P. 1
Maturski Ispit Iz Sociologije

Maturski Ispit Iz Sociologije

|Views: 4,337|Likes:

More info:

Published by: Igor Iśa Aksentijevic on Apr 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2015

pdf

text

original

MATURSKI ISPIT IZ SOCIOLOGIJE: 1.Definisi sociologiju kao nauku i odredi njene ciljeve i zadatke.

-Sociologija je opsta nauka o drustvu i o totalitetu drustvenih pojava.Proucava i svaku konkretnu pojedinacnu drustvenu pojavu,tezeci da otkrije nacin njene veze sa ostalim pojavama.Prema tome,sociologija se moze odrediti kao najopstija nauka o ljudskom drustvu,njegovoj strukturi,oblicima i uzrocima promjena,te njegovim istorijskim oblicima. -Sociologija svom predmetu prilazi na specifican nacin u odnosu na druge drustvene nauke.Predmet socioloskog interesovanja jesu drustvene pojave:odnosi,procesi,djelovanje kao i grupisanje,organizovanje... 2.Navedi pretece sociologije. -Sociologija je nastala pod uticajem razlicitih oblika znanja.Na njeno utemeljenje uticaj su imali filozofija,istorija,politicka ekonomija,etnografija,politicke nauke... Starogrčki mislioci Sokrat, Platon iAristotel postavili su temelje današnje sociologije, posebno u domenu društvenog i državnog uređenja, podjele rada, uloge vladajućih elita, morala i tako dalje. Platonova Država je prvo cjelovito sačuvano djelo o državnom uređenju. 3.Napravi razliku izmedju predistorije i istorije sociologije. -(Proces diferencijacije znanja i pojava sociologije kao posebne nauke). -Vremenski okvir cini period od nastanka prvih civilizacija na Istoku do prve polovine XIX vijeka kada se nasljedje socioloske misli transformise u nastanak nove nauke.DOVRSI!! 4.Objasni pojam i karakterstike socioloskog metoda. -Metod je planirani nacin prikupljanja,sredjivanjai objasnjenja u nekoj nauci kojim se dolazi do strucnog saznanja.Nauka koja se bavi principima i oblicima metoda – metodologija. Metod neke nauke zavisi od karakteristika njenog predmeta.Vise nauka ima iste ili slicne metode.Metodi koje koristi sociologija preuzeti su iz drugih nauka i priagodjeni. Proucavanju drustva. Osnovne karateristike socioloskog metoda: *direktno zavisi od predmeta (npr.vremena,prostora u kome se desava proucavana pojava..) *nije originalan vec je preuzet iz drugih nauka i prilagodjen. *opsti,generalizirajuci *Istorijski je jer se drustvene pojave posmatraju kroz njihov razvoj. 5.Objasni komponente socioloskog metoda. -Teorija –poaziste u istrazivanju,odnosno predznanje o pojavi koj istrazujemo.Ona uslovljava odabir metoda,definisanje hipoteze,zatim izbor tehnike kojom cemo prikupiti i obraditi podatke.Na kraju potvrdjujemo ili osporavamu hipotezu. -Logika-bavi se pravilima i zakonitostima istinitog i valjanog misljenja.U naucnom istrazivanju,proces dolazenja do naucnog objasnjenja mora se odvijati po odredjenom planu.3 osnovne faze: *definisanje problema istrazivanja,postavljanje hipoteze *prikupljanje i obradjivanje podataka *analiza podataka,zakljucivanje,dokazivanje.

6.Objasni tehnicku osnovu dva metodska postupka /po izboru -Fokus grupa-koristi se kod grupnih intervjua.8-12 ljudi,formira se prema odredjenim osobinama ili iskustvima.predstavljaju neku grupu.Formira se da bi se organizovano diskutovalo o pitanjima koja su bitna za istrazivanje (pod vodjstvom moderatora).Tok diskusije se snima i kansije analizira.Diskusija tece po redosljedu ( tehnologija lijevka ) od opstih tema prema specificnim pitanjima.Prvi put je koristi R.Morton. -Intervju- najstariji metod za prikupljanje informacija od drugih.Usmeni razgovor.Intervju koji se vodi u naucne svrhe mora biti planski usmjeren i organizovan.Moraju se formulisati osnovna pitanja.Pravila za vodjenje intervjua su univerzalna.Dijele se na polustruktuirane i nestruktuirane. 7.Nabroj i objasni principe naucnog saznanja. -Norme i standardi – da bismo neko znanje mogli da uvrstimo u nauku,mora da postuje odredjene norme.Mora da bude opsto,objektivno,logicno,sistematicno,provjerljivo,mjerljivo,precizno,pouzdano..-omogucavaju nam vrednovanje.(kriterijumi). -Objektivnost – ne smije biti subjektivno (bez nasih zelja,volja ili porcjena),ne smiju da uticu na nase proucavanje drustvenih pojava. -Sistematicnost – da bi se doslo do spoznaje predmeta saznanja moraju se postovati odredjena pravila,koristiti odredjena sredstva,metode. -Preciznost - Mjerljivost - Pouzdanost – postavljeno tako da oravdano vjerujemo u ono sto nam saopstava nauka.Moraju postojati argumenti koji idu u prilog i potvrdu opravdanosti znanja koje teorija nudi. 8.Definisi pojam socioloske teorije i objasni razliku izmedju starijih i savremenih socioloskih teorija. -Socioloska teorija je cjelovito ucenje o drustvu ili o nekom njegovom dijelu.Skup logicki povezanih stavova,zasnovanih na predpostavkama,aksiomima. Savremene socioloske teorije polaze od objasnjenja drustva i drustvenih pojava sa pozicije njihove sustine,fukcije,mjesta u sistemu drustva.Za razliku od starijih teorija koje su jednostrane i jednodimenzionalne,savremene teorije orijentisane su ka objesnjenju unutrasnjih drustvenih fenomena. 9.Nabroj rane socioloske teorije i objasni jednu po izboru. -Pravci: *naturalizam (geografske,bioloske,mehanicisticke,demografske teorije) *pozitivizam (neopozitivizam,operacionalizam) *psohologisticki pravac (instinktivisticke,bihejvioristicke,introspektivne teorije) -Demografska teorija – objasnjava drustvo na osnovu porasta i opadanja gustine stanovnistva.Ovaj pristup je veoma star.Cinjenica da su se velike civilizacije razvijale kroz istoriju u gusto naseljenim dolinama rijeka a ne u rijetko naseljenim podrucjima,govori o znacaju demografskog faktora u razvoju covjecanstva.Ovaj faktor je znacajan ali nije u stanju da objasni drustvene procese...

10.Nabroj savremene socioloske teorije i objasni jednu po izboru.

*kauzalitet – uzi pojam od determinizma.Objasni drustvenu pojavu i njene elemente.mora postupati po principu kategorickog imperativa. -Covjek je bice potreba.“Vise“ sto cini covjeka jeste to sto je on drustveno bice.gdje svaka od njih mora biti prouzrokovana drugom pojavom – nista ne postoji a da nije determinisano necim drugim.Osnovna pitanja antropologije svode se na 2 problema: 1. -Društvene nauke koriste pojam drustvo da označe grupu ljudi koji formiraju polu-otvoreni (ili polu-zatvoreni) društveni sistem. društvo se definiše kao mreža odnosa između entiteta.da bi covjek postigao svoj cilj. često se koristi kao sinonim za narod jedne zemlje koji ima zajedničke institucije koje se brinu za građansko blagostanje. Takođe se definiše i kao nezavisna zajednica.Froma.sustina covjeka.-Pravci: *fenomenoloski *funkcionalisticki *strukturalizam *kriticka sociologija -Funkcionalizam – smatra da je osnovna jedinica analize drustva drustveni sistem.. Apstraktnije. 15.Sociologija posmatra covjeka kroz njegovu specificnost.Odredi pojam i oblike determinizma.pitanje same prirode covjeka .Definisi pojam drustva i odredi tipove drustva.nista nije uslovljeno.Navedi jedno sustinsko odredjenje covjeka.uzrocnost – jedna pojava prouzrokuje drugu 16.drustveno djelovanje i drustvene tvorevine.Sastavljena je od osnovnih elemenata: drustveni procesi. 12. 11. .Po njemu. Kao takav.2. -U antickoj filozofiji u antropoloskom periodu centralno mjesto zauzima Sokrat.Sartra.Selera.Najprije se uspostavio u socijalnoj antropologiji. 13.drustvene pojave su rezltat aktivnosti i djelovanja ljudi.Nasuprot njima.Po Kantu.grupa i drustva. Znacajna su istrazivanja Marksa.sta to covjeka cini covjekom i po cemu j eon to poseban u odnosu na druga ziva bica.kroz njegovu poziciju i djelovanje u okviru drustva koje stvara.Merkuzea.Napravi razliku izmedju prirodnih i drustvenih pojava.drustveni odnosi. Pojam drustvo često ukazuje na to da njegovi članovi dele neke zajedničke brige ili interese u zajedničkom cilju. -Drustvena pojava je jedan od najopstijih i drugi od znacaja pojam za sociologiju.Osnovni problem proucavanja antorpologije – Sta je covjek?. -Sociologija proucava sustinu ljudske prirode . -Determinizam je izraz za odnos izmedju dvije pojave.Objasni antropolosko i sociolosko odredjene covjeka.koji odredjuje. DOVRSI! 14. -Osnovna razlika izmedju prirodnih i drustvenih pojava jeste to sto se prirodne odvijaju nezavisno od svijesti i volje ljudi. -Oblici determinizma : *indeterminizam – pojma suprotan od determinizma.oblikuje i usmjerava funkcije pojedinaca u drustvu.dogadjaju se stihijski i nesvjesno.Čžposmatra specificnost kroz odnose covjeka prema prirodi.a odnosi se na sve ono sto je drustvo. u kojem se veći deo interakcije odvija među individua koje su deo grupe.

dok struktura predstavlja i kvalitativnu stranu:elemente. -Osnovne dimenzije strukture globalnog drustva jesu: *horizontalno-funkcionalna *vertikalno-hijerarhijska. -Osnovni elementi drustvene strukture globalnog drustva jesu: *drustvene grupe *drustvene organizacije *drustvene ustanove *obrasci kulturnog ponasanja i djelovanja.).interesovanja. -Drustvene grupe su relativno trajni oblici kolektivne povezanosti ljudi nastale na osnovu nekog integrativnog faktora (rodjenja. 20.ekonomskim. 18.Svaka uloga uvodi u clanstvo neke drustvene grupe.Status i uloga su nerazdvojni.djelatnosti.Prisutna je u svim etapama drustvenog razvoja.Sredstvo posjedovanja.Nas polozaj je uslovljen vaznoscu uloga koje obavljamo. -Oblici svojine : *ekonomska kategorija – na osnovu rada i svojine se stvaraju nova materijalna i duhovna dobra koja zadovoljavaju razlicite potrebe pojedinca.njihove veze. 19. *prostorno-teritorijalna. -Struktuiranost moze biti determinisana bioloskim.Objasni razliku izmedju drustvenog polozaja i drustvene uloge.kulture.*drustveno djelovanje u grupi.*teritorija.Objasni pojam drustvene strukture. -Drustveni polozaj – predstavlja mjesto koje pojedinac ili drustvena grupa ima na vertikalnoj hijerarhijskoj ljestvici.Odredi pojam i elemente drustvenih grupa. -Drustvena uloga . -Osnovni elementi drustvenih grupa (na osnovu kojih se mogu razlikovati tip i karakter) su: *ljudi. *politicka kategorija *pravna kategorija – pravo svojine je jedno od osnovnih prava covjeka putem kojeg on obezbjedjuje egzistencijalnu sigurnost i sebi i porodici.Tokom zivota. 21.17.broju uloga rate i ne ometaju jedna drugu. -Termin vodi porijeklo iz latinskog jezika.kulturnim i drugim uzrocima. -Mora se razlikovati od pojma sastav koji je uzi i predstavlja samo kvantitaticnu stranu neke cjeline.prepoznatljivi nacin ponasanja i djelovanja pojedinaca i grupa po unaprijed utvrdjenim pravilima.mjesta zivljenja.Navedi elemente i dimenzije drustvene strukture.Na osnovu nje se vrsi podjela drustva.demografskim. -Svojina je uz rad jedna od bazicnih drustvenih kategorija na osnovu kojih se razvija citava mreza drustvenih pojava koje odlikuju neko drustvo.statusa.relacije. *istorijsko-vremenska dimenzija..*drustveni odnosi *kolektivna svijest *moc u grupi *subkultura grupe .Objasni pojam svojine i nabroj njene oblike.potreba.porijekla.Pojava privatne svojine uslovula je podjelu drustva na klase.rasporedi pravila povezivanja.politickim.

pleme.Nabroj i objasni karakteristike masovne kulture.politicke. *reprodukcija – ujednacavanje se vrsi pomocu mehanickog umnozavanja originala. DOVRSI! 24.klase.22..Objasni razliku izmedju drustvenih institucija i organizacija: -Institucija je ustaljeni. 26.ekonomske.masovna selidba ljudi iz sela u gradove.. -Vazno je razlikovati simbol od znaka jer znak ima samo jedno znacenje. -Organizacija je uredjena i hijerarhizovana ustanova koja koordinira aktivnosti svojih clanova u odnosu na svoj cilj.formalizovani i usvojeni nacina vrsenja nekog drustvanog djelovanja znacajnog za odrzavanje i funkcionisanje drustvenog poretka.odnosno sta je obliku drustvene organizacije..slojevi.pri cemu su znacenja vaznija od pojave. -ZAVRSI 25. *funskcionalne: vjerske. *skracivanje – popularni izvodi.Objasni pojam simbola.Definisi fenomene kica i sunda. Ona predstavlja skup normi i uloga kojima se odredjuju sta je pravedno.bratstvo... . 29. Kultura je nacionalna a civilizacija je nadnacionalna. -U sva tri slucaja radi se o priradi originala kojom se postize prava kulturna senzacija... -Slozena tipologizacija: *srodnicke: porodice.Zbog toga.narod i nacija.Cesto je nazivamo i strukturom. 28.samo je covjek sposoban da stvara i razumije simbole. 23. 27.najcesce se daju u revijalnoj stampi.Navedi i objasni uzroke nastanka masovne kulture.susjedske grupe. *kulturno istorijske skupine: etnicke grupe.postajuci njihova jedina sansa.odnosno neka znacenja.gdje masovna kulutra vidi svoju sansu.lokalne zajednice..Objasni instituciju kao elemenat drustvene sturkture. -Simbol je bilo koji fenomen kome je u odredjenoj kulturi pripadajuce neko znacenje. -Jedan od uzroka masovne kulture jeste period indrustijalizacije cime se znatno prosirio krug korisnika kulturnih dobara. *pojednostavljivanje – kako bi se sadrzaj lakse prihvatio i shvatio.razlicite kultune i subkulturne grupe.koristeci sve te okolnosti namece se.. -Takodje. *prostorne: seoska i gradska zajednica.samo jednu i uvijek istu pojav sa kojom se povezuje. *statusne: slicni drustveni polozaji npr.i tako su kulturne potrebe poceli zadovoljavati na tom nivou.imaju vise znacenja i vise tumacenja. -Elitna kultura je do tada bila nepristupacna jer ljudi nisu imali dovoljno obrazovanja niti sanse da do njega brzo dodju.Navedi i objasni vrste drustvenih grupa. -Simboli uvijek mogu primati nova znacenja. -Ova dva pojma su jako bliska i cesto se dozivjavaju kao sinonimi.rod.elite.Napravi razliku izmedju pojma kulture i civilizacije.

Muzika ima veliku ulogu u nastajanju potkulturnih grupa.(budizam. ishrane. i omladinske potkulture sa obično definišu u odnosu na muziku. Čovek je nastojao da ove više sile umilostivi molitvama i žrtvovanjem.hramovima. 30. vrijednosti. -Sund je takodje njemacka rijec koja oznacava krpe. 32. (K.Smatra da religije postaju ideologije kojima se monipulise ljudima.posebnim simbolima.naglasavaju eticki ideal kao smisao.Objasni pojam kulture i subkulture. rastafarijanci. munje.otpad.Svaka religija se prepoznaje prema posebnom etickom kodeksu.Marks). Tako su u čovekovom umu nastali prvi oblici “bogova” koji su simbolizovali jedinstvene moći koje suvereno vladaju čovekovim postojanjem. poplave.. gromovi i slično. -Subkultura je poseban.tralje.Covjekova sklonost da vjeruje ucinila je to da se tokom istorije stvori veliki broj religija i razlicitih razmisljanja o njoj. *sistem apstraktnih ideala – zajednicki naziv za sve eticke religije.sve ono sto je manje vrijedno. pankeri. zajednice ili društva. Neke od najpoznatijih omladinskih potkultura su:hipici. spoljašnjim obeležjima i interesovanjima. Takve pojave su na primer suše. -Kultura je cjelokupno društveno naslijeđe neke grupe ljudi.(ljudim podvraca paznju od ovozemaljskih problema i upucuje na skromnost i trpeljivost).svestenicima.. -Funkcije religije su: *integracijska –stvara drustvenu solidarnost i gradi osjecaj pripadnosti odredjenom drustvu.taoizam) . relativno zatvoren segment opšte kulture. ponašanja i moralnih normi. a često i način oblačenja. osjećanja i djelovanja neke grupe.Odredi pojam i funkcije religije. 33.koje povoljno ili nepovoljno uticu na dogadjaj *animizam – vjerovanje u duhove i druga „onostrana“ bica za koje se vjeruje da mogu da posjednu covjeka i odredjuju njegovo ponasanje. i po izgledu.Objasni prve oblike religijske svijesti. hip-hoperi.-Kic je rijec koju mozemo prevesti kao „napraviti nesto na brzinu“. rokeri. metalci. osim po stavovima i ciljevima. *ideoloska – izvor drustvenih sukoba kao i sredstvo za obmanjivanje i pokoravanje..konfucijanizam.uglavnom se vezuje za literaturu.Bogovi se zamisljaju u ljudskom liku. -Tipovi religije su: *jednostavni supernaturalizam – vjerovanje u sile. Tako je čovek došao na ideju o postojanju viših sila. kao i izrazi tih obrazaca u materijalnim objektima 31.odnosno nevrijedno. Ova dva pojma oznacavaju popularnu komercijalnu umjetnicku i literarnu produkciju tj. Za sve pripadnike određene subkulture zajedničko je da članovi dijele ista uverenja. -Prvi oblici religije javljaju se još u prvobitnoj ljudskoj zajednici kao posledica čovekovog uviđanja da se mnoge stvari u prirodi dešavju i bez njegove volje i da on na te pojave ne može da utiče niti da ih kontroliše ma koliko se trudio.Svaka religija prikuplja ljude koji se ucestvujuci u ceremonijalnim radnjama osjecaju povezani sa visim silamai clanovima grupe. to jest naučeni obrasci mišljenja. *teizam – vjerovanje u Boga ili vise bogova.. skinsi. običaje. Članovi potkulturnih grupa međusobno se razlikuju. -Religija predstavlja vezu ljudi sa Bogom kao i veza izmadju ljudi u zajednici na osnovu Boga.U tim religijama nema bogova.Nabroj tipove i oblike monoteistickih religija.

-Vecina teoreticara smatra da je magija prethodila religiji. *Vrsnjaci – znacajan faktor.ima zivu rijec i realnu sliku kojoj se vjeruje.djeca sve vise vremena provode sa vrsnjacima jer se osjecaju nezavisnim i van uticaja i kontrole odraslih.Nabroj i objasni agense (prenosioce) socijalizacije.Kako rastu.Religiozni covjek se moli visim silama jer su za njega one posrednici do Boga.pocela prilagodjavati novim drustvenim uslovima.Ona je podljedica prelaska iz tradicionalnog u moderno drustvo. -Sekularizacija – proces smanjivanja uticaja religije u drustvu..Uvode ih u nova iskustva. 37.Prenosioci neformalnog znanja *Masovni mediji – njihov uticaj svakim danom sve veci.da bi opstala. -Devijantno ponasanje – odstupanje u ponasanju od normi drustvene komunikacije.Moze biti pozitivno ili negativno sankcionisano.hriscanstvo i judeizam.novim obrascima ponasanja. -Socijalizacija – olikovanje ljudskog ponasanja pod uticajem drustvene okoline.vjerski ritual i simbole. .nisu ogranicene na pojedini narod.Svaka sebe smatra za jedinu pravu.. -Mag ili vrac ne moli vise sile.Sve tri su univerzalne.Objasni razliku izmedju magije i religije.karakeristicna je za monoteisticke religije: islam. *Vjerske zajednice – imaju manju ili vecu ulogu u socijalizaciji sve u zavisnosti od drustvenih prilika.To je proces u kome svjetovni nacin zivota preovladava nad religijskim.Objasni pojam i vrste socijalizacije.TV najmocniji medij.vec pokusava da ih kontrolise i usmjeri u zeljenom pravcu. 36.Predstava o jednom bogu shvacenom kao cisti duh. *sekundarna devijacija – Izrazava se u simbolickim znacima nove uloge.nagradjeno ili kaznjeno. 38. -Ovaj proces je izazvao promjene u samoj religije tako sto se ona. -Agensi socijalizacije su: *Porodica *Skola – kucnim redom se definisu pravila koja su obavezujuca za ucenike i nastavnike.To je proces u kome pojedinac uci kulturu svoga drustva. -Karakteristika ovog porcesa je odaljavanje od crkve. 34.Oblikuju vrijednosti.Objasni pojam devijantnosti i nabroj njene oblike.govoru.Objasni pojam sekularizacije. -Osnovne slicnosti izmedju magije i religije su da postoje mocne sile koje uticu na dogadjaje pomocu odredjenih radnji.Svaka ima vjersku propovjed.da se grupisu i tako stvaraju svoju subkulutru. -Funkcija socijalizacije jeste da poveze razlicite generacije tako sto roditelji polako uvode svoju djecu u kulturu u kojoj su rodjeni.takmicenje. -Oblici devijacije su: *kontrakultura – medju onima koji se ponasaju devijantno postoji tendencija da kontaktiraju jedni sa drugima .-Monoteizam je vjerovanje u jednog boga. *primarna devijacija – izaziva tenzije kod pojedinca i posljedice na njegovu psihicku strukturu.razmijevanje.odjeci.Te subkulture stvaraju sopstveni sistem vrijednosti i normi.druzenje. -Razlike su u tome sto magija i religija imaju razlicit odnos prema visim silama.Nemocno ljudsko bice postaje samostalno i usvaja drustveno pozeljne oblike ponasanja u kulturi u kojoj je rodjeno.dogmu.tj. 35.

Istovremeno. rađa različite (povoljne ili.diferencijacija drustva na klasu bogatih i klasu siromasnih predstavlja temelj drustvene nejednakosti. Pretpostavka je da je školski sistem. kao deo subkulture društva takođe proizveo nejednakosti. -Društvena podela rada.Objasni oblike i uticaj sankcija na eliminaciju (drustveno prevazilazenje) devijantnog ponasanja. pak.mentalno-higijenske mjere. (socijalne. -Prvi oblik drustvene jednakosti koji je zazivio jeste jednakost svih pred zakonom 42. -Drustvena prevencija – drustvena djelatnost koja koriguje i mijenja drustvene odnose i pojave koji uzrokuju nastanak i razvoj drustvenih devijacija. *Kriticki – kritikuje postojece stanje *Liberalni – moc elite objasnjava se funkcionalnim potrebama samog drustva sto predstavlja nuznost koja zahtijeva postojanje elite. po nejednakim usovima i stupili u školske klupe.razlikuje se nekoliko modela: *Konzervativni – smatra se da su clanovi elite po prirodi sposbniji od pripadnika mase. -Od nastanka privatne svojine.izmedju vladajuce i potcinjene klase. 43. Pregledom socioloških istraživanja o ulozi obrazovanja u raslojavanju društva tražimo dokaze za ovu pretpostavku. za pojedinca nepovoljne) šanse mladima koji izlaze iz školskih klupa i stupaju u život. -Dva osnovna teorijska pristupa: *Organsko-integrativni – po njemu. -Socijalna kontrola: *Upotreba sile *Ustanovljavanje vrijednosti i normi koje ljudi treba da prihvate kao pravila ponasanja.Pojedinci na osnovu svog obrazovanja uspostavljaju konkurentski odnos za osvajanje elitnih drustvenih polozaja.Objasni pojam i uzroke drustvene nejednakosti i nabroj vrste. . -Prma elitistickom objasnjenju drustvene strukture.Objasni teorijske pristupe i modele vertikalne strukture drustva.39. *Konfliktni – zasniva se na filozofiji konflikata izmedju drustvenih grupa.) 40.Objasni uticaj drustvene podjele rada na nejednakost. -Vrste nejednakosti : *rodna neravnopravnost *stratifikacija *klasna nejednakost 41. -Od nastanka ljudske zajednice nejednakkosti u razlicitim formama karakterisu sve tipove drustva. -Utopija predstavlja koncept drustva jednakosti. ma koliko se pokušavalo da svima podjednako pruži istovetna mogućnost za napredovanje..kulturne.drustvo je posmatrano kao cjelina u kojoj djelovi imaju tacno definisane funkcije koje su medjusobno komplementarne i povezane. -Postoje dva tipa jednakosti: *Isonomija – jednakopravnost (jednakost pred zakonom) *Isomerija – ekonomska jednakost.Objasni pojam jednakosti.vaspitne.tj.ekonomske. kao osnov društvenih nejednakosti. oni su već.

jer u savremenim drustvima postoji mogucnost socijalne pokretljivosti ili mobilnosti.) -Funkcionalisticke teorije: bave se funkcijom drustvene slojevitosti. *Stalezi – velike grupe ljudi sa slicnim ekonomskim resursima koji u velikoj mjeri opredjeljuju njihov nacin zivota.=medjugeneracijska mobilnost.povecanje ili smanjenje bogatstva. -Drustvena mobilnost se moze gledati sa dva aspekta: *Mozemo posmatrati karijeru pojedinca ili citave generacije i registrovari koliko ona napreduje u toku svog radnog vijeka.Ne uspostavljaju se na religijskom niti zakonskom osnovu.vrijednosti.oskudica materijalnih dobara za normalno zadovoljenje najvaznijih potreba svake osobe pojedinacno kao i porodice ili drustvene grupe.sprijeceno je prelazenje iz jedne kaste u drugu.ali se u drustvu podrazumijeva postojanje jednakih uslova za obrazovanje.) -Pripadnost odredjenom drustvenom sloju pomaze sociolozima za predvidjanje ponasanja ljudi.socijalne indikatore i kvalitet zivota). -Klasno-socijalne grupe: *Kaste – period azijskog feudalizma. -Pauperizacija – siromastvo.Osnov diferencijacije su ekonomske razlike.44.slojevi.Objasni pojam socijalnih razlika i pauperizacije. -Drustvo nije staticna cjelina i jednom zauzati polozaj ne mora za pojedinca biti trajan i nepromjenljiv.Zatvorenost kasti  drustveno se reprodukuju unutar samih sebe.Slojevitost je nuzna jer osigurava da se polozaji u drustvu rasporede i popune pojedincima koji su sposobni da sa tih polozaja najefikasnije djeluju. -Siromastvo se razlicito posmatra u pojedinim teorijskim pristupima. . (pripadnici istog sloja imaju iste norme. -Siromastvo se mjeri razlicitim indikatorima.(kaste.moci. GRESKA : predpostavljaju da ce bilo koji pojedinac koji ima ambiciju i talenat stici do izabranog (pripadajuceg) polozaja u drustvu.nije pridobijena rodjenjem. 45. *Mozemo uporedjivati drustveni status roditelja i djece.jer pripadnici jedne kaste ne smiju sklapati brakove izvan te kaste.granice medju kastama nisu ostro odredjene.Oblikuju se u staticnim drustvima.stalezi.zdravlje..Klasa je otvorena grupa.sto znaci promjenu mjesta boravka ali ne i drustvenog polozaja. 47.Apsolutno siromastvo se zamjenjuje pojmom relativnog siromastva (ukljucuje ekonomske.klase.regiju.posebno indijski. 46..Objasni pojam drustvene pokretljivosti.Kroz slojevitost se izrazava suprotstavljenost interesa razlicitih drustvenih grupa. -Relativno siromastvo se zasniva na ekonomskoj nejednakosti. -Vertikalna mobilnost – pomjeranje prema gore ili dolje na stratifikacijskoj listi (hijerarhijskoj ljestvici).Proizilaze iz Marksove teorije.koja moze biti vertikalna i horizontalna. -Konfliktne teorije: uzrok za konflikt vide u slojevitosti.tj.njenim doprinosom odrzavanju i unapredjivanju drustva.Objasni pojam otvorenog i zatvorenog drustva..inostranstvo.Postoje razliciti stepeni siromastva.Objasni odlike drustvene slojevitosti. -Horizontalna mobilnost – kretanje u prostoru.Selidba iz jednog mjesta u drugo.stanovanje.Pozivaju se cinjenicom da svi nemaju jednake mogucnosti skolovanja..moguce je kretanje u oba smjera.narocito kad se govori o uzrocima i posljedicama siromastva.= unutargeneracijska mobilnost.Pripadnost kasti je individualno postignuta.stavove.

Objasni pojam i karakteristike rada. *drustvenih kontakata – znatno ih smanjujemo. -Rad je samo jedna vrsta drustvenog djelovanja i pripada odredjenoj grupi.organizacije.Ova tri kriterijuma odredjuje status pojedinca u drustvu.drustvene institucije. -Drustvenu moc mogu posjedovati:pojedinac.Osim sto cini sustinu zivota svakog pojedinca.drustvene grupe.manje je odgovoran i naporan.Ovaj vid rada je obuvaćen profesijom -Rad je bitan dio naseg zivota. -Sociologija rad deli na dve vrste: -Antropološko shvatanje rada(šire) .kao i rad u kuci koji uglavnom obavljaju zene.grupi za pritisak i drugim.(najprije nad zemljom. *vlasnistvo – ekonomska moc. -Ako u drustvu ne postoji jednakost. .Stoga drustvena moc je njihovo priznato pravo da donose odluke ne samo za sebe vec i za druge.dobrovoljan ili volonterski.sposobnost i vjestinu.drustvenog djelovanja.Rad danas najcesce odredjujemo kao stalni placeni posao.dovedena je u pitanje mogucnost zadovoljavanja osnovnih potreba.nekoliko njih. školi.Objasni razliku izmedju rada.Moc (+bogatstvo i ugled) je jedan od osnovnih kriterijuma za odredjenje statusa pojedinca i drustvenih grupa u sociologiji.označava radni takt proizvodnjepotrošnih materijala i robe radi doprinosa usluga njihovih korisnika.Definisi pojam drustvene moci i nabroji izvore drustvene moci. *licnog identiteta – rad priza osjecaj stabilnog drustvenog identiteta. -Kada izgubi posao u covjeku se javlja osjecaj odbacenosti i nesposobnosti i pocinje sumnjati u svoju drustvenu vrijednost. -Zanimanje je skup poslova i radnih zadataka koji su svojim sadrzajem i vrstom srodni i medjusobno povezani da ih obavlja jedna osoba koja ima adekvatno znanje. -Moć je sposobnost pojedinca ili grupe da ostvaruje svoje interese i zahtjeve čak i ako im se drugi protive. -Profesija oznacava radno stanje covjeka koje je sposobno da svoj rad odrzava znacajno vaznim i djelotvornim na srzstvo i drustveno djelovanje. 49.cini osnovu skonomije svakog drustva. -Svaka drustvena moc jeste organizovana moc cak i kada je ona u rukama pojedinca.onda postoji drustvene moc koja proizvodi razlike ili je sama posljedica njihovog postojanja.Fizicki jaci pojedinci su imali visi status u drustvu.zanimanja i profesije.označava radno stanje čovekagde se on ustvari kroz praksu i rad obrazuje i proširuje svoje znanje -Ekonomsko shvatanje rada(uže) .zatim nad drugim i na kraju nad kapitalom).dostojanstvo povezani su sa ekonomskim doprinosom. poslu i slično). -Rad zahtjeva umni i fizicki napor.Profesija je zanimanje koje covjeka izdvaja od grupe ili zajednice koja podrazumjeva drustveno djelovanje.Ukoliko smo liseni rada liseni smo : *novca – ukoliko je plata glavni izvor prihoda. 50. -Rad moze biti neplacen tj. To ponekad znači i primjenu sile. Pojedinac raspolaže svojom individualnom moći a da toga nije ni svjestan (u porodici.Samopostovanje. -Izvori drustvene moci: *fizicka snaga – najstariji izvor drustvene moci.Ne prima se plata. U političkom smislu na izborima putem glasanja ili pripadanja nekoj političkoj stranci.ona nuzno ukljucuje i pokoranje.48.Moc dopusta akteru da nametene svoju volju.

kultura.Tokom milenijuma ljudi su izumili alate .Radnik postaje uskostrucan.Definisi pojam naselja i objasni tipove naselja. i prastari izumi. 54.masine..Prvo označava razvoj i primenu alata..slabe drustvene kontakte. -Naselja – tvorevine prostorne strukture drustva.vjetar.zbog cega gradovi postaju centri moci za sire teritorijalno okruzenje.paru. -Tradicionalna drustva imala su podjelu rada zasnovanu na polu i dobi. *komplikovana organizacija i diferencijacija drustvenog zivota zbog raznovrsnosti stanovnistva.Nabroj osnovne odlike drustvene podjele rada i objasni ih.podjela rada odredjuje ostale vidove drustvene organizacije.51.stapaju u neposredne odnose kako medju sobom tako i sa prirodom.sto izaziva i promjenu samog mjesta rada. mašina. 52.npr. termin tehnologija često karateriše izume koje upotrebljavaju skoropronađene naučne pricipe i procese. 53.gusto naseljeno i stalno boraviste pojedinaca u kome je razvijena drustvena itehnicka podjela rada i koncentrisane ekonomske. -Karakteristike drustvenog zivota na selu: * veca zavisnost od prirodnog okruzenja *manji broj stanovnika *socijalna participacija *nizi stepen podjele rada *veci znacaj porodice i srodstva *veca uloga tradicije i visok stepen njegovanja obicaja. -Drustvena podjela rada je najznacajnija karakteristika svakog ekonomskog sistema. kao što je točak.porodice.pa njenu ulogu preuzimaju institucije.politicke i kulturne ustanove. -Tehnologija .Objasni pojam tehnike i tehnologije.Tako.zdravstvo. Međutim. -Usljed moderne industrijske proizvodnje veliki broj zanata je nestao jer vise nije bilo potrebe da neko vlada ukupnim procesom rada.Napravi razliku izmedju urbanog i ruralnog nacina zivota. -Karakteristike zivota u gradu: *drustveni zivot se odvija u okruzenju koje je iskljucivo rezultat covjekove djelatnosti. materijala i procesa koja mogu pomoći u rešavanju ljudskih problema.Takodje..U svim drustvima. *smanjena drustvena mobilnost.politika. *Grad – veliko. *tehnicka podjela rada zato sto se u gradu zadovoljava mnostvo specificnih potreba:obrazovanje. . -Teritorijalne grupe – posebne drustvene skupine. -2 tipa naselja: *Selo – mala lokalna zajednica u kojoj se ljudi bave uglavnom poljoprivredom.materijale i postupke koji olaksavaju rad.cime su povecali djelotvornost svog rada.Drustveno uredjene organizovane grupe u kojima se ljudi povezuju zbog zadovoljenja potreba i vrsenja pdredjenih djelatnosti. *traducionalne norme i obicaji gube se a zamjenjuju ih porpisi. su primeri tehnologije.stanuju u zajednickoj porodicnoj kuci.pravilnici..zanati su bili malobrojni a ucili su se dugo. *velika gustina naseljenosti-bliske fizicke. *razdrobljenost drustvenih uloga *institucionalizacija drustvenog nadzora – slabi uloga primarnih grupa.otkrili su kako ukrotiti vodu.prostorna projekcija drustva.elektricitet i druge oblike energije. -Tehnika – sva umijeca koja ljudima omogucuju da svoje izume i otkrica upotrijebe za zadovoljenje svojih potreba i zelja.

Definisi pojam porodice i nabroj njene funkcije. -Urbana porodica je tip prodice koju cini par odraslih koji zive u zajednickom domacinstvu sa svojom ili usvojenom djecom.-Pogledaj prethodno pitanje.usvajanjem. *Reprodukcija – je neophodna da bi se drustvo odrzalo. -Razvijene etnicke grupe (narod i nacija) odlikuju se zajednickim jezikom.odlikuju se odredjenim zajednickim osobinama.Danas u svijetu postoji preko 2 hiljade.stvaralastva.u nasoj kulturi je ozakonjena. . -Poligamija – bracna veza sa vise partnera istovremeno. 56..u procesu socializacije djeca uce kulturne norme drustva u kome su rodjena.odnosno imaju zajednicku socijalnu psihologiju.kulturnim obrascima ponasanja.Relativno trajna drustvena grupa povezana srodstvom.Objasni pojam braka.vezuje se za prostor.Medjusobno se razlikuju po sopstvenim obiljezjima koje su pojave sui generis i koje cine posebnim cjelinama – drustvima.njihove zene.ekonomski saradjuju i brinu o potomstvu..Karakteristicna je za urbane sredine modernog drustva.drustveno prihvatljiva zajednica dvije ili vise osoba.sestre i njihove muzeve i djecu.U vecini drustava to znaci zajednicu dvije osobe razlicitog pola. -Brak .. *Emocionalna – u svim drustvima porodica je utociste koje pruza druzenje. -U vecini tradiconalnih drustava..jer mora obnavljati svoje clanove. -Porodica – najintimnija drustvena grupa.Kada je porodica u pitanju.Porodica moze da ukljucuje babu.izgradjuje sisrem komunikacije.velika su emocionalna ocekivanja.u kojima dominira ruralna kultura.sigurnost.Objasni pojam etnicke grupe i navedi njene karakteristike. 55.Formiraju se na osnovu zajednicke teritorije i zajednickog porijekla. -Srodstvo je krvna veza izmedju ljudi.Grupa srasta sa prostorom.Postoje prvobitne i savremene etnicke grupe.obicajima.Svako drustvo ima svoje zakone kojima se uredjuje radjanje djece i briga o djeci.ciji clanovi zive zajedno.svoj zivotni areal.prilagodjava se prirodnim karakteristikama.. -Srodstvo – veze izmedju pojedinaca koje se postavljaju putem braka ili kroz nizove potomaka koje povezuje krvno srodstvo. 59. -Teritorijalizacija podrazumijeva vezanost odredjene etnicke grupe za konkretan prostor. -Monogamija – partnerstvo jedne zene sa jednim muskarcem.otudjenost ljudi je veca. -Etnicke grupe – zajednice.karakteristicna je prosirena porodica gdje u istom domacinstvu zive bliski rodjaci.bracu. 57.moralom.navedi oblike braka i srodstva. 58.djeda.On predstavlja vezivno tkivo ljudi u etnickim grupama.U modernom drustvu porodica postaje potrosacka jedinica.djeca su bila pomocna radna snaga.religijom.ali u nekim kulturama je dozvoljeno sklapanje braka izmedju osoba istog pola. -Osnovne funkcije porodice su: *Socijalizacija – porodica je izuzetno vazna za drustvo.Sto je drustvo razvijenije. *Ekonomska – nekada je porodica bila samo proizvodna jedinica.Navedi i objasni vrste etnickih grupa.ljubav.brakom.Uporedi tradicionalnu i savremenu porodicu.

Pripadnici jedne nacije su specifični po tome što imaju zajednički identitet i gotovo uvijek zajedničko srodstvo i porijeklo u smislu naslijedstva.oblast. ekonomijom i pravnim nasljeđem te. -Teritorijalna.slozenija i razvijenija etnicka grupa koja nastaje kada velika mjesavina ljudi koji nastanjuju jedan grad.onda nacija predstavlja visi stepen istorijskog razvoja. vremenom pa čak i govornim jezikom a da se međusobno smatraju i da ih i drugi smatraju. -Osobenosti crnogorske nacije su: *dugotrajna borba za oslobodjenje i nezavisnost.politickih.njegovanje biljaka-nova aktivnost. povezanost i pripadnost svojoj domovini – Crnoj Gori.biolosko-krvno srodstvo igra znacajnu ulogu.moralom.Jedan narod predstavlja samo „naciju u mogucnosti“. -Savremene etnicke grupe su: narod i nacija. simbolima.ponekad i religijom. -Nastaju pojavom civilizovanih drustava. -Narod – razvijena etnicka grupa.bratstvo i pleme. zajedničkim ustavnim i zakonskim pravima i dužnostima svojih pripadnika i osjećajem njihove međusobne solidarnosti… . mitovima o zajedničkim precima .Presudni faktori za konstituisanje nacije su porijeklo.ekonomskih i drugih faktora. -Plemenski sukobi su formirali jednu formu kolektivnog kaznjavanja – krvnu osvetu. -Ono je prva grupa koja se teritorijalizovala (nastaju stalna naselja). -Rod – nastaje u periodu srednjeg divljastva.što je jedan od ključnih elemenata iskaza nacionalne posebnosti .a zatim djelimicno zabranjen uvodjenjem prvog pravila u istoriji – tabu propisa. koji istorijski i savremeno imaju kolektivno vlastito ime . Male razlike u govoru mogu biti dovoljne da se neko okarakteriše kao član druge nacije.zemlju na tom prostoru vrsi sjedinjavanje.jezicka povezanost naroda nije tako homogena i cvrsta kao kod nacije. -Dakle.narod je velika etnicka grupa koja zivi na odredjenoj teritoriji i odlikuje se zajednickim porijeklom.Sira.javlja se plemenska aristokratija. na kraju.jezikom.nastaje iz saveza plemena. S druge strane dvije osobe mogu biti podjeljene razlikama u mišljenju.Od jednog naroda moze nastati jedna ili vise nacija. -U njima.politicku i kulturnu funkciju. *Crnogorci.jezik.jer srodstvo pocinje da se izvodi po ocu – muskarac dominantan.vaspitna. -Pleme – osnova razlicith rodova i bratstava nastaje radi lakseg obavljanja zajednickih poslova.privredna.porodica dobija novi oblik. dijelom iste nacije.vjerska..drzava. običajima.vezu se za odredjeno podrucje. *povezanost i pripadnost domovini i vlastitoj zemlji. sa zajedničkom istorijom.kulturna.Da li ce narod postati nacija zavisi od drustvenih. vjerovanju.ekonomska.Navedi neke od osobenosti crnogorske nacije.razvijeniju etnicku grupu.religija.Razvija se institucija porodice-incest bio prisutan.Objasni razliku izmedju naroda i nacije.istorija. istorijski i danas. mjestom boravka.usljed koje je i doslo do formiranja crnogorske nacije. 60.-U elementarne oblike etnickih zajednica spadaju rod. -Nacija – Naziv nacija se često koristi kao sinonim za naziv etnička grupa. jezikom.Osim proizvodne ima i ekonomsku.obicajima. 61.U okviru roda razvija se prvi oblik kolektivne svijesti – religija.Dominantno je vezan za seoski nacin zivota. zajedničkom kulturom tradicijom.U njemu se odvijaju sve zivotne drustvene funkcije:reproduktivna. -Kad se govori o odnosu naroda i nacije.kulturom.posjeduju i manifestuju.Izvrsena je primarna podjela rad u okviru grupe.teritorija i svijest.Predstavlja pocetak patrijarhata.covjek veruje u totem.

-Osnovni elementi politickih partija su: *Statut – interni pravni akt kojim se regulisu odnosi u okviru same partije.oblik ponasanja prema javnosti. -Forme drzave se razlikuju prema: *obliku vladavine – monarhije. .Formira se na osnovu slobodnog izbora.ciljeva kojima partija tezi.cinovnici. 65.Elementi države: .Objasni pojam birokratije.Objasni podjelu drustva prema tehnoloskom kriterijumu.opredjeljenja i zajednickog cilja gradjana.Svaki clan zauzima odredjeni polozaj i ima tacno utvrdjena prava i obaveze. 64.druznosti clanova.republike – kako se vlada? *politickim odnosima i karakteru rezima – demokratske i autokratske – kako se dolazi na vlast? *organizaciji vlasti – centralisticke i decentralisticke.pravo.sredstva i metode kojima zeli da usmjerava i vodi drustvo. *Politicki program – element politicke partije kojim se ona predstavlja javnosti. 66.tip upravljanja.organa.Drustvene grupe koje se vezu za savremenu istoriju drustva. -Birokratija – oblik vladavine ciji su nosioci ljudi iz kancelarije.Definisi i nabroj elemente drzave.Odredi pojam i elemente politickih partija. Najvažnija politička ustanova.centar drustvene moci. -Veber: Po njemu.odredjuje njen organizacioni oblik.federacije.sadrzajem i ulogom u razlicitim politickim sistemima i na razlicitim stepenima razvitka drustva.koja sluzi vladajucoj klasi za odrzavanje ekonomske i politicke vlasti.Navedi forme drzavne vlasti.unitarne drzave. -Politicka partija – drustvena grupa formirana na osnovu teznje ljudi da putem organizovanog djelovanja lakse ostvare svoje politicke ciljeve.vojne kasarne i korporacije.Birokratija se razlikuje svojim karakteristikama.organizovani oblik djelovanja. -Cilj:uspostavljanje i kontrola moci od strane eksperata. -Ima nekoliko znacenja: *profesionalno angazovano stanovnistvo *drustveni sloj *oblik upravljanja u razlicitim oblicima drustvenih organizacija *prisvajanje prava upravljanja *birokratija kao birokratizam-izopaceno djelovanje birokratije -Ima razilicita znacenja:drustveni sloj. -Država je politička ustanova čiji je osnovni zadatak da zaštiti postojeći poredak. -Korijeni birokratije poticu iz crkvene organizacije.birokrate.62.birokratija je organizacija koja podrazumijeva visoki stepen drustvene podjele rada.Element kojim partija predstavlja svoje ideje. . *uredjenju – konfederacije.stanovništvo -teritorija -suverena javna vlast (najviša i jedina) 63.identitet. -Drzava – organizacija sa fizickom silom u rukama.odnos prema drustvenoj zbilji i drugim partijama slicnog programa i ideologije.Kasnije je naprisutnija u okviru drzavne administracije. *Ideologija – skup ideja.pridobija neopredijeljeno biracko tijelo.

-Mogu se posmatrati prema: *kvantitetu : rast i opadanje *kvalitetu : razvoj i opadanje.energije nastale iz otpada.protok ljudi.produktivnosti.Drustva su bila participativna(svi muskarci ucestvuju u odlucivanju).Najveci dio stanovnistva radio u industrijskoj proizvodnji. *sredstvima kojima se izvodi: mirne i nasilne. -Drustvene promjene predstavljaju osnovnu odliku svih drustava. *Indrustrijsko – pojava urokovana promjenama (orimjena izvora energije. -Podrazumijeva prelazak ili prelazni period iz jednog politickog rezima u drugi.Objasni pojam i oblike tranzicije.Tranzicija se posmatra i svodi na skup procedura pomocu kojih se odredjeni nedemokratski sistem transformise u demokratsko drustvo.komunikacije.primjena savremenih sredstava u proizvodnji.robotika.Neophodna obrazovana radna snaga.. -ZAVRSI.kulturne.kapitala. -Tranzicija – pojam koji se moze definisati u sirem smislu kao proces društvene promjene.Drustveni zivot se odvija u okviru seoske zajednice i malih etnickih grupa. s ciljem stvaranja nove strukture i novih društvenih vrijednosti kao smjernica za nove (pozeljne) oblike društvenoga djelovanja.ciljevima.koristenje energije vjetra. 67. -Tri osnovna momenta u tranziciji su: *polazni – nedemokratski rezim .opravdanosti.Teritorija zajednica bila je odredjena.-Promjene u razvojima drustva dovela su do stvaranja slike o 3 dominantna perioda.evolucija i involucija. *stepenu organizacije i usmjeravanja : planske i spontane.udruzenja. *Postindustrijsko – druga polovina XX vijeka.Objasni vrste drustvenih promjena.asocijacija.Javljaju se prve drzave-nacije u istoriji.Najveca dostignuca:otkrice vodenog tocka.Brzi saobracaj.klubova. kako društvene strukture tako i društvenih vrijednosti.povecan stepen integracije. *tempu odvijanja : nagle i postepene.vrijednosti.razvoj razlicitih nivoa trzista.Upotreba atomske energije. 69. *dubini i znacaju : nebitne.partija.vjestacka inteligencija – proizvodnja automatizovana.nove tehnologije.posljedicama..) – industrijalizacija.politicke. 68.Otvorena drustva. *vrijednostima : progres i regres.Industrijsko drustvo je nastalo u Evropi i sirilo se na ostale kontinente.Razlikuju se prema uzrocima.Sve vise ljudi pocinje da zivi u gradovima.Povecanje efikasnosti.korijenite i radikalne. -Prema tehnoloskom kriterijumu drustvo se dijeli na: *Predindustrijsko – od konstituisanja drustva do prve industrijske revolucije..pojava manufakturne radionice.a sto je bitno za njen tok.Osnovna karakteristika tranzicije jeste da pravila politicke igre nisu uopste ili sasvim definisana jer se nosioci tranzicije bore da definisu pravila prema kojima se ce ona odvijati..robe. -Za svako od ovih drustava moze se reci da su tehnoloska jer pocivaju na primjeni tehnike i tehnologije ne samo u oblasti proizvodnje vec i u svim oblastima zivota.informatika. *oblasti drustvenog zivota u kojoj se odvijaju : ekonomske.ideja.Pronadji paralelu izmedju tradicionalnog i modernog drustva.Formiranje sindikata.

nacinu zivota i odnosu prema prirodi – predstavljaju osnov planske akcije kako da se energetska kriza ublazi i nestane. -Globalizacija je u civilizacijskom razvoju ljudskog društva veoma složen.Pojam prvi put upotrijebljen u UN. -Takodje. U tom procesu društvo ima razlicite stavove u zavisnosti od stepena razvoja. državom i čovječanstvom kao cjelinom.intervencije u njoj.konkretna drustva.klimatske promjene izazvane globalnim zagrijavanjem. izrazito protivrečan i dugoročan proces. *iscrpljivanje prirodnih resursa koje se ne mogu obnavljati ili je taj proces veoma dug. .ljekovima.posebno najrazvijeniji dio.a ne iscrpljivanje fizickih resursa.Da bi opstalo. -Razliciti pristupi su jedna od najvecih vrijednosti sociologije.crpi. -Uticaj globalizacije nije vezan samo za odredjene sisteme.globalizacija predstavlja moderan drustveni proces u cijoj je sustini razvoj zasnovan na informatickim tehnologijama primjenjenih u svim oblastima drustvenog djelovanja. neravnomeran.etnicke zajednice vec se osjeca u nasim licnim zivotima. -Po nekim teorijama. ekonomskih i političkih interesa.drugim elementarnim potrebama.*ciljni – demokratski poredak *sam tok prelaza.da bi nadomjestilo potrenbu za hranom.drustvo je prinudjeno da svoje porizvode.Objasni pojam odrzivog razvoja.process globalizacije podrazumijeva oblik drustvene promjene koja je obuhvatila citavo covjecanstvo.racionalizovano koristenje postojecih izvora energije i sirovina. -Održivi razvoj spaja ujedno brigu za živi svijet na planeti Zemlji i za očuvanje kapaciteta prirodnih sistema (prirodnih resursa) sa društvenim i ekološkim izazovima koji stoje pred svakim društvom. -Tranzicija zapocinje procesom liberalizacije drustva – autoritativni sistem nastoji da garantuje odredjena prava pojedincima i grupama. -Drugi globalizaciju posmatraju kao „novi ideoloski mit“.Objasni uzroke i oblike ekoloskih problema i nacina njihovog prevazilazenja. .kada su sile nametale svoju volju pojedincima. 70.kao posljedica ispustanja stetnih gasova u atmosferu predstavljaju jedan od uzroka. 73.Dva osnovna ekoloska problema savremenog drustva su: *stvaranje i nagomilavanje ogromne kolicine otpada koji se ne moze u kratkom periodu reciklirati.Objasni pojam i karakteristike globalizacije.Poistovjecuju je sa imperijalizmom.konstituisan je veliki broj socioloskih disciplina. 72..).Svijet postaje „globalno selo“.siromasne prirodnim resursima.. -Odrzivi razvoj predstavlja upotrebu i reciklazu otpada. -Visokorazvijene zemlje treba da izmijene.povecan natalitet (narocito zemalja sa niskom stopom razvijenosti.promjene u industrijskoj proizvodnji.prirodne potencijale unistava.redefinisu svoj plan privrednog razvoja.djelovanje na proizvodnju.dok zemlje treceg svijeta svoju industrijalizaciju i modernizaciju moraju planirati tako da ne ugroze prirodne potencijale kojima raspolazu.Nabroj i objasni socioloske discipline.odnosu prema drugima. -Globalozacija – sa socioloskog aspekta. -Ogranicavanje potrosnje. 71.trazenje alternativnih energetskih izvora. -Neki od uzroka ekoloskih problema su prirastaj stanovnistva u svijetu.

subkuluru devijantnih grupa.a ne kao nekim posebnim sektorom kulture..uticaj drustva na religiju i religije na drustvo.Ponasanje ljudi u odnosu na drustvenu cjelinu – predmet proucavanja socijalne psihologije.grupe i drustvo kao cjelinu..Odredi predmet i sadrzaj sociologije kulture.Sociologija kulture se bavi drustvom kao kulturom..njegove tipove od itorije do danas..odnos prava i moci.dok sociologija ima vise uopstavajuci metod..profesionalne orijentacije.Dok filozofija objasnjava zakonitosti svijeta u najsirem smislu i najopstije.politicku moc.sisteme.Objasni odnos sociologije i drugih drustvenih nauka.tipove.drzave i prava.popularnom i potrosackom kulturom.oblike politickih grupa..Predmet istrazivanja jeste oblast rada.slobodno vrijeme.veze politickih fenomena i stvarnosti.koje funkcije i komponente ima religija.ulogu i znacaj grada.uzroke devijacija i njihove oblike:prostitucija. 75.Sociologiju interesuju drustvene pojave u svojim varijacijama.svojina i njena moc.funkcija.tipovima kulture i umjetnosti.motivacija radnika. *Sociologija kulture i umjetnosti – predmet istrazivanja jeste fenomen kulture..samoubistvo.. .sociologiju interesuju drustvene pojave i drustvo kao dio te stvarnosti. *Sociologija religije – proucava religiju kao oblik ljudske svijesti.ekonomija kao sto su:rad..njeni oblici i tipovi..oblicima umjetnickih formi.kriminal.Povezanost pol. *Socijalna patologija – proucava drustvene devijacije. -Sociologija i istorija : istorijska metoda je konkretna i hronoloska..maloljetnicka delikvencija.reakcije.slobodnim vrmenom.cilja.podkulturama.ekonomije i sociologije ogleda se u tome sto u svoje porucavanje ukljucuju drustvene zakonitosti u procesu proizvodnje.narkomanija.kulturu.kontrakulturnim djelovanjima.igrom.igra.odnos prava i slobode. -Sadrzaj sociologije kulture je teorijsko objasnjenje kulture.Takodje se bavi pitanjima civilizacije.Istorija proucava pojedine dogadjaje.-Najznacajnije discipline su: *Sociologija rada – jedna od najstarijih.organizacije.konflikti u oblasti rada.radnih odnosa.funkcije kulture.tipove naselja. *Sociologija prava – za predmet ima odredjenje prava..svojina i svojinski odnosi.njenog smisla.ponasanje i unutrasnje dozivljaje covjeka. *Sociologija porodice – proucava porodicu kao primarnu drustvenu grupu.modom.funkcije sela.a kada je o njihovom uticaju na svijest ljudi rijec ulazi se u polje filozofije.kao i uzajamne veze i uticaj drustva i kulture. *Sociologija naselja – proucava naselja kao projekciju drustva u prostoru.politicke nauke.ideologije.masovna kultura.vrste prava.dok sociologiju zanimaju drustveni odnosi i veze izmedju tih dogadjaja.kulturna politika.brak i srodstvo. *Sociologija politike – proucava politiku kao stvarnost.devijantno ponasanje.tipove.trziste.etnografija.roba..masovnom.njene funkcije.politicka ekonomija. 74..Filozofija je sistem najopstijih znanja o svijetu i covjeku.savremenom kulturom.).dok psihologija proucava psihicke pojave.civilizacije. -Sociologija i psihologija: sociologija proucava drustvene zakonitosti.tipovi.uticaj drustva na karakter i tip porodice. -Sociologija i poloticka ekonomija: sociologiju interesuju i one kategorije koje proucava pol.institucije porodice. -Sociologija kulture je posebna socioloska disciplina koja proucava drzstvenu prirodu kulture.proucavanje izvora prava.kockanje.njihovu hronologiju.. -Sociologija i filozofija: sociologija se odvojila od filozofije u XIX vijeku.istorija.. -Sociologija je nastala pod uticajem razlicitih oblika znanja (filozofija.

.obrazovanost.One odredjuju individualne prioritete u djelovanju. -Civilizacija oznacava ukupnost svih vjestina.76..pravda.One su orjentir u ponasanju i direktno su povezane sa kulturnim potrebama pojednica i drustva.u kulturama koje se zasnivaju na ideologijama..kulture i drustva.grupe ju jezik. Pozitivne vrijednosti. -Postoji vise razlicitih pokusaja definisanja kulture: *Lesli Vajt istice kulturu kao superindividualni i supersocijalni sistem.postojale bi van covjeka i bile bi ideal.jer tada postaje jasno zasto je u njoj ogranicena covjekova sreca.njegovu posebnost u odnosu na druga drustva.stanovanja.ako ne i najbitniju karakteristiku covjeka kao pojedinca i drustva kao zajednice – kolektiva.a moze znaciti i iznos neke kolicine odnosno velicine (cijena – novcani iznos vrijednosti robe).Odredi znacenje pojma civilizacije. -Pojmovi kultura i civilizacija su jako povezani.komunikacije.one ne usmjeravaju vec zavode).Poput njega.razlikuje od drugog drustva.Objasni pojam norme i vrijednosti.na principu ljudskih bioloskih potreba.postaju mjerilo procjene ljudske stvarnosti.intelektualnog i drustvenog razvoja ljudske zajednice. *Bronislav Malinovski nastoji da osmisli univerzalnu teoriju kulture. -Vrijednosti su na odredjeni nacin usmjerivaci licnosti.(npr.Objasni teorijske pristupe u sociologiji kulture.gupa i sirih zajednica.. -Vrijednosti i norme cine karakteristiku odredjenog drustva.obicaja i pogleda odredjene zajednice.plemenitost. *Antonija Klosovska uzima jezik kao bitan cinilac uspostavljanja veze covjeka i covjeka.Mogu biti tradicionalne i savremene.ugladjenost. *Milos Ilic – kultura je skup materijalnih i duhovnih vrijednosti koje su stvorene u cjelokupnoj ljuskoj istoriji. -Norme su ustaljeni obrasci ponasanja kojima se institucionalizuje vrijednosni sistem. 79. 78.znanja.Po njegovom misljenju kultura se moze objasniti iskljucivo sama sobom. 77.Koliko god da su prirodne potrebe neophodne..ali se u antropologiji razlikuju.porijekla.ljepota.i Frojd je isticao da norme kulture .stvorene objektivno.One se ne mogu odvojiti od ljudskih potreba jer bi tako izgubile svoj smisao.Ono po cemu se neko drustvo.naroda i drzave(po kojima se oni razlikuju od drugih).grupa.uoblicne i nametnute sa ciljem obezbjedjivanja sigurnosti.predvidljivog .One su pokretaci drustvenog razvoja.ponasanju i stvaralastvu. -Rijec civilizacija je lat.stvaralastva. -Kultura predstavlja jednu od najbitnijih.Predstavlja zastitu i prepoznatljivost identiteta pojedinca.ne mogu biti odlucujuce u odnosu na drustvene potrebe koje covjeku omogucavaju da dostigne visi stepen drustvenog razvoja.blokiraju prirodne nagone – kultura treba da ukroti a ne ugusi agresivnost i seksualne potencijale.covjek potpada pod kulturni determinizam – odnosno.Mogu biti lazne i ideologizovane.nacin oblacenja.a ne realnost.Kulturu dijeli u zavisnosti od karaktera ljudskog ponasanja.U svakodnevnom govoru se ne razgranicavaju.).kultura ishrane.kultura se vidi kao spoljna sila koja usmjerava i covjeka i drustvo.Civilizacija oznacava razlicite faze i nivoe ukupnog materijalnog.Definisi pojam kulture.Vrijednosti se mogu odrediti kao vrijednosne orijentacije (dobrota.predmet nauke o drustvu nije covjek nego kultura.marljivost.Potice od rijeci civilitas sto znaci uljudnost.Norme su usvojene.

Objasni koji su ciljevi kulture.religiju.kultura socijalistickih drustava. 83.ostvari – potreba je nedostajanje neceg.. 84.posljedica djelovanja. -U svakoj kulturi postoje pojedinci ili grupe koji se suprotstavljaju zvanicnoj kulturi i njenim vrijednostima.porodice.(npr.Objasni pojam i vrste kulturnih potreba. -Alternativna kultura je vid kulture koji je nastao iz alternatvinih pokreta.jezik.potreba za obrazovanjem).izvedene. -Individualne potrebe su potrebe koje nastaju kod pojedinca i cije zadovoljenje ne izlazi iz okvira njegove licnosti.Poreti se odlikuju pozitivnim karakterom.politiku. . -Potrebe se mogu tretirati kao drustvene odnosno one potrebe koje se prisutne kod veceg broja ljudi u nekoj drustvenoj grupi a cije zadovoljenje je drustveni problem.onda govorimo o kulturi srednjeg vijeka i kulturi renesanse. -Svaki od odvih tipova kulture se odlikuje posebnim elementima koji ga cine specificnim.kultura srednjeg vijeka(feudalizma).moralne.potrosacka.covjeka i kulture..taj model se naziva subkultura.Osim njih.nazivamo oblicima kulture. 81.Navedi osnovne tipove i oblike kulture.Objasni socioloski aspekt odnosa prirode.ponasanja. – kontrakultura. -U okviru kuture se moze javiti model koji se ne suprotstavljaju zvanicnim humanistickim ciljevima kulture.robovlasnickog perioda.masovna.kultura se dijeli na: umjetnost. -Jedna od osnovnih arakteristika kulture je prisustvo pluralizma tipova i oblika podkulturnih sistema u okviru jedne kulture. *potrebom se smatra tenzija ili napetost prema necemu.zajedicu .nauku. 80.danas postoje i narodna (folk) kultura.. -Ono iz cega se sastoji jedna vrsta ili tip kulure.postoje i sljedeci tipovi:kultura prvobitne zajednice. -U najvaznije drustvene ili kulturne potrebe spadaju potrebe za: *radom i aktivnoscu *saznanjem i novim iskustvom *komunikacijom (govor.vec odlikuju neku grupu.obicaj.obrazovanje) *samoostvarenjem i stvaralastvom.da bismo shvatili sta to period renesanse razlikuje od srednjeg vijeka.spremnost da se djeluje na odredjeninacin u odredjenom pravcu kako bi se teznja zadovoljila..obicajne i pravne.moral.Prema oblicima.jezik. -Npr..Objasni vezu izmedju tradicije i progresa.cilj im je da se promjeni neko lose stanje u okviru drustva.U drustvu postoje norme drustvenog ponasanja: religijske.. 82.genetski zadate – bioloske) ili sekundarne (stecene. -Pod pojmom potreba podrazumijevaju se dva znacenja: *zahtjev za necim sto bi svojim prisustvom bilo neophodan uslov da se nesto uradi.negiraju ih ili urusavaju.filozofiju.nastale na osnovu primarnih potreba ).buzoaska ili gradjanska kultura.odnosno dva razlicita tipa kulture.ispuni.Mogu biti primarne (urodjenje.. Osim ovih tipova kulture .

.stavove. 85.u potrazi je za boljim.njegovom karakteru. 87.Covjek podlijeze zakonima prirode.Sa drugima djeluje na prirodu i ona postaje uzrok razvoja njegove drustvenosti.knjizevnosti.Uspostavljanje zakonitosti u ponasanju ljudi. -Osim ove prirode.temperamentu.pita se. *Mit se posmatra kao sastavni dio kulture.U nedostatku naucnog saznanja mit ima funkciju da nadomjesti.To je pojam koji oznacava proces razmjene svekolikog iskistva izmedju pojedinaca i grupa.Sta je mit i mitologija? -Mit je prica.cesto se govori i o prirodi covjeka.dobijajuci tako sociolosko odredjenje -Skup mitova jednog naroda cini njegovu mitologiju.Razlikuje se od legende.jer je i sam dio prirode. 86. *normativna funkcija:Norma je pravilo ponasanja jednako za sve.Pojedinci razmjenjuju informacije.Cilj je da se obezbjedi sigurnost kako za pojedinca tako i za porodicu i zajednicu uopste.U uzem smislu:neposredno okruzenje covjeka.Mijenjajuci prirodu. -Kultura je razvila neke od svojih osnovnih funkcija: *komunikativna funkcija:Teznja covjeka da uspostavi komunikaciju sa drugima dovela je do pojave jezika kao osnovnog sredstva govora.Javlja se pitanje da li je covjek prirodno ili drustveno bice?Covjek je svojim radom uspostavio aktivan odnos prema prirodi.Znacaj jezika kao sredstva komunikacije je istaknut u mitu o Vavilonskoj kuli.U takvoj prirodi ljudskog bica nalazi se uzrok nastanka kulture.ideje.nezadovoljan je postojecim.Mediji su danas osnovno sredstvo komunikacije.umjetnosti.Kultura je naslonjena na biolosku egzistenciju covjeka.-Priroda podrazumijeva ukupnost fizickog i bioloskog postojanja.mada sadrzi mnoga licna svojstva i odlike..Objasni osnovne funkcije kulture.o nastanku svijeta i covjeka. -Odnos covjeka prema prirodi –odnos dvostrukog i dvosmjernog dejstva.Nautralizam – pravac prisutam u teoriji. – odnos zavisnosti koji proizilazi iz karaktera samog covjeka.Izdvajati samo drustvenu stranu nekog bica a zanemarivati njegovu prirodnost je pogresno. *Mit se posmatra kao osnov duhovnosti sto dovodi do stvaranja koncepta istorije religije.stanovanja.Priroda je temelj ponasanja i predstavlja osnov individualnosti.U nerazvijenim zajednicama uticaj prirode je i dalje dominantan.ucenje kanalima komunikacije i prenosenje znanja i iskustava.trpi njene uticaje.ali i sankcije ako se ta granica predje. *zastitna funkcija:Kultura je proizvela i kulturu odijevanja. -Covjek je bice koje se stalno cudi. -Komunikacija je prvenstveno drustvena pojava.ona odredjuje granice ponasanja.Objasni pojam komunikacije i funkciju kulture kao sredstva komunikacije.Kultura i civilizacija ne ponistavaju prirodu.otkrio njene zakonitosti i uspostavio kontrolu nad njom.pokusavaju da ubjede i motivisu druge pojedince kako bi ovi ostvarili neki cilj.legenda i nastanku bogova.odnosno sve postojece sa svojim zakonitostima..odnosno naucnom misljenju.bajke po tome sto u sebi sadrzi racionalnu poruku.ishrane.njegova priroda je nemirna.dopuni istorijske praznine i nedostatke u kulturi i drustvenom zivotu nekog naroda. -Medjuzavisnost – treba da ostane ili ponovo postane osnov covjekovog djelovanja prema prirodi.zastita covjeka od nepovoljnih prirodnih i socijalnih uticaja.covjek mijenja i samog sebe.Savremena filozofija mit posmatra kao suprotnost razumu.

Organizacija postoji izmedju ustanova i drustvenih grupa.ili se igra upotrebljava kao pojam za aktivnosti koje su odredjene pravilima.s tim sto je institucija trajniji i u osnovi predvidljiviji odnos u drustvu...Npr.smanjuje stepen sumnje u poznate informacije.civilizacije.U Grckoj.U vrijeme hriscanstva.titula.slavile su se Dionizije.igre prerusavanja i igre zanosa. -Igre su imale razlicite funkcije kod razlicitih naroda.Koji su osnovni oblici igre i objasni njihove karakteristike. -Postoji nekoliko elemenata komunikacije: *izvor(govornik) *primalac *predmet (tema) *kanal (preko koga se prenosi govor) *poruka *kod (sistem znakova i simbola pomocu kojih se to cini).navikama.uvode se igre prerusavanja. 89..liseno cilja.. -Igre se dijele na : igre takmicenja. -Organizacije u kulturi nastaju dobrovoljnim ujedinjavanjem ili grupisanjem pojedinaca radi ostvarivanja grupnih potreba i iteresa..Otkriva nesto novo za primaoca.otklanja nesporazume.nereda.Nabroj i naglasi znacenje kulturnih institucija i organizacija.spontanosti.morali su se prekinuti svi sukobi. -U zavisnosti od igre.bogu.ona se ne moze odvijati bez pravila.propisima i zakonima.muzej. -Institucije unose red u ljudsko djelovanje.Po misljenju Finka.-Informacija je najvrijedniji i najpodsticajniji dio komunikacije.dok je organizacija stvar konkretnog rjesenja. -Pogledaj pitanje broj 86. 88. -Jedno je od bitnih obiljezja covjeka – homo ludens (bice koje se igra).medalja.razlikuju se i njene funkcije: *Igre takmicenja imaju za funkciju stvaranje prestiza. 91..odavala posta bogu. -Osnovne ustanove su:arhiv.biti siguran da je taj cilj ostvarljiv..) .sticanje ugleda.jer su ona bitni konstitutivni dio igre.Posebno istice pravila..termin kojim se oznacava elementarno zivotno ispoljavanje covjeka i slozeni kulturni fenomen.sto se moze vidjeti kroz istoriju civilizacije.Odsustvo institucija doprinosi dezorganizaciji i poremecajima. 90.One su temelj kulture.utice na postojece znanje. -Igra .biblioteka.Utemeljene su na tradiciji.jer nestaju pravila i norme.) *Igre na srecu za cilj imaju stvaranje „dobiti bez rada“.igre na srecu.(Ostvariti dobit bez ikakvog truda.obicajima.jer su igre bile posvecene miru.igre zavrsavale smrcu).U Srednjem vijeku ustanovljene su riterske igre koje su bile igre vitestva.jer iako je po prirodi spontana.sto dovodi so vladavine anarhije..u vrijeme O.Odredi pojam i funkcije igre.igara.Koristi se kao sinonim za djelovanje covjeka iz zadovoljstva.(lovorov vijenac.Stoga razlikujemo igre kao „razigrano ponasanje“ i „igre sa pravilima“.da bi se proslavila berba grozdja.U Rimu dolazi do izopacenja igre (gladijatori.Objasni normativnu i zastitnu funkciju kulture.isticuci ono sto je znacajno i sto se u drustvu cijeni.hrabrosti.igra je sustina ljudskog opstanka i ne smije se tumaciti kao sredstvo kojim se prekracuje vrijeme.

Sport je takodje cesto sredstvo politike.Komercijalizacija.dostizanje transa.Kasnije je dokolica postala sinonim za odmor i mir..sto dovodi do toga da ogroman kapital ulazi u sport.Danas.Zbog toga.ono ostvaruje svoj svijet.U vrijeme fasizma sport je kontrolisan i sluzio je nacistickoj propagandi.*Igre prerusavanja – odavno prisutne kod svih naroda.. -Pojam se dovodi sa lat. 93.saleci se kroz masku).razmisljanjem.meditacijom.Masovni profesionalni sport.a postoje i ljudi.(pucke svecanosti.Dokolica je uslov za stvaralastvo.mogu da obave kod kuce.ljudi komuniciraju iz razlicitih razloga i na razlicite nacine.devijacija.Koje su to negativnosti u svijetu igre? -Prva negativnost koja se javila kod sporta jeste da je on postao paravojna vjezba. 94.U igri.sposobnost individue za mastanjem.Trening duha i tijela predstavlja osnov priprema za vojnu sluzbu.ona je oznacavala primirje i odmor ratnika. *Igre zanosa – za funkciju imaju potpuno napustanje stvarnosti.novca i pojave viska slobodnog vremena.namjestanja rezultata.takmicenja.Koriscenjem ovih medija.od drustvenog sistema. -Druga negativnost sastoji se u potpunom odvajanju sporta od svijeta rada..To je svijet realnog zivota djeteta.postoji mogucnost.kompjutera i svjetske mreze..maste. 92. -Ono se odlikuje sa tri osnovna svojstva: *sinonim je za dokolicu *dokolica je povezana sa obredima i svetkovinama.sport postaje zanimanje.70-ih godina se sportovi diferenciraju pod uticajem medija.svijet otkrica.Umjesto fizicke kulture.dolazi do masovnog bojkota najvecih svjetskih takmicenja poput Olimpijskih igara.. -Besposlenost se odredjuje kao potpuno odsustvo dokolice ili stanje potpune odvojenosti od nje. -Elektronska komunikacija obuhvata sve oblike komuniciranja za koje je potrebna elektronska podrska.dehumanizacija.koji iz svojih kuca ne moraju i ne zele da izadju.Sport prati huliganstvo navijackih grupa.Da bi se sto vise komercijalizovao uspjeh u sportu je prisutno sve vise prevare. *Djecja igra – ima posebnu funkciju. .To je dovelo do unosenja politike u sport.Dokolica predstavlja stanje koje je suprotno radu..rekreativnog sporta i amaterizma..organizacije.karnevali imali su za cilj da narod jedino na taj nacin saopsti svoj kriticki stav prema nosiocima vlasti i svjetovne i duhovne izrugujuci se.Objasni pojam slobodnog vremena(dokolice).Objasni znacaj elektronskih medija i globalizacije u oblasti komunikacije.ali taj huliganizam je prisutan i na samim sportskim terenima.Olaksana je trgovina.jer sve obaveze koje nose zivot i rad.Uvode se nova pravila.korupcije.zanosa. -Treca negativnost odnosi se na nasije koje je prisutno u sportu i oko sporta.Termin dokonicar nema isto znacenje i sadrzinu kao dokolicar – covijek koji uvijek pripada dokolicarskoj klasi.terminom otium koji se tumacio pogresno kao besposlicarstvo ili dokolicarstvo kao pogrdan izraz. *dokolica znaci mirovanje oruzja.kada postoji samo realnost igre.Velike korporacije nalaze svoje interese u oblasti sporta..Poistovjecuje se sa slobodom i kreativnoscu licnosti.

hevi metal pokreti.nego se odlikuje njegovom stvaralackom djelatnoscu. -Konformizam predstavlja nekriticko prihvatanje zahtjeva i normi neke grupe ili drustva od strane pojedinca.spitfire jakne.(obrijane glave.termin kojim se oznacava zbir individualnih osobina kojima se pojedinac odlikuje.vec samo njegov privid.Navedi razlicite pokrete mladih. .Pank je raskinuo sa tradicijom poistovjecivanja roka.Ona je bitna oznaka covjeka kao ljudskog bica koja mu nije data samim rodjenjem. -Opcinjenost nasiljem.odnosno kojim se razlikuje od ostalih.spremanost da se suprotstavi drugima i spremnost da se preuzme rizik za takav poduhvat.sto nekad prelazi u bunt. -Rok – ideologija slobode.. -Neki od pokreta su:pank.stavova.Nekonformizam nije u stvarnosti nikakvo stvaralastvo. 97. *kreacija – zadnja faza u razvoju licnosti kojom licnost stice potpunu autonomiju i stvaralacku slobodu iz cega proizilazi stvaranje novih vrijednosti. *elementarna socijalizacija – usvajanje tradicionalnih i osnovnih vrijednosti cime se stice status kojim se pojedinac ukljucuje u zivot zajednice. 95.politicke angazovanosti. 96.izrazava potrebu da negira postojece.Dokolica predstavlja vid egzistencije koji je dovrovoljno odabran kao najbolji nacin covjekove samorealizacije kroz njegovu stvaralacku aktivnost.maskirne pantalone.martinke).misljenja i htijenja izrazena nekritickim prihvatanjem konvencija. -Pop.Iskljucen je svaki fizicki rad.neautenticnost koja se ispoljava kroz pseudoosjecanja.protest protiv vrijednosti starijih i porodicne muzicke tradicije.kriterijumima i vrijednostima grupe.rok.Nije suprotna radu. -Pank – prva forma toka koja nije pocivala na ljubavnim pjesmama.To je jedan od nacina kojim pojedinac bjezi od autonomije i slobode.senzibiliteta. -Raznolikost polozaja mladih u okviru drustva dovodi i do formiranja razlicitih kulturnih podsistema ili subkulturnih modela.dnosno ponasanje prema mjeri.Nekonformista je u stalnom revoltu.odnosno razvija se staralacka individualnost. -Osnovne faze u razvoju licnosti su: *hominizacija – rodjenjem se donose genetske dispozicije koje se kroz zivot razvijaju u opste ljudske osobine.a ne da stvara novo.Objasni pojam licnosti i faze njenog razvoja.Definisi pojam i najznacajnija podrucja umjetnosti.-Dokolica podrazumijeva prirodnu sklonost koju licnost u sebi sadrzi.Ne bi bilo pravilno prihvatiti misljenje da je konformizam vrijednosno nizi od nekonformizma.. 98. -Licnost .iako u radu postoji nesto sto je suprotno dokolici.rasne ili politicke natrpeljivosti.Za nekonformistu je znacajna sposobnost za akciju i inicijativu. -Nekonformistu karakterise razvijena individualnost.potpuna sloboda javnog izrazavanja etnicke.duznosti i pritisaka.drustvenih okolnsti.Konformizam se tumaci kao drustvena mimikrija. *inkulturacija – aktivan odnos prema datim i stecenim kulturnim vrijednostima u zavisnosti od svojih opredjeljenja.Objasni pojam konformizma i nekonformizma.prvi put se cuje zenski glas muzicarki.umjetnicke ambicioznosti.seksa i zadovoljstva.

kreaciju.a kasnije i a muskarca. 100.turizma.Objasni pojam i mjesto luksuza u kulturi..Bila je ogranicena na izgled ljudi..Granice za zadovoljenje potreba variraju od jednog drustva do drugog.pripadnici elite.namjestaja. -Takodje ima funkciju katarze (kako je Aristotel naglasavao) – ociscenja od ruznog.disciplinovana.Javlja se u slobodnom ambijentu.psihoza.Moda je drustvena pojava.da najavi ono sto ce biti.odnosno onih koji podrzavaju novi trend. -Savremena podjela umjetnosti pocinje u zadnja dva vijeka : fine umjetnosti. *gradska(dinamicna). -Umjetnost se u svojim funkcijama razlikuje nekad i sad.Tu grupu cine predstavnici dzet-seta.muzicke ili sportske zvijezde.heroji.i od jedne epohe do druge.forme.i samo drustvo je proizvod i posljedica umjetnickih zamisli i uticaja. -U odredjenim perodima...slavili bogovi.nakit.a koje prevazilaze neki elementarni odnosno prosjecni minimum.do I svjetskog rata bila je vezana iskljucivo za zenu. -U antici je imala edukativnu funkciju. -Lalo je napravio klasifikaciju luksuza i nabrojao 5 osnovnih drustvenih oblika luksuza: *konfor *igre i sport . 101..neuroza.primjenjene umjetnosti.nacin cesljanja.-Umjetnost je sposobnost da se pomocu culnih simbola izrazi ljudski dozivljaj svijeta ili onoga sto bi svijet trebalo da bude.Objasni funkciju umjetnosti. -Funkcije mode nisu uvijek estetske vec su izraz drustvenog zivota:religiozna.Jos jedna funkcija ili zakonitost je izrazena kod mode: potreba drustvenih klasa i slojeva koji se nalazi na vecim polozajima da istaknu razliku prema nizim slojevima. -Ekonomske funkcije mode ogledaju se u tome sto postoje razliciti nivoi mode – podjela mode: * konfekcijska i visoka moda.Moda je danas usla u sfere dizajna.drustvo je neophodan ali nedovoljan uzrok za astanak i razvoj umjetnosti. -Moda je organizovana.odnosno sa stilom.Sa jedne strane.Takodje. -Umjetnost ima i funkciju vizije. -Pojam umjetnosti se tokom istorije znacajno mijenjaoUmjetnost prije svega oznacava slobodu.stil.popularne umjetnosti. 99.ili ukus vremena.Moda takvih slojeva se zadrzava sve dok ne predje na nize slojeve.kozmetiku.preko njenih formi prenosili su se mit i mitologija.kombinovane umjetnosti.hobija.umjetnost je bila u sluzbi magije.sredstava i simbola kao izraza autonomije umjetnika kojom on daje svoju sliku o stvarnosti..sloboda izbora.jer je kolektivna.sporta. -Osnovni predmet sociologije umjetnosti je da prouci uzajamni odnos i uslovljenost izmedju drustva sa jedne strane i umjetnosti sa druge strane.filmske.svakodnevnog ponasanja i zivotnih navika.plemstva...funkciju i podjelu mode.Odredi pojam.odjecu. *seoska (konzervativna).nalazi se grupa imitatora.erotska i ekonomska funkcija mode.da se distanciraju. -Moda danas oznacava trenutni ukus.Povezana je sa naukom i umjetnoscu.slobodu izbora tema.Suprotno inicijatorima.prati je jednakost. -Luksuz – drustvena kategorija.stresova putem lijepog.Ta grupa posjeduje odredjeni ugled sto garantuje da ce promjena koja se unosi imati odredjeni uspjeh.ratnicka.Vrsta aktivnosti i uzivanja koje su sracunate na zadovoljavanje materijalnih i duhovnih potreba.a sa druge strane.Predstavlja jednu drustvenu grupu koja inicira promjenu.kako umjetnost utice na drustvo..

lucki radnik. .konformizma.shodno svojim psihickim predispozicijama cak i kad imaju i odredjenu umjetnicku reputaciju.pa se moze smatrati da je umjetnost jedan visi oblik luksuza.socijalnim oblicima i nivoima jezika.Navedi bitne karakteristike boemstva... -Sa socioloskog aspekta.francuski pjesnik.sredstvo formiranja identiteta.Jezik je sredstvo kolektivne komunikacije i opstenja.mornar.tradicije i konvencionalnosti.iznenadjenja i skretanja paznje.privatnom. 103.Ovaj vid boemstva narasta u najagresivniji vid revolta.kroz svijet otpadnika.nikogovic..odnosno kao sredstvo komunikacije je ujedno i stvaralac drustva.Revolt je uperen protiv luksuza.Jezik je vezivno sredstvo.jezickim identitetom drustvenih grupa.pojedinim grupama i u okviru drustva uopste. *borba protiv ogranicenja slobode umjetnickog stvaralastva. -Jezik je neizostavni i jedan od osnovnih elemenata kulture.interesa.Kroz luksuz se ostvaruju i izvjesne umjetnicke zelje i sklonosti. *naturalisticki tip – vezan je za iluzornu srecu.cistote (samoubilackog nagona.kolektivna ubistva zaljubljanih parova zarad iluzorne srece raja.Zeljeli su da budu originalni i neobicni u svom nacinu zivota.dok drugi.Jezik je simbol i jedan od identifikacionih elemenata identiteta pojedinca.oplemenjivanje gradjevina.poluprivatnom zivotu..pijanstva.sredstvo za sticanje i prikazivanje znanja.Objasni pojam jezika i govora.egoizma.boemstvo je protivrjecna pojava i ona se ispoljava sljedecim karakteristikama: *boemstvo je vrsta reakcije odnosno pobuna protiv gradjanskog burzoaskog drustva.osnov duhovne i etnicke srodnosti medju ljudima. -Sociolingvistika (sociologija jezika) jeste grana lingvistike koja se bavi pitanjem svih odnosa jezika i drustva.a time i proizvod drustva. -Jezik i govor predstavljaju: sredstvo kolektivnog opstenja.Objasni pojam i tipove morala.) 102.drustvenim stavovima prema jeziku.romanticarskog ljubavnog zanosa. -Neki boemi su to radili i rade spontano. -U ovim oblicima luksuza dolazi do izrazaja veza izmedju luksuza i umjetnosti.pakostan i opasan covjek.. -Razlikuju se tri vrste boemstva polazeci od stila i socijalnih karakteristika: *romaticarski tip – predstavlja pobunu protiv gradjanskog nacina zivota.izazivanjem skandala.odbijanje stvarne srece.cesto se umjesto prirodnog dragog kamenja stvaraju umjetnicke imitacije od stakla...aristokratije.interakcije.brakova. *ekcentricnim i ekstravagantnim oblicima ponasanja (u umjetnickom..).pozlacivanje..pocetnici zele na taj nacin da skrenu paznju na sebe.Objasni tipove boemstva.strasti.duhovni zivot.*zbirke(kolekcije) *moda *umjetnost. *usmjerenost protiv malogradjanstine i njenih vrijednosti: pasivnog konformizma..sukob generacija je u osnovi revolta..sredstvo povezivanja ili razdvajanja u drustvu.poljoprivredni nadnicar. *gubitkom osjecanja odgovornosti i povlacenja iz prakticnog drustvenog zivota.lutalica. 104. 105.ali ti postupci poslije postizanja uspjeha gube na znacenju.grupe i drustva kao cjeline.ludila. *impresionisticki tip – olicenje je Rembo.).(npr.besposlicar.

-Filmska umjetnost je posebno drustveno uslovljena ali takodje ima veoma jak uticaj na drustvo i njegove pojedine djelove.Ima obavezujuci karakter ali nekada i imperativni.da ima dodir da stvarnim zivotom sa prirodnim tokom.Muzika cesto kroz svoje stilove ili podstilove karakterise odredjene subkulturne grupe.tezi se eksperimentisanju.Drustvena uslovljenost muzike i filma. -Avangarda je pojam koji je u nauku usao iz vojne terminologije i oznacava predstrazu.Moral se definise kao sistem normi koji odredjuje sto je dobro.a na drugoj strani postaje i posljedica pozorisnog izmisljanja i stvaralastva. -Muzika je oduvijek igrala veoma vaznu ulogu u drustvu. *imperativni moral ili normativni moral – zasniva se na obavezi postovanja proklamovanih propisa i imperativnih obaveza i duznosti *stvaralacki moral – moralni tip koji se uspostavlja sa stvaranjem novih drustvenih odnosa.-Moral je vrsta drustvene norme koja se odnosi na ljudsko ponasanje. -Zajednicka obiljezja avangardnog pokreta su: *Avangardna umjetnost ne posmatra sebe kao „mesiju“ koji ce spasiti svijet preko lijepog.odlikuje tradicionalnu porodicu.Medjutim.casna rijec. *moral vrline ili viteski moral – karakterisu ga vjernost.pravicnost. 107.Drustvena uslovljenost filma i pozorista.drustveni zivot ce.izvidnicu.odnos drustva i pozorista nije odnos istovjetnosti.uzivanju u sopstvenom luksuzu.U umjetnosti i kulturnom zivotu avangardom se oznacavaju zastupnici novih tendecija i pravaca koji su u scom nastojanju nepriznati.posebno mlade. -Sociologija drame i pozorista za osnovu ima drustvo i drustveni zivot. 108.novim formama kao i pristupom zivotu. *Stvaraju se i pronalaze nove forme umjetnickog izrazavanja. 106.govora i stvaralastva i brisanju svih ogranicenja. -Postoje moralni sistemi koji odlikuju neko drustvo u odredjenom vremenskom periodu ili su samo prisutni u drustvu kao sto su: *patrijarhalni moral – zasniva se na autoritetu najstarijeg clana porodice ili muskarca.U srednjem vijeku ovaj moralni tip je odlikovao vitezove.Prema tome.tehnoloskih i uopste kulturnih vrijednosti.takodje tezi se pokazati kako djelo nastaje. .pa zbog toga njegovo nepostovanje izaziva sankciju.Zasniva se na slobodi izrazavanja.novih naucnih.Ovaj tip morala se potencirao najprije u umjetnickim djelima.pa se tako odredjuje kako ljudi treba da rade i kako da se ponasaju u drustvu.one koji idu naprijed.Objasni najznacajnije karakteristike avangardne umjetnosti. -Danas se pod pojmom avangarde podrazumijevaju razlicite grupe i umjetnicki pravci povezani utvrdjenim programom i suprotstavljeni zvanicnoj kulturi.Razvoj muzike poslije II svjetskog rata usko je povezan sa razvojem drustva.Preko pojma avangarde umjetnici iskazuju suprotstavljanje tradiciji.Iskrenost. *Umjetnost avangarde smatra da ce novim sredstvima. -Filmska umjetnost je posebno drustveno uslovljena ali takodje ima veoma jak uticaj na drustvo i njegove pojedine djelove.odanost.seosku zajednicu i istorijski starija drustva.obraz.Ona zeli da bude u realnosti.rijesiti drustvene probleme i preporoditi svijet.Mladi preko muzike iskazuju svoj bunt.sluziti kao podsticaj za pozorisno stvaralastvo.stvaranju djela koja se e dovrsavaju.na jednoj strani.nego odnos dopunjavanja.odnosno sto je zlo. *utilitaristicki moral – zasnovan na licnoj koristi.posjedovanju.

Od muza i zene se ocekuje da se vole i postuju.Uloga muskarca i zene variraju od kulture do kulture.funkcionisu. .Objasni pojmove multikulturalizma i interkulturalizma.ravnopravna i punopravna razmjena.ali obrasci misljenja.podrszumijeva suodnos izmedju dviju ili vise kultura.U takvim porodicama se moze javiti nasilje i zlostavljanje..Predstavlja suprotnost harmonicnoj.javljaju se razliciti feministicki pokreti koji pokusavaju da objasne uzroke nejednakosti i predloze nacine za njihovo prevazilazenje.ne znaci i gubljenje vlastitog kulturnog identiteta.zive na istoj teritoriji.Tradicionalna kultura zasnovana je na njegovanju i odrzavanju takvih razlika u sistemu obrazovanja.i to na nacin koji podjednako uvazava razlicite kulture i postuje zasebne karakteristike manjinskih grupa. -Rodne razlike su rijetno neutralne.ali ne postoji poznati primjer drustva u kome su zene mocnije od muskaraca. 110.predrasude.i rod je znacajan uzrok drustvenog raslojavanja.Dakle.naravno.Shodno tome.obogacivanje i povezivanje..multikulturalizam je najnizi stepen veza izmedju etniciteta koji.ponasanja ostaju prisutni iz tradicionalne kulture veoma cesto kao stereotipi.109.dijaloga i uvazavanja izmedju razlicitih kultura.da posvecuju najvecu paznju svojoj djeci.doprinose razvoju i napretku porodice.Osnovni cilj multikulturalnih zamisli.Navedi razliku izmedju harmonicne i disharmonicne porodice..Socioloski posmatrano.prozimanje i povezivanje medju razlicitim kulturama jednog drustva.njihovo medjusobno dopunjavanje.ukljucuje i postovanje razlicitosti i vrijednosti svake od zasebnih kultura.rada. -Interkulturalizam predstavlja kulturnu politiku ciju sustinu cini uzajamnost.lijepo se slazu.Objasni rodnu ravnopravnost (nekad i sad).Zene u skoro svakoj kulturi snose veci dio odgovornosti za podizanje potomstva i rad u kuci.dok se muskarci po pravilu staraju o zaradama i izdrzavanju porodice. -Disharmonicna porodica je disfunkcionalna porodica.izborom seksualnih i bracnih partnera.Sve to.djelovanja..Odnosi su „zatgnuti“ i ispunjeni tenzijama.vaspitanju djece.raspolaganja svojinom.Multikulturalizam podrazumijeva neophodnost da se vodi racuna o razlicitosti.religijskih i nacionalnih zajednica.jeste sirenje tolerancije.ne smetajuci jedni drugima.. -Harmonicna porodica prestavlja onu porodicu ciji clanovi saradjuju. 111. -Multikulturalizam je eticko misljenje ili oblik politickog upravljanja koji u prvi plan stavlja miroljubivu koegzistenciju i toleranicju izmedju razlicitih kulturnih. -Savremena demokratizovana kultura pruza jednake sanse za sve..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->