P. 1
Ekspertni Sustavi - Kupnja Rabljenih Vozila

Ekspertni Sustavi - Kupnja Rabljenih Vozila

|Views: 196|Likes:
Published by Slavko Balentić

More info:

Published by: Slavko Balentić on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku Preddiplomski studij

Semniarski rad iz kolegija: Sustavi za potporu odlučivanju

Naslov rada: Ekspertni sustav za donošenje odluke o kupovini rabljenih automobila

Osijek, travanj 2010.
1

...... Konačna odluka – zaključivanje........................................... Inteligentni sustavi..........................................................................................................3 2......8 4........................... Zaključivanje s nepouzdanim znanjem.......................14 4.....................................4 3.......... Osnove ekspertnih sustava............................2.......Karakteristike ekspertnog sustava............6 4.........................Sadržaj: 1................ Pitanja................................. Stablo odlučivanja – Logic block......................................................5 3.........................Reprezentacija znanja.... Literatura....................................................................................................16 6..........................................5 4....................................6 4.....................................12 4..................4............. Ekspertni sustav za donošenje odluke o kupovini rabljenih automobila.............................................5..17 2 ................................................. Uvod – što je ekspertni sustav?.....1.....................................................................15 5.......1.................... Zaključak............................3................................................................................................................................................

Uz prednosti koje nude drugi tradicionalni oblici računalnih  programa. Oni su projektirani i razvijeni za rješavanje zadatake težih problema na istoj razini kao što bi ih rješavali kometentni pojedinci.1. Uvod – što je ekspertni sustav? Ekspertni sustavi su računalni programi koji imaju sposobnost savjetovanja. Način rada ekspertnih sustava [1] 3 . ekspertni sustavi imaju i druge prednosti:  mogučnost da nestručnjak radi posao stručnjaka  uštedu vremena u obavljanju specifičnih radnji  pojednostavljenje nekih operacija  automatsko ponavljanje Podjela ekspernih sustava:  nesimbolički ekspertni sustavi (umjetne neuronske mreže – ANN)  ES utemeljeni na obradi simbola (klasični)  ES utemeljeni na probabilističkim mrežama [1] Korisnik Korisnik sučelja Stroj za zaključivanje: -pravila interpretatora -strategija upravljanja Baza znanja: -pravila -sklopovi -semantičke mreže Baza znanja (radna memorija) -stanje sustava -početno stanje -sadašnje stanje -činjenice Slika 1.

Neki klasični psihološki problemi definiranja inteligencije i njezina mjerenja. komuniciraju s ljudima na različite načine. budući razvojem novih generacija računala sa sve većim mogućnostima. te naglašavanje pojedinih sličnosti i razlika.. Takvi sistemi trebali bi izvoditi operacije koje su slične čovjekovim sposobnostima učenja. Sve su češće usporedbe ljudskog mozga i elektroničkog računala. Inteligentni sustavi Pod umjetnom inteligencijom se obično podrazumijeva interdisciplinarno područje istraživanja. Stručni sustavi su još uvijek u razvojnoj fazi i s nedovoljno istraženom općom teorijom. prerada ulazne informacije u podatke na temelju kojih stroj sačinjava plan djelovanja. koje kombinira spoznaje i metode kognitivne psihologije i kompjutorskih znanosti u cilju razvoja umjetnih sistema koji bi postigli neke karakteristike ljudskog mišljenja. zaključivanja i donošenja odluka. i sl. [3] Umjetni sustavi inteligentog sustava:  Sposobnost prikupljanja i uporabe znanja  Sposobnost postavljanja problema  Sposobnost učenja. upravljanju procesima. upotrebljavaju simboličke opise i manipuliraju njima. dok psihologija takoĎer dobiva mogućnost objašnjenja nekih svojih problema razvojem kompjutorske teorije i prakse. promatraju se u novom kontekstu. Jedno od najvažnijih područja istraživanja jesu vidni sustavi i strojno opažanje. Stručni sustavi (expert systems) su oni koji sadrže znanje i mehanizme za rješavanje problema koji zahtijevaju ljudsku inteligenciju. zaključivanja i riješavanja problema  Sposobnost obrade i razmjene znanja 4 . granice razvoja ovog područja teško je naslutiti. i njihove opće karakteristike su rješavanje složenih problema. tj. Psihološke spoznaje olakšavaju razvoj pojedinih elektronskih sustava. perceptivnih zakona i dr. Ovo je jedno od najzanimljivijih i najperspektivnijih područja razvoja znanosti. ispituju vlastite zaključke i posjeduju odreĎenu količinu fleksibilnosti.2. vojnom planiranju. Neka od područja primjene stručnih sustava su u medicinskoj dijagnostici.

ekspertni sustav predstavlja softver umjetne inteligencije koji se koristi za rješavanje problema u koracima. Karakteristike ekspertnog sustava Glavne karakteristike ekspertnog sustava: • jednostavno dodavanje novih znanja. Na osnovu tog "znanja" i opcije odabrane u prethodnom koraku. znanja i heuristička znanja eksperta. [3] Slika 2. [4] 5 . • visoki stupanj rješavanja problema: • mogućnost objašnjenja što je napravljeno i zašto je napravljeno Automatsko zaključivanje u ekspertnim sustavima odvija se kroz interpretaciju znanja.3. Za svaki model zaključivanja postoji adekvatna strategija kojom se kontroliraju i usklaĎuju procesi pretraživanja baze znanja i zaključivanja. te korisničkog sučelja (Slika 2). Problemi se obično tiču točno odreĎenog područja čije "znanje" inženjer znanja uz pomoć ljudskog eksperta prethodno oblikuje te pohranjuje u bazu znanja ekspertnog sustava. Ekspertni sustavi [4] 3. intranet / knowledge management sustava i digitalnih knjižnica. dijela za procesiranje znanja. te funkciju korištenja ekspertnog sustava od strane ne-eksperta. • fleksibilna strategija rješavanja problema. Korisničko sučelje ima funkciju punjenja baze znanja novim faktima. Osnove ekspertnih sustava Ekspertni sustavi predstavljaju viši stupanj jezičnih informacijskih sustava i kao takvi pripadaju području umjetne inteligencije. Način izgradnje i funkcioniranja ovog sustava se umnogome razlikuje od web portala znanja. te može mijenjati bazu znanja na temelju novo-izvedenih zaključaka. U osnovi.1. Ekspertni sustav se u pravilu sastoji od baze znanja. Znanje koje se pohranjuje u bazi znanja mogu biti opći faktografski podaci. logičke procedure. ekspertni sustav se odlučuje na sljedeći korak na putu ka rješenju problema.

Ekspertni sustav obraĎen u ovom seminaru spada u tip problema dizajn. 4. godina >=2000. Atributi (kriteriji) korišteni u ekspertnom sustavu su sijedeći: Tablica 1. Ekspertni sustav za donošenje odluke o kupovini rabljenih automobila Ekspertni sustav za donošenje odluke o kupovini rabljenih automobila može biti jako koristan osobama koje nisu kompetentna za kupnju automobila te im je potrebna dodatna pomoć prilikom smanjenja izbora za donošenje odluke o kupovini rabljenih automobila. godina Vrsta motora dizel Cijena automobila <20.000 kn Pogon Proizvođač Odluka VW Golf 6 Ibiza.000 kn >=20. sa optimalnim brojem varijabli koje su značajne prilikom razmatranja ciljne varijable. Reprezentacija znanja Prvo se koristi tablica s atributima gdje su navedeni svi atributi i njihove vrijednosti te ishodi koji su potrebni za definiranje procesa donošenja odluke. To podrazumijeva kreiranje većeg broja logičkih cjelina (blokova pravila). je držanje kontrole nad brojem pravila. koji intervjuira korisnika. Popis atributa (kriterija) za odlučivanje [vlastiti izvor] Model Godina automobila proizvodnje limuzina <2000.1. BMW 7 Audi Q7. U programu Exsys Corvid prvo se u prozor Varijable (Variables) unose atributi i njihove vrijednosti koje se koriste u logičkom bloku.4. 6 . Audi A6 Jeep Cherokee prednji Volkswagen karavan benzin zadnji Seat SUV hibrid 4x4 Mercedes BMW Audi Jeep Zadatak dizajnera ekspertnog sustava. Leon e 350 cdi BMW 5.

Prozor za unos varijabli [vlastiti izvor] Reprezentacija znanja bazrana na logici: AKO kupac odabere model automobila limuzinu I kupac zahtijeva godinu proizvodnje izdan 2000.000 kn I kupac zahtijeva prednji pogon automobila I kupac zahtijeva proizvoĎača automobila Seat TADA izbor automobila je slijedeći: Seat Ibiza i Seat Leon 7 . godine I kupac zahtijeva vrstu motora benzin I kupac zahtijeva cijenu automobila iznad 20.Slika 3.

“ Zatim slijedi opcija SAME LAVEL i unosi se Godina proizvodnje iznad 2000. godine. Tako se čvor odlučivanja „Cijena automobila“ koji ima dva ishoda pretvara u sljedeća dva pravila: AKO pitanje glasi „Cijena automobila“ i odgovor je „15.000“ TADA odluka je „U našoj ponudi nema automobila ispod 20. godine i ide se na IF BELOW te se upisuje Vrsta motora: benzin. Uneseno je jedno od pravila npr. Stabla odlučivanja mogu se mehanički prevesti u pravila tako da se za svaki čvor odlučivanja i svaki njegov ishod formira jedno pravilo. Npr. hibrid te kod hibrida slijedi odluka THEN VARIABLE koja se dodjeljuje vrijednosti nekoj varijabli ako je uvjet IF ispunjen i tada se kreira prvo pravilo.000“ TADA se postavlja pitanje „Pogon automobila“. [2] Logički blokovi govore na koji način se dolazi do odluke. Model automobila: limuzina. što olakšava i razvoj stabala odlučivanja i njihovo testiranje.Logic Block Stablo odlučivanja omogućuje prikaz znanja i zaključivanja pomoću znanja i zbog svojeg hijerarhijskog karaktera. znanje se opisuje pomoću skupa atributa nekog objekta ili problema. odluka: „Automobil koji možete kupiti je Toyota Prius!“. U njima se unose i mijenjaju pravila koja čine bazu znanja ekspertnog sustava.000 kuna!“ AKO pitanje glasi „Cijena automobila“ i odgovor je „45. Stabla odlučivanje mogu imati i više od dva odgovora na pitanje. dizel. U stablu. slijedeći korak je opcija IF BELOW zatim se upisuje Godina proizvodnje ispod 2000. godine i odluka: „U našem asortimanu nema automobila starijih od 2000. redundantnost pravila)  dijelove složenih stabala odlučivanja (npr. Odlike stabala odlučivanja:  znanje je prikazano u kompaktnijem obliku nego kod pravila. izbor jednog od ponuĎenih područja vrijednosti atributa). stabla odlučivanja su prirodna metoda za klasifikaciju objekata. Ishodi testa (odluke) mogu biti „da“ ili „ne“.2.4. Vrhovi stabla opisuju testiranje atributa i nazivaju se i „čvorovi odlučivanja“. neke vrijednosti faktora nedostaju. Stablo odlučivanja . ono je u tom obliku ujedno i čitljivije  u stablu odlučivanja je mnogo lakše pronaći greške nego kod skupa pravila (konfliktna pravila. a mogu biti i izbori izmeĎu više od dviju mogućih vrijednosti (npr. 8 . odnosno više od dvije grane koje izlaze iz jednog čvora. Pojedine izbore) možemo odvojeno opisati kao posebno stablo.

Leon zadnji ProizvoĎač Mercedes BMW ProizvoĎač Audi odluka: e 350 cdi odluka: BMW 5 BMW 7 odluka: Audi Q7 Audi A6 odluka: Cherokee 4x4 Jeep benzin Cijena automobila < 20. Leon zadnji ProizvoĎač Mercedes BMW ProizvoĎač Audi odluka: e 350 cdi odluka: BMW 5 BMW 7 odluka: Audi Q7 Audi A6 odluka: Cherokee 4x4 Jeep hibrid odluka: Automobil koji možete kupiti je: Toyota Prius! 9 .000 kuna! >= 20.000 odluka: U našoj ponudi nema automobila ispod 20. god odluka: U našoj ponudi nema automobila starijih od 2000.Stablo odlučivanja ekspertnog sustava za donošenje odluke o kupovini rabljenih automobila Model automobila limuzin Godina proizvodnje < 2000.000 Pogon prednji ProizvoĎač VW odluka: Golf 6 Seat odluka: Ibiza.000 kuna! Pogon prednji ProizvoĎač VW odluka: Golf 6 Seat odluka: Ibiza.000 odluka: U našoj ponudi nema automobila ispod 20. god >= 2000.000 >= 20. godišta! Vrsta motora dizel Cijena automobila < 20.

000 kuna! Pogon prednji ProizvoĎač VW odluka: Golf 6 Seat odluka: Ibiza.000 odluka: U našoj ponudi nema automobila ispod 20.000 kuna! >= 20.000 >= 20. Leon zadnji ProizvoĎač Mercedes BMW ProizvoĎač Audi odluka: e 350 cdi odluka: BMW 5 BMW 7 odluka: Audi Q7 Audi A6 odluka: Cherokee 4x4 Jeep benzin Cijena automobila < 20. god >= 2000. Leon zadnji ProizvoĎač Mercedes BMW ProizvoĎač Audi odluka: e 350 cdi odluka: BMW 5 BMW 7 odluka: Audi Q7 Audi A6 odluka: Cherokee 4x4 Jeep hibrid odluka: Automobil koji možete kupiti je: Toyota Prius! 10 .000 Pogon prednji ProizvoĎač VW odluka: Golf 6 Seat odluka: Ibiza. godišta! Vrsta motora dizel Cijena automobila < 20.karavan Godina proizvodnje < 2000. god odluka: U našoj ponudi nema automobila starijih od 2000.000 odluka: U našoj ponudi nema automobila ispod 20.

Leon zadnji ProizvoĎač Mercedes BMW ProizvoĎač Audi odluka: e 350 cdi odluka: BMW 5 BMW 7 odluka: Audi Q7 Audi A6 odluka: Cherokee 4x4 Jeep hibrid odluka: Automobil koji možete kupiti je: Toyota Prius! 11 . god odluka: U našoj ponudi nema automobila starijih od 2000.000 odluka: U našoj ponudi nema automobila ispod 20. godišta! Vrsta motora dizel Cijena automobila < 20.000 Pogon prednji ProizvoĎač VW odluka: Golf 6 Seat odluka: Ibiza. god >= 2000.000 kuna! >= 20.000 kuna! Pogon prednji ProizvoĎač VW odluka: Golf 6 Seat odluka: Ibiza.000 >= 20. Leon zadnji ProizvoĎač Mercedes BMW ProizvoĎač Audi odluka: e 350 cdi odluka: BMW 5 BMW 7 odluka: Audi Q7 Audi A6 odluka: Cherokee 4x4 Jeep benzin Cijena automobila < 20.SUV Godina proizvodnje < 2000.000 odluka: U našoj ponudi nema automobila ispod 20.

Stablo odlučivanja (Logic Block) za odluku o kupovini rabljenog automobila [vlastiti izvor] 4. 12 .Slika 4. Pitanja U ovom ekspertnom sustavu za odluku o kupnji rabljenih automobila korištene su statičke i numeričke varijable za postavljanje pitanja.3.

Slika 5. Numerička varijabla [vlastiti izvor] 13 . Statička varijabla [vlastiti izvor] Slika 6.

pokušava se podudaranje pretpostavki svih pravila sa činjenicama iz baze činjenica. tada se ispituje da li je taj cilj dokazan podudaranjem s novostvorenom činjenicom. IzvoĎenje . zaključivanje je završeno  ukoliko nema zadanog cilja zaključivanje traje sve dok se ne dokažu sva pravila iz baze znanja koja je moguće dokazati. tada se traže pravila čiji se zaključci mogu podudarati sa ciljem. time zaključak tog pravila postaje nova činjenica.. 14 . Ukoliko je postavljen cilj.  Zaključivanje prema naprijed: zaključivanje polazi od dostupnih činjenica i ide prema mogućim zaključcima. ide se na korak 1. proces zaključivanja je završen. tada treba izabrati pravila koja će se izvoditi. [2] Prikaz postupka zaključivanja prema naprijed 1. Kod ulančavanja prema naprijed može se postaviti neki cilj (hipoteza)  cilj je moguće dokazati ako se on podudara sa nekom od novo stvorenih činjenica koje su dodane bazi činjenica kao posljedica dokazivanja pravila  kada je cilj dokazan. Ako nije. 3.. itd. Dva osnovna tipa zaključivanja jesu ulančavanje prema natrag i ulančavanje prema naprijed:  Zaključivanje prema natrag: proces zaključivanja izvodi se od zadanog cilja (hipoteze) pretraživanja prema činjenicama. Ta nova činjenica može omogućiti dokazivanje pretpostavke nekog pravila koje se prije toga nije moglo dokazati. Podudaranje .izvode se pravila izabrana u prethodnoj fazi. Mehanizam zaključivanja funkcionira tako da se traže pravila čije se pretpostavke podudaraju s činjenicama. Kada su dokazani svi uvjeti pretpostavke nekog pravila (podudaranjem s činjenicama) tada zaključak tog pravila postaje nova činjenica koja se dodaje bazi činjenica. Konačna odluka – zaključivanje Zadatak mehanizma zaključivanja jest da korištenjem činjenica i pravila izvede niz akcija pomoću kojih će pokušati dokazati neku hipotezu. Ukoliko je cilj dokazan. Ispituje se koji se sve zaključci mogu dokazati na temelju postojećih činjenica i pravila iz baze znanja. Ovaj se postupak ponavlja dok se ili dokaže cilj. itd.ako se pretpostavke više od jednog pravila podudaraju s činjenicama iz baze činjenica.4. 2. Razrješavanje konflikata . Ako je takvo pravilo pronaĎeno ispituje se da li je ispunjena njegova pretpostavka. ili se pokaže da cilj nije moguće dokazati.4. i to bilo podudaranjem klauzula iz pretpostavke s postojećim činjenicama ili sa zaključcima nekih drugih pravila. a može i dokazivati cilj zaključivanja (ukoliko je zadan). Ukoliko se cilj ne nalazi meĎu poznatim činjenicama. Izbor se radi prema nekoj od strategija za razrješavanje konflikata. i zaključci tih pravila dodaju se bazi činjenica zatim se ide na korak 1.

moramo naći metodu za računanje sastavljenih dogaĎaja.. Kod ekspertnih sustava izvori nepouzdanosti mogu biti različiti:  teškoće kod definiranja stupnja pouzdanosti znanja  nepreciznost jezika  činjenica da je znanje u svojoj suštini dvosmisleno i neprecizno (opis riječima: brzo. . Primjer: odluke o investiranju gdje su procjene cijena i potražnje u budućnosti nepouzdane. Ekspertni sustavi trebaju biti u stanju donositi zaključke na temelju nepouzdanih informacija jer su i samo djelomično pouzdani zaključci bolji nego nikakvi. [2] 15 . Nepouzdanost se može opisati kao nedostatak egzaktnog znanja koje bi omogućilo postizanje potpuno pouzdanih zaključaka. npr. veliko. nepouzdane su i odluke temeljene na takvim informacijama. jako često. Nakon što su te vrijednosti dodijeljene skupu temeljnih dogaĎaja. Budući su informacije nepouzdane. Konačna odluka [vlastiti izvor] 4. nekonzistentne i nepouzdane. sigurnosti ili faktora pouzdanosti) to je proces izbora točke na skali.Slika 7.)  kombiniranje znanja raznih eksperata (mogu imati različita ili čak kontradiktorna mišljenja) Kod svih metoda prikaza nepouzdanih informacija osnovni postupak jest odreĎivanje vjerojatnosti (odnosno stupnja istinitosti. Zaključivanje s nepouzdanim znanjem Informacije koje eksperti imaju su često nepotpune. cijelog broja u području od 0 do 1.5. mnoge odluke se ipak temelje na takvim informacijama.. Ali.

ali i iskusnijim vozačima. Ovdje Ekspertni sustav za donošenje odluke pri kupnji rabljenog automobila može biti od velike pomoći jer pomaže kupcu da po najvažnijim kriterijima suzi izbor na samo dva ili tri automobila koji odgovaraju njegovim osobnim preferencijama. 16 . Još jedna mogućnost praktične primjene ovog ekspertnog sustava je i na internet stranicama auto oglasnika. Zaključak Kako sama auto industrija obuhvaća široko područje. Ovdje dolazi do izražaja prednost Ekspertnog sustva za pomoć pri odluci o kupnji rabljenog automobila jer raspolaže većim brojem kriterija koji ne razvrstavaju automobile samo ugrubo. Donedavno je u Hrvatskoj postojao trend kupnje novih automobila. ekspertni sustav za odluku o kupovini rabljenog automobila sigirno nalazi svoje mjesto u odreĎenim segmentima te industrije. ali trenutačna ekonomska situacija u državi mnoge je spriječila da izaberu svog novog limenog ljubimca. što ovom ekspertnom sustavu daje prednost ispred ostalih koji se trenutno koriste na tržištu rabljenih automobila. Ovaj sustav mogao bi se implementirati u internet stranice auto kuća gdje bi se posjetiteljima pružila stručna pomoć pri izboru automobila i tako ih privukli da kupe autombil za koji su sigurni da im odgovara. broj sjedala i sl. Ti sustavi se koriste samo s par atributa koji sužavaju izbor na sto ili više automobila što i nije od velike pomoći nekome tko prvi put kupuje atomobil. pogon. Jer zadovoljan kupac je vjeran kupac i dobra preporuka na ovom tržištu od velikog je značaja za ugled auto kuće. nego je orjentiran kupcima i njihovim individualnim zahtjevima kao što je boja automobila. Na stranicama oglasnika postoje sustavi koji omogućavaju da si korisnici malo olakšaju izbor traženog automobila. Za razliku od kupnje novog automobila.5. kupnja rabljenog zahtjeva ipak odreĎeno znanje i poznavanje ovog tržišta. Ljudi se okreću tržištu rabljenih automobila tražeći ono najbolje što se može kupiti za novce kojim rapolažu.

4. dr. Knezić.pdf 11.htm 14. Čerić.fer. [3] Prof.2010. Gold. 17 . Uvod www. Bogunović.hr/katedre/ortegr/nastava_knezic/ekspertni_sustavi.efzg.gradst./4005-ESUP-200910-01-Uvod.dr. H. N.sc.pdf 14.4.4. Ekspertni sustavi u prometu.2010.2010. sc. Literatura [1] Prof.dr. Nastavni materijali za predavanja iz kolegija Ekspertni sustavi www.sc.hr/dok/INF/Ceric/spo/ekspertni_sustavi..sc. [2] Prof.hr/~goldh/DRSTUDIJ/. Nastavni materijali za predavanja iz kolegija Ekspertni sustavi – sustavi temeljeni na bazama znanja http://www.4.fpz.zemris..ppt 14.6.2010. V. Nastavni materijali za predavanja iz kolegija Ekspertne sustave http://web.hr/predmeti/tes/Uvod. [4] Prof dr. S.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->