P. 1
Primjena Tehnologije Zavarivanja u Izradi Celicnih Mostova

Primjena Tehnologije Zavarivanja u Izradi Celicnih Mostova

|Views: 780|Likes:
Published by srdza

More info:

Published by: srdza on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

1

1 UVOD Mostovi su građevinski objekti na saobraćajnicama i služe da premoste prepreke kao što su riječni tokovi, kanali, jezera, doline, morski tjesnaci, saobraćajni putovi, i dr., tako da prolaz ispod mosta bude slobodan. Svojim impozantnim dimenzijama, skladnim oblikom i vitkim linijama postaju prepoznatljiv dio krajolika. Visokim dosezima u području graditeljstva su nezamjenljiv dio graditeljske i kulturne baštine. Povijesni razvoj građenja mostova usko je povezan sa mogućnostima korištenja različitih materijala za gradnju. Tako se u ranijoj povijesti mostogradnje izdvaja vrlo dugo razdoblje gradnje drvenih i kamenih mostova. Najstariji sačuvani su kameni mostovi od kojih su mnogi još i danas u upotrebi. Uz drvo, kamen, beton, armirani beton i čelik se ubraja u starije građevinske materijale i primjenjuje se više od 120 godina. Čelik je materijal koji ima široku primjenu, te ga se stalno poboljšava načinom proizvodnje što je rezultiralo pojavom sve kvalitetnijih vrsta čelika na tržištu. Do kraja 15. stoljeća znalo se samo za elemenata za spajanje i ukrasa. Lijevano željezo je prvi put upotrijebljeno kao građevinski materijal za lučni most raspona 30 m sagrađen (1777 - 1779) preko rijeke Severn u Engleskoj [1] koji se još i danas nalazi na spomenutoj lokaciji. Pojedini dijelovi su izliveni i međusobno spojeni spojnim elementima od kovanog željeza. Primjena lijevanog željeza je ograničena zbog relativno loših vlačnih svojstava. Poseban značaj u metalurgiji ima peć koju je Henri Cort (1784) uveo za proizvodnju kovanog željeza u većim količinama. Dobra su svojstva kovanog željeza to što ima dobra tlačna i vlačna svojstva. kovano željezo koje se dobivalo u malim

količinama taljenjem direktno iz rude. Upotrebljavalo se najčešće za izradu alata, oružja,

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

2

Slika 1.1 Most preko rijeke Severn [1] Najveći značaj za razvoj upotrebe čelika za izgradnju mosnih konstrukcija imao je engleski inženjer Henry Bessemer (1855) pronalaskom postupka koji je omogućio dobivanje čelika u velikim količinama. Daljnji važan korak u istom pravcu učinio je Thomas (1899), koji je Bessemerov postupak prilagodio i za preradu sirovog željeza dobivenog iz ruda sa povećanim sadržajem fosfora. Postupcima Bessemera i Thomasa, kojima treba dodati ne manje značajan i Siemens-Martinov postupak za dobivanje velikih količina čelika, bili su ispunjeni svi uvjeti za najširu primjenu čelika, posebno u gradnji mostova.[1] Odabirom materijala bitno se utječe na tehničke karakteristike konstrukcije, kao i na troškove izrade i održavanja, odnosno na ukupnu cijenu izgradnje. Sve veća upotreba čelika za izradu mosnih konstrukcija dolazi sa razvojem valjaoničke proizvodnje profila i limova. Suvremena tendencija je sve veća upotreba limova radi lakšeg spajanja, olakšanja mase zavarene konstrukcije, kao i prelaska na površinske sisteme konstrukcija. Danas se za gradnju čeličnih mostova najčešće upotrebljavaju:[2] - za viseće (kabelske) čelična žica (Rm 1400 - 1800 N/mm2) i Re (1250 - 1400 N/mm2) - za konstrukciju (Rm 450 - 850 N/mm2) i Re (350 - 500 N/mm2)

Obzirom na namjenu razlikuju se sljedeće vrste mostova: pješački cestovni željeznički akvadukti Antun Rosandić

Diplomski rad

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova plinovodni naftovodni toplovodni i dr. mostovi.

3

Obzirom na konstrukcijsku izvedbu i mogućnost pokretanja razlikuje se: pokretni i (pokretanjem dijela mosta se oslobađa prolaz ispod mosta) nepokretni mostovi.

Iako su nepokretni mostovi daleko zastupljeniji u odnosu na pokretne i o njima će se u svakom slučaju više govoriti, ima situacija kada se grade i različite varijante pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi. Na slici 1.2 se daje shematski prikaz različitih varijanti pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi. Obzirom na izvedbu u odnosu na zapreku koju se premošćuje i položaj u tlocrtu razlikuje se: okomiti i (koji prelaze zapreku okomito) kosi mostovi (koji prelaze zapreku pod kutom)

Obzirom na način prijenosa opterećenja razlikuje se: lučni gredni okvirni ovješeni i viseći mostovi.

Općenito se mostovi sastoje od gornjeg i donjeg dijela tzv. stroja (slika 1.3). Donji stroj služi da prenese vertikalno i horizontalno opterećenje sa gornjeg stroja na tlo a sastoji se od: temelja, stupova i upornjaka.

Diplomski rad

Antun Rosandić

2 Različite varijante konstrukcije pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi [2] Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 4 Slika 1.

temperaturnih dilatacija). visina nosive konstrukcije. Uvijek treba nastojati da se most skladno uklopi u okoliš jer je izgled mosta jedan od značajnih elemenata i ograničenja kod projektiranja i gradnje. odbojnika. Diplomski rad Antun Rosandić . rasvjete i odvodnje. kolnika. visina nivelete iznad tla. ležaja. vrsta upornjaka i stupova i način temeljenja. statički sustav. prelaznih konstrukcija.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5 Slika 1. broj i veličina raspona. Racionalnost se postiže optimizacijom osnovnih parametara među koje se mogu svrstati: vrsta materijala. ograde. pješačke staze.3 Osnovni elementi mosta (gornji i donji stroj) sa pripadajućim dijelovima [2] Gornji stroj služi da premosti zapreku te preuzme statička i dinamička opterećenja nastala uslijed vlastite težine i opterećenja (cestovnog. a sastoji se od: nosive konstrukcije. izolacije. željezničkog saobraćaja.

6 Diplomski rad Antun Rosandić . betonski.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Obzirom na vrstu materijala od kojega su građeni razlikuju se: kameni. armirano betonski i metalni mostovi. drveni.

5 cm. 50. Na dijelu korita rijeke Save za malu i srednju vodu projektirana je čelična konstrukcija mosta preko tri otvora sa rasponima 50 + 100 + 50 m. Radi se o mostu u zavarenoj izvedbi. a postavlja se preko rijeke Save. Kod ovakve dispozicije samo jedan stup nalazi se u području vode. Kut kosine prijelaza u osovini autoceste iznosi 30°. 14 mm i 16 mm (ležaj). i to već relativno blizu obale u plitkoj vodi. a debljina 35.20 m. međusobno povezana poprečnim nosačima. Konstrukcija riječnog dijela gornjeg stroja je čelična rasponska konstrukcija koja se sastoji iz dva punostjena limena nosača promjenjiva visine. Poprečni nosači dolaze na razmaku maksimum od cca 4.1 TEHNIČKI OPIS MOSTA Trasa autoceste koso prelazi rijeku Savu.50 m. Debljina hrpta glavnih nosača iznosi od 12 mm (polje). Čelična konstrukcija sastoji se od čelične ortotropne ploče debljine 12 mm.0 m i konzolno prelaze preko glavnih nosača. Izgled i gabaritne dimenzije spomenutog mosta prikazani su na slikama 2.2 2. Debljina hrpta je 12 mm. 80 i 100 mm. visina 70 cm.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 7 2 IZBOR REPREZENTANTA – ČELIČNOG MOSTA U ZAVARENOJ IZVEDBI Kao reprezentant je odabran čelični most na autocesti Zagreb – Macelj. Ova rebra dolaze na međusobnom osnom razmaku od 55. a visina hrpta glavnih nosača je promjenjiva i iznosi u sredini i na krajevima mosta 2.1 i 2. pa je most projektiran kao kosi objekt. a iznad riječnih stupišta (SI i SII) iznosi 4. koja je ukrućena uzdužnim rebrima "U" poprečnog presjeka. Razmak glavnih nosača je 7. na dionici Zaprešić – Jankomir. a visina konzolnog dijela od 70 Diplomski rad Antun Rosandić . Donji pojasevi glavnih nosača sastoje se od pojasnih lamela širina 70 cm.0 m. poprečnim spregovima i čeličnom ortotropnom pločom kolnika.

godine.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova do 30 cm. Broj montažnih nastavaka određen je u radioničkim nacrtima i iznosi 17. U poprečnom smjeru konstrukcija je u svakom poprečnom nosaču ukrućena poprečnim spregovima. a montažni nastavci predviđeni su sa visokovrijednim pred napregnutim vijcima. Ploča kolnika će se i kod montažnih nastavaka spojiti zavarivanjem. vijke i vezice iznosi cca 1200 tona.5% za zavarene spojeve. Konstrukcija će se izvesti u zavarenoj izvedbi. Proračun cjelokupne rasponske konstrukcije je proveden prema novom "Pravilniku o tehničkim normativima za određivanje veličine opterećenja mostova" od siječnja 1991. 8 Diplomski rad Antun Rosandić . Ukupna težina čelične rasponske konstrukcije mosta. Cjelokupna čelična konstrukcija izraditi će se iz čelika kvalitete S355J2G3 (St. Donji pojas poprečnih nosača je debljine 15 mm i širine 25 cm. na osnovu čega je i izvršen iskaz i proračun težine čelične konstrukcije. U statičkom proračunu obuhvaćeni su svi nosivi elementi konstrukcije i izvršen je raspored materijala prema pokriću momentne površine.52-3N). automatskim EP postupkom. uključujući dodatak cca 1. a u sukladno standardu EN DIN 10025.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 9 Slika 2.1 Izgled i gabaritne dimenzije čelični mosta preko rijeke Save na autocesti Zagreb – Macelj. na dionici Zaprešić – Jankomir [3] Diplomski rad Antun Rosandić .

na dionici Zaprešić – Jankomir tijekom završne faze montaže na gradilištu Predviđa se izvedba krajnjih polja čelične konstrukcije na skeli. Na čeličnom dijelu mosta kolnički zastor se sastoji iz sloja specijalnog asfaltbetona "ASFALTIC" ukupne debljine 10 mm. dok se srednji raspon (100 m) čelične konstrukcije predviđa u slobodnoj montaži ili također kao i krajnji otvori – na skeli. Diplomski rad Antun Rosandić . Ukupna debljina asfaltnih i izolacijskih slojeva na kolniku čeličnog dijela mosta iznosi 10 .15 mm. Izolacijski slojevi ispod asfalta kolnika su tipa "ESHA ISOTEX". Potrebno je također izvesti AK zaštitu cjelokupne čelične konstrukcije mosta. Izolacija rubnjaka i zaštitnih traka na čeličnom dijelu mosta izvodi se antikorozivnom i mehaničkom zaštitom na bazi dvokomponentnih epoksidnih smola od "ROAD COAT" materijala.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 10 Slika 2.2 Fotografija čeličnog mosta preko rijeke Save na autocesti Zagreb – Macelj.

To je tzv.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 2.1. Službeni list SFRJ iz 1964.2 ZAHTJEVI ZA KVALITETU Zahtjevi za kvalitetu zavarenih spojeva u domaćoj mostogradnji temelje se još uvijek na propisima starim preko 40 godina. Zavareni spojevi klase S su najviše klase i tu se zahtjeva viši opseg metoda kontrole kvalitete. Suvremeni europski zahtjevi za kvalitetu su jasniji i znatno stroži i oni su definirani standardom HRN EN 25817. I i II. g. a navedeni su u tablici 2. Prema tome standardu zavareni spojevi su rangirani u klase S. 11 Diplomski rad Antun Rosandić .

5 a 5 mm d < 0.5 s h < 0.3 s d < 0.sučeljeni zavareni spoj .kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine h < 0. Mora se ispitati je li porama pokrivena neka druga nepravilnost.4 s d < 0.sučeljene zavarene spojeve . Dopušteno područje poroznosti mora biti na ograničenoj površini.sučeljene zavarene spojeve . ) 2. Crvaste i cjevaste šupljine 2015 2016 Druge nepravilnosti za : . 2. Naziv br.4 a 4 mm 4% 2% 104 Dopušteno Nedopušteno Opaske Niska B 12 Granične vrijednosti nepravilnosti za skupine ocjene Srednja C Visoka D Nedopušteno 1% d < 0.3 a 3 mm 4% d < 0.5 s h < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Tablica 2.3 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0.5 a 4 mm d < 0.5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0. Moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti i granične vrijednosti nepravilnosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranu ili lomnu površinu b) najveća vrijednost zbroja za .5 a d < 0. osim mikro pukotina ( h .3 a 2 mm ili ne veće od debljine Diplomski rad Antun Rosandić .3 s d < 0.4 s h < 0.kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija pojedinačne pore 4.1 Kriteriji prihvatljivosti pogrešaka u zavarenom spoju sukladno HRN EN 25817 [4] Red.5 s d < 0.4 a 3 mm ili ne veće od debljine 2 mm h < 0. Pukotine 100 Sve vrste pukotina.5 s d < 0. 1<1 mm2 ). Kraterska pukotina 3.4 a 3 mm 16 % 8% d < 0.kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija gnijezda 5. Šupljine i poroznosti 2011 2012 2014 2017 Moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti i garnične vrijednosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranoj ili lomnoj površini b) najveća dimenzija pojedinačne pore za .4 s d < 0. nepravilnosti Oznaka po ISO 6520 1. Gnijezdo pora 2013 Cjelokupno područje jednog gnijezda mora se zbrojiti i izraziti u postocima ( % ) od većeg od područja : obujmice oko čitavog gnijezda ili kružnice promjera jednakog širini zavara.sučeljeni zavareni spoj . Kraterske pukotine ( vidjeti br.3 s h < 0.

i ne blizu površine nedopušteno 9. 401 Dopuštene.5 s h < 0.4 s h < 0. 2 mm max.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 6.1 s max.4 a 3 mm ili ne veće od debljine h < 0.5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : .sučeljene zavarene spojeve . Nedovoljni provar 402 Zadani provar Stvarni provar Druge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine 13 h < 0.5 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0.3 s h < 0. Uključci čvrstih tijela (osim bakra) 300 Druge nepravilnosti za : .3 a 2 mm ili ne veće od debljine 7. Uključak bakra Pogreška u vezivanju 3042 Nedopušteno 8.5 s h < 0. ali samo isprekidane. 1.5 mm Nedopušteno h s Slika A h zadani provar stvarni provar Slika B s t stvarni provar zadani provar Slika C Diplomski rad Antun Rosandić .sučeljene zavarene spojeve .2 s h < 0.

5 mm-0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 10.5 mm h 12.3 a max. 11.5 mm h < 1.5 mm-0.15 b max. 4 mm h < 1 mm + +0. 3 mm h Diplomski rad Antun Rosandić . Preveliko nadvišenje 502 Blagi prijelaz se dopušta h < 1 mm + +0. moraju se u određenim slučajevima izvesti nadomještanjem debljine zavara.1 b max. 5 mm stvarna debljina b zadana debljina h < 1 mm + +0. 2 mm a Razmaci. 4 mm h < 0. Zajed 5011 5012 h Blagi prijelaz se dopušta h < 1. 10 mm max. koji odgovarajuću vrijednost prekoračuju. Preveliko nadvišenje 503 h < 1 mm + +0.0 mm h < 0.15 b h < 1 mm + +0. 7 mm 13. 5 mm b h max.25 b max. Loše namješten kutni spoj h Prekomjerni ili nedovoljni razmak rebra h<1 mm-0.2 a max.1 b max. 3 mm 14 h < 0.1 a max.25 b h < 1 mm + +0.

Potkoračenje debljine kutnog spoja Kutni spoj s vidljivim potkoračenjem debljine neće se računati kao pogrešan. max.Poprečni zavareni h t t max. Prokapljina 5041 Dopušteno Slučajna mjestimična ispupčenja dopuštena 18 Posmaknutost 507 Granična vrijednost odstupanja svodi se na idealan položaj.Limovi i uzdužni zavareni spojevi h < 0. 3 mm max. max. max.15 b max.5 t.1 t. ) " t " se odnosi na tanju stijenku. Prekoračenje debljine kutnog spoja Za mnoge slučajeve prekoračenje zadane debljine nije razlog za odbacivanje h < 1 mm + +0. Preveliko nadvišenje u korijenu 504 h < 1 mm + +1. ako je stvarna debljina postignuta dubljim provarom Duge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0. 5 mm h < 1 mm + +0. 4 mm spojevi h < 0.1 a Nedopušteno zadana debljina max. 4 mm h < 1 mm + +0. h t h t t Slika B . 3 mm 17. idealan položaj dobiva se kada se srednje izvodnice dijelova poklapaju ( poglavlje 1.2 b max.3 b max. 2 mm stvarna debljina max. max. 4 mm h < 1 mm + +0.6 b max.2 b t b h max.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 15 14. 3 mm stvarna debljina zadana debljina h a 15.25 t. Ukoliko nije drugačije propisano. 3 mm Diplomski rad Antun Rosandić .3 a max.3 mm + 0. 5 mm Slika A . 2 mm t h < 0. 5 mm h < 1 mm + +0. 4 mm h < 0. 1 mm h a 16.15 t.

511 Blagi prijelaz se dopušta Dugačke nepravilnosti : nedopuštene 16 h < 0. 2 mm 20.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 19. Višestruke nepravilnosti u jednom presjeku h5 h1 h2 h3 h1 h4 propisati posebni uvijeti.2 s ili 0. 0. Kratke nepravilnosti h < 0.25 a 0. 1 mm h < 2 mm + +0.5 mm Zajed u korijenu 5013 h 506 Kratke nepravilnosti dopuštene Nedopušteno 22.15 s ili 0.2 t.1 t. vrsti osnovnog materijala i naročito o sklonosti stvaranju pukotina 25. Oštećenje lukom 601 Dopustivost ovisi o daljnjoj obradi površina. h < 2 mm + +0. Onečišćenje kapljicama metala 602 Dopustivost ovisi od namjene Za debljine "s" ili "a" < 10 mm mogu se 26. Pogrešan početak zavara 517 Dopušteno Nedopušteno 24. Neispunjeni presjek Nasjeli zavar h t max. max.2 a 0. Uleknuti korijen 515 a Blagi prijelaz se dopušta h < 1.05 t. Preklop 23.15 a 509 b h < 0.5 mm h < 1. Prevelika nejednolikost kutnog spoja h z2 512 Podrazumijeva se da asimetričnost kutnog spoja nije izričito propisana. h4 h3 h5 = h h h1 0.15 a Ukupna veličina nepravilnosti h h5 h4 h2 h6 h3 Diplomski rad Antun Rosandić .5 mm + +0.2 a max.15 a z1 21.5 mm h h < 1 mm h < 0.25 s ili 0.

pogotovo kada se polazi sa stajališta dovoljne. Obzirom na značaj i specifičnosti proizvodne aktivnosti se mogu definirati kao točke.Za segment 5 mosta prilog 1 .) i kontrola i osiguranje kvalitete.. Nakon što se izradi slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti. To nisu jednostavne aktivnosti. te kao točke zastoja uz obavezno prisustvovanje nadzornog organa ili inspektora (Witness Point .). što jednostavnije. S obzirom na značaj tih aktivnosti kontrolu kvalitete u pojedinim točkama (fazama) proizvodnog procesa mogu provoditi neposredni izvođači proizvodne aktivnosti (samokontrola) ili djelatnici službe kontrole i/ili djelatnik ovlaštene nadzorne kuće. . Kod točke zastoja uz ugovoreno poželjno prisustvovanje nadzornog organa kontrolnu aktivnost provodi kontrolor proizvođača ukoliko se iz određenih razloga nije pojavio nadzorni organ.točka zastoja uz poželjnu prisutnost kontrole. i dr. dok kod točaka zastoja uz obavezno prisustvovanje nadzornog organa ne smije se nastaviti proizvodnja bez obavljene kontrole od strane nadzornog organa (iako se ovo u praksi gotovo nikada ne dešava).). Diplomski rad Antun Rosandić .točka zastoja uz obveznu prisutnost kontrole. npr. tada se pojedine točke zastoja radi kontrole kvalitete mogu temeljem ugovora i propisa definirati kao točke zastoja uz poželjno prisustvovanje nadzornog organa ili inspektora (Hold Point . alate i naprave. mehanička ispitivanja. međufazna kontrola.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 17 2.7. Nakon izrade i usvajanja slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti slijedi detaljna razrada tehnoloških operacija – aktivnosti. npr. normative. Za to je nužna čvrsta međusobna povezanost iskusnih tehnologa praktičara i radnika koji sudjeluju u izvođenju proizvodnih i kontrolnih aktivnosti. Kada kontrolu provodi djelatnik određene nadzorne kuće. kontrola manje složenih sklopova i dr. tlačna proba. jasne i nedvosmislene tehnologije.3 SLIJED PROIZVODNIH I KONTROLNIH AKTIVNOSTI PRI IZRADI MOSTA Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti pruža mogućost brzog i lakog sagledavanja aktivnosti pri izradi zavarenog proizvoda. odnosno elementarne aktivnosti.. svaku od navedenih aktivnosti potrebno je detaljno razraditi i provesti sve aktivnosti koje obuhvaća priprema proizvodnje (propisati tehnologiju izrade.

Uređaji za zavarivanje spadaju u red najjeftinijih.1.Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom . Nedostaci REL postupka zavarivanja mala brzina zavarivanja što ima za posljedicu nizak učinak 1 – 2 kg/h. Kod nekih radova na montaži postupak je praktično nezamjenjiv.Zavarivanje pod zaštitom praha 18 MIG / MAG . kvaliteta zavarenog spoja jako ovsi o uvježbanosti i raspoloženja zavarivača dugo vrijeme izobrazbe zavarivača otpadak elektrode 8 – 10 % veliki gubici prskanjem Diplomski rad Antun Rosandić .1 REL Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom Postupak elektrolučnog zavarivanja obloženom elektrodom moguće je primijeniti za zavarivanje i navarivanje svih metala i legura koje se mogu zavarivati taljenjem.1 ELEKTROLUČNI POSTUPCI ZAVARIVANJA I SRODNE TEHNIKE ZAVARIVANJU Elektrolučni postupci zavarivanja imaju zajedničko što se toplina za taljenje osnovnog i dodatnog materijala generira u električnom luku uspostavljenom između osnovnog materijala i elektrode.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 3 ELEKTROLUČNI POSTUPCI ZAVARIVANJA I SRODNE TEHNIKE ZAVARIVANJU KOJE SE KORISTE U MOSTOGRADNJI U RADIONIČKIM UVJETIMA I NA GRADILIŠTIMA 3. Postupci te vrste su najzastupljeniji i nezamjenjivi u metalnoj industriji kod izrade čelične konstrukcije kako u radionicama tako i na gradilištima. U osnovi se najviše primjenjuju slijedeći postupci: REL EP .Zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi 3. Postupak je primjenljiv za sve položaje zavarivanja i navarivanja te sve oblike dijelova koji se zavaruju. Rukovanje uređajima je jednostavno. Najčešće se primjenjuje kod zavarivanja ne legiranih i nisko legiranih čelika naročito u uvjetima montaže na gradilištima.

Elektroda se preko držača i zavarivačkog kabela spoji na jedan pol izvora struje za zavarivanje a osnovni materijal pomoću drugog kabela i stezaljke na drugi pol izvora.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova pri zavarivanju nastaje veća količina plinova koja je štetna za zdravlje i okolinu jak bljesak od gorenja luka. V). 19 Kod ovog postupka luk se uspostavlja između obložene elektrode i osnovnog materijala. Na taj se način vrši dezoksidacija taline. Na) čije pare imaju nizak potencijal ionizacije. plinovi koji nastaju izgaranjem obloge štite električni luk i talinu osnovnog i dodatnog materijala od štetnih utjecaja plinova iz atmosfere. Iz obloge mogu se u talinu dodati elementi koji imaju velik afinitet prema kisiku te ono tvore okside koji isplivaju u obliku troske na površinu šava (Al. Ca. Gorenjem električnog luka topi se elektroda i osnovni materijal te se tako formira šav. pa ionizacija zračnog prostora između osnovnog materijala i vrha elektrode može početi pri nižem naponu lako održavanje električnog luka. Obloga sadrži spojeve (K. Funkcija obloge elektrode osigurava se sastavom obloge i ima višestruki značaj (slika 3. Mn. Izgaranjem obloge stvaraju se plinovi i pare koji pospješuju ionizaciju zračnog prostora između osnovnog materijala i vrha elektrode čime se osigurava stabilnost električnog luka. pomoću obloge može se vršiti i legiranje šava tako da se iz obloge nadoknađuju pojedini elementi koji djelomično sagore u toku procesa. pri taljenju obloge formira se troska koja se razlijeva preko taline te tako štiti talinu od utjecaja plinova iz atmosfere i prebrzog hlađenja čime se usporava očvršćavanje taline te ostaje više vremena da nečistoće i plinovi isplivaju na površinu taline. Taljenjem jezgre elektrode popunjava se žljeb a taljenjem obloge elektrode stvara se zaštitna atmosfera koja štiti talinu od negativnih utjecaja plinova iz atmosfere.1): lako «paljenje» električnog luka. Ti. Diplomski rad Antun Rosandić . Osim toga smanjuje se mogućnost nastajanja nepovoljnih struktura u šavu kao posljedica brzog hlađenja.

rutilne bazične neutralne .djelomično kristalna .kristalna .mineralno kisele .fino kapljični Penetracija: .niska .oksidne . Prema vrsti nastale troske razlikuje se nekoliko tipova elektroda: kisele . Mehanička svojstva zavara treba da budu bolja nego kod osnovnog materijala jer se time kompenziraju oslabljenja nastala zbog pogrešaka (slabljenja) u zavarenom spoju.grubo kapljični Penetracija: .visoka Šljaka: .visoka Šljaka: .srednja Šljaka: .celulozne 20 Na sljedećoj se slici daju osnovne karakteristike glavnih tipova elektroda za REL zavarivanje s obzirom na prijenos materijala u električnom luku.porozna Prenos metala: .kompaktna Slika 3.vrlo porozna Prenos metala: .sprey . Na jezgru se nanosi obloga prešanjem i naknadnim pečenjem u pećima.1 Osnovna svojstva pojedinih tipova elektroda [5] Diplomski rad Antun Rosandić . Elektrode se razlikuju po kemijskom sastavu jezgre i dimenzijama.srednja .fino kapljični .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Jezgra obloženih elektroda izrađuje se od vučene žice standardnih promjera i standardnih duljina.staklasta . Prenos metala: .srednje kapljični . penetraciju i katekteristike šljake (troske).srednje kapljični Penetracija: . Kemijski sastav jezgre elektrode se projektira tako da nakon zavarivanja približno bude kao i osnovni materijal.

Obloga im je izrađena na bazi željeznog oksida. Poboljšavaju se mehaničke osobine šava. Kod zavarivanja sa bazičnim elektrodama dobiju se dobre mehaničke osobine i dobra žilavost. TiO (rutil) dobivamo mineralno kisele i rutilne elektrode. Šav dobiven upotrebom ove vrste elektrode sadrži znatnu količinu oksida FeO radi toga ima relativno slabije mehaničke osobine. Dodavanjem u oblogu više dezoksidanata MnO.šavovi imaju lijep izgled.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Kisele elektrode primjenjuju se za zavarivanje manje odgovornih spojeva. povećava stabilnost električnog luka. Bazične elektrode imaju oblozi visok sadržaj CaO i MnO koji vežu na sebe sumpor te tvore sulfide CaS i MnS i fosfor gdje tvore fosfate (CaO)3P2O5. troska se lako odvaja. Zahtjevi koji se postavljaju na elektrode Funkcionalni zahtjevi lako uspostavljanje luka stabilan luk fleksibilan luk (dobro premošćivanje) lagan rad u svim položajima elastična obloga sa visokim električnim otporom 21 Ergonomski zahtjevi malu količinu dimnih plinova neotrovne plinove i isparenja Ekonomski zahtjevi visok učinak topljenja visok koeficijent iskorištenja mali gubici prskanjem lako otklanjanje šljake podnošenje preopterećenja velika brzina zavarivanja dobar izgled površine Diplomski rad Antun Rosandić .

Najčešće se ovim postupkom zavaruju kutni i sučeoni zavari lamele i hrptova glavnih i poprečnih nosača mosta. Elektrolučno zavarivanje pod praškom pogodno je za zavarivanje dugačkih zavara (od 1 do 20 m) u horizontalnom položaju. Proces se odvija pod praškom koji se kontinuirano dovodi ispred žice u žlijeb. Ovaj postupak zavarivanja karakterizira visoka učinkovitost. Jedan dio praška se tali i formira trosku na površini šava.2): glava za zavarivanje sa kontakt diznom mehanizam za dodavanje žice spremnik sa prahom za zavarivanje usisavača za povrat neiskorištenog praška mehanizam za hod uređaja jedinica za upravljanje i kontrolu parametara izvor struje povećanja Najčešće se koristi izvedba uređaja sa jednom žicom. ali radi potrebe produktivnosti razvijeni su uređaji: dvije žice trakom Diplomski rad Antun Rosandić .2 EP .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Metalurški zahtjevi dobre mehaničke osobine odsustvo poroznosti neosjetljivost prema oksidima na površini ne sklonost prema toplim i hladnim pukotinama ne osjetljivost prema vlazi u oblozi 22 3. Osnovni dijelovi uređaja za zavarivanje pod praškom (slika 3. Uloga praška je identična ulozi obloge kod ručnog elektrolučnog zavarivanja. štiteći ga od naglog hlađenja.1.Zavarivanje pod zaštitom praškom EP Zavarivanje pod zaštitom praškom je elektrolučni postupak kod kojega se električni luk uspostavlja između gole topive žice i osnovnog materijala.

promjena dužine luka usporava odnosno ubrzava dotok žice. brzina žice je konstantna a struja i napon se automatski prilagođavaju. ne korodirana. izvori sa ravnom ili blago rastućom karakteristikom .primjenjuju se kod unutarnje regulacije. Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova upravljačka jedinica prah 35.3 dovod žice povrat praha 450 32. Prašak Pored fizikalne uloge da štiti luk i talinu od djelovanja atmosfere ima i metaluršku funkciju nadoknade gubitka pojedinih legirajućih elemenata. Dodatni materijal Izbor žice zavisi od kvalitete osnovnog materijala i odabire se prvenstveno uzimajući u obzir metalurške i ekonomske zahtjeve.2 Shema uređaja za zavarivanje pod praškom Izvori struje za zavarivanje su prilagođeni sistemu regulacije tako da postoje: izvori sa blago padajućom statičkom karakteristikom . Mora biti kalibrirana. zaštićena slojem bakra radi ostvarenja boljeg kontakta za dovod struje.primjenjuju se kod vanjske regulacije.5 cm/min 23 V A glava izvor struje Slika 3.

otpaci žice zanemarivi.3 MIG / MAG . keramičke pločice. Diplomski rad Antun Rosandić . znatno učešće osnovnog materijala u formiranju zavara).Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Na osnovu kemijskog sastava razlikuju se sljedeće vrste praška: kiseli bazični neutralni 24 Prednosti EP postupka: visoka produktivnost velika dubina penetracije ne zahtjeva se posebna priprema žlijeba do 15 mm debljina ušteda dodatnog materijala (rasprskavanja nema.1. odlična zaštita električnog luka i taline smanjen utjecaj subjektivnog faktora zavarivača na kvalitetu zavara nema bljeska velika brzina zavarivanja Nedostaci EP postupka: potrebno ga je kombinirati sa REL postupkom ili je potrebna upotreba podloge (bakrene trake. Električni luk se uspostavlja u zaštitnoj atmosferi aktivnog plina (CO2 . ili mješavina plinova Ar + CO2). prah) visoka cijena uređaja primjena samo u horizontalnom položaju složeno održavanje uređaja nije moguć vizualni uvid i kontrola električnog luka tijekom zavarivanja 3.Zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi MAG postupak zavarivanja je elektrolučni postupak kod kojeg se električni luk uspostavlja između dodatnog materijala (žice koja se kontinuirano dovodi i topi) i osnovnog materijala.

0. 1.troska 9. Prema načinu izvedbe žice mogu biti: punog presjeka punjene praškom Diplomski rad Antun Rosandić .3 Shema MAG postupka elektrolučnog zavarivanja [6] Obzirom da CO2 nije inertan na temperaturi koja vlada u električnom luku da se izbjegnu negativne posljedice disocijacije CO2 dodatni materijal se legira sa elementima (Mn.6.rashladni sustav 8.sustav za dovod zaštitnog plina 4.gorionik 5. 1. i 2.zaštitni plin 7.4 mm namotana na koture standardne veličine. Na tržištu se može nabaviti žica za zavarivanje promjera 0.2.osnovni materijal 5. Si) koji imaju veći afinitet prema kisiku nego željezo.rastaljeni materijal 3. Ovi elementi djeluju dezoksidirajuće na talinu čime se postiže kvalitetan zavar bez poroznosti.izvor struje Slika 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 2 25 5 7 5 9 3 8 1 6 2 4 1 3 4 1.kontaktna vodilica 6. 1.izvor struje 2.skrutnuti materijal 4.8.sustav za dovod žice za zavarivanje 3.0. što smanjuje gubitke rasprskavanjem.električni luk 2. Mješavina plinova povoljno utječe na smanjenje površinske napetosti taline. 2.rashladni sustav 1.

a nastavlja se uspostavom luka. bez obzira na trenutnu razliku u cijeni praškom punjene žice u odnosu na punu žicu. Specifičnosti MAG zavarivanja praškom punjenim žicama MAG zavarivanje praškom punjenim žicama sa ili bez dodatne vanjske zaštite postaje sve zastupljenije u modernom zavarivanju i izradi zavarenih konstrukcija. Praškom punjene žice izrađuju se u promjerima od 1. Razlog tome leži u brojnim pogodnostima u odnosu na klasično MAG zavarivanje punim žicama. 26 Diplomski rad Antun Rosandić . Početak zavarivanja izvodi se kratkim spojem. količinu rastaljene žice.6 mm. 2. Dok se pune žice mogu uspoređivati po svojoj zavarljivosti. Zavarivanje se može izvoditi u svim položajima. l.0 mm. zavarljivost s obzirom na položaj zavarivanja te na mehanička svojstva zavarenog spoja.0 mm.2 mm.4 mm i 3.4 mm.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Kod MAG postupka specifična opterećenja A/mm2 su veća nego kod REL postupka zato su potrebni izvori struje sa ravnom karakteristikom. l. l.2 mm. Na sljedećoj slici su dani neki od mogućih presjeka praškom punjenih žica. svojstva punjenih žica mijenjaju se ovisno od vrste punjenja i recepture praška. Prijenos metala u zoni električnog luka izvodi se naizmjenično tehnikom kratkog spoja i štrcajućeg luka gdje je i penetracija najveća. Radi velikog opterećenja gorionik se dodatno hladi vodom u zatvorenom sistemu. Punjene žice u jezgri sadrže elemente koji utječu na karakteristike zavarivanja. Struja zavarivanja se podešava auto regulacijom dužine luka a mijenja se brzinom dotoka žice. 2.

najčešće iz hladnovučene trake ili iz cijevi ovisno o tome da li se radi o šavnoj ili bešavnoj žici. Debljina trake ili stijenke cijevi kreče se oko 0. 0.3 mm. Diplomski rad Antun Rosandić . Čelik za proizvodnju trake ili cijevi sadrži max.25-0. Komponente za jezgru žice (punjenje) moraju zadovoljiti određene zahtjeve po kemijskom sastavu i granulaciji (veličina čestica). 0-05% Si. 0. Granulacija je određena zahtjevom za jednolikim i neprekidnim punjenjem žice u tijeku proizvodnje i kreće se u granicama od 0. Proizvodnja punjenih žica Proizvodnja punjene žice za zavarivanje vrši se u za to odgovarajućem postrojenju.50% Mn i odgovarajuće nizak % Si i P.5 mm.05-0.4 Presjeci punjene žice [6] Općenito sastav žica je u pravilu jednak sastavu osnovnog materijala ili s većim udjelom legirajućih elemenata i elemenata za dezoksidaciju nego što ih sadrži osnovni materijal.10% C.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 27 Slika 3. max.

a da bi se smanjili visoki udio vodika u metalu zavara i poroznost ostaci sapuna se nakon završetka operacije provlačenja moraju ukloniti. a svima je zajedničko da se metalna traka provlači kroz valjke za oblikovanje i oblikuje u U-presjek zatim se napuni praškom. bešavnu žicu čine krutom i čvrstom što ima prednosti prilikom transporta. Zbog toplinske obrade vanjska površina žice ima karakterističan crno-plavi oksidni sloj. najčešće žarenjem na 250 °C.5 Proizvodnja punjenih žica [6] Kod provlačenja žice na željeni promjer koriste se sredstva za podmazivanje. Zbog otvorenog šava ne smiju se koristiti tekući agensi već se uklanjanje sapuna i masnoća sa žice vrši toplinskom obradom. Diplomski rad Antun Rosandić . Relativno debele stijenke žice. Osobina ovih žica je da im je nizak stupanj punjenja. zatvori se i na kraju se dovede na željeni promjer provlačenjem ili valjanjem (slika 3. b) Šavna žica U proizvodnji ovog tipa žice postoji više tehnologija.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova a) Bešavna žica 28 Tehnologija proizvodnje bešavne žice zasniva se na čeličnoj cijevi koja se puni praškom i provlačenjem se dovodi na odgovarajući promjer. Slika 3. Najviše se koriste sapuni. 12-14% što rezultira nižom produktivnošću.5).

bolji prijelaz struje u kontaktnoj vodilici i velika stabilnost luka .produktivnost pri zavarivanju punjene žice veća je nego pri zavarivanju punom žicom Diplomski rad Antun Rosandić .kvaliteta zavarenog spoja jednaka je kao kod REL postupka zavarivanja obloženom elektrodom.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 29 Slika 3.6 Provlačenje i valjanje: tehnologije za proizvodnju punjenih šavnih žica [6] Novija tehnologija za svođenje žice na željeni promjer je tehnologija valjanja.nizak udio vodika u metalu zavara (<5 ml/100 g) . Prednosti valjanih žica su: .sjajna površina bez oksidnog sloja . a bolja nego kod MAG postupka zavarivanja punom žicom . Žica prolazi kroz više valjaka do konačne redukcije na željeni promjer.mogućnost visokog stupnja punjenja i do 45% Opće karakteristike primjene praškom punjenih žica su: .nema ostataka sapuna .

Postoji više različitih sustava podijele punjenih žica.dobra zavarljivost korijena zavara na keramičkoj podlozi. korijena zavara. praškom punjena žica nije toliko osjetljiva na nečistoću žlijeba (korozija. mogućnost jednostavnije pripreme sa većim tolerancijama .s obzirom na svojstva jezgre praškom punjene žice (brzo skrućivanje troske) moguće je opterećenje velikim jakostima struje zavarivanja.zbog tlačnog utjecaja troske i sporijeg ohlađivanja ljepši je izgled površine zavara izvedenog punjenom žicom. bez 30 Diplomski rad Antun Rosandić . što utječe na veliku produktivnost .jednostavno čišćenje zavara pri primjeni metalnim prahom punjenih žica .dobro provarivanje i premošćivanje kod zavarivanja opasnosti naljepljivanja .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova . bolja produkcija zaštitnih plinova i troske kroz kupku zavara kao i bolje protaljivanje što je u pogledu nečistoće mjesta zavara dobro .visoka stabilnost električnog luka u procesu zavarivanja .vrlo dobra mogućnost zavarivanja u svim položajima. poroznost i naljepljivanje što je čest slučaj kod MAG postupka zavarivanja punom žicom . naročito pri primjeni žica punjenih rutilnim mineralnim praškom .).uz primjenu posebnih punjenih žica mogućne je zavarivati više prolaza bez prethodnog čišćenja troske .visoka vrijednost žilavosti materijala zavara i mala vjerojatnost pojave pukotina pri primjeni bazičnih punjenih žica. npr.u odnosu na punu žicu. Ovdje se navodi jednu od mogućih podjela punjenih žica. a time i postizanje velikog koeficijenta taljenja. nego onaj izveden punom žicom . koje su izradile zavarivačke udruge različitih država. itd. masnoća površine.manja je vjerojatnost pojave pogrešaka u zavarenom spoju.vrlo dobra mogućnost mehanizacije postupka pri primjeni rutilnih punjenih žica i robotizacije postupka pri primjeni metalnim prahom punjenih žica .moguće zavarivanje kutnih zavara većih visina .široko područje i jednostavno namještanje parametara zavarivanja .

za zavarivanje nehrđajućih čelika .žice izrađene u obliku profilirane cjevčice koja nije potpuno zatvorena b) Vanjskoj zaštiti u procesu zavarivanja: .u obliku punjene trake (za navarivanje) Diplomski rad Antun Rosandić .punjene žice kod kojih se pri zavarivanju koristi dodatna vanjska zaštita .u obliku žice (od 0.za zavarivanje čelika postojanih u radu pri nižim temperaturama .punjenje sastavljeno isključivo ili pretežito od mineralnih tvari • • rutilne punjene žice bazične punjene žice 31 .za zavarivanje bakra (Cu) i legura bakra .za zavarivanje čelika postojanih u radu pri povišenim temperaturama .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Punjene žice moguće je podijeliti prema: [6] a) Načinu izrade: .žice izrađene u obliku potpuno zatvorene cjevčice .za zavarivanje sučeonih i kutnih spojeva u vodoravnom položaju .9 do 4.5 mm) .za zavarivanje aluminija (Al) i legura aluminija .za zavarivanje u svim drugim položajima f) Obliku: .punjenje sastavljeno isključivo ili pretežito od metalnog praha d) Namjeni: .samozaštite punjene žice c) Sastavu punjenja: .za zavarivanje visokolegiranih nehrđajućih čelika e) Položaju zavarivanja: .za zavarivanje niskolegiranih čelika .

prirubni. . te oblik spoja i položaj zavarivanja. 3. Parametri zavarivanja biraju se s obzirom na vrstu i debljinu materijala koji se zavaruje.preklopni. a utvrđuju se ispitivanjem na probnim uzorcima. Glavni parametri zavarivanja su: a) jakost struje zavarivanja b) napon električnog luka c) brzina zavarivanja d) promjer žice e) količina i vrsta zaštitnog plina Osim navedenih parametara zavarivanja na kvalitetu zavarenog spoja utječu i dužina slobodnog kraja žice.T-spoj.kutni: .naliježući. .s pobakrenom površinom .sučeoni.križni. . Zahtjevi koji se postavljaju na izbor pripreme žlijeba su: otvor treba da bude minimalan i dovoljan za ostvarenje kvalitetnog spoja sa što manje deponiranog materijala treba da svojim oblikom olakšava postizanje kvalitetnog spoja treba da bude prilagođen raspoloživim resursima za obradu ruba treba da bude prilagođen postupku zavarivanja 32 Diplomski rad Antun Rosandić . Iz tog razloga izbor optimalnih parametara zavarivanja jako je bitan. . . .2 IZBOR POSTUPAKA ZAVARIVANJA I ŽLIJEBOVA Zavarene spojeve prema međusobnom položaju dijelova koji se zavaruju mogu biti: .rubni.s tamnom (oksidiranom) ili svijetlom površinom Najveći utjecaj na kvalitetu zavarenog spoja kod MAG zavarivanja imaju parametri zavarivanja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova g) Vanjskom izgledu: .

7 Osnovni oblici pripreme žlijebova za zavarivanje i oblici zavarenih spojeva [7] Diplomski rad Antun Rosandić . Sučeoni: 33 (sa žljebljenjem korijena) (sa provarom korijena) Kutni: T-spoj Preklopni Rubni Križni Naliježući Prirubni Slika 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Na sljedećoj se slici daje prikaz osnovnih oblika žlijeba za zavarivanje i položaji zavarivanja sukladno HRN EN i ASME standardu.

Proces se dalje odvija autogeno jer se oksidacijom slojeva metala oslobađa nova količina topline koja omogućava izgaranje daljnjih slojeva metala. Diplomski rad Antun Rosandić .8 Položaji zavarivanja sukladno HRN EN i ASME standardima [6] 3.3. Pomoću plinskog gorionika metal se zagrijava do temperature izgaranja.nakon postignute temperature na metal se kroz sapnicu u gorioniku dovodi pod pritiskom mlaz čistog kisika i tako vrši izgaranje metala – odnosno rezanje.1 Rezanje plinskim plamenom Plinsko rezanje je postupak razdvajanja metala izgaranjem metala u mlazu čistog kisika.3 TEHNIKE SRODNE ZAVARIVANJU 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 34 Slika 3.

ovaj uvjet ispunjavaju svi čelici. Oksidi u tekućem stanju su povoljni za širenje reakcije. Postupak plinskog rezanja se primjenjuje za izradu dijelova iz čeličnog lima i dijeli se ovisno o načinu vođenja gorionika na : strojno (u novije vrijeme numeričko upravljanje) ručni postupak (za pripremu ivica i tamo gdje strojno nije moguće) 35 Proces izgaranja čelika se odvijana sljedeći način: 3Fe + 2O2 = Fe3O4 + toplina Plinovi koji se najčešće koriste za plinsko rezanje su: Kao gorivi plin: - (3.butan Za rezanje: C2H2 C4H10 .C3H8 - Kisik O2 Uvjeti koji se trebaju ispuniti da bi proces rezanja bio izvediv: temperatura izgaranja metala u struji kisika mora biti niža od temperature topljenja. U slučaju neispunjenja ovog uvjeta rastaljeni metal se rasprskava pod pritiskom mlaza kisika i rezanje nije moguće.1) Acetilen Propan . Ovaj uvjet ne ispunjavaju svi čelici. količina topline oslobođena izgaranjem metala u struji kisika uz dovođenje topline iz plamena mora biti dovoljna da okolinu reza održava na temperaturi potrebnoj za početak rezanja. aluminij i njegove legure.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Gorionik za rezanje omogućava izvođenje procesa služi da održava gornju površinu metala na temperaturi izgaranja. te dovođenje mlaza kisika na površinu metala. Povećanjem % legirajućih elemenata povećava se Diplomski rad Antun Rosandić . temperatura topljenja oksida ne smije biti veća od temperature topljenja metala jer oksidi u krutom stanju stvaraju sloj koji sprečava dodir kisiku sa metalom.

moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0. Zbog visoke koncentracije energije postupak se koristi se za rezanje svih vrsta materijala. Energija plazme nastala iz električnog luka koja pri udaru iona i atoma na anodu (osnovni materijal) doseže temperaturu i do 30 000 oC.2%. Električni luk se uspostavlja između volframske elektrode i stjenke gorionika.3%.3% potrebno ga je predgrijavati na temperaturu (200 – 400)o C radi smanjenja pojave tvrdih struktura u zoni trzanja.3. gdje su molekule disocirane i djelomično ionizirane. Ni do 35% moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0. 36 Prednosti ovog sustava su: Diplomski rad Antun Rosandić . Granični sadržaji legirajućih elemenata: Cr do 2% već otežano rezanje iznad 5% ne može se rezati. gdje se predmet koji se reže priključuje u strujni krug kao anoda plazma rezanje sa indirektnim lukom primjenjuje se i za rezanje električki ne vodljivih materijala. Na izradi čelične konstrukcije mosta Zaprešić korišten je postupak plinskog rezanja kako strojni tako i ručni postupak. Postoje dva osnovna principa rezanja plazmom: plazma rezanje sa direktnim lukom primjenjuje se za rezanje električki vodljivih materijala. 3. Mn do 13% moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0.3% ukoliko prelazi 0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova temperatura početka izgaranja pa količina dovedene topline iz plamena nije dovoljna da se takav čelik počne rezati.2 Rezanje plazmom Plazma je visoko energetska pregrijana smjesa plinova u električnom luku istosmjerne struje. Si do 4% W do 10% C do 0. Ukoliko se ne predgrijava dolazi do pojave mikro pukotina koje mogu biti duboke i opasne.3%.

za strojno rezanje do 125 mm .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova manji napon luka lakše održavanje luka (što naročito dolazi do izražaja kod ručnog postupka rezanja) Debljine materijala koje se mogu rezati plazmom su znatno manje nego kod plinskog rezanja a ovise o vrsti i snazi uređaja a orijentacijske mogućnosti ovisno o raspoloživoj opremi su: .3 Zaštita tarnih površina naštrcavanjem materijala Postupak metalizacije naštrcavanjem u mostogradnji izvodi se u svrhu zaštite i pripreme tarnih površina spojeva s visoko vrijednim vijcima (VV. 37 Na izradi čelične konstrukcije mosta Zaprešić postupak rezanja plazmom nije korišten iako stroj instaliran za plinsko rezanje ima instalirano i plazma rezanje ali ne postoji instalirana oprema za odsisavanje i filtriranje plinova. Površine zaštićene postupkom metalizacije kod montaže čelične konstrukcije mosta prenose dinamička i statička opterećenja. Zaštita se izvodi s ciljem postizanja propisanog zadovoljavajućeg koeficijenta trenja µ među tarnim površinama u spoju. potrebna upotreba osobnih zaštitnih sredstava za operatere. 3.za ručno rezanje do 50 mm Prednosti primjene plazma tehnike za rezanje materijala: brzina rezanja je znatno veća nego kod plinskog rezanja površina reza je čista i nije potrebna nikakva naknadna obrada (pozicije nakon rezanja mog ići bez posebne pripreme na ugradnju) Nedostaci plazma tehnike za rezanje materijala: zagađenje okolne ioniziranim česticama (potrebna oprema za odsis plinova nastalih pri plazma rezanju).3.vijcima). a takvi tarni spojevi potpuno prenose sile trenjem. Diplomski rad Antun Rosandić .

vrši se brtvljenje svih tarnovijčanih spojeva na samim rubovima spojnih ploča (elemenata). a najkasnije nakon 2 sata. plinsko punjenje (kisik 28 bara. Pripremu površine tarnih spojeva treba vršiti abrazivnim čišćenjem (sačmarenje) tako da zadovoljava uvjete trećeg stupnja čišćenja prema propisu za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije tj.5% Al.5 bara). iste je potrebno zaštititi papirom za ambalažu i odložiti u natkrivenom prostoru. pri vlažnosti zraka max.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Postupak se koristi za sve tarne spojeve s VV-vijcima (klase 10. a sama metalizirana prevlaka se nanosi više puta unakrsnim prskanjem dok se ne dobije željena debljina. Brtvljenje se vrši pomoću trajno elastičnog kita (preporuka je poliuretanski jedno-komponentni kit) preko Diplomski rad 38 Antun Rosandić .C2.9 ) kod montaže segmenata čelične konstrukcije mosta Zaprešić. 80 % i temperaturi metala iznad rosišta zraka. 5% Mg ) prema HRN C.140/85. Nakon završnog pritezanja tj. Ocjena čistoće sačmarenja kontrolira se vizualno uspoređujući sa slikovnim prikazom navedenih standarda. preporučuje se manipulacija s metaliziranim površinama uz čiste i suhe rukavice. acetilen 1 bar. Ukoliko se metalizirane površine ne ugrađuju odmah. Udaljenost pištolja od površine je cca.100.5 mm kvalitete AlMg 5 (99. BSa 3 po HRN ISO 8501-1 ili HRN EN ISO 12944-4. Potrebna prosječna hrapavost od 40-60 mikrona dobivena sačmarenjem ispituje se odgovarajućim mjeračem ili usporedbom standardne odgovarajuće pločice («rugotest»). Za metalizaciju se može primijeniti pištolj 11E. vrši se zaštita sačmarenih površina metalizacijom žicom – štrcanjem pomoću plinskog plamena. Radna temperatura kod izvedbe zaštite je kao i za izvedbu AKZ-e od 5-40 °C. proizvod “Metco”. 150 mm pod kutom 70-80°. kontrole pritegnutosti svih vijčano-tarnih spojeva s VVvijcima a prije nanošenja završnog premaza na vanjske površine čelične konstrukcije mosta pa tako i vanjske površine vijčano tarnih spojeva. Širina metaliziranog pojasa je oko 100 mm (80-120 mm). a debljina metaliziranog sloja mora biti prosječno 100-150 mikrona prema HRN U. Odmah nakon sačamrenja. brzina pomaka 35-40 m/min. Budući se nakon završene metalizacije tarnih površina vrši spajanje istih s VV-vijcima i pritezanje.E7. Žica mora biti promjera 33. radni tlak zraka 6.

radnim uvjetima … Nakon što se usvoji globalna koncepcija slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti. prema standardu HRN EN 287-1:2004). Na slici 3. pristupa se detaljnoj razradi pojedinačnih aktivnosti vezano uz primjenu tehnologije zavarivanje. IX). VI 2004.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova kojeg je moguće nanošenje antikorozivnih premaza. troškovima. odnosno u kojoj mjeri. Detaljna razrada pojedinačnih aktivnosti vezano uz projektiranje tehnologije zavarivanja podrazumijeva prije svega verifikaciju (certificiranje. rokovima izrade. a uz što kraće trajanje kako bi aktivnosti zavarivanja na konstrukciji mogle započeti i završiti u predviđenim rokovima. a koja treba biti provedena na odgovarajući način od strane atestiranih zavarivača (npr. Nastojanje je da se uvijek unaprijedi tehnologija zavarivanja pa se dosadašnja iskustva (vlastita i iskustva drugih) iz proizvodnje i eksploatacije zavarene konstrukcije mogu koristiti u nastojanju izbora optimalnih parametara zavarivanja i povećanja sigurnosti. zahtjevima za kvalitetu. Ako nema Diplomski rad Antun Rosandić . Globalno projektiranje tehnologije izrade zavarene konstrukcije podrazumijevalo bi prije svega slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti u izradi konstrukcije. lokaciji. atestiranje) postupaka zavarivanja sukladno ugovornim zahtjevima (npr. 39 3. Prva varijanta prijedloga atesta postupka ovisi o tome da li postoje iskustva i saznanja o zavarljivosti odabranog materijala ili ne. WPS) koje sadrže osnovne informacije dostatne za provedbu zavarivanja sukladno predviđenoj koncepciji izrade zavarene konstrukcije ili proizvoda. ISO 15614-1:2004 (do 15. Koncepcija slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti tijekom izrade zavarene konstrukcije ovisi o čitavom nizu čimbenika: raspoloživoj opremi i kadrovima. Nakon verifikacije postupka zavarivanja od strane akreditirane institucije i određene inspekcijske kuće. pristupa se izradi pojedinih specifikacija postupaka zavarivanja (SPZ.9 se daje shematski prikaz slijeda aktivnosti kod verifikacije postupka zavarivanja. Kriterij za uporabu kita daje njegov isporučitelj.4 WPAR (PQR) i WPS DOKUMENTI Projektiranje tehnologije izrade zavarenog proizvoda ili konstrukcije može se razmatrati u globalnom (širem smislu) i lokalnom (užem smislu). a kit se nanosi isključivo na suhu i čistu podlogu površina koje se brtve. pouzdanosti i raspoloživosti zavarene konstrukcije. Procedura verifikacije postupka zavarivanja treba biti napravljena što je moguće kvalitetnije. ASME sec. vrijedila HRN EN 288).

U slučaju pozitivnih rezultata izdaje se atest postupka i dostavlja se izvođaču zavarene konstrukcije. Sukladno zahtjevima za kvalitetu. 40 Diplomski rad Antun Rosandić . odnosno verificirana. najviše ovisi o znanju i iskustvu tehnologa zavarivanja – europskog inženjera zavarivanja. Specifikacija postupka zavarivanja treba biti jasno istaknuta i dostupna na radnom mjestu. Ona je na određeni način vlasništvo tvornice i može biti poslovna tajna proizvođača zavarene konstrukcije. Temeljem verificiranog atesta postupka. inženjer zavarivanja izrađuje specifikacije postupka zavarivanja sa podacima temeljem kojih zavarivač ili operater automata za zavarivanje pristupa zavarivanju. probne se ploče upućuju na ispitivanje u ovlaštene (akreditirane) laboratorije. provode se potrebna ispitivanja i izdaju dokumenti koji determiniraju kvalitetu zavarenih spojeva. U slučaju da rezultati ispitivanja svojstava zavarenog spoja u laboratoriju akreditirane institucije nisu zadovoljavajući. potrebe opreme za zavarivanje. nema osnove za izdavanje atesta i cjelokupna se procedura ponavlja.. a uz nazočnost ovlaštene osobe za nadzor zavarivačkih radova.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova dovoljno podataka potrebno je provoditi ciljane probe zavarljivosti i eventualne probe koje će dati pouzdanu procjenu ponašanja zavarenog spoja u uvjetima eksploatacije. Sljedeći je korak provedba eksperimentalnog zavarivanja uz registriranje svih relevantnih parametara zavarivanja. potrebnog broja zavarivača i dr. kao i proračuni različitih normativa. Trajanje i troškovi procedure verifikacije tehnologije zavarivanja i izrade odgovarajućih specifikacija postupka zavarivanja. smanjiti troškove i unaprijediti kvalitetu tehnologije zavarivanja i zavarene konstrukcije. a uz mogućnost prisutnosti ovlaštene osobe za nadzor zavarivačkih radova. Nakon provedbe zavarivanja (i eventualne naknadne toplinske obrade ako se tehnologijom predviđa). Primjena računala može skratiti vrijeme potrebno za te aktivnosti. Jednom verificirana i provjerena tehnologija zavarivanja može se primjenjivati u proizvodnji toliko dugo dok se ne promjeni niti jedan od uvjeta pod kojima je ta tehnologija odobrena.

.ispitivanja zavarljivosti ..ostali pomoćni računalni programi 41 Akreditirani laboratorij + Nadzor inspektora za zavar.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova .) .. Osnovni materijal je čelik S355J2G3 (EN 10025) debljine 12 mm.. dogrijavanje . radove Ispitivanja metodama kontrole bez razaranja Ispitivanja razaranjem Prijedlog WPS-a specifikacije postupka zavarivanja Zavarivanje ispitne ploče & Registriranje parametara zavarivanja pri zavarivanju ispitne ploče Zapisnici ispitivanja sa i bez razaranja ..redni broj i oznaka procedure .plan zavarivanja .položaji zavarivanja .iskustveno dobiveni podaci . dimenzije.) .baza podataka o osnovnom materijalu (grupa.PQR (ASME sec..9 Procedura pri projektiranju tehnologije zavarivanja [8] 3. Izgled makro presjeka zavarenog spoja je prikazan na sljedećoj slici: Mikrostruktura pojedinih zona zavarenog spoja je prikazana na sljedećoj slici: Diplomski rad Antun Rosandić . brzina zavarivanja. polaritet .baze "znanja" .1 Primjer PQR i WPS dokumenata karakterističnih zavarenih spojeva na mostu [3] Verifikacije karakterističnog sučeonog zavarenog spoja na mostu U radu se daju rezultati atesta postupka zavarivanja sučeonog spoja u vertikalnom položaju zavarivanja (PF).. Slika 3. IX) WPS 1 WPS 2 WPS . međuprolazna temperatura.4. tip . Welding procedure Approval Record . Primjenjeni postupak zavarivanja je poluautomatsko MAG zavarivanje praškom punjenom žicom (oznaka postupka zavarivanja 136) u dodatnoj plinskoj zaštiti (100% CO2).dodatni materijal .tehnika pripreme žlijeba za zavarivanje .. Dodatni materijal je praškom punjena žica FLUXOFIL 19 HD (OERLIKON).predgrijavanje.WPAR (ISO 15614-1:2004 ) Procedure Qualification Record .procjena glavnih parametara zavarivanja (jakost struje i napon..

300 : 1 - 2 % Nital Slika 3. 300 : 1 - 2 % Nital o 2 . 300 : 1 - 2 % Nital o 3 .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 42 o1 o2 o3 o 1 .10 Makro i mikro prikaz elemenata sučeonog zavarenog spoja Diplomski rad Antun Rosandić .

ispitivanje granice razvlačenja.11 Shematski prikaz lokacija mjerenja tvrdoće na zavarenom uzorku Tablica 3.30 ZUT Zavar ZUT 186 186 184 187 186 184 207 203 224 225 236 240 226 224 227 224 227 226 236 242 228 230 214 208 184 186 186 186 186 185 Diplomski rad Antun Rosandić . zatezne ili vlačne čvrstoće. udarne žilavosti i probe savijanja. ISPITIVANJE TVRDOĆE HV 10 S355J2G3 S355J2G3 Slika 3. izduženja.1 Rezultati tvrdoće HV 10 izmjereni na zavarenom uzorku Osnovni materijala Osnovni materijal Linija mjerenja 1 -15 16 .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 43 Na spomenutom zavarenom spoju provedena su i ostala ispitivanja mehaničkih svojstava: ispitivanje tvrdoće po metodi HV 10 (za osnovni materijal. zonu utjecaja topline i zonu taljenja).

[°C] 1 Radnja loma [J] 2 3 Σn/n [J] TW TW SG-AW HAZ 10 X 10 .1 Bez pukotina **) D=Lice.2 Rezultati vlačnog pokusa dobiveni na kidalici VLAČNI POKUS Br. Mjesto Položaj žljeba Dimenzije.2/1.. WPS sadrži samo osnovne instrukcije nužne za izvođenje zavarivanja. . tj. S=Bočno Temeljem provedenih ispitivanja od strane akreditiranog laboratorija i pozitivno ocjenjenih rezultata ispitivanja u tvornici se pristupa izradi WPS/SPZ procedura.. Diplomski rad Antun Rosandić ..1 39 39. .T. 355 [N/mm2] [N/mm2] 490 -630 Mjesto Tip** Dimenzije Re Rp 0.10570 Z Mjesto loma ***) Opaska 1 2 TW TW 12.20 60 58 59 66 61 51 60 58. 30 (2.Nr.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 44 Tablica3.5 a) Br. [mm x mm] 1 2 Temp. Instrukcija za zavarivanje koje se distribuiraju na radna mjesta na način da su dostupna zavarivaču i ostalim osobama čija je djelatnost vezana uz izvođenje i kvalitetu dotičnog zavarenog spoja. . a na njemu je upisana šifra koja dotični WPS dokument povezuje sa odgovarajućim WPAR dokumentom koji je dostupan u službi zavarivanja. . [N/mm2] Zahtijevane vrijednosti min.3 22 = Osnovni materijal = Čisti zavar GW GW **) TW = Pop.2 39.1 x 25 418 407 628 621 ***) GW SG 22.3 Tablica 3. 22 [%] -W.4 Rezultati pokusa savijanjem dobiveni na epruvetama iz zavarene ploče POKUS SAVIJANJEM. W= Korijen.3 Rezultati udarne radnje loma izmjereni na epruvetama iz zavarene ploče UDARNA RADNJA LOMA ISO-V Br.0 Rm A5 [%] an / on / on L0 [mm]: Min. Mjesto Tip** Kut svijanja Opaska ) L0 [mm] Lk [mm] 3 4 5 6 TW .presjek zavara AW = Čisti zavar WEZ = Z. D D W W 180 180 180 180 30 30 30 30 39.U. Tablica 3.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 45 WPS Slika 3.12 WPS/SPZ dokument izrađen temeljem provedenih i predstavljenih rezultata ispitivanja tijekom procedure verifikacije postupka zavarivanja (WPAR) [3] Diplomski rad Antun Rosandić .

5.14 i tablica 3. 300 : 1 - 2 % Nital o 2 . 300 : 1 - 2 % Nital Diplomski rad Antun Rosandić .13 . Svi ostali podaci vezani uz postupak zavarivanje (osnovni i dodatni materijal.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Rezultati verifikacije karakterističnog kutnog zavarenog spoja na mostu [3] 46 U nastavku se daju podaci vezani uz verifikaciju postupka tipskog kutnog zavarenog spoja limova debljine 20 i 30 mm slika 3.3. zaštitni plin. su identični kao u prethodnoj točki). o1 o2 o3 o4 o5 o 1 . položaj zavarivanja i dr.

24 188 188 190 185 188 187 227 210 223 217 263 249 243 239 287 275 279 269 230 228 230 228 232 222 230 226 236 226 233 228 277 258 283 258 257 242 254 235 220 224 225 220 190 185 188 190 188 187 Osnovni materijala ZUT Zavar ZUT Osnovni materijal 1R Diplomski rad Antun Rosandić . o1 o2 o3 o4 o5 Osnovni mat. S355J2G3 ZUT Struktura zavara ZUT Osnovni mat. 300 : 1 - 2 % Nital Slika 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova o 3 . 300 : 1 2 % Nital o 4 . Limija mjer.24 1 – 15 1L 16 .5 Rezultati tvrdoće HV 10 izmjereni na zavarenom uzorku Br.14 Makro prikaz elemenata kutnog zavarenog spoja i shematski prikaz lokacija mjerenja tvrdoće na zavarenom uzorku Tablica 3. 300 : 1 UZORAK BR. 1 – 15 16 . S355J2G3 2 % Nital 47 o 5 .13 Makro i mikro prikaz elemenata sučeonog zavarenog spoja. ISPITIVANJA TVRDOĆA HV 10 1L 1R Slika 3.

Slika 4.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 48 4 DETALJI KONSTRUKCIJSKOG OBLIKOVANJA NA MOSTU 4. U želji da se istaknu detalji konstrukcijskog oblikovanja kod kojih se zahtjeva visoka kvaliteta zavarenih spojeva.1 Detalj pripreme sučeonog asimetričnog montažnog X spoja – poprečni zavar na orto ploči Uzdužni zavar orto ploče slika 4.1.1 DETALJI ZAVARA KARAKTERISTIČNI ZA MOSNE KONSTRUKCIJE Na mostu se može uočiti više karakterističnih detalja konstrukcijskog oblikovanja.2 je zavar sa podlogom (čeličnom) koja se zavaruje REL postupkom u nadglavnom položaju na montaži. u nastavku se daju primjeri karakterističnih detalja. Priprema prilagođena za REL+EPP zavarivanje slika 4. Diplomski rad Antun Rosandić . donji dio zavara se zavari REL postupkom u nadglavnom položaju sa vađenjem korjenskog zavara žljebljenjem i brušenjem. Korjeni zavar spoja se također zavaruje REL postupkom i služi kao dodatna podloga za EPP postupak kojim se zavaruje navedeni spoj. Nakon toga slijedi zavarivanje sa vanjske(gornje) strane EPP postupkom.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

49

Slika 4.2 Detalj pripreme montažnog uzdužnog zavarenog spoja orto ploče Zavarivanje donje lamele glavnog nosača slika 4.3 se izvodi REL postupkom bazičnom elektrodom uz predgrijavanje prije pripajanja i zavarivanja + dogrijavanje na temp. (200 300ºC) nakon zavarivanja u trajanju 3 - 4 sata. Po završetku dogrijavanja zavareni spoj omotati mineralnom vunom za visoke temperature. Dogrijavanje se izvodi u svrhu reduciranja vodika izmetala zavara.

Slika 4.3 Detalj pripreme montažnog poprečnog zavarenog spoja donje lamele

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

50

Za zavare na slikama 4.4 - 4.7 koji prikazuju detalje zavara uzdužnih koritastih ukruta i ukrućenja hrpta glavnog nosača «L» profilom odabrani postupak zavarivanja je MAG prahom punjenom žicom (rutilna obloga) u zaštiti CO2 plina. Problematika vezana za izvedbu kutnog zavara između hrpta poprečnog nosača i ortoploče slika 4.4 te uzdužne «L» ukrute i hrpta poprečnog nosača slika 4.5 je u tome da je otežano kvalitetno izvođenje kompltanog zavara zbog nepristupačnosti sa donje strane jer je gorionik za MAG postupak prevelik u odnosu na 35 mm visine oslobođenog prostora naponskim okom. Potrebno je naknadno dorađivati REL postupkom što uzrokuje dodatne troškove.

Slika 4.4 Detalj zavarivanja uzdužnih koritastih ukruta sa orto pločom i poprečnim nosačima mosta

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

51

Slika 4.5 Detalj ukrućenja hrpta poprečnog nosača (stojnog lima) «L» profilom

Slika. 4.6 Detalj spojnog mjesta sekcije mosta

Diplomski rad

Antun Rosandić

Ukrupnjavanje podsklopova se radi na ravnoj podlozi ("tzv.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 52 Slika 4.zebra") slika 4.7 Detalj ukrućenja vertikalnog (stojnog) lima «L» profilom – izvedba na konstrukciji 4. Svaki segmenat mosta se sastoji od niza podsklopova koji se sastavljaju i zavaruju u jednu cjelinu sa odabranim postupcima zavarivanja koji su ukratko opisani u detaljima konstrukcijskog oblikovanja.8 gdje se slažu i zavaruju elementi za svaki pripadajući segment uz pomoć naprava.2 SPECIFIČNOSTI IZRADE SEGMENATA MOSTA U RADIONIČKIM UVJETIMA I MONTAŽE NA GRADILIŠTU Dosadašnji način izrade mostova u postojećim uvjetima tvornice daje zadovoljavajuće rezultate. Nakon završene probne montaže slijedi čišćenje (pjeskarenje) i AKZ (temeljna zaštita). Takvi zavareni segmenti se transportiraju na plato gdje se vrši probna montaža (simulira se stvarni položaj mosta). slika 4. Diplomski rad Antun Rosandić .9.

Zavarivanje počinje uzdužnim zavarima na orto ploči.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 53 Slika 4.8 Izrada sklopa ortoploče mosta Zaprešić – Jankomir Slika 4.9 Probna montaža mosta Zaprešić .Jankomir Na gradilištu montaža kreće od stupova prema upornjacima na jednu i drugu stranu paralelno do upasnog segmenta koji se zadnji ugrađuje. Za dovođenje dijelova segmenta u projektirani položaj na montaži se koristi montažni pilon slika 4. Sva se zavarivanja izvode od sredine mosta prema krajevima. Zatim slijedi zavarivanje vertikalnih Diplomski rad Antun Rosandić . Nakon toga se zavaruju zavari na poprečnim nosačima. Nakon tih zavara zavaruju se uzdužni zavari na hrptovima glavnih nosača – uzvodni i nizvodni.10.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 54 zavara na poprečnim nosačima. Kod zavarivanja se koriste montažna pomagala za čija zavarivanja vrijede ista pravila kao i za konstrukciju. Slika 4. Istim redoslijedom se zavaruje i slijedeći segment. Zavarivanja izvode atestirani zavarivači uz korištenje odgovarajućih i osušenih elektroda.Jankomir Diplomski rad Antun Rosandić . Nakon zavarivanja takva pomagala treba odstraniti plinskim rezanjem ili žljebljenjem .10 Montaža mosta Zaprešić . Takva pomagala trebaju biti iz odgovarajućeg niskolegiranog čelika garantirane zavarljivosti. te naknadnim brušenjem uz osobitu pažnju kako ne bi došlo do oštećenja površina na koje su zavarena. Nakon toga slijedi ispitivanje zavara prema planu kontrole te ugradnja upasnih elemenata uzdužnih koritastih ukruta i "L" profila. Kad su gotova zavarivanja navedenih elemenata zavaruju se ostaci ne dovršenih zavara iz radionice na dužinama 300 – 400 mm. te se zavaruju poprečni zavari između orto ploča i donjih lamela hrptova glavnih nosača. Takav redoslijed važi i za ostale segmente mosta.

eksploatacija. 2. radna površina. Mijenjat se može: materijal. dimenzije proizvoda. 4. Bitno je napomenuti da bitnu ulogu imaju proizvodne mogućnosti i vrijeme odnosno trenutak u kojem se proizvod radi. ponekad će se koristiti lim debljine 20 mm umjesto 16 mm. kadrovi se šalju na izobrazbu. Na taj način će biti moguće isti proizvod možda jeftinije ali i kvalitetnije proizvoditi. Za izradu u radionici i montažu na gradilištu izabiru se postupci obrade i zavarivanja. kadrovi i rokovi. dijelova i usluga ). Nabavlja se nova oprema. 7. oblik i metode kontrole i dr. proizvodne operacije npr. Ono rješenje koje daje traženu pouzdanost funkcioniranja proizvoda u predviđenim uvjetima eksploatacije uz najmanje troškove je najbolje rješenje. kriteriji prihvatljivosti. 6. U svakoj od navedenih faza moguće je dati različita rješenja. izrada i montaža. rokovi. opreme. izbor materijala. kapacitet.…) oblik žlijeba. Tu spadaju raspoloživi kadrovi. Unutar jednog poduzeća proizvodne mogućnosti se mijenjaju vremenom. projektiranje i konstruiranje obuhvaća proračun. Konstrukcijsku razradu treba raditi tim sastavljen od stručnjaka koji poznaju proizvodne mogućnosti proizvođača proizvoda. radne površine. oblik. Moguće je Diplomski rad Antun Rosandić . Svaka varijanta će dati određenu pouzdanost funkcioniranja proizvoda u predviđenim uvjetima eksploatacije i određene troškove. Proizvodne mogućnosti poduzeća su često puta uvjetovane i situacijom na tržištu ( rokovi i cijena materijala. ugovor u kome se definiraju zahtjevi za kvalitetu i pouzdanost. strojevi. jer se za duže vrijeme ne može nabaviti lim 16 mm odgovarajuće kvalitete. osiguranje i kontrola kvalitete u eksploataciji. propisi. postupci. Npr. klasifikaciju elemenata ( zavarenih spojeva) i sistema. Zbog velikog utjecaja projektiranja na izbor materijala neophodno bi bilo da zajednički rade projektant (konstruktor) i tehnolog zavarivanja. operacije se mehaniziraju. osiguranje i kontrola kvalitete u proizvodnji i montaži. MIG. 5. režimi. oprema. TIG. 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 4.3 MOGUĆNOSTI SMANJENJA TROŠKOVA I POVEĆANJA POUZDANOSTI 55 Promatramo li životni vijek proizvoda uočit ćemo slijedeće faze od nastajanja do korištenja: 1. načine zavarivanja (EPP. oblici žljebova i dodatni materijali.

4. dizajnirana za mehanizaciju automatskog zavarivanja. u bilo kojem položaju u vodoravnoj. WELDYCAR su autonomna i prenosiva kolica s četiri kotača. žljebova. brzo puštanje u rad. strojeva ali uvijek sa ciljem postizanja zahtijevane kvalitete uz najniže troškove. Diplomski rad Antun Rosandić . jednostavnost upotrebe. dodatnog materijala. (proizvođač OERLIKON) za zavarivanje slika 4.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 56 postaviti bezbroj varijanti izbora postupaka zavarivanja. Nedostaci uređaja su: primjena uređaja ograničena na zavare koji su duži od 1 metra. okomitoj ili nagnutoj ravnini. lagana i robusna.11. nestabilnost plinske zaštite kod otvorenih montažnih radova.4 MOGUĆNOSTI PRIMJENE AUTOMATIZACIJE Tijekom izrade mosta Zaprešić – Jankomir primjenjivano je mehanizirano EP zavarivanje. Rade kao nosač MAG gorionika krećući se uzduž zavara sa mogućnošću njihanja gorionika. a u svrhu povećanja proizvodnosti probno su primijenjena WELDYCAR prenosiva kolica. Prednosti uređaja su: mogućnosti zavarivanja u vodoravnom i vertikalnom položaju.1 dani su preporučljivi parametri zavarivanja za rad sa WELDYCAR prenosivim kolicima. jer se kod zavarivanja zavara manje dužine smanjuje učinkovitost zbog čestog premještanja uređaja gubi na produktivnosti u odnosu na poluautomatski MAG postupak. U tablici 4. nude kvalitetu automatskog zavarivanja.

11 Prenosiva kolica za zavarivanje WELDYCAR.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 57 Slika 4. OERLIKON Diplomski rad Antun Rosandić .

2 2.2 2.2 22 1.0 21.prolaz 220-240 1.2 2.2 11.2 2.2 2.4/ 44.16 2.prolaz 180 3.3 21.prolaz 180 22 1.6 70.42 13.2 2.42 24.2 2.1) nadvišenje 0.97-3.0 21.9 1.2-16.8 6 5 4 3 2 1 Tablica 4.4-23.5 mm 2) bez korijena g kg/m 1) A V mm kg/h cm/min kJ/cm min/m 2) I U Žica Ø Učinak vS E tz Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Diplomski rad 1.80 2-7.6 51.5-24.97-3.3/ 45.0-14.prolaz 180 22 1.16 11.6/ 62.0 21.97-3.prolaz 220-240 23-24 1.4-21.1 23-24 12.3 1.prolaz 220-240 23-24 1.39 2-9.9 23.16 11.31 2-6.1 Parametri za automatizirano zavarivanje praškom punjenom žicom 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antun Rosandić 58 .6 49.42 14.4-14.

5 mm 4) bez korijena g kg/m 1) A V mm kg/h cm/min kJ/cm min/m 2) I U Žica Ø Učinak vS E tz Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Diplomski rad 1.2-16.prolaz 180 22 1.4-21.5-24.16 2.6 51.97-3.0 21.6/62.3/45.2 22 1.97-3.9 23.2 2.1 1.4/44.8 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antun Rosandić 59 .2 2.3 21.31 2-6.3) nadvišenje 0.42 13.16 11.6 2.97-3.80 2-7.0-14.4-14.prolaz 220-240 23-24 1.2 49.0 21.2 11.4-23.42 14.2 2.prolaz 180 22 1.3 24.0 21.2 2.prolaz 220-240 23-24 1.39 2-9.6 70.prolaz 220-240 23-24 1.16 11.2 2.prolaz 180 3.42 12.2 2.9 1.

tijekom radioničke izrade. a provjera će obuhvatiti najmanje sljedeće elemente: Diplomski rad Antun Rosandić . te da li je kakvoća dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.N. Plan se primjenjuje u fazama ugovaranja s podizvoditeljima. kao i jasno propisivanje načina utvrđivanja i dokazivanja ostvarene kakvoće. Zahtjeve ovog Plana Izvoditelj će primjenjivati u svim fazama realizacije ugovora i prenijeti će ih na ugovore sa svojim podizvoditeljima. za ocjenu usklađenosti kakvoće i opsega izvršenih radova.52/99) Nadzorni inženjer nadležan je za ocjenjivanje usklađenosti procesa građenja s građevnom dozvolom i Zakonom o građenju RH. 5. strojarske montaže i elektro radova cestovnog mosta preko rijeke Save.(N. naručiteljevim zahtjevima i očekivanjima. norme. Ovlašteni revident potvrđuje ispravnost rješenja u glavnom projektu na način propisan Zakonom o gradnji RH.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5 PLAN I PROGRAM KONTROLE KVALITETE PRI IZRADI I MONTAŽI ČELIČNE KONSTRUKCIJE MOSTA 60 Svrha ovog Plana je stvaranje preduvjeta za realizaciju ugovornih obveza u skladu sa važećim zakonima i propisima. ugrađene opreme i proizvoda s zahtjevima navedenim u projektu.2 NAČIN IZBORA KOOPERANTA I ISPORUČITELJA OPREME Izvoditelj će izvršiti odabir podizvoditelja (kooperanata i isporučitelja opreme) na osnovu provjere njihove podobnosti i zadovoljenja zakonskih uvjeta. br. 5.1 ORGANIZACIJA Projektant je odgovoran za izradu glavnog i izvedbenog projekta i ocjenu usklađenosti projekta izvedenog stanja s glavnim i izvedbenim projektom. Konkretne specifikacije kakvoće. propisi i zakoni čine dio glavnog projekta i zajedno s ovim programom čini jednu cjelinu.

5. detaljan. ispunjenje zahtjeva općih tehničkih uvjeta projekta. tehnoloških i financijskih resursa. njihovih odjela i telefona. planovi kontrole) kojim će osigurati da projekt bude realiziran prema postavljenim zahtjevima. proizvodne reference. posjedovanje odgovarajućih kvalifikacija za opremu. pravovremenu izradu i predaju kompletne i o sadržaju ispravne primopredajne dokumentacije. . 61 Prilikom ugovaranja Izvoditelji i njegovi podizvoditelji moraju biti obvezni na: jasno definiranje zahtjeva za kakvoću dijelova i cjelokupnog mosta s pripadajućim zakonskim propisima. te pravovremeno postavljanje zahtjeva za dostavom svih podataka za njihovu izradu. osigurati prava Naručitelju.nabavne specifikacije s definiranim tehničkim uvjetima za izradu i isporuku.3 DOKUMENTACIJA Izvoditelj će izraditi i osigurati odobrenje za: . izradu i dostavu ovjerenog popisa osoba odgovornih za pojedine aktivnosti na realizaciji ugovora. odnosno Naručitelju i Izvoditelju na pristup u prostorije Izvoditelja i njegovih podizvoditelja radi nadzora nad kakvoćom i ostvarenjem plana realizacije ugovora.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova posjedovanje ispravne registracije kod Privrednog suda za odgovarajuću djelatnost. mora obuhvaćati sve faze i termine realizacije). uspostavljanje odgovarajućeg dokumentiranog sustava osiguranja kakvoće (program osiguranja kakvoće. postupke i izvršitelja. te uvjeta definiranih u Zakonu o gradnji. posjedovanje programa osiguranja kakvoće. postupaka ispitivanja i kontrole. pravovremenu izradu i dostavu termin – plana (mora biti pregledan. . Diplomski rad Antun Rosandić .terminski plan realizacije projekta. pogone. mjesečno izvještavanje o stanju realizacije.konstrukcionu razradu čelične konstrukcije mosta do nivoa pozicija. analiza svih postavljenih zahtjeva i pravovremeno postavljanje zahtjeva za izmjene i pojašnjenja. posjedovanje odgovarajućih kadrovskih.

mjerenjima. postupak za probnu montažu čelične konstrukcije mosta u radionici. planove zavarivanja spojeva na montaži. . Diplomski rad Antun Rosandić . postupak za identifikaciju i označavanje dijelova. .podloge za izdavanje uporabne dozvole. postupke kontrole i ispitivanja specificirane u planovima kontrole (postupak za kontrolu mjera i oblika ispitivanja bez razaranja i dr. planove kontrole i ispitivanja. tehnološki postupak izvođenja antikorozivne zaštite. postupak za pritezanje i kontrolu sile pritezanja VV-vijaka. 62 Prije početka izrade odnosno montaže podizvoditelji će izraditi i putem Izvoditelja osigurati odobrenje za: terminski plan izrade i montaže. Slijedeće dokumente Izvoditelj treba dostaviti na odobrenje Naručitelju. postupak za obradu tarnih površina. tehnološke postupke izrade dijelova čelične konstrukcije mosta. transport i skladištenje do početka ugradnje. projekt pripremnih radova i organizacije gradilišta.popis odobrenih odstupanja od izvedbenog projekta. planove kontrole za izradu i montažu.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova . odnosno Nadzornom inženjeru: konstrukcijsku razradu čelične konstrukcije mosta do nivoa pozicija.plan kakvoće za izradu i montažu. nabavne specifikacije s definiranim tehničkim uvjetima za izradu i isporuku. (za montažne radove). postupak za pakiranje. projekt (tehnologiju) izvođenja montažnih radova. postupke svih tehnologija izvedbe i ispitivanja koji su od utjecaja na pouzdanost i funkcionalnost. projekt (tehnologija) izvođenja montažnih radova. postupke zavarivanja i ateste postupaka.). izvještaje o ispitivanju. evidenciji odstupanjima i korektivnim radnjama.

izvješća o dimenzijskoj kontroli (geodetske izmjere mosta i dijelova mosta prije. a izmjenu može odobriti samo funkcija koja je ovjerila originalnu dokumentaciju. te spojnih elemenata. ateste osoblja (zavarivača) i operatera za ispitivanje. Spisak izmjena i važećih dokumenata mora biti pristupačan Naručitelju. izvješće o kontroli zavarivanja. Izvoditelj je dužan evidentirati sve izmjene dokumentacije lansirane u proizvodnju bez obzira na uzrok izmjene. odnosno njegovom predstavniku kao i dokument koji registrira povlačenje nevažećih dokumenata. izvješće o ispitivanju tarnih spojeva. prikupljanje i čuvanje atesta i izvještaja koji sadrže podatke o kakvoći i prihvatljivosti . Diplomski rad Antun Rosandić Izvoditelj. izvješća o kontroli i ispitivanju prema planovima kontrole. popis i potvrde kakvoće osnovnog i dodatnog materijala. izvješća o ispitivanju bez razaranja. Pri izradi navedene dokumentacije Izvoditelj i njegovi podizvoditelji unutarnjom kontrolom u skladu s vlastitim sustavom osiguranja kakvoće i odredbama važećih zakonskih propisa osiguravaju ispravnost i funkcionalnost tehničkih rješenja i specifikacija kojima udovoljavaju zahtjeve Naručitelja. za vrijeme i nakon izgradnje). odnosno ovlaštenih institucija za izdavanje građevne i uporabne dozvole. kvalifikacija procesa i postupaka. odnosno dostavu važećih. Tijekom izvođenja radova materijala i izvedenih radova. Dokazna dokumentacija kakvoće obuhvaća: dokumentaciju o podobnosti Izvoditelja i podizvoditelja za izvođenje radova. izvješće o probnoj montaži. odnosno podizvoditelj se obvezuju na provođenje programa.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 63 Sve eventualne primjedbe na izrađenu dokumentaciju Izvoditelja i njegovih podizvoditelja Izvoditelj će usuglasiti s predstavnicima Naručitelja. izvješće o kontroli sile pritezanja HV-vijaka. s naznakom predlagatelja izmjene i odobrenjem izmjena.

Teil 1 i 2/84) . DIN 8559/84) . izvješće završne kontrole montirane čelične konstrukcije mosta.ležajevi za konstrukciju(DIN 4141.limovi i profili (DIN EN10025/91) . a u svrhu nadzora. planovima kontrole i pisanim procedurama. Ti planovi će obuhvatiti sve faze izrade i montaže sa opisom načina i postupka kontrole. montaže i ispitivanja. građevinski dnevnik.dodatni materijal za zavarivanje (DIN 1913/84. odnosno podizvoditelj provodit će kontrolne aktivnosti tokom izrade i montaže u skladu sa ugovorom. Naručitelj i njegovi predstavnici imati će nesmetani pristup u prostorije Izvoditelja i njegovih podizvoditelja u svim fazama izrade. zahtjevima projekta.zaštitni premaz (DIN 55928. Temeljni dokumenti za planiranje i provođenje kontrolnih aktivnosti su planovi kontrole. dnevnik zavarivanja i antikorozivne zaštite. Teil 5/91) Diplomski rad Antun Rosandić . 5.4. 64 Isporučitelj će osigurati ugovoreni broj primjeraka dokazne dokumentacije o kakvoći i predati Naručitelju prilikom primopredaje objekta. atesta i normi: . 5. važećim normama.vijci visoke klase čvrstoće(DIN 267.1 Kontrola prije izrade u radionicama Prije početka izrade čelične konstrukcije mosta Izvoditelj i njegovi podizvoditelji provodit će: a) kontrolu kompletnosti dokumentacije za izvođenje i kontrolu b) prijemnu kontrolu nabavljenog materijala i opreme prema podacima iz odobrenih crteža.4 KONTROLA KVALITETE Izvoditelj. Teil 5/86) . Detaljan plan kontrole Izvoditelj će osigurati i predati Naručitelju na prihvaćanje i odobrenje. DIN 8557/91.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova izvješće o debljini i prionljivosti zaštitnih premaza. Teil 3 i 4/84. Prilikom odobravanja planova kontrole Naručitelj će upisati svoje zahtjeve za prisutnost pojedinim važnim aktivnostima označivši ih kao točke svjedočenja (W) ili točke zastoja (H).

kontrola odstupanja od linearnosti tlačnih ploča i ukrućenja prema smjernicama DASt Ri 012. kontrola zavarivanja i pripreme za zavarivanje prema pisanim postupcima i crtežima. zavarivanja i antikorozivne zaštite.2 Kontrola u tijeku radioničke izrade Tijekom radioničke izrade provode se u skladu s planovima kontrole i pripadajućim kontrolnim postupcima slijedeće aktivnosti: identifikacija i sljedivost kakvoće ulaznih materijala. probna montaža (probna montaža izvodi se po pravilu u prisutnosti ovlaštenih predstavnika proizvođača čelične konstrukcije.list SFRJ.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova c) kontrola svjedočanstva o sposobnosti radionice za zavarivanje prema normi EN 719/94 (DIN 18800 . kontrola kvalitete zavara (nerazorne metode) prema normi EN 25817/1992 (SL.2/92) f) kontrolu atesta opreme za zavarivanje g) kontrolu kvalifikacija operatera za ispitivanje bez razaranja 65 5. dimenzijska kontrola prema odobrenim crtežima i normi za toleranciju mjera i oblika zavarenih konstrukcija EN ISO 13920/96 (Sl. Naručitelja. Izvoditelja montažnih radova i Projektanta). izdavanje odgovarajućih izvješća o izvršenim kontrolama. kontrola čistoće površina prije zaštite i kakvoću izvedenih antikorozivnih premaza(DIN 55928 . (kontrola prijenosa šarži). kontrola označavanja. Diplomski rad Antun Rosandić . provjera načina i ispravnosti vođenja dnevnika izrade.Teil 7) d) kontrolu atesta zavarivača(DIN EN 287.5/91).list SFRJ. Teil 1. Teil 1/92) e) kontrolu atesta postupaka zavarivanja(DIN EN 288.41/64).br. pakovanja. kontrola krojenja i obilježavanja pozicija.Teil 4.4. skladištenja i otpreme.br 41/64).

3 Kontrola prije početka montaže 66 Prije početka montaže (čelične konstrukcije mosta) provode se sljedeće kontrolne aktivnosti: prijemna kontrola dostavljene konstrukcije iz radionice podizvoditelja. akt o postavljanju voditelja građenja. tehnologije zavarivanja. dodatnog materijala. Teil 1/92). projekt pripremnih radova i organizacija gradilišta. atesti zavarivača i postupci zavarivanja. kontrola atesta postupaka zavarivanja. kontrola da li postoje svi geodetski podaci koji određuju položaj konstrukcije u prostoru. kontrola atesta zavarivača (DIN EN 287.4. Kontrola tijekom građenja i montaže 5. ispitivanje i pritezanje vijaka. kontrola kalibracije opreme za zavarivanje. dokazna dokumentacija o kakvoći materijala i opreme koja se ugrađuje. izvedbeni projekt i dokumentacija za izvođenje i kontrolu radova.4.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5. akt o imenovanju odgovorne osobe za nadzor radova Izvoditelja. planova kontrole i postupaka kontrole i ispitivanja. provjera ispravnosti sredstava za rad i osposobljenosti osoblja za montažne radove. Teil 1/92). preuzimanje građevinskih radova (kontrola i preuzimanje temelja). kontrola pripremnih radova za montažu. rješenje o upisu u sudski registar Izvoditelja i njegovih podizvoditelja. a obuhvaća: Diplomski rad Antun Rosandić .4 Kontrola kompletnosti dokumentacije na gradilištu Na gradilištu treba postojati: građevinska dozvola. pregled tehnologije montaže. Kontrola izvršenih radova Kontrola izvršenih radova tijekom montaže čelične konstrukcije mosta provodi se prema planovima kontrole i kontrolnim postupcima. (DIN EN 288. sredstava za antikorozivnu zaštitu spojnih elemenata i ležaja.

O izvršenim aktivnostima Izvoditelj će sastaviti zapisnik koji sadrži: datum završnog pregleda. pri čemu će se izvršiti slijedeće aktivnosti i nalaz zapisnički konstatirati: provjera kompletnosti konstrukcije mosta. kontrolu mjera i oblika. vizualnu. te popis svih učesnika.br. kontrolu izvršene antikorozivne zaštite(DIN 55928 Teil 5/91). DIN 18800 Teil 7).4. vizualnu kontrolu ispravnosti ugrađene i montirane konstrukcije.140/85.E7.list SFRJ. dimenzijska (geodetska) kontrola ugradbenih mjera.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova - 67 kontrolu tokom montaže i centriranja prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čelične konstrukcije (Sl. završnu kontrolu. Navedene aktivnosti izvršava Izvoditelj uz prisutnost podizvoditelja prema potrebi. kontrolu pripreme spojeva za zavarivanje.29/70). HRN U. Naručitelja i nadzornog inženjera. nalaz s eventualno uočenim neusklađenostima i obavezom tko i do kada mora iste otkloniti. Diplomski rad Antun Rosandić . kontrola tehničkih zaštitnih mjera.5 Izvoditelj radova će organizirati završna ispitivanja i kontrolu na gradilištu u prisutnosti Naručitelja. pregled dokazne dokumentacije o kakvoći i pouzdanosti izvedbe. kontrolu tarnih spojeva spregnuti s vijcima visoke klase čvrstoće(DIN 18809/87. predmet završnog pregleda. kontrolu parametara zavarivanja. dimenzijsku i kontrolu obilježavanja zavara. kontrolu kakvoće zavara (nerazorne metode). Primopredaja i tehnički pregled 5. pregled zategnutosti vijčanih spojeva.

uz predočenje zapisnika o izvršenju istog.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 68 Po uspješno obavljenom završnom pregledu. uklanjanja otpada i viška materijala s gradilišta izvršava se primopredaja ugovorene izvedbe. predaje dokazne dokumentacije kakvoće. [3] Diplomski rad Antun Rosandić . Na temelju zapisnika o izvršenom završnom pregledu i primopredaji Naručitelj organizira tehnički pregled kako bi ishodio uporabnu dozvolu.

Navedeni su parametri zavarivanja kod primjene prenosivih kolica za zavarivanje WELDCAR. Osnovni materijal bio je čelik oznake S355J2G3 (EN 10025) debljine 12 mm. te mogućnosti primjene automatiziranog MAG postupka kod izvođenja većih duljina zavara na orto ploči i hrptovima glavnog nosača. Probna primjena ovog uređaja pokazala je njegovu neučinkovitost kod zavarivanja zavara duljine manje od 1 m zbog vremena koje se utroši na preseljenje i pozicioniranje uređaja. Nakon verifikacije postupka zavarivanja uslijedila je primjena ovog postupka u radioničkoj izradi segmenata mosta. Daje se osvrt na postupke elektrolučnog zavarivanja koji se najčešće primjenjuju u mostogradnji. te prednosti i nedostaci primjene ovog uređaja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 6 ZAKLJUČAK 69 U diplomskom radu se obrazlaže primjena tehnologije zavarivanja u mostogradnji. Kao reprezentativni primjer gradnje mostova u čeličnoj konstrukciji odabran je čelični most na autocesti Zagreb – Macelj. elektrolučno zavarivanje pod praškom (EPP). primjena naprava za dovođenje dijelova segmenta u projektirani položaj. Kroz detalje iz gradnje zavarenih čeličnih konstrukcija mostova (most na relaciji Zaprešić – Jankomir) pokazani su karakteristični elementi konstrukcijskog oblikovanja. te elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog plina CO2 (MAG). Pri gradnji ovog čeličnog mosta primijenjeno je: ručno elektrolučno zavarivanje (REL). na dionici Zaprešić – Jankomir. U eksperimentalnom dijelu rada se obrazlaže verifikacija postupka elektrolučnog zavarivanja MAG postupkom uz primjenu prahom punjenih žica i vanjske CO2 plinske zaštite. kao suvremenog pristupa tehnologiji zavarivanja u mostogradnji. Pored toga detaljnije se obrazlažu aktivnosti na kontroli i osiguranju kvalitete u izradi mosta u zavarenoj izvedbi. te su dani rezultati atesta postupka zavarivanja sučeonog spoja u vertikalnom položaju zavarivanja. Primijenjeni postupak zavarivanja je poluautomatsko MAG zavarivanje praškom punjenom žicom u dodatnoj plinskoj zaštiti (100% CO2). Diplomski rad Antun Rosandić .

. Slavonski Brod. Diplomski rad Antun Rosandić . 1998. Zadar. Kuzmanović. 36. Bratislav: Čelični mostovi. Zvonimir: Zavarivanje. Beograd.sfsb. Kožul. [5] Omer. Slavonski Brod. [4] Juraga .109-118. str. Topić. Mato: Pogreške u zavarenim spojevima. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. Radojković . 2005. Ivan. Zoran. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. 2001. Božo: Model informacijskog sustava za projektiranje tehnologije zavarivanja. Stipanić. 70 [3] Tehnička i tehnološka dokumentacija tvornice Montaža – Đuro Đaković. [6] Samardžić. Sarajevo. Klarić Štefanija. [2] Buđevac. savjetovanje Društva za tehniku zavarivanja. [8] Samardžić. 4-1 . Dragan. 2002. Slavonski Brod. Kruno. 1986. Ivan. www.4-13. str.: Osnovi čeličnih konstrukcija. Ivan. Kožuh. Pašić: Zavarivanje.hr/kth/zavar [7] Lukačević. HDTZ. . 2005. Univerzitetska knjiga Svjetlost. Ljubičić. Beograd. M.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 7 LITERATURA [1] Milosavljević. Anto. 1998. Građevinska knjiga. Živčić. Automatizacija u zavarivanju i srodnim postupcima. Zagreb. Božo. Građevinska knjiga. Despotović. B. M. 1998. Despotović. . Vedran: Studentski digitalni udžbenik – Analiza tehnologičnosti zavarenih konstrukcija.

01 .hrbat glavnog (crtež br.34 – 209A) Prilog 4: Plan krojenja hrpta i ortotropne čelične ploče – raspored materijala (crtež br.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 8 PRILOZI Prilog 1: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za poprečni nosač TYP 6 (crtež br. 0022) Prilog 8: Tehnološka karta br 07 – karakteristični zavari orto ploče i donje lamele 71 Diplomski rad Antun Rosandić .06.ortoploča segment V nosača – uzvodni segment V (crtež br.34 – 0002) Prilog 5: Tehnološka karta br. 0209) Prilog 6: Tehnološka karta br 02 .34 – 022A) Prilog 2: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za orto ploča – segment V (crtež br.34 – 105A) Prilog 3: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za hrbat glavnog nosača uzvodni (crtež br.06.06.poprečni nosač TYP 6 (crtež br.06. 0105) Prilog 7: Tehnološka karta br 05 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->