GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA

MJESEC

ČASOVA Planirano Ostvareno

Nastavni predmet: MATEMATIKA PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA 1. Upoznavanje sa načinom rada, udžbenikom i programskim sadržajima 2. Ponavljanje gradiva iz VI razreda 3. Decimalni zapis razlomka. Decimalni brojevi (obrada) 4. Pretvaranje decimalnih brojeva u razlomak (obrada) 5. Utvrđivanje pod 3. i 4. 6. Pridruživanje tačaka brojne ose decimalnim brojevima (obrada) 7. Upoređivanje decimalnih brojeva (obrada) 8. Upoređivanje decimalnih brojeva (utvrđivanje) 9. Zaokruživanje decimalnih brojeva ( obrada) 10. Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva (obrada) 11. Svojstva sabiranja decimalnih brojeva (obrada) 12. Utvrđivanje 10. i 11. 13. Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva , ) ,( , ( ) (obrada) 14. Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva , ) ,( , ( ) (utvrđivanje) 15. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva (obrada) 16. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva (utvrđivanje) 24. Provjera znanja – decimalni brojevi 25. Cijeli brojevi. Pojam negativnog cijelog broja. Brojna osa (obrada)Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost cijelog broja. (obrada) 26. Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost cijelog broja (obrada) 27. Utvrđivanje pod 25. i 26. 28. Uređenje u skupu Z (obrada) 29. Sabiranje cijelih brojevai svojstva sabiranja cijelih brojeva (obrada) 30. Sabiranje cijelih brojevai svojstva sabiranja cijelih brojeva (utvrđ) 31. Oduzimanje cijelilh brojeva (obrada) 32. Oduzimanje cijelih brojeva (utvrđ)

SEPTEMBAR

16

16

17. Množenje decimalnih brojeva (obrada) 18. Osobine množenja decimalnih brojeva (obrada) 19. Dijeljenje decimalnih brojeva (obrada) 20. Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva (utvrđ) 21. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva (obrada) 22. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva (utvrđ) 23. Nejednačine u vezi sa množenjemi dijeljenjem decimalnih brojeva (obrada)

OKTOBAR

1

Uređenje u skupu Q 52. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem u Z (obrada) 37. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem u Z (obrada) 43. Skup Q 47. Priprema za II školsku pismenu zadadu 63. broja. i 37. Pozitivni i negativni racionalni brojevi. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva 70. Svojstva sabiranja rac. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. brojeva 59.GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 16 18 4 33. Brojni izrazi sa racionalnim brojevima sa osnovnim računskim radnjama (sa zagradama i bez zagrada) 69. Predstavljanje racionalnih brojeva na brojnoj pravoj 48. Jednačine i nejednačine u Z 45. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva 42. Brojna osa 50. Brojni izrazi sa racionalnim brojevima sa osnovnim računskim radnjama (sa zagradama i bez zagrada) 68. Priprema za I školsku pismenu zadadu 34. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem u Z (obrada) 44. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. Utvrđivanje pod 36. Predstavljanje racionalnih brojeva na brojnoj pravoj NOVEMBAR 58. Ispravak I školske pismene zadade 36. brojeva 56. 39. II školska pismena zadada 64. Množenje cijelih brojeva i svojstva množenja (obrada) 40. Množenje racionalnih brojeva i svojstva množenja 62. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. I školska pismena zadada 35. Dijeljenje racionalnih brojeva JANUAR DECEMBAR 2 . Dijeljenje cijelih brojeva (obrada) 41. Apsolutna vrijednost rac. Apsolutna vrijednost rac. Množenje racionalnih brojeva i svojstva množenja 61. Svojstva sabiranja rac. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem u Z (obrada) 38. broja. brojeva 55. Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva. Pozitivni i negativni racionalni brojevi. Dijeljenje racionalnih brojeva 66. brojeva 57. Množenje i dijeljenje cijelih brojeva (utvrđ) 49. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. brojeva 67. Decimalni zapis racionalnog broja 53. Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva 54. Provjera znanja. brojeva 60.test (skup Z) 46. Ispravak i analiza II školske pismene zadade 65. Uređenje u skupu Q 51.

Uzajamni položaj prave i kružnice. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom 73. Trapez. Centralni i periferijski ugao 106. Priprema za III školsku pismenu zadadu 103. Paralelogram. Ispravak i analiza III školske pismene zadade 105. Odnos stranica i uglova trougla 17 88. Zbir unutrašnjih uglova trougla. 750 i 1350) 90.test (ugao i trougao) 112. Odnos stranica i uglova trougla 86. Uzajamni položaj dvije kružnice 109. Srednja linija trapeza 120. vrste paralelograma 116. Podudarnost trouglova. 1200. Konstrukcija uglova( 600. Pravougli trougao 97. Provjera znanja. 300. Paralelogram. Odnos stranica trougla 87. elementi ivrste 3 96. Uglovi uz presječnicu paralelnih pravih (transferzalni uglovi) 80. Konstrukcija paralelograma 119. Osnovne kosntrukcije trouglova 95. Pravougli trougao. Značajne tačke trougla 102. 750 i 1350) 89. Vrste trouglova prema stranicama i prema uglovima 81. Vrste trouglova prema stranicama i prema uglovima 82. Centar opisane i centar upisane kružnice trougla 99. Podudarnost trouglova. Vanjski uglovi trougla 85. Zbir unutrašnjih uglova trougla 83. Svojstva trapeza. Konstrukcija tangente kružnice 108. Uglovi sa paralelnim i uglovi sa okomitim kracima 77. Uglovi četverougla 114. Elementi trougla 79. Jednakost uglova. Opisana i upisana kružnica trougla 111. Centar opisane i centar upisane kružnice trougla 98. Konstrukcija trapeza APRIL . Provjera znanja u skupu Q 75. Svojstva paralelograma. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom 74.pravila 91. Jednačine i nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva 72. 450. Težište i ortocentar trougla 101. Uglovi sa paralelnim i uglovi sa okomitim kracima 78. Uzajamni položaj dvije kružnice 110. III školska pismena zadada MART 16 113. Vrste četverougla i uglovi četverougla 115. vrste paralelograma 117. Centralni i periferijski ugao 107. Podudarnost. Četverougao. Primjena pravila podudarnosti kod pravouglog trougla i jednakokrakog trougla 94. Svojstva paralelograma. Konstrukcija uglova( 600.pravila 92. Jednakost uglova 76. Konstrukcija paralelograma 118. Primjena pravila podudarnosti kod pravouglog trougla i jenakokrakog trougla 93. Vanjski uglovi trougla 84.GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA FEBRUAR 16 71. Osnovne konstrukcije trouglova 104. 1200. Trougao. Podudarnost. Težište i ortocentar trougla 100. 300. 450.

Površina paralelograma 130. Konstrukcija trapeza 122. Obim trougla i četverougla 127. Mjerenje površine. Obim trougla i četverougla 126. svojstva. Konstrukcija deltoida 124. Površina četverougla 133. Površina četverougla sa okomitim dijagonalama 136.test (četverougao) 138. Mjerenje površine 128. Površina četverougla 134. Površina trougla 131. Površina trougla 132. Priprema za IV školsku pismenu zadadu i testa MAJ 4 137. Provjera. Površina četverougla sa okomitim dijagonalama 135. konstrukcija 125. Ispravak i analiza IV školske pismene zadade 140. Deltoid. Sistematizacija nastavnog gradiva JUNI Nastavnik_____________________ 4 . Deltoid. IV školska pismena zadada 139. Površina paralelograma 129. Svojstva deltoida 123.GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 17 121.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.