Srebrne svirale Dragutin Tadijanović 1. O piscu Dragutin Tadijanović rođen je u Postušju, kod Slavonskog Broda 4.11.1905.

u siromašnoj i brojnoj porodici. Osnovnu školu je polazio u Podvinju, susjednom selcu. Mir ranih đačkih dana poremetio je Drugi svjetski rat koji je ubrzo odvukao njegovog oca na frontu. U tim godinama, kao desetogodišnji dječak, prvi put se susreo sa gradom. Gimnaziju je polazio u Slavonskom Brodu, a univerzitetski je studij započeo 1925. na gospodarsko - šumarskom fakultetu u Zagrebu. 1929 prešao je na Filozofski fakultet u kojemu je diplomirao. U posljednjim je godinama studija živio u đačkom domu u Runjaninovoj ulici i radio kao korektor Narodnih novina. Poslije Drugog svijetskog rata Tadijanović je bio urednik najprije u Nakladnom zavodu Hrvatske, a zatim u izdavačkom poduzeću Zora do 1958. U proljeće 1953. izabran je za dopisnog, a 1965. za pravog člana JAZU - a. U jesen 1953. postao je direktor Akademijina instituta za književnost. Tu dužnost vrši i dan danas. Njegova najznačajnija djela su knjige pjesama Lirika, Sunce nad oranicama, Pepeo srca, Dani djetinjstva, Tuga zemlje, Pjesme, Intimna izložba crteža iz Raba, i sabrane pjesme Blagdan Žetve, Srebrne svirale i Prsten. 2. Primjeri pjesama po tematskim ciklusima a) pejzažne: Pozdrav u šumi, Rano sunce u šumi, Večer, Pjesma o dunji i ptici, Noć bez jablana b) intimna: Lutanje, Pjesma o čovjeku i suncu, Stope u snijegu, Kišoviti dani, Pustoš c) ljubav: Rastanak u jesen, Ogledala sreće, Kad prolaziš iznenada, Ti i moje srce, Susret d) djetinjstvo: Gdje su mladi dani, Mladić u trsju tužan, Moje igračke, Računska zadaća, Nosim sve tvorbe, a magarac nisam 3. Po jedna interpretirana pjesma iz svakoga ciklusa a) pejzažna Pozdrav u šumi Tema : Opis šume Osjećaji : divljenje, sreća, zanesenost Pjesničke slike : a) vizualne : zelena šuma, korijenje crno b) akustične : šuštanje lišća c) taktilne : pod rosom savija, tvoje hladne izvore

strofa). drže se za ruke nježno Motivi : mladić i djevojka. tuga. stope Stih : slobodni Strofa : peterostih (1.strofa). jednostih (5.strofa) Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom.strofa). opkračenjem. cesta. stabla Stih : slobodni Strofa : šesterostih (1. strofa) Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom. brojem stihova u strofama. zanos. i 3. izražajnim sredstvima. četverostih (2. sjeta Pjesničke slike : a) vizualne : svjetiljke su žuto gorjele.strofa). dvostih (4. veselo gleda c) taktilne : ruka je djevojke topla. jednostih (2. nježnost Pjesničke slike : a) vizualne : kad prolaze cestom. brojem stihova u strofama. nepravilnom rimom. asonancom b) intimna Stope u snijegu Tema : Opis zimske večeri Osjećaji : zanos. sitne zvjezdice. asonancom. radost . inverzijom c) ljubav Ogledala sreće Tema : Ljubav mladića i djevojke Osjećaji : ljubav.d) olfaktivne : ovo jutro mirisno Motivi : zelena šuma. crna zemlja.strofa). trostih (3. sitne zvjezdice c) taktilne : suh snijeg Motivi : gradske ulice.

i 4. Stil Dragutina Tadijanovića Dragutin Tadijanovićev stil je veoma slikovit.strofa) Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom. izražajnim sredstvima. izborom riječi. inverzije. Izbor riječi je jednostavan i u svakoj pjesmi sličan.Stih : slobodni Strofa : četverostih (1.strofa).strofa). inverzijom 4. četverostih (2. zvijezde. koji ujedno pridonosi ritmu pjesama.. slatki časovi Stih : slobodni Strofa : dvostih (1. rasporedom stihova u strofama. dvostih (3. rasporedom stihova. brojem stihova u strofama. Voli koristiti slobodni stih. Upravo jednostavnost krasi Tadijanovićeve pjesme! . različitim brojem stihova u strofama i samim brojem strofa. tuga žaljenje Pjesničke slike : a) vizualne : noći zvijezda. asonancom d) djetinjstvo Gdje su mladi dani Tema : Sjećanje na djetinjstvo Osjećaji : sjeta.3. i 2. asonance i personifikacije). Ritam se još ostvaruje raznim izražajnim sredstvima (kao što su epiteti. metafore.strofa) Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom. žutu zvijezdu c) taktilne : krupnu zvijezdu Motivi : dani djetinjstva.