P. 1
EKONOMIKA TRG.PREDUZEĆA I dio pitanja

EKONOMIKA TRG.PREDUZEĆA I dio pitanja

|Views: 1,486|Likes:
Published by Felic Damir

More info:

Published by: Felic Damir on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

EKONOMIKA TRGOVINSKIH PREDUZEĆA (R.V.

)
1. STA PROUCAVA EKONOMIKA TRGOVINSKIH PREDUZEĆA Ekonomika trgovinskih preduzeća, kao znanost, proucava preduzeće i njegovu djelatnost, ali uvijek sa aspekta prihoda i rashoda, odnosno s jedne strane koristi za preduzeće, a s druge strane uloga koji se daje za ostvarivanje odredene koristi. 2. POJAM ROBNOG PROMETA, NA KOJI NACIN SE OBAVLJA ROBNI PROMET Robni promet mozemo definirati kao sav promet roba od proizvodaca do kupca, odnosno potrosaca. Promet se moze obavljati na dva nacina: direktno i indirektno. Direktni robni promet se obavlja direktno izmedu proizvodaca i kupca, odnosno potrosaca i bez posrednika. Indirektni robni promet se obavlja preko posrednika koji kupuje robu od proizvodaca da bi je prodao kupcu, odnosno potrosacu. 3. POJAM I DEFINICIJA TRGOVNSKIH PREDUZECA Pojam trgovinskog preduzeca se definira iz opceg pojma preduzeća koje kao radna organizacija obavlja privrednu djelatnost kao ekonomsku i poslovnu cjelinu radi stjecanja dobiti prodajom proizvoda i usluga na tržištu 4. VRSTE TRGOVINSKIH PREDUZECA Trgovinsko preduzece na veliko, trgovinsko preduzece na malo, trgovinsko preduzece na veliko i malo, 5. NAVESTI METODE EKONOMIKE TRGOVINSKIH PREDUZECA Metode ekonomike trgovinskih preduzeca su metode kojima se koriste i ostale znanosti, ali uz postivanje specificnosti produzeca i objekata izucavanja ekonomike trgovinskih preduzeca. Metode su: dijalekticka metoda, metoda opce ekonomske zakonitosti, komparativno-analiticka metoda, metoda apstrakcije i izolacije, i metoda dedukacije i indukcije. 6. TIPOVI PREDUZECA S GLEDISTA VLASNISTVA Preduzece je pravna osoba koja je nositelj prava i obaveza u pravnom prometu, te obavlja takvu djelatnost radi sticanja prihoda i dobiti prodajom roba i usluga na tržištu. Postoje slijedeci tipivi poduzeca: društveno, državno, zadružno, mješovito i privatno. 7. VRSTE SREDSTAVA TRGOVINSKOG PREDUZECA Stalna poslovna sredstva, obrtna sredstva, sredstva zajednicke potrosnje, ostala izvanposlovna sredstva. 8. AMORTIZACIJA, POJAM I ZNACAJ AMORTIZACIJE Trošenje stalnih poslovnih sredstava u procesu obavljanja djelatnosti trgovine vrši se postupno i dugotrajno. Amortizacija stalnih poslovnih sredstava ima narocito dvije zadace: osigurati nova sredstva za obavljanje amortizacionih sredstava

POJAM I ZNACAJ KALKULACIJE. Metode kalkulacija: progresivna. relativna. degresivna metoda i funkcionalna metoda 10. Pod obrtnim sredstvima podrazumijevamo onu poslovnu aktivnost koja se jednokratnom upotrebom trose u poslovnim procesima i cija je vrijednost transformira iz novcanog oblika u novac najmanje jednom tijekom godine. tacna. PODJELA KALKULACIJA. KARAKTERISTIKE I ZNACAJ TROSKOVA KOD TRGOVINSKIH PREDUZECA. Vrste marzi: slobodne.i prenijeti dio sredstava kroz amortizaciju na troskove poslovanja. Oni se odnose iskljucivo na varijabilne troskove. 11. FIKSNI I VARIJABILNI TROSKOVI -U troskove trgovnskih preduzeca spadaju troskovi koji se odnose na predmet poslovanja i obim poslovanja trgovinskog preduzeca dok su drugi troskovi prometa nastali kod proizvodaca. Fiksni troskovi u ukupnom iznosu ostaju isti neovisno od promjene obima prodaje. 14. NACIN OBRACUNA AMORTIZACIJE Proporcionalna metoda.Kalkulacija u trgovinskom poduzecu je racunski postupak kojim se utvrduje cijena. u papirima u vrijednosti. retrogradna i kombinacija progresivne i retrogradne metode. u kratkorocnim potraživanjima. POJAM I ZNACAJ MARŽE . METODA KALKULACIJE . predmet rada i sredstva za rad 12. .Granicni troskovi u trgovinskom preduzecu su dodatni prosjecni troskoci za dodatni obim prometa. a time iskazati trošenje sredstava i smanjenje njegovih vrijednosti. propisane. Kalkulacija mora biti uradena na slijedecim nacelima: potpuna.Marža se može definirati na slijedeci nacin: marža je razlika između nabavne i prodajne cijene (M=PC – NC). OBRTNA SREDSTVA. Podjela kalkulacija: kalkulacija troskova. Za trgovinsko preduzeca podjela na fiksne i varijabilne troskove ima izuzetan znacaj. dokumentirana. pregledna. 13. planirane. Pojavni oblici obrtnih sredstava: u zalihama. apsolutna. ELEMENTI RADNOG PROCESA U TRGOVINSKOM PREDUZECU Rad.Obrtna sredstva u trgovackom preduzecu su sredstva koja neposredno sudjeluju i utjecu na uspjesnost u poslovanju. 9. u unaprije placenim trskovima. jer se fiksni troskovi ne mijenjaju s porastom obima prometa. POJAM. Varijabilni troskovi su promjenjivi troskovi zavisno od obima predmeta. 15. GRANICNI TROSKOVI . ostvarena. uporediva. POJAM I POJAVNI OBLICI OBRTNIH SREDSTAVA . u novcanom obliku. kalkulacija cijena i kalkulacija poslovnog rezultata.

diferencirana. Bilanca uspjeha iskazuje rezultate poslovanja kroz: ostvarene prihode. POJAM I ZNACAJ FINANCIJSKOG REZULTATA. BILANCA USPJEHA. POJAM I ZNACAJ ANALIZE POSLOVANJA Analizom poslovanja trg. uvozna. ANALIZA POSLOVANJA. razlika izmedu prihoda I rashoda. PRODUKTIVNOSTI. porez na dobit. BILANCA STANJA Financijski rezultat predstavlja razliku izmedu prihoda I rashoda. Bilanca stanja: iskazuje posljedice rezultata poslovanja na promjene visine a to je sredstva preduzeca I izvora sredstava poduzeca. a on moze biti dobit ili gubitak. ekonomicno I rentabilno. EKONOMICNOSTI. 17. maloprodajna. maksimalna.preduzeca utvrduje se bonitet njgovog poslovanja odnosno kvalitet I kvantitet poslovanja.Mjeriti uspjesnost u poslovanju trg. Na temelju analize poslovanja donosi sinteticke zakljucke o stanju I poslovanju trgovinskog preduzeca. Ekonomicnost predstavlja odnos prihoda I rashoda pa se iskazuje u formuli E = prihod = P Rashod R Rentabilnost predstavlja najreprezentivniji pokazatelj uspjesnosti poslovanja trgovinskog preduzeca. rashode. Pri uporedivanju mogu se koristiti: uporedivanje planiranog s ostvarenim I prostorno uporedivanje. Za iskazivanje rentabilnosti koristi se slijedeca formula: R= dobit x 100 Ulozena sredstva ili R = dobit x 100 utrosena sredstva 18. EKONOMICNOSTI I RENTABILNOSTI Analiza produktivnosti. 16. MJERILA USPJESNOSTI POSLOVANJA. 19. Analizom se utvrduje da li se ukupno poslovanje ostvaruju racionalno.stalna. prosjecna. iyvoyna.preduzeca mozemo vrsiti sa raznih gledista. Obicno se mjeri s gledista ostvarenja osnovnih planskih ciljeva poslovanja. obicno izmedu dva trgovinska preduzeca. promjenjiva. ekonomicnosti I rentabilnosti analizira I mjeri uspjesnost u poslovanju sa aspekta odnosa izmedu ulaganja u process . Produktivnost u prometu mozemo definirati kao odnos izmedu kolicine prometa I kolicine bilo kojeg cinioca koji je sudjelovao u prometu. minimalna. ANALIZA PRODUKTIVNOSTI. RENTABILNOSTI . veleprodajna. Financijski rezultat iskazuje se putem dva racunovodstvena iskaza> bilanca uspjeha I bilanca stanja. specijalna.

prometa I rezultata tog prometa. . Analizom tehnickog gledista prometa iskazujemo produktivnost rada I mjerimo odnos izmedu ulozenog ljudskog rada I ostvarene kolicine prometa. Analizom financijskog gledista prometa iskazujemo rentabilnost rada I mjerimo odnos izmedu ostvarene dobiti I ulozenih sredstava u taj promet. Analizom ekonomskog gledista prometa iskazujemo ekonomicnost rada I mjerimo odnos izmedu ulozenih troskova u promet I ostvarenog prihoda iz tog prometa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->