Grupa antibiotika TETRACIKLINI

Antibiotik (genericko ime) DOKSICIKLIN

Zasticeno ime

Nacin primene i interakcija sa hranom 2h nakon jela da bi se sprecio refluks zeluca ako se uzme na prazan stomak Izbegavati mleko i mlecne proizvode kao i preparate za Ca, Mg, Zn 2h pre ili posle jela

Najznacajnije Najcesce interakcije sa doziranje drugim lekovima Antacidi smanjuju resorpciju tetraciklina Antikoagulansi pojacavaju dejstvo antikoagulanasa Barbiturati, karbamazepin smanjenje dejstva tetraciklina Hepatotoksicni lekovi - adicija hepatotoksicnog efekta Gvozdje smanjena resopcija uz istovremenu primenu preparata sa Fe

Napomene

Dovicin, Doksiciklin, Vibramycin D _______________ _______________ TETRACIKLIN Amracin

prvi dan na 12h po Bakteriostatici 1, zatim 1x1 Ne davati ih deci _______________ do 12 godina jer 500mg na 6 - 8 remete rast kostiju, sati izmedju ostecuju zubnu obroka gledj i potamnjuju (uobicajeno) zube Zabranjen za upotrebu kod trudnica

BETA LAKTAMSKI PENICILINI

AMPICILIN

Ampicilin, 1h pre ili 2h posle Oralni Pamecil, Pentrexyl jela posto hrana antidijabetici utice na resorpciju pojacanje hipoglikemijskog _______________ _______________ ________ efekta AMOKSICILIN Amoksicilin, Hrana ne utice na Oralni Ospamox, resorpciju kontraceptivi Sinacilin smanjenje efikasnosti kontracepcije

na 6h po jedna, kod urinarnih na 8h _______________ na 8h po jedna kaps

Baktericid Alergijske reakcije do anafilakse

Bakteriostatici smanjenje efelta ampicilina Metotreksat smanjenje efekta ampcilina i povecanje toksicnosti metotreksata Ako se amoksicilin daje u terapiji kod pacijenata sa mononukleozom.rizik 1. Zato se ne daje u lecenju angine koja lici na streptokoknu ako nije bakterioloski dokazana PENICILINI OSETLJIVI NA BETA LAKTAMAZU FENOKSIMETIL Cliacil PENICILIN KALIJUM 30 min pre jela Kao i betalaktamski Salicilati i NAS pojacanje nezeljenih efelata oba leka Kalijum .2Mij na 8h Baktericid Alergijske reakcije . u vecini slucajeva se javlja ras koji nije alergijske prirode.

Panklav _______________ Mg ili Al hidroksid smanjena resorpcija amoksicilina Cimetidin povecava koncetraciju i poluvreme eliminacije Alopurinol povecava incidencu rasa Oralni kontraceptivi smanjenje efikasnosti kontracepcije Probenecid usporava izlucivanje Oralni antikoagulansi rizik od hemoragija (protrombinsko vreme) Coomsov test lazno pozitivan Baktericid Uzimanje velikih doza moze dovesti do pojave kristalurije koje se izbegava uzimanjem velikih kolicina tecnosti (oprez kod hemodijalize) CEFALOSPORIN CEFALEKSIN I I GENERACIJA Cefaleksin. Amoksiklav. resorpciju leka Enhancin. Hrana ne utice na Augmentin.KOMBINACIJE PENICILINA SA KLAVULANSKO M KISELINOM AMOKSICILIN+ KLAVULANSKA KIS. . Palitrex Hrana ne utice na resorpciju leka Baktericid Moguca je ukrstena ukrstena reakcija kod osoba alergicnih na peniciline Kod dugotrajne upotrebe cefalosporina moguce je prolazno povecanje jetrenih enzima (ALT.

(preporucuje se pracenje funkcije bubrega) Oralni antikoagulansi rizik od hemoragija (protrombinsko vreme) Oralni kontraceptivi smanjen efekat kontracepcije _______________ Kao i cefaklor Kontraidikovani u periodu dojenja _______________ Ocuvanje saprofitne flore GITa 1x1 Kao i ostali cefalosporini CEFALOSPORIN CEFIKSIM Pancef Hrana ne utice na I III resorpciju leka GENERACIJE _______________ _______________ _____________ Kao i ostali cefalosporini . aminoglikozidi potencirana nefrotoksicnost. Alfacet ____________ Nema interakcija sa hranom CEFAKLOR ______________ CEFPROZIL _______________ Cefzil Diuretici Henleove petlje. i posle jela Primaceph (jednaka terapijska efikasnost) _______________ Nisu utvrdjene znacajne interakcije sa drugim lekovima ili hranom AST) _______________ Oprez kod osoba sa kolitisom CEFALOSPORIN CEFUROKSIM I II GENERACIJE Ceroxim. Aksef. Cefuroxim-MIP. Xorim. Xorimax Cefaklor. tokom Galecef. uzimati pre. Nilacef._______________ _______________ _______________ Lek se moze CEFADROKSIL Cefazolin . Dicef.

teofilin.CEFTIBUTEN SULFONAMIDI Cedax 1-2h pre ili posle jela Posle jela uz velike kolicine tecnosti (izbegava se moguca kristalurija) Varfarin 2x2 povecava se antikoagulantni efekat Metotreksat povecava se konc. Roximisan Pola sata pre jela konc. metotreksata u krvi Fenitoin povecanje deficita folata u organizmu 250-500mg na 6h Baktericid Lek ordinirati nakon antibiotika jer se rezistencija pojednih sojeva krece od 8-80% KOMBINACIJA Bactrim. ergotamin vazospazam Karbamazepin.rizik od nefrotoksicnosti Digoksin.sl. lovastatin. terfenadin.lekova u N plazmi: Bromokriptindiskinezije Ciklosporin - Eritromicin Hrana ne utice na resorpciju leka Bakteriostatici Ne davati ga osobama sa ostecenjem sluha i jetre Daje se kao najcesca zamena za penicilin ______________ na 12h po 1 ili 2 odjednom _______________ Poluvreme eliminacije je produzeno kod dece Daje se kao . ciklosporin .povecan rizik od krvarenja _______________ _______________ _______________ _______________ Povecava ROKSITROMICI Runac. bromokriptin. varfarin . Trimosul SA TRIMETOPRIMO M MAKROLIDI ERITROMICIN Astemizol.

. fatalnih aritmija Lek inhibira Lekoklar. Terapija statinima citohrom P-450 pa Lekoklar XL. pola sata pre jela ili 2h nakon sa punom casom Baktericid 1-2 na 12h Svi fluorohinoloni mogu da uticu na . Klacid segmenta do pointes) MR. resorpciju za 50%) Azibiot _____________ Antacidi smanjuju brzinu resopcije Kao i ostali makrolidi Antacidi smanjuju resorpciju Antikoagulansi - _____________ FLUOROHINOL OFLOKSACIN ONI Visiren Na prazan stomak.nefrotoksicnost zamena za peniclin Ergotamin ili tetracikline vazospazam Karbamazepinkrvarenje _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ Mogu da se pojave Hrana ne utice na Terfenadin. Klerimed. Azax. Klacid. se prekida ako je svi lekovi koji se Zymbakta lek neophodan po metabolisu ovim antibiogramu putem povecavaju Lekovi koji se konc. smanjuje Azatril. na 12h po 1 aritmije KLARITROMICI Fromilid.produzenje QT torsades de Klacid IV. jela (hrana Azitromicin. u plazmi metabolisu preko potencira citohroma P-450 nezeljena dejstva _______________ _______________ _______________ AZITROMICIN Hemomycin. cisaprid (tahikardija i N Clarexid. 1h pre ili 2h posle Sumamed. resorpciju leka astemizol.

Pipegal. stvara unakrsnu sulfonilureje) rezistenciju potenciranje dejstva Ne daje se deci i antidijabetika omladini u periodu Antikoagulansi rasta. Fe. trudnoci i mogucnost dojenju krvarenja NSAIL .usporen metabolizam ksantina _______________ 2x1 Pipem. Citeral. CIPROFLOKSAC Marocen. IN Ciprocinal. Palin Tokom cele terapije uzimati dosta tecnosti Kao i ostali hinoloni Aminoglikozidi sinergisticno 2x2 Baktericid Za urinarne infekcije . Ciprinol _____________ NORFLOKSACI N OSTALI HINOLONI PIPEMIDNA KISELINA _______________ Nofocin.povecan Simptomatska rizik od konvulzija terapija konvulzija ! diazepamom Teofilin . Nolicin mogucnost psihofizicke krvarenja sposobnosti NSAIL . ne Antidijabetici(der. Uricin.usporen starijih od 65 god metabolizam ksantina _______________ _______________ _______________ Antacidi.povecan rizik od krvarenja Oprez kod osoba Teofilin . Zn.vode _______________ _______________ Cifran. 250-750mg na 12h opioidi .smanjena Sa grupama AB resorpcija koji ne pripadaju antibiotika grupi hinolona.

fenobarbitona u plazmi Litijum . Prasak se rastvori u punoj casi vode i Retkomoze izazvati sindrom slican nazebu sa povisenom temperaturom. uvece.baktericidno dejstvo Teofilin. cimetidin. Arilin L rapid Posle jela Alkohol. Rifampicin.smanjujuju koncentraciju fosfomicina u krvi Kod dugotrajne primene moguca je pojava perifernih neuropatija. moguc je poremecaj menstrualnog . u postelji. Izmedju ostalog.povecava toksicnost Li Oralni antikoagulansi povecan rizik od krvarenja Metoklopramid i lekovi koji povecavaju pokretljivost GITa . 400mg na 8h disulfiram psihoticne reakcije Fenobarbiton smanjuje konc. posle praznjenja mokracne besike. NSAILpovecava se dejstvo ovih lekova zbog usporavanja njihovog metabolizma DERIVATI IMIDAZOLA METRONIDAZO Orvagil. prolaznih konvulzija i leukopenija OSTALI ANTIBIOTICI FOSFOMICIN Monural Jednokratna terapija.uzima se na prazan stomak ili 2-3h posle jela.

smanjenje efikasnosti itrakonazola Stabilanol. rifampicin.popije ANTIMIKOTICI DERIVATI IMIDAZOLA KETOKONAZOL Mycoseb Uz obrok Veliki broj 1x1 interakcija sa drugim lekovima oprez! Moze se javiti disulfiramska reakcija pri istovremenoj primeni alkohola cikliusa Hepatotoksican. Flumycozal _______________ Kontrola funkcije jetre kod terapije duze od mesec dana . Fluco Sandoz. Flukonazol. (znaca j povecanje Antikonvulzivi ili Prokanazol bioraspolozivosti) antiulkusni lekovi . ItraconEP. cimetidin smanjujuju koncetraciju flukonazola u plazmi Teofilin povecanje koncentracije teofilina u plazmi Varfarin mogucnost pojave krvarenja Acenokumarol hipoprotrombinem _______________ _______________ _______________ ija ITRAKONAZOL Funit. Diflucan.Diflazo n. za tretman duzi od 14 dana .biohemijska kontrola funkcije jetre ANTIMIKOTICI DERIVATI TRIMAZOLA FLUKONAZOL Oralni kontraceptivi. Uz obrok _______________ Kanazol. Fluconal. Omicral.

nauzeja) ANTITUBERKU RIFAMPICIN LOTICI Rifamor. 1h pre ili 2h posle jela jer prisustvo hrane smanjuje i usporava resorpciju _______________ _______________ IZONIAZID Nije registrovan Indukuje mikrozomalne enzime jetre. _______________ Pojava perifernog neuritisa Kontrola funkcije jetre jednom mesecno . Riftan Uzima se na prazan stomak.Astemizol i cisaprid povecava nivo ovih lekova u krvi Ciklosporin nefrotoksicni efekat Varfarin mogucnost pojave krvarenja Digoksin povecava nivo digoksina u serumu (aritmija. ubrzava metabolizam i smanjuje dejstvo vecine lekova (moze npr i do 90% da smanji iskoristljivost verapamila) _______________ Karbamazepin povecava rizik od hepatotoksicnosti Potencira dejstvo antiepileptika.

Apotekarska praksa br 63-65 .povecava rizik renalne disfunkcije ili centralnih nezeljenih dejstava koji se javljaju pri primeni aciklovira Predostroznost kod renalne disfunkcije .Grujic. doziranje prema klirensu kreatinina Tabelu priredila : Gordana Marijanovic . Zovirax Nefrotoksicni 4x1 lekovi .diazepama i teofilina ANTIVIROTICI ACIKLOVIR Aciklovir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful