Grupa antibiotika TETRACIKLINI

Antibiotik (genericko ime) DOKSICIKLIN

Zasticeno ime

Nacin primene i interakcija sa hranom 2h nakon jela da bi se sprecio refluks zeluca ako se uzme na prazan stomak Izbegavati mleko i mlecne proizvode kao i preparate za Ca, Mg, Zn 2h pre ili posle jela

Najznacajnije Najcesce interakcije sa doziranje drugim lekovima Antacidi smanjuju resorpciju tetraciklina Antikoagulansi pojacavaju dejstvo antikoagulanasa Barbiturati, karbamazepin smanjenje dejstva tetraciklina Hepatotoksicni lekovi - adicija hepatotoksicnog efekta Gvozdje smanjena resopcija uz istovremenu primenu preparata sa Fe

Napomene

Dovicin, Doksiciklin, Vibramycin D _______________ _______________ TETRACIKLIN Amracin

prvi dan na 12h po Bakteriostatici 1, zatim 1x1 Ne davati ih deci _______________ do 12 godina jer 500mg na 6 - 8 remete rast kostiju, sati izmedju ostecuju zubnu obroka gledj i potamnjuju (uobicajeno) zube Zabranjen za upotrebu kod trudnica

BETA LAKTAMSKI PENICILINI

AMPICILIN

Ampicilin, 1h pre ili 2h posle Oralni Pamecil, Pentrexyl jela posto hrana antidijabetici utice na resorpciju pojacanje hipoglikemijskog _______________ _______________ ________ efekta AMOKSICILIN Amoksicilin, Hrana ne utice na Oralni Ospamox, resorpciju kontraceptivi Sinacilin smanjenje efikasnosti kontracepcije

na 6h po jedna, kod urinarnih na 8h _______________ na 8h po jedna kaps

Baktericid Alergijske reakcije do anafilakse

Zato se ne daje u lecenju angine koja lici na streptokoknu ako nije bakterioloski dokazana PENICILINI OSETLJIVI NA BETA LAKTAMAZU FENOKSIMETIL Cliacil PENICILIN KALIJUM 30 min pre jela Kao i betalaktamski Salicilati i NAS pojacanje nezeljenih efelata oba leka Kalijum .2Mij na 8h Baktericid Alergijske reakcije . u vecini slucajeva se javlja ras koji nije alergijske prirode.rizik 1.Bakteriostatici smanjenje efelta ampicilina Metotreksat smanjenje efekta ampcilina i povecanje toksicnosti metotreksata Ako se amoksicilin daje u terapiji kod pacijenata sa mononukleozom.

resorpciju leka Enhancin. Panklav _______________ Mg ili Al hidroksid smanjena resorpcija amoksicilina Cimetidin povecava koncetraciju i poluvreme eliminacije Alopurinol povecava incidencu rasa Oralni kontraceptivi smanjenje efikasnosti kontracepcije Probenecid usporava izlucivanje Oralni antikoagulansi rizik od hemoragija (protrombinsko vreme) Coomsov test lazno pozitivan Baktericid Uzimanje velikih doza moze dovesti do pojave kristalurije koje se izbegava uzimanjem velikih kolicina tecnosti (oprez kod hemodijalize) CEFALOSPORIN CEFALEKSIN I I GENERACIJA Cefaleksin.KOMBINACIJE PENICILINA SA KLAVULANSKO M KISELINOM AMOKSICILIN+ KLAVULANSKA KIS. Amoksiklav. Hrana ne utice na Augmentin. Palitrex Hrana ne utice na resorpciju leka Baktericid Moguca je ukrstena ukrstena reakcija kod osoba alergicnih na peniciline Kod dugotrajne upotrebe cefalosporina moguce je prolazno povecanje jetrenih enzima (ALT. .

_______________ _______________ _______________ Lek se moze CEFADROKSIL Cefazolin . Aksef. uzimati pre. tokom Galecef. aminoglikozidi potencirana nefrotoksicnost. i posle jela Primaceph (jednaka terapijska efikasnost) _______________ Nisu utvrdjene znacajne interakcije sa drugim lekovima ili hranom AST) _______________ Oprez kod osoba sa kolitisom CEFALOSPORIN CEFUROKSIM I II GENERACIJE Ceroxim. Xorimax Cefaklor. Alfacet ____________ Nema interakcija sa hranom CEFAKLOR ______________ CEFPROZIL _______________ Cefzil Diuretici Henleove petlje. Nilacef. Xorim. (preporucuje se pracenje funkcije bubrega) Oralni antikoagulansi rizik od hemoragija (protrombinsko vreme) Oralni kontraceptivi smanjen efekat kontracepcije _______________ Kao i cefaklor Kontraidikovani u periodu dojenja _______________ Ocuvanje saprofitne flore GITa 1x1 Kao i ostali cefalosporini CEFALOSPORIN CEFIKSIM Pancef Hrana ne utice na I III resorpciju leka GENERACIJE _______________ _______________ _____________ Kao i ostali cefalosporini . Dicef. Cefuroxim-MIP.

ciklosporin . varfarin . Trimosul SA TRIMETOPRIMO M MAKROLIDI ERITROMICIN Astemizol. bromokriptin.rizik od nefrotoksicnosti Digoksin.povecan rizik od krvarenja _______________ _______________ _______________ _______________ Povecava ROKSITROMICI Runac. teofilin. lovastatin. terfenadin. Roximisan Pola sata pre jela konc.CEFTIBUTEN SULFONAMIDI Cedax 1-2h pre ili posle jela Posle jela uz velike kolicine tecnosti (izbegava se moguca kristalurija) Varfarin 2x2 povecava se antikoagulantni efekat Metotreksat povecava se konc.lekova u N plazmi: Bromokriptindiskinezije Ciklosporin - Eritromicin Hrana ne utice na resorpciju leka Bakteriostatici Ne davati ga osobama sa ostecenjem sluha i jetre Daje se kao najcesca zamena za penicilin ______________ na 12h po 1 ili 2 odjednom _______________ Poluvreme eliminacije je produzeno kod dece Daje se kao . metotreksata u krvi Fenitoin povecanje deficita folata u organizmu 250-500mg na 6h Baktericid Lek ordinirati nakon antibiotika jer se rezistencija pojednih sojeva krece od 8-80% KOMBINACIJA Bactrim.sl. ergotamin vazospazam Karbamazepin.

u plazmi metabolisu preko potencira citohroma P-450 nezeljena dejstva _______________ _______________ _______________ AZITROMICIN Hemomycin. se prekida ako je svi lekovi koji se Zymbakta lek neophodan po metabolisu ovim antibiogramu putem povecavaju Lekovi koji se konc. fatalnih aritmija Lek inhibira Lekoklar. resorpciju leka astemizol.nefrotoksicnost zamena za peniclin Ergotamin ili tetracikline vazospazam Karbamazepinkrvarenje _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ Mogu da se pojave Hrana ne utice na Terfenadin. Terapija statinima citohrom P-450 pa Lekoklar XL. Klacid segmenta do pointes) MR. . resorpciju za 50%) Azibiot _____________ Antacidi smanjuju brzinu resopcije Kao i ostali makrolidi Antacidi smanjuju resorpciju Antikoagulansi - _____________ FLUOROHINOL OFLOKSACIN ONI Visiren Na prazan stomak. pola sata pre jela ili 2h nakon sa punom casom Baktericid 1-2 na 12h Svi fluorohinoloni mogu da uticu na . smanjuje Azatril. na 12h po 1 aritmije KLARITROMICI Fromilid. 1h pre ili 2h posle Sumamed. Klerimed.produzenje QT torsades de Klacid IV. cisaprid (tahikardija i N Clarexid. jela (hrana Azitromicin. Klacid. Azax.

povecan rizik od krvarenja Oprez kod osoba Teofilin . Citeral. IN Ciprocinal.povecan Simptomatska rizik od konvulzija terapija konvulzija ! diazepamom Teofilin . 250-750mg na 12h opioidi . trudnoci i mogucnost dojenju krvarenja NSAIL . Zn.usporen starijih od 65 god metabolizam ksantina _______________ _______________ _______________ Antacidi. Fe. Pipegal. stvara unakrsnu sulfonilureje) rezistenciju potenciranje dejstva Ne daje se deci i antidijabetika omladini u periodu Antikoagulansi rasta.smanjena Sa grupama AB resorpcija koji ne pripadaju antibiotika grupi hinolona. Palin Tokom cele terapije uzimati dosta tecnosti Kao i ostali hinoloni Aminoglikozidi sinergisticno 2x2 Baktericid Za urinarne infekcije . Uricin.vode _______________ _______________ Cifran. Ciprinol _____________ NORFLOKSACI N OSTALI HINOLONI PIPEMIDNA KISELINA _______________ Nofocin. CIPROFLOKSAC Marocen. Nolicin mogucnost psihofizicke krvarenja sposobnosti NSAIL .usporen metabolizam ksantina _______________ 2x1 Pipem. ne Antidijabetici(der.

NSAILpovecava se dejstvo ovih lekova zbog usporavanja njihovog metabolizma DERIVATI IMIDAZOLA METRONIDAZO Orvagil.baktericidno dejstvo Teofilin. Arilin L rapid Posle jela Alkohol. 400mg na 8h disulfiram psihoticne reakcije Fenobarbiton smanjuje konc. Prasak se rastvori u punoj casi vode i Retkomoze izazvati sindrom slican nazebu sa povisenom temperaturom. Rifampicin. fenobarbitona u plazmi Litijum . uvece.povecava toksicnost Li Oralni antikoagulansi povecan rizik od krvarenja Metoklopramid i lekovi koji povecavaju pokretljivost GITa . moguc je poremecaj menstrualnog . posle praznjenja mokracne besike. prolaznih konvulzija i leukopenija OSTALI ANTIBIOTICI FOSFOMICIN Monural Jednokratna terapija. cimetidin. u postelji. Izmedju ostalog.smanjujuju koncentraciju fosfomicina u krvi Kod dugotrajne primene moguca je pojava perifernih neuropatija.uzima se na prazan stomak ili 2-3h posle jela.

ItraconEP. rifampicin.Diflazo n. Flumycozal _______________ Kontrola funkcije jetre kod terapije duze od mesec dana . Fluconal. za tretman duzi od 14 dana . (znaca j povecanje Antikonvulzivi ili Prokanazol bioraspolozivosti) antiulkusni lekovi .biohemijska kontrola funkcije jetre ANTIMIKOTICI DERIVATI TRIMAZOLA FLUKONAZOL Oralni kontraceptivi. Flukonazol. Diflucan. Omicral. cimetidin smanjujuju koncetraciju flukonazola u plazmi Teofilin povecanje koncentracije teofilina u plazmi Varfarin mogucnost pojave krvarenja Acenokumarol hipoprotrombinem _______________ _______________ _______________ ija ITRAKONAZOL Funit.popije ANTIMIKOTICI DERIVATI IMIDAZOLA KETOKONAZOL Mycoseb Uz obrok Veliki broj 1x1 interakcija sa drugim lekovima oprez! Moze se javiti disulfiramska reakcija pri istovremenoj primeni alkohola cikliusa Hepatotoksican. Fluco Sandoz. Uz obrok _______________ Kanazol.smanjenje efikasnosti itrakonazola Stabilanol.

nauzeja) ANTITUBERKU RIFAMPICIN LOTICI Rifamor. Riftan Uzima se na prazan stomak. _______________ Pojava perifernog neuritisa Kontrola funkcije jetre jednom mesecno . 1h pre ili 2h posle jela jer prisustvo hrane smanjuje i usporava resorpciju _______________ _______________ IZONIAZID Nije registrovan Indukuje mikrozomalne enzime jetre.Astemizol i cisaprid povecava nivo ovih lekova u krvi Ciklosporin nefrotoksicni efekat Varfarin mogucnost pojave krvarenja Digoksin povecava nivo digoksina u serumu (aritmija. ubrzava metabolizam i smanjuje dejstvo vecine lekova (moze npr i do 90% da smanji iskoristljivost verapamila) _______________ Karbamazepin povecava rizik od hepatotoksicnosti Potencira dejstvo antiepileptika.

Zovirax Nefrotoksicni 4x1 lekovi .diazepama i teofilina ANTIVIROTICI ACIKLOVIR Aciklovir.Grujic.povecava rizik renalne disfunkcije ili centralnih nezeljenih dejstava koji se javljaju pri primeni aciklovira Predostroznost kod renalne disfunkcije . doziranje prema klirensu kreatinina Tabelu priredila : Gordana Marijanovic . Apotekarska praksa br 63-65 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful