Upravljanje je organizacijska funkcija i proces. Funkciju upravljanja u poduzecu vrse vlasnici ili njihovi predstavnici.

Upravljanje se realizira donosenjem upravljackih odluk a. Rukovo|enje oznacava aktivnost planiranja, organiziranja, vo|enja i kontrole. Ru kovo|enjem se daju upute izvrsiteljima za izvrsenje radnih zadataka. Rukovo|enjem se ostvar uju predvi|eni ciljevi - poslovni rezultati u odredjenom vremenskom razdoblju. Menad`ment se pojmovno odredjuje u trostrukom znacenju. Menad`ment oznacava proc es maksimalnog iskoristenja i upotrebe raspolozivih resursa. Upravljanje mozemo podijeliti na: - stratesko (vlasnicko) - takticko (poslovno) - operativno (pripada menadzmentu) Stratesko upravljanje odrzava skup dugorocnih ciljeva koji ce biti realizirani t aktickim i operativnimupravljanjem kroz poslovne politike preduzeca. Strateskim se upravl janjem odredjuju standardi rukovodjenja kroz kontrolni sistem kriticni h tacaka.