GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA

MJESEC

ČASOVA Planirano Ostvareno

Nastavni predmet: MATEMATIKA PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA 1. Upoznavanje sa načinom rada, udžbenikom i programskim sadržajima 2. Ponavljanje gradiva iz VI razreda 3. Decimalni zapis razlomka. Decimalni brojevi (obrada) 4. Pretvaranje decimalnih brojeva u razlomak (obrada) 5. Utvrđivanje pod 3. i 4. 6. Pridruživanje tačaka brojne ose decimalnim brojevima (obrada) 7. Upoređivanje decimalnih brojeva (obrada) 8. Upoređivanje decimalnih brojeva (utvrđivanje) 9. Zaokruživanje decimalnih brojeva ( obrada) 10. Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva (obrada) 11. Svojstva sabiranja decimalnih brojeva (obrada) 12. Utvrđivanje 10. i 11. 13. Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva , ) ,( , ( ) (obrada) 14. Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva , ) ,( , ( ) (utvrđivanje) 15. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva (obrada) 16. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva (utvrđivanje) 24. Provjera znanja – decimalni brojevi 25. Cijeli brojevi. Pojam negativnog cijelog broja. Brojna osa (obrada)Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost cijelog broja. (obrada) 26. Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost cijelog broja (obrada) 27. Utvrđivanje pod 25. i 26. 28. Uređenje u skupu Z (obrada) 29. Sabiranje cijelih brojevai svojstva sabiranja cijelih brojeva (obrada) 30. Sabiranje cijelih brojevai svojstva sabiranja cijelih brojeva (utvrđ) 31. Oduzimanje cijelilh brojeva (obrada) 32. Oduzimanje cijelih brojeva (utvrđ)

SEPTEMBAR

16

16

17. Množenje decimalnih brojeva (obrada) 18. Osobine množenja decimalnih brojeva (obrada) 19. Dijeljenje decimalnih brojeva (obrada) 20. Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva (utvrđ) 21. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva (obrada) 22. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva (utvrđ) 23. Nejednačine u vezi sa množenjemi dijeljenjem decimalnih brojeva (obrada)

OKTOBAR

1

Jednačine i nejednačine u Z 45. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem u Z (obrada) 44. Priprema za II školsku pismenu zadadu 63. Množenje racionalnih brojeva i svojstva množenja 61. Pozitivni i negativni racionalni brojevi. Brojni izrazi sa racionalnim brojevima sa osnovnim računskim radnjama (sa zagradama i bez zagrada) 68.GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 16 18 4 33. Dijeljenje racionalnih brojeva JANUAR DECEMBAR 2 . Skup Q 47. Svojstva sabiranja rac. Množenje racionalnih brojeva i svojstva množenja 62. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. brojeva 56. broja. broja. brojeva 60. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem u Z (obrada) 37. Uređenje u skupu Q 52. i 37. Množenje i dijeljenje cijelih brojeva (utvrđ) 49. Predstavljanje racionalnih brojeva na brojnoj pravoj NOVEMBAR 58. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem u Z (obrada) 43. Dijeljenje racionalnih brojeva 66. Pozitivni i negativni racionalni brojevi. II školska pismena zadada 64. brojeva 59. Apsolutna vrijednost rac. Svojstva sabiranja rac. Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva 54. Predstavljanje racionalnih brojeva na brojnoj pravoj 48. Provjera znanja. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. Dijeljenje cijelih brojeva (obrada) 41. Decimalni zapis racionalnog broja 53. brojeva 67. Brojna osa 50. Ispravak I školske pismene zadade 36. Utvrđivanje pod 36. Brojni izrazi sa racionalnim brojevima sa osnovnim računskim radnjama (sa zagradama i bez zagrada) 69. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. I školska pismena zadada 35.test (skup Z) 46. Uređenje u skupu Q 51. brojeva 55. Apsolutna vrijednost rac. Priprema za I školsku pismenu zadadu 34. 39. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva 70. Ispravak i analiza II školske pismene zadade 65. Množenje cijelih brojeva i svojstva množenja (obrada) 40. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem u Z (obrada) 38. brojeva 57. Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva 42.

Uglovi sa paralelnim i uglovi sa okomitim kracima 78. Zbir unutrašnjih uglova trougla. 450. Uglovi četverougla 114. Paralelogram. Pravougli trougao 97. Provjera znanja. Konstrukcija uglova( 600. 300. Ispravak i analiza III školske pismene zadade 105. Vrste trouglova prema stranicama i prema uglovima 81. 750 i 1350) 90. Zbir unutrašnjih uglova trougla 83. Podudarnost trouglova. Centralni i periferijski ugao 106. vrste paralelograma 116. Jednačine i nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva 72. 750 i 1350) 89. Podudarnost trouglova. Konstrukcija trapeza APRIL . Konstrukcija uglova( 600. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom 74. Konstrukcija paralelograma 119. Vrste trouglova prema stranicama i prema uglovima 82. III školska pismena zadada MART 16 113. Jednakost uglova 76. Centralni i periferijski ugao 107. Svojstva paralelograma. Paralelogram. Primjena pravila podudarnosti kod pravouglog trougla i jenakokrakog trougla 93.GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA FEBRUAR 16 71. Opisana i upisana kružnica trougla 111. Uzajamni položaj prave i kružnice. Osnovne konstrukcije trouglova 104. Odnos stranica i uglova trougla 17 88. Vrste četverougla i uglovi četverougla 115. 300. Centar opisane i centar upisane kružnice trougla 98. Vanjski uglovi trougla 85. 1200. Vanjski uglovi trougla 84. Osnovne kosntrukcije trouglova 95. elementi ivrste 3 96. Težište i ortocentar trougla 101. Centar opisane i centar upisane kružnice trougla 99. 450. Podudarnost. Uglovi uz presječnicu paralelnih pravih (transferzalni uglovi) 80. Podudarnost. Provjera znanja u skupu Q 75. vrste paralelograma 117. Uzajamni položaj dvije kružnice 109. Elementi trougla 79. Pravougli trougao. Uzajamni položaj dvije kružnice 110. Trapez. Konstrukcija paralelograma 118. Značajne tačke trougla 102. Konstrukcija tangente kružnice 108. Priprema za III školsku pismenu zadadu 103. Srednja linija trapeza 120. Svojstva paralelograma. Težište i ortocentar trougla 100. Uglovi sa paralelnim i uglovi sa okomitim kracima 77. Trougao. Odnos stranica trougla 87. 1200. Primjena pravila podudarnosti kod pravouglog trougla i jednakokrakog trougla 94. Odnos stranica i uglova trougla 86. Četverougao. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom 73.test (ugao i trougao) 112. Svojstva trapeza. Jednakost uglova.pravila 91.pravila 92.

Deltoid. Deltoid. Mjerenje površine. Sistematizacija nastavnog gradiva JUNI Nastavnik_____________________ 4 . Površina četverougla sa okomitim dijagonalama 136. IV školska pismena zadada 139. konstrukcija 125. Obim trougla i četverougla 127. Svojstva deltoida 123. Obim trougla i četverougla 126.GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 17 121. Površina trougla 131. Površina četverougla 133. Konstrukcija deltoida 124. Ispravak i analiza IV školske pismene zadade 140. Površina trougla 132. Površina četverougla sa okomitim dijagonalama 135. Priprema za IV školsku pismenu zadadu i testa MAJ 4 137. Površina paralelograma 129. Površina paralelograma 130. Konstrukcija trapeza 122.test (četverougao) 138. Površina četverougla 134. Provjera. svojstva. Mjerenje površine 128.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.