P. 1
tehnickiuslovi

tehnickiuslovi

|Views: 249|Likes:
Published by Andjela01

More info:

Published by: Andjela01 on Mar 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2014

pdf

text

original

TEHNIČKI USLOVI

ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

I - MAŠINSKO, ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE

Deo: A. POLAZNE OSNOVE B. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA C. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA D. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

Izdavač : JP "Toplifikacija" Požarevac
Odobreno odlukom UO JP "Toplifikacija" Požarevac, br. 2489/4 od 05.08.1999g

Autori :
- za mašinski deo: Todorović Miodrag dipl.inž.maš. Bulatović Vuka dipl.inž.maš. Milović Predrag dipl.inž.maš. Aranđelović Mirko dipl.inž.maš. Cvejić Zlatko dipl.inž.maš. Mišić Nenad dipl.inž.maš. - za elektro deo: Živković Slobodan dipl.inž.el. - za građevinski deo: Miloradović Dragiša dipl.inž.građ. Marinković Srboljub građ.tehn.

Koordinator stručne grupe :
Todorović Miodrag dipl.inž.maš.

Kompjuterska obrada teksta:
Milović Predrag dipl.inž.maš.

Recenzent:
Dr.Bratislav Blagojević, red.prof. Tiraž : 100 primeraka ___________________________________________________________

2

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

Štampa: Štamparija KOMPROMIS design, Požarevac, Ćebina 28,

PREDGOVOR

Pisanje predgovora ovoj knjizi čini mi čast i zadovoljstvo da najavim izlazak iz štampe zbirke tehničkih uslova za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije u izdanju JP “Toplifikacija” -Požarevac. Pojavljivanje ove zbirke u stručnoj javnosti predstavlja pravo priznanje grupi autora za njihovo profesionalno bavljenje problemima grejanja i toplifikacije i ozbiljan timski rad u dužem vremenskom periodu. Sa druge strane sveobuhvatan i veoma sistematizovan pristup problematici kvalifikuje ovaj materijal kao releventan izvor informacija za sve faze projektovanja i izvođenja sistema za prenos toplotne energije. Ustrojstvo ovog sistema na grejnom području Požarevca i Kostolca, kao jedinsvenog toplifikacionog sistema, u pomenutim fazama, omogućuje da se njegov dalji razvoj obavlja uz najveću produktivnost i dobre garancije za dugogodišnju eksploataciju uz minimalne utroške za investiciono i tekuće održavanje. Stručna podrška projektantima, izvođačima, nadzornim organima kao i svim stručnjacima koji su na svoj način uključeni u proces tolifikacije gradova, predstavlja dragocenu pomoć njihovom ličnom uzdizanju ili “osvežavanju znanja” kao i sveopštoj borbi za kvalitet. Materijal, već samim svojim obimom, 120 stranica teksta i 35 stranica grafičkih i tabelarnih priloga, oslonjen na veliki broj JUS standarda, kao i propise i uputstva proizvođača i distributera toplotne energije drugih gradova, do u detalje provodi stručnjake tehničke struke, mašinstva, elektrotehnike i građevine, kao i pravne regulative, kroz sve faze rada na izgradnji sistema. Predložena tehnička rešenja predstavljaju sintezu dosadašnjih pozitivnih iskustava i najnovijih dostignuća evropskog nivoa, a sve u cilju što kvalitetnije isporuke toplotne energije svim potrošačima. Razuđenost sistema, veći broj različitih vrsta potrošača kao i zahvat prema zagrevanju velikog broja individualnih stambenih objekata, predstavljali su povećani napor za autore i povećanu odgovornost za funkciju sistema u dužem vremenskom periodu u budućnosti. Konzistentnost rešenja i tipskih tehnologija kao i pojedina originalna rešenja, kao i nadasve velika sistematičnost i lična pedantnost, nesumnjivi su preduslovi daljeg razvoja i izgradnje ovog toplifikacionog sistema. Na kraju, želim puno uspeha u radu svima, koji projektuju, grade i upravljaju toplifikacionim sistemom na dobrobit svojih građana. Dr.Bratislav Blagojević, red.prof. Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu

3

....................................................................................................................... TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA ........................ 49 H............................................................. 50 I....................... 53 4 ................................................................................................................................................................................... 10 B........ 39 ELEKTRIČNI RAZVOD.................................................................................. 52 II-TEHNIČKI................................................................ 29 D..................... 3 SADRŽAJ: ..... 23 POSLOVNI OBJEKTI.. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA.................. 17 ZONSKE TOPLOPREDAJNE STANICE............................... 21 STANBENI I MEŠOVITI OBJEKTI ................................. 17 OPŠTI DEO ........................ 39 RAZVODNI ORMAN ...................................................... 39 ELEKTRIČNO OSVETLJENJE........................................ 4 A............................................................................................................................................................................................... OPŠTI I POSEBI POGODBENI USLOVI................................................. 13 C. 43 OPŠTI DEO ................................................................................. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA....................... KARAKTERISTIKA I KVALITETA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA... 41 ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA (INDIREKTNOG DODIRA).............. REGULACIJA I UPRAVLJANJE ...................... 32 UNUTRAŠNJE INSTALACIJE ZA POTROŠNU TOPLU VODU (PTV)...................................................................................................................................................... TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA ............ 36 E............................................................................... 28 CENTRALNE PREDAJNE STANICE............................................................... TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA ........................................................................................................................................ 39 NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM........JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Sadržaj: PREDGOVOR ..................................................... 40 MERENJE........ TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNA POSTROJENJA ................................................................................................................. POLAZNE OSNOVE ......................................................................................................................... 17 INDIVIDUALNE TOPLOPREDAJNE STANICE..................................... 45 F............................................................... 44 POSTUPAK I NAČIN KONTROLISANJA I VERIFIKACIJA SVOJSTAVA........................................................................................................................................................................................................................................................ ZNR ................................... 47 G...................... 28 ZAVRŠNE ODREDBE..................................... 32 UNUTRAŠNJA INSTALACIJA ZA RADIJATORSKO GREJANJE ........................... ZAVRŠNE ODREDBE.........................................................................................

.................2.......................................................................................... Ispitivanje ....3..........................................................7............................ 75 1............................. 77 1............................................... Koreni zavar ....................................................................9...........................................................................................................10...................................... 71 1...........7....... 76 1...... 56 1...10..9......... Određivanje ispitnih sistema .......... Priprema krajeva cevi za zavarivanje ............................... 61 1.............................................................................................4............................................ 71 1...1................................................2...........7...................11............ 73 1..............1......................8...........................................................1..............1.................. 71 1............ 59 1................5. Čišćenje cevi...................3........ 68 1....7...4...............................7............................................................................ 66 1............................ 69 1............5.... Prednapon pri samokompenzaciji ..................................1.......................................8............. Dovođenje krajeva budućeg spoja u položaj za zavarivanje ....................................................... 64 1...............................................................................TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA....... MONTAŽA KOMPENZATORA ................. 63 1..............................1........ 77 5 ..... 66 1...........14...... Montaža ventila ............................1......................3................................................................................................. 75 1.................. Ispuna zavarenog spoja ..... 69 1... TEHNIČKA PRIPREMA.......................................................................... Rastojanje između zavarenih spojeva .......................................4............................................... Testiranje (atestiranje) zavarivača................2....11...........................1..............................................4....................8..................4........ ZAVARIVANJE CEVNOG SPOJA ...............................................................................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1.......0................................................................................................................... 57 1.....9.............................................................................................................................................................15............ Specifikacija ispitivanja cevovodne instalacije ......... Aksijalnost ................ OPŠTI TEHNIČKI USLOVI....14...10............................ 73 1.................2..........................8............................................................3.................................................................5..... RAZVLAČENJE (NIZANJE) CEVI DUŽ TRASE TOPLOVODA....................................12.................. 55 1........................ Izvođenje toplotne izolacije završnih elemenata..............1.......................... 73 1............. 66 1...................Kontrola pre početka zavarivanja ........................................................................ Plan montažnih radova...... Priprema sistema za ispitivanje...4..7........................................... Plan produvavanja cevovoda ...............................2...................................... 69 1.................................................................... MONTAŽA VENTILA I PRIRUBNIČKIH SPOJEVA ..................................14.................7........................................... USLOVI ISPORUKE CEVI................................2............................................................ Sečenje cevi .............6..................... 71 1...........9................ MANIPULACIJA OPREMOM I MATERIJALOM .......................... 56 1........................................................................ 62 1........ 62 1........... 60 1................................................. Montaža prirubničkih spojeva .........................................................8..............................13.... 75 1............................................. Radiografska kontrola ...... ISPITIVANJE CEVOVODA ...............10........... 62 1.....................6..... 57 1.................... Postupak testiranja zavarivača.......... 57 1.10.......................3........................................................ 64 1....................7....1................. 65 1.......... 54 1...........................................................................................7....................................7... Fiksiranje pripoja cevi............. 61 1.......................................2................................................................... Plan organizacije gradilišta .......................................................... 57 1........................................... ANTIKOROZIONA ZAŠTITA ...........................................................................2...... 75 1...........1....................... 61 1... 62 1................... Spuštanje zavarenih sekcija u zemljani rov ... KONTROLA KVALITETA I OŠTEĆENJA CEVI .......................................................................................15......... KONTROLA ZAVARENIH SPOJEVA ...............................................................1..................................2.................................6.................. Hladni prednapon.............1...15............................................................................ 72 1........................2....... Kontrola tokom izvođenja zavarivačkih radova ..................2....... Aksijalni kompenzatori .........................11....................... 72 1............................2............. Određivanje veličine probnog pritiska ............... Izvođenje toplotne izolacije cevi...........10.............15.......................................................7..1......................15...... MONTAŽA OSLONACA ...............5............................................................................. 58 1........ 55 1........... IZVOĐENJE TOPLOTNE IZOLACIJE ................................................ 55 1................. IZRADA CEVNIH KOLENA........................................................................ 59 1............8.....7................................................... 57 1....................15................................. 64 1................. Izvođenje toplotne izolacije kompenzatora...... 77 1...................... Specifikacija postupka zavarivanja ........................... Kontrola po kompletnom izvođenju spoja ........... 64 1......1............................. Spajanje sekcija cevovoda ......................... Obeležavanje zavarenog spoja .................................................... Izvođenje toplotne izolacije spojnih mesta .....................14..............................................................1.............................................. 69 1............... 65 1................................................................14.........1.........................................................7.................................. Potreban sastav montažne ekipe........3................................................................................................. 57 1... ZAVARENI SPOJEVI DEONICA (SEKCIJA) .................. Trajanje ispitivanja...........

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... NADZORNI ORGAN ...................... PRODUVAVANJE CEVOVODA......... 88 Davanje obaveštenja i plaćanje taksi ...................... ZNAČENJE REČI I IZRAZA ................................................... 79 1................................... 80 UP ...................................................................................... PROJEKTI ..................17........... 78 1..................................... 90 2................................................................... 85 Ostali projekti....................... 86 Proveravanje ponude............................................................................................................. 88 Obeštećenja lica i imovine...................... 85 Projekti i crteži za gradilište ..................................................................................................................................... 85 Predaja projekta..... 85 Čuvanje projekata i crteža..............................................5....................................... ............................................ 88 Nesrećni slučajevi i povrede radnika ..................... 86 Trajanje garancije ... 82 2.............................................................................................................................................. 87 Stručno rukovodstvo izvođača ................ 86 Podnošenje programa radova ................................... 87 Radnici i službenici izvođača .............................................................................................................................................. 83 Ovlašćenja nadzornog organa u slučaju nužde.............................................................................................................................19.....................................................................................................................................................................20....................... 89 Vanredni saobraćaj ................................. PRIMENJENI PROPISI I STANDARDI .................................................................................................................. 85 2.................................................... 90 6 ......... 89 Pridržavanje propisa o saobraćaju ........................................................... 81 2.................................................................................................................................................................................................................. 89 Patenti ............................................................................................................................................................................... NADZOR TOKOM MONTAŽE....................................................................................... 83 2............................................................................................................................................................. 86 Obaveštenja tokom gradnje ................... OPŠTE OBAVEZE ......................... OBIM UGOVORA.................................................................... 80 1................................................................................................ 80 1............................................................................ RADNA SNAGA ........................................................................................ 79 1......................................21............................................................................................................................................................................................. 90 Nabavka materijala................................................................................................18.................................................................................... PROJEKAT IZVEDENOG STANJA............................... 85 Garancija...............3.................. 78 1...................................................................... Prisustvovanje ispitivanju i zapisnici ...................................................................................................................................................................... 87 Tačnost izvršenja radova...............................................16............................................................................................................................................................................................................ 80 1.....................4.........................................................................................................................................................................................................................................15............................ 90 Pomoć ostalim izvođačima ............JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1...................................................................................................................................................................................................................................... 87 Briga o radovima..................................7.... 85 Tekst garancije se prilaže uz Ugovor.............................................................................. 86 Odgovornost izvođača za program......................15..................................................... 89 Specijalni tereti............................................................. 84 2............................................................................................................................................................................................................ 89 Pridržavanje važećih propisa ........................................... 89 Fosili i predmeti od vrednosti............................................................................................................................ 90 Održavanje gradilišta...........8..7...................................................................... 87 Otpuštanje stručnjaka......................................................................................................................................................................................................................................................................... 84 Jezik......................................... 88 Osiguranje radnika......... Naknadne popravke i izmene na cevovodu ..... mehanizacije i radne snage........................................................................................................................ 79 1.............................................................................................................................................................UPUSTVO ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE ............................................................................................. 84 2............................ 86 Upoznavanje gradilišta ....... PUŠTANJE CEVOVODA I OPREME U RAD ...........................................................22......................................................... 84 Tumačenje ugovornih dokumenata...................................1........................................... 83 Dužnosti i prava nadzornog organa.. VREMENSKI USLOVI ZA MONTAŽU ......................................... OPŠTI POGODBENI USLOVI................................ TEHNIČKI PRIJEM .................................................... 82 2.........................................................6........................... 89 Ometanje saobraćaja i nadoknade štete................................................................................................ 88 Osiguranje radova.....6... 85 Ugovor................................ 87 Čuvanje i osvetljenje.................................2.................. UGOVORNA DOKUMENTA..................................................................................................... crteži i uputstva .....

................................................................................................................................... PROPISI I PRAVA............................................................................................................................................................ 95 Definicija „Garantni rok”..................................................... 91 Ispitivanje radova pre pokrivanja ............ 96 Potraživanja ............................................................... 94 Vreme završetka radova ................................. 94 Odvijanje radova ....... 99 2........................................................................................................................... 90 2............................................................ HITNE OPRAVKE ............ 93 Prilaz gradilištu................................................................................................... 95 Radovi za vreme garantnog roka...................... IZMENE I NAKNADNI RADOVI .............. 98 Gubitak prava.................................... MEHANIZACIJA......... MATERIJAL I IZRADA.......................................................... 94 2............................................................................................................................................................................................ 96 2.............................. 95 Izmene.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. PROPUSTI IZVOĐAČA ...........................................................................................................................9................................................................................................................................................................. 93 Predaja gradilišta.................................. 97 2...................................................... 91 Odobravanje upotrebe materijala ...................................................................................................................................................................................................................................................... GARANTNI ROK.................................................................................................................................................................................................................................... 100 Dostavljanje obaveza............................................................................................................... 92 Obustavljanje radova preko 90 dana ................................................ 97 Odgovornost investitora ............................................... 95 2.... 92 Uklanjanje neispravnog rada i materijala ................ 92 Otkrivanje i otvaranje radova ........................................................................................ 91 Kvalitet materijala i ispitivanje ........................................................................................................................................... 96 Odgovornost investitora ...................... 94 Viša sila ............................................13................................................................................................................................................................................................ 91 Pristup gradilištu................................................................................................................................................. 97 Količina ........... 98 2.......... MERENJE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 95 Procena vrednosti izmena ............................... 97 Certifikat o konačnom preuzimanju radova ....................................... 96 Naknadni radovi ........................................................... 97 Neispunjene obaveze ......................... 99 Plaćanje posle gubitka prava ......................................................................................................................................................................... 92 2........................ 92 Obustavljanje radova ........................................................................................ PRIVREMENI RADOVI I MATERIJALI.....................................................11............................................................................................................................. POČETAK IZVOĐENJA RADOVA I ZAKAŠNJENJA.................................................................................. 91 Uzorci .................... 91 Troškovi ispitivanja koji nisu predviđeni....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 96 Uklanjanje mehanizacije ...............................................12............... 98 Procenjivanje na dan gubljenja............................. 99 Arbitražna komisija ............................................... 96 Mehanizacija .............. 99 2................................. REŠAVANJE SPOROVA................. 97 Metode merenja ............................................................................................16........................................................................................................................................................................................................................................... 93 Početak radova........................... CERTIFIKATI I PLAĆANJA ............................ 90 Obaveze izvođača u odnosu na podizvođača..........................................................................................................................................................................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zaštita zdravlja................................................................................ 98 Pravo zaloga...................................................................................................................................... 97 Plaćanje radova .................... 95 Nalozi za izmene moraju biti pismeni............................................................................................... 94 Produženje roka za dovršenje radova ....................... 93 2........................................19........................................................................... 100 Obaveštenja Izvođača........... 99 2..........................................10........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................14............... 97 Premeravanje radova .............................................................................................................................................20....................18............. 91 Troškovi ispitivanja ............................................................................................................................................................ 97 2................................................................................................................................ 95 Ispitivanje uzroka grešaka.......................15........................................................................................................................................................ OBAVEŠTENJA.....................17............................... 100 7 ..............................................................................................................

............................................................................................................................. Iskop zemlje za šahte i revizione komore................ 102 TRAŽENJE OBJAŠNJENJA UGOVORNIH DOKUMENATA ............2......................7........................................................................................................... Otkopavanje humusa .. Transport viška zemlje iz iskopa kamionima.................................... 105 UGOVORNE JEDINIČNE CENE .................2......... PRIDRAŽAVANJE VAŽEĆIH PROPISA...................................................................................................................... 104 ODOBRENJE ZA IZGRADNJU ................. Izrada hrapavog kolovoznog zastora od asfalt-betona d = 4 cm ........................................................................ 108 REKLAMACIJE ................................. 103 HIGIJENSKO-TEHNIČKE MERE........................................trotoara (tucanika..........................................................................................23............................................................................................................................................... 105 PRODUŽENJE ROKA ZA IZVRŠENJE RADOVA .............................................................................................................................. 104 FINANSIJSKA POMOĆ IZVOĐAČU ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 105 KOLIČINE ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ARMIRAČKI RADOVI............................................................................... 104 OBELEŽAVANJE OSOVINE I PROFILA ................................5............. 110 4...........................1......... 113 4..............21.............03 m na m planiranog terena........ asfaltbetona i betona)................. 108 4................................................................................................................................................................................................. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA................................................................... 107 ČUVANJE PODATAKA .......................................................................... 122 8 ..................... 117 4... 100 2.............................................................................. 119 4....... ......................................................................... BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI.................... ..............................................4................................................................................. 105 IZMENE CENA ..................................................2................ 108 PROJEKAT IZVEDENOG STANJA ..22....................................................2............................................................................................... 100 Premija za izmenu projekta ..................................................... RASKID UGOVORA .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. 110 4..............................................................................................................................................................................................................................................................2................................................. 111 3 2 4.................................2. Rušenje kolovozne konstrukcije ...................... Nabavka i ugrašivanje šljunkovito-peskovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće ispod komore toplovoda d=15 cm......................................... 119 4.......................................................................................................... 103 STANDARDI.6............................................................................................................................7.... 118 4.............................................5.................................................... ...... 102 PODACI ZA ODGOVORNOG RUKOVODIOCA IZVOĐAČA................... Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja .................................1................................................. 118 4.......... 103 POMOĆ IZVOĐAČA NADZORNOM ORGANU ...................... ZEMLJANI RADOVI ........... RAZNI RADOVI .........................................................................2....................................0.................................................................... 102 PRAVO MENJANJA PROJEKATA I CRTEŽA ........... 107 PRIJEM RADOVA ................................................................................................................................................................................ 103 KONTROLA ISPITIVANJA..... 110 4........ 110 4............... 120 4.................................................................................................................... ................................... Grubo i fino planiranje dna rova sa istovremenim otkopom od 0... OBELEŽAVANJE TRASE CEVOVODA PRE POČETKA GRAĐENJA........................................ 104 OBAVEŠTENJE O POČETKU RADOVA .................................................. 112 4...................... 103 KVALITET MATERIJALA ................. 113 4....... 107 GRAĐEVINSKI DNEVNIK .................2 Izrada veznog sloja od bito šljunka ...................................... 110 4................................................................. 100 Raskid . IZMENE PROJEKTA ........................................................................................................................................2...7.............7..................................1.............. 104 USTUPANJE GRADILIŠTA NA UPOTREBU ........................................................................... 104 VATROGASNA SLUŽBA ................................................................................................................... damperima na daljinu do 5000 m.......................................... KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA ................... 102 PREGLED I KONTROLA PROJEKTA .........6....................................................................................................................................................... OPŠTI USLOVI ...................................3.......3...............4.............................................................................. 103 DUŽNOST IZVOĐAČA ................................. 101 3.............. 106 FOTOGRAFISANJE...................................................2.......... 107 GRAĐEVINSKA KNJIGA ...........................................................................................................................3.............................. BRAVARSKI RADOVI ................................ POSEBNI POGODBENI USLOVI ............................................................................... Ručno zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u slojevima od po d=15cm......................................... 105 OBRAČUN I ISPLATA IZVRŠENIH RADOVA ................. 114 4..................................... 100 2...........................................7............................................................. 114 4.................. 114 4........................................................................

...............7.................................................... ...5................................................................... Nasipanje.............................. 18/24 na podlozi od betona MB 10 prema projektu............................................. 135 9 ......................................................................................................................................................................... 123 4..... 124 5.................................................................................. 126 III NAČIN GRADNJE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA...........................................................................................................................6.................................................................. Izrada putnih prelaza u nivou preko industrijskih koloseka............. PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU ............................................................ 134 PRILOZI ........................ 133 SPISAK CRTEŽA I PRILOGA ...4...... 124 4...... planiranje i nabijanje bankina ..........7............................. 131 LEGENDA OZNAKA............. 132 LEGENDA SKRAĆENICA............7................................................................................................................................................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4.................. 127 IV ... Nabavka i polaganje normalnih betonskih fabrikovanih ivičnjaka dim.................GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI ................................................

12.600-23. 18.JUS U.JUS U. Ispitivanje grejnog sistema. 21.E6.E2.JUS M. 20.062-21.1980.J5.E6.011-07. 12.082-28. POLAZNE OSNOVE A.JUS U. . .83. . god. 10.E6.84.E5.JUS M.12. Proračunavanje toplotne snage grejnih tela za dvocevni sistem grejanja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije A.12. god. . spoljni prozori i balkonska vrata. .84. . ekspanzija i zaštita instalacija centralnog grejanja. god.: Građevinska stolarija.: Centralno grejanje.05.E6. Zahtevi sigurnosti 10 . 8. 14.100-21.1992. 17.E6. 7. god. principi i uslovi ispitivanja.E6. .87.: Toplotna tehnika u visokogradnji Terenske metode merenja prolaza toplote u gradevinskim konstrukcijama zgrada. .JUS M.JUS U.86. god. .J5.1.J5.22. . .JUS M. god.E6.04.: Toplotna tehnika u visokogradnji Merenje specifičnih toplotnih gubitaka zgrada ili delova zgrada. 9.J5. . : Toplotna tehnika u visokogradnji – Vazdušna propustljivost stanova. 16.02.JUS U.E6. Zahtevi u pogledu propustljivosti vode i vazduha.040: Uredaji za grejanje i provetravanje.god. .JUS M.E6. .100 .510-23.04. . 2. .JUS M.84.JUS M.: Osiguranje. .J5. . Oblik i mere.: Metode proračuna koeficijenata prolaza toplote u zgradama.JUS M.god. Dozvoljava se korišćenje inostranih standarda i propisa za materiju koja nije definisana domaćim. god.011: Kotlovska postrojenja. Opšti tehnički uslovi za projektovanje i montažu instalacija. Pregled važećih jugoslovenskih standarda i propisa dat je u nastavku: 1.E6. Odredivanje toplotnog bilansa.193-19.87.JUS M.JUS M.: Centralno grejanje.071: Uredaji za grejanje.u pripremi: Proračun potrebne količine toplote za grejanje. god. god.010 .01.101: Generatori toplote za grejanje.051-1982.: Izmenjivači toplote. 5. . Toplotna snaga grejnih tela.JUS M. 13. .01. .JUS M.: Toplotna tehnika u zgradama Tehnički uslovi za projektovanje i gradenje zgrada.JUS M.E6.E8.012-1991.201-205-14.110: Generatori toplote za grejanje. 15.100: Generatori toplote za grejanje.: Člankasti radijatori od livenog gvožda.JUS D.070: Uredaji za grejanje.E6.E6. 4.200: Postrojenja za centralno grejanje.JUS M. 3.120: Generatori toplote za grejanje. 6. 11.JUS M. Prilikom projektovanja postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije pridržavati se svih jugoslovenskih standarda i propisa koji su objavljeni ili su definisani i biće objavljeni a imaju primenu u materiji koja se propisuje. 19.

Službeni list SFRJ broj 7/57. Odredivanje toplotne snage. 34. .E2. .Službeni glasnik SR Srbije broj 44/95.Zakon o izgradnji objekata .Službeni list grada Beograda broj 32/4 od 31. 56/72 i 61/72. Ispitivanje nepropustnosti.1991. .083-1982. 41.E6. .JUS M. 28.JUS M.200: Stabilne posude pod pritiskom. god. konvektori i slični aparati.Službeni glasnik SO Požarevac broj 5 od 19.god.JUS M. . .07.Pravilnik o minimumu tehničke dokumentacije za izdavanje odobrenja za izgradnju investicionih objekata visokogradnje Službeni glasnik SR Srbije broj 39/80.JUS M. . 37.JUS M.E6.225: Cevi od čelika bez mehaničkih osobina za cevni navoj.221: Čelične cevi bez šava. 27. .Propisi i preporuke EDB.M. konvektori i slični aparati. 32. 23.Zakon o zaštiti od požara. 11 . god.Jugoslovenski standardi grana N. . 36.: Radijatori. .203: Kotlovska postrojenja. 22.02. god. god.B5. i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom . .Pravilnik o tehničkim normama za električne instalacije niskog napona . Pravilnik toplotne snage i izražavanje rezultata. 43. .: Ispitivanje grejnih tela u otvorenoj komori. 26.081-1980. Ispitivanje pritiskom stabilnih posuda u eksploataciji.Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom encrgijom Službeni glasnik SO Požarevac broj 3 od 18. .201: Stabilne posude pod pritiskom.JUS .E2. god. 38.: Uređaji za grejanje i provetravanje. 44.JUS M.Zakon o zaštiti na radu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije za uređaje za proizvodnju pare niskog pritiska.B5. .082-1980. god.83. 29.1988. . Prvo ispitivanje pritiskom.Uputstvo za projektovanje instalacija za zagrevanje sanitarne potrošne vode . 35. -Tehnički uslovi za ugradnju merila količine toplotne energije Službeni list grada Beograda broj 2 od 03. .E2.JUS M. 42. 39. .Uslovi i tehnički normativi za projektovanje stambenih zgrada i stanova .JUS C.Službeni list SFRJ broj 13/78.05. .Pravilnik o tehničkim normativima za zašlitu NN mreže i pripadajućih TS . . .JUS C.E2. 25.Pravilnik o parnim kotlovima i sudovima pod pritiskom .1987.080-1980.JKP »Beogradske elektrane«. 40. 24.12. . god. 31.EG.: Radijatori.202: Stabilne posude pod pritiskom. . 33.Službeni list SFRJ broj 53/88. 30. Termotehnička ispitivanja.E6.

A.E7. .E7.2. -Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličina opterećenja i kategorizaciju železničkih mostova. -Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije Službeni list SFRJ 61/1986.121-1988 . 12 . -JUS U. -JUS U.Grupa standarda za upravljanje kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta JUS/ISO 9000. Ako za to postoje opravdani razlozi može se odstupiti od pojedmih članova ili njihovih delova. -JUS U.C7.013-1988 .Noseće čelične konstrukcije-izbor osnovnog materijala.150-1987 . -Službeni list SFRJ br.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 45. 53. -JUS U.Štapovi izloženi pritisku i savijanju.086-1986 .E7. 57. .Centrično pritisnuti štapovi konstantnog višedelnog preseka.096-1986 . -JUS U.Korisno opterećenje stambenih i javnih zgrada.Zavarene noseće konstrukcije. 49.E7.Centrično pritisnuti štapovi konstantnog jednodelnog preseka.Određivanje dužine izvijanja štapova. Svi članovi Tehničkih uslova za projektovanje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije su obavezujući za projektante ovih postrojenja. 52. -Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličine opterećenja mostova. i u okviru postupka odrede lica koja odobravaju odstupanja.E7. 46. 55. 48. -Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i izvođenje radova na temeljenju građevinskih objekata -Službeni list SFRJ 34/1974.Službeni list SFRJ 26/1988. -JUS U. 50. 56.3. propusta i ostalih objekata na železničkim prugama. s tim da se Odlukom o stupanju na snagu ovih Tehničkih uslova utvrdi postupak. 58. Standardi i propisi iz prethodnog člana su obavezujući za sve projektante postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije do izlaženja novih standarda ili propisa kojim se postojeći stavljaju van snage. 47. Od tada važe novi standardi i propisi.Pravilnik o tehničkim normativima za opterećenje nosećih građevinskih konstrukcija . 54. 51. A. -JUS U.091-1986 . -Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (PBAB “87).081-1986 . 1/1991.E7.

radni pritisci u razvodnom i povratnom vodu i toplotni kapacitet daju se kroz uslove za projektovanje toplovodne mreže. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA B. Organi za pražnjenje . Ona može biti kvalitativna i kvalitativno .6. Na mestima pražnjenja toplovodne mreže obezbediti odvođenje vode u kišnu kanalizaciju preko bunara za sakupljanje i hlađenje vode. Na magistralnim toplovodima iznad DN300 predvideti organe za sekcionisanje prema potrebi a najduže na rastojanju od 1500m.l. B. Regulacija temperature. Temperatura vode u razvodnom vodu podešava se prema spoljnoj temperaturi vazduha i brzini vetra (Prilog br.3. Dimenzije odmuljnih i organa za ispust vazduha su: 13 . Na najnižim tačkama između dva pregradna organa moraju postojati mesta za pražnjenje .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije B.1).5.odmuljivanje moraju biti dvostruki. Dijagrami ili tabele temperature vode u toplovodnoj mreži zavisno od temperature spoljnog vazduha.7. statički pritisak u toplotnom izvoru.kvantitativna. B.2.odmuljivanje. koja se mora pribaviti pre izrade projektne dokumentacije. Temperaturski režimi rada toplovodne mreže iskazani kroz maksimalnu temperaturu vode u razvodnom i povratnom vodu definišu se kroz uslove za priključenje u Energetskoj saglasnosti. Za izbor nazivnog pritiska opreme i armature merodavni su maksimalna radna temperatura i maksimalni dozvoljeni radni ili statički pritisak vode u toplovodnoj mreži. B. Podzemna toplovodna mreža polaže se kanalno i beskanalno (predizolovane cevi sa dvožičnim sistemom za dojavu curenja) B. Toplovodna mreža može da se postavi podzemno i nadzemno.4. B.8. Na mestima gde se vrši ispust vazduha ili odmuljivanje toplovodne mreže i gde se vrši ugradnja armature ili aksijalnih kompenzatora predvideti komore. B. pritiska i protoka u toplovodnoj mreži vrši se centralizovano u toplotnom izvoru. a na najvišim tačkama mesta za ispust vazduha iz cevovoda. B.

temperature vode u povratnom vodu.10. . Nagibom cevovoda mora se obezbediti ispuštanje vazduha i pražnjenje toplovodne mreže. B.temperature vode u razvodnom vodu. .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ZA ODMULJNE ORGANE Prečnik cevi DN Odmuljni organ – DN do 65 Od 80 Do125 Od 150 Do200 od 250 do300 od350 do400 od400 do500 Prek o 500 25 40 50 80 100 125 150 ZA ORGANE ZA ISPUST VAZDUHA Prečnik cevi DN Odmuljni organ – DN od25 do 80 15 od 100 do150 20 od 200 do 300 25 od 350 do 450 32 Preko 450 40 B.9. . . Uspone.pritiska vode u povratnom vodu. Na izlazu toplovoda iz toplotnog izvora i na odvajanjima za naselja odnosno blokove daljinskih sistema grejanja predvideti merna mesta za merenje: . odnosno padove cevovoda toplovodne mreže prilagoditi terenu i grafički definisati.protoka vode u razvodnom vodu.pritiska vode u razvodnom vodu. Na daljinskim sistemima grejanja na kojima se predviđa izrada centralnog sistema nadzora i upravljanja sistemom (CENUS) predvideti ugradnju mernih instrumenata koji omogućuju povezivanje navedenih merenja na CENUS. 14 .

11.14. proračunom i izborom čvrstih oslonaca.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije B. . proračunom rastojanja oslonaca i kinematika cevovoda.za predizolovane cevovode mehanički proračun sa proračunom kompenzacije. 15 .13.mehanički proračun sa proračunom kompenzacije i samokompenzacije toplotnih dilatacija. Izolacija cevovoda se vrši izolacionim materijalima garantovanih hemijskih i fizičkih osobina.16.5 po švedskim standardima SIS 055900. . B. Za sve cevovode i ostale metalne delove predvideti čišćenje do metalnog sjaja. B.15. odnosno do kvaliteta SA 2. Primenjeni izolacioni materijal ne sme menjati hemijska i fizikalna svojstva tokom vremena i pod uticajem radne temperature. . B. U slučaju totalnog kvašenja izolacioni materijal mora imati sposobnost zadržavanja prvobitnih hemijskih i fizikalnih svojstava i geometrijskog oblika. B. Osim zaštite osnovnom bojom predvideti i zaštitu metalnih površina bojom otpornom na povišene temperature i vlagu.. Za toplovodnu mrežu. gledajući u smeru od toplane ka potrošačima odnosno u smeru kretanja toplijeg fluida. Predvideti zaštitu izolacionog materijala od mehaničkih oštećenja. samokompenzacije sa određenim nepokretnim tačkama (fiktivne nepokretne tačke). T2. Antikorozionu zaštitu predvideti premazivanjem očišćenih površina osnovnom zaštitnom bojom dva puta.izbor prečnika cevovoda u zavisnosti od toplotnog opterećenja po tabelama T1. ukoliko je potrebno. Cevne vodove toplovoda treba rasporediti i obeležiti tako da razvodni vod bude sa desne (crveno) a povratni vod sa leve strane (plavo).hidraulički proračun sa piezometrijskim dijagramom za ogranke i glavne pravce. B. sa ucrtanim reljefom terena. predvideti propisno uzemljenje. T3 i T4 datih u prilogu . Posebnom stavkom predmera radova predvideti i propisati čišćenje komora i ispiranje toplovodne mreže pre puštanja u pogon.proračun optimalne debljine izolacije. Maksimalna temperatura za toplovodnu mrežu iznosi 130 C.12. Ne sme postojati mogućnost pojave hemijske reakcije između antikorozione zaštite i cevovoda. Glavni mašinski projekat toplovodne mreže pored ostalog sadrži: .

Sinhron plan overen od strane nadležnih radnih organizacija i institucija.grafički prikaz u razmeri koja obezbeđuje dobru preglednost.grafičke detalje oslonaca. .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije .situaciju sa trasom toplovodne mreže. kompenzatora i komora. kompenzatora i komora.izjavu o usaglašenosti Glavnog mašinskog projekta toplovodne mreže sa Glavnim mašinskim projektom toplotnog izvora ili toplovodne mreže na koju se povezuje i sa Glavnim mašinskim projektom objekta koji se priključuje na toplovodnu mrežu. . rasporedom i rastojanjima nepokretnih (realnih ili fiktivnih). . sa definisanim dimenzijama i toplotnim kapacitetima. potpisanu od strane odgovornog projektanta. 16 . pokretnih i vodećih oslonaca. .izjavu o usaglašenosti Glavnog mašinskog projekta toplovodne mreže i Glavnog građevinskog projekta toplovodne mreže potpisanu od strane odgovornih projektanata. .

prenos i didtribuciju toplotne energije SO Požarevac i potpisanim Ugovorom o isporuci i naplati toplotne energije između Isporučioca i Korisnika toplotne energije. Objekti instalisane toplotne snage manje od 50 kW mogu se priključiti na način iz predhodnog člana. Za ove objekte. Predajna stanica je deo toplovodne mreže u kome se vrši predaja toplotne energije. Predajna stanica je primarni. ZONSKE TOPLOPREDAJNE STANICE C. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA OPŠTI DEO C. 17 . C. merenje i regulacija protoka. koji su uglavnom individualni. TPS mora da bude sa ultrazvučnim meračem potrošnje toplotne energije. bez kratke veze za punjenje sekundarnih instalacija.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. Kućno razvodno postrojenje je deo grejnih instalacija u kome se vrši promena temperaturskog režima toplovodne mreže na temperaturski režim kućnog razvodnog postrojenja. TPS se smešta na pristupačnom mestu za kontrolu od nadležnih službi JP Toplifokacije radi provere rada TPS i stanja na meraču.l. centralno i zonsko merenje i regulacija protoka. pritiska i temperature vode po granama na ulazu u unutrašnju instalaciju. pritiska i temperature vode i merenje ukupnog utroška toplotne energije za potrošača. a kućno razvodno postrojenje sekundarni deo toplo-predajne stanice (TPS-a).2. Ovakvi objekti kao i objekti kod kojih je to opravdano priključuju se na toplifikacioni sistem prema projektnoj dokumentaciji koja je usvojena i overena od nadležne službe JP Toplifikacija. Priključivanje objekata na toplovodnu mrežu se vrši preko predajnih stanica i kućnog razvodnog postrojenja ili samo predajnih stanica. C.4.3. Uslovi međusobnih odnosa određeni su Odlukom za proizvodnju.

Svi predviđeni elementi u toplotnoj podstanici moraju biti pristupačni za montažu. Na najvišim tačkama predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti priključke za ispust vazduha sa ventilom nazivnog otvora većeg ili jednakog 15 mm. . .9. odnosno do kvaliteta SA 2.5 po švedskim standardima SIS 055900. razmenjivače i rezervoare u toplotnoj podstanici predvideti izolaciju odgovarajuće debljine u zaštitnom omotaču.temperaturski režim rada toplovodne mreže u zimskom i letnjem periodu sa priloženim dijagramima i tabelama. Za sve cevovovde i ostale metalne delove predvideti čišćenje do metalnog sjaja. namenu objekta. . Tim uslovima se definiše: . C. Na najnižim tačkama predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti priključke za odmuljivanje sa ventilima nazivnog otvora većeg ili jedankog 20 mm. 18 . Uslov za izdavanje.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. C. C.5.8.mesto i način priključenja. namenu prostorija i orijentacionu potrebnu količinu toplote. Pri podnošenju zahteva za izdavanje Energetske saglasnosti sa uslovima za projektovanje investitor je dužan da dostavi dva primerka situacije sa položajem objekta.toplotni izvor iz koga se vrši snabdevanje toplotnom energijom. Pre projektovanja investitor je dužan da pribavi Energetsku saglasnost sa uslovima za projektovanje. Kod kućnog razvodnog postrojenja na priključcima za odmuljivanje i priključcima za ispust vazduha iz instalacije mogu se primeniti kao armatura i loptaste slavine. rukovanje. C. održavanje i očitavanje sa poda ili odgovarajuće galerije koja obezbeđuje stabilan rad na njoj i ne smeta za rad u ostalim delovima podstanice. dostavi važeći planski akt. Energetske saglasnosti je regulisanje učešća u troškovima izgradnje toplotnog izvora i toplovodne mreže. kolektore. Za sve cevovode.6). Osim zaštite osnovnom bojom predvideti i zaštitu neizolovanih metalnih povrsina bojom otpornom na povišene temperature (za predajnu stanicu 130°C a za kućno razvodno postrojenje radijatorskog grejanja 90°C) i vlagu. Kao armaturu predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti ventile odgovarajućeg nazivnog pritiska (Prilog br. a zatim osnovnom zaštitnom bojom dva puta.nazivni pritisak itd.7. overeni Sinhron plan. Antikorozionu zaštitu predvideti premazivanjem očišćenih površina antirostom. korisnu površinu koja će se grejati.6.

izveštaj o ispitivanju izmenjivača toplote Izveštaj o ispitivanju izmenjivača toplote mora da sadrži podatke kojima se garantuju toplotna snaga i padovi pritiska za date parametre grejne/grejane vode. +6°C.kataloga proizvodača.10. i +14°C) .100 (sa obaveznom primenom od 1980. izmenjivača toplote. -10°C. predmer i grafičku dokumentaciju. osim ako 19 . za propisane parametre grejnog fluida. .Određivanje toplotnog opterećenja instalacije centralnog grejanja treba da bude sa proračunom toplotnih gubitaka prema važećem JUS-u M.P.11.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. na bazi izvršenih ispitivanja prema JUS-u M. uz atest za I.E6. proračunima dobijenih podataka.osnovne podatke o geometrijskim (konstruktivnim) karakteristikama izmenjivača toplote .. pri čemu se ispitivanje vrši za svaku osnovnu veličinu određenog tipa izmenjivača toplote.510 i sa unutrašnjim temperaturama prema nameni prostorija. Sve naredne proizvedene serije nije neophodno ispitivati. . +10°C. . -14°C.J5. izdatih na bazi atesta.J5.Tehnički podaci o stvarnom kapacitetu za konkretan temperaturski režim.proračun toplotnih performansi i padova pritiska za režim spoljašnjih projektnih temperatura (-18°C. -2°C. ili uoči ugradnje. .E5.K.) izvrši akreditovana laboratorija shodno grupi standarda JUS/ISO 9000 ili laboratorija koju za ovu svrhu ovlasti JP Toplifikacija Požarevac.600 i JUS U. odnosno klima komori. Toplotno opterećenje objekta sačinjavaju toplotno opterećenje instalacije centralnog grejanja. Ovo ispitivanje je obavezujuće za sve proizvodače izmenjivača. potrebna količina toplote za instalaciju provetravanja ili klimatizacije i potrebna količina toplote za pripremu potrošne tople vode koja se može ostvariti samo u toku grejne sezone. C. a isključivo prema garantovanim tehničkim karakteristikama opreme iz zvanične dokumentacije . koji se moraju unositi u proračune. -6°C. nazivnim pritiscima i dimenzijama priključaka. god. Izbor opreme vršiti na bazi potrebne količine toplote i drugih. +2°C.Potrebna količina toplote za priključenu instalaciju provetravanja ili klimatizacije je količina toplote potrebna za grejače vazduha u ventilacionoj. padovima pritiska na primarnoj i sekundarnoj strani.010 sa spoljnom projektnom temperaturom i koeficijentima prolaza toplote prema važećoj toplotnoj zaštiti objekata JUS U. proizvodač izmenjivača toplote mora da dostavi i sledeću dokumentaciju: . tretiraju se samo po zvaničnoj dokumentaciji katalozima proizvodača.Kod odredivanja izmenjivača toplote mora se uzeti rezerva u kapacitetu na zaprljanje cevnog registra ili broja ploča .Prilikom nabavke. Ovaj izveštaj mora da.

koji pripada JPT.ograničenje protoka i centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije to ne zatraži služba nadzora ili tehnačkog pregleda objekta u koji se aparat ugraduje. Na tim primerima tehnoloških šema su na mestima ugradnje regulacione opreme navedeni redni brojevi regulacionih kola datih u prilogu sa mestima ugradnje merno regulacione opreme.regulaciju pritiska u razvodnom vodu predajne stanice.12. . U industrijskoj zoni. datim u prilogu. Na osnovnim šemama predajnih toplotnih podstanica i primerima tehnoloških šema kućnog razvodnog postrojenja. C. .ograničenje protoka i regulaciju temperature vodu u povratnom vodu predajne stanice. Za individualne objekte sa zonskim TPS.Za centralnu pripremu potrošne tople vode primenjuju se izmenjivači toplote sa mogućnošću zagrevanja vode po zahtevu.Izmenjivači toplote i toplovodni grejači vazduha u vazdušnim i klima komorama moraju imati garantovani kapacitet za pokrivanje potrebnog toplotnog opterećenja objekta na svim spoljnim temperaturama vazduha višim od spoljne projekne temperature i odgovarajućim temperaturama grejnog fluidra prema kliznom dijagramu kvalitativne regulacije kontinuirano od -18°C do +16°C. nisu prikazana regulaciona kola za: . Granice sistema daljinskog grejanja (Sl. granice sistema daljinskog grejanja koji pripada JPT su ugrađeni priključni ventili na 1 (jedan) metar od objekta. 20 . su ventili u korenu vertikala kućnog razvoda za objekte u kojima su vertikale izvedene po prostorijama objekta van stepenišnog prostora. .13. granice sistema daljinskog grejanja koji pripada JPT su ventili ispred razdelnika i sabirnika.1). C. . . a za objekte koji su izvedeni sa vertikalama kroz stepenišni prostor do ventila za priključenje stana ili poslovnog prostora.ograničenje protoka u predajnoj stanici.

17. ITPS mora da bude povezana sa dispečerskim centrom JP Toplifikacija radi daljinskog očitavanja i očuvanja podataka i radi mogućnosti daljinskog intervenisanja na rad ITPS-a.pločasti izmenjivač toplote.elektromotorni prolazni regulacioni ventil. C. . Principijelna šema individualne toplopredajne stanice data je u Grafičkom delu Tehničkih uslova na Sl.mikroprocesorski regulator za regulaciju temperatura i maksimalnog protoka u primaru a prema snazi potrošača.osigurači. . prenos i didstribuciju toplotne energije SO Požarevac i potpisanim Ugovorom o isporuci i naplati toplotne energije. . koji su uglavnom individualni. priključuju se na toplifikacioni sistem prema projektnoj dokumentaciji koja je usvojena i overena od nadležne službe JP Toplifikacija. . C. 21 .elektroenergetski deo . Priključivanje individualnog objekta na toplovodnu mrežu se vrši preko individualne toplopredajne stanice (ITPS) koja ima zadatak da omogući regulisanu predaju i merenje utroška toplotne energije iz primarne mreže toplifikacionog sistema sekundarnoj mreži kućne instalacije.računska jedinica merila toplotne energije.odvajač prljavštine na primarnoj i sekundarnoj strani. računska jedinica i potreban broj temperaturskih senzora u cilju merenja potrošnje toplotne energije. Ovakvi objekti.indukcija rada cirkulacione pumpe.cirkulaciona pumpa potrebnog napora i protoka. . kao i objekti kod kojih je to opravdano.mašinski deo .16. .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije INDIVIDUALNE TOPLOPREDAJNE STANICE C.15.ventil sigurnosti sa pritiskom otvaranja 2-3 bar.14. prekidači Sva oprema mora da zadovolji radni pritisak od 16 bara i temperaturu primarnog fluida 130°C. . Regulisanje ambijentalne temperature se vrši posredno i to regulacijom temperature vode u napojnom vodu radijatorskog grejanja u zavisnosti od spoljne temperature vazduha prema zadatoj funkcionalnoj zavisnosti sa korekcijom prema zadataj prostorijskoj temperaturi. Uslovi međusobnih odnosa između Isporučioca i Korisnika određeni su Odlukom za proizvodnju. . ITPS mora da sadrži mašinski (termotehnički) i elektroenergetski deo sa sledećim elementima: . Za ove objekte. . .7 C. .Kalorimetar sa svojim elementima: ultrazvučni merač protoka.ekspanzioni sud dovoljne korisne zapremine na povratnom vodu sekundarnog kruga.taložnik na primarnoj strani.

koji se moraju unositi u proračune. Izbor opreme vršiti na bazi potrebne količine toplote i drugih.temperatura povratne vode sekundara. .pritisak povratne vode primara.temperatura napojne vode primara.kod odredivanja izmenjivača toplote mora se uzeti rezerva u kapacitetu na zaprljanje cevnog registra ili broja ploča u iznosu od 25-30% . .list SFRJ 53/88). ITPS (njena računska jedinica) mora da ima očitavanje sledećih veličina: 22 .19. C. za propisane parametre grejnog fluida. .22. granice sistema daljinskog rejanja koji pripada JPT su ugrađeni priključni ventili na TPS sa primarne strane. Individualna toplopredajna stanica (ITPS) nabavlja se kao finalni proizvod od ovlašćenih isporučioca koji su tehničku dokumentaciju o ITPS dostavili JP “Toplifikacija” i dobili saglasnost da ta dokumentacija odgovara tehničkim uslovima JP “Toplifikacija”. C. C. C.25.temperatura povratne vode primara. padovima pritiska na primarnoj i sekundarnoj strani. . .23. Vlasnik je dužan da obezbedi potrebnu zaštitu od opasnog napona dodira i sprovede potrebne mere izjednačenja potencijala.pritisak napojne vode sekundara. izdatih na bazi atesta. Ugradnja tih ventila se preporučuje u šahti po ulasku cevovoda na parcelu korisnika ili prostoriji ispred prostorije u kojoj se nalazi ITPS. Za individualne objekte sa pojedinačnim TPS. . na mestu dostupnom za brzu intervenciju.21. C. ITPS mora da ima merenje sledećih veličina: .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C.pritisak povratne vode sekundara. Za uvoznu opremu potrebno je izvršiti nostrifikaciju tehničke dokumentacije. .24.pritisak napojne vode primara.18. Vlasnik je dužan da obezbedi napajanje elektrokomandnog ormana automatike i energetike preko odgovarajuće sklopke FID 25/0. Proizvođač ITPS daje kompletnu tehničku i atestnu dokumentaciju ITPSa. tretiraju se samo po zvaničnoj dokumentaciji katalozima proizvodača.Tehnički podaci o stvarnom kapacitetu za konkretan temperaturski režim. Elektropovezivanje i zaštite se izvode prema Pravlniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl.temperatura spoljnjeg vazduha. proračunima dobijenih podataka. predmer i grafičku dokumentaciju. C. .26. Merenje utrošene toplotne energije i regulacija protoka vrše se na povratnom vodu primarnog kruga. a isključivo prema garantovanim tehničkim karakteristikama opreme iz zvanične dokumentacije .temperatura napojne vode sekundara. . Obavezna je ugradnja pločastih izmenjivača toplote a prema uslovima iz prethodne tačke C. .kataloga proizvodača. C.3.20. Ultrazvučni kalorimetar treba da bude priznat od Saveznog zavoda za mere i dragocene metale pri Saveznom ministarstvu za razvoj nauku i životnu sredinu i da ima Rešenje o odobrenju tipa merila.temperatura prostorije. nazivnim pritiscima i dimenzijama priključaka.

. jedan objekat ili deo objekta s tim da se u jednom ulazu dozvoljava snabdevanje toplotnom energijom samo iz jedne predajne stanice. .ostvarene temperature.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije .27.utrošena toplotna energija. Kod mešovitih objekata na kućnom razvodnom postrojenju razdvojiti snabdevanje toplotnom energijom stambenog od poslovnog prostora. Sem toga tehnološka šema kućnog razvodnog postrojenja projekta termotehničkih instalacija mora imati precizno i detaljno definisano i naznačeno osiguranje.trenutna snagu. . Pritom. .28. STANBENI I MEŠOVITI OBJEKTI C.pravilnu raspodelu protoka fluida po priključenim instalacijama.optimalno rešenje regulacionih krugova prema konkretnim potrebama objekta. . ekspanziju i zaštitu svih priključenih grejnih 23 . treba ispoštovati osnovne principijelne smernice iz datih primera za postavljanje priključaka i armature za merne i kontrolne instrumente i uređaje za merenje i kontrolu temperature.trenutni i kumulativni protok. Predajna stanica može da snabdeva toplotnom energijom više objekata. C. pritiska i protoka grejnog fluida. Koncepcija tehnološke šeme kućnog razvodnog postrojenja mora biti tako određena da obezbeđuje: . Koncepcijsko rešenje tehnološke šeme predajne toplotne podstanice i kućnog razvodnog postrojenja se određuje na osnovu stvarnih potreba objekata sa najpovoljnijim rešenjem cirkulacionih i regulacionih krugova u sekundarnom delu. .optimalno rešenje cirkulacije grejnog fluida kroz zajednički deo kućnog razvodnog postrojenja i priključene instalacije za konkretne potrebe objekta. Na slikama 2 do 7 prikazane su osnovne šeme predajnih toplotnih podstanica i dati neki primeri tehnoloških šema kućnog razvodnog postrojenja.29.garantovanu funkcionalnost svih priključenih instalacija. C.

5).34.35. visinsko zoniranje i broj zonskih regulacija.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije instalacija. C.31.E6201-205. C. Mogu se ugrađivati izmenjivači toplote sa spiralnim ili »U« cevima izrađenim od bakra ili legure bakra ukoliko su otporni na baznu vodu (pH = 9-9. mehaničkih ili regulatora pritiska sa elektromotornim pogonom. C. C. C. što na primerima šema na slikama broj 2 do 7 nije detaljno prikazano.37. samo kod toplotnih 24 . Pri izboru materijala zagrevnih površina razmenjivača toplote za centralnu pripremu PTV voditi računa i o tome da grejni fluid (voda iz vodovoda) sadrži rastvoreni kiseonik i da primenjeni materijal mora da bude otporan na »kiseoničku« koroziju. izmenjivača toplote i sudova pod pritiskom. Predvideti punjenje i dopunjavanje unutrašnjih instalacija hemijski pripremljenom vodom iz primarne toplovodne mreže.32. po podacima proizvođača prolazno elektromotorni regulacioni ventil ne može da savlada raspoloživu razliku pritisaka na EMRV.30. Regulator pritiska na indirektnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada je pad pritiska kroz indirektnu stanicu manji od raspoložive razlike pritisaka na mestu priključenja predajne stanice. što se potvrđuje atestima proizvodača opreme. Predvideti mogućnost hemijskog pranja izmenjivača toplote korišćenjem ventila za ispust vazduha i odmuljivanje.36. C. Nazivni pritisak kućnog razvodnog postrojenja i unutrašnje instalacije mora biti isti kao i nazivni pritisak toplovodne mreže.. Regulator pritiska na direktnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada je pad pritiska kroz direktnu predajnu stanicu manji od raspoložive razlike pritisaka na mestu priključivanja direktne predajne stanice. C. Dozvoljena je i ugradnja pločastih izmenjivača toplote Ne dozvoljava se ugradnja izmenjivača toplote sa orebrenim cevima. u svemu prema JUS-u M.39.38. C. Na svim šemama uslovno prihvatiti broj izmenjivača toplote.33. Predvideti ugradnju pneumatskih. C. Regulator diferencijalnog pritiska u indirektnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada. C. Ako nema potrebe za ugradnjom regulatora pritiska na razvodnom vodu predajne stanice za merenje pritiska predvideti samo jedan manometar. Na napojnom vodu predajne stanice. ispred ulaza vode u izmenjivač toplote (IT) predvideti ugradnju odvoda za odmuljivanje i odzračavanje sa mehaničkim filterom.

gde je to dozvoljeno. 25 . Kod direktnih predajnih stanica merno mesto temperature za centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja ugraditi na samom ulazu u razdelnik.43.45. obliku i položaju objekta u odnosu na strane sveta i susedne objekte oceniti potrebu i predvideti zonsku automatsku regulaciju temperature u instalaciji centralnog grejanja. Na napojnom vodu predajne stanice. gde dopune isključivo vrše nadležne službe JPT. Za punjenje i dopunjavanje sekundarne instalacije. Kada nema zoniranja prema stranama sveta obavezno predvideti automatsku regulaciju prema spoljnoj temperaturi vazduha u cilju uštede toplotne energije. predvideti kratku vezu . C. ispred ulaza vode u izmenjivač toplote (IT) predvideti ugradnju mehaničkog filtera. Mešnu vezu dimenzionisati za potreban projektovani protok poštujući kriterijum jednakosti brzine strujanja grejnog fluida u tački mešanja. U sistemu kvalitativne i kvalitativno . Na priključku predvideti tri ravna prolazna ventila nazivnog pritiska primarne toplovodne mreže s tim da dva ventila budu sa strane većeg pritiska.40. C. uključujući i lokalne otpore. Za TPS individualnih korisnika ne ugrađivati priključak za punjenje. C. a samu vezu ili cirkulacioni krug obezbediti potrebnim mernim i regulacionim organima kojim će se protoci precizno regulisati. Prema potrebi zbog visine objekta. Broj grana na razdelniku i sabirniku predvideti prema vrsti potrošača i potrebama zoniranja instalacije. Prema veličini.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije podstanica koje su smeštene u prostorije sa kojima raspolaže JPT.kvantitativne regulacije predvideti ugradnju regulacionog ventila sa elektromotornim pogonom. Kod direktnih predajnih stanica mesto mešanja razvodne i povratne vode predvideti na rastojanju najmanje 20D od razdelnika u kućnom razvodnom postrojenju.priključak kao što je na primerima šema prikazano. predvideti visinsko zoniranje instalacije centralnog grejanja. jer se ne nalaze pod stalnom kontrolom službi JPT. C. Iza tačke mešanja obavezno obezbediti zonu mešanja u vidu ravne deonice minimalne dužine 10D. s tim da on ne može biti veće dimenzije od DN 20.41.44. Na svakoj grani predvideti cirkulacionu pumpu za savladavanje ukupnog pada pritiska i ostvarivanje prinudne cirklacije u instalaciji. C. u cilju zaštite grejnih tela od visokog statičkog pritiska.42. C.

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

Zavisno od veličine ukupnog pada pritiskar u instalaciji, zatim od broja grana, vrste priključenih potrošača i od primenjenog načina automatske regulacije temperature predvideti cirkulacionu pumpu u krugu izmenjivača toplote, odnosno kućnog razvodnog postrojenja. Kod ugradnje cirkulcionih pumpi kućnog razvodnog postrojenja predvideti ugradnju ručnih predregulacionih ventila, za prigušenje viška napora da bi se omogućilo podešavanje protoka cirkulacionih pumpi na projektovanu odnosno potrebnu vrednost. Na usisu i potisu cirkulacionih pumpi predvideti priključke za uređaje za merenje pritiska

C.46. Na svakoj grani predvideti priključke i armaturu za merne i kontrolne
instrumente i uređaje za merenje i kontrolu temperature, pritiska i protoka grejnog fulida. Za merenje i regulisanje protoka fluida predvideti na svakoj magistralnoj grani (koja ima svoju cirkulacionu pumpu uključujući i zbirnu od izvora do razdelnika tj. sabirnika ka izvoru) pouzdanu stalnu mernu stanicu protoka kao npr. mernu blendu, ili mlaznicu, ili »Venturi« cev. U istom strujnom krugu za regulisanje predvideti regulacioni ventili ili regulacionu klapnu (koji moraju da imaju pouzdane i precizne pokazivače regulacionog položaja čiji mehanizam mora biti takav da omogući ponovljivost istog položaja - bez praznog hoda izmedu ručice i zatvarača). Za zatvaranje protoka grejnog medija predvideti obične ventile, da ne bi zatvaranjem na regulacionoj armaturi bila poremećena prethodno izvršena regulacija, osim u slučaju kad regulaciona armatura ima precizan graničnik regulacionog položaja. Radi kontrole hidrauličkih napora i otpora i to: ispred i iza svake pumpe ili grupe pumpi, ispred i iza izmenjivača toplote (kod sistema sa indirektnom primopredajom toplote), na sekundarnoj strani kućne grejne instalacije u toplotnoj podstanici »predvideti na grejnim cevovodima mufove sa slavinicama »R 1/4"« radi priključenja kontrolnih diferencijalnih manometara.

C.47. Na svakoj grani predvideti priključke za pražnjenje unutrašnje
instalacije;

C.48. Na predajnim stanicama kod kojih potrošač ima radijatorsko grejanje i
vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju predvideti zaseban vod za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju sa mogućnošću merenja i regulacije protoka vode;

C.49. Predajne stanice i kućna razvodna postrojenja iz predhodnog člana
projektuju se samo za sistem kvalitativno-kvantitativne regulacije;

26

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

C.50. Kod predajnih stanica, ako to uslovi (pritisci) dozvoljavaju može se
dozvoliti direktno priključenje za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju na način sa slike 5;

C.51. Izbor elemenata zajedničkog dela predajne stanice iz člana C.35. vršiti
prema maksimalnom protoku jednakom zbiru protoka za radijatorsko grejanje i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju. Izbor elemenata predajne stanice za radijatorsko gejanje vršiti prema protoku za radijatorsko grejanje. Izbor elemenata za deo predajne stanice za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju vršiti za protok vazdušnog grejanja i/ili klimatizacije;

C.52. Na primerima tehnoloških šema nije posebno prikazano vazdušno
grejanje ali je principijelna šema ista kao kod klimatizacije;

C.53. Izbor elemenata zajedničkog dela predajne stanice u slučaju grejanja i
pripreme sanitarne vode vršiti prema maksimalnom protoku od 125% protoka za radijatorsko grejanje. Prema istom protoku vršiti izbor elemenata za deo predajne stanice za radijatorsko grejanje;

C.54. Predvideti isključivo vertikalne rezervoare za PTV sa obaveznim
umirenjem strujanja na ulazu hladne vode;

C.55. Predvideti merenje i regulaciju protoka PTV u objektu; C.56. Predvideti merenje i regulaciju protoka PTV kroz izmenjivače toplote. C.57. Predvideti ugradnju vodomera za registraciju utroška PTV u toplotnoj
podstanici;

C.58. Sve površine koje dolaze u dodir sa PTV moraju da budu izvedene od
odgovarajućeg materijala, a prema propisima za izradu sanitarnih i vodovodnih instalacija;

C.59. Za omekšavanje sanitarne potrošne tople vode ugraditi sistem - uređaj za
kontinuirano omekšavanje vode primenom odgovarajućih sredstava u skladu sa sanitarnim propisima. Uređaj projektovati za maksimalni protok sanitarne potrošne tople vode.

C.60. Kod predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa radijatorskim
grejanjem, centralnom pripremom PTV i vazdušnim grejanjem i/ili klimatizacijom predvideti: - ograničenje ukupnog protoka u zimskom režimu, - ograničenje protoka za vazđušno grejanje i/ili klimatizaciju u zimskom režimu, - ograničenje protoka kroz dogrejač za PTV u zimskom režimu, što je i ograničenje ukupnog protoka u letnjem režimu rada, 27

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

- centralnu regulaciju temperature vode u razvodnim vodovima kućnog razvodnog postrojenja za radijatorsko i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju, - regulaciju temperature vazduha, - regulaciju temperature PTV u rezervoaru;

C.61. Izbor elemenata zajedničkog dela predajnih stanica iz člana C.55. vršiti
prema maksimalnom protoku od 125°% protoka radijatorskog grejanja i 100% protoka vazdušnog grejanja i/ili klimatizacije. Prema istom protoku vršiti izbor elemenata za zajednički deo predajne stanice za radijatorsko grejanje i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju i deo predajne stanice za radijatorsko grejanje;

C.62. Izbor elemenata kroz deo predajne stanice iz člana C.55 za centralnu
pripremu PTV - grana kroz dogrejač, vršiti prema maksimalnorn protoku od 100% protoka za radijatorsko grejanje. Izbor elemenata kroz deo predajne stanice za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju vršiti prema protoku od 100% protoka za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju

POSLOVNI OBJEKTI

C.63. Poslovni objekti, kao građevinske celine, sa jednim ili više pravnih lica
priključuju se na grejne sisteme preko jedne ili više predajnih stanica a prema datim uslovima JPT;

C.64. Predajne stanice za poslovne objekte rade u sistemu kvalitativnokvantitativne regulacije;

CENTRALNE PREDAJNE STANICE

C.65. Objekti mogu da se priključe na sisteme grejanja preko centralnih
predajnih stanica koje su nastale rekonstrukcijom toplotnih izvora i povezivanjem na toplovodnu mrežu drugog toplotnog izvora.

C.66. Prilikom rekonstrukcije toplotnih izvora u centralne predajne stanice
maksimalno poštovati postojeće stanje;

28

radne zapremine 1m3 . . . poslovni i garažni prostor).Sve neophodne termičke i hidrauličke proračune i izbor svih elemenata i opreme predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja na bazi potrebne količine toplote. vazdušno grejanje.šemu veze predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa svim podacima i karakteristikama predviđene opreme. bilo da je ona u podstanici ili neposredno uz nju komplet sa automatikom i pumpom za prepumpavanje u kanalizaciju kada je to neophodno. Glavni mašinski projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja pored ostalog sadrži: . a u svemu prema zahtevima. . .Situaciju objekta sa naznačenom orijentacijom.Ukupne instalisane kapacitete predajne stanice za radijatorsko grejanje. položajem i opterećenjem toplotne podstanice. poslovni i garažni prostor. specifično toplotno opterećenje po 1 m2 grejnih prostorija i specifično toplotno opterećenje po 1m3 grejnih prostorija za objekat u celini i razvrstano po vrstama potrošača (stambeni. dimenzijama i nazivnim pritiscima armature. definisanim dimenzijama i toplotnim opterećenjima cevovoda i u slučaju otvorenog sistema osiguranja ekspanzije sa naznačenom apsolutnom visinskom kotom dna suda i apsolutnim visinskim kotama vazdušnih mreža svih priključenih grejnih instalacija.Dispoziciju opreme u toplotnoj podstanici u razmeri 1:20 sa potrebnim brojem preseka za potpuno definisanje rasporeda opreme i vodenja i oslanjanja cevovoda. klimatizaciju i centralnu pripremu PTV za stambeni. Ako je jama u toplotnoj podstanici mora da ima rešetkasti poklopac. . naročito sa aspekta sprečavanja strukturne buke. . .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ZAVRŠNE ODREDBE C.Kod otvorenog sistema osiguranja ekspanzijc dispoziciju otvorenog ekspanzionog suda na građevinskoj osnovi etaže na kojoj se ugraduje sud i detaljem njegove ugradnje u vertikalnom preseku sa visinskim kotama koje tu ugradnju definišu. propisanih parametara grejnog fluida i drugih proračunima dobijenih podataka. crtež osnove na kojoj je dotična podstanica u kojoj je dat i detalj rashladno-odumljne jame. preporukama i garantovanim tehničkim karakteristikama proizvodača. 29 .67.Izvod iz glavnog projekta vodovoda i kanalizacije tj.Toplotno opterećenje.Proračun hidraulike za sve grane u predajnoj stanici i kućnom razvodnom postrojenju sa elementima regulacije. . podelom objekta na regulacione zone sa položajem mernih mesta temperature spoljnog vazduha i ružom vetrova.

mora se izvršiti mešanje svih povratnih voda radi izjednačenja temperatura pre ulaska vode u izmenjivač toplote. kao što je to slučaj kod ventilatorkonvektora. C.69. u cirkulacionom krugu izmenjivača toplote. Veličinu viška napora.68. C. Na priključcima grana na sabirniku kućnog razvodnog postrojenja. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvodenje radova na podešavanju ovih regulacionih ventila na predviđene pozicije regulacije.72.70. . Posebnom stavkom predmera radova predvideti ispitivanje funkcionalnosti kompletiranih krugova automatske regulacije grejnih postrojcnja u toplotnoj podstanici sa izradom izveštaja koji potpisuju prisutna službena lica: nadzorni organ. elektro instalacije jake struje. odnosno pozicije regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema toplotne podstanice« i crtežu »Horizontalna cevna mreža«.Potvrdu o usaglašenosti glavnih projekata potpisanu od odgovornih projektanata: građevisnko-arhgitektonskog projekta. odnosno kućnog razvodnog postrojenja i na mestima grananja hroizontalne cevne mrcže predvideti ugradnju ručnih regulacionih ventila na povratnim granama sa mogućnošću prethodne regulacije protoka.71. U pogodbenim i tehničkim uslovima propisati ovo ispitivanje i uslove ispitivanja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . statike objekta.Izvod iz glavnog gradevinskog projekta tj. crtež osnove toplotne podstanice sa ucrtanim temeljnim stopama opreme predvidene projektom termotehničkih instalacija sa odgovarajućim izvodom iz statičkog proračuna. C. C. C. 30 . Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti merenje protoka po granama priključaka. instalacije vodovoda i kanalizacije. elektro instalacije slabe struje i termotehničkih instalacija. odnosno kućnog razvodnog postrojenja i na mestima grananja horizonlalne cevne mreže i to primenom atestiranih instrumenata. a po svetski priznatim mctodama. Stavka mora da obuhvati i izradu i isporuku tri primerka Elaborata Izveštaja o izvršenom merenju i regulaciji protoka. klimatizacije i slično. u cirkulacionom krugu izmenjivača toplote. A u slučaju primene otvorenog ekspanzionog suda iste građevinske detalje na mestu njegove ugradnje. predstavnik proizvodača automatike i rukovodilac radova. Kod mešovitih sistema u sekundarnom delu toplotne podstanice gde se pojavljuju niskotemperaturski sistemi. Glavni projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja mora biti usaglašen sa Glavnim mašinskim projektom toplovodne mreže i Glavnim mašinskim projektom unutrašnjih instalacija o čemu mora postojati pismena izjava potpisana od strane odgovornog projektanta.

Propisati da se nakon dobijanja optimalnih rezultata protoka grejnog fluida mora sačiniti Elaborat . zatim primenjenih mernih instrumenata kao i merne metode. koji mora da sadrži u opisnom delu opis ispitivane instalacije. a da se prebačaji tolerišu na granama u toplotnoj podstanici do 10%.Rezultati regulacije kućnih grejnih instalacija se proveravaju od strane specijalizovanih ekipa JPT u okviru procedure tehničkih pregleda kojim se uslovljava dobijanje upotrebne dozvole za objekat. a može se koristiti i vodovodska voda. odnosno i u letnjem periodu.Napomenuti da se u protocima grejnog fluida netolerišu podbačaji. i to pomoću atestiranih instrumenata primenom svetski priznatih metoda.Izveštaj o izvršenim merenjima i regulaciji protoka i isporučiti ga u tri primerka.73.E2. . zatim osnove sa prikazanom horizontalnom cevnom mrežom sa rasporedom mernih mesta (regulacioni ventili) i ažuriranu šemu veze toplotne podstanice sa rasporedom mernih mesta i podacima o stvarnoj ugrađenoj opremi. U grafičkom delu: dijagrame zavisnosti protoka od napora svih primenjenih mernih stanica.Predvideti da se ispitivanje može vršiti i hladnom vodom. 31 .Za merenje protoka grejnog fIuida na svim predviđenim mestima u izvedenoj instalaciji a nakon obavljene hidrauličke probe. usponskim vodovima i grejnim telima i njihovo podešavanje na predviđene pozicije regulacije. . .Za hidrauličko balansiranje protoka grejnog fluida u svim delovima grejne instalacije postavljanjem odgovarajućih regulacionih ventila za prethodnu regulaciju protoka na priključke i grane u toplotnoj podstanici. opis mernog režima sa brojem obrta pumpi. koju treba pred početak grejne sezone ispustiti iz instalacije i istu napuniti omekšanom vodom (JUS M.011). regulacione položaje regulacionih ventila i ventila na prestrujnim vezama. odnosno dijagram regulacije primenjenih regulacionih ventila. na granama horizontalne cevne mreže. ispiranja instalacije i uključivanja cirkulacionih pumpi. . na vertikalama i grejnim telima do 20%.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. . U poglavlju »Pogodbeni i tehnički uslovi« dati posebne stavke i uputstva: .

odnosno gradevinsko-arhitektonskog projekta. Brzine strujanja u vertikalama moraju biti takve da pri svim temperaturnim režimima garantovano ne prouzrokuju smanjenje ili prekid protoka u grejnim telima. s tim što kod direktnog priključenja moraju biti za radni pritisak P = 6 bar. D. Definisati nagib horizontalne cevne mreže. na dovodnom vodu predvideti ugradnju radijatorskih ventila sa mogućnošću prethodne regulacije. D. čiji detalj mora biti priložen u grafičkoj dokumentaciji. Na radijatorskim priključcima. D.prema važećem JUS-u. D. sa overenom usaglašenošću projektanata instalacije grejanja i projektanta enterijera. Za daljinske sisteme grejanja projektovati i na njih priključivati unutrašnje instalacije dvocevnog sistema radijatorskog grejanja. a po zvaničnim podacima iz kataloga proizvodača. Dimenzionisanje grejnih tela se vrši prema izračunatim potrebnim količinama toplote. Po pomoćnim prostorijama kao grejna tela mogu se predvideti registri od glatkih čeličnih cevi. a probni Pp = 9 bar . Kao grejna tela predvideti radijatore. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA UNUTRAŠNJA INSTALACIJA ZA RADIJATORSKO GREJANJE D. kada se grejna tela dimenzionišu sa dodatkom za određenu masku.4. Maskiranje radijatora se dozvoljava samo u izuzetnim slučajevima. D.5.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije D.1. U jednom sistemu grejanja predvideti grejna tela iste vrste.6.2. Temperaturni režim radijatorskog grejanja u kućnoj instalaciji je 90/70°C. 32 .3. Skokovi brzina strujanja fluida u mreži moraju biti što manji. Horizontalnu cevnu mrežu. usponske vodove i radijatorske priključke voditi vidno ili maskirano s tim da u oba slučaja instalacija bude pristupačna za eksploataciju i održavanje. potvrđenim atestima nadležnih institucija. Cevnu mrežu dimenzionisati sa postepenim padom brzine strujanja od podstanice ka najudaljenijim grejnim telima.

8. predvideti ugradnju specijalnih ventila za usponske vodove sa mogućnošću prethodne regulacije i mogućnošću priključenja diferencijalnog manometra radi kontrole veličine prigušenja. slavinu ili čep za pražnjenje deonice prečnika jednakog prečniku cevi. Za regulaciju protoka u horizontalnoj cevnoj mreži i prigušenje viška napora na povratnim vodovima priključaka usponskih vodova na horizontalnu mrežu. odnosno pozicije prethodne regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema usponskih vodova«. Vrednost probnog pritiska instalacije centralnog grejanja »na hladno« treba da iznosi 2 bara više od maksimalnog hidrostatičkog pritiska uvećanog za veličinu napora cirkulacione pumpe. po jedan za zonu. što bi trebalo da omogući projektovanu raspodelu fluida po grejnim telima u instalaciji. na povratnom vodu predvideti ugradnju radijatorskih navijaka sa mogućnošću zatvaranja. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvođenje radova na podešavanju radijatorskih ventila na predviđene pozicije regulacije. D. odnosno pozicije regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema usponskih vodova« ili crtežu koji definiše njihov položaj u instalaciji.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Veličinu viška napora. svesti u jedan od sigurnosnih vodova otvorenog ekspanzionog suda. Po želji i na izričit zahtev investitora na radijatorskim priključcima je moguće predvideti i ugradnju termo-regulacionih radijatorskih ventila. D. Termoregulacioni ventili moraju biti sa ograničenjem temperature tako da pozicija regulacije najviše sobne temperature bude Tmax = 20°C. Ako sistem nije sa otvorenim ekspanzionim sudom ili je sigurnosni vod srazmerno daleko dozvoljava se upotreba vazdušnih sudova. D. Ispust vazduha iz instalacije predvideti preko vazdušne mreže na najvišoj etaži ojbekta.7. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvodenje radova na podešavanju ovih ventila na predviđene pozicije regulacije. Izmedu dva pregradna organa predvideti ventil. Izuzetno prečnik može biti manji ali nikad ispod 20mm. datih na slici l. razdvojenu po zonama horizontalne razvodne mreže. Kao organe za zatvaranje u horizontalnoj razvodnoj mreži i na potisnim usponskim vodovima primeniti ravne prolazne ventile.9. Odzračnu mrežu. D. Ovo naročito važi za dno registra načinjenog u vidu vertikale datog na slici 2. sa odvazdušenjem svedenim u toplotnu podstanicu sa stalnim nagibom prema toplotnoj podstanici. Na radijatorskim priključcima. Veličinu viška napora. 33 .10.

510 i JUS U. Kada nema tehničke etaže.J5. . Tehničkim uslovima projekta propisati način ispiranja. Svi elementi predviđeni projektom za ugradnju u instalaciju moraju imati odgovarajuće ateste i sertifikate izdate od strane ovlašćenih i akreditovanih institucija i laboratorija.E6.izvod iz elaborata građevinske fizike koji se odnosi na toplotnu zaštitu objekta i proračun koeficijenata prolaza toplote »K« (JUS U.14. D. što podrazumeva vertikalnu i horizontalnu sinhronizaciju sa svim objektima infrastrukture.0l2 od 23.12. .13. potvrđenim atestima. Vođenje horizontalne cevne mreže u kanalima u podu nije dozvoljeno. na tom delu objekta mrežu treba voditi po mogućnosti vidno iznad poda ili ispod plafona naredne etaže uz moguću primenu lakih demontažnih maski. kontrolu kvaliteta vode i sačinjavanje zapisnika o tome.J5. Glavni mašinski projekat unutrašnje instalacije centralnog grejanja pored ostalog sadrži: .J5.600).1991. sa potpisima odgovornih lica. Predmerom radova predvideti posebnu stavku za ispiranje instalacije. D. D. .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Vreme trajanja ispitivanja je minimum 6h prema JUS-u M. god. Za vodenje horizontalne cevne mreže iznad atomskih skloništa. D. Kod mešovitih objekata izdvojiti zasebne cevne mreže sa vođenjem posebnih grana za stambeni i poslovni prostor iz toplotne podstanice. D.010 i važećoj toplotnoj zaštiti objekata JUS U.16.600. U slučaju vođenja sekundarne mreže van objekta u okolnom terenu važe uslovi kao i za primarni toplovod i uslovi uređenja prostora na trasi toplovoda. 34 .03.proračun grejnih tela sa određivanjem veličine grejnih tela prema izračunatim potrebnim količinama toplote i stvarnom odavanju toplote grejnih tela po zvaničnim podacima proizvodača. sa unutrašnjim temperaturama prema nameni prostorija po važećoj Odluci grada o snabdevanju toplotnom energijom.8 m i ostali uslovi po HTZ merama koji će omogućiti pristup za normalno održavanje i neophodne intervencije tokom eksploatacije.detaljan i precizan hidraulički proračun cevne mreže.11.J5.510 i JUS U.E6.15. D.proračun toplotnih gubitaka prema važećem JUS-u M. trafostanica i ostalih prostora dozvoljava se vođenje u tehničkim etažama pod uslovom da se obezbedi visina od poda do donje ivice najniže grede u tom prostoru od 1. a što treba da omogući zasebno merenje i registrovanje utroška toplotne energije. shodno uslovima grupe standarda JUS/ISO 9000.

građevinske osnove moraju biti tačne. pregledne. .crtež vazdušne mreže sa definisanim usponom i svođenjem u vazdušne sudove izdvojene po zonama cevne mreže i naznakom da se cevi za ispust vazduha iz tih sudova svode u otvoreni ekspanzioni sud ili toplotnu podstanicu. kompenzatorima.proračune kompenzacije i samokompenzacije toplotnih dilatacija cevne mreže. . . prikazom svih skokova. . statike objekta. slavina za pražnjenje. vazdušnih sudova. . .proračun regulacije horizontalne i vertikalne cevne mrežc.šemu usponskih vodova sa naznačenirn svim etažiranjima vertikala. čvrstim tačkama.crtež horizontalne cevne mreže sa naznačenim vođenjem cevne mreže: pod usponom. sa nominalnom vrednosti predvidenog nagiba. u standardnoj razmeri R=1:50.karakterističan vertikalni presek objekta iz gradevisnko-arhitektonskog projekta.Potvrdu o usaglašenosti glavnih projekata potpisanu od odgovornih projektanata: građevinsko-arhitektonskog projekta. toplotnog opterećenja. instalacije vodovoda i kanalizacije. 35 .osnove etaža objekta sa rasporedom grejnih tela u razmeri. . . ukrštanja sa vodovodom i kanalizacijom i rasporedom čvrstih oslonaca kojim se obezbeđuje kompenzacija toplolnih dilatacija. bez građevinsko-arhitektonskih kota i sa obaveznom oznakom orjentacije objekta. naznačenim dimenzijama i toplotnim opterećenjima svih deonica. . naznačenim pravilnim izdvajanjem ogranaka i vertikala kod račvanja mreže i naznačenin dimenzijama i toplotnim opterećenjem svih deonica. elektro instalacije slabe struje i termotehničkih instalacija. .proračun čvrstih i kliznih oslonaca i crtež(e) sa označenim čvrstim osloncim. elektro instalacijc jake strujc.za objekte sa kaskadno smaknutim lamelama podužni presek objekta sa glavnim cevnim vodovima horizontalne cevne mreže sa definisanim usponima. sa naznačenim i definisanim svim etažiranjima vertikalnih cevnih vodova u smislu dimenzija. pravilnim izdvajanjcm vertikala »potopljenih« grejnih tela.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . elaborata građevinske fizike.pismenu izjavu potpisanu od strane odgovornog projektanata o usaglašenosti sa Glavnim mašinskim projektom predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja. . nagiba i predviđene lokacije. samokompenzatorima sa usklađenim oznakama iz proračuna i predmera i prcdračuna. kompenzatorima. datim pozicijama regulacije radijatorskih ventila i ventila na usponskim vodovima. koji obuhvata tehničku etažu ukoliko je ima i definiše njenu visinu.

PTV u najnepovoljnijem D. D. Projektant Glavnog projekta unutrašnjih instalacija za PTV dužan je da sarađuje sa projektantom Glavnog mašinskog projekta u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom PTV. D. Cevovod i armaturu unutrašnje instalacije za PTV izvesti od materijala propisanih za izradu sanitarnih vodovodnih instalacija.21. Glavni projekat unutrašnjih instalaija za PTV i Glavni mašinski projekat u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom 36 .19. D. Izborom toplotne izolacije i cirkulacije vode kroz razvodnu i povratnu mrežu obezbediti da pad temperature cirkulacionom krugu ne bude veći od 2°C. Dužina priključka za potrošno mesto ne sme da bude kraća od 30cm i duža od 3m.28. Za svaku vertikalu predvideti povratni vod pri čemu spajanje razvodnog i povratnog voda predvideti izmedu najvišeg i prethodnog potrošnog mesta na vertikali. priključaka za potrošna mesta i armature za zatvaranje i regulaciju. D.20. Temperatura PTV na potrošnom mestu i vreme isporuke definišu se važećom Odlukom grada o snabdevanju toplotnom energijom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije UNUTRAŠNJE INSTALACIJE ZA POTROŠNU TOPLU VODU (PTV) D. Ukoliko pritisak hladne vode iz vodovodne mreže u odnosu na visinu objekta ne zadovoljava potrebno je predvideti odgovarajuće postrojenje kojim se obezbeduje propisani pritisak na najnepovoljnijem potrošnom mestu. D.22.24.23. D. Glavni projekat unutrašnjih instalacija za PTV uraditi prema odredbama važećih Uslova i tehničkih normativa za projektovanje stambenih zgrada i stanova grada Beograda. Predvideti snabdevanje PTV unutar jednog ulaza iz iste predajne stanice iz koje se ulaz snabdeva toplotnom energijom za zagrevanje prostorija.27. D. propisno postavljena i ne pospešuje koroziju cevovoda. D. Predvideti toplotnu izolaciju razvodne i povratne mreže i priključaka za potrošna mesta koja je postojana u trajnoj eksploataciji.18.25. Unutrašnja instalacija za PTV se sastoji od horizontalnog i vertikalnog razvodnog i povratnog voda.26. D.17. D.

izvod iz proračuna toplotne izolacije sa padovima temperature. pregled i ispitivanje kvalileta ugrađene termičke izolacije spoljnih zidova JUS-u U. 37 .062 koje treba da organizuju zajednički: glavni izvođač građevinskih radova. kooperant za ugradnju gradevinske stolarije i bravarije i izvođač instalacije centralnog grejanja i da po izvršenom ispitivanju sačine i ispostave overen izveštaj. koji sadrži: .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije PTV moraju da sadrže pismenu izjavu potpisanu od strane odgovornih projektanata o medusobnoj usaglašenosti. D.J5.za terensko merenje. kooperanta za ugradnju građevinske stolarijc i bravarije i izvođača instalacije centralnog grcjanja.J5.J5. Sastavni deo Glavnog mašinskog projekta u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom PTV je izvod iz Glavnog projekta unutrašnjih instalacija za PTV.za ispitivanje vazdušne propustljivosti prema JUS-u U.062 sa sačinjavanjem Izveštaja koji treba da bude potpisan od strane glavnog izvođača građevinskih radova.100 koje treba da organizuju zajednički: glavni izvođač građevinskih radova.šemu razvoda unutrašnje instalcije za PTV unutar objekta sa naznačenim dimenzijama cevovoda i armature.100 sa sačinjavanjem Izveštaja koji treba da bude potpisan od strane glavnog izvođača građevinskih radova. D.29. D. kooperanta za ugradnju termoizolacije i izvođača instalacije centralnog grcjanja.J5.izvod iz proračuna hidraulike sa padovima pritisaka na svim deonicama i elementima za regulaciju. U pogodbenim i tehničkim uslovima predvideti posebne stavke za ispitivanje toplotne funkcije objekta i to: . Predmerom radova predvideti posebnu stavku za ispitivanje vazdušne propustljivosti stanova odnosno poslovnih prostorija u svemu premu JUS-u U. .31.32. . a da pritom cena ovog ispitivanja može iznositi najviše 4% od vrednosti materijala i ugradnje stolarije i bravarije. D. Predmerom radova predvideti posebnu stavku za terensko merenje i ispitivanje kvaliteta ugrađene termoizolacijc spoljnih zidova a prema JUSu U. . izvođač termoizolaterskih radova i izvođač instalacije ccntralnog grejanja i da po izvršenom ispitivanju sačine i ispostave overen Izveštaj. .30. a da pritom cena ovog ispitivanja može iznositi najviše 3% od vrednosti materijala i ugradnje termoizolacije.izvod iz proračuna toplotnih dilatacija i način rešavanja kompenzacije.

ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE Deo: E.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE I. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA 38 .MAŠINSKO. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA F.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. Električni potrošači u toplotnoj podstanici iz koje se toplotnom energijom snabdeva stanbeni prostor.3. a saglasno uslovima "Elektrodistribucije".4. u slučaju smeštaja predajne stanice na toplovodnoj mreži van objekta. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA ELEKTRIČNI RAZVOD NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM E.l. u skladu sa uslovima EDB koje treba pribaviti. a saglasno urađenom Glavnom projektu elektro instalacija podstanica. dispoziciju glavnih osigurača i trofaznog brojila za podstanicu.energijom i merenje potrošnje el. u skladu sa Tehničkim uslovima za mašinsko projektovanje predajnih stanica i kućnih razvodnih postrojenja predvideti napajanje predajne stanice električnom energijom sa posebnim napojnim vodom i trofaznim brojilom po mogućstvu iz najbližeg objekta koji se snabdeva toplolnom energijom iz predajne stanice. Razvodni orman u toplotnoj podstanici napaja se posebnim napojnim vodom čiji je presek određen na bazi instalisanog opterećenja. Na razvodnom ormanu sa unutrašnje strane vrata postavlja se jednopolna električna šema. E. E. E. Orman je smešten na pristupačnom mestu u podstanici. stepena zaštite IP 54. Napajanje toplotne podstanice el. Razvodni orman je izraden od dva puta dekapiranog lima. RAZVODNI ORMAN E.2. Svi električni potrošači u toplotnoj podstanici napajaju se električnom energijom iz posebnog razvodnog ormana. Celokupna oprema za napajanje električnih potrošača radijatorskog grejanja smeštena je u razvodnom ormanu toplotne podstanice. Principijelna šema električnih instalacija u toplotnoj podstanici sa dve cirkulacione pumpe data je na slici 23.5.6. 39 . Kod poslovnih objekala. Na električnoj šemi obavezno naznačiti tačno mesto priključka napojnog kabla. spadaju u opšte potrošače. E.energije izvesti posebnim trofaznim brojilom samo za podstanicu.

E.743. Instalacija elektromotornog pogona u toplotnoj podstanici projektuje se vidnim kablovskim razvodom po zidu koji mora biti dostupan: .limitatore. E.8.po kablovskim regalima ukoliko je broj kablova veći od četiri.10. 16A. Projektovati raspored svetiljki tako da se omogući funkcionalna upotreba kompletne opreme u podstanici. U razvodnom ormanu toplotne podstanice predvidetiČ .kod uvoda kablova u motor.jednu trofaznu priključnicu 3x380V.emergije (saglasno uslovima E.9.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E.7. Maksimalna snaga po jednom sijaličnom mestu treba da bude 200 W. E. 16A. čeličnim gibljivim crevima) E. .N. . ELEKTRIČNO OSVETLJENJE E. Zaštitne uređaje od prekomernih struja izabrati odredbama JUS. Maksimalno osvetliti prostor ispred razvodnih ormana i mernih uredaja. kablove zaštiti mehanički (npr.zaštitnu strujnu sklopku. utrošene el. U toplotnoj podstanici predvideti osvetljaj Esr = 100 Ix.izuzetno se dozvoljava polaganje kablova u metalnim cevima ukoliko se zahteva pojačana mehanička zaštita .12.B2. zavisno od potrebe. 50Hz. 50Hz. i većem.na odstojnim obujmicama ukoliko se polaže manji broj kablova .11. stepena zaštite IP 54.potreban broj osigurača.jednu ili više monofaznih priključnica sa zaštitnim kontaktom 220V. . Opremu u razvodnom ormanu razmesiti tako da omogućava efikasno i lako održavanje.14. Električna oprema i instalacija eletromotornog pogona treba da je izvedena u stepenu zaštite IP 54. E. . 40 .13. Osvetljenje izvesti svetiljkama sa žarnom niti. U objektu / prostoriji toplotne podstanice predvideti: .trofazno brojilo "Elektrodistribucije") .

E. Električna oprema i instalacija električnog osvetljenja u toplotnoj podstanici treba da je izvedena u stepenu zaštite IP 54.21. Za upravljanje radom elektro potrošača. REGULACIJA I UPRAVLJANJE E. Fenitron.22. izuzetno se dozvoljava osvetljenje fluo svetiljkama u duo spoju odgovarajuće snage uz Esr=200Lx. regulaciju i upravljanje (MRU) ugraduje se u poseban orman "RO-A". obavezno predvideti prekidače za uključenje i isključenje rasvete pored svakog ulaza. Pod automatskim radom podrazumeva se unapred zadata dinamika rada potrošača u toplotnoj podstanici i mogućnost daljinskog upravljanja njihovim radom. E. Za slučaj kada je predviđena ugradnja elektkromotornog ventila kao izvršnog organa (centralna regulacija temperature u razvodnom vodu DRP 41 .18. Ako toplotna podstanica ima dva ili više ulaza. E. u skladu sa zahtevima tehnologije rada.20. Kod većih podstanica sa većim brojem svetiljki i jednim ulazom prcdvideti mogućnost uključenja rasvete sa više prekidača.17. E. Električna instalacija predajne stanice i kućnog razvodnog. Projektovane svetiljke treba da budu u zaštiti IP 54. ugrađuje se odgovarajući uređaj za autornatski rad. Za regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja predvideti regulatore sa podesivom krivom regulacije temperature vode u zavisnosti od temperature spoljnog vazduha.15. i većem. postrojenja projektuje se prema tehnološkim zahtevima iz mašinskog dela projekta.8 m shodno zahtevima iz mašinskog projekta. Za svaku od tehnoloških šema datih u prilogu uslova za mašinsko projektovanje predvideti odgovarajuću opremu u elektro projektu. Električna instalacija električnog osvetljenja u toplotnoj podstanici projektuje se kablovskim razvodom po zidu na odstojnim obujmicama ili se kablovski razvod polaže ispod maltera.16.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko se radi o većim podstanicama za poslovne objekte. E. zavisno od potrebe. E.19. E. Orman sa MRU opremu pastavlja se pored glavnog razvodnog ormana "RO" iz kojeg se napaja električnom energijom. MERENJE. Oprema za merenje. Senzore za temperaturu spoljnog vazuduha postaviti na mesto zaštićeno od uticaja sunca i lokalnih uticaja u posebnc meteorološke kućice na minimalnoj visini 2.

E.upravljanje radom cirkulacionih pumpi grejanja. Za svaki elektromotor cirkulacionih pumpi za grejanje i cirkulacionih i recirkulacionih pumpi za pripremu PTV predvideti posebno strujno kolo sa kompletnom opremom za rad i to: . . E.ograničenje protoka i regulaciju temperature vode u povratnom vodu predajne stanice. . E.zelena signalna tinjalica ili svetiljka za signalizaciju rada purrrpi .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije i/ili ograničenje protoka) elektro projektom predvideti automatsko zatvaranje ovog ventila po prekidu rada cirkulacione pumpe za grejanje.1« izuzetno.26. E. .regulaciju pritiska u razvodnom vodu predajne stanice.23. Regulaciona kola su podeljena u četiri grupe i koriste se za: .bimetalna zaštita sa odgovarajućim opsegom podešavanja . Uredaj za automatski rad treba da omogući: .ograničenje protoka u centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja.25. kod velikih motornih potrošača dozvoljava se ugradnja NV osigurača.konaktor .grebenasti prekidač za uključenje pumpe. 42 .komandni osigurač tipa D II . . U posebnom prilogu Tehničkih uslova za mašinsko projektovanje predajnih stanica i kućnih razvodnih postrojenja prikazana su regulaciona kola sa mestima ugradnje merno regulacione opreme.automatsko zatvaranje prolaznog elektromotornog ventila za ograničenje protoka u skladu sa zahtevima iz mašinskog dela projekta.otvoren vod za mešanje) po prekidu rada cirkulacione pumpe za grejanje.24.ograničenje protoka u predajnoj stanici. Na osnovmm tehnološkim šemama su na mestima ugradnje regulacione opreme navedeni redni brojevi regulacionih kola. Za slučaj kada nije predviđena ugradnja elektromotornog ventila kao izvršnog organa (centralna regulacija temperature u razvodnom vodu KRP i/ili ogčraničenje protoka) elektro projektom predvideti automatsko zatvaranje elektromotornog mešnog ventila (zatvoren glavni cirkulacioni vod .glavne osigurače tipa D II i D III . položaj »0 . Za svako regulaciono kolo izabrati odgovarajuću opremu.

U slučaju kada se predviđa zaštita od podzemnih ili otpadnih voda u toplotnoj podstanici obavezno se ugrađuje drenažna pumpa. 43 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E.komadni osigurač tipa D II . Ukoliko drenažna pumpa nema kompletnu opemu obavezno je predvideti sledeću opremu u razvodnom ormanu toplotne podstanice i to: .31.29. ugraduju se sa spoljne strane vrata razvodnog ormana i moraju biti zaštićeni od direktnog dodira delova pod naponom sa unutrašnje strane vrata. Merenje utrošene toplotne energije vrši se preko ultrazvučnog merača toplote-kalorimetra.bimetalna zaštita sa odgovarajućim opsegom podešavanja . položaj »ručno .odgovarajuća automatika za njen rad . koja se nabavlja zajedno sa uređajem. ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA (INDIREKTNOG DODIRA) E..glavni osigurač tipa D II .grebenasti prekidač za izbor rada pumpe. Ukoliko drenažna pumpa poseduje odgovarajući tipski razvodni orman sa kompletnom opremom i automatikom iz razvođnog ormana toplotne podstanice predvideti samo osiguran trofazni izvod.automatski« E. Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar mora biti opremljen sa potrebnim elementima za daljinski prenos signala u dispečerski centar ( M-bus kartica.30. E.27. E. Zaštitni provodnik izmedu ormana sa električnim brojilima i razvodnog ormana u toplotnoj podstanici polaže se kao izolovani provodnik u sklopu napojnog voda (»peta žila«) ili kao posebni provodnik.28. M-bus modul ) koji moraju biti kompatibilni sa postojećim sistemom za nadzor “CENUS”. Svi prekidači za uključenje električnih potrošača i signalne tinjalice ili svetiljke. Za zaštitu od opasnog napona dodira (indirektni dodir) primeniti TT zaštitu (uzemljenje) sa zaštitnom strujnom sklopkom. Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar se napaja električnom energijom isključivo iz baterije.kontaktor .zelena signalna tinjalica ili svetiljka za signalizaciju rada pumpe . Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar mora imati važeći sertifikat izdat od Zavoda za mere i drgocenosti.

Zštitu od električnog udara izvesti u svemu prema zahtevima JUS N.B2. E. OPŠTI DEO E. Ukoliko se projektom predviđa rekonstrukcija postojeće podstanice i dodavanje ove opreme obaveza odgovornog projektanta je da tim novim projektom prikaže: .proračune za izbor opreme. veće metalne posude. izmenjivači. FeZn trakom ili žuto zelenim provodnikom odgovarajućeg preseka koju treba povezati sa glavnim izjednačenjem potencijala odnosno temeljnim uzemljivačem. E. RO-tp.predmer i predračun radova (2) GRAFIČKA DOKUMENTACIJA . razdelnici.35.754.crtež galvanskih veza dopunskog izjednačenja potencijala .dispoziciju i detalje povezivanja elektro opreme u podstanici .šeme delovanja .registracija projektne organizacije za obavljanje projektantske delatnosti . U razvodnom ormanu predvideti posebnu sabirnicu za uzcmljenje (ne sme biti na izolatorima) na koju se priključuju zaštitni provodnici strujnog kola u zaštitni provodnik napojnog voda.rcšenja i uverenja za odgovornog projektanta i vršioca unutrašnje kontrole-detaljni tehnički opis . noseća metalna konstrukcija. Glavni elektro projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja uraditi u posebnoj svesci. a pored ostalog treba da sadrži: (1) TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA .odgovarajuća jednopolna šema usaglašena sa mašinsko-tehnološkom šemom . E.crtež uzemljenja opreme u podstanici i njihova veza sa centralim temeljnim uzemljivačem u objektu .32.dispozicioni crtež povezivanja spoljašnjih senzora temperature prema zahtevima iz mašinskog projckta.34.situacioni crtež smeštaja podstanice u odnosu na objekat .33.tehničke uslove za instalaciju u podstanici .B2. stanje i presek postojećeg napojnog kabla 44 .741 i JUS N. Sve strane provodne delove u toplotnoj podstanici (cevovodi. RO-a i drugo) treba dovesti na isti potencijal u kutiju za dopunsko izjednačenje potencijala. zaštite i osvetljenja . Na razvodnom ormanu vidno naznačiti primenjenu zaštitnu meru.36.usaglašena mašinsko-tehnološka šema .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E.mesto priključka.

Kod objekata u kojima pored grejanja postoji i klimatizacija i ventilacija. primedbe koje su konstatovane moraju se nalaziti u projektu zajedno sa posebnom izjavom odgovornog projektanta elektro projekta da su primedbe otklonjene u svim primercima projekta.41. a u skladu sa datim tehničkim uslovima JKP »Toplifikacije«.40.otpornosti izolacije izvedene instalacije kao i atest o izvršenom ispitivanju i podešenosti uređaja zaštite u podstanici.Svaka električna instalacija prestavljanja pod napon treba biti pregledana i ispitana u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona – Sl.elektro projekat podstanice sa važećom saglasnošću JP . Glavni elektro projekat mora biti usaglašen sa glavnim mašinskim projektom i ostalim projektima o čemu mora postojati pismena izjava odgovornih projektanata.list SFRJ 53/88. Nakon izvršene revizije elktro projekta. KARAKTERISTIKA I KVALITETA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA E.37. Proveravanje i ispitivanje obaviti prema redosledu saglasno članovima 192 i 193 navedenog pravilnika. 45 .crteže postojeće rasvete i uzemljenja u toplotnoj podstanici sa naznačenim detaljima za opremu koju treba zameniti ili dodati. Investitor je dužan da dva primerka projekta dostavi na saglasnost isporučiocu toplote od kojih jedan zadržava isporučilac toplote. E. POSTUPAK I NAČIN KONTROLISANJA I VERIFIKACIJA SVOJSTAVA.38. električne potrošače radijatorskog grejanja postaviti u zasebno polje postojećeg razvodnog ormana ili u poseban razvodni orman. E.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije .39. Investitor je dužan da za tehnički pregled JP »Toplifikaciji« prilikom obaveštavanja o datumu tehničkog pregleda dostavi: .jednopolnu šemu postojećeg RO-tp sa detaljno opisanim stanjem postojeće elektro opreme i predlogom za zamenu dotrajale elektro opreme. . E.atest o naponskom ispitivanju razvodnog ormana . E.potrebne ateste o izmerenim vrednostima uzemljenja.ispitivanju neprekidnosti zaštitnog provodnika i provodnika za izjednačenje potencijala.

Ispitivanje električne instalacije se izvodi merenjem prema članovima Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona po sledećem redosledu: l. kao meru zaštite od indirektnog dodira obaviti shodno članu 197 u zavisnosti od izabranog sistema zaštite. neprekidnost zaštitnog provodnika i provodnika glavnog i dodatnog izjednačenja potecijala (čl. Sve navedene odredbe ovog člana odnose se i na električne instalacije u podstanicama koje se rekonstruišu. 46 . 2. 195). 194). proveru uslova zaštite automatskim isključenjem napajanja. proveru ispravnosti galvanskih veza između metalnih delova u podstanici kao dokaz da je izvršeno dodatno izjednačavanje potencijala tamo gde je traženo.42. 4.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. Za sva napred navedena merenja obavezan je atest od ovlašćene organizacije. otpornost izolacije električne instalacije (čl. 3.

Na daljinskim sistemima grejanja na kojima se predviđa izrada centralnog sistema nadzora i upravljanja (CENUS) predvideti polaganje odgovarajućih telekomunikaciomh kablova duž toplovoda. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA F. Kablove. pre stavljanja u funkciju treba biti ispitana i o istom sačinjen odgovarajući protokol.l. F. 47 . trase polaganja i način uklapanja istih u već postojeću mrežu za nadzor definisaće JPT.3. Izvedena mreža.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije F. prema važećim propisma.4. F.2. F. Spajanje kablovske mreže i opreme u TPS-u izvesti preko odgovarajuće vodonepropusne kablovske glave postavljene u prostoriji TPS-a.

MAŠINSKO. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA H.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE I. ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE Deo: G. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNAPOSTROJENJA 48 .

a za najugroženije terene predvideti i primenu stabilnih drenažnih pumpi. zavisno od veličine ugrađene opreme. Podzemna toplovodna mreža polaže se kanalno i beskanalno (predizolovane cevi ili cevi zalivene izolacionom masom).27 i br. osim kod komora za ulaz u prohodne kanale.0 (cm) na ravizionim komorama i šahtama predvideti tipske poklopce date na crtežima br.6m iznad gornje površine zaštitnog sloja peska beskanalno postavljenog toplovoda.odvazdušenje ili odmuljivanje moraju biti dimenzionisane prema dimenzijama toplovoda i predvidene opreme tako da omogućavaju normalnu eksploataciju i održavanje. 49 .3. i sa stabilnim stepenicama za ulaz i izlaz. kanala i komora primenom odgovarajuće Potrebno je obezbediti drenažu kanala i komora. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA G. kao i na drugim mestima gde posebni uslovi zahtevaju. Na mestima prolaza toplovodne mreže ispod republičkih puteva i železničkih pruga. Na terenima gde se pojavljuju podzemne vode mora se obezbediti nepropustljivost hidroizolacije. odnosno sa obe strane saobraćajnice.0x80. Komore moraju imati dva ulazna otvora. Zaptivanje poklopca mora biti tako da sprečava prodor atmosferskih voda i propuštanje soli i peska u zimskim periodima. G. Zbog tipiziranja poklopaca dimenzija 80.4. kompenzatora. Prohodni kanali moraju biti dimenzionisani zavisno od dimenzija toplovoda tako da omoguće normalnu eksploataciju i održavanje.1. G. Radi onemogućavanja ulaska nepoznatih lica treba definisati način zaključavanja poklopca. G. Toplovodna mreža može da se postavi podzemno i nadzemno. Zaštitni sloj zemlje iznad podzemne toplovodne mreže je najmanje 0.2.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije G.28. Ulazni otvori treba da budu dimenzija 80x80 (cm) ili 100x100 (cm). Komore za ugradnju armature. kanali moraju biti prohodni sa komorama za ulazak u kanal na oba kraja.

Prostorija u kojoj je smeštena sekundarna toplotna podstanica. Kod poslovnih objekata sa otežanim pristupom u prostorije zbog prirode i značaja posla predajna stanica se smešta na mesto gde je dozvoljen pristup.1. G. geoloških.3. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNA POSTROJENJA H. Sinhron plana. H. u daljem tekstu toplotna podstanica. H. Toplotna podstanica u sklopu objekta mora da ima metalna vrata. projekta uređenja terena. o visini podzemne vode i o drugim karakteristikama zemljišta.1. preko koje se vrši priključenje na toplotnu podstanicu u istom ili susednom objektu. Prostorija u kojoj su smešteni predajna stanica i kućno razvodno postrojenje odnosno samo predajna stanica. 50 . Kod poslovnih objekata osim smeštanja predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja na način iz člana H. H. pri čemu se može dozvoliti smeštaj predajne stanice na toplovodnoj mreži van objekta. geomehaničkih i drugih podataka o tlu .5. katastra komunalnih instalacija.5. Na mestima pražnjenja toplovodne mreže obezbediti odvođenje vode u kišnu kanalizaciju preko bunara za sakupljanje i hlađenje vode. može da se dozvoli i smeštanje predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja u zasebne prostorije. Ukoliko to nije moguće važe odredbe člana G.2.6 Glavni građevinski projekat se radi na osnovu Glavnog mašinskog projekta.4. H. Predajnu stanicu i kućno razvodno postrojenje smestiti u jednu prostoriju u sklopu stambenog ili mešovitog objekta shodno Sinhron planu tako da priključenje na toplovodnu mrežu bude što jednostavnije a razvod toplotne energije u objektu optimalan. Na toplotnoj podstanici predvideti montažni otvor odgovarajućih dimenzija za unosenje i iznošenje svih uređaja ukoliko to gabaritne mere predviđenih uređaja zahtevaju. geodetskog snimka terena i instalacija.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije G. u pogledu uslova koje mora da ispunjava ima potpuno isti tretman kao toplotna podstanica.3.nosivosti zemljišta. sa ulazom direktno spolja preko rampe za kolski prilaz. H. koja se otvaraju prema spoljnoj strani i imaju mogućnost ugradnje tipske cilindar brave. H. ne sme se koristiti u druge svrhe.6.

0 5.0 4. Minimalne dimenzije toplotne podstanice su sledeće: bez PTV sa PTV Toplotna snaga dužina širin Visina dužina širina visina (KW) 5.6 do 100 5. U toplotnoj podstanici predvideti priključak vodovoda sa ventilom za otakanje od 1/2" iznad lavaboa koji je spojen sa kanalizacijom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije H.6 10. odnosno radnoj prostoriji prouzrokovane radom uređaja toplotne podstanice. odnosno 35 dB (A) noću.6 preko 1200 (Legenda: PTV – potrošna topla voda) Od navedenih dimenzja može se odstupiti u slučaju korišćenja postojećih prostorija.7.6 10.6 8.8.6 od 100 do 350 6. Izborom opreme i odgovarajućom zvučnom izolacijom obezbediti da nivo buke u stambenim i radnim prostorijama uz toplotnu podstanicu prouzrkovane radom uređaja u podstanici ne pređe 40 dB (A) danju. Predvideti sve potrebne mere za sprečavanje prenosa strukturnog zvuka. 51 .6 10.5 2.0 4. Predmerom radova predvideti stavku za pribavljanje atesta o nivou buke u najbližoj stambenoj.0 6.5 2.0 6.0 2.0 2.5 7.0 3. H.5 2.0 5. H.0 4.6 10.5 2.6 od 350 do 700 5.0 2.5 4.0 2.0 2.9.6 od 700 do 1200 6.0 2.

1. ZAVRŠNE ODREDBE I. mora biti ukoričena u glavni mašinski projekat pre dostavljanja projekta na saglasnost.9 ovih uslova. Nakon izvršene revizije mašinskog projekta. Energetska saglasnost JP "Toplifikacije" Požarevac sa uslovima za projektovanje. primedbe koje su konstatovane moraju se nalaziti u projektu zajedno sa posebnom izjavom odgovornog projektanta mašinskog projekta da su primedbe otklonjene u svim primercima projekta.2.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije I. Investitor je dužan da dva primerka projekta dostavi na saglasnost isporučiocu toplote od kojih jedan zadržava isporučilac toplote. I. 52 . pribavljena pre projektovanja prema članu C.

OPŠTI POGODBENI USLOVI 3. POSEBNI POGODBENI USLOVI 4. PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU 53 . TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA 2. ZNR Deo: 1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE II-TEHNIČKI. OPŠTI I POSEBI POGODBENI USLOVI.

5.6. 1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. 1. 1.13. 1.22. Opšti tehnički uslovi Tehnička priprema Primljeni cevni materijal Manipulacija opremom i materijalom Razvlačenje (nizanje) cevi duž trase Kontrola kvaliteta i oštećenja cevi Izrada cevnih kolena Zavarivanje cevnog spoja Kontrola zavarenih spojeva Spojni zavari Montaža kompenzatora Montaža ventila Montaža oslonaca Antikoroziona zaštita Izvođenje toplotne izolacije Ispitivanje cevovoda Produvavanje cevovoda Tehnički prijem Puštanje cevovoda u rad Nadzor tokom montaže Vremenski uslovi Projekat izvedenog stanja Primenjeni propisi i standardi 54 . 1. 1. 1. 1.18. 1. 1. 1.0. 1.15.3.16.21. 1. 1. 1.10.19.14..12. 1.17.4.8. 1. 1.TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA Sadržaj poglavlja 1. 1.11. 1. 1. 1.20.2.9.1.7.

22. ovih tehničkih uslova.1. odnosno isporučioca opreme i materijala.T3.0. Električne karakteristike.. Prvi u nizu ovih poslova svakako je detaljno proučavanje projekta cevovoda i prateće dokumentacije. poluautomatski. pre početka radova. 3. 1. 55 . Specifikacija postupka zavarivanja Ova specifikacija treba da je u skladu sa odgovarajućim jugoslovenskim propisima. 8. standardi kao i uputstva proizvođača. 7. automatski ili kombinacija navedenih načina. TEHNIČKA PRIPREMA Pod ovom aktivnošću podrazumeva se organizacija i sprovođenje svih poslova koje treba obaviti pre početka direktnih montažnih radova. kao što su propisi za zavarivanje. pravilnik za sudove pod pritiskom itd. prema tački 1. Osim toga. Karakteristike plamena. moraju se poštovati i eventualni interni propisi. normativi. Zbog toga su korišćeni neki opšti propisi.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije UP - Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. Na osnovu toga izvođač će sagledati obim i detalje posla koje treba realizovati. 2. Treba posebno napomenuti da nisu doneti jugoslovenski propisi za ovakvu vrstu cevovoda. treba da pripremi. 4. Tip i dimenzije elektroda. Veličina montažnog zazora. u tački 1. Način zavarivanja: ručno. OPŠTI TEHNIČKI USLOVI Radovi se imaju izvesti prema ovom projektu uz poštovanje svih važećih propisa i standarda kao i pravila dobre inženjerske prakse.1. 5. U tom smislu Izvođač. Način sečenja cevi. Dozvoljena odstupanja položaja krajeva pripremljenog spoja pre početka zavarivanja. kakvi postoje u mnogim zemljama. prema JUS C.22. 6. propisi za šavne cevi.030. Izvođač je dužan da pre početka mašinske montaže pregleda sve građevinske radove koji su u vezi sa ovom poslom i utvrdi da li su izvedeni po projektu i da li odgovaraju nameni. Specifikacija će obuhvatiti sledeće: 1. a Investitor (naručilac) overi sledeća dokumenta: 1.1. koji definišu neki od aspekata vezanih za projektovanje ovakvih instalacija. Spisak relevantnih domaćih standarda i propisa dat je na kraju ovih uslova. Imajući u vidu potreban rok i raspoloživ tehnički i kadrovski potencijal izvođač će pripremiti plan realizacije posla. Oblik i način pripreme krajeva cevi.

na osnovu svog iskustva i svojih kadrovskih i tehničkih mogućnosti i zahtevnih rokova pripremiti plan montažnih radova sa strukturnom i vremenskom analizom i podneti ga Investitoru (naručiocu) radova na saglasnost.7.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 9. Klasifikacija i kvantifikacija defekata. 15.2. Predvideće se način i dinamika nabavke materijala. zatim saobraćajnica i pratećih instalacija. pripremi detaljan plan organizacije gradilišta. Načelno. Vrste pomoćnih alata. način i obim kontrole i popravke zavarenog spoja sa konstatovanom greškom. način korišćenja mehanizacije. odnosno u kojim slučajevima je neophodno zavar u potpunosti zameniti. Utvrdiće se i kriterijumi koje i kolike greške se mogu popravljati. Plan montažnih radova Izvođač će. Položaj: rotacioni ili u mestu ili kombinacija oba postupka. sanitarnih i ostalih pomoćnih objekata. ovih uslova. Minimalni vremenski uslovi ispod kojih se prekidaju zavarivački radovi. 18.1. 14. naseljena mesta i uz prugu. na osnovu generalnog plana izgradnje objekata. kancelarija. Brzina kretanja pri nanošenju materijala. Pravac kretanja pri zavarivanju. Postupak. I pored toga. Predgrevanje i odpuštanje. 11. 16. 10. Potrebno vreme za izvođenje zavara (vremenski normativi). pre početka radova. 12. kao i način uklanjanja i rasčišćavanja gradilišta posle završetka radova. uključujući i minimalnu temperaturu ispod koje je obavezno predgrevanje. odnosno radionica. 19. Plan organizacije gradilišta S obzirom da je reč o izgradnji nove instalacije čija trasa prolazi jednim delom kroz: industrijski kompleks. na osnovu ovog projekta i prateće dokumentacije. 13.3. 17. neophodno je da Izvođač na osnovu sagledavanja svih montažnih poslova i posebno na osnovu obavljene tehničke pripreme definisane upravo ovim poglavljem.1. 1. raspored operacija pri spajanju i njihov kratak opis definisani su u poglavlju 1. magacina. gradilište se mora tako organizovati da ne dođe do bilo kakvih oštećenja instalacija ili objekata duž trase cevovoda. unutrašnji transportni tokovi gradilišta. 1. 56 . mesto i način odpreme viška iskopane zemlje. Vreme između prolaza. Broj prolaza.

1. uz konsultaciju sa projektantom cevovoda. a ukoliko ugovori i isporuku materijala i opreme. isporučuje sam. po kome će se zavarivači kvalifikovati za izvođenje radova na montaži cevovodne instalacije. 1. 1. Ovakav plan treba. Plan produvavanja cevovoda Pošto će izvođač radova produvavanje izvršiti svojom raspoloživom opremom. materijal Č.1.15. USLOVI ISPORUKE CEVI Za izgradnju ovog cevovoda biće primenjene čelične šavne (spiralno ili podužno zavarene) cevi.4. Minimalni tehnički zahtevi za sve elemente i materijale koji će biti ugrađeni u cevovod dati su u specifikaciji opreme i materijala i predmera ovog projekta. a ovim projektom to nije moguće predvideti i rešiti iz razloga nedefinisanosti opreme. prema tački 1. 57 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1.16.021. MANIPULACIJA OPREMOM I MATERIJALOM Sve cevi. prema poziciji 1.5. kao i vremenske normative za izvođenje pojedinih montažnih radova. Za dimenzije do DN 50 mogu se ugraditi bešavne cevi od Č.5. biće pripremljen u skladu sa odredbama JUS C. a pri operaciji produvavanja. 1. ovih tehničkih uslova.0361.2. to je neophodno da izvođač pripremi detaljan plan (projekat) produvavanja sa proračunom reaktivnih sila i privremenim osloncima za njihovo prihvatanje. 1. Debljina zaštitne cevi i izolacije date su prema prospektima proizvođača.061.B5.221 sa tehničkim uslovima isporuke po JUS C.240.T3. opremu i materijal koji treba ugraditi u vrelovod Izvođač montažnih radova preuzima od Investitora sa skladišta investitora i doprema na trasu.B5. Specifikacija ispitivanja cevovodne instalacije Ovu specifikacju izvođač će pripremiti u skladu sa poglavljem 1.1.B6.1212 sa dimenzijama po JUS C. Postupak testiranja zavarivača Ovaj postupak. dimenzija prema JUS C. Potreban sastav montažne ekipe Izvođač će specificirati sastav montažne ekipe. 1.B5. da odobri Investitor.3. Predizolovane cevi su fabrički predizolovane čelične cevi sa izolacijom od tvrdog poliuretana prosečne gustine oko 80 kg/m3 za temperatursko područije do 130°C (PUR sistem).7. sa tehničkim uslovima isporuke prema JUS C. sa proverom kvaliteta pri isporuci.026.1. ovih uslova može doći do ozbiljnih preopterećenja i trajnih oštećenja cevovoda. Zaštitne cevi su od tvrdog polietilena.6.

. odgovornost za opremu snosi Izvođač montažnih radova sve do završene primopredaje toplovoda. izolacija. 1.U skladištu se cevi mogu slagati u slogove. istovar i eventualno skladištenje cevi i armature mora da se vrši pažljivo tako da ne dođe do oštećenja antikorozione zaštite i fabrički urađene izolacije. antikoroziona i toplotna izolacija. Kod polaganja predizolovanih cevi kopanje rova može se izvoditi i neposredno ispred montažnih operacija. Atesti se daju na uvid predstavniku izvođača prilikom preuzimanja opreme ako je preuzima.Posebno se pažljivo moraju skladištiti elektrode i pribor. da ne bi došlo do njihovog oštećenja ili deformacije kao i oštećenja izolacije.Pri skladištenju se treba pridržavati uputstva proizvođača. Kompletno rukovanje mora se obaviti sa maksimalnom pažnjom. odnosno isporučioca opreme i materijala. Površina za skladištenje mora biti očišćena. . poravnata i nabijena.Pri podizanju opreme i materijala služiti se samo sigurnim i pouzdanim uređajima koji zadržavaju teret u slučaju prestanka napajanja energijom ili kvara. . oprema) .4. jer pri ugradnji moraju biti suvi. .Pri odlaganju cevi se polažu na drvene gredice postavljene na očišćeno i poravnato tlo. Utovar.Cevi se ne smeju bacati na tle iz vozila. uputstava isporučilaca opreme kao i pravila dobre inženjerske prakse za ovu vrstu radova: . . radnoj strani radnog pojasa trase . Navedeni materijali posebno su osetljivi na vlagu. te se u tom smislu moraju obezbediti sve do njihove ugradnje. .izvršena ispitivanja u fabrici. Atesti se odnose na: . . . Od trenutka preuzimanja. RAZVLAČENJE (NIZANJE) CEVI DUŽ TRASE TOPLOVODA Nizanje cevi po trasi se vrši na slobodnoj. kotrljati i vući.kvalitet ugrađenog materijala (cevi. s tim što se prvi sloj polaže na drvene gredice uz obezbeđenje od pomeranja a ostali slojevi prema upustvu isporučioca cevi. a ukoliko izvođač isporučuje materijal i opremu navedene ateste daje investitoru. 58 .Cevi se skladište na posebno pripremljenom prostoru pristupačnom za vozila. uz striktno poštovanje ovih tehničkih uslova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije nvestitor mora da ima ateste dobijene od isporučioca opreme za sav materijal i opremu koja se ugrađuje. na oko 1 m od bliže ivice rova.Cevi utovarene u vozilo moraju biti posebno pažljivo oslonjene i osigurane od pomeranja i oštećenja. transport.Pri manipulaciji cevi se ne smeju bacati.

5D. izrađeni od zavarenih segmenata isečenih od cevi prema grafičkoj dokumentaciji (R=1. mora imati dovoljno prostora kojim se omogućuje normalni pristup pri zavarivanju prema datoj skici ovog projekta. 1.6. Materijal za cevne lukove je Č. Cevi. moraju se detaljno ispitati. IZRADA CEVNIH KOLENA Sva skretanja. uključujući i radiografsko snimanje. Na mestima ukrštanja trase vrelovoda sa saobraćajnicama ne treba ometati saobraćaj nizanim cevima. ovih uslova. Radijus kolena je R=1. bez segmenata.210.5.221 a sa tehničkim uslovima isporuke po JUS M. vertikalna i prostorna izvešće se kolenima i potrebnim ukrajanjem cevovoda pod uslovom da ugao sečenja cevi ne sme biti veći od 15°.B5. R=4D). prema zahtevima 1. Cevni lukovi koji se ugrađuju u vrelovod mogu biti za dimenzije do DN 250. KONTROLA KVALITETA I OŠTEĆENJA CEVI Pre ugradnje treba proveriti kvalitet cevi (kako čeličnih tako i PE cevi ) i cevnih elemenata. ovih uslova. Za spajanje cevovoda. nedovoljne ili neravnomerne debljine zida moraju se odbaciti. uključujući i skretanja izvedena direktnim ukrajanjem cevnih deonica. Kolena koja se upotrebljavaju za kompezaciju cevovoda moraju biti sa uglom od 90° i radijusom R=3xDs osim u slučaju kombinacija zglobnih kompenzatora i „U”i „Z” lira. od cevi po JUS C. horizontalna. bešavni. ogrebotinu. 1.3. već cevi treba složiti na jednu ili drugu stranu sobraćajnice. Visina ovih oslonaca treba da je dovoljna da omogući pristup između tla i cevi radi zavarivanja i ostalih montažnih operacija. udubljenje. 59 . prema tački 1.B6. ako su nepravilnog oblika. izbočinu. R=3D. Svi zavareni spojevi na svim kolenima i skretanjima. zarez.3.5xDs. odnosno cevni elementi koji imaju bilo kakav defekt ili oštećenje. Cevi se odlažu na oslonce. gde je R=1. Pri raspoređivanju cevi duž trase treba na potrebnim rastojanjima i pogodnim mestima ostavljati prostor za pristup rovu radi obavljanja nekih drugih radova koji se moraju raditi tokom montaže cevovoda.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Na mestima ukrštanja trase vrelovoda sa saobraćajnicama ne treba ometati saobraćaj nanizanim cevima već cevi treba složiti na jednu ili drugu stranu saobraćajnica.5xDs (Ds je spoljni prečnik cevovoda). Za dimenzije preko DN 250 upotrebljavaju se segmentni lukovi. Tokom ove kao i svih ostalih operacija sa cevima treba postupati pažljivo. najmanje 300 mm.1212. koje se mora obavljati u rovu ispod spoja.

Tehnologiju) zavarivanja u kome će detaljno obrazložiti kompletnu tehnologiju i sve potrebne procedure oko zavarivanja. elektrolučnim postupkom osim cevi male debljine zida (obično ispod 3 mm) koji će se zavariti gasnim postupkom.8. od kojih je Investitor dužan da jedan. kako samoj pripremi i stručnoj kvalifikaciji zavarivača tako i organizaciji zavarivača tako i organizaciji i izvođenju radova. a za delove koji nisu izloženi pritisku EZ8. počev od izbora načina zavarivanja. Elektrode za elektrolučno zavarivanje moraju odgovarati zahtevima JUS C.151 je III (treća). -projektna klasa.H3. do mera zaštite od požara na privremenim mestima za zavarivanje. alate za čišćenje zavara i izrezivanje loših zavarenih spojeva i popravke spojeva koji nisu prošli zahteve kontrole.001.čelične elektrode za elektrolučno zavarivanje.6. kao i ispitivanje zavarenih šavova i kvalifikacije zavarivača vršiti u skladu sa standardom JUS C.E2. čuvanja i skladištenja elektroda. izgradnju i eksploataciju ovakvih cevovoda smatramo tehnički opravdanim da se po analogiji primene neke odredbe tehničkih propisa za posude pod pritiskom. Specifikacija postupaka zavarivanja i Elaborat zavarivanja se predaju Investitoru u tri primerka. -najniži koeficijent valjanosti ugaonog spoja je 0. Zavarivanje vršiti sa dubokopenetrirajućim elektrodama sa kiselom oblogom. -najniža dozvoljena klasa kvaliteta je III (treća). U daljem tekstu daju se samo osnovne smernice za izvođenje zavarivačkih radova budući da će svi detalji biti sadržani u Specifikaciji postupaka zavarivanja i Elaboratu zavarivanja. prema JUS M. Broj slojeva u zavarenom spoju je sledeći: debljina do 3 mm 3 – 6 mm 6 – 9 mm 60 . U nedostatku domaćeg propisa koji bi kompletno regulisao projektovanje. . Svi cevni spojevi osim prirubničkih priključaka opreme i armature biće sučeono zavareni. posebno kada je reč o klasifikaciji sudova pod pritiskom i. izbora elektroda. određivanju klase kvaliteta i minimalnog koeficijenta zavarenog spoja. na osnovu toga. overen primerak vrati Izvođaču.011. opreme za zavarivanje.7. ručno ili automatski. Elektrolučno zavarivanje cevi. kompenzatora i eventualno armature bez prirubnica u sklopu vrelovoda. kolena. Pre početka zavarivanja Izvođač je dužan da Investitoru preda Specifikaciju i Elaborat (Plan.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. -najniži koeficijent valjanosti sučeonog spoja je 0.T3. T-komada. Preporučuju se domaće elktrode EZ5KSP i SZ3SPV za delove pod pritiskom. ZAVARIVANJE CEVNOG SPOJA Zavarivanju treba posvetiti posebnu pažnju.

1.1. Ovaj čištač ima sa svake strane pričvršćenu kuku. 1. I ovaj postupak u konkretnom slučaju je neophodan zbog terenskih uslova i opremljenosi montažera.3. dok se ne odstrani nečistoća. odnosno za cevi prečnika DN 50 i manje . 1. ukoliko ova nije fabrički izvedena a odnosi se na mesta koja se ne zapenjavaju. treba ih odseći a za to služe specijalne mehaničke 61 . . čiji je prečnik jednak unutrašnjem prečniku cevi.2. Čišćenje cevi Čišćenje se obavlja pomoću žičane četke kružnog oblika. naročito korenog vara. Sečenje cevi Cevi se mogu seći na sledeće načine: . Priprema krajeva cevi za zavarivanje Krajevi cevi i fitinga biće pripremljeni za spajanje prema specifikaciji postupka zavarivanja.1. ovih uslova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije zida broj slojeva 1 2 3 Zavarivanje mogu obaviti samo zavarivači atestirani prema poglavlju 2.7. Zato sve pripremne radove za zavarivanje treba savesno izvršiti pod kontrolom stručnog lica Izvođača i nadzornika Investitora.Autogenim aparatom za ružno sečenje plamenom. kao priprema za izvođenje antikorozione zaštite. koje je nešto duže od dužine pojedine cevi. na koju se priveže čelično uže.7. ovih uslova. Pre nego što se cevi zavare u vrelovod. Na ovaj način dozvoljeno je seći samo cevi za pomoćne cevovode.7.5. turpijanjem. treba izvršiti kontrolu ispravnosti V-žljeba. Ovaj postupak je u konkretnom slučaju neophodan. pa ako je on oštećen ili je cev na kraju udarena i spljoštena (nema kružni oblik) treba izvršiti potrebne popravke. poglavlje 1. U principu postupak zavarivanja teče po sledećoj proceduri: 1. posebno zbog aksijalnih kompezatora. s tim što bi se odmah izvršilo čišćenje kompletne površine cevi.Uređajem za kružno-planetarno sečenje cevi. Priprema krajeva obavlja se isključivo ručnim mašinskim alatima na licu mesta. Svako i najmanje oštećenje ili nečistoća V-žljeba dovodi do loše izvedenog vara. Po završetku čišćenja na krajeve cevi se stavljaju zaštitne plastične kape ili prihefta tanki lim što se skida neposredno pred zavarivanje.2. povlačenje čištača nekoliko puta s jednog kraja cevi na drugi. Ako se krajevi cevi ne mogu ispraviti zagrevanjem ili navarivanjem metala elektrode.Ručnom ili mašinskom testerom. Za teže zarđale površine preporučuje se primena peskarenja. prečnika nešto manjeg od unutrašnjeg prečnika u kombinaciji sa filcanim čepom.1.

7. 1.1. a određuju se specifikacijom postupka zavarivanja.4. 1. Ovi zavari treba da su pravilno raspoređeni po obimu.1. poglavlje 1. 1. kao i uklanjanje eventualnih površinskih defekata. Svaki pripojni zavar treba da je dugačak najmanje 25 mm. Podloške treba podmetnuti pod cevi na udaljenosti 0. Pri tome nije dozvoljeno nikakvo natezanje koje bi ostavilo trajne napone usled elastičnog deformisanja sem ako se vrši prednaprezanje cevovoda koje je definisano projektom.7. treba odgovarajućim kalibrom proveriti širinu zazora po celom obodu i ekscentričnost cevi. Izvođač je dužan da osigura dovoljan broj podloški za kontinuiran rad na jednoj sekciji. Podloške treba da budu odgovarajuće visine tako da se cevi mogu bez teškoće zavarivati. 62 . Između korenog zavara i zavara ispune. graničnici i alati ostaju u funkciji.1. od ove podoperacije od operacije betoniranja nepokretnih oslonaca. graničnici.7.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije naprave za rezanje cevi i istovremeno obaranje ivice ili naprave za rezanje i obaranje ivice sa specijalnim plamenicima. koji mora da iznosi po celom obodu cevi 1. Ispuna zavarenog spoja Zavar se izvodi postupkom u mestu. poglavlje 1. a cevi većeg prečnika 4. s propisanim međuprostorom. a proveru vrši kvalifikovani radnik Izvođača uz prisutnost nadzorne službe Investitora. niše.6. Polaganje cevi na drvene ili metalne podloške između oslonaca može se sprovesti pre operacije čišćenja ili neposredno iza nje. Da bi se to ostvarilo koriste se pomoćni oslonci. Fiksiranje pripoja cevi Cevovodi prečnika DN 100 i manjeg imaju najmanje 3 pripojna zavara.6 mm i da budu pravilno centrirani.7. Nijedan neispravno spojen kraj cevi ne sme početi da se zavaruje dok se greška ne otkloni. Kada su krajevi cevi dovedeni u ispravno stanje cevi se centriraju i spajaju sa zavarenom deonicom pomoću specijalne spojke . ili rotaciono ili kombinacijom oba postupka.5. odnosno uklanjanje šljake i drugih ostataka prethodnog prolaza. 1. poroznosti i većih uzvišenja.unutrašnje ili spoljne. prema specifikaciji.1. kao i između svakog prolaza ispune obavezno je čišćenje. Dovođenje krajeva budućeg spoja u položaj za zavarivanje Krajevi budućeg spoja moraju biti koaksijalni i na potrebnom rastojanju.7.5 m od vara. spojnice i specijalni alati. Broj prolaza i prečnik elektrode zavisi od debljine zida cevi. Pre početka zavarivanja korenog vara. Koreni zavar Za vreme izvođenja prethodne i ove operacije (pripoj i koreni zavar) svi pomoćni oslonci.

Kontrolor izvođača mora za svaki spoj. Prvi broj označava broj sekcije. Radi bržeg odvijanja radova oko spajanja cevi i samog zavarivanja Izvođač treba da osigura dovoljan broj kvalifikovane radne snage. Budući da je obloga ovih elektroda vrlo higroskopna elektrode treba tako upotrebiti i zaštititi da se ne ovlaže jer se u protivnom gubi na kvalitetu zavara. zazora i centriranja cevi pre zavarivanja u vrelovod. voltmetre. koji je označen posebnim brojem. V-žljeba. Zavarivanje cevi vrelovoda zavisno od prečnika cevi vrši se u tri zavarena sloja: koreni var. Obeležavanje zavarenog spoja Svaki završni var treba uljanom bojom da bude označen rednim brojem.7. Preporučuje se da se zavarivanje izvede sa duboko penetrirajućim domaćim elektrodama.25 mm za ostale zavarne slojeve. odeću. uz održavanje stalnog zazora i bez opterećenja nepotpunog spoja. Elektrode i svu ostalu opremu za zavarivanje kao: agregatno zaštitne maske. pa da dva zavarivača određena za zavarivanje korenskog vara (svaki zavaruje polovinu cevi počevši od vrha do dna). a druge slojeve zavara (popunu) ostali zavarivači naizmenično i to jedan zavarivač . spojka se može skinuti i prebaciti na sledeći zavar vrelovoda. pa svaki zavarivač mora da ima položen ispit i kvalifikaciju za rad sa ovim elektrodama i za ovakvu tehniku zavarivanja. alat za čišćenje zavara i izrezivanje istih iz toplovoda treba da osigura Izvođač montažnih radova. bez natezanja. ampermetre. Svaki zavarivač treba da ima svog pomoćnika koji mu pomaže pri radu.8.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri primeni zavarivanja u mestu neophodno je cevovod dobro fiksirati. a drugi broj 63 . ispuna i površinski sloj. a ∅3. držače elektroda. EZ5 ∅2. 1. ove elektrode zahtevaju specijalnu tehniku rada odozgo na dole. odmah započnu sa radom.jedan zavarni spoj. uneti u kontrolnu knjigu zavarivanja podatke o ispravnosti unutrašnjosti cevi. Pri primeni rotacionog zavarivanja voditi računa o obezbeđenju uslova za rotaciju cevi celim obimom. Potrebno je da se spajanje obavi što je moguće pre. Kvalitetna kontrola izvođenja svakog zavarenog sloja mora stalno da se vrši. Najbolje je da koreni zavar izvode uvek dva ista i to najbolja i najveštija zavarivača. Kada završe zavarivanje najmanje 50% korenskog zavara. pri čemu treba upisivati u Knjigu zavarivanja sve potrebne podatke za ispravljanje eventualno loše izvedenog sloja. Dalje. čisti i doteruje završni var. koji se sastoji od dva broja.5 mm za koreni zavar.

1.8. 1. oni treba svoje oznake da utisnu na vrh cevi i to na udaljenosti od zavara cca 10 cm.. mogu se primeniti i drugi postupci ispitivanja bez razaranja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije zavara.3.8.1. Ova kontrola vrši se tokom čitavog postupka zavarivanja. -sa atestima svih zavarivača. a investitor prihvatiti poseban postupak zavarivanja.7.T3 koji se odnose na zavarivanje. ovim uslovima. KONTROLA ZAVARENIH SPOJEVA Svi zavareni spojevi ispituju se vizuelno. poglavlje 1. -sa standardima koji se odnose na ovu delatnost. -sa specifikacijom postupka zavarivanja. Testiranje (atestiranje) zavarivača Pre početka radova na vrelovodu izvođač je dužan da podnese investitoru svedočanstvo o završenom ispitu za kvalifikaciju svakog zavarivača. 1. Osim vizuelne.1. Merenjem proveriti da li su krajevi cevi pripremljeni prema zahtevima tačke 1.1.7. sa priloženom fotografijom i njegovom oznakom.22 ovih uslova. poglavlje 1.9. Svedočanstva (atesti) zavarivača u svemu moraju biti u skladu sa zahtevima standarda grupe JUS C.1. Kontrola izvođenja zavarivačkih radova može se u principu podeliti u tri hronološke faze kako sledi: 1. nezavisno od nadzora koji obavlja Investitor. Kontrolori zavarivanja moraju biti kvalifikovani i obučeni. prema poglavlju 1. Ovu kontrolu organizuje i vrši sam Izvođač radova. Budući da na jednom zavaru radi više zavarivača. a sa druge strane zavara za ostale slojeve.1.Kontrola pre početka zavarivanja 1.7. Rastojanje između zavarenih spojeva Rastojanje između dva bilo koja susedna spoja mora da je najmanje jednako spoljnjem prečniku cevi. 64 . Svaki zavar nove sekcije počinje sa rednim brojem 1. ovih tehničkih uslova.10.3 znači da se zavar nalazi na drugoj sekciji toplovoda i da je treći po redu. sa jedne strane za korenski zavar. prema datim uslovima iz Specifikacije postupaka zavarivanja. U okviru priprema za obavljanje ovog posla kontrolor zavarivačkih radova mora se upoznati sa sledećom dokumentacijom: -sa glavnim projektom cevovoda. Na primer 2 . Detaljan postupak kontrole i kriterijumi prihvatljivosti biće određeni u specifikaciji postupka zavarivanja. U slučaju neophodnosti manjeg odstojanja izvođač mora pripremiti. posebno sa crtežima cevovoda.

2. mora se izvršiti popravka.1.. tako da je dno konkavnosti ispod površine cevi.1. 6. bilo kao grozdolikih skupina. udubljenja (rupica). Proveriti da li je sva šljaka uklonjena.1. Proveriti nadvišenja „krune” zavara po visini i po širini.). Ni na jednom mestu ne sme površina zavara da bude ispod spoljne površine cevi. 4. Tokom nanošenja materijala proveriti kako osnovni materijal ili prethodno naneti sloj prihvataju materijal elektroda. 6. 3. ovih uslova. ali je središni deo konkavan. prema poziciji 1. mehura.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2.2.3. prisustvo šljake.8. U slučaju krupnije inkluzije šljake.. bilo kao linijskih kontinualnih šupljina. 1. Proveriti da li pripremljena elektroda za zavarivanje odgovara specifikaciji. Proveriti eventualnu pojavu poroznosti bilo kao pojedinačnih mehura. pukotina i ostalih vizuelnih defekata i diskontinuiteta. Proveriti da li se između dva sloja nanetog materijala poštuje procedura propisana specifikacijom postupka zavarivanja. Penetracija je nedovoljna i u slučaju kada su obe strane spoja pokrivene materijalom. odnosno da nije izvršeno nikakvo natezanje cevovoda ni silama ni momentima. da se uočeni defekti ne bi pokrili sledećim slojem. 5.1. Merenjem i primenom distancionih „špijuna” proveriti koaksijalnost i zazor među krajevima. gasnih mehura ili bilo kakvih drugih nepravilnosti razlog je da se radovi odmah prekinu. pukotina. Pojava neprihvatanja. Neposredno pre zavarivanja proveriti da li su kontaktne površine i površine u neposrednoj blizini očišćene prema tački 1. pozicija 1. bilo linijskog niza mehurića. Proveriti prisustvo rupica. 3. Kontrola po kompletnom izvođenju spoja 1. Proveriti način na koji je potreban međupoložaj postignut. Proveriti penetraciju i kvalitet korenog zavara (ovo će se kontrolisati i tokom izvođenja zavarivačkih radova). Proveriti kvalitet stapanja (fuzije) nanetog i osnovnog materijala. a 65 . 4. odnosno izlivanje materijala u unutrašnjost cevi može biti znak pogrešno izvedenog korenog zavara (progoretina).1. Kontrola tokom izvođenja zavarivačkih radova 1. Proveriti da li je i kako je izvedeno predgrevanje (ukoliko je specificirano poglavljem 1.8. U slučaju da se vidi jedan ili obe čeone strane cevi penetracija je nedovoljna. Potrebna penetracija.1. Posebnu pažnju obratiti na međučišćenje i ostvarivanje potrebne temperature. šupljina. bilo tačkasto bilo linijski. 1. U slučaju ozbiljne pojave poroznosti u bilo kom od navedenih vidova potrebno je izvršiti popravku. 5. 2.7. odnosno predhodno nanetog sloja. 2.

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

uobičajeno najveće dozvoljeno nadvišenje je 1,5 mm. Uobičajeno dozvoljeno najveće izlivanje „krune” zavara na površinu cevi je takođe 1,5 mm sa svake strane spoja. 1.8.4. Radiografska kontrola Posle kompletne provere svih zavara prema prethodnom tekstu izvršiće se i radiografska kontrola zavarenih spojeva. Pri izboru početnih uzoraka biraju se zavari na opterećenim i kritičnim mestima. Najmanji procenat spojeva koji se moraju radiografski ispitati, što je uključeno u cenu izvođenja montažnih radova je 30% ili više ako se tako predvidi ugovorom između Investitora i Izvođača. Investitor ili Nadzorni organ ima pravo da zahteva snimanje većeg broja zavara na vrelovodu u slučaju da se za to ukaže potreba. U tom slučaju, ako prekobrojno snimljeni zavari zadovolje probu, troškove snimanja snosi Investitor po ugovorenoj ceni, a u protivnom Izvođač montažnih radova. Za radiografsko snimanje zavara treba angažovati za to zakonski ovlašćeno, specijalizovano i opremljeno preduzeće sa stručnjakom za snimanje zavarenih spojeva, razvijanje filmova i njihovu stručnu interpretaciju. Radiografsko snimanje treba u stopu da sledi operaciju zavarivanja. Od ukupno završenih zavara u jednom danu, odredi se broj zavarenih spojeva za radiografsko snimanje koji moraju isti dan da se snime i filmovi odmah razviju kako bi se drugo jutro mogli kontrolisati i na zavarenim spojevima izvršiti eventualne popravke ili izrezivanja. Svaki radiografski snimak treba na sebi da nosi oznaku zavarivača i broj snimljenog zavarenog spoja. Sve ustanovljene zavarene spojeve sa greškom treba popraviti ili izrezati iz toplovoda i ponovo zavariti pa ih ponovo snimiti. Svim tim ispitivanjima zavara treba obavezno da prisustvuje Nadzorni organ Investitora, pri čemu se podaci ispitivanja unose u Knjigu zavarivanja i daju uputstva, za sve potrebne popravke, odnosno izrezivanje neispravnih zavara. 1.9. ZAVARENI SPOJEVI DEONICA (SEKCIJA) 1.9.1. Spuštanje zavarenih sekcija u zemljani rov Ravna neprekinuta linija vrelovoda između pojedinih tačaka, zatvorena na krajevima, spušta se kontinuirano u zemljani rov, pomoću dizalica ili drugih odgovarajućih naprava. Za predizolovane cevi nije dozvoljeno direktno vezivanje sajli preko polietilenske obloge cevi već je potrebno predvideti sajle sa zaštitnom mekom oblogom ili nosivom trakom od mekanog i savitljivog materijala kako ne bi došlo do oštećenja polietilenske cevi ili antikorozivne zaštite. Rov mora biti prethodno uređen i očišćen kako je to opisano u tehničkom opisu građevinskog projekta. Cevi na svojim krajevima moraju imati 66

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

zaštitne kape od plastike (daje proizvođač) ili priheftan tanki lim kako bi se izbeglo da se u cevi pojave krupniji predmeti, životinje ili alati posle čišćenja, odnosno da se u slučaju većih padavina cevi ne napune zemljom, šljunkom i sl. Kape ili limovi se uklanjaju neposredno pred zavarivanje. Zemljani rov za predizolovane cevi, takođe, mora biti prethodno uređen, očišćen a dno rova nasuto sitnim peskom koji ne sme imati krupnijih frakcija zbog opasnosti od oštećenja obložne cevi. Najpravilnije i najlakše spuštanje vrelovoda u zemljani rov se obavlja pomoću dve do tri dizalice. Prilikom spuštanja treba naročitu pažnju obratiti na to da usled prisilnog zatezanja, ne nastanu prevelika naprezanja u materijalu cevi. Razmak držača cevi (nosača) cevi ne bi smeo biti veći od dužine jedne cevi, a po mogućstvu bi trebalo da se držači nalaze pokraj susednih zavarenih šavova cevovoda. Kod spuštanja treba paziti da se cev ne tare o rubove zemljanog rova ili da ne udari u bilo koji predmet koji može oštetiti antikozorivnu zaštitu ili izolaciju. Kod predizolovanih cevi mora se obratiti pažnja da se pri zatrpavanju rova ostvari ravnomerno opterećenje cevovoda. Da bi se ovo postiglo mora se voditi računa o sledećem: - površina dna rova mora biti potpuno ravna i bez ikakvih komada, kamenja, osulina sa zidova rova, - podlogu od peska debljine minimalno 10 cm ravnomerno rasporediti i ručno nabiti tako da se dobije ravna površina. Predizolovane cevi se postavljaju na podlogu od peska, s tim da se na mestima spojnica naprave udubljenja u pesku („niše”). Niše su proširena mesta u rovu koja su dovoljno velika da zavarivač može nesmetano da zavari dve cevi ili sekcije, električar poveže žice alarmnog sistema i izolarer da postavi izolacionu spojnicu. Posebna pažnja se mora obratiti na položaj i orjentaciju cevi i predizolovanih lukova obzirom da žice sistema za dojavu curenja i telekomunikacije treba dovesti u pravilan položaj i to: bakarno bojenu prema bakarno bojenoj a bakarno pocinkovanu prema bakarno pocinkovanoj. Zbog lakšeg spajanja žica, cevi se postavljaju u rov tako da žice budu sa gornje strane ako se radi o neparnom broju pari žica a ako je paran boj pari žica onda se parovi žica postavljaju sa bočnih strana cevi. Cev se ne sme montirati tako da žice alarmnog sistema budu sa donje strane cei. Prilikom postavljanja telekomunikacionog kabla treba usvojiti princip da kabal uvek ide pored hladnije (povratne) cevi. Iznad kabla izvođači postavljaju zaštitne korube a iznad peska i upozoravajuću zaštitnu traku. Zatrpavanje cevovoda peskom se izvodi u slojevima: 67

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

- prvi sloj izvesti u visini od 10 cm sa pažljivim nabijanjem i podbijanjem peska po celoj dužini cevovoda; - drugi sloj izvesti do gornje ivice cevi ručnim nabijanjem; - sledeći sloj sastoji se od peska koji se postavlja 10 cm iznad cevi. Iznad ovog sloja treba staviti upozoravajuću traku sa natpisom „toplovod”. Sledeći sloj se sastoji od materijala iz iskopa, ukoliko se radi o nevezanom materijalu bez većih komada kamena koji se postavlja iznad peska. Visina ovog sloja je minimalno 20 cm i nabijanje se vrši ručno. Sledeći slojevi mogu se nabijati mašinski. Nikada ne treba zatrpavati cevovode smrznutim materijalom, jer posle odmrzavanja materijala dolazi do sleganja zemljišta i eventualne deformacije cevi. Ako se rovovi rade sa podgradom, postoji opasnost od deformacija pri vađenju podgrade, pa je najbolje, kad god je to moguće, pre postavljanja peska i zaštitnog sloja iznad cevi, izdići podgradu. Na mestima gde cev prolazi kroz zidove šahtova i sl. treba ostaviti izvestan međuprostor između zida i cevi radi ugradnje prolaza kroz zid. Ukoliko se šaht i komora liju, nakon postavljanja cevovoda montirati prolaze kroz zid, centrirati ga i pristupiti izlivanju komore. Prolaz kroz zid je neophodno izvesti kao zaštitu od prodora vlage a ujedeno prolaz treba da omogući dilataciona pomeranja. Prolaz kroz zid je napravljen od koncentrične gumene zaptivke sa unutrašnjim i spoljašnjim zaptivnim prstenovima. Spoljašnji zaptivni prstenovi imaju zadatak da spreče aksijalno pomeranje gume nakon zalivanja u zid (prema grafičkoj dokumentaciji). U slučaju izrazito velikih podzemnih voda ugraditi dve gume. 1.9.2. Spajanje sekcija cevovoda Nakon postavljanja pojedine zavarene sekcije (deonice) cevovoda pristupa se odmah spajanju sekcija zavarivanjem. Ukoliko se cevi spuštaju u zemljani rov (predizolovane cevi), na mestu spajanja sekcija i cevi rov se mora dovoljno proširiti da bi se omogućio nesmetan rad zavarivača („niša”) a na mestima spojeva cevi ostavljaju se manje niše koje su dovoljne za povezivanje žičanog sistema i postavljanje termoizolacionih spojnica. Pre samog zavarivanja treba izvršiti sve potrebne pripreme: obaranje ivica, ostaviti potreban razmak (1 – 1.6 mm), očistiti rubove cevi (deonica), centrirati i drugo, što je već opisano. Svi sekcijski zavari treba da budu radiografski ispitani. Ukoliko je zavar neispravan treba ga izrezati, ponovo izvesti i ispitati. Ako pri ponovnom zavarivanju nije moguće primaknuti sekcije na propisan razmak, ubacuje se komad cevi dužine 200 – 300 mm i čeono se zavari. Taj komad cevi mora imati propisano oborene ivice. Zavari moraju da se ispitaju i čitav spoj izoluje. 68

7. koji pri ograničenom broju ciklusa. Proračun predzatezanja se izvodi povećanjem rastojanja između krakova U kompenzatora pre ugradnje.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. MONTAŽA KOMPENZATORA Kompenzatori su delikatni. a drugu polovinu. 1. Osnovno je pravilo da sve montažne operacije moraju biti pažljivije i pedantnije sprovedene nego za „obične” cevovode. Ovo znači da se ispravnom montažom moraju obezbediti uslovi da kompenzator na temperaturi -10°C ne bude istegnut preko 50% od svoje kompezacione vrednosti. tankozidni cevni elementi. bez dodatnih opterećenja. i uz ispravan rad.2. Kompenzaciona sposobnost aksijalnog kompenzatora je podeljena na dva dela: pola.10. obrađeni i međusobno podešeni (tačka 1. ovih uslova). Aksijalni kompenzatori Ukupna dilatacija koju kompenzator treba da primi odgovara temperaturskom dijapazonu od minimalne -10°C do maksimalne +130°C.10. Pri tome voditi računa da deonice sa aksijalnim kompenzatorima moraju biti pravolinijske ali ne moraju biti horizontalne. ukrajanja.4. odnosno 50% kompenzator prima sabijanjem (skraćenjem) od neutralnog položaja.1. Prilikom postavljanja U kompenzatora posvetiti posebnu pažnju njihovom predzatezanju. Aksijalnost Deonice u kojima je predviđen aksijalni kompenzator moraju biti potpuno aksijalne. mogu nadživeti cevovod. bez ikakvih usecanja. pošto su po pravilu od kvalitetnijeg materijala. odnosno sledećih 50%. Za druge temperature treba ove podatke preračunati.10. bez ovakvih kompenzatora. Kompenzatore na predizolovanim cevima treba ugraditi na sredini raspona između fiksnih oslonaca ako to posebno ne komplikuje situacija na terenu.Krajevi cevi koji se spajaju moraju biti apsolutno ortogonalno odsečeni. U proračunu su dati podaci o predzatezanju za montažnu temperaturu spoljnog vazduha od 20°C. natezanja itd. što je za ovakve toplovode slučaj. 1. 1.2..1. i 1.7. Da bi se obezbedili optimalni radni uslovi projektom je predviđen niz mera koje se pri montaži moraju realizovati. Ovo će se postići pravilnim 69 .10.7.1.3. Hladni prednapon 1. što podrazumeva: . istezanjem (izduženjem) od neutralnog položaja. da na temperaturi +130°C ne bude sabijen preko 50% od svoje kompezacione vrednosti i da neiskorišćen kompenzacioni kapacitet bude ravnomerno raspoređena na hladnu i toplu stranu.

uključujući i motažu kompezatora.5*DL 70 . na sledeći način: 1. na temperaturi +70°C treba da je u neutralnom položaju. 8. neopterećenom položaju Lk. Na najvećoj radnoj temperaturi proveriti da li je spoljna dužina kompenzatora jednaka: Lk – 0. 2.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije prednaprezanjem kompenzatora. Izmeri se temperatura cevovoda (ne vazduha) T (°C). 6. Neposredno po izvršenoj montaži proverava se da li je dužina ugrađenog kompezatora jednaka Lk + DLmont.5 – (Tmon – Tmin) / (Tmax – Tmin)) 7. Izmeri se ugradbena dužina kompenzatora u neutralnom. 9. 4. Ukupna dilatacija koju kompenzator prima. Cevna deonica na kojoj se postavlja aksijalni kompenzator u potpunosti se montira. Kompenzator je najbolje prednapregnuti posle dužeg perioda stabilne nepromenjene temperature. Za ovo istezanje potrebna je sila koja se izračunava iz dobijene karakteristike kompezatora i veličine predaprezanja. Dlcevi = Lk + DLmont = Lk + DL*(0. Cevovod za ugradnju kompenzatora postavlja se sa razmakom koji je jednak zbiru neutralne dužine kompenzatora (Lk) i izračunatog prednaprezanja kompezatora prema temperaturi pri montaži. prema prilogu koji je dat u projektu. zavisno od temperature cevovoda pri montaži. Na temperaturi -10°C kompenzator treba da je istegnut za Dl/2. 3.5 – (Tmon – Tmin) / (Tmax – Tmin)) Tmon = temperatura cevovoda pri montaži (°C) Tmin = minimalna temperatura cevovoda koje se može ostvariti pri montaži ili remontu (°C) Tmax = maksimalna radna temperatura (°C) DL = izduženje cevovoda posmatrane deonice pri zagrevanju od Tmin do Tmax (mm) 5. Kompenzator se ugrađuje između pripremljenih cevi i pri tom se isteže za DLmont. Potrebno prednaprezanje kompenzatora za montažnu temperaturu odrediti po sledećoj formuli: DLmont= DL*(0. a na temperaturi +130°C treba da je sabijen za Dl/2.

2.11. Prednapon pri samokompenzaciji Deonice sa prirodnom samokompenzacijom. Kod svih prirubničkih spojeva pre montaže. Montaža ventila Pre ugradnje ventil obavezno proveriti da li je ispravan u smislu zatvaranja i zaptivanja. 71 .10. Pre pritezanja veznih zavrtnjeva i navrtki prirubnica ventila proveriti način na koji je potreban međupoložaj postignut. Montaža prirubničkih spojeva Sve prirubnice moraju biti u skladu sa JUS M. a za druge montažne temperature se trebaju preračunati).B6.008.10 C (+/. potrebno je sve vijke namazati mašću pogodnom za više temperature.11. i JUS M. treba u principu prednaprezati 50% u svim pravcima kompezacije.020 sa rasporedom rupa za vijke prema JUS M. prema podacima datim u projektnoj dokumentaciji (uobičajeno je da se u projektima daju montažne temperature od Tmon = 20°C. 1. Prednaprezanje se izvodi rastezanjem krakova „U” kompenzatora pri ugradnji.5) mora se proračunati zazor na minimalno očekivanu temperaturu o čemu treba konsultovati projektanta. odnosno da nije izvršeno nikakvo natezanje cevovoda ni silama ni momentima.2.010.065. MONTAŽA VENTILA I PRIRUBNIČKIH SPOJEVA 1. Sva armatura se isporučuje prema „Tehničkim propisima za izradu i isporuku cevnih zatvarača”. Kvalitet obrade prirubnica treba da bude po JUS M.007. Mesto naleganja zaptivke dobro očistiti a pre montaže zaptivke namazati grafitnom mašću. pri prednaprezanju voditi računa o temperaturi montaže koja je merodavna za preračunavanje po predhodno datom principu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Napomena: Ukoliko se montaža vrši u vremenskim uslovima kada su moguće temperature bitno različite od .B6. što sprečava stvaranje rđe na vijku i navrtki i omogućava laku demontažu.B6.11. Izabrana je armatura sa malim koeficijentom lokalnog otpora.010.2. Prilikom postavljanja „U” kompenzatora posvetiti posebnu pažnju njihovom prednaprezanju. 1.A0. JUS M. 1.B6. U specifikaciji su navedeni svi podaci o armaturi: nazivni prečnik. Zaptivne površine treba da budu po JUS M.C5. nazivni pritisak. sa lako izvodljivim čišćenjem i sa malim silama potrebnim za posluživanje. materijal itd. Grlo prirubnice mora biti prilagođeno svojim oblikom zahtevima zavarivanja.1.

1. pošto su jedan od elemenata koji treba da prihvate u nekim slučajevima značajna opterećenja. pre nanošenja antikorozione zaštite. Projektom predviđen položaj nepokretnih predizolovanih oslonaca mora se striktno poštovati i ne sme se menjati bez saglasnosti projektanta. Dimenzije predizolovanih oslonaca odgovaraju katalozima proizvođača. aksijalni i poprečni. Svi oslonci cevovoda i opreme treba da budu geodetski nivelisani a zazori. Po završenom čišćenju potrebno je izvršiti odmašćivanje kompletnih spoljnih površina mehaničkim putem pomoću filca i odmašćivača. Osim ručnog alata i pribora primeniće se mašinske četke i brusilice a. kao zaštite od korozije. ANTIKOROZIONA ZAŠTITA Čišćenje spoljne površine od svih stranih materijala: prašine.13. 1. MONTAŽA OSLONACA Konstrukcija oslonaca je takva da oslonci u potpunosti odgovaraju svojoj nameni. Predizolovani fiksni oslonac sastoji se od čelične cevi sa zavarenom čeličnom pločom na sredini. špricanjem pod niskim pritiskom ili „airles” uređajem. Nakon toga izvršiti nanošenje osnovnog antikorozionog premaza „Glasscoat” („Zorka”-Šabac) postojanog na temperaturi 150°C. rđe. antikorozivnim sredstvom. po potrebi. ostataka sečenja ili zavarivanja. 72 . biti savršeno čista i glatka. Spoljna površina cevi mora. Konstruktivno rešenje kompletnih nepokretnih predizolovanih oslonaca rešeno je u okviru građevinskog i mašinskog projekta. ulja. i peskarenje. vlage itd. Premaz se nanosi u jednom sloju debljine od 70 do 100 µm. treba da se izvedu u projektovanim veličinama. Sve prirubnice su PN 25.12.B1. Svi elementi oslonaca u komorama i šahtama zaštićuju se protiv korozije sa dva premaza dvokomponentnim. Ovi oslonci su za predmetne cevovode izuzetno važni.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zaptivni materijal je It („Parolit”) po DIN 3754 koji izdržava temperature do 300°C. Ukoliko se premaz nanosi četkom ili valjkom onda treba naneti dva sloja kako bi se dobila potrebna debljina od 70 do 80 µm. Zavrtnji za prirubnice su od čelika 4D (DIN 267) dimenzija po JUS M.600. Oblik i mere nepokretnih predizolovanih oslonaca dati su u grafičkoj dokumentaciji. spoljašenjeg omotača od tvrde polietilenske cevi i izvedene hidroizolacije trakom. otpornim na temperature do 150°C.

uliva tvrda poliuretanska pena. Termička izolacija predizolovanog vrelovoda (za beskanalno postavljene cevi) vrši se poliuretanskom penom stišljivosti 70 – 80 kg/m3 otpornom na temperature do 130°C sa zaštitnom oblogom od tvrde polietilenske cevi u fabričkim uslovima.1. Izvođenje toplotne izolacije spojnih mesta Nakon završene montaže i ispitivanja potrebno je izolovati sva spojna mesta postavljanjem obloge od aluminijumskog lima ili polietilena i ulivanjem poliuretana na licu mesta. posle premazivanja. da se potpuno osuše. kompenzatora i oslonaca. Oba sloja treba. na gradilištu.6 mm.Od PE (polietilenske navlake) za deo u zemlji (pesku). u koje se nakon montaže.Od Al-lima ili ter-hartije u komorama. Fabrički pripremljeni spojevi sastoje se od spoljnih omotača.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko se površina cevovoda premazuje osnovnom zaštitnom bojom („prajmerom”) ona treba da je vrhunskog kvaliteta i u dva ravnomerna sloja. 1. 73 . Izvođenje toplotne izolacije cevi Toplotna izolacija vrelovoda u komorama i šahtama nanosi se na antikoroziono zaštićenu površinu cevovoda kako je definisano prethodnom tačkom.14. a na šta Investitor daje saglasnost. Toplotna izolacija se izvodi fabrički pripremljenim jastucima staklene vune nabijenosti 110 do 120 kg/m3.14. Navlake se izvode na dva načina: . . pripremiti detaljnu specifikaciju izvođenja toplotne izolacije.2. Jastuci su sa merkur pletivom koje treba obložiti krovnom lepenkom (ter-hartijom) ili Al-limom debljine 0. Pre početka radova Izvođač će.14. ili na drugi način. Debljina termičke izolacije i obložnih cevi određuju se prema standardima proizvođača predizolovanih cevi. Obavezna je ugradnja predizolovanih cevi sa sistemom za dojavu vlage u termoizolaciji i mrežom za telekomunikacije u toplifikacionom sistemu koja može biti ugrađena u termoizolaciju cevi ili položena u rov (kanal) kao hidroizolovani signalni kabal pored povratne cevi. IZVOĐENJE TOPLOTNE IZOLACIJE 1.5 do 0. 1. da se na dodir ne lepe. Ukoliko se upotrebi ter-hartija preklop treba napraviti tako da se onemogući prodor vode u izolaciju a ter-hariju posebno učvrstiti aluminijumskim ili pocinkovanim trakama ili pocinkovanom žicom kako se ne bi vremenom usled vlaženja smakla (smanjenje debljine izolacije na gornjem delu cevi i „stomak” na donjem delu cevi). Izvođenje svih radova antikorozione zaštite mora se stalno nadgledati. sa detaljima izolacije lukova.

može se pristupiti zapenjavanju spoja.na oba kraja se ubacuju prsteni za zaptivanje i učvršćenje navlake. Pri montaži spojnog mesta prvo se navlaka navuče na jedan kraj predizolovane cevi. U suprotnom treba izvršiti ponovnu hermetizaciju spoja. Aluminijumski spoj se upotrebljava za komore i šahte a sastoji se od fabrički savijenog Al-lima debljine 0. između navlake i obloge cevi se postavlja kit. suve i odmašćene radi boljeg vezivanja poliuretanske pene i trajno elastičnog kita. . „Dekorodal” ili slične). Zaštita od prodora vlage u izolaciju spojnog mesta osigurava se postavljanjem trajno elastičnog kita i hidroizolacione trake („Raychem”. . Na omotaču je izbušen otvor ∅24 mm za ulivanje kao i rupe za spajanje krajeva lima koje se izvodi „pop” zakovicama.na oba kraja. . Obloga može biti i od ter-papira koji se ispunjava staklenom vunom. Ukoliko se ne pojave mehuri i pritisak ne opada.nakon ekspanzije pene odstranjuje se višak pene i otvor za ulivanje se zatvara plastičnim čepom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Navlaka od PE sastoji se od PE navlake i dva zaptivna prstena od gume.u tako pripremljeno spojno mesto vrši se ulivanje poliuretanske pene koja je prethodno napravljena mešanjem komponenti prema uputstvu proizvođača.na otvor za ulivanje montira se ručna pumpica za podizanje pritiska sa manometrom. . Dužina navlake je prilagođena prečniku predizolovane cevi i pokriva svaki kraj spoljnog omotača cevi po 100 mm. Da bi se omotač od lima čvrsto postavio na predizolovanu cev. Dužina obloga od Al-lima prelazi po 100 mm oba kraja predizolovane cevi.uklanja se od zavarivanja oštećeni poliuretan. .uklanja se i sloj poliuretana koji je bio u kontaktu sa vodom.6 mm koji se ispunjava staklenom vunom. pre nego što se pristupi zavarivanju cevi jedne na drugu. .5 do 0. zateže se odgovarajućim steznim trakama pa u zategnutom stanju spaja „pop” zakovicama.hidroizolaciona traka se postavlja na krajevima obloge i na mestu čepa.5 bar i spojevi PE cevi i navlake namažu sapunicom po ivici. Spoj je moguće izvesti i ulivanjem poliuretana u oblogu od Al-lima debljine 1 mm prema dimenzijama spoljašnjeg omotača predizolovanih cevi. . Nakon ulivanja poliuretana skidaju se stezne trake i pristupa 74 . . Pritisak se podigne na 1. Nakon zavarivanja krajeva cevi u sekcije i izvršenoj hidrauličkoj probi pristupa se izolaciji spojnih mesta sledećim redosledom: .postavlja se navlaka na mesto spoja predizolovanih cevi tako da podjednako pokrije obe cevi koje se spajaju i da otvor za ulivanje bude sa gornje strane. .čelična i PE cev treba da budu čiste.

ISPITIVANJE CEVOVODA Ovom specifikacijom dati su minimalni zahtevi koji moraju biti zadovoljeni pri ispitivanju cevovoda. uliva poliuretanska pena i vrši se izolacija elemenata i ulivnog otvora hidroizolacionim trakama. saglasnost za izmenu daju Projektant i Investitor. Pri ovome voditi računa da traka prelazi krajeve Al omotača 100 mm. Ukoliko iz tehničkih razloga nije moguća ugradnja kompenzatora u komore vrši se predizolacija kompenzatora kao i za spojna mesta prema 1.3.15.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije hidroizolaciji spojnog mesta hidroizolacionim trakama u dva sloja. Izvođenje toplotne izolacije kompenzatora Izolacija kompenzatora u komorama se vrši staklenom vunom odgovarajuće debljine u oblozi od AL-lima debljine 0. Određivanje ispitnih sistema Jedan ispitni sistem može da obuhvati cevne linije koje zadoviljavaju sledeće uslove: .2 s tom razlikom što se ispuna vrši staklenom vunom kako bi se omogućilo pomeranje. po sistemima koji obuhvataju više međusobno povezanih cevnih linija sa svim svojim ograncima na približno jednakim predviđenim radnim pritiscima. pre stavljanja hidroizolacione trake na završni elemenat. Po zavarivanju i ispitivanju cevovoda postavlja se završni elemenat izrađen od Polietilena. Kod prečnika cevi preko 400 mm. pri faznoj izgradnji.1. Ispitivanje cevovoda se vrši grupno.14.6 mm ili terhartije.15. Ovi elementi koriste se za izolovanje krajeva cevne mreže.14. 1. koriste se završni elementi. 1. postavlja se obloga od Al lima radi učvršćenja završnog elementa i tek onda vrši hidroizolacija.5 do 0. . 75 . 1. Između delova obloge i cevi koje se kreću jedna u odnosu na drugu se postavlja gumeni prsten (kao za prolaz kroz zid) a spolja vazelin ili slična mast kako bi se omogućilo lakše kretanje i sprečio ulaz vlage (prema detalju u projektu). Izvođenje toplotne izolacije završnih elemenata Na mestima razvodne mreže gde se završavaju pojedini ogranci cevovoda.14. 1.da im radni pritisci po svojoj veličini odgovaraju veličini probnog pritiska predviđenog za dotični sistem. Na nepokretnom spoju obloge i cevi stavlja se zaptivna guma a spoj se hidroizoluje elastičnom trakom „Raychem” ili sličnom.4.da su pogodno locirane za povezivanje u zajednički sistem. Ukoliko projektom dato rešenje nije u skladu sa rešenjem koje daje proizvođač opreme.

Svi projektom predviđeni elementi cevne linije kao što su prirubnice. 76 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . Po pravilu. Sistem mora biti snabdeven otvorima za odzračivanje na svim najvišim tačkama gde postoji mogućnost zadržavanja vazduha. rđe. Ovu opremu treba pre ispitivanja instalacije razdvojiti slepim prirubnicama. Sledeća oprema i elementi ako su u sastavu cevne instalacije ne smeju biti podvrgnuti probnom pritisku: . . Prolazni ventili moraju biti u otvorenom položaju osim ako nije drugačije određeno. Slepe prirubnice moraju biti uočljive kako ne bi posle ispitivanja ostale ugrađene u instalaciji. Automatski regulacioni ventili moraju uvek biti u otvorenom položaju osim ako nisu snabdeveni obilaznim vodom.2. protočni ventili. Napajanje sistema ispitnim fluidom vršiti na najnižoj tački sistema i obavezno ispred svih povratnih klapni. moraju biti finalno montirani pre ispitivanja. držači. peska.da njihovo uključivanje u ispitni sistem bude pravovremeno odnosno da ne iziskuje dodatne trajne izmene na toj ili nekoj drugoj cevnoj liniji. Priprema sistema za ispitivanje Svi zavareni i drugi spojevi koji nisu prethodno fabrički ispitani ne smeju se izolovati. zavareni priključci za merne i regulacione instrumente.toplotne podstanice u zgradama.pumpe. klizači. nosači.sva oprema kod koje nije utvrđena veličina probnog pritiska.da njihovo međusobno povezivanje obezbeđuje pravilno napajanje. . zasuni. čvrsti oslonci i tome slično. zaostalih elektroda i drugih stranih premaza. . odzračivanje i pražnjenje ispitnog sistema. Pre ispitivanja svi cevovodi moraju biti iznutra očišceni od metalnih opiljaka. a koje mogu da štete njihovom pravilnom funkcionisanju ili slabe njihove mehaničke karakteristike. bojiti i pokriti zemljom pre uspešno izvedenog ispitivanja na probni pritisak. Manometri čiji su merni opsezi manji od probnog pritiska moraju se za vreme probnog ispitivanja odstraniti.15. slepe prirubnice moraju imati prečnik koji odgovara spoljnjem prečniku površine naleganja priključne prirubnice. . 1.ulazna strana otpustnih ili sigurnosnih ventila. debljine koja odgovara veličini probnog pritiska i ručicu na njenom obimu koja markantno viri između priključnih prirubnica. Na svim najnižim tačkama sistema i iza svake nepovratne klapne moraju biti postavljeni ispusni otvori za pražnjenje sistema.

6 za radne pritiske do 40 bar. 1. Ako se ispituje sistem sa velikom visinskom razlikom cevovoda preporučuje se upotreba pomoćnog manometra na vrhu sistema. U skladu sa gore navedenim ispitni pritisak tečnosti iznosi: Pi = 1. određen kao kontrolni.15. Po pravilu. Kontrolni manometar mora biti klase tačnosti 1. ugrađenog materijala ili izrade.M. po mogućnosti na mesto vidljivo sa mesta odakle se upravlja pumpom ili ventilom za povećanje pritiska. 77 .4.Proračunski pritisak (bar) Prilikom određivanja ispitnog pritiska mora se uzeti u obzir i visina stuba tečnosti za ispitivanje u koliko je hidrostatički pritisak viši od 5% vrednosti proračunskog. 1. odnosno kompletirane za ispitivanje.E2.3 x Pr (bar) gde je: Pi . Nadzornog organa i Izvođača radova za svaki sistem posebno. Ispitivanje Pre punjanja sistema ispitnim fluidom obavezno prekontrolisati da li su sve cevne linije pripremljene.15. odnosno klase tačnosti 1 za veće radne pritiske.5. Određivanje veličine probnog pritiska Prvo ispitivanje cevovoda pritskom treba izvršiti prema JUS.15.5 bar 1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Povećanje pritiska u cevovodu prati se i meri pomoću dva manometra od kojih je jedan radni a drugi je. na osnovu isprave o baždarenju. Vreme održavanja probnog pritiska ne može da traje manje od 60 minuta. U normalnim uslovima gornje granice merenja na brojčanicima mora da iznose 50% više od vrednosti najvećeg dozvoljenog radnog pritiska. Manometre sa odgovarajućim zapornim organom postaviti na gornji deo cevovoda.Ispitni pritisak (bar) Pr .200.3 x 25 = 32. Za vrelovod PN 25 je: Pi = 1. Ispravno proveden postupak pregleda i ispitivanja prema navedenom standardu smatra se preventivnom merom zaštite od pojave oštećenja koja mogu biti rezultat grešaka konstruktivnog rešenja. Ispitivanje se može vršiti kada je temperatura vode i opreme najmanje 10°C. uz usvajanje sledeće veće standardne vrednosti opsega merenja manometra.3. Trajanje ispitivanja Vreme držanja sistema na probnom pritisku određuje se dogovorno između nadležnih predstavnika. vreme održavanja probnog pritiska treba da bude dovoljno dugo da se eventualna kritično oslabljena mesta na spojevima pokažu i da se može izvršiti pregled svih spojeva.

Posle otklanjanja uzroka. Ukoliko na sporazumno zakazano ispitivanje neki odgovorni predstavnik ne dođe. ispitivanje će se izvršiti bez njega. U posebnim slučajevima. U koliko se primeti curenje vode na spojevima sa navojem sistem se mora rasteretiti do atmosferskog pritiska i posle izvršene popravke ispitivanje nastaviti. U koliko je neko od odgovornih predstavnika sprečen da prisustvuje ispitivanju nadležna služba mora odrediti zamenika. ispitivanje se mora ponoviti. odgovoran za dotične instalacije. posle uspešno izvršenog ispitivanja neke linije na njoj se više ne smeju izvoditi naknadni zavarivački radovi odnosno ako je to ipak neophodno. Komisiju sačinjavaju: . Ako su potrebna samo lakša pritezanja spolja.6.).Odgovorni predstavnik službe sigurnosti ili druga ovlašćena lica iz odgovarajućih službi (IPK i sl.15. sistem se mora izprazniti i posle izvršenih popravki ispitivanje ponoviti. U koliko za vreme držanja na probnom pritisku dođe do pada pritiska na manometru treba sistematski utvrditi uzrok. Po jedan primerak originalnog potpisanog zapisnika dostavlja se svim potpisnicima.Odgovorni predstavnik Izvođača radova i .Predstavnik zaštite na radu. 1. Po pravilu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. Zapisnik se piše na standardnom obrascu koji je dat u prilogu. koja ne bi ugrozila mehaničku čvrstoću. kada je takvo ispitivanje teško izvodljivo. O izvršenom ispitivanju će se sačiniti zapisnik koji potpisuju svi zvanično prisutni članovi komisije.7. Prisustvovanje ispitivanju i zapisnici Glavni organizator ispitivanja je Nadzorni organ Investitora. Ovaj se zapisnik čuva i služi za eventualno prezentiranje zvaničnim inspenkcijskim oraganima. Ispitivanje se vrši komisijski. Naknadne popravke i izmene na cevovodu U koliko se za vreme ispitivanja primeti curenje vode na zavarenim spojevima ili ostalom materijalu. . naknadna zavarivanja se dozvoljavaju samo uz posebnu saglasnost nadzornog organa. pritisak se ne mora spustiti. Ako se u dogovoru između odgovornih predstavnika kupca i Izvođača oceni za potrebno ispitivanju mogu da prisustvuju i: .15. 78 . Tako zavarivanje se mora brižljivo nadzirati. dozvoljava se samo ambijentalna temperatura iznad +5°C i po završetku zavareni spoj se mora 100 % radiografisati. Obično do pada pritiska dolazi zbog jačeg oticanja vode iz sistema ili zaostalog vazduha. ispitivanje ponoviti.Odgovorni predstavnik Investitora (Nadzorni organ) Ispitivanje mora biti tako organizovano da ne remeti normalno odvijanje montažnih radova.

izveštaj o izvršenom ispitivanju itd. već se Investitor upućuje na specijalizovane firme za ispiranje. TEHNIČKI PRIJEM Kada se završe svi radovi navedeni u prethodnim tačkama ovog poglavlja. U tom smislu radi se i poseban plan produvavanja. Izvođač će pripremiti svu dokumentaciju koja je za tehnički prijem ugovorom definisana. posebno zavarivanja. Prva faza čišćenja je odmašćivanje i odmuljivanje. uredno vođenu montažnu knjigu. PUŠTANJE CEVOVODA I OPREME U RAD Po izvršenom kompletnom ispitivaju može se. odnosno neutralisanje ovih reaktivnih sila Izvođač mora predvideti privremene oslonce. kako je predviđeno tačkom 1. Ova faza se izvodi rastvorom fosfata i deterdženta koji otklanjaju iz cevovoda sve masnoće. tragovi obavljenih montažnih radova. 1. limunske ili hlorovodonične). PRODUVAVANJE CEVOVODA Po izvršenoj montaži i ispitivanju cevovoda vrši se njegovo produvavanje vazduhom ili vodenom parom. Nakon završenog odmašćivanja pristupa se ispiranju cevovoda blagim rastvorom kiseline (fluorovodonične. pristupiti puštanju celokupnog sistema u rad. sumporne.17. U rastvor kiseline treba dodati ovbavezno inhibitor koji mora biti takav da štiti osnovni materijal cevi od daljeg nagrizanja po završenom ispitivanju.18.16. Čišćenje vrelovoda se izvodi u dve faze. Svrha ove operacije je da se iz cevovoda uklone sve zaostale nečistoće. U ovom projektu se ne preciziraju količine materijala i potreban uređaj za ispiranje cevovoda. Pre puštanja u rad potrebno je izvršiti čišćenje vrelovoda.7. Ispiranje cevovoda kiselinskim rastvorom u potpunosti odstranjuje oksidni sloj.1. prema pripremljenim pogonskim uputstvima za kompletan objekat. ateste svih zavarivača. Da bi ova operacija bila uspešna potrebno je ostvariti značajne brzine produvavanja čime se izazivaju ozbiljne reaktivne sile. Ova dokumentacija obuhvata ateste i sertifikate o ugrađenoj opremi i materijalu. 1. 1. ovih tehničkih uslova. Za prihvatanje.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri ispitivanju se imaju poštovati odredbe propisa za Inspekciju parnih kotlova. registrovane sve montažne izmene u tehničkoj dokumentaciji. 79 . zaostalu šljaku od zavarivanja i ostale nečistoće nastale hemijskom vezom metala sa agresivnim materijalima iz atmosfere. protokole o obavljenim zavarivačkim radovima.

20.012 .A7.020 . pojmovi i nazivi. Ova služba pažljivo će pratiti sve faze odvijanja montažnih radova.Zavarivanje. JUS C. Ovo je nezavisno od nadzorne službe koju organizuje Investitor. JUS C. a posebno zavarivačke radove treba obustaviti kada je kvalitet njihovog izvođenja ugrožen vremenskim uslovima: kišom. JUS U.E2. uključujući i kontrolu zavarenih spojeva. 1. označavanje postupka zavarivanja na crtežima.001 . PRIMENJENI PROPISI I STANDARDI Za zavarivanje cevovoda i pomoćnih čeličnih konstrukcija primenjuju se Jugoslovenski standardi iz sledećih grupa: JUS C. čišćenje unutrašnjih i spoljnih površina. prašinom. vetrom (za izvođenje na otvorenom prostoru). VREMENSKI USLOVI ZA MONTAŽU Montažne.N3. koja je radni fluid i vrelovod je spreman za puštanje u rad.010 .011. te se radovi mogu nastaviti. Projektom izvedenog stanja registrovaće se i izmene koje su u ovom mašinskom projektu izvršene u odnosu na geodetske podloge. Uputsto za puštanje u rad dužan je da izradi Izvođač radova koji izvodi i prvo puštanje u rad pod nadzorom Nadzornog organa. klasifikacija grešaka u zavarenim spojevima izvedenim topljenjem metala. 1.T3. PROJEKAT IZVEDENOG STANJA Sve izmene u odnosu na usvojenu i overenu tehničku dokumentaciju (koje se mogu vršiti samo uz saglasnost projektanta) moraju biti pedantno registrovane u jednom primerku projekta koji će poslužiti kao osnova za izradu projekta izvedenog stanja.Tehnika zavarivanja metala definicije.19.21. toplotnu izolaciju i ispitivanje. kvalifikovan nadzor tokom svih montažnih radova.E7 Zbog važnosti i česte primene izdvajamo sledeće standarde: JUS C. JUS C.T3. JUS K. 1. niskom temperaturom.Zavarivanje i srodni postupci klase kvaliteta zavarenih spojeva izvedenih topljenjem na čeliku.M6.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri ispiranju toplovod se puni vodom kvaliteta po JUS M. 80 . Po uspešno obavljenom puštanju sačinjava se zapisnik koji obostrano potpisuju Izvođač i Nadzorni organ.T3. velikom vlagom.22. NADZOR TOKOM MONTAŽE Izvođač radova je dužan da obezbedi svoj. 1. JUS C. a posebno zavarivanje.T3.T3. U nekim slučajevima moguća je zaštita od vremenskih uslova. U okviru ove nadzorne službe objedinjavaće se sve kontrolne i nadzorne funkcije o kojima je u ovim uslovima bilo reči. JUS C.Zavarivanje.

T3. proveriće se funkcionalnost armature.071 .Pre početka grejne sezone. po potrebi. a ukoliko to nije dovoljno. postepeno i polako. JUS C. a uputstvo za rukovanje i održavanje koje će biti pripremljeno za čitav kompleks važiće i za ovaj deo projekta. uključujući proveru njihove dužine zavisno od temperature. JUS C. UP . Na mestima pražnjenja. vizuelno će se kontrolisati svi kompenzatori temperaturskih dilatacija koji su vidljivi. ispitivanje stručne sposobnosti zavarivača za elektrolučno i plinsko zavarivanje. građevinskim projektom.Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva radiografsko ispitivanje sučeonih spojeva čeličnih cevi debljine zida ispod 50 mm. Radiografsko ispitivanje čeličnih suočenih spojeva opšte odredbe.Žice za plinsko zavarivanje. 81 .051 .T3.Tehnika zavarivanja metala. JUS C. izvršiće se. . Oblici i dimenzije žljebova za zavarivanje čelika topljenjem.Rukovanje svom cevnom armaturom i opremom uvek treba obavljati pažljivo. Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva. predvideti jame za brzo odvođenje vode.Pri punjenju i pražnjenju sistema koristiti predviđene ventile za ventilaciju (ispuštanje vazduha) i drenažu (pražnjenje).T3. JUS C. a pre ostalih funkcionalnih ispitivanja proveriće se da li je sistem pun.061 .Obezbeđenje kvaliteta zavarenih spojeva. eliminacija vazduha iz sistema.H3. Ispitivanje razarenjem čeličnih spojeva zavarenih elektrolučno ili plinski.042 .UPUSTVO ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE Ovo uputstvo odnosi se samo na cevnu mrežu i opremu koja je predmet ovog projekta.T3.011 .H3.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije JUS C.030 .051 .Tehnika zavarivanja metala.T3. primeniće se mobilne pumpe za odvod vode.T3.Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva. JUS C. JUS C. . .040 . odnosno ukoliko dođe do prelivanja. JUS C.Tehnika zavarivanja metala.Čelične oplaštene elektrode za elektrolučno ručno zavarivanje.

znači zemljište ili ostala mesta na kojima ili ispod kojih ili kroz koje imaju da se izvode radovi. kao i ostala mesta koja budu posebno označena da predstavljaju deo gradilišta. uključujući i izmene i dopune koje Investitor daje u toku izvođenja radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. uključujući izvođačeve predstavnike i pravne naslednike. prethodni i glavni radovi sadržani u predračunu radova koji je sastavni deo Ugovora. uključujući i odgovarajuću pismenu potvrdu ranije datog usmenog odobrenja.1. „PODIZVOĐAČ” . i sva druga zemljišta ili mesta koja predvidi Investitor.tehničkog nadzora nad izvođenjem radova.znači ukupno označena vrednost iskazana u ponudi koja podleže povećanju odnosno sniženju pod uslovima iz ovog Ugovora.je ovlašćeno lice nadzorne službe.znači lice ili preduzeće kome je Izvođač ustupio u izvršenje bilo koji deo radova iz Ugovora uz prethodnu pismenu saglasnost Investitora. „IZVOĐAČ” . „UGOVOR” . kao i sva ostala dokumenta (ugovorna dokumenta) kojima se bliže utvrđuju uslovi izvršenja radova.predstavlja pismeni sporazum zaključen između Investitora i Izvođača kojim se regulišu njihova međusobna prava i obaveze u vezi sa izvršenjem radova. radi izvršenja Ugovora.označavaju sve vrste radova koje je potrebno izvesti da bi se omogućilo izvođenje glavnih radova koji su predmet Ugovora.znači preduzeće čiju je ponudu prihvatio investitor i sa kojim je potpisalo Ugovor o izvršenju radova odnosno delova radova. „PRIPREMNI RADOVI” . koje u ime Investitora i za njegov račun vrši poslove stručno . „PROJEKTI” . OPŠTI POGODBENI USLOVI 2.znači PREDUZEĆE koje je Izvođač ovlastio da ga predstavlja pri izvršenju ovog Ugovora.i njegovi ovlašćenici. izuzev ukoliko to KONTEKST ne bude drugačije zahtevao: „INVESTITOR” . „ZASTUPNIK” . „UGOVORNA CENA” . „GRADILIŠTE” .2.znači mehanizacija i sva sredstva potrebna za izvođenje i održavanje radova. „ODOBRENO” . „GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA” .znači JP „TOLIFIKACIJA” .označavaju data tehnička rešenja i uslove za izvođenje radova koje je usvojio Investitor. 82 . ZNAČENJE REČI I IZRAZA U ugovoru sledeće reči i izrazi imaće značenja koja su ovde navedena.znači odobreno u pismenom obliku. „NADZORNI ORGAN” . „RADOVI” znači svi pripremni.

kao i da obavlja druge poslove koji su u nadležnosti Nadzornog organa. Ovlašćenja nadzornog organa u slučaju nužde 2) Pored datih mu redovnih ovlašćenja Nadzorni organ može u slučaju nužde. narediti Izvođaču da izvede sve radove i preuzme sve mere koje su. ima pravo da o tome obavesti Investitora koji je dužan razmotriti date primedbe i o tome doneti odluku. niti da naredi neki rad koji će izazvati zakašnjenje ili posebna plaćanja na teret Investitora. imovine i radova. da kontroliše kvalitet ugrađenog materijala i radova. Nadzorni organ priznaje u realizaciju Izvođaču samo kvalitetno izvedene radove. Sa izvršenjem radova može se ponovo nastaviti tek kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće mere kojima se prema nalazu Nadzornog organa obezbeđuje kvalitetno izvođenje radova. Ukoliko Izvođač ima primedbe na rad Nadzornog organa. Sva odobrenja. Nadzorni organ može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima ili proceni. nalaze i instrukcije date od strane Nadzornog organa Izvođač je dužan sprovoditi kao neposredne zahteve Investitora. po njegovom mišljenju. neophodne za 83 . Dinamika i ažurnost rada nadzorne službe mora biti u skladu sa dinamikom izvođenja radova. U protivnom.3. Nadzorni organ može tražiti uklanjanje nekvalitetno izvedenih radova ili nekvalitetnog građevinskog materijala na teret Izvođača.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije MARGINALIJE. Ako Izvođač i pored upozorenja i zahteva Nadzornog organa nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova. da daje tumačenje eventualno nejasnih detalja u projektima. Svaki pojedini rad koji se kasnije ne može kontrolisati u pogledu količina i kvaliteta mora biti odmah pregledan od Nadzornog organa. Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavestiti Investitora i građevinsku inspekciju. 2. Predhodna kontrolna ispitivanja Izvođač vrši preko ustanova koje su registrovane za vršenje ispitivanja te vrste. Delovanje Nadzornog organa ne umanjuje odgovornost Izvođača za pravilno i kvalitetno obavljanje radova. Prethodna i kontrolna ispitivanja kvaliteta materijala i radova za potrebe građenja vrši Izvođač a ateste o tim ispitivanjima dostavlja Nadzornom organu na odobrenje. U ovom smislu Nadzorni organ ima pravo da iz svih obračuna isključi nekvalitetno izvedene radove sve dok nedostatci ne budu na zadovoljavajući način otklonjeni. Izvođač je obavezan da blagovremeno obavesti Nadzornog organa o postojanju takvih radova. zaglavlja i zabeleške iskazane u Ugovoru neće predstavljati deo Ugovora i kao takvi neće biti uzimani u obzir u svrhu tumačenja Ugovora. a podaci o tome upisuju se u dnevnik i građevinsku knjigu. NADZORNI ORGAN Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova u ime Investitora vrši nadzorna služba. ili se smatra oštećenim nekom njegovom odlukom. da kontroliše snimanje i obračun izvedenih radova. Propust Nadzornog organa u vršenju svoje dužnosti ne oslobađaju Izvođača odgovornosti da svoje obaveze vrši u skladu sa Ugovorom i da sam obezbedi kvalitetno i blagovremeno izvođenje radova. a u svrhu zaštite života. Dužnosti i prava nadzornog organa 1) Dužnosti i prava Nadzornog organa je da kontroliše da li se radovi izvode u sklopu sa tehničkom dokumentacijom. Nadzorni organ nema pravo da razreši Izvođača bilo koje njegove dužnosti ili obaveze prema Ugovoru osim ako je izričito drugačije predviđeno. odnosno Nadzorni organ.

opšti i posebni uslovi ne regulišu dovoljno jasno izvesno pitanje. Izvođač će ostati i dalje kao jedini odgovoran prema Investitoru za izvršenje Ugovora u celini. Prenos prava iz ugovora 1) Izvođač ne može preneti Ugovor ili deo Ugovora ili bilo koje pravo ili obavezu po ovom Ugovoru (izuzev prenosa prava na Izvođačevu banku da može u ime Izvođača naplatiti potraživanja koje mu pripadaju ili će mu pripasti po ovom Ugovoru) bez prethodne pismene saglasnosti Investitora. produženje rada i slično.Opštih i Posebnih uslova ugovora . Tumačenje ugovornih dokumenata Dokumenta koja obrazuju ovaj Ugovor treba uzeti kao dokumenta koja se međusobno objašnjavaju i dopunjuju. 2. Ukoliko podizvođač angažovan na radovima obavlja.5. OBIM UGOVORA Ugovor obuhvata: izgradnju. Ugovorna dokumenta su sastavni deo Ugovora a sastoje se od: .Odobrenih glavnih projekata . U slučaju da dođe do nesuglastica ili nejasnoće u njima prvenstvo u tumačenju će imati: po tehničkim pitanjima tehnički uslovi. UGOVORNA DOKUMENTA Jezik Ugovor i sva ugovorna dokumenta biće sastavljena i tumačena iz teksta na srpskom jeziku. Investitor može putem pismenog obaveštenja zahtevati od Izvođača da prekine podizvođački Ugovor. a saglasnost daje Investitor. Izvođač je dužan izvršiti takav nalog Nadzornog organa. materijala. građevinske mehanizacije i radne snage.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije otklanjanje i sprečavanje opasnosti.Ugovorenog cenovnika radova . a po ostalim opšti i posebni uslovi Ugovora. niti mu daje pravo na naknadu. radove u suprotnosti sa Ugovorom.4. dovršenje i održavanje radova i obezbeđenje celokupnih radova. 84 . po mišljenju nadzornog organa. 2) Ukoliko se Investitor saglasi sa prenosom dela Ugovora.Odobrenja za građenje. Iznos troškova zajednički utvrđuju Nadzorni organ i Izvođač radova.Ponude sa prilozima . 2. Ukoliko tehnički. U tom slučaju Izvođač će raskinuti podizvođački Ugovor i podizvođača udaljiti sa gradilišta. 3. kao i privremenih radova potrebnih za dovršenje stalnih radova i bilo čega što je privremeno ili stalne prirode a što je potrebno za izvršenje ovog Ugovora. sa pravom na naknadu troškova ukoliko ih bude. tumačenje daje Investitor. Ni jedan postupak koji preduzme Nadzorni organ ili Investitor u vezi sa odredbama ove tačke neće osloboditi Izvođača od bilo koje obaveze po Ugovoru.

c) Posebne uslove. crteži i uputstva Investitor može u toku izvođenja radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. odnosno posebne celine te tehničke dokumentacije potrebne za početak radova e) Odobrenje za građenje. 2. a čuvaće ih Nadzorni organ. koji će se definisati Ugovorom preda Izvođaču naknadno u overenom prepisu po 2 primerka sledeća dokumenta: a) Opšte i Posebne uslove Ugovora. Ukoliko Izvođač želi može da nabavi o svom trošku i više kopija.6. Projekti i crteži za gradilište Izvođač će dobijene kopije projekata i crteža držati na gradilištu tako da u svako doba budu dostupne Nadzornom organu ili svakoj drugoj osobi koju Investitor za to pismeno ovlasti. OPŠTE OBAVEZE Ugovor U određenom roku. 85 . b) Ugovoreni cenovnik radova. Po završetku radova po ovom Ugovoru Izvođač će vratiti investitoru sve projekte i crteže koje je dobio i kupio. Planovi i crteži neće biti punovažni dok ne budu overeni od strane Investitora. Investitor je dužan da Izvođača blagovremeno obavesti o nastaloj potrebi da se u toku rada izvrše izvesne izmene ili dopune u projektima i da mu te izmene dostave u overenom prepisu. f) Kopiju analize cena izvođača po kojima je licitirao. Garancija Izvođač je obavezan da u roku od 15 dana po potpisivanju ugovora podnese Investitoru bankarsku garanciju na iznos od najmanje 10% ugovorne vrednosti kojom se bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savesno izvršenje ugovornih obaveza. Po jedna kopija projekata i crteža daje se Izvođaču besplatno. dostavljati Izvođaču dopunske projekte i crteže. Izvođač će zaključiti Ugovor i pristupiti izvršenju ugovornih obaveza. Investitor zadržava pravo ugovaranja predugovorenih radova po fazama u dogovoru sa Izvođačem. na poziv Investitora. Uporedo sa napredovanjem radova Investitor je dužan da Izvođaču postepeno predaje ostale delove tehničke dokumentacije tako da ovi projekti budu uručeni Izvođaču najkasnije 10 dana pre određenog roka za početak odnosnih radova a prema ugovorenom dinamičkom planu izvođenja radova. Čuvanje projekata i crteža Projekti i crteži su svojina Investitora. a Izvođač će ih čuvati i po njima se upravljati. Ostali projekti. Ova garancija se prilaže uz ugovor. skice i uputstva potrebna za potpuno i adekvatno izvođenje i održavanje radova. s tim da će u jednom urednom primerku tušem biti unete sve izmene nastale u toku građenja. PROJEKTI Predaja projekta Investitor je dužan da u rokovima.7. d) Odobreni glavni projekat objekta koji se gradi.

Pored toga. te da je pribavio sve potrebne podatke što se tiče rizika. Proveravanje ponude Izvođač je obavezan. izvorišta materijala. Ukoliko Izvođač ne podnese do određenog roka propisanu garanciju. a na puno zadovoljstvo Investitora i Nadzornog organa. da ispita ispravnost i potpunost svoje ponude. Trajanje garancije Važnost garancije za potpuno i savesno izvršenje Ugovora ostaje u svemu prema Ugovoru i tekstu garancije do isteka garantnog roka i izvršenja konačnog obračuna za radove po Ugovoru. U roku od momenta ustupanja posla pa do zaključenja ugovora. Izvođač će se u svom radu pridržavati Uputstva i instrukcije Investitora odnosno Nadzornog organa. a primati uputstva i instrukcije jedino od Nadzornog organa odnosno Investitora. Troškove oko izdavanja garancije snosiće Izvođač. da je sagledao obim i vrstu radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Po prijemu ove garancije Investitor će vratiti Izvođaču garanciju datu uz ponudu. smatraće se da je Ugovor raskinut krivicom Izvođača a vrednost garancije uz ponudu zadržaće Investitor u svoju korist. Obaveštenja tokom gradnje Investitor ili Nadzorni organ mogu s vremena na vreme zahtevati od Izvođača da podnese u pismenoj formi naknadna obaveštenja o organizovanju daljeg izvođenja radova. privremenim radovima koje namerava da izvodi kao i sve što namerava da preuzme radi izvršavanja radova prema ovom Ugovoru. Tekst garancije se prilaže uz Ugovor. Izvođač će podneti Investitoru na odobrenje detaljan program i plan rada koji iskazuje redosled procesa. a posebno u pogledu količina i cena iskazanih u troškovniku odnosno predračunu radova. Investitor ima pravo da zahteva od Izvođača da mu nadoknadi svu time nastalu štetu. Upoznavanje gradilišta Smatraće se da je Izvođač pre podnošenja ponude ispitao i pregledao gradilište i njegovu okolinu. rokova i metoda za izvođenje radova. pre podnošenja ponude. kao i pismeno obaveštenje o svim detaljima koji se odnose na organizovanje rada i stručno osoblje koje će rukovoditi radovima. Bez podnetog programa neće se moći zaključiti ugovor o građenju. Pored toga. nepredviđenih slučajeva i ostalih okolnosti koje mogu uticati na njegovu ponudu. Izvođač će podneti pismeno Investitoru ili Nadzornom organu sve potrebne podatke o građevinskoj mehanizaciji. Ako Izvođač radova ne podnese program rada u predviđenom roku datom u Ponuđi smatraće se da je odustao od posla. 86 . Podnošenje programa radova Prilikom podnošenja ponude Izvođač je dužan dostaviti opšti program i plan rada koji prikazuje redosled procesa i metoda koje predlaže za izvođenje radova. hidrološkim i klimatskim uslovima gradilišta. mogućnost prilaza gradilištu i smeštaj. da se upoznao sa geološkim. Izvođač se obavezuje da će radove iz ovog Ugovora izvršiti i održavati strogo se pridržavajući uslova Ugovora. Investitor ima pravo da zahteva od Izvođača da mu naknadi svu time nastalu štetu.

tehničko osoblje koje je kvalifikovano i iskusno u svojoj struci. Tačnost izvršenja radova Izvođač je odgovoran za potpuno i tačno izvođenje radova i to prema odobrenom glavnom projektu. ustanovi neka nepravilnost u merama. ni u kom slučaju ne može osloboditi Izvođača od njegove odgovornosti ili obaveze iz ovog Ugovora. Izvođač će. izvršiti sve potrebne opravke i izmene. Ukoliko isti budu uništeni ili oštećeni za vreme rada. kada mu to Nadzorni organ bude zatražio. Udaljeno lice se ne može ponovno zaposliti na radovima ili gradilištu ovog Investitora bez pismene saglasnosti Investitora ili Nadzornog organa.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Odgovornost izvođača za program Davanje saglasnosti Investitora ili Nadzornog organa na program rada Izvođača ili obaveštenja koje je dato Izvođaču i koje se odnosi na program rada. 87 . . svetla i čuvare i održavati ih za sve vreme izvođenja radova. u tom slučaju troškovi padaju na teret Investitora. stalne tačke. a biće odgovoran za ispravnost položaja. Radnici i službenici izvođača Izvođač će obezbediti i zaposliti na gradilištu za izvršenje i održavanje radova: . ugrađivati i čuvati sve repere. odnosno Nadzorni organ može zahtevati iz opravdanih razloga da se pojedino lice udalji sa gradilišta i Izvođač je u tom slučaju dužan odmah udaljiti takvo lice i zameniti ga drugim. neće ni u kom slučaju osloboditi Izvođača obaveze i odgovornosti da izvrši ispravke. a sve na osnovu propisanog izvršenja obaveza izvođenja radova po Ugovoru. poslovođe i predradnike koji su stručni za izvođenje radova. objekta ili dela objekta. kočiće i druge elemente koji se koriste tokom rada. Provera obeležavanja položaja i kota. Otpuštanje stručnjaka Investitor. Stručno rukovodstvo izvođača Izvođač je dužan da obezbedi stručno rukovodstvo za sve vreme izvođenja radova kao i posle toga. dok se radovi izvode. visina i dimenzija za sve delove objekta. Ukoliko se u ma koje vreme. Investitor odnosno Nadzorni organ nije odgovoran za troškove koje Izvođač bude imao zbog otkaza i vođenja postupka u radnom sporu protiv lica za koje je Investitor odnosno Nadzorni organ tražio udaljenje. Izvođač je dužan da ih obnovi o svom trošku. Ukoliko su greške nastale radi netačnih mera u projektima koje je dao Investitor ili Nadzorni organ. pribora i radne snage koja je potrebna za merenja na gradilištu. zabrane i obaveze.kvalifikovane. Čuvanje i osvetljenje Izvođač će potpuno obezbediti gradilište i o svom trošku postaviti znake upozorenja. polukvalifikovane i nekvalifikovane radnike koji su sposobni za propisno i pravovremeno izvršenje i održavanje radova. do predaje radova Investitoru. od strane Nadzornog organa. a radi sigurnosti i obezbeđenja interesa svih drugih pravnih i fizičkih lica. Izvođač će brižljivo štititi. kao i za obezbeđenje potrebnih instrumenata.

Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakvu povredu osiguranih lica. Izvođačeva je dužnost da osiguravajući zavod upozna sa svim uslovima osiguranja iznetim u Ugovoru. materijalu. gubitak ili oštećenje radova ili dela radova ili pripremnih radova. mehanizaciji i ostalim uređajima i snosi svu odgovornost za iste. osim kada su takvi gubitci ili povrede uzrok ili rezultat događaja na koje Izvođač nema uticaja. Nesrećni slučajevi i povrede radnika Sva lica zaposlena na gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od strane Izvođača o njegovom trošku. Ovo osiguranje ima biti izvedeno na način da Investitor i Izvođač budu u potpunosti pokriveni od svih šteta i gubitaka za sve vreme izvođenja radova pa do izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova i to do pune njihove vrednosti. pokazati polise osiguranja kao i dokaze o urednom plaćanju. privremenim radovima. potraživanja. kao i sva druga lica za vreme službenih ili drugih odobrenih poseta gradilištu. podneti na uvid polise osiguranja kao i priznanice o plaćanju tekućih premija. Osiguranje radova Izvođač će pre početka radova osigurati o svom trošku pod zajedničkim imenom Investitora i Izvođača.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Briga o radovima Od početka do završetka radova Izvođač je dužan da vodi brigu o radovima. U slučaju da se dogodi neka šteta. Nadzornog organa. Izvođačeva odgovornost da se izvrši osiguranje. Izvođač je dužan da o svom trošku zameni. kako je gore rečeno. kad to bude zatražio Investitor ili Nadzorni organ. materijala ili mehanizacije iz ma kog razloga. sve radove odnosno objekat prema propisima o osiguranju važećim u Republici Srbiji. Izvođač će takođe biti odgovoran za sve štete na radovima koje on izazvao time što je izvodio neke operacije u cilju ispunjavanja svojih obaveza prema ovom Ugovoru. za sve povrede na radu ili nesreće na poslu. Izvođač će. troškove i izdatke. Osiguranje radnika Izvođač će osigurati radnike protiv svih rizika iskazanih u prethodnom stavu i produžiće takvo osiguranje tokom celog perioda u kome je neko lice zaposleno na radovima. Izvođača i podizvođača. Obeštećenja lica i imovine Izvođač će obezbediti Investitora protiv svih gubitaka i potraživanja zbog povreda ili šteta nanetih bilo kom licu ili imovini. Osiguranje se ima izvršiti prema uslovima i kod osiguravajućeg zavoda koga odredi Investitor a Izvođač je dužan. a koje mogu da se pojave izvođenjem i održavanjem radova iz Ugovora i obeštetiće ga za sve reklamacije. odštete. a na način kojim bi se Investitor u potpunosti zaštitio od bilo kakvih potraživanja. angažovanih na realizaciji radova po Ugovoru. popravi ili postavi i nastavi sa dovršenjem radova. Ovim osiguranjem obuhvaćena su sva lica u službi Investitora. odnosi se i na osiguranje lica zaposlenih od strane podizvođača. 88 . u svako doba kad to zatraži Investitor ili Nadzorni organ.

Posebno će odabrati puteve i ulice. radove. koje je vezano za građevinsku mehanizaciju. Specijalni tereti Izvođač će o svom trošku obezbediti sve što je potrebno za transport mehanizacije i materijala koji je potreban za radove. Pridržavanje važećih propisa Izvođač je dužan da se u svakom pogledu pridržava svih odredaba. oštete i troškove koji nastanu zbog ovakvih okolnosti. Ako se neka konstrukcija ošteti usled transporta koji vrši Izvođač ili bilo koje drugo lice u njegovoj službi ili nastupe neke 89 . Patenti Izvođač će obeštetiti Investitora za sve troškove i potraživanja u vezi sa kršenjem bilo kod patentnog prava. kao i da ne ugrožavaju imovinu Investitora ili bilo kog drugog lica. puteva i staza. odredbe ili propisa. drumskim ili vodenim putem. Vanredni saobraćaj Izvođač će koristiti sve mogućnosti da bi sprečio da bilo koji put. mašine. potraživanja. odnosno koje treba platiti prema odredbama i propisima nadležnih organa i drugih pravnih lica odnosno ustanova čija su imovina i prava ugrožena ili mogu biti ugrožena na bilo koji način radovima ili privremenim radovima. nastale zbog ovakvih okolnosti. tako da vanredni saobraćaj.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Davanje obaveštenja i plaćanje taksi Izvođač će dati sva obaveštenja i platiti sve dažbine i takse koje treba platiti po propisima važećim u Republici Srbiji radi obavljanja radova ili privremenih radova. troškove i izdatke. metalni novac. a naročito što se tiče kabastih i teških tereta koji treba da budu prenošeni preko mosta. zahteve. propusta itd. i koristiće odobrena vozila. kao posledica prenošenja mehanizacije i materijala do gradilišta. propisa i zakona kao i odredaba lokalnih organa vlasti i uprave. metode rada ili materijala koji se koristi u radovima ili privremenim radovima. kao i za sva potraživanja. predmeti od vrednosti ili starine kao i ostaci ili predmeti od geološkog i arheološkog značaja koji se pronađu na gradilištu državna su svojina Republike Srbije. ulica ili most ili veza sa gradilištem budu oštećeni njegovim saobraćajem ili saobraćajem njegovog podizvođača. ili bilo koga lica koje se nalazi u njegovoj službi. i on će obeštetiti Investitora od svih kazni i odgovornosti svake vrste za kršenje bilo kojeg zakona. Izvođač će preduzeti potrebne mere da bi sprečio svoje radnike ili bilo koja druga lica da uklone ili oštete takve predmete i on će odmah po otkrivanju istih obavestiti Nadzornog organa i Investitora o takvom otkriću i izvršiće sve naloge u vezi sa ovim predmetima. Ometanje saobraćaja i nadoknade štete Sve operacije koje su potrebne za izvođenje glavnih i privremenih radova biće izvedene na način da nepotrebno ne ometaju javni život ili upotrebu javnih saobraćajnica. Izvođač će obeštetiti Investitora za sve zahteve. te ograničiti i rasporediti tovar. bude obavljen tako da ne izaziva oštećenje postojećih objekata. Fosili i predmeti od vrednosti Svi fosili. On će izvršiti sva potrebna ispitivanja koja se odnose na prevoz najtežih i najobimnijih tereta koji mogu biti transportovani železničkim.

da posveti posebnu pažnju higijensko-tehničkoj zaštiti lica pri radu u svemu prema propisima važećim u Republici Srbiji. Nabavka materijala. složi ili postavi građevinsku mehanizaciju ili materijal i očisti i ukloni sa gradilišta ostatke materijala i nečistoću koji su ostali posle obavljanja radova. Izvođač je dužan. vodu. obezbediti radnu snagu. smeštaj i ishranu. obaviti pripremne radove. Pomoć ostalim izvođačima Izvođač će u saglasnosti sa zahtevima Investitora pružiti svaku razložnu pomoć u obavljanju radova drugim izvođačima koji su od strane Investitora angažovani na istom ili susednim objektima ili delovima objekta. ukoliko to budu zahtevali Investitor i Nadzorni organ.8. higijensku službu i isplatu zarade u svemu prema postojećim propisima. mehanizacije i radne snage Izvođač će sam o svom trošku i na svoj rizik nabaviti građevinsku mehanizaciju. zdravstvenu službu za pružanje prve pomoći i zdravstvenu zaštitu u smislu propisa važećih u Republici Srbiji. nabaviti materijal potreban za pripremne i glavne radove. Obaveze izvođača u odnosu na podizvođača Izvođač će biti odgovoran za ispunjenje obaveza iz Ugovora i od strane njegovih Podizvođača a ovo se odnosi na sva ostala lica kod njega zaposlena. 2. kao i privremene radove koji nisu više potrebni. Izvođač je dužan da obezbedi o svom trošku prevoz radnika od mesta boravka do gradilišta. železničkim prugama i mostovima. električnu energiju. 90 . Održavanje gradilišta Izvođač je dužan da o svom trošku i na svoj rizik stalno održava gradilište čisti ga od otpadaka i da. obezbediti prevoz radne snage do i sa gradilišta i sve ostalo što se traži u cilju obavljanja radova po ovom Ugovoru. Zaštita zdravlja Izvođač je dužan da obezbedi sve potrebne mere u svrhu očuvanja zdravlja radnika zaposlenih na radovima i da obezbedi potrebne sanitarne prostorije.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije druge posledice (na primer potpuni prekid saobraćaja) Izvođač će snositi troškove oko popravke oštećene konstrukcije i nadoknaditi nastalu štetu. Pridržavanje propisa o saobraćaju Ništa neće osloboditi Izvođača od pridržavanja propisa o regulisanju saobraćaja na putevima. a ono važi i za njegove podizvođače. RADNA SNAGA Izvođač je dužan da obezbedi svu radnu snagu potrebnu za izvršenje radova iz Ugovora.

da se izvrši ili b) ako je bilo predviđeno da se izvrši.naziv materijala ili opreme. . odnosno kvalitet. . da materijal ili izrada nisu u saglasnosti sa uslovima za izvođenje radova. . težinu ili kvantitet upotrebljenog materijala.lokaciju objekta odakle je uzet uzorak. ukoliko se ispitivanjem dokaže. a Nadzorni organ je naredio da se ovo izvede od strane drugog lica na bilo kojem mestu građenja proizvodnje ili fabrikacije materijala. radnu snagu i materijal koji su potrebni za ispitivanje i merenje i ispita kvalitet radova. mašine. gde je smeštena mehanizacija i oprema vezana za radove a Izvođač je dužan.ime proizvođača.poreklo. Izvođač je dužan da o svom trošku pribavi potrebne instrumente. Pristup gradilištu Investitor i Nadzorni organ kao i svaka druga osoba koju ovi ovlaste imaće u svako doba pravo pistupa na gradilište kao i sve radionice i mesta gde se radovi izvode ili gde se izvode pripremni radovi. da pre nego što donese na gradilište materijal podnese analize o kvalitetu materijala kako bi rezultate analize mogao da pregleda Nadzorni organ i da po njima odobri materijal. gde je materijal uskladišten. Uzorci Izvođač će dostaviti Nadzornom organu na odobrenje sve uzorke predviđene Tehničkim uslovima ili uzorke koje on traži. Troškovi ispitivanja koji nisu predviđeni Ako Nadzorni organ naredi izvršenje ispitivanja: a) koje nije bilo unapred predviđeno. . proizvodi materijala. izvršiti i ispitivanja i to na mestima i u vreme koje Nadzorni organ bude odredio i zahtevao. troškove ispitivanja snosiće Izvođač. ako su predviđene Tehničkim uslovima odnosno opisu radova. snosi rizik i eventualni trošak koji iz toga mogu nastati. ispitivanja i proba dužan je da snosi Izvođač.9. Izvođač je dužan. da obezbedi nesmetan pristup i pregled svim ovim licima. . a u slučaju da upotrebi. Svaki uzorak mora nositi sledeće oznake: .naziv izvođača. MATERIJAL I IZRADA Kvalitet materijala i ispitivanje Kvalitet materijala i kvalitet izrade moraju biti prema važećim propisima i ugovornim dokumentima i prema uputstvima Nadzornog organa. . a u protivnom troškove snosi Investitor. s vremena na vreme.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. Odobravanje upotrebe materijala Izvođač ne sme upotrebljavati materijale pre dobijanja pismenog odobrenja Nadzornog organa. Sve uzorke koji su predviđeni tehničkim uslovima i propisima Izvođač će obezbediti i čuvati o svom trošku. 91 . Troškovi ispitivanja Troškove oko izvođenja. Nad radovima i materijalima će se.naziv objekta.zaštitni znak ako ga ima.

PROPUSTI IZVOĐAČA Ukoliko su radovi ukopani ili se ne mogu videti. konstruisani ili održavani u skladu sa ovim uslovima. ili je naneta veća šteta stalnim radovima kao i kad je karakter takvog defekta ili propusta nepoznat. Obustavljanje radova Izvođač će po pismenom nalogu Nadzornog organa koji se naziva „Nalog za prekid radova”.10. Uklanjanje neispravnog rada i materijala Investitor ili Nadzorni organ će tokom izvođenja radova imati pravo da pismeno naredi: a) uklanjanje sa gradilišta onih materijala koji ne odgovaraju tehničkim propisima i tehničkim uslovima iz predmeta. uključujući nadnice koje treba da se isplate na gradilištu. b) zamenu propisanim i podesnim materijalom. bilo koga rada ako ovaj rad nije stručno i kvalitetno izveden. obustaviti dalje izvođenje radova ili dela radova za ono vreme i na onaj način koji će Nadzorni organ propisati. a Nadzorni organ će odmah proveriti takav rad odnosno podloge. troškove otvaranja i zatvaranja snosiće Investitor. Nijedan rad neće se pokriti bez prethodnog pregleda od strane Nadzornog organa. Za vreme ovakvog obustavljanja radova Izvođač će propisno zaštititi radove na način kako to bude Nadzorni organ ili Investitor zahtevao. ili radovi nisu obavljeni. i c) klanjanje i ponovo izvršavanje (bez obzira na prethodnu probu ili plaćanje). a posle obavljenih pregleda i ispitivanja Nadzornog organa. a po mišljenju Nadzornog organa postoje defekti i greške. biće dovoljno da Nadzorni organ izda pismeni zahtev Izvođaču za opravku. Otkrivanje i otvaranje radova Izvođač će prema nalozima Nadzornog organa izvršiti svako otkrivanje ili otvaranje izvršenih radova ili delova radova radi pregleda i ispitivanja. odnosno otklanjanje defekta ili nedostatka i da radove dovede u stanje koje odgovara propisanim uslovima. a u svim drugim slučajevima ove troškove snosi Izvođač. Izvođač je dužan. 2.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ispitivanje radova pre pokrivanja Izvođač će biti odgovoran da radovi budu izvedeni na najbolji način i po savremenim metodama rada i sa materijalom najboljeg kvaliteta. plate za održavanje gradilišta i građevinske mehanizacije na gradilištu. Izvođač će obezbediti Nadzornom organu mogućnost ispitivanja i merenja obima izvršenih radova pre nego što se radovi pokriju ili uklone kao i da pregleda pripremu podloge pre nego što se na njih stave pokrivni materijali. Ako za bilo koji deo radova pokrivenih posle pregleda Nadzorni organ traži da se otkrije i otkrivanjem se ustanovi da su radovi izvedeni u saglasnosti sa Ugovorom. Izvođač će na vreme obavestiti Nadzornog organa kada je neki rad odnosno podloga gotova za ispitivanje. Ako Izvođač propusti da izvrši naređenje Nadzornog organa Investitor ima pravo da zaposli drugo lice ili drugog Izvođača da izvrši navedene radove. kao i druge troškove Ugovora 92 . Sve troškove. a sve troškove koji proisteknu zbog ovoga snosiće Izvođač a Investitor će ih naplatiti od bilo kog potraživanja Izvođača. Ako nadzorni organ smatra da je to nepotrebno o tome će odmah izvestiti Izvođača. da popravi i popuni otkrivena ili raskopana mesta.

predati Izvođaču deo gradilišta ili celo gradilište koje je potrebno Izvođaču da otpočne radove i izvodi ih u saglasnosti sa uslovima Ugovora. kojim se prelazi rok od 90 dana. odnosno raskid Ugovora. a Nadzorni organ u roku od 90 dana od isteka tog manjeg roka ponovo naredi da se radovi obustave. tako da svi radovi budu izvedeni u svakom pogledu do dana određenog za dovršenje radova ili pre toga roka. Predaja gradilišta Investitor će zajedno sa pismenim nalogom o započinjanju radova. Jedino u slučaju kada po prijemu Izvođačevog pismenog zahteva za odobrenje nastavka radova. POČETAK IZVOĐENJA RADOVA I ZAKAŠNJENJA Početak radova Izvođač će početi radove u roku koji će se utvrditi Ugovorom računajući od dana potpisivanja Ugovora i dobijanja pismenog naloga o započinjanju radova od strane Investitora. podnese Investitoru pismeni zahtev za odobrenje produženja radova. Ukoliko je zahtev Izvođača po mišljenju Investitora opravdan. 2. Izvođač ima pravo. da je opasnost prošla neće biti računato u period od 90 dana. da ponovnom pismenom napomenom izvesti Investitora da smatra prekid rada kao izostavljanje radova ako je u pitanju jedan deo radova. Izvođač ima pravo u roku od 30 dana od časa prijema naloga. ili ne donese uopšte odluku. ali nije dužan. u roku od 30 dana Investitor pismeno izjavi.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije koji mogu nastati zbog izvršenja „Naloga za prekid radova” snosiće Investitor izuzev: a) ako to nije drugačije određeno Ugovorom. tako da ti prekidi radova. tada vreme koje je proteklo od te izjave pa do vremena kada Investitor bude potvrdio. a po njegovom mišljenju dalje obavljanje radova može biti opasno.11. Investitor neće biti odgovoran da nadoknadi bilo kakve troškove iz ove tačke ukoliko Izvođač ne da pismeno obaveštenje o svom potraživanju u roku od 30 dana po izdavanju naloga za prekid radova. i organizovaće radove potrebnom brzinom. Obustavljanje radova preko 90 dana Ukoliko se po pismenom nalogu Nadzornog organa za prekid radova obustavi dalje izvođenje radova u celini ili deo radova: a) za period duži od 90 dana. ukupno traju više od 90 dana. b) za period manji od 90 dana. Ukoliko Investitor u ovom roku ne donese odluku o daljem nastavljanju radova. Investitor će priznati naknadu troškova Izvođaču. U slučaju od b) do e) sve troškove snosi Izvođač radova. Ukoliko iz 93 . ako je u pitanju obustava svih radova. d) zbog neke greške koju je učinio Izvođač. b) ako je to neophodno radi pravilnog izvođenja radova. ili e) ako je neophodno za sigurnost radova ili dela radova. c) zbog vremenskih uslova koji ugrožavaju sigurnost ili kvalitet radova. Investitor je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Izvođača donese odluku. Protiv naloga za prekid rada u slučajevima iskazanim pod tačkama a) do e) Izvođač može u roku od 7 dana pismeno obavestiti Investitora o razlozima koji ukazuju suprotno od navoda Nadzornog organa.

osim ako ga Izvođač u roku od 7 dana po otpočinjanju radova ili nastajanju ovih uslova. Mera državnih organa. rad nedeljom i praznikom. izuzev ako te izmene traži Izvođač. Vreme završetka radova Izvođač je obavezan da delove radova. a što utiče na dinamiku izvođenja. Ukoliko. Izvođač nema prava na bilo kakvu nadoknadu izuzev priznavanja razlike u ceni po osnovu „klizne skale”. Izmena u projektu na osnovu koga se izvode radovi. građevinska mehanizacija i radna snaga koju obezbeđuje Izvođač. ili onda čim je to praktično bilo moguće. nije detaljno upoznao sa razlozima svog zahteva za produženje roka. kao i brzina izvršavanja i održavanja radova. 2. treba da budu na potpuno zadovoljstvo Investitora. Investitor će odobriti ovakvo produženje. odnosno radove u celini. a Izvođač će po ovome preduzeti odgovarajuće mere (rad u više smena. Odvijanje radova Materijali. Prirodnih događaja koji se smatraju višom silom. kao i zbog nepoštovanja ugovorene dinamike građenja o trošku Izvođača uvede u posao drugog Izvođača na čitavom objektu ili nekom njegovom delu. Dozvola Investitora da se rad vrši noću ili nedeljom ni u kom slučaju ne daje pravo Izvođaču na posebno plaćanje kao pokriće za posebne troškove nastale zbog izvođenja radova noću ili nedeljom. U slučaju da Izvođač ne završi radove u ugovorenom roku ili produžnom roku. Postupaka trećih lica koja Izvođač nije izazvao svojom krivicom. Investitor nije dužan da uzme u obzir neki ovakav dodatni rad ili specijalne uslove. tako da zahtev može na vreme da bude sproveden. Nadzorni organ će obavestiti pismeno Izvođača o tome. odvijanje radova ili delova radova teče suviše sporo da bi se obezbedilo izvršenje radova u ugovorenom roku. nabavka odgovarajuće opreme i radne snage). ili u vreme naknadno produženog roka. 4. Neispunjenja ugovornih obaveza Investitora. Produženje roka za dovršenje radova Investitor ima pravo da zbog nedostatka radne snage ili mehanizacije Izvođača. po mišljenju Nadzornog organa. osim u slučaju produženja međurokova ili krajnjeg roka završetka svih radova odobrenog pod uslovima iz Ugovora. izvodi u skladu sa ugovorenim dinamičkim planom. Ukoliko neki dodatni rad bilo koje vrste ili neki specijalni uslovi koji mogu nastati daju pravo Izvođaču na produženje vremena za izvršenje radova. Viša sila Izvođač ima pravo na produženje ugovornih rokova u slučaju kad je u izvršenju radova u predviđenim rokovima bio sprečen zbog: 1. 94 . odnosno utvrđenim međurokovima dužan je da obešteti Investitora na način koji će se regulisati Ugovorom od bilo kog potraživanja Izvođača prema Investitoru. 3.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije bilo kog razloga Investitor zakasni sa uvođenjem Izvođača u posao do 30 dana. Prilaz gradilištu Izvođač će snositi sve troškove oko dobijanja odobrenja za prelaz preko nekog zemljišta ili postojećih saobraćajnica radi prilaza gradilištu. 5. Sve promene vremena za izvršenje radova imaju biti pismeno odobrene od strane Nadzornog organa.

kvaliteta i količine radova ili delova radova i ako nalazi za shodno narediće Izvođaču. nadzorni organ. grešku ili propust i to na vlastiti trošak. da uradi jedno od sledećeg: a) poveća ili smanji količinu radova uključenih u Ugovor. izmene. ako je to rad koji je Izvođač trebao da završi na svoj vlastiti trošak. rekonstrukcije. a koje zahteva Investor. odnosno vreme po važećim zakonskim propisima. Radovi za vreme garantnog roka U nameri da se objekat po isteku garantnog roka preda Investitoru u onakvom stanju kao na početku garantnog roka.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Plaćanje ugovorne kazne neće osloboditi Izvođača obaveze da završi radove. Investitor će imati pravo da nadoknadi taj trošak od Izvođača. položaj i veličine nekih delova radova. GARANTNI ROK Definicija „Garantni rok” Izraz „Garantni rok” označavaće period od pet godina. Ukoliko je ovaj nedostatak. Ispitivanje uzroka grešaka Izvođač će. kako to pismeno zatraži od Izvođača Investitor za vreme perioda garantnog roka ili 30 dana po njegovom isteku. propusta i nedostataka po uputstvima Nadzornog organa. Troškove rada od strane Izvođača u traženju uzroka snosiće Investitor osim ako takva greška. 2. 2. i u tom slučaju on će biti dužan. e) izvrši dodatni rad bilo koje vrste za koji on smatra da je potreban za završetak radova.12. Ako Izvođač propusti da izvrši radove kako je gore pomenuto. računajući od dana izdavanja certifikata o izvršenom tehničkom prijemu bez primedbi. nedostatak ili propust nije jedan od onih za koje je Izvođač odgovoran po Ugovoru. ako to pismeno zatraži Investitor tražiti uzroke svih grešaka.13. a kao rezultat pregleda koji je Investitor izvršio pre isteka perioda garantnog roka. troškove nastale zbog traženja uzroka snosiće Izvođač. uklanjanje nedostataka i drugih grešaka. Nalozi za izmene moraju biti pismeni Nikakve izmene radova niti naknadne radove Izvođač neće vršiti bez pismenog naloga Nadzornog organa. Investitor će imati pravo da izvrši ove radove sa drugim licima ili drugim izvođačima. greška ili propust jedan od onih za koje je Izvođač odgovoran po ugovoru. Da bi se otklonila svaka sumnja utvrđuje se da svako povećanje ili smanjenje predračunskih količina unetih u Predračun radova (koje je utvrđeno merenjem) ne predstavlja izmene o kojima se govori u ovoj tački. Izvođač će izvršiti sve popravke. da ukloni ovaj nedostatak. b) izostavi neki rad. IZMENE I NAKNADNI RADOVI Izmene Nadzorni organ će izvršiti potrebna proveravanja oblika. d) izmeni karakter ili kvalitet ili vrstu radova. ako nalazi za 95 . c) izmeni nivo.

a u protivnom će Izvođaču vratiti podnetu analizu cena sa svojim primedbama i predlogom. Za naknadne radove Izvođač daje kompletnu analizu cena koštanja radova. Određivanje cene naknadnih radova vrše saglasno Izvođač i Investitor. a koji su izvedeni tokom proteklog meseca i nikakvo potraživanje za isplaćivanje bilo kakvog rada neće se uzeti u obzir ako isto nije uključeno u te podatke. Ukoliko Nadzorni organ svoj usmeni nalog ne potvrdi pismeno. Izvođač može pismeno potvrditi Nadzornom organu usmeno dobijeni nalog i ako nadzorni organ ne protivureči pismenoj potvrdi Izvođača smatraće da je nalog dat pismeno. biće upotrebljeni za izvršenje radova po Ugovoru i Izvođač ih ne može svu ili jedan deo (osim u cilju pomeranja sa jednog dela gradilišta na drugi) ukloniti sa gradilišta bez pismenog naloga Nadzornog organa. pripremni radovi i materijali koje je nabavio Izvođač i doneo na gradilište.14. Ako predračun radova ne sadrži cene koje se mogu primeniti onda će se o odgovarajućim cenama dogovoriti Investitor i Izvođač. ovako izvršeni rad. transportu. Ukoliko Izvođač i Investitor sporazumno ne utvrde cenu za naknadni rad. 2. Ovakav nalog Izvođač ima da izvrši kao da je dat u pismenoj formi pod uslovom da Nadzorni organ. 96 . kao i neiskorišćene materijale koje je on dobavi. Uklanjanje mehanizacije Po završetku radova. kao i detalje svih ostalih ili naknadnih radova koje je naredio Nadzorni organ. ovako dat usmeni nalog. troškovima radne snage. koji treba da se doda ili oduzme od sume naznačene u ponudi zbog izmena i naknadnih radova ili zbog neizvršenih radova. Potraživanja Izvođač će dostaviti Nadzornom organu jednom mesečno obračun u kome će se iznositi detalji (što je moguće podrobnije) svih potraživanja za bilo koje naknadne troškove za koje Izvođač smatra da ima pravo. Nadzorni organ će izvršiti pregled ponuđene cene (reviziju analize cena) i ukoliko nema primedbe predložiti Investitoru da je usvoji. kasnije pismeno potvrdi. će biti procenjen po cenama iz predračuna radova ako se po mišljenju Nadzornog organa cene mogu primeniti. mehanizacije i materijala. može dati nalog i usmeno. Naknadni radovi Naknadne radove predstavljaju sve one nove pozicije radova koje nisu predviđene predračunom radova pa se na njih ne mogu primeniti odgovarajuće cene iz ugovorenog Predračuna radova. Izvođač će ukloniti sa gradilišta svu mehanizaciju i privremene radove. predmet se iznosi pred arbitražnu komisiju koja donosi konačnu odluku. PRIVREMENI RADOVI I MATERIJALI Mehanizacija Sva građevinska mehanizacija. cene naknadnih radova formiraće se analogno iz predračuna radova uzimajući u obzir razlike u procesima rada. MEHANIZACIJA. Za slične vrste radova. Procena vrednosti izmena Investitor će odrediti iznos (ako ga bude).JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije potrebno. Sav. U slučaju neslaganja između Investitora i Izvođača spor će se izneti pred arbitražnu komisiju.

Certifikat o konačnom preuzimanju radova Nikakav certifikat osim certifikata o konačnom preuzimanju radova neće se smatrati potvrdom preuzimanja objekta. 2. On će kada bude želeo da bilo koji deo radova bude premeren. a u skladu sa uslovima iz Ugovora. Premeravanje radova Nadzorni organ može ako nije drugačije predviđeno. Odgovornost investitora Investitor se neće smatrati odgovornim prema Izvođaču za ma koju stvar koja proistekne iz ili u vezi sa Ugovorom izuzev ako Izvođač bude podneo 97 . izuzev tolerancija predviđenih propisima. oblika i dimenzija delova objekta i njegove celine u odnosu na položaj. Ako Izvođač ne dođe ili propusti da pošalje stručno lice.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Odgovornost investitora Investitor neće biti odgovoran za kvarove ili gubitke mehanizacije. Investitor može izdati certifikat o konačnom preuzimanju radova takođe i prilikom preuzimanja pojedinog dela rada ukoliko isti kao potpuno dovršen bude konačno preuzet. i okončane situacije. Ovakav certifikat o preuzimanju dela radova naziva se „Certifikat o konačnom preuzimanju dela radova”. ili materijala namenjenih za izgradnju ovog objekta. da se snimanje radova izvede zajednički odmah.16. tada će merenje koje obavi Nadzorni organ ili koje on odobri biti smatrano kao tačno merenje radova. 2. oblik i dimenzije utvrđene glavnim projektom.15. Investitor neće plaćati pripremne radove. koja će služiti Investitoru za izdržavanje obaveza Izvođača. Metode merenja Izvedeni radovi primaće se i obračunavati (plaćati) po metodama koje garantuju tačnost položaja. Investitor će od prve i daljih mesečnih situacija Izvođaču zadržati iznos od 5% (pet od sto) od ukupne sume. Neće se dopustiti nikakva odstupanja od projektom utvrđenih mera. izuzev radova koji su ušli u ugovoreni predračun radova. utvrditi putem snimanja količine izvršenih radova. zahtevati od Izvođača. MERENJE Količina Količine navedene u Predračunu radova samo su približne i ne mogu se uzeti i smatrati stvarnim i ispravnim količinama radova koje treba da obavi Izvođač pri ispunjenju svojih obaveza iz Ugovora. privremenih radova. CERTIFIKATI I PLAĆANJA Plaćanje radova Plaćanje izvršenih radova vršiće se na osnovu privremenih mesečnih i obračunskih situacija.

ući na 1gradilište i isključiti Izvođača sa istog bez povrede Ugovora ili oslobođenja Izvođača njegovih obaveza ili odgovornosti po ovom Ugovoru ili povrede prava i ovlašćenja Investitora po ovom Ugovoru. da je po njegovom mišljenju Izvođač: a) odustao od Ugovora b) bez prihvatljivog razloga propustio da započne sa radovima ili obustavio napredovanje radova na 30 dana po prijemu naloga da produži sa radovima. pošto bude dao pismeno obaveštenje Izvođaču u roku od 14 dana. privremenih radova i materijal koji je određen da postane zaloga Investitora. da se oglasi nesposobnim za plaćanje ili uradi ili prenese u korist svojih kreditora ili se sporazume da prenese u korist svojih kreditora ili se sporazume da prenese Ugovor komisije za ispitivanje. odnosno odnosi se nebrižljivo prema svojim obavezama iz ovog Ugovora. U cilju određivanja prirode i veličine svake takve obaveze. a koje su nastale pre nego što je izdat certifikat i nisu završene pre izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova. 2. tada Investitor može. PROPISI I PRAVA Gubitak prava Ukoliko Izvođač postane nesposoban da plati dugove ili mu bude saopšteno da je protiv njega ili on sam podneo zahtev. Neispunjene obaveze I pored izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova ili dela radova Izvođač i Investitor biće i dalje odgovorni za ispunjenje obaveza nastalih izvršenjem ovog Ugovora. ili c) je propustio da ukloni materijal sa gradilišta ili da u roku od 30 dana po prijemu pismenih izveštaja od strane Nadzornog organa da su materijali ili radovi odbijeni kao nepravilno i loše obavljeni. Pravo zaloga Sva mehanizacija.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije pismenu žalbu pre nego što se da certifikat o konačnom preuzimanju radova ili dela radova. ili ukoliko Nadzorni organ pismeno potvrdi Investitoru. propusti da iste popravi ili d) ne izvodi radove u saglasnosti sa Ugovorom ili nedovoljno ispunjava.17. Ugovor će se smatrati da je još na snazi. sastavljenog od njegovih kreditora ili uđe u likvidaciju (izuzev dobrovoljne likvidacije u cilju spajanja ili rekonstrukcije) ili ukoliko Izvođač prenese Ugovor pre nego što dobije za to pismeno saglasnost Investitora ili ukoliko dođe do popisa njegove imovine. privremeni radovi i materijali izvođača koji se nalaze na gradilištu ili su namenjeni izvršenju Ugovora smatraće se kao zaloga Investitoru za obezbeđenje njegovih prava i potraživanja od Izvođača sve do ispunjenja ovog Ugovora. i može sam da završi radove ili da uposli druge izvođače da završi radove i Investitor ili ti drugi Izvođači imaju pravo da upotrebe onoliko građevinske mehanizacije. ili e) je prouzrokovao štetu nestručnom radnom snagom ili nije postupio prema nalozima Nadzornog organa ili ispunjenju Ugovora. koliko je potrebno za završetak radova. 98 .

A ako to bude slučaj. Nadzorni organ će pored ovoga utvrditi vrednost bilo kog neiskorišćenog ili delimično iskorišćenog materijala.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Procenjivanje na dan gubljenja Nadzorni organ će. 17. REŠAVANJE SPOROVA Arbitražna komisija Ukoliko tokom izvršavanja radova koji su predmet Ugovora. bilo preko drugih lica. dođe do bilo kakvog nesporazuma ili spora između Investitora i Izvođača odnosno Nadzornog organa i Izvođača.19. 2. odštete radi zakašnjenja pri završavanju (ako ih bude). posle bilo kakvog Investitorovog postupka prema tač. onda neće biti odgovoran da plati Izvođaču bilo koju sumu do isteka perioda garantnog roka i posle toga sve dok troškovi oko završavanja radova. koja služi kao zaloga Investitoru. koje potvrdi Nadzorni organ. Investitor je ovlašćen da svu mehanizaciju. sve troškove koje bude imao Investitor nadoknadiće mu Izvođač ili te troškove Investitor može naplatiti. radove koje je trebalo da obavi Izvođač o svom vlastitom trošku po Ugovoru. dužan je da odmah nakon takvog događaja čim to bude praktično moguće. isti će biti predan na rešavanje arbitražnoj komisiji. izloži prodaji radi naplate svojih potraživanja od Izvođača dok ne dobije sumu koju mu Izvođač duguje po ovom Ugovoru. ukoliko ugovorne strane ne uspeju nastalo sporno pitanje rešiti međusobnim sporazumom. Investitor može o svom vlastitom trošku ili preko drugih Izvođača izvršiti takav rad ili opravke kako Investitor ili nadzorni organ bude smatrao potrebnim. a koje treba da mu se isplate nakon izvršenja radova. ali ako ova suma nije dovoljna da Izvođač izmiri obaveze Investitoru. Izvođač će biti ovlašćen da primi sumu ili sume (ako ih bude). i potvrditi koji je iznos (ako isti postoji) Izvođač zaradio do isključenja sa gradilišta. ovog će imenovati predsednik Privredne regionalne komore. ne budu utvrđeni. kako to bude smatrao za podesno.18. Ako rad ili opravka koje je izvršio Investitor predstavljaju po mišljenju Investitora. Investitor i Izvođač određuju u komisiji po jednog člana a ova dvojica biraju u roku od 7 dana trećeg kao predsedavajućeg. 2. a Izvođač nije u stanju ili pak nije voljan da to odmah učini. čim to bude moguće. kao i svi ostali troškovi koje bude imao Investitor. Arbitražna komisija se sastoji od tri člana. Plaćanje posle gubitka prava Ako Investitor bude isključio Izvođača prema tač. 99 . 17. privremene radove i materijale Izvođača. po mišljenju Investitora treba izvršiti neke radove ili popravke u cilju sigurnosti i obezbeđenja. izvršiti ispitivanje bilo sam. pismeno obavesti Izvođača o nastalom događaju. HITNE OPRAVKE Ako usled bilo kakvog razloga. bilo prilikom izvođenja radova ili tokom garantnog roka. u tom slučaju Izvođač će platiti Investitoru nastalo prekoračenje koje se ima smatrati kao Izvođačev dug Investitoru. građevinske opreme ili bilo kojih privremenih radova. propusta ili događaja koji je u vezi sa radovima ili delom istih. Ukoliko u navedenom roku od 7 (sedam) dana ova dvojica arbitara ne postignu sporazum po pitanju izbora predsednika arbitražne komisije.

odnosno Izvođač nezadovoljni odlukom arbitražne komisije. Predsednik komisije je dužan. koji ima pravo da nastale troškove naplati od ugovorne strane na čiju je štetu spor rešen. 2. odnosno realnom izmenom dinamičkog plana dostigne količine predviđene planom. Ako Izvođač ne postupi po traženju Investitora. RASKID UGOVORA Raskid Ukoliko Izvođač ne održava ugovoreni dinamički plan izvođenja radova i nema izgleda da će do ugovorenog roka iste završiti. kretanju mehanizacije. Sporove po odlukama arbitražne komisije rešavaće jugoslovenski redovni sudovi uz primenu jugoslovenskog materijalnog prava. IZMENE PROJEKTA Premija za izmenu projekta Ukoliko Izvođač predloži izmene ili dopune odobrenog projekta. da sazove arbitražnu komisiju najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od primljenog zahteva. o dopremi materijala na gradilište kao i mehanizacije. 100 . računajući od dana primljenog zahteva. Troškovi arbitražne komisije padaju na teret pokretača spora. Dostavljanje obaveza Sva obaveštenja koja je Izvođač dužan da dostavi Investitoru. Komisija rešava većinom svojih glasova i dužna je da pismenu odluku dostavi Investitoru i Izvođaču najdalje u roku od 30 (trideset) dana. a Investitor usvoji ove izmene ili dopune i time se postigne bolje i racionalnije rešenje i ušteda troškova izgradnje objekta.20. Izvođač će imati pravo na premiju u iznosu od 20% od ostvarene uštede troškova izgradnje. dostavljaće se preko Nadzorne službe. OBAVEŠTENJA Obaveštenja Izvođača Izvođač je obavezan da stalno obaveštava Nadzornog organa o svim stvarima vezanim za radove i proces rada. Investitor. mogu u roku od 30 (trideset) dana nakon dobijanja odluke zahtevati da nastali spor reši redovni sud. Odluku o visini troškova kao i odluku o tome da će iste naknaditi donosi arbitražna komisija. a Izvođač je dužan nastaviti sa radovima.21. kao i obaveštenja koja Investitor dostavlja Izvođaču u vezi sa izvođenjem radova i izvršenjem Ugovora.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Investitor i Izvođač dužni su da. na zahtev arbitražne komisije. 2. i po svim ostalim pitanjima koje bude zahtevao Nadzorni organ.22. istoj pruže potrebne podatke i obaveštenja. a vezana su za radove iz Ugovora. Arbitražni postupak se pokreće na osnovu pismenog zahteva bilo koje od ugovornih strana. Investitor će pozvati Izvođača da u roku od 30 dana sva zakašnjenja radova saobrazi planu. Investitor može da raskine Ugovor na štetu Izvođača. odluka arbitražne komisije postaje konačna i obavezna za obe strane. 2. o svim izmenama i promenama u izvođenju radova. Odluka arbitražne komisije biće obavezna za Investitora i Izvođača. Ukoliko u pomenutom roku ni jedna od ugovornih strana ne podnese takav zahtev.

Izvođač je obavezan da izvrši usklađivanje analiza cena sa metodologijom pre zaključenja ugovora. pridržavaju odredaba iz Ugovora i normi važećih pozitivnih propisa. 101 . Otvaranje podnetih analiza izvršiće se komisijski sa ovlašćenim predstavnikom Izvođača.23. PRIDRAŽAVANJE VAŽEĆIH PROPISA Ugovorne strane su dužne da se u izvršavanju obaveza iz Ugovora. 2.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko priložene analize cena (po pozicijama) nisu prilagođene za obračun razlike u ceni prema datoj Metodologiji u licitacionoj dokumentaciji.

Opis radova sa predračunom radova i tehničkim uslovima .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 3.Garancije . na tražena objašnjenja Izvođača. Izvođač nema pravo da postavlja nikakve zahteve za nadoknadu. Status Nadzornog organa po ovom Ugovoru trajaće i posle izdavanja certifikata po konačnom preuzimanju radova sve dok reklamacije Izvođača prema Investitoru i reklamacije Investitora prema Izvođaču ne budu rešene. Nadzorni organ može da dođe do zaključka da je neophodno uneti izmene i planove i crteže.Analize cena radova i faktora po kojima je licitirao izvođač. Sledeća dokumenta koja se odnose na radove za izgradnju toplifikacionog sistema gradova Požarevca i Koatolca sa okolnim naseljima sačinjavaće ugovorna dokumenta i smatraće se sastavnim delom Ugovora: . POSEBNI POGODBENI USLOVI Nadzornog organa imenuje Investitor sa svim pravima i obavezama koje proističu iz ovog Ugovora. sve odluke.Ponuda sa prilozima . Traženje objašnjenja ugovornih dokumenata Izvođač je dužan da na vreme traži potrebna objašnjenja projekta. Izvođač je dužan da ovu štetu naknadi Investitoru. Nijedan propust i greška podizvođača u izvođenju radova neće osloboditi obaveze i odgovornosti Izvođača za njegove obaveze iz ovog Ugovora.1.Uslovi za ugovaranje . Opšti uslovi . Bilo kakvi radovi koji se obave pre dobijanja projekta i crteža biće na rizik samog Izvođača. daće potrebna pismena uputstva preko građevinskog dnevnika u roku od 7.2.Metodologija za obračun klizne skale .2.1. Ako je zbog toga nastala šteta za Investitora. Nadzorni organ. Ako to ne učini i zbog toga nastane zastoj u radu ili odstupanja od pomenutih dokumenata. odnosno da u nekoliko izmeni 102 . a najkasnije 15 dana po prijemu takvog zahteva Izvođača. uputstva i naredbe Nadzornog organa izdate Izvođaču obavezne su i za njegove podizvođače. a koje mogu biti i kasnijeg datuma.Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje radova JP “TOPLIFIKACIJE” Požarevac .2. -Uslovi posebne namene (Posebni uslovi) . studiranja modela ili ispitivačkog rada.Projekti i planovi . Ukoliko Izvođač izvodi pojedine radove preko podizvođača.1. a kao podizvođači mogu biti jedino preduzeća iz SR Jugoslavije.Aneksi uz ova dokumenta . Izvođač ima pravo da izvođenje pojedinih delova radova poveri za izvođenje podizvođačima. Pregled i kontrola projekta Izvođač će pregledati i proveriti sve dimenzije i količine u projektima i crtežima koje bude dobio od Nadzornog organa odnosno Investitora i izvestiti Nadzornog organa odnosno Investitora ukoliko ustanovi neku grešku. Pravo menjanja projekata i crteža Pri dobijanju naknadnih obaveštenja o geološkim formacijama ili drugim podacima koji se dobijaju kao rezultat ispitivanja. registrovana za izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora. tehničkih uslova licitacione dokumentacije i ostalih ugovornih dokumenata.

Standardi Izuzev slučajeva gde je tako određeno u Tehničkim uslovima. njihovo čišćenje. u ma koje vreme i iz ma kojih razloga. a Izvođač je dužan da ih prihvati i izvrši. Podaci za odgovornog rukovodioca Izvođača Izvođač je dužan da pre početka radova dostavi Investitoru ime odgovornog rukovodioca radova i ostale stručne podatke o njemu. Izvođač je dužan da pri obeležavanju i pregledu radova koje vrši Nadzorni organ prisustvuje radu Nadzornog organa. a bez prava na posebnu naknadu. Za rukovođenje radovima kao i za izvršenje radova Izvođač može koristiti samo lica koja imaju odgovarajuću stručnu spremu i iskustvo. Izvođač je dužan da Nadzornoj službi obezbedi odgovarajuće prostorije za rad. Dužnost Izvođača Izvođač je dužan: a) da sve radove izvodi solidno. Ukoliko Izvođač. sav materijal. stručno i sa prvoklasnom izradom. Ako u toku rada dođe do njegove zamene. Neće se odobriti ili prihvatiti materijal slabijeg ili lošeg kvaliteta. Pomoć Izvođača Nadzornom organu Izvođač je dužan da Nadzornom organu stavlja na raspoloženje potrebnu radnu snagu za obeležavanje. planovima i crtežima. standardima i uputstvima Nadzornog organa. kontrolu merenja. podneće Nadzornom 103 . a na poseban poziv Nadzornog organa ili organa vlasti odnosno uprave. b) da podnese prijavu o početku izvođenja radova Nadzornom organu u roku od 7 dana pre otpočinjanja radova. ako se to bude zahtevalo. prema ugovornim dokumentima. uređaje i instalacije na gradilištu. kao i ateste za te materijale.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije radove i dovede u sklad sa novim saznanjima i podacima. standardnog prvoklasnog kvaliteta. koji služe za zaštitu života i bezbednosti ljudi i imovine. oprema i način ugradnje i ispitivanja odgovaraju važećim standardima. Materijal i oprema nabavljeni bez prethodnog odobrenja Nadzornog organa biće podložni riziku odbijanja koje može da izvrši Nadzorni organ. te od najbolje izrade i marke. i da za lica zaposlena na gradilištu obezbedi odgovarajuću opremu potrebnu za zaštitu pri radu. Higijensko-tehničke mere Izvođač je dužan da u skladu sa postojećim propisima. Izvođač je dužan da o tome obavesti Investitora. periodična snimanja izvršenih radova i drugu pomoć u radnoj snazi u vezi sa praćenjem izvršenja radova. osigura sve pristupe. Kvalitet materijala Sav materijal i oprema koji se ugrađuju po Ugovoru moraju biti novi i neupotrebljeni. kao i tehničkim propisima. a svi radovi moraju se obaviti pažljivo. Izvođač je dužan da podnese Nadzornom organu na odobrenje imena proizvođača materijala i opreme koje namerava da upotrebi za izvršenje radova po Ugovoru. U ovom slučaju Nadzorni organ će imati pravo da u saglasnosti sa projektantom izvrši potrebne izmene. zaželi da zaobiđe gornje standarde ili želi da upotrebi opremu i materijal koji nisu prema standardima iz opisa radova sa tehničkim uslovima. zagrevanje i rasvetu kao i prevozno sredstvo za pregled i prijem radova ako je to potrebno.

o izvorima snabdevanja materijalom. Izvođač je dužan da sarađuje sa izvođačima susednih deonica i objekata i da nastoji u svom radu da ne ometa rad drugih izvođača. Kao datum početka radova smatraće se datum uvođenja Izvođača u posao. Izvođač odgovara za štetu koju bude naneo vlasnicima ili zakupcima odnosno korisnicima zemljišta. radova. izvodi i završi radove na početku i na kraju svoje deonice. Kod proizvođača će se izvršiti ispitivanje i pregled kojim treba da se pokaže da li su oprema i materijal saglasni sa odredbama Tehničkih uslova. Ukoliko Izvođač po Ugovoru brže obavi radove i završi izgradnju. visinske (nivelmanske tačke). na zahtev Izvođača odobriti avans za početak radova u iznosu i pod uslovima koji će se regulisati Ugovorom. ako takvo zemljište nije predato u posed Izvođaču od strane Investitora prilikom predaje i obeležavanja gradilišta. Kontrola ispitivanja Sva oprema i materijal nabavljen prema tehničkim uslovima i sav rad obavljen prema opisu radova podvrgnuće se stručnoj kontroli Nadzornog organa. Prihvatanje materijala i delova neće osloboditi Izvođača odgovornosti da materijal i delove koje nabavlja mora da budu u svemu prema Tehničkim uslovima i ugovornim dokumentima. materijala i imovine koja se nalazi na gradilištu. podizanje pomoćnih zgrada.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije organu na odobrenje zahtev u kome je dužan da navede prirodu izmene. Pre pregleda kod proizvođača ne sme se otpremiti nikakav materijal niti oprema izuzev ako Nadzorni organ to ne odredi. tako da na mestu gde se budu spajale deonice ne budu primećeni tragovi spajanja ili različito obavljenih radova. Finansijska pomoć Izvođaču Investitor može. Izvođač je dužan da osigura direktnom pogodbom potrebno zemljište za privremenu upotrebu za izgradnju glavnog voda. Izvođač je dužan da. slagalište materijala. Odobrenje za izgradnju Investitor je dužan da pre početka radova pribavi od nadležnih organa odobrenje za izgradnju. tehničke opise i dokaze kvaliteta za predložene izmene. razloge zbog kojih želi da izvrši izmenu i podnese potpune specifikacije. 104 . biće dužan da završi radove tako da omogući i olakša drugim susednim izvođačima spajanje deonica sa njegovom. Vatrogasna služba Izvođač je dužan da o svom trošku na gradilištu organizuje i obezbedi potpuno savremeno opremljenu i efikasnu vatrogasnu službu radi zaštite od požara paljevina mehanizacije. izvođenje saobraćajnica za privremeno ili trajno izmeštanje gradskih komunalija i sl. Ustupanje gradilišta na upotrebu Smatra se da je Investitor uveo Izvođača u posao kada mu je predao plan eksproprisanog zemljišta za građenje. Obaveštenje o početku radova Izvođač je dužan da pismeno i na vreme obaveštava Nadzornog organa o započinjanju pojedinačnih radova. kao i o radionicama i fabrikama u kojima će se izvršiti izvesni radovi. kao i sve ostale elemente koji određuju tačan položaj objekta koji je predmet Ugovora. u izvršavanju ovog Ugovora.

Investitor ima pravo da pre početka radova ili u toku izvođenja radova vrši izmene i dopune u obimu radova. odluku o produženju roka doneće Investitor. niti će se Izvođaču priznati promena jedinične cene ugovorene za svaku poziciju u predračunu radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Obeležavanje osovine i profila Izvođač je dužan da prisustvuje obeležavanju osovine pojedinih objekata i prenosu stalnih tačaka koje vrši Nadzorni organ. trajanju i prestanku. onda takve jedinične cene mogu da se prilagode naviše ili naniže 105 . Investitor neće plaćati ništa iznad ugovorene cene a u vezi sa bilo kojim radom koji je prikazan ili određen da bude izveden detaljnim planovima i crtežima ili uputstvima koja je dostavio Nadzorni organ. a u izvesnim slučajevima nemoguće ih je odrediti sve dok ne budu radovi izvršeni. Količine Količine navedene u predračunu radova nisu ni u kom slučaju tačne količine. Ako nastupe slučajevi pod a). b) Ako se ukupna vrednost radova predviđena Ugovorom i obračunata po ugovorenim cenama poveća preko 20%. Pre započinjanja radova Izvođač je dužan da potpiše uzdužne i poprečne profile na osnovu kojih će se izračunavati kubatura iskopa i sastavljati obračun. zbog toga što je stvarna količina veća ili manja od količine izražene u predračunu radova. osim ako Nadzorni organ ne da nalog za njihovu izmenu. Naknadne izmene u trasi i na pojedinim objektima ne utiču na produženje roka ako ovim izmenama nije bio obustavljen započeti posao. Neblagovremeno ustupanje zemljišta i planova za pojedine objekte ne daje Izvođaču pravo za produženje roka za dovršenje objekta u celini. Ugovorne jedinične cene Ugovorne jedinične cene iz predračuna radova obuhvataju sve troškove Izvođača za izvršenje radova po opisu odnosnih pozicija sa svim potrebnim pripremnim radovima pomoćnim i završnim radovima. za koju je Izvođač dužan da odmah obavesti Investitora o njenom nastupu. c) U slučaju „više sile”. Ukoliko je Izvođač nezadovoljan odlukom Investitora nastali uzroci za produženje roka za izvršenje radova regulišu se po uslovima Ugovora. Produženje roka za izvršenje radova Rok utvrđen uslovima Ugovora ili produžen sa saglasnošću Investitora za završetak radova može se produžiti jedino: a) Kada predaja trase i zemljišta ili predaja projekta ne budu izvršeni o roku koji je ugovoren i ako to zakašnjenje ima uticaja na dinamiku izvršenja radova prema usvojenom dinamičkom planu. Izvođaču se neće ni u kom slučaju plaćati radovi koji nisu stvarno izvršeni. Količine navedene u predmeru radova služe jedino i samo za upoređivanje ponuda i Investitor ni u kom slučaju ne priznaje niti prihvata da stvarno obavljeni rad i ugrađeni materijal treba da odgovaraju navedenim količinama. Izmene cena Kada izmena saveznih zakonskih propisa posle ugovaranja utiče na cene radne snage i materijala korišćenih kod utvrđivanja ponuđenih jediničnih cena. kao i da naredi naknadne radove ako to bude smatrao za potrebno. b) i c) koji daju mogućnost za produženje ugovorenog roka za izvršenje radova. kao i sve neposredne i posredne troškove potrebne za izvršenje. čuvanje i održavanje radova do konačnog prijema radova bez primedbi.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije kako bi odrazile takve promene. Projektu i mestu upotrebe. Od iznosa poslednje privremene situacije odbija se iznos prethodne situacije. Ako Izvođač i Nadzorni organ ne postignu sporazum u pogledu primedbi Nadzora. Pri sastavljanju privremenih situacija unete količine mogu biti približne ne upuštajući se u detalje. a u svemu prema Osnovnom zakonu o izgradnji objekata i to u slučaju ako takve promene prelaze 5% od ukupne vrednosti izvršenih radova obračunate po ugovorenim jediničnim cenama. a obračun ovih radova izvršenih u toku meseca naziva se privremena mesečna situacija. Materijal koji Izvođač prijavi za unošenje u privremenu situaciju mora biti na gradilištu složen u pravilne figure van domašaja velike vode i zaštićen od svakog oštećenja. Prijavljeni materijal mora potpuno odgovarati Tehničkim uslovima. Investitor će izdati nalog za isplatu na osnovu situacije priložene od Nadzornog organa. Materijal koji dolazi u obzir za obračun po ovom stavu jeste šljunak. a postoji razlika. da se pojedini građevinski materijal deponovan na gradilištu za izvršenje objekta. Kod paušalnih iznosa. Materijal koji je plaćen kroz situaciju ne smatra se kao definitivno primljen. a Nadzorni organ je dužan da. Isplata Izvođaču izvršenih radova u toku meseca vršiće se na osnovu mesečnih situacija. U slučaju da u predračunu radova ili ponudi ukupna cena nije tačna. u toku 5 dana po prijemu situacije. Nepredviđeni radovi unose se posebno. koji su iskazani na dva mesta. ali ih Izvođač ne sme otuđiti niti upotrebiti na drugoj strani bez odobrenja Investitora. Po izvršenom ugrađivanju i obračunu po ugovorenim pozicijama radova vrednost ranije isplaćenog materijala odbija se u odgovarajućoj situaciji. 106 . a prema stvarno izvršenim radovima. uzeće se kao tačna jedinična cena za svaku poziciju posebno i tako utvrđena cena predstavljaće u ukupnom zbiru iznose svih pozicija. koji se imaju obuhvatiti konačnim obračunom. Mesečna situacija treba da predstavlja ukupnu vrednost svih izvršenih radova do dana snimanja te mesečne situacije. Investitor može odobriti. Po primedbama Izvođača odlučivaće se naknadno. na traženje Izvođača. Obračun i isplata izvršenih radova Na zahtev Izvođača Investitor može odobriti sačinjavanje i međusituacije. uzeće se manji iznos kao merodavan. Izvođač je dužan da plaćeni materijal čuva od kvara i oštećenja a Nadzorni organ je ovlašćen da upropašćeni i oštećeni materijal odbije u narednoj situaciji. istu potpiše sa eventualnim primedbama koje moraju biti konkretne. čelik za armirano betonske konstrukcije i čelične cevi i ostala ugovorena oprema. Cene u predračunu radova moraju biti iskazane u jugoslovenskim dinarima. i dati avans i eventualni penali iz ovih uslova i tako dobijen ostatak predstavlja sumu za isplatu. privremeno unose u privremene mesečne situacije i pre njegove upotrebe. posle čega Nadzorni organ privremenu situaciju odmah dostavlja Investitoru. Količinu izvršenih radova na kraju svakog meseca snima Izvođač u prisustvu Nadzorni organ. Navedeni materijal obračunavaće se kroz privremene situacije po fakturnoj ceni. na kraju privremene situacije i obračunavaju se po naknadno ugovorenim cenama. Privremenu mesečnu situaciju sastavlja Izvođač na osnovu izvršenih snimanja i podataka iz građevinskih knjiga i dnevnika i podnosi na potpis Nadzornom organu najkasnije do 5-og u narednom mesecu.

kao i svu tehničku dokumentaciju koja služi za izvođenje radova. Specijalne fotografije koje pokazuju posebne delove radova. snimaće se s vremena na vreme kada to bude zahtevao Nadzorni organ. menjati i dopunjavati stare primedbe. pa do njihovog završetka. Građevinski dnevnik Izvođač radova će za vreme izvođenja radova na gradilištu uredno voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu prema postojećim propisima. kada će ih predati Investitoru. Izvođač je dužan da fotografije i negative čuva do završetka radova. one će se ponovo uspostaviti o trošku Izvođača a za uništenu tehničku dokumentaciju Izvođač će biti odgovoran za naknadu štete Investitoru. mehanizacije ili predmete od interesa.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Fotografisanje Svaka tri meseca Izvođač je dužan da izvrši fotografisanje izvršenih radova sa pozicija koje odredi Nadzorni organ. uopšte vršiti prepravke onoga što je već uneto u dnevnik. Građevinski dnevnik se vodi u duplikatu. potpisuju Nadzorni organ i Izvođač. Potpisivanje građevinskog dnevnika vrši se u kancelariji Nadzornog organa a u prisustvu rukovodioca radova. Svaki upis. datum i kratak opis. Građevinski dnevnik mora biti overena knjiga sa numerisanim stranama i mora se ispunjavati mastilom ili hemijskom olovkom. smatra se da je time priznao za ispravno što je u dnevniku Izvođač radova upisao i nema prava docnije ni na kakvu primedbu. Ove fotografije biće veličine koju odredi Nadzorni organ. čuva od oštećenja i uništenja. bez primedbe. Ako se obeležene tačke unište. Ako Nadzorni organ ne potpiše dnevnik u određenom roku od 3 dana. a koje će fotografisanje prikazati proces radova u izgradnji. Sve ispravke moraju se obostrano potpisati. Jednom potpisane strane dnevnika postaju dokumenat i posle potpisivanja ne smeju se stavljati nikakve primedbe. obeležavane osovine i stalne tačke za izvođenje radova. primljene terenske podatke. Svi negativi biće označeni i obeleženi i čuvani na gradilištu i imaju se smatrati kao svojina Investitora. Građevinski dnevnik mora se voditi uredno i ažurno. sa najvećim zakašnjenjem od 3 dana. a najmanje svaku stranu građevinskog dnevnika. Građevinski dnevnik vodi se od početka radova. a svaka će nositi broj. Kada se izvrši definitivni tehnički prijem radova. a u vezi sa radovima. od Investitora i Nadzornog organa. Pri potpisivanju dnevnika obavezno je da se ispod svakog potpisa stavi datum potpisivanja. tako da posle potpisivanja svake stranice dnevnika Nadzorni organ dobije kopiju teksta. Čuvanje podataka Izvođač je dužan da sve. a matrica ostaje Izvođaču. Nadzorni organ i Izvođač su dužni da potpisuju dnevnik ažurno. sa najvećim zakašnjenjem od 3 dana od dana izvršenog rada. 107 . Prijem radova Po dovršenju ugovorenih radova i izvršenom tehničkom pregledu bez primedbi izvršiće se primopredaja između Izvođača i Investitora. Nadzorni organ je dužan da se sam uveri da li se potrebni podaci i naređenja unose tačno i na vreme u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

na poziv Nadzornog organa. građevinske knjige ili privremene situacije. .da garantuju stabilnost. u posebnom dodatku on može da podnese i predloge alternativnih rešenja s tim da isti ispunjavaju sledeće uslove: . obračun zemljanih radova i obračunski crteži. Projekat izvedenog stanja radi Izvođač i po završenom poslu. pre i u toku građenja. Nadzorni organ odmah unosi u građevinski dnevnik. Projekat izvedenog stanja Projekat izvedenog stanja je sastavni deo građevinske knjige. u protivnom smatra se da je Investitor odbio reklamaciju i Izvođač ima pravo da zatraži obrazovanje mešovite komisije. ne prisustvuje prikupljanju ovih podataka gubi pravo da u vezi s tim docnije čini kakve primedbe i reklamacije. potrebnih za obračun radova. Ako Izvođač.da obezbeđuje jednako ili kraće vreme izvršenja objekata od ponude po licitacionoj dokumentacijii 108 . Uz projekat izvedenog stanja mogu biti priključeni i posebni značajni detalji.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije građevinski dnevnik se zaključuje i prestaje da se dalje vodi. funkcionalnost. Ponuđač je dužan da podnese ponudu u skladu sa licitacionim dokumentima. a Investitor ima pravo na odgovarajuće smanjenje sume za isplatu. zbog čega i od koga naređena izmena. Građevinska knjiga U građevinsku knjigu unose se crteži celih objekata ili samo pojedinih delova objekata. kada je. Podatke za one delove objekata koji se ne vide. tako da docnije. predaje Investitoru. Ako se takvim izmenama menjaju uslovi transporta. kao i tačni podaci o merama i količinama stvarno izvršenih radova. tada Izvođač ima prava na odgovarajuću naknadu. Reklamacije Stavljene primedbe na sadržinu građevinskog dnevnika. odnosno njegov predstavnik. radnika i sredstava. gde se u više boja unose sve izmene. a vodi se na jednom primerku kopije glavnog projekta. ako su ovi uslovi pogoršani. izmene u položaju i niveleti trase i izmene u planovima. reklamacijom u roku od 7 dana po potpisu građevinskog dnevnika. snabdevanja i iskorišćenja pomoćnih postrojenja. Investitor je dužan da na reklamacije Izvođača odgovori u roku od mesec dana. u pogledu mera i količine ne može biti prigovora. Investitor zadržava pravo da po potrebi može činiti. ukoliko su potrebni. građevinske knjige i privremenih situacija Izvođač je dužan da konkretizuje. neće se uzimati u obzir. Prevoz materijala na drugo mesto upotrebe izvršiće Izvođač na teret Investitora po prethodno pogođenoj ceni. Podatke za građevinsku knjigu prikupljaju na gradilištu zajedno Nadzorni organ i predstavnik Izvođača. kvalitet i bezbednost objekta. Sastavni deo građevinske knjige čine: poprečni profili zemljanih radova. kada se predaje Investitoru. Reklamacije koje nisu podnete u gore određenim rokovima i koje nisu podnete u tim rokovima preko Nadzornog organa. sa pozivom na građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. zajedno sa građevinskom knjigom. objasni i obrazloži posebnom predstavkom. Ako je usled izmene u projektima u toku građenja ostao spremljen materijal ovaj će se platiti Izvođaču po stvarnoj ceni ukoliko se ne bi mogao da upotrebi na drugom gradilištu ugovorenog objekta. ako su uslovi poboljšani za Izvođača.

Ako se za izvođenje usvoji predlog alternativnog rešenja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije .da koštanje objekta bude jednako ili manje od ponude po licitacionoj dokumentaciji. Ponuđač je dužan da u saradnji sa projektantom isporuči potrebnu tehničku dokumentaciju. uključujući i sve potrebne potvrde. 109 . saglasnosti i verifikacije.

Plaća se po kubnom metru iskopanog humusa.1. ZEMLJANI RADOVI 4. Predviđa se izvršenje generalnih i detaljnih nivelmana sa postavljanjem pomoćnih stalnih tačaka. Otkopavanje humusa Otkopavanje humusa sa travom na pojasu koji obuhvataju zemljani radovi i pozajmišta u sloju projektovane debljine od 30 cm. sementnih rigola i pozajmišta. već po završenju zemljanih radova za pokrivaje kosine nasipa. Humus se ne sme upotrebiti za izradu nasipa. Ako se u toku rada ustanovi potreba otkopavanja humusa u debljem ili tanjem sloju nadzorni organ će izmenu upisati u građevinski dnevnik.2. Ovom pozicijom je obuhvaćeno postavljanje profilnih šablona za izvršene nagibe kosina predviđenih projektom ili nagiba utvrđenih u toku izvođenja radova. a izvođač po njoj postupiti.0.2.1. zemljanih bankina.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. Iskopani humus deponovati sa obe strane trase u približno pravilne figure i u blizini docnijeg ugrađivanja. 4. useka. Iskopani humus sa fabričkog platoa deponovati van gradilišta na mestu koje odredi nadzorni organ. OPŠTI USLOVI Sve građevinske radove izvesti u skladu sa postojećim važećim propisima i standardima a građevinske radove i merama zaštite na radu a za ugrađene materijale dostaviti ateste od ovlašćenih instituta u skladu sa važećim standardima i propisima za atestiranje materijala. Količina iskopanog humusa utvrđuje se od strane nadzora i izvođača merenjem prosečne dubine i iskopa i površine sa koje je skinut. 4. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA 4. tako da tačke budu dogledne. 110 . zaseka. OBELEŽAVANJE TRASE CEVOVODA PRE POČETKA GRAĐENJA Pre početka građenja obeležiti trasu i izvršiti osiguranje elementarnih tačaka van profila kako bi se u toku građenja mogla vršiti redovna kontrola izvršenih radova.

Iskop zemlje za šahte i revizione komore Cena iz ovog Cenovnika će se primenjivati za sve iskope prirodno vlažne zemlje i ovlažene zemlje padavinama.2. Ukoliko navedeni radovi nisu obuhvaćeni posebnim projektom planiranja terena isti su radovi obuhvaćeni jediničnom cenom iskopa i neće se posebno plaćati. Prekopani temelji imaju se popuniti do projektovane kote i sabiti do Me=40 MPa.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. 111 . osiguranje. on će uraditi o svom trošku. razupiranje rovova i bočnih strana iskopa. kao i eventualno pomoćne skele za odbacivanje zemlje. Pored prethodno predviđenih troškova. treba zemlju iz iskopa da deponuje i da je ugradi kad to bude moguće. Obračun otkopane i nasute zemlje izvršiće se u sraslom zbijenom stanju. Kubaturu iskopane zemlje utvrđuje nadzorni organ merenjem. ima ih o svom trošku produbiti i popuniti do projektovane kote. s tim. Ukoliko izvođač ostavi temeljne jame podložne razmekšavanju zbog padavina. jedinačne cene obuhvataju obeležavanje donjih ploča šahtova i komora. Naredba nadzornog organa za izvođenje radova iz ovog stava je merodavna i obavezna za izvođača. a ostatak odneti u deponiju koju će odrediti nadzorni organ u dogovoru sa izvođačem. Pre početka radova teren treba očistiti od šiblja a i drugih rastinja sa vađenjem korenja ukoliko ga ima na delu zemljišta gde se objekti podižu. Ukoliko je do takve greške došlo krivicom izvođača. Iskop mokre zemlje od podzemnih voda plaća se posebno pozicijom predviđenom ovim Cenovnikom. Deponija i pozajmišta se obrađuju po privremenim tehničkim propisima. U konačnom bilansu svih zemljanih radova izvođaču će se priznati za iskop iz pozajmišta samo deo nasipa koji se ne može obezbediti iz svih iskopa. overenih od strane nadzornog organa uzimajući u obzir neophodne iskope potrebne po projektu. što nema pravo posebne nadoknade za takav slučaj. ukoliko ne može iz bilo kojih razloga postići sinhronizaciju iskopa i nasipa. i osiguranja susednih objekata i crpljenje atmosferske vode.2. Isto tako i radovi na iskolčavanju terena za rov. Otkopanu zemlju pored rovova. Pod širokim iskopom se smatraju svi iskopi čija je osnova preko 20 m2 a veličine manje strane preko 2 m uključujući i iskope na temeljima i usamljenim temeljima kao i iskope u usecima i zasecima. iskopane zemlje u samoniklom stanju. Crpljenje podzemne vode plaća se posebnim pozicijama. šahtova i komore uračunavati u jedinačne cene iskopa. Izvođač je dužan. organizovati sinhronizaciju izvođenja nasipa i iskopa. Izvođač. na osnovu snimljenih profila pre i posle iskopa nasipa.

buldozerom ili bagerom. b) U III i IV kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju pijukom.0 m1 1 preko 6. o čemu treba nadzorni organ da odluči. zbijenom pesku i sitnijem nevezanom šljunku. a po kriterijumima ne spadaju u tačke „a” i „b”.0 m1 4.3. u slučajevima kada predstavnici izvođača i investitora ne postignu saglasnost u kategorizaciji iskopa. Svoje predstavnike i njihove zamenike u komisiji za kategorizaciju iskopa imenuju rešenjem izvođač i investitor.iskopa ulaze i sva neophodna razupiranja prema važećim tehničkim propisima.0 m iskopane zemlje.2.6. 3 112 . Za sav rad i materijal plaća se po 1.0 . Pobrojane vrste iskopa pod tačkom „a” ne mogu se uvrstiti u III i IV kategoriju ni kada se kopaju pijukom. buldožerom. zdravici i peskuši. Sve kategorizacije iskopa zemlje razgraničavaju se u predmeru i predračunu radova na određene dubine iskopa i to: 0.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Kategorizacija iskopane zemlje vrši se po sledećim kriterijumima: a) U I i II kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju ručno ili mašinski u plodnoj zemlji. Komisija je sastavljena od stalnih predstavnika izvođača i investitora i eventualno neutralnog stručnog lica. Kategorizaciju za sve iskope većeg obima vrši komisija tokom iskopa i nakon njihovog bušenja. a u izuzetnim slučajevima ručno. bagerom itd. Troškove angažovanja neutralnog stručnog lica solidarno snose izvođač i investitor. Komisija podatke o kategorizaciji iskopa upisuje i potpisuje u građevinski dnevnik odnosnog objekta. uključujući i slojeve konglomerata maksimalne debljine do 50 santimetara. 4. koji bi omogućili kasniji uvid u strukturu iskopa.03 3 2 m na m planiranog terena.4. svim vrstama bagera s kašikom ili rijačem.2. U cenu iskopa uračunato je odbacivanje zemlje do 3. c) U V i VI kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju rastresanjem pneumatskim i električnim bušilicama ili miniranjem.0 . a pre betoniranja i zidanja elemenata. svim vrstama buldozera s nožem i rijačem.0 .0 m Preporučujemo mašinski rad na iskopima rova prikladnom mehanizacijom: rovokopačem. U cenu zemljanih radova .0 m1 2.0 m1 od iskopa. u svim slučajevima. Grubo i fino planiranje dna rova sa istovremenim otkopom od 0.

sadrže u sebi zrna krupnija od 60 mm.02 mm) osetljivim na dejstvo vode i mraza ne sme biti veći od 6% u odnosu na ukupnu količinu ispitanog šljunkovito-peskovitog materijala. 4. kamenom prašinom ili drugim sličnim materijalom za ispunu. 4.4. Materijal za prirodni JUS. kamena i sl.2. Materijal namenjen za izradu tamponskog sloja ne sme u sebi sadržati organske materije.050. Nabavka šljunkovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće sa potrebnim radom i materijalom za dobijanje propisanih kvaliteta za mehanički obrađen šljunak. Nabavka i ugrašivanje šljunkovito-peskovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće ispod komore toplovoda d=15 cm. Ručno zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u slojevima od po d=15cm. grudve zemlje. Sadržaj sitnih prašinskih frakcija (manjih od 0.3. Isto tako prečnik najkrupnijeg zrna u šljunkovito-peskovitom materijalu ne sme biti veći od 60 mm. da nebi kasnije došlo do sleganja zemlje.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Prvo izvršiti grubo planiranje dna rovova i komora pa nabijati ih nabijačima a zatim izvršiti fino planiranje i valjanje sa tačnošću +/-1 cm i poprečnim nagibom 0%. 113 . potrebno je izvršiti popravku granulometrijskog sastava drobljenjem ili odstranjivanjem krupnijih frakcija isključivo prosejavanjem.5. Za sav rad i materijal plaća se po 1 m3 ugrađenog i uvaljanog sloja šljunka. bez krupnijih komada zemlje. kako u pogledu granulometrijskog sastava. koja odgovara tehničkim uslovima.B3. tako da se dobija jednolika mešavina.B. poreklom iz odobrenih nalazišta. šljunkoviti materijal treba da odgovara On treba da se sastoji od tvrdih i postojanih čestica na dejstvo vode i mraza pomešanih u prirodnom stanju ili veštački sa finim peskom. Prilikom planiranja voditi računa o uzdužnom projektovanom nagibu trase odnosno rova. Ukoliko izvorište materijala za izradu tamponskog sloja. Peskovito šljunkoviti materijal predviđen za izradu podloge treba da sadrži 40/80% frakcije krupnijih od 2 mm. Plaća se po m2 isplanirane. prekomernu količinu muljevitih sastojaka. kojim je u debljini od 10 cm pokriven cevovod bude sitna zemlja. Kod zatrpavanja voditi računa da prvi sloj zemlje iznad peska.2. zajedno sa razastiranjem i nabijanjem. nabijene i uvaljane površine. niti zrna obavijena glinovitim vezama ili drugim štetnim materijalom. Valjanje šljunka treba izvršiti vibrovaljcima kako bi se postigao modul stišljivosti Me=25 MPa.2. tako i u pogledu podesnosti za sabijanje u kompletnu i stabilnu podlogu. da ne bi došlo do oštećenja izolacije cevi. Posle nasipanja sloja od 15 cm vršiti nabijanje zemlje ručnim nabijačem težine 10-12 kg s tim što se svaki sloj mora dobro nabiti.

4. transport na mesto deponije i rasplaniranje materijala po deponiji.trotoara (tucanika.6.2. U slučaju dužeg ležanja u magacinu. lomljenog kamena koji je pomešan sa glinom. Marka betona i kvalitet upotrebljenog materijala utvrdiće se ispitivanjem probnih normnih kocki. da cementna vreća zauzme drugi položaj od prvobitnog. vode i agregata odgovarajuće granulacije. cement treba premeštati svakih 15 dana tako. kvalitetom ovih sastojaka. a umesto njega dovesti peskovito-šljunkovit materijal i izvršiti zamenu. U cenu koštanja ulazi utovar. prekovremenog zagrevanja. Rušenje kolovozne konstrukcije . Za muljani tucanik i lomljeni kamen treba mehaničkim sredstvima otkopati i odvesti na deponiju pogodnu za ispiranje većim mlazevima vode da bi se dobio čist kameni materijal. Marka betona naznačena je u svakoj poziciji radova i mora se postići pravilnom mešavinom portland cementa. a radi zaštite od vlage.5000 m. treba u potpunosti zameniti novom kolovoznom konstrukcijom a da bi se zadržala apsolutna kota novog kolovoza u svemu prema projektu. Pri izlivanju betonskih i armiranobetonskih konstrukcija ne smeju se upotrebiti dve različite vrste cementa za isti konstruktivni element. damperima na daljinu do 5000 m. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI Svi betonski i armirano-betonski radovi imaju se izvesti u svemu prema važećem „Pravilniku o tehničkim merama i uslovima za beton i armirani beton”.7.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zbijanjem se treba postići Me=35 MPa. ukoliko ih ima na gradilištu. promaje. asfaltbetona i betona) Staru kolovoznu konstrukciju od tucanika.3. Plaća se po m3 preveženog materijala zemljišta sa samoniklim rastinjem na daljinu: Transport viška zemlje na daljinu od 500 m . držati u zatvorenim prostorijama sa uzdignutim drvenim podom. Cement za gradilište donositi u originalnim fabričkim vrećama. i pravilnim ugrađivanjem. Za sav rad na iskopu i transportu starog zemljanog kolovoza i izradi novog. Cement se može držati i u silosima.2. koje je izvođač dužan u prisustvu nadzornog organa da izradi za svakih 50 m3 betona i pošalje na ispitivanje Zavodu za ispitivanje 114 . Transport viška zemlje iz iskopa kamionima. Planum za novu kolovoznu konstrukciju treba u svemu pripremiti prema projektu. plaća se po m2. Blato i mulj koji su ostli na kolovozu treba očistiti i odvesti takođe na deponiju. muljem. 4. 4. Oprani tucanik i lomljeni kamen se može ponovo upotrebiti uz neophodno prosejavanje ili drobljenje.

vodu i agregate. U slučaju većeg procenta mulja izvođač će pristupiti pranju agregata. Oplatu obavezno tri dana kvasiti pre betoniranja. izvođač. Za sve betonske radove. u smislu pomenutih propisa. ali ipak u granicama tolerancija dopuštenih važećim tehničkim propisima za izradu betonskih konstrukcija. što je obuhvaćeno jediničnom cenom betona. a za armirani plastični beton. bez obzira kakve će rezultate dati ovo ispitivanje. Ako se probna opterećenja vrše na zahtev investitora odnosno nadzornog organa. troškove snosi investitor. Mešavina za beton će se primeniti tek kada je odobri nadzorni organ. dobijenih probnim opterećenjem. Betoniranje se ne sme otpočeti dok nadzorni organ ne pregleda armaturu i pismeno odobri betoniranje. Pre betoniranja izvršiti pregled skele oplate i podupirača u pogledu oblika i stabilnosti i u toku betoniranja voditi kontrolu istih. a rezultati probnih. Pre betoniranja stručno odrediti i označiti mesto radnih fuga. 115 . za koje izvođač ne izvrši granuliranje agregata po laboratorijskim dozama. troškove za ovo snosi. ukoliko smanjeni kvalitet betona ne dovodi u pitanje stabilnost izvedene konstrukcije. imajući u vidu važnost vodocementnog faktora. Kameni agregat mora biti. sa sedimentacijom mulja od 2% težine. Oplata se ne plaća posebno. odnosno kontrolnih tela su bili zadovoljavajući. vršiti doziranje agregata. već ulazi u jediničnu cenu za 1 m3 ugrađenog betona. troškovi padaju na teret izvođača. bez organskih primesa i anorganskih štetnih sastojaka. čvrst i postojan. ali samo uz smanjenje pogođenih cena dotične tačke predračuna u procentualnom odnosu vrednosti dobijene marke betona za uslovljenu marku betona predračunom. takav urađeni beton može se primiti. Količinu upotrebljene vode po m3 betona kontrolisati u toku rada. Izvođač je dužan da podnese dokaze o kvalitetu materijala i to za cement.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije materijala. Za nabijeni beton upotrebiti vlažan. U slučaju da se ukaže potreba da se vrše probna opterećenja pojedinih konstrukcija. Samo u slučaju negativnih rezultata. Nalaz Zavoda za ispitivanje materijala je obavezan za obe strane. Voda koja se upotrebljava mora biti čista. Za armirano betonske konstrukcije (beton MB15 pa na više) obavezno je vršiti ispitivanje granulometrijskog sastava kamenog agregata i upotrebiti ga u optimalnom sastavu tj. ako su ova ispitivanja neophodna zbog nepostignute marke ugrađenog betona. dužan je da cement dozira prema građevinskim normama. Ukoliko se pri izvođenju betonskih i armirano betonskih radova postigne slabiji kvalitet od uslovljenog opisom radova. Rad na prosejavanju i doziranju agregata obuhvaćen je jediničnom cenom.

po skidanju oplate. Transport betona kamionima. ukoliko to treba. što se neće posebno plaćati. Prekidanje i nastavljanje betoniranja vršiti po tehničkim propisima i uputstvu nadzornog organa. Površina na koju se nastavlja betoniranje mora biti brižljivo očišćena i orapavljena. U slučaju segregacije betonske mase u toku transporta. 116 . Sve tesarske radove izvoditi prema planovima. Gde je dubina sipanja betona veća od 1 m. za nošenje betona i radne skele. i tako izrađena da se može skinuti bez oštećenja betonske konstrukcije. koji ugrađivati u slojevima od 15-20 cm. Ručno ugrađivanje vršiti dobrim nabijanjem i kucanjem po oplati. Oplata mora biti stbilna. Materijal za izradu oplate daje izvođač radova i po završetku rada ostaje njegova svojina. Isti način nabijanja primenjivati i za betonske podloge i za betonske podove. ali samo uz izričitu dozvolu nadzornog organa. a mehaničko ugrađivanje vršiti pervibratorom i vibratorom. od betonjerke do mesta ugrađivanja ima se vršiti vozilima koja imaju obezbeđeno mešanje betona u toku transporta. ista se ima pre ugrađivanja ponovo ručno mešati. Pri betoniranju strogo voditi računa da armatura ostane u postavljenom položaju i bude obavijena betonom sa svih strana. Za oplatu betonskih i armirno-betonskih konstrukcija ne dozvoljava se upotreba dasaka tanjih od 24 mm. da bi se dobila jednolična masa. slabije napregnutim konstrukcijama i elementima. Nabijanje ploča i pločastih nosača kao i trotoara vršiti „vibro-daskama”. kada se radi o malim količinama. spuštanje betona vršiti obavezno levkom ili nekim drugim načinom za kontinualno betoniranje. po planu. dobro ukrućena i poduprta podupiračima dimenzija po statičkom proračunu. Unutrašnje površine oplate moraju imati tačan oblik betonske konstrukcije. detaljima i uputstvu nadzornog organa sa pravilnim vezama i potrebnim montažnim nadvišenjem. da budu potpuno ravne sa oštrim i pravilnim ivicama i neoštećene. dok će se za armirani beton upotrebiti plastičan beton sa što manje vode. Ručno mešanje i ugrađivanje betona može se dopustiti samo izuzetno.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Izrada i ugrađivanje betona ima se vršiti obavezno mašinsko-tehničkim putem. Posle skidanja oplate zabranjuje se ma kakva popravka spoljnih površina betonskih oštećenih konstrukcija bez prethodnog odobrenja nadzornog organa. Eventualna „gnezda” izvođač je dužan plombirati i pačokirati po uputstvu nadzornog organa. Za nabijeni beton upotrebiti vlažan beton. a izbetonirane površine u njima moraju. u slojevima debljine do 20 cm.

postaviti anker-nosače i ugradbene elemente. U cenu 1 kg postavljene armature ulazi. alat. bez obzira na visinu podupiranja. Armatura se obračunava prema teoretskim težinama i dužinama iz plana. U takvom slučaju težina ugrađene armature ne može biti priznata na teret investitora. U temelje. da za vreme betoniranja ne dođe do njihovog pomeranja. Statički proračun i detalje podnosi na saglasnost odgovornom projektantu i investitoru. Izvođač mora takvim statičkim proračunom obezbediti predviđene napone u čeliku i betonu. preračunavanje i izradu detlja. svi društveni doprinosi i svi ostali izdaci po strukturi cene. radna skela. zarada i sve dažbine izvođača prema Opštim uslovima za izvođenje građevinsko-zanatskih radova. Oplata i podupiranje. kojih se mora strogo pridržavati. Uklanjanje skela i skidanje oplate dozvoljava se prema propisima.4. Ukoliko izvođač ne bude imao tokom građenja odgovarajuće profile. 117 . transport. pre početka betoniranja. Cenom je obuhvaćen sav rad. 4. radna skela za armirača. Za vatrostalne i vodonepropusne betone izvođaču su date recepture. spoljni i unutrašnji transport. žica za vezivanje. Izvođač snosi punu odgovornost za stabilnost svih skela. Sve ove elemente dobro obezbediti. bez obzira na ∅. a po odobrenju nadzornog organa. oplatu dva puta dobro nakvasiti. Plaća se po m3 ili m2 stvarno izvršenih količina. Glavnu armaturu vezati za svaku uzengiju i podeono gvožđe paljenom žicom ø 1. Izrada ankernosača i ugradbenih elemenata posebno se obračunava. alat. klamfe i ekseri za podmetače. koja se ljušti. savijanje i montiranje armature vršiti prema detaljima statičkog proračuna i uputstva nadzornog organa. ARMIRAČKI RADOVI Za armirano-betonske radove upotrebiti betonski čelik prema statičkom proračunu. Ugovorni rok za radove ne može se menjati zbog izmene projekta ili pojedinih detalja po predlogu izvođača. dužan je o svom trošku izvršiti zamenu. materijal sa rasturom. u položaj predviđen projektom. Sečenje. kakvi su bili po statičkom proračunu projekta. bez obzira da li je to u pozicijama predračuna izričito naglašeno ili nije naglašeno. prljavštine. režija.4 mm i pravilno po detalju postaviti. bez obzira na složenost armature. betonski čelik sa otpatkom. i to ravan ili rebrasti čelik. dužinski i visinski. i rđe. iznad predviđene armature po crtežima projekta. rad. Betonski čelik pre upotrebe očistiti od masnoće.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pre betoniranja. i radu pristupa nakon dobijanja ove saglasnosti. kao i skela uračunava se u jediničnu cenu betona. u granicama propisa predviđenih tolerancija i sve uračunati u jedinačnu cenu betoniranja.

štemovanja.6. sa svim potrebnim pripremama. RAZNI RADOVI Za izvođenje ovih radova u svemu važe Opšti uslovi za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Izvođač je dužan da vrši zavarivanje dela betonskog čelika. Izvođenje radova mora se vršiti stručnom radnom snagom specijalizovanih preduzeća u svemu prema opisu pojedinih tačaka predračuna. skele. izrada se sastoji od rada u radionici i ugrađivanja na objektu. rad. upasivanje. čiju podobnost na zahtev investitora ili projektanta. zakivcima ili zavrtnjima. režiju. miniziranja. tačno prema šemi i detaljima. razne dažbine i sve ostalo u vezi sa formiranjem prodajne cene shodno Opštim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova. mašine. celokupan okov. mora dokumentovati atestima Zavoda za ispitivanje materijala. 4. gde ne može doći preklop. za sav osnovni. spajanjem. učvršćivanje. Veze pojedinih delova izvesti zasecanjem. Za sve gotovo. kontrolu mera na građevini. a takav rad obuhvaćen je cenom u armiračkim radovima. alat. spoljni i unutršnji transport. BRAVARSKI RADOVI Za izvođenje ovih radova važe u svemu Opšti uslovi za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova. eventualnu izradu probnih uzoraka. alat. Izrađeni i ugrađeni elementi obračunaće se na način kako je to u pojedinim pozicijama predračuna naznačeno Bravarske radove izvesti stručno u svemu prema detaljima od čeličnih punih i šupljih kutijastih profila i ravnog ili rebrastog lima. kako je predviđeno projektom ili onog dela koji se mora zavarivati. zidarsku pomoć kod montaže. pomoćni i vezni materijal. U jediničnu cenu za svaku tačku ovih radova uračunati sav materijal. pomoćne usluge i ostale troškove za potpuno gotov posao sa svim štemovinsko-zanatskim radovima. spoljni i unutrašnji transport. Izrada mora biti stručna i kvalitetna. zavarivanjem. plaća se po 1 komadu čeličnog proizvoda.5. 4. Izvođač snosi punu odgovornost za kvalitet primljenog materijala. 118 . rad. zaradu. kao i za kvalitet izvršenih radova. montažu na građevini. radnu skelu.

U pogledu kvaliteta pojedinih zrna.1. Peskovito-šljunkoviti materijal predviđen za izradu tamponskog sloja treba da sadrži 40-80% frakcija krupnijih od 2 mm.0 cm što će se utvrditi letvom dužine 4 m. uz potrebno kvašenje.7. On treba da se sastoji od tvrdih i postojanih čestica na dejstvo vode i mraza pomešanih u prirodnom stanju ili veštački sa finim peskom. Po završenom planiranju i valjanju posteljice koja je predhodno primljena geomehanički i visinski od nadzora i nakon odobrenja nadzornog organa.02 mm) osetljivih na dejstvo vode i mraza ne sme biti veći od 6 % u odnosu na ukupnu količinu ispitanog šljunkovito-peskovitog materijala. Ukoliko izvorišta materijala za izradu tamponskog sloja sadrže u sebi zrna krupnija od 60 mm potrebno je izvršiti popravku granulmetrijskog sastava drobljenjem ili odstranjivanjem krupnijih frakcija isključivo prosejavanjem. Materijal za prirodni tampon treba da odgovara švajcarskim propisima SNV. kamenom prašinom ili drugim sličnim materijalom za ispunu. za dobijanje propisanih kvaliteta za mehanički izrađen šljunak. Maksimalna količina zrna izrađenih od mekih ili trošnih stena (laporci. Sadržaj sitnih prašinastih frakcija (manjih od 0. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 4.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. Za slučaj da se zbog lošijih karakteristika materijala u posteljici odnosno zbog slabije nosivosti tla tampon mora izvesti sa većom debljinom od projektovane. glinoviti peščari. Ukoliko bi to bio slučaj. tako i u pogledu podesnosti za sabijanje u kompletnu i stabilnu podlogu. izvršiti razastiranje peskovito-šljunkovitog materijala zajedno sa planiranjem i vibriranjem mehaničkim spravama. škriljci.7. Isto tako prečnik najkrupnijeg zrna u šljunkovito-peskovitom materijalu ne sme biti veći od 60 mm odnosno 2/3 od debljine sloja za slojeve tanje od 9 cm.40375). inače se isti ne sme upotrebiti za tamponski sloj. prekomernu količinu muljevitih sastojaka. Materijal za izradu tamponskog sloja ne sme u sebi sadržati organske materije. Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja donje podloge debljine cm sa potrebnim radom i materijalom. grudve zemlje. što se utvrđuje laboratorijskim ispitivanjem potrebno je da se izvrši pranje šljunkovitog materijala. Po završenom vibriranju tamponski sloj mora imati planom predviđenu debljinu u nabijenom stanju i pravilan profil po projektu sa tačnošću +/-1. poreklom iz odobrenih nalazišta tako da se dobije jednolika mešavina koja odgovara tehničkim uslovima. niti zrna obavijena glinovitim vezivom ili drugim štetnim materijalom. nadzorni organ 119 . mešavine prirodnog šljunkovitopeskovitog materijala moraju imati takvu čvrstoću na pritisak i otpornost na dejstvo atmosferalija da se pod dejstvom vode. kako u pogledu granulometrijskog sastava.) u mešavini ne smeju biti veći od 7% računajući na ukupnu količinu ispitivanog materijala (švajcarskim propisima SNV. 40375. konglomerati i sl. smrzavanja ili sprava za nabijanje ne drobe i ne raspadaju na sitne frakcije osetljive na dejstvo vode i mraza. zajedno sa razastiranjem i nabijanjem.

određeni merenjem zapreminskih težina na gradilištu. Minimalna vrednost modula stišljivosti je Me=70 MPa odnosno 100 MPa zavisno od funkcije i položaja ispitivanog sloja u kolovoznoj konstrukciji. Za potpuno gotov posao prema gornjem opisu i uslovima plaća se po 1 m3 izvedenog tamponskog sloja od šljunkovito-peskovitog materijala odnosno mehanički obrađenog šljunka u nabijenom stanju mereno po profilima.7. Troškove ispitivanja snosi Izvođač.B1. ne smeju biti manji od 95% maksimalne zapreminske težine određene po laboratorijskom Proktorovom postupku. (izvršiti određivanje granulometrijskog sastava. rada na izradi traženog kvaliteta šljunka. sve što je potrebno do potpuno gotovog posla. 4.2 Izrada veznog sloja od bito šljunka Izrada veznog sloja (deo gornje podloge) od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 10 cm a u slojevima prema detaljima iz projekta. Vrednost modula stišljivosti od Me=70 MPa primenjivaće se kao minimalna. nabijanja. Jediničnom cenom obuhvatiti sve troškove nabavke.046. razastiranja. transporta. 120 . Pre početka nanošenja prvog sloja bituminiziranog šljunka izvršiti čišćenje tamponskog sloja. mora se poštovati zahtev da minimalni stepeni zbijenosti. koji moraju biti jednaki ili veći od traženih minimalnih. Ovo ispitivanje se vrši preko specijalizovane institucije za ove radove. oblika zrna. odnosno procenta nezaobljenosti zrna drobinskog materijala i drugo putem izrade probnih deonica) tako da se odrede uslovi koje treba da ima materijal za izradu odnosnog sloja podloge koji omogućuje i obezbeđuje dobijanje traženih minimalnih modula stišljivosti. Na gradilištu se mora izvršiti predhodno ispitivanje materijala koji izvođač želi ugraditi. Prilikom određivanja postignutih minimalnih modula stišljivosti na probnim deonicama. Preko završenog tamponskog sloja od mehanički obrađenog šljunka ili uvaljanog tucanika kao gornjeg sloja donje podloge kolovozne konstrukcije. Prečnik ploče sa kojom će se vršiti ispitivanje zavisiće od debljine ispitivanog sloja u kolovoznoj konstrukciji (ploča ∅16 cm za slojeve debljine manje od 25 cm a ∅30 cm za slojeve debljine preko 25 cm do 40 cm. izvršiti razastiranje finišerom bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm a u broju slojeva kako je to rešeno projektom ili naknadno naloženo od strane nadzornog organa. Pri ispitivanju potrebne zbijenosti tamponskog sloja kolovoza konstrukcije (donja podloga) izrađenog od šljunkovito-peskovitog materijala koristiti opite pločom prema JUS U.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije će na osnovu geomehaničkih ispitivanja i proračuna narediti da se poveća debljina tampona što je izvođač obavezan izvesti. valjanja.

kontrole kvaliteta i pribavljanja atesta snosi izvođač.4. Materijal se priprema u asfaltnoj bazi gde se šljunak suši.4. radi što povoljnije veze između slojeva. Laboratorijske recepte.B3. Razastrta masa u rastresitom stanju treba da ima veću debljinu za 30% od debljine u uvaljanom stanju. zbog debljine. sve kontrole pre i za vreme građenja kao i na gotovom sloju bitošljunka vršiti prema propisima za asfaltne radove a sve preko specijalizovane institucije za ove radove. Jedinična cena obuhvata izradu sloja od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm. Kada se bituminizirani vezni sloj radi. Prirodni šljunak mora da sadrži najmanje 30% zrna koja nisu zaobljena prema tome prirodnu mešavinu poželjno je provući kroz drobilicu ili prirodnoj mešavini dodavati kamenu sitnež JUS. Postignuta stabilnost mešavine. a dozvoljeno odstupanje +/-1 cm.E1. Razastiranje vršiti obavezno finišerom. Njegova najpovoljnija granulacija mora biti određena laboratorijskim putem prethodnim ispitivanjem. otporan na mraz i bez mulja. Veličina najkrupnijeg zrna sitneži i šljunka ne sme biti veća od 1/2 do 2/3 debljine sloja u uvaljanom stanju. Spojno sredstvo je bitumen čija se optimalna količina u masi mora takođe laboratorijskim putem odrediti. a u broju slojeva prema projektu. Utvrđena granulacija prethodnog ispitivanja mora se strogo poštovati i kontrolisati pri radu.5% (težinski). Temperatura mešavine pri ugrađivanju je takođe propisana istim standardima. Troškove recepture. Kontrola ravnosti se vrši letvom dužine 4 m. Obično se uzima 5-7.2. Uvaljana površina mora biti ravna i da ima projektovani poprečni podužni pad.B. Temperatura mešavine zavisi od vrste bitumena što je propisano u JUS.3. Kamena sitnež.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Materijal za izradu veznog sloja od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) spravljati od prirodnog ili prosejanog šljunka.050. i 3. Plaća se po 1 m2 ugrađenog veznog sloja od bitumeom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm u uvaljanom stanju.014. zagreva i meša se zagrejanim bitumenom. u više slojeva poželjno je. da bi se postigla što veća nosivost veznog sloja. 121 . Pre početka rada potrebno je laboratorijski utvrditi najpovoljniju mešavinu.3.B.B.2. sledeći sloj nanositi i valjati dok se prethodni sloj nije ohladio i zaprljao. šljunak mora biti čist i zdrav (u pogledu čvrstoće). mora da zadovoljava po Maršalu minimum 250 kg/svaki sloj. i 3.05. JUS. Razastrta vruća masa valja se garniturom valjaka srednje težine od 5 do 12 tona.B3. a upotrebljava se mekša vrsta bitumena Bit 45/120 Bit 40/200 izuzetno Bit 50/75 i Bit 35/300.

Količina bitumena treba da je 5.E4. Bitumen bit 40/200. a zatim težim od 8-12 tona. služiće procenat nezadovoljavajućih rezultata s tim da se merenja ravnosti ima vršiti na svakih 10-20 m1 puta u poprečnom i podužnom pravcu. Uverenje o ispitivanju kamena ne sme biti starije od jedne godine.050. traka ili rigola.U.6 tona. Za određivanje procenata površina kolovoza koji ne ispunjavaju uslov ravnosti. Razastiranje mase vršiti obavezno finišerom.U. pa do 6 mm. postojan na mrazu sa zrnima kubičastog oblika najmanje čvrstoće 40 MPa maksimalnog habanja 10 cm3/50 cm2 i upijanje vode max. treba da prolazi 80% kroz sito 0. Transport obavljati ravnim putevima kako ne bi nastala segregacija mešavine. s tim da potpuno odgovara tehničkim uslovima. Valjci moraju biti prigodne konstrukcije i to vibracioni i sa pumpnim gumama.014. procenta. 0. Agregat za asfaltnu mešavinu mora da zadovolji propisane uslove JUS. Kameni agregat krupnoće 2-20 mm treba da bude zastupljen orijentaciono sa 50 do 70% težinskih.B. 10% (deset procenata).09 mm. filter 5-10 % težinskih.B3.unutrašnjih strana.8-8% tež. Količinu veziva za ovo prethodno prskanje pažljivo odmeriti. čije zgrevanje ne sme biti veće od 190°C. Izrada hrapavog kolovoznog zastora od asfalt-betona d = 4 cm Po izvršenoj izradi veznog sloja od bitumenom obavljene sitneži (šljunka) pristupiti izradi kolovoznog zastora od hrapavog asfalt-betona d=4 cm u jednom sloju. Kameno brašno-filer od mermera samlevenog u prah mora da je odgovarajuće finoće mliva. Poprečni pad izvršenog asfaltnog zastora ne sme da odstupi od propisanog više +/-0. veće od 6 mm pa do 8 mm 25% (dvadeset i pet procenata).JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. tj. Prenos asfaltne mase vršiti kamionima čija je karoserija opšivena limom. Pre nanošenja asfaltne mase izvršiti čišćenje i prskanje veznog sloja vrućim bitumenom sa oko 0.7.E4.014). Spravljanje asfaltne mase vrši se mašinskim putem.8%. Asfaltna masa za vreme vožnje mora biti pokrivena limom ili azbestnim ćebadima. zavisno od vrste bitumena (JUS. već se moraju preraditi.014 i JUS. Daljinu transporta podesiti tako da temperatura asfaltne mešavine ostane u propisanim granicama prema JUS. a delovi kolovoza sa neravninama većim od 8 mm pod letvom od 4 m1 ne mogu se primiti niti platiti. Razastrta masa valja se lakim valjkom težine 4 .30 do 0. Pesak može biti rečni ili drobljen najbolje je kombinovano. U toku valjanja kontrolisati profil zastora letvom dužine 4 m. Ukoliko bi neravnine bile veće od 4 mm odbija se od vrednosti asfaltbetonskog zastora za površine koje pokažu veće neravnine i to za: veće od 4 mm.E4.5 kg/m2 zajedno sa zalivanjem spojeva i bočnih . da ne nastane njegovo probijanje kroz naneti habajući sloj.09 do 2 mm.U. a ostatak peska od 0. Bit 45/120 izuzetno Bit 50/75 i Bit 35/300.4% na pr. treba da je eruptivnog porekla. poprečni pad od 3% može da 122 . Najkrupnije zrno agregata ne sme biti veće od 2/3 debljine zastora u uvaljanom stanju.3. pri čemu obratiti pažnju na zagrevanje sastavnih delova (bitumena i kamenog materijala) kao i na temperaturu asfaltne mase. pri čemu odstupanja u svim pravcima ne smeju da budu veća od +/-4 mm.

Po završenom poslu izvođač je dužan uzeti iz gotovog asfaltnog zastora kontrolne uzorke (na svakih 5000 m2 po jednu seriju) koje šalje na ispitivanje specijalizovanom institutu o svom trošku. kao i na gotovom kolovozu moraju se vršiti prema propisima za asfaltne radove a izvođač je dužan za kontrolu i ispitivanje o svom trošku angažovati specijalizovani institut za ove radove. Asfaltna baza mora imati u toku rada svoju terensku laboratoriju u kojoj se vrše svakodnevna potrebna ispitivanja. Jezgor ili komad iz gotovog kolovoza treba da ima istu zapreminsku težinu kao i standard Maršalov uzorak sabijen u laboratoriji. 18/24 na podlozi od betona MB 10 prema projektu. Minimalna marka betona za ivičnjake MB 40. Kolovozni ivičnjak mora biti izrađen mašinskim putem u metalnoj oplati od betona otpornog na mrazu sa glatkim vidnim površinama. Kontrola ravnosti i hrapavosti može se vršiti i profilografom i vijagrafom. ispituje se najmanje na svakih 4000 m2 izrađenog zastora i to na istim mestima gde je izvršeno proveravanje kvaliteta asfaltne mešavine.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ima veličinu između 2.4%. Dobijanje atesta o kvalitetu izvođenog asfaltnog kolovoza izvođač mora dostaviti nadzornom organu na uvid i saglasnost. bitumena i filtera za izradu habajućeg sloja obavezno je izvršiti u institutu specijalizovanom za ovu vrstu radova. Recepturu za sastavljanje mase za izradu kolovoznog zastora od asfalt betona d=4 cm. izvođač ima za ponuđenu cenu ove stavke izvesti. 4. Zbijenost mase zastora. ugrađivanja i valjanja.6-3. Dopušta se da gotov kolovoz ima najmanje 95% od zapreminske težine Maršalovog uzorka. Podlogu za ivičnjak od betona MB10 treba izraditi preko prethodno zbijenog i isitnjenog tamponskog sloja kvaliteta izrade betonske podloge mora biti u svemu po propisima za beton. Nabavka i polaganje normalnih betonskih fabrikovanih ivičnjaka dim. Za sva potrebna ispitivanja kamenog agregata. Dužina ivičnjaka iznosi 80 cm a za krivine 40 cm. Delovi kolovoza koji imaju manju zapreminsku težinu od 95% standardnog Maršalovog uzorka ne mogu se pimiti niti platiti već se moraju preraditi. kao i uslove za kvalitet mase koji se moraju zadovoljiti (propisani ovom pozicijom). o čemu će izvođač o svom trošku dostaviti potreban atest investitoru. Dostavljanje ovih atesta je uslov za isplatu preostalih radova i za organizovanje tehničkog prijema radova na putevima. 123 . Za potpuno gotov posao zajedno sa nabavkom potrebnog materijala i svim ispitivanjima plaća se od 1 m2 izvedenog asfaltnog kolovoza. Sve kontrole pre i za vreme građenja. uputstva i uslove o načinu spravljanja.7.4.

7. . vibracionim valjcima. U slučaju.7. Humus se ne sme upotrebiti za jezgro bankina.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ivičnjake dim. Na čisto kamenim nasipima od čvrste i zdrave stene gornji deo bankine ne humuzira se već se spoljna površina bankine mora pažljivo obraditi ili šljemovanjem kamenom sitneži ili po površini složiti kamen. pri čemu se zahteva zbijenost 90% od laboratorijske zbijenosti po Proktoru. Plaća se od dužnog metra nabavljenog i položenog ivičnjaka zajedno sa nabavkom materijala. već samo za spoljni humusni sloj debljine 20 cm. modul stišljivosti iznosi Me=40 MPa. Nasipanje. razastrti u slojevima do 15 cm debljine i nabiti mehaničkim sredstvima (vibropločama. Po dovršenju jezgra bankine vrši se humuziranje. b.6.Izrada bankine od kamena. Humuziranje i zatravljivanje bankina ne ulazi u jediničnu cenu. stare trave i korova. a spojeve ispuniti cementnim malterom. .Izrada bankine koja će biti humuzirana i zatravljena. 124 . Spojnice između nastavaka ivičnjaka treba zaliti cementnim malterom razmere 1 : 3 i fugovati. 4. Za potpuno gotov posao po gornjem opisu i uslovima plaća se po jednom m2 izrađene bankine i to: a. 4. treba uraditi sa habajućim slojem od sitne kamene kocke 10/10/10 cm na sloju peska d = 3 cm. Kod primene materijala gde nije moguće ispitati zbijenost pomoću zapreminskih težina. na delu gde se radi bankina od kamena. Zbijenost jezgra bankine ispituje se kontrolom zapreminskih težina.5. planiranje i nabijanje bankina Materijal za bankine iskopati iz pozajmišta ili za ovu svrhu rezervnih delova useka. ivične trake). kako bi se stvorila bolja veza. žabama). preneti do mesta upotrebe. kontrolu vršiti opitnom pločom ∅30 cm uz zahtev da min. 18/24 postaviti na svežu betonsku podlogu. na mestima prelaza preko industrijskih koloseka u nivou. već se plaća posebnom stavkom. jediničnom cenom ove pozicije obuhvaćena je kompletna izrada bankina. Kolovoz. Humus sa deponija. pa se tek onda nanosi na kosinu i gornju površinu bankine. isitni i oslobodi žila. planira prema projektovanim nagibima i nabija. Napredovanje izrade bankine po visini uskladiti sa izradom slojeva gornjeg stroja (tampon. prethodno se prekopa. Materijal za izradu jezgra bankine mora biti od iste vrste materijala od kojeg je izrađen trup puta. pri čemu treba naročito obratiti pažnju da se dobije projektovana ivica. Izrada putnih prelaza u nivou preko industrijskih koloseka. kako je to gore opisano.

Spajanje šina na prelazu treba izbegavati. Podloga sitnoj kamenoj kocki kao i koloseku treba da je od uvaljanog tucaničkog zastora minimalne debljine sloja d=40 cm od gornje ivice praga.010. Na prelazima nije neophodno da se kocka slaže u lukovima.B3. Drenažu odvesti van planuma koloseka i puta i upustiti u otvorene jarkove ili kanalizaciju atmosferske vode. a ako je nemoguće izbeći. Šina vođica treba da je istog ili sličnog tipa kao i glavna vozna šina. Za rad i materijal plaća se po kvadratnom metru površine prolaza. kako bi venac točka bezbedno prelazio preko kolovoza puta.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Kvalitet sitne granitne kocke treba da odgovara JUS-u B. Planum koloseka i puta uvaljati i sabiti do Me=25-40 MPa. Posteljicu uraditi u nagibu od 4% prema drenaži. 125 . Kocku slagati pored šina koloseka i zbijati ručno prema tehničkim propisima.M3.095. Širina kolovoza na prelazu se ne menja. Spojnice mogu biti ispunjene peskom ili zalivene asfaltnom masom po JUS-u U. o čemu će odlučiti investitor i nadzorni organ. a tucanički zastor do Me=100 MPa. spoj zavariti. a u svemu prema priloženom detaljnom crtežu. a ivičnjake upustiti u kolovoz.

4. PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU ZNR. 1.3. Što se konstrukcija. Sva oprema se montira po svim tehničkim propisima pri čemu se vodilo računa da oslonci mogu nositi svu opremu a naročito izmenjivače toplote.5. Pojava korozije na spoljnoj površini opreme i cevi. Pri dimenzionisanju opreme. Posebna pažnja posvećena je izvođenju i kontroli zavarivačkih radova i montaži kompenzatora temperaturskih dilatacija. Predviđene mere za otklanjanje navedenih opasnosti i štetnosti: 2. po mogućstvu već u fabrici uz popravku i doradu pri montaži. Na naručiocu. Ovo je učinjeno baš zbog toga da bi se smanjila mogućnost pojave korozije.1. ZNR. vodilo se računa o svim tehničkim činjenicama uz poštovanje relevantnih propisa i standarda.8. 1. 2. tiče one su dimenzionisane prema maksimalno mogućim opterećenjima sračunatim u ovom projektu. cevovoda i armature omogućeno je normalno održavanje i eksploatacija TPS. Izabrana oprema je domaće proizvodnje i poseduje svu atestnu dokumentaciju o kvalitetu. Navedene uslove treba primenjivati. pritiska. temperature i izabranog materijala. koje su obuhvaćene građevinskim projektom.7.5.8. 1.2.8. cevi. Nepravilno dimenzionisanje opreme. armature i cevi. Problem se.7. povede računa o postavljanju ovih uslova.6. 1. Preopterećenje cevovoda ili konstrukcija usled temperaturskih dilatacija cevovoda. što je komentarisano u poziciji (2) ovog priloga. Nestručno izvedena montaža cevovoda. 126 . Tehničkim uslovima za izvođenje montažnih radova definisani su osnovni zahtevi za pravilno izvođenje svih montažnih radova.6.1. cevovoda itd. dakle. svodi na dimenzionisanje debljine zida cevi zavisno od prečnika. 1. 1.2. 2. 2. 1. pri izboru izvođača kao i pri realizaciji u svim njenim fazama. Nepravilno rukovanje i održavanje cevovoda. te je time izbegnuta mogućnost njihovog preopterećenja. Nestručno startovanje sistema.1. odnosno Investitoru.3. Uputstvom za rukovanje i održavanje definisani su postupci za pravilno rukovanje i održavanje cevovoda. kao i za sve naknadne intervencije na ovoj instalaciji. 1. Neadekvatan materijal opreme. Cevovodi koji su predmet ovog projekta nemaju posebnih zahteva u pogledu materijala od koga su izrađene (temperatura.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 5. 2. Nestručno i nepravilno izvedena montaža opreme u TPS. Projektom su predviđene sve tehničke mere za omogućavanje pravilnog rada kompenzatora i normalnu samokompenzaciju čime je izbegnuta mogućnost sprečavanja i opstruiranja temperaturskih dilatacija. 2. Sprečene ili ometene temperaturske dilatacije. 2. armature i oslonaca. ukoliko se ne propišu novi. je obaveza da. korozija). Pravilnim prihvatanjem temperaturnih dilatacija eliminisana je mogućnost preopterećenja samog cevovoda. 2. Projektom se insistira na posebno kvalitetnoj antikorozionoj zaštiti.4.2. Moguće opasnosti i štetnosti pri radu cevovoda: 1. Povoljnim rasporedom opreme.

Korisnici jedne zone imenuju svog predstavnika koji kontaktira sa JP “Toplifikacija” i u saradnji sa Odborom za tolifikaciju pri MZ podnosi Zahtev za tehničke i finansijeke uslove i energetsku saglasnost JP “Toplifikacija”.10. Nakon dobijanja zahteva sa anketnim listom JP “Toplifikacija” će preko sredstava informisanja još jedamput uputiti poziv za izjašnjenje o priključenju na toplifikacioni sistem. mesto i način priključenja. 5. . toplotni izvor iz koga se vrši snabdevanje toplotnom energijom. Uz zahtev se prilaže anketni list korisnika sa neophodnim podacima za izdavanje uslova: . temperaturski režim rada toplovodne mreže u zimskom i letnjem periodu.) . 4.) . parametre grejnog fluida. U njima je obavezno sadržano sledeće: . Definisane granice zone i mesta priključenja na magistralne pravce toplifikacione mreže se moraju strogo poštovati.matični broj i broj lične karte. Finansijsku uslovi se izdaju nakon podnošenja projektne dokumentacije na saglasnost JP “Toplifikacija” i važe do promene cena materijala na tržištu i promene odluke Upravnog odbora JP “Toplifikacija o visini naknade na priključak.1997. (Napomena: za ove radove ne sleduje nikakva nadoknada od strane JP “Toplifikacija”. 2.toplotna snaga koju korisnik angažuje (20 kW. Tehnički uslovi se izdaju najkasnije u roku od 30 dana i važe 6 meseci. . 30 kW.izjava da li korisnik želi ili ne želi da se priključi na toplifikacioni sistem.površina objekta u m2. Gradnja toplifikacionog sistema se vrši po zonama utvrđenim postojećim projektom primarne mreže (“Glavni mašinski projekat primarne vrelovodne mreže”. 40kW.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije III NAČIN GRADNJE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA 1. . . . god. redosled aktivnosti od podnošenja zahteva za priključenje do završetka radova.izjava da li korisnik želi zonsku (zajedničku) ili individualnu podstanicu .ime i prezime korisnika.Opšti deo sadrži aktere.saglasnost korisnika sa izvođenjem radova na svojoj parceli po projektnom rešenju trase. odobrenje za gradnju br.toplifikacionog sistema grada Požarevca koji je isprojektovao”Biro za inženjering i tehničku dokumentaciju”-Beograd. odgovorni projektant Slobodan Ćirić. 127 . (Napomena: korisnik koji nije u mogućnosti da odmah finansijski učestvuje u izgradnji ne gubi pravo naknadnog priključenja. SO “Požarevac”. 3. 50 kW ) . 04-351249/97 od 16.izjava da li je ili ne korisnik u mogućnosti da odmah finansijski učestvuje u izgradnji dela toplifikacionog sistema.Posebni deo uslova sadrži granice zone. .potpis korisnika 6.

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

7. Korisnik koji ne potpiše izjavu da želi da se priključi na toplifikacioni sistem, smatraće se da je odustao od gradnje. Ukoliko se po završetku gradnje isti naknadno prijavi platiće sve troškove koji proističu po osnovu naknadnog priključenja pod uslovom da postoje tehnički uslovi za priključenje. 8. Ukoliko se većina (preko 50%) prijavljenih korisnika izjasni za individualnu ili zonsku podstanicu i za to dobiju saglasnost JP “Toplifikacija”, ostali korisnici sa zone moraju poštovati odluku većine korisnika o načinu priključenja na toplifikacioni sistem. 9. Da bi se zona aktivirala za gradnju potrebno je: - da se za gradnju izjasni min 70% od broja korisnika u zoni, - da korisnici obezbede sredstva za potreban obim gradnje. 10. U gradnji može da ušestvuje i manji broj korisnika od 70% stim da svojim učešćem pokriju vrednost radova neophodnih za priključenje svojih objekata. Projekat zone se u tom slučaju delimično realizuje, ali se poštuju prečnici cevovoda zajedničkih deonica definisani projektom kompletne zone. 11. Nakon donošenja odluke o gradnji u jednoj zoni Korisnici potpisuju ugovor o zajedničkom ulaganju u kome se preciziraju obaveze JPT i Korisnika ( definiđe se projektant, izvođač radova, isporučilac opreme, nadzor na izgradnji, visina učešća i rokovi.) 12. Ako se korisnici izjasne za zonsku (zajedničku) podstanicu potrebno je da obezbede prostor za smeštaj podstanice. Korisnici jedne zone moraju se međusobno dogovoriti sledeće: - kako će se izvršiti nadoknada korisniku koji ustupa prostor za smeštaj TPS, jer iste JP “Toplifikacija” ne snosi. - kako će se vršiti nadoknada štete koja se ne može izbeći prilikom izvođenja radova, ili slučajna šteta nastala prilikom izvođenja radova. - Svi ovi troškovi mogu opteretiti investiciju navedene lokacije pa je to pre gradnje potrebno pismeno definisati nakon utvrđenja trase toplovoda. 13. Ako se korisnici jedne zone izjasne za individualu podstanicu i za to dobiju saglasnost JP “Toplifikacije”, dužni su pre početka gradnje da urade novu projektnu dokumentaciju. Priključenje zone na magistralni vrelovod se i u tom slučaju vrši na mestu definisanom projektnom dokumentacijom navedenom u tački 1 ovog dokumenta. 14. Za izradu projektne dokumentacije primarne mreže kompletne zone, projekat TPS–a i sekundarne mreže od TPS-a do objekta, a na osnovu izdatih tehničkih uslova, korisnici angažuju ovlašćeno projektno preduzeće. Projektno preduzeće mora biti u potpunosti upoznato sa dokumentom “Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije” – JP “Toplifikacija” Požarevac. Korisnici mogu angažovati i JP “Toplifikacija” za izradu predmetne projektne dokumentacije uz nadoknadu koja će se definisati ugovorom. 15. Projekat, koji je izradilo drugo projektno preduzeće, se pre dobijanja odobrenja za gradnju od strane nadležne uprave SO Požarevac, dostavlja JP “Toplifikacija” na saglasnost.

128

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

16. Gradnja toplifikacione mreže mora se vršiti po projektnoj dokumentaciji koja ima saglasnost JP”Toplifikacija” i odobrenje za gradnju od strane nadležne uprave SO Požarevac. Radovi i se izvode u vremenskom periodu od 15. aprila do 15. oktobra, tj. kada toplifikacioni sistem nije u radnom režimu. Radovi se mogu izvoditi i van ovog roka u slučaju da ne ugrožavaju rad toplifikacionog sistema i to uz pismeno odobrenje Sektora za prenos, distribuciju i održavanje TS Požarevac. Gradnja toplifikacionog sistema se vrši pod nadzorom stručne službe JP “Toplifikacija” o čemu Izvođač radova vodi, a nadzor overava građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. 17. Sve radove na izvođenju toplifikacionih instalacija, od mesta priključenja na toplifikacioni sistem, definisanog u Tehničkim uslovima, do kućnih instalacija korisnika, finansiraju Korisnici. 18. Pre početka radova na toplifikacionoj mreži zone u 1999. godini, korisnici su dužni da plate troškove u zavisnosti stepena izgrađenosti zone i angažovanoj toplotnoj snazi za grejanje. : - Korisnici plaćaju troškove po predmeru i predračunu za konkretan slučaj. Troškove plaćaju Izvođaču radova po ugovorenom načinu i uslovima plaćanja. - Troškove nadzora u skladu sa važećom odlukom Upravnog odbora JPT, odmah po prijavljivanju gradnje - Troškove priključenja na toplifikacioni sistem u skladu sa važećom odlukom Upravnog odbora JPT, prilikom podnošenja zahteva za priključenje na toplifikacioni sistem. O finansijskim uslovima odluku donosi Upravni odbor JP “Topligfikacija” za svaku godinu gradnje. 19. Naknadno priključeni korisnik ne može biti oslobođen plaćanja takse i učešća na ime troškova koji su stvoreni u delu prethodne gradnje predmetne zone. 20. Korisnici za izvođenje radova po overenoj projektnoj dokumentaciji moraju angažovati preduzeće registrovano za gradnju termotehničkih instalacija i toplifikacionih mreža i ono preduzeće koje je upoznato sa “Tehničkim uslovima za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije” JP “Toplifikacija” –Požarevac. Korisnik može da angažuje i JP “Toplifikacija” za izvođenje radova. 21. Nakon prijavljivanja gradnje od strane korisnika, JP “Toplifikacija” će imenovati nadzorne organe zadužene za kontrolu nabavljene opreme i materijala i nadzor nad izvođenjem radova. 22. Korisnici takođe mogu ovlastiti JP “Toplifikaciju” za vođenje svih investitorskih poslova: - pribavljanje odobrenja za gradnju, - saglasnosti na projektovanu trasu toplovoda ostalih nadležnih preduzeća i institucija, - pribavljanje odobrenja za raskopavanje i korišćenje javnih površina i saobraćajnica i sl. o čemu će se sačiniti poseban ugovor. 23. Nakon završene gradnje korisnici upućuju zahtev za priključenje na postojeću toplifikacionu mrežu. Uz zahtev za priključenje Korisnik dostavlja projekat izvedenog stanja. Objekat se priključuje na toplifikacioni sistem Isporučioca kada potrošač ispuni uslove iz energetske saglasnosti, tehničkih i finansijskih uslova i 129

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

predaje dokumentacije iz tačke 15. ovog dokumenta (građevinski dnevnik, građevinska knjiga zapisnici o hladnoj probi i izveštaji RO kontrole). 24. Priključenje obavljaju isključivo radnici JP “Toplifikacija”. 25. Izgrađene instalacije od mesta priključenja po tehničkim uslovima do sledećih granica predaju se na upravljanje, održavanje i amortizaciju i time postaju vlasništvo JP “Toplifikacija”: - za kolektivne stambene zgrade kod kojih su vertikale izvedene po prostorijama objekta, van stepenišnog prostora, granice su ventili u korenu vertikala kućnog razvoda; - za kolektivne stambene zgrade kod kojih su vertikale izvedene kroz stepenišni prostor, granice su ventili za priključenje stana ili poslovnog prostora; - za individualne objekte sa zonskom podstanicom granica su ugrađeni priključni ventili na 1 (jedan) metar od objekta koji razdvajaju kućnu instalaciju od sekundarne mreže. - za individulne objekte sa individualnim podstanicama granica je neposredno iza ventila koji razdvajaju primarnu mrežu od primarnog dela TPS 26. Održavanje ostalih izgrađenih instalacija (van date granice) može se ugovorno poveriti JP “Toplifikacija”. 27. Radnicima službe održavanja JP “Toplifikacija” korisnik mora dozvoliti pristup svim instalacijama grejanja, radi kontrole ili hitnih intervencija, bilo da su prenete u nadležnost JP “Toplifikacija” ili nisu. 28. Eksploataciju svih instalacija grejanja priključenih na toplifikacioni sistem vrši JP “Toplifikacija” 29. Po završetku gradnje i puštanja grejanja svi korisnici su dužni da sklope ugovor o isporuci i naplati toplotne energije sa JP “Toplifikacijom”.

130

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE IV .GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI Deo: LEGENDA OZNAKA LEGENDA SKRAĆENICA SPISAK CRTEŽA I PRILOGA TABLIČKI PRILOZI 131 .

mikroprocerski regulator serije 6000.GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI LEGENDA OZNAKA 1 – Regulator pritiska 21 – Cirkulaciona pumpa radijatorskog grejanja 22 – Cirkulaciona pumpa za klimatizaciju 231 – Cirkulaciona pumpa za potrošnu toplu vodu 232 – Recirkulaciona pumpa za potrošnu toplu vodu 31 – Izmenjivač toplote voda-voda za radijatorsko grejanje 32 – Izmenjivač toplote voda-voda za klimatizaciju PREDGREJAČ DOGREJAČ 331 – Izmenjivač toplote voda-voda za potrošnu toplu vodu – 332 – Izmenjivač toplote voda-voda za potrošnu toplu vodu – 41 – Vodomer za dopunu sekundarnog sistema radijatorskog grejanja 42 – Vodomer za dopunu klimatizacinog sistema 5 – Regulacioni prolazni elektromotorni ventil 6 – Regulator diferencijalnog pritiska 7 – Impulsni vodomer za merenje protoka 8 – Predgrejač klimatizacione komore 9 – Rezervoar potrošne tople vode 10 – CTS-1.STS-1 . proizvođač “FENIKS”’Niš 132 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije IV .Tip senzora NTC termistor fenitron.

Potrošna topla voda 5.Higijensko tehnička zaštita 7.Sobni regulator temperture 133 . KV . OC – Odzračna cev 11. SR – Sigurnosni razvodni vod 8. PTV . ES .Kućno toplotno postrojenje 4. RJ . SRT .Javno preduzeće "Toplifikacija" .Ekspanzioni sud 14. HN .Kuglasti ventil 12.Elektromotorni regulacioni ventil 16. CENUS .Regulator 18. JPT . P – Prelivna cev 10.Požarevac 2.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije LEGENDA SKRAĆENICA l. R .Vntil sigurnosti 15. JUS . SP – Sigurnosni povratni vod 9. KRP . HTZ . VS .Centralni sistem nadzora i upravljanja sistemom 6. EMRV .Jugoslovenski standard 3.Hvatač nečistoće 13.Računska jedinica 17.

7 Osnovna tehnološka šema individualne predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja Sl.2 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije SPISAK CRTEŽA I PRILOGA Sl.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja.18 Detalj ugradnje nepokretnog oslonca Sl.21 Odvazdušenje i odmuljivanje cevnih registara Sl.KLASA I Sl.20 Izvođenje odzračnih sudova na instalaciji Sl.14 Postavljanje kompenzacionih jastuka Sl.KLASA I Sl.23 Šema ormana automatike "RO-A" Sl.24 Prednji izgled ormana "RO" i raspored opreme Sl.1 Granice sistema daljinskog grejanja Sl. klimatizacije i centralnom pripremom PTV .6 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa direktnim priključenjem kaloriferskog grejanja .12 Polaganje predizolovanih cevi u zemlju Sl.3.10 Postrojenje sa više izmenjivačem toplote i zatvorenim ekspanzionim sudom Sl.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja .KLASA II Sl.KLASA I Sl.22 Principijelna šema razvodnog ormana "RO" Sl.KLASA I Sl.28 Poklopac na šahtama i komorama koje su van trotoara ili saobraćajnica 134 .1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i klimatizacije .8 Postrojenje sa jednim izmenjivačem toplote i otvorenim ekspanzionim sudom Sl.16 Konstrukcija spojnice predizolovane cevi Sl.9 Postrojenje sa dva izmenjivača toplote i otvorenim ekspanzionim sudom Sl.13 Račvanje predizolovanih cevi Sl.17 Detalj priključenja cevnog ogranka na toplovod Kostolac-Požarevac Sl.KLASA II Sl.25 Prednji izgled ormana "RO-A" i raspored opreme Sl.11 Postrojenje sa jednim izmenjivačem toplote i otvorenim ekspanzionim sudom (bez elementa za odvajanje vodenog od gasnog prostora) Sl.27 Poklopac na šahtama i komorama koje su u trotoarima ili saobraćajnicama Sl.2.4 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i centralnom pripremom PTV KLASA I Sl. klimatizacije i centralnom pripremom PTV .15 Prolaz predizolovanih cevi kroz zid Sl.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i centralnom pripremom PTV KLASA II Sl.4.5.19 Detalj konstrukcije nepokretnog oslonca Sl.3 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i klimatizacije .5 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja.26 Unutrašnji raspored opreme u "RO-A" Sl.KLASA II Sl.

jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 90/70 (°C) . jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 130/75 (°C) . energetskog protoka.bakarne cevi Prilog broj 7: T.5: Funkcionalna veza prečnika cevi.bakarne cevi Prilog broj 6: T.registara Prilog broj 9: Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom 135 . energetskog protoka.1: Funkcionalna veza prečnika cevi.6: Tabela za izbor armature u TPS-u u zavisnosti od snage TPS-a Prilog broj 8: T. energetskog protoka.crne cevi Prilog broj 4: T.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije PRILOZI Prilog broj 1: Klizni dijagram temperature primarnog i sekundarnog sistema daljinskog grejanja Prilog broj 2: T.7: Toplotne snage cevnih grejnih tela .3: Toplotne snage cevnih grejnih tela .registara Prilog broj 5: T. energetskog protoka.2: Funkcionalna veza prečnika cevi.crne cevi Prilog broj 3: T.4: Funkcionalna veza prečnika cevi. jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 130/75 (°C) . jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 90/70 (°C) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->