P. 1
psenica

psenica

|Views: 485|Likes:
Published by Mirjana Bugarin

More info:

Published by: Mirjana Bugarin on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) - dio prvi

Prof. dr Jovan Todorović, prof. dr Ilija Komljenović

Klasifikacija ratarskih useva
Njivska proizvodnja čini danas osnovu u ishrani ljudi, stoke, a daje i sirovine za raznovrsnu industrijsku proizvodnju. Proizvodi ratarskih useva služe kao baza, krmna osnova stoci, i putem nje se pretvaraju u veće i bogatije organske materije koje koristi čovek. Kao osnova prehrambene i preraĎivačke industrije služe sirovine koje se dobijaju od njivske proizvodnje. Zapravo, bez proizvodnje ratarskih useva, teško bi se mogao zamisliti život na zemlji. Ratarski usevi ili biljne vrste kojima im pripadaju, mogu se klasifikovati u manji ili veći broj grupa, zavisno od toga koje se obeležje uzima kao osnova ili načelo za podelu. U svim klasifikacijama uzimana su u obzir tri pokazatelja: način upotrebe, botanička pripadnost i način gajenja. Đorđević (1961) je podelio njivske biljke na grupe prema načinu upotrebe.

Shema podele ratarskih useva prema Đorđeviću (1961)

U koncepciji ove knjige, kao osnovno načelo klasifikacije prihvaćen je kriterijum upotrebne vrednosti gajenih biljaka. Podela je izvršena na četiri grupe:

I - Ţita – zrnene skrobne biljke
1. Strna ili prava žita, tipična žita (žita I grupe), (pšenica, raž, ječam i ovas). 2. Prosolika žita i heljda (žita II grupe),(kukuruz, proso, pirinač, heljda).

II - Zrnene mahunjače:
1. Variva i lupine. 2. Zrnene mahunjače za kombinovano iskorištavanje (soja i arašid).

III - Biljke za tehničku preradu:
1. Uljane biljke. 2.Biljke za proizvodnju vlakna (predive – tekstilne). 3.Biljke za proizvodnju skroba i šećera. 4.Biljke za proizvodnju kaučuka. 5.Lekovito-aromatične i začinske biljke. 6.Ostale tehničke vrste (hmelj i duvan).

IV - Biljke za proizvodnju stočne hrane (pićne biljke):
1.Korenasto-krtolaste 2.Mahunarke i klasaste trave 3.Ostale biljke za stočnu hranu U SAD, naučnici vrše klasifikaciju ratarskih useva prema botaničkoj pripadnosti, agronomskoj i prema specijalnoj nameni. Prema botaničkoj pripadnosti, ratarski usevi većinom pripadaju dvema familijama: Poaceae (familija trava) i Fabaceae (familija leguminoza-leptirnjača). Podela po odlikama (varijeteti) zasniva se na boji klasa, zrna, a one se dalje dele na sorte, koje predstavljaju objekt proučavanja i sredstvo proizvodnje. U botanici je osnovna sistematska jedinica vrsta, a u

1

Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) - dio prvi
Prof. dr Jovan Todorović, prof. dr Ilija Komljenović ratarstvu je najniža sistematska jedinica sorta. Do danas, pojam sorte nije potpuno odreĎen. Đorđević (1961) definiše sortu kao grupu individua koje pripadaju jednoj istoj vrsti, a po nekim osobinama liče jedna na drugu. Sorte obično nose ime mesta, kraja ili ustanove gde su proizvedene, broj pod kojim su zavedene ili neki drugi naziv (npr. Somborka, Novosadska rana – 5, itd). One se mogu klasifikovati na razne načine, po postanku (primitivne, selekcionisane), po poreklu (domaće i strane), zatim univerzalne, specijalizovane, ustaljene, neustaljene itd. Danas se sorte dele i po produktivnosti na slabo, srednje i visokoproduktivne odnosno visokoprinosne. U ovoj knjizi ćemo se držati klasifikacije ratarskih useva po ĐorĎeviću, s tim što biljke za proizvodnju kaučuka nećemo obraĎivati. TakoĎe nećemo obraĎivati ni grupu biljaka za proizvodnju stočne hrane, pošto se one obraĎuju u posebno predmetu “Krmno bilje” ili “Proizvodnja krmnog bilja”.

Ţita - zrneno skrobne biljke
U ovu grupu spadaju sledeće ratarske biljke: grupa strnih ţita - pšenica (Triticum sp), raţ (Secale cereale), ječam (Hordeum sativum), ovas –zob (Avena sativa); grupa prosolikih ţita -kukuruz (Zea mais), proso (Panicum sp.), sirak (Andropogon sorghum, sin. Sorghum halepense), pirinač (Oryza sativa) , heljda (Polygonum fagopyrum, sin. Fagopyrum esculentum). Sva žita osim heljde (familija Polygonaceae), pripadaju familiji Poaceae. Kao što je u tekstu vidljivo, žita se dele na prava i prosolika. Razlike izmeĎu pravih i prosolikih po morfološkim i biološkim osobinama i načinu gajenje prikazane su u sledećoj tabeli. Tabelarni prikaza razlika između pravih i prosolikih žita Razlike u morfološkim, biološkim osobinama i načinu gajenja Prava ţita Prosolika ţita Klijaju s većim brojem korenčića: pšenica i ovas sa 3, Klijaju samo s jednim korenčićem raž sa 4 a ječam 5-8 korenčića Cvast je klas ili metlica (ovas) Cvast je metlica i klip (klip -ženska cvast kod kukuruza) Gornji cvetovi klasića neplodni ili redukovani Donji cvetovi u metlici neplodni. Stablo (slama) šuplja. Stablo ispunjena sa srži. Stablo ima manji broj internodija sa jako izraženim Veći broj internodija a nodusi nisu izraženi kolencima (nodusima) List je po pravilu manji. List je veći (krupniji). Zrno ima s trbušne strane izraženu brazdicu a kod nekih Nemaju brazdicu ni bradicu i bradicu na vrhu zrna. Postoje jare i ozime forme. Postoje samo jare forme. Biljke su dugog dana sa manjim zahtevima prema Biljke su kratkog dana s većim zahtevima prema toploti toploti i svetlosti. i svetlosti. Zahtevaju više vlage (imaju veći transpiracioni Imaju manje zahteve prema vlazi (manji transpiracioni koeficijent) koeficijent) i otpornije su na sušu (osim riže). Otporne su na niske (negativne) temperature Neotporna su na niske (negativne)temperature Brže se razvijaju od klijanja do bokorenja. Sporije klijaju i niču. Zahtevaju manju količinu vlage za klijanje Zahtevaju više vlage za klijanje Imaju manje zahteve prema toploti od klijanja pa do Imaju već zahteve prema toploti od klijanja do kraja kraja vegetacije vegetacije Usevi su guste setve Većina pripadaju grupi okopavina

2

žito. kaže se još šenica. prof.) Sinonimi: šenica. Naziv žito je udomaćen u onim krajevima gde se pšenica dugo koristila kao isključivo hlebno žito. žito. Naziv “pšenica” je zajednički u svim slovenskim jezicima s malim razlikama. dr Ilija Komljenović Prava ili strna ţita Pšenica (Triticum sp. L. il grano. francuski -le froment.il frumento. le blé. dr Jovan Todorović. zrno. nemačkiweizen. što je slučaj s ostalim žitima (raži i kukuruz) u rejonima gde su se koristili ili se koriste kao glavna hlebna žita. Nazivi na ostalim važnijim svetskim jezicima su: engleski -wheat. Pšenica (Triticum spp) – (naslikao W.Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) . španski . pšeno. Müller) 3 . U našem narodu.el trigo. pored književnog i stručnog naziva – pšenica. što ukazuje na gajenje pšenice u pradomovini Slovena. italijanski .dio prvi Prof.

Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) .38 7. industriji hleba.73 1. 4 . Mekinje kao sporedni proizvod koriste se kao koncentrovana stočna hrana.33 3.09 3. a nus proizvod . Ima i strategijsku važnost.75 2. Euritopnost je jako izražena zahvaljujući njenoj prirodi. kao najvažniji artikal u meĎunarodnoj trgovini. jer je često u istoriji služila kao jedan od elemenata pritiska jedne države na drugu posebno pa je takvu ulogu zadržala i do danas. Najvažniji pokazatelj kvaliteta pšenice predstavlja količina i kvalitet belančevina u zrnu. što znači da ima veliki areal rasprostranjenosti. godini ( izvor podataka -USDA) Zemlja SAD Francuska Velika Britanija Nemačka Kanada Australija Argentina Kina Ukrajina Rusija Kazakstana Istočna Evropa Iran Egipat Maroko Brazil Indija Pakistan Ostali Svet (ukupno) Površine (ha) 19 270 000 5 220 000 2 020 000 3 000 000 8 900 000 10 800 000 6 000 000 24 500 000 6 800 000 25 700 000 11 000 000 9 640 000 6 200 000 1 010 000 2 600 000 2 000 000 26 200 000 8 300 000 35 020 000 214 180 000 Prinos (t/ha) 2.slama služi kao prostirka. dr Ilija Komljenović Opšti značaj pšenice Pšenica se pre svega koristi kao hlebna biljka.09 1.35 2. Okeanija. zatim njenom polimorfizmu jer ima veliki broj vrsta. uslovila je razvoj saobraćaja i saobraćajnih objekata. sadržaj belančevina se znatno menja u zavisnosti od rejona gajenja (klimata.47 8.dio prvi Prof. Pšenični hleb je visoko kaloričan (9.00 1. ona je rasprostranjena gotovo u celom svetu.85 2. Pšenični hleb sadrži jedinjenja kalcijuma. a u novije vreme da popravlja kvalitet hleba.20 1. masti 1 . Kao meĎunarodni standard sadržaja belančevina u zrnu je 13. Zahvaljujući polimorfizmu. Pšenica. Proizvodnja pšenice po pojedinim u svetu u 2002.39 2. Proizvodnja pšenice u svetu Glavni centri proizvodnje pšenice su Evropa. Pšenica gajena na istoku i jugu ima veći sadržaj belančevina od one na zapadnim i severnim rejonima. prof.1. pivarskoj. ali se oblasti gajenja ozimih i jarih formi ne poklapaju.69 6. dr Jovan Todorović.19 7.87 1. U sastav lepka ulaze uglavnom belančevinaste materije – glijadin i glutenin. farmaceutskoj i u industriji dekstrina. keksa. Kvalitet belančevina pšeničnog hleba je veoma visok pri čemu značaj imaju količina i kvalitet lepka (belančevinasta masa koja se izdvaja pri ispiranju testa vodom). zatim Severna Amerika. ugljenih hidrata do 78 %.27 1. Po prosečnim prinosima na prvom mestu je Evropa. zatim za izradu predmeta različite upotrebne vrednosti u domaćinstvu. varijeteta i sorti a sve se dele na ozime i jare. Preko 70 % stanovništva na zemljinoj kugli hrani se pšeničnim hlebom. zemlje bivšeg SSSR-a.17 %.5 %.000 J).49 2.76 3.15 1. s visokim sadržajem belančevina 16 . kao i kompleks B vitamina.5%. Južna Amerika. zemljišta) i Ďubrenja. fosfora i gvožĎa. MeĎutim. Južna Amerika i Afrika a po ukupnoj proizvodnji posle Evrope slede Azija. Pšenica je veoma značajna u mlinskoj industriji.67 Proizvodnja (u t) 45 890 000 39 000 000 16 500 000 21 000 000 15 400 000 15 000 000 14 000 000 92 000 000 21 000 000 48 000 000 12 000 000 30 400 000 10 500 000 6 250 000 3 300 000 3 700 000 72 000 000 19 500 000 87 120 000 572 560 000 Geografska rasprostranjenost pšenice Pšenica je euritopna biljka. Severna Amerika.

v. Južne Amerike i Afrike. a kod nas i u Evropi uspeva na 1. Razlog je u tome. Ishodni centri pšenice R. Zbog toga se ona gaji u većoj meri na severu zemljine kugle i u suvim kontinentalnim oblastima.100 m n. Ishodni centar Jugozapadna Azija Etiopija (Abisinija) Srednja Azija (Sirija. i to izmeĎu 30-500 severne geografske širine. jara pšenica je znatno otpornija na sušu kao i na visoke temperature a ima i kvalitetnije zrno i brašno. Areal rasprostranjenosti pšenice U pogledu nadmorske visine.dio prvi Prof. Mesta porekla pšenice nazvali su ishodnim centrima. Krajnja granica gajenja jare pšenice je na 67 0 severne geografske širine (Norveška). Ozima pšenica jače bokori i ima duži vegetacioni period od jare. dok se jara seje rano u proleće. Da bi smo bolje razumeli zašto pored ostalog postoje razlike u rasprostranjenosti izmeĎu ozime i jare forme pšenice. Jara pšenica je malo zastupljena u optimalnim rejonima gajenja ozime pšenice. Ozima je znatno otpornija na niske temperature i ima duži stadijum jarovizacije. bioloških razlika i razlika u načinu gajenja. Ona je jedna od najstarijih useva. Divlji dvozrnac Divlji jednozrnac Gajeni jednozrnac Triticum dicoccoides Körn Triticum monococcoides L.000 m (Azija). Triticum monococcum L. a na južnoj zemljinoj polulopti se gaji do krajnjih granica Australije. 3. što jara pšenica ima kratak vegetacioni period i što bolje podnosi sušu i visoke temperature od ozime pšenice. Divlji jednozrnac Triticum monococcoides L. dr Jovan Todorović. Ona se gaji uglavnom u surovim ekološkim uslovima. 5 . Postoje razne teorije o poreklu pšenice. umerene zime. Patuljasta pšenica Triticum compactum Tvrda pšenica Triticum durum Def. dr Ilija Komljenović Ozima pšenica za svoj razvoj zahteva blage uslove. Severno i južno od ove granice nalazi se njezin anektički rejon. prof. Ozima pšenica daje veće prosečne prinose od jare pšenice od čega proizlazi njezin opšti značaj. dat ćemo kratki opis njihovih morfoloških.b 1 2. Poreklo pšenice Pšenica vodi poreklo iz starog sveta. Poljska pšenica Triticum polonisum L.Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) . prvenstveno iz Azije i južnih delova Evrope odakle je proširena na druge kontinente. Palestina i Jermenija) Mala Azija i južni Balkan Vrste pšenice nastale u ishodnom centru Forma pšenice Naziv pšenice Meka pšenica Triticum vulgare Host. Ozima pšenica se seje u jesen a prezimljuje u fazi od klijanaca do bokorenja. Stoga se ona najbolje gaji u umerenom pojasu. MeĎutim. ali su Vavilov i Flaksbergerger dali najprecizniju lokaciju njezinog porekla. To je optimalni rejon za uspevanje ove biljke. gaji se i do 4. 4. ozima pšenica daje i stabilnije prinose. Pored toga. To znači da se ona može gajiti nešto severnije (do 60 0 severne geografske širine i južnije do 160 severne geografske širine severne polulopte) ali sa slabijim uspehom.

persicum Vav. Dakle. fungicidum Zhuk T. sphaerococum Perc. T.). u poprečnom preseku okruglo i u različitim stepenu staklavo i brašnavo. polonicum L. turanicum Jakubz.5 -2 m pa čak i više. Prvu klasifikaciju dao je Line u delu Species plantarum. vulgare Host. T. Triticum sativum Lam. T. Primarni (klicini korenčići) pojavljuju se u vreme klijanja i nicanja. prof. T. Klas je osjat ili bez osja. Klas je rastresti ili srednje zbijen. podfamiliji Pooideae (klasaste trave).ozime i jare. Manji dio žila prodire dublje 1. paleocolchicum Men. Kod jarih sorti broj primarnih korenčića je oko tri. koren se jače razvija i prodire dublje. Ukoliko je oranični sloj dublji s povoljnim fizičkim osobinama zemljišta. agropyrotriticum Cicin (višegodišnja pšenica) Divlje forme Dopuna po Žukovskom Dopuna po Jevtiću T. spontanicum Link. pa ćemo iz toga razloga ukratko opisati karakteristike ove vrste. Ova vrsta ima kožaste pleve dužine kao plevice ili nešto kraće. pa i kod nas još gaje. abysinicum Jacub.1. T. Pšenica klije njačešće sa 3-5 primarnih korenčića. kadkada i sveričnog oblika. 6 . durum Des f. Na krajevima mnogobrojnih ogranaka primarnih i sekundarnih korenova nalaze se korenove dlačice. spelta L. dr Ilija Komljenović Sistematika pšenice Pšenica pripada redu Poales. compactum Host. vavilovi Jakubz.. monococum T. T. Flaksberger (1935) a Žukovskij (1957) je dopunio Flaksbergerovu klasifikaciju i najzad MacKey (1965). T. araraticum Jakubz.Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) .dio prvi Prof. T. (divlji jednozrnac) T. (divlji dvozrnac) T. dicoccoides Körn (divlji dvozrnac) Heksaploidne n=24 / 2n=42 T. Lice klasa je šire od bočne strane ili je ravna njoj. amplissi folium Zhuk. te krupnici (Triticum spelta) koji se u nekim delovima sveta. koje se nalaze na dužini 0. T. T.et Nema Gajene golozrne forme Nema Gajene plevičaste forme T. dicocum Schübl.macha Dek. Zrno je izduženo. Nema Za proizvodnju hrane od inetersa su samo nekoliko vrsta pšenice a to su obična ili meka pšenica (Triticum vulgare) sa svoje dve forme . dr Jovan Todorović. Oktoploidna grupa n=28/ 2n=56 T. earthlicum Nevski Nema T. vretenastog ili prizmatičnog. timopheevi Zhuk.1. Kod nas je prihvaćena dopunjena Flaksbergerova klasifikacija po Žukovskom. Stablo je ispod klasa šuplje vrlo retko ispunjeno. sin. aegilopoides Bal. T. (krupnik) T. Osje se razilazi i obično je kraće od klasa. a može biti i više.5 cm od kraja korena i pri rastu one prate vrh korena. Klasifikacija pšenice po Flaksbergeru sa dopunom Žukovskog Forma Diploidne n=7 / 2n=14 Grupa pšenice Tetraploidne n=14 / 2n=28 Triticum turgidum L. Kasnije su izraĎene i druge klasifikacije: Körnicke (1885). T. Kod pšenice se razlikuju dve vrste korenova – primarni i sekundarni. Morfološke osobine pšenice Korenov sistem pšenice je žiličast a njegova glavna masa se nalazi u oraničnom sloju do 30cm dubine. rodu Triticum. familiji Poaceae (trave). T. za nas najveći značaj ima meka pšenica (Triticum vulgare Host. zatim tvrda pšenica (Triticum durum) koja je uglavnom za od manjeg značaja (služi kao poboljšivač hlebnog brašna).

vlažnost zemljišta. Pri tome je bitan dovoljan pristup vazduha korenju. Najpovoljnija temperatura za uvećanje korenove mase pšenice je oko 200C. Stablo pšenice je kao kod ostalih trava cilindrična. 1959) a granica razvoja korenovog sistema je kod zapreminske mase 1. te se razlikuje primarno i sekundarno ili bočno stablo. dr Ilija Komljenović Građa biljke pšenice Korenove dlačice Obrazovanje i rast korenova pšenice zavisi od odreĎenih uslova (temperatura. Donji članak je kraći od susednog gornjeg. koji je znatno duži od ostalih i čini čak 30-40% od dužine stabla. a srednji po dužini približno predstavlja aritmetičku sredinu susedna dva. Sekundarna stabla imaju 7 . tada ima manji broj korenova ali su krupniji.dio prvi Prof.25 g/cm3 (Bondarenko. sastavljena iz kolenaca (nodi) i 5-6 članaka (indernodi). Stablo je zeleno. Ravnoteža izmeĎu korena i nadzemnog dela pšenice se pri tome ne sme poremetiti. Povećanje na 80-90% vlažnosti. izuzev kod nekih vrsta čiji je vršni članak ispod klasa ispunjen parenhimskim tkivom. Najpovoljnije zemljišta za razvoj korenovog sistema kada mu je zapreminska masa prividna od 1. Kada ima dovoljno svetlosti i CO2. jer tada količina korenja opada. korenovi postaju tanki kao nit.6 g/cm 3 (Maljanov. 1597). Pšenica ima osobinu da se bokori (busa). zbijenosti zemljišta. odnosno da stvara nove izdanke (stabla). beli i zdravi. Smatra se da je optimalna vlažnost za rast korenova pšenice u poljskim uslovima u granicama 60-70% od poljskog vodnog kapaciteta. Na vršnom članku izbija cvast – klas. prof. Naime. A ako se temperatura poveća oko 400C.1 do 1.Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) . Stablo je uglavnom šupljo. negativno utiče na rast korena. člankovita. rast korenja se zadržva ili se potpuno zaustavlja. izuzev vršnog. Ďubrenja i svetlosti). aeracije. velika količina azota uvećava rast nadzemnog dela više nego rast korena. povećava se rast korenovog sistema a suprotnom slučaju. Svetlost se na razvoj korenovog sistema pšenice ispoljava kroz nadzemni deo biljke. odnosno najbolji odnos izmeĎu vode i vazduha je 75 : 25. Delovi stabljike Primarna i sekundarna stablo pšenice Zbijenost oraničnog sloja zemljišta ima uticaj na rast korenovog sistema a naročito na njegovo prodiranje dublje. To je slučaj kada je nepravilan odnos izmeĎu azota i ostalih hranjivih elemenata. Na razviće korenovog sistema pšenice veliku ulogu ima prisustvo hranjivih elemenata u zemljištu kao i odnos pojedinih elemenata ishrane. Oni izbijaju iz čvora bokorenja (busanja). dr Jovan Todorović. Ako je temperatura oko 100C.

4. dr Jovan Todorović. U osjatih formi na spoljnoj plevici izbija osje pri čemu su najduže kod srednjih klasića. te se bokor može izdeliti na samostalne vlati (stabla). žig. Cvetovi su skupljeni u cvast-klas. Zrno pšenice koje je ujedno i plod. Delovi klasića pšenice -1. 3-unutrašnja plevica. Lisni rukavac obuhvata stabljiku i pričvršćen je za nju lisnim kolencem koje se nalaze na stablovom kolencu. U vreme cvetanja lodikule bubre pri čemu razdvajaju u stranu plevice i otkrivaju prašnike i tučak cveta. tanke. Po spoljašnjem izgledu zrno može biti golo i plevičasto. Na preseku zrno može imti staklavu ili brašnavu graĎu. On se sastoji od plodnika i dvoperog žiga. D) –Shema klasnog vretena i shema cveta pšenice (desno) Plevice su nežnije graĎe od pleve. Stablo pšenice je relativno čvrsto zahvaljujući specifičnoj anatomskoj graĎi. prof. List pšenice sačinjavaju list rukavac (usmina. koja se naginje prema plevi i u vidu je čunića. oblika i boje. Ispod njega se nalaze dva sloja omotača semena (perisperm) ili semenjača. On se sastoji iz dva sloja. prašnici. sa izraženim srednjim nervom. To su plevičice (lodiculae).dio prvi Prof. koji su smešteni na vrhu članka po jedan klasić. Klasić se sastoji od dve pleve i nekoliko cvetova (2-7). Građa lista pšenice Lisni rukavac pšenice Na lisnom rukavcu se javljaju izrasline u obliku dva roščića (auriculae) i u vidu jazička (ligulae). pšeno (caryopsis). 8 . nalaze se dve male. 5. IzmeĎu spoljašne plevice i plodnika. a po obliku se razlikuju jedna od druge . Kasnije njihovo bubrenje slabi. zavisno od vrste i sorte. Ono može biti različite krupnoće. bezbojne opne sa dugim rescima po ivicama. dr Ilija Komljenović svoje korenove. Po obliku ligule i auricule mogu se razlikovati vrste pšenice pa čak i sote. endosperma i klice. Liska je duga. vagina) i liska (lamina). Okruženi su sa 3 prašnika. U formi bez osja (šišulje) nalaze se izraštaji u vidu zubaca. što zavisi od vrste. naziva se još krupa. odnosno sorte. U pšenice su najrazvijeniji gornji i srednji listovi. Plevice štite prašnike i tučak. neposredno uz plevicu. IzmeĎu pleva i plevica u sredini cveta nalazi se tučak.Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) . Klas po graĎi može biti rastresit ili zbijen. pleva. linearne graĎe.gornja plevica (palea superior) ima dva nerva sa bočnim posvrnućem unutar i donja plevica (palea inferior) . Kod pšenice su roščići (auriculae) srednje razvijeni sa dlačicama i srednje razvijenim jezičkom. Klas se sastoji iz vretena koje je člankovito (u cik-cak) i vešecvetnih klasića. B)-Tučak (žig) sa plodnicim. a pri cvetanju se razdvajaju. Broj listova na stablu odgovara broju članaka. 2-spoljna plevica. tri prašnika i jednog tučka sa dva perasta žiga. Svaki cvet se sastoji od dve plevice (lemma i palea). a kasnije zrno u formiranju od nepovoljnih uticaja spoljne sredine. Masa 1000 zrna varira u granicama 20-50 g. Hektolitarska masa se nalazi u širokom rasponu od 60 do 84 kg. Prema anatomskoj (unutrašnjoj) graĎi zrno pšenice se sastoji od tri glavna dela: omotača. Pera žiga su do cvetanja priljubljena. razdvojene plevice se skupljaju a unutrašnji delovi cveta se ponovo zatvaraju. Na omotaču zrna razlikuje se spoljašnji deo koji predstavlja omotač ploda (perikarp). i dve plevičice (lodiculae). C) – Cvet pšenice. a u našim uslovima najčešće oko 40 g. Cvetovi su postavljeni na vrlo kratkim i tankim vretencima.

Klica u sebi sadrži začete sve buduće organe biljke.5-2%. U središnjem delu endosperma se nalaze skrobna zrnca različitog oblika i veličine. Sloj endosperma. a uloga mu je da snabdeva klicu hranu pri klijanju. On je bogat belančevinama (bez glutenina). kojeg sačinjavaju ćelije sa zadebljalim zidovima ispunjenih sadržajem tamnožute boje naziva se aleuronski sloj.5-3% ukupne težine zrna. Ulje u aleuronskom sloju ima zaštitnu ulogu od vlage. Proces klijanja pšenice Hemijski sastav i kvalitet zrna pšenice Voda se nalazi u granicama 10-14%. Pri složenoj meljavi klica se odvaja pa se brašno može duže čuvati da se ne užegne. prof. i to najvećim delom u klici. Ona se sastoji od klicinog štitića (scutelum). dr Jovan Todorović. Hemijski sastav zrna pšenice odlikuje se sledećim prosečnim pokazateljima. U njemu su smeštene zalihe hranljivih materija za ishranu klice pri klijanju i nicanju. Njena težina iznosi 1. Sadržaj masti u zrnu je 1. Endosperm je najveći deo zrna pšenice (oko 86%) od ukupne težine zrna. jer se zrno teško čuva (kvari se). klicine stabljike (plumula). Klicin listić štiti klicino stabaoce prilikom nicanja. klicinog listića (coleoptila) i klicinog korenčića (radicula). sadržaj vode iznad 15% je nepovoljan. dr Ilija Komljenović Presek zrna pšenice Građa klasića pšenice Klica (embrio) je najmanji i biološki najvažniji deo zrna.Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) .dio prvi Prof. 9 . Klicin štitić se nalazi neposredno uz endosperm.

U pogledu aminokiselinskog sastava. Pepeo (mineralne materije) se nalaze u količini od 1. Sadržaj proteina pšenica gajenih u našim krajevima kreće se u rasponu od 13 do 15% što zavisi od područja gajenja.50 % vode od svoje težine. Ono je zaštićeno klicinim listićem koji ima oblik klice. Ostale materije su tršćani šećer.et. kalijum (20-30%). dr Jovan Todorović. Kod pšenice izbije 3-5 primarnih klicinih korenčića a nekad i više.0 2. Skrob je glavni sastojak ovih materija.7-2.5 1. pšenično zrno je bogato svim esencijalnim aminokiselinama. Pri porastu ka površini zemljišta klicino stabaoce stvara kolenca. Tada nastupa nicanje. a prilikom sušenja postaje tvrd i prozračan. a manje u drugim delovim zrna.al Volf Hlynka J.5 Pepeo 1. (Jevtić. Prvo se pojavljuje klicin korenčić. vrste i sorte pšenice. Odnos glutenina i glijadina treba da bude 1:1.8 2. Klicino stabaoce počinje da raste odmah posle izbijanja klicinih korenčića. U nabubrelom zrnu počinju složeni biohemijski procesi u smislu aktiviranja fermenata koji izazivaju razlaganje skroba. PP. odnosno da bi seme klijalo. ona se ne može razvijati niti doneti stablo. maltoza a ima ih oko 10%. zavisi i kvalitet lepka. K. Proteini koje se ne rastvaraju u vodi čine tzv. donosno rastegljiv i elastičan. Najviše ih je u perifernom sloju zrna (aleuronski sloj) a manje u središnjem delu odnosno endospermu.Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) .0 13. dr Ilija Komljenović Hemijski sastav zrna pšenice (podaci više autora) Autor Jonard P. U zrnu pšenice klica (embrio) se nalazi u latentnom stanju. E.0 Celuloza se nalazi u omotaču ploda i semena sa udelom od 2-3%.7 1.8 Celuloza 1. toplota i pristup vazduha. Ove materije čine fosfor (50%).5 Masti 1. silicijum. Albumin se rastvara u vodi. a zastupljene su uglavnom u omotaču zrna. zrno za 2-3 dana nabubri kada je spremno za klijanje. ozime sorte pšenice u stadijumu jarovizacije traže snižene temperature (od 0 do 100C) u toku 10-35 dana. jer ima manje zahteve za sniženim temperaturama u stadijumu jarovizacije (5-100C u toku 7-12 dana). glijadin i glutenin.4 10.2 Proteini 12. Ozime pšenice imaju manje proteina od jare. Glutenin ima osobine elastičnosti i rastvorljivosti dok se glijadin slabo rasteže. klicin listić se otvori i iz njega izbije prvi pravi list. pšenica neće dati plod. Kada se stabaoce pojavi na površini zemlje. poluozimih (fakultativnih) i jarih koje imaju posebne zahteve pema uslovima spoljne sredine i ukoliko ti uslovi nisu ispunjeni. Pri optimalnim uslovima tempeature i vlage. Albumini i globulini su bogatiji sa sadržajem lizina četiri puta. Naime. Pšenice gajene u vlažnom klimatu imaju manje proteina od onih gajenih u suvom klimatu. tipa zemljišta i njegovih fizičko-hemijskih osobina.0 13.8 65. klas i plod. Biološke osobine pšenice Ozima i jara pšenica se razlikuju po vremenu setve jer to njihove biološke osobine zahtevaju. Ugljeni hidrati ili bezazotne ekstraktivne materije se nalaze glavnom u endospermu (64-69%). Gerard Nostovskij Voda 13.8 17. proteina i masti na prostije oblike koje klica usvaja u toku svog rasta. iz kojih će se kasnije razviti sekunarni korenovi. Vitamini se najviše nalaze u klici. lepak i sastavljen je od glijadina i glutenina. globulin se rastvara u rastvoru kuhinjske soli. Mnogo je sorata počevši od ozimih. omogućava dobijanje dobrog testa i poroznog hleba. kalcijum.7 1. meka manje od tvrde.9 1.. sadržaj albumina i globulina u zrnu je mali od 10 do 15%. Ako ti uslovi nisu ispunjeni. U svom životnom ciklusu biljke prolaze kroz sledeće razvojne faze.0 63. U zrnu pšenice nalaze se uglavnom sledeće četiri vrste proteina: albumin. – Pšenica može klijati i na temperaturi od 10C ali proces teče sporo. Optimalna temperatura klijanja je 15 – 200 C a maksimalna 350C.0 Ugljenihidrati 69. Sadržaj celuloze je veći kod pšenice gajene u vlažnim krajevima i kod sitnozrnih sorti.dio prvi Prof. triptofana tri puta i metionina dva puta od frakcije belančevina koji obrazuju lepak.6 10.9 2.2 2. naročito glutaminskom kiselinom i lizinom (bogatije od svih žita osim raži koji ima istu količinu lizina). prof. Ako je lepak kvalitetan. globulin.2 16. Proteini su u zrnu pšenice zastupljeni u znatno širim granicama nego što je rezultatatima navedenih autora prikazano.9 2. 10 . brašnjave manje od staklave. Sadržaj proteina zavisi od mnogo faktora.4 69. magnezijum. Da bi počeo intenzivan život biljke. posejane rano u proleće razviće se normalno i doneće plod. potrebni su odgovarajući uslovi: odgovarajuća vlažnost. proizvodni optimum za klijanje je 6-120C uz uslov da seme upije 45 .0 14.4 13. agrotehnike i godine gajenja. gvožĎe.1 66. klimatskih uslova. a to su B 1. Jare pšenice meĎutim.8 1. MeĎutim. B2. a zatim klicino stabaoce.0 2.0%.9 3. Od količinskog odnosa glutenina i glijadina i njihovih kvaliteta. kao što su: Klijanje i nicanje. što znači da su u normalnim uslovima čuvanja zrna životne funkcije svedene na minimum. 1992).

naročito pri optimalnoj vlažnosti zemljišta. prof. te stanja vlage u zemljištu. značajan uticaj imaju aeracija i temperatura zemljišta. a ostale veličine objašnjene su u prethodnoj formuli. Da bi klijanca probio debljinu zemljišta od 1 cm.Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) . a srednja dnevna temperatura (t) iznosila je 90C. 50= suma srednje dnevnih temperatura do početka klijanja. Količina korenja u dubljim slojevima zavisi od načina obrade i Ďubrenja. 20= suma srednjih dnevnih temperatura potrebnih da klijanac izraste 2-3 cm nad zemljom. ali ukupna suma aktivnih srednjih dnevnih temperatura skoro ostaje ista. U daljem razvoju biljke počinje razvoj sekundarnog korena iz čvora bokorenja. koji formira u fazi tri stalna lista. Ako je dubina setve iznosila 4 cm (n). Sekundarni korenovi se nazivaju još stabljikini korenovi a razvijaju se iz čvora bokorenja. dr Jovan Todorović. Produktivnost biljke je veća što je jače razvije korenov sistem.2 dana 9 Sa kasnijom setvom se vreme od setve do nicanja produžava. n= dubina setve. Dužina perioda od setve do nicanja izražava se sumom srednjih dnevnih temperatura a može se izračunati po sledećoj formuli: t 0  50 10n 20 gde je Σt =suma srednjih dnevnih temperatura. potrebna mu je suma temperatura od 10 do 12 0C. može se odrediti broj dana od setve do nicanja. snabdeva mladu biljku vodom i hranom.a za svaki centimetar sloja zemljišta (koji klijanac treba da proĎe do površine) suma srednjih dnevnih temperatura treba da iznosi 10-220C. Najveći deo korenovog sistema pšenice formira se u oraničnom sloju. tada će broj dana od setve i nicanja iznositi: 50  10  4  20 X   12. Navest ćemo jedan primer. Korenovi pšenice u prvo vreme rastu brže od nadzemnog dela. vlažnosti zemljišta i dubini setve. ako se zna da za klijanje temperaturna suma treba da bude 50-600C. koji se može postići navodnjavanjem.dio prvi Prof. U svim ostalim uslovima suma aktivnih temperatura za period setva-nicanje iznosi u proseku oko 1200C. za to izračunavanje. koristi se sledeća formula: 0 X 50  10 n  20 t -gde je t = srednje dnevna temperatura. 11 . U fazi nicanja formira se primarni koren koji. 10= suma srednjih dnevnih temperatura za 1 cm sloja zemljišta kroz koji prolazi klijanac. isključivo u početku. Primarni koreni rastu više u dubinu i ostaju do kraja života biljke. Isto tako. Ukorenjavanje nije drugo do porast i razviće žila i žilica korenovog sistema. Na osnovu toga. dr Ilija Komljenović Primarni korenčići Nicanje pšenice Dužina perioda od setve do nicanja u zavisnosti je od temperature.

kada se unutar lisnog rukavca glavne stabljike moţe napipati stabljikino kolence (nodi).dio prvi Prof. bokorenje i ukorenjevanje prestaje. U čvoru bokorenja smešteni su svi delovi buduće biljke. i produktivno bokorenje koje je broj izdanaka po jednoj biljci koji imaju klas. članci počinju da se izdužuju. Stablo pšenice obično ima pet članaka. Bokor pšenice Vlatanje ili porast u stabljiku (kolenčenje).vlatanje. prof. te stoga razlikujemo opšte ili ukupno bokorenje a to je ukupni broj izdanaka po jednoj biljci. bokorenje se usporava. Čvor bokorenja se formira posle pojave prvog lista. Pri završetku bokorenja. Stablo se sa kratkim člancima (internodijima) formira još u periodu bokorenja. Članci su tada vrlo mali a njihova dužina ne prelazi prečnik stabljike.15 dana nakon nicanja. Pri optimalnoj vlažnosti i temperaturi od 15 do17 0 C bokorenje nastupa 14 . Dužina prvog članka je neznatna a iznosi 3-4 12 . i to na jednom kolenu koji je najbliži do površine zemlje. dr Jovan Todorović. a u fazi 3 lista je već potpuno formiran. a naročito od dubine setve i gustine biljaka. ali broj produktivnih stabala iznosi 2-3. On se razvija ispod površine zemlje. Često svi izdanci koje se obrazuju u procesu bokorenja ne daju stabla s klasovima. ono se prekida kada temperatura preĎe 20 0C.Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) . Isto tako. Broj izdanaka po jednoj biljci može biti veoma velik. što zavisi od sorte i uslova bokorenja. mada se može stvoriti i više čvorova. Početak vlatanja treba smatrati onda. Pri nižim temperaturama. a ako temperatura padne ispod 6 0C. Od tada biljka prelazi u novu fazu razvoja . dr Ilija Komljenović Shema ukorenjivanja pšenice Bokorenje (busanje) predstavlja poseban način podzemnog grananja stabla i stvaranja izdanaka koji obrazuju biljke pšenice iz čvora bokorenja ili čvora busanja. pa se stablo pojavljuje na površini zemljišta.

obezbeĎuje bolje formiranje prašnika i plodnika što znači da smanjuje sterilnost na najmanju moguću meru. V. kada su noćne temperature od 110C. masti i ostalog. Stablo pšenice se izdužuje i posle klasanja. Klasanje je fenofaza u kojoj klas izlazi iz lisnog rukavca. mada se produžava formiranje klasa.45 dana.Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) . Višak azota uvećava veličinu klasa i broj cvetova. Formiranje zrna protiče od oplodnje do mlečnog stanja. dr Jovan Todorović. S procesom formiranja klice. a najviše 300C. pa se faza vlatanja smatra kritičnom fazom na nedostatak vlage (Jevtić. MeĎutim. Pšenica njintenzivnije cveta od 9-14 časova. cvetova i njihovu fertilnost. Ovakav način cvetanja obezbeĎuje samooplodnju. Faza vlatanja kod ranih sorti traje 19 . od kojih samo 14-18 mogu biti razvijena ako u to vreme uslovi sredine ne budu potpuno povoljni. Cvetanje nastupa odmah posle klasanja. prof. u zavisnosti od vremena setve i vremenskih uslova u toku vegetacije. VI i VII etapa organogeneze. ugljenih hidrata. Nasuprot tome. a to su stadijum jarovizacije i svetlosni stadiju. nedostatak fosfora u to vreme ( naročito u VI. Zrno je još zeleno i sadrži od 65 do 80% vode. a kod kasnih 20-45 dana. a manifestuje se rasprskavanjem pojedinih prašnih kesica i oprašivanjem posle čega prašnici izlaze izvan cveta. Ugljeni hidrati su predstavljeni pre svega u formi skroba. sa manjim brojem njegovih elemenata. Svaki sledeći članak je duži od donjeg a kraći od gornjeg.dio prvi Prof. optimalna mineralna ishrana i temperatura najmanje od 150 C. pa čak i 7 cvetova (V etapa organogeneze). broj klasića u broj cvetova u klasićima. Dužina ove faze traje 20 dana. Na nedovoljno plodnim zemljištima. U jednom klasu cvetanje traje 3-5 dana. Cvetanje pšenice Oplodnja. a naročito se povećava lisna za pet i više puta u odnosu na površinu u punom bokorenju. klas ne dostiže normalnu veličinu. nalivanje i sazrevanje zrna. klasići a na klasićima cvetovi) počenje rano u proleće kada se završi stadijum jarovizacije. Istodobno se narušava odnos izmeĎu površine korenja u korist površine lista. ali je još neispunjeno. Pšenici u doba cvetanja najviše odgovara umereno toplo vreme i umerena vlažnost. a dnevne do 250C. U periodu vlatanja nadzemni deo jako uvećava svoju masu. stoga je pšenica samooplodna biljka. VIII i IX etapi organogeneze) dovodi do sterilnosti. pri povoljnoj vlažnosti. u početku bokorenja. Tada su veoma važni uslovi spoljašnje sredine. Za normalan prolaz ove faze potrebni su optimalna vlažnost. Dovoljna količina fosfora ubrzava navedeni proces. endosperma i omotača ide i nakupljanje suvih materija kao što su jedinjenja pepela. Ovoj fenološkoj fazi prethode unutrašnje promene vezane za formiranje generativnih organa. 13 . Stadijumi jarovizacije ozime pšenice prolaze na temperaturama od 0 do 10 0C. u vlatanju iznosi 1 : 35 . Jako izduživanje prvog i drugog članka je nepovoljno jer upozorava na mogućnost poleganja pšenice. dr Ilija Komljenović cm. a odmah zatim počinje razvoj klice. U klasu se mogu formirati 22-44 klasića (VI etapa organogeneze). U povoljnim uslovima oprašivanja (6-12 časova) dolazi do oplodnje. Po dužini je približno ravan aritmetičkoj sredini susednih članaka. a svetlosni stadijum pri uslovima od 14 i više časova osvetljenosti u toku dana. koje su presudne za broja klasaka. endosperma i omotača i kao rezultat toga obrazuje se zrno. jer od ovih zavisi veličina klasa. što se uglavnom odnosi na izduživanje poslednjeg članka. MeĎutim. formiranje elemenata klasa (vreteno klasa. Kod ozimih sorti pšenice. Na kraju etape. proteina. Cvetanje počinje od sredine klasa. Dužina tog članka je najveća i iznosi oko 30% a kadkad i više od celokupne dužine stabljike. formiranje. Dužina ovog perioda znatno utiče i na stvaranje elemenata prinosa. Na taj se način omogućava pšenici da preĎe iz vegetativne u generativnu fazu razvoja. ali će ostati razvijena samo 1-3. povećanoj temperaturi dužina prvog članka može iznositi i 10 cm. formiranje klasa počinje vrlo rano. TakoĎe se u klasićima može formirati 4-5. Dok u periodu bokorenja odnos površine lista prema aktivno upijajućoj površini korena iznosi 1 :75 . VII. 1992). a u celom polju 6-7 dana. jer u ovoj fazi protiču IV. a kadkad i manje. zrno dostiže konačnu dužinu.

ukorenjavanja i bokorenja. Zrno u početku pune zrelosti sadrži 20-13% vode. ali počinju da žute i odumiru donji listovi. U procesu nalivanja. Ova etapa se završava kada sadržaj vode u zrnu padne na 40%. Ova faza se deli na tri perioda: početak. 1982).II i III) vezane za prve stadijume razvića. a klica postaje primetna. To je već generativna faza. Biljke na kraju voštane zrelosti postaju žute. nastupa od mlečnog stanja do pune zrelosti. Pored navedenih faza zrenja zrna pšenice. s leĎne strane žućkasto a konzistencija endosperma testasta ili sirasta. Biljke u to vreme imaju svoju zelenu boju. dr Jovan Todorović. Biljke u to vreme postaju sve žuće. zrno prolazi kroz dva stanja– mlečno i testasto stanje. prof. Početne etape organogeneze su (I. U mlečnom stanju zrno postiže svoju potpunu dužinu. brašnast ili staklast ali se još može rezati noktom. postoji i fiziološka zrelost. prikazani su u sledećoj tabeli. a to su početak pune zrelosti i puna zrelost. U vreme nalivanja intenzivno se povećava težina suve materije zrna. Formiranja zečetaka klasića u klasu. kada zrno ima sposobnost normalne reprodukcije. Postoji 12 etapa organogeneze (Kuperman. nicanja. pšenica formira samo vegetatvinu masu.Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) . Prirast suve materije se u ovoj fazi prekida i to onda kada vlaga zrna dostigne vrednost 40-36%. Do završetka stadiuma jarovizacije. Na kraju faze zrno dostiže svoju maksimalnu masu. koja može da se smanji na 15-14%. Vlažnost zrna je 35-25%. Pri pritisku. zrno je puno. ali se i razlikuje od nje. sredinu i kraj. Dalji razvoj i formiranje klasića nastupa tek po prelazu svetlosnog stadijuma. pa čak do 11% u zavisnosti od vremenskih uslova. mada zelenu boju sačuvaju još vršni listovi kao i članci stablo i pleve. zrno se lako reže noktom a pri pritisku se ne istiskuje sadržaj iz omotača. Puna zrelost se deli na dva perioda. Faza voštane zrelosti traje 6-8 dana a ponekad i više. U tom stadijum prolaze fenofaze klijanja. sjajno. Karakteristike pojedinih faza. Klasanje 14 . tvrdo je. Kraj voštane zrelosti je stanje blisko punoj zrelosti. Etape organogeneze kod pšenice Etape organogeneze I etapa II etapa III etapa IV etapa Vetapa VI etapa VII etapa VIII etapa Opis etapa organogeneze Nediferencirani konus rasta Ubrzano diferenciranje začetaka kolenaca stabljike i članaka. dr Ilija Komljenović Etape zrenja zrna pšenice Nalivanje zrna počinje početkom mlečnost stanja do početka voštane zrelosti. Zelena boja je sačuvana po brazdici i u zoni klice. po boji je zeleno. U svetlosnom stadijumu nastupa generativna faza koja se odlikuje diferenciranjem konusa rasta na segmente (začeci članaka klasa). Veličina i boja zrna su slični zrnu u punoj zrelosti. listovi odumiru. Dužina voštane zrelosti je vrlo podložna kolebanjima. Dužina nalivanja zrna traje 16-22dana. dok se u vlažnim uslovima i vlažnim rejonima može produžiti na 20 i više dana. Početka formiranja elemenata klasića i cvetova Formiranje prašnika i tučka Izduživanje članaka vretena klasa i porast osja. Sredina voštane zrelosti ima sledeća obeležja: endosperm je beo. To je stanje zrelosti pšenice. kao kompleksom koji uslovljavaju rast i razviće organa u toj etapi. pa se u sušnim i toplim uslovima ona može skratiti na 3-4 dana. Puna zrelost nastupa pri vlazi od 17-16%. Vlažnost zrna je 21-24%. Fiziološka zrelost zavisno od tipa i sorte pšenice. Početak voštane zrelosti se odlikuje gubljenjem zelene boje zrna. U stanju testa. Zrno se razvija u širinu i debljinu te potpuno gubi zelenu boju. te začetaka lisnih rukavaca Izduživanje konusa rasta.dio prvi Prof. konzistencija sadržaja zrna je žitko mlečna. Etape organogeneze generativnih organa pšenice Svaka etapa organogeneze se odlikuje odreĎenom morfologijom generativnih organa. sadržaj semena izlazi iz omotača. odnosno za stadijume jarovizacije i svetlosni stadijum. zrno se ne reže noktom ali ostaje trag nokta.

već zbog toga što se u ovoj fazi remeti odnos izmeĎu lisne površine i aktivno upijajuće površine korena (Jevtić. ali je njihov raspored nepovoljniji. Argentina (pampasi) i jugoistočna Australija. (Jevtić. dr Ilija Komljenović IX etapa X etapa XI etapa XII etapa Cvetanje Oplodnja i formiranje zigota Formiranje klice i endosperma Sazrevanje Еetape organogeneze kod pšenice Konus rasta klasa pšemice u IV etapi organogeneze Pojedine etape su vezane za prolaz kroz odreĎene fenofaze. pojedinačni delovi Severne Amerike (prerijski rejon).5-2. posebno IV i V etapa. U toku svog razvoja. kritična u pogledu potreba pšenice za vodom. te predsetvenim navodnjavanjem ili nakon setve. 15 . Naime. Najvažniji klimatski rejoni pšenice su Evropa (područje Mediterana. prof. 1992). nizom agrotehničkih mera (pravilnom dubinom oranja. Na našem području količina godišnjih padavina se nalazi u okviru ovih granica. Klijanje se prekida kada sadržaj vode u zemljištu padne ispod 30% od punog vodnog kapaciteta. zahvaljujući biološkim osobinama i sposobnostima prilagoĎavanja. kao i racionalnije korišćenje vode u toku vegetacije.5 m dubine). to će se odraziti na smanjenje dužine klasa i broja klasića u klasu. pod uslovom da su padavine u toku godine relativno dobro rasporeĎene.dio prvi Prof. Nedostatak vlage u fazi vlatanja je kritična ne samo usled znatnije potrošnje vode od strane biljaka pšenice. dr Jovan Todorović. pa je to jedan od razloga što je faza vlatanja. pšenica zahteva odreĎenu količinu vode u zemljištu. koje se poklapaju sa fenološkom fazom vlatanja. Uslovi uspevanja Pšenica se gaji u vrlo različitim klimatskim uslovima. 1992). Ona se uglavnom gaji u rejonima umerene temperature pod semihumidnim i semiaridnim uslovima. severozapadna Indija. Ako je nedostatak vlage u zemljištu na kraju bokorenja.Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) . zatim neposredno pred vlatanje i u fazi nalivanja zrna. južni delovi bivšeg SSSR-a. usled brzog razvoja lisne površine u fazi vlatanja. Može se smatrati da je obezbeĎenost biljaka vlagom uglavnom dovoljna ako je ceo horizont kroz koji prodire korenov sistem dovoljno prokvašen (1. MeĎutim. istočno-centralni deo Kine. kada se završava formiranje klasaka. odnos površine lista i prema aktivnoj površini korena se smanjuje. Potrebe pšenice prema vodi Najveći prinos i kvalitet pšenice postiže se u rejonima sa ukupnim godišnjim količinama padavina od 650 do 750 mm. predsetvenom pripremom) moguće je obezbediti bolju snabdevenost biljaka pšenice vlagom. što se može smatrati apsolutnim ili stvarnim nedostatkom. Panonska nizija i dunavski bazen).

Nakupljeni šećer znatno snižava tačku mržnjenja. koje će im omogućiti nesmetano kalenje i takav razvoj da u stadijumu jarovizacije proĎu zimu. u III.moguće je dobiti visoke prinose. dolazi do obezvodnjavanja ćelija u listovima i čvoru bokorenja uz povećanje suve materije. a neophodni su i mikroelementi (Zn. čak veoma otpornih sorti pa čak pri manjim mrazevima. B. Kod ozime pšenice nakupljaju se pre svega disaharidi (saharoza) i monosaharidi (glukoza). Golomrazica izvlači iz zemljište mlade biljčice pšenice. Kada se govori o dejstvu niskih temperatura na biljku pšenice. Ustanovljeno je da ih ima oko 15. dr Jovan Todorović. Odnos pšenice prema mineralnoj ishrani Već u prvim danima života biljke pšenice počinju da usvajaju hranljive materije iz zemljišta. Pravilna ishrana azotom važna je u toku celog života biljke. MeĎutim. onda su obezbeĎene osnovne 16 . a to su najvećim delom silicijum. Mn. kritični period pšenice za vlagom su: a) period setve i nicanja. Prema tome. kada se u noćnim časovima postepeno snižava temperatura vazduha. dovodi do slabe ispunjenosti zrna. koja odreĎuje stepen prve faze kalenja. 65-70% u fazi bokorenja. livadske crnice. da se u toku dana kada su temperature vazduha pozitivne vrši fotosinteza. usporava se disanje i rast. krečne smonice i aluvijumi bez domašaja vode). u procesu kalenja. Ako su visoke temperature u fazi formiranja i nalivanja zrna. za uspešno prezimljavanje pšenice. 65-70% u fazi nalivanja zrna. koji ima isto tako negativan uticaj na oplodnju. prof. To se tada naziva prisilna zrioba. IV i V etapi organogeneze. Veliki je broj hranjljivih elemenata koje biljke uzimaju korenovim sistemom iz zemljišta. optimalna vlažnost zemljišta za pšenicu koleba se u proseku oko 80-85% od poljskog vodnog kapacitet u fazi klasanja. S obzirom da su visoke temperature vezane uz vrlo nisku relativnu vlažnost vazduha.crvenice. Na ostalim (anormalnim) zemljištima se uz mere popravke.Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) . usporava im rast. što dovodi do nakupljanja šećera. Proces kaljenja u tom periodu odlikuje se znatnim povećanjem sadržaja šećera u listovima a naročito u čvoru bokorenja ozime pšenice. Veoma visoka temperatura iznad 400C u prisustvu suvih vetrova narušava kod biljaka fotosintezu. Tada se i otpornost prema mrazu povećava. duboka i umereno vlažna zemljišta. unošenja odgovarajućih vrsta i količina Ďubriva. U globalu rečeno. fosfor. Visoke i veoma visoke temperature vazduha su štetne za pšenicu. postoji veća opasnost ugibanja biljaka pšenice usled golomrazice. Neke sorte pšenice mogu tada da podnesu temperature od -15 do -200C. izuzev peskovitih i skeletoidnih zemljišta. što omogućava povećanje osmotskog pritiska ćelije a u vezi s tim i otpornost prema mrazevima. Cu. tj. Osim toga. c) period klasanja i nalivanja zrna. b) period vlatanja. dr Ilija Komljenović Nedostatak vlage u zemljištu u vreme klasanja i cvetanja još više uvećava broj neplodnih klasića.. Ako je usev pokriven snežnim pokrivačem ta opasnost ne postoji jer temperature ispod snežnog pokrivača mogu da budu 10-150C veće nego temperature iznad njega. Mehanizam ove pojave sastoji se u tome. Postoje slučajevi ugibanja ozime pšenice. Posle nakupljanja rezervnih materija pri prelazu na tamperature ispod 00C. Ako je u svim ovim fazama obezbeĎena dovoljna količina azota uz pravilan odnos sa ostalim hranjivim elementima. U ovoj fazi kalenja. kalijum. Temperature iznad 300C se smatraju visokim. Stoga. uvek se misli na temperaturu vazduha iznad površine zemljišta. u fazi bokorenja i vlatanju. pšenica lako izdržava temperaturu od -10 do -120C. prekida kontakt korenčića zemljišta. odnosno kada zemljište ili usev nije pokriven snežnim pokrivačem. Druga faza kalenja počinje pri temperaturama od -2 do -70C. Pored toga. kalcijum i magnezijum. azot. ishrana azotom je važna u fazi klasanja i nalivanja zrna. njegove šturosti i prevremenog sazrevanja. Co i dr). Ona je naročito značajna u formiranju klasa i diferencijaciji klasića u klasu odnosno. blage reakcije (černozem. Odnos pšenice prema temperaturi Visokim temperaturama u vegetaciji pšenice smatraju se vrednosti u granicama od 25 do 30 0C. a u noćnim uslovima kada je temperatura znatno niža. ako je relativna vlaga vazduha povoljna. Odnos pšenice prema zemljištu Pšenici najviše odgovaraju plodna. ponekad neplodnost može iznositi i 100%. treba obezbediti pravovremenu setvu i odgovarajuća mineralnu ishranu. a može izazvati uginuće biljaka.dio prvi Prof. protiče hidroliza disaharida. a za normalan rast i razviće potrebni su još gvožĎe i sumpor. Otpornost prema mrazu i kaljenja biljaka počinje još u jesen. Sve današnje sorte pšenice imaju izvesnu zadovoljavajući otpornost na niske temperature. biljka izmrzne i ugiba. plodnije gajnjače. Ni.

a to su: 1. Prilikom sastavljanja plodoreda. dati principe agrotehnike ovog useva. Usled nedostatka fosfora. mangana i sumpora. Kasnije. “Partizanka niska”. smanjuje kvalitet zrna. “Somborka”. “Italija”.Na gazdinstvu treba sejati najmanje 2 do 3 sorte sa različitim biološkim i kvalitetnim osobinama. mada je ona tolerantna na izvesna manja odstupanja od te pH vrednosti. a preko ovog na mikrobiološku aktivnost zemljišta. 17 . “Duga”. list pšenice žuti. Neke od njih imaju vrlo visoku otpornost na mrazeve (npr. dr Ilija Komljenović komponente prinosa (broj klasova. stabljike su tanke. “NS rana-2”.Sorta mora odgovarati intenzitetu proizvodnje (agrotehnici). a uloga mu je posredna jer utiče na reakciju zemljišnog rastvora. “Žitnica”. Nedostatak kalijuma zadržava porast biljaka. 3. dr Jovan Todorović. iako je nedostatak ostalih mikroelemenat reĎa pojava. broj zrna u klasu i masa 1000 zrna). potrebno je u hranljivoj sredini obezbediti pristupačnost gvoţđa. dakle do kraja razvića ali uglavnom do faze cvatnje. intenzitet potreba se stalno smanjuje i pri kraju vegetacije se svodi na minimalne vrednosti. “Tanjugovka”. njegov značaj u ishrani je u poreĎenju sa azotom i fosforom. učestvuju i višegodišnje trave. čine osnovu za pravilnu. 2. prof. Za normalan rast i razvoj pšenice. Naše sorte imaju uglavnom zadovoljavajuću otpornost na zimu i mrazeve u našim agroekološkim uslovima. nedostatak kalcijuma je izuzetna pojava. “Evropa”. Najraširenije sorte kod nas u proizvodnji su: “Partizanka”. “Proteinka”. U intenzivnoj proizvodnji pšenice. “Lasta”. MeĎutim. koje pored ostalog. odnosno predusevu. na aktivnije usvajanje azota. Dinamičnost u promeni sortimenta je znatna i utoliko veća ukoliko je intenzitet proizvodnje viši. “Pobeda”. U poglavlju o agrotehnici proizvodnje ćemo na osnovu dosadašnjih naučnih saznanja o biologiji pšenice. partizanka). kako bi u svim rejonima u nas mogla poslužiti studentima i stručnjacima kao priručnik. kao i zbog nepoznavanja specifičnosti u gajenju pojedinih sorti. sitne klasove i karakteristično sitno. kako bi se pšenici a i drugim usevima omogućio odgovarajući sled odnosno povoljan predusev. savremenu intenzivnu tehnologiju proizvodnje. Kalcijum je neophodan element u toku celog života biljke. nepravilne procentualne zastupljenosti sorti. zatim u vreme formiranja prašnika i tučka (do VI etape organogeneze).Sorta mora odgovarati agroekološkim uslovima u kojima će dati najbolje rezultate. Ni prevelika količina azota nije dobra. najveći prinos pšenice se dobije pri neutralnoj reakciji zemljišta (pH=7. “Jednota”. Da bi se to ostvarilo. Najveće potrebe za fosforom su u toku prvih 4 do 5 nedelja. a osim toga produžava internodije (posebno prvi i drugi) te dolazi do poleganja pšenice. biljke pšenice imaju slabe stabljike. “Rodna”. i tehničkih i drugih mogućnosti. U pogledu pH sredine. “Danica” itd. zatim propada. nešto manji. pored pšenice. treba voditi računa o pravilnom odnosu izmeĎu grupa useva. ipak se mora voditi računa o plodosmeni. list je uzak.0). “Jelica”. “NS rana-5”. bokorenje slabo. Premda pšenica prinosom iznosi dosta kalijuma. 1/3 industrijske i povrtne biljke i 1/3 krmnih biljaka. “Francuska”.dio prvi Prof. Kod nas se u proizvodnji nalaze uglavnom visokorodne domaće sorte. date su biološke osobine biljke pšenice. jer utiče na produženje vegetacije. Fosfor ima takoĎe veliki značaj na prinos pšenice. zakasnelo bokorenje. potreban je sledeći odnos grupa useva: 1/3 ţita. Nedostatak kalcijuma utiče na nedovoljnu razvijenost korenovog sistema. jer neuspesi u proizvodnji često nastaju zbog nepravilno odabranog sortimenta. jednogodišnje i višegodišnje leguminoze i okopavine. Plodored Pravilan plodored ima značajnu ulogu u proizvodnji pšenice. osetljivije su na klimatske ekstreme. “Balkan”. Ako nema dovoljno azota. povećanje otpornosti prema niskim temperaturama i nepovoljnim uslovima u doba nalivanja i sazrevanja zrna. srednje i dobre ozimosti. Tehnologija proizvodnje pšenice U prethodnim izlaganjima. plavkasto-zeleno lišće sa crvenkastim tačkama koje se javljaju i na stabljici. Nju treba obavezno gajiti u višepoljnom plodoredu u kojem. na plodored se gleda nešto slobodnije. koji se u zemljištu nalaze u nedovoljnim količinama.Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) . ali zato treba istaći neke principe važne za izbor sorte. One se u pogledu ozimosti mogu svrstati u tri grupe: slabe. “Zvezda”. On utiče na razvoj korenovog sistema i bokorenje. skraćivanje vegetacije. ”Jugoslavija”. Izbor sorte Pravilan izbor sorte za odreĎeni rejon daje odgovarajuću sigurnost u proizvodnji. imajući u vidu principe koje su navedeni. Tempo usvajanja kalijuma je sličan kao kod azota. stoga se ne teži za stvaranjem krute sheme plodoreda.

zatim naknadnim dejstvom hranjiva datim pod predusev i. prethodno je nužno usitniti žetvene ostatke (kukuruzovinu) i odmah orati na punu dubinu. na koji način i u koje vreme se rasporeĎuje hranjiva. Zato je potrebno ove useve ranije razorati (sredina avgusta). Osim toga. pa ne postoji mogućnost većeg izbora plodoreda za pšenicu. Ako znamo da za proizvodnju 1000 kg/ha zrna i odgovarajuće količine slame je potrebno u proseku 25 kg azota. manji je broj potrebnih operacija dopunske obrade. i odmah se ore na predviĎenu dubinu. Tek posle kvalitetne predsetvene pripreme zemljišta. Za unošenje pod osnovnu i predsetvenu 18 . Đubrenje za pšenicu Primena mineralnih Ďubriva za pšenicu je dosta složena. Količina hranjiva za ishranu pšenice se mogu odrediti na osnovu iskustvenih metoda. tako da se sva količina fosfornih i kalijumovih i oko 1/2 azotnih Ďubriva primenjuju u osnovnoj odnosno dopunskoj obradi. Kukuruz kao predusev za pšenicu može biti dobar. U našim ekološkim uslovima proizvodnje količina pojedinih makroelemenata kreće se u ovom rasponu: 60 . Obrada ne može biti po odreĎenom šablonu. u uslovima suvog ratarenja mogu izazvati isušivanje zemljišta. 13 kg P 2O5 i 22 kg K2O. Kod nas se pšenica gaji najčešće u dvopoljnom plodoredu sa kukuruzom. da bi se izvršila pravovremena obrada zemljišta i setva pšenice. pa postoji dovoljno vremena za obradu i pripremu zemljišta za setvu pšenice. što daje odnos 1 : 0. Odnos izmeĎu NPK hranjiva je veoma važan. Posle ranih preduseva potrebno je izvršiti dvofaznu obradu i prvo plitko oranje ili tanjiranje na 10 . pojavljuju se korovi. ali ne duže. tanjirače i setvospremači. a Ďubrenje je jače. agroekoloških uslova i sorte. prof. soja itd). Pšenica dobro reaguje na duboku obradu. U godinama sa više padavina na černozemu se ore pliće. To zahteva znatnija ulaganja naročito u pogledu zaštite. 60 . premda se u izvesnom procentu kao predusev pojavljuju i drugi usevi (šećerna repa.100 kg/ha K2O. Ako je u vreme predsetvene pripreme zemljišta suša. soja i grašak) su odlični predusevi jer se rano uklanjaju.6 : 0.6 . U optimalnim uslovima. Jednogodišnje leguminoze (pasulj. žetveni ostaci se usitnjavaju (tarupiraju). odnosno količina hraniva potrebnih za ostvarenje željenog prinosa. s ciljem čuvanja vlage i zaoravanja biljnih ostataka. kao i na produžno delovanje duboke obrade. već prema tome da li se radi o ranom. MeĎutim ako je oranje izvedeno znatno ranije. dakle prihranjivanju. može se početi sa setvom pšenice. te dalji pravilan razvoj mladih biljaka. iako su i tada prinosi nestabilni s odreĎenim padom prinosa pšenice gajenoj u plodoredu.15 cm. Ostali predusevi u proseku čine oko 22% od svih površina zasejanih pšenicom. dr Ilija Komljenović Povoljni predusevi trebaju da su različite biljne vrste i da omogućavaju pravovremenu obradu zemljišta za pšenicu. Šećerna repa se smatra jednim od boljih preduseva. ali je preciznije ako se količine mineralnih Ďubriva odrede se na osnovu agrohemijskih analiza zemljišta. pa se može izvesti samo drljanje. odnos izmeĎu najvažnijih hranjiva. te se može dovesti u pitanje nicanje pšenice. Pored toga pšenica i kukuruz imaju zajedničke bolesti kao što je fuzarium. onda se u predsetvenoj obradi zemljišta moraju koristiti plošni kultivatori. zemljište obogaćuju azotom. a površina je ostaje relativno čista od korova. nego zavisi od tipa zemljišta. Intenzivne sorte zahtevaju i intenzivnu agrotehniku. tako da se dobiju orentacione količine mineralnih hraniva. najzad koeficijentom iskorištavanja hranjiva.0. Nakon višegodišnjih leguminoza za pšenicu su neophodna dva oranja: prvo se izvodi plitko. Predsetvena priprema zemljišta ima za cilj da se stvori rastresit površinski sloj za nesmetano klijanje semena i nicanje. Pri tome treba odrediti količinu hranjiva. Tada su najbolji agregati sastavljeni od pluga sa mrvilicom i setvospremači. ali se ona takoĎer mora blagovremeno izvaditi. Konoplja je dobar predusev. samo se ne sme kasniti sa osnovnom obradom. U poslednje vreme se pšenica gaji u kratkotrajnoj monoprodukciji (ponovljena setva) bez većih posledica. ona se treba obaviti u jednom potezu. pa se ukupna količina NPK Ďubriva (hraniva) potrebnih za odreĎeni prinos dobija množenjem planiranog prinosa i potrebama u hranivima. Obrada zemljišta za pšenicu se obavlja u jesen posle skidanja preuseva.Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) .120 kg/ha P2O5 i 60 . Zato se preporučuje da se gaji rani-šećernati i srednje rani tip a nikako kasni tip šećerne repe. srednje ili kasnom hibridu.140 kg/ha N. najčešće dve godine. Ta količina hranjiva se koriguje mogućnošću zemljišta da bez Ďubrenja daje odeĎeni prinos. grašak. Obrada zemljišta za pšenicu Osnovnoj obradi zemljišta za pšenicu mora se posvetiti dužna pažnja. suncokret. Posebnu pažnju treba posvetiti Ďubrenju u toku vegetacije. prosečan i ili loš. a drugo do 25 cm dubine. a ostatak azota u prihranjivanju. Ukoliko kao predusev imamo kukuruz i slične kulture. već to učiniti odmah posle žetve konoplje. i primeniti predsetveno ili navodnjavanje posle setve ako je to moguće.3 . zavisno od tipa zemljišta. Ako je to kukuruz. zemljište se sabija.30 cm. U svakom slučaju zemljište za setvu treba dobro pripremiti kombinujući priključna oruĎa uz što manje gaženje pogonskom mehanizacijom. ako je zemljište rastresito i dovoljno slegnuto. a drugo oranje uz primenu mineralnih Ďubriva izvodi se dublje na 20 . dr Jovan Todorović. Višegodišnje leguminoze kao predusev.dio prvi Prof.

što je biološki opravdano. a ponekad je potrebno vršiti i korekciono prihranjivanje. Bolje je krupnije seme jer ima bolju klijavost i energiju klijanja. O prihranjivanju postoje veoma raznolika gledišta. Sadržaj vlage treba da iznosi najviše 15%. b) izbegavanju štetnog dejstva azota u velikim koncetracijama. Veliki broj visoko prinosnih sorata pšenice. otpornost na niske temperature. izmrzavanje. a 95% kod druge klase. KAN i kalcijum nitrat. U Italiji smatraju da treba prihranjivati isključivo azotom i to u toku zime do pčetka proleća (italijanska metoda). Na gazdinstvima osim toga. a najmanja klijavost za prvu klasu 95% a za drugu klasu 90%. pruža mogućnost pravilnog izbora sorata prilagoĎenih uslovima gajenja u pojedinim užim agrekološkim područjima. s obzirom da stalno dolaze nove. količine potrebnih hranjiva itd). Da bi se od odreĎene sorte dobili maksimalni efekti proizvoĎači moraju znati sve njene karakteristike (potencijal rodnosti. odnosno rasipača treba nastojati da se odabere vreme kada su štete najmanje i koristiti sistem stalnih tragova. kvalitet brašna i hleba. količini semana za setvu. U našim agroekološkim uslovima prihranjivanje treba obaviti odmah pri izlasku iz zime (jugoslovenska metoda). Zakonom su propisani standardi kvaliteta semena koji se moraju ispoštovati. Ono treba da potiče od reprodukcije što bliže eliti premda se kod nas koristi seme prve ili najdalje druge reprodukcije. Prihranjivanje pšenice Setva pšenice U vezi sa setvom potrebno je voditi računa o izboru sorte. Po ruskoj metodi. a kalijum u klasanju. treba prihranjivati sa sva tri hranjiva elementa (NPK) po fazama razvića i etapama organogeneze i to onim elementima koji su neophodni za odreĎenu fazu razvoja. a za prihrnjivanje se koriste urea. jer su različite prilike i sortni sastavi. Na većim površinama. izboru i primeni semena. izazivajući neravnomeran razvoj pojedinih organa pšenice u smislu jačeg razvoja nadzemnog dela pšenice u odnosu na koren. dr Ilija Komljenović obradu zemljišta. Gledišta se razilaze u pogledu vremena i broja prihranjivanja. bolje. Seme mora biti dezinfikovane protiv biljnih bolesti prašivima na bazi žive. ujednačene krupnoće i mase. Po francuskoj metodi. bez bioloških i mehaničkih primesa. Po tim standardima. a neke koje su priznate nikad se nisu ni širile u proizvodnji. da je otporna na poleganje. najmanja čistoća kod prve klase treba da iznosi 98%.5%. Suvišak azota u zemljišnom rastvor može delovati štetno u ranim fazama rasta i razvića. dr Jovan Todorović. naročito ako se zaoravaju žetveni ostaci. Pri prihranjivanju primenom traktora. c) u sprečavanju ispiranja azota. poleganje i bolesti. Izbor sorte. vremenu setve. treba odabrati nekoliko sorti koje se razlikuju po vremenu setve i sazrevanja i to zbog organizacijsko-tehničkih razloga jer to gazdinstvu osigurava stabilniji ukupan prinos. najčešće se koriste kompleksna Ďubriva (formulacije sa naglašenim fosforom i kalijumom). Prihranjivanje se zasniva na sledećem: a) potreba biljaka za intenzivnijom ishranom pojedinim hranljivim elementima. zahtevi sorte u pogledu gustine setve. prof. Izbor i priprema semena za setvu.dio prvi Prof.Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) . pored toga. Sve priznate sorte ne nalaze se u proizvodnji. meĎu kojima ima i takvih čiji genetski potencijal prelazi 11 t/ha. vlatanju i klasanju. sušu i bolesti. 19 . zatim u početku vlatanja. – Seme mora biti sortno čisto i poznate reprodukcije. U cilju balansiranja odnosa NPK pod osnovnu obradu se koristi urea. Živih primesa ne sme biti više od 0. prihranjivanje se obavlja avionom i reĎe helikopterom. treba prihranjivati samo azotom u odreĎenim fenološkim fazama – bokorenju. a po austrijskoj varijanti francuske metode pored azota treba dodavat fosfor u vlatanju. – Važno je odabrati visokorodnu sortu koja daje stabilan prinos. načinu i dubini setve.

odnosno smanjuje vegetacioni prostor jedne biljke. tako i kasna setva nije dobra. u obzir se uzimaju vremenske prilike.X u agroekološkim uslovima Lijevče polja postignuti su izvanredni rezultati sa sortama Jugoslavija.10.10. (obično je to 1618m). na “nedozrelom” oranju obavlja se setva po sistemu “ori-pripremaj-sej” kako bi zadovoljili optimalne rokove. u pantljike. oktobra 21. V rok setve …………… 01. hesenska mušica) ili bolesti (fuzarium) setvu treba pomeriti nekoliko dana kasnije od predviĎenog optimalnog roka. tada one u zimu uĎu svetlosnom stadijumu zbog čega gubi otpornost na mraz. oktobra 11. kvalitet osnovne i predsetvene obrade. postoji više načina setve: uskoreda (6-8 cm red od reda ili 10-12 cm red od reda). količina semena se povećava i obratno. . ali mnogo ne zaostaje razmak 10-12 cm red od reda. TakoĎer. tako treba podesiti setvu. Razmak izmeĎu tehnoloških traka treba da je onoliki koliki je radni zahvat rasipača.. intenziteta bokorenja. II rok setve……………. Biljke tada pravilno iskorištavaju svetlost. odnosno oblik vegetacionog prostora.31. kada je predusev kasno skinut sa table (kasni hibrid kukuruza).dio prvi Prof. koja je preduslov najboljeg i najsigurnijeg prezimljavanja. dr Jovan Todorović. pri čemu ne dolazi do konkurencije unutar vrste. odnosno u I i II etapi organogeneze. III rok setve …………. količina semena se povećava za 10%. oktobra 01. Na osnovu brojnih ogleda sa velikim brojem sorata mogu se definisati sledeći rokovi setve pšenice za umereno-kontinentalno područje naše zemlje: I rok setve ……………. Načinom setve i razmakom redova težimo da rasporedimo biljke tako da imaju najbolji hranljivi prostor. odnosno prskalice. Ako se predviĎa napad nekog štetnika (bauljar. količina semena se povećava za 0. . osim toga potrebno je i više semena. Uvratine se naknadno zasejavaju i na njima po sredini treba ostaviti tehnološku traku. Ako se meĎuredni razmak pšenice smanjuje. Količina semena mora biti takva da obezbedi optimalan broj klasova. tip zemljišta i njegova vlažnost. na bankovima. Skopljanka i Bosanka (Todorović. razmaka izmeĎu redova. S obzirom da se sve više u tehnologiju pšenice uvodi sistem stalnih tragova (tehnološke trake). dr Ilija Komljenović Vreme setve treba podesiti tako da biljke uĎu u zimu u odreĎenoj kondiciji. načina setve. U današnjoj proizvodnji pšenice u svetu i u nas. a u proleće preživele biljke brže prolaze stadijume razvića i etape organogeneze. S obzirom da se za setvu u redove na razmak 6-8 cm. usled čega ne uspevaju formirati u potrebnoj meri elemente produkcije.Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) . . . odreĎenoj etapi organogeneze. . U velikom broju slučajeva. novembra U vremenu setve od 20. Na lakšim i siromašnijim zemljištima setvu treba vršiti ranije nego na strukturnim i dovoljno vlažnim zemljištima. prof. što se postiže setvom sa 600-700 klijavih zrna/m2. Prilikom utvrĎivanja optimalnog roka setve. IV rok setve …………. Pri kasnijoj setvi od optimalnih rokova. upotrebljava se veća količina semena. Kod nas se primenjuje uskoredna setva . 20 . Sorte koje su srednje otporne prema poleganju seju se sa 500 klijavih zrna/m2 . otpornih prema poleganju a koje se slabije bokore.IX do 01.20. Ako se pšenica suviše rano poseje.. na razmak 6-8 cm. Isto to važi za sorte koje su manje otporne na poleganje semena.5% za svaki dan zakašnjenja. zemljište treba idealno pripremiti. Za njih treba obezbediti 600-700 klasova /m2. novembra 11. Biljke treba da uĎu u zimu dovoljno prekaljene i u stadijumu jarovizacije. jer nedovoljno razvijene biljke propadaju zbog zime. vremena setve i kvaliteta predsetvene pripreme u vreme setve. kućice itd. To se postiže zatvaranjem po dva ulagača semena sa meĎusobnim razmakom od 150 cm. Fenološka faza tako razvijenih biljaka je bokorenje. ako je predsetvena priprema zemljišta bila loša. prednost se daje uskorednoj setvi na razmak redova od 10-12 cm. vodu i mineralne hranive materije.. 1980 i 1985). Za setvu visokorodnih sorti. Kako nije dobro da se pšenica poseje rano zbog navedenih razloga. a zavisi od otpornosti sorte prema poleganju. trake. Rok setve umnogome je uslovljen i predusevom.20. predusev i drugi parametri.

Italija 17. nicanje. prof. X 550-600 500-550 10-20. X 450-550 400-500 1-20. X 600-650 550-600 5-25. pa ako se kasni sa setvom. X 500-600 450-550 1-20. normalan tok bokorenja i uopšte razvoj biljke. Na dubinu setve utiče niz faktora kao što su tip i vlažnost zemljišta. NS rana-2 3. X 550-600 450-550 1-20. klicino stabaoce neće imati dovoljno snage da izbije na površinu. Vreme setve takoĎe utiče na dubinu setve. X 550-600 450-550 1-10. da setva ne bude preplitka.br Sorta . Sortna agrotehnika pšenice R. formiranje čvora bokorenja na odreĎenoj dubini i njegovo čuvanje. normlaln razvoj korenovog sistema (naročito sekundarnog). X 550-600 500-550 1-20. Rodna 13. treba sejati nešto dublje zbog čuvanja čvora bokorenja ali se opet mora voditi računa o fizičkom stanju zemljišta i njegovoj vlažnosti. vreme setve. Rumenka 25. X 500-550 450-500 5-25.dio prvi Prof.Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) . Na suvim zemljištima seje se dublje a pliće na vlažnim. 1. dok na težim zemljišta se treba sejati pliće. X 500-550 450-500 10-25. Jednota 12. jer takvo zemljište ne predstavlja prepreku za nicanje biljaka. Žitnica 7. Rana niska 23. Jugoslavija 5. Crvenkapa 19. dr Ilija Komljenović Setva pšenice Dubina setve treba da stvori povoljne uslove za brzo ujednačeno klijanje. Partizanka 2. dok se u nešto vlažnijim područjima i na zbijenim zemljištima seje na dubinu 3-4 cm. Lasta 11. X 550-600 500-550 10-25. Ako je preduboka. X 500-550 400-450 1-20. pšenica se seje na dubinu 4-5 cm. X 550-600 500-550 1-20. X 500-550 400-450 1-20. Partizanka niska 8. X 550-600 500-550 1-25. U sledećoj tabeli prikazana sortna agrotehnika nekih sorata pšenice. dr Jovan Todorović. Na lakim zemljištima (npr. Balkan 4. pripreme zemljišta za setvu. X 450-550 400-500 1-20. Zvezda 6. U našim agroekološkim uslovima. X 450-500 400-450 1-20. naročito na teškim i zbijenim zemljištima. Francuska 16. X 450-550 400-500 10-25. toplotne osobine zemljišta itd. jer se tada ogoljava čvor busanja što može dovesti do uginuća biljke usled niskih temperatura. Proteinka Rok setve Broj klijavih Broj niklih semena/m2 biljaka/m2 1-15. peskušama) pšenica se seje nešto dublje. X 550-600 450-550 10-30. Duga 10. Nova rana 20. X 450-550 400-500 5-25. Mora se voditi računa. X 550-600 450-550 5-25. X 500-550 450-500 1-20. X 550-600 500-550 1-20. Evropa 15. Tanjugovka 14. X 500-550 400-450 10-25. Studena 22. Somborka 9. Jelica 18. što može dovesti do iscrpljivanja biljke i konačno do uginuća. Vukovarka 24. X 450-550 400-500 5-25. X 500-550 450-500 Orjentaciona količina N kg/ha 90 120 100-120 90-120 140-160 120-140 120-140 140-160 140-160 90-120 130-150 100-140 130-150 90 90 90-120 130-150 130-150 130-150 120-140 120-140 140-160 130-150 130-150 120-140 Broj prihranjivanja I (II) I+II I+II I (II) I+II I+II I+II I+II I+II I I+II I+II I+II I I I (II) I+II I+II I+II I (II) I+II I+II II II I (II) 21 . Sremska 21.

Ukoliko se temperatura ispod leda poveća. suzbijanja korova. ugljena prašina i količini od 1t/ha ili kalcijumcijanamid u količini 100-200 kg/ha. drljanja. Drljanjem se razbija pokorica. površina se poprska odgovarajućim herbicidima. a ako se ona formira ostaje duže vreme pa se biljke mogu ugušiti zbog nedostatka kiseonika.bolesti. Posle toga se može preći lakom branom. usev treba prodrljati lakom drljačom.dio prvi Prof. zgoreli stajnjak. da se spreči sušenje i izumiranje žila i žilica kao i čvora busanja. Valjanjem se rano u proleće sprečava čupanje biljaka iz zemljišta koja nastaje usled podlubljivanja (sriježi) površinskog sloja zemljišta pod uticajem zimskih mrazeva. Ona nastaje ako se vlažno zemljišta naglo zamrzne. U tom slučaju se koriste teški zvezdasti valjci da se razbije ledena kora. Leţeća kora se formira na površinskom delu snežnog pokrivača. optica combi. i to u periodu od nicanja do vlatanja. Jesenka nega pšenice se uglavnom sastoji u valjanju posle setve pod uslovom da je seme posejano u suvo zemljište. b) pre setve sa triallate protiv gore navedenih korova i c) posle nicanja protiv svih vrsta korova. tada troše šećer i iscrpljuju se.nebiron. protiv Gallium 22 . a izmeĎu zemljišta i viseće kora se nalazi debeo sloj snega. X 10-30. Prolećna nega se sastoji od valjanja.Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) . dinoterbe i kao i njihovim kombinacijama. a biljke usporavaju životne aktivnosti. Agrostis alba) i niza širokolisnih (dikotilednoskih) korova (Matricaria spp. Veronica arvensis i dr) gde su aktivne materije preparata . Protiv ležeća kore se upotrebljavaju sva sredstva koja ubrzavaju njeno topljenje (treset. dr Ilija Komljenović 26. garloprop. Razvoj korenovog sistema sa i bez navodnjavanja Suzbijanje korova se vrši u različito vreme: a) posle setve a pre nicanja protiv travnih korova (Alopecurus pratensis. Phleum pratense. meša izumrlo lišće i mineralna Ďubriva sa zemljom posle prihrnjivanja. metoxuron. Poseban problem je ugušivanje biljaka usled ledene kore koja može biti leţeća i viseća. MCPA. Ova mera potiče na jače bokorenje neizbokorenih biljaka ili useva u celini. nitrofen. Navodnjavanje pšenice se vrši u dva navrta. trifluraline. navodnjavanja i prihranjivanja. prof. Danica Pobeda Nova jadranka NS rana-5 5-25. Ako se pojave korovi. X 500-550 500-550 550-600 500-550 450-500 450-500 500-550 450-500 120-140 120-140 130-150 130-140 II I (II) II I (II) Nega useva pšenice Nega useva pšenice se deli na jesensku. 27. a drugo ukoliko je potrebno. Ležeća kora se u nas javlja vrlo retko. Zimska nega se sastoji od sprečavanja izmrzavanja usled jakog mraza u rejonima gde padne malo snega i sa jakim golomrazicama pri temperaturi od -150C. zimsku i prolećnu. prvi put pred osnovnu ili predsetvenu obradu sa 300-600 mm vode. 29. u početku vlatanja sa 30-60 mm vode. Sprečavanje uginuća biljaka usled suvišne vode obavlja se odvoĎenjem suvišne vode u kanale recepijente i sistematizacijom zemljišta. X 1-20.. pa se na površinskom sloju zemljišta stvori ledene kora koja sprečava pristup kiseonika biljkama. Mere zaštite se sastoje od valjanja glatkim valjcima. biljke započinju rast. štetnih insekata . zatim se proreĎuje suviše bujan usev čime se sprečava poleganje. linuron.. MCPP. cambio. pretežno u bokorenju sa preparatima na bazi sledećih aktivnih supstanci -2. dr Jovan Todorović. Mere nege u tom slučaju se sastoje od setve otpornih sorti. X 5-25. od Ďubrenja dobro izbalansiranim NPK hranjivima i od setve u optimalnim rokovima i potrebnu dubinu. mustang. čime se omogućuje brzo zamrzavanje zemljišta. 28..4 D. Posle valjanja.

Erysiphae graminis. 23 . Erysiphe graminis Septoria tritici Puccinia graminis To rade ustanove koje se bave i doradom semena. punch. Septoria nodorum. Piccina graminis i dr.postavljanjem zatrovanih mamaka ili direktnim trovanjem legla sa otrovima na bazi forata. folicur. dr Ilija Komljenović apparine. Gallium verum. duett. listove i klasove koriste se preparati pod trgovačkim nazivom artea. Tilletia tritici. alto combi 20.. Najvažnij štetni glodari su poljski miš (Apodemus agrarius) i hrčak (Cricetus cricetus). folicur impact C. bayleton WP-25. fosfora.Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) . Polygonum convolvulus i dr. Fusarium nivale. bumper-25. tretiranje se vrši preparatima na bazi organski vezane žive. saporol. flamenco. Pythium spp. Suzbijanje bolesti. prekida se primena herbicida. sportak. Protiv bolesti koje napadaju zrno. Sa početkom vlatanja. Protiv bolesti koje napadaju osnovu bokora. derosal -50. bavistin Fl. duett s jednim ili dva tretiranja od 3 do 17 kg/ha. Apera spica venti. jer oni mogu izazvati znatna oštećenja klasa. .dio prvi Prof. cink-sulfida. dr Jovan Todorović. – Najčešće bolesti kod pšenice su Ophiobolus graminis. Papaver rhoeas. prof. Suzbijanje glodara vrši se mehaničkim i hemisjkim putem . Helmithosporium sativum. tilt 250 EC itd. Ophiobolus graminis Fusarium sp. mirage 45-Ec. Protiv pepelnice koriste se preparat archer.

dio prvi Prof. žitni balac ili žitna pijavica (Lema melanopa). mineralnim Ďubrivima ili sa semenom unošenjem u površinski sloj zemljišta. karate. Suzbijaju se insekticidima. (original) Zabrus tenebroides Suzbijanje nematoda se vrši izborom zdravog semena i pravilnim plodoredom. žitni trips. hlopirofos protiv žitnog bauljara. E. dopterex protiv žitne stenice. Ovo se manifestuje tako što biljke manje ili više padnu – polegnu po zemlji. lindan. koja nanosi štetu semenu. žitni buvač). Preparati su decis EC. maura. Anguina tritici (oštećenje zrna i ciste nematode) Poleganje pšenice i mere borbe protiv poleganja. Primena u vreme napada se vrši prskanjem napadnutog useva. stablovo i reĎe korensko. prof. integriceps) i ostali kao što su žitna osa. – Usev pšenice poleže usled različitih uzroka. Postoji dva tipa poleganja. preventivno ili u vreme napada. dr Ilija Komljenović Apodemus agrarius (poljski miš) Cricetus cricetus (hrčak) Suzbijanje štetnih insekta kao što su žitni bauljar (Zabrus tenebrodides). hesenska mušica. Najpoznatija nematoda pšenice je Anguina tritici. Lema menelopa Eurigaster sp. dr Jovan Todorović. Preventivno se suzbijaju rasturanjem preparata po celoj površini pojedinačno. Korensko poleganje se susreće u 24 . bancol protiv leme itd. pirimor. futocit. reĎe ranije. geolin. monitor. galation. žitna stenica (Eurigaster austriaca. E.Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) . Obično pšenica poleže izmeĎu klasanja i zrenja. švedska mušica.

dvofaznom žetvom se utroši mnogo manje energije po jedinici površine.25 %. dobru staklavost. i takoĎe ako se navodnjava sa velikim količinama vode. Zbog velikog broja operacija. U SAD i zemljama bivšeg SSSR na preko 80 % površina žetva se obavlja dvofazno. Ona može biti jednofazna. smanjenja prinosa i povećanja rastura. Pšenica se prvo pokosi kosačicama velikog učinka pri sadržaju vlage u zrnu 35 . Naši najveći proizvoĎači žetvu obavljaju jednofazno . Mere protiv poleganja su preventivne i direktne. drljanje i valjanje. dr Jovan Todorović. ali se zato može puno izgubiti. tj. dr Ilija Komljenović rejonima sa velikom količinom padavina u fazama vlatanja i klasanja. ako se sa žetvom zakasni ili se ne obavi pravilno podešavanje mehanizacije. slaganje u krstine. Jednofazna žetva se obavlja kombajnima. 4.15 %. kosom ili kosačicom). Ovde su najmanji gubici zrna.5 dana. Takva pšenica se ostavlja da se prosuši u otkosima.imaju tamniju boju. Pri jednofaznoj žetvi su gubici zrna najmanji. Kada vlaga spadne ispod 25 % prelazi se na žetvu kombajnima. kada vlažnost zrna padne ispod 22-22%. Kosidba se obavlja i noću i danju. Dvofazna ţetva se sastoji od kosidbe pšenice na 20-30 cm visine.kombajnom. Ukoliko na gazdinstvu postoji sušara. utovar i prevoz u ekonomsko dvorište i najzad vršidba. Poleganja može nastupiti i zbog drugih faktora kao što je preterano Ďubrenje naročito azota. Kao rezultat toga. zatim se vrše kombajnom. kvalitet zrna iz dvofazne žetve je izuzetan . U preventivne mere ulaze izbor otporne sorte na poleganje. pri čemu se zrno suši u sušarama. dvofazna i višefazna. kombajniranje treba početi kako smo već rekli. Prednosti dvofaznog načina žetve su: Sve su ovo dobri razlozi da i naši proizvoĎači pšenice ozbiljno razmisle o prednostima dvofaznog načina žetve pšenice. dobru meljivost i dobre pekarske osobine. da bi se potom kombajnima sa pick-up ureĎajima obavila druga faza žetve. Žetva pšenice vučenim kombajnom Žetvom kao agrotehničkom operacijom ne može se povećati biološki prinos. pšenica se kosi sa visokom vlažnošću zrna. naknadno se suši i vlaga pada 13 . sa 13 % vlage. Od direktnih mera su tretiranje inhibitorima rasta. kosidbe (srpom. nastaju veći gubici zrna (15-20 %). dobra. pošto u punoj zrelosti dolazi do ispiranja (izluživanja). Razlog tome jeste smanjenje ukupne mase. 2. izbor dobrog semena. pravovremena setva. gubici su svedeni na manju meru. odnos NPK Ďubriva. Da bi se količina vlažnog zrna pšenice prevela na količinu suvog. formiranje snopova. gljivičnih oboljenja itd.Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) . a u brdsko-planinskim područjima dvofazno (samovezač . Jednofazna ţetva bi se u pravilu trebala završiti za 5-8 dana ukoliko to dopuste vremenske prilike.22 % a završiti pre nego što vlaga padne na 13 %. a postoje odreĎene prednosti: 1. Ţetva pšenice Pod pojmom žetva pšenice ne podrazumeva se samo kosidba već i vršidba. MeĎutim.pod teretom nadzemnog dela biljke. Ukoliko nema sušare. 3. dolazi do rastezanja. Pokošena pšenica ostaje u otkosima 4 . ako rezultat preopterećenosti od obilnog vlaženja ili od jakih vetrova. visoku hektolitarsku masu. kad vlaga zrna padne ispod 20 . Višefazna ţetva sastoji se od niza radova.dio prvi Prof. najčešće drugog. pristupa se žetvi pšenice u punoj zriobi. čime se sačuva ukupni biološki prinos useva. pravovremena i kvalitetna obrada i priprema zemljišta. Stablovo poleganje se karakteriše krivljenjem donjih članaka. koristi se sledeća formula: 25 . pogotovo ako se bilansu doda energija utrošena za sušenje zrna do vlažnosti od 15 %.vršalica ili kombajn). žetva počinje kada je vlažnost zrna 33-30% (voštana zrelost). pomeranja i kidanja korena pa biljka pada (poleže). prof.

Kv = količina vlažnog zrna pšenice 100  V  Kv 100 13 Žetva pšenice samohodnim kombajnom Po završetku žetve poželjno je sumirati rezultate po parcelama. vrstama i količinama mineralnog Ďubriva. merama zaštite useva. dr Ilija Komljenović KS  . .Ks = količina suvog zrna sa 13 % vlage. vremenu setve.V = vlaga zrna pšenice izmerena u uzorku i . prof. dr Jovan Todorović. sortama. predusevima.dio prvi Prof. načinu osnovne obrade. 26 .Strne žitarice – (Ratarsko-povrtarski priručnik) . Svrha ovakve analize je otkrivane propusta u tehnološkom postupku. što ima veliki značaj za proizvodnju u narednim godinama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->