GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA

MJESEC

ČASOVA Planirano Ostvareno

Nastavni predmet: MATEMATIKA PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA 1. Upoznavanje sa načinom rada, udžbenikom i programskim sadržajima 2. Ponavljanje gradiva iz VI razreda 3. Decimalni zapis razlomka. Decimalni brojevi (obrada) 4. Pretvaranje decimalnih brojeva u razlomak (obrada) 5. Utvrđivanje pod 3. i 4. 6. Pridruživanje tačaka brojne ose decimalnim brojevima (obrada) 7. Upoređivanje decimalnih brojeva (obrada) 8. Upoređivanje decimalnih brojeva (utvrđivanje) 9. Zaokruživanje decimalnih brojeva ( obrada) 10. Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva (obrada) 11. Svojstva sabiranja decimalnih brojeva (obrada) 12. Utvrđivanje 10. i 11. 13. Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva , ) ,( , ( ) (obrada) 14. Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva , ) ,( , ( ) (utvrđivanje) 15. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva (obrada) 16. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva (utvrđivanje) 24. Provjera znanja – decimalni brojevi 25. Cijeli brojevi. Pojam negativnog cijelog broja. Brojna osa (obrada)Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost cijelog broja. (obrada) 26. Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost cijelog broja (obrada) 27. Utvrđivanje pod 25. i 26. 28. Uređenje u skupu Z (obrada) 29. Sabiranje cijelih brojevai svojstva sabiranja cijelih brojeva (obrada) 30. Sabiranje cijelih brojevai svojstva sabiranja cijelih brojeva (utvrđ) 31. Oduzimanje cijelilh brojeva (obrada) 32. Oduzimanje cijelih brojeva (utvrđ)

SEPTEMBAR

16

16

17. Množenje decimalnih brojeva (obrada) 18. Osobine množenja decimalnih brojeva (obrada) 19. Dijeljenje decimalnih brojeva (obrada) 20. Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva (utvrđ) 21. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva (obrada) 22. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva (utvrđ) 23. Nejednačine u vezi sa množenjemi dijeljenjem decimalnih brojeva (obrada)

OKTOBAR

1

Skup Q 47. Svojstva sabiranja rac. brojeva 57. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva 42. Jednačine i nejednačine u Z 45. Utvrđivanje pod 36. brojeva 59. Uređenje u skupu Q 51. brojeva 55. Uređenje u skupu Q 52. Dijeljenje racionalnih brojeva JANUAR DECEMBAR 2 . Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem u Z (obrada) 37. Predstavljanje racionalnih brojeva na brojnoj pravoj NOVEMBAR 58. Brojna osa 50. Množenje racionalnih brojeva i svojstva množenja 62. Pozitivni i negativni racionalni brojevi. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. Svojstva sabiranja rac. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva 70. i 37. Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva. brojeva 67. Množenje racionalnih brojeva i svojstva množenja 61. 39. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem u Z (obrada) 44. II školska pismena zadada 64. Množenje cijelih brojeva i svojstva množenja (obrada) 40. Priprema za II školsku pismenu zadadu 63. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem u Z (obrada) 43. Brojni izrazi sa racionalnim brojevima sa osnovnim računskim radnjama (sa zagradama i bez zagrada) 69. Apsolutna vrijednost rac. Pozitivni i negativni racionalni brojevi. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva 54. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. Brojni izrazi sa racionalnim brojevima sa osnovnim računskim radnjama (sa zagradama i bez zagrada) 68. I školska pismena zadada 35. Množenje i dijeljenje cijelih brojeva (utvrđ) 49. Predstavljanje racionalnih brojeva na brojnoj pravoj 48. Apsolutna vrijednost rac. Decimalni zapis racionalnog broja 53. Dijeljenje cijelih brojeva (obrada) 41. Ispravak i analiza II školske pismene zadade 65. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. Priprema za I školsku pismenu zadadu 34. brojeva 56. Provjera znanja. broja.GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 16 18 4 33. Dijeljenje racionalnih brojeva 66.test (skup Z) 46. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem u Z (obrada) 38. broja. brojeva 60. Ispravak I školske pismene zadade 36.

750 i 1350) 89. Provjera znanja u skupu Q 75. Uzajamni položaj dvije kružnice 109. Značajne tačke trougla 102. Primjena pravila podudarnosti kod pravouglog trougla i jednakokrakog trougla 94. Podudarnost trouglova. Odnos stranica i uglova trougla 17 88.pravila 92. Uzajamni položaj prave i kružnice. Elementi trougla 79. Konstrukcija trapeza APRIL . Uzajamni položaj dvije kružnice 110. Vrste trouglova prema stranicama i prema uglovima 81. Trougao. Trapez. Priprema za III školsku pismenu zadadu 103. Težište i ortocentar trougla 100. 300. Centralni i periferijski ugao 106. Svojstva trapeza. Podudarnost. Podudarnost. Ispravak i analiza III školske pismene zadade 105. III školska pismena zadada MART 16 113. vrste paralelograma 117. 300. Konstrukcija uglova( 600. Pravougli trougao 97. Uglovi uz presječnicu paralelnih pravih (transferzalni uglovi) 80. Jednakost uglova. Odnos stranica i uglova trougla 86. Jednačine i nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva 72. Zbir unutrašnjih uglova trougla. Provjera znanja. vrste paralelograma 116. 1200. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom 73. Primjena pravila podudarnosti kod pravouglog trougla i jenakokrakog trougla 93.pravila 91. Zbir unutrašnjih uglova trougla 83. Odnos stranica trougla 87. Svojstva paralelograma. Konstrukcija uglova( 600. Vrste trouglova prema stranicama i prema uglovima 82. 450. Osnovne kosntrukcije trouglova 95. Centar opisane i centar upisane kružnice trougla 99. Centralni i periferijski ugao 107. Paralelogram. Opisana i upisana kružnica trougla 111.test (ugao i trougao) 112. Paralelogram. 450. Konstrukcija tangente kružnice 108. Srednja linija trapeza 120. Vanjski uglovi trougla 84. Uglovi sa paralelnim i uglovi sa okomitim kracima 77. Jednakost uglova 76. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom 74. Vanjski uglovi trougla 85. Konstrukcija paralelograma 118. Uglovi četverougla 114. Podudarnost trouglova.GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA FEBRUAR 16 71. elementi ivrste 3 96. Konstrukcija paralelograma 119. Vrste četverougla i uglovi četverougla 115. Osnovne konstrukcije trouglova 104. 750 i 1350) 90. 1200. Pravougli trougao. Težište i ortocentar trougla 101. Svojstva paralelograma. Centar opisane i centar upisane kružnice trougla 98. Četverougao. Uglovi sa paralelnim i uglovi sa okomitim kracima 78.

Provjera. Mjerenje površine 128. Površina paralelograma 130. Priprema za IV školsku pismenu zadadu i testa MAJ 4 137. Površina četverougla 134. Površina četverougla 133. Deltoid. Površina četverougla sa okomitim dijagonalama 136. Deltoid. Obim trougla i četverougla 127. Mjerenje površine. Konstrukcija deltoida 124. IV školska pismena zadada 139.test (četverougao) 138. Površina trougla 131. Konstrukcija trapeza 122. Svojstva deltoida 123. Površina četverougla sa okomitim dijagonalama 135. Površina paralelograma 129. Obim trougla i četverougla 126. Ispravak i analiza IV školske pismene zadade 140. Površina trougla 132. Sistematizacija nastavnog gradiva JUNI Nastavnik_____________________ 4 . konstrukcija 125.GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 17 121. svojstva.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.