P. 1
326684_63101

326684_63101

|Views: 879|Likes:
Published by toromanoski

More info:

Published by: toromanoski on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2015

pdf

text

original

HEP-ODS d.o.o.

- ELEKTROPRIMORJE Rijeka

SADRŢAJ: TROŠKOVNIK ELEKTROMONTAŢNIH RADOVA I OPREME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Kućni transformatori i spojevi na kućni transformator Oprema i radovi na razvodu izmjeniĉnog napona, 0,4 kV , 50 Hz Prenaponska zaštita 10(20) kV Uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV Oprema telekomunikacija Oprema za uklapanje u sustav DC Elektroprimorije Ostala oprema 10(20) kV postrojenja Gromobranska instalacija Uzemljenje Ventilacija hlaĊenje i grijanje Detekcija SF6 plina Vatrodojava Stabilni sustav gašenja s CO2 Signalno upravljaĉki kabeli Oprema za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela Nabava opreme za odrţavanje Protupoţarna zaštita Ispitivanja i tehniĉka dokumentacija Rekapitulacija

1

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

1. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR
1.

Za pomoćno izmjeniĉno napajanje 3x400/230 V 50 Hz transformatorske stanice TS 110/10(20) kV TURNIĆ koristi se energetski uljni transformator primarno prespojiv 10,5-21 kV, sa sljedećim tehniĉkim karakteristikama: - nazivna snaga 400 kVA - nazivni prijenosni omjer 10(20)/0,4 kV - regulacija na VN strani bez napona - opseg regulacije ± 2 x 2,5 % - nazivna frekvencija 50 Hz - ispitni napon 50 Hz, 1 min. VN/NN 50/3 kV - podnosivi udarni napon 1.2/50 ms: VN/NN 125(75)/- kV - napon kratkog spoja uk =4 % - grupa spoja Dyn5 - pogon trajni - izvedba transformatora - unutarnja montaža - gubici u praznom hodu pri nazivnom naponu i nazivnoj frekvenciji iznose 930 W - gubici opterećenja kod 75 C pri nazivnoj snazi i nazivnom naponu iznose 4600 W - srednje zagrijavanje namota 65 K - zagrijavanje ulja 60 K - razina buke (ONAN hlaĊenje) <58 dB

2

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

1. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR
- prikljuĉci na VN strani: porculanski provodni izolatori - prikljuĉci na NN strani: porculanski provodni izolatori - dimenzije transformatora: - duljina x širina x visina: 1390x870x1470mm - masa ulja 295 kg - ukupna masa transformatora 1410 kg - antikorozivna zaštita bojanjem - završna boja RAL 7032 Oprema transformatora: - natpisne ploĉice sa glavnim tehniĉkim podacima transformatora, - sušionik zraka - VN provodni izolatori - NN provodni izolatori - kontaktni termometar - džep za termometar - Bucholtz relej - ĉep za punjenje - uljokaz - ventili za ispuštanje ulja - regulacijska preklopka ± 2 x 2.5 % - preklopka za prespajanje primarnog namota 10-20 kV Kao tip: 3TBN 400-24x “Konĉar DST” ili jednakovrijedan 10(20) kV KABELSKI SPOJ KUĆNIH TRANSFORMATORA +KT1 i +KT2 NA SN SKLOPNE MODULE =J42 i =J20 - MATERIJAL 2. Energetski kabel XHE 49-A, nazivnog napona 12/20 kV, nazivnog presjeka 95/16 mm2 Al Kabelski završetak za jednožilni kabel XHE 49-A, 1x95/16 mm2 Al; za unutaranju montažu, nazivni napon 12/20 kV, s kabelskom stopicom M12 Narudžbena oznaka POLT 24D/1XI-L12A ili jednakovrijedan kom 2 - kn

m

200

- kn

3.

kom

6

- kn

3

komplet 2 . tip C.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.komplet za jednostruki kabelski snop . komplet 2 .kn 7. vijci. komplet 2 . konzole i police za prihvat kabela.kn 0. komplet za 1 transformatorsku komoru kom 6 .kn Elektromontaţni radovi u prostorima kućnih transformatora 12. s konusom i navojem M12 Kao tip: TPA 03 "Energoservis" . set 2 . itd. za spoj kabela tipa XHE 49A 1x95 mm2.o. za unutarnju montažu.001 “PFISTERER” ili jednakovrijedan (kom 4) Sitni spojni i montažni pribor (zaštitne cijevi.4 kV SPOJ KUĆNIH TRANSFORMATORA +KT1 i +KT2 8.346.746. komplet 2 . KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR 4. Srednjenaponski transformatorski prikljuĉni adapter za spoj na porculanski provodni izolator kućnog transformatora. Montaža konzola za prihvat kabela i smještaj potpornih izolatora u prostorima kućnih transformatora.kn 11. Energetski kabel tipa NYCWY 4x150/70 mm2 za spoj kućnog transformatora +KT1 odnosno +KT2 na ormare izmjeniĉnog razvoda =N1 odnosno =N5 NN prikljuĉni adapter narudžbena oznaka 331. za spoj kabela tipa XHE 49A 1x95 mm2.HEP-ODS d. set 2 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 1.obujmice. vijci. nazivni napon U0/U = 12/20 kV. na provodni izolator sklopnog modula T –konektor . itd.kn 6.komplet za jednostruki kabelski snop .kn 9.obujmice.kn 5.001 “PFISTERER” ili jednakovrijedan (kom 4) Izolaciona kapa za NN transformatorski prikljuĉni adapter narudžbena oznaka 331.kn 10. nazivni napon U0/U = 12/20 kV.o.) za SN kabelski spoj. komplet 2 .) za NN kabelski spoj. tip A. nazivni napon 12/20 kV. Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta. . komplet za 1 transformatorsku komoru m 50 .Rijeka ili jednakovrijedan T –konektor . na provodni izolator sklopnog modula Sitni spojni i montažni pribor (zaštitne cijevi. konzole i police za prihvat kabela.kn 4 .

Preuzimanje. ukljuĉivo izvedba svih spojeva sa pripadajućim SN sklopnim modulima i niskonaponskim sklopnim blokovima komplet 2 .o. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR 13.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. unošenje u zgradu i postavljanje na prethodno pripremljno mjesto kućnih transformatora+KT1. .HEP-ODS d.kn 5 .+KT2. UKUPNO .kn KUĆNI TRANSFORMATORI "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.o. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 1.

.HEP-ODS d. nazivna struja sabirnica je 1000 A. izvedeno kao kompletno tvorniĉki dogotovljen i tipski ispitan sklopni blok.nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20kA. Osnovni tehniĉki podaci niskonaponskog sklopnog bloka za transformatorsko polje su slijedeći: .nazivni napon izolacije 1000 V .norma IEC 60439. Dimenzije jednog transformatorskog polja su: širina 615 mm. izvršeno je ožiĉenje te je isti funkcionalno ispitan.1 i =N4.o.6 "Konĉar . .boja razvodnih ormara RAL 7032 .Sklopna postrojenja" ili jednakovrijedan komplet 1 .1) . s ugraĊenom primarnom i sekundarnom opremom. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. ĉetverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom toĉkom i posebnim zaštitnim vodiĉem (TN-C-S sustav) . visina 2250 mm. (=N2. metalom oklopljen. Kao tip: VMF. . =N3 i N4). U ormar je ugraĊena kompletna oprema.sklopni blok je zrakom izoliran..dva dovodna transformatorska polja (=N1 i =N5).nazivna najviša podnosiva udarna struja 45 kA . =N1 Transformatorsko polje ormara razvoda pomoćnog izmjeniĉnog napajanja 3x400/230 V.o. 50 Hz.sabirnice su jednostruke.tri odvodna polja za napajanje trošila.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz. kod ĉega je u poljima =N2 i =N3 u gornjem dijelu polja izvedeno sekcioniranje sabirnica. . Na vratima i na vrhu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak). broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.1.50 Hz DOBAVA I DOPREMA ORMARA IZMJENIĈNOG RAZVODA =N1 DO =N5 Glavni razvod sustava za pomoćno izmjeniĉno napajanje 3x400/230 V.1s.kn 6 . =N3. Na vratima ormara postavljene su natpisne ploĉice. 50 Hz sastoji se od šest polja i to:. 1. .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. namijenjen za unutarnju montažu.4 kV. .tri kabelska polja (=N2. gole. Na gornjoj i donjoj veznoj ploĉi izvedene su žaluzine.stupanj mehaniĉke zaštite kod zatvorenih vrata IP 23.ormar je izveden za trofaznu. dubina 650(+30) mm. . s fiksno ugraĊenom opremom.

baždaren na 1%. Aparatna grupa br.M3K0Z4+ MIO –V42L81+MK138-3 " Iskraemeco" ili jednakovrijedan kom 1 .višefuncionalno ĉetvorokvadratno elektroniĉko brojilo -modularna izvedba brojila. -registrator krivulje opterećenja.. klasa 2 (IEC 62053-23).5 S (IEC 602053-22).izlaznog modula . -naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz. sat realnog vremena + Li – baterija +super kondenzator.HEP-ODS d. -P102 Trofazno. CS (aktivan) +RS485 +GSM (modem) .B1 (16M) 2.o. 4 ulaza.mjerenje energije u dva smjera. 3 izlaza. -dodatna naprava . .4 kV. kapacitet memorije za krivulje opterećenja 512 k Flash rom . .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.50 Hz U transformatorsko polje =N1 ugraĊuje se slijedeća oprema: U ormar transformatorskog polja (=N1) su ugraĊene slijedeće aparatne grupe (modul 1M=40 mm): 1. klasa 0. Kao tip: MT831 –T1A32R46-V22. klasa 3 (IEC 62053-23). .kn 7 . trosistemsko. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. -upravljaĉki fazni napon. -jalova energija.o.dodatni komunikacijski GSM modul .transformatorsko brojilo za max. -strujni ulazi se spajaju na strujne mjerne transformatore 600/5 A.komunikacijski kanali . prvi kanal: infracrveno optiĉko suĉelje. struju 120 A.standardna izvedba ulazno. -mjerenje djelatne energije . .

5 x Un .o.10 sekundi 2 x Un Mjerni terminal sa slijedećim funkcijama: . Mjerni terminal je ugradni.pomoćni napon 220 V DC. za mjerenje i nadzor elektriĉkih veliĉina u polju i za daljinsku signalizaciju stanja sklopnih aparat u sekciji.HEP-ODS d.1 – 1. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.mjerenje efektivnih vrijednosti struje i napona .mjerenje snage (P.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. . dimenzija 96x96 mm.4 kV. Naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz.mjerenje srednjih vrijednosti struje u vremenskim intervalima (MD maximum demand) .0 x In . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. Strujni ulazi se spajaju preko strujnih mjernih transformatora 600/5 A.1 sekundu 50 x In . faktora snage (cos fi).registraciju vršnih vrijednosti struja i zbroja struja 8 .trajno 1. Opseg mjerenja (0. energije (radne i jalove komponente) . Q. frekvencije. -P101 Mjerni terminal sa mikroprocesorskom obradom podataka. .vremenski interval podesiv od 1 do 30 min. sa LCD pokazivaĉem 4x16 znamenki. S).5) x Un . Opteretivost: . Opteretivost: .trajno 3.o.3 sekunde 25 x In Napajanje .50 Hz 3.

krivulja isklopa "C". Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ.HEP-ODS d. prekidna moć 20 kA. .4 kV. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.. sa signalnom sklopkom.suĉelje za programiranje RS 232C.o. -F105 Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 3 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 7..mikroprocesorska obrada mjerenih veliĉina (RISC) Mjerni terminal treba biti opremljen: .kn kom 1 . .Dimenzije 192x96x90 mm -A100 Kao tip: AM-16 Z07-08-3110 “IEL”.histograme raspodjele struja kroz mjereno razdoblje po fazi .suĉelje za optiĉku komunikaciju s nadreĊenim sustavom. prekidna moć 20 kA. za nazivnu struju 6 A. krivulja isklopa "C". sa signalnom sklopkom.kn kom 1 . -F104 Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 6.broj ulaznih kanala:16.50 Hz .potrošnja 10 VA.o. Alarmni monitor za lokalnu i daljinsku signalizaciju .Zagreb ili jednakovrijedan Signalna lampica.. 50 Hz.Zagreb ili jednakovrijedan 4.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. -F101. kom 2 .kn Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC.kn kom 1 . prekidna moć 25 kA.. F102 Kao tip: C60L-3P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 5.dva odvojena optiĉka komunikacijska suĉelja za komunikaciju sa nadreĊenim sustavom.kn 8. krivulja isklopa “C”. sa signalnom sklopkom. boja prozorĉića crvena -signalizacija ispada prekidaĉa usljed prorade zaštite napajanje 220 V DC kao tip:1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC. .kn 9 .napajanje 220 VDC.komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi putem prijenosnog ruĉnog terminala Kao tip: MT-10V M11-08-230440 “IEL”. nazivnog napona 400 V. kom 1 . za nazivnu struju 3 A. nazivne struje 6A. -H102 kom 1 .dnevni dijagrami vršne vrijednosti struja po fazi za izabrani dan mjerenja .dnevni dijagrami vršne vrijednosti zbroja struja za dan maksimuma i za zadnji dan mjerenja.

opremljen kontaktom krajnje sklopke (CH) koji signalizira navijenost opruge. za nazivni napon do 720 V. karakteristike prema normama DIN/VDE 0185-103 i IEC 61312-1. 50 Hz. Podešenje trenutne kratkospojne zaštite Ii u podruĉju Ii =2-15xIn.pomoćni kontakti stanja prekidaĉa OF1. programabilna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja . .. kom 1 .0 P i ostalim karakteristikama prema standardu IEC 60947-2.Podešenje kratkospojne zaštite s odgodom Isd u podruĉju Isd =1. napajanje 220 V DC kao tip:1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan kom 1 . nazivna struja 800 A.Selektivna . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. Aparatna grupa br. Fs = 5.. napajanje 220 V DC.kn .brojaĉ radnih ciklusa (CDM). Kao tip: 1TP 22 SA “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Signalna lampica..signalizacija stanja prekidaĉa sa mehaniĉkim indikatorom zaštite (reset tipka) i PF preklopnim kontaktom.. -H103 2. nazivna struja odvoĊenja 20 kA. za ugradnju u sustav TN-C.pomoćni kontakt za signalizaciju prorade zaštite SDE 1. s elektroniĉkom zaštitnom jedinicom Micrologic 5.4 kV. odgoda prorade zaštite 20-50 ms. napajanje 220 V DC.lokalna signalizacija ispada istosmjernog razvoda. nazivni napon 275 V. 50 Hz. MX isklopni. -F1-3 Tropolni metal-oksidni odvodnik prenapona za unutarnju montažu. OF4.. klase II (tipa 2).kn 12. boja prozorĉića crvena. OF2..maska za vrata (CDP) Kao tip: NT 08 H1 “Merlin Gerin“ ili jednakovrijedan kom kom 1 1 .naponski prekidaĉi.kn kom 1 . snage 5 VA Kao tip CTB-1 "ELEKTROSKLOP" ili jednakovrijedan kom 3 . napajanje 220 V DC. prag djelovanja zaštite izmeĊu 1.2xIr. kao tip : DEHNguard DG TNC 230400 FM "DEHN+SOHNE" ili jednakovrijedan Signalna lampica. napajanje 220 V DC. OF3.50 Hz 9. boja prozorĉića crvena .kn 11.o.Podešenje termiĉke zaštite Ir u podruĉju Ir =0. klase 0.motorni pogon (MCH) . nazivna kratkospojna prekidna moć 42 kA.B17 (30M) 10. 13. prijenosnog omjera 600/5 A. -H104 Kao tip: 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -Q1 Tropolni NN prekidaĉ ĉvrste izvedbe za napon 440 V.HEP-ODS d. odgoda prorade zaštite 20-500 ms. XF uklopni.kn 10 . s kontaktima za signalizaciju prorade.05 i 1.o. -T1–6 Niskonaponski strujni mjerni transformator.5.5-10xIr.kn 14. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.4-1xIn. -H101 Pokazivaĉ položaja.

Montažni materijal. Pomoćni napon napajanja 220 V DC.kn 19.o.kn . vijci. 50 Hz. -broj izlaznih releja: do 5. -S101 Tipkalo za uklop prekidaĉa. -107 Kao tip: TRP 6140 -220VDC “Iskra” ili jednakovrijedan -K104 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta. boja prozorĉića crvena. podloške. s dva radna kontakta. -temperaturno podruĉje 0-50°C -dimenzije 96x96x90 mm.7Un.50 Hz 15. -F103 Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ. Kao tip: C60L-1P+OF/ 16 A ProizvoĊaĉ "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 1 . kom 7 . kom 1 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.kn 20. . sa signalnom sklopkom. Redne stezaljke za energetske i signalne kabele u koliĉinama prema strujnoj shemi i prikljuĉnom planu. kom 1 . s podnožjem i sigurnosnom oprugom.HEP-ODS d. matice. nazivnog napona 415 V.4 kV. -nazivni napon 230/400 V. sa dva radna kontakta. 11 .kn 18. UKUPNO: kpl. krivulja isklopa “C”.o. -podnaponska zaštita-podesivost proradne vrijednosti:20-170%.Podnaponski relej treba biti opremljen:. kom 1 . 50 Hz.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. kom 1 .kn kn 23. nazivnog napona 240 V.optiĉkom komunikacijom sa nadreĊenim sustavom. Kao tip: TRP 6140 -220 VAC “Iskra” ili jednakovrijedan -F106 Jednopolni automatski minijaturni prekidaĉ.1-1. Napomena: pomoćne releje K2 i K3 treba konfigurirati za signalizaciju sniženja napona (<U).Zagreb ili jednakovrijedan kom 1 .komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi. Kao tip: VR-100 Z16-01-3430ABCD “IEL”. kpl. prekidna moć 25 kA. -podesivost vremenskog ĉlana 0-50s. natpisne ploĉice =N1 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N1. krivulja isklopa “C”. s podnožjem i sigurnosnom oprugom. boja prozorĉića zelena. Kao tip: 1TP 22 RO B1 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -S102 Tipkalo za isklop prekidaĉa. sa signalnom sklopkom.pomoćni napon 220 V DC. 50 Hz.kn 16. Pomoćni napon napajanja 220 V AC. nazivne struje 16 A. 1 1 - . -F100 Naponski relej za nadzor i signalizaciju nestanka napona na dovodu s +KT1 odnosno +KT2: -broj mjernih ulaza: 4. -pomoćno napajanje 220 VDC. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. nazivne struje 3A. -mjerni opseg 0.kn 21.kn 17. Kao tip: 1TP 22 RO B2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -K100 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta. prekidna moć 25 kA.Napajanje .kn 22.

napajanje 220 V DC. 12 .Sklopna postrojenja" ili jednakovrijedan U sekcijsko i odvodno polje =N2 ugraĊuje se slijedeća oprema: 1. nazivna struja sabirnica 1000 A .nazivni napon izolacije 1000 V .kn 27. -S302 tip: 1TP 22 RO B2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Kao kom 1 . Kao tip: 1TP22 SA 220 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan 26. s dva radna kontakta. napajanje 220 VDC. pom. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm.kn kom 1 . dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. Dimenzije boĉnog prikljuĉnog kabelskog ormara su: širina 332 mm. U gornjem dijelu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak).kn kpl. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. 1 . .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. kao tip: VMF-6 "Konĉar . boja prozorĉića crvena. metalom oklopljen.boja razvodnih ormara RAL 7032 . U ormar je ugraĊena kompletna oprema. -H302 Signalna lampica.o. sa fiksno ugraĊenom opremom. s dva radna kontakta. Na gornjoj i donjoj veznoj ploĉi izvedene su žaluzine. .sklopni blok je zrakom izoliran. Kao tip: 1TP 22 RO B1 “Konĉar-NNA" ili jednakovrijedan Tipkalo za isklop.nazivna najviša podnosiva udarna struja 40 kA .B1 (16M) 25.kn 28. -H301 Pokazivaĉ položaja rastavne sklopke –Q3. =N2+N2. Na vratima ormara postavljane su natpisne ploĉice. Kao tip: 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA" ili jednakovrijedan -S301 Tipkalo za uklop.mehaniĉki stupanj zaštite kod zatvorenih vrata IP 23 . namijenjen za unutarnju montažu sa ugraĊenom primarnom i sekundarnom opremom. 1 s.o.50 Hz 24.nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20 kA.kn . Osnovni tehniĉki podaci niskonaponskog sklopnog bloka za polje su: .4 kV.1 ekcijsko i odvodno polje za napajanje važnih trošila s dvostranim napajanjem S izvedeno kao kompletno tvorniĉki dogotovljen i ispitan sklopni blok. kom kom 1 1 .HEP-ODS d. gole. izvršeno je ožiĉenje te je isti funkcionalno ispitan. boja prozorĉića zelena. ĉetverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom toĉkom i posebnim zaštitnim vodiĉem (TN-C-S sustav) .norma IEC 60439 Dimenzije jednog sekcijsko-odvodnog polja su: širina 600 mm. kvadratna maska. .nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz . boja prozorĉića crvena.ormar je izveden za trofaznu. Aparatna grupa br.sabirnice su jednostruke.

nazivna struja 20 A.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć. Prednja ploĉa sa natpisom LOKALNO-0-DALJINSKI.kn 13 .HEP-ODS d.NNA” ili jednakovrijedan -Q3 Tropolna NN rastavna sklopka ĉvrste izvedbe za napon 440 V.podešavanje termičkog člana Ir =(0. -K302 Kao tip: TRP 6140 .kn 32.Zatezanje uklopa podesivo 1.kn 30.. .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.. 31. OF2. Icu = 50 kA .220 VDC “Iskra” ili jednakovrijedan -K304 -K303 Vremenski relej s dva preklopna kontakta.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 . s nul položajem. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.50 Hz 29. pomoćnim kontaktima za signalizaciju ukljuĉenog odnosno iskljuĉenog stanja (OF sklopka). dvopoložajna. Kao tip: CRT 55 “Iskra” ili jednakovrijedan kom 1 . okidaĉima za daljinski uklop XF i isklop MX pomoću trenutnog kontakta (tipkalo) za napon 220 VDC. podnožjem i sigurnosnom oprugom. -S303 Grebenasta sklopka. prema standardu IEC 60947-2. peteropolna. OF4. nazivna struja 1000A. nazivna uklopna struja 75kA i ostalim tehniĉkim karakteristikama prema standardu IEC 60947-3. Kao tip: GF20 -54-A0-U-N “KONĈAR . podnožjem i sigurnosnom oprugom.50 Hz. napon napajanja 220 V DC. ugradna. Aparatna grupa br. elektromotornim pogonom MCH za napon napajanja 200/250 VDC.nazivna pogonska prekidna moć.o. nazivni izolacijski napon 500 V.5-30 s.termomagnetska zaštita s okidačem R32.kn kom 1 .kn 2.o.B17 (6M) 33.nazivni pogonski napon 380 V. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. nazivna kratkospojno podnosiva struja 36 kA/1s. Pomoćni napon napajanja 220 V DC.4 kV. Pomoćni -K301.brojaĉ radnih ciklusa (CDM). kom 1 . Ics = 35 kA . Pomoćni relej sa tri preklopna kontakta.pomoćni kontakti stanja prekidaĉa OF1. -Q201 Tropolni niskonaponski prekidač. 50 Hz.najviši nazivni pogonski napon 690 V.Rastavna sklopka je opremljena prednjim prikljuĉcima. za izbor naĉina upravljanja.8-1. pomoćnim kontaktom za signalizaciju stanja "spreman za uklop" (PF). 50 Hz. OF3.maska za vrata (CDP) Kao tip: NT 10 HA “Merlin Gerin“ ili jednakovrijedan kom 1 .

nazivni pogonski napon 380 V.o. Aparatna grupa br. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R16 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 3. Ics = 35 kA . 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.podešavanje termičkog člana Ir =(0. Icu = 50 kA .Tropolni niskonaponski prekidač.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 4. Aparatna grupa br.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.nazivna pogonska prekidna moć.8-1. prema standardu IEC 60947-2.nazivni pogonski napon 380 V.o.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R80 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 5. -Q205 Tropolni niskonaponski prekidač.8-1. 50 Hz.HEP-ODS d.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). Ics = 35 kA .termomagnetska zaštita s okidačem R16.B23 (6M) 35.najviši nazivni pogonski napon 690 V. 50 Hz. prema standardu IEC 60947-2.kn kom 1 . Icu = 50 kA .kn 14 . -Q202 Tropolni niskonaponski prekidač.kn kom 1 . prema standardu IEC 60947-2.4 kV.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). Ics = 35 kA . 50 Hz. prema standardu IEC 60947-2. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.nazivna pogonska prekidna moć.kn kom 2 . 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.podešavanje termičkog člana Ir =(0.50 Hz 34.nazivna pogonska prekidna moć.8-1.termomagnetska zaštita s okidačem R50. -Q203.najviši nazivni pogonski Q204 napon 690 V.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R50 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 37.nazivna pogonska prekidna moć.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.najviši nazivni pogonski napon 690 V. Icu = 50 kA .B35 (6M) kom 1 .nazivni pogonski napon 380 V.termomagnetska zaštita s okidačem R25 .termomagnetska zaštita s okidačem R80. 50 Hz.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).B29 (6M) 36.podešavanje termičkog člana Ir =(0.nazivni pogonski napon 380 V. Icu = 50 kA . Ics = 35 kA .podešavanje termičkog člana Ir =(0. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.najviši nazivni pogonski napon 690 V.8-1. -Q206 Tropolni niskonaponski prekidač. Aparatna grupa br. .

OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. .nazivni pogonski napon 380 V.podešavanje termičkog člana Ir =(0.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 50 Hz. prema standardu IEC 60947-2.nazivna pogonska prekidna moć.8-1. 250 V.o.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R100 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 6.signalna sklopka za signalizaciju položaja prekidača K4 i signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).nazivni pogonski napon 380 V.kn kn 15 .0)xIn.50 Hz 38.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R50 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 39. 10/16 A Kao tip: MMP-12 “TEP" ili jednakovrijedan Redne stezaljke za energetske i signalne kabeleu količinama prema priključnom planu razvoda =N2 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N2.podešavanje termičkog člana Ir =(0. Icu = 50 kA . Icu = 50 kA . Ics = 35 kA .nazivna pogonska prekidna moć. prema standardu IEC 60947-2.4 kV. Ics = 16 kA .kn kom 1 . 50 Hz.nazivni pogonski napon 380 V.nazivna pogonska prekidna moć.kn U kabelskom prikljuĉnom ormaru =N2.8-1.kn kom 1 .. Dvopolna ugradna utičnica sa zaštitnim kontaktom i poklopcem. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.o.podešavanje termičkog člana Ir =(0.8-1.kn .najviši nazivni pogonski napon 690 V.termomagnetska zaštita s okidačem R100. Aparatna grupa br. -Q208 Tropolni niskonaponski prekidač.najviši nazivni pogonski napon 690 V.termomagnetska zaštita s okidačem R160.najviši nazivni pogonski napon 690 V.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: N 250 R160 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 .B41 (6M) 40.1 ugraĊuje se slijedeće: 41.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). 50 Hz nazivna struja 250 Anazivna granična prekidna moć.termomagnetska zaštita s okidačem R50. Ics = 35 kA . 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć. -Q209 Tropolni niskonaponski prekidač.HEP-ODS d. prema standardu IEC 60947-2. 50 Hz. UKUPNO: kom komplet 1 1 - . Icu = 25 kA . 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć. -Q207 Tropolni niskonaponski prekidač.

Osnovni tehnički podaci niskonaponskog sklopnog bloka za sekcijsko polje su: . -H401 Pokazivač položaja rastavne sklopke.mehanički stupanj zaštite kod zatvorenih vrata IP 23 .kn 45. Kao tip: 1TP22 LP1 “Končar-NNA” ili jednakovrijedan kom 1 .HEP-ODS d. Kao tip: VMF-6 "Konĉar . s ugraĎenom primarnom i sekundarnom opremom.B1 (16M) 43.sklopni blok je zrakom izoliran.norme IEC 60439 Dimenzije sekcijsko-odvodnog polja su: širina 600 mm.Sklopna postrojenja” ili odgovarajući kpl. Dimenzije bočnog priključnog kabelskog ormara su: širina 332 mm.1s . . izvršeno je ožičenje te je isti funkcionalno ispitan. podnožjem i sigurnosnom oprugom. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. 1 . Kao tip: 1TP22 SA 220 “Končar-NNA” ili jednakovrijedan -H300 Signalna lampica. s fiksno ugraĎenom opremom.sabirnice su jednostruke. Na vratima sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak). Aparatna grupa br. izvedeno kao kompletno tvornički dogotovljen i ispitan sklopni blok namijenjen za unutarnju montažu. gole. četverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom točkom i posebnim zaštitnim vodičem (TN-C-S sustav) . metalom oklopljen. =N3 =N3.nazivna najviša podnosiva udarna struja 45 kA . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. pomoćno napajanje 220 V DC.dubina 650(+30) mm. -K400 Pomoćni relej s četiri preklopna kontakta.50 Hz 42.1 Sekcijsko i odvodno polje za napajanje ostalih trošila koja ne zahtijevaju dvostrano napajanje.4 kV. nazivna struja sabirnica 1000 A.sustav je izveden za trofaznu. Pomoćni napon napajanja 220 V AC kao tip: TRP 6140 “Iskra" ili jednakovrijedan kom 1 .kn 44. boja prozorčića zelena.visina 2250 mm. Na gornjoj i donjoj veznoj ploči izvedene su žaluzine.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. kvadratna maska.o.nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20 kA. .kn 16 .boja razvodnih ormara RAL 7032 .nazivni napon izolacije 1000 V . kom 1 . dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. .nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz . U ormar je ugraĎena kompletna oprema.o. Na vratima ormara postavljane su natpisne pločice.kn U sekcijsko i odvodno polje =N3 ugraĊuje se slijedeća oprema: 1. napajanje 220 V DC.

-F300 Jednopolni automatski minijaturni prekidač. . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. 50 Hz . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. . prema standardu IEC 60947-2 . 50 Hz. pomoćni kontakti OF1. Ics = 35 kA .termomagnetska zaštita s okidačem R32 .OF3. 50 Hz .nazivna pogonska prekidna moć. 50 Hz .0)xIn .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). . . prekidna moć 25 kA.kn 17 .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 ProizvoĎač “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 .kn 47. Kao tip: INS1000 1000 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 1 .najviši nazivni pogonski napon 690 V.ručni pogon sa zaključavanjem lokotom . nazivnog napona 240 V.maska za vrata.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.nazivni pogonski napon 380 V.OF2. Aparatna grupa br.kn 2.nazivna struja 100 A .signalizacija položaja glavnih kontakata rastavne sklopke ( uključeno .HEP-ODS d.nazivna kratkotrajno podnosiva struja: IK = 35 kA/1 s .8-1. krivulja isklopa “C”. -Q301 Tropolni niskonaponski prekidač.50 Hz 46. Icu = 50 kA .B17 (6M) 48.nazivna granična prekidna moć. 50 Hz .podešavanje termičkog člana Ir =(0. isključeno). nazivne struje 3A.o.4 kV.o. kom 1 .nazivna struja 1000 A .najviši nazivni pogonski napon 690 V.nazivni pogonski napon 380 V. . Kao tip: C60L-1P+OF /3 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan -Q4 Tropolna niskonaponska rastavna sklopka prema standardu IEC 60947-3 . .prednja standardna ručica.fiksna izvedba. sa signalnom sklopkom.

nazivna granična prekidna moć. 50 Hz . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.nazivna struja 100 A . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.kn 51. Ics = 35 kA . 50 Hz .podešavanje termičkog člana Ir =(0.kn 18 . Aparatna grupa br.nazivna granična prekidna moć. prema standardu IEC 60947-2 .termomagnetska zaštita s okidačem R63 .nazivni pogonski napon 380 V.0)xIn . 50 Hz .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). Ics = 35 kA . kom 1 .termomagnetska zaštita s okidačem R50 .o.nazivni pogonski napon 380 V.o. 50 Hz .8-1. Ics = 35 kA .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. prema standardu IEC 60947-2 .8-1.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 3.0)xIn . Icu = 50 kA . -Q304 Tropolni niskonaponski prekidač.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).4 kV.50 Hz 49.kn kom 1 . 50 Hz nazivna struja 100 A .HEP-ODS d. prema standardu IEC 60947-2 . . .nazivni pogonski napon 380 V.B23 (6M) 50.podešavanje termičkog člana Ir =(0. .0)xIn .termomagnetska zaštita s okidačem R32 .8-1.nazivna struja 100 A .nazivna pogonska prekidna moć. Icu = 50 kA . 50 Hz .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R63 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan -Q303 Tropolni niskonaponski prekidač.najviši nazivni pogonski napon 690 V.nazivna pogonska prekidna moć.najviši nazivni pogonski napon 690 V.najviši nazivni pogonski napon 690 V. Icu = 50 kA . -Q302 Tropolni niskonaponski prekidač.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R50 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 3.B29 (12M) kom 1 .nazivna granična prekidna moć. .nazivna pogonska prekidna moć.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). Aparatna grupa br.podešavanje termičkog člana Ir =(0.

Kao tip: C60L-1P+OF/ 16 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Q311d oQ313. Redne stezaljke u količinama prema priključnom planu i nosači kabela.o.Kao tip: C60L-1P+OF/ 10 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Q338. s signalnom sklopkom. nazivnog napona 400 V. krivulja isklopa “C”. kom 2 . Aparatna grupa br. -Q317 Jednopolni automatski minijaturni prekidač. s signalnom sklopkom. kom 4 . 50 Hz. prekidna moć 25 kA. kom 6 . s signalnom sklopkom. 50 Hz. prekidna moć 25 kA.Jednopolni automatski minijaturni prekidač. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.kn 54.4 kV. Kao tip: C60L-3P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan -Q315 -Q320 -Q323 -Q305 Tropolni automatski minijaturni prekidač. s signalnom sklopkom. struje 25 A.HEP-ODS d. nazivne struje -Q306 16 A.Q318Q319Q321. nazivnog napona 240 V. 50 Hz. nazivne struje do 344 10 A.kn 56.50 Hz 52. Q337.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. prekidna moć 25 kA. komplet 1 . krivulja isklopa “C”. -Q324 Kao tip: C60L-3P+OF/ 16 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan -Q325 -Q339 Tropolni automatski minijaturni prekidač. Kao tip: C60L-1P+OF/ 25 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 4..B41(6M) Pričuva kom 18 . krivulja isklopa “C”. nazivne . nazivnog napona 230 V. nazivnog napona 240 V. nazivne Q307d struje 16 A. nazivne Q336.o. Jednopolni automatski minijaturni prekidač.kn 57. krivulja isklopa “C”. prekidna moć 25 kA.Q322. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. s signalnom sklopkom.Q316 -Q335. kom 5 . . Q314. krivulja isklopa “C”. 50 Hz. nazivnog napona 240 V.Q326d -Q309. Kao tip: C60L-3P+OF/ 10 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 5 .struje 6 A.kn 55.kn 58. nazivnog napona 400 V.kn 53.kn 19 . krivulja isklopa “C”. o Q308. prekidna moć 25 kA. s signalnom sklopkom.. . Jednopolni automatski minijaturni prekidač. 50 Hz. prekidna moć 25 kA.struje 10 A. nazivne -Q310. 50 Hz.

postrojenja" ili jednakovrijedan Oprema koja se ugraĎuje u odvodno polje =N4 je slijedeća: 1.mehanički stupanj zaštite kod zatvorenih vrata IP 23 . namijenjen za unutarnju montažu sa ugraĎenom primarnom i sekundarnom opremom. Na gornjoj i donjoj veznoj ploči izvedene su žaluzine.boja razvodnih ormara RAL 7032 . Osnovni tehnički podaci niskonaponskog sklopnog bloka za odvodno polje su: . U ormar je ugraĎena kompletna oprema.nazivni napon izolacije 1000 V . četverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom točkom i posebnim zaštitnim vodičem (TN-C-S sustav) .4 kV. metalom oklopljen. Na vratima ormara postavljane su natpisne pločice.sklopni blok je zrakom izoliran. Kao tip: VMF-6 ProizvoĎač: "Končar-skl. . sa fiksno ugraĎenom opremom.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz . Dimenzije bočnog priključnog ormara su: širina 332 mm. . nazivna struja sabirnica 1000 A . =N4 Odvodno polje za napajanje važnih trošila s dvostranim napajanjem izvedeno kao =N4. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.o.1 kompletno tvornički dogotovljen i ispitan sklopni blok.o.nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20 kA. UKUPNO: kn 59. Aparatna grupa br.B5 (6M) komplet 1 .nazivna najviša podnosiva udarna struja 40 kA . Aparatna grupa br.norma IEC 60439 Dimenzije jednog odvodnog polja su: širina 600 mm. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. izvršeno je ožičenje te je isti funkcionalno ispitan. U gornjem dijelu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak). gole. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm.kn 20 .sabirnice su jednostruke.ormar je izveden za trofaznu. . dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.B1(4M) Priĉuva 2.HEP-ODS d. 1 s.50 Hz =N3 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N3.

8-1.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 2 .o.0)xIn . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.0)xIn . .podešavanje termičkog člana Ir =(0.nazivni pogonski napon 380 V. -Q401 Tropolni niskonaponski prekidač. Ics = 35 kA . Icu = 50 kA . Aparatna grupa br. -Q403 Tropolni niskonaponski prekidač. 50 Hz . Icu = 50 kA .o. .8-1. Ics = 35 kA .B11 (6M) 62.nazivna pogonska prekidna moć.najviši nazivni pogonski napon 690 V.50 Hz 60. . 50 Hz . prema standardu IEC 60947-2 .termomagnetska zaštita s okidačem R16 .termomagnetska zaštita s okidačem R32 . 50 Hz nazivna struja 100 A . -Q402 Tropolni niskonaponski prekidač.nazivni pogonski napon 380 V. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.podešavanje termičkog člana Ir =(0.nazivni pogonski napon 380 V.nazivna struja 100 A .kn 21 .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). Ics = 35 kA .nazivna pogonska prekidna moć. Icu = 50 kA .nazivna granična prekidna moć. prema standardu IEC 60947-2 . 50 Hz nazivna struja 100 A .nazivna granična prekidna moć.4 kV. 50 Hz .nazivna granična prekidna moć.8-1.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 .0)xIn .HEP-ODS d.nazivna pogonska prekidna moć.podešavanje termičkog člana Ir =(0.kn 2.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R16 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 . .kn 61.termomagnetska zaštita s okidačem R25 .najviši nazivni pogonski napon 690 V. 50 Hz . prema standardu IEC 60947-2 -Q404 .najviši nazivni pogonski napon 690 V.

. prema standardu IEC 60947-2 . Icu = 50 kA .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). kom 1 . 50 Hz .termomagnetska zaštita s okidačem R25 . Ics = 35 kA .0)xIn .najviši nazivni pogonski napon 690 V.nazivni pogonski napon 380 V. prema standardu IEC 60947-2 .termomagnetska zaštita s okidačem R25 .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R80 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 5.kn 65.4 kV.najviši nazivni pogonski napon 690 V.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 2 .nazivna pogonska prekidna moć. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.0)xIn . Aparatna grupa br. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). Icu = 50 kA .B23 (6M) 64. 50 Hz nazivna struja 100 A . .nazivni pogonski napon 380 V.podešavanje termičkog člana Ir =(0. -Q405.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 50 Hz nazivna struja 100 A . . 50 Hz . .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA" ili jednakovrijedan -Q408 Tropolni niskonaponski prekidač.0)xIn .nazivna granična prekidna moć.nazivna granična prekidna moć.B17 (6M) 63.nazivni pogonski napon 380 V.o.HEP-ODS d.podešavanje termičkog člana Ir =(0.termomagnetska zaštita s okidačem R80 . -Q407 Tropolni niskonaponski prekidač. 50 Hz .8-1. Aparatna grupa br.Tropolni niskonaponski prekidač. Ics = 35 kA .8-1.50 Hz 3. Ics = 35 kA .o.najviši nazivni pogonski napon 690 V. Aparatna grupa br.nazivna struja 100 A .podešavanje termičkog člana Ir =(0. prema standardu IEC 60947-2 Q406 .nazivna pogonska prekidna moć. Icu = 50 kA .B29 (6M) - kom 1 .nazivna pogonska prekidna moć.nazivna granična prekidna moć. 50 Hz .kn 4.8-1.kn 22 .

B41 (6M) Priĉuva U kabelskom priključnom ormaru =N4.o.podešavanje termičkog člana Ir =(0.1 ugraĎuje se slijedeće: 68.nazivni pogonski napon 380 V. 50 Hz .o.8-1.nazivna struja 320 A . Icu = 25 kA .1 Dvopolna ugradna utičnica sa zaštitnim kontaktom i poklopcem.nazivna pogonska prekidna moć.8-1.signalna sklopka za signalizaciju položaja prekidača K4 i signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).kn kom komplet 1 1 - . -Q410 Tropolni niskonaponski prekidač. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. 50 Hz .nazivna granična prekidna moć. prema standardu IEC 60947-2 .4 kV. 23 . . Aparatna grupa br.podešavanje termičkog člana Ir =(0. Icu = 25 kA .najviši nazivni pogonski napon 690 V.nazivni pogonski napon 380 V.termomagnetska zaštita s okidačem R160 . Ics = 16 kA . -Q409 Tropolni niskonaponski prekidač.HEP-ODS d. UKUPNO: kom 1 .kn .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn kao tip: N 250 R160 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 . . 50 Hz .kn kn 69. prema standardu IEC 60947-2 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.0)xIn .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: N 320 R250 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan .kn 6. 50 Hz .nazivna pogonska prekidna moć. 250 V. -X4.0)xIn . 10/16 A Kao tip: MMP-12 “TEP“ ili jednakovrijedan Redne stezaljke za energetske i signalne kabeleu količinama prema priključnom planu =N4 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N4.50 Hz 66.termomagnetska zaštita s okidačem R250 .signalna sklopka za signalizaciju položaja K4 i prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).nazivna struja 250 A . Aparatna grupa br.B35(6M) 67.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Ics = 16 kA .najviši nazivni pogonski napon 690 V.odvod za centrifugu ulja 7.nazivna granična prekidna moć. .

.1s.sabirnice su jednostruke. Na vratima i na vrhu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak). gole.ormar je izveden za trofaznu. izvršeno je ožiĉenje te je isti funkcionalno ispitan. . . U ormar je ugraĊena kompletna oprema.o. dubina 650(+30) mm.nazivna najviša podnosiva udarna struja 45 kA . Aparatna grupa br. Na vratima ormara postavljene su natpisne ploĉice. =N5 Transformatorsko polje ormara razvoda pomoćnog izmjeniĉnog napajanja 3x400/230 V. namijenjen za unutarnju montažu.50 Hz 70. Na gornjoj i donjoj veznoj ploĉi izvedene su žaluzine.HEP-ODS d. nazivna struja sabirnica je 1000 A. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. . ĉetverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom toĉkom i posebnim zaštitnim vodiĉem (TN-C-S sustav) .stupanj mehaniĉke zaštite kod zatvorenih vrata IP 23.B1 (16M) 24 .4 kV. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. s ugraĊenom primarnom i sekundarnom opremom.kn U ormar transformatorskog polja (=N5) su ugraĊene slijedeće aparatne grupe (modul 1M=40 mm): 1. Dimenzije jednog transformatorskog polja su: širina 615 mm.nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20kA.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.sklopni blok je zrakom izoliran. s fiksno ugraĊenom opremom. Osnovni tehniĉki podaci niskonaponskog sklopnog bloka za transformatorsko polje su slijedeći: . . izvedeno kao kompletno tvorniĉki dogotovljen i tipski ispitan sklopni blok. .6 "Konĉar-Sklopna postrojenja" ili jednakovrijedan komplet 1 .boja razvodnih ormara RAL 7032 .o. visina 2250 mm.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz. 50 Hz.nazivni napon izolacije 1000 V .norma IEC 60439. metalom oklopljen. Kao tip: VMF.

kn 25 . -naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz.4 kV. Iskraemeco" ili jednakovrijedan kom 1 . -registrator krivulje opterećenja.o. klasa 3 (IEC 62053-23). .komunikacijski kanali . -upravljaĉki fazni napon.izlaznog modula .mjerenje energije u dva smjera. klasa 2 (IEC 62053-23). struju 120 A.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. sat realnog vremena + Li – baterija +super kondenzator. -dodatna naprava .5 S (IEC 602053-22). kapacitet memorije za krivulje opterećenja 512 k Flash rom .standardna izvedba ulazno. trosistemsko. 3 izlaza.višefuncionalno ĉetvorokvadratno elektroniĉko brojilo -modularna izvedba brojila. klasa 0. -mjerenje djelatne energije . . 4–V42L81+MK138-3 ProizvoĊaĉ " Kao tip: MT831 –T1A32R46-V22. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.M3K0Z4+ MIO ulaza. prvi kanal: infracrveno optiĉko suĉelje. 3 izlaza. -P202 Trofazno. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.HEP-ODS d. -strujni ulazi se spajaju na strujne mjerne transformatore 600/5 A. -jalova energija.o. baždaren na 1%.50 Hz 71.transformatorsko brojilo za max. .

Strujni ulazi se spajaju preko strujnih mjernih transformatora 600/5 A.4 kV.mjerenje efektivnih vrijednosti struje i napona .mikroprocesorska obrada mjerenih veliĉina (RISC) Mjerni terminal treba biti opremljen: . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. faktora snage (cos j).pomoćni napon 220 V DC.3 sekunde 25 x In Napajanje . Opseg mjerenja (0. energije (radne i jalove komponente) . frekvencije.dva odvojena optiĉka komunikacijska suĉelja za komunikaciju sa nadreĊenim sustavom.HEP-ODS d.dnevni dijagrami vršne vrijednosti zbroja struja za dan maksimuma i za zadnji dan mjerenja.1 sekundu 50 x In .komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi putem prijenosnog ruĉnog terminala Kao tip: MT-10V M11-08-230440 “IEL”. S).trajno 3. Opteretivost: . Q. dimenzija 96x96 mm. Opteretivost: . za mjerenje i nadzor elektriĉkih veliĉina u polju i za daljinsku signalizacoiju stanja sklopnih aparat u sekciji.5) x Un .5 x Un .o.kn 26 . .registraciju vršnih vrijednosti struja i zbroja struja . -P201 Mjerni terminal sa mikroprocesorskom obradom podataka.0 x In . .o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.trajno 1.mjerenje srednjih vrijednosti struje u vremenskim intervalima (MD maximum demand) .vremenski interval podesiv od 1 do 30 min.10 sekundi 2 x Un Mjerni terminal sa slijedećim funkcijama: .50 Hz 72.mjerenje snage (P. .histograme raspodjele struja kroz mjereno razdoblje po fazi . Naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz.dnevni dijagrami vršne vrijednosti struja po fazi za izabrani dan mjerenja .1 – 1. Mjerni terminal je ugradni. sa LCD pokazivaĉem 4x16 znamenki. . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.Zagreb ili jednakovrijedan kom 1 .

Kao tip: -H202 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Signalna lampica.kn 81. prekidna moć 25 kA. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2..kn . nazivne struje -F201. kom 1 . za nazivnu struju 3 A.suĉelje za programiranje RS 232C. nazivna struja odvoĊenja 20 kA. boja prozorĉića crvena. boja prozorĉića crvena-signalizacija ispada prekidaĉa usljed prorade zaštite napajanje 220 V DC.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. sa signalnom sklopkom.. . krivulja isklopa “C”. krivulja isklopa "C".broj ulaznih kanala:16. Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC. Aparatna grupa br.potrošnja 10 VA. kao tip: 1TP 22 SA “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Signalna lampica.o. kao tip : DEHNguard DG TNC 230400 FM "DEHN+SOHNE" ili jednakovrijedan kom 2 .4 kV. 76. Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ. prekidna moć 20 -F205 kA. napajanje 220 V DC. 6A. karakteristike prema normama DIN/VDE 0185-103 i IEC 61312-1. kom 1 . 27 .o.kn 78. -F1-3 Tropolni metal-oksidni odvodnik prenapona za unutarnju montažu. nazivni napon 275 V..B17 (30M) 79.Zagreb ili jednakovrijedan Signalna lampica.suĉelje za optiĉku komunikaciju s nadreĊenim sustavom. kom 1 . za ugradnju u sustav TN-C.kn . boja prozorĉića crvena.Dimenzije 192x96x90 mm -A200 Kao tip: AM-16 Z07-08-3110 “IEL”. Kao tip: -H203 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan 2. krivulja isklopa "C". za nazivnu struju 6 A.kn 77. F202 Kao tip: C60L-3P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC.kn 74..lokalna signalizacija ispada istosmjernog razvoda napajanje 220 V DC. napajanje 220 V DC. nazivnog napona 400 V. prekidna moć 20 -F204 kA. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.napajanje 220 VDC.50 Hz 73. klase II (tipa 2). -H204 tip: 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Kao kom kom 1 1 . sa signalnom sklopkom. kom kom 1 1 .HEP-ODS d.kn 75. s kontaktima za signalizaciju prorade. 50 Hz. sa signalnom sklopkom.kn kom 1 . -H201 Pokazivaĉ položaja.kn 80. Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 3 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Alarmni monitor za lokalnu i daljinsku signalizaciju .

odgoda prorade zaštite 20-500 ms.optiĉkom komunikacijom sa nadreĊenim sustavom.50 Hz 82.maska za vrata (CDP) Kao tip: NT 08 H1 “Merlin Gerin“ ili jednakovrijedan kom 1 .brojaĉ radnih ciklusa (CDM). nazivna kratkospojna prekidna moć 42 kA..kn . sa signalnom sklopkom. prag djelovanja zaštite izmeĊu 1. nazivna struja 800 A. Kao tip: 1TP 22 RO B1 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -S202 Tipkalo za isklop prekidaĉa. 50 Hz. odgoda prorade zaštite 20-50 ms. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.. nazivne struje 3A.HEP-ODS d. OF4.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. boja prozorĉića zelena.pomoćni kontakti stanja prekidaĉa OF1. programabilna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja . -S201 Tipkalo za uklop prekidaĉa.Selektivna . klase 0. Podešenje trenutne kratkospojne zaštite Ii u podruĉju Ii =2-15xIn.Podešenje termiĉke zaštite Ir u podruĉju Ir =0. s dva radna kontakta. -nazivni napon 230/400 V.0 P i ostalim karakteristikama prema standardu IEC 60947-2. -T1–6 Niskonaponski strujni mjerni transformator.4 kV. . nazivnog napona 415 V. OF2.2xIr. kom 85.o. boja prozorĉića crvena.pomoćni kontakt za signalizaciju prorade zaštite SDE 1.Podešenje kratkospojne zaštite s odgodom Isd u podruĉju Isd =1.. -temperaturno podruĉje 0-50°C -dimenzije 96x96x90 mmNapajanje .naponski prekidaĉi. s elektroniĉkom zaštitnom jedinicom Micrologic 5. kom 1 ..kn 84.kn 87. -podesivost vremenskog ĉlana 0-50s.o. prekidna moć 25 kA.05 i 1. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. napajanje 220 V DC. -F203 Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ.motorni pogon (MCH) .Podnaponski relej treba biti opremljen:.Zagreb ili jednakovrijedan kom 3 .pomoćni napon 220 V DC. opremljen kontaktom krajnje sklopke (CH) koji signalizira navijenost opruge.signalizacija stanja prekidaĉa sa mehaniĉkim indikatorom zaštite (reset tipka) i PF preklopnim kontaktom. -mjerni opseg 0.1-1.5-10xIr. napajanje 220 V DC. Kao tip: 1TP 22 RO B2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan kom 1 . kom 1 1 . sa dva radna kontakta.7Un. -broj izlaznih releja: do 5.. MX isklopni. OF3. za nazivni napon do 720 V. XF uklopni. -Q1 Tropolni NN prekidaĉ ĉvrste izvedbe za napon 440 V.kn 86.4-1xIn. snage 5 VA Kao tip: CTB-1 "ELEKTROSKLOP" ili jednakovrijedan -F200 Naponski relej za nadzor i signalizaciju nestanka napona na dovodu s +KT1 odnosno +KT2: -broj mjernih ulaza: 4.kn 28 . prijenosnog omjera 600/5 A. Fs = 5. Kao tip: VR-100 Z16-01-3430ABCD “IEL”. 50 Hz. -pomoćno napajanje 220 V=..komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi.5. -podnaponska zaštita-podesivost proradne vrijednosti:20-170%. krivulja isklopa “C”. Napomena: pomoćne releje K2 i K3 treba konfigurirati za signalizaciju sniženjanapona (<U).kn 83. 50 Hz. 50 Hz.

ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.napon: 230 V AC.paralelan rad s automatskom sekretaricom ili fax ureĎajem. Tehnički podaci . nizozemski). 1 - . ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N5. 3 preklopna. .o. sa signalnom sklopkom. Kao tip: TRC 3 "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 2 . prekidna moć 25 kA. Najveća transportna cjelina je 1000 mm. Kao tip: C60L-1P+OF/ 16 A ProizvoĊaĉ "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Redne stezaljke za energetske i signalne kabele u koliĉinama prema strujnoj shemi i prikljuĉnom planu.50 Hz dan je na nacrtu R030832.mogućnost programiranja kašnjenja svakog kanala: od 1 do 255 sati .50 Hz Napomena: GraĊevinski prijedlog profila ispod ormara izmjeniĉnog razvoda 400 V. doprema i montaža profila U65 ispod ormara izmjeniĉnog razvoda 400 V. kom kom 1 1 .gubitak napajanja ili telefonske mreže nema utjecaj na izlazne kontakte. s podnožjem i sigurnosnom oprugom. U ureĎaj je integriran odvodnik prenapona za telefonsku liniju koji štiti TRC3 ureĎaj od atmosferskih induciranih prenapona koji se šire telefonskom linijom.kn kn .tvornički ugraĎen odvodnik prenapona za telefonsku liniju.HEP-ODS d.kn 29 . .kn Oprema za daljinsko upravljanje elektriĉnim ureĊajima 93. UreĎaj za upravljanje električnim ureĎajima preko telefonske mreže. Kao tip: TRP 6140-220 VAC “Iskra” ili jednakovrijedan -F206 Jednopolni automatski minijaturni prekidaĉ. . Sastoji od tri kanala kojima se može zasebno upravljati preko fiksne telefonske mreže ili upotrebom GSM mobilnih telefona.o.kn 90. UKUPNO: Izrada. =N5 92. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. kpl. krivulja isklopa “C”. -207 Kao tip: TRP 6140-220V “Iskra” ili jednakovrijedan -K204 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta. s podnožjem i sigurnosnom oprugom. .50 Hz 88. -K200 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta. engleski. nazivne struje 16 A.kn . Pomoćni napon napajanja 220 V DC. kpl. . 50 Hz. .izlazni kontakti: . 1 kom 7 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.kn 89. 91.sinteza glasa: odabir izmeĎu 5 jezika (francuski. 50 Hz. Pomoćni napon napajanja 220 V AC. španjolski.4 kV. talijanski. .2 A. nazivnog napona 240 V.

OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.50 Hz DOBAVA I DOPREMA RAZVODNOG ORMARIĆA ZA PRIKLJUĈAK CENTRIFUGE ZA ULJE +OC 94. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. . RAZVOD IZMJENIĈNOG NAPONA 0. Ormarić za smještaj plosnatih Cu sabirnica 30x10 mm i rastavne sklopke za priključak centrifuge ulja. prolazni. .kn 97. .o.kategoruija uporabe AC-22B .50 Hz Napomena : UreĎaj se ugraĎuje u ormar izmjeničnog razvoda 0.kn 96.50 Hz.o. .4 kV. nosači sabirnica.kn kom 1 . .nazivna prekidna moć 750 A.4 kV. 50 Hz . 50 Hz . Završni sloj boje RAL 7032.ručni pogon.donji prednji priključci za kabel nazivnog presjeka 150 mm2 (vijčana izvedba) Kao tip:LTL 1-3/9/60/AU “JEAN MUELLER“ ili jednakovrijedan UKUPNO .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. V-direkta stezaljke za priključak faznih vodiča i nulvodiča nazivnog presjeka vodiča do 150 mm2 Tip: prema specifikaciji isporučioca ormarića ProizvoĎač: “PFISTERER“ ili jednakovrijedan kom komplet 5 1 . Plosnati bakar 30x10 mm. . stupanj mehaničke zaštite IP54.nazivna struja kratkog spoja:50kA/1s. kao tip: OM “KONČAR-SP" ili jednakovrijedan U ormarić se ugraĎuje sljedeće: 95. Tropolna niskonaponska rastavna osigurač-sklopka s ugraĎenim kratkospojnikom.nazivna struja 250 A (oznaka veličine 1). . izvedba za montažu na ECu sabirnice 30x10 mm.kn kom 1 .kn .nazivni pogonski napon 380 V. za vanjsku montažu.najviši nazivni pogonski napon 500 V.HEP-ODS d. nazidne izvedbe. kabelske uvodnice Pg 42 (x2) i ostali sitni spojni materijal 30 . prema standardu IEC 60947-3.nazivna uklopna moć 750 A.4 kV.izvedba učvršćenja na sabirnice ovisno o razmaku izmeĎu sabirnica (predvidivo 60 mm) .Predvidive dmenzije ormarića (duljina x visina xdubina): 800x600x250(+15) mm.

broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. 1 . Doprema i montaža u zgradu TS 110/10(20) kV TURNIĆ te priĉvršćenje na pripremljeno mjesto ormara pomoćnog izmjeniĉnog napajanja 3x400/230 V. UKUPNO .kn UKUPNO .o. RAZVODNI ORMARIĆ ZA PRIKLJUĈAK CENTRIFUGE ZA ULJE +OC "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. kpl. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. 1 . .HEP-ODS d.50 Hz RAZVODNI ORMARIĆ ZA PRIKLJUĈAK CENTRIFUGE ZA ULJE +OC ELEKTROMONTAŽNI RADOVI 98. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.kn kpl. 50 Hz Doprema na prostor TS 110/10(20) kV TURNIĆ te priĉvršćenje na projektom predviĊeno mjesto ormarića s rastavnom sklopkom za prikljuĉak centrifuge ulja +OC UKUPNO .50 Hz .o.kn 31 .kn ELEKTROMONTAŢNI RADOVI RAZVOD IZMJENIĈNOG NAPONA 0.4 kV.kn 99.4 kV.

. oblika 8/20 ms. 29 kV ...5 kV .kućište odvodnika prenapona izraĊeno je iz polimera Tip: MWK 10 “ABB” ili jednakovrijedan kom 3 ..nazivna specifiĉna energetska podnosivost wr =9.. 3. PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV .. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 3. 30....ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.trajni radni napon Uc = 10 kV ..klasa odvoĊenja voda 3 .0 kJ/kV (definirana je u odnosu na nazivni napon odvodnika ) . tako da je potrebno izvesti rješenje nosaĉa za odvodnike MWK 19 za što jednostavniju naknadnu zamjenu. 26 kV . 2...kn ...kn NAPOMENA: Za prenaponsku zaštitu 10(20) kV postrojenja u TS 110/20(10) kV TURNIĆ odabrani su metaloksidni odvodnici prenapona..nazivni napon Ur =12..o.za struju odvoĊenja 10 kA ...za struju odvoĊenja 1 kA . a prijelazom na 20 kV naponsku razinu potrebno je zamijeniti odvodnike prenapona odgovarajućim odvodnicima tipa MWK 19.za struju odvoĊenja 5 kA .HEP-ODS d..... . 10 kA .preostali naponi odvodnika pri strujama oblika 8/20 ms (zaštitna karakteristika odvodnika u odnosu na prenapone atmosferskog podrijetla) . Plosnati Cu profil E-Cu 2x 100x10 mm Toploskupljajuće cijevi za zaštitu plosnatog bakrenog profila E-Cu 2x100x10 mm Kao tip: BBIT 100/25-A/U "RAYCHEM" ili jednakovrijedan m m 15 15 .... izmeĊu 10(20) kV prikljuĉka na transformatorima i izoliranog oklopljenog voda..nazivna odvodna struja....MATERIJAL Oprema koja se spaja na 10(20) kV stranu energetskog transformatora 1.7 kV ...o. U prvom periodu rada 10(20) kV postrojenje radi na naponskoj razini 10 kV sa odvodnicima MWK 10..Odvodnici prenapona ugraĊuju se na niženaponskim stranama energetskih transformatora.. Metaloksidni odvodnik prenapona sljedećih tehniĉkih podataka: .....kn 32 .

kn 8. .kn komplet 1 . komplet 1 .20D "Dalekovod" ili jednakovrijedan Izrada. Ĉvrsti nosaĉ za spoj Cu profila dimenzija 2x100x10 mm na potporni izolator Kao tip: FN21. 3.kn PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV . 40680.kn 5.1692 Kao tip: C6-125 "PCC INSULATORS" ili jednakovrijedan Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. Unošenje u zgradu i postavljanje na prethodno pripremljeno mjesto opreme za prenaponsku zaštitu10(20) kV komplet 2 0.podnosivi atmosferski udarni napon 125 kV .00 .kn PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV .UKUPNO Elektromontaţni radovi na prenaponskoj zaštiti 10(20) kV 7.standardi DIN 40685.kn 33 .50.MATERIJAL: 6. UKUPNO PRENAPONSKA ZAŠTITA ZA 1 TRNASFORMATOR .o.o. doprema i montaža zaštitne rešetke na spoju 10(20) kV izoliranog spojnog voda na energetski transformator.nazivni napon 24 kV .minimalna prelomna sila:6 kN . vijci i dr.UKUPNO .kn .MATERIJAL .kn .RADOVI . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Potporni izolator za unutrašnju montažu. PI kom kom 3 3 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. komplet 1 . obujmice . PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV sljedećih tehniĉkih podataka: .). Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta.kn PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV . . Montaža konzola za smještaj potpornih izolatora i odvodnika prenapona. sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom (zaštitne cijevi.HEP-ODS d.UKUPNO: "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.

snaga i klasa jezgre: 2500/1A .HEP-ODS d. sljedećih tehniĉkih podataka: . Potporni izolator za unutarnju montažu. 40680.0.nazivni kratkotrajno podnosivi napon industrijske frekvencije 3 kV.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. kom 1 . 50 Hz. R2<6 Ω Kao tip: ANB.0.kn kom m 1 3 . 20 VA.podnosivi atmosferski udarni napon 125 kV .minimalna prelomna sila:6 kN . 1 VA.o.72 "Konĉar-MT" ili jednakovrijedan Obuhvatni strujni mjerni transformator s jednom jezgrom. oblika 8/20 ms.nazivna odvodna struja.8 Ω Kao tip: ANB.trajni radni napon Uc = 12 kV . Metaloksidni odvodnik prenapona ZnO tipa u silikonskom kuĉištu.nazivni kratkotrajno podnosivi napon industrijske frekvencije 3 kV.72 "Konĉar-MT" ili jednakovrijedan Napomena: Obuhvatni transformatori se postavljaju na konzolu za kabelski spoj na neutralnu toĉku transformatora u prostorijama transformatorskih komora. R2<0.nazivni napon 24 kV .kn 2. 10 kA . 5P20.kn kom 1 .o. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4.1692 Kao tip: C6-125 "PCC INSULATORS" ili jednakovrijedan 4.kn . . .20D "DALEKOVOD" ili jednakovrijedan kom 1 . sljedećih tehniĉkih podataka: .50. 50 Hz.kn 34 . 1 min. Obuhvatni strujni mjerni transformator (-T43) s jednom jezgrom.nazivni napon Ur =7. 6.nazivni prijenosni omjer. u siluminskom kućištu za vanjsku montažu: .kn 5. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV Oprema za uzemljenje 10(20) kV zvjezdišta uz energetske transformatore +T1 i +T2 sadrži sljedeću opremu: OPREMA UZ ENERGETSKE TRANSFORMATORE 1.podnosiva vršna vrijednost struje 100 kA Tip: POLIM-H7 “ABB” ili jednakovrijedan Plosnati Cu profil dimenzija 2x 100x10 mm kom 1 . snaga i klasa jezgre: 300/1A.5 kV . Ĉvrsti nosaĉ za spoj Cu profila dimenzija 2x100x10 mm na potporni izolator Kao tip: FN21. 3.standardi DIN 40685. kl. u siluminskom kućištu za vanjsku montažu: . 1 min. 10P55. .nazivni prijenosni omjer.

kn 8. oznaka POLT-24D/1XI-L12B. presjeka 185/25 mm2 . za jedan jednožilni kabel vanjskog promjera 1x36-52 mm. sljedećih tehniĉkih podataka: .nazivni napon 10/ -20/ kV .pogonska struja 5 A. .naponsko ispitivanje 1 min. trajno .kn 10. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV 7. Obujmica od nemagnetizirajućeg materijala za VN kabel . br.kn . m 70 . za unutrašnju montažu.kn m komplet 10 2 kn .ukupni otpor 20-40 Ω ± 5% . s aluminijskim vodiĉem Kao tip: XHE 49-A 1x185/25 mm2 "ELKA" ili jednakovrijedan Napomena: Kabel se polaže od spoja na neutralnu toĉku transformatora do sklopne ćelije sa rastavnom sklopkom za uzemljenje u prostoriji otpornika. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4.2 Maloomski otpornik za uzemljenje neutralne toĉke. OPREMA UZ ENERGETSKE TRANSFORMATORE UKUPNO: U prostoriji otpornika se ugraĊuje sljedeća oprema za uzemljenje neutralne toĉke 10(20) kV energetskih transformatora: 12.HEP-ODS d.nazivna pogonska struja 300 A/5 s .stupanj zaštite IP 00 .o. nazivnog napona U0/U = 12/20 kV Nar. nazivnog napona 12/20 kV.prikljuĉak na uzemljenje putem bakrenog užeta nazivnog presjeka 95 mm2 . . kom 2 . prespojiv. 35 . B84283A Kao tip: OUN 12 . nazivnog presjeka185/25 mm2 . "Raychem" ili jednakovrijedan Energetski kabel s XLPE izolacijom.o.mjerna skica br.hlaĊenje prirodno (zrakom) . kat.. predviĊen za unutarnju montažu.kn kom 5 .110 ”BRUTON” ili jednakovrijedan Kabelski završetak za jednožilni kabel tipa XHE 49-A.visokonaponski prikljuĉak putem plosnatog bakra Cu 40x5 mm. 610.300/5s “KONĈAR-NNA” ili jednakovrijedan kom 2 . komplet s vijcima M10x90 (2 kom) za uĉvršćenje kabela i vijcima za uĉvršćenje obujmice na ĉeliĉni U-profil. 28 kV . 50 Hz. Spoj plosnatog Cu 2x(100x10 ) mm do izvoda 10(20) kV neutralne toĉke na energetskom transformatoru potrebno je izolirati Raychem izolacijom. +R1.kn 9.prikljuĉna stezaljka E-Cu 35x5 . 11.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.722.

o.kn +Q61 +Q62 kom 1 . 3s . =J62+S1) ugraĊuje se sljedeće: 36 .ruĉni pogon (posebno specificiran) Stavka ukljuĉuje spojno polužje za pogon signalne sklopke). broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4.klizna staza 620 mm .2/50 ms a) prema zemlji 125 kV b) na rastavnom razmaku 145 kV . širine 730 mm i visine 2250 mm. Oprema koja se ugraĊuje u sklopnu ćeliju +Q61 odnosno +Q62 : 14.5 mm s otvorom za pregled stanja sklopnog aparata ugraĊenog u sklopnoj ćeliji.nazivni napon 24/36 kV . 1 min. Sklopna ćelija je opremljena vratima iz dekapiranog ĉeliĉnog lima debljine 1.o. sljedećih tehniĉkih podataka: .podnosivi izmjeniĉni napon 50 Hz. klasiĉne izvedbe .=J62 13.kn Kao tip: SR/I-LKZ "METAL-ELEKTRO" ili jednakovrijedan Na posluţne ploĉe sklopnih ćelija ( =J61+S1.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.nazivna kratkotrajna podnosiva vršna struja 40 kA .nazivna kratkotrajna podnosiva struja 19 kA. Jednopolna rastavna sklopka s ruĉnim pogonom.nazivna struja 630 A . sljedećih tehniĉkih podataka: Sklopna ćelija za spoj na opremu za uzemljenje zvjezdišta. Sklopna ćelija za smještaj rastavne sklopke +Q61 odnosno +Q62 za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV energetskih transformatora +T1 odnosno +T2. a) prema zemlji 50 kV b) na rastavnom razmaku 60 kV .izolatori epoksidni . sljedećih dimenzija: dubine 1200 mm.HEP-ODS d. . kom 1 .podnosivi udarni napon 1.prigradnja signalne sklopke s tri radna i tri mirna kontakta (tipa KSP 8-46) . a s desne strane vrata je izvedena poslužna ploĉa izraĊena iz dekapiranog ĉeliĉnog lima debljine 3 mm. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV SKLOPNA ĆELIJA ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA Sklopna ćelija za uzemljenje zvjedišta =J61.

br.kn 21. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV 15. presjeka 185/25 mm2 .kn . Stavka ukljuĉuje kompletno spojno i pogonsko polužje (1 komplet – regulacijsku polugu PZ 30. 19. 610.kn . Ruĉni pogon s izvlaĉivom ruĉicom R=250 mm .o. sa sljedećom opremom: -potporni izolator za unutarnju montažu.kn kom 1 . Sitni nespecificirani spojni i montažni materijal Natpisne ploĉice: .kn .110 ”BRUTON” ili jednakovrijedan kom 1 . prijelomne sile 6 kN Kao tip: JOr 6-125 ”KONĈAR” ili jednakovrijedan kom 4 . Obujmica od nemagnetizirajućeg materijala za VN kabel .kn 37 . 19.veliĉina 120x40 mm .a) 19.kn kom kom komplet komplet 2 6 1 2 kn . oznaka POLT-24D/1XI-L12B "RAYCHEM" ili jednakovrijedan kom 1 . za unutarnju montažu. 23. Kao tip: SP-MBGE ”KONĈAR” ili jednakovrijedan Ostala oprema za kompletiranje sklopne ćelije: 16.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.o. Plosnati bakreni profil ECu 40x5 mm Ostali sitni spojni i montažni materijal m komplet 15 1 .kn 18. ravnu vilicu Mvr. nazivnog napona 24 kV. veznu motku l=1500 mm te spojno polužje za pogon signalne sklopke).kn 22. Komplet opreme za spoj rastavne sklopke +Q61 (+Q62) na otpornik +R1 (+R2).b) 20.kn . za jedan jednožilni kabel vanjskog promjera 1x36-52 mm. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. nazivnog napona U0/U = 12/20 kV Nar. . komplet s vijcima M10x90 (2 kom) za uĉvršćenje kabela i vijcima za uĉvršćenje obujmice na ĉeliĉni U-profil. standardne izvedbe.kn 17. kat.HEP-ODS d. Kabelski završetak za jednožilni kabel tipa XHE 49-A.722.veliĉina 50x20 mm Ožiĉenje ormara prema strujnoj shemi i prikljuĉnom planu SKLOPNA ĆELIJA ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA UKUPNO: SPOJ SKLOPNE ĆELIJE ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA I MALOOMSKOG OTPORNIKA komplet 1 .

.kn 25. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. Unošenje u zgradu i postavljanje na prethodno pripremljeno mjesto opreme za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV Elektromontaţni radovi na uzemljenju zvjezdišta 10(20) kV UKUPNO komplet 2 kn .kn komplet 1 . Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta.o. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV Napomena: Demontažnu žiĉanu ogradu 3900mm x2000mm . s vratima 900x2000 u prostoriji otpornika za uzemljenje zvjezdišta montirati prema graĊevinskom prjedlogu . komplet 1 .HEP-ODS d.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. Montaža konzola za smještaj potpornih izolatora u prostoru otpornika za uzemljenje 10(20) kV zvjezdišta i demontažne žiĉane ograde.o. UKUPNO . SPOJ SKLOPNE ĆELIJE ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA I MALOOMSKOG OTPORNIKA UKUPNO: Elektromontaţni radovi na uzemljenju zvjezdišta 10(20) kV 24.kn 38 .kn .

5mm².6 prikljuĉka.5/2. Dobava. Dobava. Dobava. . isporuka i polaganje kabela napajanja tip PP-Y 3x1. 20. 19. 6. 6 kabela. kom. m 1 30 kn kn 39 . isporuka i montaža pretvaraĉa napona 220VDC / 230 VAC Mareton tip NI 2201500.24 s pripadajućim kabelima i panelima ili jednakovrijedan Ispitivanje. podešavanje i ukljuĉenje opreme u rad na lokacijama DC i upravna zgrada Elektroprimorja kom. Dobava. ili jednakovrijedan. Dobava. isporuka i montaža PVC kanala dimenzija 20x20 mm. proizvoĊaĉa "Siemens". kom m m m kom. kom. 1 1 1 kn kn kn LAN mreţa 4. ili jednakovrijedan.o. isporuka i montaža mrežnog preklopnika MP-01. 10. Dobava. kom. m m m kom kom m kompl. 16. Dobava. 5. kom. Drugi dio opreme predmet je nabave HEP-OPS d. isporuka i polaganje kabela napajanja tip NyCy 2x2. isporuka i polaganje kabela za uzemljenje tip P/FJ 16mm². 15. proizvoĊaĉa "Rittal" ili jednakovrijedan. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA Napomena: Navedena oprema je samo dio cjelokupne opreme telekomunikacija u predmetnom objektu.5/2. isporuka i montaža dvostruke komunikacijske prikljuĉnice. 12. kom. isporuka i montaža automatskog prekidaĉa nazivne struje 6A. 18. proizvoĊaĉa Cisco. Dobava.o. isporuka i montaža SFP modula 1000BASELX za mrežni preklopnik MP-01. 8. isporuka i polaganje kabela napajanja tip NyCy 3x2. Dobava. Dobava.o. isporuka i polaganje TK kabela tip J-Y(St)Y 2x2x0. 9. podešavanje i ukljuĉenje opreme u rad. ili jednakovrijedan Dobava. Dobava. isporuka i montaža fiksnog telefona tip Euroset 5020. C3560G. isporuka i montaža 19" vodilice kabela. Dobava. isporuka i montaža automatskog prekidaĉa nazivne struje 4A. kom. 14.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Dobava. 3. Dobava.o. 22. 10 20 10 180 1 1 1 1 1 3 10 10 2 1 6 10 1 kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn Komutacijski sustav 21. isporuka i montaža samostojećeg ormara tip TS8. te će pri ugradnji opreme trebati po potrebi koordinirati radove sa njihovim izvoĊaĉima. SDH mreţa 1. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. 7. kompl. isporuka i montaža prespojnog panela PP-01 sa 24xRJ45 STP cat. kom. 13. 11.6mm. Ispitivanje. visine 1U. isporuka i montaža PVC kanala dimenzija 50x25 mm. Dobava. Dobava.5mm². isporuka i polaganje STP cat.HEP-ODS d. Jedinica podatkovnih suĉelja CPF2 (Siemens FMX proširenje) ili jednakovrijedan Modul CPF2 + 4xCIM-V. Dobava.5mm². 17. 2.

upozorenje preko e-maila. 1Mpix: 8 slika/s. • podržane video kompresije: M-JPEG. • objektiv 360° sa polikarbonatnom zaštitom. kom. IP extension board. • format snimke: odabirom od 160 x 120 do 2048 x 1536. • osjetljivost: 1 lux (t=1/60 s). duplo-panoramski. detekcija pokreta. Dobava. slijedećih tehniĉkih karakteristika: • senzor slike: 1/2'' ''progressive scan'' CMOS. • najveća brzina snimanja za MxPEG: VGA 30 slika/s. H. TV-PAL: 18 slika/s. proizvoĊaĉa "Hewlett-Packard". . • S/FTP prespojni kabel duljine 50cm. korekcija izobliĉenja slike. 3Mpix: 20 slika/s. detekcija otvaranja kućišta. • stupanj zaštite: IP65.o. 1Mpix: 30 slika/s. 1 kn kom. moguća dvosmjerna audio komunikacija. TV-PAL: 30 slika/s. • temperatura radnog okruženja: od -30°C do +60°C. 0. • objektiv: horizontalni kut gledanja: 180°. Dobava. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. proizvoĊaĉa Mobotix. • unutarnja memorija: MicroSD utor za kartice do 32 GB.05 lux (t=1/1 s) • najveća rezolucija snimke: 2048 x 1536 pixel (3Mpix). kao tip DL180G6. MxBus. Quad. Sa kamerom se dostavlja slijedeća dodatna oprema: • visokootporno bijelo kućište za vanjsku montažu na zid.o. slijedećih minimalno traženih ili jednakvrijednih tehniĉkih karakteristika: kom. TSW za Ericsson MD 110 MX-ONE telefonsku centralu jednakovrijedan MD IP extension RTU 1 port (dodatne licence za IP linije) Tehnološki video-nadzor 25.263 • najveća brzina snimanja za M-JPEG: VGA 25 slika/s. • napajanje: PoE (IEEE 802. • sigurnost: korištenje protokola HTTPS/SSL. senzor temperature. • obrada snimke: kompenzacija pozadinskog svjetla. panoramski. filter IP adresa. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA 23. isporuka i montaža 3Mpix kamere za vanjsku upotrebu kao tip Q24. vanjski signal. 24. 1 10 kn kn 40 . • 4GB microSD kartica 26. 3Mpix: 4 slika/s. • komunikacijsko suĉelje: 10/100BaseT. • pregled snimke: PTZ. • aktivacija alarma: detekcija pokreta.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. vertikalni kut gledanja: 160°. • sitni dijelovi za montažu. USB.2af) ili preko odgovarajućeg adaptera 12-42V.HEP-ODS d. isporuka i montaža poslužitelja tehnološkog video-nadzora. kljuĉ. zum do 8x. MxPEG. • potrošnja: 3W. ili jednakovrijedan. 11 kn ili kom. snimanje zvuka sa mjesta kamere. JPG. panoramski sa tri detalja. digitalni potpis snimke. okret. • virtualni PTZ: digitalni nagib. • audio: integrirani mikrofon i zvuĉnik. automatsko podešavanje bijele boje.

o. • Paralelni prikljuĉak: 1. . • VGA: 32MB integrirana grafika (1600 x 1200 @ 16bit). · OS: MS Windows 2008 Server Standard. • Mreža kartica: 10/100/1000BaseT. • Integrirana zvuĉna kartica.800 MHz. • RJ45 prikljuĉak: 1. • Radna memorija: 2x 2024MB.200 o/min. • Chipset (N) Intel X38 Express.00GHz L2 Cache 6 MB. • Napajanje: 1x 460W.00 GHzL2. Cache: 4 MB. • Kućište: Rack 2U. 7. • OS: MS Windows XP Professional. • Serijski prikljuĉak: 1. • Napajanje: 475 W. DDRIII. DDR2. • Serijski prikljuĉak: 1. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA • CPU: Intel Xeon Quad Core E5504 2. • Tvrdi disk: SATA 500GB.o. • Optiĉka jedinica DVD±RW DL.200 o/min. • USB 2. kom. proizvoĊaĉa "Hewlett-Packard". isporuka i montaža LCD 26" monitora.0 prikljuĉak: 9. isporuka i montaža korisniĉkog raĉunala sustava video-nadzora.0 prikljuĉak: 5. kom. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5.HEP-ODS d. 1 - kn 41 . 7. 512MB DDR3.048MB. 27. kao tip xw4600. • RAID: Smart Array P410/512MB BBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0). slijedećih minimalno traženih ili jednakvrijednih tehniĉkih karakteristika: • Procesor: Intel Core 2 Duo E8400 3. • RAdna memorija: 2x 2. • Grafiĉka kartica: GF9600GT. • Broj memorijskih utora 4. • USB 2. • D-sub prikljuĉak: 1. Dobava. • Optiĉka jedinica: DVD±RW DL. • Broj memorijskih utora: 12. · LCD 21" monitor Dobava. • Audio In/Out: 1. • RJ45 prikljuĉak: 2. 1 kn 28. • Tvrdi disk: SATA 4 x 300 GB.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 1333 MHz. • Mreža kartica: 1x 10/100/1000BaseT.

isporuka i polaganje kabela napajanja tip NyCy 3x2. Dobava. podešavanje i ukljuĉenje opreme u radijsku mrežu. isporuka i montaža koaksijalnog antenskog kabela. 33. • snaga PoE napajanja: po prikljuĉnici do 15. 50. ukupno do 370W.5/2. 44. IshoĊenje radijske dozvole. 35. isporuka i montaža 19" vodilice kabela. kom. tip RG213/U.6 mm. Dobava. Dobava. kom.HEP-ODS d. kompl. Dobava. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA 29. Programiranje. visine 2U. 45. isporuka i montaža 19" ladice. 32. kom. 43.1 230VAC/12VDC Dobava. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5.7. • visina 1U. m kom.o. Dobava. kompl. isporuka i montaža antene za GM380 Sirtel SY163 H ili jednakovrijedan Dobava. BAKRENI TK KABELI 46. - kn kn kn kn kn kn kn 42 . 1 1 1 25 1 1 1 1 kn 39. . • radni napon 230VAC.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. proizvoĊaĉa Motorola (komplet sa stolnim mikrofonom i stolnim nosaĉem) ili jednakovrijedan Napajanje za radio-stanicu iz toĉke 5. 2 m. 1 2 1 13 1 290 2 1 - kn kn kn kn kn kn kn kn RADIJSKA MREŢA 38.8 mm (za polaganje unutar zgrade). Dobava.5mm². 47. • 2 x "dual-purpose" prikljuĉnice (10/100/1000 ili SFP). kom. m m 75 2 1 5 2 kn kn kn kn kn kompl. 42. Tehniĉki prijam. isporuka i polaganje STP cat 6. kao tip WS-C2960-24PC-L. isporuka i polaganje NF kabela JY(ST)Y 2x2x0. • montaža u 19'' vodilice. 41. isporuka i montaža mrežnog preklopnika MP-02. visine 2U. Dobava. 36. kompl. 34. isporuka i montaža STP cat 6. (jedan ureĊaj potrebno je montirati u DC DP Elektroprimorje Rijeka). 40. isporuka i montaža STP cat 6. Dobava. isporuka i montaža konektora za stranu radiostanice: N-konektor Dobava. proizvoĊaĉa "Cisco" slijedećih minimalno traženih ili jednakovrijednih karatkeristika: • 24 x 10/100BaseT PoE prikljuĉnica. isporuka i montaža nepokretne radijske postaje kao tip GM 380. isporuka i polaganje kabela napajanja tip PP-Y 3x1. Dobava.o. m m kompl. visine 1U. ispitivanje sustava video nadzora i njegovo puštanje u probni rad.5mm². isporuka i montaža 19" ladice.4W. isporuka i montaža modema za daljinsko upravljanje ZyXEL U-336. isporuka i montaža prespojnog panela PP-02 sa 24xRJ45 STP cat. kom. Dobava. 48. Dobava. prespojnog kabela duljine 2m. 1 - kn 30. 37. kom. kom. kom. izrada uputa za rukovanje na hrvatskom jeziku i obuka osoblja. kabela. Dobava. 31.6 prikljuĉka. Dobava. podešavanje. Dobava. m kompl. isporuka i montaža konektora za stranu antene: BNC konektor za kabel RG213/U Ispitivanje. 49. prespojnog kabela duljine 5m. isporuka i montaža telekomunikacijskog bakrenog kabela Elka TK59 5x4x0. kompl. Dobava.

HEP-ODS d. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA Napomena: Sva oprema mora biti isporuĉena sa kompletnom dokumentacijom ureĊaja i priruĉnicima za svu isporuĉenu opremu na hrvatskom jeziku.o.o. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. UKUPNO .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. .kn 43 . OPREMA TELEKOMUNIKACIJA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

nap. za JR. frekv: 216. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 6. 3 releja. Dobava.HEP-ODS d. stolni . PC.INTEL 865perl procesorska ploĉa .kućište za ind.2 GB RAM PC400 DDRAM .o. 4 releja. 7. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE 1. frekv: 216. 230VAC. ugradnja u LCR500 ili jednakovrijedan kpl. 19” .MTU prijemnik tipa ABB LCR500 ili jednakovrijedan. 1 - kn 4.6 Hz . nap.DVD ROM R/W Kao tip: AVA 14 "KONĈAR" ili jednakovrijedan 3.zvuĉnici. 3.128MB DDR .monitor 24" TFT .8 GHz. kpl 1 - kn 5.miš logitech pilot wheel mouse ps2/usb + produžni kabel .MTAO mjerni pretvornik za MTU napon.5 "EL-UR" ili jednakovrijedan GPS ureĊaj s antenom i priborom Kao tip: 161 AHS "MEINBERG" ili jednakovrijedan Oprema u ormaru : .hard disk 160 GB 7200rpm dual .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. OPREMA STANIĈNOG RAĈUNALA Industrijsko raĉunalo u konfiguraciji: . 24VDC. Izmjenjivaĉ 220VDC/230VAC 600W Kao tip: DXN 220-1. 6.4 USB prikljuĉka . za tarife.44 mb.osnovna ploĉa za industrijski PC .1) . doprema i montaža ormara 2200x800x800 mm sa zakretnim okvirom za montažu opreme dubine do 480 mm sa zakretnim okvirom.5” . 1 1 2 - kn kn kn 44 .2 mrežna Ethernet prikljuĉka . 230VAC. 2xsata 155 (sata raid 0. 1 - kn kom.tastatura cherry g-83. i s ugraĊenim ventilatorima za prisilnu ventilaciju Kao tip: "RITTAL" ili jednakovrijedan U ormar se ugraĊuje slijedeća oprema: 2.za na stol . kom.4 serijska porta RS232 .disketna jedinica 1.6 Hz . kom.o. xy layout + produžni kabel .MTU prijemnik tipa ABB LCR500 ili jednakovrijedan. .procesor INTEL Core 2 2. 1 - kn kom.VGA ATI Radeon 9200se. kom.

zaštite i statusa signala u postrojenju .IEL ANA6 ili jednakovrijedan.prikaz stanja aparata. za nošenje opreme . kom. . Modbus RTU).arhiviranje . 45 . 9. 2 1 1 kn kn kn kpl.AC/DC adapter 230VAC/24VDC za MTAO .svjetiljka PS4107 . OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE 8. ide preko KON10 na STAR10 kom.ventilatori . 10. po Modbus (IEL) i IEC61850 12.stezaljke WTL 6/3 STD . Ostala oprema ormara .komunikacija sa sustavom sekundarne opreme po LON.o.dinamiĉki prikaz naponskog stanja .IEL KON10 tip N 17-01-412 ili jednakovrijedan (220 VDC. senzor vlage i temperature kom 1 tip M 15-02-30031 (220VDC. kom.grijaĉ SK3116 .prikaz jednopolne sheme postrojenja .svi kabeli za unutarnje ožiĉenje ormara Kao tip: "RITTAL" ili jednakovrijedan . napona i snaga iz postrojenja .utiĉnica PC 2P+E .o.stezaljke WDU-4 .podne ploĉe sa uvodnicama .upravljanje aparatima .HEP-ODS d. p.termostat SK3110 . staklena vrata s bravom .liste dogaĊaja i alarma . .cijevi izmeĊu okvira i stezaljki .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.zakretni okvir.) 11. 1 - kn 13.isporuĉiti dvije police za ugradnju na zakretna vrata. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 6.pomoćni releji ISKRA . kpl. 1 - kn PROGRAMSKA OPREMA Operacijski programski sustav tip: Windows XPpro "MICROSOFT" ili jednakovrijedan licenciran za krajnjeg korisnika Programski sustav u konfiguraciji za staniĉna raĉunala s funkcijama: .prikaz mjerenja struja. RS485 prema ANA-6.o.f.krononološka registracija dogaĊaja .

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

6. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE
- komunikacija s DC po IEC 60870-5-104 protokolu - filtriranje informacija - formiranje grupnih signala - generiranje pseudo signala - raspodjela nadležnosti - podrška za udaljenu komunikaciju sa sustavom zaštite kroz SC tip: MicroSCADA Pro "ABB" ili jednakovrijedan, licencirana na krajnjeg korisnika (Napomena: programski sustav je kompatibilan sa ugraĊenim terminalima polja REF 54x u 20 kV poljima) KOMUNIKACIJSKA OPREMA 14. Y1 Dobava, doprema i montaža nazidnog ormara izraĊen iz ĉeliĉnog lima debljine 1.5 mm, za unutarnju montažu, Ormar je opremljen aparatnim ploĉama, montažnim okvirima i nosaĉima za smještaj opreme unutar ormara. Stupanj mehaniĉke zaštite ormara IP54 prema EN 60259/10.91. Boja RAL 7032.Ormar je s donje strane zatvoren demontažnim ploĉama s uvodnicama za kabele pomoćnog napajanja i komunikacije. Dimenzije ormara su : visina 600 mm, širina 600 mm i dubina 210 (185+30) mm. Kao tipa "RITTAL" ili jednakovrijedan Ormar je opremljen slijedećom opremom: 15. Komunikacijske jedinice za komunikaciju sa sustavom već ugraĊene numeriĉke zaštite REF 54x tip: PCLTA 20 "ABB" ili jednakovrijedan Spojka-zvijezda jedinica za povezivanje već ugraĊenih terminala polja REF 54x na SC tip: RER 111 "ABB"ili jednakovrijedan 17. Izlazna kartica za optiĉke izlaze već ugraĊenih terminala polja REF 54x tip: SFIBER BB "ABB"ili jednakovrijedan Star coupler 5 optiĉkih petlji RS232 izlaz za vezu prema već ugraĊenoj signalno mjernoj opremi MT-10, IEL tip: STAR 10 "IEL" ili jednakovrijedan kom. 2 kn kpl 1 kn

kpl

1

-

kn

kom.

2

-

kn

16.

kom.

14

-

kn

18.

kom.

1

-

kn

46

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

6. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE
19. 20. RS232/FO pretvaraĉ za vezu prema staniĉnom raĉunalu HEP OPS tip: kao TCF-142-M MOXA ili jednakovrijedan - ispravljaĉ 230VAC/24VDC -jedan ureĊaj se ugraĊuje u ormarić komunikacija +Y1 RS232/IP pretvaraĉ za vez prema sustavu zaštite tip: kao Nport 5110 MOXA ili jednakovrijedan OSTALA OPREMA 22. 23. Stakleni i plastiĉni optiĉki kabeli sa završecima (spojnim priborom) IP telefon s AC/DC adapterom tip: kao Ericsson Dialog 4420 IP Basic ili jednakovrijedan Star coupler 5 optiĉkih petlji optiĉki izlaz za vezu preme signalno mjernoj opremi tip: STAR 10 "IEL" ili jednakovrijedan Komunikacijski adapter SPA / / RS485/RS232 tip: SPA-ZC 22 "ABB" ili jednakovrijedan Ethernet switch industrijske izvedbe 12xFO i 4x ETHERNET izlaza, za spoj na mrežu IEC 61850 tip: RSG2100T "RUGGED.COM ili jednakovrijedan Komunikacijski adapter za već ugraĊene ABB REx releje, za ethernet i IEC61850 tip: SPA-ZC 400 "ABB" ili jednakovrijedan DOKUMENTACIJA 28. Izvedbeni projekt lokalnog i daljinskog voĊenja SDV-a OBUKA 29. 30. 31. Obuka operatera za rad na SDV-u (na objektu) - za 4 ĉovjeka Obuka sistem-inženjera za rad na SDV-u (na objektu) - za 4 ĉovjeka Obuka za komunikacijski protokol IEC61850 na razini specijaliste za zaštitu i specijalistu za SDV, specifiĉno za ABB-ove proizvode IED REx i Microscada Pro (kod sistemintegratora) - za 6 ljudi kpl kpl kpl 1 1 1 kn kn kn kpl 1 kn kpl 1 kn

kom. kom.

2 2

-

kn kn

21.

kom.

3

-

kn

kpl

4

-

kn

24.

kom.

1

-

kn

25.

kom. kom.

1 1

-

kn kn

26.

27.

kom.

1

-

kn

47

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

6. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE
MONTAŢNI I SPECIJALISTIĈKI RADOVI 32. 33. 34. 35. Montaža opreme SDV-a prema stavkama troškovnika za SDV Povezivanje opreme na opremu napajanja i uzemljenje. Sveukupno ožiĉenje komunikacije RS232 i optiĉkih kabela prema terminalima polja Specijalistiĉki radovi na sekundarnoj opremi -konfigururanje ureĊaja zaštite prema zahtjevima upravljaĉkog sustava -parametriranje ureĊaja zaštite -sekundarno ispitivanje sustava zaštite Specijalistiĉki radovi na staniĉnom raĉunalu i DC-u -generiranje programskog sustava -upis baze podataka i ekranskih prikaza u SC -upis baze podataka i ekranskih prikaza u SCADA sustav DC-a Specijalistiĉki radovi na ispitivanju i puštanju u pogon SDV-a -ispitivanje ožiĉenja -uspostavljanje i ispitivanje lokalne komunikacije -uspostavljanje komunikacije TS -DC -ispitivanje funkcija staniĉnog raĉunala -lokalno ispitivanje sustava -funkcionalno ispitivanje sustava u DC-u komplet komplet komplet komplet 1 1 1 1 kn kn kn kn

36.

komplet

1

-

kn

37.

komplet

1

-

kn

OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTROPRIMORIJE
"ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer, a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

UKUPNO

- kn

48

6. 3.kn 49 .kn ." ili jednakovrijedan Rezervni zaštitni relej i pripadajuća komunikacijska oprema (mora biti kompatibilna sa već ugraĊenom opremom) 2.o.kn . 1 komplet 1 - kn kom kom kom kom kom 1 1 1 2 2 .kn . Kao proizvoĊaĉa "REMEX d.o. montaža na profil tipa HEB140 s kolicima za lanĉanu dizalicu upravljivu lancem.kn .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. OSTALA OPREMA 10(20) kV POSTROJENJA Ruĉna dizalica za ugradnju u prostoriju DC razvoda 1.o.kn kom 2 .kn . doprema i montaža ruĉne lanĉane dizalice za transport opreme na kat TS 110/10(20) kV postrojenja kroz montažni otvor u prostoriji istosmjernih razvoda . Uobiĉajena visina dizanja: 9 m . ruĉna "kolotura" Kapacitet: 2 t . Montaža željeznog nosivog profila tipa HEB140 za ruĉnu dizalicu na pripremljeno mjesto u prostoriji DC razvoda. minimalna visina : 444 . REF543KM127AAAA "ABB" ili jednakovrijedan RER111C-AC "ABB" ili jednakovrijedan SFIBER – C – BB "ABB" ili jednakovrijedan RER103-BB "ABB" ili jednakovrijedan RER123-BB "ABB" ili jednakovrijedan Oprema za odrţavanje TS 7. Dimenzija lanca : 6 mm.kn kpl. 4. komplet 1 . Ispitivanje dizalice te isporuka sve popratne dokumentacije sa uputama za rad. Metalna kolica za ispitnu opremu i dokumentaciju . 9. Dizalica lanĉana. Napomena: Profil se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta.HEP-ODS d. . 5. Dimenzije : 311x240x267x132.o. Kolica za lanĉanu dizalicu : Kapacitet: 2t. Dobava.5 mm. Dimenzije : 126x147x444 mm. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 7. cca 80x60x75 (šxdxv)cm Montaţni radovi 8.

a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.o.o. . OSTALA OPREMA 10(20) kV POSTROJENJA OSTALA OPREMA 10(20) kV POSTROJENJA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.kn 50 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 7.HEP-ODS d. UKUPNO .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.

br. cjevovodi. 300203 "HERMI" ili jednakovrijedan Dobava i postavljenje pocinĉane trake Fe/Zn 25x4 mm. m 100 - kn 5. kat. izvedena prema normi HRN NB4. Dobava i montaža križne spojnice za spoj dvije Fe/Zn trake 25x4 mm. GROMOBRANSKA INSTALACIJA 1. 936 Kao tip: UK "ZEP" ili jednakovrijedan Dobava i montaža vodiĉa P/F-Y presjeka 25 mm2 sa pripadnim stopicama. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. ..o. . Dobava i montaža loveće gromobranske palice uz ureĊaje ventilacije i klimatizacije na krovu zgrade trafo komora s potporama i betonskim postoljem ukupne dužine 3m Kao tip: SON 33 A .. UKUPNO - kn 51 . kom 8 - kn 4.o. dužine cca 300 mm za povezivanje na gromobransku instalaciju svih metalnih masa klimatizacijskih i ventilacijskih ureĊaja na krovu (vanjske jedinice klima ureĊaja.) 3. dimenzije spojnice 58x58 mm. izradu gromobranskih hvataljki.HEP-ODS d. Dobava potrebnog materijala i povezivanje ventilacijskih i klimatizacijskih ureĊaja na krovu na sustav gromobranske instalacije komplet 1 - kn GROMOBRANSKA INSTALACIJA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. Traka se koristi za izradu odvoda od lovećih palica do izvedene gromobranske mreže na krovu. kom 8 - kn 6.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. Obujmica za loveću palicu Kao tip : OC "ZEP" ili jednakovrijedan komplet 1 kn kom 50 - kn 2. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 8.

Fleksibilni Cu vodiĉ s PVC izolacijom. žutozelene boje Tip: P/FJT 95 mm2 (300 mm) Nosaĉ trake Cu 40x5 mm od pocinĉanog željeza. Meko vuĉena bakrena traka 40x5 mm Meko vuĉeno bakreno uže 19x2.5 mm) Tip: KSB -25/10 " METAL PRODUKT ili jednakovrijedan.br. kom 2000 - kn 7. . s navojem i plastiĉnim tiplom Kat. kom 416 - kn 6.95.5 mm) Tip: KSB -16/6 " METAL PRODUKT ili jednakovrijedan. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. kom 200 - kn 52 . Napomena : Toĉan tip stezaljke ovisi o tipu isporuĉene rešetke.02. 2. m m m kom 2300 500 900 400 - kn kn kn kn 5. Kabelske stopice za uzemljenje ( 10.30 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. žutozelene boje Tip: P/FJT 6 mm2 (300 mm) Odcjepna stezaljka za ĉeliĉnu užad Tip: 77.01. 77. kom 50 - kn 11. UZEMLJENJE MATERIJAL ZA UZEMLJENJE TS 110/10(20) kV TURNIĆ 1. Kabelske stopice za uzemljenje ( 10.o.5 mm Pocinĉana željezna traka 40x5 mm Stezaljka za uzemljenje Tip: KSB -95/12 " METAL PRODUKT " ili jednakovrijedan. Kabelske stopice za uzemljenje ( 10.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.o.07 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. kom 50 - kn 12.50 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. kom 520 - kn 8. kom 50 - kn 9. 19. 3. 4.5.HEP-ODS d. Odvojna bakrena kompresijska stezaljka "H" oblika za spoj dva bakrena užeta 95 mm2 Kat. 95 mm2. Fleksibilni Cu vodiĉ s PVC izolacijom. promjera 12.5 mm) Tip: KSB -95/10 " METAL PRODUKT ili jednakovrijedan. br. kom 70 - kn 10.

br. br. Bronĉana pokositrena ploĉica 90x90x3 mm kom 130 - kn 53 . kom 450 - kn 20. kom 150 - kn 18. br.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 300 020 020 PFISTERER ili jednakovrijedan. kom 50 - kn 16.09. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. kom 50 - kn 17. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. br. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2.5 mm na razmaku 50-60 mm Kat. s rupom promjera 11 mm (uzemljenje kabelskih polica) Kat. br. kom 480 - kn 19. Stezaljka za spoj dvije bakrene trake 40x5 mm.03 DALEKOVOD ili jednakovrijedan.o.5 mm. s jednom rupom promjera 13. materijal bakar prema DIN 1705 Kat.5 mm Kat. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. kom 30 kn 14. 300 158 158 PFISTERER ili jednakovrijedan.HEP-ODS d. s jednom rupom promjera 13. odnosno 2x 120 mm2. kom 50 - kn 15.5 mm Kat. 304 757 757 PFISTERER ili jednakovrijedan. Kompresijska bakrena kabelska stopica za dvostruki Cu vodiĉ 2x95 mm2. s jednom rupom promjera 13.5 mm Kat. 300 021 269 PFISTERER ili jednakovrijedan. s dvije rupe promjera 13. KSB-95/10 METAL PRODUKT ili jednakovrijedan. sa dvije rupe promjera 13. Križna spojnica za spoj FeZn trake 40x5 mm i Cu trake 40x5 mm. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. na razmaku 50-60 mm Kat. br. UZEMLJENJE 13. prema HRN 936/III 90x90 kom 180 - kn 21. . br. 300 021 268 PFISTERER ili jednakovrijedan. Križna spojnica za spoj FeZn trake 40x4 mm i Cu trake 40x5 mm. prema HRN 930/III 90x90 kom 40 - kn 22.o. 43.

b) 27.d) 27. . UZEMLJENJE 23. br. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. Cu pletenica.a) 27. METALPRODUKT ili jednakovrijedan. Fleksibilni spoj. . Cu 95 mm2.c) 27. kat. Fleksibilni spoj.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.o. . 40x5 mm. Cu 35 mm2. komplet sa stopicama za vijak M12 (rupa promjera 13 mm). komplet sa stopicama za vijak M12 (rupa promjera 13 mm). komplet 250 - kn 54 . br. Uzemljenje mreže za nošenje vatrootpornih jastuĉića kod 110 kV KB vodova iz GIS-a sadrži sljedeću opremu za jedno polje ( ukupno ĉetiri polja): . duljine 300 mm Ni podložna ploĉica dimenzija 40x40 mm. METALPRODUKT ili jednakovrijedan.odcjepna stezaljka za ĉeliĉnu užeta. br. duljine 400 mm Kat. A2 (priĉvršćenje stezaljke za uzemljenje bazne ploĉe prekidaĉa GIS-a) Podložna ploĉica f13/30 mm za šesterokutni vijak DIN 7349. 77. kom 100 - kn 27.kabelska stopica KSB 25/10. Pocinĉana perna stezaljka promjera 13 mm kom 45 - kn 26.e) 28. duljine 400 mm komplet s plosnatim prikljuĉcima za dva vijka M12 za spoj ĉeliĉnog profila za nošenje GIS polja i Cu trake 40x5 (prsten oko GIS polja) te za spoj nosaĉa 110 kV kabela ispod GIS prostorije Nosaĉ trake od pocinĉanog željeza. s navojem i plastiĉnim tiplom.o. . Tip: PTZ .kabelska stopica KSB 16/6.01. 27.P/FJK kabel. BN 510 FURSE ili jednakovrijedan. kom kom 28 28 - kn kn 30. Pocinĉana željezna šesterokutna matica M12 Pocinĉana ravna stezaljka promjera 13 mm. 31. BN 310 FURSE ili jednakovrijedan kom 35 - kn 25. 6 mm2. kom 190 - kn 24. duljine 300 mm Kat.07 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. kom kom kom kom kom kom 4 4 4 4 4 4 - kn kn kn kn kn kn 29.U vijak 5 mm komplet s podloškama i maticama . za spoj Cu i FeZn trake Šesterokutni vijak DIN 933. A2 Pocinĉani željezni vijak sa šesterokutnom glavom M12x35.S ZEP ili jednakovrijedan.HEP-ODS d.

1s. -dužina motke lG = 4415 mm. Ormarić za uzemljenje kompenzacijskog užeta sa : . kom 6 - kn 55 .br. -maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 26. 366 610 095 Uzemljivaĉku stezaljku kat. 366 610 095 .5 kA/0. kat. br.o. kat. za maksimalni presjek Cu vodiĉa 95 mm2. ne može se olabaviti ukoliko bi se mogao demontirati. 300 021 269 PFISTERER ili jednakovrijedan.br. promjer Al vodiĉa 22. 36.dužine 6500 mm.600 RITTAL ili jednakovrijedan. teleskopskog tipa: -poliesterska izolacijska motka ojaĉana staklenim vlaknima. s navojem M12x38 Kat.HEP-ODS d.kabelska stopica za uzemljenje kat. UZEMLJENJE 32. br.uvodnicama AU 13. Ostali sitni montažni materijal Oprema za privremeno uzemljenje 34.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.5 s.382.5 /60 . kat. 360 414 001 PFISTERER ili jednakovrijedan.5 mm. maksimalna struja kratkog spoja 26 kA. tip :MMM 16 "TEP" ili jednakovrijedan. 364 169 175 PFISTERER ili jednakovrijedan. Jednopolna naprava za privremeno uzemljenje koja sadrži: Faznu prikljuĉnu stezaljku kat. 360. Kat. 363 245 006 Cu uže 95 mm2 slijedećih dužina za jedan komplet: . br.5/11 Si.profili za montažu ormarića NPC 80 Tip: AE 1034.br. komplet kom kom kom kom komplet 6 2 2 2 2 1 - kn kn kom komplet kom kom kom kom kom 3 2 3 1 1 1 3 - kn kn 35.005 PFISTERER ili jednakovrijedan. -svi spojevi su od sintetiĉkih materijala. . .sabirnicom za uzemljenje Cu 60x10 mm . 33. br. -transportna dužina 2540 mm. maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 30 kA.potporni izolatori tipa 2 SBeb 1.dužine 7500 mm. Fiksna hvataljka za fazni prikljuĉak. -izolacijski dio motke dužine l1 = 500 mm. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. br. Izolacijska motka za uzemljenje.o. kom 6 - kn 37. 0.5 s.br. tj. 366 610 095 . -gornji prikljuĉni dio motke je fiksnog tipa. Kat. 460 364 023 PFISTERER ili jednakovrijedan. . Spoj Cu užadi 95 mm 2 na Cu sabirnicu : .dužine 8500 mm. Fiksna kuglasta stezaljka za uzemljenje Φ20 mm.

363 245 006 Cu uže 95 mm2 slijedećih dužina za jedan komplet: dužina kratkospajaĉa 800 mm dužina kratkospajaĉa 600 mm dužina kratkospajaĉa 4000 mm Kat. Komplet opreme za privremeno uzemljenje do 500 V Kao kat. za maksimalni presjek Cu vodiĉa 95 mm2. tj.5 kA/0. br. UZEMLJENJE . 360 354 354 PFISTERER ili jednakovrijedan. kom kom kom kom kom kom kom 4 2 3 2 1 1 1 kn kn kom kom kom 6 6 2 - kn kn kn 41. maksimalna struja kratkog spoja 26. MeĊukomad dimenzija 100x100x10 (od Cu profila 100x10mm) Fiksna kuglasta stezaljka za uzemljenje Φ20 mm.5 s. 40. kom komplet 1 1 - kn kn 44. 366 620 095 Uzemljivaĉku stezaljku kat.5 s. br. Tropolna naprava za privremeno uzemljenje. 42. . br. -izolacijski dio motke dužine l1 = 500 mm. Kat. 39. Traka za obilježavanje mjesta uzemljenja. -svi spojevi su od sintetiĉkih materijala. -dužina motke lG = 2030 mm. UZEMLJENJE Oprema za kratko spajanje i uzemljenje u 10(20) kV postrojenju sadrži: 38. 43. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. PFISTERER ili jednakovrijedan. 364 866 001. 364 169 170 PFISTERER ili jednakovrijedan. maksimalna struja kratkog spoja 26 kA. -transportna dužina 1150 mm.o.HEP-ODS d. ne može se olabaviti ukoliko bi se mogao demontirati. Izolacijska motka za uzemljenje. br. 1s. 360 414 001 PFISTERER ili jednakovrijedan. maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 30 kA. br. -maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 26. Fiksna hvataljka za fazni prikljuĉak na 2x Cu profil 100x10 mm.MATERIJAL RADOVI NA UZEMLJENJU TS 110/10(20) kV TURNIĆ UKUPNO - kn 56 . sadrži: Faznu prikljuĉnu stezaljku kat. teleskopskog tipa: -poliesterska izolacijska motka ojaĉana staklenim vlaknima.o.5 kA/0. -gornji prikljuĉni dio motke je fiksnog tipa.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. br. Kat.

49.po podu. Izrada vijĉanih spojeva stopice na opremu ili konstrukciju ili trake na opremu i konstrukciju Bušenje betona. 48.95 mm2. m komplet komplet komplet komplet komplet 500 1 1 1 1 1 - kn kn kn kn kn kn 47. montaža plastiĉnih tipla te rezanje plastiĉne cijevi i montaža dvije obujmice za cijev. komplet 1 - kn 57 . montaža plastiĉnog tipla te montaža nosaĉa užeta Razmjeravanje. . komplet komplet komplet komplet 1 1 1 1 - kn kn kn kn 58.HEP-ODS d. komplet 1 - kn 54. Izrada vijĉanih spojeva stopice na opremu ili konstrukciju. . 55. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. . 57. rezanje i polaganje užeta 95 ili 120 mm2. . Mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivaĉa neposredno nakon polaganja uzemljivaĉa u postrojenju. Montaža kabelskih stopica na bakreno uže 2x95 mm2.na nosaĉe ili po kabelskoj polici. 56.o. Polaganje meko vuĉenog bakrena traka 40x5 mm na nosaĉe po zidovima i stropu zgrade postrojenja Polaganje meko vuĉenog bakrenog užeta 95 mm2.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. s mjerenjem i rezanjem užeta na odgovarajuće duljine Izrada kompresijskih spojeva 95/95 mm2 Izrada vijĉanog spoja stopice na pocinĉanu traku vijkom M12x35 mm te zalijevanje spoja bitumenom.o.u cijevi. 52. 50. Montaža kabelskih stopica na bakreno uže: . komplet 1 kn m 2300 kn 46. Ispitivanja i mjerenja 59. . 51.120 mm2. Montaža stezaljki na konstrukciju. komplet 1 - kn 53. UZEMLJENJE 45. montaža plastiĉnog tipla te montaža nosaĉa trake Montaža križne stopice Bušenje betona. Bušenje betona.

ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. komplet 1 - kn 62. Mjerenje impedancije uzemljenja za minimalno pogonsko stanje (u ljetnim i zimskom periodu). UZEMLJENJE 60. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. UKUPNO UKUPNO - kn kn 58 .o. Mjerenje napona dodira i koraka u i izvan zgrade postrojenja za minimalno pogonsko stanje (u ljetnom i zimskom periodu). .o. Mjerenje impedancije uzemljenja za puno pogonsko stanje (u ljetnom i zimskom periodu). SreĊivanje rezultata mjerenja i prilaganje elaboratu Zaštita na radu. komplet komplet 1 1 - kn kn 63.Ukoliko su vrijednosti napona koraka i dodira prevelike pristupa se doradi u sustavu uzemljenja i provedbi dodatnih mjera kako bi se navedene vrijednosti dovele u zakonom predviĊene granice.HEP-ODS d. UZEMLJENJE .RADOVI UZEMLJENJE . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. komplet 1 kn 61.MATERIJAL I RADOVI "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.

antivibracijskim podloškama i termiĉkom zaštitom motora sljedećih tehniĉkih karakteristika: V = 12 500 m3/h . slijedećih tehniĉkih karakteristika: Koliĉina odsisanog zraka: V = 16200 m3/h N = 3. Dobava i ugradba dvobrzinskog krovnog ventilatora za odsisnu ventilaciju trafokomore 1 i 2 (V1) izraĊenog iz plastikom prevuĉenog galvaniziranog ĉeliĉnog lima i iznutra izoliranog kamenom vunom i perforiranim limom.statiĉki tlak Δp = 100 Pa .8mm.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. a prigušenje prema podacima u teh proraĉunu.6A Eksterni pad tlaka: Dp = 200 Pa proizvod:Fläkt-Woods. kom m2 6 5 - kn kn 3. s zaštitnom rešetkom na obe strane ventilatora. 3~50Hz 400V. komplet 8 - kn 59 . Dobava i montaža aksijalnog ventilatora za ventilaciju sjevernog kabelskog tunela (OV2). tip: 45JM/20/2/6/34 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu OV2) Dobava i ugradba prigušivaĉa buke za montažu ispred i iza ventilatora promjera Ø600mm i duljine 450mm.8 kW.5 kW. Unutarnji promjer prigušivaĉa iznosi Ø450mm. Proizvod: FLAKTWOODS. tip: STEF-7-612-1-1-5 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu OV1_) komplet 3 - kn 2. u kompletu s ovjesnim priborom za vertikalnu montažu.7/0.o. HLAĐENJE I GRIJANJE VENTILACIJA 1. VENTILACIJA. tip: B1D-45JM ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu PB) Dobava i ugradba lima za usmjeravanje odsisnog zraka iz sjevernog kabelskog tunela izraĊenog iz pocinĉanog ĉeliĉnog lima debljine 0. 4.elektromotor N = 3.21A Istart=64 A Proizvod: FLAKTWOODS. 8.o. I=7. 380-420V.HEP-ODS d. zajedno sa: okvirom za montažu na svjetlarnik STEZ-03-7.

dobava ventilatora V = 320 m3/h .o. 230V Proizvod: NOVOVENT.HEP-ODS d. . u kompletu s ovjesnim priborom za montažu na predviĊen proboj i samopodiznom rešetkom. m2 75 - kn 60 .025 kW. sljedećih tehniĉkih karakteristika: . komplet 1 - kn 7. Izolacijom se oblažu prigušivaĉi buke i spojni plenumi za spoj na odsisne krovne ventilatore u prostorijama trafokomora 1 i 2. tip: BANO 150 + PG-150 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu OV) Dobava i ugradba prestrujne rešetke koja se sastoji od vanjske i unutarnje rešetke u kompletu sa zaštitnom mrežicom te prestrujne cijevi dimenzije 150mm. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. kg 320 - kn 9.o. V=16200m3/h.elektromotor N = 0. dp=40 Pa. izraĊenog iz pocinĉanog lima.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. L=1000 mm Proizvod: TROX tip: MSA 200 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu PB) Dobava i montaža aksijalnog ventilatora za montažu na zid za ventilaciju radionice i skladišta (OV). HLAĐENJE I GRIJANJE 5. prema DIN 24157 u kompletu s ovjesnim priborom za montažu Dobava i ugradba mineralne vune debljine d=50mm obložena Al folijom za izolaciju buke. Dobava i ugradba prigušivaĉa buke na odsisne krovne ventilatore u prostorijama trafokomora 1 i 2 kompletu s ovjesnim priborom za montažu. VENTILACIJA. Dimenzije: 1000x1000. kom 8 - kn 6. slijedećih tehniĉkih karakteristika: Dimenzije: 203x203 mm Proizvod: NOVOVENT tip: GR ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu ZR) Izrada i ugradba plenuma za spoj prigušivaĉa buke i krovnih odsisnih ventilatora u prostorijama trafokomora 1 i 2. kom 2 - kn 8.statiĉki tlak Δp = 30 Pa .

Rashladni medij R410A.o.HEP-ODS d. kontrolu i regulaciju ureĊaja (Inverter Control) i funkcionalni rad. VENTILACIJA. 19°C VT VZ =1380/1140 m3/h dimenzije: 1570 x 200 mm .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.15 kW / 380 V .9 kW / 380 V .52 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 15._) Dobava i ugradba vanjske jedinice split sustava.50 Hz Nivo zvuĉnog tlaka: 41/45 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 9. komplet 4 - kn 11. dvobrzinskim elektromotorom. s ugraĊenim hermetiĉkim kompresorima (standardni i inverter). zrakom hlaĊenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu. namjenjena za vanjsku montažu zaštićena od vremenskih utjecaja. 19°C VT Qg1 = 11. h = 1345mm težina: 106 kg medij: R-410A Zvuĉna snaga: 65 dB(A) Zvuĉni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1.slijedećih teh. te svim potrebnim elementima za zaštitu.5°C radno podruĉje: hlaĊenje: od -15° do 50°C dimenzije: 900 x 320 mm .5m G/H: 49 / 51 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 9.50 Hz Tv = 35°C Tp = 27°C ST. slijedećih karakteristika: Qh = 10 kW Tv = 35°C ST Tp = 27°C ST.52mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 15.220 V .o.9 mm proizvod Daikin tip: FAQ100B ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu UJ 1. kontrolu i regulaciju ureĊaja i temperature. .50 Hz Tv1= 6°C Tp1 = 20°C Qg2 = 7.9mm Maksimalna duljina razvoda: od 5 do 75 m od ĉega visinski do 30m. izmjenjivaĉem topline s direktnom ekspazijom freona. 61 .6 kW / 380 V .15 kW N2 = 3. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. h = 360 mm težina: 26 kg N = 130 W . Dobava i ugradba unutarnje jedinice podstropne izvedbe sa maskom predviĊena za montažu na strop opremljena ventilatorom.50 Hz Tv2= -15°C Tp2 = 20°C radno podruĉje: grijanje: od -20° do 15.2 kW N1 = 3. HLAĐENJE I GRIJANJE KLIMATIZACIJA 10. karakteristika: Qh = 10 kW N = 3.

Funkcije: on/off. Proizvod Daikin tip. te svim potrebnim elementima za zaštitu. HLAĐENJE I GRIJANJE Proizvod Daikin Sky Air. režim rada. set point. signalizacija zaprljanosti filtera. Proizvod Daikin. tjedni program sa 5 dnevnih podprograma (ukupno 35).ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. .: BRC1D517 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu T) 13.o. pojedinaĉno podešavanje za jedinice u grupi. izmjenjivaĉem topline s direktnom ekspazijom freona.8 kW Tv = 7°C Tp = 20°C VZ = grijanje/hlaĊenje: 612 / 654 m3/h dimenzije: 800 x 215 mm . Dobava i ugradba vanjske jedinice split sustava. opremljena ventilatorom.: FTXS50G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu UJ 2._) 14. kontrolu i regulaciju ureĊaja i temperature. karakteristika: Qh = 5 kW N = 1. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10.o. tip. h = 735 mm Težina: 48 kg Medij: R-410A komplet 4 kn kom 2 - kn komplet 6 - kn 62 .55 kW / 230 V .7 mm Stavka ukljuĉuje bežiĉni daljinski upravljaĉ. signalizacija greške. kontrolu i regulaciju ureĊaja i funkcionalni rad. Dobava i ugradba unutarnje zidne jedinice sa maskom predviĊena za montažu na zid.8 kW Tv = 7°C Tp = 20°C Radno podruĉje: hlaĊenje: od -10° do 46°C radno podruĉje: grijanje: od -15.5° do 18°C Dimenzije: 825 x 300 mm ._) 12. Kontrola pristupa moguća je u tri nivoa sa mogućnošću ograniĉavanja prisutpa korisnika.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 12. pozicija lamela.HEP-ODS d. brzina ventilatora. zrakom hlaĊenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu. tip: RZQ100B7W1B ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu VJ 1.50 Hz Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 5. trobrzinskim elektromotorom. s ugraĊenim inverter kompresorom. Rashladni medij R-410A slijedećih teh. VENTILACIJA. Dobava i ugradba elektronskog prostornog regulator sa LCD displejom za upravljanje i kontrolu unutarnjih jedinica. slijedećih karakteristika: Qh = 5 kW Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 5. h = 295 mm težina: 10 kg Nivo zvuĉnog tlaka:43/44 dBA Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6. namjenjena za vanjsku montažu zaštićena od vremenskih utjecaja.

4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 12.5 mm Proizvod Daikin tip: komplet 6 - kn komplet 5 - kn 16.o.7 mm Proizvod Daikin tip: RXS50G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu VJ 2._) 15._) Dobava i ugradba vanjske jedinice split sustava. zvuĉni tlak: 44/48 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6.o. namjenjena za vanjsku montažu zaštićena od vremenskih utjecaja. 63 . h = 550 mm težina: 34 kg medij: R-410A max. slijedećih karakteristika: Qh = 3.5 kW Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 4 kW Tv = 7°C Tp = 20°C VZ = 462 m3/h dimenzije: 800 x 215 mm . HLAĐENJE I GRIJANJE Max.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 9. kontrolu i regulaciju ureĊaja i temperature. te svim potrebnim elementima za zaštitu. karakteristika: Qh = 3.87 kW / 230 V . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. slijedećih teh. Dobava u ugradba unutarnje jedinica zidne izvedbe sa maskom predviĊena za montažu na zid.5 kW N = 0.5 mm Stavka ukljuĉuje bežiĉni daljinski upravljaĉ. izmjenjivaĉem topline s direktnom ekspazijom freona. opremljena ventilatorom.96 kW / 230 V . proizvod Daikin tip: FTXS35G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu UJ 3. zrakom hlaĊenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu. trobrzinskim elektromotorom. Rashladni medij R-410A.50 Hz Tv = 7°C Tp = 20°C radno podruĉje: grijanje: od -15° do 20°C radno podruĉje: hlaĊenje: od -15° do 46°C dimenzije: 765 x 285 mm . h = 294mm težina: 10 kg Nivo zvuĉnog tlaka: 23 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6.HEP-ODS d.50 Hz Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 4 kW N = 0. kontrolu i regulaciju ureĊaja i funkcionalni rad.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 9.zvuĉni tlak: 48/48 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. . VENTILACIJA. s ugraĊenim inverter kompresorom.

22 a) 22 b) 23. kg 300 - kn 22. l=813 mm. Dobava i ugradba bakrenog cjevovoda u toplinskoj izolaciji sa parnom branom slijedećih veliĉina i koliĉina: Ø 6. HLAĐENJE I GRIJANJE RXS35G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu VJ 3. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10.5 Ø 12. l=651 mm tip:TPVD 08 (oznaka na crtežu (R2) Qg=800 W. Dobava i ugradba elektriĉnog radijatora sa digitalnim termostatom DT u kompletu sa montažnim i ovjesnim priborom. vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva R410A od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje. Dobava i ugradba PVC kanalice sa poklopcem za voĊenje i maskiranje razvoda klima jedinica slijedećih dimenzija i koliĉina: PVC 40x60mm PVC 60x80mm Dobava i ugradba perforirane pocinĉane PK kanalice sa poklopcem za voĊenje i maskiranje razvoda klima jedinica slijedećih dimenzija i koliĉina: PK 300 PK 500 AUTOMATSKA REGULACIJA I UPRAVLJANJE komplet 5 kn m m m m 370 330 270 220 - kn kn kn kn 18 a) 18 b) 18 c) 19. atesta i garancija. proizvoĊaĉa GLAMOX ili jednakovrijedan. cjevovoda i opreme oĉišćenog od rĊe i obojenog s 2 premaza temeljne boje.o.o. 17 a) 17 b) 17 c) 17 d) 18. 23 a) 23 b) m m 50 30 - kn kn m m 50 50 - kn kn 64 ._) 17. spojnih plenuma. m m m 30 25 60 - kn kn kn paušal 1 - kn 20. VENTILACIJA.7 Ø 15. slijedećih dimenzija i koliĉina: NO 20 NO 25 NO32 Puštanje u pogon split sustava ukljuĉivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije. tip:TPA 12 (oznaka na crtežu (R3) Qg=1200 W. 20 a) 20 b) 20 c) kom kom kom 1 1 2 - kn kn kn 21.4 Ø 9.HEP-ODS d. slijedećih dimenzija i tipova: tip:TPVD 06 (oznaka na crtežu (R1) Qg=600 W.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. . l=1065 mm Dobava konzolnog materijala za zavješenje prigušivaĉa buke.9 Dobava i ugradba cjevovoda za odvod kondezata iz ventilokonvektora izraĊenog iz PPR80 cjevovoda u kompletu sa fazonskim komadima te ovjesnim priborom.

. tip: XL50-UMMI PCLON ili jednakovrijedan Modul digitalnih ulaznih signala Modul digitalnih izlaznih signala Podnožje za module DI Podnožje za module DO Honeywell tip. motorne zaštitne sklopke. doprema i ugradba elektrokomandnog ormara RO-V1 opremljen sa svim potrebnim elementima DDC regulacije kao i svim potrebnim elementima energetike (glavna AS sklopka. Dobava. sklopnici. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. Honeywell. pomoćni releji i sav drugi potrebni materijal) Ormar se isporuĉuje kompletno ožiĉen i ispitan. Specijalistiĉki radovi na nivou opreme u polju -nadzor nad ugradnjom opreme u polju -ugaĊanje opreme u polju -puštanje u rad -testiranje isporuĉene opreme -podešavanje parametara regulacije sukladno projektantskim i korisniĉkim zahtjevima -izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba -izrada uputstava za rad -obuka osoblja krajnjeg korisnika komplet 1 - kn 65 .HEP-ODS d.XS824-25 ili jednakovrijedan kpl 1 - kn kom kom kom kom kom kom 2 1 3 2 3 2 25. s ugraĊenom LON komunikacijskom karticom. VENTILACIJA.CLIOL824A ili jednakovrijedan Honeywell tip. Oprema automatske regulacije za ventilaciju trafokomore 1 i trafokomore 2 sastoji se od: Prostorni osjetnik temperature s podešivaĉem Honeywell. sa svom potrebnom tehniĉkom dokumentacijom. Dobava.o.Oprema automatske regulacije za ventilaciju sjevernog kabelskog tunela sastoji se od: Prostorni osjetnik temperature s podešivaĉem Honeywell. doprema i ugradnja elektrokomandnog ormara RO-V2 opremljen sa svim potrebnim elementima DDC regulacije kao i svim potrebnim elementima energetike (glavna AS sklopka.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. tip:T7460E ili jednakovrijedan Frekventni regulator snage 4 kW. tip:HVAC009 ili jednakovrijedan Kompaktni DDC regulator s Lon komunikacijskim protoklom Honeywell. u zaštiti IP 54. osiguraĉi. tip:T7460E ili jednakovrijedan Kompaktni DDC regulator s Lon komunikacijskim protoklom Honeywell.CLIOL823A ili jednakovrijedan Honeywell tip. sklopnici. osiguraĉi. tip: XL50-UMMI PCLON ili jednakovrijedan Smart I/O LON modul za proširenje osnovnog regulatora Honeywell.XS823 ili jednakovrijedan Honeywell tip. grebenaste sklopke. HLAĐENJE I GRIJANJE 24.o. motorne zaštitne sklopke. sa svom potrebnom tehniĉkom dokumentacijom. pomoćni releji i sav drugi potrebni materijal) Ormar se isporuĉuje kompletno ožiĉen i ispitan. tip: XFC3A06001 ili jednakovrijedan kom 1 - kn kom kom kom kom 1 3 1 1 26. grebenaste sklopke.

ukljuĉivo privremena i okonĉana ĉišćenja prostora izvoĊenja radova s odvozom otpada na gradsku deponiju te povrat preostalog materijala s gradilišta. Specijalistiĉki radovi na nivou DDC regulatora -programiranje DDC regulatora -puštanje u rad -testiranje isporuĉene opreme -podešavanje parametara regulacije sukladno projektantskim i korisniĉkim zahtjevima -izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba -izrada uputstava za rad -obuka osoblja krajnjeg korisnika PRIJEVOZ. Izrada i ljepljenje oznaka pojedinih elemenata instalacije koje moraju biti sinhronizirane s oznakama u elektro shemama. konzole. tiple. kom 15 - kn 31.o. ukljuĉivo i strelica za oznaku vrste i smjera strujanja fluida. kontrola funkcionalnosti uz prethodne tlaĉne probe. Sheme treba predati izvoĊaću elektriĉkih radova. Sitni ugradbeni materijal kao što su držaĉi. nakon toĉnog pozicioniranja strojarskih ureĊaja. s kratkim uputama za korištenje. paušal 1 kn komplet 1 - kn 29. vijci. Izrada i ugradba shema izvedene instalacije. upotreba dizalice. napojnih . paušal 1 - kn 66 . opšavi. Fino namještanje i regulacija te mjerenje ostvarenih koliĉina i kontrola funkcije sklopa automatske regulacije. Oznake trebaju biti izraĊene od samoljepljivih papirnih folija otpornih na vodu. rozete.HEP-ODS d. itd. komplet 2 - kn 34. IzvoĊaĉ strojarskih radova će spojiti el. paušal 1 - kn 30. te pohranjena u prostoru korisnika. VENTILACIJA.o. HLAĐENJE I GRIJANJE 27. obujmice.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Prosjeĉna veliĉina oznake (60 x 20) mm Troškovi osiguranja i transporta. proturne cijevi. . uz pisano izvješće o postignutim parametrima. IzvoĊaĉ elektriĉkih radova će položiti sve potrebne kabele predviĊene u gore navedenim shemama. kabele na strojarsku opremu (na oba kraja). paušal 1 - kn 32. ISPITIVANJE I OSTALO 28.energetskih i upravljaĉkih). Izdavanje zapisnika o tlaĉnoj i funkcionalnoj probi ovjereno od ovlaštenog inženjera. Sva potrebna ispitivanja veza izmeĊu elemenata strojarske opreme. te primopredaja certifikata o ispitivanju ureĊaja po ovlaštenim ustanovama. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. Troškovi spajanja strojarske opreme elektriĉnim kabelima. dokaza kvalitete i primopredaja radova. Izrada uputa za održavanje i korištenje opreme. paušal 1 - kn 33. puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. Uz svaku stavku strojarske opreme obvezna je isporuka aplikacijskih elektriĉkih shema spajanja za povezivanje strojarske opreme (ukljuĉene sve potrebne tipove kabela. Troškovi pogonske energije nisu ukljuĉeni.

a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. Izdavanje atestne dokumentacije i obuka osoblja investitora u rukovanju strojarskom opremom.o.kn . za nazivni napon 0. Troškovi ovlaštenih servisera prilikom ugradbe. 40. Dobava kabela s izolacijom i plaštem od PVC.HEP-ODS d. Troškove pogonske energije snosi naruĉitelj. nadzora nad ugradbom i puštanja u pogon i fine regulacije sustava. UKUPNO - kn 67 . Stavka ukljuĉuje sve radove i sav eventualno potreban materijal za spajanje i namještanje opreme i elemenata automatske regulacije.o. a dijelom se kabel uvlaĉi u krute PVC instalacijske cijevi polažene nadžbukno na odstojnim obujmicama Dobava i ugradnja opreme i izvršenje ostalih radova potrebnih za potpuno dovršenje instalacije Dobava i ugradnja sitnog spojnog i montažnog pribora i materijala i izvršenje ostalih nespecificiranih radova potrebnih za potpuno dovršenje instalacije paušal 1 - kn 36. paušal 1 - kn 37.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. . s bakrenim vodiĉima.kn . HLAĐENJE I GRIJANJE 35. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. VENTILACIJA.6/1 kV i polaganje dijelom po kabelskoj polici.kn 39. VENTILACIJA. komplet 1 . GraĊevinski radovi na adaptaciji graĊevine (prodori kroz zidove i meĊukatne ploĉe za prolaz cijevi i kabela). Elektromontaţni radovi elektriĉne instalacije napajanja ventilacije 38.kn komplet komplet komplet 1 1 1 . HLAĐENJE I GRIJANJE "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.

.zaštita : IP 40 prema DIN 40050 .prorada : 2. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 11.radna temeperatura +0 .-% SF6 . . .+40 C .5 A.% SF6/ zrak . Nabava. doprema i montaža ureĊaja za detekciju SF6 plina.klasa toĉnosti : 0. za unutrašnju ugradnju : .+40 C .. DETEKCIJA SF6 PLINA 1.potrošnja 40 VA.napajanje 220V-240 V-50/60 Hz. UKUPNO - kn 68 .vrijeme odziva – cca. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.5 vol.250 VAC .uputstva za rad kom 2 Kao tip : 3-026-R002 "DILO" ili jednakovrijedan kpl 1 - kn DETEKCIJA SF6 PLINA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.5 m .o. .5-polni utikaĉ za alarm . 1 min sa 2m poveznom cijevi .kabel za napajanje 2.udio Dodatni pribor: .HEP-ODS d.težina 6.silikonska cijev sa filterom prašine 2m .0 vol .dimenzije ( 330x147x355 mm) .52 kg -2 potencijalna izlaza 2.univerzalno kućište.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.o.priĉuvni osiguraĉ 630 mA .temepratura skladištenja: -25 .

. komplet s ugraĊenim priĉuvnim izvorom napajanja (dva akumulatora 12V. kom 3 - kn 6. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu Kao tip: ALG-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. doprema i montaža na pripremljeno mjesto u ulaznom prostoru zgrade analogno-adresabilne vatrodojavne centrale s mogućnošću prikljuĉka do 4 petlje. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za napajanje vatrodojavne centrale kao tip: BXO-HFVO 3x1. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ruĉnog analognoadresabilnog javljaĉa požara. Dimenzije kućišta: 500 mm x 355 mm x 108 mm Kao tip: SYNCRO 2/4 "KENTEC" ili jednakovrijedan Nabava. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za spajanje javljaĉa. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ulazno-izlaznog monitor modula za spoj u petlju Tip: CHQ-MRC "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima infracrvene protupožarne barijere za spoj u petlju Kao tip: "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava.o. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima optiĉkog analognoadresabilnog javljaĉa požara. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima analogno-adresabilne sirene s napajanjem iz petlje kao tip: CHQ-WS2 "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. VATRODOJAVA Elektriĉna instalacija vatrodojave prizemlja i kata zgrade 1.o. u petlju: kao tip: YBY(St)Y 2x2x0.5 mm2 "ELKA" ili jednakovrijedan kom 2 kpl. doprema. kom 2 - kn 8. 7 Ah). kom 16 - kn 3. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu Kao tip: HCP-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. itd. alarmnih sirena. kom 5 - kn 7. - kn kom 8 - kn 5. ulazno-izlaznog monitor modula.8 mm "ELKA" ili jednakovrijedan Nabava. m 50 - kn 69 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 12. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima podnožja za nadžbuknu montažu optiĉkog analogno-adresabilnog javljaĉa požara. m 500 - kn 9. 1 - kn 2.HEP-ODS d. komplet s izolatorom petlje Kao tip: YBO-R/SCI "HOCHIKI" ili jednakovrijedan 4. Nabava. Nabava. doprema.

) za vatrodojavnu instalaciju podruma zgrade i kabelskih tunela. kpl. doprema. s koliĉinama prema specifikaciji izvoditelja elektromontažnih radova IzvoĊenje svih potrebnih mjerenja. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu kao tip: ALG-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. kom 2 - kn 14. kom 2 - kn 17. kom 50 - kn 19. ispitivanja I provjera sustava sukladno zahtjevima tehniĉkih propisa nakon završetka radova. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima optiĉkog analognoadresabilnog javljaĉa požara. komplet s izolatorom petlje Kao tip: YBO-R/SCI "HOCHIKI" ili jednakovrijedan kom 18 - kn 13. kom 500 - kn 18. obujmica.8 mm "ELKA" ili jednakovrijedan Nabava. kom 2 - kn 16.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. Nabava. doprema i montaža sitnog spojno-montažnog materijala (cijevi. doprema i montaža sitnog spojno-montažnog materijala (cijevi. 1 - kn Elektriĉna instalacija vatrodojave podruma zgrade i kabelskih tunela 12. u petlju: kao tip: YBY(St)Y 2x2x0. itd. a prije puštanja u pogon kpl.o. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za spajanje javljaĉa.) za vatrodojavnu instalaciju prizemlja i kata zgrade. kanalica. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima.o. kanalica. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za napajanje vatrodojavne centrale Kao tip: BXO-HFVO 3x1.5 mm2 "ELKA" ili jednakovrijedan Nabava. itd. kpl. doprema. ulazno-izlaznog monitor modula. Nabava. obujmica. s koliĉinama prema specifikaciji izvoditelja elektromontažnih radova kom 6 - kn 15. . Nabava. alarmnih sirena. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 12. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima podnožja za nadžbuknu montažu optiĉkog analogno-adresabilnog javljaĉa požara. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ulazno-izlaznog monitor modula za spoj u petlju Kao tip: CHQ-MRC "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima.HEP-ODS d. 1 - kn 70 . itd. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima analogno-adresabilne sirene s napajanjem iz petlje kao tip: CHQ-WS2 "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. 1 - kn 11. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ruĉnog analognoadresabilnog javljaĉa požara. VATRODOJAVA 10. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu Kao tip: HCP-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava.

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

12. VATRODOJAVA
20. IzvoĊenje svih potrebnih mjerenja, ispitivanja I provjera sustava sukladno zahtjevima tehniĉkih propisa nakon završetka radova, a prije puštanja u pogon Završni radovi i puštanje u pogon 21. 22. Programiranje i puštanje u rad vatrodojavne centrale Ispitivanje i puštanje u pogon instalacije vatrodojave,izdavanje atesta i zasnivanje revizijske knjige instalacije vatrodojave
kpl. 1 kpl. 1

-

kn

- kn - kn

kpl.

1

VATRODOJAVA
"ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer, a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

UKUPNO

-

kn

71

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

13. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2

STROJARSKI DIO 1.
CO2 baterija u kompletu s 10 boca (67,5 lit, 50 kg punjenje), sa pneumatskim aktiviranjem u kompletu sa: pneumatskim aktivatorom, pilot cjevovodom, vagama za kontrolu težine boca (polužni mehanizam), sabirnim kolektorom NO50 za 10 boca, priključnim gibljivim cijevima i nepovratnim ventilima, nadzorom gubitka CO2 u bocama s detektorom sa svjetlosnom zrakom i nosećom konstrukcijom sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom - Izlaz lijevo Minimax Art. number: - baterija 773775 - svjetlosni detektor 876530 i sva ostala potrebna oprema Minimax ili jednakovrijedan

kpl.

2

-

kn

2.

CO2 baterija u kompletu s 6 boca (67,5 lit, 50 kg punjenje), sa pneumatskim aktiviranjem u kompletu sa: pneumatskim aktivatorom, pilot cjevovodom, vagama za kontrolu težine boca (polužni mehanizam), sabirnim kolektorom NO50 za 10 boca, priključnim gibljivim cijevima i nepovratnim ventilima, nadzorom gubitka CO2 u bocama s detektorom sa svjetlosnom zrakom i nosećom konstrukcijom, sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom - Izlaz desno Minimax Art. number: - baterija 768635 - svjetlosni detektor 876530 i sva ostala potrebna oprema Minimax ili jednakovrijedan Razvodni kolektor NO65 s razdjelnim ventilima NO65 sa pneumatskim aktiviranjem (kpl. 2), prirubničkim spojevima i nosećom konstrukcijom - dva razdjelna ventila NO65 - dva pneumatska cilindra za aktiviranje - dio pilot cjevovoda sa potrebnom armaturom - sigurnosni ventil pilot cjevovoda sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom Minimax - prema Werknorm M3-4-1 B1.2 ili jednakovrijedan

kpl.

2

-

kn

3.

kpl.

1

-

kn

4. 5. 6.

Mikrosklopka za kontrolu otvorenosti razdjelnog ventila Tlačne sklopke za potvrdu gašenja Sigurnosni ventil 3/4" za spoj na razvodni kolektor s cjevovodom na izlazu koji vodi u vanjski prostor

kpl. kpl. kpl.

2 2 1

-

kn kn kn

7.

Upravljački ormarić sa dvije pilot boce (glavna + rezervna) PAE - CO2 - 4 za aktiviranje sustava, sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom

kpl.

2

-

kn

72

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

13. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2
Minimax Art. number: 885337 ili jednakovrijedan

8. 9.

Bakreni pilot cjevovod 6x1 za pneumatsko aktiviranje sustava Sigurnosni odzračnik pilot cjevovoda za osiguranje od slučajnog aktiviranja uslijed malog propuštanja pilot boce Minimax Art. number: 885869 ili jednakovrijedan Nepovratni ventil 3/4" , minimalno NP140 u kompletu sa spojnicama za bakreni cjevovod Sitni potrošni materijal minimalno NP140: - hermeto spojnice - materijal za brtvljenje - razne spojnice - sitna armatura Montaža opreme u CO2 stanici - montirana oprema mora biti dobro uzemljena Razvodni crni cjevovod prema DIN2448 koji zadovoljava tlačnu probu od 80 bara u kompletu sa svim potrebnim fitinzima, koljenima, T komadima, ovjesnim materijalom, vijcima, maticama i podloškama slijedećih dimenzija - NO65 48 m - NO50 42 m - NO40 48 m - NO25 108 m CO2 mlaznice sa zvonom za usmjeravanje mlaza. - dimenzije otvora mlaznice uzeti prema projektu Kvaliteta proizvoda kao: Minimax ili jednakovrijedan Montaža razvodnog cjevovoda s mlaznicama - montirani cjevovod i oprema moraju biti dobro uzemljeni Dobava temeljne i završne boje sa bojanjem razvodnog cjevovoda i cjevovoda u CO2 stanici

kpl. kpl.

2 3

-

kn kn

10. 11.

kpl.

4

-

kn

kpl.

1

-

kn

12.

kpl.

1

-

kn

13.

kpl.

1

-

kn

14.

kpl.

44

-

kn

15.

kpl.

1

-

kn

16.

kpl. kpl. kom.

1 1 1

-

kn kn kn

17. 18. 19.

Tlačne probe cjevovoda sukladno projektu Ispiranje cjevovoda sukladno projektu Isporuka i ugradnja protupožarne zaklopke kao KLIMAOPREMA ili jednakovrijedan PPZ - K60 315 x 315 x 600 / G - M 220 - s Zidna uputa za kompletan sustav

kpl.

2

-

kn

20.

kom.

2

-

kn

73

HEP-ODS d.75 Kabel LiYCY 2x1 Kabel JBY(St)Y1x2x0. Akumulator hermetički zatvoren 12V. kao Sigma XT "Kentec" ili jednakovrijedan kpl.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. matice. kom. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13. kpl. 37. 22.o.8 Kabel JBY(St) Y 2x2x0. 12Ah Termomaksimalni transformatorski javljač požara. podložne pločice i podložne pločice -nazubljene za prirubničke spojeve Klingerit brtve za brtvljenje prirubničkih spojeva Sidreni vijci za noseće konstrukcije CO2 baterija i kolektora Materijal za brtvljenje navojnih spojeva Sitni potrošni materijal kom. 36. 35. m m m m m kpl. kom. . 29. 25. 1 2 14 2 2 2 4 190 340 750 90 200 1 - kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn 28.8 Metalna polica PK50 sa poklopcem i montažnim i pričvrsnim priborom Centrala za detekciju CO2 dvokanalna OLDHAM MX32 ili jednakovrijedan 74 . 31. 26 Knjiga uputa za rukovanje i održavanje Vijci.o. Takt=85°C Ručni javljač za aktiviranje gašenja. 33. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 21. 24. kpl. 38. 32. 39. sa dva kanala za gašenje. kom. 2 1 1 1 1 1 - kn kn kn kn kn kn ELEKTRO DIO 27. kpl. kom. kpl. kpl. Vatrodojavna centrala. 30. kpl. 34. 24 VDC Kabel TBX(z1)OZO HFVO 1x2x0. kpl. 23. IP 65 Taster za blokiranje gašenja Metalna razvodna kutija sa dvije uvodnice Alarmna sirena sa bljeskalicom.

o. slijedećih dimenzija: ASL 225x125 kom 1 - kn 45.430 min-1 Snaga motora: N = 0.HEP-ODS d. proizvodnje “TROX” ili jednakovrijedan. kpl. 50 Hz Nazivna struja: I = 0.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 1 - kn GRAĐEVINSKI RADOVI 42. 15cm VENTILACIJA kom kom 2 2 - kn kn 43. proizvodnje “TROX” ili jednakovrijedan. sa baterijama 2x12V/7Ah kpl.3 A Potezna struja: I = 0. 25cm 500x400 debljine cca. na vanjski zid skladišta. Dobava i ugradba aluminijske fiksne vanjske žaluzije sa zaštitnom mrežicom.065 kW Napajanje: 220 / 240 V. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13. Dobava i ugradba kombiniranog ventilatora s prednostima aksijalnih ventilatora i tlaĉnom karakteristikom radijalnih ventilatora za sustav odsisa prostora CO2 u kompletu sa preklopkom (on. Dimenzije otvora : 500x400 debljine cca. okvirom za ugradbu. kom 1 - kn 75 . 42 a) 42 b) Zatvaranje postojećih proboja za prolaz ventilacijskih kanala (Ø160) u zidovima.off automatski. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 40.45 A Buka: na 3m 44 dB(A) U kompletu sa slijedećom dodatnom opremom: Elastiĉnim prikljuĉkom x 2 kom Konzolama za ugradbu Antivibratorima Nepovratnom klapnom Termiĉkom zaštitom motora proizvod: FlaktWoods. .). slijedećih dimenzija: AWK 197x197 Dobava i ugradba aluminijske odsisne rešetke za ugradnju sa plenumom na odsisni kanal u prostor CO2 . Gruba i fina obrada i popravak oštećenog zida. range 0-5% ili jednakovrijedan Samostalni ispravljač za besprekidno napajanje 220AC/24DC-1A.o. Sonda za detekciju CO2 OLDHAM CTX300 IR. tip: ILC / 2M ili jednakovrijedan komplet 1 - kn 44. slijedećih tehniĉkih karakteristika: Koliĉina odsisanog zraka: V = 200 m3/h Eksterni pad tlaka: Dp = 150 Pa broj okretaja: n = 2. 1 - kn 41.

duljine 310 mm. 48 a) 48 b) 49. Ukljuĉivo spajanje zaklopki na eklektriĉnu mrežu Radovi na stabilnom sustavu gašenja s CO2 Strojarski radovi 52. komplet 3 kn - kn kn kn kn Elektro radovi 56. kpl. 58. signalizacija u otvorenom i zatvorenom položaju. FKRS-KR ili jednakovrijedan slijedećih veliĉina i koliĉina: Ø 160 Izrada i ugradba cilindriĉnih ventilacijskih kanala izraĊenih iz pocinĉanog lima.o. m m 2 16 - kn kn kn kg 5 50. .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. zajedno sa svim fazonskim komadima. komplet 3 - kn 48. 1 1 1 1 kom 2 - kn 47. Spajanje novih protupožarnih zaklopki na postojeću požarnu centralu . kpl. Instalaciju. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13. Transport opreme i materijala na gradilište Funkcionalno ispitivanje i ishoĎenje Uvjerenja za CO2 instalaciju Stavljanje instalacije u pripravno radno stanje Primopredaja sustava i obuka personala zaduženog za održavanje kpl. Montaža opreme i kablova Spajanje. Ø 125 Ø 160 Dobava konzolnog materijala za zavješenje i konzole ventilacijskih kanala i istrujnih rešetki. Dobava i ugradba zaštitne mrežice sa okvirom za ugradbu na dobavni kanal.o. otpornosti 90 minuta. 55. na izvedenu el. opremljenih toplinskim okidaĉem i elektromotornim pogonom "Belimo" tip TIP BLF230-T. protupožarnih zaklopki predviĊenih za ugradnju u zid. kpl. kpl. kpl. 54. oĉišćenog od hrĊe i obojenog s 2 premaza temeljnom bojom. 53. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 46. dimenzija skošenog kanala cca Ø 160 Dobava i ugradba u ventilacijske kanale cilindriĉnih. tip. U stavku ukljuĉiti i povezivanje na centralu CO2 za upravljanje automatskim radom ventilatora i na upravljaĉku sklopku za manuelni rad (on-off). 1 1 1 - kn kn kn 76 .HEP-ODS d. Spajanje primarnog ureĊaja (ventilator). proizvod “TROX”. 57. ispitivanje i puštanje u rad do pune funkcionalnosti Atestiranje od strane nadležne institucije kpl. paušal 1 - kn 51.

kpl.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.o. .o. 60. a prije puštanja u pogon STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. UKUPNO - kn 77 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. Primopredaja sustava i obuka personala zaduženog za održavanje kpl. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 59. ispitivanja i provjera sustava sukladno zahtjevima tehniĉkih propisa nakon završetka radova.kn IzvoĊenje svih potrebnih mjerenja.HEP-ODS d. 1 1 - kn .

ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.5 mm2 NYCY 3x2.5 mm 2 NYCY 14x1. 21.5/ mm 2 PP00 5x1. . 35. 26. 29.5 mm2 PP 2x1.5/1.5 mm2 NYCY 8x2.5re/2. 24.5/2. 25. 5.5 mm2 NYCY 10x1.5re/1. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 14. 12.5/2. 33.5/2.5 mm2 NYCY 4x25rm/16 mm 2 NYCY 4x35rm/35 mm 2 NYCY 4x10re/10 mm 2 NYCY 5x4re/4 mm 2 NYCY 4x4re/4 mm 2 NYCY 2x4re/4 mm 2 NYCY 4x1. 2.o.HEP-ODS d. 17.5 mm2 PP – Y 5x2. 7.5 mm2 NYCY 4x2.o. 10. NYCY 2x6/6 mm2 NYCY 2x2. 6.5 mm 2 PP00 3x2. 18. 20. 23.5 mm2 PP00-TG 3x1.5/2. 16.5 mm 2 PP00 16x1.5 mm2 NYCY 5x2. 30. 3. 28. 11. 27. 14. Eventualne naknadno potrebne koliĉine se ne priznaju. 22. 32.5/2.5re/1.5 mm 2 NYCY 2x1. 9.5 mm2 PP-Y 3x4 mm2 Li –YCY mm2 Napomena: Koliĉine su iz izvedbenog projekta. 8. 19.5/ mm 2 PP-Y 3x1.5 mm 2 PP00 7x1. 15.5 mm 2 NYCY – 5x6 /6 mm2 NYCWY 4x150sm/70 mm 2 NYCWY 4x10re/10 mm2 NYCWY 4x25re/16 mm2 PP00 3x1.5 mm2 PP – Y 3x2. SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI 1. 34. a trebaju biti dovoljne za izvedbu svih potrebnih veza.5 mm2 NYCY 7x2. 31. 13. UKUPNO SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI : kn m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 1950 810 1160 700 520 780 10 10 20 50 50 150 400 400 50 50 50 250 200 200 100 100 100 100 100 150 50 500 200 20 600 300 200 50 kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn 78 .5/2.5 mm 2 PP00 10x1.

rezanje. doprema. . SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI Polaganje energetskih i signalno – upravljaĉkih kabela 36. Montažu treba izvršiti u skladu sa zahtjevima iz glavnog i izvedbenog projekta te osigurati potpunu funkcionalnost i pogonsku sigurnost.HEP-ODS d. Dobava. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 14. istovar.o. spajanje i oznaĉavanje svih energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela prema ovoj specifikaciji i rješenjima u glavnom i izvedbenom projektu. polaganje. izmjer.kn SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI UKUPNO - kn 79 .o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. kpl 1 .

330 - kn 12.L=210 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip: PNZ -077. 78 - kn 8. Kabelska polica Kao tip: PK-500/50 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 Kao tip: US -500/50 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -500/50 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police kao tip: PPK -500 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip: PUS -500 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -500 ili jednakovrijedan Kabelska polica kao tip: PK -300/50 ili jednakovrijedan Kabelska polica kao tip: PK -200/50 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police kao tip: PPK -200 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police Kao tip: PPK -300 ili jednakovrijedan Nosač kao tip:NPK 009. kom. kom. L=500 ili jednakovrijedan m 216 - kn 2. kom. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 1.o.o. 160 - kn 13. 78 - kn 11. kom. 40 - kn 9. 135 - kn 80 .HEP-ODS d. 51 - kn 14. . kom. kom. kom. 15 - kn 3. kom. kom. kom. 40 - kn 10. 15 - kn 6. kom. kom. 36 - kn 7. 36 - kn 4.L=310 ili jednakovrijedan Nosač Kao tip:NPK 009.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15.L=510 ili jednakovrijedan Nosač Kao tip: NPK 009. kom. 216 - kn 5.

kom. kom. 73 - kn 17. kom 7 - kn 81 . OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 15.o. . kom. kom.HEP-ODS d. Stropni nosač Kao tip: PNZ -077. 33 - kn 19. m 3 - kn 27. L=500 ili jednakovrijedan Zidni nosač Kao tip: PNZ -007. 3 - kn 23. kom. kom 7 - kn 28. 12 - kn 21. L=1500 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 Kao tip: US -300/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip: PUS -300 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip:PNZ -077 . 7 - kn m 3 - kn 26. kom. 34 kn 16. 3 - kn 24. kom. L=2500 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -300/50 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -300 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 kao tip:US -200/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip:PUS-200 ili jednakovrijedan kom. 12 - kn 20. L=2000 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 45 Kao tip:SHS -500/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 45 kao tip:PSHS -500/50 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip:PNZ -077 . 314 - kn 18. 12 - kn 22. L=1000 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip: PNZ -077. kom. L=1500 ili jednakovrijedan Zidni nosač Kao tip: PNZ -007. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. 25.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. .o. kom.

kom. kom.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 66 - kn 31. kom. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 29. 5 - kn 34. 20 - kn 40. 3 - kn 37. 66 kn 30. 5 - kn 32. kom. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. 5 - kn 33. kom. kom. 20 288 - kn kn 41. 5 - kn 38. kom.o. Kabelska polica Kao tip: PK -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske polica Kao tip: PPK -100/50 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 Kao tip: US -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip: US -100/50 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -100/50 ili jednakovrijedan Križna spojnica Kao tip: KS -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac križne spojnice Kao tip: PKS -100/50 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -200/50 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -200/50 ili jednakovrijedan Kabelska polica Kao tip: PK -300/60 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police Kao tip: PPK -300/60 ili jednakovrijedan Kutnik kom. kom. kom. kom. kom. . kom. 5 - kn 35. 5 - kn 39. 82 .HEP-ODS d. 3 - kn 36.o.

kom. Drveni podesti za kabelski prostor. kom. komplet. držači kabela …). Ravna spojnica Kao tip: RSK50 ili jednakovrijedan Ukrućenje Kao tip: UKR -50 ili jednakovrijedan Spojnice za vertikalno skretanje kao tip: SVS -50 ili jednakovrijedan Vijci: Kao tip: VE-03 ili jednakovrijedan Kao tip: VE-04 ili jednakovrijedan kao tip: UV-10 ili jednakovrijedan Kao tip: UV-12 ili jednakovrijedan Dobava i montaža zidnog plastičnog samogasivog instalacijskog kanala s poklopcem. 45 a) 45 b) 45 c) 45 d) 46. komplet 1 . Elektromontaţni radovi 48.kn 49. 47.HEP-ODS d. kom.kn OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA UKUPNO .kn 83 . Montaža kabelskih polica za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela u zgradi postrojenja prema izvedbenom projektu.o.kn 50.o. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. komplet 1 . . Montaža kabelskih ljestava za uvod energetskih kabela 12/20 kV iz kabelskog prostora ispod sklopnih modula kroz otvore u armirano-betonskoj ploĉi u sklopne module vodnih polja. 150 - kn 44. 200 - kn 45. Eventualne naknadno potrebne količine se ne priznaju. Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije obraĊen u sklopu graĊevinskog projekta. kom. Napomena: Količine su iz izvedbenog projekta. 300 kn 43.kn kom. sa svim potrebnim elementima (pregrade. 1 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. kom. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 42. veličina i količina se odreĎuje nakon polaganja 10(20) kV i 110 kV kabela. m 2160 1750 400 2450 100 - kn kn kn kn .kn komplet 1 . a trebaju biti dovoljne za izvedbu svih potrebnih kabelskih polica prema projektu. kom. Montaža kabelskih polica za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela u južnom kabelskom kanalu.

.HEP-ODS d. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. 84 .o. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15.o. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.

dimenzija. za vanjsku montažu. tapecirana. kom kmpl kom 14 1 6 . u prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda i telekomunikacija Stojeća vješalica. za prostorije istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda.kn 8 .tel.o. dim. Metalne montažne police za prostor skladišta. 2 kom u trafo komorama i po 1 kom u postrojenjima 110 kV i 20 kV. 20. dim. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom Limena natpisna ploĉa sa nazivom TS. u komandnim prostorijama PrP i DP.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. Oprema zaštite na radu. u prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda i telekomunikacija Uredska stolica. postrojenjima 110 kV i 20 kV. dim.o. 100x50x200 cm.kn kom 2 .kn 11.brojem.cca 50 x 190 x 40 cm.kn kom 2 19. u trafo komorama. za dokumentaciju. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom kom kom kom kom kom 10 20 10 10 8 - kn kn kn kn kn . 1.kn 9. 14. sa jednim boĉnim ormarićem sa ladicama.kn . za vanjsku montažu. .kn kom kom kmpl kom kom kom kom 2 .kn 3 . 7. boje.kn 4 . dimenzija. 6. boje. natpisne ploĉice i druga priruĉna oprema Natpisne ploĉice: Limena natpisna ploĉa "Pozor ! Visoki napon" za vanjsku montažu PVC natpisna ploĉa "Pozor ! Visoki napon" Limena natpisna ploĉa "Neovlaštenima pristup zabranjen" za vanjsku montažu PVC ploĉa upozorenja za postupak prve pomoći od udara el. sanitarijama i u kabelskim prostorima Limeni dvokrilni ormar 90 x 40 x 180 cm za prostor radionice. za dokumentaciju. komandnim prostorijama PrP i DP. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom PVC natpisne ploĉe sa nazivima odgovarajućih prostorija.kn kom kom 10 1 . boje. za prostoriju radionice Dvokrilni ormar sa policama. po 2 kom u postrojenju 110 kV. 18. .struje Limene natpisne ploĉe sa nazivima odgovarajućih prostorija.kn .HEP-ODS d. za komandne prostorije PrP i DP Drvena (ili metalna stolica) tapecirana. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom Limene natpisne ploĉe sa oznakom i prijenosnim omjerom transformatora. 3. 8.cca 130 x 80 cm. za priruĉne radove. u prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda . dim. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 16. doprema i montaţa namještaja: Komandni pult . telekomunikacija i postrojenje 110 kV Drveni radni stol. SPECIFIKACIJA OSTALE OPREME Dobava. drvo.cca 190 x 90 cm. dim. 15 16. amblemom i nazivom HEP-a i dež. 12. sa dva boĉna ormarića sa ladicama. 85 . za komandne prostorije PrP i DP Drveni stol.cca 90 x 190 x 40 cm. prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda i telekomunikacija. 5.kn kom 15 .kn 4 1 3 .kn . hodniku na katu. . visinski i nagibno podesiva.kn 13. 4. dimenzija.190 x 90 cm. 10. dimenzija. 2. 17. sanitarijama i telekomunikacija Zidna drvena vješalica za zavješenje kaciga na stepeništu TS Koš za smeće. u prostorijama komandi PrP i DP i u postrojenju 110 kV Jednokrilni ormar sa policama. boje. dim. za unutrašnju montažu. za unutrašnju montažu.

broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 16.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 27. SPECIFIKACIJA OSTALE OPREME 21.o. 22. . 30. 23.kn 86 .HEP-ODS d. 26. 29. 28. 24. Ormarić prve pomoći Kacige Grb RH Zidni sat Ljestve 3x3m A-ljestve 2m A-ljestve 3m Usisaĉ za prašinu Prijenosna lampa Uže sa crvenim zastavicama za ograĊivanje prostora .20 m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 7 10 2 2 2 2 2 2 2 4 kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn SPECIFIKACIJA OSTALE OPREME .o. 25.

vodotijesnost 1 bar. doprema i montaža prijenosnog aparata za poĉetno gašenje požara punjen s CO2 kapaciteta 100 kg (postava uz energetske transformatore i u prostoriji 110 kV postrojenja) Tip: S-100 Dobava i ugradnja kabelske brtve. kom kom 200 300 .TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja vatrootpornih jastuĉića.o.kn kom 15 .o. kom 29 . kom 2 . . za prolaz dvije PEHD cijevi promjera 50 mm.kn 5. kom 34 .60 "HAUFF. Dobava. klasa vatrootpornosti S90 prema DIN 4102 /9 za kabelske vatrootporne zapore u ugraĊenoj obložnoj cijevi KFR 125/250. za vatrootporno zatvaranje ugraĊene obložne cijevi KFR 125/250.kn 6.TECHNIK" ili jednakovrijedan ( 30 kom/ pakiranju) Dobava i ugradnja zidnog panela s prikazom dispozicije protupožarnih aparata s naznaĉenim putevima evakuacije iz zgrade kom 2 .kn 87 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 17. doprema i montaža prijenosnog aparata za poĉetno gašenje požara punjen s CO2 kapaciteta 5kg Tip: CO2-5 3.TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja vatrootpornih jastuĉića.kn .kn 7.HEP-ODS d. kom 3 . vodotijesnost 1 bar. za prolaz tri 20 kV kabela 240 mm2 (promjera 42 mm) Tip : HRD 125-1G-3/42 "HAUFF.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. za kabelske vatrootporne zapore u ugraĊenoj obložnoj cijevi KFR 125/250. kom 2 . klasa vatrootpornosti S90 prema DIN 4102 /9 za kabelske vatrootporne zapore. PROTUPOŢARNA ZAŠTITA 1.TECHNIK" ili jednakovrijedan ( 12 kom/ pakiranju) Kao tip : HVS-KB . kom 8 .TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja kabelske brtve. Tip : HRD 125-1-0 "HAUFF.TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja kabelske brtve.kn 8.kn 9.kn 2. doprema i montaža prijenosnog aparata za poĉetno gašenje požara punjen suhim prahom. kapaciteta 9 kg Tip: S-9 Dobava. Kao tip: HVS-K-720 "HAUFF. Tip: HVS-KK-125 "HAUFF. Tip : HRD 125-1G-2/50 "HAUFF. za kabelske vatrootporne zapore u ugraĊenoj obložnoj cijevi KFR 125/250.kn 4. Dobava. vodotijesnost 1 bar.

komplet 1 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.o. Za veće otvore koristiti će se protupožarni mort.5 cm. Brtvljenje prodora instalacija kroz granice požarnih sektoraatestiranim ne gorivim materijalima iste klase vatrootpomosti kao i vatrootpomost graniĉnih konstruktivnih elemenata. Prodori strojarskih instalacija (gorivih cjevovoda) brtviti će se sredstvima klase vatrootpomosti R-60 i R-90 atestiranim prema normi HRN DIN 4102 dio 11.kn PROTUPOŢARNA ZAŠTITA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 17.kn 12.kn komplet 1 . prema dimenzijama graĊevinskog otvora.o. Dobava materijala i ugradnja protupožarne pregrade TERMAX-90 na mjestu prodora instalacijskih kabela (energetskih) kroz graniĉne konstrukcije požarnih sektora ( prema HRN DIN 4102) u svemu prema tehniĉkim detaljima proizvoĊaĉa materijala. kabelski blokovi. komplet 11. Prodori gorivih cijevi. protupožarni jastuci i sistemski ĉepovi kao tipa «PROMASTOP» ili jednakovrijedan. PROTUPOŢARNA ZAŠTITA 10. 1 . Dobava materijala i zatvaranja prodora pojedinaĉnih kabela do tri u snopu kroz graĊevinske otvore širine do 50 mm protupožarnom pjenom kao tipa «PROMAFOAM» s obje strane konstrukcije u dubinu do 2. promjera većeg od 30 mm brtviti će se protupožarnim obujmicama (manžetama) kao tipa «PROMASTOP» ili jednakovrijedan.HEP-ODS d. Prodori elektriĉnih instalacija brtve se sredstvima klase vatrootpomosti S-60 i S-90 atestiranim prema normi HRN DIN 4102 dio 9. UKUPNO .Manje fuge oko metalnih cijevi i elektricnih kablova zatvoriti će se protupožarnom pjenom kao tipa «PROMAFOAM» ili jednakovrijedan. komplet 1 . . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.kn 88 .kn 13. Izdavanje certifikata o protupožarnoj zabrtvljenosti i oznaĉavanjem brtvenih mjesta naljepnicama.

ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Izrada eleborata/ proraĉuna podešenja ureĊaja relejne zaštite postrojenja 24 kV. ukljuĉivo ispitivanje pripadajućih mjernih krugova i funkcijskih logika Ispitivanje i puštanje u pogon primarne opreme 10(20) kV. ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA OSIGURANJE GRADILIŠTA 1. mjerenja. kabelske kanale i sl. parametriranje i podešavanje relejne zaštite) Izrada ispitnih protokola o izvršenim udešenjima i funkcionalnim ispitivanjima djelova sustava relejne zaštite 24 kV polja na pripadajuća podešenja.kn ZAVRŠNA ISPITIVANJA NAKON MONTAŢE I PUŠTANJE U POGON 2. Pri preuzimanju gradilišta (zgrade TS) potrebno je osigurati sve prostore u kojima će ljudi raditi po pravilima zaštite na radu. kpl 1 .o. Granice ispitivanja su redne stezaljke poslužnih ormarića polja. kontrolira se rad u beznaponskom i neopterećenom stanju (uklop/isklop) i rad pod naponom i opterećenjem. Nadzorni inženjer i Investitor kontroliraju je li oprema montirana prema Glavnom i Izvedbenom projektu i prema uputama proizvoĊaĉa odnosno jesu li pravilno spojeni primarni i sekundarni strujni krugovi i postoje li u njima prekidi. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Jediniĉna cijena Cijena ukupno 18. kpl 1 - kn 4. . kpl 1 . kpl 1 - kn 5. sve do dopreme i montaže pripadajuće opreme. iskljuĉne i signalne krugove. signalizacije i zaštite uz kontrolu rada nadzornog sustava i sustava blokada.HEP-ODS d. kpl 1 - kn 89 . Potrebno je prekriti ili ograditi dostupne otvore u podu.kn 3. ukljuĉujući opremu za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV. odnosno sekundarne stezaljke mjernih transformatora.o. ukljuĉivši i koordinaciju s karakteristikama mjernih transformatora (navedeno služi kao podloga za pravilno konfiguriranje. Treba izvršiti funkcionalna ispitivanja kompletnog postrojenja kao i pojedinih ureĊaja te posebno izvršiti ispitivanje sustava upravljanja.

o. Mjerenje razine osvijetljenosti u svim prostorijama nakon ugradnje opreme sa izdavanjem protokola. kpl 1 - kn 7. . DOKUMENTACIJA I OSTALO 12. Funkcionalno i završno ispitivanje i puštanje u pogon pripadajuće sekundarne opreme za zaštitu. od kojih po jedna treba biti trajno zaštićena (plastificirana ili uokvirena i ustakljena).o.Granice ispitivanja su redne stezaljke poslužnih ormarića polja. 14 15.kn 13. izjednaĉenosti potencijala i otpora izolacije vodiĉa u 10(20) kV postrojenju i odgovarajućih polja za uzemljenje zvjezdišta te izdavanje atesta Ispitivanje i puštanje u pogon ormara izmjeniĉnog razvoda ugraĊenog u prostoriju na katu zgrade. kpl 2 - kn 90 . izjednaĉenosti potencijala i otpora izolacije vodiĉa u strujnim krugovima izmjeniĉnog razvoda te izdavanje atesta Mjerenje elektriĉnih i magnetskih polja u skladu sa Pravilnikom o Zaštiti od Elektromagnetskog polja sa izdavanjem protokola. Granice ispitivanja su redne stezaljke u ormarima izmjeniĉnog razvoda. mjerenje. kpl 1 - kn 8. ukljuĉujući opremu za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV.HEP-ODS d. Ispitivanje uĉinkovitosti zaštite od indirektnog dodira. te montirana u prostoru korisnika. kpl 1 - kn Dokumentacija ureĊaja i priruĉnici za svu isporuĉenu opremu Projektantski nadzor Sudjelovanje u aktivnosti u svezi tehniĉkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole Izrada i ugradba shema izvedene instalacije. ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA 6. kpl 1 - kn 11. s kratkim uputama za korištenje. kpl 1 - kn 9. kpl kpl kpl 1 1 1 - kn kn . kpl 1 - kn 10.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Jediniĉna cijena Cijena ukupno 18. Ispitivanje uĉinkovitosti zaštite od indirektnog dodira. upravljanje i signalizaciju postrojenja 10(20) kV.

rubova i sl. . Izrada dokumentacije izvedenog stanja.kn ĈIŠĆENJE GRADILIŠTA 18. polica i kabela). ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA 16. Grubo i fino ĉišćenje gradilišta nakon završenih elektromontažnih i graĊevinskih radova.kn 91 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Jediniĉna cijena Cijena ukupno 18.kn ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA UKUPNO .o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. kpl 1 . Završno farbanje svih zaprljanih i oštećenih zidova.HEP-ODS d.o. Dokumentaciju predati u najmanje 5 (pet) primjerka s unošenjem svih promjena koje su uoĉene tijekom ispitivanja i puštanja u pogon kpl 1 kn GRAĐEVINSKI RADOVI 17. a prije puštanja pod napon kpl 1 . GraĊevinski radovi na adaptaciji graĊevine (prodori kroz zidove i meĊukatne ploĉe za prolaz cijevi.

kn 92 . 9. 4. 5. REKAPITULACIJA: 1. 11.kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn U K U P N O: . 8. 0. . 12.HEP-ODS d. 2. 7. 50 Hz Prenaponska zaštita 10(20) kV Uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV Oprema telekomunikacija Oprema za uklapanje u sustav DC Elektroprimorije Ostala oprema 10(20) kV postrojenja Gromobranske instalacije Uzemljenje Ventilacija hlaĊenje i grijanje Detekcija SF6 plina Vatrodojava Stabilni sustav gašenja s CO2 Signalno upravljaĉki kabeli Oprema za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela Specifikacija ostale opreme Protupoţarna zaštita Ispitivanja i tehniĉka dokumentacija .o. 16. 15. 10. 14.4 kV .o. Kućni transformator i spojevi na kućni transformator Oprema i radovi na razvodu izmjeniĉnog napona. 6. 13. 18.ELEKTROPRIMORJE Rijeka 19. 17. 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->