Idealna telesna masa u odnosu na visinu

(u pitanju je telesna težina koja najmanje ugrožava zdravlje osobe)
Indeks telesne težine (eng.: BMI) se računa tako što se telesna težina u kilogramima podeli sa visinom =80:3,24=24,7. Rezultat treba uporediti sa pozicijom u u metrima na kvadrat. Primer: 80:

tabeli. Plava polja (vrednost do 18) – neuhranjena osoba; zelena polja (18-25) – normalno uhranjena osoba; žuta polja (25-29) – prekomerno uhranjena osoba; crvena polja (30-35) – gojazna osoba; crvena polja (36-40) – vrlo gojazna osoba; crvena polja (vrednost preko 40) – pregojazna osoba.