Predmet : Punomoć Kojom Ja ___________(Vase ime ili firma) ovlascujem ________(Ime i Prezime osobe koju ovlascujete

), rodjenog ________(datum rodjenja osobe koja se ovlascuje") godine u mjestu __________(npr.Bihac) JMB ________________(maticni broj osobe koja se ovlascuje), da moze ___________(preuzeti ili zastupati,pisete akciju za koju se ovlascuje osoba,za koju svrhu). Mjesto,datum. Potpis i pecat vese firme ili Vas _______________

To su glavne karakteristike punomoci, njene forme i pisanja.

Primjer kako se pise jos jedna punomoc:

PUNOMOC - OVLASTENJE Kojom ovlascujem ________ rodjenog _______ godine____ JMB ____________ broj pasosa _______ da moze moje dijete _________ rodjeno ________ godine JMB ____________ broj pasosa ________ izvesti izvan granica Republike Bosne i Hercegovine tj. u Republiku Hrvatsku na jednodnevni izlet. Izlet ce trajati od _______ godine i _____ sati, do ______ godine i ______ sati, u kojem periodu pomocnik preuzima svu odgovornost za preuzeto dijete, te se po povratku, a po predaji djeteta roditeljima, punomoc - ovlastenje stavlja van snage. PUNOMOC DALI RODITELJI: Otac_______________ L.K.br._____________ Majka______________ L.K.br._____________ Primjer punomoći:

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.