P. 1
Regulacija,Liberalizacija i Deregulacija(Omanovic Elmin)

Regulacija,Liberalizacija i Deregulacija(Omanovic Elmin)

|Views: 404|Likes:
Published by Elmin Omanovic

More info:

Published by: Elmin Omanovic on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2014

pdf

text

original

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

SEMINARSKI RAD
Iz predmeta: Ekonomika u transportu i komunikacijama TEMA: Regulacija, liberalizacija i deregulacija saobraćajnog tržišta

MENTORI: V.prof. dr. Šefkija Ĉekić

STUDENT: Asis. Azra Ferizović

1

....................................................Deregulacija saobraćajnog tržišta....Instrumenti regulisanja saobraćajnog tržišta...................................................................................4 Javni interesi i regulacija saobraćajnog tržišta........Pocetak i proces deregulacije...................................................................2.............Tržišni aspekt i korisnički zahtjevi................................Pojam deregulacije...3........................9 2...11 3.....................................Regulacija saobraćajnog tržišta..................2 Uvod..............................................9 3.......3...............15 2 ................................................................1......7 1........ pojam liberalizacije.....12 4....................................................................2....Sadašnjost i budučnost deregulacije saobraćajnog tržišta........4 1...............Liberalizacija transporta i saobraćaja.............1..... Imperfektnost saobraćajnog tržišta..........................................................................................1..........................................................................................................................11 3..........11 3..........................2...................14 Literatura........9 2.....................................Sadržaj Sadržaj....................................................................................................3 1....................................................................Liberalizam......................8 2.......Liberalizacija saobraćajnog tržišta....................8 1....6 1............. Eksterni efekti saobraćaja i regulacija saobraćajnog tržišta.................................................Zaključak..............13 5.....................

posebno treba obratiti pažnju i dati objašnjenje vazano za karakteristike. danas sva preduzeća u saobraćaju svoj dohodak stiču na saobraćanom tržištu.deregulacija i liberalizacija saobracajnog tržišta. Iako. Cilj izrade seminarskog rada. pojavio se u stvorenom savremenom transportnom sistemu.Uvod Svaka razmjena. Probleme koji se javljaju u toj oblasti. Tržište je spontana društvena institucija. prednosti regulacije. tj. isključivo zbog samog funkcionisanja tržišta. pokušati nači rješenje postojećeg problema i sl. tržište odreĎuje šta i za koga proizvoditi. profita. Saobraćajno tržište u Bosni i Hercegovini po svom stupnju razvoja može predstavljati relativno objektivan mehanizam društvenog vrednovanja i podjele transportnog rada. svi poslovi koji se odvijaju na tržištu moraju biti uslovljeni zakonom. Razvojem tržišta nastao je i razvijao se liberalni kapitalistički sistem. red na tržištu ja neophodan. deregulacije i liberalizacije saobracajnog tržišta. a ne proizvod ljudskog oblikovanja. Ti zakoni. tj. nedostatke. ne dovodi do integracije pojedinaca ili pojedinih preduzeća. Ovaj red koji je uveden u svakoj državi. svih savremenih društava. uz nejednake uvijete privreĎivanja izmeĎu pojedinih grana saobraćaja. gubitaka. ove tematske cijeline je pobliže objasniti šta je to regulacija. a tržište je danas njegova najbitnija institucija. pod djelovanjem tržišnih zakonitosti. To je prostor koji nastaje iz meĎusobnih konfotacija učesnika. Putem cijena. Dakle. koja povezuje učesnike ekonomskog života. on je ipak posebno karakterističan za saobraćanjno tržište. Iako je odreĎeni oblik regulisanja prisutan na tržištu kao cijelini. pa tako i u BiH. 3 . tj.

primjerice: cestovno pravo. koju čine prava pojedinih grana prometa. najčešće. Ekonomski fakultet u Rijeci. „Pravno pravilo ili pravna norma je jedno odreĎeno pravilo ponašanja koje je donijelo država ili neko drugi po njezinome ovlaštenju. jedan od najsloženijih problema je utvrĎivanje cijena pojedinih usluga. ministarstva za financije. ter odreĎuje pravce njihovog djelovanja. Ekonomski fakultet u Rijeci. Država odreĎenim mjerama regulira monopolističke kompanije koje se nalaze u privatnom vlasništvu. ovlaštujuća. mnistarstva za promet i veze.“1 U regulaciji saobraćajnog tržišta najznačajnije su dvije skupine pravila i mjera: pravna pravila i mjere ekonomske regulacije. Država putem nadležnih ministarstava i drugih organa regulira cijene u brojnim granama. str.. Pometno pravo je posebna grana prava.. a koji se bavi ureĎenjem iste vrste društvenih odnosa. mjera. nareĎujuća. dovodi u red nekoga ili nešto. organ koja odreĎenim pravnim pravilima i mjerama utvrĎuje i regulira ponašanje pravnih. odnosno gospodarskih subjekata u transportnom. U reguliranoj industriji. kao što su naprimjer: zračni. imperativna. odnosno prometnom sustavu.1. odnosno privrednih subjekata. opća i posebna. primjerice: u proizvodnji prometne infrastrukture. Rijeka 2001. str 120. bez obzira na oblik vlasništva. „Prometni sustavi“. u području održivog razvoja itd. ministarstva za zaštitu okoliša) izravno i neizravno regulira sva relavantna pitanja proizvodnje prometnih usluga i sigurnosti u prometu te ponašanja pravnih. Rijeka 2001. u upravljanju ljudskim potencijalima. npr. mjera i aktivnosti kojima država putem svojih tijela i državnih institucija (npr..“2 Pravna pravila mogu biti: zabranjujuća. 120 4 . rgulatio: ureĎavanje) ima višestruko značenje. Mjere ekonomske regulacije transporta se odnose na regulisanje brojnih pitanja i brojnih odnosa u području ekonomike prometa. regulacija je sustav pravila. cstovni prijevoznik.“Regulacija transporta je sustav pravnih pravila. Ratko Zelenika. instrumenata i aktivnosti kojima država ili neko drugi ureĎuje. željezničko pravo. „Prometni sustavi“.“ Država je.. ministarstva unutarnjih poslova. pomorsko pravo. Pravno pravilo sadrži tri bitna elementa: hipotezu (dio pravila kojim se odreĎuju slučajevi kada će se pravno pravilo primjenjivati). željeznički i gradski javni prevoz.). „Općenito. npr. regulira. u procesu proizvodnje prometnih usluga. dispoziciju (dio pravila koji odreĎuje na koji način će se ponašati subjekt na kojeg se pravilo odnosi) i sankcija (dio pravila koji odreĎuje sankcije koje će snositi onaj tko se nije pridržavao pravnog pravila). Više pravnih instituta čini granu prava (skup srodnih instituta koji ureĎuju šire područje društvenih odnosa. Na pitanje: šo 1 2 Ratko Zelenika.Regulacija saobraćajnog tržišta Izraz regulacija (novolat. Više pravnih pravila sačinjavaju pravni institut.

337 5 . Vladan Božić.. saobraćaj je u početku bio u funciji osvajanja tuĎih teritorija („Svi putevi vode u Rim“). U području ekonomike transporta. Regulacija saobraćajnog tržišta pojavila se već u početku stvaranja savremenog saobraćajnog sistema. u području parametara uspješnosti i stabilnosti transportnih trgovačkih društava.. ali se do 1960-ih godina. U regulaciji saobraćajnog tržišta značajnu ulogu ima država. Razvojem saobraćaja. „U tom periodu se smatralo da ograničavanje slobodne tržišne konkurencije predstavlja samo privremenu mjeru. Regulacija se posebno ispoljava 30-ih godina ovog vijeka. Veoma izraženi eksterni efekti djelatnosti saobraćaja. regulacija saobraćajnog tržišta ne samo zadržala već je i dalje jačala. u proizvodnji prometne infrastrukture.“3 Savremeno saobraćajno tržište. u vrijeme svjetske ekonomske krize. eksploatacije prirodnih bogatstava i sl. funkcioniše u uslovima značajnog prisustva državne regulative. u području transportnih tarifa. te se vremenom zahtijevala sve veća regulacija saobraćajnog tržišta.Stojan Novaković. on postaje nužan dio proizvodnje i potrošnje.. Regulisanje saobraćajnog tržišta je nužno iz više razloga.g. Potrebna je regulacija u području organizacije saobraćaja. Ekonomija saobraćaja.). U savremenim uslovima prisutnost odreĎenog regulisanja odnosa na tržištima roba i usluga je objektivna nužnost i stvarnost. 3 Dr.. Djelovanje države je usmjereno u pravcu realizovanja odreĎenih razvojnih ciljeva. kao što je već rečeno. Kao najbitniji razlozi regulisanja saobraćajnog tržišta ističu se sljedeći: Imperfektnost saobraćajnog tržišta (nesavršenost strukture ovog tržišta). Naglašeni javni-društveni interes za funkcionisanje saobraćajnog tržišta.sve treba regulirati u saobraćaju? Potrebno je dosta vremena za obrazloženje. str. početku (u drugoj polovini XIX i početkom XX vijeka) je bila usmjerena na kontrolu monopolskog položaja željeznice. u području saobraćajne tehnike i tehnologije (. Dr. Beograd. Naime. 1999. ali mi ćemo se bazirati na područje regulisanja saobraćajanog tržišta. moraju se regulirati brojna pitanja i brojni odnosi koji se redovito javljaju u svim segmentima i svim elementima transportnih sustava kao što su: u procesu proizvodnje transportne usluge. koja je nastala kriznim stanjem privrede.

kao i uslove nabavke mobilnih kapaciteta. 6 . kod obavljanja pojedinih vrsta prevoza. kao instrument državnog regulisanja odnosa na saobraćajnom tržištu. izgradnje. je bitna ekonomska poluga preko koje se može uticati na konkurentnost pojedinih vidova transporta. od kojih su svakako najčešći takse. modernizacije i rekonstrukcije infrastrukturnih. Kontrola prevoznih cijena takoĎe je tradicionalan instrument regulisanja saobraćajnog tržišta. Ograničavanje kapaciteta i pristupa tržištu. Ostvaruje se tako što država direktno odreĎuje visinu ovih cijena( rijeĎi slučaj). Instrumenti regulisanja saobraćajnog tržišta Brojni su i različiti instrumenti koji se koriste u sporovoĎenju politike regulisanja saobraćajnog tržišta. carinske dadžbine i različite vrste poreza. Ovaj instrument se najviše koristi za ograničavanje kapaciteta drumskog saobraćaja Kontrola investicija. ili što vrši odobravanje cijena koji odreĎuju transportna preduzeća(češći slučaj).1. Njima se opredjeljuju uslovi finansiranja reprodukcije. Sa razvojem mlaĎih saobraćajnih grana i njihovim uključivanjem na tržište transportnih usluga obaveze javne službe su prenijete i na njih. a samim tim i pojedinačnih firmi u okviru tih vidova. kao instrument regulisanja odnosa na saobraćajnom tržištu. diferencirano se primjenjuje po pojedinim vidovima transporta.1. Monetarni instrumenti su takoĎe u funkciji posrednog regulisanja odnosa na saobraćajnom tržištu. U primjeni su najčešće sljedeći instrumenti: Propisivanje obaveza javne službe Kontrola prevoznih cijena Ograničavanje kapaciteta ponude i slobodnog pristupa tržištu Kontrola investicija Fiskalni instrumenti Monetarni instrumenti Propisivanje obaveza javne službe predstavlja svakako jedan od najstarijih instrumenata regulisanja saobraćajnog tržišta. Fiskalni instrumenti imaju raznovrsne oblike. Propisivanje ovih obaveza počelo je da se primjenjuje na željeznici.

740. u uslovima dejstva autonomnih tržišnih mehanizama. efikasno obavljalo podrazumijeva se savršenost tržišne strukture.2 Imperfektnost saobraćajnog tržišta Da bi tržište svoju alokatorsku. koji se odnose na koeficijente cjenovne elastičnosti tražnje za prevozom putnika u SAD-u: „u željezničkom saobraćaju -0. jer ukoliko doĎe do prestanka korišćenja jedne saobraćajnice ovi elementi su u potpunosti izgubljeni kao dio nacionalnog bogastva. 4 Mayer.4 Cijenovna neelastičnost tražnje za prevozom ukazuje na smanjenje mogućnosti korišćenja klasičnog tržišnog cijenovnog mehanizma za uspostavljanje ravnoteže na transportnom tržištu. jer saobrćaj ne može pratiti jaku dinamiku potražnje (promjene u potrebama). Uz svu opreznost. Karakteristike tražnje za prevozom takoĎe uzrokuju odreĎene elemente imperfektnosti saobraćajnog tržišta.358. Cijenovna neelastičnost tražnje za prevozom takoĎe je faktor njene nefleksibilnosti. vremenskim periodima. str. opšte prihvatljiv je stav da na ovom tržištu egzistiraju elementi izražene imperfektnosti. 1972. Sa stanovišta ekonomske reprodukcije saobraćajne infrastrukture važno je da postoje izvjesni elementi koji se tretiraju kao nepovratne investicije. Imperfektnost saobraćajnog tržišta. 7 . grade se dakle da zadovolje očekivanu tražnju za prevozom u veoma dugom narednom periodu. objektivna analiza ukazuje da saobraćajno tržište ima izražene nedostatke u svojoj strukturi. izmeĎu tačno definisanih prostornih tačaka izvorišta i odredišta prevoza. kao i nemogućnost fleksibilnog prilagoĎavanja obima ponude zahtjevima tražnje u kraćim. da infrastrukturni saobraćajni kapaciteti zahtijevaju ogromna ulaganja i da predstavljaju kapitalno najintezivnije privredne investicije. kod putničkih automobila -0. u autobuskom saobraćaju-0. kao satavni dio transportne ponude.535“. U razmatranju elemenata ponude koji utiču na nesavršenost strukture transportnog tržišta prije svega treba istači izraženu nefleksibilnost faktora proizvodnje u transportu. uzrokovana je kako karakteristikama transportne ponude tako i karakteristikama tražnje za prevozom. u vazdzšnom saobraćaju -0. PrilagoĎavanje potrebama za transport je teško. Infrastrukturni kapaciteti. pa i relativno dužim. Kao primjer možemo uzeti navode Mayera. pokazale su brojne empirijske analize. Washington. Ispoljavanjem tražnje za prevozom u tačno definisanim vremenskim intervalima i na strogo definisanim relacijama. Transport research program. Da je tražnja za prevozom cjenovno neelastična. Techniques of Transport Plnning. bitno opredjeljuje nefleksibilnost tražnje. 142.. odnosno otežavaju efikasno ostvarivanje funkcije tržišta. Odnosno. R..1. Poznato je naime. a takoĎe i druge svoje funkcije.354. R.

Takva uloga saobraćaja podrazumijeva njenu povezanost sa svim ostalim dijelovima privrede. Jedan od primjera je roglašavanje pitanja bezbjednosti prevoza kao problema od posebnog javnog interesa. Terminologijom teorije sistema. Transportovanjem roba i ljudi saobraćaj pruža infrastrukturu za funkcionisanje ukupne privrede i života savremenog čovjeka. Dakle. za javni interes mogu biti proglašena i pitanja koja se tiču samo saobraćajnog sistema. Kao primjer ćemo navesti zaštitu životne sredine i proizvodnju i potrošnju energije. Jedan od tih prigovora odnosi se na pitanje suverenosti potrošača (korisnika). 8 .4 Javni interesi i regulacija saobraćajnog tržišta Osim sprečavanja konkurencije i neutralisanja negativnih eksternih efekata. u posmatranom vremenskom periodu javni interes predstavlja ono što donosioci ekonomsko-političkih odluka proglase za pitanja od posebnog drštvenog značaja. uvijek se nameće pitanje širine.3 Eksterni efekti saobraćaja i regulacija saobraćajnog tržišta Saobraćaj je nužan uslov proizvodnje i potrošnje. ubrzava teritorijalnu raspodjelu rada i vrši veoma značajne funkcije u funkcionisanju i razvoju privrede. Dakle. Skala pitanja koja se mogu proglasiti za pitanja od opšteg značaja. ima za cilj modifikaciju očekivanih rezultata tržišne konkurencije. Za razliku od naprijed dva istaknuta pitanja koja se artikulišu kao pitanja od opšteg interesa na nivou ukupne privrede. saobraćaj je uslov reprodukcije (proces obnavljanja proizvodnje). Dok je u prva dva slučaja intervencija države na saobraćajnom tržištu usmjerena na kreiranje veće tržišne efikasnosti. Uz svu zasnovanost pojačane uloge države i njenog regulatornog mehanizma na transportnom tržištu. a samim tim i javnog interesa jeste dosta široko. sistem saobraćaja povezan je sa izuzetno velikim brojem složenih veza sa ostalim podsistemima privrede kao velikog ekonomskog sistema. Čak i onda kada je regulacija argumentovano zasnovana javljaju se razlozi za ozbiljne prigovore. omogućava društvenu podjelu rada.1. državna intervencija. regulacija saobraćajnog tržišta zagovara se i iz razloga ostvarivanja odreĎenih ciljeva koji se definišu kao ciljevi od opšteg (javnog) interesa. koji se političkom odlukom proglašavaju za opšti (javni) interes. načina i pristupa primjenjivane regulative. Tj. Taj interes u dobroj mjeri i arbitralno opredjeljuje. smatra se da intervencija države može dovesti do narušavanjasuverenosti korisnika prevoza. 1.

Liberalizam. a što omogućuje nesmetano djelovanje ekonomskih zakona i zakonitosti na aktivnostima nacionalnih i više nacionalnih saobraćajnih sustava. pojam liberalizacije Liberalizam je zajednički naziv za političke ideologije koje se zalaže za državno ureĎenje kojemu je cilj što je moguće veća sloboda pojedinca postignuta kroz demokratski proces pod zaštitom pravne države. ali iistovremeno brojne opasnosti koje se javljaju kao posljedica pojačane konkurencije. To.2. Liberalizacija saobraćajnog tržišta 2.1. zapravo. dokazujući svoju važnost i pozitivan uticaj na rast i razvoj privrednih i izvanprivrednim djelatnostima i ekspanziju razvijenih država. Liberalizacija transporta i saobraćaja Liberalizacija transporta i saobraćaja postupak je uklanjana institucionalnih i drugih ograničenja i prepreka u procesima proizvodnje transportnih odnosno saobraćajnih usluga.2. Proces transporta liberalizacije odnosno saobraćaja afirmira se više od tristo godina. Postepeno proširenje Evropske Unije prema 9 . 2. odnosno u svim procesima proizvodnje transportnih i prometnih usluga na nacionalnom i meĎunarodnim transportnim i saobraćajnim tržištima. Liberalizacija transporta i saobraćaja označava i činjenicu da će opstanak i dalji rast i razvoj transportnih i saobraćajnih preduzeća na transportnom i prometnome tržištu ovisiti o lojalnoj konkurentskoj utakmici koja će implicirati smanjenje manipulaciskog – transportnih troškova. To praktički znači da liberalizaciju transporta i saobraćaja treba shvatiti i tumačiti kao specifičnu privrednu doktrinu laissez faire aktivnih učesnika u trasportnim i saobraćajnim sistemima. odnosno racionalizaciju proizvodnje saobraćajnih usluga i povećanje sigurnosti i brzine transporta predmeta prometovanja i operacija u vezi sa transportom. znači da liberalizacija transporta i saobraćaja u najradikalnijem smislu podrazumijeva i održivi razvoj transporta i saobraćaja. Ukidanje trgovinskih i drugih ograničenja u Evropskoj Uniji nudi brojne mogućnosti transportnim i prometnim preduzećima posebno na proširenom evropskom prometnom tržištu. Jedna od alternativnih definicija liberalizam navodi kao ideologiju kojoj je cilj postizanje slobode pojedinca na račun društvene jednakosti i društvene stabilnosti. Liberalizacija je izraz koji u najširem smislu označava uvoĎenje novih pravnih propisa koji za posljedicu imaju uklanjanje prethodnih ograničenja i restrikcija u raznim oblastima društvenog života.

Na integralnome liberaliziranom transportnom. Pojam deregulacije 10 . mnoga će transportna i prometn preduzeća svoj spas tražiti u proizvodnji transportnih. privredna i prometna integracija. što stvara dodatne pogodnosti za transportna preduzeća unutar najvećeg. jer će u suprotnom slučaju doći u pitanje ne samo njihov rast i razvoj nego i opstanak na veoma turbuletnom prometnom tržištu. utemeljena na logističkim i liberalističkim načelima. Takve se prometne usluge trebaju temeljiti na ISO-normama. sigurnu i racionalnu proizvodnju prometnih usluga. odnosno transporta treba promatrati.. najznačajnijeg i svakako najkompetitvivnijeg segmenta svjetskog prometnog tržišta.trebaju imati na umu činjenicu da se svi oni moraju suočiti sa daljnim razvojem i afirmacijom liberalizacije transporta i prometa bez obzira na njene trenutne povremene i trajne negativne i pozitivne učinke. organizacije prometa ekonomike prometa i prava prometa svih aktivnih učesnika integralnog saobraćajnog sistema. i implementirati na temeljnim spoznajama protekcionozma. bez kojeg nije moguće osigurati brzu. odnosno prometnih usluga kao „niša“preduzeća. Proces liberalizacije saobraćaja. U takvoj konstataciji odnosa na integralnom liberaliziranom transportnom i prometnom tržištu. odnosno primjerenoj doktrini laissez faire. ali i na spoznajama razvoja i afirmacije globalizacije općenito.istoku omogućuje dodatno proširenje prometnog tržišta. izučavati. odnosno prometnom tržištu uspješno i učinkovito će poslovati transportne i prometne alijanse.1. Transportne i prometna preduzeća iz tranziciskih država trebaju stvarati pravne i privredne okvire za postepeno prilogoĎavanje i priključivanje takvim alijansama. Svi aktivni učesnici svih nivoa transportnih i saobraćajnih sistema: nacionalnih. višenacionalinih. Deregulacija saobraćajnog tržišta 3. zdravoj konkurenciji. a posebice transporta i saobraćaja. regulacije. Ali. deregulacije i privatizacije općenito. integriranih. 3. predpostavlja komplementarnost i kompatibilnost tehnike prometa tehnologije prometa. koje će kao megatransportni i saobraćajni sistemi na evropskom i svjetskom transportnom i prometnom tržištu diktirati posebna pravila liberalizma..

sniženje cijena i za racionalno korištenje resursa. U skladu s tim.  zadovoljavanje ekoloških minimuma. 11 . kako u prijevozu ljudi i tereta tako i u prijenosu poruka i priopćenja. deregulacija je bila odgovor na nepovoljne učinke regulacije koji su postajali sve izrazitiji i koji su u stručnoj javnosti izazivali mnoge prigovore. kao temeljne pretpostavke za odvijanje saobraćaja u brojnim zemljama (npr. Prvo. Prema tome. smanjenje buke pri uzlijetanju zrakoplova i dr.Pojam deregulacije naglašava načela i zakonitosti slobodnog tržišta i to nastoji postići smanjenjem državne intervencije i administrativnih ograničenja. U pristupu definisanja koncepta deregulacije saobraćajnog tržišta potrebno je istaći bitne polazne osnove. diferencirana i konstituisana od ponude različitih vidova transporta. koji meĎusobno konkurišu u zadovoljavanju potražnje za prevozom. Pocetak i proces deregulacije Proces deregulacije počeo je u Americi i proširio se na cijeli svijet. Svi vidovi transporta imaju odreĎene konkurentske prednosti na pojedinim segmentima transportnog tržišta. 3. savremeno saobraćajno tržište je jedno od najrazvijenijih pojedinačnih tržišta. Ponuda na ovom tržištu je razvijena.  funkcionalna adaptacija ponude prema zahtjevima trţišta.2.  proširenje i osuvremenjivanje prijevoznih i prijenosnih kapaciteta u saobraćaju. cilj joj je poticanje konkurencije i efikasnosti rada te unapreĎenje podjele rada i alokacije resursa u saobraćaju. primjena katalizatora u osobnim vozilima. porast inovacija. Ovdje ćemo ih ukratko istaći.  povećanje sigurnosti u odvijanju saobraćajnog procesa. koje determinišu to definisanje.  motiviranost sudionika u prijevozu i prijenosu za stalnu edukaciju i osposobljavanje stručnog kadra. Deregulacija unutar privrednog sistema ima slijedeće učinke:  izravna zainteresiranost osamostaljenih subjekata koji sudjeluju u procesu pruţanja prijevoznih usluga i općenito usluga u saobraćajnom sistemu.). Tako je stvoren jak politički pokret kojem su kao glavni razlog za uvoĎenje deregulacije poslužili podaci prema kojima se regulacija sve više pretvarala u prepreku za povećanje efikasnosti.  veća kvaliteta prijevoznih i prijenosnih usluga na transportnom trţištu.

proširenje javnog vlasništva. pri čemu je očigledno da se proces deregulacije i odvijaja relativno sporo. najavilo je početak drugog razdoblja što je otvorilo proces liberalizacije na trasportnom tržištu. kako zbog karakteristika ponude. što dalje osnažuje potrebu regulacije prometnog tržišta. ali se sa protekom vremena intezivira i progresivno zaživljava u praktičnoj politici. imperfeknost i neophodnost odreĎenog regulisanja i neophodnost slobodne konkurencije. odlikuje značajnom imperfektnošću (nesavršenošću trţišne strukture). u sputavanju dejstva tržišnih mehanizama. nisu dali niti 12 . tako i zbog karakteristika potražnje. oni koji su bili najvatreniji pobornci dergulacije očito su pretjerali u procjeni mogućih koristi od njene primjene. Ovaj trend već ima značajnu vremensku dimenziju. Očigledno je dakle da koncept deregulacije treba da uvaži sva tri naprijed istaknuta momenta: konkurentnost. 3. Izuzetno veliki eksterni efekti saobraćaja obezbjeĎuju ovoj djelatnosti status djelatnosti od posebnog društvenog i javnog interesa. Sadašnjost i budučnost deregulacije saobraćajnog tržišta Promjene na prometnom tržištu u proteklih šest desetljeća vežu se za dva značajna razdoblja. Potreba za regulacijom javlja se i u onim slučajevima kada na odreĎenim segmentima postoje elementi izražene monopolske strukture. Neposredno poslije drugog svjetskog rata dolazi do još većeg proširenja tog nadzora i uvoĎenje istančanijih mjera za utvrĎivanje cijena. Treće. Drugo. lakšem ulasku na tržište i povećanu ulogu privatnog sektora. i u gubljenju onih efekata koje slobodna i zdrava konkurencija zakonito obezbeĎuje. svojstveno ograničenje tržišnih snaga u prometnom sektoru. Prisutnost tog problema rezultirala je u opredeljenju za deregulacijom transportnog tržišta. visok stepen regulisanosti saobraćajnog tržišta rezultira u smanjenoj efikasnosti korišćenja uloženih resursa. jačanje obaveza prijvoznika i planiranje prometne infrastrukture. za reguliranje kvalitete i kvantitete službe prijevoza Ono što je uslijedilo na kraju 1970-ih godina. oni koji su bili neskloni deregulaciji. Težnja ka deregulaciji danas je opredeljujući trend u politici regulisanja odnosa na ovom tržištu. kao što su nadzor cijena. odnosno monopolske pozicije transportera. i hendikepom u efikasnom autonomnom vršenju svojih funkcija.3. Dosad postignuti učinci deregulacije navode na dva zaključka. Za prvo je razdoblje izmeĎu dva svjetska rata. funkcije efikasnog alociranja resursa. Prvo. saobraćajno. To opravdava prisustvo regulativnih mjera koje treba da preduprijete negativne efekte autonomnog tržišnog mehanizma.Drugo. primjena licenci za ulazak na tržište. uključujući veću slobodu u odreĎivanju cijena. prije svega.

pa je prisutan kako u teorijskim. tako i u slučaju liberalizovanja konkurencije izmeĎu transportera različite nacionalne (državne) pripadnosti na objedinjenom tržištu. Brojni su aspekti i domeni koji zahtijevaju preduzimanje mjera za ujednačavanje uslova privreĎivanja. tačnosti itd. Zaključak Harmonizacija uslova privreĎivanja na saobraćajnom tržištu je pretpostavka njegovog liberalizovanja. Naprijed istaknuto podrazumijeva da korisnik nikakvim regulativnim mjerama ne može biti sputavan u izboru transportera. Liberalizacija transportnog tržišta podrazumijeva punu samostalnost i slobodu transportera u kreiranju i voĎenju njihove poslovne politike. ekonomskog. Ovaj stav nije sporan. tako i u empirijskim koncipiranjima saobraćajne politike. ograničenja kapaciteta i pristupa tržištu i sl. počev od tehničkih propisa i 13 . Korisnika naravno ne interesuje zašto se ponuĎači razlikuju po pojedinim elementima konkurentnosti (brzini. cijeni. urednosti. Tržišni aspekt i korisnički zahtjevi Na saobraćajnom tržištu mora postojati puna sloboda izbora vida transporta i konkretnog transportera od strane korisnika prevoza. Njegova odluka počiva na vredovanju onoga što oni nude. zbog razloga opšteg. i u periodu u kome rasprave o liberalizaciji i deregulaciji nisu bile tako aktuelne. Liberalizacija i slobodna konkurencija mogu da daju očekivane efekte samo onda ako se odvijaju u nediskriminatorskim uslovima privreĎivanja.dovoljno teoretskih niti empiričkih dokaza što bi doveli u pitanje korisnost njene primjene. Zato liberalizacija isključuje primjenu regulatornih mjera koje se odnose na formiranje i kontrolu prevoznih cijena. Podrazumijeva se takoĎe.). I u jednom i u drugom slučaju podrazumijeva se neophodnost ujednačavanja uslova privreĎivanja. da transporteri instrumentima svoga marketing aktivno djeluju na korisnike da izaberu njihovu ponudu. odnosno daje preferiraju u odnosu na ponudu konkurencije. Ta sloboda odnosi se na slobodu kombinovanja svih instrumenata . U slučajevima da se neka ograničenja ipak zadrže. 4. bezbijednosti. 5. Odluka korisnika isključivo je stvar njegove percepcije i njegovog vrednovanja konkurentskih prednosti alternativnih ponuĎača transportnih usluga. socijalnog i javnog interesa onda transporterima mora da se obezbijedi realna nadoknada (kompenzacija) izgubljenih prihoda po tom osnovu. To važi kako u slučaju meĎugranske i unutargranske konkurencije na datom nacionalnom transportnom tržištu.

standarda. Harmonizacija. preko uslova razvoja i reprodukovanja infrastrukture. harmonizacija uslova privredivanja obezbjeĎuje pretpostavke za uklanjanje neposrednog regulisanja i kontrole prevoznih cijena od strane države. ravnopravnog tretmana svih vidova saobraćaja podrazumijeva da njihova cijena koštanja treba da sadrži realan iznos svih troškova koje oni prouzrokuju. ekonomske zasnovanosti i realnosti cijena koštanja. Posebnu teškoću za obezbjeĎivanje ravnopravne startne pozicije pojedinih vidova transporta predstavlja nasljeĎe iz prošlosti. odnosno hendikepi koji su rezultat neravnopravnog tretmana pojedinih saobraćajnih grana u bližoj i daljoj prošlosti. lako se harmonizacija odnosi na stvaranje jednake startne pozicije za konkurentski nastup svih vidova transporta. odnosno ujednačavanje uslova privreĎivanja na transportnom tržištu stvara pretpostavke i za liberalizovanje pristupa tržištu i liberalizovanje prevoznih cijena. ona je ipak posebno bitna za ravnopravne konkurentske odnose drumskog saobraćaja i željeznice. Odnosno. Literatura  Marija Dragičević. Zagreb. Koncept nediskriminatorskog. Ekonomika i novi razvoj. Alinea. tretmana ekstemih (ekoloških) troškova. do nediskiminatorskih monetarnih i fiskalnih rješenja i zahvatanja. 14 . 1996. politike cijena.

wikipedija. Ratko Zelenika. Ekonomika saobraćaja. Šimulčik. 2001. godine  Perišić. Sveučilište u Rijeci. Prometni sustavi. Zagreb  Internet: www. sa elementima logistike. godine  V. S. Novaković. Radačić.com 15 . Sveučilište u Zagrebu. Ekonomski fakultet. 1996. Fakultet prometnih znanosti. Boţić. Beograd. Ekonomika prometnog sustava.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->