P. 1
Mehanika Fluida-skripta

Mehanika Fluida-skripta

|Views: 1,395|Likes:
Published by Abraham Rakuljic

More info:

Published by: Abraham Rakuljic on Mar 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

MEHANIKA FLUIDA

Skripta za studente Tehničkog fakulteta u Rijeci

Luka Sopta Lado Kranjčević

Rijeka, 2006.

SADRŽAJ
1. 2. 3. 4. 5. Statika fluida Osnove dinamike fluida Strujanje idealnog fluida Strujanje realnog fluida u cijevi Optjecanje tijela

1

UVOD
Materija se dijeli na čvrstu, tekuću i plinovitu. U čvrstom stanju materije molekule se nalaze u kristalnoj rešetki s malim stupnjem slobode gibanja. U tekućem stanju molekule imaju veću slobodu gibanja i mogu zauzeti proizvoljan oblik zadržavajući isti volumen, a u plinovitom stanju molekule mogu zauzeti proizvoljan prostor. Najveći dio svemira je u fluidnom stanju. Galaksije, zvijezde i planete u većem dijelu se promatraju kao fluid. Atmosfera, oceani, mora, jezera i rijeke su fluidi. Unutrašnjost zemlje je u fluidnom stanju. Za gotovo sve industrijske grane važna je mehanika fluida: automobilska, avionska, brodograđevna, kemijska industrija, energetika… Čovjekovo tijelo je većim dijelom fluid. Za medicinu je od velike važnosti poznavanje strujanja krvi i drugih fluida u tijelu. Definicija fluida: fluid je materija naprezanje (Sl.1.1).
τ

koja se deformira za proizvoljno malo tangencijalno
τ

Krutina r r τ > 0, v ( x , t ) = 0

Fluid r r τ > 0, v ( x , t ) > 0

Sl.1.1

1. STATIKA FLUIDA
Statika fluida se bavi fluidom u stanju mirovanja. Fluid je u stanju mirovanja ako postoji koordinatni sustav u kojem je brzina čestica fluida u svakoj točki jednaka nuli.

1.1 Osnovni zakoni statike fluida
U statici fluida vrijede dva osnovna zakona: 1.Suma sila na svako tijelo fluida jednaka je nuli.

2.Suma momenata na svako tijelo fluida jednaka je nuli.

ukupni fluid

ΔS

ΔFS

Ω

ω

n
Δm

t

Δ Fm

ΔS
Sl.1.2 Sl.1.3

Sile u mehanici fluida dijele se na [Cauchy]: r - masene ili tjelesne sile, u oznaci Fm , (gravitacija, inercijalna sila, centrifugalna sila, Coriolisova sila, elektromagnetska sila) r kontaktne ili površinske sile , u oznaci Fs .

2

3).z). z 0 ) = − t ⋅ n . Gustoća kontaktne sile.y. y. z ) = lim ΔA→0 ΔS r r gdje je ΔS površina diferencijalnog dijela ravnine definirane točkom (x. f (x 0 . Pa (paskal) =N/m2. r r r t (x 0 .3). 3 . y. y. Često se koristi i jedinica bar = 105 Pa.1.2 Osnovna jednadžba statike fluida – Eulerova jednadžba r grad p = ρ f Eulerova jednadžba predstavlja sustav diferencijalnih jednadžbi: ∂p = ρ fx ∂x ∂p = ρ fy ∂y ∂p = ρ fz ∂z r Zadatak statike fluida sastoji se u tome da se iz Eulerove jednadžbe statike fluida uz poznatu f gustoću volumne sile i ρ . z).gustoću (mase). z 0 ) = lim = lim Δm → 0 Δm ΔV →0 ρ ΔV r gdje je Δm masa tijela ΔV koje sadrži točku (xo. Kad fluid miruje. 1. potrebno je definirati konstitutivnu relaciju za fluid koja se očituje u definiranju tenzora naprezanja.z) .2). r Intezitet gustoće kontaktne sile zove se tlak i označava se sa p.Gustoća masene sile. u oznaci t . y 0 . se definira u svakoj točki promatranog tijela fluida kao r r r ΔFm ΔFm . te r ΔFS kontaktna sila na ΔS (Sl. se definira u svakoj točki tijela fluida kao r r ΔFS . u oznaci f . p(x.1. Tlak je temeljna varijabla u mehanici fluida. t (x. z) (Sl. Tlak u točki (x. Stoga: r r t (x0 . koji su ujedno osnovni zakoni statike bilo kojeg kontinuuma. y 0 . y.y. Osnovna jedinica za tlak je paskal. zo) i ΔFm masena sila na to tijelo (Sl. yo. y 0 . definiran je omjerom intenziteta kontaktne sile i površinom plohe. Fluid u stanju mirovanja nema tangencijalnih naprezanja. z) i normalom n . z 0 ) = − p ⋅ n Intenzitet tlaka ne mijenja se s promjenom položaja plohe u promatranoj točki. tj.1. y. sila na plohu je okomita i tlak je uvijek isti. kako god postavili plohu Δs . odnosno gustoća kontaktne sile u proizvoljnoj točki (x. i jednaka je kvocijentu sile od jednog njutna i površine od jednog metra kvadratnog. z) fluida kolinearna je vektoru normale za proizvoljno zadanu ravninu u točki (x. Uz osnovna dva zakona statike fluida. u oznaci Pa. izračuna raspodjela tlaka p(x.

3 Fluid konstantne gustoće u polju sile teže Važan slučaj je slučaj fluida konstantne gustoće (homogenog fluida) u konstantnom polju sile teže. gdje je C proizvoljan broj. 4 . Gradijent tlaka je vektor okomit na izobaru (plohu jednakog tlaka). tj. prema slici Sl. dz Opće rješenje ove jednadžbe je p( z ) = ρgz + C . gdje je g = 9.Eulerova jednadžba izražava zakonitost da je najveća promjena tlaka ( grad p) u mirujućem fluidu u smjeru masene sile f . Treća diferencijalna jednadžba je: dp = ρg .1. zrak x y z f = g. odnosno izobare su ravnine okomite na smjer sile teže.1. = ρg .1. p = p (z ).4). plohe jednakog tlaka. Na odredenoj dubini fluida z = h tlak je: p(z ) = p 0 + ρgh . r 1. Za z = 0.81 m/s2 ubrzanje sile teže (Sl. = 0.4 Mirujući fluid u polju sile teže Eulerova jednadžba napisana po komponentama glasi: ∂p ∂p ∂p = 0. su ravnine z = C . ∂x ∂y ∂z Iz prve dvije jednadžbe izlazi da je p funkcija samo varijable z.4 tlak je p = p0 pa slijedi vrijednost konstatne integracije C: p (0) = p 0 = C . k p0 Izobare voda Sl. Iz prethodnog izraza vidljivo je: Izobare. Konstanta integracije C se određuje iz poznavanja tlaka u jednoj točki fluida. Koordinatni sustav definiran je tako da je r r f = gk .

1. iznad površine žive u posudi.1.01396bar Manometar Manometar je instrument koji mjeri tlak pomoću stupca fluida.6 p B = pC Diferencijalni manometar p C = ρ fluida g h + p atm pB ≅ p A Za diferencijalni manometar prema Sl. Sa slike moguće je zaključiti: zrak A p atm H h B voda C Sl. p D = p B + ρ g x + ρ m g Δh 5 .6.5.1.1. p C 0 h p B živa Hg A atm Sl. približno 760 mm .01396 ⋅ 10 5 Pa = 1.1.1. pB = pC + ρ Hg ⋅ g ⋅ h p atm = p B = ρ Hg g h = 13600 kg / m 3 ⋅ 9.81 N / kg ⋅ 0.5 Prema Sl. pB = p A . Živa u cijevi se spusti na visinu H.4 Mjerenje tlaka Barometar Barometar je instrument za mjerenje atmosferskog tlaka.1. Cijev dužine 1m napunjena je živom i uronjena u posudu sa živom . 1643] je prikazan na Sl.7 slijedi: pC = p A + ρ g (x + Δh ) . Princip barometra [Torricelli. Princip rada manometra je prikazan na Sl.76 m = 1.5: p A = patm (atmosferski tlak) pC ≈ 0 (vakuum) .

Sl.7 Izobara povučena kroz točke C i D daje pC = p D . Relativno mirovanje fluida Jednoliko ubrzanje fluida. pošto je mjerni fluid (voda ρ m = ρ voda ) u ovom slučaju približno tisuću puta gušći od fluida čiju razliku tlakova mjerimo (zrak ρ = ρ zrak ). gornji izraz za razliku tlakova moguće je aproksimirati p A − p B ≈ ρ m g Δh .8 Gustoća masene sile je: r r r f = −a − g Eulerova jednadžba glasi: 6 .5. r Sl.1.1. (Sl. 1. Promatra se fluid u posudi koja se giba konstantnim ubrzanjem a . Slijedi: p A − p B = (ρ m − ρ ) g Δh U slučaju da u cijevi Sl.8) Čestice fluida miruju u koordinatnom sustavu vezanom za spremnik. a mjerni fluid je voda.1.1.7 struji zrak.

z ) . Izobare su ravnine (u XZ ravnini pravci): −ρ ax − ρ g z + C = 0 Ako fluid ima slobodnu površinu. onda je ona jedna izobara. ϕ ( z ) = − ρgz + C ∂z dz Konačno se može napisati p = −ρ a x − ρ g z + C . g Rotacija fluida. Integracijom iz prve jednadžbe slijedi p = − ρ ax + ϕ ( z ) Uvrštavanjem u treću jednadžbu dobije se: ∂p dp = = − ρg . Kut horizontalnu ravninu može se izračunati iz relacije: tanθ = θ izobara u odnosu na a ..9) konstantnom kutnom brzinom ω.1. Čestice fluida miruju u koordinatnom sustavu koji je vezan za posudu. odnosno po komponentama: ∂p = − ρa ∂x ∂p =0 ∂y ∂p = − ρg ∂z Iz druge jednadžbe slijedi p = p ( x.r r r grad p = ρ ⋅ f = − ρ (a + g ) . Konstanta C se određuje iz poznavanja tlaka u proizvoljnoj točki fluida. Fluid u posudi rotira (Sl. 7 .

z). Integracijom prve jednadžbe dobija se p(r . nalazimo: dp dψ = = − ρ g .9 Gustoća masene sile je sada r r r f = g + ac gdje je a c centrifugalno ubrzanje. gdje je ψ(z) proizvoljna funkcija varijable z. polje tlaka je definirano relacijom: p (r .1.1. r r r r i gradijent tlaka grad p = ∂ p r 1 ∂ p r ∂p r eϕ + er + k .Sl. U cilindričnom koordinatnom sustavu (gdje je ishodište sustava na dnu posude. Ako se navedeni izraz uvrsti u treću jednadžbu. z ) = − ρ g z + ρω 2 r2 +C 2 8 . r ∂ϕ ∂r ∂z Eulerove jednadžbe po komponentama glase: ∂p = ρω 2r ∂r 1 ∂p =0 r ∂ϕ ∂p = −ρ g ∂z Iz druge jednadžbe slijedi p = p(r. odnosno dz dz ψ = −ρ g z + C Konačno. Treba uočiti da se f = g + a c mijenja po smjeru i intezitetu počevši od osi rotacije do ruba posude. a osi z i r usmjerene kako je prikazano na slici Sl. z ) = ρ ω 2 r2 2 + ψ (z ) .9) je r r r r f = ω 2 r er + 0 ⋅ eϕ + (− g )k .

na površini fluida p=p0): p (r . onda je ona izobara – rotacijski paraboloid.1. su rotacijski paraboloidi: z= ω 2r 2 2g + Z0 . Na dA djeluje sila dF (Sl. 2 ZR = ω 2R2 2g .10 r r dF = p ⋅dA ⋅n . plohe konstantnog tlaka.1. 1. z ) = ρω 2 r2 + ρ g (Z 0 − z) + p0 2 Izobare.10): r u smjeru normale n r Sl.9): 1 2 R π ZR .Konstanta integracije C se dobije iz poznavanja tlaka u proizvoljnoj točki fluida (npr.1. Ukupna sila je (vektor normale u ovom slučaje je konstanta): r r F = n p dA . Volumen rotacijskog paraboloida jest pola volumena valjka visine ZR VR = gdje je (Sl. Ako fluid ima slobodnu površinu. Sile fluida na ravnu plohu Na dio ravnine A treba izračunati silu F.6. ∫ A 9 .

My = xP F gdje su Mx .. A A A A ∫ ∫ ∫ ∫ Teorem o srednjoj vrijednosti daje: ∫ ydxdy = y A T A. yP) za koju vrijedi: Mx = yP F . p = ρ g y sin α + p 0 Sada za silu vrijedi: h = y sinα F = ( p 0 + ρg ⋅ y sin α )dxdy = ρ g sin α y dA + p 0 dA = p 0 A + ρ g sin α y dx dy . Slijedi formula za izračun sile na dio ravnine A: F = p 0 A + ρ g sin α yT A Centar tlaka Centar tlaka je točka P(xP. gdje je yT ordinata težišta T(xT. A Za slučaj fluida konstantne gustoće u konstantnom gravitacijskom polju tlak je definiran relacijom: p = ρ g h + p0 . My momenti oko osi-x i osi-y.a intenzitet sile jednak je: r F =F= ∫ pdA . yP = ρ g sin α I xx + p 0 yT A ρ g sin α ⋅ yT A + p 0 A gdje je Ixx (moment inercije prema osi x ): I xx = y 2 dx dy A ∫ Na analogan način moguće je dobiti i x-koordinatu centra tlaka : 10 . Kako je ukupni moment oko x-osi promjenjive sile po površini A : M x = dM x = A ∫ ∫ ydF = ∫ ypdA = ∫ y( p dA + ρg ⋅ y ⋅ sin α ⋅ dA) = p ∫ ydA + ρ g ⋅sin α ∫ y 0 0 2 dA A A A A A slijedi da je: y P F = ρ g ⋅sin α I xx + p 0 y T A .yT) površine A.

1. gdje je I ξξ moment inercije prema osi ξ koja prolazi kroz težište plohe. y P = yT + yT A Slično. tj. pri čemu je: I xy = ∫ xy dxdy A produkt inercija obzirom na osi x i y.11) vrijedi: F1 = p 0 A + ρg ⋅ y T A ⋅ sin α F2 = p 0 A F1 − F2 = ρg ⋅ y T A ⋅ sin α F = ρ g y T sin α A yP = p0 F1 p0 F2 I xx ⋅ ρg sin α I = xx . 11 . slijedi: yP = 2 I ξξ + yT A yT A I ξξ . dobije se i x P = xT + I ξη yT A . gdje je I ξη produkt inercija obzirom na koordinatni sustav koji prolazi kroz težište plohe.xP F = ∫∫ x pdA = ρ g sin α ∫∫ x ydxdy + p ∫∫ xdxdy = ρ g sin α I 0 A A A xy + p 0 xT A xP = ρ g sin α I xy + p 0 xT A ρ g sin α y T A + p 0 A . Izraze za moment inercije I ξξ i produkt inercija I ξη za različite geometrijske likove moguće je očitati u većini adekvatnih priručnika. y T A ⋅ ρg sin α y T A Sl. Ako se moment inercije Ixx 2 izrazi pomoću I xx = yT A + I ξξ .11 Tlak p0 s obje strane plohe Translacijom koordinatnog sustava x-y u težište plohe A dobije se novi koordinatni sustav ξ − η . Za slučaj da je vanjski tlak po isti s obje strane plohe (Sl.1.

i vrijedi. tijelo lebdi u fluidu. a α. Ukupna kontaktna sila fluida na tijelo jednaka je: r r F = ρ fluida ⋅ g ⋅ Vtijela ⋅ k U = Fz = ρgVtijela odnosno. Sile fluida na plohu Na dio plohe S. G < U . ako je težina tijela jednaka uzgonu. i Az odgovarajuće projekcije plohe S u ravnine yz.12): fluid Δ FS n S ΔS Sl. nego o gustoći fluida.12 r r dF = p ⋅dS ⋅n .8. ne ovisi o gustoći (materijalu) tijela.1.1. 1. Uzgon Ukupna kontaktna sila mirujućeg fluida na tijelo koje pluta ili je potopljeno u njemu zove se uzgon. tijelo izranja. Nakon što je tijelo izronilo njegova težina je jednaka uzgonu. y S Ay Fz = ∫ pn dS = ∫ pdxdy z S Az pri čemu su Ax. x S Ax Fy = ∫ pn dS = ∫ pdzdx . gravitacijskom ubrzanju i volumenu tijela.1. uzgon (U). nz=cos γ. sila fluida na tijelo.7. djeluje sila dF u smjeru vektora normale (Sl. ny=cos β. xz i xy. S r Vektor normale može se napisati kao r r r r n = nxi + n y j + nz k pri čemu je nx=cos α. Ako je težina tijela veća od uzgona. Ay. β. tijelo tone.1. za tijelo na granici kapljevine i plina (vode i zraka). dS. G = U . npr. γ kutevi koje vektor normale zatvara sa koordinatnim osima. Sila po komponentama: Fx = ∫∫ pn dS = ∫∫ pdydz . G > U . a ako je težina tijela manja od uzgona.13): 12 . sljedeće (Sl. Ukupna sila je: r r F = dF = ∫ S ∫ pndS .

znatno je veća od gustoće zraka ρ1 = 1.1. 13 . Uzgon je jednak razlici: U = FG − FD tj.U = ρ 2 gV 2 + ρ1 gV1 = G zrak voda ρ2 ρ1 Ω V1 V2 Sl. koja djeluje da gornju plohu je FD = ρ fluida ⋅ g ⋅ V AEGA .). Sila na dolje. uzgon je jednak težini istisnute vode koju istiskuje dio tijela uronjen u vodu. gdje je V AEGA volumen imeđu gornje plohe tijela i površine fluida (realne ili fiktivne).13 U ovom slučaju gustoća vode ρ 2 = 1000 kg / m 3 .29 kg / m 3 te se može pisati: U ≅ ρ 2 ⋅ g ⋅ V2 ≅ G tj. potpuno ili djelomično potopljeno u fluidu. Primjer 1 fiktivna površina fluida Gornja ploha G E D F G E D F TIJELO C A TIJELO C A B B Donja ploha Sl. uzgon na tijelo.14 U = ρ fluida ⋅ g ⋅ V ABCFEA . gdje je V ABCFGA volumen između donje plohe tijela i površine fluida (realne ili fiktivne. Sila na gore koja djeluje na donju plohu tijela jest. za dani primjer na slici Sl.1.14 označimo plohu CDA kao gornju plohu tijela i plohu ABC kao donju plohu tijela.1. Uzgon djeluje uvijek vertikalno prema gore i nema horizontalne komponente. FG = ρ fluida ⋅ g ⋅ V ABCFGA . jednak je razlici vertikalne komponente sile fluida na donju plohu tijela i vertikalne komponente sile fluida na gornju plohu tijela.14 Primjer računanja uzgona za tijelo djelomično uronjeno u fluid Ako na slici Sl.1.

z. dok bi Lagrangeova metoda značila postavljanje radio odašiljača na određene ptice i praćenje njihovog gibanja. materijalni volumen i kontrolni volumen Najjednostavnije forme univerzalnih fizikalnih zakona odnose se na materijalnu česticu koja je toliko malena da su brzina v.1 r r (Sl. gustoća ρ i ostala imanentna svojstva uniformna unutar nje.2.zakon očuvanja mase: d (ρδV ) = 0 . U prvoj. Dvije su osnovne metode opisa strujanja (Sl.2B Lagrangeov opis strujanja Materijalne čestice. raspodjele) određene fizikalne veličine u prostoru (dijelu prostora – kontrolnom volumenu). dt . promatra se fiksno područje. analizira se stanje u fiksnim točkama područja Ω. u mehanici fluida koristi se Eulerova metoda opisa strujanja. (Kao ilustracija različitosti ovih dviju metoda može poslužiti primjer iz biologije.) Općenito.zakon očuvanja količine gibanja: r r d (ρ v δV ) = δF .2. Vremenska derivacija položaja daje brzinu r r r čestice dr / dt = v .2. npr. t ) svih čestica daje polje brzina. Eulerovoj metodi. Sl.2).2. OSNOVNI ZAKONI DINAMIKE FLUIDA Jedna od najvažnijih varijabli fluida jest brzina. Lagrangeova metoda prati gibanje pojedine čestice i analizira kako se osobine fluida vezane za tu česticu mijenjaju kao funkcija vremena. Osnovni zakoni očuvanja za materijalnu česticu mogu se izraziti: . Eulerova metoda bi zahtijevala postavljanje osmatračke postaje i mjerenja preleta broja ptica u određenom vremenu. dt 14 . Druga. y.2. kontrolni volumen Ω tj. dok se Lagrangeova metoda koristi u posebnim slučajevima.2A Polje brzina kod Eulerovog opisa strujanja Sl. a njih treba za potrebe mehanike fluida prevesti u odgovarajući opis polja (stanja. Važna je činjenica da su osnovni zakoni fizike definirani za čestice.2. ornitološko promatranje migracija ptica. Položaj određene čestice dan je vektorom položaja Sl. Računanje brzina v ( x.1)koji je funkcija vremena (ako se čestica giba).

individualna ili puna derivacija. a d/dt se odnosi na vremensku derivaciju. Potrebno je pojasniti da pojam zakon očuvanja uistinu predstavlja očuvanje veličine samo u slučaju zakona očuvanja mase dok bi u ostala tri zakona adekvatniji bio pojam zakon ravnoteže. Primjena materijalne derivacije na neku skalarnu veličinu ϕ daje Dϕ ∂ϕ r = + (v ⋅ ∇ )ϕ Dt ∂t odnosno raspisano u kartezijskom koordinatnom sustavu (a) 15 . ∫ Dt MV zakon očuvanja momenta količine gibanja r r r D ∫ ρ r × v dV = M MV Dt MV i zakon očuvanja energije (tj.zakon očuvanja momenta količine gibanja: r r r d r (r × ρ v δV ) = r × δF dt d (ρ eδV ) = δW + δQ dt gdje je e totalna energija (unutarnja+kinetička+potencijalna) po jedinici mase. Zakon očuvanja mase izražen za materijalni volumen jest D ∫ ρ dV = 0 . Dt MV zakon očuvanja količine gibanja r r D ρ v dV = FMV .. δW rad učinjen na granicu materijalne čestice. a δQ toplina dovedena materijalnoj čestici na njenoj granici. Materijalni volumen je sustav beskonačnog broja beskonačno malenih materijalnih čestica i uvijek (u svakom vremenskom trenutku) se sastoji od istih čestica. U dinamici fluida kao kontinuumu potrebno je poopćiti zakone očuvanja za materijalnu česticu na materijalni volumen. Operator jest operator materijalne derivacije. Pojam zakon očuvanja ipak se koristi ukazujući na određene analogije prema zakonu očuvanja mase. . Dt MV Objašnjenje pojma materijalne derivacije D Dt r ∂ D = + (v ⋅ ∇ ) Dt ∂t Materijalna derivacija naziva se još i supstancijalna.zakon očuvanja energije(prvi zakon termodinamike): U gornjim izrazima očuvanja δ indicira infinitezimalno malenu veličinu. prvi zakon termodinamike) D & & ∫ ρ eT dV = QMV + WMV .

U određenom smislu D označuje vremensku promjenu koju osjeća promatrač koji se giba zajedno s Dt ∂ fluidom (česticom fluida). miruje zajedno s ∂t materijalna derivacija kontrolnim volumenom. a s njim i materijalna površina koja je nepoznata funkcija u vremenu sve dok i sam problem nije riješen. ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎝2 ⎠ ⎝2 ⎠ U sva četiri prethodna izraza zakona očuvanja za materijalni volumen koristi se član oblika (b) D ∫ Φ dV Dt MV u kojoj Φ predstavlja neku veličinu po jedinici volumena (masu.∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ Dϕ ∂ϕ = + vx + vy + vz . ∂t Pri stacionarnom strujanju ne postoji lokalno ubrzanje. 16 . dok označuje promjenu koju bi osjećao promatrač koji npr. količinu gibanja. Zato se definira pojam kontrolnog volumena. Drugi član desne strane (v ⋅ ∇ )ϕ predstavlja promjenu veličine U izrazu (a) prvi član desne strane ϕ zbog promjene položaja čestice u prostoru i naziva se konvektivnom derivacijom. a (v ⋅ ∇ )v konvektivno ubrzanje. Pošto je forma materijalnog volumena nepogodna za primjenu u inženjerstvu nameće se potreba definiranja sistema po izboru promatrača na koji će se moći primijeniti zakoni očuvanja. moment količine gibanja. Dt ∂z ∂t ∂x ∂y ∂ϕ predstavlja brzinu promjene veličine u zadanoj točki prostora te se ∂t r naziva lokalnom ili mjesnom derivacijom. U mehanici fluida često se koristi pojam totalnog ubrzanja r r r Dv ∂v r v a= = + (v ⋅ ∇ )v Dt ∂t r r ∂v v gdje predstavlja lokalno ubrzanje. Član konvektivnog ubrzanja može se matematičkim transformacijama vektorske algebre napisati u obliku r r r r r v (v ⋅ ∇ )v = ∇⎛ 1 v 2 ⎞ − v × (∇ × v ) = grad ⎛ 1 v 2 ⎞ − v × (∇ × v ) . energiju) koja je prvo integrirana po materijalnom volumenu MV i rezultat zatim deriviran materijalnom derivacijom D/Dt po vremenu. Pri strujanju fluida materijalni volumen se giba i deformira.

2. a dijelom su postavljene okomito na smjer strujanja (Sl. Nakon trenutka koincidencije dva volumena se protokom vremena više neće poklapati pošto će materijalni volumen biti “odstrujan” dalje skupa s česticama koje njega čine. teoretski definirani volumen ograničen kontrolnom površinom CS u kojem se određuju dinamički i termodinamički učinci fluida. 17 . Kroz kontrolni volumen tijekom vremena prolaze različiti materijalni volumeni Sl. kao na srednjoj slici na Sl.2. Kontrolni volumen i kontrolna površina analogni su Eulerovom opisu strujanja fluida.1. Transformacija materijalnog u kontrolni volumen Reynoldsovim transportnim teoremom Reynoldsov transformacijski teorem omogućuje transformaciju fundamentalnih zakona za materijalni volumen na kontrolni volumen. može se gibati.2. ekspandirati ili kontrahirati. Osnovna pretpostavka za transformaciju je da materijalni volumen i kontrolni volumen koincidiraju u određenom vremenskom trenutku.1 Odnos materijalnog i kontrolnog volumena Kontrolni volumen Kontrolni volumen (CV) je proizvoljno. Za provedbu transformacije od interesa je jedino trenutak kada se dva volumena poklapaju.2. A2).t=t1 MV(t1) CV t=t2 M t2) V( V( t3 M ) CV t=t3 CV Sl.2.3 stijenka S3).2.3.2. Zapisano matematički Reynoldsova transformacija jest r r ∂Φ D ∫ ΦdV = CV ∂t dV + CS Φv ⋅ ndS ∫ ∫ Dt MV gdje Φ predstavlja neku općenitu veličinu. ovisno o želji promatrača. A1. dok će kontrolni volumen mirovati ili se gibati prema odluci promatrača.1. Kontrolna površina ograđuje dio prostora i u određenom koordinatnom sustavu može biti statična. radi pojednostavljenja.2. dok pojam materijalnog volumena odgovara Lagrangeovom opisu strujanja. Često se uzima da granice kontrolnog volumena (označene CS) koincidiraju dijelom sa čvrstim granicama (Sl.

⎠ Pošto je u gornjem izrazu proizvoljan volumen integracije slijedi da je izraz u zagradi nula: s ∂ρ + div (ρv ) = 0 . Slijedi ∫ ρv ⋅ ndS = 0 . za slučaj na gornjoj slici: & ρ1v1 A1 = ρ 2 v 2 A2 = m & uz pretpostavku da su ρ. kontrolni volumen Primjenom teorema Gaus Ostrogradskog na drugi član gornjeg izraza. Općenita veličina Φ zamjenjuje se gustoćom tj. iz formulacije za materijalni volumen. dolazi se do formulacije zakona očuvanja mase za kontrolni volumen vezane uz Eulerov opis strujanja.. Φ = ρ pa slijedi CV ∫ r r ∂ρ dV + ∫ ρv ⋅ n dS = 0 ∂t CS što se fizikalno može interpretirati tvrdnjom da je povećanje mase unutar kontrolnog volumena plus istjecanje mase iz kontrolnog volumena kroz njegovu granicu jednako nuli u svakom trenutku. odnosno za stacionarno strujanje uz konstantnu gustoću fluida unutar kontrolnog volumena vrijedi 18 . Oznaka m predstavlja maseni protok -1 [kg s ]. prevodi se plošni integral u volumni te slijedi: CV ∫ ⎜ ∂t ⎝ ⎛ ∂ρ s ⎞ + div (ρv )⎟dV = 0 .2.v srednje vrijednosti po presjeku. Sl. Uvođenjem nove varijable volumnog protoka ili kraće protoka Q = v A [m3s-1] prethodna relacija može se pisati & ρ1Q1 = ρ 2 Q2 = m .3 Dio cijevi. Za slučaj stacionarnog strujanja prvi član u integralnom izrazu za zakon očuvanja mase je nula.Zakon očuvanja mase Primjenom Reynoldsovog transportnog teorema. ∂ Ω r r tj. ∂t a što jest zakon očuvanja mase u diferencijalnom obliku.

Osim pojma masenog protoka koristi se i težinski protok & W = mg = ρ g Q Ns −1 .Q = v1 A1 = v 2 A2 .3) i uz pretpostavku stacionarnog i nestlačivog strujanja. MS Primjenom Reynoldsovog transportnog teorema na gornji izraz. impulsni zakon & ∑ F = m( v r r 2 r − v1 ) ili ∑ F = ρQ(v r r 2 r − v1 ) Bernoullijeva jednadžba U integralnom izrazu za očuvanje količine gibanja za materijalni volumen. CS Za primjer segmenta cijevi (Sl. ⎜ρ ∫ ⎝ Dt ⎠ MV MS ∫σ r n dS = MV ∫ div Tσ dV prvom članu lijeve strane) slijedi: Gornji izraz biti će jednak nuli ako je izraz u zagradi jednak nuli. brzinu v1 moguće izraziti pomoću v2 na način: v1=v2 (A2/A1). moguće je drugi član na desnoj strani prevesti u volumni integral primjenom teorema Gaus Ostrogradskog: Zbog očuvanja mase D (ρ dV ) = 0 te stavljajući znak totalne derivacije ispod znaka integrala (u Dt r r ⎛ Dv ⎞ − ρf − div Tσ ⎟dV = 0 . Zadnji izraz posebno je koristan pri proračunima cjevovoda pa je tako npr. slijedi formulacija zakona očuvanja količine gibanja za kontrolni volumen: r r r rr r ∂ ( ρv ) ∫ ∂t dV + CS ρv (v n ) dS = CV fρ dV + CSσ n dS ∫ ∫ ∫ CV Fizikalno je gornji izraz moguće interpretirati na način da je promjena količine gibanja u vremenu i dotok količine gibanja kroz granicu kontrolnog volumena (CS) jednak članovima na desnoj strani koji predstavljaju rezultantnu silu ∑F r (masenu + kontaktnu) koja djeluje na kontrolni volumen: r ∑F = CV ∫ r r fρ dV + ∫ σ n dS . [ ] Zakon očuvanja količine gibanja Zakon očuvanja količine gibanja za materijalni volumen jest D Dt MV ∫ ρv dV = r MV ∫ r r fρ dV + ∫ σ n dS . iz gornjeg izraza proizlazi tzv. Proizlazi jednadžba gibanja fluida 19 .2.

nadalje. tada u gornjem izrazu 1 ρ grad p = grad r p ρ . Za idelani fluid. gdje je potencijal masene sile u polju sile teže P = gz . a pošto je gustoća masene sile definirana potencijalom masene sile P r r f = − grad P . ⎜ ρ 2 ⎟ ⎠ ⎝ 20 . ρ ∂t Ako se pretpostavi nestlačivo strujanje fluida ρ = const. slijedi izraz Eulerove jednadžbe gibanja u Lamb Gromekinovoj formi s r ∂v r − v × rot v = − grad ∂t odnosno za stacionarno strujanje ⎛ p 1 ⎞ ⎜ gz + + v 2 ⎟ . član konvektivnog ubrzanja (v ∇ )v moguće je pisati u obliku (b) danom u istaknutom paragrafu o materijalnoj derivaciji. Dt odnosno r r r r ∂v ρ + ρv ∇v = ρf + div Tσ ∂t gdje je ⎡σ xx ⎢ Tσ = ⎢τ yx ⎢ τ zx ⎣ τ xy τ xz ⎤ ⎥ σ yy τ yz ⎥ τ zy σ zz ⎥ ⎦ matrica naprezanja sa komponentama normalnih σ i tangencijalnih (smičnih naprezanja) τ . matrica naprezanja Tσ postaje T p 0 ⎤ ⎡− p 0 ⎢ 0 −p 0 ⎥ Tp = ⎢ ⎥ 0 − p⎥ ⎢ 0 ⎣ ⎦ te slijedi izraz koji se naziva Eulerova jednadžba gibanja s r r r 1 ∂v + (v ∇ )v = f − grad p .r r Dv ρ = ρf + div Tσ . zbog neviskoznosti odnosno nepostojanja smičnih naprezanja.

4 Lijeva strana jednadžbe predstavlja moment na kontrolni volumen prouzročen od vanjskih sila. O Sl.2. ⎜ ρ 2 ⎟ ⎝ ⎠ r r v Ako se gornji izraz pomnoži skalarno s elementom luka strujnice ds S = r ds . slijedi: r r r r×F = ∑ CV ∫ ∂ (ρ r × v ) dV + ∫ (ρ r × v )(v n ) dS CS ∂ r r r r rr F r . gubi se prvi član desne strane u gornjem izrazu.2. ⎜ ρ 2 ⎟ ⎝ ⎠ Da bi gornji diferencijal bio jednak nuli potrebno je da je izraz u zagradi konstanta. nestaje lijeva strana v r r r izraza jer je vektor brzine v okomit na vektor v × rot v te slijedi diferencijal ⎛ p 1 ⎞ ds S ⎜ gz + + v 2 ⎟ = 0 . Gornji izraz predstavlja zakon očuvanja momenta količine gibanja za kontrolni volumen koji ima posebno izraženu primjenu pri analizi turbostrojeva gdje su momenti značajniji od samih sila.4). Za slučaj rotacijskog uređaja (Sl. duž strujnice ρ 2 p što je izraz Bernoullijeve jednadžbe koji je proizašao iz Eulerove jednadžbe gibanja uz pretpostavke zanemarive viskoznosti te stacionarnog i nestlačivog strujanja.5r r raspršivač vode) sa ulaznom brzinom u kontrolni volumen v1 i izlaznom brzinom v 2 zakon očuvanja momenta količine gibanja moguće je pisati: r r r M otp = M izlaz − M ulaz tj. 21 .r r ⎛ p 1 ⎞ v × rot v = − grad ⎜ gz + + v 2 ⎟ .2. r je vektor položaja točke na pravcu djelovanja sile u odnosu na točku O. tj. Zakon očuvanja momenta količine gibanjar r r r Moment sile F oko točke O jest M = r × F (Sl. da uzduž strujnice vrijedi gz + 1 + v 2 = const. Pri stacionarnom strujanju i(ili) strujanju fluida konstantne gustoće. r r r r r r r r r & M otp = m[(r × v )2 − (r × v )1 ] = ρQ[(r × v )2 − (r × v )1 ] . Vektorskim množenjem izraza zakona očuvanja količine r gibanja za kontrolni volumen vektorom položaja r slijeva. a desna strana promjenu momenta količine gibanja u vremenu te utok momenta količine gibanja kroz granicu kontrolnog volumena.

kod rotacijskih i turbo strojeva otporni moment na osovini. Rad u vremenu predan sustavu moguće je rastaviti na & & & W = WS + W p . r )1.primjena zakona očuvanja momenta količine gibanja Za slučaj simetričnog raspršivača vode sa mlaznicama istog promjera. r r r Primjer primjene zakona očuvanja momenta količine gibanja na "sprinkler" kontrolni volumen r v2 Motp v2 rel r v2 rel r v2 v1 Sl.5 Raspršivač vode .2 vektori brzina i pripadajući krakovi. M otp = 2 ρ r (v rel − ω r ) . Zakon očuvanja energije Jednadžba očuvanja energije za kontrolni volumen može se napisati u obliku rr ∂ dE = ∫ (ρ e ) dV + ∫ ρ e (v n ) dS . gdje je 22 . 2 2 Od relativne izlazne brzine vode u odnosu na mlaznicu vrel potebno je oduzeti brzinu mlaznice ω r kako bi se dobila apsolutna izlazna brzina v2 tj. dok se v2 mijenja s brzinom vrtnje uređaja ω. Relativna brzina vrel ovisi samo o masenom dotoku fluida u kontrolni volumen. v 2 = v rel − ω r . dt CV ∂t CS Prvi zakon termodinamike dE & & = QH + W dt definira da je & & promjena energije sustava = toplina dodana sustavu ( QH (heat))+snaga predana sustavu ( W ).2. na slici. a ( v . Zakon očuvanja momenta količine gibanja reducira se na r Q r r Q M otp = 2 ρ (r × v2 ) tj .U gornjem izrazu M otp jest moment na kontrolni volumen tj. ulazni moment r r r M ulaz = 0 pošto je vektor ulazne brzine v1 na pravcu osi rotacije.

Uzimajući u obzir gornje izraze može se pisati: & & Q H + WS = CV ⎟ ⎜ ∫ ∂t (ρ e) dV + ∫ ρ ⎜ ρ + e ⎟ (v n ) dS ⎠ ⎝ CS ∂ ⎛p ⎞ rr gdje je e totalna energija po jedinici mase koja predstavlja zbroj unutarnje energije (energije molekularnih sila) po jedinici mase. z1 Sl.6). moment u vremenu na rotirajućoj osovini rotacijskog uređaja (turbostroja). shaft) rad tangencijalnih sila u vremenu predan sustavu. Ako se jednadžba zakona očuvanja energije primijeni na stacionarno strujanje kroz kontrolni volumen sa jednim utokom i jednim istokom iz kontrolnog volumena (Sl. jednadžba se pojednostavljuje u sljedeći izraz: k o n tro ln i v o lu m e n WS v2 2 2 . a drugi član jest zbroj rada tlačnih sila na pomičnu granicu u vremenu i protoka ukupne energije kroz granicu. QH u2 .2.2. kinetičke energije po jedinici mase i potencijalne energije po jedinici mase: e=u+ v2 +gz. rr & rad u vremenu učinjen tlačnim silama na pomičnoj granici. 2 U jednadžbi očuvanja energije prvi član desne strane predstavlja promjenu ukupne energije sustava u vremenu. ρ ρ 2 ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ & Dijeljenjem jednadžbe sa masenim protokom m te uz činjenicu da je gubitak raspoložive energije sustava ≡ u2 − u1 − qH i konačno dijeljenjem sa konstantom gravitacije g proizlazi: p1 v12 p v2 + + z1 = 2 + 2 + z2 + hg − hS ρg 2 g ρg 2 g 23 .& Wp = St ∫ p v n dS .6 2 ⎡ ⎤ p p v 2 − v1 & & & m ⎢u 2 − u1 + 2 − 1 + 2 + g (z 2 − z1 )⎥ = Q H + W S . npr. a WS (work. 1 u1 . z2 v1 1 .

proširena Bernoullijeva jednadžba. Zbog sličnosti s Bernoullijevom jednadžbom ova jednadžba se još naziva i tzv. Oznaka hg predstavlja sve gubitke (gubitak piezometrične visine).što predstavlja jednadžbu mehaničke energije. Dimenzijski jednadžba jest u obliku energija po jedinici težine [Nm/N = m]. a za pumpu unutar kontrolnog volumena vrijedi hS=hP gdje je hP dobavna visina pumpe. 24 . Ako se unutar kontrolnog volumena nalazi turbina tada hS=-hT gdje je hT pad piezometrične visine na turbini. strujanje se smatra samo lokalno nestacionarno kako bi bila zadovoljena pretpostavka o stacionarnosti strujanja unutar kontrolnog volumena pomoću koje je i izvedena gornja jednadžba. Pošto je strujanje u prisustvu rotacijskih uređaja (turbostrojeva) nestacionarno (najčešče ciklično).

piezometrične visine (jedinica metar): ⎛ v2 ⎞ ⎛ v2 ⎞ p p + + z⎟ = ⎜ + + z⎟ ⎜ ⎝ 2g ρ g ⎠1 ⎝ 2 g ρ g ⎠2 25 . svaka čestica koja prolazi kroz zadanu točku ima istu trajektoriju. STRUJANJE IDEALNOG FLUIDA 3. stazom). neviskozan) . Izraz ρ r r Dv = − grad p + ρ f Dt jest Eulerova jednadžba gibanja (koja je izvedena u poglavlju o Zakona očuvanja količine gibanja) koju je tekstualno moguće otprilike izaziti masa ⋅ ubrzanje = ukupna sila na fluid . Integracijom Eulerove jednadžbe duž proizvoljno izabrane strujnice i uz pretpostavku strujanja idealnog fluida dobija se Bernoullijeva jednadžba. Pri stacionarnom strujanju ništa se ne mijenja u vremenu na određenoj lokaciji u strujnom polju tj. a u slučaju stacionarnog strujanja stujnica se poklapa s trajektorijom (putanjom. Bernoullijeva jednadžba često se postavlja između dvije točke 1 i 2 na strujnici. 2 ρ kao što je pokazano u poglavlju o zakonu očuvanja količine gibanja.3.fluid kod kojeg se zanemaruje efekt trenja pri strujanju. v2 p + + gz = konst.1 Idealan fluid Idealan fluid (nestlačiv. a pogodno ju je pisati i u obliku tzv. Strujnica je krivulja kojoj je u svakoj točki stujnog polja vektor brzine tangenta.

brzina spuštanja razine površine je malena ako je otvor spremnika relativno mali u odnosu na volumen spremnika. z1 = 0 . i uz pretpostavku A1>>A2.3. Iz Bernoullijeve jednadžbe slijedi: 2 v2 = 2 gh tj.Istjecanje kroz male otvore Sl. Za slučaj prikazan na slici (Sl.3.1 . p2 = patm Gornji izraz govori da je tlak u okolini otvorenog mlaza na izlazu iz spremnika jednak atmosferskom pa je stoga i kroz čitav mlaz tlak jednak atmosferskom jer bi u protivnom došlo do promjene poprečne površine mlaza. odnosno brzina v1 je relativno malena.3. 26 . odnosno v1 ≅ 0 .1) vrijedi v1 = 0 .Torricellijevu formulu. p1 = patm . Hidrostatski tlak računa se prema izrazu: p = p0 + ρ gh . Prethodni izraz predstavlja tzv. Iskustveno.Istjecanje kroz male otvore Putanja čestice ide sa površine vode u spremniku.3. v2 = 2 gh . Potrebno je izračunati brzinu v2 (Sl.1): Iz jednadžbe kontinuiteta slijedi A1 v1 = A2 v2 . Na izlaznom presjeku (točka 2) vrijednost brzine je v2 = k ⋅ 2 gh gdje je k korekcijski faktor koji uključuje efekt viskoznosti (Sl. Uz p = const. slijedi v1=v2 (A2/A1). z2 = − h .2 Primjene Bernoullijeve jednadžbe Primjer 1 .3.2).

Sl.3) Sl.2 .3.3.3.Istjecanje kroz otvore proizvoljne veličine (Sl.4 y1 ( x) = M y2 ( x ) = M + c Pošto gore navedeni izrazi nisu funkcije od x nego su konstante.4) Sl. vrijedi: Q= 3 3 ⎛ ⎞ 2 ⋅ 2g ⎜ ( M + c )2 − M 2 ⎟ ⋅ (b − a ) 3 ⎝ ⎠ 27 .3.3 Izvod izraza za izračun protoka dan je u slijedu: dQ = v dA y2 ( x ) Q = v dA = A ∫ ∫ 2 gy dA = A ∫ 2 gy dxdy = 2 g dx a A ∫ ∫( ) y1 x b y dy = 2 g ∫ 3 ⎢y ⎣ a b 2⎡ 2 (x ) 2 − y1 (x ) 2 ⎤ dx ⎥ 3 3 ⎦ Za specifičan slučaj kada je otvor pravokutnik (Sl.različiti faktori k Primjer 2 .3.

95 0.Venturijeva sapnica Venturijevom sapnicom (Sl. kratkog cilindričnog dijela te difuzora pod kutem 5o do 7o.5 2 3 4 5 6 8 10 5 1. (b-a)=L i uz dodavanje empirijskog koeficijenta preljeva CE kako bi se dobila efektivna vrijednost protoka ovisno o geometriji preljeva.96 0.5 Preljev Protok otvorenih vodotoka moguće je točno izračunati na osnovu geometrije presjeka (preljeva)(Sl.3.3.5) gdje c=H. slijedi: Q = CE 2 2g H 2 L . Pri mjerenju protoka plinova potrebno je neovisno mjeriti temperaturu i tlak na bazi venturimetra dok za 28 . Ona se sastoji od postupnog koničnog suženja pod kutem ≈20o .6) mjeri se protok na osnovu razlike tlakova.00 0.6 Venturijeva sapnica mjerenja uzvodno od venturimetra cijev treba biti ravna u dužini barem trideset cjevnih promjera. Primjenom samo Bernoulijeve jednadžbe dobije se gruba aproksimacija.94 1 Q hm m 10 4 1. Radi točnosti 1.3. ali se eksperimentalno mogu dobiti dodatni korekcijski faktori (CE) koji simuliraju viskozne efekte. 3 3 odnosno uz oznake prema slici (Sl. Primjer 4 . 3 B 3 Sl. Primarno se mjeri dubina vode na preljevu. Na bazi venturimetra i u suženju tlak se najčešće mjeri piezometričnim prstenovima.Preljev U slučaju preljeva M=0 .5 2 Re 3 4 56 8 10 6 Sl.Primjer 3 .5) toka.99 0.3. slijedi: Q= 2 2 g c 2 (b − a ) .98 2 Cv Z 0.3.97 0.

Cijev je usmjerena u pravcu strujanja fluida tako da fluid ustrujava direktno u otvor sve dok se u cijevi ne poveća tlak toliko da se izjednači s djelovanjem fluida koji nastrujava te tada neposredno ispred otvora cijevi fluid miruje (točka 2).3.25 do 0. Postavljanjem bernoullijeve 29 . zove se stagancijska ili zaustavna točka. postavlja se Bernoullijeva jednadžba od 1 do 2 (SL.7) je uređaj kojim se mjeri brzina strujanja u određenoj točki.6) v12 p1 v 2 p + + z1 = 2 + 2 + z 2 2 g ρg 2 g ρg Primjenom jednadžbe kontinuiteta v1=v2 (A2/A1) i uz Δp=p1-p2 slijedi: v2 = 1 1 − ( A2 / A1 ) 2 2 Δp ρ + 2 g ( z1 − z 2 ) . Princip mjerenja brzine pomoću Pitotove cijevi prikazan je na slici pomoću cijevi (npr. i prosječne vrijednosti brzina v1 i v2 po presjecima. staklena cijev) savinute pod pravim kutem. tada je izraz za protok kroz venturijevu cijev: ⎛ρ ⎞ 2 g hm ⎜ m − 1⎟ ⎜ ρ ⎟ ⎝ ⎠ ⎛d 1− ⎜ 2 ⎜d ⎝ 1 ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 4 Q = C v A2 Uočljivo je da ako izrazimo razliku tlakova pomoću stupca mjernog fluida u diferencijalnom manometru hm izraz za protok postaje neovisan o nagibu venturimetra. Kod izboru venturimetra dobro je izabrati onaj kod kojega je koeficijent venturimetra Cv približno konstantan za raspon reynoldsovog broja koji se očekuje pri upotrebi.3. Točka neposredno ispred otvora cijevi u kojoj fluid miruje v 2 = 0 .75 koji je prikazan iscrtkanim krivuljama na dijagramu. Protok kroz venturimetar sada se moze izraziti: Q= C v A2 1 − ( A2 / A1 )2 2 Δp + 2 g ( z1 − z 2 ) ρ Vrijednosti empirijskog faktora Cv u ovisnosti o Reynoldsovom broju i geometriji venturimetra dane u dijagramu (Sl3. Primjenom jednadžbe kontinuiteta A1v1 = A2 v2 uz konstantnu vrijednost tlaka p=const. Izrazimo li razliku tlaka Δp u gornjem izrazu pomoću stupca mjernog fluida hm gustoće ρm. Primjer 5 – Pitotova cijev Pitotova cijev (Sl.mjerenje protoka tekućina dovoljno je izmjeriti razliku tlakova. U gornji izraz potrebno je dodati korekcijski faktor brzine Cv kojim se obuhvaćaju gubici zbog viskoznih efekata.6 ) primjenjive su za odnose promjera venturimetra D2/D1 u rasponu od 0.

ρg 2 g ρg Tlak u točki 2 moguće je izmjeriti pomoću visine stupca fluida u cijevi p 2 = ρg (h0 + Δh ) što predstavlja totalni tlak. 30 .h h0 v 1 p1 2 p2 Sl.7) uzimajući u obzir z1 = z 2 i v 2 = 0 . statičkog tlaka p1 = ρgh0 predstavljenog visinom stupca h0 i dinamičkog tlaka kojeg predstavlja dio stupca fluida Δh .3. Totalni tlak je sastavljen od dvije komponente. Izjednačavanjem dvaju prethodnih izraza slijedi izraz za brzinu strujanja lokalno: v1 = 2 g Δh .3.7 Princip mjerenja brzine fluida pomoću jednostavne Pitotove cijevi jednadžbe duž strujnice između točaka 1 i 2 (Sl. slijedi: p1 v12 p + = 2 .

(Sl.4. krv.4. Kvocijent U/H predstavlja brzinu kutne deformacije i općenitije ga se može napisati du . neke boje. y U u y F H x Sl. Povezanost viskoznosti i trenja ukazuje na viskoznost kao svojstvo fluida zbog kojeg nastaju gubici pri strujanju.1. nenewtonske) fluide (Sl. Viskoznost – svojstvo otpornosti fluida prema smičnoj deformaciji. Slijedi Newtonov zakon viskoznosti: τ =μ du .1. Kod njutnovskih fluida (plinovi.1 Između dvije paralelne ploče nalazi se neka tvar (Sl. H gdje je μ faktor proporcionalnosti vezan za svojstva fluida. STRUJANJE REALNOG FLUIDA U CIJEVI 4. a μ [Pa s ] dinamički koeficijent viskoznosti.1).1.4. du/dy brzina kutne deformacije pri 1D strujanju fluida. Ako sila F prouzrokuje gibanje ploče stalnom brzinom. dok na gornju djeluje sila F. Fluid u neposrednom kontaktu s čvrstom granicom ima istu brzinu kao čvrsta granica (tzv. tada je moguće zaključiti da je tvar među pločama fluid.4.1.2). Pokus pokazuje da je sila F direktno proporcionalna površini i brzini A i U i obrnuto proporcionalna debljini sloja fluida H F=μ AU . dy gdje je τ smično naprezanje.4. ''no slip condition''). Osnovna podjela fluida je na njutnovske i nenjutnovske (ili newtonske. 31 . Ako se nadalje u prethodnu jednadžbu uvede dy izraz za smično naprezanje τ = F/A. A je površina gornje ploče. koja proizvodi smično naprezanje τ = F/A na tvar među pločama.. blato.1) između intenziteta smičnog naprezanja i odgovarajuće brzine deformacije. Donja ploča je fiksna. većina tekućina) postoji linearna relacija (kao na Sl.2) i kod njih je odnos između intenziteta smičnog naprezanja i odgovarajuće brzine deformacije nelinearan.1 Viskoznost Fluid je tvar koja se kontinuirano deformira pod utjecajem smičnog naprezanja ma kako malo to naprezanje bilo. zubna pasta. Svojstvo suprotno viskoznosti jest fluidnost. dugolančani hidrokarbonati.1. Nenjutnovski fluidi jesu npr. Viskoznost je također i mjera unutarnjeg trenja u fluidu. Viskoznost je svojstvo fluida koje se očituje tek pri gibanju fluida..4.

Sl.b).1.b Dinamička i kinematska viskoznost u ovisnosti o temperaturi. Kod tekućina.2 Newtonovski i nenewtonovski fluid Viskoznost se gotovo ne mijenja promjenom tlaka.4.1.1.Sl.3. povećanjem temperature smanjuje se viskoznost. a mijenja se s promjenom temperature.4.4. za neke fluide 32 . dok se kod plinova povećanjem temperature viskoznost povećava (Sl.a.3a.

.b uočljivi su različiti međusobni odnosi dinamičkog odn. Rotacijski viskozimetar se u osnovi sastoji od vanjskog rotirajućeg cilinda i unutarnjeg.1. s ⎥ ⎢ ⎣ ⎦ Spomenute su starije jedinice za kinemtasku viskoznost Stokes i dinamičku viskoznost Poise koje su još ponegdje u upotrebi.P1 Shematski prikaz rotacijskog viskozimetra Unutanji je cilindar u dodiru s fluidom preko "plašta" i dna. Kinematska viskoznost se često koristi u mehanici fluida i ρ ⎢ s ⎥ ⎣ ⎦ inžinjerstvu i predstavlja mjeru otpora fluida smičnoj deformaciji odn. tečenju pod djelovanjem sile gravitacije. dy b 33 . Mjerenjem torzijskog momenta T na unutarnjem stacionarnom cilindru moguće je izračunati smično naprezanje.4.1.1.P1. koncentričnog.4. Ukupni torzijski moment izmjeren na unutanjem cilindru je stoga T = TC + TD gdje je TC torzija zbog smičnog naprezanja na plaštu i TD torzija zbog naprezanja na dnu. Za plašt: du ω r2 = .3a.4.Dijeljenjem koeficijenta dinamičke viskoznosti s gustoćom fluida dobiva se koeficijent kinematske μ ⎡m2 ⎤ viskoznosti fluida ν = ⎢ ⎥ . kinematskog viskoziteta za neke fluide (npr.1. izračunati koeficijent dinamičke dy viskoznosti μ. Mjerenje dinamičke viskoznosti rotacijskim viskozimetrom Uz zadanu brzinu kutne deformacije du/dy te mjerenjem smičnog naprezanja τ .3a.4. stacionarnog cilindra Sl.b). voda i živa Sl. moguće je pomoću Newtorovog zakona viskoznosti τ = μ du . Za vodu pri normalnim uvjetima vrijedi ν ≈ 1 ⋅10 −6 ⎢ ⎡m2 ⎤ −3 ⎥ = 1 cSt (centi Stokes). Na slikama Sl. odn. Sl. μ ≈ 1 ⋅10 [Pa s ] = 1 cP (centi Poise).

P2) sastoji se u mjerenju vremena potrebnog za istjecanje VL=60 cm3 fluida kroz kapilarnu cijev pod utjecajem gravitacije. Uzevši u obzir prethodna dva izraza i Newtonov zakon viskoznosti slijedi TC = Za dno cilindra: 2πr12 r2 hμ ω . Pri mjerenju se održava konstantna temperatura mjerenog fluida. a b zračnost među cilindrima. Mjerenje kinematske viskoznosti Sayboltovim viskozimetrom Princip mjerenja viskoznosti Sayboltovim viskozimetrom (Sl. Slijedi jednadžba za ukupni torzijski moment ⎛ 2r h r 2 ⎞ T = μ πω r12 ⎜ 2 + 1 ⎟ . Pošto fluid istječe pod utjecajem sile gravitacije važnost pri ovom mjerenju ima i gustoća fluida te je mjerena viskoznost kinematska viskoznost ν.4. 34 . ⎜ b 2a ⎟ ⎝ ⎠ Pošto je T ukupni torzijski moment izmjeren na unutarnjem cilindru iz gornjeg izraza direktno proizlazi dinamički koeficijent viskoznosti μ. b dA = r dθ ⋅ dr ωr dTD = τ r dA = μ r ⋅ r dθ dr a Integriranjem po dnu unutarnjeg cilindra slijedi: TD = μ ω 2π a 0 ∫ dθ ∫ r dr 3 0 4 1 r1 TD = μω r π a 2 gdje je a zračnost na dnu cilindra prema slici.gdje je ω brzina rotacije vanjskog cilindra .Torzijski moment zbog trenja na plaštu je TC = τ ⋅ 2r1π ⋅ h ⋅ r1 .1.

4. 128μL Dalje. približni odnos Sayboltovih sekundi i kinematske viskoznosti jest ν = ⎜ 0.1.8 ⎞ −4 2 −1 ⎟ ⋅ 10 m s .Sl. Previše viskozno mazivo npr. poznat je volumen mjerenog fluida VL. definira se prosječna piezometrična visina za vrijeme istjecanja hL. ne teče preko cijele ležajne površine te dolazi do oštećenja ili zbog svoje prevelike viskoznosti apsorbira 35 . t ⎠ SAE gradacija viskoznosti motornih ulja S inženjerskog motrišta viskoznost je najvažnije svojstvo industrijskih maziva. protok Q se aproksimira Q = V L / t te se uzima Δp = ρ g hL .0022 t − ⎛ ⎝ 1.P2 Shematski prikaz Sayboltovog viskozimetra Pri analizi strujanja kreće se od Hagen Poisseuilleove formule za strujanje viskoznog fluida kroz cijev ( Hagen Poisseuilleova formula će biti analizirana kasnije u ovom poglavlju) : Q= Δp πD 4 . Slijedi: VL ρ g hL π D 4 = t 128 μ L ν= πgD 4 hL 128VL L ⋅ t = C1 ⋅ t . Premalo viskozno mazivo pod silom strojnih nasjednih površina bude istisnuto te dolazi do kontakta strojnih elemenata i oštećenja. Pošto je duljina kapilarne cjevčice L relativno malena dodaje se gornjem izrazu još i korekcijski faktor oblika C/t pa konačno slijedi izraz za kinematski viskozitet oblika ν = C1t + C2 t tj.

a što se posebno odnosi na miješana (multigrade) ulja.1. Prema SAE oznakama definiraju se dvije grupe viskoznosti: . VI=200 za ulja kod kojih se viskoznost puno manje mijenja s promjenom temperature.8 3.5 16.6 9.1 5. multigrade ulja koja se dobiju miješanjem prethodno navedenih dviju grupa ulja te ona zadovoljavaju kriterije viskoznosti pri niskim temperaturama i zadovoljavaju također uvjete minimalne viskoznosti pri 100oC.8 4. Kod ulja bez oznake mjeri se samo kinematska viskoznost pri višoj temperaturi. o pumpanja ( C) ASTM D445 Minimalna viskoznost 2 o (mm /s) pri 100 C ASTM D445 Maksimalna viskoznost 2 (mm /s) pri o 100 C 0W 5W 10W 15W 20W 25W 20 30 40 50 6200 6600 7000 7000 9500 13000 pri -35 pri -30 pri -25 pri -20 pri -15 pri -10 -35 -30 -25 -20 -15 -10 3. Za pravilan izbor maziva odn. ulja za određenu industrijsku namjenu od izuzetne važnosti. motornih ulja važna je njihova što preciznija klasifikacija. a nakon zagrijavanja teče sasvim lako.9 Tablica 4. Stoga je pravilan izbor određenog maziva.testom pumpanja koji definira kritičnu temperaturu pumpanja. ulje koje zadovoljava 10W uvjete i 30 uvjet označava se SAE 10W30. Viskoznost se kod ulja s oznakom W mjeri na dva načina: . U modernim motorima koriste se tzv. . .bez oznake . SAE (Society of Automotive Engineers) klasifikacija motornih ulja prema viskoznosti je najrašireniji i općenito prihvaćen sustav klasifikacije na svijetu.sa oznakom W . Npr.6 9. Med i njemu slični fluidi imanju nizak indeks viskoznosti dok fluid koji podjednako teče i pri niskim i visokim temperaturama ima visok indeks viskoznosti. Npr. ( C) ASTM D3829 Granična temp.6 5. 36 . U motorna ulja stoga se dodaju kemijski aditivi (obično dugolančani polimeri) za poboljšanje indeksa viskoznosti. Unutarnje trenje u kapljevinama pa tako i mazivu je veće pri nižoj temperaturi i manje pri višoj temperaturi.previše energije koja se potom pretvara u toplinu te dovodi do pregrijavanja.3 21.3 12.simulatorima hladnog starta.5 16.3 9.P3 SAE klasifikacija viskoznosti motornih ulja U inženjerstvu se često koristi veličina indeksa viskoznosti "VI". Raspon indeksa VI ide od VI=0 za ulja sa visokom osjetljivošću na viskoznost obzirom na temperaturu do cca.ulja za općenite uvjete rada.kojom se klasificiraju ulja za zimske uvjete rada. med pri niskoj temperaturi jedva da teče. U simulatorima hladnog starta dobiva se dinamička viskoznost u (Pa s).3 12. dok ta ulja moraju također zadovoljiti i test minimalne kinematske viskoznosti pri 100oC.3 5. SAE Viskoznost ASTM D2602 Viskoznost (Pa s) o Max temp.

stacionarno. prvi i drugi član desne strane predstavljaju kontaktne sile i to normalne (tlak) i smične te zadnji član desne strane predstavlja masenu silu. beskonačno dugačke ploče (Sl.2 Navier Stokesove jednadžbe Za Newtonovski fluid viskozna naprezanja proporcionalna su brzini smičnog naprezanja. Strujanje je laminarno. nestlačivo.1 Couetteovo strujanje Viskozni fluid struji između dvije horizontalne. U daljnjem tekstu primijenit će se na tzv.4. Navier Stokesove jednadžbe u vektorskom obliku jesu r r r Dv ρ = − grad p + μ Δv + ρf Dt gdje član na lijevoj strani predstavlja silu inercije.Couetteovo strujanje 37 F y H u . y. 4.2.4. jednadžbe jesu: ρ⎜ ⎜ ⎛ ∂ 2 u ∂ 2 u ∂ 2 u ⎞ ∂p ⎛ ∂u ∂u ∂u ∂u ⎞ +u +v + w ⎟ = μ⎜ 2 + 2 + 2 ⎟ − + ρ fx ⎜ ∂x ∂x ∂y ∂z ⎟ ∂y ∂z ⎟ ∂x ⎝ ∂t ⎠ ⎝ ⎠ ρ⎜ ⎜ ρ⎜ ⎜ ⎛ ∂ 2 v ∂ 2 v ∂ 2 v ⎞ ∂p ⎛ ∂v ∂v ∂v ∂u ⎞ + u + v + w ⎟ = μ⎜ 2 + 2 + 2 ⎟ − + ρ fy ⎜ ∂x ∂x ∂y ∂z ⎟ ∂y ∂z ⎟ ∂y ⎝ ∂t ⎠ ⎝ ⎠ ⎛ ∂ 2 w ∂ 2 w ∂ 2 w ⎞ ∂p ⎛ ∂w ∂w ∂w ∂w ⎞ +u +v +w + ρ fz ⎟ = μ⎜ 2 + 2 + 2 ⎟ − ⎜ ∂x ∂x ∂y ∂z ⎟ ∂y ∂z ⎟ ∂z ⎝ ∂t ⎠ ⎝ ⎠ Navier Stokesove jednadžbe u sprezi sa zakonom očuvanja mase daju puni matematički model strujanja nestlačivih Newtonovskih fluida.4. Ta se naprezanja τij . z. Couetteovo strujanje te Hagen Poiseuilleovo strujanje.1 Strujanje fluida između dvije paralelne ploče . σii mogu izraziti pomoću gradijenata brzine i svojstava fluida (viskoznost). Zbog složenosti Navier Stokesovih jednadžbi (parcijalne diferencijalne nelinearne jednadžbe drugog reda) moguće ih je riješiti analitički samo u nekim specijalnim slučajevima uz niz pojednostavljenja i pretpostavki.1) zbog nametnutog gradijenta tlaka dp/dx. a uz to gornja se ploča giba konstantnom brzinom U dok donja miruje.2. Ako se tako izražena naprezanja uvrste u diferencijalnu jednadžbu gibanja (dana u poglavlju o zakonu očuvanja količine gibanja) proizlaze Navier Stokesove jednadžbe gibanja.2. Uz pretpostavku nestlačivog strujanja i konstantne viskoznosti. Kako bi se dobio algebarski izraz raspodjele y U u z x Sl. Zapisane u kartezijevom koordinatnom sustavu po osima x.

w = 0 . Dt ρ Zapisom Navier Stokesovih jednadžbi u kartezijevom koordinatnom sustavu (danom na prethodnoj slici) te primjenom prije navedenih pojednostavljenja. ∂v = 0 te integracijom uz uvrštenje rubnih uvjeta („no slip“) proizlazi v = 0 .smjer x ⎛ ∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u ⎞ ∂u ∂u ∂u ∂u 1 ∂p +u +v +w =− +ν ⎜ 2 + 2 + 2 ⎟ ∂t ∂x ∂y ∂z ρ ∂x ⎜ ∂x ∂y ∂z ⎟ ⎠ ⎝ Zbog prethodno spomenutih pojednostavljenja.brzine po presjeku za ovako definiran režim strujanja. iz gornjeg izraza slijedi 0=− ∂ 2u 1 ∂p +v 2 ρ ∂x ∂y (4C. slijedi sustav jednadžbi dan po koordinatnim osima: .1) . tj. Profil brzine je ustaljen tj. ∂y ∂ = 0 .smjer y Istim pojednostavljenjima kao i za os x slijedi 0=− Ovaj izraz daje ovisnost za tlak 1 ∂p −g ρ ∂y p = − ρgy + p ( x ) . zakon očuvanja mase u diferencijalnom obliku jest r div v = 0 tj. Zbog navedenih pojednostavljenja izraz očuvanja mase reducira se u ∂x ∂ = 0 . Zbog činjenice da je strujanje nestacionarno i nestlačivo.2) 38 . ∂x ∂y ∂z Obzirom da je strujanje ravninsko proizlazi se duž osi x. ne mijenja ∂z Navier Stokesove jednadžbe na nestlačivo strujanje njutnovskog fluida i konstantnu viskoznost jesu: r r r Dv 1 = − grad p + ν Δv + f . ∂u ∂v ∂w + + = 0. koriste se jednadžba očuvanja mase i Navier Stokesove jednadžbe.smjer z (4C.

U = + C1 H 2μ ⇒ C1 = U C − H .1 uvrsti μ = ρ ν slijedi dp d 2u =μ 2 . a desna strana samo od y to slijedi da su gornji izrazi konstante dp =C dx odnosno.0=− 1 ∂p . H 2μ Ako se u izraz za brzinu uvrsti bezdimenzijski gradijent tlaka oblika G= H 2 ⎛ dp ⎞ ⎜− ⎟ 2 μU ⎝ dx ⎠ slijedi konačni bezdimenzijski izraz za raspodjelu brzine po presjeku y⎛ y⎞ u y = + G ⎜1 − ⎟ U H H⎝ H⎠ 39 . izraz za brzinu jest oblika u= Rubni uvjeti za brzinu jesu dp y 2 + C1 y + C 2 . i d 2u μ 2 =C dy d 2u C du C C y2 = ⇒ = y + C1 ⇒ u = + C1 y + C 2 dy μ 2μ d y2 μ tj. dx 2 μ za y = 0 za y = H te iz njih slijede konstante integracije vrijedi vrijedi u=0 u =U CH 2 C2 = 0 . ρ ∂z iz čega proizlazi da se tlak ne mijenja po osi z. dx dy Pošto je lijeva strana funkcija samo od x. Ako se u izraz 4C.

2 Hagen-Poiseuilleovo strujanje Laminarno. tj. U=0. Zbog tzv. Proizlazi linearni profil brzina.4. Sile smičnog naprezanja prenošene od gornje ploče kroz slojeve fluida postaju na određenoj udaljenosti manje od sile pozitivnog uzdužnog gradijenta tlaka dp/dx. r 1 L R 2 z Sl. Za slučaj kada bi gornja ploča mirovala. Za G < -1: .2 Couetteovo strujanje – profili brzine Analiza Couetteovog strujanja prema dobivenim profilima brzina kao na gornjoj slici (Sl. Za G > 1: .2.4.tlak raste u smjeru gibanja ploče dp/dx>0.2.koji je prikazan na donjoj slici. uspostavio bi se parabolični profil brzine. na tom dijelu strujanje je suprotno od smjera gibanja ploče. dp/dx<0.3 Laminarno.4. činjenice da je brzina fluida uz stijenku jednaka brzini stijenke.4. nema nametnutog gradijenta tlaka dp/dx=0. stacionarno.2.2. te dolazi do povratnog strujanja. nestlačivo strujanje u cijevi 40 . za navedeni primjer Couetteovog strujanja slijedi da je brzina fluida neposredno u dodiru s donjom pločom u=0. realnog viskoznog fluida u cijevi (Sl.2) daje: Za G=0: . stacionarno strujanje. 4.3) zbog nametnutog gradijenta tlaka dp/dx. njutnovskog. "no slip" uvjeta tj.2. brzina stujanja pozitivna je preko čitavog presjeka.nametnuti tlak se smanjuje u smjeru gibanja ploče. Sl. brzina stujanja postaje negativna na dijelu presjeka uz nepomičnu ploču. a brzina fluida uz gornju ploču u=U. nestlačivo.gibanje gornje ploče je jedini razlog gibanja fluida među pločama.

Navier Stokesove jednadžbe za njutnovski fluid konstantne viskoznosti u cilindričnim koordinatama jesu: ⎛ ∂v r v ∂v v2 ∂v ∂v ⎞ + vr r + ϑ r − ϑ + v z r ⎟ = ∂r ∂z ⎟ r ∂ϑ r ⎝ ∂t ⎠ 2 2 ⎡ ∂ ⎛1 ∂ ∂v ⎤ (r v r )⎞ + 12 ∂ v2r + ∂ v2r − 22 ϑ ⎥ − ∂p + ρf r = μ⎢ ⎜ ⎟ ∂z r ∂ϑ ⎦ ∂r ⎠ r ∂ϑ ⎣ ∂r ⎝ r ∂r ⎛ ∂v ∂v ∂v ⎞ v ∂v vv ρ ⎜ ϑ + vr ϑ + ϑ ϑ − r ϑ + v z ϑ ⎟ = ⎜ ∂t ∂r ∂z ⎟ r ∂ϑ r ⎝ ⎠ ρ⎜ ⎜ ⎡ ∂ ⎛1 ∂ (r vϑ )⎞ + 12 = μ⎢ ⎜ ⎟ ⎠ r ⎣ ∂r ⎝ r ∂r v ∂v ∂v ∂v ⎛ ∂v ρ ⎜ z + vr z + ϑ z + v z z ∂r ∂z r ∂ϑ ⎝ ∂t ∂ 2 vϑ ∂ 2 vϑ 2 ∂v ⎤ 1 ∂p + + 2 r⎥− + ρf ϑ 2 2 ∂ϑ ∂z r ∂ϑ ⎦ r ∂ϑ ⎞ ⎟= ⎠ ⎡ 1 ∂ ⎛ ∂v z ⎞ 1 ∂ 2 v z ∂ 2 v z ⎤ ∂p = μ⎢ + 2 ⎥− + ρf z ⎜r ⎟+ 2 2 ∂z ⎦ ∂z ⎣ r ∂r ⎝ ∂r ⎠ r ∂ϑ ∂ ∂ ≡ 0 . Strujanje je laminarno. odnosno 41 . slijedi vϑ = 0 . Profil brzine je ustaljen te stoga ≡ 0. Zbog aksisimetričnog strujanja ≡ 0 . ⎠⎠ ⎝ ⎝ 0 = − ρg sin ϑ − Integrirane jednadžbe po r i ϑ daju p = − ρ g r sin ϑ + f ( z ) . koord. Od Navier Stokesovih jednadžbi preostaje: r .komponenta : z . v r = 0 . ∂z r Iz zakona očuvanja mase za stacionarno.komponenta : ∂p ∂r 1 ∂p 0 = − ρg cos ϑ − . r ∂ϑ ⎛ 1 ∂ ⎛ ∂v z ⎞ ⎞ ∂p 0 = μ⎜ ⎟ ⎜ r ∂r ⎜ r ∂r ⎟ ⎟ − ∂z .komponenta : ϑ . nestlačivo strujanje div v = 0 koji u cil. Uvrštenjem rubnih uvjeta vr=0 za r=R ∂r r slijedi C=0 tj. ∂t ∂ϑ ∂ paralelno s osi z. glasi: Zbog stacionarnosti ∂p 1 ∂ (ρ r vr ) + 1 ∂ (ρ r vϑ ) + ∂ (ρ r v z ) = 0 + ∂t r ∂r r ∂ϑ ∂z proizlazi ∂ (r vr ) = 0 odnosno nakon integracije vr = C .

Tzv. 4μL Konačno.p = − ρ g y + f (z ) Pošto vrijedi da je v z = v z (r ) . = − Δp . v z (r ) = − što predstavlja rotacijski paraboloid. d ⎛ dv z ⎞ Δp r ⎟=− ⎜r dr ⎝ dr ⎠ μL te integriranjem. Slijedi. jednadžba: što pokazuje da je tlak hidrostatski distribuiran na po poprečnom presjeku cijevi te da gradijent tlaka ∂p / ∂z ne ovisi o r i ϑ . a desna samo od z. umjesto parcijalne može se pisati obična dif. 1 d ⎛ dv z ⎞ 1 dp ⎟= ⎜r r dr ⎝ dr ⎠ μ dz Gornji izraz moguć je samo ako su i lijeva i desna strana konstantne jer je lijeva strana funkcija samo od r. slijedi konstanta integracije C1=0. no-slip uvjet prianjanja viskoznog fluida uz stijenku cijevi daje za r=R brzinu vz=0 odn. Konstantu je moguće definirati kao const. L gdje je Δp pad tlaka na segmentu cijevi duljine L. C2 = Δp 2 R . dv z Δp r 2 =− + C1 dr μL 2 dv z Δp r C1 =− + dr μL 2 r Δp 2 vz = − r + C1 ln r + C2 4μL r Iz uvjeta realnosti da je za r=0 brzina vz konačna. Δp 2 (r − R 2 ) = p14−Lp2 (R 2 − r 2 ) 4μL μ Volumni protok Q Volumni protok moguće je dobiti integracijom donjeg izraza dQ = v z dA preko poprečnog presjeka cijevi: 42 . uz Δp = p1 − p 2 .

. L (duljina).. Qn izražen funkcijom f (Q1 . Π 2 .p − p2 p − p2 2 R − r 2 rdr = 2π 1 Q = ∫ dϑ ∫ 1 4 μL 4 μL 0 0 2π R ( ) ⎡ 2 r2 r4 ⎤ − ⎥ ⎢R 2 4 ⎦0 ⎣ R Slijedi Hagen-Poiseuilleova formula za protok u kružnoj cijevi: Q =π p1 − p 2 4 R 8 μL Prosječna brzina po presjeku v z = p1 − p 2 2 R tj. bezdimenzijskih produkata jest metoda ponavljajućih varijabli koju je moguće pregledno prikazati na sljedećem primjeru.F (sila). Jednostavan sistematičan postupak kreiranja tzv. Q2 . Potrebno je izabrati između dvije grupe baznih dimenzija za opis varijabli: . T (vrijeme). L (duljina).3 Dimenzijska analiza strujanja realnog fluida u cijevi Primjenom dimenzijske analize minimizira se potreban broj mjerenja pri laboratorijskom istraživanju neke pojave i olakšava prikaz i analiza rezultata mjerenja...3. . πR 4 Pad tlaka linearno je proporcionalan protoku: Δp = 4.M (masa).. T (vrijeme). može se izraziti kao funkcija n-k bezdimenzijskim značajki φ (Π 1 .1 BUCKINGHAM Π teorem Buckingham Π teorem: Svaki fizikalni zakon između n fizikalnih veličina Q1. . . Qn ) = 0 . gdje je k minimalan broj osnovnih veličina čijim se dimenzijama mogu opisati dimenzije čitavog skupa n fizikalnih veličina. 8μL 8μL ⋅Q . 4. Potreban broj bezdimenzijskih P veličina je za r manji od broj originalnih veličina Q... 43 . Q2. Q = v z ⋅ A .. Q3.. Π n−k ) = 0 .

μ dinamička viskoznost. r.3. a broj bazih dimenzija k=3 (F.v). v.r. Pošto postoje tri bazne veličine k=3 potrebno je izabrati po tri ponavljajuće varijable za svaki P. a nije moguće koristiti ovisnu varijablu ΔpL .μ. horizontalnu cijev kružnog poprečnog presjeka i glatke unutarnje stijenke. ΔpL = f (D. Postupak metode ponavljajućih varijabli sastoji se dalje od sljedećih koraka: a) Izraziti svaku od varijabli pomoću jednog skupa baznih dimenzija.r. c) Potrebno je definirati Π1 . v ) gdje je D promjer cijevi.μ.2 Analiza pada tlaka u cijevi – primjena BUCKINGHAM Π teorema Primjer stacionarnog. ρ . Slijedi definicija prve P veličine: Π1 = ΔpL D a v b ρ c koja mora biti bezdimenzijska pa stoga (FL )(L ) (LT ) (FL −3 a −1 b −4 T 2 ) ≡ F 0 L0T 0 . Ponavljajuće varijable za formiranje P veličina moraju se izabrati iz neovisnih varijabli (D.4. F.T: ΔpL ≡ FL−3 D≡L ρ ≡ FL−4T 2 μ ≡ FL−2T v ≡ LT −1 b) Primjenom Buckinghamovog Π teorema moguće je definirati broj potrebnih P veličina. c Slijedi: 1 + c = 0 ( za F ) − 3 + a + b − 4c = 0 (za L ) − b + 2c = 0 ( za T ) .L. Iz gornjeg sustava jednadžbi slijedi a = 1.v). c = -1 te je dobivena prva P veličina Π1 = ΔpL D .Π 2 . nestlačivog strujanja newtonovskog fluida kroz dugu. Analizu gubitaka strujanja moguće je započeti definirajući varijable o kojima ovisi pad tlaka po jedinici duljine cijevi ΔpL .T) pa je stoga broj potrebnih P varijabli n-k=2. μ . U ovom primjeru izabrane su neovisne varijable D. v srednja brzina. Povoljno je izabrati one ponavljajuće varijable koje su dimenzijski jednostavnije. b = -2. Broj varijabli je n=5 ( ΔpL . tj. ρ v2 44 . npr.D.L. r gustoća fluida.

ρvD vD ili jedan je od najvažnijih brojeva u ν μ 4. Određene bezdimenzijske kombinacije varijabli poznati su brojevi u mehanici fluida i dani su u sljedećoj tablici.3. Slijedi: (FL T )(L ) (LT ) (FL −2 a Π 2 = μ D a vb ρ c −1 b −4 T 2 ) ≡ F 0 L0T 0 c 1 + c = 0 ( za F ) − 2 + a + b − 4c = 0 ( za L ) 1 − b + 2c = 0 ( za T ) .1. Iz sustava jednadžbi slijede vrijednosti koeficijenata a =. ⎟ ρv ⎝ ⎠ Dobivena bezdimenzijska značajka odnosno broj mehanici fluida i zove se Reynoldsov broj (Re).1. b = . 45 .Za definiciju druge bezdimenzijsku veličine Π 2 uvodi se jedina preostala neovisna varijabla μ.3 Važne bezdimenzijske veličine (brojevi) u mehanici fluida Metodom ponavljajućih varijabli pokazanom u prethodnom poglavlju (ili nekom drugom metodom) definiraju se bezdimenzijeske značajke u mehanici fluida. c = -1 te je: Π2 = d) Rezultat bezdimenzijske analize jest: μ . Dρ v ΔpL D ~⎛ μ ⎞ =φ⎜ ⎜ Dρ v ⎟ ⎟ ρ v2 ⎝ ⎠ ili ⎛ ρ vD ⎞ Δp L D = φ⎜ 2 ⎜ μ ⎟ .

mjera turbulencije Re = Fr = vL ν v gL inercija viskoznost inercija gravitacija inercija stlačivost inercija stlačivost tlak inercija OPISNI KVOCIJENT Ma = v c CAUCHYJEV BROJ EULEROV BROJ BROJ KAVITACIJSKI BROJ Ca = ρv 2 E p ρv 2 Eu = IZRAZ σ= ( p − pv ) 1 2 ρv 2 tlak inercija STROUHALOV BROJ WEBEROV BROJ St = ωL v inercija (lokalno) inercija (konvektivno) inercija površinska napetost ρv 2 L We = σS Strujanje sa slobodnom površinom. w frekvencija oscilirajućeg strujanja.4. E modul elastičnosti. r gustoća fluida.4.5). Sl. pv tlak zasićenja.4 Turbulentno i laminarno strujanje Kao posljedicu uvođenja svojstva viskoznosti strujanje realnog .viskoznog fluida moguće je klasificirati i kao laminarno. 4. otvoreni vodotoci Strujanje kod kojeg su važni efekti kompresibilnosti.. 46 . L karakteristična duljina.3. transsonična strujanja Problemi kod kojih su primarni tlakovi i razlike tlakova PRIMJENA Problemi kod kojih su primarni tlakovi i razlike tlakova. prijelazno (Sl. Laminarno strujanje – čestice fluida gibaju se po glatkim putanjama u infinitezimalno tankim laminama (slojevima). fluida. Turbulentno strujanje – nepravilno kaotično gibanje čestica fluida sa jakim fluktuacijama brzine u svim točkama strujnog polja.1 Važniji brojevi u mehanici fluida Varijable korištene u tablici jesu: v brzina. g ubrzanje sile teže.5. odn.BROJ REYNOLDSOV BROJ FROUDOV BROJ MACHOV BROJ IZRAZ OPISNI KVOCIJENT PRIMJENA Općenita primjena u meh.. koji klize mirno jedan po drugom. n koeficijent kinematske viskoznosti. Nestacionarno strujanje s karakterističnom frekvencijom oscilacije Problemi kod kojih je važna površinska napetost Tablica 4. turbulentno. transsonična strujanja Strujanje kod kojeg su važni efekti kompresibilnosti. sS koeficijent površinske napetosti. p tlak. c brzina zvuka. strujanje u turbostrojevima .

4. Q protok. Sve većim otvaranjem ventila povećava se brzina strujanja u cijevi. Relativnost graničnih vrijednosti Reynoldsovog broja između laminarnog i turbulentnog strujanja vidljiva je i iz poznatih eksperimenata Osborne Reynoldsa koji je u laboratorijskim uvjetima uspio postići laminarno strujanje uz visoki Re ≈ 20000 . 47 .4. Trag aksijalne (x-komponente) brzine mjerene na određenoj lokaciji u cijevi pri turbulenciji vidljiv je na slici (Sl.2). Pri vrijednostima Reynoldsovog broja Re ~ 4000 strujanje je već potpuno turbulentno. Reynoldsov broj predstavlja omjer inercijskih i viskoznih efekata pri strujanju.1) dobro ilustrira prijelaz iz laminarnog u prijelazni i onda potpuno turbulentni režim strujanja. a kasnijim eksperimentima u još strože kontroliranim laboratorijskim uvjetima ta je granica povišena na Re ≈ 40000 . Spomenute granične vrijednosti Reynoldsovog broja otprilike vrijede u većini realnih situacija strujanja. Pokus (Sl. a moguće ga je prikazati i na dijagramu u-t (Sl. Režim strujanja vizualiziran je injektiranjem tinte u struju fluida.Laminarno Tinta D Prijelazno Q Trag tinte Turbulentno Sl.4. D promjer cijevi (ili neka druga karakteristična dužina) te ν kinematski koeficijent viskoznosti. Za Reynoldsove brojeve između danih kritičnih > vrijednosti pretpostavlja se prijelazno strujanje. Pri manjim brzinama strujanje je ~ laminarno uz vrijednost Reynoldsovog broja Re < 2300 .1 desno dolje).4.4.4. a time i Reynoldsov broj. Klasifikacija strujanja. Dπν gdje je v srednja brzina.4. On je mjera turbulencije. Duga cijev inicijalno je napunjena vodom koja miruje sve dok se ne otvori ventil.4. Najvažniji bezdimenzijski parametar pri analizi strujanja u cijevi jest Reynoldsov broj Re = vD ν ili Re = 4Q .1 Eksperiment injektiranja tinte u cijev u kojoj struji voda.

4. tj.3) prikazan je odnos oblika profila brzina za slučaj strujanja idealnog neviskoznog fluida te oblik laminarnog i turbulentnog profila brzina pri većem Reynoldsovom broju.3 Idealan. 48 .2 Usrednjena brzina u i fluktuacija brzine u ' pri turbulentnom strujanju u cijevi. μ = 0 pa je za idealan fluid Reynoldosv broj Re = ρvD / μ = h pošto je nazivnik jednak nuli. Radi usporedbe prikazan je jedan laminaran paraboličan profil brzina. Sl.4.4. Idealni fluid nije viskozan.5. postoje samo inercijalne sile.4. Povećanjem Reynoldsovog broja turbulentan profil brzina postaje sve "spljošteniji".2) brzina u predstavlja srednju brzinu pri turbulentnom strujanju. Moguće je uočiti određenu sličnost turbulentnog i idealnog profila brzina. a svojstva strujanja fluida npr. a vC je brzina u centru cijevi. Stohastična struktura dijagrama brzine i fluktuacije brzine značajka su turbulencije.4. jako ovise o njima. Na slici (Sl. prijenos topline itd. Pri velikim Reynoldsovim brojevima turbulentni profil brzina postaje sve "spljošteniji" te u određenom smislu oblikom teži idealnom pravokutnom obliku. laminaran i turbulentan oblik profila brzine Navedene činjenice jesu i razlog zašto analiza strujanja neviskoznog fluida daje razumne fizikalne rezultate.2) pri turbulentnom strujanju.4.4. Uočljivo je da je u blizini stijenke cijevi turbulentan profil brzine znatno strmiji..Sl. Detaljnjija analiza turbulentnog profila brzine dana je u sljedećem poglavlju. odnosno logična je teoretska pretpostavka da bi u tom idealnom slučaju strujanje bilo turbulentno. pad tlaka.4.4. Na slici (Sl. Viskozni efekti pri turbulentnom strujanju nisu jako važni i brzina koja se koristi u strujanju idealnog fluida je adekvatna vremenski usrednjenoj brzini u (Sl.

4. t ) moguće je izraziti preko srednje brzine i fluktuacije (Sl. y. Vremensko usrednjenje fluktuacija je nula jer 1 u' = T t 0 +T t0 ∫ ⎛ (u − u )dt = 1 ⎜ T⎜ ⎝ t 0 +T t0 ∫ u dt − u t0 +T t0 ∫ ⎞ 1 dt ⎟ = (Tu − u T ) = 0 ⎟ T ⎠ Sl. kao što je vidljivo i na slici. Kvadrati fluktuacija su. z .4).4. Intenzitet turbulencije Struktura i intenzitet turbulentnog strujanja mogu se okarakterizirati bezdimenzijskim parametrom koji se naziva intenzitet turbulencije i definiran je I= (u ')2 u . veći od nule (u ')2 > 0 . 49 .1 .2) u = u + u' gdje je srednja brzina 1 u= T t 0 +T t0 ∫ u dt uz vremenski interval T koji je znatno duži od periode najduže fluktuacije.4.Komponentu trenutne brzine u x-smjeru u = u ( x. u 'v' .4. a usrednjenja umnožaka fluktuacija po različitim smjerovima npr. u ' w' mogu biti jednaka nuli.4.4 Usrednjene fluktuacije i usrednjen kvadrat fluktuacija odnosno fluktuacije su ravnomjerno distribuirane na obje strane linije vremenskog usrednjenja (Sl. Tipična vrijednost > intenziteta turbulencije za strujanje u rijekama i pri atmosferskim strujanjima jest I ~ 0. veća ili manja od nule. Što je veći intenzitet turbulencije jače su i fluktuacije brzine i ostalih veličina.4.

5). b. izmjene topline između fluida i stijenke ili omogućuju efikasno raspršivanje dimnih plinova koji iz dimnjaka izlaze u atmosferu.4.4.5 Profili brzine: a.4. Sl. Uz spomenute efekte kod turbulentnog strujanja postoji i znatno važniji efekt vrtložne strukture strujnog polja (Sl. 100 ili 1000 ciklusa u sekundi dok su tipične periode pri strujanju golfske struje u Atlantskom oceanu reda veličine sata ili dana.4. energije i količine gibanja kroz strujno polje. isparivača tj.5) tj. smičnu silu.4.4.4. Smična sila nastaje samo ako postoji gradijent brzine u=u(y). pri turbulentnom istjecanju iz slavine jest reda veličine 10. Ako se na te procese nadodaju i kohezivne molekularne sile moguće je pri laminarnom režimu strujanja ukupno smično naprezanje izraziti pomoću ranije spomenutog Newtonovog zakona viskoznosti τ LAM = μ du / dy .4.5). Miješanje je za više redova veličine efikasnije pri turbulentnom nego pri laminarnom strujanju. za 2D slučaj prikazan na slici (Sl. Kod laminarnog strujanja strujno polje je moguće opisati laminama koje struje jedna iznad druge i svaki slučajni proces i miješanje događa se na molekularnoj razini određenim preskakanjem molekula u susjednu laminu. Pozitivni efekti miješanja pri turbulenciji od suštinske su važnosti u inženjerstvu kod npr. taj transport količine gibanja preko zamišljene ravnine A-A stvara otpor u bržim slojevima odnosno stvara se smična sila.5b) koji snažno potiče miješanje i transport količine gibanja kroz zamišljenu ravninu A-A.4. usporavaju gonje brže slojeve fluida tj. pošto su za glavninu procesa bitni slučajni procesi na makroskopskoj razini tj.4.4. Slučajne fluktuacije brzine u' (komponenta u x smjeru) i v' (komponenta u y smjeru). izmjenjivača topline.4. što je svojstvo turbuencije.4.) Turbulentno strujanje – vrtloženje fluida Smično naprezanje Vrtložna struktura strujnog polja pri turbulenciji snažno potiče miješanje i transport količine gibanja kroz zamišljenu ravninu A-A (Sl. Miješanje Proces miješanja je transport mase. pri turbulenciji predstavljaju prevladavajući efekt koji sudjeluje u ukupnom smičnom naprezanju na zamišljenoj ravnini A-A τ =μ du − ρ u ' v' = τ LAM + τ TURB .2) za uobičajene slučajeve npr. Niži sporiji slojevi fluida (Sl. vrtloženje fluida (Sl.Perioda fluktuacija Perioda fluktuacija prikazanih na slici (Sl.4.) Laminarno strujanje – smično naprezanje posljedica molekularnih procesa.5a) bliži stijenci. dy 50 .

4. Sl. Boussinesq uveo je pojam vrtložne viskoznosti η pa je smično naprezanje pri turbulentnom strujanju moguće izraziti τ TURB = η du .) Smično naprezanje.05 mm. Iz prethodnog izraza također je vidljivo da smično naprezanje pri turbulentnom strujanju nije više proporcionalno gradijentu srednje brzine nego su u njemu bitni i efekti zbog fluktuacija brzina.) Profil srednje brzine Međusoban odnos τ LAM i τ TURB je kompleksna funkcija (Sl.4.6) samo načelno su prikazani odnosi τ LAM i τ TURB i odnos debljine viskoznog podsloja prema promjeru cijevi pošto je npr.6 Turbulentno strujanje u cijevi: a. Pri laminarnom strujanju fluktuacije brzina ne postoje tako da je i član τ TURB = 0 . Na slici (Sl. Pri strujanju realnog fluida u cijevi ukupno smično naprezanje je proporcionalno udaljenosti od centralne osi cijevi (Sl.4. uz maksimalno smično naprezanje na samoj stijenci koje se naziva smično naprezanje na zidu τ W .4.6). U uskom sloju fluida uz stijenku viskoznom podsloju dominira τ LAM dok u vanjskom sloju prevladava τ TURB koji je 100 .4. DULJINA MIJEŠANJA 51 ..4.Član u gornjem izrazu − ρ u ' v' je pozitivan i naziva se Reynoldsovo naprezanje. vrtložna viskoznost ovisi i o vrsti fluida i o uvjetima strujanja i ona se mijenja od točke do točke strujnog polja. pri srednjoj brzini strujanja od 3 ms-1 u cijevi promjera 75 mm debljina viskoznog podsloja oko 0.4. b.4.6).. 1000 puta veći od τ LAM . VRTLOŽNA VISKOZNOST S ciljem uspostavljanja analogije prema Newtonovom zakonu viskoznosti J. dy Za razliku od viskoznosti μ koja je svojstvo fluida i koju je moguće očitati iz priručnika.

5 Turbulentni profil brzine u cijevi Turbulentni profil brzine u cijevi moguće je podijeliti u četiri sloja (Sl. • logaritamski sloj – sloj logaritamskog zakona. u * = τ W / ρ je brzina trenja ( uz τW smično naprezanje na zidu). 4. dok je u vanjskom turbulentnom sloju taj odnos obrnut. 52 . • prijelazni sloj („buffer layer“). Za analizu profila brzina povoljno je uvesti bezdimenzijske značajke u+ = u u* i y+ = yu * ν gdje je y = R − r udaljenost od stijenke. • vanjski sloj područje kojeg se uglavnom poklapa sa područjem primjene tzv.5. za niže vrijednosti y + ) što je Reynoldsov broj manji. odnosno za različite vrijednosti Reynoldosovog broja. Prandtl uvodi pojam duljine miješanja lm.1) obzirom na način aproksimacije profila brzine: • viskozni podsloj („viscous sublayer“) područje laminarnog strujanja uz stijenku cijevi. u vremenski usrednjena x komponenta brzine. U viskoznom podsloju prevladava viskozno smično naprezanje τLAM u odnosu na turbulentno naprezanje τTURB. U nastojanju definiranja procesa turbulencije L. usporedivo za različite režime strujanja. Upotrebom bezdimenzijskih značajki dijagram graničnog sloja u + − y + izgleda slično tj. Vrtložnu viskoznost moguće je izraziti pomoću duljine miješanja 2 η = ρ lm du . Varijacijom Reynoldosvog broja primjetna su znatna odstupanja u vanjskom (desnom) dijelu dijagrama gdje se vrtložna zona odvaja od krivulje logaritamskog zakona ranije (tj.Poteškoća s nemogućnošću određivanja Reynoldsovog naprezanja − ρ u ' v' dakle ista je kao i poteškoća određivanja vrtložne viskoznosti η . dy slijedi izraz za smično naprezanje pri turbulenciji pomoću duljine miješanja τ TURB ⎛ du ⎞ = ρl ⎜ ⎟ . odnosno nemogućnost analitičkog određivanja turbulentnog profila brzine. Turbulentni proces moguće je definirati kao slučajni transport čestica fluida kroz duljinu lm između zona različite brzine. različite debljine graničnog sloja δ 99 kod optjecanja nekog objekta. ⎜ dy ⎟ ⎝ ⎠ 2 m 2 Iz spomenutih pretpostavki i pokušaja proizlazi nemogućnost egzaktnog definiranja smičnog naprezanja kroz cijelo strujno polje turbulentnog realnog fluida.4. zakona defekta brzine ( „defect law“).

U viskoznom podsloju prevladava viskozno smično naprezanje. a brzina je mala i ona se mijenja od 0 na stijenci ("no slip“ uvjet) do reda veličine u * za y + ≈ 5 .4. Vrijednost y + = 5 predstavlja približnu vanjsku granicu viskoznog podsloja dok se kod definicije numeričkih modela turbulencije često uz određeni faktor sigurnosti vanjska granica viskoznog podsloja postavlja čak na y + = 2. Strujanje u viskoznom podsloju je laminarno i ne postoje fluktuacije brzina.5 . 53 .1 Turbulentni profil brzine Viskozni podsloj ~ U području 0 ≤ y + ≤ 5 na stijenku naliježe tanak sloj fluida u kojemu se srednja brzina mijenja sa udaljenošću od stijenke y linearno u+ = y+ .Sl.5.

Unutarnja granicu ove zone (bliže stijenci) bitno ovisi o Reynoldosovom broju pa ju je u univerzalnom smislu nemoguće točnije definirati. U unutarnjem dijelu logaritamskog sloja bliže stijenci u ukupnom smičnom naprezanju još u određenom dijelu sudjeluje viskozno naprezanje τLAM. u difuzoru). Povećanjem Reynoldsovog broja. ali s odmakom od stijenke ono gubi na značaju i postaje zanemarivo te je ukupno smično naprezanje u vanjskom dijelu prijelazne zone y + > 70 u potpunosti upravo turbulentno smično naprezanje τTURB. zakon defekta brzine (tzv. a κ ≈ 0. 54 . Jedan od izraza za raspodjelu brzine često u upotrebi jest tzv. Moguće je zaključiti da je debljina viskoznog podsloja proporcionalna kinematskoj viskoznosti i obrnuto proporcionalna srednjoj brzini strujanja.4. Vanjski sloj U vanjskom sloju u potpunosti dominira turbulentno smično naprezanje τTURB. odnosno povećanjem Reynoldsovog broja debljina viskoznog podsloja δ se smanjuje. Logaritamski sloj U logaritamskom sloju važni su i turbulentno smično naprezanje τTURB i viskozno τLAM. npr. Logaritamski zakon zida koji u određenom smislu predstavlja poveznicu između viskoznog podsloja i centralne zone s druge strane može izuzetno dobro aproksimirati profil brzine kroz gotovo cijeli presjek cijevi (osim centralne zone u određenim slučajevima kada se tlak nizvodno jako povećava. maksimalna vrijednost y + za koju je moguće uz veliku točnost primijeniti logaritamski zakon zida.Uz postavljenu vanjsku granicu viskoznog podsloja y + = 5 moguće je dobiti debljinu viskoznog podsloja δ iz bezdimenzijskog izraza za profil brzine u viskoznom podsloju: y =δ = 5ν 25ν = . Profil brzina dobro je definiran logaritamskim zakonom zida za y + ~ 30 > u+ = 1 κ ln y + + C gdje je bezdimenzijska konstanta C ≈ 5. Prijelazni sloj U prijelaznom sloju (često „buffer layer“) strujanje poprima karakteristike turbulencije.0 (za strujanje u idealno glatkoj cijevi). a koja je usko vezana uz srednju brzinu strujanja u cijevi. defect zakon) vC − u R = 2.6) također je prikazan smještaj viskoznog podsloja kod strujanja u cijevi uz prenaglašenu debljinu. Na slici (Sl. se povećava.41 Karmanova konstanta.4.5 ln * y u gdje je vC brzina u centru cijevi. uδ u* U prethodnom izraz uδ predstavlja brzinu strujanja na vanjskom rubu viskoznog podsloja.

2) je empirijski izraz koji daje aproksimativnu distribuciju brzine preko gotovo cijelog presjeka cijevi (iako ne vrijedi u blizini stijenke i u neposrednoj blizini centralne osi cijevi) u ⎛ r⎞ = ⎜1 − ⎟ vC ⎝ R ⎠ 1/ n gdje je n funkcija Reynoldsovog broja (prikazanog na sljedećem dijagramu).4.Eksponencijalni zakon profila brzine Eksponencijalni zakon profila brzine (Sl. Sl.5.2 Ovisnost koeficijenta n o Reynoldsovom broju za glatku cijev i profili brzina pri turbulentnom i laminarnom strujanju 55 .4.5.

5.5 + 5.6 Modeliranje turbulencije DNS DNS (Direct Numerical Simulation) predstavlja kompletno u prostoru trodimenzijsko i o vremenu ovisno rješavanje Navier Stokesovih jednadžbi i jednadžbi očuvanja. te se logaritamski zakon zida modificira u izraz u + = 8. apsolutna hrapavost e i debljina viskoznog podsloja δs 4. Povećanjem Reynoldsovog broja raste koeficijent n i turbulentni profil postaje sve "spljošteniji" što je vidljivo na sljedećoj slici. Razvoj jakih paralelnih računala i povećanje memorijskih mogućnosti računala omogućit će u budućnosti vjerojatno veću upotrebljivost ovakvog pristupa.3) važan je odnos debljine laminarnog podsloja i visine neravnina e.3 Hrapavost stijenke. Logaritamski zakon zida za hrapavu cijev Dosadašnja analiza turbulentnog profila pretpostavlja strujanje u glatkoj cijevi.75 ln y . modeliranje velikih vrtloga predstavlja pristup u kojem se veliki vrtlozi računaju numerički. Stijenka se smatra potpuno hrapavom ako u *e ν > 70 jer tada vrhovi neravnina stijenke prodiru u potpunosti kroz viskozni podsloj u turbulentno područje i stvaraju otpor strujanju.Gornji izraz uz n=7 često se koristi kao dobra aproksimacija u praksi. Također. Cijev se smatra hidraulički glatkom ako u *e ν < 5 i tada su sve neravnine unutar viskoznog podsloja te stoga ne utječu na strujanje. na slici je evidentna razlika laminarnog i turbulentnog profila brzine. Takav postupak opravdan je pretpostavkom da su veliki vrtlozi direktno povezani s numeričkim rubnim uvjetima te da oni nose glavninu Reynoldsovih naprezanja. e Sl. Mali 56 .4.4. a mali vrtlozi koji su veličine ispod rastera numeričke mreže se matematički modeliraju. Pri analizi utjecaja hrapavosti stijenke na strujanje (Sl.5. Ovakvo direktno rješavanje je proračunski izuzetno zahtijevno i za sad neupotrebljivo za rješavanje općenitih inženjerskih problema. LES LES (Large Eddy Simulation) tj.

L. rezultirajuća usrednjena diferencijalna jednadžba sadrži ne samo tražene usrednjene varijable brzine i tlaka nego i produkte fluktuacija (npr. što znatno smanjuje računalni napor.vrtlozi su reda veličine manje značajni obzirom na ukupna Reynoldsova naprezanja. Reynoldsovo naprezanje − ρu v ) te je za zatvaranje sustava jednadžbi potrebno još dodatnih aproksimacija. Iako teorija kaosa na početku 21. promjeru cijevi D i viskoznosti fluida μ . D. μ ) . 57 . Nakon 2005. 4. više izotropni i stoga pogodniji za matematičko modeliranje. Teorija kaosa Teorija kaosa predstavlja relativno novu granu matematičke fizike i ona obuhvaća ponašanje nelinearnih dinamičkih sustava i njihovu osjetljivost na inicijalne i rubne uvjete. minimalno različiti inicijalni uvjeti mogu producirati sasvim različita rješenja. Algebarski modeli Ovu grupu čini skup semiempirijskih modela koji na različiti način aproksimiraju Reynoldsovo naprezanje i uglavnom koriste pojam duljini miješanja lm (Prandtl).7 Gubici pri strujanju realnog fluida u cijevima 4.1 Dimenzijska analiza gubitaka pri laminarnom i turbulentnom strujanje u cijevi LAMINARNO STRUJANJE Pri laminarnom strujanju fluida u horizontalnoj cijevi pad tlaka Δp je ovisan o srednjoj brzini strujanja v. porastom snage računala. pogotovo spajanje RANS i LES modela pri modeliranju turbulencije.7. Pretpostavlja se da strujanje realnog fluida. Obzirom da su Navier Stokesove jednadžbe nelinearne. Koriste se pretežno u teoretskoj analizi turbulencije. godine. zamahom paralelnih računala visokih performanci i daljnjim razvojem računalne numerike. ona može dati uvid u kompleksnost turbulencije. koje se modelira Navier Stokesovim jednadžbama. Nije uključena gustoća fluida ρ . stoljeća doživljava stagnaciju. pošto za ovaj režim strujanja ona nije bitan parametar. a o čemu su neke postavke definirane u prethodnom poglavlju. Spomenuti modeli (i njihove varijacije) osnova su danas velikog broja komercijalnih računalnih inženjerskih programa na području računalne dinamike fluida (CFD). Pošto se u LES pristupu mali vrtlozi ne računaju direktno nego matematički modeliraju to je dovoljna znatno grublja numerička mreža. tj. U osnovi Reynoldsovo usrednjenje jest simplifikacija kojom se gubi puno informacija sadržanih u Navier Stokesovim jednadžbama. na važnosti dobivaju i hibridni numerički modeli. u tretiranju turbulencije danas su najpopularniji RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes) modeli zasnovani na Reynoldsovim usrednjenjima (najčešće usrednjenjima u vremenu). predstavlja takav nelinearni dinamički sustav. Pod pretpostavkom da Navier Stokesove jednadžbe uključuju kaotično gibanje tada je i njihovo rješenje izuzetno osjetljivo na početne uvjete tj. Vrijedi Δp = F (v. duljini cijevi L. dvojednadžbeni modeli od kojih su najpoznatiji k − ε model i k − ω model koji se sastoje u rješavanju jednadžbi turbulentne kinetičke energije ( k ) i disipacije turbulentne kinetičke energije ( ε ) odnosno specifičnoj brzini disipacije ( ω ). RANS Obzirom na činjenicu da su i DNS i LES pristup danas još proračunski jako zahtijevni obzirom na rješavanje općenitih praktičnih problema u inžinjerstvu. Najkorišteniji RANS pristupi danas su tzv.

. D. U slučaju strujanja u cijevima nekružnog porečnog presjeka (npr. μ ) . v. moguće je dobiti poznati izraz Hagen 4 Poiseuilleove formule protoka (koja je prethodno izvedena u poglavlju o Navier Stokesovoj jednadži): Q= π Δp D 4 .Prema teoriji dimenzijske analize (izloženoj ranije). 128μL Ako se izraz za pad tlaka Δp podijeli dinamičkim tlakom ρv 2 / 2 slijedi: Δp 1 2 ρv 2 odnosno = ⎛ μ ⎞⎛ L ⎞ 64 ⎛ L ⎞ 32μLv / D 2 = 64⎜ ⎜ ρvD ⎟⎜ D ⎟ = R ⎜ D ⎟ ⎟ 1 2 ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ e ⎝ ρv 2 Δp = λ L ρv 2 . Uvrštenjem varijable protoka Q = D 2π v umjesto brzine. pravokutnog .. Uz pretpostavku Δp = ρgh slijedi L v2 h=λ . broj varijabli je n=5 (Δp.T) pa je sukladno Buckinghamovom Π teoremu broj potrebnih P varijabli n-k=2.L. broj bazih dimenzija k=3 (M. μv D Za cijev kružnog poprečnog presjeka utvrđena je vrijednost koeficijenta C=32 te slijedi Δp = 32μLv / D 2 . L. D 2 Gubitak tlaka Δp u gornjem izrazu moguće je izraziti gubitkom piezometrične visine h [m].) potrebno je prethodno izračunati odgovarajuću vrijednost hidrauličnog radijusa Rh za pojedini 58 . D 2g Gornji izraz jest Darcy Weisbachova jednadžba kojom se računaju dužinski gubici u cijevi kružnog poprečnog presjeka gdje je λ koeficijent trenja (ili Darcyjev koeficijent trenja). Moguće je kreirati bezdimenzijske kvocijente D Δp ⎛L⎞ = φ⎜ ⎟ μv ⎝D⎠ Eksperimentalno je utvrđeno da su dvije gornje bezdimenzijske veličine direktno proporcionalne pa je moguće pisati D Δp L =C . kvadratnog.

1 ) koeficijent trenja ovisan o hrapavosti e. μ . TURBULENTNO STRUJANJE Pad tlaka za turbulentno. Usporedbom sa laminarnim slučajem uočljivo je da je lista varijabli nadopunjena sa hrapavošću e i gustoćom fluida ρ. Re Iz gornje jednadžbe vidljivo je da je koeficijent trenja pri laminarnom strujanju ovisan samo o > Reynoldosovom broju dok je samo u slučaju ekstremno hrapavih cijevi ( e / D ~ 0. Kao i u laminarnom slučaju slijedi D Δp = λ L ρv 2 . D .slučaj koji se onda može koristiti u nekom izrazu za cijev kružnog poprečnog presjeka umjesto radijusa R (odnosno promjera D). D 2g 59 .T) moguće je definirati n-k=4 bezdimenzijskih P varijabli: ~⎛ ρvD L e ⎞ =φ⎜ ⎜ μ . u analizu strujanja u cijevima uvedena je važna nova bezdimenzijska veličina – relativna hrapavost e . nestlačivo strujanje u horizontalnoj cijevi kružnog poprečnog presjeka promjera D moguće je odrediti u formi funkcionala na sljedeći način Δp = F (v. Dimenzijskom analizom uz broj varijabli je n=7. D⎟. e. broj bazih dimenzija k=3 (M. Za ovaj slučaj laminarnog strujanja dobiven je koeficijent trenja λ= 64 .L. D 2 odnosno uvođenem varijable gubitka piezometrične visine proizlazi Darcy Weisbachov izraz h=λ Iz provedene analize proizlazi L v2 . ⎟ . stacionarno. D ⎝ D⎠ Osim Reynoldsovog broja. D. ρ ) . L. ⎟ 1 2 ⎝ ⎠ ρv 2 Δp Logičnom pretpostavkom da je pad tlaka proporcionalan dužini cijevi (što je dokazano i eksperimentalno) moguće je preurediti gornji izraz Δp 1 2 ρv 2 = L ⎛ e⎞ φ ⎜ Re .

⎛ ⎝ e⎞ ⎟ D⎠ tj.λ = φ ⎜ Re . Gornji izraz uvršten umjesto srednje brzine u logaritamski zakon zida dan u prethodnom poglavlju daje izraz za koeficijent trenja oblika 1 λ = K 1 + K 2 ln Re λ . da je koeficijent trenja u turbulentnom slučaju ovisan i o režimu strujanja tj.1) daje Sl.2 Ovisnost koeficijenta trenja o režimu strujanja i hrapavosti stijenke Uravnoteženje sila za stacionarno strujanje (bez ubrzanja) u horizontalnoj cijevi (Sl.1 Uravnoteženje sila za stacionarno strujanje u cijevi Δp π r 2 = τ w 2rπ ΔL što vrijedi i za laminarno i za turbulentno strujanje.869 ln Re λ − 0.7. Moody. 4. Darcy Weisbachova jednadžba gubitaka za segment cijevi ΔL prikazan na prethodnoj slici jest ΔL u 2 ρ . Reynoldsovom broju i o kvaliteti cjevovoda e/D.).4. a što će biti izloženo u sljedećem poglavlju.4.8 60 ( ) .7. Ta ovisnost je kompleksna i definirana je dugogodišnjim eksperimentalnim radom niza znanstvenika Nikuradse (1933. Δp = λ 2r 2 Eliminacija Δp u dvije gornje jednadžbe daje izraz ovisnosti smičnog naprezanja na stijenci τ w i srednje brzine u : τw λ = u ρ 8 .7. ( ) Uz korištenje laboratorijskih podataka hrapavosti prema Nikuradse-u za hidraulički glatke cijevi slijedi 1 λ = 0. Colebrook i ostali.

4.te za potpuno hrapave cijevi 1 λ = 1. ali je ipak moguće korelirati ekvivalentnu visinu neravnina komercijalnih cijevi s laboratorijskom hrapavošću. 61 .869 ln e . Gornja dva izraza dobivena za laboratorijske uvjete hrapavosti za hidraulički glatke i ekstremno hrapave cijevi direktno vrijede i za komercijalne cijevi. e / D) . Testovi su Darcy Weisbachovog izraza izračunavan koeficijent trenja λ = Δp /( D 2 ponavljani za široki raspon Re i e/D kako bi se dobila tražena ovisnost λ = λ ( Re . U realnim cijevima hrapavost nije uniformna kao u spomenutim laboratorijskim testovima. D Gornji izraz se u literaturi često naziva Von Karmanova formula. Neke približne vrijednosti dane su u sljedećoj tablici. U eksperimentima s gubicima strujanja u hrapavim cijevima (Nikuradse) lijepljena su zrnca pijeska tri različita promjera e na unutarnje stijenke cijevi tri različita promjera D na način da je zadržan konstantan kvocijent hrapavosti e (relativna hrapavost). Mjerena je razlika tlaka potrebna kako bi se ostvario željeni protok te je pomoću tih podataka upotrebom Sl.4.7.14 − 0.2).2 Nikuradseovi testovi hrapavosti L ρv 2 ) .7. Eksperimenti su pokazali važnost termina relativne D e pošto je za cijevi različitih promjera dobivena glatka neprekinuta λ-Re krivulja D (Sl.

Uvijek postoji barem mikroskopska površinska hrapavost koja uzrokuje takvo lijepljenje fluida uz stijenku.9 .523 ⎞ ⎟. Moodyjev dijagram pokriva široko područje.9 0. staklo APSOLUTNA HRAPAVOST e [mm] 0. Laminarno područje do približne vrijednosti Re ≈ 2100 .7 R λ ⎟ λ e ⎝ ⎠ koja je zbog svojeg implicitnog oblika (λ i s lijeve i desne strane jednakosti) nepogodna za praktičnu upotrebu pa je češće u upotrebi približna Colebrookova formula koja daje vrijednost koeficijenta hrapavosti uz približnu grešku od 1%. 2300 . Na slici u dodatku A (Sl.15 0. Cijelo turbulentno područje Moodyjevog dijagrama definira Colebrookova formula 1 ⎛ e / D 2. prijelazno područje i turbulentno područje pokriveno je za raspon Re ≈ 4000 do Re = 10 8 . = −0.A1) prikazan je Moodyjev dijagram koji daje ovisnost koeficijenta trenja λ o relativnoj hrapavosti e/D i Reynoldsovom broju Re za čiste. noslip uvjeta miruje..045 0. a da se upotrebom kroz duže vrijeme u cijevima zbog korozije i naslaga može znatno povećati hrapavost ili čak smanjiti unutarnji presjek. Potrebno je napomenuti da su u Moodyjevom dijagramu dane vrijednosti koeficijenta trenja za nove cijevi.7.F.18 – 0.. Moodyja i C. Eksperimentalno je utvrđeno da se u području gdje hrapavost ovisi i o Re i e/D podaci za umjetno ohrapavljene cijevi i realne komercijalne cijevi ne poklapaju kao u slučaju ekstremno hrapavih cijevi i hidraulički glatkih cijevi te je stoga u najširem prijelaznom području trebalo posebno pažljivo korelirati podatke iz eksperimenata na komercijalne cijevi. Na dijagramu je potrebno primijetiti da i za e=0 koeficijent trenja nije jednak nuli pošto i u takvim hidraulički glatkim cijevima fluid neposredno uz stijenku zbog tzv.9 0.CIJEV – materijal Čelik sa zakovicama Beton Drvo Lijevano željezo Galvanizirano željezo Komercijalni čelik Plastika. nove komercijalne cijevi.0 Tablica 4. Colebrooka korelirani su podaci laboratorijski ohrapavljenih cijevi s komercijalnim cijevima. što u primjeni treba uzeti u obzir.1 Apsolutna hrapavost za neke vrste cijevi Radom L.3 – 3 0.869 ln⎜ + ⎜ 3.F.26 0. 62 .

7.3 Računanje gubitaka strujanja u komercijalnim cijevima Gubici se klasificiraju kao dužinski (glavni) i lokalni. ovise o gustoći i viskoznosti fluida i neovisni su o tlaku.4. ovise o površinskoj hrapavosti unutarnje stijenke cijevi. Dužinski gubici nastaju zbog trenja i proporcionalni su dužini cijevi. približno proporcionalni kvadratu brzine. Osim Colebrookovih izraza koji definiraju cijelo turbulentno područje Moodyjevog dijagrama dani su i izrazi koji definiraju samo određena područja dijagrama za određene raspone Re i hrapavosti. DUŽINSKI GUBICI U ovom poglavlju dan je pregled izraza koji se koriste u računanju gubitaka strujanja realnog fluida u komercijalnim cijevima. obrnuto proporcionalni unutarnjem dijametru cijevi. 63 .

7 ⋅ D Re ⎞⎤ ⎟⎥ ⎠⎦ 2 . D b3. Hazen-Williamsova formula).74 + ⎢ln⎜ 0. Često se za proračun dužinskih gubitaka koriste i drugi empirijski izrazi (npr. D promjer cijevi.9 ⎣ ⎝ 3.Pregled izraza za računanje dužinskih gubitaka u realnom cjevovodu Gubici pri strujanju u cijevi hg dijele se na dužinske i lokalne gubitke tj. b2. Koeficijent trenja λ određuje se u ovisnosti o režimu strujanja (Re) ili kvaliteti cjevovoda (relativna hrapavost e/D) pomoću Moodyjevog dijagrama (Sl.e/D).869 ⋅ ln⎜ ⎜ 3.325 ⎡ ⎛ e 5. L dužina cijevi. Pri turbulentnom strujanju b1.8 ( ) U gornjim izrazima e [m] je visina neravnina stijenke cijevi. hg = hduz + hlok .316 Re 0. v brzina strujanja i Q protok.A. Za hidraulički glatke cijevi λ=λ(Re) koristi se Blasiusova formula uz ograničenje Re<100000. vrijedi Colebrookova implicitna formula 1 ⎛ e 2.gdje je λ koeficijent hrapavosti. Za jako hrapave cijevi λ=λ(e/D) vrijedi von Karmanov izraz (spomenut u prethodnom poglavlju) 1 λ = 1. λ= ili Karman-Prandtlova formula 0. 64 . Pri laminarnom strujanju λ=λ(Re) λ = 64 . D [m] je promjer cijevi. Za cijelo turbulentno područje uz λ=λ(Re.523 = −0. Re b.1) ili pomoću sljedećih empirijskih izraza: a. 25 1 λ = 2 ⋅ log Re⋅ λ − 0.7 ⋅ D + λ Re⋅ λ ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ dok se najčešće koristi (greška unutar 1%) približna Colebrookova fomula λ= 1. Dužinski gubici računaju se pomoću Darcy-Weisbachove formule (izvedena u prethodnom poglavlju): hduz = λ L v2 [m] D 2g ili hduz = λ 8 LQ2 [m] g π 2 D5 .869 ⋅ ln e .14 − 0.

ulazna ušća i otvori.7.b. ventili.. mrtvih zona u kojima se fluid vrtloži i crpi energiju iz glavne struje.e Lokalni gubici • lokalne gubitke uslijed promjene smjera struje fluida ( nagla promjena smjera .) (Sl.7. prigušnice.4. zasuni.luk) (Sl.7.4.7. slavine. zaklopke . 65 . konfuzor – postupno suženje.c.e).3 a. venturijeva cijev.3d).b Lokalni gubici Lokalni gubici nastaju zbog odvajanja struje (separacija) od stijenke cijevi i stvaranja tzv. Sl 4. difuzor – postupno proširenje. blaga promjena smjera ..3 c. Lokalni gubici dijele se na • lokalne gubitke uslijed promjene presjeka struje fluida (naglo proširenje/suženje.koljeno. izlazni otvori.LOKALNI GUBICI Sl.3 a.d. sapnice.4.

Qi= .4.7.4 Serijski spojene cijevi Kod serijskih (u nizu) spojenih cijevi (Sl.4.4 Serijski spojene cijevi 1 Q L2 v1 . = hn Q = Q1 + Q 2 + .. + Q n Ukupne (dužinske i lokalne) gubitke po pojedinim granama (izraz 6d) moguće je izraziti u obliku 66 . = hi = . a ukupni protok kroz cjevovod jednak je zbroju svih protoka u pojedinim granama: hUK = h1 = h2 = . bifurkacije.4. Di 2 ⋅ g j =1 2 ⋅ g i =1 m Q=Q1= Q2= .4..8) gubici u svim paralelnim granama su jednaki. A4 ..6)....7.h 1 2 2 L1 2 L3 3 4 L4 v4 . h 4 v3 . + Qi + . A3 . A1.7.. sastavci . 2 5 2 g ⋅ π ⋅ Di g ⋅π ⋅ D5 i =1 j =1 j m 4.= Qn pa je za računanje ukupnih gubitaka pogodno koristiti i varijablu protoka umjesto brzine hUK n 8⋅Q2 8 ⋅ Li ⋅ Qi2 j = ∑λ + ∑k j [m] . 4..5 Paralelno spojene cijevi Kod paralelno spojenih cijevi (Sl...... h 3 Sl.7.Postoje i lokalni otpori koji objedinjuju dvije gornje grupe i nastaju zbog promjene smjera i presjeka (račve.4) ukupni gubitak hg jednak je sumi dužinskih i lokalnih gubitaka hUK Za protok kroz cjevovod vrijedi n v2 Li vi2 j = ∑ λi + ∑kj ..) Općenit izraz za računanje većine lokalnih gubitaka jest hlok = k 2 v2 [m] ili hlok = k 48 ⋅ Q 2 [m] 2⋅ g D ⋅ g ⋅π gdje je k koeficijent koji se određuje eksperimentalno (Sl.A . h v2 .

7.K5 Q4. predstavlja hidrauličnu gradijentnu liniju odnosno piezometričnu liniju (HGL). + K1 K2 Ki hn . Uzevši u obzir izraz prethodna dva izraza vrijedi hUK = K UK hi h1 h2 + + . Bernoullijeva jednadžba za stacionarno strujanje je poznatog oblika HE = p v2 + + z = const.K4 Q Q3.9).4.. + 1 Kn . detaljni 67 . Kn odnosno slijedi izraz za ukupni koeficijent gubitaka za paralelni spoj KUK 1 K UK = 1 K1 + 1 K2 + .6). suženje cijevi – mlaznicu (Sl4.K1 Q Sl. + + . h .. za i=1 .. predstavlja energetsku liniju (EL).. + 1 Ki + .7.hi = K i ⋅ Qi2 . n gdje je K koeficijent ukupnih gubitaka. duž strujnice ρg 2 g gdje je HE visina ukupne mehaničke energije. Dimenzija gornje jednadžbe je metar [m]..K2 Q1.K3 Q2..4.5 Paralelno spojene cijevi 4.7. Na sljedećim slikama prikazani su odnosi linija za realne sustave s dužinskim i realnim gubicima koji uključuju spremnik....6 Gradijentne linije Pri analizi strujanja kompleksnih cjevovoda često se koriste gradijentne linije cjevovoda (Sl. Korisno je pri opisu strujanja u cjevovodu nacrtati grafove visina pojedinih članova Bernoullijeve jednadžbe: z p +z ρg v2 p + +z 2 g ρg predstavlja geometrijsku ili geodetsku liniju sustava (GL) odnosno liniju potencijalne energije.K UK Q5. ventil.

6 Energetska linija i piezometrična linija za sustav sa spremnikom.7.4. za iznos dinamičkog tlaka.7.8) prikazan je sifonski sustav cijevi sa ugrađenom pumpom. Gradijentne linije crtane su iznad horizontalnih dijelova sustava. ventilom i mlaznicom tok energetske i piezometične linije na suženju cijevi (Sl.7.Sl. Sl. 68 .4.7 Tok energetske i piezometične linije na suženju cijevi Na slici (Sl.4.4. Vidljiv je položaj energetske linije koja se nalazi iznad piezometrične linije za v2/2g tj.7).7.

9 Energetska linija za sustav ekvivalentnih cijevi 69 .7. Tako se sustav od više serijski povezanih cijevi različitih promjera može zamijeniti s jednom cijevi određenog ekvivalentnog promjera koja će dati isti protok za isti dužinski gubitak. Ekvivalenta cijev tada će hidraulički biti ista kao i prvobitna (kraća) cijev sa nizom lokalnih gubitaka.Sl. Sl. Na sljedećoj slici prikazan je sustav cijevi gdje su lokalnii gubici uključeni u obliku ekvivalentnih duljina. Također niz lokalnih gubitaka u nekoj cijevi moguće je eliminirati iz analize sustava tako da se produži duljina cijevi kako bi se lokalni gubici nadoknadili povećanim dužinskim gubicima.8 Energetska i piezometična linija za sifon sa ugrađenom pumpom EKVIVALENTNA DULJINA CIJEVI Pojam ekvivalentre duljine cijevi koristi se pri analizi kompleksnih cjevovoda kako bi se pojednostavila globalna shema sustava.7.4.4.

granični sloj postaje sve tanji. FD = ∫ p sin θ dS + ∫ τ cos θ dS p<0 i FL = ∫ p cos θ dS − ∫ τ sin θ dS Smično naprezanje v Raspodjela tlaka v p>0 FL dS p p dS dS dS cos p dS cos p dS sin v FD dS sin Sl. Optjecanje ravne ploče. a dinamički uzgon FL je komponenta ukupne sile okomita na relativnu brzinu približavanja fluida v. U slučaju pada tlaka u nizvodnom smjeru. Općenito. smična i normalna naprezanja sudjeluju i u sili otpora i u dinamičkom uzgonu. silu otpora FD (“drag”) i dinamički uzgon FL (“lift”). Ukupno dobivenu silu fluida na tijelo moguće je razložiti na dvije međusobno okomite komponente. Ako je na uzvodnoj površini nastrujavanja fluida na tijelo stijenka glatka.5. Porast tlaka u smjeru strujanja i smična naprezanja smanjuju količinu gibanja u graničnom 70 . utječu na intenzitete sila dinamičkog uzgona i otpora. Granični sloj ovisan je o gradijentu tlaka. u njemu strujanje postaje nestabilno. i konačno se transformira u turbulentan granični sloj. a u slučaju porasta tlaka u nizvodnom smjeru granični sloj naglo dobiva na debljini. OPTJECANJE TIJELA Gibanje tijela kroz fluid (odn.2). Sila otpora FD je komponenta ukupne sile fluida na gibajuće tijelo paralelna s relativnom brzinom v nastrujavanja prema tijelu.5.5. Granični sloj i njegove karakteristike te način opstrujavanja tijela.1 Viskozne i tlačne sile na avionsko krilo Granični sloj Dio struje fluida koja je pod utjecajem smičnih sila naziva se granični sloj. gibanje fluida oko tijela) uzrokuje naprezanja i to smična tangencijalna naprezanja na stijenku tijela τ i normalna tlačna naprezanja na stijenku p.5.2 Rast graničnog sloja. profili brzina L aminaran granični sloj Prijelazno područje T urbulentan granični sloj Sl. početni granični sloj je laminaran (Sl. zatim granični sloj sve više deblja.

odvajanja graničnog sloja od stijenke tijela.5 10 5 CD 0.5 Stagnacijska točka Laminaran granični sloj Stagnacijska točka Vrtložna zona Separacija Turbulentan granični sloj Stagnacijska točka v 3 v Separacija Vrtložna zona 10 <RE < 2. za većinu opstrujavanih tijela nemoguće je točno izračunati distribuciju smičnih i tlačnih naprezanja na stijenci tijela. Alternativa jest u približnom određivanju dvaju bezdimenzijskih parametara (eksperimentalno. 71 . u usporedbi s laminarnim. dok npr. v RE < 1. Porastom tlaka u smjeru strujanja. numerički) koeficijenta sile otpora CD i koeficijenta dinamičkog uzgona CL . kako bi se izračunale sile otpora FD i dinamičkog uzgona FL: FD = 1 CD ρ v2 A 2 FL = 1 CL ρ v2 A 2 gdje je A neka karakteristična površina tijela. njihova je primjenjivost jako limitirana.sloju te konačno uzrokuju odvajanje graničnog sloja od stijenke tijela – separaciju Sl5.5 10 CD 0.2 Sl. tj. turbulentno) važan je za mjesto pojave separacije. kasniju točku separacije nizvodno.3 Optjecanje kugle (malen RE.4 5 RE > 2. tj. Općenito. Režim strujanja u graničnom sloju (laminarno. nehidrodinamična tijela razvijaju jaku silu otpora (“drag”) zbog niskog tlaka u vrtložnoj zoni (wake). a najčešće je to površina projekcije tijela na ravninu okomitu na vektor brzine nastrujavanja.5. Hidrodinamično i aerodinamično oblikovana tijela eliminiraju odn.3 vidljivo je da je pri laminarnom graničnom sloju točka separacije više uzvodno na stijenci kugle nego što je u slučaju turbulentnog graničnog sloja.0 CD > 2. Mnogo veća izmjena količine gibanja unutar turbulentnog graničnog sloja. reduciraju efekte separacije. turbulentan i laminaran granični sloj) Koeficijenti sile otpora CD i sile dinamičkog uzgona CL Iako izrazi za silu otpora FD i dinamičkog uzgona FL (dani na početku poglavlja) vrijede za bilo koje tijelo. Na Sl5. uzrokuje dužu slijepljenost graničnog sloja uz stijenku tijela. nizvodno od točke separacije javlja se protustrujanje fluida u vrtložnoj zoni (“wake”) u blizini stijenke.3 .

Ravna ploča Krug 1.0 Elipsa

D D D D

CD 0.1 Avionsko krilo Ravna ploča D 0.01 D 10
4

0.5 D

0.18 D

10

5

10 R E= vD

6

10

7

Sl.5.4 Koeficijent otpora strujanja C D za više dvodimenzijskih likova Brojevi CD i CL jesu funkcije oblika, kuta nastrujavanja i bezdimenzijskih veličina npr. Reynoldsovog broja, Machovog broja, Froudeovog broja, relativne hrapavosti stijenke tj. CD=f(oblika, kuta nastrujavanja, Re, Ma, FR, e/D). Primjer ovisnosti sile otpora o obliku ilustriran je na (Sl.5.5) gdje se kod dva tijela velike razlike u veličini javlja ista sila otpora FD.

v Promjer = D

v

10 D

FD (a) = FD (b)
(a) (b)

Sl.5.5 Dva tijela različitih dimenzija koja imaju istu silu otpora FD. Koeficijent otpora strujanja za a.) cilindar CD=1.2; b.) aerodinamičan oblik CD=0.12 Kod analize utjecaja oblika na koeficijent otpora CD važna je i veličina Reynoldsovog broja. Što je Reynoldsov broj veći to je efekt hidrodinamičnosti tijela snažniji, odnosno kod velikog Reynoldsovog broja hidrodinamičnost tijela jako reducira silu otpora. Kod umjerenih vrijednosti Reynoldsovog broja kod hidrodinamičnih tijela koeficijent otpora CD se blago smanjuje s povećanjem Reynoldsovog broja. Kod ekstremno nehidrodinamičnih tijela, npr. ravna ploča okomita na smjer nastrujavanja fluida Sl.5.4, točka separacije graničnog sloja je na samom rubu ploče neovisno o režimu strujanja u graničnom sloju, tj. koeficijent otpora pokazuje izrazito malenu ovisnost o Reynoldsovom broju. Hrapavost površine, u općenitom smislu, povećava koeficijent otpora i silu otpora, a što je pogotovo slučaj sa hidrodinamičnim tijelima. Kod nehidrodinamičnih tijela, kao što su npr. kugla i valjak naprotiv, povećanjem površinske hrapavosti moguće je smanjiti koeficijent otpora i silu otpora. Taj efekt se postiže induciranjem prijelaza u turbulentni režim strujanja već kod manjih vrijednosti Reynoldsovog broja, a što se postiže hrapavošću površine. Na dijagramu Sl.5.4, Sl.5.6 to bi uzrokovalo pomak udubine na dijagramu za npr. krug (ili valjak, kuglu), koja se javlja u
72

rasponu 10 5 < Re < 10 6 , ulijevo na područje nižih vrijednosti Reynoldosvog broja. Imajući u vidu prije spomenutu činjenicu da je pri turbulentnom graničnom sloju točka separacije više nizvodno i npr. golf loptica koja ima neravnu površinu i moguće ju je poistovijetiti sa trećim slučajem na slici Sl5.3, imati će zbog formiranog turbulentnog graničnog sloja i kasnije točke separacije, veći domet u letu nego npr. neka glatka kuglica. Smanjenje sile otpora povećanjem hrapavosti površine treba činiti pažljivo i za ciljani raspon Reynoldsovog broja, pošto takav postupak može biti i kontraproduktivan, a što je očigledno i iz dijagrama Sl.5.4, Sl.5.6. Putanje npr. loptice za stolni tenis su kratke te ona nikad ne dostiže brzine u turbulentnoj zoni pa je njena površina glatka jer bi povećanje hrapavosti bilo kontraproduktivno.

Sl.5.6 Utjecaj hrapavosti površine kugle na koeficijent otpora C D Kod konstruiranja tijela kod kojih je važna sila dinamičkog uzgona kao što su avionska krila, lopatice turbostrojeva itd., važno je dobiti što veću silu dinamičkog uzgona FL i istovremeno minimizirati silu otpora FD. Većina optjecanih tijela koja služe za generiranje sile dinamičkog uzgona FL (avionska krila, ventilatori, spojleri na automobilu ...) imaju radno područje pri visokim vrijednostima Reynoldsovog broja. Kod takvog strujanja smično naprezanjeτ (Sl.5.1) malo pridonosi ukupnoj sili dinamičkog uzgona FL , a većina sile dinamičkog uzgona dolazi od distribucije tlaka po površini p (Sl.5.1). Tipična raspodjela tlaka po površini automobila koji se giba dana je na slici (Sl.5.7). Distribucija tlaka je uglavnom konzistentna s jednostavnim Bernoullijevim načelom – područja s visokim brzinama strujanja (iznad krova i prednje haube) imaju nizak tlak dok su područja s nižim brzinama strujanja (rešetke hladnjaka motora i prednje staklo) područja visokog tlaka.

73

Sl.5.7 Raspodjela tlaka na površini automobila koji se giba Od izuzetne je važnosti i kut vektora brzine nastrujavanja, a na (Sl.5.9) prikazana je ovisnost koeficijenata CD i CL o tom kutu. Za avionsko krilo javlja se sila dinamičkog uzgona i pri kutu nastrujavanja od 0O pošto su ona u pravilu asimetrična (Sl.5.8 dolje). Simetrično krilo uz kut nastrujavanja 0O ne stvara silu dinamičkog uzgona (Sl.5.8 gore), nego ona nastaje tek povećanjem kuta nastrujavanja.

Sl.5.8 Simetrično i asimetrično avionsko krilo Povećanjem kuta nastrujavanja obrnuti gradijent tlaka na gornjoj površini krila se povećava i točka separacije se pomiče nizvodno. Maksimalna sila dinamičkog uzgona doseže se pri određenom kutu nastrujavanja koji varira za različita avionska krila u rasponu od ≈12O do ≈20O (Sl.5.9). Daljnje povećanje kuta nastrujavanja uzrokuje nagli pad dinamičkog uzgona i povećanje sile otpora. To stanje se zove zastoj i jasno je vidljivo na dijagramu (Sl.5.9) (promjena kuta nastrujavanja postiže se npr. zakretanjem avionskih krilaca).

74

Sl.9 Koeficijenti CL. CD u ovisnosti o kutu nastrujavanja. 75 . Kut nastrujavanja α O je kut kojeg čini vektor brzine slobodne struje i tetiva krila. U izrazima za CL i CD vrijednost specifične površine A se za ovaj slučaj računa kao umnožak dužine tetive krila (prema slici) i dužine krila.5.

A. DODATAK 76 .

1 Moodyjev dijagram 77 .A.Sl.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->