P. 1
Humanizam i Renesansa u Hrvatskoj

Humanizam i Renesansa u Hrvatskoj

|Views: 1,760|Likes:
Published by Ivana Cacija

More info:

Published by: Ivana Cacija on Mar 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

FILOZOFSKI FAKLUTET
STUDIJ POVIJESTI

Ivana Čačija

HUMANIZAM I RENESANSA U HRVATSKOJ

Esej

Mentor: prof. dr. sc. Božo Goluža

Mostar, 2012.

.......2................. Budimski krug humanista .................................. 7 2.............. 7 3................................................................................... Likovne umjetnosti u 16.................. 4 1.. Slikarstvo ........................ 11 2 ........................ 4 1...........................................................................2.................................................................................. 6 2..............................1.............................................................................................. Najznačajniji predstavnici hrvatskog humanizma ................................................ 8 3............................. 9 Zaključak ..... 10 Literatura ... Hrvatska renesansna književnost ......................1.......................................................1...................... stoljeću ....3........................... 5 2........................................... Djelatnost Hrvata u razdoblju renesanse ...........................................SADRŽAJ Uvod .......................... Hrvatska renesansna umjetnost ..... Graditeljstvo i kiparstvo........................................ 3 1.........................................2............................................................ Dalmatinski humanisti ...................... 8 3.............. Počeci hrvatskog humanizma .... 5 1..........................

Čovjek je u srednjem vijeku bio član obitelji. ceha. Francesco Petrarca i Giovanni Boccaccio. Sada on vrijednost pronalazi u samom sebi. 3 . MeĎu prvim narodima koji su osjetili utjecaj talijanskog preporoda bili su Hrvati na istočnoj obali Jadrana. Vidjeli smo da se u njoj pred kraj srednjeg vijeka razvio čitav niz država i državica. Najznačajnija pojava preporoda je upravo taj individualizam. Značajna je crta renesansnih ljudi njihov razvijen smisao za ljepotu. staleža i crkve. S dolaskom novih vremena u čovjeku se budi svijest.UVOD Italija je kolijevka humanizma i renesanse. Posrednici izmeĎu stare i nove književnosti bili su humanisti. Bio je ovisan o drugim ljudima. kojima su bili prethodnici veliki pisci Dante Alighieri.

Sudjeluje pri izboru protupape Feliksa V. u 15.12. nalazi u državnoj zajednici s Ugarskom. st. a od 1435. otvorio je koncil u Baselu. st. Hrvatsku je zahvatila kriza državnih i društvenih srednjovjekovnih struktura. 53-58.). str. str.wikipedia. 1430. Dubrovčanin Ivan Stojković (1395. st. POČECI HRVATSKOG HUMANIZMA Primorski su se krajevi od početka 15. a 1527. a umro 1444. 4 SKUPINA AUTORA. 449. Stvaralo je se novo plemstvo i jačalo je graĎanstvo.1.. st. Zagreb. (27. Školska knjiga. a potom i jezik pjesništva. Povijest Hrvata. dok je hrvatski ne samo jezik kmetova i gradskog puka već i porodični jezik gospodskih domova. U Italiji je stekao ugled povijesnim djelom o Aleksandru Velikom. koji ga je imenovao kardinalom. st. Istovremeno djeluje humanist svjetskog glasa. 2003. 3 MIHOVIL KOMBOL . više uprave i politike. Povijest Hrvata. Jedino je Dubrovnik sačuvao neovisnost sve do Napoleona. O pričesti pod obje prilike. 2 1 4 . pisana po samostanima. Školska knjiga. I.2 Hrvatska književnost srednjeg vijeka bila je vjerski obojana pučka književnost. do Mohačkog poraza 1526. Humanisti iz sjeverne Hrvatske djeluju u Budimu. dok se sjeverna Hrvatska od 12.. Zagreb. Hrvatski latinizam. skupa s jednim dijelom Ugarske potpada pod vlast Habsburga. 1996.. Najznačajniji predstavnici hrvatskog humanizma Petar Pavao Vergerije Stariji je Istranin.org. O koncilima. Neka njegova djela su: Rasprava o Crkvi. str. vodio polemiku s husitima.SLOBODAN PROSPEROV NOVAK.2011.. Latinski i talijanski jezici su jezici učenosti. i ondje se razvijala književnost na hrvatskom i latinskom sve do 19. a pristupačna svim pismenim slojevima ljudi.1 Na prijelazu iz 14. U svijetu su se dogaĎale velike promjene. 450.3 1.. Humanisti iz primorskih krajeva odlaze na studije u Italiju i druge europske zemlje i tako jačaju kulturne veze sa središtima europskog humanizma. Ta se slika pred kraj 15. Školovan je u Padovi i Parizu. mijenja i sve više jača značenje gradova i gradske kulture. roĎen 1370.-1443.4 http://www. bio je u Carigradu na pregovorima s carom Ivanom Paleologom i patrijarhom Ivanom II.). On je bio na Sigismundovu dvoru u Budimu. radi sjedinjenja Istočne i Rimske crkve. godine. Hrvatska književnost do narodnog preporoda. I. SKUPINA AUTORA..1. do 1437. nalazili pod mletačkom vlašću.

posebice s Markom Marulićem.6 Tematika njegovih djela je široka: ljubav.). I. 8 http://www. a Hrvati svojim jer je bio hrvatskog podrijetla.2011.8 5 6 SKUPINA AUTORA. Povijest Hrvata. Bio je čuven kao humanist koji proučava svemir.wikipedia. (27. Imao je svoj krug onodobnih humanista. njegovoj osobnoj sudbini. dakle univerzalnoj europskoj književnosti.). O gotskim ratovima. Studirao je u Beču. Povijest Hrvata. hrvatskoj i talijanskoj književnosti.12.. Vitez je bio povezan sa poljskim humanistima.. a neka njegova djela su: O utjehi. a bio je u vezi i sa splitskim humanistima. Posjedovao je raskošnu biblioteku.“5 U svojim je pjesmama progovorio o čovjeku.wikipedia. st.. Hrvatski latinizam. (28.. pjesnik i slavenski ban.. koja je ujedno i prva hrvatska inkunabula. prijateljske razmirice. Nikola (Kotoranin) Modruški bio je biskup. O poniznosti. i 15. usponima.1. MaĎari svojim jer je postao ugarski feudalni velikaš i bio najistaknutiji humanist u korvinskom krugu. Posebno se zalagao za čistoću latinskog jezika i njegovu upotrebu.org.). naivnost hodočasnika i lakomost svih onih. str.7 1. geometrija. obojica hrvatskog podrijetla i obojica školovana u Italiji. Bio je notar na dvoru kralja Sigismunda u Budimu. Padovi i Bologni. str. humanizam se naglo širio.org. astronomija. muzika. Ivan Vitez rodio se 1405. U Šibeniku je u to doba djelovao kao kanonik i vikar šibenske biskupije Juraj Šišgorić. izdao je zbirku pjesama Tri knjige elegija i lirskih pjesama. 7 SKUPINA AUTORA. Posebno se cijenilo znanje latinskog jezika. „Ivan Česmički je bio slavni humanist. O sreći smrtnika. logika. kojih se na njihov račun žele obogatiti. zanosima. U 14. Njega Talijani smatraju svojim jer se školovao u Italiji.2011. Hrvatski latinizam. On pripada maĎarskoj. slabostima i padovima. 457.-1456. U Budimu je utemeljio knjižnicu. retorika. 451.12.. književne rasprave. a u Požunu prvu visoku školu na slovačkom i ugarskom tlu. Godine 1477. Budimski krug humanista Središnje ličnosti korvinskog kruga u Budimu bili su Ivan Vitez od Sredne i njegov nećak Ivan Česmički.3. artimetika. Dalmatinski humanisti U gradovima uz obalu širilo se humanističko obrazovanje u mnogim školama gdje se poučavala gramatika.. RoĎen je 1420. a umro je 1509. I. Na dvoru je upoznao i Ivana Hunyadija (1409.2. 5 . http://www. Boravio je na dvoru Matije Korvina u Budimu. Najveći ugled i položaj imao je Dubrovnik.

9 Tu se ističe JeĎupka Mikše Pelegrinovića (1500. U hrvatskoj su književnosti već u drugoj polovici 16. U europskoj književnosti petrarkizam je označio početak renesanse.). Za razliku od hrvatskog sjevera. pohvalnice. Hrvatska renesansna književnost može se pronaći i u velikom primjerima poezijeposlanice.). Planine. i razvijaju se tijekom 16. Džore Držić. st. Latinskim se dijelom opusa svrstavao u red prvih europskih humanista. god. Drugom naraštaju hrvatskih petrarkista pripadaju Hanibal Lucić (1485. 473. S vremenom se stvorilo nekoliko krugova: splitski (Marko Marulić. Povijest Hrvata.-1567. SKUPINA AUTORA. Mavro Vetranović). I. Najznačajnije mu je djelo Judita. Početak književnosti u 16.-1527.). Petar Zoranić napisao je 1536. Slično je pisao i Marin Držić (1508. a umro je 1524. Čitanka za II. st. Dugotrajan niz povijesne epike u hrvatskoj književnosti započeo je Brne Krnarutić Vazetjem Sigeta grada (1584. 6 . U Hrvatskoj počinje već u drugoj polovici 15. Dundo Maroje. 2001. latinskom i talijanskom jeziku. vidljiva maniristička strujanja. HRVATSKA RENESANSNA KNJIŽEVNOST Kraj srednjovjekovne književnosti obično se veže uz prestanak rada glagoljačke tiskare u Senju 1508. Pjesništvo Džore Držića je smirenije i sjetnije. RoĎen je 1450. 80.).10 9 10 SKUPINA AUTORA.2. Mostar.-1562. str. pod utjecajem je usmene poezije. Skup.-1553.) i Dinko Ranjina (1536..). hvarski (Hanibal Lucić. st. Hekuba). Ona su prijelaz prema baroku koji će u potpunosti obilježiti sljedeće stoljeće. Hanibal Lucić Ribanje i ribarsko prigovaranje.. Tu spada Marulićeva Davidijada. Petar Hektorović. razred gimnazije.-1576.-1607. Školska naklada.). gradovi na obali su primali talijanske utjecaje. Marulić je otac hrvatske književnosti. te u satiričkom i humorističkom pjesnišvu-posebno u maskeratama. posvete. 470. Proza kao književna vrsta je veoma rijetka. Središnja osoba renesansne drame je Marin Držić (Novela od Stanca. epitafi. st. Grižula. Pisao je na hrvatskom. Tematika je sada osim ljubavne i svjetovna i duhovna. dubrovački (Šiško Menčetić. Mikša Pelegrinović). Petrarkin je utjecaj najpristupniji u stihovima Šiška Menčetića (1457. Toma Niger). Tu se ističe Mavro Vetranović (1482. u znaku je književnog djela Marka Marulića. Humanistička gibanja i renesansna književnost jasan su znak pripadnosti nacionalne kulture zapadnom kulturnom krugu. Brne Krnarutić). Složeniji književni oblici se pojavljuju u drugoj polovici 15. str. zadarski (Petar Zoranić. st.

i 1463. kao jedinom slobodnom gradu-državi. knjiga postaje osnovni prenositelj kulturnog razvoja Europe. 474. II. 13 SKUPINA AUTORA. str. Dobivao je epitete mali Michelangelo. iako su djelovale još od ranog srednjeg vijeka. str. ali i domaći klesari. st. Povijest Hrvata. 2005. Nikole Modruškoga. st.2. Matije Vlačića i Franje Petrića krase danas vitrine knjižnica u Ostrogonu i Rimu. Zagreb. 486..13 11 12 SKUPINA AUTORA. Knjižnice u Zagrebu. na gradilištu katedrale u Šibeniku osobitom je simbiozom gotike i renesanse progovorio Juraj Matijev.11 2. U 1483.. Andrija Medulić. Školovao se u Veneciji i Rimu.. Gradovi u Dalmaciji su bili pod vlašću Venecije. Najveća privatna zbirka u Hrvatskoj je vjerojatno ona biskupa Kružića.. kad je iz tiskana prva knjiga na hrvatskom jeziku. Splitu i Trogiru bitan razvoj doživljavaju u razdoblju humanizma i prosvjetiteljstva. str. 476.2. sa 600 svezaka.“12 Poznati slikari su: Juraj Čulinović.. Povijest Hrvata. Djelatnost Hrvata u razdoblju renesanse Pojavom tiska 1455. U njemu je vladao kozmopolitanski ambijent te je to urodilo programiranjem skulpturalnog ukrasa Kneževa dvora. Mnogi obrazovani Hrvati u 15. Najznačajniji je bio Ivan Stojković. god. te se renesansa nije pojavila u njima cjelovito. I.. Juraj Julije Klović „Croata“ stekao je svjetsku slavu na polju minijaturnog slikarstva.. Toskane. „Od početka 15. Privatne zbirke Ivana Viteza od Sredne. mnogo prije nego li u većini europskih zemalja. prikupljaju i umnožavaju literaturu. glagoljski misal „po zakonu rimskog dvora“. princ minijaturista. te su na rekonstrukciji radili majstori iz južne Italije. Povijest Hrvata. osim Italije. st. 90. Julije Klović. Proširio je djelovanje prema Splitu i Zadru. Najveći dio književnog fonda potječe iz Italije i Francuske. SKUPINA AUTORA. Zapad ima stotinjak tiskara u 10 različitih zemalja. najsigurniji populizator i prijenosnik ideja i znanja. pa Dubrovniku. zvan Dalmatinac.1. 7 . Ta je graĎevina stradala pri eksplozijama 1435. st. I. Taj novi stil se prvo javlja u Dubrovniku. Hrvatska renesansna umjetnost Renesansa se kao stilska kategorija likovnih umjetnosti u Hrvatskoj pojavljuje od sredine 15. ali i Anconi na susjednoj strani Jadrana. Školska knjiga. Dubrovački dominikanci su počeli sa otvaranjem knjižnica još u 13.

On nastavlja očevu radionicu. U njegovim radovima se osjećaju utjecaji venecijnaskog slikarstva. st. Slikarstvo U Dubrovniku djeluju trojica poznatih slikara: Nikola Božidarević (1460. Zadnje utjecaje iz tog vremena možemo naći u djelima zadarskog slikara Petra Jordanića. str. st. kao što su djela Nikole Božidarevića i Mihe Hamzića preko Divone Paskoja Miličevića do serije ljetnikovaca dubrovačke vlastele. Povijest Hrvata. Svi ti sukobi i teška gospodarska situacija utjecali su na stagnaciju u likovnoj umjetnosti. U onim dijelovima zemlje koji su postali susjedi s Osmanlijama nije bilo prave umjetnosi. Možda je razlog njihovog uspjeha bio u tome što su osjetili da svoju egzistenciju mogu ostvariti tek izvan granica domovine. 8 . i početak 16. Dalmatinski gradovi su dobili nove prstenove zidina. u znaku je prodora Osmanlija na naše krajeve.1517.. Schiavona.). SuraĎuje s mletačkim slikarom Petrom Ivanovim. od kojih je najkvalitetniji portret skradinsko-trogirskog biskupa Tome Nigera.14 3. LIKOVNE UMJETNOSTI U 16. Napravio je kompoziciju Krštenja Kristovog u Kneževu dvoru. 86. To su i zadnji veliki dubrovački slikari. II. U tijeku 16. tzv. Povijest Hrvata. Mihovil Hamzić otvara radionicu u Dubrovniku. kao što su Andrija Meldola. Tada su nastala neka od najljepših ostvarenja slikara i graditelja.15 14 15 SKUPINA AUTORA. str. Aktivnost „dalmatinske slikarske škole“ u Dalmaciji se gasi na prijelazu stoljeća. Treći dubrovački slikar tog vremena je Vicko Dobričević. st. Miho Hamzić (?-1518. Ona se nije jednako osjetila na svim prostorima. importira se velik broj radova mletačkih slikara.1. STOLJEĆU Početak 16. Hrvatska dala europskoj umjetnosti nekoliko velikih umjetnika. 85. Nikola Božidarević se školovao u Veneciji./1518. osim nešto malo fortifikacijske arhitekture. U Dubrovniku to nije bio slučaj. Julije Klović. ali se i grade i obnavljaju crkve u renesansnom duhu.) i Vicko Lovrin (kraj 15.3. U ovom je st. SKUPINA AUTORA. II.. te je izradio niz renesansnih slika s osobnim akcentom u tipologiji likova i ornamentici.).

Diljem obale. Naklada Ljevak. Graditeljstvo i kiparstvo Zbog sve veće osmanlijske opasnosti diljem Hrvatske i Dalmacije se razvija obrambeno graditeljstvo. izdvajaju se dvije crkve u Dubrovniku: crkva sv. str. st.) na glavnom trgu u Zadru. Svojom arhitekturom. Nikole ispred Šibenika iz 1547. Spasa i crkva Navještenja.17 16 17 MILAN PELC.2. U Dalmaciji su to kopnena vrata u Zadru iz 1543. Renesansa.. 136. proširuju i obnavljaju mnoge fortifikacije. te ukrašena zvona dubrovačkih crkava slavnog ljevača topova Ivana Krstitelja Rabljanina. i tvrĎava sv. Od sakralnih objekata iz 16.) i loži (1565. Zagreb. Najvažnija ličnost dalmatinskog kiparstva na kraju st. koje su odigrale važnu ulogu od kraja 15. Plemićka obitelj Ratkaj pregraĎuje kompleks Velikog Tabora.-1520. Stil mletačkog kasnorenesansnog graditeljstva prisutan je i u zgradi za gradsku stražu (1562. odnosom prema prirodi i unutrašnjom opremom svjedoče o prodoru humanističkih ideja u naše krajeve. str. te varaždinskom burgu. II. 87.3. Od obitelji lokalnih klesara i graditelja izdvajaju se radovi bračke porodice Bokarić. 89. Odjeci talijanskog fortifikacijskog graditeljstva osjećaju se u kaptolskoj tvrĎi zagrebačke katedrale (1512.. SKUPINA AUTORA.16 Drvene oltare s kipovima i korska sjedišta za crkve na obali rade Mlečani ali i lokalni umjetnici. u sisačkom kaštelu. podizanje utvrda prati i izgradnja plemićkih ljetnikovaca. do kraja 16. st. 9 . Povijest Hrvata. U kiparstvu sjeverne Hrvatske zanimljivi su epitafi poznatih povijesnih ličnosti. Najzanimljiviji primjer je karlovačka utvrda. Na sjeveru Hrvatske podižu se.. bio je Bračanin Nikola Lazanić.). 2007. U Dubrovniku je važan reljef dva anĎela s Kristovim medaljonom iz 1521.

književnost se razvijala u novim smjerovima.ZAKLJUČAK Hrvatska je meĎu prvim europskim državama primala nove utjecaje zbog neposredne blizine Italije. Svećenici skupljaju knjige i otvaraju knjižnice. MeĎutim. humanizam i renesansa se nisu podjednako osjećali u svim krajevima zemlje. ljetnikovci. ali i uz vlastitu nadogradnju. Najjači je utjecaj bio upravo uz obalu. Zbog velikog broja književnika. To je bilo razdoblje prijelaza iz srednjeg. „mračnog“ doba u novije i sretnije razdoblje života onodobnih ljudi. graditeljstvu. dvorci. IzgraĎuju se veličanstvene crkve. a najviše njih je tiskano u Veneciji. slikarstvu. Došlo je do velikih promjena u književnosti. 10 . Počinje se sa tiskanjem knjiga.

SKUPINA AUTORA. Čitanka za II. 2007. 2005. Hrvatski latinizam. Povijest Hrvata. PELC. Školska knjiga. Školska knjiga. Renesansa.wikipedia.org. Hrvatska književnost do narodnog preporoda. Zagreb. MIHOVIL .2011. SLOBODAN... (27. MILAN. Zagreb. Mostar.12.PROSPEROV NOVAK . Zagreb. razred gimnazije. II. I. Naklada Ljevak. SKUPINA AUTORA.. Školska naklada. Školska knjiga.). Zagreb. 2003. 1996. SKUPINA AUTORA. 11 . 2001. KOMBOL. Povijest Hrvata.LITERATURA http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->