HEP-ODS d.o.o.

- ELEKTROPRIMORJE Rijeka

SADRŢAJ: TROŠKOVNIK ELEKTROMONTAŢNIH RADOVA I OPREME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Kućni transformatori i spojevi na kućni transformator Oprema i radovi na razvodu izmjeniĉnog napona, 0,4 kV , 50 Hz Prenaponska zaštita 10(20) kV Uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV Oprema telekomunikacija Oprema za uklapanje u sustav DC Elektroprimorije Ostala oprema 10(20) kV postrojenja Gromobranska instalacija Uzemljenje Ventilacija hlaĊenje i grijanje Detekcija SF6 plina Vatrodojava Stabilni sustav gašenja s CO2 Signalno upravljaĉki kabeli Oprema za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela Nabava opreme za odrţavanje Protupoţarna zaštita Ispitivanja i tehniĉka dokumentacija Rekapitulacija

1

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

1. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR
1.

Za pomoćno izmjeniĉno napajanje 3x400/230 V 50 Hz transformatorske stanice TS 110/10(20) kV TURNIĆ koristi se energetski uljni transformator primarno prespojiv 10,5-21 kV, sa sljedećim tehniĉkim karakteristikama: - nazivna snaga 400 kVA - nazivni prijenosni omjer 10(20)/0,4 kV - regulacija na VN strani bez napona - opseg regulacije ± 2 x 2,5 % - nazivna frekvencija 50 Hz - ispitni napon 50 Hz, 1 min. VN/NN 50/3 kV - podnosivi udarni napon 1.2/50 ms: VN/NN 125(75)/- kV - napon kratkog spoja uk =4 % - grupa spoja Dyn5 - pogon trajni - izvedba transformatora - unutarnja montaža - gubici u praznom hodu pri nazivnom naponu i nazivnoj frekvenciji iznose 930 W - gubici opterećenja kod 75 C pri nazivnoj snazi i nazivnom naponu iznose 4600 W - srednje zagrijavanje namota 65 K - zagrijavanje ulja 60 K - razina buke (ONAN hlaĊenje) <58 dB

2

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

1. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR
- prikljuĉci na VN strani: porculanski provodni izolatori - prikljuĉci na NN strani: porculanski provodni izolatori - dimenzije transformatora: - duljina x širina x visina: 1390x870x1470mm - masa ulja 295 kg - ukupna masa transformatora 1410 kg - antikorozivna zaštita bojanjem - završna boja RAL 7032 Oprema transformatora: - natpisne ploĉice sa glavnim tehniĉkim podacima transformatora, - sušionik zraka - VN provodni izolatori - NN provodni izolatori - kontaktni termometar - džep za termometar - Bucholtz relej - ĉep za punjenje - uljokaz - ventili za ispuštanje ulja - regulacijska preklopka ± 2 x 2.5 % - preklopka za prespajanje primarnog namota 10-20 kV Kao tip: 3TBN 400-24x “Konĉar DST” ili jednakovrijedan 10(20) kV KABELSKI SPOJ KUĆNIH TRANSFORMATORA +KT1 i +KT2 NA SN SKLOPNE MODULE =J42 i =J20 - MATERIJAL 2. Energetski kabel XHE 49-A, nazivnog napona 12/20 kV, nazivnog presjeka 95/16 mm2 Al Kabelski završetak za jednožilni kabel XHE 49-A, 1x95/16 mm2 Al; za unutaranju montažu, nazivni napon 12/20 kV, s kabelskom stopicom M12 Narudžbena oznaka POLT 24D/1XI-L12A ili jednakovrijedan kom 2 - kn

m

200

- kn

3.

kom

6

- kn

3

746. Srednjenaponski transformatorski prikljuĉni adapter za spoj na porculanski provodni izolator kućnog transformatora. s konusom i navojem M12 Kao tip: TPA 03 "Energoservis" . vijci. komplet 2 .o.kn 7. na provodni izolator sklopnog modula T –konektor . itd.346. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 1. komplet 2 .kn Elektromontaţni radovi u prostorima kućnih transformatora 12. nazivni napon U0/U = 12/20 kV.001 “PFISTERER” ili jednakovrijedan (kom 4) Sitni spojni i montažni pribor (zaštitne cijevi.kn 0. komplet 2 . vijci.001 “PFISTERER” ili jednakovrijedan (kom 4) Izolaciona kapa za NN transformatorski prikljuĉni adapter narudžbena oznaka 331.kn 9. komplet 2 . Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta. nazivni napon U0/U = 12/20 kV.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.komplet za jednostruki kabelski snop . . konzole i police za prihvat kabela.kn 4 . set 2 .Rijeka ili jednakovrijedan T –konektor .obujmice. tip C. komplet za 1 transformatorsku komoru m 50 .komplet za jednostruki kabelski snop . Energetski kabel tipa NYCWY 4x150/70 mm2 za spoj kućnog transformatora +KT1 odnosno +KT2 na ormare izmjeniĉnog razvoda =N1 odnosno =N5 NN prikljuĉni adapter narudžbena oznaka 331.kn 10.kn 6. tip A.kn 5. konzole i police za prihvat kabela. itd. nazivni napon 12/20 kV.kn 11.) za SN kabelski spoj. za spoj kabela tipa XHE 49A 1x95 mm2.obujmice. za spoj kabela tipa XHE 49A 1x95 mm2. set 2 .HEP-ODS d.4 kV SPOJ KUĆNIH TRANSFORMATORA +KT1 i +KT2 8. komplet za 1 transformatorsku komoru kom 6 . na provodni izolator sklopnog modula Sitni spojni i montažni pribor (zaštitne cijevi. Montaža konzola za prihvat kabela i smještaj potpornih izolatora u prostorima kućnih transformatora.) za NN kabelski spoj. za unutarnju montažu. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR 4.o. komplet 2 .

unošenje u zgradu i postavljanje na prethodno pripremljno mjesto kućnih transformatora+KT1. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.kn 5 .kn KUĆNI TRANSFORMATORI "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. . KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR 13. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 1. UKUPNO .HEP-ODS d.+KT2.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. Preuzimanje. ukljuĉivo izvedba svih spojeva sa pripadajućim SN sklopnim modulima i niskonaponskim sklopnim blokovima komplet 2 .o.o.

nazivna najviša podnosiva udarna struja 45 kA . Osnovni tehniĉki podaci niskonaponskog sklopnog bloka za transformatorsko polje su slijedeći: . gole. 50 Hz sastoji se od šest polja i to:. .sklopni blok je zrakom izoliran. Na gornjoj i donjoj veznoj ploĉi izvedene su žaluzine. 50 Hz.1 i =N4.HEP-ODS d. U ormar je ugraĊena kompletna oprema. .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.ormar je izveden za trofaznu. izvedeno kao kompletno tvorniĉki dogotovljen i tipski ispitan sklopni blok.1s.1) .stupanj mehaniĉke zaštite kod zatvorenih vrata IP 23.sabirnice su jednostruke.Sklopna postrojenja" ili jednakovrijedan komplet 1 .dva dovodna transformatorska polja (=N1 i =N5). Kao tip: VMF. kod ĉega je u poljima =N2 i =N3 u gornjem dijelu polja izvedeno sekcioniranje sabirnica. izvršeno je ožiĉenje te je isti funkcionalno ispitan.tri kabelska polja (=N2. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.boja razvodnih ormara RAL 7032 .nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz.kn 6 . namijenjen za unutarnju montažu. dubina 650(+30) mm. Na vratima i na vrhu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak). =N3 i N4). .o. (=N2.4 kV. =N1 Transformatorsko polje ormara razvoda pomoćnog izmjeniĉnog napajanja 3x400/230 V.. . nazivna struja sabirnica je 1000 A. ĉetverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom toĉkom i posebnim zaštitnim vodiĉem (TN-C-S sustav) .o.. Dimenzije jednog transformatorskog polja su: širina 615 mm. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20kA. =N3. visina 2250 mm.nazivni napon izolacije 1000 V .50 Hz DOBAVA I DOPREMA ORMARA IZMJENIĈNOG RAZVODA =N1 DO =N5 Glavni razvod sustava za pomoćno izmjeniĉno napajanje 3x400/230 V. .tri odvodna polja za napajanje trošila.6 "Konĉar . s ugraĊenom primarnom i sekundarnom opremom. Na vratima ormara postavljene su natpisne ploĉice. .1.norma IEC 60439. metalom oklopljen. s fiksno ugraĊenom opremom. 1.

klasa 0. Kao tip: MT831 –T1A32R46-V22. klasa 3 (IEC 62053-23).izlaznog modula .dodatni komunikacijski GSM modul .B1 (16M) 2. -P102 Trofazno. 3 izlaza.M3K0Z4+ MIO –V42L81+MK138-3 " Iskraemeco" ili jednakovrijedan kom 1 . .transformatorsko brojilo za max.o. -mjerenje djelatne energije . kapacitet memorije za krivulje opterećenja 512 k Flash rom . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. klasa 2 (IEC 62053-23). -naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz. 4 ulaza. -jalova energija. . CS (aktivan) +RS485 +GSM (modem) .HEP-ODS d.standardna izvedba ulazno.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.. sat realnog vremena + Li – baterija +super kondenzator. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. baždaren na 1%. struju 120 A. -strujni ulazi se spajaju na strujne mjerne transformatore 600/5 A. . -registrator krivulje opterećenja.komunikacijski kanali . trosistemsko. -dodatna naprava .5 S (IEC 602053-22).mjerenje energije u dva smjera.50 Hz U transformatorsko polje =N1 ugraĊuje se slijedeća oprema: U ormar transformatorskog polja (=N1) su ugraĊene slijedeće aparatne grupe (modul 1M=40 mm): 1.višefuncionalno ĉetvorokvadratno elektroniĉko brojilo -modularna izvedba brojila.o. .kn 7 . prvi kanal: infracrveno optiĉko suĉelje. Aparatna grupa br.4 kV. -upravljaĉki fazni napon.

4 kV. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.5) x Un .5 x Un . dimenzija 96x96 mm. Strujni ulazi se spajaju preko strujnih mjernih transformatora 600/5 A.mjerenje snage (P.o. Opteretivost: . Opseg mjerenja (0.pomoćni napon 220 V DC. frekvencije. Mjerni terminal je ugradni.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.registraciju vršnih vrijednosti struja i zbroja struja 8 . -P101 Mjerni terminal sa mikroprocesorskom obradom podataka. za mjerenje i nadzor elektriĉkih veliĉina u polju i za daljinsku signalizaciju stanja sklopnih aparat u sekciji.50 Hz 3. Opteretivost: .0 x In . faktora snage (cos fi).3 sekunde 25 x In Napajanje .1 – 1.trajno 3. Q. energije (radne i jalove komponente) . . S).vremenski interval podesiv od 1 do 30 min.trajno 1.10 sekundi 2 x Un Mjerni terminal sa slijedećim funkcijama: . . sa LCD pokazivaĉem 4x16 znamenki. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. Naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz.HEP-ODS d.mjerenje srednjih vrijednosti struje u vremenskim intervalima (MD maximum demand) .mjerenje efektivnih vrijednosti struje i napona .o.1 sekundu 50 x In .

ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.. prekidna moć 20 kA.dva odvojena optiĉka komunikacijska suĉelja za komunikaciju sa nadreĊenim sustavom. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. F102 Kao tip: C60L-3P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 5.kn kom 1 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2..broj ulaznih kanala:16.Zagreb ili jednakovrijedan Signalna lampica. krivulja isklopa "C". sa signalnom sklopkom. prekidna moć 20 kA. Alarmni monitor za lokalnu i daljinsku signalizaciju . Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ.suĉelje za programiranje RS 232C. -F101..suĉelje za optiĉku komunikaciju s nadreĊenim sustavom. sa signalnom sklopkom. za nazivnu struju 6 A. krivulja isklopa “C”..komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi putem prijenosnog ruĉnog terminala Kao tip: MT-10V M11-08-230440 “IEL”.napajanje 220 VDC.kn 9 . sa signalnom sklopkom.HEP-ODS d.kn 8.Dimenzije 192x96x90 mm -A100 Kao tip: AM-16 Z07-08-3110 “IEL”. boja prozorĉića crvena -signalizacija ispada prekidaĉa usljed prorade zaštite napajanje 220 V DC kao tip:1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC.o. nazivne struje 6A.mikroprocesorska obrada mjerenih veliĉina (RISC) Mjerni terminal treba biti opremljen: .Zagreb ili jednakovrijedan 4. krivulja isklopa "C".50 Hz . -F104 Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 6.o. prekidna moć 25 kA. -F105 Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 3 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 7.kn kom 1 .potrošnja 10 VA. za nazivnu struju 3 A. nazivnog napona 400 V. .dnevni dijagrami vršne vrijednosti struja po fazi za izabrani dan mjerenja . . .kn kom 1 .dnevni dijagrami vršne vrijednosti zbroja struja za dan maksimuma i za zadnji dan mjerenja. kom 1 .kn Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC. kom 2 .4 kV.histograme raspodjele struja kroz mjereno razdoblje po fazi . 50 Hz. -H102 kom 1 .

napajanje 220 V DC. nazivna struja 800 A.pomoćni kontakt za signalizaciju prorade zaštite SDE 1. nazivna kratkospojna prekidna moć 42 kA. MX isklopni. napajanje 220 V DC. s kontaktima za signalizaciju prorade. XF uklopni.. napajanje 220 V DC. snage 5 VA Kao tip CTB-1 "ELEKTROSKLOP" ili jednakovrijedan kom 3 . 50 Hz. s elektroniĉkom zaštitnom jedinicom Micrologic 5.4-1xIn.pomoćni kontakti stanja prekidaĉa OF1. nazivna struja odvoĊenja 20 kA.0 P i ostalim karakteristikama prema standardu IEC 60947-2. -H103 2. napajanje 220 V DC. opremljen kontaktom krajnje sklopke (CH) koji signalizira navijenost opruge.kn 14. OF4. napajanje 220 V DC kao tip:1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan kom 1 .motorni pogon (MCH) . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.kn .B17 (30M) 10. za nazivni napon do 720 V. karakteristike prema normama DIN/VDE 0185-103 i IEC 61312-1.. kao tip : DEHNguard DG TNC 230400 FM "DEHN+SOHNE" ili jednakovrijedan Signalna lampica. prijenosnog omjera 600/5 A.50 Hz 9. Aparatna grupa br. -F1-3 Tropolni metal-oksidni odvodnik prenapona za unutarnju montažu.5-10xIr.kn 11. 13. -H101 Pokazivaĉ položaja.2xIr. programabilna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja . Podešenje trenutne kratkospojne zaštite Ii u podruĉju Ii =2-15xIn. boja prozorĉića crvena .HEP-ODS d. .4 kV. prag djelovanja zaštite izmeĊu 1.. kom 1 .o. boja prozorĉića crvena. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.. Kao tip: 1TP 22 SA “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Signalna lampica. za ugradnju u sustav TN-C.Podešenje kratkospojne zaštite s odgodom Isd u podruĉju Isd =1. klase 0.o.kn 10 .Podešenje termiĉke zaštite Ir u podruĉju Ir =0.brojaĉ radnih ciklusa (CDM)..naponski prekidaĉi.. klase II (tipa 2). nazivni napon 275 V.kn kom 1 . Fs = 5.05 i 1. 50 Hz.lokalna signalizacija ispada istosmjernog razvoda.maska za vrata (CDP) Kao tip: NT 08 H1 “Merlin Gerin“ ili jednakovrijedan kom kom 1 1 . odgoda prorade zaštite 20-50 ms.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.signalizacija stanja prekidaĉa sa mehaniĉkim indikatorom zaštite (reset tipka) i PF preklopnim kontaktom.kn 12.5. -T1–6 Niskonaponski strujni mjerni transformator. OF2. OF3. odgoda prorade zaštite 20-500 ms.Selektivna . -H104 Kao tip: 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -Q1 Tropolni NN prekidaĉ ĉvrste izvedbe za napon 440 V.

sa dva radna kontakta. podloške.optiĉkom komunikacijom sa nadreĊenim sustavom.o. prekidna moć 25 kA. Kao tip: 1TP 22 RO B1 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -S102 Tipkalo za isklop prekidaĉa.komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi. kom 1 .pomoćni napon 220 V DC. nazivnog napona 240 V. -F103 Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ. sa signalnom sklopkom.kn 20. matice. kom 1 . nazivne struje 3A. . kom 1 .kn 21. Pomoćni napon napajanja 220 V AC. kom 7 .kn 22. -pomoćno napajanje 220 VDC. s podnožjem i sigurnosnom oprugom.Zagreb ili jednakovrijedan kom 1 . -nazivni napon 230/400 V. kom 1 . -mjerni opseg 0. UKUPNO: kpl.kn kn 23.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Pomoćni napon napajanja 220 V DC. -podesivost vremenskog ĉlana 0-50s. kpl. -podnaponska zaštita-podesivost proradne vrijednosti:20-170%.Podnaponski relej treba biti opremljen:.HEP-ODS d. prekidna moć 25 kA. Redne stezaljke za energetske i signalne kabele u koliĉinama prema strujnoj shemi i prikljuĉnom planu.kn 17. Montažni materijal. boja prozorĉića zelena. sa signalnom sklopkom. 50 Hz. nazivnog napona 415 V.1-1. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. 50 Hz. Kao tip: VR-100 Z16-01-3430ABCD “IEL”. s dva radna kontakta. -S101 Tipkalo za uklop prekidaĉa. -broj izlaznih releja: do 5. natpisne ploĉice =N1 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N1. vijci. krivulja isklopa “C”. Napomena: pomoćne releje K2 i K3 treba konfigurirati za signalizaciju sniženja napona (<U).kn 18.kn 19. boja prozorĉića crvena.4 kV. 50 Hz. -107 Kao tip: TRP 6140 -220VDC “Iskra” ili jednakovrijedan -K104 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta. 11 . Kao tip: 1TP 22 RO B2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -K100 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta.o.kn .7Un. 1 1 - . s podnožjem i sigurnosnom oprugom. Kao tip: TRP 6140 -220 VAC “Iskra” ili jednakovrijedan -F106 Jednopolni automatski minijaturni prekidaĉ. Kao tip: C60L-1P+OF/ 16 A ProizvoĊaĉ "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 1 . -temperaturno podruĉje 0-50°C -dimenzije 96x96x90 mm.50 Hz 15. krivulja isklopa “C”. -F100 Naponski relej za nadzor i signalizaciju nestanka napona na dovodu s +KT1 odnosno +KT2: -broj mjernih ulaza: 4.Napajanje . nazivne struje 16 A. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.kn 16.

Sklopna postrojenja" ili jednakovrijedan U sekcijsko i odvodno polje =N2 ugraĊuje se slijedeća oprema: 1. pom. kao tip: VMF-6 "Konĉar .sabirnice su jednostruke. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. metalom oklopljen.nazivna najviša podnosiva udarna struja 40 kA . Kao tip: 1TP 22 RO B1 “Konĉar-NNA" ili jednakovrijedan Tipkalo za isklop.50 Hz 24. Na vratima ormara postavljane su natpisne ploĉice. . Na gornjoj i donjoj veznoj ploĉi izvedene su žaluzine. U ormar je ugraĊena kompletna oprema. s dva radna kontakta.boja razvodnih ormara RAL 7032 .ormar je izveden za trofaznu.1 ekcijsko i odvodno polje za napajanje važnih trošila s dvostranim napajanjem S izvedeno kao kompletno tvorniĉki dogotovljen i ispitan sklopni blok. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. gole. nazivna struja sabirnica 1000 A . .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. U gornjem dijelu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak).kn 28. Aparatna grupa br. Osnovni tehniĉki podaci niskonaponskog sklopnog bloka za polje su: . -H302 Signalna lampica.kn kom 1 . 1 s.kn .kn 27.HEP-ODS d. namijenjen za unutarnju montažu sa ugraĊenom primarnom i sekundarnom opremom.norma IEC 60439 Dimenzije jednog sekcijsko-odvodnog polja su: širina 600 mm. boja prozorĉića zelena. . Kao tip: 1TP22 SA 220 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan 26. 1 . sa fiksno ugraĊenom opremom.o.4 kV. -S302 tip: 1TP 22 RO B2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Kao kom 1 .kn kpl. izvršeno je ožiĉenje te je isti funkcionalno ispitan. =N2+N2. ĉetverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom toĉkom i posebnim zaštitnim vodiĉem (TN-C-S sustav) .nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20 kA.nazivni napon izolacije 1000 V . kom kom 1 1 . napajanje 220 VDC. boja prozorĉića crvena. Kao tip: 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA" ili jednakovrijedan -S301 Tipkalo za uklop. 12 .sklopni blok je zrakom izoliran.o. s dva radna kontakta. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz . kvadratna maska. Dimenzije boĉnog prikljuĉnog kabelskog ormara su: širina 332 mm. napajanje 220 V DC. -H301 Pokazivaĉ položaja rastavne sklopke –Q3.B1 (16M) 25.mehaniĉki stupanj zaštite kod zatvorenih vrata IP 23 . boja prozorĉića crvena.

Pomoćni relej sa tri preklopna kontakta.50 Hz. elektromotornim pogonom MCH za napon napajanja 200/250 VDC.Zatezanje uklopa podesivo 1. -Q201 Tropolni niskonaponski prekidač. Kao tip: GF20 -54-A0-U-N “KONĈAR .Rastavna sklopka je opremljena prednjim prikljuĉcima. OF4. prema standardu IEC 60947-2. za izbor naĉina upravljanja. 50 Hz.pomoćni kontakti stanja prekidaĉa OF1.o. Pomoćni -K301.8-1.kn 32.najviši nazivni pogonski napon 690 V. -S303 Grebenasta sklopka. Prednja ploĉa sa natpisom LOKALNO-0-DALJINSKI. OF2. pomoćnim kontaktom za signalizaciju stanja "spreman za uklop" (PF).o. Aparatna grupa br. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. nazivna kratkospojno podnosiva struja 36 kA/1s.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn 30. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. 50 Hz.termomagnetska zaštita s okidačem R32.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).B17 (6M) 33. Icu = 50 kA .maska za vrata (CDP) Kao tip: NT 10 HA “Merlin Gerin“ ili jednakovrijedan kom 1 .220 VDC “Iskra” ili jednakovrijedan -K304 -K303 Vremenski relej s dva preklopna kontakta. s nul položajem. Ics = 35 kA .kn 13 .50 Hz 29. dvopoložajna..brojaĉ radnih ciklusa (CDM).4 kV. .kn 2. kom 1 . pomoćnim kontaktima za signalizaciju ukljuĉenog odnosno iskljuĉenog stanja (OF sklopka). 31. nazivna uklopna struja 75kA i ostalim tehniĉkim karakteristikama prema standardu IEC 60947-3.nazivna pogonska prekidna moć. podnožjem i sigurnosnom oprugom. Kao tip: CRT 55 “Iskra” ili jednakovrijedan kom 1 .kn kom 1 .HEP-ODS d. -K302 Kao tip: TRP 6140 . 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć. napon napajanja 220 V DC.. podnožjem i sigurnosnom oprugom. ugradna.nazivni pogonski napon 380 V. OF3. Pomoćni napon napajanja 220 V DC.5-30 s.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 . peteropolna.NNA” ili jednakovrijedan -Q3 Tropolna NN rastavna sklopka ĉvrste izvedbe za napon 440 V. nazivna struja 1000A.podešavanje termičkog člana Ir =(0. nazivni izolacijski napon 500 V. okidaĉima za daljinski uklop XF i isklop MX pomoću trenutnog kontakta (tipkalo) za napon 220 VDC. nazivna struja 20 A.

podešavanje termičkog člana Ir =(0.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R16 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 3.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R80 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 5.nazivna pogonska prekidna moć.B35 (6M) kom 1 .Tropolni niskonaponski prekidač.podešavanje termičkog člana Ir =(0. Icu = 50 kA . Ics = 35 kA .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 50 Hz. prema standardu IEC 60947-2.nazivni pogonski napon 380 V. . 50 Hz. -Q203.8-1.o.8-1.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).nazivni pogonski napon 380 V.o. Ics = 35 kA .kn kom 1 . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. 50 Hz.kn 14 .8-1. Icu = 50 kA . Icu = 50 kA . 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.termomagnetska zaštita s okidačem R25 . -Q205 Tropolni niskonaponski prekidač.termomagnetska zaštita s okidačem R80.najviši nazivni pogonski napon 690 V.50 Hz 34.najviši nazivni pogonski napon 690 V.nazivna pogonska prekidna moć.kn kom 1 . 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.podešavanje termičkog člana Ir =(0.podešavanje termičkog člana Ir =(0. -Q206 Tropolni niskonaponski prekidač. prema standardu IEC 60947-2.nazivna pogonska prekidna moć.nazivna pogonska prekidna moć.B29 (6M) 36.termomagnetska zaštita s okidačem R16.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).HEP-ODS d.nazivni pogonski napon 380 V.4 kV. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć. Aparatna grupa br.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R50 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 37.nazivni pogonski napon 380 V. Ics = 35 kA .8-1.najviši nazivni pogonski napon 690 V.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 4. Ics = 35 kA . Aparatna grupa br. Aparatna grupa br. 50 Hz.termomagnetska zaštita s okidačem R50. Icu = 50 kA .najviši nazivni pogonski Q204 napon 690 V. -Q202 Tropolni niskonaponski prekidač. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.kn kom 2 .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). prema standardu IEC 60947-2. prema standardu IEC 60947-2.B23 (6M) 35.

UKUPNO: kom komplet 1 1 - .podešavanje termičkog člana Ir =(0.nazivna pogonska prekidna moć.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: N 250 R160 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 . Icu = 50 kA . 50 Hz.najviši nazivni pogonski napon 690 V.podešavanje termičkog člana Ir =(0. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć. -Q207 Tropolni niskonaponski prekidač.nazivna pogonska prekidna moć. prema standardu IEC 60947-2. 50 Hz.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn kom 1 .0)xIn.kn .1 ugraĊuje se slijedeće: 41.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R50 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 39. 50 Hz nazivna struja 250 Anazivna granična prekidna moć.kn kn 15 .najviši nazivni pogonski napon 690 V. prema standardu IEC 60947-2.o. Ics = 35 kA .B41 (6M) 40.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).50 Hz 38. Ics = 35 kA . Ics = 16 kA . -Q208 Tropolni niskonaponski prekidač.4 kV. 50 Hz. Icu = 50 kA .nazivni pogonski napon 380 V. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.najviši nazivni pogonski napon 690 V.8-1. Icu = 25 kA . . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).nazivni pogonski napon 380 V. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.termomagnetska zaštita s okidačem R50.o.nazivna pogonska prekidna moć. -Q209 Tropolni niskonaponski prekidač.termomagnetska zaštita s okidačem R100. prema standardu IEC 60947-2.8-1. 250 V.8-1.kn U kabelskom prikljuĉnom ormaru =N2.HEP-ODS d. 10/16 A Kao tip: MMP-12 “TEP" ili jednakovrijedan Redne stezaljke za energetske i signalne kabeleu količinama prema priključnom planu razvoda =N2 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N2. Dvopolna ugradna utičnica sa zaštitnim kontaktom i poklopcem. Aparatna grupa br.podešavanje termičkog člana Ir =(0.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R100 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 6.termomagnetska zaštita s okidačem R160.signalna sklopka za signalizaciju položaja prekidača K4 i signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6)..nazivni pogonski napon 380 V.kn kom 1 .

4 kV.kn U sekcijsko i odvodno polje =N3 ugraĊuje se slijedeća oprema: 1.HEP-ODS d.nazivna najviša podnosiva udarna struja 45 kA .1 Sekcijsko i odvodno polje za napajanje ostalih trošila koja ne zahtijevaju dvostrano napajanje. 1 .kn 44.dubina 650(+30) mm. s ugraĎenom primarnom i sekundarnom opremom. Kao tip: VMF-6 "Konĉar . Kao tip: 1TP22 SA 220 “Končar-NNA” ili jednakovrijedan -H300 Signalna lampica. podnožjem i sigurnosnom oprugom. Pomoćni napon napajanja 220 V AC kao tip: TRP 6140 “Iskra" ili jednakovrijedan kom 1 . boja prozorčića zelena. napajanje 220 V DC. U ormar je ugraĎena kompletna oprema. Dimenzije bočnog priključnog kabelskog ormara su: širina 332 mm.boja razvodnih ormara RAL 7032 . -K400 Pomoćni relej s četiri preklopna kontakta. četverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom točkom i posebnim zaštitnim vodičem (TN-C-S sustav) .B1 (16M) 43. .Sklopna postrojenja” ili odgovarajući kpl.nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20 kA. nazivna struja sabirnica 1000 A. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. -H401 Pokazivač položaja rastavne sklopke.nazivni napon izolacije 1000 V . .kn 16 . dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. =N3 =N3. kvadratna maska.kn 45. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. kom 1 .norme IEC 60439 Dimenzije sekcijsko-odvodnog polja su: širina 600 mm.sklopni blok je zrakom izoliran.sabirnice su jednostruke. Na vratima ormara postavljane su natpisne pločice.50 Hz 42. pomoćno napajanje 220 V DC. izvršeno je ožičenje te je isti funkcionalno ispitan. metalom oklopljen.visina 2250 mm.mehanički stupanj zaštite kod zatvorenih vrata IP 23 .nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz . Aparatna grupa br. Osnovni tehnički podaci niskonaponskog sklopnog bloka za sekcijsko polje su: .o. s fiksno ugraĎenom opremom. izvedeno kao kompletno tvornički dogotovljen i ispitan sklopni blok namijenjen za unutarnju montažu. Na gornjoj i donjoj veznoj ploči izvedene su žaluzine. gole. Na vratima sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak).sustav je izveden za trofaznu.o. .1s . Kao tip: 1TP22 LP1 “Končar-NNA” ili jednakovrijedan kom 1 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.

Kao tip: INS1000 1000 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 1 .nazivna struja 100 A . . . -F300 Jednopolni automatski minijaturni prekidač. sa signalnom sklopkom.kn 47.50 Hz 46.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 50 Hz .nazivna kratkotrajno podnosiva struja: IK = 35 kA/1 s . -Q301 Tropolni niskonaponski prekidač.o. .nazivni pogonski napon 380 V.najviši nazivni pogonski napon 690 V. Kao tip: C60L-1P+OF /3 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan -Q4 Tropolna niskonaponska rastavna sklopka prema standardu IEC 60947-3 . krivulja isklopa “C”. nazivne struje 3A. .B17 (6M) 48.4 kV. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 ProizvoĎač “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 .OF3. Ics = 35 kA .OF2.nazivna struja 1000 A . prema standardu IEC 60947-2 . 50 Hz .HEP-ODS d.prednja standardna ručica. prekidna moć 25 kA. kom 1 .najviši nazivni pogonski napon 690 V.o. .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).kn 17 .nazivna granična prekidna moć.nazivni pogonski napon 380 V. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.ručni pogon sa zaključavanjem lokotom .8-1.termomagnetska zaštita s okidačem R32 . .fiksna izvedba. isključeno). 50 Hz.podešavanje termičkog člana Ir =(0.nazivna pogonska prekidna moć.0)xIn . Aparatna grupa br. 50 Hz . nazivnog napona 240 V.kn 2. pomoćni kontakti OF1.maska za vrata. Icu = 50 kA . 50 Hz .signalizacija položaja glavnih kontakata rastavne sklopke ( uključeno .

50 Hz nazivna struja 100 A . 50 Hz . Ics = 35 kA .HEP-ODS d.0)xIn .0)xIn .termomagnetska zaštita s okidačem R63 . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.nazivna granična prekidna moć. Icu = 50 kA .nazivna pogonska prekidna moć.8-1. -Q302 Tropolni niskonaponski prekidač. Aparatna grupa br.termomagnetska zaštita s okidačem R32 .o. 50 Hz .kn 51. prema standardu IEC 60947-2 .nazivna pogonska prekidna moć. .nazivna struja 100 A . .nazivna granična prekidna moć. Icu = 50 kA . 50 Hz .nazivni pogonski napon 380 V.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R63 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan -Q303 Tropolni niskonaponski prekidač. prema standardu IEC 60947-2 .nazivni pogonski napon 380 V.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 3.podešavanje termičkog člana Ir =(0.4 kV. Aparatna grupa br. prema standardu IEC 60947-2 . 50 Hz . .najviši nazivni pogonski napon 690 V.8-1. kom 1 .podešavanje termičkog člana Ir =(0.termomagnetska zaštita s okidačem R50 .nazivni pogonski napon 380 V.najviši nazivni pogonski napon 690 V.B29 (12M) kom 1 .o.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R50 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 3. -Q304 Tropolni niskonaponski prekidač.50 Hz 49. Ics = 35 kA .nazivna struja 100 A .0)xIn .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).podešavanje termičkog člana Ir =(0.8-1.nazivna pogonska prekidna moć.nazivna granična prekidna moć. 50 Hz .najviši nazivni pogonski napon 690 V.B23 (6M) 50. Ics = 35 kA . Icu = 50 kA .kn kom 1 . . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.kn 18 .

nazivne struje do 344 10 A. 50 Hz. o Q308. nazivnog napona 400 V. nazivne . krivulja isklopa “C”. s signalnom sklopkom. nazivnog napona 240 V. krivulja isklopa “C”.kn 58.. 50 Hz.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn 56. Q314. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.struje 6 A. nazivne -Q310. s signalnom sklopkom.50 Hz 52.Q316 -Q335. 50 Hz.Jednopolni automatski minijaturni prekidač. .Kao tip: C60L-1P+OF/ 16 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Q311d oQ313. kom 6 .kn 54. Kao tip: C60L-3P+OF/ 10 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 5 . krivulja isklopa “C”.4 kV.kn 19 .kn 55. 50 Hz.o. nazivnog napona 240 V. komplet 1 .HEP-ODS d. nazivne Q336. -Q324 Kao tip: C60L-3P+OF/ 16 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan -Q325 -Q339 Tropolni automatski minijaturni prekidač. 50 Hz.. s signalnom sklopkom. nazivnog napona 240 V. s signalnom sklopkom. prekidna moć 25 kA.kn 57. Kao tip: C60L-1P+OF/ 25 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 4. kom 4 . s signalnom sklopkom. prekidna moć 25 kA.Q322.B41(6M) Pričuva kom 18 . krivulja isklopa “C”. Kao tip: C60L-3P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan -Q315 -Q320 -Q323 -Q305 Tropolni automatski minijaturni prekidač. s signalnom sklopkom. kom 5 . Aparatna grupa br. krivulja isklopa “C”. Jednopolni automatski minijaturni prekidač.kn 53.o. . nazivnog napona 400 V. prekidna moć 25 kA. krivulja isklopa “C”. prekidna moć 25 kA.Q318Q319Q321. nazivne Q307d struje 16 A. nazivnog napona 230 V.struje 10 A.Q326d -Q309. struje 25 A. Redne stezaljke u količinama prema priključnom planu i nosači kabela.Kao tip: C60L-1P+OF/ 10 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Q338. -Q317 Jednopolni automatski minijaturni prekidač. kom 2 . nazivne struje -Q306 16 A. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. Q337. 50 Hz. Jednopolni automatski minijaturni prekidač. prekidna moć 25 kA. prekidna moć 25 kA.

50 Hz =N3 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N3. Aparatna grupa br. 1 s.4 kV. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. UKUPNO: kn 59. nazivna struja sabirnica 1000 A . izvršeno je ožičenje te je isti funkcionalno ispitan.sabirnice su jednostruke. .B1(4M) Priĉuva 2. . Na vratima ormara postavljane su natpisne pločice.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. .1 kompletno tvornički dogotovljen i ispitan sklopni blok.nazivni napon izolacije 1000 V .boja razvodnih ormara RAL 7032 .nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz . sa fiksno ugraĎenom opremom. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. Kao tip: VMF-6 ProizvoĎač: "Končar-skl. četverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom točkom i posebnim zaštitnim vodičem (TN-C-S sustav) . Osnovni tehnički podaci niskonaponskog sklopnog bloka za odvodno polje su: . U ormar je ugraĎena kompletna oprema. Aparatna grupa br.HEP-ODS d. gole.ormar je izveden za trofaznu.nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20 kA.nazivna najviša podnosiva udarna struja 40 kA .mehanički stupanj zaštite kod zatvorenih vrata IP 23 . namijenjen za unutarnju montažu sa ugraĎenom primarnom i sekundarnom opremom. metalom oklopljen. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.sklopni blok je zrakom izoliran. U gornjem dijelu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak).norma IEC 60439 Dimenzije jednog odvodnog polja su: širina 600 mm.postrojenja" ili jednakovrijedan Oprema koja se ugraĎuje u odvodno polje =N4 je slijedeća: 1.o. Na gornjoj i donjoj veznoj ploči izvedene su žaluzine. Dimenzije bočnog priključnog ormara su: širina 332 mm.o. =N4 Odvodno polje za napajanje važnih trošila s dvostranim napajanjem izvedeno kao =N4.kn 20 .B5 (6M) komplet 1 .

-Q401 Tropolni niskonaponski prekidač. Ics = 35 kA .nazivna struja 100 A .0)xIn . Icu = 50 kA .o.0)xIn . -Q402 Tropolni niskonaponski prekidač.podešavanje termičkog člana Ir =(0. Ics = 35 kA . .kn 2. Icu = 50 kA .HEP-ODS d.8-1.0)xIn .podešavanje termičkog člana Ir =(0. prema standardu IEC 60947-2 . Icu = 50 kA .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 .8-1.nazivna pogonska prekidna moć.50 Hz 60.kn 61. Aparatna grupa br. prema standardu IEC 60947-2 . -Q403 Tropolni niskonaponski prekidač.najviši nazivni pogonski napon 690 V.nazivni pogonski napon 380 V.o.termomagnetska zaštita s okidačem R25 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. 50 Hz .B11 (6M) 62. 50 Hz .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R16 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 . 50 Hz .8-1.kn 21 .nazivni pogonski napon 380 V. prema standardu IEC 60947-2 -Q404 .nazivna granična prekidna moć.nazivna granična prekidna moć.4 kV.najviši nazivni pogonski napon 690 V.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). . Ics = 35 kA .podešavanje termičkog člana Ir =(0.nazivna granična prekidna moć.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).nazivna pogonska prekidna moć. 50 Hz .najviši nazivni pogonski napon 690 V.termomagnetska zaštita s okidačem R16 .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 2 . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).termomagnetska zaštita s okidačem R32 . 50 Hz nazivna struja 100 A .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. . 50 Hz nazivna struja 100 A . .nazivna pogonska prekidna moć.nazivni pogonski napon 380 V.

Aparatna grupa br.nazivna granična prekidna moć.B23 (6M) 64.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). 50 Hz nazivna struja 100 A .termomagnetska zaštita s okidačem R25 .50 Hz 3. 50 Hz .podešavanje termičkog člana Ir =(0.Tropolni niskonaponski prekidač. Icu = 50 kA .HEP-ODS d.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA" ili jednakovrijedan -Q408 Tropolni niskonaponski prekidač.8-1.termomagnetska zaštita s okidačem R80 .podešavanje termičkog člana Ir =(0. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.nazivna pogonska prekidna moć. prema standardu IEC 60947-2 . -Q405.najviši nazivni pogonski napon 690 V. Ics = 35 kA .8-1.nazivni pogonski napon 380 V. prema standardu IEC 60947-2 .nazivna pogonska prekidna moć.4 kV.nazivna granična prekidna moć.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 2 .B17 (6M) 63.najviši nazivni pogonski napon 690 V.termomagnetska zaštita s okidačem R25 . .podešavanje termičkog člana Ir =(0. Icu = 50 kA . 50 Hz .nazivna struja 100 A .B29 (6M) - kom 1 .nazivni pogonski napon 380 V. Icu = 50 kA .0)xIn . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.nazivna pogonska prekidna moć.kn 65.o.kn 22 . -Q407 Tropolni niskonaponski prekidač.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Ics = 35 kA . .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).nazivna granična prekidna moć. kom 1 .kn 4. Aparatna grupa br. Ics = 35 kA . 50 Hz .0)xIn . Aparatna grupa br.najviši nazivni pogonski napon 690 V. prema standardu IEC 60947-2 Q406 . . 50 Hz nazivna struja 100 A . 50 Hz .8-1.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R80 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 5.o.0)xIn .nazivni pogonski napon 380 V. .

nazivni pogonski napon 380 V. -X4. Aparatna grupa br. 250 V.signalna sklopka za signalizaciju položaja prekidača K4 i signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).signalna sklopka za signalizaciju položaja K4 i prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). 50 Hz . UKUPNO: kom 1 . 10/16 A Kao tip: MMP-12 “TEP“ ili jednakovrijedan Redne stezaljke za energetske i signalne kabeleu količinama prema priključnom planu =N4 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N4.kn . Aparatna grupa br. 50 Hz . prema standardu IEC 60947-2 .HEP-ODS d.nazivna granična prekidna moć.0)xIn .0)xIn .nazivna pogonska prekidna moć. Icu = 25 kA . .50 Hz 66. .B41 (6M) Priĉuva U kabelskom priključnom ormaru =N4.8-1. Icu = 25 kA .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn kn 69.4 kV.1 Dvopolna ugradna utičnica sa zaštitnim kontaktom i poklopcem. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.kn kom komplet 1 1 - .termomagnetska zaštita s okidačem R250 .1 ugraĎuje se slijedeće: 68. 50 Hz .podešavanje termičkog člana Ir =(0. 23 .o.8-1. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.najviši nazivni pogonski napon 690 V.kn 6.nazivna struja 320 A .nazivna granična prekidna moć.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: N 320 R250 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan . Ics = 16 kA . prema standardu IEC 60947-2 . . 50 Hz .podešavanje termičkog člana Ir =(0.termomagnetska zaštita s okidačem R160 .odvod za centrifugu ulja 7.o.nazivna pogonska prekidna moć.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn kao tip: N 250 R160 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 . Ics = 16 kA . -Q409 Tropolni niskonaponski prekidač.nazivni pogonski napon 380 V.B35(6M) 67.najviši nazivni pogonski napon 690 V.nazivna struja 250 A . -Q410 Tropolni niskonaponski prekidač.

Kao tip: VMF.kn U ormar transformatorskog polja (=N5) su ugraĊene slijedeće aparatne grupe (modul 1M=40 mm): 1.sabirnice su jednostruke. dubina 650(+30) mm. Na vratima ormara postavljene su natpisne ploĉice.nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20kA. gole. .B1 (16M) 24 .nazivna najviša podnosiva udarna struja 45 kA . Na gornjoj i donjoj veznoj ploĉi izvedene su žaluzine. 50 Hz. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. metalom oklopljen. s fiksno ugraĊenom opremom. s ugraĊenom primarnom i sekundarnom opremom.stupanj mehaniĉke zaštite kod zatvorenih vrata IP 23. ĉetverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom toĉkom i posebnim zaštitnim vodiĉem (TN-C-S sustav) .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.ormar je izveden za trofaznu.nazivni napon izolacije 1000 V .50 Hz 70.1s. . izvršeno je ožiĉenje te je isti funkcionalno ispitan. .o. . nazivna struja sabirnica je 1000 A. Aparatna grupa br.6 "Konĉar-Sklopna postrojenja" ili jednakovrijedan komplet 1 . .o. U ormar je ugraĊena kompletna oprema. Dimenzije jednog transformatorskog polja su: širina 615 mm. visina 2250 mm. izvedeno kao kompletno tvorniĉki dogotovljen i tipski ispitan sklopni blok. Na vratima i na vrhu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak).4 kV. Osnovni tehniĉki podaci niskonaponskog sklopnog bloka za transformatorsko polje su slijedeći: .boja razvodnih ormara RAL 7032 .nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz.norma IEC 60439. namijenjen za unutarnju montažu. . =N5 Transformatorsko polje ormara razvoda pomoćnog izmjeniĉnog napajanja 3x400/230 V.sklopni blok je zrakom izoliran. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.HEP-ODS d.

klasa 3 (IEC 62053-23). -registrator krivulje opterećenja. . -strujni ulazi se spajaju na strujne mjerne transformatore 600/5 A.4 kV. struju 120 A. prvi kanal: infracrveno optiĉko suĉelje. Iskraemeco" ili jednakovrijedan kom 1 .5 S (IEC 602053-22). -naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. -jalova energija. -dodatna naprava . . sat realnog vremena + Li – baterija +super kondenzator.standardna izvedba ulazno. . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.50 Hz 71.kn 25 . -mjerenje djelatne energije .transformatorsko brojilo za max.mjerenje energije u dva smjera. baždaren na 1%. 3 izlaza. klasa 0.o.izlaznog modula .komunikacijski kanali . -upravljaĉki fazni napon. kapacitet memorije za krivulje opterećenja 512 k Flash rom .M3K0Z4+ MIO ulaza. trosistemsko. 4–V42L81+MK138-3 ProizvoĊaĉ " Kao tip: MT831 –T1A32R46-V22. klasa 2 (IEC 62053-23).o. -P202 Trofazno.višefuncionalno ĉetvorokvadratno elektroniĉko brojilo -modularna izvedba brojila. 3 izlaza.HEP-ODS d.

dva odvojena optiĉka komunikacijska suĉelja za komunikaciju sa nadreĊenim sustavom.trajno 3. Strujni ulazi se spajaju preko strujnih mjernih transformatora 600/5 A. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.kn 26 . faktora snage (cos j).5) x Un . -P201 Mjerni terminal sa mikroprocesorskom obradom podataka.0 x In . dimenzija 96x96 mm.10 sekundi 2 x Un Mjerni terminal sa slijedećim funkcijama: . za mjerenje i nadzor elektriĉkih veliĉina u polju i za daljinsku signalizacoiju stanja sklopnih aparat u sekciji.4 kV. Opteretivost: .Zagreb ili jednakovrijedan kom 1 .vremenski interval podesiv od 1 do 30 min. .o. sa LCD pokazivaĉem 4x16 znamenki. energije (radne i jalove komponente) .o.mjerenje efektivnih vrijednosti struje i napona . Opseg mjerenja (0.dnevni dijagrami vršne vrijednosti struja po fazi za izabrani dan mjerenja .50 Hz 72.5 x Un . frekvencije.histograme raspodjele struja kroz mjereno razdoblje po fazi .trajno 1.1 sekundu 50 x In .pomoćni napon 220 V DC. .mjerenje snage (P.komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi putem prijenosnog ruĉnog terminala Kao tip: MT-10V M11-08-230440 “IEL”. .HEP-ODS d. Mjerni terminal je ugradni.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.registraciju vršnih vrijednosti struja i zbroja struja . S).mikroprocesorska obrada mjerenih veliĉina (RISC) Mjerni terminal treba biti opremljen: .mjerenje srednjih vrijednosti struje u vremenskim intervalima (MD maximum demand) . . Q.3 sekunde 25 x In Napajanje . Naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz.1 – 1.dnevni dijagrami vršne vrijednosti zbroja struja za dan maksimuma i za zadnji dan mjerenja. Opteretivost: .

Kao tip: -H203 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan 2. kom 1 . .suĉelje za optiĉku komunikaciju s nadreĊenim sustavom. boja prozorĉića crvena. za nazivnu struju 6 A.kn 80. Kao tip: -H202 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Signalna lampica. prekidna moć 20 -F204 kA. krivulja isklopa "C".broj ulaznih kanala:16. napajanje 220 V DC.kn ..Zagreb ili jednakovrijedan Signalna lampica..Dimenzije 192x96x90 mm -A200 Kao tip: AM-16 Z07-08-3110 “IEL”. -F1-3 Tropolni metal-oksidni odvodnik prenapona za unutarnju montažu.kn 78. sa signalnom sklopkom..50 Hz 73.HEP-ODS d.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. klase II (tipa 2). nazivna struja odvoĊenja 20 kA. krivulja isklopa "C". kom kom 1 1 . sa signalnom sklopkom. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.kn 74. Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC.kn .kn kom 1 . 27 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. nazivnog napona 400 V. kom 1 . kao tip : DEHNguard DG TNC 230400 FM "DEHN+SOHNE" ili jednakovrijedan kom 2 . F202 Kao tip: C60L-3P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC. napajanje 220 V DC. za ugradnju u sustav TN-C.. nazivni napon 275 V. nazivne struje -F201. boja prozorĉića crvena.kn 75. 76. -H204 tip: 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Kao kom kom 1 1 . Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ.napajanje 220 VDC.kn 81. kom 1 . prekidna moć 20 -F205 kA. sa signalnom sklopkom.potrošnja 10 VA.o.kn 77. 6A. prekidna moć 25 kA. Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 3 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Alarmni monitor za lokalnu i daljinsku signalizaciju . za nazivnu struju 3 A.o. Aparatna grupa br. -H201 Pokazivaĉ položaja. kao tip: 1TP 22 SA “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Signalna lampica. boja prozorĉića crvena-signalizacija ispada prekidaĉa usljed prorade zaštite napajanje 220 V DC.suĉelje za programiranje RS 232C.B17 (30M) 79. s kontaktima za signalizaciju prorade. karakteristike prema normama DIN/VDE 0185-103 i IEC 61312-1. krivulja isklopa “C”.lokalna signalizacija ispada istosmjernog razvoda napajanje 220 V DC.4 kV. 50 Hz.

Kao tip: 1TP 22 RO B2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan kom 1 .Selektivna .kn 83. kom 85. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. nazivne struje 3A.signalizacija stanja prekidaĉa sa mehaniĉkim indikatorom zaštite (reset tipka) i PF preklopnim kontaktom. MX isklopni.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.. za nazivni napon do 720 V. sa dva radna kontakta. snage 5 VA Kao tip: CTB-1 "ELEKTROSKLOP" ili jednakovrijedan -F200 Naponski relej za nadzor i signalizaciju nestanka napona na dovodu s +KT1 odnosno +KT2: -broj mjernih ulaza: 4. -S201 Tipkalo za uklop prekidaĉa. boja prozorĉića crvena.o..5. XF uklopni.maska za vrata (CDP) Kao tip: NT 08 H1 “Merlin Gerin“ ili jednakovrijedan kom 1 .naponski prekidaĉi. -T1–6 Niskonaponski strujni mjerni transformator..5-10xIr. klase 0. Napomena: pomoćne releje K2 i K3 treba konfigurirati za signalizaciju sniženjanapona (<U).kn 87. nazivna struja 800 A. -mjerni opseg 0. OF3. s elektroniĉkom zaštitnom jedinicom Micrologic 5.. Podešenje trenutne kratkospojne zaštite Ii u podruĉju Ii =2-15xIn. Fs = 5.Podešenje termiĉke zaštite Ir u podruĉju Ir =0. 50 Hz. prag djelovanja zaštite izmeĊu 1. nazivna kratkospojna prekidna moć 42 kA..pomoćni kontakt za signalizaciju prorade zaštite SDE 1. nazivnog napona 415 V.05 i 1.komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi.brojaĉ radnih ciklusa (CDM). -Q1 Tropolni NN prekidaĉ ĉvrste izvedbe za napon 440 V.1-1. -nazivni napon 230/400 V. krivulja isklopa “C”.HEP-ODS d.Podešenje kratkospojne zaštite s odgodom Isd u podruĉju Isd =1.kn . -temperaturno podruĉje 0-50°C -dimenzije 96x96x90 mmNapajanje . odgoda prorade zaštite 20-500 ms.50 Hz 82. s dva radna kontakta. -F203 Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ.7Un. napajanje 220 V DC.motorni pogon (MCH) .kn 84.0 P i ostalim karakteristikama prema standardu IEC 60947-2.Podnaponski relej treba biti opremljen:. -podnaponska zaštita-podesivost proradne vrijednosti:20-170%.2xIr. napajanje 220 V DC. sa signalnom sklopkom. prekidna moć 25 kA. 50 Hz.4-1xIn. Kao tip: 1TP 22 RO B1 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -S202 Tipkalo za isklop prekidaĉa.kn 86. opremljen kontaktom krajnje sklopke (CH) koji signalizira navijenost opruge.kn 28 . . kom 1 1 . odgoda prorade zaštite 20-50 ms. -broj izlaznih releja: do 5.. programabilna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja .pomoćni kontakti stanja prekidaĉa OF1.o. OF4.pomoćni napon 220 V DC. OF2. 50 Hz. boja prozorĉića zelena. kom 1 . -podesivost vremenskog ĉlana 0-50s. -pomoćno napajanje 220 V=. prijenosnog omjera 600/5 A. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.4 kV. 50 Hz.optiĉkom komunikacijom sa nadreĊenim sustavom.Zagreb ili jednakovrijedan kom 3 . Kao tip: VR-100 Z16-01-3430ABCD “IEL”.

sinteza glasa: odabir izmeĎu 5 jezika (francuski. Pomoćni napon napajanja 220 V AC. Pomoćni napon napajanja 220 V DC.50 Hz dan je na nacrtu R030832. prekidna moć 25 kA. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. nazivnog napona 240 V. -K200 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta.kn 29 . . Sastoji od tri kanala kojima se može zasebno upravljati preko fiksne telefonske mreže ili upotrebom GSM mobilnih telefona.o. 50 Hz. nazivne struje 16 A.paralelan rad s automatskom sekretaricom ili fax ureĎajem. 50 Hz. .4 kV. Kao tip: TRP 6140-220 VAC “Iskra” ili jednakovrijedan -F206 Jednopolni automatski minijaturni prekidaĉ. 1 kom 7 . kom kom 1 1 .kn Oprema za daljinsko upravljanje elektriĉnim ureĊajima 93. kpl. španjolski. 3 preklopna. UKUPNO: Izrada. kpl. -207 Kao tip: TRP 6140-220V “Iskra” ili jednakovrijedan -K204 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta.kn 89. nizozemski). U ureĎaj je integriran odvodnik prenapona za telefonsku liniju koji štiti TRC3 ureĎaj od atmosferskih induciranih prenapona koji se šire telefonskom linijom. .kn .50 Hz 88. =N5 92.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. engleski.kn kn . Tehnički podaci . Kao tip: C60L-1P+OF/ 16 A ProizvoĊaĉ "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Redne stezaljke za energetske i signalne kabele u koliĉinama prema strujnoj shemi i prikljuĉnom planu.gubitak napajanja ili telefonske mreže nema utjecaj na izlazne kontakte.50 Hz Napomena: GraĊevinski prijedlog profila ispod ormara izmjeniĉnog razvoda 400 V. s podnožjem i sigurnosnom oprugom. s podnožjem i sigurnosnom oprugom.o.kn 90.mogućnost programiranja kašnjenja svakog kanala: od 1 do 255 sati . .tvornički ugraĎen odvodnik prenapona za telefonsku liniju. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. Najveća transportna cjelina je 1000 mm. 1 - .napon: 230 V AC. ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N5.izlazni kontakti: . .HEP-ODS d. talijanski. . Kao tip: TRC 3 "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 2 . . doprema i montaža profila U65 ispod ormara izmjeniĉnog razvoda 400 V. sa signalnom sklopkom. UreĎaj za upravljanje električnim ureĎajima preko telefonske mreže.2 A. 91. krivulja isklopa “C”.

Predvidive dmenzije ormarića (duljina x visina xdubina): 800x600x250(+15) mm. Završni sloj boje RAL 7032.nazivna struja kratkog spoja:50kA/1s.4 kV.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn 96. nazidne izvedbe. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.4 kV. . Ormarić za smještaj plosnatih Cu sabirnica 30x10 mm i rastavne sklopke za priključak centrifuge ulja.kn .nazivna struja 250 A (oznaka veličine 1).nazivna uklopna moć 750 A.ručni pogon. 50 Hz . . kabelske uvodnice Pg 42 (x2) i ostali sitni spojni materijal 30 . stupanj mehaničke zaštite IP54. kao tip: OM “KONČAR-SP" ili jednakovrijedan U ormarić se ugraĎuje sljedeće: 95.50 Hz DOBAVA I DOPREMA RAZVODNOG ORMARIĆA ZA PRIKLJUĈAK CENTRIFUGE ZA ULJE +OC 94.izvedba učvršćenja na sabirnice ovisno o razmaku izmeĎu sabirnica (predvidivo 60 mm) . RAZVOD IZMJENIĈNOG NAPONA 0. izvedba za montažu na ECu sabirnice 30x10 mm.o.nazivna prekidna moć 750 A.4 kV.o.najviši nazivni pogonski napon 500 V. prema standardu IEC 60947-3. . .HEP-ODS d. Plosnati bakar 30x10 mm. prolazni.50 Hz Napomena : UreĎaj se ugraĎuje u ormar izmjeničnog razvoda 0. .50 Hz. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.donji prednji priključci za kabel nazivnog presjeka 150 mm2 (vijčana izvedba) Kao tip:LTL 1-3/9/60/AU “JEAN MUELLER“ ili jednakovrijedan UKUPNO .kn 97. nosači sabirnica. za vanjsku montažu. .kategoruija uporabe AC-22B . Tropolna niskonaponska rastavna osigurač-sklopka s ugraĎenim kratkospojnikom.kn kom 1 . 50 Hz . V-direkta stezaljke za priključak faznih vodiča i nulvodiča nazivnog presjeka vodiča do 150 mm2 Tip: prema specifikaciji isporučioca ormarića ProizvoĎač: “PFISTERER“ ili jednakovrijedan kom komplet 5 1 . .kn kom 1 .nazivni pogonski napon 380 V.

kn UKUPNO .kn 31 .kn kpl.o. 1 . RAZVODNI ORMARIĆ ZA PRIKLJUĈAK CENTRIFUGE ZA ULJE +OC "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.kn 99.4 kV.50 Hz .o. . kpl. UKUPNO .4 kV.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn ELEKTROMONTAŢNI RADOVI RAZVOD IZMJENIĈNOG NAPONA 0.HEP-ODS d. Doprema i montaža u zgradu TS 110/10(20) kV TURNIĆ te priĉvršćenje na pripremljeno mjesto ormara pomoćnog izmjeniĉnog napajanja 3x400/230 V. 50 Hz Doprema na prostor TS 110/10(20) kV TURNIĆ te priĉvršćenje na projektom predviĊeno mjesto ormarića s rastavnom sklopkom za prikljuĉak centrifuge ulja +OC UKUPNO . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.50 Hz RAZVODNI ORMARIĆ ZA PRIKLJUĈAK CENTRIFUGE ZA ULJE +OC ELEKTROMONTAŽNI RADOVI 98. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. 1 . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.

Odvodnici prenapona ugraĊuju se na niženaponskim stranama energetskih transformatora.. PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV .kn NAPOMENA: Za prenaponsku zaštitu 10(20) kV postrojenja u TS 110/20(10) kV TURNIĆ odabrani su metaloksidni odvodnici prenapona.kn 32 ..5 kV ...za struju odvoĊenja 5 kA . 10 kA ... 3.za struju odvoĊenja 10 kA ...o..o.7 kV . Metaloksidni odvodnik prenapona sljedećih tehniĉkih podataka: .... izmeĊu 10(20) kV prikljuĉka na transformatorima i izoliranog oklopljenog voda.nazivni napon Ur =12.klasa odvoĊenja voda 3 .za struju odvoĊenja 1 kA ...trajni radni napon Uc = 10 kV ..kućište odvodnika prenapona izraĊeno je iz polimera Tip: MWK 10 “ABB” ili jednakovrijedan kom 3 .MATERIJAL Oprema koja se spaja na 10(20) kV stranu energetskog transformatora 1.... oblika 8/20 ms. 29 kV . 26 kV ... a prijelazom na 20 kV naponsku razinu potrebno je zamijeniti odvodnike prenapona odgovarajućim odvodnicima tipa MWK 19.0 kJ/kV (definirana je u odnosu na nazivni napon odvodnika ) . 30... U prvom periodu rada 10(20) kV postrojenje radi na naponskoj razini 10 kV sa odvodnicima MWK 10.kn .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 2.nazivna odvodna struja. Plosnati Cu profil E-Cu 2x 100x10 mm Toploskupljajuće cijevi za zaštitu plosnatog bakrenog profila E-Cu 2x100x10 mm Kao tip: BBIT 100/25-A/U "RAYCHEM" ili jednakovrijedan m m 15 15 ...... .... tako da je potrebno izvesti rješenje nosaĉa za odvodnike MWK 19 za što jednostavniju naknadnu zamjenu.nazivna specifiĉna energetska podnosivost wr =9.preostali naponi odvodnika pri strujama oblika 8/20 ms (zaštitna karakteristika odvodnika u odnosu na prenapone atmosferskog podrijetla) ....HEP-ODS d.... broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 3..

MATERIJAL: 6.kn PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV . Montaža konzola za smještaj potpornih izolatora i odvodnika prenapona. 40680.minimalna prelomna sila:6 kN .kn komplet 1 . 3.o.UKUPNO: "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Potporni izolator za unutrašnju montažu. PI kom kom 3 3 . vijci i dr.).nazivni napon 24 kV .standardi DIN 40685.kn 5. Ĉvrsti nosaĉ za spoj Cu profila dimenzija 2x100x10 mm na potporni izolator Kao tip: FN21. komplet 1 .HEP-ODS d.kn 33 . komplet 1 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.UKUPNO Elektromontaţni radovi na prenaponskoj zaštiti 10(20) kV 7. UKUPNO PRENAPONSKA ZAŠTITA ZA 1 TRNASFORMATOR .00 .kn .kn PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV .RADOVI .20D "Dalekovod" ili jednakovrijedan Izrada. .1692 Kao tip: C6-125 "PCC INSULATORS" ili jednakovrijedan Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4.podnosivi atmosferski udarni napon 125 kV .kn 8. Unošenje u zgradu i postavljanje na prethodno pripremljeno mjesto opreme za prenaponsku zaštitu10(20) kV komplet 2 0.kn PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV .o.50.kn . doprema i montaža zaštitne rešetke na spoju 10(20) kV izoliranog spojnog voda na energetski transformator.MATERIJAL . obujmice . sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom (zaštitne cijevi. Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta.UKUPNO . PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV sljedećih tehniĉkih podataka: . .

8 Ω Kao tip: ANB.podnosiva vršna vrijednost struje 100 kA Tip: POLIM-H7 “ABB” ili jednakovrijedan Plosnati Cu profil dimenzija 2x 100x10 mm kom 1 . 50 Hz.1692 Kao tip: C6-125 "PCC INSULATORS" ili jednakovrijedan 4.72 "Konĉar-MT" ili jednakovrijedan Obuhvatni strujni mjerni transformator s jednom jezgrom. 3.nazivna odvodna struja. . 1 min. Ĉvrsti nosaĉ za spoj Cu profila dimenzija 2x100x10 mm na potporni izolator Kao tip: FN21.podnosivi atmosferski udarni napon 125 kV .5 kV . sljedećih tehniĉkih podataka: . u siluminskom kućištu za vanjsku montažu: .nazivni kratkotrajno podnosivi napon industrijske frekvencije 3 kV.kn 5.72 "Konĉar-MT" ili jednakovrijedan Napomena: Obuhvatni transformatori se postavljaju na konzolu za kabelski spoj na neutralnu toĉku transformatora u prostorijama transformatorskih komora.20D "DALEKOVOD" ili jednakovrijedan kom 1 .o.50.kn 34 .trajni radni napon Uc = 12 kV . R2<6 Ω Kao tip: ANB. kl.nazivni napon 24 kV . kom 1 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 10P55. snaga i klasa jezgre: 300/1A. 1 min. 20 VA.kn . sljedećih tehniĉkih podataka: . 10 kA . Obuhvatni strujni mjerni transformator (-T43) s jednom jezgrom. oblika 8/20 ms.0. 50 Hz.nazivni prijenosni omjer. Potporni izolator za unutarnju montažu.nazivni napon Ur =7. 40680. 5P20. . 6. u siluminskom kućištu za vanjsku montažu: .kn 2. Metaloksidni odvodnik prenapona ZnO tipa u silikonskom kuĉištu.0.minimalna prelomna sila:6 kN .standardi DIN 40685.kn kom m 1 3 .nazivni kratkotrajno podnosivi napon industrijske frekvencije 3 kV. 1 VA.HEP-ODS d. .kn kom 1 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. R2<0.o. snaga i klasa jezgre: 2500/1A .nazivni prijenosni omjer. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV Oprema za uzemljenje 10(20) kV zvjezdišta uz energetske transformatore +T1 i +T2 sadrži sljedeću opremu: OPREMA UZ ENERGETSKE TRANSFORMATORE 1.

broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4.kn kom 5 .o.mjerna skica br. oznaka POLT-24D/1XI-L12B. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV 7. Obujmica od nemagnetizirajućeg materijala za VN kabel . nazivnog presjeka185/25 mm2 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. presjeka 185/25 mm2 .ukupni otpor 20-40 Ω ± 5% . +R1. za unutrašnju montažu. nazivnog napona U0/U = 12/20 kV Nar. prespojiv.kn 8.naponsko ispitivanje 1 min. 50 Hz. 28 kV .. .2 Maloomski otpornik za uzemljenje neutralne toĉke.nazivni napon 10/ -20/ kV . 35 . komplet s vijcima M10x90 (2 kom) za uĉvršćenje kabela i vijcima za uĉvršćenje obujmice na ĉeliĉni U-profil. B84283A Kao tip: OUN 12 .stupanj zaštite IP 00 .pogonska struja 5 A.300/5s “KONĈAR-NNA” ili jednakovrijedan kom 2 .o.hlaĊenje prirodno (zrakom) .kn m komplet 10 2 kn .722. nazivnog napona 12/20 kV. br. predviĊen za unutarnju montažu.prikljuĉna stezaljka E-Cu 35x5 . "Raychem" ili jednakovrijedan Energetski kabel s XLPE izolacijom. kom 2 .110 ”BRUTON” ili jednakovrijedan Kabelski završetak za jednožilni kabel tipa XHE 49-A.HEP-ODS d. . kat. s aluminijskim vodiĉem Kao tip: XHE 49-A 1x185/25 mm2 "ELKA" ili jednakovrijedan Napomena: Kabel se polaže od spoja na neutralnu toĉku transformatora do sklopne ćelije sa rastavnom sklopkom za uzemljenje u prostoriji otpornika. 610. OPREMA UZ ENERGETSKE TRANSFORMATORE UKUPNO: U prostoriji otpornika se ugraĊuje sljedeća oprema za uzemljenje neutralne toĉke 10(20) kV energetskih transformatora: 12.kn .visokonaponski prikljuĉak putem plosnatog bakra Cu 40x5 mm.kn 9. sljedećih tehniĉkih podataka: . za jedan jednožilni kabel vanjskog promjera 1x36-52 mm. m 70 .kn 10.prikljuĉak na uzemljenje putem bakrenog užeta nazivnog presjeka 95 mm2 . Spoj plosnatog Cu 2x(100x10 ) mm do izvoda 10(20) kV neutralne toĉke na energetskom transformatoru potrebno je izolirati Raychem izolacijom.nazivna pogonska struja 300 A/5 s . trajno . 11.

a s desne strane vrata je izvedena poslužna ploĉa izraĊena iz dekapiranog ĉeliĉnog lima debljine 3 mm.kn +Q61 +Q62 kom 1 . sljedećih tehniĉkih podataka: . klasiĉne izvedbe .HEP-ODS d. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV SKLOPNA ĆELIJA ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA Sklopna ćelija za uzemljenje zvjedišta =J61. =J62+S1) ugraĊuje se sljedeće: 36 . Oprema koja se ugraĊuje u sklopnu ćeliju +Q61 odnosno +Q62 : 14. širine 730 mm i visine 2250 mm. Sklopna ćelija za smještaj rastavne sklopke +Q61 odnosno +Q62 za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV energetskih transformatora +T1 odnosno +T2.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.2/50 ms a) prema zemlji 125 kV b) na rastavnom razmaku 145 kV . a) prema zemlji 50 kV b) na rastavnom razmaku 60 kV . 3s .izolatori epoksidni .o.podnosivi izmjeniĉni napon 50 Hz.nazivni napon 24/36 kV .5 mm s otvorom za pregled stanja sklopnog aparata ugraĊenog u sklopnoj ćeliji. Jednopolna rastavna sklopka s ruĉnim pogonom.kn Kao tip: SR/I-LKZ "METAL-ELEKTRO" ili jednakovrijedan Na posluţne ploĉe sklopnih ćelija ( =J61+S1.klizna staza 620 mm .nazivna struja 630 A .=J62 13.nazivna kratkotrajna podnosiva struja 19 kA. 1 min. Sklopna ćelija je opremljena vratima iz dekapiranog ĉeliĉnog lima debljine 1.ruĉni pogon (posebno specificiran) Stavka ukljuĉuje spojno polužje za pogon signalne sklopke).prigradnja signalne sklopke s tri radna i tri mirna kontakta (tipa KSP 8-46) .nazivna kratkotrajna podnosiva vršna struja 40 kA .o. sljedećih dimenzija: dubine 1200 mm. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. kom 1 . . sljedećih tehniĉkih podataka: Sklopna ćelija za spoj na opremu za uzemljenje zvjezdišta.podnosivi udarni napon 1.

ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.722.veliĉina 50x20 mm Ožiĉenje ormara prema strujnoj shemi i prikljuĉnom planu SKLOPNA ĆELIJA ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA UKUPNO: SPOJ SKLOPNE ĆELIJE ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA I MALOOMSKOG OTPORNIKA komplet 1 . Ruĉni pogon s izvlaĉivom ruĉicom R=250 mm .kn 22.kn .HEP-ODS d. za unutarnju montažu.kn . sa sljedećom opremom: -potporni izolator za unutarnju montažu.kn 21. standardne izvedbe. 610. Stavka ukljuĉuje kompletno spojno i pogonsko polužje (1 komplet – regulacijsku polugu PZ 30.110 ”BRUTON” ili jednakovrijedan kom 1 . 19. 23.kn kom kom komplet komplet 2 6 1 2 kn . Komplet opreme za spoj rastavne sklopke +Q61 (+Q62) na otpornik +R1 (+R2).kn . veznu motku l=1500 mm te spojno polužje za pogon signalne sklopke). broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. kat.kn kom 1 . Plosnati bakreni profil ECu 40x5 mm Ostali sitni spojni i montažni materijal m komplet 15 1 . Obujmica od nemagnetizirajućeg materijala za VN kabel . nazivnog napona 24 kV.kn 18. ravnu vilicu Mvr.o. Kabelski završetak za jednožilni kabel tipa XHE 49-A.o. oznaka POLT-24D/1XI-L12B "RAYCHEM" ili jednakovrijedan kom 1 . br. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV 15. nazivnog napona U0/U = 12/20 kV Nar.kn 17. .a) 19. za jedan jednožilni kabel vanjskog promjera 1x36-52 mm. komplet s vijcima M10x90 (2 kom) za uĉvršćenje kabela i vijcima za uĉvršćenje obujmice na ĉeliĉni U-profil. presjeka 185/25 mm2 .kn .veliĉina 120x40 mm .kn 37 .b) 20. Kao tip: SP-MBGE ”KONĈAR” ili jednakovrijedan Ostala oprema za kompletiranje sklopne ćelije: 16. 19. Sitni nespecificirani spojni i montažni materijal Natpisne ploĉice: . prijelomne sile 6 kN Kao tip: JOr 6-125 ”KONĈAR” ili jednakovrijedan kom 4 .

HEP-ODS d.kn 38 . SPOJ SKLOPNE ĆELIJE ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA I MALOOMSKOG OTPORNIKA UKUPNO: Elektromontaţni radovi na uzemljenju zvjezdišta 10(20) kV 24.kn 25. Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta. UKUPNO .kn UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4.o. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV Napomena: Demontažnu žiĉanu ogradu 3900mm x2000mm . Unošenje u zgradu i postavljanje na prethodno pripremljeno mjesto opreme za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV Elektromontaţni radovi na uzemljenju zvjezdišta 10(20) kV UKUPNO komplet 2 kn . s vratima 900x2000 u prostoriji otpornika za uzemljenje zvjezdišta montirati prema graĊevinskom prjedlogu .o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn .kn komplet 1 . komplet 1 . . Montaža konzola za smještaj potpornih izolatora u prostoru otpornika za uzemljenje 10(20) kV zvjezdišta i demontažne žiĉane ograde. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

isporuka i polaganje kabela napajanja tip NyCy 2x2. 8. 12. Dobava.o. isporuka i polaganje kabela za uzemljenje tip P/FJ 16mm². isporuka i polaganje kabela napajanja tip NyCy 3x2. 5. 14. kom. Dobava. Dobava. Jedinica podatkovnih suĉelja CPF2 (Siemens FMX proširenje) ili jednakovrijedan Modul CPF2 + 4xCIM-V.o. 6.5mm². 17. Dobava. te će pri ugradnji opreme trebati po potrebi koordinirati radove sa njihovim izvoĊaĉima. SDH mreţa 1. Dobava. 7. Dobava. kom.6mm. Ispitivanje. kom. isporuka i montaža 19" vodilice kabela. 6 kabela. proizvoĊaĉa "Rittal" ili jednakovrijedan. isporuka i montaža fiksnog telefona tip Euroset 5020. Dobava. Dobava. 10 20 10 180 1 1 1 1 1 3 10 10 2 1 6 10 1 kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn Komutacijski sustav 21. Dobava.5mm². visine 1U. isporuka i montaža samostojećeg ormara tip TS8.o. isporuka i montaža prespojnog panela PP-01 sa 24xRJ45 STP cat. 9. isporuka i montaža PVC kanala dimenzija 20x20 mm. podešavanje i ukljuĉenje opreme u rad na lokacijama DC i upravna zgrada Elektroprimorja kom. isporuka i polaganje TK kabela tip J-Y(St)Y 2x2x0. . Dobava. Dobava. 20. isporuka i polaganje STP cat. kom. 11. isporuka i montaža PVC kanala dimenzija 50x25 mm.HEP-ODS d. isporuka i montaža dvostruke komunikacijske prikljuĉnice. C3560G.24 s pripadajućim kabelima i panelima ili jednakovrijedan Ispitivanje.5/2. kom. kom. Dobava. 13. 19.5mm². m m m kom kom m kompl.o. Dobava. isporuka i montaža SFP modula 1000BASELX za mrežni preklopnik MP-01. isporuka i montaža automatskog prekidaĉa nazivne struje 4A. ili jednakovrijedan. isporuka i polaganje kabela napajanja tip PP-Y 3x1. 3. Dobava. ili jednakovrijedan. m 1 30 kn kn 39 . OPREMA TELEKOMUNIKACIJA Napomena: Navedena oprema je samo dio cjelokupne opreme telekomunikacija u predmetnom objektu. 15. proizvoĊaĉa "Siemens". ili jednakovrijedan Dobava. 10.5/2.6 prikljuĉka. 18. 22. 16. 2. Dobava. proizvoĊaĉa Cisco. Drugi dio opreme predmet je nabave HEP-OPS d. kom.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 1 1 1 kn kn kn LAN mreţa 4. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. isporuka i montaža mrežnog preklopnika MP-01. kompl. kom m m m kom. isporuka i montaža pretvaraĉa napona 220VDC / 230 VAC Mareton tip NI 2201500. isporuka i montaža automatskog prekidaĉa nazivne struje 6A. Dobava. Dobava. podešavanje i ukljuĉenje opreme u rad.

• komunikacijsko suĉelje: 10/100BaseT. 0. 1Mpix: 30 slika/s. 11 kn ili kom. slijedećih minimalno traženih ili jednakvrijednih tehniĉkih karakteristika: kom. 24. • S/FTP prespojni kabel duljine 50cm. slijedećih tehniĉkih karakteristika: • senzor slike: 1/2'' ''progressive scan'' CMOS. automatsko podešavanje bijele boje.o. • napajanje: PoE (IEEE 802. 1 kn kom. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. Dobava. IP extension board. zum do 8x. 3Mpix: 20 slika/s. JPG. • sigurnost: korištenje protokola HTTPS/SSL. • potrošnja: 3W. duplo-panoramski. H. senzor temperature. Quad. • sitni dijelovi za montažu.o. filter IP adresa. kom. • format snimke: odabirom od 160 x 120 do 2048 x 1536. • virtualni PTZ: digitalni nagib. • objektiv: horizontalni kut gledanja: 180°. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA 23. • osjetljivost: 1 lux (t=1/60 s). vertikalni kut gledanja: 160°.HEP-ODS d. MxBus. snimanje zvuka sa mjesta kamere. • pregled snimke: PTZ. 1Mpix: 8 slika/s. • temperatura radnog okruženja: od -30°C do +60°C. • podržane video kompresije: M-JPEG. • obrada snimke: kompenzacija pozadinskog svjetla. okret. • stupanj zaštite: IP65. proizvoĊaĉa Mobotix. MxPEG.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.05 lux (t=1/1 s) • najveća rezolucija snimke: 2048 x 1536 pixel (3Mpix). isporuka i montaža poslužitelja tehnološkog video-nadzora. detekcija otvaranja kućišta. • unutarnja memorija: MicroSD utor za kartice do 32 GB. • objektiv 360° sa polikarbonatnom zaštitom. TV-PAL: 30 slika/s. moguća dvosmjerna audio komunikacija. upozorenje preko e-maila. • audio: integrirani mikrofon i zvuĉnik. TSW za Ericsson MD 110 MX-ONE telefonsku centralu jednakovrijedan MD IP extension RTU 1 port (dodatne licence za IP linije) Tehnološki video-nadzor 25. • 4GB microSD kartica 26. . korekcija izobliĉenja slike. panoramski. ili jednakovrijedan. kljuĉ. kao tip DL180G6. vanjski signal. proizvoĊaĉa "Hewlett-Packard". • najveća brzina snimanja za MxPEG: VGA 30 slika/s. 3Mpix: 4 slika/s. USB. Dobava. • aktivacija alarma: detekcija pokreta. detekcija pokreta. 1 10 kn kn 40 . panoramski sa tri detalja. isporuka i montaža 3Mpix kamere za vanjsku upotrebu kao tip Q24. TV-PAL: 18 slika/s. digitalni potpis snimke.263 • najveća brzina snimanja za M-JPEG: VGA 25 slika/s.2af) ili preko odgovarajućeg adaptera 12-42V. Sa kamerom se dostavlja slijedeća dodatna oprema: • visokootporno bijelo kućište za vanjsku montažu na zid.

0 prikljuĉak: 5. • VGA: 32MB integrirana grafika (1600 x 1200 @ 16bit).048MB. Dobava. • Grafiĉka kartica: GF9600GT. isporuka i montaža LCD 26" monitora. • Kućište: Rack 2U. • Serijski prikljuĉak: 1.00GHz L2 Cache 6 MB. • USB 2. • RJ45 prikljuĉak: 2. isporuka i montaža korisniĉkog raĉunala sustava video-nadzora. • Tvrdi disk: SATA 500GB.0 prikljuĉak: 9. • OS: MS Windows XP Professional. • Paralelni prikljuĉak: 1. • RAdna memorija: 2x 2.o. • Tvrdi disk: SATA 4 x 300 GB. kom. • Radna memorija: 2x 2024MB. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. 1 - kn 41 . OPREMA TELEKOMUNIKACIJA • CPU: Intel Xeon Quad Core E5504 2. DDR2. kom. • Audio In/Out: 1. • RAID: Smart Array P410/512MB BBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0). . kao tip xw4600. proizvoĊaĉa "Hewlett-Packard". 512MB DDR3. • Optiĉka jedinica: DVD±RW DL. 7. • Integrirana zvuĉna kartica. • Mreža kartica: 10/100/1000BaseT. slijedećih minimalno traženih ili jednakvrijednih tehniĉkih karakteristika: • Procesor: Intel Core 2 Duo E8400 3. · LCD 21" monitor Dobava. • Optiĉka jedinica DVD±RW DL. 1 kn 28. • Broj memorijskih utora 4. • Napajanje: 1x 460W.200 o/min. 27. • D-sub prikljuĉak: 1. • Chipset (N) Intel X38 Express. • Napajanje: 475 W. · OS: MS Windows 2008 Server Standard.200 o/min. • Mreža kartica: 1x 10/100/1000BaseT. • Broj memorijskih utora: 12.800 MHz. • USB 2. 7.HEP-ODS d. DDRIII.o. 1333 MHz. • Serijski prikljuĉak: 1. • RJ45 prikljuĉak: 1.00 GHzL2. Cache: 4 MB.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.

Dobava. isporuka i polaganje kabela napajanja tip NyCy 3x2. isporuka i montaža konektora za stranu antene: BNC konektor za kabel RG213/U Ispitivanje. 2 m. isporuka i montaža koaksijalnog antenskog kabela. 32. podešavanje i ukljuĉenje opreme u radijsku mrežu. 31. (jedan ureĊaj potrebno je montirati u DC DP Elektroprimorje Rijeka). kom. 1 - kn 30. Programiranje. • radni napon 230VAC. Dobava. 45. Dobava. 1 1 1 25 1 1 1 1 kn 39. 48. BAKRENI TK KABELI 46. kabela.o. ispitivanje sustava video nadzora i njegovo puštanje u probni rad. . prespojnog kabela duljine 5m. m m kompl. isporuka i montaža 19" ladice. 49. Dobava.HEP-ODS d. 40. visine 2U. isporuka i montaža nepokretne radijske postaje kao tip GM 380. isporuka i montaža 19" ladice. 41. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA 29. 33. isporuka i montaža konektora za stranu radiostanice: N-konektor Dobava. kao tip WS-C2960-24PC-L. kom. kompl. izrada uputa za rukovanje na hrvatskom jeziku i obuka osoblja. Tehniĉki prijam. • visina 1U. tip RG213/U. kom. 44. Dobava. Dobava. proizvoĊaĉa "Cisco" slijedećih minimalno traženih ili jednakovrijednih karatkeristika: • 24 x 10/100BaseT PoE prikljuĉnica.5mm². isporuka i polaganje kabela napajanja tip PP-Y 3x1. 47. IshoĊenje radijske dozvole. kompl. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. proizvoĊaĉa Motorola (komplet sa stolnim mikrofonom i stolnim nosaĉem) ili jednakovrijedan Napajanje za radio-stanicu iz toĉke 5. isporuka i montaža telekomunikacijskog bakrenog kabela Elka TK59 5x4x0. - kn kn kn kn kn kn kn 42 . isporuka i polaganje NF kabela JY(ST)Y 2x2x0. • 2 x "dual-purpose" prikljuĉnice (10/100/1000 ili SFP). isporuka i montaža STP cat 6. • snaga PoE napajanja: po prikljuĉnici do 15.6 mm. Dobava. Dobava. Dobava.6 prikljuĉka. 43. kom.8 mm (za polaganje unutar zgrade). 1 2 1 13 1 290 2 1 - kn kn kn kn kn kn kn kn RADIJSKA MREŢA 38. kom. kom. m m 75 2 1 5 2 kn kn kn kn kn kompl. isporuka i polaganje STP cat 6. 37. Dobava.7.5/2.4W.5mm². podešavanje. 36. Dobava. kom. kom. visine 1U. Dobava. isporuka i montaža modema za daljinsko upravljanje ZyXEL U-336. 42. ukupno do 370W. isporuka i montaža 19" vodilice kabela. prespojnog kabela duljine 2m. isporuka i montaža prespojnog panela PP-02 sa 24xRJ45 STP cat. • montaža u 19'' vodilice. m kompl. isporuka i montaža antene za GM380 Sirtel SY163 H ili jednakovrijedan Dobava. kompl. isporuka i montaža STP cat 6. Dobava.o. 34.1 230VAC/12VDC Dobava. 50. visine 2U. 35. isporuka i montaža mrežnog preklopnika MP-02. Dobava. kompl. Dobava.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. m kom.

o. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA Napomena: Sva oprema mora biti isporuĉena sa kompletnom dokumentacijom ureĊaja i priruĉnicima za svu isporuĉenu opremu na hrvatskom jeziku. UKUPNO .o.HEP-ODS d. . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5.kn 43 . OPREMA TELEKOMUNIKACIJA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

Izmjenjivaĉ 220VDC/230VAC 600W Kao tip: DXN 220-1. 4 releja. nap.2 mrežna Ethernet prikljuĉka .VGA ATI Radeon 9200se. . 1 1 2 - kn kn kn 44 . 7. 3.2 GB RAM PC400 DDRAM . stolni .8 GHz.INTEL 865perl procesorska ploĉa .44 mb. OPREMA STANIĈNOG RAĈUNALA Industrijsko raĉunalo u konfiguraciji: . frekv: 216.za na stol . 1 - kn 4. Dobava. doprema i montaža ormara 2200x800x800 mm sa zakretnim okvirom za montažu opreme dubine do 480 mm sa zakretnim okvirom.kućište za ind. ugradnja u LCR500 ili jednakovrijedan kpl.o. frekv: 216.5” .4 USB prikljuĉka .zvuĉnici.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.6 Hz .MTAO mjerni pretvornik za MTU napon. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE 1.6 Hz .miš logitech pilot wheel mouse ps2/usb + produžni kabel . 19” .MTU prijemnik tipa ABB LCR500 ili jednakovrijedan. kpl 1 - kn 5. 1 - kn kom. 3 releja.DVD ROM R/W Kao tip: AVA 14 "KONĈAR" ili jednakovrijedan 3. kom. i s ugraĊenim ventilatorima za prisilnu ventilaciju Kao tip: "RITTAL" ili jednakovrijedan U ormar se ugraĊuje slijedeća oprema: 2. 230VAC.MTU prijemnik tipa ABB LCR500 ili jednakovrijedan. 1 - kn kom.HEP-ODS d.procesor INTEL Core 2 2. za JR.hard disk 160 GB 7200rpm dual . 2xsata 155 (sata raid 0.osnovna ploĉa za industrijski PC .tastatura cherry g-83. za tarife. 6.disketna jedinica 1. kom.1) . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 6. 230VAC.monitor 24" TFT . kom.128MB DDR .4 serijska porta RS232 . nap.o.5 "EL-UR" ili jednakovrijedan GPS ureĊaj s antenom i priborom Kao tip: 161 AHS "MEINBERG" ili jednakovrijedan Oprema u ormaru : . PC. xy layout + produžni kabel . 24VDC.

po Modbus (IEL) i IEC61850 12.AC/DC adapter 230VAC/24VDC za MTAO . napona i snaga iz postrojenja . 9. 1 - kn 13. 10.o. 45 .f. 1 - kn PROGRAMSKA OPREMA Operacijski programski sustav tip: Windows XPpro "MICROSOFT" ili jednakovrijedan licenciran za krajnjeg korisnika Programski sustav u konfiguraciji za staniĉna raĉunala s funkcijama: .utiĉnica PC 2P+E .podne ploĉe sa uvodnicama .isporuĉiti dvije police za ugradnju na zakretna vrata.krononološka registracija dogaĊaja .pomoćni releji ISKRA .ventilatori . kom.IEL ANA6 ili jednakovrijedan.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.IEL KON10 tip N 17-01-412 ili jednakovrijedan (220 VDC. kom.prikaz jednopolne sheme postrojenja .upravljanje aparatima . senzor vlage i temperature kom 1 tip M 15-02-30031 (220VDC. p. zaštite i statusa signala u postrojenju . za nošenje opreme .komunikacija sa sustavom sekundarne opreme po LON. 2 1 1 kn kn kn kpl.arhiviranje . Modbus RTU). .termostat SK3110 .svi kabeli za unutarnje ožiĉenje ormara Kao tip: "RITTAL" ili jednakovrijedan .svjetiljka PS4107 .o.) 11. RS485 prema ANA-6. kpl.grijaĉ SK3116 .o.HEP-ODS d. ide preko KON10 na STAR10 kom. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 6.stezaljke WDU-4 . OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE 8.dinamiĉki prikaz naponskog stanja .zakretni okvir. Ostala oprema ormara .liste dogaĊaja i alarma .stezaljke WTL 6/3 STD .prikaz mjerenja struja. staklena vrata s bravom .prikaz stanja aparata. .cijevi izmeĊu okvira i stezaljki .

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

6. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE
- komunikacija s DC po IEC 60870-5-104 protokolu - filtriranje informacija - formiranje grupnih signala - generiranje pseudo signala - raspodjela nadležnosti - podrška za udaljenu komunikaciju sa sustavom zaštite kroz SC tip: MicroSCADA Pro "ABB" ili jednakovrijedan, licencirana na krajnjeg korisnika (Napomena: programski sustav je kompatibilan sa ugraĊenim terminalima polja REF 54x u 20 kV poljima) KOMUNIKACIJSKA OPREMA 14. Y1 Dobava, doprema i montaža nazidnog ormara izraĊen iz ĉeliĉnog lima debljine 1.5 mm, za unutarnju montažu, Ormar je opremljen aparatnim ploĉama, montažnim okvirima i nosaĉima za smještaj opreme unutar ormara. Stupanj mehaniĉke zaštite ormara IP54 prema EN 60259/10.91. Boja RAL 7032.Ormar je s donje strane zatvoren demontažnim ploĉama s uvodnicama za kabele pomoćnog napajanja i komunikacije. Dimenzije ormara su : visina 600 mm, širina 600 mm i dubina 210 (185+30) mm. Kao tipa "RITTAL" ili jednakovrijedan Ormar je opremljen slijedećom opremom: 15. Komunikacijske jedinice za komunikaciju sa sustavom već ugraĊene numeriĉke zaštite REF 54x tip: PCLTA 20 "ABB" ili jednakovrijedan Spojka-zvijezda jedinica za povezivanje već ugraĊenih terminala polja REF 54x na SC tip: RER 111 "ABB"ili jednakovrijedan 17. Izlazna kartica za optiĉke izlaze već ugraĊenih terminala polja REF 54x tip: SFIBER BB "ABB"ili jednakovrijedan Star coupler 5 optiĉkih petlji RS232 izlaz za vezu prema već ugraĊenoj signalno mjernoj opremi MT-10, IEL tip: STAR 10 "IEL" ili jednakovrijedan kom. 2 kn kpl 1 kn

kpl

1

-

kn

kom.

2

-

kn

16.

kom.

14

-

kn

18.

kom.

1

-

kn

46

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

6. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE
19. 20. RS232/FO pretvaraĉ za vezu prema staniĉnom raĉunalu HEP OPS tip: kao TCF-142-M MOXA ili jednakovrijedan - ispravljaĉ 230VAC/24VDC -jedan ureĊaj se ugraĊuje u ormarić komunikacija +Y1 RS232/IP pretvaraĉ za vez prema sustavu zaštite tip: kao Nport 5110 MOXA ili jednakovrijedan OSTALA OPREMA 22. 23. Stakleni i plastiĉni optiĉki kabeli sa završecima (spojnim priborom) IP telefon s AC/DC adapterom tip: kao Ericsson Dialog 4420 IP Basic ili jednakovrijedan Star coupler 5 optiĉkih petlji optiĉki izlaz za vezu preme signalno mjernoj opremi tip: STAR 10 "IEL" ili jednakovrijedan Komunikacijski adapter SPA / / RS485/RS232 tip: SPA-ZC 22 "ABB" ili jednakovrijedan Ethernet switch industrijske izvedbe 12xFO i 4x ETHERNET izlaza, za spoj na mrežu IEC 61850 tip: RSG2100T "RUGGED.COM ili jednakovrijedan Komunikacijski adapter za već ugraĊene ABB REx releje, za ethernet i IEC61850 tip: SPA-ZC 400 "ABB" ili jednakovrijedan DOKUMENTACIJA 28. Izvedbeni projekt lokalnog i daljinskog voĊenja SDV-a OBUKA 29. 30. 31. Obuka operatera za rad na SDV-u (na objektu) - za 4 ĉovjeka Obuka sistem-inženjera za rad na SDV-u (na objektu) - za 4 ĉovjeka Obuka za komunikacijski protokol IEC61850 na razini specijaliste za zaštitu i specijalistu za SDV, specifiĉno za ABB-ove proizvode IED REx i Microscada Pro (kod sistemintegratora) - za 6 ljudi kpl kpl kpl 1 1 1 kn kn kn kpl 1 kn kpl 1 kn

kom. kom.

2 2

-

kn kn

21.

kom.

3

-

kn

kpl

4

-

kn

24.

kom.

1

-

kn

25.

kom. kom.

1 1

-

kn kn

26.

27.

kom.

1

-

kn

47

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

6. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE
MONTAŢNI I SPECIJALISTIĈKI RADOVI 32. 33. 34. 35. Montaža opreme SDV-a prema stavkama troškovnika za SDV Povezivanje opreme na opremu napajanja i uzemljenje. Sveukupno ožiĉenje komunikacije RS232 i optiĉkih kabela prema terminalima polja Specijalistiĉki radovi na sekundarnoj opremi -konfigururanje ureĊaja zaštite prema zahtjevima upravljaĉkog sustava -parametriranje ureĊaja zaštite -sekundarno ispitivanje sustava zaštite Specijalistiĉki radovi na staniĉnom raĉunalu i DC-u -generiranje programskog sustava -upis baze podataka i ekranskih prikaza u SC -upis baze podataka i ekranskih prikaza u SCADA sustav DC-a Specijalistiĉki radovi na ispitivanju i puštanju u pogon SDV-a -ispitivanje ožiĉenja -uspostavljanje i ispitivanje lokalne komunikacije -uspostavljanje komunikacije TS -DC -ispitivanje funkcija staniĉnog raĉunala -lokalno ispitivanje sustava -funkcionalno ispitivanje sustava u DC-u komplet komplet komplet komplet 1 1 1 1 kn kn kn kn

36.

komplet

1

-

kn

37.

komplet

1

-

kn

OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTROPRIMORIJE
"ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer, a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

UKUPNO

- kn

48

kn kom 2 ." ili jednakovrijedan Rezervni zaštitni relej i pripadajuća komunikacijska oprema (mora biti kompatibilna sa već ugraĊenom opremom) 2. 4. minimalna visina : 444 . Kao proizvoĊaĉa "REMEX d. OSTALA OPREMA 10(20) kV POSTROJENJA Ruĉna dizalica za ugradnju u prostoriju DC razvoda 1.5 mm. . Napomena: Profil se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta. 5. 6.o. 9. Dimenzije : 311x240x267x132.kn kpl. 1 komplet 1 - kn kom kom kom kom kom 1 1 1 2 2 .o.kn . Dobava. Montaža željeznog nosivog profila tipa HEB140 za ruĉnu dizalicu na pripremljeno mjesto u prostoriji DC razvoda.kn . REF543KM127AAAA "ABB" ili jednakovrijedan RER111C-AC "ABB" ili jednakovrijedan SFIBER – C – BB "ABB" ili jednakovrijedan RER103-BB "ABB" ili jednakovrijedan RER123-BB "ABB" ili jednakovrijedan Oprema za odrţavanje TS 7. komplet 1 .kn 49 .kn . Ispitivanje dizalice te isporuka sve popratne dokumentacije sa uputama za rad. Dizalica lanĉana. doprema i montaža ruĉne lanĉane dizalice za transport opreme na kat TS 110/10(20) kV postrojenja kroz montažni otvor u prostoriji istosmjernih razvoda .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.kn .o.kn .o. cca 80x60x75 (šxdxv)cm Montaţni radovi 8. 3. ruĉna "kolotura" Kapacitet: 2 t . Uobiĉajena visina dizanja: 9 m . Metalna kolica za ispitnu opremu i dokumentaciju . montaža na profil tipa HEB140 s kolicima za lanĉanu dizalicu upravljivu lancem. Dimenzija lanca : 6 mm. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 7. Kolica za lanĉanu dizalicu : Kapacitet: 2t. Dimenzije : 126x147x444 mm.HEP-ODS d.

UKUPNO . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.kn 50 . . OSTALA OPREMA 10(20) kV POSTROJENJA OSTALA OPREMA 10(20) kV POSTROJENJA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 7.HEP-ODS d.o.o.

UKUPNO - kn 51 . cjevovodi. . Dobava potrebnog materijala i povezivanje ventilacijskih i klimatizacijskih ureĊaja na krovu na sustav gromobranske instalacije komplet 1 - kn GROMOBRANSKA INSTALACIJA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 8. GROMOBRANSKA INSTALACIJA 1. kat. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.) 3. kom 8 - kn 6.. izradu gromobranskih hvataljki. 300203 "HERMI" ili jednakovrijedan Dobava i postavljenje pocinĉane trake Fe/Zn 25x4 mm. Dobava i montaža križne spojnice za spoj dvije Fe/Zn trake 25x4 mm. 936 Kao tip: UK "ZEP" ili jednakovrijedan Dobava i montaža vodiĉa P/F-Y presjeka 25 mm2 sa pripadnim stopicama.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.br.o. Traka se koristi za izradu odvoda od lovećih palica do izvedene gromobranske mreže na krovu.HEP-ODS d. . kom 8 - kn 4. izvedena prema normi HRN NB4.. Obujmica za loveću palicu Kao tip : OC "ZEP" ili jednakovrijedan komplet 1 kn kom 50 - kn 2. dimenzije spojnice 58x58 mm. dužine cca 300 mm za povezivanje na gromobransku instalaciju svih metalnih masa klimatizacijskih i ventilacijskih ureĊaja na krovu (vanjske jedinice klima ureĊaja.o. m 100 - kn 5. Dobava i montaža loveće gromobranske palice uz ureĊaje ventilacije i klimatizacije na krovu zgrade trafo komora s potporama i betonskim postoljem ukupne dužine 3m Kao tip: SON 33 A .

kom 200 - kn 52 . kom 70 - kn 10. Kabelske stopice za uzemljenje ( 10.01.5 mm) Tip: KSB -16/6 " METAL PRODUKT ili jednakovrijedan.50 DALEKOVOD ili jednakovrijedan.5 mm) Tip: KSB -25/10 " METAL PRODUKT ili jednakovrijedan. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. kom 50 - kn 9. Kabelske stopice za uzemljenje ( 10. Meko vuĉena bakrena traka 40x5 mm Meko vuĉeno bakreno uže 19x2. kom 520 - kn 8. kom 50 - kn 11.5.HEP-ODS d. 3. promjera 12.02. 2.o. 95 mm2. Kabelske stopice za uzemljenje ( 10. kom 2000 - kn 7. Napomena : Toĉan tip stezaljke ovisi o tipu isporuĉene rešetke.o. kom 416 - kn 6. m m m kom 2300 500 900 400 - kn kn kn kn 5.br.07 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. kom 50 - kn 12.95. br. žutozelene boje Tip: P/FJT 6 mm2 (300 mm) Odcjepna stezaljka za ĉeliĉnu užad Tip: 77. Odvojna bakrena kompresijska stezaljka "H" oblika za spoj dva bakrena užeta 95 mm2 Kat.30 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. 19. s navojem i plastiĉnim tiplom Kat. UZEMLJENJE MATERIJAL ZA UZEMLJENJE TS 110/10(20) kV TURNIĆ 1. Fleksibilni Cu vodiĉ s PVC izolacijom.5 mm) Tip: KSB -95/10 " METAL PRODUKT ili jednakovrijedan.5 mm Pocinĉana željezna traka 40x5 mm Stezaljka za uzemljenje Tip: KSB -95/12 " METAL PRODUKT " ili jednakovrijedan. Fleksibilni Cu vodiĉ s PVC izolacijom. 4. žutozelene boje Tip: P/FJT 95 mm2 (300 mm) Nosaĉ trake Cu 40x5 mm od pocinĉanog željeza. 77. .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.

5 mm Kat. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. 300 021 268 PFISTERER ili jednakovrijedan. kom 50 - kn 16. kom 150 - kn 18. br. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2.09. prema HRN 936/III 90x90 kom 180 - kn 21. 300 020 020 PFISTERER ili jednakovrijedan.o. br.5 mm na razmaku 50-60 mm Kat. s jednom rupom promjera 13. na razmaku 50-60 mm Kat. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. Kompresijska bakrena kabelska stopica za dvostruki Cu vodiĉ 2x95 mm2. Stezaljka za spoj dvije bakrene trake 40x5 mm. materijal bakar prema DIN 1705 Kat. 300 158 158 PFISTERER ili jednakovrijedan.HEP-ODS d. UZEMLJENJE 13. 304 757 757 PFISTERER ili jednakovrijedan.5 mm Kat. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. s jednom rupom promjera 13. sa dvije rupe promjera 13. KSB-95/10 METAL PRODUKT ili jednakovrijedan. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. s jednom rupom promjera 13. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. prema HRN 930/III 90x90 kom 40 - kn 22. . br.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.5 mm Kat.5 mm. kom 30 kn 14. Križna spojnica za spoj FeZn trake 40x4 mm i Cu trake 40x5 mm. Križna spojnica za spoj FeZn trake 40x5 mm i Cu trake 40x5 mm. br. kom 480 - kn 19.03 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. 300 021 269 PFISTERER ili jednakovrijedan. kom 450 - kn 20. odnosno 2x 120 mm2.o. s dvije rupe promjera 13. 43. kom 50 - kn 15. br. s rupom promjera 11 mm (uzemljenje kabelskih polica) Kat. Bronĉana pokositrena ploĉica 90x90x3 mm kom 130 - kn 53 . kom 50 - kn 17. br.br.

77. BN 510 FURSE ili jednakovrijedan. br.a) 27. br.HEP-ODS d. . komplet sa stopicama za vijak M12 (rupa promjera 13 mm). duljine 300 mm Kat. duljine 400 mm komplet s plosnatim prikljuĉcima za dva vijka M12 za spoj ĉeliĉnog profila za nošenje GIS polja i Cu trake 40x5 (prsten oko GIS polja) te za spoj nosaĉa 110 kV kabela ispod GIS prostorije Nosaĉ trake od pocinĉanog željeza.d) 27. duljine 400 mm Kat.P/FJK kabel. 31. A2 (priĉvršćenje stezaljke za uzemljenje bazne ploĉe prekidaĉa GIS-a) Podložna ploĉica f13/30 mm za šesterokutni vijak DIN 7349. Pocinĉana perna stezaljka promjera 13 mm kom 45 - kn 26. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9.odcjepna stezaljka za ĉeliĉnu užeta.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. kom 100 - kn 27. METALPRODUKT ili jednakovrijedan. kom 190 - kn 24.o. 40x5 mm.b) 27. Cu 95 mm2.S ZEP ili jednakovrijedan. BN 310 FURSE ili jednakovrijedan kom 35 - kn 25.07 DALEKOVOD ili jednakovrijedan.kabelska stopica KSB 16/6. Fleksibilni spoj. Cu pletenica.kabelska stopica KSB 25/10. komplet 250 - kn 54 . br.c) 27. 6 mm2. komplet sa stopicama za vijak M12 (rupa promjera 13 mm). METALPRODUKT ili jednakovrijedan. . Pocinĉana željezna šesterokutna matica M12 Pocinĉana ravna stezaljka promjera 13 mm. Tip: PTZ . 27. . Fleksibilni spoj. za spoj Cu i FeZn trake Šesterokutni vijak DIN 933. kat. duljine 300 mm Ni podložna ploĉica dimenzija 40x40 mm.e) 28.U vijak 5 mm komplet s podloškama i maticama . Uzemljenje mreže za nošenje vatrootpornih jastuĉića kod 110 kV KB vodova iz GIS-a sadrži sljedeću opremu za jedno polje ( ukupno ĉetiri polja): . s navojem i plastiĉnim tiplom. kom kom kom kom kom kom 4 4 4 4 4 4 - kn kn kn kn kn kn 29. A2 Pocinĉani željezni vijak sa šesterokutnom glavom M12x35.o. kom kom 28 28 - kn kn 30. UZEMLJENJE 23.01. Cu 35 mm2. .

Fiksna hvataljka za fazni prikljuĉak. Fiksna kuglasta stezaljka za uzemljenje Φ20 mm. promjer Al vodiĉa 22. 1s.dužine 6500 mm. .profili za montažu ormarića NPC 80 Tip: AE 1034.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.HEP-ODS d.potporni izolatori tipa 2 SBeb 1. . tip :MMM 16 "TEP" ili jednakovrijedan. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 30 kA. maksimalna struja kratkog spoja 26 kA. Kat. 360.600 RITTAL ili jednakovrijedan. br. Kat. Izolacijska motka za uzemljenje. kat.5/11 Si. -transportna dužina 2540 mm.dužine 7500 mm.5 kA/0.uvodnicama AU 13.5 s. 366 610 095 . s navojem M12x38 Kat. za maksimalni presjek Cu vodiĉa 95 mm2.5 mm. 460 364 023 PFISTERER ili jednakovrijedan. UZEMLJENJE 32. kom 6 - kn 37.br.kabelska stopica za uzemljenje kat. 300 021 269 PFISTERER ili jednakovrijedan.br. ne može se olabaviti ukoliko bi se mogao demontirati. br. 363 245 006 Cu uže 95 mm2 slijedećih dužina za jedan komplet: . -maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 26. 33. 36. 366 610 095 Uzemljivaĉku stezaljku kat. kat. -svi spojevi su od sintetiĉkih materijala. 364 169 175 PFISTERER ili jednakovrijedan. teleskopskog tipa: -poliesterska izolacijska motka ojaĉana staklenim vlaknima. komplet kom kom kom kom komplet 6 2 2 2 2 1 - kn kn kom komplet kom kom kom kom kom 3 2 3 1 1 1 3 - kn kn 35. . Spoj Cu užadi 95 mm 2 na Cu sabirnicu : . br.o. br.5 s. -dužina motke lG = 4415 mm. kat. Jednopolna naprava za privremeno uzemljenje koja sadrži: Faznu prikljuĉnu stezaljku kat. br. kom 6 - kn 55 .005 PFISTERER ili jednakovrijedan. -izolacijski dio motke dužine l1 = 500 mm.dužine 8500 mm.382.br. -gornji prikljuĉni dio motke je fiksnog tipa. Ostali sitni montažni materijal Oprema za privremeno uzemljenje 34.sabirnicom za uzemljenje Cu 60x10 mm . 366 610 095 .5 /60 .o. Ormarić za uzemljenje kompenzacijskog užeta sa : . 360 414 001 PFISTERER ili jednakovrijedan. tj. 0.br.

5 kA/0. 364 866 001. Izolacijska motka za uzemljenje. br. 363 245 006 Cu uže 95 mm2 slijedećih dužina za jedan komplet: dužina kratkospajaĉa 800 mm dužina kratkospajaĉa 600 mm dužina kratkospajaĉa 4000 mm Kat. 40. 39. 360 354 354 PFISTERER ili jednakovrijedan. Tropolna naprava za privremeno uzemljenje. PFISTERER ili jednakovrijedan. kom komplet 1 1 - kn kn 44.MATERIJAL RADOVI NA UZEMLJENJU TS 110/10(20) kV TURNIĆ UKUPNO - kn 56 . sadrži: Faznu prikljuĉnu stezaljku kat. -maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 26.o. 42. br. maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 30 kA. -svi spojevi su od sintetiĉkih materijala. Kat. -transportna dužina 1150 mm.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. -gornji prikljuĉni dio motke je fiksnog tipa.o. UZEMLJENJE Oprema za kratko spajanje i uzemljenje u 10(20) kV postrojenju sadrži: 38. za maksimalni presjek Cu vodiĉa 95 mm2.HEP-ODS d. Komplet opreme za privremeno uzemljenje do 500 V Kao kat. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. 366 620 095 Uzemljivaĉku stezaljku kat. maksimalna struja kratkog spoja 26. br. maksimalna struja kratkog spoja 26 kA.5 kA/0. Fiksna hvataljka za fazni prikljuĉak na 2x Cu profil 100x10 mm. br. ne može se olabaviti ukoliko bi se mogao demontirati. UZEMLJENJE . tj.5 s. . teleskopskog tipa: -poliesterska izolacijska motka ojaĉana staklenim vlaknima. -dužina motke lG = 2030 mm. Kat. 43. -izolacijski dio motke dužine l1 = 500 mm. br.5 s. br. MeĊukomad dimenzija 100x100x10 (od Cu profila 100x10mm) Fiksna kuglasta stezaljka za uzemljenje Φ20 mm. Traka za obilježavanje mjesta uzemljenja. 360 414 001 PFISTERER ili jednakovrijedan. kom kom kom kom kom kom kom 4 2 3 2 1 1 1 kn kn kom kom kom 6 6 2 - kn kn kn 41. 1s. 364 169 170 PFISTERER ili jednakovrijedan.

Izrada vijĉanih spojeva stopice na opremu ili konstrukciju. montaža plastiĉnog tipla te montaža nosaĉa trake Montaža križne stopice Bušenje betona. m komplet komplet komplet komplet komplet 500 1 1 1 1 1 - kn kn kn kn kn kn 47. 49.na nosaĉe ili po kabelskoj polici. 51. Mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivaĉa neposredno nakon polaganja uzemljivaĉa u postrojenju. komplet 1 - kn 53. .u cijevi.HEP-ODS d. 48. .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. UZEMLJENJE 45. 52. montaža plastiĉnih tipla te rezanje plastiĉne cijevi i montaža dvije obujmice za cijev. 50.o. komplet 1 - kn 57 . 56. Montaža kabelskih stopica na bakreno uže: .95 mm2. komplet 1 - kn 54. montaža plastiĉnog tipla te montaža nosaĉa užeta Razmjeravanje. 55. komplet 1 kn m 2300 kn 46.o. rezanje i polaganje užeta 95 ili 120 mm2. . Montaža kabelskih stopica na bakreno uže 2x95 mm2. Izrada vijĉanih spojeva stopice na opremu ili konstrukciju ili trake na opremu i konstrukciju Bušenje betona. Ispitivanja i mjerenja 59.120 mm2. Bušenje betona. . s mjerenjem i rezanjem užeta na odgovarajuće duljine Izrada kompresijskih spojeva 95/95 mm2 Izrada vijĉanog spoja stopice na pocinĉanu traku vijkom M12x35 mm te zalijevanje spoja bitumenom. Polaganje meko vuĉenog bakrena traka 40x5 mm na nosaĉe po zidovima i stropu zgrade postrojenja Polaganje meko vuĉenog bakrenog užeta 95 mm2. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9.po podu. . Montaža stezaljki na konstrukciju. 57. komplet komplet komplet komplet 1 1 1 1 - kn kn kn kn 58.

Mjerenje napona dodira i koraka u i izvan zgrade postrojenja za minimalno pogonsko stanje (u ljetnom i zimskom periodu).RADOVI UZEMLJENJE . komplet 1 - kn 62. UZEMLJENJE 60.o. UZEMLJENJE .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. komplet 1 kn 61. . SreĊivanje rezultata mjerenja i prilaganje elaboratu Zaštita na radu. Mjerenje impedancije uzemljenja za minimalno pogonsko stanje (u ljetnim i zimskom periodu). broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. Mjerenje impedancije uzemljenja za puno pogonsko stanje (u ljetnom i zimskom periodu).o.HEP-ODS d.MATERIJAL I RADOVI "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. komplet komplet 1 1 - kn kn 63.Ukoliko su vrijednosti napona koraka i dodira prevelike pristupa se doradi u sustavu uzemljenja i provedbi dodatnih mjera kako bi se navedene vrijednosti dovele u zakonom predviĊene granice. UKUPNO UKUPNO - kn kn 58 . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

tip: 45JM/20/2/6/34 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu OV2) Dobava i ugradba prigušivaĉa buke za montažu ispred i iza ventilatora promjera Ø600mm i duljine 450mm. Unutarnji promjer prigušivaĉa iznosi Ø450mm.8mm.7/0.o.elektromotor N = 3. a prigušenje prema podacima u teh proraĉunu.o. komplet 8 - kn 59 . . tip: STEF-7-612-1-1-5 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu OV1_) komplet 3 - kn 2. 380-420V.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Dobava i montaža aksijalnog ventilatora za ventilaciju sjevernog kabelskog tunela (OV2). Dobava i ugradba dvobrzinskog krovnog ventilatora za odsisnu ventilaciju trafokomore 1 i 2 (V1) izraĊenog iz plastikom prevuĉenog galvaniziranog ĉeliĉnog lima i iznutra izoliranog kamenom vunom i perforiranim limom. 4. kom m2 6 5 - kn kn 3.statiĉki tlak Δp = 100 Pa . u kompletu s ovjesnim priborom za vertikalnu montažu.HEP-ODS d.5 kW. HLAĐENJE I GRIJANJE VENTILACIJA 1. 3~50Hz 400V. I=7. VENTILACIJA. Proizvod: FLAKTWOODS. tip: B1D-45JM ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu PB) Dobava i ugradba lima za usmjeravanje odsisnog zraka iz sjevernog kabelskog tunela izraĊenog iz pocinĉanog ĉeliĉnog lima debljine 0.8 kW. zajedno sa: okvirom za montažu na svjetlarnik STEZ-03-7.6A Eksterni pad tlaka: Dp = 200 Pa proizvod:Fläkt-Woods. 8. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10.21A Istart=64 A Proizvod: FLAKTWOODS. antivibracijskim podloškama i termiĉkom zaštitom motora sljedećih tehniĉkih karakteristika: V = 12 500 m3/h . s zaštitnom rešetkom na obe strane ventilatora. slijedećih tehniĉkih karakteristika: Koliĉina odsisanog zraka: V = 16200 m3/h N = 3.

Izolacijom se oblažu prigušivaĉi buke i spojni plenumi za spoj na odsisne krovne ventilatore u prostorijama trafokomora 1 i 2. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. m2 75 - kn 60 . sljedećih tehniĉkih karakteristika: . Dimenzije: 1000x1000. komplet 1 - kn 7. tip: BANO 150 + PG-150 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu OV) Dobava i ugradba prestrujne rešetke koja se sastoji od vanjske i unutarnje rešetke u kompletu sa zaštitnom mrežicom te prestrujne cijevi dimenzije 150mm.025 kW.statiĉki tlak Δp = 30 Pa . VENTILACIJA. slijedećih tehniĉkih karakteristika: Dimenzije: 203x203 mm Proizvod: NOVOVENT tip: GR ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu ZR) Izrada i ugradba plenuma za spoj prigušivaĉa buke i krovnih odsisnih ventilatora u prostorijama trafokomora 1 i 2. . dp=40 Pa.o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 230V Proizvod: NOVOVENT. HLAĐENJE I GRIJANJE 5. V=16200m3/h. kom 8 - kn 6. u kompletu s ovjesnim priborom za montažu na predviĊen proboj i samopodiznom rešetkom. izraĊenog iz pocinĉanog lima.HEP-ODS d.elektromotor N = 0. kom 2 - kn 8. L=1000 mm Proizvod: TROX tip: MSA 200 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu PB) Dobava i montaža aksijalnog ventilatora za montažu na zid za ventilaciju radionice i skladišta (OV).dobava ventilatora V = 320 m3/h . Dobava i ugradba prigušivaĉa buke na odsisne krovne ventilatore u prostorijama trafokomora 1 i 2 kompletu s ovjesnim priborom za montažu. kg 320 - kn 9. prema DIN 24157 u kompletu s ovjesnim priborom za montažu Dobava i ugradba mineralne vune debljine d=50mm obložena Al folijom za izolaciju buke.o.

19°C VT Qg1 = 11.9 mm proizvod Daikin tip: FAQ100B ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu UJ 1. namjenjena za vanjsku montažu zaštićena od vremenskih utjecaja. komplet 4 - kn 11.52 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 15.50 Hz Tv = 35°C Tp = 27°C ST. 61 . kontrolu i regulaciju ureĊaja (Inverter Control) i funkcionalni rad.50 Hz Nivo zvuĉnog tlaka: 41/45 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 9.220 V . kontrolu i regulaciju ureĊaja i temperature.2 kW N1 = 3.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.15 kW N2 = 3. HLAĐENJE I GRIJANJE KLIMATIZACIJA 10. slijedećih karakteristika: Qh = 10 kW Tv = 35°C ST Tp = 27°C ST. zrakom hlaĊenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu. Dobava i ugradba unutarnje jedinice podstropne izvedbe sa maskom predviĊena za montažu na strop opremljena ventilatorom.52mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 15.50 Hz Tv2= -15°C Tp2 = 20°C radno podruĉje: grijanje: od -20° do 15._) Dobava i ugradba vanjske jedinice split sustava. dvobrzinskim elektromotorom. h = 1345mm težina: 106 kg medij: R-410A Zvuĉna snaga: 65 dB(A) Zvuĉni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1. h = 360 mm težina: 26 kg N = 130 W .5°C radno podruĉje: hlaĊenje: od -15° do 50°C dimenzije: 900 x 320 mm . s ugraĊenim hermetiĉkim kompresorima (standardni i inverter).9mm Maksimalna duljina razvoda: od 5 do 75 m od ĉega visinski do 30m.15 kW / 380 V . karakteristika: Qh = 10 kW N = 3. Rashladni medij R410A.5m G/H: 49 / 51 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 9. izmjenjivaĉem topline s direktnom ekspazijom freona. .50 Hz Tv1= 6°C Tp1 = 20°C Qg2 = 7. VENTILACIJA.slijedećih teh. 19°C VT VZ =1380/1140 m3/h dimenzije: 1570 x 200 mm .HEP-ODS d.9 kW / 380 V .o.6 kW / 380 V .o. te svim potrebnim elementima za zaštitu. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10.

Proizvod Daikin. h = 295 mm težina: 10 kg Nivo zvuĉnog tlaka:43/44 dBA Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6. Kontrola pristupa moguća je u tri nivoa sa mogućnošću ograniĉavanja prisutpa korisnika. signalizacija zaprljanosti filtera. kontrolu i regulaciju ureĊaja i funkcionalni rad._) 12. tip. Dobava i ugradba unutarnje zidne jedinice sa maskom predviĊena za montažu na zid. Dobava i ugradba elektronskog prostornog regulator sa LCD displejom za upravljanje i kontrolu unutarnjih jedinica.7 mm Stavka ukljuĉuje bežiĉni daljinski upravljaĉ.55 kW / 230 V . opremljena ventilatorom. tip: RZQ100B7W1B ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu VJ 1. tjedni program sa 5 dnevnih podprograma (ukupno 35).8 kW Tv = 7°C Tp = 20°C VZ = grijanje/hlaĊenje: 612 / 654 m3/h dimenzije: 800 x 215 mm . s ugraĊenim inverter kompresorom. Proizvod Daikin tip. trobrzinskim elektromotorom. pojedinaĉno podešavanje za jedinice u grupi. Dobava i ugradba vanjske jedinice split sustava.5° do 18°C Dimenzije: 825 x 300 mm . Funkcije: on/off. h = 735 mm Težina: 48 kg Medij: R-410A komplet 4 kn kom 2 - kn komplet 6 - kn 62 . Rashladni medij R-410A slijedećih teh.: BRC1D517 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu T) 13.HEP-ODS d. slijedećih karakteristika: Qh = 5 kW Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 5. brzina ventilatora._) 14. kontrolu i regulaciju ureĊaja i temperature. te svim potrebnim elementima za zaštitu.8 kW Tv = 7°C Tp = 20°C Radno podruĉje: hlaĊenje: od -10° do 46°C radno podruĉje: grijanje: od -15.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.o. signalizacija greške.: FTXS50G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu UJ 2.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 12.o. režim rada. namjenjena za vanjsku montažu zaštićena od vremenskih utjecaja. izmjenjivaĉem topline s direktnom ekspazijom freona. pozicija lamela. zrakom hlaĊenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu. . HLAĐENJE I GRIJANJE Proizvod Daikin Sky Air. karakteristika: Qh = 5 kW N = 1. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. set point.50 Hz Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 5. VENTILACIJA.

5 kW Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 4 kW Tv = 7°C Tp = 20°C VZ = 462 m3/h dimenzije: 800 x 215 mm .50 Hz Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 4 kW N = 0.5 mm Proizvod Daikin tip: komplet 6 - kn komplet 5 - kn 16. zvuĉni tlak: 44/48 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6. karakteristika: Qh = 3. opremljena ventilatorom. Rashladni medij R-410A.96 kW / 230 V ._) Dobava i ugradba vanjske jedinice split sustava.HEP-ODS d. kontrolu i regulaciju ureĊaja i funkcionalni rad.50 Hz Tv = 7°C Tp = 20°C radno podruĉje: grijanje: od -15° do 20°C radno podruĉje: hlaĊenje: od -15° do 46°C dimenzije: 765 x 285 mm . te svim potrebnim elementima za zaštitu. HLAĐENJE I GRIJANJE Max. h = 294mm težina: 10 kg Nivo zvuĉnog tlaka: 23 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6. zrakom hlaĊenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu. izmjenjivaĉem topline s direktnom ekspazijom freona.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 9.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 9. h = 550 mm težina: 34 kg medij: R-410A max.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 12. slijedećih karakteristika: Qh = 3.7 mm Proizvod Daikin tip: RXS50G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu VJ 2. kontrolu i regulaciju ureĊaja i temperature.5 mm Stavka ukljuĉuje bežiĉni daljinski upravljaĉ.5 kW N = 0. slijedećih teh.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red._) 15. namjenjena za vanjsku montažu zaštićena od vremenskih utjecaja. VENTILACIJA.87 kW / 230 V . proizvod Daikin tip: FTXS35G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu UJ 3. 63 .zvuĉni tlak: 48/48 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. .o. s ugraĊenim inverter kompresorom.o. trobrzinskim elektromotorom. Dobava u ugradba unutarnje jedinica zidne izvedbe sa maskom predviĊena za montažu na zid.

spojnih plenuma. cjevovoda i opreme oĉišćenog od rĊe i obojenog s 2 premaza temeljne boje. vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva R410A od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje. 20 a) 20 b) 20 c) kom kom kom 1 1 2 - kn kn kn 21. proizvoĊaĉa GLAMOX ili jednakovrijedan. slijedećih dimenzija i koliĉina: NO 20 NO 25 NO32 Puštanje u pogon split sustava ukljuĉivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije. atesta i garancija. Dobava i ugradba bakrenog cjevovoda u toplinskoj izolaciji sa parnom branom slijedećih veliĉina i koliĉina: Ø 6. l=1065 mm Dobava konzolnog materijala za zavješenje prigušivaĉa buke. VENTILACIJA. 22 a) 22 b) 23.9 Dobava i ugradba cjevovoda za odvod kondezata iz ventilokonvektora izraĊenog iz PPR80 cjevovoda u kompletu sa fazonskim komadima te ovjesnim priborom. tip:TPA 12 (oznaka na crtežu (R3) Qg=1200 W.7 Ø 15. l=651 mm tip:TPVD 08 (oznaka na crtežu (R2) Qg=800 W. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. 23 a) 23 b) m m 50 30 - kn kn m m 50 50 - kn kn 64 .o. Dobava i ugradba PVC kanalice sa poklopcem za voĊenje i maskiranje razvoda klima jedinica slijedećih dimenzija i koliĉina: PVC 40x60mm PVC 60x80mm Dobava i ugradba perforirane pocinĉane PK kanalice sa poklopcem za voĊenje i maskiranje razvoda klima jedinica slijedećih dimenzija i koliĉina: PK 300 PK 500 AUTOMATSKA REGULACIJA I UPRAVLJANJE komplet 5 kn m m m m 370 330 270 220 - kn kn kn kn 18 a) 18 b) 18 c) 19._) 17. Dobava i ugradba elektriĉnog radijatora sa digitalnim termostatom DT u kompletu sa montažnim i ovjesnim priborom. 17 a) 17 b) 17 c) 17 d) 18.5 Ø 12.o. slijedećih dimenzija i tipova: tip:TPVD 06 (oznaka na crtežu (R1) Qg=600 W.HEP-ODS d. . m m m 30 25 60 - kn kn kn paušal 1 - kn 20. HLAĐENJE I GRIJANJE RXS35G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu VJ 3.4 Ø 9. kg 300 - kn 22. l=813 mm.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.

CLIOL823A ili jednakovrijedan Honeywell tip.o. HLAĐENJE I GRIJANJE 24.Oprema automatske regulacije za ventilaciju sjevernog kabelskog tunela sastoji se od: Prostorni osjetnik temperature s podešivaĉem Honeywell. doprema i ugradnja elektrokomandnog ormara RO-V2 opremljen sa svim potrebnim elementima DDC regulacije kao i svim potrebnim elementima energetike (glavna AS sklopka. Specijalistiĉki radovi na nivou opreme u polju -nadzor nad ugradnjom opreme u polju -ugaĊanje opreme u polju -puštanje u rad -testiranje isporuĉene opreme -podešavanje parametara regulacije sukladno projektantskim i korisniĉkim zahtjevima -izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba -izrada uputstava za rad -obuka osoblja krajnjeg korisnika komplet 1 - kn 65 . s ugraĊenom LON komunikacijskom karticom. tip:T7460E ili jednakovrijedan Kompaktni DDC regulator s Lon komunikacijskim protoklom Honeywell. motorne zaštitne sklopke. grebenaste sklopke. sklopnici. sa svom potrebnom tehniĉkom dokumentacijom. osiguraĉi. osiguraĉi. Dobava. . Oprema automatske regulacije za ventilaciju trafokomore 1 i trafokomore 2 sastoji se od: Prostorni osjetnik temperature s podešivaĉem Honeywell. pomoćni releji i sav drugi potrebni materijal) Ormar se isporuĉuje kompletno ožiĉen i ispitan.CLIOL824A ili jednakovrijedan Honeywell tip.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Dobava. doprema i ugradba elektrokomandnog ormara RO-V1 opremljen sa svim potrebnim elementima DDC regulacije kao i svim potrebnim elementima energetike (glavna AS sklopka. sa svom potrebnom tehniĉkom dokumentacijom. tip: XFC3A06001 ili jednakovrijedan kom 1 - kn kom kom kom kom 1 3 1 1 26. motorne zaštitne sklopke.HEP-ODS d.XS823 ili jednakovrijedan Honeywell tip. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10.XS824-25 ili jednakovrijedan kpl 1 - kn kom kom kom kom kom kom 2 1 3 2 3 2 25. tip: XL50-UMMI PCLON ili jednakovrijedan Modul digitalnih ulaznih signala Modul digitalnih izlaznih signala Podnožje za module DI Podnožje za module DO Honeywell tip. sklopnici. tip: XL50-UMMI PCLON ili jednakovrijedan Smart I/O LON modul za proširenje osnovnog regulatora Honeywell. grebenaste sklopke. Honeywell. pomoćni releji i sav drugi potrebni materijal) Ormar se isporuĉuje kompletno ožiĉen i ispitan. VENTILACIJA. u zaštiti IP 54. tip:HVAC009 ili jednakovrijedan Kompaktni DDC regulator s Lon komunikacijskim protoklom Honeywell. tip:T7460E ili jednakovrijedan Frekventni regulator snage 4 kW.o.

upotreba dizalice. kom 15 - kn 31. rozete. Troškovi spajanja strojarske opreme elektriĉnim kabelima. Uz svaku stavku strojarske opreme obvezna je isporuka aplikacijskih elektriĉkih shema spajanja za povezivanje strojarske opreme (ukljuĉene sve potrebne tipove kabela. kontrola funkcionalnosti uz prethodne tlaĉne probe. Izrada i ljepljenje oznaka pojedinih elemenata instalacije koje moraju biti sinhronizirane s oznakama u elektro shemama. paušal 1 - kn 32. Troškovi pogonske energije nisu ukljuĉeni.HEP-ODS d. Oznake trebaju biti izraĊene od samoljepljivih papirnih folija otpornih na vodu. . HLAĐENJE I GRIJANJE 27. tiple. Izrada uputa za održavanje i korištenje opreme. ukljuĉivo privremena i okonĉana ĉišćenja prostora izvoĊenja radova s odvozom otpada na gradsku deponiju te povrat preostalog materijala s gradilišta. te primopredaja certifikata o ispitivanju ureĊaja po ovlaštenim ustanovama. napojnih . paušal 1 kn komplet 1 - kn 29. Sva potrebna ispitivanja veza izmeĊu elemenata strojarske opreme.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Sitni ugradbeni materijal kao što su držaĉi. ISPITIVANJE I OSTALO 28. Prosjeĉna veliĉina oznake (60 x 20) mm Troškovi osiguranja i transporta. Fino namještanje i regulacija te mjerenje ostvarenih koliĉina i kontrola funkcije sklopa automatske regulacije. dokaza kvalitete i primopredaja radova. opšavi. nakon toĉnog pozicioniranja strojarskih ureĊaja. IzvoĊaĉ elektriĉkih radova će položiti sve potrebne kabele predviĊene u gore navedenim shemama. Sheme treba predati izvoĊaću elektriĉkih radova. obujmice.energetskih i upravljaĉkih). Specijalistiĉki radovi na nivou DDC regulatora -programiranje DDC regulatora -puštanje u rad -testiranje isporuĉene opreme -podešavanje parametara regulacije sukladno projektantskim i korisniĉkim zahtjevima -izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba -izrada uputstava za rad -obuka osoblja krajnjeg korisnika PRIJEVOZ. te pohranjena u prostoru korisnika. paušal 1 - kn 30. komplet 2 - kn 34.o. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10.o. puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. uz pisano izvješće o postignutim parametrima. paušal 1 - kn 66 . Izrada i ugradba shema izvedene instalacije. konzole. s kratkim uputama za korištenje. IzvoĊaĉ strojarskih radova će spojiti el. vijci. kabele na strojarsku opremu (na oba kraja). ukljuĉivo i strelica za oznaku vrste i smjera strujanja fluida. itd. proturne cijevi. VENTILACIJA. Izdavanje zapisnika o tlaĉnoj i funkcionalnoj probi ovjereno od ovlaštenog inženjera. paušal 1 - kn 33.

o.kn .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn 39.HEP-ODS d. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.6/1 kV i polaganje dijelom po kabelskoj polici. . paušal 1 - kn 37. Elektromontaţni radovi elektriĉne instalacije napajanja ventilacije 38. za nazivni napon 0.kn . VENTILACIJA.kn komplet komplet komplet 1 1 1 . nadzora nad ugradbom i puštanja u pogon i fine regulacije sustava. GraĊevinski radovi na adaptaciji graĊevine (prodori kroz zidove i meĊukatne ploĉe za prolaz cijevi i kabela). broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. a dijelom se kabel uvlaĉi u krute PVC instalacijske cijevi polažene nadžbukno na odstojnim obujmicama Dobava i ugradnja opreme i izvršenje ostalih radova potrebnih za potpuno dovršenje instalacije Dobava i ugradnja sitnog spojnog i montažnog pribora i materijala i izvršenje ostalih nespecificiranih radova potrebnih za potpuno dovršenje instalacije paušal 1 - kn 36. HLAĐENJE I GRIJANJE "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. Troškovi ovlaštenih servisera prilikom ugradbe. Dobava kabela s izolacijom i plaštem od PVC. Stavka ukljuĉuje sve radove i sav eventualno potreban materijal za spajanje i namještanje opreme i elemenata automatske regulacije. 40. HLAĐENJE I GRIJANJE 35. Izdavanje atestne dokumentacije i obuka osoblja investitora u rukovanju strojarskom opremom. Troškove pogonske energije snosi naruĉitelj. komplet 1 .o. VENTILACIJA. UKUPNO - kn 67 . s bakrenim vodiĉima.

+40 C ..vrijeme odziva – cca.potrošnja 40 VA.uputstva za rad kom 2 Kao tip : 3-026-R002 "DILO" ili jednakovrijedan kpl 1 - kn DETEKCIJA SF6 PLINA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. .o.-% SF6 . .napajanje 220V-240 V-50/60 Hz.5 A.dimenzije ( 330x147x355 mm) . .52 kg -2 potencijalna izlaza 2.250 VAC .zaštita : IP 40 prema DIN 40050 .priĉuvni osiguraĉ 630 mA . doprema i montaža ureĊaja za detekciju SF6 plina.težina 6.o. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 11.radna temeperatura +0 .udio Dodatni pribor: . DETEKCIJA SF6 PLINA 1. 1 min sa 2m poveznom cijevi .univerzalno kućište. UKUPNO - kn 68 .prorada : 2.temepratura skladištenja: -25 .5 vol.HEP-ODS d. .5 m .% SF6/ zrak .kabel za napajanje 2.klasa toĉnosti : 0. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.silikonska cijev sa filterom prašine 2m .+40 C . Nabava.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.0 vol . za unutrašnju ugradnju : .5-polni utikaĉ za alarm .

doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ulazno-izlaznog monitor modula za spoj u petlju Tip: CHQ-MRC "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ruĉnog analognoadresabilnog javljaĉa požara. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima.HEP-ODS d. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za napajanje vatrodojavne centrale kao tip: BXO-HFVO 3x1. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu Kao tip: HCP-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. 1 - kn 2. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima podnožja za nadžbuknu montažu optiĉkog analogno-adresabilnog javljaĉa požara. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima infracrvene protupožarne barijere za spoj u petlju Kao tip: "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu Kao tip: ALG-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. alarmnih sirena. Dimenzije kućišta: 500 mm x 355 mm x 108 mm Kao tip: SYNCRO 2/4 "KENTEC" ili jednakovrijedan Nabava. VATRODOJAVA Elektriĉna instalacija vatrodojave prizemlja i kata zgrade 1. komplet s izolatorom petlje Kao tip: YBO-R/SCI "HOCHIKI" ili jednakovrijedan 4. komplet s ugraĊenim priĉuvnim izvorom napajanja (dva akumulatora 12V.8 mm "ELKA" ili jednakovrijedan Nabava. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima analogno-adresabilne sirene s napajanjem iz petlje kao tip: CHQ-WS2 "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. itd. kom 5 - kn 7. kom 3 - kn 6. u petlju: kao tip: YBY(St)Y 2x2x0. doprema.o. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za spajanje javljaĉa. ulazno-izlaznog monitor modula.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. m 500 - kn 9. 7 Ah). broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 12. m 50 - kn 69 .5 mm2 "ELKA" ili jednakovrijedan kom 2 kpl. doprema i montaža na pripremljeno mjesto u ulaznom prostoru zgrade analogno-adresabilne vatrodojavne centrale s mogućnošću prikljuĉka do 4 petlje. - kn kom 8 - kn 5. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima optiĉkog analognoadresabilnog javljaĉa požara. Nabava. Nabava. doprema. kom 2 - kn 8.o. . kom 16 - kn 3.

) za vatrodojavnu instalaciju prizemlja i kata zgrade. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ulazno-izlaznog monitor modula za spoj u petlju Kao tip: CHQ-MRC "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. 1 - kn 70 . polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. kom 500 - kn 18. kom 2 - kn 14. itd. doprema. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu kao tip: ALG-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. 1 - kn Elektriĉna instalacija vatrodojave podruma zgrade i kabelskih tunela 12. s koliĉinama prema specifikaciji izvoditelja elektromontažnih radova kom 6 - kn 15. ulazno-izlaznog monitor modula.) za vatrodojavnu instalaciju podruma zgrade i kabelskih tunela. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima analogno-adresabilne sirene s napajanjem iz petlje kao tip: CHQ-WS2 "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava.5 mm2 "ELKA" ili jednakovrijedan Nabava. 1 - kn 11. Nabava. Nabava. .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.HEP-ODS d. kanalica. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 12. VATRODOJAVA 10. doprema. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za napajanje vatrodojavne centrale Kao tip: BXO-HFVO 3x1. komplet s izolatorom petlje Kao tip: YBO-R/SCI "HOCHIKI" ili jednakovrijedan kom 18 - kn 13. kpl. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima optiĉkog analognoadresabilnog javljaĉa požara. s koliĉinama prema specifikaciji izvoditelja elektromontažnih radova IzvoĊenje svih potrebnih mjerenja. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za spajanje javljaĉa. obujmica. itd. kom 50 - kn 19. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ruĉnog analognoadresabilnog javljaĉa požara. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima podnožja za nadžbuknu montažu optiĉkog analogno-adresabilnog javljaĉa požara. itd. alarmnih sirena. ispitivanja I provjera sustava sukladno zahtjevima tehniĉkih propisa nakon završetka radova. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu Kao tip: HCP-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. kom 2 - kn 17. obujmica.o. Nabava. doprema i montaža sitnog spojno-montažnog materijala (cijevi. kom 2 - kn 16. doprema i montaža sitnog spojno-montažnog materijala (cijevi. kanalica.8 mm "ELKA" ili jednakovrijedan Nabava. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. kpl. a prije puštanja u pogon kpl.o. u petlju: kao tip: YBY(St)Y 2x2x0.

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

12. VATRODOJAVA
20. IzvoĊenje svih potrebnih mjerenja, ispitivanja I provjera sustava sukladno zahtjevima tehniĉkih propisa nakon završetka radova, a prije puštanja u pogon Završni radovi i puštanje u pogon 21. 22. Programiranje i puštanje u rad vatrodojavne centrale Ispitivanje i puštanje u pogon instalacije vatrodojave,izdavanje atesta i zasnivanje revizijske knjige instalacije vatrodojave
kpl. 1 kpl. 1

-

kn

- kn - kn

kpl.

1

VATRODOJAVA
"ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer, a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

UKUPNO

-

kn

71

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

13. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2

STROJARSKI DIO 1.
CO2 baterija u kompletu s 10 boca (67,5 lit, 50 kg punjenje), sa pneumatskim aktiviranjem u kompletu sa: pneumatskim aktivatorom, pilot cjevovodom, vagama za kontrolu težine boca (polužni mehanizam), sabirnim kolektorom NO50 za 10 boca, priključnim gibljivim cijevima i nepovratnim ventilima, nadzorom gubitka CO2 u bocama s detektorom sa svjetlosnom zrakom i nosećom konstrukcijom sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom - Izlaz lijevo Minimax Art. number: - baterija 773775 - svjetlosni detektor 876530 i sva ostala potrebna oprema Minimax ili jednakovrijedan

kpl.

2

-

kn

2.

CO2 baterija u kompletu s 6 boca (67,5 lit, 50 kg punjenje), sa pneumatskim aktiviranjem u kompletu sa: pneumatskim aktivatorom, pilot cjevovodom, vagama za kontrolu težine boca (polužni mehanizam), sabirnim kolektorom NO50 za 10 boca, priključnim gibljivim cijevima i nepovratnim ventilima, nadzorom gubitka CO2 u bocama s detektorom sa svjetlosnom zrakom i nosećom konstrukcijom, sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom - Izlaz desno Minimax Art. number: - baterija 768635 - svjetlosni detektor 876530 i sva ostala potrebna oprema Minimax ili jednakovrijedan Razvodni kolektor NO65 s razdjelnim ventilima NO65 sa pneumatskim aktiviranjem (kpl. 2), prirubničkim spojevima i nosećom konstrukcijom - dva razdjelna ventila NO65 - dva pneumatska cilindra za aktiviranje - dio pilot cjevovoda sa potrebnom armaturom - sigurnosni ventil pilot cjevovoda sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom Minimax - prema Werknorm M3-4-1 B1.2 ili jednakovrijedan

kpl.

2

-

kn

3.

kpl.

1

-

kn

4. 5. 6.

Mikrosklopka za kontrolu otvorenosti razdjelnog ventila Tlačne sklopke za potvrdu gašenja Sigurnosni ventil 3/4" za spoj na razvodni kolektor s cjevovodom na izlazu koji vodi u vanjski prostor

kpl. kpl. kpl.

2 2 1

-

kn kn kn

7.

Upravljački ormarić sa dvije pilot boce (glavna + rezervna) PAE - CO2 - 4 za aktiviranje sustava, sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom

kpl.

2

-

kn

72

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

13. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2
Minimax Art. number: 885337 ili jednakovrijedan

8. 9.

Bakreni pilot cjevovod 6x1 za pneumatsko aktiviranje sustava Sigurnosni odzračnik pilot cjevovoda za osiguranje od slučajnog aktiviranja uslijed malog propuštanja pilot boce Minimax Art. number: 885869 ili jednakovrijedan Nepovratni ventil 3/4" , minimalno NP140 u kompletu sa spojnicama za bakreni cjevovod Sitni potrošni materijal minimalno NP140: - hermeto spojnice - materijal za brtvljenje - razne spojnice - sitna armatura Montaža opreme u CO2 stanici - montirana oprema mora biti dobro uzemljena Razvodni crni cjevovod prema DIN2448 koji zadovoljava tlačnu probu od 80 bara u kompletu sa svim potrebnim fitinzima, koljenima, T komadima, ovjesnim materijalom, vijcima, maticama i podloškama slijedećih dimenzija - NO65 48 m - NO50 42 m - NO40 48 m - NO25 108 m CO2 mlaznice sa zvonom za usmjeravanje mlaza. - dimenzije otvora mlaznice uzeti prema projektu Kvaliteta proizvoda kao: Minimax ili jednakovrijedan Montaža razvodnog cjevovoda s mlaznicama - montirani cjevovod i oprema moraju biti dobro uzemljeni Dobava temeljne i završne boje sa bojanjem razvodnog cjevovoda i cjevovoda u CO2 stanici

kpl. kpl.

2 3

-

kn kn

10. 11.

kpl.

4

-

kn

kpl.

1

-

kn

12.

kpl.

1

-

kn

13.

kpl.

1

-

kn

14.

kpl.

44

-

kn

15.

kpl.

1

-

kn

16.

kpl. kpl. kom.

1 1 1

-

kn kn kn

17. 18. 19.

Tlačne probe cjevovoda sukladno projektu Ispiranje cjevovoda sukladno projektu Isporuka i ugradnja protupožarne zaklopke kao KLIMAOPREMA ili jednakovrijedan PPZ - K60 315 x 315 x 600 / G - M 220 - s Zidna uputa za kompletan sustav

kpl.

2

-

kn

20.

kom.

2

-

kn

73

24. kpl. 39. kpl. Vatrodojavna centrala. kao Sigma XT "Kentec" ili jednakovrijedan kpl. kom. kom. . 31.8 Metalna polica PK50 sa poklopcem i montažnim i pričvrsnim priborom Centrala za detekciju CO2 dvokanalna OLDHAM MX32 ili jednakovrijedan 74 . kom.75 Kabel LiYCY 2x1 Kabel JBY(St)Y1x2x0. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13. 29. 38. 30. kpl. 2 1 1 1 1 1 - kn kn kn kn kn kn ELEKTRO DIO 27. 26 Knjiga uputa za rukovanje i održavanje Vijci. kpl. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 21. 33. 12Ah Termomaksimalni transformatorski javljač požara. kpl. sa dva kanala za gašenje. 35. IP 65 Taster za blokiranje gašenja Metalna razvodna kutija sa dvije uvodnice Alarmna sirena sa bljeskalicom.HEP-ODS d. podložne pločice i podložne pločice -nazubljene za prirubničke spojeve Klingerit brtve za brtvljenje prirubničkih spojeva Sidreni vijci za noseće konstrukcije CO2 baterija i kolektora Materijal za brtvljenje navojnih spojeva Sitni potrošni materijal kom. 22. kpl. Akumulator hermetički zatvoren 12V. 1 2 14 2 2 2 4 190 340 750 90 200 1 - kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn 28. 23. 24 VDC Kabel TBX(z1)OZO HFVO 1x2x0. 34. Takt=85°C Ručni javljač za aktiviranje gašenja.o. 32. 37. m m m m m kpl.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. kom.8 Kabel JBY(St) Y 2x2x0. kpl. 36. 25.o. matice.

o.o. kpl. tip: ILC / 2M ili jednakovrijedan komplet 1 - kn 44. 15cm VENTILACIJA kom kom 2 2 - kn kn 43.HEP-ODS d. Dobava i ugradba kombiniranog ventilatora s prednostima aksijalnih ventilatora i tlaĉnom karakteristikom radijalnih ventilatora za sustav odsisa prostora CO2 u kompletu sa preklopkom (on. slijedećih dimenzija: AWK 197x197 Dobava i ugradba aluminijske odsisne rešetke za ugradnju sa plenumom na odsisni kanal u prostor CO2 .).430 min-1 Snaga motora: N = 0. 1 - kn GRAĐEVINSKI RADOVI 42.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.45 A Buka: na 3m 44 dB(A) U kompletu sa slijedećom dodatnom opremom: Elastiĉnim prikljuĉkom x 2 kom Konzolama za ugradbu Antivibratorima Nepovratnom klapnom Termiĉkom zaštitom motora proizvod: FlaktWoods. okvirom za ugradbu.3 A Potezna struja: I = 0. 25cm 500x400 debljine cca.off automatski. Sonda za detekciju CO2 OLDHAM CTX300 IR. 50 Hz Nazivna struja: I = 0. proizvodnje “TROX” ili jednakovrijedan. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 40. Gruba i fina obrada i popravak oštećenog zida. 1 - kn 41. slijedećih dimenzija: ASL 225x125 kom 1 - kn 45. . na vanjski zid skladišta. range 0-5% ili jednakovrijedan Samostalni ispravljač za besprekidno napajanje 220AC/24DC-1A. proizvodnje “TROX” ili jednakovrijedan. slijedećih tehniĉkih karakteristika: Koliĉina odsisanog zraka: V = 200 m3/h Eksterni pad tlaka: Dp = 150 Pa broj okretaja: n = 2.065 kW Napajanje: 220 / 240 V. sa baterijama 2x12V/7Ah kpl. Dobava i ugradba aluminijske fiksne vanjske žaluzije sa zaštitnom mrežicom. kom 1 - kn 75 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13. 42 a) 42 b) Zatvaranje postojećih proboja za prolaz ventilacijskih kanala (Ø160) u zidovima. Dimenzije otvora : 500x400 debljine cca.

otpornosti 90 minuta. Montaža opreme i kablova Spajanje.HEP-ODS d. 57. komplet 3 kn - kn kn kn kn Elektro radovi 56.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. U stavku ukljuĉiti i povezivanje na centralu CO2 za upravljanje automatskim radom ventilatora i na upravljaĉku sklopku za manuelni rad (on-off). kpl. kpl. Spajanje primarnog ureĊaja (ventilator). . proizvod “TROX”. Transport opreme i materijala na gradilište Funkcionalno ispitivanje i ishoĎenje Uvjerenja za CO2 instalaciju Stavljanje instalacije u pripravno radno stanje Primopredaja sustava i obuka personala zaduženog za održavanje kpl. 1 1 1 - kn kn kn 76 . 1 1 1 1 kom 2 - kn 47. 58. ispitivanje i puštanje u rad do pune funkcionalnosti Atestiranje od strane nadležne institucije kpl.o. kpl. komplet 3 - kn 48. Spajanje novih protupožarnih zaklopki na postojeću požarnu centralu . 53. Ø 125 Ø 160 Dobava konzolnog materijala za zavješenje i konzole ventilacijskih kanala i istrujnih rešetki. 48 a) 48 b) 49. dimenzija skošenog kanala cca Ø 160 Dobava i ugradba u ventilacijske kanale cilindriĉnih. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13. paušal 1 - kn 51. kpl. Ukljuĉivo spajanje zaklopki na eklektriĉnu mrežu Radovi na stabilnom sustavu gašenja s CO2 Strojarski radovi 52. Dobava i ugradba zaštitne mrežice sa okvirom za ugradbu na dobavni kanal. m m 2 16 - kn kn kn kg 5 50. oĉišćenog od hrĊe i obojenog s 2 premaza temeljnom bojom. 55. na izvedenu el. tip. 54. Instalaciju. kpl. duljine 310 mm. FKRS-KR ili jednakovrijedan slijedećih veliĉina i koliĉina: Ø 160 Izrada i ugradba cilindriĉnih ventilacijskih kanala izraĊenih iz pocinĉanog lima. signalizacija u otvorenom i zatvorenom položaju. protupožarnih zaklopki predviĊenih za ugradnju u zid. zajedno sa svim fazonskim komadima. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 46. opremljenih toplinskim okidaĉem i elektromotornim pogonom "Belimo" tip TIP BLF230-T.o.

ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. Primopredaja sustava i obuka personala zaduženog za održavanje kpl. 1 1 - kn . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13.kn IzvoĊenje svih potrebnih mjerenja.HEP-ODS d. a prije puštanja u pogon STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. UKUPNO - kn 77 . kpl.o. ispitivanja i provjera sustava sukladno zahtjevima tehniĉkih propisa nakon završetka radova. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 59. . 60. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.o.

32. 18. 10.5 mm 2 NYCY 14x1. SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI 1. 6.5/2.5re/1.5 mm2 NYCY 10x1. 28. 27.5/2. 12.o. a trebaju biti dovoljne za izvedbu svih potrebnih veza. 23. 17.o.5 mm 2 PP00 16x1. 20.5/2.5/2. 16.5 mm 2 NYCY 2x1.HEP-ODS d.5 mm 2 PP00 7x1.5 mm2 NYCY 3x2. 14.5 mm 2 PP00 3x2. 9.5 mm2 PP-Y 3x4 mm2 Li –YCY mm2 Napomena: Koliĉine su iz izvedbenog projekta. 25. 33. 35.5/1.5 mm2 NYCY 5x2. 34. 2.5 mm2 PP 2x1.5 mm2 NYCY 7x2.5 mm2 PP – Y 3x2. 29. NYCY 2x6/6 mm2 NYCY 2x2.5 mm 2 NYCY – 5x6 /6 mm2 NYCWY 4x150sm/70 mm 2 NYCWY 4x10re/10 mm2 NYCWY 4x25re/16 mm2 PP00 3x1.5 mm2 NYCY 8x2. 11. 3. 26. 5.5re/2.5/2. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 14. 21.5/2. 24. 19. 31. Eventualne naknadno potrebne koliĉine se ne priznaju.5 mm2 PP00-TG 3x1.5 mm 2 PP00 10x1. 22. 8. .5/ mm 2 PP-Y 3x1. UKUPNO SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI : kn m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 1950 810 1160 700 520 780 10 10 20 50 50 150 400 400 50 50 50 250 200 200 100 100 100 100 100 150 50 500 200 20 600 300 200 50 kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn 78 .5/ mm 2 PP00 5x1.5re/1. 13.5 mm2 PP – Y 5x2. 7.5 mm2 NYCY 4x25rm/16 mm 2 NYCY 4x35rm/35 mm 2 NYCY 4x10re/10 mm 2 NYCY 5x4re/4 mm 2 NYCY 4x4re/4 mm 2 NYCY 2x4re/4 mm 2 NYCY 4x1. 30.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.5 mm2 NYCY 4x2. 15.

Montažu treba izvršiti u skladu sa zahtjevima iz glavnog i izvedbenog projekta te osigurati potpunu funkcionalnost i pogonsku sigurnost. doprema.kn SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI UKUPNO - kn 79 . spajanje i oznaĉavanje svih energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela prema ovoj specifikaciji i rješenjima u glavnom i izvedbenom projektu. SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI Polaganje energetskih i signalno – upravljaĉkih kabela 36. istovar. Dobava.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. polaganje. . rezanje.HEP-ODS d.o. kpl 1 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 14.o. izmjer.

kom. . kom. 36 - kn 7. kom. 51 - kn 14.L=310 ili jednakovrijedan Nosač Kao tip:NPK 009. kom. 78 - kn 8.o. 15 - kn 6. kom.HEP-ODS d.L=510 ili jednakovrijedan Nosač Kao tip: NPK 009. kom. kom. 330 - kn 12. 36 - kn 4. kom. 135 - kn 80 . kom. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 1.o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. kom.L=210 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip: PNZ -077. kom. 40 - kn 10. kom. 78 - kn 11. 40 - kn 9. 160 - kn 13. Kabelska polica Kao tip: PK-500/50 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 Kao tip: US -500/50 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -500/50 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police kao tip: PPK -500 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip: PUS -500 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -500 ili jednakovrijedan Kabelska polica kao tip: PK -300/50 ili jednakovrijedan Kabelska polica kao tip: PK -200/50 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police kao tip: PPK -200 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police Kao tip: PPK -300 ili jednakovrijedan Nosač kao tip:NPK 009. 216 - kn 5. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. 15 - kn 3. kom. L=500 ili jednakovrijedan m 216 - kn 2.

L=500 ili jednakovrijedan Zidni nosač Kao tip: PNZ -007. kom. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15.o. 314 - kn 18. . kom. kom. 12 - kn 20. L=2000 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 45 Kao tip:SHS -500/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 45 kao tip:PSHS -500/50 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip:PNZ -077 . kom. 12 - kn 22. kom. 33 - kn 19. kom. 7 - kn m 3 - kn 26. 3 - kn 24. 25.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. kom. 3 - kn 23. Stropni nosač Kao tip: PNZ -077. 73 - kn 17. kom 7 - kn 28. L=1500 ili jednakovrijedan Zidni nosač Kao tip: PNZ -007. m 3 - kn 27. kom. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 15.o. . kom 7 - kn 81 . L=1000 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip: PNZ -077.HEP-ODS d. L=2500 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -300/50 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -300 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 kao tip:US -200/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip:PUS-200 ili jednakovrijedan kom. L=1500 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 Kao tip: US -300/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip: PUS -300 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip:PNZ -077 . 12 - kn 21. kom. 34 kn 16.

ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. kom. . 82 . 66 - kn 31. kom. kom. 5 - kn 32.HEP-ODS d. 5 - kn 34. kom. kom. 5 - kn 35.o.o. kom. 66 kn 30. kom. 5 - kn 33. 5 - kn 39. kom. kom. kom. 20 288 - kn kn 41. kom. kom. 3 - kn 36. 20 - kn 40. Kabelska polica Kao tip: PK -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske polica Kao tip: PPK -100/50 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 Kao tip: US -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip: US -100/50 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -100/50 ili jednakovrijedan Križna spojnica Kao tip: KS -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac križne spojnice Kao tip: PKS -100/50 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -200/50 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -200/50 ili jednakovrijedan Kabelska polica Kao tip: PK -300/60 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police Kao tip: PPK -300/60 ili jednakovrijedan Kutnik kom. 3 - kn 37. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 29. 5 - kn 38.

kn 50. Eventualne naknadno potrebne količine se ne priznaju. Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije obraĊen u sklopu graĊevinskog projekta.kn OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA UKUPNO .kn 83 . kom.kn komplet 1 .o. . veličina i količina se odreĎuje nakon polaganja 10(20) kV i 110 kV kabela. kom. 45 a) 45 b) 45 c) 45 d) 46. kom. Napomena: Količine su iz izvedbenog projekta. Montaža kabelskih ljestava za uvod energetskih kabela 12/20 kV iz kabelskog prostora ispod sklopnih modula kroz otvore u armirano-betonskoj ploĉi u sklopne module vodnih polja.o. komplet.kn kom. 150 - kn 44. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. Drveni podesti za kabelski prostor. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 42. Ravna spojnica Kao tip: RSK50 ili jednakovrijedan Ukrućenje Kao tip: UKR -50 ili jednakovrijedan Spojnice za vertikalno skretanje kao tip: SVS -50 ili jednakovrijedan Vijci: Kao tip: VE-03 ili jednakovrijedan Kao tip: VE-04 ili jednakovrijedan kao tip: UV-10 ili jednakovrijedan Kao tip: UV-12 ili jednakovrijedan Dobava i montaža zidnog plastičnog samogasivog instalacijskog kanala s poklopcem. 300 kn 43. komplet 1 . 1 .kn 49. komplet 1 . Montaža kabelskih polica za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela u zgradi postrojenja prema izvedbenom projektu.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. kom. 47.HEP-ODS d. kom. m 2160 1750 400 2450 100 - kn kn kn kn . 200 - kn 45. a trebaju biti dovoljne za izvedbu svih potrebnih kabelskih polica prema projektu. kom. držači kabela …). sa svim potrebnim elementima (pregrade. Montaža kabelskih polica za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela u južnom kabelskom kanalu. Elektromontaţni radovi 48.

84 .o.o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.HEP-ODS d. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.

sa dva boĉna ormarića sa ladicama. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom PVC natpisne ploĉe sa nazivima odgovarajućih prostorija. drvo. 8. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom Limena natpisna ploĉa sa nazivom TS. 3. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom kom kom kom kom kom 10 20 10 10 8 - kn kn kn kn kn . za unutrašnju montažu.kn kom kom kmpl kom kom kom kom 2 . postrojenjima 110 kV i 20 kV. tapecirana.kn 11.kn . za vanjsku montažu. 15 16. za vanjsku montažu. prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda i telekomunikacija. za unutrašnju montažu.tel. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 16. SPECIFIKACIJA OSTALE OPREME Dobava.o. natpisne ploĉice i druga priruĉna oprema Natpisne ploĉice: Limena natpisna ploĉa "Pozor ! Visoki napon" za vanjsku montažu PVC natpisna ploĉa "Pozor ! Visoki napon" Limena natpisna ploĉa "Neovlaštenima pristup zabranjen" za vanjsku montažu PVC ploĉa upozorenja za postupak prve pomoći od udara el. dimenzija. sanitarijama i telekomunikacija Zidna drvena vješalica za zavješenje kaciga na stepeništu TS Koš za smeće.kn . u prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda i telekomunikacija Uredska stolica. u prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda .kn 4 . boje. u prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda i telekomunikacija Stojeća vješalica.cca 90 x 190 x 40 cm. dim. za komandne prostorije PrP i DP Drveni stol. dimenzija. dim.190 x 90 cm.kn 8 . komandnim prostorijama PrP i DP.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. po 2 kom u postrojenju 110 kV. 85 .kn kom kom 10 1 . dim. boje. sanitarijama i u kabelskim prostorima Limeni dvokrilni ormar 90 x 40 x 180 cm za prostor radionice. 2 kom u trafo komorama i po 1 kom u postrojenjima 110 kV i 20 kV. 5.kn 4 1 3 . 1.brojem.cca 130 x 80 cm. .kn . 20. u prostorijama komandi PrP i DP i u postrojenju 110 kV Jednokrilni ormar sa policama. amblemom i nazivom HEP-a i dež.kn 13.kn kom 15 . dim. boje. za dokumentaciju. . telekomunikacija i postrojenje 110 kV Drveni radni stol. 12. 4.kn 9. za priruĉne radove.o.cca 50 x 190 x 40 cm. kom kmpl kom 14 1 6 . 100x50x200 cm.kn kom 2 .cca 190 x 90 cm.struje Limene natpisne ploĉe sa nazivima odgovarajućih prostorija. dimenzija. 14. hodniku na katu. 18. 7. sa jednim boĉnim ormarićem sa ladicama. Oprema zaštite na radu. 2. Metalne montažne police za prostor skladišta. doprema i montaţa namještaja: Komandni pult . u komandnim prostorijama PrP i DP.kn kom 2 19. 6.kn 3 . dim. 10. dim. 17. visinski i nagibno podesiva. za prostoriju radionice Dvokrilni ormar sa policama. u trafo komorama. dimenzija.HEP-ODS d. . za dokumentaciju. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom Limene natpisne ploĉe sa oznakom i prijenosnim omjerom transformatora. boje. za prostorije istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda. za komandne prostorije PrP i DP Drvena (ili metalna stolica) tapecirana.

20 m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 7 10 2 2 2 2 2 2 2 4 kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn SPECIFIKACIJA OSTALE OPREME . SPECIFIKACIJA OSTALE OPREME 21. 30.o. 26.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 29.kn 86 .o. 24. 28. 22.HEP-ODS d. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 16. Ormarić prve pomoći Kacige Grb RH Zidni sat Ljestve 3x3m A-ljestve 2m A-ljestve 3m Usisaĉ za prašinu Prijenosna lampa Uže sa crvenim zastavicama za ograĊivanje prostora . 23. 25. 27. .

TECHNIK" ili jednakovrijedan ( 30 kom/ pakiranju) Dobava i ugradnja zidnog panela s prikazom dispozicije protupožarnih aparata s naznaĉenim putevima evakuacije iz zgrade kom 2 .kn 87 . vodotijesnost 1 bar. za prolaz tri 20 kV kabela 240 mm2 (promjera 42 mm) Tip : HRD 125-1G-3/42 "HAUFF. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 17. kapaciteta 9 kg Tip: S-9 Dobava. doprema i montaža prijenosnog aparata za poĉetno gašenje požara punjen s CO2 kapaciteta 5kg Tip: CO2-5 3. kom 3 .kn 5. Dobava. za kabelske vatrootporne zapore u ugraĊenoj obložnoj cijevi KFR 125/250. PROTUPOŢARNA ZAŠTITA 1. vodotijesnost 1 bar.kn 8.TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja vatrootpornih jastuĉića. kom 8 . Tip : HRD 125-1-0 "HAUFF. za kabelske vatrootporne zapore u ugraĊenoj obložnoj cijevi KFR 125/250.HEP-ODS d.kn kom 15 . doprema i montaža prijenosnog aparata za poĉetno gašenje požara punjen suhim prahom. kom 2 . kom 2 . kom 34 . kom kom 200 300 . Dobava.TECHNIK" ili jednakovrijedan ( 12 kom/ pakiranju) Kao tip : HVS-KB .kn 7. Tip : HRD 125-1G-2/50 "HAUFF.TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja kabelske brtve. vodotijesnost 1 bar.kn 4.kn 9. za vatrootporno zatvaranje ugraĊene obložne cijevi KFR 125/250.kn 6. kom 29 .kn . za prolaz dvije PEHD cijevi promjera 50 mm. Kao tip: HVS-K-720 "HAUFF. Tip: HVS-KK-125 "HAUFF.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. klasa vatrootpornosti S90 prema DIN 4102 /9 za kabelske vatrootporne zapore u ugraĊenoj obložnoj cijevi KFR 125/250.o.o. .TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja kabelske brtve. doprema i montaža prijenosnog aparata za poĉetno gašenje požara punjen s CO2 kapaciteta 100 kg (postava uz energetske transformatore i u prostoriji 110 kV postrojenja) Tip: S-100 Dobava i ugradnja kabelske brtve.60 "HAUFF.kn 2. klasa vatrootpornosti S90 prema DIN 4102 /9 za kabelske vatrootporne zapore.TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja vatrootpornih jastuĉića.

UKUPNO . PROTUPOŢARNA ZAŠTITA 10. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 17.o. .kn komplet 1 . komplet 1 . Prodori strojarskih instalacija (gorivih cjevovoda) brtviti će se sredstvima klase vatrootpomosti R-60 i R-90 atestiranim prema normi HRN DIN 4102 dio 11.o. kabelski blokovi.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. Dobava materijala i zatvaranja prodora pojedinaĉnih kabela do tri u snopu kroz graĊevinske otvore širine do 50 mm protupožarnom pjenom kao tipa «PROMAFOAM» s obje strane konstrukcije u dubinu do 2.HEP-ODS d. 1 .Manje fuge oko metalnih cijevi i elektricnih kablova zatvoriti će se protupožarnom pjenom kao tipa «PROMAFOAM» ili jednakovrijedan. Brtvljenje prodora instalacija kroz granice požarnih sektoraatestiranim ne gorivim materijalima iste klase vatrootpomosti kao i vatrootpomost graniĉnih konstruktivnih elemenata. Za veće otvore koristiti će se protupožarni mort.kn 12. Prodori gorivih cijevi. promjera većeg od 30 mm brtviti će se protupožarnim obujmicama (manžetama) kao tipa «PROMASTOP» ili jednakovrijedan. Izdavanje certifikata o protupožarnoj zabrtvljenosti i oznaĉavanjem brtvenih mjesta naljepnicama. Dobava materijala i ugradnja protupožarne pregrade TERMAX-90 na mjestu prodora instalacijskih kabela (energetskih) kroz graniĉne konstrukcije požarnih sektora ( prema HRN DIN 4102) u svemu prema tehniĉkim detaljima proizvoĊaĉa materijala.kn 88 . Prodori elektriĉnih instalacija brtve se sredstvima klase vatrootpomosti S-60 i S-90 atestiranim prema normi HRN DIN 4102 dio 9. protupožarni jastuci i sistemski ĉepovi kao tipa «PROMASTOP» ili jednakovrijedan.5 cm. komplet 1 .kn PROTUPOŢARNA ZAŠTITA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. komplet 11.kn 13. prema dimenzijama graĊevinskog otvora.

ukljuĉivši i koordinaciju s karakteristikama mjernih transformatora (navedeno služi kao podloga za pravilno konfiguriranje. parametriranje i podešavanje relejne zaštite) Izrada ispitnih protokola o izvršenim udešenjima i funkcionalnim ispitivanjima djelova sustava relejne zaštite 24 kV polja na pripadajuća podešenja.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. kpl 1 - kn 4. iskljuĉne i signalne krugove. kpl 1 - kn 5. kontrolira se rad u beznaponskom i neopterećenom stanju (uklop/isklop) i rad pod naponom i opterećenjem. kpl 1 . kpl 1 .HEP-ODS d. Granice ispitivanja su redne stezaljke poslužnih ormarića polja. signalizacije i zaštite uz kontrolu rada nadzornog sustava i sustava blokada. ukljuĉujući opremu za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV.o. Potrebno je prekriti ili ograditi dostupne otvore u podu.o. odnosno sekundarne stezaljke mjernih transformatora. ukljuĉivo ispitivanje pripadajućih mjernih krugova i funkcijskih logika Ispitivanje i puštanje u pogon primarne opreme 10(20) kV. ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA OSIGURANJE GRADILIŠTA 1. Pri preuzimanju gradilišta (zgrade TS) potrebno je osigurati sve prostore u kojima će ljudi raditi po pravilima zaštite na radu. kpl 1 - kn 89 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Jediniĉna cijena Cijena ukupno 18. sve do dopreme i montaže pripadajuće opreme. Nadzorni inženjer i Investitor kontroliraju je li oprema montirana prema Glavnom i Izvedbenom projektu i prema uputama proizvoĊaĉa odnosno jesu li pravilno spojeni primarni i sekundarni strujni krugovi i postoje li u njima prekidi. Izrada eleborata/ proraĉuna podešenja ureĊaja relejne zaštite postrojenja 24 kV. kabelske kanale i sl. mjerenja. Treba izvršiti funkcionalna ispitivanja kompletnog postrojenja kao i pojedinih ureĊaja te posebno izvršiti ispitivanje sustava upravljanja.kn ZAVRŠNA ISPITIVANJA NAKON MONTAŢE I PUŠTANJE U POGON 2. .kn 3.

Granice ispitivanja su redne stezaljke poslužnih ormarića polja. Ispitivanje uĉinkovitosti zaštite od indirektnog dodira. kpl 1 - kn 11. kpl 1 - kn 8.o. izjednaĉenosti potencijala i otpora izolacije vodiĉa u 10(20) kV postrojenju i odgovarajućih polja za uzemljenje zvjezdišta te izdavanje atesta Ispitivanje i puštanje u pogon ormara izmjeniĉnog razvoda ugraĊenog u prostoriju na katu zgrade. Granice ispitivanja su redne stezaljke u ormarima izmjeniĉnog razvoda. ukljuĉujući opremu za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV. mjerenje. kpl 1 - kn 10. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Jediniĉna cijena Cijena ukupno 18. kpl 1 - kn 7.HEP-ODS d. .o.kn 13. Mjerenje razine osvijetljenosti u svim prostorijama nakon ugradnje opreme sa izdavanjem protokola. Ispitivanje uĉinkovitosti zaštite od indirektnog dodira. upravljanje i signalizaciju postrojenja 10(20) kV. izjednaĉenosti potencijala i otpora izolacije vodiĉa u strujnim krugovima izmjeniĉnog razvoda te izdavanje atesta Mjerenje elektriĉnih i magnetskih polja u skladu sa Pravilnikom o Zaštiti od Elektromagnetskog polja sa izdavanjem protokola. kpl 2 - kn 90 . kpl 1 - kn Dokumentacija ureĊaja i priruĉnici za svu isporuĉenu opremu Projektantski nadzor Sudjelovanje u aktivnosti u svezi tehniĉkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole Izrada i ugradba shema izvedene instalacije. Funkcionalno i završno ispitivanje i puštanje u pogon pripadajuće sekundarne opreme za zaštitu. s kratkim uputama za korištenje. kpl kpl kpl 1 1 1 - kn kn . DOKUMENTACIJA I OSTALO 12. kpl 1 - kn 9. 14 15. od kojih po jedna treba biti trajno zaštićena (plastificirana ili uokvirena i ustakljena).ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA 6. te montirana u prostoru korisnika.

kpl 1 . a prije puštanja pod napon kpl 1 .kn ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA UKUPNO .o. Završno farbanje svih zaprljanih i oštećenih zidova. Izrada dokumentacije izvedenog stanja. Dokumentaciju predati u najmanje 5 (pet) primjerka s unošenjem svih promjena koje su uoĉene tijekom ispitivanja i puštanja u pogon kpl 1 kn GRAĐEVINSKI RADOVI 17. GraĊevinski radovi na adaptaciji graĊevine (prodori kroz zidove i meĊukatne ploĉe za prolaz cijevi.kn ĈIŠĆENJE GRADILIŠTA 18.HEP-ODS d.kn 91 . polica i kabela).o. ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA 16. rubova i sl.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Grubo i fino ĉišćenje gradilišta nakon završenih elektromontažnih i graĊevinskih radova. . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Jediniĉna cijena Cijena ukupno 18.

50 Hz Prenaponska zaštita 10(20) kV Uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV Oprema telekomunikacija Oprema za uklapanje u sustav DC Elektroprimorije Ostala oprema 10(20) kV postrojenja Gromobranske instalacije Uzemljenje Ventilacija hlaĊenje i grijanje Detekcija SF6 plina Vatrodojava Stabilni sustav gašenja s CO2 Signalno upravljaĉki kabeli Oprema za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela Specifikacija ostale opreme Protupoţarna zaštita Ispitivanja i tehniĉka dokumentacija . 12. 6.4 kV . 15. REKAPITULACIJA: 1. 9. 18. 13. 17. 10.kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn U K U P N O: . . 7. 4.kn 92 . 16. 5. 0.o. 14.o. 11. 2. 8.HEP-ODS d. 3.ELEKTROPRIMORJE Rijeka 19. Kućni transformator i spojevi na kućni transformator Oprema i radovi na razvodu izmjeniĉnog napona.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful