P. 1
tehnickiuslovi

tehnickiuslovi

|Views: 249|Likes:
Published by Andjela01

More info:

Published by: Andjela01 on Mar 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2014

pdf

text

original

TEHNIČKI USLOVI

ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

I - MAŠINSKO, ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE

Deo: A. POLAZNE OSNOVE B. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA C. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA D. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

Izdavač : JP "Toplifikacija" Požarevac
Odobreno odlukom UO JP "Toplifikacija" Požarevac, br. 2489/4 od 05.08.1999g

Autori :
- za mašinski deo: Todorović Miodrag dipl.inž.maš. Bulatović Vuka dipl.inž.maš. Milović Predrag dipl.inž.maš. Aranđelović Mirko dipl.inž.maš. Cvejić Zlatko dipl.inž.maš. Mišić Nenad dipl.inž.maš. - za elektro deo: Živković Slobodan dipl.inž.el. - za građevinski deo: Miloradović Dragiša dipl.inž.građ. Marinković Srboljub građ.tehn.

Koordinator stručne grupe :
Todorović Miodrag dipl.inž.maš.

Kompjuterska obrada teksta:
Milović Predrag dipl.inž.maš.

Recenzent:
Dr.Bratislav Blagojević, red.prof. Tiraž : 100 primeraka ___________________________________________________________

2

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

Štampa: Štamparija KOMPROMIS design, Požarevac, Ćebina 28,

PREDGOVOR

Pisanje predgovora ovoj knjizi čini mi čast i zadovoljstvo da najavim izlazak iz štampe zbirke tehničkih uslova za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije u izdanju JP “Toplifikacija” -Požarevac. Pojavljivanje ove zbirke u stručnoj javnosti predstavlja pravo priznanje grupi autora za njihovo profesionalno bavljenje problemima grejanja i toplifikacije i ozbiljan timski rad u dužem vremenskom periodu. Sa druge strane sveobuhvatan i veoma sistematizovan pristup problematici kvalifikuje ovaj materijal kao releventan izvor informacija za sve faze projektovanja i izvođenja sistema za prenos toplotne energije. Ustrojstvo ovog sistema na grejnom području Požarevca i Kostolca, kao jedinsvenog toplifikacionog sistema, u pomenutim fazama, omogućuje da se njegov dalji razvoj obavlja uz najveću produktivnost i dobre garancije za dugogodišnju eksploataciju uz minimalne utroške za investiciono i tekuće održavanje. Stručna podrška projektantima, izvođačima, nadzornim organima kao i svim stručnjacima koji su na svoj način uključeni u proces tolifikacije gradova, predstavlja dragocenu pomoć njihovom ličnom uzdizanju ili “osvežavanju znanja” kao i sveopštoj borbi za kvalitet. Materijal, već samim svojim obimom, 120 stranica teksta i 35 stranica grafičkih i tabelarnih priloga, oslonjen na veliki broj JUS standarda, kao i propise i uputstva proizvođača i distributera toplotne energije drugih gradova, do u detalje provodi stručnjake tehničke struke, mašinstva, elektrotehnike i građevine, kao i pravne regulative, kroz sve faze rada na izgradnji sistema. Predložena tehnička rešenja predstavljaju sintezu dosadašnjih pozitivnih iskustava i najnovijih dostignuća evropskog nivoa, a sve u cilju što kvalitetnije isporuke toplotne energije svim potrošačima. Razuđenost sistema, veći broj različitih vrsta potrošača kao i zahvat prema zagrevanju velikog broja individualnih stambenih objekata, predstavljali su povećani napor za autore i povećanu odgovornost za funkciju sistema u dužem vremenskom periodu u budućnosti. Konzistentnost rešenja i tipskih tehnologija kao i pojedina originalna rešenja, kao i nadasve velika sistematičnost i lična pedantnost, nesumnjivi su preduslovi daljeg razvoja i izgradnje ovog toplifikacionog sistema. Na kraju, želim puno uspeha u radu svima, koji projektuju, grade i upravljaju toplifikacionim sistemom na dobrobit svojih građana. Dr.Bratislav Blagojević, red.prof. Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu

3

... 32 UNUTRAŠNJE INSTALACIJE ZA POTROŠNU TOPLU VODU (PTV).................................. 52 II-TEHNIČKI............................................................... REGULACIJA I UPRAVLJANJE ........ 10 B....................................................................................................................................................................................... TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNA POSTROJENJA .......... 32 UNUTRAŠNJA INSTALACIJA ZA RADIJATORSKO GREJANJE .................................................... 17 ZONSKE TOPLOPREDAJNE STANICE.......................................................... 29 D...................................................... 39 RAZVODNI ORMAN ....................................... 23 POSLOVNI OBJEKTI................................................... 13 C............................................ 43 OPŠTI DEO ..................................................................................... 36 E............................................................... TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA................ 4 A.. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA .................................................................................................... 40 MERENJE...................... 39 NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM..... 41 ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA (INDIREKTNOG DODIRA)..... TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA....................... 39 ELEKTRIČNI RAZVOD................................................. 21 STANBENI I MEŠOVITI OBJEKTI ....................... TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA............................ TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA ............................................................................... 28 CENTRALNE PREDAJNE STANICE....... 17 OPŠTI DEO ................................... OPŠTI I POSEBI POGODBENI USLOVI................................................................................................................................................................ 47 G.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA .......... 53 4 ........... ZNR ................................................................................. 50 I.................................... ZAVRŠNE ODREDBE............................. POLAZNE OSNOVE ..................................................................................................................................................... 39 ELEKTRIČNO OSVETLJENJE.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Sadržaj: PREDGOVOR ................................................................................................................ 49 H........................................................................ 17 INDIVIDUALNE TOPLOPREDAJNE STANICE...................................................................................................................... KARAKTERISTIKA I KVALITETA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA......................................... 3 SADRŽAJ: ................... 45 F....................................... 44 POSTUPAK I NAČIN KONTROLISANJA I VERIFIKACIJA SVOJSTAVA................................... 28 ZAVRŠNE ODREDBE.........................................................................................................................................

....................... MONTAŽA KOMPENZATORA .................................................... 61 1....................................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1.................. 64 1................... 73 1........................................ Plan produvavanja cevovoda ........................................8.................... 57 1.................................... 64 1.......................8.......... Specifikacija postupka zavarivanja ................... 77 1................7................................... Dovođenje krajeva budućeg spoja u položaj za zavarivanje .....3.............. Trajanje ispitivanja........................... 56 1.........7................................................................................4................... MANIPULACIJA OPREMOM I MATERIJALOM ............... 60 1...................................................................7........................................................3..................1............................................................................................... Specifikacija ispitivanja cevovodne instalacije ........11..........2......................................................1....................6...................... 57 1....................Kontrola pre početka zavarivanja ............................................................................................................... Radiografska kontrola .......................................................................................................1............................... MONTAŽA OSLONACA .................. 64 1........................ Potreban sastav montažne ekipe..........................................................9............................................. ANTIKOROZIONA ZAŠTITA .....................................1......................................... Montaža prirubničkih spojeva ...... KONTROLA ZAVARENIH SPOJEVA ....................7......................11................6................ 63 1.....................................................................................................................................................1......................................................................... 71 1................. Kontrola tokom izvođenja zavarivačkih radova .............................................5...................................................5................. 65 1.........................................................................................3...................................2................................ Rastojanje između zavarenih spojeva ................ Sečenje cevi ...... 57 1............ 72 1.... 55 1..... 69 1......................................... 57 1................. 66 1........ 65 1..... 73 1...............................................2...9.......................1................... 56 1................................10.................... ISPITIVANJE CEVOVODA ................................................. 57 1....................................1.............................2.............................. 59 1......1.... 59 1..............2........................................................................ 75 1......4..................... MONTAŽA VENTILA I PRIRUBNIČKIH SPOJEVA .........2.............................. TEHNIČKA PRIPREMA........................... USLOVI ISPORUKE CEVI................................................................3..............TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA....... Plan organizacije gradilišta ..................2.............1.................... 61 1....................................................1...........................................................................1... Izvođenje toplotne izolacije kompenzatora................... Aksijalnost ....................................... 57 1......................... 76 1................................................................... 62 1....... Izvođenje toplotne izolacije spojnih mesta ............................. IZRADA CEVNIH KOLENA............ 71 1.........2..........................................9.15....................10............................................... Čišćenje cevi.............................................................................................................8........................8.................................8.................................................................... Spuštanje zavarenih sekcija u zemljani rov .........................0.....................7...... 68 1.............. Priprema sistema za ispitivanje.......12........................... 64 1....... 58 1.......................................... Izvođenje toplotne izolacije završnih elemenata.........................................14...........7.............................. Aksijalni kompenzatori .........................................1............................................................15............................................................... Određivanje veličine probnog pritiska .......... Određivanje ispitnih sistema ....6...................................................................14.......... Ispitivanje ... Montaža ventila ..............11....2........................................................................................1..... 73 1.....15.................................................................15..14..................14............. 55 1....... 62 1. 71 1..........7..... 66 1........................................ Izvođenje toplotne izolacije cevi.............................. IZVOĐENJE TOPLOTNE IZOLACIJE ................................................................ Prednapon pri samokompenzaciji ...7........7.....................................10......................................................... 77 5 .............4...................... Spajanje sekcija cevovoda ...................5...................................4...........13..............3....2......... ZAVARENI SPOJEVI DEONICA (SEKCIJA) ..................................................... Priprema krajeva cevi za zavarivanje ...................................................................... 69 1............................ 66 1...................................................... 69 1... 55 1.................................1..................................4...................... 69 1.......................... Ispuna zavarenog spoja .8............................................... Plan montažnih radova.................................................1...........................................7..... 62 1.....................................14........1.... 75 1...................9..... Fiksiranje pripoja cevi..2..................................... ZAVARIVANJE CEVNOG SPOJA ........ 72 1...10................................................7................ 61 1....................................................................................... RAZVLAČENJE (NIZANJE) CEVI DUŽ TRASE TOPLOVODA................................................................... 75 1............ Testiranje (atestiranje) zavarivača....................................10........................7.................5......... KONTROLA KVALITETA I OŠTEĆENJA CEVI .. 75 1......15..... Postupak testiranja zavarivača............................................................................1........15............ Koreni zavar ...2.................. 71 1.......... Hladni prednapon.....................10................ Obeležavanje zavarenog spoja ..................................................................................3..................................................................................4........... OPŠTI TEHNIČKI USLOVI.. Kontrola po kompletnom izvođenju spoja ................... 77 1...... 54 1........7.................................. 62 1...........

6.............................................. 79 1........................................................................................................ 90 Nabavka materijala.... 86 Odgovornost izvođača za program.............. 87 Čuvanje i osvetljenje........ 85 Ostali projekti.................... 86 Trajanje garancije ........................................ VREMENSKI USLOVI ZA MONTAŽU ................................................................................................... 84 2................ 85 Predaja projekta.... 86 Podnošenje programa radova ................................................................................................................................................................................................... ZNAČENJE REČI I IZRAZA .............. 85 2.........................................................5............................................................................................................................... 89 Pridržavanje propisa o saobraćaju ................................................................... OPŠTE OBAVEZE ........................................................ 86 Proveravanje ponude.......................................................................... 85 Tekst garancije se prilaže uz Ugovor........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 80 1...................................................................................................................................................................................... 87 Tačnost izvršenja radova..................................................................................................................................... 83 2..................................................... OBIM UGOVORA...............................21..................................................................................................................... 90 Pomoć ostalim izvođačima ........................................................................................................................................................................................ 79 1...........................................2.................................................................................................... Naknadne popravke i izmene na cevovodu ................. 88 Nesrećni slučajevi i povrede radnika ................. 81 2......1........................................................ 88 Obeštećenja lica i imovine........................................................................................................22............................................................................................... 82 2..................... 84 Tumačenje ugovornih dokumenata............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 88 Osiguranje radnika........................................................................................................... 85 Čuvanje projekata i crteža.................................................................................................................................................................. 86 Upoznavanje gradilišta ................................................................................................................................................................................................................15............................................................................................................ 85 Projekti i crteži za gradilište ...... 90 Održavanje gradilišta....................... UGOVORNA DOKUMENTA...................................................................................................................................................................................16.................................................................................................................................................................. Prisustvovanje ispitivanju i zapisnici ....... 86 Obaveštenja tokom gradnje ............................................. 90 6 ............................ 88 Osiguranje radova........................ 89 Patenti ................................8.................. 89 Ometanje saobraćaja i nadoknade štete..... 80 1..................................................................................................................................................................... 89 Specijalni tereti............... OPŠTI POGODBENI USLOVI................................................................................................................. RADNA SNAGA ...................... 78 1........ NADZORNI ORGAN ..3.. 90 2........................................................................................................... 87 Radnici i službenici izvođača ............. 83 Ovlašćenja nadzornog organa u slučaju nužde.......................... 85 Ugovor................................... 88 Davanje obaveštenja i plaćanje taksi ......................................................4..................................................................................... 83 Dužnosti i prava nadzornog organa.....................................7......... 89 Pridržavanje važećih propisa .... TEHNIČKI PRIJEM ...............................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1..................................................................................................... 82 2.......................................................15.................................................... 85 Garancija................................ mehanizacije i radne snage................... PROJEKTI .................... PUŠTANJE CEVOVODA I OPREME U RAD ....................................................................................................................................... 78 1.............................19........................................................................................................................20..................................................................................................... ................................................................................................................................... 87 Otpuštanje stručnjaka.....................................................18.................................................................................................................. 79 1.......................................... 84 Jezik....... 87 Stručno rukovodstvo izvođača ...........................................17..................................................... PROJEKAT IZVEDENOG STANJA............................................................................................................... crteži i uputstva ..............................................6................................................. NADZOR TOKOM MONTAŽE............................................................................................................ PRIMENJENI PROPISI I STANDARDI .... 80 1.......................................................7................................................................................................................................... 84 2........................................................ PRODUVAVANJE CEVOVODA.............................................UPUSTVO ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE ............................................................................................................................................................................... 89 Fosili i predmeti od vrednosti....................................... 80 UP .................................. 87 Briga o radovima......................................................... 89 Vanredni saobraćaj ..............................................................................

...................20........................................................................................................................................................... 90 2............................................................................................................ 93 Početak radova................................................................................................................... POČETAK IZVOĐENJA RADOVA I ZAKAŠNJENJA.............................................................................................................................................................................................................................................. PRIVREMENI RADOVI I MATERIJALI............................................................ 100 Obaveštenja Izvođača... 92 Obustavljanje radova ................................................................................................................................................................................................................................................. 95 Procena vrednosti izmena ............................... 100 Dostavljanje obaveza...................................................................................................................................... 97 2..............................................................................10.................................................................................................................. 99 Arbitražna komisija ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 97 Metode merenja ...................................................... 95 2............................................ 98 Procenjivanje na dan gubljenja.................................................................. 99 2.................. 91 Pristup gradilištu............................... CERTIFIKATI I PLAĆANJA .......................................... 92 Otkrivanje i otvaranje radova ................................................................................................ PROPISI I PRAVA..................................................................................................................................................................................................................... 95 Izmene..................................... 95 Ispitivanje uzroka grešaka.............................................................................................................................................. 98 Pravo zaloga................................................................................................................................................................................................ 91 Odobravanje upotrebe materijala ............................................... 91 Ispitivanje radova pre pokrivanja ................................................................................................18...................................................................................................................... 96 Potraživanja ...17....................................................................................................................................................... 100 7 ..................................................................... 94 2................................................................................ 93 2.. GARANTNI ROK............. 98 2................................................... 95 Nalozi za izmene moraju biti pismeni....................................................... PROPUSTI IZVOĐAČA .................................................................................... 97 Certifikat o konačnom preuzimanju radova ....................................................... 97 2.........................................................................................................................9.................................................................................... 97 Količina .................................................................................................... 94 Produženje roka za dovršenje radova ...................................... 91 Kvalitet materijala i ispitivanje ................................................................... 99 2...................................................................................................................................................16.......................................................................12................... 97 Odgovornost investitora ........................................ 91 Troškovi ispitivanja koji nisu predviđeni.................................................................................................................13................................................................................................................................................................................ HITNE OPRAVKE .................................................... 99 Plaćanje posle gubitka prava .................................................................................................................................. 93 Predaja gradilišta........................................................ REŠAVANJE SPOROVA................................................................ 95 Definicija „Garantni rok”...................... 92 2............11............................................................................................................................................................................................ 96 Uklanjanje mehanizacije ............................................... 95 Radovi za vreme garantnog roka............... 92 Uklanjanje neispravnog rada i materijala ....................... 94 Viša sila .......................................... OBAVEŠTENJA. MERENJE....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 96 Mehanizacija .................................................................................................................14............ 99 2................................................19.................................................................................................. 94 Vreme završetka radova ...................................................................................................................................................................................................................................... MATERIJAL I IZRADA............................................................................................................................................................................................................................................................................................... MEHANIZACIJA....... IZMENE I NAKNADNI RADOVI ................................................. 98 Gubitak prava........................ 91 Uzorci ...... 90 Obaveze izvođača u odnosu na podizvođača..........................................................................................................15............................................. 92 Obustavljanje radova preko 90 dana .............................................................................. 97 Plaćanje radova ..............................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zaštita zdravlja................................................................................................................................... 91 Troškovi ispitivanja ............................................. 97 Premeravanje radova ........... 96 2.................................................................................................................................... 96 Naknadni radovi .............................................. 97 Neispunjene obaveze ........................ 96 Odgovornost investitora ................................ 94 Odvijanje radova ..................................... 93 Prilaz gradilištu..............................................................................

....... 100 Premija za izmenu projekta . 118 4......................7.. Grubo i fino planiranje dna rova sa istovremenim otkopom od 0............................................................. 112 4................................................................ 100 Raskid ................................................ ..... 110 4................................trotoara (tucanika........................................................................................................................................1................................................................ Iskop zemlje za šahte i revizione komore.. 104 USTUPANJE GRADILIŠTA NA UPOTREBU ................................................................................ TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA................................................................................................................................................................................................................................2......................................................................................................................................... 103 HIGIJENSKO-TEHNIČKE MERE.............. 103 STANDARDI............................................. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA ............................................................................ ARMIRAČKI RADOVI.... 120 4................... damperima na daljinu do 5000 m.... Otkopavanje humusa ..................................................... 117 4.............................................................................. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI........................................................................................................................................... 103 KVALITET MATERIJALA .............................................. ................................................................................ 103 DUŽNOST IZVOĐAČA .......................................................................................................................... 100 2.......................................... Ručno zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u slojevima od po d=15cm.............3................................................ 122 8 ............................................................... 105 OBRAČUN I ISPLATA IZVRŠENIH RADOVA ............2......... 107 ČUVANJE PODATAKA ................................................ Izrada hrapavog kolovoznog zastora od asfalt-betona d = 4 cm ................................... 111 3 2 4........................7... 110 4.......................5......................................................................................................................... 105 PRODUŽENJE ROKA ZA IZVRŠENJE RADOVA ........................................................0............................................... 105 KOLIČINE .......................................2 Izrada veznog sloja od bito šljunka .......................................... OPŠTI USLOVI ...................................................... Nabavka i ugrašivanje šljunkovito-peskovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće ispod komore toplovoda d=15 cm............ .4....... 103 KONTROLA ISPITIVANJA................................................................................................................................................................... RASKID UGOVORA .... Transport viška zemlje iz iskopa kamionima............................................. 107 GRAĐEVINSKI DNEVNIK ........................................ 119 4........................................................................2........................................................ 108 PROJEKAT IZVEDENOG STANJA .......................4..............................2..... 100 2........................................................3................................................................................... 110 4...............7............................................................ 102 TRAŽENJE OBJAŠNJENJA UGOVORNIH DOKUMENATA ...................................................... 118 4....................................................................... 104 ODOBRENJE ZA IZGRADNJU ........................... 103 POMOĆ IZVOĐAČA NADZORNOM ORGANU ............................ 107 PRIJEM RADOVA .........................................6..............................................................................................23........................................................................................2............................................03 m na m planiranog terena..................................................... 101 3.........................JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2...................................... 110 4....................................................................................................................................... 105 UGOVORNE JEDINIČNE CENE ................ RAZNI RADOVI ........................... 110 4......................................................................................................................................................................................................5....................................... POSEBNI POGODBENI USLOVI ...........................................................3......................................................................... .............................................................................. OBELEŽAVANJE TRASE CEVOVODA PRE POČETKA GRAĐENJA................................................................................7..................... BRAVARSKI RADOVI .......................... 108 4..............2........................................................................ 104 OBAVEŠTENJE O POČETKU RADOVA ............................................................................. 104 VATROGASNA SLUŽBA .......................22............................................................. 102 PREGLED I KONTROLA PROJEKTA ................................. 105 IZMENE CENA ...............2.............. 102 PODACI ZA ODGOVORNOG RUKOVODIOCA IZVOĐAČA........ 107 GRAĐEVINSKA KNJIGA ....... Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja ...................................................................................................................... 119 4......................................... 102 PRAVO MENJANJA PROJEKATA I CRTEŽA ....................2........................................................................................ 104 FINANSIJSKA POMOĆ IZVOĐAČU ............... 114 4.................................... 113 4.................................................. 114 4....................................................................................................................................................................... 114 4...................................1..2....................................7.....1....6....... Rušenje kolovozne konstrukcije ................................................................................ 108 REKLAMACIJE .............................................. asfaltbetona i betona)............................................... IZMENE PROJEKTA ........................................................................... PRIDRAŽAVANJE VAŽEĆIH PROPISA.............................................................................................. 106 FOTOGRAFISANJE.................... 104 OBELEŽAVANJE OSOVINE I PROFILA ....................................................................................................................................................... ZEMLJANI RADOVI ................................21........................................... 113 4........................................................

.................. Izrada putnih prelaza u nivou preko industrijskih koloseka.... 135 9 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................4.........................................................5....................... PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU ..... planiranje i nabijanje bankina ....................................................................................... .....................................7.....................................GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI ................................................... 134 PRILOZI ........................... 131 LEGENDA OZNAKA............ 124 5..... Nasipanje............................................. 126 III NAČIN GRADNJE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA......................................................7.........................................................7..................................... 124 4......... Nabavka i polaganje normalnih betonskih fabrikovanih ivičnjaka dim..........JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4....................................... 127 IV ..................................6........................ 18/24 na podlozi od betona MB 10 prema projektu.................................................................... 132 LEGENDA SKRAĆENICA.............................................. 123 4...... 133 SPISAK CRTEŽA I PRILOGA ...........

100: Generatori toplote za grejanje. Ispitivanje grejnog sistema.: Toplotna tehnika u zgradama Tehnički uslovi za projektovanje i gradenje zgrada. Toplotna snaga grejnih tela.E6.062-21.JUS D. 7. .: Centralno grejanje. 3.200: Postrojenja za centralno grejanje.600-23.070: Uredaji za grejanje.05.051-1982.JUS M.E6. . .510-23. 13.100-21.86.04.01. god.04.193-19. 4.02.JUS U. . .JUS M. god. principi i uslovi ispitivanja.J5. .JUS M. 10. god. 11.J5.E6.87.: Građevinska stolarija. .010 .E8.JUS U. 15.12. 9.84.: Centralno grejanje. .JUS M.E6.JUS U. 21. . god.E5. god.J5.87.110: Generatori toplote za grejanje. god.: Metode proračuna koeficijenata prolaza toplote u zgradama.E6.: Izmenjivači toplote.E6. Opšti tehnički uslovi za projektovanje i montažu instalacija. 6. .E6.JUS M.E6. POLAZNE OSNOVE A.: Toplotna tehnika u visokogradnji Merenje specifičnih toplotnih gubitaka zgrada ili delova zgrada.071: Uredaji za grejanje.JUS M.1980. . 19.E6.84.100 .JUS M. . .JUS M.040: Uredaji za grejanje i provetravanje.E6.12. god. .god. Oblik i mere. 17.101: Generatori toplote za grejanje.E6. 18. 20. god. Prilikom projektovanja postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije pridržavati se svih jugoslovenskih standarda i propisa koji su objavljeni ili su definisani i biće objavljeni a imaju primenu u materiji koja se propisuje. 2.83.JUS M. ekspanzija i zaštita instalacija centralnog grejanja.E2. Dozvoljava se korišćenje inostranih standarda i propisa za materiju koja nije definisana domaćim. 12. Pregled važećih jugoslovenskih standarda i propisa dat je u nastavku: 1.01. 5.JUS M.JUS M.011: Kotlovska postrojenja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije A.011-07. 16.E6.god.120: Generatori toplote za grejanje. . spoljni prozori i balkonska vrata. .JUS M.JUS M.JUS M.201-205-14. .1992.012-1991.22.J5. Zahtevi sigurnosti 10 .: Člankasti radijatori od livenog gvožda. Proračunavanje toplotne snage grejnih tela za dvocevni sistem grejanja. .84.: Osiguranje.082-28. Odredivanje toplotnog bilansa.12.JUS U.: Toplotna tehnika u visokogradnji Terenske metode merenja prolaza toplote u gradevinskim konstrukcijama zgrada. : Toplotna tehnika u visokogradnji – Vazdušna propustljivost stanova.u pripremi: Proračun potrebne količine toplote za grejanje. 8.1. Zahtevi u pogledu propustljivosti vode i vazduha.E6. . . . 14.J5. god.JUS U.JUS M.

. . 56/72 i 61/72.: Radijatori.Zakon o izgradnji objekata . 22.JUS M.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije za uređaje za proizvodnju pare niskog pritiska. Ispitivanje pritiskom stabilnih posuda u eksploataciji. .080-1980.JUS M. 24. Pravilnik toplotne snage i izražavanje rezultata. 26. 11 .1987.Uslovi i tehnički normativi za projektovanje stambenih zgrada i stanova . i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom .E2. .203: Kotlovska postrojenja. konvektori i slični aparati.Zakon o zaštiti od požara. 43.E6. konvektori i slični aparati.201: Stabilne posude pod pritiskom. 40. 37. .Pravilnik o tehničkim normama za električne instalacije niskog napona . .JUS M.JUS M. .02. .1988. .Pravilnik o minimumu tehničke dokumentacije za izdavanje odobrenja za izgradnju investicionih objekata visokogradnje Službeni glasnik SR Srbije broj 39/80.Službeni list SFRJ broj 13/78.E2. .Propisi i preporuke EDB.12.83. .07. Prvo ispitivanje pritiskom. 35.B5.B5.082-1980. 36. 25.Službeni glasnik SR Srbije broj 44/95.200: Stabilne posude pod pritiskom.05.: Uređaji za grejanje i provetravanje. 28. 23. 29.Pravilnik o tehničkim normativima za zašlitu NN mreže i pripadajućih TS .083-1982. god.Službeni glasnik SO Požarevac broj 5 od 19.JUS M. god. 33.JUS M. 38. Ispitivanje nepropustnosti.E6. 32.: Radijatori. 27. .Pravilnik o parnim kotlovima i sudovima pod pritiskom .Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom encrgijom Službeni glasnik SO Požarevac broj 3 od 18.E2.god. 41.1991.: Ispitivanje grejnih tela u otvorenoj komori. 30. god. Termotehnička ispitivanja.Službeni list SFRJ broj 53/88. 34. . . .EG. .E6.Uputstvo za projektovanje instalacija za zagrevanje sanitarne potrošne vode .JUS C.JKP »Beogradske elektrane«. 31. god.081-1980.JUS . .JUS C. god. . Odredivanje toplotne snage.E2. -Tehnički uslovi za ugradnju merila količine toplotne energije Službeni list grada Beograda broj 2 od 03. 42. god. 39.JUS M. .Zakon o zaštiti na radu.221: Čelične cevi bez šava. .202: Stabilne posude pod pritiskom. . 44. .Jugoslovenski standardi grana N.225: Cevi od čelika bez mehaničkih osobina za cevni navoj.Službeni list SFRJ broj 7/57.M. god.Službeni list grada Beograda broj 32/4 od 31.

s tim da se Odlukom o stupanju na snagu ovih Tehničkih uslova utvrdi postupak.Štapovi izloženi pritisku i savijanju. 49. -JUS U. 46. 53. -JUS U. -Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (PBAB “87).E7.E7. i u okviru postupka odrede lica koja odobravaju odstupanja.E7.Centrično pritisnuti štapovi konstantnog višedelnog preseka.Centrično pritisnuti štapovi konstantnog jednodelnog preseka. -JUS U.Noseće čelične konstrukcije-izbor osnovnog materijala. 12 . 52.3. -Službeni list SFRJ br. 50.013-1988 .Pravilnik o tehničkim normativima za opterećenje nosećih građevinskih konstrukcija . -JUS U. . A. Svi članovi Tehničkih uslova za projektovanje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije su obavezujući za projektante ovih postrojenja.E7. .Određivanje dužine izvijanja štapova. 47.Službeni list SFRJ 26/1988. 51.086-1986 . 55. Od tada važe novi standardi i propisi.C7.150-1987 .081-1986 .Grupa standarda za upravljanje kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta JUS/ISO 9000. 48. -Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličine opterećenja mostova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 45. -Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i izvođenje radova na temeljenju građevinskih objekata -Službeni list SFRJ 34/1974.Korisno opterećenje stambenih i javnih zgrada. 56.121-1988 .096-1986 . Standardi i propisi iz prethodnog člana su obavezujući za sve projektante postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije do izlaženja novih standarda ili propisa kojim se postojeći stavljaju van snage.E7.2.091-1986 . propusta i ostalih objekata na železničkim prugama. A.E7. -JUS U. -JUS U. -Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije Službeni list SFRJ 61/1986. 58. 57. 1/1991. -JUS U. Ako za to postoje opravdani razlozi može se odstupiti od pojedmih članova ili njihovih delova. 54.Zavarene noseće konstrukcije. -Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličina opterećenja i kategorizaciju železničkih mostova.

B.5.7. Temperaturski režimi rada toplovodne mreže iskazani kroz maksimalnu temperaturu vode u razvodnom i povratnom vodu definišu se kroz uslove za priključenje u Energetskoj saglasnosti. B. Podzemna toplovodna mreža polaže se kanalno i beskanalno (predizolovane cevi sa dvožičnim sistemom za dojavu curenja) B. Na najnižim tačkama između dva pregradna organa moraju postojati mesta za pražnjenje . B. Organi za pražnjenje .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije B.8.3. Za izbor nazivnog pritiska opreme i armature merodavni su maksimalna radna temperatura i maksimalni dozvoljeni radni ili statički pritisak vode u toplovodnoj mreži. Dimenzije odmuljnih i organa za ispust vazduha su: 13 . TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA B. statički pritisak u toplotnom izvoru. Dijagrami ili tabele temperature vode u toplovodnoj mreži zavisno od temperature spoljnog vazduha. B. Ona može biti kvalitativna i kvalitativno .6. Temperatura vode u razvodnom vodu podešava se prema spoljnoj temperaturi vazduha i brzini vetra (Prilog br. radni pritisci u razvodnom i povratnom vodu i toplotni kapacitet daju se kroz uslove za projektovanje toplovodne mreže. Na mestima gde se vrši ispust vazduha ili odmuljivanje toplovodne mreže i gde se vrši ugradnja armature ili aksijalnih kompenzatora predvideti komore. pritiska i protoka u toplovodnoj mreži vrši se centralizovano u toplotnom izvoru. a na najvišim tačkama mesta za ispust vazduha iz cevovoda.4. Regulacija temperature. B. koja se mora pribaviti pre izrade projektne dokumentacije.kvantitativna. Toplovodna mreža može da se postavi podzemno i nadzemno. Na magistralnim toplovodima iznad DN300 predvideti organe za sekcionisanje prema potrebi a najduže na rastojanju od 1500m.2. Na mestima pražnjenja toplovodne mreže obezbediti odvođenje vode u kišnu kanalizaciju preko bunara za sakupljanje i hlađenje vode.odmuljivanje moraju biti dvostruki. B.l.1).odmuljivanje.

pritiska vode u povratnom vodu.9. 14 . .10. Uspone. . B. Na daljinskim sistemima grejanja na kojima se predviđa izrada centralnog sistema nadzora i upravljanja sistemom (CENUS) predvideti ugradnju mernih instrumenata koji omogućuju povezivanje navedenih merenja na CENUS. Na izlazu toplovoda iz toplotnog izvora i na odvajanjima za naselja odnosno blokove daljinskih sistema grejanja predvideti merna mesta za merenje: . Nagibom cevovoda mora se obezbediti ispuštanje vazduha i pražnjenje toplovodne mreže.pritiska vode u razvodnom vodu. odnosno padove cevovoda toplovodne mreže prilagoditi terenu i grafički definisati.temperature vode u razvodnom vodu. .protoka vode u razvodnom vodu. .temperature vode u povratnom vodu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ZA ODMULJNE ORGANE Prečnik cevi DN Odmuljni organ – DN do 65 Od 80 Do125 Od 150 Do200 od 250 do300 od350 do400 od400 do500 Prek o 500 25 40 50 80 100 125 150 ZA ORGANE ZA ISPUST VAZDUHA Prečnik cevi DN Odmuljni organ – DN od25 do 80 15 od 100 do150 20 od 200 do 300 25 od 350 do 450 32 Preko 450 40 B.

.12. B. B.mehanički proračun sa proračunom kompenzacije i samokompenzacije toplotnih dilatacija.15. B.11. ukoliko je potrebno. T2. B. B.hidraulički proračun sa piezometrijskim dijagramom za ogranke i glavne pravce. Cevne vodove toplovoda treba rasporediti i obeležiti tako da razvodni vod bude sa desne (crveno) a povratni vod sa leve strane (plavo). gledajući u smeru od toplane ka potrošačima odnosno u smeru kretanja toplijeg fluida. odnosno do kvaliteta SA 2. . proračunom i izborom čvrstih oslonaca. . Predvideti zaštitu izolacionog materijala od mehaničkih oštećenja.izbor prečnika cevovoda u zavisnosti od toplotnog opterećenja po tabelama T1.13. Izolacija cevovoda se vrši izolacionim materijalima garantovanih hemijskih i fizičkih osobina. predvideti propisno uzemljenje. Antikorozionu zaštitu predvideti premazivanjem očišćenih površina osnovnom zaštitnom bojom dva puta.14. Posebnom stavkom predmera radova predvideti i propisati čišćenje komora i ispiranje toplovodne mreže pre puštanja u pogon. Za sve cevovode i ostale metalne delove predvideti čišćenje do metalnog sjaja.. U slučaju totalnog kvašenja izolacioni materijal mora imati sposobnost zadržavanja prvobitnih hemijskih i fizikalnih svojstava i geometrijskog oblika. 15 . Za toplovodnu mrežu. Maksimalna temperatura za toplovodnu mrežu iznosi 130 C.za predizolovane cevovode mehanički proračun sa proračunom kompenzacije. Ne sme postojati mogućnost pojave hemijske reakcije između antikorozione zaštite i cevovoda.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije B. proračunom rastojanja oslonaca i kinematika cevovoda. Primenjeni izolacioni materijal ne sme menjati hemijska i fizikalna svojstva tokom vremena i pod uticajem radne temperature. T3 i T4 datih u prilogu .proračun optimalne debljine izolacije.5 po švedskim standardima SIS 055900. samokompenzacije sa određenim nepokretnim tačkama (fiktivne nepokretne tačke). sa ucrtanim reljefom terena.16. Osim zaštite osnovnom bojom predvideti i zaštitu metalnih površina bojom otpornom na povišene temperature i vlagu. Glavni mašinski projekat toplovodne mreže pored ostalog sadrži: .

.izjavu o usaglašenosti Glavnog mašinskog projekta toplovodne mreže i Glavnog građevinskog projekta toplovodne mreže potpisanu od strane odgovornih projektanata.grafičke detalje oslonaca. . pokretnih i vodećih oslonaca. rasporedom i rastojanjima nepokretnih (realnih ili fiktivnih). .situaciju sa trasom toplovodne mreže.Sinhron plan overen od strane nadležnih radnih organizacija i institucija. . sa definisanim dimenzijama i toplotnim kapacitetima.grafički prikaz u razmeri koja obezbeđuje dobru preglednost. . kompenzatora i komora. potpisanu od strane odgovornog projektanta.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . 16 .izjavu o usaglašenosti Glavnog mašinskog projekta toplovodne mreže sa Glavnim mašinskim projektom toplotnog izvora ili toplovodne mreže na koju se povezuje i sa Glavnim mašinskim projektom objekta koji se priključuje na toplovodnu mrežu. kompenzatora i komora.

Predajna stanica je primarni. a kućno razvodno postrojenje sekundarni deo toplo-predajne stanice (TPS-a). pritiska i temperature vode po granama na ulazu u unutrašnju instalaciju. bez kratke veze za punjenje sekundarnih instalacija. C. Ovakvi objekti kao i objekti kod kojih je to opravdano priključuju se na toplifikacioni sistem prema projektnoj dokumentaciji koja je usvojena i overena od nadležne službe JP Toplifikacija.l. C.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. Za ove objekte. TPS se smešta na pristupačnom mestu za kontrolu od nadležnih službi JP Toplifokacije radi provere rada TPS i stanja na meraču. pritiska i temperature vode i merenje ukupnog utroška toplotne energije za potrošača. Predajna stanica je deo toplovodne mreže u kome se vrši predaja toplotne energije. 17 . TPS mora da bude sa ultrazvučnim meračem potrošnje toplotne energije. ZONSKE TOPLOPREDAJNE STANICE C. merenje i regulacija protoka. Kućno razvodno postrojenje je deo grejnih instalacija u kome se vrši promena temperaturskog režima toplovodne mreže na temperaturski režim kućnog razvodnog postrojenja. Uslovi međusobnih odnosa određeni su Odlukom za proizvodnju. prenos i didtribuciju toplotne energije SO Požarevac i potpisanim Ugovorom o isporuci i naplati toplotne energije između Isporučioca i Korisnika toplotne energije.4. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA OPŠTI DEO C. Priključivanje objekata na toplovodnu mrežu se vrši preko predajnih stanica i kućnog razvodnog postrojenja ili samo predajnih stanica.2.3. centralno i zonsko merenje i regulacija protoka. Objekti instalisane toplotne snage manje od 50 kW mogu se priključiti na način iz predhodnog člana. koji su uglavnom individualni.

Pre projektovanja investitor je dužan da pribavi Energetsku saglasnost sa uslovima za projektovanje. a zatim osnovnom zaštitnom bojom dva puta. Osim zaštite osnovnom bojom predvideti i zaštitu neizolovanih metalnih povrsina bojom otpornom na povišene temperature (za predajnu stanicu 130°C a za kućno razvodno postrojenje radijatorskog grejanja 90°C) i vlagu. Uslov za izdavanje. Svi predviđeni elementi u toplotnoj podstanici moraju biti pristupačni za montažu.6. C.toplotni izvor iz koga se vrši snabdevanje toplotnom energijom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. C. odnosno do kvaliteta SA 2. Kod kućnog razvodnog postrojenja na priključcima za odmuljivanje i priključcima za ispust vazduha iz instalacije mogu se primeniti kao armatura i loptaste slavine. Za sve cevovovde i ostale metalne delove predvideti čišćenje do metalnog sjaja.5.5 po švedskim standardima SIS 055900. Energetske saglasnosti je regulisanje učešća u troškovima izgradnje toplotnog izvora i toplovodne mreže.7. namenu objekta.mesto i način priključenja.temperaturski režim rada toplovodne mreže u zimskom i letnjem periodu sa priloženim dijagramima i tabelama. Antikorozionu zaštitu predvideti premazivanjem očišćenih površina antirostom. namenu prostorija i orijentacionu potrebnu količinu toplote. . . Na najnižim tačkama predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti priključke za odmuljivanje sa ventilima nazivnog otvora većeg ili jedankog 20 mm. korisnu površinu koja će se grejati. Na najvišim tačkama predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti priključke za ispust vazduha sa ventilom nazivnog otvora većeg ili jednakog 15 mm.9. C. rukovanje. Za sve cevovode. održavanje i očitavanje sa poda ili odgovarajuće galerije koja obezbeđuje stabilan rad na njoj i ne smeta za rad u ostalim delovima podstanice. Tim uslovima se definiše: . Pri podnošenju zahteva za izdavanje Energetske saglasnosti sa uslovima za projektovanje investitor je dužan da dostavi dva primerka situacije sa položajem objekta. razmenjivače i rezervoare u toplotnoj podstanici predvideti izolaciju odgovarajuće debljine u zaštitnom omotaču.nazivni pritisak itd. 18 .6). overeni Sinhron plan. Kao armaturu predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja predvideti ventile odgovarajućeg nazivnog pritiska (Prilog br. C. . kolektore.8. dostavi važeći planski akt.

600 i JUS U. -10°C. +10°C. Toplotno opterećenje objekta sačinjavaju toplotno opterećenje instalacije centralnog grejanja. . na bazi izvršenih ispitivanja prema JUS-u M. Izbor opreme vršiti na bazi potrebne količine toplote i drugih. Ovaj izveštaj mora da. C.E5. Ovo ispitivanje je obavezujuće za sve proizvodače izmenjivača.) izvrši akreditovana laboratorija shodno grupi standarda JUS/ISO 9000 ili laboratorija koju za ovu svrhu ovlasti JP Toplifikacija Požarevac. padovima pritiska na primarnoj i sekundarnoj strani. Sve naredne proizvedene serije nije neophodno ispitivati.010 sa spoljnom projektnom temperaturom i koeficijentima prolaza toplote prema važećoj toplotnoj zaštiti objekata JUS U.E6. za propisane parametre grejnog fluida. -6°C. osim ako 19 .. pri čemu se ispitivanje vrši za svaku osnovnu veličinu određenog tipa izmenjivača toplote. proizvodač izmenjivača toplote mora da dostavi i sledeću dokumentaciju: .11. .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C.K. predmer i grafičku dokumentaciju.Kod odredivanja izmenjivača toplote mora se uzeti rezerva u kapacitetu na zaprljanje cevnog registra ili broja ploča . nazivnim pritiscima i dimenzijama priključaka.Određivanje toplotnog opterećenja instalacije centralnog grejanja treba da bude sa proračunom toplotnih gubitaka prema važećem JUS-u M. -2°C. potrebna količina toplote za instalaciju provetravanja ili klimatizacije i potrebna količina toplote za pripremu potrošne tople vode koja se može ostvariti samo u toku grejne sezone. ili uoči ugradnje. proračunima dobijenih podataka.Prilikom nabavke.510 i sa unutrašnjim temperaturama prema nameni prostorija.kataloga proizvodača. tretiraju se samo po zvaničnoj dokumentaciji katalozima proizvodača. .100 (sa obaveznom primenom od 1980. -14°C.J5.izveštaj o ispitivanju izmenjivača toplote Izveštaj o ispitivanju izmenjivača toplote mora da sadrži podatke kojima se garantuju toplotna snaga i padovi pritiska za date parametre grejne/grejane vode. koji se moraju unositi u proračune. . god. +2°C.P. uz atest za I.proračun toplotnih performansi i padova pritiska za režim spoljašnjih projektnih temperatura (-18°C. a isključivo prema garantovanim tehničkim karakteristikama opreme iz zvanične dokumentacije . izmenjivača toplote.J5.10. izdatih na bazi atesta.osnovne podatke o geometrijskim (konstruktivnim) karakteristikama izmenjivača toplote . odnosno klima komori.Potrebna količina toplote za priključenu instalaciju provetravanja ili klimatizacije je količina toplote potrebna za grejače vazduha u ventilacionoj. +6°C.Tehnički podaci o stvarnom kapacitetu za konkretan temperaturski režim. i +14°C) .

Na tim primerima tehnoloških šema su na mestima ugradnje regulacione opreme navedeni redni brojevi regulacionih kola datih u prilogu sa mestima ugradnje merno regulacione opreme. nisu prikazana regulaciona kola za: . .ograničenje protoka i centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja. 20 .Za centralnu pripremu potrošne tople vode primenjuju se izmenjivači toplote sa mogućnošću zagrevanja vode po zahtevu. C. . Na osnovnim šemama predajnih toplotnih podstanica i primerima tehnoloških šema kućnog razvodnog postrojenja. koji pripada JPT. datim u prilogu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije to ne zatraži služba nadzora ili tehnačkog pregleda objekta u koji se aparat ugraduje.13. U industrijskoj zoni. granice sistema daljinskog grejanja koji pripada JPT su ventili ispred razdelnika i sabirnika. .12. . granice sistema daljinskog grejanja koji pripada JPT su ugrađeni priključni ventili na 1 (jedan) metar od objekta.1). Granice sistema daljinskog grejanja (Sl.ograničenje protoka u predajnoj stanici. C.ograničenje protoka i regulaciju temperature vodu u povratnom vodu predajne stanice.Izmenjivači toplote i toplovodni grejači vazduha u vazdušnim i klima komorama moraju imati garantovani kapacitet za pokrivanje potrebnog toplotnog opterećenja objekta na svim spoljnim temperaturama vazduha višim od spoljne projekne temperature i odgovarajućim temperaturama grejnog fluidra prema kliznom dijagramu kvalitativne regulacije kontinuirano od -18°C do +16°C.regulaciju pritiska u razvodnom vodu predajne stanice. su ventili u korenu vertikala kućnog razvoda za objekte u kojima su vertikale izvedene po prostorijama objekta van stepenišnog prostora. . a za objekte koji su izvedeni sa vertikalama kroz stepenišni prostor do ventila za priključenje stana ili poslovnog prostora. Za individualne objekte sa zonskim TPS.

Priključivanje individualnog objekta na toplovodnu mrežu se vrši preko individualne toplopredajne stanice (ITPS) koja ima zadatak da omogući regulisanu predaju i merenje utroška toplotne energije iz primarne mreže toplifikacionog sistema sekundarnoj mreži kućne instalacije. 21 . C.ekspanzioni sud dovoljne korisne zapremine na povratnom vodu sekundarnog kruga.mikroprocesorski regulator za regulaciju temperatura i maksimalnog protoka u primaru a prema snazi potrošača. . . Uslovi međusobnih odnosa između Isporučioca i Korisnika određeni su Odlukom za proizvodnju.elektromotorni prolazni regulacioni ventil. . .računska jedinica merila toplotne energije. računska jedinica i potreban broj temperaturskih senzora u cilju merenja potrošnje toplotne energije.ventil sigurnosti sa pritiskom otvaranja 2-3 bar. .14. .16. koji su uglavnom individualni. kao i objekti kod kojih je to opravdano. ITPS mora da sadrži mašinski (termotehnički) i elektroenergetski deo sa sledećim elementima: . . Za ove objekte. ITPS mora da bude povezana sa dispečerskim centrom JP Toplifikacija radi daljinskog očitavanja i očuvanja podataka i radi mogućnosti daljinskog intervenisanja na rad ITPS-a. .osigurači. .Kalorimetar sa svojim elementima: ultrazvučni merač protoka.17. Principijelna šema individualne toplopredajne stanice data je u Grafičkom delu Tehničkih uslova na Sl. prekidači Sva oprema mora da zadovolji radni pritisak od 16 bara i temperaturu primarnog fluida 130°C. C.pločasti izmenjivač toplote. .15.mašinski deo .elektroenergetski deo . priključuju se na toplifikacioni sistem prema projektnoj dokumentaciji koja je usvojena i overena od nadležne službe JP Toplifikacija.7 C. prenos i didstribuciju toplotne energije SO Požarevac i potpisanim Ugovorom o isporuci i naplati toplotne energije.odvajač prljavštine na primarnoj i sekundarnoj strani.cirkulaciona pumpa potrebnog napora i protoka. . Ovakvi objekti.indukcija rada cirkulacione pumpe. Regulisanje ambijentalne temperature se vrši posredno i to regulacijom temperature vode u napojnom vodu radijatorskog grejanja u zavisnosti od spoljne temperature vazduha prema zadatoj funkcionalnoj zavisnosti sa korekcijom prema zadataj prostorijskoj temperaturi.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije INDIVIDUALNE TOPLOPREDAJNE STANICE C.taložnik na primarnoj strani.

C. Za uvoznu opremu potrebno je izvršiti nostrifikaciju tehničke dokumentacije.pritisak napojne vode primara. C. C.pritisak napojne vode sekundara.18. C.temperatura povratne vode sekundara. Ultrazvučni kalorimetar treba da bude priznat od Saveznog zavoda za mere i dragocene metale pri Saveznom ministarstvu za razvoj nauku i životnu sredinu i da ima Rešenje o odobrenju tipa merila.21. C. Vlasnik je dužan da obezbedi napajanje elektrokomandnog ormana automatike i energetike preko odgovarajuće sklopke FID 25/0.temperatura povratne vode primara.temperatura spoljnjeg vazduha. . . granice sistema daljinskog rejanja koji pripada JPT su ugrađeni priključni ventili na TPS sa primarne strane. . Individualna toplopredajna stanica (ITPS) nabavlja se kao finalni proizvod od ovlašćenih isporučioca koji su tehničku dokumentaciju o ITPS dostavili JP “Toplifikacija” i dobili saglasnost da ta dokumentacija odgovara tehničkim uslovima JP “Toplifikacija”.Tehnički podaci o stvarnom kapacitetu za konkretan temperaturski režim.19. predmer i grafičku dokumentaciju.22. .list SFRJ 53/88).pritisak povratne vode primara.kod odredivanja izmenjivača toplote mora se uzeti rezerva u kapacitetu na zaprljanje cevnog registra ili broja ploča u iznosu od 25-30% .23. ITPS mora da ima merenje sledećih veličina: .pritisak povratne vode sekundara.temperatura napojne vode sekundara.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. Elektropovezivanje i zaštite se izvode prema Pravlniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. ITPS (njena računska jedinica) mora da ima očitavanje sledećih veličina: 22 . Za individualne objekte sa pojedinačnim TPS. Izbor opreme vršiti na bazi potrebne količine toplote i drugih. tretiraju se samo po zvaničnoj dokumentaciji katalozima proizvodača.26. nazivnim pritiscima i dimenzijama priključaka. .temperatura prostorije. C. Proizvođač ITPS daje kompletnu tehničku i atestnu dokumentaciju ITPSa. Merenje utrošene toplotne energije i regulacija protoka vrše se na povratnom vodu primarnog kruga. Obavezna je ugradnja pločastih izmenjivača toplote a prema uslovima iz prethodne tačke C. padovima pritiska na primarnoj i sekundarnoj strani.3. izdatih na bazi atesta. C.25. a isključivo prema garantovanim tehničkim karakteristikama opreme iz zvanične dokumentacije . . . . Ugradnja tih ventila se preporučuje u šahti po ulasku cevovoda na parcelu korisnika ili prostoriji ispred prostorije u kojoj se nalazi ITPS.24.kataloga proizvodača. . koji se moraju unositi u proračune. . na mestu dostupnom za brzu intervenciju. Vlasnik je dužan da obezbedi potrebnu zaštitu od opasnog napona dodira i sprovede potrebne mere izjednačenja potencijala. za propisane parametre grejnog fluida.temperatura napojne vode primara.20. proračunima dobijenih podataka.

STANBENI I MEŠOVITI OBJEKTI C.28.trenutni i kumulativni protok. C.utrošena toplotna energija. C.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . . jedan objekat ili deo objekta s tim da se u jednom ulazu dozvoljava snabdevanje toplotnom energijom samo iz jedne predajne stanice. pritiska i protoka grejnog fluida. Koncepcija tehnološke šeme kućnog razvodnog postrojenja mora biti tako određena da obezbeđuje: .27.ostvarene temperature. .pravilnu raspodelu protoka fluida po priključenim instalacijama. Sem toga tehnološka šema kućnog razvodnog postrojenja projekta termotehničkih instalacija mora imati precizno i detaljno definisano i naznačeno osiguranje. . Predajna stanica može da snabdeva toplotnom energijom više objekata. . Koncepcijsko rešenje tehnološke šeme predajne toplotne podstanice i kućnog razvodnog postrojenja se određuje na osnovu stvarnih potreba objekata sa najpovoljnijim rešenjem cirkulacionih i regulacionih krugova u sekundarnom delu. treba ispoštovati osnovne principijelne smernice iz datih primera za postavljanje priključaka i armature za merne i kontrolne instrumente i uređaje za merenje i kontrolu temperature. . Kod mešovitih objekata na kućnom razvodnom postrojenju razdvojiti snabdevanje toplotnom energijom stambenog od poslovnog prostora. .optimalno rešenje regulacionih krugova prema konkretnim potrebama objekta.garantovanu funkcionalnost svih priključenih instalacija.optimalno rešenje cirkulacije grejnog fluida kroz zajednički deo kućnog razvodnog postrojenja i priključene instalacije za konkretne potrebe objekta. Pritom.trenutna snagu. ekspanziju i zaštitu svih priključenih grejnih 23 . Na slikama 2 do 7 prikazane su osnovne šeme predajnih toplotnih podstanica i dati neki primeri tehnoloških šema kućnog razvodnog postrojenja.29.

Na napojnom vodu predajne stanice. C. Mogu se ugrađivati izmenjivači toplote sa spiralnim ili »U« cevima izrađenim od bakra ili legure bakra ukoliko su otporni na baznu vodu (pH = 9-9. Predvideti mogućnost hemijskog pranja izmenjivača toplote korišćenjem ventila za ispust vazduha i odmuljivanje. Pri izboru materijala zagrevnih površina razmenjivača toplote za centralnu pripremu PTV voditi računa i o tome da grejni fluid (voda iz vodovoda) sadrži rastvoreni kiseonik i da primenjeni materijal mora da bude otporan na »kiseoničku« koroziju.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije instalacija.E6201-205. u svemu prema JUS-u M. ispred ulaza vode u izmenjivač toplote (IT) predvideti ugradnju odvoda za odmuljivanje i odzračavanje sa mehaničkim filterom. što se potvrđuje atestima proizvodača opreme.31.38. C. Regulator diferencijalnog pritiska u indirektnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada.34. C.37. Dozvoljena je i ugradnja pločastih izmenjivača toplote Ne dozvoljava se ugradnja izmenjivača toplote sa orebrenim cevima. C. Ako nema potrebe za ugradnjom regulatora pritiska na razvodnom vodu predajne stanice za merenje pritiska predvideti samo jedan manometar. Na svim šemama uslovno prihvatiti broj izmenjivača toplote. Regulator pritiska na indirektnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada je pad pritiska kroz indirektnu stanicu manji od raspoložive razlike pritisaka na mestu priključenja predajne stanice.. visinsko zoniranje i broj zonskih regulacija. po podacima proizvođača prolazno elektromotorni regulacioni ventil ne može da savlada raspoloživu razliku pritisaka na EMRV. Regulator pritiska na direktnim predajnim stanicama ugraditi u slučaju kada je pad pritiska kroz direktnu predajnu stanicu manji od raspoložive razlike pritisaka na mestu priključivanja direktne predajne stanice.32.33. C. Predvideti ugradnju pneumatskih. izmenjivača toplote i sudova pod pritiskom. C. C.5). što na primerima šema na slikama broj 2 do 7 nije detaljno prikazano. samo kod toplotnih 24 . Nazivni pritisak kućnog razvodnog postrojenja i unutrašnje instalacije mora biti isti kao i nazivni pritisak toplovodne mreže. mehaničkih ili regulatora pritiska sa elektromotornim pogonom. Predvideti punjenje i dopunjavanje unutrašnjih instalacija hemijski pripremljenom vodom iz primarne toplovodne mreže.35.39.36.30. C. C. C.

25 . C. uključujući i lokalne otpore. C.40. Kod direktnih predajnih stanica mesto mešanja razvodne i povratne vode predvideti na rastojanju najmanje 20D od razdelnika u kućnom razvodnom postrojenju. Na napojnom vodu predajne stanice. C. Na svakoj grani predvideti cirkulacionu pumpu za savladavanje ukupnog pada pritiska i ostvarivanje prinudne cirklacije u instalaciji. Iza tačke mešanja obavezno obezbediti zonu mešanja u vidu ravne deonice minimalne dužine 10D.kvantitativne regulacije predvideti ugradnju regulacionog ventila sa elektromotornim pogonom. C. Za TPS individualnih korisnika ne ugrađivati priključak za punjenje. Broj grana na razdelniku i sabirniku predvideti prema vrsti potrošača i potrebama zoniranja instalacije. a samu vezu ili cirkulacioni krug obezbediti potrebnim mernim i regulacionim organima kojim će se protoci precizno regulisati.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije podstanica koje su smeštene u prostorije sa kojima raspolaže JPT. Na priključku predvideti tri ravna prolazna ventila nazivnog pritiska primarne toplovodne mreže s tim da dva ventila budu sa strane većeg pritiska. C. predvideti kratku vezu .45. Za punjenje i dopunjavanje sekundarne instalacije. Prema potrebi zbog visine objekta. Mešnu vezu dimenzionisati za potreban projektovani protok poštujući kriterijum jednakosti brzine strujanja grejnog fluida u tački mešanja. Kada nema zoniranja prema stranama sveta obavezno predvideti automatsku regulaciju prema spoljnoj temperaturi vazduha u cilju uštede toplotne energije. s tim da on ne može biti veće dimenzije od DN 20. jer se ne nalaze pod stalnom kontrolom službi JPT. u cilju zaštite grejnih tela od visokog statičkog pritiska. gde je to dozvoljeno. ispred ulaza vode u izmenjivač toplote (IT) predvideti ugradnju mehaničkog filtera.41. gde dopune isključivo vrše nadležne službe JPT.44. Prema veličini. U sistemu kvalitativne i kvalitativno .priključak kao što je na primerima šema prikazano. obliku i položaju objekta u odnosu na strane sveta i susedne objekte oceniti potrebu i predvideti zonsku automatsku regulaciju temperature u instalaciji centralnog grejanja. Kod direktnih predajnih stanica merno mesto temperature za centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja ugraditi na samom ulazu u razdelnik.43. predvideti visinsko zoniranje instalacije centralnog grejanja. C.42.

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

Zavisno od veličine ukupnog pada pritiskar u instalaciji, zatim od broja grana, vrste priključenih potrošača i od primenjenog načina automatske regulacije temperature predvideti cirkulacionu pumpu u krugu izmenjivača toplote, odnosno kućnog razvodnog postrojenja. Kod ugradnje cirkulcionih pumpi kućnog razvodnog postrojenja predvideti ugradnju ručnih predregulacionih ventila, za prigušenje viška napora da bi se omogućilo podešavanje protoka cirkulacionih pumpi na projektovanu odnosno potrebnu vrednost. Na usisu i potisu cirkulacionih pumpi predvideti priključke za uređaje za merenje pritiska

C.46. Na svakoj grani predvideti priključke i armaturu za merne i kontrolne
instrumente i uređaje za merenje i kontrolu temperature, pritiska i protoka grejnog fulida. Za merenje i regulisanje protoka fluida predvideti na svakoj magistralnoj grani (koja ima svoju cirkulacionu pumpu uključujući i zbirnu od izvora do razdelnika tj. sabirnika ka izvoru) pouzdanu stalnu mernu stanicu protoka kao npr. mernu blendu, ili mlaznicu, ili »Venturi« cev. U istom strujnom krugu za regulisanje predvideti regulacioni ventili ili regulacionu klapnu (koji moraju da imaju pouzdane i precizne pokazivače regulacionog položaja čiji mehanizam mora biti takav da omogući ponovljivost istog položaja - bez praznog hoda izmedu ručice i zatvarača). Za zatvaranje protoka grejnog medija predvideti obične ventile, da ne bi zatvaranjem na regulacionoj armaturi bila poremećena prethodno izvršena regulacija, osim u slučaju kad regulaciona armatura ima precizan graničnik regulacionog položaja. Radi kontrole hidrauličkih napora i otpora i to: ispred i iza svake pumpe ili grupe pumpi, ispred i iza izmenjivača toplote (kod sistema sa indirektnom primopredajom toplote), na sekundarnoj strani kućne grejne instalacije u toplotnoj podstanici »predvideti na grejnim cevovodima mufove sa slavinicama »R 1/4"« radi priključenja kontrolnih diferencijalnih manometara.

C.47. Na svakoj grani predvideti priključke za pražnjenje unutrašnje
instalacije;

C.48. Na predajnim stanicama kod kojih potrošač ima radijatorsko grejanje i
vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju predvideti zaseban vod za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju sa mogućnošću merenja i regulacije protoka vode;

C.49. Predajne stanice i kućna razvodna postrojenja iz predhodnog člana
projektuju se samo za sistem kvalitativno-kvantitativne regulacije;

26

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

C.50. Kod predajnih stanica, ako to uslovi (pritisci) dozvoljavaju može se
dozvoliti direktno priključenje za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju na način sa slike 5;

C.51. Izbor elemenata zajedničkog dela predajne stanice iz člana C.35. vršiti
prema maksimalnom protoku jednakom zbiru protoka za radijatorsko grejanje i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju. Izbor elemenata predajne stanice za radijatorsko gejanje vršiti prema protoku za radijatorsko grejanje. Izbor elemenata za deo predajne stanice za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju vršiti za protok vazdušnog grejanja i/ili klimatizacije;

C.52. Na primerima tehnoloških šema nije posebno prikazano vazdušno
grejanje ali je principijelna šema ista kao kod klimatizacije;

C.53. Izbor elemenata zajedničkog dela predajne stanice u slučaju grejanja i
pripreme sanitarne vode vršiti prema maksimalnom protoku od 125% protoka za radijatorsko grejanje. Prema istom protoku vršiti izbor elemenata za deo predajne stanice za radijatorsko grejanje;

C.54. Predvideti isključivo vertikalne rezervoare za PTV sa obaveznim
umirenjem strujanja na ulazu hladne vode;

C.55. Predvideti merenje i regulaciju protoka PTV u objektu; C.56. Predvideti merenje i regulaciju protoka PTV kroz izmenjivače toplote. C.57. Predvideti ugradnju vodomera za registraciju utroška PTV u toplotnoj
podstanici;

C.58. Sve površine koje dolaze u dodir sa PTV moraju da budu izvedene od
odgovarajućeg materijala, a prema propisima za izradu sanitarnih i vodovodnih instalacija;

C.59. Za omekšavanje sanitarne potrošne tople vode ugraditi sistem - uređaj za
kontinuirano omekšavanje vode primenom odgovarajućih sredstava u skladu sa sanitarnim propisima. Uređaj projektovati za maksimalni protok sanitarne potrošne tople vode.

C.60. Kod predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa radijatorskim
grejanjem, centralnom pripremom PTV i vazdušnim grejanjem i/ili klimatizacijom predvideti: - ograničenje ukupnog protoka u zimskom režimu, - ograničenje protoka za vazđušno grejanje i/ili klimatizaciju u zimskom režimu, - ograničenje protoka kroz dogrejač za PTV u zimskom režimu, što je i ograničenje ukupnog protoka u letnjem režimu rada, 27

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

- centralnu regulaciju temperature vode u razvodnim vodovima kućnog razvodnog postrojenja za radijatorsko i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju, - regulaciju temperature vazduha, - regulaciju temperature PTV u rezervoaru;

C.61. Izbor elemenata zajedničkog dela predajnih stanica iz člana C.55. vršiti
prema maksimalnom protoku od 125°% protoka radijatorskog grejanja i 100% protoka vazdušnog grejanja i/ili klimatizacije. Prema istom protoku vršiti izbor elemenata za zajednički deo predajne stanice za radijatorsko grejanje i vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju i deo predajne stanice za radijatorsko grejanje;

C.62. Izbor elemenata kroz deo predajne stanice iz člana C.55 za centralnu
pripremu PTV - grana kroz dogrejač, vršiti prema maksimalnorn protoku od 100% protoka za radijatorsko grejanje. Izbor elemenata kroz deo predajne stanice za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju vršiti prema protoku od 100% protoka za vazdušno grejanje i/ili klimatizaciju

POSLOVNI OBJEKTI

C.63. Poslovni objekti, kao građevinske celine, sa jednim ili više pravnih lica
priključuju se na grejne sisteme preko jedne ili više predajnih stanica a prema datim uslovima JPT;

C.64. Predajne stanice za poslovne objekte rade u sistemu kvalitativnokvantitativne regulacije;

CENTRALNE PREDAJNE STANICE

C.65. Objekti mogu da se priključe na sisteme grejanja preko centralnih
predajnih stanica koje su nastale rekonstrukcijom toplotnih izvora i povezivanjem na toplovodnu mrežu drugog toplotnog izvora.

C.66. Prilikom rekonstrukcije toplotnih izvora u centralne predajne stanice
maksimalno poštovati postojeće stanje;

28

.Ukupne instalisane kapacitete predajne stanice za radijatorsko grejanje. . .Kod otvorenog sistema osiguranja ekspanzijc dispoziciju otvorenog ekspanzionog suda na građevinskoj osnovi etaže na kojoj se ugraduje sud i detaljem njegove ugradnje u vertikalnom preseku sa visinskim kotama koje tu ugradnju definišu. bilo da je ona u podstanici ili neposredno uz nju komplet sa automatikom i pumpom za prepumpavanje u kanalizaciju kada je to neophodno. položajem i opterećenjem toplotne podstanice. crtež osnove na kojoj je dotična podstanica u kojoj je dat i detalj rashladno-odumljne jame. specifično toplotno opterećenje po 1 m2 grejnih prostorija i specifično toplotno opterećenje po 1m3 grejnih prostorija za objekat u celini i razvrstano po vrstama potrošača (stambeni. .Situaciju objekta sa naznačenom orijentacijom.Dispoziciju opreme u toplotnoj podstanici u razmeri 1:20 sa potrebnim brojem preseka za potpuno definisanje rasporeda opreme i vodenja i oslanjanja cevovoda.Proračun hidraulike za sve grane u predajnoj stanici i kućnom razvodnom postrojenju sa elementima regulacije. Glavni mašinski projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja pored ostalog sadrži: .šemu veze predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa svim podacima i karakteristikama predviđene opreme. preporukama i garantovanim tehničkim karakteristikama proizvodača. definisanim dimenzijama i toplotnim opterećenjima cevovoda i u slučaju otvorenog sistema osiguranja ekspanzije sa naznačenom apsolutnom visinskom kotom dna suda i apsolutnim visinskim kotama vazdušnih mreža svih priključenih grejnih instalacija. poslovni i garažni prostor.Sve neophodne termičke i hidrauličke proračune i izbor svih elemenata i opreme predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja na bazi potrebne količine toplote. a u svemu prema zahtevima.Izvod iz glavnog projekta vodovoda i kanalizacije tj. radne zapremine 1m3 . . . poslovni i garažni prostor). podelom objekta na regulacione zone sa položajem mernih mesta temperature spoljnog vazduha i ružom vetrova.Toplotno opterećenje. . propisanih parametara grejnog fluida i drugih proračunima dobijenih podataka. klimatizaciju i centralnu pripremu PTV za stambeni. dimenzijama i nazivnim pritiscima armature. naročito sa aspekta sprečavanja strukturne buke. Ako je jama u toplotnoj podstanici mora da ima rešetkasti poklopac. .67. vazdušno grejanje.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ZAVRŠNE ODREDBE C. 29 .

Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti merenje protoka po granama priključaka. odnosno kućnog razvodnog postrojenja i na mestima grananja hroizontalne cevne mrcže predvideti ugradnju ručnih regulacionih ventila na povratnim granama sa mogućnošću prethodne regulacije protoka. kao što je to slučaj kod ventilatorkonvektora. u cirkulacionom krugu izmenjivača toplote. C.72. klimatizacije i slično. Posebnom stavkom predmera radova predvideti ispitivanje funkcionalnosti kompletiranih krugova automatske regulacije grejnih postrojcnja u toplotnoj podstanici sa izradom izveštaja koji potpisuju prisutna službena lica: nadzorni organ. Glavni projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja mora biti usaglašen sa Glavnim mašinskim projektom toplovodne mreže i Glavnim mašinskim projektom unutrašnjih instalacija o čemu mora postojati pismena izjava potpisana od strane odgovornog projektanta. Stavka mora da obuhvati i izradu i isporuku tri primerka Elaborata Izveštaja o izvršenom merenju i regulaciji protoka.69. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvodenje radova na podešavanju ovih regulacionih ventila na predviđene pozicije regulacije. 30 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . u cirkulacionom krugu izmenjivača toplote. predstavnik proizvodača automatike i rukovodilac radova. U pogodbenim i tehničkim uslovima propisati ovo ispitivanje i uslove ispitivanja. odnosno kućnog razvodnog postrojenja i na mestima grananja horizonlalne cevne mreže i to primenom atestiranih instrumenata. mora se izvršiti mešanje svih povratnih voda radi izjednačenja temperatura pre ulaska vode u izmenjivač toplote. crtež osnove toplotne podstanice sa ucrtanim temeljnim stopama opreme predvidene projektom termotehničkih instalacija sa odgovarajućim izvodom iz statičkog proračuna. C.71.70.68. Na priključcima grana na sabirniku kućnog razvodnog postrojenja. C. instalacije vodovoda i kanalizacije. elektro instalacije jake struje. Veličinu viška napora. A u slučaju primene otvorenog ekspanzionog suda iste građevinske detalje na mestu njegove ugradnje. C. statike objekta. C.Potvrdu o usaglašenosti glavnih projekata potpisanu od odgovornih projektanata: građevisnko-arhgitektonskog projekta. . Kod mešovitih sistema u sekundarnom delu toplotne podstanice gde se pojavljuju niskotemperaturski sistemi. a po svetski priznatim mctodama. elektro instalacije slabe struje i termotehničkih instalacija. odnosno pozicije regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema toplotne podstanice« i crtežu »Horizontalna cevna mreža«.Izvod iz glavnog gradevinskog projekta tj.

Izveštaj o izvršenim merenjima i regulaciji protoka i isporučiti ga u tri primerka. U poglavlju »Pogodbeni i tehnički uslovi« dati posebne stavke i uputstva: . U grafičkom delu: dijagrame zavisnosti protoka od napora svih primenjenih mernih stanica. koji mora da sadrži u opisnom delu opis ispitivane instalacije. 31 . . usponskim vodovima i grejnim telima i njihovo podešavanje na predviđene pozicije regulacije.Predvideti da se ispitivanje može vršiti i hladnom vodom. a da se prebačaji tolerišu na granama u toplotnoj podstanici do 10%. i to pomoću atestiranih instrumenata primenom svetski priznatih metoda. .Rezultati regulacije kućnih grejnih instalacija se proveravaju od strane specijalizovanih ekipa JPT u okviru procedure tehničkih pregleda kojim se uslovljava dobijanje upotrebne dozvole za objekat.Propisati da se nakon dobijanja optimalnih rezultata protoka grejnog fluida mora sačiniti Elaborat . ispiranja instalacije i uključivanja cirkulacionih pumpi. a može se koristiti i vodovodska voda. zatim osnove sa prikazanom horizontalnom cevnom mrežom sa rasporedom mernih mesta (regulacioni ventili) i ažuriranu šemu veze toplotne podstanice sa rasporedom mernih mesta i podacima o stvarnoj ugrađenoj opremi. na granama horizontalne cevne mreže. koju treba pred početak grejne sezone ispustiti iz instalacije i istu napuniti omekšanom vodom (JUS M. odnosno dijagram regulacije primenjenih regulacionih ventila. zatim primenjenih mernih instrumenata kao i merne metode. na vertikalama i grejnim telima do 20%.E2. opis mernog režima sa brojem obrta pumpi.73.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije C. . odnosno i u letnjem periodu. regulacione položaje regulacionih ventila i ventila na prestrujnim vezama.011).Za hidrauličko balansiranje protoka grejnog fluida u svim delovima grejne instalacije postavljanjem odgovarajućih regulacionih ventila za prethodnu regulaciju protoka na priključke i grane u toplotnoj podstanici.Napomenuti da se u protocima grejnog fluida netolerišu podbačaji.Za merenje protoka grejnog fIuida na svim predviđenim mestima u izvedenoj instalaciji a nakon obavljene hidrauličke probe. . .

Cevnu mrežu dimenzionisati sa postepenim padom brzine strujanja od podstanice ka najudaljenijim grejnim telima. Na radijatorskim priključcima. a po zvaničnim podacima iz kataloga proizvodača. Brzine strujanja u vertikalama moraju biti takve da pri svim temperaturnim režimima garantovano ne prouzrokuju smanjenje ili prekid protoka u grejnim telima. D.5. Dimenzionisanje grejnih tela se vrši prema izračunatim potrebnim količinama toplote. Horizontalnu cevnu mrežu. na dovodnom vodu predvideti ugradnju radijatorskih ventila sa mogućnošću prethodne regulacije. D.2. Skokovi brzina strujanja fluida u mreži moraju biti što manji. potvrđenim atestima nadležnih institucija. Definisati nagib horizontalne cevne mreže. D. D.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije D. odnosno gradevinsko-arhitektonskog projekta. Po pomoćnim prostorijama kao grejna tela mogu se predvideti registri od glatkih čeličnih cevi. D. usponske vodove i radijatorske priključke voditi vidno ili maskirano s tim da u oba slučaja instalacija bude pristupačna za eksploataciju i održavanje.4.1. TEHNIČKI USLOVI ZA MAŠINSKO PROJEKTOVANJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA UNUTRAŠNJA INSTALACIJA ZA RADIJATORSKO GREJANJE D. 32 . sa overenom usaglašenošću projektanata instalacije grejanja i projektanta enterijera. U jednom sistemu grejanja predvideti grejna tela iste vrste.prema važećem JUS-u. Kao grejna tela predvideti radijatore.6. čiji detalj mora biti priložen u grafičkoj dokumentaciji. Temperaturni režim radijatorskog grejanja u kućnoj instalaciji je 90/70°C. Maskiranje radijatora se dozvoljava samo u izuzetnim slučajevima.3. kada se grejna tela dimenzionišu sa dodatkom za određenu masku. Za daljinske sisteme grejanja projektovati i na njih priključivati unutrašnje instalacije dvocevnog sistema radijatorskog grejanja. s tim što kod direktnog priključenja moraju biti za radni pritisak P = 6 bar. a probni Pp = 9 bar .

7. Na radijatorskim priključcima. po jedan za zonu. D. predvideti ugradnju specijalnih ventila za usponske vodove sa mogućnošću prethodne regulacije i mogućnošću priključenja diferencijalnog manometra radi kontrole veličine prigušenja. Vrednost probnog pritiska instalacije centralnog grejanja »na hladno« treba da iznosi 2 bara više od maksimalnog hidrostatičkog pritiska uvećanog za veličinu napora cirkulacione pumpe. na povratnom vodu predvideti ugradnju radijatorskih navijaka sa mogućnošću zatvaranja. Izuzetno prečnik može biti manji ali nikad ispod 20mm. Izmedu dva pregradna organa predvideti ventil. 33 . Termoregulacioni ventili moraju biti sa ograničenjem temperature tako da pozicija regulacije najviše sobne temperature bude Tmax = 20°C. Ovo naročito važi za dno registra načinjenog u vidu vertikale datog na slici 2. sa odvazdušenjem svedenim u toplotnu podstanicu sa stalnim nagibom prema toplotnoj podstanici. Po želji i na izričit zahtev investitora na radijatorskim priključcima je moguće predvideti i ugradnju termo-regulacionih radijatorskih ventila. D. razdvojenu po zonama horizontalne razvodne mreže. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvođenje radova na podešavanju radijatorskih ventila na predviđene pozicije regulacije. Veličinu viška napora. Posebnom stavkom u predmeru radova predvideti izvodenje radova na podešavanju ovih ventila na predviđene pozicije regulacije. Odzračnu mrežu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Veličinu viška napora. odnosno pozicije prethodne regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema usponskih vodova«. D.8. Za regulaciju protoka u horizontalnoj cevnoj mreži i prigušenje viška napora na povratnim vodovima priključaka usponskih vodova na horizontalnu mrežu. svesti u jedan od sigurnosnih vodova otvorenog ekspanzionog suda. Ispust vazduha iz instalacije predvideti preko vazdušne mreže na najvišoj etaži ojbekta. D. slavinu ili čep za pražnjenje deonice prečnika jednakog prečniku cevi. datih na slici l. Ako sistem nije sa otvorenim ekspanzionim sudom ili je sigurnosni vod srazmerno daleko dozvoljava se upotreba vazdušnih sudova.10. što bi trebalo da omogući projektovanu raspodelu fluida po grejnim telima u instalaciji. odnosno pozicije regulacije (za usvojeni tip ventila) upisati pored odgovarajućih ventila na crtežu »šema usponskih vodova« ili crtežu koji definiše njihov položaj u instalaciji.9. Kao organe za zatvaranje u horizontalnoj razvodnoj mreži i na potisnim usponskim vodovima primeniti ravne prolazne ventile.

510 i JUS U.11.13.12.1991.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Vreme trajanja ispitivanja je minimum 6h prema JUS-u M. na tom delu objekta mrežu treba voditi po mogućnosti vidno iznad poda ili ispod plafona naredne etaže uz moguću primenu lakih demontažnih maski.proračun toplotnih gubitaka prema važećem JUS-u M.0l2 od 23. D. D. D. D. trafostanica i ostalih prostora dozvoljava se vođenje u tehničkim etažama pod uslovom da se obezbedi visina od poda do donje ivice najniže grede u tom prostoru od 1.16. 34 . U slučaju vođenja sekundarne mreže van objekta u okolnom terenu važe uslovi kao i za primarni toplovod i uslovi uređenja prostora na trasi toplovoda.J5.03. god. kontrolu kvaliteta vode i sačinjavanje zapisnika o tome.14. .600). D. a što treba da omogući zasebno merenje i registrovanje utroška toplotne energije. sa potpisima odgovornih lica. Glavni mašinski projekat unutrašnje instalacije centralnog grejanja pored ostalog sadrži: .J5. shodno uslovima grupe standarda JUS/ISO 9000.E6. što podrazumeva vertikalnu i horizontalnu sinhronizaciju sa svim objektima infrastrukture.010 i važećoj toplotnoj zaštiti objekata JUS U. Kod mešovitih objekata izdvojiti zasebne cevne mreže sa vođenjem posebnih grana za stambeni i poslovni prostor iz toplotne podstanice.J5. Tehničkim uslovima projekta propisati način ispiranja. sa unutrašnjim temperaturama prema nameni prostorija po važećoj Odluci grada o snabdevanju toplotnom energijom.detaljan i precizan hidraulički proračun cevne mreže. . D. Predmerom radova predvideti posebnu stavku za ispiranje instalacije.J5.510 i JUS U.8 m i ostali uslovi po HTZ merama koji će omogućiti pristup za normalno održavanje i neophodne intervencije tokom eksploatacije. Vođenje horizontalne cevne mreže u kanalima u podu nije dozvoljeno. Svi elementi predviđeni projektom za ugradnju u instalaciju moraju imati odgovarajuće ateste i sertifikate izdate od strane ovlašćenih i akreditovanih institucija i laboratorija. potvrđenim atestima.15.izvod iz elaborata građevinske fizike koji se odnosi na toplotnu zaštitu objekta i proračun koeficijenata prolaza toplote »K« (JUS U.proračun grejnih tela sa određivanjem veličine grejnih tela prema izračunatim potrebnim količinama toplote i stvarnom odavanju toplote grejnih tela po zvaničnim podacima proizvodača.E6.600. Za vodenje horizontalne cevne mreže iznad atomskih skloništa. . Kada nema tehničke etaže.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . . pravilnim izdvajanjcm vertikala »potopljenih« grejnih tela. vazdušnih sudova. . kompenzatorima. .šemu usponskih vodova sa naznačenirn svim etažiranjima vertikala. sa nominalnom vrednosti predvidenog nagiba. nagiba i predviđene lokacije.pismenu izjavu potpisanu od strane odgovornog projektanata o usaglašenosti sa Glavnim mašinskim projektom predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja. slavina za pražnjenje.proračun čvrstih i kliznih oslonaca i crtež(e) sa označenim čvrstim osloncim. datim pozicijama regulacije radijatorskih ventila i ventila na usponskim vodovima. . . elaborata građevinske fizike. toplotnog opterećenja. kompenzatorima. 35 . .karakterističan vertikalni presek objekta iz gradevisnko-arhitektonskog projekta. samokompenzatorima sa usklađenim oznakama iz proračuna i predmera i prcdračuna. naznačenim dimenzijama i toplotnim opterećenjima svih deonica.za objekte sa kaskadno smaknutim lamelama podužni presek objekta sa glavnim cevnim vodovima horizontalne cevne mreže sa definisanim usponima.crtež vazdušne mreže sa definisanim usponom i svođenjem u vazdušne sudove izdvojene po zonama cevne mreže i naznakom da se cevi za ispust vazduha iz tih sudova svode u otvoreni ekspanzioni sud ili toplotnu podstanicu. koji obuhvata tehničku etažu ukoliko je ima i definiše njenu visinu.proračune kompenzacije i samokompenzacije toplotnih dilatacija cevne mreže. čvrstim tačkama. instalacije vodovoda i kanalizacije. elektro instalacije slabe struje i termotehničkih instalacija. .crtež horizontalne cevne mreže sa naznačenim vođenjem cevne mreže: pod usponom. elektro instalacijc jake strujc. . .osnove etaža objekta sa rasporedom grejnih tela u razmeri. naznačenim pravilnim izdvajanjem ogranaka i vertikala kod račvanja mreže i naznačenin dimenzijama i toplotnim opterećenjem svih deonica. . pregledne.građevinske osnove moraju biti tačne.proračun regulacije horizontalne i vertikalne cevne mrežc. bez građevinsko-arhitektonskih kota i sa obaveznom oznakom orjentacije objekta.Potvrdu o usaglašenosti glavnih projekata potpisanu od odgovornih projektanata: građevinsko-arhitektonskog projekta. ukrštanja sa vodovodom i kanalizacijom i rasporedom čvrstih oslonaca kojim se obezbeđuje kompenzacija toplolnih dilatacija. . prikazom svih skokova. u standardnoj razmeri R=1:50. statike objekta. sa naznačenim i definisanim svim etažiranjima vertikalnih cevnih vodova u smislu dimenzija.

Unutrašnja instalacija za PTV se sastoji od horizontalnog i vertikalnog razvodnog i povratnog voda.27. Glavni projekat unutrašnjih instalaija za PTV i Glavni mašinski projekat u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom 36 .20.21. D. PTV u najnepovoljnijem D.22.26. Predvideti toplotnu izolaciju razvodne i povratne mreže i priključaka za potrošna mesta koja je postojana u trajnoj eksploataciji.17. D.23. D.19. Ukoliko pritisak hladne vode iz vodovodne mreže u odnosu na visinu objekta ne zadovoljava potrebno je predvideti odgovarajuće postrojenje kojim se obezbeduje propisani pritisak na najnepovoljnijem potrošnom mestu. D. D.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije UNUTRAŠNJE INSTALACIJE ZA POTROŠNU TOPLU VODU (PTV) D. Glavni projekat unutrašnjih instalacija za PTV uraditi prema odredbama važećih Uslova i tehničkih normativa za projektovanje stambenih zgrada i stanova grada Beograda. Za svaku vertikalu predvideti povratni vod pri čemu spajanje razvodnog i povratnog voda predvideti izmedu najvišeg i prethodnog potrošnog mesta na vertikali. propisno postavljena i ne pospešuje koroziju cevovoda.28. Predvideti snabdevanje PTV unutar jednog ulaza iz iste predajne stanice iz koje se ulaz snabdeva toplotnom energijom za zagrevanje prostorija. D. Dužina priključka za potrošno mesto ne sme da bude kraća od 30cm i duža od 3m.18. priključaka za potrošna mesta i armature za zatvaranje i regulaciju. Projektant Glavnog projekta unutrašnjih instalacija za PTV dužan je da sarađuje sa projektantom Glavnog mašinskog projekta u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom PTV.24.25. Temperatura PTV na potrošnom mestu i vreme isporuke definišu se važećom Odlukom grada o snabdevanju toplotnom energijom. Cevovod i armaturu unutrašnje instalacije za PTV izvesti od materijala propisanih za izradu sanitarnih vodovodnih instalacija. D. D. Izborom toplotne izolacije i cirkulacije vode kroz razvodnu i povratnu mrežu obezbediti da pad temperature cirkulacionom krugu ne bude veći od 2°C. D. D.

J5.za ispitivanje vazdušne propustljivosti prema JUS-u U.100 sa sačinjavanjem Izveštaja koji treba da bude potpisan od strane glavnog izvođača građevinskih radova.šemu razvoda unutrašnje instalcije za PTV unutar objekta sa naznačenim dimenzijama cevovoda i armature. D.J5.izvod iz proračuna toplotnih dilatacija i način rešavanja kompenzacije.31. a da pritom cena ovog ispitivanja može iznositi najviše 4% od vrednosti materijala i ugradnje stolarije i bravarije.izvod iz proračuna toplotne izolacije sa padovima temperature. .J5. 37 .izvod iz proračuna hidraulike sa padovima pritisaka na svim deonicama i elementima za regulaciju.062 koje treba da organizuju zajednički: glavni izvođač građevinskih radova. Predmerom radova predvideti posebnu stavku za terensko merenje i ispitivanje kvaliteta ugrađene termoizolacijc spoljnih zidova a prema JUSu U.100 koje treba da organizuju zajednički: glavni izvođač građevinskih radova. kooperanta za ugradnju građevinske stolarijc i bravarije i izvođača instalacije centralnog grcjanja.J5.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije PTV moraju da sadrže pismenu izjavu potpisanu od strane odgovornih projektanata o medusobnoj usaglašenosti.29. koji sadrži: . . D.30. izvođač termoizolaterskih radova i izvođač instalacije ccntralnog grejanja i da po izvršenom ispitivanju sačine i ispostave overen Izveštaj. a da pritom cena ovog ispitivanja može iznositi najviše 3% od vrednosti materijala i ugradnje termoizolacije. . D. U pogodbenim i tehničkim uslovima predvideti posebne stavke za ispitivanje toplotne funkcije objekta i to: . D.za terensko merenje. Predmerom radova predvideti posebnu stavku za ispitivanje vazdušne propustljivosti stanova odnosno poslovnih prostorija u svemu premu JUS-u U.062 sa sačinjavanjem Izveštaja koji treba da bude potpisan od strane glavnog izvođača građevinskih radova. . kooperant za ugradnju gradevinske stolarije i bravarije i izvođač instalacije centralnog grejanja i da po izvršenom ispitivanju sačine i ispostave overen izveštaj. kooperanta za ugradnju termoizolacije i izvođača instalacije centralnog grcjanja. pregled i ispitivanje kvalileta ugrađene termičke izolacije spoljnih zidova JUS-u U.32. Sastavni deo Glavnog mašinskog projekta u kome je obrađeno kućno razvodno postrojenje sa centralnom pripremom PTV je izvod iz Glavnog projekta unutrašnjih instalacija za PTV.

MAŠINSKO.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE I. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA F. TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA 38 . ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE Deo: E.

u slučaju smeštaja predajne stanice na toplovodnoj mreži van objekta. Na električnoj šemi obavezno naznačiti tačno mesto priključka napojnog kabla. Električni potrošači u toplotnoj podstanici iz koje se toplotnom energijom snabdeva stanbeni prostor. u skladu sa Tehničkim uslovima za mašinsko projektovanje predajnih stanica i kućnih razvodnih postrojenja predvideti napajanje predajne stanice električnom energijom sa posebnim napojnim vodom i trofaznim brojilom po mogućstvu iz najbližeg objekta koji se snabdeva toplolnom energijom iz predajne stanice. E.5. a saglasno urađenom Glavnom projektu elektro instalacija podstanica. Celokupna oprema za napajanje električnih potrošača radijatorskog grejanja smeštena je u razvodnom ormanu toplotne podstanice. Na razvodnom ormanu sa unutrašnje strane vrata postavlja se jednopolna električna šema. E. E.6. 39 . Kod poslovnih objekala. Razvodni orman je izraden od dva puta dekapiranog lima. dispoziciju glavnih osigurača i trofaznog brojila za podstanicu.3. Principijelna šema električnih instalacija u toplotnoj podstanici sa dve cirkulacione pumpe data je na slici 23. spadaju u opšte potrošače. Napajanje toplotne podstanice el.2. Svi električni potrošači u toplotnoj podstanici napajaju se električnom energijom iz posebnog razvodnog ormana. RAZVODNI ORMAN E.l.energijom i merenje potrošnje el.energije izvesti posebnim trofaznim brojilom samo za podstanicu. u skladu sa uslovima EDB koje treba pribaviti.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. E.4. Razvodni orman u toplotnoj podstanici napaja se posebnim napojnim vodom čiji je presek određen na bazi instalisanog opterećenja. stepena zaštite IP 54. Orman je smešten na pristupačnom mestu u podstanici. a saglasno uslovima "Elektrodistribucije". TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE PREDAJNIH STANICA I KUĆNIH RAZVODNIH POSTROJENJA ELEKTRIČNI RAZVOD NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM E.

limitatore. kablove zaštiti mehanički (npr.kod uvoda kablova u motor.10. E.jednu trofaznu priključnicu 3x380V. zavisno od potrebe. Projektovati raspored svetiljki tako da se omogući funkcionalna upotreba kompletne opreme u podstanici. 16A. Zaštitne uređaje od prekomernih struja izabrati odredbama JUS. stepena zaštite IP 54.13. 50Hz.9. E. ELEKTRIČNO OSVETLJENJE E.743.7. U toplotnoj podstanici predvideti osvetljaj Esr = 100 Ix. utrošene el.jednu ili više monofaznih priključnica sa zaštitnim kontaktom 220V. 40 . .potreban broj osigurača.na odstojnim obujmicama ukoliko se polaže manji broj kablova . Maksimalno osvetliti prostor ispred razvodnih ormana i mernih uredaja.11. 16A. . 50Hz.B2. U razvodnom ormanu toplotne podstanice predvidetiČ . U objektu / prostoriji toplotne podstanice predvideti: .14.emergije (saglasno uslovima E.izuzetno se dozvoljava polaganje kablova u metalnim cevima ukoliko se zahteva pojačana mehanička zaštita .zaštitnu strujnu sklopku. Električna oprema i instalacija eletromotornog pogona treba da je izvedena u stepenu zaštite IP 54. i većem.trofazno brojilo "Elektrodistribucije") .N. . E.8. Maksimalna snaga po jednom sijaličnom mestu treba da bude 200 W.12. Osvetljenje izvesti svetiljkama sa žarnom niti. čeličnim gibljivim crevima) E. Instalacija elektromotornog pogona u toplotnoj podstanici projektuje se vidnim kablovskim razvodom po zidu koji mora biti dostupan: .po kablovskim regalima ukoliko je broj kablova veći od četiri. Opremu u razvodnom ormanu razmesiti tako da omogućava efikasno i lako održavanje. .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. E.

Pod automatskim radom podrazumeva se unapred zadata dinamika rada potrošača u toplotnoj podstanici i mogućnost daljinskog upravljanja njihovim radom. Kod većih podstanica sa većim brojem svetiljki i jednim ulazom prcdvideti mogućnost uključenja rasvete sa više prekidača. Električna instalacija električnog osvetljenja u toplotnoj podstanici projektuje se kablovskim razvodom po zidu na odstojnim obujmicama ili se kablovski razvod polaže ispod maltera.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko se radi o većim podstanicama za poslovne objekte. Za svaku od tehnoloških šema datih u prilogu uslova za mašinsko projektovanje predvideti odgovarajuću opremu u elektro projektu. Orman sa MRU opremu pastavlja se pored glavnog razvodnog ormana "RO" iz kojeg se napaja električnom energijom. i većem. E. Za slučaj kada je predviđena ugradnja elektkromotornog ventila kao izvršnog organa (centralna regulacija temperature u razvodnom vodu DRP 41 . E. zavisno od potrebe. Električna instalacija predajne stanice i kućnog razvodnog. E. Za upravljanje radom elektro potrošača. Oprema za merenje. E. regulaciju i upravljanje (MRU) ugraduje se u poseban orman "RO-A".22. Projektovane svetiljke treba da budu u zaštiti IP 54. postrojenja projektuje se prema tehnološkim zahtevima iz mašinskog dela projekta. REGULACIJA I UPRAVLJANJE E.15.20.16. Električna oprema i instalacija električnog osvetljenja u toplotnoj podstanici treba da je izvedena u stepenu zaštite IP 54.18. E. izuzetno se dozvoljava osvetljenje fluo svetiljkama u duo spoju odgovarajuće snage uz Esr=200Lx. E. obavezno predvideti prekidače za uključenje i isključenje rasvete pored svakog ulaza.21. ugrađuje se odgovarajući uređaj za autornatski rad. E. Fenitron.17.19. u skladu sa zahtevima tehnologije rada. Ako toplotna podstanica ima dva ili više ulaza.8 m shodno zahtevima iz mašinskog projekta. Za regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja predvideti regulatore sa podesivom krivom regulacije temperature vode u zavisnosti od temperature spoljnog vazduha. MERENJE. Senzore za temperaturu spoljnog vazuduha postaviti na mesto zaštićeno od uticaja sunca i lokalnih uticaja u posebnc meteorološke kućice na minimalnoj visini 2.

položaj »0 .regulaciju pritiska u razvodnom vodu predajne stanice.zelena signalna tinjalica ili svetiljka za signalizaciju rada purrrpi . E. kod velikih motornih potrošača dozvoljava se ugradnja NV osigurača.ograničenje protoka u predajnoj stanici.konaktor . E.bimetalna zaštita sa odgovarajućim opsegom podešavanja . Za slučaj kada nije predviđena ugradnja elektromotornog ventila kao izvršnog organa (centralna regulacija temperature u razvodnom vodu KRP i/ili ogčraničenje protoka) elektro projektom predvideti automatsko zatvaranje elektromotornog mešnog ventila (zatvoren glavni cirkulacioni vod .komandni osigurač tipa D II .ograničenje protoka u centralnu regulaciju temperature vode u razvodnom vodu kućnog razvodnog postrojenja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije i/ili ograničenje protoka) elektro projektom predvideti automatsko zatvaranje ovog ventila po prekidu rada cirkulacione pumpe za grejanje. E.glavne osigurače tipa D II i D III .grebenasti prekidač za uključenje pumpe. Na osnovmm tehnološkim šemama su na mestima ugradnje regulacione opreme navedeni redni brojevi regulacionih kola. 42 .ograničenje protoka i regulaciju temperature vode u povratnom vodu predajne stanice. . Za svaki elektromotor cirkulacionih pumpi za grejanje i cirkulacionih i recirkulacionih pumpi za pripremu PTV predvideti posebno strujno kolo sa kompletnom opremom za rad i to: .otvoren vod za mešanje) po prekidu rada cirkulacione pumpe za grejanje.26. Za svako regulaciono kolo izabrati odgovarajuću opremu. E. . Regulaciona kola su podeljena u četiri grupe i koriste se za: .1« izuzetno.upravljanje radom cirkulacionih pumpi grejanja.25. U posebnom prilogu Tehničkih uslova za mašinsko projektovanje predajnih stanica i kućnih razvodnih postrojenja prikazana su regulaciona kola sa mestima ugradnje merno regulacione opreme. .23. Uredaj za automatski rad treba da omogući: . .24.automatsko zatvaranje prolaznog elektromotornog ventila za ograničenje protoka u skladu sa zahtevima iz mašinskog dela projekta.

grebenasti prekidač za izbor rada pumpe.zelena signalna tinjalica ili svetiljka za signalizaciju rada pumpe . koja se nabavlja zajedno sa uređajem. Ukoliko drenažna pumpa nema kompletnu opemu obavezno je predvideti sledeću opremu u razvodnom ormanu toplotne podstanice i to: . Za zaštitu od opasnog napona dodira (indirektni dodir) primeniti TT zaštitu (uzemljenje) sa zaštitnom strujnom sklopkom.27. Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar se napaja električnom energijom isključivo iz baterije. ugraduju se sa spoljne strane vrata razvodnog ormana i moraju biti zaštićeni od direktnog dodira delova pod naponom sa unutrašnje strane vrata.30.kontaktor . 43 .31.glavni osigurač tipa D II . Zaštitni provodnik izmedu ormana sa električnim brojilima i razvodnog ormana u toplotnoj podstanici polaže se kao izolovani provodnik u sklopu napojnog voda (»peta žila«) ili kao posebni provodnik. Ukoliko drenažna pumpa poseduje odgovarajući tipski razvodni orman sa kompletnom opremom i automatikom iz razvođnog ormana toplotne podstanice predvideti samo osiguran trofazni izvod.. ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA (INDIREKTNOG DODIRA) E.komadni osigurač tipa D II .28. Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar mora biti opremljen sa potrebnim elementima za daljinski prenos signala u dispečerski centar ( M-bus kartica.odgovarajuća automatika za njen rad . E.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. položaj »ručno . Svi prekidači za uključenje električnih potrošača i signalne tinjalice ili svetiljke. U slučaju kada se predviđa zaštita od podzemnih ili otpadnih voda u toplotnoj podstanici obavezno se ugrađuje drenažna pumpa.automatski« E. Merenje utrošene toplotne energije vrši se preko ultrazvučnog merača toplote-kalorimetra. Ultrazvučni merač toplote-kalorimetar mora imati važeći sertifikat izdat od Zavoda za mere i drgocenosti. E.29.bimetalna zaštita sa odgovarajućim opsegom podešavanja . M-bus modul ) koji moraju biti kompatibilni sa postojećim sistemom za nadzor “CENUS”.

razdelnici.šeme delovanja .32. FeZn trakom ili žuto zelenim provodnikom odgovarajućeg preseka koju treba povezati sa glavnim izjednačenjem potencijala odnosno temeljnim uzemljivačem. stanje i presek postojećeg napojnog kabla 44 .usaglašena mašinsko-tehnološka šema .odgovarajuća jednopolna šema usaglašena sa mašinsko-tehnološkom šemom .registracija projektne organizacije za obavljanje projektantske delatnosti . RO-tp. Glavni elektro projekat predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja uraditi u posebnoj svesci.36. RO-a i drugo) treba dovesti na isti potencijal u kutiju za dopunsko izjednačenje potencijala. E.tehničke uslove za instalaciju u podstanici .crtež galvanskih veza dopunskog izjednačenja potencijala . zaštite i osvetljenja .dispozicioni crtež povezivanja spoljašnjih senzora temperature prema zahtevima iz mašinskog projckta. Na razvodnom ormanu vidno naznačiti primenjenu zaštitnu meru.B2.situacioni crtež smeštaja podstanice u odnosu na objekat .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. OPŠTI DEO E. Ukoliko se projektom predviđa rekonstrukcija postojeće podstanice i dodavanje ove opreme obaveza odgovornog projektanta je da tim novim projektom prikaže: .dispoziciju i detalje povezivanja elektro opreme u podstanici .rcšenja i uverenja za odgovornog projektanta i vršioca unutrašnje kontrole-detaljni tehnički opis . a pored ostalog treba da sadrži: (1) TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA .B2.predmer i predračun radova (2) GRAFIČKA DOKUMENTACIJA .34.741 i JUS N.754. Sve strane provodne delove u toplotnoj podstanici (cevovodi.crtež uzemljenja opreme u podstanici i njihova veza sa centralim temeljnim uzemljivačem u objektu . noseća metalna konstrukcija.35. Zštitu od električnog udara izvesti u svemu prema zahtevima JUS N.proračune za izbor opreme. veće metalne posude. U razvodnom ormanu predvideti posebnu sabirnicu za uzcmljenje (ne sme biti na izolatorima) na koju se priključuju zaštitni provodnici strujnog kola u zaštitni provodnik napojnog voda. E. E. izmenjivači.33.mesto priključka.

list SFRJ 53/88.38.37. E.elektro projekat podstanice sa važećom saglasnošću JP . POSTUPAK I NAČIN KONTROLISANJA I VERIFIKACIJA SVOJSTAVA. primedbe koje su konstatovane moraju se nalaziti u projektu zajedno sa posebnom izjavom odgovornog projektanta elektro projekta da su primedbe otklonjene u svim primercima projekta.crteže postojeće rasvete i uzemljenja u toplotnoj podstanici sa naznačenim detaljima za opremu koju treba zameniti ili dodati.39. 45 . Kod objekata u kojima pored grejanja postoji i klimatizacija i ventilacija.Svaka električna instalacija prestavljanja pod napon treba biti pregledana i ispitana u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona – Sl.atest o naponskom ispitivanju razvodnog ormana . a u skladu sa datim tehničkim uslovima JKP »Toplifikacije«.otpornosti izolacije izvedene instalacije kao i atest o izvršenom ispitivanju i podešenosti uređaja zaštite u podstanici. Proveravanje i ispitivanje obaviti prema redosledu saglasno članovima 192 i 193 navedenog pravilnika. E. Glavni elektro projekat mora biti usaglašen sa glavnim mašinskim projektom i ostalim projektima o čemu mora postojati pismena izjava odgovornih projektanata. električne potrošače radijatorskog grejanja postaviti u zasebno polje postojećeg razvodnog ormana ili u poseban razvodni orman. Nakon izvršene revizije elktro projekta. .jednopolnu šemu postojećeg RO-tp sa detaljno opisanim stanjem postojeće elektro opreme i predlogom za zamenu dotrajale elektro opreme. Investitor je dužan da dva primerka projekta dostavi na saglasnost isporučiocu toplote od kojih jedan zadržava isporučilac toplote.41. KARAKTERISTIKA I KVALITETA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA E. E. Investitor je dužan da za tehnički pregled JP »Toplifikaciji« prilikom obaveštavanja o datumu tehničkog pregleda dostavi: .potrebne ateste o izmerenim vrednostima uzemljenja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije .ispitivanju neprekidnosti zaštitnog provodnika i provodnika za izjednačenje potencijala.40. E.

proveru uslova zaštite automatskim isključenjem napajanja. kao meru zaštite od indirektnog dodira obaviti shodno članu 197 u zavisnosti od izabranog sistema zaštite. neprekidnost zaštitnog provodnika i provodnika glavnog i dodatnog izjednačenja potecijala (čl. 2. 194). proveru ispravnosti galvanskih veza između metalnih delova u podstanici kao dokaz da je izvršeno dodatno izjednačavanje potencijala tamo gde je traženo.42. Za sva napred navedena merenja obavezan je atest od ovlašćene organizacije. 3. 195).JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije E. 46 . Sve navedene odredbe ovog člana odnose se i na električne instalacije u podstanicama koje se rekonstruišu. 4. otpornost izolacije električne instalacije (čl. Ispitivanje električne instalacije se izvodi merenjem prema članovima Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona po sledećem redosledu: l.

TEHNIČKI USLOVI ZA ELEKTRO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA F. 47 . Izvedena mreža. F.2. Na daljinskim sistemima grejanja na kojima se predviđa izrada centralnog sistema nadzora i upravljanja (CENUS) predvideti polaganje odgovarajućih telekomunikaciomh kablova duž toplovoda. prema važećim propisma. Kablove. pre stavljanja u funkciju treba biti ispitana i o istom sačinjen odgovarajući protokol.3.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije F. Spajanje kablovske mreže i opreme u TPS-u izvesti preko odgovarajuće vodonepropusne kablovske glave postavljene u prostoriji TPS-a.l. F. trase polaganja i način uklapanja istih u već postojeću mrežu za nadzor definisaće JPT. F.4.

MAŠINSKO. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNAPOSTROJENJA 48 . ELEKTRO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE Deo: G. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA H.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE I.

odvazdušenje ili odmuljivanje moraju biti dimenzionisane prema dimenzijama toplovoda i predvidene opreme tako da omogućavaju normalnu eksploataciju i održavanje. 49 .4. Toplovodna mreža može da se postavi podzemno i nadzemno. G.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije G. G. Na mestima prolaza toplovodne mreže ispod republičkih puteva i železničkih pruga. Ulazni otvori treba da budu dimenzija 80x80 (cm) ili 100x100 (cm). i sa stabilnim stepenicama za ulaz i izlaz. kao i na drugim mestima gde posebni uslovi zahtevaju. Prohodni kanali moraju biti dimenzionisani zavisno od dimenzija toplovoda tako da omoguće normalnu eksploataciju i održavanje. G. kompenzatora. odnosno sa obe strane saobraćajnice.1.3. Komore za ugradnju armature. zavisno od veličine ugrađene opreme.0 (cm) na ravizionim komorama i šahtama predvideti tipske poklopce date na crtežima br.28. Podzemna toplovodna mreža polaže se kanalno i beskanalno (predizolovane cevi ili cevi zalivene izolacionom masom). Na terenima gde se pojavljuju podzemne vode mora se obezbediti nepropustljivost hidroizolacije.27 i br. a za najugroženije terene predvideti i primenu stabilnih drenažnih pumpi. Zbog tipiziranja poklopaca dimenzija 80.2. Komore moraju imati dva ulazna otvora.6m iznad gornje površine zaštitnog sloja peska beskanalno postavljenog toplovoda. kanali moraju biti prohodni sa komorama za ulazak u kanal na oba kraja. Radi onemogućavanja ulaska nepoznatih lica treba definisati način zaključavanja poklopca. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE TOPLOVODNIH MREŽA G. kanala i komora primenom odgovarajuće Potrebno je obezbediti drenažu kanala i komora. Zaštitni sloj zemlje iznad podzemne toplovodne mreže je najmanje 0.0x80. osim kod komora za ulaz u prohodne kanale. Zaptivanje poklopca mora biti tako da sprečava prodor atmosferskih voda i propuštanje soli i peska u zimskim periodima.

1. o visini podzemne vode i o drugim karakteristikama zemljišta. Predajnu stanicu i kućno razvodno postrojenje smestiti u jednu prostoriju u sklopu stambenog ili mešovitog objekta shodno Sinhron planu tako da priključenje na toplovodnu mrežu bude što jednostavnije a razvod toplotne energije u objektu optimalan.6. Toplotna podstanica u sklopu objekta mora da ima metalna vrata. koja se otvaraju prema spoljnoj strani i imaju mogućnost ugradnje tipske cilindar brave. Ukoliko to nije moguće važe odredbe člana G. u daljem tekstu toplotna podstanica. Sinhron plana.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije G. preko koje se vrši priključenje na toplotnu podstanicu u istom ili susednom objektu. u pogledu uslova koje mora da ispunjava ima potpuno isti tretman kao toplotna podstanica. Na mestima pražnjenja toplovodne mreže obezbediti odvođenje vode u kišnu kanalizaciju preko bunara za sakupljanje i hlađenje vode. Prostorija u kojoj je smeštena sekundarna toplotna podstanica. 50 .5.1. sa ulazom direktno spolja preko rampe za kolski prilaz. Na toplotnoj podstanici predvideti montažni otvor odgovarajućih dimenzija za unosenje i iznošenje svih uređaja ukoliko to gabaritne mere predviđenih uređaja zahtevaju. H. geodetskog snimka terena i instalacija. projekta uređenja terena. geoloških. Kod poslovnih objekata osim smeštanja predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja na način iz člana H. H. H. TEHNIČKI USLOVI ZA GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA ZA PREDAJNE STANICE I KUĆNA RAZVODNA POSTROJENJA H. geomehaničkih i drugih podataka o tlu . Prostorija u kojoj su smešteni predajna stanica i kućno razvodno postrojenje odnosno samo predajna stanica.2. H. G.3. H. može da se dozvoli i smeštanje predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja u zasebne prostorije. H.3.4. pri čemu se može dozvoliti smeštaj predajne stanice na toplovodnoj mreži van objekta.6 Glavni građevinski projekat se radi na osnovu Glavnog mašinskog projekta.nosivosti zemljišta. Kod poslovnih objekata sa otežanim pristupom u prostorije zbog prirode i značaja posla predajna stanica se smešta na mesto gde je dozvoljen pristup.5. ne sme se koristiti u druge svrhe. katastra komunalnih instalacija.

0 5. Izborom opreme i odgovarajućom zvučnom izolacijom obezbediti da nivo buke u stambenim i radnim prostorijama uz toplotnu podstanicu prouzrkovane radom uređaja u podstanici ne pređe 40 dB (A) danju.0 2.6 10. H.6 10.5 2.6 8. 51 .0 3.0 4.5 2. H.0 2.5 2.9.6 10.6 preko 1200 (Legenda: PTV – potrošna topla voda) Od navedenih dimenzja može se odstupiti u slučaju korišćenja postojećih prostorija.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije H.7. U toplotnoj podstanici predvideti priključak vodovoda sa ventilom za otakanje od 1/2" iznad lavaboa koji je spojen sa kanalizacijom.8.0 6.0 4.6 do 100 5.6 od 700 do 1200 6.5 2. Predvideti sve potrebne mere za sprečavanje prenosa strukturnog zvuka.5 7.0 6.0 2.0 2.5 4.0 2.6 od 350 do 700 5.0 2.0 5. Predmerom radova predvideti stavku za pribavljanje atesta o nivou buke u najbližoj stambenoj. odnosno 35 dB (A) noću.0 4. odnosno radnoj prostoriji prouzrokovane radom uređaja toplotne podstanice. Minimalne dimenzije toplotne podstanice su sledeće: bez PTV sa PTV Toplotna snaga dužina širin Visina dužina širina visina (KW) 5.6 od 100 do 350 6.6 10.

pribavljena pre projektovanja prema članu C. Energetska saglasnost JP "Toplifikacije" Požarevac sa uslovima za projektovanje. Nakon izvršene revizije mašinskog projekta. Investitor je dužan da dva primerka projekta dostavi na saglasnost isporučiocu toplote od kojih jedan zadržava isporučilac toplote.1. primedbe koje su konstatovane moraju se nalaziti u projektu zajedno sa posebnom izjavom odgovornog projektanta mašinskog projekta da su primedbe otklonjene u svim primercima projekta. mora biti ukoričena u glavni mašinski projekat pre dostavljanja projekta na saglasnost.9 ovih uslova. 52 . I.2.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije I. ZAVRŠNE ODREDBE I.

PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU 53 . OPŠTI POGODBENI USLOVI 3. ZNR Deo: 1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE II-TEHNIČKI. OPŠTI I POSEBI POGODBENI USLOVI. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA 2. POSEBNI POGODBENI USLOVI 4.

16.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1.22. 1.20. 1. 1.5. 1..TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH RADOVA PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA POŽAREVCA I KOSTOLCA SA OKOLNIM NASELJIMA Sadržaj poglavlja 1. 1. 1.17.18. 1. 1. 1.19. 1.9. Opšti tehnički uslovi Tehnička priprema Primljeni cevni materijal Manipulacija opremom i materijalom Razvlačenje (nizanje) cevi duž trase Kontrola kvaliteta i oštećenja cevi Izrada cevnih kolena Zavarivanje cevnog spoja Kontrola zavarenih spojeva Spojni zavari Montaža kompenzatora Montaža ventila Montaža oslonaca Antikoroziona zaštita Izvođenje toplotne izolacije Ispitivanje cevovoda Produvavanje cevovoda Tehnički prijem Puštanje cevovoda u rad Nadzor tokom montaže Vremenski uslovi Projekat izvedenog stanja Primenjeni propisi i standardi 54 . 1. 1. 1. 1.3.14. 1.21.8. 1.0. 1. 1.7. 1.1. 1.2.11. 1. 1.10.12.4.13.15.6.

kao što su propisi za zavarivanje. koji definišu neki od aspekata vezanih za projektovanje ovakvih instalacija. TEHNIČKA PRIPREMA Pod ovom aktivnošću podrazumeva se organizacija i sprovođenje svih poslova koje treba obaviti pre početka direktnih montažnih radova. Električne karakteristike. Treba posebno napomenuti da nisu doneti jugoslovenski propisi za ovakvu vrstu cevovoda. Karakteristike plamena. Na osnovu toga izvođač će sagledati obim i detalje posla koje treba realizovati. automatski ili kombinacija navedenih načina.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije UP - Uputstvo za rukovanje i održavanje 1. Oblik i način pripreme krajeva cevi. Specifikacija će obuhvatiti sledeće: 1.1. 55 . U tom smislu Izvođač. poluautomatski. 2. OPŠTI TEHNIČKI USLOVI Radovi se imaju izvesti prema ovom projektu uz poštovanje svih važećih propisa i standarda kao i pravila dobre inženjerske prakse. 3. kakvi postoje u mnogim zemljama. Osim toga. 1. Spisak relevantnih domaćih standarda i propisa dat je na kraju ovih uslova. 8. prema JUS C.1. Način sečenja cevi. 4. moraju se poštovati i eventualni interni propisi. u tački 1..T3. Specifikacija postupka zavarivanja Ova specifikacija treba da je u skladu sa odgovarajućim jugoslovenskim propisima. standardi kao i uputstva proizvođača.030. normativi. propisi za šavne cevi. treba da pripremi.22. a Investitor (naručilac) overi sledeća dokumenta: 1. prema tački 1. Tip i dimenzije elektroda. Prvi u nizu ovih poslova svakako je detaljno proučavanje projekta cevovoda i prateće dokumentacije. Dozvoljena odstupanja položaja krajeva pripremljenog spoja pre početka zavarivanja. 6.1. pravilnik za sudove pod pritiskom itd. pre početka radova. Zbog toga su korišćeni neki opšti propisi. Imajući u vidu potreban rok i raspoloživ tehnički i kadrovski potencijal izvođač će pripremiti plan realizacije posla. Veličina montažnog zazora. ovih tehničkih uslova. 7. Izvođač je dužan da pre početka mašinske montaže pregleda sve građevinske radove koji su u vezi sa ovom poslom i utvrdi da li su izvedeni po projektu i da li odgovaraju nameni.22. 5. odnosno isporučioca opreme i materijala. Način zavarivanja: ručno.0.

Brzina kretanja pri nanošenju materijala. pripremi detaljan plan organizacije gradilišta. 12. 18. neophodno je da Izvođač na osnovu sagledavanja svih montažnih poslova i posebno na osnovu obavljene tehničke pripreme definisane upravo ovim poglavljem. magacina. 14. ovih uslova. mesto i način odpreme viška iskopane zemlje. kao i način uklanjanja i rasčišćavanja gradilišta posle završetka radova. raspored operacija pri spajanju i njihov kratak opis definisani su u poglavlju 1. Plan montažnih radova Izvođač će. naseljena mesta i uz prugu. 1.1. na osnovu generalnog plana izgradnje objekata. 11. Vreme između prolaza.1. Utvrdiće se i kriterijumi koje i kolike greške se mogu popravljati.3. sanitarnih i ostalih pomoćnih objekata.7. odnosno radionica. Pravac kretanja pri zavarivanju. Potrebno vreme za izvođenje zavara (vremenski normativi). Plan organizacije gradilišta S obzirom da je reč o izgradnji nove instalacije čija trasa prolazi jednim delom kroz: industrijski kompleks. Načelno. 16. Broj prolaza. gradilište se mora tako organizovati da ne dođe do bilo kakvih oštećenja instalacija ili objekata duž trase cevovoda. unutrašnji transportni tokovi gradilišta. Vrste pomoćnih alata. kancelarija.2. zatim saobraćajnica i pratećih instalacija. na osnovu ovog projekta i prateće dokumentacije. Predgrevanje i odpuštanje. Postupak. 13. 15. 19. 17. I pored toga. Minimalni vremenski uslovi ispod kojih se prekidaju zavarivački radovi. 10. na osnovu svog iskustva i svojih kadrovskih i tehničkih mogućnosti i zahtevnih rokova pripremiti plan montažnih radova sa strukturnom i vremenskom analizom i podneti ga Investitoru (naručiocu) radova na saglasnost. Predvideće se način i dinamika nabavke materijala. uključujući i minimalnu temperaturu ispod koje je obavezno predgrevanje. Klasifikacija i kvantifikacija defekata. 56 . način korišćenja mehanizacije. način i obim kontrole i popravke zavarenog spoja sa konstatovanom greškom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 9. pre početka radova. Položaj: rotacioni ili u mestu ili kombinacija oba postupka. 1. odnosno u kojim slučajevima je neophodno zavar u potpunosti zameniti.

Predizolovane cevi su fabrički predizolovane čelične cevi sa izolacijom od tvrdog poliuretana prosečne gustine oko 80 kg/m3 za temperatursko područije do 130°C (PUR sistem).5.5. prema poziciji 1. a ovim projektom to nije moguće predvideti i rešiti iz razloga nedefinisanosti opreme. Minimalni tehnički zahtevi za sve elemente i materijale koji će biti ugrađeni u cevovod dati su u specifikaciji opreme i materijala i predmera ovog projekta. 1. isporučuje sam. Postupak testiranja zavarivača Ovaj postupak. kao i vremenske normative za izvođenje pojedinih montažnih radova.1. Specifikacija ispitivanja cevovodne instalacije Ovu specifikacju izvođač će pripremiti u skladu sa poglavljem 1.B6. dimenzija prema JUS C. po kome će se zavarivači kvalifikovati za izvođenje radova na montaži cevovodne instalacije.3.1. Za dimenzije do DN 50 mogu se ugraditi bešavne cevi od Č.16. da odobri Investitor. opremu i materijal koji treba ugraditi u vrelovod Izvođač montažnih radova preuzima od Investitora sa skladišta investitora i doprema na trasu.2.1. Ovakav plan treba. 1.1.021.B5.240. a ukoliko ugovori i isporuku materijala i opreme.061. ovih uslova može doći do ozbiljnih preopterećenja i trajnih oštećenja cevovoda. a pri operaciji produvavanja.B5. Plan produvavanja cevovoda Pošto će izvođač radova produvavanje izvršiti svojom raspoloživom opremom.0361. MANIPULACIJA OPREMOM I MATERIJALOM Sve cevi. USLOVI ISPORUKE CEVI Za izgradnju ovog cevovoda biće primenjene čelične šavne (spiralno ili podužno zavarene) cevi.1212 sa dimenzijama po JUS C. sa tehničkim uslovima isporuke prema JUS C.221 sa tehničkim uslovima isporuke po JUS C. biće pripremljen u skladu sa odredbama JUS C.B5. ovih tehničkih uslova.6. 57 . Debljina zaštitne cevi i izolacije date su prema prospektima proizvođača.15. to je neophodno da izvođač pripremi detaljan plan (projekat) produvavanja sa proračunom reaktivnih sila i privremenim osloncima za njihovo prihvatanje.026. uz konsultaciju sa projektantom cevovoda.4. 1. Potreban sastav montažne ekipe Izvođač će specificirati sastav montažne ekipe.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. prema tački 1.7. sa proverom kvaliteta pri isporuci. Zaštitne cevi su od tvrdog polietilena. 1. 1. materijal Č.T3.

. 58 . te se u tom smislu moraju obezbediti sve do njihove ugradnje. odgovornost za opremu snosi Izvođač montažnih radova sve do završene primopredaje toplovoda.Cevi se skladište na posebno pripremljenom prostoru pristupačnom za vozila. izolacija. uputstava isporučilaca opreme kao i pravila dobre inženjerske prakse za ovu vrstu radova: . RAZVLAČENJE (NIZANJE) CEVI DUŽ TRASE TOPLOVODA Nizanje cevi po trasi se vrši na slobodnoj. a ukoliko izvođač isporučuje materijal i opremu navedene ateste daje investitoru. . Atesti se daju na uvid predstavniku izvođača prilikom preuzimanja opreme ako je preuzima. .Pri podizanju opreme i materijala služiti se samo sigurnim i pouzdanim uređajima koji zadržavaju teret u slučaju prestanka napajanja energijom ili kvara. s tim što se prvi sloj polaže na drvene gredice uz obezbeđenje od pomeranja a ostali slojevi prema upustvu isporučioca cevi. uz striktno poštovanje ovih tehničkih uslova. Površina za skladištenje mora biti očišćena. . . kotrljati i vući. transport. 1.Cevi utovarene u vozilo moraju biti posebno pažljivo oslonjene i osigurane od pomeranja i oštećenja.kvalitet ugrađenog materijala (cevi. Utovar. . na oko 1 m od bliže ivice rova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije nvestitor mora da ima ateste dobijene od isporučioca opreme za sav materijal i opremu koja se ugrađuje. Kod polaganja predizolovanih cevi kopanje rova može se izvoditi i neposredno ispred montažnih operacija.Cevi se ne smeju bacati na tle iz vozila.Pri odlaganju cevi se polažu na drvene gredice postavljene na očišćeno i poravnato tlo.izvršena ispitivanja u fabrici.Pri manipulaciji cevi se ne smeju bacati. antikoroziona i toplotna izolacija. da ne bi došlo do njihovog oštećenja ili deformacije kao i oštećenja izolacije. istovar i eventualno skladištenje cevi i armature mora da se vrši pažljivo tako da ne dođe do oštećenja antikorozione zaštite i fabrički urađene izolacije. Atesti se odnose na: . . Od trenutka preuzimanja. Navedeni materijali posebno su osetljivi na vlagu.U skladištu se cevi mogu slagati u slogove.Posebno se pažljivo moraju skladištiti elektrode i pribor. . odnosno isporučioca opreme i materijala. oprema) .Pri skladištenju se treba pridržavati uputstva proizvođača. Kompletno rukovanje mora se obaviti sa maksimalnom pažnjom. radnoj strani radnog pojasa trase . jer pri ugradnji moraju biti suvi. poravnata i nabijena.4.

bešavni. od cevi po JUS C. Visina ovih oslonaca treba da je dovoljna da omogući pristup između tla i cevi radi zavarivanja i ostalih montažnih operacija. koje se mora obavljati u rovu ispod spoja. Tokom ove kao i svih ostalih operacija sa cevima treba postupati pažljivo. R=4D). mora imati dovoljno prostora kojim se omogućuje normalni pristup pri zavarivanju prema datoj skici ovog projekta.6. udubljenje. 59 . uključujući i radiografsko snimanje.221 a sa tehničkim uslovima isporuke po JUS M. moraju se detaljno ispitati. ovih uslova. IZRADA CEVNIH KOLENA Sva skretanja.5xDs (Ds je spoljni prečnik cevovoda). Za spajanje cevovoda. Cevi. 1. uključujući i skretanja izvedena direktnim ukrajanjem cevnih deonica. Na mestima ukrštanja trase vrelovoda sa saobraćajnicama ne treba ometati saobraćaj nizanim cevima. vertikalna i prostorna izvešće se kolenima i potrebnim ukrajanjem cevovoda pod uslovom da ugao sečenja cevi ne sme biti veći od 15°.3. Kolena koja se upotrebljavaju za kompezaciju cevovoda moraju biti sa uglom od 90° i radijusom R=3xDs osim u slučaju kombinacija zglobnih kompenzatora i „U”i „Z” lira.5D. gde je R=1. bez segmenata.210.B5. ogrebotinu. prema tački 1. odnosno cevni elementi koji imaju bilo kakav defekt ili oštećenje. Za dimenzije preko DN 250 upotrebljavaju se segmentni lukovi. već cevi treba složiti na jednu ili drugu stranu sobraćajnice. horizontalna. ovih uslova. Cevi se odlažu na oslonce. KONTROLA KVALITETA I OŠTEĆENJA CEVI Pre ugradnje treba proveriti kvalitet cevi (kako čeličnih tako i PE cevi ) i cevnih elemenata. izrađeni od zavarenih segmenata isečenih od cevi prema grafičkoj dokumentaciji (R=1.5xDs.3. Svi zavareni spojevi na svim kolenima i skretanjima. Radijus kolena je R=1.B6. Materijal za cevne lukove je Č. izbočinu. najmanje 300 mm. R=3D. 1. Cevni lukovi koji se ugrađuju u vrelovod mogu biti za dimenzije do DN 250. nedovoljne ili neravnomerne debljine zida moraju se odbaciti. zarez.1212.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Na mestima ukrštanja trase vrelovoda sa saobraćajnicama ne treba ometati saobraćaj nanizanim cevima već cevi treba složiti na jednu ili drugu stranu saobraćajnica.5. Pri raspoređivanju cevi duž trase treba na potrebnim rastojanjima i pogodnim mestima ostavljati prostor za pristup rovu radi obavljanja nekih drugih radova koji se moraju raditi tokom montaže cevovoda. prema zahtevima 1. ako su nepravilnog oblika.

posebno kada je reč o klasifikaciji sudova pod pritiskom i.H3.6.čelične elektrode za elektrolučno zavarivanje. U daljem tekstu daju se samo osnovne smernice za izvođenje zavarivačkih radova budući da će svi detalji biti sadržani u Specifikaciji postupaka zavarivanja i Elaboratu zavarivanja. kolena.T3. Elektrolučno zavarivanje cevi. -projektna klasa. Broj slojeva u zavarenom spoju je sledeći: debljina do 3 mm 3 – 6 mm 6 – 9 mm 60 . prema JUS M. određivanju klase kvaliteta i minimalnog koeficijenta zavarenog spoja. -najniža dozvoljena klasa kvaliteta je III (treća). na osnovu toga. Elektrode za elektrolučno zavarivanje moraju odgovarati zahtevima JUS C. U nedostatku domaćeg propisa koji bi kompletno regulisao projektovanje. kompenzatora i eventualno armature bez prirubnica u sklopu vrelovoda.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. kako samoj pripremi i stručnoj kvalifikaciji zavarivača tako i organizaciji zavarivača tako i organizaciji i izvođenju radova. -najniži koeficijent valjanosti ugaonog spoja je 0. opreme za zavarivanje. Preporučuju se domaće elktrode EZ5KSP i SZ3SPV za delove pod pritiskom. Svi cevni spojevi osim prirubničkih priključaka opreme i armature biće sučeono zavareni. čuvanja i skladištenja elektroda. alate za čišćenje zavara i izrezivanje loših zavarenih spojeva i popravke spojeva koji nisu prošli zahteve kontrole.E2.001. overen primerak vrati Izvođaču.011. izgradnju i eksploataciju ovakvih cevovoda smatramo tehnički opravdanim da se po analogiji primene neke odredbe tehničkih propisa za posude pod pritiskom. ručno ili automatski.7. . -najniži koeficijent valjanosti sučeonog spoja je 0. a za delove koji nisu izloženi pritisku EZ8. izbora elektroda. elektrolučnim postupkom osim cevi male debljine zida (obično ispod 3 mm) koji će se zavariti gasnim postupkom. Specifikacija postupaka zavarivanja i Elaborat zavarivanja se predaju Investitoru u tri primerka.151 je III (treća). kao i ispitivanje zavarenih šavova i kvalifikacije zavarivača vršiti u skladu sa standardom JUS C. od kojih je Investitor dužan da jedan.8. Tehnologiju) zavarivanja u kome će detaljno obrazložiti kompletnu tehnologiju i sve potrebne procedure oko zavarivanja. ZAVARIVANJE CEVNOG SPOJA Zavarivanju treba posvetiti posebnu pažnju. do mera zaštite od požara na privremenim mestima za zavarivanje. počev od izbora načina zavarivanja. Pre početka zavarivanja Izvođač je dužan da Investitoru preda Specifikaciju i Elaborat (Plan. Zavarivanje vršiti sa dubokopenetrirajućim elektrodama sa kiselom oblogom. T-komada.

Na ovaj način dozvoljeno je seći samo cevi za pomoćne cevovode.7. 1. turpijanjem. Po završetku čišćenja na krajeve cevi se stavljaju zaštitne plastične kape ili prihefta tanki lim što se skida neposredno pred zavarivanje. odnosno za cevi prečnika DN 50 i manje . na koju se priveže čelično uže.Ručnom ili mašinskom testerom. dok se ne odstrani nečistoća.1.Uređajem za kružno-planetarno sečenje cevi.7. koje je nešto duže od dužine pojedine cevi. Priprema krajeva obavlja se isključivo ručnim mašinskim alatima na licu mesta. 1.1. pa ako je on oštećen ili je cev na kraju udarena i spljoštena (nema kružni oblik) treba izvršiti potrebne popravke. povlačenje čištača nekoliko puta s jednog kraja cevi na drugi.2. naročito korenog vara. Ovaj čištač ima sa svake strane pričvršćenu kuku. kao priprema za izvođenje antikorozione zaštite.7.5. Pre nego što se cevi zavare u vrelovod. Zato sve pripremne radove za zavarivanje treba savesno izvršiti pod kontrolom stručnog lica Izvođača i nadzornika Investitora. I ovaj postupak u konkretnom slučaju je neophodan zbog terenskih uslova i opremljenosi montažera.2. ukoliko ova nije fabrički izvedena a odnosi se na mesta koja se ne zapenjavaju. čiji je prečnik jednak unutrašnjem prečniku cevi. Ako se krajevi cevi ne mogu ispraviti zagrevanjem ili navarivanjem metala elektrode. . U principu postupak zavarivanja teče po sledećoj proceduri: 1. poglavlje 1. ovih uslova. Ovaj postupak je u konkretnom slučaju neophodan. s tim što bi se odmah izvršilo čišćenje kompletne površine cevi. Svako i najmanje oštećenje ili nečistoća V-žljeba dovodi do loše izvedenog vara. Čišćenje cevi Čišćenje se obavlja pomoću žičane četke kružnog oblika.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije zida broj slojeva 1 2 3 Zavarivanje mogu obaviti samo zavarivači atestirani prema poglavlju 2. Sečenje cevi Cevi se mogu seći na sledeće načine: . Priprema krajeva cevi za zavarivanje Krajevi cevi i fitinga biće pripremljeni za spajanje prema specifikaciji postupka zavarivanja.1. posebno zbog aksijalnih kompezatora. ovih uslova. treba ih odseći a za to služe specijalne mehaničke 61 .3. treba izvršiti kontrolu ispravnosti V-žljeba.Autogenim aparatom za ružno sečenje plamenom. Za teže zarđale površine preporučuje se primena peskarenja. prečnika nešto manjeg od unutrašnjeg prečnika u kombinaciji sa filcanim čepom.1.

Koreni zavar Za vreme izvođenja prethodne i ove operacije (pripoj i koreni zavar) svi pomoćni oslonci. niše. 1.7. kao i između svakog prolaza ispune obavezno je čišćenje. Fiksiranje pripoja cevi Cevovodi prečnika DN 100 i manjeg imaju najmanje 3 pripojna zavara. poglavlje 1. poglavlje 1.7. kao i uklanjanje eventualnih površinskih defekata. 1. Izvođač je dužan da osigura dovoljan broj podloški za kontinuiran rad na jednoj sekciji. ili rotaciono ili kombinacijom oba postupka.7. Svaki pripojni zavar treba da je dugačak najmanje 25 mm. koji mora da iznosi po celom obodu cevi 1. a određuju se specifikacijom postupka zavarivanja. Između korenog zavara i zavara ispune. Dovođenje krajeva budućeg spoja u položaj za zavarivanje Krajevi budućeg spoja moraju biti koaksijalni i na potrebnom rastojanju.1.5.6.1. 62 . 1.4.6 mm i da budu pravilno centrirani. Da bi se to ostvarilo koriste se pomoćni oslonci. poroznosti i većih uzvišenja. Nijedan neispravno spojen kraj cevi ne sme početi da se zavaruje dok se greška ne otkloni.1. prema specifikaciji. treba odgovarajućim kalibrom proveriti širinu zazora po celom obodu i ekscentričnost cevi. a cevi većeg prečnika 4. Ovi zavari treba da su pravilno raspoređeni po obimu. Pre početka zavarivanja korenog vara. spojnice i specijalni alati. 1. Podloške treba da budu odgovarajuće visine tako da se cevi mogu bez teškoće zavarivati. a proveru vrši kvalifikovani radnik Izvođača uz prisutnost nadzorne službe Investitora.7.7.5 m od vara.unutrašnje ili spoljne. graničnici i alati ostaju u funkciji. Polaganje cevi na drvene ili metalne podloške između oslonaca može se sprovesti pre operacije čišćenja ili neposredno iza nje. s propisanim međuprostorom. Ispuna zavarenog spoja Zavar se izvodi postupkom u mestu. odnosno uklanjanje šljake i drugih ostataka prethodnog prolaza. Pri tome nije dozvoljeno nikakvo natezanje koje bi ostavilo trajne napone usled elastičnog deformisanja sem ako se vrši prednaprezanje cevovoda koje je definisano projektom. Broj prolaza i prečnik elektrode zavisi od debljine zida cevi. graničnici.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije naprave za rezanje cevi i istovremeno obaranje ivice ili naprave za rezanje i obaranje ivice sa specijalnim plamenicima.1. od ove podoperacije od operacije betoniranja nepokretnih oslonaca. Podloške treba podmetnuti pod cevi na udaljenosti 0. Kada su krajevi cevi dovedeni u ispravno stanje cevi se centriraju i spajaju sa zavarenom deonicom pomoću specijalne spojke .

Elektrode i svu ostalu opremu za zavarivanje kao: agregatno zaštitne maske. Radi bržeg odvijanja radova oko spajanja cevi i samog zavarivanja Izvođač treba da osigura dovoljan broj kvalifikovane radne snage. a druge slojeve zavara (popunu) ostali zavarivači naizmenično i to jedan zavarivač . Obeležavanje zavarenog spoja Svaki završni var treba uljanom bojom da bude označen rednim brojem.8. a ∅3.7. uneti u kontrolnu knjigu zavarivanja podatke o ispravnosti unutrašnjosti cevi. pa da dva zavarivača određena za zavarivanje korenskog vara (svaki zavaruje polovinu cevi počevši od vrha do dna). uz održavanje stalnog zazora i bez opterećenja nepotpunog spoja. Pri primeni rotacionog zavarivanja voditi računa o obezbeđenju uslova za rotaciju cevi celim obimom. zazora i centriranja cevi pre zavarivanja u vrelovod. odeću. Preporučuje se da se zavarivanje izvede sa duboko penetrirajućim domaćim elektrodama. Svaki zavarivač treba da ima svog pomoćnika koji mu pomaže pri radu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri primeni zavarivanja u mestu neophodno je cevovod dobro fiksirati. ampermetre. EZ5 ∅2. Prvi broj označava broj sekcije.jedan zavarni spoj. držače elektroda.5 mm za koreni zavar. spojka se može skinuti i prebaciti na sledeći zavar vrelovoda. a drugi broj 63 . pri čemu treba upisivati u Knjigu zavarivanja sve potrebne podatke za ispravljanje eventualno loše izvedenog sloja. V-žljeba. alat za čišćenje zavara i izrezivanje istih iz toplovoda treba da osigura Izvođač montažnih radova. Najbolje je da koreni zavar izvode uvek dva ista i to najbolja i najveštija zavarivača. Kada završe zavarivanje najmanje 50% korenskog zavara. Kvalitetna kontrola izvođenja svakog zavarenog sloja mora stalno da se vrši.25 mm za ostale zavarne slojeve. koji se sastoji od dva broja. Budući da je obloga ovih elektroda vrlo higroskopna elektrode treba tako upotrebiti i zaštititi da se ne ovlaže jer se u protivnom gubi na kvalitetu zavara. koji je označen posebnim brojem. Potrebno je da se spajanje obavi što je moguće pre. ove elektrode zahtevaju specijalnu tehniku rada odozgo na dole. odmah započnu sa radom. 1. čisti i doteruje završni var. bez natezanja. Zavarivanje cevi vrelovoda zavisno od prečnika cevi vrši se u tri zavarena sloja: koreni var. Dalje. pa svaki zavarivač mora da ima položen ispit i kvalifikaciju za rad sa ovim elektrodama i za ovakvu tehniku zavarivanja. voltmetre. Kontrolor izvođača mora za svaki spoj. ispuna i površinski sloj.

Testiranje (atestiranje) zavarivača Pre početka radova na vrelovodu izvođač je dužan da podnese investitoru svedočanstvo o završenom ispitu za kvalifikaciju svakog zavarivača. sa priloženom fotografijom i njegovom oznakom.. Ova kontrola vrši se tokom čitavog postupka zavarivanja.3 znači da se zavar nalazi na drugoj sekciji toplovoda i da je treći po redu.T3 koji se odnose na zavarivanje. ovih tehničkih uslova. Kontrolori zavarivanja moraju biti kvalifikovani i obučeni. -sa standardima koji se odnose na ovu delatnost. poglavlje 1. U slučaju neophodnosti manjeg odstojanja izvođač mora pripremiti.1. Kontrola izvođenja zavarivačkih radova može se u principu podeliti u tri hronološke faze kako sledi: 1. Merenjem proveriti da li su krajevi cevi pripremljeni prema zahtevima tačke 1. a investitor prihvatiti poseban postupak zavarivanja. prema datim uslovima iz Specifikacije postupaka zavarivanja.3. poglavlje 1. Na primer 2 .1. posebno sa crtežima cevovoda. U okviru priprema za obavljanje ovog posla kontrolor zavarivačkih radova mora se upoznati sa sledećom dokumentacijom: -sa glavnim projektom cevovoda. -sa specifikacijom postupka zavarivanja. Budući da na jednom zavaru radi više zavarivača. Osim vizuelne.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije zavara. 1. Detaljan postupak kontrole i kriterijumi prihvatljivosti biće određeni u specifikaciji postupka zavarivanja. Svaki zavar nove sekcije počinje sa rednim brojem 1. nezavisno od nadzora koji obavlja Investitor.Kontrola pre početka zavarivanja 1.1.7. Svedočanstva (atesti) zavarivača u svemu moraju biti u skladu sa zahtevima standarda grupe JUS C. mogu se primeniti i drugi postupci ispitivanja bez razaranja.7.9. prema poglavlju 1. a sa druge strane zavara za ostale slojeve. 1.10. -sa atestima svih zavarivača.22 ovih uslova. 64 .8. sa jedne strane za korenski zavar.7. oni treba svoje oznake da utisnu na vrh cevi i to na udaljenosti od zavara cca 10 cm. Rastojanje između zavarenih spojeva Rastojanje između dva bilo koja susedna spoja mora da je najmanje jednako spoljnjem prečniku cevi. ovim uslovima.1.8. Ovu kontrolu organizuje i vrši sam Izvođač radova. 1. KONTROLA ZAVARENIH SPOJEVA Svi zavareni spojevi ispituju se vizuelno.1.

Proveriti način na koji je potreban međupoložaj postignut.. odnosno izlivanje materijala u unutrašnjost cevi može biti znak pogrešno izvedenog korenog zavara (progoretina). 6. 5. Proveriti da li pripremljena elektroda za zavarivanje odgovara specifikaciji.8. U slučaju krupnije inkluzije šljake.1. Proveriti prisustvo rupica. da se uočeni defekti ne bi pokrili sledećim slojem. 1. pozicija 1.2.1. 1. a 65 . Proveriti da li je sva šljaka uklonjena. pukotina i ostalih vizuelnih defekata i diskontinuiteta.1. 2. Proveriti penetraciju i kvalitet korenog zavara (ovo će se kontrolisati i tokom izvođenja zavarivačkih radova).). ali je središni deo konkavan. Tokom nanošenja materijala proveriti kako osnovni materijal ili prethodno naneti sloj prihvataju materijal elektroda.. Proveriti kvalitet stapanja (fuzije) nanetog i osnovnog materijala. mehura.7.1. gasnih mehura ili bilo kakvih drugih nepravilnosti razlog je da se radovi odmah prekinu. 3.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. prema poziciji 1. Proveriti eventualnu pojavu poroznosti bilo kao pojedinačnih mehura. bilo tačkasto bilo linijski. prisustvo šljake.8. bilo kao grozdolikih skupina. mora se izvršiti popravka. Proveriti da li se između dva sloja nanetog materijala poštuje procedura propisana specifikacijom postupka zavarivanja. 6. 4. 2.2. šupljina. Kontrola tokom izvođenja zavarivačkih radova 1. Ni na jednom mestu ne sme površina zavara da bude ispod spoljne površine cevi. pukotina. tako da je dno konkavnosti ispod površine cevi. udubljenja (rupica). Potrebna penetracija. Pojava neprihvatanja. bilo kao linijskih kontinualnih šupljina. 5. ovih uslova.1. U slučaju da se vidi jedan ili obe čeone strane cevi penetracija je nedovoljna. Merenjem i primenom distancionih „špijuna” proveriti koaksijalnost i zazor među krajevima. Posebnu pažnju obratiti na međučišćenje i ostvarivanje potrebne temperature. Kontrola po kompletnom izvođenju spoja 1. Neposredno pre zavarivanja proveriti da li su kontaktne površine i površine u neposrednoj blizini očišćene prema tački 1. Penetracija je nedovoljna i u slučaju kada su obe strane spoja pokrivene materijalom. odnosno da nije izvršeno nikakvo natezanje cevovoda ni silama ni momentima. 3. 4. odnosno predhodno nanetog sloja. Proveriti nadvišenja „krune” zavara po visini i po širini. bilo linijskog niza mehurića.1. Proveriti da li je i kako je izvedeno predgrevanje (ukoliko je specificirano poglavljem 1. U slučaju ozbiljne pojave poroznosti u bilo kom od navedenih vidova potrebno je izvršiti popravku.3.

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

uobičajeno najveće dozvoljeno nadvišenje je 1,5 mm. Uobičajeno dozvoljeno najveće izlivanje „krune” zavara na površinu cevi je takođe 1,5 mm sa svake strane spoja. 1.8.4. Radiografska kontrola Posle kompletne provere svih zavara prema prethodnom tekstu izvršiće se i radiografska kontrola zavarenih spojeva. Pri izboru početnih uzoraka biraju se zavari na opterećenim i kritičnim mestima. Najmanji procenat spojeva koji se moraju radiografski ispitati, što je uključeno u cenu izvođenja montažnih radova je 30% ili više ako se tako predvidi ugovorom između Investitora i Izvođača. Investitor ili Nadzorni organ ima pravo da zahteva snimanje većeg broja zavara na vrelovodu u slučaju da se za to ukaže potreba. U tom slučaju, ako prekobrojno snimljeni zavari zadovolje probu, troškove snimanja snosi Investitor po ugovorenoj ceni, a u protivnom Izvođač montažnih radova. Za radiografsko snimanje zavara treba angažovati za to zakonski ovlašćeno, specijalizovano i opremljeno preduzeće sa stručnjakom za snimanje zavarenih spojeva, razvijanje filmova i njihovu stručnu interpretaciju. Radiografsko snimanje treba u stopu da sledi operaciju zavarivanja. Od ukupno završenih zavara u jednom danu, odredi se broj zavarenih spojeva za radiografsko snimanje koji moraju isti dan da se snime i filmovi odmah razviju kako bi se drugo jutro mogli kontrolisati i na zavarenim spojevima izvršiti eventualne popravke ili izrezivanja. Svaki radiografski snimak treba na sebi da nosi oznaku zavarivača i broj snimljenog zavarenog spoja. Sve ustanovljene zavarene spojeve sa greškom treba popraviti ili izrezati iz toplovoda i ponovo zavariti pa ih ponovo snimiti. Svim tim ispitivanjima zavara treba obavezno da prisustvuje Nadzorni organ Investitora, pri čemu se podaci ispitivanja unose u Knjigu zavarivanja i daju uputstva, za sve potrebne popravke, odnosno izrezivanje neispravnih zavara. 1.9. ZAVARENI SPOJEVI DEONICA (SEKCIJA) 1.9.1. Spuštanje zavarenih sekcija u zemljani rov Ravna neprekinuta linija vrelovoda između pojedinih tačaka, zatvorena na krajevima, spušta se kontinuirano u zemljani rov, pomoću dizalica ili drugih odgovarajućih naprava. Za predizolovane cevi nije dozvoljeno direktno vezivanje sajli preko polietilenske obloge cevi već je potrebno predvideti sajle sa zaštitnom mekom oblogom ili nosivom trakom od mekanog i savitljivog materijala kako ne bi došlo do oštećenja polietilenske cevi ili antikorozivne zaštite. Rov mora biti prethodno uređen i očišćen kako je to opisano u tehničkom opisu građevinskog projekta. Cevi na svojim krajevima moraju imati 66

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

zaštitne kape od plastike (daje proizvođač) ili priheftan tanki lim kako bi se izbeglo da se u cevi pojave krupniji predmeti, životinje ili alati posle čišćenja, odnosno da se u slučaju većih padavina cevi ne napune zemljom, šljunkom i sl. Kape ili limovi se uklanjaju neposredno pred zavarivanje. Zemljani rov za predizolovane cevi, takođe, mora biti prethodno uređen, očišćen a dno rova nasuto sitnim peskom koji ne sme imati krupnijih frakcija zbog opasnosti od oštećenja obložne cevi. Najpravilnije i najlakše spuštanje vrelovoda u zemljani rov se obavlja pomoću dve do tri dizalice. Prilikom spuštanja treba naročitu pažnju obratiti na to da usled prisilnog zatezanja, ne nastanu prevelika naprezanja u materijalu cevi. Razmak držača cevi (nosača) cevi ne bi smeo biti veći od dužine jedne cevi, a po mogućstvu bi trebalo da se držači nalaze pokraj susednih zavarenih šavova cevovoda. Kod spuštanja treba paziti da se cev ne tare o rubove zemljanog rova ili da ne udari u bilo koji predmet koji može oštetiti antikozorivnu zaštitu ili izolaciju. Kod predizolovanih cevi mora se obratiti pažnja da se pri zatrpavanju rova ostvari ravnomerno opterećenje cevovoda. Da bi se ovo postiglo mora se voditi računa o sledećem: - površina dna rova mora biti potpuno ravna i bez ikakvih komada, kamenja, osulina sa zidova rova, - podlogu od peska debljine minimalno 10 cm ravnomerno rasporediti i ručno nabiti tako da se dobije ravna površina. Predizolovane cevi se postavljaju na podlogu od peska, s tim da se na mestima spojnica naprave udubljenja u pesku („niše”). Niše su proširena mesta u rovu koja su dovoljno velika da zavarivač može nesmetano da zavari dve cevi ili sekcije, električar poveže žice alarmnog sistema i izolarer da postavi izolacionu spojnicu. Posebna pažnja se mora obratiti na položaj i orjentaciju cevi i predizolovanih lukova obzirom da žice sistema za dojavu curenja i telekomunikacije treba dovesti u pravilan položaj i to: bakarno bojenu prema bakarno bojenoj a bakarno pocinkovanu prema bakarno pocinkovanoj. Zbog lakšeg spajanja žica, cevi se postavljaju u rov tako da žice budu sa gornje strane ako se radi o neparnom broju pari žica a ako je paran boj pari žica onda se parovi žica postavljaju sa bočnih strana cevi. Cev se ne sme montirati tako da žice alarmnog sistema budu sa donje strane cei. Prilikom postavljanja telekomunikacionog kabla treba usvojiti princip da kabal uvek ide pored hladnije (povratne) cevi. Iznad kabla izvođači postavljaju zaštitne korube a iznad peska i upozoravajuću zaštitnu traku. Zatrpavanje cevovoda peskom se izvodi u slojevima: 67

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

- prvi sloj izvesti u visini od 10 cm sa pažljivim nabijanjem i podbijanjem peska po celoj dužini cevovoda; - drugi sloj izvesti do gornje ivice cevi ručnim nabijanjem; - sledeći sloj sastoji se od peska koji se postavlja 10 cm iznad cevi. Iznad ovog sloja treba staviti upozoravajuću traku sa natpisom „toplovod”. Sledeći sloj se sastoji od materijala iz iskopa, ukoliko se radi o nevezanom materijalu bez većih komada kamena koji se postavlja iznad peska. Visina ovog sloja je minimalno 20 cm i nabijanje se vrši ručno. Sledeći slojevi mogu se nabijati mašinski. Nikada ne treba zatrpavati cevovode smrznutim materijalom, jer posle odmrzavanja materijala dolazi do sleganja zemljišta i eventualne deformacije cevi. Ako se rovovi rade sa podgradom, postoji opasnost od deformacija pri vađenju podgrade, pa je najbolje, kad god je to moguće, pre postavljanja peska i zaštitnog sloja iznad cevi, izdići podgradu. Na mestima gde cev prolazi kroz zidove šahtova i sl. treba ostaviti izvestan međuprostor između zida i cevi radi ugradnje prolaza kroz zid. Ukoliko se šaht i komora liju, nakon postavljanja cevovoda montirati prolaze kroz zid, centrirati ga i pristupiti izlivanju komore. Prolaz kroz zid je neophodno izvesti kao zaštitu od prodora vlage a ujedeno prolaz treba da omogući dilataciona pomeranja. Prolaz kroz zid je napravljen od koncentrične gumene zaptivke sa unutrašnjim i spoljašnjim zaptivnim prstenovima. Spoljašnji zaptivni prstenovi imaju zadatak da spreče aksijalno pomeranje gume nakon zalivanja u zid (prema grafičkoj dokumentaciji). U slučaju izrazito velikih podzemnih voda ugraditi dve gume. 1.9.2. Spajanje sekcija cevovoda Nakon postavljanja pojedine zavarene sekcije (deonice) cevovoda pristupa se odmah spajanju sekcija zavarivanjem. Ukoliko se cevi spuštaju u zemljani rov (predizolovane cevi), na mestu spajanja sekcija i cevi rov se mora dovoljno proširiti da bi se omogućio nesmetan rad zavarivača („niša”) a na mestima spojeva cevi ostavljaju se manje niše koje su dovoljne za povezivanje žičanog sistema i postavljanje termoizolacionih spojnica. Pre samog zavarivanja treba izvršiti sve potrebne pripreme: obaranje ivica, ostaviti potreban razmak (1 – 1.6 mm), očistiti rubove cevi (deonica), centrirati i drugo, što je već opisano. Svi sekcijski zavari treba da budu radiografski ispitani. Ukoliko je zavar neispravan treba ga izrezati, ponovo izvesti i ispitati. Ako pri ponovnom zavarivanju nije moguće primaknuti sekcije na propisan razmak, ubacuje se komad cevi dužine 200 – 300 mm i čeono se zavari. Taj komad cevi mora imati propisano oborene ivice. Zavari moraju da se ispitaju i čitav spoj izoluje. 68

ukrajanja. 1.2. U proračunu su dati podaci o predzatezanju za montažnu temperaturu spoljnog vazduha od 20°C. natezanja itd. Ovo će se postići pravilnim 69 .7. bez ikakvih usecanja.7. bez ovakvih kompenzatora. Proračun predzatezanja se izvodi povećanjem rastojanja između krakova U kompenzatora pre ugradnje. tankozidni cevni elementi. mogu nadživeti cevovod. a drugu polovinu. odnosno 50% kompenzator prima sabijanjem (skraćenjem) od neutralnog položaja.2.1. istezanjem (izduženjem) od neutralnog položaja. 1. da na temperaturi +130°C ne bude sabijen preko 50% od svoje kompezacione vrednosti i da neiskorišćen kompenzacioni kapacitet bude ravnomerno raspoređena na hladnu i toplu stranu. Kompenzatore na predizolovanim cevima treba ugraditi na sredini raspona između fiksnih oslonaca ako to posebno ne komplikuje situacija na terenu. Aksijalnost Deonice u kojima je predviđen aksijalni kompenzator moraju biti potpuno aksijalne. obrađeni i međusobno podešeni (tačka 1. koji pri ograničenom broju ciklusa.7.1.10.10. Aksijalni kompenzatori Ukupna dilatacija koju kompenzator treba da primi odgovara temperaturskom dijapazonu od minimalne -10°C do maksimalne +130°C. MONTAŽA KOMPENZATORA Kompenzatori su delikatni.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1.Krajevi cevi koji se spajaju moraju biti apsolutno ortogonalno odsečeni. bez dodatnih opterećenja. što podrazumeva: .1. ovih uslova). pošto su po pravilu od kvalitetnijeg materijala. Osnovno je pravilo da sve montažne operacije moraju biti pažljivije i pedantnije sprovedene nego za „obične” cevovode. 1.10.10. odnosno sledećih 50%. Kompenzaciona sposobnost aksijalnog kompenzatora je podeljena na dva dela: pola.4. što je za ovakve toplovode slučaj. Ovo znači da se ispravnom montažom moraju obezbediti uslovi da kompenzator na temperaturi -10°C ne bude istegnut preko 50% od svoje kompezacione vrednosti. Pri tome voditi računa da deonice sa aksijalnim kompenzatorima moraju biti pravolinijske ali ne moraju biti horizontalne. Prilikom postavljanja U kompenzatora posvetiti posebnu pažnju njihovom predzatezanju.. i uz ispravan rad. i 1.3. Hladni prednapon 1. Za druge temperature treba ove podatke preračunati. Da bi se obezbedili optimalni radni uslovi projektom je predviđen niz mera koje se pri montaži moraju realizovati.

3. zavisno od temperature cevovoda pri montaži. Za ovo istezanje potrebna je sila koja se izračunava iz dobijene karakteristike kompezatora i veličine predaprezanja. a na temperaturi +130°C treba da je sabijen za Dl/2. Izmeri se temperatura cevovoda (ne vazduha) T (°C).JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije prednaprezanjem kompenzatora. Na temperaturi -10°C kompenzator treba da je istegnut za Dl/2. Na najvećoj radnoj temperaturi proveriti da li je spoljna dužina kompenzatora jednaka: Lk – 0. na temperaturi +70°C treba da je u neutralnom položaju. Kompenzator je najbolje prednapregnuti posle dužeg perioda stabilne nepromenjene temperature. 8. prema prilogu koji je dat u projektu. Izmeri se ugradbena dužina kompenzatora u neutralnom. Cevovod za ugradnju kompenzatora postavlja se sa razmakom koji je jednak zbiru neutralne dužine kompenzatora (Lk) i izračunatog prednaprezanja kompezatora prema temperaturi pri montaži. Cevna deonica na kojoj se postavlja aksijalni kompenzator u potpunosti se montira. 6. 9. Potrebno prednaprezanje kompenzatora za montažnu temperaturu odrediti po sledećoj formuli: DLmont= DL*(0. Ukupna dilatacija koju kompenzator prima. 2. na sledeći način: 1. uključujući i motažu kompezatora. Dlcevi = Lk + DLmont = Lk + DL*(0. Neposredno po izvršenoj montaži proverava se da li je dužina ugrađenog kompezatora jednaka Lk + DLmont. neopterećenom položaju Lk.5 – (Tmon – Tmin) / (Tmax – Tmin)) Tmon = temperatura cevovoda pri montaži (°C) Tmin = minimalna temperatura cevovoda koje se može ostvariti pri montaži ili remontu (°C) Tmax = maksimalna radna temperatura (°C) DL = izduženje cevovoda posmatrane deonice pri zagrevanju od Tmin do Tmax (mm) 5. 4. Kompenzator se ugrađuje između pripremljenih cevi i pri tom se isteže za DLmont.5 – (Tmon – Tmin) / (Tmax – Tmin)) 7.5*DL 70 .

Montaža ventila Pre ugradnje ventil obavezno proveriti da li je ispravan u smislu zatvaranja i zaptivanja.B6. Montaža prirubničkih spojeva Sve prirubnice moraju biti u skladu sa JUS M. materijal itd.10 C (+/. Prilikom postavljanja „U” kompenzatora posvetiti posebnu pažnju njihovom prednaprezanju.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Napomena: Ukoliko se montaža vrši u vremenskim uslovima kada su moguće temperature bitno različite od .11. Izabrana je armatura sa malim koeficijentom lokalnog otpora. 1.2. Kvalitet obrade prirubnica treba da bude po JUS M. Zaptivne površine treba da budu po JUS M. a za druge montažne temperature se trebaju preračunati). Pre pritezanja veznih zavrtnjeva i navrtki prirubnica ventila proveriti način na koji je potreban međupoložaj postignut. Kod svih prirubničkih spojeva pre montaže. pri prednaprezanju voditi računa o temperaturi montaže koja je merodavna za preračunavanje po predhodno datom principu. potrebno je sve vijke namazati mašću pogodnom za više temperature.10. Mesto naleganja zaptivke dobro očistiti a pre montaže zaptivke namazati grafitnom mašću. 71 . odnosno da nije izvršeno nikakvo natezanje cevovoda ni silama ni momentima.B6. Prednapon pri samokompenzaciji Deonice sa prirodnom samokompenzacijom.020 sa rasporedom rupa za vijke prema JUS M.5) mora se proračunati zazor na minimalno očekivanu temperaturu o čemu treba konsultovati projektanta.2. Sva armatura se isporučuje prema „Tehničkim propisima za izradu i isporuku cevnih zatvarača”.010.A0.2.11. i JUS M. 1.B6.008.065.1. što sprečava stvaranje rđe na vijku i navrtki i omogućava laku demontažu. JUS M. sa lako izvodljivim čišćenjem i sa malim silama potrebnim za posluživanje. nazivni pritisak. MONTAŽA VENTILA I PRIRUBNIČKIH SPOJEVA 1.B6. U specifikaciji su navedeni svi podaci o armaturi: nazivni prečnik. treba u principu prednaprezati 50% u svim pravcima kompezacije.007. prema podacima datim u projektnoj dokumentaciji (uobičajeno je da se u projektima daju montažne temperature od Tmon = 20°C.11. 1.010. Prednaprezanje se izvodi rastezanjem krakova „U” kompenzatora pri ugradnji.C5. Grlo prirubnice mora biti prilagođeno svojim oblikom zahtevima zavarivanja.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zaptivni materijal je It („Parolit”) po DIN 3754 koji izdržava temperature do 300°C. 1. Spoljna površina cevi mora. kao zaštite od korozije. Ovi oslonci su za predmetne cevovode izuzetno važni. treba da se izvedu u projektovanim veličinama. Premaz se nanosi u jednom sloju debljine od 70 do 100 µm. po potrebi.B1. ostataka sečenja ili zavarivanja. pre nanošenja antikorozione zaštite. 72 . vlage itd. Nakon toga izvršiti nanošenje osnovnog antikorozionog premaza „Glasscoat” („Zorka”-Šabac) postojanog na temperaturi 150°C. Svi elementi oslonaca u komorama i šahtama zaštićuju se protiv korozije sa dva premaza dvokomponentnim. antikorozivnim sredstvom. Konstruktivno rešenje kompletnih nepokretnih predizolovanih oslonaca rešeno je u okviru građevinskog i mašinskog projekta. Osim ručnog alata i pribora primeniće se mašinske četke i brusilice a. Sve prirubnice su PN 25. aksijalni i poprečni. rđe. Ukoliko se premaz nanosi četkom ili valjkom onda treba naneti dva sloja kako bi se dobila potrebna debljina od 70 do 80 µm. Predizolovani fiksni oslonac sastoji se od čelične cevi sa zavarenom čeličnom pločom na sredini. otpornim na temperature do 150°C. pošto su jedan od elemenata koji treba da prihvate u nekim slučajevima značajna opterećenja. ulja.13. MONTAŽA OSLONACA Konstrukcija oslonaca je takva da oslonci u potpunosti odgovaraju svojoj nameni. ANTIKOROZIONA ZAŠTITA Čišćenje spoljne površine od svih stranih materijala: prašine. Dimenzije predizolovanih oslonaca odgovaraju katalozima proizvođača. 1. Zavrtnji za prirubnice su od čelika 4D (DIN 267) dimenzija po JUS M. Projektom predviđen položaj nepokretnih predizolovanih oslonaca mora se striktno poštovati i ne sme se menjati bez saglasnosti projektanta. špricanjem pod niskim pritiskom ili „airles” uređajem. spoljašenjeg omotača od tvrde polietilenske cevi i izvedene hidroizolacije trakom. Po završenom čišćenju potrebno je izvršiti odmašćivanje kompletnih spoljnih površina mehaničkim putem pomoću filca i odmašćivača. Oblik i mere nepokretnih predizolovanih oslonaca dati su u grafičkoj dokumentaciji. Svi oslonci cevovoda i opreme treba da budu geodetski nivelisani a zazori. biti savršeno čista i glatka.12.600. i peskarenje.

u koje se nakon montaže. da se na dodir ne lepe.14.14. Izvođenje toplotne izolacije cevi Toplotna izolacija vrelovoda u komorama i šahtama nanosi se na antikoroziono zaštićenu površinu cevovoda kako je definisano prethodnom tačkom.5 do 0.Od Al-lima ili ter-hartije u komorama. ili na drugi način. Termička izolacija predizolovanog vrelovoda (za beskanalno postavljene cevi) vrši se poliuretanskom penom stišljivosti 70 – 80 kg/m3 otpornom na temperature do 130°C sa zaštitnom oblogom od tvrde polietilenske cevi u fabričkim uslovima.14. Pre početka radova Izvođač će. pripremiti detaljnu specifikaciju izvođenja toplotne izolacije. uliva tvrda poliuretanska pena. Debljina termičke izolacije i obložnih cevi određuju se prema standardima proizvođača predizolovanih cevi. Obavezna je ugradnja predizolovanih cevi sa sistemom za dojavu vlage u termoizolaciji i mrežom za telekomunikacije u toplifikacionom sistemu koja može biti ugrađena u termoizolaciju cevi ili položena u rov (kanal) kao hidroizolovani signalni kabal pored povratne cevi. kompenzatora i oslonaca.Od PE (polietilenske navlake) za deo u zemlji (pesku). sa detaljima izolacije lukova. Jastuci su sa merkur pletivom koje treba obložiti krovnom lepenkom (ter-hartijom) ili Al-limom debljine 0. posle premazivanja. da se potpuno osuše. 1. 73 . na gradilištu. a na šta Investitor daje saglasnost. . Toplotna izolacija se izvodi fabrički pripremljenim jastucima staklene vune nabijenosti 110 do 120 kg/m3.2. Izvođenje svih radova antikorozione zaštite mora se stalno nadgledati.1. Izvođenje toplotne izolacije spojnih mesta Nakon završene montaže i ispitivanja potrebno je izolovati sva spojna mesta postavljanjem obloge od aluminijumskog lima ili polietilena i ulivanjem poliuretana na licu mesta.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko se površina cevovoda premazuje osnovnom zaštitnom bojom („prajmerom”) ona treba da je vrhunskog kvaliteta i u dva ravnomerna sloja.6 mm. Ukoliko se upotrebi ter-hartija preklop treba napraviti tako da se onemogući prodor vode u izolaciju a ter-hariju posebno učvrstiti aluminijumskim ili pocinkovanim trakama ili pocinkovanom žicom kako se ne bi vremenom usled vlaženja smakla (smanjenje debljine izolacije na gornjem delu cevi i „stomak” na donjem delu cevi). Oba sloja treba. Navlake se izvode na dva načina: . 1. Fabrički pripremljeni spojevi sastoje se od spoljnih omotača. IZVOĐENJE TOPLOTNE IZOLACIJE 1.

Zaštita od prodora vlage u izolaciju spojnog mesta osigurava se postavljanjem trajno elastičnog kita i hidroizolacione trake („Raychem”. .hidroizolaciona traka se postavlja na krajevima obloge i na mestu čepa. . U suprotnom treba izvršiti ponovnu hermetizaciju spoja. .postavlja se navlaka na mesto spoja predizolovanih cevi tako da podjednako pokrije obe cevi koje se spajaju i da otvor za ulivanje bude sa gornje strane. Dužina navlake je prilagođena prečniku predizolovane cevi i pokriva svaki kraj spoljnog omotača cevi po 100 mm.5 do 0.na oba kraja. Na omotaču je izbušen otvor ∅24 mm za ulivanje kao i rupe za spajanje krajeva lima koje se izvodi „pop” zakovicama. Aluminijumski spoj se upotrebljava za komore i šahte a sastoji se od fabrički savijenog Al-lima debljine 0. pre nego što se pristupi zavarivanju cevi jedne na drugu. zateže se odgovarajućim steznim trakama pa u zategnutom stanju spaja „pop” zakovicama. Pri montaži spojnog mesta prvo se navlaka navuče na jedan kraj predizolovane cevi.uklanja se od zavarivanja oštećeni poliuretan.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Navlaka od PE sastoji se od PE navlake i dva zaptivna prstena od gume. Da bi se omotač od lima čvrsto postavio na predizolovanu cev. Pritisak se podigne na 1. . .u tako pripremljeno spojno mesto vrši se ulivanje poliuretanske pene koja je prethodno napravljena mešanjem komponenti prema uputstvu proizvođača.6 mm koji se ispunjava staklenom vunom.na oba kraja se ubacuju prsteni za zaptivanje i učvršćenje navlake. . Obloga može biti i od ter-papira koji se ispunjava staklenom vunom. može se pristupiti zapenjavanju spoja.5 bar i spojevi PE cevi i navlake namažu sapunicom po ivici. „Dekorodal” ili slične). Nakon ulivanja poliuretana skidaju se stezne trake i pristupa 74 . . Ukoliko se ne pojave mehuri i pritisak ne opada. Spoj je moguće izvesti i ulivanjem poliuretana u oblogu od Al-lima debljine 1 mm prema dimenzijama spoljašnjeg omotača predizolovanih cevi.na otvor za ulivanje montira se ručna pumpica za podizanje pritiska sa manometrom. Dužina obloga od Al-lima prelazi po 100 mm oba kraja predizolovane cevi. .uklanja se i sloj poliuretana koji je bio u kontaktu sa vodom. Nakon zavarivanja krajeva cevi u sekcije i izvršenoj hidrauličkoj probi pristupa se izolaciji spojnih mesta sledećim redosledom: .čelična i PE cev treba da budu čiste.nakon ekspanzije pene odstranjuje se višak pene i otvor za ulivanje se zatvara plastičnim čepom. suve i odmašćene radi boljeg vezivanja poliuretanske pene i trajno elastičnog kita. između navlake i obloge cevi se postavlja kit. .

Ispitivanje cevovoda se vrši grupno.1. Između delova obloge i cevi koje se kreću jedna u odnosu na drugu se postavlja gumeni prsten (kao za prolaz kroz zid) a spolja vazelin ili slična mast kako bi se omogućilo lakše kretanje i sprečio ulaz vlage (prema detalju u projektu). Izvođenje toplotne izolacije završnih elemenata Na mestima razvodne mreže gde se završavaju pojedini ogranci cevovoda. ISPITIVANJE CEVOVODA Ovom specifikacijom dati su minimalni zahtevi koji moraju biti zadovoljeni pri ispitivanju cevovoda. . Izvođenje toplotne izolacije kompenzatora Izolacija kompenzatora u komorama se vrši staklenom vunom odgovarajuće debljine u oblozi od AL-lima debljine 0. Ukoliko iz tehničkih razloga nije moguća ugradnja kompenzatora u komore vrši se predizolacija kompenzatora kao i za spojna mesta prema 1. 1.5 do 0. pri faznoj izgradnji.6 mm ili terhartije. pre stavljanja hidroizolacione trake na završni elemenat.3. 1.4. 75 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije hidroizolaciji spojnog mesta hidroizolacionim trakama u dva sloja. saglasnost za izmenu daju Projektant i Investitor. Pri ovome voditi računa da traka prelazi krajeve Al omotača 100 mm.2 s tom razlikom što se ispuna vrši staklenom vunom kako bi se omogućilo pomeranje. Po zavarivanju i ispitivanju cevovoda postavlja se završni elemenat izrađen od Polietilena. postavlja se obloga od Al lima radi učvršćenja završnog elementa i tek onda vrši hidroizolacija.da su pogodno locirane za povezivanje u zajednički sistem.15.14. Određivanje ispitnih sistema Jedan ispitni sistem može da obuhvati cevne linije koje zadoviljavaju sledeće uslove: . Ovi elementi koriste se za izolovanje krajeva cevne mreže.14. Kod prečnika cevi preko 400 mm. uliva poliuretanska pena i vrši se izolacija elemenata i ulivnog otvora hidroizolacionim trakama. Na nepokretnom spoju obloge i cevi stavlja se zaptivna guma a spoj se hidroizoluje elastičnom trakom „Raychem” ili sličnom. koriste se završni elementi. Ukoliko projektom dato rešenje nije u skladu sa rešenjem koje daje proizvođač opreme.14. po sistemima koji obuhvataju više međusobno povezanih cevnih linija sa svim svojim ograncima na približno jednakim predviđenim radnim pritiscima. 1.da im radni pritisci po svojoj veličini odgovaraju veličini probnog pritiska predviđenog za dotični sistem.15. 1.

odzračivanje i pražnjenje ispitnog sistema. Prolazni ventili moraju biti u otvorenom položaju osim ako nije drugačije određeno. debljine koja odgovara veličini probnog pritiska i ručicu na njenom obimu koja markantno viri između priključnih prirubnica.toplotne podstanice u zgradama. rđe. . Slepe prirubnice moraju biti uočljive kako ne bi posle ispitivanja ostale ugrađene u instalaciji. klizači. Sistem mora biti snabdeven otvorima za odzračivanje na svim najvišim tačkama gde postoji mogućnost zadržavanja vazduha.pumpe. Priprema sistema za ispitivanje Svi zavareni i drugi spojevi koji nisu prethodno fabrički ispitani ne smeju se izolovati. držači.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . Svi projektom predviđeni elementi cevne linije kao što su prirubnice. Napajanje sistema ispitnim fluidom vršiti na najnižoj tački sistema i obavezno ispred svih povratnih klapni. a koje mogu da štete njihovom pravilnom funkcionisanju ili slabe njihove mehaničke karakteristike. Pre ispitivanja svi cevovodi moraju biti iznutra očišceni od metalnih opiljaka.da njihovo uključivanje u ispitni sistem bude pravovremeno odnosno da ne iziskuje dodatne trajne izmene na toj ili nekoj drugoj cevnoj liniji.ulazna strana otpustnih ili sigurnosnih ventila. . nosači. 76 . Automatski regulacioni ventili moraju uvek biti u otvorenom položaju osim ako nisu snabdeveni obilaznim vodom. protočni ventili.sva oprema kod koje nije utvrđena veličina probnog pritiska. zavareni priključci za merne i regulacione instrumente. slepe prirubnice moraju imati prečnik koji odgovara spoljnjem prečniku površine naleganja priključne prirubnice. Po pravilu. zaostalih elektroda i drugih stranih premaza. moraju biti finalno montirani pre ispitivanja. čvrsti oslonci i tome slično. 1. .15. Sledeća oprema i elementi ako su u sastavu cevne instalacije ne smeju biti podvrgnuti probnom pritisku: . bojiti i pokriti zemljom pre uspešno izvedenog ispitivanja na probni pritisak. Na svim najnižim tačkama sistema i iza svake nepovratne klapne moraju biti postavljeni ispusni otvori za pražnjenje sistema. Manometri čiji su merni opsezi manji od probnog pritiska moraju se za vreme probnog ispitivanja odstraniti. . Ovu opremu treba pre ispitivanja instalacije razdvojiti slepim prirubnicama.2. peska. zasuni.da njihovo međusobno povezivanje obezbeđuje pravilno napajanje.

Ispitivanje se može vršiti kada je temperatura vode i opreme najmanje 10°C.M. U skladu sa gore navedenim ispitni pritisak tečnosti iznosi: Pi = 1. vreme održavanja probnog pritiska treba da bude dovoljno dugo da se eventualna kritično oslabljena mesta na spojevima pokažu i da se može izvršiti pregled svih spojeva. ugrađenog materijala ili izrade. U normalnim uslovima gornje granice merenja na brojčanicima mora da iznose 50% više od vrednosti najvećeg dozvoljenog radnog pritiska.4. Manometre sa odgovarajućim zapornim organom postaviti na gornji deo cevovoda. po mogućnosti na mesto vidljivo sa mesta odakle se upravlja pumpom ili ventilom za povećanje pritiska. Ispitivanje Pre punjanja sistema ispitnim fluidom obavezno prekontrolisati da li su sve cevne linije pripremljene. 1. Ako se ispituje sistem sa velikom visinskom razlikom cevovoda preporučuje se upotreba pomoćnog manometra na vrhu sistema. odnosno kompletirane za ispitivanje. Za vrelovod PN 25 je: Pi = 1.3 x Pr (bar) gde je: Pi .200.15. Kontrolni manometar mora biti klase tačnosti 1. Po pravilu. uz usvajanje sledeće veće standardne vrednosti opsega merenja manometra. odnosno klase tačnosti 1 za veće radne pritiske. određen kao kontrolni.Proračunski pritisak (bar) Prilikom određivanja ispitnog pritiska mora se uzeti u obzir i visina stuba tečnosti za ispitivanje u koliko je hidrostatički pritisak viši od 5% vrednosti proračunskog.E2.15.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Povećanje pritiska u cevovodu prati se i meri pomoću dva manometra od kojih je jedan radni a drugi je.Ispitni pritisak (bar) Pr .6 za radne pritiske do 40 bar. 77 . Ispravno proveden postupak pregleda i ispitivanja prema navedenom standardu smatra se preventivnom merom zaštite od pojave oštećenja koja mogu biti rezultat grešaka konstruktivnog rešenja.3. Trajanje ispitivanja Vreme držanja sistema na probnom pritisku određuje se dogovorno između nadležnih predstavnika.5. Određivanje veličine probnog pritiska Prvo ispitivanje cevovoda pritskom treba izvršiti prema JUS. na osnovu isprave o baždarenju. Nadzornog organa i Izvođača radova za svaki sistem posebno.5 bar 1. 1.15.3 x 25 = 32. Vreme održavanja probnog pritiska ne može da traje manje od 60 minuta.

15. ispitivanje će se izvršiti bez njega. Zapisnik se piše na standardnom obrascu koji je dat u prilogu. dozvoljava se samo ambijentalna temperatura iznad +5°C i po završetku zavareni spoj se mora 100 % radiografisati. Ovaj se zapisnik čuva i služi za eventualno prezentiranje zvaničnim inspenkcijskim oraganima. pritisak se ne mora spustiti.Odgovorni predstavnik službe sigurnosti ili druga ovlašćena lica iz odgovarajućih službi (IPK i sl. Ukoliko na sporazumno zakazano ispitivanje neki odgovorni predstavnik ne dođe.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 1. U posebnim slučajevima. ispitivanje se mora ponoviti. koja ne bi ugrozila mehaničku čvrstoću. Ako su potrebna samo lakša pritezanja spolja. Naknadne popravke i izmene na cevovodu U koliko se za vreme ispitivanja primeti curenje vode na zavarenim spojevima ili ostalom materijalu. U koliko za vreme držanja na probnom pritisku dođe do pada pritiska na manometru treba sistematski utvrditi uzrok. Po pravilu. U koliko je neko od odgovornih predstavnika sprečen da prisustvuje ispitivanju nadležna služba mora odrediti zamenika. Posle otklanjanja uzroka. posle uspešno izvršenog ispitivanja neke linije na njoj se više ne smeju izvoditi naknadni zavarivački radovi odnosno ako je to ipak neophodno. O izvršenom ispitivanju će se sačiniti zapisnik koji potpisuju svi zvanično prisutni članovi komisije. Ispitivanje se vrši komisijski. Po jedan primerak originalnog potpisanog zapisnika dostavlja se svim potpisnicima.6. Prisustvovanje ispitivanju i zapisnici Glavni organizator ispitivanja je Nadzorni organ Investitora. odgovoran za dotične instalacije. Ako se u dogovoru između odgovornih predstavnika kupca i Izvođača oceni za potrebno ispitivanju mogu da prisustvuju i: .Predstavnik zaštite na radu. ispitivanje ponoviti.Odgovorni predstavnik Investitora (Nadzorni organ) Ispitivanje mora biti tako organizovano da ne remeti normalno odvijanje montažnih radova. Obično do pada pritiska dolazi zbog jačeg oticanja vode iz sistema ili zaostalog vazduha. . U koliko se primeti curenje vode na spojevima sa navojem sistem se mora rasteretiti do atmosferskog pritiska i posle izvršene popravke ispitivanje nastaviti. naknadna zavarivanja se dozvoljavaju samo uz posebnu saglasnost nadzornog organa.). sistem se mora izprazniti i posle izvršenih popravki ispitivanje ponoviti.15. Komisiju sačinjavaju: . 78 . kada je takvo ispitivanje teško izvodljivo.7. Tako zavarivanje se mora brižljivo nadzirati. 1.Odgovorni predstavnik Izvođača radova i .

Ova faza se izvodi rastvorom fosfata i deterdženta koji otklanjaju iz cevovoda sve masnoće.1. izveštaj o izvršenom ispitivanju itd. Ova dokumentacija obuhvata ateste i sertifikate o ugrađenoj opremi i materijalu. Da bi ova operacija bila uspešna potrebno je ostvariti značajne brzine produvavanja čime se izazivaju ozbiljne reaktivne sile.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri ispitivanju se imaju poštovati odredbe propisa za Inspekciju parnih kotlova.7. registrovane sve montažne izmene u tehničkoj dokumentaciji. zaostalu šljaku od zavarivanja i ostale nečistoće nastale hemijskom vezom metala sa agresivnim materijalima iz atmosfere. odnosno neutralisanje ovih reaktivnih sila Izvođač mora predvideti privremene oslonce. Prva faza čišćenja je odmašćivanje i odmuljivanje. 1. U tom smislu radi se i poseban plan produvavanja. Za prihvatanje. sumporne.16. TEHNIČKI PRIJEM Kada se završe svi radovi navedeni u prethodnim tačkama ovog poglavlja. protokole o obavljenim zavarivačkim radovima. U rastvor kiseline treba dodati ovbavezno inhibitor koji mora biti takav da štiti osnovni materijal cevi od daljeg nagrizanja po završenom ispitivanju. PRODUVAVANJE CEVOVODA Po izvršenoj montaži i ispitivanju cevovoda vrši se njegovo produvavanje vazduhom ili vodenom parom. prema pripremljenim pogonskim uputstvima za kompletan objekat.17. Svrha ove operacije je da se iz cevovoda uklone sve zaostale nečistoće. pristupiti puštanju celokupnog sistema u rad. uredno vođenu montažnu knjigu. ovih tehničkih uslova. U ovom projektu se ne preciziraju količine materijala i potreban uređaj za ispiranje cevovoda. Čišćenje vrelovoda se izvodi u dve faze.18. Nakon završenog odmašćivanja pristupa se ispiranju cevovoda blagim rastvorom kiseline (fluorovodonične. PUŠTANJE CEVOVODA I OPREME U RAD Po izvršenom kompletnom ispitivaju može se. 79 . 1. 1. Ispiranje cevovoda kiselinskim rastvorom u potpunosti odstranjuje oksidni sloj. Izvođač će pripremiti svu dokumentaciju koja je za tehnički prijem ugovorom definisana. Pre puštanja u rad potrebno je izvršiti čišćenje vrelovoda. ateste svih zavarivača. posebno zavarivanja. limunske ili hlorovodonične). već se Investitor upućuje na specijalizovane firme za ispiranje. kako je predviđeno tačkom 1. tragovi obavljenih montažnih radova.

011.Zavarivanje.T3. niskom temperaturom.Tehnika zavarivanja metala definicije. JUS C.020 . PRIMENJENI PROPISI I STANDARDI Za zavarivanje cevovoda i pomoćnih čeličnih konstrukcija primenjuju se Jugoslovenski standardi iz sledećih grupa: JUS C. klasifikacija grešaka u zavarenim spojevima izvedenim topljenjem metala.Zavarivanje i srodni postupci klase kvaliteta zavarenih spojeva izvedenih topljenjem na čeliku.T3. NADZOR TOKOM MONTAŽE Izvođač radova je dužan da obezbedi svoj. vetrom (za izvođenje na otvorenom prostoru). 1.012 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pri ispiranju toplovod se puni vodom kvaliteta po JUS M. a posebno zavarivačke radove treba obustaviti kada je kvalitet njihovog izvođenja ugrožen vremenskim uslovima: kišom. U okviru ove nadzorne službe objedinjavaće se sve kontrolne i nadzorne funkcije o kojima je u ovim uslovima bilo reči. JUS C. prašinom.A7. 80 . JUS C.21.19.E2. pojmovi i nazivi. toplotnu izolaciju i ispitivanje.N3.E7 Zbog važnosti i česte primene izdvajamo sledeće standarde: JUS C. čišćenje unutrašnjih i spoljnih površina.M6. velikom vlagom. JUS C.Zavarivanje. označavanje postupka zavarivanja na crtežima. Po uspešno obavljenom puštanju sačinjava se zapisnik koji obostrano potpisuju Izvođač i Nadzorni organ.001 .T3. JUS C. kvalifikovan nadzor tokom svih montažnih radova. uključujući i kontrolu zavarenih spojeva.20. U nekim slučajevima moguća je zaštita od vremenskih uslova. koja je radni fluid i vrelovod je spreman za puštanje u rad.22.010 . JUS K.T3. JUS U. Ova služba pažljivo će pratiti sve faze odvijanja montažnih radova. PROJEKAT IZVEDENOG STANJA Sve izmene u odnosu na usvojenu i overenu tehničku dokumentaciju (koje se mogu vršiti samo uz saglasnost projektanta) moraju biti pedantno registrovane u jednom primerku projekta koji će poslužiti kao osnova za izradu projekta izvedenog stanja.T3. Projektom izvedenog stanja registrovaće se i izmene koje su u ovom mašinskom projektu izvršene u odnosu na geodetske podloge. te se radovi mogu nastaviti. VREMENSKI USLOVI ZA MONTAŽU Montažne. 1. 1. Uputsto za puštanje u rad dužan je da izradi Izvođač radova koji izvodi i prvo puštanje u rad pod nadzorom Nadzornog organa. Ovo je nezavisno od nadzorne službe koju organizuje Investitor. a posebno zavarivanje. 1.

UPUSTVO ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE Ovo uputstvo odnosi se samo na cevnu mrežu i opremu koja je predmet ovog projekta. po potrebi.H3. odnosno ukoliko dođe do prelivanja. Oblici i dimenzije žljebova za zavarivanje čelika topljenjem.T3. Radiografsko ispitivanje čeličnih suočenih spojeva opšte odredbe.H3.Pri punjenju i pražnjenju sistema koristiti predviđene ventile za ventilaciju (ispuštanje vazduha) i drenažu (pražnjenje). .Tehnika zavarivanja metala.011 . a uputstvo za rukovanje i održavanje koje će biti pripremljeno za čitav kompleks važiće i za ovaj deo projekta.040 . primeniće se mobilne pumpe za odvod vode.T3. eliminacija vazduha iz sistema. JUS C. JUS C.Tehnika zavarivanja metala.Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva radiografsko ispitivanje sučeonih spojeva čeličnih cevi debljine zida ispod 50 mm. a ukoliko to nije dovoljno.Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva. ispitivanje stručne sposobnosti zavarivača za elektrolučno i plinsko zavarivanje.061 .030 . 81 .051 . predvideti jame za brzo odvođenje vode. . a pre ostalih funkcionalnih ispitivanja proveriće se da li je sistem pun. proveriće se funkcionalnost armature.071 .051 . JUS C. Ispitivanje razarenjem čeličnih spojeva zavarenih elektrolučno ili plinski. .T3. postepeno i polako.Tehnika zavarivanja metala.Obezbeđenje kvaliteta zavarenih spojeva.T3. JUS C.Čelične oplaštene elektrode za elektrolučno ručno zavarivanje.Pre početka grejne sezone.042 . JUS C. UP . JUS C. JUS C. uključujući proveru njihove dužine zavisno od temperature. Na mestima pražnjenja.T3.T3.Žice za plinsko zavarivanje. vizuelno će se kontrolisati svi kompenzatori temperaturskih dilatacija koji su vidljivi.Rukovanje svom cevnom armaturom i opremom uvek treba obavljati pažljivo.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije JUS C. izvršiće se. građevinskim projektom. Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva.

„UGOVOR” . uključujući izvođačeve predstavnike i pravne naslednike. „UGOVORNA CENA” . ZNAČENJE REČI I IZRAZA U ugovoru sledeće reči i izrazi imaće značenja koja su ovde navedena. „ZASTUPNIK” . prethodni i glavni radovi sadržani u predračunu radova koji je sastavni deo Ugovora.tehničkog nadzora nad izvođenjem radova. kao i ostala mesta koja budu posebno označena da predstavljaju deo gradilišta.znači mehanizacija i sva sredstva potrebna za izvođenje i održavanje radova. i sva druga zemljišta ili mesta koja predvidi Investitor.1.predstavlja pismeni sporazum zaključen između Investitora i Izvođača kojim se regulišu njihova međusobna prava i obaveze u vezi sa izvršenjem radova. „PRIPREMNI RADOVI” .znači JP „TOLIFIKACIJA” . „PODIZVOĐAČ” .i njegovi ovlašćenici. radi izvršenja Ugovora. uključujući i izmene i dopune koje Investitor daje u toku izvođenja radova. OPŠTI POGODBENI USLOVI 2. uključujući i odgovarajuću pismenu potvrdu ranije datog usmenog odobrenja.je ovlašćeno lice nadzorne službe. „IZVOĐAČ” .znači odobreno u pismenom obliku.znači preduzeće čiju je ponudu prihvatio investitor i sa kojim je potpisalo Ugovor o izvršenju radova odnosno delova radova.2.znači zemljište ili ostala mesta na kojima ili ispod kojih ili kroz koje imaju da se izvode radovi. „GRADILIŠTE” . „GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA” . „RADOVI” znači svi pripremni.znači PREDUZEĆE koje je Izvođač ovlastio da ga predstavlja pri izvršenju ovog Ugovora. 82 .znači lice ili preduzeće kome je Izvođač ustupio u izvršenje bilo koji deo radova iz Ugovora uz prethodnu pismenu saglasnost Investitora. koje u ime Investitora i za njegov račun vrši poslove stručno . izuzev ukoliko to KONTEKST ne bude drugačije zahtevao: „INVESTITOR” .označavaju data tehnička rešenja i uslove za izvođenje radova koje je usvojio Investitor. „NADZORNI ORGAN” .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. „PROJEKTI” .znači ukupno označena vrednost iskazana u ponudi koja podleže povećanju odnosno sniženju pod uslovima iz ovog Ugovora. „ODOBRENO” .označavaju sve vrste radova koje je potrebno izvesti da bi se omogućilo izvođenje glavnih radova koji su predmet Ugovora. kao i sva ostala dokumenta (ugovorna dokumenta) kojima se bliže utvrđuju uslovi izvršenja radova.

da kontroliše kvalitet ugrađenog materijala i radova. ili se smatra oštećenim nekom njegovom odlukom. Nadzorni organ nema pravo da razreši Izvođača bilo koje njegove dužnosti ili obaveze prema Ugovoru osim ako je izričito drugačije predviđeno. Dužnosti i prava nadzornog organa 1) Dužnosti i prava Nadzornog organa je da kontroliše da li se radovi izvode u sklopu sa tehničkom dokumentacijom. zaglavlja i zabeleške iskazane u Ugovoru neće predstavljati deo Ugovora i kao takvi neće biti uzimani u obzir u svrhu tumačenja Ugovora. nalaze i instrukcije date od strane Nadzornog organa Izvođač je dužan sprovoditi kao neposredne zahteve Investitora. da daje tumačenje eventualno nejasnih detalja u projektima. Nadzorni organ priznaje u realizaciju Izvođaču samo kvalitetno izvedene radove. Sva odobrenja. Ako Izvođač i pored upozorenja i zahteva Nadzornog organa nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova. Izvođač je obavezan da blagovremeno obavesti Nadzornog organa o postojanju takvih radova. odnosno Nadzorni organ. imovine i radova. Dinamika i ažurnost rada nadzorne službe mora biti u skladu sa dinamikom izvođenja radova. 2. a podaci o tome upisuju se u dnevnik i građevinsku knjigu.3. Ukoliko Izvođač ima primedbe na rad Nadzornog organa. Predhodna kontrolna ispitivanja Izvođač vrši preko ustanova koje su registrovane za vršenje ispitivanja te vrste. ima pravo da o tome obavesti Investitora koji je dužan razmotriti date primedbe i o tome doneti odluku. U ovom smislu Nadzorni organ ima pravo da iz svih obračuna isključi nekvalitetno izvedene radove sve dok nedostatci ne budu na zadovoljavajući način otklonjeni. Delovanje Nadzornog organa ne umanjuje odgovornost Izvođača za pravilno i kvalitetno obavljanje radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije MARGINALIJE. Sa izvršenjem radova može se ponovo nastaviti tek kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće mere kojima se prema nalazu Nadzornog organa obezbeđuje kvalitetno izvođenje radova. a u svrhu zaštite života. niti da naredi neki rad koji će izazvati zakašnjenje ili posebna plaćanja na teret Investitora. Propust Nadzornog organa u vršenju svoje dužnosti ne oslobađaju Izvođača odgovornosti da svoje obaveze vrši u skladu sa Ugovorom i da sam obezbedi kvalitetno i blagovremeno izvođenje radova. neophodne za 83 . U protivnom. Nadzorni organ može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima ili proceni. po njegovom mišljenju. Svaki pojedini rad koji se kasnije ne može kontrolisati u pogledu količina i kvaliteta mora biti odmah pregledan od Nadzornog organa. Ovlašćenja nadzornog organa u slučaju nužde 2) Pored datih mu redovnih ovlašćenja Nadzorni organ može u slučaju nužde. kao i da obavlja druge poslove koji su u nadležnosti Nadzornog organa. Nadzorni organ može tražiti uklanjanje nekvalitetno izvedenih radova ili nekvalitetnog građevinskog materijala na teret Izvođača. NADZORNI ORGAN Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova u ime Investitora vrši nadzorna služba. Prethodna i kontrolna ispitivanja kvaliteta materijala i radova za potrebe građenja vrši Izvođač a ateste o tim ispitivanjima dostavlja Nadzornom organu na odobrenje. da kontroliše snimanje i obračun izvedenih radova. narediti Izvođaču da izvede sve radove i preuzme sve mere koje su. Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavestiti Investitora i građevinsku inspekciju.

građevinske mehanizacije i radne snage.Odobrenih glavnih projekata .5. 2) Ukoliko se Investitor saglasi sa prenosom dela Ugovora. OBIM UGOVORA Ugovor obuhvata: izgradnju. UGOVORNA DOKUMENTA Jezik Ugovor i sva ugovorna dokumenta biće sastavljena i tumačena iz teksta na srpskom jeziku. dovršenje i održavanje radova i obezbeđenje celokupnih radova. opšti i posebni uslovi ne regulišu dovoljno jasno izvesno pitanje.Opštih i Posebnih uslova ugovora . 84 . sa pravom na naknadu troškova ukoliko ih bude. Investitor može putem pismenog obaveštenja zahtevati od Izvođača da prekine podizvođački Ugovor. 3. Izvođač je dužan izvršiti takav nalog Nadzornog organa. Izvođač će ostati i dalje kao jedini odgovoran prema Investitoru za izvršenje Ugovora u celini.Odobrenja za građenje. U slučaju da dođe do nesuglastica ili nejasnoće u njima prvenstvo u tumačenju će imati: po tehničkim pitanjima tehnički uslovi. Ugovorna dokumenta su sastavni deo Ugovora a sastoje se od: .Ugovorenog cenovnika radova . Tumačenje ugovornih dokumenata Dokumenta koja obrazuju ovaj Ugovor treba uzeti kao dokumenta koja se međusobno objašnjavaju i dopunjuju. kao i privremenih radova potrebnih za dovršenje stalnih radova i bilo čega što je privremeno ili stalne prirode a što je potrebno za izvršenje ovog Ugovora. tumačenje daje Investitor. produženje rada i slično. po mišljenju nadzornog organa. Iznos troškova zajednički utvrđuju Nadzorni organ i Izvođač radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije otklanjanje i sprečavanje opasnosti. niti mu daje pravo na naknadu. Ni jedan postupak koji preduzme Nadzorni organ ili Investitor u vezi sa odredbama ove tačke neće osloboditi Izvođača od bilo koje obaveze po Ugovoru.4. Prenos prava iz ugovora 1) Izvođač ne može preneti Ugovor ili deo Ugovora ili bilo koje pravo ili obavezu po ovom Ugovoru (izuzev prenosa prava na Izvođačevu banku da može u ime Izvođača naplatiti potraživanja koje mu pripadaju ili će mu pripasti po ovom Ugovoru) bez prethodne pismene saglasnosti Investitora. 2. materijala.Ponude sa prilozima . 2. a saglasnost daje Investitor. Ukoliko podizvođač angažovan na radovima obavlja. a po ostalim opšti i posebni uslovi Ugovora. U tom slučaju Izvođač će raskinuti podizvođački Ugovor i podizvođača udaljiti sa gradilišta. radove u suprotnosti sa Ugovorom. Ukoliko tehnički.

Planovi i crteži neće biti punovažni dok ne budu overeni od strane Investitora. d) Odobreni glavni projekat objekta koji se gradi. Ova garancija se prilaže uz ugovor. Garancija Izvođač je obavezan da u roku od 15 dana po potpisivanju ugovora podnese Investitoru bankarsku garanciju na iznos od najmanje 10% ugovorne vrednosti kojom se bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savesno izvršenje ugovornih obaveza. Čuvanje projekata i crteža Projekti i crteži su svojina Investitora. Projekti i crteži za gradilište Izvođač će dobijene kopije projekata i crteža držati na gradilištu tako da u svako doba budu dostupne Nadzornom organu ili svakoj drugoj osobi koju Investitor za to pismeno ovlasti. Ukoliko Izvođač želi može da nabavi o svom trošku i više kopija. skice i uputstva potrebna za potpuno i adekvatno izvođenje i održavanje radova. Uporedo sa napredovanjem radova Investitor je dužan da Izvođaču postepeno predaje ostale delove tehničke dokumentacije tako da ovi projekti budu uručeni Izvođaču najkasnije 10 dana pre određenog roka za početak odnosnih radova a prema ugovorenom dinamičkom planu izvođenja radova. crteži i uputstva Investitor može u toku izvođenja radova. Po završetku radova po ovom Ugovoru Izvođač će vratiti investitoru sve projekte i crteže koje je dobio i kupio. f) Kopiju analize cena izvođača po kojima je licitirao. 85 . a čuvaće ih Nadzorni organ.6. Ostali projekti.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. 2. odnosno posebne celine te tehničke dokumentacije potrebne za početak radova e) Odobrenje za građenje. OPŠTE OBAVEZE Ugovor U određenom roku. c) Posebne uslove. Po jedna kopija projekata i crteža daje se Izvođaču besplatno.7. koji će se definisati Ugovorom preda Izvođaču naknadno u overenom prepisu po 2 primerka sledeća dokumenta: a) Opšte i Posebne uslove Ugovora. dostavljati Izvođaču dopunske projekte i crteže. a Izvođač će ih čuvati i po njima se upravljati. s tim da će u jednom urednom primerku tušem biti unete sve izmene nastale u toku građenja. PROJEKTI Predaja projekta Investitor je dužan da u rokovima. Investitor zadržava pravo ugovaranja predugovorenih radova po fazama u dogovoru sa Izvođačem. Izvođač će zaključiti Ugovor i pristupiti izvršenju ugovornih obaveza. na poziv Investitora. Investitor je dužan da Izvođača blagovremeno obavesti o nastaloj potrebi da se u toku rada izvrše izvesne izmene ili dopune u projektima i da mu te izmene dostave u overenom prepisu. b) Ugovoreni cenovnik radova.

Izvođač će podneti Investitoru na odobrenje detaljan program i plan rada koji iskazuje redosled procesa. a posebno u pogledu količina i cena iskazanih u troškovniku odnosno predračunu radova. Izvođač se obavezuje da će radove iz ovog Ugovora izvršiti i održavati strogo se pridržavajući uslova Ugovora. nepredviđenih slučajeva i ostalih okolnosti koje mogu uticati na njegovu ponudu. mogućnost prilaza gradilištu i smeštaj. da ispita ispravnost i potpunost svoje ponude. U roku od momenta ustupanja posla pa do zaključenja ugovora. da je sagledao obim i vrstu radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Po prijemu ove garancije Investitor će vratiti Izvođaču garanciju datu uz ponudu. Proveravanje ponude Izvođač je obavezan. 86 . Bez podnetog programa neće se moći zaključiti ugovor o građenju. Troškove oko izdavanja garancije snosiće Izvođač. Upoznavanje gradilišta Smatraće se da je Izvođač pre podnošenja ponude ispitao i pregledao gradilište i njegovu okolinu. Ukoliko Izvođač ne podnese do određenog roka propisanu garanciju. Podnošenje programa radova Prilikom podnošenja ponude Izvođač je dužan dostaviti opšti program i plan rada koji prikazuje redosled procesa i metoda koje predlaže za izvođenje radova. privremenim radovima koje namerava da izvodi kao i sve što namerava da preuzme radi izvršavanja radova prema ovom Ugovoru. a primati uputstva i instrukcije jedino od Nadzornog organa odnosno Investitora. izvorišta materijala. kao i pismeno obaveštenje o svim detaljima koji se odnose na organizovanje rada i stručno osoblje koje će rukovoditi radovima. Pored toga. Investitor ima pravo da zahteva od Izvođača da mu naknadi svu time nastalu štetu. Ako Izvođač radova ne podnese program rada u predviđenom roku datom u Ponuđi smatraće se da je odustao od posla. a na puno zadovoljstvo Investitora i Nadzornog organa. Pored toga. smatraće se da je Ugovor raskinut krivicom Izvođača a vrednost garancije uz ponudu zadržaće Investitor u svoju korist. rokova i metoda za izvođenje radova. Izvođač će podneti pismeno Investitoru ili Nadzornom organu sve potrebne podatke o građevinskoj mehanizaciji. te da je pribavio sve potrebne podatke što se tiče rizika. pre podnošenja ponude. Obaveštenja tokom gradnje Investitor ili Nadzorni organ mogu s vremena na vreme zahtevati od Izvođača da podnese u pismenoj formi naknadna obaveštenja o organizovanju daljeg izvođenja radova. da se upoznao sa geološkim. Izvođač će se u svom radu pridržavati Uputstva i instrukcije Investitora odnosno Nadzornog organa. Investitor ima pravo da zahteva od Izvođača da mu nadoknadi svu time nastalu štetu. hidrološkim i klimatskim uslovima gradilišta. Tekst garancije se prilaže uz Ugovor. Trajanje garancije Važnost garancije za potpuno i savesno izvršenje Ugovora ostaje u svemu prema Ugovoru i tekstu garancije do isteka garantnog roka i izvršenja konačnog obračuna za radove po Ugovoru.

kao i za obezbeđenje potrebnih instrumenata. Stručno rukovodstvo izvođača Izvođač je dužan da obezbedi stručno rukovodstvo za sve vreme izvođenja radova kao i posle toga. Provera obeležavanja položaja i kota. poslovođe i predradnike koji su stručni za izvođenje radova. ustanovi neka nepravilnost u merama. Izvođač će brižljivo štititi.tehničko osoblje koje je kvalifikovano i iskusno u svojoj struci. stalne tačke. visina i dimenzija za sve delove objekta.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Odgovornost izvođača za program Davanje saglasnosti Investitora ili Nadzornog organa na program rada Izvođača ili obaveštenja koje je dato Izvođaču i koje se odnosi na program rada. objekta ili dela objekta. Ukoliko se u ma koje vreme. Izvođač će. Čuvanje i osvetljenje Izvođač će potpuno obezbediti gradilište i o svom trošku postaviti znake upozorenja.kvalifikovane. polukvalifikovane i nekvalifikovane radnike koji su sposobni za propisno i pravovremeno izvršenje i održavanje radova. ni u kom slučaju ne može osloboditi Izvođača od njegove odgovornosti ili obaveze iz ovog Ugovora. a radi sigurnosti i obezbeđenja interesa svih drugih pravnih i fizičkih lica. ugrađivati i čuvati sve repere. Izvođač je dužan da ih obnovi o svom trošku. kočiće i druge elemente koji se koriste tokom rada. Ukoliko isti budu uništeni ili oštećeni za vreme rada. neće ni u kom slučaju osloboditi Izvođača obaveze i odgovornosti da izvrši ispravke. Udaljeno lice se ne može ponovno zaposliti na radovima ili gradilištu ovog Investitora bez pismene saglasnosti Investitora ili Nadzornog organa. a biće odgovoran za ispravnost položaja. od strane Nadzornog organa. Tačnost izvršenja radova Izvođač je odgovoran za potpuno i tačno izvođenje radova i to prema odobrenom glavnom projektu. odnosno Nadzorni organ može zahtevati iz opravdanih razloga da se pojedino lice udalji sa gradilišta i Izvođač je u tom slučaju dužan odmah udaljiti takvo lice i zameniti ga drugim. kada mu to Nadzorni organ bude zatražio. 87 . do predaje radova Investitoru. Investitor odnosno Nadzorni organ nije odgovoran za troškove koje Izvođač bude imao zbog otkaza i vođenja postupka u radnom sporu protiv lica za koje je Investitor odnosno Nadzorni organ tražio udaljenje. izvršiti sve potrebne opravke i izmene. . zabrane i obaveze. dok se radovi izvode. Ukoliko su greške nastale radi netačnih mera u projektima koje je dao Investitor ili Nadzorni organ. pribora i radne snage koja je potrebna za merenja na gradilištu. Radnici i službenici izvođača Izvođač će obezbediti i zaposliti na gradilištu za izvršenje i održavanje radova: . svetla i čuvare i održavati ih za sve vreme izvođenja radova. u tom slučaju troškovi padaju na teret Investitora. Otpuštanje stručnjaka Investitor. a sve na osnovu propisanog izvršenja obaveza izvođenja radova po Ugovoru.

a koje mogu da se pojave izvođenjem i održavanjem radova iz Ugovora i obeštetiće ga za sve reklamacije. privremenim radovima. gubitak ili oštećenje radova ili dela radova ili pripremnih radova. mehanizaciji i ostalim uređajima i snosi svu odgovornost za iste. kao i sva druga lica za vreme službenih ili drugih odobrenih poseta gradilištu. za sve povrede na radu ili nesreće na poslu. U slučaju da se dogodi neka šteta. Nesrećni slučajevi i povrede radnika Sva lica zaposlena na gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od strane Izvođača o njegovom trošku. 88 . Osiguranje se ima izvršiti prema uslovima i kod osiguravajućeg zavoda koga odredi Investitor a Izvođač je dužan. Izvođača i podizvođača. kako je gore rečeno. Osiguranje radnika Izvođač će osigurati radnike protiv svih rizika iskazanih u prethodnom stavu i produžiće takvo osiguranje tokom celog perioda u kome je neko lice zaposleno na radovima. sve radove odnosno objekat prema propisima o osiguranju važećim u Republici Srbiji. odštete. Izvođač će. Obeštećenja lica i imovine Izvođač će obezbediti Investitora protiv svih gubitaka i potraživanja zbog povreda ili šteta nanetih bilo kom licu ili imovini. Izvođač je dužan da o svom trošku zameni. Ovo osiguranje ima biti izvedeno na način da Investitor i Izvođač budu u potpunosti pokriveni od svih šteta i gubitaka za sve vreme izvođenja radova pa do izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova i to do pune njihove vrednosti. Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakvu povredu osiguranih lica. Ovim osiguranjem obuhvaćena su sva lica u službi Investitora.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Briga o radovima Od početka do završetka radova Izvođač je dužan da vodi brigu o radovima. potraživanja. materijala ili mehanizacije iz ma kog razloga. Osiguranje radova Izvođač će pre početka radova osigurati o svom trošku pod zajedničkim imenom Investitora i Izvođača. pokazati polise osiguranja kao i dokaze o urednom plaćanju. podneti na uvid polise osiguranja kao i priznanice o plaćanju tekućih premija. Izvođač će takođe biti odgovoran za sve štete na radovima koje on izazvao time što je izvodio neke operacije u cilju ispunjavanja svojih obaveza prema ovom Ugovoru. Nadzornog organa. Izvođačeva odgovornost da se izvrši osiguranje. a na način kojim bi se Investitor u potpunosti zaštitio od bilo kakvih potraživanja. u svako doba kad to zatraži Investitor ili Nadzorni organ. odnosi se i na osiguranje lica zaposlenih od strane podizvođača. osim kada su takvi gubitci ili povrede uzrok ili rezultat događaja na koje Izvođač nema uticaja. angažovanih na realizaciji radova po Ugovoru. kad to bude zatražio Investitor ili Nadzorni organ. Izvođačeva je dužnost da osiguravajući zavod upozna sa svim uslovima osiguranja iznetim u Ugovoru. popravi ili postavi i nastavi sa dovršenjem radova. troškove i izdatke. materijalu.

Posebno će odabrati puteve i ulice. propisa i zakona kao i odredaba lokalnih organa vlasti i uprave. odredbe ili propisa. kao posledica prenošenja mehanizacije i materijala do gradilišta. Vanredni saobraćaj Izvođač će koristiti sve mogućnosti da bi sprečio da bilo koji put. drumskim ili vodenim putem. tako da vanredni saobraćaj. radove. ulica ili most ili veza sa gradilištem budu oštećeni njegovim saobraćajem ili saobraćajem njegovog podizvođača. ili bilo koga lica koje se nalazi u njegovoj službi. a naročito što se tiče kabastih i teških tereta koji treba da budu prenošeni preko mosta. Ako se neka konstrukcija ošteti usled transporta koji vrši Izvođač ili bilo koje drugo lice u njegovoj službi ili nastupe neke 89 . predmeti od vrednosti ili starine kao i ostaci ili predmeti od geološkog i arheološkog značaja koji se pronađu na gradilištu državna su svojina Republike Srbije. nastale zbog ovakvih okolnosti. potraživanja. zahteve. On će izvršiti sva potrebna ispitivanja koja se odnose na prevoz najtežih i najobimnijih tereta koji mogu biti transportovani železničkim. troškove i izdatke. metode rada ili materijala koji se koristi u radovima ili privremenim radovima. te ograničiti i rasporediti tovar. metalni novac. Patenti Izvođač će obeštetiti Investitora za sve troškove i potraživanja u vezi sa kršenjem bilo kod patentnog prava. Ometanje saobraćaja i nadoknade štete Sve operacije koje su potrebne za izvođenje glavnih i privremenih radova biće izvedene na način da nepotrebno ne ometaju javni život ili upotrebu javnih saobraćajnica. kao i za sva potraživanja. propusta itd. Pridržavanje važećih propisa Izvođač je dužan da se u svakom pogledu pridržava svih odredaba. i koristiće odobrena vozila. koje je vezano za građevinsku mehanizaciju. kao i da ne ugrožavaju imovinu Investitora ili bilo kog drugog lica. i on će obeštetiti Investitora od svih kazni i odgovornosti svake vrste za kršenje bilo kojeg zakona.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Davanje obaveštenja i plaćanje taksi Izvođač će dati sva obaveštenja i platiti sve dažbine i takse koje treba platiti po propisima važećim u Republici Srbiji radi obavljanja radova ili privremenih radova. Specijalni tereti Izvođač će o svom trošku obezbediti sve što je potrebno za transport mehanizacije i materijala koji je potreban za radove. puteva i staza. mašine. Fosili i predmeti od vrednosti Svi fosili. odnosno koje treba platiti prema odredbama i propisima nadležnih organa i drugih pravnih lica odnosno ustanova čija su imovina i prava ugrožena ili mogu biti ugrožena na bilo koji način radovima ili privremenim radovima. bude obavljen tako da ne izaziva oštećenje postojećih objekata. oštete i troškove koji nastanu zbog ovakvih okolnosti. Izvođač će preduzeti potrebne mere da bi sprečio svoje radnike ili bilo koja druga lica da uklone ili oštete takve predmete i on će odmah po otkrivanju istih obavestiti Nadzornog organa i Investitora o takvom otkriću i izvršiće sve naloge u vezi sa ovim predmetima. Izvođač će obeštetiti Investitora za sve zahteve.

nabaviti materijal potreban za pripremne i glavne radove. a ono važi i za njegove podizvođače. 2. ukoliko to budu zahtevali Investitor i Nadzorni organ. železničkim prugama i mostovima. obezbediti prevoz radne snage do i sa gradilišta i sve ostalo što se traži u cilju obavljanja radova po ovom Ugovoru. Pomoć ostalim izvođačima Izvođač će u saglasnosti sa zahtevima Investitora pružiti svaku razložnu pomoć u obavljanju radova drugim izvođačima koji su od strane Investitora angažovani na istom ili susednim objektima ili delovima objekta. Izvođač je dužan da obezbedi o svom trošku prevoz radnika od mesta boravka do gradilišta. mehanizacije i radne snage Izvođač će sam o svom trošku i na svoj rizik nabaviti građevinsku mehanizaciju. Izvođač je dužan. zdravstvenu službu za pružanje prve pomoći i zdravstvenu zaštitu u smislu propisa važećih u Republici Srbiji. Nabavka materijala.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije druge posledice (na primer potpuni prekid saobraćaja) Izvođač će snositi troškove oko popravke oštećene konstrukcije i nadoknaditi nastalu štetu. električnu energiju. Pridržavanje propisa o saobraćaju Ništa neće osloboditi Izvođača od pridržavanja propisa o regulisanju saobraćaja na putevima. Zaštita zdravlja Izvođač je dužan da obezbedi sve potrebne mere u svrhu očuvanja zdravlja radnika zaposlenih na radovima i da obezbedi potrebne sanitarne prostorije. smeštaj i ishranu. RADNA SNAGA Izvođač je dužan da obezbedi svu radnu snagu potrebnu za izvršenje radova iz Ugovora. obaviti pripremne radove. 90 . Obaveze izvođača u odnosu na podizvođača Izvođač će biti odgovoran za ispunjenje obaveza iz Ugovora i od strane njegovih Podizvođača a ovo se odnosi na sva ostala lica kod njega zaposlena. higijensku službu i isplatu zarade u svemu prema postojećim propisima. Održavanje gradilišta Izvođač je dužan da o svom trošku i na svoj rizik stalno održava gradilište čisti ga od otpadaka i da. obezbediti radnu snagu.8. složi ili postavi građevinsku mehanizaciju ili materijal i očisti i ukloni sa gradilišta ostatke materijala i nečistoću koji su ostali posle obavljanja radova. da posveti posebnu pažnju higijensko-tehničkoj zaštiti lica pri radu u svemu prema propisima važećim u Republici Srbiji. vodu. kao i privremene radove koji nisu više potrebni.

odnosno kvalitet.zaštitni znak ako ga ima.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 2. a u protivnom troškove snosi Investitor. Uzorci Izvođač će dostaviti Nadzornom organu na odobrenje sve uzorke predviđene Tehničkim uslovima ili uzorke koje on traži. a Nadzorni organ je naredio da se ovo izvede od strane drugog lica na bilo kojem mestu građenja proizvodnje ili fabrikacije materijala. s vremena na vreme. radnu snagu i materijal koji su potrebni za ispitivanje i merenje i ispita kvalitet radova.poreklo. . težinu ili kvantitet upotrebljenog materijala. da se izvrši ili b) ako je bilo predviđeno da se izvrši. gde je smeštena mehanizacija i oprema vezana za radove a Izvođač je dužan. gde je materijal uskladišten. Odobravanje upotrebe materijala Izvođač ne sme upotrebljavati materijale pre dobijanja pismenog odobrenja Nadzornog organa. snosi rizik i eventualni trošak koji iz toga mogu nastati.9. ukoliko se ispitivanjem dokaže.naziv materijala ili opreme. da obezbedi nesmetan pristup i pregled svim ovim licima. troškove ispitivanja snosiće Izvođač. Troškovi ispitivanja koji nisu predviđeni Ako Nadzorni organ naredi izvršenje ispitivanja: a) koje nije bilo unapred predviđeno. . ako su predviđene Tehničkim uslovima odnosno opisu radova. MATERIJAL I IZRADA Kvalitet materijala i ispitivanje Kvalitet materijala i kvalitet izrade moraju biti prema važećim propisima i ugovornim dokumentima i prema uputstvima Nadzornog organa. Pristup gradilištu Investitor i Nadzorni organ kao i svaka druga osoba koju ovi ovlaste imaće u svako doba pravo pistupa na gradilište kao i sve radionice i mesta gde se radovi izvode ili gde se izvode pripremni radovi. Izvođač je dužan da o svom trošku pribavi potrebne instrumente. Sve uzorke koji su predviđeni tehničkim uslovima i propisima Izvođač će obezbediti i čuvati o svom trošku. Nad radovima i materijalima će se. ispitivanja i proba dužan je da snosi Izvođač. Svaki uzorak mora nositi sledeće oznake: . . a u slučaju da upotrebi. mašine. Troškovi ispitivanja Troškove oko izvođenja. izvršiti i ispitivanja i to na mestima i u vreme koje Nadzorni organ bude odredio i zahtevao.ime proizvođača. . . da materijal ili izrada nisu u saglasnosti sa uslovima za izvođenje radova. da pre nego što donese na gradilište materijal podnese analize o kvalitetu materijala kako bi rezultate analize mogao da pregleda Nadzorni organ i da po njima odobri materijal.naziv izvođača. proizvodi materijala. 91 . Izvođač je dužan.naziv objekta. .lokaciju objekta odakle je uzet uzorak.

a u svim drugim slučajevima ove troškove snosi Izvođač. b) zamenu propisanim i podesnim materijalom. plate za održavanje gradilišta i građevinske mehanizacije na gradilištu. Za vreme ovakvog obustavljanja radova Izvođač će propisno zaštititi radove na način kako to bude Nadzorni organ ili Investitor zahtevao. odnosno otklanjanje defekta ili nedostatka i da radove dovede u stanje koje odgovara propisanim uslovima. obustaviti dalje izvođenje radova ili dela radova za ono vreme i na onaj način koji će Nadzorni organ propisati. Izvođač je dužan. a sve troškove koji proisteknu zbog ovoga snosiće Izvođač a Investitor će ih naplatiti od bilo kog potraživanja Izvođača. Obustavljanje radova Izvođač će po pismenom nalogu Nadzornog organa koji se naziva „Nalog za prekid radova”. troškove otvaranja i zatvaranja snosiće Investitor. a Nadzorni organ će odmah proveriti takav rad odnosno podloge. Ako za bilo koji deo radova pokrivenih posle pregleda Nadzorni organ traži da se otkrije i otkrivanjem se ustanovi da su radovi izvedeni u saglasnosti sa Ugovorom. Uklanjanje neispravnog rada i materijala Investitor ili Nadzorni organ će tokom izvođenja radova imati pravo da pismeno naredi: a) uklanjanje sa gradilišta onih materijala koji ne odgovaraju tehničkim propisima i tehničkim uslovima iz predmeta. Sve troškove. kao i druge troškove Ugovora 92 . a po mišljenju Nadzornog organa postoje defekti i greške. da popravi i popuni otkrivena ili raskopana mesta.10. PROPUSTI IZVOĐAČA Ukoliko su radovi ukopani ili se ne mogu videti. biće dovoljno da Nadzorni organ izda pismeni zahtev Izvođaču za opravku. Nijedan rad neće se pokriti bez prethodnog pregleda od strane Nadzornog organa. konstruisani ili održavani u skladu sa ovim uslovima. a posle obavljenih pregleda i ispitivanja Nadzornog organa. uključujući nadnice koje treba da se isplate na gradilištu. Ako Izvođač propusti da izvrši naređenje Nadzornog organa Investitor ima pravo da zaposli drugo lice ili drugog Izvođača da izvrši navedene radove. ili radovi nisu obavljeni. 2. Otkrivanje i otvaranje radova Izvođač će prema nalozima Nadzornog organa izvršiti svako otkrivanje ili otvaranje izvršenih radova ili delova radova radi pregleda i ispitivanja. Ako nadzorni organ smatra da je to nepotrebno o tome će odmah izvestiti Izvođača. i c) klanjanje i ponovo izvršavanje (bez obzira na prethodnu probu ili plaćanje). bilo koga rada ako ovaj rad nije stručno i kvalitetno izveden. ili je naneta veća šteta stalnim radovima kao i kad je karakter takvog defekta ili propusta nepoznat.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ispitivanje radova pre pokrivanja Izvođač će biti odgovoran da radovi budu izvedeni na najbolji način i po savremenim metodama rada i sa materijalom najboljeg kvaliteta. Izvođač će obezbediti Nadzornom organu mogućnost ispitivanja i merenja obima izvršenih radova pre nego što se radovi pokriju ili uklone kao i da pregleda pripremu podloge pre nego što se na njih stave pokrivni materijali. Izvođač će na vreme obavestiti Nadzornog organa kada je neki rad odnosno podloga gotova za ispitivanje.

Investitor je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Izvođača donese odluku. odnosno raskid Ugovora. Investitor će priznati naknadu troškova Izvođaču. i organizovaće radove potrebnom brzinom. Jedino u slučaju kada po prijemu Izvođačevog pismenog zahteva za odobrenje nastavka radova. tako da ti prekidi radova. 2. ukupno traju više od 90 dana. a po njegovom mišljenju dalje obavljanje radova može biti opasno. Izvođač ima pravo. Ukoliko je zahtev Izvođača po mišljenju Investitora opravdan. podnese Investitoru pismeni zahtev za odobrenje produženja radova. b) ako je to neophodno radi pravilnog izvođenja radova. Ukoliko iz 93 . Izvođač ima pravo u roku od 30 dana od časa prijema naloga. Investitor neće biti odgovoran da nadoknadi bilo kakve troškove iz ove tačke ukoliko Izvođač ne da pismeno obaveštenje o svom potraživanju u roku od 30 dana po izdavanju naloga za prekid radova. ili e) ako je neophodno za sigurnost radova ili dela radova. U slučaju od b) do e) sve troškove snosi Izvođač radova. c) zbog vremenskih uslova koji ugrožavaju sigurnost ili kvalitet radova. da ponovnom pismenom napomenom izvesti Investitora da smatra prekid rada kao izostavljanje radova ako je u pitanju jedan deo radova. b) za period manji od 90 dana. Predaja gradilišta Investitor će zajedno sa pismenim nalogom o započinjanju radova. u roku od 30 dana Investitor pismeno izjavi. Protiv naloga za prekid rada u slučajevima iskazanim pod tačkama a) do e) Izvođač može u roku od 7 dana pismeno obavestiti Investitora o razlozima koji ukazuju suprotno od navoda Nadzornog organa. da je opasnost prošla neće biti računato u period od 90 dana. tako da svi radovi budu izvedeni u svakom pogledu do dana određenog za dovršenje radova ili pre toga roka. predati Izvođaču deo gradilišta ili celo gradilište koje je potrebno Izvođaču da otpočne radove i izvodi ih u saglasnosti sa uslovima Ugovora. ako je u pitanju obustava svih radova. Obustavljanje radova preko 90 dana Ukoliko se po pismenom nalogu Nadzornog organa za prekid radova obustavi dalje izvođenje radova u celini ili deo radova: a) za period duži od 90 dana. ali nije dužan. d) zbog neke greške koju je učinio Izvođač. Ukoliko Investitor u ovom roku ne donese odluku o daljem nastavljanju radova. kojim se prelazi rok od 90 dana. tada vreme koje je proteklo od te izjave pa do vremena kada Investitor bude potvrdio. POČETAK IZVOĐENJA RADOVA I ZAKAŠNJENJA Početak radova Izvođač će početi radove u roku koji će se utvrditi Ugovorom računajući od dana potpisivanja Ugovora i dobijanja pismenog naloga o započinjanju radova od strane Investitora. ili ne donese uopšte odluku.11. a Nadzorni organ u roku od 90 dana od isteka tog manjeg roka ponovo naredi da se radovi obustave.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije koji mogu nastati zbog izvršenja „Naloga za prekid radova” snosiće Investitor izuzev: a) ako to nije drugačije određeno Ugovorom.

po mišljenju Nadzornog organa. Ukoliko neki dodatni rad bilo koje vrste ili neki specijalni uslovi koji mogu nastati daju pravo Izvođaču na produženje vremena za izvršenje radova. Prirodnih događaja koji se smatraju višom silom. Sve promene vremena za izvršenje radova imaju biti pismeno odobrene od strane Nadzornog organa. Dozvola Investitora da se rad vrši noću ili nedeljom ni u kom slučaju ne daje pravo Izvođaču na posebno plaćanje kao pokriće za posebne troškove nastale zbog izvođenja radova noću ili nedeljom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije bilo kog razloga Investitor zakasni sa uvođenjem Izvođača u posao do 30 dana. Produženje roka za dovršenje radova Investitor ima pravo da zbog nedostatka radne snage ili mehanizacije Izvođača. ili u vreme naknadno produženog roka. rad nedeljom i praznikom. Ukoliko. 5. a što utiče na dinamiku izvođenja. Izmena u projektu na osnovu koga se izvode radovi. izuzev ako te izmene traži Izvođač. odnosno utvrđenim međurokovima dužan je da obešteti Investitora na način koji će se regulisati Ugovorom od bilo kog potraživanja Izvođača prema Investitoru. Mera državnih organa. Investitor nije dužan da uzme u obzir neki ovakav dodatni rad ili specijalne uslove. Prilaz gradilištu Izvođač će snositi sve troškove oko dobijanja odobrenja za prelaz preko nekog zemljišta ili postojećih saobraćajnica radi prilaza gradilištu. nije detaljno upoznao sa razlozima svog zahteva za produženje roka. Investitor će odobriti ovakvo produženje. ili onda čim je to praktično bilo moguće. odvijanje radova ili delova radova teče suviše sporo da bi se obezbedilo izvršenje radova u ugovorenom roku. Vreme završetka radova Izvođač je obavezan da delove radova. 4. 94 . nabavka odgovarajuće opreme i radne snage). tako da zahtev može na vreme da bude sproveden. Postupaka trećih lica koja Izvođač nije izazvao svojom krivicom. građevinska mehanizacija i radna snaga koju obezbeđuje Izvođač. 2. odnosno radove u celini. kao i brzina izvršavanja i održavanja radova. osim u slučaju produženja međurokova ili krajnjeg roka završetka svih radova odobrenog pod uslovima iz Ugovora. U slučaju da Izvođač ne završi radove u ugovorenom roku ili produžnom roku. Odvijanje radova Materijali. kao i zbog nepoštovanja ugovorene dinamike građenja o trošku Izvođača uvede u posao drugog Izvođača na čitavom objektu ili nekom njegovom delu. Izvođač nema prava na bilo kakvu nadoknadu izuzev priznavanja razlike u ceni po osnovu „klizne skale”. osim ako ga Izvođač u roku od 7 dana po otpočinjanju radova ili nastajanju ovih uslova. treba da budu na potpuno zadovoljstvo Investitora. a Izvođač će po ovome preduzeti odgovarajuće mere (rad u više smena. Viša sila Izvođač ima pravo na produženje ugovornih rokova u slučaju kad je u izvršenju radova u predviđenim rokovima bio sprečen zbog: 1. Nadzorni organ će obavestiti pismeno Izvođača o tome. Neispunjenja ugovornih obaveza Investitora. izvodi u skladu sa ugovorenim dinamičkim planom. 3.

Ako Izvođač propusti da izvrši radove kako je gore pomenuto. položaj i veličine nekih delova radova. troškove nastale zbog traženja uzroka snosiće Izvođač. a koje zahteva Investor. rekonstrukcije. Da bi se otklonila svaka sumnja utvrđuje se da svako povećanje ili smanjenje predračunskih količina unetih u Predračun radova (koje je utvrđeno merenjem) ne predstavlja izmene o kojima se govori u ovoj tački. da ukloni ovaj nedostatak. b) izostavi neki rad. odnosno vreme po važećim zakonskim propisima. Troškove rada od strane Izvođača u traženju uzroka snosiće Investitor osim ako takva greška. nadzorni organ. Izvođač će izvršiti sve popravke.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Plaćanje ugovorne kazne neće osloboditi Izvođača obaveze da završi radove. kako to pismeno zatraži od Izvođača Investitor za vreme perioda garantnog roka ili 30 dana po njegovom isteku. i u tom slučaju on će biti dužan. d) izmeni karakter ili kvalitet ili vrstu radova. računajući od dana izdavanja certifikata o izvršenom tehničkom prijemu bez primedbi. uklanjanje nedostataka i drugih grešaka. greška ili propust jedan od onih za koje je Izvođač odgovoran po ugovoru. IZMENE I NAKNADNI RADOVI Izmene Nadzorni organ će izvršiti potrebna proveravanja oblika. ako je to rad koji je Izvođač trebao da završi na svoj vlastiti trošak. propusta i nedostataka po uputstvima Nadzornog organa. Investitor će imati pravo da nadoknadi taj trošak od Izvođača. nedostatak ili propust nije jedan od onih za koje je Izvođač odgovoran po Ugovoru.13. Investitor će imati pravo da izvrši ove radove sa drugim licima ili drugim izvođačima. a kao rezultat pregleda koji je Investitor izvršio pre isteka perioda garantnog roka. grešku ili propust i to na vlastiti trošak. GARANTNI ROK Definicija „Garantni rok” Izraz „Garantni rok” označavaće period od pet godina. kvaliteta i količine radova ili delova radova i ako nalazi za shodno narediće Izvođaču. ako to pismeno zatraži Investitor tražiti uzroke svih grešaka. e) izvrši dodatni rad bilo koje vrste za koji on smatra da je potreban za završetak radova. 2. Ukoliko je ovaj nedostatak. Ispitivanje uzroka grešaka Izvođač će. ako nalazi za 95 . Nalozi za izmene moraju biti pismeni Nikakve izmene radova niti naknadne radove Izvođač neće vršiti bez pismenog naloga Nadzornog organa. izmene.12. da uradi jedno od sledećeg: a) poveća ili smanji količinu radova uključenih u Ugovor. Radovi za vreme garantnog roka U nameri da se objekat po isteku garantnog roka preda Investitoru u onakvom stanju kao na početku garantnog roka. 2. c) izmeni nivo.

Izvođač može pismeno potvrditi Nadzornom organu usmeno dobijeni nalog i ako nadzorni organ ne protivureči pismenoj potvrdi Izvođača smatraće da je nalog dat pismeno. U slučaju neslaganja između Investitora i Izvođača spor će se izneti pred arbitražnu komisiju. Ukoliko Nadzorni organ svoj usmeni nalog ne potvrdi pismeno. predmet se iznosi pred arbitražnu komisiju koja donosi konačnu odluku. Sav. Potraživanja Izvođač će dostaviti Nadzornom organu jednom mesečno obračun u kome će se iznositi detalji (što je moguće podrobnije) svih potraživanja za bilo koje naknadne troškove za koje Izvođač smatra da ima pravo. Izvođač će ukloniti sa gradilišta svu mehanizaciju i privremene radove. mehanizacije i materijala. Uklanjanje mehanizacije Po završetku radova. Ovakav nalog Izvođač ima da izvrši kao da je dat u pismenoj formi pod uslovom da Nadzorni organ. ovako izvršeni rad.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije potrebno. Ako predračun radova ne sadrži cene koje se mogu primeniti onda će se o odgovarajućim cenama dogovoriti Investitor i Izvođač. ovako dat usmeni nalog. PRIVREMENI RADOVI I MATERIJALI Mehanizacija Sva građevinska mehanizacija. Ukoliko Izvođač i Investitor sporazumno ne utvrde cenu za naknadni rad. a koji su izvedeni tokom proteklog meseca i nikakvo potraživanje za isplaćivanje bilo kakvog rada neće se uzeti u obzir ako isto nije uključeno u te podatke. Određivanje cene naknadnih radova vrše saglasno Izvođač i Investitor. transportu. kasnije pismeno potvrdi. kao i detalje svih ostalih ili naknadnih radova koje je naredio Nadzorni organ. će biti procenjen po cenama iz predračuna radova ako se po mišljenju Nadzornog organa cene mogu primeniti. 2. cene naknadnih radova formiraće se analogno iz predračuna radova uzimajući u obzir razlike u procesima rada. troškovima radne snage. biće upotrebljeni za izvršenje radova po Ugovoru i Izvođač ih ne može svu ili jedan deo (osim u cilju pomeranja sa jednog dela gradilišta na drugi) ukloniti sa gradilišta bez pismenog naloga Nadzornog organa. Nadzorni organ će izvršiti pregled ponuđene cene (reviziju analize cena) i ukoliko nema primedbe predložiti Investitoru da je usvoji. Procena vrednosti izmena Investitor će odrediti iznos (ako ga bude). kao i neiskorišćene materijale koje je on dobavi. 96 . Za slične vrste radova. MEHANIZACIJA. Za naknadne radove Izvođač daje kompletnu analizu cena koštanja radova. Naknadni radovi Naknadne radove predstavljaju sve one nove pozicije radova koje nisu predviđene predračunom radova pa se na njih ne mogu primeniti odgovarajuće cene iz ugovorenog Predračuna radova. pripremni radovi i materijali koje je nabavio Izvođač i doneo na gradilište. koji treba da se doda ili oduzme od sume naznačene u ponudi zbog izmena i naknadnih radova ili zbog neizvršenih radova. može dati nalog i usmeno. a u protivnom će Izvođaču vratiti podnetu analizu cena sa svojim primedbama i predlogom.14.

izuzev tolerancija predviđenih propisima. Neće se dopustiti nikakva odstupanja od projektom utvrđenih mera. privremenih radova. da se snimanje radova izvede zajednički odmah. MERENJE Količina Količine navedene u Predračunu radova samo su približne i ne mogu se uzeti i smatrati stvarnim i ispravnim količinama radova koje treba da obavi Izvođač pri ispunjenju svojih obaveza iz Ugovora.16. Investitor neće plaćati pripremne radove. Metode merenja Izvedeni radovi primaće se i obračunavati (plaćati) po metodama koje garantuju tačnost položaja. Certifikat o konačnom preuzimanju radova Nikakav certifikat osim certifikata o konačnom preuzimanju radova neće se smatrati potvrdom preuzimanja objekta. Ovakav certifikat o preuzimanju dela radova naziva se „Certifikat o konačnom preuzimanju dela radova”.15. i okončane situacije. oblik i dimenzije utvrđene glavnim projektom. zahtevati od Izvođača. Ako Izvođač ne dođe ili propusti da pošalje stručno lice. koja će služiti Investitoru za izdržavanje obaveza Izvođača. Odgovornost investitora Investitor se neće smatrati odgovornim prema Izvođaču za ma koju stvar koja proistekne iz ili u vezi sa Ugovorom izuzev ako Izvođač bude podneo 97 . ili materijala namenjenih za izgradnju ovog objekta. Investitor može izdati certifikat o konačnom preuzimanju radova takođe i prilikom preuzimanja pojedinog dela rada ukoliko isti kao potpuno dovršen bude konačno preuzet. 2. Premeravanje radova Nadzorni organ može ako nije drugačije predviđeno. tada će merenje koje obavi Nadzorni organ ili koje on odobri biti smatrano kao tačno merenje radova. a u skladu sa uslovima iz Ugovora. On će kada bude želeo da bilo koji deo radova bude premeren. utvrditi putem snimanja količine izvršenih radova. oblika i dimenzija delova objekta i njegove celine u odnosu na položaj. izuzev radova koji su ušli u ugovoreni predračun radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Odgovornost investitora Investitor neće biti odgovoran za kvarove ili gubitke mehanizacije. 2. CERTIFIKATI I PLAĆANJA Plaćanje radova Plaćanje izvršenih radova vršiće se na osnovu privremenih mesečnih i obračunskih situacija. Investitor će od prve i daljih mesečnih situacija Izvođaču zadržati iznos od 5% (pet od sto) od ukupne sume.

koliko je potrebno za završetak radova. ili c) je propustio da ukloni materijal sa gradilišta ili da u roku od 30 dana po prijemu pismenih izveštaja od strane Nadzornog organa da su materijali ili radovi odbijeni kao nepravilno i loše obavljeni. Pravo zaloga Sva mehanizacija. propusti da iste popravi ili d) ne izvodi radove u saglasnosti sa Ugovorom ili nedovoljno ispunjava. privremenih radova i materijal koji je određen da postane zaloga Investitora. ili e) je prouzrokovao štetu nestručnom radnom snagom ili nije postupio prema nalozima Nadzornog organa ili ispunjenju Ugovora. PROPISI I PRAVA Gubitak prava Ukoliko Izvođač postane nesposoban da plati dugove ili mu bude saopšteno da je protiv njega ili on sam podneo zahtev.17. da se oglasi nesposobnim za plaćanje ili uradi ili prenese u korist svojih kreditora ili se sporazume da prenese u korist svojih kreditora ili se sporazume da prenese Ugovor komisije za ispitivanje. Neispunjene obaveze I pored izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova ili dela radova Izvođač i Investitor biće i dalje odgovorni za ispunjenje obaveza nastalih izvršenjem ovog Ugovora. a koje su nastale pre nego što je izdat certifikat i nisu završene pre izdavanja certifikata o konačnom preuzimanju radova.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije pismenu žalbu pre nego što se da certifikat o konačnom preuzimanju radova ili dela radova. i može sam da završi radove ili da uposli druge izvođače da završi radove i Investitor ili ti drugi Izvođači imaju pravo da upotrebe onoliko građevinske mehanizacije. pošto bude dao pismeno obaveštenje Izvođaču u roku od 14 dana. 98 . privremeni radovi i materijali izvođača koji se nalaze na gradilištu ili su namenjeni izvršenju Ugovora smatraće se kao zaloga Investitoru za obezbeđenje njegovih prava i potraživanja od Izvođača sve do ispunjenja ovog Ugovora. sastavljenog od njegovih kreditora ili uđe u likvidaciju (izuzev dobrovoljne likvidacije u cilju spajanja ili rekonstrukcije) ili ukoliko Izvođač prenese Ugovor pre nego što dobije za to pismeno saglasnost Investitora ili ukoliko dođe do popisa njegove imovine. tada Investitor može. da je po njegovom mišljenju Izvođač: a) odustao od Ugovora b) bez prihvatljivog razloga propustio da započne sa radovima ili obustavio napredovanje radova na 30 dana po prijemu naloga da produži sa radovima. odnosno odnosi se nebrižljivo prema svojim obavezama iz ovog Ugovora. 2. Ugovor će se smatrati da je još na snazi. U cilju određivanja prirode i veličine svake takve obaveze. ući na 1gradilište i isključiti Izvođača sa istog bez povrede Ugovora ili oslobođenja Izvođača njegovih obaveza ili odgovornosti po ovom Ugovoru ili povrede prava i ovlašćenja Investitora po ovom Ugovoru. ili ukoliko Nadzorni organ pismeno potvrdi Investitoru.

Arbitražna komisija se sastoji od tri člana. 17. a koje treba da mu se isplate nakon izvršenja radova. HITNE OPRAVKE Ako usled bilo kakvog razloga. onda neće biti odgovoran da plati Izvođaču bilo koju sumu do isteka perioda garantnog roka i posle toga sve dok troškovi oko završavanja radova. pismeno obavesti Izvođača o nastalom događaju. Nadzorni organ će pored ovoga utvrditi vrednost bilo kog neiskorišćenog ili delimično iskorišćenog materijala. po mišljenju Investitora treba izvršiti neke radove ili popravke u cilju sigurnosti i obezbeđenja. čim to bude moguće. Ukoliko u navedenom roku od 7 (sedam) dana ova dvojica arbitara ne postignu sporazum po pitanju izbora predsednika arbitražne komisije. bilo preko drugih lica. ukoliko ugovorne strane ne uspeju nastalo sporno pitanje rešiti međusobnim sporazumom. A ako to bude slučaj. posle bilo kakvog Investitorovog postupka prema tač. Ako rad ili opravka koje je izvršio Investitor predstavljaju po mišljenju Investitora. dužan je da odmah nakon takvog događaja čim to bude praktično moguće. 2. Plaćanje posle gubitka prava Ako Investitor bude isključio Izvođača prema tač. i potvrditi koji je iznos (ako isti postoji) Izvođač zaradio do isključenja sa gradilišta. Investitor i Izvođač određuju u komisiji po jednog člana a ova dvojica biraju u roku od 7 dana trećeg kao predsedavajućeg. odštete radi zakašnjenja pri završavanju (ako ih bude). ne budu utvrđeni.19. građevinske opreme ili bilo kojih privremenih radova. Investitor može o svom vlastitom trošku ili preko drugih Izvođača izvršiti takav rad ili opravke kako Investitor ili nadzorni organ bude smatrao potrebnim. koja služi kao zaloga Investitoru. privremene radove i materijale Izvođača. kao i svi ostali troškovi koje bude imao Investitor.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Procenjivanje na dan gubljenja Nadzorni organ će. propusta ili događaja koji je u vezi sa radovima ili delom istih. sve troškove koje bude imao Investitor nadoknadiće mu Izvođač ili te troškove Investitor može naplatiti. 17. izvršiti ispitivanje bilo sam. radove koje je trebalo da obavi Izvođač o svom vlastitom trošku po Ugovoru. izloži prodaji radi naplate svojih potraživanja od Izvođača dok ne dobije sumu koju mu Izvođač duguje po ovom Ugovoru. 99 . dođe do bilo kakvog nesporazuma ili spora između Investitora i Izvođača odnosno Nadzornog organa i Izvođača. Investitor je ovlašćen da svu mehanizaciju. a Izvođač nije u stanju ili pak nije voljan da to odmah učini.18. u tom slučaju Izvođač će platiti Investitoru nastalo prekoračenje koje se ima smatrati kao Izvođačev dug Investitoru. Izvođač će biti ovlašćen da primi sumu ili sume (ako ih bude). 2. isti će biti predan na rešavanje arbitražnoj komisiji. ali ako ova suma nije dovoljna da Izvođač izmiri obaveze Investitoru. ovog će imenovati predsednik Privredne regionalne komore. bilo prilikom izvođenja radova ili tokom garantnog roka. koje potvrdi Nadzorni organ. kako to bude smatrao za podesno. REŠAVANJE SPOROVA Arbitražna komisija Ukoliko tokom izvršavanja radova koji su predmet Ugovora.

20. da sazove arbitražnu komisiju najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od primljenog zahteva. Investitor može da raskine Ugovor na štetu Izvođača. Ako Izvođač ne postupi po traženju Investitora. Ukoliko u pomenutom roku ni jedna od ugovornih strana ne podnese takav zahtev. kao i obaveštenja koja Investitor dostavlja Izvođaču u vezi sa izvođenjem radova i izvršenjem Ugovora. IZMENE PROJEKTA Premija za izmenu projekta Ukoliko Izvođač predloži izmene ili dopune odobrenog projekta. a vezana su za radove iz Ugovora. Troškovi arbitražne komisije padaju na teret pokretača spora. 2. koji ima pravo da nastale troškove naplati od ugovorne strane na čiju je štetu spor rešen. i po svim ostalim pitanjima koje bude zahtevao Nadzorni organ. o svim izmenama i promenama u izvođenju radova. računajući od dana primljenog zahteva. OBAVEŠTENJA Obaveštenja Izvođača Izvođač je obavezan da stalno obaveštava Nadzornog organa o svim stvarima vezanim za radove i proces rada. Investitor će pozvati Izvođača da u roku od 30 dana sva zakašnjenja radova saobrazi planu. Izvođač će imati pravo na premiju u iznosu od 20% od ostvarene uštede troškova izgradnje.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Investitor i Izvođač dužni su da. Investitor.21. mogu u roku od 30 (trideset) dana nakon dobijanja odluke zahtevati da nastali spor reši redovni sud. RASKID UGOVORA Raskid Ukoliko Izvođač ne održava ugovoreni dinamički plan izvođenja radova i nema izgleda da će do ugovorenog roka iste završiti. o dopremi materijala na gradilište kao i mehanizacije. Odluku o visini troškova kao i odluku o tome da će iste naknaditi donosi arbitražna komisija. a Investitor usvoji ove izmene ili dopune i time se postigne bolje i racionalnije rešenje i ušteda troškova izgradnje objekta. odnosno Izvođač nezadovoljni odlukom arbitražne komisije. odluka arbitražne komisije postaje konačna i obavezna za obe strane. dostavljaće se preko Nadzorne službe. a Izvođač je dužan nastaviti sa radovima. Sporove po odlukama arbitražne komisije rešavaće jugoslovenski redovni sudovi uz primenu jugoslovenskog materijalnog prava. Komisija rešava većinom svojih glasova i dužna je da pismenu odluku dostavi Investitoru i Izvođaču najdalje u roku od 30 (trideset) dana. odnosno realnom izmenom dinamičkog plana dostigne količine predviđene planom. 2. Arbitražni postupak se pokreće na osnovu pismenog zahteva bilo koje od ugovornih strana. Predsednik komisije je dužan. na zahtev arbitražne komisije. Odluka arbitražne komisije biće obavezna za Investitora i Izvođača.22. kretanju mehanizacije. istoj pruže potrebne podatke i obaveštenja. Dostavljanje obaveza Sva obaveštenja koja je Izvođač dužan da dostavi Investitoru. 100 . 2.

Izvođač je obavezan da izvrši usklađivanje analiza cena sa metodologijom pre zaključenja ugovora. Otvaranje podnetih analiza izvršiće se komisijski sa ovlašćenim predstavnikom Izvođača.23. pridržavaju odredaba iz Ugovora i normi važećih pozitivnih propisa.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ukoliko priložene analize cena (po pozicijama) nisu prilagođene za obračun razlike u ceni prema datoj Metodologiji u licitacionoj dokumentaciji. 2. PRIDRAŽAVANJE VAŽEĆIH PROPISA Ugovorne strane su dužne da se u izvršavanju obaveza iz Ugovora. 101 .

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 3. a koje mogu biti i kasnijeg datuma. -Uslovi posebne namene (Posebni uslovi) . Bilo kakvi radovi koji se obave pre dobijanja projekta i crteža biće na rizik samog Izvođača.Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje radova JP “TOPLIFIKACIJE” Požarevac .1. Pravo menjanja projekata i crteža Pri dobijanju naknadnih obaveštenja o geološkim formacijama ili drugim podacima koji se dobijaju kao rezultat ispitivanja. registrovana za izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora.Metodologija za obračun klizne skale .Opis radova sa predračunom radova i tehničkim uslovima . na tražena objašnjenja Izvođača. Pregled i kontrola projekta Izvođač će pregledati i proveriti sve dimenzije i količine u projektima i crtežima koje bude dobio od Nadzornog organa odnosno Investitora i izvestiti Nadzornog organa odnosno Investitora ukoliko ustanovi neku grešku. daće potrebna pismena uputstva preko građevinskog dnevnika u roku od 7. uputstva i naredbe Nadzornog organa izdate Izvođaču obavezne su i za njegove podizvođače. POSEBNI POGODBENI USLOVI Nadzornog organa imenuje Investitor sa svim pravima i obavezama koje proističu iz ovog Ugovora.Ponuda sa prilozima .Aneksi uz ova dokumenta .Uslovi za ugovaranje . Ako to ne učini i zbog toga nastane zastoj u radu ili odstupanja od pomenutih dokumenata. Izvođač ima pravo da izvođenje pojedinih delova radova poveri za izvođenje podizvođačima.2.1. Sledeća dokumenta koja se odnose na radove za izgradnju toplifikacionog sistema gradova Požarevca i Koatolca sa okolnim naseljima sačinjavaće ugovorna dokumenta i smatraće se sastavnim delom Ugovora: .2. Izvođač je dužan da ovu štetu naknadi Investitoru. Status Nadzornog organa po ovom Ugovoru trajaće i posle izdavanja certifikata po konačnom preuzimanju radova sve dok reklamacije Izvođača prema Investitoru i reklamacije Investitora prema Izvođaču ne budu rešene. sve odluke. a kao podizvođači mogu biti jedino preduzeća iz SR Jugoslavije. Traženje objašnjenja ugovornih dokumenata Izvođač je dužan da na vreme traži potrebna objašnjenja projekta. odnosno da u nekoliko izmeni 102 .1. tehničkih uslova licitacione dokumentacije i ostalih ugovornih dokumenata. Nadzorni organ. Ako je zbog toga nastala šteta za Investitora. Ukoliko Izvođač izvodi pojedine radove preko podizvođača. a najkasnije 15 dana po prijemu takvog zahteva Izvođača. Nadzorni organ može da dođe do zaključka da je neophodno uneti izmene i planove i crteže. Izvođač nema pravo da postavlja nikakve zahteve za nadoknadu.Analize cena radova i faktora po kojima je licitirao izvođač. Opšti uslovi .Garancije .Projekti i planovi . Nijedan propust i greška podizvođača u izvođenju radova neće osloboditi obaveze i odgovornosti Izvođača za njegove obaveze iz ovog Ugovora. studiranja modela ili ispitivačkog rada.2.

ako se to bude zahtevalo. zaželi da zaobiđe gornje standarde ili želi da upotrebi opremu i materijal koji nisu prema standardima iz opisa radova sa tehničkim uslovima. Materijal i oprema nabavljeni bez prethodnog odobrenja Nadzornog organa biće podložni riziku odbijanja koje može da izvrši Nadzorni organ. zagrevanje i rasvetu kao i prevozno sredstvo za pregled i prijem radova ako je to potrebno. kontrolu merenja. Izvođač je dužan da podnese Nadzornom organu na odobrenje imena proizvođača materijala i opreme koje namerava da upotrebi za izvršenje radova po Ugovoru. Kvalitet materijala Sav materijal i oprema koji se ugrađuju po Ugovoru moraju biti novi i neupotrebljeni. Izvođač je dužan da pri obeležavanju i pregledu radova koje vrši Nadzorni organ prisustvuje radu Nadzornog organa. Ako u toku rada dođe do njegove zamene. U ovom slučaju Nadzorni organ će imati pravo da u saglasnosti sa projektantom izvrši potrebne izmene. a bez prava na posebnu naknadu. Za rukovođenje radovima kao i za izvršenje radova Izvođač može koristiti samo lica koja imaju odgovarajuću stručnu spremu i iskustvo. Higijensko-tehničke mere Izvođač je dužan da u skladu sa postojećim propisima. Podaci za odgovornog rukovodioca Izvođača Izvođač je dužan da pre početka radova dostavi Investitoru ime odgovornog rukovodioca radova i ostale stručne podatke o njemu. u ma koje vreme i iz ma kojih razloga. Ukoliko Izvođač. Izvođač je dužan da Nadzornoj službi obezbedi odgovarajuće prostorije za rad. oprema i način ugradnje i ispitivanja odgovaraju važećim standardima. i da za lica zaposlena na gradilištu obezbedi odgovarajuću opremu potrebnu za zaštitu pri radu. koji služe za zaštitu života i bezbednosti ljudi i imovine. planovima i crtežima. a na poseban poziv Nadzornog organa ili organa vlasti odnosno uprave. njihovo čišćenje. Pomoć Izvođača Nadzornom organu Izvođač je dužan da Nadzornom organu stavlja na raspoloženje potrebnu radnu snagu za obeležavanje. podneće Nadzornom 103 . Standardi Izuzev slučajeva gde je tako određeno u Tehničkim uslovima. periodična snimanja izvršenih radova i drugu pomoć u radnoj snazi u vezi sa praćenjem izvršenja radova. Izvođač je dužan da o tome obavesti Investitora. sav materijal. prema ugovornim dokumentima. standardnog prvoklasnog kvaliteta. te od najbolje izrade i marke. stručno i sa prvoklasnom izradom. Neće se odobriti ili prihvatiti materijal slabijeg ili lošeg kvaliteta. kao i ateste za te materijale. a Izvođač je dužan da ih prihvati i izvrši.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije radove i dovede u sklad sa novim saznanjima i podacima. uređaje i instalacije na gradilištu. b) da podnese prijavu o početku izvođenja radova Nadzornom organu u roku od 7 dana pre otpočinjanja radova. kao i tehničkim propisima. a svi radovi moraju se obaviti pažljivo. osigura sve pristupe. Dužnost Izvođača Izvođač je dužan: a) da sve radove izvodi solidno. standardima i uputstvima Nadzornog organa.

tehničke opise i dokaze kvaliteta za predložene izmene. Ukoliko Izvođač po Ugovoru brže obavi radove i završi izgradnju. Kontrola ispitivanja Sva oprema i materijal nabavljen prema tehničkim uslovima i sav rad obavljen prema opisu radova podvrgnuće se stručnoj kontroli Nadzornog organa. biće dužan da završi radove tako da omogući i olakša drugim susednim izvođačima spajanje deonica sa njegovom. u izvršavanju ovog Ugovora. Izvođač je dužan da. Vatrogasna služba Izvođač je dužan da o svom trošku na gradilištu organizuje i obezbedi potpuno savremeno opremljenu i efikasnu vatrogasnu službu radi zaštite od požara paljevina mehanizacije. radova. kao i sve ostale elemente koji određuju tačan položaj objekta koji je predmet Ugovora. visinske (nivelmanske tačke). o izvorima snabdevanja materijalom. Obaveštenje o početku radova Izvođač je dužan da pismeno i na vreme obaveštava Nadzornog organa o započinjanju pojedinačnih radova. razloge zbog kojih želi da izvrši izmenu i podnese potpune specifikacije. materijala i imovine koja se nalazi na gradilištu. na zahtev Izvođača odobriti avans za početak radova u iznosu i pod uslovima koji će se regulisati Ugovorom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije organu na odobrenje zahtev u kome je dužan da navede prirodu izmene. kao i o radionicama i fabrikama u kojima će se izvršiti izvesni radovi. Prihvatanje materijala i delova neće osloboditi Izvođača odgovornosti da materijal i delove koje nabavlja mora da budu u svemu prema Tehničkim uslovima i ugovornim dokumentima. izvođenje saobraćajnica za privremeno ili trajno izmeštanje gradskih komunalija i sl. Izvođač odgovara za štetu koju bude naneo vlasnicima ili zakupcima odnosno korisnicima zemljišta. Izvođač je dužan da sarađuje sa izvođačima susednih deonica i objekata i da nastoji u svom radu da ne ometa rad drugih izvođača. slagalište materijala. Kod proizvođača će se izvršiti ispitivanje i pregled kojim treba da se pokaže da li su oprema i materijal saglasni sa odredbama Tehničkih uslova. 104 . Pre pregleda kod proizvođača ne sme se otpremiti nikakav materijal niti oprema izuzev ako Nadzorni organ to ne odredi. Finansijska pomoć Izvođaču Investitor može. tako da na mestu gde se budu spajale deonice ne budu primećeni tragovi spajanja ili različito obavljenih radova. Ustupanje gradilišta na upotrebu Smatra se da je Investitor uveo Izvođača u posao kada mu je predao plan eksproprisanog zemljišta za građenje. Izvođač je dužan da osigura direktnom pogodbom potrebno zemljište za privremenu upotrebu za izgradnju glavnog voda. izvodi i završi radove na početku i na kraju svoje deonice. ako takvo zemljište nije predato u posed Izvođaču od strane Investitora prilikom predaje i obeležavanja gradilišta. podizanje pomoćnih zgrada. Kao datum početka radova smatraće se datum uvođenja Izvođača u posao. Odobrenje za izgradnju Investitor je dužan da pre početka radova pribavi od nadležnih organa odobrenje za izgradnju.

zbog toga što je stvarna količina veća ili manja od količine izražene u predračunu radova. onda takve jedinične cene mogu da se prilagode naviše ili naniže 105 . odluku o produženju roka doneće Investitor. niti će se Izvođaču priznati promena jedinične cene ugovorene za svaku poziciju u predračunu radova. Ugovorne jedinične cene Ugovorne jedinične cene iz predračuna radova obuhvataju sve troškove Izvođača za izvršenje radova po opisu odnosnih pozicija sa svim potrebnim pripremnim radovima pomoćnim i završnim radovima. kao i da naredi naknadne radove ako to bude smatrao za potrebno. za koju je Izvođač dužan da odmah obavesti Investitora o njenom nastupu. b) Ako se ukupna vrednost radova predviđena Ugovorom i obračunata po ugovorenim cenama poveća preko 20%. Investitor neće plaćati ništa iznad ugovorene cene a u vezi sa bilo kojim radom koji je prikazan ili određen da bude izveden detaljnim planovima i crtežima ili uputstvima koja je dostavio Nadzorni organ. osim ako Nadzorni organ ne da nalog za njihovu izmenu. Količine Količine navedene u predračunu radova nisu ni u kom slučaju tačne količine. Ukoliko je Izvođač nezadovoljan odlukom Investitora nastali uzroci za produženje roka za izvršenje radova regulišu se po uslovima Ugovora. Količine navedene u predmeru radova služe jedino i samo za upoređivanje ponuda i Investitor ni u kom slučaju ne priznaje niti prihvata da stvarno obavljeni rad i ugrađeni materijal treba da odgovaraju navedenim količinama. Investitor ima pravo da pre početka radova ili u toku izvođenja radova vrši izmene i dopune u obimu radova. b) i c) koji daju mogućnost za produženje ugovorenog roka za izvršenje radova. kao i sve neposredne i posredne troškove potrebne za izvršenje. Ako nastupe slučajevi pod a). Izvođaču se neće ni u kom slučaju plaćati radovi koji nisu stvarno izvršeni.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Obeležavanje osovine i profila Izvođač je dužan da prisustvuje obeležavanju osovine pojedinih objekata i prenosu stalnih tačaka koje vrši Nadzorni organ. Produženje roka za izvršenje radova Rok utvrđen uslovima Ugovora ili produžen sa saglasnošću Investitora za završetak radova može se produžiti jedino: a) Kada predaja trase i zemljišta ili predaja projekta ne budu izvršeni o roku koji je ugovoren i ako to zakašnjenje ima uticaja na dinamiku izvršenja radova prema usvojenom dinamičkom planu. c) U slučaju „više sile”. Pre započinjanja radova Izvođač je dužan da potpiše uzdužne i poprečne profile na osnovu kojih će se izračunavati kubatura iskopa i sastavljati obračun. a u izvesnim slučajevima nemoguće ih je odrediti sve dok ne budu radovi izvršeni. trajanju i prestanku. Naknadne izmene u trasi i na pojedinim objektima ne utiču na produženje roka ako ovim izmenama nije bio obustavljen započeti posao. Neblagovremeno ustupanje zemljišta i planova za pojedine objekte ne daje Izvođaču pravo za produženje roka za dovršenje objekta u celini. čuvanje i održavanje radova do konačnog prijema radova bez primedbi. Izmene cena Kada izmena saveznih zakonskih propisa posle ugovaranja utiče na cene radne snage i materijala korišćenih kod utvrđivanja ponuđenih jediničnih cena.

Isplata Izvođaču izvršenih radova u toku meseca vršiće se na osnovu mesečnih situacija. a prema stvarno izvršenim radovima. Obračun i isplata izvršenih radova Na zahtev Izvođača Investitor može odobriti sačinjavanje i međusituacije. posle čega Nadzorni organ privremenu situaciju odmah dostavlja Investitoru. Investitor će izdati nalog za isplatu na osnovu situacije priložene od Nadzornog organa. Pri sastavljanju privremenih situacija unete količine mogu biti približne ne upuštajući se u detalje. a postoji razlika. na kraju privremene situacije i obračunavaju se po naknadno ugovorenim cenama. Od iznosa poslednje privremene situacije odbija se iznos prethodne situacije. uzeće se kao tačna jedinična cena za svaku poziciju posebno i tako utvrđena cena predstavljaće u ukupnom zbiru iznose svih pozicija. koji su iskazani na dva mesta. Izvođač je dužan da plaćeni materijal čuva od kvara i oštećenja a Nadzorni organ je ovlašćen da upropašćeni i oštećeni materijal odbije u narednoj situaciji. Materijal koji Izvođač prijavi za unošenje u privremenu situaciju mora biti na gradilištu složen u pravilne figure van domašaja velike vode i zaštićen od svakog oštećenja. Po primedbama Izvođača odlučivaće se naknadno. Prijavljeni materijal mora potpuno odgovarati Tehničkim uslovima. a obračun ovih radova izvršenih u toku meseca naziva se privremena mesečna situacija. koji se imaju obuhvatiti konačnim obračunom. Po izvršenom ugrađivanju i obračunu po ugovorenim pozicijama radova vrednost ranije isplaćenog materijala odbija se u odgovarajućoj situaciji. 106 . Navedeni materijal obračunavaće se kroz privremene situacije po fakturnoj ceni. na traženje Izvođača. ali ih Izvođač ne sme otuđiti niti upotrebiti na drugoj strani bez odobrenja Investitora. a u svemu prema Osnovnom zakonu o izgradnji objekata i to u slučaju ako takve promene prelaze 5% od ukupne vrednosti izvršenih radova obračunate po ugovorenim jediničnim cenama. i dati avans i eventualni penali iz ovih uslova i tako dobijen ostatak predstavlja sumu za isplatu. Investitor može odobriti. Ako Izvođač i Nadzorni organ ne postignu sporazum u pogledu primedbi Nadzora. Kod paušalnih iznosa. istu potpiše sa eventualnim primedbama koje moraju biti konkretne. Cene u predračunu radova moraju biti iskazane u jugoslovenskim dinarima. Nepredviđeni radovi unose se posebno. Projektu i mestu upotrebe. a Nadzorni organ je dužan da. Mesečna situacija treba da predstavlja ukupnu vrednost svih izvršenih radova do dana snimanja te mesečne situacije. uzeće se manji iznos kao merodavan. čelik za armirano betonske konstrukcije i čelične cevi i ostala ugovorena oprema. Materijal koji je plaćen kroz situaciju ne smatra se kao definitivno primljen. u toku 5 dana po prijemu situacije. Materijal koji dolazi u obzir za obračun po ovom stavu jeste šljunak. Privremenu mesečnu situaciju sastavlja Izvođač na osnovu izvršenih snimanja i podataka iz građevinskih knjiga i dnevnika i podnosi na potpis Nadzornom organu najkasnije do 5-og u narednom mesecu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije kako bi odrazile takve promene. Količinu izvršenih radova na kraju svakog meseca snima Izvođač u prisustvu Nadzorni organ. privremeno unose u privremene mesečne situacije i pre njegove upotrebe. U slučaju da u predračunu radova ili ponudi ukupna cena nije tačna. da se pojedini građevinski materijal deponovan na gradilištu za izvršenje objekta.

Ove fotografije biće veličine koju odredi Nadzorni organ. čuva od oštećenja i uništenja. Pri potpisivanju dnevnika obavezno je da se ispod svakog potpisa stavi datum potpisivanja. one će se ponovo uspostaviti o trošku Izvođača a za uništenu tehničku dokumentaciju Izvođač će biti odgovoran za naknadu štete Investitoru. Svi negativi biće označeni i obeleženi i čuvani na gradilištu i imaju se smatrati kao svojina Investitora. 107 . Nadzorni organ i Izvođač su dužni da potpisuju dnevnik ažurno. sa najvećim zakašnjenjem od 3 dana od dana izvršenog rada. Građevinski dnevnik se vodi u duplikatu. Građevinski dnevnik Izvođač radova će za vreme izvođenja radova na gradilištu uredno voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu prema postojećim propisima. pa do njihovog završetka. bez primedbe. potpisuju Nadzorni organ i Izvođač. sa najvećim zakašnjenjem od 3 dana. od Investitora i Nadzornog organa. Potpisivanje građevinskog dnevnika vrši se u kancelariji Nadzornog organa a u prisustvu rukovodioca radova. Kada se izvrši definitivni tehnički prijem radova. Ako se obeležene tačke unište. Građevinski dnevnik mora se voditi uredno i ažurno. tako da posle potpisivanja svake stranice dnevnika Nadzorni organ dobije kopiju teksta. Prijem radova Po dovršenju ugovorenih radova i izvršenom tehničkom pregledu bez primedbi izvršiće se primopredaja između Izvođača i Investitora. mehanizacije ili predmete od interesa. menjati i dopunjavati stare primedbe. a svaka će nositi broj. Jednom potpisane strane dnevnika postaju dokumenat i posle potpisivanja ne smeju se stavljati nikakve primedbe. uopšte vršiti prepravke onoga što je već uneto u dnevnik. Sve ispravke moraju se obostrano potpisati. obeležavane osovine i stalne tačke za izvođenje radova. Ako Nadzorni organ ne potpiše dnevnik u određenom roku od 3 dana. kada će ih predati Investitoru. Nadzorni organ je dužan da se sam uveri da li se potrebni podaci i naređenja unose tačno i na vreme u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. smatra se da je time priznao za ispravno što je u dnevniku Izvođač radova upisao i nema prava docnije ni na kakvu primedbu.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Fotografisanje Svaka tri meseca Izvođač je dužan da izvrši fotografisanje izvršenih radova sa pozicija koje odredi Nadzorni organ. kao i svu tehničku dokumentaciju koja služi za izvođenje radova. a matrica ostaje Izvođaču. a koje će fotografisanje prikazati proces radova u izgradnji. Izvođač je dužan da fotografije i negative čuva do završetka radova. Građevinski dnevnik vodi se od početka radova. a najmanje svaku stranu građevinskog dnevnika. a u vezi sa radovima. Čuvanje podataka Izvođač je dužan da sve. Građevinski dnevnik mora biti overena knjiga sa numerisanim stranama i mora se ispunjavati mastilom ili hemijskom olovkom. Svaki upis. primljene terenske podatke. datum i kratak opis. Specijalne fotografije koje pokazuju posebne delove radova. snimaće se s vremena na vreme kada to bude zahtevao Nadzorni organ.

ukoliko su potrebni. gde se u više boja unose sve izmene. kada se predaje Investitoru. a Investitor ima pravo na odgovarajuće smanjenje sume za isplatu. građevinske knjige ili privremene situacije. Nadzorni organ odmah unosi u građevinski dnevnik. snabdevanja i iskorišćenja pomoćnih postrojenja. Ako Izvođač. Ponuđač je dužan da podnese ponudu u skladu sa licitacionim dokumentima. pre i u toku građenja.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije građevinski dnevnik se zaključuje i prestaje da se dalje vodi. funkcionalnost. Prevoz materijala na drugo mesto upotrebe izvršiće Izvođač na teret Investitora po prethodno pogođenoj ceni. zajedno sa građevinskom knjigom. zbog čega i od koga naređena izmena. Podatke za građevinsku knjigu prikupljaju na gradilištu zajedno Nadzorni organ i predstavnik Izvođača. u pogledu mera i količine ne može biti prigovora. Projekat izvedenog stanja radi Izvođač i po završenom poslu. kvalitet i bezbednost objekta. Sastavni deo građevinske knjige čine: poprečni profili zemljanih radova. odnosno njegov predstavnik. . objasni i obrazloži posebnom predstavkom. tako da docnije. radnika i sredstava. građevinske knjige i privremenih situacija Izvođač je dužan da konkretizuje. Ako se takvim izmenama menjaju uslovi transporta. reklamacijom u roku od 7 dana po potpisu građevinskog dnevnika. a vodi se na jednom primerku kopije glavnog projekta. izmene u položaju i niveleti trase i izmene u planovima. Investitor je dužan da na reklamacije Izvođača odgovori u roku od mesec dana. Investitor zadržava pravo da po potrebi može činiti. Uz projekat izvedenog stanja mogu biti priključeni i posebni značajni detalji. Ako je usled izmene u projektima u toku građenja ostao spremljen materijal ovaj će se platiti Izvođaču po stvarnoj ceni ukoliko se ne bi mogao da upotrebi na drugom gradilištu ugovorenog objekta. ne prisustvuje prikupljanju ovih podataka gubi pravo da u vezi s tim docnije čini kakve primedbe i reklamacije. obračun zemljanih radova i obračunski crteži. kada je. ako su ovi uslovi pogoršani. Reklamacije koje nisu podnete u gore određenim rokovima i koje nisu podnete u tim rokovima preko Nadzornog organa. predaje Investitoru. tada Izvođač ima prava na odgovarajuću naknadu. neće se uzimati u obzir.da garantuju stabilnost. u posebnom dodatku on može da podnese i predloge alternativnih rešenja s tim da isti ispunjavaju sledeće uslove: . potrebnih za obračun radova. sa pozivom na građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. Građevinska knjiga U građevinsku knjigu unose se crteži celih objekata ili samo pojedinih delova objekata. Projekat izvedenog stanja Projekat izvedenog stanja je sastavni deo građevinske knjige. u protivnom smatra se da je Investitor odbio reklamaciju i Izvođač ima pravo da zatraži obrazovanje mešovite komisije. Reklamacije Stavljene primedbe na sadržinu građevinskog dnevnika. kao i tačni podaci o merama i količinama stvarno izvršenih radova. Podatke za one delove objekata koji se ne vide. ako su uslovi poboljšani za Izvođača.da obezbeđuje jednako ili kraće vreme izvršenja objekata od ponude po licitacionoj dokumentacijii 108 . na poziv Nadzornog organa.

109 . uključujući i sve potrebne potvrde. saglasnosti i verifikacije. Ponuđač je dužan da u saradnji sa projektantom isporuči potrebnu tehničku dokumentaciju.da koštanje objekta bude jednako ili manje od ponude po licitacionoj dokumentaciji.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije . Ako se za izvođenje usvoji predlog alternativnog rešenja.

a izvođač po njoj postupiti. Otkopavanje humusa Otkopavanje humusa sa travom na pojasu koji obuhvataju zemljani radovi i pozajmišta u sloju projektovane debljine od 30 cm. već po završenju zemljanih radova za pokrivaje kosine nasipa. 4. OBELEŽAVANJE TRASE CEVOVODA PRE POČETKA GRAĐENJA Pre početka građenja obeležiti trasu i izvršiti osiguranje elementarnih tačaka van profila kako bi se u toku građenja mogla vršiti redovna kontrola izvršenih radova.0.2. zaseka. Predviđa se izvršenje generalnih i detaljnih nivelmana sa postavljanjem pomoćnih stalnih tačaka. OPŠTI USLOVI Sve građevinske radove izvesti u skladu sa postojećim važećim propisima i standardima a građevinske radove i merama zaštite na radu a za ugrađene materijale dostaviti ateste od ovlašćenih instituta u skladu sa važećim standardima i propisima za atestiranje materijala. Ovom pozicijom je obuhvaćeno postavljanje profilnih šablona za izvršene nagibe kosina predviđenih projektom ili nagiba utvrđenih u toku izvođenja radova. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA 4. Količina iskopanog humusa utvrđuje se od strane nadzora i izvođača merenjem prosečne dubine i iskopa i površine sa koje je skinut. 110 . tako da tačke budu dogledne. Humus se ne sme upotrebiti za izradu nasipa.2.1. sementnih rigola i pozajmišta. 4. useka.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. Iskopani humus deponovati sa obe strane trase u približno pravilne figure i u blizini docnijeg ugrađivanja. Plaća se po kubnom metru iskopanog humusa. zemljanih bankina. Ako se u toku rada ustanovi potreba otkopavanja humusa u debljem ili tanjem sloju nadzorni organ će izmenu upisati u građevinski dnevnik.1. ZEMLJANI RADOVI 4. Iskopani humus sa fabričkog platoa deponovati van gradilišta na mestu koje odredi nadzorni organ.

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. kao i eventualno pomoćne skele za odbacivanje zemlje. Isto tako i radovi na iskolčavanju terena za rov. Pored prethodno predviđenih troškova. osiguranje. što nema pravo posebne nadoknade za takav slučaj. Prekopani temelji imaju se popuniti do projektovane kote i sabiti do Me=40 MPa. Pre početka radova teren treba očistiti od šiblja a i drugih rastinja sa vađenjem korenja ukoliko ga ima na delu zemljišta gde se objekti podižu. Deponija i pozajmišta se obrađuju po privremenim tehničkim propisima. Iskop mokre zemlje od podzemnih voda plaća se posebno pozicijom predviđenom ovim Cenovnikom. iskopane zemlje u samoniklom stanju. ukoliko ne može iz bilo kojih razloga postići sinhronizaciju iskopa i nasipa. 111 .2. ima ih o svom trošku produbiti i popuniti do projektovane kote. U konačnom bilansu svih zemljanih radova izvođaču će se priznati za iskop iz pozajmišta samo deo nasipa koji se ne može obezbediti iz svih iskopa. jedinačne cene obuhvataju obeležavanje donjih ploča šahtova i komora. i osiguranja susednih objekata i crpljenje atmosferske vode. Ukoliko navedeni radovi nisu obuhvaćeni posebnim projektom planiranja terena isti su radovi obuhvaćeni jediničnom cenom iskopa i neće se posebno plaćati. Kubaturu iskopane zemlje utvrđuje nadzorni organ merenjem. s tim. treba zemlju iz iskopa da deponuje i da je ugradi kad to bude moguće. razupiranje rovova i bočnih strana iskopa. a ostatak odneti u deponiju koju će odrediti nadzorni organ u dogovoru sa izvođačem. Izvođač je dužan. Crpljenje podzemne vode plaća se posebnim pozicijama. on će uraditi o svom trošku. Naredba nadzornog organa za izvođenje radova iz ovog stava je merodavna i obavezna za izvođača. šahtova i komore uračunavati u jedinačne cene iskopa. Izvođač. Otkopanu zemlju pored rovova. na osnovu snimljenih profila pre i posle iskopa nasipa. Pod širokim iskopom se smatraju svi iskopi čija je osnova preko 20 m2 a veličine manje strane preko 2 m uključujući i iskope na temeljima i usamljenim temeljima kao i iskope u usecima i zasecima.2. Iskop zemlje za šahte i revizione komore Cena iz ovog Cenovnika će se primenjivati za sve iskope prirodno vlažne zemlje i ovlažene zemlje padavinama. organizovati sinhronizaciju izvođenja nasipa i iskopa. overenih od strane nadzornog organa uzimajući u obzir neophodne iskope potrebne po projektu. Obračun otkopane i nasute zemlje izvršiće se u sraslom zbijenom stanju. Ukoliko je do takve greške došlo krivicom izvođača. Ukoliko izvođač ostavi temeljne jame podložne razmekšavanju zbog padavina.

buldožerom. buldozerom ili bagerom.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Kategorizacija iskopane zemlje vrši se po sledećim kriterijumima: a) U I i II kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju ručno ili mašinski u plodnoj zemlji. c) U V i VI kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju rastresanjem pneumatskim i električnim bušilicama ili miniranjem.03 3 2 m na m planiranog terena. zdravici i peskuši.0 m Preporučujemo mašinski rad na iskopima rova prikladnom mehanizacijom: rovokopačem.0 m1 4. Grubo i fino planiranje dna rova sa istovremenim otkopom od 0. Sve kategorizacije iskopa zemlje razgraničavaju se u predmeru i predračunu radova na određene dubine iskopa i to: 0. U cenu iskopa uračunato je odbacivanje zemlje do 3. Komisija je sastavljena od stalnih predstavnika izvođača i investitora i eventualno neutralnog stručnog lica. zbijenom pesku i sitnijem nevezanom šljunku. Komisija podatke o kategorizaciji iskopa upisuje i potpisuje u građevinski dnevnik odnosnog objekta. Pobrojane vrste iskopa pod tačkom „a” ne mogu se uvrstiti u III i IV kategoriju ni kada se kopaju pijukom. b) U III i IV kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju pijukom.0 m1 2. u slučajevima kada predstavnici izvođača i investitora ne postignu saglasnost u kategorizaciji iskopa.2. Za sav rad i materijal plaća se po 1. U cenu zemljanih radova . svim vrstama buldozera s nožem i rijačem. Troškove angažovanja neutralnog stručnog lica solidarno snose izvođač i investitor. 4.0 m1 1 preko 6.0 . a u izuzetnim slučajevima ručno.0 m iskopane zemlje. svim vrstama bagera s kašikom ili rijačem.2.4. a pre betoniranja i zidanja elemenata. Svoje predstavnike i njihove zamenike u komisiji za kategorizaciju iskopa imenuju rešenjem izvođač i investitor. u svim slučajevima. Kategorizaciju za sve iskope većeg obima vrši komisija tokom iskopa i nakon njihovog bušenja. o čemu treba nadzorni organ da odluči. a po kriterijumima ne spadaju u tačke „a” i „b”.6.3.iskopa ulaze i sva neophodna razupiranja prema važećim tehničkim propisima. bagerom itd. uključujući i slojeve konglomerata maksimalne debljine do 50 santimetara.0 m1 od iskopa. koji bi omogućili kasniji uvid u strukturu iskopa.0 .0 . 3 112 .

4.4.B. Materijal namenjen za izradu tamponskog sloja ne sme u sebi sadržati organske materije. Kod zatrpavanja voditi računa da prvi sloj zemlje iznad peska. kamena i sl. Nabavka i ugrašivanje šljunkovito-peskovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće ispod komore toplovoda d=15 cm. kamenom prašinom ili drugim sličnim materijalom za ispunu. koja odgovara tehničkim uslovima. prekomernu količinu muljevitih sastojaka. grudve zemlje.2.2.050.B3.5. Isto tako prečnik najkrupnijeg zrna u šljunkovito-peskovitom materijalu ne sme biti veći od 60 mm. kako u pogledu granulometrijskog sastava. Nabavka šljunkovitog materijala za izradu donje podloge i sloja čistoće sa potrebnim radom i materijalom za dobijanje propisanih kvaliteta za mehanički obrađen šljunak.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Prvo izvršiti grubo planiranje dna rovova i komora pa nabijati ih nabijačima a zatim izvršiti fino planiranje i valjanje sa tačnošću +/-1 cm i poprečnim nagibom 0%. Ukoliko izvorište materijala za izradu tamponskog sloja. sadrže u sebi zrna krupnija od 60 mm. potrebno je izvršiti popravku granulometrijskog sastava drobljenjem ili odstranjivanjem krupnijih frakcija isključivo prosejavanjem. Materijal za prirodni JUS.02 mm) osetljivim na dejstvo vode i mraza ne sme biti veći od 6% u odnosu na ukupnu količinu ispitanog šljunkovito-peskovitog materijala. Valjanje šljunka treba izvršiti vibrovaljcima kako bi se postigao modul stišljivosti Me=25 MPa. Ručno zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u slojevima od po d=15cm. Sadržaj sitnih prašinskih frakcija (manjih od 0. 113 . 4. niti zrna obavijena glinovitim vezama ili drugim štetnim materijalom. bez krupnijih komada zemlje. kojim je u debljini od 10 cm pokriven cevovod bude sitna zemlja. šljunkoviti materijal treba da odgovara On treba da se sastoji od tvrdih i postojanih čestica na dejstvo vode i mraza pomešanih u prirodnom stanju ili veštački sa finim peskom. Peskovito šljunkoviti materijal predviđen za izradu podloge treba da sadrži 40/80% frakcije krupnijih od 2 mm. Prilikom planiranja voditi računa o uzdužnom projektovanom nagibu trase odnosno rova. tako da se dobija jednolika mešavina. Plaća se po m2 isplanirane.2. Posle nasipanja sloja od 15 cm vršiti nabijanje zemlje ručnim nabijačem težine 10-12 kg s tim što se svaki sloj mora dobro nabiti. da nebi kasnije došlo do sleganja zemlje. nabijene i uvaljane površine. tako i u pogledu podesnosti za sabijanje u kompletnu i stabilnu podlogu. Za sav rad i materijal plaća se po 1 m3 ugrađenog i uvaljanog sloja šljunka. poreklom iz odobrenih nalazišta.3. da ne bi došlo do oštećenja izolacije cevi. zajedno sa razastiranjem i nabijanjem.

4. Plaća se po m3 preveženog materijala zemljišta sa samoniklim rastinjem na daljinu: Transport viška zemlje na daljinu od 500 m . Pri izlivanju betonskih i armiranobetonskih konstrukcija ne smeju se upotrebiti dve različite vrste cementa za isti konstruktivni element. promaje.6. Cement za gradilište donositi u originalnim fabričkim vrećama. da cementna vreća zauzme drugi položaj od prvobitnog. damperima na daljinu do 5000 m. asfaltbetona i betona) Staru kolovoznu konstrukciju od tucanika. plaća se po m2.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Zbijanjem se treba postići Me=35 MPa. držati u zatvorenim prostorijama sa uzdignutim drvenim podom.2. U slučaju dužeg ležanja u magacinu. muljem. prekovremenog zagrevanja. kvalitetom ovih sastojaka. treba u potpunosti zameniti novom kolovoznom konstrukcijom a da bi se zadržala apsolutna kota novog kolovoza u svemu prema projektu. Planum za novu kolovoznu konstrukciju treba u svemu pripremiti prema projektu. a radi zaštite od vlage. Marka betona i kvalitet upotrebljenog materijala utvrdiće se ispitivanjem probnih normnih kocki. 4. Marka betona naznačena je u svakoj poziciji radova i mora se postići pravilnom mešavinom portland cementa. Oprani tucanik i lomljeni kamen se može ponovo upotrebiti uz neophodno prosejavanje ili drobljenje.3. lomljenog kamena koji je pomešan sa glinom.5000 m. koje je izvođač dužan u prisustvu nadzornog organa da izradi za svakih 50 m3 betona i pošalje na ispitivanje Zavodu za ispitivanje 114 . BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI Svi betonski i armirano-betonski radovi imaju se izvesti u svemu prema važećem „Pravilniku o tehničkim merama i uslovima za beton i armirani beton”. ukoliko ih ima na gradilištu. cement treba premeštati svakih 15 dana tako. Transport viška zemlje iz iskopa kamionima. Blato i mulj koji su ostli na kolovozu treba očistiti i odvesti takođe na deponiju. transport na mesto deponije i rasplaniranje materijala po deponiji. i pravilnim ugrađivanjem. 4. vode i agregata odgovarajuće granulacije. Za sav rad na iskopu i transportu starog zemljanog kolovoza i izradi novog.2. a umesto njega dovesti peskovito-šljunkovit materijal i izvršiti zamenu. Cement se može držati i u silosima.7. Rušenje kolovozne konstrukcije . Za muljani tucanik i lomljeni kamen treba mehaničkim sredstvima otkopati i odvesti na deponiju pogodnu za ispiranje većim mlazevima vode da bi se dobio čist kameni materijal. U cenu koštanja ulazi utovar.trotoara (tucanika.

bez organskih primesa i anorganskih štetnih sastojaka. ako su ova ispitivanja neophodna zbog nepostignute marke ugrađenog betona. U slučaju da se ukaže potreba da se vrše probna opterećenja pojedinih konstrukcija. čvrst i postojan. izvođač. bez obzira kakve će rezultate dati ovo ispitivanje. ukoliko smanjeni kvalitet betona ne dovodi u pitanje stabilnost izvedene konstrukcije.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije materijala. Betoniranje se ne sme otpočeti dok nadzorni organ ne pregleda armaturu i pismeno odobri betoniranje. Ako se probna opterećenja vrše na zahtev investitora odnosno nadzornog organa. imajući u vidu važnost vodocementnog faktora. Samo u slučaju negativnih rezultata. Količinu upotrebljene vode po m3 betona kontrolisati u toku rada. Pre betoniranja izvršiti pregled skele oplate i podupirača u pogledu oblika i stabilnosti i u toku betoniranja voditi kontrolu istih. već ulazi u jediničnu cenu za 1 m3 ugrađenog betona. što je obuhvaćeno jediničnom cenom betona. dužan je da cement dozira prema građevinskim normama. sa sedimentacijom mulja od 2% težine. Za sve betonske radove. odnosno kontrolnih tela su bili zadovoljavajući. Kameni agregat mora biti. ali samo uz smanjenje pogođenih cena dotične tačke predračuna u procentualnom odnosu vrednosti dobijene marke betona za uslovljenu marku betona predračunom. Za nabijeni beton upotrebiti vlažan. Izvođač je dužan da podnese dokaze o kvalitetu materijala i to za cement. Oplata se ne plaća posebno. Za armirano betonske konstrukcije (beton MB15 pa na više) obavezno je vršiti ispitivanje granulometrijskog sastava kamenog agregata i upotrebiti ga u optimalnom sastavu tj. Nalaz Zavoda za ispitivanje materijala je obavezan za obe strane. Oplatu obavezno tri dana kvasiti pre betoniranja. U slučaju većeg procenta mulja izvođač će pristupiti pranju agregata. 115 . ali ipak u granicama tolerancija dopuštenih važećim tehničkim propisima za izradu betonskih konstrukcija. troškove snosi investitor. a rezultati probnih. a za armirani plastični beton. Rad na prosejavanju i doziranju agregata obuhvaćen je jediničnom cenom. troškovi padaju na teret izvođača. vodu i agregate. za koje izvođač ne izvrši granuliranje agregata po laboratorijskim dozama. takav urađeni beton može se primiti. Pre betoniranja stručno odrediti i označiti mesto radnih fuga. troškove za ovo snosi. vršiti doziranje agregata. Voda koja se upotrebljava mora biti čista. dobijenih probnim opterećenjem. Ukoliko se pri izvođenju betonskih i armirano betonskih radova postigne slabiji kvalitet od uslovljenog opisom radova. u smislu pomenutih propisa. Mešavina za beton će se primeniti tek kada je odobri nadzorni organ.

da budu potpuno ravne sa oštrim i pravilnim ivicama i neoštećene. Pri betoniranju strogo voditi računa da armatura ostane u postavljenom položaju i bude obavijena betonom sa svih strana. ali samo uz izričitu dozvolu nadzornog organa. Materijal za izradu oplate daje izvođač radova i po završetku rada ostaje njegova svojina. dobro ukrućena i poduprta podupiračima dimenzija po statičkom proračunu. Ručno ugrađivanje vršiti dobrim nabijanjem i kucanjem po oplati. kada se radi o malim količinama. da bi se dobila jednolična masa. Gde je dubina sipanja betona veća od 1 m. ista se ima pre ugrađivanja ponovo ručno mešati. Prekidanje i nastavljanje betoniranja vršiti po tehničkim propisima i uputstvu nadzornog organa. slabije napregnutim konstrukcijama i elementima. Nabijanje ploča i pločastih nosača kao i trotoara vršiti „vibro-daskama”. spuštanje betona vršiti obavezno levkom ili nekim drugim načinom za kontinualno betoniranje. Isti način nabijanja primenjivati i za betonske podloge i za betonske podove. i tako izrađena da se može skinuti bez oštećenja betonske konstrukcije. ukoliko to treba. U slučaju segregacije betonske mase u toku transporta. u slojevima debljine do 20 cm. Unutrašnje površine oplate moraju imati tačan oblik betonske konstrukcije. Oplata mora biti stbilna. po skidanju oplate. Eventualna „gnezda” izvođač je dužan plombirati i pačokirati po uputstvu nadzornog organa. koji ugrađivati u slojevima od 15-20 cm. od betonjerke do mesta ugrađivanja ima se vršiti vozilima koja imaju obezbeđeno mešanje betona u toku transporta. Za nabijeni beton upotrebiti vlažan beton. za nošenje betona i radne skele. Transport betona kamionima.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Izrada i ugrađivanje betona ima se vršiti obavezno mašinsko-tehničkim putem. a mehaničko ugrađivanje vršiti pervibratorom i vibratorom. 116 . a izbetonirane površine u njima moraju. što se neće posebno plaćati. Ručno mešanje i ugrađivanje betona može se dopustiti samo izuzetno. Za oplatu betonskih i armirno-betonskih konstrukcija ne dozvoljava se upotreba dasaka tanjih od 24 mm. dok će se za armirani beton upotrebiti plastičan beton sa što manje vode. Površina na koju se nastavlja betoniranje mora biti brižljivo očišćena i orapavljena. Sve tesarske radove izvoditi prema planovima. po planu. detaljima i uputstvu nadzornog organa sa pravilnim vezama i potrebnim montažnim nadvišenjem. Posle skidanja oplate zabranjuje se ma kakva popravka spoljnih površina betonskih oštećenih konstrukcija bez prethodnog odobrenja nadzornog organa.

materijal sa rasturom. i radu pristupa nakon dobijanja ove saglasnosti. Armatura se obračunava prema teoretskim težinama i dužinama iz plana. i rđe. Ukoliko izvođač ne bude imao tokom građenja odgovarajuće profile. Uklanjanje skela i skidanje oplate dozvoljava se prema propisima. prljavštine.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Pre betoniranja. Betonski čelik pre upotrebe očistiti od masnoće. da za vreme betoniranja ne dođe do njihovog pomeranja. Izvođač snosi punu odgovornost za stabilnost svih skela. kojih se mora strogo pridržavati. rad. bez obzira na visinu podupiranja. kakvi su bili po statičkom proračunu projekta. dužinski i visinski. alat. savijanje i montiranje armature vršiti prema detaljima statičkog proračuna i uputstva nadzornog organa. radna skela za armirača. bez obzira na složenost armature. Sve ove elemente dobro obezbediti. svi društveni doprinosi i svi ostali izdaci po strukturi cene. i to ravan ili rebrasti čelik. U temelje. u granicama propisa predviđenih tolerancija i sve uračunati u jedinačnu cenu betoniranja. Za vatrostalne i vodonepropusne betone izvođaču su date recepture. režija. preračunavanje i izradu detlja. žica za vezivanje. Ugovorni rok za radove ne može se menjati zbog izmene projekta ili pojedinih detalja po predlogu izvođača.4. 117 .4 mm i pravilno po detalju postaviti. klamfe i ekseri za podmetače. bez obzira da li je to u pozicijama predračuna izričito naglašeno ili nije naglašeno. betonski čelik sa otpatkom. bez obzira na ∅. Izvođač mora takvim statičkim proračunom obezbediti predviđene napone u čeliku i betonu. Sečenje. iznad predviđene armature po crtežima projekta. a po odobrenju nadzornog organa. Cenom je obuhvaćen sav rad. ARMIRAČKI RADOVI Za armirano-betonske radove upotrebiti betonski čelik prema statičkom proračunu. u položaj predviđen projektom. koja se ljušti. radna skela. U cenu 1 kg postavljene armature ulazi. spoljni i unutrašnji transport. Izrada ankernosača i ugradbenih elemenata posebno se obračunava. oplatu dva puta dobro nakvasiti. Oplata i podupiranje. pre početka betoniranja. Plaća se po m3 ili m2 stvarno izvršenih količina. Statički proračun i detalje podnosi na saglasnost odgovornom projektantu i investitoru. U takvom slučaju težina ugrađene armature ne može biti priznata na teret investitora. kao i skela uračunava se u jediničnu cenu betona. zarada i sve dažbine izvođača prema Opštim uslovima za izvođenje građevinsko-zanatskih radova. dužan je o svom trošku izvršiti zamenu. Glavnu armaturu vezati za svaku uzengiju i podeono gvožđe paljenom žicom ø 1. transport. postaviti anker-nosače i ugradbene elemente. 4. alat.

čiju podobnost na zahtev investitora ili projektanta. zavarivanjem. spajanjem. pomoćne usluge i ostale troškove za potpuno gotov posao sa svim štemovinsko-zanatskim radovima. mašine. 118 . kao i za kvalitet izvršenih radova. gde ne može doći preklop. montažu na građevini. alat. 4. štemovanja. Izrada mora biti stručna i kvalitetna. izrada se sastoji od rada u radionici i ugrađivanja na objektu. Izvođenje radova mora se vršiti stručnom radnom snagom specijalizovanih preduzeća u svemu prema opisu pojedinih tačaka predračuna.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Izvođač je dužan da vrši zavarivanje dela betonskog čelika. zakivcima ili zavrtnjima. spoljni i unutrašnji transport. Izrađeni i ugrađeni elementi obračunaće se na način kako je to u pojedinim pozicijama predračuna naznačeno Bravarske radove izvesti stručno u svemu prema detaljima od čeličnih punih i šupljih kutijastih profila i ravnog ili rebrastog lima. eventualnu izradu probnih uzoraka. za sav osnovni. razne dažbine i sve ostalo u vezi sa formiranjem prodajne cene shodno Opštim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova. Veze pojedinih delova izvesti zasecanjem. režiju. mora dokumentovati atestima Zavoda za ispitivanje materijala. sa svim potrebnim pripremama. 4. Izvođač snosi punu odgovornost za kvalitet primljenog materijala. rad. zaradu. U jediničnu cenu za svaku tačku ovih radova uračunati sav materijal. tačno prema šemi i detaljima. BRAVARSKI RADOVI Za izvođenje ovih radova važe u svemu Opšti uslovi za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova. kontrolu mera na građevini. a takav rad obuhvaćen je cenom u armiračkim radovima. učvršćivanje. miniziranja. Za sve gotovo. upasivanje. zidarsku pomoć kod montaže. pomoćni i vezni materijal. radnu skelu. rad.5. celokupan okov. spoljni i unutršnji transport. plaća se po 1 komadu čeličnog proizvoda. skele.6. kako je predviđeno projektom ili onog dela koji se mora zavarivati. alat. RAZNI RADOVI Za izvođenje ovih radova u svemu važe Opšti uslovi za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova.

za dobijanje propisanih kvaliteta za mehanički izrađen šljunak.02 mm) osetljivih na dejstvo vode i mraza ne sme biti veći od 6 % u odnosu na ukupnu količinu ispitanog šljunkovito-peskovitog materijala.7. nadzorni organ 119 . U pogledu kvaliteta pojedinih zrna. glinoviti peščari. smrzavanja ili sprava za nabijanje ne drobe i ne raspadaju na sitne frakcije osetljive na dejstvo vode i mraza. 40375.0 cm što će se utvrditi letvom dužine 4 m. što se utvrđuje laboratorijskim ispitivanjem potrebno je da se izvrši pranje šljunkovitog materijala.7. Ukoliko izvorišta materijala za izradu tamponskog sloja sadrže u sebi zrna krupnija od 60 mm potrebno je izvršiti popravku granulmetrijskog sastava drobljenjem ili odstranjivanjem krupnijih frakcija isključivo prosejavanjem. Za slučaj da se zbog lošijih karakteristika materijala u posteljici odnosno zbog slabije nosivosti tla tampon mora izvesti sa većom debljinom od projektovane. kako u pogledu granulometrijskog sastava. grudve zemlje. izvršiti razastiranje peskovito-šljunkovitog materijala zajedno sa planiranjem i vibriranjem mehaničkim spravama.1. Maksimalna količina zrna izrađenih od mekih ili trošnih stena (laporci. inače se isti ne sme upotrebiti za tamponski sloj. Po završenom planiranju i valjanju posteljice koja je predhodno primljena geomehanički i visinski od nadzora i nakon odobrenja nadzornog organa. Materijal za prirodni tampon treba da odgovara švajcarskim propisima SNV. Isto tako prečnik najkrupnijeg zrna u šljunkovito-peskovitom materijalu ne sme biti veći od 60 mm odnosno 2/3 od debljine sloja za slojeve tanje od 9 cm. konglomerati i sl. Materijal za izradu tamponskog sloja ne sme u sebi sadržati organske materije.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. Ukoliko bi to bio slučaj. poreklom iz odobrenih nalazišta tako da se dobije jednolika mešavina koja odgovara tehničkim uslovima. mešavine prirodnog šljunkovitopeskovitog materijala moraju imati takvu čvrstoću na pritisak i otpornost na dejstvo atmosferalija da se pod dejstvom vode. škriljci. On treba da se sastoji od tvrdih i postojanih čestica na dejstvo vode i mraza pomešanih u prirodnom stanju ili veštački sa finim peskom. zajedno sa razastiranjem i nabijanjem. Sadržaj sitnih prašinastih frakcija (manjih od 0. niti zrna obavijena glinovitim vezivom ili drugim štetnim materijalom. tako i u pogledu podesnosti za sabijanje u kompletnu i stabilnu podlogu. Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja Nabavka šljunkovito-peskovitog materijala za izradu tamponskog sloja donje podloge debljine cm sa potrebnim radom i materijalom. kamenom prašinom ili drugim sličnim materijalom za ispunu. prekomernu količinu muljevitih sastojaka. Peskovito-šljunkoviti materijal predviđen za izradu tamponskog sloja treba da sadrži 40-80% frakcija krupnijih od 2 mm. uz potrebno kvašenje. Po završenom vibriranju tamponski sloj mora imati planom predviđenu debljinu u nabijenom stanju i pravilan profil po projektu sa tačnošću +/-1. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 4.40375).) u mešavini ne smeju biti veći od 7% računajući na ukupnu količinu ispitivanog materijala (švajcarskim propisima SNV.

transporta. oblika zrna. mora se poštovati zahtev da minimalni stepeni zbijenosti. Pre početka nanošenja prvog sloja bituminiziranog šljunka izvršiti čišćenje tamponskog sloja. odnosno procenta nezaobljenosti zrna drobinskog materijala i drugo putem izrade probnih deonica) tako da se odrede uslovi koje treba da ima materijal za izradu odnosnog sloja podloge koji omogućuje i obezbeđuje dobijanje traženih minimalnih modula stišljivosti. Preko završenog tamponskog sloja od mehanički obrađenog šljunka ili uvaljanog tucanika kao gornjeg sloja donje podloge kolovozne konstrukcije. izvršiti razastiranje finišerom bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm a u broju slojeva kako je to rešeno projektom ili naknadno naloženo od strane nadzornog organa. ne smeju biti manji od 95% maksimalne zapreminske težine određene po laboratorijskom Proktorovom postupku. Ovo ispitivanje se vrši preko specijalizovane institucije za ove radove. Vrednost modula stišljivosti od Me=70 MPa primenjivaće se kao minimalna. 4. rada na izradi traženog kvaliteta šljunka. (izvršiti određivanje granulometrijskog sastava. Minimalna vrednost modula stišljivosti je Me=70 MPa odnosno 100 MPa zavisno od funkcije i položaja ispitivanog sloja u kolovoznoj konstrukciji. razastiranja. koji moraju biti jednaki ili veći od traženih minimalnih. Prečnik ploče sa kojom će se vršiti ispitivanje zavisiće od debljine ispitivanog sloja u kolovoznoj konstrukciji (ploča ∅16 cm za slojeve debljine manje od 25 cm a ∅30 cm za slojeve debljine preko 25 cm do 40 cm. sve što je potrebno do potpuno gotovog posla. Troškove ispitivanja snosi Izvođač. nabijanja. Pri ispitivanju potrebne zbijenosti tamponskog sloja kolovoza konstrukcije (donja podloga) izrađenog od šljunkovito-peskovitog materijala koristiti opite pločom prema JUS U.2 Izrada veznog sloja od bito šljunka Izrada veznog sloja (deo gornje podloge) od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 10 cm a u slojevima prema detaljima iz projekta. Na gradilištu se mora izvršiti predhodno ispitivanje materijala koji izvođač želi ugraditi. Prilikom određivanja postignutih minimalnih modula stišljivosti na probnim deonicama. 120 . Jediničnom cenom obuhvatiti sve troškove nabavke.046.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije će na osnovu geomehaničkih ispitivanja i proračuna narediti da se poveća debljina tampona što je izvođač obavezan izvesti. Za potpuno gotov posao prema gornjem opisu i uslovima plaća se po 1 m3 izvedenog tamponskog sloja od šljunkovito-peskovitog materijala odnosno mehanički obrađenog šljunka u nabijenom stanju mereno po profilima.7. određeni merenjem zapreminskih težina na gradilištu. valjanja.B1.

Razastrta vruća masa valja se garniturom valjaka srednje težine od 5 do 12 tona. Troškove recepture.050. a dozvoljeno odstupanje +/-1 cm. šljunak mora biti čist i zdrav (u pogledu čvrstoće). Veličina najkrupnijeg zrna sitneži i šljunka ne sme biti veća od 1/2 do 2/3 debljine sloja u uvaljanom stanju. Prirodni šljunak mora da sadrži najmanje 30% zrna koja nisu zaobljena prema tome prirodnu mešavinu poželjno je provući kroz drobilicu ili prirodnoj mešavini dodavati kamenu sitnež JUS.3. da bi se postigla što veća nosivost veznog sloja. Kamena sitnež. Razastrta masa u rastresitom stanju treba da ima veću debljinu za 30% od debljine u uvaljanom stanju. Kontrola ravnosti se vrši letvom dužine 4 m. a u broju slojeva prema projektu. Temperatura mešavine zavisi od vrste bitumena što je propisano u JUS. Laboratorijske recepte. sve kontrole pre i za vreme građenja kao i na gotovom sloju bitošljunka vršiti prema propisima za asfaltne radove a sve preko specijalizovane institucije za ove radove.4.4. Materijal se priprema u asfaltnoj bazi gde se šljunak suši. Spojno sredstvo je bitumen čija se optimalna količina u masi mora takođe laboratorijskim putem odrediti.E1. Njegova najpovoljnija granulacija mora biti određena laboratorijskim putem prethodnim ispitivanjem.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Materijal za izradu veznog sloja od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) spravljati od prirodnog ili prosejanog šljunka. Postignuta stabilnost mešavine. i 3. Kada se bituminizirani vezni sloj radi.2. kontrole kvaliteta i pribavljanja atesta snosi izvođač. Uvaljana površina mora biti ravna i da ima projektovani poprečni podužni pad. JUS.05. Obično se uzima 5-7.B. radi što povoljnije veze između slojeva.2.B3. Pre početka rada potrebno je laboratorijski utvrditi najpovoljniju mešavinu. Temperatura mešavine pri ugrađivanju je takođe propisana istim standardima. otporan na mraz i bez mulja. Utvrđena granulacija prethodnog ispitivanja mora se strogo poštovati i kontrolisati pri radu. Jedinična cena obuhvata izradu sloja od bitumenom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm. zbog debljine. zagreva i meša se zagrejanim bitumenom. sledeći sloj nanositi i valjati dok se prethodni sloj nije ohladio i zaprljao.B.5% (težinski). mora da zadovoljava po Maršalu minimum 250 kg/svaki sloj. u više slojeva poželjno je.B. i 3. Plaća se po 1 m2 ugrađenog veznog sloja od bitumeom obavijene sitneži (šljunka) debljine 5 cm u uvaljanom stanju.B3. a upotrebljava se mekša vrsta bitumena Bit 45/120 Bit 40/200 izuzetno Bit 50/75 i Bit 35/300. Razastiranje vršiti obavezno finišerom.014. 121 .3.

Prenos asfaltne mase vršiti kamionima čija je karoserija opšivena limom.014. Količinu veziva za ovo prethodno prskanje pažljivo odmeriti. Količina bitumena treba da je 5. postojan na mrazu sa zrnima kubičastog oblika najmanje čvrstoće 40 MPa maksimalnog habanja 10 cm3/50 cm2 i upijanje vode max. Pre nanošenja asfaltne mase izvršiti čišćenje i prskanje veznog sloja vrućim bitumenom sa oko 0.E4. a delovi kolovoza sa neravninama većim od 8 mm pod letvom od 4 m1 ne mogu se primiti niti platiti. Poprečni pad izvršenog asfaltnog zastora ne sme da odstupi od propisanog više +/-0. Daljinu transporta podesiti tako da temperatura asfaltne mešavine ostane u propisanim granicama prema JUS.unutrašnjih strana. treba da je eruptivnog porekla.6 tona. zavisno od vrste bitumena (JUS.B3. Pesak može biti rečni ili drobljen najbolje je kombinovano. pa do 6 mm. Izrada hrapavog kolovoznog zastora od asfalt-betona d = 4 cm Po izvršenoj izradi veznog sloja od bitumenom obavljene sitneži (šljunka) pristupiti izradi kolovoznog zastora od hrapavog asfalt-betona d=4 cm u jednom sloju. pri čemu obratiti pažnju na zagrevanje sastavnih delova (bitumena i kamenog materijala) kao i na temperaturu asfaltne mase.E4. Agregat za asfaltnu mešavinu mora da zadovolji propisane uslove JUS.014 i JUS. Za određivanje procenata površina kolovoza koji ne ispunjavaju uslov ravnosti. Kameno brašno-filer od mermera samlevenog u prah mora da je odgovarajuće finoće mliva. već se moraju preraditi. filter 5-10 % težinskih. Kameni agregat krupnoće 2-20 mm treba da bude zastupljen orijentaciono sa 50 do 70% težinskih.5 kg/m2 zajedno sa zalivanjem spojeva i bočnih . služiće procenat nezadovoljavajućih rezultata s tim da se merenja ravnosti ima vršiti na svakih 10-20 m1 puta u poprečnom i podužnom pravcu.7.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 4. da ne nastane njegovo probijanje kroz naneti habajući sloj. Bitumen bit 40/200.U. Razastrta masa valja se lakim valjkom težine 4 .8-8% tež.09 do 2 mm. U toku valjanja kontrolisati profil zastora letvom dužine 4 m.8%. čije zgrevanje ne sme biti veće od 190°C. pri čemu odstupanja u svim pravcima ne smeju da budu veća od +/-4 mm. a zatim težim od 8-12 tona.014). s tim da potpuno odgovara tehničkim uslovima.U.09 mm.E4. tj. veće od 6 mm pa do 8 mm 25% (dvadeset i pet procenata).B.U. Ukoliko bi neravnine bile veće od 4 mm odbija se od vrednosti asfaltbetonskog zastora za površine koje pokažu veće neravnine i to za: veće od 4 mm. Asfaltna masa za vreme vožnje mora biti pokrivena limom ili azbestnim ćebadima. Valjci moraju biti prigodne konstrukcije i to vibracioni i sa pumpnim gumama.4% na pr. a ostatak peska od 0. Bit 45/120 izuzetno Bit 50/75 i Bit 35/300.3.30 do 0. Spravljanje asfaltne mase vrši se mašinskim putem. Najkrupnije zrno agregata ne sme biti veće od 2/3 debljine zastora u uvaljanom stanju. treba da prolazi 80% kroz sito 0.050. procenta. poprečni pad od 3% može da 122 . Uverenje o ispitivanju kamena ne sme biti starije od jedne godine. 10% (deset procenata). 0. Transport obavljati ravnim putevima kako ne bi nastala segregacija mešavine. Razastiranje mase vršiti obavezno finišerom. traka ili rigola.

Zbijenost mase zastora. bitumena i filtera za izradu habajućeg sloja obavezno je izvršiti u institutu specijalizovanom za ovu vrstu radova. uputstva i uslove o načinu spravljanja. 123 . Minimalna marka betona za ivičnjake MB 40. Asfaltna baza mora imati u toku rada svoju terensku laboratoriju u kojoj se vrše svakodnevna potrebna ispitivanja. izvođač ima za ponuđenu cenu ove stavke izvesti. Jezgor ili komad iz gotovog kolovoza treba da ima istu zapreminsku težinu kao i standard Maršalov uzorak sabijen u laboratoriji. 4. Kontrola ravnosti i hrapavosti može se vršiti i profilografom i vijagrafom. Kolovozni ivičnjak mora biti izrađen mašinskim putem u metalnoj oplati od betona otpornog na mrazu sa glatkim vidnim površinama. o čemu će izvođač o svom trošku dostaviti potreban atest investitoru.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije ima veličinu između 2. ugrađivanja i valjanja. Dopušta se da gotov kolovoz ima najmanje 95% od zapreminske težine Maršalovog uzorka. Recepturu za sastavljanje mase za izradu kolovoznog zastora od asfalt betona d=4 cm.4.7. Dužina ivičnjaka iznosi 80 cm a za krivine 40 cm. Za sva potrebna ispitivanja kamenog agregata. kao i uslove za kvalitet mase koji se moraju zadovoljiti (propisani ovom pozicijom). Za potpuno gotov posao zajedno sa nabavkom potrebnog materijala i svim ispitivanjima plaća se od 1 m2 izvedenog asfaltnog kolovoza. Po završenom poslu izvođač je dužan uzeti iz gotovog asfaltnog zastora kontrolne uzorke (na svakih 5000 m2 po jednu seriju) koje šalje na ispitivanje specijalizovanom institutu o svom trošku. Nabavka i polaganje normalnih betonskih fabrikovanih ivičnjaka dim.6-3. 18/24 na podlozi od betona MB 10 prema projektu. Delovi kolovoza koji imaju manju zapreminsku težinu od 95% standardnog Maršalovog uzorka ne mogu se pimiti niti platiti već se moraju preraditi. Dobijanje atesta o kvalitetu izvođenog asfaltnog kolovoza izvođač mora dostaviti nadzornom organu na uvid i saglasnost. kao i na gotovom kolovozu moraju se vršiti prema propisima za asfaltne radove a izvođač je dužan za kontrolu i ispitivanje o svom trošku angažovati specijalizovani institut za ove radove. Dostavljanje ovih atesta je uslov za isplatu preostalih radova i za organizovanje tehničkog prijema radova na putevima. Sve kontrole pre i za vreme građenja. Podlogu za ivičnjak od betona MB10 treba izraditi preko prethodno zbijenog i isitnjenog tamponskog sloja kvaliteta izrade betonske podloge mora biti u svemu po propisima za beton.4%. ispituje se najmanje na svakih 4000 m2 izrađenog zastora i to na istim mestima gde je izvršeno proveravanje kvaliteta asfaltne mešavine.

razastrti u slojevima do 15 cm debljine i nabiti mehaničkim sredstvima (vibropločama.7. Po dovršenju jezgra bankine vrši se humuziranje.5.6. Plaća se od dužnog metra nabavljenog i položenog ivičnjaka zajedno sa nabavkom materijala. Izrada putnih prelaza u nivou preko industrijskih koloseka. kako bi se stvorila bolja veza. već se plaća posebnom stavkom. treba uraditi sa habajućim slojem od sitne kamene kocke 10/10/10 cm na sloju peska d = 3 cm. Nasipanje. Za potpuno gotov posao po gornjem opisu i uslovima plaća se po jednom m2 izrađene bankine i to: a. preneti do mesta upotrebe. b. ivične trake).Izrada bankine od kamena. Kod primene materijala gde nije moguće ispitati zbijenost pomoću zapreminskih težina. 4. planira prema projektovanim nagibima i nabija. već samo za spoljni humusni sloj debljine 20 cm. Humus se ne sme upotrebiti za jezgro bankina. Humus sa deponija.Izrada bankine koja će biti humuzirana i zatravljena. 124 .7. žabama). Napredovanje izrade bankine po visini uskladiti sa izradom slojeva gornjeg stroja (tampon. pri čemu se zahteva zbijenost 90% od laboratorijske zbijenosti po Proktoru. 4. na delu gde se radi bankina od kamena. Spojnice između nastavaka ivičnjaka treba zaliti cementnim malterom razmere 1 : 3 i fugovati. kontrolu vršiti opitnom pločom ∅30 cm uz zahtev da min. stare trave i korova. Na čisto kamenim nasipima od čvrste i zdrave stene gornji deo bankine ne humuzira se već se spoljna površina bankine mora pažljivo obraditi ili šljemovanjem kamenom sitneži ili po površini složiti kamen. Humuziranje i zatravljivanje bankina ne ulazi u jediničnu cenu. Kolovoz. prethodno se prekopa. jediničnom cenom ove pozicije obuhvaćena je kompletna izrada bankina. na mestima prelaza preko industrijskih koloseka u nivou. . planiranje i nabijanje bankina Materijal za bankine iskopati iz pozajmišta ili za ovu svrhu rezervnih delova useka. isitni i oslobodi žila. U slučaju. a spojeve ispuniti cementnim malterom. 18/24 postaviti na svežu betonsku podlogu. vibracionim valjcima. kako je to gore opisano. modul stišljivosti iznosi Me=40 MPa. . pa se tek onda nanosi na kosinu i gornju površinu bankine. pri čemu treba naročito obratiti pažnju da se dobije projektovana ivica. Zbijenost jezgra bankine ispituje se kontrolom zapreminskih težina.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Ivičnjake dim. Materijal za izradu jezgra bankine mora biti od iste vrste materijala od kojeg je izrađen trup puta.

Za rad i materijal plaća se po kvadratnom metru površine prolaza. a ivičnjake upustiti u kolovoz.010. Posteljicu uraditi u nagibu od 4% prema drenaži. Drenažu odvesti van planuma koloseka i puta i upustiti u otvorene jarkove ili kanalizaciju atmosferske vode. Kocku slagati pored šina koloseka i zbijati ručno prema tehničkim propisima. Spojnice mogu biti ispunjene peskom ili zalivene asfaltnom masom po JUS-u U.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije Kvalitet sitne granitne kocke treba da odgovara JUS-u B. Na prelazima nije neophodno da se kocka slaže u lukovima. spoj zavariti. a ako je nemoguće izbeći.M3. Podloga sitnoj kamenoj kocki kao i koloseku treba da je od uvaljanog tucaničkog zastora minimalne debljine sloja d=40 cm od gornje ivice praga. a u svemu prema priloženom detaljnom crtežu. Planum koloseka i puta uvaljati i sabiti do Me=25-40 MPa. Širina kolovoza na prelazu se ne menja. 125 . o čemu će odlučiti investitor i nadzorni organ. Spajanje šina na prelazu treba izbegavati. a tucanički zastor do Me=100 MPa. Šina vođica treba da je istog ili sličnog tipa kao i glavna vozna šina. kako bi venac točka bezbedno prelazio preko kolovoza puta.095.B3.

1.6. Sva oprema se montira po svim tehničkim propisima pri čemu se vodilo računa da oslonci mogu nositi svu opremu a naročito izmenjivače toplote.4. Povoljnim rasporedom opreme. Sprečene ili ometene temperaturske dilatacije. 2. Nestručno izvedena montaža cevovoda. Izabrana oprema je domaće proizvodnje i poseduje svu atestnu dokumentaciju o kvalitetu.3. Pojava korozije na spoljnoj površini opreme i cevi. Cevovodi koji su predmet ovog projekta nemaju posebnih zahteva u pogledu materijala od koga su izrađene (temperatura. te je time izbegnuta mogućnost njihovog preopterećenja. povede računa o postavljanju ovih uslova. 2. koje su obuhvaćene građevinskim projektom. armature i oslonaca. svodi na dimenzionisanje debljine zida cevi zavisno od prečnika. Posebna pažnja posvećena je izvođenju i kontroli zavarivačkih radova i montaži kompenzatora temperaturskih dilatacija. Predviđene mere za otklanjanje navedenih opasnosti i štetnosti: 2. Projektom se insistira na posebno kvalitetnoj antikorozionoj zaštiti.8. Neadekvatan materijal opreme. dakle. cevovoda i armature omogućeno je normalno održavanje i eksploatacija TPS. Pri dimenzionisanju opreme. Što se konstrukcija. Tehničkim uslovima za izvođenje montažnih radova definisani su osnovni zahtevi za pravilno izvođenje svih montažnih radova. Projektom su predviđene sve tehničke mere za omogućavanje pravilnog rada kompenzatora i normalnu samokompenzaciju čime je izbegnuta mogućnost sprečavanja i opstruiranja temperaturskih dilatacija. temperature i izabranog materijala.5.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije 5. 1.7.8. ukoliko se ne propišu novi.2. što je komentarisano u poziciji (2) ovog priloga.5. 1. Preopterećenje cevovoda ili konstrukcija usled temperaturskih dilatacija cevovoda. 1. Nepravilno dimenzionisanje opreme. tiče one su dimenzionisane prema maksimalno mogućim opterećenjima sračunatim u ovom projektu.3. 2. Na naručiocu.2. Ovo je učinjeno baš zbog toga da bi se smanjila mogućnost pojave korozije. korozija). 1. kao i za sve naknadne intervencije na ovoj instalaciji. 1. 126 .4. po mogućstvu već u fabrici uz popravku i doradu pri montaži. odnosno Investitoru. 1. Nestručno startovanje sistema. armature i cevi. vodilo se računa o svim tehničkim činjenicama uz poštovanje relevantnih propisa i standarda. Problem se. pri izboru izvođača kao i pri realizaciji u svim njenim fazama. cevi. Nestručno i nepravilno izvedena montaža opreme u TPS. 2.2. 2. 2.8.6. Pravilnim prihvatanjem temperaturnih dilatacija eliminisana je mogućnost preopterećenja samog cevovoda. pritiska. Nepravilno rukovanje i održavanje cevovoda. 2.1. je obaveza da. Uputstvom za rukovanje i održavanje definisani su postupci za pravilno rukovanje i održavanje cevovoda. ZNR. 1.1. 1. PRILOG O MERAMA ZAŠTITE NA RADU ZNR.7. Moguće opasnosti i štetnosti pri radu cevovoda: 1. Navedene uslove treba primenjivati. cevovoda itd.

potpis korisnika 6. . odobrenje za gradnju br.površina objekta u m2. 3.saglasnost korisnika sa izvođenjem radova na svojoj parceli po projektnom rešenju trase. mesto i način priključenja.10. .) . Uz zahtev se prilaže anketni list korisnika sa neophodnim podacima za izdavanje uslova: .izjava da li korisnik želi ili ne želi da se priključi na toplifikacioni sistem.toplotna snaga koju korisnik angažuje (20 kW. 2. 4.) . god. toplotni izvor iz koga se vrši snabdevanje toplotnom energijom. temperaturski režim rada toplovodne mreže u zimskom i letnjem periodu. Korisnici jedne zone imenuju svog predstavnika koji kontaktira sa JP “Toplifikacija” i u saradnji sa Odborom za tolifikaciju pri MZ podnosi Zahtev za tehničke i finansijeke uslove i energetsku saglasnost JP “Toplifikacija”. 50 kW ) . 30 kW. SO “Požarevac”. Tehnički uslovi se izdaju najkasnije u roku od 30 dana i važe 6 meseci.matični broj i broj lične karte. 127 . Nakon dobijanja zahteva sa anketnim listom JP “Toplifikacija” će preko sredstava informisanja još jedamput uputiti poziv za izjašnjenje o priključenju na toplifikacioni sistem. . 5. .toplifikacionog sistema grada Požarevca koji je isprojektovao”Biro za inženjering i tehničku dokumentaciju”-Beograd. parametre grejnog fluida.izjava da li korisnik želi zonsku (zajedničku) ili individualnu podstanicu . odgovorni projektant Slobodan Ćirić. .izjava da li je ili ne korisnik u mogućnosti da odmah finansijski učestvuje u izgradnji dela toplifikacionog sistema. Gradnja toplifikacionog sistema se vrši po zonama utvrđenim postojećim projektom primarne mreže (“Glavni mašinski projekat primarne vrelovodne mreže”. Finansijsku uslovi se izdaju nakon podnošenja projektne dokumentacije na saglasnost JP “Toplifikacija” i važe do promene cena materijala na tržištu i promene odluke Upravnog odbora JP “Toplifikacija o visini naknade na priključak. redosled aktivnosti od podnošenja zahteva za priključenje do završetka radova. 04-351249/97 od 16.Opšti deo sadrži aktere.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije III NAČIN GRADNJE TOPLIFIKACIONOG SISTEMA 1. U njima je obavezno sadržano sledeće: .1997. (Napomena: korisnik koji nije u mogućnosti da odmah finansijski učestvuje u izgradnji ne gubi pravo naknadnog priključenja. .ime i prezime korisnika. Definisane granice zone i mesta priključenja na magistralne pravce toplifikacione mreže se moraju strogo poštovati.Posebni deo uslova sadrži granice zone. 40kW. (Napomena: za ove radove ne sleduje nikakva nadoknada od strane JP “Toplifikacija”.

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

7. Korisnik koji ne potpiše izjavu da želi da se priključi na toplifikacioni sistem, smatraće se da je odustao od gradnje. Ukoliko se po završetku gradnje isti naknadno prijavi platiće sve troškove koji proističu po osnovu naknadnog priključenja pod uslovom da postoje tehnički uslovi za priključenje. 8. Ukoliko se većina (preko 50%) prijavljenih korisnika izjasni za individualnu ili zonsku podstanicu i za to dobiju saglasnost JP “Toplifikacija”, ostali korisnici sa zone moraju poštovati odluku većine korisnika o načinu priključenja na toplifikacioni sistem. 9. Da bi se zona aktivirala za gradnju potrebno je: - da se za gradnju izjasni min 70% od broja korisnika u zoni, - da korisnici obezbede sredstva za potreban obim gradnje. 10. U gradnji može da ušestvuje i manji broj korisnika od 70% stim da svojim učešćem pokriju vrednost radova neophodnih za priključenje svojih objekata. Projekat zone se u tom slučaju delimično realizuje, ali se poštuju prečnici cevovoda zajedničkih deonica definisani projektom kompletne zone. 11. Nakon donošenja odluke o gradnji u jednoj zoni Korisnici potpisuju ugovor o zajedničkom ulaganju u kome se preciziraju obaveze JPT i Korisnika ( definiđe se projektant, izvođač radova, isporučilac opreme, nadzor na izgradnji, visina učešća i rokovi.) 12. Ako se korisnici izjasne za zonsku (zajedničku) podstanicu potrebno je da obezbede prostor za smeštaj podstanice. Korisnici jedne zone moraju se međusobno dogovoriti sledeće: - kako će se izvršiti nadoknada korisniku koji ustupa prostor za smeštaj TPS, jer iste JP “Toplifikacija” ne snosi. - kako će se vršiti nadoknada štete koja se ne može izbeći prilikom izvođenja radova, ili slučajna šteta nastala prilikom izvođenja radova. - Svi ovi troškovi mogu opteretiti investiciju navedene lokacije pa je to pre gradnje potrebno pismeno definisati nakon utvrđenja trase toplovoda. 13. Ako se korisnici jedne zone izjasne za individualu podstanicu i za to dobiju saglasnost JP “Toplifikacije”, dužni su pre početka gradnje da urade novu projektnu dokumentaciju. Priključenje zone na magistralni vrelovod se i u tom slučaju vrši na mestu definisanom projektnom dokumentacijom navedenom u tački 1 ovog dokumenta. 14. Za izradu projektne dokumentacije primarne mreže kompletne zone, projekat TPS–a i sekundarne mreže od TPS-a do objekta, a na osnovu izdatih tehničkih uslova, korisnici angažuju ovlašćeno projektno preduzeće. Projektno preduzeće mora biti u potpunosti upoznato sa dokumentom “Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije” – JP “Toplifikacija” Požarevac. Korisnici mogu angažovati i JP “Toplifikacija” za izradu predmetne projektne dokumentacije uz nadoknadu koja će se definisati ugovorom. 15. Projekat, koji je izradilo drugo projektno preduzeće, se pre dobijanja odobrenja za gradnju od strane nadležne uprave SO Požarevac, dostavlja JP “Toplifikacija” na saglasnost.

128

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

16. Gradnja toplifikacione mreže mora se vršiti po projektnoj dokumentaciji koja ima saglasnost JP”Toplifikacija” i odobrenje za gradnju od strane nadležne uprave SO Požarevac. Radovi i se izvode u vremenskom periodu od 15. aprila do 15. oktobra, tj. kada toplifikacioni sistem nije u radnom režimu. Radovi se mogu izvoditi i van ovog roka u slučaju da ne ugrožavaju rad toplifikacionog sistema i to uz pismeno odobrenje Sektora za prenos, distribuciju i održavanje TS Požarevac. Gradnja toplifikacionog sistema se vrši pod nadzorom stručne službe JP “Toplifikacija” o čemu Izvođač radova vodi, a nadzor overava građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. 17. Sve radove na izvođenju toplifikacionih instalacija, od mesta priključenja na toplifikacioni sistem, definisanog u Tehničkim uslovima, do kućnih instalacija korisnika, finansiraju Korisnici. 18. Pre početka radova na toplifikacionoj mreži zone u 1999. godini, korisnici su dužni da plate troškove u zavisnosti stepena izgrađenosti zone i angažovanoj toplotnoj snazi za grejanje. : - Korisnici plaćaju troškove po predmeru i predračunu za konkretan slučaj. Troškove plaćaju Izvođaču radova po ugovorenom načinu i uslovima plaćanja. - Troškove nadzora u skladu sa važećom odlukom Upravnog odbora JPT, odmah po prijavljivanju gradnje - Troškove priključenja na toplifikacioni sistem u skladu sa važećom odlukom Upravnog odbora JPT, prilikom podnošenja zahteva za priključenje na toplifikacioni sistem. O finansijskim uslovima odluku donosi Upravni odbor JP “Topligfikacija” za svaku godinu gradnje. 19. Naknadno priključeni korisnik ne može biti oslobođen plaćanja takse i učešća na ime troškova koji su stvoreni u delu prethodne gradnje predmetne zone. 20. Korisnici za izvođenje radova po overenoj projektnoj dokumentaciji moraju angažovati preduzeće registrovano za gradnju termotehničkih instalacija i toplifikacionih mreža i ono preduzeće koje je upoznato sa “Tehničkim uslovima za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije” JP “Toplifikacija” –Požarevac. Korisnik može da angažuje i JP “Toplifikacija” za izvođenje radova. 21. Nakon prijavljivanja gradnje od strane korisnika, JP “Toplifikacija” će imenovati nadzorne organe zadužene za kontrolu nabavljene opreme i materijala i nadzor nad izvođenjem radova. 22. Korisnici takođe mogu ovlastiti JP “Toplifikaciju” za vođenje svih investitorskih poslova: - pribavljanje odobrenja za gradnju, - saglasnosti na projektovanu trasu toplovoda ostalih nadležnih preduzeća i institucija, - pribavljanje odobrenja za raskopavanje i korišćenje javnih površina i saobraćajnica i sl. o čemu će se sačiniti poseban ugovor. 23. Nakon završene gradnje korisnici upućuju zahtev za priključenje na postojeću toplifikacionu mrežu. Uz zahtev za priključenje Korisnik dostavlja projekat izvedenog stanja. Objekat se priključuje na toplifikacioni sistem Isporučioca kada potrošač ispuni uslove iz energetske saglasnosti, tehničkih i finansijskih uslova i 129

JP Toplifikacija Požarevac
Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

predaje dokumentacije iz tačke 15. ovog dokumenta (građevinski dnevnik, građevinska knjiga zapisnici o hladnoj probi i izveštaji RO kontrole). 24. Priključenje obavljaju isključivo radnici JP “Toplifikacija”. 25. Izgrađene instalacije od mesta priključenja po tehničkim uslovima do sledećih granica predaju se na upravljanje, održavanje i amortizaciju i time postaju vlasništvo JP “Toplifikacija”: - za kolektivne stambene zgrade kod kojih su vertikale izvedene po prostorijama objekta, van stepenišnog prostora, granice su ventili u korenu vertikala kućnog razvoda; - za kolektivne stambene zgrade kod kojih su vertikale izvedene kroz stepenišni prostor, granice su ventili za priključenje stana ili poslovnog prostora; - za individualne objekte sa zonskom podstanicom granica su ugrađeni priključni ventili na 1 (jedan) metar od objekta koji razdvajaju kućnu instalaciju od sekundarne mreže. - za individulne objekte sa individualnim podstanicama granica je neposredno iza ventila koji razdvajaju primarnu mrežu od primarnog dela TPS 26. Održavanje ostalih izgrađenih instalacija (van date granice) može se ugovorno poveriti JP “Toplifikacija”. 27. Radnicima službe održavanja JP “Toplifikacija” korisnik mora dozvoliti pristup svim instalacijama grejanja, radi kontrole ili hitnih intervencija, bilo da su prenete u nadležnost JP “Toplifikacija” ili nisu. 28. Eksploataciju svih instalacija grejanja priključenih na toplifikacioni sistem vrši JP “Toplifikacija” 29. Po završetku gradnje i puštanja grejanja svi korisnici su dužni da sklope ugovor o isporuci i naplati toplotne energije sa JP “Toplifikacijom”.

130

JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE IV .GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI Deo: LEGENDA OZNAKA LEGENDA SKRAĆENICA SPISAK CRTEŽA I PRILOGA TABLIČKI PRILOZI 131 .

Tip senzora NTC termistor fenitron. mikroprocerski regulator serije 6000.GRAFIČKI I TABLIČNI PRILOZI LEGENDA OZNAKA 1 – Regulator pritiska 21 – Cirkulaciona pumpa radijatorskog grejanja 22 – Cirkulaciona pumpa za klimatizaciju 231 – Cirkulaciona pumpa za potrošnu toplu vodu 232 – Recirkulaciona pumpa za potrošnu toplu vodu 31 – Izmenjivač toplote voda-voda za radijatorsko grejanje 32 – Izmenjivač toplote voda-voda za klimatizaciju PREDGREJAČ DOGREJAČ 331 – Izmenjivač toplote voda-voda za potrošnu toplu vodu – 332 – Izmenjivač toplote voda-voda za potrošnu toplu vodu – 41 – Vodomer za dopunu sekundarnog sistema radijatorskog grejanja 42 – Vodomer za dopunu klimatizacinog sistema 5 – Regulacioni prolazni elektromotorni ventil 6 – Regulator diferencijalnog pritiska 7 – Impulsni vodomer za merenje protoka 8 – Predgrejač klimatizacione komore 9 – Rezervoar potrošne tople vode 10 – CTS-1.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije IV . proizvođač “FENIKS”’Niš 132 .STS-1 .

CENUS . KV . PTV .Hvatač nečistoće 13.Centralni sistem nadzora i upravljanja sistemom 6.Javno preduzeće "Toplifikacija" .Elektromotorni regulacioni ventil 16. JPT . OC – Odzračna cev 11. KRP . P – Prelivna cev 10. HTZ .Regulator 18.Računska jedinica 17.Kućno toplotno postrojenje 4.Higijensko tehnička zaštita 7.Sobni regulator temperture 133 . SR – Sigurnosni razvodni vod 8. SRT .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije LEGENDA SKRAĆENICA l.Potrošna topla voda 5. EMRV .Kuglasti ventil 12. RJ . SP – Sigurnosni povratni vod 9.Ekspanzioni sud 14. JUS .Jugoslovenski standard 3. VS .Požarevac 2. HN . ES .Vntil sigurnosti 15. R .

1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i centralnom pripremom PTV KLASA II Sl.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja.2 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja .6 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa direktnim priključenjem kaloriferskog grejanja .4 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i centralnom pripremom PTV KLASA I Sl.KLASA II Sl.14 Postavljanje kompenzacionih jastuka Sl.5 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja.28 Poklopac na šahtama i komorama koje su van trotoara ili saobraćajnica 134 .25 Prednji izgled ormana "RO-A" i raspored opreme Sl.19 Detalj konstrukcije nepokretnog oslonca Sl. klimatizacije i centralnom pripremom PTV .7 Osnovna tehnološka šema individualne predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja Sl.15 Prolaz predizolovanih cevi kroz zid Sl.4.KLASA I Sl.KLASA I Sl.3.13 Račvanje predizolovanih cevi Sl.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i klimatizacije .11 Postrojenje sa jednim izmenjivačem toplote i otvorenim ekspanzionim sudom (bez elementa za odvajanje vodenog od gasnog prostora) Sl.24 Prednji izgled ormana "RO" i raspored opreme Sl.26 Unutrašnji raspored opreme u "RO-A" Sl.20 Izvođenje odzračnih sudova na instalaciji Sl.1 Granice sistema daljinskog grejanja Sl.1 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja .KLASA II Sl.12 Polaganje predizolovanih cevi u zemlju Sl.18 Detalj ugradnje nepokretnog oslonca Sl.2.27 Poklopac na šahtama i komorama koje su u trotoarima ili saobraćajnicama Sl.5.23 Šema ormana automatike "RO-A" Sl.JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije SPISAK CRTEŽA I PRILOGA Sl. klimatizacije i centralnom pripremom PTV .8 Postrojenje sa jednim izmenjivačem toplote i otvorenim ekspanzionim sudom Sl.10 Postrojenje sa više izmenjivačem toplote i zatvorenim ekspanzionim sudom Sl.22 Principijelna šema razvodnog ormana "RO" Sl.KLASA I Sl.3 Osnovna tehnološka šema predajne stanice i kućnog razvodnog postrojenja sa indirektnim priključenjem radijatorskog grejanja i klimatizacije .16 Konstrukcija spojnice predizolovane cevi Sl.17 Detalj priključenja cevnog ogranka na toplovod Kostolac-Požarevac Sl.21 Odvazdušenje i odmuljivanje cevnih registara Sl.9 Postrojenje sa dva izmenjivača toplote i otvorenim ekspanzionim sudom Sl.KLASA I Sl.KLASA II Sl.

5: Funkcionalna veza prečnika cevi. energetskog protoka. jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 130/75 (°C) .bakarne cevi Prilog broj 7: T.4: Funkcionalna veza prečnika cevi.3: Toplotne snage cevnih grejnih tela .2: Funkcionalna veza prečnika cevi.crne cevi Prilog broj 4: T. energetskog protoka.1: Funkcionalna veza prečnika cevi.registara Prilog broj 5: T.bakarne cevi Prilog broj 6: T. energetskog protoka. jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 130/75 (°C) .registara Prilog broj 9: Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom 135 .JP Toplifikacija Požarevac Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije PRILOZI Prilog broj 1: Klizni dijagram temperature primarnog i sekundarnog sistema daljinskog grejanja Prilog broj 2: T.crne cevi Prilog broj 3: T.6: Tabela za izbor armature u TPS-u u zavisnosti od snage TPS-a Prilog broj 8: T. jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 90/70 (°C) . energetskog protoka. jediničnog pada pritiska i brzine strujanja za sistem 90/70 (°C) .7: Toplotne snage cevnih grejnih tela .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->