P. 1
Drvene Podne Konstrukcije_sanacija

Drvene Podne Konstrukcije_sanacija

|Views: 1,301|Likes:
Published by isrhoj

More info:

Published by: isrhoj on Apr 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2012

pdf

text

original

Petar Adamović1, Časlav Dunović2, Boris Uremović3

UPOTREBA MODERNIH MATERIJALA ZA SANACIJU PODNIH KONSTRUKCIJA STARIH ZGRADA
SAŽETAK Rekonstrukcija unutrašnjosti starih zgrada, od početka prošlog stoljeća, koje predstavljaju povijesno i kulturalno naslijeñe, uobičajeno uključuje i obnavljanje podnih površina zbog njihovog neprikladnog stanja. U tom slučaju potrebna je intervencija na završnim podnim slojevima i na nosivim slojevima podova. Prvi dio ovog rada će pružiti pregled grañevinskih metoda izrade podnih konstrukcija u starim zgradama. Drugi dio ovog rada će pružiti pregled učinkovitih metoda njihovog renoviranja s posebnim osvrtom na konstrukcije s drvenim gredama. Analiza će uzeti u obzir neke od uobičajenih i neke od novih materijala za zvučnu izolaciju, vrijeme potrebno za sanaciju, cijenu i kvalitetu. Ključne riječi podna konstrukcija, drvene grede, renoviranje podnih slojeva, zvučna izolacija, vrijeme

USAGE OF MODERN MATERIALS FOR RENOVATION OF FLOOR SURFACES IN THE OLD BUILDINGS
SUMMARY Interior reconstruction of old buildings, from the beginning of the last century, representing historical and cultural heritage, usually includes floor surface renovation because of its inappropriate condition. In this case an intervention is required on final surface layer and on the basis layers. The first part of this paper will provide overview of building methods of floor constructions in mentioned buildings. The second part will provide effective method for their renovation with special attention to those with wooden beams. The analysis will take into consideration some of the most common and some of new acoustical isolation materials, as well as duration, cost and quality aspects. Key words Floor constructions, wooden beams, renovation of floor layers, acoustical isolation, time
1 2

mr.sc., dipl.inž.grañ., Av.V.Holjevca 15, Zagreb, petar.adamovic@tvz.hr dipl.inž.grañ, Av.V.Holjevca 15, Zagreb, caslav.dunovic@tvz.hr 3 dipl.inž.grañ, Av.V.Holjevca 15, Zagreb, boris.uremovic@tvz.hr

Iako su se tijekom povijesti prostori monumentalnih i značajnih zgrada pokrivali različitim vrstama zidanih svodova. koja služi kao podloga i pomaže boljem prianjanju vapnene žbuke.[1] Podnu konstrukciju zatim čine daske dimenzija 24 mm. konstrukciju stropa čini trstika pričvršćena odozdo na drvene grede. uske grede.1. a tih je na svijetu uvijek bilo više nego onih prvih. najčešće pokrivali drvenim stropovima. što predstavlja ujedno i najčešći detalj plafona. sa jačim gredama rasponi mogu biti i preko 6 m.60 m. Na slici 1. grede od platica i sastavljene grede. jedan od najvažnijih i najzahtjevnijih dijelova koji je potrebno sanirati. od kojih drveni stropovi predstavljaju najstariju i sve do našeg stoljeća najmasovniju vrstu istih. Za drvene stropove najprikladniji su rasponi 4. uobičajenih dimenzija od 16×16. UVOD Pri rekonstrukciji.parket različitih dimenzija i izrañen od različitih vrsta drveta (koji je čavlima pribijen na daske). Najčešće su izrañene od jele ili od smreke (iznimno od hrasta za upotrebu u podrumskim prostorijama). Slika 1.[1] . dobivene po jedna iz jednog trupca. U nasip su položene blazinice na koje je pobijen novi red dasaka. Presjek meñukatne konstrukcije s drvenim grednicima. te nasip od «šute» koji predstavlja zvučnu i toplinsku izolaciju. koji su u nas tek desetak godina prije početka prošlog rata počeli nadmoćno nadomještati drvene stropove). Donja površina grednika (strop) zatvara se ili obrañuje tako da se zadovolje praktični. Tijekom skorije povijesti graditeljstva (prije početka masovnije primjene konstruktivnih elemenata od armiranog betona. adaptaciji ili održavanju starih zgrada. uobičajeno je podna (stropna) ploha. 16×18. Presjek meñukatne konstrukcije s primarnim čeličnim i sekundarnim drvenim nosačima Nosivi sustav čine masivne drvene grede. dok iznimno. ipak su se prostori manjih i jednostavnijih zgrada. vidi se jedan od karakterističnih presjeka stropne konstrukcije drvenih stropova. Slika 2. Grede koje se upotrebljavaju za drvene grednike mogu se svrstati u četiri skupine: masivne grede. nekoliko je uobičajenih i najčešćih načina gradnje stropnih konstrukcija. 20×24 te 20×28 cm. Na slici 1. higijenski i estetski uvjeti. piljenjem ili tesanjem. koji predstavlja podlogu za završnu podnu oblogu. u ovisnosti o potrebnim dimenzijama presjeka dobivenim statičkim proračunom. 18×20.

da ne propušta zrak. Meñutim. vidi se karakteristični presjek stropne konstrukcije izrañene od kombinacije čeličnih I profila kao primarnih nosača. tijekom vremena.Pri projektiranju se stropne grede rasporeñuju na tlocrtu one etaže iznad koje će se postavljati.. može se pristupiti sanaciji svih slojeva koji čine podlogu za završne podne obloge. Danas se drveni stropovi rade uglavnom za grañevine kojima su i zidovi od drveta. zatim za zidane zgrade kojima je potreban lak i brzo izvediv strop. obuhvaća uklanjanje svih slojeva do nosive konstrukcije (na taj je način podna konstrukcija značajno «olakšana»). Ti razmaci za pune i složene grede. Prilikom sanacije takvih podnih obloga. Istodobno. da ne bi previše teretio konstrukcije koje ga nose. za uske ili polugrede 77 (iznimno 85 cm). dopuštene veličine). [1] Izmeñu početnih i završnih greda rasporeñuju se i označuju uzdužne osi srednjih greda na jednakim ili približno jednakim meñusobnim razmacima. u kojima drveni stropovi mogu još uvijek biti znatno jeftiniji od masivnih. Prvi korak sanacije podne konstrukcije. . iz navedenih razloga. doživljavaju odreñene trajne plastične deformacije (uobičajeno. kako bi podnosili predviñene terete. 2.. te drvenih greda u ovisnosti su o potrebnim dobivenim statičkim proračunom. koje čine osnovni konstruktivni element stropa. Ostali dio podne i stropne konstrukcije. zahtijeva se da zadovoljavaju po pitanju nosivosti. isti je kao na slici br. projektanti starih zgrada. uobičajeno ne prelaze 90 (iznimno 100 cm). strop mora dobro izolirati zvukove. te nisu potrebni zahvati na rekonstrukciji nosivog sklopa. budući da su napravljeni od prirodnog materijala. te mora biti dobar toplinski izolator. nije dovoljno intervenirati samo na završnim slojevima poda. stropne konstrukcije su se često izrañivale i kao kombinacija čeličnih i drvenih nosača. a za grede od platica do 50 cm. već je intervencija nužna i na slojevima ispod njih. te uskih drvenih greda kao sekundarnih nosača. te u šumovitim krajevima bez pijeska i šljunka. Sve navedeno. Navedene deformacije se pokazuju na završnim podnim oblogama koje ih ne mogu pratiti. plinove i sl. imali su na umu prilikom projektiranja. mora biti dovoljne gustoće. Po mogućnosti isti treba biti i relativno male vlastite težine. Stranice greda koje su uza zid moraju biti od njega odmaknute za 2 do 4 cm.1. te trajnosti kao i ostali konstruktivni dijelovi zgrade. drveni stropovi. u dobrom stanju. Ukoliko se nakon otvaranja ustanovi da su masivne drvene grede. već se manifestiraju neravninom završne obloge. SANACIJA PODLOGE ZA ZAVRŠNE PODNE OBLOGE Kao glavne osobine stropnih konstrukcija. Na slici 2. te savijanja (strop se ne smije ljuljati ili tresti). pa tako i kod drvenih stropova. te njegovoj primjeni u procesima gradnja. Dimenzije poprečnog presjeka čeličnih profila. otvaranjem reški meñu daščica parketa itd. [1] Izučavanjem i boljim upoznavanjem čelika.

). u cilju dobivanja potpuno ravne podloge. Nakon toga. te dobiva pogodna podloga za završne podne obloge. na drvene grede postavljene su daske koje čine tzv. postavlja se izolacijski materijal (npr. koja je oslonjena na nosive zidove u prethodno napravljenim ležajevima. Naposljetku. AB ploče. Trnovi se namaču u epoksi ljepilo. krovna ljepenka) koji onemogućava da voda iz betona s vremenom izazove oštećenje dasaka i masivnih drvenih greda. Izvedbom AB ploče. betonira se tanka AB ploča debljine 5-6 cm. Na slici 4. S obzirom na postojeće deformacije nosive konstrukcije. daske je potrebno postaviti tako da se izbjegne veliko odstupanje od projektirane debljine AB ploče. Izmeñu buduće AB ploče i dasaka. Slika 4. Nakon toga. u iste su pobijeni trnovi načinjeni od rebraste armature duljine i promjera odreñenih statičkim proračunom. Na taj način omogućava se sprezanje izmeñu masivnih drvenih greda i buduće tanke. vidi se detalj presjeka podne konstrukcije nakon opisane sanacije. podna konstrukcija se ukrućuje u horizontalnom smislu (na horizontalna djelovanja). Podna konstrukcija nakon uklanjanja slojeva do nosive konstrukcije Nakon što su uklonjeni svi slojevi do nosive konstrukcije koju čine masivne drvene grede (Slika 3. te pobijaju u prethodno probušene rupe. vrši se po potrebi ravnanje masom za niveliranje. Presjek podne konstrukcije nakon sanacije . «izgubljenu» oplatu za buduću armirano betonsku tanku ploču.Slika 3.

Nasip od «šute» često nakon otvaranja reški meñu daščicama parketa izaziva neprestano prašenje podnih površina.. koji se sastoji od polaganja sloja grañevinskog stiropora neposredno na novu AB ploču (min. dok je vlastita težina šute i do cca. Suvremeni izolacijski materijali omogućavaju mnogo «lakša» i higijenski prihvatljivija rješenja. Ukoliko je nasip unutar podnih konstrukcija visok. Postavljanje navedenog sloja je jednostavno.3. plino-betonskim blokovima čija je vlastita težina do cca. koji uspješno smanjuje prijenos buke. na koju se nakon toga slobodno polažu OSB ploče. Faze izvoñenja i detalj podne konstrukcije sa zvučno izolacijskim sklopom od stiropora i OSB ploča Ovakav način izvoñenja zvučno izolacijskog sklopa. omogućava se jednostavnija i brža izvedba. keramičkih pločica . Mnogi europski proizvoñači (Uzin. Dunlop. Kao završni sloj – zvučno izolacijski sklop. uz jednake ili čak bolje karakteristike. te na njih lijepi parket. Slika 5.). 400-500 kg/m³. Takoñer... Minimalna visina slojeva navedenog zvučno-izolacijskog sklopa je cca.. Na slici 5.. keramičke pločice . navedeni zvučnoizolacijski sklop. Svima je zajednički cilj. izmeñu ostalog i nasip od «šute» koji je predstavljao zvučnu i toplinsku izolaciju. isti je potrebno nadomjestiti. ZVUČNO IZOLACIJSKI SKLOP KAO PODLOGA ZA POSTAVLJANJE ZAVRŠNE PODNE OBLOGE Budući da se u procesu adaptacije podne konstrukcije. omogućava postavljanje raznih završnih podnih obloga (lijepljenjem) – parket.. uklone svi slojevi do nosive konstrukcije od masivnih greda. 1400-1600 kg/m³). kamen.) na saniranu podnu konstrukciju. ima akustično izolacijsku vrijednost i do 20 dB. 2. kamena. prekinuti neposredan prijenos zvuka sa završne podne obloge (parketa. mogu se upotrijebiti različita rješenja. te pripremljenu primer predpremazom).. a samim time i loše higijenske uvjete boravka u tim prostorima. na tržištu nude za polaganje lakši zvučno izolacijski sklop. koji ujedno predstavlja neposrednu podlogu za polaganje završnih podnih obloga. Isti je debljine od svega nekoliko milimetara. debljina stiropora je 1 cm). Smanjenom debljinom zvučno izolacijskog sklopa. može donekle poskupiti . te preuzima naprezanja na spoju podloge i obloge.0 cm. U ovisnosti o proizvoñaču. isti se može nadomjestiti mnogo lakšim materijalima (npr. Takoñer je prikazan detalj presjeka navedene konstrukcije. a u ovisnosti o proizvoñaču. vidi se jedan od uobičajenih načina izvoñenja podloge za završne podne obloge. nije prikladan za polaganje kamena ili keramičkih pločica. lijepljenjem direktno na AB ploču (prethodno izniveliranu masom. Visina nasipa po etažama može značajno varirati (čak i do 80 cm).

Njegova akustično izolacijska vrijednost je 14 dB. Slika 6. a toplinske vodljivost 0. može značajno olakšati sam proces projektiranja i izvoñenja. koja je ujedno i podloga završnim podnim slojevima. bili su prilagoñeni projektiranju i mogućnostima tog doba. a postiže se uspješno sudjelovanje u nosivosti (sprezanje) postojećih drvenih grednika i tanke armirano betonske ploče. Zagreb. unutarnje ureñenje podrazumijeva obično i ureñenje podnih površina koje su tijekom vremena. sama konstrukcija je stabilnija na horizontalna djelovanja. ð. moguće je relativno jednostavnim zahvatima koji ne zadiru u rekonstrukciju nosive podne konstrukcije.11 W/mK.sanaciju. Boravak i rad u ovako saniranim prostorima mnogo je kvalitetniji i prilagoñeniji današnjim zahtjevima življenja i rada. U ovisnosti o zahtjevima budućeg korisnika. 4. slijedi postava završne podne obloge. 1986. 1986. Danas. meñutim u slučajevima gdje su debljina podnih slojeva i brzina postavljanja ograničavajući faktori. postići kvalitetnu podlogu za završne podne obloge. uz jednostavno i brzo postavljanje. ZAKLJUČAK Kod starih zgrada. pa čak i ranije. različitim izolacijskim materijalima znatno se može poboljšati i smanjiti prijenos zvuka i vibracija u postojećoj meñukatnoj konstrukciji. Isti se lijepi direktno za podlogu ljepilom za parket. debljine 4 mm. Tehnička knjiga. Tehnička knjiga. . na pripremljenu betonsku podlogu. Na način sanacije podova koji je ovdje prikazan. te u ovisnosti od namjene prostora. Peulić: „Konstruktivni elementi zgrada I“ . Materijali korišteni pri izgradnji starih zgrada. izgrañenih početkom devetnaestog stoljeća. pretrpjevši promjene i deformacije postale smanjeno funkcionalne. Faze izvoñenja i detalj podne konstrukcije za zvučno izolacijskim sklopom Uzin Multimoll Soft Sonic Na slici 6. Zvučno izolacijski sklop može postići zahtijevanu razinu zvučne izolacije sa veoma malim debljinama. a u roku od nekoliko sati. Zagreb. Peulić: Konstruktivni elementi zgrada II. LITERATURA: [1] [2] ð. vidi se način polaganja zvučno izolacijskog sklopa Uzin Multimoll Soft Sonic. zahvaljujući napretku grañevinske industrije u pogledu izolacijskih i svih ostalih grañevnih materijala.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->