UZGOJ PlTZEV A (HELICIKUL TIJRA

)

UVOD
Uzgoj puzeva je nova poljoprivredna grana u Hrvatskoj. Momentalno je u pocetnoj fazi razvijanja, sa nekoliko manjih farmi. koje uglavnom dobro rade I razvijaju se. Svaki pocetak je tezak i trazi puna muke. truda, rada i zivaca a isplativost je velika. Relativno dobra cijena ovog proizvoda na inozemnom trzistu cini ovaj posao vrlo unosnim, a cijena po kilogramu se krecc oko 2.5 - 4 eura. Puzevi su se uglavnom skupljali iz prirode, i pripremali po starim narocinim receptima. U novije vrijeme puzevi su postali trazeni ekoloski zdrav, prehrambeni proizvod, koji je jako trazen u Francuskoj, Italiji i ostaJim razvijenim zemljama. U danasnje vrijemc potraznja za puzevima je postala jako velika. A samim istrebljivanjem i masovnim prikupljanjcm iz prirode, donesen je pravilnik trgovini i drugog prometa (naseljavanje farmi za uzgoj).
Zbog velike potraznje u EU. kod nas premda imamodosta Ijudi pokrecu vlastiti uzgoj puzeva.

0

zastiti kopnenih puzeva,

kvalitetnu zemlju i same klimatske uvjete,

U Hrvatskoj postoje dva siguma otkupljivaca, jedan iz Rijeke vezano za podrucje Kvarnera i Dalmacije, a drugi iz Darde vezano za konrinentalne krajeve.

VRSTE PUZEV A
Kod nas se uzgajaju uglavnom dvije vrste puzeva :

-Helix aspersa Muller

(sareni, mali sivi) , on se uzgaja najvise u primorskom djelu Kucica odraslog puza ima

pet krazeljaka . promjera 45 mm. Potjece sa obala Mediterana i gomjih obala Francuske i Spanjolske. Zivotni vijek mu je od 2 5 godina. Ova vrsta puza je vrlo otporna na razlicite klimatske vrste, pa tako da se moze naci u prirodi HZ more i u kontinentalnim krajevima, Za uzgoj se uglavnom preporuca ova vrsta pU711.uzgoj je laksi a gubitci su vrlo mali. udornacen je u velikom dijelu Europe, uglavnom u kontinentalnim krajevima, u planinama do 2000 m nadmorske visine, sumama, pasnlacima, kotlinama, vrtovima i vinogradima. Hrani se sa raznovrsnim biljkama, u vrtovima bas i nije dobodosao jer zna napraviti poprilicnu stetu. Sami uzgoj nije tezak, ali je neotporniji ad Helix Aspersa.

-Helix Pomatija Linne ili vinogradarski puz,

KOMERCIJONALNI UZGOJ PUZEV A
Kod uzgoja puzeva za prodaju i komereijalizaeiju tog posla, osim veceq anqazmana rada i sredstava pri izgradnji ograda za nekoliko tisuca kvadratnih metara zernhista, tehnologija uzgoja i pristup organizaeiji farme ostao bi slican iztozenom u ovoj skripti. Male ograde nisu u koliziji s najvecorn farmom puzeva. Dobro je uvijek odriavati malo uzqaialiste za osobne potrebe. Praktieno iskustvo, spoznaje i rad s puzevirna faseinantni su za svakog Ijubitelja prirode S malim puzarnikorn imamo u rezervi maticno jato puzeva za eiju kupnju ne moramo trositi novae i vrijeme, ako jednog dana pozelimo imati komereijalnu farmu.

Komercijane prednosti uzgoja puzeva Helix aspersa:
• • • • • Helix aspersa se najvise koristi u ishrani 70% prodatih svijezih puzeva Gini H. aspersa Visoka eijena na zapadnoevropskom triistu 3-5 eura/kg Nema konkureneiju u jeftinom puzu iz prirode Medunarodni institut iz Keraska otkupljuje sve koliGine puzeva proizvedene na farmama

01.

RAZLOZI ZA UZGAJANJE PUZA NA FARl'vH
Velika potrazrua za zdravom hranom u svijetu uzrokuje masovnu i kontroliranu proizvodnju kako bi se zadovoljile potrebe trzista, a istovremeno zastitila prirodna ravnoteza. U mnogim zemljama zastita pojedinih kultura je reguliranje strogim zakonskim propisima. Drzave clanice E.U. imaju potpunu zabranu sakupljanja puza iz prirode. U naso] zemlji se postule naredba 0 stavljanju pod kontrolu konstenja i prometa divljih biljnih i zivotinjskih vrsta koja omoqucava selektivno sakupljanje puzeva iz prirode. U buducnosti se oceku]e da ee se uskladivanjem nasih zakona sa zakonima Europske Unije u potpunosti zabraniti sakupljanje puzeva iz prirode. Potreba za puzern sa farme je u stalnom porastu na svijetskom trzistu kao i njegova cijena a zadruga garantira otkup i placanje puzeva po trenutnim trzisrum cijenama. Kod nas se uzgaja puz Helix Pomatia, u otvorenom tzv. talijanskom sistemu koji podrazumijeva da se cijeli biolosk. ciklus a i sam uzgoj vrsi i kontrolira na otvorenoj farmi. Ovakav sistem najvise odgovara nasem podneblju i daje izuzetne rezultate ako ga pravilno sprovodimo.

UZGOJ PO OTVORENOM TALIJANSKOM SISTEMU
- ODABIR TERENA - PRIPREMA TERENA ZA FARMU - PRIPREMA I SIJANJE ZELENE - PUZ - MA TICNO JATO MASE

- Mnogi Ijudi nemaju vremena da proucavaju iii traze ionako tesko dostupnu literature - Razne teorije i pristupi zainteresirane vise zbunjuju nego Ii im rasvjetljuju spoznaje i tehnike u puzarstvu Mali puzarnik od pedesetak kvadratnih metara je koristan i lijep za amatere, a buducim komercijalnim uzqaiivacima donijeti ce mnogo iskustava i ustedjeti jednako toliko novaca. Izvan svake sumnje je spoznaja da su za komercijalna uzgajalista najpodesnija maticna jata formirana od puzeva iz regije u kojoj se farma nalazi. Jos podesniji su vee adaptirani i djelornicno selekcionirani puzevi iz osobnog malog puzarnika,

POCETAK UZGO.JA
- dovoljno puzeva za pocetak uzgoja - mjesto u blizini kuce s odqovarajucorn vrstom tla u kojem puzevi mogu zivjeti i rasti - nekoliko vrsta biljaka koje puzevi vole jesti, a sluze im i za zaklon - materijali za izgradnju puzamika - Uzgajanje puzeva nije tesko, malo se razlikuje od uzgajanja pilica i pataka iii od sijanja kukuruza, --kupusa iii suncokreta - Mnoge stvari se mogu nauciti prornatrajuci divlje puzeve. Iskustvo je zanimljivo i korisno, a pornaze u donosenju odluke 0 profesionalnom bavljenju puzarstvorn

02.

UZGOJ PUZEV A U ZA TVORENIM OBJEKTIMA
Kod puzeva koji se uzgajaju u zatvorenom pod kontroliranim uvjetima, reprodukeija varira u ovisnosti od geografskog podrijetla puzeva koji se uzgajaju. Na primjer, jedan istrazivac je pronasao kako puz H.aspersa iz Bretanje bolje uspijeva u zatvorenom nego puzevi iz drugih regija. Za uzgoj puzeva u zatvorenom treba odrzavati temperaturu od 21 C i relativnu vlazost 80-90% (neki izvori tvrde 95%). Drugi izvori preporucaju 75% vlaznosti tijekom dana i 95% tijekom noel. Centar helikulture je preporucio 65-75% vlaznosti tijekom dana i 85-95% tijekom noCi na 20C. U svakom slucaju, treba izbjegavati vlaznost iznad 95% (neki navode 90%) za bilo koji duzi vremenski period. Visak vlage moze ubiti puzeve. Optimalna temperatura i relativna vlaznost ovise 0 nekoliko stvari, ukljucujuci i vrstu puzeva i cak i to gdje je zaliha za uzgoj sakupljena. Najbolja je kombinaeija temperature i vlaznosti za H.aspersu, za izlijeganje jaja, optimalna temperatura 20°C pri 100% relativnoj vlaznosti. U ovisnosti od podrijetla puzeva i rezultati mogu drasticno oboriti izlijeganje na nulu i pri 1T'C i 100% vlaznosti. Dakle, greske su moguCe i u razlikama od sarno nekoliko stupnjeva iii postotaka vlaznosti zraka. Tlo ne treba drzati pretjerano vlaznirn jer ce jaja apsorbirati vodu, napuhnuti se i puknuti. Treba koristiti flureseentna svjetla za dobivanje dnevne svjetlosti. Razliciti puzevi se razlicito ponasaju na duzinu dana. Omjer svjetla i mraka utjece na aktivnost, hranjenje, parenje i polaganje jaja. Osamnaest iii vise sat; svjetlosti zamjetno stimulira rast H.asperse, dok manje od 12 sati - spruecava rast. Neke vrste puzeva mogu asoeirati dugi sate svjetla pocetkom Ijeta - sezonom najbrZeg rasta. Osamnaest sati dnevne svjetlosti se pokazalo optimalnim za razmnozavan]e (parenje i polaganje jaja); ali puzevi se razmnozavaju po mraku.

Sanduci i kavezi za uzgoj.
Puzevi se mogu uzgajati u sandueima i kavezima poredani u nekoliko razina u visinu. Treba rabiti sistem za automatsko rasprsavaoje kako bi se osigurala vlaznost. Kavezi za hranidbu moraju imati dovod hrane i vode. U tu svrhu odgovaraju plasticne posude dubine do 10 em. Dublji opskrbljivaCi vode povecavaju moqucnost utapanja puzeva u njima. Posude za polaganje jaja mogu se staviti u postolja od malo sljunka. Treba napuniti male plasticne posude, npr. vaze za cvijece duboke oko 7,5 em, steriliziranom zemljom (iii glinastom zemljom saneutralnim pH). Nakon sto puzevi poloze jaja, posude treba odnijeti U odjeljke za mladuncad gdje ce se jaja izleci.

Mlade puzeve treba drzati u odjeljku za rnladuncad oko sest tjedana. Tada ih treba premjestiti u zaseban prostor s obzirom kako je mlade puzeve najbolje uzgajati sa drugim puzevima slicne velicine, Osam sati dnevne svjetlosti je optimalno za mlade plizeve.

03.

RAZMNOZA V ANJE Helix pomatia u sanducima (za polaganje jaja)
Treba napraviti drvene sanduke dimenzija 25 x 35 x 25 u visinu. lsjeci rupu promjera 6 cm (za drenazu suvisne vode) u dnu i zatvoriti rupu plasticnom mrezorn, dobro osiguranom. Pokriti okvir plasticnom mrezom da se napravi poklopac sanduka. Poklopce napraviti tako kako bi se mogli otvarati iii skidati. Sanduke treba drzati na policama gdje su lako dostupni. Sanduke napuniti do 1/3 visine rastresitom ne kompaktnom zemljom, prokuhanom zbog sterilizacije (insekti, bakterije itd.). (Treba koristiti tlo koje ne sadrzi gnojiva iii kemikalije). Djelornicno prekriti tlo mahovinom, ali ostaviti dovoljno mjesta za puzanje puzeva okolo po tlu. Vodu prskati po mahovini. U sanduke prebaciti one puzeve iz otvorenog prostora (tri po kutiji) koji pocinju praviti rupe kako bi polozif jaja. Nakon sto puzevl poloze jaja treba ih vratiti u otvoren prostor. Tlo se u sanducima ne smije isusiti. Mahovinu uvijek drzati blago vlaznom. Previse vlage je opasno jer se jaja mogu napuhnuti i puci. Jaja se izlegu za oko 25 dana, ali bebe puzevi ostaju u Ijusci. Prije pojave na mahovini i na stranicama sanduka potrebno im je jos desetak dana. Puzevi na drvenim stranicama sanduka su u opasnosti od isuserua i moraju se pazjjivo skinuti i premjestiti na mahovinu. Kucice su im jos vrlo lomljive. Bebe puzeve njezno hraniti listovima salate. Puzevi u ovoj fazi razvoja naraspolaganju moraju imati vodu. Tri tjedna nakon sto se puzevi pojave na mahovini pazjjivo pokupiti bebe puzeve i staviti ih zajedno u privremeni kontejner. Mahovinu pazljivo odstraniti jer postoji rnoqucnost kako u njoj ima jOs zaostalih puzeva. Zamijeniti zemlju i mahovinu svjezorn (steriliziranom / prokuhanom) zemljom i mahovinom. Prebrojati i vratiti pzeve u kutiju. Mladi puzevi se u ovim sanducima mogu drzati i tijekom zime. Poredati sanduke u hladnu prostoriju bez mraza. Prostorija nikada ne smije biti hladnija od O°C a ni toplija od 3°C. Puzevi ponovo postaju aktivni u sliiedece proljece kada je temperatura preko 5°C. Treba ih hraniti 4 tjedna. Tada u prosjeku imaju oko 8 mm. Treba ih premjestiti u boks, pazljivo ocistiti i osusif sanduke i pripremiti ih za sliiedecu sezonu. H.pomatia sazrijeva za 18 mjeseci do 4 godine.

Mjesoviti system
lnacica gornje metode je pustan]e puzeva da poloze jaja u otvorenom prostoru i pazfjivo premijestanje jaja u sanduke. (Ostali su koraci isti). U ogradi promatrati puzeve koji kopaju rupe za polaqanje jaja. Biti ce vidljiv vrh njihovih kucica. Zabosti staple - marker u zemlju pored rupe. Kada puz zavrsi i ode, koristeci vrtnu zlicu odkopati rupu i izvaditi jaja. Ovaj zadatak je slozen. Jaja se mogu fizicki ostetif i uprljati zemljom.

RAZMNOZA VANJENA

OTVORENOM

Rasplodne puzeve staviti u ogradu za razmnozavanie u travnju iii pocetkorn svibnja. Hraniti ih do sredine lipnja, kada pocirue parenje i puzevi prestaju jesti. Puzevi nastave jesti kada poloze jaja. Kada puzevi poloze svoja jaja, odrasli se puzevi mogu premjestiti. Ova ostavlia vise hrane i manja je pretrpanost za izlegle puzice,

04.

Za analiza zemlje potrebno je dostaviti uzorak zemlje koji se uzima na sljedeci nacin: Za farmu povrslne 2000 m2 potrebno je dostaviti jedan uzorak zemlje koji se uzima sa sredine pareele sa dubine od 20 em u kolicini od 0.Sto je potrebno za osnivanje farme puzeva? Najpre zemljiste. u kolicini od 0. Prilikom izbora zemljista treba voditi racuna da postoji mogucnost navodnjavanja. Uzorei se uzimaju na sliedeci nacin: povsina predvidena za farmu djeli se na tri jednaka djela i sa svake trecine. Za uspjesnu farmersku proizvodnju puzeva potrebno je u ljetnjim mjesecima navodnjavati i to vodom koja pada odozgo. 05. P01110CU prskalica iii mikrorasprsivaca. Za farmersku proizvodnju puzeva dobra su ona zemljista koja su koriscena za poljoprivrednu proizvodnju: psenice. Nagib zemljista moze biti. kukuruza. Izrada projekta za farmu Za izradu projelda potrebno je dostaviti kopiju plana pareele i skieu farme sa tacrum dimenzijama. jer nema puzeva koji su spremni za prodaju.5 kg. PRIHODI Prosjecna koliCina puzeva koja mozs da se proizvede na farmi je 1 kg I m20gradene povrsine farme. minimalne povrsine od 2.000 m. nadmorske visine do maksimalno 1. Za farmu povrsine 3000. sljunak. sa sredine uzeti po jedan uzorak sa dubine od 20 em. kamen ili glina od koje se pravi cigla. ali same onaj koji trpi strojnu obradu. U prvoj godini proizvodnje nema berbe.5 kg po uzorku. koje ne mora biti u vlasnistvu.povrsinu predvidenu za farmu podjeliti na dva jednaka djela i sa svake polovine. Vrsta Helix aspcrsa dobro podnosi hladnu vodu sa vecih dubina. 4000 i 5000 m2 potrebno je dostaviti dva uzorka zemlje koji se uzimaju na sljedeci nacin. bare.000 m.5 kg po uzorku.dovoljno jc 1. Svaka veca povrsina dolazi u obzir i zavisi od finansijskih mogucnosti buduceg farmera. mada je najbolje da ta visina bude do 700-800 m. moze biti i ugovor 0 koriccenju iii zakupu. bunara. Voda moze biti sa izvora. jezera iii vodovoda. Od trece godine farma ulazi u pun rezirn i berba je 100% Cijena suhog prociscenog pufa Helix aspersa na triistu se krece od 3 . suncokreta. Ne moze sc koristiti ni zemljiste koje je cist pejsak. dobro osuncana. Ne mogu se koristiti zemljista koja su mocvarna. U ljetnjim mjesecima za farmu velicine 2. . Za farmu povrsine od 6000 m2 do 10000 m2 potrebna su tri uzorka zemlje. plavna iii zabarena. Za farmu puzeva vrste Helix aspcrsa trcba manje vode nego za drugc vrste puzeva. povrca i dr. same ne smije biti zagadjena.5 € / kg. cista povrsina. Prilikom izbora zemljista treba voditi racuna da zemljiste mora biti bez drveca iii vocaka.000 m".5 m' vode dnevno. potoka. jcr bi voda koja sc dugo zadrzava ugusila puzeve. sa sredine uzeti po jedan uzorak. Prva berba pocinje od druge godine proizvodnje i to 50-70% od pune berbe. sa dubine od 20 em. u kolicini od 0.

dovodi do opceq smanjenja broja ove sve ugrozenije vrste. a Ijudi na selu se dominantno bave uzgojem biljaka u monokulturama. a pornnozeno sa srednjom cijenom proizvoda po kilogramu. Spomenuti postotak iznosi oko 12 000 tona izvezenih zivih puzeva na godinu.. a za pocetak. pa je tako nastao raskorak izmedu potraznie i ponude.. dovoljno je imati pozitivan pristup i naviku svakodnevnog usvajanja dokazanih tehnoloskih znanja. Medutim.. 06. U Europi je doneseno mnogo mjera potrebnih za opstanak puzeva roda Helix. Moderna zemljoradnja. godine na oko 130000 tona.. Pojedinacno je rnoquce voditi i najvecu farmu puzeva bez velikog poslovnog rizika. pored volje za rad. pocetkom osamdesetih godina u Istocno] Europi je pao izvoz 8%. dobivamo vrijednost svjetskog trzista puzeva od preko milijardu €. Francusku. u prirodi sakupljenih puzeva. od prije tridesetak godina poprima obiljezja organizirane poljoprivredne djelatnosti \. uzgoj i sabiranje divljih puzeva. Ukupna produkcija svjetske industrije puzeva procijenjena je 1997. Upravo zbog intenzivnog sabiranja Francuska vise nema divljih komercijalnih vrsta puzeva. pretvaranje sve vecih povrsina pasnjaka i surna u oranice. Izvoz ima tendenciju smanjenja Puzeva u prirodi je sve manje. Sigurno ce se situacija promijeniti i u tom pogledu jer ima naznaka organiziranja prvih ozbiljnih projekata u helicikulturi. u cijelosti sakupljenih u prirodi.. Gotovo istodobno. Zanimljiv je podatak da su zemlje bivse SFRJ osamdesetih godina prosloq stoljeca davale 10% svjetske potrosnje puzeva. Dvije trecine spomenute proizvodnje i veliki dio potrosnje odnosi se na vodece zemlje u puzarstvu. Prosjecna stopa rasta svjetske proizvodnje i potrosnje u zadnjih desetak godina iznosi oko 10% godisnje. a manje skupljanjem puzeva. . Italiju i Spanjolsku. Na srecu.Farme puzeva su pouzdan i trajan izvor prihoda Prikaz ekonomske analize pokazuje da nije potrebno mnogo novca za pokretanje puzarske proizvodnje s izvanrednim razvojnim potencijalom. Zapadna Europa je pokusala tako uzrokovan manjak puzeva nadomjestiti intenzivnijim uvozom iz istocnoeuropskih zemalja. Sakupliacka privreda i ubiranje puzeva u prirodnom okruzenju sedamdesetih godina prostoq stoheca. upotreba kemijskih sredstava.. kao ekonomska nuznost stvorila se potreba za uzgojem puzeva. Nedostatak relevantnih tehnoloskih informacija neophodnih za svakodnevni puzarski posao na osobnoj razini moze biti trustrirajucl. Republika Hrvatska u poslijeratnom razdoblju izvozi oko 300 tona godisnje. gubilo je srazmjer i trku s iznenadujucom ekspanzijom konzumnog trzista. ovaj put se neizbjeznost ekonomskog rasta poklopila s imperativom zastite prirode i opstankom vrste. na Zapadu se povecao broj industrija za preradu puzevoq mesa. mehanizacije. Razlog je sto se ruralno stanovnistvo sve vise smanjuje. Eksploatacija. Danasrua produkcija prelazi nevjerojatnih 200 000 tona zivih puzeva godisnje.

Razlozi za uzgoj pufeva su vrlo jasni: Zbog postojanja velike potrazn]e sirom Evrope za ovom vrstom proizvoda a time i trzlsta. povecala cak 20 puta. jer uskoro se necete moci baviti bilo kojom proizvodnjom neregistrirani) treba -imati prebivaliste. Onaj uzqajivac koji ove godine podigne puzarnik i koji moze racunima potvrditi taj investicijski trosak.. dovoljno volje i znanja te oko 5000 eura pocetnoqa kapitala (potrebnog za gradnju puzarrnka na 2000 cetvornih metara). -Ne zelnn prosipati optimizam. (031-200-588) 07. Zadnjih se godina potrosnja povecala do deset posto pa je jedini problem nedostatak proizvodaca. prema podacima Instituta. no vee se u drugoj rnoze zaraditi 10-15000 eura. nudimo informacije i svu potporu za puzarstvo kako bi vee ove godine stvorili osnovu za dalji razvitak . Osim toga prvog preduvjeta (u svakom slucaju potrebno se registrirati kroz bilo koju od ovih formi i radi samoga bavljenja uzgojem puzeva. UVJETI ZA DODJELU: -potporu rnoze ostvariti poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Sluz puza ima izrazito baktericidno djelovanje. upute za sve radove te jarnci otkup po trzisnirn cijenama koje se odreduju na burzi u Parizu. Idueih su godina ulaganja tek oko 750 eura. odnosno sjediste korisnika na podruqu Zupanije osjecko-baranjske -ulaganje izvrsiti ove godine i ove godine podnijeti zahtjev. a ima status obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Posebno je cijenjen na stolovima zemalja zapadne Evrope. tehnologiju. Puzarstvorn se bavi tek 20-ak Ijudi. uostalom to meso sadrf manje masti i energije nego. a unatoc rnoquco] dobroj zaradi i proizvodnja je u povojima. kao i rnoqucnosti njihovog relativno lakog plasmana i dobre zarade. IZAZOVUNOSNE I ZDRA VE HRANE Za ulog od 5000 eura na godinu do 16. a ne vise od 10. Potrosnja mesa puzeva u ishrani se u poslijednjih 5-6 godina. obrta iii zadruge. Naucruci su dokazali da ima isti ucinak kao antibiotik streptomicin. Vise informacija trazite u Upravnom odjelu za poljoprivredu i surnarstvo. rnoze od Zupanije ocekivaf financijsku potporu u visini do 25%.00 kuna! Super! Zahvaljujemo Ijudima koji vode ovu zupaniiu na razumijevanju. potocna pastrva. a kolesterola uopce nema.8 do 3 eura po kilogramu ...ZASTO UZGAJATI PUZEVE Meso puzeva blagotvorno djeluje na organe probave. osnivac PZ-a "Deliciae". a blizina Srbije koja nema otvoreni pristup zapadnim trzistima donosi nam dodatne moqucnosti. Australije i Japana. recirno.istice Iva Medak. a primjerice u Srbiji ima vise od 200 puzara s ukupno 100 hektara puzarnika. Svima koji zele. a na nama je da iskoristimo priliku. Deliciae za 1000 kuna nudi kooperantima skraceni poslovni plan. Meso puzeva je bez kolesterola. Talijane Belgijance iii Nijemce poznata delicija. no realno je racunati na cijenu od 2. pa je meso zdravstveno sigurna hrana. Amerike. pripisuju mu se Ijekovita svojstva.000 eura na godinu. Potrosnja puzeva u svijetu raste. Iz tih razloga prakticno nisu poznate bolesti kod puzeva. .000 eura zarade Osijek .000 do 16. Investicijska potpora za izgradnju puzarnika! Ova zupanija prepoznala je vrijednosti nasih nastojanja da se u Hrvatskoj razvije uzgoj vinogradskoga puza. U prvoj godini prakticno nema zarede. -Slavonija ima dobre uvjete za puzarstvo. U 2001.Puzevi su za Francuze. Za ulazak u puzarski posao optimalno je da buduci puzar ima vlastito zernhtste. Upravo sam stoga u Dardi osnovao Proizvodnu zadrugu "Deliciae". Hrvati ne jedu puzeve.. ima dobar aminokiselinski sastav. godini dostigla je koliCinu od 460. no realno je oceklvatl zaradu od 12.000. potpornaze i ubzava probavu. pa su sve to razlozi zbog ceqa je potraznia iz godine u godinu sve veca.000 tona.

sijanje .00 kuna uplacenih u korist drzavnoq proracuna .preslika.veterinarsko-zdravstvenu suglasnost za gradnju/rekonstrukciju objekta izdanu od strane nadleznoq zupanijskoq veterinarskog ureda . ogradivanje uzqajausta. dohrana zernljista u uzqajalistu .uzgojeni puzevi (kolicina po vrstama i godisnjim ciklusima) .172/03). prehrambenog i arornatlcnoq). 1) .Uprave za veterinarstvo. sijanje-vrste bilja (npr. sumarstva i vodnoga gospodarstva . strucno Povjerenstvo utvrdit ce sukladnost tehnicko-tehnoloske dokumentacije sa utvrdenim stanjem na licu mjesta te Rjesenjem 0 udovoljavanju propisanim veterinarsko-zdravstvenim i zoohigijenskim uvjetima upisati objekt u Upisniku odobrenih objekata s registarskim veterinarskim kontrolnim brojem. 6. banka 0 tome izdaje odgovaraju6u potvrdu . Ugovor 0 kreditu . . ribarstvu i sumarstvu.original.original. preslika povlastice za uzgoj iii povlastice za gospodarski ribolov. Potvrda 0 izvrsenirn financijskim obvezama prema drzavnom proracunu koji izdaje nadlezni podrucni ured Ministarstva financija ne stariji od mjesec dana . preslika rjesenja iii obrtnice za obavljanje djelatnosti surnarstva) . Izvod iz jedinstvenog registra obiljezavanja dornaclh zivotinia u slucaiu nabave zenskih proizvodnih j rasplodnih grla u stocarstvu iii potvrda Hrvatskog stocarskoq centra 0 podrijetlu stoke . deratizacija.tennicko-tehnoloskl projekt u dva primjerka (kratak opis uzgojnog ciklusa. za kredite odobrene u iznosu manjem od 150. surnarstva i vodnoga gospodarstva . 3.Gastropoda terrestria» (Narodne novine br. preventivne mjere koje se provode na uzgajaliStu-dozvoljeni herbicidi. kolovoza do 30. 2) original 6a. kolicina. 105/01. Potvrda 0 izvrsenirn financijskim obvezama prema proracunu jedinice lokalne samouprave (Prilog br. Dokaz kojim se potvrduje status korisnika (preslika iskaznice iii rjesenja 0 upisu u upisniku. vanjsko i unutarnje ogradivanje uzqaiafista.original. dezinfekcija terena od nametnika.Uzgoj puzeva uvjeti i dokumentacija POTREBNO ZA REGISTRACIJU FIRME ZA UZGOJ PUZEV A Ministarstvo poljoprivrede. podrijetlo) . podnosi se zahtjev za registraciju objekta za uzgoj puzeva. dohrana zernhtsta u uzqaialistu . veljace.«rnaticno stado» (vrsta puza.70/97. U skladu sa time uzqajivac.00 kuna iii ukoliko financijska institucija nije uvjetovala potrebu prilaganja investicijskog programa zahtjevu za kredit. a uredeno [e temeljem «Zakona 0 zastiti prirode» (Narodne novine br. sumarstva i vodnoga gospodarstva za sada ne daje poticaje za uzgoj puzeva okviru Zakona 0 drzavno] potpori u poljoprivredi. «Zakonom 0 veterinarstvu» (Narodne novine br.preslike. 5. Iznimno. propisani su veterinarsko-zdravstveni i zoohigijenski uvjeti za uzgajalista puzeva. Ministarstvu poljoprivrede. Potrebno je napomenuti da na svakoj posiljci uzgojenih puzeva iii od njih dobivenih proizvoda prilikom stavljanja u promet mora biti naznaceno da se radl 0 puzevirna uzgojenim kroz puni iii dielomicni bioloski ciklus. Zahtjev za odobrenje investicijske potpore za kredite iskoristene u razdoblju od 1. Za pokretanje uzgoja puzeva na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu upisanom u Upisnik. zastltnoq bilja. Ovjerena potvrda financijske institucije kOja je odobrila kredit (Prilog br. Racuni (R-1 iii R-2 iii racun iz kojeg je vidljivo ime iii naziv kupca) iii kupoprodajnog ugovora kojima se dokazuje ukupna vrijednost investicije . Uz zahtjev za odobrenje investicijske potpore prilaze se: 1. Registracija objekata vezanih uz navedenu vrstu pod nadleznoscu je pak Ministarstva poljoprivrede. pravna iii fizicka osoba mora podnijeti zahtjev za dobivanje suglasnosti za puzeva Ministarstvu zastite okolisa i prostornog uredenja sa sljede6im podacima: . 4. 08. rujna iste godine.vrste bilja (npr. kapacitet uzgajalista.stavljanje u promet uzgojenih puzeva (kolicine po vrstama).priprema supstrata za uzgoj puzeva te nacln isporuke na trziste. rnoze se ostvariti pravo na nepovratnu investicijsku potporu kapitalnim ulaganjima u poljoprivredu.uplatnicu u iznosu od 520.original. 29/99). clankorn 18.Upravi za veterinarstvo. podnosi se Ministarstvu (poluqodisnje) u razdoblju od 1.000.priprema supstrata za uzgoj puzeva te nacin isporuke). Uz zahtjev je potrebno priloziti: . sijecnja do 30. 2.original iii ovjerena preslika. 30/94 i 72/94) «Pravilnikom 0 zastiti kopnenih puzeva . Podnositelj zahtjeva za investicijsku potporu u ime komercijalnog poljoprivrednog gospodarstva moze biti nositelj iii clan komercijalnog poljoprivrednog gospodarstva. 7. Zahtjev za odobrenje investicijske potpore za kredite Iskoristene u prethodnoj godini podnosi se Ministarstvu (godisnje) u razdoblju od 1. Investicijski program ovjeren od strane financijske institucije koja je odobrila kredit. sijecnja do 28. prehrambenog i aromaticnoq). surnarstvo i ribarstvo. Podrucie sakupljania puzeva «maticnoq jata» iz prirode u nadleznosti je Ministarstva zastite okolisa prostornog uredenja. zasutnoc bilja.

Ministarstvo kulture.000. oznacena sifrom djelatnosti 01. dokaz vrsenju obrtnicke djelatnosti. sumarstva i vodnog gospodarstva. ali ne vise ad 20% ad ukupne vrijednosti investicije. presliku poreznog rjesen]a.mps.00 kuna. te svoju namjeru da ovaj proizvod izvozite rnozete ostvariti jednako kao i drugi poduzetnici sukladno propisima a vanjsko trgovinskom i deviznom poslovanju. vi stiecete status poduzetnika. TELEFONI I ADRESEUSTANOVA . ZAGREB. Ako ovu djelatnost zellte obavljati kao trajnu djelatnost radi ostvarivanja dobiti isporukom ovog proizvoda na trtistu ukljucujuci i izvoz proizvoda.SUGLASNOST USTANOVA Prva pretpostavka za izgradnju i organizaciju komercijalne farme puzeva je ishodenje suglasnosti Uprave za zastitu prirode koja je u sastavu Ministarstva kulture Republike Hrvatske sa sjedistem u Zagrebu.8. jedan od tri moquca dokaza . prema Odluci 0 nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.000. Rjesenie upisu u Registar poljoprivrednika .min-kulture.25. Rieserue upisu u Registar trgovackih drustava . otvaranje i registraciju obrta nadlezna je zuparuiska sluzba za gospodarstvo. ZAGREB. dokaz registraciji trqovackoq drustva. dokaz obavljanju poljoprivredne djelatnosti. dok je za registraciju trgovackog drustva nadlezan trqovackl sud. Uzgoj puzeva je jedna ad djelatnosti koja je. . Uprava za zastitu prirode. Avenija Dubrovnik 12/111 www. ° ° ° ° ° ° ° ° Rjesenje suglasnosti za lokaciju. Najvisi iznos investicijske potpore po korisniku u jednoj kalendarskoj godini iznosi 250. Uz zahtjev za Rjesenje potrebno je priloziti tri dokumenta.hr tel: 01/61 06385 .00 kuna. Rjesenie obavljanju proizvodne iii prometne djelatnosti. Gradski ured za poljoprivredu sumarstvo. . kroz koji cete obavljati ovu djelatnost. dokaz a placenom porezu na promet nekretnina i izvadak iz zernliisne knjige s upisanim podnositeljem zahtjeva za investicijsku potporu kao vlasnikom kupljenog zemliista. Ministarstvo poljoprivrede. 09.hr tel: 01/61 06111 Uprava za veterinarstvo. onda to rnozete ostvariti iii otvaranjem i registracijom obrta-samostalne obrtnicke djelatnosti iii osnivanjem i registracijom trqovackoq drustva-poduzece. a odnosi se na kalendarsku godinu u kojo] je kredit iskoristen. Poslovni plan s kratkim opisom tehnologije uzgoja i lokacije (u prilogu s katastarskim izvadkom). Ulica grada Vukovara 78 www. Rjeserue upisu u Registar obrtnika. Udio investicijske potpore rnoze iznositi do 25% ad ukupne vrijednosti iskoristenoq kredita. u slucaiu kupovine privatnog poljoprivrednog zemliista radi okrupnjavanja poljoprivrednog gospodarstva. a izdaje ga Zupanijska veterinarska inspekcija iii nadlezni Ured.hr tel: 01/6585600 POKRETANJE IJZGOJA PUZEVA .zagreb. Runjaninova 2 www. Osnivanjem i registracijom jednog od ovih oblika. Najnizi iznos kredita za koji se maze odobriti investicijska potpora iznosi 80. Grad Zagreb. Ukupna vrijednost investicije podrazumijeva ukupni iznos kapitalnog ulaganja potkrijepljen racunima. . . ZAGREB.

Osim toga. s obzirom na to da se radi 0 veoma trazenorn proizvodu na teritoriji Evropske unije i koji. gde su. a izdaje ga Zupanijska veterinarska (preslik vee dobivenog i prilozenoq za potrebe Ministarstva kulture). Korak prije dobivanja konacnoq Rjesenja je ishodenje Rjesenja 0 prihvacanju projektne dokumentacije za sto je uz zahtjev potrebno priloziti dva dokumenta. koje ne pokazuju zainteresiranost eak ni da se detaljnije upoznaju sa ovom proizvodnjom. Komisija Ministarstva nakon 'zavrsenih radova izlazi na lokaciju radi utvrdivanja sukladnosti projektne dokumentacije i izvedenog stanja farme. puzeva (sve se dostavlja Uredu za veterinarstvo pri S dobivenim Rjesenjem definira se i u cijelosti izgraduje farma puzeva. Ovakav odnos jos vise iznenaduje ako se ima u vidu to da Institut za helikokulturu ima tradiciju dugu preko trideset godina i preko sedam tisuca farmi u Italiji.86/04. 8to se tice kreditiranja od strane banaka. i one cekaju Fond.zacuderu. ni jedna banka ne daje kredite. do sad a nisu donijeli nikakvu odluku. ima garantiran plasman. dobili obecania da ce Fond kreditirati farmere. u najmanju ruku . bolje upoznaju sa procesom proizvodnje . Farmi nije potrebna lokacijska dozvola. a firma Alimenti naturali je svoj program predstavilo Fondu za razvoj Republike Srbije. Kada je rijec 0 generalnom odnosu drzave prema uzgoju puzeva.: "Mi u Alimenti naturali smo. koji je ovdje autohtona vrsta.Sve sto je potrebno zapravo mala pornoc u vidu kredita za gradane. Ministarstvo izdaje konacno Rjesenle 0 udovoljavanju propisanim uvjetima. Rjesenje 0 suglasnosti za lokaciju. kao i to da se predstavnici resornih ministarstava. koja bas i nije daleko. inspekcija iii nadlezni Ured Ova primjerka projektne dokumentacijefarme Ministarstvu). "Medutim. uz to. Radovi na infrastrukturi i instalacijama farme puzeva su niske slozenosti i sukladni su Pravilniku 0 odredivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola.. tako da ni sa te strane nema niceqa". Ukoliko ne postoje znacajnija odstupanja. a farma rnoze zapoceti proizvodnju* . surnarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske koje je nadlezno za inspekcijski nadzor tijekom ukupnog rada farme.Oruga pretpostavka za organizaciju proizvodne farme puzeva je ishodenje Rjesenja 0 udovoljavanju uvjetima propisanim od Ministarstva poljoprivrede. . a kamoli da je podrze i potaknu. Malo je cudna ta indiferentnost nadleznlh institucija. To je prosto nevjerovatno. po. nase podneblje je izuzetno zahvalno za uzgoj vinogradarskog puza. Za sada. INSPEKCIJA: Glavni problem za one koji bi zeljeli da se bave farmerskim uzgojem puzeva jeste kako nabaviti novae. NN. a to su Ministarstvo poljoprivrede Ministarstvo za zastitu zivotne sredine. *Komercijalne farme puzeva otvorenog uzgoja mogu se organizirati i voditi na svim poljoprivrednim zernfjistima (uz suglasnost nadlezne Veterinarske inspekcije iii Ureda u smislu veterinarsko zdravstvene i zoohigijenske podobnosti lokacije buduceq uzqaialista).

iii ZR ZABA 2360000-1101648698. tj. 2000 m2. Rukavac 60 tell fax ++ 38551 742460 liro racun PBZ 2340009-1147009806 MBG 2211949367302 e-mail: helicikultura-ac(ci:.isporuka potrebnog materijala za puzarstvo . dok se ne upozna tehnologija rada u uzqaialistu. te je pozeljno da duza os parcele bude usmjerena istok-zapad Prvi korak jest napraviti analizu tla. Ukoliko je upravo vasa parcela prirodno staniste puza. trgovina. telefonski bro]. ovisno 0 vrsti puza koju uzgajamo.ugovor 0 otkupu po trzisno] cijeni potrebno je raspolagati parcelom od min.strucna pomoc oko formiranja uzqajalista . kojeg treba uplatiti na nas ziro racun PBZ 2340009-1147009806.00 kn. Da biste utvrdili da Ii je vas teren pogodan za uzgoj puzeva.net. Molimo vas da uz uzorak posahete vase podatke.10. treba provjeriti da Ii upravo na vasoj parceli ima puzeva 5 kucicom u prirodi. HELlCIKULTURA-AC IZ Matulja nudi usluge: . mase 1/2 kg. selekcioniranje reproduktora. Do povrsine 3000 m2 dovoljan je 1 uzorak (1 uzorak 488.izrada elaborata sa tehnologijom za formiranje uzqajatista .00 kn).analize i valutacije tla za potrebe puzarstva . Uvjeti za odabir parcele: da na njoj ima puzeva 5 kucicom u prirodi (na 2000 m2 min 15/20 puzeva) da bude ocjedita.izrada troskovnika. prerada i konzalting 51 211 MA TULJI. te isti proslijediti na nasu adresu uz kopiju uplatnice na iznos 488. znaci da i potencijalno uzqajaliste moze tame uspjeti. te = . sto je donji rentabilni Za ovu djelatnost minimum. raskrcena i bez stabala da bude sto pravilnijeg oblika (idealno za 2000 m2 je 40x50 m). Za pocetak. te se na ovakvoj parceli moze ocekivati da ce se sa prvom berbom vratiti izmedu 50-70% investicije. jer u protivnom necete mob dobiti Uvjerenje od Zupanijskog veterinarskog inspektora da bude cista. OTKUP 1 KOOPERACIJA Alma Cvjetkovic HELICIKUL TURA: organizirani uzgoj gastronomskih puzeva.hr Zainteresirani ste za uzgoj pufeva? Koji su prvi koraci? Ukoliko ste zainteresirani za uzgoj pufeva na otvorenom (helicikultura). Za analizu tla potrebno je uzeti uzorak zemlje do dubine 15-18 cm (nikako vise). da nema zadrZavanja vode da u udaljenosti 50 m nema kultura koje se kemijski tretiraju. kao prilog za potrebe kreditiranja . preporucaju se parcele velicine izmedu 2000-4000 m2.

Ukoliko analiza pokaze da je teren pogodan za uzgoj puzeva. na vas zahtiev izradujemo elaborat koji sadrzi troskovnlk. Sa tim elaboratom mozete se obratiti kreditnim linijama pri zupaniji. Radovi u uzqajalistu zapocinju u jesen iii u proliece i provode se iskljucivo prema tehnologiji i metodologiji koju propisuje HELlCIKUL TURA-AC iz Matulja. Nadamo se da smo yam uspjeli pomoci. Cijene se odreduju svake godine na burzi i jayne suo Ukoliko gore navedeni repromaterijal nabavite od nas. Mi cerno uzorak proslijediti u Medunarodni institiut za puzarstvo u Italiju. U fazi formiranja uzqaialista HELlCIKUL TURA-AC vas prati "korak po korak" iscrpnim pismenim uputama. HEUCIKUL TURA-AC yam isporucuie dio repromaterijala Helitex rnreze zahelicikulturu sjemenje za helicikulturu maticno leglo Po isporuci rnaticnoq legla. obratite se za sve informacije Proizvodnoj zadruzi "Oeliciae" (Oarda. DELICIAE iz Darde Ako se odlucite za uzgoj puzeva. tocniie: ukoliko se drzite propisane tehnologije. Za pokretanje farme za uzgoj puzeva potrebno je upisati djelatnost u Poljoprivredni upisnik kako biste ishodovali registarski broj. Elaborat se naplacuie prema bodovnoj listi Hrvatske gospodarske komore. te nakon 2-3 tjedna prevedenu analizu i valutaciju proslijediti na vasu adresu. te yam na svom broju telefona stoji na raspolaganju od ponedeljka do petka od 8-16 sati. stjecete pravo n potpisivanje ugovora. Ugovor se potpisuje na 5 godina. rnozete nas posjetiti svake druge subote. Sv.777 iii 0311742-247 . uz predhodnu najavu. sjever. Potrebno 0 je takoder pozvati Zupanijskog veterinarskog inspektora koji ce Uvjerenjem posviedocif zdravstveno-sanitamim uvjetima u koje cemo donijeti nase rnaticno leglo.11. Za elaborat. Alma Cvjetkovic odrzava seminare za osposobljavanje uzgajivaca puzeva. potrebno nam je dostaviti prostorucnu skicu parcele na kojoj treba naznaciti mjere. moze garantirati porijeklo. razvojnim agencijama iii banci. ulaz. Ivana Krstitelja 100) iii nazovite gospodina Ivu Medaka na 098/878 . HELlCIKUL TURA-AC potipsuje sa vama ugovor u kojem se obavezuje da ce otkupiti puzeve uzgojene u vasern uzqajalistu po trzlsno] cijeni za Europsku uniju. pad terena naznaciti strelicama. ime katastarske opcine kojoj vas teren pripada. analizu dobiti i razradenu tehnologiju s pripadajuCim pismenim uputama. koje je gda Alma Cvjetkovic konzultant. Kako biste se jos bolje upoznali s ovom granom u poljoprivrenoj proizvodnji. Po ugovoru niste obavezni nama ponuditi vas proizvod. Kompletna investicija za vasu parcelu vidljiva je iz elaborata. te iz elaborata. te okolne kulture. koja dode iz vaseq uzqajalista. kada gda. Za sve dodatne informacije obratite se na nase kontakte. da se za svaku vrecu puzeva.

12. = Helix aspersa Muller iii sareni puz (mediteranski) . uglavnom ga nalazimo u toplijim krajevima Kvarnera i Dalmacije. kao i kombinovani sistem uzgajanja.. Zbog cvrste kucice najpogodniji je za kasniju tvornicku preradu. Meso mu je svijetle boje. . Ovaj puz ima karakteristiku da zimu provodi tako sto se zatvori u kucicu stvarajuci operkulum. bolesti i samu strukturu zemlje. Tada postize i najbolju komercionalnu vrijednost. Zbog najvise polozenth jaja (4-5 puta.. VRSTE I IZGLED PUZEV A KOJI SE UZGAJAJU U NASIM KRAJEVIMA Helix pomatia iIi vinogradarski puz . ali se sve vise cjeni i u raznim krajevima zapadne europe dostize vecu vriednost od Helix Pomatije. do 80 [aiasca po gnjezdu) u toku jedne godine. Vrlo je otporan na vremenske uvjete. dostize velicinu od 20g ( 55-60 cistih puzeva 1kg). \. zbog vece otpornosti na zimu I vlagu. Puz karekteristican za uzgoj na nasern podrucju. Karakteristican je za mediteranske klimatske uslove. Ovaj puz se najlakse prilagodjava na nove uslove (zimi je za razliku od Helix Pomatije potrebno pokrivanje lakim najlonom) jedini je koji se rnoze uzgajati na vjestackorn zatvorenom ( u plastenicima . Meso ovoga puza je malo tamnije._- 13..) prostoru.. i brZeg rasta uzgajanje ove vrste puza je u sve veco] ekspanziji.

ito kako plodovi tako i lisce. i skoro svi puzevi u ovoj drzavi proizvedeni za trziste uzgajani su na ovaj nacin. Uzgajaju se. Biljke za dohranu i zaklon su kupusniace. suncokret.Sto je obavezno. Kolicina radne snage i materijala je na minimumu i zato postoje ekonomske prednosti u usporedbi sa ostalim tipovima uzgoja. sto se i ne smatra uzgojem). Osnovna podjela ekstenzivnog puzarnika na povrsine za mlade i starije puzeve narusava se dodatkorn opreme za iezenie puzeva. U "vrticu''. .10 komada po cetvornorn metru. veca im je smrtnost i rijede se razrnnozavaju. povrsine za lijepljenje puzeva koje sluze za odmor i zaklon od svijetlosti Smatra se kako je najbolja gustoc':a puzeva u ekstenzivnom prirodnom nacinu uzgoja od 6 . na otvornim povrsinama. puz se moze hraniti vrlo raznovrsnorn biljnorn krmorn (zato se i smatra velikom stetocinorn) to su gotovo sve vrste voca. u protiece pokupljeni u prirodi a u ogradi samo do jeseni na dopunskorn tovu. potrebna su ipak ulaganja u: Zastitnu ogradu . visoku oko 70 em i ukopanu u zernlju 30 . Vec':agustoCa ne daje ucinak u ukupnom rezultatu buduc':i kako se zna kako u pregustom nasadu puzevi sporije napreduju. prornjera rupa 10 mm. Ograda se po gornjem rubu svija prema unutarnjem prostoru grediea. Elektricna ograda sa naponom od 6 . U Franeuskoj 5e puzevi za odredene kulinarske namjene hrane i aromaticnirn biljem kako bi meso dobilo odredeni okus.VRSTE UZGOJA PUZEV A U svijetu se danas koriste tri glavnana nacina uzgoja : Na otvorenom : Ova vrsta uzgoja puzeva se u eijelosti odvija vani. prostoru gdje se uzgajaju mladi puzevi.40 em (zastita od stetocina i izlaska puzeva van grediea). Inace. Ovaj naein uzgoja podrazurnijeva rninirnalna ulaganja. i povrsina za uzgoj odraslih puzeva na kojoj se uzgajaju i biljke za kontinuiranu hranidbu (dohranu). OVO JE NAJIDEALNIJI NACIN ZA UZGOJ NA NASIM PODRUCJIMA! 14.12 volti se dadaje kao sigurno sredstvo sprilecavanja bjezania puzeva van puzarnika. Ovaj je sistem prihvacen u Italiji. Puzevi su smjesteni u pareele zatvoreni sigurnosnim ogradama. Nedostatak ovog sistema je sto se puzevi ubiraju samo tijekom par mjeseei sezone rasta i koticine proizvoda raspolozive trzistu su oqranicene. rmoze se podici jos jedna ograda sa unutamje strane i to sa manjim rupama od 10 mm. Prostor se u ogradi rnoze razdjeliti tako sto 5e odvoje povrsine za uzgoj mladih. salata. reprodueiraju i rastu tijekom eije1e sezone prakticno bez posjeCivanja do ubiranja. repiea. tek izleglih puzeva (ovo u slueaju ako puzevi nisu u uzgajalistu sarno u jednoj sezoni. povrce. zitarice.

puzevi borave svo vrijeme u rezultati. kompletno je opskrbijena zljebovirna i odvodnim eijevima za otpad.4 ijedna i tada stavljaju Hawkyard sistem.000 jaja. moze se ocekivati vise od 2. Britanski sistem u zatvorenom: "RUTLAND" . kada se prenosi u odjeljak za mladuncad a period od 3 . u prosjeku od 12 . 156 em visine i 58 em sirine i drzi 4 reda sa 6 odjeljaka za uzgoj.45 puzeva po odjeljku. Puzevi pozomost i nazocnost covjeka. U ovisnosti 0 vrsti puzeva. Uzgajanje i njihova okruzenje zahtijevaju stalnu Metoda uzgoja puzeva u zatvorenom je prisutna u Franeuskoj oko 20 godina i poslijednjih godina u Britaniji. Svaki red od 6 odje1jaka je sposoban za proizvodnju priblizuo jedne tone puzeva. Uzgoj puzeva u zatvorenom omoqucuie uzqsjivacima proizvodnju puzeva tijekom eijele godine.Uzgoj u zatvorenom prostoru (staklenik. Jaja se stavljaju u legla za vrijeme od tri tiedna od kada su se izlegla. .(UZGOJ I NJEGA MLADUNCADI) Svaka rama je napravljena od galvaniziranog celicnog kuta i mjere su jo]: 215 em dudzine. u ovisnosti od vrste puzeva. plastenik) Ovaj sistem obunvaca klimatski kontrolirane zgrade u kojima kontroliranim uvjetima kako bi se osigurali maksimalni proizvodni Puzevi se hrane speeijalnim koneentratima pripremljenim za puzeva na ovoj razini zahtijeva velike pocetne investicije. svaku etapu razvoja puzeva. 15. ito 7 puta godisnje.

Povoljna je vlazuost tla od 80% poljskog vodnog kapaciteta. Puzevi nisu u stanju kopati u teskoj suhoj glini. Za zivotne cikluse puzeva nekoliko centimetara zemlje pri povrsim je jednako vazno kao i nadzemlje. kako cist kalcij. treba koristiti rasprsivace koji se rabe za zalijevanje biljaka u suhoj klimi kako bi se odrzala visoka vlaznost zraka. A ispod 10°C zaustavlja se svaki rast. Nernoqucnost uzimanja dobrog da prouzroci krhke kucice cak i ako puz ima dobro izbalansiranu hranidbu. bez dovoljno vlage. Puzevi spavaju kada temperatura raste iznad 2rC iii uvjeti postanu prevlse suhi Vjetar je nepovoljan za puzeve zato sto ubrzava gubitak vlage a puzevi moraju zadrzati vlaznost. Puzevi udisu zrak i mogu se ugusiti u prevlazorn okruzenju. suvisna se voda mora drenirati kako bi se tlo napravilo podobnijim za njih. Tlo bi trebalo biti sticno vrtu u kojem napreduje zelena lisnata vegetacija. Vrlo su bitni. Tla koja su bogatija razmjenjivim kalcijem i magnezijem najbolje stimuliraju rast. Puzevi kopaju tlo i gutaju gao Dobro tlo pornaze rastu puzeva . Ponekad ce jesti samo jedno iii samo drugo. 2-3 sata nakon pocetka mraka. Kad ne brsti lisce biljaka. Vtaznost: puzevirna je potrebno vlazo okruzenie: ali ne vodeno. Tlo. Nize temperature stimuliraju aktivnosti i nocna rosa pornaze laksern pokretanju puzeva. Preko noci. puzevi imaju 99% aktivnosti. Tijekom noci. Kad je zemljiste podvodno. Klima: umjerena je klima (15-24°C) sa visokom vlaznoscu (75-95%) najbolja za uzgoj puzeva. kao ni previse rastresito jer u tom slu6aju ne sadrzi dovoljno vlage. Kalcij se takoder rnoze posluziti u posudama za hranjenje. 16. Zemliiste ne treba biti previse glinasto jer prekomjerno zadrzava vodu. rast puzeva rnoze jako zaostati za rastom puzeva na kvalitetnom tlu. Mjesavina treseta. Za mnoge je puzeve 21°C optimalna temperatura. skriva iii polaze jaja u zemlju. osim ako se cesce ne mijenja. puz se odmara. Korov treba redovito untstavati. Ako je potrebno. tako i ostali iskoristivi karbonati. puz ne moze iskopati gnijezdo niti potaqatnaiasca. Voda od kise se mora odmah odstraniti. U ovisnosti 0 raspolozivirn sredstvima proizvodac treba teziti njihovom ispunjenju. Dobra lokacija je ona u cijoj blizo] iii daljoj okolici puzevi slobodno obitavaju. gline. Nadalje. lako puzevirna treba vlaga.POTREBNI UVJETI ZA UZGOJ PUZEV A Bez obzira na naeln uzgoja ovo su uvjeti u kojima puzevi najbolje napreduju. kalcij mora biti dostupan iii iz tla iii iz drugih izvora s obzirom da se kucice puzeva sastoje od 97-98% kalcij karbonata. a ni previse gline. V AZNOST ZEMLJE Struktura zemlje uzqaialista je vazna jer puz nekoliko zivotnin faza provodi pod zemljom. iako vecina Vrsta rnoze izdrzati i ve6e temperaturne razlike. a ni mali izlezeni puzici ne mogu izici iz gnijezda na povrsinu. svako zemliiste u kojem rnozemo uzgajati povrce je najcesce dovoljno dobro i za puzeve. Ako je zemluste suho. Tijekom dana. Ovaj stabilizacijski tretman pomaze kako se struktura tla ne bi mogla ispirati. Puzevi hiberniraju kada temperatura padne ispod 6. Ako kalcij nedostaje. Lisni humus uz pH 7 takoder dobro funkcionira. Tlo: treba koristiti srednje kvalitetno tlo koje nema puno pijeska. ODABIR MJESTA ZA UZGOJ . Ispod 12°C puzevi su neaktivni. Kalcij se moze staviti u tlo u omjeru od 450 g/m2. postaje vremenom zasiceno sluzi i izmetom. Tlo neutralizirati ako je prekiselo ito vapnom na oko 7 pH. CaC03 uz pH 7 saCinjava vrlo dobro tlo. U tlu nastaju i kemijske promjene. Zato se ne smije pretjerati sa gustoeom populacije. puz se skriva u zavjetrini. Tlo sa previse pijeska ne sadrzi dovoljno vode. osobito toplog.osigurava dijelove njihove hranidbe. osuncanoq i suhog. puknu i od razrnnozavanja nema rusta. Ako farma puzeva sadrzi biljke. ukliucujuci i hranjenje.T'C. komposta. Osim pH vrijednosti da. jaiasca od vode nabubre. Puzevi ce cesto jesti hranu a zatim zemlju. Orqanske tvari u tlu su isto tako bitne kao i karbonati. Ovo dozvoljava redovito ciscenje bez unlstavanja rastresite strukture tla sto je dobro za polaganje jaja. Opcenito je svaka vrtlarska zemlja dobra. treba im odrzavati vlaznost i voditi odgovarajucu brigu 0 njima. tlu se moze dodati mljeveno kameno vapno. vlazuost zraka od 80% izaziva dobru aktivnost puzeva i njihov ubrzan porast. Tlo koje sadrzl 20-40% organske tvari je dobro.

Reguliranje temperature u okvirima reprodukcijskog okruzenla Kontrola temperature je od velike vaznosti za odredivanje aktivnosti puzeva. Naravno. Helix pomatia ima veliku i dnevnu i nocnu aktivnost dok je Helix aspersa aktivan sarno nocu. kako bi se redovito pratila relativna vlaznost zraka i to skupa sa aparatom za automatsku kontrolu opskrbe vodom.20 CaNoe 17 C : vlaznost Reguliranje . to sve nije obvezno i podlijeze improvizaeijama razlicite vrste. Helix aspersa najvise voli temperaturu oko 20C.Temperatura: kontrola temperature je takoder kriticni cirnbenik koji odreduje aktivnost puzeva. Dan . avo se prije svega odnosi na reprodukeiju u zatvorenom prostoru. intenzivan uzgoj puzeva zahtijeva primjenu umjetnog osvjetljenja kako bi se puzevi drzali u svom prirodnom reprodukeijskom eiklusu. Navike parenja puzeva ovise 0 broju sati dnevne svjetlosti. U ovoj fazi puzevi provedu do 6 mjeseei. Sustav visinskih prskaliea treba konstruirati tako. U intenzivnom nacinu uzgoja puzeva uobicajen je sistem koji koristi vodonepropusne flureseentne eijevi od 40W i koje su smjestene u okviru reprodukeijskog okruzenja. kako bi imale ucinak koji osigurava preporuchlvi kapaeitet zamagljivanja od 130 mikro cestica. Svjetlost: utiece na ponasanje puza u svezi sa godisnjim dobima. Dan . . Ukopava se duboko u zemlju vinogradarski do 20 em a sareni 3-6 em. smanjuje zivotne aktivnosti i ulazi u fazu hibernaeije. od temperature i razine vlaznosti. Uz sustav prskaliea potrebno je postaviti i hidrometar. Kontrola osvjetljenja u okvirima reprodukcijskog okruzenja Osiguranje pravilne kolicine svjetlosti koju puzevi zahtijevaju za reprodukeijske svrhe rnoze se postici prirodnim iii umjetnim putem. Povrsine plastenika odreduju velicinu i tip plinskog grijaca.18 h a Noc 6 h Temperatura . Rezirn svjetlosti utjece na reproduktivni proees pa uzqajivaci i na ovaj uvjet moraju obratiti pozornost. Najcesci nacin postizanja zeljenje temperature je zagrijavanje plastenika plinom. Puz se zatvara na temperaturi ispod 6C. Kontrola temperature se maze postici na razne nacine. Sistemi plinskog grijanja se rabe zbog svoje prenosivosti i pouzdanosti. 17. Zatvara ljusturu. Dan . ana OC puz prestaje funkeionirati i ugine. Kontrola kolicine svjetlosti zahtijeva jednostavne prekidace sa tajmerima za tempiranje vremena koje se moze podesiti na zeljenu duljinu. Puz se priprema za zimski san padom temperature u jesen. preko temperature od 30C puzevi ce prestati izlucivati sluz i zatvoriti ce se u svoju Ijusku privremenim prekrivacem.75 % a Noc 90% okrufenja vlaznosti u okviru reprodukcijskog S obzirom da vlaznost ima vitalnu ulogu u zivotnorn eiklusu puza. Formulu za optimalne atmosferske uvjete koji se koriste u reprodukciji Trajanje svjetlosti . sustav koji osigurava optimalne razine je od najvece vaznosti.

. Potrebna kolicina puzeva za pocetak uzgoja : Pocetna kolicina puzeva za uzgoj se najcesce prikuplja u prirodi. Iskustvo je zanimljivo i korisno. Ovakav sistem najvise odgovara nasern podneblju i daje izuzetne rezultate ako ga pravilno sprovodimo. Sakupljene puzve je potrebno drzati u karanteni u period od najmanje 3 . ako se odlucite na uzgoj puzeva. Opasnost od otrovanosti puzeva je sasvim realna. a sluze im i za zaklon Materijali za izgradnju puzarnika Uzgajanje puzeva nije tesko. u otvorenom tzv. biti odstranjeni. za sakupljanje puzeva s obzirom da temperatura raste i puzevi postaju aktivni nakon hladne zime. Potreba za puzern sa farme je u stalnom porastu na svijetskom trzistu kao i njegova cijena a zadruga garantira otkup i placan]e puzeva po trenutnim trzisnirn cijenama. 18. Period od 30 dana smatra se sigurnom granicom kako ce bilo kakvi kontaminatori i otrovi koje su puzevi unijeli u organizam prije sakupljanja. malo se razlikuje od uzgajanja pilica i pataka iii od sijanja kukuruza. U prirodi se puzevi hrane kako hranom neposredno zatrovanom pesticidirna i drugim otrovima. Drzave clanice E. puzve ce uciniti vidljivijim. Ako se odluCite za sakupljanje puzeva iz prirode. U proljece je najbolje vrijeme. detalje pogledajte u zakonu 0 sakupljanju puzeva pred kraj skripte.4 dana (Francuska) do 30 dana (Australija).Mnoge stvari se mogu nauciti prornatrajuci divlje puzeve. POCET AK UZGOJA Odredena kolicina puzeva za pocetak uzgoja Mjesto u blizini kuce s odqovarejucom vrstom tla u kojem puzevi mogu zivjeti i rasti Nekoliko vrsta biljaka koje puzevi vole jesti. U ovom se periodu preporuca primjena kontroliranog programa hranidbe. U buducnosti se oceku]e da ce se uskladivanjem nasih zakona sa zakonima Europske Unije u potpunosti zabraniti sakupljanje puzeva iz prirode. nakon iii za vrijeme kise. maticno jato se moze nabaviti preko zadruge s kojom ste potpisali ugovor i koja yam garantira odkup Najpodobnije vrijeme sakupljanja je u vlaznirn uvjetima. U mnogim zemljama zastita pojedinih kultura je reguliranje strogim zakonskim propisima. Sakupljeni puzvi trebaju biti sto je mogu6e krupniji.RAZLOZI ZA UZGAJANJE PUZA NA FARMI Velika potraznja za zdravom hranom u svijetu uzrokuje masovnu i kontroliranu proizvodnju kako bi se zadovoljile potrebe trzista. Uglavno. U naso] zemlji se posnne naredba 0 stavljanju pod kontrolu koristerua i prometa divljih biljnih i zivotiniskih vrsta koja ornoqucava selektivno sakupljanje puzeva iz prirode. a pornaze u donosenju odluke 0 profesionalnom bavljenju puzarstvom. morat ce te traziti od ministarstva odredene dozvole. tako i biljkama koje sadrze alkaloidne otrovne iii neugodne tvari za covjeka. sto je ujedno i pocetna selekcija. a istovremeno zastitila prirodna ravnoteza. A ovo se radi ako su puzevi namijenjeni odmah za prodaju. kupusa iii suncokreta . Porast i potreba za parenjem. Kod nas se uzgaja puz Helix Pomatia. talijanskom sistemu koji podrazumijeva da se cijeli bioloski ciklus a i sam uzgoj vrsi i kontrolira na otvorenoj farmi.U. Puzevi sakupljeni u divljini za zalihe farme puzeva mogu pokazati visoku stopu morataliteta dok se ne aklimatiziraju na novo okruzenje. imaju potpunu zabranu sakupljanja puza iz prirode.

Uzgajivac ce za ove svrhe osigurati plasticne posude. Puzevi se nakon polaganja jaja prernuestaju iz kontejnera koji se prekriva cistern krutom plasticnorn folijom koja je potrebna kako bi se omoguCilo novo izleglim puzevirna da se priljepe na nju kada se izmigolje na povrsinu tla. Puza se ne smije pipati iii uznemiravati za vrijeme njegove aktivnosti. . Puzevi se u kontejneru ostavljaju 2 . kao i 0 inkubaeiji kako bi se u slijedecim eiklusima proizvodnje ovaj osjetljivi posao provodio po planu). kada su puzevi aktivni u potrazi za hranom i 0 ovisnosti 0 sezoni. u traganju za parenjem. Puzevi se takoder mogu sakupljati i tijekom dana za vrijeme i neposredno nakon kise. Puz ce pronaci i zauzeti mjesto u kontenjeru. Uspjeh se selekcije ogleda u tome da se po isteku ovog perioda proizvedu krupniji puzevi od onih koji su izabrani prvim odabirom kod sakupljanja u prirodi.30 dana.Selekcija Pravilna selekcija puzeva najvaznija je za uspjesan uzgoj. ranije pristigli puzevi. iako se eini kako se sporo krecu. zreli puzevi se odabiru iz pocetne gupe divljih puzeva. gdje ostaju od 3 . Genetski cirnbenici koji odreduju do koje ce velicine Puz narasti pokazat ce se nakon perioda od dvije godine. Parenje i rasplod puzeva ima svoju eijenu i mnogi od njih ce uginuti nakon polaganja jaja. Sloj mora biti vlazan ali ne jako namocen. vrlo su brzi.15 litara sa podobnim poklopeem izbusena malim rupicama koje omoquec]u odqovaraiucu ventilaeiju. . Najbolje vrijeme za sakupljanje puzeva je kasno na vecer i nocu. Poklopae je obvezan jer ce puzevi pobjeei puzeci preko straniea . Ubiranje iz prirode Puzevi se sakupljaju sa skoro svih poljoprivrednih povrsina i vrtova.15 sati. gdje ce ostati oko tri tjedna kako bi se parili i potozil: jaja. U okviru polja za uzgoj preporuea se gustoCa puzeva od 60 komada po cetvornom metru. koje se stavlja u izabrani dio plastenika.3 dana. Sarno najkrupniji . (Dobro je voditi preeizne biljeske 0 periodu parenja i polaganja jaja. Dok se kontejneri napunjeni jajima drze u plasteniku mora se osigurati odgovarajuCa vlaznost pod loge. Vlasniei ce ovih povrsina bez problema ustupiti puzeve koji se u poljoprivredi smatraju velikim stetocinarna. potrebna za uspjesan lov na puzeve je: podobna odjeca. Oprema. Preporuca se u ovu svrhu ne uporabljivati puzeve koji su za ovu svrhu koristeni u prethodnoj sezoni. puz Ce nastaviti traziti podobno mjesto za polaganje jaja. Stalni protok svjezeq zraka unutar okruzenja puzeva doprinosti minimalnoj pojavi stetocirua i bolesti. tako da je vrlo bitno smanjenje prigode pojave stetocina i bolesti unutar prostora odredenog za reprodukeiju. povrsina u uzqajalistu koja je odvojena od povrsina gdje se uzgajaju ostali. Kada je oplodnja zavrsena. Karantena je. dzepna svjetiljka i plastiena kanta od 10 . VeCina se puzeva pari tijekom noci i taj proees rnoze trajati od 3 . Odabrani se puzevi stavljaju u reprodukeijska polja. Puzevi se nakon sakupljanja prenose u karantenu. To se odnosi i na budueu selekeiju. u biti. Ovi kontejneri su napunjeni do visine od 7 em kvalitetnom humusnom mjesavinorn iii vrlo finim cistim riiecnim pijeskom. Sakupljene puzeve treba sto prije prenijeti na pripremljene terene i pravitno rasporediti u njihovom novom okruzenju. 19. kada bjeze. Niz bolesti ee utjecati na sposobnost puzeva za uspjesno razrnnozavarue.

Ako je ekonomski moguCe. sprijeeiti ce bjezanje puzeva sa table tijekom reprodukcije. Tabla mora biti zakosena (samo malo) kako bi omoqucila vodi da polako teee sa jednog na drugi kraj table. Krma je srnjestena duz vanjskog ruba plasticnih traka kako se ne bi ispirala tekucom vodom. . Elektricna ograda koja je dodatak vanjskoj gornjoj granici cijele fame. Programi redovitog eiscenja i odrzavania higijene su obvezni u ovoj fazi uzgoja puzeva. Higijena u plasteniku Reprodukcijska tabla 20. ali se mora odvojiti od prostora za mladuncad pomocu dodatne ograde koja razdvaja ove dvije oblasti. Konkavne plasticne trake se koriste za transport svjeze vode a takoder sluze i kao posude za hranjenje. Ova puzevirna omoqucuie kontinuiranu opskrbu svjezom vodom za pice. Ostatak krme povremeno treba odnijeti i plasticne trake redovito eistiti kako bi se odrzala potrebita higijenska razina. Po unutrasruosti rame postavljaju se drvene trake iznad zicane mreze. a postavljanje konkavnih plasticnih traka osigurava glatku povrsinu koja pornaze laksem kretanju puzeva kada tragaju za partnerom za paren]e. s obzirom kako se mogu zahtijevati izvjesni uvjeti okrzenia koji nisu istovjetni potrebnim uvjetima. preporuCa se poseban plastenik za parenje. Ova tabla se maze smjestiti vani iii u plastenik za mlade. Reprodukcijska tabla je oblast gdje se puzevi pare i polazu jaja. Primjena rnreza treba ornoquciti protok zraka iznad i oko table i pomoci smanjenju gubitaka puzeva koji kroz nju ne mogu propasti na tlo plastenika. se sastoj od konstrukcije od drvene fame koja je projektirana tako da kontrolira i zadrzava puzeve dok se pare i polazu jaja.za uzgoj mora ispunjavati najvise standarde. Zieana se mreza prievrscuje na osnovu table.

KUCICA KuCica predstavlja jedno od najlijepsih dijelova prirodne goemetrije. . Nakon toga nastupa period parenja koji je karakteristican po nemirnom i nervoznom trazeniu partnera. cirkulacija i spolni organi cine kompletnu anatomiju puza. disni organi.conhiolin . Nakon oplodnje slijedecih 15 dana puz trazi mjesto za odlaganje jaja poslije cega se zivotinjica iscrpi i izgubi skoro trecinu svoje tezine. materiju za formiranje kucice. Glava je smiiesten na prednjem dijelu tijela i sasvim se dobro uocava. ZahvaljujuCi to] sluzavoj materiji puz rnoze da klizi i po ostrici bruaca. Izgradena je 2. nervni sistem. te iz tog razloga imamo moqucnost da se detaljno upoznamo sa njihovim otkricima. zainteresirao je mnoge naucnike koji su analizirali zivot i anatomiju puza. S jeseni po zavrsetku Ijetnjeg perioda slijedi potraga za zaklonom i formiranje cvrstoq zaklopca operkuluma. da bi mogao obnoviti istrosenu snagu izgubljenu u zimskom mirovanju. se lako moze odrediti vrsta puza. Stopalo koje izviruje iz kucice omoqucuie kretanje i pricvrscivanje puza po podlozi. od kojih je gornji par duzi. sacmiavaiu je usta i cetiri pipka. Donji dio stopala je sastavljen od snaznih misica a 3.AjVATOA1IJA I FIZIOLOGIJA PUZA Zivot i navike ovog rnekusca koji na prvi pogled rnoze izgledati beznacainim. od krecne materije i jedne naroCite organske supstance . kako bi u dobrom zaklonu prezimio i ponovo docekao proliece. 5. Puz u toku godine prolazi kroz izvijesne kriticne periode. poCinje potragu za hranom. a da se ne povrijedi. Sam oblik kucice se razlikuje u mnogim slucajevirna po kojima 4. Donja povrsina stopala sadrf mnogobrojne zlijezde koje pri kretanju luce sluz te zivotiniica za sobom ostavlja vidljiv srebrnkasti trag.koja predstavlja osnovnu 3. koje ne nalazimo kod drugih zivotinja. TIJELO U vezi sa spiralnim uvijanjem kuCice i trupa unutrasn] organi puza pretrpjeli su znatne promjene porernecaje. 21. U Ijetnjem periodu puz obnavlja snagu putem unosenja velike kolicine hrane. OSTALI ORGANI Organi varenja. Pokreti puza su lagani ali snazni.. x. Poslije proljetnog izlaska iz kucice i skrovista u kome je proveo zirnu. 1.

koraba. grah itd. Naime. puzevi se lako krecu. Nocu iii u rano jutro kad su biljke vlazne i rosne. Nista manje nije vazno to sto kisa ispire sluzave tragove koje puzevi ostavljaju na biljei prilikom kretanja. spinat. VJETAR I HLADNOCA Vjetar je vrlo stetna pojava u sezoni puzeva rasta.BILJKE KOJE SE SADE I SLUZE ZA HRANJENJE I ZAKLON Biljke kojima se puzevi rado hrane su: lisnati kupus. Vidljivo je kad se puzevi hrane. dopuzu na njihove zelene dijelove. kopriva. karda. erni korijen. kelj. a da su jeli znamo po rupama koje iza sebe ostavljaju na liseu. Da bi se zastitio od dehidraeije. kupus. Za zaklon su najpodesnije biljke s vlaknastom strukturom stabljike iii lista. a zimi spava zimski san (hibemaeija). te ih nemiliee tamane. isusu]e zemlju i lisce kojima se puz hrani.). Za Ijetnih pripeka miruje (letargija). repa. kelj pupcar. Ako imaju rnoqucnost odabira. najsocni]e dijelove. radlc. izuzimajuCi tukavicasto povrce i cviiece. Jednako tako. rotkva. rosa vlazi zemlju i lisce. brokula. rotkviea. a otezava mu i kretanje. njihove glave se micu dok zvacu. mrkva. brste od kraja lista prema peteljei. Hrana zaqadena sa sluzi toksicna je i za same puzeve. biraiuci vodenaste. Vecina puzeva koristi neke vrste za hranu. eikla. Suneokret je inace jedna od omiljenih poslastiea puzeva. KISA I ROSA~NJIHOV A VAZNOST Kisa potpornaze rast biljaka. blitva. pere ih od prasine i zelene dijelove odrzava socnim. jedinke iste vrste s razlicitih lokaliteta preferiraju razlicitu hranu. Puzevi se skrivaju u zaklonu biljaka tokom dana. Smanjuje apsolutnu vlaznost zraka. mnogo jedu i brzo rastu. korabica. salata. . evjeta ca. drvenasto povrce koje puzevi nerado jedu (djetelina. a druge za zaklon sto je vezano uz godisnja doba i staniste. kada su one suhe. puz za vjetrovita vremena prestaje sa svim aktivnostima i povlaci se u kucicu. loboda kao i socni vegetativni dijelovi drugih biljaka. stiteci se od predatora i svijetla. Znatan dio ejelokupne aktivnosti puza (pored hranjenja i reprodukcije) se odnosi na odrZanje ravnoteze vlage u okolisu i tijelu. 22. endivija. kres salata.

Na unutarnjem rubu sita skinuti poprijecna vlakna kako bi se stvorile vrpee duge 5-7 em. Ako je traka smjestena pre nisko. Puz visi na niti i na kraju padne S obzirom kako puzevi ne prelaze preko bakrene trake. Treba koristiti akumulator iii transformator za opskrbu etektricnom energijom napona 6-12 volti.4 mm. H. Sita treba napraviti od materijala kao sto je najlonsko vlakno koje je umjereno kruto i elastieno. pod kutom od oko 20 stupnjeva. Traka se zbog dodatne sigurnosti rnoze saviti prema unutra. kisa rnoze nanijeti zemlju na bakrenu traku i omoguCiti puzevima prijelaz preko nje. Donji kraj ograde mora biti dovoljno duboko zakopan kako puzevi ne bi prokopali prolaz ispod nje. Svaka zica je suprotno naelektrizirana od prethodne. blizu tla. na vrh ograde se rnoze staviti 7. Ako puz koji zel. Druga tehnika zadriavanja puzeva je vrh ograde svinuti na unutra u obliku slova V. Ostala vlakna. stigne do vrpee. Kada puz puzi po ziei i do dirne drugu zicu dobije umjereni udar i povlaci se. .5 em siroka (iii vise) bakrena traka. Puzeva se kucica zaglavi u dnu ovog oblika iz kojega ne maze izaci Postoji jos jedna altenativa osobito podobna za prostor sa cvrstim zidom.aspersa ce pobje6i iz otvora ograde taka da je potrebna i elektricna ograda kako bi se zadrzao. kao jos jedno od rjesenja. (Elektriena ograda na vrhu ima vise tankih zica na razmaeima od 2 . "bjeze" od puza i odskacu nazad van njegovog dosega. njegova tezina ce povuci nekoliko vlakana na dolje. Zidu se dodaje vodoravni komad sita koji se pruza 5 . 23. pobjec: puzi po donjem dijelu sita .Zastita od bjezanja U otvorenoj ogradi treba iskriviti vrh ograde prema unutra u polukrug kako bi se vinogradarski puz zatvorio.7 mm unutar ograde. jedno po jedno.

Zasjenjivac (koji rnoze biti od mreze) pornaze puzevirna u toplim zimskim danima kako bi nasli zaklon. To je vidljivo za vlazna vremena. blokova. Treba ga uktiucif pri zalasku sunca. sprecavanje bijega puzeva. rnreza za pilice. zicana pletiva. fiber cementnih ploca iii ploca od galvaniziranog celika. Ona ce osigurati skloniste i za 50% povecati broj puzeva koje rnozete smjestiti u odabrani prostor. Upotrebljavamo Ii mrezu iii galvanizirani lim.Oqrada sa puzevima se mora pokriti sitom iii mrezorn. Njega puzevi ne trpe. prijeci qrabezhivlce. sa slobodnim nititva okrenutim prema gore. a pokrivac stiti od jake kise. Ograda od ploca.2m. Na primjer: plasticne vodovodne cijevi rasijeku se po poll po duzini sloze u jedan red. a jedino je vazno da bude precizno napravljena. postavlja se pod pravim kutom. kada se pod utjecajem vlage na povrsini materijala stvara elektricni napon. i ukopani najmanje 30 cm u zemlju. Slijedeci sloj. itd. Ako bi se ukljucio ranije tijekom dana vlaga bi mogla istjerati puzeve na sunce. Kad ograda ima neku drugu izvedbu. MATERIJAL ZA IZRADU ZASTITNE OGRADE Povrsinu od 24m2 treba ograditi neposredno poslije kopanja.70 ern. pribijena horizontalno. uzduz cijele ograde na visini od 40cm (traka ima resice).Ograde sa dodatnom opremom (na otvorenom) Ogradeni prostori za puzeve su obicno dugi i uski umjesto kvadratni. Puizvi vole mjesta za skrivanje osobito za vrijeme toplih dana. Sustav rasprsavanja vode osigurava vlagu kada je potrebna. Pokrivac ce zatvoriti puzeve i sprijeciti ptice i druge grabezljivice. kltice i insekti ponovo ne nastane iii zagade. u oba slueaja ih moramo ukopati 40cm. Oni ne puzu po takvim povrsinarna. Spomenuta dubina je ona koju nece potkopavati misev: i kltice. da ga rnisevi. da Galvanizirani limovi. Ograde iii zidovi su obicno visoki 60 . platna sirine 15cm. Nadzemni dio je visok 60cm. plasticne ploce. IZRADA OGRADE Ogradu gradimo tako da stupove zabijemo u zemlju. od galvaniziranog metala iii tvrde plastike. Treba promatrati temperaturu i vlaznost rabeCi termometar i hidrometar. potrebno je s unutarnje strane napraviti zapreke za Rjesenje rnoze biti horizontalno pricvrscena traka grubo tkanog plasticnc. Ovo ornoqucuje slobodno kretanje okolo (bez uznemiravanja puzeva) i rnoqucnost dosega cijele ograde. navedeni stetnlci kroz nju ne produ i uniste uzqaialiste. Najbolji su veliCine 1. a na slicnom principu su zasnovane i elektricne ograde protiv bijega. Ako je izvedba od mreze iii pletiva. 24. okca na njoj ne smiju biti veca od 6mm. Ograda rnoze biti od bilo kojeg materijala. Ograda od galvaniziranog lima iii rnreze ujedno sprecava puzeve da pobjegnu. preko njih. Dodatna oprema moze sadrzavati zljeb sa stranicama od drveta. prikladni su materijali za gradnju. . Postavljamo ih tako da budu 40cm u zemlji a ostatak iznad nje.

2. SADNJA BILJAKA NA TERENlJ Biljke rnozemo sijati iii rasadivati. IZBOR I PRIPREMA Jedna od pripremnih radnji za uzgajanje puzeva je izbor terena na kome ce se obavlajti uzgoj. a obozavaju lubenicu. ani siri 2.TEREN. moze nastetiti puzevirna. pletene korpe iii dzakove. pruzaju zastititu od stetocina i omoqucava]u cjelokupan ciklus uzgoja. Articoka. Povrsinu zemliista od 48m2 u obliku kvadrata dimenzija 6m x 8m ocistirno od trnja. Zemljiste oko prekopanog dijela sluzi kao staza naseq budu6eg puzarnika. Gustina nasada je vrlo bitan cintlac proizvodnje. latice. . a njih sijemo uz rub ograde tako da formiramo zastitnu zonu u kojoj ce se puzevi kriti od sunca iii hladnoce. na mjestu bez jakih vjetrova. ako se blagovremeno ne razgradi. unosimo parazite i ostale stetnike. Preporucije se zemlja aliena vrtnoj. korova itrave. U uzgojnim lejama rnoze se postaviti i uredaj za rasprsivan]e vode koji po potrebi osigurava potrebnu vlaznost puzevirna. 25. Sakupljeni biljni otpad ne bacamo. kao npr. granja. a s organskim gnojivom i kompostom koji nije steriliziran. Kupus. Ujedno tu se pare. da bi se utvrdilo da Ii izabrani teren po svojim fizickirn i kemijskm svojstvima odgovara namjeni. a zernljiste bi trebalo da bude ocjedeno i suho. Ne treba koristiti gnojivo pri obradi zemlje.5-5 m kako bi se omoguCilo kretanje i rad uzqaiivaca. zapalimo ga. radic. on je jedna od omiljenih poslastica puzeva. Bogatstvo kalcija i magnezija podtice rast puzeva. Umjetno gnojivo. Berba se obavlja rucno i najbolje je to raditi poslije kise iii orosavanja puzarnika. rjede se razmnozavaju i veca je smrtnost. predvece i nocu Puzeve treba pazjjivo odabirati i stavljati ih u drvene sanduke. Trebalo bi da se povrsina podjeli na nekoliko djelova koji ne bi trebali biti duzi od 70-80 m. time ujedno dezinficiramo zemliiste. tako da dobijemo kvadrat povrsine 24m2 dobro poravnate zemlje. nego ga rasprostremo po zemlji i kad se osusi. puzevl ih rado jedu. Pored navedenog potrebno je postaviti unutrasnje i vanjske ograda koje sprecavaju bjezan]e puzeva. voce. najsladi zalogaj puza je sami cvijet tj. Takoder im se moze davati i dodatna hrana. kopaju gnijezda i polazu jajasca. Kompetentna istitucija trebala bi da obavi analizu zernhista. 1. U pregustom nasadu puzevi imaju usporen rast. Tako pripremljeni puzevi spremni su za transport odnosno isporuku. kopriva iii djetelina su dobri za zastitu. a rasadujemo ih po sredini na 2/3 ukupne povrsine. Unutar odredene povrsine zakolcimo manji kvadrat dimenzija 4m x 6m kojeg treba kultivatorom usitniti. blitva i druge lisnjaee dobre su za hranu. Takoder je pogodan i Suncokret. kontrola uzgoja i "berbu" bez opasnosti da puzevi budu zqazeni. Preporucuie se prethodno uzorana i istanjirana zemlja.

cak i neke vrste kanibalskih puzeva (kao Strangesta capillacea). Medutim. mogu imati veliku stopu mortaliteta dok se ne zavrsi prilagodba novim uvjetima.pomatia. Prostor za uzgoj ne smije sadrzavati vise od 60-80 puzeva normalne veliCine po cetvornom metru iii oko 40 u slucaju velikog H. neke bube i vrste zrikavaca).5 kg/m2 puzarnika Svejedno je koju vrstu puzeva uzgajamo. ali se sporije razrnnozava i raste. gljivice i mikro clankonosci. Puzevi su sitniji i teze se prodaju. plosnata glista. Ranije smo spomenuli da uzgoj na vrsta koju cemo prakticirati najvise ovisi 0 klimatskoj osobitosti regije u kojoj se puzarnik nalazi. tvorovi. Vecenje navodnjavanje pri suhom vremenu ce pobolisat' hranjenje s obzirom da vlaga puzevirna po maze Iaksem pokretanju. Preracunato to znaci da mozemo imati godisnji prinos od 0. zato sto taka nema dovoljno prostora za sve puzeve. Na primjer: nepojedenu hranu odnostiti svaki dan kako bi se sprijecilo njeno kvarenje. GUSTOCA POPULACIlE Gustoca populacije takoder utiece na uspjesnost proizvodnje.pomatia 20-40 cm2 puzeva maksimum. Puzevi cvrstu hranu jedu sastrugavanjem jezikom. gusteri.KOLICINA MESA KOlA SE DOBIJE Iz jedne ograde povrsine 24m2 rnozerno dobiti oko 15kg cistoq puzeva mesa. Puzevi se teze razrnnozavaju kada su gusto rasporedeni iii kada se nakupi previse sluzi u boksu. a takoder imaju i vecu stopu mortaliteta. puzevi u gusto naseljenom prostoru rastu puna sporije eak i ako irna hrane u izobilju. ptice.5 kg/m2 povrsine tla za puzeve koj yam vise od 1 grama. za puzeve koji su laks! HRANJENlE Sezona hranjenjaje od travnja do listopada u varijacijama sa "periodom odmora" tijekom Ijeta. BOLESTI I STETOCINE Normalna higijena rnoze sprijeciti sirenje bolesti a takoder unaprijediti zdravlje i stopu rasta puzeva.aspersa je ne vise od 1. najbolji rezultati se postizu sa ne vise od 8 puzeva po cetvornorn metru. za neko ee vrijeme uginuti. poljoprivredne kemikalije iii otrovne biljke i zato se ne mogu odmah koristiti. Ako su nakon 3-4 dana jos uvijek zdravi. Bakterija Pseudomonas aeurginosa izaziva crijevne infek-cije i moze se brzo rasiriti u prenatrpanom boksu. zabe i krastace. Zaostalost u razvoju je poslijedica uvjeta uzgoja a ne nasijednih cimbenika. a takav problem se maze brzo rasiriti kada je populacija puzeva gusta. misevi. Mozoa je tu bitna veta moqucnost izbora partnera. iii jedan kilogram po cetvornom metro sto odgovara velicini pzeva. Dodatak glista u tlo doprinosi odrzavanju tla cistim za uzgoj puzeva. Puzevima ne stavljati hranu na jednu hrpu. Puzevi tada polazu manje hrpe jaja. . hodajuci insekti (npr. lasice. imaju manji broj jaja po hrpi i jaja imaju manju stopu izlijeganja. koncasta glista. Sluz inicijalno sluzi i kao feromon (primami rnlris) i pospjesu]e reprodukciju. Aktivnost hranjenja ovisi 0 vremenu i puzeve nije neophodno hraniti svaki dan. mogu napasti puzeve. krtice. a ne vise od 10 kg/m2 . slijedeta 1-2 dana davati im samo vodu kako bi se u cijelosti ocistili. 26. Pozorost treba obratiti na grabezljivice kao sto su: stakori. neke vrste muha stallage. Paraziti. Kod smedeg hrapavca je situacija obmuta pa je u konacnict prinos jednak. Ako ih zelite rasploditi. Neki izvori navode kako je za H. Postupak sa prikupljenim puzevima iz prirode Puzevi prikupljeni u divljini. Preporucena kolicina za H. Sa druge strane izgleda kako se puzevi bolje razmnozavaju u grupama po 100 nego kada ih je samo nekoliko smjesteno zajedno. Ovi su puzevi mogli jesti otrovne mamke. Vinogradnjak je veci. Ako su pojeli smrtonosnu koliclnu otrova. za zalihe na farmi puzeva. Treba ih staviti u ogradu i hraniti najmanje tri dana da ociste svoj sustav od mogueih otrova.

izmedu kasne jeseni i ranog proljeca. Takoder zapamtiti kako puzevi mogu potisnuti Takoder se mogu pakirati I transportirati u obicnim gajbama za voce i povrce. mada je tada tesko biti siguran u njihovu "aktivnost". ali ih i dalje opskrbljivati vodom. Puzevi ne zele jesti za vrijeme transporta. odqovarajuceq promjera zbog spriiecavanja bjezanja iii povreda ptizeva.aspersa ima krhku kucicu dok odrasta i formira rub otvora tako da nedorasli ptizevi nisu komercijalno pozelini. Ocistiti probavni trakt puzeva zbog sigurnosti kako su cisti od prasine iii ranije pojedene hrane. Sa hranjenjem prestati. Treba biti pazljiv da se puzevi ne povrijede zicarna iii kopcama kada se kutije zatvaraju. Neki izvori tvrde kako ne treba transportirati zive puzeve (H. H. Puzeve nekoliko dana hraniti kukuruznim brasnorn iii posijama. Najbolje je skladistenje u hladnjaci! 27. Transportne kutije moraju imati rupe. Ali samo kada se zatvore u kucice. Hranu im ne davati jer ce se pokvariti i ptizevi se razboljeti iii uginuti.Transport Za konzerviranje. preradu iii transport biraju se samo aktivni puevi. OCistiti prostor i ptuzeve od sluzi i fekalnog materijala nekoliko puta dnevno. . Najboje je transportirati zive puzeve dok spavaju. takoder treba paziti da pri takvom skladistenju I transport nema vlage iii kontakta sa vodom. Jer u protivnom 6e puzevi ako dodu u doticaj sa vlagom i vodom izaci nakon kratkog vremena i odpuzati van transportne kutije (gajbe). Puzeve prije transporta (3-4 dana) staviti u poseban kontejner bez prasine iii druge vrste hrane. Puzevi ne mogu biti pakirani i zatvoreni u kartonima kada je vrijeme toplo i oni postanu aktivni. Promatrati svaku jedinku puza zbog sigurnosti u njeno zdravlje.pomatia) nakon pocetka lipnja zato sto vise nemaju dobru aromu. Staviti ih u kontejner upakirane u led zbog ocrzavarua temperature blizu (ali ne ispod) tocke smrzavanja kako bi ptizevi ostali uspavani.

Stare puzeve sakupimo i ocistimo. novim Uginule (radi stresa iii neceq drugog) treba nadomjestiti. Jednom smjesteni. Prskanje i vlazenje treba izvoditi u koliCini jace rose. voda ih privlaci. sakupljene puzeve treba drzati na hladnom i sjenovitom mjestu da ne dehidriraju. Do ispustanja u ogradu. vee ih rasporedimo na sest jednakih hrpica na uzduznojliniji. Krajnje hrpice trebaju biti udaljene barem 1mod ograde. ako imaju dovoljno hrane. . a tada su i inace aktivni. 28. po sredini. Puzarnik obilazimo jednom dnevno i pobjegle vracarno u ogradu. Naime. zemlju i biljke je korisno prethodno poprskati vodom. vee navecer kad zahladi. vrijeme je za prvu berbu (u mjesecu lipnju). pokusaj bijega su neznatni. Puzeve nikad ne stavljamo u ugao jer im time olaksavarno bijeg. znatan broj puzeva bi se u njima uqusio.NASELJA V ANJE PUZEV A UNUT AR OGRADE Nikada puzeve u ogradu ne stavljamo ujutro iii tijekom dana. Puzeve ne sasipamo na jedno mjesto. krecu se i hrane. Ako nema rose i vlage. ne znaju plivati pa se utope. Pretjerano natapanje bi unistilo jajasca u gnijezdu. Malim puzevirna ostaje vise prostora.oni manje jedu i prirast zelene mase povrca u uzqajalistu im osigurava izobilje hrane. te mladi brzo odrastaju. BRIGA 0 PUZEVIMA Oko puzeva nema mnogo posla. Dobro je posudu prekriti navlazenim jutenim platnom (vlaga smanjuje stres puzeva). a uvijek u sumrak. Za desetak dana puzevi se naviknu na novu sredinu. Puzevi se ponasaju teritorijalno i nakon izvjesnog vremena ogradu smatraju svojim obitavalistern. a uqinuce raspoznajemo po karaktertsticnom smradu kojeg rnozemo osjetiti kod dva dana uginulog puza UBIRANJE PRVIH PUZEV A Kad u puzarniku zamijetimo veliki broj malih puzica.5kg mesa. Od njih dobijemo oko I . Ako bi nepazniorn prilikom vlazenja na zemlji stvorili veee lokvice duboke vode. Vlazen]e zemlje i biljaka po suncanu danu puzeve bi izmamilo iz sjenovitog zaklona i sunce bi im zasigurno nastetilo. Radovi se mogu odnositi na cupan]e korova i kontrolirano vlazenje biljaka i zemlje. dobro napreduju. Kad imaju hrane i kad staniste nije prenapuceno. U pocetku ce puzevi pokusavati pobjeci.

a puzevi takve nerado jedu. Prebujna i prerasprostrta vegetacija sprecava stvaranje rose sto nije dobro.BRIGA 0 BILJKAMA Briga 0 biljkama se svodi na to da im ne dozvolimo izrastanje preko ograde jer bi to puzevima omoqucilo bijeg. potrebna nam je i druga ograda). lubenice. a svake uzgoj ne sezone naizmjence uredujemo i koristimo jednu od njih. Isto nam je potrebno da bi obnovili pojedenu vegetaciju iz prve ograde. nepunu godinu poslije prve. DOHRANJIV ANJE PUZEV A Kad u puzarniku ponestane kvalitetne scene zelene hrane to je manji problem nego da ne stane biljaka koje stuze puzevirna za skloniste. S dvije ograde mozerno manipulirati s puzevima tako. Nije neophodno da obadva uzqaialista budu neposredno jedan pored drugog. puzevi mogu oducno napredovati i na suhoj hrani. Navedeni prostor ukljucuje i staze za kretanje oko samih ograda. Izrasle biljke imaju previse vlaknastih i drvenastih dijelova. mekinjama. Kad bi ponestalo svega navedenog. . Zavrseni puzarnik sastoji se od dvije identi ne ograde. a tada im trebamo osigurati pitku vodu. IZGRADNJA DRUGE OGRADE Optimalno vrijeme zavrsetka druge ograde je pocetak mjeseca travnja (po istim prmcipirna. tikve kao i zelenu biljnu masu donesenu odnekle drugdje. u nekoliko plitkih posuda postavljenih na zemlju. Ukupna povrsina dovrsenoq puzarnika iznosi 96m2. 29. jabuke. da ih svakog profjeca prerniestarno iz jedne u drugu. Puzevi vole jesti voce i povrce. koncentratu za pihce i shcno.

Sabiremo ih u kante iii kosare ne vece od desetak litara. Manje kolicine puzeva najbolje je sasuti u povrtlarsku jutenu iii PVC pletenu vrecu koju objesimo na sjenovito mjesto gdje ce se oni procistiti i zatvoriti u periodu od nekoliko dana. Ovo je dostatno vrijeme da puzevl iz probavnog trakta isprazne zaostali sadrza] i tada smo sigurni da su izcisceni. amanje ostavimo da se jos neko vrijeme tove. u prvoj nam ostaje mnogo puzeva konzumne veliCine. da nam se ne gnjece iii uquse. pa 3cm strugotine. da osiguramo vrijeme za pripremu prvog uzqajalista za shedecu uzgojnu sezonu naredne godine.NASELJAVANJE DRUGE OGRADE Po sistemu poznatom otprije nastanimo i drugu ogradu. Mehanick: odstranjujemo ostatke zemlje i lisca na nacin da ih muesamo u sirokorn ovalu s malo vode. gdje cerno ih pobrati. red puzeva i tako naizmjence do vrha gajbe. ali najcesce je pogodan travanj. bacimo irn omiljeno lisce. puzeva moramo biti sigurni da su procisceni iznutra. Stavimo ih u posudu bez hrane (s dovoljno zraka) najmanje 4 dana. na prirodan nacin. Kad su dobro skriveni u vegetaciji. veoma slicno prirodnom procesu. Vrijeme premjestania puzeva je klimatski uvjetovano. daju vecinu potomaka s istim karakteristicnirn koloritom. u hladnoj vodi. Veliki puzevi koji se pare s velikim puzevirna. pareni medusobno. najbolje objesene. . Za daljnji uzgoj cemo odabrati najvece i najvitalnije primjerke (zeljenog kolorita) iz prve ograde. Dorasle trosimo. Slicno je s bojom kucice. Puzeve sakupljamo rucno. 30. daju jos vece potomstvo. DRUGOUBIRANJE PUZEV A Posto smo odabrali i premjestili reproduktore u drugu ogradu. Trebamo ih drzati na pro zracnorn mjestu. Oni su postupak ciscenia proveli prije zatvaranja. koje Ce ih namamiti na otvoreno. kad su biljke mokre a puzevi aktivni. aktivnih. poslije kise iii vlazenia. Ako imamo vremena i volje. Zatvoreni puzevi mogu se kuhati odmah Pripremu za kuhanje pociniemo s pranjem puzeva izvana. Mjesto na kojem ih cuvarno treba biti hladno i zasjenjeno. puzevi sa speciticnom obojenoscu. CISCENJE PUZEV A Prije kuhanja zivih. pri odabiru reproduktora mozemo vrsiti i selekciju po boji i veliCini. Do jeseni trebamo pobrati sve. zatvorenim puzevima. Ako pobrane puzeve ne rnozemo odjednom pctrositl i zelirno ih zive sacuvati oko mjesec dana. DrugaCiji slues] je sa zivirn. zatim red puzeva. u kutiju iii najbolje drvenu gajbu prostremo 5cm debeo sloj krupne drvene strugotine.

ali jaja obicno po laze nakon nekoliko tjedana. Oko 1/3 puzeva Ce uginuti nakon sezone razrnnozavania. do jedne godine. Stupanj izlijeganja ovisi 0 temperaturi tla. Tlo treba drzati na 18-26°C a optimalna temperature je oko 21°C. Puzevi stavljaju glavu u rupu iii mogu upuzati tako da im se vidi sarno vrh kucice. (U tropskoj klimi. Ponekad postoji i drugo parenje u ljeto. Kada je puz dovoljno velik i dovoljno zreo. lako imaju i rnuske i zenske reprodukeijske organe.5 em. Puz prekriva rupu rnjesavinom mulja koji ispusta i prasinorn. U glinastom tlu koje postaje tvrdo stopa reprodukcije rnoze opasti zato sto puzevi nisu u stanju poloziti jaja i otezano je izlijeganje i izlazenie iz gnijezda.PARENJE I POLAGANJE JAJA Puzevi su hermafroditi. Dobro je tlo koje sadrzi 20-40% organske tvan. H. sto moze biti nakon nekoliko godina. Jaja H.aspersu iz sjeveme Franeuske. Suho je do nepodobno za pripremu gnijezda kao i do koje je pretesko. Nakon parenja. (slika gore) Puzu treba 1-2 dana kako bi polozio 20-50 jaja.. tada polazu jaja iz genitalnog otvora koji je iza same glave. . koju je primio. Tlo treba biti bez stetocinja kao sto su mravi. Na primjer H.pomatia polaze jaja u srpnju iii kolovozu.pomatia tlo treba biti duboko najmanje 7.aspersa iz juzne Franeuske moze odbiti H. Puzevi su ponekad nezainteresirani za parenje sa drugim puzevirna iste vrste koji potiecu sa vece udaljenosti. broji ih i dri:i u vlaznorn pamuku do izlijeganja i pocetka hranjenja rnladuncadi. Neki puzevi mogu djelovati kao muzjaci ujednoj sezoni i kao zenke u slijedeeoj. stonoge . (podaei 0 tome koliko dugo nakon parenja puzevi polazu jaja variraju). puz moze skladistiti spermu.pomatia su u promjeru oko 3 mm i imaju vapnenu Ijusku i visok sadrza] fumanjka. Jedan istrazivac premjesta jaja odmah nakon njihovog polaganja. Treba odrzavatt vlaznost tla od 80%. Puzevima treba tlo od najmanje 5 em dubine u koje Ce poloziti jajasea. Za H. U nekim klimatskim uvjetima puzevi se pare oko listopada i drugi puta se mogu pariti nakon dva tjedna). sastavu tla itd.. Drugi puzevi igraju obje uloge odjednom simultano oplodujuCi jedno drugo. parenje se dogada i nekoliko puta qodisnie. uholaze. 31. dolazi do parenja u kasno proljeee iii rano Ijeto nakon nekoliko sati udvaranja. vlaznosti tla. Neki se ne oporave. 2-8 tjedana nakon parenja u rupe koje kopa u tlu. moraju se pariti sa drugim puzevirna iste vrste prije polaganjajaja. Puzevi bitno gube na tezini prigodom polaganja jaja. Puz ponekad polozi jos jednu stanovitu koliCinu jaja nekoliko ljedana kasnije.

ali veci brojevi su najcesce poslijedica cinjenice kako vise od jednog puza po laze jaja u isto gnijezdo. duljinom dnevnog svjeda. U SAD. Achatina fulica je nakon 6 mjeseci duga oko 35 mm i vee maze biti seksualno zrela. Ashatina fulica.aspersa su bijela.pomatia se izlegu za 3-4 tjedna od polaganja jaja u ovisnosti od temperature i vlaznosti. Puzevi se pojavljuju u proliece kada se tlo ugrije i odmah pociniu pojacano hraniti se kako bi nadoknadili gubitak tekucine i hrane.30 mm i polazu se 5 dana do 3 tjedna nakon parenja. polaze 100-400 elipsastih jaja od kojih je svako oko 5 mm duzine. ponekad i do 30-40 cm i zapecate se u svojoj kucici hibemirajuci tijekom zime. insekti. Puzici se izlegu nakon 10-30 dana i dugi su oko 4 mm. sa dijagonalom od oko 0. jaja se izlegu nakon 2 tjedna iii nakon 4 tjedna ako je hladnije. Ako je dovoljno toplo.aspersa. . okrugla. Ovaj puz zivi 5-6 godina a ponekad i 9 godina.Cjelovito razvijene bebe H. H. Ako se dobro hrane i nisu u pregustoj populaciji ovi puzevi koji se izlegu na pocetku sezone dosegnuti ee velicinu odraslog i oformiti rub na ulazu u kucice do slijedeeeg lipnja. A ovo je u suglasnoti sa opadajucom temperaturom i kracorn. Seksualna zrelost zahtijeva 6-16 mjeseci. 0 vremenu i 32. Podaci variraju od 30 do preko 120 jaja. iii polazu jaja na povrsini stjenovitog tla. u organske tvari iii u podnozje biljaka. ovisno raspolozivosti kalcija. zabe i druge grabezljivice mogu nanijeti velike stete. Jaja H. Parenje i polaganje jaja poCinje kada ima najmanje 8 sati dnevne svjetlosti i nastavlja se dok dani ne postanu kraci. povecava se i opseg i broj puzeva koji ee sazrijeti u stliedecoj godini. mogu utjecati na ovaj raspored. Ako se manipulira okruzenjern kako bi se dobilo ranije izlijeganje. Puzevi jedu i rastu sve dok vrijeme ne zahladi. (Podaci variraju u ovisnosti 0 klimatskim razlikama i regionalnim varijacijama ponasanja puzeva). Ptice. u toploj i vlazno] klimi.aspersa po laze u prosjeku 85 jaja u gnijezdo koje je duboko 2.asperse sazrijevaju za 10 mjeseci.pomatia. H. Ovi puzici rastu do 10 mm mjesecno.u veei broj sati dnevne svjetlosti koji se pojavljuju dok su temperature jos niske. rnisevi.aspersa se izleze i izlazi iz tla skoro iskljucivo u jesen.asperse pocinje u drugoj godini njihovog zlvota. rnozs polagati jaja i jednom miesecno od veljace do listopada u ovisnosti 0 vremenu i predjelu. U Juzno] Africi neke H. Gigantski africki puz. Beba-puzevima treba jos nekoliko dana kako bi se izmigoljili iz zapecacenoq gnijezda i popeli na povrsinu. H. vecina aktivnosti H. U idealnim uvjetima u laboratoriju neki su sazrijeli za 6-8 mjeseci. U klimi slicno] juznoj Kalifomiji. Svaki puz moze poloziti nekoliko hrpica jaja u rupama u tlu kao H.5-5 cm. Tada iskopaju duboku rupu. ali rastuci broj sati dnevne svjetlosti ipak stimulira polaganje jaja.

Vecina puzeva zahtijeva vise kalcija u tlu od l-l. Jaja polozena od iste individue ne izlegu se u isto vrijeme.Africki puz TEMPE RATURA--VRIJEME . Nekoliko clmbenika moze bitno utjecati na rast puzeva: gustoca naseljenosti. temperatura i vlaga i primjenjena tehnologija uzgoja. H.aspersa Nizak unos kalcija ce usporiti stopu rasta i prouzrociti tanje kucice. bez obzira koliko su ove razlike genetski odredene bolje je uzgajati krupne. Odrastanje U okviru iste populacije puzeva. stres (puzevi su osjetljivi na buku. Hrana je sarno jedan izvor kalcija. Vecina razlika u rastu je vjerojatno poslijedica Cimbenika okruzenja. \ '---' 33. INKUBAClIE 10°C ] 5°C ]s-c 20°C 35 dana 26 dana 24 dana 18 dana Gornja tabela predstavlja prilicno pouzdane pokazatelje vremena inkubacije za Helix aspersu. pod istim uvjetima. . nehigijenske uvjete. hranidba.). Meautim. Prodavati ce manje puzeve. Putem selekcije sarno najveCih.. neurednu hranidbu.aspersa zahtijeva najmanje 3-4% kalcija u tlu (iii drugog izvora kalcija) za dobar rast. vibracije. vremenski razmak je odjednog pa cak do 14 dana. Puzevl mogu jesti vapno iii napadati zidove zgrade trazeci kalcij. ukljucivsi i qustocu zalihe. diranje. a takoder mogu jesti i zemlju. Nekima ce trebati dvostruko vise vremena za odrastanje. Kalcij se moze davati po zelji. uzgajivac puzeva ce izvrsiti odabir onih puzeva za zalihu koji najbrZe rastu i najbrZe sazrijevaju. prosiiecna se velicina puzeva rnoze bitno povecati u samo nekoliko generacija. itd. Meautim. brzorastuce puzeve umjesto malih i sporo rastucih jedinki. Ova pornaze vrsti kako bi prezivjela u divljini i u losirn vremenima. svjetlost. neki ce puzevi rasti brze nego drugi.

stavite manje u jedan. lstrazivac je osjecao kako bi u boljim vremenskim uvjetima nego sto je imao te godine.aspersu 100-120 puzeva po cetvornom metru je maksimum. Puzevi teze ka tome da jedu samo jajasca vlastite vrste. Ovi sanduci za uzgoj mogu biti na otvorenom. pojilice. uz bolje rezultate u zatvorenom . Ograde se za tOY mogu opremiti plasticnim iii drvenim plocarna koje vise sa rama i donjim rubom dodiruju tlo. iii. Kanibalizam kod izlijeganja lzlezeni puzevi prvo pojedu Ijusku vlastitih jaja. Za H. Ponekad pocnu jesti ne izlegla jaja. Ako se izlijeganje oduzi na duzi period povecava se kanibalizam. vecina jaja se izleze u medusobnom razmaku od 1-3 dana.5 kg H. Puzevi koji su se izlegli prethodnog Ijeta mogu se smjestiti u prostorije za mladuncad na hibermaciju tijekom zime. . Kanibalizam je takoder kratak. Prostor za tOY rnoze biti na otvorenom iii u plasteniku. Hranilice mogu biti srnjestene na ramama koje drZe plasticne ploce. u plasteniku toliko dugo dok plastenik ne dosegne jako veliku toplinu iii suhocu zraka. neki uzqajivaci ne stavljaju puzeve u ograde po tezini nego po kornadu. Ploce osiguravaju puzevirna mjesto za odmor i skrivanje. srednje u drugi a krupnije u treci boks. Jedan istrazivac je zapisao kako je u sanducima na otvorenom svaki puz za razrnnozavanje irnao 7 mladuncadl. Ne treba prijeci gustoCu od 1. U tipicnom primjeru sanduka: sanduk za uzgoj ima betonske stranice. Ograde za razrnnozavanje se mogu opremiti isto kao i boksovi za tOY iii se ograde za tOY mogu rabiti kao ograde za razrnnozavanje nakon ubiranja zrelih puzeva. Posto puzevi gube tezinu kada Ijeti spavaju. Neke puzeve treba ubrati a neke ostaviti za razmnozavanje. tOY i finalni tOY. Ako imate nekoliko ograda za tOY. Mreza za komarce iii site prekrivaju gomji dio. izlijeganje. Oko prvog travnja (ako temperature dozvole) prenijeti ih u prostor za konacni tOY.aspersa puza po cetvornorn metru ograde. 34. Puzava jaja su izvrsna startna hrana za izlegle ptizice. rnladuncad.Pet etapa uzgoja puzeva U uzgoju H. Protein pornaze beba puzevirna brzi razvitak i dobro zdravlje. vegetaciju. Visoke Ijetne temperature i prekomjema vlaznost prouzrocuju deformacije puzeva koji uz to ostaju sitni.asperse razlikuje se pet etapa: reprodukcija. svaki odrasli rasplodni puz mogao proizvesti 15 rnlaouncadl. tlo sa glistama (za ciscenje tla) na dnu. Puzeva jaja imaju 12-20 puta viseproteina od salate. ovo im daje neophodan kalcij za kucice. Ako se puzeva jaja cuvaju na optimalnoj temperaturi od 20 C (za neke vrste) i aka jaja ne izgube vlaznost. U plastenicima svaki rasplodni puz ima oko 9-12 rnladuncadi.

rajcica (omiljena). za period od 24 sata. Kalcij im davati najmanje jednom tjedno ito ako nije dostupan u tlu. cinija. kiseljak. ladolez. ostecenirn vocern i kuhanim krumpirom. repa. psenica. bobicasto voce. sojino brasno iii peletiranu smjesu za piuce. koji sadrzi 5% koncentrata za nesilice. Aktivni puzevi bez hrane. kelj. slatki qrasak. stricak. odmah uklonite ne pojedenu hranu zato sto se brzo pokvari. hranu jednaku 10% a ponekad i 20% od svoje tjelesne tezine. takoder utiecu na hranidbu. Puzevi izbjegavaju biljke koje proizvode zastltne kemikalije. Osigurati cesto eiscenje posude za hranjenje i pojenje. kamilica. juzno voce. krastavci (omiljena hrana puzeva). dud. poriluk. bunika. planinski jasen. hajdueka kasa. marelice. simsir. karanfil.PREHRANA PUZEVA BTLJKE KOlE PUZEVI JEDU Puzevi iste vrste prikupljeni iz raznih podrucja mogu imati razlicite hranidbene prohtjeve. Ostali cirnbenici (npr. To je proces koji traje od 8-12 tjedana. grbastica. grab. vlasac. 6% vapna u prahu (40% Ca). Puzevi koji spavaju mogu izdrzati puna dulje. mrkva. sljiva. Mladi H. persin. sljezovaca. bundeve. Kalcij se primjenjuje u oblicima koji ne sadrZe stetne soli od kojih puzevi mogu uginuti. 35. Puzevi ponekad mogu pojesti. vrste i naein dopreme hrane itd). zrele tresnje. krumpir (sirovi iii kuhan). jecarn. Neke odkrma koje puzeviiedu su: plod i list jabuke. Njegova brza stopa asimilacije pospjesuje brzi rast. raz. breskva. hren. U ovu svrhu odgovaraju i neki tipovi pojilica za puree. zitarice. zrele kruske. Puzevi obicno vise vole socno lisse i povrce nego suho. Opskrba vodom za pice je preko plitkih kontejnera kako bi se smanjio rizik od utapanja puzeva. prije uqinuca od gladi mogu izgubiti vise od 1/3 tjelesne tezine. Kolieina hrane koju puzevi jedu ovisi 0 vlaznosti i raspolozivosti vode za pice. Neki uzqajivaci koriste raz. macuhica. dok se ne otkrije optimalan nacin hranidbe. Ijiljan. bazga. kopriva. Ako puzeve hranite povrtlarskim dodacima.pireom (u prahu). maslacak. intenzitet svjetla. Koncentrati u prahu za nesilice osiguravaju kalcij. ruze. Najbolje je davati pola zelenog povrca i pola smjese za pilice koncentrata. 15% soje. petunija. 20% sirka. magnolija. loza i grozae. cvjetaca. list luka. Posije mozete dati vlazne iii rasute po listovima povrca. gotovo sve vrste kupusa. Kalcij pomijesaf sa vlaznirn posijama iii krumpir . kukuruzno brasno. temperatura.aspersa je spreman pojesti mlijeko u prahu. celer (list i korijen). Hrana mora sadrZavati 20% psenicruh posija dok su 80% materijala od voca i povrca. Puzevi jedu i materijale kao sto je kaftan (time ih nemojte namjero hraniti kako se prigodom transporta ne bi dogodio bijeg iz kartonskih kutija). 44% jecma. hibiskus. salata (omiljena i od nje su puzevi dobre kakvoce). spinat. 10% kukuruza. zastitne dlacice na stabljici itd. potocarka. .

njega zanima stopalo. Sve ovo uzgajivac moze i ne mora znati. ali moramo dati neke podatke 0 njemu kako bi uzgajivac znao gdje su moguce zamke. a potom se razisli i svatko od njih krenuo u svoje rodiliste da polozi jaja! Oboje medusobno oplodeni odlaze iskopati rupu i poloziti jaja. jer ne moze oploditi sam sebe. da jednostavno kazemo. vazno je da se puzevi Helix pomatia pare u lipnju. Dakle. KRETANJE PUZA je. Zakopa se u zemlju do dubine od desetak i vise eentimetara. ili pak kanibalizma (medusobno se prozdiru). a tamo se nade oko 50. Ako budete imali svoj puzarnik. pojedu. reeimo slikovito.000 ZUBICA! Ako nesto impresionira kod puza Helix pomatia. ocisti se i pocne pripremati za zimski san. U uvjetima prosjecne vlaznosti tla.000 zubi u donjoj usniei (redule. To je. puzevima stradava stopalo. Za nesto manje od mjesee dana izlegu se mali puzici koji uskoro krecu u pasu. oboljevaju i ugibaju.. Iskustvo kaze da puz odlicno osjeca dolazak zime i konstantno niskih temperatura. NEPRIJATELTI PUZEVA u uzgajalistu su grabezljivci i nametniei. probavi pojedenu hranu. Operkulacija je vazno razdoblje i za puza i za uzgajivaca. i svoju jos neizleglu bracu. te podatak da ima oko 22. obicno za kise i nocu. IIi jedno. Operkulaeija traje od listopada do ozujka. On je dvospolae. zar ne? Puzev organ za kretanje je njegovo stopalo.. kada se prosjek dnevne temperature pocne kretati 8 do 10 stupnjeva eelzija. te da nakon dvadesetak dana polazu jajasca u jamiee koje su sami iskopali u rahlome tlu. biti i muski i zen ski puz. krece se brzinom od oko 4 m na sat. zacahurenje puza pred zimu. vrlo interesantno. vrlo sporo. jer tako maleni i slabasni niposto ne smiju na sunee. onda je to cinjenica da zivi na svim dijelovima svijeta vee tisucama godina. ako nema dovoljno kalcija. zeludac. Treba mu "odabranik" iIi «odabranica» da bi se nakratko sparili. Mora sadrzavati izmedu 2 i 4 a maksimalno 10 do 15 % kaleij a U slucaju nedostatka kalcija. mozete sasvim dobro cuti djelovanje puzevih zubala. Jamiee u koje polazu jajasca nisu ni tako male jer im je dimenzija oko 4x4 em. a ako je u zemlji nedostatak kalcija. 6. Za nas koji nismo znanstveniei i koji cemo se u pocetku zadovoljiti s tek minimum znanja 0 toj zivotinjici. ali ono sto stalno mora imati u glavi i provoditi u vrijeme ljetnih susa. Rekosmo vee da necemo siriti strucnu pricu 0 sarno me puzu. Prethodno pojedu vlastitu ljusku iz koje su se izlegli.Puzarstvo Uzgoj Vinogradarskog pufa (helix pomatia) PREKO 20. ovisno 0 hidrometeoroloskim prilikama. moze to biti i brzina od 5. . a ako je u zemlji previse kalcija. oci erijeva. ali ne u parenju. za izgradnju kucice pa dolazi do bolesti. treniea). Dakle. a zivotinjica izgubi oko 20 % vlastite tezine. Spominjemo tek da je puz dvospolna zivotinja i moze. je orosavanje (nije dobro navodnjavanje) tla. otvor kucice zatvori bijelom opnom i ceka proljece. ali nepotpuni. mladi puzevi nemaju dovoljno materijala. Parenje i razmnozavanje kod puza je. a taj dio njegova tijela jedino zanima covjeka u konacnici. puz Helix pomatia prestaje jesti. Gurmane ne zanima to sto puz ima i pluca i sree. KUCICA je u 97 % od kaleijeva karbonata i u odabiru pareele za buduci puzarnik treba voditi racuna 0 sastavu tla. 36. ali njemu sasvim dostatno. iIi drugo. Uskoro se probijaju iz gnijezda.ak i vise jaja. negdje oko korijenja biljaka. gusteracu.. muske i zenske spolne staniee . pa i vise metara na sat! Impresivno. zivotne se funkeije u tome razdoblju svedu na minimum. a ako naide na vlazno tIo i ako malo doda gasa. treba ga dodati. da bi se puz mogao lako kretati i hraniti. vee smo natuknuli. iz nasega kuta gledano. iIi ako navecer prosetate do tudeg uzgajalista.

hladenje. Nametnici su: NEMATODI. 37. ili pak 0 kompletnom. recimo. ako zelimo izbjeci vel ike gubitke u proizvodnji. Osim toga dobro je u blizini puzanika imati i poneko visoko stablo da ga posjecuju nasi saveznici kopci. krtice. U zatvorenim prostorima mozemo toviti puza cijelu godinu.. automat sku regulaciju svega toga . Protiv njih nema za sada efikasne zastite. i jos ce dugo biti. ali ako je puzarnik uredan. njih smo se prakticki rijesili. Skupo! Osim podjele na vanjski i unutarnji uzgoj. jer je. GLODAVCI Deratizacijom vee ogradenoga terena unistavamo stakore. to je objekt koji treba saciniti po tocno definiranim pravilima. Ovi insekti ne lete i ako prije uspostave puzarnika tretiramo zernljiste na odgovarajuci nacin. sokolovi i sove. No. Nezgodne su vrane. s velikom smrtnoscu i gubitkom tezine. jer. Smatramo potrebnim izvrsiti analizu tla prije samoga odabira. najbolje dva do tri posto) a Ph faktor (kiselost) kretati se oko 7.puzeve koje mi uzgajamo. ti gubici su ukalkulirani. UZGAJALISTE ILl PUZARNIK Rekli smo vee da necemo nasiroko razmatrati ostale vrste i mogucnosti uzgoja puzeva osim Helix pomatia i to u punom bioloskom ciklusu. Puzarnikom nazivamo prazan ili popunjen ogradeni objekt za uzgoj konzumnih puzeva. Krecu se oko 5% kod odraslih i 20-ak % kod malih puzeva. a ako ih ima. cijena ljudskoga rada znatno niza od cijene suvremene tehnike i objekata. gubici od nametnika nisu znacajni. te zbog toga sto u ovome uzgoju mi puzu dajemo sansu da zivi na svoj prirodni nacin od poroda do dostizanja idealne tjelesne tezine. Tretira ih se sredstvima na bazi metaldehida. bioloskom ciklusu. ali i imati grijanje. PTICE Protiv ptica najbolji je lijek gusto zasadeno raslinje kojim im se puzevi hrane u uzgojnim linijama. ali. silphynidea i carabidae. rjesava ih se odgovarajucim kemij skim sredstvima. vee rahlo kako bi se puzevi lako mogli ukopavati i iskopavati iz zemlje. Dobro je da ima nagib kako bi visak vode otjecao. poljske miseve i jezeve. prakticira se i u zatvorenim prostorima . vanjska ograda od pletene zice i unutarnja kojom se ograduj u pojedine uzgojne linije. . Ako se eventual no kasnije ipak pojave. Neki postavljaju mrezicu. Parcijalni uzgoj necemo uopce razmatrati jer to nije ozbiljna proizvodnja vee povremeno skupljanje puzeva iz prirode i djelomicna dohrana. mora imati aktivnog kalcija do najvise 15 posto (rekli smo. ali cemo ih tek spomenuti donekle. PUZEVI GOLAtI Puz go lac je opasan stetocina jer je i mesozder i voli pojesti «nasu muku)) . muljevito iIi pjeskovito. puzevi ce se podaviti! Ogradivanje pufamika je vrlo vazan posao.. vlazenje. tvrdimo.INSEKTI. kao sto je i relativno skup. za nasu zemlju najpovoljniji. Kompletan bioloski ciklus je. ako je tlo glinasto i padnu jake kise. vrapci i kosovi. mozemo govoriti i 0 parcijalnom.. Osim uzgoja na otvorenome zemljistu. PUZEVI GOLAtl. i galebovi.. Tlo Za puzarnik ne smije biti izrazito glinasto. PLATELMIDI I LARVE TREMATODI. Ograde su iz tri osnovna elementa: vanjska ograda od lima. Dakle. te ako se redovito cisti od ostataka (ne)pojedene hrane i izbjegava truljenje.plastenicima ili gradevinskim objektima. ne previse vlazan. ali onda je rosenje znatno oslabljeno. INSEKTI Puza prvenstveno napadaju insekti kornjasi (rod soleoptera) a to su staphylinidae. ali i skupljanjem i uni stavanj em. GLODA VCI I PTICE.

a iznad zemlje 60 em. ili izbusiti. REPRODUKCIJA Od valjenja do dostizanja idealne tezine.. kod izbora samoga zemljista pozeljno je birati tlo s puno jutamje rose. za parenje i vlastitu reprodukeiju. ( Praksa je pokazala da je jeftinije i bolje reproduktore nabaviti iz prirode nego ih kupovati jer si na taj nacin smanjujemo troskove proizvodnje) Ako je moguce. ali dogodine dolaze vlastiti. Od fiber glassa je. s rupieama promjera 2 mm. Neki reproduktori se naprosto ne mogu aklimatizirati i ugibaju. unistili sve stetocine. vlaga. 38. kukaea i parazita. Sluzi kao zastita od svih nezeljenih posjetitelja. treba je naruciti bar mjesee dana unaprijed. spreman je vee nakon 8 mjeseei zivota u puzarniku. dati uzorak tla na analizu postotka aktivnog kaleija i kiselosti. TLO JE DOBRO! Ipak. Ogradivanjem na propisan nacin onemogucili smo svim vrstama stetocina (osim letecih. do krtiea. Donji kraj se zakopava u zemlju kojih 5 em da se puzevi. stakora. Treba napomenuti da se ovi puzevi pare dva puta godisnje. nema rezultata zbog ucinka zime. sunee radi raslinja. Ogradivanje pod zemljom izvodi se pocincanim ili aluminijskim limom koji se u zemlju ukopava do dubine eea 40 em. na zalasku ljeta. ne gubeci godinu. Visa je od one koju mogu izdrzati puz iIi covjek. Ovakva stedljivost. mora imati rijeseno navodnjavanje.sve to izgleda jako zahtjevno! Ali. ne mora. iIi u kombinaeiji zica-lim.. srecom ima jedna spasonosna formula koja glasi: ako u blizini ima puzeva koji slobodno zive i razmnozavaju se. kako bi prije useljenja maticnog (rasplodnog) stada. ali ako se nekome ne da . zmija. Ali ako netko nema novaea za kompletnu investieiju u prvoj godini. korijenja i busenova. za maksimalnu ne treba ni spominjati. upravo u tome puzarniku rodeni i odrasli puzevi. razvesti eijevi (alkatan) i postaviti odgovarajuce dizne na visini od oko 1m. Ogradu oko uzgojne linije zaista moramo postaviti. a. pasa i macaka. moguce je. Na nasemu trzistu postoji mreza i (Delitex) za ogradivanje uzgojnih linija. ali ispod vrata treba takoder ukopati lim ili betonirati ulazni prostor s malim bazencicem (dezobarijera )za pranje obuce pri ulazu. ocekivati 15 do 20 primjeraka po jednom reproduktoru koji ee docekati prodaju. iIi kakve vee hocete stupove. ali svakako prema izvedbenom projektu.Vanjska ograda ide oko eijeloga zemljista i sastoji se iz dijelova koji su pod zemljom i iznad nje. nevjerojatno je vel ike trajnosti i izdrzljivosti. ne smije biti previse vjetra jer isusuje do. Od speeijalne je mrezice koja onemogucava bijeg. muljevita. dezinsieirati i deratizirati. Razapinje se na drvene stupiee zabodene u zemlju na svakih eea 3 m. E. U predvecer (naravno kada su suse) treba prskati sto je moguce sitnijim mlazom do pola sata. kiselost. Iskustvo kaze da treba po cetvornom metru napuciti 20 do 25 reproduktora i onda. ali upravo zbog svog uvoznog porijekla. Uzgojne linije su siroke do 4 metra i dugacke ovisno 0 dimenzijama puzarnika. Smrtnost nabavljenih reproduktora krece se oko 25% ali zna dosegnuti i 50%. No. uz pretpostavku «normalnih» gubitaka na podmlatku. Izuzetno je efikasna u sprjecavanju bijega puzeva. odnosno prskanje (stvaranje magle). od covjeka. Na betonske ili bagremove.. Proljetno parenje donosi uzgajivacu plodove. divljaei. iIi u rodilistu. preporuca se prije bilo kakvih odluka i radova. radi mirnoga sna. pri pokusaju bijega. bili 100% pod kontrolom i da bi uzgajivac mogao normal no manipulirati njima. dezinfieirati. Ulazna vrata mogu biti od lima. Prije samoga ogradivanja zemlju je potrebno preorati. puzarnik mozemo napuciti i s manje reproduktora. zemlja ne treba biti visoke klase. . treba rose. ali ni glinasta. cija smrtnost je daleko manja od smrtnosti kod reproduktora iz tudega puzarnika iii prirode. ali ono drugo. Ako bunara nema treba ga iskopati. poput ptiea i komaraea) ulazak u objekt. odnosno rasporedenost u investieiji uopce ne mora biti losa jer. ali sluzi i da bi puzevi u tovu. Do ispod -20 stupnjeva eelzija minimalne temperature. ne provlace ispod mrezica (Delitex) je uvoznog porijekla i moze se nabaviti u PZ «Deliciae». onda puzevi sretni krecu na svoj obilni nocni obrok.. prinosi nisu ni priblizni onima u puzarniku s rijesenim vlazenjem. razvucerno i pricvrstimo pletenu zicu i onih 60 em lima sto viri iznad povrsine zemlje. oformiti puzarnik kojega ce se investieijski zaokruziti dogodine. svjesno se odricuci «bogatoga pravog uroda». u susnim godina rna. a ne natapanje . cvrste grade i ako ju se upotrijebi po uputama. Dakle. bez obzira na nesto slabiju proizvodnju u prvoj berbi.. Helix pomatia ima puni bioloski eiklus od 18 do 24 mjeseea. Ovo posljednje je dobrodoslo i ima puno opravdanje. Bez ovoga. Tada je spreman za trziste. miseva. aktivni kaleij. Puzarnik 0 kakvome je ovdje rijec. odnosno prije napucivanja uzgojnih linija za rasplod i tOY. ocistiti od panjeva.

000 m2 da zasijemo kulture za dohranu. No.2 Eura po kilogramu. No. U prvoj i drugoj godini stjecanja iskustva pojedinci ce imati nesto slabije rezultate (nece dohraniti 20 nego 15 puzeva. Moguce je prihranu dodavati iz drugih povrtnjaka. Dakle u ogradi imamo 14. izostanak vrhunskih rezultata u prvim godinama stjecanja iskustva ne bi trebao nikoga deprimirati.000 m2.te kemijskim sredstvima unistavamo sve vrste stetocina u ogradi. Recimo. unijeti i stetocine i "okuziti" puzarnik.000 reproduktora (na povrsini od 1. a pri tome treba konzultirati strucnjake.. Pretpostavimo da ste odlucili sagraditi puzarnik na 2. recimo. Ove radove dobro je obaviti u jesen. Pri odluci za uzgoj konzumnih puzeva treba se naoruzati strpljenjem (nije lako docekati prvu prodaju!) i usvojiti znanja. rezultiraju ozbiljnom razlikom u konacnom financijskom inkasu. salatu. onda sada preorati. ali ozbiljne su sanse da cemo tom hranom izvana. ali je unutar vanjske ograde. onda nakon ogradivanja oremo cjelokupnu povrsinu. RADOVI I UZGOJ U dosadasnjem dijelu ove brosure dali smo yam niz dobrodoslih informacija i uputa. ) 3 do 3. zicana + limena ograda). nece biti teski 20 nego 15 grama) ali ako uzmemo da je cijena opranog i zapakiranog puza u Italiji. vazni su odnosi u velicinama rodilista. da ne bude zabune na pocetku: uzgajivac puzeva smije racunati (zbog pakiranja. Tu cemo u proljece ubaciti reproduktore (rekli smo 20 do 25 komlm2) i ostaviti ih do narednoga proljeca da rastu.glavno toviliste. ocistimo je od busena. ali i vlastito iskustvo dobroga puzara. No. 39. To ce nam biti . zasijati potrebno raslinje u uzgojnim linijama. u manjim hrpicama i po mogucnosti odmah pustiti orosavanje (ako je vee instalirano) da se reproduktori odmah pocnu hraniti i privikavati na novi ambijent. njiva iIi iz prirode.M2? Prvi veliki i vazan posao je ogradivanje vanjskom ogradom (stupovi. davanja drzavi i s1.opet dobro! Ako nismo. ako zelimo imati 10. jedno jutro. suncokret). transporta. iIi Francuskoj blizu 4 Eura. Drugu trecinu trebalo bi zasijati biljkama koje ce posluziti za prihranu.000 konzumnih puzeva u prosjecnoj tezini od po 20 grama.000 m2) uzgoji za prodaju 400. od kojih desetak centimetara. 0 dijelu puzamika koji nije pod izravnim uzgojem. panjeva i s1. No. Trecu trecinu formiramo za uzgojne linije i ogradujemo mrezicama dogodine. tovilista i dijela za prihranu. onda je matematika prilicno optirnisticna. ograditi uzgojne linije. to nece biti dovoljno i trebati ce prihrana.000. mogu osigurati da uzgajivac od 20. jer iako cemo i u onoj prvoj trecini zasijati hranu za puzeve. ubacuju se reproduktori i to uvijek predvecer. u proljece krecu najvazniji radovi oko reprodukcije i uzgoja: L VELJACAIOZUJAK: -ako nismo orali u jesen. jer je potrebno odredeno vrijeme Za stjecanje vlastitoga iskustva koje je dragocjeno.). Zadovoljstvo dolazi na kraju. Nijanse u gramima i broj u othranjenih primjeraka za trziste. Treba ih rasporediti po cijelome rodilistu. ta ukupna velicina nije bitna. ali nista ne smeta ako to napravimo i u proljece. pa je zato nuzno posao uzgoja puzeva shvatiti vrlo ozbiljno. ali sada dolazi ono najvaznije: upute 0 uzgoju i radovima po mjesecima u prvoj godini bavljenja ovim poslom.000 m2 raspodijeljenih za rasplod i tOYonda moramo osigurati unutar vanjske ograde jos 4. Ako smo ranije preorali .Poznata tehnologija. Na neki nacin bilo bi idealno tu povrsinu podijeliti na tri dijela i prve godine sarno jednu. dvadesetak ili nesto vise komada po cetvomome metru. Mi za pocetak predlazemo izgradnju puzarnika od 2. kelj. ponavljamo. kao recimo tOYsvinja ili teladi. odnosno prihranu. . " TRA VANJ I SVIBANJ: -kada raslinje dosegne visinu. trecinu ogradivati unutarnjim mrezicama Delitex ( pri nabavci mreza ispitajte na vise mjesta jer su razlike u cijenama po 5 kuna po metru ) i u tome dijelu formirati rodiliste. trovanje stetocina.000 m2 ili. Ta povrsina je poprilici odgovarajuca za usputno bavljenje uzgojem puzeva s dnevnim radom od oko 2 do 3 sata. zasijati treba rezervnu hranu (kupus. potanjurati (isfrezati) zemljiste. granja.

Kod sisanja kosilieom treba biti vrlo oprezan i prethodno pokupiti «lutajuce izbjegliee». a ako i izadu. -vegetaeiju unutar uzgojnih Iinija skracivati na eea 25 em. u ovome mjeseeu treba kontaktirati otkupljivaca 0 trenutku otkupa. ali ne rjede od jednom mjesecno. 000 m? . a ovu operaeiju izvoditi. salata. godini iznosila je. kada je najmanja mogucnost usmrcivanja ili ranjavanja puzeva. obavezno izbaeiti iz uzgojnih linija! STUDENI: -ako su prosjecne temperature nekoliko dana za redom oko 7° C.. tako i unutanjih od mrezice. KOLOVOZ. a vase je da ih nikako ne ostavite gladnima. U 2003. Dobro je da uzgajivaci znaju ovu informaeiju. Stalno odrzavanje higijene puzarnika. odnosno ne mora se robovati) puzarniku pod svaku eijenu). dan. Onaj tko izvozi zive puzeve u ovome ne smije ciniti greske jer ce strani kupae obavezno «u svome dvoristu» izvrsiti kontrolu i nade Ii odredeni postotak netocno deklarirane kalibraeije (vrlo niska toleraneija!). RUJAN: -tOYjos traj e i biljke i raslinje treba jos uvijek drzati na visini od 25 do 30 em.POTREBNO JE U NA VEDENIM MJESECIMA RAIDITI 2 DO 3 SAT A . blitva.. Realno je da uzgajivac racuna na eijenu od 3 do 3. Puzevi su vee oveci i mogu puno toga pojesti. ali ipak sarno prema potrebi. Prskanje prema vlastitoj.po logiei eijene transporta mora biti koju desetinu tona . . u vrijeme podnevne pripeke. bez obzira rucno iIi strojem. Podrezivanje raslinja treba provoditi po potrebi. no treba racunati s time da je to cijena tocno kalibriranih i odlicno zapakiranih puzeva u dvoristu otkupljivaca). iii vrlo kratko sisane kosilieom. nece naci hrane pa ce se vracati sami natrag. lubeniee. a posiljka . a vi im to olaksajte kvasenjem tla ako je trajalo susno razdoblje. te propisno pakirani. lako ce eijelu posiljku vratiti nazad. jer ce puzevi manje htjeti bjezati iz uzgojnih linija. U drugoj i ostalim godinama proizvodnje.8g 5 big preko 36 mm preko 25g preko 9g Cijene konzumnih puzeva formiraju se jednom godisnje na Pariskoj burzi puzeva i te eijene se uglavnom drze svi strani otkupljivaci. Preporucamo potpuno ociscene staze bez vegetaeije. 40. ovisno 0 kvaliteti i kalibru. ZA PUZARIVIK OD 2. (ne rezati suneokret).2 Eura po kilogramu. ali PAZITE: one sto po noci nisu pojeli (kore i cvrsci dijelovi biljaka).. bundeve..22g 5 -7g 6 big 32-36 mm 22 . Moze lisce kupusarki.5g 8 medium 28-32 mm 18 . Prskati za vrijeme ljetnih zega treba cesce. kako vanjskih. LISTOPAD: -tOYjos uvijek traje i treba nastaviti s prihranom. Poglavito u ova tri mjeseea treba prskati vegetaeiju i puzeve u vecernjim satima (nije nuzno svaki. Raspodjela puzarnika na rodilista i tovilista (ta podjela naznacena je u poslovnom planu za svaki puzarnik zasebno) vee postoji i sada je vrijeme da male puzeve iz rodilista preselimo u tovilista.. Stalno provjeravati ispravnost svih ograda. puzevi ce se poceti zakopavati. voce . SRP ANJ. lisee suneokreta. ili oejeni nekoga s vise iskustva. tikviee.LIP ANJ.25g 7 .17g 3 . Kalibraeija konzumnih puzeva Helix pomatia prema medunarodnoj nomenklaturi: Kalibar Naziv kalibra Promjer otvora kucice Masa eijelog puza Masa cistog mesa 10 small 25-28 mm 15 . Staze izmedu uzgojnih linija trebaj u uvijek biti ciste iIi potpuno ociscene od svakog raslinja.DNEVNO! Puzevi prije odlaska na strano trziste moraju biti tocno kalibrirani i po tome razvrstani. skoro 4 Eura po kilogramu za najbolje puzeve. uljena repiea. Po potrebi prihrana. Treba kontrolirati prisustvo stetnika.

a ako je. kelj . ako je zaklopac uz ivicu kucice i nabubren. a u tovilistu 80 do 150 m2 Kolicina hrane u uzgajalistu ne bi trebala biti manja od potrebe puzeva u tovu.OPERKULUM Zaklopac se formira u jesen kada temperature padnu ispod 10 stupnjeva i kada se puz sprema za zimski san. 41. lubeniee. 4-5 dana. svjeze lisee. rastika. a operkulum se formira za jedan minut. kupus. Voden instinktom trazi skloniste koje ce ga zastititi od klimatskih promjena. velike vlaznosti iii iznenadnog povecanja temperature. apetit mu se popravlja. puz je zdrav i mozs da podnese zimu. ali ona je odlicna za sklanjanje puzeva i nakupljanje rose. bundeve. ali najvise suneokreta ZAKLOP AC . Priprema puza za zimski san traje. kada najvise jede. ali dobro je rasporediti sijanje tako da puzevi u svim razdobljima mogu jesti mlado. Djetelinu bas i ne obozavaju jesti. U dijelu puzamika izvan uzgojnih linija i koji je tu sarno za prihranu. u rodilistu.ak grama). kelj .Gustoca puzeva u rodilistu je 20 do 25 m2 reproduktora tovljenika.Priprema se zatim da izvrsi ciscenje crijeva od posljednjih ostataka hrane.operkuluma koji u dodiru sa zrakom otvrdne i postaje bejhcast jer u sebi ima kalcija. Sije se sve kupusasto bilje (salata. . nalik na sapunicu i zapocinje praznjenje necistoce koja se sakuplja u centru ove tanke opnice. sve u svoje vrijeme. dok u obrnutom slucaiu. uljena repiea. ali redovitim prskanjem predvecer.. ako je uvucen 5-10 mm ne rnozemo ocekivati da uspiesno prebrodi zimu. Nasavsi prigodno skloniste (ukopavanjem u zemlju od 5-10 em). ubaeuje se dodatna hrana (prihrana koja rnoze biti zelen posadena unutar puzarnika (dakle sterilna zelen) iIi pak povrce. djetelina. oko 25 grama mjesecno. ) suneokret. voce. Ljeti mu se apetit smanjuje i jede mane (oko 10 . tikviee. odnosno za polaganje jaja uz njihovo korijenje. U ovisnosti 0 kolicini i kvaliteti zeleni u uzgojnoj liniji. mraza. snjega. Raslinje u uzgajalistu je u skladu s istinom da puz jede «sve i puno. Odrasli puz u tovu treba u proljetnim mjeseeima. treba sijati svega ovoga. Zaklopacoperkulum pokazuje stanje i zdravlje puza. blitva. puzevima za hranu i za sklanjanje. brasnasti proizvodi i druga hrana. Biljke koje sijemo u uzgojnim linijama sluze. Da bi to obavio povlaci se u kucicu. odnosno 0 vizualnoj oejeni jesu Ii puzevi «pobrstili» tu zelen. Naravno.. prevlaci membranu. puz se narruesta sa otvorom kucice prema gore da bi olaksao razmenu plinova. onda je nuzna prihrana. Kada se ova faza zavrsi puz je pripremljen da ude u zimski san i zapocinje izgradnju konstrukcije pravog zaklopca .

opremu miesovitih uzgajalista SVI OVI TROSKOVI SE MOGU I SMANJITI. Drugi plastenik s pnpadaiucim kontejnerom koristimo kao reprodukcijski prostor neophodan za intenzivnu proizvodnju mladih puzeva poznatom metodom razmnozavanja u kavezima za reprodukciju. Uvoz i kupnja puzeva za nasad nisu prihvatljivi ni kao uzgojna tehnika ni kao trosak. Jedan kontejner i plastenik potrebni su za proizvodnju i boraviste uzqajivaca za loseg vremena._I PLASMAN U KG/KOM' I~ OTKUPNE CIJENEI€ 3600 Quzevo meso 1200 puzeve kuclce 600 25000 Qorcije* zivi Quzevi I II 4 20 4 3 Il OCEKIVANI PRIHODII€ 14400 24000 2400 75 000 I I I I I Zemljiste se priprema standardnim aqrotehrudom mjerama u rokovima poznatim iz vrtlarske proizvodnje*. a koriste se i kao rano uzqajaliste mladih biljaka ciji rasad po potrebi rasadujemo u tovilista iii pomocne povrsine farme. koju puzevi vole jesti. Pored vanjske zastitne ograde.EKONOMSKA RACUNICA PROIZVODNJE PUZA HELIX ASPERSA NA FARMI Projekcija trzista nacimena je analiziranjem dornaceq i praceniem trendova konzumnog tr. Potrebna oprema je domacih dobavljaca. Dobiveni rezultati dopunjeni su troskovima iskazanim u dostupnim ekonomskom analizama talijanskih otvorenih uzqajalista puzeva. Otkupne cijene su utvrdene anketom i usporedbom nekoliko dornacih i stranih izvora u 2003. toviuste je pregradeno unutarnjim ogradama od kojih su zasigurno najprofesionalnije izvedbe s mrezarna Helitex.zista susjednih zapadnih zemalja. a troskovi rada nisu razmatrani. a stay je prethodno obrazlozen 42. Ukupni troskovi proizvodnje definirani su kao fiksni plus varijabilni i prikazani su u tablicama. Za razliku od vrtlarskog. Maticno stado puzeva sakupljeno je u prirodi. godini. . cilj puzarskoq zasada biljaka je dobiti sto bujniju i zeleniju biomasu. OVO JE RACUNICA U GRUBO Troskovi proizvodnje uzqajalista puzeva na otvorenom procijenjeni su komparativnom analizom vrlo slicnog vrtlarskog i cvjecarskoq uzgoja na jednakim povrsinarna hrvatskih poljoprivrednika. Rad je definiran s 900 radnih sati godisnje. . PRIKAZ Godisnja proizvodnja i otkupne cijene proizvoda od puzeva . Jedinicne cijene puzeva imaju tendenciju visegodisnjeg kontinuiranog porasta. izuzirnajuci rnreze Helitex koje se proizvode u Italiji.

nisu uvrsteni u analizu. jednako vazna cinjenica je da preradom puzeva kompenziramo nedostatke sezonskog oblika proizvodnje.proizvodnje Varijabilni troskovi proizvodnje mjesovitih uzgajalista SVI OVI TROSKOVI SE MOGU 1 SMANJlTI. iako su standardni proizvod svake farme puzeva. Pored visestruko vece cijene za finalizirane proizvode. finalizacije proizvoda meso 1200 600 25000' 24000 2400 75000 6700 24000 2400 1200 puzeve kucice 600 porcije* 25000 6700 75000 43. promjenjive cijene. Otkupne cijene zatvorenih su oko 30% vece od zagarantiranih cijena koje dostizu zivi i aktivni puzevi. po potrebama kupaca i izvan sezone. cime postizemo znatno povoljniju cijenu. uz dodatnu moqucnost lakog plasmana proizvoda na trZiste. Spectncan i na trzistu uvijek trazen proizvod su poklopljeni puzevi koji radi kompleksnosti proizvodnje i plasmana. Preradene puzeve plasiramo sukcesivno. lj. OVO JE RACUNICA U GRUBO Oaljnja tehnoloska obrada zivih puzeva narnece se kao dohodovan i najisplativiji dio proizvodnje na farmi. .

'" OTKUPLJIV ACI 1. 098 1329380 Fax. . ++ 385 0 51 742-460 e-mail: helicikultura@net. HELlCIKUL TURA . 23000 Zadar Hana Medin Tel. Alma Cvjetkovic Rukavac 60. Vise sati rada koje trosirno vodenjern rnjesovite farme nadomiestarno uravnotezenom proizvodnjom i povecanirn prinosima. DELIClAE prva hrvatska zadruga za puzarstvo UPRAVITELJ: Ivan Medak od 08 do 13 telefon: 031 742247 od 08 do 14 mob: 098 878 777 44. dovoljna da prehrani puzeve. Telluris-Medin" d.Zakljucak za farme mjesovitog uzgojnog oblika Mjesovite uzgojne farme imaju najveci razvojni potencijal. : 023 333249 Mob. TELLURIS-MEDIN 0./fax. Svim kooperantima zajameeno je triiste te stopostotni Otkup Po cijeni ad 3 eura/kg. kad prestane opasnost od niskih temperatura. U zatvorenom prostoru bez izravnog vanjskog klimatskog utjecaja rnozerno.o. Ulica Zore Dalmatinske 6.Alma Cvjetkovic .com info@telluris-medin.medin@yahoo. Tvrtka .o.0.51211 Matulji Obrt za proizvodnju. poznatim reprodukcijskim tehnikama. zelenilo posadenih biljaka. trgovinu. : 023 333249 e-mail: hana.hr 2. Otvorene parcele naseljavamo mladim tovljenicima u ranoproljetnim optimalnim rokovima. Mjesoviti uzgojni oblik najpodesniji je za farme u razvoju jer povecanje proizvodnje ne stvara prazan hod 5 obzirom na sezonski i dvoqodlsn] ciklus rada. tj. Dobro vodeno uzgajaliste vlasniku osigurava uiednacene godisnje prinose (oko 2kg/m2 otvorenog tovilista) koji predstavljaju siguran dugogodisnji prihod 5 tendencijom povecanja. proizvesti onoliko mladih puzeva koliko je potrebno. usluge i ugostiteljstvo vI.0. HR .51211 Matulji tel. a prosudimo da je vegetacija.hr 3.