Srebrne svirale Dragutin Tadijanović 1. O piscu Dragutin Tadijanović rođen je u Postušju, kod Slavonskog Broda 4.11.1905.

u siromašnoj i brojnoj porodici. Osnovnu školu je polazio u Podvinju, susjednom selcu. Mir ranih đačkih dana poremetio je Drugi svjetski rat koji je ubrzo odvukao njegovog oca na frontu. U tim godinama, kao desetogodišnji dječak, prvi put se susreo sa gradom. Gimnaziju je polazio u Slavonskom Brodu, a univerzitetski je studij započeo 1925. na gospodarsko - šumarskom fakultetu u Zagrebu. 1929 prešao je na Filozofski fakultet u kojemu je diplomirao. U posljednjim je godinama studija živio u đačkom domu u Runjaninovoj ulici i radio kao korektor Narodnih novina. Poslije Drugog svijetskog rata Tadijanović je bio urednik najprije u Nakladnom zavodu Hrvatske, a zatim u izdavačkom poduzeću Zora do 1958. U proljeće 1953. izabran je za dopisnog, a 1965. za pravog člana JAZU - a. U jesen 1953. postao je direktor Akademijina instituta za književnost. Tu dužnost vrši i dan danas. Njegova najznačajnija djela su knjige pjesama Lirika, Sunce nad oranicama, Pepeo srca, Dani djetinjstva, Tuga zemlje, Pjesme, Intimna izložba crteža iz Raba, i sabrane pjesme Blagdan Žetve, Srebrne svirale i Prsten. 2. Primjeri pjesama po tematskim ciklusima a) pejzažne: Pozdrav u šumi, Rano sunce u šumi, Večer, Pjesma o dunji i ptici, Noć bez jablana b) intimna: Lutanje, Pjesma o čovjeku i suncu, Stope u snijegu, Kišoviti dani, Pustoš c) ljubav: Rastanak u jesen, Ogledala sreće, Kad prolaziš iznenada, Ti i moje srce, Susret d) djetinjstvo: Gdje su mladi dani, Mladić u trsju tužan, Moje igračke, Računska zadaća, Nosim sve tvorbe, a magarac nisam 3. Po jedna interpretirana pjesma iz svakoga ciklusa a) pejzažna Pozdrav u šumi Tema : Opis šume Osjećaji : divljenje, sreća, zanesenost Pjesničke slike : a) vizualne : zelena šuma, korijenje crno b) akustične : šuštanje lišća c) taktilne : pod rosom savija, tvoje hladne izvore

crna zemlja. jednostih (2. opkračenjem. tuga. sitne zvjezdice c) taktilne : suh snijeg Motivi : gradske ulice. dvostih (4. cesta. zanos. stope Stih : slobodni Strofa : peterostih (1. nježnost Pjesničke slike : a) vizualne : kad prolaze cestom.strofa).d) olfaktivne : ovo jutro mirisno Motivi : zelena šuma. drže se za ruke nježno Motivi : mladić i djevojka. nepravilnom rimom. četverostih (2. brojem stihova u strofama. strofa). asonancom b) intimna Stope u snijegu Tema : Opis zimske večeri Osjećaji : zanos. sitne zvjezdice.strofa).strofa). trostih (3. jednostih (5. sjeta Pjesničke slike : a) vizualne : svjetiljke su žuto gorjele. radost . asonancom. veselo gleda c) taktilne : ruka je djevojke topla. strofa) Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom. stabla Stih : slobodni Strofa : šesterostih (1. izražajnim sredstvima. brojem stihova u strofama.strofa) Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom.strofa). inverzijom c) ljubav Ogledala sreće Tema : Ljubav mladića i djevojke Osjećaji : ljubav. i 3.

dvostih (3. slatki časovi Stih : slobodni Strofa : dvostih (1..strofa). izražajnim sredstvima. različitim brojem stihova u strofama i samim brojem strofa. asonance i personifikacije). Upravo jednostavnost krasi Tadijanovićeve pjesme! .3. Ritam se još ostvaruje raznim izražajnim sredstvima (kao što su epiteti. metafore. brojem stihova u strofama. tuga žaljenje Pjesničke slike : a) vizualne : noći zvijezda.Stih : slobodni Strofa : četverostih (1. Stil Dragutina Tadijanovića Dragutin Tadijanovićev stil je veoma slikovit. rasporedom stihova u strofama. izborom riječi. inverzijom 4. žutu zvijezdu c) taktilne : krupnu zvijezdu Motivi : dani djetinjstva. Izbor riječi je jednostavan i u svakoj pjesmi sličan. zvijezde. koji ujedno pridonosi ritmu pjesama. asonancom d) djetinjstvo Gdje su mladi dani Tema : Sjećanje na djetinjstvo Osjećaji : sjeta.strofa) Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom. četverostih (2.strofa) Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom.strofa). Voli koristiti slobodni stih. rasporedom stihova. inverzije. i 2. i 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful