P. 1
326684_63101

326684_63101

|Views: 846|Likes:
Published by toromanoski

More info:

Published by: toromanoski on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2015

pdf

text

original

HEP-ODS d.o.o.

- ELEKTROPRIMORJE Rijeka

SADRŢAJ: TROŠKOVNIK ELEKTROMONTAŢNIH RADOVA I OPREME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Kućni transformatori i spojevi na kućni transformator Oprema i radovi na razvodu izmjeniĉnog napona, 0,4 kV , 50 Hz Prenaponska zaštita 10(20) kV Uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV Oprema telekomunikacija Oprema za uklapanje u sustav DC Elektroprimorije Ostala oprema 10(20) kV postrojenja Gromobranska instalacija Uzemljenje Ventilacija hlaĊenje i grijanje Detekcija SF6 plina Vatrodojava Stabilni sustav gašenja s CO2 Signalno upravljaĉki kabeli Oprema za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela Nabava opreme za odrţavanje Protupoţarna zaštita Ispitivanja i tehniĉka dokumentacija Rekapitulacija

1

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

1. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR
1.

Za pomoćno izmjeniĉno napajanje 3x400/230 V 50 Hz transformatorske stanice TS 110/10(20) kV TURNIĆ koristi se energetski uljni transformator primarno prespojiv 10,5-21 kV, sa sljedećim tehniĉkim karakteristikama: - nazivna snaga 400 kVA - nazivni prijenosni omjer 10(20)/0,4 kV - regulacija na VN strani bez napona - opseg regulacije ± 2 x 2,5 % - nazivna frekvencija 50 Hz - ispitni napon 50 Hz, 1 min. VN/NN 50/3 kV - podnosivi udarni napon 1.2/50 ms: VN/NN 125(75)/- kV - napon kratkog spoja uk =4 % - grupa spoja Dyn5 - pogon trajni - izvedba transformatora - unutarnja montaža - gubici u praznom hodu pri nazivnom naponu i nazivnoj frekvenciji iznose 930 W - gubici opterećenja kod 75 C pri nazivnoj snazi i nazivnom naponu iznose 4600 W - srednje zagrijavanje namota 65 K - zagrijavanje ulja 60 K - razina buke (ONAN hlaĊenje) <58 dB

2

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

1. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR
- prikljuĉci na VN strani: porculanski provodni izolatori - prikljuĉci na NN strani: porculanski provodni izolatori - dimenzije transformatora: - duljina x širina x visina: 1390x870x1470mm - masa ulja 295 kg - ukupna masa transformatora 1410 kg - antikorozivna zaštita bojanjem - završna boja RAL 7032 Oprema transformatora: - natpisne ploĉice sa glavnim tehniĉkim podacima transformatora, - sušionik zraka - VN provodni izolatori - NN provodni izolatori - kontaktni termometar - džep za termometar - Bucholtz relej - ĉep za punjenje - uljokaz - ventili za ispuštanje ulja - regulacijska preklopka ± 2 x 2.5 % - preklopka za prespajanje primarnog namota 10-20 kV Kao tip: 3TBN 400-24x “Konĉar DST” ili jednakovrijedan 10(20) kV KABELSKI SPOJ KUĆNIH TRANSFORMATORA +KT1 i +KT2 NA SN SKLOPNE MODULE =J42 i =J20 - MATERIJAL 2. Energetski kabel XHE 49-A, nazivnog napona 12/20 kV, nazivnog presjeka 95/16 mm2 Al Kabelski završetak za jednožilni kabel XHE 49-A, 1x95/16 mm2 Al; za unutaranju montažu, nazivni napon 12/20 kV, s kabelskom stopicom M12 Narudžbena oznaka POLT 24D/1XI-L12A ili jednakovrijedan kom 2 - kn

m

200

- kn

3.

kom

6

- kn

3

kn 0. Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta. set 2 .komplet za jednostruki kabelski snop . na provodni izolator sklopnog modula Sitni spojni i montažni pribor (zaštitne cijevi.346. komplet 2 . nazivni napon U0/U = 12/20 kV. komplet 2 .) za SN kabelski spoj.) za NN kabelski spoj. komplet za 1 transformatorsku komoru m 50 .Rijeka ili jednakovrijedan T –konektor .746. Srednjenaponski transformatorski prikljuĉni adapter za spoj na porculanski provodni izolator kućnog transformatora. vijci.kn 6.kn 4 . za spoj kabela tipa XHE 49A 1x95 mm2. na provodni izolator sklopnog modula T –konektor . itd.kn 7. komplet 2 . Energetski kabel tipa NYCWY 4x150/70 mm2 za spoj kućnog transformatora +KT1 odnosno +KT2 na ormare izmjeniĉnog razvoda =N1 odnosno =N5 NN prikljuĉni adapter narudžbena oznaka 331.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 1. konzole i police za prihvat kabela. tip C.HEP-ODS d. itd. s konusom i navojem M12 Kao tip: TPA 03 "Energoservis" . komplet 2 . nazivni napon U0/U = 12/20 kV. konzole i police za prihvat kabela. tip A. vijci. komplet za 1 transformatorsku komoru kom 6 .kn 9. set 2 .4 kV SPOJ KUĆNIH TRANSFORMATORA +KT1 i +KT2 8. Montaža konzola za prihvat kabela i smještaj potpornih izolatora u prostorima kućnih transformatora.kn 5.obujmice. za unutarnju montažu. za spoj kabela tipa XHE 49A 1x95 mm2.o. .obujmice.komplet za jednostruki kabelski snop . komplet 2 .o.001 “PFISTERER” ili jednakovrijedan (kom 4) Izolaciona kapa za NN transformatorski prikljuĉni adapter narudžbena oznaka 331.kn 11.kn 10.kn Elektromontaţni radovi u prostorima kućnih transformatora 12.001 “PFISTERER” ili jednakovrijedan (kom 4) Sitni spojni i montažni pribor (zaštitne cijevi. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR 4. nazivni napon 12/20 kV.

KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR 13.kn 5 . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. Preuzimanje.o. ukljuĉivo izvedba svih spojeva sa pripadajućim SN sklopnim modulima i niskonaponskim sklopnim blokovima komplet 2 .o.HEP-ODS d. unošenje u zgradu i postavljanje na prethodno pripremljno mjesto kućnih transformatora+KT1.kn KUĆNI TRANSFORMATORI "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. UKUPNO .+KT2.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 1.

Na vratima ormara postavljene su natpisne ploĉice. kod ĉega je u poljima =N2 i =N3 u gornjem dijelu polja izvedeno sekcioniranje sabirnica. visina 2250 mm..nazivni napon izolacije 1000 V .ormar je izveden za trofaznu. Kao tip: VMF. U ormar je ugraĊena kompletna oprema. 1. .4 kV.norma IEC 60439. =N3 i N4). Na gornjoj i donjoj veznoj ploĉi izvedene su žaluzine. ĉetverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom toĉkom i posebnim zaštitnim vodiĉem (TN-C-S sustav) .tri kabelska polja (=N2. Osnovni tehniĉki podaci niskonaponskog sklopnog bloka za transformatorsko polje su slijedeći: . (=N2. . gole. Dimenzije jednog transformatorskog polja su: širina 615 mm.kn 6 .nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz.50 Hz DOBAVA I DOPREMA ORMARA IZMJENIĈNOG RAZVODA =N1 DO =N5 Glavni razvod sustava za pomoćno izmjeniĉno napajanje 3x400/230 V.nazivna najviša podnosiva udarna struja 45 kA .sklopni blok je zrakom izoliran.Sklopna postrojenja" ili jednakovrijedan komplet 1 .dva dovodna transformatorska polja (=N1 i =N5).tri odvodna polja za napajanje trošila. s fiksno ugraĊenom opremom. Na vratima i na vrhu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak).ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.1 i =N4. izvedeno kao kompletno tvorniĉki dogotovljen i tipski ispitan sklopni blok. metalom oklopljen. izvršeno je ožiĉenje te je isti funkcionalno ispitan. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20kA. 50 Hz.HEP-ODS d. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.stupanj mehaniĉke zaštite kod zatvorenih vrata IP 23. .1s. dubina 650(+30) mm. . . nazivna struja sabirnica je 1000 A. namijenjen za unutarnju montažu.boja razvodnih ormara RAL 7032 .1.sabirnice su jednostruke. 50 Hz sastoji se od šest polja i to:. =N1 Transformatorsko polje ormara razvoda pomoćnog izmjeniĉnog napajanja 3x400/230 V. .o.. =N3. s ugraĊenom primarnom i sekundarnom opremom.1) .6 "Konĉar .o.

struju 120 A. -P102 Trofazno. klasa 3 (IEC 62053-23). . prvi kanal: infracrveno optiĉko suĉelje.standardna izvedba ulazno..dodatni komunikacijski GSM modul . -naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz.višefuncionalno ĉetvorokvadratno elektroniĉko brojilo -modularna izvedba brojila.o.5 S (IEC 602053-22).izlaznog modula .komunikacijski kanali . CS (aktivan) +RS485 +GSM (modem) .HEP-ODS d. -strujni ulazi se spajaju na strujne mjerne transformatore 600/5 A. -dodatna naprava . .B1 (16M) 2.50 Hz U transformatorsko polje =N1 ugraĊuje se slijedeća oprema: U ormar transformatorskog polja (=N1) su ugraĊene slijedeće aparatne grupe (modul 1M=40 mm): 1. baždaren na 1%. . klasa 0.4 kV. .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. 4 ulaza.kn 7 . Aparatna grupa br.M3K0Z4+ MIO –V42L81+MK138-3 " Iskraemeco" ili jednakovrijedan kom 1 . Kao tip: MT831 –T1A32R46-V22. kapacitet memorije za krivulje opterećenja 512 k Flash rom . -jalova energija.transformatorsko brojilo za max.mjerenje energije u dva smjera. klasa 2 (IEC 62053-23).o. 3 izlaza. sat realnog vremena + Li – baterija +super kondenzator. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. -upravljaĉki fazni napon. -registrator krivulje opterećenja. -mjerenje djelatne energije . trosistemsko.

o. Q.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.vremenski interval podesiv od 1 do 30 min.o. frekvencije. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. S).pomoćni napon 220 V DC. za mjerenje i nadzor elektriĉkih veliĉina u polju i za daljinsku signalizaciju stanja sklopnih aparat u sekciji. . Naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz. Opseg mjerenja (0.0 x In . Opteretivost: .50 Hz 3.HEP-ODS d. sa LCD pokazivaĉem 4x16 znamenki. Mjerni terminal je ugradni.mjerenje efektivnih vrijednosti struje i napona . dimenzija 96x96 mm.3 sekunde 25 x In Napajanje . Strujni ulazi se spajaju preko strujnih mjernih transformatora 600/5 A. energije (radne i jalove komponente) .10 sekundi 2 x Un Mjerni terminal sa slijedećim funkcijama: .trajno 1.trajno 3. faktora snage (cos fi). -P101 Mjerni terminal sa mikroprocesorskom obradom podataka.1 – 1. .5) x Un .5 x Un . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.4 kV.1 sekundu 50 x In .mjerenje srednjih vrijednosti struje u vremenskim intervalima (MD maximum demand) .mjerenje snage (P.registraciju vršnih vrijednosti struja i zbroja struja 8 . Opteretivost: .

suĉelje za programiranje RS 232C.kn Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC. -F105 Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 3 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 7. -H102 kom 1 . F102 Kao tip: C60L-3P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 5.Zagreb ili jednakovrijedan 4. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.. sa signalnom sklopkom. Alarmni monitor za lokalnu i daljinsku signalizaciju . kom 1 . sa signalnom sklopkom. prekidna moć 20 kA. krivulja isklopa "C".Dimenzije 192x96x90 mm -A100 Kao tip: AM-16 Z07-08-3110 “IEL”.dnevni dijagrami vršne vrijednosti struja po fazi za izabrani dan mjerenja . prekidna moć 25 kA.komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi putem prijenosnog ruĉnog terminala Kao tip: MT-10V M11-08-230440 “IEL”. 50 Hz.50 Hz .kn kom 1 . . nazivnog napona 400 V.kn kom 1 .kn kom 1 . boja prozorĉića crvena -signalizacija ispada prekidaĉa usljed prorade zaštite napajanje 220 V DC kao tip:1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC.dnevni dijagrami vršne vrijednosti zbroja struja za dan maksimuma i za zadnji dan mjerenja.4 kV. Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ. . -F101.broj ulaznih kanala:16..potrošnja 10 VA.o.Zagreb ili jednakovrijedan Signalna lampica. kom 2 .suĉelje za optiĉku komunikaciju s nadreĊenim sustavom.kn 9 . krivulja isklopa “C”.dva odvojena optiĉka komunikacijska suĉelja za komunikaciju sa nadreĊenim sustavom.. sa signalnom sklopkom. za nazivnu struju 6 A. nazivne struje 6A. za nazivnu struju 3 A. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.HEP-ODS d.o.napajanje 220 VDC. krivulja isklopa "C".histograme raspodjele struja kroz mjereno razdoblje po fazi . -F104 Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 6. prekidna moć 20 kA..kn 8.mikroprocesorska obrada mjerenih veliĉina (RISC) Mjerni terminal treba biti opremljen: . .

odgoda prorade zaštite 20-500 ms.. za nazivni napon do 720 V.4 kV..naponski prekidaĉi.0 P i ostalim karakteristikama prema standardu IEC 60947-2. Kao tip: 1TP 22 SA “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Signalna lampica.kn 11. Fs = 5. nazivna kratkospojna prekidna moć 42 kA. opremljen kontaktom krajnje sklopke (CH) koji signalizira navijenost opruge.pomoćni kontakt za signalizaciju prorade zaštite SDE 1. s kontaktima za signalizaciju prorade. 50 Hz..brojaĉ radnih ciklusa (CDM). OF4. prijenosnog omjera 600/5 A. za ugradnju u sustav TN-C. OF3.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. prag djelovanja zaštite izmeĊu 1.HEP-ODS d.. napajanje 220 V DC.motorni pogon (MCH) . -F1-3 Tropolni metal-oksidni odvodnik prenapona za unutarnju montažu.2xIr. -H101 Pokazivaĉ položaja.o.kn kom 1 . nazivna struja 800 A.kn 10 .5-10xIr. karakteristike prema normama DIN/VDE 0185-103 i IEC 61312-1. nazivna struja odvoĊenja 20 kA..lokalna signalizacija ispada istosmjernog razvoda. klase 0. boja prozorĉića crvena. napajanje 220 V DC.kn 14. OF2.Podešenje termiĉke zaštite Ir u podruĉju Ir =0. kao tip : DEHNguard DG TNC 230400 FM "DEHN+SOHNE" ili jednakovrijedan Signalna lampica.5.50 Hz 9.Selektivna . boja prozorĉića crvena .maska za vrata (CDP) Kao tip: NT 08 H1 “Merlin Gerin“ ili jednakovrijedan kom kom 1 1 . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. odgoda prorade zaštite 20-50 ms. .pomoćni kontakti stanja prekidaĉa OF1.05 i 1. 13. nazivni napon 275 V. MX isklopni. Aparatna grupa br. napajanje 220 V DC.. programabilna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja .o. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. 50 Hz. klase II (tipa 2). snage 5 VA Kao tip CTB-1 "ELEKTROSKLOP" ili jednakovrijedan kom 3 .4-1xIn. -T1–6 Niskonaponski strujni mjerni transformator.signalizacija stanja prekidaĉa sa mehaniĉkim indikatorom zaštite (reset tipka) i PF preklopnim kontaktom.B17 (30M) 10.Podešenje kratkospojne zaštite s odgodom Isd u podruĉju Isd =1. -H103 2. Podešenje trenutne kratkospojne zaštite Ii u podruĉju Ii =2-15xIn.kn . -H104 Kao tip: 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -Q1 Tropolni NN prekidaĉ ĉvrste izvedbe za napon 440 V. s elektroniĉkom zaštitnom jedinicom Micrologic 5.kn 12. napajanje 220 V DC kao tip:1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan kom 1 . XF uklopni. napajanje 220 V DC. kom 1 .

komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi. Montažni materijal. kom 1 . Kao tip: C60L-1P+OF/ 16 A ProizvoĊaĉ "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 1 . 50 Hz.kn 17. -nazivni napon 230/400 V. nazivne struje 3A.7Un. Kao tip: VR-100 Z16-01-3430ABCD “IEL”. nazivnog napona 240 V.o. Kao tip: 1TP 22 RO B2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -K100 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta. Kao tip: TRP 6140 -220 VAC “Iskra” ili jednakovrijedan -F106 Jednopolni automatski minijaturni prekidaĉ. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. 50 Hz. kom 1 . podloške.Zagreb ili jednakovrijedan kom 1 . -mjerni opseg 0.kn . boja prozorĉića crvena. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.kn 18.kn 21. -S101 Tipkalo za uklop prekidaĉa. Kao tip: 1TP 22 RO B1 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -S102 Tipkalo za isklop prekidaĉa. sa dva radna kontakta.kn kn 23. 1 1 - . krivulja isklopa “C”. sa signalnom sklopkom. prekidna moć 25 kA.1-1. -F100 Naponski relej za nadzor i signalizaciju nestanka napona na dovodu s +KT1 odnosno +KT2: -broj mjernih ulaza: 4.kn 16. kom 7 . -podnaponska zaštita-podesivost proradne vrijednosti:20-170%. -107 Kao tip: TRP 6140 -220VDC “Iskra” ili jednakovrijedan -K104 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta. Pomoćni napon napajanja 220 V AC. -broj izlaznih releja: do 5. -pomoćno napajanje 220 VDC.4 kV. s podnožjem i sigurnosnom oprugom. natpisne ploĉice =N1 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N1.HEP-ODS d. Redne stezaljke za energetske i signalne kabele u koliĉinama prema strujnoj shemi i prikljuĉnom planu. UKUPNO: kpl.o. matice. nazivnog napona 415 V. prekidna moć 25 kA. s podnožjem i sigurnosnom oprugom. -F103 Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ. boja prozorĉića zelena. kom 1 . krivulja isklopa “C”. 11 . vijci. nazivne struje 16 A. sa signalnom sklopkom. . -podesivost vremenskog ĉlana 0-50s.optiĉkom komunikacijom sa nadreĊenim sustavom. -temperaturno podruĉje 0-50°C -dimenzije 96x96x90 mm.Podnaponski relej treba biti opremljen:. s dva radna kontakta.kn 19.kn 22.pomoćni napon 220 V DC. kom 1 . 50 Hz. Pomoćni napon napajanja 220 V DC.50 Hz 15.kn 20. kpl.Napajanje . Napomena: pomoćne releje K2 i K3 treba konfigurirati za signalizaciju sniženja napona (<U).ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.

1 . . -H301 Pokazivaĉ položaja rastavne sklopke –Q3.HEP-ODS d. Osnovni tehniĉki podaci niskonaponskog sklopnog bloka za polje su: .4 kV. Dimenzije boĉnog prikljuĉnog kabelskog ormara su: širina 332 mm.kn kom 1 .50 Hz 24. kom kom 1 1 .kn 28. Kao tip: 1TP22 SA 220 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan 26. kao tip: VMF-6 "Konĉar .sabirnice su jednostruke.o.boja razvodnih ormara RAL 7032 .sklopni blok je zrakom izoliran. ĉetverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom toĉkom i posebnim zaštitnim vodiĉem (TN-C-S sustav) . namijenjen za unutarnju montažu sa ugraĊenom primarnom i sekundarnom opremom. nazivna struja sabirnica 1000 A . =N2+N2.kn 27. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. napajanje 220 VDC. Na vratima ormara postavljane su natpisne ploĉice. s dva radna kontakta.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz .Sklopna postrojenja" ili jednakovrijedan U sekcijsko i odvodno polje =N2 ugraĊuje se slijedeća oprema: 1. . gole.B1 (16M) 25.ormar je izveden za trofaznu. Kao tip: 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA" ili jednakovrijedan -S301 Tipkalo za uklop.norma IEC 60439 Dimenzije jednog sekcijsko-odvodnog polja su: širina 600 mm. boja prozorĉića crvena. boja prozorĉića zelena.mehaniĉki stupanj zaštite kod zatvorenih vrata IP 23 . 12 .nazivni napon izolacije 1000 V .nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20 kA. 1 s. -S302 tip: 1TP 22 RO B2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Kao kom 1 . .kn kpl. Kao tip: 1TP 22 RO B1 “Konĉar-NNA" ili jednakovrijedan Tipkalo za isklop.o. metalom oklopljen. napajanje 220 V DC. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. pom. sa fiksno ugraĊenom opremom. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. boja prozorĉića crvena. U ormar je ugraĊena kompletna oprema.1 ekcijsko i odvodno polje za napajanje važnih trošila s dvostranim napajanjem S izvedeno kao kompletno tvorniĉki dogotovljen i ispitan sklopni blok. kvadratna maska. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. s dva radna kontakta. izvršeno je ožiĉenje te je isti funkcionalno ispitan. Na gornjoj i donjoj veznoj ploĉi izvedene su žaluzine. Aparatna grupa br. -H302 Signalna lampica.nazivna najviša podnosiva udarna struja 40 kA .kn .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. U gornjem dijelu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak).

prema standardu IEC 60947-2. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. za izbor naĉina upravljanja.nazivni pogonski napon 380 V. napon napajanja 220 V DC. ugradna. Icu = 50 kA . Pomoćni relej sa tri preklopna kontakta.220 VDC “Iskra” ili jednakovrijedan -K304 -K303 Vremenski relej s dva preklopna kontakta. Prednja ploĉa sa natpisom LOKALNO-0-DALJINSKI. okidaĉima za daljinski uklop XF i isklop MX pomoću trenutnog kontakta (tipkalo) za napon 220 VDC. Kao tip: CRT 55 “Iskra” ili jednakovrijedan kom 1 . OF2. elektromotornim pogonom MCH za napon napajanja 200/250 VDC.termomagnetska zaštita s okidačem R32. -K302 Kao tip: TRP 6140 . 31.Rastavna sklopka je opremljena prednjim prikljuĉcima. Pomoćni napon napajanja 220 V DC. nazivna kratkospojno podnosiva struja 36 kA/1s.NNA” ili jednakovrijedan -Q3 Tropolna NN rastavna sklopka ĉvrste izvedbe za napon 440 V..podešavanje termičkog člana Ir =(0. peteropolna.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 . podnožjem i sigurnosnom oprugom. 50 Hz.kn 2.8-1. . podnožjem i sigurnosnom oprugom. nazivna uklopna struja 75kA i ostalim tehniĉkim karakteristikama prema standardu IEC 60947-3. OF3. nazivni izolacijski napon 500 V. nazivna struja 1000A.HEP-ODS d..5-30 s.B17 (6M) 33.maska za vrata (CDP) Kao tip: NT 10 HA “Merlin Gerin“ ili jednakovrijedan kom 1 .kn 13 . 50 Hz. Kao tip: GF20 -54-A0-U-N “KONĈAR . dvopoložajna.nazivna pogonska prekidna moć.o. pomoćnim kontaktima za signalizaciju ukljuĉenog odnosno iskljuĉenog stanja (OF sklopka). Pomoćni -K301.najviši nazivni pogonski napon 690 V.pomoćni kontakti stanja prekidaĉa OF1. pomoćnim kontaktom za signalizaciju stanja "spreman za uklop" (PF). broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.Zatezanje uklopa podesivo 1.50 Hz. s nul položajem. -S303 Grebenasta sklopka. nazivna struja 20 A. Ics = 35 kA . -Q201 Tropolni niskonaponski prekidač.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).4 kV. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.brojaĉ radnih ciklusa (CDM). Aparatna grupa br. kom 1 .kn 32. OF4.kn 30.o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.50 Hz 29.kn kom 1 .

signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). prema standardu IEC 60947-2. Aparatna grupa br.kn kom 2 . Ics = 35 kA . Ics = 35 kA .podešavanje termičkog člana Ir =(0.B35 (6M) kom 1 .0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R80 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 5.podešavanje termičkog člana Ir =(0. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.termomagnetska zaštita s okidačem R25 .kn kom 1 . Aparatna grupa br.8-1.najviši nazivni pogonski Q204 napon 690 V. Icu = 50 kA .B23 (6M) 35.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R16 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 3.nazivni pogonski napon 380 V.Tropolni niskonaponski prekidač. Ics = 35 kA .kn 14 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. Icu = 50 kA .nazivna pogonska prekidna moć.nazivni pogonski napon 380 V.8-1. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.4 kV.kn kom 1 .8-1. -Q202 Tropolni niskonaponski prekidač.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 4.nazivni pogonski napon 380 V.nazivna pogonska prekidna moć.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.termomagnetska zaštita s okidačem R16.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R50 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 37.HEP-ODS d.podešavanje termičkog člana Ir =(0.nazivna pogonska prekidna moć.B29 (6M) 36.termomagnetska zaštita s okidačem R50.50 Hz 34. Aparatna grupa br.nazivni pogonski napon 380 V. Ics = 35 kA . 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.podešavanje termičkog člana Ir =(0.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). 50 Hz. prema standardu IEC 60947-2.8-1.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć. Icu = 50 kA . prema standardu IEC 60947-2. 50 Hz.nazivna pogonska prekidna moć. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć. -Q206 Tropolni niskonaponski prekidač. 50 Hz.termomagnetska zaštita s okidačem R80.najviši nazivni pogonski napon 690 V.najviši nazivni pogonski napon 690 V.o. -Q203. Icu = 50 kA . 50 Hz. . -Q205 Tropolni niskonaponski prekidač.najviši nazivni pogonski napon 690 V. prema standardu IEC 60947-2.o.

podešavanje termičkog člana Ir =(0. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. Icu = 25 kA .nazivni pogonski napon 380 V.signalna sklopka za signalizaciju položaja prekidača K4 i signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). -Q207 Tropolni niskonaponski prekidač.termomagnetska zaštita s okidačem R100. Aparatna grupa br.50 Hz 38.1 ugraĊuje se slijedeće: 41.termomagnetska zaštita s okidačem R160.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R100 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 6. UKUPNO: kom komplet 1 1 - . Ics = 35 kA .nazivni pogonski napon 380 V.najviši nazivni pogonski napon 690 V. 50 Hz nazivna struja 250 Anazivna granična prekidna moć.kn kom 1 .0)xIn.nazivni pogonski napon 380 V. Dvopolna ugradna utičnica sa zaštitnim kontaktom i poklopcem.kn U kabelskom prikljuĉnom ormaru =N2.8-1..8-1. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć. 10/16 A Kao tip: MMP-12 “TEP" ili jednakovrijedan Redne stezaljke za energetske i signalne kabeleu količinama prema priključnom planu razvoda =N2 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N2. prema standardu IEC 60947-2.8-1. Icu = 50 kA .nazivna pogonska prekidna moć. prema standardu IEC 60947-2. 50 Hz.najviši nazivni pogonski napon 690 V.B41 (6M) 40. . -Q209 Tropolni niskonaponski prekidač.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). prema standardu IEC 60947-2.nazivna pogonska prekidna moć.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: N 250 R160 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 . 250 V. 50 Hz.kn kn 15 .podešavanje termičkog člana Ir =(0.podešavanje termičkog člana Ir =(0.kn kom 1 . Icu = 50 kA .o.termomagnetska zaštita s okidačem R50. Ics = 35 kA . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn . -Q208 Tropolni niskonaponski prekidač.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).nazivna pogonska prekidna moć. 50 Hz.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R50 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 39.4 kV.najviši nazivni pogonski napon 690 V. Ics = 16 kA .o.HEP-ODS d.

kn U sekcijsko i odvodno polje =N3 ugraĊuje se slijedeća oprema: 1. izvršeno je ožičenje te je isti funkcionalno ispitan.o.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz . kom 1 . Kao tip: 1TP22 LP1 “Končar-NNA” ili jednakovrijedan kom 1 . s ugraĎenom primarnom i sekundarnom opremom. Na gornjoj i donjoj veznoj ploči izvedene su žaluzine.1 Sekcijsko i odvodno polje za napajanje ostalih trošila koja ne zahtijevaju dvostrano napajanje.50 Hz 42. s fiksno ugraĎenom opremom.HEP-ODS d. .nazivni napon izolacije 1000 V . napajanje 220 V DC. . -K400 Pomoćni relej s četiri preklopna kontakta.1s .kn 44. boja prozorčića zelena. Na vratima sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak). broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. gole. Osnovni tehnički podaci niskonaponskog sklopnog bloka za sekcijsko polje su: . četverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom točkom i posebnim zaštitnim vodičem (TN-C-S sustav) .dubina 650(+30) mm. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.sustav je izveden za trofaznu. kvadratna maska.sabirnice su jednostruke.Sklopna postrojenja” ili odgovarajući kpl.B1 (16M) 43.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. . izvedeno kao kompletno tvornički dogotovljen i ispitan sklopni blok namijenjen za unutarnju montažu.nazivna najviša podnosiva udarna struja 45 kA . Aparatna grupa br. Dimenzije bočnog priključnog kabelskog ormara su: širina 332 mm. metalom oklopljen.sklopni blok je zrakom izoliran.o. -H401 Pokazivač položaja rastavne sklopke. nazivna struja sabirnica 1000 A.visina 2250 mm.norme IEC 60439 Dimenzije sekcijsko-odvodnog polja su: širina 600 mm. U ormar je ugraĎena kompletna oprema. 1 .kn 16 . Kao tip: 1TP22 SA 220 “Končar-NNA” ili jednakovrijedan -H300 Signalna lampica. Na vratima ormara postavljane su natpisne pločice. podnožjem i sigurnosnom oprugom.kn 45.4 kV. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm.mehanički stupanj zaštite kod zatvorenih vrata IP 23 .nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20 kA.boja razvodnih ormara RAL 7032 . Pomoćni napon napajanja 220 V AC kao tip: TRP 6140 “Iskra" ili jednakovrijedan kom 1 . =N3 =N3. pomoćno napajanje 220 V DC. Kao tip: VMF-6 "Konĉar .

-Q301 Tropolni niskonaponski prekidač.nazivni pogonski napon 380 V. prema standardu IEC 60947-2 . nazivne struje 3A.termomagnetska zaštita s okidačem R32 .nazivna granična prekidna moć. sa signalnom sklopkom.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).podešavanje termičkog člana Ir =(0.OF2. Ics = 35 kA . isključeno). 50 Hz . Aparatna grupa br. .0)xIn . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.nazivna pogonska prekidna moć. 50 Hz . kom 1 .8-1.ručni pogon sa zaključavanjem lokotom . .o.fiksna izvedba.najviši nazivni pogonski napon 690 V. .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 ProizvoĎač “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 .HEP-ODS d. 50 Hz.4 kV.kn 17 . .nazivni pogonski napon 380 V. .najviši nazivni pogonski napon 690 V.50 Hz 46.nazivna struja 100 A . Kao tip: C60L-1P+OF /3 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan -Q4 Tropolna niskonaponska rastavna sklopka prema standardu IEC 60947-3 .OF3. krivulja isklopa “C”. nazivnog napona 240 V.nazivna kratkotrajno podnosiva struja: IK = 35 kA/1 s . 50 Hz . prekidna moć 25 kA. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. Kao tip: INS1000 1000 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 1 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. -F300 Jednopolni automatski minijaturni prekidač.B17 (6M) 48. pomoćni kontakti OF1.kn 47. .o.prednja standardna ručica.nazivna struja 1000 A .maska za vrata. 50 Hz .kn 2.signalizacija položaja glavnih kontakata rastavne sklopke ( uključeno . Icu = 50 kA .

50 Hz .nazivni pogonski napon 380 V.kn 51. .8-1.nazivna pogonska prekidna moć. -Q302 Tropolni niskonaponski prekidač.nazivna granična prekidna moć. Ics = 35 kA .termomagnetska zaštita s okidačem R50 . Aparatna grupa br. kom 1 .50 Hz 49.8-1. -Q304 Tropolni niskonaponski prekidač.8-1.nazivna granična prekidna moć.kn kom 1 . 50 Hz . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.nazivna granična prekidna moć.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R63 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan -Q303 Tropolni niskonaponski prekidač.termomagnetska zaštita s okidačem R32 .B29 (12M) kom 1 .o.nazivna pogonska prekidna moć.0)xIn .B23 (6M) 50.podešavanje termičkog člana Ir =(0.0)xIn . .nazivna struja 100 A . prema standardu IEC 60947-2 . Ics = 35 kA .najviši nazivni pogonski napon 690 V.termomagnetska zaštita s okidačem R63 .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). Icu = 50 kA . Icu = 50 kA .najviši nazivni pogonski napon 690 V. .najviši nazivni pogonski napon 690 V. Ics = 35 kA .nazivni pogonski napon 380 V.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).o. 50 Hz .0)xIn .podešavanje termičkog člana Ir =(0.kn 18 . Icu = 50 kA . Aparatna grupa br. prema standardu IEC 60947-2 .podešavanje termičkog člana Ir =(0. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. 50 Hz .nazivna struja 100 A .4 kV.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R50 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 3.nazivni pogonski napon 380 V.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 3. 50 Hz . 50 Hz nazivna struja 100 A . prema standardu IEC 60947-2 .HEP-ODS d.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.nazivna pogonska prekidna moć. .

struje 6 A. nazivne struje do 344 10 A. Jednopolni automatski minijaturni prekidač.Q318Q319Q321. s signalnom sklopkom.kn 57.. nazivnog napona 400 V. nazivne Q307d struje 16 A..ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. -Q317 Jednopolni automatski minijaturni prekidač. . Q314. s signalnom sklopkom. 50 Hz. o Q308. -Q324 Kao tip: C60L-3P+OF/ 16 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan -Q325 -Q339 Tropolni automatski minijaturni prekidač. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.Q322.4 kV. struje 25 A. Redne stezaljke u količinama prema priključnom planu i nosači kabela. kom 4 .kn 58. nazivne -Q310. s signalnom sklopkom. 50 Hz. prekidna moć 25 kA. krivulja isklopa “C”. nazivnog napona 240 V.Q326d -Q309.kn 56.Kao tip: C60L-1P+OF/ 16 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Q311d oQ313. . Kao tip: C60L-3P+OF/ 10 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 5 . krivulja isklopa “C”.B41(6M) Pričuva kom 18 . kom 6 .kn 54. nazivnog napona 240 V. s signalnom sklopkom. 50 Hz.kn 19 .kn 55. nazivne Q336.Q316 -Q335.o. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. s signalnom sklopkom. Kao tip: C60L-1P+OF/ 25 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 4. Aparatna grupa br. krivulja isklopa “C”. prekidna moć 25 kA. 50 Hz. Jednopolni automatski minijaturni prekidač. nazivnog napona 240 V. krivulja isklopa “C”. nazivne . 50 Hz. prekidna moć 25 kA. nazivnog napona 400 V. krivulja isklopa “C”.struje 10 A. prekidna moć 25 kA. prekidna moć 25 kA.HEP-ODS d. prekidna moć 25 kA.50 Hz 52.Jednopolni automatski minijaturni prekidač. nazivne struje -Q306 16 A.o. 50 Hz. komplet 1 . krivulja isklopa “C”. kom 2 . Q337.kn 53.Kao tip: C60L-1P+OF/ 10 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Q338. s signalnom sklopkom. Kao tip: C60L-3P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan -Q315 -Q320 -Q323 -Q305 Tropolni automatski minijaturni prekidač. nazivnog napona 230 V. kom 5 .

Dimenzije bočnog priključnog ormara su: širina 332 mm.nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20 kA. Kao tip: VMF-6 ProizvoĎač: "Končar-skl. nazivna struja sabirnica 1000 A . Na vratima ormara postavljane su natpisne pločice. UKUPNO: kn 59. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm.B5 (6M) komplet 1 . namijenjen za unutarnju montažu sa ugraĎenom primarnom i sekundarnom opremom.sabirnice su jednostruke.HEP-ODS d.norma IEC 60439 Dimenzije jednog odvodnog polja su: širina 600 mm. izvršeno je ožičenje te je isti funkcionalno ispitan.kn 20 . dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm.B1(4M) Priĉuva 2.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz . Aparatna grupa br. .o.nazivna najviša podnosiva udarna struja 40 kA .sklopni blok je zrakom izoliran. sa fiksno ugraĎenom opremom.mehanički stupanj zaštite kod zatvorenih vrata IP 23 . Na gornjoj i donjoj veznoj ploči izvedene su žaluzine. 1 s.4 kV. metalom oklopljen.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. gole.ormar je izveden za trofaznu.boja razvodnih ormara RAL 7032 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. četverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom točkom i posebnim zaštitnim vodičem (TN-C-S sustav) . Aparatna grupa br.50 Hz =N3 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N3. U ormar je ugraĎena kompletna oprema.o. U gornjem dijelu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak). .nazivni napon izolacije 1000 V .postrojenja" ili jednakovrijedan Oprema koja se ugraĎuje u odvodno polje =N4 je slijedeća: 1. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. =N4 Odvodno polje za napajanje važnih trošila s dvostranim napajanjem izvedeno kao =N4. . Osnovni tehnički podaci niskonaponskog sklopnog bloka za odvodno polje su: .1 kompletno tvornički dogotovljen i ispitan sklopni blok.

50 Hz .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.nazivni pogonski napon 380 V.o. .nazivna pogonska prekidna moć.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R16 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 . 50 Hz . Icu = 50 kA .0)xIn .najviši nazivni pogonski napon 690 V.najviši nazivni pogonski napon 690 V.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). prema standardu IEC 60947-2 .termomagnetska zaštita s okidačem R16 .0)xIn . Aparatna grupa br.nazivna struja 100 A .podešavanje termičkog člana Ir =(0.8-1.termomagnetska zaštita s okidačem R32 . prema standardu IEC 60947-2 -Q404 .termomagnetska zaštita s okidačem R25 . Icu = 50 kA . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.nazivni pogonski napon 380 V.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 . -Q403 Tropolni niskonaponski prekidač.kn 2. -Q401 Tropolni niskonaponski prekidač. -Q402 Tropolni niskonaponski prekidač. 50 Hz nazivna struja 100 A . prema standardu IEC 60947-2 . . Ics = 35 kA . 50 Hz nazivna struja 100 A . 50 Hz . 50 Hz . Ics = 35 kA .0)xIn .HEP-ODS d. . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. Icu = 50 kA .8-1.nazivna pogonska prekidna moć.o. Ics = 35 kA .50 Hz 60.nazivna pogonska prekidna moć.nazivni pogonski napon 380 V.nazivna granična prekidna moć.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 2 .nazivna granična prekidna moć. .kn 61.4 kV.nazivna granična prekidna moć.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).podešavanje termičkog člana Ir =(0.kn 21 .podešavanje termičkog člana Ir =(0.8-1.najviši nazivni pogonski napon 690 V.B11 (6M) 62.

termomagnetska zaštita s okidačem R25 . Icu = 50 kA .najviši nazivni pogonski napon 690 V. Ics = 35 kA . . Aparatna grupa br. -Q405. 50 Hz . -Q407 Tropolni niskonaponski prekidač.nazivna granična prekidna moć.najviši nazivni pogonski napon 690 V.0)xIn . 50 Hz nazivna struja 100 A .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). 50 Hz . prema standardu IEC 60947-2 .nazivna pogonska prekidna moć.podešavanje termičkog člana Ir =(0.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). . 50 Hz .podešavanje termičkog člana Ir =(0. kom 1 .B23 (6M) 64. 50 Hz nazivna struja 100 A . prema standardu IEC 60947-2 Q406 .0)xIn . Icu = 50 kA .nazivna pogonska prekidna moć. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.Tropolni niskonaponski prekidač.nazivna granična prekidna moć. 50 Hz .podešavanje termičkog člana Ir =(0. Icu = 50 kA .nazivna granična prekidna moć.B17 (6M) 63.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA" ili jednakovrijedan -Q408 Tropolni niskonaponski prekidač. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.nazivni pogonski napon 380 V.najviši nazivni pogonski napon 690 V.o.kn 4.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 2 .8-1.0)xIn .4 kV. .8-1.termomagnetska zaštita s okidačem R80 .HEP-ODS d.B29 (6M) - kom 1 .nazivna pogonska prekidna moć.nazivna struja 100 A .kn 22 .50 Hz 3.nazivni pogonski napon 380 V. Aparatna grupa br. .kn 65.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R80 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 5. Ics = 35 kA . Aparatna grupa br.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).o. prema standardu IEC 60947-2 .nazivni pogonski napon 380 V.8-1. Ics = 35 kA .termomagnetska zaštita s okidačem R25 .

nazivni pogonski napon 380 V.0)xIn .odvod za centrifugu ulja 7.termomagnetska zaštita s okidačem R160 .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn kao tip: N 250 R160 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 .4 kV.50 Hz 66.kn 6.8-1. Icu = 25 kA . Ics = 16 kA .nazivni pogonski napon 380 V. prema standardu IEC 60947-2 .1 ugraĎuje se slijedeće: 68. 23 .nazivna pogonska prekidna moć. 50 Hz . 50 Hz .nazivna granična prekidna moć. Icu = 25 kA . 50 Hz . Aparatna grupa br.0)xIn .podešavanje termičkog člana Ir =(0. UKUPNO: kom 1 . . Aparatna grupa br.o.B41 (6M) Priĉuva U kabelskom priključnom ormaru =N4.8-1.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: N 320 R250 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan . -Q410 Tropolni niskonaponski prekidač. 10/16 A Kao tip: MMP-12 “TEP“ ili jednakovrijedan Redne stezaljke za energetske i signalne kabeleu količinama prema priključnom planu =N4 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N4. 250 V.1 Dvopolna ugradna utičnica sa zaštitnim kontaktom i poklopcem. -X4.nazivna struja 320 A . 50 Hz . -Q409 Tropolni niskonaponski prekidač.nazivna pogonska prekidna moć. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.nazivna struja 250 A .kn .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.nazivna granična prekidna moć.HEP-ODS d. . Ics = 16 kA . prema standardu IEC 60947-2 .signalna sklopka za signalizaciju položaja K4 i prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.kn kn 69.B35(6M) 67.kn kom komplet 1 1 - .podešavanje termičkog člana Ir =(0.najviši nazivni pogonski napon 690 V.termomagnetska zaštita s okidačem R250 .signalna sklopka za signalizaciju položaja prekidača K4 i signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).najviši nazivni pogonski napon 690 V.o.

o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. nazivna struja sabirnica je 1000 A.nazivni napon izolacije 1000 V . visina 2250 mm. Na vratima ormara postavljene su natpisne ploĉice. gole. . Aparatna grupa br. namijenjen za unutarnju montažu. izvršeno je ožiĉenje te je isti funkcionalno ispitan. =N5 Transformatorsko polje ormara razvoda pomoćnog izmjeniĉnog napajanja 3x400/230 V.norma IEC 60439.o. . .nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz. metalom oklopljen. s fiksno ugraĊenom opremom.50 Hz 70.HEP-ODS d.B1 (16M) 24 . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.1s. ĉetverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom toĉkom i posebnim zaštitnim vodiĉem (TN-C-S sustav) . Na vratima i na vrhu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak). 50 Hz.stupanj mehaniĉke zaštite kod zatvorenih vrata IP 23.boja razvodnih ormara RAL 7032 .4 kV.sklopni blok je zrakom izoliran.kn U ormar transformatorskog polja (=N5) su ugraĊene slijedeće aparatne grupe (modul 1M=40 mm): 1. . Dimenzije jednog transformatorskog polja su: širina 615 mm. .nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20kA. U ormar je ugraĊena kompletna oprema.ormar je izveden za trofaznu. Kao tip: VMF. Na gornjoj i donjoj veznoj ploĉi izvedene su žaluzine.6 "Konĉar-Sklopna postrojenja" ili jednakovrijedan komplet 1 .sabirnice su jednostruke.nazivna najviša podnosiva udarna struja 45 kA . s ugraĊenom primarnom i sekundarnom opremom. Osnovni tehniĉki podaci niskonaponskog sklopnog bloka za transformatorsko polje su slijedeći: . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. izvedeno kao kompletno tvorniĉki dogotovljen i tipski ispitan sklopni blok. . dubina 650(+30) mm.

struju 120 A. . 4–V42L81+MK138-3 ProizvoĊaĉ " Kao tip: MT831 –T1A32R46-V22.50 Hz 71. -strujni ulazi se spajaju na strujne mjerne transformatore 600/5 A. . 3 izlaza.izlaznog modula . klasa 2 (IEC 62053-23). sat realnog vremena + Li – baterija +super kondenzator.transformatorsko brojilo za max.M3K0Z4+ MIO ulaza. Iskraemeco" ili jednakovrijedan kom 1 .o. baždaren na 1%.višefuncionalno ĉetvorokvadratno elektroniĉko brojilo -modularna izvedba brojila.standardna izvedba ulazno. . -jalova energija. -P202 Trofazno. -naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz. trosistemsko. 3 izlaza. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. -dodatna naprava . -mjerenje djelatne energije . kapacitet memorije za krivulje opterećenja 512 k Flash rom .komunikacijski kanali . klasa 3 (IEC 62053-23).o. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.kn 25 . -upravljaĉki fazni napon. -registrator krivulje opterećenja. prvi kanal: infracrveno optiĉko suĉelje.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.5 S (IEC 602053-22).mjerenje energije u dva smjera.4 kV.HEP-ODS d. klasa 0.

Opteretivost: . Q. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.vremenski interval podesiv od 1 do 30 min.3 sekunde 25 x In Napajanje .o. Opseg mjerenja (0.o. .Zagreb ili jednakovrijedan kom 1 . Mjerni terminal je ugradni. .0 x In .10 sekundi 2 x Un Mjerni terminal sa slijedećim funkcijama: .histograme raspodjele struja kroz mjereno razdoblje po fazi . Strujni ulazi se spajaju preko strujnih mjernih transformatora 600/5 A. energije (radne i jalove komponente) . sa LCD pokazivaĉem 4x16 znamenki. za mjerenje i nadzor elektriĉkih veliĉina u polju i za daljinsku signalizacoiju stanja sklopnih aparat u sekciji.komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi putem prijenosnog ruĉnog terminala Kao tip: MT-10V M11-08-230440 “IEL”. frekvencije. S).pomoćni napon 220 V DC. .4 kV.5) x Un .dnevni dijagrami vršne vrijednosti zbroja struja za dan maksimuma i za zadnji dan mjerenja.trajno 1. dimenzija 96x96 mm.dva odvojena optiĉka komunikacijska suĉelja za komunikaciju sa nadreĊenim sustavom.dnevni dijagrami vršne vrijednosti struja po fazi za izabrani dan mjerenja .1 sekundu 50 x In .mjerenje efektivnih vrijednosti struje i napona .registraciju vršnih vrijednosti struja i zbroja struja . Naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz. -P201 Mjerni terminal sa mikroprocesorskom obradom podataka.5 x Un .1 – 1.50 Hz 72.kn 26 .mjerenje snage (P.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. faktora snage (cos j).HEP-ODS d. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. .trajno 3.mikroprocesorska obrada mjerenih veliĉina (RISC) Mjerni terminal treba biti opremljen: .mjerenje srednjih vrijednosti struje u vremenskim intervalima (MD maximum demand) . Opteretivost: .

50 Hz 73. s kontaktima za signalizaciju prorade.potrošnja 10 VA. klase II (tipa 2). karakteristike prema normama DIN/VDE 0185-103 i IEC 61312-1.Dimenzije 192x96x90 mm -A200 Kao tip: AM-16 Z07-08-3110 “IEL”. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. prekidna moć 25 kA.kn .kn 78.kn 81.HEP-ODS d. 6A. boja prozorĉića crvena..o. nazivnog napona 400 V. Aparatna grupa br. 27 .kn 75. za nazivnu struju 3 A. krivulja isklopa “C”. nazivni napon 275 V.suĉelje za optiĉku komunikaciju s nadreĊenim sustavom. Kao tip: -H202 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Signalna lampica.broj ulaznih kanala:16.suĉelje za programiranje RS 232C. kom 1 .Zagreb ili jednakovrijedan Signalna lampica. -H201 Pokazivaĉ položaja. 50 Hz. napajanje 220 V DC. Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ..B17 (30M) 79. 76. krivulja isklopa "C". prekidna moć 20 -F204 kA. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.o. F202 Kao tip: C60L-3P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC. kom kom 1 1 . za nazivnu struju 6 A.4 kV. . Kao tip: -H203 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan 2..kn 74. za ugradnju u sustav TN-C. kao tip : DEHNguard DG TNC 230400 FM "DEHN+SOHNE" ili jednakovrijedan kom 2 . kao tip: 1TP 22 SA “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Signalna lampica. -F1-3 Tropolni metal-oksidni odvodnik prenapona za unutarnju montažu.kn 77.kn .. sa signalnom sklopkom. kom 1 . boja prozorĉića crvena-signalizacija ispada prekidaĉa usljed prorade zaštite napajanje 220 V DC.napajanje 220 VDC. nazivne struje -F201. boja prozorĉića crvena.lokalna signalizacija ispada istosmjernog razvoda napajanje 220 V DC. nazivna struja odvoĊenja 20 kA. Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC. sa signalnom sklopkom. kom 1 . prekidna moć 20 -F205 kA. -H204 tip: 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Kao kom kom 1 1 .kn 80. krivulja isklopa "C". sa signalnom sklopkom.kn kom 1 . Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 3 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Alarmni monitor za lokalnu i daljinsku signalizaciju .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. napajanje 220 V DC.

-S201 Tipkalo za uklop prekidaĉa.pomoćni kontakt za signalizaciju prorade zaštite SDE 1.5-10xIr.Podnaponski relej treba biti opremljen:.brojaĉ radnih ciklusa (CDM). krivulja isklopa “C”. 50 Hz. snage 5 VA Kao tip: CTB-1 "ELEKTROSKLOP" ili jednakovrijedan -F200 Naponski relej za nadzor i signalizaciju nestanka napona na dovodu s +KT1 odnosno +KT2: -broj mjernih ulaza: 4. napajanje 220 V DC. kom 1 . -T1–6 Niskonaponski strujni mjerni transformator. nazivna kratkospojna prekidna moć 42 kA.. -pomoćno napajanje 220 V=. -nazivni napon 230/400 V. klase 0.0 P i ostalim karakteristikama prema standardu IEC 60947-2.Zagreb ili jednakovrijedan kom 3 .kn 28 . 50 Hz..optiĉkom komunikacijom sa nadreĊenim sustavom. -broj izlaznih releja: do 5.kn 84. Fs = 5. s dva radna kontakta.05 i 1. opremljen kontaktom krajnje sklopke (CH) koji signalizira navijenost opruge.naponski prekidaĉi. nazivne struje 3A.kn 86. .HEP-ODS d. -F203 Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ. prekidna moć 25 kA.. 50 Hz. nazivna struja 800 A.kn . -temperaturno podruĉje 0-50°C -dimenzije 96x96x90 mmNapajanje . -podnaponska zaštita-podesivost proradne vrijednosti:20-170%. Napomena: pomoćne releje K2 i K3 treba konfigurirati za signalizaciju sniženjanapona (<U). boja prozorĉića zelena.1-1.maska za vrata (CDP) Kao tip: NT 08 H1 “Merlin Gerin“ ili jednakovrijedan kom 1 . OF2.Podešenje termiĉke zaštite Ir u podruĉju Ir =0. 50 Hz. sa dva radna kontakta. Podešenje trenutne kratkospojne zaštite Ii u podruĉju Ii =2-15xIn.. za nazivni napon do 720 V. -podesivost vremenskog ĉlana 0-50s. OF4. sa signalnom sklopkom. Kao tip: 1TP 22 RO B2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan kom 1 .signalizacija stanja prekidaĉa sa mehaniĉkim indikatorom zaštite (reset tipka) i PF preklopnim kontaktom. kom 1 1 .2xIr.7Un.pomoćni kontakti stanja prekidaĉa OF1. prag djelovanja zaštite izmeĊu 1.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Kao tip: 1TP 22 RO B1 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -S202 Tipkalo za isklop prekidaĉa.o. napajanje 220 V DC.. odgoda prorade zaštite 20-500 ms. -mjerni opseg 0. MX isklopni. Kao tip: VR-100 Z16-01-3430ABCD “IEL”.50 Hz 82. kom 85. -Q1 Tropolni NN prekidaĉ ĉvrste izvedbe za napon 440 V.kn 83. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. nazivnog napona 415 V. s elektroniĉkom zaštitnom jedinicom Micrologic 5..komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi. boja prozorĉića crvena.Podešenje kratkospojne zaštite s odgodom Isd u podruĉju Isd =1.5. odgoda prorade zaštite 20-50 ms.o. prijenosnog omjera 600/5 A. OF3.4 kV.kn 87. XF uklopni. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.4-1xIn.motorni pogon (MCH) .pomoćni napon 220 V DC. programabilna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja .Selektivna .

ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N5. UreĎaj za upravljanje električnim ureĎajima preko telefonske mreže.kn 29 .kn 89. Najveća transportna cjelina je 1000 mm. nazivnog napona 240 V.napon: 230 V AC. prekidna moć 25 kA. U ureĎaj je integriran odvodnik prenapona za telefonsku liniju koji štiti TRC3 ureĎaj od atmosferskih induciranih prenapona koji se šire telefonskom linijom. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. 50 Hz. 3 preklopna.sinteza glasa: odabir izmeĎu 5 jezika (francuski. UKUPNO: Izrada. 91. .o.kn kn . doprema i montaža profila U65 ispod ormara izmjeniĉnog razvoda 400 V.2 A. 1 kom 7 .gubitak napajanja ili telefonske mreže nema utjecaj na izlazne kontakte.izlazni kontakti: . . . Pomoćni napon napajanja 220 V AC.kn 90. 1 - . Kao tip: C60L-1P+OF/ 16 A ProizvoĊaĉ "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Redne stezaljke za energetske i signalne kabele u koliĉinama prema strujnoj shemi i prikljuĉnom planu.kn Oprema za daljinsko upravljanje elektriĉnim ureĊajima 93. Tehnički podaci . 50 Hz. . nizozemski). engleski.HEP-ODS d. talijanski. španjolski. =N5 92.kn . s podnožjem i sigurnosnom oprugom.4 kV.50 Hz 88. .tvornički ugraĎen odvodnik prenapona za telefonsku liniju. s podnožjem i sigurnosnom oprugom.50 Hz Napomena: GraĊevinski prijedlog profila ispod ormara izmjeniĉnog razvoda 400 V. .o. kom kom 1 1 . Kao tip: TRC 3 "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 2 . kpl. -K200 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta. Sastoji od tri kanala kojima se može zasebno upravljati preko fiksne telefonske mreže ili upotrebom GSM mobilnih telefona.paralelan rad s automatskom sekretaricom ili fax ureĎajem. . -207 Kao tip: TRP 6140-220V “Iskra” ili jednakovrijedan -K204 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta.50 Hz dan je na nacrtu R030832. kpl. nazivne struje 16 A.mogućnost programiranja kašnjenja svakog kanala: od 1 do 255 sati . sa signalnom sklopkom. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. krivulja isklopa “C”. Pomoćni napon napajanja 220 V DC. Kao tip: TRP 6140-220 VAC “Iskra” ili jednakovrijedan -F206 Jednopolni automatski minijaturni prekidaĉ.

prolazni.nazivna struja 250 A (oznaka veličine 1). .nazivna uklopna moć 750 A.kn kom 1 . prema standardu IEC 60947-3.kategoruija uporabe AC-22B . Završni sloj boje RAL 7032.kn kom 1 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.o. .nazivna struja kratkog spoja:50kA/1s.donji prednji priključci za kabel nazivnog presjeka 150 mm2 (vijčana izvedba) Kao tip:LTL 1-3/9/60/AU “JEAN MUELLER“ ili jednakovrijedan UKUPNO .kn .nazivni pogonski napon 380 V. 50 Hz . Tropolna niskonaponska rastavna osigurač-sklopka s ugraĎenim kratkospojnikom. .4 kV. za vanjsku montažu.nazivna prekidna moć 750 A. Ormarić za smještaj plosnatih Cu sabirnica 30x10 mm i rastavne sklopke za priključak centrifuge ulja. .ručni pogon. .izvedba učvršćenja na sabirnice ovisno o razmaku izmeĎu sabirnica (predvidivo 60 mm) . . 50 Hz . kao tip: OM “KONČAR-SP" ili jednakovrijedan U ormarić se ugraĎuje sljedeće: 95. RAZVOD IZMJENIĈNOG NAPONA 0.HEP-ODS d. Plosnati bakar 30x10 mm. izvedba za montažu na ECu sabirnice 30x10 mm.4 kV.o. nazidne izvedbe. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.50 Hz. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. nosači sabirnica.50 Hz Napomena : UreĎaj se ugraĎuje u ormar izmjeničnog razvoda 0.Predvidive dmenzije ormarića (duljina x visina xdubina): 800x600x250(+15) mm. kabelske uvodnice Pg 42 (x2) i ostali sitni spojni materijal 30 .najviši nazivni pogonski napon 500 V. V-direkta stezaljke za priključak faznih vodiča i nulvodiča nazivnog presjeka vodiča do 150 mm2 Tip: prema specifikaciji isporučioca ormarića ProizvoĎač: “PFISTERER“ ili jednakovrijedan kom komplet 5 1 . . stupanj mehaničke zaštite IP54.4 kV.50 Hz DOBAVA I DOPREMA RAZVODNOG ORMARIĆA ZA PRIKLJUĈAK CENTRIFUGE ZA ULJE +OC 94.kn 97.kn 96.

50 Hz .kn 99. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.kn kpl.o.50 Hz RAZVODNI ORMARIĆ ZA PRIKLJUĈAK CENTRIFUGE ZA ULJE +OC ELEKTROMONTAŽNI RADOVI 98. . kpl.4 kV. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.kn UKUPNO . Doprema i montaža u zgradu TS 110/10(20) kV TURNIĆ te priĉvršćenje na pripremljeno mjesto ormara pomoćnog izmjeniĉnog napajanja 3x400/230 V. 1 .4 kV.o. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.kn 31 . 1 . 50 Hz Doprema na prostor TS 110/10(20) kV TURNIĆ te priĉvršćenje na projektom predviĊeno mjesto ormarića s rastavnom sklopkom za prikljuĉak centrifuge ulja +OC UKUPNO . RAZVODNI ORMARIĆ ZA PRIKLJUĈAK CENTRIFUGE ZA ULJE +OC "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.kn ELEKTROMONTAŢNI RADOVI RAZVOD IZMJENIĈNOG NAPONA 0.HEP-ODS d.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. UKUPNO .

7 kV .. PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV ..Odvodnici prenapona ugraĊuju se na niženaponskim stranama energetskih transformatora. oblika 8/20 ms.za struju odvoĊenja 10 kA .. 3. tako da je potrebno izvesti rješenje nosaĉa za odvodnike MWK 19 za što jednostavniju naknadnu zamjenu.. izmeĊu 10(20) kV prikljuĉka na transformatorima i izoliranog oklopljenog voda.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red..za struju odvoĊenja 5 kA .. 10 kA ..trajni radni napon Uc = 10 kV .0 kJ/kV (definirana je u odnosu na nazivni napon odvodnika ) .. 26 kV ..kn .preostali naponi odvodnika pri strujama oblika 8/20 ms (zaštitna karakteristika odvodnika u odnosu na prenapone atmosferskog podrijetla) ..MATERIJAL Oprema koja se spaja na 10(20) kV stranu energetskog transformatora 1.. a prijelazom na 20 kV naponsku razinu potrebno je zamijeniti odvodnike prenapona odgovarajućim odvodnicima tipa MWK 19..HEP-ODS d..o. Metaloksidni odvodnik prenapona sljedećih tehniĉkih podataka: .... U prvom periodu rada 10(20) kV postrojenje radi na naponskoj razini 10 kV sa odvodnicima MWK 10..nazivna specifiĉna energetska podnosivost wr =9.nazivni napon Ur =12..nazivna odvodna struja.. 30. . Plosnati Cu profil E-Cu 2x 100x10 mm Toploskupljajuće cijevi za zaštitu plosnatog bakrenog profila E-Cu 2x100x10 mm Kao tip: BBIT 100/25-A/U "RAYCHEM" ili jednakovrijedan m m 15 15 ..klasa odvoĊenja voda 3 ..za struju odvoĊenja 1 kA . 29 kV ... broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 3. 2.....kn NAPOMENA: Za prenaponsku zaštitu 10(20) kV postrojenja u TS 110/20(10) kV TURNIĆ odabrani su metaloksidni odvodnici prenapona.kn 32 .o....5 kV .......kućište odvodnika prenapona izraĊeno je iz polimera Tip: MWK 10 “ABB” ili jednakovrijedan kom 3 ..

Montaža konzola za smještaj potpornih izolatora i odvodnika prenapona.00 . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.kn 33 .UKUPNO Elektromontaţni radovi na prenaponskoj zaštiti 10(20) kV 7.kn komplet 1 .standardi DIN 40685.kn .MATERIJAL: 6. sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom (zaštitne cijevi. obujmice .). UKUPNO PRENAPONSKA ZAŠTITA ZA 1 TRNASFORMATOR .UKUPNO . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Potporni izolator za unutrašnju montažu.kn PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV .20D "Dalekovod" ili jednakovrijedan Izrada.kn PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV . . Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta.RADOVI . Ĉvrsti nosaĉ za spoj Cu profila dimenzija 2x100x10 mm na potporni izolator Kao tip: FN21.50.o. .kn 5.MATERIJAL .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.HEP-ODS d. 3.UKUPNO: "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. doprema i montaža zaštitne rešetke na spoju 10(20) kV izoliranog spojnog voda na energetski transformator.kn .nazivni napon 24 kV . vijci i dr. 40680.podnosivi atmosferski udarni napon 125 kV .minimalna prelomna sila:6 kN .o. PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV sljedećih tehniĉkih podataka: .kn 8. komplet 1 . komplet 1 .1692 Kao tip: C6-125 "PCC INSULATORS" ili jednakovrijedan Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. PI kom kom 3 3 . Unošenje u zgradu i postavljanje na prethodno pripremljeno mjesto opreme za prenaponsku zaštitu10(20) kV komplet 2 0.kn PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV .

nazivni napon Ur =7.nazivni prijenosni omjer. 1 VA.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 50 Hz. oblika 8/20 ms.trajni radni napon Uc = 12 kV . kom 1 .nazivni kratkotrajno podnosivi napon industrijske frekvencije 3 kV. sljedećih tehniĉkih podataka: . sljedećih tehniĉkih podataka: .0. R2<6 Ω Kao tip: ANB. 10P55.minimalna prelomna sila:6 kN .kn 34 .kn 2. u siluminskom kućištu za vanjsku montažu: .podnosivi atmosferski udarni napon 125 kV . snaga i klasa jezgre: 300/1A. u siluminskom kućištu za vanjsku montažu: .HEP-ODS d.20D "DALEKOVOD" ili jednakovrijedan kom 1 .kn 5.o. 40680.kn . Ĉvrsti nosaĉ za spoj Cu profila dimenzija 2x100x10 mm na potporni izolator Kao tip: FN21.nazivna odvodna struja.72 "Konĉar-MT" ili jednakovrijedan Obuhvatni strujni mjerni transformator s jednom jezgrom. 10 kA .o. 20 VA. . Potporni izolator za unutarnju montažu.kn kom m 1 3 .0. 50 Hz.podnosiva vršna vrijednost struje 100 kA Tip: POLIM-H7 “ABB” ili jednakovrijedan Plosnati Cu profil dimenzija 2x 100x10 mm kom 1 .72 "Konĉar-MT" ili jednakovrijedan Napomena: Obuhvatni transformatori se postavljaju na konzolu za kabelski spoj na neutralnu toĉku transformatora u prostorijama transformatorskih komora. 6.standardi DIN 40685.nazivni kratkotrajno podnosivi napon industrijske frekvencije 3 kV.5 kV .50.1692 Kao tip: C6-125 "PCC INSULATORS" ili jednakovrijedan 4. R2<0. 1 min. . 1 min. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV Oprema za uzemljenje 10(20) kV zvjezdišta uz energetske transformatore +T1 i +T2 sadrži sljedeću opremu: OPREMA UZ ENERGETSKE TRANSFORMATORE 1.kn kom 1 .nazivni napon 24 kV .8 Ω Kao tip: ANB. Obuhvatni strujni mjerni transformator (-T43) s jednom jezgrom. .nazivni prijenosni omjer. 5P20. Metaloksidni odvodnik prenapona ZnO tipa u silikonskom kuĉištu. kl. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. 3. snaga i klasa jezgre: 2500/1A .

hlaĊenje prirodno (zrakom) . kat.mjerna skica br.prikljuĉna stezaljka E-Cu 35x5 . .722. m 70 .naponsko ispitivanje 1 min. 28 kV .kn .kn 10.kn 9.nazivni napon 10/ -20/ kV . predviĊen za unutarnju montažu.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn kom 5 . s aluminijskim vodiĉem Kao tip: XHE 49-A 1x185/25 mm2 "ELKA" ili jednakovrijedan Napomena: Kabel se polaže od spoja na neutralnu toĉku transformatora do sklopne ćelije sa rastavnom sklopkom za uzemljenje u prostoriji otpornika.prikljuĉak na uzemljenje putem bakrenog užeta nazivnog presjeka 95 mm2 . 50 Hz. B84283A Kao tip: OUN 12 ..o.110 ”BRUTON” ili jednakovrijedan Kabelski završetak za jednožilni kabel tipa XHE 49-A. Obujmica od nemagnetizirajućeg materijala za VN kabel . nazivnog napona U0/U = 12/20 kV Nar. OPREMA UZ ENERGETSKE TRANSFORMATORE UKUPNO: U prostoriji otpornika se ugraĊuje sljedeća oprema za uzemljenje neutralne toĉke 10(20) kV energetskih transformatora: 12. nazivnog napona 12/20 kV. oznaka POLT-24D/1XI-L12B. . Spoj plosnatog Cu 2x(100x10 ) mm do izvoda 10(20) kV neutralne toĉke na energetskom transformatoru potrebno je izolirati Raychem izolacijom. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. 11. nazivnog presjeka185/25 mm2 . +R1.ukupni otpor 20-40 Ω ± 5% . presjeka 185/25 mm2 . kom 2 . sljedećih tehniĉkih podataka: .nazivna pogonska struja 300 A/5 s . prespojiv. 610.pogonska struja 5 A. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV 7. "Raychem" ili jednakovrijedan Energetski kabel s XLPE izolacijom. za unutrašnju montažu.stupanj zaštite IP 00 . trajno . br. za jedan jednožilni kabel vanjskog promjera 1x36-52 mm.visokonaponski prikljuĉak putem plosnatog bakra Cu 40x5 mm.o.HEP-ODS d.2 Maloomski otpornik za uzemljenje neutralne toĉke. 35 .kn m komplet 10 2 kn .kn 8.300/5s “KONĈAR-NNA” ili jednakovrijedan kom 2 . komplet s vijcima M10x90 (2 kom) za uĉvršćenje kabela i vijcima za uĉvršćenje obujmice na ĉeliĉni U-profil.

nazivna struja 630 A . širine 730 mm i visine 2250 mm.podnosivi udarni napon 1.podnosivi izmjeniĉni napon 50 Hz. a) prema zemlji 50 kV b) na rastavnom razmaku 60 kV .izolatori epoksidni . Jednopolna rastavna sklopka s ruĉnim pogonom.HEP-ODS d.2/50 ms a) prema zemlji 125 kV b) na rastavnom razmaku 145 kV . 3s .=J62 13. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV SKLOPNA ĆELIJA ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA Sklopna ćelija za uzemljenje zvjedišta =J61. sljedećih tehniĉkih podataka: Sklopna ćelija za spoj na opremu za uzemljenje zvjezdišta.klizna staza 620 mm . Sklopna ćelija za smještaj rastavne sklopke +Q61 odnosno +Q62 za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV energetskih transformatora +T1 odnosno +T2. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. 1 min. sljedećih dimenzija: dubine 1200 mm. Oprema koja se ugraĊuje u sklopnu ćeliju +Q61 odnosno +Q62 : 14.5 mm s otvorom za pregled stanja sklopnog aparata ugraĊenog u sklopnoj ćeliji.kn Kao tip: SR/I-LKZ "METAL-ELEKTRO" ili jednakovrijedan Na posluţne ploĉe sklopnih ćelija ( =J61+S1. sljedećih tehniĉkih podataka: . .ruĉni pogon (posebno specificiran) Stavka ukljuĉuje spojno polužje za pogon signalne sklopke).kn +Q61 +Q62 kom 1 .prigradnja signalne sklopke s tri radna i tri mirna kontakta (tipa KSP 8-46) .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. kom 1 . Sklopna ćelija je opremljena vratima iz dekapiranog ĉeliĉnog lima debljine 1. a s desne strane vrata je izvedena poslužna ploĉa izraĊena iz dekapiranog ĉeliĉnog lima debljine 3 mm.o.o. =J62+S1) ugraĊuje se sljedeće: 36 .nazivna kratkotrajna podnosiva vršna struja 40 kA .nazivna kratkotrajna podnosiva struja 19 kA.nazivni napon 24/36 kV . klasiĉne izvedbe .

sa sljedećom opremom: -potporni izolator za unutarnju montažu. Komplet opreme za spoj rastavne sklopke +Q61 (+Q62) na otpornik +R1 (+R2). nazivnog napona 24 kV. 19.HEP-ODS d. br.kn . presjeka 185/25 mm2 .110 ”BRUTON” ili jednakovrijedan kom 1 . 610. Sitni nespecificirani spojni i montažni materijal Natpisne ploĉice: . 19. za jedan jednožilni kabel vanjskog promjera 1x36-52 mm. Obujmica od nemagnetizirajućeg materijala za VN kabel .b) 20. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. komplet s vijcima M10x90 (2 kom) za uĉvršćenje kabela i vijcima za uĉvršćenje obujmice na ĉeliĉni U-profil.kn . Ruĉni pogon s izvlaĉivom ruĉicom R=250 mm . ravnu vilicu Mvr. .kn .kn kom kom komplet komplet 2 6 1 2 kn . Stavka ukljuĉuje kompletno spojno i pogonsko polužje (1 komplet – regulacijsku polugu PZ 30. standardne izvedbe. oznaka POLT-24D/1XI-L12B "RAYCHEM" ili jednakovrijedan kom 1 .veliĉina 50x20 mm Ožiĉenje ormara prema strujnoj shemi i prikljuĉnom planu SKLOPNA ĆELIJA ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA UKUPNO: SPOJ SKLOPNE ĆELIJE ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA I MALOOMSKOG OTPORNIKA komplet 1 .kn 17. za unutarnju montažu.kn 22.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.veliĉina 120x40 mm .722. veznu motku l=1500 mm te spojno polužje za pogon signalne sklopke). Plosnati bakreni profil ECu 40x5 mm Ostali sitni spojni i montažni materijal m komplet 15 1 . 23.kn 21. kat. nazivnog napona U0/U = 12/20 kV Nar.kn 37 . Kabelski završetak za jednožilni kabel tipa XHE 49-A. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV 15.a) 19.kn .kn kom 1 .kn 18. prijelomne sile 6 kN Kao tip: JOr 6-125 ”KONĈAR” ili jednakovrijedan kom 4 .o. Kao tip: SP-MBGE ”KONĈAR” ili jednakovrijedan Ostala oprema za kompletiranje sklopne ćelije: 16.o.

s vratima 900x2000 u prostoriji otpornika za uzemljenje zvjezdišta montirati prema graĊevinskom prjedlogu . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. komplet 1 . UKUPNO .kn 38 . SPOJ SKLOPNE ĆELIJE ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA I MALOOMSKOG OTPORNIKA UKUPNO: Elektromontaţni radovi na uzemljenju zvjezdišta 10(20) kV 24.o.o.HEP-ODS d. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV Napomena: Demontažnu žiĉanu ogradu 3900mm x2000mm . Unošenje u zgradu i postavljanje na prethodno pripremljeno mjesto opreme za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV Elektromontaţni radovi na uzemljenju zvjezdišta 10(20) kV UKUPNO komplet 2 kn .kn komplet 1 .kn UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta. .kn . Montaža konzola za smještaj potpornih izolatora u prostoru otpornika za uzemljenje 10(20) kV zvjezdišta i demontažne žiĉane ograde.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn 25.

Dobava. ili jednakovrijedan Dobava. 10. podešavanje i ukljuĉenje opreme u rad. 20. kompl. te će pri ugradnji opreme trebati po potrebi koordinirati radove sa njihovim izvoĊaĉima. isporuka i polaganje TK kabela tip J-Y(St)Y 2x2x0. isporuka i montaža PVC kanala dimenzija 50x25 mm. isporuka i montaža PVC kanala dimenzija 20x20 mm. 7. isporuka i montaža samostojećeg ormara tip TS8. m 1 30 kn kn 39 . kom m m m kom.o. 17. kom. proizvoĊaĉa "Rittal" ili jednakovrijedan. 1 1 1 kn kn kn LAN mreţa 4.o. isporuka i montaža SFP modula 1000BASELX za mrežni preklopnik MP-01.24 s pripadajućim kabelima i panelima ili jednakovrijedan Ispitivanje. visine 1U. 14. 19. Dobava. isporuka i montaža dvostruke komunikacijske prikljuĉnice. 15.5mm². Dobava. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA Napomena: Navedena oprema je samo dio cjelokupne opreme telekomunikacija u predmetnom objektu. isporuka i polaganje kabela napajanja tip NyCy 3x2.5mm².6mm. 13. 8.o. 6. Dobava. . 22. Dobava. kom. isporuka i montaža pretvaraĉa napona 220VDC / 230 VAC Mareton tip NI 2201500. C3560G. 18. Dobava. 3. Dobava. isporuka i montaža 19" vodilice kabela. Ispitivanje. m m m kom kom m kompl.o. proizvoĊaĉa "Siemens". 16. isporuka i montaža mrežnog preklopnika MP-01.5/2.5/2. 6 kabela. 5. Dobava. 12. Dobava. 10 20 10 180 1 1 1 1 1 3 10 10 2 1 6 10 1 kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn Komutacijski sustav 21. kom.HEP-ODS d. Jedinica podatkovnih suĉelja CPF2 (Siemens FMX proširenje) ili jednakovrijedan Modul CPF2 + 4xCIM-V. Drugi dio opreme predmet je nabave HEP-OPS d.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Dobava. Dobava. kom. isporuka i polaganje STP cat. isporuka i polaganje kabela napajanja tip NyCy 2x2. isporuka i montaža fiksnog telefona tip Euroset 5020. ili jednakovrijedan. isporuka i montaža automatskog prekidaĉa nazivne struje 6A. Dobava. isporuka i polaganje kabela za uzemljenje tip P/FJ 16mm². Dobava. kom. Dobava. Dobava. SDH mreţa 1. kom. proizvoĊaĉa Cisco. podešavanje i ukljuĉenje opreme u rad na lokacijama DC i upravna zgrada Elektroprimorja kom. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. Dobava.5mm². isporuka i polaganje kabela napajanja tip PP-Y 3x1. ili jednakovrijedan.6 prikljuĉka. isporuka i montaža prespojnog panela PP-01 sa 24xRJ45 STP cat. Dobava. isporuka i montaža automatskog prekidaĉa nazivne struje 4A. 9. 11. kom. 2.

TV-PAL: 18 slika/s. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. panoramski sa tri detalja. vanjski signal. digitalni potpis snimke. • 4GB microSD kartica 26. Quad. moguća dvosmjerna audio komunikacija. • obrada snimke: kompenzacija pozadinskog svjetla. USB. proizvoĊaĉa "Hewlett-Packard". kao tip DL180G6. isporuka i montaža poslužitelja tehnološkog video-nadzora. MxPEG. proizvoĊaĉa Mobotix. kom. slijedećih tehniĉkih karakteristika: • senzor slike: 1/2'' ''progressive scan'' CMOS. • komunikacijsko suĉelje: 10/100BaseT. slijedećih minimalno traženih ili jednakvrijednih tehniĉkih karakteristika: kom. Sa kamerom se dostavlja slijedeća dodatna oprema: • visokootporno bijelo kućište za vanjsku montažu na zid. automatsko podešavanje bijele boje. 1Mpix: 8 slika/s. senzor temperature. • najveća brzina snimanja za MxPEG: VGA 30 slika/s. • temperatura radnog okruženja: od -30°C do +60°C. • S/FTP prespojni kabel duljine 50cm. • objektiv 360° sa polikarbonatnom zaštitom. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA 23.2af) ili preko odgovarajućeg adaptera 12-42V. • napajanje: PoE (IEEE 802. isporuka i montaža 3Mpix kamere za vanjsku upotrebu kao tip Q24. . okret. panoramski. • podržane video kompresije: M-JPEG. • sigurnost: korištenje protokola HTTPS/SSL. • unutarnja memorija: MicroSD utor za kartice do 32 GB. Dobava. MxBus. TV-PAL: 30 slika/s. 1Mpix: 30 slika/s. zum do 8x. 3Mpix: 4 slika/s.05 lux (t=1/1 s) • najveća rezolucija snimke: 2048 x 1536 pixel (3Mpix). 24. filter IP adresa. detekcija pokreta. 3Mpix: 20 slika/s. H. IP extension board. Dobava. 1 10 kn kn 40 . upozorenje preko e-maila. snimanje zvuka sa mjesta kamere. vertikalni kut gledanja: 160°. • audio: integrirani mikrofon i zvuĉnik.263 • najveća brzina snimanja za M-JPEG: VGA 25 slika/s. • format snimke: odabirom od 160 x 120 do 2048 x 1536. • objektiv: horizontalni kut gledanja: 180°.HEP-ODS d. TSW za Ericsson MD 110 MX-ONE telefonsku centralu jednakovrijedan MD IP extension RTU 1 port (dodatne licence za IP linije) Tehnološki video-nadzor 25. • osjetljivost: 1 lux (t=1/60 s). • sitni dijelovi za montažu. 0.o. • virtualni PTZ: digitalni nagib. JPG. ili jednakovrijedan. detekcija otvaranja kućišta. 11 kn ili kom. 1 kn kom. • aktivacija alarma: detekcija pokreta.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. • pregled snimke: PTZ. kljuĉ. korekcija izobliĉenja slike.o. • potrošnja: 3W. duplo-panoramski. • stupanj zaštite: IP65.

512MB DDR3. • Broj memorijskih utora 4. • Napajanje: 475 W.o. • Serijski prikljuĉak: 1.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.048MB. 7. • D-sub prikljuĉak: 1. isporuka i montaža korisniĉkog raĉunala sustava video-nadzora. • OS: MS Windows XP Professional. • Broj memorijskih utora: 12. Dobava. 1333 MHz.200 o/min. • VGA: 32MB integrirana grafika (1600 x 1200 @ 16bit). · LCD 21" monitor Dobava. 27. isporuka i montaža LCD 26" monitora.00GHz L2 Cache 6 MB. • Mreža kartica: 10/100/1000BaseT. slijedećih minimalno traženih ili jednakvrijednih tehniĉkih karakteristika: • Procesor: Intel Core 2 Duo E8400 3.0 prikljuĉak: 9.200 o/min. . • Mreža kartica: 1x 10/100/1000BaseT. 7. kao tip xw4600. • Kućište: Rack 2U. • USB 2. kom. • Tvrdi disk: SATA 500GB. proizvoĊaĉa "Hewlett-Packard". • Optiĉka jedinica DVD±RW DL.0 prikljuĉak: 5. • Integrirana zvuĉna kartica. kom. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. · OS: MS Windows 2008 Server Standard. • Audio In/Out: 1. • RJ45 prikljuĉak: 1.HEP-ODS d. Cache: 4 MB.00 GHzL2. • USB 2. DDRIII.o. • RAdna memorija: 2x 2. • RAID: Smart Array P410/512MB BBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0). • Paralelni prikljuĉak: 1. • RJ45 prikljuĉak: 2. • Optiĉka jedinica: DVD±RW DL. DDR2.800 MHz. • Grafiĉka kartica: GF9600GT. • Napajanje: 1x 460W. • Tvrdi disk: SATA 4 x 300 GB. • Chipset (N) Intel X38 Express. 1 - kn 41 . 1 kn 28. • Serijski prikljuĉak: 1. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA • CPU: Intel Xeon Quad Core E5504 2. • Radna memorija: 2x 2024MB.

isporuka i montaža konektora za stranu antene: BNC konektor za kabel RG213/U Ispitivanje. isporuka i montaža prespojnog panela PP-02 sa 24xRJ45 STP cat. 41. Dobava. Programiranje. 42. Dobava. Dobava. • montaža u 19'' vodilice. kompl. isporuka i montaža STP cat 6. kom. 1 2 1 13 1 290 2 1 - kn kn kn kn kn kn kn kn RADIJSKA MREŢA 38. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5.7. Dobava. Dobava. Dobava. Dobava. prespojnog kabela duljine 5m. visine 1U. isporuka i montaža antene za GM380 Sirtel SY163 H ili jednakovrijedan Dobava. proizvoĊaĉa Motorola (komplet sa stolnim mikrofonom i stolnim nosaĉem) ili jednakovrijedan Napajanje za radio-stanicu iz toĉke 5.5/2. 31. kompl. kom. isporuka i montaža 19" ladice. - kn kn kn kn kn kn kn 42 . 1 1 1 25 1 1 1 1 kn 39. isporuka i polaganje kabela napajanja tip NyCy 3x2. isporuka i montaža modema za daljinsko upravljanje ZyXEL U-336. m kompl. (jedan ureĊaj potrebno je montirati u DC DP Elektroprimorje Rijeka). kabela. 49. 2 m. IshoĊenje radijske dozvole. isporuka i montaža mrežnog preklopnika MP-02. Dobava. • snaga PoE napajanja: po prikljuĉnici do 15. proizvoĊaĉa "Cisco" slijedećih minimalno traženih ili jednakovrijednih karatkeristika: • 24 x 10/100BaseT PoE prikljuĉnica. kom.1 230VAC/12VDC Dobava. 48. isporuka i montaža koaksijalnog antenskog kabela. • 2 x "dual-purpose" prikljuĉnice (10/100/1000 ili SFP). kom.HEP-ODS d. 47. kompl. • visina 1U. izrada uputa za rukovanje na hrvatskom jeziku i obuka osoblja.o. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA 29. isporuka i montaža 19" ladice. prespojnog kabela duljine 2m.5mm². Dobava. kom. 37. visine 2U. 32. ukupno do 370W. isporuka i montaža nepokretne radijske postaje kao tip GM 380. isporuka i montaža telekomunikacijskog bakrenog kabela Elka TK59 5x4x0. BAKRENI TK KABELI 46. 44.6 mm. isporuka i polaganje STP cat 6.6 prikljuĉka. 34. Dobava. podešavanje. isporuka i montaža 19" vodilice kabela. 45. visine 2U. kom. m m 75 2 1 5 2 kn kn kn kn kn kompl. isporuka i polaganje NF kabela JY(ST)Y 2x2x0.o.5mm². 1 - kn 30. Dobava. isporuka i polaganje kabela napajanja tip PP-Y 3x1. Dobava. • radni napon 230VAC.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. podešavanje i ukljuĉenje opreme u radijsku mrežu. kom. Dobava. 35. 36. 40. m kom. isporuka i montaža konektora za stranu radiostanice: N-konektor Dobava.8 mm (za polaganje unutar zgrade). m m kompl. kompl. isporuka i montaža STP cat 6. kao tip WS-C2960-24PC-L. 50. Tehniĉki prijam. tip RG213/U. 33. ispitivanje sustava video nadzora i njegovo puštanje u probni rad. Dobava.4W. . 43. kom. Dobava.

ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.o. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.HEP-ODS d. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA Napomena: Sva oprema mora biti isporuĉena sa kompletnom dokumentacijom ureĊaja i priruĉnicima za svu isporuĉenu opremu na hrvatskom jeziku. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.o. . UKUPNO . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5.kn 43 .

Dobava. 3 releja. 230VAC. za tarife.6 Hz .5” . frekv: 216. Izmjenjivaĉ 220VDC/230VAC 600W Kao tip: DXN 220-1.miš logitech pilot wheel mouse ps2/usb + produžni kabel .disketna jedinica 1.INTEL 865perl procesorska ploĉa . 3.o.44 mb.HEP-ODS d.VGA ATI Radeon 9200se. 6.1) .2 mrežna Ethernet prikljuĉka . 19” . za JR. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE 1.zvuĉnici. 230VAC.4 USB prikljuĉka . . nap.MTU prijemnik tipa ABB LCR500 ili jednakovrijedan. nap. frekv: 216. kom.za na stol . xy layout + produžni kabel .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. kpl 1 - kn 5. i s ugraĊenim ventilatorima za prisilnu ventilaciju Kao tip: "RITTAL" ili jednakovrijedan U ormar se ugraĊuje slijedeća oprema: 2. kom.2 GB RAM PC400 DDRAM . ugradnja u LCR500 ili jednakovrijedan kpl. kom. 4 releja.4 serijska porta RS232 . 1 - kn kom.osnovna ploĉa za industrijski PC . 1 - kn 4. 1 1 2 - kn kn kn 44 . 7. doprema i montaža ormara 2200x800x800 mm sa zakretnim okvirom za montažu opreme dubine do 480 mm sa zakretnim okvirom.o.procesor INTEL Core 2 2.tastatura cherry g-83.MTAO mjerni pretvornik za MTU napon. OPREMA STANIĈNOG RAĈUNALA Industrijsko raĉunalo u konfiguraciji: .128MB DDR . 1 - kn kom.kućište za ind. 24VDC.8 GHz. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 6. PC. 2xsata 155 (sata raid 0.6 Hz .5 "EL-UR" ili jednakovrijedan GPS ureĊaj s antenom i priborom Kao tip: 161 AHS "MEINBERG" ili jednakovrijedan Oprema u ormaru : .hard disk 160 GB 7200rpm dual .monitor 24" TFT .MTU prijemnik tipa ABB LCR500 ili jednakovrijedan. stolni .DVD ROM R/W Kao tip: AVA 14 "KONĈAR" ili jednakovrijedan 3.

. RS485 prema ANA-6. Ostala oprema ormara .komunikacija sa sustavom sekundarne opreme po LON.prikaz stanja aparata.dinamiĉki prikaz naponskog stanja .ventilatori . 10. za nošenje opreme .HEP-ODS d. 1 - kn 13.isporuĉiti dvije police za ugradnju na zakretna vrata.IEL KON10 tip N 17-01-412 ili jednakovrijedan (220 VDC.arhiviranje . OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE 8. kom. staklena vrata s bravom . .krononološka registracija dogaĊaja .stezaljke WTL 6/3 STD .cijevi izmeĊu okvira i stezaljki . 2 1 1 kn kn kn kpl.prikaz jednopolne sheme postrojenja . p.upravljanje aparatima .pomoćni releji ISKRA .zakretni okvir.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.o. 45 . zaštite i statusa signala u postrojenju .stezaljke WDU-4 .IEL ANA6 ili jednakovrijedan.svjetiljka PS4107 .svi kabeli za unutarnje ožiĉenje ormara Kao tip: "RITTAL" ili jednakovrijedan .) 11.AC/DC adapter 230VAC/24VDC za MTAO . 1 - kn PROGRAMSKA OPREMA Operacijski programski sustav tip: Windows XPpro "MICROSOFT" ili jednakovrijedan licenciran za krajnjeg korisnika Programski sustav u konfiguraciji za staniĉna raĉunala s funkcijama: .grijaĉ SK3116 . ide preko KON10 na STAR10 kom. napona i snaga iz postrojenja . kom. 9. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 6. Modbus RTU).o.utiĉnica PC 2P+E . kpl. senzor vlage i temperature kom 1 tip M 15-02-30031 (220VDC.liste dogaĊaja i alarma . po Modbus (IEL) i IEC61850 12.prikaz mjerenja struja.podne ploĉe sa uvodnicama .termostat SK3110 .o.f.

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

6. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE
- komunikacija s DC po IEC 60870-5-104 protokolu - filtriranje informacija - formiranje grupnih signala - generiranje pseudo signala - raspodjela nadležnosti - podrška za udaljenu komunikaciju sa sustavom zaštite kroz SC tip: MicroSCADA Pro "ABB" ili jednakovrijedan, licencirana na krajnjeg korisnika (Napomena: programski sustav je kompatibilan sa ugraĊenim terminalima polja REF 54x u 20 kV poljima) KOMUNIKACIJSKA OPREMA 14. Y1 Dobava, doprema i montaža nazidnog ormara izraĊen iz ĉeliĉnog lima debljine 1.5 mm, za unutarnju montažu, Ormar je opremljen aparatnim ploĉama, montažnim okvirima i nosaĉima za smještaj opreme unutar ormara. Stupanj mehaniĉke zaštite ormara IP54 prema EN 60259/10.91. Boja RAL 7032.Ormar je s donje strane zatvoren demontažnim ploĉama s uvodnicama za kabele pomoćnog napajanja i komunikacije. Dimenzije ormara su : visina 600 mm, širina 600 mm i dubina 210 (185+30) mm. Kao tipa "RITTAL" ili jednakovrijedan Ormar je opremljen slijedećom opremom: 15. Komunikacijske jedinice za komunikaciju sa sustavom već ugraĊene numeriĉke zaštite REF 54x tip: PCLTA 20 "ABB" ili jednakovrijedan Spojka-zvijezda jedinica za povezivanje već ugraĊenih terminala polja REF 54x na SC tip: RER 111 "ABB"ili jednakovrijedan 17. Izlazna kartica za optiĉke izlaze već ugraĊenih terminala polja REF 54x tip: SFIBER BB "ABB"ili jednakovrijedan Star coupler 5 optiĉkih petlji RS232 izlaz za vezu prema već ugraĊenoj signalno mjernoj opremi MT-10, IEL tip: STAR 10 "IEL" ili jednakovrijedan kom. 2 kn kpl 1 kn

kpl

1

-

kn

kom.

2

-

kn

16.

kom.

14

-

kn

18.

kom.

1

-

kn

46

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

6. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE
19. 20. RS232/FO pretvaraĉ za vezu prema staniĉnom raĉunalu HEP OPS tip: kao TCF-142-M MOXA ili jednakovrijedan - ispravljaĉ 230VAC/24VDC -jedan ureĊaj se ugraĊuje u ormarić komunikacija +Y1 RS232/IP pretvaraĉ za vez prema sustavu zaštite tip: kao Nport 5110 MOXA ili jednakovrijedan OSTALA OPREMA 22. 23. Stakleni i plastiĉni optiĉki kabeli sa završecima (spojnim priborom) IP telefon s AC/DC adapterom tip: kao Ericsson Dialog 4420 IP Basic ili jednakovrijedan Star coupler 5 optiĉkih petlji optiĉki izlaz za vezu preme signalno mjernoj opremi tip: STAR 10 "IEL" ili jednakovrijedan Komunikacijski adapter SPA / / RS485/RS232 tip: SPA-ZC 22 "ABB" ili jednakovrijedan Ethernet switch industrijske izvedbe 12xFO i 4x ETHERNET izlaza, za spoj na mrežu IEC 61850 tip: RSG2100T "RUGGED.COM ili jednakovrijedan Komunikacijski adapter za već ugraĊene ABB REx releje, za ethernet i IEC61850 tip: SPA-ZC 400 "ABB" ili jednakovrijedan DOKUMENTACIJA 28. Izvedbeni projekt lokalnog i daljinskog voĊenja SDV-a OBUKA 29. 30. 31. Obuka operatera za rad na SDV-u (na objektu) - za 4 ĉovjeka Obuka sistem-inženjera za rad na SDV-u (na objektu) - za 4 ĉovjeka Obuka za komunikacijski protokol IEC61850 na razini specijaliste za zaštitu i specijalistu za SDV, specifiĉno za ABB-ove proizvode IED REx i Microscada Pro (kod sistemintegratora) - za 6 ljudi kpl kpl kpl 1 1 1 kn kn kn kpl 1 kn kpl 1 kn

kom. kom.

2 2

-

kn kn

21.

kom.

3

-

kn

kpl

4

-

kn

24.

kom.

1

-

kn

25.

kom. kom.

1 1

-

kn kn

26.

27.

kom.

1

-

kn

47

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

6. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE
MONTAŢNI I SPECIJALISTIĈKI RADOVI 32. 33. 34. 35. Montaža opreme SDV-a prema stavkama troškovnika za SDV Povezivanje opreme na opremu napajanja i uzemljenje. Sveukupno ožiĉenje komunikacije RS232 i optiĉkih kabela prema terminalima polja Specijalistiĉki radovi na sekundarnoj opremi -konfigururanje ureĊaja zaštite prema zahtjevima upravljaĉkog sustava -parametriranje ureĊaja zaštite -sekundarno ispitivanje sustava zaštite Specijalistiĉki radovi na staniĉnom raĉunalu i DC-u -generiranje programskog sustava -upis baze podataka i ekranskih prikaza u SC -upis baze podataka i ekranskih prikaza u SCADA sustav DC-a Specijalistiĉki radovi na ispitivanju i puštanju u pogon SDV-a -ispitivanje ožiĉenja -uspostavljanje i ispitivanje lokalne komunikacije -uspostavljanje komunikacije TS -DC -ispitivanje funkcija staniĉnog raĉunala -lokalno ispitivanje sustava -funkcionalno ispitivanje sustava u DC-u komplet komplet komplet komplet 1 1 1 1 kn kn kn kn

36.

komplet

1

-

kn

37.

komplet

1

-

kn

OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTROPRIMORIJE
"ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer, a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

UKUPNO

- kn

48

5 mm.o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. Metalna kolica za ispitnu opremu i dokumentaciju . montaža na profil tipa HEB140 s kolicima za lanĉanu dizalicu upravljivu lancem.kn 49 . doprema i montaža ruĉne lanĉane dizalice za transport opreme na kat TS 110/10(20) kV postrojenja kroz montažni otvor u prostoriji istosmjernih razvoda . Dimenzije : 126x147x444 mm. minimalna visina : 444 . . Uobiĉajena visina dizanja: 9 m .kn . 5. 9. 4. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 7. Dimenzije : 311x240x267x132. Dobava.o. Kolica za lanĉanu dizalicu : Kapacitet: 2t.kn kom 2 .kn . ruĉna "kolotura" Kapacitet: 2 t . komplet 1 . 6.kn . 3. Napomena: Profil se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta.HEP-ODS d. Ispitivanje dizalice te isporuka sve popratne dokumentacije sa uputama za rad.kn kpl. cca 80x60x75 (šxdxv)cm Montaţni radovi 8." ili jednakovrijedan Rezervni zaštitni relej i pripadajuća komunikacijska oprema (mora biti kompatibilna sa već ugraĊenom opremom) 2.kn . REF543KM127AAAA "ABB" ili jednakovrijedan RER111C-AC "ABB" ili jednakovrijedan SFIBER – C – BB "ABB" ili jednakovrijedan RER103-BB "ABB" ili jednakovrijedan RER123-BB "ABB" ili jednakovrijedan Oprema za odrţavanje TS 7. 1 komplet 1 - kn kom kom kom kom kom 1 1 1 2 2 . Kao proizvoĊaĉa "REMEX d. Montaža željeznog nosivog profila tipa HEB140 za ruĉnu dizalicu na pripremljeno mjesto u prostoriji DC razvoda. OSTALA OPREMA 10(20) kV POSTROJENJA Ruĉna dizalica za ugradnju u prostoriju DC razvoda 1. Dizalica lanĉana.kn .o. Dimenzija lanca : 6 mm.o.

UKUPNO .kn 50 . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.o. .HEP-ODS d. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 7. OSTALA OPREMA 10(20) kV POSTROJENJA OSTALA OPREMA 10(20) kV POSTROJENJA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.

UKUPNO - kn 51 . Dobava i montaža križne spojnice za spoj dvije Fe/Zn trake 25x4 mm.) 3.. izradu gromobranskih hvataljki. dimenzije spojnice 58x58 mm. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 8. dužine cca 300 mm za povezivanje na gromobransku instalaciju svih metalnih masa klimatizacijskih i ventilacijskih ureĊaja na krovu (vanjske jedinice klima ureĊaja. kom 8 - kn 6. . GROMOBRANSKA INSTALACIJA 1.HEP-ODS d. Dobava i montaža loveće gromobranske palice uz ureĊaje ventilacije i klimatizacije na krovu zgrade trafo komora s potporama i betonskim postoljem ukupne dužine 3m Kao tip: SON 33 A .. Dobava potrebnog materijala i povezivanje ventilacijskih i klimatizacijskih ureĊaja na krovu na sustav gromobranske instalacije komplet 1 - kn GROMOBRANSKA INSTALACIJA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.o. Obujmica za loveću palicu Kao tip : OC "ZEP" ili jednakovrijedan komplet 1 kn kom 50 - kn 2. 300203 "HERMI" ili jednakovrijedan Dobava i postavljenje pocinĉane trake Fe/Zn 25x4 mm. 936 Kao tip: UK "ZEP" ili jednakovrijedan Dobava i montaža vodiĉa P/F-Y presjeka 25 mm2 sa pripadnim stopicama. Traka se koristi za izradu odvoda od lovećih palica do izvedene gromobranske mreže na krovu.br. izvedena prema normi HRN NB4. . kat. m 100 - kn 5. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.o. kom 8 - kn 4. cjevovodi.

broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. Fleksibilni Cu vodiĉ s PVC izolacijom.5 mm) Tip: KSB -95/10 " METAL PRODUKT ili jednakovrijedan. 4. Fleksibilni Cu vodiĉ s PVC izolacijom. Kabelske stopice za uzemljenje ( 10. Napomena : Toĉan tip stezaljke ovisi o tipu isporuĉene rešetke.o. br.5 mm) Tip: KSB -16/6 " METAL PRODUKT ili jednakovrijedan. UZEMLJENJE MATERIJAL ZA UZEMLJENJE TS 110/10(20) kV TURNIĆ 1. 95 mm2. Kabelske stopice za uzemljenje ( 10. kom 50 - kn 11. 77. žutozelene boje Tip: P/FJT 95 mm2 (300 mm) Nosaĉ trake Cu 40x5 mm od pocinĉanog željeza. m m m kom 2300 500 900 400 - kn kn kn kn 5. kom 50 - kn 9.02. Kabelske stopice za uzemljenje ( 10. kom 200 - kn 52 . Meko vuĉena bakrena traka 40x5 mm Meko vuĉeno bakreno uže 19x2.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 19. 2.br.o. kom 2000 - kn 7. kom 520 - kn 8. . promjera 12. kom 50 - kn 12.5.5 mm Pocinĉana željezna traka 40x5 mm Stezaljka za uzemljenje Tip: KSB -95/12 " METAL PRODUKT " ili jednakovrijedan. kom 70 - kn 10.HEP-ODS d. kom 416 - kn 6.30 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. 3.5 mm) Tip: KSB -25/10 " METAL PRODUKT ili jednakovrijedan.07 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. žutozelene boje Tip: P/FJT 6 mm2 (300 mm) Odcjepna stezaljka za ĉeliĉnu užad Tip: 77.01. s navojem i plastiĉnim tiplom Kat.95. Odvojna bakrena kompresijska stezaljka "H" oblika za spoj dva bakrena užeta 95 mm2 Kat.50 DALEKOVOD ili jednakovrijedan.

kom 150 - kn 18. kom 450 - kn 20. kom 50 - kn 16.03 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2.5 mm. s jednom rupom promjera 13. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. KSB-95/10 METAL PRODUKT ili jednakovrijedan.br. kom 50 - kn 15. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. kom 30 kn 14. 43. br. br. Križna spojnica za spoj FeZn trake 40x4 mm i Cu trake 40x5 mm. Bronĉana pokositrena ploĉica 90x90x3 mm kom 130 - kn 53 . odnosno 2x 120 mm2. Križna spojnica za spoj FeZn trake 40x5 mm i Cu trake 40x5 mm. 300 021 269 PFISTERER ili jednakovrijedan. materijal bakar prema DIN 1705 Kat. br. prema HRN 930/III 90x90 kom 40 - kn 22. s jednom rupom promjera 13. br. . prema HRN 936/III 90x90 kom 180 - kn 21. 300 020 020 PFISTERER ili jednakovrijedan.5 mm Kat.o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.5 mm Kat.5 mm Kat. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9.o. kom 50 - kn 17. s rupom promjera 11 mm (uzemljenje kabelskih polica) Kat. UZEMLJENJE 13.HEP-ODS d. s jednom rupom promjera 13. 300 158 158 PFISTERER ili jednakovrijedan. br. 300 021 268 PFISTERER ili jednakovrijedan.5 mm na razmaku 50-60 mm Kat.09. na razmaku 50-60 mm Kat. br. kom 480 - kn 19. sa dvije rupe promjera 13. Stezaljka za spoj dvije bakrene trake 40x5 mm. Kompresijska bakrena kabelska stopica za dvostruki Cu vodiĉ 2x95 mm2. s dvije rupe promjera 13. 304 757 757 PFISTERER ili jednakovrijedan.

odcjepna stezaljka za ĉeliĉnu užeta. za spoj Cu i FeZn trake Šesterokutni vijak DIN 933. Tip: PTZ . Cu 35 mm2. . s navojem i plastiĉnim tiplom.P/FJK kabel. METALPRODUKT ili jednakovrijedan.c) 27. Fleksibilni spoj.S ZEP ili jednakovrijedan. Fleksibilni spoj. 6 mm2.a) 27. komplet sa stopicama za vijak M12 (rupa promjera 13 mm). Pocinĉana perna stezaljka promjera 13 mm kom 45 - kn 26. kat.e) 28.01. Uzemljenje mreže za nošenje vatrootpornih jastuĉića kod 110 kV KB vodova iz GIS-a sadrži sljedeću opremu za jedno polje ( ukupno ĉetiri polja): . komplet sa stopicama za vijak M12 (rupa promjera 13 mm). METALPRODUKT ili jednakovrijedan. kom 100 - kn 27.o.HEP-ODS d. duljine 400 mm komplet s plosnatim prikljuĉcima za dva vijka M12 za spoj ĉeliĉnog profila za nošenje GIS polja i Cu trake 40x5 (prsten oko GIS polja) te za spoj nosaĉa 110 kV kabela ispod GIS prostorije Nosaĉ trake od pocinĉanog željeza. kom 190 - kn 24. Pocinĉana željezna šesterokutna matica M12 Pocinĉana ravna stezaljka promjera 13 mm. komplet 250 - kn 54 .07 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. BN 310 FURSE ili jednakovrijedan kom 35 - kn 25. br. br. 77.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. BN 510 FURSE ili jednakovrijedan. duljine 300 mm Ni podložna ploĉica dimenzija 40x40 mm. A2 (priĉvršćenje stezaljke za uzemljenje bazne ploĉe prekidaĉa GIS-a) Podložna ploĉica f13/30 mm za šesterokutni vijak DIN 7349. duljine 400 mm Kat. . Cu pletenica. 27.U vijak 5 mm komplet s podloškama i maticama . Cu 95 mm2. . kom kom 28 28 - kn kn 30. . 40x5 mm. UZEMLJENJE 23. br. duljine 300 mm Kat.b) 27. kom kom kom kom kom kom 4 4 4 4 4 4 - kn kn kn kn kn kn 29.kabelska stopica KSB 16/6. A2 Pocinĉani željezni vijak sa šesterokutnom glavom M12x35. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9.o. 31.kabelska stopica KSB 25/10.d) 27.

br. 366 610 095 .dužine 6500 mm. kat.o. Kat.uvodnicama AU 13. teleskopskog tipa: -poliesterska izolacijska motka ojaĉana staklenim vlaknima.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 364 169 175 PFISTERER ili jednakovrijedan. kat. za maksimalni presjek Cu vodiĉa 95 mm2. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. UZEMLJENJE 32. br. Jednopolna naprava za privremeno uzemljenje koja sadrži: Faznu prikljuĉnu stezaljku kat. kom 6 - kn 55 .br. 360. tj.005 PFISTERER ili jednakovrijedan. -izolacijski dio motke dužine l1 = 500 mm. 366 610 095 .br. Spoj Cu užadi 95 mm 2 na Cu sabirnicu : .profili za montažu ormarića NPC 80 Tip: AE 1034. . Ostali sitni montažni materijal Oprema za privremeno uzemljenje 34. Fiksna kuglasta stezaljka za uzemljenje Φ20 mm. 460 364 023 PFISTERER ili jednakovrijedan. ne može se olabaviti ukoliko bi se mogao demontirati.5 kA/0. 0. -maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 26. -svi spojevi su od sintetiĉkih materijala. br. Kat. .o. 360 414 001 PFISTERER ili jednakovrijedan. Fiksna hvataljka za fazni prikljuĉak.5 mm. Izolacijska motka za uzemljenje.dužine 7500 mm. s navojem M12x38 Kat. 36. br. -transportna dužina 2540 mm. Ormarić za uzemljenje kompenzacijskog užeta sa : .HEP-ODS d.sabirnicom za uzemljenje Cu 60x10 mm .br. 1s. -dužina motke lG = 4415 mm. maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 30 kA.potporni izolatori tipa 2 SBeb 1.5 /60 . br. . 366 610 095 Uzemljivaĉku stezaljku kat. kat. 300 021 269 PFISTERER ili jednakovrijedan.600 RITTAL ili jednakovrijedan. komplet kom kom kom kom komplet 6 2 2 2 2 1 - kn kn kom komplet kom kom kom kom kom 3 2 3 1 1 1 3 - kn kn 35. kom 6 - kn 37. 363 245 006 Cu uže 95 mm2 slijedećih dužina za jedan komplet: .5/11 Si.5 s. tip :MMM 16 "TEP" ili jednakovrijedan.br. promjer Al vodiĉa 22.dužine 8500 mm.kabelska stopica za uzemljenje kat. maksimalna struja kratkog spoja 26 kA. -gornji prikljuĉni dio motke je fiksnog tipa.382.5 s. 33.

Izolacijska motka za uzemljenje. 40. Komplet opreme za privremeno uzemljenje do 500 V Kao kat. -maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 26. maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 30 kA.HEP-ODS d.5 kA/0. br. teleskopskog tipa: -poliesterska izolacijska motka ojaĉana staklenim vlaknima. br. Traka za obilježavanje mjesta uzemljenja. br.5 kA/0. -svi spojevi su od sintetiĉkih materijala. MeĊukomad dimenzija 100x100x10 (od Cu profila 100x10mm) Fiksna kuglasta stezaljka za uzemljenje Φ20 mm. 43. maksimalna struja kratkog spoja 26 kA. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. -dužina motke lG = 2030 mm. . UZEMLJENJE Oprema za kratko spajanje i uzemljenje u 10(20) kV postrojenju sadrži: 38. maksimalna struja kratkog spoja 26. 360 354 354 PFISTERER ili jednakovrijedan.MATERIJAL RADOVI NA UZEMLJENJU TS 110/10(20) kV TURNIĆ UKUPNO - kn 56 . 366 620 095 Uzemljivaĉku stezaljku kat. kom kom kom kom kom kom kom 4 2 3 2 1 1 1 kn kn kom kom kom 6 6 2 - kn kn kn 41.5 s. 39. -izolacijski dio motke dužine l1 = 500 mm. br.o. 42. ne može se olabaviti ukoliko bi se mogao demontirati. PFISTERER ili jednakovrijedan. 364 866 001. 360 414 001 PFISTERER ili jednakovrijedan. 364 169 170 PFISTERER ili jednakovrijedan. sadrži: Faznu prikljuĉnu stezaljku kat.o. kom komplet 1 1 - kn kn 44. br. UZEMLJENJE . tj.5 s. Tropolna naprava za privremeno uzemljenje. za maksimalni presjek Cu vodiĉa 95 mm2. br. -transportna dužina 1150 mm. Kat. 363 245 006 Cu uže 95 mm2 slijedećih dužina za jedan komplet: dužina kratkospajaĉa 800 mm dužina kratkospajaĉa 600 mm dužina kratkospajaĉa 4000 mm Kat.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 1s. Kat. -gornji prikljuĉni dio motke je fiksnog tipa. Fiksna hvataljka za fazni prikljuĉak na 2x Cu profil 100x10 mm.

120 mm2. Montaža kabelskih stopica na bakreno uže: . . komplet komplet komplet komplet 1 1 1 1 - kn kn kn kn 58.o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. montaža plastiĉnog tipla te montaža nosaĉa užeta Razmjeravanje. UZEMLJENJE 45. 49. 55. 50. . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. 52.na nosaĉe ili po kabelskoj polici. montaža plastiĉnih tipla te rezanje plastiĉne cijevi i montaža dvije obujmice za cijev. 51. m komplet komplet komplet komplet komplet 500 1 1 1 1 1 - kn kn kn kn kn kn 47.HEP-ODS d. 48. Montaža kabelskih stopica na bakreno uže 2x95 mm2. s mjerenjem i rezanjem užeta na odgovarajuće duljine Izrada kompresijskih spojeva 95/95 mm2 Izrada vijĉanog spoja stopice na pocinĉanu traku vijkom M12x35 mm te zalijevanje spoja bitumenom. Izrada vijĉanih spojeva stopice na opremu ili konstrukciju. .u cijevi. Bušenje betona. Polaganje meko vuĉenog bakrena traka 40x5 mm na nosaĉe po zidovima i stropu zgrade postrojenja Polaganje meko vuĉenog bakrenog užeta 95 mm2. komplet 1 - kn 53.po podu. komplet 1 - kn 54. komplet 1 - kn 57 .95 mm2. 56. Izrada vijĉanih spojeva stopice na opremu ili konstrukciju ili trake na opremu i konstrukciju Bušenje betona. . . Mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivaĉa neposredno nakon polaganja uzemljivaĉa u postrojenju. rezanje i polaganje užeta 95 ili 120 mm2. Montaža stezaljki na konstrukciju.o. Ispitivanja i mjerenja 59. montaža plastiĉnog tipla te montaža nosaĉa trake Montaža križne stopice Bušenje betona. 57. komplet 1 kn m 2300 kn 46.

ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.o. komplet 1 - kn 62.o.Ukoliko su vrijednosti napona koraka i dodira prevelike pristupa se doradi u sustavu uzemljenja i provedbi dodatnih mjera kako bi se navedene vrijednosti dovele u zakonom predviĊene granice. komplet komplet 1 1 - kn kn 63. UZEMLJENJE 60. Mjerenje impedancije uzemljenja za puno pogonsko stanje (u ljetnom i zimskom periodu). UZEMLJENJE . komplet 1 kn 61.MATERIJAL I RADOVI "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. Mjerenje napona dodira i koraka u i izvan zgrade postrojenja za minimalno pogonsko stanje (u ljetnom i zimskom periodu). a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. UKUPNO UKUPNO - kn kn 58 .HEP-ODS d.RADOVI UZEMLJENJE . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. Mjerenje impedancije uzemljenja za minimalno pogonsko stanje (u ljetnim i zimskom periodu). . SreĊivanje rezultata mjerenja i prilaganje elaboratu Zaštita na radu.

3~50Hz 400V. Unutarnji promjer prigušivaĉa iznosi Ø450mm. tip: B1D-45JM ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu PB) Dobava i ugradba lima za usmjeravanje odsisnog zraka iz sjevernog kabelskog tunela izraĊenog iz pocinĉanog ĉeliĉnog lima debljine 0.o. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. HLAĐENJE I GRIJANJE VENTILACIJA 1. tip: 45JM/20/2/6/34 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu OV2) Dobava i ugradba prigušivaĉa buke za montažu ispred i iza ventilatora promjera Ø600mm i duljine 450mm. VENTILACIJA. slijedećih tehniĉkih karakteristika: Koliĉina odsisanog zraka: V = 16200 m3/h N = 3.elektromotor N = 3. Dobava i ugradba dvobrzinskog krovnog ventilatora za odsisnu ventilaciju trafokomore 1 i 2 (V1) izraĊenog iz plastikom prevuĉenog galvaniziranog ĉeliĉnog lima i iznutra izoliranog kamenom vunom i perforiranim limom.21A Istart=64 A Proizvod: FLAKTWOODS.6A Eksterni pad tlaka: Dp = 200 Pa proizvod:Fläkt-Woods.8mm.8 kW. 380-420V.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. u kompletu s ovjesnim priborom za vertikalnu montažu. 4.o. kom m2 6 5 - kn kn 3.HEP-ODS d. s zaštitnom rešetkom na obe strane ventilatora. tip: STEF-7-612-1-1-5 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu OV1_) komplet 3 - kn 2. I=7. zajedno sa: okvirom za montažu na svjetlarnik STEZ-03-7. .7/0. komplet 8 - kn 59 .statiĉki tlak Δp = 100 Pa . 8. Dobava i montaža aksijalnog ventilatora za ventilaciju sjevernog kabelskog tunela (OV2). Proizvod: FLAKTWOODS. antivibracijskim podloškama i termiĉkom zaštitom motora sljedećih tehniĉkih karakteristika: V = 12 500 m3/h . a prigušenje prema podacima u teh proraĉunu.5 kW.

dp=40 Pa. .HEP-ODS d. prema DIN 24157 u kompletu s ovjesnim priborom za montažu Dobava i ugradba mineralne vune debljine d=50mm obložena Al folijom za izolaciju buke. u kompletu s ovjesnim priborom za montažu na predviĊen proboj i samopodiznom rešetkom. Dimenzije: 1000x1000. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. Izolacijom se oblažu prigušivaĉi buke i spojni plenumi za spoj na odsisne krovne ventilatore u prostorijama trafokomora 1 i 2. slijedećih tehniĉkih karakteristika: Dimenzije: 203x203 mm Proizvod: NOVOVENT tip: GR ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu ZR) Izrada i ugradba plenuma za spoj prigušivaĉa buke i krovnih odsisnih ventilatora u prostorijama trafokomora 1 i 2. komplet 1 - kn 7. L=1000 mm Proizvod: TROX tip: MSA 200 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu PB) Dobava i montaža aksijalnog ventilatora za montažu na zid za ventilaciju radionice i skladišta (OV).025 kW. VENTILACIJA. m2 75 - kn 60 . tip: BANO 150 + PG-150 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu OV) Dobava i ugradba prestrujne rešetke koja se sastoji od vanjske i unutarnje rešetke u kompletu sa zaštitnom mrežicom te prestrujne cijevi dimenzije 150mm. izraĊenog iz pocinĉanog lima.o. V=16200m3/h. kom 8 - kn 6. Dobava i ugradba prigušivaĉa buke na odsisne krovne ventilatore u prostorijama trafokomora 1 i 2 kompletu s ovjesnim priborom za montažu.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. kom 2 - kn 8.statiĉki tlak Δp = 30 Pa . sljedećih tehniĉkih karakteristika: .dobava ventilatora V = 320 m3/h . 230V Proizvod: NOVOVENT.o. HLAĐENJE I GRIJANJE 5. kg 320 - kn 9.elektromotor N = 0.

s ugraĊenim hermetiĉkim kompresorima (standardni i inverter)._) Dobava i ugradba vanjske jedinice split sustava.9mm Maksimalna duljina razvoda: od 5 do 75 m od ĉega visinski do 30m.slijedećih teh.5m G/H: 49 / 51 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 9. 61 . Dobava i ugradba unutarnje jedinice podstropne izvedbe sa maskom predviĊena za montažu na strop opremljena ventilatorom. 19°C VT Qg1 = 11.6 kW / 380 V . h = 1345mm težina: 106 kg medij: R-410A Zvuĉna snaga: 65 dB(A) Zvuĉni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1. h = 360 mm težina: 26 kg N = 130 W .50 Hz Tv2= -15°C Tp2 = 20°C radno podruĉje: grijanje: od -20° do 15. te svim potrebnim elementima za zaštitu.o. kontrolu i regulaciju ureĊaja (Inverter Control) i funkcionalni rad.9 kW / 380 V .o.52mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 15.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.50 Hz Nivo zvuĉnog tlaka: 41/45 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 9. .50 Hz Tv = 35°C Tp = 27°C ST.50 Hz Tv1= 6°C Tp1 = 20°C Qg2 = 7. kontrolu i regulaciju ureĊaja i temperature. VENTILACIJA. karakteristika: Qh = 10 kW N = 3.HEP-ODS d.9 mm proizvod Daikin tip: FAQ100B ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu UJ 1. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10.220 V . HLAĐENJE I GRIJANJE KLIMATIZACIJA 10. zrakom hlaĊenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu. Rashladni medij R410A.5°C radno podruĉje: hlaĊenje: od -15° do 50°C dimenzije: 900 x 320 mm .15 kW / 380 V . namjenjena za vanjsku montažu zaštićena od vremenskih utjecaja. izmjenjivaĉem topline s direktnom ekspazijom freona.52 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 15.2 kW N1 = 3. dvobrzinskim elektromotorom.15 kW N2 = 3. 19°C VT VZ =1380/1140 m3/h dimenzije: 1570 x 200 mm . slijedećih karakteristika: Qh = 10 kW Tv = 35°C ST Tp = 27°C ST. komplet 4 - kn 11.

: BRC1D517 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu T) 13. .7 mm Stavka ukljuĉuje bežiĉni daljinski upravljaĉ. Dobava i ugradba elektronskog prostornog regulator sa LCD displejom za upravljanje i kontrolu unutarnjih jedinica. s ugraĊenim inverter kompresorom. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. tjedni program sa 5 dnevnih podprograma (ukupno 35). signalizacija zaprljanosti filtera.55 kW / 230 V . trobrzinskim elektromotorom. Kontrola pristupa moguća je u tri nivoa sa mogućnošću ograniĉavanja prisutpa korisnika. režim rada._) 12. Proizvod Daikin. Proizvod Daikin tip._) 14.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. kontrolu i regulaciju ureĊaja i temperature.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 12.HEP-ODS d. pojedinaĉno podešavanje za jedinice u grupi. izmjenjivaĉem topline s direktnom ekspazijom freona.5° do 18°C Dimenzije: 825 x 300 mm .o. te svim potrebnim elementima za zaštitu. Rashladni medij R-410A slijedećih teh. karakteristika: Qh = 5 kW N = 1. set point. brzina ventilatora. Funkcije: on/off. slijedećih karakteristika: Qh = 5 kW Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 5. namjenjena za vanjsku montažu zaštićena od vremenskih utjecaja.50 Hz Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 5.o. tip. VENTILACIJA.8 kW Tv = 7°C Tp = 20°C VZ = grijanje/hlaĊenje: 612 / 654 m3/h dimenzije: 800 x 215 mm . h = 735 mm Težina: 48 kg Medij: R-410A komplet 4 kn kom 2 - kn komplet 6 - kn 62 . HLAĐENJE I GRIJANJE Proizvod Daikin Sky Air. signalizacija greške. h = 295 mm težina: 10 kg Nivo zvuĉnog tlaka:43/44 dBA Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6. tip: RZQ100B7W1B ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu VJ 1.8 kW Tv = 7°C Tp = 20°C Radno podruĉje: hlaĊenje: od -10° do 46°C radno podruĉje: grijanje: od -15. pozicija lamela. kontrolu i regulaciju ureĊaja i funkcionalni rad. Dobava i ugradba vanjske jedinice split sustava. opremljena ventilatorom.: FTXS50G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu UJ 2. Dobava i ugradba unutarnje zidne jedinice sa maskom predviĊena za montažu na zid. zrakom hlaĊenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu.

63 . opremljena ventilatorom.5 kW N = 0.zvuĉni tlak: 48/48 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6. kontrolu i regulaciju ureĊaja i temperature. s ugraĊenim inverter kompresorom. namjenjena za vanjsku montažu zaštićena od vremenskih utjecaja. HLAĐENJE I GRIJANJE Max.50 Hz Tv = 7°C Tp = 20°C radno podruĉje: grijanje: od -15° do 20°C radno podruĉje: hlaĊenje: od -15° do 46°C dimenzije: 765 x 285 mm .7 mm Proizvod Daikin tip: RXS50G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu VJ 2. slijedećih teh. slijedećih karakteristika: Qh = 3. VENTILACIJA. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. karakteristika: Qh = 3.50 Hz Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 4 kW N = 0. Dobava u ugradba unutarnje jedinica zidne izvedbe sa maskom predviĊena za montažu na zid. Rashladni medij R-410A. zvuĉni tlak: 44/48 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6. proizvod Daikin tip: FTXS35G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu UJ 3.96 kW / 230 V . kontrolu i regulaciju ureĊaja i funkcionalni rad._) 15.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. te svim potrebnim elementima za zaštitu._) Dobava i ugradba vanjske jedinice split sustava.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 12.5 kW Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 4 kW Tv = 7°C Tp = 20°C VZ = 462 m3/h dimenzije: 800 x 215 mm . .HEP-ODS d.5 mm Stavka ukljuĉuje bežiĉni daljinski upravljaĉ.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 9.o.87 kW / 230 V .5 mm Proizvod Daikin tip: komplet 6 - kn komplet 5 - kn 16. izmjenjivaĉem topline s direktnom ekspazijom freona. h = 294mm težina: 10 kg Nivo zvuĉnog tlaka: 23 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6. h = 550 mm težina: 34 kg medij: R-410A max. zrakom hlaĊenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu. trobrzinskim elektromotorom.o.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 9.

22 a) 22 b) 23.o. l=813 mm. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. 23 a) 23 b) m m 50 30 - kn kn m m 50 50 - kn kn 64 . l=651 mm tip:TPVD 08 (oznaka na crtežu (R2) Qg=800 W. Dobava i ugradba bakrenog cjevovoda u toplinskoj izolaciji sa parnom branom slijedećih veliĉina i koliĉina: Ø 6. slijedećih dimenzija i koliĉina: NO 20 NO 25 NO32 Puštanje u pogon split sustava ukljuĉivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije. Dobava i ugradba PVC kanalice sa poklopcem za voĊenje i maskiranje razvoda klima jedinica slijedećih dimenzija i koliĉina: PVC 40x60mm PVC 60x80mm Dobava i ugradba perforirane pocinĉane PK kanalice sa poklopcem za voĊenje i maskiranje razvoda klima jedinica slijedećih dimenzija i koliĉina: PK 300 PK 500 AUTOMATSKA REGULACIJA I UPRAVLJANJE komplet 5 kn m m m m 370 330 270 220 - kn kn kn kn 18 a) 18 b) 18 c) 19.5 Ø 12. slijedećih dimenzija i tipova: tip:TPVD 06 (oznaka na crtežu (R1) Qg=600 W.o. VENTILACIJA.4 Ø 9. spojnih plenuma. cjevovoda i opreme oĉišćenog od rĊe i obojenog s 2 premaza temeljne boje. Dobava i ugradba elektriĉnog radijatora sa digitalnim termostatom DT u kompletu sa montažnim i ovjesnim priborom. kg 300 - kn 22. HLAĐENJE I GRIJANJE RXS35G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu VJ 3. . vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva R410A od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje._) 17. tip:TPA 12 (oznaka na crtežu (R3) Qg=1200 W.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. proizvoĊaĉa GLAMOX ili jednakovrijedan.HEP-ODS d.9 Dobava i ugradba cjevovoda za odvod kondezata iz ventilokonvektora izraĊenog iz PPR80 cjevovoda u kompletu sa fazonskim komadima te ovjesnim priborom.7 Ø 15. m m m 30 25 60 - kn kn kn paušal 1 - kn 20. 17 a) 17 b) 17 c) 17 d) 18. l=1065 mm Dobava konzolnog materijala za zavješenje prigušivaĉa buke. 20 a) 20 b) 20 c) kom kom kom 1 1 2 - kn kn kn 21. atesta i garancija.

u zaštiti IP 54. sa svom potrebnom tehniĉkom dokumentacijom. motorne zaštitne sklopke. s ugraĊenom LON komunikacijskom karticom. doprema i ugradba elektrokomandnog ormara RO-V1 opremljen sa svim potrebnim elementima DDC regulacije kao i svim potrebnim elementima energetike (glavna AS sklopka.o.CLIOL823A ili jednakovrijedan Honeywell tip. sklopnici. pomoćni releji i sav drugi potrebni materijal) Ormar se isporuĉuje kompletno ožiĉen i ispitan. Dobava. tip: XL50-UMMI PCLON ili jednakovrijedan Smart I/O LON modul za proširenje osnovnog regulatora Honeywell.XS823 ili jednakovrijedan Honeywell tip. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. tip:HVAC009 ili jednakovrijedan Kompaktni DDC regulator s Lon komunikacijskim protoklom Honeywell. VENTILACIJA. Dobava. grebenaste sklopke.CLIOL824A ili jednakovrijedan Honeywell tip. . tip: XL50-UMMI PCLON ili jednakovrijedan Modul digitalnih ulaznih signala Modul digitalnih izlaznih signala Podnožje za module DI Podnožje za module DO Honeywell tip. osiguraĉi.XS824-25 ili jednakovrijedan kpl 1 - kn kom kom kom kom kom kom 2 1 3 2 3 2 25. tip: XFC3A06001 ili jednakovrijedan kom 1 - kn kom kom kom kom 1 3 1 1 26. HLAĐENJE I GRIJANJE 24. sklopnici. tip:T7460E ili jednakovrijedan Kompaktni DDC regulator s Lon komunikacijskim protoklom Honeywell.HEP-ODS d. Specijalistiĉki radovi na nivou opreme u polju -nadzor nad ugradnjom opreme u polju -ugaĊanje opreme u polju -puštanje u rad -testiranje isporuĉene opreme -podešavanje parametara regulacije sukladno projektantskim i korisniĉkim zahtjevima -izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba -izrada uputstava za rad -obuka osoblja krajnjeg korisnika komplet 1 - kn 65 .o. sa svom potrebnom tehniĉkom dokumentacijom. pomoćni releji i sav drugi potrebni materijal) Ormar se isporuĉuje kompletno ožiĉen i ispitan. doprema i ugradnja elektrokomandnog ormara RO-V2 opremljen sa svim potrebnim elementima DDC regulacije kao i svim potrebnim elementima energetike (glavna AS sklopka.Oprema automatske regulacije za ventilaciju sjevernog kabelskog tunela sastoji se od: Prostorni osjetnik temperature s podešivaĉem Honeywell. Honeywell. grebenaste sklopke. Oprema automatske regulacije za ventilaciju trafokomore 1 i trafokomore 2 sastoji se od: Prostorni osjetnik temperature s podešivaĉem Honeywell. tip:T7460E ili jednakovrijedan Frekventni regulator snage 4 kW. osiguraĉi.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. motorne zaštitne sklopke.

komplet 2 - kn 34. paušal 1 - kn 66 . kabele na strojarsku opremu (na oba kraja). Izrada uputa za održavanje i korištenje opreme. IzvoĊaĉ elektriĉkih radova će položiti sve potrebne kabele predviĊene u gore navedenim shemama. vijci. Fino namještanje i regulacija te mjerenje ostvarenih koliĉina i kontrola funkcije sklopa automatske regulacije. kontrola funkcionalnosti uz prethodne tlaĉne probe.o. obujmice. Izrada i ljepljenje oznaka pojedinih elemenata instalacije koje moraju biti sinhronizirane s oznakama u elektro shemama. te primopredaja certifikata o ispitivanju ureĊaja po ovlaštenim ustanovama. Oznake trebaju biti izraĊene od samoljepljivih papirnih folija otpornih na vodu. rozete. Uz svaku stavku strojarske opreme obvezna je isporuka aplikacijskih elektriĉkih shema spajanja za povezivanje strojarske opreme (ukljuĉene sve potrebne tipove kabela. konzole. tiple.energetskih i upravljaĉkih). paušal 1 - kn 32. dokaza kvalitete i primopredaja radova.HEP-ODS d. paušal 1 - kn 33. Sheme treba predati izvoĊaću elektriĉkih radova. ukljuĉivo i strelica za oznaku vrste i smjera strujanja fluida. itd. ukljuĉivo privremena i okonĉana ĉišćenja prostora izvoĊenja radova s odvozom otpada na gradsku deponiju te povrat preostalog materijala s gradilišta.o. . ISPITIVANJE I OSTALO 28. Izdavanje zapisnika o tlaĉnoj i funkcionalnoj probi ovjereno od ovlaštenog inženjera. Troškovi spajanja strojarske opreme elektriĉnim kabelima. paušal 1 - kn 30. Sitni ugradbeni materijal kao što su držaĉi. Izrada i ugradba shema izvedene instalacije. opšavi. Prosjeĉna veliĉina oznake (60 x 20) mm Troškovi osiguranja i transporta. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. proturne cijevi. napojnih . VENTILACIJA. Specijalistiĉki radovi na nivou DDC regulatora -programiranje DDC regulatora -puštanje u rad -testiranje isporuĉene opreme -podešavanje parametara regulacije sukladno projektantskim i korisniĉkim zahtjevima -izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba -izrada uputstava za rad -obuka osoblja krajnjeg korisnika PRIJEVOZ. paušal 1 kn komplet 1 - kn 29. uz pisano izvješće o postignutim parametrima. te pohranjena u prostoru korisnika. kom 15 - kn 31. s kratkim uputama za korištenje.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. IzvoĊaĉ strojarskih radova će spojiti el. Sva potrebna ispitivanja veza izmeĊu elemenata strojarske opreme. HLAĐENJE I GRIJANJE 27. puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. nakon toĉnog pozicioniranja strojarskih ureĊaja. Troškovi pogonske energije nisu ukljuĉeni. upotreba dizalice.

o.HEP-ODS d. Izdavanje atestne dokumentacije i obuka osoblja investitora u rukovanju strojarskom opremom. komplet 1 . Troškovi ovlaštenih servisera prilikom ugradbe.kn 39. a dijelom se kabel uvlaĉi u krute PVC instalacijske cijevi polažene nadžbukno na odstojnim obujmicama Dobava i ugradnja opreme i izvršenje ostalih radova potrebnih za potpuno dovršenje instalacije Dobava i ugradnja sitnog spojnog i montažnog pribora i materijala i izvršenje ostalih nespecificiranih radova potrebnih za potpuno dovršenje instalacije paušal 1 - kn 36. nadzora nad ugradbom i puštanja u pogon i fine regulacije sustava. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. HLAĐENJE I GRIJANJE "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. Troškove pogonske energije snosi naruĉitelj. Dobava kabela s izolacijom i plaštem od PVC.o. VENTILACIJA. Elektromontaţni radovi elektriĉne instalacije napajanja ventilacije 38. UKUPNO - kn 67 .kn komplet komplet komplet 1 1 1 . paušal 1 - kn 37. HLAĐENJE I GRIJANJE 35. VENTILACIJA.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. s bakrenim vodiĉima.6/1 kV i polaganje dijelom po kabelskoj polici. 40.kn . za nazivni napon 0. . GraĊevinski radovi na adaptaciji graĊevine (prodori kroz zidove i meĊukatne ploĉe za prolaz cijevi i kabela).kn . Stavka ukljuĉuje sve radove i sav eventualno potreban materijal za spajanje i namještanje opreme i elemenata automatske regulacije.

250 VAC .HEP-ODS d.o. za unutrašnju ugradnju : . Nabava.% SF6/ zrak . . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 11.prorada : 2. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. DETEKCIJA SF6 PLINA 1.temepratura skladištenja: -25 .zaštita : IP 40 prema DIN 40050 . .udio Dodatni pribor: . doprema i montaža ureĊaja za detekciju SF6 plina. UKUPNO - kn 68 .-% SF6 .+40 C .univerzalno kućište.klasa toĉnosti : 0.silikonska cijev sa filterom prašine 2m . .52 kg -2 potencijalna izlaza 2.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.5-polni utikaĉ za alarm .0 vol .priĉuvni osiguraĉ 630 mA .radna temeperatura +0 .kabel za napajanje 2.dimenzije ( 330x147x355 mm) .težina 6.uputstva za rad kom 2 Kao tip : 3-026-R002 "DILO" ili jednakovrijedan kpl 1 - kn DETEKCIJA SF6 PLINA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.5 A.+40 C .napajanje 220V-240 V-50/60 Hz.5 vol. 1 min sa 2m poveznom cijevi . .vrijeme odziva – cca.5 m .o..potrošnja 40 VA.

doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ulazno-izlaznog monitor modula za spoj u petlju Tip: CHQ-MRC "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima podnožja za nadžbuknu montažu optiĉkog analogno-adresabilnog javljaĉa požara. kom 2 - kn 8. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 12. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu Kao tip: ALG-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. itd. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. 7 Ah). doprema. komplet s izolatorom petlje Kao tip: YBO-R/SCI "HOCHIKI" ili jednakovrijedan 4. 1 - kn 2. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima optiĉkog analognoadresabilnog javljaĉa požara.8 mm "ELKA" ili jednakovrijedan Nabava. m 50 - kn 69 . komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu Kao tip: HCP-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. - kn kom 8 - kn 5.o. kom 5 - kn 7. u petlju: kao tip: YBY(St)Y 2x2x0. doprema. ulazno-izlaznog monitor modula.HEP-ODS d.o. kom 16 - kn 3. komplet s ugraĊenim priĉuvnim izvorom napajanja (dva akumulatora 12V. VATRODOJAVA Elektriĉna instalacija vatrodojave prizemlja i kata zgrade 1. kom 3 - kn 6. Nabava.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za napajanje vatrodojavne centrale kao tip: BXO-HFVO 3x1. doprema i montaža na pripremljeno mjesto u ulaznom prostoru zgrade analogno-adresabilne vatrodojavne centrale s mogućnošću prikljuĉka do 4 petlje.5 mm2 "ELKA" ili jednakovrijedan kom 2 kpl. Dimenzije kućišta: 500 mm x 355 mm x 108 mm Kao tip: SYNCRO 2/4 "KENTEC" ili jednakovrijedan Nabava. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima infracrvene protupožarne barijere za spoj u petlju Kao tip: "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ruĉnog analognoadresabilnog javljaĉa požara. alarmnih sirena. m 500 - kn 9. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za spajanje javljaĉa. Nabava. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima analogno-adresabilne sirene s napajanjem iz petlje kao tip: CHQ-WS2 "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava.

s koliĉinama prema specifikaciji izvoditelja elektromontažnih radova IzvoĊenje svih potrebnih mjerenja. obujmica. itd. kom 2 - kn 17. 1 - kn 70 . obujmica. komplet s izolatorom petlje Kao tip: YBO-R/SCI "HOCHIKI" ili jednakovrijedan kom 18 - kn 13. VATRODOJAVA 10. ispitivanja I provjera sustava sukladno zahtjevima tehniĉkih propisa nakon završetka radova. doprema. s koliĉinama prema specifikaciji izvoditelja elektromontažnih radova kom 6 - kn 15. 1 - kn Elektriĉna instalacija vatrodojave podruma zgrade i kabelskih tunela 12. Nabava. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. kanalica. itd. kom 2 - kn 16. kom 500 - kn 18. kom 50 - kn 19. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima podnožja za nadžbuknu montažu optiĉkog analogno-adresabilnog javljaĉa požara.5 mm2 "ELKA" ili jednakovrijedan Nabava. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 12. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. kpl. ulazno-izlaznog monitor modula. doprema i montaža sitnog spojno-montažnog materijala (cijevi.) za vatrodojavnu instalaciju podruma zgrade i kabelskih tunela.o. Nabava.o. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima optiĉkog analognoadresabilnog javljaĉa požara. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu Kao tip: HCP-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. kom 2 - kn 14. alarmnih sirena. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ruĉnog analognoadresabilnog javljaĉa požara.8 mm "ELKA" ili jednakovrijedan Nabava. kpl. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu kao tip: ALG-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za napajanje vatrodojavne centrale Kao tip: BXO-HFVO 3x1. itd. a prije puštanja u pogon kpl. kanalica.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. Nabava. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ulazno-izlaznog monitor modula za spoj u petlju Kao tip: CHQ-MRC "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. 1 - kn 11. doprema i montaža sitnog spojno-montažnog materijala (cijevi. . u petlju: kao tip: YBY(St)Y 2x2x0. doprema.HEP-ODS d.) za vatrodojavnu instalaciju prizemlja i kata zgrade. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za spajanje javljaĉa. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima analogno-adresabilne sirene s napajanjem iz petlje kao tip: CHQ-WS2 "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava.

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

12. VATRODOJAVA
20. IzvoĊenje svih potrebnih mjerenja, ispitivanja I provjera sustava sukladno zahtjevima tehniĉkih propisa nakon završetka radova, a prije puštanja u pogon Završni radovi i puštanje u pogon 21. 22. Programiranje i puštanje u rad vatrodojavne centrale Ispitivanje i puštanje u pogon instalacije vatrodojave,izdavanje atesta i zasnivanje revizijske knjige instalacije vatrodojave
kpl. 1 kpl. 1

-

kn

- kn - kn

kpl.

1

VATRODOJAVA
"ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer, a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

UKUPNO

-

kn

71

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

13. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2

STROJARSKI DIO 1.
CO2 baterija u kompletu s 10 boca (67,5 lit, 50 kg punjenje), sa pneumatskim aktiviranjem u kompletu sa: pneumatskim aktivatorom, pilot cjevovodom, vagama za kontrolu težine boca (polužni mehanizam), sabirnim kolektorom NO50 za 10 boca, priključnim gibljivim cijevima i nepovratnim ventilima, nadzorom gubitka CO2 u bocama s detektorom sa svjetlosnom zrakom i nosećom konstrukcijom sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom - Izlaz lijevo Minimax Art. number: - baterija 773775 - svjetlosni detektor 876530 i sva ostala potrebna oprema Minimax ili jednakovrijedan

kpl.

2

-

kn

2.

CO2 baterija u kompletu s 6 boca (67,5 lit, 50 kg punjenje), sa pneumatskim aktiviranjem u kompletu sa: pneumatskim aktivatorom, pilot cjevovodom, vagama za kontrolu težine boca (polužni mehanizam), sabirnim kolektorom NO50 za 10 boca, priključnim gibljivim cijevima i nepovratnim ventilima, nadzorom gubitka CO2 u bocama s detektorom sa svjetlosnom zrakom i nosećom konstrukcijom, sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom - Izlaz desno Minimax Art. number: - baterija 768635 - svjetlosni detektor 876530 i sva ostala potrebna oprema Minimax ili jednakovrijedan Razvodni kolektor NO65 s razdjelnim ventilima NO65 sa pneumatskim aktiviranjem (kpl. 2), prirubničkim spojevima i nosećom konstrukcijom - dva razdjelna ventila NO65 - dva pneumatska cilindra za aktiviranje - dio pilot cjevovoda sa potrebnom armaturom - sigurnosni ventil pilot cjevovoda sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom Minimax - prema Werknorm M3-4-1 B1.2 ili jednakovrijedan

kpl.

2

-

kn

3.

kpl.

1

-

kn

4. 5. 6.

Mikrosklopka za kontrolu otvorenosti razdjelnog ventila Tlačne sklopke za potvrdu gašenja Sigurnosni ventil 3/4" za spoj na razvodni kolektor s cjevovodom na izlazu koji vodi u vanjski prostor

kpl. kpl. kpl.

2 2 1

-

kn kn kn

7.

Upravljački ormarić sa dvije pilot boce (glavna + rezervna) PAE - CO2 - 4 za aktiviranje sustava, sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom

kpl.

2

-

kn

72

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

13. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2
Minimax Art. number: 885337 ili jednakovrijedan

8. 9.

Bakreni pilot cjevovod 6x1 za pneumatsko aktiviranje sustava Sigurnosni odzračnik pilot cjevovoda za osiguranje od slučajnog aktiviranja uslijed malog propuštanja pilot boce Minimax Art. number: 885869 ili jednakovrijedan Nepovratni ventil 3/4" , minimalno NP140 u kompletu sa spojnicama za bakreni cjevovod Sitni potrošni materijal minimalno NP140: - hermeto spojnice - materijal za brtvljenje - razne spojnice - sitna armatura Montaža opreme u CO2 stanici - montirana oprema mora biti dobro uzemljena Razvodni crni cjevovod prema DIN2448 koji zadovoljava tlačnu probu od 80 bara u kompletu sa svim potrebnim fitinzima, koljenima, T komadima, ovjesnim materijalom, vijcima, maticama i podloškama slijedećih dimenzija - NO65 48 m - NO50 42 m - NO40 48 m - NO25 108 m CO2 mlaznice sa zvonom za usmjeravanje mlaza. - dimenzije otvora mlaznice uzeti prema projektu Kvaliteta proizvoda kao: Minimax ili jednakovrijedan Montaža razvodnog cjevovoda s mlaznicama - montirani cjevovod i oprema moraju biti dobro uzemljeni Dobava temeljne i završne boje sa bojanjem razvodnog cjevovoda i cjevovoda u CO2 stanici

kpl. kpl.

2 3

-

kn kn

10. 11.

kpl.

4

-

kn

kpl.

1

-

kn

12.

kpl.

1

-

kn

13.

kpl.

1

-

kn

14.

kpl.

44

-

kn

15.

kpl.

1

-

kn

16.

kpl. kpl. kom.

1 1 1

-

kn kn kn

17. 18. 19.

Tlačne probe cjevovoda sukladno projektu Ispiranje cjevovoda sukladno projektu Isporuka i ugradnja protupožarne zaklopke kao KLIMAOPREMA ili jednakovrijedan PPZ - K60 315 x 315 x 600 / G - M 220 - s Zidna uputa za kompletan sustav

kpl.

2

-

kn

20.

kom.

2

-

kn

73

8 Kabel JBY(St) Y 2x2x0. kpl.8 Metalna polica PK50 sa poklopcem i montažnim i pričvrsnim priborom Centrala za detekciju CO2 dvokanalna OLDHAM MX32 ili jednakovrijedan 74 . kpl. 29. 33. kpl. kpl. 37. matice. 34. 2 1 1 1 1 1 - kn kn kn kn kn kn ELEKTRO DIO 27. 26 Knjiga uputa za rukovanje i održavanje Vijci. 25. kpl. Takt=85°C Ručni javljač za aktiviranje gašenja. 30. kom. sa dva kanala za gašenje.o. m m m m m kpl.75 Kabel LiYCY 2x1 Kabel JBY(St)Y1x2x0. 35. kpl.o.HEP-ODS d. podložne pločice i podložne pločice -nazubljene za prirubničke spojeve Klingerit brtve za brtvljenje prirubničkih spojeva Sidreni vijci za noseće konstrukcije CO2 baterija i kolektora Materijal za brtvljenje navojnih spojeva Sitni potrošni materijal kom. 31. 32. 1 2 14 2 2 2 4 190 340 750 90 200 1 - kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn 28. . 12Ah Termomaksimalni transformatorski javljač požara.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 39. Vatrodojavna centrala. 22. 38. IP 65 Taster za blokiranje gašenja Metalna razvodna kutija sa dvije uvodnice Alarmna sirena sa bljeskalicom. kom. 24. 23. 36. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13. 24 VDC Kabel TBX(z1)OZO HFVO 1x2x0. kom. kpl. Akumulator hermetički zatvoren 12V. kom. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 21. kao Sigma XT "Kentec" ili jednakovrijedan kpl.

ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 50 Hz Nazivna struja: I = 0.HEP-ODS d. kom 1 - kn 75 . 15cm VENTILACIJA kom kom 2 2 - kn kn 43.o. Gruba i fina obrada i popravak oštećenog zida.o. 1 - kn GRAĐEVINSKI RADOVI 42. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 40. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13. proizvodnje “TROX” ili jednakovrijedan. range 0-5% ili jednakovrijedan Samostalni ispravljač za besprekidno napajanje 220AC/24DC-1A.430 min-1 Snaga motora: N = 0. proizvodnje “TROX” ili jednakovrijedan. kpl. 25cm 500x400 debljine cca. na vanjski zid skladišta. 1 - kn 41. tip: ILC / 2M ili jednakovrijedan komplet 1 - kn 44. Dimenzije otvora : 500x400 debljine cca. slijedećih dimenzija: AWK 197x197 Dobava i ugradba aluminijske odsisne rešetke za ugradnju sa plenumom na odsisni kanal u prostor CO2 . 42 a) 42 b) Zatvaranje postojećih proboja za prolaz ventilacijskih kanala (Ø160) u zidovima.065 kW Napajanje: 220 / 240 V.off automatski. sa baterijama 2x12V/7Ah kpl. okvirom za ugradbu.). Sonda za detekciju CO2 OLDHAM CTX300 IR. Dobava i ugradba aluminijske fiksne vanjske žaluzije sa zaštitnom mrežicom. Dobava i ugradba kombiniranog ventilatora s prednostima aksijalnih ventilatora i tlaĉnom karakteristikom radijalnih ventilatora za sustav odsisa prostora CO2 u kompletu sa preklopkom (on. .45 A Buka: na 3m 44 dB(A) U kompletu sa slijedećom dodatnom opremom: Elastiĉnim prikljuĉkom x 2 kom Konzolama za ugradbu Antivibratorima Nepovratnom klapnom Termiĉkom zaštitom motora proizvod: FlaktWoods. slijedećih tehniĉkih karakteristika: Koliĉina odsisanog zraka: V = 200 m3/h Eksterni pad tlaka: Dp = 150 Pa broj okretaja: n = 2.3 A Potezna struja: I = 0. slijedećih dimenzija: ASL 225x125 kom 1 - kn 45.

Spajanje novih protupožarnih zaklopki na postojeću požarnu centralu . m m 2 16 - kn kn kn kg 5 50. kpl. 1 1 1 - kn kn kn 76 . 53. kpl. zajedno sa svim fazonskim komadima. oĉišćenog od hrĊe i obojenog s 2 premaza temeljnom bojom. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13. otpornosti 90 minuta. tip.o. 57. Spajanje primarnog ureĊaja (ventilator). 1 1 1 1 kom 2 - kn 47. 55. Ukljuĉivo spajanje zaklopki na eklektriĉnu mrežu Radovi na stabilnom sustavu gašenja s CO2 Strojarski radovi 52. Dobava i ugradba zaštitne mrežice sa okvirom za ugradbu na dobavni kanal. ispitivanje i puštanje u rad do pune funkcionalnosti Atestiranje od strane nadležne institucije kpl. protupožarnih zaklopki predviĊenih za ugradnju u zid. 48 a) 48 b) 49. signalizacija u otvorenom i zatvorenom položaju.o. Instalaciju. kpl. komplet 3 - kn 48. dimenzija skošenog kanala cca Ø 160 Dobava i ugradba u ventilacijske kanale cilindriĉnih. kpl. 58. Transport opreme i materijala na gradilište Funkcionalno ispitivanje i ishoĎenje Uvjerenja za CO2 instalaciju Stavljanje instalacije u pripravno radno stanje Primopredaja sustava i obuka personala zaduženog za održavanje kpl. Montaža opreme i kablova Spajanje.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. opremljenih toplinskim okidaĉem i elektromotornim pogonom "Belimo" tip TIP BLF230-T. na izvedenu el. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 46. FKRS-KR ili jednakovrijedan slijedećih veliĉina i koliĉina: Ø 160 Izrada i ugradba cilindriĉnih ventilacijskih kanala izraĊenih iz pocinĉanog lima. kpl. komplet 3 kn - kn kn kn kn Elektro radovi 56. duljine 310 mm. paušal 1 - kn 51. 54. Ø 125 Ø 160 Dobava konzolnog materijala za zavješenje i konzole ventilacijskih kanala i istrujnih rešetki. proizvod “TROX”. . U stavku ukljuĉiti i povezivanje na centralu CO2 za upravljanje automatskim radom ventilatora i na upravljaĉku sklopku za manuelni rad (on-off).HEP-ODS d.

STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 59.kn IzvoĊenje svih potrebnih mjerenja. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13. Primopredaja sustava i obuka personala zaduženog za održavanje kpl. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. .HEP-ODS d.o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. UKUPNO - kn 77 . kpl. ispitivanja i provjera sustava sukladno zahtjevima tehniĉkih propisa nakon završetka radova. 60.o. 1 1 - kn . a prije puštanja u pogon STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.

15.5 mm2 PP – Y 5x2. 13. 3. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 14. 19. 27. 12.5re/2. 31.5/1.5 mm2 NYCY 8x2. 14.5/ mm 2 PP00 5x1. 17.5 mm 2 NYCY – 5x6 /6 mm2 NYCWY 4x150sm/70 mm 2 NYCWY 4x10re/10 mm2 NYCWY 4x25re/16 mm2 PP00 3x1. 30. 8.5 mm2 NYCY 10x1.5 mm 2 NYCY 2x1. 21.5 mm 2 PP00 10x1. 18.5re/1.5 mm2 NYCY 7x2. 23. NYCY 2x6/6 mm2 NYCY 2x2. a trebaju biti dovoljne za izvedbu svih potrebnih veza. 16. 35. 32.o.5 mm2 PP00-TG 3x1.5 mm2 NYCY 4x25rm/16 mm 2 NYCY 4x35rm/35 mm 2 NYCY 4x10re/10 mm 2 NYCY 5x4re/4 mm 2 NYCY 4x4re/4 mm 2 NYCY 2x4re/4 mm 2 NYCY 4x1. . 9.5/2.5/2.5 mm2 NYCY 5x2.5 mm 2 PP00 7x1.5/2.5 mm 2 NYCY 14x1.5 mm2 PP 2x1. 24. 10. 34. SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI 1. Eventualne naknadno potrebne koliĉine se ne priznaju.o. 33.5 mm2 PP – Y 3x2.5/2. 20.5re/1. 6. 7.5 mm 2 PP00 16x1.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 25.5 mm 2 PP00 3x2.5 mm2 NYCY 4x2.HEP-ODS d. 28. 22. 26.5 mm2 PP-Y 3x4 mm2 Li –YCY mm2 Napomena: Koliĉine su iz izvedbenog projekta.5/ mm 2 PP-Y 3x1.5/2. UKUPNO SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI : kn m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 1950 810 1160 700 520 780 10 10 20 50 50 150 400 400 50 50 50 250 200 200 100 100 100 100 100 150 50 500 200 20 600 300 200 50 kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn 78 .5/2. 2.5 mm2 NYCY 3x2. 5. 29. 11.

Dobava.o. . Montažu treba izvršiti u skladu sa zahtjevima iz glavnog i izvedbenog projekta te osigurati potpunu funkcionalnost i pogonsku sigurnost. kpl 1 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 14. rezanje.kn SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI UKUPNO - kn 79 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. doprema. polaganje.HEP-ODS d. istovar.o. spajanje i oznaĉavanje svih energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela prema ovoj specifikaciji i rješenjima u glavnom i izvedbenom projektu. SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI Polaganje energetskih i signalno – upravljaĉkih kabela 36. izmjer.

135 - kn 80 . kom. kom. 330 - kn 12. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15.L=510 ili jednakovrijedan Nosač Kao tip: NPK 009. 51 - kn 14. kom. . Kabelska polica Kao tip: PK-500/50 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 Kao tip: US -500/50 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -500/50 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police kao tip: PPK -500 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip: PUS -500 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -500 ili jednakovrijedan Kabelska polica kao tip: PK -300/50 ili jednakovrijedan Kabelska polica kao tip: PK -200/50 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police kao tip: PPK -200 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police Kao tip: PPK -300 ili jednakovrijedan Nosač kao tip:NPK 009.L=210 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip: PNZ -077. 78 - kn 11. 160 - kn 13.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 36 - kn 7. 36 - kn 4. kom. kom. kom. kom. kom. 40 - kn 9. 15 - kn 3. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 1. 15 - kn 6.HEP-ODS d. 216 - kn 5.o. kom. kom. 78 - kn 8. kom. 40 - kn 10. L=500 ili jednakovrijedan m 216 - kn 2. kom.o.L=310 ili jednakovrijedan Nosač Kao tip:NPK 009. kom.

o. 33 - kn 19. m 3 - kn 27. L=1500 ili jednakovrijedan Zidni nosač Kao tip: PNZ -007.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. kom. . . L=2000 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 45 Kao tip:SHS -500/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 45 kao tip:PSHS -500/50 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip:PNZ -077 . kom. L=1000 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip: PNZ -077. 3 - kn 23. kom. 34 kn 16.o. 12 - kn 22. 12 - kn 21. 3 - kn 24.HEP-ODS d. kom. 73 - kn 17. 12 - kn 20. kom. L=500 ili jednakovrijedan Zidni nosač Kao tip: PNZ -007. kom. kom. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. kom. 25. 314 - kn 18. 7 - kn m 3 - kn 26. L=1500 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 Kao tip: US -300/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip: PUS -300 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip:PNZ -077 . kom. Stropni nosač Kao tip: PNZ -077. L=2500 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -300/50 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -300 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 kao tip:US -200/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip:PUS-200 ili jednakovrijedan kom. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 15. kom 7 - kn 28. kom 7 - kn 81 .

kom. kom. 20 - kn 40. kom. .o. 5 - kn 33. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. 66 - kn 31. kom. Kabelska polica Kao tip: PK -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske polica Kao tip: PPK -100/50 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 Kao tip: US -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip: US -100/50 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -100/50 ili jednakovrijedan Križna spojnica Kao tip: KS -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac križne spojnice Kao tip: PKS -100/50 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -200/50 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -200/50 ili jednakovrijedan Kabelska polica Kao tip: PK -300/60 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police Kao tip: PPK -300/60 ili jednakovrijedan Kutnik kom.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. kom. 5 - kn 39. kom. 66 kn 30. 3 - kn 37. 5 - kn 32. kom.HEP-ODS d. 82 . kom. kom. 5 - kn 35. 20 288 - kn kn 41. kom.o. 3 - kn 36. kom. kom. 5 - kn 34. 5 - kn 38. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 29.

Montaža kabelskih polica za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela u južnom kabelskom kanalu. kom. Drveni podesti za kabelski prostor.kn 50.kn kom. 150 - kn 44. komplet 1 . Ravna spojnica Kao tip: RSK50 ili jednakovrijedan Ukrućenje Kao tip: UKR -50 ili jednakovrijedan Spojnice za vertikalno skretanje kao tip: SVS -50 ili jednakovrijedan Vijci: Kao tip: VE-03 ili jednakovrijedan Kao tip: VE-04 ili jednakovrijedan kao tip: UV-10 ili jednakovrijedan Kao tip: UV-12 ili jednakovrijedan Dobava i montaža zidnog plastičnog samogasivog instalacijskog kanala s poklopcem. sa svim potrebnim elementima (pregrade.kn komplet 1 . kom. a trebaju biti dovoljne za izvedbu svih potrebnih kabelskih polica prema projektu. m 2160 1750 400 2450 100 - kn kn kn kn . kom. Eventualne naknadno potrebne količine se ne priznaju. kom.HEP-ODS d. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 42. Elektromontaţni radovi 48. Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije obraĊen u sklopu graĊevinskog projekta. 200 - kn 45. Montaža kabelskih ljestava za uvod energetskih kabela 12/20 kV iz kabelskog prostora ispod sklopnih modula kroz otvore u armirano-betonskoj ploĉi u sklopne module vodnih polja.o. .kn OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA UKUPNO . kom. komplet. 1 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. veličina i količina se odreĎuje nakon polaganja 10(20) kV i 110 kV kabela. Montaža kabelskih polica za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela u zgradi postrojenja prema izvedbenom projektu. držači kabela …). 45 a) 45 b) 45 c) 45 d) 46.kn 83 . Napomena: Količine su iz izvedbenog projekta. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. 47.kn 49. 300 kn 43. kom. komplet 1 .o.

84 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. . OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.HEP-ODS d. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15.o. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.o.

kn . 2. 100x50x200 cm. natpisne ploĉice i druga priruĉna oprema Natpisne ploĉice: Limena natpisna ploĉa "Pozor ! Visoki napon" za vanjsku montažu PVC natpisna ploĉa "Pozor ! Visoki napon" Limena natpisna ploĉa "Neovlaštenima pristup zabranjen" za vanjsku montažu PVC ploĉa upozorenja za postupak prve pomoći od udara el.o. za dokumentaciju. dim. dimenzija. doprema i montaţa namještaja: Komandni pult .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.190 x 90 cm. sa jednim boĉnim ormarićem sa ladicama.kn .kn 4 . telekomunikacija i postrojenje 110 kV Drveni radni stol. dim. 8. SPECIFIKACIJA OSTALE OPREME Dobava. dim.kn 9. za vanjsku montažu.struje Limene natpisne ploĉe sa nazivima odgovarajućih prostorija. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 16.cca 190 x 90 cm. visinski i nagibno podesiva. u komandnim prostorijama PrP i DP. komandnim prostorijama PrP i DP.o. 2 kom u trafo komorama i po 1 kom u postrojenjima 110 kV i 20 kV. po 2 kom u postrojenju 110 kV.cca 130 x 80 cm. 14.kn .brojem. .kn kom 2 19. 7.kn 11.cca 50 x 190 x 40 cm. 5. dimenzija. u prostorijama komandi PrP i DP i u postrojenju 110 kV Jednokrilni ormar sa policama.kn 4 1 3 . . 17. sa dva boĉna ormarića sa ladicama. hodniku na katu. dimenzija. dim. Metalne montažne police za prostor skladišta. dim. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom Limena natpisna ploĉa sa nazivom TS. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom kom kom kom kom kom 10 20 10 10 8 - kn kn kn kn kn . 18.cca 90 x 190 x 40 cm.kn kom 15 . za prostoriju radionice Dvokrilni ormar sa policama. boje. 3. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom Limene natpisne ploĉe sa oznakom i prijenosnim omjerom transformatora. boje. Oprema zaštite na radu. 6. za prostorije istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda. za dokumentaciju. 4. prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda i telekomunikacija. kom kmpl kom 14 1 6 .HEP-ODS d. 15 16. 1. 10.kn 8 . drvo. u prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda i telekomunikacija Stojeća vješalica. 20. sanitarijama i u kabelskim prostorima Limeni dvokrilni ormar 90 x 40 x 180 cm za prostor radionice. postrojenjima 110 kV i 20 kV. u prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda . za komandne prostorije PrP i DP Drvena (ili metalna stolica) tapecirana. boje. za unutrašnju montažu.kn kom kom kmpl kom kom kom kom 2 . za priruĉne radove.kn kom kom 10 1 . sanitarijama i telekomunikacija Zidna drvena vješalica za zavješenje kaciga na stepeništu TS Koš za smeće. .kn 13.tel. dimenzija.kn kom 2 . amblemom i nazivom HEP-a i dež. u prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda i telekomunikacija Uredska stolica. u trafo komorama. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom PVC natpisne ploĉe sa nazivima odgovarajućih prostorija. 12. za unutrašnju montažu. 85 . tapecirana. za komandne prostorije PrP i DP Drveni stol. dim. boje.kn 3 . za vanjsku montažu.

SPECIFIKACIJA OSTALE OPREME 21. Ormarić prve pomoći Kacige Grb RH Zidni sat Ljestve 3x3m A-ljestve 2m A-ljestve 3m Usisaĉ za prašinu Prijenosna lampa Uže sa crvenim zastavicama za ograĊivanje prostora . 26.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 29.o. 28.HEP-ODS d. 27.kn 86 . 23. 24.o. . 25. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 16. 30.20 m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 7 10 2 2 2 2 2 2 2 4 kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn SPECIFIKACIJA OSTALE OPREME . 22.

klasa vatrootpornosti S90 prema DIN 4102 /9 za kabelske vatrootporne zapore u ugraĊenoj obložnoj cijevi KFR 125/250. Dobava.HEP-ODS d. . za prolaz tri 20 kV kabela 240 mm2 (promjera 42 mm) Tip : HRD 125-1G-3/42 "HAUFF. klasa vatrootpornosti S90 prema DIN 4102 /9 za kabelske vatrootporne zapore. vodotijesnost 1 bar. doprema i montaža prijenosnog aparata za poĉetno gašenje požara punjen s CO2 kapaciteta 5kg Tip: CO2-5 3.TECHNIK" ili jednakovrijedan ( 12 kom/ pakiranju) Kao tip : HVS-KB .kn 5. za kabelske vatrootporne zapore u ugraĊenoj obložnoj cijevi KFR 125/250.kn 6.kn 4.o. doprema i montaža prijenosnog aparata za poĉetno gašenje požara punjen suhim prahom.TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja vatrootpornih jastuĉića. za kabelske vatrootporne zapore u ugraĊenoj obložnoj cijevi KFR 125/250. kom 2 . PROTUPOŢARNA ZAŠTITA 1. za vatrootporno zatvaranje ugraĊene obložne cijevi KFR 125/250. kapaciteta 9 kg Tip: S-9 Dobava. kom 34 . za prolaz dvije PEHD cijevi promjera 50 mm.TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja kabelske brtve.kn 9. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 17. vodotijesnost 1 bar.TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja vatrootpornih jastuĉića.kn 2.kn 8. kom 2 . doprema i montaža prijenosnog aparata za poĉetno gašenje požara punjen s CO2 kapaciteta 100 kg (postava uz energetske transformatore i u prostoriji 110 kV postrojenja) Tip: S-100 Dobava i ugradnja kabelske brtve. kom 8 .60 "HAUFF. Tip : HRD 125-1G-2/50 "HAUFF.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.TECHNIK" ili jednakovrijedan ( 30 kom/ pakiranju) Dobava i ugradnja zidnog panela s prikazom dispozicije protupožarnih aparata s naznaĉenim putevima evakuacije iz zgrade kom 2 . vodotijesnost 1 bar.o. kom 3 . Kao tip: HVS-K-720 "HAUFF.kn 87 .TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja kabelske brtve.kn 7. Tip : HRD 125-1-0 "HAUFF.kn kom 15 . Tip: HVS-KK-125 "HAUFF. Dobava. kom 29 .kn . kom kom 200 300 .

a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. Prodori strojarskih instalacija (gorivih cjevovoda) brtviti će se sredstvima klase vatrootpomosti R-60 i R-90 atestiranim prema normi HRN DIN 4102 dio 11.Manje fuge oko metalnih cijevi i elektricnih kablova zatvoriti će se protupožarnom pjenom kao tipa «PROMAFOAM» ili jednakovrijedan.HEP-ODS d.o.o. Dobava materijala i ugradnja protupožarne pregrade TERMAX-90 na mjestu prodora instalacijskih kabela (energetskih) kroz graniĉne konstrukcije požarnih sektora ( prema HRN DIN 4102) u svemu prema tehniĉkim detaljima proizvoĊaĉa materijala. Izdavanje certifikata o protupožarnoj zabrtvljenosti i oznaĉavanjem brtvenih mjesta naljepnicama. komplet 11.5 cm.kn 88 . protupožarni jastuci i sistemski ĉepovi kao tipa «PROMASTOP» ili jednakovrijedan.kn 12. komplet 1 . promjera većeg od 30 mm brtviti će se protupožarnim obujmicama (manžetama) kao tipa «PROMASTOP» ili jednakovrijedan. Dobava materijala i zatvaranja prodora pojedinaĉnih kabela do tri u snopu kroz graĊevinske otvore širine do 50 mm protupožarnom pjenom kao tipa «PROMAFOAM» s obje strane konstrukcije u dubinu do 2. komplet 1 . 1 . Brtvljenje prodora instalacija kroz granice požarnih sektoraatestiranim ne gorivim materijalima iste klase vatrootpomosti kao i vatrootpomost graniĉnih konstruktivnih elemenata.kn PROTUPOŢARNA ZAŠTITA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. UKUPNO . Prodori gorivih cijevi. Za veće otvore koristiti će se protupožarni mort. prema dimenzijama graĊevinskog otvora.kn komplet 1 . PROTUPOŢARNA ZAŠTITA 10. . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 17. kabelski blokovi.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn 13. Prodori elektriĉnih instalacija brtve se sredstvima klase vatrootpomosti S-60 i S-90 atestiranim prema normi HRN DIN 4102 dio 9.

. Treba izvršiti funkcionalna ispitivanja kompletnog postrojenja kao i pojedinih ureĊaja te posebno izvršiti ispitivanje sustava upravljanja.o. sve do dopreme i montaže pripadajuće opreme.HEP-ODS d. Pri preuzimanju gradilišta (zgrade TS) potrebno je osigurati sve prostore u kojima će ljudi raditi po pravilima zaštite na radu. ukljuĉivo ispitivanje pripadajućih mjernih krugova i funkcijskih logika Ispitivanje i puštanje u pogon primarne opreme 10(20) kV. kpl 1 . mjerenja. ukljuĉivši i koordinaciju s karakteristikama mjernih transformatora (navedeno služi kao podloga za pravilno konfiguriranje. odnosno sekundarne stezaljke mjernih transformatora. kpl 1 - kn 89 . ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA OSIGURANJE GRADILIŠTA 1.o. kpl 1 - kn 4. iskljuĉne i signalne krugove. Potrebno je prekriti ili ograditi dostupne otvore u podu. kpl 1 . kontrolira se rad u beznaponskom i neopterećenom stanju (uklop/isklop) i rad pod naponom i opterećenjem. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Jediniĉna cijena Cijena ukupno 18. ukljuĉujući opremu za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV. parametriranje i podešavanje relejne zaštite) Izrada ispitnih protokola o izvršenim udešenjima i funkcionalnim ispitivanjima djelova sustava relejne zaštite 24 kV polja na pripadajuća podešenja. signalizacije i zaštite uz kontrolu rada nadzornog sustava i sustava blokada.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn 3. Granice ispitivanja su redne stezaljke poslužnih ormarića polja. kabelske kanale i sl. Nadzorni inženjer i Investitor kontroliraju je li oprema montirana prema Glavnom i Izvedbenom projektu i prema uputama proizvoĊaĉa odnosno jesu li pravilno spojeni primarni i sekundarni strujni krugovi i postoje li u njima prekidi.kn ZAVRŠNA ISPITIVANJA NAKON MONTAŢE I PUŠTANJE U POGON 2. Izrada eleborata/ proraĉuna podešenja ureĊaja relejne zaštite postrojenja 24 kV. kpl 1 - kn 5.

kn 13. kpl kpl kpl 1 1 1 - kn kn . upravljanje i signalizaciju postrojenja 10(20) kV.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA 6. izjednaĉenosti potencijala i otpora izolacije vodiĉa u 10(20) kV postrojenju i odgovarajućih polja za uzemljenje zvjezdišta te izdavanje atesta Ispitivanje i puštanje u pogon ormara izmjeniĉnog razvoda ugraĊenog u prostoriju na katu zgrade. mjerenje. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Jediniĉna cijena Cijena ukupno 18. kpl 1 - kn Dokumentacija ureĊaja i priruĉnici za svu isporuĉenu opremu Projektantski nadzor Sudjelovanje u aktivnosti u svezi tehniĉkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole Izrada i ugradba shema izvedene instalacije. kpl 1 - kn 11. kpl 1 - kn 8. . 14 15. kpl 1 - kn 7. kpl 1 - kn 9. Mjerenje razine osvijetljenosti u svim prostorijama nakon ugradnje opreme sa izdavanjem protokola. s kratkim uputama za korištenje. izjednaĉenosti potencijala i otpora izolacije vodiĉa u strujnim krugovima izmjeniĉnog razvoda te izdavanje atesta Mjerenje elektriĉnih i magnetskih polja u skladu sa Pravilnikom o Zaštiti od Elektromagnetskog polja sa izdavanjem protokola.Granice ispitivanja su redne stezaljke poslužnih ormarića polja. od kojih po jedna treba biti trajno zaštićena (plastificirana ili uokvirena i ustakljena). Ispitivanje uĉinkovitosti zaštite od indirektnog dodira. DOKUMENTACIJA I OSTALO 12. kpl 2 - kn 90 . Funkcionalno i završno ispitivanje i puštanje u pogon pripadajuće sekundarne opreme za zaštitu. Granice ispitivanja su redne stezaljke u ormarima izmjeniĉnog razvoda.HEP-ODS d. kpl 1 - kn 10. Ispitivanje uĉinkovitosti zaštite od indirektnog dodira. te montirana u prostoru korisnika.o. ukljuĉujući opremu za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV.o.

ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.o. GraĊevinski radovi na adaptaciji graĊevine (prodori kroz zidove i meĊukatne ploĉe za prolaz cijevi. ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA 16. kpl 1 .o. polica i kabela). Dokumentaciju predati u najmanje 5 (pet) primjerka s unošenjem svih promjena koje su uoĉene tijekom ispitivanja i puštanja u pogon kpl 1 kn GRAĐEVINSKI RADOVI 17. Izrada dokumentacije izvedenog stanja. a prije puštanja pod napon kpl 1 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Jediniĉna cijena Cijena ukupno 18. Završno farbanje svih zaprljanih i oštećenih zidova. rubova i sl. Grubo i fino ĉišćenje gradilišta nakon završenih elektromontažnih i graĊevinskih radova. .kn ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA UKUPNO .kn ĈIŠĆENJE GRADILIŠTA 18.HEP-ODS d.kn 91 .

17.ELEKTROPRIMORJE Rijeka 19. 15. REKAPITULACIJA: 1.o. 12. 3. 50 Hz Prenaponska zaštita 10(20) kV Uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV Oprema telekomunikacija Oprema za uklapanje u sustav DC Elektroprimorije Ostala oprema 10(20) kV postrojenja Gromobranske instalacije Uzemljenje Ventilacija hlaĊenje i grijanje Detekcija SF6 plina Vatrodojava Stabilni sustav gašenja s CO2 Signalno upravljaĉki kabeli Oprema za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela Specifikacija ostale opreme Protupoţarna zaštita Ispitivanja i tehniĉka dokumentacija . . 2. 16. 9.kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn U K U P N O: . 7.o. 5.4 kV .HEP-ODS d.kn 92 . 11. 8. 10. 0. 14. 13. 18. 4. 6. Kućni transformator i spojevi na kućni transformator Oprema i radovi na razvodu izmjeniĉnog napona.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->