SVEUČILIŠTE U MOSTARU

FILOZOFSKI FAKLUTET
STUDIJ POVIJESTI

Ivana Čačija

HUMANIZAM I RENESANSA U HRVATSKOJ

Esej

Mentor: prof. dr. sc. Božo Goluža

Mostar, 2012.

............................................................. Najznačajniji predstavnici hrvatskog humanizma .......... 11 2 ................................................ stoljeću ......... 10 Literatura ..................1.. 7 3.. 4 1....................................................................................................................................1.................................................................. 4 1......................... Djelatnost Hrvata u razdoblju renesanse ......... 3 1................... Počeci hrvatskog humanizma ............................................................. Budimski krug humanista ...... 5 1......... Graditeljstvo i kiparstvo......1........2...................................................... Hrvatska renesansna umjetnost ............................................................. Likovne umjetnosti u 16......................... 5 2............................................. Slikarstvo ...................... Dalmatinski humanisti ..................................... 8 3................................................... 6 2..................3...........2....2..........................SADRŽAJ Uvod .................................................................. 8 3.......................... 9 Zaključak ............................ 7 2........................................................................... Hrvatska renesansna književnost ...

Čovjek je u srednjem vijeku bio član obitelji. MeĎu prvim narodima koji su osjetili utjecaj talijanskog preporoda bili su Hrvati na istočnoj obali Jadrana. Vidjeli smo da se u njoj pred kraj srednjeg vijeka razvio čitav niz država i državica. Sada on vrijednost pronalazi u samom sebi. ceha. 3 . Francesco Petrarca i Giovanni Boccaccio. Bio je ovisan o drugim ljudima. Posrednici izmeĎu stare i nove književnosti bili su humanisti.UVOD Italija je kolijevka humanizma i renesanse. Najznačajnija pojava preporoda je upravo taj individualizam. Značajna je crta renesansnih ljudi njihov razvijen smisao za ljepotu. kojima su bili prethodnici veliki pisci Dante Alighieri. staleža i crkve. S dolaskom novih vremena u čovjeku se budi svijest.

a potom i jezik pjesništva. Dubrovčanin Ivan Stojković (1395. Neka njegova djela su: Rasprava o Crkvi.12.SLOBODAN PROSPEROV NOVAK.. 4 SKUPINA AUTORA. Hrvatski latinizam.3 1. st.4 http://www. nalazili pod mletačkom vlašću.1 Na prijelazu iz 14. 2 1 4 . roĎen 1370.. dok je hrvatski ne samo jezik kmetova i gradskog puka već i porodični jezik gospodskih domova. bio je u Carigradu na pregovorima s carom Ivanom Paleologom i patrijarhom Ivanom II. vodio polemiku s husitima. I. 2003. str. mijenja i sve više jača značenje gradova i gradske kulture. st. do Mohačkog poraza 1526. skupa s jednim dijelom Ugarske potpada pod vlast Habsburga. i ondje se razvijala književnost na hrvatskom i latinskom sve do 19. O pričesti pod obje prilike. godine. st. Humanisti iz primorskih krajeva odlaze na studije u Italiju i druge europske zemlje i tako jačaju kulturne veze sa središtima europskog humanizma.2011. st. koji ga je imenovao kardinalom.. više uprave i politike. 3 MIHOVIL KOMBOL . Hrvatsku je zahvatila kriza državnih i društvenih srednjovjekovnih struktura. Povijest Hrvata.2 Hrvatska književnost srednjeg vijeka bila je vjerski obojana pučka književnost.org. do 1437.1. On je bio na Sigismundovu dvoru u Budimu. a 1527.-1443. Ta se slika pred kraj 15. Sudjeluje pri izboru protupape Feliksa V. Školska knjiga. U Italiji je stekao ugled povijesnim djelom o Aleksandru Velikom.wikipedia. Povijest Hrvata.). 53-58. radi sjedinjenja Istočne i Rimske crkve. Humanisti iz sjeverne Hrvatske djeluju u Budimu. O koncilima. Stvaralo je se novo plemstvo i jačalo je graĎanstvo. nalazi u državnoj zajednici s Ugarskom.. str. SKUPINA AUTORA. Latinski i talijanski jezici su jezici učenosti.. 1996.). POČECI HRVATSKOG HUMANIZMA Primorski su se krajevi od početka 15. I. Školovan je u Padovi i Parizu. U svijetu su se dogaĎale velike promjene. dok se sjeverna Hrvatska od 12. Hrvatska književnost do narodnog preporoda. a umro 1444. 449. a od 1435. 450. Istovremeno djeluje humanist svjetskog glasa. Zagreb. Školska knjiga. a pristupačna svim pismenim slojevima ljudi. (27.1. u 15. st. str. pisana po samostanima.. Najznačajniji predstavnici hrvatskog humanizma Petar Pavao Vergerije Stariji je Istranin. 1430. Jedino je Dubrovnik sačuvao neovisnost sve do Napoleona. otvorio je koncil u Baselu. Zagreb.

str. O poniznosti.. U 14. MaĎari svojim jer je postao ugarski feudalni velikaš i bio najistaknutiji humanist u korvinskom krugu. prijateljske razmirice. izdao je zbirku pjesama Tri knjige elegija i lirskih pjesama. 7 SKUPINA AUTORA. posebice s Markom Marulićem. Imao je svoj krug onodobnih humanista. Studirao je u Beču. str. I. a umro je 1509. Nikola (Kotoranin) Modruški bio je biskup. „Ivan Česmički je bio slavni humanist. humanizam se naglo širio. njegovoj osobnoj sudbini. RoĎen je 1420. On pripada maĎarskoj. kojih se na njihov račun žele obogatiti. U Šibeniku je u to doba djelovao kao kanonik i vikar šibenske biskupije Juraj Šišgorić.wikipedia.2011. Najveći ugled i položaj imao je Dubrovnik.1. U Budimu je utemeljio knjižnicu. književne rasprave.2011. Boravio je na dvoru Matije Korvina u Budimu. Padovi i Bologni. O gotskim ratovima. Bio je notar na dvoru kralja Sigismunda u Budimu. Posjedovao je raskošnu biblioteku. st. Hrvatski latinizam. http://www.6 Tematika njegovih djela je široka: ljubav. dakle univerzalnoj europskoj književnosti.. Dalmatinski humanisti U gradovima uz obalu širilo se humanističko obrazovanje u mnogim školama gdje se poučavala gramatika. logika. retorika. artimetika. Posebno se cijenilo znanje latinskog jezika..2. Ivan Vitez rodio se 1405. Povijest Hrvata.org. O sreći smrtnika. astronomija. 5 .-1456. Hrvatski latinizam.8 5 6 SKUPINA AUTORA.12. a neka njegova djela su: O utjehi. Bio je čuven kao humanist koji proučava svemir..). 451.. a bio je u vezi i sa splitskim humanistima. a u Požunu prvu visoku školu na slovačkom i ugarskom tlu. muzika.12. Na dvoru je upoznao i Ivana Hunyadija (1409. koja je ujedno i prva hrvatska inkunabula.3. Posebno se zalagao za čistoću latinskog jezika i njegovu upotrebu. usponima.. Budimski krug humanista Središnje ličnosti korvinskog kruga u Budimu bili su Ivan Vitez od Sredne i njegov nećak Ivan Česmički. I.).“5 U svojim je pjesmama progovorio o čovjeku. pjesnik i slavenski ban. slabostima i padovima. 8 http://www. obojica hrvatskog podrijetla i obojica školovana u Italiji. zanosima. a Hrvati svojim jer je bio hrvatskog podrijetla. naivnost hodočasnika i lakomost svih onih. (27. (28.). Njega Talijani smatraju svojim jer se školovao u Italiji. 457. Vitez je bio povezan sa poljskim humanistima. Godine 1477. Povijest Hrvata. hrvatskoj i talijanskoj književnosti.wikipedia. geometrija..org. i 15.7 1.

-1567. SKUPINA AUTORA. Tematika je sada osim ljubavne i svjetovna i duhovna.) i Dinko Ranjina (1536..-1607. god. Najznačajnije mu je djelo Judita. HRVATSKA RENESANSNA KNJIŽEVNOST Kraj srednjovjekovne književnosti obično se veže uz prestanak rada glagoljačke tiskare u Senju 1508.). Brne Krnarutić). Mikša Pelegrinović). Mostar. Pjesništvo Džore Držića je smirenije i sjetnije. Za razliku od hrvatskog sjevera. st. Petar Hektorović. Tu se ističe Mavro Vetranović (1482. razred gimnazije. st.-1553. st. Proza kao književna vrsta je veoma rijetka. Školska naklada.).).-1562. Latinskim se dijelom opusa svrstavao u red prvih europskih humanista.9 Tu se ističe JeĎupka Mikše Pelegrinovića (1500. gradovi na obali su primali talijanske utjecaje. Složeniji književni oblici se pojavljuju u drugoj polovici 15. Drugom naraštaju hrvatskih petrarkista pripadaju Hanibal Lucić (1485. i razvijaju se tijekom 16. Tu spada Marulićeva Davidijada. Ona su prijelaz prema baroku koji će u potpunosti obilježiti sljedeće stoljeće.10 9 10 SKUPINA AUTORA. u znaku je književnog djela Marka Marulića. Džore Držić. epitafi. 473. Humanistička gibanja i renesansna književnost jasan su znak pripadnosti nacionalne kulture zapadnom kulturnom krugu. Slično je pisao i Marin Držić (1508. Petrarkin je utjecaj najpristupniji u stihovima Šiška Menčetića (1457. posvete. 80. hvarski (Hanibal Lucić. Pisao je na hrvatskom. Početak književnosti u 16.-1527. Grižula. Planine. Skup. Dundo Maroje. U europskoj književnosti petrarkizam je označio početak renesanse. Povijest Hrvata. S vremenom se stvorilo nekoliko krugova: splitski (Marko Marulić. str.). vidljiva maniristička strujanja. Čitanka za II. st. te u satiričkom i humorističkom pjesnišvu-posebno u maskeratama.). Marulić je otac hrvatske književnosti. U hrvatskoj su književnosti već u drugoj polovici 16. Hekuba). RoĎen je 1450. Petar Zoranić napisao je 1536. str. latinskom i talijanskom jeziku. dubrovački (Šiško Menčetić. a umro je 1524. zadarski (Petar Zoranić. I. Mavro Vetranović). 2001. pohvalnice. st.). Središnja osoba renesansne drame je Marin Držić (Novela od Stanca. 6 . Hanibal Lucić Ribanje i ribarsko prigovaranje.-1576.2. U Hrvatskoj počinje već u drugoj polovici 15. Hrvatska renesansna književnost može se pronaći i u velikom primjerima poezijeposlanice. Toma Niger). 470. Dugotrajan niz povijesne epike u hrvatskoj književnosti započeo je Brne Krnarutić Vazetjem Sigeta grada (1584.. pod utjecajem je usmene poezije.

. Knjižnice u Zagrebu. Nikole Modruškoga. Dobivao je epitete mali Michelangelo. Zapad ima stotinjak tiskara u 10 različitih zemalja. 7 . ali i Anconi na susjednoj strani Jadrana. Školska knjiga. zvan Dalmatinac. Privatne zbirke Ivana Viteza od Sredne. Matije Vlačića i Franje Petrića krase danas vitrine knjižnica u Ostrogonu i Rimu. Julije Klović.13 11 12 SKUPINA AUTORA. II. str.1.. 486. glagoljski misal „po zakonu rimskog dvora“. Školovao se u Veneciji i Rimu. 474. Najveća privatna zbirka u Hrvatskoj je vjerojatno ona biskupa Kružića. te su na rekonstrukciji radili majstori iz južne Italije. Zagreb. Splitu i Trogiru bitan razvoj doživljavaju u razdoblju humanizma i prosvjetiteljstva. pa Dubrovniku. st. sa 600 svezaka. Povijest Hrvata. st.... i 1463. I. Toskane. 90. Juraj Julije Klović „Croata“ stekao je svjetsku slavu na polju minijaturnog slikarstva. st. Djelatnost Hrvata u razdoblju renesanse Pojavom tiska 1455. osim Italije. 476. Ta je graĎevina stradala pri eksplozijama 1435. Proširio je djelovanje prema Splitu i Zadru. 2005. na gradilištu katedrale u Šibeniku osobitom je simbiozom gotike i renesanse progovorio Juraj Matijev. str. knjiga postaje osnovni prenositelj kulturnog razvoja Europe. Gradovi u Dalmaciji su bili pod vlašću Venecije.11 2.. kao jedinom slobodnom gradu-državi.. mnogo prije nego li u većini europskih zemalja. prikupljaju i umnožavaju literaturu.2. Andrija Medulić.“12 Poznati slikari su: Juraj Čulinović. te se renesansa nije pojavila u njima cjelovito. ali i domaći klesari. Dubrovački dominikanci su počeli sa otvaranjem knjižnica još u 13. Povijest Hrvata. god. str. najsigurniji populizator i prijenosnik ideja i znanja. Najveći dio književnog fonda potječe iz Italije i Francuske. Mnogi obrazovani Hrvati u 15. Taj novi stil se prvo javlja u Dubrovniku. st. U njemu je vladao kozmopolitanski ambijent te je to urodilo programiranjem skulpturalnog ukrasa Kneževa dvora. SKUPINA AUTORA. Povijest Hrvata. iako su djelovale još od ranog srednjeg vijeka.2. U 1483. „Od početka 15. Najznačajniji je bio Ivan Stojković. kad je iz tiskana prva knjiga na hrvatskom jeziku. 13 SKUPINA AUTORA. I. Hrvatska renesansna umjetnost Renesansa se kao stilska kategorija likovnih umjetnosti u Hrvatskoj pojavljuje od sredine 15. princ minijaturista.

str.14 3. 85. 8 . Dalmatinski gradovi su dobili nove prstenove zidina. II. kao što su Andrija Meldola. SuraĎuje s mletačkim slikarom Petrom Ivanovim. Hrvatska dala europskoj umjetnosti nekoliko velikih umjetnika. On nastavlja očevu radionicu. Treći dubrovački slikar tog vremena je Vicko Dobričević./1518. u znaku je prodora Osmanlija na naše krajeve. 86. SKUPINA AUTORA. Julije Klović. U onim dijelovima zemlje koji su postali susjedi s Osmanlijama nije bilo prave umjetnosi. Svi ti sukobi i teška gospodarska situacija utjecali su na stagnaciju u likovnoj umjetnosti. od kojih je najkvalitetniji portret skradinsko-trogirskog biskupa Tome Nigera. tzv. st. To su i zadnji veliki dubrovački slikari. i početak 16. Schiavona. Nikola Božidarević se školovao u Veneciji..3.1. Zadnje utjecaje iz tog vremena možemo naći u djelima zadarskog slikara Petra Jordanića.).15 14 15 SKUPINA AUTORA. Miho Hamzić (?-1518. U njegovim radovima se osjećaju utjecaji venecijnaskog slikarstva. LIKOVNE UMJETNOSTI U 16. Povijest Hrvata. STOLJEĆU Početak 16. II. Slikarstvo U Dubrovniku djeluju trojica poznatih slikara: Nikola Božidarević (1460..) i Vicko Lovrin (kraj 15. U tijeku 16.1517. osim nešto malo fortifikacijske arhitekture. Napravio je kompoziciju Krštenja Kristovog u Kneževu dvoru. str. Tada su nastala neka od najljepših ostvarenja slikara i graditelja. Aktivnost „dalmatinske slikarske škole“ u Dalmaciji se gasi na prijelazu stoljeća. importira se velik broj radova mletačkih slikara. st. U Dubrovniku to nije bio slučaj.). Možda je razlog njihovog uspjeha bio u tome što su osjetili da svoju egzistenciju mogu ostvariti tek izvan granica domovine. Mihovil Hamzić otvara radionicu u Dubrovniku. te je izradio niz renesansnih slika s osobnim akcentom u tipologiji likova i ornamentici. kao što su djela Nikole Božidarevića i Mihe Hamzića preko Divone Paskoja Miličevića do serije ljetnikovaca dubrovačke vlastele. st. ali se i grade i obnavljaju crkve u renesansnom duhu. U ovom je st. Ona se nije jednako osjetila na svim prostorima. Povijest Hrvata.

9 . SKUPINA AUTORA. odnosom prema prirodi i unutrašnjom opremom svjedoče o prodoru humanističkih ideja u naše krajeve. Naklada Ljevak.) na glavnom trgu u Zadru. 136.-1520.3.17 16 17 MILAN PELC. Od sakralnih objekata iz 16. do kraja 16. st.) i loži (1565. Od obitelji lokalnih klesara i graditelja izdvajaju se radovi bračke porodice Bokarić. 2007. st.2. Na sjeveru Hrvatske podižu se. Zagreb. izdvajaju se dvije crkve u Dubrovniku: crkva sv. Svojom arhitekturom.. Najzanimljiviji primjer je karlovačka utvrda. bio je Bračanin Nikola Lazanić. podizanje utvrda prati i izgradnja plemićkih ljetnikovaca. Nikole ispred Šibenika iz 1547. Renesansa. i tvrĎava sv. U Dalmaciji su to kopnena vrata u Zadru iz 1543.16 Drvene oltare s kipovima i korska sjedišta za crkve na obali rade Mlečani ali i lokalni umjetnici. U kiparstvu sjeverne Hrvatske zanimljivi su epitafi poznatih povijesnih ličnosti. Povijest Hrvata. koje su odigrale važnu ulogu od kraja 15.. u sisačkom kaštelu. proširuju i obnavljaju mnoge fortifikacije. Spasa i crkva Navještenja.. Stil mletačkog kasnorenesansnog graditeljstva prisutan je i u zgradi za gradsku stražu (1562. str. 89. Diljem obale. Odjeci talijanskog fortifikacijskog graditeljstva osjećaju se u kaptolskoj tvrĎi zagrebačke katedrale (1512. te ukrašena zvona dubrovačkih crkava slavnog ljevača topova Ivana Krstitelja Rabljanina. U Dubrovniku je važan reljef dva anĎela s Kristovim medaljonom iz 1521. Graditeljstvo i kiparstvo Zbog sve veće osmanlijske opasnosti diljem Hrvatske i Dalmacije se razvija obrambeno graditeljstvo. 87. te varaždinskom burgu. str. Najvažnija ličnost dalmatinskog kiparstva na kraju st. Plemićka obitelj Ratkaj pregraĎuje kompleks Velikog Tabora. II.).

MeĎutim. Zbog velikog broja književnika. slikarstvu. To je bilo razdoblje prijelaza iz srednjeg. Svećenici skupljaju knjige i otvaraju knjižnice. humanizam i renesansa se nisu podjednako osjećali u svim krajevima zemlje. Najjači je utjecaj bio upravo uz obalu. Počinje se sa tiskanjem knjiga. IzgraĎuju se veličanstvene crkve. književnost se razvijala u novim smjerovima. Došlo je do velikih promjena u književnosti. graditeljstvu. ljetnikovci. ali i uz vlastitu nadogradnju.ZAKLJUČAK Hrvatska je meĎu prvim europskim državama primala nove utjecaje zbog neposredne blizine Italije. 10 . a najviše njih je tiskano u Veneciji. dvorci. „mračnog“ doba u novije i sretnije razdoblje života onodobnih ljudi.

SKUPINA AUTORA. 11 ..PROSPEROV NOVAK . Čitanka za II.2011.LITERATURA http://www. Mostar. Naklada Ljevak. Hrvatska književnost do narodnog preporoda.). Zagreb. MIHOVIL . 2001. MILAN. PELC.org. 2003. 1996. Povijest Hrvata. Zagreb. II. KOMBOL. (27. I.. Hrvatski latinizam. Školska knjiga. Školska knjiga. Zagreb. Renesansa.wikipedia. 2007. Povijest Hrvata. razred gimnazije. SKUPINA AUTORA.12. 2005. Školska knjiga. SKUPINA AUTORA. SLOBODAN.. Zagreb. Školska naklada.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful