Univerzitet u Sarajevu Pedagoški fakultet Odsjek za razrednu nastavu Akademska godina: 2011/2012.

Godina studija i semestar: Četvrta godina, VIII semestar Nastavni predmet: Metodika nastave matematike IV

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG ČASA IZ MATEMATIKE

Mentor:

Student:

Sarajevo, mart, 2012. god.

kreativnost i motoriku.x+a=b. 3. CILJEVI I ZADACI: Ponoviti i proširiti znanje o jednačinama CILJ NASTAVNE JEDINICE: OBRAZOVNI ZADACI: oblika a+x=b. . zapažanje.a-x=b. x-a=b.x-a=b Ponavljanje . -osnovna nastavna sredstva. -ponoviti rješavanje matematičkih problema putem modeliranja jednačina.metoda razgovora. -razvijati pažnju. -uspješna primjena znanja pri rješavanju FUNKCIONALNI ZADACI: zadataka.metoda usmenog izlaganja.x-a=b Jednačine oblika a+x=b.a-x=b. 2012. OBLICI NASTAVNOG RADA: NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA: . SPECIFIČNI PODACI NASTAVNO PODRUČJE: NASTAVNA JEDINICA: PRETHODNA NASTAVNA JEDINICA: TIP NASTAVNOG ČASA: NASTAVNE METODE: Sabiranje i oduzimanje dvocifrenih brojeva Jednačine oblika a+x=b. . -ponoviti i usavršiti postupak određivanja nepoznate veličine. logičko i stvaralačko mišljenje.frontalni.ponoviti i proširiti znanje o pojmu jednačine. x+a=b. interes. .OPĆI PODACI ŠKOLA: RAZRED I ODJELJENJE: DATUM ODRŽAVANJA ČASA: REALIZATOR NASTAVNOG ČASA: MENTOR: OŠ ˝Mehmedalija Mak Dizdar˝ V1 15.individualni oblik rada. .x+a=b. a-x=b. -razvijati sistematičnost. . urednost i tačnost pri izvođenju različitih zadataka.metoda demonstracije. pamćenje.

pripremiti učenike za daljnje napredovanje u savladavanju nastavnih sadržaja.. . upornost ODGOJNI ZADACI: i strpljivost.razvijati kulturu rada i njihov pozitivan odnos prema radu.razvijati preciznost.navikavati učenike na urednost i preglednost.-osposobljavati učenike za logičko zaključivanje. tačnost. Nastavni čas počinje pregledom i analizom domaće zadaće. . -sticanje radnih navika. -jačanje osjećaja odgovornosti pri samostalnom obavljanju zadataka. Nakon toga razgovaram sa učenicima o . . STRUKTURA NASTAVNOG ČASA: Pozdravljam učenike i predstavljam se: Ja UVODNI DIO ( 5 min ) sam Ilma Herenda i danas ću se sa vama družiti na času matematike. . razvijati saradnju pri radu i ljubav prema matematici.

) Na tabli pišem jednačinu oblika a – x = b.Kako se nazivaju brojevi kod sabiranja? .Kako ćemo odrediti nepoznati umanjenik? (Nepoznati umanjenik određujemo tako što saberemo razliku i umanjilac.Šta su to jednačine? Na tabli pišem a +x = b.) . -A ovdje? Šta je ovdje nepoznato? -Kako ćemo odrediti nepoznati umanjilac? (Nepoznati umanjilac određujemo tako što od umanjenika oduzmemo razliku).nastavnom sadržaju koji su usvojili na prethodnom času iz matematike. . . Pitam učenike: -Šta smo radili prošli čas? (Prošli čas smo radili jednačine. Na tabli pišem x + a = b.Kako ćemo izračunati prvi sabirak? Na tabli pišem x – a = b -Sada mi recite kako se zovu brojevi kod oduzimanja? -Šta je poznato u ovom primjeru? .) -Kako ćemo odrediti nepoznati sabirak? Nepoznati sabirak ćemo odrediti tako što od zbira oduzmemo poznati sabirak.Šta nam je ovdje poznato? .Šta nam je nepoznato? (Učenici odgovaraju na pitanja.Šta sam napisala na tabli? . Pitam učenike: . a šta je nepoznato? . .Šta nam je ovdje poznato.Šta je nepoznato? (Nepoznat je umanjenik).

A koliko je Sandra ukupno potrošila? .Kako ćemo odrediti nepoznati sabirak? x = 91 – 72 x = 19 Šta ćemo onda uraditi? (Provjerit ćemo da li smo dobro izračunali). 34.Koliko je platila farmerke? . Slijedi rad u radnoj sveski.Šta nam je onda nepoznato? (Ne znamo koliko je Sandra platila tene. Prozivam učenika koji pažljivo čita prvi zadatak. 72 + x = 91 Pitam učenika: . Govorim učenicima da ćemo raditi zadatke iz radne sveske.Koliko je platila tene? .Najava cilja časa: Danas ćemo ponoviti i proširiti naše znanje o jednačinama koje smo prethodnih časova radili. -Šta je poznato u ovom zadatku? Šta je Sandra kupila? .) -Šta mislite kako ćemo postaviti ovaj zadatak? Prozivam jednog učenika koji će izaći ispred table i napisati kako ćemo postaviti zadatak. Pišem naslov na tabli. GLAVNI DIO ( 30 min ) 1.Šta predstavlja broj 72. Koliko je platila tene? Analiziramo zadatak.Sandra je kupila farmerke i tene za 91 KM. Za farmerke je dala 72 KM. . a šta broj 9? . str.

I šta nam još nedostaje? Pročitajte ponovo zadatak. majka 28 KM.Kako bi glasio odgovor? Odgovor: Sandra je platila tene 19 KM. .) . a ostalo je dodao Nađin stric. Otac i majka su odlučili da kupe Nađi kompjuterske igrice koje koštaju 83 KM.Kako ćemo to uraditi? Pr.Šta je poznato u zadatku ? .Koliko je 32 + 28? (60) 60 + x = 83 .Šta nam je nepoznato? .) X = 83 – 60 X = 23 Provjera: . 72 + 19 = 91 . Prozivam jednog učenika koji čita naglas zadatak i izlazi ispred table da napiše rješenje.Šta ćemo sljedeće uraditi? (Sabrat ćemo brojeve 32 i 28. .. Obilazim druge učenike da provjerim da li su ispravno uradili zadatak. 2.Šta mislite kako ćemo postaviti zadatak? Sa x označimo broj KM koji je dao stric te napišemo jednačinu: 32 + 28 +x = 83 Učenik piše na tabli postavku zadatka. Koliko je KM dao Nađin stric? Za vrijeme rada obilazim učenike da provjerim kako su uradili zadatak. Otac je dao 32 KM. Postavljam učenicima pitanja: . Slijedeći zadatak učenici rade samostalno.Kako ćemo odrediti nepoznatu vrijednost? (Od broja 83 ćemo oduzeti broj 60.

60 + 23 = 83 Odgovor: Nađin stric je dao 23 KM. Nakon toga učenici rade četvrti zadatak iz radne sveske.) X–7=5 X=5+7 X = 12 Provjera: 12 – 7 = 5 Odgovor: Od broja 12 oduzmemo broj 7 pa dobijemo broj 5.Kako ćemo riješiti jednačinu? . 4. Riješi jednačine. Slijedi izrada sljedećeg zadatka iz radne sveske.) . . 3. a nakon toga jedno po jedno zapisuju rješenja jednačina na tabli. a šta nepoznato? (Umanjenik je jednak zbiru razlike i umanjioca. Ostali učenici provjeravaju da li su dobro uradili. .Šta nam je poznato.Kako ćemo postaviti jednačinu? x–7=5 ( Znamo da nepoznati broj označavamo sa x. Od kojeg broja treba oduzeti broj 7 da se dobije broj 5? Prozivam učenika da pročita zadatak i da riješi postavljeni zadatak na tabli. a) x – 45 = 39 b) 85 – x = 49 c) (56 + 23) + x = 100 Učenici prvenstveno rade samostalno u svojim radnim sveskama.

a – x = b. 03. 2012. PLAN TABLE .a) x – 45 = 39 x = 39 + 45 x = 84 Provjera: 84 – 45 =39 b) 85 – x = 49 x = 85 – 49 x = 36 Provjera: 85 – 36 = 49 c) (56 + 23) + x = 100 79+ x = 100 x = 100 – 79 x = 21 Provjera: Školski rad + 21 = 100 79 14. god. x + a = b. Jednačine oblika a + x = b. x – a = b (Ponavljanje) Učenicima dijelim nastavne listiće sa ZAVRŠNI DIO ( 5-10 min ) zadacima. Ako zadatke ne završe na času uradit će za domaću zadaću.

Sarajevo Publishing. B. 2006. Sarajevo Publishing.. Sarajevo. Prilozi: . Matematika.  Jagodić. udžbenik za peti razred devetogodišnje osnovne škole. Sarajevo Publishing.  Jagodić. Sarajevo. B. god. god. Sarajevo. priručnik za peti razred devetogodišnje osnovne škole. Matematika. radna sveska za peti razred devetogodišnje osnovne škole.. 2006.. B. god. Matematika.Literatura:  Jagodić. 2006.

 nastavni listovi za učenike. NASTAVNI LIST Ime i prezime: _______________________ Jednačine 1. Koliko je Ibro imao ovaca? . skica prikaza školske table. Ibro je od svog stada ovaca prodao 23 ovce i ostalo mu je 47 ovaca.

Ostalo je 46 učenika. Koji broj treba oduzeti od broja 95 da se dobije 29? 4. Na izletu je bilo 75 učenika. Jedna grupa učenika je otišla ranije kući.2. Kćerki je 7 godina. Koliko je učenika otišlo ranije kući? 3. Majka i kćerka imaju zajedno 37 godina. Koliko godina ima majka? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful