P. 1
Talesov poucak

Talesov poucak

|Views: 509|Likes:
Published by Filip Ostojic

More info:

Published by: Filip Ostojic on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2013

pdf

text

original

VJEŽBA 9

Talesov poučak o proporcionalnim dužinama
Omjer dužina AB i CD je omjer njihovih duljina AB : CD uz pretpostavku da su mjerene istom mjernom jedinicom. Dužine AB i CD proporcionalne su ili razmjerne dužinama A1 B1 i C1D1 ako vrijedi AB : CD = A1 B1 : C1 D1 . 1. Nacrtajte kut sa vrhom u točki O. Nacrtajte dva paralelna pravca i označite sjecišta pravaca sa jednim krakom kuta sa A i B, a sjecišta sa drugim krakom kuta sa A1 i B1 . Mjerite duljine dužina na slici i ustanovite koje od njih su proporcionalne. Zapišite razmjere za koje ste ustanovili da su jednaki. Usporedite svoje zaključke sa ostalim učenicima. Dokaz provedite zajedno. 2. Koristeći dobivene razmjere izračunajte nepoznatu duljinu sa slike ako su pravci DB i EC paralelni: C a) b)
b = 4 cm b = 4 cm
B C B

a = 5 cm
A

a = 5 cm

c = 7 cm

D

A

x

E

x

D

AE = 13 cm

E

c)
A

d)
C

5 cm
C B

7 cm
B

x
E D

3 cm

AD = 13 cm

2 cm x

6 cm
E D A

3. Izračunajte CD

AB = 4 cm AE = 5 cm AC = 2 cm C

E

D B

A

4. Izračunajte DB . a)
V VB = 4 cm VC = 7 cm VA = 5 cm B D A C

V

b)
B D

AB = 3 cm CD = 4 cm VB = 2 cm A

C

Dužina duljine x zove se b) x = . Promotrite odsječke koje spojnice odsijecaju od kateta. BC = d . Što uočavate? Dokažite! . dužina a. c i d. Neka je T sjecište dužina DE i BC . Na zadanoj dužini AB konstruirajte točku koja je dijeli u omjeru 3 : 5. 9. AD = b. Odredite duljine stranica trokuta DCS pomoću duljina a. b 11. a b četvrta geometrijska proporcionala a c) x = . Konstruirajte pravokutni trokut i nad katetama konstruirajte prema van kvadrate. 12. Izračunajte CT . 13. b. Produžetci krakova trapeza sijeku se u točki S. Svaki vrh hipotenuze spojite s vrhom kvadrata koji je od njega najudaljeniji. Obrazložite. U paralelogramu stranice AB i BC imaju duljine 24 cm i 8 cm. Konstruirajte dužinu duljine: bc a2 a) x = . 14. U trapezu ABCD je AB = a. b. Točkom T povučena paralela sa stranicom AD siječe stranicu CD u točki E. 3 5 3 5 3 5⋅ 13 = 65 64 = 65 p q 8 2 = 64 8. c. Što zaključujete? Dokažite. b. c. Neka je ABCD konveksni četverokut i T bilo koja točka dijagonale AC . Trapez ABCD presijecite pravcem paralelnim sa osnovicama. Izračunajte x i y. DC = c. 24 x y 8 13 12 6. Promijeniti četverokut.VJEŽBA 9 5. Paralela povučena točkom T sa stranicom BC siječe stranicu AB u točki F. Promotrite odsječke tog pravca između krakova i dijagonala. Zadajte dužine duljina a. Mjerite udaljenosti i izračunajte TE AD + TF BC . 10. Stranica AB produžena je preko vrha B do točke E tako da je BE = 7 cm . Jesu li pravci p i q sa slike paralelni? a) 4 6 9 b) 8 9 12 5 q p 6 7. Što zaključujete? Dokažite.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->