P. 1
Red

Red

|Views: 257|Likes:
Published by LS

More info:

Published by: LS on Apr 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2015

pdf

text

original

Matematički fakultet u Beogradu

Seminarski rad iz metodike nastave matematike 2

Brojni red

Profesor Zoran Lučić

Beograd 2008

Student Stamenković Tanja

Uvod
Brojnim redovima ljudi su se bavili od nastanka matematike. Zbir beskonačnog geometrijskog reda količnika manjeg od 1 izračunao je još Arhimed. Divergenciju ∞ 1 harmoniskog reda ∑ odredio je 1650 god. italijanski naučnik Mengoli. Njutn se k =1 k bavio stepenim redovima 1665 god. Smatrao je da se svaka funkcija može predstaviti stepenim redom. Međutim, teorija redova počinje da se razvija sa radovima Gausa 1812 god. i Bolcana 1817 god., a Koši je 1821 god. definisao definicuju konvergencije reda i dao osnovne teoreme.

2

. Koje bi bilo resenje reda koji ima beskonačno članova npr. 3 .. zbir brojeva 1. 2... или функције. Објекти a1 . могу означавати бројеве. понекад. ред матрице.Pojam reda Red je rezultat nekog zbira. a1 + a 2 . Na ovom primeru to bi izgledalo ovako Pojam i svojstva brojnog reda Ред је збир математичких објеката ai тј. (1) Izraz (1) naziva se beskonačnim brojnim redom.. ред вектора.. Na primer. Већ према томе шта су му чланови. 3 i 4 je 10. итд.. + a n + .. i piše se 1+2+3+4=10. a2 . Operacija zbira se takodje moze izraziti koristeci oznaku ∑ gde se za donji broj uzima pocetna vrednost. или векторе.. који се називају чланови реда.. a gornji krajna vrednost.. развијеног записа реда. an . ред може бити нумерички ред.. Brojevi koji se sabiraju nazivaju se činioci. Уместо наведеног.. или матрице. функционални ред. још краће ∑a k ∑a k =1 ∞ k = a1 + a2 + a3 + .. + an + .. често се наводи скраћени запис ∑a k =1 ∞ k или.

u ovom primeru to bi bila bila Druga parcijalna suma je suma prvi dva člana reda. Loranov red) ali i oblik Primeri: Ispitati konvergenciju i odrediti sumu redova: 1. Zbir prva dva člana reda je Zbir prva tri člana reda je Zbir prva četiri člana reda je Zbir prva pet člana reda je Ove pojedinačne sume reda nazivaju se parcijalnim zbirovima ili parcijalnim sumama reda (1). u ovom primeru to bi Treća parcijalna suma je suma prvi tri člana reda. Parcijalne sume reda označava sa malo slovo S n gde n označava zbir n članova reda. Red može imati i oblik (npr. ∑ k ( k + 1) .Ako izračunamo zbir prvih nekoliko članova reda posmatrajmo šta se desava. k =1 ∞ 1 4 . u ovom primeru to bi bila itd. a ako red nije konvergentan. onda kažemo da je n →∞ n →∞ k =1 n divergentan. Ako postoji konačna granična vrednost lim S n = S gde je S n = a1 + a2 + . U tom slučaju se piše S = lim S n = lim ∑ ak .. n→∞ Definicija 1 onda za red (1) kažemo da je konvergentan i da mu zbir iznosi S.. + an . Prva parcijalna suma je prvi član sume.

1− q Ako je q < 1 Ako je q > 1 Ako je q = 1 Ako je q = −1 S = lim S n = lim a ⋅ n →∞ 1 − q n +1 a = i red je konvergentan. tada je lim rn = 0 . = ∑ am + k k =1 ∞ Ovaj red ćemo zvati ostatkom reda (1) posle m-tog člana i označavati sa rm .( geometrijski red ) Rešenje: n -ta parcijalna suma je Sn = a ⋅ 1 − q n +1 .. n →∞ S n = a ( n + 1) . Stav 1 1.Rešenje: ∞ 1 1 1 ∑ k ( k + 1) = 1⋅ 2 + 2 ⋅ 3 + k =1 + 1 + n ( n + 1) n -ta parcijalna suma je: 1 1 1 ⎛ 1⎞ ⎛1 1⎞ Sn = + + + = ⎜1 − ⎟ + ⎜ − ⎟ + 1⋅ 2 2 ⋅ 3 n ( n + 1) ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 3 ⎠ 1 ⎞ 1 ⎛1 +⎜ − . ⎟ = 1− n +1 ⎝ n n +1 ⎠ 1 ⎞ ⎛ S = lim S n = lim ⎜1 − ⎟ =1 n →∞ n →∞ ⎝ n +1⎠ Zaključujemo da je red konvergentan i da mu je sima S = 1 . 2. Uporedo sa redom (1) posmatrajmo red am +1 + am + 2 + .. tj. n = 2k + 1 divergentan je. ⎧ 0. n = 2k Sn = ⎨ red nema graničnu vrednost i ⎩ a.. oba reda su ili konvergentni ili divergentni. 2. ∑ aq k =0 ∞ k = a + aq + aq 2 + + aq n + . Ako je red konvergentan i ako je rn = k = n +1 ∑a ∞ k njegov ostatak. + am + k + . S = lim S n = ∞ i red je divergentan. n →∞ Dokaz: 5 .. n →∞ n →∞ 1− q 1− q S = lim S n = ∞ i red je divergentan. Red i njegov ostakak su ekvikonvergentni.

+ am + k reda (2) označićemo sa S k' . Očito je S k' = S m + k − S m Ako k →∞ je lim S k →∞ m+k =S. 1 a ne i dovoljan za konvergenciju reda... + am reda (1) označićemo sa S m . n→∞ Teorema Dokaz: Kako je Sn = a1 + a2 + n →∞ n →∞ n →∞ n ←∞ an i S n −1 = a1 + a2 + an −1 . Ako red konvergira onda je: lim an = lim( S n − S n −1 ) = lim S n − lim S n −1 = S − S = 0 . p ∈ Ν sledi | an +1 + an + 2 + . U tim problemima osnovnu ulogu igra tačnost ocenjivanja. Iz lim S k →∞ ' k = S ' sledi ' lim Sm+k = S + Sm 2. koje zasnivamo na oceni ostatka reda. + an + p |< ε ) . a dokazali smo da je n →∞ n →∞ n red divergentan.. rn je apsolutna greška aproksimacije S ≈ Sn ..1. p ∈ Ν )(n > n0 ⇒| an +1 + an + 2 + . Na primeru harmoniskog reda možemo da uočimo da je izloženi uslov potreban. Kako je S n + rn = S ⇔ rn = S − Sn onda je lim rn = S − lim Sn = S − S = 0 . Jedna od glavnih primena teorije redova je približno izračunavanje veličina. lim a n = lim = 0 . Potreban uslov za konvergenciju reda je da lim a n = 0 . čineći pri tom grešku rn . dobijamo a n = S n − S n −1 .. Onda je lim S k →∞ ' k = S − Sm . a parcijalnu sumu am +1 + am + 2 + . 6 . Simbolički zapisano: ∑a k =1 ∞ k konvergira ⇔ (∀ε > 0)(∃n0 ∈ Ν )(∀n. Teorema (Kosijev kriterijum za konvergenciju reda) Red ∑a k =1 ∞ k konvergira ako i samo ako za svako ε >0 postoji n0 ∈ Ν tako da za n > n0 . n →∞ n →∞ Znači da sumu svakog konvergentnog reda možemo po volji aproksimirati pomoću parcijalnih suma prvih n članova... + an + p |< ε . Parcijalna suma a1 + a2 + . tj..

Dokaz:Ako je dati red vrednost S . n →∞ ∑ ak i k =1 ∞ ∑b k =1 ∞ k ′ i lim Sn = S ′ . Njegova granična vrednost je ′ lim Sn = lim C S n = C lim Sn = CS . 1 3 1 3 3 1− 1− 4 2 7 . Ovo su dva geometrijska reda čije su k =1 k =1 k =1 k =1 k =1 1 4 1 4 10 sume S1 = = i S2 = = 2 . k =1 ∞ Primer: Dokazati da je red Rezultat: ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 1 + 2k 1 2k 1 1 ∑ 22k = ∑ 22k + ∑ 22k = ∑ 4k + ∑ 2k . a n →∞ Neka n →∞ je n →∞ ′ ′′ Sn = Sn ± Sn niz n →∞ delimičnih n →∞ suma reda ∑(a k =1 ∞ k ± bk ) . tj S n′ = Ca1 + Ca2 + n →∞ n →∞ an ) = CS n . pa je suma reda S = + 2 = . tada će i red ∑(a k =1 ∞ k ± bk ) konvergirati i suma mu je S ′ ± S ′′ . ′ ′′ Dokaz:Ako su Sn i Sn parcijalne sume redova ′′ lim Sn = S ′′ .Teorema Ako se svaki član reda ∞ ∑a k =1 ∞ k pomnoži sa konstantom C . Teorema Ako su redovi ∑ ak i k =1 ∞ ∑b k =1 ∞ k konvergentni i ako su im sume S ′ i S ′′ . tada je ′ ′′ ′ ′′ lim S n = lim ( S n ± S n ) = lim S n ± lim S n = S ′ ± S ′′ . dobija se red ∑ C ak . 1 + 2k ∑ 22k konvergentan.Niz njegovih parcijalnih suma Sn ima graničnu lim S n = S . Znači novi red se isto ponaša kao polazni. ( C ≠ 0 ) .Ako je Can = C ( a1 + a2 + n →∞ S n′ parcijalna suma reda ∑C a k =1 ∞ k . koji je konvergentan ili divergentan zavisno od toga da li je red k =1 ∑a k =1 ∞ k konvergentan ili divergentan. tj n →∞ ∑a k =1 ∞ k .

8 . Alternativni (naizmenični) redovi. a red ∑b k =1 ∞ k ′′ konvergira. ∑b k =1 ∞ k za koji znamo da divergira. uvek veći od odgovarajućih članova reda tada i zadati red divergira. ako su Sn i Sn parcijalne sume datih redova. počev od nekog člana. onda je lim S n = S ′′. S ′′ > 0 . Ako su članovi reda ∑b k =1 ∞ k za koji znamo da ∑a k =1 ∞ k sa pozitivnim članovima. Kriterijum upoređivanja članova redova Ako su članovi reda ∑a k =1 ∞ k sa pozitivnim članovima.Brojni redovi se dele na : • • Redovi sa pozitivnim članovima. reda uvek manji od odgovarajućih članova konvergira. a kako su svi članovi reda pozitivni n →∞ ′′ S n < S ′′ . ′ ′′ Dokaz:U prvom slučaju. tada i zadati red konvergira. Kriterijumi za ispitivanje konvergencije pozitivnih redova Kriterijumi o kojima će biti reči u narednom poglavlju samo odgovaraju na pitanje da li red konvergira ili ne. Parcijalne sume pozitivnog reda su monotono rastuće i prema tome granična vrednost ovih suma uvek postoji ( konačna ili beskonačna ). počev od nekog člana. bez određivanja sume reda. Redovi sa pozitivnim članovima Red čiji su svi članovi pozitivni naziva se pozitivan red.

′ ′ ′′ Iz relacije a1 < b1 . odnosno S n < S ′′ . te i zadati red konvergira. an < bn dobijamo da je S n < S n . tj lim Sn = S ′ . ∑ 2 . a2 < b2 . Dakle počev od nekog dovoljno velikog broja svi članovi niza ′ ′ Sn nagomilavaće se oko neke vrednosti S ′ . ∑k k =1 ∞ 1 je divergentan. an = 4. zadati red sa harmonijskim redom Rešenje:Uporedimo ∑ k . zaključujemo da i zadati n n red divergira. k =1 k ln n 1 > . ∑ . 2. ∑ ln k . = 2 n ( n + 1) n + n Opšti član zadatog reda an = 1 ( n + 1) 2 < 1 = bn je dakle uvek manji od opšteg n +n 2 člana reda koji konvergira. a red n n ∞ Rešenje:Kako je an = divergentan. k k =1 k ⋅ 2 ∞ 1 1 1 Rešenje:Kako je an = < n . ∞ 1 3. a red ∑ k je konvergentan ( geometrijski n 2 n⋅2 k =1 2 red ). ∑ k =1 ∞ 1 k . biće i zadati red 9 . dakle i zadati red konvergira. k =1 k Rešenje:Da bismo dokazali konvergenciju ovog reda uporedićemo ga sa ∞ 1 redom ∑ za koji znamo da konvergira. Primeri: Ispitati konvergenciju redova: ∞ 1 1.Kako k =1 ∞ 1 je 1 1 > = bn i znajući da harmonijski red divergira. ′ što znači da se vrednosti niza Sn moraju nagomilavati oko nekog broja S ′ koji je manji ili jednak S ′′ . Dokaz u drugom slučaju je istovetan. odnosno red n→∞ ∑a k =1 ∞ k konvergira. Opšti član poznatog konvek =1 k ( k + 1) rgentnog reda je bn = 1 1 .

Na osnovu kriterijuma upoređivanja i zadati red konvergira. l −ε < an +1 < l + ε = q < 1 . tj sa izuzetkom konačno mnogo članova niza važi am +1 < qam . Posmatrajmo desnu stranu nejednakosti i uzmimo da je l + ε = q < 1 tj. am +3 < am +3q < q 3am . an +1 < l +ε .red konvergira. ali ne izračunava sumu reda. an +1 ≤ qan an Za ∀n > m .. l = 1 . k =1 ∞ Red na desnoj strani nejednakosti je geometrijski red koji konvergira. Dokaz:Neka je lim n →∞ an +1 = l . tj an svaki ε > 0 može se odrediti broj m ∈ N takav da je ∀n > m .red divergira. D’alambert (1717-1783). Tada za: an • • • l < 1 . l > 1 . an Neka je l < 1 . Ovaj kriterijum samo odgovara na pitanje da li red konvergira ili ne. Na osnovu definicije granične vrednosti niza za an an +1 − l < ε . Sabiranjem ovih nejednakosti dobijamo ∑a k =1 ∞ m+k < am ∑ q k . francuski matematičar 10 .Dalamberov kriterijum (D’Alamber) 1 Teorema ∞ ∑a k =1 k je red sa pozitivnim članovima i neka je lim n→∞ a n +1 = l . 1 J. ……………………. am + 2 < am +1q < q 2 am .ne znamo da li red konvergira ili divergira (prelazimo na drugi kriterijum za ispitivanje konvergencije).

onda je Primeri: Ispitati konvergenciju redova: ∞ 100k 1. red konvergira. k =1 k 11 . odnosno da red divergira. zaključujemo da opšti član reda ne teži nuli. ∑ . ∞ k 2.Kako je am je pozitivan broj. Ako je l = 1 ovaj kriterijum je slab i nemamo odgovor na pitanje da li red konvergira ili ne. 2 ∞ k! 3. ∑ k . ∑ . Znači počev od nekog člana m . Ako je l > 1 . ∞ 1 4. U ovom slučaju moramo da koristimo neki drugi kriterijum za ispitivanje konvergencije reda.an +1 > l − ε = q > 1 . k =1 k ! Rešenje: 100n +1 ( n + 1)! = lim 100n ! = lim 100 = 0 a lim n +1 = lim n →∞ a n →∞ 100 n n →∞ ( n + 1) ! n →∞ n + 1 n n! Kako je l = 0 < 1 . red konvergira. k =1 2 Rešenje: n +1 n +1 1 n +1 1 = lim 2 = lim = n →∞ n 2 n →∞ n 2 n 2 lim a n +1 n→∞ a n 1 < 1 . an am +1 > am . red divergira. k =1 10 Rešenje: l= (n + 1)! n +1 a n +1 n +1 = lim 10 = lim =∞ lim n →∞ a n →∞ n →∞ 10 n! n 10 n l = ∞ > 1 . ∑ k .

Ovo je harmonijski red za koji smo dokazali da divergira. ∑ 3 k k! k =1 Rešenje: 12 . ∞ k ⋅ 2k + 2 6. 8. red konvergira. ∞ kk 5. 3 7. 3k k =1 Rešenje: n →∞ ( n + 1) ( n + 1)! a lim n +1 = lim an n →∞ n +1 ( n + 1) = lim n →∞ n nn ⎛ 1⎞ = lim ⎜1 + ⎟ = e n →∞ ⎝ n⎠ n (n + 1) ⋅ 2n +3 2 ( n + 1) 2 a 3n +1 = lim = lim n +1 = lim n +1 n →∞ a n →∞ n →∞ n⋅2 3n 3 n n 3 2 l = < 1 .Rešenje: 1 a n +1 lim n +1 = lim n + 1 = lim =1 n→∞ a n→∞ n→∞ n 1 n n l = 1 . ∑ k =1 ∞ 1 ⎛2⎞ ⎜ ⎟ . ne znamo da li red divergira ili konvergira. ∑ . red divergira. 5 ∞ (2k − 1)!! . 4k + 1 ⎝ 5 ⎠ n +1 k Rešenje: 1 ⎛ 2⎞ ⎜ ⎟ an +1 4n + 5 ⎝ 5 ⎠ = lim 4n + 1 ⋅ 2 = 2 = lim lim n n →∞ a n →∞ n →∞ 4n + 5 5 5 1 ⎛2⎞ n ⎜ ⎟ 4n + 1 ⎝ 5 ⎠ 2 l = < 1 . k =1 k! Rešenje: nn n! l = e > 1 . ∑ . red konvergira.

red konvergira. Dakle za svako ∀n > m dobijamo am ≤ q m am +1 ≤ q m +1 am + 2 ≤ q m + 2 …………… Sabiranjem ovih veza dobijamo 13 .( 2n + 1)!! 3n +1 ( n + 1) ! a 2n + 1 2 lim n +1 = lim = lim = n →∞ a n →∞ ( 2n − 1) !! n →∞ 3 ( n + 1) 3 n 3n n ! 2 < 1 . Tada za: n →∞ • • • l < 1 . Tada je n n an − l ≤ ε . može se odrediti broj m ∈ N takav da je ∀n > m Neka je l < 1 .red divergira. red divergira. red konvergira. ∑ k . e Košijev kriterijum (Cauchy) Teorema Neka je ∞ ∑a k =1 k red sa pozitivnim članovima i lim n a n = l . l > 1 . za svaki ε > 0 . l = 1 . an ≤ l + ε = q < 1 .odakle je an ≤ q n . tj l − ε ≤ n an ≤ l + ε .ne znamo da li red konvergira ili divergira (prelazimo na drugi kriterijum za ispitivanje konvergencije) Dokaz:Na osnovu definicije granične vrednosti. k =1 k Rešenje: 3n +1 ( n + 1) ! l= a lim n +1 = lim n →∞ a n →∞ n l= ( n + 1) n n +1 3 n! nn = lim 3 ⎛ n +1⎞ ⎜ ⎟ ⎝ n ⎠ n n →∞ = lim 3 ⎛ 1⎞ ⎜1 + ⎟ ⎝ n⎠ n n →∞ = 3 e 3 > 0 . 3 ∞ 3 k k! 9.

Prema tome za ∀n > m zadovoljeno je da n an > 1 . ∑ ⎜1 + ⎟ k⎠ k =1 ⎝ Rešenje: n n . ∑ ⎜ 2 ⎟ ⎜ k =1 ⎝ k + k + 3 ⎠ Rešenje: 14 . n →∞ n + 1 e ⎝ ⎠ n →∞ ⎜ 1 + ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ n⎠ n n 1 < 1 . k =1 ⎝ k + 1 ⎠ Rešenje: ∞ k2 ⎛ n ⎞ lim n an = lim n ⎜ ⎟ n →∞ n →∞ ⎝ n +1 ⎠ l= n2 ⎛ ⎞ ⎜ 1 ⎟ 1 ⎛ n ⎞ = lim ⎜ ⎟ = lim ⎜ 1 ⎟ = . Ako je l > 1 . e ∞ −k 2 ⎛ 1⎞ 3. Red na desnoj strani nejednakosti je geometrijski red koji konvergira. red konvergira. e ∞ k2 ⎛ k2 + 2 ⎞ ⎟ . ⎛ 1⎞ lim a n = lim ⎜1 + ⎟ n→∞ n →∞ ⎝ n⎠ l= −n 2 ⎛ n + 1⎞ = lim⎜ ⎟ n →∞ ⎝ n ⎠ −n ⎛ ⎞ ⎜ 1 ⎟ ⎟ =1 = lim⎜ n →∞⎜ 1⎟ e ⎜1+ ⎟ n⎠ ⎝ n 1 < 1 . Primeri: Ispitati konvergenciju redova: ∞ 1 1. 4. ⎛ k ⎞ 2. Na osnovu kriterijuma upoređivanja i zadati red konvergira. ∑ ⎜ ⎟ . k =1 k Rešenje: 1 1 lim n a n = lim n n = lim = 0 . ∑ k . Ako je l = 1 ne znamo da li red konvergira ili divergira.∑a k =0 ∞ m+ k ≤q m ∑q k =0 n ∞ k . red konvergira. Kako opšti član reda ne teži nuli red divergira. an ≥ l − ε > 1 . red konvergira. n→∞ n →∞ n →∞ n n l = 0 < 1 . dakle an > 1 .

… . red konvergira. a2 = f ( 2 ) . ∞) pozitivna. neprekidna i nerastuća takva da je a1 = f (1) . ∑ k ⎜ 2 + ⎟ k⎠ k =1 ⎝ Rešenje: n n ∞ −k . ak > 0 I a1 ≥ a2 ≥ Ako je funkcija f ( x ) na intervalu [1. zato što je 2 lim n = e n n →∞ n→∞ lim ln n n = e0 = 1 . tj. an = f ( n ) . e 2 n2 n +1 ⎞ ⎛ = lim ⎜ 1 − 2 ⎟ n →∞ ⎝ n + n +3⎠ n2 + n +3 ⋅n n + n + 3 n +1 n +1 2 ⋅ =e − lim n2 + n n→∞ n 2 + n + 3 = e −1 1⎞ ⎛ 5. ( n −1) n 3 n+2 ⋅( n −1) 3 ⎛ k −1 ⎞ 6. ∑ ⎜ . . red konvergira. ⎟ k =1 ⎝ k + 1 ⎠ Rešenje: l= 1 < 1 . red konvergira. onda 15 . ∑ ⎜ ⎟ k =2 ⎝ k + 2 ⎠ Rešenje: ∞ ( k −1) k 3 ⎞ n+2 ⎛ n −1 ⎞ ⎛ lim n an = lim n ⎜ = lim ⎜1 − ⎟ ⎟ n →∞ n →∞ n →∞ ⎝ n+2⎠ ⎝ n+2⎠ 1 l = 3 < 1 .⎛ n +2 ⎞ lim n an = lim n ⎜ 2 ⎟ n →∞ n →∞ ⎝ n + n +3⎠ 1 l = < 1 . red konvergira. e2 ⋅ =e n→∞ lim 3n −3 n+2 = e −3 Košijev integralni kriterijum Teorema Neka je ∞ ∑a k =1 k red sa pozitivnim i nerastućim članovima. e k ( k −1) ∞ ⎛ k −1 ⎞ 7. … . −n −1 1⎞ 1⎞ 1 ⎛ ⎛ lim an = lim n ⎜ 2 + ⎟ = lim n n ⎜ 2 + ⎟ = 1 ⋅ 2−1 = n →∞ n →∞ n →∞ n⎠ n⎠ 2 ⎝ ⎝ 1 l = < 1 .

n +1 Izraz I n = ∫ f ( x ) dx predstavlja površinu krivoliniskog trapeza koga 1 sa osom x i pravama x = 1 . onda i red ∑a k =1 ∞ k konvergira. x = n + 1 . 1. ∞ Kada pustimo da n → ∞ . Primeri: Ispitati konvergenciju redova: ∞ ln k . n + 1] . Dokaz: Posmatrajmo funkciju f ( x ) na intervalu [1. n→∞ Ako integral divergira. ∑ k =1 k 16 . Znači postoji lim Sn +1 = S . tj rastući niz parcijalnih suma S n +1 je ograničen odozgo. a zbir površina svih upisnih pravougaonika iznosi P = a2 + … + an + an +1 = Sn +1 − a1 . Interval [1. ako nesvojstveni integral n +1 integral ∫ f ( x ) dx 1 1 n +1 ∫ f ( x ) dx konvergira tada pa dobijamo teži konačnoj vrednosti I . U a1 a2 a n an+1 Površinu krivoliniskog trapeza je broj koji zadovoljava vezu S n +1 − a1 < I n < S n . Zbir površina svih opisanih pravougaonika iznosi PO = a1 + a2 + … an = Sn . ∑a k =1 ∞ k divergira. 1 S n +1 < I n + a1 < S n + a1 . I n = ∫ f ( x ) dx < I . tj red konvergira. tada lim I n +1 = ∞ . n + 1] podelimo na n jednakih delova i formiramo stepenaste figure sastavljene od upisnih i opisanih pravougaonika osnovica 1 i visina f ( n ) = an . tj n →∞ n →∞ red divergira. tj. pa iz veze I n < Sn sledi da lim Sn +1 = ∞ . tj S n +1 < I n + a1 < S n + a1 .∞ • • ako ako 1 ∞ ∫ ∫ 1 f ( x ) dx konvergira. onda i red f ( x ) dx divergira. zaklapa funkcija f ( x ) .

∞ ) ⇒ f ( x ) . ∞ a ln a ln a ln xdx ln xdx = lim ∫ = {ln x = t} = lim ∫ tdt = lim t 2 = lim ( ln 2 a − ln 2 3) = ∞ . ln x . k k =1 e− x . na kome je ona pozitivna i nerastuća. ∑k k =1 ∞ a . x = e . a za 1 . pa konvergira i red.Funkcija f ( x ) ≥ 0 i neprekidna za x ln 2 x ln x + 2 . ∑ . ∞ ) znači funkcija opada 2 x xe x xe ln a ln a ( ) a →∞ x 1 integral konvergira . e ) ⇒ f ( x ) x2 x ∈ ( e. Rešenje: 17 . a za x ∈ ( e −2 .Rešenje:Uočimo funkciju f ( x ) = Kako je f ′ ( x ) = Kako je e = 2.za x ∈ ( 0. x = e −2 . 1 − ln x = 0 . x . Rešenje:Uočimo funkciju f ( x ) = x Funkcija je očigledno pozitivna i neprekidna za x ≥ 1 . f ′ ( x ) = 0 . ∑ . ∞ ) ⇒ f ( x ) . ln x + 2 = 0 . x ∈ [1. x 2 ln 3 x Za x ∈ ( 0. x ≥ 2 . ∞ ) . x ∈ [1. ∞ ) . a →∞ e⎠ e ⎝e 4. e −2 ) ⇒ f ( x ) . 718… funkciju ćemo posmatrati u intervalu x ∈ [3. x ∈ [1. f ′( x) = − Dakle za x ∈ [ 2. 2 k = 2 k ln k Rešenje:Uočimo funkciju f ( x ) = x ≥ 2. ∞ e− k 3. što povlači da i red konvergira. f ′ ( x ) = 0 . I =∫ a →∞ a →∞ a →∞ a →∞ ln 3 x x 3 3 ln 3 Kako integral divergira po Košijevoj teotemi divergiraju i red. ∞ ) . 1 1 − x− x +1 f ′( x) = 2 x x 2 x = − < 0 . ∞ 1 2. ∞ a dx dx dt 1 ⎞ 1 ⎛ 1⎞ ⎛ 1 = lim ∫ = {ln x = t} = lim ∫ 2 = lim ⎜ − ⎟ = − lim ⎜ − I =∫ ⎟= 2 2 a →∞ a →∞ a ←∞ ln a x ln x a →∞ 2 x ln x t ln 2 ⎠ ln 2 ⎝ t ⎠ ln 2 ⎝ 2 ln 2 i nesvosstveni integral konvergira. 1 − ln x . ∞ ) funkcija je pozitivna i nerastuća. 1 I = lim ∫ a →∞ a e− x dx = { x = t = 2 lim } ∫e a −t dt = −2 lim e − t a →∞ a 1 ⎛ 1 1⎞ 2 = −2 lim ⎜ a − ⎟ = .

E. ako je b > 1 integral konvergira. pa i red konvergira ∞ ∞ 1 1 Na primer redovi ∑ . nemački matematičar 18 . tj. dok redovi n n =1 3 n =1 n ∑n . 1. 1.a) Ako je a > 0 red divergira jer opšti član reda ne teži nuli. ∑ n =1 2 n =1 ∞ 1 ∞ 1 n 3 2 konvergiraju. onda red (1) ' ' konvergira. b ≠ 1 ∫ x b = ⎨1 − b 1 ⎪ ln x. a ako je K < 0. onda red (1) divergira. b) Ako je a < 0 . takav da red ∑c n =1 ∞ 1 n divergira. b = 1 ⎩ Ako je b ≤ 1 integral divergira. Neka je K n ≥ δ > 0 za n ≥ n0 . Odnosno cn an − cn +1an +1 > 0 . Na osnovu stava 1 mozemo predpostaviti da je n0 = 1 . ∑ 2 divergiraju. pa i red divergira. Kumerov kriterijum 2 Teorema: Neka je (cn ) n∈Ν niz pozitivnih brojeva. jer njegov niz parcijalnih suma (a1c1 − an +1cn +1 ) ∞=1 je ograničen i n 2 E. Ako postoji n0 ∈ Ν tako da je K n ≤ 0 za n ≥ n0 . n ∈ Ν . Neka postoji lim K n = K . an +1 gde su an . a = −b . članovi reda (1). Odavde sledi da je niz (an cc ) ∞=1 strogo opadajući. cn an > cn +1an +1 . b > 0 pa imamo ⎧ 1−b ∞ dx ⎪ x . Odavde Dokaz: cn an − cn +1an +1 ≥ δan +1 . n ∈ Ν . n→∞ oda on divergira. Ako postoje δ > 0 i n0 ∈ Ν . red (1) konvergira. tako da je K n ≥ δ za n ≥ n0 .Kummer (1810-1893). a red n ∑ (c a n =1 ∞ n n − cn +1an +1 ) konvergira. Ako je K > 0. Označimo a K n = cn n − cn +1 . 2.

Primeri: 1. vazi nejednakost n( n( an − 1) ≤ 1 . odnosno divergira. tako da ∞ ∑ ∞ n > n0 ⇒ K n > δ . za a n +1 n →∞ r > 1. onda postoji n0 ∈ Ν .L. Raabe (1801-1859) švajcarski matematičar 19 . počevši od nekog n. Prema ovome I red ∑ δa n =1 ∞ n +1 konvergira. J. tako da je K n ≤ 0 za n ≥ n . Ako je K n ≤ 0 za n ∈ Ν . onda je cn an − c n +1 ≤ 0 . a n +1 tj. red (1) konvergira. 2. odnosno r < 1 ( Rubeov 3 kriterijum )3. odnosno divergira. a n +1 a (b) Ako je lim n( n − 1) = r . a n +1 an − 1) ≥ r > 1 . dobijamo da red (1) divergira. to i red n =1 n =1 cn 2. onda red (1) konvergira. odnosno a n +1 Kn = n Dakle: (a) Ako. 0 < δ < K . Kako red ∑ divergira. n∈Ν . pa konvergira i red ∑a n =1 ∞ n . onda red (1) konvergira. Tada an − (n + 1) . Ako u Kumerovom kriterijumu stavimo cn = 1 dobija se Dalamberov kriterijum.monoton. 1 an +1 cn +1 ≥ . Postoje δ . Za dati red se dobija ∑a n =1 ∞ n ako u Kumerovom kriterijumu stavimo 4c n = n . Neka je lim K n = K > 0. i n0 ∈ Ν . Ako je ' 0 n→∞ lim K n →∞ n ' < 0 . 1 an cn 1 a n divergira. Na osnovu 1. Neka je dati red ∑a n =1 ∞ n sa pozitivnim članovima. Ponovo primenjujući 1.

i α konstante. = n α −1 + ln(1 − n n +1 = ln 1 = −1 . a (θ n ) je ograničen niz. Gauss (1777-1855) nemački matematičar 20 .3. Tada red ∑ divergira i pritom je n =1 cn K n = n ln n(1 + 1 θn + ) − (n + 1) ln(n + 1) n nα θ ln n = (n + 1) ln n + n α −1 ) − (n + 1) ln(n + 1) n θ ln n 1 n+1 ) . n →∞ (c) Za λ =1. 4 C. s obzirom da je u ovom slučaju a lim n( a nn+1 − 1) = μ . s obzirom da je tada lim n = . u Kumerovom kriterijumu stavimo ∞ 1 c n = n ln n . Tada: (a) Za λ > 1 (odnosno λ < 1) red (1) konvergira (odnosno divergira). an +1 n n gde su λ . obliku Predpostavimo da se odnos an članova reda (1) moze napisati u an +1 an μ θn =λ+ + α . μ =1 red (1) divergira.F. Ovo tvrdjenje sledi iz Rabeovog kriterijuma. μ . e n →∞ Kriterijum opisan u ovom primeru zove se Gausov odakle je lim K n kriterijum 4 . μ <1) red (1) konvergira (odnosno divergira). α >1. λ n →∞ a n +1 (b) Za λ =1. Ovo a 1 sledi iz Dalamberovog kriterijuma. μ >1 (odnosno λ =1. Naime.

n →∞ S > 0 i S ≤ a1 . ∑ ( −1) . S 4 . Sa druge strane ovaj zbir se može napisati i u sledećem obliku: S 2 n = a1 − ( a2 − a3 ) − ( a4 − a5 ) + ( a2 n − 2 − a2 n −1 ) − an . Kako je a1 ≥ a2 ≥ a3 ≥ ≥ an dobijamo da je S 2 n ≥ 0 . ako postoji. n→0 S 2 n = ( a1 − a2 ) + ( a3 − a4 ) Dokaz:Uočimo zbir konačno mnogo parnih članova reda + ( a2 n −1 − a2 n ) . pa je S 2 n ≤ a1 . i lim an = 0 . k k =1 21 . lim S 2 n +1 = lim S2 n + lim a2 n +1 = S + 0 = S . tj lim S2 n = S . Sa druge strane zbir neparnih članova je S 2 n +1 = S 2 n + a2 n +1 .… S 2 n raste ( ne opada). Dakle niz S 2 n je rastući i ograničen je odozgo. pa je konvergentan. Primeri: Ispitati konvergenciju redova: ∞ k −1 1 1. Očigledno niz S 2 . n →∞ n →∞ n →∞ Kako je lim S2 n = S i lim S 2 n +1 = S zaključujemo da je lim S n = S odnosno polazni n →∞ n →∞ n →∞ red konvergira. naziva se alternativni ili Lajbnicova teorema Teorima: Alternativni red konvergira ako : apsolutne vrednosti članova alternativnog reda opadaju ( ne rastu) tj a1 ≥ a2 ≥ a3 ≥ ≥ an . + ( −1) n −1 an + = ∑ ( −1) k =1 ∞ k −1 ak .Redovi sa proizvoljnim članovim Red a1 − a2 + a3 − naizmenični red. ak > 0 . Suma reda S. zadovoljava nejednakost 0 ≤ S ≤ a1 .

Po Lajbnicovom kriterijumu. x ( x + 1) f ′( x) = −2 x 2 + 2 x − 1 (x 2 + x) 2 . lim an = lim n →∞ n →∞ n( n + 1) 2. odnosno niz an opada za n ≥ 2 . 2 ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ + ⎛ 1+ 3 ⎞ ⎜ ⎜ 2 . gde je 1 pozitivan i monotono opadajući nula niz. f ′ ( x ) = 0 ⇔ x = ±1 f ′( x) = 2 x 2 + 1) ( x y′ ( −∞. red n konvergira. ∞ ) - y Iz tablice vidimo da funkcija opada za x ≥ 1 . lim an = lim 2 = 0. ⎟ ⎜ 2 ⎟ ⎝ ⎠ - ⎛ 1− 3 1+ 3 ⎞ ⎜ ⎜ 2 . x = 1± 3 2 x y′ y ⎛ 1− 3 ⎞ ⎜ −∞. 2. što znači da i niz sa opštim članom an opada za n ≥ 1 .1) + (1. f ′( x) = 0 . −1) ( −1.Rešenje:Ovo je alternativni red. 2n − 1 =0 1. Rešenje: Ovo je alternativni red.∞⎟ ⎟ ⎝ ⎠ - Iz tablice vidimo da za x ≥ 2 funkcija opada. Dokažimo još da niz an opada. ∞ k k . n i. x Uočimo funkciju f ( x ) = 2 . pa red konvergira po Lajbnicovom kriterijumu.x ≥1 x +1 1 − x2 . x ≥ 1. 2x −1 Uočimo funkciju f ( x ) = . gde je opšti član ima oblik ( −1) n −1 an . 22 . n →∞ n →∞ n + 1 ii. Dokažimo još da niz an opada. ∑ ( −1) 2 k +1 k =1 an = Rešenje:Ovo je alternativni red.

Dat je red ∑ ( −1) ∞ k +1 b) Izračunati zbir reda sa tačnošću do 0. odnosno aproksimacija S 1001 1 . Ocena ostatka naizmeničnog reda Ostatak neizmeničnog reda je rn = ( −1) an +1 + ( −1) n n +1 an + 2 + . Neka je n neparan broj rn = −an +1 + an + 2 − . −rn = + an +1 − an + 2 + . Teorema: Ostatak reda po apsolutnoj vrednosti je manji od apsolutne vrednosti prvog izostavljenog člana. koja je po apsolutnoj vrednosti manja od prvog zanemarenog člana a n +1 = 1001 1 dakle R = S − S1000 < . S1000 = 1 − + − 2 1000 1 . rn = prvog izostavljenog člana. činimo grešku R = S − S1000 . pa je 0 ≤ −rn ≤ an +1 . znači ni treća parcijalnom sumom S1000 sadrži grešku koja je manja od 1001 decimala nije sigurna. Ovaj red zadovoljava Lajbnicov kriterijum pa je 0 ≤ rn ≤ an +1 . Ako S aproksimiramo sa S1000 . 1 1 . 23 . tj rn ≤ an +1 Primeri: 1 k k =1 a) kolika je greška ako sumu reda S aproksimiramo sa S1000 ? Rešenje:Ovaj red po Lajbnicovom kriterijumu konvergira. k = n +1 ∑ ( −1) ∞ k ak +1 < an +1 .Red sporo konvergira.1. 1.Dakle red konvergira po Lajbnicovom kriterijumu. a znak ostatka jednak je znaku Dokaz: Neka je n paran broj rn = an +1 − an + 2 + .

Uvodimo pojam apsolutne i uslovne konvergencije redova. 9 ∑ ( −1) k =1 ∞ k +1 1 sa tačnošću do 0. 746 . k! Rešenje:Nađimo n za koje je Rn ≤ 0. Definicija • Neka je red ∑ ak konvergentan. kažemo da je polazni red uslovno konvergentan. 2! 3! 4! Rn ≤ a n +1 = Apsolutna i uslovna konvergencija reda Ako red ima konačno mnogo pozitivnih ili negativnih članova.Rešenje: Nađimo n za koje je Rn ≤ 0.Tada je S9 = 1 − + − 2 3 2. kažemo da je polazni red apsolutno konvergentan. Ako je red k =1 ∞ ∞ ∑a k =1 ∞ k konvergentan. Ako je red k =1 ∑a k =1 ∞ k divergentan. konvergencija ili divergencija se ne menja.01 .625 . n = 9 . 1 < 0. Dobijamo red čiji su članovi istog znaka. odbacujući ih. Zato ćemo posmatrati samo one redove koji imaju beskonačno mnogo kako pozitivnih tako i negativnih članova kao što su alternativni redovi.01 ⇒ (n + 1)!> 100 ⇒ n = 4 (n + 1)! 1 1 1 Tada je S 3 = 1 − + − = 0. Izračunati sumu reda + 1 = 0.1 Rn ≤ a n +1 = 1 pa je dovoljno staviti n +1 1 1 n + 1 = 10 .01. 24 . • Neka je red ∑ ak konvergentan.

Ispitati konvergenciju reda ∑ ( −1) . koji divergira. pa je po kriterijumu ∑(a k =1 ∞ k + ak ) konvergentan.Košijeva teorema Teorema: Ako je red važi). k =1 ∞ Kako je 0 ≤ an + an ≤ 2 an . što znači zadati red apsolutno konvergira. ⎝ 2k + 1 ⎠ k =1 Rešenje:Red konvergira po Lajbnicovom kriterijumu. Znači zadati red uslovno k =1 k konvergira. red njegovih apsolutnih vrednosti po n →∞ n←∞ n + 1 2 Košijevom korenom kriterijumu konvergira. 1 n Kako je lim n a n = lim = < 1 . ∑ a =∑ ( a k =1 k k =1 ∞ ∞ k Polazni red se može napisati u obliku red + ak ) − ∑ ak i proizilazi da je k =1 ∞ ∑a k =1 ∞ k konvergentan kao razlika dva konvergentna reda. onda je i red ∑a k =1 ∞ k konvergentan (obratno ne Dokaz:Posmatrajmo pomoćni red (a + a ) + (a 1 1 2 + a2 ) + (a n + an ) + = ∑ ( ak + ak ) . 1. Primeri: 1 . a red upoređivanja i red ∑2 a k =1 ∞ k je konvergentan. Ispitati konvergenciju reda ∑ ( −1) ∞ k ⎛ k ⎞ 3. Red njegovih apsolutnih ∞ 1 vrednosti ∑ je harmonijski red. Ispitati konvergenciju reda ∑ ( −1) ⎜ ⎟ . ∑a k =1 ∞ k konvergentan. k k =1 Rešenje:Ovo je alternativni red koji konvergira. Znači zadati red k =1 2 k apsolutno konvergira. k k k =1 Rešenje:Ovo je alternativni red koji konvergira po Lajbnicovom kriterijumu. Red ∞ 1 njegovih apsolutnih vrednosti ∑ 3 takođe konvergira. ∞ 1 k +1 2. k +1 ∞ k 25 .

a ( x + 1) + x dx = lim a ⎛ 1 + 1 ⎞dx = lim ln x x + 1 a = ∞ . 4. ln n < n ⇒ > ⇒ > ln n n ln(n + 1) n + 1 ∞ ∞ 1 1 a kako red ∑ divergira i red ∑ divergira. ∑ ( −1) ∞ k +1 Red apsolutnih vrednosti divergira po integralnom Košijevom kriterijumu. 2x +1 dx = lim ∫ ( )1 ⎜ ⎟ ∫ x ( x + 1) a→∞ 1 x ( x + 1) a →∞ ∫ x a →∞ x +1⎠ 1 1⎝ Znači zadati red uslovno konvergira. a red apsolutnih vrednosti konvergira po kriterijumu upoređivanja. tj 1 1 1 1 . ∞ 26 . k ( k + 1) k =1 Rešenje:Zadati red konvergira po Lajbnicovom kriterijumu: 2n + 1 1. ln ( k + 1) k =1 Rešenje:Dati red konvergira po Lajbnicovom kriterijumu. Ispitati konvergenciju reda ∑ ( −1) ∞ k +1 2k + 1 . lim an = lim =0 n →∞ n →∞ n ( n + 1) 2.1 . Monotonost ovog niza smo već dokazivali korišćenjem funkcija. tj 2n + 1 2n + 3 an ≥ an +1 ⇔ ≥ ⇔ ( 2n + 1)( n + 2 ) ≥ n ( 2n + 3) ⇔ 2n + 2 ≥ 0 n ( n + 1) ( n + 1)( n + 2 ) 5. ali možemo i po definiciji monotonosti niza da dokažemo da opada. Znači zadati red uslovno k =1 k + 1 k =1 ln ( k + 1) konvergira.

............................... 2 Pojam reda............................................................................................................... 24 Košijeva teorema ............................................... 8 Kriterijum upoređivanja članova redova ............................................................ 6 Redovi sa pozitivnim članovima ................................ 21 Lajbnicova teorema ................................................................................. 21 Ocena ostatka naizmeničnog reda ...................................................................................................................................... 25 27 .............. 15 Kumerov kriterijum ................................................................................ 8 Kriterijumi za ispitivanje konvergencije pozitivnih redova ...................... 13 Košijev integralni kriterijum ............... 18 Redovi sa proizvoljnim članovim .. 3 Teorema (Kosijev kriterijum za konvergenciju reda) ..... 23 Apsolutna i uslovna konvergencija reda ................................................................................................. 8 Dalamberov kriterijum (D’Alamber) ......................Sadržaj Uvod ....................................... 10 Košijev kriterijum (Cauchy)..................................................... 3 Pojam i svojstva brojnog reda ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->