

Jovana je srpsko, biblijsko ime. Nastalo od imena Jovan. Potiče iz grčkog "Ioan, Ioannes" izvorno iz starohebrejskog "yohanan (Johohana)" u značenju "u milosti Jehovinoj". Od starine je sveprisutno među hrišćanskim svetom. Počev od Jovana Krstitelja, jevrejskog proroka i Jovana, pisca četvrtog jevanđelja i Apokalipse, bilo je često ime vizanstijskih, nikejskih careva, vrhovnih poglavara Rimokatoličke crkve, značajnih teologa, kraljeva i drugih. Kalendarsko je


Merita je žensko ime.Značenje imena dolazi od latinskog meritum - dobrota; zasluga; važnost. Merita je nešto ređe ime. Danas u Hrvatskoj živi četrdesetak osoba koje nose ovo ime.


Sanela je žensko ime, koje nalazimo među Hrvatima te ređe među Muslimanima i Srbima. Značenje imena dolazi od latinskog sana - zdrava; razborita. Sanela je dosta često ime, među dvesta najčešćih ženskih imena u

ime. U narodu je zabeležen ovaj oblik imena još u 13. veku.





Hrvatskoj, gde danas živi preko dve hiljade osoba koje nose ovo ime.



Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.