P. 1
Uputstva Za Izradu Seminarskog Rada Svrha Izrade Seminarskog Rada

Uputstva Za Izradu Seminarskog Rada Svrha Izrade Seminarskog Rada

|Views: 72|Likes:
Published by Mirsad Zornic

More info:

Published by: Mirsad Zornic on Apr 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2012

pdf

text

original

UPUTSTVA ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA Svrha izrade seminarskog rada

Osnovni cilj izrade seminarskog rada jeste da studentu pruzi mogucnost da sam organizuje i izvede jedno primjenjeno istrazivanje. Student! istrazivanje vrse sami a planiraju ga, organizuju i pisu uz konsultacije i pomoc predmetnih nastavnika ili saradnika, mada mogu konsultovati i sve druge osobe prema preporuci ili spremnosti za saradnju i pomoc. Tokom izrade seminarskog rada od studenta se ocekuje da nauci da: 1. Planira, organizuje i obavi jednostavno ispitivanje ili istrazivanje tako da stekne prakticno iskustvo u osnovnim istrazivackim metodama koje se mogu primjeniti na grupe ljudi i odnose se na njihove zdravstvene probleme ili potrebe. 2. shvati i objasni medusobnu povezanost faktora sredine, bioloskih, sociokulturalnih, demografskih i drugih, u odnosu na koncept zdravstvenog stanja i zdravstvene zastite. 3. kriticki raspravi zdravstvene i psihosocijalne potrebe ljudi u zajednici kao i sredstva i mjere potrebne za njihovo zadovoljavanje a u kontekstu problema koji istrazuje. Temu seminarskog rada svaki student bira prema sopstvenom interesovanju ili afinitetima, a ako nije moguce, pomoci ce mu nastavnik da izabere izmedu veceg broja ponudenih tema, s tim sto je student obavezan da je na preporuceni nacin pripremi u pisanoj formi i odbrani na ispitu. Seminarski rad ce biti ocijenjen prvo od saradnika ili nastavnika koji je studentu drzao konsultacije (ili vjezbe, ako nije bilo konsultacija), a zatim i od nastavnika kod koga student polaze ispit. Konacna ocjena seminarskog rada se formira poslije odbrane rada na ispitu i ona ulazi u sastav ocjene iz predmeta koja se upisuje u indeks. Ocjenjivanje seminarskog rada obuhvata tri aspekta: 1. Poznavanje i razumijevanje koncepta, principa i osnovnih karakteristika problema koji se istrazuje ili ispituje i sa njim povezanih faktora, kao i metoda primjenjenih u izradi seminarskog rada, 2. Prakticno angazovanje studenta na izradi seminarskog rada, njegovu samostalnost, odgovornost, studioznost u prilazu istrazivanju, kao i eventualno posebna dostignuca u istrazivanju, 3. sam izgled rada: korektnost i tacnost primjenjenih metoda i tehnika, prikaz i analiza rezultata istrazivanja, pismenost, navodenje literature i drugo.

Izgled rada
Seminarski rad se predaje u vidu pisanog izvjestaja, u jednom primjerku i to original rada ako je pisan ili prekucan, pri cemu katedra ima obavezu cuvanja radova, a student obezbjeduje sebi sopstvenu kopiju. Kopija rada omogucava studentu da bolje pripremi odbranu rada na samom ispitu, a i kasnije moze da mu posluzi za organizaciju drugih istrazivanja. Tekst mora biti citak, jasno

najvaznijim rezultatima i njihovom statistickom obradom kao i zakljuccima koji su izvedeni iz rezultata istrazivanja. medicinska dokumentacija i evidencija. sa marginama i dvostrukim proredom. odnosno varijable ukljucene u istrazivanje (sta se ispituje) i faktore istrazivanja (u funkciji cega). preporuke (prijedlog mjera) i pregled literature koriscene za izradu seminarskog rada. navesti nacin i objasniti kako je to uradeno.retrospektivna. U uvodu rada treba sumirati razloge zasto je preduzeto istrazivanje. publikacije sa rutinskom zdravstvenom statistikom). izvjestaji. ona u radu mora da se razmatra i dokaze odgovarajucim statistickim tehnikama (testiranje hipoteze). diskusiju (raspravu). osnovnim elementima metodoloskog postupka. prekucan ili se moze koristiti neki od procesora teksta) na formata A4. • ako je istrazivanje radeno na osnovu uzorka. zatim navesti samo najvaznije reference koriscene za pisanje rada i ne ulaziti ekstenzivno u pregled i razmatranje osnovnog predmeta istrazivanja. a posebno neuko formulisanje hipoteze/a. uvod. Kad god je moguce kvalifikovati obiljezja predstavljajuci ih skalama mjerenja i navesti greske nastale pri mjerenju. Nabrojati i opisati sva obiljezja. longitudinalna ili studije presjeka). radnici). prospektivna . Naslovna strana bi trebalo da sadrzi: naslov rada. . cilj/eve) istrazivanja sa hipotezama. U uvodu se ne navode podaci iz samog istrazivanja. kratak sadrzaj (sazetak-abstrakt). djeca skolskog uzrasta. u duhu maternjeg jezika (u rukopisu. Kada su obiljezja izvedena ili izracunavana. U metodu rada je neophodno navesti nekoliko bitnih elemenata: • vrstu istrazivanja (opservaciona . trudnice.napisan. • definisati jedinicu posmatranja (istrazivanja) i navesti njihov ukupan broj. zakljucke. metod rada. prost slucajni ili sistematski). Rad bi trebalo da sadrzi slijedece dijelove: naslovnu stranu. On ne bi trebalo da ima vise od 200 rijeci sa navedenim ciljevima istrazivanja. grupu u kojoj je vjezbao i ime nastavnika . Uvod zavrsiti javnom i preciznom formulacijom cilj/eva istrazivanja i postavkom eventualnih pretpostavki (hipoteza) sa kojima se ulazi u istrazivanje. • potrebno je jasno i precizno navesti izvor/e podataka koriscene u istrazivanju (upitnik i struktuirani intervju. rezultate (odnosno analizu rezultata). Mora biti tabelarno i graficki opremljen sa prilozenim upitnikom ili struktuiranim intervjuom. niti zakljucci rada. (npr. da je pusenje stetno po zdravlje). navesti vrstu i velicinu uzorka kao i nacin izbora jedinica posmatranja (prigodan uzorak. Ako se vec hipoteza formulise. ime i prezime autora. ako su oni korisceni za prikupljanje podataka u istrazivanju. Kratak sadrzaj (abstrakt) rada se nalazi na slijedecoj strani.saradnika kod koga je odlazio na konsultacije. Rad ne mora da ima hipoteze istrazivanja. Ne prepricavaju se niti prepisuju veliki odlomci koriscene literature. ali zato ima smisla citirati definicije osnovnih pojmova ili termina potrebnih za bolje razumijevanje samog predmeta istrazivanja uz navodenje izvora odakle su preuzete. koncizan ali dovoljno informativan da bi se znalo o cemu se radi.eksperimentalna istrazivanja. • opisati populaciju obuhvacenu istrazivanjem (zene u generativnom periodu.

normalan (zahtjeva testiranje normalnosti).* Pri koriscenju neuobicajenih procedure za statisticku analizu potrebno je navesti. Diskontinuirana (atributivna) obiljezja prebrojati. vec u tekstu istaci samo najvaznije ili najuocljivije sa tabela i grafikona. vodeci racuna da je pozeljno da ovakve tehnike budu iz standardnih udzbenika. posebno slozenim. U metodu rada je vazno navesti nedostatke u dizajnu istrazivanja (ogranicenja koriscenog metoda rada) kako bi citalac mogao da formira misljenje o pouzdanosti podataka i validnosti kasnije saopstenih rezultata istrazivanja. Generalno pravilo k'oga se treba pridrzavati u prikazivanju i opisivanju metoda rada je da se izbjegava neobavezno koriscenje preciznih statistickih termina kao sto je slucajan (zahtjeva navodenje nacina izbora jedinica posmatranja). S obzirom da je razvoj kompjuterske tehnologije omogucio primjenu razlicitih zasticenih kompjuterskih programa za obradu i analizu podataka. krvni pritisak) deskriptivno se prikazuju uz koriscenje prosjecnih vrijednosti (srednja vrijednost i standardna devijacija. BMDP . korelacija ili povezanost (zahtjeva izracunavanje koeficijenta korelacije) i uzorak (zahtjeva objasnjenje vrste uzorka). . jer ga to nepotrebno opterecuje.Statistical Package for the Social Sciences. Koriscenje tabela u predstavljanju sakupljenih podataka omogucava citaocu da jasnije shvati i da ima bolji pregled velikog broja podataka sakupljenih tokom nekog istrazivanja. Svesti broj grafikona i tabela na razuman broj. znacajan. Dalja obrada svih obiljezja podrazumijeva prikazivanje apsolutnih i relativnih (procenata) distribucija frekvencija. Dati pregled izabranih obiljezja sa njihovim parametrima (srednje vrijednosti. Pri prikazu statistickih procedure navesti dovoljno informacija tako da je izbor statisticke procedure logican za citaoca. preciznu referencu iz koje je preuzeta. odnosno visoko ili veoma znacajan (zahtjeva navodenje podataka o statistickoj znacajnosti . EPI-IIMFO. Ne ponavljati sve podatke iz tabele i grafikona u tekstu. pored postupka. Rezultate (analizu rezultata) predstaviti logicnim redom u tekstu.Biomedical Statistical Package i drugi). tjelesna visina. Kontinuirana obiljezja (kao tjelesna masa. Tabele sa pojmovima ne bi trebalo da ponavljaju ono sto je vec receno u tekstu.** Predstavljanje podataka istrazivanja Tabelarno prikazivanje podataka istrazivanja Tabelama obicno predstavljamo kvantitativne podatke (brojeve) i ponekad pojmove koji sadrze kvalitativna poredenja ili deskriptivne informacije. Poslije sredivanja i grupisanja. mjere varijabiliteta i drugo). Pazljivo i korektno ih interpretirati. ukoliko se koristi neki od ovih programa pozeljno je navesti njegovo ime(/na primjer: SPSS .• navesti statisticke metode i tehnike koriscene za obradu podataka. Grafikone koristiti kao alternative tabelama. medijana i percentili). vec prije da rasvjetle ili da sistematizuju ono sto bi treble objasniti.p vrijednosti). a ne iz originalnih radova koji su prvi put publikovani. Prije statisticke analize dobijenih podataka neophodno je uraditi njihovu deskripciju (opis). uobicajeno se radi i statisticka analiza dobijenih rezultata koja podrazumijeva upotrebu razlicitih statistickih procedure.

tabele u prilogu bi bilo dobro identifikovati sa velikim slovima i arapskim brojevima (npr. kratak i da objasnjava sta je torn tabelom predstavljeno. • tabelu bi trebalo razdvojiti od teksta sa dva-tri linijska prostora ispod i iznad tabele. U svakom tekstu osvrt na tabelu se daje navodeci njen broj. izvjestaja ili clanka. Prilikom pravljenja tijela tabele trebalo bi se pridrzavati slijedecih pravila: 1. Tabele se numerisu sukcesivno. naslova tabele i tijela tabele. koriscenjem arapskih brojeva. • stranice koje sadrze tabelu i tekst trebalo bi zapoceti tekstom pa onda staviti tabelu. Stvarno mjesto tabele u tekstu je ponekad tesko odrediti. • ako nijedan od prethodnih uslova ne moze biti zadovoljen. ili mozda poslije analize u tekstu. posljednji red svega i taj zbir treba da odgovara ukupnom broju ispitanika ili nedinica posmatranja u istrazivanju ili pregledu.naslov tabele bi trebalo da je jasan. tabela Al je prva tabela u prilogu A/. U prvom redu su data imena ili oznake kolona. 2. 2. Izgled tabele Svaka tabela se sastoji od rednog broja tabele. formirati tabelu sa sto manje kolona i redova vodeci racuna da se ne izgube vitalne informacije. mada je istovremeno neobicno vazno da se u tekstu da osvrt na sve tabele i najznacajnije podatke u njima. Pri tome je bitno postovati dva pravila: 1. • tekst o tabeli bi trebalo staviti ili bar zapoceti na istom listu na kome je i tabela na koju se odnosi. Naslov tabele . U tekstu rada. Tijelo tabele . Redni broj tabele . unutar svake tabele u tekstu pridrzavati se istih pravila kod prikazivanja broja decimalnih mjesta ili zaokruzivanja decimala. Postavlja se pitanje da li je staviti prije. radi izbjegavanja konfuzije izmedu procenata staviti znak "%" i voditi racuna da ukupan zbir bude 100% ili ako nije. Dobra tabela bi trebalo da bude dopuna tekstu. tabelu bi trebalo staviti izmedu paragrafa teksta. ne koristiti razne isprekidane ili kose linije za povezivanje informacija u razlicitim kolonama i redovima zato sto to pravi zbrku i smanjuje preglednost . 4. Svaka tabela bi morala da bude razumljiva bez citanja teksta koji se na nju odnosi. 3. Prva kolona se zove pretkolona i u njoj su data imena ili oznake redova koje moraju biti kratke. jasne i gramaticki komnzistentne. objasnjenje tabele u tekstu bi trebalo tako napisati da citalac moze da ga prati bez osvrtanja na tabelu. Ako clanak ima i prilog ili dodatak (appendix) sa tabelama.Tabele se koriste da predstave informacije u obliku ukupnih zbirova i podzbirova za njihovo rangiranje ili za predstavljanje rezultata statistickih analiza.sve tabele bi trebalo numerisati sukcesivno. Evo nekoliko pravila koja mogu biti od pomoci: • svaka tabela bi trebalo da stane na jedan list papira i ne bi je trebalo prekidati i prenositi na drugu stranu. arapskim brojevima.Tijelo tabele sadrzi podatke grupisane na odreden nacin u kolone u redove. pozivanje na odredenu tabelu se vrsi preko njenog rednog broja a ne preko naslova. Posljednja kolona treba da predstavlja ukupno. objasniti zasto nije.

tabele. takode mogu biti predstavljeni u ovim tabelama. oduzeti broj onih koji nisu odgovarali od ukupnog broja ispitanika i koristiti taj broj kao osnovu za izracunavanje procenata (100%). • slozene tabele ili tablice kontigencije koje sadrze dva obiljezja. U istrazivanjima o zdravlju kao i u istrazivanjima drugih drustvenih nauka. Cesto se postavlja pitanje kako postupiti sa onima koji nisu odgovorili na pitanje koje se predstavlja tabelom. . • multivarijantne tabele koje prikazuju veci broj obiljezja**** Proste tabele kao sto im samo ime kaze.*** Vrste tabela Sve tabele mozemo podijeliti na: • proste tabele koje sadrze samo jedno obiljezje. Specificne napomene se odnose na odredenu kolonu i red i obicno se oznacavaju zvjezdicom ili superskriptom. Za analizu podataka u ovim tabelama primjenjuje X2 test ili neka druga statisticka tehnika. sve kombinacije kategorija obuhvacenih obiljezja su predstavljene. kada ce se primjenjivati X2 test. u kojima je svako od analiziranih i predstavljenih obiljezja razvijeno na razlicit broj kategorija. Odnosi dva obiljezja se tada predstavljaju slozenim tabelama (unakrsnim tabeliranjem ili tablicama kontigencije). Rezultate statisticke analize /vrijednost X2 testa. • • Trebalo bi osigurati da je ukupan zbir N u donjem desnom uglu dobijen sabiranjem svega iz poslednjeg reda i ukupno iz poslednje kolone Tabela bi trebalo da sadrzi apsolutne brojeve kada ce se podaci statisticki obradivati. Drugi je. ponekad je veoma vazno prikazati medusobne odnose dva obiljezja. broj stepeni slobode /df/ i nivo vjerovatnoce na kome se prihvata ili odbija nulta hipoteza /p/ trebalo bi napisati ispod tabele na koju se ti rezultati odnose. a predstavljaju se na isti nacin kao i druge slozene tabele i grafikoni koji prikazuju iste podatke. Nesto komplikovanije su tablice kontigencije 2x3. Napomene ispod tabele mogu biti: opste. 4 ili 5. predstavljaju samo jedno obiljezje (varijablu) i obicno se koriste u deskriptivnim studijama. tj. U ovoj vrsti tabela. 5 ili 6 i druge. One se uvijek postavljaju ispod tabele. kao i da grafikonom ne treba da se ponavlja ono sto je u potpunosti objasnjeno u tekstu. mod. Ako se ne vrsi nikakva statisticka analiza tada i relativne frekvencije (procente) treba prikazati u slozenoj tabeli. Opste napomene objasnjavaju i pruzaju informacije koje se odnose na cijelu tabelu i obuhvataju objasnjenje skracenica i simbola koriscenih u tabeli. specificne i napomene o nivou vjerovatnoce. odnosno 3x4. medijana ili rang. U njima je obicno data distribucija frekvencija grupisanih podataka (apsolutna i relativna) Parametri kao sto su aritmeticka sredina. koristiti ukupan broj ispitanika kao osnov za izracunavanje procenata (100%) zajedno sa onima koji nisu odgovarali na postavljeno pitanje i izracunati njihov udio u ukupnom broju. Postoje dva nacina: jedan je.

Vrste grafikona Graficki mozemo prikazati kako apsolutne frekvencije (brojeve) tako i relativne frekvencije (procente) kvalitativnih i kvantitativnih obiljezja istrazivanja. Apsolutne i relativne distribucije kvantitativnih ili numerickih obiljezja graficki predstavljamo razlicito. "klasne intervale" i za svaki klasni interval odrediti ucestalost pojavljivanja. Tako imamo organizacione sheme. prosjek ill trend pojave koja se ispituje a sto slijedi iz nacrtanog grafikona.) mozemo predstaviti sa nekoliko vrsta grafikona: stubicastim dijagramom. nacionalnost. Histogram izgleda kao serija pravougaonika prislonjenih jedan uz drugi. Ponekad vrijednosti obiljezja mogu biti statisticki rasporedene kada se dobija dijagram rasturanja koji se kasnije posebnim statistickim tehnikama analiziraju da bi se izracunala linija regresije i izvrsila analiza trenda te pojave. rasa. 2. Histogram je metod predstavljanja kontinuiranih podataka kada na horizontalnu (x) osu nanosimo vrijednosti klasnih intervala odredenog obiljezja a na vertikalnu (y) osu apsolutne ili relativne frekvencije vrijednosti tog obiljezja. Obicno su predstavljene kvadratima koji su mecTusobno povezani strelicama koje opet ukazuju na smjer djelovanja pojave jedne na drugu. kruznim dijagramom. zanimanje i dr. svaki grafikon crtati ill predstaviti na posebnom listu papira. posebno ako ne postoje tabele sa istim podacima i informacijama. skolska sprema. Grupisanje podataka olaksava preglednost grafickog prikazivanja mada se nuzno gube neki detalji. Potrebno je objasniti samo najuocljivije rezultate. odnosno distribuciju frekvencija. . nivo secera u krvi i druga ili diskontinuirano (prekidno) kao sto su: broj prijema pacijenata u bolnici. broj oboljelih i druga. Vrste grafickog prikazivanja su date u slijedecoj shemi: Graficko prikazivanje Apsolutne i relativne distribucije kvalitativnih podataka. skupu ili sistemu. visina. Pri crtanju sopstvenog grafikona trebalo bi imati na umu slijedece: 1. Za predstavljanje kontinuiranih obiljezja mozemo koristiti histogram ili poligon frekvencija.Grafikoni se i crtaju zato da bi ustedili nepotrebne opise i objasnjenja u tekstu. a njihova povrsina ukazuje na frekvenciju u odredenoj grupi pa se zbog toga ovaj grafikon i naziva povrsinski dijagram. zavisno od toga da li je obiljezje kontinuirano (neprekidno) kao sto su: tjelesna masa. modele koji prikazuju odnose u nekom sistemu ili nesto drugu. raznim vrstama ilustracija (kartogramom ili razlicitim slikama). sta se njime dobija u tekstu. sheme se koriste za opisivanje medusobnih odnosa izmedu grupa elemenata ili funkcija u nekom procesu. broj umrlih od neke bolesti. I na kraju. razmisliti da li je grafikon stvarno potreban. Pri predstavljanju numerickih kontinuiranih obiljezja njegove vrijednosti treba grupisati u tzv. Za graficko prikazivanje prekidnih obiljezja najcesce se koristi linijski dijagram. one pokazuju organizovanja nekog procesa ili institucije. koje jos nazivamo opisna ill atributivna obiljezja (pol.

provjeriti da li su sve vrijednosti korektno predstavljene i ucrtane 4. metodu rada ili rezuitatima. Pri citiranju literature. Treba nastojati da se pri citiranju literature izbjegnu "nepublikovani podaci" il. U diskusiji istaci nove ili vazne aspekte istrazivanja. Prema nacinu sredivanja i citiranja literature razlikuju se dva osnovna sistema navodenja literature koriscene za pisanje radova: . kao i drugi clanci /stampani u dnevnim ili periodicnim listovima/. Takode. uz napomenu da ako se koristi veci broj radova istog prvog autora. kao i po nacinu sredivanja literature. prema oba ova sistema. Slijede primjeri citiranja razlicitih referenci prema Vankuverskom sistemu. implikacije rezultata sopstvenog istrazivanja na buduca istrazivanja iz te oblasti. najcesce uvoda i diskusije rada. Povezati rezultate tog istrazivanja sa drugim relevatnim istrazivanjima iz proucavane oblasti. Taksativno navesti zakljucke koji slijede na osnovu rezultata istrazivanja.. shodno listi skracenih naziva koja se moze naci u Index Medicusu /List of Journals Intexed Medicus.Vankuverski sistem citiranja (prema brojevima). lako oba sistema imaju svoje prednosti. Na primjer: Pretpostavlja se (Paunovic i sar. mogu se koristiti i knjige. 1994) da. provjeriti da li su svi grafikoni spomenuti i objasnjeni u tekstu.. U poglavlju "pregled literature" reference citirane na ovaj nacin se sreduju numerisanjem po redu kojim su prvi put spomenute u tekstu. .. potrebna literatura. Harvardski sistem je osoben po tome sto se u tekstu navodi u zagradi prezime prvog autora i godina kada je reference objavljena. provjeriti legendu i utvrditi da li je jasna 5. ali izbjegavati tvrdnje koje nisu u pospunosti poduprte tim rezuitatima. konsultacije. U poglavlju "pregled literature" reference se potom sreduju po abecednom ili azbucnom redu. s tim sto se to naglasi u zagradi /rad u stampi/.. ili kao poseban odjeljak u januarskom broju Index Medicusa/. prvo se stavljaju oni radovi koji su ranije objavljeni.i "personalne komunikacije". Na primjer: Pretpostavlja se 1 da. koji se publikuje godisnje kao posebna publikacija.. ili Paunovic i saradnici (1994) u svom istrazivanju pretpostavljaju da. Rad zavrsiti odjeljkom koji se zove pregled literature a koji se sastoji iz referensi sredenih po odredenom redu i citiranih na odredeni nacin. Ukljuciti. nazivi casopisa iz kojih se citira odredeni rad mogu se navoditi skraceno.3. Preporuke (odnosno prijedloge mjera) koje slijede iz analize rezultata istrazivanja obavezno na kraju ukljuciti u rad. ili Paunovic i saradnici 1 pretpostavljaju da. pored radova stampanih u casopisu.. ili direktno prezime prvog autora a samo godina se stavlja u zagradu. Ako je neko posebno pomogao i dao doprinos kvalitetu istrazivanja... zahvaliti mu se i oznaciti u cemu je njegov doprinos (ukljucivanje u istrazivacki tim. sugestije i drugo). doktorske i magistarske teze. Mogu se navoditi i radovi prihvaceni za stampu.Harvardski sistem citiranja (prema autoru/godini) i . U diskusiju ukljuciti sve implikacije rezultata istrazivanja i njihova ogranicenja. takode. Ne ponavljati u detalje podatke ili drugi materijal dat u uvodu. monografije. osnovno je pravilo da se moze koristiti samo jedan sistem. Svaki sistem je karakteristican po nacinu oznacavanja u tekstu literature koja je posluzila za njegovo pisanje. Vankuverski sistem je karakteristican po tome sto se koriscena literatura u tekstu identifikuje arapskim brojem stavljenim u zagradu ili oznacenim superskriptom /brojem uzdignutim iznad teksta/.

dva vezana uzorka. linearna korelacija. obicno se koristi jedna zvjezdiva za oznacavanje nizeg nivoa (p<0. kao sto su: Hi-kvadrat test (tablice kontigencije i test slaganja). za testove koji imaju vise oblika. binomna. Medutim. vec i pojmovno. Man-Vitnijev test i slicni. Takode. Podaci cija je raspodjela izrazito asimetricna ili se veoma razlikuju izmedu pojedinih grupa mogu da zahtjevaju izvjesnu transformaciju podataka (npr. Interpretirati hipoteze ne samo statisticki. Pri koriscenju analize varijanse (ANOVA). Svi korisceni statisticki testovi treba da budu precizno navedeni. analiza varijanse).05). dva velika nezavisna uzorka. a kod koriscenja modela regresije. kao na primjer: t-test (za: dva mala nezavisna uzorka. . ne moraju posebno da se objasnjavaju. korelacija.01) i tako dalje. sta znacajnost testirane hipoteze znaci u kontekstu analiziranih rezultata. regresija. kao i sta se sa njima ispituje. navesti sve bitne elemente za njihovu identifikaciju. ***Napomene o nivou vjerovatnoce ukazuju na rezultate istrazivanja.*Prije primjene bilo kog testa potrebno je provjeriti raspodjelu podataka (normalna. **Rezultate bi trebalo uvijek analizirati i interpretirati u svijetlu hipoteza koje su postavljene. Pri testiranju hipoteza istrazivanja izbjegavati navodenje samo nivoa vjerovatnoce jer on ne sadrzi dovoljno kvantitativnih informcija vec obavezno navesti vrijednost statistickog testa i broj stepeni slobode /df/. ili koriscenje nekog neparametarskog testa (primjer: Man-Vitnijev test). dvosmjerna ili neka specificnija. za sve koriscene testove treba navesti nivo vjerovatnoce za koji je razmatran rezultat testa. logaritamska transformacija). dvije slijedeceg (p<0. ****ko sto je korelaciona matrica Pirsonovih koeficijenata korelacije ili tabela analize varijanse ANOVA. Maknemarov test. s obzirom da neki testovi zahtjevaju pretpostavku o normalnosti distribucije (t-test. Fiserov test apsolutne vjerovatnoce. oznaciti da li jednosmjerna. Jednostavni testovi. Poasonova). Kada se vise od jednog nivoa znacajnosti pojavljuje u istrazivanju. uzorak i osnovni skup. t-test za proporcije) potrebno je da se naglasi koja je vrsta testa koriscena. median test. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->