Grupa antibiotika TETRACIKLINI

Antibiotik (genericko ime) DOKSICIKLIN

Zasticeno ime

Nacin primene i interakcija sa hranom 2h nakon jela da bi se sprecio refluks zeluca ako se uzme na prazan stomak Izbegavati mleko i mlecne proizvode kao i preparate za Ca, Mg, Zn 2h pre ili posle jela

Najznacajnije Najcesce interakcije sa doziranje drugim lekovima Antacidi smanjuju resorpciju tetraciklina Antikoagulansi pojacavaju dejstvo antikoagulanasa Barbiturati, karbamazepin smanjenje dejstva tetraciklina Hepatotoksicni lekovi - adicija hepatotoksicnog efekta Gvozdje smanjena resopcija uz istovremenu primenu preparata sa Fe

Napomene

Dovicin, Doksiciklin, Vibramycin D _______________ _______________ TETRACIKLIN Amracin

prvi dan na 12h po Bakteriostatici 1, zatim 1x1 Ne davati ih deci _______________ do 12 godina jer 500mg na 6 - 8 remete rast kostiju, sati izmedju ostecuju zubnu obroka gledj i potamnjuju (uobicajeno) zube Zabranjen za upotrebu kod trudnica

BETA LAKTAMSKI PENICILINI

AMPICILIN

Ampicilin, 1h pre ili 2h posle Oralni Pamecil, Pentrexyl jela posto hrana antidijabetici utice na resorpciju pojacanje hipoglikemijskog _______________ _______________ ________ efekta AMOKSICILIN Amoksicilin, Hrana ne utice na Oralni Ospamox, resorpciju kontraceptivi Sinacilin smanjenje efikasnosti kontracepcije

na 6h po jedna, kod urinarnih na 8h _______________ na 8h po jedna kaps

Baktericid Alergijske reakcije do anafilakse

u vecini slucajeva se javlja ras koji nije alergijske prirode.2Mij na 8h Baktericid Alergijske reakcije . Zato se ne daje u lecenju angine koja lici na streptokoknu ako nije bakterioloski dokazana PENICILINI OSETLJIVI NA BETA LAKTAMAZU FENOKSIMETIL Cliacil PENICILIN KALIJUM 30 min pre jela Kao i betalaktamski Salicilati i NAS pojacanje nezeljenih efelata oba leka Kalijum .Bakteriostatici smanjenje efelta ampicilina Metotreksat smanjenje efekta ampcilina i povecanje toksicnosti metotreksata Ako se amoksicilin daje u terapiji kod pacijenata sa mononukleozom.rizik 1.

Hrana ne utice na Augmentin. Panklav _______________ Mg ili Al hidroksid smanjena resorpcija amoksicilina Cimetidin povecava koncetraciju i poluvreme eliminacije Alopurinol povecava incidencu rasa Oralni kontraceptivi smanjenje efikasnosti kontracepcije Probenecid usporava izlucivanje Oralni antikoagulansi rizik od hemoragija (protrombinsko vreme) Coomsov test lazno pozitivan Baktericid Uzimanje velikih doza moze dovesti do pojave kristalurije koje se izbegava uzimanjem velikih kolicina tecnosti (oprez kod hemodijalize) CEFALOSPORIN CEFALEKSIN I I GENERACIJA Cefaleksin. resorpciju leka Enhancin. Palitrex Hrana ne utice na resorpciju leka Baktericid Moguca je ukrstena ukrstena reakcija kod osoba alergicnih na peniciline Kod dugotrajne upotrebe cefalosporina moguce je prolazno povecanje jetrenih enzima (ALT.KOMBINACIJE PENICILINA SA KLAVULANSKO M KISELINOM AMOKSICILIN+ KLAVULANSKA KIS. Amoksiklav. .

Xorimax Cefaklor._______________ _______________ _______________ Lek se moze CEFADROKSIL Cefazolin . Dicef. uzimati pre. tokom Galecef. aminoglikozidi potencirana nefrotoksicnost. Alfacet ____________ Nema interakcija sa hranom CEFAKLOR ______________ CEFPROZIL _______________ Cefzil Diuretici Henleove petlje. Aksef. i posle jela Primaceph (jednaka terapijska efikasnost) _______________ Nisu utvrdjene znacajne interakcije sa drugim lekovima ili hranom AST) _______________ Oprez kod osoba sa kolitisom CEFALOSPORIN CEFUROKSIM I II GENERACIJE Ceroxim. Nilacef. (preporucuje se pracenje funkcije bubrega) Oralni antikoagulansi rizik od hemoragija (protrombinsko vreme) Oralni kontraceptivi smanjen efekat kontracepcije _______________ Kao i cefaklor Kontraidikovani u periodu dojenja _______________ Ocuvanje saprofitne flore GITa 1x1 Kao i ostali cefalosporini CEFALOSPORIN CEFIKSIM Pancef Hrana ne utice na I III resorpciju leka GENERACIJE _______________ _______________ _____________ Kao i ostali cefalosporini . Cefuroxim-MIP. Xorim.

Trimosul SA TRIMETOPRIMO M MAKROLIDI ERITROMICIN Astemizol.sl. teofilin.povecan rizik od krvarenja _______________ _______________ _______________ _______________ Povecava ROKSITROMICI Runac.rizik od nefrotoksicnosti Digoksin. varfarin . Roximisan Pola sata pre jela konc. ciklosporin . lovastatin. ergotamin vazospazam Karbamazepin. metotreksata u krvi Fenitoin povecanje deficita folata u organizmu 250-500mg na 6h Baktericid Lek ordinirati nakon antibiotika jer se rezistencija pojednih sojeva krece od 8-80% KOMBINACIJA Bactrim.CEFTIBUTEN SULFONAMIDI Cedax 1-2h pre ili posle jela Posle jela uz velike kolicine tecnosti (izbegava se moguca kristalurija) Varfarin 2x2 povecava se antikoagulantni efekat Metotreksat povecava se konc. terfenadin.lekova u N plazmi: Bromokriptindiskinezije Ciklosporin - Eritromicin Hrana ne utice na resorpciju leka Bakteriostatici Ne davati ga osobama sa ostecenjem sluha i jetre Daje se kao najcesca zamena za penicilin ______________ na 12h po 1 ili 2 odjednom _______________ Poluvreme eliminacije je produzeno kod dece Daje se kao . bromokriptin.

fatalnih aritmija Lek inhibira Lekoklar. na 12h po 1 aritmije KLARITROMICI Fromilid.nefrotoksicnost zamena za peniclin Ergotamin ili tetracikline vazospazam Karbamazepinkrvarenje _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ Mogu da se pojave Hrana ne utice na Terfenadin.produzenje QT torsades de Klacid IV. cisaprid (tahikardija i N Clarexid. pola sata pre jela ili 2h nakon sa punom casom Baktericid 1-2 na 12h Svi fluorohinoloni mogu da uticu na . u plazmi metabolisu preko potencira citohroma P-450 nezeljena dejstva _______________ _______________ _______________ AZITROMICIN Hemomycin. Klacid segmenta do pointes) MR. resorpciju leka astemizol. Klacid. Klerimed. jela (hrana Azitromicin. Azax. Terapija statinima citohrom P-450 pa Lekoklar XL. 1h pre ili 2h posle Sumamed. . smanjuje Azatril. resorpciju za 50%) Azibiot _____________ Antacidi smanjuju brzinu resopcije Kao i ostali makrolidi Antacidi smanjuju resorpciju Antikoagulansi - _____________ FLUOROHINOL OFLOKSACIN ONI Visiren Na prazan stomak. se prekida ako je svi lekovi koji se Zymbakta lek neophodan po metabolisu ovim antibiogramu putem povecavaju Lekovi koji se konc.

usporen starijih od 65 god metabolizam ksantina _______________ _______________ _______________ Antacidi. stvara unakrsnu sulfonilureje) rezistenciju potenciranje dejstva Ne daje se deci i antidijabetika omladini u periodu Antikoagulansi rasta. Fe. Nolicin mogucnost psihofizicke krvarenja sposobnosti NSAIL . Uricin. Palin Tokom cele terapije uzimati dosta tecnosti Kao i ostali hinoloni Aminoglikozidi sinergisticno 2x2 Baktericid Za urinarne infekcije . trudnoci i mogucnost dojenju krvarenja NSAIL .smanjena Sa grupama AB resorpcija koji ne pripadaju antibiotika grupi hinolona. 250-750mg na 12h opioidi . Ciprinol _____________ NORFLOKSACI N OSTALI HINOLONI PIPEMIDNA KISELINA _______________ Nofocin. Zn. Pipegal. Citeral.povecan rizik od krvarenja Oprez kod osoba Teofilin . CIPROFLOKSAC Marocen.povecan Simptomatska rizik od konvulzija terapija konvulzija ! diazepamom Teofilin . ne Antidijabetici(der. IN Ciprocinal.vode _______________ _______________ Cifran.usporen metabolizam ksantina _______________ 2x1 Pipem.

Izmedju ostalog.uzima se na prazan stomak ili 2-3h posle jela. uvece. posle praznjenja mokracne besike.povecava toksicnost Li Oralni antikoagulansi povecan rizik od krvarenja Metoklopramid i lekovi koji povecavaju pokretljivost GITa . u postelji. 400mg na 8h disulfiram psihoticne reakcije Fenobarbiton smanjuje konc. prolaznih konvulzija i leukopenija OSTALI ANTIBIOTICI FOSFOMICIN Monural Jednokratna terapija. NSAILpovecava se dejstvo ovih lekova zbog usporavanja njihovog metabolizma DERIVATI IMIDAZOLA METRONIDAZO Orvagil. Rifampicin. Prasak se rastvori u punoj casi vode i Retkomoze izazvati sindrom slican nazebu sa povisenom temperaturom. cimetidin.smanjujuju koncentraciju fosfomicina u krvi Kod dugotrajne primene moguca je pojava perifernih neuropatija. Arilin L rapid Posle jela Alkohol. fenobarbitona u plazmi Litijum . moguc je poremecaj menstrualnog .baktericidno dejstvo Teofilin.

popije ANTIMIKOTICI DERIVATI IMIDAZOLA KETOKONAZOL Mycoseb Uz obrok Veliki broj 1x1 interakcija sa drugim lekovima oprez! Moze se javiti disulfiramska reakcija pri istovremenoj primeni alkohola cikliusa Hepatotoksican. za tretman duzi od 14 dana . Fluco Sandoz. ItraconEP. Omicral.smanjenje efikasnosti itrakonazola Stabilanol. cimetidin smanjujuju koncetraciju flukonazola u plazmi Teofilin povecanje koncentracije teofilina u plazmi Varfarin mogucnost pojave krvarenja Acenokumarol hipoprotrombinem _______________ _______________ _______________ ija ITRAKONAZOL Funit.biohemijska kontrola funkcije jetre ANTIMIKOTICI DERIVATI TRIMAZOLA FLUKONAZOL Oralni kontraceptivi. Flukonazol. Fluconal. Flumycozal _______________ Kontrola funkcije jetre kod terapije duze od mesec dana . (znaca j povecanje Antikonvulzivi ili Prokanazol bioraspolozivosti) antiulkusni lekovi . Uz obrok _______________ Kanazol. rifampicin. Diflucan.Diflazo n.

_______________ Pojava perifernog neuritisa Kontrola funkcije jetre jednom mesecno . 1h pre ili 2h posle jela jer prisustvo hrane smanjuje i usporava resorpciju _______________ _______________ IZONIAZID Nije registrovan Indukuje mikrozomalne enzime jetre.Astemizol i cisaprid povecava nivo ovih lekova u krvi Ciklosporin nefrotoksicni efekat Varfarin mogucnost pojave krvarenja Digoksin povecava nivo digoksina u serumu (aritmija. ubrzava metabolizam i smanjuje dejstvo vecine lekova (moze npr i do 90% da smanji iskoristljivost verapamila) _______________ Karbamazepin povecava rizik od hepatotoksicnosti Potencira dejstvo antiepileptika. nauzeja) ANTITUBERKU RIFAMPICIN LOTICI Rifamor. Riftan Uzima se na prazan stomak.

diazepama i teofilina ANTIVIROTICI ACIKLOVIR Aciklovir.Grujic.povecava rizik renalne disfunkcije ili centralnih nezeljenih dejstava koji se javljaju pri primeni aciklovira Predostroznost kod renalne disfunkcije . doziranje prema klirensu kreatinina Tabelu priredila : Gordana Marijanovic . Apotekarska praksa br 63-65 . Zovirax Nefrotoksicni 4x1 lekovi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful