P. 1
Talesov poucak

Talesov poucak

|Views: 509|Likes:
Published by Filip Ostojic

More info:

Published by: Filip Ostojic on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2013

pdf

text

original

VJEŽBA 9

Talesov poučak o proporcionalnim dužinama
Omjer dužina AB i CD je omjer njihovih duljina AB : CD uz pretpostavku da su mjerene istom mjernom jedinicom. Dužine AB i CD proporcionalne su ili razmjerne dužinama A1 B1 i C1D1 ako vrijedi AB : CD = A1 B1 : C1 D1 . 1. Nacrtajte kut sa vrhom u točki O. Nacrtajte dva paralelna pravca i označite sjecišta pravaca sa jednim krakom kuta sa A i B, a sjecišta sa drugim krakom kuta sa A1 i B1 . Mjerite duljine dužina na slici i ustanovite koje od njih su proporcionalne. Zapišite razmjere za koje ste ustanovili da su jednaki. Usporedite svoje zaključke sa ostalim učenicima. Dokaz provedite zajedno. 2. Koristeći dobivene razmjere izračunajte nepoznatu duljinu sa slike ako su pravci DB i EC paralelni: C a) b)
b = 4 cm b = 4 cm
B C B

a = 5 cm
A

a = 5 cm

c = 7 cm

D

A

x

E

x

D

AE = 13 cm

E

c)
A

d)
C

5 cm
C B

7 cm
B

x
E D

3 cm

AD = 13 cm

2 cm x

6 cm
E D A

3. Izračunajte CD

AB = 4 cm AE = 5 cm AC = 2 cm C

E

D B

A

4. Izračunajte DB . a)
V VB = 4 cm VC = 7 cm VA = 5 cm B D A C

V

b)
B D

AB = 3 cm CD = 4 cm VB = 2 cm A

C

Jesu li pravci p i q sa slike paralelni? a) 4 6 9 b) 8 9 12 5 q p 6 7. AD = b. b. 24 x y 8 13 12 6. 12. Stranica AB produžena je preko vrha B do točke E tako da je BE = 7 cm . Točkom T povučena paralela sa stranicom AD siječe stranicu CD u točki E. Obrazložite. Promijeniti četverokut. dužina a. Dužina duljine x zove se b) x = .VJEŽBA 9 5. DC = c. 9. BC = d . Svaki vrh hipotenuze spojite s vrhom kvadrata koji je od njega najudaljeniji. c. Neka je ABCD konveksni četverokut i T bilo koja točka dijagonale AC . U paralelogramu stranice AB i BC imaju duljine 24 cm i 8 cm. c i d. 14. Neka je T sjecište dužina DE i BC . 3 5 3 5 3 5⋅ 13 = 65 64 = 65 p q 8 2 = 64 8. Konstruirajte pravokutni trokut i nad katetama konstruirajte prema van kvadrate. Što zaključujete? Dokažite. c. 10. Paralela povučena točkom T sa stranicom BC siječe stranicu AB u točki F. Izračunajte x i y. Izračunajte CT . a b četvrta geometrijska proporcionala a c) x = . Konstruirajte dužinu duljine: bc a2 a) x = . Što zaključujete? Dokažite. Promotrite odsječke tog pravca između krakova i dijagonala. b 11. Zadajte dužine duljina a. Trapez ABCD presijecite pravcem paralelnim sa osnovicama. Mjerite udaljenosti i izračunajte TE AD + TF BC . Što uočavate? Dokažite! . Na zadanoj dužini AB konstruirajte točku koja je dijeli u omjeru 3 : 5. Promotrite odsječke koje spojnice odsijecaju od kateta. U trapezu ABCD je AB = a. Produžetci krakova trapeza sijeku se u točki S. Odredite duljine stranica trokuta DCS pomoću duljina a. 13. b. b.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->