se ne dokažu sva pravila iz baze znanja koja je moguće dokazati.. Kod ulančavanja prema naprijed može se postaviti neki cilj (hipoteza)  cilj je moguće dokazati ako se on podudara sa nekom od novo stvorenih činjenica koje su dodane bazi činjenica kao posljedica dokazivanja pravila  kada je cilj dokazan.. Ukoliko se cilj ne nalazi meĎu poznatim činjenicama. time zaključak tog pravila postaje nova činjenica. a može i dokazivati cilj zaključivanja (ukoliko je zadan).  Zaključivanje prema naprijed: zaključivanje polazi od dostupnih činjenica i ide prema mogućim zaključcima. i zaključci tih pravila dodaju se bazi činjenica zatim se ide na korak 1. Konačna odluka – zaključivanje Zadatak mehanizma zaključivanja jest da korištenjem činjenica i pravila izvede niz akcija pomoću kojih će pokušati dokazati neku hipotezu. Podudaranje .

Ekspertni sustavi trebaju biti u stanju donositi zaključke na temelju nepouzdanih informacija jer su i samo djelomično pouzdani zaključci bolji nego nikakvi. Ali. jako često.5. Nepouzdanost se može opisati kao nedostatak egzaktnog znanja koje bi omogućilo postizanje potpuno pouzdanih zaključaka. Kod ekspertnih sustava izvori nepouzdanosti mogu biti različiti:  teškoće kod definiranja stupnja pouzdanosti znanja  nepreciznost jezika  činjenica da je znanje u svojoj suštini dvosmisleno i neprecizno (opis riječima: brzo. cijelog broja u području od 0 do 1. [2] 15 . sigurnosti ili faktora pouzdanosti) to je proces izbora točke na skali.. Primjer: odluke o investiranju gdje su procjene cijena i potražnje u budućnosti nepouzdane. mnoge odluke se ipak temelje na takvim informacijama.Slika 7. nekonzistentne i nepouzdane. npr. nepouzdane su i odluke temeljene na takvim informacijama. moramo naći metodu za računanje sastavljenih dogaĎaja. Zaključivanje s nepouzdanim znanjem Informacije koje eksperti imaju su često nepotpune. veliko. Konačna odluka [vlastiti izvor] 4. Budući su informacije nepouzdane. .)  kombiniranje znanja raznih eksperata (mogu imati različita ili čak kontradiktorna mišljenja) Kod svih metoda prikaza nepouzdanih informacija osnovni postupak jest odreĎivanje vjerojatnosti (odnosno stupnja istinitosti. Nakon što su te vrijednosti dodijeljene skupu temeljnih dogaĎaja..

Za razliku od kupnje novog automobila.5. Zaključak Kako sama auto industrija obuhvaća široko područje. Na stranicama oglasnika postoje sustavi koji omogućavaju da si korisnici malo olakšaju izbor traženog automobila. pogon. Ljudi se okreću tržištu rabljenih automobila tražeći ono najbolje što se može kupiti za novce kojim rapolažu. Donedavno je u Hrvatskoj postojao trend kupnje novih automobila. Ti sustavi se koriste samo s par atributa koji sužavaju izbor na sto ili više automobila što i nije od velike pomoći nekome tko prvi put kupuje atomobil. Ovaj sustav mogao bi se implementirati u internet stranice auto kuća gdje bi se posjetiteljima pružila stručna pomoć pri izboru automobila i tako ih privukli da kupe autombil za koji su sigurni da im odgovara. nego je orjentiran kupcima i njihovim individualnim zahtjevima kao što je boja automobila. Još jedna mogućnost praktične primjene ovog ekspertnog sustava je i na internet stranicama auto oglasnika. kupnja rabljenog zahtjeva ipak odreĎeno znanje i poznavanje ovog tržišta. Ovdje Ekspertni sustav za donošenje odluke pri kupnji rabljenog automobila može biti od velike pomoći jer pomaže kupcu da po najvažnijim kriterijima suzi izbor na samo dva ili tri automobila koji odgovaraju njegovim osobnim preferencijama. 16 . Jer zadovoljan kupac je vjeran kupac i dobra preporuka na ovom tržištu od velikog je značaja za ugled auto kuće. što ovom ekspertnom sustavu daje prednost ispred ostalih koji se trenutno koriste na tržištu rabljenih automobila. ali i iskusnijim vozačima. ali trenutačna ekonomska situacija u državi mnoge je spriječila da izaberu svog novog limenog ljubimca. ekspertni sustav za odluku o kupovini rabljenog automobila sigirno nalazi svoje mjesto u odreĎenim segmentima te industrije. Ovdje dolazi do izražaja prednost Ekspertnog sustva za pomoć pri odluci o kupnji rabljenog automobila jer raspolaže većim brojem kriterija koji ne razvrstavaju automobile samo ugrubo. broj sjedala i sl.

V.efzg.hr/~goldh/DRSTUDIJ/.2010.hr/katedre/ortegr/nastava_knezic/ekspertni_sustavi. Literatura [1] Prof.sc.2010. Nastavni materijali za predavanja iz kolegija Ekspertni sustavi – sustavi temeljeni na bazama znanja http://www.pdf 11.zemris.4.2010.4. dr.htm 14. [2] Prof.hr/dok/INF/Ceric/spo/ekspertni_sustavi. Bogunović.dr. N.dr.4. H. [4] Prof dr.sc. Nastavni materijali za predavanja iz kolegija Ekspertni sustavi www.4..fpz. Nastavni materijali za predavanja iz kolegija Ekspertne sustave http://web. Gold. 17 ./4005-ESUP-200910-01-Uvod. sc.6.2010.hr/predmeti/tes/Uvod.fer.gradst. Ekspertni sustavi u prometu.pdf 14. [3] Prof.. Čerić. Knezić.ppt 14. S.sc. Uvod www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->