P. 1
TEHNICKI OPIS-Ventilacija Garaze

TEHNICKI OPIS-Ventilacija Garaze

|Views: 1,889|Likes:
Published by zeljkogr

More info:

Published by: zeljkogr on Mar 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2013

pdf

text

original

1 Mašinske instalacije

S A D R Ž A J
Strana:
1.0 PROJEKTNI ZADATAK 2

2.0 TEHNIČKI OPIS 3

3.0 PRORAČUNI 5

4.0

5.0

6.0
TEHNIČKI USLOVI

PRILOG O PRIMJENJENIM MJERAMA ZAŠTITE NA RADU

PRIMJENJENI PROPISI I STANDARDI
38

41

43


PREDMJER I PREDRAČUN


GRAFIČKI PRILOZI

2 Mašinske instalacije

1.0 PROJEKTNI ZADATAK


Za potrebe stambeno-poslovnog objekta čiji je Investitor ÄEKVATOR d.o.o.³a koji
se nalazi na lokaciji ÄMedeno Polje³ u Banja Luci potrebno je uraditi mašinski
projekat ventilacije podzemne garaže koja se nalazi ispod lamela A, B i C .
Projekat uraditi prema važećim normam i propisima.
Investitor:


_____________________
3 Mašinske instalacije

2.0 TEHNIČKI OPISZa stambeno-poslovni objekat ÄEKVATOR d.o.o.³ Garaže ispod lamela A, B i C u
Banja Luci urađen je mašinski projekat ventilacije podzemne garaže.

Garaža je podzemna i prostire se ispod kompletnog objekta i manjim djelom mimo
objekta pored lamele C.

Korisna površina garaže iznosi 1.400 m
2
sa mogućnošću za parkiranje oko 38 vozila.

Da bi garaža mogla da se koristi prema važećim propisima, predviđene su sledeće,

mašinske instalacije:

±instalacija za provetravanje,
±instalacija za odimljavanje,
±instalacija za nadpritisak sa provetravanjem prostora.

Provjetravanje

Predviđeno je mehaničko provjetravanje garaže sa dovodom i odvodom vazduha
prema broju vozila, odnosno maksimalno dozvoljenoj koncentraciji CO u vazduhu.

Za izvlačenje vazduha predviđen je 1 sistem, i to: G-E1 snabdjeven sa dva
ventilatora.

Za ubacivanje vazduha predviđena su 2 sistema, i to G-S2 i G-S3 sa dvobrzinskim
motorima.

Za ubacivanje i izvlačenje vazduha, predviđen je kanalski razvod od pocinkovanog
lima.

Na ovako izvedenom kanalskom razvodu predviđene su rešetke za dovod i odvod
vazduha. Odvođenje vazduha se vrši pri podu i pod plafonom garaže.

Za ubacivanje vazduha predviđene su rešetke izrađene od čeličnih panela, sa
mogućnošću regulacije protoka vazduha.

Bacanje otpadnog vazduha se vrši na nivou prizemlja bočne fasade, a uzimanje
svežeg vazduha takođe preko bočnih fasadnih zidovim na nivou prizemlja. Za
uzimanje svežeg i bacanje otpadnog vazduha su predviđene odgovarajuće žaluzine.

Predviđena količina vazduha za provetravanje garaže, obezbeđuje 4 izmjene svežeg
vazduha na čas, što u potpunosti zadovoljava tehničke normative.


4 Mašinske instalacije

Odimljavanje

Za odimljavanje garaže predviđena su 3 nezavisna sistema OD-S1, OD-S2 i OD-S3
sa količinom vazduha i veličinom dimnog sektora prema važećim propisima.

Sistemi za odimljavanje snabdjeveni su odgovarajućim krovnim ventilatorima,
smeštenim na krovu objekta.

Predviđeni ventilatori moraju da rade u slučaju požara i moraju biti takve
konstrukcije, da mogu izdržati temperature do 400
o
C u trajanju od 90 minuta.

Za odvod dima koriste se vertikalni zidani kanali, predviđeni građevinskim projektom.
Na građevinski izvedenim kanalima za odimljavanje, smeštene su čelične rešetke za
odvod dima, ispod plafona garaže.

Nadpritisak predprostora

Za slučaj požara predviđeno je održavanje nadpritiska od 20 Pa u predprostoru za
ulaz u garažu sa prelaznog stepeništa.

Za svako stepenište, na ulazima u garažu sa oba nivoa predviđeni su sistemi za dovod
vazduha radi održavanja nadpritiska, i to:

±stepenište Lamela A, sistem TS-1,
±stepenište Lamela B, sistem TS-2,
±stepenište Lamela C, sistem TS-3,

Za ubacivanje vazduha predviđeni su odgovarajući aksijalni ventilatori smešteni u
prostorijama prizemlja. Uzimanje svežeg vazduha se vrši na nivou prizemlja.

Za razvod vazduha, predviđeni su kanali od pocinkovanog lima propisne požarne
otpornosti. Na ovim kanalima za distribuciju vazduha, predviđeni su odgovarajući
anemostati i rešetke, snabdeveni regulatorom protoka vazduha.


5 Mašinske instalacije

3.0 PRORAČUNIPROVJETRAVANJE GARAŽE

Garaža je podzemna , kapaciteta za 38 vozila. Ukupna površina garaže iznosi
približno oko 1.800 m
2
.

Prosečna visina garaže iznosi oko 2,8 m tako da je zapremina garaže približno
5.040 m
3
.Dovod vazduha se vrši mehaničkim putem.

Za odvod vazduha predviđen je 1 sistem.

Za dovod vazduha predviđena su 2 nezavisna sistema.Količina vazduha

Prema odredbama "Pravilnika o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke
automobile od požara i eksplozija", preporučena količina vazduha, potrebna za
provetravanje iznosi najmanje 12 m
3
/h po kvadratnom metru korisne površine
garaže.

Količina vazduha, potrebna za provetravanje, mora da iznosi:

L = 1800 x 12 = 21.600 m
3
/h.


í količinu vazduha po motornom vozilu u iznosu od:

L
1
=
38
600 . 21
= 568 m
3
/h

í broj izmena svežeg vazduha u iznosu od:

n =
040 . 5
600 . 21
= 4.29

što u potpunosti zadovoljava tehničke normative, obzirom, da je preporučena količina
otpadnog 4 do 5 pr/h.6 Mašinske instalacije

Odvod vazduha

Ukupna količina vazduha koji se odvodi iz garaže iznosi 21.620 m
3
/h.

Za odvod vazduha predviđen je sistem sa količinom:

y G-E1 21.620 m
3
/h
Dovod vazduha

Vazduh se mehaničkim putem dovodi do garaže.

Količina vazduha, koja se dovodi za oko 5% je manja od količine vazduha koja se
odvodi, i iznosi:

L
u
= 0,95 x 21.600 = 20.520 m
3
/h.

Za dovod vazduha predviđena su dva nezavisna sistema sa sledećim količinama
vazduha:

y G-S2 9.900 m
3
/h
y G-S3 10.750 m
3
/h


Provera usvojene količine vazduha

Na osnovu MAK-vrednosti ugljen monoksida, koji se sadrži u izduvnim gasovima
izvršiće se provera usvojene količine vazduha za provetravanje garaže.

Motorno vozilo koje troši 10 do 12 l goriva na 100 km, pri brzini od 50 km/h
proizvodi oko 50 Nm
3
/h izduvnih gasova, a pri praznom hodu, maksimalno oko 10
Nm
3
/h izduvnih gasova. Sa srednjim sadržajem CO od 10% u izduvnim gasovima,
proizvodnja CO za jedan čas u praznom hodu će biti:

10 x 0,1 = 1,0 Nm
3
/h, odnosno 0,5 Nm
3
/ ½ časa

Za male automobile račune se sa oko 0,5 Nm
3
/h, a za veće 1,5 Nm
3
/h.

Prema odredbama "Pravilnika o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke
automobile od požara i eksplozija",

Prinudna ventilacija mora da bude tako dimenzionisana da polučasovna srednja
vrednost ugljen-monoksida ne prelazi 100 ppm (cm
3
/m
3
). Da ova vrednost ne bi bila
prekoračena za svaki automobil srednje veličine, sa praznim hodom potrebna je
količina vazduha:

7 Mašinske instalacije

V =
6
10 100
5 , 0

v
= 5.000 Nm
3
/ ½ časa, odnosno 10.000 Nm
3
/h.

Ako se pretpostavi, da u garaži u kojoj je parkirano 38 vozila, 30 vozila u udarnom
terminu ima srednje vreme praznog hoda od 2 minuta, što je identično kao da 2
vozila ½ časa stalno rade u hodu, potrebna količina spoljnjeg vazduha mora da
iznosi:

V =
6
10 100
2 5 , 0

v
v
= 10.000 Nm
3
/ ½ časa, odnosno 20.000 Nm
3
/h.

Količina svežeg vazduha iznosi 20.520 m
3
/h, što sa izračunatom količinom vazduha
od 10.000 m
3
/h po vozilu, obezbeđuje da u garaži mogu neprestano raditi 2
vozila, što čini oko 5% od ukupnog broja vozila, što je uobičajena frekvencija
kretanja vozila u garaži.

Količina vazduha od 20.520 m
3
/h, ostvaruje 4 izmena vazduha na čas.

Maksimalno dozvoljena koncentracija ugljen-monoksida u garaži iznosi 200 ppm
(boravak ljudi u garaži 20 minuta).

Broj vozila u radu pri alarmu iznosi: n =
6
10 0 , 1
520 . 20 200
v
v
= 4

Ovakva frekvencija jednovremenog kretanja od 4 vozila, što čini oko 10,5% od
ukupnog broja vozila, se javlja vrlo retko ± skoro nikad.

Izbor opreme

Odvod vazduha

Količina vazduha, koji se izvlači iz garaže iznosi 21.620 m
3
/h.
Za izvlačenje vazduha usvojen je 1 sistem koji je smješten u tehničkoj prostoriji
lamele A u garaži.

Izbor rešetki

Izvlačenje vazduha se vrši preko sistema pocinkovanih kanala. Na ovim kanalima,
smeštene su rešetke za izvlačenje vazduha, pri podu i pod plafonom garaže, tako da je
izvlačenje po celoj zoni ravnomerno.
Predviđene su rešetke izrađene od čeličnih profila, snabdevene regulatorom protoka
vazduha, sledećih karakteristika:
Rešetke postavljene pri podu

í dimenzija 325 x 225 mm
í količina vazduha 460 m
3
/h
í brzina vazduha na rešetki 1,8 m
1
/sec
8 Mašinske instalacije


í dimenzija 425 x 125 mm
í količina vazduha 460 m
3
/h
í brzina vazduha na rešetki 2,4 m
1
/sec

Rešetke postavljene pod plafonom

í dimenzija 425 x 125 mm
í količina vazduha 460 m
3
/h
í brzina vazduha na rešetki 2,4 m
1
/sec

Proračun kanala

Kanali su izrađeni od pocinkovanog lima debljine u zavisnosti od veće dimenzije
kanala.
Izvlačenje vazduha iz garaže se vrši preko sistema kanala postavljenog u stropu
garaže. Bacanje otpadnog vazduha se vrši na bočnoj zapadnoj fasadi objekta.

REZULTATI PRORAČUNA KANALSKE MREŽE SISTEM G-E1
Ogranak: G-E1-G1 - R1

DPuk = 385.5 Pa

Za prigušivanje: 0 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta
kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
3 7360 700x500 10 5.84 0.35 Pocinkovani 0.51 5.1 0.3 6.1 11.2 0
4 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0.01 0.2 1.3 0
5 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0.11 2 3 0
6 5980 600x500 9 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 4.5 0.01 0.2 4.7 0
7 5520 550x500 4 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 2.2 0.11 2.1 4.3 0
8 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0.11 1.7 2.6 0
9 4600 500x500 2 5.11 0.25 Pocinkovani 0.49 1 0.11 1.7 2.7 0
10 4140 500x450 2 5.11 0.225 Pocinkovani 0.52 1 0.01 0.2 1.2 0
11 3680 500x400 2 5.11 0.2 Pocinkovani 0.56 1.1 0.01 0.2 1.3 0
12 3220 500x400 2 4.47 0.2 Pocinkovani 0.45 0.9 0.11 1.3 2.2 0
13 2760 450x350 2 4.87 0.158 Pocinkovani 0.6 1.2 0.11 1.6 2.8 0
14 2300 400x350 4 4.56 0.14 Pocinkovani 0.57 2.3 0.02 0.2 2.5 0
15 1840 400x300 2 4.26 0.12 Pocinkovani 0.57 1.1 0.12 1.3 2.4 0
16 1380 350x300 2 3.65 0.105 Pocinkovani 0.47 0.9 0.03 0.2 1.1 0
17 920 300x250 9 3.41 0.075 Pocinkovani 0.51 4.6 0.15 1 5.6 0
18 460 250x150 2 3.41 0.038 Pocinkovani 0.82 1.6 1.57 11 12.6 0.7
resetka 11


9 Mašinske instalacije


Ogranak: G-E1-G1 - R2

DPuk = 379.9 Pa

Za prigušivanje: 5.6 Pa

Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
3 7360 700x500 10 5.84 0.35 Pocinkovani 0.51 5.1 0.3 6.1 11.2 0
4 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0.01 0.2 1.3 0
5 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0.11 2 3 0
6 5980 600x500 9 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 4.5 0.01 0.2 4.7 0
7 5520 550x500 4 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 2.2 0.11 2.1 4.3 0
8 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0.11 1.7 2.6 0
9 4600 500x500 2 5.11 0.25 Pocinkovani 0.49 1 0.11 1.7 2.7 0
10 4140 500x450 2 5.11 0.225 Pocinkovani 0.52 1 0.01 0.2 1.2 0
11 3680 500x400 2 5.11 0.2 Pocinkovani 0.56 1.1 0.01 0.2 1.3 0
12 3220 500x400 2 4.47 0.2 Pocinkovani 0.45 0.9 0.11 1.3 2.2 0
13 2760 450x350 2 4.87 0.158 Pocinkovani 0.6 1.2 0.11 1.6 2.8 0
14 2300 400x350 4 4.56 0.14 Pocinkovani 0.57 2.3 0.02 0.2 2.5 0
15 1840 400x300 2 4.26 0.12 Pocinkovani 0.57 1.1 0.12 1.3 2.4 0
16 1380 350x300 2 3.65 0.105 Pocinkovani 0.47 0.9 0.03 0.2 1.1 0
17 920 300x250 9 3.41 0.075 Pocinkovani 0.51 4.6 0.15 1 5.6 0
19 460 200x250 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.4 0.8 1.03 4.1 4.9 13.8
Ogranak: G-E1-G1 - R3

DPuk = 356.7 Pa

Za prigušivanje: 28.8 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
3 7360 700x500 10 5.84 0.35 Pocinkovani 0.51 5.1 0.3 6.1 11.2 0
4 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0.01 0.2 1.3 0
5 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0.11 2 3 0
6 5980 600x500 9 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 4.5 0.01 0.2 4.7 0
7 5520 550x500 4 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 2.2 0.11 2.1 4.3 0
8 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0.11 1.7 2.6 0
9 4600 500x500 2 5.11 0.25 Pocinkovani 0.49 1 0.11 1.7 2.7 0
10 4140 500x450 2 5.11 0.225 Pocinkovani 0.52 1 0.01 0.2 1.2 0
11 3680 500x400 2 5.11 0.2 Pocinkovani 0.56 1.1 0.01 0.2 1.3 0
12 3220 500x400 2 4.47 0.2 Pocinkovani 0.45 0.9 0.11 1.3 2.2 0
13 2760 450x350 2 4.87 0.158 Pocinkovani 0.6 1.2 0.11 1.6 2.8 0
14 2300 400x350 4 4.56 0.14 Pocinkovani 0.57 2.3 0.02 0.2 2.5 0
15 1840 400x300 2 4.26 0.12 Pocinkovani 0.57 1.1 0.12 1.3 2.4 0
16 1380 350x300 2 3.65 0.105 Pocinkovani 0.47 0.9 0.03 0.2 1.1 0
20 460 150x300 2 2.84 0.045 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0

10 Mašinske instalacije

Ogranak: G-E1-G1 - R4

DPuk = 355.6 Pa

Za prigušivanje: 29.9 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
3 7360 700x500 10 5.84 0.35 Pocinkovani 0.51 5.1 0.3 6.1 11.2 0
4 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0.01 0.2 1.3 0
5 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0.11 2 3 0
6 5980 600x500 9 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 4.5 0.01 0.2 4.7 0
7 5520 550x500 4 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 2.2 0.11 2.1 4.3 0
8 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0.11 1.7 2.6 0
9 4600 500x500 2 5.11 0.25 Pocinkovani 0.49 1 0.11 1.7 2.7 0
10 4140 500x450 2 5.11 0.225 Pocinkovani 0.52 1 0.01 0.2 1.2 0
11 3680 500x400 2 5.11 0.2 Pocinkovani 0.56 1.1 0.01 0.2 1.3 0
12 3220 500x400 2 4.47 0.2 Pocinkovani 0.45 0.9 0.11 1.3 2.2 0
13 2760 450x350 2 4.87 0.158 Pocinkovani 0.6 1.2 0.11 1.6 2.8 0
14 2300 400x350 4 4.56 0.14 Pocinkovani 0.57 2.3 0.02 0.2 2.5 0
15 1840 400x300 2 4.26 0.12 Pocinkovani 0.57 1.1 0.12 1.3 2.4 0
21 460 150x300 2 2.84 0.045 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0
Ogranak: G-E1-G1 - R5

DPuk = 352.9 Pa

Za prigušivanje: 32.6 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
3 7360 700x500 10 5.84 0.35 Pocinkovani 0.51 5.1 0.3 6.1 11.2 0
4 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0.01 0.2 1.3 0
5 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0.11 2 3 0
6 5980 600x500 9 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 4.5 0.01 0.2 4.7 0
7 5520 550x500 4 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 2.2 0.11 2.1 4.3 0
8 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0.11 1.7 2.6 0
9 4600 500x500 2 5.11 0.25 Pocinkovani 0.49 1 0.11 1.7 2.7 0
10 4140 500x450 2 5.11 0.225 Pocinkovani 0.52 1 0.01 0.2 1.2 0
11 3680 500x400 2 5.11 0.2 Pocinkovani 0.56 1.1 0.01 0.2 1.3 0
12 3220 500x400 2 4.47 0.2 Pocinkovani 0.45 0.9 0.11 1.3 2.2 0
13 2760 450x350 2 4.87 0.158 Pocinkovani 0.6 1.2 0.11 1.6 2.8 0
14 2300 400x350 4 4.56 0.14 Pocinkovani 0.57 2.3 0.02 0.2 2.5 0
22 460 150x350 2 2.43 0.052 Pocinkovani 0.39 0.8 0 0 0.8 0

11 Mašinske instalacije

Ogranak: G-E1-G1 - R6

DPuk = 350.4 Pa

Za prigušivanje: 35.1 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
3 7360 700x500 10 5.84 0.35 Pocinkovani 0.51 5.1 0.3 6.1 11.2 0
4 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0.01 0.2 1.3 0
5 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0.11 2 3 0
6 5980 600x500 9 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 4.5 0.01 0.2 4.7 0
7 5520 550x500 4 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 2.2 0.11 2.1 4.3 0
8 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0.11 1.7 2.6 0
9 4600 500x500 2 5.11 0.25 Pocinkovani 0.49 1 0.11 1.7 2.7 0
10 4140 500x450 2 5.11 0.225 Pocinkovani 0.52 1 0.01 0.2 1.2 0
11 3680 500x400 2 5.11 0.2 Pocinkovani 0.56 1.1 0.01 0.2 1.3 0
12 3220 500x400 2 4.47 0.2 Pocinkovani 0.45 0.9 0.11 1.3 2.2 0
13 2760 450x350 2 4.87 0.158 Pocinkovani 0.6 1.2 0.11 1.6 2.8 0
23 460 150x350 2 2.43 0.052 Pocinkovani 0.39 0.8 0 0 0.8 0

Ogranak: G-E1-G1 - R7

DPuk = 348.6 Pa

Za prigušivanje: 36.9 Pa

Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
3 7360 700x500 10 5.84 0.35 Pocinkovani 0.51 5.1 0.3 6.1 11.2 0
4 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0.01 0.2 1.3 0
5 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0.11 2 3 0
6 5980 600x500 9 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 4.5 0.01 0.2 4.7 0
7 5520 550x500 4 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 2.2 0.11 2.1 4.3 0
8 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0.11 1.7 2.6 0
9 4600 500x500 2 5.11 0.25 Pocinkovani 0.49 1 0.11 1.7 2.7 0
10 4140 500x450 2 5.11 0.225 Pocinkovani 0.52 1 0.01 0.2 1.2 0
11 3680 500x400 2 5.11 0.2 Pocinkovani 0.56 1.1 0.01 0.2 1.3 0
12 3220 500x400 2 4.47 0.2 Pocinkovani 0.45 0.9 0.11 1.3 2.2 0
24 460 100x400 2 3.19 0.04 Pocinkovani 0.89 1.8 0 0 1.8 0
Ogranak: G-E1-G1 - R8

DPuk = 346.4 Pa

Za prigušivanje: 39.1 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
3 7360 700x500 10 5.84 0.35 Pocinkovani 0.51 5.1 0.3 6.1 11.2 0
4 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0.01 0.2 1.3 0
5 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0.11 2 3 0
6 5980 600x500 9 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 4.5 0.01 0.2 4.7 0
7 5520 550x500 4 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 2.2 0.11 2.1 4.3 0
8 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0.11 1.7 2.6 0
9 4600 500x500 2 5.11 0.25 Pocinkovani 0.49 1 0.11 1.7 2.7 0
10 4140 500x450 2 5.11 0.225 Pocinkovani 0.52 1 0.01 0.2 1.2 0
11 3680 500x400 2 5.11 0.2 Pocinkovani 0.56 1.1 0.01 0.2 1.3 0
25 460 100x400 2 3.19 0.04 Pocinkovani 0.89 1.8 0 0 1.8 0
12 Mašinske instalacije

Ogranak: G-E1-G1 - R9

DPuk = 344.7 Pa

Za prigušivanje: 40.8 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
3 7360 700x500 10 5.84 0.35 Pocinkovani 0.51 5.1 0.3 6.1 11.2 0
4 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0.01 0.2 1.3 0
5 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0.11 2 3 0
6 5980 600x500 9 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 4.5 0.01 0.2 4.7 0
7 5520 550x500 4 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 2.2 0.11 2.1 4.3 0
8 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0.11 1.7 2.6 0
9 4600 500x500 2 5.11 0.25 Pocinkovani 0.49 1 0.11 1.7 2.7 0
10 4140 500x450 2 5.11 0.225 Pocinkovani 0.52 1 0.01 0.2 1.2 0
26 460 100x450 2 2.84 0.045 Pocinkovani 0.7 1.4 0 0 1.4 0
Ogranak: G-E1-G1 - R10

DPuk = 343.2 Pa

Za prigušivanje: 42.3 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
3 7360 700x500 10 5.84 0.35 Pocinkovani 0.51 5.1 0.3 6.1 11.2 0
4 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0.01 0.2 1.3 0
5 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0.11 2 3 0
6 5980 600x500 9 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 4.5 0.01 0.2 4.7 0
7 5520 550x500 4 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 2.2 0.11 2.1 4.3 0
8 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0.11 1.7 2.6 0
9 4600 500x500 2 5.11 0.25 Pocinkovani 0.49 1 0.11 1.7 2.7 0
27 460 100x500 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
Ogranak: G-E1-G1 - R11

DPuk = 340.5 Pa

Za prigušivanje: 45 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
3 7360 700x500 10 5.84 0.35 Pocinkovani 0.51 5.1 0.3 6.1 11.2 0
4 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0.01 0.2 1.3 0
5 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0.11 2 3 0
6 5980 600x500 9 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 4.5 0.01 0.2 4.7 0
7 5520 550x500 4 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 2.2 0.11 2.1 4.3 0
8 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0.11 1.7 2.6 0
28 460 100x500 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 013 Mašinske instalacije


Ogranak: G-E1-G1 - R12

DPuk = 337.9 Pa

Za prigušivanje: 47.6 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
3 7360 700x500 10 5.84 0.35 Pocinkovani 0.51 5.1 0.3 6.1 11.2 0
4 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0.01 0.2 1.3 0
5 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0.11 2 3 0
6 5980 600x500 9 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 4.5 0.01 0.2 4.7 0
7 5520 550x500 4 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 2.2 0.11 2.1 4.3 0
29 460 100x500 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
Ogranak: G-E1-G1 - R13

DPuk = 333.6 Pa

Za prigušivanje: 51.9 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
3 7360 700x500 10 5.84 0.35 Pocinkovani 0.51 5.1 0.3 6.1 11.2 0
4 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0.01 0.2 1.3 0
5 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0.11 2 3 0
6 5980 600x500 9 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 4.5 0.01 0.2 4.7 0
30 460 100x500 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
Ogranak: G-E1-G1 - R14

Za prigušivanje: 56.6 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
3 7360 700x500 10 5.84 0.35 Pocinkovani 0.51 5.1 0.3 6.1 11.2 0
4 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0.01 0.2 1.3 0
5 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0.11 2 3 0
31 460 100x500 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0

14 Mašinske instalacijeOgranak: G-E1-G2 - R1

Za prigušivanje: 57.7 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
34 7820 800x500 2 5.43 0.4 Pocinkovani 0.42 0.8 0 0 0.8 0
35 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
36 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0 0 0.9 0
37 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
38 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
39 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0 0 0.9 0
40 4600 700x350 2 5.22 0.245 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0
41 4140 650x350 2 5.05 0.227 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
42 3680 600x350 2 4.87 0.21 Pocinkovani 0.52 1 0 0 1 0
43 2760 600x300 2 4.26 0.18 Pocinkovani 0.47 0.9 0 0 0.9 0
44 2300 500x300 2 4.26 0.15 Pocinkovani 0.51 1 0 0 1 0
45 1840 400x300 2 4.26 0.12 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
46 1380 300x300 2 4.26 0.09 Pocinkovani 0.67 1.3 0 0 1.3 0
47 920 300x250 2 3.41 0.075 Pocinkovani 0.51 1 0 0 1 0
48 460 300x150 2 2.84 0.045 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0
Ogranak: G-E1-G2 - R2

DPuk = 327.5 Pa

Za prigušivanje: 58 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
34 7820 800x500 2 5.43 0.4 Pocinkovani 0.42 0.8 0 0 0.8 0
35 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
36 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0 0 0.9 0
37 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
38 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
39 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0 0 0.9 0
40 4600 700x350 2 5.22 0.245 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0
41 4140 650x350 2 5.05 0.227 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
42 3680 600x350 2 4.87 0.21 Pocinkovani 0.52 1 0 0 1 0
43 2760 600x300 2 4.26 0.18 Pocinkovani 0.47 0.9 0 0 0.9 0
44 2300 500x300 2 4.26 0.15 Pocinkovani 0.51 1 0 0 1 0
45 1840 400x300 2 4.26 0.12 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
46 1380 300x300 2 4.26 0.09 Pocinkovani 0.67 1.3 0 0 1.3 0
47 920 300x250 2 3.41 0.075 Pocinkovani 0.51 1 0 0 1 0
49 460 200x250 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.4 0.8 0 0 0.8 0
15 Mašinske instalacije
Ogranak: G-E1-G2 - R3

DPuk = 326.8 Pa

Za prigušivanje: 58.7 Pa

Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
34 7820 800x500 2 5.43 0.4 Pocinkovani 0.42 0.8 0 0 0.8 0
35 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
36 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0 0 0.9 0
37 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
38 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
39 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0 0 0.9 0
40 4600 700x350 2 5.22 0.245 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0
41 4140 650x350 2 5.05 0.227 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
42 3680 600x350 2 4.87 0.21 Pocinkovani 0.52 1 0 0 1 0
43 2760 600x300 2 4.26 0.18 Pocinkovani 0.47 0.9 0 0 0.9 0
44 2300 500x300 2 4.26 0.15 Pocinkovani 0.51 1 0 0 1 0
45 1840 400x300 2 4.26 0.12 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
46 1380 300x300 2 4.26 0.09 Pocinkovani 0.67 1.3 0 0 1.3 0
50 460 150x300 2 2.84 0.045 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0
Ogranak: G-E1-G1 - R15

DPuk = 326 Pa

Za prigušivanje: 59.5 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
3 7360 700x500 10 5.84 0.35 Pocinkovani 0.51 5.1 0.3 6.1 11.2 0
4 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0.01 0.2 1.3 0
32 460 100x500 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0

Ogranak: G-E1-G2 - R4

DPuk = 325.5 Pa

Za prigušivanje: 60 Pa

Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
34 7820 800x500 2 5.43 0.4 Pocinkovani 0.42 0.8 0 0 0.8 0
35 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
36 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0 0 0.9 0
37 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
38 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
39 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0 0 0.9 0
40 4600 700x350 2 5.22 0.245 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0
41 4140 650x350 2 5.05 0.227 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
42 3680 600x350 2 4.87 0.21 Pocinkovani 0.52 1 0 0 1 0
43 2760 600x300 2 4.26 0.18 Pocinkovani 0.47 0.9 0 0 0.9 0
44 2300 500x300 2 4.26 0.15 Pocinkovani 0.51 1 0 0 1 0
45 1840 400x300 2 4.26 0.12 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
51 460 150x300 2 2.84 0.045 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0
16 Mašinske instalacije


Ogranak: G-E1-G1 - R16

DPuk = 324.7 Pa

Za prigušivanje: 60.8 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
3 7360 700x500 10 5.84 0.35 Pocinkovani 0.51 5.1 0.3 6.1 11.2 0
33 460 100x500 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
Ogranak: G-E1-G2 - R5

DPuk = 324.4 Pa

Za prigušivanje: 61.1 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
34 7820 800x500 2 5.43 0.4 Pocinkovani 0.42 0.8 0 0 0.8 0
35 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
36 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0 0 0.9 0
37 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
38 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
39 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0 0 0.9 0
40 4600 700x350 2 5.22 0.245 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0
41 4140 650x350 2 5.05 0.227 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
42 3680 600x350 2 4.87 0.21 Pocinkovani 0.52 1 0 0 1 0
43 2760 600x300 2 4.26 0.18 Pocinkovani 0.47 0.9 0 0 0.9 0
44 2300 500x300 2 4.26 0.15 Pocinkovani 0.51 1 0 0 1 0
52 460 150x300 2 2.84 0.045 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0
Ogranak: G-E1-G2 - R6

DPuk = 323.4 Pa

Za prigušivanje: 62.1 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
34 7820 800x500 2 5.43 0.4 Pocinkovani 0.42 0.8 0 0 0.8 0
35 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
36 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0 0 0.9 0
37 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
38 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
39 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0 0 0.9 0
40 4600 700x350 2 5.22 0.245 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0
41 4140 650x350 2 5.05 0.227 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
42 3680 600x350 2 4.87 0.21 Pocinkovani 0.52 1 0 0 1 0
43 2760 600x300 2 4.26 0.18 Pocinkovani 0.47 0.9 0 0 0.9 0
53 460 150x300 2 2.84 0.045 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 017 Mašinske instalacije

Ogranak: G-E1-G2 - R8

DPuk = 322.2 Pa

Za prigušivanje: 63.3 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
34 7820 800x500 2 5.43 0.4 Pocinkovani 0.42 0.8 0 0 0.8 0
35 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
36 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0 0 0.9 0
37 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
38 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
39 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0 0 0.9 0
40 4600 700x350 2 5.22 0.245 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0
41 4140 650x350 2 5.05 0.227 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
42 3680 600x350 2 4.87 0.21 Pocinkovani 0.52 1 0 0 1 0
55 460 150x350 2 2.43 0.052 Pocinkovani 0.39 0.8 0 0 0.8 0
Ogranak: G-E1-G2 - R7

DPuk = 322.2 Pa

Za prigušivanje: 63.3 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
34 7820 800x500 2 5.43 0.4 Pocinkovani 0.42 0.8 0 0 0.8 0
35 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
36 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0 0 0.9 0
37 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
38 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
39 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0 0 0.9 0
40 4600 700x350 2 5.22 0.245 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0
41 4140 650x350 2 5.05 0.227 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
42 3680 600x350 2 4.87 0.21 Pocinkovani 0.52 1 0 0 1 0
54 460 150x350 2 2.43 0.052 Pocinkovani 0.39 0.8 0 0 0.8 0

Ogranak: G-E1-G2 - R9

DPuk = 321.2 Pa

Za prigušivanje: 64.3 Pa

Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
34 7820 800x500 2 5.43 0.4 Pocinkovani 0.42 0.8 0 0 0.8 0
35 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
36 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0 0 0.9 0
37 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
38 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
39 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0 0 0.9 0
40 4600 700x350 2 5.22 0.245 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0
41 4140 650x350 2 5.05 0.227 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
56 460 150x350 2 2.43 0.052 Pocinkovani 0.39 0.8 0 0 0.8 0
18 Mašinske instalacijeOgranak: G-E1-G2 - R10

DPuk = 320.1 Pa

Za prigušivanje: 65.4 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
34 7820 800x500 2 5.43 0.4 Pocinkovani 0.42 0.8 0 0 0.8 0
35 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
36 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0 0 0.9 0
37 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
38 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
39 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0 0 0.9 0
40 4600 700x350 2 5.22 0.245 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0
57 460 150x350 2 2.43 0.052 Pocinkovani 0.39 0.8 0 0 0.8 0
Ogranak: G-E1-G2 - R11

DPuk = 319.3 Pa

Za prigušivanje: 66.2 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
34 7820 800x500 2 5.43 0.4 Pocinkovani 0.42 0.8 0 0 0.8 0
35 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
36 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0 0 0.9 0
37 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
38 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
39 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0 0 0.9 0
58 460 100x500 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
Ogranak: G-E1-G2 - R13

DPuk = 318.9 Pa

Za prigušivanje: 66.6 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
34 7820 800x500 2 5.43 0.4 Pocinkovani 0.42 0.8 0 0 0.8 0
35 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
36 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0 0 0.9 0
37 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
61 460 300x150 2 2.84 0.045 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0
60 460 250x150 2 3.41 0.038 Pocinkovani 0.82 1.6 0 0 1.6 0


19 Mašinske instalacije


Ogranak: G-E1-G2 - R12

DPuk = 318.4 Pa

Za prigušivanje: 67.1 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
34 7820 800x500 2 5.43 0.4 Pocinkovani 0.42 0.8 0 0 0.8 0
35 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
36 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0 0 0.9 0
37 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
38 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
59 460 100x500 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
Ogranak: G-E1-G3 - R1

DPuk = 316.7 Pa

Za prigušivanje: 68.8 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
65 6440 700x500 2 5.11 0.35 Pocinkovani 0.4 0.8 0 0 0.8 0
66 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
67 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
68 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0 0 0.9 0
69 4600 500x500 2 5.11 0.25 Pocinkovani 0.49 1 0 0 1 0
70 4140 600x350 2 5.48 0.21 Pocinkovani 0.64 1.3 0 0 1.3 0
71 3680 600x350 2 4.87 0.21 Pocinkovani 0.52 1 0 0 1 0
72 3220 500x350 2 5.11 0.175 Pocinkovani 0.62 1.2 0 0 1.2 0
73 2760 550x300 2 4.65 0.165 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
74 2300 500x300 2 4.26 0.15 Pocinkovani 0.51 1 0 0 1 0
75 1840 500x250 2 4.09 0.125 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0
76 1380 400x250 2 3.83 0.1 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
77 920 300x250 2 3.41 0.075 Pocinkovani 0.51 1 0 0 1 0
78 460 250x200 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.4 0.8 0 0 0.8 0
79 460 250x200 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.4 0.8 0 0 0.8 0
Ogranak: G-E1-G2 - R14

DPuk = 316.3 Pa

Za prigušivanje: 69.2 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
34 7820 800x500 2 5.43 0.4 Pocinkovani 0.42 0.8 0 0 0.8 0
35 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
36 6440 650x500 2 5.5 0.325 Pocinkovani 0.47 0.9 0 0 0.9 0
62 460 100x500 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 020 Mašinske instalacije

Ogranak: G-E1-G3 - R2

DPuk = 315.9 Pa

Za prigušivanje: 69.6 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
65 6440 700x500 2 5.11 0.35 Pocinkovani 0.4 0.8 0 0 0.8 0
66 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
67 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
68 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0 0 0.9 0
69 4600 500x500 2 5.11 0.25 Pocinkovani 0.49 1 0 0 1 0
70 4140 600x350 2 5.48 0.21 Pocinkovani 0.64 1.3 0 0 1.3 0
71 3680 600x350 2 4.87 0.21 Pocinkovani 0.52 1 0 0 1 0
72 3220 500x350 2 5.11 0.175 Pocinkovani 0.62 1.2 0 0 1.2 0
73 2760 550x300 2 4.65 0.165 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
74 2300 500x300 2 4.26 0.15 Pocinkovani 0.51 1 0 0 1 0
75 1840 500x250 2 4.09 0.125 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0
76 1380 400x250 2 3.83 0.1 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
77 920 300x250 2 3.41 0.075 Pocinkovani 0.51 1 0 0 1 0
80 460 200x250 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.4 0.8 0 0 0.8 0
Ogranak: G-E1-G2 - R15

DPuk = 315.4 Pa

Za prigušivanje: 70.1 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
34 7820 800x500 2 5.43 0.4 Pocinkovani 0.42 0.8 0 0 0.8 0
35 6900 650x500 2 5.9 0.325 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
63 460 100x500 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
Ogranak: G-E1-G3 - R3

DPuk = 314.9 Pa

Za prigušivanje: 70.6 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
65 6440 700x500 2 5.11 0.35 Pocinkovani 0.4 0.8 0 0 0.8 0
66 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
67 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
68 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0 0 0.9 0
69 4600 500x500 2 5.11 0.25 Pocinkovani 0.49 1 0 0 1 0
70 4140 600x350 2 5.48 0.21 Pocinkovani 0.64 1.3 0 0 1.3 0
71 3680 600x350 2 4.87 0.21 Pocinkovani 0.52 1 0 0 1 0
72 3220 500x350 2 5.11 0.175 Pocinkovani 0.62 1.2 0 0 1.2 0
73 2760 550x300 2 4.65 0.165 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
74 2300 500x300 2 4.26 0.15 Pocinkovani 0.51 1 0 0 1 0
75 1840 500x250 2 4.09 0.125 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0
76 1380 400x250 2 3.83 0.1 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
81 460 200x250 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.4 0.8 0 0 0.8 0
21 Mašinske instalacije

Ogranak: G-E1-G2 - R17

DPuk = 314.3 Pa

Za prigušivanje: 71.2 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
34 7820 800x500 2 5.43 0.4 Pocinkovani 0.42 0.8 0 0 0.8 0
64a 460 100x500 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
Ogranak: G-E1-G2 - R16

DPuk = 314.3 Pa

Za prigušivanje: 71.2 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
2 15180 900x700 16 6.69 0.63 Pocinkovani 0.44 7.1 0.14 3.8 10.9 0
34 7820 800x500 2 5.43 0.4 Pocinkovani 0.42 0.8 0 0 0.8 0
64 460 100x500 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
Ogranak: G-E1-G3 - R4

DPuk = 313.8 Pa

Za prigušivanje: 71.7 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
65 6440 700x500 2 5.11 0.35 Pocinkovani 0.4 0.8 0 0 0.8 0
66 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
67 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
68 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0 0 0.9 0
69 4600 500x500 2 5.11 0.25 Pocinkovani 0.49 1 0 0 1 0
70 4140 600x350 2 5.48 0.21 Pocinkovani 0.64 1.3 0 0 1.3 0
71 3680 600x350 2 4.87 0.21 Pocinkovani 0.52 1 0 0 1 0
72 3220 500x350 2 5.11 0.175 Pocinkovani 0.62 1.2 0 0 1.2 0
73 2760 550x300 2 4.65 0.165 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
74 2300 500x300 2 4.26 0.15 Pocinkovani 0.51 1 0 0 1 0
75 1840 500x250 2 4.09 0.125 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0
82 460 200x250 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.4 0.8 0 0 0.8 0


22 Mašinske instalacije


Ogranak: G-E1-G3 - R5

DPuk = 313 Pa

Za prigušivanje: 72.5 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
65 6440 700x500 2 5.11 0.35 Pocinkovani 0.4 0.8 0 0 0.8 0
66 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
67 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
68 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0 0 0.9 0
69 4600 500x500 2 5.11 0.25 Pocinkovani 0.49 1 0 0 1 0
70 4140 600x350 2 5.48 0.21 Pocinkovani 0.64 1.3 0 0 1.3 0
71 3680 600x350 2 4.87 0.21 Pocinkovani 0.52 1 0 0 1 0
72 3220 500x350 2 5.11 0.175 Pocinkovani 0.62 1.2 0 0 1.2 0
73 2760 550x300 2 4.65 0.165 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
74 2300 500x300 2 4.26 0.15 Pocinkovani 0.51 1 0 0 1 0
83 460 150x300 2 2.84 0.045 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0
Ogranak: G-E1-G3 - R6

DPuk = 312 Pa

Za prigušivanje: 73.5 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
65 6440 700x500 2 5.11 0.35 Pocinkovani 0.4 0.8 0 0 0.8 0
66 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
67 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
68 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0 0 0.9 0
69 4600 500x500 2 5.11 0.25 Pocinkovani 0.49 1 0 0 1 0
70 4140 600x350 2 5.48 0.21 Pocinkovani 0.64 1.3 0 0 1.3 0
71 3680 600x350 2 4.87 0.21 Pocinkovani 0.52 1 0 0 1 0
72 3220 500x350 2 5.11 0.175 Pocinkovani 0.62 1.2 0 0 1.2 0
73 2760 550x300 2 4.65 0.165 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
84 460 150x300 2 2.84 0.045 Pocinkovani 0.55 1.1 0 0 1.1 0
Ogranak: G-E1-G3 - R7

DPuk = 310.6 Pa

Za prigušivanje: 74.9 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
65 6440 700x500 2 5.11 0.35 Pocinkovani 0.4 0.8 0 0 0.8 0
66 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
67 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
68 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0 0 0.9 0
69 4600 500x500 2 5.11 0.25 Pocinkovani 0.49 1 0 0 1 0
70 4140 600x350 2 5.48 0.21 Pocinkovani 0.64 1.3 0 0 1.3 0
71 3680 600x350 2 4.87 0.21 Pocinkovani 0.52 1 0 0 1 0
72 3220 500x350 2 5.11 0.175 Pocinkovani 0.62 1.2 0 0 1.2 0
85 460 150x350 2 2.43 0.052 Pocinkovani 0.39 0.8 0 0 0.8 023 Mašinske instalacije

Ogranak: G-E1-G3 - R8

DPuk = 309.4 Pa

Za prigušivanje: 76.1 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
65 6440 700x500 2 5.11 0.35 Pocinkovani 0.4 0.8 0 0 0.8 0
66 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
67 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
68 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0 0 0.9 0
69 4600 500x500 2 5.11 0.25 Pocinkovani 0.49 1 0 0 1 0
70 4140 600x350 2 5.48 0.21 Pocinkovani 0.64 1.3 0 0 1.3 0
71 3680 600x350 2 4.87 0.21 Pocinkovani 0.52 1 0 0 1 0
86 460 150x350 2 2.43 0.052 Pocinkovani 0.39 0.8 0 0 0.8 0

Ogranak: G-E1-G3 - R9

DPuk = 308.4 Pa

Za prigušivanje: 77.1 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
65 6440 700x500 2 5.11 0.35 Pocinkovani 0.4 0.8 0 0 0.8 0
66 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
67 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
68 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0 0 0.9 0
69 4600 500x500 2 5.11 0.25 Pocinkovani 0.49 1 0 0 1 0
70 4140 600x350 2 5.48 0.21 Pocinkovani 0.64 1.3 0 0 1.3 0
87 460 150x350 2 2.43 0.052 Pocinkovani 0.39 0.8 0 0 0.8 0
Ogranak: G-E1-G3 - R10

DPuk = 307.4 Pa

Za prigušivanje: 78.1 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
65 6440 700x500 2 5.11 0.35 Pocinkovani 0.4 0.8 0 0 0.8 0
66 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
67 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
68 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0 0 0.9 0
69 4600 500x500 2 5.11 0.25 Pocinkovani 0.49 1 0 0 1 0
88 460 100x500 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
Ogranak: G-E1-G3 - R11

DPuk = 306.4 Pa

Za prigušivanje: 79.1 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
65 6440 700x500 2 5.11 0.35 Pocinkovani 0.4 0.8 0 0 0.8 0
66 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
67 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
68 5060 550x500 2 5.11 0.275 Pocinkovani 0.46 0.9 0 0 0.9 0
89 460 100x500 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
24 Mašinske instalacije

Ogranak: G-E1-G3 - R12

DPuk = 305.5 Pa

Za prigušivanje: 80 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
65 6440 700x500 2 5.11 0.35 Pocinkovani 0.4 0.8 0 0 0.8 0
66 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
67 5520 550x500 2 5.58 0.275 Pocinkovani 0.54 1.1 0 0 1.1 0
90 460 100x500 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
Ogranak: G-E1-G3 - R13

DPuk = 304.4 Pa

Za prigušivanje: 81.1 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
65 6440 700x500 2 5.11 0.35 Pocinkovani 0.4 0.8 0 0 0.8 0
66 5980 600x500 2 5.54 0.3 Pocinkovani 0.5 1 0 0 1 0
91 460 100x500 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 0
Ogranak: G-E1-G3 - R14

DPuk = 303.4 Pa

Za prigušivanje: 82.1 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 21620 1200x700 2 7.15 0.84 Pocinkovani 0.43 0.9 9.7 297.5 298.4 3.1
65 6440 700x500 2 5.11 0.35 Pocinkovani 0.4 0.8 0 0 0.8 0
92 460 100x500 2 2.56 0.05 Pocinkovani 0.57 1.1 0 0 1.1 025 Mašinske instalacije


Izbor ventilatora

Sistem G-E1
Gubitak pritiska u sistemu za odvod vazduha na najnepovoljnijoj grani iznosi:

Ȉ(Rl+Z) = 385 Pa
Gubitak pritiska na potisnom delu ventilatora iznosi:
Ȉ(Rl+Z) = 125 Pa.
Ukupan pad pritiska iznosi:
Ȉ(Rl+Z) = 510Pa.


Usvojeni centrifugalni ventilator je sa direktno kuplovanim motorom, smešten u
zidanoj zvučno izolovanoj komori, sledećih tehničkih karakteristika:

tehničke karakteristike ventilatora:
količina vazduha 17.250 m
3
/h
napor 510 Pa
broj obrtaja ventilatora 1195
O
/min
snaga motora 5,5 kW
napor 443 Pa
broj obrtaja 1130
O
/min
snaga motora 5,5 kWDovod vazduha

Količina vazduha, koji se ubacuje u garažu iznosi 21.620 m
3
/h. Za ubacivanje
vazduha usvojena su 2 nezavisna sistema.

Izbor rešetki

Ubacivanje vazduha se vrši preko sistema pocinkovanih kanala. Na ovim kanalima
smeštene su rešetke za ubacivanje vazduha, ispod plafona garaže.
Predviđene su duplodivergentne rešetke izrađene od čeličnih profila, snabdevene
regulatorom protoka vazduha, sledećih karakteristika:
í dimenzija 525 x 225 mm
1

í količina vazduha 900 m
3
/h
í brzina vazduha na rešetki 3,5 m
1
/sec
í dimenzija 525 x 325 mm
1

í količina vazduha 1.075 m
3
/h
í brzina vazduha na rešetki 2,7 m
1
/sec

26 Mašinske instalacije

Proračun kanala

REZULTATI PRORAČUNA KANALSKE MREŽE
Ogranak: G-S2-OG2-R7 ubacivanje DPuk = 415.3 Pa

Za prigušivanje: 0 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 9900 1200x300 20 7.64 0.36 Pocinkovani 1.04 20.7 5.5 192.6 213.3 0
Fiksna žaluzina 60
2 9000 1100x300 4 7.58 0.33 Pocinkovani 1.05 4.2 0.11 3.8 8 0
3 8100 1000x300 4 7.5 0.3 Pocinkovani 1.05 4.2 0.11 3.7 7.9 0
4 7200 900x300 4 7.41 0.27 Pocinkovani 1.07 4.3 0.11 3.6 7.9 0
5 6300 750x300 5 7.78 0.225 Pocinkovani 1.24 6.2 0.11 4 10.2 0
15 1800 250x300 4 6.67 0.075 Pocinkovani 1.65 6.6 1.62 43.2 49.8 2.7
16 900 250x200 4 5 0.05 Pocinkovani 1.3 5.2 1.35 20.3 25.5 0
Rešetka 30Ogranak: G-S2-OG1-R1 ubacivanje DPuk = 404 Pa

Za prigušivanje: 11.3 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 9900 1200x300 20 7.64 0.36 Pocinkovani 1.04 20.7 5.5 192.6 213.3 0
Fiksna žaluzina 60
2 9000 1100x300 4 7.58 0.33 Pocinkovani 1.05 4.2 0.11 3.8 8 0
3 8100 1000x300 4 7.5 0.3 Pocinkovani 1.05 4.2 0.11 3.7 7.9 0
4 7200 900x300 4 7.41 0.27 Pocinkovani 1.07 4.3 0.11 3.6 7.9 0
5 6300 750x300 5 7.78 0.225 Pocinkovani 1.24 6.2 0.11 4 10.2 0
6 4500 700x250 4 7.14 0.175 Pocinkovani 1.29 5.2 1.13 34.6 39.8 0
7 3600 700x250 4 5.71 0.175 Pocinkovani 0.87 3.5 0.02 0.4 3.9 0
8 2700 600x250 4 5 0.15 Pocinkovani 0.73 2.9 0.13 1.9 4.8 0
9 1800 600x250 4 3.33 0.15 Pocinkovani 0.36 1.4 0.15 1 2.4 0
10 900 350x200 6 3.57 0.07 Pocinkovani 0.6 3.6 1.59 12.2 15.8 0
Resetka 30
Ogranak: G-S2-OG1-R2 ubacivanje DPuk = 393.8 Pa

Za prigušivanje: 21.5 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 9900 1200x300 20 7.64 0.36 Pocinkovani 1.04 20.7 5.5 192.6 213.3 0
Fiksna žaluzina 60
2 9000 1100x300 4 7.58 0.33 Pocinkovani 1.05 4.2 0.11 3.8 8 0
3 8100 1000x300 4 7.5 0.3 Pocinkovani 1.05 4.2 0.11 3.7 7.9 0
4 7200 900x300 4 7.41 0.27 Pocinkovani 1.07 4.3 0.11 3.6 7.9 0
5 6300 750x300 5 7.78 0.225 Pocinkovani 1.24 6.2 0.11 4 10.2 0
6 4500 700x250 4 7.14 0.175 Pocinkovani 1.29 5.2 1.13 34.6 39.8 0
7 3600 700x250 4 5.71 0.175 Pocinkovani 0.87 3.5 0.02 0.4 3.9 0
8 2700 600x250 4 5 0.15 Pocinkovani 0.73 2.9 0.13 1.9 4.8 0
9 1800 600x250 4 3.33 0.15 Pocinkovani 0.36 1.4 0.15 1 2.4 0
11 900 350x250 0.2 2.86 0.088 Pocinkovani 0.35 0.1 1.13 5.5 5.6 0
Rešetka 30

27 Mašinske instalacije

Ogranak: G-S2-OG2-R6 ubacivanje DPuk = 392.3 Pa

Za prigušivanje: 23 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 9900 1200x300 20 7.64 0.36 Pocinkovani 1.04 20.7 5.5 192.6 213.3 0
Fiksna žaluzina 60
2 9000 1100x300 4 7.58 0.33 Pocinkovani 1.05 4.2 0.11 3.8 8 0
3 8100 1000x300 4 7.5 0.3 Pocinkovani 1.05 4.2 0.11 3.7 7.9 0
4 7200 900x300 4 7.41 0.27 Pocinkovani 1.07 4.3 0.11 3.6 7.9 0
5 6300 750x300 5 7.78 0.225 Pocinkovani 1.24 6.2 0.11 4 10.2 0
15 1800 250x300 4 6.67 0.075 Pocinkovani 1.65 6.6 1.62 43.2 49.8 2.7
17 900 525x225 0.2 2.12 0.118 Pocinkovani 0.19 0 0.94 2.5 2.5 0
Rešetka 30
Ogranak: G-S2-OG1-R3 ubacivanje DPuk = 388.3 Pa

Za prigušivanje: 27 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 9900 1200x300 20 7.64 0.36 Pocinkovani 1.04 20.7 5.5 192.6 213.3 0
Fiksna žaluzina 60
2 9000 1100x300 4 7.58 0.33 Pocinkovani 1.05 4.2 0.11 3.8 8 0
3 8100 1000x300 4 7.5 0.3 Pocinkovani 1.05 4.2 0.11 3.7 7.9 0
4 7200 900x300 4 7.41 0.27 Pocinkovani 1.07 4.3 0.11 3.6 7.9 0
5 6300 750x300 5 7.78 0.225 Pocinkovani 1.24 6.2 0.11 4 10.2 0
6 4500 700x250 4 7.14 0.175 Pocinkovani 1.29 5.2 1.13 34.6 39.8 0
7 3600 700x250 4 5.71 0.175 Pocinkovani 0.87 3.5 0.02 0.4 3.9 0
8 2700 600x250 4 5 0.15 Pocinkovani 0.73 2.9 0.13 1.9 4.8 0
12 900 525x225 0.2 2.12 0.118 Pocinkovani 0.19 0 0.92 2.5 2.5 0
Rešetka 30
Ogranak: G-S2-OG1-R4 ubacivanje DPuk = 383.6 Pa

Za prigušivanje: 31.7 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 9900 1200x300 20 7.64 0.36 Pocinkovani 1.04 20.7 5.5 192.6 213.3 0
Fiksna žaluzina 60
2 9000 1100x300 4 7.58 0.33 Pocinkovani 1.05 4.2 0.11 3.8 8 0
3 8100 1000x300 4 7.5 0.3 Pocinkovani 1.05 4.2 0.11 3.7 7.9 0
4 7200 900x300 4 7.41 0.27 Pocinkovani 1.07 4.3 0.11 3.6 7.9 0
5 6300 750x300 5 7.78 0.225 Pocinkovani 1.24 6.2 0.11 4 10.2 0
6 4500 700x250 4 7.14 0.175 Pocinkovani 1.29 5.2 1.13 34.6 39.8 0
7 3600 700x250 4 5.71 0.175 Pocinkovani 0.87 3.5 0.02 0.4 3.9 0
13 900 525x225 0.2 2.12 0.118 Pocinkovani 0.19 0 0.95 2.6 2.6 0
Rešetka 30

28 Mašinske instalacije


Ogranak: G-S2-OG1-R5 ubacivanje
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 9900 1200x300 20 7.64 0.36 Pocinkovani 1.04 20.7 5.5 192.6 213.3 0
Fiksna žaluzina 60
2 9000 1100x300 4 7.58 0.33 Pocinkovani 1.05 4.2 0.11 3.8 8 0
3 8100 1000x300 4 7.5 0.3 Pocinkovani 1.05 4.2 0.11 3.7 7.9 0
4 7200 900x300 4 7.41 0.27 Pocinkovani 1.07 4.3 0.11 3.6 7.9 0
5 6300 750x300 5 7.78 0.225 Pocinkovani 1.24 6.2 0.11 4 10.2 0
6 4500 700x250 4 7.14 0.175 Pocinkovani 1.29 5.2 1.13 34.6 39.8 0
14 900 525x225 0.2 2.12 0.118 Pocinkovani 0.19 0 0.95 2.6 2.6 0
Rešetka 30
Ogranak: G-S2-OG1-R8 ubacivanje DPuk = 327.9 Pa

Za prigušivanje: 87.4 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 9900 1200x300 20 7.64 0.36 Pocinkovani 1.04 20.7 5.5 192.6 213.3 0
Fiksna žaluzina 60
2 9000 1100x300 4 7.58 0.33 Pocinkovani 1.05 4.2 0.11 3.8 8 0
3 8100 1000x300 4 7.5 0.3 Pocinkovani 1.05 4.2 0.11 3.7 7.9 0
4 7200 900x300 4 7.41 0.27 Pocinkovani 1.07 4.3 0.11 3.6 7.9 0
18 900 525x225 0.2 2.12 0.118 Pocinkovani 0.19 0 0.31 0.8 0.8 0
Rešetka 30
Ogranak: G-S2-OG1-R9 ubacivanje DPuk = 321.9 Pa

Za prigušivanje: 93.4 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 9900 1200x300 20 7.64 0.36 Pocinkovani 1.04 20.7 5.5 192.6 213.3 0
Fiksna žaluzina 60
2 9000 1100x300 4 7.58 0.33 Pocinkovani 1.05 4.2 0.11 3.8 8 0
3 8100 1000x300 4 7.5 0.3 Pocinkovani 1.05 4.2 0.11 3.7 7.9 0
19 900 525x225 0.2 2.12 0.118 Pocinkovani 0.19 0 1.01 2.7 2.7 0
Rešetka 30
Ogranak: G-S2-OG1-R10 ubacivanje DPuk = 314.1 Pa

Za prigušivanje: 101.2 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 9900 1200x300 20 7.64 0.36 Pocinkovani 1.04 20.7 5.5 192.6 213.3 0
Fiksna žaluzina 60
2 9000 1100x300 4 7.58 0.33 Pocinkovani 1.05 4.2 0.11 3.8 8 0
20 900 525x225 0.2 2.12 0.118 Pocinkovani 0.19 0 1.03 2.8 2.8 0
Rešetka 30


29 Mašinske instalacije


Ogranak: G-S2-OG1-R11 ubacivanje DPuk = 296.6 Pa

Za prigušivanje: 118.7 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 9900 1200x300 20 7.64 0.36 Pocinkovani 1.04 20.7 5.5 192.6 213.3 0
Fiksna žaluzina 60
21 900 525x225 2 2.12 0.118 Pocinkovani 0.19 0.4 1.07 2.9 3.3 0
Rešetka 20
REZULTATI PRORAČUNA KANALSKE MREŽE
Ogranak: OG1-G-S3-R2 ubacivanje DPuk = 335.9 Pa

Za prigušivanje: 0 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 10750 1250x300 20 7.96 0.375 Pocinkovani 1.1 22 5.85 222.4 244.4 0
2 7525 1000x300 2 6.97 0.3 Pocinkovani 0.93 1.9 1.1 32.1 34 0
3 6450 900x300 4 6.64 0.27 Pocinkovani 0.88 3.5 0.11 2.9 6.4 0
4 5375 800x300 4 6.22 0.24 Pocinkovani 0.81 3.3 0.12 2.8 6.1 0
5 4300 800x250 4 5.97 0.2 Pocinkovani 0.9 3.6 0.12 2.6 6.2 0
6 3225 800x250 4 4.48 0.2 Pocinkovani 0.54 2.2 0.13 1.6 3.8 0
7 2150 600x250 4 3.98 0.15 Pocinkovani 0.49 1.9 0.15 1.4 3.3 0
7a 1075 525x325 0.2 1.75 0.171 Pocinkovani 0.1 0 0.94 1.7 1.7 0
Rešetka 30
Ogranak: OG1-G-S3-R3 ubacivanje DPuk = 332.6 Pa

Za prigušivanje: 3.3 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 10750 1250x300 20 7.96 0.375 Pocinkovani 1.1 22 5.85 222.4 244.4 0
2 7525 1000x300 2 6.97 0.3 Pocinkovani 0.93 1.9 1.1 32.1 34 0
3 6450 900x300 4 6.64 0.27 Pocinkovani 0.88 3.5 0.11 2.9 6.4 0
4 5375 800x300 4 6.22 0.24 Pocinkovani 0.81 3.3 0.12 2.8 6.1 0
5 4300 800x250 4 5.97 0.2 Pocinkovani 0.9 3.6 0.12 2.6 6.2 0
6 3225 800x250 4 4.48 0.2 Pocinkovani 0.54 2.2 0.13 1.6 3.8 0
6a 1075 525x325 0.2 1.75 0.171 Pocinkovani 0.1 0 0.92 1.7 1.7 0
Rešetka 30
Ogranak: OG1-G-S3-R1 ubacivanje DPuk = 331 Pa

Za prigušivanje: 4.9 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 10750 1250x300 20 7.96 0.375 Pocinkovani 1.1 22 5.85 222.4 244.4 0
2 7525 1000x300 2 6.97 0.3 Pocinkovani 0.93 1.9 1.1 32.1 34 0
3 6450 900x300 4 6.64 0.27 Pocinkovani 0.88 3.5 0.11 2.9 6.4 0
4 5375 800x300 4 6.22 0.24 Pocinkovani 0.81 3.3 0.12 2.8 6.1 0
5 4300 800x250 4 5.97 0.2 Pocinkovani 0.9 3.6 0.12 2.6 6.2 0
6 3225 800x250 4 4.48 0.2 Pocinkovani 0.54 2.2 0.13 1.6 3.8 0
7 2150 600x250 4 3.98 0.15 Pocinkovani 0.49 1.9 0.15 1.4 3.3 0
8a 1075 525x325 0.2 1.75 0.171 Pocinkovani 0.1 0 1.4 2.6 2.6 0
Rešetka 20
8 1075 400x200 4 3.73 0.08 Pocinkovani 0.62 2.5 0.2 1.7 4.2 030 Mašinske instalacije


Ogranak: OG1-G-S3-R4 ubacivanje DPuk = 328.8 Pa

Za prigušivanje: 7.1 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 10750 1250x300 20 7.96 0.375 Pocinkovani 1.1 22 5.85 222.4 244.4 0
2 7525 1000x300 2 6.97 0.3 Pocinkovani 0.93 1.9 1.1 32.1 34 0
3 6450 900x300 4 6.64 0.27 Pocinkovani 0.88 3.5 0.11 2.9 6.4 0
4 5375 800x300 4 6.22 0.24 Pocinkovani 0.81 3.3 0.12 2.8 6.1 0
5 4300 800x250 4 5.97 0.2 Pocinkovani 0.9 3.6 0.12 2.6 6.2 0
5a 1075 525x325 0.2 1.75 0.171 Pocinkovani 0.1 0 0.92 1.7 1.7 0
Rešetka 30
Ogranak: OG2-G-S3-R10 ubacivanje DPuk = 323 Pa

Za prigušivanje: 12.9 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 10750 1250x300 20 7.96 0.375 Pocinkovani 1.1 22 5.85 222.4 244.4 0
9 3225 700x250 1 5.12 0.175 Pocinkovani 0.72 0.7 1.16 18.2 18.9 18.9
10 2150 550x250 4 4.34 0.138 Pocinkovani 0.58 2.3 0.15 1.7 4 0
11 1075 400x200 4 3.73 0.08 Pocinkovani 0.62 2.5 0.2 1.7 4.2 0
11a 1075 525x325 0.2 1.75 0.171 Pocinkovani 0.1 0 1.4 2.6 2.6 0
Rešetka 30
Ogranak: OG1-G-S3-R5 ubacivanje DPuk = 322.6 Pa

Za prigušivanje: 13.3 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 10750 1250x300 20 7.96 0.375 Pocinkovani 1.1 22 5.85 222.4 244.4 0
2 7525 1000x300 2 6.97 0.3 Pocinkovani 0.93 1.9 1.1 32.1 34 0
3 6450 900x300 4 6.64 0.27 Pocinkovani 0.88 3.5 0.11 2.9 6.4 0
4 5375 800x300 4 6.22 0.24 Pocinkovani 0.81 3.3 0.12 2.8 6.1 0
4a 1075 525x325 0.2 1.75 0.171 Pocinkovani 0.1 0 0.94 1.7 1.7 0
Rešetka 30

Ogranak: OG2-G-S3-R9 ubacivanje DPuk = 317.9 Pa

Za prigušivanje: 18
Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 10750 1250x300 20 7.96 0.375 Pocinkovani 1.1 22 5.85 222.4 244.4 0
9 3225 700x250 1 5.12 0.175 Pocinkovani 0.72 0.7 1.16 18.2 18.9 18.9
10 2150 550x250 4 4.34 0.138 Pocinkovani 0.58 2.3 0.15 1.7 4 0
10a 1075 525x325 0.2 1.75 0.171 Pocinkovani 0.1 0 0.94 1.7 1.7 0
Rešetka 3031 Mašinske instalacije


Ogranak: OG1-G-S3-R6 ubacivanje DPuk = 316.6 Pa

Za prigušivanje: 19.3 Pa
Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 10750 1250x300 20 7.96 0.375 Pocinkovani 1.1 22 5.85 222.4 244.4 0
2 7525 1000x300 2 6.97 0.3 Pocinkovani 0.93 1.9 1.1 32.1 34 0
3 6450 900x300 4 6.64 0.27 Pocinkovani 0.88 3.5 0.11 2.9 6.4 0
3a 1075 525x325 0.2 1.75 0.171 Pocinkovani 0.1 0 0.96 1.8 1.8 0
Rešetka 30

Ogranak: OG2-G-S3-R8 ubacivanje DPuk = 313.9 Pa

Za prigušivanje: 22
Pa

Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 10750 1250x300 20 7.96 0.375 Pocinkovani 1.1 22 5.85 222.4 244.4 0
9 3225 700x250 1 5.12 0.175 Pocinkovani 0.72 0.7 1.16 18.2 18.9 18.9
9a 1075 525x325 0.2 1.75 0.171 Pocinkovani 0.1 0 0.92 1.7 1.7 0
Rešetka 30

Ogranak: OG1-G-S3-R7 ubacivanje DPuk = 310.2 Pa

Za prigušivanje: 25.7 Pa

Reg. žaluzina: Nema

Deonica
Protok
[m3/h]
Dimenzije
[mm]
Dužina
[m]
Brzina
[m/s]
Pov.
pp
[m2]
Vrsta kanala
R
[Pa/m]
RxL
[Pa]
^
Z
[Pa]
RL+Z
[Pa]
DPprig
1 10750 1250x300 20 7.96 0.375 Pocinkovani 1.1 22 5.85 222.4 244.4 0
2 7525 1000x300 2 6.97 0.3 Pocinkovani 0.93 1.9 1.1 32.1 34 0
2a 1075 525x325 0.2 1.75 0.171 Pocinkovani 0.1 0 0.97 1.8 1.8 0
Rešetka 30


32 Mašinske instalacije

Izbor ventilatora

Sistem G-S2
Gubitak pritiska u sistemu za dovod vazduha treba da iznosi:
ukupno Ȉ(Rl+Z) = 415,3 Pa

Za dovod vazduha predviđen je kanalski dvobrzinski ventilator sledećih
karakteristika.

Usvojeni su centrifugalni centrifugalni kanalski ventilatori, smešteni u zidanoj zvučno
izolovanoj komori, sledećih tehničkih karakteristika:

tehničke karakteristike ventilatora:
količina vazduha 9.907 m
3
/h
napor 520 Pa
broj obrtaja 1369
O
/min
snaga motora 3,90 kW
Sistem G-S3
Gubitak pritiska u sistemu za dovod vazduha treba da iznosi:
ukupno Ȉ(Rl+Z) =335,9 Pa

Za dovod vazduha predviđen je kanalski dvobrzinski ventilator sledećih
karakteristika.

Usvojeni su centrifugalni centrifugalni kanalski ventilatori, smešteni u zidanoj zvučno
izolovanoj komori, sledećih tehničkih karakteristika:

tehničke karakteristike ventilatora:
količina vazduha 10.775 m
3
/h
napor 408 Pa
broj obrtaja 1340
O
/min
snaga motora 3.90 kW

33 Mašinske instalacije

ODIMLJAVANJE GARAŽE

Količina vazduha
Prema preporukama iz zbirke propisa u oblasti propisa zaštite od požara i eksplozija
u odeljku Odvođenje dima iz podzemnih garaža, količina vazduha potrebna za
odimljavanje iznosi min. 600 m
3
/h vazduha po jednom mestu za parkiranje.

Prema tome minimalna količina vazduha potrebna za odimljavanje garaže iznosi:
Lamela A
L
min1
= 11 x 600 = 6.600 m
3
/h.

Lamela B
L
min1
= 7 x 600 = 4.200 m
3
/h.
Lamela C
L
min1
= 20 x 600 = 12.800 m
3
/h.
Usvojena količina vazduha za odimljavanje iznosi 23.600 m
3

Za odimljavanje garaže, predviđeno je 3 nezavisna sistema, sa sledećim količinama
vazduha:
sistem OD E1 6.600 m
3
/h
sistem OD-E2 4.200 m
3
/h
sistem OD-E3 12.800 m
3
/h
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ukupno ȈL = 23.600 m
3
/h

Izbor rešetki

Izvlačenje vazduha se vrši preko sistema pocinkovanih kanala požarno izolovanih kao
i dimnih klapni i vertikalnih betonskih kanala izvedenih do krova objekta.
Vertikalni kanali za odimljavanje garaže su predviđeni građevinskim projektom. Na
ovim kanalima smeštene su rešetke za odimljavanje.

Predviđene su rešetke izrađene od čeličnih profila, snabdevene regulatorom protoka,
sledećih karakteristika:
Količina vazduha koja se odvodi ovim rešetkama pri odimljavanju iznosi:

ȈL = 23.600 m
3
/h.

Površina garaže iznosi oko 1.400 m
2
.
Rešetke za odvod dima su tako raspoređene da obezbeđuju odimljavanje sa cele
površine garaže.
Veličina dimnog sektora, koji pokriva jedna rešetka, iznosi

F
d
=
12
400 . 1
}117 m
2


što u potpunosti zadovoljava.

34 Mašinske instalacije

Prema odredbama "Pravilnika o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke
automobile od požara i eksplozija",
Površina dimnog sektora podzemne garaže ne može biti veća od 2.500 m
2
.

Proračun kanala

Kanali su izrađeni od pocinkovanog lima i premazani požarnim premazom tako da su
otporni na požar 90 minuta.
Priključci sa ovih kanala na ventilatore izvedeni su od čeličnog lima, konstruktivnih
karakteristika za rad sa dimnim gasovima temperature do 400
o
C.

Izvlačenje dima iz garaže se vrši preko 3 nezavisna sistema, i to:

sistem OD E1 6.600 m
3
/h
sistem OD-E2 4.200 m
3
/h
sistem OD-E3 12.800 m
3
/h

Odvod dima se vrši na krov objekta.

Proračun kanala će biti izvršen na osnovu usvojene brzine vazduha u kanalima i
sređen u priloženoj tabeli: (temperatura dimnih gasova ~ 300
o
C ; K = 0,6 kg/m
3
).

Izbor ventilatora

Sistem OD-E1

Gubitak pritiska u sistemu za odovod dimnih gasova iznosi:
ukupno Ȉ(Rl+Z) =315,9 Pa

Za odvod dima predviđen je aksijalni ventilator, za odimljavanje, sličan proizvodu
firme "Gebhardt", sledećih tehničkih karakteristika:


količina vazduha 7.300 m
3
/h
napor ventilatora 320 Pa
broj obrtaja 915
O
/min;
snaga motora 0,75 kW
tip RDM 56 4556-6D 13
za rad sa temperaturom dimnih gasova do 400
o
C, u trajanju od 120 minuta35 Mašinske instalacije

Sistem OD-E2

Gubitak pritiska u sistemu za odovod dimnih gasova iznosi:
ukupno Ȉ(Rl+Z) =280,6 Pa

Za odvod dima predviđen je aksijalni ventilator, za odimljavanje, sličan proizvodu
firme "Gebhardt", sledećih tehničkih karakteristika:

količina vazduha 4.700 m
3
/h
napor ventilatora 440 Pa
broj obrtaja 1.395
O
/min;
snaga motora 0,55 kW
tip RDM 56 3540-4D 10
za rad sa temperaturom dimnih gasova do 400
o
C, u trajanju od 120 minuta
Sistem OD-E3

Gubitak pritiska u sistemu za odovod dimnih gasova iznosi:
ukupno Ȉ(Rl+Z) =410,0 Pa

Za odvod dima predviđen je aksijalni ventilator, za odimljavanje, sličan proizvodu
firme "Gebhardt", sledećih tehničkih karakteristika:

količina vazduha 14.500 m
3
/h
napor ventilatora 620 Pa
broj obrtaja 950
O
/min;
snaga motora 3 kW
tip RDM 56 5671-6D 21
za rad sa temperaturom dimnih gasova do 400
o
C, u trajanju od 120 minuta
36 Mašinske instalacije

NADPRITISAK PREDPROSTORA ± ULAZA U GARAŽU

Ulaz u garažu mora biti kroz ventilirani predprostor sa nadpritiskom vazduha.

Količina vazduha

Količina vazduha koja se dovodi u predprostor mora obezbediti da brzina strujanja
vazduha iz predprostora prema spolja, usled nadpritiska, računato za jedna otvorena
vrata mora iznositi min. 0,5 m
1
/sec.

Površina vrata iznosi oko 2,0 m
2
, pa je količina vazduha po vratima:

L = 2,0 m
2
x 0,5 m
1
/sec = 1,0 m
3
/s =3.600 m
3
/h

Dovod vazduha

iz predprostora se radi provetravanja izvlači količina vazduha od oko 300 m
3
/h.

Nadoknada vazduha se vrši preko sistema za održavanje nadpritiska.

Prema tome, ukupna količina vazduha koja se dovodi u predprostor mora iznositi:
za održavanje nadpritiska 3.600 m
3
/h
za provetravanje 300 m
3
/h
--------------------------------------------------------------------------------------------------
kupno ȈL = 3.900 m
3
/h

Izbor rešetki i anemostata

Dovod vazduha u predprostor vrši se preko anemostata.

Predviđen je anemostat, četvorostrani, snabdeven regulatorom protoka, sledećih
tehničkih karakteristika:

dimenzija 600 x 600 mm
1

količina vazduha 3.900 m
3
/h
domet b 3 m
1


37 Mašinske instalacije

Proračun kanala


Gubitak pritiska u kanalima za dovod vazduha, za sistem iznosi Ȉ(Rl+Z) = 173,3 Pa


Izbor ventilator

Za dovod vazduha, radi ostvarivanja nadpritiska:


Sistem nadpritiska predprostora

Gubitak pritiska u sistemu za dovod vazduha treba da iznosi:
ukupno Ȉ(Rl+Z) = 173,5 Pa

Usvaja se aksijalni ventilator, sledećih tehničkih karakteristika:
količina vazduha 4.386 m
3
/h
napor ventilator 220 Pa
broj obrtaja 1320
O
/min
snaga motora 1.65 kW

Izbor rešetki

Predviđena je rešetka izrađena od čeličnih profila, snabdevena regulatorom protoka,
sledećih karakteristika:
í dimenzija 325 x 125 mm
1

í količina vazduha 300 m
3
/h
í brzina vazduha na rešetki 3,9 m
1
/sec38 Mašinske instalacije

4.0 TEHNIČKI USLOVI

VENTILACIJA

1. Ovi uslovi čine sastavni deo ugovora o izvođenju radova.

2. Izvođač je odgovoran za kvalitet izvođenja radova kao i za uredno poslovanje.

3. Izvođač ne sme odstupiti od projekta ni u pojedinostima bez saglasnosti
projektanta. Ukoliko pak izvođač vrši bilo kakve izmene, snosi punu
odgovornost za nastale posledice.

4. Ukoliko izvođač ugrađuje materijal primljen od Investitora dužan je da
kontroliše sav primljeni materijal a sav neispravan materijal mora odbaciti.

5. Ako izvođač radova utvrdi da se usled grešaka u projektu ili usled pogrešnih
uputstava Investitora odnosno njegovog nadzornog organa, radovi izvode na
štetu trajnosti, stabilnosti, funkcionalnosti i kvaliteta postrojenja snosi i sam
odgovornost za nastalu štetu, ako na utvrđene greške ili pogrešna uputstva ne
upozori odmah Investitora u pisanoj formi.

6. Izvođač je naročito dužan :
a. da postrojenje ventilacije izvodi prema odobrenim projektima,
b. da postrojenje ventilacije izvodi saglasno tehničkim propisima,
uputstvima i standardima.
c. da preduzme sve potrebne mere sigurnosti zaposlenih radnika,
prolaznika. javnog saobraćaja, kao i susednih objekata pored kojih se
izvodi,
d. da izvrši pravilnu organizaciju posla u sporazumu sa građevinskom
firmom, kako bi se što manje ometao rad građevinske firme i ostalih
firmi koje izvode zanatske radove na zgradi.

7. Izvođač je dužan da odmah po ustupanju posla pregleda zgradu i utvrdi da li
su i kako prema projektu izvedeni svi građevinski radovi koji su u vezi sa
postavljanjem ventilacije i da li odgovaraju potrebi. Nađene nedostatke ili
izmene dužan je da odmah prijavi Investitoru i da traži da se građevina
saobrazi potrebama ventilacije i klimatizacije.

8. Ako izvođač za vreme montaže primeti da se moraju izvesti naknadni radovi
na postrojenju, koji nisu obuhvaćeni u pogodbenom predračunu ili izmene
koje mogu imati uticaja na učinak ili obim postrojenja, dužan je odmah
podneti Investitoru predračun za te naknadne radove ili izmene postrojenja.

9. U cenu montaže uračunato je:
a. njegova potpuna montaža i njegovo ispitivanje i regulacija,
b. obuka posluge odmah po dovršenju montaže,
c. naknada za montere, njihove pomoćnike, kao i drugih, naročito
potrebnih lica za regulaciju.
d. izvršenje svih potrebnih ispitivanja i probnog pogona,
39 Mašinske instalacije

e. isporuka dva primerka uputstava za rukovanje instalacijom i
otklanjanje smetnji.

10. Izvođač radova je obavezan da vodi propisnu građevinsku knjigu i dnevnik
rada. Na zahtev Investitora obavezan je da podnosi izveštaje o zaposlenoj
radnoj snazi, ugrađenom materijalu, stanju radova i sl. Građevinski dnevnik
radova overava nadzorni organ.

11. Shodno postojećim odredbama, Investitor je dužan da nad izgradnjom ovog
Investicionog objekta vrši stalni stručni nadzor (nadzorni inženjer) koji mora
ispunjavati uslove koji su propisani za ovlašćenog projektanta ili odgovornog
rukovodioca za izvođenje investicionih radova termotehničkih postrojenja i
investicija.

12. Prave i fazonske delove limenih kanala od pravougaonog poprečnog preseka
izraditi prema DIN 24157, a okruglog preseka prema DIN 24145 od
pocinkovanog lima (JUS C.E4.02D).

13. Prirubnice izraditi prema DIN 24159 od valjanog profilisanog čelika ili
pocinkovanog lima, a spajanje kanala okruglog poprečnog preseka izvesti
duplim niplovima i čeličnim pop zakovicama.

14. Vešalice za kanale izraditi od okruglog čelika sa valjanim navojem M8 mm.
profilisanih obujmica ili od pocinkovane perforirane trake.

15. Sve prirubnice i vešalice koje nisu zastićene cinkovanjem, moraju se propisno
minizirati. odnosno premazati cinkolitom.

16. Sve promene preseka i promene pravca kanala moraju se izvesti sa tehničko
ispravnim blagim prelazom. Na mestima gde se ne mogu izbeći oštra skretanja
obavezno je postavljanje vodica-usmerivača.

17. Svi ventilatori moraju biti naročito osigurani od stvaranja i prenošenja
šumova i vibracija.

18. Svi ventilarori moraju imati karakteristike određene ovim projektom a njihove
spoljne dimenzije moraju odgovarati dimenzijama prostora predviđenog za
njihovu montažu.

19. Elektromotori za pogon ventilatora moraju biti sa mirnim radom i bez jačeg
šuma za priključak na trofazni sistem naizmenične struje 380 V ili 220 V i 50
Hz.

20. Ventilatori i elektromotori moraju da se postave na podlogu za prigušivanje
vibracije, a veze ventilatora sa mrežom moraju imati odgovarajuće platnene
odnosno elastične umetke.

21. Tehničko ispitivanje instalacije za klimatizaciju i ventilaciju ima za cilj
proveru da li ugrađena oprema, uređaji i automatika odgovara projektovanim
uslovima za zimski i letnji režim rada. Isto tako ima se utvrditi kvalitet
40 Mašinske instalacije

montažnih radova, kapacitet, brzine, pritisci u karakterističnim tačkama
postrojenja i drugi pokazatelji rada celokupnog postrojenja.

Proverava se da li montirano postrojenje za ventilaciju i klimatizaciju
(ventilatori, elektromotori, pumpe, grejači itd.) odgovaraju projektovanom
režimu rada kod letnjeg i zimskog perioda.

Kod provere kvaliteta montaže treba obratiti naročito pažnju na:
a. pravilnost balansiranja radnog kola ventilatora,
b. bešumnost uredaja (gipki prelazni komadi na ventilatorima i
pumpama).
c. zaštita od korozije,
d. izrada i kvalitet izolacije i farbarskih radova,
e. pravilna montaža rešetki za ubacivanje i izvlačenje vazduha. limenih
kanala itd.

Pri tehničkom ispitivanju efektivnosti postrojenja za ventilaciju potrebno je da
bude ustanovljeno
a. broj obrtaja ventilatora. elektromotora,
b. pritisci koje stvaraju ventilatori, dinamički i ukupni,
c. ukupni kapacitet ventilatora, anemostata i rešetki.

Dozvoljena odstupanja od projektovanih uslova mogu se tolerisati sa 10 %.
ukoliko to ugovorom nije propisano. Naročita pažnja mora biti obraćena na
proveru da li montirana postrojenja za klimatizaciju omogućuju projektom
predviđene izmene vazduha u zimskom i letnjem režimu, kao i da li je objekat
građevinski izveden a prostorije bez neplaniranih strujanja vazduha.

22. Investitor je dužan da a svom trošku pribavi za sva ispitivanja i probe
potrebnu električnu struju dok izvođač daje radnu snagu i uređaje za merenje.

23. Primopredaja izvedenog postrojenja vrši se izmedu Investitora i izvođača
posle donošenja rešenja komisije za tehnički prijem kojim se postrojenje
prima, od toga dana počinje da teče garantni rok za kvalitet izvedenih radova.

24. Investitor je dužan da odmah postavi odgovorno stručno lice koje će posle
izvršene primopredaje postrojenja preuzeti od izvođača rukovanje a ovo lice
mora biti ovlašćeni stručnjak za termotehničke instalacije i postrojenja.
Prilikom nabavke oruđa za rad i uređaja na mehanizovan pogon izvođač treba
da nabavi i preda ateste za iste u smislu zahteva Zakona o zaštiti na radu.
41 Mašinske instalacije

5.0 PRILOG O PRIMJENJENIM MJERAMA ZAŠTITE NA RADUA. Opasnosti i štetnosti na instalacijama centralnog grijanja
U grupu opasnosti najčešće spadaju sledeće pojave:
o nepravilno izvršeno dimenzionisanje opreme i cjevovoda, kao i nepridržavanje
propisa i standarda,
o nepravilan izbor opreme, cjevi, mjerno-regulacione i sigurnosne armature,
o loše izvedene cjevi, armatura i spojevi,
o mehanička oštećenja uslijed nestručnog i nepravilnog rukovanja,
o pojava statičkog elektriciteta,
o mogućnost pojave korozije,
o opasnost od materijala lošeg kvaliteta,
o pojava eksplozivnih smješa,
o opasnost od požara,
o opasnost od električne energije,
o opasnost od otežanih uslova održavanja zbog ukrštanja i blizine drugih
nosilaca energije,
o nemogućnost isključenja pojedinih elemenata sistema za grijanje,
o nemogućnost odzračivanja cijevne mreže i grejnih uređaja,
o opasnost zbog nedostatka radnog fluida u instalaciji,
o opasnost od toplotnih dilatacija,
o opasnost od poprečnih naprezanja cijevi i njihovog ugibanja,
o opasnost od povišenja pritiska u instalaciji.


Grupu štetnosti čine slijedeće pojave:
o nedovoljan prostor za opsluživanje i remont opreme,
o nemogućnost regulacije rada instalacije,
o curenje na spojevima i varovima,
o nedostatak električne energije,
o nemogućnost pražnjenja pojedinih djelova instalacije,
o ulaz nepoželjnih lica,
o pojava vazduha u instalaciji,
o pojava taloga u cijevima,
o neadekvatan raspored grejnih tjela,
o nedostatak pismenog upustva za rad postrojenja.
42 Mašinske instalacije

B. Predviđene mjere za otklanjanje opasnosti i štetnosti na instalaciji
centralnog grijanja
y na bazi izvedenog proračuna izvršeno je pravilno dimenzionisanje
instalacije uz primjenu važećih normativa i standarda,
y spajanje instalacije vrši se odgovarajućim nastavcima,
priključcima i zavarivanjem koje vrši atestirani varilac,
y izbor cjevi, mjerne, regulacione i sigurnosne armature je pravilno
izvršen za ovu vrstu instalacija,
y predviđeno je propisno ispitivanje instalacije na čvrstoću i
zaptivenost,
y po završenoj montaži predviđeno je bojenje instalacije u cilju
zaštite od korozije, kao i termička izolacija cjevovoda i sudova,
y predviđeno je da se po završenoj montaži Investitoru predaju atesti
ugrađene opreme, kao i upustvo za rukovanje i održavanje,
y instalacijom mogu rukovati samo obučena i ovlašćena lica za ovu
vrstu posla.

C. Opšte napomene i obaveze

Izvođač radova je obavezan da uradi elaborat o uređenju
gradilišta i rada na gradilištu,
Proizvođač oruđa za rad i uređaja na mehanizovani pogon
obavezan je da uz proizvedeno oruđe za rad ili uređaje, pored
upustva za upotrebu i održavanje izdati potvrdu da su na njima
primjenjene propisane mjere zaštite na radu, odnosno
odgovarajući atesti,
Preduzeće (organizacija) je obavezna da osam dana prije početka
radova obavjesti nadležni organ inspekcije rada o početku radova,
Preduzeće je obavezno da izradi normativna akta iz oblasti zaštite
na radu (kolektivni sporazum o zaštiti na radu, program za
obučavanje radnika iz oblasti zaštite na radu, pravilnik o
pregledima, ispitivanjima i održavanju oruđa, program mjera i
unapređenja zaštite na radu)
Preduzeće je obavezno da izvrši obučavanje radnika iz materije
zaštite na radu i da upozna radnike sa pravima i obavezama iz
oblasti zaštite na radu, uslovima rada i opasnostima i štetnostima
na radnom mjestu, mjerama i sredstvima zaštite na radu, te da
obuči radnike za samostalan i bezbjedan rad na radnom mjestu,
Prilikom nabavke oruđa za rad i uređaja, uz dokumentaciju koja se
prilaže uz oruđa za rad i uređaje moraju se pribaviti podaci o
njihovim akustičkim osobinama iz kojih će se vidjeti da buka na
radnom mjestu i u radnim prostorijama neće prelaziti dopuštene
vrijednosti,
Ako je za ispunjenje uslova o dopuštenim vrijednostima buke
potrebno preduzimanje posebnih mjera (prigušivači buke i sl.) u
pomenutoj dokumentaciji moraju biti naznačene i te mjere,
Preduzeće je obavezno da utvrdi radna mjesta sa posebnim
uslovima rada (ukoliko takva postoje) i da uskladu sa njihovim
specifičnostima preduzme odgovarajuće posebne mjere zaštite na
radu.
43 Mašinske instalacije


6.0 PREGLED PRIMJENJENIH PROPISA I STANDARDA
1. Dr Branislav Todorović, PROJEKTOVANJE POSTROJENJA ZA
i. CENTRALNO GREJANJE,
ii. Mašinski fakultet, Beograd 1996.

2. Dr Branislav Todorović, KLIMATIZACIJA , SMEITS 1998.

3. RECKNAGEL

4. Dr Martin Bogner,
a. PROJEKTOVANJE TERMOTEHNIČKIH I PROCESNIH SISTEMA,
b. Izdavač ETA 2007.

5. Dr Martin Bogner, Miodrag Isailović,dipl.inž.
a. TEHNIČKI PROPISI O GREJANJU, HLAĐENJU I KLIMATIZACIJI
b. Izdavač SMEITS 2002.


6. Zakon o zaštiti na radu


7. Zakon o izgradnji objekata


8. Katalozi proizvođača opreme :CIAT,TROX,SISTEMAIR


9. Standardi:
JUS C. B5. 026,
JUS C. B5. 221, i 225
JUS M. E6. 201 - M. E6. 205
DIN4751
DIN4705
VDI 2050
JUS ISO 4126 ± 1

1.0

PROJEKTNI ZADATAK
iji je Investitor ÄEKVATOR d.o.o.³a koji

Za potrebe stambeno-poslovnog objekta

se nalazi na lokaciji ÄMedeno Polje³ u Banja Luci potrebno je uraditi ma inski projekat ventilacije podzemne gara e koja se nalazi ispod lamela A, B i C . Projekat uraditi prema va e im normam i propisima.

Investitor:
_____________________

2 Ma inske instalacije

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->