UZGOJ PlTZEV A (HELICIKUL TIJRA

)

UVOD
Uzgoj puzeva je nova poljoprivredna grana u Hrvatskoj. Momentalno je u pocetnoj fazi razvijanja, sa nekoliko manjih farmi. koje uglavnom dobro rade I razvijaju se. Svaki pocetak je tezak i trazi puna muke. truda, rada i zivaca a isplativost je velika. Relativno dobra cijena ovog proizvoda na inozemnom trzistu cini ovaj posao vrlo unosnim, a cijena po kilogramu se krecc oko 2.5 - 4 eura. Puzevi su se uglavnom skupljali iz prirode, i pripremali po starim narocinim receptima. U novije vrijeme puzevi su postali trazeni ekoloski zdrav, prehrambeni proizvod, koji je jako trazen u Francuskoj, Italiji i ostaJim razvijenim zemljama. U danasnje vrijemc potraznja za puzevima je postala jako velika. A samim istrebljivanjem i masovnim prikupljanjcm iz prirode, donesen je pravilnik trgovini i drugog prometa (naseljavanje farmi za uzgoj).
Zbog velike potraznje u EU. kod nas premda imamodosta Ijudi pokrecu vlastiti uzgoj puzeva.

0

zastiti kopnenih puzeva,

kvalitetnu zemlju i same klimatske uvjete,

U Hrvatskoj postoje dva siguma otkupljivaca, jedan iz Rijeke vezano za podrucje Kvarnera i Dalmacije, a drugi iz Darde vezano za konrinentalne krajeve.

VRSTE PUZEV A
Kod nas se uzgajaju uglavnom dvije vrste puzeva :

-Helix aspersa Muller

(sareni, mali sivi) , on se uzgaja najvise u primorskom djelu Kucica odraslog puza ima

pet krazeljaka . promjera 45 mm. Potjece sa obala Mediterana i gomjih obala Francuske i Spanjolske. Zivotni vijek mu je od 2 5 godina. Ova vrsta puza je vrlo otporna na razlicite klimatske vrste, pa tako da se moze naci u prirodi HZ more i u kontinentalnim krajevima, Za uzgoj se uglavnom preporuca ova vrsta pU711.uzgoj je laksi a gubitci su vrlo mali. udornacen je u velikom dijelu Europe, uglavnom u kontinentalnim krajevima, u planinama do 2000 m nadmorske visine, sumama, pasnlacima, kotlinama, vrtovima i vinogradima. Hrani se sa raznovrsnim biljkama, u vrtovima bas i nije dobodosao jer zna napraviti poprilicnu stetu. Sami uzgoj nije tezak, ali je neotporniji ad Helix Aspersa.

-Helix Pomatija Linne ili vinogradarski puz,

KOMERCIJONALNI UZGOJ PUZEV A
Kod uzgoja puzeva za prodaju i komereijalizaeiju tog posla, osim veceq anqazmana rada i sredstava pri izgradnji ograda za nekoliko tisuca kvadratnih metara zernhista, tehnologija uzgoja i pristup organizaeiji farme ostao bi slican iztozenom u ovoj skripti. Male ograde nisu u koliziji s najvecorn farmom puzeva. Dobro je uvijek odriavati malo uzqaialiste za osobne potrebe. Praktieno iskustvo, spoznaje i rad s puzevirna faseinantni su za svakog Ijubitelja prirode S malim puzarnikorn imamo u rezervi maticno jato puzeva za eiju kupnju ne moramo trositi novae i vrijeme, ako jednog dana pozelimo imati komereijalnu farmu.

Komercijane prednosti uzgoja puzeva Helix aspersa:
• • • • • Helix aspersa se najvise koristi u ishrani 70% prodatih svijezih puzeva Gini H. aspersa Visoka eijena na zapadnoevropskom triistu 3-5 eura/kg Nema konkureneiju u jeftinom puzu iz prirode Medunarodni institut iz Keraska otkupljuje sve koliGine puzeva proizvedene na farmama

01.

RAZLOZI ZA UZGAJANJE PUZA NA FARl'vH
Velika potrazrua za zdravom hranom u svijetu uzrokuje masovnu i kontroliranu proizvodnju kako bi se zadovoljile potrebe trzista, a istovremeno zastitila prirodna ravnoteza. U mnogim zemljama zastita pojedinih kultura je reguliranje strogim zakonskim propisima. Drzave clanice E.U. imaju potpunu zabranu sakupljanja puza iz prirode. U naso] zemlji se postule naredba 0 stavljanju pod kontrolu konstenja i prometa divljih biljnih i zivotinjskih vrsta koja omoqucava selektivno sakupljanje puzeva iz prirode. U buducnosti se oceku]e da ee se uskladivanjem nasih zakona sa zakonima Europske Unije u potpunosti zabraniti sakupljanje puzeva iz prirode. Potreba za puzern sa farme je u stalnom porastu na svijetskom trzistu kao i njegova cijena a zadruga garantira otkup i placanje puzeva po trenutnim trzisrum cijenama. Kod nas se uzgaja puz Helix Pomatia, u otvorenom tzv. talijanskom sistemu koji podrazumijeva da se cijeli biolosk. ciklus a i sam uzgoj vrsi i kontrolira na otvorenoj farmi. Ovakav sistem najvise odgovara nasem podneblju i daje izuzetne rezultate ako ga pravilno sprovodimo.

UZGOJ PO OTVORENOM TALIJANSKOM SISTEMU
- ODABIR TERENA - PRIPREMA TERENA ZA FARMU - PRIPREMA I SIJANJE ZELENE - PUZ - MA TICNO JATO MASE

- Mnogi Ijudi nemaju vremena da proucavaju iii traze ionako tesko dostupnu literature - Razne teorije i pristupi zainteresirane vise zbunjuju nego Ii im rasvjetljuju spoznaje i tehnike u puzarstvu Mali puzarnik od pedesetak kvadratnih metara je koristan i lijep za amatere, a buducim komercijalnim uzqaiivacima donijeti ce mnogo iskustava i ustedjeti jednako toliko novaca. Izvan svake sumnje je spoznaja da su za komercijalna uzgajalista najpodesnija maticna jata formirana od puzeva iz regije u kojoj se farma nalazi. Jos podesniji su vee adaptirani i djelornicno selekcionirani puzevi iz osobnog malog puzarnika,

POCETAK UZGO.JA
- dovoljno puzeva za pocetak uzgoja - mjesto u blizini kuce s odqovarajucorn vrstom tla u kojem puzevi mogu zivjeti i rasti - nekoliko vrsta biljaka koje puzevi vole jesti, a sluze im i za zaklon - materijali za izgradnju puzamika - Uzgajanje puzeva nije tesko, malo se razlikuje od uzgajanja pilica i pataka iii od sijanja kukuruza, --kupusa iii suncokreta - Mnoge stvari se mogu nauciti prornatrajuci divlje puzeve. Iskustvo je zanimljivo i korisno, a pornaze u donosenju odluke 0 profesionalnom bavljenju puzarstvorn

02.

UZGOJ PUZEV A U ZA TVORENIM OBJEKTIMA
Kod puzeva koji se uzgajaju u zatvorenom pod kontroliranim uvjetima, reprodukeija varira u ovisnosti od geografskog podrijetla puzeva koji se uzgajaju. Na primjer, jedan istrazivac je pronasao kako puz H.aspersa iz Bretanje bolje uspijeva u zatvorenom nego puzevi iz drugih regija. Za uzgoj puzeva u zatvorenom treba odrzavati temperaturu od 21 C i relativnu vlazost 80-90% (neki izvori tvrde 95%). Drugi izvori preporucaju 75% vlaznosti tijekom dana i 95% tijekom noel. Centar helikulture je preporucio 65-75% vlaznosti tijekom dana i 85-95% tijekom noCi na 20C. U svakom slucaju, treba izbjegavati vlaznost iznad 95% (neki navode 90%) za bilo koji duzi vremenski period. Visak vlage moze ubiti puzeve. Optimalna temperatura i relativna vlaznost ovise 0 nekoliko stvari, ukljucujuci i vrstu puzeva i cak i to gdje je zaliha za uzgoj sakupljena. Najbolja je kombinaeija temperature i vlaznosti za H.aspersu, za izlijeganje jaja, optimalna temperatura 20°C pri 100% relativnoj vlaznosti. U ovisnosti od podrijetla puzeva i rezultati mogu drasticno oboriti izlijeganje na nulu i pri 1T'C i 100% vlaznosti. Dakle, greske su moguCe i u razlikama od sarno nekoliko stupnjeva iii postotaka vlaznosti zraka. Tlo ne treba drzati pretjerano vlaznirn jer ce jaja apsorbirati vodu, napuhnuti se i puknuti. Treba koristiti flureseentna svjetla za dobivanje dnevne svjetlosti. Razliciti puzevi se razlicito ponasaju na duzinu dana. Omjer svjetla i mraka utjece na aktivnost, hranjenje, parenje i polaganje jaja. Osamnaest iii vise sat; svjetlosti zamjetno stimulira rast H.asperse, dok manje od 12 sati - spruecava rast. Neke vrste puzeva mogu asoeirati dugi sate svjetla pocetkom Ijeta - sezonom najbrZeg rasta. Osamnaest sati dnevne svjetlosti se pokazalo optimalnim za razmnozavan]e (parenje i polaganje jaja); ali puzevi se razmnozavaju po mraku.

Sanduci i kavezi za uzgoj.
Puzevi se mogu uzgajati u sandueima i kavezima poredani u nekoliko razina u visinu. Treba rabiti sistem za automatsko rasprsavaoje kako bi se osigurala vlaznost. Kavezi za hranidbu moraju imati dovod hrane i vode. U tu svrhu odgovaraju plasticne posude dubine do 10 em. Dublji opskrbljivaCi vode povecavaju moqucnost utapanja puzeva u njima. Posude za polaganje jaja mogu se staviti u postolja od malo sljunka. Treba napuniti male plasticne posude, npr. vaze za cvijece duboke oko 7,5 em, steriliziranom zemljom (iii glinastom zemljom saneutralnim pH). Nakon sto puzevi poloze jaja, posude treba odnijeti U odjeljke za mladuncad gdje ce se jaja izleci.

Mlade puzeve treba drzati u odjeljku za rnladuncad oko sest tjedana. Tada ih treba premjestiti u zaseban prostor s obzirom kako je mlade puzeve najbolje uzgajati sa drugim puzevima slicne velicine, Osam sati dnevne svjetlosti je optimalno za mlade plizeve.

03.

RAZMNOZA V ANJE Helix pomatia u sanducima (za polaganje jaja)
Treba napraviti drvene sanduke dimenzija 25 x 35 x 25 u visinu. lsjeci rupu promjera 6 cm (za drenazu suvisne vode) u dnu i zatvoriti rupu plasticnom mrezorn, dobro osiguranom. Pokriti okvir plasticnom mrezom da se napravi poklopac sanduka. Poklopce napraviti tako kako bi se mogli otvarati iii skidati. Sanduke treba drzati na policama gdje su lako dostupni. Sanduke napuniti do 1/3 visine rastresitom ne kompaktnom zemljom, prokuhanom zbog sterilizacije (insekti, bakterije itd.). (Treba koristiti tlo koje ne sadrzi gnojiva iii kemikalije). Djelornicno prekriti tlo mahovinom, ali ostaviti dovoljno mjesta za puzanje puzeva okolo po tlu. Vodu prskati po mahovini. U sanduke prebaciti one puzeve iz otvorenog prostora (tri po kutiji) koji pocinju praviti rupe kako bi polozif jaja. Nakon sto puzevl poloze jaja treba ih vratiti u otvoren prostor. Tlo se u sanducima ne smije isusiti. Mahovinu uvijek drzati blago vlaznom. Previse vlage je opasno jer se jaja mogu napuhnuti i puci. Jaja se izlegu za oko 25 dana, ali bebe puzevi ostaju u Ijusci. Prije pojave na mahovini i na stranicama sanduka potrebno im je jos desetak dana. Puzevi na drvenim stranicama sanduka su u opasnosti od isuserua i moraju se pazjjivo skinuti i premjestiti na mahovinu. Kucice su im jos vrlo lomljive. Bebe puzeve njezno hraniti listovima salate. Puzevi u ovoj fazi razvoja naraspolaganju moraju imati vodu. Tri tjedna nakon sto se puzevi pojave na mahovini pazjjivo pokupiti bebe puzeve i staviti ih zajedno u privremeni kontejner. Mahovinu pazljivo odstraniti jer postoji rnoqucnost kako u njoj ima jOs zaostalih puzeva. Zamijeniti zemlju i mahovinu svjezorn (steriliziranom / prokuhanom) zemljom i mahovinom. Prebrojati i vratiti pzeve u kutiju. Mladi puzevi se u ovim sanducima mogu drzati i tijekom zime. Poredati sanduke u hladnu prostoriju bez mraza. Prostorija nikada ne smije biti hladnija od O°C a ni toplija od 3°C. Puzevi ponovo postaju aktivni u sliiedece proljece kada je temperatura preko 5°C. Treba ih hraniti 4 tjedna. Tada u prosjeku imaju oko 8 mm. Treba ih premjestiti u boks, pazljivo ocistiti i osusif sanduke i pripremiti ih za sliiedecu sezonu. H.pomatia sazrijeva za 18 mjeseci do 4 godine.

Mjesoviti system
lnacica gornje metode je pustan]e puzeva da poloze jaja u otvorenom prostoru i pazfjivo premijestanje jaja u sanduke. (Ostali su koraci isti). U ogradi promatrati puzeve koji kopaju rupe za polaqanje jaja. Biti ce vidljiv vrh njihovih kucica. Zabosti staple - marker u zemlju pored rupe. Kada puz zavrsi i ode, koristeci vrtnu zlicu odkopati rupu i izvaditi jaja. Ovaj zadatak je slozen. Jaja se mogu fizicki ostetif i uprljati zemljom.

RAZMNOZA VANJENA

OTVORENOM

Rasplodne puzeve staviti u ogradu za razmnozavanie u travnju iii pocetkorn svibnja. Hraniti ih do sredine lipnja, kada pocirue parenje i puzevi prestaju jesti. Puzevi nastave jesti kada poloze jaja. Kada puzevi poloze svoja jaja, odrasli se puzevi mogu premjestiti. Ova ostavlia vise hrane i manja je pretrpanost za izlegle puzice,

04.

5 kg. dobro osuncana. Svaka veca povrsina dolazi u obzir i zavisi od finansijskih mogucnosti buduceg farmera. Od trece godine farma ulazi u pun rezirn i berba je 100% Cijena suhog prociscenog pufa Helix aspersa na triistu se krece od 3 .5 m' vode dnevno. Nagib zemljista moze biti. sa dubine od 20 em. plavna iii zabarena. cista povrsina. Za farmu povrsine 3000. 05. Za farmu povrsine od 6000 m2 do 10000 m2 potrebna su tri uzorka zemlje. Prva berba pocinje od druge godine proizvodnje i to 50-70% od pune berbe.5 € / kg. P01110CU prskalica iii mikrorasprsivaca.5 kg po uzorku. . Prilikom izbora zemljista treba voditi racuna da postoji mogucnost navodnjavanja. Za uspjesnu farmersku proizvodnju puzeva potrebno je u ljetnjim mjesecima navodnjavati i to vodom koja pada odozgo. sljunak.000 m. kukuruza. sa sredine uzeti po jedan uzorak sa dubine od 20 em. u kolicini od 0. Za farmu puzeva vrste Helix aspcrsa trcba manje vode nego za drugc vrste puzeva. Vrsta Helix aspcrsa dobro podnosi hladnu vodu sa vecih dubina. Ne moze sc koristiti ni zemljiste koje je cist pejsak. nadmorske visine do maksimalno 1.5 kg po uzorku. Ne mogu se koristiti zemljista koja su mocvarna. minimalne povrsine od 2. sa sredine uzeti po jedan uzorak. povrca i dr.Sto je potrebno za osnivanje farme puzeva? Najpre zemljiste. Voda moze biti sa izvora. U ljetnjim mjesecima za farmu velicine 2. u kolicini od 0. Izrada projekta za farmu Za izradu projelda potrebno je dostaviti kopiju plana pareele i skieu farme sa tacrum dimenzijama. jer nema puzeva koji su spremni za prodaju.povrsinu predvidenu za farmu podjeliti na dva jednaka djela i sa svake polovine. potoka. Uzorei se uzimaju na sliedeci nacin: povsina predvidena za farmu djeli se na tri jednaka djela i sa svake trecine. PRIHODI Prosjecna koliCina puzeva koja mozs da se proizvede na farmi je 1 kg I m20gradene povrsine farme. jcr bi voda koja sc dugo zadrzava ugusila puzeve. suncokreta. U prvoj godini proizvodnje nema berbe. ali same onaj koji trpi strojnu obradu. koje ne mora biti u vlasnistvu. same ne smije biti zagadjena.dovoljno jc 1. bunara. Za farmersku proizvodnju puzeva dobra su ona zemljista koja su koriscena za poljoprivrednu proizvodnju: psenice.000 m. mada je najbolje da ta visina bude do 700-800 m. Za analiza zemlje potrebno je dostaviti uzorak zemlje koji se uzima na sljedeci nacin: Za farmu povrslne 2000 m2 potrebno je dostaviti jedan uzorak zemlje koji se uzima sa sredine pareele sa dubine od 20 em u kolicini od 0. kamen ili glina od koje se pravi cigla. moze biti i ugovor 0 koriccenju iii zakupu. jezera iii vodovoda. bare. 4000 i 5000 m2 potrebno je dostaviti dva uzorka zemlje koji se uzimaju na sljedeci nacin. Prilikom izbora zemljista treba voditi racuna da zemljiste mora biti bez drveca iii vocaka.000 m".

a za pocetak. Ukupna produkcija svjetske industrije puzeva procijenjena je 1997. a manje skupljanjem puzeva. Nedostatak relevantnih tehnoloskih informacija neophodnih za svakodnevni puzarski posao na osobnoj razini moze biti trustrirajucl. Razlog je sto se ruralno stanovnistvo sve vise smanjuje. pa je tako nastao raskorak izmedu potraznie i ponude. Zanimljiv je podatak da su zemlje bivse SFRJ osamdesetih godina prosloq stoljeca davale 10% svjetske potrosnje puzeva. dovoljno je imati pozitivan pristup i naviku svakodnevnog usvajanja dokazanih tehnoloskih znanja. u cijelosti sakupljenih u prirodi. a pornnozeno sa srednjom cijenom proizvoda po kilogramu. dobivamo vrijednost svjetskog trzista puzeva od preko milijardu €. od prije tridesetak godina poprima obiljezja organizirane poljoprivredne djelatnosti \. U Europi je doneseno mnogo mjera potrebnih za opstanak puzeva roda Helix.. Italiju i Spanjolsku. Republika Hrvatska u poslijeratnom razdoblju izvozi oko 300 tona godisnje. Zapadna Europa je pokusala tako uzrokovan manjak puzeva nadomjestiti intenzivnijim uvozom iz istocnoeuropskih zemalja. godine na oko 130000 tona. Izvoz ima tendenciju smanjenja Puzeva u prirodi je sve manje. Pojedinacno je rnoquce voditi i najvecu farmu puzeva bez velikog poslovnog rizika. dovodi do opceq smanjenja broja ove sve ugrozenije vrste.. na Zapadu se povecao broj industrija za preradu puzevoq mesa. ovaj put se neizbjeznost ekonomskog rasta poklopila s imperativom zastite prirode i opstankom vrste. Na srecu. pretvaranje sve vecih povrsina pasnjaka i surna u oranice. Eksploatacija. mehanizacije. upotreba kemijskih sredstava.. Danasrua produkcija prelazi nevjerojatnih 200 000 tona zivih puzeva godisnje. Sakupliacka privreda i ubiranje puzeva u prirodnom okruzenju sedamdesetih godina prostoq stoheca. uzgoj i sabiranje divljih puzeva.Farme puzeva su pouzdan i trajan izvor prihoda Prikaz ekonomske analize pokazuje da nije potrebno mnogo novca za pokretanje puzarske proizvodnje s izvanrednim razvojnim potencijalom.. 06.. Dvije trecine spomenute proizvodnje i veliki dio potrosnje odnosi se na vodece zemlje u puzarstvu. . Gotovo istodobno.. pored volje za rad. kao ekonomska nuznost stvorila se potreba za uzgojem puzeva. Prosjecna stopa rasta svjetske proizvodnje i potrosnje u zadnjih desetak godina iznosi oko 10% godisnje. Medutim. Francusku. Upravo zbog intenzivnog sabiranja Francuska vise nema divljih komercijalnih vrsta puzeva. u prirodi sakupljenih puzeva. pocetkom osamdesetih godina u Istocno] Europi je pao izvoz 8%. gubilo je srazmjer i trku s iznenadujucom ekspanzijom konzumnog trzista. a Ijudi na selu se dominantno bave uzgojem biljaka u monokulturama. Moderna zemljoradnja. Sigurno ce se situacija promijeniti i u tom pogledu jer ima naznaka organiziranja prvih ozbiljnih projekata u helicikulturi. Spomenuti postotak iznosi oko 12 000 tona izvezenih zivih puzeva na godinu.

8 do 3 eura po kilogramu . Puzarstvorn se bavi tek 20-ak Ijudi. odnosno sjediste korisnika na podruqu Zupanije osjecko-baranjske -ulaganje izvrsiti ove godine i ove godine podnijeti zahtjev. UVJETI ZA DODJELU: -potporu rnoze ostvariti poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. kao i rnoqucnosti njihovog relativno lakog plasmana i dobre zarade. pa je meso zdravstveno sigurna hrana. pripisuju mu se Ijekovita svojstva. Osim toga prvog preduvjeta (u svakom slucaju potrebno se registrirati kroz bilo koju od ovih formi i radi samoga bavljenja uzgojem puzeva. U 2001.. no vee se u drugoj rnoze zaraditi 10-15000 eura. Svima koji zele. potpornaze i ubzava probavu. Vise informacija trazite u Upravnom odjelu za poljoprivredu i surnarstvo. Posebno je cijenjen na stolovima zemalja zapadne Evrope. prema podacima Instituta. a ne vise od 10.000 tona. Sluz puza ima izrazito baktericidno djelovanje. potocna pastrva. a na nama je da iskoristimo priliku. -Ne zelnn prosipati optimizam.ZASTO UZGAJATI PUZEVE Meso puzeva blagotvorno djeluje na organe probave. jer uskoro se necete moci baviti bilo kojom proizvodnjom neregistrirani) treba -imati prebivaliste. Onaj uzqajivac koji ove godine podigne puzarnik i koji moze racunima potvrditi taj investicijski trosak.. Potrosnja puzeva u svijetu raste. Iz tih razloga prakticno nisu poznate bolesti kod puzeva. a unatoc rnoquco] dobroj zaradi i proizvodnja je u povojima.000 eura zarade Osijek .Puzevi su za Francuze. Investicijska potpora za izgradnju puzarnika! Ova zupanija prepoznala je vrijednosti nasih nastojanja da se u Hrvatskoj razvije uzgoj vinogradskoga puza. no realno je oceklvatl zaradu od 12. recirno. Zadnjih se godina potrosnja povecala do deset posto pa je jedini problem nedostatak proizvodaca. tehnologiju. ima dobar aminokiselinski sastav. obrta iii zadruge.istice Iva Medak. Idueih su godina ulaganja tek oko 750 eura. nudimo informacije i svu potporu za puzarstvo kako bi vee ove godine stvorili osnovu za dalji razvitak . a kolesterola uopce nema. rnoze od Zupanije ocekivaf financijsku potporu u visini do 25%. upute za sve radove te jarnci otkup po trzisnirn cijenama koje se odreduju na burzi u Parizu. osnivac PZ-a "Deliciae".. Potrosnja mesa puzeva u ishrani se u poslijednjih 5-6 godina. Meso puzeva je bez kolesterola. (031-200-588) 07. . Australije i Japana.00 kuna! Super! Zahvaljujemo Ijudima koji vode ovu zupaniiu na razumijevanju. povecala cak 20 puta. Talijane Belgijance iii Nijemce poznata delicija.. Razlozi za uzgoj pufeva su vrlo jasni: Zbog postojanja velike potrazn]e sirom Evrope za ovom vrstom proizvoda a time i trzlsta. a blizina Srbije koja nema otvoreni pristup zapadnim trzistima donosi nam dodatne moqucnosti. Upravo sam stoga u Dardi osnovao Proizvodnu zadrugu "Deliciae". a primjerice u Srbiji ima vise od 200 puzara s ukupno 100 hektara puzarnika. no realno je racunati na cijenu od 2. a ima status obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.000. Za ulazak u puzarski posao optimalno je da buduci puzar ima vlastito zernhtste. godini dostigla je koliCinu od 460. Naucruci su dokazali da ima isti ucinak kao antibiotik streptomicin. U prvoj godini prakticno nema zarede. Deliciae za 1000 kuna nudi kooperantima skraceni poslovni plan.000 do 16. dovoljno volje i znanja te oko 5000 eura pocetnoqa kapitala (potrebnog za gradnju puzarrnka na 2000 cetvornih metara). pa su sve to razlozi zbog ceqa je potraznia iz godine u godinu sve veca.000 eura na godinu. IZAZOVUNOSNE I ZDRA VE HRANE Za ulog od 5000 eura na godinu do 16. uostalom to meso sadrf manje masti i energije nego. Hrvati ne jedu puzeve. -Slavonija ima dobre uvjete za puzarstvo. Amerike.

Potvrda 0 izvrsenirn financijskim obvezama prema proracunu jedinice lokalne samouprave (Prilog br. surnarstvo i ribarstvo. 30/94 i 72/94) «Pravilnikom 0 zastiti kopnenih puzeva . zastltnoq bilja. surnarstva i vodnoga gospodarstva .stavljanje u promet uzgojenih puzeva (kolicine po vrstama).priprema supstrata za uzgoj puzeva te nacln isporuke na trziste.original. 7. clankorn 18. dezinfekcija terena od nametnika. Zahtjev za odobrenje investicijske potpore za kredite iskoristene u razdoblju od 1. zasutnoc bilja. 4.original iii ovjerena preslika. podnosi se zahtjev za registraciju objekta za uzgoj puzeva. Racuni (R-1 iii R-2 iii racun iz kojeg je vidljivo ime iii naziv kupca) iii kupoprodajnog ugovora kojima se dokazuje ukupna vrijednost investicije .00 kuna uplacenih u korist drzavnoq proracuna . Potrebno je napomenuti da na svakoj posiljci uzgojenih puzeva iii od njih dobivenih proizvoda prilikom stavljanja u promet mora biti naznaceno da se radl 0 puzevirna uzgojenim kroz puni iii dielomicni bioloski ciklus. Za pokretanje uzgoja puzeva na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu upisanom u Upisnik. sijecnja do 30. propisani su veterinarsko-zdravstveni i zoohigijenski uvjeti za uzgajalista puzeva.«rnaticno stado» (vrsta puza. preventivne mjere koje se provode na uzgajaliStu-dozvoljeni herbicidi. Dokaz kojim se potvrduje status korisnika (preslika iskaznice iii rjesenja 0 upisu u upisniku. 29/99).uplatnicu u iznosu od 520. rnoze se ostvariti pravo na nepovratnu investicijsku potporu kapitalnim ulaganjima u poljoprivredu. Ugovor 0 kreditu .Uzgoj puzeva uvjeti i dokumentacija POTREBNO ZA REGISTRACIJU FIRME ZA UZGOJ PUZEV A Ministarstvo poljoprivrede. sijanje-vrste bilja (npr.preslike. 08.original. Zahtjev za odobrenje investicijske potpore za kredite Iskoristene u prethodnoj godini podnosi se Ministarstvu (godisnje) u razdoblju od 1. preslika rjesenja iii obrtnice za obavljanje djelatnosti surnarstva) . sumarstva i vodnoga gospodarstva . «Zakonom 0 veterinarstvu» (Narodne novine br. 6. Ovjerena potvrda financijske institucije kOja je odobrila kredit (Prilog br. veljace.70/97. podrijetlo) . Investicijski program ovjeren od strane financijske institucije koja je odobrila kredit. Registracija objekata vezanih uz navedenu vrstu pod nadleznoscu je pak Ministarstva poljoprivrede. Ministarstvu poljoprivrede. U skladu sa time uzqajivac. sijanje .original. deratizacija. Potvrda 0 izvrsenirn financijskim obvezama prema drzavnom proracunu koji izdaje nadlezni podrucni ured Ministarstva financija ne stariji od mjesec dana . 2) original 6a. Izvod iz jedinstvenog registra obiljezavanja dornaclh zivotinia u slucaiu nabave zenskih proizvodnih j rasplodnih grla u stocarstvu iii potvrda Hrvatskog stocarskoq centra 0 podrijetlu stoke . preslika povlastice za uzgoj iii povlastice za gospodarski ribolov. 2.Upravi za veterinarstvo.172/03). . sumarstva i vodnoga gospodarstva za sada ne daje poticaje za uzgoj puzeva okviru Zakona 0 drzavno] potpori u poljoprivredi. 5. kolovoza do 30.uzgojeni puzevi (kolicina po vrstama i godisnjim ciklusima) . a uredeno [e temeljem «Zakona 0 zastiti prirode» (Narodne novine br.Gastropoda terrestria» (Narodne novine br.Uprave za veterinarstvo. dohrana zernhtsta u uzqaialistu . dohrana zernljista u uzqajalistu . ribarstvu i sumarstvu. Iznimno.veterinarsko-zdravstvenu suglasnost za gradnju/rekonstrukciju objekta izdanu od strane nadleznoq zupanijskoq veterinarskog ureda . 105/01. Podnositelj zahtjeva za investicijsku potporu u ime komercijalnog poljoprivrednog gospodarstva moze biti nositelj iii clan komercijalnog poljoprivrednog gospodarstva. banka 0 tome izdaje odgovaraju6u potvrdu . kolicina.00 kuna iii ukoliko financijska institucija nije uvjetovala potrebu prilaganja investicijskog programa zahtjevu za kredit. vanjsko i unutarnje ogradivanje uzqaiafista. 3. 1) .000. kapacitet uzgajalista.preslika. Uz zahtjev je potrebno priloziti: .priprema supstrata za uzgoj puzeva te nacin isporuke). ogradivanje uzqajausta. Uz zahtjev za odobrenje investicijske potpore prilaze se: 1. rujna iste godine. prehrambenog i aromaticnoq). strucno Povjerenstvo utvrdit ce sukladnost tehnicko-tehnoloske dokumentacije sa utvrdenim stanjem na licu mjesta te Rjesenjem 0 udovoljavanju propisanim veterinarsko-zdravstvenim i zoohigijenskim uvjetima upisati objekt u Upisniku odobrenih objekata s registarskim veterinarskim kontrolnim brojem.tennicko-tehnoloskl projekt u dva primjerka (kratak opis uzgojnog ciklusa. sijecnja do 28. podnosi se Ministarstvu (poluqodisnje) u razdoblju od 1. prehrambenog i arornatlcnoq). pravna iii fizicka osoba mora podnijeti zahtjev za dobivanje suglasnosti za puzeva Ministarstvu zastite okolisa i prostornog uredenja sa sljede6im podacima: .original.vrste bilja (npr. Podrucie sakupljania puzeva «maticnoq jata» iz prirode u nadleznosti je Ministarstva zastite okolisa prostornog uredenja. za kredite odobrene u iznosu manjem od 150.

a odnosi se na kalendarsku godinu u kojo] je kredit iskoristen. ° ° ° ° ° ° ° ° Rjesenje suglasnosti za lokaciju.000. u slucaiu kupovine privatnog poljoprivrednog zemliista radi okrupnjavanja poljoprivrednog gospodarstva. a izdaje ga Zupanijska veterinarska inspekcija iii nadlezni Ured. .hr tel: 01/6585600 POKRETANJE IJZGOJA PUZEVA . Rjesenie obavljanju proizvodne iii prometne djelatnosti.00 kuna.mps. Uz zahtjev za Rjesenje potrebno je priloziti tri dokumenta. Gradski ured za poljoprivredu sumarstvo. Runjaninova 2 www. Rieserue upisu u Registar trgovackih drustava . . Rjeserue upisu u Registar obrtnika. onda to rnozete ostvariti iii otvaranjem i registracijom obrta-samostalne obrtnicke djelatnosti iii osnivanjem i registracijom trqovackoq drustva-poduzece. Ministarstvo poljoprivrede. TELEFONI I ADRESEUSTANOVA . kroz koji cete obavljati ovu djelatnost. oznacena sifrom djelatnosti 01. dokaz registraciji trqovackoq drustva. Avenija Dubrovnik 12/111 www. dokaz a placenom porezu na promet nekretnina i izvadak iz zernliisne knjige s upisanim podnositeljem zahtjeva za investicijsku potporu kao vlasnikom kupljenog zemliista. te svoju namjeru da ovaj proizvod izvozite rnozete ostvariti jednako kao i drugi poduzetnici sukladno propisima a vanjsko trgovinskom i deviznom poslovanju. . ZAGREB. . ZAGREB. jedan od tri moquca dokaza . 09. dokaz vrsenju obrtnicke djelatnosti. Poslovni plan s kratkim opisom tehnologije uzgoja i lokacije (u prilogu s katastarskim izvadkom). Najnizi iznos kredita za koji se maze odobriti investicijska potpora iznosi 80.zagreb.hr tel: 01/61 06111 Uprava za veterinarstvo.000. Osnivanjem i registracijom jednog od ovih oblika. prema Odluci 0 nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Uzgoj puzeva je jedna ad djelatnosti koja je. Uprava za zastitu prirode. ali ne vise ad 20% ad ukupne vrijednosti investicije. Udio investicijske potpore rnoze iznositi do 25% ad ukupne vrijednosti iskoristenoq kredita.hr tel: 01/61 06385 . dok je za registraciju trgovackog drustva nadlezan trqovackl sud. Ukupna vrijednost investicije podrazumijeva ukupni iznos kapitalnog ulaganja potkrijepljen racunima. Rjesenie upisu u Registar poljoprivrednika .SUGLASNOST USTANOVA Prva pretpostavka za izgradnju i organizaciju komercijalne farme puzeva je ishodenje suglasnosti Uprave za zastitu prirode koja je u sastavu Ministarstva kulture Republike Hrvatske sa sjedistem u Zagrebu. Ministarstvo kulture. otvaranje i registraciju obrta nadlezna je zuparuiska sluzba za gospodarstvo.8. dokaz obavljanju poljoprivredne djelatnosti. Najvisi iznos investicijske potpore po korisniku u jednoj kalendarskoj godini iznosi 250. presliku poreznog rjesen]a. Ako ovu djelatnost zellte obavljati kao trajnu djelatnost radi ostvarivanja dobiti isporukom ovog proizvoda na trtistu ukljucujuci i izvoz proizvoda. Grad Zagreb. Ulica grada Vukovara 78 www.25. vi stiecete status poduzetnika. sumarstva i vodnog gospodarstva. ZAGREB.00 kuna.min-kulture.

a to su Ministarstvo poljoprivrede Ministarstvo za zastitu zivotne sredine. koja bas i nije daleko. nase podneblje je izuzetno zahvalno za uzgoj vinogradarskog puza. a firma Alimenti naturali je svoj program predstavilo Fondu za razvoj Republike Srbije. inspekcija iii nadlezni Ured Ova primjerka projektne dokumentacijefarme Ministarstvu). u najmanju ruku .Oruga pretpostavka za organizaciju proizvodne farme puzeva je ishodenje Rjesenja 0 udovoljavanju uvjetima propisanim od Ministarstva poljoprivrede. INSPEKCIJA: Glavni problem za one koji bi zeljeli da se bave farmerskim uzgojem puzeva jeste kako nabaviti novae. Korak prije dobivanja konacnoq Rjesenja je ishodenje Rjesenja 0 prihvacanju projektne dokumentacije za sto je uz zahtjev potrebno priloziti dva dokumenta. Ukoliko ne postoje znacajnija odstupanja. Ovakav odnos jos vise iznenaduje ako se ima u vidu to da Institut za helikokulturu ima tradiciju dugu preko trideset godina i preko sedam tisuca farmi u Italiji. a kamoli da je podrze i potaknu. NN. ima garantiran plasman. kao i to da se predstavnici resornih ministarstava.Sve sto je potrebno zapravo mala pornoc u vidu kredita za gradane. Malo je cudna ta indiferentnost nadleznlh institucija. Kada je rijec 0 generalnom odnosu drzave prema uzgoju puzeva.zacuderu. gde su.: "Mi u Alimenti naturali smo.86/04. bolje upoznaju sa procesom proizvodnje . . Farmi nije potrebna lokacijska dozvola. koje ne pokazuju zainteresiranost eak ni da se detaljnije upoznaju sa ovom proizvodnjom.. To je prosto nevjerovatno. Komisija Ministarstva nakon 'zavrsenih radova izlazi na lokaciju radi utvrdivanja sukladnosti projektne dokumentacije i izvedenog stanja farme. Ministarstvo izdaje konacno Rjesenle 0 udovoljavanju propisanim uvjetima. dobili obecania da ce Fond kreditirati farmere. Radovi na infrastrukturi i instalacijama farme puzeva su niske slozenosti i sukladni su Pravilniku 0 odredivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola. Rjesenje 0 suglasnosti za lokaciju. surnarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske koje je nadlezno za inspekcijski nadzor tijekom ukupnog rada farme. do sad a nisu donijeli nikakvu odluku. i one cekaju Fond. puzeva (sve se dostavlja Uredu za veterinarstvo pri S dobivenim Rjesenjem definira se i u cijelosti izgraduje farma puzeva. a izdaje ga Zupanijska veterinarska (preslik vee dobivenog i prilozenoq za potrebe Ministarstva kulture). tako da ni sa te strane nema niceqa". a farma rnoze zapoceti proizvodnju* . "Medutim. uz to. ni jedna banka ne daje kredite. Za sada. *Komercijalne farme puzeva otvorenog uzgoja mogu se organizirati i voditi na svim poljoprivrednim zernfjistima (uz suglasnost nadlezne Veterinarske inspekcije iii Ureda u smislu veterinarsko zdravstvene i zoohigijenske podobnosti lokacije buduceq uzqaialista). s obzirom na to da se radi 0 veoma trazenorn proizvodu na teritoriji Evropske unije i koji. po. 8to se tice kreditiranja od strane banaka. Osim toga. koji je ovdje autohtona vrsta.

Uvjeti za odabir parcele: da na njoj ima puzeva 5 kucicom u prirodi (na 2000 m2 min 15/20 puzeva) da bude ocjedita. iii ZR ZABA 2360000-1101648698. te je pozeljno da duza os parcele bude usmjerena istok-zapad Prvi korak jest napraviti analizu tla. prerada i konzalting 51 211 MA TULJI. Do povrsine 3000 m2 dovoljan je 1 uzorak (1 uzorak 488.strucna pomoc oko formiranja uzqajalista . ovisno 0 vrsti puza koju uzgajamo. Da biste utvrdili da Ii je vas teren pogodan za uzgoj puzeva. Ukoliko je upravo vasa parcela prirodno staniste puza.net. 2000 m2. tj. preporucaju se parcele velicine izmedu 2000-4000 m2. te = . HELlCIKULTURA-AC IZ Matulja nudi usluge: . dok se ne upozna tehnologija rada u uzqaialistu.izrada troskovnika.hr Zainteresirani ste za uzgoj pufeva? Koji su prvi koraci? Ukoliko ste zainteresirani za uzgoj pufeva na otvorenom (helicikultura). te isti proslijediti na nasu adresu uz kopiju uplatnice na iznos 488. kojeg treba uplatiti na nas ziro racun PBZ 2340009-1147009806. OTKUP 1 KOOPERACIJA Alma Cvjetkovic HELICIKUL TURA: organizirani uzgoj gastronomskih puzeva. da nema zadrZavanja vode da u udaljenosti 50 m nema kultura koje se kemijski tretiraju. Za analizu tla potrebno je uzeti uzorak zemlje do dubine 15-18 cm (nikako vise). raskrcena i bez stabala da bude sto pravilnijeg oblika (idealno za 2000 m2 je 40x50 m). Za pocetak.analize i valutacije tla za potrebe puzarstva . sto je donji rentabilni Za ovu djelatnost minimum.00 kn. jer u protivnom necete mob dobiti Uvjerenje od Zupanijskog veterinarskog inspektora da bude cista. trgovina.ugovor 0 otkupu po trzisno] cijeni potrebno je raspolagati parcelom od min. Rukavac 60 tell fax ++ 38551 742460 liro racun PBZ 2340009-1147009806 MBG 2211949367302 e-mail: helicikultura-ac(ci:.izrada elaborata sa tehnologijom za formiranje uzqajatista . treba provjeriti da Ii upravo na vasoj parceli ima puzeva 5 kucicom u prirodi.isporuka potrebnog materijala za puzarstvo . Molimo vas da uz uzorak posahete vase podatke. telefonski bro]. kao prilog za potrebe kreditiranja . selekcioniranje reproduktora. znaci da i potencijalno uzqajaliste moze tame uspjeti. mase 1/2 kg. te se na ovakvoj parceli moze ocekivati da ce se sa prvom berbom vratiti izmedu 50-70% investicije.10.00 kn).

Kompletna investicija za vasu parcelu vidljiva je iz elaborata. te iz elaborata. uz predhodnu najavu. pad terena naznaciti strelicama. te yam na svom broju telefona stoji na raspolaganju od ponedeljka do petka od 8-16 sati. razvojnim agencijama iii banci. Potrebno 0 je takoder pozvati Zupanijskog veterinarskog inspektora koji ce Uvjerenjem posviedocif zdravstveno-sanitamim uvjetima u koje cemo donijeti nase rnaticno leglo. moze garantirati porijeklo. Sa tim elaboratom mozete se obratiti kreditnim linijama pri zupaniji. Za sve dodatne informacije obratite se na nase kontakte. Radovi u uzqajalistu zapocinju u jesen iii u proliece i provode se iskljucivo prema tehnologiji i metodologiji koju propisuje HELlCIKUL TURA-AC iz Matulja.777 iii 0311742-247 . koje je gda Alma Cvjetkovic konzultant. na vas zahtiev izradujemo elaborat koji sadrzi troskovnlk. kada gda. Ukoliko analiza pokaze da je teren pogodan za uzgoj puzeva. koja dode iz vaseq uzqajalista. potrebno nam je dostaviti prostorucnu skicu parcele na kojoj treba naznaciti mjere. Elaborat se naplacuie prema bodovnoj listi Hrvatske gospodarske komore. Sv. tocniie: ukoliko se drzite propisane tehnologije. sjever. Za pokretanje farme za uzgoj puzeva potrebno je upisati djelatnost u Poljoprivredni upisnik kako biste ishodovali registarski broj. Za elaborat. Po ugovoru niste obavezni nama ponuditi vas proizvod. ime katastarske opcine kojoj vas teren pripada. Mi cerno uzorak proslijediti u Medunarodni institiut za puzarstvo u Italiju.11. Alma Cvjetkovic odrzava seminare za osposobljavanje uzgajivaca puzeva. Ugovor se potpisuje na 5 godina. stjecete pravo n potpisivanje ugovora. U fazi formiranja uzqaialista HELlCIKUL TURA-AC vas prati "korak po korak" iscrpnim pismenim uputama. te okolne kulture. HEUCIKUL TURA-AC yam isporucuie dio repromaterijala Helitex rnreze zahelicikulturu sjemenje za helicikulturu maticno leglo Po isporuci rnaticnoq legla. HELlCIKUL TURA-AC potipsuje sa vama ugovor u kojem se obavezuje da ce otkupiti puzeve uzgojene u vasern uzqajalistu po trzlsno] cijeni za Europsku uniju. Ivana Krstitelja 100) iii nazovite gospodina Ivu Medaka na 098/878 . Kako biste se jos bolje upoznali s ovom granom u poljoprivrenoj proizvodnji. rnozete nas posjetiti svake druge subote. obratite se za sve informacije Proizvodnoj zadruzi "Oeliciae" (Oarda. DELICIAE iz Darde Ako se odlucite za uzgoj puzeva. da se za svaku vrecu puzeva. Cijene se odreduju svake godine na burzi i jayne suo Ukoliko gore navedeni repromaterijal nabavite od nas. ulaz. te nakon 2-3 tjedna prevedenu analizu i valutaciju proslijediti na vasu adresu. analizu dobiti i razradenu tehnologiju s pripadajuCim pismenim uputama. Nadamo se da smo yam uspjeli pomoci.

VRSTE I IZGLED PUZEV A KOJI SE UZGAJAJU U NASIM KRAJEVIMA Helix pomatia iIi vinogradarski puz . Meso ovoga puza je malo tamnije. Meso mu je svijetle boje... uglavnom ga nalazimo u toplijim krajevima Kvarnera i Dalmacije. Tada postize i najbolju komercionalnu vrijednost. .) prostoru. bolesti i samu strukturu zemlje. dostize velicinu od 20g ( 55-60 cistih puzeva 1kg).12. Zbog najvise polozenth jaja (4-5 puta. Karakteristican je za mediteranske klimatske uslove.. Puz karekteristican za uzgoj na nasern podrucju._- 13. kao i kombinovani sistem uzgajanja. Vrlo je otporan na vremenske uvjete. \. ali se sve vise cjeni i u raznim krajevima zapadne europe dostize vecu vriednost od Helix Pomatije. Zbog cvrste kucice najpogodniji je za kasniju tvornicku preradu. i brZeg rasta uzgajanje ove vrste puza je u sve veco] ekspanziji. zbog vece otpornosti na zimu I vlagu. do 80 [aiasca po gnjezdu) u toku jedne godine. = Helix aspersa Muller iii sareni puz (mediteranski) .. Ovaj puz ima karakteristiku da zimu provodi tako sto se zatvori u kucicu stvarajuci operkulum. Ovaj puz se najlakse prilagodjava na nove uslove (zimi je za razliku od Helix Pomatije potrebno pokrivanje lakim najlonom) jedini je koji se rnoze uzgajati na vjestackorn zatvorenom ( u plastenicima .

sto se i ne smatra uzgojem). Puzevi su smjesteni u pareele zatvoreni sigurnosnim ogradama. Osnovna podjela ekstenzivnog puzarnika na povrsine za mlade i starije puzeve narusava se dodatkorn opreme za iezenie puzeva. Nedostatak ovog sistema je sto se puzevi ubiraju samo tijekom par mjeseei sezone rasta i koticine proizvoda raspolozive trzistu su oqranicene. ito kako plodovi tako i lisce. visoku oko 70 em i ukopanu u zernlju 30 .40 em (zastita od stetocina i izlaska puzeva van grediea). U "vrticu''. Prostor se u ogradi rnoze razdjeliti tako sto 5e odvoje povrsine za uzgoj mladih. rmoze se podici jos jedna ograda sa unutamje strane i to sa manjim rupama od 10 mm. u protiece pokupljeni u prirodi a u ogradi samo do jeseni na dopunskorn tovu. reprodueiraju i rastu tijekom eije1e sezone prakticno bez posjeCivanja do ubiranja. na otvornim povrsinama.10 komada po cetvornorn metru. repiea.Sto je obavezno. prostoru gdje se uzgajaju mladi puzevi. povrsine za lijepljenje puzeva koje sluze za odmor i zaklon od svijetlosti Smatra se kako je najbolja gustoc':a puzeva u ekstenzivnom prirodnom nacinu uzgoja od 6 . suncokret. i povrsina za uzgoj odraslih puzeva na kojoj se uzgajaju i biljke za kontinuiranu hranidbu (dohranu). Biljke za dohranu i zaklon su kupusniace. prornjera rupa 10 mm. zitarice. Elektricna ograda sa naponom od 6 . tek izleglih puzeva (ovo u slueaju ako puzevi nisu u uzgajalistu sarno u jednoj sezoni.VRSTE UZGOJA PUZEV A U svijetu se danas koriste tri glavnana nacina uzgoja : Na otvorenom : Ova vrsta uzgoja puzeva se u eijelosti odvija vani. OVO JE NAJIDEALNIJI NACIN ZA UZGOJ NA NASIM PODRUCJIMA! 14. i skoro svi puzevi u ovoj drzavi proizvedeni za trziste uzgajani su na ovaj nacin. Ograda se po gornjem rubu svija prema unutarnjem prostoru grediea. salata. Uzgajaju se. puz se moze hraniti vrlo raznovrsnorn biljnorn krmorn (zato se i smatra velikom stetocinorn) to su gotovo sve vrste voca. Inace.12 volti se dadaje kao sigurno sredstvo sprilecavanja bjezania puzeva van puzarnika. Ovaj naein uzgoja podrazurnijeva rninirnalna ulaganja. povrce. U Franeuskoj 5e puzevi za odredene kulinarske namjene hrane i aromaticnirn biljem kako bi meso dobilo odredeni okus. Ovaj je sistem prihvacen u Italiji. veca im je smrtnost i rijede se razrnnozavaju. potrebna su ipak ulaganja u: Zastitnu ogradu . Vec':agustoCa ne daje ucinak u ukupnom rezultatu buduc':i kako se zna kako u pregustom nasadu puzevi sporije napreduju. Kolicina radne snage i materijala je na minimumu i zato postoje ekonomske prednosti u usporedbi sa ostalim tipovima uzgoja. .

15. Jaja se stavljaju u legla za vrijeme od tri tiedna od kada su se izlegla. puzevi borave svo vrijeme u rezultati. Svaki red od 6 odje1jaka je sposoban za proizvodnju priblizuo jedne tone puzeva. 156 em visine i 58 em sirine i drzi 4 reda sa 6 odjeljaka za uzgoj. svaku etapu razvoja puzeva. Puzevi pozomost i nazocnost covjeka. . u ovisnosti od vrste puzeva. Britanski sistem u zatvorenom: "RUTLAND" .4 ijedna i tada stavljaju Hawkyard sistem. Uzgajanje i njihova okruzenje zahtijevaju stalnu Metoda uzgoja puzeva u zatvorenom je prisutna u Franeuskoj oko 20 godina i poslijednjih godina u Britaniji.Uzgoj u zatvorenom prostoru (staklenik. plastenik) Ovaj sistem obunvaca klimatski kontrolirane zgrade u kojima kontroliranim uvjetima kako bi se osigurali maksimalni proizvodni Puzevi se hrane speeijalnim koneentratima pripremljenim za puzeva na ovoj razini zahtijeva velike pocetne investicije. u prosjeku od 12 . U ovisnosti 0 vrsti puzeva.000 jaja. moze se ocekivati vise od 2.(UZGOJ I NJEGA MLADUNCADI) Svaka rama je napravljena od galvaniziranog celicnog kuta i mjere su jo]: 215 em dudzine. kada se prenosi u odjeljak za mladuncad a period od 3 .45 puzeva po odjeljku. ito 7 puta godisnje. kompletno je opskrbijena zljebovirna i odvodnim eijevima za otpad. Uzgoj puzeva u zatvorenom omoqucuie uzqsjivacima proizvodnju puzeva tijekom eijele godine.

Puzevi udisu zrak i mogu se ugusiti u prevlazorn okruzenju. a ni mali izlezeni puzici ne mogu izici iz gnijezda na povrsinu. Ako farma puzeva sadrzi biljke. Tlo: treba koristiti srednje kvalitetno tlo koje nema puno pijeska. Puzevi kopaju tlo i gutaju gao Dobro tlo pornaze rastu puzeva . Tlo koje sadrzl 20-40% organske tvari je dobro. lako puzevirna treba vlaga. Opcenito je svaka vrtlarska zemlja dobra. U tlu nastaju i kemijske promjene. Puzevi nisu u stanju kopati u teskoj suhoj glini. Kalcij se takoder rnoze posluziti u posudama za hranjenje. osuncanoq i suhog. Tlo sa previse pijeska ne sadrzi dovoljno vode. Tlo bi trebalo biti sticno vrtu u kojem napreduje zelena lisnata vegetacija.osigurava dijelove njihove hranidbe. kalcij mora biti dostupan iii iz tla iii iz drugih izvora s obzirom da se kucice puzeva sastoje od 97-98% kalcij karbonata. CaC03 uz pH 7 saCinjava vrlo dobro tlo. Orqanske tvari u tlu su isto tako bitne kao i karbonati. ODABIR MJESTA ZA UZGOJ . suvisna se voda mora drenirati kako bi se tlo napravilo podobnijim za njih. Ovaj stabilizacijski tretman pomaze kako se struktura tla ne bi mogla ispirati. Puzevi spavaju kada temperatura raste iznad 2rC iii uvjeti postanu prevlse suhi Vjetar je nepovoljan za puzeve zato sto ubrzava gubitak vlage a puzevi moraju zadrzati vlaznost. puz se skriva u zavjetrini. Kalcij se moze staviti u tlo u omjeru od 450 g/m2. Dobra lokacija je ona u cijoj blizo] iii daljoj okolici puzevi slobodno obitavaju. A ispod 10°C zaustavlja se svaki rast. Osim pH vrijednosti da. Nernoqucnost uzimanja dobrog da prouzroci krhke kucice cak i ako puz ima dobro izbalansiranu hranidbu.T'C. Ponekad ce jesti samo jedno iii samo drugo. Puzevi ce cesto jesti hranu a zatim zemlju. vlazuost zraka od 80% izaziva dobru aktivnost puzeva i njihov ubrzan porast. iako vecina Vrsta rnoze izdrzati i ve6e temperaturne razlike. V AZNOST ZEMLJE Struktura zemlje uzqaialista je vazna jer puz nekoliko zivotnin faza provodi pod zemljom. osobito toplog.POTREBNI UVJETI ZA UZGOJ PUZEV A Bez obzira na naeln uzgoja ovo su uvjeti u kojima puzevi najbolje napreduju. Kad je zemljiste podvodno. Zemliiste ne treba biti previse glinasto jer prekomjerno zadrzava vodu. puz se odmara. Korov treba redovito untstavati. Ako kalcij nedostaje. Tijekom noci. Za mnoge je puzeve 21°C optimalna temperatura. Tlo. Vrlo su bitni. svako zemliiste u kojem rnozemo uzgajati povrce je najcesce dovoljno dobro i za puzeve. bez dovoljno vlage. Ispod 12°C puzevi su neaktivni. kako cist kalcij. Zato se ne smije pretjerati sa gustoeom populacije. Voda od kise se mora odmah odstraniti. Puzevi hiberniraju kada temperatura padne ispod 6. Preko noci. Vtaznost: puzevirna je potrebno vlazo okruzenie: ali ne vodeno. puz ne moze iskopati gnijezdo niti potaqatnaiasca. ukliucujuci i hranjenje. 16. Tla koja su bogatija razmjenjivim kalcijem i magnezijem najbolje stimuliraju rast. osim ako se cesce ne mijenja. puzevi imaju 99% aktivnosti. Ovo dozvoljava redovito ciscenje bez unlstavanja rastresite strukture tla sto je dobro za polaganje jaja. gline. treba im odrzavati vlaznost i voditi odgovarajucu brigu 0 njima. puknu i od razrnnozavanja nema rusta. jaiasca od vode nabubre. Klima: umjerena je klima (15-24°C) sa visokom vlaznoscu (75-95%) najbolja za uzgoj puzeva. Kad ne brsti lisce biljaka. Lisni humus uz pH 7 takoder dobro funkcionira. treba koristiti rasprsivace koji se rabe za zalijevanje biljaka u suhoj klimi kako bi se odrzala visoka vlaznost zraka. Mjesavina treseta. komposta. a ni previse gline. Ako je potrebno. Nize temperature stimuliraju aktivnosti i nocna rosa pornaze laksern pokretanju puzeva. rast puzeva rnoze jako zaostati za rastom puzeva na kvalitetnom tlu. Za zivotne cikluse puzeva nekoliko centimetara zemlje pri povrsim je jednako vazno kao i nadzemlje. kao ni previse rastresito jer u tom slu6aju ne sadrzi dovoljno vlage. tlu se moze dodati mljeveno kameno vapno. postaje vremenom zasiceno sluzi i izmetom. skriva iii polaze jaja u zemlju. U ovisnosti 0 raspolozivirn sredstvima proizvodac treba teziti njihovom ispunjenju. tako i ostali iskoristivi karbonati. Povoljna je vlazuost tla od 80% poljskog vodnog kapaciteta. Nadalje. 2-3 sata nakon pocetka mraka. Tlo neutralizirati ako je prekiselo ito vapnom na oko 7 pH. Ako je zemluste suho. Tijekom dana.

. Kontrola kolicine svjetlosti zahtijeva jednostavne prekidace sa tajmerima za tempiranje vremena koje se moze podesiti na zeljenu duljinu.75 % a Noc 90% okrufenja vlaznosti u okviru reprodukcijskog S obzirom da vlaznost ima vitalnu ulogu u zivotnorn eiklusu puza. Dan . to sve nije obvezno i podlijeze improvizaeijama razlicite vrste. smanjuje zivotne aktivnosti i ulazi u fazu hibernaeije. Helix aspersa najvise voli temperaturu oko 20C. Puz se priprema za zimski san padom temperature u jesen. avo se prije svega odnosi na reprodukeiju u zatvorenom prostoru. Rezirn svjetlosti utjece na reproduktivni proees pa uzqajivaci i na ovaj uvjet moraju obratiti pozornost. kako bi imale ucinak koji osigurava preporuchlvi kapaeitet zamagljivanja od 130 mikro cestica. 17.20 CaNoe 17 C : vlaznost Reguliranje . Puz se zatvara na temperaturi ispod 6C. od temperature i razine vlaznosti. U ovoj fazi puzevi provedu do 6 mjeseei. U intenzivnom nacinu uzgoja puzeva uobicajen je sistem koji koristi vodonepropusne flureseentne eijevi od 40W i koje su smjestene u okviru reprodukeijskog okruzenja. Dan .18 h a Noc 6 h Temperatura . Uz sustav prskaliea potrebno je postaviti i hidrometar. Helix pomatia ima veliku i dnevnu i nocnu aktivnost dok je Helix aspersa aktivan sarno nocu. intenzivan uzgoj puzeva zahtijeva primjenu umjetnog osvjetljenja kako bi se puzevi drzali u svom prirodnom reprodukeijskom eiklusu. Navike parenja puzeva ovise 0 broju sati dnevne svjetlosti. sustav koji osigurava optimalne razine je od najvece vaznosti. Kontrola osvjetljenja u okvirima reprodukcijskog okruzenja Osiguranje pravilne kolicine svjetlosti koju puzevi zahtijevaju za reprodukeijske svrhe rnoze se postici prirodnim iii umjetnim putem. Formulu za optimalne atmosferske uvjete koji se koriste u reprodukciji Trajanje svjetlosti .Temperatura: kontrola temperature je takoder kriticni cirnbenik koji odreduje aktivnost puzeva. Reguliranje temperature u okvirima reprodukcijskog okruzenla Kontrola temperature je od velike vaznosti za odredivanje aktivnosti puzeva. kako bi se redovito pratila relativna vlaznost zraka i to skupa sa aparatom za automatsku kontrolu opskrbe vodom. Ukopava se duboko u zemlju vinogradarski do 20 em a sareni 3-6 em. Sustav visinskih prskaliea treba konstruirati tako. Sistemi plinskog grijanja se rabe zbog svoje prenosivosti i pouzdanosti. Svjetlost: utiece na ponasanje puza u svezi sa godisnjim dobima. ana OC puz prestaje funkeionirati i ugine. Dan . Povrsine plastenika odreduju velicinu i tip plinskog grijaca. Najcesci nacin postizanja zeljenje temperature je zagrijavanje plastenika plinom. preko temperature od 30C puzevi ce prestati izlucivati sluz i zatvoriti ce se u svoju Ijusku privremenim prekrivacem. Zatvara ljusturu. Kontrola temperature se maze postici na razne nacine. Naravno.

RAZLOZI ZA UZGAJANJE PUZA NA FARMI Velika potraznja za zdravom hranom u svijetu uzrokuje masovnu i kontroliranu proizvodnju kako bi se zadovoljile potrebe trzista. U ovom se periodu preporuca primjena kontroliranog programa hranidbe. POCET AK UZGOJA Odredena kolicina puzeva za pocetak uzgoja Mjesto u blizini kuce s odqovarejucom vrstom tla u kojem puzevi mogu zivjeti i rasti Nekoliko vrsta biljaka koje puzevi vole jesti. maticno jato se moze nabaviti preko zadruge s kojom ste potpisali ugovor i koja yam garantira odkup Najpodobnije vrijeme sakupljanja je u vlaznirn uvjetima. Opasnost od otrovanosti puzeva je sasvim realna. Potreba za puzern sa farme je u stalnom porastu na svijetskom trzistu kao i njegova cijena a zadruga garantira otkup i placan]e puzeva po trenutnim trzisnirn cijenama. Porast i potreba za parenjem. U buducnosti se oceku]e da ce se uskladivanjem nasih zakona sa zakonima Europske Unije u potpunosti zabraniti sakupljanje puzeva iz prirode. Sakupljene puzve je potrebno drzati u karanteni u period od najmanje 3 . 18. Uglavno. Period od 30 dana smatra se sigurnom granicom kako ce bilo kakvi kontaminatori i otrovi koje su puzevi unijeli u organizam prije sakupljanja. . U proljece je najbolje vrijeme. Drzave clanice E. Sakupljeni puzvi trebaju biti sto je mogu6e krupniji. za sakupljanje puzeva s obzirom da temperatura raste i puzevi postaju aktivni nakon hladne zime. morat ce te traziti od ministarstva odredene dozvole. detalje pogledajte u zakonu 0 sakupljanju puzeva pred kraj skripte. ako se odlucite na uzgoj puzeva. u otvorenom tzv. puzve ce uciniti vidljivijim. a pornaze u donosenju odluke 0 profesionalnom bavljenju puzarstvom. U prirodi se puzevi hrane kako hranom neposredno zatrovanom pesticidirna i drugim otrovima. kupusa iii suncokreta . malo se razlikuje od uzgajanja pilica i pataka iii od sijanja kukuruza. a istovremeno zastitila prirodna ravnoteza.Mnoge stvari se mogu nauciti prornatrajuci divlje puzeve. Iskustvo je zanimljivo i korisno. talijanskom sistemu koji podrazumijeva da se cijeli bioloski ciklus a i sam uzgoj vrsi i kontrolira na otvorenoj farmi. biti odstranjeni. Potrebna kolicina puzeva za pocetak uzgoja : Pocetna kolicina puzeva za uzgoj se najcesce prikuplja u prirodi. Puzevi sakupljeni u divljini za zalihe farme puzeva mogu pokazati visoku stopu morataliteta dok se ne aklimatiziraju na novo okruzenje. tako i biljkama koje sadrze alkaloidne otrovne iii neugodne tvari za covjeka. A ovo se radi ako su puzevi namijenjeni odmah za prodaju. U naso] zemlji se posnne naredba 0 stavljanju pod kontrolu koristerua i prometa divljih biljnih i zivotiniskih vrsta koja ornoqucava selektivno sakupljanje puzeva iz prirode.U. U mnogim zemljama zastita pojedinih kultura je reguliranje strogim zakonskim propisima. Ovakav sistem najvise odgovara nasern podneblju i daje izuzetne rezultate ako ga pravilno sprovodimo. sto je ujedno i pocetna selekcija. nakon iii za vrijeme kise. Ako se odluCite za sakupljanje puzeva iz prirode.4 dana (Francuska) do 30 dana (Australija). Kod nas se uzgaja puz Helix Pomatia. imaju potpunu zabranu sakupljanja puza iz prirode. a sluze im i za zaklon Materijali za izgradnju puzarnika Uzgajanje puzeva nije tesko.

potrebna za uspjesan lov na puzeve je: podobna odjeca. kao i 0 inkubaeiji kako bi se u slijedecim eiklusima proizvodnje ovaj osjetljivi posao provodio po planu). (Dobro je voditi preeizne biljeske 0 periodu parenja i polaganja jaja. povrsina u uzqajalistu koja je odvojena od povrsina gdje se uzgajaju ostali. Poklopae je obvezan jer ce puzevi pobjeei puzeci preko straniea . Vlasniei ce ovih povrsina bez problema ustupiti puzeve koji se u poljoprivredi smatraju velikim stetocinarna. Parenje i rasplod puzeva ima svoju eijenu i mnogi od njih ce uginuti nakon polaganja jaja. tako da je vrlo bitno smanjenje prigode pojave stetocina i bolesti unutar prostora odredenog za reprodukeiju.30 dana. To se odnosi i na budueu selekeiju. Stalni protok svjezeq zraka unutar okruzenja puzeva doprinosti minimalnoj pojavi stetocirua i bolesti. Ovi kontejneri su napunjeni do visine od 7 em kvalitetnom humusnom mjesavinorn iii vrlo finim cistim riiecnim pijeskom. Puza se ne smije pipati iii uznemiravati za vrijeme njegove aktivnosti.15 litara sa podobnim poklopeem izbusena malim rupicama koje omoquec]u odqovaraiucu ventilaeiju. Niz bolesti ee utjecati na sposobnost puzeva za uspjesno razrnnozavarue. . dzepna svjetiljka i plastiena kanta od 10 . puz Ce nastaviti traziti podobno mjesto za polaganje jaja. gdje ostaju od 3 . vrlo su brzi. u traganju za parenjem. Sarno najkrupniji . Genetski cirnbenici koji odreduju do koje ce velicine Puz narasti pokazat ce se nakon perioda od dvije godine. kada su puzevi aktivni u potrazi za hranom i 0 ovisnosti 0 sezoni. Najbolje vrijeme za sakupljanje puzeva je kasno na vecer i nocu. Odabrani se puzevi stavljaju u reprodukeijska polja. zreli puzevi se odabiru iz pocetne gupe divljih puzeva.Selekcija Pravilna selekcija puzeva najvaznija je za uspjesan uzgoj. u biti. Dok se kontejneri napunjeni jajima drze u plasteniku mora se osigurati odgovarajuCa vlaznost pod loge. iako se eini kako se sporo krecu. gdje ce ostati oko tri tjedna kako bi se parili i potozil: jaja. kada bjeze. Puzevi se u kontejneru ostavljaju 2 .3 dana.15 sati. U okviru polja za uzgoj preporuea se gustoCa puzeva od 60 komada po cetvornom metru. . Uspjeh se selekcije ogleda u tome da se po isteku ovog perioda proizvedu krupniji puzevi od onih koji su izabrani prvim odabirom kod sakupljanja u prirodi. ranije pristigli puzevi. Uzgajivac ce za ove svrhe osigurati plasticne posude. Kada je oplodnja zavrsena. Sakupljene puzeve treba sto prije prenijeti na pripremljene terene i pravitno rasporediti u njihovom novom okruzenju. Preporuca se u ovu svrhu ne uporabljivati puzeve koji su za ovu svrhu koristeni u prethodnoj sezoni. Oprema. koje se stavlja u izabrani dio plastenika. Puzevi se takoder mogu sakupljati i tijekom dana za vrijeme i neposredno nakon kise. 19. Puz ce pronaci i zauzeti mjesto u kontenjeru. Karantena je. Puzevi se nakon sakupljanja prenose u karantenu. Sloj mora biti vlazan ali ne jako namocen. Puzevi se nakon polaganja jaja prernuestaju iz kontejnera koji se prekriva cistern krutom plasticnorn folijom koja je potrebna kako bi se omoguCilo novo izleglim puzevirna da se priljepe na nju kada se izmigolje na povrsinu tla. Ubiranje iz prirode Puzevi se sakupljaju sa skoro svih poljoprivrednih povrsina i vrtova. VeCina se puzeva pari tijekom noci i taj proees rnoze trajati od 3 .

Reprodukcijska tabla je oblast gdje se puzevi pare i polazu jaja. Primjena rnreza treba ornoquciti protok zraka iznad i oko table i pomoci smanjenju gubitaka puzeva koji kroz nju ne mogu propasti na tlo plastenika. sprijeeiti ce bjezanje puzeva sa table tijekom reprodukcije. Tabla mora biti zakosena (samo malo) kako bi omoqucila vodi da polako teee sa jednog na drugi kraj table.za uzgoj mora ispunjavati najvise standarde. ali se mora odvojiti od prostora za mladuncad pomocu dodatne ograde koja razdvaja ove dvije oblasti. Ova tabla se maze smjestiti vani iii u plastenik za mlade. preporuCa se poseban plastenik za parenje. Ako je ekonomski moguCe. Ostatak krme povremeno treba odnijeti i plasticne trake redovito eistiti kako bi se odrzala potrebita higijenska razina. Krma je srnjestena duz vanjskog ruba plasticnih traka kako se ne bi ispirala tekucom vodom. s obzirom kako se mogu zahtijevati izvjesni uvjeti okrzenia koji nisu istovjetni potrebnim uvjetima. Zieana se mreza prievrscuje na osnovu table. Elektricna ograda koja je dodatak vanjskoj gornjoj granici cijele fame. Programi redovitog eiscenja i odrzavania higijene su obvezni u ovoj fazi uzgoja puzeva. Konkavne plasticne trake se koriste za transport svjeze vode a takoder sluze i kao posude za hranjenje. Ova puzevirna omoqucuie kontinuiranu opskrbu svjezom vodom za pice. . Po unutrasruosti rame postavljaju se drvene trake iznad zicane mreze. Higijena u plasteniku Reprodukcijska tabla 20. a postavljanje konkavnih plasticnih traka osigurava glatku povrsinu koja pornaze laksem kretanju puzeva kada tragaju za partnerom za paren]e. se sastoj od konstrukcije od drvene fame koja je projektirana tako da kontrolira i zadrzava puzeve dok se pare i polazu jaja.

. koje ne nalazimo kod drugih zivotinja. Nakon oplodnje slijedecih 15 dana puz trazi mjesto za odlaganje jaja poslije cega se zivotinjica iscrpi i izgubi skoro trecinu svoje tezine. 5. poCinje potragu za hranom. kako bi u dobrom zaklonu prezimio i ponovo docekao proliece. ZahvaljujuCi to] sluzavoj materiji puz rnoze da klizi i po ostrici bruaca.koja predstavlja osnovnu 3.conhiolin . materiju za formiranje kucice. Stopalo koje izviruje iz kucice omoqucuie kretanje i pricvrscivanje puza po podlozi..AjVATOA1IJA I FIZIOLOGIJA PUZA Zivot i navike ovog rnekusca koji na prvi pogled rnoze izgledati beznacainim. S jeseni po zavrsetku Ijetnjeg perioda slijedi potraga za zaklonom i formiranje cvrstoq zaklopca operkuluma. x. OSTALI ORGANI Organi varenja. zainteresirao je mnoge naucnike koji su analizirali zivot i anatomiju puza. 21. Pokreti puza su lagani ali snazni. Poslije proljetnog izlaska iz kucice i skrovista u kome je proveo zirnu. Donji dio stopala je sastavljen od snaznih misica a 3. nervni sistem. se lako moze odrediti vrsta puza. sacmiavaiu je usta i cetiri pipka. a da se ne povrijedi. Nakon toga nastupa period parenja koji je karakteristican po nemirnom i nervoznom trazeniu partnera. od krecne materije i jedne naroCite organske supstance . TIJELO U vezi sa spiralnim uvijanjem kuCice i trupa unutrasn] organi puza pretrpjeli su znatne promjene porernecaje. da bi mogao obnoviti istrosenu snagu izgubljenu u zimskom mirovanju. U Ijetnjem periodu puz obnavlja snagu putem unosenja velike kolicine hrane. od kojih je gornji par duzi. KUCICA KuCica predstavlja jedno od najlijepsih dijelova prirodne goemetrije. Donja povrsina stopala sadrf mnogobrojne zlijezde koje pri kretanju luce sluz te zivotiniica za sobom ostavlja vidljiv srebrnkasti trag. cirkulacija i spolni organi cine kompletnu anatomiju puza. Glava je smiiesten na prednjem dijelu tijela i sasvim se dobro uocava. 1. disni organi. Izgradena je 2. te iz tog razloga imamo moqucnost da se detaljno upoznamo sa njihovim otkricima. Sam oblik kucice se razlikuje u mnogim slucajevirna po kojima 4. Puz u toku godine prolazi kroz izvijesne kriticne periode.

Nista manje nije vazno to sto kisa ispire sluzave tragove koje puzevi ostavljaju na biljei prilikom kretanja. karda. Ako imaju rnoqucnost odabira. brste od kraja lista prema peteljei. jedinke iste vrste s razlicitih lokaliteta preferiraju razlicitu hranu. loboda kao i socni vegetativni dijelovi drugih biljaka. Vecina puzeva koristi neke vrste za hranu. izuzimajuCi tukavicasto povrce i cviiece. kopriva.). KISA I ROSA~NJIHOV A VAZNOST Kisa potpornaze rast biljaka. Da bi se zastitio od dehidraeije. a da su jeli znamo po rupama koje iza sebe ostavljaju na liseu. Puzevi se skrivaju u zaklonu biljaka tokom dana. kelj.BILJKE KOJE SE SADE I SLUZE ZA HRANJENJE I ZAKLON Biljke kojima se puzevi rado hrane su: lisnati kupus. Za zaklon su najpodesnije biljke s vlaknastom strukturom stabljike iii lista. a druge za zaklon sto je vezano uz godisnja doba i staniste. pere ih od prasine i zelene dijelove odrzava socnim. Suneokret je inace jedna od omiljenih poslastiea puzeva. rosa vlazi zemlju i lisce. dopuzu na njihove zelene dijelove. . mrkva. Hrana zaqadena sa sluzi toksicna je i za same puzeve. najsocni]e dijelove. endivija. blitva. spinat. drvenasto povrce koje puzevi nerado jedu (djetelina. radlc. kres salata. erni korijen. te ih nemiliee tamane. repa. Za Ijetnih pripeka miruje (letargija). eikla. stiteci se od predatora i svijetla. grah itd. isusu]e zemlju i lisce kojima se puz hrani. puz za vjetrovita vremena prestaje sa svim aktivnostima i povlaci se u kucicu. evjeta ca. Naime. kelj pupcar. 22. njihove glave se micu dok zvacu. koraba. mnogo jedu i brzo rastu. korabica. kada su one suhe. salata. biraiuci vodenaste. puzevi se lako krecu. Smanjuje apsolutnu vlaznost zraka. rotkva. Nocu iii u rano jutro kad su biljke vlazne i rosne. Vidljivo je kad se puzevi hrane. VJETAR I HLADNOCA Vjetar je vrlo stetna pojava u sezoni puzeva rasta. a otezava mu i kretanje. brokula. a zimi spava zimski san (hibemaeija). Jednako tako. kupus. Znatan dio ejelokupne aktivnosti puza (pored hranjenja i reprodukcije) se odnosi na odrZanje ravnoteze vlage u okolisu i tijelu. rotkviea.

Traka se zbog dodatne sigurnosti rnoze saviti prema unutra. jedno po jedno. njegova tezina ce povuci nekoliko vlakana na dolje. Zidu se dodaje vodoravni komad sita koji se pruza 5 . "bjeze" od puza i odskacu nazad van njegovog dosega.5 em siroka (iii vise) bakrena traka. H. Ostala vlakna. Puz visi na niti i na kraju padne S obzirom kako puzevi ne prelaze preko bakrene trake. Svaka zica je suprotno naelektrizirana od prethodne. Donji kraj ograde mora biti dovoljno duboko zakopan kako puzevi ne bi prokopali prolaz ispod nje.7 mm unutar ograde. Kada puz puzi po ziei i do dirne drugu zicu dobije umjereni udar i povlaci se. . kisa rnoze nanijeti zemlju na bakrenu traku i omoguCiti puzevima prijelaz preko nje. (Elektriena ograda na vrhu ima vise tankih zica na razmaeima od 2 .4 mm. 23. pod kutom od oko 20 stupnjeva. Na unutarnjem rubu sita skinuti poprijecna vlakna kako bi se stvorile vrpee duge 5-7 em. pobjec: puzi po donjem dijelu sita . Druga tehnika zadriavanja puzeva je vrh ograde svinuti na unutra u obliku slova V. Treba koristiti akumulator iii transformator za opskrbu etektricnom energijom napona 6-12 volti. blizu tla. Ako je traka smjestena pre nisko.aspersa ce pobje6i iz otvora ograde taka da je potrebna i elektricna ograda kako bi se zadrzao.Zastita od bjezanja U otvorenoj ogradi treba iskriviti vrh ograde prema unutra u polukrug kako bi se vinogradarski puz zatvorio. na vrh ograde se rnoze staviti 7. Puzeva se kucica zaglavi u dnu ovog oblika iz kojega ne maze izaci Postoji jos jedna altenativa osobito podobna za prostor sa cvrstim zidom. Sita treba napraviti od materijala kao sto je najlonsko vlakno koje je umjereno kruto i elastieno. Ako puz koji zel. kao jos jedno od rjesenja. stigne do vrpee.

sa slobodnim nititva okrenutim prema gore. potrebno je s unutarnje strane napraviti zapreke za Rjesenje rnoze biti horizontalno pricvrscena traka grubo tkanog plasticnc. Puizvi vole mjesta za skrivanje osobito za vrijeme toplih dana. itd. kltice i insekti ponovo ne nastane iii zagade. MATERIJAL ZA IZRADU ZASTITNE OGRADE Povrsinu od 24m2 treba ograditi neposredno poslije kopanja. okca na njoj ne smiju biti veca od 6mm. platna sirine 15cm. Njega puzevi ne trpe.Ograde sa dodatnom opremom (na otvorenom) Ogradeni prostori za puzeve su obicno dugi i uski umjesto kvadratni. Treba promatrati temperaturu i vlaznost rabeCi termometar i hidrometar. Najbolji su veliCine 1. Pokrivac ce zatvoriti puzeve i sprijeciti ptice i druge grabezljivice. Sustav rasprsavanja vode osigurava vlagu kada je potrebna. a jedino je vazno da bude precizno napravljena. Ograda od galvaniziranog lima iii rnreze ujedno sprecava puzeve da pobjegnu. .2m. pribijena horizontalno. prikladni su materijali za gradnju. prijeci qrabezhivlce. navedeni stetnlci kroz nju ne produ i uniste uzqaialiste. 24. da ga rnisevi. Postavljamo ih tako da budu 40cm u zemlji a ostatak iznad nje. Ograda od ploca. zicana pletiva. Upotrebljavamo Ii mrezu iii galvanizirani lim. Ona ce osigurati skloniste i za 50% povecati broj puzeva koje rnozete smjestiti u odabrani prostor.Oqrada sa puzevima se mora pokriti sitom iii mrezorn. da Galvanizirani limovi. Zasjenjivac (koji rnoze biti od mreze) pornaze puzevirna u toplim zimskim danima kako bi nasli zaklon. Dodatna oprema moze sadrzavati zljeb sa stranicama od drveta. IZRADA OGRADE Ogradu gradimo tako da stupove zabijemo u zemlju. Na primjer: plasticne vodovodne cijevi rasijeku se po poll po duzini sloze u jedan red. postavlja se pod pravim kutom. od galvaniziranog metala iii tvrde plastike. Ograde iii zidovi su obicno visoki 60 . Nadzemni dio je visok 60cm. blokova. Ograda rnoze biti od bilo kojeg materijala. Ako bi se ukljucio ranije tijekom dana vlaga bi mogla istjerati puzeve na sunce. sprecavanje bijega puzeva. fiber cementnih ploca iii ploca od galvaniziranog celika. Oni ne puzu po takvim povrsinarna. i ukopani najmanje 30 cm u zemlju. uzduz cijele ograde na visini od 40cm (traka ima resice). Kad ograda ima neku drugu izvedbu. Spomenuta dubina je ona koju nece potkopavati misev: i kltice. Slijedeci sloj. Ovo ornoqucuje slobodno kretanje okolo (bez uznemiravanja puzeva) i rnoqucnost dosega cijele ograde. a pokrivac stiti od jake kise. a na slicnom principu su zasnovane i elektricne ograde protiv bijega. plasticne ploce. u oba slueaja ih moramo ukopati 40cm. Treba ga uktiucif pri zalasku sunca. Ako je izvedba od mreze iii pletiva. To je vidljivo za vlazna vremena. rnreza za pilice. kada se pod utjecajem vlage na povrsini materijala stvara elektricni napon.70 ern. preko njih.

Takoder je pogodan i Suncokret. Kompetentna istitucija trebala bi da obavi analizu zernhista. a rasadujemo ih po sredini na 2/3 ukupne povrsine. a obozavaju lubenicu. Trebalo bi da se povrsina podjeli na nekoliko djelova koji ne bi trebali biti duzi od 70-80 m. Zemljiste oko prekopanog dijela sluzi kao staza naseq budu6eg puzarnika. korova itrave. time ujedno dezinficiramo zemliiste. Takoder im se moze davati i dodatna hrana. U pregustom nasadu puzevi imaju usporen rast. Sakupljeni biljni otpad ne bacamo. Unutar odredene povrsine zakolcimo manji kvadrat dimenzija 4m x 6m kojeg treba kultivatorom usitniti. Kupus. moze nastetiti puzevirna. predvece i nocu Puzeve treba pazjjivo odabirati i stavljati ih u drvene sanduke. ako se blagovremeno ne razgradi. . pruzaju zastititu od stetocina i omoqucava]u cjelokupan ciklus uzgoja. pletene korpe iii dzakove. Pored navedenog potrebno je postaviti unutrasnje i vanjske ograda koje sprecavaju bjezan]e puzeva. Articoka. Ne treba koristiti gnojivo pri obradi zemlje. Bogatstvo kalcija i magnezija podtice rast puzeva. radic. 1. a njih sijemo uz rub ograde tako da formiramo zastitnu zonu u kojoj ce se puzevi kriti od sunca iii hladnoce. unosimo parazite i ostale stetnike. Povrsinu zemliista od 48m2 u obliku kvadrata dimenzija 6m x 8m ocistirno od trnja. Umjetno gnojivo. granja. zapalimo ga. blitva i druge lisnjaee dobre su za hranu.5-5 m kako bi se omoguCilo kretanje i rad uzqaiivaca. najsladi zalogaj puza je sami cvijet tj. Berba se obavlja rucno i najbolje je to raditi poslije kise iii orosavanja puzarnika. IZBOR I PRIPREMA Jedna od pripremnih radnji za uzgajanje puzeva je izbor terena na kome ce se obavlajti uzgoj. 2. a s organskim gnojivom i kompostom koji nije steriliziran. ani siri 2. Gustina nasada je vrlo bitan cintlac proizvodnje. latice. kao npr. Ujedno tu se pare. a zernljiste bi trebalo da bude ocjedeno i suho. Tako pripremljeni puzevi spremni su za transport odnosno isporuku. U uzgojnim lejama rnoze se postaviti i uredaj za rasprsivan]e vode koji po potrebi osigurava potrebnu vlaznost puzevirna. Preporucije se zemlja aliena vrtnoj. on je jedna od omiljenih poslastica puzeva.TEREN. kontrola uzgoja i "berbu" bez opasnosti da puzevi budu zqazeni. tako da dobijemo kvadrat povrsine 24m2 dobro poravnate zemlje. puzevl ih rado jedu. na mjestu bez jakih vjetrova. SADNJA BILJAKA NA TERENlJ Biljke rnozemo sijati iii rasadivati. nego ga rasprostremo po zemlji i kad se osusi. da bi se utvrdilo da Ii izabrani teren po svojim fizickirn i kemijskm svojstvima odgovara namjeni. 25. kopaju gnijezda i polazu jajasca. kopriva iii djetelina su dobri za zastitu. rjede se razmnozavaju i veca je smrtnost. voce. Preporucuie se prethodno uzorana i istanjirana zemlja.

GUSTOCA POPULACIlE Gustoca populacije takoder utiece na uspjesnost proizvodnje. Puzevima ne stavljati hranu na jednu hrpu. Treba ih staviti u ogradu i hraniti najmanje tri dana da ociste svoj sustav od mogueih otrova. Ako ih zelite rasploditi. Medutim. gljivice i mikro clankonosci. najbolji rezultati se postizu sa ne vise od 8 puzeva po cetvornorn metru. lasice. Neki izvori navode kako je za H. iii jedan kilogram po cetvornom metro sto odgovara velicini pzeva. Puzevi su sitniji i teze se prodaju. zato sto taka nema dovoljno prostora za sve puzeve. tvorovi. zabe i krastace. gusteri. a takoder imaju i vecu stopu mortaliteta. Ako su nakon 3-4 dana jos uvijek zdravi. krtice. za neko ee vrijeme uginuti. Paraziti. Bakterija Pseudomonas aeurginosa izaziva crijevne infek-cije i moze se brzo rasiriti u prenatrpanom boksu. imaju manji broj jaja po hrpi i jaja imaju manju stopu izlijeganja. Mozoa je tu bitna veta moqucnost izbora partnera. Ovi su puzevi mogli jesti otrovne mamke. Vinogradnjak je veci. Vecenje navodnjavanje pri suhom vremenu ce pobolisat' hranjenje s obzirom da vlaga puzevirna po maze Iaksem pokretanju. Postupak sa prikupljenim puzevima iz prirode Puzevi prikupljeni u divljini. poljoprivredne kemikalije iii otrovne biljke i zato se ne mogu odmah koristiti. za zalihe na farmi puzeva. neke bube i vrste zrikavaca). BOLESTI I STETOCINE Normalna higijena rnoze sprijeciti sirenje bolesti a takoder unaprijediti zdravlje i stopu rasta puzeva. slijedeta 1-2 dana davati im samo vodu kako bi se u cijelosti ocistili. puzevi u gusto naseljenom prostoru rastu puna sporije eak i ako irna hrane u izobilju. a ne vise od 10 kg/m2 . Ranije smo spomenuli da uzgoj na vrsta koju cemo prakticirati najvise ovisi 0 klimatskoj osobitosti regije u kojoj se puzarnik nalazi. Preporucena kolicina za H. misevi.pomatia 20-40 cm2 puzeva maksimum. koncasta glista.pomatia. Na primjer: nepojedenu hranu odnostiti svaki dan kako bi se sprijecilo njeno kvarenje. mogu napasti puzeve. Puzevi tada polazu manje hrpe jaja. Pozorost treba obratiti na grabezljivice kao sto su: stakori.KOLICINA MESA KOlA SE DOBIJE Iz jedne ograde povrsine 24m2 rnozerno dobiti oko 15kg cistoq puzeva mesa. . Kod smedeg hrapavca je situacija obmuta pa je u konacnict prinos jednak. hodajuci insekti (npr. ptice. Ako su pojeli smrtonosnu koliclnu otrova. Puzevi se teze razrnnozavaju kada su gusto rasporedeni iii kada se nakupi previse sluzi u boksu. 26. Puzevi cvrstu hranu jedu sastrugavanjem jezikom. Sluz inicijalno sluzi i kao feromon (primami rnlris) i pospjesu]e reprodukciju. Preracunato to znaci da mozemo imati godisnji prinos od 0. Zaostalost u razvoju je poslijedica uvjeta uzgoja a ne nasijednih cimbenika.5 kg/m2 povrsine tla za puzeve koj yam vise od 1 grama. neke vrste muha stallage. ali se sporije razrnnozava i raste. Sa druge strane izgleda kako se puzevi bolje razmnozavaju u grupama po 100 nego kada ih je samo nekoliko smjesteno zajedno. za puzeve koji su laks! HRANJENlE Sezona hranjenjaje od travnja do listopada u varijacijama sa "periodom odmora" tijekom Ijeta. a takav problem se maze brzo rasiriti kada je populacija puzeva gusta. Prostor za uzgoj ne smije sadrzavati vise od 60-80 puzeva normalne veliCine po cetvornom metru iii oko 40 u slucaju velikog H.aspersa je ne vise od 1. Aktivnost hranjenja ovisi 0 vremenu i puzeve nije neophodno hraniti svaki dan. cak i neke vrste kanibalskih puzeva (kao Strangesta capillacea).5 kg/m2 puzarnika Svejedno je koju vrstu puzeva uzgajamo. plosnata glista. mogu imati veliku stopu mortaliteta dok se ne zavrsi prilagodba novim uvjetima. Dodatak glista u tlo doprinosi odrzavanju tla cistim za uzgoj puzeva.

Jer u protivnom 6e puzevi ako dodu u doticaj sa vlagom i vodom izaci nakon kratkog vremena i odpuzati van transportne kutije (gajbe). Ocistiti probavni trakt puzeva zbog sigurnosti kako su cisti od prasine iii ranije pojedene hrane. . Takoder zapamtiti kako puzevi mogu potisnuti Takoder se mogu pakirati I transportirati u obicnim gajbama za voce i povrce. mada je tada tesko biti siguran u njihovu "aktivnost". preradu iii transport biraju se samo aktivni puevi. Treba biti pazljiv da se puzevi ne povrijede zicarna iii kopcama kada se kutije zatvaraju. Puzevi ne mogu biti pakirani i zatvoreni u kartonima kada je vrijeme toplo i oni postanu aktivni. Najbolje je skladistenje u hladnjaci! 27. Puzeve nekoliko dana hraniti kukuruznim brasnorn iii posijama. Puzeve prije transporta (3-4 dana) staviti u poseban kontejner bez prasine iii druge vrste hrane.Transport Za konzerviranje.aspersa ima krhku kucicu dok odrasta i formira rub otvora tako da nedorasli ptizevi nisu komercijalno pozelini.pomatia) nakon pocetka lipnja zato sto vise nemaju dobru aromu. takoder treba paziti da pri takvom skladistenju I transport nema vlage iii kontakta sa vodom. izmedu kasne jeseni i ranog proljeca. Neki izvori tvrde kako ne treba transportirati zive puzeve (H. Promatrati svaku jedinku puza zbog sigurnosti u njeno zdravlje. odqovarajuceq promjera zbog spriiecavanja bjezanja iii povreda ptizeva. H. Hranu im ne davati jer ce se pokvariti i ptizevi se razboljeti iii uginuti. ali ih i dalje opskrbljivati vodom. Sa hranjenjem prestati. Najboje je transportirati zive puzeve dok spavaju. Transportne kutije moraju imati rupe. Puzevi ne zele jesti za vrijeme transporta. Ali samo kada se zatvore u kucice. Staviti ih u kontejner upakirane u led zbog ocrzavarua temperature blizu (ali ne ispod) tocke smrzavanja kako bi ptizevi ostali uspavani. OCistiti prostor i ptuzeve od sluzi i fekalnog materijala nekoliko puta dnevno.

Naime. Krajnje hrpice trebaju biti udaljene barem 1mod ograde. Dobro je posudu prekriti navlazenim jutenim platnom (vlaga smanjuje stres puzeva). Prskanje i vlazenje treba izvoditi u koliCini jace rose. Puzevi se ponasaju teritorijalno i nakon izvjesnog vremena ogradu smatraju svojim obitavalistern. Od njih dobijemo oko I . Za desetak dana puzevi se naviknu na novu sredinu. ne znaju plivati pa se utope. U pocetku ce puzevi pokusavati pobjeci. vee navecer kad zahladi. novim Uginule (radi stresa iii neceq drugog) treba nadomjestiti. Puzeve ne sasipamo na jedno mjesto. zemlju i biljke je korisno prethodno poprskati vodom. krecu se i hrane. Kad imaju hrane i kad staniste nije prenapuceno. . Puzarnik obilazimo jednom dnevno i pobjegle vracarno u ogradu.5kg mesa. Do ispustanja u ogradu. a uqinuce raspoznajemo po karaktertsticnom smradu kojeg rnozemo osjetiti kod dva dana uginulog puza UBIRANJE PRVIH PUZEV A Kad u puzarniku zamijetimo veliki broj malih puzica. Radovi se mogu odnositi na cupan]e korova i kontrolirano vlazenje biljaka i zemlje. Stare puzeve sakupimo i ocistimo. znatan broj puzeva bi se u njima uqusio. Pretjerano natapanje bi unistilo jajasca u gnijezdu. a tada su i inace aktivni. Ako bi nepazniorn prilikom vlazenja na zemlji stvorili veee lokvice duboke vode. a uvijek u sumrak. sakupljene puzeve treba drzati na hladnom i sjenovitom mjestu da ne dehidriraju. voda ih privlaci. Vlazen]e zemlje i biljaka po suncanu danu puzeve bi izmamilo iz sjenovitog zaklona i sunce bi im zasigurno nastetilo.NASELJA V ANJE PUZEV A UNUT AR OGRADE Nikada puzeve u ogradu ne stavljamo ujutro iii tijekom dana. Malim puzevirna ostaje vise prostora. po sredini. ako imaju dovoljno hrane.oni manje jedu i prirast zelene mase povrca u uzqajalistu im osigurava izobilje hrane. vrijeme je za prvu berbu (u mjesecu lipnju). pokusaj bijega su neznatni. Puzeve nikad ne stavljamo u ugao jer im time olaksavarno bijeg. Ako nema rose i vlage. dobro napreduju. 28. vee ih rasporedimo na sest jednakih hrpica na uzduznojliniji. Jednom smjesteni. BRIGA 0 PUZEVIMA Oko puzeva nema mnogo posla. te mladi brzo odrastaju.

S dvije ograde mozerno manipulirati s puzevima tako. Ukupna povrsina dovrsenoq puzarnika iznosi 96m2. nepunu godinu poslije prve. lubenice. potrebna nam je i druga ograda). puzevi mogu oducno napredovati i na suhoj hrani. IZGRADNJA DRUGE OGRADE Optimalno vrijeme zavrsetka druge ograde je pocetak mjeseca travnja (po istim prmcipirna. Izrasle biljke imaju previse vlaknastih i drvenastih dijelova. Puzevi vole jesti voce i povrce. a svake uzgoj ne sezone naizmjence uredujemo i koristimo jednu od njih. a puzevi takve nerado jedu. Kad bi ponestalo svega navedenog. mekinjama. . Navedeni prostor ukljucuje i staze za kretanje oko samih ograda. tikve kao i zelenu biljnu masu donesenu odnekle drugdje. DOHRANJIV ANJE PUZEV A Kad u puzarniku ponestane kvalitetne scene zelene hrane to je manji problem nego da ne stane biljaka koje stuze puzevirna za skloniste. a tada im trebamo osigurati pitku vodu. Nije neophodno da obadva uzqaialista budu neposredno jedan pored drugog. jabuke. da ih svakog profjeca prerniestarno iz jedne u drugu. u nekoliko plitkih posuda postavljenih na zemlju. Zavrseni puzarnik sastoji se od dvije identi ne ograde. koncentratu za pihce i shcno. Prebujna i prerasprostrta vegetacija sprecava stvaranje rose sto nije dobro. Isto nam je potrebno da bi obnovili pojedenu vegetaciju iz prve ograde.BRIGA 0 BILJKAMA Briga 0 biljkama se svodi na to da im ne dozvolimo izrastanje preko ograde jer bi to puzevima omoqucilo bijeg. 29.

pa 3cm strugotine. na prirodan nacin. Vrijeme premjestania puzeva je klimatski uvjetovano. Ako imamo vremena i volje. kad su biljke mokre a puzevi aktivni. Do jeseni trebamo pobrati sve. u kutiju iii najbolje drvenu gajbu prostremo 5cm debeo sloj krupne drvene strugotine. u hladnoj vodi. Kad su dobro skriveni u vegetaciji. gdje cerno ih pobrati. Manje kolicine puzeva najbolje je sasuti u povrtlarsku jutenu iii PVC pletenu vrecu koju objesimo na sjenovito mjesto gdje ce se oni procistiti i zatvoriti u periodu od nekoliko dana. Trebamo ih drzati na pro zracnorn mjestu. Ako pobrane puzeve ne rnozemo odjednom pctrositl i zelirno ih zive sacuvati oko mjesec dana. veoma slicno prirodnom procesu. Veliki puzevi koji se pare s velikim puzevirna. Ovo je dostatno vrijeme da puzevl iz probavnog trakta isprazne zaostali sadrza] i tada smo sigurni da su izcisceni. puzevi sa speciticnom obojenoscu. da osiguramo vrijeme za pripremu prvog uzqajalista za shedecu uzgojnu sezonu naredne godine. pareni medusobno. aktivnih. da nam se ne gnjece iii uquse. red puzeva i tako naizmjence do vrha gajbe. u prvoj nam ostaje mnogo puzeva konzumne veliCine. Slicno je s bojom kucice. bacimo irn omiljeno lisce. Stavimo ih u posudu bez hrane (s dovoljno zraka) najmanje 4 dana. Dorasle trosimo. puzeva moramo biti sigurni da su procisceni iznutra. DRUGOUBIRANJE PUZEV A Posto smo odabrali i premjestili reproduktore u drugu ogradu. CISCENJE PUZEV A Prije kuhanja zivih. 30. Oni su postupak ciscenia proveli prije zatvaranja.NASELJAVANJE DRUGE OGRADE Po sistemu poznatom otprije nastanimo i drugu ogradu. poslije kise iii vlazenia. Mjesto na kojem ih cuvarno treba biti hladno i zasjenjeno. daju jos vece potomstvo. ali najcesce je pogodan travanj. Za daljnji uzgoj cemo odabrati najvece i najvitalnije primjerke (zeljenog kolorita) iz prve ograde. koje Ce ih namamiti na otvoreno. najbolje objesene. daju vecinu potomaka s istim karakteristicnirn koloritom. zatim red puzeva. amanje ostavimo da se jos neko vrijeme tove. Sabiremo ih u kante iii kosare ne vece od desetak litara. Zatvoreni puzevi mogu se kuhati odmah Pripremu za kuhanje pociniemo s pranjem puzeva izvana. Mehanick: odstranjujemo ostatke zemlje i lisca na nacin da ih muesamo u sirokorn ovalu s malo vode. pri odabiru reproduktora mozemo vrsiti i selekciju po boji i veliCini. zatvorenim puzevima. DrugaCiji slues] je sa zivirn. . Puzeve sakupljamo rucno.

dolazi do parenja u kasno proljeee iii rano Ijeto nakon nekoliko sati udvaranja. Stupanj izlijeganja ovisi 0 temperaturi tla. Treba odrzavatt vlaznost tla od 80%. Tlo treba drzati na 18-26°C a optimalna temperature je oko 21°C. . vlaznosti tla.. Oko 1/3 puzeva Ce uginuti nakon sezone razrnnozavania. U glinastom tlu koje postaje tvrdo stopa reprodukcije rnoze opasti zato sto puzevi nisu u stanju poloziti jaja i otezano je izlijeganje i izlazenie iz gnijezda. parenje se dogada i nekoliko puta qodisnie. U nekim klimatskim uvjetima puzevi se pare oko listopada i drugi puta se mogu pariti nakon dva tjedna). Puz prekriva rupu rnjesavinom mulja koji ispusta i prasinorn.aspersa iz juzne Franeuske moze odbiti H. Na primjer H. ali jaja obicno po laze nakon nekoliko tjedana. Tlo treba biti bez stetocinja kao sto su mravi. broji ih i dri:i u vlaznorn pamuku do izlijeganja i pocetka hranjenja rnladuncadi. Jaja H. Puzevima treba tlo od najmanje 5 em dubine u koje Ce poloziti jajasea. Nakon parenja. Neki puzevi mogu djelovati kao muzjaci ujednoj sezoni i kao zenke u slijedeeoj. Puzevi stavljaju glavu u rupu iii mogu upuzati tako da im se vidi sarno vrh kucice.. Puzevi bitno gube na tezini prigodom polaganja jaja. 2-8 tjedana nakon parenja u rupe koje kopa u tlu. Ponekad postoji i drugo parenje u ljeto. do jedne godine. Suho je do nepodobno za pripremu gnijezda kao i do koje je pretesko. Dobro je tlo koje sadrzi 20-40% organske tvan. (slika gore) Puzu treba 1-2 dana kako bi polozio 20-50 jaja.pomatia su u promjeru oko 3 mm i imaju vapnenu Ijusku i visok sadrza] fumanjka. H.PARENJE I POLAGANJE JAJA Puzevi su hermafroditi. stonoge . Neki se ne oporave. Za H. sastavu tla itd. Kada je puz dovoljno velik i dovoljno zreo.5 em. uholaze.pomatia polaze jaja u srpnju iii kolovozu. puz moze skladistiti spermu. sto moze biti nakon nekoliko godina.aspersu iz sjeveme Franeuske. Puz ponekad polozi jos jednu stanovitu koliCinu jaja nekoliko ljedana kasnije. (podaei 0 tome koliko dugo nakon parenja puzevi polazu jaja variraju). koju je primio.pomatia tlo treba biti duboko najmanje 7. lako imaju i rnuske i zenske reprodukeijske organe. Puzevi su ponekad nezainteresirani za parenje sa drugim puzevirna iste vrste koji potiecu sa vece udaljenosti. moraju se pariti sa drugim puzevirna iste vrste prije polaganjajaja. tada polazu jaja iz genitalnog otvora koji je iza same glave. 31. (U tropskoj klimi. Drugi puzevi igraju obje uloge odjednom simultano oplodujuCi jedno drugo. Jedan istrazivac premjesta jaja odmah nakon njihovog polaganja.

duljinom dnevnog svjeda. ponekad i do 30-40 cm i zapecate se u svojoj kucici hibemirajuci tijekom zime.asperse sazrijevaju za 10 mjeseci.pomatia se izlegu za 3-4 tjedna od polaganja jaja u ovisnosti od temperature i vlaznosti. Svaki puz moze poloziti nekoliko hrpica jaja u rupama u tlu kao H. A ovo je u suglasnoti sa opadajucom temperaturom i kracorn.aspersa. H. Podaci variraju od 30 do preko 120 jaja. Ako se dobro hrane i nisu u pregustoj populaciji ovi puzevi koji se izlegu na pocetku sezone dosegnuti ee velicinu odraslog i oformiti rub na ulazu u kucice do slijedeeeg lipnja. Ako se manipulira okruzenjern kako bi se dobilo ranije izlijeganje.aspersa su bijela. insekti. H. Jaja H.u veei broj sati dnevne svjetlosti koji se pojavljuju dok su temperature jos niske. Puzici se izlegu nakon 10-30 dana i dugi su oko 4 mm. Ashatina fulica. Seksualna zrelost zahtijeva 6-16 mjeseci. jaja se izlegu nakon 2 tjedna iii nakon 4 tjedna ako je hladnije. Puzevi se pojavljuju u proliece kada se tlo ugrije i odmah pociniu pojacano hraniti se kako bi nadoknadili gubitak tekucine i hrane. rnozs polagati jaja i jednom miesecno od veljace do listopada u ovisnosti 0 vremenu i predjelu. u organske tvari iii u podnozje biljaka. Ovaj puz zivi 5-6 godina a ponekad i 9 godina. U klimi slicno] juznoj Kalifomiji.aspersa se izleze i izlazi iz tla skoro iskljucivo u jesen. H. Achatina fulica je nakon 6 mjeseci duga oko 35 mm i vee maze biti seksualno zrela. Ovi puzici rastu do 10 mm mjesecno. iii polazu jaja na povrsini stjenovitog tla. U Juzno] Africi neke H. ali veci brojevi su najcesce poslijedica cinjenice kako vise od jednog puza po laze jaja u isto gnijezdo. Gigantski africki puz.pomatia.asperse pocinje u drugoj godini njihovog zlvota. vecina aktivnosti H.aspersa po laze u prosjeku 85 jaja u gnijezdo koje je duboko 2. sa dijagonalom od oko 0. ovisno raspolozivosti kalcija. U SAD. ali rastuci broj sati dnevne svjetlosti ipak stimulira polaganje jaja. Tada iskopaju duboku rupu. (Podaci variraju u ovisnosti 0 klimatskim razlikama i regionalnim varijacijama ponasanja puzeva).5-5 cm. Ako je dovoljno toplo. zabe i druge grabezljivice mogu nanijeti velike stete.30 mm i polazu se 5 dana do 3 tjedna nakon parenja. okrugla. mogu utjecati na ovaj raspored. povecava se i opseg i broj puzeva koji ee sazrijeti u stliedecoj godini. Beba-puzevima treba jos nekoliko dana kako bi se izmigoljili iz zapecacenoq gnijezda i popeli na povrsinu. u toploj i vlazno] klimi. . Ptice. Parenje i polaganje jaja poCinje kada ima najmanje 8 sati dnevne svjetlosti i nastavlja se dok dani ne postanu kraci. 0 vremenu i 32. U idealnim uvjetima u laboratoriju neki su sazrijeli za 6-8 mjeseci. rnisevi. Puzevi jedu i rastu sve dok vrijeme ne zahladi. polaze 100-400 elipsastih jaja od kojih je svako oko 5 mm duzine.Cjelovito razvijene bebe H.

temperatura i vlaga i primjenjena tehnologija uzgoja. itd. pod istim uvjetima. neurednu hranidbu. ukljucivsi i qustocu zalihe. hranidba. uzgajivac puzeva ce izvrsiti odabir onih puzeva za zalihu koji najbrZe rastu i najbrZe sazrijevaju.Africki puz TEMPE RATURA--VRIJEME . H. diranje. prosiiecna se velicina puzeva rnoze bitno povecati u samo nekoliko generacija. Meautim.aspersa Nizak unos kalcija ce usporiti stopu rasta i prouzrociti tanje kucice. Odrastanje U okviru iste populacije puzeva. nehigijenske uvjete. Puzevl mogu jesti vapno iii napadati zidove zgrade trazeci kalcij. Putem selekcije sarno najveCih. Vecina razlika u rastu je vjerojatno poslijedica Cimbenika okruzenja. Jaja polozena od iste individue ne izlegu se u isto vrijeme. Hrana je sarno jedan izvor kalcija. svjetlost. Nekoliko clmbenika moze bitno utjecati na rast puzeva: gustoca naseljenosti. a takoder mogu jesti i zemlju. INKUBAClIE 10°C ] 5°C ]s-c 20°C 35 dana 26 dana 24 dana 18 dana Gornja tabela predstavlja prilicno pouzdane pokazatelje vremena inkubacije za Helix aspersu. Prodavati ce manje puzeve.. \ '---' 33. neki ce puzevi rasti brze nego drugi. Meautim. Ova pornaze vrsti kako bi prezivjela u divljini i u losirn vremenima. . Nekima ce trebati dvostruko vise vremena za odrastanje. Vecina puzeva zahtijeva vise kalcija u tlu od l-l. vibracije. bez obzira koliko su ove razlike genetski odredene bolje je uzgajati krupne. brzorastuce puzeve umjesto malih i sporo rastucih jedinki.aspersa zahtijeva najmanje 3-4% kalcija u tlu (iii drugog izvora kalcija) za dobar rast. Kalcij se moze davati po zelji. vremenski razmak je odjednog pa cak do 14 dana.). stres (puzevi su osjetljivi na buku.

Visoke Ijetne temperature i prekomjema vlaznost prouzrocuju deformacije puzeva koji uz to ostaju sitni.Pet etapa uzgoja puzeva U uzgoju H. Puzevi koji su se izlegli prethodnog Ijeta mogu se smjestiti u prostorije za mladuncad na hibermaciju tijekom zime.aspersa puza po cetvornorn metru ograde. Prostor za tOY rnoze biti na otvorenom iii u plasteniku. Puzeva jaja imaju 12-20 puta viseproteina od salate.aspersu 100-120 puzeva po cetvornom metru je maksimum. Kanibalizam kod izlijeganja lzlezeni puzevi prvo pojedu Ijusku vlastitih jaja. 34. U tipicnom primjeru sanduka: sanduk za uzgoj ima betonske stranice.stavite manje u jedan. tOY i finalni tOY. izlijeganje. U plastenicima svaki rasplodni puz ima oko 9-12 rnladuncadi. Kanibalizam je takoder kratak. Hranilice mogu biti srnjestene na ramama koje drZe plasticne ploce. iii. Puzevi teze ka tome da jedu samo jajasca vlastite vrste. Protein pornaze beba puzevirna brzi razvitak i dobro zdravlje. Ako se puzeva jaja cuvaju na optimalnoj temperaturi od 20 C (za neke vrste) i aka jaja ne izgube vlaznost. Ovi sanduci za uzgoj mogu biti na otvorenom. Za H. Ponekad pocnu jesti ne izlegla jaja. uz bolje rezultate u zatvorenom . Mreza za komarce iii site prekrivaju gomji dio. . Ako imate nekoliko ograda za tOY. Oko prvog travnja (ako temperature dozvole) prenijeti ih u prostor za konacni tOY. Ne treba prijeci gustoCu od 1. vegetaciju. tlo sa glistama (za ciscenje tla) na dnu. ovo im daje neophodan kalcij za kucice. Ograde za razrnnozavanje se mogu opremiti isto kao i boksovi za tOY iii se ograde za tOY mogu rabiti kao ograde za razrnnozavanje nakon ubiranja zrelih puzeva. pojilice. neki uzqajivaci ne stavljaju puzeve u ograde po tezini nego po kornadu. Ploce osiguravaju puzevirna mjesto za odmor i skrivanje.asperse razlikuje se pet etapa: reprodukcija. u plasteniku toliko dugo dok plastenik ne dosegne jako veliku toplinu iii suhocu zraka. Puzava jaja su izvrsna startna hrana za izlegle ptizice. svaki odrasli rasplodni puz mogao proizvesti 15 rnlaouncadl. vecina jaja se izleze u medusobnom razmaku od 1-3 dana. Jedan istrazivac je zapisao kako je u sanducima na otvorenom svaki puz za razrnnozavanje irnao 7 mladuncadl. Ako se izlijeganje oduzi na duzi period povecava se kanibalizam.5 kg H. Neke puzeve treba ubrati a neke ostaviti za razmnozavanje. rnladuncad. Ograde se za tOY mogu opremiti plasticnim iii drvenim plocarna koje vise sa rama i donjim rubom dodiruju tlo. Posto puzevi gube tezinu kada Ijeti spavaju. lstrazivac je osjecao kako bi u boljim vremenskim uvjetima nego sto je imao te godine. srednje u drugi a krupnije u treci boks.

vrste i naein dopreme hrane itd). gotovo sve vrste kupusa. dud. poriluk. Osigurati cesto eiscenje posude za hranjenje i pojenje. Kalcij pomijesaf sa vlaznirn posijama iii krumpir . list luka. sljiva. Puzevi koji spavaju mogu izdrzati puna dulje. odmah uklonite ne pojedenu hranu zato sto se brzo pokvari. jecarn. zitarice. grbastica. kamilica. To je proces koji traje od 8-12 tjedana. cinija. Hrana mora sadrZavati 20% psenicruh posija dok su 80% materijala od voca i povrca. slatki qrasak. karanfil. macuhica. Puzevi ponekad mogu pojesti. takoder utiecu na hranidbu. intenzitet svjetla. krastavci (omiljena hrana puzeva). kiseljak. bobicasto voce. celer (list i korijen). 35. ruze. za period od 24 sata. kopriva. salata (omiljena i od nje su puzevi dobre kakvoce). zrele tresnje. temperatura.PREHRANA PUZEVA BTLJKE KOlE PUZEVI JEDU Puzevi iste vrste prikupljeni iz raznih podrucja mogu imati razlicite hranidbene prohtjeve. mrkva. hibiskus. Neki uzqajivaci koriste raz. ostecenirn vocern i kuhanim krumpirom. kelj. zrele kruske. raz. marelice. Koncentrati u prahu za nesilice osiguravaju kalcij. 6% vapna u prahu (40% Ca).aspersa je spreman pojesti mlijeko u prahu. grab. hren. sljezovaca. Mladi H. psenica. simsir. planinski jasen.pireom (u prahu). Kalcij im davati najmanje jednom tjedno ito ako nije dostupan u tlu. vlasac. prije uqinuca od gladi mogu izgubiti vise od 1/3 tjelesne tezine. hranu jednaku 10% a ponekad i 20% od svoje tjelesne tezine. breskva. potocarka. Posije mozete dati vlazne iii rasute po listovima povrca. Kolieina hrane koju puzevi jedu ovisi 0 vlaznosti i raspolozivosti vode za pice. cvjetaca. Puzevi izbjegavaju biljke koje proizvode zastltne kemikalije. kukuruzno brasno. krumpir (sirovi iii kuhan). 15% soje. Puzevi jedu i materijale kao sto je kaftan (time ih nemojte namjero hraniti kako se prigodom transporta ne bi dogodio bijeg iz kartonskih kutija). Aktivni puzevi bez hrane. ladolez. stricak. Puzevi obicno vise vole socno lisse i povrce nego suho. maslacak. U ovu svrhu odgovaraju i neki tipovi pojilica za puree. petunija. Ijiljan. spinat. Ostali cirnbenici (npr. rajcica (omiljena). hajdueka kasa. 20% sirka. juzno voce. Kalcij se primjenjuje u oblicima koji ne sadrZe stetne soli od kojih puzevi mogu uginuti. sojino brasno iii peletiranu smjesu za piuce. bazga. Neke odkrma koje puzeviiedu su: plod i list jabuke. bundeve. 10% kukuruza. 44% jecma. . persin. Ako puzeve hranite povrtlarskim dodacima. Opskrba vodom za pice je preko plitkih kontejnera kako bi se smanjio rizik od utapanja puzeva. Njegova brza stopa asimilacije pospjesuje brzi rast. bunika. loza i grozae. zastitne dlacice na stabljici itd. Najbolje je davati pola zelenog povrca i pola smjese za pilice koncentrata. dok se ne otkrije optimalan nacin hranidbe. repa. koji sadrzi 5% koncentrata za nesilice. magnolija.

zacahurenje puza pred zimu. Uskoro se probijaju iz gnijezda. Iskustvo kaze da puz odlicno osjeca dolazak zime i konstantno niskih temperatura. negdje oko korijenja biljaka. a ako je u zemlji nedostatak kalcija. te podatak da ima oko 22. Spominjemo tek da je puz dvospolna zivotinja i moze.000 zubi u donjoj usniei (redule. U uvjetima prosjecne vlaznosti tla. Dakle. To je. treba ga dodati. za izgradnju kucice pa dolazi do bolesti. kada se prosjek dnevne temperature pocne kretati 8 do 10 stupnjeva eelzija. pojedu. otvor kucice zatvori bijelom opnom i ceka proljece. Rekosmo vee da necemo siriti strucnu pricu 0 sarno me puzu. ovisno 0 hidrometeoroloskim prilikama. vrlo sporo. IIi jedno. ako nema dovoljno kalcija. a tamo se nade oko 50. a potom se razisli i svatko od njih krenuo u svoje rodiliste da polozi jaja! Oboje medusobno oplodeni odlaze iskopati rupu i poloziti jaja. Zakopa se u zemlju do dubine od desetak i vise eentimetara. puzevima stradava stopalo. Gurmane ne zanima to sto puz ima i pluca i sree. jer tako maleni i slabasni niposto ne smiju na sunee.. KRETANJE PUZA je. a taj dio njegova tijela jedino zanima covjeka u konacnici. zivotne se funkeije u tome razdoblju svedu na minimum. Sve ovo uzgajivac moze i ne mora znati. mladi puzevi nemaju dovoljno materijala. reeimo slikovito. On je dvospolae. je orosavanje (nije dobro navodnjavanje) tla. ali nepotpuni. Treba mu "odabranik" iIi «odabranica» da bi se nakratko sparili. oci erijeva.. puz Helix pomatia prestaje jesti. jer ne moze oploditi sam sebe.Puzarstvo Uzgoj Vinogradarskog pufa (helix pomatia) PREKO 20. zeludac. 36. moze to biti i brzina od 5. obicno za kise i nocu. Prethodno pojedu vlastitu ljusku iz koje su se izlegli. ali ono sto stalno mora imati u glavi i provoditi u vrijeme ljetnih susa. Jamiee u koje polazu jajasca nisu ni tako male jer im je dimenzija oko 4x4 em. oboljevaju i ugibaju. ili pak kanibalizma (medusobno se prozdiru). Parenje i razmnozavanje kod puza je. iIi drugo. treniea). krece se brzinom od oko 4 m na sat. Operkulaeija traje od listopada do ozujka. . KUCICA je u 97 % od kaleijeva karbonata i u odabiru pareele za buduci puzarnik treba voditi racuna 0 sastavu tla. mozete sasvim dobro cuti djelovanje puzevih zubala. 6. pa i vise metara na sat! Impresivno. Za nas koji nismo znanstveniei i koji cemo se u pocetku zadovoljiti s tek minimum znanja 0 toj zivotinjici. Ako budete imali svoj puzarnik. da jednostavno kazemo. Operkulacija je vazno razdoblje i za puza i za uzgajivaca. da bi se puz mogao lako kretati i hraniti. vee smo natuknuli. Dakle. probavi pojedenu hranu. iIi ako navecer prosetate do tudeg uzgajalista. vrlo interesantno. muske i zenske spolne staniee . zar ne? Puzev organ za kretanje je njegovo stopalo. a ako je u zemlji previse kalcija. ali moramo dati neke podatke 0 njemu kako bi uzgajivac znao gdje su moguce zamke. ali njemu sasvim dostatno. a zivotinjica izgubi oko 20 % vlastite tezine.ak i vise jaja. Mora sadrzavati izmedu 2 i 4 a maksimalno 10 do 15 % kaleij a U slucaju nedostatka kalcija. ali ne u parenju. iz nasega kuta gledano. i svoju jos neizleglu bracu. njega zanima stopalo. te da nakon dvadesetak dana polazu jajasca u jamiee koje su sami iskopali u rahlome tlu. a ako naide na vlazno tIo i ako malo doda gasa. ocisti se i pocne pripremati za zimski san.. onda je to cinjenica da zivi na svim dijelovima svijeta vee tisucama godina. vazno je da se puzevi Helix pomatia pare u lipnju. Za nesto manje od mjesee dana izlegu se mali puzici koji uskoro krecu u pasu. gusteracu.000 ZUBICA! Ako nesto impresionira kod puza Helix pomatia. NEPRIJATELTI PUZEVA u uzgajalistu su grabezljivci i nametniei. biti i muski i zen ski puz.

Tlo Za puzarnik ne smije biti izrazito glinasto. vlazenje. najbolje dva do tri posto) a Ph faktor (kiselost) kretati se oko 7. Kompletan bioloski ciklus je. sokolovi i sove. mozemo govoriti i 0 parcijalnom. ili pak 0 kompletnom. PTICE Protiv ptica najbolji je lijek gusto zasadeno raslinje kojim im se puzevi hrane u uzgojnim linijama... silphynidea i carabidae.puzeve koje mi uzgajamo. vanjska ograda od pletene zice i unutarnja kojom se ograduj u pojedine uzgojne linije. Nametnici su: NEMATODI. Dakle. Ograde su iz tri osnovna elementa: vanjska ograda od lima. ali cemo ih tek spomenuti donekle. krtice. Parcijalni uzgoj necemo uopce razmatrati jer to nije ozbiljna proizvodnja vee povremeno skupljanje puzeva iz prirode i djelomicna dohrana. za nasu zemlju najpovoljniji. tvrdimo. i galebovi. PUZEVI GOLAtI Puz go lac je opasan stetocina jer je i mesozder i voli pojesti «nasu muku)) . ali i imati grijanje. ali ako je puzarnik uredan. ako je tlo glinasto i padnu jake kise. Osim toga dobro je u blizini puzanika imati i poneko visoko stablo da ga posjecuju nasi saveznici kopci. Skupo! Osim podjele na vanjski i unutarnji uzgoj. rjesava ih se odgovarajucim kemij skim sredstvima. Nezgodne su vrane. PUZEVI GOLAtl. . poljske miseve i jezeve. Neki postavljaju mrezicu. PLATELMIDI I LARVE TREMATODI. No. Osim uzgoja na otvorenome zemljistu. vee rahlo kako bi se puzevi lako mogli ukopavati i iskopavati iz zemlje. cijena ljudskoga rada znatno niza od cijene suvremene tehnike i objekata. ali onda je rosenje znatno oslabljeno. automat sku regulaciju svega toga . prakticira se i u zatvorenim prostorima . i jos ce dugo biti. Dobro je da ima nagib kako bi visak vode otjecao. a ako ih ima. Tretira ih se sredstvima na bazi metaldehida. ali. ti gubici su ukalkulirani. ako zelimo izbjeci vel ike gubitke u proizvodnji.INSEKTI.. recimo. ne previse vlazan. puzevi ce se podaviti! Ogradivanje pufamika je vrlo vazan posao. INSEKTI Puza prvenstveno napadaju insekti kornjasi (rod soleoptera) a to su staphylinidae. GLODAVCI Deratizacijom vee ogradenoga terena unistavamo stakore. s velikom smrtnoscu i gubitkom tezine. vrapci i kosovi. Protiv njih nema za sada efikasne zastite. te ako se redovito cisti od ostataka (ne)pojedene hrane i izbjegava truljenje. gubici od nametnika nisu znacajni. to je objekt koji treba saciniti po tocno definiranim pravilima.plastenicima ili gradevinskim objektima. hladenje. Krecu se oko 5% kod odraslih i 20-ak % kod malih puzeva. UZGAJALISTE ILl PUZARNIK Rekli smo vee da necemo nasiroko razmatrati ostale vrste i mogucnosti uzgoja puzeva osim Helix pomatia i to u punom bioloskom ciklusu.. kao sto je i relativno skup. Ovi insekti ne lete i ako prije uspostave puzarnika tretiramo zernljiste na odgovarajuci nacin. U zatvorenim prostorima mozemo toviti puza cijelu godinu. te zbog toga sto u ovome uzgoju mi puzu dajemo sansu da zivi na svoj prirodni nacin od poroda do dostizanja idealne tjelesne tezine. mora imati aktivnog kalcija do najvise 15 posto (rekli smo. bioloskom ciklusu. jer je. GLODA VCI I PTICE. 37. njih smo se prakticki rijesili. ali i skupljanjem i uni stavanj em. Smatramo potrebnim izvrsiti analizu tla prije samoga odabira. muljevito iIi pjeskovito. Ako se eventual no kasnije ipak pojave. jer. Puzarnikom nazivamo prazan ili popunjen ogradeni objekt za uzgoj konzumnih puzeva.

unistili sve stetocine. Smrtnost nabavljenih reproduktora krece se oko 25% ali zna dosegnuti i 50%. nevjerojatno je vel ike trajnosti i izdrzljivosti... u susnim godina rna. odnosno prskanje (stvaranje magle). onda puzevi sretni krecu na svoj obilni nocni obrok. kiselost. . ali ispod vrata treba takoder ukopati lim ili betonirati ulazni prostor s malim bazencicem (dezobarijera )za pranje obuce pri ulazu. Ovakva stedljivost.Vanjska ograda ide oko eijeloga zemljista i sastoji se iz dijelova koji su pod zemljom i iznad nje. svjesno se odricuci «bogatoga pravog uroda». ne provlace ispod mrezica (Delitex) je uvoznog porijekla i moze se nabaviti u PZ «Deliciae». iIi u kombinaeiji zica-lim. ali ako se nekome ne da . kako bi prije useljenja maticnog (rasplodnog) stada. Uzgojne linije su siroke do 4 metra i dugacke ovisno 0 dimenzijama puzarnika. pasa i macaka. Puzarnik 0 kakvome je ovdje rijec. oformiti puzarnik kojega ce se investieijski zaokruziti dogodine. nema rezultata zbog ucinka zime. upravo u tome puzarniku rodeni i odrasli puzevi. iIi kakve vee hocete stupove. s rupieama promjera 2 mm. Donji kraj se zakopava u zemlju kojih 5 em da se puzevi. Bez ovoga. pri pokusaju bijega. odnosno prije napucivanja uzgojnih linija za rasplod i tOY. muljevita. zemlja ne treba biti visoke klase. za maksimalnu ne treba ni spominjati. a ne natapanje . cija smrtnost je daleko manja od smrtnosti kod reproduktora iz tudega puzarnika iii prirode. odnosno rasporedenost u investieiji uopce ne mora biti losa jer. Iskustvo kaze da treba po cetvornom metru napuciti 20 do 25 reproduktora i onda. ali upravo zbog svog uvoznog porijekla. do krtiea. a iznad zemlje 60 em. Treba napomenuti da se ovi puzevi pare dva puta godisnje. ali sluzi i da bi puzevi u tovu. Ogradivanje pod zemljom izvodi se pocincanim ili aluminijskim limom koji se u zemlju ukopava do dubine eea 40 em. kukaea i parazita. Na nasemu trzistu postoji mreza i (Delitex) za ogradivanje uzgojnih linija. Ali ako netko nema novaea za kompletnu investieiju u prvoj godini. iIi u rodilistu. Ulazna vrata mogu biti od lima. ali dogodine dolaze vlastiti. prinosi nisu ni priblizni onima u puzarniku s rijesenim vlazenjem. na zalasku ljeta. Sluzi kao zastita od svih nezeljenih posjetitelja. treba rose. U predvecer (naravno kada su suse) treba prskati sto je moguce sitnijim mlazom do pola sata. Ovo posljednje je dobrodoslo i ima puno opravdanje. Na betonske ili bagremove. radi mirnoga sna. zmija. stakora. razvesti eijevi (alkatan) i postaviti odgovarajuce dizne na visini od oko 1m. Ako bunara nema treba ga iskopati. miseva. aktivni kaleij. Neki reproduktori se naprosto ne mogu aklimatizirati i ugibaju. Razapinje se na drvene stupiee zabodene u zemlju na svakih eea 3 m.. No. Helix pomatia ima puni bioloski eiklus od 18 do 24 mjeseea. bili 100% pod kontrolom i da bi uzgajivac mogao normal no manipulirati njima. od covjeka. uz pretpostavku «normalnih» gubitaka na podmlatku. bez obzira na nesto slabiju proizvodnju u prvoj berbi. korijenja i busenova. razvucerno i pricvrstimo pletenu zicu i onih 60 em lima sto viri iznad povrsine zemlje. Do ispod -20 stupnjeva eelzija minimalne temperature. Od speeijalne je mrezice koja onemogucava bijeg. ne gubeci godinu. ( Praksa je pokazala da je jeftinije i bolje reproduktore nabaviti iz prirode nego ih kupovati jer si na taj nacin smanjujemo troskove proizvodnje) Ako je moguce. a. E. Ogradivanjem na propisan nacin onemogucili smo svim vrstama stetocina (osim letecih.. sunee radi raslinja. Prije samoga ogradivanja zemlju je potrebno preorati. Ogradu oko uzgojne linije zaista moramo postaviti. kod izbora samoga zemljista pozeljno je birati tlo s puno jutamje rose. preporuca se prije bilo kakvih odluka i radova. Visa je od one koju mogu izdrzati puz iIi covjek. ne mora. REPRODUKCIJA Od valjenja do dostizanja idealne tezine. ali ni glinasta. divljaei. treba je naruciti bar mjesee dana unaprijed. ne smije biti previse vjetra jer isusuje do. ili izbusiti. dati uzorak tla na analizu postotka aktivnog kaleija i kiselosti. mora imati rijeseno navodnjavanje. Od fiber glassa je. puzarnik mozemo napuciti i s manje reproduktora. Tada je spreman za trziste. srecom ima jedna spasonosna formula koja glasi: ako u blizini ima puzeva koji slobodno zive i razmnozavaju se. TLO JE DOBRO! Ipak. ocekivati 15 do 20 primjeraka po jednom reproduktoru koji ee docekati prodaju. ali ono drugo. Dakle. dezinfieirati. spreman je vee nakon 8 mjeseei zivota u puzarniku. vlaga. ali svakako prema izvedbenom projektu. Izuzetno je efikasna u sprjecavanju bijega puzeva. moguce je. dezinsieirati i deratizirati. za parenje i vlastitu reprodukeiju.sve to izgleda jako zahtjevno! Ali. poput ptiea i komaraea) ulazak u objekt. cvrste grade i ako ju se upotrijebi po uputama. 38.. Proljetno parenje donosi uzgajivacu plodove. ocistiti od panjeva.

Poznata tehnologija. Trecu trecinu formiramo za uzgojne linije i ogradujemo mrezicama dogodine. 39. Recimo. ocistimo je od busena.2 Eura po kilogramu. njiva iIi iz prirode. ta ukupna velicina nije bitna.000. transporta.000 m2.). unijeti i stetocine i "okuziti" puzarnik. ali i vlastito iskustvo dobroga puzara. suncokret). Dakle u ogradi imamo 14. izostanak vrhunskih rezultata u prvim godinama stjecanja iskustva ne bi trebao nikoga deprimirati. Mi za pocetak predlazemo izgradnju puzarnika od 2. tovilista i dijela za prihranu. ali je unutar vanjske ograde. vazni su odnosi u velicinama rodilista. No. Na neki nacin bilo bi idealno tu povrsinu podijeliti na tri dijela i prve godine sarno jednu..000 m2 da zasijemo kulture za dohranu. pa je zato nuzno posao uzgoja puzeva shvatiti vrlo ozbiljno. To ce nam biti . No.opet dobro! Ako nismo. ako zelimo imati 10. iIi Francuskoj blizu 4 Eura. odnosno prihranu. .000 konzumnih puzeva u prosjecnoj tezini od po 20 grama. recimo. No. u proljece krecu najvazniji radovi oko reprodukcije i uzgoja: L VELJACAIOZUJAK: -ako nismo orali u jesen. Tu cemo u proljece ubaciti reproduktore (rekli smo 20 do 25 komlm2) i ostaviti ih do narednoga proljeca da rastu. jedno jutro. Moguce je prihranu dodavati iz drugih povrtnjaka. nece biti teski 20 nego 15 grama) ali ako uzmemo da je cijena opranog i zapakiranog puza u Italiji. No. 0 dijelu puzamika koji nije pod izravnim uzgojem. ali sada dolazi ono najvaznije: upute 0 uzgoju i radovima po mjesecima u prvoj godini bavljenja ovim poslom. Ako smo ranije preorali . rezultiraju ozbiljnom razlikom u konacnom financijskom inkasu. onda sada preorati.glavno toviliste. U prvoj i drugoj godini stjecanja iskustva pojedinci ce imati nesto slabije rezultate (nece dohraniti 20 nego 15 puzeva. RADOVI I UZGOJ U dosadasnjem dijelu ove brosure dali smo yam niz dobrodoslih informacija i uputa. davanja drzavi i s1. trecinu ogradivati unutarnjim mrezicama Delitex ( pri nabavci mreza ispitajte na vise mjesta jer su razlike u cijenama po 5 kuna po metru ) i u tome dijelu formirati rodiliste. onda nakon ogradivanja oremo cjelokupnu povrsinu. trovanje stetocina. od kojih desetak centimetara. panjeva i s1. zasijati treba rezervnu hranu (kupus. granja. jer iako cemo i u onoj prvoj trecini zasijati hranu za puzeve. ) 3 do 3. dvadesetak ili nesto vise komada po cetvomome metru. zicana + limena ograda). ali ozbiljne su sanse da cemo tom hranom izvana.000 m2 raspodijeljenih za rasplod i tOYonda moramo osigurati unutar vanjske ograde jos 4. kao recimo tOYsvinja ili teladi. " TRA VANJ I SVIBANJ: -kada raslinje dosegne visinu. a pri tome treba konzultirati strucnjake. onda je matematika prilicno optirnisticna. Drugu trecinu trebalo bi zasijati biljkama koje ce posluziti za prihranu. ubacuju se reproduktori i to uvijek predvecer.000 reproduktora (na povrsini od 1. potanjurati (isfrezati) zemljiste. zasijati potrebno raslinje u uzgojnim linijama.te kemijskim sredstvima unistavamo sve vrste stetocina u ogradi. Pri odluci za uzgoj konzumnih puzeva treba se naoruzati strpljenjem (nije lako docekati prvu prodaju!) i usvojiti znanja. mogu osigurati da uzgajivac od 20. kelj. ali nista ne smeta ako to napravimo i u proljece. ograditi uzgojne linije. u manjim hrpicama i po mogucnosti odmah pustiti orosavanje (ako je vee instalirano) da se reproduktori odmah pocnu hraniti i privikavati na novi ambijent. jer je potrebno odredeno vrijeme Za stjecanje vlastitoga iskustva koje je dragocjeno.M2? Prvi veliki i vazan posao je ogradivanje vanjskom ogradom (stupovi. to nece biti dovoljno i trebati ce prihrana. Ta povrsina je poprilici odgovarajuca za usputno bavljenje uzgojem puzeva s dnevnim radom od oko 2 do 3 sata. ponavljamo. salatu.000 m2) uzgoji za prodaju 400. Nijanse u gramima i broj u othranjenih primjeraka za trziste. Pretpostavimo da ste odlucili sagraditi puzarnik na 2. Treba ih rasporediti po cijelome rodilistu.000 m2 ili. da ne bude zabune na pocetku: uzgajivac puzeva smije racunati (zbog pakiranja. Zadovoljstvo dolazi na kraju. Ove radove dobro je obaviti u jesen.

tikviee. iii vrlo kratko sisane kosilieom. salata. LISTOPAD: -tOYjos uvijek traje i treba nastaviti s prihranom. U 2003. SRP ANJ.POTREBNO JE U NA VEDENIM MJESECIMA RAIDITI 2 DO 3 SAT A .2 Eura po kilogramu.17g 3 .LIP ANJ. no treba racunati s time da je to cijena tocno kalibriranih i odlicno zapakiranih puzeva u dvoristu otkupljivaca). dan. ali ne rjede od jednom mjesecno. skoro 4 Eura po kilogramu za najbolje puzeve. (ne rezati suneokret). Onaj tko izvozi zive puzeve u ovome ne smije ciniti greske jer ce strani kupae obavezno «u svome dvoristu» izvrsiti kontrolu i nade Ii odredeni postotak netocno deklarirane kalibraeije (vrlo niska toleraneija!). blitva. . tako i unutanjih od mrezice. a vase je da ih nikako ne ostavite gladnima. KOLOVOZ. U drugoj i ostalim godinama proizvodnje. Po potrebi prihrana. Prskanje prema vlastitoj.25g 7 . voce . lubeniee.. Poglavito u ova tri mjeseea treba prskati vegetaeiju i puzeve u vecernjim satima (nije nuzno svaki. ovisno 0 kvaliteti i kalibru.DNEVNO! Puzevi prije odlaska na strano trziste moraju biti tocno kalibrirani i po tome razvrstani. Realno je da uzgajivac racuna na eijenu od 3 do 3. te propisno pakirani. kada je najmanja mogucnost usmrcivanja ili ranjavanja puzeva.22g 5 -7g 6 big 32-36 mm 22 . kako vanjskih.po logiei eijene transporta mora biti koju desetinu tona . uljena repiea. obavezno izbaeiti iz uzgojnih linija! STUDENI: -ako su prosjecne temperature nekoliko dana za redom oko 7° C. Raspodjela puzarnika na rodilista i tovilista (ta podjela naznacena je u poslovnom planu za svaki puzarnik zasebno) vee postoji i sada je vrijeme da male puzeve iz rodilista preselimo u tovilista. Dobro je da uzgajivaci znaju ovu informaeiju. bez obzira rucno iIi strojem. godini iznosila je.. odnosno ne mora se robovati) puzarniku pod svaku eijenu). ZA PUZARIVIK OD 2. bundeve. a ako i izadu. a vi im to olaksajte kvasenjem tla ako je trajalo susno razdoblje. Treba kontrolirati prisustvo stetnika. a ovu operaeiju izvoditi. -vegetaeiju unutar uzgojnih Iinija skracivati na eea 25 em. RUJAN: -tOYjos traj e i biljke i raslinje treba jos uvijek drzati na visini od 25 do 30 em. Preporucamo potpuno ociscene staze bez vegetaeije. Stalno provjeravati ispravnost svih ograda. ali ipak sarno prema potrebi. Kalibraeija konzumnih puzeva Helix pomatia prema medunarodnoj nomenklaturi: Kalibar Naziv kalibra Promjer otvora kucice Masa eijelog puza Masa cistog mesa 10 small 25-28 mm 15 . u ovome mjeseeu treba kontaktirati otkupljivaca 0 trenutku otkupa. Stalno odrzavanje higijene puzarnika. ali PAZITE: one sto po noci nisu pojeli (kore i cvrsci dijelovi biljaka). puzevi ce se poceti zakopavati. Puzevi su vee oveci i mogu puno toga pojesti..5g 8 medium 28-32 mm 18 . ili oejeni nekoga s vise iskustva. 40. a posiljka . nece naci hrane pa ce se vracati sami natrag. u vrijeme podnevne pripeke. Podrezivanje raslinja treba provoditi po potrebi.. 000 m? .. Moze lisce kupusarki. jer ce puzevi manje htjeti bjezati iz uzgojnih linija. lisee suneokreta. Prskati za vrijeme ljetnih zega treba cesce.8g 5 big preko 36 mm preko 25g preko 9g Cijene konzumnih puzeva formiraju se jednom godisnje na Pariskoj burzi puzeva i te eijene se uglavnom drze svi strani otkupljivaci. Staze izmedu uzgojnih linija trebaj u uvijek biti ciste iIi potpuno ociscene od svakog raslinja. Kod sisanja kosilieom treba biti vrlo oprezan i prethodno pokupiti «lutajuce izbjegliee». lako ce eijelu posiljku vratiti nazad.

djetelina. U dijelu puzamika izvan uzgojnih linija i koji je tu sarno za prihranu.Priprema se zatim da izvrsi ciscenje crijeva od posljednjih ostataka hrane.operkuluma koji u dodiru sa zrakom otvrdne i postaje bejhcast jer u sebi ima kalcija. brasnasti proizvodi i druga hrana. ali ona je odlicna za sklanjanje puzeva i nakupljanje rose. kelj . svjeze lisee. Sije se sve kupusasto bilje (salata. puz se narruesta sa otvorom kucice prema gore da bi olaksao razmenu plinova. Nasavsi prigodno skloniste (ukopavanjem u zemlju od 5-10 em).. U ovisnosti 0 kolicini i kvaliteti zeleni u uzgojnoj liniji. lubeniee. puz je zdrav i mozs da podnese zimu. dok u obrnutom slucaiu. Odrasli puz u tovu treba u proljetnim mjeseeima. bundeve. voce. oko 25 grama mjesecno. onda je nuzna prihrana. apetit mu se popravlja. Ljeti mu se apetit smanjuje i jede mane (oko 10 . Kada se ova faza zavrsi puz je pripremljen da ude u zimski san i zapocinje izgradnju konstrukcije pravog zaklopca . Priprema puza za zimski san traje. ako je zaklopac uz ivicu kucice i nabubren. 41.ak grama). nalik na sapunicu i zapocinje praznjenje necistoce koja se sakuplja u centru ove tanke opnice. velike vlaznosti iii iznenadnog povecanja temperature. ali redovitim prskanjem predvecer. snjega. 4-5 dana. odnosno 0 vizualnoj oejeni jesu Ii puzevi «pobrstili» tu zelen. ali najvise suneokreta ZAKLOP AC . Naravno. ubaeuje se dodatna hrana (prihrana koja rnoze biti zelen posadena unutar puzarnika (dakle sterilna zelen) iIi pak povrce. Raslinje u uzgajalistu je u skladu s istinom da puz jede «sve i puno. a u tovilistu 80 do 150 m2 Kolicina hrane u uzgajalistu ne bi trebala biti manja od potrebe puzeva u tovu. rastika. kada najvise jede. prevlaci membranu. sve u svoje vrijeme. tikviee. kupus. Biljke koje sijemo u uzgojnim linijama sluze. ali dobro je rasporediti sijanje tako da puzevi u svim razdobljima mogu jesti mlado. Zaklopacoperkulum pokazuje stanje i zdravlje puza. mraza. blitva. treba sijati svega ovoga. ako je uvucen 5-10 mm ne rnozemo ocekivati da uspiesno prebrodi zimu. a operkulum se formira za jedan minut. u rodilistu.OPERKULUM Zaklopac se formira u jesen kada temperature padnu ispod 10 stupnjeva i kada se puz sprema za zimski san. puzevima za hranu i za sklanjanje.. a ako je. Voden instinktom trazi skloniste koje ce ga zastititi od klimatskih promjena. Da bi to obavio povlaci se u kucicu. odnosno za polaganje jaja uz njihovo korijenje. kelj . uljena repiea. ) suneokret.Gustoca puzeva u rodilistu je 20 do 25 m2 reproduktora tovljenika. Djetelinu bas i ne obozavaju jesti. .

PRIKAZ Godisnja proizvodnja i otkupne cijene proizvoda od puzeva . a stay je prethodno obrazlozen 42. godini. toviuste je pregradeno unutarnjim ogradama od kojih su zasigurno najprofesionalnije izvedbe s mrezarna Helitex. ._I PLASMAN U KG/KOM' I~ OTKUPNE CIJENEI€ 3600 Quzevo meso 1200 puzeve kuclce 600 25000 Qorcije* zivi Quzevi I II 4 20 4 3 Il OCEKIVANI PRIHODII€ 14400 24000 2400 75 000 I I I I I Zemljiste se priprema standardnim aqrotehrudom mjerama u rokovima poznatim iz vrtlarske proizvodnje*. Dobiveni rezultati dopunjeni su troskovima iskazanim u dostupnim ekonomskom analizama talijanskih otvorenih uzqajalista puzeva. Ukupni troskovi proizvodnje definirani su kao fiksni plus varijabilni i prikazani su u tablicama. opremu miesovitih uzgajalista SVI OVI TROSKOVI SE MOGU I SMANJITI. Za razliku od vrtlarskog.zista susjednih zapadnih zemalja. Drugi plastenik s pnpadaiucim kontejnerom koristimo kao reprodukcijski prostor neophodan za intenzivnu proizvodnju mladih puzeva poznatom metodom razmnozavanja u kavezima za reprodukciju. izuzirnajuci rnreze Helitex koje se proizvode u Italiji. Uvoz i kupnja puzeva za nasad nisu prihvatljivi ni kao uzgojna tehnika ni kao trosak. . Rad je definiran s 900 radnih sati godisnje. Potrebna oprema je domacih dobavljaca. a koriste se i kao rano uzqajaliste mladih biljaka ciji rasad po potrebi rasadujemo u tovilista iii pomocne povrsine farme. Otkupne cijene su utvrdene anketom i usporedbom nekoliko dornacih i stranih izvora u 2003. Pored vanjske zastitne ograde. Jedinicne cijene puzeva imaju tendenciju visegodisnjeg kontinuiranog porasta. a troskovi rada nisu razmatrani. cilj puzarskoq zasada biljaka je dobiti sto bujniju i zeleniju biomasu. Jedan kontejner i plastenik potrebni su za proizvodnju i boraviste uzqajivaca za loseg vremena. OVO JE RACUNICA U GRUBO Troskovi proizvodnje uzqajalista puzeva na otvorenom procijenjeni su komparativnom analizom vrlo slicnog vrtlarskog i cvjecarskoq uzgoja na jednakim povrsinarna hrvatskih poljoprivrednika. koju puzevi vole jesti.EKONOMSKA RACUNICA PROIZVODNJE PUZA HELIX ASPERSA NA FARMI Projekcija trzista nacimena je analiziranjem dornaceq i praceniem trendova konzumnog tr. Maticno stado puzeva sakupljeno je u prirodi.

jednako vazna cinjenica je da preradom puzeva kompenziramo nedostatke sezonskog oblika proizvodnje. iako su standardni proizvod svake farme puzeva. nisu uvrsteni u analizu. po potrebama kupaca i izvan sezone. uz dodatnu moqucnost lakog plasmana proizvoda na trZiste. lj. OVO JE RACUNICA U GRUBO Oaljnja tehnoloska obrada zivih puzeva narnece se kao dohodovan i najisplativiji dio proizvodnje na farmi. Spectncan i na trzistu uvijek trazen proizvod su poklopljeni puzevi koji radi kompleksnosti proizvodnje i plasmana. Pored visestruko vece cijene za finalizirane proizvode. promjenjive cijene.proizvodnje Varijabilni troskovi proizvodnje mjesovitih uzgajalista SVI OVI TROSKOVI SE MOGU 1 SMANJlTI. . Preradene puzeve plasiramo sukcesivno. Otkupne cijene zatvorenih su oko 30% vece od zagarantiranih cijena koje dostizu zivi i aktivni puzevi. cime postizemo znatno povoljniju cijenu. finalizacije proizvoda meso 1200 600 25000' 24000 2400 75000 6700 24000 2400 1200 puzeve kucice 600 porcije* 25000 6700 75000 43.

HR . trgovinu.51211 Matulji tel. : 023 333249 e-mail: hana. DELIClAE prva hrvatska zadruga za puzarstvo UPRAVITELJ: Ivan Medak od 08 do 13 telefon: 031 742247 od 08 do 14 mob: 098 878 777 44.0. Tvrtka .o. ++ 385 0 51 742-460 e-mail: helicikultura@net. usluge i ugostiteljstvo vI.com info@telluris-medin. Vise sati rada koje trosirno vodenjern rnjesovite farme nadomiestarno uravnotezenom proizvodnjom i povecanirn prinosima. : 023 333249 Mob. kad prestane opasnost od niskih temperatura. dovoljna da prehrani puzeve. 098 1329380 Fax. Dobro vodeno uzgajaliste vlasniku osigurava uiednacene godisnje prinose (oko 2kg/m2 otvorenog tovilista) koji predstavljaju siguran dugogodisnji prihod 5 tendencijom povecanja. HELlCIKUL TURA . U zatvorenom prostoru bez izravnog vanjskog klimatskog utjecaja rnozerno. Ulica Zore Dalmatinske 6.Zakljucak za farme mjesovitog uzgojnog oblika Mjesovite uzgojne farme imaju najveci razvojni potencijal.hr 2.o./fax. Mjesoviti uzgojni oblik najpodesniji je za farme u razvoju jer povecanje proizvodnje ne stvara prazan hod 5 obzirom na sezonski i dvoqodlsn] ciklus rada. Svim kooperantima zajameeno je triiste te stopostotni Otkup Po cijeni ad 3 eura/kg. . proizvesti onoliko mladih puzeva koliko je potrebno.51211 Matulji Obrt za proizvodnju. 23000 Zadar Hana Medin Tel.0. '" OTKUPLJIV ACI 1. Otvorene parcele naseljavamo mladim tovljenicima u ranoproljetnim optimalnim rokovima. Alma Cvjetkovic Rukavac 60.Alma Cvjetkovic .medin@yahoo. a prosudimo da je vegetacija.hr 3. zelenilo posadenih biljaka. TELLURIS-MEDIN 0. Telluris-Medin" d. tj. poznatim reprodukcijskim tehnikama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful