GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA

MJESEC

ČASOVA Planirano Ostvareno

Nastavni predmet: MATEMATIKA PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA 1. Upoznavanje sa načinom rada, udžbenikom i programskim sadržajima 2. Ponavljanje gradiva iz VI razreda 3. Decimalni zapis razlomka. Decimalni brojevi (obrada) 4. Pretvaranje decimalnih brojeva u razlomak (obrada) 5. Utvrđivanje pod 3. i 4. 6. Pridruživanje tačaka brojne ose decimalnim brojevima (obrada) 7. Upoređivanje decimalnih brojeva (obrada) 8. Upoređivanje decimalnih brojeva (utvrđivanje) 9. Zaokruživanje decimalnih brojeva ( obrada) 10. Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva (obrada) 11. Svojstva sabiranja decimalnih brojeva (obrada) 12. Utvrđivanje 10. i 11. 13. Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva , ) ,( , ( ) (obrada) 14. Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva , ) ,( , ( ) (utvrđivanje) 15. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva (obrada) 16. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva (utvrđivanje) 24. Provjera znanja – decimalni brojevi 25. Cijeli brojevi. Pojam negativnog cijelog broja. Brojna osa (obrada)Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost cijelog broja. (obrada) 26. Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost cijelog broja (obrada) 27. Utvrđivanje pod 25. i 26. 28. Uređenje u skupu Z (obrada) 29. Sabiranje cijelih brojevai svojstva sabiranja cijelih brojeva (obrada) 30. Sabiranje cijelih brojevai svojstva sabiranja cijelih brojeva (utvrđ) 31. Oduzimanje cijelilh brojeva (obrada) 32. Oduzimanje cijelih brojeva (utvrđ)

SEPTEMBAR

16

16

17. Množenje decimalnih brojeva (obrada) 18. Osobine množenja decimalnih brojeva (obrada) 19. Dijeljenje decimalnih brojeva (obrada) 20. Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva (utvrđ) 21. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva (obrada) 22. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva (utvrđ) 23. Nejednačine u vezi sa množenjemi dijeljenjem decimalnih brojeva (obrada)

OKTOBAR

1

Dijeljenje racionalnih brojeva JANUAR DECEMBAR 2 . Svojstva sabiranja rac. II školska pismena zadada 64. Uređenje u skupu Q 51. Brojni izrazi sa racionalnim brojevima sa osnovnim računskim radnjama (sa zagradama i bez zagrada) 68. Decimalni zapis racionalnog broja 53. 39. Apsolutna vrijednost rac. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva 42. Uređenje u skupu Q 52. Ispravak i analiza II školske pismene zadade 65. Brojna osa 50. broja.GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 16 18 4 33. brojeva 56. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem u Z (obrada) 44. Apsolutna vrijednost rac. I školska pismena zadada 35. Predstavljanje racionalnih brojeva na brojnoj pravoj NOVEMBAR 58. Priprema za I školsku pismenu zadadu 34. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem u Z (obrada) 43. Pozitivni i negativni racionalni brojevi. Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva 54. Dijeljenje racionalnih brojeva 66. Množenje i dijeljenje cijelih brojeva (utvrđ) 49. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem u Z (obrada) 37. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva 70. brojeva 59. Brojni izrazi sa racionalnim brojevima sa osnovnim računskim radnjama (sa zagradama i bez zagrada) 69. Množenje racionalnih brojeva i svojstva množenja 62. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem u Z (obrada) 38. Svojstva sabiranja rac. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. Ispravak I školske pismene zadade 36. Množenje cijelih brojeva i svojstva množenja (obrada) 40. i 37. Pozitivni i negativni racionalni brojevi. brojeva 57. broja. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. brojeva 55. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva. Utvrđivanje pod 36. Priprema za II školsku pismenu zadadu 63. Dijeljenje cijelih brojeva (obrada) 41. brojeva 67. Provjera znanja. brojeva 60. Množenje racionalnih brojeva i svojstva množenja 61. Jednačine i nejednačine u Z 45.test (skup Z) 46. Skup Q 47. Predstavljanje racionalnih brojeva na brojnoj pravoj 48.

Paralelogram. Težište i ortocentar trougla 100. Vrste trouglova prema stranicama i prema uglovima 82. Uzajamni položaj dvije kružnice 110. Pravougli trougao. Uglovi uz presječnicu paralelnih pravih (transferzalni uglovi) 80. Svojstva trapeza. 300. Konstrukcija tangente kružnice 108. Provjera znanja. Osnovne konstrukcije trouglova 104. Opisana i upisana kružnica trougla 111. Vrste četverougla i uglovi četverougla 115. Pravougli trougao 97. Konstrukcija trapeza APRIL . Vanjski uglovi trougla 85. Odnos stranica i uglova trougla 17 88. Centar opisane i centar upisane kružnice trougla 99. Uglovi sa paralelnim i uglovi sa okomitim kracima 77. Primjena pravila podudarnosti kod pravouglog trougla i jednakokrakog trougla 94. 750 i 1350) 90.pravila 92. 300. Podudarnost. Svojstva paralelograma. Uzajamni položaj prave i kružnice. vrste paralelograma 117. Četverougao. Konstrukcija uglova( 600. Srednja linija trapeza 120. Paralelogram. Uzajamni položaj dvije kružnice 109. Centralni i periferijski ugao 106. Značajne tačke trougla 102. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom 73. Centralni i periferijski ugao 107.GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA FEBRUAR 16 71. 450. Trougao. 1200. Uglovi četverougla 114. Odnos stranica trougla 87.pravila 91. Konstrukcija uglova( 600. Konstrukcija paralelograma 119. III školska pismena zadada MART 16 113. Podudarnost trouglova. Vanjski uglovi trougla 84. Jednačine i nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva 72. Jednakost uglova. Odnos stranica i uglova trougla 86. Zbir unutrašnjih uglova trougla 83. Osnovne kosntrukcije trouglova 95.test (ugao i trougao) 112. 750 i 1350) 89. Elementi trougla 79. Uglovi sa paralelnim i uglovi sa okomitim kracima 78. Centar opisane i centar upisane kružnice trougla 98. 450. Priprema za III školsku pismenu zadadu 103. elementi ivrste 3 96. Trapez. Svojstva paralelograma. Provjera znanja u skupu Q 75. Zbir unutrašnjih uglova trougla. Podudarnost trouglova. vrste paralelograma 116. Podudarnost. Vrste trouglova prema stranicama i prema uglovima 81. Primjena pravila podudarnosti kod pravouglog trougla i jenakokrakog trougla 93. Ispravak i analiza III školske pismene zadade 105. 1200. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom 74. Jednakost uglova 76. Težište i ortocentar trougla 101. Konstrukcija paralelograma 118.

IV školska pismena zadada 139. Svojstva deltoida 123. Obim trougla i četverougla 126. svojstva. Površina trougla 132. Površina trougla 131. Konstrukcija deltoida 124. Površina paralelograma 130. Provjera. Mjerenje površine. Površina četverougla 133. konstrukcija 125. Sistematizacija nastavnog gradiva JUNI Nastavnik_____________________ 4 . Ispravak i analiza IV školske pismene zadade 140.GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 17 121. Površina paralelograma 129. Površina četverougla 134. Konstrukcija trapeza 122.test (četverougao) 138. Deltoid. Površina četverougla sa okomitim dijagonalama 136. Površina četverougla sa okomitim dijagonalama 135. Obim trougla i četverougla 127. Deltoid. Mjerenje površine 128. Priprema za IV školsku pismenu zadadu i testa MAJ 4 137.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times