P. 1
Teorije Znanosti o Odgoju-skripta

Teorije Znanosti o Odgoju-skripta

|Views: 149|Likes:
Published by Ivor Beganovic

More info:

Published by: Ivor Beganovic on Apr 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2012

pdf

text

original

Upozorenje: Ovo je ukratko skriptiran dio knjige "Teorije znanosti o odgoju".

Nije moguće razumjeti sadržaj ove skripte bez prethodnog čitanja knjige, jer je ona napravljena kao niz natuknica, bez objašnjenja i primjera, s ciljem da koristi za ponavljanje i utvrđivanje gradiva tj. za olakšavanje dosjećanja za pripremu ispita. Samo ova skripta ni u kom slučaju nije dovoljna za razumijevanje gradiva i samim tim polaganje ispita iz Povijesti pedagogijskih teorija. Ova skripta vam olakšava posao samo utoliko što za vrijeme čitanja knjige ne morate pisati bilješke.

KONIG – ZADLER: TEORIJE ZNANOSTI O ODGOJU

Postoje četiri glavne teorije znanosti o odgoju: 1. Znanost o odgoju kao normativna disciplina (u skripti str. 2-3) 2. Znanost o odgoju kao empirijska znanost o ponašanju (u skripti str. 4-7) 3. Znanost o odgoju kao hermeneutička disciplina (u skripti str. 8-12) 4. Znanost o odgoju na osnovu teorije sustava (u skripti str. 13-14)

1

Friedrich Wilhelm DORPFELD . principe) 4. Znanstveno obrazložiti znači svesti praksu na pouzdana načela (polazne točke. mjere i zapreke u ostvarivanju odgojnih ciljeva. 3. Polaznu točku za pedagošku znanost tvori činjenica da postoje različite koncepcije odgoja (Roussov "prirodni" pristup. što olakšava strukturiranje nastavnog procesa: a. ideja savršenstva (svaki čovjek se razvija s ciljem postizanja savršenstva) c. uspoređivanje (stupanj povezivanja) c. Zadaća pedagogije je pružiti znanstveno obrazloženje praktičnog odgojnog djelovanja. ideja prava e. prema Herbartu. stvaranje pojmova (stupanj sustava) d. GEORG KERSCHENSTEINER: pokušaj aksiologijskog utemeljenja pedagogije.Karl Volkmar STOY . sažimanje s ciljem tvorbe apstraktnih pojmova (sustav) 5.Tuiscon ZILLER . ideja unutarnje slobode (sloboda odlučivanja) b. ideja dobrote d. Filozofija. a pri određivanju metoda služi se psihologijom. 5. Rein je dopunio. priprema s ciljem uvođenja učenika u temu 2. ZNANOST O ODGOJU KAO NORMATIVNA DISCIPLINA Predstavnici: Johann Friedrich HERBART . Pri utvrđivanju načela Herbart se služi filozofijom. duhovnim vrijednostima: 2 .Wilhelm REIN Glavne teze: 1. primjena poznatih pojmova na nove predmete (stupanj metode) Četiri Herbartova stupnja. povezivanje novih sa starim predodžbama (asocijacija) 4. prikaz novoga (zornost) 3.1. postavlja temeljne norme i vrijednosti za ljudsko djelovanje.): a. te se prema njemu nastavni proces odvija: 1. Zato kažemo da je po Herbartu pedagogija normativna disciplina koja određuje načela odgojnog djelovanja. Psihologija objašnjava proces spoznaje. To su (Opća praktična filozofija iz 1808. opažanje (stupanj jasnoće) b. primjena naučenog na praktična pitanja (metodika). Psihologija pokazuje putove. apstrahiranje. Lockeov društveni cilj odgoja…) 2. bezvremenskim. koji su osnovica za postavljanje odgojnih ciljeva. ideja prikladnosti 6. Ideju odgoja poistovjećuje s temeljnim bezuvjetnim.

tada se mogu koristiti te metode. nenasilnosti. Ali i tu se postavlja pitanje: vrijede li odgovarajuće empirijske spoznaje za sve pedagoške situacije? Zbog ovih se problema preporuča donositi odluke o prikladnim sredstvima u konkretnim situacijama uz uvažavanje pojedinačnih situacijskih čimbenika (odgajatelj treba posjedovati "pedagoški takt"). Što sa situacijama u kojima one ne važe? 2. Na temelju postavljenih ciljeva Vrhovna načela se definiraju kao odgojni ciljevi. ljubav. agresivnosti itd. kao npr. Walter TROGER tražeći apsolutni početak (sama potvrda života) izvodi vrednote: tolerancija. pravednost. razum i osobni identitet. I tu ostaju problemi – možemo li na ovakav način znanstveno usmjeravati odgojne postupke? Kako možemo provjeriti je li izbor određenog sredstva bio primjeren za tu situaciju? 3 . Putem dedukcije Iz nadređenog odgojnog cilja deduciramo konkretne smjernice. odgoj savjesti. sloboda. izbjegavanje frustracija. To su: čovječnost. Potom se traže sredstva kojima se mogu postići ti ciljevi.- istinitost ljepota svetost i ćudorednost Marian HEITGER i Karl Heinz DICKOPP do vrhovnih načela pedagogije dolaze "iz transcendentalne svijesti". Smjernice izvedene na ovaj način ne mogu se primijeniti u svim situacijama. Kako se od postavljenih temeljnih normi dolazi do konkretnih preporuka za pedagoško djelovanje? 1. solidarnosti. kroz razne norme. Stoga će osobe različitih shvaćanja vrijednosti izvesti drugačije konkretne norme. Ako su empirijska istraživanja potvrdila vezu o djelovanju neke metode u odnosu na cilj. istinitost iz čega izvodi konkretne odgojne ciljeve: učenje suradnje. Ludwig KERSTIENS ističe važnost razvoja humanosti. Tu se pojavljuje problem: konkretizacija normi ovisi o pojedinačnom shvaćanju pojma koji se koristi.

Na temelju pojedinačnih opažanja donose se zaključci o općim zakonima (načelo indukcije) 4. eksperimentalna pedagogija postaje normativna disciplina koja pruža smjernice za praktično djelovanje. Osnovu odgojne znanosti tvore "pedagoške činjenice". Po njima: 1.2. a ne slučajnim iskustvima. Zajednička osobina pedagoga ovog pravca je kritički odnos prema normativnoj pedagogiji. čiji su nasljednici Aloys FISCHER. a potom Enst MEUMANN i Wilhelm August LAY (eksperimentalna pedagogija). U konačnici. Do spoznaje činjenica dolazimo opažanjem ili eksperimentom. te pretpostavka da se analogno prirodnim znanostima mogu iz pojedinačnih opažanja postaviti iskazi o općevažećim zakonitostima. Tako smatraju Lay i Meumann. 4 . Prvi je to započeo Ernst Christian TRAPP. Empirijska znanost o odgoju temeljila se na pretpostavkama da postoje objektivne činjenice koje je moguće spoznati putem promatranja i eksperimenta. sigurnu spoznaju možemo doseći samo ako koristimo prokušane metode prirodnih znanosti. Temeljne istraživačke metode su PROMATRANJE i EKSPERIMENT. 3. Peter PETERSEN i Rudolf LOCHNER. Po Layu i Meumannu. Oni zahtijevaju empirijsku potvrdu teza. ali ne i ono što bi se moglo dogoditi. 2. Za razliku od Laya i Meumana koji su provodili eksperimente u laboratoriju. ZNANOST O ODGOJU KAO EMPIRIJSKA ZNANOST O PONAŠANJU Pokušaj da se pedagogija zasnuje po modelu prirodnih znanosti. Else i Peter PETERSEN razvili su model terenskog istraživanja: promatranje pedagoških situacija odvija se u realnim nastavnim situacijama. (Eksperiment je promatranje neke pojave koja se provodi u pojednostavljenim uvjetima) Iz toga izlazi. da je zadaća odgojne znanosti opažanje ponašanja u pedagoškim situacijama. ali s njima se ne slaže Lochner koji smatra da možemo samo izreći ono što se događa.

Kao i ostali pobornici empirijskih znanosti. Uvođenje ovih promjena ujedno je i pokazalo da je kritički racionalizam neprikladna teorija za istraživačku praksu. sve dok sustav odolijeva daljnjim provjerama (sve dok se ne dokaže drugačije). predviđanja i naputke. Zahtijeva da iskazi znanosti o odgoju budu vrijednosno neutralni i uspostavlja "praktičnu pedagogiju" koju ne smatra znanošću. R. prihvaćamo ih (kažemo da se potvrđuju u praksi). predviđanja i tehnološke upute za praktično djelovanje. Popper je ukazao na "problem indukcije": nemoguće je iz pojedinačnih zapažanja izvesti općevažeće zakonitosti. što je najuočljivije kod Wolfganga BREZINKE. Postupak provjeravanja je deduktivan. Predstavnici ovog smjera 80-tih godina zadržavaju za polaznu točku načelo kritičkog provjeravanja. 5 . Ako i nakon strogih ispitivanja ne uspijemo opovrgnuti takve teorije. Predstavnici: Karl. to nam ne daje za pravo da zaključimo da su svi labudovi bijeli. Zato opće iskaze "svi labudovi su bijeli". kritički racionalizam doveo je do promjene opće teorije empirijskih znanosti. već sustavom preporuka za praktično djelovanje. zamjera normativnoj pedagogiji nedostatak znanstvene utemeljenosti. koju su razradili Hempel i Oppenheim zbog čega se naziva H-O shema: Objašnjenje: što je uzrok? traži se traži se zadan Predviđanje: kakve su posljedice? traži se zadan traži se zadan ka iskazi zakonitosti sporedni uvjeti explanandum (singularni iskazi) 70-tih godina dolazi do recepcije kritičkog racionalizma. shvaćamo kao hipoteze koje kritički provjeravamo. Ta objašnjenja. Iskazi vjerojatnosti ne moraju sadržavati bezuvjetno točna objašnjenja. H-O shema se stoga proširuje i na iskaze vjerojatnosti. da daje objašnjenja. za koje smatra da se mogu koristiti u praksi kao predviđanja i tehnološki naputci za praktično djelovanje. Uvodi se provjeravanje hipoteza u smislu da procjenjujemo kolika je vjerojatnost da slučajno dobijemo rezultat koji odstupa od norme.1. predviđanja i tehološke upute odvijaju se uvijek po istoj shemi. ZNANOST O ODGOJU U SKLOPU KRITIČKOG RACIONALIZMA Tijekom 30-tih godina 20.2. definira znanost o odgoju kao sustav općih iskaza o odgojnoj stvarnosti. istaknutog pedagoškog praktičara. POPPER i Hans ALBERT. Ako opazimo 10 bijelih labudova. stoljeća. Zadatak je empirijske znanosti. u sklopu kritičkog racionalizma.

interferencijsko-statistička obrada (istraživanje međusobnih veza između varijabli) 6 .2. Operacionalizacija nezavisnih i zavisnih varijabli Operacionalizacija je prevođenje pojmova u vidljive oblike ponašanja (npr. Kvantifikacija Kvantificiranje jest postupak pridruživanja mjernih veličina pojedinim opažanjima.kodiranje podataka . srednjih vrijednosti. 5. cluster ili kvotni uzorak. Provedba ispitivanja 8. Nezavisna varijabla je ona vrijednost koja se mijenja neovisno o zavisnim varijablama. BIHEVIORISTIČKA ZNANOST O ODGOJU ISTRAŽIVAČKA METODOLOGIJA biheviorističke znanosti (empirijske) o odgoju izgleda ovako (klasičan primjer su istraživanja Alberta BANDURE): 1. Utvrđivanje istraživačkog uzorka Transverzalno istraživanje.deskriptivna obrada (izračunavanje postotaka. potrebno je odrediti što podrazumijeva "agresivno ponašanje": udariti nekoga. 3. mjera disperzije…) . eksperimentalno (pokusna i kontrolna skupina) 6. uzorka osoba. 7. Obrada podataka . Zavisna varijabla je ona vrijednost za koju pretpostavljamo da će se mijenjati ovisno o drugim varijablama. uzorka ponašanja. 2. ordinalne ljestvice. 4. koja pretpostavlja da nema uzročne povezanosti između zadanih varijabli.2. Utvrđivanje uzorka Utvrđivanje osnovnog skupa. stratificirani. koristeći postupke za utvrđivanje reprezentativnih uzoraka: obični slučajni uzorak. Uobičajeno je postavljanje 0-hipoteze. intervalne i ljestvice proporcija ili razmjera. vrijeđati…) Operacionalizacija se može napraviti uz pomoć promatranja ili anketnog ispitivanja. longitudinalno. Provedba predtestiranja Cjeloviti model istraživanja se najprije iskušava na maloj skupini. Pri tome koristimo: nominalne ljestvice. Tvorba hipoteza Svaka hipoteza ima zavisnu i nezavisnu varijablu.

token-potkrepljivači koji se utvrđuju prema unaprijed utvrđenom dogovoru) planiranje potkrepljivanja provedba kontrola uspjeha (promatranjem) 4. uvježbavanje prodaje i sl. Po bihevioristima. socijalni – pohvala. potkrepljivanje aktivnošću – odlazak na izlet. management. Pokušaj primjene empirijske znanja na svakodnevne situacije u pedagoškoj praksi vidljiv je kod THORNDIKEA i SKINNERA (teorija učenja – operantno uvjetovanje.Predmet odgoja su vidljive manifestacije ponašanja . Cilj odgoja je stjecanje stručne kvalifikacije. tečajevi za uvježbavanje komunikacije. 2. koncert…. Predmet prakse je vidljivo ponašanje odgajanika (a ne njihovi unutarnji stavovi).Ponašanje se objašnjava pomoću općevažećih iskaza zakonitosti . Postupak pedagoške modifikacije ponašanja: 1. 2. obraćanje pozornosti. Postupak se izvodi ovim redoslijedom: 1. 3. kvantificiranje i uzorak) izvršiti operacionalizaciju cilja (promjena određene vrste ponašanja: gašenje ili izazivanje) izbor prikladnog potkrepljivača (materijalni – igračke. slatkiši. Uvježbavanje ponašanja je postupak koji se često koristi a području obrazovanja odraslih za vrijeme stručnog usavršavanja. 6. potkrepljivanje određene vrste ponašanja).Osnovna načela biheviorističke znanosti o odgoju: . odgoj je primjena tehnološkog znanja s ciljem promjene ponašanja odgajanika. utvrđivanje i operacionalizacija cilja učenja provedba predtestiranja provedba jedinice uvježbavanja provjera uspjeha učenja 7 . 5. Tečajevi za roditelje. 4. promatranjem utvrditi određenu vrstu ponašanje (koristeći operacionalizaciju.Na osnovu takvih općih iskaza zakonitosti oblikuju se tehnološki naputci za praksu. 3. Cilj je usvajanje novog obrasca ponašanja (promjena navika).

Taj hermeneutički krug ne predstavlja metodu u pravom smislu riječi. Duševni život djeteta izražava se u igri i mašti. iz ponašanja djeteta dokučiti njegove misli i namjere. Ali ne možemo izmjeriti ono što dijete doživljava za vrijeme igre: osjećaj veselja. Primjeri hermeneutičkih iskaza: "Igra nalazi svoje zadovoljenje u samoj djelatnosti. gube iz vida ono što je za ljudski život najvažnije: ljudske doživljaje. duhovnoznanstvena pedagogija 3. te da im je stoga potrebno vlastito znanstveno-teorijsko utemeljenje. To je poput shvaćanja smisla nekog teksta. spoznati nutrinu. preciznije određujemo značenje pojmova o kojima smo imali osnovno predznanje i na taj način ispravljamo prvotno predznanje.3. Time nastaje krug razumijevanja između predznanja i razumijevanja teksta. DILTHEYEVA HERMENEUTIKA Wilhelm DILTHEY je utemeljitelj hermeneutike. cjelokupan tekst razumijevamo bolje. radoznalost…. jer nam ne kazuje kada je pripisano značenje ispravno i koliko takvih koraka je potrebno da bi se značenje shvatilo. Na osnovu novog razumijevanja pojmova. Metode prirodnih znanosti. Na osnovu razumijevanja tih odlomaka. Na temelju vanjskih znakova. kvalitativna istraživanja 3. na drugačiji način. koja se razvila u radu na tumačenju tekstova: Na razumijevanje odlomaka u nekom tekstu prvo djeluje naše predznanje o pojmovima koji se koriste u tekstu." Do ovakvih zaključaka se može doći samo tumačenjem cjelokupnog sklopa ponašanja. ZNANOST O ODGOJU KAO HERMENEUTIČKA DISCIPLINA Unutar ove znanosti izdvajamo pet pravaca: 1. On je smatrao da metode prirodnih znanosti nisu prihvatljive za duhovne znanosti. a što za dijete ima značenje koje u znatnoj mjeri utječe na dječje postupke. smatra Dilthey.1. s čim se i koliko često dijete igra. Diltheyeve glavne teze: 8 . Primjer: dječju igru pomoću prirodnih metoda možemo izmjeriti: njeno trajanje. Cilj duhovnih znanosti je razumijevanje unutarnjih stanja. kritička teorija 4. simbolički interakcionizam i etnometodologija 5. Metoda koja osigurava razumijevanje naziva se "hermeneutički krug". Diltheyeva hermeneutika 2. smisao života. Razumijevanje Dilthey opisuje kao "pronalaženje svoga JA u tuđem TI".

kao osobna povijest pojedinca. Obrazovni ciljevi nisu opće važeći. određeni društvenim i osobnim čimbenicima (ne postoje opće važeće norme) Individualna psihologija (Alfred ADLER i Rudolf DREIKURS) također polazi od pretpostavke da ljudsko djelovanje ima značenje. pojedinačna pedagoška situacija (takozvana odgojna stvarnost). Odgojni ciljevi su povijesno i društveno uvjetovani.kao povijest društva u kojem se oblikuju određena shvaćanja .1. To znači da se osobe promatraju kao djelatni subjekti koji svojoj situaciji pridaju određeno značenje i djeluju na osnovu tog značenja. ciljevi odgoja su slijedeći: 1.2. Zadaća pedagogije kao znanosti je i utvrđivanje načela prema kojima se odvija proces usavršavanja u razvitku djeteta. Polazna točka duhovnoznanstvene pedagogije je konkretna. Na osnovu razumijevanja odgojne stvarnosti moguće je izvesti norme specifične situacije. Na osnovu takvog promatranja odgojne stvarnosti možemo postaviti obrazovne ideale. 2. koje vrijede samo za dotičnu situaciju (npr. uvažavanje povijesnog razvitka Za predstavnike duhovnoznanstvene pedagogije. Istraživačku metodologiju hermeneutike možemo nazvati "sudjelujuće promatranje". odnosno da se iza svakog oblika ponašanja krije neki cilj. promatranje konkretne situacije 2. posezanje za zajedničkim iskustvima 4. Erich WENIGER. Teodor LITT. postavljanje pitanja o značenju. koje se sastoji od 4 koraka: 1. 3. DUHOVNOZNANSTVENA PEDAGOGIJA Predstavnici: Hermann NOHL. koja se promatra kao smislena cjelina. Eduard SPRANGER. sposobnosti i stavova koji su prijeko potrebni za život pojedinca unutar određenog kulturnog prostora. Wilhelm FLITNER. Prvenstvena zadaća pedagogije je razumijevanje odgojne stvarnosti. smislu pojedinih radnji. Cilj odgoja je obrazovanje. 2. već su povijesno uvjetovani. 9 . posezanje za vlastitim iskustvima 3. 3. Pod obrazovanjem podrazumijeva stjecanje temeljnih znanja. a ne stjecanje stručne kvalifikacije. A zadaća pedagogije je spoznati značenje te odgojne stvarnosti.). trenutno važeće obrazovne ciljeve. Odgajatelj ne smije ograničavati slobodu u dječjoj igri. Ne postoje općenito važeći ciljevi odgoja koji bi vrijedili za sva vremena. Da bi ispravno protumačili neku odgojnu stvarnost moramo ju promatrati u povijesnom kontekstu: .

S osloncem na nadređeni emancipatorski cilj odgoja. ustanova ili nastavnih planova. smatraju da učenike treba osposobiti za kritičko sudjelovanje u sadašnjem i budućem životu. 60-tih godina neki su pedagozi pokušali primijeniti kritičku teoriju na odgoj. KRITIČKA TEORIJA I KRITIČKA ZNANOST O ODGOJU Predstavnici: Karl MARX. Škola je.3. Kritička znanost o društvu treba objasniti proces nastanka društvene patologije i na taj način pridonijeti njenom ukidanju. bolji tip škole. postupak pripreme i analize nastavnog procesa. Kritička znanost koristi i akcijska istraživanja. Ona su upućena na rješavanje praktičnih problema. a što pogrešno. pa tako i sama postaje normativna. Herman GIESECKE i Wolfgang LEMPERT.60-tih godina na izobrazbu nastavnika snažno je utjecala "didaktička analiza" Wolfganga KLAFKIJA. Pri tome je razradio metodičku analizu i metodičku obradu pojedinih nastavnih sadržaja. te koje značenje imaju za budućnost djeteta kao odrasle osobe. ona i sama pretpostavlja što je ispravno. To nazivaju "objektivno razumijevanje smisla". Herwig BLANKERTZ. Kritička teorija nastoji društvene činjenice objasniti iz društvenog konteksta njihovog nastajanja. po njima. Kritička znanost o odgoju okreće se protiv biheviorističke i duhovnoznanstvene pedagogije. ADORNO. pri čemu u postupku istraživanja istraživač i ispitanik uspostavljaju odnos dvaju subjekata. koristi heremeneutički postupak: iz pedagoških teorija. Ona kritizira postojeće oblike društvenog odgoja. 10 . Najpoznatiji su: Klaus MOLLENHAUER. realnu i stručnu školu u novi. Kritička znanost o odgoju se definira kao normativna disciplina: Svojim pokušajem da kritizira odgojne norme. Teme i nastavni sadržaji promatraju se u okviru određene kulture. Jurgen HABERMAS Kritička teorija je teza da je znanost dio društvenog rada koji izravno utječe na društvene odnose. Wolfgang KLAFKI. Pri ispitivanju uzajamnih veza različitih čimbenika upućena je na empirijske postupke. Oni su protiv školske birokracije. Max HORKHEIMER. traže jedinstvenu školu koja sjedinjuje klasičnu. 3. Theodor W. Kada kritički istražuje ideologiju. s procjenom koje značenje imaju za dijete. istraživač skupa s ispitanicima gradi šumsku kolibu). a ne objekta i subjekta (npr. kritički pristup. a pod emancipacijom se podrazumijeva "oslobađanje za zrelost i samoodređenje". Kritička znanost o odgoju povezuje empirijske i hermeneutičke postupke. a cilj odgoja je emancipacija. oni pokušavaju izvesti zaključke o društvenim interesima. aparat vlasti.

3. 4.George Herbart MEAD. ali pružaju bolje razrađene pojmove. već djeluju na osnovi značenja koje pridaju određenoj situaciji. Herbert BLUMER. traže razumijevanje osoba. osobe i situacije imaju određeno značenje koje je utvrđeno društvenim pravilima. 2. objašnjenja i strategije dotičnog sugovornika za određenu situaciju.istraživački program subjektivnih teorija Cilj je spoznati subjektivne konstrukte. svi predmeti. hipoteze. ali s druge strane se time izlaže opasnostima s obzirom na različite ciljeve istraživanja. Ljudi ne reagiraju na podražaje. ne postavlja norme.5. inter.3. te da se njima ne mogu dokučiti stvarni motivi ispitanika. Erving GOFFMAN (interakcionizam) . pri čemu dotična osoba subjektivno interpretira opća pravila. inter. Nesigurnost u značenje neke situacije. Za razliku od duhovnoznanstvene pedagogije. koja je najviše bila usmjerena na tekstove. nije moguće. simb. jer nedostaju metode. te da je postupke moguće objasniti na osnovi tog značenja. subjektivne ciljeve. što omogućava točniju analizu značenja. primjenjuje se danas samo na nekim izdvojenim područjima: primjerice.cilj kvalitativnog istraživanja je spoznati to značenje Kvalitativna istraživanja nemaju jedinstveni koncept. Simb. inter. Svi predmeti. već primjenjuju različite metodološke postupke: . usmjereni su na razumijevanje stvarnih situacija i zato su pogodniji za pedagogiju. pripremiti nastavu. 11 . Simb. dovodi do gubitka orijentacije u praktičnom djelovanju. 3.4. KVALITATIVNO ISTRAŽIVANJE DRUŠTVA Kvalitativo istraživanje temelji se na hermeneutičkim načelima: . Simb. inter. on je vrijednosno neutralan. interakcionistička igra uloga. a ljudi djeluju na osnovi tog značenja . primjerice. zbog čega ga je lakše primjeniti. inter. i etnomet.ljudsko djelovanje ima značenje. SIMBOLIČKI INTERAKCIONIZAM I ETNOMETODOLOGIJA Predstavnici: . Pri tome. tvrde da se u empirijskoj znanosti kriteriji za istraživanje postavljaju izvana. Glavne teze: 1. i etnomet. Poput duhovnoznanstvene pedagogije. Uz pomoć simb. osobe i situacije imaju i subjektivno značenje.Harold GARFINKEL (etnometodologija) Obje teze počivaju na zajedničkoj pretpostavci da ljudsko djelovanje posjeduje značenje.

U toj se analizi prvo vrši konceptualizacija podataka (pridruživanje pojedinih podataka određenim pojmovima). Za objektivnu hermeneutiku karakteristična je analiza sekvenci (pojedinih dijelova intervjua) – što znači. gdje ispitivač namjerno dovodi u sumnju ispitanika kako bi točnije utvrdio što ispitanik doista misli. Analizira se upotreba riječi s ciljem da se pronađe dublje. To je sustav pravila za obradu kvalitativnih podataka koji ima za cilj metodološki usmjeravati taj proces te tako omogućiti njegovo razumijevanje i provjeru. već dio po dio. Intervju može biti "narativni". posebno značenje koje podrazumijeva intervjuirana osoba (analiza latentnih misaonih struktura: konvencionalno ili nekonvencionalno značenje) grounded theory Ova se teorija koristi za analizu prikupljenih podataka intervjuima. pri kojem se postavlja niz otvorenih pitanja kroz koja ispitanik pokazuje svoje subjektivno viđenje. gdje ispitanik pripovijeda što je moguće slobodnije i bez utjecaja ili može biti uz pomoć "ometajućih pitanja". Takav intervju pokušava obuhvatiti značenje koje određeni predmeti. tekst se ne interpretira u cjelini. a potom se utvrđuju nadređene opće kategorije. zapisnicima promatranja i sl. - 12 . situacije ili osobe imaju za ispitnika. objektivna hermeneutika Objektivna hermeneutika ima za cilj spoznati značenje situacije na osnovi važećih društvenih pravila (razlikovanje subjektivnog smisla i objektivnog značenja). opažanjem. Standardni kvalitativni intervju ima vodeću nit.Pri tome se koristi KVALITATIVNI INTERVJU (instrument za ispitivanje subjektivnih teorija). činjenice.

4. Stanje sustava se ne može pretkazati niti uspostaviti. 4. Društveni sustavi se definiraju pomoću granice između sustava i okoline. Teorija sustava bavi se prirodom sustava. Gilbert PROBST. hijerarhijski su raščlanjeni. Društveni sustavi su samoreferencijalni iz čega proizlazi njihova složenost Luhman ne razvija istraživačku metodologiju.1. Neki sustavi se mogu matematički izraziti. a sustave karakterizira "emergencija" (da ima svojstva koja nemaju sastavni dijelovi sustava).2. njegovim sastavnim dijelovima i odnosima unutar dijelova sustava i između različitih sustava. 13 . OPĆA TEORIJA SUSTAVA Predstavnici: Ludwig von BERTALANFFY. već ostaje na razini metateorije. Unutar sustava moguće je razlikovati podsustave. a mogu se analizirati postupkom vizualizacije složenih procesa u sustavima. Sustavi su granicom odvojeni od svoje okoline. 4. ZNANOST O ODGOJU NA OSNOVI TEORIJE SUSTAVA 4. teže ravnoteži. Sustav je skup međusobno povezanih elemenata. već ovisi o brojnim čimbenicima. 2. Nikolas LUHMANN Ova teorija nudi pojmovni sustav za opis društvenih procesa: 1. Pri tome se pokušavaju utvrditi bitni čimbenici određenog sustava kao i njihovo uzajamno djelovanje. SOCIOLOŠKA TEORIJA SUSTAVA Predstavnici: Talcott PARSONS. čime ne doprinosi odgojnoj praksi već znanstveno-teorijskoj raspravi o odgojnoj znanosti. 3. Frederik VESTER. Stanje sustava ne proizlazi iz jednog uzroka. Temeljni elementi sustava ovise o definiranju granice između sustava i okoline.

3. Paul WATZLAWICK.4. BATESONOVA TEORIJA SUSTAVA Predstavnici: Gregory BATESON. Virginia SATIR Glavne teze Batesonove teorije: 1. Elementi društvenog sustava su osobe koje djeluju u tom sustavu. Ljudi se u komunikaciji koriste analognim i digitalnim načinom (verbalnim i neverbalnim) c. Jay HALEY. Svaka komunikacija posjeduje sadržaj i odnose (ponašanje se tumači u odnosu na sadržaj i s obzirom na odnos osoba koje komuniciraju) 3. ali njihovu teoriju moguće je povezati s kvantitativnim i kvalitativnim istraživanjima. Društveni sustavi su granicom odvojeni od okoline. Ponašanje društvenih sustava određeno je društvenim pravilima 4. Društveni sustavi imaju svoju povijest: početak. 5. Predstavnici ove teorije nisu razvijali vlastitu istraživačku metodologiju. Ne možemo ne komunicirati: svako ponašanje u sustavu se tumači. 2. 6. gdje se obitelj promatra kao složeni sustav. 14 . Ova teorija praktično se primjenjuje na području obiteljske terapije. Društveni sustavi imaju kružne interakcijske strukture tako što se određeni obrasci ponašanja međusobno potkrepljuju. b. Svaka osoba u sustavu tumači zbilju a. razvitak i kraj.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->