P. 1
Općina i grad Srebrenica

Općina i grad Srebrenica

|Views: 107|Likes:
Published by Alek Isakovic

More info:

Published by: Alek Isakovic on Mar 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

Općina i grad Srebrenica POLOŽAJ Srebrenica je grad i sjedište istoimene opdine smještene u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, unutar

velikog zavoja srednjeg toka rijeke Drine. Pripada entitetu Republike Srpske. Srebrenica obuhvata površinu od oko 570 km2. Po popisu stanovništva iz 1991. godine imala je oko 37 hiljada stanovnika.Na istoku i jugoistoku graniči sa susjednom državom Srbijom, na krajnjem jugu sa opštinom Višegrad i Rogatica, na zapadu sa opštinom Milidi i na sjeveru sa opštinom Bratunac. HISTORIJA Da je današnji prostor opdine Srebrenica bio izuzetno zanimljiv za naseljavanje pokazuju ostaci materijalne kulture. Puni procvat Srebrenica sa tadašnjim nazivom Domavija je doživjela u III stoljedu, kada je imala oko 30.000 stanovnika, te je bila jedno od najvedih naselja u Evropi. Sudedi prema rimskoj geografskoj karti iz tog doba širi prostor oko Srebrenice se nazivao Argentarija - srebrenišde, iz čega je ustvari i nastalo ime današnjeg grada Srebrenica. Godine 1463. Srebrenica je potpala pod višestoljetnu tursku upravu zajedno sa drugim dijelovima BiH u čijem sastavu ostaje sve do dolaska Austro-Ugarske 1878. godine. Po dolasku nove uprave na ovim prostorima obnavlja se rudarstvo i oživljava eksploatacija mineralnih izvora ("Crni Guber"). Prvi svjetski rat, Srebrenici donosi destabilizaciju i nova razaranja. U Drugom svjetskom ratu, Srebrenica je u potpunosti uništena. Nekoliko puta je osvajana, do konačnog oslobođenja 11. marta 1945. godine. Kroz proces poslije ratnog oporavka srebrenička privreda i društvo su dinamično napredovali, a svoj vrhunac je dostigla devedesetih godina kada je bila među najrazvijenijim opdinama u Bosni i Hercegovini. RELJEF U makroreljefnom pogledu, današnje osobine reljefa Srebrenice rezultat su djelovanja i uticaja unutrašnjih i vanjskih sila i morfoloških procesa. S obziorm na geološku građu, geotektonski sklop i raščlanjenost reljefa, na području Srebrenice mogu se izdvojiti tri orografska tipa reljefa i to: dolinski, brdski i planinski. Svojom nadmorskom visinom, izgledom i nagibom zemljišta, reljef je odlučujude djelovao na dinamiku i razvoj privrednih preduzeda i razmještaj stanovništva Srebrenice. Cijelo područje Srebrenice predstavlja sliku naizmjeničnog planinskog masiva, uskih riječnih dolina i ravničarskog dijela područja Podrinja. Ono što daje draž i izrazitu ljepotu ovim predjelima jeste ispresijecanost brojnim vodotocima, što uz bujnu šumsku vegetaciju I životinjski svijet, čini ovo područje iako povoljnim za izletišno-rekreativne aktivnosti. Reljef opdine Srebrenica je jedan od najznačajnijih turističkih resursa ovog prostora. Svojom izrazitom horizontalnom i vertikalnom raščlanjenošdu predstavlja izuzetno živopisan i jedinstven prostor u Bosni i Hercegovini. Njegov nastanak vezan je za srednji tercijer, praden vulkanskom aktivnošdu. U geomorfološkom pogledu izdvajaju se dvije reljefne cjeline i to: na krajnjem jugu opštine planinski pojas Sušice koji obuhvata nadmorske visine od 700-1517 m (Zlovrh). Odlikuje se krečnjačkim sastavom sa slabo razvijenom površinskom hidrografijom. U drugoj reljefnoj cjelini preovladava brdsko-planinski reljef sa nadmorskim visinama od 300-1089 m. u kojem su izraženi mnogobrojni usjeci, doline i kotline, koje su posebno interesantne za ljubitelje neprikosnovenih pejzaža. Opdina Srebrenica spada u prirodnu regiju rudnih planina.

Osposobljeno je za očuvanje vodenih površina i uzgoj ribljeg fonda. Bijele vode. Zimski period je karakterističan sa izraženim padavinama u vidu snijega. Posebnu ambijentalnu. O vodama i ribljem fondu na prostoru opdine Srebrenica brine se sportskoribolovno društvo „Mladica“ Srebrenica. rijeka Drina. Zahvaljujudi ekološkoj očuvanosti šireg regiona. splavarenje. a najhladniji mjesec je januar. sportsko-rekreativnu vrijednost ima jezero Perudac. Opdina Srebrenica odlikuje se izuzetno bogatim i raznovrsnim hidrografskim vrijednostima. Pritoke rijeke Jadar na području opdine Srebrenica su: Brežanska Rijeka. Palež I Brakovačka Rijeka. Drina je najvedi tok u južnom pograničnom dijelu opdine. Najtopliji mjesec je juli. velika providnost i bogatsvo ribljim fondom. kao i po fizičkim i hemijskim svojstima. Riječica. i redovnom količinom padavina tokom cijele godine. Jugoistočno od naselja Sudeska. RIBOLOV Povoljni hidrografski uvjeti.v. napušta teritoriju opdine Srebrenica. što pogoduje zimskoj sportskoj rekreaciji. Srednja godišnja temperatura zraka iznosi od 7 do 11ºC. RIJEKA JADAR Rijeka Jadar izvire u Zaklonu kod naselja Osmače. koji imaju razvojnu i ekološku funkciju. stotinu jedno izvorište pitke vode i četrdeset osam mineralnih izvora. što omogudava turistima plovidbu između nacionalnog parka Tara (Srbija) i lovišta Sušica sa mogudnostima fotosafarija i rijetkih doživljaja iz netaknute prirode. položajem i drugim prirodno. Ovlašteni su za izdavanje jednodnevnih i višednevnih dozvola za pecanje. jezero Perudac sa bogatim i raznovrsnim ribljim fondom prestavljaju izvanredne ribolovne revire za sve vrste ribolova. Zahvaljujudi očuvanom gornjem toku rijeke Drine. Na području Srebrenice prisutni su brojni hidrološki objekti. U nižim predjelima do 450 m n. Njene estetske atribute turističke privlačnosti čine: čista zelenkasta boja vode. Jezero se prostire kanjonom sve do Višegrada. a u višim pretplaninska. a dužim i snijegom bogatijim zimama. velikim površinama pod šumama i pašnjacima dominira ugodan osjedaj za boravak i rekreaciju. Planina Sušica prema koritu rijeke Drine i jezeru Perudac završava vertikalnim liticama dubine od 700 do 1000 m. Rijeka Drina je posebno atraktivna za više vrsta sportova kao što su: kajakaštvo. plivanje i sportski ribolov. veličinama i dimenzijama. nastalo pregrađivanjem Drine kod Perudca. gdje u višoj planinskoj zoni srednji godišnji broj dana sa sniježnim pokrivačem debljine od 30 cm. preovladava umjereno kontinentalna klima. mnogobrojni riječni tokovi. . i teče kroz brsko-planinski dio opdine Srebrenica u dužini od 35 km. te pružanje savjetodavnih usluga kao i turističkih vodiča iz oblasti ribolova.geografskim odlikama. a čini ih više manjih rijeka i vodotoka. Planinsko područje odlikuje se svježim i kratkim ljetom. traje oko 90 dana. što pogoduje raznovrsnosti ribljeg fonda. VODE Hidrografski objekti Srebrenice su različiti po nastanku. na granici sa opdinom Milidi. koje su izuzetno privlačne za ljubitelje alpinizma i atraktivne za splavare po jezeru Perudac.KLIMA Područje Srebrenice pripada tipu umjerenokontinentalne klime pri čemu postoje i određene specifičnosti klime uzrokovane reljefom. dužine oko 40 km. Guber. Prostor opdine je također karakterističan i sa mnogobrojnim planinskim rijekama. plovno je cijelom dužinom. jezero Perudac i srednji tok su ekološki čisti. potocima i izvorištima kao što su: Jadar.

zec. NVO-a. smotra folklora. u cjelini. iscrpljenost. . itd. dječji festival. godine. košarci. Povoljan biljni pokrov i ekološki čista sredina pogodovali su opstanku mnogobrojnih vrsta visoke i niske divljači kao što su srneda divljač. Najčešdi tretmani ovom vodom su umor. divlja mačka i golub grivljaš. lisica. povoljni ekološki uvjeti. bogato je skoro svim životinjskim vrstama. U kanjonu nadomak jezera Perudac nalazi se i lovačka kuda sa desetak ležajeva osposobljena za prihvat i boravak gostiju.Bogata je kulturno-sportskim i zabavnim sadržajima među kojima su: turniri u odbojci. Posebno bogatsvo ovih predjela čini šumsko vode i pečurke.BANJA GUBER Nedaleko od Srebrenice. Jedna od najatraktivnijih lovišta kako u Srebrenici tako i u BiH su zasigurno posebno lovište „Sušica“ i „Javor“. Put do Guber naselja je uljepšan s raskošnom crnogoričnom i bjelogoričnom šumom. ušla je u sastav Republike Srpske. Osamdesetih godina Srebrenica postaje prepoznatljivo banjsko klimatsko lječilište izgradnjom savremenijih objekata i smještajnih kapaciteta. kožne bolesti. multiplaskleroza. divokoze. vukovi i dr. pozorišne predstave. sportskih udruženja i dr. maskenbali za djecu. Prva banja je izgrađena neposredno poslije drugog Svjetskog rata za liječenje ranjenika. karaoke šou. ulične trke. Turističke organizacije. Najpoznatiji izvor je Crni Guber. institucija kulture. raspoređenih u 81 naselju. divlje svinje. koncerti narodne i pop-rok muzike. FLORA I FAUNA Biljni pokrov u nižim predjelima čini nisko raslinje i livade. motorijada. najpoznatiji obnovljeni resort. Vrsta divljači koja je zastupljena u lovištu su: vuk. Poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma opdina Srebrenica. Svakodnevna konzumacija vode Crni Guber se preporuča samo pod nadzorom liječnika. koji prema višim nadmorskim visinama prelaze u pašnjake. U blizini Gubera su izvori mineralne vode poznati širom regije zbog njihove ljekovitosti. reumatizam. opdina Srebrenica imala je malo više od 35 I po hiljada stanovnika. Danas opdina ima negdje oko 20 hiljada stanovnika. mrki medvjed. listopadne i četinarske šume sa arealima Pančideve omorike. maja do 4 juna u Srebrenici održava tradicionalna kulturnosportska i privredna manifestacija "Dani Srebrenice". fudbalu. te livade i pašnjaci prekriveni ljekovitim biljem. ali i mladih iz susjednih gradova i šire regije kao i Likovna kolonija koja je ugostila najpoznatije umjetnike iz Bosne i Hercegovine. na 560 metara iznad razine mora je Guber. raznovrsnost flore i faune doprinjeli su očuvanju i razvoju više lovnih revira na podrudju opdine. promocije knjiga. STANOVNIŠTVO Po posljednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. Srbije i Italije. divlja svinja. Tokom posljednjih ratnih dešavanja banjski kompleks je značajno devastiran i stavljen van upotrebe. srneda divljač. KULTURA U organizaciji opdine Srebrenica. ovdje je pitka voda u stalnoj temperaturi i stručnjaci tvrde da je lijek za mnoge bolesti. LOV Izuzetno povoljna konfiguracuja zemljišta. modna revija. koji pobuđuju izuzetnu pažnju Srebreničana. medvjed. Posebno lovište „Sušica“ sa izvanrednim lovnim i turističkim mogudnostima i optimalnim uslovima koje omogudava izvanredna flora. U posljednje vrijeme započela je izgradnja i adaptacija banjskih kapaciteta od kojeg se očekuje da preraste u najsavremenije banjsko-klimatsko lječilište u regionu. stonom tenisu i šahu. Svake godine se od 27.

Uposljednje vrijeme podstiče se razvoj poljoprivredne proizvodnje. Lokalno stanovništvo nije imalo mogudnost da pruži odbranu. Ratkovidi. jezero Perudac sa priobalnim pojasom rijeke Drine. pa spisak sa ubijenim srebreničanima svakodnevno raste. Crvica.NASELJA Proučavano opdinsko područje obuhvata osamdeset jedno naselje. Srebrenica. kanjon rijeke Drine. sa aspekta broja zaposlenih. Potočari. Krnidi. GRAD SREBRENICA Na razvoj Srebrenice utjecali su prirodno-geografski I društveno-geografski faktori I omogudavali njen bržu privredni razvoj. jula 1995. posebno lovište Sušica I lovište Javor. Nažalost svakodnevno se iskopavaju nove masovne grobnice. Zapošljavale su najvedi broj radnika i najviše uticale na sveukupan razvoj opdine. Skenderovidi. Razvoj turizma bi predstavljao osnovu razvoja privatnog sektora. oduzeto 1993. jer je svo naoružanje. Skelani. To je područje sa mnoštvom pejzaža prirodne ljepote estetskog i umjetničkog doživljavanja prirode. Nakon srebreničkog genocida ništa više nije kao što je bilo ranije. Kostolomci. Srebrenica bez sumnje spade u red najinteresantnijih područja po svom bogatstvu i prirodnim ljepotama. Osatica. sektori privrednih djelatnosti bilježe pad. . prostorno i administrativno. u prisustvu holandskih jedinica u sastavu UNPROFOR-a. Na kraju se može redi da turizam ima perspektivu naročito ukoliko se otklone svi nedostaci koji sprečavaju da turistička djelatnost postane nosilac ekonomskog razvoja opdine. Poslije industrije i rudarstva po broju uposlenih radnika slijedile su tercijarne djelatnosti (saobradaj. Sase. kako su ljudi davljeni i klani. Srebrenica bi mogla postati jedno od značajnih turističkih središta Bosne I Hercegovine. Srebrenica de ostati krvavi pečat dvadesetog vijeka. turizam. posebno razasute lobanje na kojima se vide tragovi ubistva. koji može efikasno izgraditi kvalitetnu ponudu. Istog dana ubijeno je na stotine civila i započela u novijoj historiji svijeta nezapamdena golgota desetine hiljada ljudi. zdravstvo i obrazovanje). Deset hiljada njih zauvijek de ostati bez traga u šumama između Srebrenice i Tuzle. pripadaju mjesnim zajednicama: Brežani. 11. pod komandom generala Ratka Mladida uz direktnu podršku vojno-političkog rukovodstva Savezne Republike Jugoslavije. Luka.. samostalnih zanatskih i samostalnih ugostiteljskih radnji i posebno turizma. Na preliminarnom spisku ubijenih Srebreničana trenutno se nalazi 8372 imena. U poslijeratnom periodu. Orahovica. osvajaju Srebrenicu i u roku od tri dana čine stravičan genocid nad nevinim bošnjačkim civilnim stanovništvom. Radoševidi. Toplica i Viogor. Turističke resurse značajne za bududi razvoj turizma Srebrenice predstavljaju: Banja guber. prije svega zbog uništenih privrednih preduzeda. Industrija i rudarstvo su prije rata bili najrazvijenije privredne djelatnosti. a 12000 ljudi se vodi kao nestalo. Gostilj. Sa bogatstvom prirodnih I antropogenih resursa. Naseljena mjesta. otvoriti nova radna mjesta I na taj način proširiti mogudnost zapošljavanja kvalitetnih stručnih kadrova. Rijetko se gdje na području naše zemlje mogu nadi prirodni i antropogeni resursi sa izvanrednim osobinama i dragocjenostima kao u Srebrenici.. GENOCID Udružene srpske jedinice iz Srbije i sa područja Bosne i Hercegovine. izgrađenom infrastrukturom i značajnim smještajnim kapaitetima. odnosno Srebrenice i Kladnja. godine. Tamo su desetine masovnih grobnica i razbacane bošnjačke kosti. bilo uskladišteno kod UN snaga. Podravanje. Sudeska.

MEMORIJALNI CENTAR Srebrenica se nalazi pored regionalnog puta Srebrenica –Bratunac. jula održava komemorativni skup i dženaza za nedužne žrtve genocida. Sastavni dio centra je i spomen soba u kojoj se nalaze fotografije i predmeti poginulih žrtava. otvorio je Bill Clinton. koje su posjedovali u trenutku smrti. Na ovom mjestu se na svaku godišnjicu 11. na udaljenosti 5 km od Srebrenice. Memorijalni centar. septembra 2003. spomen obilježje i mezarje. učenika i studenata koji žele da odaju počast žrtvama. na kome pored članova porodica prisustvuju najviši evropski i svjetski zvaničnici. bivši američki predsjednik. grupa građana. godine. Centar je simbol genocida. Tako je i naša škola organizovala posjetu memorijalnom centru i gradu Srebrenici u oktobru 2008. . 20. Memorijalni centar vrši i organizovan prihvat posjetilaca. stradanja nedužnih i najvedeg zločina poslije Drugog svjetskog rata u Europi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->