SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET “VITEZ” FAKULTET POSLOVNE INFORMATIKE TRAVNIK

Muratović Amar 0007-09/RNI

Primarni i sekundarni podaci
- esej-

Travnik, 2011. Godine

0

nisu odgovarajući ili su pak zastarjeli. to su povijesni podaci i za sadašnjeg istraživača ne zahtijevaju kontakt s ispitanicima ili subjektima istraživanja. u nekom drugom istraživanju. sekundarni podaci podaci prikupljeni i zabilježeni prije. S gledišta istraživača koji sada provodi istraživanje i služi se sekundarnim podacima. i za neku drugu svrhu. i to u slučajevima kada su raspoloživi sekundarni izvori podataka ograničenoga karaktera. Prednosti i nedostaci sekundarnih podataka Prednosti su: -jeftiniji -brže se mogu prikupiti -dostupni za neke pojave za koje poduzeće ne bi moglo prikupiti primarne podatke -objektivnost -Nedostaci su: pronalaženje podataka koji će odgovarati potrebama konkretnog istraživanja pronalaženje podataka čija je tačnost poznata i garantovana podaci pripadaju 1 .Primarni i sekundarni podaci primarni podaci Izvorna opažanja koja se prikupljaju za potrebe rješavanja konkretnog tržišnog problema različitim kvalitativnim ili kvantitativnim tehnikama istraživanja tržišta.

2 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.