P. 1
Mikroekonomija Sve Za Prvu Parcijalu

Mikroekonomija Sve Za Prvu Parcijalu

|Views: 798|Likes:
Published by Damin Kovač

More info:

Published by: Damin Kovač on Apr 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2014

pdf

text

original

1.

Šta od navedenog uzrokuje promjenu tražnje za automobilskim gumama: a) cijena goriva b) dohodak potrošača c) snadbijevanje gorivom d) cijena guma e) ni jedno od navedenog f) sve od navedenog 2. U determinante ponude računara spadaju: a) ukusi b) specijalni utjecaji c) cijena datog dobra d) prosječni dohodak e) tehnologija f) broj stanovnika g) veličina tržišta 3. Usklađivanje ponude i tražnje na tržištu vrši se preko: a) troškova proizvodnje b) tehnologije c) cijena d) putem nestašica i viškova proizvoda e) razmjene informacija na berzi 4. Osnovne komponente teorijskih modela: a) matrice b) egzogene varijable c) endogene varijable d) koeficijenti e) pretpostavke o ponašanju f) parametri g) matematičke formule 5. Na kojim ključnim pretpostavkama su zasnovani ekonomski modeli: a) Koordinacija b) Broj učesnika c) Racionalan izbor d) Djelatnosti e) Ograničenost resursa i tehnologije f) Preferencije 6. Menadžeri baziraju svoje poslovne odluke prvenstveno u želji da: a) maksimiziraju inpute b) maksimiziraju profite c) maksimiziraju prihode dioničara d) minimiziraju negativne eksternalije 7. Razlog zbog čega tražena količina neke robe raste kada joj cijena pada jeste: a) smanjenje cijene pomjera krivu ponude udesno b) kupci postaju bogatiji i raste njihova potrošnja proizvoda c) ponuđači su spremni ponuditi više pri nižoj cijeni d) smanjenje cijene pomjera krivu tražnje udesno. 8. Na promjenu ponuđene količine drvene građe utječu: a) promjena proizvodne tehnologije

b) promjena veličine kapaciteta preduzeća i otklanjanje uskih grla u proizvodnji c) promjena krajnje cijene drvene građe d) porast općih troškova poslovanja e) porast troškova nafte na tržištu 9. Najviša cijena određena ispod ravnotežne cijene može prouzrokovati: a) da tražena količina prevaziđe količinu koja bi rado bila ponuđena b) da tražena količina bude manja od količine koja bi rado bila ponuđena c) da tražena količina još uvijek odgovara količini koja bi rado bila ponuđena zbog ravnotežne jednakosti d) bez promjene na ravnotežnom tržištu jer nije obavezna e) ništa od navedenog 10) Definišite Mikroekonomiju Mikroekonomija je grana ekonomije koja proučava odluke pojedinačnih kućanstava i preduzeća, funkcionisanje pojedinačnih tržišta i utjecaj regulacije i poreza na alokaciju rada, dobara i usluga. Mikroekonomija je analiza koja se bavi ponašanjem pojedinačnih subjekata u tržišnoj ekonomiji, takvih kao što su određivanje cijena nekog proizvoda ili ponašanje pojedinačnog potrošača ili preduzeća. Mikroekonomija je proučavanje ekonomskog ponašanja pojedinačnih jedinica odlučivanja, kao što su pojedinačni potrošači, vlasnici sredstava i preduzeća u sistemu slobodnog preduzetništva.

11) Navedite razliku između ponude i ponuđene količine Ukoliko se promijeni cijena nekog proizvoda, a ostale determinante ostanu nepromijenjene, dolazi do povećanja ponuđene količine na tržištu. Sa druge strane ako se promijeni neka od ostalih determinanti ponude, pomjera se cijela funkcija ponude. 12) Navedite razliku između tražnje i tražene količine Tražnja je količina robe ili usluga koju su kupci spremni kupiti pri svim cijenama, u određenom vremenskom razdoblju i na određenom tržištu. Tražena količina je količina roba ili usluga koju su kupci spremni kupiti pri tačno određenoj cijeni u određenom razdoblju i na određenom tržištu. 13) Definišite efekat dohotka i efekat supstitucije Efekat dohotka je pojava da sa poskupljenjem određenog proizvoda dolazi do smanjenja tražnje za tim proizvodom jer su kupci realno siromašniji, dok je efekat supstitucije postupak zamjene skuplje robe jeftinijom od strane kupaca, kada cijena jedne robe raste. 14) „Padne li cijena nekog dobra X, kupci mogu umjesto Y kupovati X. Iako je cijena Y ostala nepromijenjena, dobro Y će sada biti relativno skuplje.“ To bi bio ekefat (dohotka/supstitucije) On bi vrijedio (samo za stare/samo za nove/i za stare i za nove) kupce.

To je efekat (dohotka/supstitucije) i vrijedi (samo za stare/samo za nove/i za stare i za nove) kupce. 16) Stavite u zagradu (S) ako opis odgovara efektu supstitucije. funkcija ponude je horizontalna i elastičnost je beskonačna. tada je funkcija ponude vertikalna i elastičnost ponude je 0. pa zbog toga prebacuju dio svojih kupovina sa maslaca na margarin. U drugom slučaju. (DA/NE) 18) Osnovni cilj poslovanja preduzeća je maksimiziranje vrijednosti u dugom roku. (S) Veliki porast stanarine prisilio je porodicu da se preseli u manji stan. Neka je porodica ocijenila da njeni gosti ne prave razliku između maslaca i margarina. (S) Porodici je znatno porastao dohodak i zbog toga kupuje između ostalog. (D) Porasla je cijena kožnih jakni pa kupci više kupuju jakne od teksasa. Ako se ponuđena količina ne mijenja bez obzira na promjenu cijene. Računa se preko sljedeće formule: 20) U kom se rasponu kreće koeficijent cjenovne elastičnosti ponude Postoje dva ekstremna slučaja elastičnosti ponude. Ponuda je perfektno elastična. trenutni i dugi rok) . (N) ne odgovara opis nijednom ni drugom. ako postoji cijena po kojoj su ponuđači spremni ponuditi bilo koju količinu koja se traži na tržištu. više maslaca i seli u veći stan.Ako bi cijena X porasla (samo bi stari/samo bi novi/i stari bi i novi) kupci umjesto X kupovali Y zbog toga što bi dobro Y sada bilo relativno (skuplje/jeftinije) 15) Pad cijena dobra X sličan je porastu dohotka zato što kupci sad mogu kupovati istu količinu X i još im ostane novca. 21) Koji faktori određuju stepen cjenovne elastičnosti ponude Elastičnost ponude zavisi od: Mogućnosti zamjene faktora proizvodnje i Vremenskog perioda (kratki. (N) 17) Pod pojmom „Modelski pristup“ podrazumijevamo postupak po kojem se na temelju niza realnih činjenica konstruira model privredne situacije koja je predmet istraživanja. (DA/NE) 19) Definišite cjenovnu elastičnost ponude Elastičnost ponude pokazuje promjenu ponuđene količine nekog dobra kada se cijena promijeni. Ponuda je savršeno neelastična. (D) ako opis odgovara efektu dohotka. Pri takvom porastu dohotka kupci mogu poželjeti kupovati više dobara uključujući i dobro X.

Ograničavajući budžetski pravac je pravac koji povezuje geometrijska mjesta svih mogućih kombinacija dobra X i dobra Y u koordinatnom sistemu. kada cijena raste MR je veći od nule. Preduzeće uvijek teži situaciji da je tražnja za njegovim proizvodom što elastičnija. DA NE 17. kada cijena opada MR je veći od nule.Savršeno elastična ponuda ima uvijek vrijednost između 1 i ∞. Polaznu tačku objektivne teorije vrijednosti čine pojedinac i njegove potrebe. Što je dobro više nužno za život to je elastičnost tražnje veća. DA NE 5. 1. DA NE 16. Koeficijent elastičnosti tražnje može biti i veći i manji od jedan. Kada je Ed=5. DA NE 9. Kretanje duž krivulje tražnje nastaje zbog promjene ukusa potrošača. kapital) Kratki vremenski rok je vremensko razdoblje koje je dovoljno dugo da preduzeće može povećati obim angažovanja varijabilnih inputa. DA NE 2. Kada je Ed>1.22) Šta predstavljaju trenutna. DA NE 8. Savršeno elastična ponuda ima vrijednost koeficijenta elastičnosti ponude jednak 0. DA NE 11. DA NE 13. DA NE . postrojenja. DA NE 4.(py/px)+I/py. Kada je Ed<1. završiti započete investicije ili instalirati u potpunosti nove proizvodne kapacitete. kratkoročna i dugoročna funkcija ponude Trenutni rok se definiše kao vremensko razdoblje koje je dovoljno kratko da ne može doći do promjene niti fiksnih niti varijabilnih faktora u toku procesa proizvodnje (fiksni faktori su tehnologija. DA NE 10. Cjenovna elastičnost tražnje se izvodi iz Hiksovog opšteg zakona tražnje. DA NE 7. DA NE 15. zgrade. Granična stopa susptitucije faktora se povećava kako idemo na grafiku udesno. DA NE 6. u prvom redu rada. preduzeću se isplati povećavati cijenu proizvoda. DA NE 3. DA NE 14. Pod pojmom «Modelski pristup» podrazumijevamo postupak u kojem se na temelju niza realnih činjenica konstruira model privredne situacije koja je predmet istraživanja. Vlasnicima trgovinskim preduzeća više odgovara viši koeficijent cjenovne elastičnosti tražnje ako se nalaze visoko na krivoj tražnje. Ograničavajući budžetski pravac se može predstaviti jednačinom Y= . DA NE 12. Dugi rok je vremensko razdoblje u toku kojeg jedno preduzeće može promijeniti svoju tehnologiju. Kod supstituta koeficijent unakrsne elastičnosti tražnje je manji od 0. a varijabilni rad.

Apsolutna vrijednost nagiba funkcije krive tražnje je 1. . DA NE 19. Cjenovna elastičnost u bilo kojoj tački krive tražnje je: a) Jednaka 1 b) Veća od 1 ali manja od ∞ c) Manja od 1 d) Ni jedno od navedenog 4. Suše i hladnoće će na tržištu sniziti cijenu kafe. Kombinacija iznad budžetskog pravca prikazuju sve moguće kombinacije dvaju dobara koje potpuno iscrpljuju potrošačev dohodak. Razlog zbog koga tražena količina neke robe raste kada joj cijena pada jeste: a) smanjenje cijene pomjera krivu ponude udesno b) kupci postaju bogatiji i raste njihova potrošnja proizvoda c) ponuđači su spremni ponuditi više pri nižoj cijeni d) smanjenje cijene pomjera krivu tražnje udesno.24 b) 0. Ako je cijena robe 40 KM.36 d) 2.18. DA NE 1.400 kom/dan.600 kom/dan. Ako cijena poraste na 45 KM. Iz kojeg zakona tražnje se izvodi dohodovna elastičnost tražnje: a) Cournot-Marshallovog b) Hicks-Allenovog c) Moore-Schultzovog d) Walrasovog e) Edgewortovog 3.41 6. kupljena količina je 5. U determinante ponude spadaju: a) ukusi b) specijalni utjecaji c) cijena datog dobra d) prosječni dohodak e) tehnologija f) broj stanovnika g) veličina tržišta 5. Cjenovna elastičnost tražnje je približno: a) 0. kupljena količina će pasti na 4.51 e) 1.44 c) 1. Kada je koeficijent unakrsne elastičnosti jednak nuli radi se o: a) luksuznim dobrima b) trajnim dobrima c) inferornim dobrima d) komplementarnim dobrima e) sredstvima nužnim za život f) ni jedno od navedenog 2.

7.33 f) ∞ 13. Koeficijent unakrsne elastičnosti tražnje kod supstituta je uvijek: a) beskonačan b) jedan c) nula d) između –1 i nula e) veći od nule f) ne može se odrediti 10. kupljena količina je 6. Osnovne komponente teorijskih modela su: a) matrice b) egzogene varijable .36 d) 2. Cjenovna elastičnost tražnje je približno: a) 0. Ako cijena poraste na 250. U determinante tražnje spadaju: a) ukusi b) specijalni utjecaji c) cijena datog dobra d) prosječni dohodak e) tehnologija f) broj stanovnika g) veličina tržišta 12.500 kom/dan. Ako je cijena robe 250 KM.600 kom/dan. kupljena količina će pasti na 2.24 b) 0.01 KM. Ako je koeficijent dohodovne elastičnosti jednak 1 tada se radi o: a) Sredstvima nužnim za život b) Supstitutima c) Komplementima d) Luksuznim dobrima e) Inferiornim dobrima 11. Usklađivanje ponude i tražnje se vrši preko: a) troškova proizvodnje b) tehnologije c) tržišnih prilika d) cijena e) putem nestašica i viškova proizvoda f) razmjene informacija na berzi 8. Najviša cijena određena ispod ravnotežne cijene može prouzrokovati: a) da tražena količina prevaziđe količinu koja bi rado bila ponuđena b) da tražena količina bude manja od količine koja bi rado bila ponuđena c) da tražena količina još uvijek odgovara količini koja bi rado bila ponuđena zbog ravnotežne jednakosti d) bez promjene na ravnotežnom tržištu jer nije obavezna e) ništa od navedenog 9.44 c) 1.51 e) 3.

16) Objasnite slučaj špekulacije kao jednu od iznimki opšteg zakona tražnje Kupci uvijek prate šta se dešava sa cijenama proizvoda na tržištu. sigurnost. piće. stan. 18) Definišite potrebe potrošača Potrebe predstavljaju zahtjeve pojedinaca ili grupa za materijalnim dobrima i uslugama radi otklanjanja nezadovoljenosti i postizanja odgovarajućeg blagostanja. druženjem. 17) Na osnovu koje formule računamo granični fizički proizvod Granični proizvod označava veličinu prirasta ukupnog proizvoda izazvanu ulaganjem dodatne jedinice varijabilnog inputa. a razlog je informacija da će cijene još više rasti. putovanjem. Zbog toga nekada i pored rasta cijena proizvoda kupci povećavaju svoju kupovinu. Fundamentalne potrebe : obuhvataju osnovne potrebe za život čovjeka ( hrana. Ako raste tražnja za konkretnim proizvodom a ponuda ostaje ista: a) Ravnotežna cijena raste a ravnotežna količina se smanjuje b) Ravnotežna količina se smanjuje i ravnotežna cijena opada c) Ravnotežna količina se povećava a ravnotežna cijena opada d) Ravnotežna cijena raste a ravnotežna količina se smanjuje e) Ravnotežna cijena i ravnotežna količina se ne mijenjaju f) Ravnotežna cijena i ravnotežna količina rastu. Prate njihov trend i nastoje predvidjeti buduća kretan cijena. dokazivanjem u društvu Potencijalne potrebe: potrebe koje kupac ima ali ih ne može zadovoljiti zbog toga što mu to ne dozvoljava njegov dohodak Efektivne potrebe: potrebe koje može zadovoljiti i za koje posjeduje dovoljno novca 19) Za šta nam služi mikroekonomski model .c) endogene varijable d) koeficijenti e) pretpostavke o ponašanju f) parametri g) matematičke formule 14. zdravlje) Ostale potrebe:obuhvataju potrebe za luksuznim proizodima. Porast dohotka će: a) Povećati tražnju za proizvodom ako je proizvod inferiorno dobro b) Povećati tražnju za proizvodom ako je proizvod normalno dobro c) Povećati ponudu tog proizvoda d) Smanjiti tražnju za proizvodom ako proizvod ima veoma nisku cijenu e) Smanjiti ponudu proizvoda 15.

javna dobra) Nejednakost (Neprihvatljive nejednakosti dohotka i bogatstva) Makroekonomski problemi ( Visoka inflacija. Umjesto proizvoda X i Y on je posmatrao korpu proizvoda X i Y koje u sebi mogu sadržavati veliki broj različitih dobara. Iznos korisnosti su mjerili u UTILIMA. Vrijednot robe ovisi o korisnosti koju pruža potrošačima. eksternalije.. 21) Nedostaci tržišta Neefikasnost (Monopol. Slutsky je pokušao da istovremeno posmatra više proizvoda ali uz korištenje istog pristupa. 20) Razlika između Hicksove i Slutskyeve metode razvijanja efekta dohotka i supstitucije Pema Hicksovoj metodi razdvajanja postupak je sljedeći: Ukoliko dođe do porasta cijene proizvoda X tada se početni budžetski pravac IG rotira oko tačke i na y osi. Zbog toga što je svaka pojava koja se proulava pod utjecajem različitih faktora. spor ekonomski rast) 22) Na kojim pretpostavkama počiva „Teorija granične korisnosti“ Pristalice ove teorije su zastupali ideju da je moguće egzaktno utvrditi koliko korisnosti potrošaču donosi potrošnja svakog dobra. U tom slučaju početna tačka ravnoteže A sada više ne predstavlja ravnotežu nego je to tačka B. visoka nezaposlenost. Postupak razdvajanaj je potpuno isti kao i kod prethodne metode za pomjeranje budžetskog pravca IG na pravac IH. Vrijednost robe se određuje korisnošću zadnje jedinice robe kojom se maksimizira zadovoljenje potrebe kupca.Model predstvalja pojednostavljenu sliku stvarnosti i ima široku primjenu u ekonomiji iz razloga što model kao način spoznavanja ima određenih prednosti u odnosu na druge načine. E>0 – Superiorna dobra E<0 – Inferiorna dobra (roba slabijeg kvaliteta) E>1 – Sredstva luksuzne potrošnje 0<E<1 – Sredstva nužna za život 24) Definišite unaksnu elastičnost tražnje Koefcijent unaksrcne tražnje pokazuje osjetljivost tražene količine proizvoda X u odnosu na promjenu cijene proizvoda Y. 23) Za šta nam služi dohodovna elastičnost tražnje Za neke proizvode je važan nivo dohodka kao odrednica tražnje za njim. Tražnja za korištenjem usluga gradskog saobraćaja.. svi faktori često ne mogu biti uključeni u analizu. To je npr. a korisnost je osnova objašnjenja prometne vrijednosti i ponašanja potrošača. tražnja za hamburgerima i drugom hranom niskog kvaliteta. E>0 – Supstituti .

DA NE 14. DA NE 18. Poslovni profit je isto što i ekonomski profit. Tradicionalna teorija se razlikuje od Savremene po tzv.E<0 – Komplementi 25) Definišite cjenovnu elastičnost tražnje Cjenovna elastičnost tražnje pokazuje intenzitet reagiranja obima tražnje za nekom robom zbog promjene cijene te robe. 1. Što je izokvanta udaljenija od koordinatnog početka angažovanje faktora proizvodnje je veće. Uvijek pokušavamo imati što manje fiksnih troškova prilikom osnivanja preduzeća. DA NE 19. DA NE 2. Najniža cijena po kojoj bi preduzeće u kratkom roku bilo spremno prodavati svoj proizvod jeste cijena na nivou: a) ukupnih fiksnih troškova b) prosječnih varijabilnih troškova . DA NE 8. DA NE 12. U trenutnom roku aktivne snage u određivanju cijene proizvoda su i ponuda i tražnja. 27) Pojasnite termin granična stopa supstitucije i napišite formulu za njeno računanje Granična stopa supstitucije definira se odnosom količine dobra Y kojeg se potrošač mora odreći da bi postigao dodatnu potrošnju jedinice dobra X. Proizvodna funkcija iskazuje tehnološki optimalne razine outputa. Eksterna ekonomija predstavlja smanjenje troškova drugih preduzeća zbog našeg poslovanja. E>1 – elastična tražnja E<1 – neelastična tražnja E=1 – jedinično elastična tražnja 26) Definišite potrošačev višak Potrošačev višak predstavlja razliku između vrijednosti nekog dobra kojeg dobija potrošač konzumiranjem tog dobra i njegove cijene na tržištu. Zakon opadajućih prinosa važi i u kratkom i u dugom roku. U kratkom roku granični troškovi se izvode iz varijabilnih troškova. Dio krivulje graničnog proizvoda koji opada je odraz zakona opadajućih prinosa. DA NE 10. Kriva ukupnih troškova polazi iz koordinatnog početka. Funkcija MC siječe funkcije AFC i AVC u njihovom minimumu. a da bi zadržao isti nivo korisnosti. DA NE 5. DA NE 15. Prema savremenoj teoriji troškova funkcija dugoročnih prosječnih troškova ima oblik slova U. Prema tradicionalnoj teoriji troškova kriva LATC je uvijek ispod krivih ATC. Prema savremenoj teoriji troškova optimalan obim proizvodnje u kratkom roku nije u minimumu ATC. DA NE 9. DA NE 11. DA NE 3. DA NE 17. rezervnom kapacitetu. DA NE 13. DA NE 1. Prosječan proizvod se dobije dijeljenjem TPx sa svim angažovanim inputima. DA NE 6. DA NE 16. Granična stopa supstitucije opada slijeva udesno. DA NE 4. DA NE 7. Kako se spuštamo niz izokvatu MRTS raste. Krivulja LRATC je uvijek ispod krivulje SRATC koju zaokružuje.

Tačka zatvaranja jeste tačka presjeka a) graničnih i ukupnih troškova b) graničnih i prosječnih varijabilnih troškova c) graničnih i ukupnih prosječnih troškova d) graničnih i ukupnih fiksnih troškova 3. Granična stopa supstitucije kako idemo slijeva udesno: a) raste b) opada c) ostaje konstantna d) zavisi od vrste proizvoda 6. b) Veličine dobavljača. tada se prosječni varijabilni troškovi asimptotski približavaju: a) nuli b) graničnim troškovima c) prosječnim fiksnim troškovima d) prosječnim ukupnim troškovima 4.c) graničnih troškova d) prosječnih ukupnih troškova 2. c) Tehnologije. Funkcija dugoročnih troškova zavisi od: a) Nivoa proizvodnje. Kada obim proizvodnje teži beskonačno. U fiksne troškove spadaju slijedeće kategorije troškova: a) troškovi materijala i sirovina b) plate direktora c) kamate na kredite preduzeća d) plate radnika 7. Dugoročni troškovi prema savremenoj teoriji se dijele na: a) troškove proizvodnje b) troškove istraživanja i razvoja c) troškove upravljanja 8. Ukupan fizički proizvod je: a) Ukupna proizvodnja preduzeća b) Zbir graničnih fizičkih proizvoda c) Rezultat angažovanja fiksnih faktora proizvodnje d) Rezultat angažovanja varijabilnih faktora proizvodnje 10. d) Cijene faktora. U III zoni proizvodnje: a) ukupni proizvod opada ubrzano b) vrijednost graničnog proizvoda je veća od 0 c) prosječni proizvod je veći od graničnog proizvoda d) ukupni proizvod raste usporeno e) prosječni proizvod je jednak graničnom proizvodu 5. 9. Inovacije u proizvodnom procesu dovode do: a) Pomjeranja funkcije ATC ulijevo .

Troškovi sirovina spadaju u: a) Apsolutno fiksne troškove b) Relativno fiksne troškove c) Varijabilne troškove d) Ni jedno od navedenog . granični troškovi su: a) Jednaki prosječnim troškovima b) Opadajući c) Veći od prosječnih troškova d) Manji od prosječnih troškova 18. Šta je od navedenog tačno pri obimu proizvodnju gdje su MC minimalni: a) MC=AVC b) MC=ATC c) MC=AFC=ATC d) ATC=AVC e) Ni jedno od navedenog 15. 11. Tačka pokrića predstavlja: a) obim proizvodnje pri kojem je MC=ATC b) obim proizvodnje pri kojem je MC=AFC c) obim proizvodnje pri kojem je MC=AVC d) ni jedno od navedenog 16. Količnik ukupnog outputa sa angažovanim dodatnim varijabilnim faktorom proizvodnje naziva se: a) granični proizvod b) minimalni proizvod c) prosječni proizvod d) ni jedno od navedenog 14.b) Pomjeranja funkcije ATC udesno c) Pomjeranja funkcije ATC prema dole d) Pomjeranja funkcije ATC prema gore. Kada su prosječni troškovi rastući. U varijabilne troškove spadaju: a) troškovi plata administracije b) troškovi pogonske energije c) troškovi premije osiguranja d) troškovi kamata na uzete kredite preduzeća 12. Šta je od navedenog tačno pri obimu proizvodnje gdje su ATC minimalni: a) MC=ATC=AVC b) MC dostiže maksimum c) MC =ATC d) MC dostiže minimum e) MC = AFC 13. Šta je od navedenog tačno pri obimu proizvodnje gdje su AVC minimalni: a) MC=ATC=AVC b) MC =ATC c) MC dostiže minimum d) MC = AVC 17.

n>1 (rastuci prinosi) . 23) Šta je eksterna ekonomija. a eksterna disekonomija podrazumijeva povećanje ovih troškova. a nakon njega disekonomija obima. Šta od sljedećeg može imati negativnu vrijednost: a) Ukupan prihod b) Granični prihod c) Granični trošak d) Prosječan trošak 20. n<1 (opadajuci prinosi) 22) Šta je ekonomija. odnosno iza utroška koji se obično postiže e) ni jedno od navedenog 21) Šta predstavlja zakon rastućih prinosa Kod funkcije rastućih prinosa nakon povećanja angažovanja određenih proizvodnih inputa rezultirajući outputi rastu mnogo brže nego inputi. Ako je n=1 (konstantni prinosi). a šta eksterna diekonomija Eksterna ekonomija podrazumijeva smanjenje troškova drugih preduzeća zbog našeg poslovanja. uz jednaki novčani izdatak. Zakon opadajućih prinosa važi kada: a) tehnika proizvodnje data i ne mijenja se u posmatranom vremenu b) utrošak bar nekih proizvodnih faktora fiksan c) postoji mogućnost variranja proporcije utrošaka variranjem jednog ili više proizvodnih faktora d) iza neke tačke. Jednačina tog pravca glasi: . a šta disekonomija obima Prije minimuma dugoročnih prosječnih ukupnih troškova (LATC) na sceni je tzv. 24) Šta predstavljaju izokvante S obzirom da su izokvante kružne linije relevantno područje proizvodnje je samo u prvom kvadrantu koordinatnog sistema. 25) Šta predstavlja proizvodna funkcija Proizvodna funkcija izražava odnose između korištenih količina inputa u proizvodnji I maksimalnih veličina outputa pri datoj tehnologiji. Ekonomija obima.19. 26) Objasnite izotroškovni pravac Izotroškovni pravac čini geometrijsko mjesto koje pokazuje sve kombinacije faktora X i Y koje preduzeće može kupiti pri datim cijenama faktora proizvodnje.

DA 6. NE DA . NE 15. NE 18. Na cijene nafte na svjetskom trzistu utice veliki broj veoma vaznih faktora. Elasticna ponuda ima uvijek vrijednost izmedju 2 i 10. DA 13. Kada je Ed =0.5. MR je manji od 0. DA 16.px • qx + py • qy =TC 1. NE 7. Nagib izotroskovne linije jednak je omjeru cijena gotovih proizvoda koje firma proizvodi. Polaznu tacku subjektivne teorije vrijednosti cine pojedinac i njegove potrebe. Za preduzece je najbolje da ima sto manje elasticnu ponudu. Izokvante su kruzne linije koje pokazuju isti obim proizvodnje uz datu potrosnju proizvoda. NE 17. NE 8. Cjenovna elasticnost ponude se izvodi iz Marsalovog opsteg zakona ponude. Granicna stopa supstitucije faktora se povecava kako idemo na grafikonu ulijevo. Firma tezi situaciji da je cjenovna elasticnost potraznje za njegovim proizvodom sto veca. ne moze biti ukljucen i prosjecan profit. 3. Elasticnost ponude je jednaka 1 na vrhu krive ponude. Potrebe za resursima preduzeca nisu izvedene potrebe. NE 14. NE 10. Rezervni kapacitet je karakteristican samo za Savremenu teoriju troskova. DA 9. NE 4. U krivu prosjecnih ukupnih troskova (ATC). Izotroskovni pravac uvijek mora biti pravac. NE 2. Funkcija traznje je najelasticnija u tacki gdje traznja sijece y osu. DA 19. Modeli u Mikroekonomiji sluze samo da bismo bolje razumijeli ekonomsku stvarnost. 5. Da 12. Drzava se mijesa u rad trzista zato sto trzista ne vrse dobro odredjivanje ravnotezne cijene. Izmedju krivih AVC i ATC moze se nalaziti cijela funkcija ponude preduzeca. NE 20. DA 11. U kratkom vremenskom periodu ponuda preduzeca je varijabilna.

Kada su dugorocni prosjecni troskovi rastuci. ne postoji.1. 3. Iz kojeg zakona traznje se izvodi unakrsna elasticnost ponude: Nijedno od navedenih. Ako cijena poraste na 41KM. Apsolutna vrijednost nagiba funkcije krive TR je +1. trenutnom i dugom vremenskom periodu. kupljena kolicina ce opasti na 5 kom/dan. cijene i preferencija. posebno posmatramo: unakrsnu elasticnost traznje. 2. U determinante potraznje spadaju: velicina trzista. 10. Determinante ponude postoje samo u : U kratkom. ( Kod nesavrsenog trzista je opadajuca. U determinante ponudjene kolicine spadaju: Cijena proizvoda. Ako je cijena robe 40 KM. dugorocni granicni troskovi su: veci od dugorocnih prosjecnih troskova. cijena. 9.) 13. Cjenovna elasticnost ponude u bilo kojoj tacki krive ponude je jednaka: 2. Porast primanja kupaca ce: Smanjiti traznju za inferiornim proizvodom. 8. 16. Cijena proizvoda je: konstantna. cijene drugih proizvoda. Cjenovna elasticnost traznje je priblizno: beskonacno. Kada donosimo odluku o tome da li diferencirati proizvoda ili ne. Razlika izmedju vrijednosti proizvoda i njegove cijene je poznata kao: potrosacev visak. 4. 7. 6. kvalitet proizvoda. 14. 12. Budzetska linija zavisi prvenstveno od: dohotka. Apsolutna vrijednost nagiba funkcije krive ponude je 2. 5. trenutnom i dugom roku. 11. . Lucnu elasticnost traznje racunamo primarno za: Proizvode koji imaju znacajnu promjenu cijene i /ili kolicine. 15. 17. komplemenata i supstituta. Cjenovna elasticnost traznje nam je najvaznija: U kratkom. Ukupan proizvod preduzeca je maksimalan tamo gdje je: Granicni prohod = ukupnom prohodu. kupljena kolicina je 1400 kom/dan. Najnizi koeficijent elasticnosti ima: Odjeca. Kada je koeficijent dohodovne elasticnosti ponude jednak nuli radi se o: Nijedno od navedenih. a kod savrsenog rastuca.

cijene inputa. Granicni fizicki proizvod se moze izvesti iz prosjecnog fizickog proizvoda. (Q/C) 20. Sto je dobro vise nuzno za zivot to je elasticnost traznje veca. U determinante ponude spadaju: specijalni uticaji i tehnologija. Ako je 10% . DA 9. Granicni troskovi se izvode iz prosjecnih ukupnih troskova. koeficijent cjenovne elasticnosti traznje iznosi: 1. 19. Osnovni cilj poslovanja preduzeca je maksimiziranje vrijednosti preduzeca u dugom roku. NE 13. NE 3. NE 17. Izokvante su kruzne linije koje pokazuju isti obim proizvodnje uz date proizvodne faktore. (Troskovi poslovanja. NE 2. Gdje ce se proizvoditi ( u kojoj zoni proizvodnje) ovisi od relativnih odnosa cijena inputa. Potrebe za resursima preduzeca nisu izvedene potrebe. DA 10. organizacija poslovanja. dostupnost prizvoda. Dohodovna elasticnost traznje se izvodi iz Hiksovog opsteg zakona traznje. NE 5. DA 16. NE 11. NE 7. Elasticnost traznje je jednaka 1 na vrhu krive traznje. NE 4. Izmedju krivih AVC i ATC ne moze se nalaziti cijela funkcija ponude preduzeca. Najniza cijena odredjena ispod ravnotezne cijene moze prouzrokovati: Da trazena kolicina prevazidje kolicinu koja bi rado bila ponudjena. tehnologija. Prosjecan proizvod se dobije dijeljenjem ukupne proizvodnje sa svim angazovanim inputima. DA 8. DA 14. Suse i hladnoce ce na trzistu sniziti cijenu kafe. NE . lokacija. U kratkom vremenskom periodu ponuda preduzeca je fiksna.18. Kod normalnih dobara koeficijent unakrsne elasticnosti traznje je manji od 0. Rezervni kapacitet je karakteristican samo za Tradicionalnu teoriju troskova. vremenske prilike. NE 15. U 4.tno povecanje cijene proizvoda prouzrokuje smanjenje potrazivane kolicine za 10%. NE 12. Kretanje duz krive traznje nastaje zbog promjene ukusa potrosaca.) 1. zoni proizvodnje granicni fizicki proizvod raste. NE 6.

Izmedju krivih AFC i AVC se uvijek nalazi cijela funkcija ponude preduzeca. Koeficijent unakrsne elasticnosti traznje… NE 1. 3. . 11. Koeficijent lucne elasticnosti traznje koristimo kada imamo: Povecanje traznje ili cijene u vecim rasponima. a B… (A=B) 2. 4. Najniza cijena odredjena iznad ravnotezne cijene moze prouzrokovati: Da trazena kolicina bude manja od kolicine koja bi rado bila ponudjena. 13. raste tada moze rasti i potrazivacka kolicina. masinske proizvode. Kada raste cijena proiz. Funkcija traznje za proizvodom preduzeca na moze imati i opadajuci nagib. Kada prosjecna velicina ostaje konstantna: Granicna velicina je jednaka prosjecnoj. cigarete. Endogene varijable predstavljaju: Dogadjaje ili pojave koji se proucavaju. NE 20. Cjenovna elasticnost traznje je manja od 1 za: Bankarske usluge i usluge osiguranja. velicine promjene cijene. NE 19.18. 5. 12. Velicina efekta dohotka i efekta supstitucije ovisi prvenstveno od: Kolicine novca. Granicni proizvod je maksimalan u: Zoni konstantnog prinosa. granici troskovi su: Jednaki dugorocnim prosjecnim troskovima. 6. Ukupan fizicki proizvod predstavlja: Proizvodnja ostvarena ulaganjem fiksnog i varijabilnog inputa u proces proizvodnje. Razlika izmedju vrijednosti proizvoda i njegove cijene je poznata kao: Potrosacev visak. 9. vrste proizvoda. Kada su dugorocni prosjecni troskovi konstantni. a B predstavlja ponudu auta. To je slucaj kod: Giffenovih proizvoda. 14. Pretpostavite da A predstavlja traznju za autima. Ako je A : P = 10 000 – 2q. Pad trazene kolicine za proizvodom x moze biti uzrokovan: Rastom cijene proizvoda x. Parametri predstavljaju: Kvantitativno izrazene karakteristike okruzenja. 7. 8. relativnih odnosa cijena proizvoda. 10.

NE 7. Proizvodjaci ne bi trebali u dugom roku snizavati cijene proizvoda ako im je Ed manje od 1. Determinante potreba su: Dohodak. Izmedju krivih AVC i ATC ne moze se nalaziti cijela funkcija ponude preduzeca. 16. NE 3. Cjenovna elasticnost u bilo kojoj tacki krive traznje moze biti: ? 17. Apsolutna vrijednost nagiba funkcije krive traznje je 3. NE (poljoprivredni proizvodi DA) 11. Prag zakona o prinosima je u tacki gdje su MC optimalni. to je elasticnost ponude manja. 18. Savrseno neelasticna ponuda ima uvijek vrijednost izmedju 1 i beskonacno. Nagib izotroskovne linije jednak je omjeru kolicina faktora proizvodnje koje koristimo. Sto je dobro manje nuzno za zivot. Osnovna svrha mikroekonomskih modela jeste analiza i predvidjanje trzisnih pojava. Proizvodi cija se cijena najcesce krece u odredjenim granicama jesu industrijski proizvodi.15. Kod supstituta koeficijent dohodovne elasticnosti ponude je veci od 0. cijene inputa. DA 13. 20. NE . Graficki oblik granicnog prihoda preduzeca zavisi od trzisnog stanja na kome se posmatra. NE 4. NE 2. Troskovi sirovina spadaju u: Varijabilne troskove. DA 14. NE 12. 1. Kada je Ed = 1 i kada cijena usluge raste MR moze biti veci od nule. Teorija granicne korisnosti je nastala zbog nedostatka teorije indiferencije.50 tada se radi o: Luksuznim proizvodima. NE 8. Iz kojeg zakona traznje unakrsna elasticnost traznje? Walrasovog zakona. DA 5. NE 10. Ako je koeficijent dohodovne elasticnosti jednak 1. Funkcija dugorocnih troskova zavisi od: Vremenskog perioda. Kod supstituta koeficijent dohodovne elasticnosti traznje je manji od 0. Prosjecan fizicki proizvod se moze izvesti iz tangensa ukupnog fizickog proizvoda. obicaji. 19. DA 9. NE 6. djelatnosti u kojoj preduzece posluje.

Koeficijent dohodovne elasticnosti traznje je negativan za : Inferiorne proizvode. Elasticnost ponude je jednaka 1 samo na vrhu krive ponude. NE 1. Stopa povrata predstavlja iznos nesto profita kojeg firma ostvari na investirana sredstva. 7. 12. Ako je cijena robe 350 KM/kom. Polaznu tacku objektivne teorije vrijednosti cine pojedinac i njegove potrebe. . Proizvodjaci bi uvijek trebali u kratkom roku snizavati cijene proizvoda da prosire trziste. Za preduzece su posebno vazne sljedece potrebe: Efektivne potrebe. Granicni fizicki proizvod se moze izvesti iz prosjecnog ukupnog fizickog proizvoda. NE 16. Ako cijena poraste na 370 KM kupljena kolicina ce pasti na 4600 kom/dan. DA 20.15. 6. Svaka proizvodnja ima vise razlicitih proizvodnih procesa. Cjenovna elasticnost u bilo kojoj tacki krive traznje je: nijedno od navedenih. Razlog zbog koga trazena kolicina neke robe raste kada joj cijena pada jeste: Kupci postaju bogatiji i raste njihova potrosnja proizvoda. 2. Ukupan prihod preduzeca na savrsenim trzistima je maksimalan tamo gdje je: Ed= . Cjenovna elasticnost traznje je priblizno: 3. 9. 11. 3. Osnovne komponente teorijskih modela su: Endogene varijable.2. NE 18. Sta spada u determinante ponudjene kolicine? Cijena datog proizvoda. 10. Porast dohotka ce: Povecati traznju za proizvodom ako je proizvod normalno dobro. Ako je koeficijent dohodovne elasticnosti jednak 1. DA 17. 4. Nagib funkcije ponude je 1. kupljena kolicina je 5400 kom/dan. Kada je koeficijent cjenovne elasticnosti jednak 1 radi se o: Jedinicna elasticnost traznje.01 tada se radi o: luksuznim proizvodima. NE 19. pretpostavke o ponasanju. Iz kojeg zakona traznje se izvodi dinamicka elasticnost traznje? Ne postoji dinamicka elasticnost traznje. parametri . 5. 8.

troskovi pogonske energije. Kada je efekat dohotka dominantan u preduzecu nakon povecanja cijene proizvoda tada je potrebno: Proizvod prodavati na kredit. 20. 16.U fiksne troskove spadaju sljedece kategorije troskova: Plate direktora. licence. Naucni metod je osnovni metod putem kojeg saznajemo ekonomske zakonitosti. Kada je koeficijent unakrsne elasticnosti ponude jednak nuli radi se o: Nista od navedenog. NE 19.Kada obim proizvodnje tezi beskonacno. .U varijabilne troskove spadaju: Troskovi plata administracije.Dugorocni troskovi prema Savremenoj teoriji se dijele na: Troskove proizvodnje i troskove upravljanja. Funkcija ponude moze biti vertikalna jedino: U trenutnom roku.Dio krivulje granicnog proizvoda koji opada je odraz zakona opadajucih prinosa. tada se prosjecni varijabilni troskovi asimptotski priblizavaju: Prosjecnim ukupnim troskovima. NE 11. 4. (Ekonomski izuzeci) 14. Tacka zatvaranja jeste tacka presjeka: Granicni i prosjecni varijabilni troskovi. 11. 7. 15. .Pretpostavka o koordinaciji ucesnika teorijskom modelu govori o tome da u modelu za proizvodom ne postoji traznja. 4. 19. DA 12. kamate na kredite preduzeca.Kod supstituta koeficijent unkrsne elasticnosti traznje je manji od 0. 20.Ako zelimo izracunati prosjecan granicni prihod iz ukupnog posmatramo nagib tangente na prosjecan prihod u nekoj tacki.Inovacije u proizvodnom procesu dovode do: Pomijeranja funkcije ATC prema dole. rente zemljista. NE 16. 18. Uskladjivanje ponude i traznje se vrsi preko: Cijena. Ako je koeficijent cjenovne elasticnosti traznje manji od nula. 3.13.Granicni troskovi se izvode iz prosjecnih fiksnih troskova. DA 8. 15. Najvisi koeficijent elasticnosti ima: Namjestaj. te se stoga i ukupan prihod preduzeca povecava. NE 15. Iz funkcije MC se izvodi: Funkcija ponude.Skala ponude predstavlja ponudjenu kolicinu pri odredjenoj cijeni proizvoda. 12. 7.Kada obracunavamo porez u preduzecu mi posebno posmatramo implicitne troskove preduzeca. 17.Ako kod elasticne krive traznje dodje do opadanja ponude povecanje ukupnog prihoda je vece od smanjanja ukupnog prihoda. znaci da je rijec o: Nista od navedenog. postoje adekvatna pitanja. 8.Tacka zatvaranja je u tacki gdje MC sijeku AVC.Sta je od navedenog tacno pri obimu proizvodnje gdje su MC minimalni: Nijedno od navedenog. Problem graficke analize teorije proizvodnje jeste sto: Proizvodni proces sadrzi previse faktora proizvodnje.

2)Osnovni cilj instrumenata zaštite okoline jeste da se zagađenje svede na nulu. NE 12) Nepotrebni društveni trošak ili gubitak šteti svim učesnicima na tržištu čak i monopolu. 6) Na kojim tržištima je koef. DA 14) Utvrđivanje cijena po graničnim troškovima podrazumjeva izjednačavanje potražnje sa prosječnim troškovima u koje je uključen normalan profit. granicna korisnost. optimuje se.Sta od sljedeceg moze imati negativnu vrijednost: Granicni prihod.sa razvojem industrijske proizvodnje. vezana je za ekonomsku efikasnost.Zakon opadajuccih prinosa vazi kada: . . . unakrsne el. 17) Osnovni razlog uspostavljanja cijena interkonekcije jeste: POSTEPENO UGAŠENJE DOMINANTNOG MONOPOLISTE. jedan učesnik na strani ponude i malo učesnika na strani tražnje je: KVAZIMONOPOL. 16)Najbol ja osnova interkonekcije prema Direktivi EU jeste: LRAIC. DA 15) Stvarni nepotrebni gubitak (DWL) najčešće prisvaja država a ne ponuđači i potrošači. -Postoji mogucnost variranja proporcije utrosaka variranjem jednog ili vise proizvodnih faktora. DA . 18)Male firme.16. 10) Međuovisnost preduzeća je posebno izraženo na Monopolu i Oligopolu. NE. DA 13) Prve klasifikacije tržišnih stanja se pojavljuje do 1934 g.Tacka pokrica predstavlja? Obim proizvodnje pri kojem je MC = AVC. NE. tražnje nula: TPK i MONOPOL. 3)Ekonomski efikasan sistem nije isto i pravičan sistem. 21) Na TPK preduzeće u određenim okolnostima mogu uticati na formiranje troškova proizvoda. NE.proizvodnu. DA 4) Postepeni proces prihvatanja nove tehnologije je: DIFUZIJE.alokativnu. . niko ne prisvaja. DA 11) Stakelberova klasifikacija je dopuna Weitraubovoj.Tehnika proizvodnje data i ne mijenja se u posmatranom vremenu. 1)Jedan od preduslova za postizanje tehničke efikasnosti sa stanovišta društva kao cjeline jeste stanje pune zaposlenosti ekonomskog sistema. 7) Stratešku efikasnost na nivou društva kao cjeline možemo posmatrati kao: . 8) Cilj svakog preduzeća jeste da efikasno posluje. 20. 5) MRS opada: S LIJEVA U DESNO.tehničku. NE 9) Prema Stakelbergovoj kasifikaciji. . 19. prosječan profit mogu investirati u inovacije proizvoda samo u: NIKADA. 19) Extraprofit u kratkom roku je moguć za sva tržišna stanja.Utrosak bar nekih proizvodnih faktora fiksan.Posmatramo poslovanje u kratkom roku. 20) Uslov ravnoteže TPK u kratkom roku je: MC=MR. odnosno iza utroska koji se obicno postize. -Iza neke tacke.

utiče na troškove.kada neko posjeduje strateške sirovine.zbog dodjele licence od strane države.kada je koef. 24) Na TPK preduzeće extraprofit ostvaruje u: TRENUTNOM i KRATKOM ROKU. .porez na monopolski profit . unakrsne el. cijena koju zaračunava monopolista u odnosu na kratkoročnu cijenu je: MANJA. . 34) Ekonomski monopoli mogu nastati i kada se oformi kartel na tržištu.regulacija monopola putem gr.troškova monopoliste.zbog koncentracije kapitala i posjedovanje strateških sirovina. uticaj države na formiranje cijene je manji.opada. uticaj tražnje na formiranje cijene je veći. 28) Kod monopola ravnoteža se uspostavlja u zoni: OPADAJUĆIH PROSJEČNIH TROŠKOVA. uticaj ponude na formiranje cijene je viši. NE.regulacija stopre povrata na uložena sredstva . 31) Na tržištu monopola što je vremenski rok duži. kratkoročna jedna od ravnoteža pored dugoročne).raste. 26) Na TPK što je vremenski rok duži. 25) Na TPK preduzeće u određenim oklonostima mogu uticati na formiranje cijene proizvoda. .ima horizontalan položaj. . DA 35) Ako monopolista nekon regulacije ostvaruje extraprofit njegovi prosječni troškovi su: ISPOD FUNKCIJE TRAŽNJE U TAČKI RAVNOTEŽE. NE. (niti ponudu) .22) Na TPK kod preduzeća sa rastućim troškovima kriva ponude u dugom roku: . 30) Monopol u kratkom roku: .ima dio funkcije ponude po fiksnim troškovima. što je vremenski rok kraći. . tražnje dovoljno veliki broj. .ima samo ponuđenu količinu =>(važi i u kratkom i dugom roku). . . DA 27) Kratkoročna ravnoteža na TPK je istovremeno i dugoročna ravnoteža.nema funkciju ponude. DA 32) Oktopodski monopol nastaje: . 33) U dugom roku.regulacije monopola utvrđivanjem cijena na bazi vrsnog opterećenja.politika potpunog ne miješanja države . . NE. 29) U ostale metode regulacije monopola spadaju: . država nema uticaj. 23) Na TPK.ima funkciju ponude po graničnim troškovima.

DA 42) Država najčešće u svom vlasništvu drži prirodne monopole. uticaj količine na formiranje cijene je veći. liberalizacija. NE. NE 50) Jedna od bitnih karakteristika oligopola je mogućnost udruživanja učesnika na strani tražnje. NE 38) Privatizacija prirodnih monopola ima osnovni cilj da poveća stepen konkurencije.trošku. to je bilat. Na strani ponude. Bertrantov model je.DA 55) Osnovna svrha diskriminacije cijena jeste rast cijene proizvoda postojećim kupcima.imaju periode velike potražnje.36) Na tržištu monopola. DA 52) Što je nagib krive tražnje veći. NE . 41) Monopolista bi poslovao efikasno ako bi cijena njegovog proizvoda bila jednaka gran. 54) Osnovna prednost Teorije igara jeste što može analizirati na sve vrste cjenovnih strategija.imaju ograničen kapacitet. DA 53) Metodologija utvrđivanja cijena na bazi vrsnog opterećenja vrše preduzeća koja: . NE. NE. NE. DA 40) Kvazimonopol predstavlja da su na strani ponude i tražnje po 1 učesnik. 39) Monopolista pored ulaznih ima i brojne izlazne barijere. 44) Kriva MRP-a kod monopoliste: GRANIČNI PRIHOD OSTVAREN ANGAŽOVANJEM PROIZVODNOG FAKTORA Pa. 48) Oligopolista ne može istovremeno određivati i količinu i cijenu svih proizvoda NE 49) Što je veći nagib krive tražnje. tada njegov MR uvijek veći od 0. extraprofit oligopoliste u kratkom roku je veći. 51)Oligopol ista može istovremeno određivati i cijenu i količinu svojih proizvoda. . što je vremenski rok duži. troškova i profita kod reguliranja stope povrata monopoliste prikazujemo: TR=OC+CD+r(vAD) 47) Edgewortov model oligopola objašnjava ravnotežu učesnika na strani ponude praćenjem reakcije 1-nog učesnika na cijene drugog učesnika. NE.DA 43) Liberalizacija nekog tržišta će dugoročno dovesti do: OPADANJA CIJENE PROIZVODA. 45) Kod monopolskog preduzeća funkcija troškova u dugom roku u odnosu na kratkoročnu jeste: ELASTIČNIJA. (ponuda i tražnja) 37) Kad monopolista nema troškova. extraprofit oligopoliste u kratkom roku je manji. 46) Vezu rashoda.monopol. DA 56) Oligopoliska preduzeća se ne mogu udruživati na tržištu jer su im interesi suprostavljeni.

c) dugoročnim ATC uvećanim za prosječan profit. 68) U koje tržišno stanje spadaju benzinske pumpe u jednom većem gradu: TMK.57) Teorija igara se najčešće koristi kada znamo mali broj strategija.troškovima uvećanim za prosječan profit. .značajno diferenciran proizvod. . d) dugoročnim varijabilnim troškovima uvećanim za prosječen profit.mali broj učesnika na strani ponude. 65) Jedna od bitnih karakteristka TMK je mogućnost udruživanja učesnika na strani potraživanja. 59) Troškovno liderstvo prisutno je na tržištu: OLIGOPOLA. DA .MR=MC . 61) Preduzeće na tržištu oligopola u dugom roku nudi proizvode po: ZAVISNOSTI SVOJE POZICIJE SVOJU CIJENU. . STRATEGIJA I MATRICA REZULTATA.min AFC .opadajuća funkcija tražnje. . FORMIRA 62) Teorija igara se formira na konkurentske borbe između oligopolista su: PRAVILA. NE 66) Kod monopolističke konkurencije ravnoteža se uspostavlja u zoni opadajućih prosječnih troškoa.MC=p . DA 64) Karakteristike TMK su: .mogućnost tajnih sporazuma na strani ponude. 60) Konkurisanje cijenama na oligopolskom tržištu će: REZULTIRATI SMANJENJEM PROFITA U INDUSTRIJI.blagi diferencirani proizvodi. b) dugoročnim ukupnim troškovima uvećanim za povećani profit. e) nijedno od navedenih. .DA 67) Uslov ravnoteže na TMK u kratkom roku je: .NE 58) Preduzeće u dugom roku nudi proizvode na tržištu oligopola: a) minimalnim dugoročnim granič. 69) Kod monopsona zaposlenost nije veća nego kad na strani kupaca faktora proizvodnje postoji TPK. 63) Jedna od bitnih karakteristika TMK je mogućnost udruživanja na strani ponude.nijedan.MC=ATC .sloboda ulaska i izlaska iz grane.

DA 71) Monopson je stanje kada imamo jednog kupca nasuprot mnoštva konkurentskih ponuđača. DA 74) Monopsonista ima veći extraprofit od monopoliste. DA 75) Preduzeće na monopsonu u kratkom roku nudi proizvode po: TRŽIŠNIM CIJENAMA. DA 72) Monopson uvijek angažuje više proizvodnih faktora u odnosu na TPK.70) Cijena proizvoda monopsoniste je zadana veličina. . NE 73) Kod monopsona ravnoteža se uspostavlja u zoni rastućih prosječnih troškova.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->