P. 1
Novac i Povijesni Razvoj Novca

Novac i Povijesni Razvoj Novca

|Views: 3,438|Likes:
Published by Petra Grabovac

More info:

Published by: Petra Grabovac on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

Novac i razvoj novca Seminarski rad

SADRŽAJ

UVOD 1. Pojam i nastanak novca 1.1. Faze razvoja novca kroz povijest 2. Razvoj novca kao pokazatelja vrijednosti 3. Novac u funkciji prometnog sredstva
4.

4 5 6 6 7 8 9 10 10 11 13 13 13 14 15 15 16 16

Novac u funkciji blaga

5. Novac u funkciji platežnog sredstva 6. Novčani opticaj 6..1 Pojam novčanog opticaja
7. Robni I simbolički novac

8. Valuta,važenje
8.1. Valutni sistemi 8.2. Valutni sistemi metalizma 8.3. Valutni sistem bimetalizma 8.4. Valutni sistem monometalizma 8.5. Sistemi emisija I pokrića novčanica 8.6. Savremeni novčani sistem

8.7.Kreditni novac 9. Pojam I struktura monetarnih agregata

2

nastala na određenom stupnju društvenog razvoja. Novac se proteže kroz naše živote kao smisao življenja i rada. sociolozima…) postavlja pitanje: Što je zapravo novac? Odgovore obično započinju iznoseći zaista suptilne. rafinirane definicije koje se pomno zapišu. sam po sebi bezvrijedan. 3 . počelo je stvaranje onog što u današnje vrijeme predstavlja novac. novac nije ni više ni manje nego upravo ono što je . čini korisnim i upotrebljivim sredstvom razmjene. ali je novac i kulturna pojava nastala iz određenih čovjekovih potreba.ZAKLJUČAK Popis literature i tablicUvod Šta je to što jedan komad papira. Međutim. Od prapočetaka evolucije ljudskog roda i od trenutka kad je čovjek shvatio da za nešto što posjeduje može posjedovati nešto drugo osjećajući potrebu za tim. kao što nastaju i umjetnička djela kojima sam čovjek daje određeno značenje. iako mnogi tvrde da nije sve u materijalnom on je presudan činilac za svaku ekonomsku aktivnost tako da je suvremena tržišna ekonomija nezamisliva bez novca. povijesni razvoj te sadašnja obilježja. Novac je društvena pojava. Ovim seminarskim radom pokušao sam obraditi sve dosadašnje spoznaje o novcu. a neki drugi komad papira iste veličine nema nikakvu vrijednost? Često se stručnjacima iz ovog područja (ekonomistima. zapamte i onda zaborave.ono što se obično daje ili prima prilikom kupovanja ili prodaje roba. usluga ili drugog.

2001.g.n. Lovrinović:“Monetarna politika“. srebro.200 g. Neka nomadska plemena su u tu svrhu upotrebljavala kožu.I. Stoka. Primitivni oblici novca: Krzno. a kasnije i novac. pa u centar pozornosti stavlja novac kao cirkulišejuću kupovnu moć. S tim u vezi ona proučava komponente novčane mase i širih monetarnih agregata i uzroke promjena njihove veličine.p.15 2 Detaljan opis korištenja kamenja kao sredstava plačanja plemena Yap nalazimo u knjizi Paula Taborija. „Povijest ljudske gluposti“ Naprijed. Mijo Mirković“..1973. Kamenje (otok Yap. pa stoga i regulacija količine novca u opticaju koja je u funkciji ostvarivanja tih ciljeva. Komadi metala (željezo. Šokman. bakar. U žarištu njena interesa su pitanja novčane stabilnosti i odraz novčanih kretanja na gospodarski razvitak i opštu privrednu stabilnost.30-31. Zaista. g. Pojam i nastanak novca Sam naziv novca potiče od latinske reči “pecunia” koja označava bogatstvo. Perišin.1 1. nekada Pelew)2 1 I. Školjke (kauri: u Kini od 1500. Duhan (u nekim državama SAD-a čak do XIX stoljeća). 4 . u primitivnim zajednicama stočarskih naroda stoka se upotrebljavala kao sredstvo razmjene.A.str.str. zlato). wampumi: u nekim državama SAD-a do XVII stoljeća). Riža (u nekim državama SAD-a čak do XIX stoljeća).Zagreb.e.. Fakultet ekonomije i turizma „Dr.Pojam monetarne politike Monetarna politika.n. bavi se prvenstveno novcem kao sredstvom razmjene. Korjen riječi potiče od riječi “pecus” što znači stoka.e . U istoriji su zabilježeni raznovrsni i veoma interesantni predmeti koji su služili kao sredstvo razmjene.

u kojoj sve druge robe mogu naći "srodnu dušu". a društvena podjela rada raširena. odnosno monopol u vršenju funkcije opšteg ekvivalenta. što inače nije slučaj sa drugim robama. jednostavno se može dijeliti na manje dijelove i ponovo spajati. Pojavljuje se roba za koju su svi spremni ustupiti svoje proizvode jer znaju da će za nju uspjeti nabaviti ono što im je potrebno. a sam način života koji ih je neprekidno dovodio u dodir sa drugim zajednicama. zlato i srebro. pri čemu tu svoju vrijednost dobiva u procesu materijalne proizvodnje. odnosno na plemenite metale. U onoj mjeri u kojoj razmjena prelazi lokalne granice. prelazi i novčani oblik na robe koje su po prirodi pogodne za društvenu funkciju opšteg ekvivalenta. U razmatranju istorijskog razvoja prometne vrijednosti rečeno je da novčani oblik vrijednosti predstavlja njen najrazvijeniji oblik. novčani oblik vrijednosti počeli su razvijati nomadski narodi jer je njihova imovina kojom su raspolagali bila pokretna. Međutim. Novčani oblik razmjene javlja se u situaciji u kojoj je robna proizvodnja dovoljno razvijena. imale su prilično dugo najvažnije robe. Paralelno sa razvojem procesa razmjene razvijala se i prometna vrijednost. Proces nastanka novca je bio veoma dug ekonomski proces. To znači da razmjena daje zlatu ulogu novca. a da pri tome zadrži sva svoja kemijska svojstva.Proces razvoja različitih oblika razmjene robe predstavlja proces nastanka novca. kao i druge robe. Ulogu novca. Teškoće u razmjeni dovele su do otkrića novca. itd. predmeti od kože. Nastanak novca je bio objektivno uslovljen potrebama razmjene. Naprotiv. zbog toga što je stvar od vrijednosti. Poznate su prirodne osobine zlata koje ga čine pogodnim za ulogu novca. takve kao što su stoka. upućivao ih je na razmjenu. 5 . žito. zlato i može funkcionisati kao novac. školjke. U početku se kao novac najčešće prihvaćala stoka jer je bila lako pokretljiva i jer je za njom postojala velika potreba (hrana i upotreba u poljoprivredi). zlato u malim količinama ima veliku vrijednost. ali mu ona ne daje vrijednost. Naime. U stvari. pa su je svi stanovnici rado prihvaćali kao opšte sredstvo razmjene. razmjena je pokazala da je zlato najpogodnija roba od vrijednosti. te se jednostavno mogla otuđiti. odnosno izraziti svoju vrijednost. čijom se pojavom te teškoće uspijevaju prevazići.

o. 6 . Funkcije novca kao mjere vrijednosti i 1. Vuković.Postoje pet funkcija novca: novac u funkciji mjere vrijednosti.1. str.g.Dalmatina d. Moderni bankarski sistem omogućuje sinergiju svih vrsta računa gdje je elektronski sistem plaćanja postao temeljni način savremenog plaćanja.2003. Sve do 19. Robni novac kao sredstvo razmjene u ljudskoj istoriji pojavio se u obliku raznih stvari kao produkta ljudskog rada gdje pojedine robe služe kao novac I svaka od tih roba imasvoje prednosti I nedostatke. U današnje vrijeme imamo novac u vidu bankarskog novca tj.. čekova koji imaju pokriće (vučeni čekovi) u fondovima položenim u bankama ili drugim finansijskim institucijama.“Ekonomija“. funkciji platežnog sredstva i novac u funkciji svjetskog novca. Te faze su: • • • • faze trampe faza robnog novca faza bankarskog novca faza modernog načina finansijskih transakcija Trampa je najstariji oblik trgovine koji se sastoji u razmjeni roba za robu.Faze razvoja novca kroz istoriju Novac kao sredstvo razmjene i plaćanja prošao je nekoliko faza u istoriji ljudskog roda. novac u funkciji prometnog sredstva.3 Razvoj robnog novca omogućio je stvaranje papirnog novca koji nije sam sebi svrha već služi kao sredstvo razmjene i plaćanja.o. 3 I. vijeka roba kao novac iskazivala je svoju protuvrijednost u metalima kao što su zlato i srebro i taj metalni novac imao je svoju realnu vrijednost na tržištu..131. Papirni novac ima niz prednosti u odnosu na metalni zbog njegove jeftinije proizvodnje i jednostavnijeg vršenja finansijskih transakcija te se lako prenose i skladište. novac u funkciji sredstava za zgrtanje blaga. novac u prometnog sredstva predstavljaju dvije osnovne funkcije novca.

Novac u funkciji prometnog sredstva Budući da se novac nije javio kada i razmjena roba. jer se vrijednost bilo koje robe može izmjeriti ili izraziti u zamišljenoj količini novčane robe zlata. U takvim okolnostima proizvođač jedne robe (R1). izrazi njihovu vrijednost. Pojavom novca. sve robe mjere ili izražavaju svoju vrijednost u novčanoj robi. neposredne razmjene robe za robu (R1-R2). i tek ovom funkcijom. {to upućuje na mogućnost razmjene roba za novac. funkcioniše kao opšta mjera vrijednosti ili izraz vrijednosti. odnosno novac može poslužiti kao posrednik 7 . Bilo bi pogrešno izvesti zaključak da robe postaju međusobno uporedive i mjerljive tek preko novca. 3. Novac u funkciji mjere vrijednosti ne mora biti realno (fizički) prisutan. Novac u funkciji mjere vrijednosti nije ništa drugo nego prometna vreijdnost koja pokazuje koliko se za neku robu može dobiti novčane robe (na primjer zlata). odnosno zbog toga što je u njima materijalizovan apstrakni ljudski rad. preko zlata).2. morao je naće proizvodača druge robe (R2) i tako u međusobnoj razmjeni pribaviti upotrebnu vrijednost koja može zadovoljiti njegovu potrebu. prvobitna razmjena imala je oblik trampe. koja za njega nema upotrebnu vrijednost. one su međusobno uporedive. kvalitetno jednake i kvantitativno uporedive. Izražavajući svoju vrijednost preko jedne jedine robe (na primjer. kao specifična roba u ulozi ekvivalenta. Upravo zbog toga što su robe kao vrijednosti proizvodi ljudskog rada. postaje novac. odnosno zlato. sve robe postaju (iako to praktično nisu) jednoimene veličine.Razvoj novca kao pokazatelja vrijednosti Prva i osnovna funkcija novca sastoji se u tome da robama u razmjeni izmjeri. Na taj način novac.

Novac u ovoj funkciji mora biti realno prisutan. a ovaj skup robnih metamorfoza čini robni promet. Prodavaču nije svejedno da li će za svoju robu dobiti upravo onoliko novčane robe. Prva metamorfoza robe. s jedne strane. onda će kupci jednostavno doći do proizvoda koji su im potrebni. radi se o prodaji robe (R1→N). prodatu robu. pa je prva metamorfoza pretvaranje robe u novac istovremeno i završna metamorfoza neke druge robne vrste. prodaja nije istovremeno i kupovina. S tim u vezi. u kojoj je materijalizovana ista količina rada kao i u njegovoj proizvedenoj robi. Zahvaljujući društvenoj podjeli rada. ili završnu metamorfozu robe čini kupovina. Akt prodaje nosi u sebi niz neizvjesnosti koje prodavaca mogu dovesti u neželjenu poziciju. jednu robnu vrstu proizvodi više robnih proizvođača. Teškoće u prodaji određene robe mogu biti uslovljene pojavom slične vrste proizvoda koji ovu sasvim ili djelimično potiskuje sa tržišta. Ukoliko se proces društvene proizvodnje nesmetano odvija i proizvodi zadovoljavajuća količina robe. akt pretvaranja novca u robu (N→R2). a s druge strane omogućava kupovinu druge robe. kako bi se idealan izraz vrijednosti pretvorio u stvarni.njihove razmjene. Ukoliko se proces razmjene promatra isključivo s jednog aspekta. Ovo pretvaranje robe u novac i novca u robu Marks naziva metamorfozom robe. Gledano sa stanovišta vlasnika robe. 8 . kao sredstvo robnog prometa. Tako iz funkcije novca kao mjere vrijednosti logično proistiće njegova druga funkcija. dok sa stanovišta vlasnika novca riječ je o kupovini (R1←N). U ovom slučaju novac predstavlja. ostaje pitanje koji je to iznos novca. ili će dobiti više ili manje novca. odnosno njeno pretvaranje iz novčanog oblika u robni.Imajući u vidu samu prirodu novca kao opšteg ekvivalenta može se reći da je akt kupovine lakši od akta prodaje. Međutim. Zbog toga je metamorfoza jedne robe povezana sa nizom metamorfoza drugih roba. Ako roba prodavaca i uspije privuči novac.. da bi se vrijednost roba mogla zaista ostvariti u novcu. akt prodaje je uvjek dvostran proces. novac uvijek predstavlja već ostvarene robne cijene prodatih roba. Odstupanja naviše i naniže ne moraju biti posljedica nepoklapanja individualnih uslova proizvodnje sa prosjećnim. društvenim. pretvaranje robe u novac (R1→N) predstavlja prodaju robe. funkcija novca kao prometnog sredstva. gotovo se nikada ne može raspolagati pouzdanom informacijom da li je te robne vrste proizvedeno upravo onoliko koliko je u tom trenutku određenom društvu i potrebno. Drugu.

i kada se na novcu ne može vidjeti što se u njega pretvorilo. u blago. odnosno akumuliranje novca. Budući da je novac opšti ekvivalent. kao kupovno sredstvo. rezervnim fondovima (za otklanjanje nepovoljnih ekonomskih kretanja).4. može od prometa oduzeti samo onoliko novca koliko mu prije tog isporuči roba. da se dobijeni novac zadrži. a prodavač u zgrtača blaga. u uslovima robne privrede.Novac u funkciji blaga (tezauracijski novac) Roba se prodaje ne da bi se za dobijeni novac kupila druga roba već jednostavno da bi se robni oblik pretvorio u novčani. međutim. S druge strane. Raspolaganje novcem omogućuje da društvena moć postane privatna moć pojedinaca. Ukoliko se više proizvede. kao svaka stvarna novčana suma. kada se promet robe završi prvom metamorfozom (R1-N) i kada takav promet postane sebi svrha. Kako roba nestaje u momentu pretvaranja u novac. jer se može pretvoriti u svaku robu i biti predstavnik neograničenog materijalnog bogatstva. to se sve prodaje i kupuje. tako on sa svoje strane briše i brojne druge razlike. on je kvantitativno ograničen utoliko što se može pretvoriti u ograničenu količinu robe. više će moći i prodati. Riječ je prije svega. Kako se u novcu briše svaka kvalitativna razlika između roba koje su se u njega pretvorile. štednji stanovništva. uslovljavaju funkciju novca kao blaga. Tada. on je sa te kvalitativne strane bezgraničan. Zgrtač blaga. Zakljućivanjem prve metamorfoze. Zgrtač blaga se svjesno odriče trošenja a time i uživanja koja mu to trošenje može prušiti. novac prestaje djelovati kao sredstvo prometa. itd. novac napušta funkciju prometnog sredstva. akumulacijskim fondovima (za proširenje proizvodnje). a što manjeg kupovanja. pretvarajući se u novac kao blago. 9 . Samo djelovanje materijalne proizvodnje. o amortizacijskim fondovima (za nadoknadu utrošenih sredstava za rad). Nagon kod ljudi za zgrtanjem blaga priroda nije ograničila.Tko želi raspolagati novcem kao blagom mora ga izvuči iz prometa roba i spriječiti da se kao kupovno sredstvo pretvori u drugu robu. pretvarajući se u tezauracijski novac. Cijela filozofija ponašanja zgrtača blaga ili škrtice svodi se na težnju što većeg prodavanja.

Novac u funkciji platežnog sredstva Razvijanjem robnog prometa stvaraju se uslovi koji omogućavaju vremensko razdvajanje otuđivanja robe od naplate njene cijene od kupca. postaje povjeriocem. prodajući robu bez istovremenog dobijanja novca. kada taj novac ponovo ulazi u promet. pri čemu prvi. radi se o kreditnom odnosu između prodavaca i kupca. odnosno isporuke (prodaje) robe nema stvarnog prisustva novca. Tek kad proizvede svoju robu. Očito. berba i slično). tako što kupac plaća prodavaču cijenu ranije preuzete robe. ga privremeno u blago. inače nema nikakvog zgrtanja blaga. u funkciji blaga mora biti realno prisutan. 5. kretanje robe od prodavaca prema kupcima ne uslovljava istovremeno_i obrnuto kretanje novčane robe od kupaca k prodavačima (kao što je to slučaj kad je novac u funkciji prometnog sredstva).. u momentu sklapanja kupoprodajnog ugovora i preuzimanja (kupovine). sve dok ne dođe rok plaćanja ranije kupljene robe R2. 10 . Pri tom on raspolaže novcem (ili pak dovoljnom sumom novca) jer svoj proizvod još nije proizveo niti prodao.Novac.na kredit”. poslije isteka ugovorenog roka. Zbog toga se odlučuje obaviti kupovinu bez novca. Novac koji dužnik (kupac). nalazi se u tom trenutku u funkciji platežnog sredstva ili sredstva plaćanja. a dobijeni novac povlači iz prometa i pretvara. Proizvođač prije nego što proizvede i proda svoj proizvod i dođe do novca. Tek poslije određenog vremena dolazi i do ovog kretanja. Proizvodnja različitih robnih vrsta vezana je za određeno doba godine (žetva. To se odnosi kako na posjedovanje zlatnika (kovanog novca) tako i na posjedovanje zlatnih i srebrnih predmeta. ima potrebu za kupovinom raznih vrsta drugih proizvoda koji omogučavaju njegovu proizvodnju. a drugi postaje dužnikom. Prema tome. R1 izvršava prvu metamorfozu. Naime. . isplačuje povjeriocu (prodavcu) za ranije preuzetu robu.

je činjenica da je kupovanje prije plaćanja rezultat pomanjkanja u novčanim sredstvima kod kupca (uzroci ovome mogu biti različiti). Kod funkcije novca kao platežnog sredstva. egzistencija kreditnih odnosa između ekonomskih subjekata nije vezana prije svega i isključivo za proizvodnju robe u određeno doba godine (žetva. Novac trenutno izražava vrijednost jedne robe. novac zaista prelazi iz ruke kupca u ruke prodavaca i u tom trenutku. novac u funkciji platežnog sredstva javlja se i van 11 . odnosno kupovine robe na kredit. tj.Kako je čitav proces započeo drugom metamorfozom u okviru koje se ekvivalenti novac i roba ne pojavljuju istovrememo na oba pola te transformacije. Napokon. Izvor toga novca kojim kupac izmiruje svoju obavezu potiče kako je pokazano iz u međuvremenu prodate njegove robe R1. Ono što u tome nije sporno. U funkciji prometnog sredstva pojava novca kao posrednika u razmjeni je trenutna ili kratkotrajna. robnom ili novčanom. U savremenim uslovima djelovanja robne proizvodnje. razvojem robne proizvodnje. odnosno da bi se novac mogao naći u funkciji platežnog sredstva. Svaki sudionik u razmjeni. novac tek naknadno po završenom prometu robe ulazi u promet kao sredstvo plaćanja. Kada dođe rok plaćanja. Zatim. ne otuđuje vrijednost već je prima samo u drugom obliku. Iz ovoga proizilazi da novac može obavljati funkciju platežnog sredstva ukoliko su razvijene njegove prethodno razmatrane funkcije. potrebno je djelovanje novca kao prometnog sredstva jer je razvijeni akt prodaje i kupovine pretpostavka mogućnosti prodaje. budući da istovremeno prima ekvivalent. Ugovorena cijena robe R2 mjeri kupčevu obavezu. Kod funkcije novca kao sredstva prometa cilj prodaje je bila kupovina druge robe. da bi se njime isplatila roba kupljena na kredit. novac taktički nalazi u funkciji mjere vrijednosti. Novac mora preko cijene djelovati kao mjera vrijednosti robe koju kupac kupuje (odnosno prodavač prodaje). Pri tom cilj prodaje ove robe R1 jeste doći do sume novca (ili vrijednosnog lika robe) u obliku blaga iz kojeg će kupac isplatiti dug ranije kupljene robe na kredit. Novac se mora nagomilati kao blago. berba i slično). odnosno sumu novca koju duguje za isplatu u ugovorenom roku. novac faktički kreće u promet i ima funkciju platežnog sredstva. to se pri određivanju cijene robe R2 zamišljenom količinom novca. U ovom slučaju otuđivanje novca je otuđivanje vrijednosti. robe R2. obavljaju plačanje. već i za robe koje se neprekidno proizvode u toku cijele godine.

Pri tom. a novac na kupčevoj. novac djeluje kao platežno sredstvo i ako se njegovo kretanje odvija van robnog prometa. i sva druga plaćanja (plaćanje duga po ranije uzetom kreditu. novac stalno prenosi robu iz prodavačevih u kupčeve ruke. odnosno novčanom opticaju.robnog prometa. a u stvari je obrnuto. prelazi iz ruku kupca u ruke prodavca da bi ovaj isti proces ponovio s nekom drugom robom. Također. 6. Krečući se od prodavaca prema kupcu.1 Pojam novčanog opticaja Takav oblik kretanja koji robni promet nameće novcu te se on stalno udaljava od polazne točke naziva se opticaj novca. novac 12 . Tako se naturalna ili robna davanja (rente. Međutim. Nastojanje proizvođača da razmjenom svojih roba. Sama priroda robnog prometa stvara privid kao da novac pokreće robe. Novac se stalno udaljava od svoje polazne točke. Novcu pripada funkcija prometnog sredstva samo zbog toga {to je on faktički robna vrijednost koja se osamostalila. Roba je uvek na prodavačevoj strani. Ostvarujući cijenu. Međutim. U tom stalnom kretanju novca. neprekidno se ponavlja isti proces. pravi je uzrok kretanja novca u robnom prometu. ne govori o njegovom kružnom toku. taj isti proces isključuje kružni tok novca. 6. jer se novac ovom prilikom vraća prometom (prodajom) ne prve. Kada se obavi prodavanje robe (R1→N) radi kupovanja (N→R2). pribave druge upotrebne vrijednosti. raznih usluga i drugih nerobnih plaćanja. Takvo kretanje je tada nazvano kružnim tokom robe. koje za njih nemaju upotrebnu vrijednost. odnosno njegovom opticaju. porezi i slično) pretvaraju u novčana plaćanja. novac se udaljio iz ruke prodavaca R1 i neće mu se više vratiti. roba prije ili kasnije ispada iz prometa odlazeći u potrošnju. Novčani opticaj Proces razmjene ljudskog rada otpočinje robom i završava s robom (R1→N→R2). To što će ponavljanjem ovog procesa prodajom ponovo proizvedene robe R1 prodavač doći do novca. i slično) spadaju u novac u funkciji sredstva plaćanja. plaćanje kamate. a on sam obrnuto tome. već novoproizvedene količine robe R1.

I. odnosno unutrašnje vrijednosti. tj.. Mijo Mirković“. Perišin. a time i razvoja simboličkog metalnog novca.što moderno govoreći znači da se novac najprije posmatra u funkciji transakcijsog sredstva.) odgovara prilikama u kojima je nastao te je kao odraz tih prilika imao mjesno obilježje. a zatim kao konzervirana kupovna moć (štednja odnosno kao imovina u najlikvidnijem obliku. žito ) funkciju sveopšteg ekvivalenta. Kovanje novca otvara mogućnost odvajanja njegove realne vrijednosti od nominalne.neprekidno obitava u prometnoj oblasti. sredstva za nabavku druge robe Zlato je oblik robnog novca koji je. koža. Simbolični novac – novac bez svoje upotrebne. Lovrinović:“Monetarna politika“. to jest novac kakav danas poznajemo.str. omogučujući stalno iznova promjenu oblika vrijednosti roba koje ulaze u promet na mjesto onih koje su iz njega izašle. Šokman.g.2001. 7. Penzatorijski sistem – sistem u kojem je svaki komad metala trebalo vagati.4 Naturalni ( odnosno ) robni novac – (stoka.žito i sl.A. 4 I. a zatim i drugog simboličkog novca. zbog svojih posebnih svojstava i prednosti. -stihijski je produk razvoja proizvodnje i razmjene gdje neke stvari gubeći upotrebnu vrijednost postaju simboli vrijednosti.21 13 . Fakultet ekonomije i turizma „Dr. oduzeo drugim oblicima robnog novca ( stoka. a čija je vrijednost zakonski određena. Robni i simbolični novac Opšte je poznato da je temeljna funkcija novca da služi kao sredstvo prometa i plaćanja dakle kao sredstvo razmjene.

Valuta. Pojam važenje u savremenoj se literaturi sve više upotrebljava u znatno užem smislu riječi. trgovci su deponovali svoj punovrijedni. itd. Oni se pojavljuju. važenje Važenje. Metalni novac 14 . zlatni novac kod banaka koje bi im pri tom izdavale potvrde na prmljeni novac koje su glasile na donosioca. čekovi. te zbog nesređenosti valutnih sistema i nesigurnosti prenošenja s druge strane. Radi rizičnosti nošenja većih količina novca s jednog tržišta na drugo. i to prvenstveno u smislu povezanosti osnovne zakonske novčane jedinice s objektivnom vrijednosnom podlogom. a glasile su na okrugle svote. pored ostalog. ). Valuta je. od države uređeni novčani sistem jedne države. odnosno valuta. Njihova pojava. posebice u zlatnom standardu. zamjenjuju novac i daju pravo imaocu na određenu količinu kurentnog novca ili zlata. bile su naplative po viđenju. dakle.Novčani surogati / fakultativni novac Novčani surogati ili zamjenici novca. posljedica je razvoja i stanja novčanog prometa. 8. zbog neelastičnosti novčanog sistema. skup je zakonskih propisa koji regulišu novčani sistem jedne države. dok se posebno pojam valute upotrebljava još za oznaku strane novčane jedinice ( strani efektivni novac ) i. Banknota. najkraće rečeno. pojavljuju se u obliku različitih cirkulacijskih papira – doznake i obveznice ( mjenice. u smislu važenja. predstavlja jedan od najranijih novčanih supstituta u metalističkom novčanom sistemu. s jedne strane.

Razumljivo je da se novac nije mogao kovati od čistog zlata. Prvo. najčešće bakra. On se sastojao u tome što su sami metali bili novac. Te robe su bili plemeniti metali. Zato su se u praksi počeli pojavljivati komadi metala na kojima su bili utisnuti žigovi koji su označavali količinu. Najstariji način plaćanja metalnim novcem naziva se pensatorijsko plaćanje. ali i druge vrste korisnih proizvoda. jer je poznato da je zlato mekano i lako savitljivo. Kao što vidimo i ovaj novi novčani oblik je rezultat razvoja i potreba robnog prometa. neplemeniti metal. finoću i slično.592 grama). ali se i unutar njih zlato izdvojilo kao najpogodnije za obavljanje ove funkcije. a kasnije je taj odnos i tipiziran. Tako imamo danas dva tipa ćistoće zlata: francuski tip koji se sastoji od 900 tisućitih dijelova zlata i 100 tisućitih dijelova bakra i engleski tip koji se sastoji od 11/12 zlata i 1/12 bakra. provjeravati kvalitet i finoća metala itd. a nije 15 . pa se tako kovao novac i primao u prometu sa velikom sigurnošću i povjerenjem. Zato se prilikom kovanja zlatnog novca uvijek zlatu dodavao neki tvrđi. Kasnije se u većini zemalja zakonom određuje koliko zlata mora sadržavati svaka novčana jedinica. Vremenom se ova funkcija počela vezivati za robe koje su po svojim prirodnim karakteristikama bile pogodne da služe kao opšte sredstvo razmjene. pa se prilikom svakog plaćanja morala vagati količina dotičnog metala. Na ovaj način se za male količine zlata mogu mijenjati i relativno značajne količine drugih roba. U prometu se koristila jedna “funta” ili jedna “rublja’’ kao sredstvo razmjene.U nekim društvima. i male količine zlata u prometu predstavljaju veliku vrijednost. Zbog toga su i minimalne količine ovog plemenitog metala veoma vrijedne. Zbog falsifikovanja novca novčana jedinica se počela osamostaljivati od novčane materije. Do zlata je veoma teško doći jer su njegove zalihe u usporedbi sa drugim vrstama metala veoma male i teško se otkrivaju. Razlog zašto su ljudi u različitim društvima prihvaćali zlato kao svjetski univerzalno sredstvo razmjene treba tražiti u prirodnim osobinama koje ono ima. Pri tome odnos između zlata i neplemenitog metala bio je tačno utvrđivan. Tako imamo izraz funta koja označava određenu težinu metala (1 funta=453. novac su bili predmeti od određenih vrsta metala. Ovaj način plaćanja je u svakodnevnoj praksi nailazio na prilične teškoće jer se prilikom svakog plaćanja moralo vršiti mjerenje.

tj. Slobodne monetizacije i demonetizacije zlata slobode uvoza i izvoza zlata zamjenjivosti novčanica kod emisione banke dovodio do automatskog regulisanja novčanog opticaja. U sistemu zlatne valute. već ih je bolje unovčiti u inostranstvu u zlato i zlato uvesti u zemlju. a novčanica. U uvjetima zlatne valute. ekonomske snage ( tržišni zakoni ) određuju količinu novca u cirkulaciji. za privatni račun ). Priliv i odliv zlata regulisao je količinu novca u opticaju održavajući njegov nivo u granicama tzv. 8. on je bio zlatni novac. koji je u uvjetima: slobodnog kovanja novca ( zlata u novac. Zlatnih tačaka. Tačka izvoza zlata je takva razina deviznog kursa kod koje se isplati plaćanje izvozom zlata. Novac je imao svoju supstančanu vrijednost. Stari metalistički novčani sistemi zasnivali su se na tzv. mjenica i sl. a svodi se na to: kad pada kurs inostrane valute ne isplati se više prodati devize na domaćem tržištu. Bili su njegov surogat – zamjenik zlata u pravom smislu riječi. sav se uvoz isplati plaćati zlatom. Tačka uvoza zlata obrnut je slučaj.1. Tako se od pensatorijskog prešlo na numeričko plaćanje. Zlatne su tačke: tačka izvoza zlata ( gornja tačka ) i tačka uvoza zlata ( donja zlatna tačka ). Automatizmu zlata. i obratno.Valutni sistemi plurimetalizam Valutni (novčani) sistemi: sistem paralelne valute sistem dvojne (alternativne) valute sistem srebrne valute Monometalizam sistem zlatne valute sa zlatom u opticaju (čisti zlatni standard) sistem zlatne valute na bazi zlatnih poluga sistem zlatne valute na bazi zlatnih deviza bimetalizam 16 .provjeravan više njezinstvaran sadržaj. kad kurs dođe na izvoznu tačku zlata.

kuje se iz oba valutna materijala: zlata i srebra.Valutni ( novčani ) sistemi metalizma Bimetalistički sistemi: paralelna valuta dvojna valuta Monometalistički sistemi: srebrna ili zlatna valuta zlatni standard ili zlatna valuta zlatna valuta sa zlatom u opticaju valuta na bazi zlatnih poluga valuta na bazi zlatnih deviza 8. novac kao zakonsko i definitivno sredstvo plaćanja. te u prometu postoje i ravnopravno cirkulišeju dvije vrste novca – zlatni i srebrni novac.3. Valutni sistem bimetalizma Paralelna valuta – kod nje. 17 ..2. ali se među njima uspostavlja određen zakonski odnos.sistem papirne valute 8. Dvojna valuta – kod sistema dvojne valute novac se također koje iz obaju vautnih materijala.

bio je sistem u kojemu se u opticaju kao zakonsko i definitivno sredstvo plaćanja upotrebljavao zlatni novac. premda ona formalno nije zasnovana na zlatu. pa je stupao u djelovanje tzv. 18 .A. jer nisu imale dovoljno zlata. Lovrinović:“Monetarna politika“.. do kojegaje dolazilo zbog trošenja zlatne monete.Grešamov zakon 5– zbog pojeftinjenja srebra na svjetskom tržištu. kojim je lošiji novac ( srebro ) tjerao iz prometa bolji novac.Valutni sistemi monometalizma – zlatni standardi Sistem zlatne valute sa zlatom u opticaju. Grešamov zakon. postojalo je zlato u bimetalističkim državama bolji novac ili zapravo roba. a srebro je preuzimalo gotovo isključivu ulogu valutnog novca. koje služe kao zakonsko i definitivno sredstvo plaćanja.I. a zlato je koncentrisano kod centralne emisione ustanove.4. Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Razilaženje nominalne i stvarne vrijednosti.2001. nije bilo bitno. Sistem zlatne valute na bazi zlatnih poluga – u njemu ne cirkuliše zlato.str. Tu vrstu valutnog sistema najprije su uvele neke zavisne zemlje koje nisu mogle organizirati svoj novčani sistem ni kao sistem sa zlatom u opticaju ni kao sistem na bazi zlatnih poluga. Nominala svakog komada zlatnog novca formalno je morala odgovarati njegovoj stvarnoj materijalnoj vijednosti. jer svatko ima pravo donijeti zlato i tražiti od emisione ustanove da mu iskuje novac. već na osnovi njega izdate novčanice. Sistem zlatne valute na bazi zlatnih deviza – opticaj novčanica se zasniva na devizama koje glase na neku zlatnu valutu ili pak na neku značajnu svjetsku valutu. 5 I. 8. Šokman. Mijo Mirković“.32. I na taj je način emigriralo zlato iz zemlje. Perišin.g.

. 8. Papirna novčanica uvijek je samo znak novca koji se prema novcu u zlatu nalazi u određenom odnosu. Fakultet ekonomije i turizma „Dr. nije vezan uz zlatnu rezervu i fluktuacije u kretanju cijeni zlata. Sistemi emisije i pokrića novčanica engleski sistem kontingentiranja – 100 %-tno pokriće u zlatu.g.A.21 19 .6. Novčanica se pretvorila u čisti papirnati novac. Ako je u opticaju previše novca. Banking school.str. Savremeni novčani sistem – papirna valuta Papirna valuta – novčanica emisione banke koja nije iskupljiva u novcu pune vrijednosti. osim određenog kontigenta koji može biti nepokriven. ako su papirna platežna sredstva u prometu valutni novac i ako se njima obavljaju neograničena plaćanja. Sistem kvotnog ili procentnog pokrića Sistem indirektnog kontigentiranja 8. dolazi do rasta cijena.6 6 I. koje smatra da sve novčanice u opticaju ne moraju imati potpuno pokriće u zlatu. Lovrinović:“Monetarna politika“. te primaoci nemaju nikakvo pravo ni materijalnu mogućnost tražiti zamjenu.2001. Perišin. Francuski sistem maksimiranja novčanog opticaja – zakonodavac određuje samo gornju granicu novčanog opticaja. već i u dobrim kratkoročnim mjenicama. mišljenje je da sve novčanice ( banknote ) u opticaju moraju imati potpuno pokriće u zlatu osim određenog iznosa koji se unaprijed određuje zakonom.I. porasta uvoza robe i odliva zlata iz zemlje čime se po logici zlatnog standarda automatski reguliše visina cijena i potrebna količina novca u opticaju. Prema tome.5. papirna valuta postoji tada. Šokman. odnosno zlatu.Currency theory. Mijo Mirković“. mišljenje potpuno suprotno Currency theory.

Kreditni novac Novčanica – u prethodnim valutnim sistemima nije papirni novac. Zato su se pojavile obveznice koje su glasile na iznos gotovog novca i koje su se odmah mogle zamijeniti za gotov novac. Kovani novac se u prometu troši. To je vreme osnivanja prvih emisionih banaka. Praksa je pokazala da je to neracionalno pa su počeli izdavati ove certifikate i onima koji nisu položili u depozit gotov novac. Tako je kovani novac sve više ležao u kasama zlatara. Početak izdavanja novčanica nalazimo u praksi londonskih zlatara koji su uživali veliko povjerenje javnosti. Ona se 20 . Sve više su se prilikom plaćanja upotrebljavale ove potvrde umjesto kovanog novca. Ove potvrde davale su pravo njihovom imaocu da od zlatara podigne iznos na koji priznanica glasi. već jedan od novčanih surogata ili zamjenika novca. S vremenom je i država počela izdavati potvrde na sebe te time dobila mogućnost zamjene i uštede zlata. a sve manje se vraćaju depozitaru radi podizanja gotovog novca.7. haba. a oni su za to čuvanje naplaćivali izvjesnu naknadu. Ove priznanice poznate su u istoriji pod imenom certifikati.Novčanice Sa razvojem trgovine pojavljuju se problemi prenosa gotovog novca sa jednog mjesta na drugo. Zlatari su sve više imali računa da onima kojima deponiraju novac plaćaju izvjesnu naknadu jer su od onih kojima su izdavali certifikate bez deponiranog novca naplaćivali kamatu. Kod njih su pojedinci polagali gotov novac i od njih dobijali priznanice na položene sume. Zakonsko i definitivno sredstvo plaćanja. tj. ali su im zato naplaćivali izvjestan procent od vrijednosti certifikata. 8. Ove obveznice su se sve više počele primati u prometu pa su se tako pojavile prve novčanice. te gubi od svoje materijalne vrijednosti.

M0=G+R 21 . Razvojem kreditnog sistema dolazi do toga da zajam ( kredit ) ne treba biti realiziran ( isplaćen ) u novčanicama ili metalnom novcu. a za banku taj će kredit figurirati kao njegovo potraživanje prema zajmotražiocu. M 1 novac kao dio (novčane) imovine. i potreba sve većeg privrednog prometa. 9. Na račun zajmotražilac u bankarskim knjigama.Tri grupe monetarnih agregata Monetarne agregate. Do iznosa primarnog novca možemo doći ako iznos ukupne aktive bilanse centralne banke umanjimo za devizne depozite .pojavljuje kao instrument kredita i pretvara u prometno sredstvo zbog stanja u novčanom opticaju. s druge strane. s jedne strane. odnosno ukupne obveze koje su protuteža njezinim plasmanima. Depozitni novac – savremeni oblik kreditnog novca. M 0 novčana masa u užem smislu. pa i od strane MMF-a možemo podjeliti u tri grupe. 9. pri čemu širina skale od najvišeg do najnižeg stepena likvidnosti zavisi od konkretnih institucionalnih prilika. Na računu zajmotražioca odobreni bankarski kredit figurira kao njegovo potraživanje prema banci. stepena privredne razvijenosti i dr. M 3. M 4 … Primarni novac – M 0 Primarni novac ( monetarna baza ) predstavljala bi ukupna pasiva bilanse centralne banke u najširem smislu. ( gotovina u rukama publike. i to u: primarni novac. već je dovoljan upis u bankarske knjige. depozite države i drugih nefinansijskih komitenata centralne banke i slično.1. depoziti po tekućem ili žiro računu ). Pojam i struktura monetarnih agregata Monetarne agregate mogli bismo definisati kao skup finansijskih instrumenata ( oblika ) istog stepena likvidnosti. tj. koji se danas uz određene varijacije (nijanse) koriste u svim razvijenim tržišnim privredama.

Nažalost ovdje postoje brojna ograničenja i povratni učinci koji umanjuju njene domete i onemogućavaju efikasno djelovanje transmisijskog 22 .Tako i seminarski rad ne može iznijeti ništa novo u tom polju. … M2 i M3 novac predstavljaju široko definiranu ponudu. Zaključak: Od primitivne ere do današnjeg doba mnogo se vode izlilo u mora dok se u čovjekovoj svijesti razvilo sadašnje stanje koje je postepenim saznanjima stvorilo nauku kao misaonu interpretaciju stanja odnosa u svim aspektima življenja pa je tako i danas poznata nauku o ekonomiji koju su vremenom razvili mnogi lumeni ovoga svijeta šireći nauk i raspravljajući dolazili do novih mogućnosti razvoja kako pojedinca tako i zemalja i cijele planete uopšte. Ona je glavni instrument antiinflacijske politike.Tako rad objašnjava i pokušava povezati bit novca u sferi monetarne politike.M1 novac M1 novčanu masu u užem smislu predstavljaju svi oni instrumenti plaćanja koji služe kao zakonsko i definitivno sredstvo plaćanja u neoj zemlji. M3. Novac kao dio imovine. nego samo pokušati interpretirati već postojeća saznanja ne bi li obradio zadanu temu. uzajamne fondove i slično.njegovu evoluciju i odnose u svim segmentima života i rada. To je skup gotovog novca i depozitnog novca. no od nje se istodobno očekuje aktivna uloga u podsticanju privrednog rasta. odnosno čekova i depozita po viđenju. a osim monetarne baze i M1 novca uključuju i određena likvidna sredstva ili kvazi novac. M2. Tako je u današnje vrijeme poznata monetarna politika kao znanstvena disciplina koja proučava novac. štedne depozite. Monetarna politika u savremenim ekonomskim sistemima nezaobilazan je instrument regulisanja privrednih kretanja i ostvarivanja određenih ciljeva ekonomske politike.

2001.mehanizma. Vuković. Lovrinović:“Monetarna politika“. 23 . to nipošto ne znači a priori prihvaćanje teze o neutralnosti novca.Zagreb 2003. LITERATURA: 1.g. Šokman. novčana ekspanzija postiže samo kratkoročne pozitivne učinke na realni dohodak i zaposlenost. odnosno monetarne politike.I.o.I. Međutim. Uslijed toga monetarni sektor postaje sve odvojeniji od realnog.“Ekonomija“.g. Perišin. recesiju i dužničko-povjerilačku krizu. I. Kao rezultat toga. 2. nedovoljna snabdjevenost novcem može postati najznačajniji izvor ekonomskih poremećaja.. Novac je generator ekonomskog razvoja i u odsustvu monetarne politike. Oskudnost novca odražava se na pad likvidnosti svih bankarskih i nebankarskih subjekata. dok u dugom roku nerijetko ostaje samo neželjeni učinak u vidu viših cijena roba i usluga.o.A. potiče inflaciju. Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“.Dalmatina d.

hr 5.hr 24 . www.hrvatska narodna banka.3. www.NN.wikipedija.hr 4. www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->