GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA

MJESEC

ČASOVA Planirano Ostvareno

Nastavni predmet: MATEMATIKA PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA 1. Upoznavanje sa načinom rada, udžbenikom i programskim sadržajima 2. Ponavljanje gradiva iz VI razreda 3. Decimalni zapis razlomka. Decimalni brojevi (obrada) 4. Pretvaranje decimalnih brojeva u razlomak (obrada) 5. Utvrđivanje pod 3. i 4. 6. Pridruživanje tačaka brojne ose decimalnim brojevima (obrada) 7. Upoređivanje decimalnih brojeva (obrada) 8. Upoređivanje decimalnih brojeva (utvrđivanje) 9. Zaokruživanje decimalnih brojeva ( obrada) 10. Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva (obrada) 11. Svojstva sabiranja decimalnih brojeva (obrada) 12. Utvrđivanje 10. i 11. 13. Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva , ) ,( , ( ) (obrada) 14. Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva , ) ,( , ( ) (utvrđivanje) 15. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva (obrada) 16. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva (utvrđivanje) 24. Provjera znanja – decimalni brojevi 25. Cijeli brojevi. Pojam negativnog cijelog broja. Brojna osa (obrada)Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost cijelog broja. (obrada) 26. Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost cijelog broja (obrada) 27. Utvrđivanje pod 25. i 26. 28. Uređenje u skupu Z (obrada) 29. Sabiranje cijelih brojevai svojstva sabiranja cijelih brojeva (obrada) 30. Sabiranje cijelih brojevai svojstva sabiranja cijelih brojeva (utvrđ) 31. Oduzimanje cijelilh brojeva (obrada) 32. Oduzimanje cijelih brojeva (utvrđ)

SEPTEMBAR

16

16

17. Množenje decimalnih brojeva (obrada) 18. Osobine množenja decimalnih brojeva (obrada) 19. Dijeljenje decimalnih brojeva (obrada) 20. Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva (utvrđ) 21. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva (obrada) 22. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva (utvrđ) 23. Nejednačine u vezi sa množenjemi dijeljenjem decimalnih brojeva (obrada)

OKTOBAR

1

Jednačine i nejednačine u Z 45. Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem u Z (obrada) 38. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem u Z (obrada) 37. Ispravak I školske pismene zadade 36. Provjera znanja. Brojni izrazi sa racionalnim brojevima sa osnovnim računskim radnjama (sa zagradama i bez zagrada) 69.test (skup Z) 46. Brojni izrazi sa racionalnim brojevima sa osnovnim računskim radnjama (sa zagradama i bez zagrada) 68. Priprema za II školsku pismenu zadadu 63. broja. Množenje cijelih brojeva i svojstva množenja (obrada) 40. Priprema za I školsku pismenu zadadu 34. 39. Množenje i dijeljenje cijelih brojeva (utvrđ) 49. brojeva 67. Dijeljenje cijelih brojeva (obrada) 41. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva 42. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva 70.GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 16 18 4 33. Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva 54. Svojstva sabiranja rac. brojeva 57. Množenje racionalnih brojeva i svojstva množenja 61. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem u Z (obrada) 44. brojeva 56. i 37. Skup Q 47. I školska pismena zadada 35. II školska pismena zadada 64. Apsolutna vrijednost rac. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. Predstavljanje racionalnih brojeva na brojnoj pravoj NOVEMBAR 58. Uređenje u skupu Q 51. Množenje racionalnih brojeva i svojstva množenja 62. brojeva 60. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. Apsolutna vrijednost rac. Dijeljenje racionalnih brojeva JANUAR DECEMBAR 2 . Brojna osa 50. Decimalni zapis racionalnog broja 53. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. brojeva 59. Pozitivni i negativni racionalni brojevi. Uređenje u skupu Q 52. Dijeljenje racionalnih brojeva 66. Utvrđivanje pod 36. brojeva 55. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem u Z (obrada) 43. Svojstva sabiranja rac. Pozitivni i negativni racionalni brojevi. broja. Ispravak i analiza II školske pismene zadade 65. Predstavljanje racionalnih brojeva na brojnoj pravoj 48.

Zbir unutrašnjih uglova trougla 83. Trougao. Centar opisane i centar upisane kružnice trougla 99. Provjera znanja u skupu Q 75. Jednačine i nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva 72. 450. Uzajamni položaj dvije kružnice 109. Uglovi četverougla 114. Odnos stranica i uglova trougla 86. 750 i 1350) 90. Podudarnost. Osnovne kosntrukcije trouglova 95. Svojstva trapeza. Četverougao. Provjera znanja. vrste paralelograma 117. 450. Vrste trouglova prema stranicama i prema uglovima 81. Težište i ortocentar trougla 100. Pravougli trougao 97. Jednakost uglova 76. 300. Centralni i periferijski ugao 107. Opisana i upisana kružnica trougla 111. Uglovi sa paralelnim i uglovi sa okomitim kracima 78. Vanjski uglovi trougla 85. Primjena pravila podudarnosti kod pravouglog trougla i jednakokrakog trougla 94. Konstrukcija uglova( 600. Uglovi uz presječnicu paralelnih pravih (transferzalni uglovi) 80. Svojstva paralelograma. Uglovi sa paralelnim i uglovi sa okomitim kracima 77. Srednja linija trapeza 120. Konstrukcija uglova( 600. elementi ivrste 3 96.pravila 92. III školska pismena zadada MART 16 113. Podudarnost. Ispravak i analiza III školske pismene zadade 105.pravila 91. 750 i 1350) 89. 1200. Podudarnost trouglova. Centralni i periferijski ugao 106. Odnos stranica trougla 87.GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA FEBRUAR 16 71. Pravougli trougao. 1200. Konstrukcija paralelograma 118. Paralelogram. Trapez. Priprema za III školsku pismenu zadadu 103. Vrste trouglova prema stranicama i prema uglovima 82. Vrste četverougla i uglovi četverougla 115. Elementi trougla 79. Značajne tačke trougla 102. Težište i ortocentar trougla 101. Svojstva paralelograma. Odnos stranica i uglova trougla 17 88. Konstrukcija trapeza APRIL . vrste paralelograma 116. Uzajamni položaj prave i kružnice. Podudarnost trouglova. Uzajamni položaj dvije kružnice 110. Konstrukcija paralelograma 119. 300. Centar opisane i centar upisane kružnice trougla 98. Konstrukcija tangente kružnice 108. Zbir unutrašnjih uglova trougla. Jednakost uglova. Primjena pravila podudarnosti kod pravouglog trougla i jenakokrakog trougla 93. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom 73. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom 74. Osnovne konstrukcije trouglova 104. Paralelogram. Vanjski uglovi trougla 84.test (ugao i trougao) 112.

IV školska pismena zadada 139. Površina paralelograma 129. Površina trougla 132. Površina četverougla 134. Ispravak i analiza IV školske pismene zadade 140. Konstrukcija trapeza 122. Sistematizacija nastavnog gradiva JUNI Nastavnik_____________________ 4 . Mjerenje površine.test (četverougao) 138. Konstrukcija deltoida 124. Deltoid. Površina četverougla 133. Obim trougla i četverougla 126. Površina četverougla sa okomitim dijagonalama 135. Površina trougla 131. Površina četverougla sa okomitim dijagonalama 136. Površina paralelograma 130. Priprema za IV školsku pismenu zadadu i testa MAJ 4 137. Obim trougla i četverougla 127. Deltoid. Provjera. svojstva. konstrukcija 125. Mjerenje površine 128.GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 17 121. Svojstva deltoida 123.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.