P. 1
SOCIJALNA MEDICINA

SOCIJALNA MEDICINA

|Views: 824|Likes:
Published by Nikola Talijan

More info:

Published by: Nikola Talijan on Mar 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

SOCIJALNA MEDICINA "PUTOVI I OBILJEŽJA SOCIJALNE MEDICINE

"

1. POJAM I SADRŽAJ SOCIJALNE MEDICINE
Termin socijalna medicina pojavljuje se 1848.g. u Parizu (J. GUERIN) te se bavi svim problemima odnosa medicine i društva. Guerin je podijelio soc. medicinu na: • soc. fiziologiju • soc. patologiju • soc. higijenu • soc. terapiju - u Prusiji, R. VIRCHOW- "Medicina je socijalna znanost, a politika nije ništa drugo nego medicina u velikim razmjerima." - pravnik ČEDVIK i liječnik praktičar SMITH - pokrenuli pregled djece koja su radila u tvornicama i rudnicima. → izvještaj u kojima se opisuje utjecaj siromaštva i uopće način života i okoline na zdravlje: traži se sanitarna reforma, kritiziraju se mjere državne birokracije s liberalnog stajališta, ali se ne napadaju temelji sustava i društveni odnosi. 1833.g. podnijeli rezultate istraživanja engleskom parlamentu . Na temelju njih je donesen ZAKON O JAVNOM ZDRAVSTVU. - dvije grupe definicija: 1. jedno gledište filozofija, upliće se u sve djelatnosti zdr. zaštite 2. jedina disciplina koja ima svoje metode i svoje ciljeve SOCIJALNA MEDICINA (ŠTAMPAR, 1923.g.) - nauka koja se bavi ispitivanjem međusobnog utjecaja socijalnih odnosa i patoloških pojava u narodu i pronalaženju mjera socijalnog karaktera za unapređenje narodnog zdravlja. Socijalna medicina se bavi: • organizacijom i upravljanjem • zdr. zaštitom i higijenom • med. sociologijom • zdr. osiguranjem • industrijskom medicinom • rehabilitacijom • zdr. ekonomikom • soc. psihijatrijom

2. RAZLIKE IZMEĐU SOC. MEDICINE I MEDICINSKE SOCIOLOGIJE
MEDICINSKA SOCIOLOGIJA se bavi sličnim sadržajima kao i socijalna medicina. Riječ je o sociološkoj, a ne medicinskoj disciplini.

1

Medicinska sociologija se oslanja na metode sociologije i sociološki analizira zdravstvene pojave i osobito ulogu zdravstvene strukture u društvu. Njen je osnovni stav analitički i kritički. Socijalna medicina, kao i medicina, primjenjuje metode različitih temeljnih znanosti, teži teorijskoj sintezi. U skladu s tradicijama medicine osnovni je stav pragmatičan i konstruktivan. Pojam med. sociologije pojavio se u SAD-u 1910.g. Ona ulazi u probleme poimanja zdravlja i bolesti, analizira ponašanje bolesnika i zdr. radnika te analitički prati zdr. politiku i ulogu zdr. radnika i zdr. institucija. Medicina se promatra samo kao jednu od komponenti zaštite zdravlja. Soc. medicina dobiva uže značenje pa se bavi pretežno prikupljanjem i analizom podataka o rutinskom radu zdravstva (npr. u većini zavoda javnog zdravstva odjeli za socijalnu medicinu pretežno se bave zdr. statistikom te prikupljanjem podataka o pojedinim programima za rješavanje socijalnomedicinskih problema- bolesti, ovisnosti…)

3. STRUKTURE PROIZAŠLE IZ SOC. MEDICINE (JAVNO ZDRAVSTVO)

1. Organizacija i upravljanje zdravstvom - osnovni sadržaj soc. medicine, ono se postupno izdvaja kao posebna struka koja razvija vlastitu metodologiju empirijskih i multidisciplinarnih istraživanja zdravstvene prakse, planiranja i evaluiranja zdravstva 2. Medicinske i zdravstvene statistike - uvode se u medicinske škole kao poseban predmet 3. Medicinska i zdravstvena informatika - kao novi sadržaj i jedan od važnih teorijskih i praktičnih temelja zdr. prakse 4. Zdravstvena ekonomika - granična je disciplina koja se također brzo razvija u traženju rješenja za sve veće ekonomske probleme zdr. zaštite 5. Higijena - nauka o zdravlju koja je sve više pod utjecajem šireg koncepta ekologije čovjeka; termin higijena se sve manje upotrebljava, a rabe se novi izrazi npr. zdravstvena ekologija 6. Epidemiologija - čije je područje promatranje zdravlja i bolesti u populaciji i masovne zdravstvene intervencije. Tek se od 1951. novija epidemiologija počinje baviti ne samo epidemijama zaraznih bolesti nego i ostalim, osobito čestim bolestima u populaciji, a i praksom zdravstvene zaštite. Epidemiologija se danas shvaća temeljnom disciplinom javnog zdravstva. 7. Preventivna medicina - bavi se stručnim medicinskim aspektima sprečavanja bolesti, pojavljuje se kao poseban pojam i struka 8. Zdravstveni odgoj, medicinska i zdravstvena psihologija - su struke koje se bave područjem što je nekad bilo obilježeno kao glavni način za rješavanje socijalno-medicinskih problema 9. Područje kliničkih medicinskih specijalnosti - nastaju grane tih specijalnosti s pridjevom socijalna (soc. pedijatrija, soc. psihijatrija, soc. kardiologija itd.). Radi se o dijelu struke koji obuhvaća primjenu medicine u praksi, organizaciju rada i proučavanje soc. faktora važnih 2

za pojavu zdr. problema ili za uspostavljanje zdr. zaštite unutar pojedne discipline. JAVNO ZDRAVSTVO (WINSLOW, 1923.g.) je znanost i umijeće sprečavanja bolesti, produženja života i unapređenja fizičkog zdravlja i uspješnosti putem organiziranih napora zajednice u sanitaciji okoliša, suzbijanju zaraze u zajednici, odgoju pojedinaca u načelima osobne higijene, organizaciji medicinske i sestrinske službe, službe za ranu dijagnozu i preventivno liječenje bolesti, te razvoj društvenog mehanizma koji će osigurati svakom pojedincu u zajednici životni standard dostatan za održavanje zdravlja. "Novo javno zdravstvo"- zadaci države da osigura zaštitu zdravlja

"ZDRAVLJE" 4. TUMAČENJE DEFINICIJE ZDRAVLJA ZDRAVSTVENOJ ORGANIZACIJI (WHO) PREMA SVJETSKOJ

- 1948. prigodom osnutka Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi, usvojena je definicija zdravlja koja glasi: ZDRAVLJE je stanje potpunog tjelesnog, duševnog i društvenog blagostanja a ne samo odsutnosti bolesti i iznemoglosti. To je prva službena definicija donesena na 1. zasjedanju WHO (osnivač ANDRIJA ŠTAMPAR). -1978. u Alma-Ati održana je svjetska konferencija na kojoj je prihvaćena DEKLARACIJA O CILJEVIMA ZDRAVLJA do kraja stoljeća i primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao glavnom društvenom mehanizmu za postizanje tih ciljeva. U deklaraciji: Tijekom idućih desetljeća glavni bi društveni cilj vlada, međunarodnih organizacija i čitave svjetske zajednice trebao biti da do godine 2000. svi narodi svijeta dosegnu takvu razinu zdravlja koja bi im omogućila društveno i ekonomski plodotvoran život. ZDRAVLJE je dinamičan proces u kojem odgovornost imaju pojedinac, zajednica i profesije. Zdravlje za sve do 2000.g.- 38 ciljeva zdravlja za sve (svako kontinent ima svoje ciljeve: Dodati život godinama, Dodati zdravlje životu, Dodati i godine životu) -1986. WHO (Ottawa-Kanada) ZDRAVLJE I PROMICANJE ZDRAVLJA je proces osposobljavanja ljudi da uvećaju mogućnosti ovladavanja razvojem svog zdravlja i da ga mogu unaprijediti. Proces kojim ljudi preuzimaju kontrolu nad svojim zdravljem i tako ga unapređuju. - "socijalno blagostanje" teško je definirati; stanje mira i sigurnosti u kojem svaki čovjek bez razlike ima pravo na rad i uključivaje koji mu omogućuju da živi harmonično u zdravoj okolini koja mu pruža osiguranje u bolesti, starosti i iznemoglosti

5. MJERILA ZDRAVLJA

3

da praktički zdravi budu još zdraviji (tzv. testovima fizičkih i psihičkih sposobnosti. rast. Dioba je sličnija onoj kakva je između dobra i zla. brojenjem određenih događaja u stanovništvu. razvitak Za svako obilježje moguće je naći kvantitativna i semikvantitativna mjerila koja se mogu prikupiti vrlo različitim postupcima. Zdravlje i ne zdravlje nije moguće jasno odrediti kao život i smrt na crno i bijelo. biokemijskim istraživanjima. niti između različitih razina sposobnosti. Obilježja kojima se mjeri i opisuje zdravlje: • osjećanje (O). mišljenje • sposobnosti (S). 4 . pozitivno zdravlje).dnevne aktivnosti. subjektivno osjećanje.bol.bolest. fiziološke • promjene u strukturi (P). oštećenje zdravlja. U praksi treba odrediti granice koje mogu poslužiti pri pružanju zdravstvene zaštite.Najveća poteškoća je u primjeni općeg poimanja zdravlja što nema oštrih granica između zdravlja i bolesti.psihička sposobnost • funkcije (F).

što mogu 2. slobode. fiziološke funkcije (F) 4. mir civilizacija. utječu i faktori koje možemo podijeliti u tri velike skupine.obiteljske. više soc. UTJECAJI KOJI PROIZLAZE IZ SISTEMA ZDR. ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA ZDRAVLJE model prema KESIĆU) (socijalnomedicinski Zdravlje je produkt interakcije nasljeđa i okoline (društveno-političke. fizičke i biološke).neizravna mjerila (uglavnom uvjeti koji osiguravaju zdravlje) 1. roditeljske… 3. podacima o kvaliteti življenja 2. poteškoće-bol (O) OSOBNA. Model pokazuje da na zdravlje. rast i razvitak (P) 3.pušenje. zdrav okoliš (PO)4 1234- Primjer: pristupačnost siromaštvo.neizravna mjerila (negativna ostupanja) 1. zdravstvena zaštita (POF)1 2. stanje kod pojedinca): 1. bolest (P) u funkciji predstavlja oštećenje i 4.zadovoljstvo i snaga. nepostojanjem rizika 3. zdravo ili rizično ponašanje 1. I SOC. afektivnim i kognitivnim psihološkim funkcijama 6. društveno-gospodarstvena (POFS)2 3.Tablica mjerila zdravlja OSOBNA. neravnopravnost prava. sposobnošću samostalnog provođenja dnevnih aktivnosti 6. SOCIJALNO-EKONOMSKI FAKTORI među koje treba ubrojiti i FIZIČKU OKOLINU 2. nesposobnost-invaliditet (FS) Primjer: manja rana bez promjene 3. usporedba s 4. UTJECAJI VEZANI UZ ODGOJ. dnevne aktivnosti (F)2 6. kapacitetom pojedinačnog sustava da odgovore na dodatne napore 4. Ako je nasljedna masa poremećena ili utjecaji okoline nepovoljni (ili jedno i drugo) onda nastaje bolest: psihička i fizička disfunkcija organizma. ZAŠTITE 5 . društvena sigurnost (FO)3 4. oštećenja zdravlja (P) uzrokuje bol ali ne sposobnost 5. blagostanje. kliničkim pregledom 5. stan.tri velike skupine čimbenika koji utječu na zdravlje: 1. funkcije (F)3 7. umrli (P) 2. psihičke sposobnosti (FS) vršnjacima 5. uz nasljeđe. prehrana Može se mjeriti (zdr. subjektivno osjećanje i mišljenje (O)4 ZAJEDNIČKA.osobito u starijih ljudi. sport (OF)1 2.izravna mjerila (uglavnom pozitivna) Primjer: 1. rad. OBRAZOVANJE I KULTURU 3.

Odnos zdravlje-bolest možemo pratiti preko ovih kategorija: 1. poremećena prilagodba. već društvenost čovjeka pojedinca i upravo to fundamentalno svojstvo duševno poremećenog čovjeka diktira način 6 . poremećaj društvene funkcije. procesima. već se mijenja i na njega je moguće smišljeno djelovati. promjene sposobnosti i funkcije. One stoje i u međusobnoj interakciji koja se odvija u okviru društveno-političkog sistema u kojem narod živi. kao posljedica unutrašnjeg uzroka. 2. to znači da možete funkcionirati. sniženjem životnog užitka i s duševnim opterećenjem. U međuigri između zavisnih i nezavisnih varijabli susrećemo se s problemom odnosa: uzrok-posljedica. Odnos: zdravlje-bolest postoji istodobno dok je čovjek živ. Shvaćanje zdravlja na razini pojedinca i zajednice nisu potpuno razdvojeni. raditi ono što želite i postati ono što želite postati.kod pojedinca je naglasak na odgoju i stvaranju uvjeta za oblikovanje slobodne ličnosti. sa smanjenjem radne sposobnosti. RAZVOJ I OKOLINA ZDRAVLJE ZDRAVSTVENA SOC.Bolest je poremećaj harmonične ravnoteže u građi i funkcijama organizma i u psihičkom doživljavanju. NASLIJEĐE OBRAZOVANJE 2 I KULTURA 1 EK.Biti zdrav ne znači da uopće nema bolesti. vrlo je teško utvrditi uzročno-posljedičnu vezu. društveni nadzor: etiketa. Sve te varijable utječu na zdravlje i zdravlje na njih.Budući da je zdravlje/bolest rezultat brojnih faktora (nezavisnih varijabli). 3.kod društva je naglasak na ekonomskim i društveno-polit. 4. U shvaćanju i vrednovanju zdravlja zrcale se naši stavovi prema bolesti. 2.Bolest je naziv za procese u organizmu koji nastaju kada se naruše harmonija i ravnoteža u djelovanju vanjskog svijeta na organizam i obrnuto. ZAŠTITA 3 7. te zbivanja u organizmu oprečna normalnim . ODNOS ZDRAVLJA I BOLESTI Bolest je zrcalna slika zdravlja (i obrnuto). Taj odnos nije dan jednom zauvijek. ali postoje razlike: 1.Društveno poremećena osoba ne ugrožava biološku osnovu.

sposobnosti i funkcija. a u zemljama u razvoju opada isto kao i u razvijenim zemljama. NIZAK¸ . NESPOSOBNOST je u pravilu privremeno ograničenje obavljanja neke aktivnosti na način koji se smatra normalnim za čovjeka u datoj situaciji. 8.definicija vrijednosti u nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju Natalitet (rodnost) je broj živorođene djece na 1000 stanovnika u jednoj godini na određenom području (ukupan broj živorođene djece podijeljen s ukupnim brojem stanovnika pomnoženo s 1000) . Očituje se: a) tjelesnim. Može biti trajno i prolazno. odnosno funkcionalni poremećaj uključujući i psihičku funkciju. defekt ili gubitak udova.1‰. isto kao i zdravlje očituje promjenama osjećanja.g. INVALIDNOSTI OŠTEĆENJA.Biti bolestan znači trpjeti.g. duševnim i društvenim stanjem. te strukturom. NESPOSOBNOSTI I BOLEST znači: • poremećenu prilagodbu (narušena ravnoteža i harmonija) • promijenjene sposobnosti i funkcije • poremećaj društvene funkcije • društveni nadzor (etiketa) • subjektivno osjećanje koje je društveno prepoznato OŠTEĆENJE znači anomaliju. organa.pristupa duševno poremećenoj osobi i onih koji se time profesionalno bave. 5.) 7 .u nerazvijenim zemljama je vrlo visok. ODNOS BOLESTI. NATALITET.-49. tkiva ili drugih dijelova tijela. -2004. u RH. na određenom području (fertilna dob 15.9. bolest/ozljeda → oštećenje → nesposobnost → invalidnost └─ → → → → → → ─┘ 9. INVALIDNOST je u pravilu trajno stanje koje ograničava ili sprečava ispunjenje one uloge koja je normalna za određenu osobu prema socijalnim i kulturnim normama. subjektivno osjećanje koje je društveno prepoznato. i od strane bolesnog i u njegovom društvenom okružju c) te narušenom ravnotežom s okolišem i promijenjenim funkcijama u društvu.g.fertilitet (opći) – ukupan broj živorođene djece na 1000 žena u reproduktivnoj dobi u 1. BOLEST je jednako kao i zdravlje kompleksan fenomen. djelovanjem i međusobnim utjecajem pojedinih organa i organskih sustava b) bolest se također.

MORTALITET Mortalitet je broj umrlih osoba na 1000 stanovnika u jednoj godini na određenom području (ukupan broj umrlih osoba podijeljen s ukupnim brojem stanovnika pomnoženo sa 1000). .oko 8-9‰ 14. u RH .-24.g. dobi (računa se na 1000 stanovnika). 11. 12. srednje razvijene zemlje-38‰.nerazvijene zemlje -71‰. OČEKIVANO TRAJANJE ŽIVOTA Očekivani broj godina što još preostaje osobama određene životne dobi. RH-10.. odnosno razlika nataliteta i mortaliteta). PERINATALNA SMRTNOST To je broj mrtvorođenih plus umrlih u razdoblju od 0-6 dana od rođenja podijeljeno s ukupnim brojem živorođenih pomnoženo sa 1000.broj umrle dojenčadi na 1000 živorođene djece u jednoj godini na određenom području (ukupan broj umrle dojenčadi podijeljen s ukupnim brojem živorođene djece pomnoženo sa 1000) . . PRIRODNI PRIRAST Razlika između broja živorođenih na 1000 stanovnika i broja umrlih na 1000 stanovnika u jednoj godini na određenom području (razlika između ukupnog broja živorođenih i broja umrlih podijeljen s ukupnim brojem stanovnika pomnoženo s 1000.11‰ – prvo je visok. .fertilitet (ukupni) – prosječan broj živorođene djece na jednu ženu (vezano uz specifičan fertilitet – određena dob npr. a razvojem higijene i boljih uvjeta života opada. ili određenoj kategoriji bolesti (računa se na 10 000 ili 100 000 stanovnika) u jednoj godini na određenom području.) određene starosti na 1000 žena iste dobne skupine 10.2004. LETALITET . SPECIFIČNI MORTALITET Specifična smrtnost .1‰ 2004.RH-1‰ 15.g. MORTALITET DOJENČADI Smrtnost dojenčadi .postotak umrlih od broja oboljelih od određene bolesti. .4‰ (stopa u RH je dosta pala) 13. Računa se na temelju specifičnog mortaliteta prema dobi i spolu za određeno 8 .2. 20.mortalitet prema spolu.

broj zemalja 2. – 2004. porođajna težina 7.. visoki postotak nepismenih 4. RH-7677 . a žene -79. srednje razvijene . nepismenost odraslih 10. što je dovelo do naglog porasta stanovnika .muškarci -72. srednje i razvijene zemlje .planiranje obitelji – planiranje koliko će i kada partneri imati djece .sestru c) 1 ostalog zdrav.karakteristike: 1. stanovanje u gradovima 9.68.g) 7.NERAZVIJENE ZEMLJE – područje JI Azije. pristupačna zdrava voda – opskrba 8.-14. 16. 2/3 svjetskog stanovništva . prehrana. zbog poboljšanja najosnovnijih životnih uvjeta i primjene javnozdravstvenih mjera u suzbijanju zaraznih bolesti.g. životnih tablica. BDP po stanovniku 11. 17.77. broj stanovnika 3. manje očekivano trajanje života (mali broj iznad 65. mala potrošnja energije 3. godišnji prirast stanovnika u % 4. izdatak za zdravlje 12. očekivano trajanje života 5. veliki udio poljoprivrednog stanovništva s primitivnom obradom 5.nerazvijenost zdravstvene zaštite vidi se po: 9 . visoki prirodni priraštaj (visok udio onih od 0. niski BDP 2.62. broj stanovnika na: a) 1 liječnika b) 1 med. INDIKATORI SOCIJALNO-EKONOMSKOG ZDRAVLJA I STANJA 1. dnevno po stanovniku 6.radnika indikatori se posebno gledaju na nerazvijene.nerazvijene zemlje . došlo je do smanjenja općeg mortaliteta. razvijene zemlje .g) 8. visoki natalitet 6.razdoblje preko tzv. PROSJEČNO TRAJANJE ŽIVOTA Ukupan zbroj godina umrlih podijeljeno s brojem umrlih. . Afrike i Srednje Amerike.g. Očekivano trajanje života kod rođenja je predviđeni broj godina života za dijete rođeno određene godine u određenoj zemlji.

prevencija .tzv. veća potrošnja alkohola i pušenje. Kanada. smanjnje nataliteta 6. psihički problemi 18. morbiditet dojenčadi i male djece .kardiovaskularne bolesti.vodeće bolesti su: zarazne bolesti. stalno povećanje očekivanog trajanja života . glad. visok mortalitet. kriminal. porast iznad 65. Sjeverne Amerike.) . neprosvjećenost i pomanjkanje hrane . niskom udjelu stručne pomoći pri porodu 2. maligna oboljenja.zdravstvene potrebe vezane su uz higijenu. preobilna prehrana. pesticidi) . STRUKTURA ZEMLJAMA SMRTI U RAZVIJENIM I NERAZVIJENIM NZ. glad. velikom broju stanovnika na 1 liječnika 3. faktori rizika – mala fizička aktivnost. malignih i duševnih bolesti. maloljetnička delinkvencija. kao i invaliditeta .podizanje kvalitete života.1. velika potrošnja energije 3. visoki privredni potencijal uz niski udio poljoprivrednog stanovništva 5. veća izloženost štetnim agensima (npr.cjelokupno stanovništvo obuhvaćeno osnovnom zdravstvenom zaštitom. zdravstveno usmjereno na traženje rješavanja kronično-degenerativnih. trovanja -zdr. kardiovaskularne bolesti. visoki BDP 2. soc. narkomanija.g. sve manji prirodni priraštaj 7. sve manji mortalitet mlađeg stanovništva 8. alkoholizam.sve navedeno dovelo je do izrazitog starenja stanovništva (manji udio 0. i psihološki problemi vezani su uz stil života Tablica uzroka smrti 10 .RAZVIJENE ZEMLJE – većina stanovnika Europe.zdravstveno-socijaološki i psihološki problemi – otuđenje. radijacija. psihički stresovi. osamljenost. RZ.akutne i kronične zarazne bolesti. siromaštvo. ozljede. agresija.karakteristike: 1. depresija. visoka smrtnost dojenčadi i male djece. malnutricija (neishranjenost). visoki postotak pismenosti 4.14.g. prirodne nepogode -zdr. mali postotak liječenih prije smrti . alkoholizam. prodaja i zlostavljanje djece. soc. Japan . problemi: prostitucija.

. suradnici na poslu Sekundarne zajednice karakteriziraju posredni odnosi. Srednje i visokorazvijene zemlje su vezane uz bolesti koje imaju svoj prirodan tijek. RAZLIKA IZMEĐU PRIMARNIH I SEKUNDARNIH ZAJEDNICA Primarne zajednice karakteriziraju uzajamni prisni odnosi.RZ: 1. skupine su manje . komunikacije su neposredne prema tome češće i potpunije. 2. 4. prostitucija.uloga majke. 7. ekološki problemi. 7. soc. "ZAJEDNICA" 19.tradicionalne: 11 .prirodno: rađanje. škola. 6. skupine su obično velike pa vladaju pravila odnosa u mnoštvu pa i gomili. upis u članstvo. to su nezarazne kronične degenerativne i maligne bolesti i zdr. 2. prirodne nepogode. zarazne i parazitne bolesti kardiovaskularne bolesti trudnoća i perinatalni uzroci nepoznati i dr. ozljede i trovanja kronične respiratorne bolesti zarazne i parazitne bolesti trudnoća i perinatalni uzroci NZ: 1. ciljevi su jasni svim članovima. prijatelji. nastaju spontano pod utjecajem prilika. Bolesti su akutne i kronične zarazne bolesti. delinkvencija.formalno: interesi. 5. poduzeće. a često su formalni i dogovoreni.bitna je skupna dinamika i osobna interakcija. glad. siromaštvo. 5. sindikati OBILJEŽJA OSNOVNO: PDZ -neposredno poznavanje SDZ . ozljede i trovanja kronične respiratorne bolesti maligne bolesti (rak) Vodeći zdravstveni problemi zemalja u razvoju su vezani uz nehigijenske uvjete života. narkomanija. nema formalne specifikacije uloga iako su uloge jasne po tradiciji ili načinu ponašanja . 4. uloga i položaj su određeni. 3. vjerske zajednice. susjedstvo. malolj. -primjer: obitelj. nesreće. političke stranke. neprosvijećenost.nema tog poznavanja ili odnosi nisu bliski .primjeri: stručna društva. alkoholizam. a članovi u njih postavljeni ili formalno izabrani. nestašice hrane. postoje specijalizirani komunikacijski kanali i određeni rituali odnosno pravila. kardiovaskularne bolesti maligne bolesti (rak) nepoznati i dr. 3. formalna organizacija i podjela rada. i psihološki problemi. nastaju zbog posebnih interesa članova. zajednički rad ULOGE: . 6. ciljevi NASTANAK: .

zaštite stvaraju se uvjeti za razvitak primarne zajednice (dj. rituali. vrtići. osobito ako su unutarnji odnosi u njoj loši. očevi.poznavanje primarne zajednice je važno za zdr.ponašanje. domovi za starije osobe. osjećanje. 12 . rizika za svoje članove. bogata. i jedno ili više djece.razdoblja i događaji koji imaju naglašeno značenje za zdravlje članova obitelji. 21.posebni komunikac. i zdr. U pojedinim zajednicama postoji anglomeracija pojedinih bolesti i zdr. OBITELJ I ZDRAVLJE: def. zaštite i dehumanizaciju medicine. OBITELJSKI CIKLUS . zaštitom.st.interpersonalna ili dinamika u maloj grupi DINAMIKA: .specifikacija uloga: upis u članstvo. potreba je različit. vlastite ili usvojene od tih odraslih koji spolno kohabitiraju. 20. Kritične faze života pojedinih zajednica također imaju svoje zdr. kanali.neposredna.) pa je važno znati kakav utjecaj imaju na zdravlje pojedinca. kvalitetu života i korištenje zdr. i soc. bake… . djeca. česti kontakti . kao i različito zdr. udaja) . PRIMARNE ZAJEDNICE I ZDRAVLJE Primarna zajednica u kojoj čovjek živi ima velik utjecaj na njegovo zdr. zaštite namjerno stvaraju uvjeti za razvitak primarnih zajednica (dj. ekonomska suradnja i razmnožavanje.ponašanje u mnoštvu ● Sekundarne zajednice su dinamičnije. kao odgovor na sve veću segmentaciju zdr.vrtić. domovi za starije) pa je važno znati kakav utjecaj imaju na pojedinca OBITELJSKA MEDICINA koja je nastala 60-ih g.u okviru zdr. način izražavanja zdr. neke bolesti se češće pojavljuju u određenim zajednicama.KOMUNIKACIJA: majke. pravila . obitelj po strukturi. bolnice i sl. obitelji i obiteljski ciklusi OBITELJ je društvena skupina koju obilježava zajedničko prebivanje. zadaći…) 20. biranje. Ona uključuje odrasle osobe obaju spolova od kojih najmanje dvoje održavaju društveno odobrenu spolnu vezu.posljedice (rođenje/smrt člana.rizika. Primarna zajednica može biti izvor zdr. uloga vođe. stanje. Poznavanje dinamike primarnih društvenih skupina je prijeko potrebno i zbog toga što se u okviru djelatnosti soc. zadovoljstvo i zdravlje. ali se i primarne mijenjaju (npr.radnika . postavljeni .

disperzija.obitelji kod kojih je povećan rizik za zdravlje: 1. nepotpune i razdvojene obitelji 2.Faze: 1. obitelji opterećene ekonom. Jedna je shvaćena kao funkcija obitelji prema društvu. ekonomskoj situaciji. tu se mogu učiti pozitivne zdr. priprema za dolazak novog člana 2. tu se najprije pruža zdravstvena zaštita. sklapanje braka. prostora 4. ekspanzija.sukobi.navike u načinu života i prehrane . obvezama 2) PSIHODINAMIKA OBITELJSKOG ŽIVOTA: .pažnja se usredotočuje na djecu koja dolaze.pomaganje djeci da se socijaliziraju. postanu neovisni ljudi tijekom godina adolescencije.nasljeđe .opći uvjeti zajedničkog života (stan. FUNKCIJE OBITELJI . mirovina i priprema za odlazak. samohrano roditeljstvo . privikavaju se na nove dužnosti i način života bez roditelja 5. nezavisnost. neskladi. smrt) Utjecaj obitelji na zdravlje svojih članova 1) NEPOSREDNO: . 13 .domaćinstvo naglašava soc. invalidnost. i dr. primanja…) .položaj ima značenje pri neravnomjernoj raspodjeli zdr.djeca napuštaju obiteljski dom.u terminu porodica naglašeno je krvno srodstvo .imovinsko stanje i soc. delinkvencija U obitelji se najprije traži pomoć. seksualno privikavanje.problema . rastu potrebe 3.svrstavaju se u nekoliko skupina u kojima se naziru dvije kategorije. narkomanija.bitni problemi . međusobnim vezama.u tim razdobljima obitelji su različite podobi članova. različita očekivanja .širenje zarazne bolesti . potreba osiguranja dovoljnih mogućnosti i soc. težnjama. interakciji (bolest. stranu primarne zajednice 22.-ek.međusobna prilagodba.obitelji opterećene ekonomskim obvezama .razdvojene obitelji. navike (prehrana…) . a druga koja o istom sadržaju govori sa stajališta članova obitelji. samohrane majke 3.alkoholizam. obitelji bez djece.

razvoj cirkulacijskog i dišnog sustava – uzrokuje povećanje snage i izdržljivosti . vlastita vanjština je često glavna preokupacija (mnogu djecu ne zadovoljava.kulturna funkcija .spolnost rad.pubertet u dječaka počinje s 11.tjelesne promjene povezane sa sazrijevanjem spolnih žlijezda . života .potpora i pomoć "ZDRAVSTVENE POTREBAMA" POTREBE I ZDR. ne priznaju autoritete i bore se za svoju samostalnost (česti sukobi sa odraslima) 14 .promjene u pubertetu: 1. (npr. maštaju).g. količine i raspodjele masnog tkiva u vezi s rastom kostiju i mišića 4.-13.biološka reprodukcija . (subjektivni znaci. u životnoj opasnosti) nisu ujedno i oni koji se najviše tuže!! 24.g. kod djevojčica sa 15..ZAŠTITA SKUPINA S POSEBNIM 23. promjena tijelesnog sastava. objektivni znaci bolesti.Funkcije u društvu . sazrijevanje spolnih žlijezda i spolnih organa 3. i 25.tjelesne promjene u pubertetu utječu i na psihički razvoj .g. kako ih vidi bolesnik) ● Kod nekih bolesti mogu biti u raskoraku => oni koji su objektivno bolesni (npr. kako ih vidi liječnik) Zdravstveni ZAHTJEV je nešto subjektivno. . . ZDRAVSTVENA OBILJEŽJA I POTREBE MLADIH MLADI –razdoblje između 10. intelektualna razina se približava vrhuncu (proširuju horizonte.. zadovoljenje potrebe odnosno osobe.u središtu promjena je spolno sazrijevanje – pojavljuje se zanimanje za drugi spol. povlače se u sebe) . naglo ubrzanje rasta tijela 2. Svima je potrebno zadovoljiti potrebu.pubertet+adolescencija – prijelazno razdoblje između djetinjstva i odrasle dobi . vrlo su kritični prema okolini.16.gospodarstvena funkcija proizvodnja .odgoj i moral .velika potreba za afirmacijom. RAZLIKA IZMEĐU ZDRAVSTVENE POTREBE I ZAHTJEVA Zdravstvena POTREBA je nešto objektivno bez čega se ne može živjeti.zaštitna funkcija Potrebe pojedinca .

odnos prema spolnosti) – veliko značenje za zdravlje u cijelome kasnijem životu .pubertet – fizička zrelost nastupa u sve ranijoj dobi (sekularni trend) . no realnost je drukčija . učenja. problema: 1.. adolescentske trudnoće. tjelesnoj aktivnosti) otklanjaju se rizici za nastanak vodećih kroničnih nezaraznih bolesti današnjice 3. alkohol. prikupljanje djelatnih podataka 15 . čuvanje i unapređenje zdravlja ove populacijske skupine je temelj zdravlja u odrasloj dobi 2. druge nenamjerne ozljede. druženja i samoće. samoubojstvo i ubojstvo . Vodeći uzrok smrti ove populacije su ozljede u prometnim nesrećama. stjecanjem pravilnih životnih navika (u prehrani. spolno prenosive bolesti 2.problem nedovoljne tjelesne aktivnosti – tjelovježba.rješavanje soc-med problema: opis problema .psiho-socijalni problemi – naći ravnotežu između rada i odmora. Dvije su istaknute skupine zdr. uporaba sredstava koji izazivaju ovisnosti. gledište i stavovi klijenta.respiratorne bolesti – posljedice za radnu sposobnost 25. očuvanje mentalnog zdravlja i smanjenje konzumacije alkohola. zdravstveni problemi povezani s produktivnim zdravljem. traženje vlastitog identiteta ipoistovjećivanje sa različitim uzorima .specifična smrtnost je niska. navika i stil života (način prehrane. .adolescenti – opisuju se kao zdrava populacijska skupina.početni izvor reformacije. glavni uzroci smrtne nesreće. ODGOJ I OBRAZOVANJE PSIHOFIZIČKOM RAZVOJU DJECE SA SMETNJAMA U Socijalno-medicinski problem je bolest i patološko stanje fizičke i psihičke naravi koje otežava ravnopravno uključivanje čovjeka u soc.u ovom razdoblju se stvaraju stavovi. uporaba kontracepcije. porođaji i nasilni prekidi trudnoće. alkohol. cigareta i uporabe drugih sredstava ovisnosti omogućuje kvalitetniji i kreativniji život.predbračni seksualni život. pušenje.duhan. sredini. sažetak ključnih događaja i okolnosti.u razvijenim zemljama 85% djece i mladih obuhvaćeno školovanjem Zaštita zdravlja školske djece i mladih od posebnog je društvenog značaja iz nekoliko razloga: 1. rekreacija . samoubojstva i ubojstva .adolescencija – u razvijenim zemljama traje sve dulje . druge nenamjerne ozljede. neodgovarajuća prehrana .potreba da bude prihvaćen. druga (ilegalna) sredstva ovisnosti.

opada radna sposobnost 16 .endokrine žlijezde se smanjuju.slabi motorika. socijalna adaptacija (rad sa socijalnim slučajem) 3. opada kapacitet pluća . pravne mjere (nadzor) 4. Mjere: 1. problem.mozak se smanjuje . elementi za rješenje . Riječ je o procesima koji su prisutni od začetka. nedruštveno ponašanje. mentalna retardacija.smanjuje se tjelesna visina i težina ● psihičke promjene . teža koordinacija . odgojno zapuštena djeca. pomoć u ostvarivanju prava (informacija i orijentacija) 2. smještaj u ustanove ili obitelj rano otkrivanje.. materijalna pomoć ili pomoć drugih osoba 5. prognoza i način praćenja. tjelesni invaliditet.ocjena suštine problema: da li je prvenstveno soc.slabi interes za druge. delinkventi. ali osnovno stanje je određeno razmjernim mirovanjem tih svojstava te dosezanjem granica veličine. Starenje je progresivno i ireverzibilno mijenjanje strukture i funkcija čovjekova organizma ● fizičke promjene . strah. ali sada su u novijoj ravnoteži koja karakterizira biološke i društvene funkcije starijeg čovjeka i dalje postoji rast pojedinih i razvoj drugih struktura i funkcija. promjene mišljenja su teške . mjere za trajnu podršku.zakržljavanje živčanog sustava . pasivnost .terapeutski plan: strategija rješavanja.zaboravljivost .u izgledu . zašto je do problema došlo. ZDRAVSTVENA ŽIVOTNE DOBI OBILJEŽJA I POTREBE OSOBA TREĆE Nakon razdoblja u kojem prevladava rast i razvoj prevladavaju procesi razgradnje počinje starost.slabe osjeti i percepcija . liječenje i rehabilitacija integrativni pristup timski rad prilagođavanje programa i metoda rada naglasak na sposobnostima. Kategorije: maloljetnici bez roditeljskog staranja. smetnje u psihofizičkom razvoju. ili med.gluhoća. hitne mjere. sljepoća.mentalna ukrućenost. nova se teško sklapaju . prijateljstva se sužavaju. a zatim specifične potrebe 26. očekivani rezultati.pesimističnost.opadaju emocije (manje se uzbuđuju) .nema interesa za novo ● socijalne promjene .

radnika je manje pažljiv i negativan već i liječenje bolesti može povoljno utjecati na opće stanje lječenje se mora prilagoditi ritmu osobe neki put je dovoljna patronažna sestra. probavne. BOLESTI= kardiovaskularne..g. i više. započinje u mlađoj (odrasloj) dobi najdjelotvornija je socijalizacija. skrbi i nemaju stalnih prihoda za vlastito uzdržavanje.patronažne skrbi. izolacija. 20% starijeg stanovništva uglavnom je zdravo. slabljenje interesa i motivacije za sudjelovanje u životu zajednice. Druga obilježja starosti: smetnje sjećanja. b. sistemski pregled) 17 . čl. izašli iz bolnice ili drugih ustanova.cilj je što ranije prepoznati fazu latencije (npr. depresija. i zdr.obitelji slabija otpornost organizma zahtijeva pažnju prema banalnim bolestima prevencija u starosti je važna.kod kroničnih bolesti . duševno promijenjene i nemoćne osobe koje se ne mogu brinuti za svoje dnevne potrebe. depresije i paranoidnost. 2. bolesti endokrinog sustava. aktivnosti. 10% ih je teško bolesno a 10-15% treba pomoć za vlastito dnevno održavanje. Za zdr. mozga uslijed smanjenog dotoka krvi u mozak) Načini očitovanja bolesti imaju osobitosti: 1) sužene komunikacije i smanjenje pamćenja što otežava uočavanje bolesti i njihovu pravodobnu dijagnostiku.faza latentnih bolesti .problem materijalne i socijalne sigurnosti . aktivnosti) usporene i promijenjene. udovci neposredno nakon smrti bračnog druga.). urološke bolesti. 2) manje izraženih subjektivnih smetnji i veće mukotrpnosti starijih 3) smanjenje općih reakcija na patološki proces (npr. vrlo stare. Somatske smetnje (nepokretljivost. respiratornih organa. sporije reakcije. odsutnost vrućice prilikom infekcije) 4) postojanje nekoliko bolesti kod jedne osobe dovodi do toga da neke od najozbiljnijih budu skrivene simptomima drugih bolesti 5) stav okoline/liječnika/zdr. Brojne su psihofizičke značajke (važne za sve med. promjene na osjetilnim organima PSIHIJATRIJSKE BOLESTI= demencije. 3. 30-50 ima nalaze koji govore o bolesti ali psihički i fizički potpuno obavljaju svoju društvenu ulogu. epilepsije i sinkope (gubitak normalne funkc. starci koji žive sami. Katkad se ne uoče razlike između kroničnih bolesti i starosti. otežana komunikacija.njege u kući. psihičke i društvene funkcije se smanjuju. prehrane Demografski se dobna skupina starijih obično definira sa 65. naći mjesto u obitelji i sredini Rizičnije skupine : osobe koje su na soc. neuroze i psihoze. slabija otpornost i sl.problemi zdravlja. a često gotovo bez ikakve veze sa susjedima i rodbinom. zaštitu starijih osoba važno je organizirati dobro raširenu mrežu : 1opće/obiteljske medicine. . Starost i bolest nije lako razdvojiti. koštano-mišićnog sustava.

potpuna njega.osteoporoze . PREVENTIVNO. može doći do smrti. frustracija. Zdravstvenim ponašanjem nazivaju se oblici ponašanja i aktivnosti koje poduzimaju osobe sa svrhom: 1) da unaprijede vlastito zdravlje (pozitivno zdr.nakon latencije slijedi prva faza bolesti .. kulturnih. njega u kući je jeftinija. smještaj je skup. organizirano slobodno vrijeme. ponašanje) ako smatraju da su zdrave 18 . nagluhost .bolest se može prekinuti u bilo kojoj fazi . invalidnosti.ishod. dugo se čeka na smještaj.u staračkoj dobi: prosječno 5-6 bolesti . ZDRAVSTVENO BOLESNO PONAŠANJE: POZITIVNO.treba osmisliti sustav zaštite starih osoba . socijalno-zaštitnih.kronične bolesti : .dijabetes Tijek bolesti – za akutne bolesti zaraza prva faza bolesti početak (inkubacija) od ulaska uzročnika u tijelo do pokazitelja vrijeme razvijene bolesti (zna se o čemu se radi) 27. oštećenja . stambeni uvjeti.slabovidnost.kardiovaskularne bolesti .najčešći ishod inače kod bolesti je ozdravljenje. PREDNOSTI SMJEŠTAJA U DOM PREDNOSTI: ako postoje loši odnosi u obitelji. zadovoljavanje ekonomskih. zdravstvenih i drugih potreba starih ljudi. druženja i aktivnosti NEDOSTACI: slaba prilagodba. odvojenost od obitelji "ZDRAVSTVENO PONAŠANJE I ZDRAVSTVENI ODGOJ" 28.60% starih ljudi ima povišen krvni tlak . ali kod kroničnih bolesti to je teško.

ponašanje) ako smatraju da su zdrave ili zdravstveno ugrožene 3) utvrđivanje vlastitog stanja zdravlja i mogućnosti liječenja (bolesničko ponašanje) ako se smatraju bolesnim 4) ispunjavanje uputa i savjeta o liječenju (ponašanje u ulozi bolesnika) ako je objektivno prihvaćeno da su bolesne 29. Prema tom modelu čovjek polazi od triju shvaćanja: 1. i soc.riječ je o subjektivnoj procjeni pojedinca kolika je mogućnost da oboli 2. PLANIRANJE OBITELJI: .puno ostvarivanje PO ovisi o društvenom.2) prevencije ili rane dijagnostike bolesti (preventivno zdr.isključuje neželjene trudnoće i porođaje i osigurava rađanje djeteta kada to odgovara obitelji . zaštita materinstva.osnivanje rada. školovanja. djece.ostvarivanje materinstva kada roditelji to žele .usporedba moguće koristi i očekivana cijena vlastite aktivnosti što uključuje koliko treba uložiti u uklanjanje prepreka MJERE POPULACIJSKE POLITIKE MJERE PLANIRANJA OBITELJI: 1) mjere gospodarske i socijalne politike. uvjeta za što sigurniji prekid neželjene trudnoće CILJ PLANIRANJA OBITELJI: rađanje željene djece sa svim pozitivnim implikacijama za njihov razvoj i prihvaćanje u obitelji i društv. prosvjećivanje pučanstva 5) genetsko savjetovanje 6) savjetovalište za planiranje obitelji 7) osiguranje zdr. gospodarskom i intelektualnom razvitku sredine i pojedinca 19 . zajednicama. a kasnije razradio ROSENTOCK. mladeži i obitelji kao cjeline 3) seksualni odgoj djece i mladeži i odgoj za skladan obiteljski život 4) zdr.ozbiljnost prijetnje. TEORIJE ZDRAVSTVENOG PONAŠANJA (MODEL ZDRAVSTVENOG VJEROVANJA) Jedna od najstarijih teorija i osnova kasnijim modifikacijama je MODEL ZDRAVSTVENOG VJEROVANJA. kojeg je postavio HOCHBAUM 60-ih godina. stanovanja… 2) zdr.koristi i poteškoće.vlastita osjetljivost.ocjena opasnosti od mogućeg narušavanja zdravlja ili određene bolesti 3.

uništavanje okoliša . uvjeti otežavaju ili čak onemogućuju promjenu osnovnog instrumenta za POkontracepcije (metode i sredstva koja onemogućuju oplodnju) POPULACIJSKA POLITIKA I MJERE PLANIRANJA OBITELJI POPULACIJSKA POLITIKA je kompleks dogovorenih i svjesno poduzetih mjera određene zajednice kojima je svrha da se utječe na smjer i intenzitet reprodukcije stanovništva. socijalne i ostale mjere . vremenu i razmaku između porođaja s osnovnim ciljem rođenja planirane . • rađati 4-5 djece • ostvariti očinstvo do 45 Sredstva za planiranje obitelji trebaju biti dostupna.stimuliranje povratka prognanika PLANIRANJE OBITELJI je svjesno odlučivanje žene i muškarca o broju djece. po mogućnosti besplatna ili uz nisku participaciju korisnika.. samozaštitne.migracijski pritisci 1990. u RH je donesena rezolucija o populacijskoj politici. medicinske.. porezna politika…) . tradicija i dr..migracijska politika.treba razvijati zdr.u populacijama koje se razvijaju nepismenost.politika čija je svrha ostvarivanje svih preduvjeta za optimalno spolno i reprodukcijsko ponašanje žene i muškarca koje uključuje: • rađanje u dobi od 20-35 g. zakonske. starosti majke • ne rađati poslije 35 • učiniti razmak između rađanje najmanje 2 g. željene djece u optimalnom vremenu sa zdravstvenog aspekta. 20 .nepovoljni smještaj i mogućnosti razvoja novog naraštaja .pronatalitetna politika (politika zaposlenosti. etičke. bračna i obiteljska savjetovališta. 2 razine: 1. neznanje. a u suglasju s demografskim potrebama zajednice.prekomjerno trošenje energetskih izvora . službe za planiranje obitelji. obrazovne. Cilj je podignuti stopu reprodukcije . Negativni indikatori velikog broja stanovništva: .ZAJEDNICA=> svjesno poduzimanje mjera kako bi se stvorili optimalni uvjeti za zadovoljenje potreba obitelji Na razini općine i uže zajednice planiranje obitelji obuhvaća: .odgojne.OBITELJ=> svjesno odlučivanje roditelja o broju djece 2.ozbiljne teškoće u razvitku nerazvijenih zemalja .

predstavnici: J. pobuda za djelovanje 21 . osobito straha i tjeskobe .motivacija – svjesna pokretačka snaga koja usmjerava naše ponašanje.razvoj temeljnih postavki: .psihodinamska teorija – S. psiholoških i socijalnih funkcija žene u razdoblju reprodukcije te rasta djeteta.zdravstveni odgoj je mjera zaštite kojom se.skup bioloških. poroda i bolovanja . navike su bitne! .veliko se značenje pridaje osobi odgajatelju i situaciji transfera. STAV . osnovna ideja pokreta – spoznaja vodi do mijenjanja svijeta nabolje.od davnina čovjek je udobrovljavao bogovima. prepoznaje se velika uloga osjećajnog.uzroci: direktni (komplikacije u toku poroda) i indirektni (majke koje boluju od šećerne bolesti) 30.B.broj umrlih majki u toku trudnoće.biheviorizam – znanje samo po sebi ne mijenja ljudsko ponašanje .posljedice rezultat je pogrešno naučenog ponašanja. Freud. povod.smjer u psihologiji koji se temelji na objektivnom promatranju i mjerenju ponašanja . akcije da se ljudsko neznanje razbije prosvjećivanjem .st. novo učenje drukčijeg ponašanja može smanjiti posljedice ranije naučenog. MORTALITET MAJKI. te podučavanjem i širenjem informacija o zdravstvenim postupcima. M. DEFINICIJE .prosvjetiteljstvo .MOTIVACIJA.pretpostavka da su razni oblici ponašanja posljedica vanjskih podražaja i da se ne uče tijekom života . postiže unapređenje zdravlja. sprečavanju i liječenju bolesti .glavni izvor znanja su ljekaruše.polovica 17. Jovanović . te liječenje i ublažavanje posljedica bolesti .P. putem razvijanja zdravog i mijenjanja štetnog zdravstvenog ponašanja. Pavlov. u pisanim dokumentima. znanje se prenosi s koljena na koljeno .MATERINSTVO. ZDRAVSTVENI ODGOJ – DEFINICIJA I RAZVOJ TEMELJNIH POSTAVKI .ponašanje koje ima loše zdr. J. razvija se analiza nesvjesnog i podsvjesnog na stavove prema zdravlju i bolesti i na zdr.ponašanja (spoznaja o uzročnicima zaraznih bolesti dovela je do novih higijenskih mjera) . proučava se obiteljska dinamika i njen utjecaj na razvoj stavova 31.motiv – poticajni razlog.A.predstavnici kod nas: Andrija Štampar.ponašanje. NAVIKA. sprečavanje. Reljković. poslovicama i običajima savjeti o zdravom načinu života.širenjem znanja postizalo se mijenjanje zdr.analiza stavova i mogućnost njihovog mijenjanja su u središtu – društveno prihvaćanje .rezultat: razvoj zdravstvenog prosvjećivanja na području zaštite zdravlja . temelji se na unutarnjim pobudama i vanjskim podražajima . Watson .

osnovni instrument soc..pozitivni stavovi se razvijaju prema onome što zadovoljava potrebe i interese . policija. PRISTUPI/KONCEPTI ZDRAVSTVENOM ODGOJU .najvažnija opća mjera.zajedno se donosi odluka o potrebama. stječu se na temelju iskustva i učenja. njegovom ponašanju OBLICI ZDRAVSTVENOG ODGOJA: 1.ped) a osnovne postavke crpi iz medicinskih iskustva o zdravom i bolesnom čovjeku. npr.znači razumjeti sugovornika i pomoći mu da shvati svoje ponašanje i donese odluku 22 . odgoju (u širem smislu) sudjeluju svi: obitelj. učenje tijekom rada . svećenik. radnici .u zdr. da potiču sudjelovanje .odgoja 2.najčešći oblik koji obavljaju zdr. učitelji.zdr.navika – ustaljen.afektivna (osjećajna) ..sudjelovanje članova zajednice i stručnjaka zdr. razmjerno automatiziran način ponašanja u određenim okolnostima. klubovi koji se bave zdr. medicine . naučen procesom uvjetovanja i ponavljanja . važno je imati na umu da različite sredine imaju različite potrebe . prioritetima i načinu zadovoljavanja tih potreba.zdr.osposobljavanje svakog pojedinca za skrb o svom zdravlju i zdravlju svoje okoline. situacijama.važan element.samozaštita je pravo i dužnost (Ustav) 2. UČENJE SUDJELOVANJEM U AKCIJAMA ZAJEDNICE . OSOBNI PRIMJER .SUZAŠTITA I SAMOZAŠTITA .. pod utjecajem neposredne društvene okoline .sastavnice stava: . njihov zadatak je da se svjesno i aktivno uključe u već postojeću mrežu.kognitivna (spoznajna) . zdravstvenog radnika. psih. službe .razlike u ciljevima i nositeljima programa 1. da šire istine i zdravstveno provjerene postavke. radnici . moćan oblik zdr. ZDRAVSTVENI ODGOJ KAO MJERA ZAŠTITE ZDRAVLJA . novinari… . SAVJETOVANJE .npr.akcijska (voljna) 32. pozitivno ili negativno usmjerena prema pojavama.stav – razmjerno trajna tendencija reagiranja prema osobama.sociodinamski pristup – načini prenošenja sadržaja postali su važniji od samog sadržaja .sudjelovanje u zajedničkom radu. a ujedino je i medicinska disciplina koja se oslanja na znanstvena postignuća humanističkih znanosti (soc. odgoj sadrži zdravstveno-odgojne elemente. problemima svojih članova (kao poseban oblik samozaštite/suzaštite) .

donošenje odluke o rješenju 3.3 procesa: identifikacija problema.nekoliko tipova predavanja: objašnjavanje. dokazivanje. ZDR. VJEŽBE – nužne osobito za stjecanje nekih psihofizičkih vještina. priručnici . ZDRAVSTVENI ODGOJ U ZAJEDNICI – dio je društvenog i dobrotvornog rada liječnika i sestara . a može biti organizirana ili u realnim okolnostima ili u obliku igre 5.u zdr. koriste se različita sredstva: video.postići da si čovjek i zajednica sami mogu pomoći 33. brošure. sredstva javnog informiranja.izmjena mišljenja i iskustava.usmene. RAD S MALOM GRUPOM – odvija se u obliku seminara.može se izvoditi u više oblika predavanja.zadataka . "PROMICANJE ZDRAVLJA" 23 . slobodna rasprava bez autoritativnog stava . povezivanje.jednosmjerne metode: .antipropaganda – stvaranje odbojnosti prema štetnom zdr.. ali provođenje traži dobru pripremu i praćenje tijekom izvođenja. osvješćivanje. AKTIVAN RAD U ZAJEDNICI – najuspješnija metoda. rasprava . izlaganje. plakati.ponašanju 6. tečajeva. trajni interakcijski odnos. vježba.usmjerene na mijenjanje navika i promjenu stava. PROSVJEĆIVANJE .smisao: poticanje. imaju slab učinak 4.mjere koje utječu na širenje zdr. nagrada-kritika. OSNOVNE METODE RADA U ZDRAVSTVENOM ODGOJU ..poruka u zajednici i mobilizaciji ljudi na provođenju nekih zdr.dvosmjerne metode – omogućuju povratne informacije: 1. video.jedna je od najjačih metoda za razvoj i mijenjanje stavova i navika 2. pisane.. rad. punu prisutnost i onoga koji uči i onoga koji podučava . najčešća metoda .u zdravstvenoj propagandi upotrebljavaju se KRATKE PORUKE koje se šire i ponavljaju raznim putovima .propagandi se nastoji sadržaje važne za očuvanje zdravlja povezati s privlačnim slikama . letci. potpora samozaštitnih aktivnosti u zajednici . opisivanje. film. govor . ODGOJNE MJERE . prihvaćene i zapamćene (za prihvaćanje/negiranje činjenica važni su stavovi) 5. aktivno učenje… 4. pripovjedanje.METODA PREDAVANJA – vrlo malo povratnih informacija. poučavanje. INDIVIDUALNA METODA – sastoji se od razgovora sa pacijentom i savjetovanja (intervju) 3. a znanje se stječe tijekom odgojnog procesa poruke trebaju biti shvaćene. tv. RJEŠAVANJE PROBLEMA – vrlo uspješna metoda kojom se vježba primjena znanja. AKCIJE (KAMPANJE) I PROPAGANDA .širenje znanja i istina.

definira 5 prioritetnih područja za akciju: 1. KONFERENCIJA I POVELJA IZ OTTAWE . naglasak na org.WHO . soc. preusmjeriti zdr.Povelja iz Ottawe – def.1986.. stvaranje potpomažućeg okoliša – tako da se zdravlje njeguje i štiti 24 . unapređenje zdravlja žena – svjetski primarni promotor zdravlja 2. stvoriti okolinu koja potpomaže 3. i zdr.prihvaćen je novi pristup – ambijent za zdravlje – zdrave škole.politike .razvitku i institucionalnoj promjeni 4.službu .projekti ambijenta za zdravlje trebaju imati zajedničke strateške provedbene elemente: 1. održana Prva međunarodna konferencija o promicanju zdravlja .potiče vlade da promiču zdravlje putem povezivanja gosp.naglašava praktične mjere i projekte koji stvaraju zdravi okoliš . podržavati akcije zajednice 4... izgraditi zdravu javnu politiku 2.zdravlje je podjednako osnovno ljudsko pravo i razborita soc. političke/strateške ciljeve 2. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O PROMICANJU ZDRAVLJA I NJIHOVE PORUKE Konferencija u Adelaidi 1988.4 prioritetna područja zdrave javne politike: 1. političkih i izvršnih osoba koje odlučuju 5.aktivno sudjelovanje građana utemeljeno na shvaćanju da je zdravlje na najkonkretniji način određeno načinom života ljudi i njihovom interakcijom s okolinom . duhan i alkohol – glavne zdravstvene opasnosti koje zahtijevaju neposrednu akciju 4. akciju na 2 razine: politička i tehnička 3. zdr.investicija . uključivanje zajednice i davanje ovlasti zajednici 36. razvijati osobne vještine 5.cilj je da se pojedincima i zajednicama omogući povećana kontrola nad čimbenicima koji uvjetuju zdravlje 35.gradi se na pretpostavki da praktički u svakoj organizaciji ili zajednici postoje pretpostavke za postizanje boljeg zdravlja . promicanja zdravlja – proces kojim se omogućuje ljudima da povećaju kontrolu i unaprijede svoje zdravlje . DEFINICIJA – PROMICANJE ZDRAVLJA . bolnice.radno mjesto.34. . . izgradnja saveza i suradnje između sketora. hrana i prehrana – osigurati odgovarajuću količinu zdrave hrane za sve 3.Kikbush .

povećati investicije za zdravstveni razvitak 3. dati pregled i procjenu utjecaja promicanja zdravlja 2. primjene prioritete iz Džakarte i prihvate pristup jasno vidljivih rezultata promicanja zdravlja 37. osigurati infrastrukturu za promicanje zdravlja Konferencija u San Juanu (Puerto Rico) 1998. preusmjeravanje organizacija (transformirati društvo koje provodi zaštitu) 4. sandvelska piramida potpomažućih okolina 3. posao. dom i susjedstvo. hrana i prehrana. mobilizacija/opunomoćavanje (organizirati stanovnike da ograde područje) Konferencija u Džakarti 1997.SZO pozvala sve zemlje članice da razrade globalni savez za promicanje zdravlja.st. POJAM "SETTINGS" U PROMICANJU ZDRAVLJA 25 . akcija potpomažućih okolina .konferencija se usredotočila na 6 područja: edukacija.održavala se u vrijeme velikih promjena nastalih nakon održavanja prijašnjih konferencija . zakonodavna akcija – regulacija 3. pomoći razvitak partnerstva u promicanju zdravlja .Konferencija u Sundsvallu 1991. te način kako se na njih djeluje: 1. : 1. izgradnja politike (npr. . transport i srb .donesena je Deklaracija kojom se postavljaju prioriteti u promicanju zdravlja u 21. unaprijediti društvenu odgovornost za zdravlje 2. model za analizu strategije promocije zdravlja 2. identificirati inovativne strategije radi postizanja napretka u promicanju zdravlja 3. osoposobljavanje (pomoći opskrbu pitkom vodom) 7. .3 cilja: 1. politika čiste vode) 2. zauzimanje – pozvati na promjenu putem vlasti 5.7 točaka strategije za promjenu okoline koja će podržavati zdravlje: 1.uvedena su 3 modela za analizu i razumijevanje i ponašanje prema okolinskim problemima. . povećati mogućnost zajednice i odgovornost pojedinca 5. izgradnja saveza/stvaranje svijesti (nagovoriti ministarstva na suradnju) 6. proširiti partnerstvo za zdravlje 4.naglašava bitnu vezu između zdravlja i okoline .

razvoj zajednice) . akcija "zdravlje za sve" (zasnovana na porukama Povelje iz Ottawe i Džakarte) koja podupire i provodi promociju zdravlja i zdr. i gosp. te ubrzati soc. škole u kojima će se stalno podupirati zdrav život. uči i radi .cilj: povećati broj škola koje će se moći nazvati i "škole koje promiču zdravlje" tj.bit projekta je koncept grada – onoga što grad jest i što bi kao zdrav grad mogao postati . dajući potporu jedni drugima. jačanje društvene potpore osamljenih) .unapređenje zdravlja obuhvaća različite pristupe i metode (npr. mogli dosegnuti svoj najviši potencijal . raste i stalno se mijenja . promocija (unapređenje) zdravlja 2. koje će se sve više doživljavati kao okolina u kojoj se zdravo živi. napredak svake zemlje .probleme. regionalnoj i svjetskoj razini .POKRET "ZDRAVI GRAD" .zdravi grad – unapređuje svoju okolinu i proširuje svoje resurse kako bi ljudi.najbolji pozitivan učinak na zdravlje dobiva se zajedničkim djelovanjem na bitne faktore koji utječu na zdravlje u određenim prilikama (stanovanje. povećati učinkovitost obrazovnog sustava i javnog zdravstva. prevencija (sprečavanje) bolesti 26 . diše."ŠKOLA KOJA PROMIČE ZDRAVLJE" . porezne i administrativne mjere.1995.istraživanja pokazuju da programi koji unaprijeđuju školsko zdravlje mogu smanjiti uobičajene zdr. suzbijanje pušenja.odgoja na lokaloj. danas 35 gradova diljem Europe . prehrana.prosvjećivanje i obrazovanje. SZO i UNICEF objavili publikaciju "Pomoć milijardi djece da nauče o zdravlju" . čime se željela postići osnovica za primjenu načela "zdravlje za sve" na lokalnoj razini – 11 gradova (ZG).svaki grad može biti zdravi grad predan ideji zdravlja i ako u njemu postoji struktura. a ne samo rezultat.djelovanje na lokalnoj razini zahtijeva političku potporu.promicanje zdravlja djece putem škole je dugogodišnji zadatak SZO. u njemu postoji svijest o zdravlju kao bitnom sadržaju kojeg se želi unaprijediti . unapređenju zdravlja i sprečavanju bolesti "ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I ZDRAVSTVENA SLUŽBA" 38. te se odvija proces koji pridonosi njegovu unapređenju . organizaciju. preusmjeravanje politike prema pravičnosti. zakonodavstvo.podrazumjeva proces. SVRHA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 1.1986.grad se shvaća kao složeni organizam koji živi. zaštita na radu. nacionalnoj. započeo je 1950. .pokrenuo ga je regionalni ured za Europu 1986.

nakon latencije slijedi 1. rekreacija i fizička kultura .sa stajališta suvremene koncepcije medicine takve su podjele neosnovane jer velik broj kurativnih mjera sprečava pogoršanje tijeka bolesti. samozaštita. nepušenje. pravodobno otkrivanje bolesti radi učinkovitog liječenja ili rehabilitacije (obnavljanje preostalog) 39.ishod – bolest se može prekinuti u bilo kojoj fazi .stanja (potreba) i zdr. faza .prema cilju dijele se na: 1. faza latentnih bolesti – cilj je što ranije prepoznati fazu latencije (npr. faza bolesti . suzbijanje pretilosti . da se može uspješno intervenirati 27 .inkubacija (početak) od ulaska uzročnika u tijelo do pokazatelja -> vrijeme razvijene bolesti . preventivne – imaju za cilj sprečavanje nepovoljnog zdr. gdje se zna uzrokposljedica . oštećenja zdravlje .ponekad se u istom smislu govori o: 1.čuvanje i unapređenje zdravlja – razvitak tjelesnih i duševnih potencijala .(pre) patogeneza – latentna – 1. ali kod kroničnih bolesti je to teško.npr. sistematskim pregledom) .standardni medicinski i drugi postupci za identifikaciju (dijagnozu) zdr. zdravi uvjeti života. kurativne – svrha im je liječenje i skrb . invalidnosti.poboljšanje kondicija .npr.sprečavanje bolesti i oštećenja – specifične mjere. odgoj i obrazovanje.znakovi – razvijena – pogoršanje – trajna ošteć. protektivna hrana.najčešći ishod je ozdravljenje. imunizacija. MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I TIJEK BOLESTI .stanja 2. osobna higijena.zaraza -> 1. pasivnim mjerama – koje se poduzimaju na zahtjev pacijenta/bolesnika i koje su terapijske/kurativne . pa dolazi do smrti.za kronične bolesti . umjereno piće.za akutne bolesti . otpornost faza bolest komplikacije SPEKTAR MJERA: .pravodobno otkrivanje i intervencija – rano.3. pa ima preventivan karakter TIJEK BOLESTI . aktivnim mjerama – poduzimaju se na inicijativu stručnjaka i koje su preventivne 2.1.intervencije (modifikaciju tijeka bolesti) .

vođenje računa o specifičnoj patologiji. sistematski pregledi.poticajne mjere koje se pružaju svom pučanstvu . lokalne.usmjerenost na najugroženije skupine u pučanstvu .direktna i uvjeravajuća strategija . osposobljavanje za samopregled.medicinski model .potpuno liječenje. drugi oblici zaštite (dijeta. općinske i županijske uprave smatraju se potrebnima za postizanje cilja u promociji zdravlja .zdravlje – pozitivna i multidimenzionalna koncepcija bolesti . opremom i metodama rade na unapređenju zdravlja. kontinuitet u liječenju.zdravlje – odsutnost bolesti . skupine građana.osposobljavanje funkcija medicinskim metodama – medicinska rehabilitacija . praćenje epidemijske situacije. osamostaljenje bolesnika u neposrednoj i široj okolini . sprečavanje nesposobnosti – lijekovi.usmjerena prema ciljanim skupinama . suzbijanje straha.izrazito dinamički pristup PREVENCIJA BOLESTI . NAČELA ORGANIZACIJE ZDRAVSTVENE SLUŽBE 1.statički pristup 41.preventivni programi su predmet zanimanja stručnih skupina pojedinih zdr.programi su usmjereni najviše na pojedince skupine subjekata . njega).laičke udruge. pravo svakog čovjeka na zdravlje – ustavno jamstvo.raznolika i međudopunjavajuća strategija .vođenje računa o spletu svih zdravstvenih problema . ZDRAVSTVENA SLUŽBA .disciplina .osposobljavanje za rad i adekvatno radno mjesto – profesionalna rehabilitacija . te strategija jednog udarca . sprečavanju bolesti i pravodobnom otkrivanju.rehabilitacija i sprečavanje invalidnosti . liječenju i rehabilitaciji bolesnika 42. svatko ima pravo na zdrav život i okoliš 28 . dijagnostici.putem programa se proučavaju promjene u zdr.. poboljšavanje rutinske dijagnostike .usmjerenost ka pučanstvu u njegovom cjelokupnom okolišu .društvena djelatnost u kojoj zdravstveni radnici specifičnim sredstvima.stanju građana . RAZLIKE IZMEĐU PROMOCIJE ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI UNAPREĐENJE (PROMICANJE) ZDRAVLJA .pristup posredništva i osposobljavanja .npr.stvaranje uvjeta za samostalnu egzistenciju – socijalna rehabilitacija 40.

3 elementa: a) prihvaćanje odgovornosti ljudi za svoje zdravlje zdravllje zajednice b) sudjelovanje ljudi u zdr.surađivati sa drugim djelatnostima (prosvjetnim.higijensko-epidemiološka i soc. klinički laboratorij 9. hitne medicine 5. ginekologije 4.dom zdravlja je ustanova na primarnoj razini i provodi mjere primarne zdravstvene zaštite u lokalnoj zajednici putem službi: 1.primarna zaštita . ZDRAVSTVENE USTANOVE: DOM ZDRAVLJA .voditelj osigurava unutarnju povezanost i koordinaciju 5. stomatološke 6. administrativne i pomoćne službe . patronažne službe . opće/obiteljske medicine 2.problema . kod nas .akcijama i poticanje novih c) sudjelovanje u donošenju odluka o zdr. "zakupa".rad ili za naziv specijalista obnavlja se svakih 6. pedijatrije 3. služba. medicina rada 8.zaštiti 6.tim obuhvaća različite stručne profile . primjena zdravstvene medicine – 2 zadatka: a) trajno kritičko praćenje.praćenje stručne literature 4.može u tom sastavu imati i polikliničko-specijalističke jedinice ili ordinacije koje organizacijski pripadaju nadležnoj općoj bolnici (ako je potrebito) 29 . te školska medicina smještene su također u DZ. fizička terapija i rehabilitacija 10. privatnih praksa .-med. aktivna suradnja stanovništva . poljoprivrednim) jer utječu na zdravlje pojedinca i populacije 43. primjena dispanzerske metode rada – naglasak na prevenciji 3.g.u domu zdravlja može postojati još i: 7.te su službe najčešće organizirane u obliku tzv. suradnja s drugim djelatnostima . primjena timskog rada – timski rad (WHO) je metoda koja omogućuje nekolicini osoba sa zajedničkim ciljem da svoje sposobnosti najbolje iskoriste međusobnim upotpunjavanjem vještina i iskustva – najčešći način rješavanja zdrav. ocjenjivanje i usavršavanje vlastite prakse (osobito zbog nadrilječništva) b) trajno usavršavanje i praćenje stručnih dostignuća – medicinske spoznaje i tehnike brzo zastarijevaju i mijenjaju se . ali organizacijski pripadaju županijskom zavodu za javno zdravstvo .dozvola za prof.2.

djelatnost zdravstvenih zavoda: 30 .statistiku 5. sudjelovanje u praćenju i proučavanju zdr. ZDRAVSTVENE USTANOVE: BOLNICA .sustava postoje 102 DZ – na primarnoj razini to je najniža ustanova . surađuju s međunarodnim organizacijama i ustanovama 6. zdr. liječenje i rehabilitaciju 3. dijagnostiku 2.stanja stanovništva . te druge djelatnosti (radiologija.stanje stanovništva 2.bolnice mogu biti: 1. pojavu i širenje zaraznih i nezaraznih kroničnih bolesti 3. OPĆE – ima najmanje jedinice za unutrašnje bolesti. SPECIJALNE – liječenje i rehabilitacija bolesnika koji boluju od određenih skupina bolesti ili određenih dobnih skupina ( dječje.te zadatke obavljaju županijski zavodi za javno zdravstvo koji su povezani u jedinstvenu javnozdravstvenu službu kojoj je na čelu Hrvatski zavod za javno zdravstvo . rad na medicinskim istraživanjima 4. ZDRAVSTVENE USTANOVE: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO . prate i istražuju zdr. dužina liječenja 45.radnici – dr. mora imati kontinuitet zdr.85% problema mora se riješiti na toj razini. anesteziologija) .reformom zdr. gerijatrijske) 2. mora biti dostupna 44.medicine mogu biti zaposleni u bolnici kao sekundarni liječnici za određene poslove. na zdravstvenom odgoju i na izobrazbi zdr. smanjivanje kreveta.problemi: troškovi.funkcije: vertikalnog povezivanja javnozdravstvenih djelatnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo i njihovih higijensko-epidemioloških odjela u domovima zdravlja .zaštite.bolnička djelatnost . provode istraživanja . kirirgiju.radnika 5. financiranje. preopterećenost.glavna publikacija Zavoda je Hrvatski zdravstveni statistički ljetopis .sekundarna zaštita – specijalističko-konzilijarna djelatnost . i dr.ustanova koja putem stacionara i polikliničko-konzilijarne djelatnosti provodi zdravstvenu zaštitu koja obuhvaća: 1. pedijatriju ginekologiju i porodništvo.provodi poliklinički rad putem specijalističkih ordinacija . utjecaj ekoloških faktora na zdravlje 4.u bolnicama rade liječnici specijalisti. vode zdr.specijalizirane organizacije u zdravstvu koje: 1.. često privremeno dok se ne specijaliziraju .

. pa se procjenjuje da će to biti najtraženija struka – razlozi: starenje populacije. izvođenje nastave za izobrazbu zdr. javno zdravstvena djelatnost djelatnost medicine rada djelatnost transfuzijeske medicine djelatnost zaštite mentalnog zdravlja .). održavanje i povećanje visokog obrazovnog standarda.-konz. i bolničkih djelatnosti 2. pravnici) .) podaci: RH 2. (1993.1 .fakultete.zaštiti radi preko 5% svih zaposlenih.radnika i da zbog toga naglo poskupljuje zdr.djelatnika u zdravstvu.najrazvijenije zemlje imaju manje liječnika (1 na 350 st.zaštitu se izdvaja 5-7% narodnog dohotka -liječnici.broj liječnika na 1000 st. SSS i viša 65.5 . ZDRAVSTVENI RADNICI: BROJ I KRETANJE U SVIJETU I U RH . 4. Italija 5.zaštita.u razvijenim zemljama smatra se da se školuje previše zdr.zaštite .u nerazvijenim zemljama nema sredstava da bi se liječnici platili.1.zemlje u razvoju 1 na 6000 st.obuhvaća djelatnost klinika. 4 milijuna med. savjetovanje zdravih . psih.zaštiti rade radnici sa završenom zdr.3 .radnika "brain drain"= odljev mozgova . psih. medicinske sestre.radnika .zaštite iz spec.općenito se smatra da je med.5 milijuna liječnika.-97.zaštiti sve većeg broja stručnjaka različitih profila . znanstveno-istraživački rad 3.sustav obrazovanja: 1.sestara radi u svijetu.5% .školom i ostali radnici (soc.u RH 2-3 zdr. 1/3 u nerazvijenim zemljama u kojima živi 2/3 ukupnog stanovništva .tercijarna razina – uz sekundarnu obuhvaća i: 1. kliničkih bolnica i kliničkih bolničkih centara 46.sestara premalo.radnici. a za zdr. .WHO preporučuje smanjenje upisa na med. pružanje najsloženijih oblika zdr.. a razmjerno više sestara .2.trend je povećanje stručnosti i sudjelovanje u zdr. srednje stručno 31 .u RH 51000 zaposlenih zdr. zemlje subsaharske Afrike 1 na 18000 st. danas u direktnoj zdr. naglasak na čuvanju i unapređenju zdravlja. 3.na zdr. 2. 20% svjetskog stanovništva nema mogućnost korištenja zrd. AIDS i druge kronične bolesti. ped. 2/3 u razvijenim zemljama. pomoćno osoblje 2. 37% VSS. babice – posljedice neravnomjerne raspodjele zdr. zaštita i njega kroničnih bolesnika .radnika na 1000 stanovnika. Turska 1.potpora. u RH 1 na 250 st. sve je veći broj nezaposlenih liječnika (150200 000) .

preko 50% uzrok smrti. on je poslodavac.3. dob 60.privatna praksa – vlastiti prostor. suvlasništvo.faktori rizika: 1.društ. prehrana (masti – lipidi. oprema nije njihova .g. nalaze se u Domu zdravlja.-4. kolesterol. poslijediplomski – znanstvenici ili u obliku specijalizacije 7. fakultetsko 5.po zakonu je obrtnik . KARDIOVASKULARNE BOLESTI KAO JAVNOZDRAVSTVENI PROBLEM .u RH u općoj praksi od ukupnog broja zaposlenih liječnika 1/3 je liječnika specijalista opće/obiteljske medicine 47. RAZLIKE IZMEĐU PRIVATNE PRAKSE I JAVNO ZDRAVSTVENE SLUŽBE 1.zaštite i paušalno plaćanje . na 1. način plaćanja liječničkog rada .javna služba – neizravno putem osiguranja 4.-69. u javnoj službi to radi npr. dob.zakupci – nemaju svoj vlastiti prostor. više stručno 4.privatnik – "cijena × usluga" . pušenje 4. vlasništvo druge osobe/organizacije. državno vlasništvo 2. prostor i oprema – osobno vlasništvo. može i ne mora imati zaposlenike .) .mora imati zaposlenike – med.javna služba – "glavarina" . način poslovanja i organizacije rada .) 2. način plaćanja usluga .sestru .privatni djelatnik je za to sam odgovoran.mora imati ugovor sa HZZO-m "IZABRANI JAVNOZDRAVSTVENI PROBLEMI" 48.g. oprema. alkohol 32 .privatno – izravno od pacijenta ili ugovorom o neizravnom plaćanju s osig.može i ne mora imati ugovor sa HZZO-m .privatnici s ugovorom s HZZO-m plaćaju se na isti način kao i javno zdravstveni djelatnici . povišeni krvni tlak 5. pretilost) 3. o pružanju primarne zdr. specijalizacija (3. ravnatelj 3. spol (muškarci češće. pripravnički staž 6.mjestu .

tjelesnog i društvenog života 2. očituje se u zasebnom promatranju tjelesnih i duševnih poremećaja 3. MENTALNO/DUŠEVNO ZDRAVLJE . trajni utjecaj fizičkih. zamka u vjerovanju da su duševna bolest. ne može pumpati b) ishemijska bolest srca i angina pektoris – čovjek još nema oštečenje srca.sekundarna prevencija: rad sa osobama pod rizikom koje još nisu bolesne .6. te ih je nemoguće razlučiti i definirati . kratkoročne iznenadne promjene koje mogu ugroziti zadovoljavanje prosječnih potreba pojedinca tzv.vrste bolesti: 1. nefunkcionalan a) miokardiopatija – vezano uz srčane mišiće.. u prihvaćenom uvjerenju da duševno i tjelesno zdravlje postoje odvojeno. psihosocijalnih i socijalnokulturnih čimbenika 2. a u okvirima svoje tradicije i kulture .tercijarna prevencija: rad sa bolesnicima da im se produži život .unapređenje duševnog zdravlja – planiranje programa primarne prevencije na razini zajednice. nasljeđe . stres 8. arteroskleroza – stanjenje tj. krizna stanja 33 . dovodi do povišenja krvnog tlaka 2. vjerovanje da se zdravlje i bolest međusobno isključuju .određivanje duševnog zdravlja: 1. no ono je slabo 3. tjelesna neaktivnost (razvijene zemlje) 7. smanjenje volumena krvne žile.zdravlje – odsutnost bolesti.ne smije se čekati na rezultate istraživanja. infarkt – dio srca ostaje bez krvi.duševno zdravlje je sposobnost rješavanja problema na temelju realnog uvida u situaciju.primarna prevencija: rad sa zdravim ljudima da bi se odgodilo/preveniralo . već se treba koristiti nepotpunim spoznajama i smanjiti utjecaj onih čimbenika za koje postoji vjerojatnost da mogu izazvati duševne poremećaje . oslabljelo srce. usmjerava pažnju na 2 vrste pojava: 1. inzult – moždani udar – moždana kap a) nema opskrbljenosti kisika u mozgu b) prsnuće krvnih žila u mozgu 49. ludost i zloća gotovo sinonimi. pa je teško ostvariti strategiju programa unapređenja i zaštite duševnog zdravlja . zaboravljajući na nedjeljivost zdravlja te međuzavisnost duševnog. proizlazi iz 1. postoji uvijek bez obzira na bolest 4.etiologija uglavnom nepoznata ili nedovoljno poznata.

liječenje antibioticima (oba partnera) . .mjesto infekcije u obliku tvrdog bezazlenog čira (oko 3tj.. kod žena dolazi do upale vrata maternice. shizofrenija. noćno znojenje.najčešće: alkoholizam.bakterijska infekcija genitalnog područja . kondomi 4. preko krvi. SIFILIS (LUES) .širi se spolnim kontaktom. otečeni limfni čvorovi.mj. a može biti i bez simptoma . . poroda i dojenja .prevencija: redoviti gin. ako se ne liječi bolest se proširi na kožu (2. vrste. promjene na koži.simptomi: umor. slabi imunološki sustav organizma i smanjuje sposobnost obrane od infekcije i malignih bolesti . tercijarna prevencija – obuhvaća mjere usmjerene prema ograničenju nesposobnosti i hendikepa kao posljedice oštećenja ili bolesti koji se ne mogu potpuno izliječiti . uspješno se liječi antibioticima.inficiranost se utvrđuje HIV testovima nakon 2. depresija.stupanj bolesti) i to na mozak i leđnu moždinu. CLAMIDIA . zajedničkom uporabom igala.uspješno se liječi antibioticima 3.-10. porod. gubitak težine.prenosi se spolnim kontaktom. zahvaća samo organe sa sluznicom .g... primarna prevencija – sprečavanje određene bolesti ili oštećenja 2. nakon zaraze . uzrokujući teška oštećenja i smrt . spriječiti njihovo širenje. dugotrajni suhi kašalj. proljev 5. nakon infekcije). sluznici usta.stupanj bolesti). liječiti oba partnera 2. sekundarna prevencija – obuhvaća postupke koji će skratiti razdoblje bolesti ili oštećenja.neliječenje kod žena može dovesti do trajne neplodnosti.mentalna retardacija – nasljeđe.uzročnik je bakterija spiroheta koja ulazi u krvotok prilikom spolnog odnosa i može zahvatiti sve dijelove tijela . AIDS I SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI 1. uzročnik virus HIV (virus humane imunodeficijencije) koji napada T-limfocite. GENITALNI HERPES 34 . GONOREJA .tj.sprečavanje duševnih poremećaja: 1.pregledi.-6. te sa zaražene majke na dijete tijekom trudnoće.. te ograničiti posljedice. a kod muškaraca upala mokračne cijevi.razdoblje bez simptoma može trajati od 6. ranu pravodobnu dijagnozu i uspješno liječenje 3. PTSP. a odatle na ostale organe (3.najproširenija spolna bolest naročito kod adolescenata.sindrom stečene imunodeficijencije. uzročnik je bakterija gonokok. AIDS (HIV INFEKCIJA) .. 50.

žrtve treba pravno i djelotvorno zaštititi i pomoći im .žrtve su oni koji stradaju.. rak. identificirati nasilnika.uspješni oblici pomoći: dežurstva uz telefon. a na temelju hijerarhijske moći. promjene na vratu maternice i rodnice i povezuje se s rakom vrata maternice . nanošenju boli.pr.. "MEDICINSKA ETIKA" 52. ANALIZA HIPOKRATOVE ZAKLETVE .e. i 3. te izaziva upale. pronalaziti rizične sredine.radnika ocjenjuju kao dobri ili zli . osiguranje privremenog smještaja za žrtve nasilja. ili ne traže pomoć). a obično je riječ o fizičkoj prisili.infekcija najčešće ne pokazuje simptome. zastrašivanju. .posljedice: teška upala reproduktivnih organa. ali i dodirom . ponižavanju.poseban oblik nasilja je zlostavljanje – prisiljavanje na određene postupke protiv volje i želje žrtve. 35 . straha.prenosi se spolnim kontaktom..MORAL je sustav predodžbi o dobru i zlu u društvenoj svjesti . HEPATITIS B . smrt 51. često ostaju nepoznate (zbog srama. NASILJE U OBITELJI KAO JAVNOZDRAVSTVENI PROBLEM .nema lijeka za eliminacije virusa iz tijela. ali virus trajno ostaje u tijelu.. ali i o ranjavanju i ubijanju . ali se antivirusnim sredstvima mogu ublažiti simptomi. maltretiranju. nastala u Grčkoj između 5. smanjiti učestalost izbijanja mjehurića i skratiti njihovo trajanje 6. ucjene.radi se o primitivnom iživljavanju snage i moći nad žrtvama.teška upala (bolest) jetre . neplodnost.MEDICINSKA ETIKA je skup načela i pravila prema kojima se postupci liječnika i drugih zdr.n.. kažnjavati nasilje kao kriminal i provoditi socijalne mjere da se spriječi ponavljanje .HIPOKRATOVA ZAKLETVA je izvorna točka svih liječničkih zakletvi i kodeksa.ETIKA je nauka o moralu .st.pri sprečavanju i suzbijanju te pojave treba raditi preventivno.nasilje je rezultat grube sile koju provode pojedinci ili pojedine skupine ili čak čitav društveno-politički sustav . od 4 incidenta samo 1 biva poznat .

) SMU – o terapeutskom abortusu 6.najvažnije je zdravlje pacijenta. zaštita bolesnika i ranjenih u ratu. načelo stalnog učenja i usavršavanja 54. obveza istinitog obavještavanja bolesnika. zakon . Crveni križ i druge org. . 55. liječnik.danas se polaže Ženevska zakletva 1948.) – Svjetsko medicinsko udruženje (SMU) 3.. jednakost pacijenata i čuvanje tajne. Pravila medicinskog ponašanja u slučaju rata – SZO. Nirnberški zakonik (1947. ETIČKI KODEKSI 1.etički principi u medicini temelje se na općem moralu: 1.industrijska revolucija – novi kodeksi – etika se više ne usklađuje sa religijom . život je najveća vrijednost i najveće dobro 2. Helsinška deklaracija (1964. ne nanosi štetu 3. umijeće. upute. načelo istinitosti i povjerenja .humanizam je osnova liječničke obveze i tu vrijednost se ne smije prekršiti ni pod koju cijenu . njegove opće dužnosti i obveze . načelo jednakosti i autonomije pacijenta 5.59 djela razrađeni tadašnji etički aspekti medicinskog rada.) SMU – odnos liječnika prema torturi i ostalim nehumanim.liječnička tajna. poštivanje ljudskog života od samog začetka 53. NAČELA NA KOJIMA SE TEMELJI MEDICINSKA ETIKA . zaštita pacijenta od društvene nepravde. Tokijska deklaracija (1975.) – Međunarodni sud u Nirnbergu i etički principi eksperimentiranja na ljudima 2.) SMU – rad psihijatara 8. zabrana spolnog iskorištavanja pacijenta.) SMU – upute o radu liječnika prilikom kliničkog istraživanja 4.radnicima 7. epidemije.na početku kršćanstva ponovna formulacija Hipokratove zakletve koja počinje veličanjem Boga Oca i Isusa Krista . Deklaracija iz Sidneya (1968. čini dobro. Havajska deklaracija (1976.g. "zakletva". okrutnim i ponižavajućim postupcima ili kaznama u odnosu na zatočeništva i utamničenja 7. zaštita bolesnika od nadrilječništva 4. Međunarodni kodeks medicinske etike (1949. Deklaracija iz Osla 1970.) SMU – određenje vremena smrti 5. ETIČKI IZAZOVI DANAŠNJICE 36 . načelo suradnje i dobrih odnosa među zdr.nabraja se ispravno i neispravno ponašanje liječnika. načelo prava i obveze svih ljudi 6.

sterilizacija. 3. 4. 5.ekologija Andrija Štampar je 1926. nego se s njim treba da bave svi bez razlike.zaštite / informatika – cijepljenje. socijalna terapija je sredstvo koje ga može dovesti do pravog uspjeha. jer se samo na taj način može u našem staranju da uhvati sve veći broj onih. zatim prisilna hospitalizacija (72h) . 8. 9. mjesta gdje ljudi žive.. kloniranje. kompjuterizacija medicinskih podataka .zakon .piramida u donošenju odluka .g. Važnije je obavještavanje naroda od zakona. objavljivanje rezultata pokusa na ljudima .obvezne mjere zdr. Potrebno je stvoriti zdravstvenu organizaciju.transplantacija tkiva . prijava bolesti. abortus.početak života – umjetna oplodnja. 10. Pitanje narodnog zdravlja od većeg je ekonomskog nego humanitarnog značaja. Glavno mjesto liječničkog djelovanja su ljudska naselja. sprečavanje genetskih poremećaja .su eutanazija i pobačaj. U pitanju narodnog zdravlja ne smije se činiti razlika između ekonomski jakih i slabih. prisilna hospitalizacija. a ne laboratoriji i ordinacije. 2. s individualnom terapijom ne može mnogo da postigne. Pitanje narodnog zdravlja i rad na njegovom unapređenju nije monopol liječnika. obvezni pregledi. Liječnik treba da je uglavnom socijalni radnik.moral .deontologija . sažeo principe na kojima se treba osnivati rad i organizacija zdravstvene službe u 10 točaka: 1. terapijski pokusi. kloniranje. Liječnik treba da je narodni učitelj.etika . u kojoj će liječnik tražiti bolesnika. 37 . a ne bolesnik liječnika. Liječnik ne smije biti ekonomski ovisan o bolesniku. Najvažnije je pripremiti u jednoj sredini teren i pravilno shvaćanje o zdravstvenim pitanjima.pokusi na čovjeku – informirana suglasnost. čije zdravlje treba da čuvamo. Samo ovom zajedničkom suradnjom može se unaprijediti narodno zdravlje.psihokirurgija . 7. iskorištavanje ljudskog fetusa za istraživanja. transplantacija organa. jer ga ekonomska ovisnost sprečava u glavnim njegovim zadacima 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->