Univerzitet u Sarajevu Pedagoški fakultet Odsjek za razrednu nastavu Akademska godina: 2011/2012.

Godina studija i semestar: Četvrta godina, VIII semestar Nastavni predmet: Metodika nastave matematike IV

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG ČASA IZ MATEMATIKE

Mentor:

Student:

Sarajevo, mart, 2012. god.

a-x=b. -razvijati pažnju. . . logičko i stvaralačko mišljenje. pamćenje. interes. urednost i tačnost pri izvođenju različitih zadataka.individualni oblik rada. CILJEVI I ZADACI: Ponoviti i proširiti znanje o jednačinama CILJ NASTAVNE JEDINICE: OBRAZOVNI ZADACI: oblika a+x=b.x-a=b Ponavljanje .ponoviti i proširiti znanje o pojmu jednačine. -razvijati sistematičnost. x-a=b. .metoda demonstracije. -ponoviti rješavanje matematičkih problema putem modeliranja jednačina.frontalni. zapažanje. . -uspješna primjena znanja pri rješavanju FUNKCIONALNI ZADACI: zadataka. SPECIFIČNI PODACI NASTAVNO PODRUČJE: NASTAVNA JEDINICA: PRETHODNA NASTAVNA JEDINICA: TIP NASTAVNOG ČASA: NASTAVNE METODE: Sabiranje i oduzimanje dvocifrenih brojeva Jednačine oblika a+x=b.metoda razgovora. kreativnost i motoriku. a-x=b.OPĆI PODACI ŠKOLA: RAZRED I ODJELJENJE: DATUM ODRŽAVANJA ČASA: REALIZATOR NASTAVNOG ČASA: MENTOR: OŠ ˝Mehmedalija Mak Dizdar˝ V1 15. OBLICI NASTAVNOG RADA: NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA: .x-a=b Jednačine oblika a+x=b.metoda usmenog izlaganja.x+a=b.x+a=b. 2012.a-x=b. 3. -osnovna nastavna sredstva. -ponoviti i usavršiti postupak određivanja nepoznate veličine. x+a=b. .

upornost ODGOJNI ZADACI: i strpljivost. -sticanje radnih navika. . . -jačanje osjećaja odgovornosti pri samostalnom obavljanju zadataka. Nakon toga razgovaram sa učenicima o . Nastavni čas počinje pregledom i analizom domaće zadaće. .-osposobljavati učenike za logičko zaključivanje.razvijati kulturu rada i njihov pozitivan odnos prema radu.razvijati preciznost. tačnost. . STRUKTURA NASTAVNOG ČASA: Pozdravljam učenike i predstavljam se: Ja UVODNI DIO ( 5 min ) sam Ilma Herenda i danas ću se sa vama družiti na času matematike.pripremiti učenike za daljnje napredovanje u savladavanju nastavnih sadržaja..navikavati učenike na urednost i preglednost. razvijati saradnju pri radu i ljubav prema matematici.

Šta sam napisala na tabli? .Kako ćemo odrediti nepoznati umanjenik? (Nepoznati umanjenik određujemo tako što saberemo razliku i umanjilac.nastavnom sadržaju koji su usvojili na prethodnom času iz matematike. -A ovdje? Šta je ovdje nepoznato? -Kako ćemo odrediti nepoznati umanjilac? (Nepoznati umanjilac određujemo tako što od umanjenika oduzmemo razliku).Šta nam je ovdje poznato.) -Kako ćemo odrediti nepoznati sabirak? Nepoznati sabirak ćemo odrediti tako što od zbira oduzmemo poznati sabirak.Šta nam je nepoznato? (Učenici odgovaraju na pitanja.) .Kako se nazivaju brojevi kod sabiranja? .Šta su to jednačine? Na tabli pišem a +x = b.) Na tabli pišem jednačinu oblika a – x = b. Pitam učenike: .Šta je nepoznato? (Nepoznat je umanjenik). a šta je nepoznato? . Pitam učenike: -Šta smo radili prošli čas? (Prošli čas smo radili jednačine.Kako ćemo izračunati prvi sabirak? Na tabli pišem x – a = b -Sada mi recite kako se zovu brojevi kod oduzimanja? -Šta je poznato u ovom primjeru? . Na tabli pišem x + a = b.Šta nam je ovdje poznato? . . . .

Govorim učenicima da ćemo raditi zadatke iz radne sveske. str.Kako ćemo odrediti nepoznati sabirak? x = 91 – 72 x = 19 Šta ćemo onda uraditi? (Provjerit ćemo da li smo dobro izračunali). 34. Pišem naslov na tabli. -Šta je poznato u ovom zadatku? Šta je Sandra kupila? .Koliko je platila farmerke? .Sandra je kupila farmerke i tene za 91 KM. Slijedi rad u radnoj sveski.Šta nam je onda nepoznato? (Ne znamo koliko je Sandra platila tene. Prozivam učenika koji pažljivo čita prvi zadatak.A koliko je Sandra ukupno potrošila? . GLAVNI DIO ( 30 min ) 1. Za farmerke je dala 72 KM. 72 + x = 91 Pitam učenika: .Šta predstavlja broj 72.Koliko je platila tene? . a šta broj 9? .Najava cilja časa: Danas ćemo ponoviti i proširiti naše znanje o jednačinama koje smo prethodnih časova radili.) -Šta mislite kako ćemo postaviti ovaj zadatak? Prozivam jednog učenika koji će izaći ispred table i napisati kako ćemo postaviti zadatak. Koliko je platila tene? Analiziramo zadatak. .

Šta nam je nepoznato? . 2. Otac i majka su odlučili da kupe Nađi kompjuterske igrice koje koštaju 83 KM.I šta nam još nedostaje? Pročitajte ponovo zadatak. Postavljam učenicima pitanja: . Obilazim druge učenike da provjerim da li su ispravno uradili zadatak. .Kako bi glasio odgovor? Odgovor: Sandra je platila tene 19 KM. . Prozivam jednog učenika koji čita naglas zadatak i izlazi ispred table da napiše rješenje..Kako ćemo to uraditi? Pr.) X = 83 – 60 X = 23 Provjera: .Šta je poznato u zadatku ? .Šta ćemo sljedeće uraditi? (Sabrat ćemo brojeve 32 i 28. Otac je dao 32 KM. Koliko je KM dao Nađin stric? Za vrijeme rada obilazim učenike da provjerim kako su uradili zadatak.) . a ostalo je dodao Nađin stric.Kako ćemo odrediti nepoznatu vrijednost? (Od broja 83 ćemo oduzeti broj 60. Slijedeći zadatak učenici rade samostalno.Šta mislite kako ćemo postaviti zadatak? Sa x označimo broj KM koji je dao stric te napišemo jednačinu: 32 + 28 +x = 83 Učenik piše na tabli postavku zadatka. majka 28 KM. 72 + 19 = 91 .Koliko je 32 + 28? (60) 60 + x = 83 .

Ostali učenici provjeravaju da li su dobro uradili.) . Riješi jednačine.Šta nam je poznato. Slijedi izrada sljedećeg zadatka iz radne sveske. Od kojeg broja treba oduzeti broj 7 da se dobije broj 5? Prozivam učenika da pročita zadatak i da riješi postavljeni zadatak na tabli. 4. Nakon toga učenici rade četvrti zadatak iz radne sveske.Kako ćemo riješiti jednačinu? .60 + 23 = 83 Odgovor: Nađin stric je dao 23 KM. a šta nepoznato? (Umanjenik je jednak zbiru razlike i umanjioca.) X–7=5 X=5+7 X = 12 Provjera: 12 – 7 = 5 Odgovor: Od broja 12 oduzmemo broj 7 pa dobijemo broj 5. . a) x – 45 = 39 b) 85 – x = 49 c) (56 + 23) + x = 100 Učenici prvenstveno rade samostalno u svojim radnim sveskama.Kako ćemo postaviti jednačinu? x–7=5 ( Znamo da nepoznati broj označavamo sa x. 3. a nakon toga jedno po jedno zapisuju rješenja jednačina na tabli. .

Jednačine oblika a + x = b. PLAN TABLE . god. 2012.a) x – 45 = 39 x = 39 + 45 x = 84 Provjera: 84 – 45 =39 b) 85 – x = 49 x = 85 – 49 x = 36 Provjera: 85 – 36 = 49 c) (56 + 23) + x = 100 79+ x = 100 x = 100 – 79 x = 21 Provjera: Školski rad + 21 = 100 79 14. x – a = b (Ponavljanje) Učenicima dijelim nastavne listiće sa ZAVRŠNI DIO ( 5-10 min ) zadacima. Ako zadatke ne završe na času uradit će za domaću zadaću. x + a = b. 03. a – x = b.

Matematika. Sarajevo Publishing.. 2006. Sarajevo... priručnik za peti razred devetogodišnje osnovne škole. B. udžbenik za peti razred devetogodišnje osnovne škole. Sarajevo Publishing. Sarajevo. 2006. Matematika.Literatura:  Jagodić. god.  Jagodić. god. Matematika. B. Sarajevo. B. Sarajevo Publishing. radna sveska za peti razred devetogodišnje osnovne škole.  Jagodić. 2006. Prilozi: . god.

 nastavni listovi za učenike. skica prikaza školske table. NASTAVNI LIST Ime i prezime: _______________________ Jednačine 1. Koliko je Ibro imao ovaca? . Ibro je od svog stada ovaca prodao 23 ovce i ostalo mu je 47 ovaca.

Ostalo je 46 učenika. Koji broj treba oduzeti od broja 95 da se dobije 29? 4. Na izletu je bilo 75 učenika. Majka i kćerka imaju zajedno 37 godina.2. Kćerki je 7 godina. Koliko godina ima majka? . Jedna grupa učenika je otišla ranije kući. Koliko je učenika otišlo ranije kući? 3.