P. 1
EKONOMIKA TRG.PREDUZEĆA I dio pitanja

EKONOMIKA TRG.PREDUZEĆA I dio pitanja

|Views: 1,563|Likes:
Published by Felic Damir

More info:

Published by: Felic Damir on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

EKONOMIKA TRGOVINSKIH PREDUZEĆA (R.V.

)
1. STA PROUCAVA EKONOMIKA TRGOVINSKIH PREDUZEĆA Ekonomika trgovinskih preduzeća, kao znanost, proucava preduzeće i njegovu djelatnost, ali uvijek sa aspekta prihoda i rashoda, odnosno s jedne strane koristi za preduzeće, a s druge strane uloga koji se daje za ostvarivanje odredene koristi. 2. POJAM ROBNOG PROMETA, NA KOJI NACIN SE OBAVLJA ROBNI PROMET Robni promet mozemo definirati kao sav promet roba od proizvodaca do kupca, odnosno potrosaca. Promet se moze obavljati na dva nacina: direktno i indirektno. Direktni robni promet se obavlja direktno izmedu proizvodaca i kupca, odnosno potrosaca i bez posrednika. Indirektni robni promet se obavlja preko posrednika koji kupuje robu od proizvodaca da bi je prodao kupcu, odnosno potrosacu. 3. POJAM I DEFINICIJA TRGOVNSKIH PREDUZECA Pojam trgovinskog preduzeca se definira iz opceg pojma preduzeća koje kao radna organizacija obavlja privrednu djelatnost kao ekonomsku i poslovnu cjelinu radi stjecanja dobiti prodajom proizvoda i usluga na tržištu 4. VRSTE TRGOVINSKIH PREDUZECA Trgovinsko preduzece na veliko, trgovinsko preduzece na malo, trgovinsko preduzece na veliko i malo, 5. NAVESTI METODE EKONOMIKE TRGOVINSKIH PREDUZECA Metode ekonomike trgovinskih preduzeca su metode kojima se koriste i ostale znanosti, ali uz postivanje specificnosti produzeca i objekata izucavanja ekonomike trgovinskih preduzeca. Metode su: dijalekticka metoda, metoda opce ekonomske zakonitosti, komparativno-analiticka metoda, metoda apstrakcije i izolacije, i metoda dedukacije i indukcije. 6. TIPOVI PREDUZECA S GLEDISTA VLASNISTVA Preduzece je pravna osoba koja je nositelj prava i obaveza u pravnom prometu, te obavlja takvu djelatnost radi sticanja prihoda i dobiti prodajom roba i usluga na tržištu. Postoje slijedeci tipivi poduzeca: društveno, državno, zadružno, mješovito i privatno. 7. VRSTE SREDSTAVA TRGOVINSKOG PREDUZECA Stalna poslovna sredstva, obrtna sredstva, sredstva zajednicke potrosnje, ostala izvanposlovna sredstva. 8. AMORTIZACIJA, POJAM I ZNACAJ AMORTIZACIJE Trošenje stalnih poslovnih sredstava u procesu obavljanja djelatnosti trgovine vrši se postupno i dugotrajno. Amortizacija stalnih poslovnih sredstava ima narocito dvije zadace: osigurati nova sredstva za obavljanje amortizacionih sredstava

ELEMENTI RADNOG PROCESA U TRGOVINSKOM PREDUZECU Rad. KARAKTERISTIKE I ZNACAJ TROSKOVA KOD TRGOVINSKIH PREDUZECA. Pod obrtnim sredstvima podrazumijevamo onu poslovnu aktivnost koja se jednokratnom upotrebom trose u poslovnim procesima i cija je vrijednost transformira iz novcanog oblika u novac najmanje jednom tijekom godine. OBRTNA SREDSTVA. Podjela kalkulacija: kalkulacija troskova. POJAM I POJAVNI OBLICI OBRTNIH SREDSTAVA . propisane. jer se fiksni troskovi ne mijenjaju s porastom obima prometa. POJAM. dokumentirana. u kratkorocnim potraživanjima. 14. uporediva. Varijabilni troskovi su promjenjivi troskovi zavisno od obima predmeta. METODA KALKULACIJE . POJAM I ZNACAJ KALKULACIJE. pregledna. PODJELA KALKULACIJA. POJAM I ZNACAJ MARŽE . Fiksni troskovi u ukupnom iznosu ostaju isti neovisno od promjene obima prodaje.Obrtna sredstva u trgovackom preduzecu su sredstva koja neposredno sudjeluju i utjecu na uspjesnost u poslovanju. tacna. relativna. NACIN OBRACUNA AMORTIZACIJE Proporcionalna metoda. 11. retrogradna i kombinacija progresivne i retrogradne metode. u unaprije placenim trskovima. kalkulacija cijena i kalkulacija poslovnog rezultata. 13. Kalkulacija mora biti uradena na slijedecim nacelima: potpuna. Metode kalkulacija: progresivna.i prenijeti dio sredstava kroz amortizaciju na troskove poslovanja. a time iskazati trošenje sredstava i smanjenje njegovih vrijednosti. degresivna metoda i funkcionalna metoda 10.Marža se može definirati na slijedeci nacin: marža je razlika između nabavne i prodajne cijene (M=PC – NC).Granicni troskovi u trgovinskom preduzecu su dodatni prosjecni troskoci za dodatni obim prometa. 15. . 9. ostvarena. Oni se odnose iskljucivo na varijabilne troskove. Pojavni oblici obrtnih sredstava: u zalihama. u papirima u vrijednosti. FIKSNI I VARIJABILNI TROSKOVI -U troskove trgovnskih preduzeca spadaju troskovi koji se odnose na predmet poslovanja i obim poslovanja trgovinskog preduzeca dok su drugi troskovi prometa nastali kod proizvodaca. predmet rada i sredstva za rad 12. planirane. apsolutna. u novcanom obliku. Vrste marzi: slobodne. Za trgovinsko preduzeca podjela na fiksne i varijabilne troskove ima izuzetan znacaj. GRANICNI TROSKOVI .Kalkulacija u trgovinskom poduzecu je racunski postupak kojim se utvrduje cijena.

obicno izmedu dva trgovinska preduzeca.preduzeca utvrduje se bonitet njgovog poslovanja odnosno kvalitet I kvantitet poslovanja. prosjecna. specijalna.preduzeca mozemo vrsiti sa raznih gledista. Analizom se utvrduje da li se ukupno poslovanje ostvaruju racionalno. ekonomicno I rentabilno.Mjeriti uspjesnost u poslovanju trg. Za iskazivanje rentabilnosti koristi se slijedeca formula: R= dobit x 100 Ulozena sredstva ili R = dobit x 100 utrosena sredstva 18. Obicno se mjeri s gledista ostvarenja osnovnih planskih ciljeva poslovanja. maksimalna. Bilanca stanja: iskazuje posljedice rezultata poslovanja na promjene visine a to je sredstva preduzeca I izvora sredstava poduzeca. PRODUKTIVNOSTI. POJAM I ZNACAJ ANALIZE POSLOVANJA Analizom poslovanja trg. maloprodajna. 16. ANALIZA PRODUKTIVNOSTI. RENTABILNOSTI . Pri uporedivanju mogu se koristiti: uporedivanje planiranog s ostvarenim I prostorno uporedivanje. ANALIZA POSLOVANJA. 17. iyvoyna. Produktivnost u prometu mozemo definirati kao odnos izmedu kolicine prometa I kolicine bilo kojeg cinioca koji je sudjelovao u prometu. 19. diferencirana. Ekonomicnost predstavlja odnos prihoda I rashoda pa se iskazuje u formuli E = prihod = P Rashod R Rentabilnost predstavlja najreprezentivniji pokazatelj uspjesnosti poslovanja trgovinskog preduzeca. POJAM I ZNACAJ FINANCIJSKOG REZULTATA. BILANCA USPJEHA.stalna. EKONOMICNOSTI I RENTABILNOSTI Analiza produktivnosti. Bilanca uspjeha iskazuje rezultate poslovanja kroz: ostvarene prihode. BILANCA STANJA Financijski rezultat predstavlja razliku izmedu prihoda I rashoda. porez na dobit. uvozna. EKONOMICNOSTI. ekonomicnosti I rentabilnosti analizira I mjeri uspjesnost u poslovanju sa aspekta odnosa izmedu ulaganja u process . minimalna. a on moze biti dobit ili gubitak. veleprodajna. Na temelju analize poslovanja donosi sinteticke zakljucke o stanju I poslovanju trgovinskog preduzeca. promjenjiva. Financijski rezultat iskazuje se putem dva racunovodstvena iskaza> bilanca uspjeha I bilanca stanja. MJERILA USPJESNOSTI POSLOVANJA. rashode. razlika izmedu prihoda I rashoda.

prometa I rezultata tog prometa. Analizom tehnickog gledista prometa iskazujemo produktivnost rada I mjerimo odnos izmedu ulozenog ljudskog rada I ostvarene kolicine prometa. Analizom ekonomskog gledista prometa iskazujemo ekonomicnost rada I mjerimo odnos izmedu ulozenih troskova u promet I ostvarenog prihoda iz tog prometa. . Analizom financijskog gledista prometa iskazujemo rentabilnost rada I mjerimo odnos izmedu ostvarene dobiti I ulozenih sredstava u taj promet.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->