TEHNIČKI USLOVI

ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

I - MAŠINSKO, ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE

Deo: A. POLAZNE OSNOVE B. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA C. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA D. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

Izdavač : JP "Toplifikacija" Požarevac
Odobreno odlukom UO JP "Toplifikacija" Požarevac, br. 2489/4 od 05.08.1999g

Autori :
- za mašinski deo: Todorović Miodrag dipl.inž.maš. Bulatović Vuka dipl.inž.maš. Milović Predrag dipl.inž.maš. Aranđelović Mirko dipl.inž.maš. Cvejić Zlatko dipl.inž.maš. Mišić Nenad dipl.inž.maš. - za elektro deo: Živković Slobodan dipl.inž.el. - za građevinski deo: Miloradović Dragiša dipl.inž.građ. Marinković Srboljub građ.tehn.

Koordinator stručne grupe :
Todorović Miodrag dipl.inž.maš.

Kompjuterska obrada teksta:
Milović Predrag dipl.inž.maš.

Recenzent:
Dr.Bratislav Blagojević, red.prof. Tiraž : 100 primeraka ___________________________________________________________

2

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

Štampa: Štamparija KOMPROMIS design, Požarevac, Ćebina 28,

PREDGOVOR

Pisanje predgovora ovoj knjizi čini mi čast i zadovoljstvo da najavim izlazak iz štampe zbirke tehničkih uslova za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije u izdanju JP “Toplifikacija” -Požarevac. Pojavljivanje ove zbirke u stručnoj javnosti predstavlja pravo priznanje grupi autora za njihovo profesionalno bavljenje problemima grejanja i toplifikacije i ozbiljan timski rad u dužem vremenskom periodu. Sa druge strane sveobuhvatan i veoma sistematizovan pristup problematici kvalifikuje ovaj materijal kao releventan izvor informacija za sve faze projektovanja i izvođenja sistema za prenos toplotne energije. Ustrojstvo ovog sistema na grejnom području Požarevca i Kostolca, kao jedinsvenog toplifikacionog sistema, u pomenutim fazama, omogućuje da se njegov dalji razvoj obavlja uz najveću produktivnost i dobre garancije za dugogodišnju eksploataciju uz minimalne utroške za investiciono i tekuće održavanje. Stručna podrška projektantima, izvođačima, nadzornim organima kao i svim stručnjacima koji su na svoj način uključeni u proces tolifikacije gradova, predstavlja dragocenu pomoć njihovom ličnom uzdizanju ili “osvežavanju znanja” kao i sveopštoj borbi za kvalitet. Materijal, već samim svojim obimom, 120 stranica teksta i 35 stranica grafičkih i tabelarnih priloga, oslonjen na veliki broj JUS standarda, kao i propise i uputstva proizvođača i distributera toplotne energije drugih gradova, do u detalje provodi stručnjake tehničke struke, mašinstva, elektrotehnike i građevine, kao i pravne regulative, kroz sve faze rada na izgradnji sistema. Predložena tehnička rešenja predstavljaju sintezu dosadašnjih pozitivnih iskustava i najnovijih dostignuća evropskog nivoa, a sve u cilju što kvalitetnije isporuke toplotne energije svim potrošačima. Razuđenost sistema, veći broj različitih vrsta potrošača kao i zahvat prema zagrevanju velikog broja individualnih stambenih objekata, predstavljali su povećani napor za autore i povećanu odgovornost za funkciju sistema u dužem vremenskom periodu u budućnosti. Konzistentnost rešenja i tipskih tehnologija kao i pojedina originalna rešenja, kao i nadasve velika sistematičnost i lična pedantnost, nesumnjivi su preduslovi daljeg razvoja i izgradnje ovog toplifikacionog sistema. Na kraju, želim puno uspeha u radu svima, koji projektuju, grade i upravljaju toplifikacionim sistemom na dobrobit svojih građana. Dr.Bratislav Blagojević, red.prof. Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu

3

.............. 44 POSTUPAK I NAČIN KONTROLISANJA I VERIFIKACIJA SVOJSTAVA............................................................................................................................................... 17 ZONSKE TOPLOPREDAJNE STANICE............................................................................................... 4 A.................... 29 D. OPŠTI I POSEBI POGODBENI USLOVI.......................... 32 UNUTRAŠNJE INSTALACIJE ZA POTROŠNU TOPLU VODU (PTV)....................................... 3 SADRŽAJ: ....... 17 OPŠTI DEO ....................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Sadržaj: PREDGOVOR ........................ 50 I............................................................................................................................................................................ TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA ..... 10 B............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 36 E............................... ZNR ..................................... 13 C........................................ 28 CENTRALNE PREDAJNE STANICE............. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA...... 47 G................................................. ZAVRŠNE ODREDBE...................................................................................................................................... KARAKTERISTIKA I KVALITETA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA........................... 49 H....... REGULACIJA I UPRAVLJANJE ........................................................................................................................................................................................................................................ 41 ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA (INDIREKTNOG DODIRA)................. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA......................... 17 INDIVIDUALNE TOPLOPREDAJNE STANICE............................................................................................... TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNA POSTROJENJA ...... 39 ELEKTRIČNI RAZVOD................................ 28 ZAVRŠNE ODREDBE............................................. 39 RAZVODNI ORMAN ................................................................................................................ 23 POSLOVNI OBJEKTI.............................................................. 40 MERENJE........................... 39 ELEKTRIČNO OSVETLJENJE................................................................................................................ 53 4 ................................................ 21 STANBENI I MEŠOVITI OBJEKTI ............................... 32 UNUTRAŠNJA INSTALACIJA ZA RADIJATORSKO GREJANJE .................................. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA ............................................................................................................................................... 52 II-TEHNIČKI................. 43 OPŠTI DEO ............................. 45 F................................................................................................................................................................................................................................... 39 NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM................................................................................................... TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA........................................................... TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA ................................................................... POLAZNE OSNOVE ...................................................

........................15.............................................. Fiksiranje pripoja cevi................. Dovođenje krajeva budućeg spoja u položaj za zavarivanje ................................................................2........................... 77 5 ....... 56 1........................................ 55 1....2........................... 62 1................................... 62 1............................................................. ISPITIVANJE CEVOVODA ...................... Ispitivanje ...............4.............. MANIPULACIJA OPREMOM I MATERIJALOM .......................................... Izvođenje toplotne izolacije kompenzatora.......9.......... 57 1......................... 72 1................... Rastojanje između zavarenih spojeva .0.. Koreni zavar ..................... 57 1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1....................................3........ 62 1....................................... Priprema sistema za ispitivanje............................. 73 1...... Postupak testiranja zavarivača..................................... OPŠTI TEHNIČKI USLOVI..............................1.......5............................. 64 1...... Testiranje (atestiranje) zavarivača....................................................................................................................................................6..1....................................................................................... Spajanje sekcija cevovoda ..................... 66 1............................... 69 1........................3..............10.. ANTIKOROZIONA ZAŠTITA ................................................................................................................2............................................. 69 1.........................................................................................4..................................................................................7............10................................................................................................ 54 1.......................14.... 57 1.... Izvođenje toplotne izolacije završnih elemenata.....................................................................11......................................................................... TEHNIČKA PRIPREMA................................. Kontrola tokom izvođenja zavarivačkih radova ................. 73 1.................................................2.........10........................10.........................8.................. Kontrola po kompletnom izvođenju spoja ....... Prednapon pri samokompenzaciji ......................1................................9............................................1..............4.........7..... 56 1.....1...7.................................................................................................. Potreban sastav montažne ekipe...........................................................................6................1...........................10...........................................................................1..2.............6.................................................................................... 64 1.. USLOVI ISPORUKE CEVI..... 76 1...................................................................9.................8..........3.........1.......................................7.........1... Specifikacija postupka zavarivanja ..................................11... 75 1..............................................................5.....................................7................................................................................................ 63 1.............................14. Izvođenje toplotne izolacije cevi.....15................................7...................................................................13..................7... Plan montažnih radova........................... ZAVARIVANJE CEVNOG SPOJA .............................................1.. Aksijalnost ........................... 57 1.................................................11............3..................... Plan organizacije gradilišta .............................. 69 1..........5.......... 71 1................................7.....3................ KONTROLA ZAVARENIH SPOJEVA ....... RAZVLAČENJE (NIZANJE) CEVI DUŽ TRASE TOPLOVODA....... Ispuna zavarenog spoja ........ Određivanje ispitnih sistema ... IZRADA CEVNIH KOLENA.7...........1.............................................. 66 1........... 59 1..... 77 1.............................................................................7...................... Čišćenje cevi..1......................... 75 1.............................1.... 59 1..................... Obeležavanje zavarenog spoja ....8........Kontrola pre početka zavarivanja .................................................................9................................................. Priprema krajeva cevi za zavarivanje .. 61 1. 75 1...............................................2.................... 65 1.......2..........................14.... 77 1.... 66 1....14.................................................5.............. Specifikacija ispitivanja cevovodne instalacije .................................................................................. 71 1................................8....... 60 1...... Izvođenje toplotne izolacije spojnih mesta .............. MONTAŽA OSLONACA ................................ MONTAŽA VENTILA I PRIRUBNIČKIH SPOJEVA ................ Montaža ventila ...........1................ Sečenje cevi ...............................................................1...........................................................................................................................................................7..10......... Trajanje ispitivanja........................8........................................................ 57 1.1..................12............... Određivanje veličine probnog pritiska ...............................7..............................2..................................8.15...................................15..........................4............... 71 1.....TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA.............................................14....... 64 1......2.... 58 1.......................15.....................................4.............................................. 64 1...... Radiografska kontrola ....................................... Hladni prednapon....2....................................................... 75 1..........1........3..... 61 1......................... 62 1.. 61 1........................................ ZAVARENI SPOJEVI DEONICA (SEKCIJA) .......................................................... Montaža prirubničkih spojeva .................................................................................................................. 57 1.......................................... 65 1...........................................................4..................... 55 1....2......... 73 1................................................ 69 1................................................................................... 71 1.......... 55 1....................................... IZVOĐENJE TOPLOTNE IZOLACIJE ....................................................................7........ MONTAŽA KOMPENZATORA ................................... 68 1.................................................................. Plan produvavanja cevovoda ..................... Spuštanje zavarenih sekcija u zemljani rov .........................................15...................................................................................... Aksijalni kompenzatori ..... 72 1....................................2........... KONTROLA KVALITETA I OŠTEĆENJA CEVI ........................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 81 2..................................................... 80 UP ...........................................................................................................20.............. 88 Osiguranje radova................................................................................................ ZNAČENJE REČI I IZRAZA ............. TEHNIČKI PRIJEM .......................................................................... 85 Ostali projekti.......................................................................................................................................................................................................................................... 85 Tekst garancije se prilaže uz Ugovor............................................... 86 Podnošenje programa radova ............................................. 85 Predaja projekta................................... 90 2........................................................................................................................... OPŠTI POGODBENI USLOVI..4.................................................................................................................................................................................................................................................. 90 Nabavka materijala............................................................................................................. 89 Ometanje saobraćaja i nadoknade štete.................................................................................... mehanizacije i radne snage...............5..................................................................................................................................................................................................................................................................................... PRODUVAVANJE CEVOVODA........................... 86 Odgovornost izvođača za program.... 80 1............................ crteži i uputstva ...........8...........................................................................22.........................21..................16.................................................................................................... 86 Obaveštenja tokom gradnje ....................................................................................................................................................................... 85 Projekti i crteži za gradilište ................................................. 79 1.15...................................................................................................................... 86 Upoznavanje gradilišta ...................................................................................................................................................................................................................................................... OPŠTE OBAVEZE ...................................................7.....7....... PROJEKAT IZVEDENOG STANJA.................................................................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1................................................................................................................................... Naknadne popravke i izmene na cevovodu ............................................. 89 Vanredni saobraćaj ........ 89 Patenti ... 83 2................................................................................................................ 87 Čuvanje i osvetljenje.....6........................................................................................................... 85 Garancija......UPUSTVO ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE ........................................................................................................ 87 Briga o radovima................................................................................................................. PROJEKTI ........................................................ 84 2..............................15....................................................................................................................................................... VREMENSKI USLOVI ZA MONTAŽU ..........................................................................3...................................................................................................................... NADZOR TOKOM MONTAŽE. 84 Jezik......... 90 Održavanje gradilišta........................................................................................ 85 2................ 87 Tačnost izvršenja radova................................................... PRIMENJENI PROPISI I STANDARDI ....................................... 87 Stručno rukovodstvo izvođača ............................................ 82 2.......... .................................................................................................... 85 Čuvanje projekata i crteža............................. UGOVORNA DOKUMENTA............................................................. 86 Proveravanje ponude..................................................................... 82 2......................................................................................................................................................................................................... 79 1........................ 80 1...................................................................................................................... 85 Ugovor................... NADZORNI ORGAN ...........................................................................................................................................1.......... 87 Otpuštanje stručnjaka....... 88 Osiguranje radnika..........................................................................................18........................................... 89 Pridržavanje važećih propisa .................................................................................... 88 Obeštećenja lica i imovine.......................................... 79 1....................................................19.................................................................................................................................................................................................................................................... 84 Tumačenje ugovornih dokumenata............. 80 1.................................................... 90 Pomoć ostalim izvođačima ................................2.............................................................................................................................. 89 Pridržavanje propisa o saobraćaju .......................... 89 Fosili i predmeti od vrednosti..................... 87 Radnici i službenici izvođača .................. 88 Davanje obaveštenja i plaćanje taksi .................................................................................................................................17............................................................................................ 90 6 ............... 83 Dužnosti i prava nadzornog organa..................................................................................................................................................................... RADNA SNAGA ..................................................... 88 Nesrećni slučajevi i povrede radnika ................ 78 1................... PUŠTANJE CEVOVODA I OPREME U RAD ....................................................................................... 78 1........ 89 Specijalni tereti........................... OBIM UGOVORA............................................................................................... 84 2................................ 86 Trajanje garancije ..........6.................................. 83 Ovlašćenja nadzornog organa u slučaju nužde. Prisustvovanje ispitivanju i zapisnici ...................................................

....................................................... OBAVEŠTENJA........................ GARANTNI ROK......................... 92 Obustavljanje radova preko 90 dana ............ 96 Naknadni radovi ........................................................................................................................................................................................... 91 Pristup gradilištu...................................................................19.... PRIVREMENI RADOVI I MATERIJALI..................... 98 Gubitak prava........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 99 2............. 99 2........................ 92 2..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 100 7 .......................................................................................................................................................................................................................... 96 2....................................... 97 Količina .................................................................................................. 91 Troškovi ispitivanja ............12............................. 91 Odobravanje upotrebe materijala .................................18..................................... 91 Kvalitet materijala i ispitivanje ...... 97 2....................................................................................................................................................................................................................... 92 Otkrivanje i otvaranje radova .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................20......................................................................................... IZMENE I NAKNADNI RADOVI ................................... 93 2............................................................................................................................................................................................................. 100 Dostavljanje obaveza............. PROPUSTI IZVOĐAČA ............................................................................................................................ 95 Izmene.......................................................................................17............................................9............................................ 92 Uklanjanje neispravnog rada i materijala ............11.......... 100 Obaveštenja Izvođača................................. 95 Radovi za vreme garantnog roka.......................................................................................................................... 94 Vreme završetka radova ...................................................................................................................................................... 93 Prilaz gradilištu............................................................... 91 Uzorci .............................................................................. 95 Definicija „Garantni rok”..................................................................... 93 Predaja gradilišta.................14................................................... 98 Procenjivanje na dan gubljenja................................................................................................................. 97 Plaćanje radova .................................................................................................. 97 Neispunjene obaveze ............................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zaštita zdravlja........... 98 2.................................................... 97 Premeravanje radova ..............................................................................15.................................................................................................................................................................................................................................................................. MEHANIZACIJA........................................................................................................................................................................................................................... 95 Procena vrednosti izmena ...................................... 98 Pravo zaloga.......................................................... 97 Certifikat o konačnom preuzimanju radova ...... 94 2.................................................................................................................. 97 Odgovornost investitora ............................................... 90 2...... 97 Metode merenja ................................................................................................................................................................................................................................................................... POČETAK IZVOĐENJA RADOVA I ZAKAŠNJENJA......................... 91 Ispitivanje radova pre pokrivanja ....................................................................................................................................................... CERTIFIKATI I PLAĆANJA ............................................................................ 93 Početak radova....................................................................................................................... 97 2......................................................................................................................................................................................................... 99 2............................10.................................. 91 Troškovi ispitivanja koji nisu predviđeni....................................................................................................................................................... MERENJE............................................................... 99 Arbitražna komisija ................................................ 96 Odgovornost investitora .. 99 Plaćanje posle gubitka prava .............................................................. 95 Ispitivanje uzroka grešaka................................................ 95 2.................................................................................................................................................... 95 Nalozi za izmene moraju biti pismeni........................................................................................................................................................................................................................................................13...............................................16............................................ MATERIJAL I IZRADA...................................................................................................................................................................................................................................................... 96 Uklanjanje mehanizacije ... PROPISI I PRAVA............................... 94 Odvijanje radova .............. 94 Produženje roka za dovršenje radova ..................................................... 96 Potraživanja ........................................................................................... 96 Mehanizacija ..... 92 Obustavljanje radova ....................................................................................................................... 90 Obaveze izvođača u odnosu na podizvođača................................... REŠAVANJE SPOROVA........ HITNE OPRAVKE ............................. 94 Viša sila ..........................................................................................................................................

................................................ TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA..........................1................................................................................................................................................................................7.........................................................7..................................... 103 DUŽNOST IZVOĐAČA ........................................................................................ OPŠTI USLOVI ...........1...............trotoara (tucanika........................................................... RASKID UGOVORA ............................................................................................................................................7................................................................................. 108 4................................. 117 4.................................................................................................................................................................................................................... BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI....................... OBELEŽAVANJE TRASE CEVOVODA PRE POČETKA GRAĐENJA..... damperima na daljinu do 5000 m................................................... 104 OBAVEŠTENJE O POČETKU RADOVA .................. 105 KOLIČINE ........ 114 4................ 105 PRODUŽENJE ROKA ZA IZVRŠENJE RADOVA ...................................................................03 m na m planiranog terena......................................................................................3....6................................................. 110 4.............................................................................................................. 114 4......................... 106 FOTOGRAFISANJE..................................................................................................................... 100 2........................................... 107 GRAĐEVINSKA KNJIGA ........................................................................................... 110 4............................... 119 4........................................................2 Izrada veznog sloja od bito šljunka ............................ 113 4............................. asfaltbetona i betona)............................................................................................................... 118 4...................................................................................................................................................................... 105 OBRAČUN I ISPLATA IZVRŠENIH RADOVA ......2.................. 103 STANDARDI................. 103 KONTROLA ISPITIVANJA....................................... ............ 110 4....................................................................................................................................2...................... ......................... 119 4..1................. 104 ODOBRENJE ZA IZGRADNJU ....................... Iskop zemlje za šahte i revizione komore.......................................................................................................................................................................................................3... POSEBNI POGODBENI USLOVI ............................... 104 USTUPANJE GRADILIŠTA NA UPOTREBU ................................... 112 4................ 111 3 2 4............0... IZMENE PROJEKTA ......................7..... 107 GRAĐEVINSKI DNEVNIK ..............2.............................................................22..................................................................................................................................................................................................................................................................... 101 3.............................................2...................... 100 Raskid ..............................................................................................................................................3................................ Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja ...... 104 VATROGASNA SLUŽBA ........ Nabavka i ugrašivanje šljunkovito-peskovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće ispod komore toplovoda d=15 cm..................................................................... ZEMLJANI RADOVI ................... 105 IZMENE CENA ......................... KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA ....................................................................... ................................................... Ručno zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u slojevima od po d=15cm. 102 PODACI ZA ODGOVORNOG RUKOVODIOCA IZVOĐAČA............................................ Otkopavanje humusa .................... Transport viška zemlje iz iskopa kamionima........................... 120 4................ 104 FINANSIJSKA POMOĆ IZVOĐAČU ............................................................................................................... RAZNI RADOVI .................. 105 UGOVORNE JEDINIČNE CENE ..... 100 Premija za izmenu projekta . Grubo i fino planiranje dna rova sa istovremenim otkopom od 0.................................................................................................................................................2............................................................................................................................................................................................................................................21......................................4....... 102 TRAŽENJE OBJAŠNJENJA UGOVORNIH DOKUMENATA .........6........................................................................ 102 PREGLED I KONTROLA PROJEKTA ...................................................................................................................... ... BRAVARSKI RADOVI ..... 100 2........................................................ 103 KVALITET MATERIJALA ........................... Rušenje kolovozne konstrukcije ...........23..............................................................................2.......................................................................................................................................... 110 4..................... 110 4........................................................................2............... 107 PRIJEM RADOVA .......2........ 103 POMOĆ IZVOĐAČA NADZORNOM ORGANU . 103 HIGIJENSKO-TEHNIČKE MERE....................... 114 4.....4.........2................... 107 ČUVANJE PODATAKA .................................... 118 4.............................................................................................................................................................................. 108 PROJEKAT IZVEDENOG STANJA ................................................................ 113 4...............5........................................................ 102 PRAVO MENJANJA PROJEKATA I CRTEŽA ..................................................................................................... 104 OBELEŽAVANJE OSOVINE I PROFILA ........ Izrada hrapavog kolovoznog zastora od asfalt-betona d = 4 cm ........................................................5............................................ 108 REKLAMACIJE ........................................................................ PRIDRAŽAVANJE VAŽEĆIH PROPISA............................................ 122 8 ..............................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2..................................................7................................................................................................................ ARMIRAČKI RADOVI.............

....GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI ... Nasipanje.......................................................................................................................................................... 124 5....................................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4........................................................................................................................................................... 126 III NAČIN GRADNJE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA.................................. Nabavka i polaganje normalnih betonskih fabrikovanih ivičnjaka dim........................ 123 4...................6............................................................................................................................. 133 SPISAK CRTEŽA I PRILOGA ................. ...............5.................................................................. 131 LEGENDA OZNAKA..........................................................7........................................... Izrada putnih prelaza u nivou preko industrijskih koloseka.........................................................4................ 135 9 ....... 18/24 na podlozi od betona MB 10 prema projektu.............................................. 124 4.............. PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU .........................................................7................................ 134 PRILOZI .................... planiranje i nabijanje bankina ............... 127 IV ... 132 LEGENDA SKRAĆENICA........................7...................

83.: Toplotna tehnika u visokogradnji Merenje specifičnih toplotnih gubitaka zgrada ili delova zgrada. Proračunavanje toplotne snage grejnih tela za dvocevni sistem grejanja. god. god.JUS M. Zahtevi u pogledu propustljivosti vode i vazduha.JUS U.J5. 6.05.01.87.J5. 9.86. .1980.E6. 2.04. Oblik i mere. .: Toplotna tehnika u zgradama Tehnički uslovi za projektovanje i gradenje zgrada. 8. 3. 19.JUS M.011: Kotlovska postrojenja. POLAZNE OSNOVE A. 4.011-07.JUS U. 10.: Građevinska stolarija.: Centralno grejanje.E6.E6.070: Uredaji za grejanje.JUS M.: Toplotna tehnika u visokogradnji Terenske metode merenja prolaza toplote u gradevinskim konstrukcijama zgrada. ekspanzija i zaštita instalacija centralnog grejanja.1. . 20. 13. . spoljni prozori i balkonska vrata. .: Osiguranje.J5.god.071: Uredaji za grejanje.84.E6. god. .: Člankasti radijatori od livenog gvožda.510-23.: Metode proračuna koeficijenata prolaza toplote u zgradama.E5. Odredivanje toplotnog bilansa.J5.E6.E6. . .040: Uredaji za grejanje i provetravanje.101: Generatori toplote za grejanje. : Toplotna tehnika u visokogradnji – Vazdušna propustljivost stanova. 17.JUS M.JUS M.JUS M. Prilikom projektovanja postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije pridržavati se svih jugoslovenskih standarda i propisa koji su objavljeni ili su definisani i biće objavljeni a imaju primenu u materiji koja se propisuje. .JUS D.100: Generatori toplote za grejanje.JUS M.god.E6.JUS M. 18.84.E6.100 . god.1992.100-21. Opšti tehnički uslovi za projektovanje i montažu instalacija.082-28. Ispitivanje grejnog sistema.22. .JUS U.201-205-14.JUS M. . .E6.JUS M.200: Postrojenja za centralno grejanje. .JUS M.02.01. god. . 5. principi i uslovi ispitivanja.110: Generatori toplote za grejanje.: Centralno grejanje. . .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije A.12. 16.E6. Pregled važećih jugoslovenskih standarda i propisa dat je u nastavku: 1.051-1982. Zahtevi sigurnosti 10 .84.E6.JUS M. .12.JUS M.12.JUS M. 12.04.JUS U. god.J5. . .012-1991. .120: Generatori toplote za grejanje. . 15.062-21.E6.u pripremi: Proračun potrebne količine toplote za grejanje. 7. 21.E6.600-23.010 . 11. god.E2. 14.87.193-19. god.JUS M. Toplotna snaga grejnih tela.: Izmenjivači toplote.E8. Dozvoljava se korišćenje inostranih standarda i propisa za materiju koja nije definisana domaćim.JUS U. god.

.E6.god.JKP »Beogradske elektrane«. 34.Službeni glasnik SO Požarevac broj 5 od 19.JUS C. 22. .Uslovi i tehnički normativi za projektovanje stambenih zgrada i stanova . god. -Tehnički uslovi za ugradnju merila količine toplotne energije Službeni list grada Beograda broj 2 od 03. 37.E2. . Ispitivanje nepropustnosti.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije za uređaje za proizvodnju pare niskog pritiska. 35.Pravilnik o parnim kotlovima i sudovima pod pritiskom . .083-1982. Odredivanje toplotne snage.B5.203: Kotlovska postrojenja. 56/72 i 61/72.JUS M. i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom .E6.Službeni glasnik SR Srbije broj 44/95. god.Službeni list SFRJ broj 13/78. 39. .E6.JUS M. . .JUS C. 41.Jugoslovenski standardi grana N.E2. 44.07. .080-1980. 42.Službeni list SFRJ broj 7/57.Službeni list SFRJ broj 53/88. .JUS M. .Pravilnik o minimumu tehničke dokumentacije za izdavanje odobrenja za izgradnju investicionih objekata visokogradnje Službeni glasnik SR Srbije broj 39/80. 43.JUS M. . 25. 11 . Ispitivanje pritiskom stabilnih posuda u eksploataciji. Prvo ispitivanje pritiskom.Propisi i preporuke EDB. 23. 31.E2.Zakon o zaštiti od požara. 36. .1987.1991. 28.201: Stabilne posude pod pritiskom.221: Čelične cevi bez šava. 32. god. konvektori i slični aparati.: Radijatori.Zakon o izgradnji objekata . 30.Uputstvo za projektovanje instalacija za zagrevanje sanitarne potrošne vode . . .Pravilnik o tehničkim normativima za zašlitu NN mreže i pripadajućih TS . god.02. 33. . 29.JUS M.Pravilnik o tehničkim normama za električne instalacije niskog napona .Službeni list grada Beograda broj 32/4 od 31. 24.05. 38.E2. 26.082-1980. konvektori i slični aparati.225: Cevi od čelika bez mehaničkih osobina za cevni navoj. .1988.JUS . Pravilnik toplotne snage i izražavanje rezultata. Termotehnička ispitivanja. 27.EG.200: Stabilne posude pod pritiskom. 40. . god. god.83. .: Ispitivanje grejnih tela u otvorenoj komori. .Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom encrgijom Službeni glasnik SO Požarevac broj 3 od 18. .081-1980.JUS M.: Uređaji za grejanje i provetravanje. .Zakon o zaštiti na radu. .: Radijatori.B5.M.12.202: Stabilne posude pod pritiskom.JUS M. god.

-Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije Službeni list SFRJ 61/1986.Centrično pritisnuti štapovi konstantnog jednodelnog preseka. A.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 45. -JUS U.Centrično pritisnuti štapovi konstantnog višedelnog preseka. -Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i izvođenje radova na temeljenju građevinskih objekata -Službeni list SFRJ 34/1974. -JUS U. 57. -Službeni list SFRJ br. 46. A. -JUS U.086-1986 . Standardi i propisi iz prethodnog člana su obavezujući za sve projektante postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije do izlaženja novih standarda ili propisa kojim se postojeći stavljaju van snage.Zavarene noseće konstrukcije. propusta i ostalih objekata na železničkim prugama. 47.E7.Štapovi izloženi pritisku i savijanju.Službeni list SFRJ 26/1988.121-1988 .Grupa standarda za upravljanje kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta JUS/ISO 9000. . 50. 53. 51. 58. 12 . 55. -JUS U.081-1986 . 56. -Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (PBAB “87).Pravilnik o tehničkim normativima za opterećenje nosećih građevinskih konstrukcija . -JUS U.3. Svi članovi Tehničkih uslova za projektovanje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije su obavezujući za projektante ovih postrojenja.096-1986 . Od tada važe novi standardi i propisi.E7. -JUS U. i u okviru postupka odrede lica koja odobravaju odstupanja. 48. -Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličina opterećenja i kategorizaciju železničkih mostova.150-1987 . 54.E7. -Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličine opterećenja mostova. .E7.E7.013-1988 .2. 49. -JUS U. 52.C7.E7. s tim da se Odlukom o stupanju na snagu ovih Tehničkih uslova utvrdi postupak. 1/1991. Ako za to postoje opravdani razlozi može se odstupiti od pojedmih članova ili njihovih delova.091-1986 .Noseće čelične konstrukcije-izbor osnovnog materijala.Određivanje dužine izvijanja štapova.Korisno opterećenje stambenih i javnih zgrada.

Na mestima pražnjenja toplovodne mreže obezbediti odvođenje vode u kišnu kanalizaciju preko bunara za sakupljanje i hlađenje vode. Regulacija temperature. Temperaturski režimi rada toplovodne mreže iskazani kroz maksimalnu temperaturu vode u razvodnom i povratnom vodu definišu se kroz uslove za priključenje u Energetskoj saglasnosti. Na mestima gde se vrši ispust vazduha ili odmuljivanje toplovodne mreže i gde se vrši ugradnja armature ili aksijalnih kompenzatora predvideti komore. Dimenzije odmuljnih i organa za ispust vazduha su: 13 .7. koja se mora pribaviti pre izrade projektne dokumentacije.kvantitativna. Toplovodna mreža može da se postavi podzemno i nadzemno. radni pritisci u razvodnom i povratnom vodu i toplotni kapacitet daju se kroz uslove za projektovanje toplovodne mreže. Ona može biti kvalitativna i kvalitativno . Podzemna toplovodna mreža polaže se kanalno i beskanalno (predizolovane cevi sa dvožičnim sistemom za dojavu curenja) B.6. B. Organi za pražnjenje .2. Za izbor nazivnog pritiska opreme i armature merodavni su maksimalna radna temperatura i maksimalni dozvoljeni radni ili statički pritisak vode u toplovodnoj mreži. a na najvišim tačkama mesta za ispust vazduha iz cevovoda. statički pritisak u toplotnom izvoru. B.odmuljivanje.l.odmuljivanje moraju biti dvostruki. Temperatura vode u razvodnom vodu podešava se prema spoljnoj temperaturi vazduha i brzini vetra (Prilog br. B.5. Dijagrami ili tabele temperature vode u toplovodnoj mreži zavisno od temperature spoljnog vazduha. B.8. Na magistralnim toplovodima iznad DN300 predvideti organe za sekcionisanje prema potrebi a najduže na rastojanju od 1500m. B. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA B. B.4. pritiska i protoka u toplovodnoj mreži vrši se centralizovano u toplotnom izvoru. Na najnižim tačkama između dva pregradna organa moraju postojati mesta za pražnjenje .3.1).JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije B.

Na daljinskim sistemima grejanja na kojima se predviđa izrada centralnog sistema nadzora i upravljanja sistemom (CENUS) predvideti ugradnju mernih instrumenata koji omogućuju povezivanje navedenih merenja na CENUS.temperature vode u razvodnom vodu. .temperature vode u povratnom vodu. Na izlazu toplovoda iz toplotnog izvora i na odvajanjima za naselja odnosno blokove daljinskih sistema grejanja predvideti merna mesta za merenje: . . Nagibom cevovoda mora se obezbediti ispuštanje vazduha i pražnjenje toplovodne mreže.9.10. .protoka vode u razvodnom vodu. 14 . B.pritiska vode u razvodnom vodu. odnosno padove cevovoda toplovodne mreže prilagoditi terenu i grafički definisati.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ZA ODMULJNE ORGANE Prečnik cevi DN Odmuljni organ – DN do 65 Od 80 Do125 Od 150 Do200 od 250 do300 od350 do400 od400 do500 Prek o 500 25 40 50 80 100 125 150 ZA ORGANE ZA ISPUST VAZDUHA Prečnik cevi DN Odmuljni organ – DN od25 do 80 15 od 100 do150 20 od 200 do 300 25 od 350 do 450 32 Preko 450 40 B.pritiska vode u povratnom vodu. Uspone. .

Ne sme postojati mogućnost pojave hemijske reakcije između antikorozione zaštite i cevovoda.11. Antikorozionu zaštitu predvideti premazivanjem očišćenih površina osnovnom zaštitnom bojom dva puta.13. Za toplovodnu mrežu. Cevne vodove toplovoda treba rasporediti i obeležiti tako da razvodni vod bude sa desne (crveno) a povratni vod sa leve strane (plavo). 15 . Predvideti zaštitu izolacionog materijala od mehaničkih oštećenja. B. B. ukoliko je potrebno. odnosno do kvaliteta SA 2. Maksimalna temperatura za toplovodnu mrežu iznosi 130 C.proračun optimalne debljine izolacije. samokompenzacije sa određenim nepokretnim tačkama (fiktivne nepokretne tačke). . Posebnom stavkom predmera radova predvideti i propisati čišćenje komora i ispiranje toplovodne mreže pre puštanja u pogon. B. proračunom i izborom čvrstih oslonaca. B. U slučaju totalnog kvašenja izolacioni materijal mora imati sposobnost zadržavanja prvobitnih hemijskih i fizikalnih svojstava i geometrijskog oblika. sa ucrtanim reljefom terena. T2. Izolacija cevovoda se vrši izolacionim materijalima garantovanih hemijskih i fizičkih osobina.15. Glavni mašinski projekat toplovodne mreže pored ostalog sadrži: .5 po švedskim standardima SIS 055900. Osim zaštite osnovnom bojom predvideti i zaštitu metalnih površina bojom otpornom na povišene temperature i vlagu. proračunom rastojanja oslonaca i kinematika cevovoda. B. predvideti propisno uzemljenje.za predizolovane cevovode mehanički proračun sa proračunom kompenzacije.16.mehanički proračun sa proračunom kompenzacije i samokompenzacije toplotnih dilatacija. T3 i T4 datih u prilogu . gledajući u smeru od toplane ka potrošačima odnosno u smeru kretanja toplijeg fluida. . Primenjeni izolacioni materijal ne sme menjati hemijska i fizikalna svojstva tokom vremena i pod uticajem radne temperature.izbor prečnika cevovoda u zavisnosti od toplotnog opterećenja po tabelama T1. Za sve cevovode i ostale metalne delove predvideti čišćenje do metalnog sjaja.12..hidraulički proračun sa piezometrijskim dijagramom za ogranke i glavne pravce. .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije B.14.

potpisanu od strane odgovornog projektanta. .izjavu o usaglašenosti Glavnog mašinskog projekta toplovodne mreže i Glavnog građevinskog projekta toplovodne mreže potpisanu od strane odgovornih projektanata. 16 .grafičke detalje oslonaca. . . rasporedom i rastojanjima nepokretnih (realnih ili fiktivnih).JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . . pokretnih i vodećih oslonaca. kompenzatora i komora.Sinhron plan overen od strane nadležnih radnih organizacija i institucija. kompenzatora i komora.situaciju sa trasom toplovodne mreže.izjavu o usaglašenosti Glavnog mašinskog projekta toplovodne mreže sa Glavnim mašinskim projektom toplotnog izvora ili toplovodne mreže na koju se povezuje i sa Glavnim mašinskim projektom objekta koji se priključuje na toplovodnu mrežu. sa definisanim dimenzijama i toplotnim kapacitetima.grafički prikaz u razmeri koja obezbeđuje dobru preglednost. .

Objekti instalisane toplotne snage manje od 50 kW mogu se priključiti na način iz predhodnog člana.2. C. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA OPŠTI DEO C. Predajna stanica je deo toplovodne mreže u kome se vrši predaja toplotne energije.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. Uslovi međusobnih odnosa određeni su Odlukom za proizvodnju. centralno i zonsko merenje i regulacija protoka. Kućno razvodno postrojenje je deo grejnih instalacija u kome se vrši promena temperaturskog režima toplovodne mreže na temperaturski režim kućnog razvodnog postrojenja. koji su uglavnom individualni. pritiska i temperature vode po granama na ulazu u unutrašnju instalaciju. pritiska i temperature vode i merenje ukupnog utroška toplotne energije za potrošača. Za ove objekte. 17 . prenos i didtribuciju toplotne energije SO Požarevac i potpisanim Ugovorom o isporuci i naplati toplotne energije između Isporučioca i Korisnika toplotne energije. a kućno razvodno postrojenje sekundarni deo toplo-predajne stanice (TPS-a). Ovakvi objekti kao i objekti kod kojih je to opravdano priključuju se na toplifikacioni sistem prema projektnoj dokumentaciji koja je usvojena i overena od nadležne službe JP Toplifikacija. bez kratke veze za punjenje sekundarnih instalacija. TPS se smešta na pristupačnom mestu za kontrolu od nadležnih službi JP Toplifokacije radi provere rada TPS i stanja na meraču. TPS mora da bude sa ultrazvučnim meračem potrošnje toplotne energije. merenje i regulacija protoka. Priključivanje objekata na toplovodnu mrežu se vrši preko predajnih stanica i kućnog razvodnog postrojenja ili samo predajnih stanica.l.3. Predajna stanica je primarni. C.4. ZONSKE TOPLOPREDAJNE STANICE C.

Energetske saglasnosti je regulisanje učešća u troškovima izgradnje toplotnog izvora i toplovodne mreže.5. korisnu površinu koja će se grejati. namenu objekta. namenu prostorija i orijentacionu potrebnu količinu toplote. Pri podnošenju zahteva za izdavanje Energetske saglasnosti sa uslovima za projektovanje investitor je dužan da dostavi dva primerka situacije sa položajem objekta. C. 18 .temperaturski režim rada toplovodne mreže u zimskom i letnjem periodu sa priloženim dijagramima i tabelama. odnosno do kvaliteta SA 2. Kod kućnog razvodnog postrojenja na priključcima za odmuljivanje i priključcima za ispust vazduha iz instalacije mogu se primeniti kao armatura i loptaste slavine. .5 po švedskim standardima SIS 055900. održavanje i očitavanje sa poda ili odgovarajuće galerije koja obezbeđuje stabilan rad na njoj i ne smeta za rad u ostalim delovima podstanice. Za sve cevovode.7.mesto i način priključenja. Svi predviđeni elementi u toplotnoj podstanici moraju biti pristupačni za montažu. . Tim uslovima se definiše: . Na najnižim tačkama predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti priključke za odmuljivanje sa ventilima nazivnog otvora većeg ili jedankog 20 mm. Kao armaturu predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti ventile odgovarajućeg nazivnog pritiska (Prilog br. Antikorozionu zaštitu predvideti premazivanjem očišćenih površina antirostom. Uslov za izdavanje.8. razmenjivače i rezervoare u toplotnoj podstanici predvideti izolaciju odgovarajuće debljine u zaštitnom omotaču. C. dostavi važeći planski akt. rukovanje. kolektore. Za sve cevovovde i ostale metalne delove predvideti čišćenje do metalnog sjaja.toplotni izvor iz koga se vrši snabdevanje toplotnom energijom. C.9. overeni Sinhron plan.nazivni pritisak itd. C.6).JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. .6. Pre projektovanja investitor je dužan da pribavi Energetsku saglasnost sa uslovima za projektovanje. Na najvišim tačkama predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti priključke za ispust vazduha sa ventilom nazivnog otvora većeg ili jednakog 15 mm. Osim zaštite osnovnom bojom predvideti i zaštitu neizolovanih metalnih povrsina bojom otpornom na povišene temperature (za predajnu stanicu 130°C a za kućno razvodno postrojenje radijatorskog grejanja 90°C) i vlagu. a zatim osnovnom zaštitnom bojom dva puta.

izdatih na bazi atesta. koji se moraju unositi u proračune.10. -14°C. ili uoči ugradnje.E5.proračun toplotnih performansi i padova pritiska za režim spoljašnjih projektnih temperatura (-18°C. +2°C. na bazi izvršenih ispitivanja prema JUS-u M.osnovne podatke o geometrijskim (konstruktivnim) karakteristikama izmenjivača toplote . predmer i grafičku dokumentaciju. Ovaj izveštaj mora da. -6°C. . i +14°C) . C.J5.. +6°C.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. pri čemu se ispitivanje vrši za svaku osnovnu veličinu određenog tipa izmenjivača toplote. uz atest za I. god. proizvodač izmenjivača toplote mora da dostavi i sledeću dokumentaciju: .010 sa spoljnom projektnom temperaturom i koeficijentima prolaza toplote prema važećoj toplotnoj zaštiti objekata JUS U. za propisane parametre grejnog fluida.11. Ovo ispitivanje je obavezujuće za sve proizvodače izmenjivača. . Toplotno opterećenje objekta sačinjavaju toplotno opterećenje instalacije centralnog grejanja. izmenjivača toplote. osim ako 19 .600 i JUS U.Kod odredivanja izmenjivača toplote mora se uzeti rezerva u kapacitetu na zaprljanje cevnog registra ili broja ploča . . potrebna količina toplote za instalaciju provetravanja ili klimatizacije i potrebna količina toplote za pripremu potrošne tople vode koja se može ostvariti samo u toku grejne sezone. proračunima dobijenih podataka.izveštaj o ispitivanju izmenjivača toplote Izveštaj o ispitivanju izmenjivača toplote mora da sadrži podatke kojima se garantuju toplotna snaga i padovi pritiska za date parametre grejne/grejane vode.Prilikom nabavke.) izvrši akreditovana laboratorija shodno grupi standarda JUS/ISO 9000 ili laboratorija koju za ovu svrhu ovlasti JP Toplifikacija Požarevac. Sve naredne proizvedene serije nije neophodno ispitivati. +10°C.E6. -10°C. -2°C. padovima pritiska na primarnoj i sekundarnoj strani.Tehnički podaci o stvarnom kapacitetu za konkretan temperaturski režim.Potrebna količina toplote za priključenu instalaciju provetravanja ili klimatizacije je količina toplote potrebna za grejače vazduha u ventilacionoj. a isključivo prema garantovanim tehničkim karakteristikama opreme iz zvanične dokumentacije .K. . tretiraju se samo po zvaničnoj dokumentaciji katalozima proizvodača.kataloga proizvodača. odnosno klima komori. nazivnim pritiscima i dimenzijama priključaka. Izbor opreme vršiti na bazi potrebne količine toplote i drugih.510 i sa unutrašnjim temperaturama prema nameni prostorija.J5.P.100 (sa obaveznom primenom od 1980.Određivanje toplotnog opterećenja instalacije centralnog grejanja treba da bude sa proračunom toplotnih gubitaka prema važećem JUS-u M.

Granice sistema daljinskog grejanja (Sl. C. granice sistema daljinskog grejanja koji pripada JPT su ugrađeni priključni ventili na 1 (jedan) metar od objekta. . su ventili u korenu vertikala kućnog razvoda za objekte u kojima su vertikale izvedene po prostorijama objekta van stepenišnog prostora.ograničenje protoka u predajnoj stanici. granice sistema daljinskog grejanja koji pripada JPT su ventili ispred razdelnika i sabirnika.12. datim u prilogu. 20 .regulaciju pritiska u razvodnom vodu predajne stanice.ograničenje protoka i regulaciju temperature vodu u povratnom vodu predajne stanice. C.ograničenje protoka i centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja. .Za centralnu pripremu potrošne tople vode primenjuju se izmenjivači toplote sa mogućnošću zagrevanja vode po zahtevu. Za individualne objekte sa zonskim TPS. .Izmenjivači toplote i toplovodni grejači vazduha u vazdušnim i klima komorama moraju imati garantovani kapacitet za pokrivanje potrebnog toplotnog opterećenja objekta na svim spoljnim temperaturama vazduha višim od spoljne projekne temperature i odgovarajućim temperaturama grejnog fluidra prema kliznom dijagramu kvalitativne regulacije kontinuirano od -18°C do +16°C. Na tim primerima tehnoloških šema su na mestima ugradnje regulacione opreme navedeni redni brojevi regulacionih kola datih u prilogu sa mestima ugradnje merno regulacione opreme.1). U industrijskoj zoni. Na osnovnim šemama predajnih toplotnih podstanica i primerima tehnoloških šema kućnog razvodnog postrojenja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije to ne zatraži služba nadzora ili tehnačkog pregleda objekta u koji se aparat ugraduje. a za objekte koji su izvedeni sa vertikalama kroz stepenišni prostor do ventila za priključenje stana ili poslovnog prostora. . nisu prikazana regulaciona kola za: .13. koji pripada JPT. .

prenos i didstribuciju toplotne energije SO Požarevac i potpisanim Ugovorom o isporuci i naplati toplotne energije.mikroprocesorski regulator za regulaciju temperatura i maksimalnog protoka u primaru a prema snazi potrošača. .odvajač prljavštine na primarnoj i sekundarnoj strani. Ovakvi objekti.osigurači. računska jedinica i potreban broj temperaturskih senzora u cilju merenja potrošnje toplotne energije.taložnik na primarnoj strani.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije INDIVIDUALNE TOPLOPREDAJNE STANICE C. 21 . Uslovi međusobnih odnosa između Isporučioca i Korisnika određeni su Odlukom za proizvodnju. .računska jedinica merila toplotne energije.14. .17. prekidači Sva oprema mora da zadovolji radni pritisak od 16 bara i temperaturu primarnog fluida 130°C.ekspanzioni sud dovoljne korisne zapremine na povratnom vodu sekundarnog kruga. priključuju se na toplifikacioni sistem prema projektnoj dokumentaciji koja je usvojena i overena od nadležne službe JP Toplifikacija. . . ITPS mora da bude povezana sa dispečerskim centrom JP Toplifikacija radi daljinskog očitavanja i očuvanja podataka i radi mogućnosti daljinskog intervenisanja na rad ITPS-a. koji su uglavnom individualni.ventil sigurnosti sa pritiskom otvaranja 2-3 bar. .16. Priključivanje individualnog objekta na toplovodnu mrežu se vrši preko individualne toplopredajne stanice (ITPS) koja ima zadatak da omogući regulisanu predaju i merenje utroška toplotne energije iz primarne mreže toplifikacionog sistema sekundarnoj mreži kućne instalacije. . C. . .7 C. Regulisanje ambijentalne temperature se vrši posredno i to regulacijom temperature vode u napojnom vodu radijatorskog grejanja u zavisnosti od spoljne temperature vazduha prema zadatoj funkcionalnoj zavisnosti sa korekcijom prema zadataj prostorijskoj temperaturi. C. Principijelna šema individualne toplopredajne stanice data je u Grafičkom delu Tehničkih uslova na Sl.cirkulaciona pumpa potrebnog napora i protoka.elektroenergetski deo .mašinski deo .pločasti izmenjivač toplote. ITPS mora da sadrži mašinski (termotehnički) i elektroenergetski deo sa sledećim elementima: .indukcija rada cirkulacione pumpe.elektromotorni prolazni regulacioni ventil. .Kalorimetar sa svojim elementima: ultrazvučni merač protoka. . kao i objekti kod kojih je to opravdano.15. Za ove objekte.

. .19. na mestu dostupnom za brzu intervenciju.20. C.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. .pritisak povratne vode sekundara. nazivnim pritiscima i dimenzijama priključaka. .temperatura povratne vode primara. .18.Tehnički podaci o stvarnom kapacitetu za konkretan temperaturski režim. Proizvođač ITPS daje kompletnu tehničku i atestnu dokumentaciju ITPSa.temperatura spoljnjeg vazduha. Za individualne objekte sa pojedinačnim TPS. Obavezna je ugradnja pločastih izmenjivača toplote a prema uslovima iz prethodne tačke C. . padovima pritiska na primarnoj i sekundarnoj strani. C. .temperatura povratne vode sekundara.kod odredivanja izmenjivača toplote mora se uzeti rezerva u kapacitetu na zaprljanje cevnog registra ili broja ploča u iznosu od 25-30% . izdatih na bazi atesta.21.temperatura napojne vode sekundara.temperatura prostorije.3. C. C. .23.26. Merenje utrošene toplotne energije i regulacija protoka vrše se na povratnom vodu primarnog kruga. tretiraju se samo po zvaničnoj dokumentaciji katalozima proizvodača. Vlasnik je dužan da obezbedi potrebnu zaštitu od opasnog napona dodira i sprovede potrebne mere izjednačenja potencijala.25. predmer i grafičku dokumentaciju. C. C.pritisak povratne vode primara. Vlasnik je dužan da obezbedi napajanje elektrokomandnog ormana automatike i energetike preko odgovarajuće sklopke FID 25/0. ITPS (njena računska jedinica) mora da ima očitavanje sledećih veličina: 22 . C. za propisane parametre grejnog fluida.22.kataloga proizvodača. Individualna toplopredajna stanica (ITPS) nabavlja se kao finalni proizvod od ovlašćenih isporučioca koji su tehničku dokumentaciju o ITPS dostavili JP “Toplifikacija” i dobili saglasnost da ta dokumentacija odgovara tehničkim uslovima JP “Toplifikacija”. . Elektropovezivanje i zaštite se izvode prema Pravlniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl.pritisak napojne vode primara.24.pritisak napojne vode sekundara. a isključivo prema garantovanim tehničkim karakteristikama opreme iz zvanične dokumentacije .temperatura napojne vode primara. Ultrazvučni kalorimetar treba da bude priznat od Saveznog zavoda za mere i dragocene metale pri Saveznom ministarstvu za razvoj nauku i životnu sredinu i da ima Rešenje o odobrenju tipa merila. koji se moraju unositi u proračune. Za uvoznu opremu potrebno je izvršiti nostrifikaciju tehničke dokumentacije.list SFRJ 53/88). Ugradnja tih ventila se preporučuje u šahti po ulasku cevovoda na parcelu korisnika ili prostoriji ispred prostorije u kojoj se nalazi ITPS. proračunima dobijenih podataka. granice sistema daljinskog rejanja koji pripada JPT su ugrađeni priključni ventili na TPS sa primarne strane. Izbor opreme vršiti na bazi potrebne količine toplote i drugih. ITPS mora da ima merenje sledećih veličina: . .

pritiska i protoka grejnog fluida.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . Kod mešovitih objekata na kućnom razvodnom postrojenju razdvojiti snabdevanje toplotnom energijom stambenog od poslovnog prostora.28. Na slikama 2 do 7 prikazane su osnovne šeme predajnih toplotnih podstanica i dati neki primeri tehnoloških šema kućnog razvodnog postrojenja. ekspanziju i zaštitu svih priključenih grejnih 23 . Pritom. .optimalno rešenje cirkulacije grejnog fluida kroz zajednički deo kućnog razvodnog postrojenja i priključene instalacije za konkretne potrebe objekta. C. Sem toga tehnološka šema kućnog razvodnog postrojenja projekta termotehničkih instalacija mora imati precizno i detaljno definisano i naznačeno osiguranje. .pravilnu raspodelu protoka fluida po priključenim instalacijama.27.29.utrošena toplotna energija. Predajna stanica može da snabdeva toplotnom energijom više objekata. . Koncepcija tehnološke šeme kućnog razvodnog postrojenja mora biti tako određena da obezbeđuje: .ostvarene temperature.garantovanu funkcionalnost svih priključenih instalacija. jedan objekat ili deo objekta s tim da se u jednom ulazu dozvoljava snabdevanje toplotnom energijom samo iz jedne predajne stanice. Koncepcijsko rešenje tehnološke šeme predajne toplotne podstanice i kućnog razvodnog postrojenja se određuje na osnovu stvarnih potreba objekata sa najpovoljnijim rešenjem cirkulacionih i regulacionih krugova u sekundarnom delu. . treba ispoštovati osnovne principijelne smernice iz datih primera za postavljanje priključaka i armature za merne i kontrolne instrumente i uređaje za merenje i kontrolu temperature. . STANBENI I MEŠOVITI OBJEKTI C.trenutni i kumulativni protok. C. .optimalno rešenje regulacionih krugova prema konkretnim potrebama objekta.trenutna snagu.

Predvideti mogućnost hemijskog pranja izmenjivača toplote korišćenjem ventila za ispust vazduha i odmuljivanje. izmenjivača toplote i sudova pod pritiskom.38. C. mehaničkih ili regulatora pritiska sa elektromotornim pogonom. Na svim šemama uslovno prihvatiti broj izmenjivača toplote. visinsko zoniranje i broj zonskih regulacija.31.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije instalacija. C. Dozvoljena je i ugradnja pločastih izmenjivača toplote Ne dozvoljava se ugradnja izmenjivača toplote sa orebrenim cevima. Regulator pritiska na indirektnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada je pad pritiska kroz indirektnu stanicu manji od raspoložive razlike pritisaka na mestu priključenja predajne stanice. Predvideti punjenje i dopunjavanje unutrašnjih instalacija hemijski pripremljenom vodom iz primarne toplovodne mreže. Mogu se ugrađivati izmenjivači toplote sa spiralnim ili »U« cevima izrađenim od bakra ili legure bakra ukoliko su otporni na baznu vodu (pH = 9-9. C. Nazivni pritisak kućnog razvodnog postrojenja i unutrašnje instalacije mora biti isti kao i nazivni pritisak toplovodne mreže. Na napojnom vodu predajne stanice.36. C.30. ispred ulaza vode u izmenjivač toplote (IT) predvideti ugradnju odvoda za odmuljivanje i odzračavanje sa mehaničkim filterom. u svemu prema JUS-u M. Ako nema potrebe za ugradnjom regulatora pritiska na razvodnom vodu predajne stanice za merenje pritiska predvideti samo jedan manometar. C. što se potvrđuje atestima proizvodača opreme. C. Regulator diferencijalnog pritiska u indirektnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada..35. C. Regulator pritiska na direktnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada je pad pritiska kroz direktnu predajnu stanicu manji od raspoložive razlike pritisaka na mestu priključivanja direktne predajne stanice. C.37.E6201-205. Pri izboru materijala zagrevnih površina razmenjivača toplote za centralnu pripremu PTV voditi računa i o tome da grejni fluid (voda iz vodovoda) sadrži rastvoreni kiseonik i da primenjeni materijal mora da bude otporan na »kiseoničku« koroziju. što na primerima šema na slikama broj 2 do 7 nije detaljno prikazano.34. samo kod toplotnih 24 .5). Predvideti ugradnju pneumatskih.33. C.32. C.39. po podacima proizvođača prolazno elektromotorni regulacioni ventil ne može da savlada raspoloživu razliku pritisaka na EMRV.

uključujući i lokalne otpore. s tim da on ne može biti veće dimenzije od DN 20. Iza tačke mešanja obavezno obezbediti zonu mešanja u vidu ravne deonice minimalne dužine 10D. Kod direktnih predajnih stanica mesto mešanja razvodne i povratne vode predvideti na rastojanju najmanje 20D od razdelnika u kućnom razvodnom postrojenju. Za punjenje i dopunjavanje sekundarne instalacije.40. ispred ulaza vode u izmenjivač toplote (IT) predvideti ugradnju mehaničkog filtera. C.44. C. Kada nema zoniranja prema stranama sveta obavezno predvideti automatsku regulaciju prema spoljnoj temperaturi vazduha u cilju uštede toplotne energije. Na svakoj grani predvideti cirkulacionu pumpu za savladavanje ukupnog pada pritiska i ostvarivanje prinudne cirklacije u instalaciji. C. 25 . Na napojnom vodu predajne stanice. Prema veličini. a samu vezu ili cirkulacioni krug obezbediti potrebnim mernim i regulacionim organima kojim će se protoci precizno regulisati.43. Za TPS individualnih korisnika ne ugrađivati priključak za punjenje. predvideti visinsko zoniranje instalacije centralnog grejanja. predvideti kratku vezu . gde je to dozvoljeno. C.41. Kod direktnih predajnih stanica merno mesto temperature za centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja ugraditi na samom ulazu u razdelnik. Na priključku predvideti tri ravna prolazna ventila nazivnog pritiska primarne toplovodne mreže s tim da dva ventila budu sa strane većeg pritiska. Prema potrebi zbog visine objekta. jer se ne nalaze pod stalnom kontrolom službi JPT. C. U sistemu kvalitativne i kvalitativno . gde dopune isključivo vrše nadležne službe JPT. u cilju zaštite grejnih tela od visokog statičkog pritiska.42. obliku i položaju objekta u odnosu na strane sveta i susedne objekte oceniti potrebu i predvideti zonsku automatsku regulaciju temperature u instalaciji centralnog grejanja. Mešnu vezu dimenzionisati za potreban projektovani protok poštujući kriterijum jednakosti brzine strujanja grejnog fluida u tački mešanja.kvantitativne regulacije predvideti ugradnju regulacionog ventila sa elektromotornim pogonom. C. Broj grana na razdelniku i sabirniku predvideti prema vrsti potrošača i potrebama zoniranja instalacije.45.priključak kao što je na primerima šema prikazano.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije podstanica koje su smeštene u prostorije sa kojima raspolaže JPT.

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

Zavisno od veličine ukupnog pada pritiskar u instalaciji, zatim od broja grana, vrste priključenih potrošača i od primenjenog načina automatske regulacije temperature predvideti cirkulacionu pumpu u krugu izmenjivača toplote, odnosno kućnog razvodnog postrojenja. Kod ugradnje cirkulcionih pumpi kućnog razvodnog postrojenja predvideti ugradnju ručnih predregulacionih ventila, za prigušenje viška napora da bi se omogućilo podešavanje protoka cirkulacionih pumpi na projektovanu odnosno potrebnu vrednost. Na usisu i potisu cirkulacionih pumpi predvideti priključke za uređaje za merenje pritiska

C.46. Na svakoj grani predvideti priključke i armaturu za merne i kontrolne
instrumente i uređaje za merenje i kontrolu temperature, pritiska i protoka grejnog fulida. Za merenje i regulisanje protoka fluida predvideti na svakoj magistralnoj grani (koja ima svoju cirkulacionu pumpu uključujući i zbirnu od izvora do razdelnika tj. sabirnika ka izvoru) pouzdanu stalnu mernu stanicu protoka kao npr. mernu blendu, ili mlaznicu, ili »Venturi« cev. U istom strujnom krugu za regulisanje predvideti regulacioni ventili ili regulacionu klapnu (koji moraju da imaju pouzdane i precizne pokazivače regulacionog položaja čiji mehanizam mora biti takav da omogući ponovljivost istog položaja - bez praznog hoda izmedu ručice i zatvarača). Za zatvaranje protoka grejnog medija predvideti obične ventile, da ne bi zatvaranjem na regulacionoj armaturi bila poremećena prethodno izvršena regulacija, osim u slučaju kad regulaciona armatura ima precizan graničnik regulacionog položaja. Radi kontrole hidrauličkih napora i otpora i to: ispred i iza svake pumpe ili grupe pumpi, ispred i iza izmenjivača toplote (kod sistema sa indirektnom primopredajom toplote), na sekundarnoj strani kućne grejne instalacije u toplotnoj podstanici »predvideti na grejnim cevovodima mufove sa slavinicama »R 1/4"« radi priključenja kontrolnih diferencijalnih manometara.

C.47. Na svakoj grani predvideti priključke za pražnjenje unutrašnje
instalacije;

C.48. Na predajnim stanicama kod kojih potrošač ima radijatorsko grejanje i
vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju predvideti zaseban vod za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju sa mogućnošću merenja i regulacije protoka vode;

C.49. Predajne stanice i kućna razvodna postrojenja iz predhodnog člana
projektuju se samo za sistem kvalitativno-kvantitativne regulacije;

26

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

C.50. Kod predajnih stanica, ako to uslovi (pritisci) dozvoljavaju može se
dozvoliti direktno priključenje za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju na način sa slike 5;

C.51. Izbor elemenata zajedničkog dela predajne stanice iz člana C.35. vršiti
prema maksimalnom protoku jednakom zbiru protoka za radijatorsko grejanje i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju. Izbor elemenata predajne stanice za radijatorsko gejanje vršiti prema protoku za radijatorsko grejanje. Izbor elemenata za deo predajne stanice za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju vršiti za protok vazdušnog grejanja i/ili klimatizacije;

C.52. Na primerima tehnoloških šema nije posebno prikazano vazdušno
grejanje ali je principijelna šema ista kao kod klimatizacije;

C.53. Izbor elemenata zajedničkog dela predajne stanice u slučaju grejanja i
pripreme sanitarne vode vršiti prema maksimalnom protoku od 125% protoka za radijatorsko grejanje. Prema istom protoku vršiti izbor elemenata za deo predajne stanice za radijatorsko grejanje;

C.54. Predvideti isključivo vertikalne rezervoare za PTV sa obaveznim
umirenjem strujanja na ulazu hladne vode;

C.55. Predvideti merenje i regulaciju protoka PTV u objektu; C.56. Predvideti merenje i regulaciju protoka PTV kroz izmenjivače toplote. C.57. Predvideti ugradnju vodomera za registraciju utroška PTV u toplotnoj
podstanici;

C.58. Sve površine koje dolaze u dodir sa PTV moraju da budu izvedene od
odgovarajućeg materijala, a prema propisima za izradu sanitarnih i vodovodnih instalacija;

C.59. Za omekšavanje sanitarne potrošne tople vode ugraditi sistem - uređaj za
kontinuirano omekšavanje vode primenom odgovarajućih sredstava u skladu sa sanitarnim propisima. Uređaj projektovati za maksimalni protok sanitarne potrošne tople vode.

C.60. Kod predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa radijatorskim
grejanjem, centralnom pripremom PTV i vazdušnim grejanjem i/ili klimatizacijom predvideti: - ograničenje ukupnog protoka u zimskom režimu, - ograničenje protoka za vazđušno grejanje i/ili klimatizaciju u zimskom režimu, - ograničenje protoka kroz dogrejač za PTV u zimskom režimu, što je i ograničenje ukupnog protoka u letnjem režimu rada, 27

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

- centralnu regulaciju temperature vode u razvodnim vodovima kućnog razvodnog postrojenja za radijatorsko i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju, - regulaciju temperature vazduha, - regulaciju temperature PTV u rezervoaru;

C.61. Izbor elemenata zajedničkog dela predajnih stanica iz člana C.55. vršiti
prema maksimalnom protoku od 125°% protoka radijatorskog grejanja i 100% protoka vazdušnog grejanja i/ili klimatizacije. Prema istom protoku vršiti izbor elemenata za zajednički deo predajne stanice za radijatorsko grejanje i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju i deo predajne stanice za radijatorsko grejanje;

C.62. Izbor elemenata kroz deo predajne stanice iz člana C.55 za centralnu
pripremu PTV - grana kroz dogrejač, vršiti prema maksimalnorn protoku od 100% protoka za radijatorsko grejanje. Izbor elemenata kroz deo predajne stanice za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju vršiti prema protoku od 100% protoka za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju

POSLOVNI OBJEKTI

C.63. Poslovni objekti, kao građevinske celine, sa jednim ili više pravnih lica
priključuju se na grejne sisteme preko jedne ili više predajnih stanica a prema datim uslovima JPT;

C.64. Predajne stanice za poslovne objekte rade u sistemu kvalitativnokvantitativne regulacije;

CENTRALNE PREDAJNE STANICE

C.65. Objekti mogu da se priključe na sisteme grejanja preko centralnih
predajnih stanica koje su nastale rekonstrukcijom toplotnih izvora i povezivanjem na toplovodnu mrežu drugog toplotnog izvora.

C.66. Prilikom rekonstrukcije toplotnih izvora u centralne predajne stanice
maksimalno poštovati postojeće stanje;

28

preporukama i garantovanim tehničkim karakteristikama proizvodača. . . poslovni i garažni prostor.67.šemu veze predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa svim podacima i karakteristikama predviđene opreme. dimenzijama i nazivnim pritiscima armature. Ako je jama u toplotnoj podstanici mora da ima rešetkasti poklopac. .Kod otvorenog sistema osiguranja ekspanzijc dispoziciju otvorenog ekspanzionog suda na građevinskoj osnovi etaže na kojoj se ugraduje sud i detaljem njegove ugradnje u vertikalnom preseku sa visinskim kotama koje tu ugradnju definišu. a u svemu prema zahtevima. .Ukupne instalisane kapacitete predajne stanice za radijatorsko grejanje. .Sve neophodne termičke i hidrauličke proračune i izbor svih elemenata i opreme predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja na bazi potrebne količine toplote. podelom objekta na regulacione zone sa položajem mernih mesta temperature spoljnog vazduha i ružom vetrova. radne zapremine 1m3 .Izvod iz glavnog projekta vodovoda i kanalizacije tj. poslovni i garažni prostor). Glavni mašinski projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja pored ostalog sadrži: . propisanih parametara grejnog fluida i drugih proračunima dobijenih podataka.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ZAVRŠNE ODREDBE C. klimatizaciju i centralnu pripremu PTV za stambeni. 29 .Proračun hidraulike za sve grane u predajnoj stanici i kućnom razvodnom postrojenju sa elementima regulacije.Situaciju objekta sa naznačenom orijentacijom. naročito sa aspekta sprečavanja strukturne buke. .Toplotno opterećenje.Dispoziciju opreme u toplotnoj podstanici u razmeri 1:20 sa potrebnim brojem preseka za potpuno definisanje rasporeda opreme i vodenja i oslanjanja cevovoda. položajem i opterećenjem toplotne podstanice. crtež osnove na kojoj je dotična podstanica u kojoj je dat i detalj rashladno-odumljne jame. definisanim dimenzijama i toplotnim opterećenjima cevovoda i u slučaju otvorenog sistema osiguranja ekspanzije sa naznačenom apsolutnom visinskom kotom dna suda i apsolutnim visinskim kotama vazdušnih mreža svih priključenih grejnih instalacija. vazdušno grejanje. specifično toplotno opterećenje po 1 m2 grejnih prostorija i specifično toplotno opterećenje po 1m3 grejnih prostorija za objekat u celini i razvrstano po vrstama potrošača (stambeni. bilo da je ona u podstanici ili neposredno uz nju komplet sa automatikom i pumpom za prepumpavanje u kanalizaciju kada je to neophodno. . .

u cirkulacionom krugu izmenjivača toplote. Stavka mora da obuhvati i izradu i isporuku tri primerka Elaborata Izveštaja o izvršenom merenju i regulaciji protoka.Potvrdu o usaglašenosti glavnih projekata potpisanu od odgovornih projektanata: građevisnko-arhgitektonskog projekta.70. odnosno pozicije regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema toplotne podstanice« i crtežu »Horizontalna cevna mreža«.71. statike objekta. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti merenje protoka po granama priključaka. Kod mešovitih sistema u sekundarnom delu toplotne podstanice gde se pojavljuju niskotemperaturski sistemi.Izvod iz glavnog gradevinskog projekta tj. . predstavnik proizvodača automatike i rukovodilac radova. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvodenje radova na podešavanju ovih regulacionih ventila na predviđene pozicije regulacije.68. Glavni projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja mora biti usaglašen sa Glavnim mašinskim projektom toplovodne mreže i Glavnim mašinskim projektom unutrašnjih instalacija o čemu mora postojati pismena izjava potpisana od strane odgovornog projektanta. klimatizacije i slično. kao što je to slučaj kod ventilatorkonvektora. a po svetski priznatim mctodama. odnosno kućnog razvodnog postrojenja i na mestima grananja horizonlalne cevne mreže i to primenom atestiranih instrumenata. Veličinu viška napora.72. C. crtež osnove toplotne podstanice sa ucrtanim temeljnim stopama opreme predvidene projektom termotehničkih instalacija sa odgovarajućim izvodom iz statičkog proračuna. A u slučaju primene otvorenog ekspanzionog suda iste građevinske detalje na mestu njegove ugradnje. Na priključcima grana na sabirniku kućnog razvodnog postrojenja. C.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . C. C. mora se izvršiti mešanje svih povratnih voda radi izjednačenja temperatura pre ulaska vode u izmenjivač toplote. U pogodbenim i tehničkim uslovima propisati ovo ispitivanje i uslove ispitivanja. u cirkulacionom krugu izmenjivača toplote. Posebnom stavkom predmera radova predvideti ispitivanje funkcionalnosti kompletiranih krugova automatske regulacije grejnih postrojcnja u toplotnoj podstanici sa izradom izveštaja koji potpisuju prisutna službena lica: nadzorni organ.69. 30 . instalacije vodovoda i kanalizacije. odnosno kućnog razvodnog postrojenja i na mestima grananja hroizontalne cevne mrcže predvideti ugradnju ručnih regulacionih ventila na povratnim granama sa mogućnošću prethodne regulacije protoka. elektro instalacije jake struje. C. elektro instalacije slabe struje i termotehničkih instalacija.

011).Napomenuti da se u protocima grejnog fluida netolerišu podbačaji. na vertikalama i grejnim telima do 20%. odnosno i u letnjem periodu.Izveštaj o izvršenim merenjima i regulaciji protoka i isporučiti ga u tri primerka. zatim primenjenih mernih instrumenata kao i merne metode. .Za hidrauličko balansiranje protoka grejnog fluida u svim delovima grejne instalacije postavljanjem odgovarajućih regulacionih ventila za prethodnu regulaciju protoka na priključke i grane u toplotnoj podstanici. na granama horizontalne cevne mreže. U grafičkom delu: dijagrame zavisnosti protoka od napora svih primenjenih mernih stanica. a da se prebačaji tolerišu na granama u toplotnoj podstanici do 10%. zatim osnove sa prikazanom horizontalnom cevnom mrežom sa rasporedom mernih mesta (regulacioni ventili) i ažuriranu šemu veze toplotne podstanice sa rasporedom mernih mesta i podacima o stvarnoj ugrađenoj opremi. regulacione položaje regulacionih ventila i ventila na prestrujnim vezama. . opis mernog režima sa brojem obrta pumpi. U poglavlju »Pogodbeni i tehnički uslovi« dati posebne stavke i uputstva: . 31 .73.Predvideti da se ispitivanje može vršiti i hladnom vodom. a može se koristiti i vodovodska voda. koji mora da sadrži u opisnom delu opis ispitivane instalacije.E2.Propisati da se nakon dobijanja optimalnih rezultata protoka grejnog fluida mora sačiniti Elaborat . ispiranja instalacije i uključivanja cirkulacionih pumpi.Rezultati regulacije kućnih grejnih instalacija se proveravaju od strane specijalizovanih ekipa JPT u okviru procedure tehničkih pregleda kojim se uslovljava dobijanje upotrebne dozvole za objekat. i to pomoću atestiranih instrumenata primenom svetski priznatih metoda. koju treba pred početak grejne sezone ispustiti iz instalacije i istu napuniti omekšanom vodom (JUS M.Za merenje protoka grejnog fIuida na svim predviđenim mestima u izvedenoj instalaciji a nakon obavljene hidrauličke probe.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. odnosno dijagram regulacije primenjenih regulacionih ventila. . . usponskim vodovima i grejnim telima i njihovo podešavanje na predviđene pozicije regulacije. .

Na radijatorskim priključcima. D. kada se grejna tela dimenzionišu sa dodatkom za određenu masku. Definisati nagib horizontalne cevne mreže. D. na dovodnom vodu predvideti ugradnju radijatorskih ventila sa mogućnošću prethodne regulacije. D. potvrđenim atestima nadležnih institucija. a probni Pp = 9 bar . a po zvaničnim podacima iz kataloga proizvodača.1.2. Cevnu mrežu dimenzionisati sa postepenim padom brzine strujanja od podstanice ka najudaljenijim grejnim telima.prema važećem JUS-u. Brzine strujanja u vertikalama moraju biti takve da pri svim temperaturnim režimima garantovano ne prouzrokuju smanjenje ili prekid protoka u grejnim telima. Dimenzionisanje grejnih tela se vrši prema izračunatim potrebnim količinama toplote. čiji detalj mora biti priložen u grafičkoj dokumentaciji.4.6. odnosno gradevinsko-arhitektonskog projekta. D. Temperaturni režim radijatorskog grejanja u kućnoj instalaciji je 90/70°C. Za daljinske sisteme grejanja projektovati i na njih priključivati unutrašnje instalacije dvocevnog sistema radijatorskog grejanja.3.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije D. Maskiranje radijatora se dozvoljava samo u izuzetnim slučajevima. 32 . Kao grejna tela predvideti radijatore. Skokovi brzina strujanja fluida u mreži moraju biti što manji. usponske vodove i radijatorske priključke voditi vidno ili maskirano s tim da u oba slučaja instalacija bude pristupačna za eksploataciju i održavanje. Po pomoćnim prostorijama kao grejna tela mogu se predvideti registri od glatkih čeličnih cevi. Horizontalnu cevnu mrežu. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA UNUTRAŠNJA INSTALACIJA ZA RADIJATORSKO GREJANJE D. D. U jednom sistemu grejanja predvideti grejna tela iste vrste.5. sa overenom usaglašenošću projektanata instalacije grejanja i projektanta enterijera. s tim što kod direktnog priključenja moraju biti za radni pritisak P = 6 bar.

8. Termoregulacioni ventili moraju biti sa ograničenjem temperature tako da pozicija regulacije najviše sobne temperature bude Tmax = 20°C. na povratnom vodu predvideti ugradnju radijatorskih navijaka sa mogućnošću zatvaranja. Na radijatorskim priključcima. Kao organe za zatvaranje u horizontalnoj razvodnoj mreži i na potisnim usponskim vodovima primeniti ravne prolazne ventile. predvideti ugradnju specijalnih ventila za usponske vodove sa mogućnošću prethodne regulacije i mogućnošću priključenja diferencijalnog manometra radi kontrole veličine prigušenja. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvodenje radova na podešavanju ovih ventila na predviđene pozicije regulacije.7. sa odvazdušenjem svedenim u toplotnu podstanicu sa stalnim nagibom prema toplotnoj podstanici. po jedan za zonu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Veličinu viška napora. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvođenje radova na podešavanju radijatorskih ventila na predviđene pozicije regulacije. Ako sistem nije sa otvorenim ekspanzionim sudom ili je sigurnosni vod srazmerno daleko dozvoljava se upotreba vazdušnih sudova. Po želji i na izričit zahtev investitora na radijatorskim priključcima je moguće predvideti i ugradnju termo-regulacionih radijatorskih ventila. D. odnosno pozicije regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema usponskih vodova« ili crtežu koji definiše njihov položaj u instalaciji. datih na slici l. Vrednost probnog pritiska instalacije centralnog grejanja »na hladno« treba da iznosi 2 bara više od maksimalnog hidrostatičkog pritiska uvećanog za veličinu napora cirkulacione pumpe. što bi trebalo da omogući projektovanu raspodelu fluida po grejnim telima u instalaciji. Ovo naročito važi za dno registra načinjenog u vidu vertikale datog na slici 2. Za regulaciju protoka u horizontalnoj cevnoj mreži i prigušenje viška napora na povratnim vodovima priključaka usponskih vodova na horizontalnu mrežu. svesti u jedan od sigurnosnih vodova otvorenog ekspanzionog suda. Izmedu dva pregradna organa predvideti ventil. D. D. razdvojenu po zonama horizontalne razvodne mreže. Izuzetno prečnik može biti manji ali nikad ispod 20mm.10.9. Odzračnu mrežu. slavinu ili čep za pražnjenje deonice prečnika jednakog prečniku cevi. odnosno pozicije prethodne regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema usponskih vodova«. Veličinu viška napora. D. Ispust vazduha iz instalacije predvideti preko vazdušne mreže na najvišoj etaži ojbekta. 33 .

izvod iz elaborata građevinske fizike koji se odnosi na toplotnu zaštitu objekta i proračun koeficijenata prolaza toplote »K« (JUS U.0l2 od 23. Glavni mašinski projekat unutrašnje instalacije centralnog grejanja pored ostalog sadrži: . Kada nema tehničke etaže. Predmerom radova predvideti posebnu stavku za ispiranje instalacije. kontrolu kvaliteta vode i sačinjavanje zapisnika o tome. potvrđenim atestima. D. 34 .E6.600).15. a što treba da omogući zasebno merenje i registrovanje utroška toplotne energije.03. shodno uslovima grupe standarda JUS/ISO 9000.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Vreme trajanja ispitivanja je minimum 6h prema JUS-u M.12. na tom delu objekta mrežu treba voditi po mogućnosti vidno iznad poda ili ispod plafona naredne etaže uz moguću primenu lakih demontažnih maski. D.J5. Za vodenje horizontalne cevne mreže iznad atomskih skloništa. D. .proračun grejnih tela sa određivanjem veličine grejnih tela prema izračunatim potrebnim količinama toplote i stvarnom odavanju toplote grejnih tela po zvaničnim podacima proizvodača.11.1991.010 i važećoj toplotnoj zaštiti objekata JUS U.detaljan i precizan hidraulički proračun cevne mreže. U slučaju vođenja sekundarne mreže van objekta u okolnom terenu važe uslovi kao i za primarni toplovod i uslovi uređenja prostora na trasi toplovoda. sa potpisima odgovornih lica. sa unutrašnjim temperaturama prema nameni prostorija po važećoj Odluci grada o snabdevanju toplotnom energijom. Vođenje horizontalne cevne mreže u kanalima u podu nije dozvoljeno.J5. Svi elementi predviđeni projektom za ugradnju u instalaciju moraju imati odgovarajuće ateste i sertifikate izdate od strane ovlašćenih i akreditovanih institucija i laboratorija. D. Tehničkim uslovima projekta propisati način ispiranja. D. D.8 m i ostali uslovi po HTZ merama koji će omogućiti pristup za normalno održavanje i neophodne intervencije tokom eksploatacije.510 i JUS U. .16.proračun toplotnih gubitaka prema važećem JUS-u M. god. Kod mešovitih objekata izdvojiti zasebne cevne mreže sa vođenjem posebnih grana za stambeni i poslovni prostor iz toplotne podstanice.14.600.J5. trafostanica i ostalih prostora dozvoljava se vođenje u tehničkim etažama pod uslovom da se obezbedi visina od poda do donje ivice najniže grede u tom prostoru od 1.13.510 i JUS U.J5. što podrazumeva vertikalnu i horizontalnu sinhronizaciju sa svim objektima infrastrukture. .E6.

35 . nagiba i predviđene lokacije. u standardnoj razmeri R=1:50. . sa nominalnom vrednosti predvidenog nagiba.proračune kompenzacije i samokompenzacije toplotnih dilatacija cevne mreže.građevinske osnove moraju biti tačne. vazdušnih sudova. bez građevinsko-arhitektonskih kota i sa obaveznom oznakom orjentacije objekta. elektro instalacije slabe struje i termotehničkih instalacija.karakterističan vertikalni presek objekta iz gradevisnko-arhitektonskog projekta.osnove etaža objekta sa rasporedom grejnih tela u razmeri. elaborata građevinske fizike. toplotnog opterećenja. ukrštanja sa vodovodom i kanalizacijom i rasporedom čvrstih oslonaca kojim se obezbeđuje kompenzacija toplolnih dilatacija. pravilnim izdvajanjcm vertikala »potopljenih« grejnih tela. naznačenim pravilnim izdvajanjem ogranaka i vertikala kod račvanja mreže i naznačenin dimenzijama i toplotnim opterećenjem svih deonica. .pismenu izjavu potpisanu od strane odgovornog projektanata o usaglašenosti sa Glavnim mašinskim projektom predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja. sa naznačenim i definisanim svim etažiranjima vertikalnih cevnih vodova u smislu dimenzija. statike objekta. pregledne.proračun čvrstih i kliznih oslonaca i crtež(e) sa označenim čvrstim osloncim. . . datim pozicijama regulacije radijatorskih ventila i ventila na usponskim vodovima.crtež horizontalne cevne mreže sa naznačenim vođenjem cevne mreže: pod usponom. . kompenzatorima. kompenzatorima.crtež vazdušne mreže sa definisanim usponom i svođenjem u vazdušne sudove izdvojene po zonama cevne mreže i naznakom da se cevi za ispust vazduha iz tih sudova svode u otvoreni ekspanzioni sud ili toplotnu podstanicu.šemu usponskih vodova sa naznačenirn svim etažiranjima vertikala. slavina za pražnjenje. naznačenim dimenzijama i toplotnim opterećenjima svih deonica. .proračun regulacije horizontalne i vertikalne cevne mrežc. . koji obuhvata tehničku etažu ukoliko je ima i definiše njenu visinu. prikazom svih skokova. čvrstim tačkama. instalacije vodovoda i kanalizacije. .Potvrdu o usaglašenosti glavnih projekata potpisanu od odgovornih projektanata: građevinsko-arhitektonskog projekta. .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . elektro instalacijc jake strujc. . samokompenzatorima sa usklađenim oznakama iz proračuna i predmera i prcdračuna.za objekte sa kaskadno smaknutim lamelama podužni presek objekta sa glavnim cevnim vodovima horizontalne cevne mreže sa definisanim usponima. .

Ukoliko pritisak hladne vode iz vodovodne mreže u odnosu na visinu objekta ne zadovoljava potrebno je predvideti odgovarajuće postrojenje kojim se obezbeduje propisani pritisak na najnepovoljnijem potrošnom mestu. PTV u najnepovoljnijem D. Za svaku vertikalu predvideti povratni vod pri čemu spajanje razvodnog i povratnog voda predvideti izmedu najvišeg i prethodnog potrošnog mesta na vertikali. D. Predvideti snabdevanje PTV unutar jednog ulaza iz iste predajne stanice iz koje se ulaz snabdeva toplotnom energijom za zagrevanje prostorija. Projektant Glavnog projekta unutrašnjih instalacija za PTV dužan je da sarađuje sa projektantom Glavnog mašinskog projekta u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom PTV. D. propisno postavljena i ne pospešuje koroziju cevovoda. D.18. D. Cevovod i armaturu unutrašnje instalacije za PTV izvesti od materijala propisanih za izradu sanitarnih vodovodnih instalacija. D.21. Dužina priključka za potrošno mesto ne sme da bude kraća od 30cm i duža od 3m.28.25.23.27. Unutrašnja instalacija za PTV se sastoji od horizontalnog i vertikalnog razvodnog i povratnog voda.17.22.19. Temperatura PTV na potrošnom mestu i vreme isporuke definišu se važećom Odlukom grada o snabdevanju toplotnom energijom. priključaka za potrošna mesta i armature za zatvaranje i regulaciju. D. D. Izborom toplotne izolacije i cirkulacije vode kroz razvodnu i povratnu mrežu obezbediti da pad temperature cirkulacionom krugu ne bude veći od 2°C. Predvideti toplotnu izolaciju razvodne i povratne mreže i priključaka za potrošna mesta koja je postojana u trajnoj eksploataciji.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije UNUTRAŠNJE INSTALACIJE ZA POTROŠNU TOPLU VODU (PTV) D. D.24.26.20. D. Glavni projekat unutrašnjih instalacija za PTV uraditi prema odredbama važećih Uslova i tehničkih normativa za projektovanje stambenih zgrada i stanova grada Beograda. D. Glavni projekat unutrašnjih instalaija za PTV i Glavni mašinski projekat u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom 36 .

za terensko merenje. pregled i ispitivanje kvalileta ugrađene termičke izolacije spoljnih zidova JUS-u U.100 koje treba da organizuju zajednički: glavni izvođač građevinskih radova. koji sadrži: . D. kooperanta za ugradnju termoizolacije i izvođača instalacije centralnog grcjanja.29. a da pritom cena ovog ispitivanja može iznositi najviše 3% od vrednosti materijala i ugradnje termoizolacije. . Predmerom radova predvideti posebnu stavku za terensko merenje i ispitivanje kvaliteta ugrađene termoizolacijc spoljnih zidova a prema JUSu U. .062 koje treba da organizuju zajednički: glavni izvođač građevinskih radova. . kooperanta za ugradnju građevinske stolarijc i bravarije i izvođača instalacije centralnog grcjanja. Predmerom radova predvideti posebnu stavku za ispitivanje vazdušne propustljivosti stanova odnosno poslovnih prostorija u svemu premu JUS-u U. 37 . kooperant za ugradnju gradevinske stolarije i bravarije i izvođač instalacije centralnog grejanja i da po izvršenom ispitivanju sačine i ispostave overen izveštaj.izvod iz proračuna toplotnih dilatacija i način rešavanja kompenzacije.J5.J5. .J5.izvod iz proračuna hidraulike sa padovima pritisaka na svim deonicama i elementima za regulaciju.31. izvođač termoizolaterskih radova i izvođač instalacije ccntralnog grejanja i da po izvršenom ispitivanju sačine i ispostave overen Izveštaj.šemu razvoda unutrašnje instalcije za PTV unutar objekta sa naznačenim dimenzijama cevovoda i armature. a da pritom cena ovog ispitivanja može iznositi najviše 4% od vrednosti materijala i ugradnje stolarije i bravarije.32.J5. D.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije PTV moraju da sadrže pismenu izjavu potpisanu od strane odgovornih projektanata o medusobnoj usaglašenosti.100 sa sačinjavanjem Izveštaja koji treba da bude potpisan od strane glavnog izvođača građevinskih radova.30.izvod iz proračuna toplotne izolacije sa padovima temperature.062 sa sačinjavanjem Izveštaja koji treba da bude potpisan od strane glavnog izvođača građevinskih radova. U pogodbenim i tehničkim uslovima predvideti posebne stavke za ispitivanje toplotne funkcije objekta i to: . Sastavni deo Glavnog mašinskog projekta u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom PTV je izvod iz Glavnog projekta unutrašnjih instalacija za PTV. D.za ispitivanje vazdušne propustljivosti prema JUS-u U. D.

ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE Deo: E.MAŠINSKO. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA 38 . TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA F.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE I.

Orman je smešten na pristupačnom mestu u podstanici.3. E.4.energijom i merenje potrošnje el. stepena zaštite IP 54. Razvodni orman u toplotnoj podstanici napaja se posebnim napojnim vodom čiji je presek određen na bazi instalisanog opterećenja. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA ELEKTRIČNI RAZVOD NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM E. Napajanje toplotne podstanice el. Na razvodnom ormanu sa unutrašnje strane vrata postavlja se jednopolna električna šema. Svi električni potrošači u toplotnoj podstanici napajaju se električnom energijom iz posebnog razvodnog ormana. spadaju u opšte potrošače.6.energije izvesti posebnim trofaznim brojilom samo za podstanicu. E. Na električnoj šemi obavezno naznačiti tačno mesto priključka napojnog kabla. a saglasno urađenom Glavnom projektu elektro instalacija podstanica. dispoziciju glavnih osigurača i trofaznog brojila za podstanicu. Principijelna šema električnih instalacija u toplotnoj podstanici sa dve cirkulacione pumpe data je na slici 23. u slučaju smeštaja predajne stanice na toplovodnoj mreži van objekta. RAZVODNI ORMAN E. u skladu sa uslovima EDB koje treba pribaviti. u skladu sa Tehničkim uslovima za mašinsko projektovanje predajnih stanica i kućnih razvodnih postrojenja predvideti napajanje predajne stanice električnom energijom sa posebnim napojnim vodom i trofaznim brojilom po mogućstvu iz najbližeg objekta koji se snabdeva toplolnom energijom iz predajne stanice. E. Celokupna oprema za napajanje električnih potrošača radijatorskog grejanja smeštena je u razvodnom ormanu toplotne podstanice.l. a saglasno uslovima "Elektrodistribucije". 39 .5.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. Kod poslovnih objekala.2. Električni potrošači u toplotnoj podstanici iz koje se toplotnom energijom snabdeva stanbeni prostor. E. Razvodni orman je izraden od dva puta dekapiranog lima.

E.potreban broj osigurača. Projektovati raspored svetiljki tako da se omogući funkcionalna upotreba kompletne opreme u podstanici.14. . stepena zaštite IP 54. Maksimalna snaga po jednom sijaličnom mestu treba da bude 200 W.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E.11. U razvodnom ormanu toplotne podstanice predvidetiČ . 16A. Električna oprema i instalacija eletromotornog pogona treba da je izvedena u stepenu zaštite IP 54. E. zavisno od potrebe.12.7. 50Hz.10.jednu trofaznu priključnicu 3x380V. U objektu / prostoriji toplotne podstanice predvideti: .B2.emergije (saglasno uslovima E. U toplotnoj podstanici predvideti osvetljaj Esr = 100 Ix.po kablovskim regalima ukoliko je broj kablova veći od četiri.limitatore. ELEKTRIČNO OSVETLJENJE E. Osvetljenje izvesti svetiljkama sa žarnom niti.jednu ili više monofaznih priključnica sa zaštitnim kontaktom 220V. E. 50Hz. utrošene el. kablove zaštiti mehanički (npr. E. . Opremu u razvodnom ormanu razmesiti tako da omogućava efikasno i lako održavanje. .kod uvoda kablova u motor. Zaštitne uređaje od prekomernih struja izabrati odredbama JUS.na odstojnim obujmicama ukoliko se polaže manji broj kablova . .N.zaštitnu strujnu sklopku. Instalacija elektromotornog pogona u toplotnoj podstanici projektuje se vidnim kablovskim razvodom po zidu koji mora biti dostupan: .13. i većem. čeličnim gibljivim crevima) E.trofazno brojilo "Elektrodistribucije") .9.izuzetno se dozvoljava polaganje kablova u metalnim cevima ukoliko se zahteva pojačana mehanička zaštita . 40 .8. 16A.743. Maksimalno osvetliti prostor ispred razvodnih ormana i mernih uredaja.

E. Za slučaj kada je predviđena ugradnja elektkromotornog ventila kao izvršnog organa (centralna regulacija temperature u razvodnom vodu DRP 41 . obavezno predvideti prekidače za uključenje i isključenje rasvete pored svakog ulaza. Za svaku od tehnoloških šema datih u prilogu uslova za mašinsko projektovanje predvideti odgovarajuću opremu u elektro projektu. Fenitron. E. E. postrojenja projektuje se prema tehnološkim zahtevima iz mašinskog dela projekta.16. REGULACIJA I UPRAVLJANJE E. zavisno od potrebe. Senzore za temperaturu spoljnog vazuduha postaviti na mesto zaštićeno od uticaja sunca i lokalnih uticaja u posebnc meteorološke kućice na minimalnoj visini 2. Pod automatskim radom podrazumeva se unapred zadata dinamika rada potrošača u toplotnoj podstanici i mogućnost daljinskog upravljanja njihovim radom. Za upravljanje radom elektro potrošača.22. Oprema za merenje. Kod većih podstanica sa većim brojem svetiljki i jednim ulazom prcdvideti mogućnost uključenja rasvete sa više prekidača. E.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko se radi o većim podstanicama za poslovne objekte. ugrađuje se odgovarajući uređaj za autornatski rad. izuzetno se dozvoljava osvetljenje fluo svetiljkama u duo spoju odgovarajuće snage uz Esr=200Lx. Električna oprema i instalacija električnog osvetljenja u toplotnoj podstanici treba da je izvedena u stepenu zaštite IP 54. Ako toplotna podstanica ima dva ili više ulaza.8 m shodno zahtevima iz mašinskog projekta.19. Za regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja predvideti regulatore sa podesivom krivom regulacije temperature vode u zavisnosti od temperature spoljnog vazduha. regulaciju i upravljanje (MRU) ugraduje se u poseban orman "RO-A". Projektovane svetiljke treba da budu u zaštiti IP 54.17. E. E. i većem.18. E.20. u skladu sa zahtevima tehnologije rada. MERENJE. Orman sa MRU opremu pastavlja se pored glavnog razvodnog ormana "RO" iz kojeg se napaja električnom energijom.21.15. Električna instalacija predajne stanice i kućnog razvodnog. Električna instalacija električnog osvetljenja u toplotnoj podstanici projektuje se kablovskim razvodom po zidu na odstojnim obujmicama ili se kablovski razvod polaže ispod maltera.

bimetalna zaštita sa odgovarajućim opsegom podešavanja .25. Uredaj za automatski rad treba da omogući: .ograničenje protoka u predajnoj stanici. E. .upravljanje radom cirkulacionih pumpi grejanja.zelena signalna tinjalica ili svetiljka za signalizaciju rada purrrpi .regulaciju pritiska u razvodnom vodu predajne stanice. Regulaciona kola su podeljena u četiri grupe i koriste se za: . položaj »0 . Za slučaj kada nije predviđena ugradnja elektromotornog ventila kao izvršnog organa (centralna regulacija temperature u razvodnom vodu KRP i/ili ogčraničenje protoka) elektro projektom predvideti automatsko zatvaranje elektromotornog mešnog ventila (zatvoren glavni cirkulacioni vod .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije i/ili ograničenje protoka) elektro projektom predvideti automatsko zatvaranje ovog ventila po prekidu rada cirkulacione pumpe za grejanje.26. . Za svako regulaciono kolo izabrati odgovarajuću opremu. E. . Za svaki elektromotor cirkulacionih pumpi za grejanje i cirkulacionih i recirkulacionih pumpi za pripremu PTV predvideti posebno strujno kolo sa kompletnom opremom za rad i to: . E. E.1« izuzetno.konaktor .24.ograničenje protoka i regulaciju temperature vode u povratnom vodu predajne stanice. kod velikih motornih potrošača dozvoljava se ugradnja NV osigurača. U posebnom prilogu Tehničkih uslova za mašinsko projektovanje predajnih stanica i kućnih razvodnih postrojenja prikazana su regulaciona kola sa mestima ugradnje merno regulacione opreme.automatsko zatvaranje prolaznog elektromotornog ventila za ograničenje protoka u skladu sa zahtevima iz mašinskog dela projekta. Na osnovmm tehnološkim šemama su na mestima ugradnje regulacione opreme navedeni redni brojevi regulacionih kola.glavne osigurače tipa D II i D III .ograničenje protoka u centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja.komandni osigurač tipa D II .grebenasti prekidač za uključenje pumpe. 42 .otvoren vod za mešanje) po prekidu rada cirkulacione pumpe za grejanje.23. .

Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar se napaja električnom energijom isključivo iz baterije.bimetalna zaštita sa odgovarajućim opsegom podešavanja .29. Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar mora biti opremljen sa potrebnim elementima za daljinski prenos signala u dispečerski centar ( M-bus kartica. ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA (INDIREKTNOG DODIRA) E.30.28.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E.zelena signalna tinjalica ili svetiljka za signalizaciju rada pumpe . U slučaju kada se predviđa zaštita od podzemnih ili otpadnih voda u toplotnoj podstanici obavezno se ugrađuje drenažna pumpa. koja se nabavlja zajedno sa uređajem. Zaštitni provodnik izmedu ormana sa električnim brojilima i razvodnog ormana u toplotnoj podstanici polaže se kao izolovani provodnik u sklopu napojnog voda (»peta žila«) ili kao posebni provodnik. E. E.31. Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar mora imati važeći sertifikat izdat od Zavoda za mere i drgocenosti. Merenje utrošene toplotne energije vrši se preko ultrazvučnog merača toplote-kalorimetra. položaj »ručno ..27.odgovarajuća automatika za njen rad .automatski« E. Za zaštitu od opasnog napona dodira (indirektni dodir) primeniti TT zaštitu (uzemljenje) sa zaštitnom strujnom sklopkom. ugraduju se sa spoljne strane vrata razvodnog ormana i moraju biti zaštićeni od direktnog dodira delova pod naponom sa unutrašnje strane vrata.kontaktor . 43 . Ukoliko drenažna pumpa nema kompletnu opemu obavezno je predvideti sledeću opremu u razvodnom ormanu toplotne podstanice i to: .komadni osigurač tipa D II .glavni osigurač tipa D II . Ukoliko drenažna pumpa poseduje odgovarajući tipski razvodni orman sa kompletnom opremom i automatikom iz razvođnog ormana toplotne podstanice predvideti samo osiguran trofazni izvod.grebenasti prekidač za izbor rada pumpe. Svi prekidači za uključenje električnih potrošača i signalne tinjalice ili svetiljke. M-bus modul ) koji moraju biti kompatibilni sa postojećim sistemom za nadzor “CENUS”.

odgovarajuća jednopolna šema usaglašena sa mašinsko-tehnološkom šemom .754. E. Na razvodnom ormanu vidno naznačiti primenjenu zaštitnu meru. E.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E.crtež uzemljenja opreme u podstanici i njihova veza sa centralim temeljnim uzemljivačem u objektu .šeme delovanja .B2.proračune za izbor opreme. Sve strane provodne delove u toplotnoj podstanici (cevovodi.dispozicioni crtež povezivanja spoljašnjih senzora temperature prema zahtevima iz mašinskog projckta.33.741 i JUS N. FeZn trakom ili žuto zelenim provodnikom odgovarajućeg preseka koju treba povezati sa glavnim izjednačenjem potencijala odnosno temeljnim uzemljivačem. razdelnici.usaglašena mašinsko-tehnološka šema .predmer i predračun radova (2) GRAFIČKA DOKUMENTACIJA .dispoziciju i detalje povezivanja elektro opreme u podstanici . a pored ostalog treba da sadrži: (1) TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA . izmenjivači. OPŠTI DEO E. RO-a i drugo) treba dovesti na isti potencijal u kutiju za dopunsko izjednačenje potencijala.situacioni crtež smeštaja podstanice u odnosu na objekat . zaštite i osvetljenja . Ukoliko se projektom predviđa rekonstrukcija postojeće podstanice i dodavanje ove opreme obaveza odgovornog projektanta je da tim novim projektom prikaže: . RO-tp. Zštitu od električnog udara izvesti u svemu prema zahtevima JUS N. stanje i presek postojećeg napojnog kabla 44 .36. veće metalne posude. Glavni elektro projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja uraditi u posebnoj svesci.B2. noseća metalna konstrukcija.tehničke uslove za instalaciju u podstanici .32.34. U razvodnom ormanu predvideti posebnu sabirnicu za uzcmljenje (ne sme biti na izolatorima) na koju se priključuju zaštitni provodnici strujnog kola u zaštitni provodnik napojnog voda.35.mesto priključka. E.registracija projektne organizacije za obavljanje projektantske delatnosti .crtež galvanskih veza dopunskog izjednačenja potencijala .rcšenja i uverenja za odgovornog projektanta i vršioca unutrašnje kontrole-detaljni tehnički opis .

crteže postojeće rasvete i uzemljenja u toplotnoj podstanici sa naznačenim detaljima za opremu koju treba zameniti ili dodati.jednopolnu šemu postojećeg RO-tp sa detaljno opisanim stanjem postojeće elektro opreme i predlogom za zamenu dotrajale elektro opreme. Glavni elektro projekat mora biti usaglašen sa glavnim mašinskim projektom i ostalim projektima o čemu mora postojati pismena izjava odgovornih projektanata. E. KARAKTERISTIKA I KVALITETA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA E.ispitivanju neprekidnosti zaštitnog provodnika i provodnika za izjednačenje potencijala. E.37.list SFRJ 53/88. Investitor je dužan da za tehnički pregled JP »Toplifikaciji« prilikom obaveštavanja o datumu tehničkog pregleda dostavi: . POSTUPAK I NAČIN KONTROLISANJA I VERIFIKACIJA SVOJSTAVA. primedbe koje su konstatovane moraju se nalaziti u projektu zajedno sa posebnom izjavom odgovornog projektanta elektro projekta da su primedbe otklonjene u svim primercima projekta.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije .40.39. 45 .41. Investitor je dužan da dva primerka projekta dostavi na saglasnost isporučiocu toplote od kojih jedan zadržava isporučilac toplote. električne potrošače radijatorskog grejanja postaviti u zasebno polje postojećeg razvodnog ormana ili u poseban razvodni orman.Svaka električna instalacija prestavljanja pod napon treba biti pregledana i ispitana u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona – Sl. .atest o naponskom ispitivanju razvodnog ormana . E. E.elektro projekat podstanice sa važećom saglasnošću JP . Nakon izvršene revizije elktro projekta.otpornosti izolacije izvedene instalacije kao i atest o izvršenom ispitivanju i podešenosti uređaja zaštite u podstanici.38. Proveravanje i ispitivanje obaviti prema redosledu saglasno članovima 192 i 193 navedenog pravilnika.potrebne ateste o izmerenim vrednostima uzemljenja. a u skladu sa datim tehničkim uslovima JKP »Toplifikacije«. Kod objekata u kojima pored grejanja postoji i klimatizacija i ventilacija.

2. otpornost izolacije električne instalacije (čl. 4. 195). proveru ispravnosti galvanskih veza između metalnih delova u podstanici kao dokaz da je izvršeno dodatno izjednačavanje potencijala tamo gde je traženo. 194). 3. kao meru zaštite od indirektnog dodira obaviti shodno članu 197 u zavisnosti od izabranog sistema zaštite.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. neprekidnost zaštitnog provodnika i provodnika glavnog i dodatnog izjednačenja potecijala (čl. Za sva napred navedena merenja obavezan je atest od ovlašćene organizacije.42. Sve navedene odredbe ovog člana odnose se i na električne instalacije u podstanicama koje se rekonstruišu. Ispitivanje električne instalacije se izvodi merenjem prema članovima Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona po sledećem redosledu: l. proveru uslova zaštite automatskim isključenjem napajanja. 46 .

Spajanje kablovske mreže i opreme u TPS-u izvesti preko odgovarajuće vodonepropusne kablovske glave postavljene u prostoriji TPS-a. 47 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije F. Kablove.3. prema važećim propisma. F. F. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA F. trase polaganja i način uklapanja istih u već postojeću mrežu za nadzor definisaće JPT. pre stavljanja u funkciju treba biti ispitana i o istom sačinjen odgovarajući protokol. Na daljinskim sistemima grejanja na kojima se predviđa izrada centralnog sistema nadzora i upravljanja (CENUS) predvideti polaganje odgovarajućih telekomunikaciomh kablova duž toplovoda. Izvedena mreža. F.2.l.4.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE I. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA H.MAŠINSKO. ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE Deo: G. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNAPOSTROJENJA 48 .

osim kod komora za ulaz u prohodne kanale.1. Komore moraju imati dva ulazna otvora. G. Prohodni kanali moraju biti dimenzionisani zavisno od dimenzija toplovoda tako da omoguće normalnu eksploataciju i održavanje.6m iznad gornje površine zaštitnog sloja peska beskanalno postavljenog toplovoda. Zaštitni sloj zemlje iznad podzemne toplovodne mreže je najmanje 0. Na mestima prolaza toplovodne mreže ispod republičkih puteva i železničkih pruga. a za najugroženije terene predvideti i primenu stabilnih drenažnih pumpi. G. kompenzatora. Toplovodna mreža može da se postavi podzemno i nadzemno. Na terenima gde se pojavljuju podzemne vode mora se obezbediti nepropustljivost hidroizolacije.odvazdušenje ili odmuljivanje moraju biti dimenzionisane prema dimenzijama toplovoda i predvidene opreme tako da omogućavaju normalnu eksploataciju i održavanje.3. Zaptivanje poklopca mora biti tako da sprečava prodor atmosferskih voda i propuštanje soli i peska u zimskim periodima. zavisno od veličine ugrađene opreme. Komore za ugradnju armature. i sa stabilnim stepenicama za ulaz i izlaz. Radi onemogućavanja ulaska nepoznatih lica treba definisati način zaključavanja poklopca.0x80. kanali moraju biti prohodni sa komorama za ulazak u kanal na oba kraja. 49 . Zbog tipiziranja poklopaca dimenzija 80.28.27 i br. Podzemna toplovodna mreža polaže se kanalno i beskanalno (predizolovane cevi ili cevi zalivene izolacionom masom). TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA G. odnosno sa obe strane saobraćajnice. Ulazni otvori treba da budu dimenzija 80x80 (cm) ili 100x100 (cm). kao i na drugim mestima gde posebni uslovi zahtevaju.2.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije G. G.0 (cm) na ravizionim komorama i šahtama predvideti tipske poklopce date na crtežima br. kanala i komora primenom odgovarajuće Potrebno je obezbediti drenažu kanala i komora.4.

projekta uređenja terena. može da se dozvoli i smeštanje predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja u zasebne prostorije. preko koje se vrši priključenje na toplotnu podstanicu u istom ili susednom objektu. Predajnu stanicu i kućno razvodno postrojenje smestiti u jednu prostoriju u sklopu stambenog ili mešovitog objekta shodno Sinhron planu tako da priključenje na toplovodnu mrežu bude što jednostavnije a razvod toplotne energije u objektu optimalan.5. Ukoliko to nije moguće važe odredbe člana G. katastra komunalnih instalacija. H. H. sa ulazom direktno spolja preko rampe za kolski prilaz.4. Kod poslovnih objekata sa otežanim pristupom u prostorije zbog prirode i značaja posla predajna stanica se smešta na mesto gde je dozvoljen pristup. H.6 Glavni građevinski projekat se radi na osnovu Glavnog mašinskog projekta. u daljem tekstu toplotna podstanica. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNA POSTROJENJA H. Na toplotnoj podstanici predvideti montažni otvor odgovarajućih dimenzija za unosenje i iznošenje svih uređaja ukoliko to gabaritne mere predviđenih uređaja zahtevaju. Na mestima pražnjenja toplovodne mreže obezbediti odvođenje vode u kišnu kanalizaciju preko bunara za sakupljanje i hlađenje vode. u pogledu uslova koje mora da ispunjava ima potpuno isti tretman kao toplotna podstanica. pri čemu se može dozvoliti smeštaj predajne stanice na toplovodnoj mreži van objekta. Toplotna podstanica u sklopu objekta mora da ima metalna vrata.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije G.6. H.3. H. geomehaničkih i drugih podataka o tlu . G.2. 50 .1. Prostorija u kojoj su smešteni predajna stanica i kućno razvodno postrojenje odnosno samo predajna stanica. o visini podzemne vode i o drugim karakteristikama zemljišta. koja se otvaraju prema spoljnoj strani i imaju mogućnost ugradnje tipske cilindar brave. ne sme se koristiti u druge svrhe.5. Kod poslovnih objekata osim smeštanja predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja na način iz člana H. geodetskog snimka terena i instalacija. geoloških.1. Prostorija u kojoj je smeštena sekundarna toplotna podstanica.nosivosti zemljišta. H.3. Sinhron plana.

0 2. odnosno radnoj prostoriji prouzrokovane radom uređaja toplotne podstanice.5 7.0 5.5 2.6 od 700 do 1200 6.6 preko 1200 (Legenda: PTV – potrošna topla voda) Od navedenih dimenzja može se odstupiti u slučaju korišćenja postojećih prostorija. odnosno 35 dB (A) noću.5 2. Predmerom radova predvideti stavku za pribavljanje atesta o nivou buke u najbližoj stambenoj.6 10.6 8.0 4.6 do 100 5.6 od 350 do 700 5.0 3.6 10.6 10.0 5.9.0 6. H.0 2.0 2.0 2.0 2. Izborom opreme i odgovarajućom zvučnom izolacijom obezbediti da nivo buke u stambenim i radnim prostorijama uz toplotnu podstanicu prouzrkovane radom uređaja u podstanici ne pređe 40 dB (A) danju.5 2.6 od 100 do 350 6.0 6.6 10.5 2. U toplotnoj podstanici predvideti priključak vodovoda sa ventilom za otakanje od 1/2" iznad lavaboa koji je spojen sa kanalizacijom. 51 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije H. Predvideti sve potrebne mere za sprečavanje prenosa strukturnog zvuka.8.5 4.0 4.0 2. Minimalne dimenzije toplotne podstanice su sledeće: bez PTV sa PTV Toplotna snaga dužina širin Visina dužina širina visina (KW) 5.7.0 4. H.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije I. mora biti ukoričena u glavni mašinski projekat pre dostavljanja projekta na saglasnost.1. 52 .9 ovih uslova. primedbe koje su konstatovane moraju se nalaziti u projektu zajedno sa posebnom izjavom odgovornog projektanta mašinskog projekta da su primedbe otklonjene u svim primercima projekta.2. Nakon izvršene revizije mašinskog projekta. ZAVRŠNE ODREDBE I. I. Energetska saglasnost JP "Toplifikacije" Požarevac sa uslovima za projektovanje. pribavljena pre projektovanja prema članu C. Investitor je dužan da dva primerka projekta dostavi na saglasnost isporučiocu toplote od kojih jedan zadržava isporučilac toplote.

POSEBNI POGODBENI USLOVI 4.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE II-TEHNIČKI. OPŠTI POGODBENI USLOVI 3. PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU 53 . TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA 2. ZNR Deo: 1. OPŠTI I POSEBI POGODBENI USLOVI.

13. 1.7.21.15. 1.TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA Sadržaj poglavlja 1. 1. 1. 1. 1.6.16. 1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1..0. Opšti tehnički uslovi Tehnička priprema Primljeni cevni materijal Manipulacija opremom i materijalom Razvlačenje (nizanje) cevi duž trase Kontrola kvaliteta i oštećenja cevi Izrada cevnih kolena Zavarivanje cevnog spoja Kontrola zavarenih spojeva Spojni zavari Montaža kompenzatora Montaža ventila Montaža oslonaca Antikoroziona zaštita Izvođenje toplotne izolacije Ispitivanje cevovoda Produvavanje cevovoda Tehnički prijem Puštanje cevovoda u rad Nadzor tokom montaže Vremenski uslovi Projekat izvedenog stanja Primenjeni propisi i standardi 54 .5.1. 1.11.10.3. 1.4.2.20. 1.14. 1. 1.22. 1.19. 1. 1. 1.9.12.8. 1.17. 1. 1. 1. 1. 1.18.

Dozvoljena odstupanja položaja krajeva pripremljenog spoja pre početka zavarivanja. pre početka radova. Električne karakteristike.1. standardi kao i uputstva proizvođača. 6.030. prema JUS C. a Investitor (naručilac) overi sledeća dokumenta: 1. u tački 1. Način zavarivanja: ručno. Na osnovu toga izvođač će sagledati obim i detalje posla koje treba realizovati. 3. Oblik i način pripreme krajeva cevi. Karakteristike plamena. Prvi u nizu ovih poslova svakako je detaljno proučavanje projekta cevovoda i prateće dokumentacije.1. Zbog toga su korišćeni neki opšti propisi. 7. ovih tehničkih uslova. Imajući u vidu potreban rok i raspoloživ tehnički i kadrovski potencijal izvođač će pripremiti plan realizacije posla. 5. Tip i dimenzije elektroda. 8. 2. normativi. Način sečenja cevi. OPŠTI TEHNIČKI USLOVI Radovi se imaju izvesti prema ovom projektu uz poštovanje svih važećih propisa i standarda kao i pravila dobre inženjerske prakse. kakvi postoje u mnogim zemljama. prema tački 1.T3. odnosno isporučioca opreme i materijala. U tom smislu Izvođač.. Izvođač je dužan da pre početka mašinske montaže pregleda sve građevinske radove koji su u vezi sa ovom poslom i utvrdi da li su izvedeni po projektu i da li odgovaraju nameni. TEHNIČKA PRIPREMA Pod ovom aktivnošću podrazumeva se organizacija i sprovođenje svih poslova koje treba obaviti pre početka direktnih montažnih radova. moraju se poštovati i eventualni interni propisi. 55 . Treba posebno napomenuti da nisu doneti jugoslovenski propisi za ovakvu vrstu cevovoda.0. automatski ili kombinacija navedenih načina.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije UP - Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. kao što su propisi za zavarivanje. pravilnik za sudove pod pritiskom itd. Specifikacija će obuhvatiti sledeće: 1. Osim toga.22. Veličina montažnog zazora. Specifikacija postupka zavarivanja Ova specifikacija treba da je u skladu sa odgovarajućim jugoslovenskim propisima.22. 4. propisi za šavne cevi. treba da pripremi. koji definišu neki od aspekata vezanih za projektovanje ovakvih instalacija. 1. Spisak relevantnih domaćih standarda i propisa dat je na kraju ovih uslova.1. poluautomatski.

Predvideće se način i dinamika nabavke materijala. Plan organizacije gradilišta S obzirom da je reč o izgradnji nove instalacije čija trasa prolazi jednim delom kroz: industrijski kompleks. Utvrdiće se i kriterijumi koje i kolike greške se mogu popravljati.1.3. 15. Vreme između prolaza. Vrste pomoćnih alata. pripremi detaljan plan organizacije gradilišta. sanitarnih i ostalih pomoćnih objekata.7. 1. na osnovu svog iskustva i svojih kadrovskih i tehničkih mogućnosti i zahtevnih rokova pripremiti plan montažnih radova sa strukturnom i vremenskom analizom i podneti ga Investitoru (naručiocu) radova na saglasnost. 17. 56 . pre početka radova. Pravac kretanja pri zavarivanju. odnosno radionica. raspored operacija pri spajanju i njihov kratak opis definisani su u poglavlju 1. I pored toga. 12. Predgrevanje i odpuštanje. ovih uslova. Klasifikacija i kvantifikacija defekata. neophodno je da Izvođač na osnovu sagledavanja svih montažnih poslova i posebno na osnovu obavljene tehničke pripreme definisane upravo ovim poglavljem.1. magacina. uključujući i minimalnu temperaturu ispod koje je obavezno predgrevanje. Minimalni vremenski uslovi ispod kojih se prekidaju zavarivački radovi. 19. 1. kao i način uklanjanja i rasčišćavanja gradilišta posle završetka radova. unutrašnji transportni tokovi gradilišta. 16. zatim saobraćajnica i pratećih instalacija. odnosno u kojim slučajevima je neophodno zavar u potpunosti zameniti. na osnovu ovog projekta i prateće dokumentacije. 18. Broj prolaza. Potrebno vreme za izvođenje zavara (vremenski normativi). mesto i način odpreme viška iskopane zemlje. 13. 11. način korišćenja mehanizacije.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 9.2. kancelarija. na osnovu generalnog plana izgradnje objekata. 14. naseljena mesta i uz prugu. Brzina kretanja pri nanošenju materijala. Postupak. Plan montažnih radova Izvođač će. način i obim kontrole i popravke zavarenog spoja sa konstatovanom greškom. Položaj: rotacioni ili u mestu ili kombinacija oba postupka. Načelno. 10. gradilište se mora tako organizovati da ne dođe do bilo kakvih oštećenja instalacija ili objekata duž trase cevovoda.

materijal Č.5. Za dimenzije do DN 50 mogu se ugraditi bešavne cevi od Č. sa proverom kvaliteta pri isporuci. 1.B5. to je neophodno da izvođač pripremi detaljan plan (projekat) produvavanja sa proračunom reaktivnih sila i privremenim osloncima za njihovo prihvatanje.3.T3.1.1212 sa dimenzijama po JUS C. Specifikacija ispitivanja cevovodne instalacije Ovu specifikacju izvođač će pripremiti u skladu sa poglavljem 1. Zaštitne cevi su od tvrdog polietilena.4. prema poziciji 1. Ovakav plan treba. Debljina zaštitne cevi i izolacije date su prema prospektima proizvođača. a ukoliko ugovori i isporuku materijala i opreme.B6. 1. USLOVI ISPORUKE CEVI Za izgradnju ovog cevovoda biće primenjene čelične šavne (spiralno ili podužno zavarene) cevi. 57 . Minimalni tehnički zahtevi za sve elemente i materijale koji će biti ugrađeni u cevovod dati su u specifikaciji opreme i materijala i predmera ovog projekta. opremu i materijal koji treba ugraditi u vrelovod Izvođač montažnih radova preuzima od Investitora sa skladišta investitora i doprema na trasu. kao i vremenske normative za izvođenje pojedinih montažnih radova. dimenzija prema JUS C.B5.1. biće pripremljen u skladu sa odredbama JUS C. isporučuje sam. Plan produvavanja cevovoda Pošto će izvođač radova produvavanje izvršiti svojom raspoloživom opremom. 1.0361.061. da odobri Investitor. uz konsultaciju sa projektantom cevovoda. MANIPULACIJA OPREMOM I MATERIJALOM Sve cevi. ovih tehničkih uslova.1. Postupak testiranja zavarivača Ovaj postupak. Predizolovane cevi su fabrički predizolovane čelične cevi sa izolacijom od tvrdog poliuretana prosečne gustine oko 80 kg/m3 za temperatursko područije do 130°C (PUR sistem). sa tehničkim uslovima isporuke prema JUS C.026.1. ovih uslova može doći do ozbiljnih preopterećenja i trajnih oštećenja cevovoda.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1.2. a pri operaciji produvavanja.15. 1. 1.240. a ovim projektom to nije moguće predvideti i rešiti iz razloga nedefinisanosti opreme.5. po kome će se zavarivači kvalifikovati za izvođenje radova na montaži cevovodne instalacije.021. Potreban sastav montažne ekipe Izvođač će specificirati sastav montažne ekipe. prema tački 1.6.7.221 sa tehničkim uslovima isporuke po JUS C.B5.16.

izvršena ispitivanja u fabrici.Pri odlaganju cevi se polažu na drvene gredice postavljene na očišćeno i poravnato tlo.Cevi se ne smeju bacati na tle iz vozila.Pri podizanju opreme i materijala služiti se samo sigurnim i pouzdanim uređajima koji zadržavaju teret u slučaju prestanka napajanja energijom ili kvara. na oko 1 m od bliže ivice rova. uputstava isporučilaca opreme kao i pravila dobre inženjerske prakse za ovu vrstu radova: .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije nvestitor mora da ima ateste dobijene od isporučioca opreme za sav materijal i opremu koja se ugrađuje. istovar i eventualno skladištenje cevi i armature mora da se vrši pažljivo tako da ne dođe do oštećenja antikorozione zaštite i fabrički urađene izolacije. antikoroziona i toplotna izolacija. 58 .Posebno se pažljivo moraju skladištiti elektrode i pribor. Kod polaganja predizolovanih cevi kopanje rova može se izvoditi i neposredno ispred montažnih operacija. .4.kvalitet ugrađenog materijala (cevi. Kompletno rukovanje mora se obaviti sa maksimalnom pažnjom.U skladištu se cevi mogu slagati u slogove.Cevi se skladište na posebno pripremljenom prostoru pristupačnom za vozila. Utovar.Pri manipulaciji cevi se ne smeju bacati. s tim što se prvi sloj polaže na drvene gredice uz obezbeđenje od pomeranja a ostali slojevi prema upustvu isporučioca cevi. te se u tom smislu moraju obezbediti sve do njihove ugradnje. Navedeni materijali posebno su osetljivi na vlagu. transport. da ne bi došlo do njihovog oštećenja ili deformacije kao i oštećenja izolacije. .Pri skladištenju se treba pridržavati uputstva proizvođača. . Od trenutka preuzimanja.Cevi utovarene u vozilo moraju biti posebno pažljivo oslonjene i osigurane od pomeranja i oštećenja. . radnoj strani radnog pojasa trase . Površina za skladištenje mora biti očišćena. izolacija. . . a ukoliko izvođač isporučuje materijal i opremu navedene ateste daje investitoru. odnosno isporučioca opreme i materijala. jer pri ugradnji moraju biti suvi. 1. poravnata i nabijena. kotrljati i vući. odgovornost za opremu snosi Izvođač montažnih radova sve do završene primopredaje toplovoda. uz striktno poštovanje ovih tehničkih uslova. . Atesti se daju na uvid predstavniku izvođača prilikom preuzimanja opreme ako je preuzima. oprema) . Atesti se odnose na: . . RAZVLAČENJE (NIZANJE) CEVI DUŽ TRASE TOPLOVODA Nizanje cevi po trasi se vrši na slobodnoj.

bešavni.6. izbočinu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Na mestima ukrštanja trase vrelovoda sa saobraćajnicama ne treba ometati saobraćaj nanizanim cevima već cevi treba složiti na jednu ili drugu stranu saobraćajnica.5.5xDs (Ds je spoljni prečnik cevovoda). vertikalna i prostorna izvešće se kolenima i potrebnim ukrajanjem cevovoda pod uslovom da ugao sečenja cevi ne sme biti veći od 15°.B5. uključujući i skretanja izvedena direktnim ukrajanjem cevnih deonica. ovih uslova. gde je R=1. ogrebotinu. najmanje 300 mm. 1.221 a sa tehničkim uslovima isporuke po JUS M.B6.1212. Za dimenzije preko DN 250 upotrebljavaju se segmentni lukovi.3. izrađeni od zavarenih segmenata isečenih od cevi prema grafičkoj dokumentaciji (R=1. od cevi po JUS C. nedovoljne ili neravnomerne debljine zida moraju se odbaciti.210. prema zahtevima 1. R=4D). 59 . koje se mora obavljati u rovu ispod spoja. Pri raspoređivanju cevi duž trase treba na potrebnim rastojanjima i pogodnim mestima ostavljati prostor za pristup rovu radi obavljanja nekih drugih radova koji se moraju raditi tokom montaže cevovoda. već cevi treba složiti na jednu ili drugu stranu sobraćajnice. Cevi. Za spajanje cevovoda. Cevni lukovi koji se ugrađuju u vrelovod mogu biti za dimenzije do DN 250. ako su nepravilnog oblika. horizontalna. odnosno cevni elementi koji imaju bilo kakav defekt ili oštećenje. mora imati dovoljno prostora kojim se omogućuje normalni pristup pri zavarivanju prema datoj skici ovog projekta. Visina ovih oslonaca treba da je dovoljna da omogući pristup između tla i cevi radi zavarivanja i ostalih montažnih operacija. R=3D. Materijal za cevne lukove je Č. Kolena koja se upotrebljavaju za kompezaciju cevovoda moraju biti sa uglom od 90° i radijusom R=3xDs osim u slučaju kombinacija zglobnih kompenzatora i „U”i „Z” lira. Svi zavareni spojevi na svim kolenima i skretanjima. Cevi se odlažu na oslonce. zarez. bez segmenata. Na mestima ukrštanja trase vrelovoda sa saobraćajnicama ne treba ometati saobraćaj nizanim cevima.3. prema tački 1. ovih uslova. moraju se detaljno ispitati. 1. udubljenje. Radijus kolena je R=1. IZRADA CEVNIH KOLENA Sva skretanja. KONTROLA KVALITETA I OŠTEĆENJA CEVI Pre ugradnje treba proveriti kvalitet cevi (kako čeličnih tako i PE cevi ) i cevnih elemenata.5xDs.5D. uključujući i radiografsko snimanje. Tokom ove kao i svih ostalih operacija sa cevima treba postupati pažljivo.

od kojih je Investitor dužan da jedan. -najniži koeficijent valjanosti sučeonog spoja je 0. U nedostatku domaćeg propisa koji bi kompletno regulisao projektovanje.čelične elektrode za elektrolučno zavarivanje. -najniži koeficijent valjanosti ugaonog spoja je 0. posebno kada je reč o klasifikaciji sudova pod pritiskom i. kako samoj pripremi i stručnoj kvalifikaciji zavarivača tako i organizaciji zavarivača tako i organizaciji i izvođenju radova. opreme za zavarivanje. overen primerak vrati Izvođaču. Zavarivanje vršiti sa dubokopenetrirajućim elektrodama sa kiselom oblogom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. do mera zaštite od požara na privremenim mestima za zavarivanje. alate za čišćenje zavara i izrezivanje loših zavarenih spojeva i popravke spojeva koji nisu prošli zahteve kontrole. -najniža dozvoljena klasa kvaliteta je III (treća).6. kao i ispitivanje zavarenih šavova i kvalifikacije zavarivača vršiti u skladu sa standardom JUS C.H3.E2.151 je III (treća).8. U daljem tekstu daju se samo osnovne smernice za izvođenje zavarivačkih radova budući da će svi detalji biti sadržani u Specifikaciji postupaka zavarivanja i Elaboratu zavarivanja. elektrolučnim postupkom osim cevi male debljine zida (obično ispod 3 mm) koji će se zavariti gasnim postupkom. Elektrode za elektrolučno zavarivanje moraju odgovarati zahtevima JUS C. kolena. Specifikacija postupaka zavarivanja i Elaborat zavarivanja se predaju Investitoru u tri primerka. kompenzatora i eventualno armature bez prirubnica u sklopu vrelovoda. -projektna klasa. prema JUS M. određivanju klase kvaliteta i minimalnog koeficijenta zavarenog spoja. čuvanja i skladištenja elektroda.011. izbora elektroda. T-komada. izgradnju i eksploataciju ovakvih cevovoda smatramo tehnički opravdanim da se po analogiji primene neke odredbe tehničkih propisa za posude pod pritiskom. Elektrolučno zavarivanje cevi. Preporučuju se domaće elktrode EZ5KSP i SZ3SPV za delove pod pritiskom. Tehnologiju) zavarivanja u kome će detaljno obrazložiti kompletnu tehnologiju i sve potrebne procedure oko zavarivanja.T3.001. ručno ili automatski. . počev od izbora načina zavarivanja. na osnovu toga. a za delove koji nisu izloženi pritisku EZ8. ZAVARIVANJE CEVNOG SPOJA Zavarivanju treba posvetiti posebnu pažnju.7. Svi cevni spojevi osim prirubničkih priključaka opreme i armature biće sučeono zavareni. Pre početka zavarivanja Izvođač je dužan da Investitoru preda Specifikaciju i Elaborat (Plan. Broj slojeva u zavarenom spoju je sledeći: debljina do 3 mm 3 – 6 mm 6 – 9 mm 60 .

posebno zbog aksijalnih kompezatora.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije zida broj slojeva 1 2 3 Zavarivanje mogu obaviti samo zavarivači atestirani prema poglavlju 2. dok se ne odstrani nečistoća. Svako i najmanje oštećenje ili nečistoća V-žljeba dovodi do loše izvedenog vara. Na ovaj način dozvoljeno je seći samo cevi za pomoćne cevovode. treba ih odseći a za to služe specijalne mehaničke 61 .Ručnom ili mašinskom testerom. Sečenje cevi Cevi se mogu seći na sledeće načine: . I ovaj postupak u konkretnom slučaju je neophodan zbog terenskih uslova i opremljenosi montažera. povlačenje čištača nekoliko puta s jednog kraja cevi na drugi. . prečnika nešto manjeg od unutrašnjeg prečnika u kombinaciji sa filcanim čepom. pa ako je on oštećen ili je cev na kraju udarena i spljoštena (nema kružni oblik) treba izvršiti potrebne popravke. Ako se krajevi cevi ne mogu ispraviti zagrevanjem ili navarivanjem metala elektrode. koje je nešto duže od dužine pojedine cevi. Ovaj postupak je u konkretnom slučaju neophodan. ovih uslova. U principu postupak zavarivanja teče po sledećoj proceduri: 1. poglavlje 1.7. s tim što bi se odmah izvršilo čišćenje kompletne površine cevi.Uređajem za kružno-planetarno sečenje cevi. ukoliko ova nije fabrički izvedena a odnosi se na mesta koja se ne zapenjavaju.3.7.2. treba izvršiti kontrolu ispravnosti V-žljeba. 1. Priprema krajeva cevi za zavarivanje Krajevi cevi i fitinga biće pripremljeni za spajanje prema specifikaciji postupka zavarivanja.1. Priprema krajeva obavlja se isključivo ručnim mašinskim alatima na licu mesta.Autogenim aparatom za ružno sečenje plamenom. Po završetku čišćenja na krajeve cevi se stavljaju zaštitne plastične kape ili prihefta tanki lim što se skida neposredno pred zavarivanje.5. Ovaj čištač ima sa svake strane pričvršćenu kuku. odnosno za cevi prečnika DN 50 i manje .7. naročito korenog vara.1. ovih uslova.1. Pre nego što se cevi zavare u vrelovod. Zato sve pripremne radove za zavarivanje treba savesno izvršiti pod kontrolom stručnog lica Izvođača i nadzornika Investitora. čiji je prečnik jednak unutrašnjem prečniku cevi. Čišćenje cevi Čišćenje se obavlja pomoću žičane četke kružnog oblika. Za teže zarđale površine preporučuje se primena peskarenja. na koju se priveže čelično uže. 1. kao priprema za izvođenje antikorozione zaštite. turpijanjem.2.1.

a određuju se specifikacijom postupka zavarivanja.5 m od vara. poglavlje 1. od ove podoperacije od operacije betoniranja nepokretnih oslonaca. Da bi se to ostvarilo koriste se pomoćni oslonci. Ovi zavari treba da su pravilno raspoređeni po obimu. odnosno uklanjanje šljake i drugih ostataka prethodnog prolaza.7. spojnice i specijalni alati. Polaganje cevi na drvene ili metalne podloške između oslonaca može se sprovesti pre operacije čišćenja ili neposredno iza nje.7. poroznosti i većih uzvišenja. Dovođenje krajeva budućeg spoja u položaj za zavarivanje Krajevi budućeg spoja moraju biti koaksijalni i na potrebnom rastojanju. kao i između svakog prolaza ispune obavezno je čišćenje. Svaki pripojni zavar treba da je dugačak najmanje 25 mm. Između korenog zavara i zavara ispune. graničnici.7. niše.1. 1. prema specifikaciji.1. graničnici i alati ostaju u funkciji.7. 1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije naprave za rezanje cevi i istovremeno obaranje ivice ili naprave za rezanje i obaranje ivice sa specijalnim plamenicima. Fiksiranje pripoja cevi Cevovodi prečnika DN 100 i manjeg imaju najmanje 3 pripojna zavara. 62 . Broj prolaza i prečnik elektrode zavisi od debljine zida cevi.unutrašnje ili spoljne. Koreni zavar Za vreme izvođenja prethodne i ove operacije (pripoj i koreni zavar) svi pomoćni oslonci. s propisanim međuprostorom. Podloške treba da budu odgovarajuće visine tako da se cevi mogu bez teškoće zavarivati. a proveru vrši kvalifikovani radnik Izvođača uz prisutnost nadzorne službe Investitora.1.1. 1. Ispuna zavarenog spoja Zavar se izvodi postupkom u mestu. a cevi većeg prečnika 4. Kada su krajevi cevi dovedeni u ispravno stanje cevi se centriraju i spajaju sa zavarenom deonicom pomoću specijalne spojke .5. 1. treba odgovarajućim kalibrom proveriti širinu zazora po celom obodu i ekscentričnost cevi.6.7. koji mora da iznosi po celom obodu cevi 1. Pri tome nije dozvoljeno nikakvo natezanje koje bi ostavilo trajne napone usled elastičnog deformisanja sem ako se vrši prednaprezanje cevovoda koje je definisano projektom.4.6 mm i da budu pravilno centrirani. Nijedan neispravno spojen kraj cevi ne sme početi da se zavaruje dok se greška ne otkloni. Pre početka zavarivanja korenog vara. poglavlje 1. Podloške treba podmetnuti pod cevi na udaljenosti 0. ili rotaciono ili kombinacijom oba postupka. Izvođač je dužan da osigura dovoljan broj podloški za kontinuiran rad na jednoj sekciji. kao i uklanjanje eventualnih površinskih defekata.

jedan zavarni spoj. Radi bržeg odvijanja radova oko spajanja cevi i samog zavarivanja Izvođač treba da osigura dovoljan broj kvalifikovane radne snage. Obeležavanje zavarenog spoja Svaki završni var treba uljanom bojom da bude označen rednim brojem. voltmetre.5 mm za koreni zavar. Prvi broj označava broj sekcije. Kontrolor izvođača mora za svaki spoj. čisti i doteruje završni var. zazora i centriranja cevi pre zavarivanja u vrelovod. uneti u kontrolnu knjigu zavarivanja podatke o ispravnosti unutrašnjosti cevi. V-žljeba. koji se sastoji od dva broja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri primeni zavarivanja u mestu neophodno je cevovod dobro fiksirati. Budući da je obloga ovih elektroda vrlo higroskopna elektrode treba tako upotrebiti i zaštititi da se ne ovlaže jer se u protivnom gubi na kvalitetu zavara.25 mm za ostale zavarne slojeve. Pri primeni rotacionog zavarivanja voditi računa o obezbeđenju uslova za rotaciju cevi celim obimom. ampermetre. pa da dva zavarivača određena za zavarivanje korenskog vara (svaki zavaruje polovinu cevi počevši od vrha do dna). spojka se može skinuti i prebaciti na sledeći zavar vrelovoda. Preporučuje se da se zavarivanje izvede sa duboko penetrirajućim domaćim elektrodama. ispuna i površinski sloj. Elektrode i svu ostalu opremu za zavarivanje kao: agregatno zaštitne maske. Potrebno je da se spajanje obavi što je moguće pre. Kvalitetna kontrola izvođenja svakog zavarenog sloja mora stalno da se vrši. Svaki zavarivač treba da ima svog pomoćnika koji mu pomaže pri radu. Najbolje je da koreni zavar izvode uvek dva ista i to najbolja i najveštija zavarivača. 1. a drugi broj 63 . a ∅3. EZ5 ∅2.7. Zavarivanje cevi vrelovoda zavisno od prečnika cevi vrši se u tri zavarena sloja: koreni var. bez natezanja. uz održavanje stalnog zazora i bez opterećenja nepotpunog spoja. koji je označen posebnim brojem. Dalje.8. a druge slojeve zavara (popunu) ostali zavarivači naizmenično i to jedan zavarivač . odeću. pa svaki zavarivač mora da ima položen ispit i kvalifikaciju za rad sa ovim elektrodama i za ovakvu tehniku zavarivanja. alat za čišćenje zavara i izrezivanje istih iz toplovoda treba da osigura Izvođač montažnih radova. ove elektrode zahtevaju specijalnu tehniku rada odozgo na dole. pri čemu treba upisivati u Knjigu zavarivanja sve potrebne podatke za ispravljanje eventualno loše izvedenog sloja. držače elektroda. odmah započnu sa radom. Kada završe zavarivanje najmanje 50% korenskog zavara.

9.22 ovih uslova. 64 . Merenjem proveriti da li su krajevi cevi pripremljeni prema zahtevima tačke 1. Testiranje (atestiranje) zavarivača Pre početka radova na vrelovodu izvođač je dužan da podnese investitoru svedočanstvo o završenom ispitu za kvalifikaciju svakog zavarivača. Budući da na jednom zavaru radi više zavarivača. posebno sa crtežima cevovoda.8.3 znači da se zavar nalazi na drugoj sekciji toplovoda i da je treći po redu.1.T3 koji se odnose na zavarivanje. -sa standardima koji se odnose na ovu delatnost.3.8. -sa specifikacijom postupka zavarivanja. Kontrolori zavarivanja moraju biti kvalifikovani i obučeni.Kontrola pre početka zavarivanja 1. poglavlje 1. Svaki zavar nove sekcije počinje sa rednim brojem 1. ovim uslovima. Kontrola izvođenja zavarivačkih radova može se u principu podeliti u tri hronološke faze kako sledi: 1. KONTROLA ZAVARENIH SPOJEVA Svi zavareni spojevi ispituju se vizuelno. ovih tehničkih uslova.. nezavisno od nadzora koji obavlja Investitor.7. a sa druge strane zavara za ostale slojeve. U okviru priprema za obavljanje ovog posla kontrolor zavarivačkih radova mora se upoznati sa sledećom dokumentacijom: -sa glavnim projektom cevovoda.1. Rastojanje između zavarenih spojeva Rastojanje između dva bilo koja susedna spoja mora da je najmanje jednako spoljnjem prečniku cevi. a investitor prihvatiti poseban postupak zavarivanja. Svedočanstva (atesti) zavarivača u svemu moraju biti u skladu sa zahtevima standarda grupe JUS C. poglavlje 1. Detaljan postupak kontrole i kriterijumi prihvatljivosti biće određeni u specifikaciji postupka zavarivanja. Na primer 2 . -sa atestima svih zavarivača. oni treba svoje oznake da utisnu na vrh cevi i to na udaljenosti od zavara cca 10 cm. Osim vizuelne. Ovu kontrolu organizuje i vrši sam Izvođač radova. prema datim uslovima iz Specifikacije postupaka zavarivanja.1. 1.1.7. prema poglavlju 1.10. 1. sa priloženom fotografijom i njegovom oznakom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije zavara. sa jedne strane za korenski zavar. U slučaju neophodnosti manjeg odstojanja izvođač mora pripremiti. mogu se primeniti i drugi postupci ispitivanja bez razaranja.1. Ova kontrola vrši se tokom čitavog postupka zavarivanja.7. 1.

odnosno da nije izvršeno nikakvo natezanje cevovoda ni silama ni momentima. Proveriti da li se između dva sloja nanetog materijala poštuje procedura propisana specifikacijom postupka zavarivanja. Penetracija je nedovoljna i u slučaju kada su obe strane spoja pokrivene materijalom. odnosno izlivanje materijala u unutrašnjost cevi može biti znak pogrešno izvedenog korenog zavara (progoretina). bilo kao linijskih kontinualnih šupljina.1. prisustvo šljake. gasnih mehura ili bilo kakvih drugih nepravilnosti razlog je da se radovi odmah prekinu. Proveriti eventualnu pojavu poroznosti bilo kao pojedinačnih mehura. 6. ovih uslova. da se uočeni defekti ne bi pokrili sledećim slojem. tako da je dno konkavnosti ispod površine cevi. Proveriti da li je sva šljaka uklonjena. 4.7.1. 6. bilo tačkasto bilo linijski.2. mora se izvršiti popravka. bilo kao grozdolikih skupina. mehura. 3.1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. 2.). Tokom nanošenja materijala proveriti kako osnovni materijal ili prethodno naneti sloj prihvataju materijal elektroda. a 65 .1. U slučaju ozbiljne pojave poroznosti u bilo kom od navedenih vidova potrebno je izvršiti popravku. Proveriti da li je i kako je izvedeno predgrevanje (ukoliko je specificirano poglavljem 1. Proveriti da li pripremljena elektroda za zavarivanje odgovara specifikaciji.2. bilo linijskog niza mehurića.1. Kontrola po kompletnom izvođenju spoja 1. Proveriti način na koji je potreban međupoložaj postignut. 1. Pojava neprihvatanja. Merenjem i primenom distancionih „špijuna” proveriti koaksijalnost i zazor među krajevima.3. U slučaju da se vidi jedan ili obe čeone strane cevi penetracija je nedovoljna. Kontrola tokom izvođenja zavarivačkih radova 1. Proveriti prisustvo rupica.. 5. pozicija 1. 5. ali je središni deo konkavan. 4.8.1. 2. pukotina. udubljenja (rupica). šupljina.8. Posebnu pažnju obratiti na međučišćenje i ostvarivanje potrebne temperature.. Ni na jednom mestu ne sme površina zavara da bude ispod spoljne površine cevi. pukotina i ostalih vizuelnih defekata i diskontinuiteta. Neposredno pre zavarivanja proveriti da li su kontaktne površine i površine u neposrednoj blizini očišćene prema tački 1. Proveriti nadvišenja „krune” zavara po visini i po širini. Proveriti penetraciju i kvalitet korenog zavara (ovo će se kontrolisati i tokom izvođenja zavarivačkih radova). 3. odnosno predhodno nanetog sloja. prema poziciji 1. Proveriti kvalitet stapanja (fuzije) nanetog i osnovnog materijala. Potrebna penetracija. 1. U slučaju krupnije inkluzije šljake.

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

uobičajeno najveće dozvoljeno nadvišenje je 1,5 mm. Uobičajeno dozvoljeno najveće izlivanje „krune” zavara na površinu cevi je takođe 1,5 mm sa svake strane spoja. 1.8.4. Radiografska kontrola Posle kompletne provere svih zavara prema prethodnom tekstu izvršiće se i radiografska kontrola zavarenih spojeva. Pri izboru početnih uzoraka biraju se zavari na opterećenim i kritičnim mestima. Najmanji procenat spojeva koji se moraju radiografski ispitati, što je uključeno u cenu izvođenja montažnih radova je 30% ili više ako se tako predvidi ugovorom između Investitora i Izvođača. Investitor ili Nadzorni organ ima pravo da zahteva snimanje većeg broja zavara na vrelovodu u slučaju da se za to ukaže potreba. U tom slučaju, ako prekobrojno snimljeni zavari zadovolje probu, troškove snimanja snosi Investitor po ugovorenoj ceni, a u protivnom Izvođač montažnih radova. Za radiografsko snimanje zavara treba angažovati za to zakonski ovlašćeno, specijalizovano i opremljeno preduzeće sa stručnjakom za snimanje zavarenih spojeva, razvijanje filmova i njihovu stručnu interpretaciju. Radiografsko snimanje treba u stopu da sledi operaciju zavarivanja. Od ukupno završenih zavara u jednom danu, odredi se broj zavarenih spojeva za radiografsko snimanje koji moraju isti dan da se snime i filmovi odmah razviju kako bi se drugo jutro mogli kontrolisati i na zavarenim spojevima izvršiti eventualne popravke ili izrezivanja. Svaki radiografski snimak treba na sebi da nosi oznaku zavarivača i broj snimljenog zavarenog spoja. Sve ustanovljene zavarene spojeve sa greškom treba popraviti ili izrezati iz toplovoda i ponovo zavariti pa ih ponovo snimiti. Svim tim ispitivanjima zavara treba obavezno da prisustvuje Nadzorni organ Investitora, pri čemu se podaci ispitivanja unose u Knjigu zavarivanja i daju uputstva, za sve potrebne popravke, odnosno izrezivanje neispravnih zavara. 1.9. ZAVARENI SPOJEVI DEONICA (SEKCIJA) 1.9.1. Spuštanje zavarenih sekcija u zemljani rov Ravna neprekinuta linija vrelovoda između pojedinih tačaka, zatvorena na krajevima, spušta se kontinuirano u zemljani rov, pomoću dizalica ili drugih odgovarajućih naprava. Za predizolovane cevi nije dozvoljeno direktno vezivanje sajli preko polietilenske obloge cevi već je potrebno predvideti sajle sa zaštitnom mekom oblogom ili nosivom trakom od mekanog i savitljivog materijala kako ne bi došlo do oštećenja polietilenske cevi ili antikorozivne zaštite. Rov mora biti prethodno uređen i očišćen kako je to opisano u tehničkom opisu građevinskog projekta. Cevi na svojim krajevima moraju imati 66

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

zaštitne kape od plastike (daje proizvođač) ili priheftan tanki lim kako bi se izbeglo da se u cevi pojave krupniji predmeti, životinje ili alati posle čišćenja, odnosno da se u slučaju većih padavina cevi ne napune zemljom, šljunkom i sl. Kape ili limovi se uklanjaju neposredno pred zavarivanje. Zemljani rov za predizolovane cevi, takođe, mora biti prethodno uređen, očišćen a dno rova nasuto sitnim peskom koji ne sme imati krupnijih frakcija zbog opasnosti od oštećenja obložne cevi. Najpravilnije i najlakše spuštanje vrelovoda u zemljani rov se obavlja pomoću dve do tri dizalice. Prilikom spuštanja treba naročitu pažnju obratiti na to da usled prisilnog zatezanja, ne nastanu prevelika naprezanja u materijalu cevi. Razmak držača cevi (nosača) cevi ne bi smeo biti veći od dužine jedne cevi, a po mogućstvu bi trebalo da se držači nalaze pokraj susednih zavarenih šavova cevovoda. Kod spuštanja treba paziti da se cev ne tare o rubove zemljanog rova ili da ne udari u bilo koji predmet koji može oštetiti antikozorivnu zaštitu ili izolaciju. Kod predizolovanih cevi mora se obratiti pažnja da se pri zatrpavanju rova ostvari ravnomerno opterećenje cevovoda. Da bi se ovo postiglo mora se voditi računa o sledećem: - površina dna rova mora biti potpuno ravna i bez ikakvih komada, kamenja, osulina sa zidova rova, - podlogu od peska debljine minimalno 10 cm ravnomerno rasporediti i ručno nabiti tako da se dobije ravna površina. Predizolovane cevi se postavljaju na podlogu od peska, s tim da se na mestima spojnica naprave udubljenja u pesku („niše”). Niše su proširena mesta u rovu koja su dovoljno velika da zavarivač može nesmetano da zavari dve cevi ili sekcije, električar poveže žice alarmnog sistema i izolarer da postavi izolacionu spojnicu. Posebna pažnja se mora obratiti na položaj i orjentaciju cevi i predizolovanih lukova obzirom da žice sistema za dojavu curenja i telekomunikacije treba dovesti u pravilan položaj i to: bakarno bojenu prema bakarno bojenoj a bakarno pocinkovanu prema bakarno pocinkovanoj. Zbog lakšeg spajanja žica, cevi se postavljaju u rov tako da žice budu sa gornje strane ako se radi o neparnom broju pari žica a ako je paran boj pari žica onda se parovi žica postavljaju sa bočnih strana cevi. Cev se ne sme montirati tako da žice alarmnog sistema budu sa donje strane cei. Prilikom postavljanja telekomunikacionog kabla treba usvojiti princip da kabal uvek ide pored hladnije (povratne) cevi. Iznad kabla izvođači postavljaju zaštitne korube a iznad peska i upozoravajuću zaštitnu traku. Zatrpavanje cevovoda peskom se izvodi u slojevima: 67

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

- prvi sloj izvesti u visini od 10 cm sa pažljivim nabijanjem i podbijanjem peska po celoj dužini cevovoda; - drugi sloj izvesti do gornje ivice cevi ručnim nabijanjem; - sledeći sloj sastoji se od peska koji se postavlja 10 cm iznad cevi. Iznad ovog sloja treba staviti upozoravajuću traku sa natpisom „toplovod”. Sledeći sloj se sastoji od materijala iz iskopa, ukoliko se radi o nevezanom materijalu bez većih komada kamena koji se postavlja iznad peska. Visina ovog sloja je minimalno 20 cm i nabijanje se vrši ručno. Sledeći slojevi mogu se nabijati mašinski. Nikada ne treba zatrpavati cevovode smrznutim materijalom, jer posle odmrzavanja materijala dolazi do sleganja zemljišta i eventualne deformacije cevi. Ako se rovovi rade sa podgradom, postoji opasnost od deformacija pri vađenju podgrade, pa je najbolje, kad god je to moguće, pre postavljanja peska i zaštitnog sloja iznad cevi, izdići podgradu. Na mestima gde cev prolazi kroz zidove šahtova i sl. treba ostaviti izvestan međuprostor između zida i cevi radi ugradnje prolaza kroz zid. Ukoliko se šaht i komora liju, nakon postavljanja cevovoda montirati prolaze kroz zid, centrirati ga i pristupiti izlivanju komore. Prolaz kroz zid je neophodno izvesti kao zaštitu od prodora vlage a ujedeno prolaz treba da omogući dilataciona pomeranja. Prolaz kroz zid je napravljen od koncentrične gumene zaptivke sa unutrašnjim i spoljašnjim zaptivnim prstenovima. Spoljašnji zaptivni prstenovi imaju zadatak da spreče aksijalno pomeranje gume nakon zalivanja u zid (prema grafičkoj dokumentaciji). U slučaju izrazito velikih podzemnih voda ugraditi dve gume. 1.9.2. Spajanje sekcija cevovoda Nakon postavljanja pojedine zavarene sekcije (deonice) cevovoda pristupa se odmah spajanju sekcija zavarivanjem. Ukoliko se cevi spuštaju u zemljani rov (predizolovane cevi), na mestu spajanja sekcija i cevi rov se mora dovoljno proširiti da bi se omogućio nesmetan rad zavarivača („niša”) a na mestima spojeva cevi ostavljaju se manje niše koje su dovoljne za povezivanje žičanog sistema i postavljanje termoizolacionih spojnica. Pre samog zavarivanja treba izvršiti sve potrebne pripreme: obaranje ivica, ostaviti potreban razmak (1 – 1.6 mm), očistiti rubove cevi (deonica), centrirati i drugo, što je već opisano. Svi sekcijski zavari treba da budu radiografski ispitani. Ukoliko je zavar neispravan treba ga izrezati, ponovo izvesti i ispitati. Ako pri ponovnom zavarivanju nije moguće primaknuti sekcije na propisan razmak, ubacuje se komad cevi dužine 200 – 300 mm i čeono se zavari. Taj komad cevi mora imati propisano oborene ivice. Zavari moraju da se ispitaju i čitav spoj izoluje. 68

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. i 1. da na temperaturi +130°C ne bude sabijen preko 50% od svoje kompezacione vrednosti i da neiskorišćen kompenzacioni kapacitet bude ravnomerno raspoređena na hladnu i toplu stranu. Za druge temperature treba ove podatke preračunati. Aksijalni kompenzatori Ukupna dilatacija koju kompenzator treba da primi odgovara temperaturskom dijapazonu od minimalne -10°C do maksimalne +130°C.1. ukrajanja.4. ovih uslova). i uz ispravan rad. Hladni prednapon 1. Ovo znači da se ispravnom montažom moraju obezbediti uslovi da kompenzator na temperaturi -10°C ne bude istegnut preko 50% od svoje kompezacione vrednosti. bez ovakvih kompenzatora. što je za ovakve toplovode slučaj.10. Prilikom postavljanja U kompenzatora posvetiti posebnu pažnju njihovom predzatezanju. U proračunu su dati podaci o predzatezanju za montažnu temperaturu spoljnog vazduha od 20°C. bez ikakvih usecanja. mogu nadživeti cevovod..7.7. MONTAŽA KOMPENZATORA Kompenzatori su delikatni. Kompenzaciona sposobnost aksijalnog kompenzatora je podeljena na dva dela: pola. natezanja itd. 1. istezanjem (izduženjem) od neutralnog položaja.10. 1.2. Da bi se obezbedili optimalni radni uslovi projektom je predviđen niz mera koje se pri montaži moraju realizovati. odnosno sledećih 50%. Ovo će se postići pravilnim 69 .10.3. Osnovno je pravilo da sve montažne operacije moraju biti pažljivije i pedantnije sprovedene nego za „obične” cevovode. 1.Krajevi cevi koji se spajaju moraju biti apsolutno ortogonalno odsečeni.1. pošto su po pravilu od kvalitetnijeg materijala.2. što podrazumeva: . Aksijalnost Deonice u kojima je predviđen aksijalni kompenzator moraju biti potpuno aksijalne. Proračun predzatezanja se izvodi povećanjem rastojanja između krakova U kompenzatora pre ugradnje. obrađeni i međusobno podešeni (tačka 1. Kompenzatore na predizolovanim cevima treba ugraditi na sredini raspona između fiksnih oslonaca ako to posebno ne komplikuje situacija na terenu. tankozidni cevni elementi.7. Pri tome voditi računa da deonice sa aksijalnim kompenzatorima moraju biti pravolinijske ali ne moraju biti horizontalne. koji pri ograničenom broju ciklusa. odnosno 50% kompenzator prima sabijanjem (skraćenjem) od neutralnog položaja. a drugu polovinu.10.1. bez dodatnih opterećenja.

Cevna deonica na kojoj se postavlja aksijalni kompenzator u potpunosti se montira. na temperaturi +70°C treba da je u neutralnom položaju. Cevovod za ugradnju kompenzatora postavlja se sa razmakom koji je jednak zbiru neutralne dužine kompenzatora (Lk) i izračunatog prednaprezanja kompezatora prema temperaturi pri montaži. Dlcevi = Lk + DLmont = Lk + DL*(0.5 – (Tmon – Tmin) / (Tmax – Tmin)) Tmon = temperatura cevovoda pri montaži (°C) Tmin = minimalna temperatura cevovoda koje se može ostvariti pri montaži ili remontu (°C) Tmax = maksimalna radna temperatura (°C) DL = izduženje cevovoda posmatrane deonice pri zagrevanju od Tmin do Tmax (mm) 5. Na temperaturi -10°C kompenzator treba da je istegnut za Dl/2. 9. prema prilogu koji je dat u projektu. Kompenzator je najbolje prednapregnuti posle dužeg perioda stabilne nepromenjene temperature. Za ovo istezanje potrebna je sila koja se izračunava iz dobijene karakteristike kompezatora i veličine predaprezanja. 8.5 – (Tmon – Tmin) / (Tmax – Tmin)) 7. 4. Ukupna dilatacija koju kompenzator prima. uključujući i motažu kompezatora. zavisno od temperature cevovoda pri montaži. na sledeći način: 1. 6. Neposredno po izvršenoj montaži proverava se da li je dužina ugrađenog kompezatora jednaka Lk + DLmont. neopterećenom položaju Lk. Izmeri se temperatura cevovoda (ne vazduha) T (°C). Na najvećoj radnoj temperaturi proveriti da li je spoljna dužina kompenzatora jednaka: Lk – 0. 3. 2. Kompenzator se ugrađuje između pripremljenih cevi i pri tom se isteže za DLmont. Izmeri se ugradbena dužina kompenzatora u neutralnom. a na temperaturi +130°C treba da je sabijen za Dl/2. Potrebno prednaprezanje kompenzatora za montažnu temperaturu odrediti po sledećoj formuli: DLmont= DL*(0.5*DL 70 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije prednaprezanjem kompenzatora.

Pre pritezanja veznih zavrtnjeva i navrtki prirubnica ventila proveriti način na koji je potreban međupoložaj postignut. materijal itd.008.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Napomena: Ukoliko se montaža vrši u vremenskim uslovima kada su moguće temperature bitno različite od . Zaptivne površine treba da budu po JUS M. Kvalitet obrade prirubnica treba da bude po JUS M. Sva armatura se isporučuje prema „Tehničkim propisima za izradu i isporuku cevnih zatvarača”. Izabrana je armatura sa malim koeficijentom lokalnog otpora. nazivni pritisak.B6.B6. a za druge montažne temperature se trebaju preračunati).2. 1.2. 1. U specifikaciji su navedeni svi podaci o armaturi: nazivni prečnik. 1.11. MONTAŽA VENTILA I PRIRUBNIČKIH SPOJEVA 1. Montaža prirubničkih spojeva Sve prirubnice moraju biti u skladu sa JUS M.10 C (+/. Montaža ventila Pre ugradnje ventil obavezno proveriti da li je ispravan u smislu zatvaranja i zaptivanja.010.2. JUS M.10.1. Prednaprezanje se izvodi rastezanjem krakova „U” kompenzatora pri ugradnji.010. Kod svih prirubničkih spojeva pre montaže. Mesto naleganja zaptivke dobro očistiti a pre montaže zaptivke namazati grafitnom mašću.B6. Prilikom postavljanja „U” kompenzatora posvetiti posebnu pažnju njihovom prednaprezanju. odnosno da nije izvršeno nikakvo natezanje cevovoda ni silama ni momentima.5) mora se proračunati zazor na minimalno očekivanu temperaturu o čemu treba konsultovati projektanta.C5.11.11. i JUS M.B6. sa lako izvodljivim čišćenjem i sa malim silama potrebnim za posluživanje.065. potrebno je sve vijke namazati mašću pogodnom za više temperature. treba u principu prednaprezati 50% u svim pravcima kompezacije.020 sa rasporedom rupa za vijke prema JUS M. 71 .007. što sprečava stvaranje rđe na vijku i navrtki i omogućava laku demontažu. pri prednaprezanju voditi računa o temperaturi montaže koja je merodavna za preračunavanje po predhodno datom principu. Grlo prirubnice mora biti prilagođeno svojim oblikom zahtevima zavarivanja.A0. prema podacima datim u projektnoj dokumentaciji (uobičajeno je da se u projektima daju montažne temperature od Tmon = 20°C. Prednapon pri samokompenzaciji Deonice sa prirodnom samokompenzacijom.

antikorozivnim sredstvom. pošto su jedan od elemenata koji treba da prihvate u nekim slučajevima značajna opterećenja. Spoljna površina cevi mora.600. 1. 72 . Po završenom čišćenju potrebno je izvršiti odmašćivanje kompletnih spoljnih površina mehaničkim putem pomoću filca i odmašćivača. vlage itd.13. Zavrtnji za prirubnice su od čelika 4D (DIN 267) dimenzija po JUS M. treba da se izvedu u projektovanim veličinama. i peskarenje. biti savršeno čista i glatka. ostataka sečenja ili zavarivanja. Premaz se nanosi u jednom sloju debljine od 70 do 100 µm. Projektom predviđen položaj nepokretnih predizolovanih oslonaca mora se striktno poštovati i ne sme se menjati bez saglasnosti projektanta. Osim ručnog alata i pribora primeniće se mašinske četke i brusilice a. ANTIKOROZIONA ZAŠTITA Čišćenje spoljne površine od svih stranih materijala: prašine. kao zaštite od korozije.12. Svi elementi oslonaca u komorama i šahtama zaštićuju se protiv korozije sa dva premaza dvokomponentnim. po potrebi. Konstruktivno rešenje kompletnih nepokretnih predizolovanih oslonaca rešeno je u okviru građevinskog i mašinskog projekta. ulja. MONTAŽA OSLONACA Konstrukcija oslonaca je takva da oslonci u potpunosti odgovaraju svojoj nameni. spoljašenjeg omotača od tvrde polietilenske cevi i izvedene hidroizolacije trakom. Sve prirubnice su PN 25. Nakon toga izvršiti nanošenje osnovnog antikorozionog premaza „Glasscoat” („Zorka”-Šabac) postojanog na temperaturi 150°C. aksijalni i poprečni. 1. Ovi oslonci su za predmetne cevovode izuzetno važni. Oblik i mere nepokretnih predizolovanih oslonaca dati su u grafičkoj dokumentaciji.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zaptivni materijal je It („Parolit”) po DIN 3754 koji izdržava temperature do 300°C. pre nanošenja antikorozione zaštite. rđe. Dimenzije predizolovanih oslonaca odgovaraju katalozima proizvođača. špricanjem pod niskim pritiskom ili „airles” uređajem. Svi oslonci cevovoda i opreme treba da budu geodetski nivelisani a zazori.B1. otpornim na temperature do 150°C. Ukoliko se premaz nanosi četkom ili valjkom onda treba naneti dva sloja kako bi se dobila potrebna debljina od 70 do 80 µm. Predizolovani fiksni oslonac sastoji se od čelične cevi sa zavarenom čeličnom pločom na sredini.

Izvođenje toplotne izolacije cevi Toplotna izolacija vrelovoda u komorama i šahtama nanosi se na antikoroziono zaštićenu površinu cevovoda kako je definisano prethodnom tačkom. 73 . posle premazivanja.14. Debljina termičke izolacije i obložnih cevi određuju se prema standardima proizvođača predizolovanih cevi. Obavezna je ugradnja predizolovanih cevi sa sistemom za dojavu vlage u termoizolaciji i mrežom za telekomunikacije u toplifikacionom sistemu koja može biti ugrađena u termoizolaciju cevi ili položena u rov (kanal) kao hidroizolovani signalni kabal pored povratne cevi. IZVOĐENJE TOPLOTNE IZOLACIJE 1. Termička izolacija predizolovanog vrelovoda (za beskanalno postavljene cevi) vrši se poliuretanskom penom stišljivosti 70 – 80 kg/m3 otpornom na temperature do 130°C sa zaštitnom oblogom od tvrde polietilenske cevi u fabričkim uslovima. a na šta Investitor daje saglasnost. pripremiti detaljnu specifikaciju izvođenja toplotne izolacije. 1. Izvođenje svih radova antikorozione zaštite mora se stalno nadgledati. Jastuci su sa merkur pletivom koje treba obložiti krovnom lepenkom (ter-hartijom) ili Al-limom debljine 0. ili na drugi način. Navlake se izvode na dva načina: . kompenzatora i oslonaca. Toplotna izolacija se izvodi fabrički pripremljenim jastucima staklene vune nabijenosti 110 do 120 kg/m3. da se potpuno osuše.Od PE (polietilenske navlake) za deo u zemlji (pesku).14.6 mm. Izvođenje toplotne izolacije spojnih mesta Nakon završene montaže i ispitivanja potrebno je izolovati sva spojna mesta postavljanjem obloge od aluminijumskog lima ili polietilena i ulivanjem poliuretana na licu mesta.Od Al-lima ili ter-hartije u komorama. na gradilištu. Pre početka radova Izvođač će. uliva tvrda poliuretanska pena.5 do 0. Oba sloja treba.14. 1. u koje se nakon montaže.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko se površina cevovoda premazuje osnovnom zaštitnom bojom („prajmerom”) ona treba da je vrhunskog kvaliteta i u dva ravnomerna sloja.2.1. da se na dodir ne lepe. Ukoliko se upotrebi ter-hartija preklop treba napraviti tako da se onemogući prodor vode u izolaciju a ter-hariju posebno učvrstiti aluminijumskim ili pocinkovanim trakama ili pocinkovanom žicom kako se ne bi vremenom usled vlaženja smakla (smanjenje debljine izolacije na gornjem delu cevi i „stomak” na donjem delu cevi). sa detaljima izolacije lukova. . Fabrički pripremljeni spojevi sastoje se od spoljnih omotača.

.čelična i PE cev treba da budu čiste. Zaštita od prodora vlage u izolaciju spojnog mesta osigurava se postavljanjem trajno elastičnog kita i hidroizolacione trake („Raychem”.na oba kraja. Pri montaži spojnog mesta prvo se navlaka navuče na jedan kraj predizolovane cevi. Da bi se omotač od lima čvrsto postavio na predizolovanu cev. Dužina obloga od Al-lima prelazi po 100 mm oba kraja predizolovane cevi. može se pristupiti zapenjavanju spoja. .na otvor za ulivanje montira se ručna pumpica za podizanje pritiska sa manometrom. Dužina navlake je prilagođena prečniku predizolovane cevi i pokriva svaki kraj spoljnog omotača cevi po 100 mm. . Obloga može biti i od ter-papira koji se ispunjava staklenom vunom.5 bar i spojevi PE cevi i navlake namažu sapunicom po ivici. „Dekorodal” ili slične).u tako pripremljeno spojno mesto vrši se ulivanje poliuretanske pene koja je prethodno napravljena mešanjem komponenti prema uputstvu proizvođača. Pritisak se podigne na 1. .hidroizolaciona traka se postavlja na krajevima obloge i na mestu čepa. Ukoliko se ne pojave mehuri i pritisak ne opada.uklanja se od zavarivanja oštećeni poliuretan.nakon ekspanzije pene odstranjuje se višak pene i otvor za ulivanje se zatvara plastičnim čepom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Navlaka od PE sastoji se od PE navlake i dva zaptivna prstena od gume.6 mm koji se ispunjava staklenom vunom.uklanja se i sloj poliuretana koji je bio u kontaktu sa vodom. U suprotnom treba izvršiti ponovnu hermetizaciju spoja. . . suve i odmašćene radi boljeg vezivanja poliuretanske pene i trajno elastičnog kita. Nakon zavarivanja krajeva cevi u sekcije i izvršenoj hidrauličkoj probi pristupa se izolaciji spojnih mesta sledećim redosledom: . . zateže se odgovarajućim steznim trakama pa u zategnutom stanju spaja „pop” zakovicama. između navlake i obloge cevi se postavlja kit. Nakon ulivanja poliuretana skidaju se stezne trake i pristupa 74 .5 do 0. Na omotaču je izbušen otvor ∅24 mm za ulivanje kao i rupe za spajanje krajeva lima koje se izvodi „pop” zakovicama. .postavlja se navlaka na mesto spoja predizolovanih cevi tako da podjednako pokrije obe cevi koje se spajaju i da otvor za ulivanje bude sa gornje strane. Aluminijumski spoj se upotrebljava za komore i šahte a sastoji se od fabrički savijenog Al-lima debljine 0.na oba kraja se ubacuju prsteni za zaptivanje i učvršćenje navlake. pre nego što se pristupi zavarivanju cevi jedne na drugu. Spoj je moguće izvesti i ulivanjem poliuretana u oblogu od Al-lima debljine 1 mm prema dimenzijama spoljašnjeg omotača predizolovanih cevi. .

75 . Ukoliko projektom dato rešenje nije u skladu sa rešenjem koje daje proizvođač opreme. Ovi elementi koriste se za izolovanje krajeva cevne mreže. Određivanje ispitnih sistema Jedan ispitni sistem može da obuhvati cevne linije koje zadoviljavaju sledeće uslove: .da im radni pritisci po svojoj veličini odgovaraju veličini probnog pritiska predviđenog za dotični sistem.4. Pri ovome voditi računa da traka prelazi krajeve Al omotača 100 mm.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije hidroizolaciji spojnog mesta hidroizolacionim trakama u dva sloja. 1. Izvođenje toplotne izolacije završnih elemenata Na mestima razvodne mreže gde se završavaju pojedini ogranci cevovoda. 1.15.14. Ukoliko iz tehničkih razloga nije moguća ugradnja kompenzatora u komore vrši se predizolacija kompenzatora kao i za spojna mesta prema 1. Na nepokretnom spoju obloge i cevi stavlja se zaptivna guma a spoj se hidroizoluje elastičnom trakom „Raychem” ili sličnom. ISPITIVANJE CEVOVODA Ovom specifikacijom dati su minimalni zahtevi koji moraju biti zadovoljeni pri ispitivanju cevovoda.5 do 0. pre stavljanja hidroizolacione trake na završni elemenat.14. saglasnost za izmenu daju Projektant i Investitor. postavlja se obloga od Al lima radi učvršćenja završnog elementa i tek onda vrši hidroizolacija.14. Između delova obloge i cevi koje se kreću jedna u odnosu na drugu se postavlja gumeni prsten (kao za prolaz kroz zid) a spolja vazelin ili slična mast kako bi se omogućilo lakše kretanje i sprečio ulaz vlage (prema detalju u projektu).1. Ispitivanje cevovoda se vrši grupno.2 s tom razlikom što se ispuna vrši staklenom vunom kako bi se omogućilo pomeranje. 1.15. Po zavarivanju i ispitivanju cevovoda postavlja se završni elemenat izrađen od Polietilena. koriste se završni elementi. . Izvođenje toplotne izolacije kompenzatora Izolacija kompenzatora u komorama se vrši staklenom vunom odgovarajuće debljine u oblozi od AL-lima debljine 0. Kod prečnika cevi preko 400 mm.3. pri faznoj izgradnji.da su pogodno locirane za povezivanje u zajednički sistem. uliva poliuretanska pena i vrši se izolacija elemenata i ulivnog otvora hidroizolacionim trakama.6 mm ili terhartije. po sistemima koji obuhvataju više međusobno povezanih cevnih linija sa svim svojim ograncima na približno jednakim predviđenim radnim pritiscima. 1.

.da njihovo međusobno povezivanje obezbeđuje pravilno napajanje. slepe prirubnice moraju imati prečnik koji odgovara spoljnjem prečniku površine naleganja priključne prirubnice. zavareni priključci za merne i regulacione instrumente. peska. . protočni ventili. 76 . Prolazni ventili moraju biti u otvorenom položaju osim ako nije drugačije određeno. Napajanje sistema ispitnim fluidom vršiti na najnižoj tački sistema i obavezno ispred svih povratnih klapni. Automatski regulacioni ventili moraju uvek biti u otvorenom položaju osim ako nisu snabdeveni obilaznim vodom.15.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . nosači. . Ovu opremu treba pre ispitivanja instalacije razdvojiti slepim prirubnicama.ulazna strana otpustnih ili sigurnosnih ventila. Po pravilu. rđe. 1.toplotne podstanice u zgradama. čvrsti oslonci i tome slično. klizači. Manometri čiji su merni opsezi manji od probnog pritiska moraju se za vreme probnog ispitivanja odstraniti. Sistem mora biti snabdeven otvorima za odzračivanje na svim najvišim tačkama gde postoji mogućnost zadržavanja vazduha. zasuni. moraju biti finalno montirani pre ispitivanja. bojiti i pokriti zemljom pre uspešno izvedenog ispitivanja na probni pritisak. Na svim najnižim tačkama sistema i iza svake nepovratne klapne moraju biti postavljeni ispusni otvori za pražnjenje sistema. Sledeća oprema i elementi ako su u sastavu cevne instalacije ne smeju biti podvrgnuti probnom pritisku: .pumpe.2.sva oprema kod koje nije utvrđena veličina probnog pritiska. Svi projektom predviđeni elementi cevne linije kao što su prirubnice. . držači. Priprema sistema za ispitivanje Svi zavareni i drugi spojevi koji nisu prethodno fabrički ispitani ne smeju se izolovati. a koje mogu da štete njihovom pravilnom funkcionisanju ili slabe njihove mehaničke karakteristike. Pre ispitivanja svi cevovodi moraju biti iznutra očišceni od metalnih opiljaka. odzračivanje i pražnjenje ispitnog sistema. Slepe prirubnice moraju biti uočljive kako ne bi posle ispitivanja ostale ugrađene u instalaciji. zaostalih elektroda i drugih stranih premaza.da njihovo uključivanje u ispitni sistem bude pravovremeno odnosno da ne iziskuje dodatne trajne izmene na toj ili nekoj drugoj cevnoj liniji. debljine koja odgovara veličini probnog pritiska i ručicu na njenom obimu koja markantno viri između priključnih prirubnica.

3. po mogućnosti na mesto vidljivo sa mesta odakle se upravlja pumpom ili ventilom za povećanje pritiska. U skladu sa gore navedenim ispitni pritisak tečnosti iznosi: Pi = 1. Ispravno proveden postupak pregleda i ispitivanja prema navedenom standardu smatra se preventivnom merom zaštite od pojave oštećenja koja mogu biti rezultat grešaka konstruktivnog rešenja.15. Ispitivanje se može vršiti kada je temperatura vode i opreme najmanje 10°C. odnosno kompletirane za ispitivanje.4.5. odnosno klase tačnosti 1 za veće radne pritiske.200. Po pravilu. vreme održavanja probnog pritiska treba da bude dovoljno dugo da se eventualna kritično oslabljena mesta na spojevima pokažu i da se može izvršiti pregled svih spojeva. 1. Manometre sa odgovarajućim zapornim organom postaviti na gornji deo cevovoda. Kontrolni manometar mora biti klase tačnosti 1. U normalnim uslovima gornje granice merenja na brojčanicima mora da iznose 50% više od vrednosti najvećeg dozvoljenog radnog pritiska.Proračunski pritisak (bar) Prilikom određivanja ispitnog pritiska mora se uzeti u obzir i visina stuba tečnosti za ispitivanje u koliko je hidrostatički pritisak viši od 5% vrednosti proračunskog. 77 .3 x Pr (bar) gde je: Pi .3 x 25 = 32. na osnovu isprave o baždarenju. ugrađenog materijala ili izrade.Ispitni pritisak (bar) Pr . Vreme održavanja probnog pritiska ne može da traje manje od 60 minuta. Za vrelovod PN 25 je: Pi = 1. Nadzornog organa i Izvođača radova za svaki sistem posebno.5 bar 1. Određivanje veličine probnog pritiska Prvo ispitivanje cevovoda pritskom treba izvršiti prema JUS.E2. 1. uz usvajanje sledeće veće standardne vrednosti opsega merenja manometra.15. određen kao kontrolni.M. Ispitivanje Pre punjanja sistema ispitnim fluidom obavezno prekontrolisati da li su sve cevne linije pripremljene.6 za radne pritiske do 40 bar. Ako se ispituje sistem sa velikom visinskom razlikom cevovoda preporučuje se upotreba pomoćnog manometra na vrhu sistema.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Povećanje pritiska u cevovodu prati se i meri pomoću dva manometra od kojih je jedan radni a drugi je.15. Trajanje ispitivanja Vreme držanja sistema na probnom pritisku određuje se dogovorno između nadležnih predstavnika.

naknadna zavarivanja se dozvoljavaju samo uz posebnu saglasnost nadzornog organa.Odgovorni predstavnik službe sigurnosti ili druga ovlašćena lica iz odgovarajućih službi (IPK i sl.Odgovorni predstavnik Investitora (Nadzorni organ) Ispitivanje mora biti tako organizovano da ne remeti normalno odvijanje montažnih radova. . 1. Ako su potrebna samo lakša pritezanja spolja. kada je takvo ispitivanje teško izvodljivo. Po pravilu. Ispitivanje se vrši komisijski. Naknadne popravke i izmene na cevovodu U koliko se za vreme ispitivanja primeti curenje vode na zavarenim spojevima ili ostalom materijalu. U koliko je neko od odgovornih predstavnika sprečen da prisustvuje ispitivanju nadležna služba mora odrediti zamenika. Tako zavarivanje se mora brižljivo nadzirati.7. ispitivanje ponoviti. U koliko za vreme držanja na probnom pritisku dođe do pada pritiska na manometru treba sistematski utvrditi uzrok. O izvršenom ispitivanju će se sačiniti zapisnik koji potpisuju svi zvanično prisutni članovi komisije. koja ne bi ugrozila mehaničku čvrstoću. dozvoljava se samo ambijentalna temperatura iznad +5°C i po završetku zavareni spoj se mora 100 % radiografisati. posle uspešno izvršenog ispitivanja neke linije na njoj se više ne smeju izvoditi naknadni zavarivački radovi odnosno ako je to ipak neophodno.15. Obično do pada pritiska dolazi zbog jačeg oticanja vode iz sistema ili zaostalog vazduha. pritisak se ne mora spustiti. Posle otklanjanja uzroka. U posebnim slučajevima.15. ispitivanje se mora ponoviti. Ako se u dogovoru između odgovornih predstavnika kupca i Izvođača oceni za potrebno ispitivanju mogu da prisustvuju i: .).6.Predstavnik zaštite na radu. 78 . Ukoliko na sporazumno zakazano ispitivanje neki odgovorni predstavnik ne dođe. Zapisnik se piše na standardnom obrascu koji je dat u prilogu. Po jedan primerak originalnog potpisanog zapisnika dostavlja se svim potpisnicima. odgovoran za dotične instalacije. ispitivanje će se izvršiti bez njega.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1.Odgovorni predstavnik Izvođača radova i . Prisustvovanje ispitivanju i zapisnici Glavni organizator ispitivanja je Nadzorni organ Investitora. U koliko se primeti curenje vode na spojevima sa navojem sistem se mora rasteretiti do atmosferskog pritiska i posle izvršene popravke ispitivanje nastaviti. sistem se mora izprazniti i posle izvršenih popravki ispitivanje ponoviti. Ovaj se zapisnik čuva i služi za eventualno prezentiranje zvaničnim inspenkcijskim oraganima. Komisiju sačinjavaju: .

odnosno neutralisanje ovih reaktivnih sila Izvođač mora predvideti privremene oslonce. U tom smislu radi se i poseban plan produvavanja. tragovi obavljenih montažnih radova. uredno vođenu montažnu knjigu. Ova faza se izvodi rastvorom fosfata i deterdženta koji otklanjaju iz cevovoda sve masnoće. prema pripremljenim pogonskim uputstvima za kompletan objekat.7. 1. Ova dokumentacija obuhvata ateste i sertifikate o ugrađenoj opremi i materijalu. Nakon završenog odmašćivanja pristupa se ispiranju cevovoda blagim rastvorom kiseline (fluorovodonične. izveštaj o izvršenom ispitivanju itd. pristupiti puštanju celokupnog sistema u rad.17.16. Za prihvatanje. Prva faza čišćenja je odmašćivanje i odmuljivanje. posebno zavarivanja. protokole o obavljenim zavarivačkim radovima. Svrha ove operacije je da se iz cevovoda uklone sve zaostale nečistoće. 79 . 1.18. Ispiranje cevovoda kiselinskim rastvorom u potpunosti odstranjuje oksidni sloj. registrovane sve montažne izmene u tehničkoj dokumentaciji. 1. kako je predviđeno tačkom 1. PUŠTANJE CEVOVODA I OPREME U RAD Po izvršenom kompletnom ispitivaju može se. U ovom projektu se ne preciziraju količine materijala i potreban uređaj za ispiranje cevovoda. ateste svih zavarivača.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri ispitivanju se imaju poštovati odredbe propisa za Inspekciju parnih kotlova. Pre puštanja u rad potrebno je izvršiti čišćenje vrelovoda. Čišćenje vrelovoda se izvodi u dve faze. U rastvor kiseline treba dodati ovbavezno inhibitor koji mora biti takav da štiti osnovni materijal cevi od daljeg nagrizanja po završenom ispitivanju. sumporne. Da bi ova operacija bila uspešna potrebno je ostvariti značajne brzine produvavanja čime se izazivaju ozbiljne reaktivne sile. već se Investitor upućuje na specijalizovane firme za ispiranje. PRODUVAVANJE CEVOVODA Po izvršenoj montaži i ispitivanju cevovoda vrši se njegovo produvavanje vazduhom ili vodenom parom. limunske ili hlorovodonične).1. ovih tehničkih uslova. Izvođač će pripremiti svu dokumentaciju koja je za tehnički prijem ugovorom definisana. zaostalu šljaku od zavarivanja i ostale nečistoće nastale hemijskom vezom metala sa agresivnim materijalima iz atmosfere. TEHNIČKI PRIJEM Kada se završe svi radovi navedeni u prethodnim tačkama ovog poglavlja.

A7. velikom vlagom. JUS C. 1.T3.012 . kvalifikovan nadzor tokom svih montažnih radova. 1. Ovo je nezavisno od nadzorne službe koju organizuje Investitor. U okviru ove nadzorne službe objedinjavaće se sve kontrolne i nadzorne funkcije o kojima je u ovim uslovima bilo reči.19. čišćenje unutrašnjih i spoljnih površina.E2. a posebno zavarivačke radove treba obustaviti kada je kvalitet njihovog izvođenja ugrožen vremenskim uslovima: kišom. JUS U. JUS C. prašinom. JUS K.21. Uputsto za puštanje u rad dužan je da izradi Izvođač radova koji izvodi i prvo puštanje u rad pod nadzorom Nadzornog organa. koja je radni fluid i vrelovod je spreman za puštanje u rad.M6.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri ispiranju toplovod se puni vodom kvaliteta po JUS M.22.E7 Zbog važnosti i česte primene izdvajamo sledeće standarde: JUS C.Tehnika zavarivanja metala definicije.011. Projektom izvedenog stanja registrovaće se i izmene koje su u ovom mašinskom projektu izvršene u odnosu na geodetske podloge. vetrom (za izvođenje na otvorenom prostoru).001 . a posebno zavarivanje.010 . klasifikacija grešaka u zavarenim spojevima izvedenim topljenjem metala.Zavarivanje. niskom temperaturom.020 .T3. Po uspešno obavljenom puštanju sačinjava se zapisnik koji obostrano potpisuju Izvođač i Nadzorni organ.T3. te se radovi mogu nastaviti.Zavarivanje i srodni postupci klase kvaliteta zavarenih spojeva izvedenih topljenjem na čeliku. 1. 80 . VREMENSKI USLOVI ZA MONTAŽU Montažne. uključujući i kontrolu zavarenih spojeva. pojmovi i nazivi.20. JUS C. PROJEKAT IZVEDENOG STANJA Sve izmene u odnosu na usvojenu i overenu tehničku dokumentaciju (koje se mogu vršiti samo uz saglasnost projektanta) moraju biti pedantno registrovane u jednom primerku projekta koji će poslužiti kao osnova za izradu projekta izvedenog stanja. U nekim slučajevima moguća je zaštita od vremenskih uslova.Zavarivanje. NADZOR TOKOM MONTAŽE Izvođač radova je dužan da obezbedi svoj. JUS C.T3. označavanje postupka zavarivanja na crtežima. 1.N3. PRIMENJENI PROPISI I STANDARDI Za zavarivanje cevovoda i pomoćnih čeličnih konstrukcija primenjuju se Jugoslovenski standardi iz sledećih grupa: JUS C. JUS C. Ova služba pažljivo će pratiti sve faze odvijanja montažnih radova.T3. toplotnu izolaciju i ispitivanje.

T3.H3.T3.011 .Tehnika zavarivanja metala.Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva radiografsko ispitivanje sučeonih spojeva čeličnih cevi debljine zida ispod 50 mm.Tehnika zavarivanja metala. proveriće se funkcionalnost armature. . JUS C. JUS C.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije JUS C.Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva. primeniće se mobilne pumpe za odvod vode. Ispitivanje razarenjem čeličnih spojeva zavarenih elektrolučno ili plinski. JUS C. predvideti jame za brzo odvođenje vode. odnosno ukoliko dođe do prelivanja.Žice za plinsko zavarivanje.Pri punjenju i pražnjenju sistema koristiti predviđene ventile za ventilaciju (ispuštanje vazduha) i drenažu (pražnjenje). vizuelno će se kontrolisati svi kompenzatori temperaturskih dilatacija koji su vidljivi. 81 . a uputstvo za rukovanje i održavanje koje će biti pripremljeno za čitav kompleks važiće i za ovaj deo projekta.Rukovanje svom cevnom armaturom i opremom uvek treba obavljati pažljivo. JUS C.061 . JUS C. izvršiće se. JUS C.T3.042 . a ukoliko to nije dovoljno.040 .T3.051 . UP . . .UPUSTVO ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE Ovo uputstvo odnosi se samo na cevnu mrežu i opremu koja je predmet ovog projekta.071 . a pre ostalih funkcionalnih ispitivanja proveriće se da li je sistem pun. po potrebi.Tehnika zavarivanja metala. postepeno i polako.Čelične oplaštene elektrode za elektrolučno ručno zavarivanje.Pre početka grejne sezone.T3. Na mestima pražnjenja.Obezbeđenje kvaliteta zavarenih spojeva.030 .H3.T3. Radiografsko ispitivanje čeličnih suočenih spojeva opšte odredbe.051 . Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva. ispitivanje stručne sposobnosti zavarivača za elektrolučno i plinsko zavarivanje. uključujući proveru njihove dužine zavisno od temperature. JUS C. građevinskim projektom. eliminacija vazduha iz sistema. Oblici i dimenzije žljebova za zavarivanje čelika topljenjem.

znači mehanizacija i sva sredstva potrebna za izvođenje i održavanje radova. „RADOVI” znači svi pripremni. „PRIPREMNI RADOVI” .znači preduzeće čiju je ponudu prihvatio investitor i sa kojim je potpisalo Ugovor o izvršenju radova odnosno delova radova.predstavlja pismeni sporazum zaključen između Investitora i Izvođača kojim se regulišu njihova međusobna prava i obaveze u vezi sa izvršenjem radova.2. „GRADILIŠTE” .znači ukupno označena vrednost iskazana u ponudi koja podleže povećanju odnosno sniženju pod uslovima iz ovog Ugovora.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2.znači JP „TOLIFIKACIJA” .i njegovi ovlašćenici. „UGOVORNA CENA” . „IZVOĐAČ” . uključujući i izmene i dopune koje Investitor daje u toku izvođenja radova.znači zemljište ili ostala mesta na kojima ili ispod kojih ili kroz koje imaju da se izvode radovi. prethodni i glavni radovi sadržani u predračunu radova koji je sastavni deo Ugovora.tehničkog nadzora nad izvođenjem radova. izuzev ukoliko to KONTEKST ne bude drugačije zahtevao: „INVESTITOR” . „PROJEKTI” .označavaju data tehnička rešenja i uslove za izvođenje radova koje je usvojio Investitor. „GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA” . ZNAČENJE REČI I IZRAZA U ugovoru sledeće reči i izrazi imaće značenja koja su ovde navedena. kao i sva ostala dokumenta (ugovorna dokumenta) kojima se bliže utvrđuju uslovi izvršenja radova. „PODIZVOĐAČ” . kao i ostala mesta koja budu posebno označena da predstavljaju deo gradilišta.znači odobreno u pismenom obliku. uključujući i odgovarajuću pismenu potvrdu ranije datog usmenog odobrenja. 82 . „ODOBRENO” . „NADZORNI ORGAN” .1. uključujući izvođačeve predstavnike i pravne naslednike. radi izvršenja Ugovora.znači PREDUZEĆE koje je Izvođač ovlastio da ga predstavlja pri izvršenju ovog Ugovora.označavaju sve vrste radova koje je potrebno izvesti da bi se omogućilo izvođenje glavnih radova koji su predmet Ugovora. i sva druga zemljišta ili mesta koja predvidi Investitor. „ZASTUPNIK” .znači lice ili preduzeće kome je Izvođač ustupio u izvršenje bilo koji deo radova iz Ugovora uz prethodnu pismenu saglasnost Investitora. koje u ime Investitora i za njegov račun vrši poslove stručno . „UGOVOR” .je ovlašćeno lice nadzorne službe. OPŠTI POGODBENI USLOVI 2.

Dinamika i ažurnost rada nadzorne službe mora biti u skladu sa dinamikom izvođenja radova. da kontroliše snimanje i obračun izvedenih radova. Propust Nadzornog organa u vršenju svoje dužnosti ne oslobađaju Izvođača odgovornosti da svoje obaveze vrši u skladu sa Ugovorom i da sam obezbedi kvalitetno i blagovremeno izvođenje radova.3. NADZORNI ORGAN Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova u ime Investitora vrši nadzorna služba. a podaci o tome upisuju se u dnevnik i građevinsku knjigu. ili se smatra oštećenim nekom njegovom odlukom. U ovom smislu Nadzorni organ ima pravo da iz svih obračuna isključi nekvalitetno izvedene radove sve dok nedostatci ne budu na zadovoljavajući način otklonjeni. neophodne za 83 . Izvođač je obavezan da blagovremeno obavesti Nadzornog organa o postojanju takvih radova. Delovanje Nadzornog organa ne umanjuje odgovornost Izvođača za pravilno i kvalitetno obavljanje radova. Ovlašćenja nadzornog organa u slučaju nužde 2) Pored datih mu redovnih ovlašćenja Nadzorni organ može u slučaju nužde. po njegovom mišljenju. Dužnosti i prava nadzornog organa 1) Dužnosti i prava Nadzornog organa je da kontroliše da li se radovi izvode u sklopu sa tehničkom dokumentacijom. Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavestiti Investitora i građevinsku inspekciju. zaglavlja i zabeleške iskazane u Ugovoru neće predstavljati deo Ugovora i kao takvi neće biti uzimani u obzir u svrhu tumačenja Ugovora. Nadzorni organ može tražiti uklanjanje nekvalitetno izvedenih radova ili nekvalitetnog građevinskog materijala na teret Izvođača. da daje tumačenje eventualno nejasnih detalja u projektima. Sva odobrenja. nalaze i instrukcije date od strane Nadzornog organa Izvođač je dužan sprovoditi kao neposredne zahteve Investitora. Ukoliko Izvođač ima primedbe na rad Nadzornog organa. kao i da obavlja druge poslove koji su u nadležnosti Nadzornog organa. narediti Izvođaču da izvede sve radove i preuzme sve mere koje su. imovine i radova. a u svrhu zaštite života. 2. Nadzorni organ nema pravo da razreši Izvođača bilo koje njegove dužnosti ili obaveze prema Ugovoru osim ako je izričito drugačije predviđeno. Ako Izvođač i pored upozorenja i zahteva Nadzornog organa nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije MARGINALIJE. da kontroliše kvalitet ugrađenog materijala i radova. Predhodna kontrolna ispitivanja Izvođač vrši preko ustanova koje su registrovane za vršenje ispitivanja te vrste. Sa izvršenjem radova može se ponovo nastaviti tek kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće mere kojima se prema nalazu Nadzornog organa obezbeđuje kvalitetno izvođenje radova. Prethodna i kontrolna ispitivanja kvaliteta materijala i radova za potrebe građenja vrši Izvođač a ateste o tim ispitivanjima dostavlja Nadzornom organu na odobrenje. niti da naredi neki rad koji će izazvati zakašnjenje ili posebna plaćanja na teret Investitora. Nadzorni organ priznaje u realizaciju Izvođaču samo kvalitetno izvedene radove. U protivnom. Nadzorni organ može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima ili proceni. Svaki pojedini rad koji se kasnije ne može kontrolisati u pogledu količina i kvaliteta mora biti odmah pregledan od Nadzornog organa. ima pravo da o tome obavesti Investitora koji je dužan razmotriti date primedbe i o tome doneti odluku. odnosno Nadzorni organ.

Ponude sa prilozima . materijala.Odobrenih glavnih projekata . Izvođač će ostati i dalje kao jedini odgovoran prema Investitoru za izvršenje Ugovora u celini. Prenos prava iz ugovora 1) Izvođač ne može preneti Ugovor ili deo Ugovora ili bilo koje pravo ili obavezu po ovom Ugovoru (izuzev prenosa prava na Izvođačevu banku da može u ime Izvođača naplatiti potraživanja koje mu pripadaju ili će mu pripasti po ovom Ugovoru) bez prethodne pismene saglasnosti Investitora. kao i privremenih radova potrebnih za dovršenje stalnih radova i bilo čega što je privremeno ili stalne prirode a što je potrebno za izvršenje ovog Ugovora. sa pravom na naknadu troškova ukoliko ih bude. građevinske mehanizacije i radne snage. po mišljenju nadzornog organa. 3.5. Iznos troškova zajednički utvrđuju Nadzorni organ i Izvođač radova. opšti i posebni uslovi ne regulišu dovoljno jasno izvesno pitanje. Ukoliko podizvođač angažovan na radovima obavlja. tumačenje daje Investitor.Opštih i Posebnih uslova ugovora . radove u suprotnosti sa Ugovorom. 84 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije otklanjanje i sprečavanje opasnosti. dovršenje i održavanje radova i obezbeđenje celokupnih radova. niti mu daje pravo na naknadu. Izvođač je dužan izvršiti takav nalog Nadzornog organa. 2. 2. a po ostalim opšti i posebni uslovi Ugovora. produženje rada i slično. OBIM UGOVORA Ugovor obuhvata: izgradnju. U tom slučaju Izvođač će raskinuti podizvođački Ugovor i podizvođača udaljiti sa gradilišta. Tumačenje ugovornih dokumenata Dokumenta koja obrazuju ovaj Ugovor treba uzeti kao dokumenta koja se međusobno objašnjavaju i dopunjuju.4. Ugovorna dokumenta su sastavni deo Ugovora a sastoje se od: . Ni jedan postupak koji preduzme Nadzorni organ ili Investitor u vezi sa odredbama ove tačke neće osloboditi Izvođača od bilo koje obaveze po Ugovoru. 2) Ukoliko se Investitor saglasi sa prenosom dela Ugovora. Ukoliko tehnički. a saglasnost daje Investitor. U slučaju da dođe do nesuglastica ili nejasnoće u njima prvenstvo u tumačenju će imati: po tehničkim pitanjima tehnički uslovi. UGOVORNA DOKUMENTA Jezik Ugovor i sva ugovorna dokumenta biće sastavljena i tumačena iz teksta na srpskom jeziku.Ugovorenog cenovnika radova .Odobrenja za građenje. Investitor može putem pismenog obaveštenja zahtevati od Izvođača da prekine podizvođački Ugovor.

Investitor zadržava pravo ugovaranja predugovorenih radova po fazama u dogovoru sa Izvođačem. Izvođač će zaključiti Ugovor i pristupiti izvršenju ugovornih obaveza. koji će se definisati Ugovorom preda Izvođaču naknadno u overenom prepisu po 2 primerka sledeća dokumenta: a) Opšte i Posebne uslove Ugovora. Ostali projekti. Projekti i crteži za gradilište Izvođač će dobijene kopije projekata i crteža držati na gradilištu tako da u svako doba budu dostupne Nadzornom organu ili svakoj drugoj osobi koju Investitor za to pismeno ovlasti.6. Planovi i crteži neće biti punovažni dok ne budu overeni od strane Investitora. f) Kopiju analize cena izvođača po kojima je licitirao. a čuvaće ih Nadzorni organ. 85 . Čuvanje projekata i crteža Projekti i crteži su svojina Investitora. na poziv Investitora. dostavljati Izvođaču dopunske projekte i crteže. Uporedo sa napredovanjem radova Investitor je dužan da Izvođaču postepeno predaje ostale delove tehničke dokumentacije tako da ovi projekti budu uručeni Izvođaču najkasnije 10 dana pre određenog roka za početak odnosnih radova a prema ugovorenom dinamičkom planu izvođenja radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. odnosno posebne celine te tehničke dokumentacije potrebne za početak radova e) Odobrenje za građenje. Investitor je dužan da Izvođača blagovremeno obavesti o nastaloj potrebi da se u toku rada izvrše izvesne izmene ili dopune u projektima i da mu te izmene dostave u overenom prepisu. Po jedna kopija projekata i crteža daje se Izvođaču besplatno. s tim da će u jednom urednom primerku tušem biti unete sve izmene nastale u toku građenja. OPŠTE OBAVEZE Ugovor U određenom roku. b) Ugovoreni cenovnik radova. Ova garancija se prilaže uz ugovor. d) Odobreni glavni projekat objekta koji se gradi. a Izvođač će ih čuvati i po njima se upravljati. 2.7. c) Posebne uslove. Ukoliko Izvođač želi može da nabavi o svom trošku i više kopija. Garancija Izvođač je obavezan da u roku od 15 dana po potpisivanju ugovora podnese Investitoru bankarsku garanciju na iznos od najmanje 10% ugovorne vrednosti kojom se bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savesno izvršenje ugovornih obaveza. crteži i uputstva Investitor može u toku izvođenja radova. Po završetku radova po ovom Ugovoru Izvođač će vratiti investitoru sve projekte i crteže koje je dobio i kupio. skice i uputstva potrebna za potpuno i adekvatno izvođenje i održavanje radova. PROJEKTI Predaja projekta Investitor je dužan da u rokovima.

Ukoliko Izvođač ne podnese do određenog roka propisanu garanciju. da se upoznao sa geološkim. smatraće se da je Ugovor raskinut krivicom Izvođača a vrednost garancije uz ponudu zadržaće Investitor u svoju korist. Izvođač će podneti pismeno Investitoru ili Nadzornom organu sve potrebne podatke o građevinskoj mehanizaciji. a posebno u pogledu količina i cena iskazanih u troškovniku odnosno predračunu radova. da je sagledao obim i vrstu radova. rokova i metoda za izvođenje radova. Proveravanje ponude Izvođač je obavezan. Investitor ima pravo da zahteva od Izvođača da mu nadoknadi svu time nastalu štetu. a primati uputstva i instrukcije jedino od Nadzornog organa odnosno Investitora. Obaveštenja tokom gradnje Investitor ili Nadzorni organ mogu s vremena na vreme zahtevati od Izvođača da podnese u pismenoj formi naknadna obaveštenja o organizovanju daljeg izvođenja radova. a na puno zadovoljstvo Investitora i Nadzornog organa. mogućnost prilaza gradilištu i smeštaj. Bez podnetog programa neće se moći zaključiti ugovor o građenju. Podnošenje programa radova Prilikom podnošenja ponude Izvođač je dužan dostaviti opšti program i plan rada koji prikazuje redosled procesa i metoda koje predlaže za izvođenje radova. Tekst garancije se prilaže uz Ugovor. Upoznavanje gradilišta Smatraće se da je Izvođač pre podnošenja ponude ispitao i pregledao gradilište i njegovu okolinu. hidrološkim i klimatskim uslovima gradilišta. Izvođač će podneti Investitoru na odobrenje detaljan program i plan rada koji iskazuje redosled procesa. pre podnošenja ponude. Trajanje garancije Važnost garancije za potpuno i savesno izvršenje Ugovora ostaje u svemu prema Ugovoru i tekstu garancije do isteka garantnog roka i izvršenja konačnog obračuna za radove po Ugovoru. privremenim radovima koje namerava da izvodi kao i sve što namerava da preuzme radi izvršavanja radova prema ovom Ugovoru. Izvođač se obavezuje da će radove iz ovog Ugovora izvršiti i održavati strogo se pridržavajući uslova Ugovora. Troškove oko izdavanja garancije snosiće Izvođač. te da je pribavio sve potrebne podatke što se tiče rizika. Investitor ima pravo da zahteva od Izvođača da mu naknadi svu time nastalu štetu. Pored toga. Pored toga. U roku od momenta ustupanja posla pa do zaključenja ugovora. Izvođač će se u svom radu pridržavati Uputstva i instrukcije Investitora odnosno Nadzornog organa. 86 . izvorišta materijala.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Po prijemu ove garancije Investitor će vratiti Izvođaču garanciju datu uz ponudu. Ako Izvođač radova ne podnese program rada u predviđenom roku datom u Ponuđi smatraće se da je odustao od posla. kao i pismeno obaveštenje o svim detaljima koji se odnose na organizovanje rada i stručno osoblje koje će rukovoditi radovima. nepredviđenih slučajeva i ostalih okolnosti koje mogu uticati na njegovu ponudu. da ispita ispravnost i potpunost svoje ponude.

Provera obeležavanja položaja i kota. odnosno Nadzorni organ može zahtevati iz opravdanih razloga da se pojedino lice udalji sa gradilišta i Izvođač je u tom slučaju dužan odmah udaljiti takvo lice i zameniti ga drugim. Ukoliko se u ma koje vreme. 87 . od strane Nadzornog organa. Izvođač će brižljivo štititi. zabrane i obaveze.tehničko osoblje koje je kvalifikovano i iskusno u svojoj struci. kao i za obezbeđenje potrebnih instrumenata. ni u kom slučaju ne može osloboditi Izvođača od njegove odgovornosti ili obaveze iz ovog Ugovora. pribora i radne snage koja je potrebna za merenja na gradilištu. visina i dimenzija za sve delove objekta. Čuvanje i osvetljenje Izvođač će potpuno obezbediti gradilište i o svom trošku postaviti znake upozorenja. ugrađivati i čuvati sve repere. Otpuštanje stručnjaka Investitor. objekta ili dela objekta. poslovođe i predradnike koji su stručni za izvođenje radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Odgovornost izvođača za program Davanje saglasnosti Investitora ili Nadzornog organa na program rada Izvođača ili obaveštenja koje je dato Izvođaču i koje se odnosi na program rada. Ukoliko su greške nastale radi netačnih mera u projektima koje je dao Investitor ili Nadzorni organ. a radi sigurnosti i obezbeđenja interesa svih drugih pravnih i fizičkih lica. u tom slučaju troškovi padaju na teret Investitora. Ukoliko isti budu uništeni ili oštećeni za vreme rada. Izvođač će. a biće odgovoran za ispravnost položaja. dok se radovi izvode. do predaje radova Investitoru. . Investitor odnosno Nadzorni organ nije odgovoran za troškove koje Izvođač bude imao zbog otkaza i vođenja postupka u radnom sporu protiv lica za koje je Investitor odnosno Nadzorni organ tražio udaljenje. Tačnost izvršenja radova Izvođač je odgovoran za potpuno i tačno izvođenje radova i to prema odobrenom glavnom projektu. kada mu to Nadzorni organ bude zatražio. Udaljeno lice se ne može ponovno zaposliti na radovima ili gradilištu ovog Investitora bez pismene saglasnosti Investitora ili Nadzornog organa. ustanovi neka nepravilnost u merama. a sve na osnovu propisanog izvršenja obaveza izvođenja radova po Ugovoru. svetla i čuvare i održavati ih za sve vreme izvođenja radova. izvršiti sve potrebne opravke i izmene. Radnici i službenici izvođača Izvođač će obezbediti i zaposliti na gradilištu za izvršenje i održavanje radova: . Stručno rukovodstvo izvođača Izvođač je dužan da obezbedi stručno rukovodstvo za sve vreme izvođenja radova kao i posle toga.kvalifikovane. neće ni u kom slučaju osloboditi Izvođača obaveze i odgovornosti da izvrši ispravke. polukvalifikovane i nekvalifikovane radnike koji su sposobni za propisno i pravovremeno izvršenje i održavanje radova. kočiće i druge elemente koji se koriste tokom rada. stalne tačke. Izvođač je dužan da ih obnovi o svom trošku.

Izvođač je dužan da o svom trošku zameni. podneti na uvid polise osiguranja kao i priznanice o plaćanju tekućih premija. 88 . Izvođačeva odgovornost da se izvrši osiguranje. popravi ili postavi i nastavi sa dovršenjem radova. Ovo osiguranje ima biti izvedeno na način da Investitor i Izvođač budu u potpunosti pokriveni od svih šteta i gubitaka za sve vreme izvođenja radova pa do izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova i to do pune njihove vrednosti. a na način kojim bi se Investitor u potpunosti zaštitio od bilo kakvih potraživanja. Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakvu povredu osiguranih lica. Izvođač će takođe biti odgovoran za sve štete na radovima koje on izazvao time što je izvodio neke operacije u cilju ispunjavanja svojih obaveza prema ovom Ugovoru. kad to bude zatražio Investitor ili Nadzorni organ. Obeštećenja lica i imovine Izvođač će obezbediti Investitora protiv svih gubitaka i potraživanja zbog povreda ili šteta nanetih bilo kom licu ili imovini. Nesrećni slučajevi i povrede radnika Sva lica zaposlena na gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od strane Izvođača o njegovom trošku. U slučaju da se dogodi neka šteta. Izvođača i podizvođača. Osiguranje se ima izvršiti prema uslovima i kod osiguravajućeg zavoda koga odredi Investitor a Izvođač je dužan. Ovim osiguranjem obuhvaćena su sva lica u službi Investitora. mehanizaciji i ostalim uređajima i snosi svu odgovornost za iste. odnosi se i na osiguranje lica zaposlenih od strane podizvođača. Osiguranje radova Izvođač će pre početka radova osigurati o svom trošku pod zajedničkim imenom Investitora i Izvođača.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Briga o radovima Od početka do završetka radova Izvođač je dužan da vodi brigu o radovima. odštete. Nadzornog organa. Izvođač će. gubitak ili oštećenje radova ili dela radova ili pripremnih radova. sve radove odnosno objekat prema propisima o osiguranju važećim u Republici Srbiji. a koje mogu da se pojave izvođenjem i održavanjem radova iz Ugovora i obeštetiće ga za sve reklamacije. Osiguranje radnika Izvođač će osigurati radnike protiv svih rizika iskazanih u prethodnom stavu i produžiće takvo osiguranje tokom celog perioda u kome je neko lice zaposleno na radovima. privremenim radovima. angažovanih na realizaciji radova po Ugovoru. u svako doba kad to zatraži Investitor ili Nadzorni organ. materijala ili mehanizacije iz ma kog razloga. kako je gore rečeno. za sve povrede na radu ili nesreće na poslu. materijalu. troškove i izdatke. potraživanja. Izvođačeva je dužnost da osiguravajući zavod upozna sa svim uslovima osiguranja iznetim u Ugovoru. osim kada su takvi gubitci ili povrede uzrok ili rezultat događaja na koje Izvođač nema uticaja. pokazati polise osiguranja kao i dokaze o urednom plaćanju. kao i sva druga lica za vreme službenih ili drugih odobrenih poseta gradilištu.

Ako se neka konstrukcija ošteti usled transporta koji vrši Izvođač ili bilo koje drugo lice u njegovoj službi ili nastupe neke 89 . Vanredni saobraćaj Izvođač će koristiti sve mogućnosti da bi sprečio da bilo koji put. nastale zbog ovakvih okolnosti. Izvođač će obeštetiti Investitora za sve zahteve. Fosili i predmeti od vrednosti Svi fosili. Patenti Izvođač će obeštetiti Investitora za sve troškove i potraživanja u vezi sa kršenjem bilo kod patentnog prava. propusta itd. On će izvršiti sva potrebna ispitivanja koja se odnose na prevoz najtežih i najobimnijih tereta koji mogu biti transportovani železničkim. zahteve. drumskim ili vodenim putem. Posebno će odabrati puteve i ulice. Izvođač će preduzeti potrebne mere da bi sprečio svoje radnike ili bilo koja druga lica da uklone ili oštete takve predmete i on će odmah po otkrivanju istih obavestiti Nadzornog organa i Investitora o takvom otkriću i izvršiće sve naloge u vezi sa ovim predmetima. Ometanje saobraćaja i nadoknade štete Sve operacije koje su potrebne za izvođenje glavnih i privremenih radova biće izvedene na način da nepotrebno ne ometaju javni život ili upotrebu javnih saobraćajnica. metode rada ili materijala koji se koristi u radovima ili privremenim radovima. a naročito što se tiče kabastih i teških tereta koji treba da budu prenošeni preko mosta. mašine. tako da vanredni saobraćaj. i on će obeštetiti Investitora od svih kazni i odgovornosti svake vrste za kršenje bilo kojeg zakona. propisa i zakona kao i odredaba lokalnih organa vlasti i uprave. oštete i troškove koji nastanu zbog ovakvih okolnosti. metalni novac. kao i za sva potraživanja. kao i da ne ugrožavaju imovinu Investitora ili bilo kog drugog lica. kao posledica prenošenja mehanizacije i materijala do gradilišta. puteva i staza. Pridržavanje važećih propisa Izvođač je dužan da se u svakom pogledu pridržava svih odredaba. potraživanja. ili bilo koga lica koje se nalazi u njegovoj službi. troškove i izdatke. i koristiće odobrena vozila. bude obavljen tako da ne izaziva oštećenje postojećih objekata. predmeti od vrednosti ili starine kao i ostaci ili predmeti od geološkog i arheološkog značaja koji se pronađu na gradilištu državna su svojina Republike Srbije. te ograničiti i rasporediti tovar. radove.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Davanje obaveštenja i plaćanje taksi Izvođač će dati sva obaveštenja i platiti sve dažbine i takse koje treba platiti po propisima važećim u Republici Srbiji radi obavljanja radova ili privremenih radova. koje je vezano za građevinsku mehanizaciju. Specijalni tereti Izvođač će o svom trošku obezbediti sve što je potrebno za transport mehanizacije i materijala koji je potreban za radove. odnosno koje treba platiti prema odredbama i propisima nadležnih organa i drugih pravnih lica odnosno ustanova čija su imovina i prava ugrožena ili mogu biti ugrožena na bilo koji način radovima ili privremenim radovima. ulica ili most ili veza sa gradilištem budu oštećeni njegovim saobraćajem ili saobraćajem njegovog podizvođača. odredbe ili propisa.

Zaštita zdravlja Izvođač je dužan da obezbedi sve potrebne mere u svrhu očuvanja zdravlja radnika zaposlenih na radovima i da obezbedi potrebne sanitarne prostorije. mehanizacije i radne snage Izvođač će sam o svom trošku i na svoj rizik nabaviti građevinsku mehanizaciju. Izvođač je dužan. električnu energiju. Izvođač je dužan da obezbedi o svom trošku prevoz radnika od mesta boravka do gradilišta. Pomoć ostalim izvođačima Izvođač će u saglasnosti sa zahtevima Investitora pružiti svaku razložnu pomoć u obavljanju radova drugim izvođačima koji su od strane Investitora angažovani na istom ili susednim objektima ili delovima objekta. smeštaj i ishranu. vodu. Pridržavanje propisa o saobraćaju Ništa neće osloboditi Izvođača od pridržavanja propisa o regulisanju saobraćaja na putevima. obaviti pripremne radove. da posveti posebnu pažnju higijensko-tehničkoj zaštiti lica pri radu u svemu prema propisima važećim u Republici Srbiji. železničkim prugama i mostovima. obezbediti radnu snagu.8. složi ili postavi građevinsku mehanizaciju ili materijal i očisti i ukloni sa gradilišta ostatke materijala i nečistoću koji su ostali posle obavljanja radova. obezbediti prevoz radne snage do i sa gradilišta i sve ostalo što se traži u cilju obavljanja radova po ovom Ugovoru. zdravstvenu službu za pružanje prve pomoći i zdravstvenu zaštitu u smislu propisa važećih u Republici Srbiji. kao i privremene radove koji nisu više potrebni. nabaviti materijal potreban za pripremne i glavne radove. ukoliko to budu zahtevali Investitor i Nadzorni organ. higijensku službu i isplatu zarade u svemu prema postojećim propisima. a ono važi i za njegove podizvođače. RADNA SNAGA Izvođač je dužan da obezbedi svu radnu snagu potrebnu za izvršenje radova iz Ugovora. 90 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije druge posledice (na primer potpuni prekid saobraćaja) Izvođač će snositi troškove oko popravke oštećene konstrukcije i nadoknaditi nastalu štetu. Održavanje gradilišta Izvođač je dužan da o svom trošku i na svoj rizik stalno održava gradilište čisti ga od otpadaka i da. Nabavka materijala. 2. Obaveze izvođača u odnosu na podizvođača Izvođač će biti odgovoran za ispunjenje obaveza iz Ugovora i od strane njegovih Podizvođača a ovo se odnosi na sva ostala lica kod njega zaposlena.

s vremena na vreme. odnosno kvalitet. gde je smeštena mehanizacija i oprema vezana za radove a Izvođač je dužan. MATERIJAL I IZRADA Kvalitet materijala i ispitivanje Kvalitet materijala i kvalitet izrade moraju biti prema važećim propisima i ugovornim dokumentima i prema uputstvima Nadzornog organa. proizvodi materijala. a Nadzorni organ je naredio da se ovo izvede od strane drugog lica na bilo kojem mestu građenja proizvodnje ili fabrikacije materijala. Troškovi ispitivanja koji nisu predviđeni Ako Nadzorni organ naredi izvršenje ispitivanja: a) koje nije bilo unapred predviđeno. mašine. Sve uzorke koji su predviđeni tehničkim uslovima i propisima Izvođač će obezbediti i čuvati o svom trošku. . . da pre nego što donese na gradilište materijal podnese analize o kvalitetu materijala kako bi rezultate analize mogao da pregleda Nadzorni organ i da po njima odobri materijal. težinu ili kvantitet upotrebljenog materijala. Troškovi ispitivanja Troškove oko izvođenja. a u protivnom troškove snosi Investitor. Odobravanje upotrebe materijala Izvođač ne sme upotrebljavati materijale pre dobijanja pismenog odobrenja Nadzornog organa. .naziv izvođača.naziv objekta. ako su predviđene Tehničkim uslovima odnosno opisu radova. a u slučaju da upotrebi. izvršiti i ispitivanja i to na mestima i u vreme koje Nadzorni organ bude odredio i zahtevao. .ime proizvođača. gde je materijal uskladišten. ukoliko se ispitivanjem dokaže. Svaki uzorak mora nositi sledeće oznake: . da obezbedi nesmetan pristup i pregled svim ovim licima.naziv materijala ili opreme. ispitivanja i proba dužan je da snosi Izvođač.lokaciju objekta odakle je uzet uzorak. 91 .9. Izvođač je dužan da o svom trošku pribavi potrebne instrumente. da materijal ili izrada nisu u saglasnosti sa uslovima za izvođenje radova.poreklo. da se izvrši ili b) ako je bilo predviđeno da se izvrši. . troškove ispitivanja snosiće Izvođač. . Izvođač je dužan. snosi rizik i eventualni trošak koji iz toga mogu nastati. Pristup gradilištu Investitor i Nadzorni organ kao i svaka druga osoba koju ovi ovlaste imaće u svako doba pravo pistupa na gradilište kao i sve radionice i mesta gde se radovi izvode ili gde se izvode pripremni radovi.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. Uzorci Izvođač će dostaviti Nadzornom organu na odobrenje sve uzorke predviđene Tehničkim uslovima ili uzorke koje on traži.zaštitni znak ako ga ima. Nad radovima i materijalima će se. radnu snagu i materijal koji su potrebni za ispitivanje i merenje i ispita kvalitet radova.

a u svim drugim slučajevima ove troškove snosi Izvođač. Za vreme ovakvog obustavljanja radova Izvođač će propisno zaštititi radove na način kako to bude Nadzorni organ ili Investitor zahtevao. i c) klanjanje i ponovo izvršavanje (bez obzira na prethodnu probu ili plaćanje). Uklanjanje neispravnog rada i materijala Investitor ili Nadzorni organ će tokom izvođenja radova imati pravo da pismeno naredi: a) uklanjanje sa gradilišta onih materijala koji ne odgovaraju tehničkim propisima i tehničkim uslovima iz predmeta. Otkrivanje i otvaranje radova Izvođač će prema nalozima Nadzornog organa izvršiti svako otkrivanje ili otvaranje izvršenih radova ili delova radova radi pregleda i ispitivanja. Izvođač je dužan. b) zamenu propisanim i podesnim materijalom.10. a posle obavljenih pregleda i ispitivanja Nadzornog organa. Obustavljanje radova Izvođač će po pismenom nalogu Nadzornog organa koji se naziva „Nalog za prekid radova”. ili je naneta veća šteta stalnim radovima kao i kad je karakter takvog defekta ili propusta nepoznat. Izvođač će na vreme obavestiti Nadzornog organa kada je neki rad odnosno podloga gotova za ispitivanje. uključujući nadnice koje treba da se isplate na gradilištu. kao i druge troškove Ugovora 92 . odnosno otklanjanje defekta ili nedostatka i da radove dovede u stanje koje odgovara propisanim uslovima. plate za održavanje gradilišta i građevinske mehanizacije na gradilištu. a po mišljenju Nadzornog organa postoje defekti i greške. biće dovoljno da Nadzorni organ izda pismeni zahtev Izvođaču za opravku. ili radovi nisu obavljeni. 2.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ispitivanje radova pre pokrivanja Izvođač će biti odgovoran da radovi budu izvedeni na najbolji način i po savremenim metodama rada i sa materijalom najboljeg kvaliteta. a Nadzorni organ će odmah proveriti takav rad odnosno podloge. Sve troškove. PROPUSTI IZVOĐAČA Ukoliko su radovi ukopani ili se ne mogu videti. Izvođač će obezbediti Nadzornom organu mogućnost ispitivanja i merenja obima izvršenih radova pre nego što se radovi pokriju ili uklone kao i da pregleda pripremu podloge pre nego što se na njih stave pokrivni materijali. da popravi i popuni otkrivena ili raskopana mesta. Ako za bilo koji deo radova pokrivenih posle pregleda Nadzorni organ traži da se otkrije i otkrivanjem se ustanovi da su radovi izvedeni u saglasnosti sa Ugovorom. a sve troškove koji proisteknu zbog ovoga snosiće Izvođač a Investitor će ih naplatiti od bilo kog potraživanja Izvođača. Ako nadzorni organ smatra da je to nepotrebno o tome će odmah izvestiti Izvođača. obustaviti dalje izvođenje radova ili dela radova za ono vreme i na onaj način koji će Nadzorni organ propisati. Nijedan rad neće se pokriti bez prethodnog pregleda od strane Nadzornog organa. Ako Izvođač propusti da izvrši naređenje Nadzornog organa Investitor ima pravo da zaposli drugo lice ili drugog Izvođača da izvrši navedene radove. bilo koga rada ako ovaj rad nije stručno i kvalitetno izveden. konstruisani ili održavani u skladu sa ovim uslovima. troškove otvaranja i zatvaranja snosiće Investitor.

a Nadzorni organ u roku od 90 dana od isteka tog manjeg roka ponovo naredi da se radovi obustave. d) zbog neke greške koju je učinio Izvođač. Investitor će priznati naknadu troškova Izvođaču. Investitor je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Izvođača donese odluku. tada vreme koje je proteklo od te izjave pa do vremena kada Investitor bude potvrdio. U slučaju od b) do e) sve troškove snosi Izvođač radova. c) zbog vremenskih uslova koji ugrožavaju sigurnost ili kvalitet radova. Obustavljanje radova preko 90 dana Ukoliko se po pismenom nalogu Nadzornog organa za prekid radova obustavi dalje izvođenje radova u celini ili deo radova: a) za period duži od 90 dana. podnese Investitoru pismeni zahtev za odobrenje produženja radova. i organizovaće radove potrebnom brzinom. Protiv naloga za prekid rada u slučajevima iskazanim pod tačkama a) do e) Izvođač može u roku od 7 dana pismeno obavestiti Investitora o razlozima koji ukazuju suprotno od navoda Nadzornog organa. da ponovnom pismenom napomenom izvesti Investitora da smatra prekid rada kao izostavljanje radova ako je u pitanju jedan deo radova. ili ne donese uopšte odluku. POČETAK IZVOĐENJA RADOVA I ZAKAŠNJENJA Početak radova Izvođač će početi radove u roku koji će se utvrditi Ugovorom računajući od dana potpisivanja Ugovora i dobijanja pismenog naloga o započinjanju radova od strane Investitora. tako da ti prekidi radova.11. ali nije dužan.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije koji mogu nastati zbog izvršenja „Naloga za prekid radova” snosiće Investitor izuzev: a) ako to nije drugačije određeno Ugovorom. Ukoliko iz 93 . b) ako je to neophodno radi pravilnog izvođenja radova. a po njegovom mišljenju dalje obavljanje radova može biti opasno. odnosno raskid Ugovora. 2. Jedino u slučaju kada po prijemu Izvođačevog pismenog zahteva za odobrenje nastavka radova. u roku od 30 dana Investitor pismeno izjavi. ukupno traju više od 90 dana. ili e) ako je neophodno za sigurnost radova ili dela radova. Ukoliko Investitor u ovom roku ne donese odluku o daljem nastavljanju radova. Ukoliko je zahtev Izvođača po mišljenju Investitora opravdan. tako da svi radovi budu izvedeni u svakom pogledu do dana određenog za dovršenje radova ili pre toga roka. Predaja gradilišta Investitor će zajedno sa pismenim nalogom o započinjanju radova. Investitor neće biti odgovoran da nadoknadi bilo kakve troškove iz ove tačke ukoliko Izvođač ne da pismeno obaveštenje o svom potraživanju u roku od 30 dana po izdavanju naloga za prekid radova. kojim se prelazi rok od 90 dana. da je opasnost prošla neće biti računato u period od 90 dana. Izvođač ima pravo. predati Izvođaču deo gradilišta ili celo gradilište koje je potrebno Izvođaču da otpočne radove i izvodi ih u saglasnosti sa uslovima Ugovora. Izvođač ima pravo u roku od 30 dana od časa prijema naloga. b) za period manji od 90 dana. ako je u pitanju obustava svih radova.

rad nedeljom i praznikom. 94 . 2. Viša sila Izvođač ima pravo na produženje ugovornih rokova u slučaju kad je u izvršenju radova u predviđenim rokovima bio sprečen zbog: 1. Produženje roka za dovršenje radova Investitor ima pravo da zbog nedostatka radne snage ili mehanizacije Izvođača. Prilaz gradilištu Izvođač će snositi sve troškove oko dobijanja odobrenja za prelaz preko nekog zemljišta ili postojećih saobraćajnica radi prilaza gradilištu. ili u vreme naknadno produženog roka. kao i brzina izvršavanja i održavanja radova. izvodi u skladu sa ugovorenim dinamičkim planom. po mišljenju Nadzornog organa. izuzev ako te izmene traži Izvođač. Ukoliko neki dodatni rad bilo koje vrste ili neki specijalni uslovi koji mogu nastati daju pravo Izvođaču na produženje vremena za izvršenje radova. Izmena u projektu na osnovu koga se izvode radovi. 5. Izvođač nema prava na bilo kakvu nadoknadu izuzev priznavanja razlike u ceni po osnovu „klizne skale”. osim ako ga Izvođač u roku od 7 dana po otpočinjanju radova ili nastajanju ovih uslova. a Izvođač će po ovome preduzeti odgovarajuće mere (rad u više smena. odvijanje radova ili delova radova teče suviše sporo da bi se obezbedilo izvršenje radova u ugovorenom roku. Odvijanje radova Materijali. odnosno utvrđenim međurokovima dužan je da obešteti Investitora na način koji će se regulisati Ugovorom od bilo kog potraživanja Izvođača prema Investitoru. osim u slučaju produženja međurokova ili krajnjeg roka završetka svih radova odobrenog pod uslovima iz Ugovora. ili onda čim je to praktično bilo moguće. nabavka odgovarajuće opreme i radne snage). tako da zahtev može na vreme da bude sproveden. Nadzorni organ će obavestiti pismeno Izvođača o tome. Investitor će odobriti ovakvo produženje. a što utiče na dinamiku izvođenja. kao i zbog nepoštovanja ugovorene dinamike građenja o trošku Izvođača uvede u posao drugog Izvođača na čitavom objektu ili nekom njegovom delu. odnosno radove u celini. Dozvola Investitora da se rad vrši noću ili nedeljom ni u kom slučaju ne daje pravo Izvođaču na posebno plaćanje kao pokriće za posebne troškove nastale zbog izvođenja radova noću ili nedeljom. Postupaka trećih lica koja Izvođač nije izazvao svojom krivicom. 4. treba da budu na potpuno zadovoljstvo Investitora. U slučaju da Izvođač ne završi radove u ugovorenom roku ili produžnom roku.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije bilo kog razloga Investitor zakasni sa uvođenjem Izvođača u posao do 30 dana. Vreme završetka radova Izvođač je obavezan da delove radova. Neispunjenja ugovornih obaveza Investitora. nije detaljno upoznao sa razlozima svog zahteva za produženje roka. Ukoliko. 3. Investitor nije dužan da uzme u obzir neki ovakav dodatni rad ili specijalne uslove. građevinska mehanizacija i radna snaga koju obezbeđuje Izvođač. Mera državnih organa. Sve promene vremena za izvršenje radova imaju biti pismeno odobrene od strane Nadzornog organa. Prirodnih događaja koji se smatraju višom silom.

Investitor će imati pravo da nadoknadi taj trošak od Izvođača. rekonstrukcije. d) izmeni karakter ili kvalitet ili vrstu radova. položaj i veličine nekih delova radova. nadzorni organ. grešku ili propust i to na vlastiti trošak. b) izostavi neki rad. da uradi jedno od sledećeg: a) poveća ili smanji količinu radova uključenih u Ugovor. Ukoliko je ovaj nedostatak. Nalozi za izmene moraju biti pismeni Nikakve izmene radova niti naknadne radove Izvođač neće vršiti bez pismenog naloga Nadzornog organa. IZMENE I NAKNADNI RADOVI Izmene Nadzorni organ će izvršiti potrebna proveravanja oblika. kako to pismeno zatraži od Izvođača Investitor za vreme perioda garantnog roka ili 30 dana po njegovom isteku. a koje zahteva Investor. propusta i nedostataka po uputstvima Nadzornog organa. Ispitivanje uzroka grešaka Izvođač će. Radovi za vreme garantnog roka U nameri da se objekat po isteku garantnog roka preda Investitoru u onakvom stanju kao na početku garantnog roka. računajući od dana izdavanja certifikata o izvršenom tehničkom prijemu bez primedbi. c) izmeni nivo. kvaliteta i količine radova ili delova radova i ako nalazi za shodno narediće Izvođaču. troškove nastale zbog traženja uzroka snosiće Izvođač. a kao rezultat pregleda koji je Investitor izvršio pre isteka perioda garantnog roka. odnosno vreme po važećim zakonskim propisima.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Plaćanje ugovorne kazne neće osloboditi Izvođača obaveze da završi radove. Troškove rada od strane Izvođača u traženju uzroka snosiće Investitor osim ako takva greška. uklanjanje nedostataka i drugih grešaka. nedostatak ili propust nije jedan od onih za koje je Izvođač odgovoran po Ugovoru. Investitor će imati pravo da izvrši ove radove sa drugim licima ili drugim izvođačima. GARANTNI ROK Definicija „Garantni rok” Izraz „Garantni rok” označavaće period od pet godina. ako to pismeno zatraži Investitor tražiti uzroke svih grešaka. i u tom slučaju on će biti dužan. ako nalazi za 95 . Da bi se otklonila svaka sumnja utvrđuje se da svako povećanje ili smanjenje predračunskih količina unetih u Predračun radova (koje je utvrđeno merenjem) ne predstavlja izmene o kojima se govori u ovoj tački. 2. ako je to rad koji je Izvođač trebao da završi na svoj vlastiti trošak. 2. Izvođač će izvršiti sve popravke. greška ili propust jedan od onih za koje je Izvođač odgovoran po ugovoru. Ako Izvođač propusti da izvrši radove kako je gore pomenuto. izmene. e) izvrši dodatni rad bilo koje vrste za koji on smatra da je potreban za završetak radova.13. da ukloni ovaj nedostatak.12.

kao i detalje svih ostalih ili naknadnih radova koje je naredio Nadzorni organ. Određivanje cene naknadnih radova vrše saglasno Izvođač i Investitor. Ukoliko Izvođač i Investitor sporazumno ne utvrde cenu za naknadni rad. transportu. Uklanjanje mehanizacije Po završetku radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije potrebno. Naknadni radovi Naknadne radove predstavljaju sve one nove pozicije radova koje nisu predviđene predračunom radova pa se na njih ne mogu primeniti odgovarajuće cene iz ugovorenog Predračuna radova. Izvođač će ukloniti sa gradilišta svu mehanizaciju i privremene radove. MEHANIZACIJA. kasnije pismeno potvrdi. troškovima radne snage. može dati nalog i usmeno. Sav. Nadzorni organ će izvršiti pregled ponuđene cene (reviziju analize cena) i ukoliko nema primedbe predložiti Investitoru da je usvoji. će biti procenjen po cenama iz predračuna radova ako se po mišljenju Nadzornog organa cene mogu primeniti. Ako predračun radova ne sadrži cene koje se mogu primeniti onda će se o odgovarajućim cenama dogovoriti Investitor i Izvođač. 2. Ovakav nalog Izvođač ima da izvrši kao da je dat u pismenoj formi pod uslovom da Nadzorni organ. PRIVREMENI RADOVI I MATERIJALI Mehanizacija Sva građevinska mehanizacija. Izvođač može pismeno potvrditi Nadzornom organu usmeno dobijeni nalog i ako nadzorni organ ne protivureči pismenoj potvrdi Izvođača smatraće da je nalog dat pismeno. Za naknadne radove Izvođač daje kompletnu analizu cena koštanja radova. Potraživanja Izvođač će dostaviti Nadzornom organu jednom mesečno obračun u kome će se iznositi detalji (što je moguće podrobnije) svih potraživanja za bilo koje naknadne troškove za koje Izvođač smatra da ima pravo. ovako izvršeni rad. Procena vrednosti izmena Investitor će odrediti iznos (ako ga bude). Ukoliko Nadzorni organ svoj usmeni nalog ne potvrdi pismeno. ovako dat usmeni nalog. 96 . biće upotrebljeni za izvršenje radova po Ugovoru i Izvođač ih ne može svu ili jedan deo (osim u cilju pomeranja sa jednog dela gradilišta na drugi) ukloniti sa gradilišta bez pismenog naloga Nadzornog organa. mehanizacije i materijala. kao i neiskorišćene materijale koje je on dobavi. a koji su izvedeni tokom proteklog meseca i nikakvo potraživanje za isplaćivanje bilo kakvog rada neće se uzeti u obzir ako isto nije uključeno u te podatke. Za slične vrste radova. koji treba da se doda ili oduzme od sume naznačene u ponudi zbog izmena i naknadnih radova ili zbog neizvršenih radova. pripremni radovi i materijali koje je nabavio Izvođač i doneo na gradilište. predmet se iznosi pred arbitražnu komisiju koja donosi konačnu odluku. U slučaju neslaganja između Investitora i Izvođača spor će se izneti pred arbitražnu komisiju.14. cene naknadnih radova formiraće se analogno iz predračuna radova uzimajući u obzir razlike u procesima rada. a u protivnom će Izvođaču vratiti podnetu analizu cena sa svojim primedbama i predlogom.

On će kada bude želeo da bilo koji deo radova bude premeren. Odgovornost investitora Investitor se neće smatrati odgovornim prema Izvođaču za ma koju stvar koja proistekne iz ili u vezi sa Ugovorom izuzev ako Izvođač bude podneo 97 . Investitor može izdati certifikat o konačnom preuzimanju radova takođe i prilikom preuzimanja pojedinog dela rada ukoliko isti kao potpuno dovršen bude konačno preuzet. privremenih radova. Metode merenja Izvedeni radovi primaće se i obračunavati (plaćati) po metodama koje garantuju tačnost položaja. da se snimanje radova izvede zajednički odmah. Premeravanje radova Nadzorni organ može ako nije drugačije predviđeno. Certifikat o konačnom preuzimanju radova Nikakav certifikat osim certifikata o konačnom preuzimanju radova neće se smatrati potvrdom preuzimanja objekta.16. Investitor neće plaćati pripremne radove. tada će merenje koje obavi Nadzorni organ ili koje on odobri biti smatrano kao tačno merenje radova. koja će služiti Investitoru za izdržavanje obaveza Izvođača. CERTIFIKATI I PLAĆANJA Plaćanje radova Plaćanje izvršenih radova vršiće se na osnovu privremenih mesečnih i obračunskih situacija. utvrditi putem snimanja količine izvršenih radova. izuzev tolerancija predviđenih propisima. zahtevati od Izvođača. oblik i dimenzije utvrđene glavnim projektom. oblika i dimenzija delova objekta i njegove celine u odnosu na položaj. i okončane situacije. Investitor će od prve i daljih mesečnih situacija Izvođaču zadržati iznos od 5% (pet od sto) od ukupne sume. a u skladu sa uslovima iz Ugovora. Ovakav certifikat o preuzimanju dela radova naziva se „Certifikat o konačnom preuzimanju dela radova”. Ako Izvođač ne dođe ili propusti da pošalje stručno lice. ili materijala namenjenih za izgradnju ovog objekta.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Odgovornost investitora Investitor neće biti odgovoran za kvarove ili gubitke mehanizacije. MERENJE Količina Količine navedene u Predračunu radova samo su približne i ne mogu se uzeti i smatrati stvarnim i ispravnim količinama radova koje treba da obavi Izvođač pri ispunjenju svojih obaveza iz Ugovora. 2. Neće se dopustiti nikakva odstupanja od projektom utvrđenih mera.15. 2. izuzev radova koji su ušli u ugovoreni predračun radova.

ili c) je propustio da ukloni materijal sa gradilišta ili da u roku od 30 dana po prijemu pismenih izveštaja od strane Nadzornog organa da su materijali ili radovi odbijeni kao nepravilno i loše obavljeni. da je po njegovom mišljenju Izvođač: a) odustao od Ugovora b) bez prihvatljivog razloga propustio da započne sa radovima ili obustavio napredovanje radova na 30 dana po prijemu naloga da produži sa radovima. privremeni radovi i materijali izvođača koji se nalaze na gradilištu ili su namenjeni izvršenju Ugovora smatraće se kao zaloga Investitoru za obezbeđenje njegovih prava i potraživanja od Izvođača sve do ispunjenja ovog Ugovora. 2. Ugovor će se smatrati da je još na snazi. ili e) je prouzrokovao štetu nestručnom radnom snagom ili nije postupio prema nalozima Nadzornog organa ili ispunjenju Ugovora. tada Investitor može. propusti da iste popravi ili d) ne izvodi radove u saglasnosti sa Ugovorom ili nedovoljno ispunjava.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije pismenu žalbu pre nego što se da certifikat o konačnom preuzimanju radova ili dela radova. ući na 1gradilište i isključiti Izvođača sa istog bez povrede Ugovora ili oslobođenja Izvođača njegovih obaveza ili odgovornosti po ovom Ugovoru ili povrede prava i ovlašćenja Investitora po ovom Ugovoru. da se oglasi nesposobnim za plaćanje ili uradi ili prenese u korist svojih kreditora ili se sporazume da prenese u korist svojih kreditora ili se sporazume da prenese Ugovor komisije za ispitivanje. 98 . Neispunjene obaveze I pored izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova ili dela radova Izvođač i Investitor biće i dalje odgovorni za ispunjenje obaveza nastalih izvršenjem ovog Ugovora. PROPISI I PRAVA Gubitak prava Ukoliko Izvođač postane nesposoban da plati dugove ili mu bude saopšteno da je protiv njega ili on sam podneo zahtev. ili ukoliko Nadzorni organ pismeno potvrdi Investitoru. koliko je potrebno za završetak radova.17. odnosno odnosi se nebrižljivo prema svojim obavezama iz ovog Ugovora. Pravo zaloga Sva mehanizacija. i može sam da završi radove ili da uposli druge izvođače da završi radove i Investitor ili ti drugi Izvođači imaju pravo da upotrebe onoliko građevinske mehanizacije. privremenih radova i materijal koji je određen da postane zaloga Investitora. pošto bude dao pismeno obaveštenje Izvođaču u roku od 14 dana. U cilju određivanja prirode i veličine svake takve obaveze. a koje su nastale pre nego što je izdat certifikat i nisu završene pre izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova. sastavljenog od njegovih kreditora ili uđe u likvidaciju (izuzev dobrovoljne likvidacije u cilju spajanja ili rekonstrukcije) ili ukoliko Izvođač prenese Ugovor pre nego što dobije za to pismeno saglasnost Investitora ili ukoliko dođe do popisa njegove imovine.

Arbitražna komisija se sastoji od tri člana. Ukoliko u navedenom roku od 7 (sedam) dana ova dvojica arbitara ne postignu sporazum po pitanju izbora predsednika arbitražne komisije. izvršiti ispitivanje bilo sam. pismeno obavesti Izvođača o nastalom događaju. Plaćanje posle gubitka prava Ako Investitor bude isključio Izvođača prema tač. Investitor i Izvođač određuju u komisiji po jednog člana a ova dvojica biraju u roku od 7 dana trećeg kao predsedavajućeg. A ako to bude slučaj. Izvođač će biti ovlašćen da primi sumu ili sume (ako ih bude). 2. bilo preko drugih lica. dođe do bilo kakvog nesporazuma ili spora između Investitora i Izvođača odnosno Nadzornog organa i Izvođača. posle bilo kakvog Investitorovog postupka prema tač. a Izvođač nije u stanju ili pak nije voljan da to odmah učini. odštete radi zakašnjenja pri završavanju (ako ih bude). radove koje je trebalo da obavi Izvođač o svom vlastitom trošku po Ugovoru. Ako rad ili opravka koje je izvršio Investitor predstavljaju po mišljenju Investitora. HITNE OPRAVKE Ako usled bilo kakvog razloga. onda neće biti odgovoran da plati Izvođaču bilo koju sumu do isteka perioda garantnog roka i posle toga sve dok troškovi oko završavanja radova. bilo prilikom izvođenja radova ili tokom garantnog roka. ali ako ova suma nije dovoljna da Izvođač izmiri obaveze Investitoru. ovog će imenovati predsednik Privredne regionalne komore. koja služi kao zaloga Investitoru.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Procenjivanje na dan gubljenja Nadzorni organ će. kao i svi ostali troškovi koje bude imao Investitor. Investitor je ovlašćen da svu mehanizaciju. 2. kako to bude smatrao za podesno.18. građevinske opreme ili bilo kojih privremenih radova. 17.19. Investitor može o svom vlastitom trošku ili preko drugih Izvođača izvršiti takav rad ili opravke kako Investitor ili nadzorni organ bude smatrao potrebnim. dužan je da odmah nakon takvog događaja čim to bude praktično moguće. sve troškove koje bude imao Investitor nadoknadiće mu Izvođač ili te troškove Investitor može naplatiti. a koje treba da mu se isplate nakon izvršenja radova. ne budu utvrđeni. čim to bude moguće. REŠAVANJE SPOROVA Arbitražna komisija Ukoliko tokom izvršavanja radova koji su predmet Ugovora. ukoliko ugovorne strane ne uspeju nastalo sporno pitanje rešiti međusobnim sporazumom. izloži prodaji radi naplate svojih potraživanja od Izvođača dok ne dobije sumu koju mu Izvođač duguje po ovom Ugovoru. propusta ili događaja koji je u vezi sa radovima ili delom istih. po mišljenju Investitora treba izvršiti neke radove ili popravke u cilju sigurnosti i obezbeđenja. 17. Nadzorni organ će pored ovoga utvrditi vrednost bilo kog neiskorišćenog ili delimično iskorišćenog materijala. koje potvrdi Nadzorni organ. 99 . u tom slučaju Izvođač će platiti Investitoru nastalo prekoračenje koje se ima smatrati kao Izvođačev dug Investitoru. i potvrditi koji je iznos (ako isti postoji) Izvođač zaradio do isključenja sa gradilišta. isti će biti predan na rešavanje arbitražnoj komisiji. privremene radove i materijale Izvođača.

2. odnosno Izvođač nezadovoljni odlukom arbitražne komisije. a Izvođač je dužan nastaviti sa radovima. Ako Izvođač ne postupi po traženju Investitora. o svim izmenama i promenama u izvođenju radova. a Investitor usvoji ove izmene ili dopune i time se postigne bolje i racionalnije rešenje i ušteda troškova izgradnje objekta.22.20. Komisija rešava većinom svojih glasova i dužna je da pismenu odluku dostavi Investitoru i Izvođaču najdalje u roku od 30 (trideset) dana. i po svim ostalim pitanjima koje bude zahtevao Nadzorni organ. kretanju mehanizacije. Odluku o visini troškova kao i odluku o tome da će iste naknaditi donosi arbitražna komisija. na zahtev arbitražne komisije. Investitor će pozvati Izvođača da u roku od 30 dana sva zakašnjenja radova saobrazi planu. koji ima pravo da nastale troškove naplati od ugovorne strane na čiju je štetu spor rešen. istoj pruže potrebne podatke i obaveštenja. odluka arbitražne komisije postaje konačna i obavezna za obe strane. Sporove po odlukama arbitražne komisije rešavaće jugoslovenski redovni sudovi uz primenu jugoslovenskog materijalnog prava. Dostavljanje obaveza Sva obaveštenja koja je Izvođač dužan da dostavi Investitoru. Investitor. 100 . mogu u roku od 30 (trideset) dana nakon dobijanja odluke zahtevati da nastali spor reši redovni sud.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Investitor i Izvođač dužni su da. dostavljaće se preko Nadzorne službe. kao i obaveštenja koja Investitor dostavlja Izvođaču u vezi sa izvođenjem radova i izvršenjem Ugovora. o dopremi materijala na gradilište kao i mehanizacije. Investitor može da raskine Ugovor na štetu Izvođača. OBAVEŠTENJA Obaveštenja Izvođača Izvođač je obavezan da stalno obaveštava Nadzornog organa o svim stvarima vezanim za radove i proces rada. IZMENE PROJEKTA Premija za izmenu projekta Ukoliko Izvođač predloži izmene ili dopune odobrenog projekta. 2. Predsednik komisije je dužan. Ukoliko u pomenutom roku ni jedna od ugovornih strana ne podnese takav zahtev. Troškovi arbitražne komisije padaju na teret pokretača spora. Arbitražni postupak se pokreće na osnovu pismenog zahteva bilo koje od ugovornih strana. odnosno realnom izmenom dinamičkog plana dostigne količine predviđene planom. Odluka arbitražne komisije biće obavezna za Investitora i Izvođača. RASKID UGOVORA Raskid Ukoliko Izvođač ne održava ugovoreni dinamički plan izvođenja radova i nema izgleda da će do ugovorenog roka iste završiti.21. 2. računajući od dana primljenog zahteva. da sazove arbitražnu komisiju najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od primljenog zahteva. Izvođač će imati pravo na premiju u iznosu od 20% od ostvarene uštede troškova izgradnje. a vezana su za radove iz Ugovora.

2. Otvaranje podnetih analiza izvršiće se komisijski sa ovlašćenim predstavnikom Izvođača. pridržavaju odredaba iz Ugovora i normi važećih pozitivnih propisa. Izvođač je obavezan da izvrši usklađivanje analiza cena sa metodologijom pre zaključenja ugovora. PRIDRAŽAVANJE VAŽEĆIH PROPISA Ugovorne strane su dužne da se u izvršavanju obaveza iz Ugovora. 101 .23.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko priložene analize cena (po pozicijama) nisu prilagođene za obračun razlike u ceni prema datoj Metodologiji u licitacionoj dokumentaciji.

Nadzorni organ. a koje mogu biti i kasnijeg datuma. daće potrebna pismena uputstva preko građevinskog dnevnika u roku od 7.2.Ponuda sa prilozima . Izvođač je dužan da ovu štetu naknadi Investitoru. Izvođač ima pravo da izvođenje pojedinih delova radova poveri za izvođenje podizvođačima. Pravo menjanja projekata i crteža Pri dobijanju naknadnih obaveštenja o geološkim formacijama ili drugim podacima koji se dobijaju kao rezultat ispitivanja. Nadzorni organ može da dođe do zaključka da je neophodno uneti izmene i planove i crteže. Bilo kakvi radovi koji se obave pre dobijanja projekta i crteža biće na rizik samog Izvođača.Aneksi uz ova dokumenta . sve odluke. a kao podizvođači mogu biti jedino preduzeća iz SR Jugoslavije. tehničkih uslova licitacione dokumentacije i ostalih ugovornih dokumenata.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 3.Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje radova JP “TOPLIFIKACIJE” Požarevac . Ukoliko Izvođač izvodi pojedine radove preko podizvođača.Metodologija za obračun klizne skale . studiranja modela ili ispitivačkog rada. Ako je zbog toga nastala šteta za Investitora. Traženje objašnjenja ugovornih dokumenata Izvođač je dužan da na vreme traži potrebna objašnjenja projekta.Garancije . POSEBNI POGODBENI USLOVI Nadzornog organa imenuje Investitor sa svim pravima i obavezama koje proističu iz ovog Ugovora. -Uslovi posebne namene (Posebni uslovi) . registrovana za izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora. odnosno da u nekoliko izmeni 102 .Analize cena radova i faktora po kojima je licitirao izvođač.1.Uslovi za ugovaranje .1. Pregled i kontrola projekta Izvođač će pregledati i proveriti sve dimenzije i količine u projektima i crtežima koje bude dobio od Nadzornog organa odnosno Investitora i izvestiti Nadzornog organa odnosno Investitora ukoliko ustanovi neku grešku.1. Opšti uslovi . a najkasnije 15 dana po prijemu takvog zahteva Izvođača. Status Nadzornog organa po ovom Ugovoru trajaće i posle izdavanja certifikata po konačnom preuzimanju radova sve dok reklamacije Izvođača prema Investitoru i reklamacije Investitora prema Izvođaču ne budu rešene. Ako to ne učini i zbog toga nastane zastoj u radu ili odstupanja od pomenutih dokumenata. Izvođač nema pravo da postavlja nikakve zahteve za nadoknadu. Sledeća dokumenta koja se odnose na radove za izgradnju toplifikacionog sistema gradova Požarevca i Koatolca sa okolnim naseljima sačinjavaće ugovorna dokumenta i smatraće se sastavnim delom Ugovora: .2.Opis radova sa predračunom radova i tehničkim uslovima .Projekti i planovi . na tražena objašnjenja Izvođača. Nijedan propust i greška podizvođača u izvođenju radova neće osloboditi obaveze i odgovornosti Izvođača za njegove obaveze iz ovog Ugovora. uputstva i naredbe Nadzornog organa izdate Izvođaču obavezne su i za njegove podizvođače.2.

te od najbolje izrade i marke. ako se to bude zahtevalo. Izvođač je dužan da podnese Nadzornom organu na odobrenje imena proizvođača materijala i opreme koje namerava da upotrebi za izvršenje radova po Ugovoru. stručno i sa prvoklasnom izradom. a svi radovi moraju se obaviti pažljivo. Podaci za odgovornog rukovodioca Izvođača Izvođač je dužan da pre početka radova dostavi Investitoru ime odgovornog rukovodioca radova i ostale stručne podatke o njemu. Za rukovođenje radovima kao i za izvršenje radova Izvođač može koristiti samo lica koja imaju odgovarajuću stručnu spremu i iskustvo. Izvođač je dužan da o tome obavesti Investitora. njihovo čišćenje.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije radove i dovede u sklad sa novim saznanjima i podacima. Izvođač je dužan da Nadzornoj službi obezbedi odgovarajuće prostorije za rad. Higijensko-tehničke mere Izvođač je dužan da u skladu sa postojećim propisima. standardima i uputstvima Nadzornog organa. u ma koje vreme i iz ma kojih razloga. b) da podnese prijavu o početku izvođenja radova Nadzornom organu u roku od 7 dana pre otpočinjanja radova. koji služe za zaštitu života i bezbednosti ljudi i imovine. zaželi da zaobiđe gornje standarde ili želi da upotrebi opremu i materijal koji nisu prema standardima iz opisa radova sa tehničkim uslovima. osigura sve pristupe. U ovom slučaju Nadzorni organ će imati pravo da u saglasnosti sa projektantom izvrši potrebne izmene. prema ugovornim dokumentima. planovima i crtežima. uređaje i instalacije na gradilištu. periodična snimanja izvršenih radova i drugu pomoć u radnoj snazi u vezi sa praćenjem izvršenja radova. zagrevanje i rasvetu kao i prevozno sredstvo za pregled i prijem radova ako je to potrebno. Pomoć Izvođača Nadzornom organu Izvođač je dužan da Nadzornom organu stavlja na raspoloženje potrebnu radnu snagu za obeležavanje. oprema i način ugradnje i ispitivanja odgovaraju važećim standardima. a na poseban poziv Nadzornog organa ili organa vlasti odnosno uprave. a Izvođač je dužan da ih prihvati i izvrši. Neće se odobriti ili prihvatiti materijal slabijeg ili lošeg kvaliteta. Kvalitet materijala Sav materijal i oprema koji se ugrađuju po Ugovoru moraju biti novi i neupotrebljeni. Ako u toku rada dođe do njegove zamene. Ukoliko Izvođač. Standardi Izuzev slučajeva gde je tako određeno u Tehničkim uslovima. a bez prava na posebnu naknadu. Dužnost Izvođača Izvođač je dužan: a) da sve radove izvodi solidno. podneće Nadzornom 103 . kao i ateste za te materijale. sav materijal. kontrolu merenja. Materijal i oprema nabavljeni bez prethodnog odobrenja Nadzornog organa biće podložni riziku odbijanja koje može da izvrši Nadzorni organ. standardnog prvoklasnog kvaliteta. Izvođač je dužan da pri obeležavanju i pregledu radova koje vrši Nadzorni organ prisustvuje radu Nadzornog organa. kao i tehničkim propisima. i da za lica zaposlena na gradilištu obezbedi odgovarajuću opremu potrebnu za zaštitu pri radu.

tako da na mestu gde se budu spajale deonice ne budu primećeni tragovi spajanja ili različito obavljenih radova. Izvođač je dužan da. o izvorima snabdevanja materijalom. Kontrola ispitivanja Sva oprema i materijal nabavljen prema tehničkim uslovima i sav rad obavljen prema opisu radova podvrgnuće se stručnoj kontroli Nadzornog organa. Ukoliko Izvođač po Ugovoru brže obavi radove i završi izgradnju. Ustupanje gradilišta na upotrebu Smatra se da je Investitor uveo Izvođača u posao kada mu je predao plan eksproprisanog zemljišta za građenje. Kao datum početka radova smatraće se datum uvođenja Izvođača u posao. Obaveštenje o početku radova Izvođač je dužan da pismeno i na vreme obaveštava Nadzornog organa o započinjanju pojedinačnih radova. podizanje pomoćnih zgrada. izvođenje saobraćajnica za privremeno ili trajno izmeštanje gradskih komunalija i sl. kao i o radionicama i fabrikama u kojima će se izvršiti izvesni radovi. biće dužan da završi radove tako da omogući i olakša drugim susednim izvođačima spajanje deonica sa njegovom. radova. visinske (nivelmanske tačke). Izvođač odgovara za štetu koju bude naneo vlasnicima ili zakupcima odnosno korisnicima zemljišta. slagalište materijala. materijala i imovine koja se nalazi na gradilištu. ako takvo zemljište nije predato u posed Izvođaču od strane Investitora prilikom predaje i obeležavanja gradilišta. u izvršavanju ovog Ugovora. Izvođač je dužan da sarađuje sa izvođačima susednih deonica i objekata i da nastoji u svom radu da ne ometa rad drugih izvođača. tehničke opise i dokaze kvaliteta za predložene izmene. Pre pregleda kod proizvođača ne sme se otpremiti nikakav materijal niti oprema izuzev ako Nadzorni organ to ne odredi. 104 . razloge zbog kojih želi da izvrši izmenu i podnese potpune specifikacije. na zahtev Izvođača odobriti avans za početak radova u iznosu i pod uslovima koji će se regulisati Ugovorom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije organu na odobrenje zahtev u kome je dužan da navede prirodu izmene. Kod proizvođača će se izvršiti ispitivanje i pregled kojim treba da se pokaže da li su oprema i materijal saglasni sa odredbama Tehničkih uslova. izvodi i završi radove na početku i na kraju svoje deonice. Izvođač je dužan da osigura direktnom pogodbom potrebno zemljište za privremenu upotrebu za izgradnju glavnog voda. kao i sve ostale elemente koji određuju tačan položaj objekta koji je predmet Ugovora. Prihvatanje materijala i delova neće osloboditi Izvođača odgovornosti da materijal i delove koje nabavlja mora da budu u svemu prema Tehničkim uslovima i ugovornim dokumentima. Finansijska pomoć Izvođaču Investitor može. Odobrenje za izgradnju Investitor je dužan da pre početka radova pribavi od nadležnih organa odobrenje za izgradnju. Vatrogasna služba Izvođač je dužan da o svom trošku na gradilištu organizuje i obezbedi potpuno savremeno opremljenu i efikasnu vatrogasnu službu radi zaštite od požara paljevina mehanizacije.

Ukoliko je Izvođač nezadovoljan odlukom Investitora nastali uzroci za produženje roka za izvršenje radova regulišu se po uslovima Ugovora. trajanju i prestanku.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Obeležavanje osovine i profila Izvođač je dužan da prisustvuje obeležavanju osovine pojedinih objekata i prenosu stalnih tačaka koje vrši Nadzorni organ. Produženje roka za izvršenje radova Rok utvrđen uslovima Ugovora ili produžen sa saglasnošću Investitora za završetak radova može se produžiti jedino: a) Kada predaja trase i zemljišta ili predaja projekta ne budu izvršeni o roku koji je ugovoren i ako to zakašnjenje ima uticaja na dinamiku izvršenja radova prema usvojenom dinamičkom planu. Pre započinjanja radova Izvođač je dužan da potpiše uzdužne i poprečne profile na osnovu kojih će se izračunavati kubatura iskopa i sastavljati obračun. a u izvesnim slučajevima nemoguće ih je odrediti sve dok ne budu radovi izvršeni. osim ako Nadzorni organ ne da nalog za njihovu izmenu. čuvanje i održavanje radova do konačnog prijema radova bez primedbi. onda takve jedinične cene mogu da se prilagode naviše ili naniže 105 . Količine navedene u predmeru radova služe jedino i samo za upoređivanje ponuda i Investitor ni u kom slučaju ne priznaje niti prihvata da stvarno obavljeni rad i ugrađeni materijal treba da odgovaraju navedenim količinama. Izmene cena Kada izmena saveznih zakonskih propisa posle ugovaranja utiče na cene radne snage i materijala korišćenih kod utvrđivanja ponuđenih jediničnih cena. niti će se Izvođaču priznati promena jedinične cene ugovorene za svaku poziciju u predračunu radova. Količine Količine navedene u predračunu radova nisu ni u kom slučaju tačne količine. Ugovorne jedinične cene Ugovorne jedinične cene iz predračuna radova obuhvataju sve troškove Izvođača za izvršenje radova po opisu odnosnih pozicija sa svim potrebnim pripremnim radovima pomoćnim i završnim radovima. kao i sve neposredne i posredne troškove potrebne za izvršenje. Ako nastupe slučajevi pod a). odluku o produženju roka doneće Investitor. b) i c) koji daju mogućnost za produženje ugovorenog roka za izvršenje radova. c) U slučaju „više sile”. za koju je Izvođač dužan da odmah obavesti Investitora o njenom nastupu. b) Ako se ukupna vrednost radova predviđena Ugovorom i obračunata po ugovorenim cenama poveća preko 20%. kao i da naredi naknadne radove ako to bude smatrao za potrebno. Investitor ima pravo da pre početka radova ili u toku izvođenja radova vrši izmene i dopune u obimu radova. Izvođaču se neće ni u kom slučaju plaćati radovi koji nisu stvarno izvršeni. Investitor neće plaćati ništa iznad ugovorene cene a u vezi sa bilo kojim radom koji je prikazan ili određen da bude izveden detaljnim planovima i crtežima ili uputstvima koja je dostavio Nadzorni organ. zbog toga što je stvarna količina veća ili manja od količine izražene u predračunu radova. Naknadne izmene u trasi i na pojedinim objektima ne utiču na produženje roka ako ovim izmenama nije bio obustavljen započeti posao. Neblagovremeno ustupanje zemljišta i planova za pojedine objekte ne daje Izvođaču pravo za produženje roka za dovršenje objekta u celini.

106 . koji su iskazani na dva mesta. Pri sastavljanju privremenih situacija unete količine mogu biti približne ne upuštajući se u detalje. i dati avans i eventualni penali iz ovih uslova i tako dobijen ostatak predstavlja sumu za isplatu. U slučaju da u predračunu radova ili ponudi ukupna cena nije tačna. Nepredviđeni radovi unose se posebno. privremeno unose u privremene mesečne situacije i pre njegove upotrebe. a Nadzorni organ je dužan da. Ako Izvođač i Nadzorni organ ne postignu sporazum u pogledu primedbi Nadzora. na kraju privremene situacije i obračunavaju se po naknadno ugovorenim cenama. istu potpiše sa eventualnim primedbama koje moraju biti konkretne. Od iznosa poslednje privremene situacije odbija se iznos prethodne situacije. Navedeni materijal obračunavaće se kroz privremene situacije po fakturnoj ceni. posle čega Nadzorni organ privremenu situaciju odmah dostavlja Investitoru. uzeće se manji iznos kao merodavan. Investitor će izdati nalog za isplatu na osnovu situacije priložene od Nadzornog organa. Obračun i isplata izvršenih radova Na zahtev Izvođača Investitor može odobriti sačinjavanje i međusituacije. čelik za armirano betonske konstrukcije i čelične cevi i ostala ugovorena oprema. Po primedbama Izvođača odlučivaće se naknadno. u toku 5 dana po prijemu situacije. Prijavljeni materijal mora potpuno odgovarati Tehničkim uslovima. Isplata Izvođaču izvršenih radova u toku meseca vršiće se na osnovu mesečnih situacija. na traženje Izvođača. Materijal koji Izvođač prijavi za unošenje u privremenu situaciju mora biti na gradilištu složen u pravilne figure van domašaja velike vode i zaštićen od svakog oštećenja. uzeće se kao tačna jedinična cena za svaku poziciju posebno i tako utvrđena cena predstavljaće u ukupnom zbiru iznose svih pozicija. a obračun ovih radova izvršenih u toku meseca naziva se privremena mesečna situacija. a u svemu prema Osnovnom zakonu o izgradnji objekata i to u slučaju ako takve promene prelaze 5% od ukupne vrednosti izvršenih radova obračunate po ugovorenim jediničnim cenama.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije kako bi odrazile takve promene. Investitor može odobriti. Po izvršenom ugrađivanju i obračunu po ugovorenim pozicijama radova vrednost ranije isplaćenog materijala odbija se u odgovarajućoj situaciji. Privremenu mesečnu situaciju sastavlja Izvođač na osnovu izvršenih snimanja i podataka iz građevinskih knjiga i dnevnika i podnosi na potpis Nadzornom organu najkasnije do 5-og u narednom mesecu. da se pojedini građevinski materijal deponovan na gradilištu za izvršenje objekta. ali ih Izvođač ne sme otuđiti niti upotrebiti na drugoj strani bez odobrenja Investitora. Mesečna situacija treba da predstavlja ukupnu vrednost svih izvršenih radova do dana snimanja te mesečne situacije. Projektu i mestu upotrebe. Količinu izvršenih radova na kraju svakog meseca snima Izvođač u prisustvu Nadzorni organ. Materijal koji je plaćen kroz situaciju ne smatra se kao definitivno primljen. a postoji razlika. a prema stvarno izvršenim radovima. Materijal koji dolazi u obzir za obračun po ovom stavu jeste šljunak. Kod paušalnih iznosa. koji se imaju obuhvatiti konačnim obračunom. Izvođač je dužan da plaćeni materijal čuva od kvara i oštećenja a Nadzorni organ je ovlašćen da upropašćeni i oštećeni materijal odbije u narednoj situaciji. Cene u predračunu radova moraju biti iskazane u jugoslovenskim dinarima.

a u vezi sa radovima. Prijem radova Po dovršenju ugovorenih radova i izvršenom tehničkom pregledu bez primedbi izvršiće se primopredaja između Izvođača i Investitora.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Fotografisanje Svaka tri meseca Izvođač je dužan da izvrši fotografisanje izvršenih radova sa pozicija koje odredi Nadzorni organ. 107 . Sve ispravke moraju se obostrano potpisati. Svaki upis. smatra se da je time priznao za ispravno što je u dnevniku Izvođač radova upisao i nema prava docnije ni na kakvu primedbu. Pri potpisivanju dnevnika obavezno je da se ispod svakog potpisa stavi datum potpisivanja. Izvođač je dužan da fotografije i negative čuva do završetka radova. kao i svu tehničku dokumentaciju koja služi za izvođenje radova. Potpisivanje građevinskog dnevnika vrši se u kancelariji Nadzornog organa a u prisustvu rukovodioca radova. a svaka će nositi broj. Ako Nadzorni organ ne potpiše dnevnik u određenom roku od 3 dana. Ove fotografije biće veličine koju odredi Nadzorni organ. bez primedbe. Jednom potpisane strane dnevnika postaju dokumenat i posle potpisivanja ne smeju se stavljati nikakve primedbe. Građevinski dnevnik mora biti overena knjiga sa numerisanim stranama i mora se ispunjavati mastilom ili hemijskom olovkom. Nadzorni organ je dužan da se sam uveri da li se potrebni podaci i naređenja unose tačno i na vreme u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. kada će ih predati Investitoru. Nadzorni organ i Izvođač su dužni da potpisuju dnevnik ažurno. uopšte vršiti prepravke onoga što je već uneto u dnevnik. Građevinski dnevnik Izvođač radova će za vreme izvođenja radova na gradilištu uredno voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu prema postojećim propisima. pa do njihovog završetka. a koje će fotografisanje prikazati proces radova u izgradnji. snimaće se s vremena na vreme kada to bude zahtevao Nadzorni organ. Građevinski dnevnik se vodi u duplikatu. one će se ponovo uspostaviti o trošku Izvođača a za uništenu tehničku dokumentaciju Izvođač će biti odgovoran za naknadu štete Investitoru. Kada se izvrši definitivni tehnički prijem radova. Građevinski dnevnik vodi se od početka radova. a matrica ostaje Izvođaču. sa najvećim zakašnjenjem od 3 dana. potpisuju Nadzorni organ i Izvođač. Građevinski dnevnik mora se voditi uredno i ažurno. Ako se obeležene tačke unište. Specijalne fotografije koje pokazuju posebne delove radova. mehanizacije ili predmete od interesa. a najmanje svaku stranu građevinskog dnevnika. Svi negativi biće označeni i obeleženi i čuvani na gradilištu i imaju se smatrati kao svojina Investitora. obeležavane osovine i stalne tačke za izvođenje radova. tako da posle potpisivanja svake stranice dnevnika Nadzorni organ dobije kopiju teksta. menjati i dopunjavati stare primedbe. primljene terenske podatke. Čuvanje podataka Izvođač je dužan da sve. datum i kratak opis. čuva od oštećenja i uništenja. od Investitora i Nadzornog organa. sa najvećim zakašnjenjem od 3 dana od dana izvršenog rada.

Projekat izvedenog stanja radi Izvođač i po završenom poslu. tada Izvođač ima prava na odgovarajuću naknadu. reklamacijom u roku od 7 dana po potpisu građevinskog dnevnika. u protivnom smatra se da je Investitor odbio reklamaciju i Izvođač ima pravo da zatraži obrazovanje mešovite komisije. kada se predaje Investitoru. ne prisustvuje prikupljanju ovih podataka gubi pravo da u vezi s tim docnije čini kakve primedbe i reklamacije.da obezbeđuje jednako ili kraće vreme izvršenja objekata od ponude po licitacionoj dokumentacijii 108 . na poziv Nadzornog organa. Ako Izvođač. Sastavni deo građevinske knjige čine: poprečni profili zemljanih radova. ukoliko su potrebni. Uz projekat izvedenog stanja mogu biti priključeni i posebni značajni detalji. gde se u više boja unose sve izmene. Projekat izvedenog stanja Projekat izvedenog stanja je sastavni deo građevinske knjige. a vodi se na jednom primerku kopije glavnog projekta. izmene u položaju i niveleti trase i izmene u planovima. Prevoz materijala na drugo mesto upotrebe izvršiće Izvođač na teret Investitora po prethodno pogođenoj ceni. građevinske knjige ili privremene situacije. zbog čega i od koga naređena izmena. zajedno sa građevinskom knjigom. ako su ovi uslovi pogoršani.da garantuju stabilnost. odnosno njegov predstavnik. Ako se takvim izmenama menjaju uslovi transporta. radnika i sredstava. Nadzorni organ odmah unosi u građevinski dnevnik. Građevinska knjiga U građevinsku knjigu unose se crteži celih objekata ili samo pojedinih delova objekata. kvalitet i bezbednost objekta. kada je. objasni i obrazloži posebnom predstavkom. sa pozivom na građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. Reklamacije koje nisu podnete u gore određenim rokovima i koje nisu podnete u tim rokovima preko Nadzornog organa. snabdevanja i iskorišćenja pomoćnih postrojenja. građevinske knjige i privremenih situacija Izvođač je dužan da konkretizuje. obračun zemljanih radova i obračunski crteži. predaje Investitoru. Podatke za građevinsku knjigu prikupljaju na gradilištu zajedno Nadzorni organ i predstavnik Izvođača. Ponuđač je dužan da podnese ponudu u skladu sa licitacionim dokumentima. funkcionalnost. Ako je usled izmene u projektima u toku građenja ostao spremljen materijal ovaj će se platiti Izvođaču po stvarnoj ceni ukoliko se ne bi mogao da upotrebi na drugom gradilištu ugovorenog objekta. pre i u toku građenja. Reklamacije Stavljene primedbe na sadržinu građevinskog dnevnika. . kao i tačni podaci o merama i količinama stvarno izvršenih radova. u posebnom dodatku on može da podnese i predloge alternativnih rešenja s tim da isti ispunjavaju sledeće uslove: . tako da docnije. a Investitor ima pravo na odgovarajuće smanjenje sume za isplatu. Investitor je dužan da na reklamacije Izvođača odgovori u roku od mesec dana. potrebnih za obračun radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije građevinski dnevnik se zaključuje i prestaje da se dalje vodi. Podatke za one delove objekata koji se ne vide. neće se uzimati u obzir. u pogledu mera i količine ne može biti prigovora. Investitor zadržava pravo da po potrebi može činiti. ako su uslovi poboljšani za Izvođača.

109 . Ako se za izvođenje usvoji predlog alternativnog rešenja. Ponuđač je dužan da u saradnji sa projektantom isporuči potrebnu tehničku dokumentaciju. saglasnosti i verifikacije. uključujući i sve potrebne potvrde.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije .da koštanje objekta bude jednako ili manje od ponude po licitacionoj dokumentaciji.

već po završenju zemljanih radova za pokrivaje kosine nasipa. useka. Humus se ne sme upotrebiti za izradu nasipa.1.2. ZEMLJANI RADOVI 4. zaseka.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4.1. Predviđa se izvršenje generalnih i detaljnih nivelmana sa postavljanjem pomoćnih stalnih tačaka. Plaća se po kubnom metru iskopanog humusa. Ovom pozicijom je obuhvaćeno postavljanje profilnih šablona za izvršene nagibe kosina predviđenih projektom ili nagiba utvrđenih u toku izvođenja radova. 4. Iskopani humus deponovati sa obe strane trase u približno pravilne figure i u blizini docnijeg ugrađivanja. OBELEŽAVANJE TRASE CEVOVODA PRE POČETKA GRAĐENJA Pre početka građenja obeležiti trasu i izvršiti osiguranje elementarnih tačaka van profila kako bi se u toku građenja mogla vršiti redovna kontrola izvršenih radova. tako da tačke budu dogledne. Ako se u toku rada ustanovi potreba otkopavanja humusa u debljem ili tanjem sloju nadzorni organ će izmenu upisati u građevinski dnevnik. OPŠTI USLOVI Sve građevinske radove izvesti u skladu sa postojećim važećim propisima i standardima a građevinske radove i merama zaštite na radu a za ugrađene materijale dostaviti ateste od ovlašćenih instituta u skladu sa važećim standardima i propisima za atestiranje materijala. Otkopavanje humusa Otkopavanje humusa sa travom na pojasu koji obuhvataju zemljani radovi i pozajmišta u sloju projektovane debljine od 30 cm. Količina iskopanog humusa utvrđuje se od strane nadzora i izvođača merenjem prosečne dubine i iskopa i površine sa koje je skinut. a izvođač po njoj postupiti. 110 . Iskopani humus sa fabričkog platoa deponovati van gradilišta na mestu koje odredi nadzorni organ. sementnih rigola i pozajmišta.0. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA 4.2. zemljanih bankina. 4.

111 . Deponija i pozajmišta se obrađuju po privremenim tehničkim propisima. ima ih o svom trošku produbiti i popuniti do projektovane kote. osiguranje. Naredba nadzornog organa za izvođenje radova iz ovog stava je merodavna i obavezna za izvođača. Kubaturu iskopane zemlje utvrđuje nadzorni organ merenjem. Ukoliko navedeni radovi nisu obuhvaćeni posebnim projektom planiranja terena isti su radovi obuhvaćeni jediničnom cenom iskopa i neće se posebno plaćati. što nema pravo posebne nadoknade za takav slučaj. Ukoliko izvođač ostavi temeljne jame podložne razmekšavanju zbog padavina. Iskop mokre zemlje od podzemnih voda plaća se posebno pozicijom predviđenom ovim Cenovnikom. Pod širokim iskopom se smatraju svi iskopi čija je osnova preko 20 m2 a veličine manje strane preko 2 m uključujući i iskope na temeljima i usamljenim temeljima kao i iskope u usecima i zasecima. Pre početka radova teren treba očistiti od šiblja a i drugih rastinja sa vađenjem korenja ukoliko ga ima na delu zemljišta gde se objekti podižu. i osiguranja susednih objekata i crpljenje atmosferske vode. Ukoliko je do takve greške došlo krivicom izvođača. Otkopanu zemlju pored rovova. razupiranje rovova i bočnih strana iskopa. iskopane zemlje u samoniklom stanju.2. Prekopani temelji imaju se popuniti do projektovane kote i sabiti do Me=40 MPa. Iskop zemlje za šahte i revizione komore Cena iz ovog Cenovnika će se primenjivati za sve iskope prirodno vlažne zemlje i ovlažene zemlje padavinama. s tim. ukoliko ne može iz bilo kojih razloga postići sinhronizaciju iskopa i nasipa. Izvođač. treba zemlju iz iskopa da deponuje i da je ugradi kad to bude moguće. na osnovu snimljenih profila pre i posle iskopa nasipa.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. organizovati sinhronizaciju izvođenja nasipa i iskopa. Pored prethodno predviđenih troškova. Obračun otkopane i nasute zemlje izvršiće se u sraslom zbijenom stanju.2. overenih od strane nadzornog organa uzimajući u obzir neophodne iskope potrebne po projektu. šahtova i komore uračunavati u jedinačne cene iskopa. on će uraditi o svom trošku. kao i eventualno pomoćne skele za odbacivanje zemlje. a ostatak odneti u deponiju koju će odrediti nadzorni organ u dogovoru sa izvođačem. Crpljenje podzemne vode plaća se posebnim pozicijama. Isto tako i radovi na iskolčavanju terena za rov. jedinačne cene obuhvataju obeležavanje donjih ploča šahtova i komora. Izvođač je dužan. U konačnom bilansu svih zemljanih radova izvođaču će se priznati za iskop iz pozajmišta samo deo nasipa koji se ne može obezbediti iz svih iskopa.

0 .3. zbijenom pesku i sitnijem nevezanom šljunku. 4.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Kategorizacija iskopane zemlje vrši se po sledećim kriterijumima: a) U I i II kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju ručno ili mašinski u plodnoj zemlji. buldozerom ili bagerom. o čemu treba nadzorni organ da odluči.2.0 m1 4. a u izuzetnim slučajevima ručno.4. Kategorizaciju za sve iskope većeg obima vrši komisija tokom iskopa i nakon njihovog bušenja. svim vrstama bagera s kašikom ili rijačem. svim vrstama buldozera s nožem i rijačem. uključujući i slojeve konglomerata maksimalne debljine do 50 santimetara. U cenu zemljanih radova . a pre betoniranja i zidanja elemenata.iskopa ulaze i sva neophodna razupiranja prema važećim tehničkim propisima. bagerom itd. u slučajevima kada predstavnici izvođača i investitora ne postignu saglasnost u kategorizaciji iskopa.0 . U cenu iskopa uračunato je odbacivanje zemlje do 3. Svoje predstavnike i njihove zamenike u komisiji za kategorizaciju iskopa imenuju rešenjem izvođač i investitor.0 . koji bi omogućili kasniji uvid u strukturu iskopa. buldožerom. Pobrojane vrste iskopa pod tačkom „a” ne mogu se uvrstiti u III i IV kategoriju ni kada se kopaju pijukom. b) U III i IV kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju pijukom. u svim slučajevima.03 3 2 m na m planiranog terena. Sve kategorizacije iskopa zemlje razgraničavaju se u predmeru i predračunu radova na određene dubine iskopa i to: 0. c) U V i VI kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju rastresanjem pneumatskim i električnim bušilicama ili miniranjem. a po kriterijumima ne spadaju u tačke „a” i „b”.2. Za sav rad i materijal plaća se po 1.0 m1 2.0 m iskopane zemlje. Komisija podatke o kategorizaciji iskopa upisuje i potpisuje u građevinski dnevnik odnosnog objekta. 3 112 . Grubo i fino planiranje dna rova sa istovremenim otkopom od 0. zdravici i peskuši. Troškove angažovanja neutralnog stručnog lica solidarno snose izvođač i investitor.0 m1 1 preko 6.0 m1 od iskopa.6.0 m Preporučujemo mašinski rad na iskopima rova prikladnom mehanizacijom: rovokopačem. Komisija je sastavljena od stalnih predstavnika izvođača i investitora i eventualno neutralnog stručnog lica.

kamenom prašinom ili drugim sličnim materijalom za ispunu. kako u pogledu granulometrijskog sastava. nabijene i uvaljane površine. Nabavka šljunkovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće sa potrebnim radom i materijalom za dobijanje propisanih kvaliteta za mehanički obrađen šljunak. Ručno zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u slojevima od po d=15cm. grudve zemlje. 4. zajedno sa razastiranjem i nabijanjem.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Prvo izvršiti grubo planiranje dna rovova i komora pa nabijati ih nabijačima a zatim izvršiti fino planiranje i valjanje sa tačnošću +/-1 cm i poprečnim nagibom 0%. da ne bi došlo do oštećenja izolacije cevi. Peskovito šljunkoviti materijal predviđen za izradu podloge treba da sadrži 40/80% frakcije krupnijih od 2 mm. sadrže u sebi zrna krupnija od 60 mm. Isto tako prečnik najkrupnijeg zrna u šljunkovito-peskovitom materijalu ne sme biti veći od 60 mm.2. tako i u pogledu podesnosti za sabijanje u kompletnu i stabilnu podlogu. kamena i sl. bez krupnijih komada zemlje. da nebi kasnije došlo do sleganja zemlje. poreklom iz odobrenih nalazišta. Sadržaj sitnih prašinskih frakcija (manjih od 0.02 mm) osetljivim na dejstvo vode i mraza ne sme biti veći od 6% u odnosu na ukupnu količinu ispitanog šljunkovito-peskovitog materijala. Materijal namenjen za izradu tamponskog sloja ne sme u sebi sadržati organske materije.2. Posle nasipanja sloja od 15 cm vršiti nabijanje zemlje ručnim nabijačem težine 10-12 kg s tim što se svaki sloj mora dobro nabiti. Plaća se po m2 isplanirane.B. niti zrna obavijena glinovitim vezama ili drugim štetnim materijalom. 4. Za sav rad i materijal plaća se po 1 m3 ugrađenog i uvaljanog sloja šljunka.4.2. prekomernu količinu muljevitih sastojaka. 113 .050.5. Kod zatrpavanja voditi računa da prvi sloj zemlje iznad peska. koja odgovara tehničkim uslovima. Valjanje šljunka treba izvršiti vibrovaljcima kako bi se postigao modul stišljivosti Me=25 MPa.B3. Materijal za prirodni JUS. Ukoliko izvorište materijala za izradu tamponskog sloja. Prilikom planiranja voditi računa o uzdužnom projektovanom nagibu trase odnosno rova. Nabavka i ugrašivanje šljunkovito-peskovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće ispod komore toplovoda d=15 cm. kojim je u debljini od 10 cm pokriven cevovod bude sitna zemlja. tako da se dobija jednolika mešavina. šljunkoviti materijal treba da odgovara On treba da se sastoji od tvrdih i postojanih čestica na dejstvo vode i mraza pomešanih u prirodnom stanju ili veštački sa finim peskom. potrebno je izvršiti popravku granulometrijskog sastava drobljenjem ili odstranjivanjem krupnijih frakcija isključivo prosejavanjem.3.

3. Za sav rad na iskopu i transportu starog zemljanog kolovoza i izradi novog.2. muljem. damperima na daljinu do 5000 m. Rušenje kolovozne konstrukcije . 4. Planum za novu kolovoznu konstrukciju treba u svemu pripremiti prema projektu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zbijanjem se treba postići Me=35 MPa. 4. U cenu koštanja ulazi utovar. Cement se može držati i u silosima. a umesto njega dovesti peskovito-šljunkovit materijal i izvršiti zamenu. koje je izvođač dužan u prisustvu nadzornog organa da izradi za svakih 50 m3 betona i pošalje na ispitivanje Zavodu za ispitivanje 114 . U slučaju dužeg ležanja u magacinu. asfaltbetona i betona) Staru kolovoznu konstrukciju od tucanika. Blato i mulj koji su ostli na kolovozu treba očistiti i odvesti takođe na deponiju. cement treba premeštati svakih 15 dana tako. 4.2. Marka betona naznačena je u svakoj poziciji radova i mora se postići pravilnom mešavinom portland cementa. promaje. Za muljani tucanik i lomljeni kamen treba mehaničkim sredstvima otkopati i odvesti na deponiju pogodnu za ispiranje većim mlazevima vode da bi se dobio čist kameni materijal. Oprani tucanik i lomljeni kamen se može ponovo upotrebiti uz neophodno prosejavanje ili drobljenje. držati u zatvorenim prostorijama sa uzdignutim drvenim podom. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI Svi betonski i armirano-betonski radovi imaju se izvesti u svemu prema važećem „Pravilniku o tehničkim merama i uslovima za beton i armirani beton”. Transport viška zemlje iz iskopa kamionima.trotoara (tucanika. Pri izlivanju betonskih i armiranobetonskih konstrukcija ne smeju se upotrebiti dve različite vrste cementa za isti konstruktivni element. i pravilnim ugrađivanjem. treba u potpunosti zameniti novom kolovoznom konstrukcijom a da bi se zadržala apsolutna kota novog kolovoza u svemu prema projektu. Marka betona i kvalitet upotrebljenog materijala utvrdiće se ispitivanjem probnih normnih kocki. lomljenog kamena koji je pomešan sa glinom.6. da cementna vreća zauzme drugi položaj od prvobitnog. ukoliko ih ima na gradilištu. Plaća se po m3 preveženog materijala zemljišta sa samoniklim rastinjem na daljinu: Transport viška zemlje na daljinu od 500 m . plaća se po m2. a radi zaštite od vlage. kvalitetom ovih sastojaka. prekovremenog zagrevanja.5000 m. vode i agregata odgovarajuće granulacije. Cement za gradilište donositi u originalnim fabričkim vrećama. transport na mesto deponije i rasplaniranje materijala po deponiji.7.

dužan je da cement dozira prema građevinskim normama. bez organskih primesa i anorganskih štetnih sastojaka. odnosno kontrolnih tela su bili zadovoljavajući. vršiti doziranje agregata. a za armirani plastični beton. za koje izvođač ne izvrši granuliranje agregata po laboratorijskim dozama. ali samo uz smanjenje pogođenih cena dotične tačke predračuna u procentualnom odnosu vrednosti dobijene marke betona za uslovljenu marku betona predračunom. 115 . troškove snosi investitor. Pre betoniranja izvršiti pregled skele oplate i podupirača u pogledu oblika i stabilnosti i u toku betoniranja voditi kontrolu istih. Samo u slučaju negativnih rezultata. Ukoliko se pri izvođenju betonskih i armirano betonskih radova postigne slabiji kvalitet od uslovljenog opisom radova. Oplatu obavezno tri dana kvasiti pre betoniranja. Oplata se ne plaća posebno. Voda koja se upotrebljava mora biti čista. Betoniranje se ne sme otpočeti dok nadzorni organ ne pregleda armaturu i pismeno odobri betoniranje. Za sve betonske radove. dobijenih probnim opterećenjem. već ulazi u jediničnu cenu za 1 m3 ugrađenog betona. Izvođač je dužan da podnese dokaze o kvalitetu materijala i to za cement.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije materijala. u smislu pomenutih propisa. troškovi padaju na teret izvođača. U slučaju većeg procenta mulja izvođač će pristupiti pranju agregata. bez obzira kakve će rezultate dati ovo ispitivanje. U slučaju da se ukaže potreba da se vrše probna opterećenja pojedinih konstrukcija. Mešavina za beton će se primeniti tek kada je odobri nadzorni organ. Za nabijeni beton upotrebiti vlažan. takav urađeni beton može se primiti. Pre betoniranja stručno odrediti i označiti mesto radnih fuga. troškove za ovo snosi. Ako se probna opterećenja vrše na zahtev investitora odnosno nadzornog organa. Kameni agregat mora biti. što je obuhvaćeno jediničnom cenom betona. sa sedimentacijom mulja od 2% težine. čvrst i postojan. ako su ova ispitivanja neophodna zbog nepostignute marke ugrađenog betona. Za armirano betonske konstrukcije (beton MB15 pa na više) obavezno je vršiti ispitivanje granulometrijskog sastava kamenog agregata i upotrebiti ga u optimalnom sastavu tj. Nalaz Zavoda za ispitivanje materijala je obavezan za obe strane. izvođač. a rezultati probnih. Količinu upotrebljene vode po m3 betona kontrolisati u toku rada. vodu i agregate. ali ipak u granicama tolerancija dopuštenih važećim tehničkim propisima za izradu betonskih konstrukcija. Rad na prosejavanju i doziranju agregata obuhvaćen je jediničnom cenom. imajući u vidu važnost vodocementnog faktora. ukoliko smanjeni kvalitet betona ne dovodi u pitanje stabilnost izvedene konstrukcije.

za nošenje betona i radne skele. slabije napregnutim konstrukcijama i elementima. po skidanju oplate. detaljima i uputstvu nadzornog organa sa pravilnim vezama i potrebnim montažnim nadvišenjem. dobro ukrućena i poduprta podupiračima dimenzija po statičkom proračunu. Pri betoniranju strogo voditi računa da armatura ostane u postavljenom položaju i bude obavijena betonom sa svih strana. 116 . Oplata mora biti stbilna. ali samo uz izričitu dozvolu nadzornog organa. po planu. spuštanje betona vršiti obavezno levkom ili nekim drugim načinom za kontinualno betoniranje. u slojevima debljine do 20 cm. Posle skidanja oplate zabranjuje se ma kakva popravka spoljnih površina betonskih oštećenih konstrukcija bez prethodnog odobrenja nadzornog organa. koji ugrađivati u slojevima od 15-20 cm. ista se ima pre ugrađivanja ponovo ručno mešati. da bi se dobila jednolična masa. a mehaničko ugrađivanje vršiti pervibratorom i vibratorom. Za oplatu betonskih i armirno-betonskih konstrukcija ne dozvoljava se upotreba dasaka tanjih od 24 mm. Površina na koju se nastavlja betoniranje mora biti brižljivo očišćena i orapavljena. dok će se za armirani beton upotrebiti plastičan beton sa što manje vode. od betonjerke do mesta ugrađivanja ima se vršiti vozilima koja imaju obezbeđeno mešanje betona u toku transporta. Za nabijeni beton upotrebiti vlažan beton. Unutrašnje površine oplate moraju imati tačan oblik betonske konstrukcije. Ručno mešanje i ugrađivanje betona može se dopustiti samo izuzetno. Gde je dubina sipanja betona veća od 1 m. Sve tesarske radove izvoditi prema planovima. što se neće posebno plaćati. Ručno ugrađivanje vršiti dobrim nabijanjem i kucanjem po oplati. i tako izrađena da se može skinuti bez oštećenja betonske konstrukcije. Isti način nabijanja primenjivati i za betonske podloge i za betonske podove. Materijal za izradu oplate daje izvođač radova i po završetku rada ostaje njegova svojina. Nabijanje ploča i pločastih nosača kao i trotoara vršiti „vibro-daskama”. da budu potpuno ravne sa oštrim i pravilnim ivicama i neoštećene. ukoliko to treba. U slučaju segregacije betonske mase u toku transporta. kada se radi o malim količinama. a izbetonirane površine u njima moraju. Prekidanje i nastavljanje betoniranja vršiti po tehničkim propisima i uputstvu nadzornog organa.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Izrada i ugrađivanje betona ima se vršiti obavezno mašinsko-tehničkim putem. Transport betona kamionima. Eventualna „gnezda” izvođač je dužan plombirati i pačokirati po uputstvu nadzornog organa.

savijanje i montiranje armature vršiti prema detaljima statičkog proračuna i uputstva nadzornog organa. rad. U takvom slučaju težina ugrađene armature ne može biti priznata na teret investitora. bez obzira na visinu podupiranja. kojih se mora strogo pridržavati. materijal sa rasturom. 4. Plaća se po m3 ili m2 stvarno izvršenih količina.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pre betoniranja. transport. Ugovorni rok za radove ne može se menjati zbog izmene projekta ili pojedinih detalja po predlogu izvođača. Armatura se obračunava prema teoretskim težinama i dužinama iz plana. zarada i sve dažbine izvođača prema Opštim uslovima za izvođenje građevinsko-zanatskih radova. režija. u granicama propisa predviđenih tolerancija i sve uračunati u jedinačnu cenu betoniranja. dužan je o svom trošku izvršiti zamenu. Ukoliko izvođač ne bude imao tokom građenja odgovarajuće profile. Sečenje. oplatu dva puta dobro nakvasiti. radna skela. alat. koja se ljušti. Sve ove elemente dobro obezbediti. i to ravan ili rebrasti čelik.4 mm i pravilno po detalju postaviti. Izvođač mora takvim statičkim proračunom obezbediti predviđene napone u čeliku i betonu. bez obzira na ∅. betonski čelik sa otpatkom. prljavštine. Izrada ankernosača i ugradbenih elemenata posebno se obračunava. kao i skela uračunava se u jediničnu cenu betona. Cenom je obuhvaćen sav rad. i radu pristupa nakon dobijanja ove saglasnosti. klamfe i ekseri za podmetače. žica za vezivanje. i rđe. svi društveni doprinosi i svi ostali izdaci po strukturi cene. radna skela za armirača. Za vatrostalne i vodonepropusne betone izvođaču su date recepture. postaviti anker-nosače i ugradbene elemente. a po odobrenju nadzornog organa. 117 . Uklanjanje skela i skidanje oplate dozvoljava se prema propisima. U cenu 1 kg postavljene armature ulazi. Betonski čelik pre upotrebe očistiti od masnoće. bez obzira da li je to u pozicijama predračuna izričito naglašeno ili nije naglašeno.4. dužinski i visinski. bez obzira na složenost armature. spoljni i unutrašnji transport. U temelje. kakvi su bili po statičkom proračunu projekta. iznad predviđene armature po crtežima projekta. alat. Glavnu armaturu vezati za svaku uzengiju i podeono gvožđe paljenom žicom ø 1. preračunavanje i izradu detlja. da za vreme betoniranja ne dođe do njihovog pomeranja. pre početka betoniranja. Izvođač snosi punu odgovornost za stabilnost svih skela. Oplata i podupiranje. u položaj predviđen projektom. Statički proračun i detalje podnosi na saglasnost odgovornom projektantu i investitoru. ARMIRAČKI RADOVI Za armirano-betonske radove upotrebiti betonski čelik prema statičkom proračunu.

za sav osnovni. štemovanja. 118 . kako je predviđeno projektom ili onog dela koji se mora zavarivati. radnu skelu. izrada se sastoji od rada u radionici i ugrađivanja na objektu. Za sve gotovo. alat. celokupan okov. gde ne može doći preklop. kontrolu mera na građevini. Izvođenje radova mora se vršiti stručnom radnom snagom specijalizovanih preduzeća u svemu prema opisu pojedinih tačaka predračuna. skele. mora dokumentovati atestima Zavoda za ispitivanje materijala. zakivcima ili zavrtnjima. učvršćivanje. rad. upasivanje. razne dažbine i sve ostalo u vezi sa formiranjem prodajne cene shodno Opštim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova. Izrada mora biti stručna i kvalitetna. zavarivanjem. rad. eventualnu izradu probnih uzoraka. Izrađeni i ugrađeni elementi obračunaće se na način kako je to u pojedinim pozicijama predračuna naznačeno Bravarske radove izvesti stručno u svemu prema detaljima od čeličnih punih i šupljih kutijastih profila i ravnog ili rebrastog lima. kao i za kvalitet izvršenih radova. a takav rad obuhvaćen je cenom u armiračkim radovima. sa svim potrebnim pripremama. spoljni i unutrašnji transport. 4. plaća se po 1 komadu čeličnog proizvoda.5. BRAVARSKI RADOVI Za izvođenje ovih radova važe u svemu Opšti uslovi za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova. RAZNI RADOVI Za izvođenje ovih radova u svemu važe Opšti uslovi za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova. pomoćni i vezni materijal. spoljni i unutršnji transport. spajanjem. alat. mašine. tačno prema šemi i detaljima. pomoćne usluge i ostale troškove za potpuno gotov posao sa svim štemovinsko-zanatskim radovima. miniziranja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Izvođač je dužan da vrši zavarivanje dela betonskog čelika. Veze pojedinih delova izvesti zasecanjem. Izvođač snosi punu odgovornost za kvalitet primljenog materijala. montažu na građevini.6. U jediničnu cenu za svaku tačku ovih radova uračunati sav materijal. režiju. čiju podobnost na zahtev investitora ili projektanta. 4. zaradu. zidarsku pomoć kod montaže.

Maksimalna količina zrna izrađenih od mekih ili trošnih stena (laporci. smrzavanja ili sprava za nabijanje ne drobe i ne raspadaju na sitne frakcije osetljive na dejstvo vode i mraza. mešavine prirodnog šljunkovitopeskovitog materijala moraju imati takvu čvrstoću na pritisak i otpornost na dejstvo atmosferalija da se pod dejstvom vode. inače se isti ne sme upotrebiti za tamponski sloj. niti zrna obavijena glinovitim vezivom ili drugim štetnim materijalom. izvršiti razastiranje peskovito-šljunkovitog materijala zajedno sa planiranjem i vibriranjem mehaničkim spravama. Peskovito-šljunkoviti materijal predviđen za izradu tamponskog sloja treba da sadrži 40-80% frakcija krupnijih od 2 mm. kamenom prašinom ili drugim sličnim materijalom za ispunu. Materijal za prirodni tampon treba da odgovara švajcarskim propisima SNV. kako u pogledu granulometrijskog sastava. Sadržaj sitnih prašinastih frakcija (manjih od 0. glinoviti peščari. grudve zemlje.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4.7.40375).7. što se utvrđuje laboratorijskim ispitivanjem potrebno je da se izvrši pranje šljunkovitog materijala.1. On treba da se sastoji od tvrdih i postojanih čestica na dejstvo vode i mraza pomešanih u prirodnom stanju ili veštački sa finim peskom. tako i u pogledu podesnosti za sabijanje u kompletnu i stabilnu podlogu. za dobijanje propisanih kvaliteta za mehanički izrađen šljunak. zajedno sa razastiranjem i nabijanjem.) u mešavini ne smeju biti veći od 7% računajući na ukupnu količinu ispitivanog materijala (švajcarskim propisima SNV. uz potrebno kvašenje. Ukoliko bi to bio slučaj. Materijal za izradu tamponskog sloja ne sme u sebi sadržati organske materije.0 cm što će se utvrditi letvom dužine 4 m. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 4. Po završenom vibriranju tamponski sloj mora imati planom predviđenu debljinu u nabijenom stanju i pravilan profil po projektu sa tačnošću +/-1. konglomerati i sl. Po završenom planiranju i valjanju posteljice koja je predhodno primljena geomehanički i visinski od nadzora i nakon odobrenja nadzornog organa. nadzorni organ 119 . poreklom iz odobrenih nalazišta tako da se dobije jednolika mešavina koja odgovara tehničkim uslovima.02 mm) osetljivih na dejstvo vode i mraza ne sme biti veći od 6 % u odnosu na ukupnu količinu ispitanog šljunkovito-peskovitog materijala. Isto tako prečnik najkrupnijeg zrna u šljunkovito-peskovitom materijalu ne sme biti veći od 60 mm odnosno 2/3 od debljine sloja za slojeve tanje od 9 cm. škriljci. Za slučaj da se zbog lošijih karakteristika materijala u posteljici odnosno zbog slabije nosivosti tla tampon mora izvesti sa većom debljinom od projektovane. prekomernu količinu muljevitih sastojaka. Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja donje podloge debljine cm sa potrebnim radom i materijalom. U pogledu kvaliteta pojedinih zrna. 40375. Ukoliko izvorišta materijala za izradu tamponskog sloja sadrže u sebi zrna krupnija od 60 mm potrebno je izvršiti popravku granulmetrijskog sastava drobljenjem ili odstranjivanjem krupnijih frakcija isključivo prosejavanjem.

rada na izradi traženog kvaliteta šljunka. 120 . Na gradilištu se mora izvršiti predhodno ispitivanje materijala koji izvođač želi ugraditi. Prečnik ploče sa kojom će se vršiti ispitivanje zavisiće od debljine ispitivanog sloja u kolovoznoj konstrukciji (ploča ∅16 cm za slojeve debljine manje od 25 cm a ∅30 cm za slojeve debljine preko 25 cm do 40 cm. sve što je potrebno do potpuno gotovog posla.046. mora se poštovati zahtev da minimalni stepeni zbijenosti. Ovo ispitivanje se vrši preko specijalizovane institucije za ove radove. 4.2 Izrada veznog sloja od bito šljunka Izrada veznog sloja (deo gornje podloge) od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 10 cm a u slojevima prema detaljima iz projekta. valjanja. (izvršiti određivanje granulometrijskog sastava. razastiranja. određeni merenjem zapreminskih težina na gradilištu. transporta. odnosno procenta nezaobljenosti zrna drobinskog materijala i drugo putem izrade probnih deonica) tako da se odrede uslovi koje treba da ima materijal za izradu odnosnog sloja podloge koji omogućuje i obezbeđuje dobijanje traženih minimalnih modula stišljivosti. ne smeju biti manji od 95% maksimalne zapreminske težine određene po laboratorijskom Proktorovom postupku. Pre početka nanošenja prvog sloja bituminiziranog šljunka izvršiti čišćenje tamponskog sloja. oblika zrna. nabijanja.B1. Pri ispitivanju potrebne zbijenosti tamponskog sloja kolovoza konstrukcije (donja podloga) izrađenog od šljunkovito-peskovitog materijala koristiti opite pločom prema JUS U. Vrednost modula stišljivosti od Me=70 MPa primenjivaće se kao minimalna. Troškove ispitivanja snosi Izvođač. Preko završenog tamponskog sloja od mehanički obrađenog šljunka ili uvaljanog tucanika kao gornjeg sloja donje podloge kolovozne konstrukcije. izvršiti razastiranje finišerom bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm a u broju slojeva kako je to rešeno projektom ili naknadno naloženo od strane nadzornog organa. Minimalna vrednost modula stišljivosti je Me=70 MPa odnosno 100 MPa zavisno od funkcije i položaja ispitivanog sloja u kolovoznoj konstrukciji. Jediničnom cenom obuhvatiti sve troškove nabavke. koji moraju biti jednaki ili veći od traženih minimalnih. Prilikom određivanja postignutih minimalnih modula stišljivosti na probnim deonicama. Za potpuno gotov posao prema gornjem opisu i uslovima plaća se po 1 m3 izvedenog tamponskog sloja od šljunkovito-peskovitog materijala odnosno mehanički obrađenog šljunka u nabijenom stanju mereno po profilima.7.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije će na osnovu geomehaničkih ispitivanja i proračuna narediti da se poveća debljina tampona što je izvođač obavezan izvesti.

mora da zadovoljava po Maršalu minimum 250 kg/svaki sloj. zagreva i meša se zagrejanim bitumenom. šljunak mora biti čist i zdrav (u pogledu čvrstoće).5% (težinski). Razastrta masa u rastresitom stanju treba da ima veću debljinu za 30% od debljine u uvaljanom stanju. zbog debljine. kontrole kvaliteta i pribavljanja atesta snosi izvođač.3. radi što povoljnije veze između slojeva. Postignuta stabilnost mešavine.2.2. Materijal se priprema u asfaltnoj bazi gde se šljunak suši. a dozvoljeno odstupanje +/-1 cm.014. Pre početka rada potrebno je laboratorijski utvrditi najpovoljniju mešavinu.B3. a upotrebljava se mekša vrsta bitumena Bit 45/120 Bit 40/200 izuzetno Bit 50/75 i Bit 35/300.05. Prirodni šljunak mora da sadrži najmanje 30% zrna koja nisu zaobljena prema tome prirodnu mešavinu poželjno je provući kroz drobilicu ili prirodnoj mešavini dodavati kamenu sitnež JUS.B. Laboratorijske recepte.3. JUS. sve kontrole pre i za vreme građenja kao i na gotovom sloju bitošljunka vršiti prema propisima za asfaltne radove a sve preko specijalizovane institucije za ove radove.B3. Kamena sitnež. 121 . a u broju slojeva prema projektu. Kada se bituminizirani vezni sloj radi. Temperatura mešavine pri ugrađivanju je takođe propisana istim standardima.4.050. otporan na mraz i bez mulja. Plaća se po 1 m2 ugrađenog veznog sloja od bitumeom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm u uvaljanom stanju. Razastrta vruća masa valja se garniturom valjaka srednje težine od 5 do 12 tona. Obično se uzima 5-7. i 3. Njegova najpovoljnija granulacija mora biti određena laboratorijskim putem prethodnim ispitivanjem. da bi se postigla što veća nosivost veznog sloja.E1.4. i 3.B.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Materijal za izradu veznog sloja od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) spravljati od prirodnog ili prosejanog šljunka. u više slojeva poželjno je. Utvrđena granulacija prethodnog ispitivanja mora se strogo poštovati i kontrolisati pri radu.B. sledeći sloj nanositi i valjati dok se prethodni sloj nije ohladio i zaprljao. Razastiranje vršiti obavezno finišerom. Spojno sredstvo je bitumen čija se optimalna količina u masi mora takođe laboratorijskim putem odrediti. Temperatura mešavine zavisi od vrste bitumena što je propisano u JUS. Veličina najkrupnijeg zrna sitneži i šljunka ne sme biti veća od 1/2 do 2/3 debljine sloja u uvaljanom stanju. Kontrola ravnosti se vrši letvom dužine 4 m. Jedinična cena obuhvata izradu sloja od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm. Uvaljana površina mora biti ravna i da ima projektovani poprečni podužni pad. Troškove recepture.

Bitumen bit 40/200.3. s tim da potpuno odgovara tehničkim uslovima.U. Uverenje o ispitivanju kamena ne sme biti starije od jedne godine. filter 5-10 % težinskih.U.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4.B. Izrada hrapavog kolovoznog zastora od asfalt-betona d = 4 cm Po izvršenoj izradi veznog sloja od bitumenom obavljene sitneži (šljunka) pristupiti izradi kolovoznog zastora od hrapavog asfalt-betona d=4 cm u jednom sloju.U.6 tona. pri čemu obratiti pažnju na zagrevanje sastavnih delova (bitumena i kamenog materijala) kao i na temperaturu asfaltne mase.050.unutrašnjih strana. Ukoliko bi neravnine bile veće od 4 mm odbija se od vrednosti asfaltbetonskog zastora za površine koje pokažu veće neravnine i to za: veće od 4 mm. da ne nastane njegovo probijanje kroz naneti habajući sloj. procenta.E4. zavisno od vrste bitumena (JUS.09 mm. Poprečni pad izvršenog asfaltnog zastora ne sme da odstupi od propisanog više +/-0. Količina bitumena treba da je 5.5 kg/m2 zajedno sa zalivanjem spojeva i bočnih . poprečni pad od 3% može da 122 . Pesak može biti rečni ili drobljen najbolje je kombinovano. Kameno brašno-filer od mermera samlevenog u prah mora da je odgovarajuće finoće mliva. pa do 6 mm.8-8% tež. postojan na mrazu sa zrnima kubičastog oblika najmanje čvrstoće 40 MPa maksimalnog habanja 10 cm3/50 cm2 i upijanje vode max. 0. veće od 6 mm pa do 8 mm 25% (dvadeset i pet procenata). Spravljanje asfaltne mase vrši se mašinskim putem. a ostatak peska od 0. treba da prolazi 80% kroz sito 0. Agregat za asfaltnu mešavinu mora da zadovolji propisane uslove JUS. Najkrupnije zrno agregata ne sme biti veće od 2/3 debljine zastora u uvaljanom stanju. tj. a zatim težim od 8-12 tona.E4.014.09 do 2 mm.8%.4% na pr.B3. Za određivanje procenata površina kolovoza koji ne ispunjavaju uslov ravnosti. Prenos asfaltne mase vršiti kamionima čija je karoserija opšivena limom.014 i JUS. U toku valjanja kontrolisati profil zastora letvom dužine 4 m.30 do 0. treba da je eruptivnog porekla.014). Pre nanošenja asfaltne mase izvršiti čišćenje i prskanje veznog sloja vrućim bitumenom sa oko 0. 10% (deset procenata). čije zgrevanje ne sme biti veće od 190°C. već se moraju preraditi. a delovi kolovoza sa neravninama većim od 8 mm pod letvom od 4 m1 ne mogu se primiti niti platiti. Valjci moraju biti prigodne konstrukcije i to vibracioni i sa pumpnim gumama. Razastiranje mase vršiti obavezno finišerom. traka ili rigola. pri čemu odstupanja u svim pravcima ne smeju da budu veća od +/-4 mm.7. Količinu veziva za ovo prethodno prskanje pažljivo odmeriti. Kameni agregat krupnoće 2-20 mm treba da bude zastupljen orijentaciono sa 50 do 70% težinskih. Bit 45/120 izuzetno Bit 50/75 i Bit 35/300. služiće procenat nezadovoljavajućih rezultata s tim da se merenja ravnosti ima vršiti na svakih 10-20 m1 puta u poprečnom i podužnom pravcu. Asfaltna masa za vreme vožnje mora biti pokrivena limom ili azbestnim ćebadima. Daljinu transporta podesiti tako da temperatura asfaltne mešavine ostane u propisanim granicama prema JUS. Razastrta masa valja se lakim valjkom težine 4 .E4. Transport obavljati ravnim putevima kako ne bi nastala segregacija mešavine.

Podlogu za ivičnjak od betona MB10 treba izraditi preko prethodno zbijenog i isitnjenog tamponskog sloja kvaliteta izrade betonske podloge mora biti u svemu po propisima za beton. kao i uslove za kvalitet mase koji se moraju zadovoljiti (propisani ovom pozicijom). Kontrola ravnosti i hrapavosti može se vršiti i profilografom i vijagrafom. Dostavljanje ovih atesta je uslov za isplatu preostalih radova i za organizovanje tehničkog prijema radova na putevima. Asfaltna baza mora imati u toku rada svoju terensku laboratoriju u kojoj se vrše svakodnevna potrebna ispitivanja. 18/24 na podlozi od betona MB 10 prema projektu.6-3. ispituje se najmanje na svakih 4000 m2 izrađenog zastora i to na istim mestima gde je izvršeno proveravanje kvaliteta asfaltne mešavine. 4. uputstva i uslove o načinu spravljanja. Dobijanje atesta o kvalitetu izvođenog asfaltnog kolovoza izvođač mora dostaviti nadzornom organu na uvid i saglasnost.4. kao i na gotovom kolovozu moraju se vršiti prema propisima za asfaltne radove a izvođač je dužan za kontrolu i ispitivanje o svom trošku angažovati specijalizovani institut za ove radove. Za potpuno gotov posao zajedno sa nabavkom potrebnog materijala i svim ispitivanjima plaća se od 1 m2 izvedenog asfaltnog kolovoza. Po završenom poslu izvođač je dužan uzeti iz gotovog asfaltnog zastora kontrolne uzorke (na svakih 5000 m2 po jednu seriju) koje šalje na ispitivanje specijalizovanom institutu o svom trošku. izvođač ima za ponuđenu cenu ove stavke izvesti. 123 . Dopušta se da gotov kolovoz ima najmanje 95% od zapreminske težine Maršalovog uzorka. Jezgor ili komad iz gotovog kolovoza treba da ima istu zapreminsku težinu kao i standard Maršalov uzorak sabijen u laboratoriji. Kolovozni ivičnjak mora biti izrađen mašinskim putem u metalnoj oplati od betona otpornog na mrazu sa glatkim vidnim površinama. Sve kontrole pre i za vreme građenja. ugrađivanja i valjanja. Minimalna marka betona za ivičnjake MB 40. Zbijenost mase zastora. Dužina ivičnjaka iznosi 80 cm a za krivine 40 cm. o čemu će izvođač o svom trošku dostaviti potreban atest investitoru. Za sva potrebna ispitivanja kamenog agregata.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ima veličinu između 2.7. Nabavka i polaganje normalnih betonskih fabrikovanih ivičnjaka dim.4%. bitumena i filtera za izradu habajućeg sloja obavezno je izvršiti u institutu specijalizovanom za ovu vrstu radova. Delovi kolovoza koji imaju manju zapreminsku težinu od 95% standardnog Maršalovog uzorka ne mogu se pimiti niti platiti već se moraju preraditi. Recepturu za sastavljanje mase za izradu kolovoznog zastora od asfalt betona d=4 cm.

4. . treba uraditi sa habajućim slojem od sitne kamene kocke 10/10/10 cm na sloju peska d = 3 cm. pri čemu se zahteva zbijenost 90% od laboratorijske zbijenosti po Proktoru. Humus sa deponija. žabama). razastrti u slojevima do 15 cm debljine i nabiti mehaničkim sredstvima (vibropločama. planira prema projektovanim nagibima i nabija. na mestima prelaza preko industrijskih koloseka u nivou. već se plaća posebnom stavkom. Humus se ne sme upotrebiti za jezgro bankina. prethodno se prekopa. pa se tek onda nanosi na kosinu i gornju površinu bankine. Za potpuno gotov posao po gornjem opisu i uslovima plaća se po jednom m2 izrađene bankine i to: a. Nasipanje. modul stišljivosti iznosi Me=40 MPa. već samo za spoljni humusni sloj debljine 20 cm. b.6. stare trave i korova. Plaća se od dužnog metra nabavljenog i položenog ivičnjaka zajedno sa nabavkom materijala. preneti do mesta upotrebe. Spojnice između nastavaka ivičnjaka treba zaliti cementnim malterom razmere 1 : 3 i fugovati. Kod primene materijala gde nije moguće ispitati zbijenost pomoću zapreminskih težina. kontrolu vršiti opitnom pločom ∅30 cm uz zahtev da min. Kolovoz. isitni i oslobodi žila. vibracionim valjcima. pri čemu treba naročito obratiti pažnju da se dobije projektovana ivica. kako je to gore opisano. Napredovanje izrade bankine po visini uskladiti sa izradom slojeva gornjeg stroja (tampon. U slučaju.7. Po dovršenju jezgra bankine vrši se humuziranje. jediničnom cenom ove pozicije obuhvaćena je kompletna izrada bankina.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ivičnjake dim. Na čisto kamenim nasipima od čvrste i zdrave stene gornji deo bankine ne humuzira se već se spoljna površina bankine mora pažljivo obraditi ili šljemovanjem kamenom sitneži ili po površini složiti kamen. na delu gde se radi bankina od kamena. kako bi se stvorila bolja veza. planiranje i nabijanje bankina Materijal za bankine iskopati iz pozajmišta ili za ovu svrhu rezervnih delova useka. Materijal za izradu jezgra bankine mora biti od iste vrste materijala od kojeg je izrađen trup puta.Izrada bankine koja će biti humuzirana i zatravljena.7. a spojeve ispuniti cementnim malterom. 4.Izrada bankine od kamena. Izrada putnih prelaza u nivou preko industrijskih koloseka. . 124 . 18/24 postaviti na svežu betonsku podlogu. Zbijenost jezgra bankine ispituje se kontrolom zapreminskih težina. ivične trake).5. Humuziranje i zatravljivanje bankina ne ulazi u jediničnu cenu.

Za rad i materijal plaća se po kvadratnom metru površine prolaza. Podloga sitnoj kamenoj kocki kao i koloseku treba da je od uvaljanog tucaničkog zastora minimalne debljine sloja d=40 cm od gornje ivice praga. Planum koloseka i puta uvaljati i sabiti do Me=25-40 MPa. Spajanje šina na prelazu treba izbegavati. spoj zavariti. Na prelazima nije neophodno da se kocka slaže u lukovima. Drenažu odvesti van planuma koloseka i puta i upustiti u otvorene jarkove ili kanalizaciju atmosferske vode. kako bi venac točka bezbedno prelazio preko kolovoza puta. o čemu će odlučiti investitor i nadzorni organ. Šina vođica treba da je istog ili sličnog tipa kao i glavna vozna šina. a ivičnjake upustiti u kolovoz.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Kvalitet sitne granitne kocke treba da odgovara JUS-u B.010. 125 . a tucanički zastor do Me=100 MPa.095. a ako je nemoguće izbeći. Spojnice mogu biti ispunjene peskom ili zalivene asfaltnom masom po JUS-u U.M3. Širina kolovoza na prelazu se ne menja. a u svemu prema priloženom detaljnom crtežu. Posteljicu uraditi u nagibu od 4% prema drenaži. Kocku slagati pored šina koloseka i zbijati ručno prema tehničkim propisima.B3.

Tehničkim uslovima za izvođenje montažnih radova definisani su osnovni zahtevi za pravilno izvođenje svih montažnih radova. koje su obuhvaćene građevinskim projektom. vodilo se računa o svim tehničkim činjenicama uz poštovanje relevantnih propisa i standarda. Nepravilno rukovanje i održavanje cevovoda. 2. kao i za sve naknadne intervencije na ovoj instalaciji.4. Sprečene ili ometene temperaturske dilatacije. Navedene uslove treba primenjivati. 1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 5. ukoliko se ne propišu novi. PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU ZNR.1. Neadekvatan materijal opreme. temperature i izabranog materijala.8. cevi. 1. odnosno Investitoru. 1. te je time izbegnuta mogućnost njihovog preopterećenja.3. Nepravilno dimenzionisanje opreme.4. Uputstvom za rukovanje i održavanje definisani su postupci za pravilno rukovanje i održavanje cevovoda. armature i cevi. 126 . Projektom se insistira na posebno kvalitetnoj antikorozionoj zaštiti. Problem se.1.8. Pojava korozije na spoljnoj površini opreme i cevi. 1.2. povede računa o postavljanju ovih uslova. 2. cevovoda itd. Nestručno izvedena montaža cevovoda.7. je obaveza da. po mogućstvu već u fabrici uz popravku i doradu pri montaži. ZNR. armature i oslonaca. Projektom su predviđene sve tehničke mere za omogućavanje pravilnog rada kompenzatora i normalnu samokompenzaciju čime je izbegnuta mogućnost sprečavanja i opstruiranja temperaturskih dilatacija. Sva oprema se montira po svim tehničkim propisima pri čemu se vodilo računa da oslonci mogu nositi svu opremu a naročito izmenjivače toplote. Moguće opasnosti i štetnosti pri radu cevovoda: 1. 1.7. 1.5. dakle. Ovo je učinjeno baš zbog toga da bi se smanjila mogućnost pojave korozije. tiče one su dimenzionisane prema maksimalno mogućim opterećenjima sračunatim u ovom projektu. pritiska. Predviđene mere za otklanjanje navedenih opasnosti i štetnosti: 2.6. 2. svodi na dimenzionisanje debljine zida cevi zavisno od prečnika. cevovoda i armature omogućeno je normalno održavanje i eksploatacija TPS.3.2. Nestručno i nepravilno izvedena montaža opreme u TPS. Posebna pažnja posvećena je izvođenju i kontroli zavarivačkih radova i montaži kompenzatora temperaturskih dilatacija. 1.8.2.5. Povoljnim rasporedom opreme. Na naručiocu. Što se konstrukcija. što je komentarisano u poziciji (2) ovog priloga. pri izboru izvođača kao i pri realizaciji u svim njenim fazama. Izabrana oprema je domaće proizvodnje i poseduje svu atestnu dokumentaciju o kvalitetu. 2. 1. Nestručno startovanje sistema. 2. 2. Pri dimenzionisanju opreme. 2. Preopterećenje cevovoda ili konstrukcija usled temperaturskih dilatacija cevovoda. korozija).1. Cevovodi koji su predmet ovog projekta nemaju posebnih zahteva u pogledu materijala od koga su izrađene (temperatura.6. Pravilnim prihvatanjem temperaturnih dilatacija eliminisana je mogućnost preopterećenja samog cevovoda.

saglasnost korisnika sa izvođenjem radova na svojoj parceli po projektnom rešenju trase. 30 kW. redosled aktivnosti od podnošenja zahteva za priključenje do završetka radova. 2.10. 50 kW ) . 3. 04-351249/97 od 16. Gradnja toplifikacionog sistema se vrši po zonama utvrđenim postojećim projektom primarne mreže (“Glavni mašinski projekat primarne vrelovodne mreže”.matični broj i broj lične karte. .potpis korisnika 6. odgovorni projektant Slobodan Ćirić.ime i prezime korisnika. 40kW. (Napomena: za ove radove ne sleduje nikakva nadoknada od strane JP “Toplifikacija”. .izjava da li je ili ne korisnik u mogućnosti da odmah finansijski učestvuje u izgradnji dela toplifikacionog sistema. odobrenje za gradnju br. mesto i način priključenja. . (Napomena: korisnik koji nije u mogućnosti da odmah finansijski učestvuje u izgradnji ne gubi pravo naknadnog priključenja. Korisnici jedne zone imenuju svog predstavnika koji kontaktira sa JP “Toplifikacija” i u saradnji sa Odborom za tolifikaciju pri MZ podnosi Zahtev za tehničke i finansijeke uslove i energetsku saglasnost JP “Toplifikacija”.izjava da li korisnik želi zonsku (zajedničku) ili individualnu podstanicu .) . SO “Požarevac”. Tehnički uslovi se izdaju najkasnije u roku od 30 dana i važe 6 meseci.površina objekta u m2.) .Opšti deo sadrži aktere. 5. 4. parametre grejnog fluida. temperaturski režim rada toplovodne mreže u zimskom i letnjem periodu. .izjava da li korisnik želi ili ne želi da se priključi na toplifikacioni sistem. U njima je obavezno sadržano sledeće: . Nakon dobijanja zahteva sa anketnim listom JP “Toplifikacija” će preko sredstava informisanja još jedamput uputiti poziv za izjašnjenje o priključenju na toplifikacioni sistem.1997. 127 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije III NAČIN GRADNJE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA 1. . toplotni izvor iz koga se vrši snabdevanje toplotnom energijom.toplifikacionog sistema grada Požarevca koji je isprojektovao”Biro za inženjering i tehničku dokumentaciju”-Beograd. Definisane granice zone i mesta priključenja na magistralne pravce toplifikacione mreže se moraju strogo poštovati.Posebni deo uslova sadrži granice zone. .toplotna snaga koju korisnik angažuje (20 kW. god. Uz zahtev se prilaže anketni list korisnika sa neophodnim podacima za izdavanje uslova: . Finansijsku uslovi se izdaju nakon podnošenja projektne dokumentacije na saglasnost JP “Toplifikacija” i važe do promene cena materijala na tržištu i promene odluke Upravnog odbora JP “Toplifikacija o visini naknade na priključak.

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

7. Korisnik koji ne potpiše izjavu da želi da se priključi na toplifikacioni sistem, smatraće se da je odustao od gradnje. Ukoliko se po završetku gradnje isti naknadno prijavi platiće sve troškove koji proističu po osnovu naknadnog priključenja pod uslovom da postoje tehnički uslovi za priključenje. 8. Ukoliko se većina (preko 50%) prijavljenih korisnika izjasni za individualnu ili zonsku podstanicu i za to dobiju saglasnost JP “Toplifikacija”, ostali korisnici sa zone moraju poštovati odluku većine korisnika o načinu priključenja na toplifikacioni sistem. 9. Da bi se zona aktivirala za gradnju potrebno je: - da se za gradnju izjasni min 70% od broja korisnika u zoni, - da korisnici obezbede sredstva za potreban obim gradnje. 10. U gradnji može da ušestvuje i manji broj korisnika od 70% stim da svojim učešćem pokriju vrednost radova neophodnih za priključenje svojih objekata. Projekat zone se u tom slučaju delimično realizuje, ali se poštuju prečnici cevovoda zajedničkih deonica definisani projektom kompletne zone. 11. Nakon donošenja odluke o gradnji u jednoj zoni Korisnici potpisuju ugovor o zajedničkom ulaganju u kome se preciziraju obaveze JPT i Korisnika ( definiđe se projektant, izvođač radova, isporučilac opreme, nadzor na izgradnji, visina učešća i rokovi.) 12. Ako se korisnici izjasne za zonsku (zajedničku) podstanicu potrebno je da obezbede prostor za smeštaj podstanice. Korisnici jedne zone moraju se međusobno dogovoriti sledeće: - kako će se izvršiti nadoknada korisniku koji ustupa prostor za smeštaj TPS, jer iste JP “Toplifikacija” ne snosi. - kako će se vršiti nadoknada štete koja se ne može izbeći prilikom izvođenja radova, ili slučajna šteta nastala prilikom izvođenja radova. - Svi ovi troškovi mogu opteretiti investiciju navedene lokacije pa je to pre gradnje potrebno pismeno definisati nakon utvrđenja trase toplovoda. 13. Ako se korisnici jedne zone izjasne za individualu podstanicu i za to dobiju saglasnost JP “Toplifikacije”, dužni su pre početka gradnje da urade novu projektnu dokumentaciju. Priključenje zone na magistralni vrelovod se i u tom slučaju vrši na mestu definisanom projektnom dokumentacijom navedenom u tački 1 ovog dokumenta. 14. Za izradu projektne dokumentacije primarne mreže kompletne zone, projekat TPS–a i sekundarne mreže od TPS-a do objekta, a na osnovu izdatih tehničkih uslova, korisnici angažuju ovlašćeno projektno preduzeće. Projektno preduzeće mora biti u potpunosti upoznato sa dokumentom “Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije” – JP “Toplifikacija” Požarevac. Korisnici mogu angažovati i JP “Toplifikacija” za izradu predmetne projektne dokumentacije uz nadoknadu koja će se definisati ugovorom. 15. Projekat, koji je izradilo drugo projektno preduzeće, se pre dobijanja odobrenja za gradnju od strane nadležne uprave SO Požarevac, dostavlja JP “Toplifikacija” na saglasnost.

128

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

16. Gradnja toplifikacione mreže mora se vršiti po projektnoj dokumentaciji koja ima saglasnost JP”Toplifikacija” i odobrenje za gradnju od strane nadležne uprave SO Požarevac. Radovi i se izvode u vremenskom periodu od 15. aprila do 15. oktobra, tj. kada toplifikacioni sistem nije u radnom režimu. Radovi se mogu izvoditi i van ovog roka u slučaju da ne ugrožavaju rad toplifikacionog sistema i to uz pismeno odobrenje Sektora za prenos, distribuciju i održavanje TS Požarevac. Gradnja toplifikacionog sistema se vrši pod nadzorom stručne službe JP “Toplifikacija” o čemu Izvođač radova vodi, a nadzor overava građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. 17. Sve radove na izvođenju toplifikacionih instalacija, od mesta priključenja na toplifikacioni sistem, definisanog u Tehničkim uslovima, do kućnih instalacija korisnika, finansiraju Korisnici. 18. Pre početka radova na toplifikacionoj mreži zone u 1999. godini, korisnici su dužni da plate troškove u zavisnosti stepena izgrađenosti zone i angažovanoj toplotnoj snazi za grejanje. : - Korisnici plaćaju troškove po predmeru i predračunu za konkretan slučaj. Troškove plaćaju Izvođaču radova po ugovorenom načinu i uslovima plaćanja. - Troškove nadzora u skladu sa važećom odlukom Upravnog odbora JPT, odmah po prijavljivanju gradnje - Troškove priključenja na toplifikacioni sistem u skladu sa važećom odlukom Upravnog odbora JPT, prilikom podnošenja zahteva za priključenje na toplifikacioni sistem. O finansijskim uslovima odluku donosi Upravni odbor JP “Topligfikacija” za svaku godinu gradnje. 19. Naknadno priključeni korisnik ne može biti oslobođen plaćanja takse i učešća na ime troškova koji su stvoreni u delu prethodne gradnje predmetne zone. 20. Korisnici za izvođenje radova po overenoj projektnoj dokumentaciji moraju angažovati preduzeće registrovano za gradnju termotehničkih instalacija i toplifikacionih mreža i ono preduzeće koje je upoznato sa “Tehničkim uslovima za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije” JP “Toplifikacija” –Požarevac. Korisnik može da angažuje i JP “Toplifikacija” za izvođenje radova. 21. Nakon prijavljivanja gradnje od strane korisnika, JP “Toplifikacija” će imenovati nadzorne organe zadužene za kontrolu nabavljene opreme i materijala i nadzor nad izvođenjem radova. 22. Korisnici takođe mogu ovlastiti JP “Toplifikaciju” za vođenje svih investitorskih poslova: - pribavljanje odobrenja za gradnju, - saglasnosti na projektovanu trasu toplovoda ostalih nadležnih preduzeća i institucija, - pribavljanje odobrenja za raskopavanje i korišćenje javnih površina i saobraćajnica i sl. o čemu će se sačiniti poseban ugovor. 23. Nakon završene gradnje korisnici upućuju zahtev za priključenje na postojeću toplifikacionu mrežu. Uz zahtev za priključenje Korisnik dostavlja projekat izvedenog stanja. Objekat se priključuje na toplifikacioni sistem Isporučioca kada potrošač ispuni uslove iz energetske saglasnosti, tehničkih i finansijskih uslova i 129

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

predaje dokumentacije iz tačke 15. ovog dokumenta (građevinski dnevnik, građevinska knjiga zapisnici o hladnoj probi i izveštaji RO kontrole). 24. Priključenje obavljaju isključivo radnici JP “Toplifikacija”. 25. Izgrađene instalacije od mesta priključenja po tehničkim uslovima do sledećih granica predaju se na upravljanje, održavanje i amortizaciju i time postaju vlasništvo JP “Toplifikacija”: - za kolektivne stambene zgrade kod kojih su vertikale izvedene po prostorijama objekta, van stepenišnog prostora, granice su ventili u korenu vertikala kućnog razvoda; - za kolektivne stambene zgrade kod kojih su vertikale izvedene kroz stepenišni prostor, granice su ventili za priključenje stana ili poslovnog prostora; - za individualne objekte sa zonskom podstanicom granica su ugrađeni priključni ventili na 1 (jedan) metar od objekta koji razdvajaju kućnu instalaciju od sekundarne mreže. - za individulne objekte sa individualnim podstanicama granica je neposredno iza ventila koji razdvajaju primarnu mrežu od primarnog dela TPS 26. Održavanje ostalih izgrađenih instalacija (van date granice) može se ugovorno poveriti JP “Toplifikacija”. 27. Radnicima službe održavanja JP “Toplifikacija” korisnik mora dozvoliti pristup svim instalacijama grejanja, radi kontrole ili hitnih intervencija, bilo da su prenete u nadležnost JP “Toplifikacija” ili nisu. 28. Eksploataciju svih instalacija grejanja priključenih na toplifikacioni sistem vrši JP “Toplifikacija” 29. Po završetku gradnje i puštanja grejanja svi korisnici su dužni da sklope ugovor o isporuci i naplati toplotne energije sa JP “Toplifikacijom”.

130

GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI Deo: LEGENDA OZNAKA LEGENDA SKRAĆENICA SPISAK CRTEŽA I PRILOGA TABLIČKI PRILOZI 131 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE IV .

Tip senzora NTC termistor fenitron.GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI LEGENDA OZNAKA 1 – Regulator pritiska 21 – Cirkulaciona pumpa radijatorskog grejanja 22 – Cirkulaciona pumpa za klimatizaciju 231 – Cirkulaciona pumpa za potrošnu toplu vodu 232 – Recirkulaciona pumpa za potrošnu toplu vodu 31 – Izmenjivač toplote voda-voda za radijatorsko grejanje 32 – Izmenjivač toplote voda-voda za klimatizaciju PREDGREJAČ DOGREJAČ 331 – Izmenjivač toplote voda-voda za potrošnu toplu vodu – 332 – Izmenjivač toplote voda-voda za potrošnu toplu vodu – 41 – Vodomer za dopunu sekundarnog sistema radijatorskog grejanja 42 – Vodomer za dopunu klimatizacinog sistema 5 – Regulacioni prolazni elektromotorni ventil 6 – Regulator diferencijalnog pritiska 7 – Impulsni vodomer za merenje protoka 8 – Predgrejač klimatizacione komore 9 – Rezervoar potrošne tople vode 10 – CTS-1. mikroprocerski regulator serije 6000.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije IV . proizvođač “FENIKS”’Niš 132 .STS-1 .

RJ . JPT . CENUS .Regulator 18. EMRV . PTV .Požarevac 2.Centralni sistem nadzora i upravljanja sistemom 6. SRT . R .Higijensko tehnička zaštita 7. JUS .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije LEGENDA SKRAĆENICA l. P – Prelivna cev 10. VS .Javno preduzeće "Toplifikacija" .Računska jedinica 17. OC – Odzračna cev 11. HN . ES .Vntil sigurnosti 15. KRP . KV .Sobni regulator temperture 133 .Hvatač nečistoće 13.Kućno toplotno postrojenje 4.Ekspanzioni sud 14. SP – Sigurnosni povratni vod 9. HTZ . SR – Sigurnosni razvodni vod 8.Jugoslovenski standard 3.Elektromotorni regulacioni ventil 16.Potrošna topla voda 5.Kuglasti ventil 12.

KLASA I Sl.KLASA I Sl.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i centralnom pripremom PTV KLASA II Sl.25 Prednji izgled ormana "RO-A" i raspored opreme Sl.12 Polaganje predizolovanih cevi u zemlju Sl. klimatizacije i centralnom pripremom PTV .26 Unutrašnji raspored opreme u "RO-A" Sl.4 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i centralnom pripremom PTV KLASA I Sl.4.23 Šema ormana automatike "RO-A" Sl.16 Konstrukcija spojnice predizolovane cevi Sl.KLASA II Sl.7 Osnovna tehnološka šema individualne predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja Sl.KLASA I Sl.3 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i klimatizacije .17 Detalj priključenja cevnog ogranka na toplovod Kostolac-Požarevac Sl.27 Poklopac na šahtama i komorama koje su u trotoarima ili saobraćajnicama Sl.19 Detalj konstrukcije nepokretnog oslonca Sl.28 Poklopac na šahtama i komorama koje su van trotoara ili saobraćajnica 134 .2 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja .18 Detalj ugradnje nepokretnog oslonca Sl.24 Prednji izgled ormana "RO" i raspored opreme Sl.15 Prolaz predizolovanih cevi kroz zid Sl.11 Postrojenje sa jednim izmenjivačem toplote i otvorenim ekspanzionim sudom (bez elementa za odvajanje vodenog od gasnog prostora) Sl.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije SPISAK CRTEŽA I PRILOGA Sl.KLASA I Sl.6 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa direktnim priključenjem kaloriferskog grejanja .5 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja.1 Granice sistema daljinskog grejanja Sl.KLASA II Sl.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja .8 Postrojenje sa jednim izmenjivačem toplote i otvorenim ekspanzionim sudom Sl.5.KLASA II Sl.10 Postrojenje sa više izmenjivačem toplote i zatvorenim ekspanzionim sudom Sl.20 Izvođenje odzračnih sudova na instalaciji Sl.13 Račvanje predizolovanih cevi Sl.3.14 Postavljanje kompenzacionih jastuka Sl.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i klimatizacije .21 Odvazdušenje i odmuljivanje cevnih registara Sl.22 Principijelna šema razvodnog ormana "RO" Sl. klimatizacije i centralnom pripremom PTV .2.9 Postrojenje sa dva izmenjivača toplote i otvorenim ekspanzionim sudom Sl.

4: Funkcionalna veza prečnika cevi. energetskog protoka.crne cevi Prilog broj 4: T.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije PRILOZI Prilog broj 1: Klizni dijagram temperature primarnog i sekundarnog sistema daljinskog grejanja Prilog broj 2: T.1: Funkcionalna veza prečnika cevi.3: Toplotne snage cevnih grejnih tela . energetskog protoka.7: Toplotne snage cevnih grejnih tela .crne cevi Prilog broj 3: T.5: Funkcionalna veza prečnika cevi.registara Prilog broj 5: T.bakarne cevi Prilog broj 7: T. jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 90/70 (°C) . jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 130/75 (°C) . energetskog protoka.2: Funkcionalna veza prečnika cevi. jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 90/70 (°C) . energetskog protoka.6: Tabela za izbor armature u TPS-u u zavisnosti od snage TPS-a Prilog broj 8: T.registara Prilog broj 9: Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom 135 . jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 130/75 (°C) .bakarne cevi Prilog broj 6: T.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful