Srebrne svirale Dragutin Tadijanović 1. O piscu Dragutin Tadijanović rođen je u Postušju, kod Slavonskog Broda 4.11.1905.

u siromašnoj i brojnoj porodici. Osnovnu školu je polazio u Podvinju, susjednom selcu. Mir ranih đačkih dana poremetio je Drugi svjetski rat koji je ubrzo odvukao njegovog oca na frontu. U tim godinama, kao desetogodišnji dječak, prvi put se susreo sa gradom. Gimnaziju je polazio u Slavonskom Brodu, a univerzitetski je studij započeo 1925. na gospodarsko - šumarskom fakultetu u Zagrebu. 1929 prešao je na Filozofski fakultet u kojemu je diplomirao. U posljednjim je godinama studija živio u đačkom domu u Runjaninovoj ulici i radio kao korektor Narodnih novina. Poslije Drugog svijetskog rata Tadijanović je bio urednik najprije u Nakladnom zavodu Hrvatske, a zatim u izdavačkom poduzeću Zora do 1958. U proljeće 1953. izabran je za dopisnog, a 1965. za pravog člana JAZU - a. U jesen 1953. postao je direktor Akademijina instituta za književnost. Tu dužnost vrši i dan danas. Njegova najznačajnija djela su knjige pjesama Lirika, Sunce nad oranicama, Pepeo srca, Dani djetinjstva, Tuga zemlje, Pjesme, Intimna izložba crteža iz Raba, i sabrane pjesme Blagdan Žetve, Srebrne svirale i Prsten. 2. Primjeri pjesama po tematskim ciklusima a) pejzažne: Pozdrav u šumi, Rano sunce u šumi, Večer, Pjesma o dunji i ptici, Noć bez jablana b) intimna: Lutanje, Pjesma o čovjeku i suncu, Stope u snijegu, Kišoviti dani, Pustoš c) ljubav: Rastanak u jesen, Ogledala sreće, Kad prolaziš iznenada, Ti i moje srce, Susret d) djetinjstvo: Gdje su mladi dani, Mladić u trsju tužan, Moje igračke, Računska zadaća, Nosim sve tvorbe, a magarac nisam 3. Po jedna interpretirana pjesma iz svakoga ciklusa a) pejzažna Pozdrav u šumi Tema : Opis šume Osjećaji : divljenje, sreća, zanesenost Pjesničke slike : a) vizualne : zelena šuma, korijenje crno b) akustične : šuštanje lišća c) taktilne : pod rosom savija, tvoje hladne izvore

strofa) Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom. radost . nježnost Pjesničke slike : a) vizualne : kad prolaze cestom.d) olfaktivne : ovo jutro mirisno Motivi : zelena šuma. zanos. četverostih (2. asonancom. i 3. izražajnim sredstvima. dvostih (4. sitne zvjezdice c) taktilne : suh snijeg Motivi : gradske ulice. tuga. jednostih (2. brojem stihova u strofama.strofa). stabla Stih : slobodni Strofa : šesterostih (1. cesta. asonancom b) intimna Stope u snijegu Tema : Opis zimske večeri Osjećaji : zanos. sitne zvjezdice. opkračenjem. veselo gleda c) taktilne : ruka je djevojke topla.strofa).strofa). crna zemlja. jednostih (5. nepravilnom rimom.strofa) Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom. strofa). brojem stihova u strofama. drže se za ruke nježno Motivi : mladić i djevojka. trostih (3. inverzijom c) ljubav Ogledala sreće Tema : Ljubav mladića i djevojke Osjećaji : ljubav.strofa). stope Stih : slobodni Strofa : peterostih (1. sjeta Pjesničke slike : a) vizualne : svjetiljke su žuto gorjele.

rasporedom stihova u strofama. Stil Dragutina Tadijanovića Dragutin Tadijanovićev stil je veoma slikovit. tuga žaljenje Pjesničke slike : a) vizualne : noći zvijezda. asonance i personifikacije). Ritam se još ostvaruje raznim izražajnim sredstvima (kao što su epiteti.strofa). Upravo jednostavnost krasi Tadijanovićeve pjesme! . koji ujedno pridonosi ritmu pjesama. rasporedom stihova. izborom riječi. dvostih (3. i 2. različitim brojem stihova u strofama i samim brojem strofa. slatki časovi Stih : slobodni Strofa : dvostih (1. i 4. zvijezde. brojem stihova u strofama.strofa) Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom. asonancom d) djetinjstvo Gdje su mladi dani Tema : Sjećanje na djetinjstvo Osjećaji : sjeta.3.strofa). metafore.. inverzije. inverzijom 4. Izbor riječi je jednostavan i u svakoj pjesmi sličan.strofa) Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom.Stih : slobodni Strofa : četverostih (1. četverostih (2. izražajnim sredstvima. Voli koristiti slobodni stih. žutu zvijezdu c) taktilne : krupnu zvijezdu Motivi : dani djetinjstva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful