P. 1
Općina i grad Srebrenica

Općina i grad Srebrenica

|Views: 107|Likes:
Published by Alek Isakovic

More info:

Published by: Alek Isakovic on Mar 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

Općina i grad Srebrenica POLOŽAJ Srebrenica je grad i sjedište istoimene opdine smještene u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, unutar

velikog zavoja srednjeg toka rijeke Drine. Pripada entitetu Republike Srpske. Srebrenica obuhvata površinu od oko 570 km2. Po popisu stanovništva iz 1991. godine imala je oko 37 hiljada stanovnika.Na istoku i jugoistoku graniči sa susjednom državom Srbijom, na krajnjem jugu sa opštinom Višegrad i Rogatica, na zapadu sa opštinom Milidi i na sjeveru sa opštinom Bratunac. HISTORIJA Da je današnji prostor opdine Srebrenica bio izuzetno zanimljiv za naseljavanje pokazuju ostaci materijalne kulture. Puni procvat Srebrenica sa tadašnjim nazivom Domavija je doživjela u III stoljedu, kada je imala oko 30.000 stanovnika, te je bila jedno od najvedih naselja u Evropi. Sudedi prema rimskoj geografskoj karti iz tog doba širi prostor oko Srebrenice se nazivao Argentarija - srebrenišde, iz čega je ustvari i nastalo ime današnjeg grada Srebrenica. Godine 1463. Srebrenica je potpala pod višestoljetnu tursku upravu zajedno sa drugim dijelovima BiH u čijem sastavu ostaje sve do dolaska Austro-Ugarske 1878. godine. Po dolasku nove uprave na ovim prostorima obnavlja se rudarstvo i oživljava eksploatacija mineralnih izvora ("Crni Guber"). Prvi svjetski rat, Srebrenici donosi destabilizaciju i nova razaranja. U Drugom svjetskom ratu, Srebrenica je u potpunosti uništena. Nekoliko puta je osvajana, do konačnog oslobođenja 11. marta 1945. godine. Kroz proces poslije ratnog oporavka srebrenička privreda i društvo su dinamično napredovali, a svoj vrhunac je dostigla devedesetih godina kada je bila među najrazvijenijim opdinama u Bosni i Hercegovini. RELJEF U makroreljefnom pogledu, današnje osobine reljefa Srebrenice rezultat su djelovanja i uticaja unutrašnjih i vanjskih sila i morfoloških procesa. S obziorm na geološku građu, geotektonski sklop i raščlanjenost reljefa, na području Srebrenice mogu se izdvojiti tri orografska tipa reljefa i to: dolinski, brdski i planinski. Svojom nadmorskom visinom, izgledom i nagibom zemljišta, reljef je odlučujude djelovao na dinamiku i razvoj privrednih preduzeda i razmještaj stanovništva Srebrenice. Cijelo područje Srebrenice predstavlja sliku naizmjeničnog planinskog masiva, uskih riječnih dolina i ravničarskog dijela područja Podrinja. Ono što daje draž i izrazitu ljepotu ovim predjelima jeste ispresijecanost brojnim vodotocima, što uz bujnu šumsku vegetaciju I životinjski svijet, čini ovo područje iako povoljnim za izletišno-rekreativne aktivnosti. Reljef opdine Srebrenica je jedan od najznačajnijih turističkih resursa ovog prostora. Svojom izrazitom horizontalnom i vertikalnom raščlanjenošdu predstavlja izuzetno živopisan i jedinstven prostor u Bosni i Hercegovini. Njegov nastanak vezan je za srednji tercijer, praden vulkanskom aktivnošdu. U geomorfološkom pogledu izdvajaju se dvije reljefne cjeline i to: na krajnjem jugu opštine planinski pojas Sušice koji obuhvata nadmorske visine od 700-1517 m (Zlovrh). Odlikuje se krečnjačkim sastavom sa slabo razvijenom površinskom hidrografijom. U drugoj reljefnoj cjelini preovladava brdsko-planinski reljef sa nadmorskim visinama od 300-1089 m. u kojem su izraženi mnogobrojni usjeci, doline i kotline, koje su posebno interesantne za ljubitelje neprikosnovenih pejzaža. Opdina Srebrenica spada u prirodnu regiju rudnih planina.

Na području Srebrenice prisutni su brojni hidrološki objekti. velikim površinama pod šumama i pašnjacima dominira ugodan osjedaj za boravak i rekreaciju. plivanje i sportski ribolov. Planina Sušica prema koritu rijeke Drine i jezeru Perudac završava vertikalnim liticama dubine od 700 do 1000 m.geografskim odlikama. Osposobljeno je za očuvanje vodenih površina i uzgoj ribljeg fonda. što pogoduje raznovrsnosti ribljeg fonda. jezero Perudac i srednji tok su ekološki čisti. i teče kroz brsko-planinski dio opdine Srebrenica u dužini od 35 km. a najhladniji mjesec je januar. sportsko-rekreativnu vrijednost ima jezero Perudac. potocima i izvorištima kao što su: Jadar. Bijele vode. veličinama i dimenzijama. traje oko 90 dana. Zahvaljujudi očuvanom gornjem toku rijeke Drine. Guber. Drina je najvedi tok u južnom pograničnom dijelu opdine. Rijeka Drina je posebno atraktivna za više vrsta sportova kao što su: kajakaštvo. stotinu jedno izvorište pitke vode i četrdeset osam mineralnih izvora.v. Pritoke rijeke Jadar na području opdine Srebrenica su: Brežanska Rijeka. Zimski period je karakterističan sa izraženim padavinama u vidu snijega. koje su izuzetno privlačne za ljubitelje alpinizma i atraktivne za splavare po jezeru Perudac. Posebnu ambijentalnu. Njene estetske atribute turističke privlačnosti čine: čista zelenkasta boja vode. plovno je cijelom dužinom. Srednja godišnja temperatura zraka iznosi od 7 do 11ºC. jezero Perudac sa bogatim i raznovrsnim ribljim fondom prestavljaju izvanredne ribolovne revire za sve vrste ribolova. gdje u višoj planinskoj zoni srednji godišnji broj dana sa sniježnim pokrivačem debljine od 30 cm. velika providnost i bogatsvo ribljim fondom. U nižim predjelima do 450 m n. Najtopliji mjesec je juli. Jugoistočno od naselja Sudeska. te pružanje savjetodavnih usluga kao i turističkih vodiča iz oblasti ribolova. Jezero se prostire kanjonom sve do Višegrada. dužine oko 40 km. Opdina Srebrenica odlikuje se izuzetno bogatim i raznovrsnim hidrografskim vrijednostima.KLIMA Područje Srebrenice pripada tipu umjerenokontinentalne klime pri čemu postoje i određene specifičnosti klime uzrokovane reljefom. na granici sa opdinom Milidi. a dužim i snijegom bogatijim zimama. preovladava umjereno kontinentalna klima. RIJEKA JADAR Rijeka Jadar izvire u Zaklonu kod naselja Osmače. što pogoduje zimskoj sportskoj rekreaciji. što omogudava turistima plovidbu između nacionalnog parka Tara (Srbija) i lovišta Sušica sa mogudnostima fotosafarija i rijetkih doživljaja iz netaknute prirode. koji imaju razvojnu i ekološku funkciju. Palež I Brakovačka Rijeka. O vodama i ribljem fondu na prostoru opdine Srebrenica brine se sportskoribolovno društvo „Mladica“ Srebrenica. VODE Hidrografski objekti Srebrenice su različiti po nastanku. a u višim pretplaninska. Ovlašteni su za izdavanje jednodnevnih i višednevnih dozvola za pecanje. mnogobrojni riječni tokovi. RIBOLOV Povoljni hidrografski uvjeti. napušta teritoriju opdine Srebrenica. i redovnom količinom padavina tokom cijele godine. Zahvaljujudi ekološkoj očuvanosti šireg regiona. Riječica. splavarenje. rijeka Drina. položajem i drugim prirodno. Planinsko područje odlikuje se svježim i kratkim ljetom. . Prostor opdine je također karakterističan i sa mnogobrojnim planinskim rijekama. a čini ih više manjih rijeka i vodotoka. nastalo pregrađivanjem Drine kod Perudca. kao i po fizičkim i hemijskim svojstima.

iscrpljenost. na 560 metara iznad razine mora je Guber. raznovrsnost flore i faune doprinjeli su očuvanju i razvoju više lovnih revira na podrudju opdine. Osamdesetih godina Srebrenica postaje prepoznatljivo banjsko klimatsko lječilište izgradnjom savremenijih objekata i smještajnih kapaciteta. sportskih udruženja i dr. Jedna od najatraktivnijih lovišta kako u Srebrenici tako i u BiH su zasigurno posebno lovište „Sušica“ i „Javor“. kožne bolesti. FLORA I FAUNA Biljni pokrov u nižim predjelima čini nisko raslinje i livade. Povoljan biljni pokrov i ekološki čista sredina pogodovali su opstanku mnogobrojnih vrsta visoke i niske divljači kao što su srneda divljač. pozorišne predstave. U blizini Gubera su izvori mineralne vode poznati širom regije zbog njihove ljekovitosti. najpoznatiji obnovljeni resort. Posebno bogatsvo ovih predjela čini šumsko vode i pečurke. KULTURA U organizaciji opdine Srebrenica. maja do 4 juna u Srebrenici održava tradicionalna kulturnosportska i privredna manifestacija "Dani Srebrenice". divlja mačka i golub grivljaš. godine. Put do Guber naselja je uljepšan s raskošnom crnogoričnom i bjelogoričnom šumom. košarci. koji pobuđuju izuzetnu pažnju Srebreničana. Danas opdina ima negdje oko 20 hiljada stanovnika. Poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma opdina Srebrenica. zec. fudbalu. institucija kulture. mrki medvjed. Prva banja je izgrađena neposredno poslije drugog Svjetskog rata za liječenje ranjenika. dječji festival. maskenbali za djecu. Vrsta divljači koja je zastupljena u lovištu su: vuk. itd. stonom tenisu i šahu. multiplaskleroza. srneda divljač. ovdje je pitka voda u stalnoj temperaturi i stručnjaci tvrde da je lijek za mnoge bolesti. lisica. vukovi i dr. U kanjonu nadomak jezera Perudac nalazi se i lovačka kuda sa desetak ležajeva osposobljena za prihvat i boravak gostiju. te livade i pašnjaci prekriveni ljekovitim biljem. divlje svinje. divlja svinja. u cjelini. Posebno lovište „Sušica“ sa izvanrednim lovnim i turističkim mogudnostima i optimalnim uslovima koje omogudava izvanredna flora. medvjed. bogato je skoro svim životinjskim vrstama. U posljednje vrijeme započela je izgradnja i adaptacija banjskih kapaciteta od kojeg se očekuje da preraste u najsavremenije banjsko-klimatsko lječilište u regionu. reumatizam. smotra folklora. NVO-a. promocije knjiga. Tokom posljednjih ratnih dešavanja banjski kompleks je značajno devastiran i stavljen van upotrebe.BANJA GUBER Nedaleko od Srebrenice. LOV Izuzetno povoljna konfiguracuja zemljišta. Turističke organizacije. ušla je u sastav Republike Srpske. modna revija. Najčešdi tretmani ovom vodom su umor. Srbije i Italije.Bogata je kulturno-sportskim i zabavnim sadržajima među kojima su: turniri u odbojci. koncerti narodne i pop-rok muzike. povoljni ekološki uvjeti. motorijada. Najpoznatiji izvor je Crni Guber. Svake godine se od 27. ali i mladih iz susjednih gradova i šire regije kao i Likovna kolonija koja je ugostila najpoznatije umjetnike iz Bosne i Hercegovine. karaoke šou. ulične trke. Svakodnevna konzumacija vode Crni Guber se preporuča samo pod nadzorom liječnika. . opdina Srebrenica imala je malo više od 35 I po hiljada stanovnika. raspoređenih u 81 naselju. STANOVNIŠTVO Po posljednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. koji prema višim nadmorskim visinama prelaze u pašnjake. listopadne i četinarske šume sa arealima Pančideve omorike. divokoze.

. Skelani. Podravanje. zdravstvo i obrazovanje). Nakon srebreničkog genocida ništa više nije kao što je bilo ranije. Na kraju se može redi da turizam ima perspektivu naročito ukoliko se otklone svi nedostaci koji sprečavaju da turistička djelatnost postane nosilac ekonomskog razvoja opdine. Krnidi. izgrađenom infrastrukturom i značajnim smještajnim kapaitetima. Srebrenica bez sumnje spade u red najinteresantnijih područja po svom bogatstvu i prirodnim ljepotama. Naseljena mjesta. prostorno i administrativno. pripadaju mjesnim zajednicama: Brežani. Turističke resurse značajne za bududi razvoj turizma Srebrenice predstavljaju: Banja guber. . odnosno Srebrenice i Kladnja. Istog dana ubijeno je na stotine civila i započela u novijoj historiji svijeta nezapamdena golgota desetine hiljada ljudi. Na preliminarnom spisku ubijenih Srebreničana trenutno se nalazi 8372 imena. Luka. Osatica. To je područje sa mnoštvom pejzaža prirodne ljepote estetskog i umjetničkog doživljavanja prirode. Srebrenica de ostati krvavi pečat dvadesetog vijeka. Nažalost svakodnevno se iskopavaju nove masovne grobnice. GRAD SREBRENICA Na razvoj Srebrenice utjecali su prirodno-geografski I društveno-geografski faktori I omogudavali njen bržu privredni razvoj. a 12000 ljudi se vodi kao nestalo. Lokalno stanovništvo nije imalo mogudnost da pruži odbranu. Crvica. kako su ljudi davljeni i klani. U poslijeratnom periodu. Potočari. bilo uskladišteno kod UN snaga. pod komandom generala Ratka Mladida uz direktnu podršku vojno-političkog rukovodstva Savezne Republike Jugoslavije. Poslije industrije i rudarstva po broju uposlenih radnika slijedile su tercijarne djelatnosti (saobradaj. sektori privrednih djelatnosti bilježe pad.NASELJA Proučavano opdinsko područje obuhvata osamdeset jedno naselje. godine. Sase. samostalnih zanatskih i samostalnih ugostiteljskih radnji i posebno turizma. Uposljednje vrijeme podstiče se razvoj poljoprivredne proizvodnje. Toplica i Viogor. u prisustvu holandskih jedinica u sastavu UNPROFOR-a. posebno lovište Sušica I lovište Javor. Sa bogatstvom prirodnih I antropogenih resursa. jezero Perudac sa priobalnim pojasom rijeke Drine. GENOCID Udružene srpske jedinice iz Srbije i sa područja Bosne i Hercegovine. pa spisak sa ubijenim srebreničanima svakodnevno raste. Zapošljavale su najvedi broj radnika i najviše uticale na sveukupan razvoj opdine. jula 1995. Industrija i rudarstvo su prije rata bili najrazvijenije privredne djelatnosti. 11. Razvoj turizma bi predstavljao osnovu razvoja privatnog sektora. osvajaju Srebrenicu i u roku od tri dana čine stravičan genocid nad nevinim bošnjačkim civilnim stanovništvom.. Tamo su desetine masovnih grobnica i razbacane bošnjačke kosti. sa aspekta broja zaposlenih. prije svega zbog uništenih privrednih preduzeda. jer je svo naoružanje. Orahovica. Kostolomci. Ratkovidi. posebno razasute lobanje na kojima se vide tragovi ubistva. oduzeto 1993. Srebrenica bi mogla postati jedno od značajnih turističkih središta Bosne I Hercegovine. Skenderovidi. Deset hiljada njih zauvijek de ostati bez traga u šumama između Srebrenice i Tuzle. Gostilj. Srebrenica. Radoševidi. koji može efikasno izgraditi kvalitetnu ponudu. kanjon rijeke Drine. turizam. Sudeska. Rijetko se gdje na području naše zemlje mogu nadi prirodni i antropogeni resursi sa izvanrednim osobinama i dragocjenostima kao u Srebrenici. otvoriti nova radna mjesta I na taj način proširiti mogudnost zapošljavanja kvalitetnih stručnih kadrova.

Na ovom mjestu se na svaku godišnjicu 11. otvorio je Bill Clinton. Tako je i naša škola organizovala posjetu memorijalnom centru i gradu Srebrenici u oktobru 2008. Memorijalni centar vrši i organizovan prihvat posjetilaca. bivši američki predsjednik. 20. spomen obilježje i mezarje. na udaljenosti 5 km od Srebrenice. koje su posjedovali u trenutku smrti. jula održava komemorativni skup i dženaza za nedužne žrtve genocida. stradanja nedužnih i najvedeg zločina poslije Drugog svjetskog rata u Europi. godine. . na kome pored članova porodica prisustvuju najviši evropski i svjetski zvaničnici. septembra 2003. Centar je simbol genocida. Sastavni dio centra je i spomen soba u kojoj se nalaze fotografije i predmeti poginulih žrtava. grupa građana.MEMORIJALNI CENTAR Srebrenica se nalazi pored regionalnog puta Srebrenica –Bratunac. Memorijalni centar. učenika i studenata koji žele da odaju počast žrtvama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->