TEHNIČKI USLOVI

ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

I - MAŠINSKO, ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE

Deo: A. POLAZNE OSNOVE B. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA C. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA D. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

Izdavač : JP "Toplifikacija" Požarevac
Odobreno odlukom UO JP "Toplifikacija" Požarevac, br. 2489/4 od 05.08.1999g

Autori :
- za mašinski deo: Todorović Miodrag dipl.inž.maš. Bulatović Vuka dipl.inž.maš. Milović Predrag dipl.inž.maš. Aranđelović Mirko dipl.inž.maš. Cvejić Zlatko dipl.inž.maš. Mišić Nenad dipl.inž.maš. - za elektro deo: Živković Slobodan dipl.inž.el. - za građevinski deo: Miloradović Dragiša dipl.inž.građ. Marinković Srboljub građ.tehn.

Koordinator stručne grupe :
Todorović Miodrag dipl.inž.maš.

Kompjuterska obrada teksta:
Milović Predrag dipl.inž.maš.

Recenzent:
Dr.Bratislav Blagojević, red.prof. Tiraž : 100 primeraka ___________________________________________________________

2

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

Štampa: Štamparija KOMPROMIS design, Požarevac, Ćebina 28,

PREDGOVOR

Pisanje predgovora ovoj knjizi čini mi čast i zadovoljstvo da najavim izlazak iz štampe zbirke tehničkih uslova za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije u izdanju JP “Toplifikacija” -Požarevac. Pojavljivanje ove zbirke u stručnoj javnosti predstavlja pravo priznanje grupi autora za njihovo profesionalno bavljenje problemima grejanja i toplifikacije i ozbiljan timski rad u dužem vremenskom periodu. Sa druge strane sveobuhvatan i veoma sistematizovan pristup problematici kvalifikuje ovaj materijal kao releventan izvor informacija za sve faze projektovanja i izvođenja sistema za prenos toplotne energije. Ustrojstvo ovog sistema na grejnom području Požarevca i Kostolca, kao jedinsvenog toplifikacionog sistema, u pomenutim fazama, omogućuje da se njegov dalji razvoj obavlja uz najveću produktivnost i dobre garancije za dugogodišnju eksploataciju uz minimalne utroške za investiciono i tekuće održavanje. Stručna podrška projektantima, izvođačima, nadzornim organima kao i svim stručnjacima koji su na svoj način uključeni u proces tolifikacije gradova, predstavlja dragocenu pomoć njihovom ličnom uzdizanju ili “osvežavanju znanja” kao i sveopštoj borbi za kvalitet. Materijal, već samim svojim obimom, 120 stranica teksta i 35 stranica grafičkih i tabelarnih priloga, oslonjen na veliki broj JUS standarda, kao i propise i uputstva proizvođača i distributera toplotne energije drugih gradova, do u detalje provodi stručnjake tehničke struke, mašinstva, elektrotehnike i građevine, kao i pravne regulative, kroz sve faze rada na izgradnji sistema. Predložena tehnička rešenja predstavljaju sintezu dosadašnjih pozitivnih iskustava i najnovijih dostignuća evropskog nivoa, a sve u cilju što kvalitetnije isporuke toplotne energije svim potrošačima. Razuđenost sistema, veći broj različitih vrsta potrošača kao i zahvat prema zagrevanju velikog broja individualnih stambenih objekata, predstavljali su povećani napor za autore i povećanu odgovornost za funkciju sistema u dužem vremenskom periodu u budućnosti. Konzistentnost rešenja i tipskih tehnologija kao i pojedina originalna rešenja, kao i nadasve velika sistematičnost i lična pedantnost, nesumnjivi su preduslovi daljeg razvoja i izgradnje ovog toplifikacionog sistema. Na kraju, želim puno uspeha u radu svima, koji projektuju, grade i upravljaju toplifikacionim sistemom na dobrobit svojih građana. Dr.Bratislav Blagojević, red.prof. Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu

3

... 39 ELEKTRIČNI RAZVOD............................................................................................................................................................................................................................. KARAKTERISTIKA I KVALITETA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA.................................... 10 B.............................................. ZNR .............. 49 H............................................................. POLAZNE OSNOVE ........... 32 UNUTRAŠNJA INSTALACIJA ZA RADIJATORSKO GREJANJE ................................................................................................................................... 53 4 ......... 40 MERENJE................................... 28 CENTRALNE PREDAJNE STANICE................................................... 41 ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA (INDIREKTNOG DODIRA).................................................................................................................................... TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA........................................................................... 43 OPŠTI DEO ................................................................................... 23 POSLOVNI OBJEKTI..................... 44 POSTUPAK I NAČIN KONTROLISANJA I VERIFIKACIJA SVOJSTAVA..... 32 UNUTRAŠNJE INSTALACIJE ZA POTROŠNU TOPLU VODU (PTV).......................... TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA.................................................................................................................................................................. 50 I.................................................................................... 52 II-TEHNIČKI.............. 47 G............................................................................................................................................... 17 ZONSKE TOPLOPREDAJNE STANICE.................................... TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNA POSTROJENJA .............................................................................................................................................................................. REGULACIJA I UPRAVLJANJE ................................................................. 3 SADRŽAJ: .................. 29 D................................... TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA ........................................................... ZAVRŠNE ODREDBE....................... OPŠTI I POSEBI POGODBENI USLOVI........ 39 NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM.................................................................................................. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA ...................................................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Sadržaj: PREDGOVOR ........................................................ 36 E.................................... 17 OPŠTI DEO ............................................................................................................................................ 13 C........................................................................................ 28 ZAVRŠNE ODREDBE..................................................................................................................................................................................................................... 39 ELEKTRIČNO OSVETLJENJE........ TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA ................................................... 21 STANBENI I MEŠOVITI OBJEKTI ..................................................................................... 17 INDIVIDUALNE TOPLOPREDAJNE STANICE................ 4 A............ 45 F........................................................................................................ TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA................................. 39 RAZVODNI ORMAN .........................

................. 64 1........................................................ Ispitivanje ............................................................................... ZAVARIVANJE CEVNOG SPOJA .....................................................................................................................................11..................................................1.............................7.................................................4.......5.......1...................14. Trajanje ispitivanja.......................... 59 1............................ 75 1.................14........ 77 5 ............................................................ Fiksiranje pripoja cevi..............................................................................................10...................1......................15..... Izvođenje toplotne izolacije cevi..............10............. 69 1......................................................................................................1........................ MONTAŽA OSLONACA .......... 64 1....................... 62 1.... 62 1... ZAVARENI SPOJEVI DEONICA (SEKCIJA) ..........8...................... KONTROLA KVALITETA I OŠTEĆENJA CEVI .......................... MANIPULACIJA OPREMOM I MATERIJALOM ............................. ISPITIVANJE CEVOVODA ........... Aksijalni kompenzatori ............................. Potreban sastav montažne ekipe.........................................10. Kontrola tokom izvođenja zavarivačkih radova ....... Priprema sistema za ispitivanje.................11... 61 1.................................................... 77 1................. 64 1...............1....................................................... Ispuna zavarenog spoja ................... 55 1.........7................ 69 1................................. USLOVI ISPORUKE CEVI..................6.............7............ 57 1... 57 1.......7.................. 62 1.................................................................4................... Plan montažnih radova..... 59 1......2.................9.......................................................9.... Hladni prednapon............................................ 72 1..... IZRADA CEVNIH KOLENA.......1. Sečenje cevi ... 61 1.................. 66 1............................................................................................................ 73 1.......................... 69 1.1... Aksijalnost ...................................................................................................................................................................... Montaža ventila ...... Plan produvavanja cevovoda ....10..........8...................... OPŠTI TEHNIČKI USLOVI............................... 61 1......................... 68 1.................................................................................. 71 1.. Određivanje veličine probnog pritiska ....................................... Specifikacija postupka zavarivanja ..................................................................7......... Montaža prirubničkih spojeva ..................... Specifikacija ispitivanja cevovodne instalacije ..... 60 1.... 76 1............................................................................................... Postupak testiranja zavarivača................15..8.......... 65 1.......1......... 57 1.......................... MONTAŽA VENTILA I PRIRUBNIČKIH SPOJEVA .... 55 1.............13........................................... 58 1...12......................7..................................1........ Priprema krajeva cevi za zavarivanje ....... IZVOĐENJE TOPLOTNE IZOLACIJE ..........................................2........ 55 1.................................. 71 1..10..................... KONTROLA ZAVARENIH SPOJEVA ..................................................................................... Radiografska kontrola ....14............. 57 1.................15....... Dovođenje krajeva budućeg spoja u položaj za zavarivanje ...................................................................................... 66 1......................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1.........................................7................................................ 75 1..... Spuštanje zavarenih sekcija u zemljani rov ......................... 57 1................................................... 62 1.........................................6..............................................4.................................................... Obeležavanje zavarenog spoja .................. 73 1...........2............ 56 1....................1................. 71 1............................................................ Izvođenje toplotne izolacije kompenzatora...........Kontrola pre početka zavarivanja ....2..................1......2..................................8............ Koreni zavar ...............................7................... 66 1.......................9. 73 1............................15............. TEHNIČKA PRIPREMA........... Plan organizacije gradilišta .8....................1......................................................................................................... Rastojanje između zavarenih spojeva ........................................................................7...................................7........................................... 63 1..2.......................14..........................................................................................................3................2.... Izvođenje toplotne izolacije spojnih mesta .......................................... 71 1.........................................0...............................4.14..............................................1..........................................11....... ANTIKOROZIONA ZAŠTITA .............................................................. 75 1.............15..........................................1.........10.....................2.. Čišćenje cevi..............................................................................3............................................... Kontrola po kompletnom izvođenju spoja ......5.............................................................................7......................... 64 1.........................9.2.................... Izvođenje toplotne izolacije završnih elemenata................2......... 65 1.....3.....4...5...... 54 1................ Prednapon pri samokompenzaciji .....................................................................8..............................................................................................................1....2..............................................TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA................................................................................. 57 1....3............................................. 56 1....................................................4........................................ Određivanje ispitnih sistema .............. 77 1.......................................................................................... RAZVLAČENJE (NIZANJE) CEVI DUŽ TRASE TOPLOVODA............................................................................7.........5....................................................................................3........... 72 1.2... Testiranje (atestiranje) zavarivača............................................3..................................................................................... 75 1................................ 69 1.........................1..........1.................................... Spajanje sekcija cevovoda .........................15...............................................................7.........6....... MONTAŽA KOMPENZATORA ..........................................

................... 90 Održavanje gradilišta............................... 87 Radnici i službenici izvođača ................................ 84 2.....................................................15.................................................................................. 85 Ugovor.......................................................................................................................................................................................... 80 1........................................................................................................................ 89 Fosili i predmeti od vrednosti........ PUŠTANJE CEVOVODA I OPREME U RAD .................................... NADZOR TOKOM MONTAŽE...................................7............ 89 Specijalni tereti.......................................................................................................................................................................... 86 Upoznavanje gradilišta .............................................................................................................. 80 1............................... ZNAČENJE REČI I IZRAZA .................. 81 2.................. 86 Proveravanje ponude............ 85 2.......... 85 Tekst garancije se prilaže uz Ugovor..........6................................................................ 86 Odgovornost izvođača za program............6..................... 90 6 .....................................................................................15................. 83 Ovlašćenja nadzornog organa u slučaju nužde............................................................................................................................................................................................................ 89 Pridržavanje propisa o saobraćaju ............................................................18............................................................................................................. 78 1...............................................................................5............................................................................................. Prisustvovanje ispitivanju i zapisnici ..............UPUSTVO ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE ....................................................................................................................................................................................................... 88 Obeštećenja lica i imovine..............................................1........................................................................................................ 87 Otpuštanje stručnjaka.............................. 83 2............ 88 Nesrećni slučajevi i povrede radnika .......................................................... crteži i uputstva ................................. PRODUVAVANJE CEVOVODA......16..... 85 Projekti i crteži za gradilište ....................................................................... 89 Patenti ...................................... 90 Nabavka materijala................................................... PROJEKTI .............................................................................................................................................................. 82 2........................................ 90 Pomoć ostalim izvođačima ...............21....................................... 82 2...................................................................................................................................................................................... 89 Vanredni saobraćaj ..................................................................... 87 Briga o radovima..... TEHNIČKI PRIJEM ...................................................................................... 78 1. OPŠTI POGODBENI USLOVI............................................................................................ mehanizacije i radne snage.......................................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1........................ 80 UP ............................................... 89 Pridržavanje važećih propisa ................................................................................................................3....................................... 89 Ometanje saobraćaja i nadoknade štete.... 88 Osiguranje radnika...................... 85 Čuvanje projekata i crteža........................................................................................................................................................................... OPŠTE OBAVEZE ............. 79 1........................... 87 Tačnost izvršenja radova............................................................................. 90 2............................................................................................................................................................. 85 Ostali projekti................... 85 Garancija...................... 88 Osiguranje radova.......................................................................................................................................................................................................................................................... 84 Tumačenje ugovornih dokumenata................................................................................................................................................................................................19.............................................................................................. PRIMENJENI PROPISI I STANDARDI ......................... 87 Čuvanje i osvetljenje.............................20.............................................................................................................................................................................................................................. ........... 84 Jezik...............................................................................................7........................................................................................................................................................ PROJEKAT IZVEDENOG STANJA..............................................................................2...................................... 86 Podnošenje programa radova .............................................4........................... 86 Obaveštenja tokom gradnje ................... 83 Dužnosti i prava nadzornog organa........................................................................................................................................................................................ 85 Predaja projekta............................ 87 Stručno rukovodstvo izvođača ................................................................................................8..............22............................................................................................................................................................................................................................ VREMENSKI USLOVI ZA MONTAŽU ...................................... OBIM UGOVORA... NADZORNI ORGAN ........ 80 1.................................... 79 1.. UGOVORNA DOKUMENTA.............................................................. 86 Trajanje garancije ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Naknadne popravke i izmene na cevovodu ..... RADNA SNAGA ............ 88 Davanje obaveštenja i plaćanje taksi .........................................................................................................17.................................................................................................................................................................. 79 1............. 84 2.....................................................................................................................................................................

................................................. 93 Predaja gradilišta................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 92 Uklanjanje neispravnog rada i materijala ..................................................................................... 90 2.................................................13...... 94 Odvijanje radova ........................................................... 92 Obustavljanje radova preko 90 dana .................................................................. 95 Radovi za vreme garantnog roka................................................................................................................................................... MERENJE.............................................................. 95 Ispitivanje uzroka grešaka................................................................................................. 91 Kvalitet materijala i ispitivanje ......................................................................... 93 2...................................... 93 Početak radova..........................15............................................................................................................................................................................... 98 2.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 98 Gubitak prava................. OBAVEŠTENJA.......................................................................9..................................................................................................................... HITNE OPRAVKE ...14.................... 97 Odgovornost investitora ............................................................................ 92 2...................................................................... 93 Prilaz gradilištu........................................................................................................................................................................ 100 Obaveštenja Izvođača..................................................... 97 Certifikat o konačnom preuzimanju radova ................................................................................18...............16........................................................................................................................................................ 99 2....................................................................................................................................................................................................................... 91 Ispitivanje radova pre pokrivanja ..................................................................................................................... 92 Obustavljanje radova ..................... 96 Mehanizacija ............................................... PRIVREMENI RADOVI I MATERIJALI.... 91 Uzorci ............................................................................................................................ 95 Nalozi za izmene moraju biti pismeni..........................................................................................................11.............................................................................................................................................. 92 Otkrivanje i otvaranje radova ............. 96 Naknadni radovi ............................................................................................................ CERTIFIKATI I PLAĆANJA .................................................................................................................................................... 99 2........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 98 Procenjivanje na dan gubljenja............................................................................... PROPUSTI IZVOĐAČA ...................................................... 96 Odgovornost investitora .............................................. 94 Viša sila ..................... GARANTNI ROK................................... 97 Metode merenja ........................................................................................... POČETAK IZVOĐENJA RADOVA I ZAKAŠNJENJA................ 94 2........................... MEHANIZACIJA..... 98 Pravo zaloga...................................................................................................................................................................................... 91 Odobravanje upotrebe materijala .............................................................................. 95 2.................................................................. REŠAVANJE SPOROVA.................. 94 Produženje roka za dovršenje radova ............................................................................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zaštita zdravlja.................. 96 2............................................................. PROPISI I PRAVA........................................... 91 Pristup gradilištu........ 97 Neispunjene obaveze ............. 100 7 ............................................................................................................................................................................................. 95 Definicija „Garantni rok”.............................................................................. 95 Procena vrednosti izmena ................................................................................................................................................................................ 99 2...................................................................................................................................... 91 Troškovi ispitivanja koji nisu predviđeni............................................................... 97 Premeravanje radova .................................. IZMENE I NAKNADNI RADOVI ..................................................................................................................................................................... 97 Plaćanje radova ......................................... 97 Količina ......................................................... MATERIJAL I IZRADA...........................................................................................................................................19............................................... 95 Izmene........................................ 91 Troškovi ispitivanja ....................................................................................................................................................................... 96 Potraživanja .................................................................................................................................................................................. 99 Arbitražna komisija ..... 94 Vreme završetka radova ................................................................................................................................................................ 100 Dostavljanje obaveza.................................................................................................................................12.......................... 96 Uklanjanje mehanizacije ....................................................................... 99 Plaćanje posle gubitka prava .............................................................................10.......................................................... 90 Obaveze izvođača u odnosu na podizvođača.................................................................................................................20.................... 97 2................................... 97 2........................................17..................................................................................................

..................................................................... 122 8 .....................................................................................................................................................................................................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2..................... 104 OBELEŽAVANJE OSOVINE I PROFILA .................................................................................................................................. 113 4......................................................................................2....... 110 4........... 110 4.................................................................................. 104 OBAVEŠTENJE O POČETKU RADOVA .......................................................... 102 PREGLED I KONTROLA PROJEKTA .....................................................................6................................................ 107 PRIJEM RADOVA ....... ZEMLJANI RADOVI .....................1..... PRIDRAŽAVANJE VAŽEĆIH PROPISA.................................................... 111 3 2 4...............................................................................................03 m na m planiranog terena.6................................... 103 KONTROLA ISPITIVANJA............................ 107 GRAĐEVINSKA KNJIGA .......... POSEBNI POGODBENI USLOVI ............ . 100 Raskid ............................5............................................. Nabavka i ugrašivanje šljunkovito-peskovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće ispod komore toplovoda d=15 cm... 107 ČUVANJE PODATAKA ................................................................................................................................. asfaltbetona i betona)...... Rušenje kolovozne konstrukcije ..........0........................ 113 4................................................................................................22.................................7........................................... 104 ODOBRENJE ZA IZGRADNJU ...................................4........................................................7...................................... Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja ................................ 108 PROJEKAT IZVEDENOG STANJA ........... 103 STANDARDI............................................ BRAVARSKI RADOVI ....................... IZMENE PROJEKTA .............................................. ............................................................................................................................................. 110 4............................................................................2......................................................... 102 TRAŽENJE OBJAŠNJENJA UGOVORNIH DOKUMENATA .............1.................................................................................................. 105 PRODUŽENJE ROKA ZA IZVRŠENJE RADOVA .............................2........................................................... 103 HIGIJENSKO-TEHNIČKE MERE................................................................. 118 4..............................5........ 110 4...... KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA ............................................................2.......7...... 114 4................................... OPŠTI USLOVI .................................................................................................................... 104 FINANSIJSKA POMOĆ IZVOĐAČU . Iskop zemlje za šahte i revizione komore....................................................................................................................... ........ 114 4..................... Grubo i fino planiranje dna rova sa istovremenim otkopom od 0........................................................................................... 107 GRAĐEVINSKI DNEVNIK .......... 103 KVALITET MATERIJALA .............................2. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA...........3.............................................................................................................................................4.................................. 105 UGOVORNE JEDINIČNE CENE ........................... Ručno zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u slojevima od po d=15cm............................... 100 Premija za izmenu projekta ..................................................................................................................................... 114 4................ Otkopavanje humusa ..................................................................................................... 100 2...............7......2 Izrada veznog sloja od bito šljunka ...........................................................2...... ARMIRAČKI RADOVI.................... 105 IZMENE CENA .............................................. ..trotoara (tucanika......................................................................................................... 112 4..................................................................................... damperima na daljinu do 5000 m.................................................................................................. 119 4..................................................................3................................................................................................................... RAZNI RADOVI .......... 103 DUŽNOST IZVOĐAČA ......... 118 4........................................................................................................................ 106 FOTOGRAFISANJE.......................................... Izrada hrapavog kolovoznog zastora od asfalt-betona d = 4 cm ...................2...................................................................................................................................23........... 119 4................................................... 104 VATROGASNA SLUŽBA ....................................................................................................................................................................................................... OBELEŽAVANJE TRASE CEVOVODA PRE POČETKA GRAĐENJA................... 120 4.............................................................................................................................................................................2............................................................................................................. 105 KOLIČINE ........ Transport viška zemlje iz iskopa kamionima........................................................................................................................................... 104 USTUPANJE GRADILIŠTA NA UPOTREBU ............................................... BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI....... 108 4............ 117 4.........................................21... 101 3.............................................................................. RASKID UGOVORA ....1............................................................................................. 102 PODACI ZA ODGOVORNOG RUKOVODIOCA IZVOĐAČA............................................................................................................................................................................................................................... 102 PRAVO MENJANJA PROJEKATA I CRTEŽA ............................................................ 110 4................................................3.............................................. 105 OBRAČUN I ISPLATA IZVRŠENIH RADOVA .......................................... 108 REKLAMACIJE ........................7.. 100 2..................................................... 103 POMOĆ IZVOĐAČA NADZORNOM ORGANU .......2...........................

.............................................. 133 SPISAK CRTEŽA I PRILOGA ............GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI ........................... 127 IV .........................................................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4................... Nasipanje................................................................................................................................................................5.......................... planiranje i nabijanje bankina .... 18/24 na podlozi od betona MB 10 prema projektu...................................................... 134 PRILOZI ...................................................... 131 LEGENDA OZNAKA.....6................................................... Izrada putnih prelaza u nivou preko industrijskih koloseka............ 124 5......................7.............................................4............................... 126 III NAČIN GRADNJE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA..........................................7........................ PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU ................. ....................................................7... 124 4.......... 135 9 .. 123 4.............................................................. 132 LEGENDA SKRAĆENICA....................................................................................................................................................................................................... Nabavka i polaganje normalnih betonskih fabrikovanih ivičnjaka dim...........................

: Metode proračuna koeficijenata prolaza toplote u zgradama.JUS U. .u pripremi: Proračun potrebne količine toplote za grejanje. god.JUS M.JUS M.101: Generatori toplote za grejanje. .87. principi i uslovi ispitivanja.E2.01.JUS U. Opšti tehnički uslovi za projektovanje i montažu instalacija. . Zahtevi u pogledu propustljivosti vode i vazduha. 2.J5. .E6.100-21. god. Proračunavanje toplotne snage grejnih tela za dvocevni sistem grejanja. .051-1982. . .E5.04.E6.JUS M.: Toplotna tehnika u visokogradnji Merenje specifičnih toplotnih gubitaka zgrada ili delova zgrada.E6. god. 20. 3.JUS M.J5. 21. 4. 13. Prilikom projektovanja postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije pridržavati se svih jugoslovenskih standarda i propisa koji su objavljeni ili su definisani i biće objavljeni a imaju primenu u materiji koja se propisuje. Dozvoljava se korišćenje inostranih standarda i propisa za materiju koja nije definisana domaćim. Oblik i mere.JUS M.E6.040: Uredaji za grejanje i provetravanje.01.JUS M.04.05.84. .E6.JUS M.120: Generatori toplote za grejanje.1.011: Kotlovska postrojenja. god.1992.84. Toplotna snaga grejnih tela.JUS M. . 17.12.JUS U. POLAZNE OSNOVE A. 6.JUS D.22.84. Zahtevi sigurnosti 10 . .110: Generatori toplote za grejanje. 16. . 11. .011-07.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije A.100 . Pregled važećih jugoslovenskih standarda i propisa dat je u nastavku: 1.JUS U. god.JUS M.E8.012-1991.JUS M.070: Uredaji za grejanje.JUS M. .200: Postrojenja za centralno grejanje. 18.: Centralno grejanje.86.JUS M.JUS M. 19. 12. . ekspanzija i zaštita instalacija centralnog grejanja.010 . . 14. 9. spoljni prozori i balkonska vrata.600-23.12. 15.god.: Građevinska stolarija. . god.JUS U.071: Uredaji za grejanje.E6.062-21.12.E6. 10. god.201-205-14. 8. god.: Izmenjivači toplote.E6.: Toplotna tehnika u zgradama Tehnički uslovi za projektovanje i gradenje zgrada.E6.JUS M.: Osiguranje.193-19.JUS M.J5. 7. . : Toplotna tehnika u visokogradnji – Vazdušna propustljivost stanova.J5.: Člankasti radijatori od livenog gvožda.1980.E6. .83.87.: Centralno grejanje. Odredivanje toplotnog bilansa.082-28. Ispitivanje grejnog sistema. 5.E6. .: Toplotna tehnika u visokogradnji Terenske metode merenja prolaza toplote u gradevinskim konstrukcijama zgrada.J5.E6. .E6.god.100: Generatori toplote za grejanje.02. .510-23. god.

35.E6.JKP »Beogradske elektrane«.B5.Pravilnik o minimumu tehničke dokumentacije za izdavanje odobrenja za izgradnju investicionih objekata visokogradnje Službeni glasnik SR Srbije broj 39/80. god.E6.Službeni list grada Beograda broj 32/4 od 31.Zakon o zaštiti na radu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije za uređaje za proizvodnju pare niskog pritiska. 41.E2. . 30.JUS M.Zakon o zaštiti od požara.: Radijatori.E2.E2.Službeni glasnik SR Srbije broj 44/95. Odredivanje toplotne snage. . 22.203: Kotlovska postrojenja.Uslovi i tehnički normativi za projektovanje stambenih zgrada i stanova . 39.JUS M. 42. .M.Jugoslovenski standardi grana N.Pravilnik o parnim kotlovima i sudovima pod pritiskom . .081-1980.JUS M.Službeni list SFRJ broj 7/57. 32. . konvektori i slični aparati. . Termotehnička ispitivanja. 31.Zakon o izgradnji objekata . Prvo ispitivanje pritiskom.E6. 56/72 i 61/72.JUS .Pravilnik o tehničkim normativima za zašlitu NN mreže i pripadajućih TS . i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom .EG.083-1982.JUS M. god. . 34.Službeni glasnik SO Požarevac broj 5 od 19.12. god. 44. . . 40.Pravilnik o tehničkim normama za električne instalacije niskog napona . .221: Čelične cevi bez šava.Propisi i preporuke EDB. 36. . . konvektori i slični aparati. .JUS C.: Ispitivanje grejnih tela u otvorenoj komori. 25. god. 24.201: Stabilne posude pod pritiskom. 38.200: Stabilne posude pod pritiskom.JUS M. -Tehnički uslovi za ugradnju merila količine toplotne energije Službeni list grada Beograda broj 2 od 03.Službeni list SFRJ broj 53/88. 11 .Službeni list SFRJ broj 13/78. god.1991.JUS M.JUS M.082-1980.225: Cevi od čelika bez mehaničkih osobina za cevni navoj.202: Stabilne posude pod pritiskom. . .83. 28.1988.B5. Ispitivanje pritiskom stabilnih posuda u eksploataciji. .05. 33.080-1980. .E2.1987. . Ispitivanje nepropustnosti. god. 29. 43.: Radijatori.: Uređaji za grejanje i provetravanje. 37.Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom encrgijom Službeni glasnik SO Požarevac broj 3 od 18.Uputstvo za projektovanje instalacija za zagrevanje sanitarne potrošne vode . 27. 23.02.JUS C.god.07. . Pravilnik toplotne snage i izražavanje rezultata. . . god. . 26.

55.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 45.E7. 53.3. 49. -Službeni list SFRJ br.081-1986 . 1/1991. 57.096-1986 . -JUS U.C7.Zavarene noseće konstrukcije.013-1988 . 46. s tim da se Odlukom o stupanju na snagu ovih Tehničkih uslova utvrdi postupak.Grupa standarda za upravljanje kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta JUS/ISO 9000.E7. -Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i izvođenje radova na temeljenju građevinskih objekata -Službeni list SFRJ 34/1974. 56. 58. -Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličine opterećenja mostova.150-1987 . A. 48.Pravilnik o tehničkim normativima za opterećenje nosećih građevinskih konstrukcija .E7.Centrično pritisnuti štapovi konstantnog višedelnog preseka.Određivanje dužine izvijanja štapova. -JUS U.Centrično pritisnuti štapovi konstantnog jednodelnog preseka. 50. -JUS U. 54. -JUS U. 52.E7. propusta i ostalih objekata na železničkim prugama. Od tada važe novi standardi i propisi. .121-1988 .Noseće čelične konstrukcije-izbor osnovnog materijala. -Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličina opterećenja i kategorizaciju železničkih mostova. A. -JUS U. Svi članovi Tehničkih uslova za projektovanje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije su obavezujući za projektante ovih postrojenja. 12 .E7. 47. -Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (PBAB “87). Standardi i propisi iz prethodnog člana su obavezujući za sve projektante postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije do izlaženja novih standarda ili propisa kojim se postojeći stavljaju van snage. i u okviru postupka odrede lica koja odobravaju odstupanja. Ako za to postoje opravdani razlozi može se odstupiti od pojedmih članova ili njihovih delova.091-1986 .Korisno opterećenje stambenih i javnih zgrada. 51. -JUS U. -JUS U. -Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije Službeni list SFRJ 61/1986.Štapovi izloženi pritisku i savijanju. .Službeni list SFRJ 26/1988.E7.086-1986 .2.

Dijagrami ili tabele temperature vode u toplovodnoj mreži zavisno od temperature spoljnog vazduha. B.l. Na magistralnim toplovodima iznad DN300 predvideti organe za sekcionisanje prema potrebi a najduže na rastojanju od 1500m. B.8.7.odmuljivanje.4.kvantitativna. Na najnižim tačkama između dva pregradna organa moraju postojati mesta za pražnjenje . pritiska i protoka u toplovodnoj mreži vrši se centralizovano u toplotnom izvoru. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA B. B. koja se mora pribaviti pre izrade projektne dokumentacije.1). Temperaturski režimi rada toplovodne mreže iskazani kroz maksimalnu temperaturu vode u razvodnom i povratnom vodu definišu se kroz uslove za priključenje u Energetskoj saglasnosti. Podzemna toplovodna mreža polaže se kanalno i beskanalno (predizolovane cevi sa dvožičnim sistemom za dojavu curenja) B. B.5.2.6. Na mestima pražnjenja toplovodne mreže obezbediti odvođenje vode u kišnu kanalizaciju preko bunara za sakupljanje i hlađenje vode. B.odmuljivanje moraju biti dvostruki.3. Organi za pražnjenje . Na mestima gde se vrši ispust vazduha ili odmuljivanje toplovodne mreže i gde se vrši ugradnja armature ili aksijalnih kompenzatora predvideti komore. B. Za izbor nazivnog pritiska opreme i armature merodavni su maksimalna radna temperatura i maksimalni dozvoljeni radni ili statički pritisak vode u toplovodnoj mreži. Toplovodna mreža može da se postavi podzemno i nadzemno. statički pritisak u toplotnom izvoru. a na najvišim tačkama mesta za ispust vazduha iz cevovoda. Regulacija temperature. Temperatura vode u razvodnom vodu podešava se prema spoljnoj temperaturi vazduha i brzini vetra (Prilog br. Ona može biti kvalitativna i kvalitativno .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije B. Dimenzije odmuljnih i organa za ispust vazduha su: 13 . radni pritisci u razvodnom i povratnom vodu i toplotni kapacitet daju se kroz uslove za projektovanje toplovodne mreže.

Uspone. Na izlazu toplovoda iz toplotnog izvora i na odvajanjima za naselja odnosno blokove daljinskih sistema grejanja predvideti merna mesta za merenje: . 14 .pritiska vode u povratnom vodu. .pritiska vode u razvodnom vodu. Na daljinskim sistemima grejanja na kojima se predviđa izrada centralnog sistema nadzora i upravljanja sistemom (CENUS) predvideti ugradnju mernih instrumenata koji omogućuju povezivanje navedenih merenja na CENUS. .temperature vode u povratnom vodu.temperature vode u razvodnom vodu.protoka vode u razvodnom vodu. B. .9.10. Nagibom cevovoda mora se obezbediti ispuštanje vazduha i pražnjenje toplovodne mreže. . odnosno padove cevovoda toplovodne mreže prilagoditi terenu i grafički definisati.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ZA ODMULJNE ORGANE Prečnik cevi DN Odmuljni organ – DN do 65 Od 80 Do125 Od 150 Do200 od 250 do300 od350 do400 od400 do500 Prek o 500 25 40 50 80 100 125 150 ZA ORGANE ZA ISPUST VAZDUHA Prečnik cevi DN Odmuljni organ – DN od25 do 80 15 od 100 do150 20 od 200 do 300 25 od 350 do 450 32 Preko 450 40 B.

mehanički proračun sa proračunom kompenzacije i samokompenzacije toplotnih dilatacija. gledajući u smeru od toplane ka potrošačima odnosno u smeru kretanja toplijeg fluida. . B.13. sa ucrtanim reljefom terena. Cevne vodove toplovoda treba rasporediti i obeležiti tako da razvodni vod bude sa desne (crveno) a povratni vod sa leve strane (plavo). Za sve cevovode i ostale metalne delove predvideti čišćenje do metalnog sjaja. Ne sme postojati mogućnost pojave hemijske reakcije između antikorozione zaštite i cevovoda. odnosno do kvaliteta SA 2. B. ukoliko je potrebno. Izolacija cevovoda se vrši izolacionim materijalima garantovanih hemijskih i fizičkih osobina.15.za predizolovane cevovode mehanički proračun sa proračunom kompenzacije. B. Predvideti zaštitu izolacionog materijala od mehaničkih oštećenja.5 po švedskim standardima SIS 055900.izbor prečnika cevovoda u zavisnosti od toplotnog opterećenja po tabelama T1.proračun optimalne debljine izolacije. Antikorozionu zaštitu predvideti premazivanjem očišćenih površina osnovnom zaštitnom bojom dva puta.14. Maksimalna temperatura za toplovodnu mrežu iznosi 130 C.12. Za toplovodnu mrežu. B.. 15 . proračunom i izborom čvrstih oslonaca.16.11. proračunom rastojanja oslonaca i kinematika cevovoda.hidraulički proračun sa piezometrijskim dijagramom za ogranke i glavne pravce. predvideti propisno uzemljenje. . T3 i T4 datih u prilogu . T2. Glavni mašinski projekat toplovodne mreže pored ostalog sadrži: . Posebnom stavkom predmera radova predvideti i propisati čišćenje komora i ispiranje toplovodne mreže pre puštanja u pogon. B. . Primenjeni izolacioni materijal ne sme menjati hemijska i fizikalna svojstva tokom vremena i pod uticajem radne temperature. U slučaju totalnog kvašenja izolacioni materijal mora imati sposobnost zadržavanja prvobitnih hemijskih i fizikalnih svojstava i geometrijskog oblika.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije B. Osim zaštite osnovnom bojom predvideti i zaštitu metalnih površina bojom otpornom na povišene temperature i vlagu. samokompenzacije sa određenim nepokretnim tačkama (fiktivne nepokretne tačke).

situaciju sa trasom toplovodne mreže.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije .Sinhron plan overen od strane nadležnih radnih organizacija i institucija. . 16 .izjavu o usaglašenosti Glavnog mašinskog projekta toplovodne mreže i Glavnog građevinskog projekta toplovodne mreže potpisanu od strane odgovornih projektanata. kompenzatora i komora. potpisanu od strane odgovornog projektanta. kompenzatora i komora. . . sa definisanim dimenzijama i toplotnim kapacitetima. rasporedom i rastojanjima nepokretnih (realnih ili fiktivnih).izjavu o usaglašenosti Glavnog mašinskog projekta toplovodne mreže sa Glavnim mašinskim projektom toplotnog izvora ili toplovodne mreže na koju se povezuje i sa Glavnim mašinskim projektom objekta koji se priključuje na toplovodnu mrežu. .grafički prikaz u razmeri koja obezbeđuje dobru preglednost. pokretnih i vodećih oslonaca.grafičke detalje oslonaca. .

Predajna stanica je deo toplovodne mreže u kome se vrši predaja toplotne energije. Predajna stanica je primarni. TPS mora da bude sa ultrazvučnim meračem potrošnje toplotne energije. TPS se smešta na pristupačnom mestu za kontrolu od nadležnih službi JP Toplifokacije radi provere rada TPS i stanja na meraču. Priključivanje objekata na toplovodnu mrežu se vrši preko predajnih stanica i kućnog razvodnog postrojenja ili samo predajnih stanica. prenos i didtribuciju toplotne energije SO Požarevac i potpisanim Ugovorom o isporuci i naplati toplotne energije između Isporučioca i Korisnika toplotne energije. C. koji su uglavnom individualni.l.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. centralno i zonsko merenje i regulacija protoka. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA OPŠTI DEO C. C. merenje i regulacija protoka. 17 . bez kratke veze za punjenje sekundarnih instalacija. pritiska i temperature vode i merenje ukupnog utroška toplotne energije za potrošača.4. Uslovi međusobnih odnosa određeni su Odlukom za proizvodnju.2. a kućno razvodno postrojenje sekundarni deo toplo-predajne stanice (TPS-a).3. pritiska i temperature vode po granama na ulazu u unutrašnju instalaciju. Za ove objekte. Objekti instalisane toplotne snage manje od 50 kW mogu se priključiti na način iz predhodnog člana. ZONSKE TOPLOPREDAJNE STANICE C. Kućno razvodno postrojenje je deo grejnih instalacija u kome se vrši promena temperaturskog režima toplovodne mreže na temperaturski režim kućnog razvodnog postrojenja. Ovakvi objekti kao i objekti kod kojih je to opravdano priključuju se na toplifikacioni sistem prema projektnoj dokumentaciji koja je usvojena i overena od nadležne službe JP Toplifikacija.

dostavi važeći planski akt. Pri podnošenju zahteva za izdavanje Energetske saglasnosti sa uslovima za projektovanje investitor je dužan da dostavi dva primerka situacije sa položajem objekta. Osim zaštite osnovnom bojom predvideti i zaštitu neizolovanih metalnih povrsina bojom otpornom na povišene temperature (za predajnu stanicu 130°C a za kućno razvodno postrojenje radijatorskog grejanja 90°C) i vlagu. .mesto i način priključenja. rukovanje. kolektore. C. Antikorozionu zaštitu predvideti premazivanjem očišćenih površina antirostom. održavanje i očitavanje sa poda ili odgovarajuće galerije koja obezbeđuje stabilan rad na njoj i ne smeta za rad u ostalim delovima podstanice.5 po švedskim standardima SIS 055900. Svi predviđeni elementi u toplotnoj podstanici moraju biti pristupačni za montažu.6). Na najnižim tačkama predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti priključke za odmuljivanje sa ventilima nazivnog otvora većeg ili jedankog 20 mm.temperaturski režim rada toplovodne mreže u zimskom i letnjem periodu sa priloženim dijagramima i tabelama. a zatim osnovnom zaštitnom bojom dva puta. C. C. Uslov za izdavanje. Za sve cevovovde i ostale metalne delove predvideti čišćenje do metalnog sjaja. namenu objekta.5.7. Pre projektovanja investitor je dužan da pribavi Energetsku saglasnost sa uslovima za projektovanje. odnosno do kvaliteta SA 2.6. .9.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. . Kod kućnog razvodnog postrojenja na priključcima za odmuljivanje i priključcima za ispust vazduha iz instalacije mogu se primeniti kao armatura i loptaste slavine. Na najvišim tačkama predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti priključke za ispust vazduha sa ventilom nazivnog otvora većeg ili jednakog 15 mm. C. Tim uslovima se definiše: . namenu prostorija i orijentacionu potrebnu količinu toplote. korisnu površinu koja će se grejati.nazivni pritisak itd.8.toplotni izvor iz koga se vrši snabdevanje toplotnom energijom. Energetske saglasnosti je regulisanje učešća u troškovima izgradnje toplotnog izvora i toplovodne mreže. overeni Sinhron plan. razmenjivače i rezervoare u toplotnoj podstanici predvideti izolaciju odgovarajuće debljine u zaštitnom omotaču. Za sve cevovode. 18 . Kao armaturu predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti ventile odgovarajućeg nazivnog pritiska (Prilog br.

J5.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. Ovo ispitivanje je obavezujuće za sve proizvodače izmenjivača. Izbor opreme vršiti na bazi potrebne količine toplote i drugih. na bazi izvršenih ispitivanja prema JUS-u M. -2°C. uz atest za I.Tehnički podaci o stvarnom kapacitetu za konkretan temperaturski režim.kataloga proizvodača.Potrebna količina toplote za priključenu instalaciju provetravanja ili klimatizacije je količina toplote potrebna za grejače vazduha u ventilacionoj. Sve naredne proizvedene serije nije neophodno ispitivati.510 i sa unutrašnjim temperaturama prema nameni prostorija. ..11. -14°C. izmenjivača toplote.) izvrši akreditovana laboratorija shodno grupi standarda JUS/ISO 9000 ili laboratorija koju za ovu svrhu ovlasti JP Toplifikacija Požarevac. Ovaj izveštaj mora da. +10°C. potrebna količina toplote za instalaciju provetravanja ili klimatizacije i potrebna količina toplote za pripremu potrošne tople vode koja se može ostvariti samo u toku grejne sezone. odnosno klima komori.izveštaj o ispitivanju izmenjivača toplote Izveštaj o ispitivanju izmenjivača toplote mora da sadrži podatke kojima se garantuju toplotna snaga i padovi pritiska za date parametre grejne/grejane vode.Određivanje toplotnog opterećenja instalacije centralnog grejanja treba da bude sa proračunom toplotnih gubitaka prema važećem JUS-u M. za propisane parametre grejnog fluida. tretiraju se samo po zvaničnoj dokumentaciji katalozima proizvodača. nazivnim pritiscima i dimenzijama priključaka. proračunima dobijenih podataka. C.osnovne podatke o geometrijskim (konstruktivnim) karakteristikama izmenjivača toplote .Prilikom nabavke. izdatih na bazi atesta. . god. Toplotno opterećenje objekta sačinjavaju toplotno opterećenje instalacije centralnog grejanja.600 i JUS U. ili uoči ugradnje.010 sa spoljnom projektnom temperaturom i koeficijentima prolaza toplote prema važećoj toplotnoj zaštiti objekata JUS U. koji se moraju unositi u proračune.E5. -6°C. padovima pritiska na primarnoj i sekundarnoj strani.K. predmer i grafičku dokumentaciju.10. -10°C. osim ako 19 . proizvodač izmenjivača toplote mora da dostavi i sledeću dokumentaciju: .J5.100 (sa obaveznom primenom od 1980. a isključivo prema garantovanim tehničkim karakteristikama opreme iz zvanične dokumentacije .proračun toplotnih performansi i padova pritiska za režim spoljašnjih projektnih temperatura (-18°C.Kod odredivanja izmenjivača toplote mora se uzeti rezerva u kapacitetu na zaprljanje cevnog registra ili broja ploča .P. . i +14°C) . pri čemu se ispitivanje vrši za svaku osnovnu veličinu određenog tipa izmenjivača toplote. +6°C. +2°C. .E6.

datim u prilogu. Za individualne objekte sa zonskim TPS.ograničenje protoka i centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja. . Na tim primerima tehnoloških šema su na mestima ugradnje regulacione opreme navedeni redni brojevi regulacionih kola datih u prilogu sa mestima ugradnje merno regulacione opreme.Za centralnu pripremu potrošne tople vode primenjuju se izmenjivači toplote sa mogućnošću zagrevanja vode po zahtevu.13. nisu prikazana regulaciona kola za: .regulaciju pritiska u razvodnom vodu predajne stanice. . granice sistema daljinskog grejanja koji pripada JPT su ventili ispred razdelnika i sabirnika. .ograničenje protoka i regulaciju temperature vodu u povratnom vodu predajne stanice. Granice sistema daljinskog grejanja (Sl. U industrijskoj zoni. a za objekte koji su izvedeni sa vertikalama kroz stepenišni prostor do ventila za priključenje stana ili poslovnog prostora. koji pripada JPT. . su ventili u korenu vertikala kućnog razvoda za objekte u kojima su vertikale izvedene po prostorijama objekta van stepenišnog prostora.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije to ne zatraži služba nadzora ili tehnačkog pregleda objekta u koji se aparat ugraduje.1). 20 . Na osnovnim šemama predajnih toplotnih podstanica i primerima tehnoloških šema kućnog razvodnog postrojenja. .12.ograničenje protoka u predajnoj stanici.Izmenjivači toplote i toplovodni grejači vazduha u vazdušnim i klima komorama moraju imati garantovani kapacitet za pokrivanje potrebnog toplotnog opterećenja objekta na svim spoljnim temperaturama vazduha višim od spoljne projekne temperature i odgovarajućim temperaturama grejnog fluidra prema kliznom dijagramu kvalitativne regulacije kontinuirano od -18°C do +16°C. C. granice sistema daljinskog grejanja koji pripada JPT su ugrađeni priključni ventili na 1 (jedan) metar od objekta. C.

mikroprocesorski regulator za regulaciju temperatura i maksimalnog protoka u primaru a prema snazi potrošača.ekspanzioni sud dovoljne korisne zapremine na povratnom vodu sekundarnog kruga. . . . priključuju se na toplifikacioni sistem prema projektnoj dokumentaciji koja je usvojena i overena od nadležne službe JP Toplifikacija. Uslovi međusobnih odnosa između Isporučioca i Korisnika određeni su Odlukom za proizvodnju.pločasti izmenjivač toplote.14. . računska jedinica i potreban broj temperaturskih senzora u cilju merenja potrošnje toplotne energije. Priključivanje individualnog objekta na toplovodnu mrežu se vrši preko individualne toplopredajne stanice (ITPS) koja ima zadatak da omogući regulisanu predaju i merenje utroška toplotne energije iz primarne mreže toplifikacionog sistema sekundarnoj mreži kućne instalacije. Principijelna šema individualne toplopredajne stanice data je u Grafičkom delu Tehničkih uslova na Sl.17.taložnik na primarnoj strani.elektromotorni prolazni regulacioni ventil.16.mašinski deo . prekidači Sva oprema mora da zadovolji radni pritisak od 16 bara i temperaturu primarnog fluida 130°C.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije INDIVIDUALNE TOPLOPREDAJNE STANICE C. . ITPS mora da sadrži mašinski (termotehnički) i elektroenergetski deo sa sledećim elementima: .osigurači.ventil sigurnosti sa pritiskom otvaranja 2-3 bar. koji su uglavnom individualni. .7 C.računska jedinica merila toplotne energije.elektroenergetski deo .15. Regulisanje ambijentalne temperature se vrši posredno i to regulacijom temperature vode u napojnom vodu radijatorskog grejanja u zavisnosti od spoljne temperature vazduha prema zadatoj funkcionalnoj zavisnosti sa korekcijom prema zadataj prostorijskoj temperaturi. . C. prenos i didstribuciju toplotne energije SO Požarevac i potpisanim Ugovorom o isporuci i naplati toplotne energije. . 21 . . .odvajač prljavštine na primarnoj i sekundarnoj strani. Za ove objekte. . kao i objekti kod kojih je to opravdano.cirkulaciona pumpa potrebnog napora i protoka.indukcija rada cirkulacione pumpe. Ovakvi objekti. C. ITPS mora da bude povezana sa dispečerskim centrom JP Toplifikacija radi daljinskog očitavanja i očuvanja podataka i radi mogućnosti daljinskog intervenisanja na rad ITPS-a.Kalorimetar sa svojim elementima: ultrazvučni merač protoka.

granice sistema daljinskog rejanja koji pripada JPT su ugrađeni priključni ventili na TPS sa primarne strane. proračunima dobijenih podataka.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C.temperatura napojne vode primara. C.20. tretiraju se samo po zvaničnoj dokumentaciji katalozima proizvodača.kataloga proizvodača. Proizvođač ITPS daje kompletnu tehničku i atestnu dokumentaciju ITPSa. Vlasnik je dužan da obezbedi potrebnu zaštitu od opasnog napona dodira i sprovede potrebne mere izjednačenja potencijala.pritisak povratne vode sekundara. C. ITPS mora da ima merenje sledećih veličina: .pritisak povratne vode primara. ITPS (njena računska jedinica) mora da ima očitavanje sledećih veličina: 22 .kod odredivanja izmenjivača toplote mora se uzeti rezerva u kapacitetu na zaprljanje cevnog registra ili broja ploča u iznosu od 25-30% . Za uvoznu opremu potrebno je izvršiti nostrifikaciju tehničke dokumentacije.3. a isključivo prema garantovanim tehničkim karakteristikama opreme iz zvanične dokumentacije .temperatura spoljnjeg vazduha.22. C. Merenje utrošene toplotne energije i regulacija protoka vrše se na povratnom vodu primarnog kruga. na mestu dostupnom za brzu intervenciju.temperatura povratne vode primara.pritisak napojne vode sekundara. . C. Ultrazvučni kalorimetar treba da bude priznat od Saveznog zavoda za mere i dragocene metale pri Saveznom ministarstvu za razvoj nauku i životnu sredinu i da ima Rešenje o odobrenju tipa merila. C. .list SFRJ 53/88). .23.26. Ugradnja tih ventila se preporučuje u šahti po ulasku cevovoda na parcelu korisnika ili prostoriji ispred prostorije u kojoj se nalazi ITPS. Izbor opreme vršiti na bazi potrebne količine toplote i drugih. za propisane parametre grejnog fluida. Obavezna je ugradnja pločastih izmenjivača toplote a prema uslovima iz prethodne tačke C. . Elektropovezivanje i zaštite se izvode prema Pravlniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl.temperatura prostorije. Individualna toplopredajna stanica (ITPS) nabavlja se kao finalni proizvod od ovlašćenih isporučioca koji su tehničku dokumentaciju o ITPS dostavili JP “Toplifikacija” i dobili saglasnost da ta dokumentacija odgovara tehničkim uslovima JP “Toplifikacija”. Za individualne objekte sa pojedinačnim TPS.25.pritisak napojne vode primara. Vlasnik je dužan da obezbedi napajanje elektrokomandnog ormana automatike i energetike preko odgovarajuće sklopke FID 25/0.21. C. .19. . padovima pritiska na primarnoj i sekundarnoj strani. .24. . nazivnim pritiscima i dimenzijama priključaka. C.18. izdatih na bazi atesta. predmer i grafičku dokumentaciju.Tehnički podaci o stvarnom kapacitetu za konkretan temperaturski režim.temperatura napojne vode sekundara.temperatura povratne vode sekundara. . . koji se moraju unositi u proračune.

27.garantovanu funkcionalnost svih priključenih instalacija. C. pritiska i protoka grejnog fluida. Kod mešovitih objekata na kućnom razvodnom postrojenju razdvojiti snabdevanje toplotnom energijom stambenog od poslovnog prostora. ekspanziju i zaštitu svih priključenih grejnih 23 . .29. . .trenutna snagu. Sem toga tehnološka šema kućnog razvodnog postrojenja projekta termotehničkih instalacija mora imati precizno i detaljno definisano i naznačeno osiguranje. treba ispoštovati osnovne principijelne smernice iz datih primera za postavljanje priključaka i armature za merne i kontrolne instrumente i uređaje za merenje i kontrolu temperature.ostvarene temperature. jedan objekat ili deo objekta s tim da se u jednom ulazu dozvoljava snabdevanje toplotnom energijom samo iz jedne predajne stanice.optimalno rešenje cirkulacije grejnog fluida kroz zajednički deo kućnog razvodnog postrojenja i priključene instalacije za konkretne potrebe objekta. Predajna stanica može da snabdeva toplotnom energijom više objekata. C.optimalno rešenje regulacionih krugova prema konkretnim potrebama objekta. .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . STANBENI I MEŠOVITI OBJEKTI C. . Na slikama 2 do 7 prikazane su osnovne šeme predajnih toplotnih podstanica i dati neki primeri tehnoloških šema kućnog razvodnog postrojenja.trenutni i kumulativni protok. Koncepcijsko rešenje tehnološke šeme predajne toplotne podstanice i kućnog razvodnog postrojenja se određuje na osnovu stvarnih potreba objekata sa najpovoljnijim rešenjem cirkulacionih i regulacionih krugova u sekundarnom delu. Koncepcija tehnološke šeme kućnog razvodnog postrojenja mora biti tako određena da obezbeđuje: .28. Pritom.utrošena toplotna energija. .pravilnu raspodelu protoka fluida po priključenim instalacijama.

C. Dozvoljena je i ugradnja pločastih izmenjivača toplote Ne dozvoljava se ugradnja izmenjivača toplote sa orebrenim cevima. mehaničkih ili regulatora pritiska sa elektromotornim pogonom. C. Ako nema potrebe za ugradnjom regulatora pritiska na razvodnom vodu predajne stanice za merenje pritiska predvideti samo jedan manometar. Na svim šemama uslovno prihvatiti broj izmenjivača toplote. što se potvrđuje atestima proizvodača opreme. C. Predvideti ugradnju pneumatskih. ispred ulaza vode u izmenjivač toplote (IT) predvideti ugradnju odvoda za odmuljivanje i odzračavanje sa mehaničkim filterom. izmenjivača toplote i sudova pod pritiskom. Nazivni pritisak kućnog razvodnog postrojenja i unutrašnje instalacije mora biti isti kao i nazivni pritisak toplovodne mreže. C.37.32. C.36. Pri izboru materijala zagrevnih površina razmenjivača toplote za centralnu pripremu PTV voditi računa i o tome da grejni fluid (voda iz vodovoda) sadrži rastvoreni kiseonik i da primenjeni materijal mora da bude otporan na »kiseoničku« koroziju.34. Mogu se ugrađivati izmenjivači toplote sa spiralnim ili »U« cevima izrađenim od bakra ili legure bakra ukoliko su otporni na baznu vodu (pH = 9-9. C.30. Predvideti punjenje i dopunjavanje unutrašnjih instalacija hemijski pripremljenom vodom iz primarne toplovodne mreže.5).39.38. Na napojnom vodu predajne stanice.. Regulator pritiska na indirektnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada je pad pritiska kroz indirektnu stanicu manji od raspoložive razlike pritisaka na mestu priključenja predajne stanice. po podacima proizvođača prolazno elektromotorni regulacioni ventil ne može da savlada raspoloživu razliku pritisaka na EMRV.33.E6201-205. Regulator diferencijalnog pritiska u indirektnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada.35. C. što na primerima šema na slikama broj 2 do 7 nije detaljno prikazano.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije instalacija. C. C. Predvideti mogućnost hemijskog pranja izmenjivača toplote korišćenjem ventila za ispust vazduha i odmuljivanje.31. u svemu prema JUS-u M. samo kod toplotnih 24 . Regulator pritiska na direktnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada je pad pritiska kroz direktnu predajnu stanicu manji od raspoložive razlike pritisaka na mestu priključivanja direktne predajne stanice. visinsko zoniranje i broj zonskih regulacija. C.

Mešnu vezu dimenzionisati za potreban projektovani protok poštujući kriterijum jednakosti brzine strujanja grejnog fluida u tački mešanja. u cilju zaštite grejnih tela od visokog statičkog pritiska. Za TPS individualnih korisnika ne ugrađivati priključak za punjenje. ispred ulaza vode u izmenjivač toplote (IT) predvideti ugradnju mehaničkog filtera. predvideti visinsko zoniranje instalacije centralnog grejanja. Na napojnom vodu predajne stanice. Prema veličini.45. gde je to dozvoljeno.44. a samu vezu ili cirkulacioni krug obezbediti potrebnim mernim i regulacionim organima kojim će se protoci precizno regulisati. uključujući i lokalne otpore. s tim da on ne može biti veće dimenzije od DN 20. Na svakoj grani predvideti cirkulacionu pumpu za savladavanje ukupnog pada pritiska i ostvarivanje prinudne cirklacije u instalaciji. Broj grana na razdelniku i sabirniku predvideti prema vrsti potrošača i potrebama zoniranja instalacije. jer se ne nalaze pod stalnom kontrolom službi JPT. Iza tačke mešanja obavezno obezbediti zonu mešanja u vidu ravne deonice minimalne dužine 10D. Za punjenje i dopunjavanje sekundarne instalacije. obliku i položaju objekta u odnosu na strane sveta i susedne objekte oceniti potrebu i predvideti zonsku automatsku regulaciju temperature u instalaciji centralnog grejanja. C.kvantitativne regulacije predvideti ugradnju regulacionog ventila sa elektromotornim pogonom. C. gde dopune isključivo vrše nadležne službe JPT. 25 .priključak kao što je na primerima šema prikazano.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije podstanica koje su smeštene u prostorije sa kojima raspolaže JPT.40. C. C. Kod direktnih predajnih stanica mesto mešanja razvodne i povratne vode predvideti na rastojanju najmanje 20D od razdelnika u kućnom razvodnom postrojenju. Kada nema zoniranja prema stranama sveta obavezno predvideti automatsku regulaciju prema spoljnoj temperaturi vazduha u cilju uštede toplotne energije.41. U sistemu kvalitativne i kvalitativno . C. predvideti kratku vezu . Kod direktnih predajnih stanica merno mesto temperature za centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja ugraditi na samom ulazu u razdelnik. C.43. Na priključku predvideti tri ravna prolazna ventila nazivnog pritiska primarne toplovodne mreže s tim da dva ventila budu sa strane većeg pritiska.42. Prema potrebi zbog visine objekta.

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

Zavisno od veličine ukupnog pada pritiskar u instalaciji, zatim od broja grana, vrste priključenih potrošača i od primenjenog načina automatske regulacije temperature predvideti cirkulacionu pumpu u krugu izmenjivača toplote, odnosno kućnog razvodnog postrojenja. Kod ugradnje cirkulcionih pumpi kućnog razvodnog postrojenja predvideti ugradnju ručnih predregulacionih ventila, za prigušenje viška napora da bi se omogućilo podešavanje protoka cirkulacionih pumpi na projektovanu odnosno potrebnu vrednost. Na usisu i potisu cirkulacionih pumpi predvideti priključke za uređaje za merenje pritiska

C.46. Na svakoj grani predvideti priključke i armaturu za merne i kontrolne
instrumente i uređaje za merenje i kontrolu temperature, pritiska i protoka grejnog fulida. Za merenje i regulisanje protoka fluida predvideti na svakoj magistralnoj grani (koja ima svoju cirkulacionu pumpu uključujući i zbirnu od izvora do razdelnika tj. sabirnika ka izvoru) pouzdanu stalnu mernu stanicu protoka kao npr. mernu blendu, ili mlaznicu, ili »Venturi« cev. U istom strujnom krugu za regulisanje predvideti regulacioni ventili ili regulacionu klapnu (koji moraju da imaju pouzdane i precizne pokazivače regulacionog položaja čiji mehanizam mora biti takav da omogući ponovljivost istog položaja - bez praznog hoda izmedu ručice i zatvarača). Za zatvaranje protoka grejnog medija predvideti obične ventile, da ne bi zatvaranjem na regulacionoj armaturi bila poremećena prethodno izvršena regulacija, osim u slučaju kad regulaciona armatura ima precizan graničnik regulacionog položaja. Radi kontrole hidrauličkih napora i otpora i to: ispred i iza svake pumpe ili grupe pumpi, ispred i iza izmenjivača toplote (kod sistema sa indirektnom primopredajom toplote), na sekundarnoj strani kućne grejne instalacije u toplotnoj podstanici »predvideti na grejnim cevovodima mufove sa slavinicama »R 1/4"« radi priključenja kontrolnih diferencijalnih manometara.

C.47. Na svakoj grani predvideti priključke za pražnjenje unutrašnje
instalacije;

C.48. Na predajnim stanicama kod kojih potrošač ima radijatorsko grejanje i
vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju predvideti zaseban vod za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju sa mogućnošću merenja i regulacije protoka vode;

C.49. Predajne stanice i kućna razvodna postrojenja iz predhodnog člana
projektuju se samo za sistem kvalitativno-kvantitativne regulacije;

26

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

C.50. Kod predajnih stanica, ako to uslovi (pritisci) dozvoljavaju može se
dozvoliti direktno priključenje za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju na način sa slike 5;

C.51. Izbor elemenata zajedničkog dela predajne stanice iz člana C.35. vršiti
prema maksimalnom protoku jednakom zbiru protoka za radijatorsko grejanje i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju. Izbor elemenata predajne stanice za radijatorsko gejanje vršiti prema protoku za radijatorsko grejanje. Izbor elemenata za deo predajne stanice za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju vršiti za protok vazdušnog grejanja i/ili klimatizacije;

C.52. Na primerima tehnoloških šema nije posebno prikazano vazdušno
grejanje ali je principijelna šema ista kao kod klimatizacije;

C.53. Izbor elemenata zajedničkog dela predajne stanice u slučaju grejanja i
pripreme sanitarne vode vršiti prema maksimalnom protoku od 125% protoka za radijatorsko grejanje. Prema istom protoku vršiti izbor elemenata za deo predajne stanice za radijatorsko grejanje;

C.54. Predvideti isključivo vertikalne rezervoare za PTV sa obaveznim
umirenjem strujanja na ulazu hladne vode;

C.55. Predvideti merenje i regulaciju protoka PTV u objektu; C.56. Predvideti merenje i regulaciju protoka PTV kroz izmenjivače toplote. C.57. Predvideti ugradnju vodomera za registraciju utroška PTV u toplotnoj
podstanici;

C.58. Sve površine koje dolaze u dodir sa PTV moraju da budu izvedene od
odgovarajućeg materijala, a prema propisima za izradu sanitarnih i vodovodnih instalacija;

C.59. Za omekšavanje sanitarne potrošne tople vode ugraditi sistem - uređaj za
kontinuirano omekšavanje vode primenom odgovarajućih sredstava u skladu sa sanitarnim propisima. Uređaj projektovati za maksimalni protok sanitarne potrošne tople vode.

C.60. Kod predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa radijatorskim
grejanjem, centralnom pripremom PTV i vazdušnim grejanjem i/ili klimatizacijom predvideti: - ograničenje ukupnog protoka u zimskom režimu, - ograničenje protoka za vazđušno grejanje i/ili klimatizaciju u zimskom režimu, - ograničenje protoka kroz dogrejač za PTV u zimskom režimu, što je i ograničenje ukupnog protoka u letnjem režimu rada, 27

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

- centralnu regulaciju temperature vode u razvodnim vodovima kućnog razvodnog postrojenja za radijatorsko i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju, - regulaciju temperature vazduha, - regulaciju temperature PTV u rezervoaru;

C.61. Izbor elemenata zajedničkog dela predajnih stanica iz člana C.55. vršiti
prema maksimalnom protoku od 125°% protoka radijatorskog grejanja i 100% protoka vazdušnog grejanja i/ili klimatizacije. Prema istom protoku vršiti izbor elemenata za zajednički deo predajne stanice za radijatorsko grejanje i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju i deo predajne stanice za radijatorsko grejanje;

C.62. Izbor elemenata kroz deo predajne stanice iz člana C.55 za centralnu
pripremu PTV - grana kroz dogrejač, vršiti prema maksimalnorn protoku od 100% protoka za radijatorsko grejanje. Izbor elemenata kroz deo predajne stanice za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju vršiti prema protoku od 100% protoka za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju

POSLOVNI OBJEKTI

C.63. Poslovni objekti, kao građevinske celine, sa jednim ili više pravnih lica
priključuju se na grejne sisteme preko jedne ili više predajnih stanica a prema datim uslovima JPT;

C.64. Predajne stanice za poslovne objekte rade u sistemu kvalitativnokvantitativne regulacije;

CENTRALNE PREDAJNE STANICE

C.65. Objekti mogu da se priključe na sisteme grejanja preko centralnih
predajnih stanica koje su nastale rekonstrukcijom toplotnih izvora i povezivanjem na toplovodnu mrežu drugog toplotnog izvora.

C.66. Prilikom rekonstrukcije toplotnih izvora u centralne predajne stanice
maksimalno poštovati postojeće stanje;

28

. . radne zapremine 1m3 .Sve neophodne termičke i hidrauličke proračune i izbor svih elemenata i opreme predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja na bazi potrebne količine toplote.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ZAVRŠNE ODREDBE C. . 29 . bilo da je ona u podstanici ili neposredno uz nju komplet sa automatikom i pumpom za prepumpavanje u kanalizaciju kada je to neophodno. . specifično toplotno opterećenje po 1 m2 grejnih prostorija i specifično toplotno opterećenje po 1m3 grejnih prostorija za objekat u celini i razvrstano po vrstama potrošača (stambeni. Glavni mašinski projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja pored ostalog sadrži: .šemu veze predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa svim podacima i karakteristikama predviđene opreme.Situaciju objekta sa naznačenom orijentacijom. dimenzijama i nazivnim pritiscima armature.Dispoziciju opreme u toplotnoj podstanici u razmeri 1:20 sa potrebnim brojem preseka za potpuno definisanje rasporeda opreme i vodenja i oslanjanja cevovoda. poslovni i garažni prostor).Ukupne instalisane kapacitete predajne stanice za radijatorsko grejanje. .Proračun hidraulike za sve grane u predajnoj stanici i kućnom razvodnom postrojenju sa elementima regulacije.Izvod iz glavnog projekta vodovoda i kanalizacije tj. Ako je jama u toplotnoj podstanici mora da ima rešetkasti poklopac.67. propisanih parametara grejnog fluida i drugih proračunima dobijenih podataka. preporukama i garantovanim tehničkim karakteristikama proizvodača. .Toplotno opterećenje. poslovni i garažni prostor. podelom objekta na regulacione zone sa položajem mernih mesta temperature spoljnog vazduha i ružom vetrova. položajem i opterećenjem toplotne podstanice. vazdušno grejanje. .Kod otvorenog sistema osiguranja ekspanzijc dispoziciju otvorenog ekspanzionog suda na građevinskoj osnovi etaže na kojoj se ugraduje sud i detaljem njegove ugradnje u vertikalnom preseku sa visinskim kotama koje tu ugradnju definišu. klimatizaciju i centralnu pripremu PTV za stambeni. definisanim dimenzijama i toplotnim opterećenjima cevovoda i u slučaju otvorenog sistema osiguranja ekspanzije sa naznačenom apsolutnom visinskom kotom dna suda i apsolutnim visinskim kotama vazdušnih mreža svih priključenih grejnih instalacija. crtež osnove na kojoj je dotična podstanica u kojoj je dat i detalj rashladno-odumljne jame. . naročito sa aspekta sprečavanja strukturne buke. a u svemu prema zahtevima.

Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti merenje protoka po granama priključaka. A u slučaju primene otvorenog ekspanzionog suda iste građevinske detalje na mestu njegove ugradnje. Stavka mora da obuhvati i izradu i isporuku tri primerka Elaborata Izveštaja o izvršenom merenju i regulaciji protoka. crtež osnove toplotne podstanice sa ucrtanim temeljnim stopama opreme predvidene projektom termotehničkih instalacija sa odgovarajućim izvodom iz statičkog proračuna. C. Na priključcima grana na sabirniku kućnog razvodnog postrojenja. odnosno pozicije regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema toplotne podstanice« i crtežu »Horizontalna cevna mreža«. 30 . U pogodbenim i tehničkim uslovima propisati ovo ispitivanje i uslove ispitivanja. odnosno kućnog razvodnog postrojenja i na mestima grananja hroizontalne cevne mrcže predvideti ugradnju ručnih regulacionih ventila na povratnim granama sa mogućnošću prethodne regulacije protoka. C. C. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvodenje radova na podešavanju ovih regulacionih ventila na predviđene pozicije regulacije. Veličinu viška napora. Kod mešovitih sistema u sekundarnom delu toplotne podstanice gde se pojavljuju niskotemperaturski sistemi. kao što je to slučaj kod ventilatorkonvektora. odnosno kućnog razvodnog postrojenja i na mestima grananja horizonlalne cevne mreže i to primenom atestiranih instrumenata. Posebnom stavkom predmera radova predvideti ispitivanje funkcionalnosti kompletiranih krugova automatske regulacije grejnih postrojcnja u toplotnoj podstanici sa izradom izveštaja koji potpisuju prisutna službena lica: nadzorni organ. u cirkulacionom krugu izmenjivača toplote.70.69. klimatizacije i slično. elektro instalacije slabe struje i termotehničkih instalacija. a po svetski priznatim mctodama. elektro instalacije jake struje. mora se izvršiti mešanje svih povratnih voda radi izjednačenja temperatura pre ulaska vode u izmenjivač toplote.Potvrdu o usaglašenosti glavnih projekata potpisanu od odgovornih projektanata: građevisnko-arhgitektonskog projekta. C.68. Glavni projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja mora biti usaglašen sa Glavnim mašinskim projektom toplovodne mreže i Glavnim mašinskim projektom unutrašnjih instalacija o čemu mora postojati pismena izjava potpisana od strane odgovornog projektanta.71. u cirkulacionom krugu izmenjivača toplote. instalacije vodovoda i kanalizacije. .Izvod iz glavnog gradevinskog projekta tj. predstavnik proizvodača automatike i rukovodilac radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . statike objekta. C.72.

na granama horizontalne cevne mreže.Propisati da se nakon dobijanja optimalnih rezultata protoka grejnog fluida mora sačiniti Elaborat . 31 . a da se prebačaji tolerišu na granama u toplotnoj podstanici do 10%.Rezultati regulacije kućnih grejnih instalacija se proveravaju od strane specijalizovanih ekipa JPT u okviru procedure tehničkih pregleda kojim se uslovljava dobijanje upotrebne dozvole za objekat. zatim osnove sa prikazanom horizontalnom cevnom mrežom sa rasporedom mernih mesta (regulacioni ventili) i ažuriranu šemu veze toplotne podstanice sa rasporedom mernih mesta i podacima o stvarnoj ugrađenoj opremi.E2. regulacione položaje regulacionih ventila i ventila na prestrujnim vezama. koji mora da sadrži u opisnom delu opis ispitivane instalacije. . na vertikalama i grejnim telima do 20%. U poglavlju »Pogodbeni i tehnički uslovi« dati posebne stavke i uputstva: .Napomenuti da se u protocima grejnog fluida netolerišu podbačaji.Predvideti da se ispitivanje može vršiti i hladnom vodom. a može se koristiti i vodovodska voda. odnosno dijagram regulacije primenjenih regulacionih ventila.Izveštaj o izvršenim merenjima i regulaciji protoka i isporučiti ga u tri primerka. odnosno i u letnjem periodu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. . usponskim vodovima i grejnim telima i njihovo podešavanje na predviđene pozicije regulacije. koju treba pred početak grejne sezone ispustiti iz instalacije i istu napuniti omekšanom vodom (JUS M.011). i to pomoću atestiranih instrumenata primenom svetski priznatih metoda. ispiranja instalacije i uključivanja cirkulacionih pumpi. zatim primenjenih mernih instrumenata kao i merne metode. U grafičkom delu: dijagrame zavisnosti protoka od napora svih primenjenih mernih stanica. . . opis mernog režima sa brojem obrta pumpi. .73.Za merenje protoka grejnog fIuida na svim predviđenim mestima u izvedenoj instalaciji a nakon obavljene hidrauličke probe.Za hidrauličko balansiranje protoka grejnog fluida u svim delovima grejne instalacije postavljanjem odgovarajućih regulacionih ventila za prethodnu regulaciju protoka na priključke i grane u toplotnoj podstanici.

Definisati nagib horizontalne cevne mreže. a probni Pp = 9 bar . D. Kao grejna tela predvideti radijatore.5. Maskiranje radijatora se dozvoljava samo u izuzetnim slučajevima.4. odnosno gradevinsko-arhitektonskog projekta.6. Po pomoćnim prostorijama kao grejna tela mogu se predvideti registri od glatkih čeličnih cevi. a po zvaničnim podacima iz kataloga proizvodača. Temperaturni režim radijatorskog grejanja u kućnoj instalaciji je 90/70°C. s tim što kod direktnog priključenja moraju biti za radni pritisak P = 6 bar. D. sa overenom usaglašenošću projektanata instalacije grejanja i projektanta enterijera.2. Dimenzionisanje grejnih tela se vrši prema izračunatim potrebnim količinama toplote. Za daljinske sisteme grejanja projektovati i na njih priključivati unutrašnje instalacije dvocevnog sistema radijatorskog grejanja. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA UNUTRAŠNJA INSTALACIJA ZA RADIJATORSKO GREJANJE D. potvrđenim atestima nadležnih institucija. D.3. Na radijatorskim priključcima.prema važećem JUS-u. Horizontalnu cevnu mrežu. na dovodnom vodu predvideti ugradnju radijatorskih ventila sa mogućnošću prethodne regulacije. usponske vodove i radijatorske priključke voditi vidno ili maskirano s tim da u oba slučaja instalacija bude pristupačna za eksploataciju i održavanje. kada se grejna tela dimenzionišu sa dodatkom za određenu masku. čiji detalj mora biti priložen u grafičkoj dokumentaciji. 32 . U jednom sistemu grejanja predvideti grejna tela iste vrste.1. D.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije D. Brzine strujanja u vertikalama moraju biti takve da pri svim temperaturnim režimima garantovano ne prouzrokuju smanjenje ili prekid protoka u grejnim telima. D. Cevnu mrežu dimenzionisati sa postepenim padom brzine strujanja od podstanice ka najudaljenijim grejnim telima. Skokovi brzina strujanja fluida u mreži moraju biti što manji.

D. po jedan za zonu. Izuzetno prečnik može biti manji ali nikad ispod 20mm. Ovo naročito važi za dno registra načinjenog u vidu vertikale datog na slici 2. na povratnom vodu predvideti ugradnju radijatorskih navijaka sa mogućnošću zatvaranja. Ispust vazduha iz instalacije predvideti preko vazdušne mreže na najvišoj etaži ojbekta. datih na slici l.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Veličinu viška napora. D. što bi trebalo da omogući projektovanu raspodelu fluida po grejnim telima u instalaciji. Izmedu dva pregradna organa predvideti ventil.9. Za regulaciju protoka u horizontalnoj cevnoj mreži i prigušenje viška napora na povratnim vodovima priključaka usponskih vodova na horizontalnu mrežu. D. Po želji i na izričit zahtev investitora na radijatorskim priključcima je moguće predvideti i ugradnju termo-regulacionih radijatorskih ventila. odnosno pozicije regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema usponskih vodova« ili crtežu koji definiše njihov položaj u instalaciji. slavinu ili čep za pražnjenje deonice prečnika jednakog prečniku cevi. 33 . Vrednost probnog pritiska instalacije centralnog grejanja »na hladno« treba da iznosi 2 bara više od maksimalnog hidrostatičkog pritiska uvećanog za veličinu napora cirkulacione pumpe. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvođenje radova na podešavanju radijatorskih ventila na predviđene pozicije regulacije. Ako sistem nije sa otvorenim ekspanzionim sudom ili je sigurnosni vod srazmerno daleko dozvoljava se upotreba vazdušnih sudova. Odzračnu mrežu. Kao organe za zatvaranje u horizontalnoj razvodnoj mreži i na potisnim usponskim vodovima primeniti ravne prolazne ventile. razdvojenu po zonama horizontalne razvodne mreže. sa odvazdušenjem svedenim u toplotnu podstanicu sa stalnim nagibom prema toplotnoj podstanici. Termoregulacioni ventili moraju biti sa ograničenjem temperature tako da pozicija regulacije najviše sobne temperature bude Tmax = 20°C. odnosno pozicije prethodne regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema usponskih vodova«.8. svesti u jedan od sigurnosnih vodova otvorenog ekspanzionog suda. predvideti ugradnju specijalnih ventila za usponske vodove sa mogućnošću prethodne regulacije i mogućnošću priključenja diferencijalnog manometra radi kontrole veličine prigušenja. Veličinu viška napora. D. Na radijatorskim priključcima.10.7. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvodenje radova na podešavanju ovih ventila na predviđene pozicije regulacije.

izvod iz elaborata građevinske fizike koji se odnosi na toplotnu zaštitu objekta i proračun koeficijenata prolaza toplote »K« (JUS U.E6.proračun grejnih tela sa određivanjem veličine grejnih tela prema izračunatim potrebnim količinama toplote i stvarnom odavanju toplote grejnih tela po zvaničnim podacima proizvodača. shodno uslovima grupe standarda JUS/ISO 9000.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Vreme trajanja ispitivanja je minimum 6h prema JUS-u M.13.J5.1991. Za vodenje horizontalne cevne mreže iznad atomskih skloništa. trafostanica i ostalih prostora dozvoljava se vođenje u tehničkim etažama pod uslovom da se obezbedi visina od poda do donje ivice najniže grede u tom prostoru od 1. sa unutrašnjim temperaturama prema nameni prostorija po važećoj Odluci grada o snabdevanju toplotnom energijom. D. . što podrazumeva vertikalnu i horizontalnu sinhronizaciju sa svim objektima infrastrukture. Predmerom radova predvideti posebnu stavku za ispiranje instalacije. 34 . Vođenje horizontalne cevne mreže u kanalima u podu nije dozvoljeno. kontrolu kvaliteta vode i sačinjavanje zapisnika o tome.J5.600).proračun toplotnih gubitaka prema važećem JUS-u M.16. D. D.14. a što treba da omogući zasebno merenje i registrovanje utroška toplotne energije. D.J5. Kada nema tehničke etaže. D.0l2 od 23. sa potpisima odgovornih lica.detaljan i precizan hidraulički proračun cevne mreže.03. D.11. Kod mešovitih objekata izdvojiti zasebne cevne mreže sa vođenjem posebnih grana za stambeni i poslovni prostor iz toplotne podstanice.15. god.12.J5.E6.510 i JUS U.600. . U slučaju vođenja sekundarne mreže van objekta u okolnom terenu važe uslovi kao i za primarni toplovod i uslovi uređenja prostora na trasi toplovoda. Svi elementi predviđeni projektom za ugradnju u instalaciju moraju imati odgovarajuće ateste i sertifikate izdate od strane ovlašćenih i akreditovanih institucija i laboratorija. Tehničkim uslovima projekta propisati način ispiranja.8 m i ostali uslovi po HTZ merama koji će omogućiti pristup za normalno održavanje i neophodne intervencije tokom eksploatacije. na tom delu objekta mrežu treba voditi po mogućnosti vidno iznad poda ili ispod plafona naredne etaže uz moguću primenu lakih demontažnih maski. Glavni mašinski projekat unutrašnje instalacije centralnog grejanja pored ostalog sadrži: .010 i važećoj toplotnoj zaštiti objekata JUS U.510 i JUS U. . potvrđenim atestima.

osnove etaža objekta sa rasporedom grejnih tela u razmeri. . vazdušnih sudova. instalacije vodovoda i kanalizacije. samokompenzatorima sa usklađenim oznakama iz proračuna i predmera i prcdračuna.proračun čvrstih i kliznih oslonaca i crtež(e) sa označenim čvrstim osloncim. pregledne. . kompenzatorima.građevinske osnove moraju biti tačne. 35 . . sa naznačenim i definisanim svim etažiranjima vertikalnih cevnih vodova u smislu dimenzija. . prikazom svih skokova.crtež horizontalne cevne mreže sa naznačenim vođenjem cevne mreže: pod usponom. elektro instalacije slabe struje i termotehničkih instalacija. elektro instalacijc jake strujc. . u standardnoj razmeri R=1:50. . nagiba i predviđene lokacije.crtež vazdušne mreže sa definisanim usponom i svođenjem u vazdušne sudove izdvojene po zonama cevne mreže i naznakom da se cevi za ispust vazduha iz tih sudova svode u otvoreni ekspanzioni sud ili toplotnu podstanicu.proračune kompenzacije i samokompenzacije toplotnih dilatacija cevne mreže. . toplotnog opterećenja.Potvrdu o usaglašenosti glavnih projekata potpisanu od odgovornih projektanata: građevinsko-arhitektonskog projekta. . koji obuhvata tehničku etažu ukoliko je ima i definiše njenu visinu. kompenzatorima.za objekte sa kaskadno smaknutim lamelama podužni presek objekta sa glavnim cevnim vodovima horizontalne cevne mreže sa definisanim usponima. statike objekta.pismenu izjavu potpisanu od strane odgovornog projektanata o usaglašenosti sa Glavnim mašinskim projektom predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja. ukrštanja sa vodovodom i kanalizacijom i rasporedom čvrstih oslonaca kojim se obezbeđuje kompenzacija toplolnih dilatacija. naznačenim pravilnim izdvajanjem ogranaka i vertikala kod račvanja mreže i naznačenin dimenzijama i toplotnim opterećenjem svih deonica. . čvrstim tačkama. naznačenim dimenzijama i toplotnim opterećenjima svih deonica. . . bez građevinsko-arhitektonskih kota i sa obaveznom oznakom orjentacije objekta. sa nominalnom vrednosti predvidenog nagiba. datim pozicijama regulacije radijatorskih ventila i ventila na usponskim vodovima.šemu usponskih vodova sa naznačenirn svim etažiranjima vertikala. pravilnim izdvajanjcm vertikala »potopljenih« grejnih tela. slavina za pražnjenje.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije .karakterističan vertikalni presek objekta iz gradevisnko-arhitektonskog projekta. elaborata građevinske fizike.proračun regulacije horizontalne i vertikalne cevne mrežc.

D.27. Izborom toplotne izolacije i cirkulacije vode kroz razvodnu i povratnu mrežu obezbediti da pad temperature cirkulacionom krugu ne bude veći od 2°C.20. D. PTV u najnepovoljnijem D. priključaka za potrošna mesta i armature za zatvaranje i regulaciju. Temperatura PTV na potrošnom mestu i vreme isporuke definišu se važećom Odlukom grada o snabdevanju toplotnom energijom. D.17.19.28. D. Predvideti snabdevanje PTV unutar jednog ulaza iz iste predajne stanice iz koje se ulaz snabdeva toplotnom energijom za zagrevanje prostorija.21. D. propisno postavljena i ne pospešuje koroziju cevovoda. Glavni projekat unutrašnjih instalaija za PTV i Glavni mašinski projekat u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom 36 .22. Cevovod i armaturu unutrašnje instalacije za PTV izvesti od materijala propisanih za izradu sanitarnih vodovodnih instalacija.24.26. Predvideti toplotnu izolaciju razvodne i povratne mreže i priključaka za potrošna mesta koja je postojana u trajnoj eksploataciji. Dužina priključka za potrošno mesto ne sme da bude kraća od 30cm i duža od 3m.25. D. D.23.18. D. Ukoliko pritisak hladne vode iz vodovodne mreže u odnosu na visinu objekta ne zadovoljava potrebno je predvideti odgovarajuće postrojenje kojim se obezbeduje propisani pritisak na najnepovoljnijem potrošnom mestu. Za svaku vertikalu predvideti povratni vod pri čemu spajanje razvodnog i povratnog voda predvideti izmedu najvišeg i prethodnog potrošnog mesta na vertikali. D.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije UNUTRAŠNJE INSTALACIJE ZA POTROŠNU TOPLU VODU (PTV) D. D. Unutrašnja instalacija za PTV se sastoji od horizontalnog i vertikalnog razvodnog i povratnog voda. Projektant Glavnog projekta unutrašnjih instalacija za PTV dužan je da sarađuje sa projektantom Glavnog mašinskog projekta u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom PTV. Glavni projekat unutrašnjih instalacija za PTV uraditi prema odredbama važećih Uslova i tehničkih normativa za projektovanje stambenih zgrada i stanova grada Beograda.

pregled i ispitivanje kvalileta ugrađene termičke izolacije spoljnih zidova JUS-u U.izvod iz proračuna toplotnih dilatacija i način rešavanja kompenzacije. Predmerom radova predvideti posebnu stavku za terensko merenje i ispitivanje kvaliteta ugrađene termoizolacijc spoljnih zidova a prema JUSu U. 37 .za terensko merenje.šemu razvoda unutrašnje instalcije za PTV unutar objekta sa naznačenim dimenzijama cevovoda i armature. D.32. a da pritom cena ovog ispitivanja može iznositi najviše 4% od vrednosti materijala i ugradnje stolarije i bravarije.100 sa sačinjavanjem Izveštaja koji treba da bude potpisan od strane glavnog izvođača građevinskih radova.062 sa sačinjavanjem Izveštaja koji treba da bude potpisan od strane glavnog izvođača građevinskih radova.100 koje treba da organizuju zajednički: glavni izvođač građevinskih radova. kooperant za ugradnju gradevinske stolarije i bravarije i izvođač instalacije centralnog grejanja i da po izvršenom ispitivanju sačine i ispostave overen izveštaj.J5.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije PTV moraju da sadrže pismenu izjavu potpisanu od strane odgovornih projektanata o medusobnoj usaglašenosti. a da pritom cena ovog ispitivanja može iznositi najviše 3% od vrednosti materijala i ugradnje termoizolacije. . kooperanta za ugradnju termoizolacije i izvođača instalacije centralnog grcjanja.J5.30. D.29. koji sadrži: . D.J5. .31.J5. Sastavni deo Glavnog mašinskog projekta u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom PTV je izvod iz Glavnog projekta unutrašnjih instalacija za PTV. izvođač termoizolaterskih radova i izvođač instalacije ccntralnog grejanja i da po izvršenom ispitivanju sačine i ispostave overen Izveštaj.izvod iz proračuna toplotne izolacije sa padovima temperature.izvod iz proračuna hidraulike sa padovima pritisaka na svim deonicama i elementima za regulaciju. D. . U pogodbenim i tehničkim uslovima predvideti posebne stavke za ispitivanje toplotne funkcije objekta i to: .za ispitivanje vazdušne propustljivosti prema JUS-u U. Predmerom radova predvideti posebnu stavku za ispitivanje vazdušne propustljivosti stanova odnosno poslovnih prostorija u svemu premu JUS-u U.062 koje treba da organizuju zajednički: glavni izvođač građevinskih radova. . kooperanta za ugradnju građevinske stolarijc i bravarije i izvođača instalacije centralnog grcjanja.

TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA 38 .MAŠINSKO. ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE Deo: E. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA F.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE I.

spadaju u opšte potrošače. a saglasno urađenom Glavnom projektu elektro instalacija podstanica. u slučaju smeštaja predajne stanice na toplovodnoj mreži van objekta. Principijelna šema električnih instalacija u toplotnoj podstanici sa dve cirkulacione pumpe data je na slici 23. Celokupna oprema za napajanje električnih potrošača radijatorskog grejanja smeštena je u razvodnom ormanu toplotne podstanice. 39 . E. Razvodni orman u toplotnoj podstanici napaja se posebnim napojnim vodom čiji je presek određen na bazi instalisanog opterećenja. RAZVODNI ORMAN E. Na električnoj šemi obavezno naznačiti tačno mesto priključka napojnog kabla. u skladu sa Tehničkim uslovima za mašinsko projektovanje predajnih stanica i kućnih razvodnih postrojenja predvideti napajanje predajne stanice električnom energijom sa posebnim napojnim vodom i trofaznim brojilom po mogućstvu iz najbližeg objekta koji se snabdeva toplolnom energijom iz predajne stanice.2. Na razvodnom ormanu sa unutrašnje strane vrata postavlja se jednopolna električna šema. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA ELEKTRIČNI RAZVOD NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM E. Svi električni potrošači u toplotnoj podstanici napajaju se električnom energijom iz posebnog razvodnog ormana.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. Razvodni orman je izraden od dva puta dekapiranog lima.energije izvesti posebnim trofaznim brojilom samo za podstanicu. Električni potrošači u toplotnoj podstanici iz koje se toplotnom energijom snabdeva stanbeni prostor. Kod poslovnih objekala.3.4.6. E. E. u skladu sa uslovima EDB koje treba pribaviti. E.energijom i merenje potrošnje el. a saglasno uslovima "Elektrodistribucije". Napajanje toplotne podstanice el. Orman je smešten na pristupačnom mestu u podstanici. dispoziciju glavnih osigurača i trofaznog brojila za podstanicu.l. stepena zaštite IP 54.5.

743. E. Instalacija elektromotornog pogona u toplotnoj podstanici projektuje se vidnim kablovskim razvodom po zidu koji mora biti dostupan: . Osvetljenje izvesti svetiljkama sa žarnom niti.trofazno brojilo "Elektrodistribucije") . Projektovati raspored svetiljki tako da se omogući funkcionalna upotreba kompletne opreme u podstanici. 16A. utrošene el. 50Hz.kod uvoda kablova u motor. U toplotnoj podstanici predvideti osvetljaj Esr = 100 Ix.14. zavisno od potrebe.po kablovskim regalima ukoliko je broj kablova veći od četiri. Električna oprema i instalacija eletromotornog pogona treba da je izvedena u stepenu zaštite IP 54.13.jednu trofaznu priključnicu 3x380V. ELEKTRIČNO OSVETLJENJE E.10. E.potreban broj osigurača.7. 40 .jednu ili više monofaznih priključnica sa zaštitnim kontaktom 220V. Zaštitne uređaje od prekomernih struja izabrati odredbama JUS.11.zaštitnu strujnu sklopku.limitatore.9. i većem. Maksimalno osvetliti prostor ispred razvodnih ormana i mernih uredaja.na odstojnim obujmicama ukoliko se polaže manji broj kablova . U objektu / prostoriji toplotne podstanice predvideti: . E.N.12. Opremu u razvodnom ormanu razmesiti tako da omogućava efikasno i lako održavanje.8. kablove zaštiti mehanički (npr.B2. . . . 16A.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. stepena zaštite IP 54. Maksimalna snaga po jednom sijaličnom mestu treba da bude 200 W. 50Hz. čeličnim gibljivim crevima) E. E. U razvodnom ormanu toplotne podstanice predvidetiČ .izuzetno se dozvoljava polaganje kablova u metalnim cevima ukoliko se zahteva pojačana mehanička zaštita . .emergije (saglasno uslovima E.

16.22.20. Fenitron. Projektovane svetiljke treba da budu u zaštiti IP 54. E. E. MERENJE. Električna oprema i instalacija električnog osvetljenja u toplotnoj podstanici treba da je izvedena u stepenu zaštite IP 54. E. regulaciju i upravljanje (MRU) ugraduje se u poseban orman "RO-A". Za svaku od tehnoloških šema datih u prilogu uslova za mašinsko projektovanje predvideti odgovarajuću opremu u elektro projektu. Za slučaj kada je predviđena ugradnja elektkromotornog ventila kao izvršnog organa (centralna regulacija temperature u razvodnom vodu DRP 41 . obavezno predvideti prekidače za uključenje i isključenje rasvete pored svakog ulaza. E.18. Za upravljanje radom elektro potrošača. E.19. postrojenja projektuje se prema tehnološkim zahtevima iz mašinskog dela projekta. Orman sa MRU opremu pastavlja se pored glavnog razvodnog ormana "RO" iz kojeg se napaja električnom energijom. ugrađuje se odgovarajući uređaj za autornatski rad.8 m shodno zahtevima iz mašinskog projekta. u skladu sa zahtevima tehnologije rada. E. E. Oprema za merenje. i većem.21. Električna instalacija električnog osvetljenja u toplotnoj podstanici projektuje se kablovskim razvodom po zidu na odstojnim obujmicama ili se kablovski razvod polaže ispod maltera. zavisno od potrebe. Senzore za temperaturu spoljnog vazuduha postaviti na mesto zaštićeno od uticaja sunca i lokalnih uticaja u posebnc meteorološke kućice na minimalnoj visini 2.15. izuzetno se dozvoljava osvetljenje fluo svetiljkama u duo spoju odgovarajuće snage uz Esr=200Lx.17. REGULACIJA I UPRAVLJANJE E.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko se radi o većim podstanicama za poslovne objekte. Ako toplotna podstanica ima dva ili više ulaza. Za regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja predvideti regulatore sa podesivom krivom regulacije temperature vode u zavisnosti od temperature spoljnog vazduha. Pod automatskim radom podrazumeva se unapred zadata dinamika rada potrošača u toplotnoj podstanici i mogućnost daljinskog upravljanja njihovim radom. Kod većih podstanica sa većim brojem svetiljki i jednim ulazom prcdvideti mogućnost uključenja rasvete sa više prekidača. Električna instalacija predajne stanice i kućnog razvodnog.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije i/ili ograničenje protoka) elektro projektom predvideti automatsko zatvaranje ovog ventila po prekidu rada cirkulacione pumpe za grejanje.24.glavne osigurače tipa D II i D III .upravljanje radom cirkulacionih pumpi grejanja.regulaciju pritiska u razvodnom vodu predajne stanice. 42 . Za svako regulaciono kolo izabrati odgovarajuću opremu.bimetalna zaštita sa odgovarajućim opsegom podešavanja .ograničenje protoka u predajnoj stanici.1« izuzetno. .otvoren vod za mešanje) po prekidu rada cirkulacione pumpe za grejanje.25.ograničenje protoka u centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja.konaktor . E. Uredaj za automatski rad treba da omogući: .zelena signalna tinjalica ili svetiljka za signalizaciju rada purrrpi .komandni osigurač tipa D II .23. položaj »0 .26. Za svaki elektromotor cirkulacionih pumpi za grejanje i cirkulacionih i recirkulacionih pumpi za pripremu PTV predvideti posebno strujno kolo sa kompletnom opremom za rad i to: .grebenasti prekidač za uključenje pumpe.ograničenje protoka i regulaciju temperature vode u povratnom vodu predajne stanice. Za slučaj kada nije predviđena ugradnja elektromotornog ventila kao izvršnog organa (centralna regulacija temperature u razvodnom vodu KRP i/ili ogčraničenje protoka) elektro projektom predvideti automatsko zatvaranje elektromotornog mešnog ventila (zatvoren glavni cirkulacioni vod . kod velikih motornih potrošača dozvoljava se ugradnja NV osigurača. Na osnovmm tehnološkim šemama su na mestima ugradnje regulacione opreme navedeni redni brojevi regulacionih kola. . . E.automatsko zatvaranje prolaznog elektromotornog ventila za ograničenje protoka u skladu sa zahtevima iz mašinskog dela projekta. E. Regulaciona kola su podeljena u četiri grupe i koriste se za: . E. . U posebnom prilogu Tehničkih uslova za mašinsko projektovanje predajnih stanica i kućnih razvodnih postrojenja prikazana su regulaciona kola sa mestima ugradnje merno regulacione opreme.

bimetalna zaštita sa odgovarajućim opsegom podešavanja . E. U slučaju kada se predviđa zaštita od podzemnih ili otpadnih voda u toplotnoj podstanici obavezno se ugrađuje drenažna pumpa. Ukoliko drenažna pumpa poseduje odgovarajući tipski razvodni orman sa kompletnom opremom i automatikom iz razvođnog ormana toplotne podstanice predvideti samo osiguran trofazni izvod. ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA (INDIREKTNOG DODIRA) E.grebenasti prekidač za izbor rada pumpe. 43 . M-bus modul ) koji moraju biti kompatibilni sa postojećim sistemom za nadzor “CENUS”.odgovarajuća automatika za njen rad . Zaštitni provodnik izmedu ormana sa električnim brojilima i razvodnog ormana u toplotnoj podstanici polaže se kao izolovani provodnik u sklopu napojnog voda (»peta žila«) ili kao posebni provodnik. Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar mora imati važeći sertifikat izdat od Zavoda za mere i drgocenosti. E.komadni osigurač tipa D II .. Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar se napaja električnom energijom isključivo iz baterije.kontaktor .glavni osigurač tipa D II .31. Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar mora biti opremljen sa potrebnim elementima za daljinski prenos signala u dispečerski centar ( M-bus kartica.29.automatski« E.28. Merenje utrošene toplotne energije vrši se preko ultrazvučnog merača toplote-kalorimetra.zelena signalna tinjalica ili svetiljka za signalizaciju rada pumpe . koja se nabavlja zajedno sa uređajem. Ukoliko drenažna pumpa nema kompletnu opemu obavezno je predvideti sledeću opremu u razvodnom ormanu toplotne podstanice i to: .30. položaj »ručno .27.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. Svi prekidači za uključenje električnih potrošača i signalne tinjalice ili svetiljke. ugraduju se sa spoljne strane vrata razvodnog ormana i moraju biti zaštićeni od direktnog dodira delova pod naponom sa unutrašnje strane vrata. Za zaštitu od opasnog napona dodira (indirektni dodir) primeniti TT zaštitu (uzemljenje) sa zaštitnom strujnom sklopkom.

razdelnici.crtež galvanskih veza dopunskog izjednačenja potencijala . Sve strane provodne delove u toplotnoj podstanici (cevovodi.situacioni crtež smeštaja podstanice u odnosu na objekat . Ukoliko se projektom predviđa rekonstrukcija postojeće podstanice i dodavanje ove opreme obaveza odgovornog projektanta je da tim novim projektom prikaže: . stanje i presek postojećeg napojnog kabla 44 .B2.B2. veće metalne posude. Na razvodnom ormanu vidno naznačiti primenjenu zaštitnu meru. noseća metalna konstrukcija.odgovarajuća jednopolna šema usaglašena sa mašinsko-tehnološkom šemom . RO-tp.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. U razvodnom ormanu predvideti posebnu sabirnicu za uzcmljenje (ne sme biti na izolatorima) na koju se priključuju zaštitni provodnici strujnog kola u zaštitni provodnik napojnog voda.dispozicioni crtež povezivanja spoljašnjih senzora temperature prema zahtevima iz mašinskog projckta. RO-a i drugo) treba dovesti na isti potencijal u kutiju za dopunsko izjednačenje potencijala.tehničke uslove za instalaciju u podstanici .35.šeme delovanja .36.predmer i predračun radova (2) GRAFIČKA DOKUMENTACIJA . E. OPŠTI DEO E. a pored ostalog treba da sadrži: (1) TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA . FeZn trakom ili žuto zelenim provodnikom odgovarajućeg preseka koju treba povezati sa glavnim izjednačenjem potencijala odnosno temeljnim uzemljivačem.crtež uzemljenja opreme u podstanici i njihova veza sa centralim temeljnim uzemljivačem u objektu . Zštitu od električnog udara izvesti u svemu prema zahtevima JUS N.754.34.dispoziciju i detalje povezivanja elektro opreme u podstanici . E.proračune za izbor opreme.32.741 i JUS N.rcšenja i uverenja za odgovornog projektanta i vršioca unutrašnje kontrole-detaljni tehnički opis .usaglašena mašinsko-tehnološka šema .33.registracija projektne organizacije za obavljanje projektantske delatnosti . E. Glavni elektro projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja uraditi u posebnoj svesci. zaštite i osvetljenja . izmenjivači.mesto priključka.

otpornosti izolacije izvedene instalacije kao i atest o izvršenom ispitivanju i podešenosti uređaja zaštite u podstanici. Glavni elektro projekat mora biti usaglašen sa glavnim mašinskim projektom i ostalim projektima o čemu mora postojati pismena izjava odgovornih projektanata.elektro projekat podstanice sa važećom saglasnošću JP . a u skladu sa datim tehničkim uslovima JKP »Toplifikacije«.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . električne potrošače radijatorskog grejanja postaviti u zasebno polje postojećeg razvodnog ormana ili u poseban razvodni orman.atest o naponskom ispitivanju razvodnog ormana . E. Nakon izvršene revizije elktro projekta. E.jednopolnu šemu postojećeg RO-tp sa detaljno opisanim stanjem postojeće elektro opreme i predlogom za zamenu dotrajale elektro opreme. KARAKTERISTIKA I KVALITETA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA E.ispitivanju neprekidnosti zaštitnog provodnika i provodnika za izjednačenje potencijala. Investitor je dužan da za tehnički pregled JP »Toplifikaciji« prilikom obaveštavanja o datumu tehničkog pregleda dostavi: . Proveravanje i ispitivanje obaviti prema redosledu saglasno članovima 192 i 193 navedenog pravilnika. Kod objekata u kojima pored grejanja postoji i klimatizacija i ventilacija.39.potrebne ateste o izmerenim vrednostima uzemljenja.40. .41. E.list SFRJ 53/88.Svaka električna instalacija prestavljanja pod napon treba biti pregledana i ispitana u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona – Sl. Investitor je dužan da dva primerka projekta dostavi na saglasnost isporučiocu toplote od kojih jedan zadržava isporučilac toplote.crteže postojeće rasvete i uzemljenja u toplotnoj podstanici sa naznačenim detaljima za opremu koju treba zameniti ili dodati. E. 45 .38. POSTUPAK I NAČIN KONTROLISANJA I VERIFIKACIJA SVOJSTAVA.37. primedbe koje su konstatovane moraju se nalaziti u projektu zajedno sa posebnom izjavom odgovornog projektanta elektro projekta da su primedbe otklonjene u svim primercima projekta.

46 . Ispitivanje električne instalacije se izvodi merenjem prema članovima Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona po sledećem redosledu: l. otpornost izolacije električne instalacije (čl. 4. 2. 194). proveru ispravnosti galvanskih veza između metalnih delova u podstanici kao dokaz da je izvršeno dodatno izjednačavanje potencijala tamo gde je traženo.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. proveru uslova zaštite automatskim isključenjem napajanja.42. kao meru zaštite od indirektnog dodira obaviti shodno članu 197 u zavisnosti od izabranog sistema zaštite. Sve navedene odredbe ovog člana odnose se i na električne instalacije u podstanicama koje se rekonstruišu. 195). Za sva napred navedena merenja obavezan je atest od ovlašćene organizacije. 3. neprekidnost zaštitnog provodnika i provodnika glavnog i dodatnog izjednačenja potecijala (čl.

47 .2.4. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA F. pre stavljanja u funkciju treba biti ispitana i o istom sačinjen odgovarajući protokol. Spajanje kablovske mreže i opreme u TPS-u izvesti preko odgovarajuće vodonepropusne kablovske glave postavljene u prostoriji TPS-a. Na daljinskim sistemima grejanja na kojima se predviđa izrada centralnog sistema nadzora i upravljanja (CENUS) predvideti polaganje odgovarajućih telekomunikaciomh kablova duž toplovoda. Kablove. Izvedena mreža.l.3.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije F. F. prema važećim propisma. F. F. trase polaganja i način uklapanja istih u već postojeću mrežu za nadzor definisaće JPT.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE I.MAŠINSKO. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA H. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNAPOSTROJENJA 48 . ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE Deo: G.

Zaštitni sloj zemlje iznad podzemne toplovodne mreže je najmanje 0. G. kanali moraju biti prohodni sa komorama za ulazak u kanal na oba kraja.0x80. Radi onemogućavanja ulaska nepoznatih lica treba definisati način zaključavanja poklopca.6m iznad gornje površine zaštitnog sloja peska beskanalno postavljenog toplovoda. osim kod komora za ulaz u prohodne kanale. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA G. 49 . Ulazni otvori treba da budu dimenzija 80x80 (cm) ili 100x100 (cm).0 (cm) na ravizionim komorama i šahtama predvideti tipske poklopce date na crtežima br.28.odvazdušenje ili odmuljivanje moraju biti dimenzionisane prema dimenzijama toplovoda i predvidene opreme tako da omogućavaju normalnu eksploataciju i održavanje. Zbog tipiziranja poklopaca dimenzija 80. kao i na drugim mestima gde posebni uslovi zahtevaju.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije G. Na terenima gde se pojavljuju podzemne vode mora se obezbediti nepropustljivost hidroizolacije. G. kanala i komora primenom odgovarajuće Potrebno je obezbediti drenažu kanala i komora. Toplovodna mreža može da se postavi podzemno i nadzemno. Zaptivanje poklopca mora biti tako da sprečava prodor atmosferskih voda i propuštanje soli i peska u zimskim periodima. Komore moraju imati dva ulazna otvora.4.3.2.1. Komore za ugradnju armature. Podzemna toplovodna mreža polaže se kanalno i beskanalno (predizolovane cevi ili cevi zalivene izolacionom masom). a za najugroženije terene predvideti i primenu stabilnih drenažnih pumpi. Prohodni kanali moraju biti dimenzionisani zavisno od dimenzija toplovoda tako da omoguće normalnu eksploataciju i održavanje.27 i br. i sa stabilnim stepenicama za ulaz i izlaz. odnosno sa obe strane saobraćajnice. G. kompenzatora. Na mestima prolaza toplovodne mreže ispod republičkih puteva i železničkih pruga. zavisno od veličine ugrađene opreme.

koja se otvaraju prema spoljnoj strani i imaju mogućnost ugradnje tipske cilindar brave.4. Predajnu stanicu i kućno razvodno postrojenje smestiti u jednu prostoriju u sklopu stambenog ili mešovitog objekta shodno Sinhron planu tako da priključenje na toplovodnu mrežu bude što jednostavnije a razvod toplotne energije u objektu optimalan. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNA POSTROJENJA H. H. pri čemu se može dozvoliti smeštaj predajne stanice na toplovodnoj mreži van objekta. Kod poslovnih objekata osim smeštanja predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja na način iz člana H.1.nosivosti zemljišta. Kod poslovnih objekata sa otežanim pristupom u prostorije zbog prirode i značaja posla predajna stanica se smešta na mesto gde je dozvoljen pristup. preko koje se vrši priključenje na toplotnu podstanicu u istom ili susednom objektu. geomehaničkih i drugih podataka o tlu . u daljem tekstu toplotna podstanica. o visini podzemne vode i o drugim karakteristikama zemljišta.5.1.6 Glavni građevinski projekat se radi na osnovu Glavnog mašinskog projekta. može da se dozvoli i smeštanje predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja u zasebne prostorije. ne sme se koristiti u druge svrhe. sa ulazom direktno spolja preko rampe za kolski prilaz. H. H. H. H. Sinhron plana. Toplotna podstanica u sklopu objekta mora da ima metalna vrata.6. Ukoliko to nije moguće važe odredbe člana G. Prostorija u kojoj je smeštena sekundarna toplotna podstanica. H. projekta uređenja terena. 50 . u pogledu uslova koje mora da ispunjava ima potpuno isti tretman kao toplotna podstanica.5. geodetskog snimka terena i instalacija.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije G. Prostorija u kojoj su smešteni predajna stanica i kućno razvodno postrojenje odnosno samo predajna stanica. geoloških. katastra komunalnih instalacija. G. Na mestima pražnjenja toplovodne mreže obezbediti odvođenje vode u kišnu kanalizaciju preko bunara za sakupljanje i hlađenje vode. Na toplotnoj podstanici predvideti montažni otvor odgovarajućih dimenzija za unosenje i iznošenje svih uređaja ukoliko to gabaritne mere predviđenih uređaja zahtevaju.3.3.2.

6 10.7. Minimalne dimenzije toplotne podstanice su sledeće: bez PTV sa PTV Toplotna snaga dužina širin Visina dužina širina visina (KW) 5.6 8.0 5.0 5.5 4.6 10. H.5 2.9. odnosno radnoj prostoriji prouzrokovane radom uređaja toplotne podstanice. Predmerom radova predvideti stavku za pribavljanje atesta o nivou buke u najbližoj stambenoj.0 2.0 4.6 10.5 2.0 2.0 3.0 2.0 6.0 2. odnosno 35 dB (A) noću. U toplotnoj podstanici predvideti priključak vodovoda sa ventilom za otakanje od 1/2" iznad lavaboa koji je spojen sa kanalizacijom.6 od 700 do 1200 6.6 preko 1200 (Legenda: PTV – potrošna topla voda) Od navedenih dimenzja može se odstupiti u slučaju korišćenja postojećih prostorija.6 od 350 do 700 5. H.5 7.0 2.0 4.0 4.6 10.0 6.5 2.5 2.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije H. Izborom opreme i odgovarajućom zvučnom izolacijom obezbediti da nivo buke u stambenim i radnim prostorijama uz toplotnu podstanicu prouzrkovane radom uređaja u podstanici ne pređe 40 dB (A) danju.0 2. Predvideti sve potrebne mere za sprečavanje prenosa strukturnog zvuka.6 od 100 do 350 6.6 do 100 5.8. 51 .

9 ovih uslova. mora biti ukoričena u glavni mašinski projekat pre dostavljanja projekta na saglasnost. I. 52 .1. ZAVRŠNE ODREDBE I. Investitor je dužan da dva primerka projekta dostavi na saglasnost isporučiocu toplote od kojih jedan zadržava isporučilac toplote. pribavljena pre projektovanja prema članu C.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije I. Energetska saglasnost JP "Toplifikacije" Požarevac sa uslovima za projektovanje. Nakon izvršene revizije mašinskog projekta.2. primedbe koje su konstatovane moraju se nalaziti u projektu zajedno sa posebnom izjavom odgovornog projektanta mašinskog projekta da su primedbe otklonjene u svim primercima projekta.

OPŠTI I POSEBI POGODBENI USLOVI.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE II-TEHNIČKI. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA 2. POSEBNI POGODBENI USLOVI 4. OPŠTI POGODBENI USLOVI 3. PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU 53 . ZNR Deo: 1.

9.5. 1.18. 1.8. 1. 1.21.12. 1.22. 1. 1.2.19. 1.1. 1.7.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1.20. 1. 1. 1. 1. 1.17.3. 1. 1. 1.15. Opšti tehnički uslovi Tehnička priprema Primljeni cevni materijal Manipulacija opremom i materijalom Razvlačenje (nizanje) cevi duž trase Kontrola kvaliteta i oštećenja cevi Izrada cevnih kolena Zavarivanje cevnog spoja Kontrola zavarenih spojeva Spojni zavari Montaža kompenzatora Montaža ventila Montaža oslonaca Antikoroziona zaštita Izvođenje toplotne izolacije Ispitivanje cevovoda Produvavanje cevovoda Tehnički prijem Puštanje cevovoda u rad Nadzor tokom montaže Vremenski uslovi Projekat izvedenog stanja Primenjeni propisi i standardi 54 .11..4. 1. 1.6.13. 1.0.16.10.TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA Sadržaj poglavlja 1.14. 1. 1.

1.030. Veličina montažnog zazora. Izvođač je dužan da pre početka mašinske montaže pregleda sve građevinske radove koji su u vezi sa ovom poslom i utvrdi da li su izvedeni po projektu i da li odgovaraju nameni. poluautomatski. 4. kao što su propisi za zavarivanje. odnosno isporučioca opreme i materijala. Imajući u vidu potreban rok i raspoloživ tehnički i kadrovski potencijal izvođač će pripremiti plan realizacije posla. Prvi u nizu ovih poslova svakako je detaljno proučavanje projekta cevovoda i prateće dokumentacije. 7. Dozvoljena odstupanja položaja krajeva pripremljenog spoja pre početka zavarivanja.22. normativi.T3. prema JUS C.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije UP - Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. Osim toga. treba da pripremi. Način zavarivanja: ručno. Specifikacija postupka zavarivanja Ova specifikacija treba da je u skladu sa odgovarajućim jugoslovenskim propisima. Treba posebno napomenuti da nisu doneti jugoslovenski propisi za ovakvu vrstu cevovoda. koji definišu neki od aspekata vezanih za projektovanje ovakvih instalacija. Tip i dimenzije elektroda. kakvi postoje u mnogim zemljama. pre početka radova. a Investitor (naručilac) overi sledeća dokumenta: 1. TEHNIČKA PRIPREMA Pod ovom aktivnošću podrazumeva se organizacija i sprovođenje svih poslova koje treba obaviti pre početka direktnih montažnih radova. U tom smislu Izvođač. automatski ili kombinacija navedenih načina. pravilnik za sudove pod pritiskom itd. moraju se poštovati i eventualni interni propisi.1.1. OPŠTI TEHNIČKI USLOVI Radovi se imaju izvesti prema ovom projektu uz poštovanje svih važećih propisa i standarda kao i pravila dobre inženjerske prakse. Spisak relevantnih domaćih standarda i propisa dat je na kraju ovih uslova. 3. Način sečenja cevi. Električne karakteristike. 8. ovih tehničkih uslova.0.22.. Zbog toga su korišćeni neki opšti propisi. standardi kao i uputstva proizvođača. Karakteristike plamena. 55 . Oblik i način pripreme krajeva cevi. 6. 1. Specifikacija će obuhvatiti sledeće: 1. prema tački 1. Na osnovu toga izvođač će sagledati obim i detalje posla koje treba realizovati. propisi za šavne cevi. u tački 1. 2. 5.

17. uključujući i minimalnu temperaturu ispod koje je obavezno predgrevanje.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 9. mesto i način odpreme viška iskopane zemlje. 1. Broj prolaza.1.2. Vreme između prolaza.7. način i obim kontrole i popravke zavarenog spoja sa konstatovanom greškom. neophodno je da Izvođač na osnovu sagledavanja svih montažnih poslova i posebno na osnovu obavljene tehničke pripreme definisane upravo ovim poglavljem. pre početka radova. unutrašnji transportni tokovi gradilišta. sanitarnih i ostalih pomoćnih objekata. 11. raspored operacija pri spajanju i njihov kratak opis definisani su u poglavlju 1. Klasifikacija i kvantifikacija defekata. 18. Predvideće se način i dinamika nabavke materijala. Utvrdiće se i kriterijumi koje i kolike greške se mogu popravljati. Načelno. naseljena mesta i uz prugu. Plan montažnih radova Izvođač će. Potrebno vreme za izvođenje zavara (vremenski normativi). na osnovu ovog projekta i prateće dokumentacije. 56 . odnosno u kojim slučajevima je neophodno zavar u potpunosti zameniti. Plan organizacije gradilišta S obzirom da je reč o izgradnji nove instalacije čija trasa prolazi jednim delom kroz: industrijski kompleks. 10. način korišćenja mehanizacije.1. magacina. kao i način uklanjanja i rasčišćavanja gradilišta posle završetka radova. 15. I pored toga. na osnovu svog iskustva i svojih kadrovskih i tehničkih mogućnosti i zahtevnih rokova pripremiti plan montažnih radova sa strukturnom i vremenskom analizom i podneti ga Investitoru (naručiocu) radova na saglasnost. Postupak. 16. 12. Predgrevanje i odpuštanje. 13. gradilište se mora tako organizovati da ne dođe do bilo kakvih oštećenja instalacija ili objekata duž trase cevovoda. na osnovu generalnog plana izgradnje objekata. odnosno radionica. pripremi detaljan plan organizacije gradilišta. kancelarija. 1. Brzina kretanja pri nanošenju materijala. 19. ovih uslova. Vrste pomoćnih alata. Minimalni vremenski uslovi ispod kojih se prekidaju zavarivački radovi. Pravac kretanja pri zavarivanju. Položaj: rotacioni ili u mestu ili kombinacija oba postupka. zatim saobraćajnica i pratećih instalacija.3. 14.

1.B6.1. MANIPULACIJA OPREMOM I MATERIJALOM Sve cevi. to je neophodno da izvođač pripremi detaljan plan (projekat) produvavanja sa proračunom reaktivnih sila i privremenim osloncima za njihovo prihvatanje.240. opremu i materijal koji treba ugraditi u vrelovod Izvođač montažnih radova preuzima od Investitora sa skladišta investitora i doprema na trasu. USLOVI ISPORUKE CEVI Za izgradnju ovog cevovoda biće primenjene čelične šavne (spiralno ili podužno zavarene) cevi. prema tački 1.1.B5. materijal Č. po kome će se zavarivači kvalifikovati za izvođenje radova na montaži cevovodne instalacije.5. Postupak testiranja zavarivača Ovaj postupak.4. Za dimenzije do DN 50 mogu se ugraditi bešavne cevi od Č. a ukoliko ugovori i isporuku materijala i opreme.1212 sa dimenzijama po JUS C.3.6. kao i vremenske normative za izvođenje pojedinih montažnih radova. ovih uslova može doći do ozbiljnih preopterećenja i trajnih oštećenja cevovoda. 1. dimenzija prema JUS C. Predizolovane cevi su fabrički predizolovane čelične cevi sa izolacijom od tvrdog poliuretana prosečne gustine oko 80 kg/m3 za temperatursko područije do 130°C (PUR sistem).16.026.7. sa proverom kvaliteta pri isporuci. Potreban sastav montažne ekipe Izvođač će specificirati sastav montažne ekipe. 1. Minimalni tehnički zahtevi za sve elemente i materijale koji će biti ugrađeni u cevovod dati su u specifikaciji opreme i materijala i predmera ovog projekta.B5.B5.061. 1. Debljina zaštitne cevi i izolacije date su prema prospektima proizvođača. 1. sa tehničkim uslovima isporuke prema JUS C. 1.1.2. biće pripremljen u skladu sa odredbama JUS C. da odobri Investitor.0361. Specifikacija ispitivanja cevovodne instalacije Ovu specifikacju izvođač će pripremiti u skladu sa poglavljem 1. Plan produvavanja cevovoda Pošto će izvođač radova produvavanje izvršiti svojom raspoloživom opremom.021.221 sa tehničkim uslovima isporuke po JUS C. a ovim projektom to nije moguće predvideti i rešiti iz razloga nedefinisanosti opreme.15. prema poziciji 1. Ovakav plan treba.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1.5. Zaštitne cevi su od tvrdog polietilena. isporučuje sam. uz konsultaciju sa projektantom cevovoda. a pri operaciji produvavanja. ovih tehničkih uslova.T3. 57 .

. odnosno isporučioca opreme i materijala. oprema) . .4. transport. Navedeni materijali posebno su osetljivi na vlagu. .Pri podizanju opreme i materijala služiti se samo sigurnim i pouzdanim uređajima koji zadržavaju teret u slučaju prestanka napajanja energijom ili kvara.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije nvestitor mora da ima ateste dobijene od isporučioca opreme za sav materijal i opremu koja se ugrađuje. .Cevi se skladište na posebno pripremljenom prostoru pristupačnom za vozila.Posebno se pažljivo moraju skladištiti elektrode i pribor. 58 . uz striktno poštovanje ovih tehničkih uslova.izvršena ispitivanja u fabrici. uputstava isporučilaca opreme kao i pravila dobre inženjerske prakse za ovu vrstu radova: .U skladištu se cevi mogu slagati u slogove. istovar i eventualno skladištenje cevi i armature mora da se vrši pažljivo tako da ne dođe do oštećenja antikorozione zaštite i fabrički urađene izolacije. poravnata i nabijena. na oko 1 m od bliže ivice rova. Površina za skladištenje mora biti očišćena.Pri manipulaciji cevi se ne smeju bacati. radnoj strani radnog pojasa trase . Atesti se daju na uvid predstavniku izvođača prilikom preuzimanja opreme ako je preuzima. izolacija.Pri skladištenju se treba pridržavati uputstva proizvođača.Cevi se ne smeju bacati na tle iz vozila. 1. odgovornost za opremu snosi Izvođač montažnih radova sve do završene primopredaje toplovoda. te se u tom smislu moraju obezbediti sve do njihove ugradnje. Utovar. antikoroziona i toplotna izolacija. Od trenutka preuzimanja. RAZVLAČENJE (NIZANJE) CEVI DUŽ TRASE TOPLOVODA Nizanje cevi po trasi se vrši na slobodnoj. da ne bi došlo do njihovog oštećenja ili deformacije kao i oštećenja izolacije. s tim što se prvi sloj polaže na drvene gredice uz obezbeđenje od pomeranja a ostali slojevi prema upustvu isporučioca cevi. . jer pri ugradnji moraju biti suvi. . a ukoliko izvođač isporučuje materijal i opremu navedene ateste daje investitoru. . Atesti se odnose na: . Kompletno rukovanje mora se obaviti sa maksimalnom pažnjom. Kod polaganja predizolovanih cevi kopanje rova može se izvoditi i neposredno ispred montažnih operacija.kvalitet ugrađenog materijala (cevi.Cevi utovarene u vozilo moraju biti posebno pažljivo oslonjene i osigurane od pomeranja i oštećenja. . kotrljati i vući.Pri odlaganju cevi se polažu na drvene gredice postavljene na očišćeno i poravnato tlo.

udubljenje. od cevi po JUS C. Tokom ove kao i svih ostalih operacija sa cevima treba postupati pažljivo. Za spajanje cevovoda. uključujući i radiografsko snimanje. izbočinu. Visina ovih oslonaca treba da je dovoljna da omogući pristup između tla i cevi radi zavarivanja i ostalih montažnih operacija.B5.221 a sa tehničkim uslovima isporuke po JUS M. koje se mora obavljati u rovu ispod spoja. R=4D). Svi zavareni spojevi na svim kolenima i skretanjima. Radijus kolena je R=1.B6.5. KONTROLA KVALITETA I OŠTEĆENJA CEVI Pre ugradnje treba proveriti kvalitet cevi (kako čeličnih tako i PE cevi ) i cevnih elemenata. Cevi se odlažu na oslonce. 1. R=3D. 1. Cevni lukovi koji se ugrađuju u vrelovod mogu biti za dimenzije do DN 250.6. Pri raspoređivanju cevi duž trase treba na potrebnim rastojanjima i pogodnim mestima ostavljati prostor za pristup rovu radi obavljanja nekih drugih radova koji se moraju raditi tokom montaže cevovoda. 59 . već cevi treba složiti na jednu ili drugu stranu sobraćajnice. prema tački 1. zarez.3. prema zahtevima 1.210. uključujući i skretanja izvedena direktnim ukrajanjem cevnih deonica. mora imati dovoljno prostora kojim se omogućuje normalni pristup pri zavarivanju prema datoj skici ovog projekta. ovih uslova.5xDs. moraju se detaljno ispitati. ako su nepravilnog oblika. ovih uslova. vertikalna i prostorna izvešće se kolenima i potrebnim ukrajanjem cevovoda pod uslovom da ugao sečenja cevi ne sme biti veći od 15°.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Na mestima ukrštanja trase vrelovoda sa saobraćajnicama ne treba ometati saobraćaj nanizanim cevima već cevi treba složiti na jednu ili drugu stranu saobraćajnica.5xDs (Ds je spoljni prečnik cevovoda). IZRADA CEVNIH KOLENA Sva skretanja. najmanje 300 mm.3. bez segmenata. horizontalna. Cevi. ogrebotinu. odnosno cevni elementi koji imaju bilo kakav defekt ili oštećenje. Za dimenzije preko DN 250 upotrebljavaju se segmentni lukovi. Na mestima ukrštanja trase vrelovoda sa saobraćajnicama ne treba ometati saobraćaj nizanim cevima. gde je R=1. bešavni. Kolena koja se upotrebljavaju za kompezaciju cevovoda moraju biti sa uglom od 90° i radijusom R=3xDs osim u slučaju kombinacija zglobnih kompenzatora i „U”i „Z” lira. nedovoljne ili neravnomerne debljine zida moraju se odbaciti. Materijal za cevne lukove je Č. izrađeni od zavarenih segmenata isečenih od cevi prema grafičkoj dokumentaciji (R=1.1212.5D.

ZAVARIVANJE CEVNOG SPOJA Zavarivanju treba posvetiti posebnu pažnju. na osnovu toga.011. od kojih je Investitor dužan da jedan. Svi cevni spojevi osim prirubničkih priključaka opreme i armature biće sučeono zavareni. kompenzatora i eventualno armature bez prirubnica u sklopu vrelovoda. . posebno kada je reč o klasifikaciji sudova pod pritiskom i. Specifikacija postupaka zavarivanja i Elaborat zavarivanja se predaju Investitoru u tri primerka. ručno ili automatski. određivanju klase kvaliteta i minimalnog koeficijenta zavarenog spoja.6. T-komada. -najniža dozvoljena klasa kvaliteta je III (treća). U daljem tekstu daju se samo osnovne smernice za izvođenje zavarivačkih radova budući da će svi detalji biti sadržani u Specifikaciji postupaka zavarivanja i Elaboratu zavarivanja.7. alate za čišćenje zavara i izrezivanje loših zavarenih spojeva i popravke spojeva koji nisu prošli zahteve kontrole. overen primerak vrati Izvođaču. izbora elektroda. Broj slojeva u zavarenom spoju je sledeći: debljina do 3 mm 3 – 6 mm 6 – 9 mm 60 .T3. -projektna klasa. izgradnju i eksploataciju ovakvih cevovoda smatramo tehnički opravdanim da se po analogiji primene neke odredbe tehničkih propisa za posude pod pritiskom. Elektrolučno zavarivanje cevi.E2.8.čelične elektrode za elektrolučno zavarivanje. Pre početka zavarivanja Izvođač je dužan da Investitoru preda Specifikaciju i Elaborat (Plan.001.151 je III (treća). opreme za zavarivanje. kolena. -najniži koeficijent valjanosti ugaonog spoja je 0. Tehnologiju) zavarivanja u kome će detaljno obrazložiti kompletnu tehnologiju i sve potrebne procedure oko zavarivanja. -najniži koeficijent valjanosti sučeonog spoja je 0. do mera zaštite od požara na privremenim mestima za zavarivanje.H3. kao i ispitivanje zavarenih šavova i kvalifikacije zavarivača vršiti u skladu sa standardom JUS C. a za delove koji nisu izloženi pritisku EZ8.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. Zavarivanje vršiti sa dubokopenetrirajućim elektrodama sa kiselom oblogom. elektrolučnim postupkom osim cevi male debljine zida (obično ispod 3 mm) koji će se zavariti gasnim postupkom. Preporučuju se domaće elktrode EZ5KSP i SZ3SPV za delove pod pritiskom. Elektrode za elektrolučno zavarivanje moraju odgovarati zahtevima JUS C. prema JUS M. U nedostatku domaćeg propisa koji bi kompletno regulisao projektovanje. kako samoj pripremi i stručnoj kvalifikaciji zavarivača tako i organizaciji zavarivača tako i organizaciji i izvođenju radova. počev od izbora načina zavarivanja. čuvanja i skladištenja elektroda.

Pre nego što se cevi zavare u vrelovod. koje je nešto duže od dužine pojedine cevi. Sečenje cevi Cevi se mogu seći na sledeće načine: . pa ako je on oštećen ili je cev na kraju udarena i spljoštena (nema kružni oblik) treba izvršiti potrebne popravke. Za teže zarđale površine preporučuje se primena peskarenja. ovih uslova. Zato sve pripremne radove za zavarivanje treba savesno izvršiti pod kontrolom stručnog lica Izvođača i nadzornika Investitora. Po završetku čišćenja na krajeve cevi se stavljaju zaštitne plastične kape ili prihefta tanki lim što se skida neposredno pred zavarivanje. 1.2. Svako i najmanje oštećenje ili nečistoća V-žljeba dovodi do loše izvedenog vara. Na ovaj način dozvoljeno je seći samo cevi za pomoćne cevovode.7. . ukoliko ova nije fabrički izvedena a odnosi se na mesta koja se ne zapenjavaju. poglavlje 1. 1.Autogenim aparatom za ružno sečenje plamenom. Čišćenje cevi Čišćenje se obavlja pomoću žičane četke kružnog oblika. ovih uslova. U principu postupak zavarivanja teče po sledećoj proceduri: 1. treba izvršiti kontrolu ispravnosti V-žljeba.1. treba ih odseći a za to služe specijalne mehaničke 61 . čiji je prečnik jednak unutrašnjem prečniku cevi.7. odnosno za cevi prečnika DN 50 i manje .7. Ako se krajevi cevi ne mogu ispraviti zagrevanjem ili navarivanjem metala elektrode. Priprema krajeva obavlja se isključivo ručnim mašinskim alatima na licu mesta.1.Ručnom ili mašinskom testerom. Ovaj čištač ima sa svake strane pričvršćenu kuku.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije zida broj slojeva 1 2 3 Zavarivanje mogu obaviti samo zavarivači atestirani prema poglavlju 2.1. I ovaj postupak u konkretnom slučaju je neophodan zbog terenskih uslova i opremljenosi montažera. dok se ne odstrani nečistoća.5. s tim što bi se odmah izvršilo čišćenje kompletne površine cevi. kao priprema za izvođenje antikorozione zaštite. naročito korenog vara. povlačenje čištača nekoliko puta s jednog kraja cevi na drugi.3. na koju se priveže čelično uže.1.Uređajem za kružno-planetarno sečenje cevi. Priprema krajeva cevi za zavarivanje Krajevi cevi i fitinga biće pripremljeni za spajanje prema specifikaciji postupka zavarivanja. turpijanjem. prečnika nešto manjeg od unutrašnjeg prečnika u kombinaciji sa filcanim čepom.2. Ovaj postupak je u konkretnom slučaju neophodan. posebno zbog aksijalnih kompezatora.

unutrašnje ili spoljne. Svaki pripojni zavar treba da je dugačak najmanje 25 mm.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije naprave za rezanje cevi i istovremeno obaranje ivice ili naprave za rezanje i obaranje ivice sa specijalnim plamenicima. Nijedan neispravno spojen kraj cevi ne sme početi da se zavaruje dok se greška ne otkloni.1. prema specifikaciji.7. Kada su krajevi cevi dovedeni u ispravno stanje cevi se centriraju i spajaju sa zavarenom deonicom pomoću specijalne spojke . Ovi zavari treba da su pravilno raspoređeni po obimu. Broj prolaza i prečnik elektrode zavisi od debljine zida cevi.7. Dovođenje krajeva budućeg spoja u položaj za zavarivanje Krajevi budućeg spoja moraju biti koaksijalni i na potrebnom rastojanju. Koreni zavar Za vreme izvođenja prethodne i ove operacije (pripoj i koreni zavar) svi pomoćni oslonci. Polaganje cevi na drvene ili metalne podloške između oslonaca može se sprovesti pre operacije čišćenja ili neposredno iza nje. a cevi većeg prečnika 4.6 mm i da budu pravilno centrirani. Ispuna zavarenog spoja Zavar se izvodi postupkom u mestu. Pri tome nije dozvoljeno nikakvo natezanje koje bi ostavilo trajne napone usled elastičnog deformisanja sem ako se vrši prednaprezanje cevovoda koje je definisano projektom. Podloške treba podmetnuti pod cevi na udaljenosti 0. a određuju se specifikacijom postupka zavarivanja.4. poglavlje 1. a proveru vrši kvalifikovani radnik Izvođača uz prisutnost nadzorne službe Investitora. spojnice i specijalni alati. s propisanim međuprostorom.5 m od vara. Fiksiranje pripoja cevi Cevovodi prečnika DN 100 i manjeg imaju najmanje 3 pripojna zavara. 1. od ove podoperacije od operacije betoniranja nepokretnih oslonaca. kao i uklanjanje eventualnih površinskih defekata.7. graničnici. koji mora da iznosi po celom obodu cevi 1. graničnici i alati ostaju u funkciji. niše.7. 62 .6. ili rotaciono ili kombinacijom oba postupka. poroznosti i većih uzvišenja. 1. Izvođač je dužan da osigura dovoljan broj podloški za kontinuiran rad na jednoj sekciji. poglavlje 1. Pre početka zavarivanja korenog vara. Podloške treba da budu odgovarajuće visine tako da se cevi mogu bez teškoće zavarivati. kao i između svakog prolaza ispune obavezno je čišćenje. Između korenog zavara i zavara ispune. 1. 1. odnosno uklanjanje šljake i drugih ostataka prethodnog prolaza.7. treba odgovarajućim kalibrom proveriti širinu zazora po celom obodu i ekscentričnost cevi. Da bi se to ostvarilo koriste se pomoćni oslonci.1.5.1.1.

8. pa svaki zavarivač mora da ima položen ispit i kvalifikaciju za rad sa ovim elektrodama i za ovakvu tehniku zavarivanja. Zavarivanje cevi vrelovoda zavisno od prečnika cevi vrši se u tri zavarena sloja: koreni var. odeću. spojka se može skinuti i prebaciti na sledeći zavar vrelovoda. Dalje. a drugi broj 63 . ampermetre. držače elektroda. Obeležavanje zavarenog spoja Svaki završni var treba uljanom bojom da bude označen rednim brojem. Pri primeni rotacionog zavarivanja voditi računa o obezbeđenju uslova za rotaciju cevi celim obimom. bez natezanja.25 mm za ostale zavarne slojeve. Prvi broj označava broj sekcije. Preporučuje se da se zavarivanje izvede sa duboko penetrirajućim domaćim elektrodama. ove elektrode zahtevaju specijalnu tehniku rada odozgo na dole. zazora i centriranja cevi pre zavarivanja u vrelovod.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri primeni zavarivanja u mestu neophodno je cevovod dobro fiksirati. Svaki zavarivač treba da ima svog pomoćnika koji mu pomaže pri radu. Najbolje je da koreni zavar izvode uvek dva ista i to najbolja i najveštija zavarivača. alat za čišćenje zavara i izrezivanje istih iz toplovoda treba da osigura Izvođač montažnih radova. koji se sastoji od dva broja. V-žljeba. pri čemu treba upisivati u Knjigu zavarivanja sve potrebne podatke za ispravljanje eventualno loše izvedenog sloja. Kada završe zavarivanje najmanje 50% korenskog zavara. Kvalitetna kontrola izvođenja svakog zavarenog sloja mora stalno da se vrši. ispuna i površinski sloj. uneti u kontrolnu knjigu zavarivanja podatke o ispravnosti unutrašnjosti cevi.7. Budući da je obloga ovih elektroda vrlo higroskopna elektrode treba tako upotrebiti i zaštititi da se ne ovlaže jer se u protivnom gubi na kvalitetu zavara. odmah započnu sa radom. Potrebno je da se spajanje obavi što je moguće pre. voltmetre. a ∅3. a druge slojeve zavara (popunu) ostali zavarivači naizmenično i to jedan zavarivač .jedan zavarni spoj. 1. EZ5 ∅2.5 mm za koreni zavar. uz održavanje stalnog zazora i bez opterećenja nepotpunog spoja. pa da dva zavarivača određena za zavarivanje korenskog vara (svaki zavaruje polovinu cevi počevši od vrha do dna). čisti i doteruje završni var. Elektrode i svu ostalu opremu za zavarivanje kao: agregatno zaštitne maske. koji je označen posebnim brojem. Kontrolor izvođača mora za svaki spoj. Radi bržeg odvijanja radova oko spajanja cevi i samog zavarivanja Izvođač treba da osigura dovoljan broj kvalifikovane radne snage.

3 znači da se zavar nalazi na drugoj sekciji toplovoda i da je treći po redu.T3 koji se odnose na zavarivanje. U okviru priprema za obavljanje ovog posla kontrolor zavarivačkih radova mora se upoznati sa sledećom dokumentacijom: -sa glavnim projektom cevovoda. 1.22 ovih uslova.. Detaljan postupak kontrole i kriterijumi prihvatljivosti biće određeni u specifikaciji postupka zavarivanja. Kontrola izvođenja zavarivačkih radova može se u principu podeliti u tri hronološke faze kako sledi: 1. Osim vizuelne. prema poglavlju 1. ovih tehničkih uslova. a investitor prihvatiti poseban postupak zavarivanja. sa jedne strane za korenski zavar. Rastojanje između zavarenih spojeva Rastojanje između dva bilo koja susedna spoja mora da je najmanje jednako spoljnjem prečniku cevi. 64 . Svaki zavar nove sekcije počinje sa rednim brojem 1.7. KONTROLA ZAVARENIH SPOJEVA Svi zavareni spojevi ispituju se vizuelno. Kontrolori zavarivanja moraju biti kvalifikovani i obučeni. -sa specifikacijom postupka zavarivanja.7.8. ovim uslovima. prema datim uslovima iz Specifikacije postupaka zavarivanja. 1.Kontrola pre početka zavarivanja 1.1. Merenjem proveriti da li su krajevi cevi pripremljeni prema zahtevima tačke 1. Ovu kontrolu organizuje i vrši sam Izvođač radova. oni treba svoje oznake da utisnu na vrh cevi i to na udaljenosti od zavara cca 10 cm. poglavlje 1. nezavisno od nadzora koji obavlja Investitor.1.7.1.10. Svedočanstva (atesti) zavarivača u svemu moraju biti u skladu sa zahtevima standarda grupe JUS C. a sa druge strane zavara za ostale slojeve. Ova kontrola vrši se tokom čitavog postupka zavarivanja.1.3. Testiranje (atestiranje) zavarivača Pre početka radova na vrelovodu izvođač je dužan da podnese investitoru svedočanstvo o završenom ispitu za kvalifikaciju svakog zavarivača. poglavlje 1.8.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije zavara. 1. U slučaju neophodnosti manjeg odstojanja izvođač mora pripremiti. -sa standardima koji se odnose na ovu delatnost. -sa atestima svih zavarivača.1. Budući da na jednom zavaru radi više zavarivača. mogu se primeniti i drugi postupci ispitivanja bez razaranja. Na primer 2 . sa priloženom fotografijom i njegovom oznakom.9. posebno sa crtežima cevovoda.

Proveriti da li pripremljena elektroda za zavarivanje odgovara specifikaciji. 3. 2. 6.. ali je središni deo konkavan. bilo tačkasto bilo linijski. Merenjem i primenom distancionih „špijuna” proveriti koaksijalnost i zazor među krajevima. 5. bilo linijskog niza mehurića. U slučaju ozbiljne pojave poroznosti u bilo kom od navedenih vidova potrebno je izvršiti popravku. odnosno izlivanje materijala u unutrašnjost cevi može biti znak pogrešno izvedenog korenog zavara (progoretina). pukotina i ostalih vizuelnih defekata i diskontinuiteta.2. pozicija 1. 1. 4.3. Kontrola tokom izvođenja zavarivačkih radova 1.1. 3. 5. bilo kao linijskih kontinualnih šupljina. gasnih mehura ili bilo kakvih drugih nepravilnosti razlog je da se radovi odmah prekinu. tako da je dno konkavnosti ispod površine cevi. pukotina.).1. bilo kao grozdolikih skupina. Proveriti nadvišenja „krune” zavara po visini i po širini.1. Ni na jednom mestu ne sme površina zavara da bude ispod spoljne površine cevi.2. Tokom nanošenja materijala proveriti kako osnovni materijal ili prethodno naneti sloj prihvataju materijal elektroda. Proveriti da li se između dva sloja nanetog materijala poštuje procedura propisana specifikacijom postupka zavarivanja. odnosno da nije izvršeno nikakvo natezanje cevovoda ni silama ni momentima. 6.1.7.8. Proveriti penetraciju i kvalitet korenog zavara (ovo će se kontrolisati i tokom izvođenja zavarivačkih radova).8. Proveriti način na koji je potreban međupoložaj postignut. 4. mehura. mora se izvršiti popravka. U slučaju krupnije inkluzije šljake.1. Posebnu pažnju obratiti na međučišćenje i ostvarivanje potrebne temperature. 1. Penetracija je nedovoljna i u slučaju kada su obe strane spoja pokrivene materijalom.. U slučaju da se vidi jedan ili obe čeone strane cevi penetracija je nedovoljna. udubljenja (rupica). a 65 . Neposredno pre zavarivanja proveriti da li su kontaktne površine i površine u neposrednoj blizini očišćene prema tački 1. prisustvo šljake. odnosno predhodno nanetog sloja. Proveriti da li je i kako je izvedeno predgrevanje (ukoliko je specificirano poglavljem 1. Proveriti kvalitet stapanja (fuzije) nanetog i osnovnog materijala.1. Proveriti eventualnu pojavu poroznosti bilo kao pojedinačnih mehura. Proveriti da li je sva šljaka uklonjena.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. Proveriti prisustvo rupica. prema poziciji 1. Potrebna penetracija. šupljina. ovih uslova. Kontrola po kompletnom izvođenju spoja 1. da se uočeni defekti ne bi pokrili sledećim slojem. 2. Pojava neprihvatanja.

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

uobičajeno najveće dozvoljeno nadvišenje je 1,5 mm. Uobičajeno dozvoljeno najveće izlivanje „krune” zavara na površinu cevi je takođe 1,5 mm sa svake strane spoja. 1.8.4. Radiografska kontrola Posle kompletne provere svih zavara prema prethodnom tekstu izvršiće se i radiografska kontrola zavarenih spojeva. Pri izboru početnih uzoraka biraju se zavari na opterećenim i kritičnim mestima. Najmanji procenat spojeva koji se moraju radiografski ispitati, što je uključeno u cenu izvođenja montažnih radova je 30% ili više ako se tako predvidi ugovorom između Investitora i Izvođača. Investitor ili Nadzorni organ ima pravo da zahteva snimanje većeg broja zavara na vrelovodu u slučaju da se za to ukaže potreba. U tom slučaju, ako prekobrojno snimljeni zavari zadovolje probu, troškove snimanja snosi Investitor po ugovorenoj ceni, a u protivnom Izvođač montažnih radova. Za radiografsko snimanje zavara treba angažovati za to zakonski ovlašćeno, specijalizovano i opremljeno preduzeće sa stručnjakom za snimanje zavarenih spojeva, razvijanje filmova i njihovu stručnu interpretaciju. Radiografsko snimanje treba u stopu da sledi operaciju zavarivanja. Od ukupno završenih zavara u jednom danu, odredi se broj zavarenih spojeva za radiografsko snimanje koji moraju isti dan da se snime i filmovi odmah razviju kako bi se drugo jutro mogli kontrolisati i na zavarenim spojevima izvršiti eventualne popravke ili izrezivanja. Svaki radiografski snimak treba na sebi da nosi oznaku zavarivača i broj snimljenog zavarenog spoja. Sve ustanovljene zavarene spojeve sa greškom treba popraviti ili izrezati iz toplovoda i ponovo zavariti pa ih ponovo snimiti. Svim tim ispitivanjima zavara treba obavezno da prisustvuje Nadzorni organ Investitora, pri čemu se podaci ispitivanja unose u Knjigu zavarivanja i daju uputstva, za sve potrebne popravke, odnosno izrezivanje neispravnih zavara. 1.9. ZAVARENI SPOJEVI DEONICA (SEKCIJA) 1.9.1. Spuštanje zavarenih sekcija u zemljani rov Ravna neprekinuta linija vrelovoda između pojedinih tačaka, zatvorena na krajevima, spušta se kontinuirano u zemljani rov, pomoću dizalica ili drugih odgovarajućih naprava. Za predizolovane cevi nije dozvoljeno direktno vezivanje sajli preko polietilenske obloge cevi već je potrebno predvideti sajle sa zaštitnom mekom oblogom ili nosivom trakom od mekanog i savitljivog materijala kako ne bi došlo do oštećenja polietilenske cevi ili antikorozivne zaštite. Rov mora biti prethodno uređen i očišćen kako je to opisano u tehničkom opisu građevinskog projekta. Cevi na svojim krajevima moraju imati 66

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

zaštitne kape od plastike (daje proizvođač) ili priheftan tanki lim kako bi se izbeglo da se u cevi pojave krupniji predmeti, životinje ili alati posle čišćenja, odnosno da se u slučaju većih padavina cevi ne napune zemljom, šljunkom i sl. Kape ili limovi se uklanjaju neposredno pred zavarivanje. Zemljani rov za predizolovane cevi, takođe, mora biti prethodno uređen, očišćen a dno rova nasuto sitnim peskom koji ne sme imati krupnijih frakcija zbog opasnosti od oštećenja obložne cevi. Najpravilnije i najlakše spuštanje vrelovoda u zemljani rov se obavlja pomoću dve do tri dizalice. Prilikom spuštanja treba naročitu pažnju obratiti na to da usled prisilnog zatezanja, ne nastanu prevelika naprezanja u materijalu cevi. Razmak držača cevi (nosača) cevi ne bi smeo biti veći od dužine jedne cevi, a po mogućstvu bi trebalo da se držači nalaze pokraj susednih zavarenih šavova cevovoda. Kod spuštanja treba paziti da se cev ne tare o rubove zemljanog rova ili da ne udari u bilo koji predmet koji može oštetiti antikozorivnu zaštitu ili izolaciju. Kod predizolovanih cevi mora se obratiti pažnja da se pri zatrpavanju rova ostvari ravnomerno opterećenje cevovoda. Da bi se ovo postiglo mora se voditi računa o sledećem: - površina dna rova mora biti potpuno ravna i bez ikakvih komada, kamenja, osulina sa zidova rova, - podlogu od peska debljine minimalno 10 cm ravnomerno rasporediti i ručno nabiti tako da se dobije ravna površina. Predizolovane cevi se postavljaju na podlogu od peska, s tim da se na mestima spojnica naprave udubljenja u pesku („niše”). Niše su proširena mesta u rovu koja su dovoljno velika da zavarivač može nesmetano da zavari dve cevi ili sekcije, električar poveže žice alarmnog sistema i izolarer da postavi izolacionu spojnicu. Posebna pažnja se mora obratiti na položaj i orjentaciju cevi i predizolovanih lukova obzirom da žice sistema za dojavu curenja i telekomunikacije treba dovesti u pravilan položaj i to: bakarno bojenu prema bakarno bojenoj a bakarno pocinkovanu prema bakarno pocinkovanoj. Zbog lakšeg spajanja žica, cevi se postavljaju u rov tako da žice budu sa gornje strane ako se radi o neparnom broju pari žica a ako je paran boj pari žica onda se parovi žica postavljaju sa bočnih strana cevi. Cev se ne sme montirati tako da žice alarmnog sistema budu sa donje strane cei. Prilikom postavljanja telekomunikacionog kabla treba usvojiti princip da kabal uvek ide pored hladnije (povratne) cevi. Iznad kabla izvođači postavljaju zaštitne korube a iznad peska i upozoravajuću zaštitnu traku. Zatrpavanje cevovoda peskom se izvodi u slojevima: 67

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

- prvi sloj izvesti u visini od 10 cm sa pažljivim nabijanjem i podbijanjem peska po celoj dužini cevovoda; - drugi sloj izvesti do gornje ivice cevi ručnim nabijanjem; - sledeći sloj sastoji se od peska koji se postavlja 10 cm iznad cevi. Iznad ovog sloja treba staviti upozoravajuću traku sa natpisom „toplovod”. Sledeći sloj se sastoji od materijala iz iskopa, ukoliko se radi o nevezanom materijalu bez većih komada kamena koji se postavlja iznad peska. Visina ovog sloja je minimalno 20 cm i nabijanje se vrši ručno. Sledeći slojevi mogu se nabijati mašinski. Nikada ne treba zatrpavati cevovode smrznutim materijalom, jer posle odmrzavanja materijala dolazi do sleganja zemljišta i eventualne deformacije cevi. Ako se rovovi rade sa podgradom, postoji opasnost od deformacija pri vađenju podgrade, pa je najbolje, kad god je to moguće, pre postavljanja peska i zaštitnog sloja iznad cevi, izdići podgradu. Na mestima gde cev prolazi kroz zidove šahtova i sl. treba ostaviti izvestan međuprostor između zida i cevi radi ugradnje prolaza kroz zid. Ukoliko se šaht i komora liju, nakon postavljanja cevovoda montirati prolaze kroz zid, centrirati ga i pristupiti izlivanju komore. Prolaz kroz zid je neophodno izvesti kao zaštitu od prodora vlage a ujedeno prolaz treba da omogući dilataciona pomeranja. Prolaz kroz zid je napravljen od koncentrične gumene zaptivke sa unutrašnjim i spoljašnjim zaptivnim prstenovima. Spoljašnji zaptivni prstenovi imaju zadatak da spreče aksijalno pomeranje gume nakon zalivanja u zid (prema grafičkoj dokumentaciji). U slučaju izrazito velikih podzemnih voda ugraditi dve gume. 1.9.2. Spajanje sekcija cevovoda Nakon postavljanja pojedine zavarene sekcije (deonice) cevovoda pristupa se odmah spajanju sekcija zavarivanjem. Ukoliko se cevi spuštaju u zemljani rov (predizolovane cevi), na mestu spajanja sekcija i cevi rov se mora dovoljno proširiti da bi se omogućio nesmetan rad zavarivača („niša”) a na mestima spojeva cevi ostavljaju se manje niše koje su dovoljne za povezivanje žičanog sistema i postavljanje termoizolacionih spojnica. Pre samog zavarivanja treba izvršiti sve potrebne pripreme: obaranje ivica, ostaviti potreban razmak (1 – 1.6 mm), očistiti rubove cevi (deonica), centrirati i drugo, što je već opisano. Svi sekcijski zavari treba da budu radiografski ispitani. Ukoliko je zavar neispravan treba ga izrezati, ponovo izvesti i ispitati. Ako pri ponovnom zavarivanju nije moguće primaknuti sekcije na propisan razmak, ubacuje se komad cevi dužine 200 – 300 mm i čeono se zavari. Taj komad cevi mora imati propisano oborene ivice. Zavari moraju da se ispitaju i čitav spoj izoluje. 68

2.10. i uz ispravan rad. Za druge temperature treba ove podatke preračunati. pošto su po pravilu od kvalitetnijeg materijala.1. U proračunu su dati podaci o predzatezanju za montažnu temperaturu spoljnog vazduha od 20°C. 1. MONTAŽA KOMPENZATORA Kompenzatori su delikatni. ovih uslova). 1. što podrazumeva: . i 1. Kompenzatore na predizolovanim cevima treba ugraditi na sredini raspona između fiksnih oslonaca ako to posebno ne komplikuje situacija na terenu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. istezanjem (izduženjem) od neutralnog položaja. Prilikom postavljanja U kompenzatora posvetiti posebnu pažnju njihovom predzatezanju. ukrajanja.4. bez ikakvih usecanja.Krajevi cevi koji se spajaju moraju biti apsolutno ortogonalno odsečeni.. Osnovno je pravilo da sve montažne operacije moraju biti pažljivije i pedantnije sprovedene nego za „obične” cevovode. Pri tome voditi računa da deonice sa aksijalnim kompenzatorima moraju biti pravolinijske ali ne moraju biti horizontalne. Aksijalni kompenzatori Ukupna dilatacija koju kompenzator treba da primi odgovara temperaturskom dijapazonu od minimalne -10°C do maksimalne +130°C. Ovo će se postići pravilnim 69 .3.1. da na temperaturi +130°C ne bude sabijen preko 50% od svoje kompezacione vrednosti i da neiskorišćen kompenzacioni kapacitet bude ravnomerno raspoređena na hladnu i toplu stranu. 1. bez dodatnih opterećenja. što je za ovakve toplovode slučaj. Aksijalnost Deonice u kojima je predviđen aksijalni kompenzator moraju biti potpuno aksijalne. Proračun predzatezanja se izvodi povećanjem rastojanja između krakova U kompenzatora pre ugradnje.1. Hladni prednapon 1.10. Ovo znači da se ispravnom montažom moraju obezbediti uslovi da kompenzator na temperaturi -10°C ne bude istegnut preko 50% od svoje kompezacione vrednosti. bez ovakvih kompenzatora.7. natezanja itd. Kompenzaciona sposobnost aksijalnog kompenzatora je podeljena na dva dela: pola. Da bi se obezbedili optimalni radni uslovi projektom je predviđen niz mera koje se pri montaži moraju realizovati. tankozidni cevni elementi. odnosno 50% kompenzator prima sabijanjem (skraćenjem) od neutralnog položaja.10.2. mogu nadživeti cevovod. obrađeni i međusobno podešeni (tačka 1.7. koji pri ograničenom broju ciklusa. odnosno sledećih 50%.10. a drugu polovinu.7.

Cevovod za ugradnju kompenzatora postavlja se sa razmakom koji je jednak zbiru neutralne dužine kompenzatora (Lk) i izračunatog prednaprezanja kompezatora prema temperaturi pri montaži.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije prednaprezanjem kompenzatora. 9. Dlcevi = Lk + DLmont = Lk + DL*(0. 3. prema prilogu koji je dat u projektu. uključujući i motažu kompezatora. zavisno od temperature cevovoda pri montaži. Neposredno po izvršenoj montaži proverava se da li je dužina ugrađenog kompezatora jednaka Lk + DLmont. Cevna deonica na kojoj se postavlja aksijalni kompenzator u potpunosti se montira. 2. Izmeri se temperatura cevovoda (ne vazduha) T (°C). Kompenzator se ugrađuje između pripremljenih cevi i pri tom se isteže za DLmont. Kompenzator je najbolje prednapregnuti posle dužeg perioda stabilne nepromenjene temperature. 6.5 – (Tmon – Tmin) / (Tmax – Tmin)) Tmon = temperatura cevovoda pri montaži (°C) Tmin = minimalna temperatura cevovoda koje se može ostvariti pri montaži ili remontu (°C) Tmax = maksimalna radna temperatura (°C) DL = izduženje cevovoda posmatrane deonice pri zagrevanju od Tmin do Tmax (mm) 5.5 – (Tmon – Tmin) / (Tmax – Tmin)) 7. na sledeći način: 1. 4. Ukupna dilatacija koju kompenzator prima. Na najvećoj radnoj temperaturi proveriti da li je spoljna dužina kompenzatora jednaka: Lk – 0. Na temperaturi -10°C kompenzator treba da je istegnut za Dl/2. Za ovo istezanje potrebna je sila koja se izračunava iz dobijene karakteristike kompezatora i veličine predaprezanja. neopterećenom položaju Lk.5*DL 70 . Izmeri se ugradbena dužina kompenzatora u neutralnom. a na temperaturi +130°C treba da je sabijen za Dl/2. Potrebno prednaprezanje kompenzatora za montažnu temperaturu odrediti po sledećoj formuli: DLmont= DL*(0. na temperaturi +70°C treba da je u neutralnom položaju. 8.

008. MONTAŽA VENTILA I PRIRUBNIČKIH SPOJEVA 1.A0. potrebno je sve vijke namazati mašću pogodnom za više temperature.B6. Montaža prirubničkih spojeva Sve prirubnice moraju biti u skladu sa JUS M. prema podacima datim u projektnoj dokumentaciji (uobičajeno je da se u projektima daju montažne temperature od Tmon = 20°C.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Napomena: Ukoliko se montaža vrši u vremenskim uslovima kada su moguće temperature bitno različite od . Prilikom postavljanja „U” kompenzatora posvetiti posebnu pažnju njihovom prednaprezanju. Kvalitet obrade prirubnica treba da bude po JUS M.B6.11.007. a za druge montažne temperature se trebaju preračunati).10 C (+/.1.2. što sprečava stvaranje rđe na vijku i navrtki i omogućava laku demontažu. Sva armatura se isporučuje prema „Tehničkim propisima za izradu i isporuku cevnih zatvarača”. 1.11.10. 71 . Montaža ventila Pre ugradnje ventil obavezno proveriti da li je ispravan u smislu zatvaranja i zaptivanja. Pre pritezanja veznih zavrtnjeva i navrtki prirubnica ventila proveriti način na koji je potreban međupoložaj postignut. Prednapon pri samokompenzaciji Deonice sa prirodnom samokompenzacijom. materijal itd.B6.B6.2.2.010.C5. JUS M. pri prednaprezanju voditi računa o temperaturi montaže koja je merodavna za preračunavanje po predhodno datom principu. Zaptivne površine treba da budu po JUS M.11. sa lako izvodljivim čišćenjem i sa malim silama potrebnim za posluživanje. 1. i JUS M. Grlo prirubnice mora biti prilagođeno svojim oblikom zahtevima zavarivanja. treba u principu prednaprezati 50% u svim pravcima kompezacije. Mesto naleganja zaptivke dobro očistiti a pre montaže zaptivke namazati grafitnom mašću. U specifikaciji su navedeni svi podaci o armaturi: nazivni prečnik. Izabrana je armatura sa malim koeficijentom lokalnog otpora. Kod svih prirubničkih spojeva pre montaže.010. odnosno da nije izvršeno nikakvo natezanje cevovoda ni silama ni momentima. Prednaprezanje se izvodi rastezanjem krakova „U” kompenzatora pri ugradnji.020 sa rasporedom rupa za vijke prema JUS M.5) mora se proračunati zazor na minimalno očekivanu temperaturu o čemu treba konsultovati projektanta.065. 1. nazivni pritisak.

600. Osim ručnog alata i pribora primeniće se mašinske četke i brusilice a. ulja. Svi elementi oslonaca u komorama i šahtama zaštićuju se protiv korozije sa dva premaza dvokomponentnim. Projektom predviđen položaj nepokretnih predizolovanih oslonaca mora se striktno poštovati i ne sme se menjati bez saglasnosti projektanta. otpornim na temperature do 150°C. Zavrtnji za prirubnice su od čelika 4D (DIN 267) dimenzija po JUS M. biti savršeno čista i glatka. Spoljna površina cevi mora.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zaptivni materijal je It („Parolit”) po DIN 3754 koji izdržava temperature do 300°C.B1. Dimenzije predizolovanih oslonaca odgovaraju katalozima proizvođača. špricanjem pod niskim pritiskom ili „airles” uređajem. vlage itd.13. antikorozivnim sredstvom. Svi oslonci cevovoda i opreme treba da budu geodetski nivelisani a zazori. MONTAŽA OSLONACA Konstrukcija oslonaca je takva da oslonci u potpunosti odgovaraju svojoj nameni. Konstruktivno rešenje kompletnih nepokretnih predizolovanih oslonaca rešeno je u okviru građevinskog i mašinskog projekta. aksijalni i poprečni. Premaz se nanosi u jednom sloju debljine od 70 do 100 µm. Ukoliko se premaz nanosi četkom ili valjkom onda treba naneti dva sloja kako bi se dobila potrebna debljina od 70 do 80 µm. pošto su jedan od elemenata koji treba da prihvate u nekim slučajevima značajna opterećenja. ostataka sečenja ili zavarivanja. Ovi oslonci su za predmetne cevovode izuzetno važni. po potrebi. ANTIKOROZIONA ZAŠTITA Čišćenje spoljne površine od svih stranih materijala: prašine. 1. 72 . i peskarenje.12. Oblik i mere nepokretnih predizolovanih oslonaca dati su u grafičkoj dokumentaciji. pre nanošenja antikorozione zaštite. Predizolovani fiksni oslonac sastoji se od čelične cevi sa zavarenom čeličnom pločom na sredini. rđe. spoljašenjeg omotača od tvrde polietilenske cevi i izvedene hidroizolacije trakom. treba da se izvedu u projektovanim veličinama. kao zaštite od korozije. Po završenom čišćenju potrebno je izvršiti odmašćivanje kompletnih spoljnih površina mehaničkim putem pomoću filca i odmašćivača. Sve prirubnice su PN 25. Nakon toga izvršiti nanošenje osnovnog antikorozionog premaza „Glasscoat” („Zorka”-Šabac) postojanog na temperaturi 150°C. 1.

2. Izvođenje toplotne izolacije cevi Toplotna izolacija vrelovoda u komorama i šahtama nanosi se na antikoroziono zaštićenu površinu cevovoda kako je definisano prethodnom tačkom. ili na drugi način. na gradilištu. sa detaljima izolacije lukova.Od PE (polietilenske navlake) za deo u zemlji (pesku). Debljina termičke izolacije i obložnih cevi određuju se prema standardima proizvođača predizolovanih cevi. IZVOĐENJE TOPLOTNE IZOLACIJE 1. 73 . pripremiti detaljnu specifikaciju izvođenja toplotne izolacije. Obavezna je ugradnja predizolovanih cevi sa sistemom za dojavu vlage u termoizolaciji i mrežom za telekomunikacije u toplifikacionom sistemu koja može biti ugrađena u termoizolaciju cevi ili položena u rov (kanal) kao hidroizolovani signalni kabal pored povratne cevi.14. . a na šta Investitor daje saglasnost.6 mm.5 do 0. Izvođenje toplotne izolacije spojnih mesta Nakon završene montaže i ispitivanja potrebno je izolovati sva spojna mesta postavljanjem obloge od aluminijumskog lima ili polietilena i ulivanjem poliuretana na licu mesta. Ukoliko se upotrebi ter-hartija preklop treba napraviti tako da se onemogući prodor vode u izolaciju a ter-hariju posebno učvrstiti aluminijumskim ili pocinkovanim trakama ili pocinkovanom žicom kako se ne bi vremenom usled vlaženja smakla (smanjenje debljine izolacije na gornjem delu cevi i „stomak” na donjem delu cevi). da se na dodir ne lepe. Izvođenje svih radova antikorozione zaštite mora se stalno nadgledati.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko se površina cevovoda premazuje osnovnom zaštitnom bojom („prajmerom”) ona treba da je vrhunskog kvaliteta i u dva ravnomerna sloja. da se potpuno osuše. Toplotna izolacija se izvodi fabrički pripremljenim jastucima staklene vune nabijenosti 110 do 120 kg/m3.Od Al-lima ili ter-hartije u komorama. Jastuci su sa merkur pletivom koje treba obložiti krovnom lepenkom (ter-hartijom) ili Al-limom debljine 0. Oba sloja treba.14.1. Termička izolacija predizolovanog vrelovoda (za beskanalno postavljene cevi) vrši se poliuretanskom penom stišljivosti 70 – 80 kg/m3 otpornom na temperature do 130°C sa zaštitnom oblogom od tvrde polietilenske cevi u fabričkim uslovima. kompenzatora i oslonaca. 1. Pre početka radova Izvođač će. Navlake se izvode na dva načina: .14. Fabrički pripremljeni spojevi sastoje se od spoljnih omotača. posle premazivanja. 1. u koje se nakon montaže. uliva tvrda poliuretanska pena.

U suprotnom treba izvršiti ponovnu hermetizaciju spoja. Nakon ulivanja poliuretana skidaju se stezne trake i pristupa 74 . . Pritisak se podigne na 1. .čelična i PE cev treba da budu čiste. zateže se odgovarajućim steznim trakama pa u zategnutom stanju spaja „pop” zakovicama. između navlake i obloge cevi se postavlja kit. . . Pri montaži spojnog mesta prvo se navlaka navuče na jedan kraj predizolovane cevi. Da bi se omotač od lima čvrsto postavio na predizolovanu cev.nakon ekspanzije pene odstranjuje se višak pene i otvor za ulivanje se zatvara plastičnim čepom. Na omotaču je izbušen otvor ∅24 mm za ulivanje kao i rupe za spajanje krajeva lima koje se izvodi „pop” zakovicama. suve i odmašćene radi boljeg vezivanja poliuretanske pene i trajno elastičnog kita. „Dekorodal” ili slične).na oba kraja. Ukoliko se ne pojave mehuri i pritisak ne opada. .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Navlaka od PE sastoji se od PE navlake i dva zaptivna prstena od gume.uklanja se od zavarivanja oštećeni poliuretan. Dužina navlake je prilagođena prečniku predizolovane cevi i pokriva svaki kraj spoljnog omotača cevi po 100 mm. pre nego što se pristupi zavarivanju cevi jedne na drugu. Aluminijumski spoj se upotrebljava za komore i šahte a sastoji se od fabrički savijenog Al-lima debljine 0.na otvor za ulivanje montira se ručna pumpica za podizanje pritiska sa manometrom.u tako pripremljeno spojno mesto vrši se ulivanje poliuretanske pene koja je prethodno napravljena mešanjem komponenti prema uputstvu proizvođača. .6 mm koji se ispunjava staklenom vunom. .uklanja se i sloj poliuretana koji je bio u kontaktu sa vodom. Obloga može biti i od ter-papira koji se ispunjava staklenom vunom. .hidroizolaciona traka se postavlja na krajevima obloge i na mestu čepa. . Spoj je moguće izvesti i ulivanjem poliuretana u oblogu od Al-lima debljine 1 mm prema dimenzijama spoljašnjeg omotača predizolovanih cevi. Nakon zavarivanja krajeva cevi u sekcije i izvršenoj hidrauličkoj probi pristupa se izolaciji spojnih mesta sledećim redosledom: .5 do 0.na oba kraja se ubacuju prsteni za zaptivanje i učvršćenje navlake.5 bar i spojevi PE cevi i navlake namažu sapunicom po ivici. može se pristupiti zapenjavanju spoja.postavlja se navlaka na mesto spoja predizolovanih cevi tako da podjednako pokrije obe cevi koje se spajaju i da otvor za ulivanje bude sa gornje strane. Zaštita od prodora vlage u izolaciju spojnog mesta osigurava se postavljanjem trajno elastičnog kita i hidroizolacione trake („Raychem”. Dužina obloga od Al-lima prelazi po 100 mm oba kraja predizolovane cevi.

pre stavljanja hidroizolacione trake na završni elemenat. . Ovi elementi koriste se za izolovanje krajeva cevne mreže.3. Ukoliko iz tehničkih razloga nije moguća ugradnja kompenzatora u komore vrši se predizolacija kompenzatora kao i za spojna mesta prema 1. 75 .14.da im radni pritisci po svojoj veličini odgovaraju veličini probnog pritiska predviđenog za dotični sistem. Pri ovome voditi računa da traka prelazi krajeve Al omotača 100 mm. Po zavarivanju i ispitivanju cevovoda postavlja se završni elemenat izrađen od Polietilena. koriste se završni elementi. Ispitivanje cevovoda se vrši grupno. 1.15.14. uliva poliuretanska pena i vrši se izolacija elemenata i ulivnog otvora hidroizolacionim trakama. Izvođenje toplotne izolacije kompenzatora Izolacija kompenzatora u komorama se vrši staklenom vunom odgovarajuće debljine u oblozi od AL-lima debljine 0.1. Između delova obloge i cevi koje se kreću jedna u odnosu na drugu se postavlja gumeni prsten (kao za prolaz kroz zid) a spolja vazelin ili slična mast kako bi se omogućilo lakše kretanje i sprečio ulaz vlage (prema detalju u projektu).14. Na nepokretnom spoju obloge i cevi stavlja se zaptivna guma a spoj se hidroizoluje elastičnom trakom „Raychem” ili sličnom. Određivanje ispitnih sistema Jedan ispitni sistem može da obuhvati cevne linije koje zadoviljavaju sledeće uslove: .4. saglasnost za izmenu daju Projektant i Investitor. Kod prečnika cevi preko 400 mm. po sistemima koji obuhvataju više međusobno povezanih cevnih linija sa svim svojim ograncima na približno jednakim predviđenim radnim pritiscima.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije hidroizolaciji spojnog mesta hidroizolacionim trakama u dva sloja.da su pogodno locirane za povezivanje u zajednički sistem.5 do 0. 1. Izvođenje toplotne izolacije završnih elemenata Na mestima razvodne mreže gde se završavaju pojedini ogranci cevovoda. 1.15. 1. pri faznoj izgradnji.6 mm ili terhartije. ISPITIVANJE CEVOVODA Ovom specifikacijom dati su minimalni zahtevi koji moraju biti zadovoljeni pri ispitivanju cevovoda. Ukoliko projektom dato rešenje nije u skladu sa rešenjem koje daje proizvođač opreme.2 s tom razlikom što se ispuna vrši staklenom vunom kako bi se omogućilo pomeranje. postavlja se obloga od Al lima radi učvršćenja završnog elementa i tek onda vrši hidroizolacija.

sva oprema kod koje nije utvrđena veličina probnog pritiska.da njihovo međusobno povezivanje obezbeđuje pravilno napajanje. . bojiti i pokriti zemljom pre uspešno izvedenog ispitivanja na probni pritisak. Ovu opremu treba pre ispitivanja instalacije razdvojiti slepim prirubnicama.15. Svi projektom predviđeni elementi cevne linije kao što su prirubnice.ulazna strana otpustnih ili sigurnosnih ventila. debljine koja odgovara veličini probnog pritiska i ručicu na njenom obimu koja markantno viri između priključnih prirubnica. zasuni. čvrsti oslonci i tome slično. . 76 .2. a koje mogu da štete njihovom pravilnom funkcionisanju ili slabe njihove mehaničke karakteristike. Po pravilu. Pre ispitivanja svi cevovodi moraju biti iznutra očišceni od metalnih opiljaka.pumpe. držači. zavareni priključci za merne i regulacione instrumente. . klizači. Manometri čiji su merni opsezi manji od probnog pritiska moraju se za vreme probnog ispitivanja odstraniti. protočni ventili. . Slepe prirubnice moraju biti uočljive kako ne bi posle ispitivanja ostale ugrađene u instalaciji. Sistem mora biti snabdeven otvorima za odzračivanje na svim najvišim tačkama gde postoji mogućnost zadržavanja vazduha.da njihovo uključivanje u ispitni sistem bude pravovremeno odnosno da ne iziskuje dodatne trajne izmene na toj ili nekoj drugoj cevnoj liniji.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . odzračivanje i pražnjenje ispitnog sistema. Na svim najnižim tačkama sistema i iza svake nepovratne klapne moraju biti postavljeni ispusni otvori za pražnjenje sistema. nosači. moraju biti finalno montirani pre ispitivanja. slepe prirubnice moraju imati prečnik koji odgovara spoljnjem prečniku površine naleganja priključne prirubnice. Sledeća oprema i elementi ako su u sastavu cevne instalacije ne smeju biti podvrgnuti probnom pritisku: . 1. Automatski regulacioni ventili moraju uvek biti u otvorenom položaju osim ako nisu snabdeveni obilaznim vodom. zaostalih elektroda i drugih stranih premaza. Prolazni ventili moraju biti u otvorenom položaju osim ako nije drugačije određeno.toplotne podstanice u zgradama. peska. rđe. Priprema sistema za ispitivanje Svi zavareni i drugi spojevi koji nisu prethodno fabrički ispitani ne smeju se izolovati. Napajanje sistema ispitnim fluidom vršiti na najnižoj tački sistema i obavezno ispred svih povratnih klapni.

Za vrelovod PN 25 je: Pi = 1. Ispitivanje se može vršiti kada je temperatura vode i opreme najmanje 10°C. U skladu sa gore navedenim ispitni pritisak tečnosti iznosi: Pi = 1. Trajanje ispitivanja Vreme držanja sistema na probnom pritisku određuje se dogovorno između nadležnih predstavnika.3 x Pr (bar) gde je: Pi . 1. Po pravilu.15.3 x 25 = 32. 77 .M.E2. U normalnim uslovima gornje granice merenja na brojčanicima mora da iznose 50% više od vrednosti najvećeg dozvoljenog radnog pritiska. Određivanje veličine probnog pritiska Prvo ispitivanje cevovoda pritskom treba izvršiti prema JUS. Manometre sa odgovarajućim zapornim organom postaviti na gornji deo cevovoda. po mogućnosti na mesto vidljivo sa mesta odakle se upravlja pumpom ili ventilom za povećanje pritiska. odnosno kompletirane za ispitivanje.15.5. Kontrolni manometar mora biti klase tačnosti 1. odnosno klase tačnosti 1 za veće radne pritiske.6 za radne pritiske do 40 bar. 1. Ako se ispituje sistem sa velikom visinskom razlikom cevovoda preporučuje se upotreba pomoćnog manometra na vrhu sistema.Ispitni pritisak (bar) Pr . vreme održavanja probnog pritiska treba da bude dovoljno dugo da se eventualna kritično oslabljena mesta na spojevima pokažu i da se može izvršiti pregled svih spojeva. Ispitivanje Pre punjanja sistema ispitnim fluidom obavezno prekontrolisati da li su sve cevne linije pripremljene. Nadzornog organa i Izvođača radova za svaki sistem posebno.200.4. određen kao kontrolni.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Povećanje pritiska u cevovodu prati se i meri pomoću dva manometra od kojih je jedan radni a drugi je.3. uz usvajanje sledeće veće standardne vrednosti opsega merenja manometra.Proračunski pritisak (bar) Prilikom određivanja ispitnog pritiska mora se uzeti u obzir i visina stuba tečnosti za ispitivanje u koliko je hidrostatički pritisak viši od 5% vrednosti proračunskog. Ispravno proveden postupak pregleda i ispitivanja prema navedenom standardu smatra se preventivnom merom zaštite od pojave oštećenja koja mogu biti rezultat grešaka konstruktivnog rešenja. na osnovu isprave o baždarenju.15. ugrađenog materijala ili izrade. Vreme održavanja probnog pritiska ne može da traje manje od 60 minuta.5 bar 1.

Ako se u dogovoru između odgovornih predstavnika kupca i Izvođača oceni za potrebno ispitivanju mogu da prisustvuju i: . Komisiju sačinjavaju: . odgovoran za dotične instalacije. sistem se mora izprazniti i posle izvršenih popravki ispitivanje ponoviti. dozvoljava se samo ambijentalna temperatura iznad +5°C i po završetku zavareni spoj se mora 100 % radiografisati. 78 . Ovaj se zapisnik čuva i služi za eventualno prezentiranje zvaničnim inspenkcijskim oraganima.Predstavnik zaštite na radu. Po jedan primerak originalnog potpisanog zapisnika dostavlja se svim potpisnicima. Ispitivanje se vrši komisijski. Po pravilu. Ukoliko na sporazumno zakazano ispitivanje neki odgovorni predstavnik ne dođe. O izvršenom ispitivanju će se sačiniti zapisnik koji potpisuju svi zvanično prisutni članovi komisije.Odgovorni predstavnik Investitora (Nadzorni organ) Ispitivanje mora biti tako organizovano da ne remeti normalno odvijanje montažnih radova. Posle otklanjanja uzroka. Tako zavarivanje se mora brižljivo nadzirati.6.Odgovorni predstavnik Izvođača radova i . . pritisak se ne mora spustiti. 1. ispitivanje ponoviti.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1.15. posle uspešno izvršenog ispitivanja neke linije na njoj se više ne smeju izvoditi naknadni zavarivački radovi odnosno ako je to ipak neophodno. U posebnim slučajevima. naknadna zavarivanja se dozvoljavaju samo uz posebnu saglasnost nadzornog organa.7. Obično do pada pritiska dolazi zbog jačeg oticanja vode iz sistema ili zaostalog vazduha. koja ne bi ugrozila mehaničku čvrstoću.15.Odgovorni predstavnik službe sigurnosti ili druga ovlašćena lica iz odgovarajućih službi (IPK i sl. ispitivanje se mora ponoviti.). Zapisnik se piše na standardnom obrascu koji je dat u prilogu. U koliko se primeti curenje vode na spojevima sa navojem sistem se mora rasteretiti do atmosferskog pritiska i posle izvršene popravke ispitivanje nastaviti. U koliko je neko od odgovornih predstavnika sprečen da prisustvuje ispitivanju nadležna služba mora odrediti zamenika. Ako su potrebna samo lakša pritezanja spolja. ispitivanje će se izvršiti bez njega. U koliko za vreme držanja na probnom pritisku dođe do pada pritiska na manometru treba sistematski utvrditi uzrok. kada je takvo ispitivanje teško izvodljivo. Naknadne popravke i izmene na cevovodu U koliko se za vreme ispitivanja primeti curenje vode na zavarenim spojevima ili ostalom materijalu. Prisustvovanje ispitivanju i zapisnici Glavni organizator ispitivanja je Nadzorni organ Investitora.

tragovi obavljenih montažnih radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri ispitivanju se imaju poštovati odredbe propisa za Inspekciju parnih kotlova. PUŠTANJE CEVOVODA I OPREME U RAD Po izvršenom kompletnom ispitivaju može se. izveštaj o izvršenom ispitivanju itd. Da bi ova operacija bila uspešna potrebno je ostvariti značajne brzine produvavanja čime se izazivaju ozbiljne reaktivne sile. TEHNIČKI PRIJEM Kada se završe svi radovi navedeni u prethodnim tačkama ovog poglavlja.16.18. Pre puštanja u rad potrebno je izvršiti čišćenje vrelovoda.7. U ovom projektu se ne preciziraju količine materijala i potreban uređaj za ispiranje cevovoda. U tom smislu radi se i poseban plan produvavanja. zaostalu šljaku od zavarivanja i ostale nečistoće nastale hemijskom vezom metala sa agresivnim materijalima iz atmosfere. U rastvor kiseline treba dodati ovbavezno inhibitor koji mora biti takav da štiti osnovni materijal cevi od daljeg nagrizanja po završenom ispitivanju. Ova dokumentacija obuhvata ateste i sertifikate o ugrađenoj opremi i materijalu. 1. sumporne. Čišćenje vrelovoda se izvodi u dve faze.17. već se Investitor upućuje na specijalizovane firme za ispiranje. PRODUVAVANJE CEVOVODA Po izvršenoj montaži i ispitivanju cevovoda vrši se njegovo produvavanje vazduhom ili vodenom parom. Svrha ove operacije je da se iz cevovoda uklone sve zaostale nečistoće. ovih tehničkih uslova. ateste svih zavarivača. pristupiti puštanju celokupnog sistema u rad. registrovane sve montažne izmene u tehničkoj dokumentaciji. Izvođač će pripremiti svu dokumentaciju koja je za tehnički prijem ugovorom definisana. uredno vođenu montažnu knjigu. kako je predviđeno tačkom 1. 79 . prema pripremljenim pogonskim uputstvima za kompletan objekat. Prva faza čišćenja je odmašćivanje i odmuljivanje. 1. Za prihvatanje. Ispiranje cevovoda kiselinskim rastvorom u potpunosti odstranjuje oksidni sloj. posebno zavarivanja. odnosno neutralisanje ovih reaktivnih sila Izvođač mora predvideti privremene oslonce.1. limunske ili hlorovodonične). 1. Ova faza se izvodi rastvorom fosfata i deterdženta koji otklanjaju iz cevovoda sve masnoće. Nakon završenog odmašćivanja pristupa se ispiranju cevovoda blagim rastvorom kiseline (fluorovodonične. protokole o obavljenim zavarivačkim radovima.

19. VREMENSKI USLOVI ZA MONTAŽU Montažne. JUS U. Po uspešno obavljenom puštanju sačinjava se zapisnik koji obostrano potpisuju Izvođač i Nadzorni organ.Zavarivanje i srodni postupci klase kvaliteta zavarenih spojeva izvedenih topljenjem na čeliku. vetrom (za izvođenje na otvorenom prostoru). 80 .T3. 1. koja je radni fluid i vrelovod je spreman za puštanje u rad.T3. te se radovi mogu nastaviti. označavanje postupka zavarivanja na crtežima.T3.A7. toplotnu izolaciju i ispitivanje. Ova služba pažljivo će pratiti sve faze odvijanja montažnih radova. Uputsto za puštanje u rad dužan je da izradi Izvođač radova koji izvodi i prvo puštanje u rad pod nadzorom Nadzornog organa. U nekim slučajevima moguća je zaštita od vremenskih uslova. a posebno zavarivačke radove treba obustaviti kada je kvalitet njihovog izvođenja ugrožen vremenskim uslovima: kišom. JUS C. JUS C.E7 Zbog važnosti i česte primene izdvajamo sledeće standarde: JUS C.020 .22. velikom vlagom.M6. Projektom izvedenog stanja registrovaće se i izmene koje su u ovom mašinskom projektu izvršene u odnosu na geodetske podloge. a posebno zavarivanje.Tehnika zavarivanja metala definicije. U okviru ove nadzorne službe objedinjavaće se sve kontrolne i nadzorne funkcije o kojima je u ovim uslovima bilo reči. klasifikacija grešaka u zavarenim spojevima izvedenim topljenjem metala. čišćenje unutrašnjih i spoljnih površina. 1. JUS K. JUS C.012 .T3. pojmovi i nazivi. 1.Zavarivanje.N3.20. 1. uključujući i kontrolu zavarenih spojeva. JUS C.E2.010 . prašinom. niskom temperaturom. JUS C.T3. NADZOR TOKOM MONTAŽE Izvođač radova je dužan da obezbedi svoj. Ovo je nezavisno od nadzorne službe koju organizuje Investitor.001 .Zavarivanje. PRIMENJENI PROPISI I STANDARDI Za zavarivanje cevovoda i pomoćnih čeličnih konstrukcija primenjuju se Jugoslovenski standardi iz sledećih grupa: JUS C.011.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri ispiranju toplovod se puni vodom kvaliteta po JUS M. PROJEKAT IZVEDENOG STANJA Sve izmene u odnosu na usvojenu i overenu tehničku dokumentaciju (koje se mogu vršiti samo uz saglasnost projektanta) moraju biti pedantno registrovane u jednom primerku projekta koji će poslužiti kao osnova za izradu projekta izvedenog stanja.21. kvalifikovan nadzor tokom svih montažnih radova.

Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva radiografsko ispitivanje sučeonih spojeva čeličnih cevi debljine zida ispod 50 mm.030 .011 . JUS C.UPUSTVO ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE Ovo uputstvo odnosi se samo na cevnu mrežu i opremu koja je predmet ovog projekta.T3.Pre početka grejne sezone. građevinskim projektom. a pre ostalih funkcionalnih ispitivanja proveriće se da li je sistem pun.Žice za plinsko zavarivanje. primeniće se mobilne pumpe za odvod vode.051 .T3. . uključujući proveru njihove dužine zavisno od temperature.Obezbeđenje kvaliteta zavarenih spojeva. predvideti jame za brzo odvođenje vode.Pri punjenju i pražnjenju sistema koristiti predviđene ventile za ventilaciju (ispuštanje vazduha) i drenažu (pražnjenje). a ukoliko to nije dovoljno.Rukovanje svom cevnom armaturom i opremom uvek treba obavljati pažljivo. po potrebi. .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije JUS C.061 . vizuelno će se kontrolisati svi kompenzatori temperaturskih dilatacija koji su vidljivi.T3. JUS C. Ispitivanje razarenjem čeličnih spojeva zavarenih elektrolučno ili plinski. JUS C. a uputstvo za rukovanje i održavanje koje će biti pripremljeno za čitav kompleks važiće i za ovaj deo projekta. proveriće se funkcionalnost armature.Tehnika zavarivanja metala. izvršiće se.H3.071 .H3. UP .T3. postepeno i polako. JUS C. JUS C.Čelične oplaštene elektrode za elektrolučno ručno zavarivanje.T3.T3.Tehnika zavarivanja metala.Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva. JUS C.042 .051 . . Oblici i dimenzije žljebova za zavarivanje čelika topljenjem.Tehnika zavarivanja metala.040 . 81 . Na mestima pražnjenja. ispitivanje stručne sposobnosti zavarivača za elektrolučno i plinsko zavarivanje. Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva. Radiografsko ispitivanje čeličnih suočenih spojeva opšte odredbe. odnosno ukoliko dođe do prelivanja. eliminacija vazduha iz sistema. JUS C.

kao i ostala mesta koja budu posebno označena da predstavljaju deo gradilišta. kao i sva ostala dokumenta (ugovorna dokumenta) kojima se bliže utvrđuju uslovi izvršenja radova.znači preduzeće čiju je ponudu prihvatio investitor i sa kojim je potpisalo Ugovor o izvršenju radova odnosno delova radova. 82 .znači lice ili preduzeće kome je Izvođač ustupio u izvršenje bilo koji deo radova iz Ugovora uz prethodnu pismenu saglasnost Investitora. „NADZORNI ORGAN” .znači mehanizacija i sva sredstva potrebna za izvođenje i održavanje radova.označavaju sve vrste radova koje je potrebno izvesti da bi se omogućilo izvođenje glavnih radova koji su predmet Ugovora. OPŠTI POGODBENI USLOVI 2. „GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA” . „PROJEKTI” . „UGOVOR” . „IZVOĐAČ” . izuzev ukoliko to KONTEKST ne bude drugačije zahtevao: „INVESTITOR” . „ODOBRENO” .2. „PODIZVOĐAČ” .znači PREDUZEĆE koje je Izvođač ovlastio da ga predstavlja pri izvršenju ovog Ugovora.označavaju data tehnička rešenja i uslove za izvođenje radova koje je usvojio Investitor. koje u ime Investitora i za njegov račun vrši poslove stručno . prethodni i glavni radovi sadržani u predračunu radova koji je sastavni deo Ugovora.tehničkog nadzora nad izvođenjem radova. i sva druga zemljišta ili mesta koja predvidi Investitor.znači odobreno u pismenom obliku.i njegovi ovlašćenici. radi izvršenja Ugovora.1. „PRIPREMNI RADOVI” .znači ukupno označena vrednost iskazana u ponudi koja podleže povećanju odnosno sniženju pod uslovima iz ovog Ugovora. „UGOVORNA CENA” .znači JP „TOLIFIKACIJA” . „GRADILIŠTE” . „RADOVI” znači svi pripremni.znači zemljište ili ostala mesta na kojima ili ispod kojih ili kroz koje imaju da se izvode radovi. „ZASTUPNIK” .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2.je ovlašćeno lice nadzorne službe. uključujući i odgovarajuću pismenu potvrdu ranije datog usmenog odobrenja. ZNAČENJE REČI I IZRAZA U ugovoru sledeće reči i izrazi imaće značenja koja su ovde navedena. uključujući i izmene i dopune koje Investitor daje u toku izvođenja radova. uključujući izvođačeve predstavnike i pravne naslednike.predstavlja pismeni sporazum zaključen između Investitora i Izvođača kojim se regulišu njihova međusobna prava i obaveze u vezi sa izvršenjem radova.

ili se smatra oštećenim nekom njegovom odlukom. Svaki pojedini rad koji se kasnije ne može kontrolisati u pogledu količina i kvaliteta mora biti odmah pregledan od Nadzornog organa. Nadzorni organ nema pravo da razreši Izvođača bilo koje njegove dužnosti ili obaveze prema Ugovoru osim ako je izričito drugačije predviđeno. Nadzorni organ može tražiti uklanjanje nekvalitetno izvedenih radova ili nekvalitetnog građevinskog materijala na teret Izvođača. U protivnom. 2. po njegovom mišljenju. ima pravo da o tome obavesti Investitora koji je dužan razmotriti date primedbe i o tome doneti odluku. neophodne za 83 .3. Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavestiti Investitora i građevinsku inspekciju. imovine i radova. narediti Izvođaču da izvede sve radove i preuzme sve mere koje su. odnosno Nadzorni organ. Dinamika i ažurnost rada nadzorne službe mora biti u skladu sa dinamikom izvođenja radova. Prethodna i kontrolna ispitivanja kvaliteta materijala i radova za potrebe građenja vrši Izvođač a ateste o tim ispitivanjima dostavlja Nadzornom organu na odobrenje. U ovom smislu Nadzorni organ ima pravo da iz svih obračuna isključi nekvalitetno izvedene radove sve dok nedostatci ne budu na zadovoljavajući način otklonjeni. Sva odobrenja. Izvođač je obavezan da blagovremeno obavesti Nadzornog organa o postojanju takvih radova. Nadzorni organ priznaje u realizaciju Izvođaču samo kvalitetno izvedene radove. Nadzorni organ može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima ili proceni. da kontroliše kvalitet ugrađenog materijala i radova. kao i da obavlja druge poslove koji su u nadležnosti Nadzornog organa.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije MARGINALIJE. Propust Nadzornog organa u vršenju svoje dužnosti ne oslobađaju Izvođača odgovornosti da svoje obaveze vrši u skladu sa Ugovorom i da sam obezbedi kvalitetno i blagovremeno izvođenje radova. Predhodna kontrolna ispitivanja Izvođač vrši preko ustanova koje su registrovane za vršenje ispitivanja te vrste. Delovanje Nadzornog organa ne umanjuje odgovornost Izvođača za pravilno i kvalitetno obavljanje radova. a podaci o tome upisuju se u dnevnik i građevinsku knjigu. niti da naredi neki rad koji će izazvati zakašnjenje ili posebna plaćanja na teret Investitora. Dužnosti i prava nadzornog organa 1) Dužnosti i prava Nadzornog organa je da kontroliše da li se radovi izvode u sklopu sa tehničkom dokumentacijom. a u svrhu zaštite života. Ako Izvođač i pored upozorenja i zahteva Nadzornog organa nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova. zaglavlja i zabeleške iskazane u Ugovoru neće predstavljati deo Ugovora i kao takvi neće biti uzimani u obzir u svrhu tumačenja Ugovora. da kontroliše snimanje i obračun izvedenih radova. Sa izvršenjem radova može se ponovo nastaviti tek kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće mere kojima se prema nalazu Nadzornog organa obezbeđuje kvalitetno izvođenje radova. Ukoliko Izvođač ima primedbe na rad Nadzornog organa. Ovlašćenja nadzornog organa u slučaju nužde 2) Pored datih mu redovnih ovlašćenja Nadzorni organ može u slučaju nužde. nalaze i instrukcije date od strane Nadzornog organa Izvođač je dužan sprovoditi kao neposredne zahteve Investitora. da daje tumačenje eventualno nejasnih detalja u projektima. NADZORNI ORGAN Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova u ime Investitora vrši nadzorna služba.

UGOVORNA DOKUMENTA Jezik Ugovor i sva ugovorna dokumenta biće sastavljena i tumačena iz teksta na srpskom jeziku. kao i privremenih radova potrebnih za dovršenje stalnih radova i bilo čega što je privremeno ili stalne prirode a što je potrebno za izvršenje ovog Ugovora. 3.Odobrenih glavnih projekata . 2.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije otklanjanje i sprečavanje opasnosti.Ugovorenog cenovnika radova . U slučaju da dođe do nesuglastica ili nejasnoće u njima prvenstvo u tumačenju će imati: po tehničkim pitanjima tehnički uslovi. opšti i posebni uslovi ne regulišu dovoljno jasno izvesno pitanje.Opštih i Posebnih uslova ugovora . Ukoliko podizvođač angažovan na radovima obavlja. niti mu daje pravo na naknadu. 2) Ukoliko se Investitor saglasi sa prenosom dela Ugovora. građevinske mehanizacije i radne snage. Investitor može putem pismenog obaveštenja zahtevati od Izvođača da prekine podizvođački Ugovor. 2. Tumačenje ugovornih dokumenata Dokumenta koja obrazuju ovaj Ugovor treba uzeti kao dokumenta koja se međusobno objašnjavaju i dopunjuju. sa pravom na naknadu troškova ukoliko ih bude.5. Ni jedan postupak koji preduzme Nadzorni organ ili Investitor u vezi sa odredbama ove tačke neće osloboditi Izvođača od bilo koje obaveze po Ugovoru. tumačenje daje Investitor. materijala. Prenos prava iz ugovora 1) Izvođač ne može preneti Ugovor ili deo Ugovora ili bilo koje pravo ili obavezu po ovom Ugovoru (izuzev prenosa prava na Izvođačevu banku da može u ime Izvođača naplatiti potraživanja koje mu pripadaju ili će mu pripasti po ovom Ugovoru) bez prethodne pismene saglasnosti Investitora. U tom slučaju Izvođač će raskinuti podizvođački Ugovor i podizvođača udaljiti sa gradilišta. produženje rada i slično. a saglasnost daje Investitor.Odobrenja za građenje. radove u suprotnosti sa Ugovorom. Izvođač će ostati i dalje kao jedini odgovoran prema Investitoru za izvršenje Ugovora u celini.Ponude sa prilozima . a po ostalim opšti i posebni uslovi Ugovora. dovršenje i održavanje radova i obezbeđenje celokupnih radova.4. Izvođač je dužan izvršiti takav nalog Nadzornog organa. Iznos troškova zajednički utvrđuju Nadzorni organ i Izvođač radova. Ukoliko tehnički. po mišljenju nadzornog organa. Ugovorna dokumenta su sastavni deo Ugovora a sastoje se od: . 84 . OBIM UGOVORA Ugovor obuhvata: izgradnju.

Projekti i crteži za gradilište Izvođač će dobijene kopije projekata i crteža držati na gradilištu tako da u svako doba budu dostupne Nadzornom organu ili svakoj drugoj osobi koju Investitor za to pismeno ovlasti. 2. OPŠTE OBAVEZE Ugovor U određenom roku.6.7. 85 . crteži i uputstva Investitor može u toku izvođenja radova. koji će se definisati Ugovorom preda Izvođaču naknadno u overenom prepisu po 2 primerka sledeća dokumenta: a) Opšte i Posebne uslove Ugovora. Uporedo sa napredovanjem radova Investitor je dužan da Izvođaču postepeno predaje ostale delove tehničke dokumentacije tako da ovi projekti budu uručeni Izvođaču najkasnije 10 dana pre određenog roka za početak odnosnih radova a prema ugovorenom dinamičkom planu izvođenja radova. c) Posebne uslove. Investitor zadržava pravo ugovaranja predugovorenih radova po fazama u dogovoru sa Izvođačem. f) Kopiju analize cena izvođača po kojima je licitirao. Planovi i crteži neće biti punovažni dok ne budu overeni od strane Investitora. d) Odobreni glavni projekat objekta koji se gradi. Garancija Izvođač je obavezan da u roku od 15 dana po potpisivanju ugovora podnese Investitoru bankarsku garanciju na iznos od najmanje 10% ugovorne vrednosti kojom se bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savesno izvršenje ugovornih obaveza. s tim da će u jednom urednom primerku tušem biti unete sve izmene nastale u toku građenja. a čuvaće ih Nadzorni organ. dostavljati Izvođaču dopunske projekte i crteže. b) Ugovoreni cenovnik radova. na poziv Investitora. Ostali projekti. PROJEKTI Predaja projekta Investitor je dužan da u rokovima. Investitor je dužan da Izvođača blagovremeno obavesti o nastaloj potrebi da se u toku rada izvrše izvesne izmene ili dopune u projektima i da mu te izmene dostave u overenom prepisu. skice i uputstva potrebna za potpuno i adekvatno izvođenje i održavanje radova. Po jedna kopija projekata i crteža daje se Izvođaču besplatno. Po završetku radova po ovom Ugovoru Izvođač će vratiti investitoru sve projekte i crteže koje je dobio i kupio. Ova garancija se prilaže uz ugovor. odnosno posebne celine te tehničke dokumentacije potrebne za početak radova e) Odobrenje za građenje. Ukoliko Izvođač želi može da nabavi o svom trošku i više kopija. Izvođač će zaključiti Ugovor i pristupiti izvršenju ugovornih obaveza. Čuvanje projekata i crteža Projekti i crteži su svojina Investitora.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. a Izvođač će ih čuvati i po njima se upravljati.

a posebno u pogledu količina i cena iskazanih u troškovniku odnosno predračunu radova. 86 . rokova i metoda za izvođenje radova. da se upoznao sa geološkim. nepredviđenih slučajeva i ostalih okolnosti koje mogu uticati na njegovu ponudu. Tekst garancije se prilaže uz Ugovor. Izvođač će se u svom radu pridržavati Uputstva i instrukcije Investitora odnosno Nadzornog organa. Investitor ima pravo da zahteva od Izvođača da mu naknadi svu time nastalu štetu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Po prijemu ove garancije Investitor će vratiti Izvođaču garanciju datu uz ponudu. kao i pismeno obaveštenje o svim detaljima koji se odnose na organizovanje rada i stručno osoblje koje će rukovoditi radovima. privremenim radovima koje namerava da izvodi kao i sve što namerava da preuzme radi izvršavanja radova prema ovom Ugovoru. Izvođač će podneti pismeno Investitoru ili Nadzornom organu sve potrebne podatke o građevinskoj mehanizaciji. Troškove oko izdavanja garancije snosiće Izvođač. Proveravanje ponude Izvođač je obavezan. da je sagledao obim i vrstu radova. a primati uputstva i instrukcije jedino od Nadzornog organa odnosno Investitora. Izvođač će podneti Investitoru na odobrenje detaljan program i plan rada koji iskazuje redosled procesa. mogućnost prilaza gradilištu i smeštaj. Ako Izvođač radova ne podnese program rada u predviđenom roku datom u Ponuđi smatraće se da je odustao od posla. Izvođač se obavezuje da će radove iz ovog Ugovora izvršiti i održavati strogo se pridržavajući uslova Ugovora. Ukoliko Izvođač ne podnese do određenog roka propisanu garanciju. Pored toga. hidrološkim i klimatskim uslovima gradilišta. da ispita ispravnost i potpunost svoje ponude. Obaveštenja tokom gradnje Investitor ili Nadzorni organ mogu s vremena na vreme zahtevati od Izvođača da podnese u pismenoj formi naknadna obaveštenja o organizovanju daljeg izvođenja radova. U roku od momenta ustupanja posla pa do zaključenja ugovora. Pored toga. izvorišta materijala. Upoznavanje gradilišta Smatraće se da je Izvođač pre podnošenja ponude ispitao i pregledao gradilište i njegovu okolinu. Investitor ima pravo da zahteva od Izvođača da mu nadoknadi svu time nastalu štetu. Bez podnetog programa neće se moći zaključiti ugovor o građenju. a na puno zadovoljstvo Investitora i Nadzornog organa. smatraće se da je Ugovor raskinut krivicom Izvođača a vrednost garancije uz ponudu zadržaće Investitor u svoju korist. Trajanje garancije Važnost garancije za potpuno i savesno izvršenje Ugovora ostaje u svemu prema Ugovoru i tekstu garancije do isteka garantnog roka i izvršenja konačnog obračuna za radove po Ugovoru. pre podnošenja ponude. te da je pribavio sve potrebne podatke što se tiče rizika. Podnošenje programa radova Prilikom podnošenja ponude Izvođač je dužan dostaviti opšti program i plan rada koji prikazuje redosled procesa i metoda koje predlaže za izvođenje radova.

poslovođe i predradnike koji su stručni za izvođenje radova. a radi sigurnosti i obezbeđenja interesa svih drugih pravnih i fizičkih lica. zabrane i obaveze.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Odgovornost izvođača za program Davanje saglasnosti Investitora ili Nadzornog organa na program rada Izvođača ili obaveštenja koje je dato Izvođaču i koje se odnosi na program rada. a biće odgovoran za ispravnost položaja. Izvođač će. polukvalifikovane i nekvalifikovane radnike koji su sposobni za propisno i pravovremeno izvršenje i održavanje radova. ustanovi neka nepravilnost u merama.kvalifikovane. Otpuštanje stručnjaka Investitor. Ukoliko su greške nastale radi netačnih mera u projektima koje je dao Investitor ili Nadzorni organ. objekta ili dela objekta. 87 . u tom slučaju troškovi padaju na teret Investitora. izvršiti sve potrebne opravke i izmene. Čuvanje i osvetljenje Izvođač će potpuno obezbediti gradilište i o svom trošku postaviti znake upozorenja. Radnici i službenici izvođača Izvođač će obezbediti i zaposliti na gradilištu za izvršenje i održavanje radova: . Tačnost izvršenja radova Izvođač je odgovoran za potpuno i tačno izvođenje radova i to prema odobrenom glavnom projektu. Udaljeno lice se ne može ponovno zaposliti na radovima ili gradilištu ovog Investitora bez pismene saglasnosti Investitora ili Nadzornog organa. Ukoliko se u ma koje vreme. Investitor odnosno Nadzorni organ nije odgovoran za troškove koje Izvođač bude imao zbog otkaza i vođenja postupka u radnom sporu protiv lica za koje je Investitor odnosno Nadzorni organ tražio udaljenje. svetla i čuvare i održavati ih za sve vreme izvođenja radova. visina i dimenzija za sve delove objekta. kada mu to Nadzorni organ bude zatražio. Stručno rukovodstvo izvođača Izvođač je dužan da obezbedi stručno rukovodstvo za sve vreme izvođenja radova kao i posle toga.tehničko osoblje koje je kvalifikovano i iskusno u svojoj struci. Izvođač je dužan da ih obnovi o svom trošku. a sve na osnovu propisanog izvršenja obaveza izvođenja radova po Ugovoru. pribora i radne snage koja je potrebna za merenja na gradilištu. kočiće i druge elemente koji se koriste tokom rada. Izvođač će brižljivo štititi. . Ukoliko isti budu uništeni ili oštećeni za vreme rada. od strane Nadzornog organa. ugrađivati i čuvati sve repere. neće ni u kom slučaju osloboditi Izvođača obaveze i odgovornosti da izvrši ispravke. kao i za obezbeđenje potrebnih instrumenata. ni u kom slučaju ne može osloboditi Izvođača od njegove odgovornosti ili obaveze iz ovog Ugovora. dok se radovi izvode. do predaje radova Investitoru. odnosno Nadzorni organ može zahtevati iz opravdanih razloga da se pojedino lice udalji sa gradilišta i Izvođač je u tom slučaju dužan odmah udaljiti takvo lice i zameniti ga drugim. Provera obeležavanja položaja i kota. stalne tačke.

u svako doba kad to zatraži Investitor ili Nadzorni organ. Izvođač će. 88 . Osiguranje radova Izvođač će pre početka radova osigurati o svom trošku pod zajedničkim imenom Investitora i Izvođača. materijala ili mehanizacije iz ma kog razloga. za sve povrede na radu ili nesreće na poslu. Obeštećenja lica i imovine Izvođač će obezbediti Investitora protiv svih gubitaka i potraživanja zbog povreda ili šteta nanetih bilo kom licu ili imovini. a koje mogu da se pojave izvođenjem i održavanjem radova iz Ugovora i obeštetiće ga za sve reklamacije. Osiguranje radnika Izvođač će osigurati radnike protiv svih rizika iskazanih u prethodnom stavu i produžiće takvo osiguranje tokom celog perioda u kome je neko lice zaposleno na radovima. Ovim osiguranjem obuhvaćena su sva lica u službi Investitora. troškove i izdatke. privremenim radovima. Nesrećni slučajevi i povrede radnika Sva lica zaposlena na gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od strane Izvođača o njegovom trošku. podneti na uvid polise osiguranja kao i priznanice o plaćanju tekućih premija. angažovanih na realizaciji radova po Ugovoru. mehanizaciji i ostalim uređajima i snosi svu odgovornost za iste. odnosi se i na osiguranje lica zaposlenih od strane podizvođača. kad to bude zatražio Investitor ili Nadzorni organ. kako je gore rečeno. potraživanja. Izvođača i podizvođača. odštete. a na način kojim bi se Investitor u potpunosti zaštitio od bilo kakvih potraživanja. Ovo osiguranje ima biti izvedeno na način da Investitor i Izvođač budu u potpunosti pokriveni od svih šteta i gubitaka za sve vreme izvođenja radova pa do izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova i to do pune njihove vrednosti. Izvođačeva je dužnost da osiguravajući zavod upozna sa svim uslovima osiguranja iznetim u Ugovoru.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Briga o radovima Od početka do završetka radova Izvođač je dužan da vodi brigu o radovima. Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakvu povredu osiguranih lica. materijalu. osim kada su takvi gubitci ili povrede uzrok ili rezultat događaja na koje Izvođač nema uticaja. Izvođačeva odgovornost da se izvrši osiguranje. gubitak ili oštećenje radova ili dela radova ili pripremnih radova. sve radove odnosno objekat prema propisima o osiguranju važećim u Republici Srbiji. Izvođač će takođe biti odgovoran za sve štete na radovima koje on izazvao time što je izvodio neke operacije u cilju ispunjavanja svojih obaveza prema ovom Ugovoru. pokazati polise osiguranja kao i dokaze o urednom plaćanju. Osiguranje se ima izvršiti prema uslovima i kod osiguravajućeg zavoda koga odredi Investitor a Izvođač je dužan. kao i sva druga lica za vreme službenih ili drugih odobrenih poseta gradilištu. U slučaju da se dogodi neka šteta. Nadzornog organa. Izvođač je dužan da o svom trošku zameni. popravi ili postavi i nastavi sa dovršenjem radova.

puteva i staza. Pridržavanje važećih propisa Izvođač je dužan da se u svakom pogledu pridržava svih odredaba. On će izvršiti sva potrebna ispitivanja koja se odnose na prevoz najtežih i najobimnijih tereta koji mogu biti transportovani železničkim. metode rada ili materijala koji se koristi u radovima ili privremenim radovima. troškove i izdatke. Izvođač će preduzeti potrebne mere da bi sprečio svoje radnike ili bilo koja druga lica da uklone ili oštete takve predmete i on će odmah po otkrivanju istih obavestiti Nadzornog organa i Investitora o takvom otkriću i izvršiće sve naloge u vezi sa ovim predmetima. a naročito što se tiče kabastih i teških tereta koji treba da budu prenošeni preko mosta. Posebno će odabrati puteve i ulice. te ograničiti i rasporediti tovar. nastale zbog ovakvih okolnosti. bude obavljen tako da ne izaziva oštećenje postojećih objekata. predmeti od vrednosti ili starine kao i ostaci ili predmeti od geološkog i arheološkog značaja koji se pronađu na gradilištu državna su svojina Republike Srbije. i koristiće odobrena vozila. kao i za sva potraživanja. koje je vezano za građevinsku mehanizaciju. odredbe ili propisa. ili bilo koga lica koje se nalazi u njegovoj službi. drumskim ili vodenim putem. metalni novac. Ako se neka konstrukcija ošteti usled transporta koji vrši Izvođač ili bilo koje drugo lice u njegovoj službi ili nastupe neke 89 . i on će obeštetiti Investitora od svih kazni i odgovornosti svake vrste za kršenje bilo kojeg zakona. Ometanje saobraćaja i nadoknade štete Sve operacije koje su potrebne za izvođenje glavnih i privremenih radova biće izvedene na način da nepotrebno ne ometaju javni život ili upotrebu javnih saobraćajnica. Specijalni tereti Izvođač će o svom trošku obezbediti sve što je potrebno za transport mehanizacije i materijala koji je potreban za radove. radove. tako da vanredni saobraćaj. ulica ili most ili veza sa gradilištem budu oštećeni njegovim saobraćajem ili saobraćajem njegovog podizvođača. propusta itd. kao posledica prenošenja mehanizacije i materijala do gradilišta. Izvođač će obeštetiti Investitora za sve zahteve. mašine.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Davanje obaveštenja i plaćanje taksi Izvođač će dati sva obaveštenja i platiti sve dažbine i takse koje treba platiti po propisima važećim u Republici Srbiji radi obavljanja radova ili privremenih radova. kao i da ne ugrožavaju imovinu Investitora ili bilo kog drugog lica. oštete i troškove koji nastanu zbog ovakvih okolnosti. Patenti Izvođač će obeštetiti Investitora za sve troškove i potraživanja u vezi sa kršenjem bilo kod patentnog prava. propisa i zakona kao i odredaba lokalnih organa vlasti i uprave. Vanredni saobraćaj Izvođač će koristiti sve mogućnosti da bi sprečio da bilo koji put. zahteve. odnosno koje treba platiti prema odredbama i propisima nadležnih organa i drugih pravnih lica odnosno ustanova čija su imovina i prava ugrožena ili mogu biti ugrožena na bilo koji način radovima ili privremenim radovima. Fosili i predmeti od vrednosti Svi fosili. potraživanja.

električnu energiju. a ono važi i za njegove podizvođače. higijensku službu i isplatu zarade u svemu prema postojećim propisima. Obaveze izvođača u odnosu na podizvođača Izvođač će biti odgovoran za ispunjenje obaveza iz Ugovora i od strane njegovih Podizvođača a ovo se odnosi na sva ostala lica kod njega zaposlena. nabaviti materijal potreban za pripremne i glavne radove. RADNA SNAGA Izvođač je dužan da obezbedi svu radnu snagu potrebnu za izvršenje radova iz Ugovora. obezbediti prevoz radne snage do i sa gradilišta i sve ostalo što se traži u cilju obavljanja radova po ovom Ugovoru. Zaštita zdravlja Izvođač je dužan da obezbedi sve potrebne mere u svrhu očuvanja zdravlja radnika zaposlenih na radovima i da obezbedi potrebne sanitarne prostorije. mehanizacije i radne snage Izvođač će sam o svom trošku i na svoj rizik nabaviti građevinsku mehanizaciju. železničkim prugama i mostovima. ukoliko to budu zahtevali Investitor i Nadzorni organ.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije druge posledice (na primer potpuni prekid saobraćaja) Izvođač će snositi troškove oko popravke oštećene konstrukcije i nadoknaditi nastalu štetu. da posveti posebnu pažnju higijensko-tehničkoj zaštiti lica pri radu u svemu prema propisima važećim u Republici Srbiji. kao i privremene radove koji nisu više potrebni. Održavanje gradilišta Izvođač je dužan da o svom trošku i na svoj rizik stalno održava gradilište čisti ga od otpadaka i da. obezbediti radnu snagu. smeštaj i ishranu. Nabavka materijala. složi ili postavi građevinsku mehanizaciju ili materijal i očisti i ukloni sa gradilišta ostatke materijala i nečistoću koji su ostali posle obavljanja radova. zdravstvenu službu za pružanje prve pomoći i zdravstvenu zaštitu u smislu propisa važećih u Republici Srbiji. vodu. Pridržavanje propisa o saobraćaju Ništa neće osloboditi Izvođača od pridržavanja propisa o regulisanju saobraćaja na putevima. 2. 90 .8. Izvođač je dužan. Pomoć ostalim izvođačima Izvođač će u saglasnosti sa zahtevima Investitora pružiti svaku razložnu pomoć u obavljanju radova drugim izvođačima koji su od strane Investitora angažovani na istom ili susednim objektima ili delovima objekta. Izvođač je dužan da obezbedi o svom trošku prevoz radnika od mesta boravka do gradilišta. obaviti pripremne radove.

da obezbedi nesmetan pristup i pregled svim ovim licima. ukoliko se ispitivanjem dokaže.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. Nad radovima i materijalima će se. da se izvrši ili b) ako je bilo predviđeno da se izvrši. da pre nego što donese na gradilište materijal podnese analize o kvalitetu materijala kako bi rezultate analize mogao da pregleda Nadzorni organ i da po njima odobri materijal. . izvršiti i ispitivanja i to na mestima i u vreme koje Nadzorni organ bude odredio i zahtevao. radnu snagu i materijal koji su potrebni za ispitivanje i merenje i ispita kvalitet radova. . gde je materijal uskladišten. Troškovi ispitivanja Troškove oko izvođenja.ime proizvođača. gde je smeštena mehanizacija i oprema vezana za radove a Izvođač je dužan.lokaciju objekta odakle je uzet uzorak. a u slučaju da upotrebi. težinu ili kvantitet upotrebljenog materijala.poreklo. 91 . odnosno kvalitet. a u protivnom troškove snosi Investitor. Troškovi ispitivanja koji nisu predviđeni Ako Nadzorni organ naredi izvršenje ispitivanja: a) koje nije bilo unapred predviđeno. ispitivanja i proba dužan je da snosi Izvođač. . Svaki uzorak mora nositi sledeće oznake: . Uzorci Izvođač će dostaviti Nadzornom organu na odobrenje sve uzorke predviđene Tehničkim uslovima ili uzorke koje on traži. Izvođač je dužan. a Nadzorni organ je naredio da se ovo izvede od strane drugog lica na bilo kojem mestu građenja proizvodnje ili fabrikacije materijala. Odobravanje upotrebe materijala Izvođač ne sme upotrebljavati materijale pre dobijanja pismenog odobrenja Nadzornog organa.9. s vremena na vreme. proizvodi materijala. mašine. Sve uzorke koji su predviđeni tehničkim uslovima i propisima Izvođač će obezbediti i čuvati o svom trošku.naziv materijala ili opreme. MATERIJAL I IZRADA Kvalitet materijala i ispitivanje Kvalitet materijala i kvalitet izrade moraju biti prema važećim propisima i ugovornim dokumentima i prema uputstvima Nadzornog organa. da materijal ili izrada nisu u saglasnosti sa uslovima za izvođenje radova. . . troškove ispitivanja snosiće Izvođač.naziv objekta. ako su predviđene Tehničkim uslovima odnosno opisu radova. snosi rizik i eventualni trošak koji iz toga mogu nastati.naziv izvođača. .zaštitni znak ako ga ima. Izvođač je dužan da o svom trošku pribavi potrebne instrumente. Pristup gradilištu Investitor i Nadzorni organ kao i svaka druga osoba koju ovi ovlaste imaće u svako doba pravo pistupa na gradilište kao i sve radionice i mesta gde se radovi izvode ili gde se izvode pripremni radovi.

a sve troškove koji proisteknu zbog ovoga snosiće Izvođač a Investitor će ih naplatiti od bilo kog potraživanja Izvođača. i c) klanjanje i ponovo izvršavanje (bez obzira na prethodnu probu ili plaćanje). da popravi i popuni otkrivena ili raskopana mesta. a posle obavljenih pregleda i ispitivanja Nadzornog organa. a po mišljenju Nadzornog organa postoje defekti i greške. ili je naneta veća šteta stalnim radovima kao i kad je karakter takvog defekta ili propusta nepoznat. b) zamenu propisanim i podesnim materijalom. Ako nadzorni organ smatra da je to nepotrebno o tome će odmah izvestiti Izvođača. odnosno otklanjanje defekta ili nedostatka i da radove dovede u stanje koje odgovara propisanim uslovima. kao i druge troškove Ugovora 92 . Ako Izvođač propusti da izvrši naređenje Nadzornog organa Investitor ima pravo da zaposli drugo lice ili drugog Izvođača da izvrši navedene radove. a Nadzorni organ će odmah proveriti takav rad odnosno podloge. Uklanjanje neispravnog rada i materijala Investitor ili Nadzorni organ će tokom izvođenja radova imati pravo da pismeno naredi: a) uklanjanje sa gradilišta onih materijala koji ne odgovaraju tehničkim propisima i tehničkim uslovima iz predmeta. plate za održavanje gradilišta i građevinske mehanizacije na gradilištu. Izvođač će na vreme obavestiti Nadzornog organa kada je neki rad odnosno podloga gotova za ispitivanje.10. PROPUSTI IZVOĐAČA Ukoliko su radovi ukopani ili se ne mogu videti. bilo koga rada ako ovaj rad nije stručno i kvalitetno izveden. a u svim drugim slučajevima ove troškove snosi Izvođač. ili radovi nisu obavljeni. troškove otvaranja i zatvaranja snosiće Investitor. Izvođač će obezbediti Nadzornom organu mogućnost ispitivanja i merenja obima izvršenih radova pre nego što se radovi pokriju ili uklone kao i da pregleda pripremu podloge pre nego što se na njih stave pokrivni materijali. Sve troškove. uključujući nadnice koje treba da se isplate na gradilištu. biće dovoljno da Nadzorni organ izda pismeni zahtev Izvođaču za opravku. Izvođač je dužan. Nijedan rad neće se pokriti bez prethodnog pregleda od strane Nadzornog organa. konstruisani ili održavani u skladu sa ovim uslovima. Obustavljanje radova Izvođač će po pismenom nalogu Nadzornog organa koji se naziva „Nalog za prekid radova”. Ako za bilo koji deo radova pokrivenih posle pregleda Nadzorni organ traži da se otkrije i otkrivanjem se ustanovi da su radovi izvedeni u saglasnosti sa Ugovorom. 2. Za vreme ovakvog obustavljanja radova Izvođač će propisno zaštititi radove na način kako to bude Nadzorni organ ili Investitor zahtevao. Otkrivanje i otvaranje radova Izvođač će prema nalozima Nadzornog organa izvršiti svako otkrivanje ili otvaranje izvršenih radova ili delova radova radi pregleda i ispitivanja. obustaviti dalje izvođenje radova ili dela radova za ono vreme i na onaj način koji će Nadzorni organ propisati.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ispitivanje radova pre pokrivanja Izvođač će biti odgovoran da radovi budu izvedeni na najbolji način i po savremenim metodama rada i sa materijalom najboljeg kvaliteta.

Ukoliko Investitor u ovom roku ne donese odluku o daljem nastavljanju radova. U slučaju od b) do e) sve troškove snosi Izvođač radova. predati Izvođaču deo gradilišta ili celo gradilište koje je potrebno Izvođaču da otpočne radove i izvodi ih u saglasnosti sa uslovima Ugovora. c) zbog vremenskih uslova koji ugrožavaju sigurnost ili kvalitet radova. tako da svi radovi budu izvedeni u svakom pogledu do dana određenog za dovršenje radova ili pre toga roka.11. Investitor je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Izvođača donese odluku. i organizovaće radove potrebnom brzinom. u roku od 30 dana Investitor pismeno izjavi. 2. Izvođač ima pravo. da je opasnost prošla neće biti računato u period od 90 dana. tada vreme koje je proteklo od te izjave pa do vremena kada Investitor bude potvrdio. b) ako je to neophodno radi pravilnog izvođenja radova. b) za period manji od 90 dana. ali nije dužan. a Nadzorni organ u roku od 90 dana od isteka tog manjeg roka ponovo naredi da se radovi obustave. odnosno raskid Ugovora. kojim se prelazi rok od 90 dana. podnese Investitoru pismeni zahtev za odobrenje produženja radova. Ukoliko iz 93 . POČETAK IZVOĐENJA RADOVA I ZAKAŠNJENJA Početak radova Izvođač će početi radove u roku koji će se utvrditi Ugovorom računajući od dana potpisivanja Ugovora i dobijanja pismenog naloga o započinjanju radova od strane Investitora. a po njegovom mišljenju dalje obavljanje radova može biti opasno. Izvođač ima pravo u roku od 30 dana od časa prijema naloga. Predaja gradilišta Investitor će zajedno sa pismenim nalogom o započinjanju radova. ukupno traju više od 90 dana. Investitor će priznati naknadu troškova Izvođaču. ili ne donese uopšte odluku. Obustavljanje radova preko 90 dana Ukoliko se po pismenom nalogu Nadzornog organa za prekid radova obustavi dalje izvođenje radova u celini ili deo radova: a) za period duži od 90 dana. Protiv naloga za prekid rada u slučajevima iskazanim pod tačkama a) do e) Izvođač može u roku od 7 dana pismeno obavestiti Investitora o razlozima koji ukazuju suprotno od navoda Nadzornog organa. tako da ti prekidi radova. ako je u pitanju obustava svih radova. Investitor neće biti odgovoran da nadoknadi bilo kakve troškove iz ove tačke ukoliko Izvođač ne da pismeno obaveštenje o svom potraživanju u roku od 30 dana po izdavanju naloga za prekid radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije koji mogu nastati zbog izvršenja „Naloga za prekid radova” snosiće Investitor izuzev: a) ako to nije drugačije određeno Ugovorom. ili e) ako je neophodno za sigurnost radova ili dela radova. d) zbog neke greške koju je učinio Izvođač. da ponovnom pismenom napomenom izvesti Investitora da smatra prekid rada kao izostavljanje radova ako je u pitanju jedan deo radova. Ukoliko je zahtev Izvođača po mišljenju Investitora opravdan. Jedino u slučaju kada po prijemu Izvođačevog pismenog zahteva za odobrenje nastavka radova.

odvijanje radova ili delova radova teče suviše sporo da bi se obezbedilo izvršenje radova u ugovorenom roku. 5. Sve promene vremena za izvršenje radova imaju biti pismeno odobrene od strane Nadzornog organa. odnosno utvrđenim međurokovima dužan je da obešteti Investitora na način koji će se regulisati Ugovorom od bilo kog potraživanja Izvođača prema Investitoru. 94 . treba da budu na potpuno zadovoljstvo Investitora. odnosno radove u celini. Neispunjenja ugovornih obaveza Investitora. tako da zahtev može na vreme da bude sproveden. kao i zbog nepoštovanja ugovorene dinamike građenja o trošku Izvođača uvede u posao drugog Izvođača na čitavom objektu ili nekom njegovom delu. 2. Nadzorni organ će obavestiti pismeno Izvođača o tome. po mišljenju Nadzornog organa. Prirodnih događaja koji se smatraju višom silom. Odvijanje radova Materijali. Izmena u projektu na osnovu koga se izvode radovi. a što utiče na dinamiku izvođenja. osim u slučaju produženja međurokova ili krajnjeg roka završetka svih radova odobrenog pod uslovima iz Ugovora. Ukoliko neki dodatni rad bilo koje vrste ili neki specijalni uslovi koji mogu nastati daju pravo Izvođaču na produženje vremena za izvršenje radova. 3. Vreme završetka radova Izvođač je obavezan da delove radova. nabavka odgovarajuće opreme i radne snage). ili u vreme naknadno produženog roka. Postupaka trećih lica koja Izvođač nije izazvao svojom krivicom. osim ako ga Izvođač u roku od 7 dana po otpočinjanju radova ili nastajanju ovih uslova. Produženje roka za dovršenje radova Investitor ima pravo da zbog nedostatka radne snage ili mehanizacije Izvođača. U slučaju da Izvođač ne završi radove u ugovorenom roku ili produžnom roku. Investitor će odobriti ovakvo produženje. kao i brzina izvršavanja i održavanja radova. Dozvola Investitora da se rad vrši noću ili nedeljom ni u kom slučaju ne daje pravo Izvođaču na posebno plaćanje kao pokriće za posebne troškove nastale zbog izvođenja radova noću ili nedeljom. Viša sila Izvođač ima pravo na produženje ugovornih rokova u slučaju kad je u izvršenju radova u predviđenim rokovima bio sprečen zbog: 1. izvodi u skladu sa ugovorenim dinamičkim planom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije bilo kog razloga Investitor zakasni sa uvođenjem Izvođača u posao do 30 dana. Investitor nije dužan da uzme u obzir neki ovakav dodatni rad ili specijalne uslove. rad nedeljom i praznikom. Izvođač nema prava na bilo kakvu nadoknadu izuzev priznavanja razlike u ceni po osnovu „klizne skale”. ili onda čim je to praktično bilo moguće. a Izvođač će po ovome preduzeti odgovarajuće mere (rad u više smena. Prilaz gradilištu Izvođač će snositi sve troškove oko dobijanja odobrenja za prelaz preko nekog zemljišta ili postojećih saobraćajnica radi prilaza gradilištu. Ukoliko. nije detaljno upoznao sa razlozima svog zahteva za produženje roka. Mera državnih organa. 4. izuzev ako te izmene traži Izvođač. građevinska mehanizacija i radna snaga koju obezbeđuje Izvođač.

Da bi se otklonila svaka sumnja utvrđuje se da svako povećanje ili smanjenje predračunskih količina unetih u Predračun radova (koje je utvrđeno merenjem) ne predstavlja izmene o kojima se govori u ovoj tački. rekonstrukcije. položaj i veličine nekih delova radova. nedostatak ili propust nije jedan od onih za koje je Izvođač odgovoran po Ugovoru. Ako Izvođač propusti da izvrši radove kako je gore pomenuto.13. 2. Troškove rada od strane Izvođača u traženju uzroka snosiće Investitor osim ako takva greška. Nalozi za izmene moraju biti pismeni Nikakve izmene radova niti naknadne radove Izvođač neće vršiti bez pismenog naloga Nadzornog organa. grešku ili propust i to na vlastiti trošak. Investitor će imati pravo da nadoknadi taj trošak od Izvođača. ako je to rad koji je Izvođač trebao da završi na svoj vlastiti trošak. GARANTNI ROK Definicija „Garantni rok” Izraz „Garantni rok” označavaće period od pet godina. greška ili propust jedan od onih za koje je Izvođač odgovoran po ugovoru. kako to pismeno zatraži od Izvođača Investitor za vreme perioda garantnog roka ili 30 dana po njegovom isteku. Investitor će imati pravo da izvrši ove radove sa drugim licima ili drugim izvođačima. 2. propusta i nedostataka po uputstvima Nadzornog organa. e) izvrši dodatni rad bilo koje vrste za koji on smatra da je potreban za završetak radova. Ispitivanje uzroka grešaka Izvođač će. nadzorni organ. uklanjanje nedostataka i drugih grešaka. b) izostavi neki rad.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Plaćanje ugovorne kazne neće osloboditi Izvođača obaveze da završi radove. d) izmeni karakter ili kvalitet ili vrstu radova. Izvođač će izvršiti sve popravke. a kao rezultat pregleda koji je Investitor izvršio pre isteka perioda garantnog roka. a koje zahteva Investor. da ukloni ovaj nedostatak. da uradi jedno od sledećeg: a) poveća ili smanji količinu radova uključenih u Ugovor. odnosno vreme po važećim zakonskim propisima. ako to pismeno zatraži Investitor tražiti uzroke svih grešaka. kvaliteta i količine radova ili delova radova i ako nalazi za shodno narediće Izvođaču. i u tom slučaju on će biti dužan.12. IZMENE I NAKNADNI RADOVI Izmene Nadzorni organ će izvršiti potrebna proveravanja oblika. Ukoliko je ovaj nedostatak. računajući od dana izdavanja certifikata o izvršenom tehničkom prijemu bez primedbi. Radovi za vreme garantnog roka U nameri da se objekat po isteku garantnog roka preda Investitoru u onakvom stanju kao na početku garantnog roka. ako nalazi za 95 . troškove nastale zbog traženja uzroka snosiće Izvođač. c) izmeni nivo. izmene.

ovako dat usmeni nalog.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije potrebno. cene naknadnih radova formiraće se analogno iz predračuna radova uzimajući u obzir razlike u procesima rada. a koji su izvedeni tokom proteklog meseca i nikakvo potraživanje za isplaćivanje bilo kakvog rada neće se uzeti u obzir ako isto nije uključeno u te podatke. Ukoliko Izvođač i Investitor sporazumno ne utvrde cenu za naknadni rad. će biti procenjen po cenama iz predračuna radova ako se po mišljenju Nadzornog organa cene mogu primeniti. koji treba da se doda ili oduzme od sume naznačene u ponudi zbog izmena i naknadnih radova ili zbog neizvršenih radova. 96 . U slučaju neslaganja između Investitora i Izvođača spor će se izneti pred arbitražnu komisiju. Izvođač može pismeno potvrditi Nadzornom organu usmeno dobijeni nalog i ako nadzorni organ ne protivureči pismenoj potvrdi Izvođača smatraće da je nalog dat pismeno. Ovakav nalog Izvođač ima da izvrši kao da je dat u pismenoj formi pod uslovom da Nadzorni organ. ovako izvršeni rad. Potraživanja Izvođač će dostaviti Nadzornom organu jednom mesečno obračun u kome će se iznositi detalji (što je moguće podrobnije) svih potraživanja za bilo koje naknadne troškove za koje Izvođač smatra da ima pravo. kao i detalje svih ostalih ili naknadnih radova koje je naredio Nadzorni organ. transportu. PRIVREMENI RADOVI I MATERIJALI Mehanizacija Sva građevinska mehanizacija. predmet se iznosi pred arbitražnu komisiju koja donosi konačnu odluku. biće upotrebljeni za izvršenje radova po Ugovoru i Izvođač ih ne može svu ili jedan deo (osim u cilju pomeranja sa jednog dela gradilišta na drugi) ukloniti sa gradilišta bez pismenog naloga Nadzornog organa. pripremni radovi i materijali koje je nabavio Izvođač i doneo na gradilište. Nadzorni organ će izvršiti pregled ponuđene cene (reviziju analize cena) i ukoliko nema primedbe predložiti Investitoru da je usvoji. mehanizacije i materijala. MEHANIZACIJA.14. Za naknadne radove Izvođač daje kompletnu analizu cena koštanja radova. Procena vrednosti izmena Investitor će odrediti iznos (ako ga bude). kasnije pismeno potvrdi. Ukoliko Nadzorni organ svoj usmeni nalog ne potvrdi pismeno. Uklanjanje mehanizacije Po završetku radova. a u protivnom će Izvođaču vratiti podnetu analizu cena sa svojim primedbama i predlogom. može dati nalog i usmeno. Sav. troškovima radne snage. Naknadni radovi Naknadne radove predstavljaju sve one nove pozicije radova koje nisu predviđene predračunom radova pa se na njih ne mogu primeniti odgovarajuće cene iz ugovorenog Predračuna radova. Određivanje cene naknadnih radova vrše saglasno Izvođač i Investitor. kao i neiskorišćene materijale koje je on dobavi. 2. Izvođač će ukloniti sa gradilišta svu mehanizaciju i privremene radove. Za slične vrste radova. Ako predračun radova ne sadrži cene koje se mogu primeniti onda će se o odgovarajućim cenama dogovoriti Investitor i Izvođač.

Premeravanje radova Nadzorni organ može ako nije drugačije predviđeno. utvrditi putem snimanja količine izvršenih radova. On će kada bude želeo da bilo koji deo radova bude premeren. Certifikat o konačnom preuzimanju radova Nikakav certifikat osim certifikata o konačnom preuzimanju radova neće se smatrati potvrdom preuzimanja objekta. Odgovornost investitora Investitor se neće smatrati odgovornim prema Izvođaču za ma koju stvar koja proistekne iz ili u vezi sa Ugovorom izuzev ako Izvođač bude podneo 97 . izuzev radova koji su ušli u ugovoreni predračun radova. ili materijala namenjenih za izgradnju ovog objekta. Neće se dopustiti nikakva odstupanja od projektom utvrđenih mera. koja će služiti Investitoru za izdržavanje obaveza Izvođača. Ako Izvođač ne dođe ili propusti da pošalje stručno lice. Metode merenja Izvedeni radovi primaće se i obračunavati (plaćati) po metodama koje garantuju tačnost položaja.16. oblik i dimenzije utvrđene glavnim projektom. a u skladu sa uslovima iz Ugovora. oblika i dimenzija delova objekta i njegove celine u odnosu na položaj. 2. da se snimanje radova izvede zajednički odmah. privremenih radova. CERTIFIKATI I PLAĆANJA Plaćanje radova Plaćanje izvršenih radova vršiće se na osnovu privremenih mesečnih i obračunskih situacija. Ovakav certifikat o preuzimanju dela radova naziva se „Certifikat o konačnom preuzimanju dela radova”. 2. Investitor će od prve i daljih mesečnih situacija Izvođaču zadržati iznos od 5% (pet od sto) od ukupne sume. zahtevati od Izvođača. izuzev tolerancija predviđenih propisima.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Odgovornost investitora Investitor neće biti odgovoran za kvarove ili gubitke mehanizacije. Investitor neće plaćati pripremne radove.15. Investitor može izdati certifikat o konačnom preuzimanju radova takođe i prilikom preuzimanja pojedinog dela rada ukoliko isti kao potpuno dovršen bude konačno preuzet. i okončane situacije. MERENJE Količina Količine navedene u Predračunu radova samo su približne i ne mogu se uzeti i smatrati stvarnim i ispravnim količinama radova koje treba da obavi Izvođač pri ispunjenju svojih obaveza iz Ugovora. tada će merenje koje obavi Nadzorni organ ili koje on odobri biti smatrano kao tačno merenje radova.

privremenih radova i materijal koji je određen da postane zaloga Investitora. propusti da iste popravi ili d) ne izvodi radove u saglasnosti sa Ugovorom ili nedovoljno ispunjava. da se oglasi nesposobnim za plaćanje ili uradi ili prenese u korist svojih kreditora ili se sporazume da prenese u korist svojih kreditora ili se sporazume da prenese Ugovor komisije za ispitivanje. pošto bude dao pismeno obaveštenje Izvođaču u roku od 14 dana. Ugovor će se smatrati da je još na snazi. privremeni radovi i materijali izvođača koji se nalaze na gradilištu ili su namenjeni izvršenju Ugovora smatraće se kao zaloga Investitoru za obezbeđenje njegovih prava i potraživanja od Izvođača sve do ispunjenja ovog Ugovora. sastavljenog od njegovih kreditora ili uđe u likvidaciju (izuzev dobrovoljne likvidacije u cilju spajanja ili rekonstrukcije) ili ukoliko Izvođač prenese Ugovor pre nego što dobije za to pismeno saglasnost Investitora ili ukoliko dođe do popisa njegove imovine. tada Investitor može. PROPISI I PRAVA Gubitak prava Ukoliko Izvođač postane nesposoban da plati dugove ili mu bude saopšteno da je protiv njega ili on sam podneo zahtev. U cilju određivanja prirode i veličine svake takve obaveze. Neispunjene obaveze I pored izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova ili dela radova Izvođač i Investitor biće i dalje odgovorni za ispunjenje obaveza nastalih izvršenjem ovog Ugovora. 98 . ili e) je prouzrokovao štetu nestručnom radnom snagom ili nije postupio prema nalozima Nadzornog organa ili ispunjenju Ugovora. i može sam da završi radove ili da uposli druge izvođače da završi radove i Investitor ili ti drugi Izvođači imaju pravo da upotrebe onoliko građevinske mehanizacije.17.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije pismenu žalbu pre nego što se da certifikat o konačnom preuzimanju radova ili dela radova. ući na 1gradilište i isključiti Izvođača sa istog bez povrede Ugovora ili oslobođenja Izvođača njegovih obaveza ili odgovornosti po ovom Ugovoru ili povrede prava i ovlašćenja Investitora po ovom Ugovoru. koliko je potrebno za završetak radova. da je po njegovom mišljenju Izvođač: a) odustao od Ugovora b) bez prihvatljivog razloga propustio da započne sa radovima ili obustavio napredovanje radova na 30 dana po prijemu naloga da produži sa radovima. ili c) je propustio da ukloni materijal sa gradilišta ili da u roku od 30 dana po prijemu pismenih izveštaja od strane Nadzornog organa da su materijali ili radovi odbijeni kao nepravilno i loše obavljeni. 2. ili ukoliko Nadzorni organ pismeno potvrdi Investitoru. odnosno odnosi se nebrižljivo prema svojim obavezama iz ovog Ugovora. Pravo zaloga Sva mehanizacija. a koje su nastale pre nego što je izdat certifikat i nisu završene pre izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova.

čim to bude moguće. izvršiti ispitivanje bilo sam. Investitor i Izvođač određuju u komisiji po jednog člana a ova dvojica biraju u roku od 7 dana trećeg kao predsedavajućeg. Nadzorni organ će pored ovoga utvrditi vrednost bilo kog neiskorišćenog ili delimično iskorišćenog materijala. po mišljenju Investitora treba izvršiti neke radove ili popravke u cilju sigurnosti i obezbeđenja. HITNE OPRAVKE Ako usled bilo kakvog razloga. Izvođač će biti ovlašćen da primi sumu ili sume (ako ih bude). koja služi kao zaloga Investitoru. Arbitražna komisija se sastoji od tri člana. Ukoliko u navedenom roku od 7 (sedam) dana ova dvojica arbitara ne postignu sporazum po pitanju izbora predsednika arbitražne komisije. isti će biti predan na rešavanje arbitražnoj komisiji.18. građevinske opreme ili bilo kojih privremenih radova. a Izvođač nije u stanju ili pak nije voljan da to odmah učini. odštete radi zakašnjenja pri završavanju (ako ih bude). 99 . radove koje je trebalo da obavi Izvođač o svom vlastitom trošku po Ugovoru. privremene radove i materijale Izvođača. REŠAVANJE SPOROVA Arbitražna komisija Ukoliko tokom izvršavanja radova koji su predmet Ugovora. 2. ne budu utvrđeni. dužan je da odmah nakon takvog događaja čim to bude praktično moguće. bilo prilikom izvođenja radova ili tokom garantnog roka. ukoliko ugovorne strane ne uspeju nastalo sporno pitanje rešiti međusobnim sporazumom. kako to bude smatrao za podesno. ali ako ova suma nije dovoljna da Izvođač izmiri obaveze Investitoru. sve troškove koje bude imao Investitor nadoknadiće mu Izvođač ili te troškove Investitor može naplatiti. u tom slučaju Izvođač će platiti Investitoru nastalo prekoračenje koje se ima smatrati kao Izvođačev dug Investitoru. i potvrditi koji je iznos (ako isti postoji) Izvođač zaradio do isključenja sa gradilišta. pismeno obavesti Izvođača o nastalom događaju. 17. A ako to bude slučaj. 2. a koje treba da mu se isplate nakon izvršenja radova. onda neće biti odgovoran da plati Izvođaču bilo koju sumu do isteka perioda garantnog roka i posle toga sve dok troškovi oko završavanja radova. izloži prodaji radi naplate svojih potraživanja od Izvođača dok ne dobije sumu koju mu Izvođač duguje po ovom Ugovoru. koje potvrdi Nadzorni organ. Plaćanje posle gubitka prava Ako Investitor bude isključio Izvođača prema tač. Investitor može o svom vlastitom trošku ili preko drugih Izvođača izvršiti takav rad ili opravke kako Investitor ili nadzorni organ bude smatrao potrebnim. posle bilo kakvog Investitorovog postupka prema tač. dođe do bilo kakvog nesporazuma ili spora između Investitora i Izvođača odnosno Nadzornog organa i Izvođača.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Procenjivanje na dan gubljenja Nadzorni organ će. Investitor je ovlašćen da svu mehanizaciju.19. propusta ili događaja koji je u vezi sa radovima ili delom istih. kao i svi ostali troškovi koje bude imao Investitor. Ako rad ili opravka koje je izvršio Investitor predstavljaju po mišljenju Investitora. 17. bilo preko drugih lica. ovog će imenovati predsednik Privredne regionalne komore.

2. IZMENE PROJEKTA Premija za izmenu projekta Ukoliko Izvođač predloži izmene ili dopune odobrenog projekta. Sporove po odlukama arbitražne komisije rešavaće jugoslovenski redovni sudovi uz primenu jugoslovenskog materijalnog prava. Odluka arbitražne komisije biće obavezna za Investitora i Izvođača. mogu u roku od 30 (trideset) dana nakon dobijanja odluke zahtevati da nastali spor reši redovni sud. Investitor može da raskine Ugovor na štetu Izvođača. na zahtev arbitražne komisije.21. koji ima pravo da nastale troškove naplati od ugovorne strane na čiju je štetu spor rešen.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Investitor i Izvođač dužni su da. odluka arbitražne komisije postaje konačna i obavezna za obe strane. računajući od dana primljenog zahteva. Izvođač će imati pravo na premiju u iznosu od 20% od ostvarene uštede troškova izgradnje. da sazove arbitražnu komisiju najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od primljenog zahteva. o svim izmenama i promenama u izvođenju radova. Ukoliko u pomenutom roku ni jedna od ugovornih strana ne podnese takav zahtev. i po svim ostalim pitanjima koje bude zahtevao Nadzorni organ.22. 2. Investitor će pozvati Izvođača da u roku od 30 dana sva zakašnjenja radova saobrazi planu. kretanju mehanizacije. Dostavljanje obaveza Sva obaveštenja koja je Izvođač dužan da dostavi Investitoru. a vezana su za radove iz Ugovora. Arbitražni postupak se pokreće na osnovu pismenog zahteva bilo koje od ugovornih strana. istoj pruže potrebne podatke i obaveštenja. Odluku o visini troškova kao i odluku o tome da će iste naknaditi donosi arbitražna komisija. 2. odnosno realnom izmenom dinamičkog plana dostigne količine predviđene planom. Investitor.20. a Izvođač je dužan nastaviti sa radovima. kao i obaveštenja koja Investitor dostavlja Izvođaču u vezi sa izvođenjem radova i izvršenjem Ugovora. OBAVEŠTENJA Obaveštenja Izvođača Izvođač je obavezan da stalno obaveštava Nadzornog organa o svim stvarima vezanim za radove i proces rada. Ako Izvođač ne postupi po traženju Investitora. Predsednik komisije je dužan. o dopremi materijala na gradilište kao i mehanizacije. odnosno Izvođač nezadovoljni odlukom arbitražne komisije. RASKID UGOVORA Raskid Ukoliko Izvođač ne održava ugovoreni dinamički plan izvođenja radova i nema izgleda da će do ugovorenog roka iste završiti. Komisija rešava većinom svojih glasova i dužna je da pismenu odluku dostavi Investitoru i Izvođaču najdalje u roku od 30 (trideset) dana. dostavljaće se preko Nadzorne službe. a Investitor usvoji ove izmene ili dopune i time se postigne bolje i racionalnije rešenje i ušteda troškova izgradnje objekta. 100 . Troškovi arbitražne komisije padaju na teret pokretača spora.

2.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko priložene analize cena (po pozicijama) nisu prilagođene za obračun razlike u ceni prema datoj Metodologiji u licitacionoj dokumentaciji.23. PRIDRAŽAVANJE VAŽEĆIH PROPISA Ugovorne strane su dužne da se u izvršavanju obaveza iz Ugovora. Otvaranje podnetih analiza izvršiće se komisijski sa ovlašćenim predstavnikom Izvođača. 101 . pridržavaju odredaba iz Ugovora i normi važećih pozitivnih propisa. Izvođač je obavezan da izvrši usklađivanje analiza cena sa metodologijom pre zaključenja ugovora.

-Uslovi posebne namene (Posebni uslovi) . Opšti uslovi .Uslovi za ugovaranje . Pregled i kontrola projekta Izvođač će pregledati i proveriti sve dimenzije i količine u projektima i crtežima koje bude dobio od Nadzornog organa odnosno Investitora i izvestiti Nadzornog organa odnosno Investitora ukoliko ustanovi neku grešku. Ako to ne učini i zbog toga nastane zastoj u radu ili odstupanja od pomenutih dokumenata.2. Ako je zbog toga nastala šteta za Investitora. Status Nadzornog organa po ovom Ugovoru trajaće i posle izdavanja certifikata po konačnom preuzimanju radova sve dok reklamacije Izvođača prema Investitoru i reklamacije Investitora prema Izvođaču ne budu rešene. Nadzorni organ može da dođe do zaključka da je neophodno uneti izmene i planove i crteže.1. Izvođač nema pravo da postavlja nikakve zahteve za nadoknadu.2.Aneksi uz ova dokumenta . na tražena objašnjenja Izvođača.2. odnosno da u nekoliko izmeni 102 . POSEBNI POGODBENI USLOVI Nadzornog organa imenuje Investitor sa svim pravima i obavezama koje proističu iz ovog Ugovora. studiranja modela ili ispitivačkog rada. Bilo kakvi radovi koji se obave pre dobijanja projekta i crteža biće na rizik samog Izvođača. sve odluke.Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje radova JP “TOPLIFIKACIJE” Požarevac . daće potrebna pismena uputstva preko građevinskog dnevnika u roku od 7.Garancije . Nijedan propust i greška podizvođača u izvođenju radova neće osloboditi obaveze i odgovornosti Izvođača za njegove obaveze iz ovog Ugovora. a koje mogu biti i kasnijeg datuma. Traženje objašnjenja ugovornih dokumenata Izvođač je dužan da na vreme traži potrebna objašnjenja projekta.Projekti i planovi . Izvođač je dužan da ovu štetu naknadi Investitoru. Ukoliko Izvođač izvodi pojedine radove preko podizvođača. registrovana za izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora.Ponuda sa prilozima . uputstva i naredbe Nadzornog organa izdate Izvođaču obavezne su i za njegove podizvođače.Analize cena radova i faktora po kojima je licitirao izvođač. tehničkih uslova licitacione dokumentacije i ostalih ugovornih dokumenata.1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 3. Pravo menjanja projekata i crteža Pri dobijanju naknadnih obaveštenja o geološkim formacijama ili drugim podacima koji se dobijaju kao rezultat ispitivanja.1. Sledeća dokumenta koja se odnose na radove za izgradnju toplifikacionog sistema gradova Požarevca i Koatolca sa okolnim naseljima sačinjavaće ugovorna dokumenta i smatraće se sastavnim delom Ugovora: .Metodologija za obračun klizne skale . a najkasnije 15 dana po prijemu takvog zahteva Izvođača.Opis radova sa predračunom radova i tehničkim uslovima . Nadzorni organ. Izvođač ima pravo da izvođenje pojedinih delova radova poveri za izvođenje podizvođačima. a kao podizvođači mogu biti jedino preduzeća iz SR Jugoslavije.

podneće Nadzornom 103 . Materijal i oprema nabavljeni bez prethodnog odobrenja Nadzornog organa biće podložni riziku odbijanja koje može da izvrši Nadzorni organ. Izvođač je dužan da o tome obavesti Investitora. kao i ateste za te materijale. U ovom slučaju Nadzorni organ će imati pravo da u saglasnosti sa projektantom izvrši potrebne izmene. u ma koje vreme i iz ma kojih razloga. Ukoliko Izvođač. Izvođač je dužan da Nadzornoj službi obezbedi odgovarajuće prostorije za rad. Izvođač je dužan da podnese Nadzornom organu na odobrenje imena proizvođača materijala i opreme koje namerava da upotrebi za izvršenje radova po Ugovoru. standardnog prvoklasnog kvaliteta. a bez prava na posebnu naknadu. Pomoć Izvođača Nadzornom organu Izvođač je dužan da Nadzornom organu stavlja na raspoloženje potrebnu radnu snagu za obeležavanje. planovima i crtežima. te od najbolje izrade i marke. Standardi Izuzev slučajeva gde je tako određeno u Tehničkim uslovima. b) da podnese prijavu o početku izvođenja radova Nadzornom organu u roku od 7 dana pre otpočinjanja radova. Kvalitet materijala Sav materijal i oprema koji se ugrađuju po Ugovoru moraju biti novi i neupotrebljeni. kontrolu merenja. osigura sve pristupe. sav materijal. Neće se odobriti ili prihvatiti materijal slabijeg ili lošeg kvaliteta. stručno i sa prvoklasnom izradom. ako se to bude zahtevalo. Ako u toku rada dođe do njegove zamene. zaželi da zaobiđe gornje standarde ili želi da upotrebi opremu i materijal koji nisu prema standardima iz opisa radova sa tehničkim uslovima. a svi radovi moraju se obaviti pažljivo. Za rukovođenje radovima kao i za izvršenje radova Izvođač može koristiti samo lica koja imaju odgovarajuću stručnu spremu i iskustvo. kao i tehničkim propisima. Izvođač je dužan da pri obeležavanju i pregledu radova koje vrši Nadzorni organ prisustvuje radu Nadzornog organa. njihovo čišćenje.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije radove i dovede u sklad sa novim saznanjima i podacima. uređaje i instalacije na gradilištu. periodična snimanja izvršenih radova i drugu pomoć u radnoj snazi u vezi sa praćenjem izvršenja radova. Podaci za odgovornog rukovodioca Izvođača Izvođač je dužan da pre početka radova dostavi Investitoru ime odgovornog rukovodioca radova i ostale stručne podatke o njemu. standardima i uputstvima Nadzornog organa. a Izvođač je dužan da ih prihvati i izvrši. zagrevanje i rasvetu kao i prevozno sredstvo za pregled i prijem radova ako je to potrebno. koji služe za zaštitu života i bezbednosti ljudi i imovine. prema ugovornim dokumentima. Dužnost Izvođača Izvođač je dužan: a) da sve radove izvodi solidno. i da za lica zaposlena na gradilištu obezbedi odgovarajuću opremu potrebnu za zaštitu pri radu. oprema i način ugradnje i ispitivanja odgovaraju važećim standardima. a na poseban poziv Nadzornog organa ili organa vlasti odnosno uprave. Higijensko-tehničke mere Izvođač je dužan da u skladu sa postojećim propisima.

podizanje pomoćnih zgrada. izvodi i završi radove na početku i na kraju svoje deonice. tako da na mestu gde se budu spajale deonice ne budu primećeni tragovi spajanja ili različito obavljenih radova. na zahtev Izvođača odobriti avans za početak radova u iznosu i pod uslovima koji će se regulisati Ugovorom. Odobrenje za izgradnju Investitor je dužan da pre početka radova pribavi od nadležnih organa odobrenje za izgradnju. biće dužan da završi radove tako da omogući i olakša drugim susednim izvođačima spajanje deonica sa njegovom. Izvođač odgovara za štetu koju bude naneo vlasnicima ili zakupcima odnosno korisnicima zemljišta. radova. 104 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije organu na odobrenje zahtev u kome je dužan da navede prirodu izmene. kao i sve ostale elemente koji određuju tačan položaj objekta koji je predmet Ugovora. Izvođač je dužan da sarađuje sa izvođačima susednih deonica i objekata i da nastoji u svom radu da ne ometa rad drugih izvođača. materijala i imovine koja se nalazi na gradilištu. Pre pregleda kod proizvođača ne sme se otpremiti nikakav materijal niti oprema izuzev ako Nadzorni organ to ne odredi. tehničke opise i dokaze kvaliteta za predložene izmene. ako takvo zemljište nije predato u posed Izvođaču od strane Investitora prilikom predaje i obeležavanja gradilišta. Ukoliko Izvođač po Ugovoru brže obavi radove i završi izgradnju. razloge zbog kojih želi da izvrši izmenu i podnese potpune specifikacije. o izvorima snabdevanja materijalom. Finansijska pomoć Izvođaču Investitor može. Prihvatanje materijala i delova neće osloboditi Izvođača odgovornosti da materijal i delove koje nabavlja mora da budu u svemu prema Tehničkim uslovima i ugovornim dokumentima. Obaveštenje o početku radova Izvođač je dužan da pismeno i na vreme obaveštava Nadzornog organa o započinjanju pojedinačnih radova. Izvođač je dužan da. Kao datum početka radova smatraće se datum uvođenja Izvođača u posao. Izvođač je dužan da osigura direktnom pogodbom potrebno zemljište za privremenu upotrebu za izgradnju glavnog voda. visinske (nivelmanske tačke). u izvršavanju ovog Ugovora. izvođenje saobraćajnica za privremeno ili trajno izmeštanje gradskih komunalija i sl. slagalište materijala. Vatrogasna služba Izvođač je dužan da o svom trošku na gradilištu organizuje i obezbedi potpuno savremeno opremljenu i efikasnu vatrogasnu službu radi zaštite od požara paljevina mehanizacije. Kod proizvođača će se izvršiti ispitivanje i pregled kojim treba da se pokaže da li su oprema i materijal saglasni sa odredbama Tehničkih uslova. Ustupanje gradilišta na upotrebu Smatra se da je Investitor uveo Izvođača u posao kada mu je predao plan eksproprisanog zemljišta za građenje. Kontrola ispitivanja Sva oprema i materijal nabavljen prema tehničkim uslovima i sav rad obavljen prema opisu radova podvrgnuće se stručnoj kontroli Nadzornog organa. kao i o radionicama i fabrikama u kojima će se izvršiti izvesni radovi.

niti će se Izvođaču priznati promena jedinične cene ugovorene za svaku poziciju u predračunu radova. kao i sve neposredne i posredne troškove potrebne za izvršenje. Količine navedene u predmeru radova služe jedino i samo za upoređivanje ponuda i Investitor ni u kom slučaju ne priznaje niti prihvata da stvarno obavljeni rad i ugrađeni materijal treba da odgovaraju navedenim količinama. kao i da naredi naknadne radove ako to bude smatrao za potrebno. b) i c) koji daju mogućnost za produženje ugovorenog roka za izvršenje radova. Investitor neće plaćati ništa iznad ugovorene cene a u vezi sa bilo kojim radom koji je prikazan ili određen da bude izveden detaljnim planovima i crtežima ili uputstvima koja je dostavio Nadzorni organ. Ukoliko je Izvođač nezadovoljan odlukom Investitora nastali uzroci za produženje roka za izvršenje radova regulišu se po uslovima Ugovora. Ako nastupe slučajevi pod a). c) U slučaju „više sile”. Naknadne izmene u trasi i na pojedinim objektima ne utiču na produženje roka ako ovim izmenama nije bio obustavljen započeti posao. onda takve jedinične cene mogu da se prilagode naviše ili naniže 105 . osim ako Nadzorni organ ne da nalog za njihovu izmenu. zbog toga što je stvarna količina veća ili manja od količine izražene u predračunu radova. Izvođaču se neće ni u kom slučaju plaćati radovi koji nisu stvarno izvršeni. Količine Količine navedene u predračunu radova nisu ni u kom slučaju tačne količine. čuvanje i održavanje radova do konačnog prijema radova bez primedbi.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Obeležavanje osovine i profila Izvođač je dužan da prisustvuje obeležavanju osovine pojedinih objekata i prenosu stalnih tačaka koje vrši Nadzorni organ. za koju je Izvođač dužan da odmah obavesti Investitora o njenom nastupu. Pre započinjanja radova Izvođač je dužan da potpiše uzdužne i poprečne profile na osnovu kojih će se izračunavati kubatura iskopa i sastavljati obračun. Izmene cena Kada izmena saveznih zakonskih propisa posle ugovaranja utiče na cene radne snage i materijala korišćenih kod utvrđivanja ponuđenih jediničnih cena. trajanju i prestanku. b) Ako se ukupna vrednost radova predviđena Ugovorom i obračunata po ugovorenim cenama poveća preko 20%. Investitor ima pravo da pre početka radova ili u toku izvođenja radova vrši izmene i dopune u obimu radova. Ugovorne jedinične cene Ugovorne jedinične cene iz predračuna radova obuhvataju sve troškove Izvođača za izvršenje radova po opisu odnosnih pozicija sa svim potrebnim pripremnim radovima pomoćnim i završnim radovima. Produženje roka za izvršenje radova Rok utvrđen uslovima Ugovora ili produžen sa saglasnošću Investitora za završetak radova može se produžiti jedino: a) Kada predaja trase i zemljišta ili predaja projekta ne budu izvršeni o roku koji je ugovoren i ako to zakašnjenje ima uticaja na dinamiku izvršenja radova prema usvojenom dinamičkom planu. odluku o produženju roka doneće Investitor. Neblagovremeno ustupanje zemljišta i planova za pojedine objekte ne daje Izvođaču pravo za produženje roka za dovršenje objekta u celini. a u izvesnim slučajevima nemoguće ih je odrediti sve dok ne budu radovi izvršeni.

Po primedbama Izvođača odlučivaće se naknadno. a u svemu prema Osnovnom zakonu o izgradnji objekata i to u slučaju ako takve promene prelaze 5% od ukupne vrednosti izvršenih radova obračunate po ugovorenim jediničnim cenama. da se pojedini građevinski materijal deponovan na gradilištu za izvršenje objekta. ali ih Izvođač ne sme otuđiti niti upotrebiti na drugoj strani bez odobrenja Investitora. privremeno unose u privremene mesečne situacije i pre njegove upotrebe. Pri sastavljanju privremenih situacija unete količine mogu biti približne ne upuštajući se u detalje. 106 . Obračun i isplata izvršenih radova Na zahtev Izvođača Investitor može odobriti sačinjavanje i međusituacije. a postoji razlika. Kod paušalnih iznosa. uzeće se manji iznos kao merodavan. a Nadzorni organ je dužan da. u toku 5 dana po prijemu situacije. Od iznosa poslednje privremene situacije odbija se iznos prethodne situacije. Po izvršenom ugrađivanju i obračunu po ugovorenim pozicijama radova vrednost ranije isplaćenog materijala odbija se u odgovarajućoj situaciji. Materijal koji dolazi u obzir za obračun po ovom stavu jeste šljunak. Ako Izvođač i Nadzorni organ ne postignu sporazum u pogledu primedbi Nadzora. U slučaju da u predračunu radova ili ponudi ukupna cena nije tačna. koji su iskazani na dva mesta. Izvođač je dužan da plaćeni materijal čuva od kvara i oštećenja a Nadzorni organ je ovlašćen da upropašćeni i oštećeni materijal odbije u narednoj situaciji. Materijal koji je plaćen kroz situaciju ne smatra se kao definitivno primljen. a obračun ovih radova izvršenih u toku meseca naziva se privremena mesečna situacija. a prema stvarno izvršenim radovima. na traženje Izvođača. Količinu izvršenih radova na kraju svakog meseca snima Izvođač u prisustvu Nadzorni organ. Isplata Izvođaču izvršenih radova u toku meseca vršiće se na osnovu mesečnih situacija. Nepredviđeni radovi unose se posebno. i dati avans i eventualni penali iz ovih uslova i tako dobijen ostatak predstavlja sumu za isplatu. posle čega Nadzorni organ privremenu situaciju odmah dostavlja Investitoru. Cene u predračunu radova moraju biti iskazane u jugoslovenskim dinarima. Materijal koji Izvođač prijavi za unošenje u privremenu situaciju mora biti na gradilištu složen u pravilne figure van domašaja velike vode i zaštićen od svakog oštećenja. Navedeni materijal obračunavaće se kroz privremene situacije po fakturnoj ceni. čelik za armirano betonske konstrukcije i čelične cevi i ostala ugovorena oprema. istu potpiše sa eventualnim primedbama koje moraju biti konkretne. koji se imaju obuhvatiti konačnim obračunom. uzeće se kao tačna jedinična cena za svaku poziciju posebno i tako utvrđena cena predstavljaće u ukupnom zbiru iznose svih pozicija. Mesečna situacija treba da predstavlja ukupnu vrednost svih izvršenih radova do dana snimanja te mesečne situacije.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije kako bi odrazile takve promene. Prijavljeni materijal mora potpuno odgovarati Tehničkim uslovima. Investitor može odobriti. na kraju privremene situacije i obračunavaju se po naknadno ugovorenim cenama. Privremenu mesečnu situaciju sastavlja Izvođač na osnovu izvršenih snimanja i podataka iz građevinskih knjiga i dnevnika i podnosi na potpis Nadzornom organu najkasnije do 5-og u narednom mesecu. Projektu i mestu upotrebe. Investitor će izdati nalog za isplatu na osnovu situacije priložene od Nadzornog organa.

smatra se da je time priznao za ispravno što je u dnevniku Izvođač radova upisao i nema prava docnije ni na kakvu primedbu. sa najvećim zakašnjenjem od 3 dana od dana izvršenog rada. Građevinski dnevnik mora biti overena knjiga sa numerisanim stranama i mora se ispunjavati mastilom ili hemijskom olovkom. Građevinski dnevnik mora se voditi uredno i ažurno. Izvođač je dužan da fotografije i negative čuva do završetka radova. čuva od oštećenja i uništenja. Sve ispravke moraju se obostrano potpisati. Svaki upis. Ove fotografije biće veličine koju odredi Nadzorni organ. Specijalne fotografije koje pokazuju posebne delove radova. Čuvanje podataka Izvođač je dužan da sve. mehanizacije ili predmete od interesa. Građevinski dnevnik vodi se od početka radova. snimaće se s vremena na vreme kada to bude zahtevao Nadzorni organ. primljene terenske podatke. Građevinski dnevnik se vodi u duplikatu. bez primedbe. a svaka će nositi broj. Kada se izvrši definitivni tehnički prijem radova. one će se ponovo uspostaviti o trošku Izvođača a za uništenu tehničku dokumentaciju Izvođač će biti odgovoran za naknadu štete Investitoru.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Fotografisanje Svaka tri meseca Izvođač je dužan da izvrši fotografisanje izvršenih radova sa pozicija koje odredi Nadzorni organ. sa najvećim zakašnjenjem od 3 dana. Svi negativi biće označeni i obeleženi i čuvani na gradilištu i imaju se smatrati kao svojina Investitora. Ako se obeležene tačke unište. a najmanje svaku stranu građevinskog dnevnika. tako da posle potpisivanja svake stranice dnevnika Nadzorni organ dobije kopiju teksta. 107 . Pri potpisivanju dnevnika obavezno je da se ispod svakog potpisa stavi datum potpisivanja. datum i kratak opis. a u vezi sa radovima. kao i svu tehničku dokumentaciju koja služi za izvođenje radova. od Investitora i Nadzornog organa. Jednom potpisane strane dnevnika postaju dokumenat i posle potpisivanja ne smeju se stavljati nikakve primedbe. Prijem radova Po dovršenju ugovorenih radova i izvršenom tehničkom pregledu bez primedbi izvršiće se primopredaja između Izvođača i Investitora. Nadzorni organ je dužan da se sam uveri da li se potrebni podaci i naređenja unose tačno i na vreme u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. Građevinski dnevnik Izvođač radova će za vreme izvođenja radova na gradilištu uredno voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu prema postojećim propisima. Nadzorni organ i Izvođač su dužni da potpisuju dnevnik ažurno. Ako Nadzorni organ ne potpiše dnevnik u određenom roku od 3 dana. menjati i dopunjavati stare primedbe. a koje će fotografisanje prikazati proces radova u izgradnji. a matrica ostaje Izvođaču. Potpisivanje građevinskog dnevnika vrši se u kancelariji Nadzornog organa a u prisustvu rukovodioca radova. pa do njihovog završetka. uopšte vršiti prepravke onoga što je već uneto u dnevnik. kada će ih predati Investitoru. obeležavane osovine i stalne tačke za izvođenje radova. potpisuju Nadzorni organ i Izvođač.

kao i tačni podaci o merama i količinama stvarno izvršenih radova. Ponuđač je dužan da podnese ponudu u skladu sa licitacionim dokumentima. u protivnom smatra se da je Investitor odbio reklamaciju i Izvođač ima pravo da zatraži obrazovanje mešovite komisije. zbog čega i od koga naređena izmena. kada je. tada Izvođač ima prava na odgovarajuću naknadu. gde se u više boja unose sve izmene. reklamacijom u roku od 7 dana po potpisu građevinskog dnevnika. a vodi se na jednom primerku kopije glavnog projekta. predaje Investitoru. izmene u položaju i niveleti trase i izmene u planovima. Ako Izvođač. Građevinska knjiga U građevinsku knjigu unose se crteži celih objekata ili samo pojedinih delova objekata. u pogledu mera i količine ne može biti prigovora. pre i u toku građenja. potrebnih za obračun radova. građevinske knjige i privremenih situacija Izvođač je dužan da konkretizuje. Podatke za one delove objekata koji se ne vide. Prevoz materijala na drugo mesto upotrebe izvršiće Izvođač na teret Investitora po prethodno pogođenoj ceni. ako su ovi uslovi pogoršani. sa pozivom na građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. ukoliko su potrebni. Investitor je dužan da na reklamacije Izvođača odgovori u roku od mesec dana. kada se predaje Investitoru. Podatke za građevinsku knjigu prikupljaju na gradilištu zajedno Nadzorni organ i predstavnik Izvođača. Projekat izvedenog stanja radi Izvođač i po završenom poslu. na poziv Nadzornog organa.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije građevinski dnevnik se zaključuje i prestaje da se dalje vodi. građevinske knjige ili privremene situacije. Uz projekat izvedenog stanja mogu biti priključeni i posebni značajni detalji. Ako se takvim izmenama menjaju uslovi transporta. odnosno njegov predstavnik. tako da docnije. ne prisustvuje prikupljanju ovih podataka gubi pravo da u vezi s tim docnije čini kakve primedbe i reklamacije. Reklamacije Stavljene primedbe na sadržinu građevinskog dnevnika. Ako je usled izmene u projektima u toku građenja ostao spremljen materijal ovaj će se platiti Izvođaču po stvarnoj ceni ukoliko se ne bi mogao da upotrebi na drugom gradilištu ugovorenog objekta. Reklamacije koje nisu podnete u gore određenim rokovima i koje nisu podnete u tim rokovima preko Nadzornog organa. kvalitet i bezbednost objekta. u posebnom dodatku on može da podnese i predloge alternativnih rešenja s tim da isti ispunjavaju sledeće uslove: .da garantuju stabilnost. objasni i obrazloži posebnom predstavkom. funkcionalnost.da obezbeđuje jednako ili kraće vreme izvršenja objekata od ponude po licitacionoj dokumentacijii 108 . radnika i sredstava. Sastavni deo građevinske knjige čine: poprečni profili zemljanih radova. Investitor zadržava pravo da po potrebi može činiti. Nadzorni organ odmah unosi u građevinski dnevnik. ako su uslovi poboljšani za Izvođača. Projekat izvedenog stanja Projekat izvedenog stanja je sastavni deo građevinske knjige. . obračun zemljanih radova i obračunski crteži. zajedno sa građevinskom knjigom. snabdevanja i iskorišćenja pomoćnih postrojenja. neće se uzimati u obzir. a Investitor ima pravo na odgovarajuće smanjenje sume za isplatu.

109 . Ako se za izvođenje usvoji predlog alternativnog rešenja.da koštanje objekta bude jednako ili manje od ponude po licitacionoj dokumentaciji. saglasnosti i verifikacije. Ponuđač je dužan da u saradnji sa projektantom isporuči potrebnu tehničku dokumentaciju. uključujući i sve potrebne potvrde.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije .

sementnih rigola i pozajmišta.0. Iskopani humus deponovati sa obe strane trase u približno pravilne figure i u blizini docnijeg ugrađivanja. Ovom pozicijom je obuhvaćeno postavljanje profilnih šablona za izvršene nagibe kosina predviđenih projektom ili nagiba utvrđenih u toku izvođenja radova. useka. 4.2.1. OPŠTI USLOVI Sve građevinske radove izvesti u skladu sa postojećim važećim propisima i standardima a građevinske radove i merama zaštite na radu a za ugrađene materijale dostaviti ateste od ovlašćenih instituta u skladu sa važećim standardima i propisima za atestiranje materijala. OBELEŽAVANJE TRASE CEVOVODA PRE POČETKA GRAĐENJA Pre početka građenja obeležiti trasu i izvršiti osiguranje elementarnih tačaka van profila kako bi se u toku građenja mogla vršiti redovna kontrola izvršenih radova. zaseka. Iskopani humus sa fabričkog platoa deponovati van gradilišta na mestu koje odredi nadzorni organ. Količina iskopanog humusa utvrđuje se od strane nadzora i izvođača merenjem prosečne dubine i iskopa i površine sa koje je skinut. Otkopavanje humusa Otkopavanje humusa sa travom na pojasu koji obuhvataju zemljani radovi i pozajmišta u sloju projektovane debljine od 30 cm.2. Ako se u toku rada ustanovi potreba otkopavanja humusa u debljem ili tanjem sloju nadzorni organ će izmenu upisati u građevinski dnevnik.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. Predviđa se izvršenje generalnih i detaljnih nivelmana sa postavljanjem pomoćnih stalnih tačaka. 4. tako da tačke budu dogledne. Humus se ne sme upotrebiti za izradu nasipa. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA 4. već po završenju zemljanih radova za pokrivaje kosine nasipa. a izvođač po njoj postupiti. zemljanih bankina. 110 .1. Plaća se po kubnom metru iskopanog humusa. ZEMLJANI RADOVI 4.

Iskop zemlje za šahte i revizione komore Cena iz ovog Cenovnika će se primenjivati za sve iskope prirodno vlažne zemlje i ovlažene zemlje padavinama. Pod širokim iskopom se smatraju svi iskopi čija je osnova preko 20 m2 a veličine manje strane preko 2 m uključujući i iskope na temeljima i usamljenim temeljima kao i iskope u usecima i zasecima. Prekopani temelji imaju se popuniti do projektovane kote i sabiti do Me=40 MPa. Deponija i pozajmišta se obrađuju po privremenim tehničkim propisima. organizovati sinhronizaciju izvođenja nasipa i iskopa. on će uraditi o svom trošku. overenih od strane nadzornog organa uzimajući u obzir neophodne iskope potrebne po projektu.2. iskopane zemlje u samoniklom stanju. Pre početka radova teren treba očistiti od šiblja a i drugih rastinja sa vađenjem korenja ukoliko ga ima na delu zemljišta gde se objekti podižu. Izvođač. i osiguranja susednih objekata i crpljenje atmosferske vode. šahtova i komore uračunavati u jedinačne cene iskopa. a ostatak odneti u deponiju koju će odrediti nadzorni organ u dogovoru sa izvođačem. Iskop mokre zemlje od podzemnih voda plaća se posebno pozicijom predviđenom ovim Cenovnikom. Obračun otkopane i nasute zemlje izvršiće se u sraslom zbijenom stanju. što nema pravo posebne nadoknade za takav slučaj.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. kao i eventualno pomoćne skele za odbacivanje zemlje. ima ih o svom trošku produbiti i popuniti do projektovane kote. Ukoliko izvođač ostavi temeljne jame podložne razmekšavanju zbog padavina. jedinačne cene obuhvataju obeležavanje donjih ploča šahtova i komora. osiguranje. 111 . na osnovu snimljenih profila pre i posle iskopa nasipa.2. Kubaturu iskopane zemlje utvrđuje nadzorni organ merenjem. Isto tako i radovi na iskolčavanju terena za rov. Naredba nadzornog organa za izvođenje radova iz ovog stava je merodavna i obavezna za izvođača. Ukoliko navedeni radovi nisu obuhvaćeni posebnim projektom planiranja terena isti su radovi obuhvaćeni jediničnom cenom iskopa i neće se posebno plaćati. s tim. Izvođač je dužan. Otkopanu zemlju pored rovova. Crpljenje podzemne vode plaća se posebnim pozicijama. U konačnom bilansu svih zemljanih radova izvođaču će se priznati za iskop iz pozajmišta samo deo nasipa koji se ne može obezbediti iz svih iskopa. ukoliko ne može iz bilo kojih razloga postići sinhronizaciju iskopa i nasipa. razupiranje rovova i bočnih strana iskopa. Pored prethodno predviđenih troškova. treba zemlju iz iskopa da deponuje i da je ugradi kad to bude moguće. Ukoliko je do takve greške došlo krivicom izvođača.

u slučajevima kada predstavnici izvođača i investitora ne postignu saglasnost u kategorizaciji iskopa.03 3 2 m na m planiranog terena.0 m1 od iskopa.0 m iskopane zemlje. u svim slučajevima. o čemu treba nadzorni organ da odluči.0 m Preporučujemo mašinski rad na iskopima rova prikladnom mehanizacijom: rovokopačem.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Kategorizacija iskopane zemlje vrši se po sledećim kriterijumima: a) U I i II kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju ručno ili mašinski u plodnoj zemlji. koji bi omogućili kasniji uvid u strukturu iskopa. b) U III i IV kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju pijukom. a pre betoniranja i zidanja elemenata. Kategorizaciju za sve iskope većeg obima vrši komisija tokom iskopa i nakon njihovog bušenja.0 . Za sav rad i materijal plaća se po 1. zbijenom pesku i sitnijem nevezanom šljunku. Troškove angažovanja neutralnog stručnog lica solidarno snose izvođač i investitor. uključujući i slojeve konglomerata maksimalne debljine do 50 santimetara. svim vrstama bagera s kašikom ili rijačem. bagerom itd. buldožerom.0 . buldozerom ili bagerom. Pobrojane vrste iskopa pod tačkom „a” ne mogu se uvrstiti u III i IV kategoriju ni kada se kopaju pijukom. Svoje predstavnike i njihove zamenike u komisiji za kategorizaciju iskopa imenuju rešenjem izvođač i investitor. a u izuzetnim slučajevima ručno.0 .6. zdravici i peskuši. Komisija podatke o kategorizaciji iskopa upisuje i potpisuje u građevinski dnevnik odnosnog objekta. c) U V i VI kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju rastresanjem pneumatskim i električnim bušilicama ili miniranjem. U cenu zemljanih radova . Komisija je sastavljena od stalnih predstavnika izvođača i investitora i eventualno neutralnog stručnog lica. svim vrstama buldozera s nožem i rijačem.2. Sve kategorizacije iskopa zemlje razgraničavaju se u predmeru i predračunu radova na određene dubine iskopa i to: 0. Grubo i fino planiranje dna rova sa istovremenim otkopom od 0.3.iskopa ulaze i sva neophodna razupiranja prema važećim tehničkim propisima.0 m1 1 preko 6.0 m1 4. a po kriterijumima ne spadaju u tačke „a” i „b”.4.0 m1 2.2. U cenu iskopa uračunato je odbacivanje zemlje do 3. 3 112 . 4.

3. kamena i sl. Isto tako prečnik najkrupnijeg zrna u šljunkovito-peskovitom materijalu ne sme biti veći od 60 mm.050. tako i u pogledu podesnosti za sabijanje u kompletnu i stabilnu podlogu.2. kojim je u debljini od 10 cm pokriven cevovod bude sitna zemlja.2. bez krupnijih komada zemlje. 4. poreklom iz odobrenih nalazišta. 4. sadrže u sebi zrna krupnija od 60 mm. grudve zemlje. Prilikom planiranja voditi računa o uzdužnom projektovanom nagibu trase odnosno rova. niti zrna obavijena glinovitim vezama ili drugim štetnim materijalom. Materijal za prirodni JUS. Plaća se po m2 isplanirane.2. Materijal namenjen za izradu tamponskog sloja ne sme u sebi sadržati organske materije. šljunkoviti materijal treba da odgovara On treba da se sastoji od tvrdih i postojanih čestica na dejstvo vode i mraza pomešanih u prirodnom stanju ili veštački sa finim peskom. Ukoliko izvorište materijala za izradu tamponskog sloja.B. da nebi kasnije došlo do sleganja zemlje. Kod zatrpavanja voditi računa da prvi sloj zemlje iznad peska. Sadržaj sitnih prašinskih frakcija (manjih od 0. kako u pogledu granulometrijskog sastava. Peskovito šljunkoviti materijal predviđen za izradu podloge treba da sadrži 40/80% frakcije krupnijih od 2 mm. Nabavka šljunkovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće sa potrebnim radom i materijalom za dobijanje propisanih kvaliteta za mehanički obrađen šljunak. nabijene i uvaljane površine. kamenom prašinom ili drugim sličnim materijalom za ispunu.02 mm) osetljivim na dejstvo vode i mraza ne sme biti veći od 6% u odnosu na ukupnu količinu ispitanog šljunkovito-peskovitog materijala. Za sav rad i materijal plaća se po 1 m3 ugrađenog i uvaljanog sloja šljunka. Posle nasipanja sloja od 15 cm vršiti nabijanje zemlje ručnim nabijačem težine 10-12 kg s tim što se svaki sloj mora dobro nabiti. tako da se dobija jednolika mešavina. prekomernu količinu muljevitih sastojaka. zajedno sa razastiranjem i nabijanjem. Ručno zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u slojevima od po d=15cm.5. Valjanje šljunka treba izvršiti vibrovaljcima kako bi se postigao modul stišljivosti Me=25 MPa. koja odgovara tehničkim uslovima.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Prvo izvršiti grubo planiranje dna rovova i komora pa nabijati ih nabijačima a zatim izvršiti fino planiranje i valjanje sa tačnošću +/-1 cm i poprečnim nagibom 0%. potrebno je izvršiti popravku granulometrijskog sastava drobljenjem ili odstranjivanjem krupnijih frakcija isključivo prosejavanjem.B3. da ne bi došlo do oštećenja izolacije cevi. Nabavka i ugrašivanje šljunkovito-peskovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće ispod komore toplovoda d=15 cm. 113 .4.

6. koje je izvođač dužan u prisustvu nadzornog organa da izradi za svakih 50 m3 betona i pošalje na ispitivanje Zavodu za ispitivanje 114 . BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI Svi betonski i armirano-betonski radovi imaju se izvesti u svemu prema važećem „Pravilniku o tehničkim merama i uslovima za beton i armirani beton”. Plaća se po m3 preveženog materijala zemljišta sa samoniklim rastinjem na daljinu: Transport viška zemlje na daljinu od 500 m . transport na mesto deponije i rasplaniranje materijala po deponiji. Cement se može držati i u silosima. da cementna vreća zauzme drugi položaj od prvobitnog. Marka betona i kvalitet upotrebljenog materijala utvrdiće se ispitivanjem probnih normnih kocki. 4. a umesto njega dovesti peskovito-šljunkovit materijal i izvršiti zamenu. Oprani tucanik i lomljeni kamen se može ponovo upotrebiti uz neophodno prosejavanje ili drobljenje. Blato i mulj koji su ostli na kolovozu treba očistiti i odvesti takođe na deponiju. Cement za gradilište donositi u originalnim fabričkim vrećama.7. ukoliko ih ima na gradilištu. a radi zaštite od vlage. Marka betona naznačena je u svakoj poziciji radova i mora se postići pravilnom mešavinom portland cementa. asfaltbetona i betona) Staru kolovoznu konstrukciju od tucanika. 4. Pri izlivanju betonskih i armiranobetonskih konstrukcija ne smeju se upotrebiti dve različite vrste cementa za isti konstruktivni element. 4. Za sav rad na iskopu i transportu starog zemljanog kolovoza i izradi novog. Rušenje kolovozne konstrukcije . Za muljani tucanik i lomljeni kamen treba mehaničkim sredstvima otkopati i odvesti na deponiju pogodnu za ispiranje većim mlazevima vode da bi se dobio čist kameni materijal. držati u zatvorenim prostorijama sa uzdignutim drvenim podom. plaća se po m2. U slučaju dužeg ležanja u magacinu. promaje. cement treba premeštati svakih 15 dana tako. i pravilnim ugrađivanjem.5000 m.2. damperima na daljinu do 5000 m. Transport viška zemlje iz iskopa kamionima.3. Planum za novu kolovoznu konstrukciju treba u svemu pripremiti prema projektu. treba u potpunosti zameniti novom kolovoznom konstrukcijom a da bi se zadržala apsolutna kota novog kolovoza u svemu prema projektu.2. prekovremenog zagrevanja. lomljenog kamena koji je pomešan sa glinom. kvalitetom ovih sastojaka. U cenu koštanja ulazi utovar. vode i agregata odgovarajuće granulacije.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zbijanjem se treba postići Me=35 MPa.trotoara (tucanika. muljem.

Ako se probna opterećenja vrše na zahtev investitora odnosno nadzornog organa. vršiti doziranje agregata. sa sedimentacijom mulja od 2% težine. dužan je da cement dozira prema građevinskim normama. Kameni agregat mora biti. izvođač. Za armirano betonske konstrukcije (beton MB15 pa na više) obavezno je vršiti ispitivanje granulometrijskog sastava kamenog agregata i upotrebiti ga u optimalnom sastavu tj. Pre betoniranja izvršiti pregled skele oplate i podupirača u pogledu oblika i stabilnosti i u toku betoniranja voditi kontrolu istih. bez obzira kakve će rezultate dati ovo ispitivanje. Oplata se ne plaća posebno. imajući u vidu važnost vodocementnog faktora. odnosno kontrolnih tela su bili zadovoljavajući. U slučaju da se ukaže potreba da se vrše probna opterećenja pojedinih konstrukcija. Količinu upotrebljene vode po m3 betona kontrolisati u toku rada. troškove za ovo snosi. Za nabijeni beton upotrebiti vlažan. što je obuhvaćeno jediničnom cenom betona. troškovi padaju na teret izvođača. a rezultati probnih. za koje izvođač ne izvrši granuliranje agregata po laboratorijskim dozama. bez organskih primesa i anorganskih štetnih sastojaka. Mešavina za beton će se primeniti tek kada je odobri nadzorni organ. Pre betoniranja stručno odrediti i označiti mesto radnih fuga. Ukoliko se pri izvođenju betonskih i armirano betonskih radova postigne slabiji kvalitet od uslovljenog opisom radova. troškove snosi investitor. 115 . već ulazi u jediničnu cenu za 1 m3 ugrađenog betona. ali ipak u granicama tolerancija dopuštenih važećim tehničkim propisima za izradu betonskih konstrukcija. Betoniranje se ne sme otpočeti dok nadzorni organ ne pregleda armaturu i pismeno odobri betoniranje. U slučaju većeg procenta mulja izvođač će pristupiti pranju agregata. Za sve betonske radove. vodu i agregate. Oplatu obavezno tri dana kvasiti pre betoniranja. dobijenih probnim opterećenjem. Nalaz Zavoda za ispitivanje materijala je obavezan za obe strane.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije materijala. Voda koja se upotrebljava mora biti čista. čvrst i postojan. Izvođač je dužan da podnese dokaze o kvalitetu materijala i to za cement. takav urađeni beton može se primiti. a za armirani plastični beton. Rad na prosejavanju i doziranju agregata obuhvaćen je jediničnom cenom. ali samo uz smanjenje pogođenih cena dotične tačke predračuna u procentualnom odnosu vrednosti dobijene marke betona za uslovljenu marku betona predračunom. ako su ova ispitivanja neophodna zbog nepostignute marke ugrađenog betona. Samo u slučaju negativnih rezultata. ukoliko smanjeni kvalitet betona ne dovodi u pitanje stabilnost izvedene konstrukcije. u smislu pomenutih propisa.

od betonjerke do mesta ugrađivanja ima se vršiti vozilima koja imaju obezbeđeno mešanje betona u toku transporta.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Izrada i ugrađivanje betona ima se vršiti obavezno mašinsko-tehničkim putem. a izbetonirane površine u njima moraju. Površina na koju se nastavlja betoniranje mora biti brižljivo očišćena i orapavljena. u slojevima debljine do 20 cm. Gde je dubina sipanja betona veća od 1 m. što se neće posebno plaćati. Eventualna „gnezda” izvođač je dužan plombirati i pačokirati po uputstvu nadzornog organa. da budu potpuno ravne sa oštrim i pravilnim ivicama i neoštećene. Pri betoniranju strogo voditi računa da armatura ostane u postavljenom položaju i bude obavijena betonom sa svih strana. dobro ukrućena i poduprta podupiračima dimenzija po statičkom proračunu. dok će se za armirani beton upotrebiti plastičan beton sa što manje vode. ali samo uz izričitu dozvolu nadzornog organa. Unutrašnje površine oplate moraju imati tačan oblik betonske konstrukcije. Za nabijeni beton upotrebiti vlažan beton. Nabijanje ploča i pločastih nosača kao i trotoara vršiti „vibro-daskama”. Ručno mešanje i ugrađivanje betona može se dopustiti samo izuzetno. za nošenje betona i radne skele. spuštanje betona vršiti obavezno levkom ili nekim drugim načinom za kontinualno betoniranje. Za oplatu betonskih i armirno-betonskih konstrukcija ne dozvoljava se upotreba dasaka tanjih od 24 mm. i tako izrađena da se može skinuti bez oštećenja betonske konstrukcije. slabije napregnutim konstrukcijama i elementima. Transport betona kamionima. detaljima i uputstvu nadzornog organa sa pravilnim vezama i potrebnim montažnim nadvišenjem. ista se ima pre ugrađivanja ponovo ručno mešati. Isti način nabijanja primenjivati i za betonske podloge i za betonske podove. Materijal za izradu oplate daje izvođač radova i po završetku rada ostaje njegova svojina. Posle skidanja oplate zabranjuje se ma kakva popravka spoljnih površina betonskih oštećenih konstrukcija bez prethodnog odobrenja nadzornog organa. koji ugrađivati u slojevima od 15-20 cm. a mehaničko ugrađivanje vršiti pervibratorom i vibratorom. Prekidanje i nastavljanje betoniranja vršiti po tehničkim propisima i uputstvu nadzornog organa. ukoliko to treba. po planu. U slučaju segregacije betonske mase u toku transporta. Ručno ugrađivanje vršiti dobrim nabijanjem i kucanjem po oplati. da bi se dobila jednolična masa. Oplata mora biti stbilna. po skidanju oplate. 116 . Sve tesarske radove izvoditi prema planovima. kada se radi o malim količinama.

bez obzira na složenost armature. 117 . Izrada ankernosača i ugradbenih elemenata posebno se obračunava. prljavštine. Ukoliko izvođač ne bude imao tokom građenja odgovarajuće profile. radna skela. iznad predviđene armature po crtežima projekta. alat. kao i skela uračunava se u jediničnu cenu betona. betonski čelik sa otpatkom. dužan je o svom trošku izvršiti zamenu. u granicama propisa predviđenih tolerancija i sve uračunati u jedinačnu cenu betoniranja. rad. materijal sa rasturom. Izvođač snosi punu odgovornost za stabilnost svih skela. 4. pre početka betoniranja. klamfe i ekseri za podmetače. Oplata i podupiranje. Statički proračun i detalje podnosi na saglasnost odgovornom projektantu i investitoru. Betonski čelik pre upotrebe očistiti od masnoće. U temelje. Cenom je obuhvaćen sav rad. ARMIRAČKI RADOVI Za armirano-betonske radove upotrebiti betonski čelik prema statičkom proračunu. bez obzira na visinu podupiranja. spoljni i unutrašnji transport. koja se ljušti. kojih se mora strogo pridržavati. transport.4 mm i pravilno po detalju postaviti. postaviti anker-nosače i ugradbene elemente. Glavnu armaturu vezati za svaku uzengiju i podeono gvožđe paljenom žicom ø 1. da za vreme betoniranja ne dođe do njihovog pomeranja. U takvom slučaju težina ugrađene armature ne može biti priznata na teret investitora. Uklanjanje skela i skidanje oplate dozvoljava se prema propisima.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pre betoniranja. Plaća se po m3 ili m2 stvarno izvršenih količina. kakvi su bili po statičkom proračunu projekta.4. preračunavanje i izradu detlja. Sve ove elemente dobro obezbediti. dužinski i visinski. režija. U cenu 1 kg postavljene armature ulazi. Ugovorni rok za radove ne može se menjati zbog izmene projekta ili pojedinih detalja po predlogu izvođača. Armatura se obračunava prema teoretskim težinama i dužinama iz plana. u položaj predviđen projektom. radna skela za armirača. Izvođač mora takvim statičkim proračunom obezbediti predviđene napone u čeliku i betonu. i radu pristupa nakon dobijanja ove saglasnosti. i rđe. Sečenje. žica za vezivanje. bez obzira da li je to u pozicijama predračuna izričito naglašeno ili nije naglašeno. zarada i sve dažbine izvođača prema Opštim uslovima za izvođenje građevinsko-zanatskih radova. a po odobrenju nadzornog organa. bez obzira na ∅. alat. i to ravan ili rebrasti čelik. oplatu dva puta dobro nakvasiti. Za vatrostalne i vodonepropusne betone izvođaču su date recepture. svi društveni doprinosi i svi ostali izdaci po strukturi cene. savijanje i montiranje armature vršiti prema detaljima statičkog proračuna i uputstva nadzornog organa.

alat.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Izvođač je dužan da vrši zavarivanje dela betonskog čelika. zaradu. kao i za kvalitet izvršenih radova. mora dokumentovati atestima Zavoda za ispitivanje materijala. čiju podobnost na zahtev investitora ili projektanta. 118 . kako je predviđeno projektom ili onog dela koji se mora zavarivati. pomoćne usluge i ostale troškove za potpuno gotov posao sa svim štemovinsko-zanatskim radovima. mašine. radnu skelu. rad. režiju. skele. pomoćni i vezni materijal. plaća se po 1 komadu čeličnog proizvoda. Izvođač snosi punu odgovornost za kvalitet primljenog materijala. miniziranja. tačno prema šemi i detaljima. zakivcima ili zavrtnjima. RAZNI RADOVI Za izvođenje ovih radova u svemu važe Opšti uslovi za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova. eventualnu izradu probnih uzoraka. montažu na građevini. Izvođenje radova mora se vršiti stručnom radnom snagom specijalizovanih preduzeća u svemu prema opisu pojedinih tačaka predračuna. izrada se sastoji od rada u radionici i ugrađivanja na objektu. gde ne može doći preklop. a takav rad obuhvaćen je cenom u armiračkim radovima. U jediničnu cenu za svaku tačku ovih radova uračunati sav materijal. štemovanja.5. zavarivanjem. kontrolu mera na građevini. Izrada mora biti stručna i kvalitetna. Veze pojedinih delova izvesti zasecanjem. BRAVARSKI RADOVI Za izvođenje ovih radova važe u svemu Opšti uslovi za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova. spoljni i unutršnji transport. Za sve gotovo. alat. za sav osnovni. 4. celokupan okov. razne dažbine i sve ostalo u vezi sa formiranjem prodajne cene shodno Opštim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova. spajanjem. sa svim potrebnim pripremama. 4. Izrađeni i ugrađeni elementi obračunaće se na način kako je to u pojedinim pozicijama predračuna naznačeno Bravarske radove izvesti stručno u svemu prema detaljima od čeličnih punih i šupljih kutijastih profila i ravnog ili rebrastog lima. učvršćivanje. zidarsku pomoć kod montaže. rad. spoljni i unutrašnji transport. upasivanje.6.

1. smrzavanja ili sprava za nabijanje ne drobe i ne raspadaju na sitne frakcije osetljive na dejstvo vode i mraza. što se utvrđuje laboratorijskim ispitivanjem potrebno je da se izvrši pranje šljunkovitog materijala. nadzorni organ 119 . niti zrna obavijena glinovitim vezivom ili drugim štetnim materijalom. mešavine prirodnog šljunkovitopeskovitog materijala moraju imati takvu čvrstoću na pritisak i otpornost na dejstvo atmosferalija da se pod dejstvom vode. uz potrebno kvašenje. U pogledu kvaliteta pojedinih zrna. za dobijanje propisanih kvaliteta za mehanički izrađen šljunak. grudve zemlje.0 cm što će se utvrditi letvom dužine 4 m. prekomernu količinu muljevitih sastojaka. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 4. Ukoliko bi to bio slučaj.7. konglomerati i sl. Po završenom vibriranju tamponski sloj mora imati planom predviđenu debljinu u nabijenom stanju i pravilan profil po projektu sa tačnošću +/-1. Materijal za prirodni tampon treba da odgovara švajcarskim propisima SNV. škriljci. poreklom iz odobrenih nalazišta tako da se dobije jednolika mešavina koja odgovara tehničkim uslovima. zajedno sa razastiranjem i nabijanjem.02 mm) osetljivih na dejstvo vode i mraza ne sme biti veći od 6 % u odnosu na ukupnu količinu ispitanog šljunkovito-peskovitog materijala. Peskovito-šljunkoviti materijal predviđen za izradu tamponskog sloja treba da sadrži 40-80% frakcija krupnijih od 2 mm. 40375. izvršiti razastiranje peskovito-šljunkovitog materijala zajedno sa planiranjem i vibriranjem mehaničkim spravama. Maksimalna količina zrna izrađenih od mekih ili trošnih stena (laporci. Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja donje podloge debljine cm sa potrebnim radom i materijalom. Za slučaj da se zbog lošijih karakteristika materijala u posteljici odnosno zbog slabije nosivosti tla tampon mora izvesti sa većom debljinom od projektovane. Materijal za izradu tamponskog sloja ne sme u sebi sadržati organske materije.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. Ukoliko izvorišta materijala za izradu tamponskog sloja sadrže u sebi zrna krupnija od 60 mm potrebno je izvršiti popravku granulmetrijskog sastava drobljenjem ili odstranjivanjem krupnijih frakcija isključivo prosejavanjem. Isto tako prečnik najkrupnijeg zrna u šljunkovito-peskovitom materijalu ne sme biti veći od 60 mm odnosno 2/3 od debljine sloja za slojeve tanje od 9 cm.) u mešavini ne smeju biti veći od 7% računajući na ukupnu količinu ispitivanog materijala (švajcarskim propisima SNV.7. inače se isti ne sme upotrebiti za tamponski sloj. kamenom prašinom ili drugim sličnim materijalom za ispunu. Sadržaj sitnih prašinastih frakcija (manjih od 0. On treba da se sastoji od tvrdih i postojanih čestica na dejstvo vode i mraza pomešanih u prirodnom stanju ili veštački sa finim peskom. tako i u pogledu podesnosti za sabijanje u kompletnu i stabilnu podlogu. kako u pogledu granulometrijskog sastava. glinoviti peščari. Po završenom planiranju i valjanju posteljice koja je predhodno primljena geomehanički i visinski od nadzora i nakon odobrenja nadzornog organa.40375).

Troškove ispitivanja snosi Izvođač. mora se poštovati zahtev da minimalni stepeni zbijenosti. transporta. Za potpuno gotov posao prema gornjem opisu i uslovima plaća se po 1 m3 izvedenog tamponskog sloja od šljunkovito-peskovitog materijala odnosno mehanički obrađenog šljunka u nabijenom stanju mereno po profilima. razastiranja. Na gradilištu se mora izvršiti predhodno ispitivanje materijala koji izvođač želi ugraditi. Minimalna vrednost modula stišljivosti je Me=70 MPa odnosno 100 MPa zavisno od funkcije i položaja ispitivanog sloja u kolovoznoj konstrukciji. 120 .2 Izrada veznog sloja od bito šljunka Izrada veznog sloja (deo gornje podloge) od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 10 cm a u slojevima prema detaljima iz projekta. 4. nabijanja.7. Vrednost modula stišljivosti od Me=70 MPa primenjivaće se kao minimalna. Jediničnom cenom obuhvatiti sve troškove nabavke. odnosno procenta nezaobljenosti zrna drobinskog materijala i drugo putem izrade probnih deonica) tako da se odrede uslovi koje treba da ima materijal za izradu odnosnog sloja podloge koji omogućuje i obezbeđuje dobijanje traženih minimalnih modula stišljivosti. rada na izradi traženog kvaliteta šljunka. ne smeju biti manji od 95% maksimalne zapreminske težine određene po laboratorijskom Proktorovom postupku. koji moraju biti jednaki ili veći od traženih minimalnih. Prečnik ploče sa kojom će se vršiti ispitivanje zavisiće od debljine ispitivanog sloja u kolovoznoj konstrukciji (ploča ∅16 cm za slojeve debljine manje od 25 cm a ∅30 cm za slojeve debljine preko 25 cm do 40 cm. valjanja. Pri ispitivanju potrebne zbijenosti tamponskog sloja kolovoza konstrukcije (donja podloga) izrađenog od šljunkovito-peskovitog materijala koristiti opite pločom prema JUS U.B1. određeni merenjem zapreminskih težina na gradilištu. Prilikom određivanja postignutih minimalnih modula stišljivosti na probnim deonicama.046. Pre početka nanošenja prvog sloja bituminiziranog šljunka izvršiti čišćenje tamponskog sloja. oblika zrna. Preko završenog tamponskog sloja od mehanički obrađenog šljunka ili uvaljanog tucanika kao gornjeg sloja donje podloge kolovozne konstrukcije. sve što je potrebno do potpuno gotovog posla. izvršiti razastiranje finišerom bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm a u broju slojeva kako je to rešeno projektom ili naknadno naloženo od strane nadzornog organa. (izvršiti određivanje granulometrijskog sastava. Ovo ispitivanje se vrši preko specijalizovane institucije za ove radove.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije će na osnovu geomehaničkih ispitivanja i proračuna narediti da se poveća debljina tampona što je izvođač obavezan izvesti.

Prirodni šljunak mora da sadrži najmanje 30% zrna koja nisu zaobljena prema tome prirodnu mešavinu poželjno je provući kroz drobilicu ili prirodnoj mešavini dodavati kamenu sitnež JUS. Obično se uzima 5-7.4. mora da zadovoljava po Maršalu minimum 250 kg/svaki sloj.3. JUS. zagreva i meša se zagrejanim bitumenom. a upotrebljava se mekša vrsta bitumena Bit 45/120 Bit 40/200 izuzetno Bit 50/75 i Bit 35/300. Postignuta stabilnost mešavine.3. Razastrta masa u rastresitom stanju treba da ima veću debljinu za 30% od debljine u uvaljanom stanju.2. zbog debljine.B3.B. i 3. šljunak mora biti čist i zdrav (u pogledu čvrstoće). Razastrta vruća masa valja se garniturom valjaka srednje težine od 5 do 12 tona.4.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Materijal za izradu veznog sloja od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) spravljati od prirodnog ili prosejanog šljunka. da bi se postigla što veća nosivost veznog sloja.014. radi što povoljnije veze između slojeva. Jedinična cena obuhvata izradu sloja od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm. 121 . Materijal se priprema u asfaltnoj bazi gde se šljunak suši. Kontrola ravnosti se vrši letvom dužine 4 m. Troškove recepture. Kamena sitnež. Pre početka rada potrebno je laboratorijski utvrditi najpovoljniju mešavinu. a u broju slojeva prema projektu.5% (težinski). otporan na mraz i bez mulja. u više slojeva poželjno je.B3. sve kontrole pre i za vreme građenja kao i na gotovom sloju bitošljunka vršiti prema propisima za asfaltne radove a sve preko specijalizovane institucije za ove radove. Temperatura mešavine zavisi od vrste bitumena što je propisano u JUS. i 3.050. Utvrđena granulacija prethodnog ispitivanja mora se strogo poštovati i kontrolisati pri radu.B.E1. Kada se bituminizirani vezni sloj radi. Spojno sredstvo je bitumen čija se optimalna količina u masi mora takođe laboratorijskim putem odrediti. Plaća se po 1 m2 ugrađenog veznog sloja od bitumeom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm u uvaljanom stanju. a dozvoljeno odstupanje +/-1 cm. kontrole kvaliteta i pribavljanja atesta snosi izvođač. Razastiranje vršiti obavezno finišerom.B. Laboratorijske recepte. Veličina najkrupnijeg zrna sitneži i šljunka ne sme biti veća od 1/2 do 2/3 debljine sloja u uvaljanom stanju. sledeći sloj nanositi i valjati dok se prethodni sloj nije ohladio i zaprljao. Temperatura mešavine pri ugrađivanju je takođe propisana istim standardima. Njegova najpovoljnija granulacija mora biti određena laboratorijskim putem prethodnim ispitivanjem.05. Uvaljana površina mora biti ravna i da ima projektovani poprečni podužni pad.2.

4% na pr. Izrada hrapavog kolovoznog zastora od asfalt-betona d = 4 cm Po izvršenoj izradi veznog sloja od bitumenom obavljene sitneži (šljunka) pristupiti izradi kolovoznog zastora od hrapavog asfalt-betona d=4 cm u jednom sloju. a ostatak peska od 0. 0. Poprečni pad izvršenog asfaltnog zastora ne sme da odstupi od propisanog više +/-0.U.7.unutrašnjih strana. Uverenje o ispitivanju kamena ne sme biti starije od jedne godine.B. Kameni agregat krupnoće 2-20 mm treba da bude zastupljen orijentaciono sa 50 do 70% težinskih. Agregat za asfaltnu mešavinu mora da zadovolji propisane uslove JUS. Pre nanošenja asfaltne mase izvršiti čišćenje i prskanje veznog sloja vrućim bitumenom sa oko 0. Transport obavljati ravnim putevima kako ne bi nastala segregacija mešavine. Količinu veziva za ovo prethodno prskanje pažljivo odmeriti. procenta. veće od 6 mm pa do 8 mm 25% (dvadeset i pet procenata). Daljinu transporta podesiti tako da temperatura asfaltne mešavine ostane u propisanim granicama prema JUS. čije zgrevanje ne sme biti veće od 190°C. postojan na mrazu sa zrnima kubičastog oblika najmanje čvrstoće 40 MPa maksimalnog habanja 10 cm3/50 cm2 i upijanje vode max. pri čemu obratiti pažnju na zagrevanje sastavnih delova (bitumena i kamenog materijala) kao i na temperaturu asfaltne mase. Razastrta masa valja se lakim valjkom težine 4 . Za određivanje procenata površina kolovoza koji ne ispunjavaju uslov ravnosti. filter 5-10 % težinskih. U toku valjanja kontrolisati profil zastora letvom dužine 4 m.014 i JUS. a delovi kolovoza sa neravninama većim od 8 mm pod letvom od 4 m1 ne mogu se primiti niti platiti. služiće procenat nezadovoljavajućih rezultata s tim da se merenja ravnosti ima vršiti na svakih 10-20 m1 puta u poprečnom i podužnom pravcu.U.30 do 0. traka ili rigola. pri čemu odstupanja u svim pravcima ne smeju da budu veća od +/-4 mm. Najkrupnije zrno agregata ne sme biti veće od 2/3 debljine zastora u uvaljanom stanju.E4. pa do 6 mm. Asfaltna masa za vreme vožnje mora biti pokrivena limom ili azbestnim ćebadima. Razastiranje mase vršiti obavezno finišerom. Spravljanje asfaltne mase vrši se mašinskim putem.014). Bitumen bit 40/200.5 kg/m2 zajedno sa zalivanjem spojeva i bočnih . Pesak može biti rečni ili drobljen najbolje je kombinovano. treba da je eruptivnog porekla.09 mm. Količina bitumena treba da je 5.050. Bit 45/120 izuzetno Bit 50/75 i Bit 35/300. da ne nastane njegovo probijanje kroz naneti habajući sloj.6 tona. Prenos asfaltne mase vršiti kamionima čija je karoserija opšivena limom.E4.8-8% tež. a zatim težim od 8-12 tona.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. Valjci moraju biti prigodne konstrukcije i to vibracioni i sa pumpnim gumama.8%. 10% (deset procenata).09 do 2 mm. s tim da potpuno odgovara tehničkim uslovima.014.3. Ukoliko bi neravnine bile veće od 4 mm odbija se od vrednosti asfaltbetonskog zastora za površine koje pokažu veće neravnine i to za: veće od 4 mm. treba da prolazi 80% kroz sito 0. zavisno od vrste bitumena (JUS.B3.U. poprečni pad od 3% može da 122 .E4. Kameno brašno-filer od mermera samlevenog u prah mora da je odgovarajuće finoće mliva. već se moraju preraditi. tj.

123 . Dopušta se da gotov kolovoz ima najmanje 95% od zapreminske težine Maršalovog uzorka. Jezgor ili komad iz gotovog kolovoza treba da ima istu zapreminsku težinu kao i standard Maršalov uzorak sabijen u laboratoriji. Za potpuno gotov posao zajedno sa nabavkom potrebnog materijala i svim ispitivanjima plaća se od 1 m2 izvedenog asfaltnog kolovoza.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ima veličinu između 2. o čemu će izvođač o svom trošku dostaviti potreban atest investitoru. uputstva i uslove o načinu spravljanja. ugrađivanja i valjanja. Kolovozni ivičnjak mora biti izrađen mašinskim putem u metalnoj oplati od betona otpornog na mrazu sa glatkim vidnim površinama. Nabavka i polaganje normalnih betonskih fabrikovanih ivičnjaka dim. Kontrola ravnosti i hrapavosti može se vršiti i profilografom i vijagrafom. Dobijanje atesta o kvalitetu izvođenog asfaltnog kolovoza izvođač mora dostaviti nadzornom organu na uvid i saglasnost. Recepturu za sastavljanje mase za izradu kolovoznog zastora od asfalt betona d=4 cm. 4.4. Delovi kolovoza koji imaju manju zapreminsku težinu od 95% standardnog Maršalovog uzorka ne mogu se pimiti niti platiti već se moraju preraditi.7. Minimalna marka betona za ivičnjake MB 40. Po završenom poslu izvođač je dužan uzeti iz gotovog asfaltnog zastora kontrolne uzorke (na svakih 5000 m2 po jednu seriju) koje šalje na ispitivanje specijalizovanom institutu o svom trošku. Zbijenost mase zastora. Dostavljanje ovih atesta je uslov za isplatu preostalih radova i za organizovanje tehničkog prijema radova na putevima.6-3. Dužina ivičnjaka iznosi 80 cm a za krivine 40 cm. kao i uslove za kvalitet mase koji se moraju zadovoljiti (propisani ovom pozicijom).4%. izvođač ima za ponuđenu cenu ove stavke izvesti. Asfaltna baza mora imati u toku rada svoju terensku laboratoriju u kojoj se vrše svakodnevna potrebna ispitivanja. Za sva potrebna ispitivanja kamenog agregata. Sve kontrole pre i za vreme građenja. kao i na gotovom kolovozu moraju se vršiti prema propisima za asfaltne radove a izvođač je dužan za kontrolu i ispitivanje o svom trošku angažovati specijalizovani institut za ove radove. Podlogu za ivičnjak od betona MB10 treba izraditi preko prethodno zbijenog i isitnjenog tamponskog sloja kvaliteta izrade betonske podloge mora biti u svemu po propisima za beton. bitumena i filtera za izradu habajućeg sloja obavezno je izvršiti u institutu specijalizovanom za ovu vrstu radova. ispituje se najmanje na svakih 4000 m2 izrađenog zastora i to na istim mestima gde je izvršeno proveravanje kvaliteta asfaltne mešavine. 18/24 na podlozi od betona MB 10 prema projektu.

18/24 postaviti na svežu betonsku podlogu. .5. kako bi se stvorila bolja veza. Materijal za izradu jezgra bankine mora biti od iste vrste materijala od kojeg je izrađen trup puta. Po dovršenju jezgra bankine vrši se humuziranje. na mestima prelaza preko industrijskih koloseka u nivou. Zbijenost jezgra bankine ispituje se kontrolom zapreminskih težina.Izrada bankine koja će biti humuzirana i zatravljena. jediničnom cenom ove pozicije obuhvaćena je kompletna izrada bankina. planiranje i nabijanje bankina Materijal za bankine iskopati iz pozajmišta ili za ovu svrhu rezervnih delova useka. Humuziranje i zatravljivanje bankina ne ulazi u jediničnu cenu. prethodno se prekopa. već samo za spoljni humusni sloj debljine 20 cm. a spojeve ispuniti cementnim malterom. isitni i oslobodi žila. .7. Kolovoz. 124 . pri čemu treba naročito obratiti pažnju da se dobije projektovana ivica. pri čemu se zahteva zbijenost 90% od laboratorijske zbijenosti po Proktoru. kako je to gore opisano. preneti do mesta upotrebe. razastrti u slojevima do 15 cm debljine i nabiti mehaničkim sredstvima (vibropločama. Napredovanje izrade bankine po visini uskladiti sa izradom slojeva gornjeg stroja (tampon. žabama). stare trave i korova. Plaća se od dužnog metra nabavljenog i položenog ivičnjaka zajedno sa nabavkom materijala. Na čisto kamenim nasipima od čvrste i zdrave stene gornji deo bankine ne humuzira se već se spoljna površina bankine mora pažljivo obraditi ili šljemovanjem kamenom sitneži ili po površini složiti kamen.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ivičnjake dim. Humus sa deponija. na delu gde se radi bankina od kamena. vibracionim valjcima. U slučaju. treba uraditi sa habajućim slojem od sitne kamene kocke 10/10/10 cm na sloju peska d = 3 cm.7. 4. Nasipanje. modul stišljivosti iznosi Me=40 MPa. već se plaća posebnom stavkom. Spojnice između nastavaka ivičnjaka treba zaliti cementnim malterom razmere 1 : 3 i fugovati. ivične trake).6. Kod primene materijala gde nije moguće ispitati zbijenost pomoću zapreminskih težina. planira prema projektovanim nagibima i nabija. Za potpuno gotov posao po gornjem opisu i uslovima plaća se po jednom m2 izrađene bankine i to: a. b. 4. Izrada putnih prelaza u nivou preko industrijskih koloseka. Humus se ne sme upotrebiti za jezgro bankina. kontrolu vršiti opitnom pločom ∅30 cm uz zahtev da min. pa se tek onda nanosi na kosinu i gornju površinu bankine.Izrada bankine od kamena.

a ivičnjake upustiti u kolovoz. Šina vođica treba da je istog ili sličnog tipa kao i glavna vozna šina.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Kvalitet sitne granitne kocke treba da odgovara JUS-u B. Na prelazima nije neophodno da se kocka slaže u lukovima. Za rad i materijal plaća se po kvadratnom metru površine prolaza. Drenažu odvesti van planuma koloseka i puta i upustiti u otvorene jarkove ili kanalizaciju atmosferske vode. Kocku slagati pored šina koloseka i zbijati ručno prema tehničkim propisima. Spojnice mogu biti ispunjene peskom ili zalivene asfaltnom masom po JUS-u U. Spajanje šina na prelazu treba izbegavati. spoj zavariti. o čemu će odlučiti investitor i nadzorni organ. Podloga sitnoj kamenoj kocki kao i koloseku treba da je od uvaljanog tucaničkog zastora minimalne debljine sloja d=40 cm od gornje ivice praga. kako bi venac točka bezbedno prelazio preko kolovoza puta. a ako je nemoguće izbeći.010.095. 125 . a tucanički zastor do Me=100 MPa. Širina kolovoza na prelazu se ne menja. Planum koloseka i puta uvaljati i sabiti do Me=25-40 MPa. Posteljicu uraditi u nagibu od 4% prema drenaži.M3. a u svemu prema priloženom detaljnom crtežu.B3.

1. ukoliko se ne propišu novi. 2. 1.1. 1. Moguće opasnosti i štetnosti pri radu cevovoda: 1. 1. 2. pritiska.1. Sva oprema se montira po svim tehničkim propisima pri čemu se vodilo računa da oslonci mogu nositi svu opremu a naročito izmenjivače toplote. Nestručno izvedena montaža cevovoda. Nestručno startovanje sistema. vodilo se računa o svim tehničkim činjenicama uz poštovanje relevantnih propisa i standarda. 2. ZNR. odnosno Investitoru.3. Tehničkim uslovima za izvođenje montažnih radova definisani su osnovni zahtevi za pravilno izvođenje svih montažnih radova. kao i za sve naknadne intervencije na ovoj instalaciji. koje su obuhvaćene građevinskim projektom. 2.8. 1. Izabrana oprema je domaće proizvodnje i poseduje svu atestnu dokumentaciju o kvalitetu. po mogućstvu već u fabrici uz popravku i doradu pri montaži. je obaveza da. Posebna pažnja posvećena je izvođenju i kontroli zavarivačkih radova i montaži kompenzatora temperaturskih dilatacija.5.8. pri izboru izvođača kao i pri realizaciji u svim njenim fazama.3. dakle.6. Nepravilno dimenzionisanje opreme. svodi na dimenzionisanje debljine zida cevi zavisno od prečnika. 1.5. Projektom su predviđene sve tehničke mere za omogućavanje pravilnog rada kompenzatora i normalnu samokompenzaciju čime je izbegnuta mogućnost sprečavanja i opstruiranja temperaturskih dilatacija. Pri dimenzionisanju opreme. 1. cevi. PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU ZNR.7. Pravilnim prihvatanjem temperaturnih dilatacija eliminisana je mogućnost preopterećenja samog cevovoda. Što se konstrukcija.4. 2. Cevovodi koji su predmet ovog projekta nemaju posebnih zahteva u pogledu materijala od koga su izrađene (temperatura. Uputstvom za rukovanje i održavanje definisani su postupci za pravilno rukovanje i održavanje cevovoda.2. Neadekvatan materijal opreme. što je komentarisano u poziciji (2) ovog priloga.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 5. tiče one su dimenzionisane prema maksimalno mogućim opterećenjima sračunatim u ovom projektu. cevovoda itd. Ovo je učinjeno baš zbog toga da bi se smanjila mogućnost pojave korozije. Na naručiocu.4. 2. cevovoda i armature omogućeno je normalno održavanje i eksploatacija TPS. te je time izbegnuta mogućnost njihovog preopterećenja. Predviđene mere za otklanjanje navedenih opasnosti i štetnosti: 2. temperature i izabranog materijala.2. Nepravilno rukovanje i održavanje cevovoda. 2. 1. armature i oslonaca. Nestručno i nepravilno izvedena montaža opreme u TPS.8. povede računa o postavljanju ovih uslova. Problem se. Povoljnim rasporedom opreme. korozija).6. Pojava korozije na spoljnoj površini opreme i cevi. Sprečene ili ometene temperaturske dilatacije. Navedene uslove treba primenjivati. armature i cevi.7. 1. 126 . Projektom se insistira na posebno kvalitetnoj antikorozionoj zaštiti.2. Preopterećenje cevovoda ili konstrukcija usled temperaturskih dilatacija cevovoda.

redosled aktivnosti od podnošenja zahteva za priključenje do završetka radova. toplotni izvor iz koga se vrši snabdevanje toplotnom energijom. SO “Požarevac”. 30 kW.potpis korisnika 6.) . U njima je obavezno sadržano sledeće: . Gradnja toplifikacionog sistema se vrši po zonama utvrđenim postojećim projektom primarne mreže (“Glavni mašinski projekat primarne vrelovodne mreže”.izjava da li korisnik želi zonsku (zajedničku) ili individualnu podstanicu .Opšti deo sadrži aktere. . Tehnički uslovi se izdaju najkasnije u roku od 30 dana i važe 6 meseci. Korisnici jedne zone imenuju svog predstavnika koji kontaktira sa JP “Toplifikacija” i u saradnji sa Odborom za tolifikaciju pri MZ podnosi Zahtev za tehničke i finansijeke uslove i energetsku saglasnost JP “Toplifikacija”. (Napomena: za ove radove ne sleduje nikakva nadoknada od strane JP “Toplifikacija”. 50 kW ) . 5. .) . 04-351249/97 od 16. temperaturski režim rada toplovodne mreže u zimskom i letnjem periodu. parametre grejnog fluida. 3.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije III NAČIN GRADNJE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA 1.površina objekta u m2.1997.toplotna snaga koju korisnik angažuje (20 kW. . odobrenje za gradnju br. 4.matični broj i broj lične karte.ime i prezime korisnika.izjava da li korisnik želi ili ne želi da se priključi na toplifikacioni sistem.Posebni deo uslova sadrži granice zone. Nakon dobijanja zahteva sa anketnim listom JP “Toplifikacija” će preko sredstava informisanja još jedamput uputiti poziv za izjašnjenje o priključenju na toplifikacioni sistem. Uz zahtev se prilaže anketni list korisnika sa neophodnim podacima za izdavanje uslova: .toplifikacionog sistema grada Požarevca koji je isprojektovao”Biro za inženjering i tehničku dokumentaciju”-Beograd.izjava da li je ili ne korisnik u mogućnosti da odmah finansijski učestvuje u izgradnji dela toplifikacionog sistema. . mesto i način priključenja.10. 127 . . odgovorni projektant Slobodan Ćirić. . god. 2.saglasnost korisnika sa izvođenjem radova na svojoj parceli po projektnom rešenju trase. (Napomena: korisnik koji nije u mogućnosti da odmah finansijski učestvuje u izgradnji ne gubi pravo naknadnog priključenja. Finansijsku uslovi se izdaju nakon podnošenja projektne dokumentacije na saglasnost JP “Toplifikacija” i važe do promene cena materijala na tržištu i promene odluke Upravnog odbora JP “Toplifikacija o visini naknade na priključak. 40kW. Definisane granice zone i mesta priključenja na magistralne pravce toplifikacione mreže se moraju strogo poštovati.

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

7. Korisnik koji ne potpiše izjavu da želi da se priključi na toplifikacioni sistem, smatraće se da je odustao od gradnje. Ukoliko se po završetku gradnje isti naknadno prijavi platiće sve troškove koji proističu po osnovu naknadnog priključenja pod uslovom da postoje tehnički uslovi za priključenje. 8. Ukoliko se većina (preko 50%) prijavljenih korisnika izjasni za individualnu ili zonsku podstanicu i za to dobiju saglasnost JP “Toplifikacija”, ostali korisnici sa zone moraju poštovati odluku većine korisnika o načinu priključenja na toplifikacioni sistem. 9. Da bi se zona aktivirala za gradnju potrebno je: - da se za gradnju izjasni min 70% od broja korisnika u zoni, - da korisnici obezbede sredstva za potreban obim gradnje. 10. U gradnji može da ušestvuje i manji broj korisnika od 70% stim da svojim učešćem pokriju vrednost radova neophodnih za priključenje svojih objekata. Projekat zone se u tom slučaju delimično realizuje, ali se poštuju prečnici cevovoda zajedničkih deonica definisani projektom kompletne zone. 11. Nakon donošenja odluke o gradnji u jednoj zoni Korisnici potpisuju ugovor o zajedničkom ulaganju u kome se preciziraju obaveze JPT i Korisnika ( definiđe se projektant, izvođač radova, isporučilac opreme, nadzor na izgradnji, visina učešća i rokovi.) 12. Ako se korisnici izjasne za zonsku (zajedničku) podstanicu potrebno je da obezbede prostor za smeštaj podstanice. Korisnici jedne zone moraju se međusobno dogovoriti sledeće: - kako će se izvršiti nadoknada korisniku koji ustupa prostor za smeštaj TPS, jer iste JP “Toplifikacija” ne snosi. - kako će se vršiti nadoknada štete koja se ne može izbeći prilikom izvođenja radova, ili slučajna šteta nastala prilikom izvođenja radova. - Svi ovi troškovi mogu opteretiti investiciju navedene lokacije pa je to pre gradnje potrebno pismeno definisati nakon utvrđenja trase toplovoda. 13. Ako se korisnici jedne zone izjasne za individualu podstanicu i za to dobiju saglasnost JP “Toplifikacije”, dužni su pre početka gradnje da urade novu projektnu dokumentaciju. Priključenje zone na magistralni vrelovod se i u tom slučaju vrši na mestu definisanom projektnom dokumentacijom navedenom u tački 1 ovog dokumenta. 14. Za izradu projektne dokumentacije primarne mreže kompletne zone, projekat TPS–a i sekundarne mreže od TPS-a do objekta, a na osnovu izdatih tehničkih uslova, korisnici angažuju ovlašćeno projektno preduzeće. Projektno preduzeće mora biti u potpunosti upoznato sa dokumentom “Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije” – JP “Toplifikacija” Požarevac. Korisnici mogu angažovati i JP “Toplifikacija” za izradu predmetne projektne dokumentacije uz nadoknadu koja će se definisati ugovorom. 15. Projekat, koji je izradilo drugo projektno preduzeće, se pre dobijanja odobrenja za gradnju od strane nadležne uprave SO Požarevac, dostavlja JP “Toplifikacija” na saglasnost.

128

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

16. Gradnja toplifikacione mreže mora se vršiti po projektnoj dokumentaciji koja ima saglasnost JP”Toplifikacija” i odobrenje za gradnju od strane nadležne uprave SO Požarevac. Radovi i se izvode u vremenskom periodu od 15. aprila do 15. oktobra, tj. kada toplifikacioni sistem nije u radnom režimu. Radovi se mogu izvoditi i van ovog roka u slučaju da ne ugrožavaju rad toplifikacionog sistema i to uz pismeno odobrenje Sektora za prenos, distribuciju i održavanje TS Požarevac. Gradnja toplifikacionog sistema se vrši pod nadzorom stručne službe JP “Toplifikacija” o čemu Izvođač radova vodi, a nadzor overava građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. 17. Sve radove na izvođenju toplifikacionih instalacija, od mesta priključenja na toplifikacioni sistem, definisanog u Tehničkim uslovima, do kućnih instalacija korisnika, finansiraju Korisnici. 18. Pre početka radova na toplifikacionoj mreži zone u 1999. godini, korisnici su dužni da plate troškove u zavisnosti stepena izgrađenosti zone i angažovanoj toplotnoj snazi za grejanje. : - Korisnici plaćaju troškove po predmeru i predračunu za konkretan slučaj. Troškove plaćaju Izvođaču radova po ugovorenom načinu i uslovima plaćanja. - Troškove nadzora u skladu sa važećom odlukom Upravnog odbora JPT, odmah po prijavljivanju gradnje - Troškove priključenja na toplifikacioni sistem u skladu sa važećom odlukom Upravnog odbora JPT, prilikom podnošenja zahteva za priključenje na toplifikacioni sistem. O finansijskim uslovima odluku donosi Upravni odbor JP “Topligfikacija” za svaku godinu gradnje. 19. Naknadno priključeni korisnik ne može biti oslobođen plaćanja takse i učešća na ime troškova koji su stvoreni u delu prethodne gradnje predmetne zone. 20. Korisnici za izvođenje radova po overenoj projektnoj dokumentaciji moraju angažovati preduzeće registrovano za gradnju termotehničkih instalacija i toplifikacionih mreža i ono preduzeće koje je upoznato sa “Tehničkim uslovima za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije” JP “Toplifikacija” –Požarevac. Korisnik može da angažuje i JP “Toplifikacija” za izvođenje radova. 21. Nakon prijavljivanja gradnje od strane korisnika, JP “Toplifikacija” će imenovati nadzorne organe zadužene za kontrolu nabavljene opreme i materijala i nadzor nad izvođenjem radova. 22. Korisnici takođe mogu ovlastiti JP “Toplifikaciju” za vođenje svih investitorskih poslova: - pribavljanje odobrenja za gradnju, - saglasnosti na projektovanu trasu toplovoda ostalih nadležnih preduzeća i institucija, - pribavljanje odobrenja za raskopavanje i korišćenje javnih površina i saobraćajnica i sl. o čemu će se sačiniti poseban ugovor. 23. Nakon završene gradnje korisnici upućuju zahtev za priključenje na postojeću toplifikacionu mrežu. Uz zahtev za priključenje Korisnik dostavlja projekat izvedenog stanja. Objekat se priključuje na toplifikacioni sistem Isporučioca kada potrošač ispuni uslove iz energetske saglasnosti, tehničkih i finansijskih uslova i 129

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

predaje dokumentacije iz tačke 15. ovog dokumenta (građevinski dnevnik, građevinska knjiga zapisnici o hladnoj probi i izveštaji RO kontrole). 24. Priključenje obavljaju isključivo radnici JP “Toplifikacija”. 25. Izgrađene instalacije od mesta priključenja po tehničkim uslovima do sledećih granica predaju se na upravljanje, održavanje i amortizaciju i time postaju vlasništvo JP “Toplifikacija”: - za kolektivne stambene zgrade kod kojih su vertikale izvedene po prostorijama objekta, van stepenišnog prostora, granice su ventili u korenu vertikala kućnog razvoda; - za kolektivne stambene zgrade kod kojih su vertikale izvedene kroz stepenišni prostor, granice su ventili za priključenje stana ili poslovnog prostora; - za individualne objekte sa zonskom podstanicom granica su ugrađeni priključni ventili na 1 (jedan) metar od objekta koji razdvajaju kućnu instalaciju od sekundarne mreže. - za individulne objekte sa individualnim podstanicama granica je neposredno iza ventila koji razdvajaju primarnu mrežu od primarnog dela TPS 26. Održavanje ostalih izgrađenih instalacija (van date granice) može se ugovorno poveriti JP “Toplifikacija”. 27. Radnicima službe održavanja JP “Toplifikacija” korisnik mora dozvoliti pristup svim instalacijama grejanja, radi kontrole ili hitnih intervencija, bilo da su prenete u nadležnost JP “Toplifikacija” ili nisu. 28. Eksploataciju svih instalacija grejanja priključenih na toplifikacioni sistem vrši JP “Toplifikacija” 29. Po završetku gradnje i puštanja grejanja svi korisnici su dužni da sklope ugovor o isporuci i naplati toplotne energije sa JP “Toplifikacijom”.

130

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE IV .GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI Deo: LEGENDA OZNAKA LEGENDA SKRAĆENICA SPISAK CRTEŽA I PRILOGA TABLIČKI PRILOZI 131 .

GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI LEGENDA OZNAKA 1 – Regulator pritiska 21 – Cirkulaciona pumpa radijatorskog grejanja 22 – Cirkulaciona pumpa za klimatizaciju 231 – Cirkulaciona pumpa za potrošnu toplu vodu 232 – Recirkulaciona pumpa za potrošnu toplu vodu 31 – Izmenjivač toplote voda-voda za radijatorsko grejanje 32 – Izmenjivač toplote voda-voda za klimatizaciju PREDGREJAČ DOGREJAČ 331 – Izmenjivač toplote voda-voda za potrošnu toplu vodu – 332 – Izmenjivač toplote voda-voda za potrošnu toplu vodu – 41 – Vodomer za dopunu sekundarnog sistema radijatorskog grejanja 42 – Vodomer za dopunu klimatizacinog sistema 5 – Regulacioni prolazni elektromotorni ventil 6 – Regulator diferencijalnog pritiska 7 – Impulsni vodomer za merenje protoka 8 – Predgrejač klimatizacione komore 9 – Rezervoar potrošne tople vode 10 – CTS-1.STS-1 . proizvođač “FENIKS”’Niš 132 .Tip senzora NTC termistor fenitron.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije IV . mikroprocerski regulator serije 6000.

Požarevac 2. VS .Hvatač nečistoće 13. EMRV . R .Kućno toplotno postrojenje 4.Centralni sistem nadzora i upravljanja sistemom 6.Elektromotorni regulacioni ventil 16. KRP . HN . SR – Sigurnosni razvodni vod 8.Ekspanzioni sud 14. CENUS . PTV .Higijensko tehnička zaštita 7. SRT . P – Prelivna cev 10. OC – Odzračna cev 11. KV .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije LEGENDA SKRAĆENICA l.Javno preduzeće "Toplifikacija" .Jugoslovenski standard 3. RJ .Računska jedinica 17. JUS .Sobni regulator temperture 133 . HTZ .Vntil sigurnosti 15.Potrošna topla voda 5. SP – Sigurnosni povratni vod 9.Regulator 18. JPT .Kuglasti ventil 12. ES .

9 Postrojenje sa dva izmenjivača toplote i otvorenim ekspanzionim sudom Sl.KLASA II Sl.14 Postavljanje kompenzacionih jastuka Sl.10 Postrojenje sa više izmenjivačem toplote i zatvorenim ekspanzionim sudom Sl. klimatizacije i centralnom pripremom PTV .27 Poklopac na šahtama i komorama koje su u trotoarima ili saobraćajnicama Sl.25 Prednji izgled ormana "RO-A" i raspored opreme Sl.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i centralnom pripremom PTV KLASA II Sl.20 Izvođenje odzračnih sudova na instalaciji Sl.2.6 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa direktnim priključenjem kaloriferskog grejanja .2 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja .4.13 Račvanje predizolovanih cevi Sl.3.19 Detalj konstrukcije nepokretnog oslonca Sl.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije SPISAK CRTEŽA I PRILOGA Sl.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja .16 Konstrukcija spojnice predizolovane cevi Sl.KLASA I Sl. klimatizacije i centralnom pripremom PTV .24 Prednji izgled ormana "RO" i raspored opreme Sl.KLASA I Sl.3 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i klimatizacije .KLASA II Sl.28 Poklopac na šahtama i komorama koje su van trotoara ili saobraćajnica 134 .KLASA I Sl.KLASA I Sl.26 Unutrašnji raspored opreme u "RO-A" Sl.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja.KLASA II Sl.11 Postrojenje sa jednim izmenjivačem toplote i otvorenim ekspanzionim sudom (bez elementa za odvajanje vodenog od gasnog prostora) Sl.18 Detalj ugradnje nepokretnog oslonca Sl.15 Prolaz predizolovanih cevi kroz zid Sl.4 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i centralnom pripremom PTV KLASA I Sl.5.12 Polaganje predizolovanih cevi u zemlju Sl.23 Šema ormana automatike "RO-A" Sl.21 Odvazdušenje i odmuljivanje cevnih registara Sl.5 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja.22 Principijelna šema razvodnog ormana "RO" Sl.8 Postrojenje sa jednim izmenjivačem toplote i otvorenim ekspanzionim sudom Sl.1 Granice sistema daljinskog grejanja Sl.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i klimatizacije .7 Osnovna tehnološka šema individualne predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja Sl.17 Detalj priključenja cevnog ogranka na toplovod Kostolac-Požarevac Sl.

energetskog protoka.4: Funkcionalna veza prečnika cevi. jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 90/70 (°C) .1: Funkcionalna veza prečnika cevi. energetskog protoka. energetskog protoka.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije PRILOZI Prilog broj 1: Klizni dijagram temperature primarnog i sekundarnog sistema daljinskog grejanja Prilog broj 2: T.5: Funkcionalna veza prečnika cevi.6: Tabela za izbor armature u TPS-u u zavisnosti od snage TPS-a Prilog broj 8: T.2: Funkcionalna veza prečnika cevi.7: Toplotne snage cevnih grejnih tela .bakarne cevi Prilog broj 6: T.crne cevi Prilog broj 3: T.registara Prilog broj 5: T. jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 130/75 (°C) .3: Toplotne snage cevnih grejnih tela . jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 90/70 (°C) . jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 130/75 (°C) .registara Prilog broj 9: Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom 135 .bakarne cevi Prilog broj 7: T. energetskog protoka.crne cevi Prilog broj 4: T.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful