GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA

MJESEC

ČASOVA Planirano Ostvareno

Nastavni predmet: MATEMATIKA PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA 1. Upoznavanje sa načinom rada, udžbenikom i programskim sadržajima 2. Ponavljanje gradiva iz VI razreda 3. Decimalni zapis razlomka. Decimalni brojevi (obrada) 4. Pretvaranje decimalnih brojeva u razlomak (obrada) 5. Utvrđivanje pod 3. i 4. 6. Pridruživanje tačaka brojne ose decimalnim brojevima (obrada) 7. Upoređivanje decimalnih brojeva (obrada) 8. Upoređivanje decimalnih brojeva (utvrđivanje) 9. Zaokruživanje decimalnih brojeva ( obrada) 10. Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva (obrada) 11. Svojstva sabiranja decimalnih brojeva (obrada) 12. Utvrđivanje 10. i 11. 13. Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva , ) ,( , ( ) (obrada) 14. Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva , ) ,( , ( ) (utvrđivanje) 15. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva (obrada) 16. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva (utvrđivanje) 24. Provjera znanja – decimalni brojevi 25. Cijeli brojevi. Pojam negativnog cijelog broja. Brojna osa (obrada)Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost cijelog broja. (obrada) 26. Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost cijelog broja (obrada) 27. Utvrđivanje pod 25. i 26. 28. Uređenje u skupu Z (obrada) 29. Sabiranje cijelih brojevai svojstva sabiranja cijelih brojeva (obrada) 30. Sabiranje cijelih brojevai svojstva sabiranja cijelih brojeva (utvrđ) 31. Oduzimanje cijelilh brojeva (obrada) 32. Oduzimanje cijelih brojeva (utvrđ)

SEPTEMBAR

16

16

17. Množenje decimalnih brojeva (obrada) 18. Osobine množenja decimalnih brojeva (obrada) 19. Dijeljenje decimalnih brojeva (obrada) 20. Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva (utvrđ) 21. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva (obrada) 22. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva (utvrđ) 23. Nejednačine u vezi sa množenjemi dijeljenjem decimalnih brojeva (obrada)

OKTOBAR

1

Pozitivni i negativni racionalni brojevi. 39. Jednačine i nejednačine u Z 45. Ispravak i analiza II školske pismene zadade 65. Množenje cijelih brojeva i svojstva množenja (obrada) 40. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem u Z (obrada) 38. brojeva 56. Priprema za II školsku pismenu zadadu 63. Pozitivni i negativni racionalni brojevi.test (skup Z) 46. Predstavljanje racionalnih brojeva na brojnoj pravoj 48. Dijeljenje racionalnih brojeva 66. broja. Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva. Apsolutna vrijednost rac. Dijeljenje racionalnih brojeva JANUAR DECEMBAR 2 . Svojstva sabiranja rac. Uređenje u skupu Q 52. Apsolutna vrijednost rac. Utvrđivanje pod 36. brojeva 55. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem u Z (obrada) 37. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva 54. Množenje racionalnih brojeva i svojstva množenja 62. broja. brojeva 59. II školska pismena zadada 64. Dijeljenje cijelih brojeva (obrada) 41. Svojstva sabiranja rac. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva 70. Skup Q 47. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem u Z (obrada) 44. brojeva 60. Decimalni zapis racionalnog broja 53. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. Brojni izrazi sa racionalnim brojevima sa osnovnim računskim radnjama (sa zagradama i bez zagrada) 68. I školska pismena zadada 35. Uređenje u skupu Q 51. Predstavljanje racionalnih brojeva na brojnoj pravoj NOVEMBAR 58. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem u Z (obrada) 43. brojeva 57. Ispravak I školske pismene zadade 36. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. Množenje i dijeljenje cijelih brojeva (utvrđ) 49. Množenje racionalnih brojeva i svojstva množenja 61. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem rac. Priprema za I školsku pismenu zadadu 34.GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 16 18 4 33. Brojna osa 50. Provjera znanja. i 37. brojeva 67. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva 42. Brojni izrazi sa racionalnim brojevima sa osnovnim računskim radnjama (sa zagradama i bez zagrada) 69.

Podudarnost trouglova. Vanjski uglovi trougla 85. Ispravak i analiza III školske pismene zadade 105. Jednakost uglova. Značajne tačke trougla 102. Četverougao. Težište i ortocentar trougla 101. Jednakost uglova 76. Pravougli trougao 97. 1200. Podudarnost. 1200. vrste paralelograma 117. Vanjski uglovi trougla 84. Podudarnost. Konstrukcija paralelograma 119. vrste paralelograma 116. Odnos stranica i uglova trougla 17 88. Srednja linija trapeza 120. 450. Trapez. Uglovi uz presječnicu paralelnih pravih (transferzalni uglovi) 80.test (ugao i trougao) 112. Težište i ortocentar trougla 100. Osnovne kosntrukcije trouglova 95. Primjena pravila podudarnosti kod pravouglog trougla i jednakokrakog trougla 94. III školska pismena zadada MART 16 113. Svojstva paralelograma. Uzajamni položaj prave i kružnice. Jednačine i nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva 72. Elementi trougla 79. Provjera znanja u skupu Q 75.pravila 92. Konstrukcija trapeza APRIL . Provjera znanja. Pravougli trougao. Centralni i periferijski ugao 106. 450. 300. Uglovi sa paralelnim i uglovi sa okomitim kracima 77. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom 74. Vrste četverougla i uglovi četverougla 115. Uglovi četverougla 114. Odnos stranica i uglova trougla 86. Vrste trouglova prema stranicama i prema uglovima 81. Centralni i periferijski ugao 107. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom 73.pravila 91. elementi ivrste 3 96. Primjena pravila podudarnosti kod pravouglog trougla i jenakokrakog trougla 93. 750 i 1350) 89. Odnos stranica trougla 87. Centar opisane i centar upisane kružnice trougla 98. Zbir unutrašnjih uglova trougla. Opisana i upisana kružnica trougla 111. Podudarnost trouglova. Centar opisane i centar upisane kružnice trougla 99. Uzajamni položaj dvije kružnice 109. Uglovi sa paralelnim i uglovi sa okomitim kracima 78. Osnovne konstrukcije trouglova 104. Paralelogram. Vrste trouglova prema stranicama i prema uglovima 82. Priprema za III školsku pismenu zadadu 103. Konstrukcija tangente kružnice 108. Trougao.GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA FEBRUAR 16 71. Konstrukcija paralelograma 118. Svojstva paralelograma. 750 i 1350) 90. Zbir unutrašnjih uglova trougla 83. Paralelogram. Uzajamni položaj dvije kružnice 110. Konstrukcija uglova( 600. 300. Konstrukcija uglova( 600. Svojstva trapeza.

Konstrukcija deltoida 124. Deltoid. Deltoid. Površina četverougla 133. Mjerenje površine. Površina trougla 131. Površina četverougla sa okomitim dijagonalama 135. Provjera. Mjerenje površine 128. Obim trougla i četverougla 127. svojstva. Površina četverougla sa okomitim dijagonalama 136. Površina trougla 132. Konstrukcija trapeza 122. Obim trougla i četverougla 126. Priprema za IV školsku pismenu zadadu i testa MAJ 4 137. Ispravak i analiza IV školske pismene zadade 140. Površina paralelograma 129. Površina paralelograma 130. Sistematizacija nastavnog gradiva JUNI Nastavnik_____________________ 4 . IV školska pismena zadada 139. Svojstva deltoida 123.test (četverougao) 138.GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SADRŽAJA PO MJESECIMA ZA 7 RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 17 121. Površina četverougla 134. konstrukcija 125.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful