Univerzitet u Sarajevu Pedagoški fakultet Odsjek za razrednu nastavu Akademska godina: 2011/2012.

Godina studija i semestar: Četvrta godina, VIII semestar Nastavni predmet: Metodika nastave matematike IV

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG ČASA IZ MATEMATIKE

Mentor:

Student:

Sarajevo, mart, 2012. god.

kreativnost i motoriku. x+a=b. SPECIFIČNI PODACI NASTAVNO PODRUČJE: NASTAVNA JEDINICA: PRETHODNA NASTAVNA JEDINICA: TIP NASTAVNOG ČASA: NASTAVNE METODE: Sabiranje i oduzimanje dvocifrenih brojeva Jednačine oblika a+x=b. interes. -ponoviti rješavanje matematičkih problema putem modeliranja jednačina.x+a=b. OBLICI NASTAVNOG RADA: NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA: .x+a=b.metoda demonstracije. -osnovna nastavna sredstva. .frontalni. -uspješna primjena znanja pri rješavanju FUNKCIONALNI ZADACI: zadataka. urednost i tačnost pri izvođenju različitih zadataka.a-x=b. pamćenje.x-a=b Ponavljanje .individualni oblik rada.ponoviti i proširiti znanje o pojmu jednačine. CILJEVI I ZADACI: Ponoviti i proširiti znanje o jednačinama CILJ NASTAVNE JEDINICE: OBRAZOVNI ZADACI: oblika a+x=b. .metoda razgovora.OPĆI PODACI ŠKOLA: RAZRED I ODJELJENJE: DATUM ODRŽAVANJA ČASA: REALIZATOR NASTAVNOG ČASA: MENTOR: OŠ ˝Mehmedalija Mak Dizdar˝ V1 15. .x-a=b Jednačine oblika a+x=b. a-x=b. . logičko i stvaralačko mišljenje. x-a=b. -razvijati sistematičnost. -ponoviti i usavršiti postupak određivanja nepoznate veličine. -razvijati pažnju. 2012. 3.a-x=b. zapažanje.metoda usmenog izlaganja. .

navikavati učenike na urednost i preglednost. -jačanje osjećaja odgovornosti pri samostalnom obavljanju zadataka. Nastavni čas počinje pregledom i analizom domaće zadaće. . .razvijati kulturu rada i njihov pozitivan odnos prema radu. tačnost.-osposobljavati učenike za logičko zaključivanje.pripremiti učenike za daljnje napredovanje u savladavanju nastavnih sadržaja. Nakon toga razgovaram sa učenicima o ..razvijati preciznost. STRUKTURA NASTAVNOG ČASA: Pozdravljam učenike i predstavljam se: Ja UVODNI DIO ( 5 min ) sam Ilma Herenda i danas ću se sa vama družiti na času matematike. . upornost ODGOJNI ZADACI: i strpljivost. . -sticanje radnih navika. razvijati saradnju pri radu i ljubav prema matematici.

nastavnom sadržaju koji su usvojili na prethodnom času iz matematike. a šta je nepoznato? . Pitam učenike: -Šta smo radili prošli čas? (Prošli čas smo radili jednačine.Šta nam je ovdje poznato? .) Na tabli pišem jednačinu oblika a – x = b. Na tabli pišem x + a = b.Šta sam napisala na tabli? .Kako se nazivaju brojevi kod sabiranja? . -A ovdje? Šta je ovdje nepoznato? -Kako ćemo odrediti nepoznati umanjilac? (Nepoznati umanjilac određujemo tako što od umanjenika oduzmemo razliku).) -Kako ćemo odrediti nepoznati sabirak? Nepoznati sabirak ćemo odrediti tako što od zbira oduzmemo poznati sabirak.Šta nam je ovdje poznato.Šta su to jednačine? Na tabli pišem a +x = b.Šta nam je nepoznato? (Učenici odgovaraju na pitanja.) .Kako ćemo izračunati prvi sabirak? Na tabli pišem x – a = b -Sada mi recite kako se zovu brojevi kod oduzimanja? -Šta je poznato u ovom primjeru? .Kako ćemo odrediti nepoznati umanjenik? (Nepoznati umanjenik određujemo tako što saberemo razliku i umanjilac. . Pitam učenike: .Šta je nepoznato? (Nepoznat je umanjenik). . .

str.Kako ćemo odrediti nepoznati sabirak? x = 91 – 72 x = 19 Šta ćemo onda uraditi? (Provjerit ćemo da li smo dobro izračunali).Koliko je platila tene? .Šta nam je onda nepoznato? (Ne znamo koliko je Sandra platila tene.Šta predstavlja broj 72. Prozivam učenika koji pažljivo čita prvi zadatak. 72 + x = 91 Pitam učenika: . Slijedi rad u radnoj sveski. Govorim učenicima da ćemo raditi zadatke iz radne sveske.Koliko je platila farmerke? . -Šta je poznato u ovom zadatku? Šta je Sandra kupila? . Koliko je platila tene? Analiziramo zadatak. .Najava cilja časa: Danas ćemo ponoviti i proširiti naše znanje o jednačinama koje smo prethodnih časova radili.Sandra je kupila farmerke i tene za 91 KM. Za farmerke je dala 72 KM. 34.A koliko je Sandra ukupno potrošila? .) -Šta mislite kako ćemo postaviti ovaj zadatak? Prozivam jednog učenika koji će izaći ispred table i napisati kako ćemo postaviti zadatak. GLAVNI DIO ( 30 min ) 1. Pišem naslov na tabli. a šta broj 9? .

. Prozivam jednog učenika koji čita naglas zadatak i izlazi ispred table da napiše rješenje. Obilazim druge učenike da provjerim da li su ispravno uradili zadatak..) .Koliko je 32 + 28? (60) 60 + x = 83 .Šta mislite kako ćemo postaviti zadatak? Sa x označimo broj KM koji je dao stric te napišemo jednačinu: 32 + 28 +x = 83 Učenik piše na tabli postavku zadatka. Otac je dao 32 KM.Kako bi glasio odgovor? Odgovor: Sandra je platila tene 19 KM.I šta nam još nedostaje? Pročitajte ponovo zadatak. . Koliko je KM dao Nađin stric? Za vrijeme rada obilazim učenike da provjerim kako su uradili zadatak.Šta nam je nepoznato? . 72 + 19 = 91 . a ostalo je dodao Nađin stric. Otac i majka su odlučili da kupe Nađi kompjuterske igrice koje koštaju 83 KM.Kako ćemo odrediti nepoznatu vrijednost? (Od broja 83 ćemo oduzeti broj 60. majka 28 KM.Šta je poznato u zadatku ? . Slijedeći zadatak učenici rade samostalno. Postavljam učenicima pitanja: .) X = 83 – 60 X = 23 Provjera: .Kako ćemo to uraditi? Pr. 2.Šta ćemo sljedeće uraditi? (Sabrat ćemo brojeve 32 i 28.

) . Nakon toga učenici rade četvrti zadatak iz radne sveske.Kako ćemo postaviti jednačinu? x–7=5 ( Znamo da nepoznati broj označavamo sa x. 4. a nakon toga jedno po jedno zapisuju rješenja jednačina na tabli.Kako ćemo riješiti jednačinu? . Slijedi izrada sljedećeg zadatka iz radne sveske.60 + 23 = 83 Odgovor: Nađin stric je dao 23 KM. Riješi jednačine. . . a šta nepoznato? (Umanjenik je jednak zbiru razlike i umanjioca. 3.Šta nam je poznato. Od kojeg broja treba oduzeti broj 7 da se dobije broj 5? Prozivam učenika da pročita zadatak i da riješi postavljeni zadatak na tabli. Ostali učenici provjeravaju da li su dobro uradili.) X–7=5 X=5+7 X = 12 Provjera: 12 – 7 = 5 Odgovor: Od broja 12 oduzmemo broj 7 pa dobijemo broj 5. a) x – 45 = 39 b) 85 – x = 49 c) (56 + 23) + x = 100 Učenici prvenstveno rade samostalno u svojim radnim sveskama.

god. x + a = b. x – a = b (Ponavljanje) Učenicima dijelim nastavne listiće sa ZAVRŠNI DIO ( 5-10 min ) zadacima. Jednačine oblika a + x = b. PLAN TABLE . a – x = b. 03.a) x – 45 = 39 x = 39 + 45 x = 84 Provjera: 84 – 45 =39 b) 85 – x = 49 x = 85 – 49 x = 36 Provjera: 85 – 36 = 49 c) (56 + 23) + x = 100 79+ x = 100 x = 100 – 79 x = 21 Provjera: Školski rad + 21 = 100 79 14. 2012. Ako zadatke ne završe na času uradit će za domaću zadaću.

. Matematika. B. 2006. god. B. Sarajevo Publishing. Matematika.. radna sveska za peti razred devetogodišnje osnovne škole. B. god. udžbenik za peti razred devetogodišnje osnovne škole. Matematika. Prilozi: .Literatura:  Jagodić. Sarajevo.. priručnik za peti razred devetogodišnje osnovne škole. Sarajevo Publishing.  Jagodić. Sarajevo Publishing.  Jagodić. 2006. 2006. Sarajevo. god. Sarajevo.

 nastavni listovi za učenike. Ibro je od svog stada ovaca prodao 23 ovce i ostalo mu je 47 ovaca. skica prikaza školske table. NASTAVNI LIST Ime i prezime: _______________________ Jednačine 1. Koliko je Ibro imao ovaca? .

Na izletu je bilo 75 učenika. Kćerki je 7 godina. Majka i kćerka imaju zajedno 37 godina.2. Koliko je učenika otišlo ranije kući? 3. Koliko godina ima majka? . Ostalo je 46 učenika. Koji broj treba oduzeti od broja 95 da se dobije 29? 4. Jedna grupa učenika je otišla ranije kući.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful