UZGOJ PlTZEV A (HELICIKUL TIJRA

)

UVOD
Uzgoj puzeva je nova poljoprivredna grana u Hrvatskoj. Momentalno je u pocetnoj fazi razvijanja, sa nekoliko manjih farmi. koje uglavnom dobro rade I razvijaju se. Svaki pocetak je tezak i trazi puna muke. truda, rada i zivaca a isplativost je velika. Relativno dobra cijena ovog proizvoda na inozemnom trzistu cini ovaj posao vrlo unosnim, a cijena po kilogramu se krecc oko 2.5 - 4 eura. Puzevi su se uglavnom skupljali iz prirode, i pripremali po starim narocinim receptima. U novije vrijeme puzevi su postali trazeni ekoloski zdrav, prehrambeni proizvod, koji je jako trazen u Francuskoj, Italiji i ostaJim razvijenim zemljama. U danasnje vrijemc potraznja za puzevima je postala jako velika. A samim istrebljivanjem i masovnim prikupljanjcm iz prirode, donesen je pravilnik trgovini i drugog prometa (naseljavanje farmi za uzgoj).
Zbog velike potraznje u EU. kod nas premda imamodosta Ijudi pokrecu vlastiti uzgoj puzeva.

0

zastiti kopnenih puzeva,

kvalitetnu zemlju i same klimatske uvjete,

U Hrvatskoj postoje dva siguma otkupljivaca, jedan iz Rijeke vezano za podrucje Kvarnera i Dalmacije, a drugi iz Darde vezano za konrinentalne krajeve.

VRSTE PUZEV A
Kod nas se uzgajaju uglavnom dvije vrste puzeva :

-Helix aspersa Muller

(sareni, mali sivi) , on se uzgaja najvise u primorskom djelu Kucica odraslog puza ima

pet krazeljaka . promjera 45 mm. Potjece sa obala Mediterana i gomjih obala Francuske i Spanjolske. Zivotni vijek mu je od 2 5 godina. Ova vrsta puza je vrlo otporna na razlicite klimatske vrste, pa tako da se moze naci u prirodi HZ more i u kontinentalnim krajevima, Za uzgoj se uglavnom preporuca ova vrsta pU711.uzgoj je laksi a gubitci su vrlo mali. udornacen je u velikom dijelu Europe, uglavnom u kontinentalnim krajevima, u planinama do 2000 m nadmorske visine, sumama, pasnlacima, kotlinama, vrtovima i vinogradima. Hrani se sa raznovrsnim biljkama, u vrtovima bas i nije dobodosao jer zna napraviti poprilicnu stetu. Sami uzgoj nije tezak, ali je neotporniji ad Helix Aspersa.

-Helix Pomatija Linne ili vinogradarski puz,

KOMERCIJONALNI UZGOJ PUZEV A
Kod uzgoja puzeva za prodaju i komereijalizaeiju tog posla, osim veceq anqazmana rada i sredstava pri izgradnji ograda za nekoliko tisuca kvadratnih metara zernhista, tehnologija uzgoja i pristup organizaeiji farme ostao bi slican iztozenom u ovoj skripti. Male ograde nisu u koliziji s najvecorn farmom puzeva. Dobro je uvijek odriavati malo uzqaialiste za osobne potrebe. Praktieno iskustvo, spoznaje i rad s puzevirna faseinantni su za svakog Ijubitelja prirode S malim puzarnikorn imamo u rezervi maticno jato puzeva za eiju kupnju ne moramo trositi novae i vrijeme, ako jednog dana pozelimo imati komereijalnu farmu.

Komercijane prednosti uzgoja puzeva Helix aspersa:
• • • • • Helix aspersa se najvise koristi u ishrani 70% prodatih svijezih puzeva Gini H. aspersa Visoka eijena na zapadnoevropskom triistu 3-5 eura/kg Nema konkureneiju u jeftinom puzu iz prirode Medunarodni institut iz Keraska otkupljuje sve koliGine puzeva proizvedene na farmama

01.

RAZLOZI ZA UZGAJANJE PUZA NA FARl'vH
Velika potrazrua za zdravom hranom u svijetu uzrokuje masovnu i kontroliranu proizvodnju kako bi se zadovoljile potrebe trzista, a istovremeno zastitila prirodna ravnoteza. U mnogim zemljama zastita pojedinih kultura je reguliranje strogim zakonskim propisima. Drzave clanice E.U. imaju potpunu zabranu sakupljanja puza iz prirode. U naso] zemlji se postule naredba 0 stavljanju pod kontrolu konstenja i prometa divljih biljnih i zivotinjskih vrsta koja omoqucava selektivno sakupljanje puzeva iz prirode. U buducnosti se oceku]e da ee se uskladivanjem nasih zakona sa zakonima Europske Unije u potpunosti zabraniti sakupljanje puzeva iz prirode. Potreba za puzern sa farme je u stalnom porastu na svijetskom trzistu kao i njegova cijena a zadruga garantira otkup i placanje puzeva po trenutnim trzisrum cijenama. Kod nas se uzgaja puz Helix Pomatia, u otvorenom tzv. talijanskom sistemu koji podrazumijeva da se cijeli biolosk. ciklus a i sam uzgoj vrsi i kontrolira na otvorenoj farmi. Ovakav sistem najvise odgovara nasem podneblju i daje izuzetne rezultate ako ga pravilno sprovodimo.

UZGOJ PO OTVORENOM TALIJANSKOM SISTEMU
- ODABIR TERENA - PRIPREMA TERENA ZA FARMU - PRIPREMA I SIJANJE ZELENE - PUZ - MA TICNO JATO MASE

- Mnogi Ijudi nemaju vremena da proucavaju iii traze ionako tesko dostupnu literature - Razne teorije i pristupi zainteresirane vise zbunjuju nego Ii im rasvjetljuju spoznaje i tehnike u puzarstvu Mali puzarnik od pedesetak kvadratnih metara je koristan i lijep za amatere, a buducim komercijalnim uzqaiivacima donijeti ce mnogo iskustava i ustedjeti jednako toliko novaca. Izvan svake sumnje je spoznaja da su za komercijalna uzgajalista najpodesnija maticna jata formirana od puzeva iz regije u kojoj se farma nalazi. Jos podesniji su vee adaptirani i djelornicno selekcionirani puzevi iz osobnog malog puzarnika,

POCETAK UZGO.JA
- dovoljno puzeva za pocetak uzgoja - mjesto u blizini kuce s odqovarajucorn vrstom tla u kojem puzevi mogu zivjeti i rasti - nekoliko vrsta biljaka koje puzevi vole jesti, a sluze im i za zaklon - materijali za izgradnju puzamika - Uzgajanje puzeva nije tesko, malo se razlikuje od uzgajanja pilica i pataka iii od sijanja kukuruza, --kupusa iii suncokreta - Mnoge stvari se mogu nauciti prornatrajuci divlje puzeve. Iskustvo je zanimljivo i korisno, a pornaze u donosenju odluke 0 profesionalnom bavljenju puzarstvorn

02.

UZGOJ PUZEV A U ZA TVORENIM OBJEKTIMA
Kod puzeva koji se uzgajaju u zatvorenom pod kontroliranim uvjetima, reprodukeija varira u ovisnosti od geografskog podrijetla puzeva koji se uzgajaju. Na primjer, jedan istrazivac je pronasao kako puz H.aspersa iz Bretanje bolje uspijeva u zatvorenom nego puzevi iz drugih regija. Za uzgoj puzeva u zatvorenom treba odrzavati temperaturu od 21 C i relativnu vlazost 80-90% (neki izvori tvrde 95%). Drugi izvori preporucaju 75% vlaznosti tijekom dana i 95% tijekom noel. Centar helikulture je preporucio 65-75% vlaznosti tijekom dana i 85-95% tijekom noCi na 20C. U svakom slucaju, treba izbjegavati vlaznost iznad 95% (neki navode 90%) za bilo koji duzi vremenski period. Visak vlage moze ubiti puzeve. Optimalna temperatura i relativna vlaznost ovise 0 nekoliko stvari, ukljucujuci i vrstu puzeva i cak i to gdje je zaliha za uzgoj sakupljena. Najbolja je kombinaeija temperature i vlaznosti za H.aspersu, za izlijeganje jaja, optimalna temperatura 20°C pri 100% relativnoj vlaznosti. U ovisnosti od podrijetla puzeva i rezultati mogu drasticno oboriti izlijeganje na nulu i pri 1T'C i 100% vlaznosti. Dakle, greske su moguCe i u razlikama od sarno nekoliko stupnjeva iii postotaka vlaznosti zraka. Tlo ne treba drzati pretjerano vlaznirn jer ce jaja apsorbirati vodu, napuhnuti se i puknuti. Treba koristiti flureseentna svjetla za dobivanje dnevne svjetlosti. Razliciti puzevi se razlicito ponasaju na duzinu dana. Omjer svjetla i mraka utjece na aktivnost, hranjenje, parenje i polaganje jaja. Osamnaest iii vise sat; svjetlosti zamjetno stimulira rast H.asperse, dok manje od 12 sati - spruecava rast. Neke vrste puzeva mogu asoeirati dugi sate svjetla pocetkom Ijeta - sezonom najbrZeg rasta. Osamnaest sati dnevne svjetlosti se pokazalo optimalnim za razmnozavan]e (parenje i polaganje jaja); ali puzevi se razmnozavaju po mraku.

Sanduci i kavezi za uzgoj.
Puzevi se mogu uzgajati u sandueima i kavezima poredani u nekoliko razina u visinu. Treba rabiti sistem za automatsko rasprsavaoje kako bi se osigurala vlaznost. Kavezi za hranidbu moraju imati dovod hrane i vode. U tu svrhu odgovaraju plasticne posude dubine do 10 em. Dublji opskrbljivaCi vode povecavaju moqucnost utapanja puzeva u njima. Posude za polaganje jaja mogu se staviti u postolja od malo sljunka. Treba napuniti male plasticne posude, npr. vaze za cvijece duboke oko 7,5 em, steriliziranom zemljom (iii glinastom zemljom saneutralnim pH). Nakon sto puzevi poloze jaja, posude treba odnijeti U odjeljke za mladuncad gdje ce se jaja izleci.

Mlade puzeve treba drzati u odjeljku za rnladuncad oko sest tjedana. Tada ih treba premjestiti u zaseban prostor s obzirom kako je mlade puzeve najbolje uzgajati sa drugim puzevima slicne velicine, Osam sati dnevne svjetlosti je optimalno za mlade plizeve.

03.

RAZMNOZA V ANJE Helix pomatia u sanducima (za polaganje jaja)
Treba napraviti drvene sanduke dimenzija 25 x 35 x 25 u visinu. lsjeci rupu promjera 6 cm (za drenazu suvisne vode) u dnu i zatvoriti rupu plasticnom mrezorn, dobro osiguranom. Pokriti okvir plasticnom mrezom da se napravi poklopac sanduka. Poklopce napraviti tako kako bi se mogli otvarati iii skidati. Sanduke treba drzati na policama gdje su lako dostupni. Sanduke napuniti do 1/3 visine rastresitom ne kompaktnom zemljom, prokuhanom zbog sterilizacije (insekti, bakterije itd.). (Treba koristiti tlo koje ne sadrzi gnojiva iii kemikalije). Djelornicno prekriti tlo mahovinom, ali ostaviti dovoljno mjesta za puzanje puzeva okolo po tlu. Vodu prskati po mahovini. U sanduke prebaciti one puzeve iz otvorenog prostora (tri po kutiji) koji pocinju praviti rupe kako bi polozif jaja. Nakon sto puzevl poloze jaja treba ih vratiti u otvoren prostor. Tlo se u sanducima ne smije isusiti. Mahovinu uvijek drzati blago vlaznom. Previse vlage je opasno jer se jaja mogu napuhnuti i puci. Jaja se izlegu za oko 25 dana, ali bebe puzevi ostaju u Ijusci. Prije pojave na mahovini i na stranicama sanduka potrebno im je jos desetak dana. Puzevi na drvenim stranicama sanduka su u opasnosti od isuserua i moraju se pazjjivo skinuti i premjestiti na mahovinu. Kucice su im jos vrlo lomljive. Bebe puzeve njezno hraniti listovima salate. Puzevi u ovoj fazi razvoja naraspolaganju moraju imati vodu. Tri tjedna nakon sto se puzevi pojave na mahovini pazjjivo pokupiti bebe puzeve i staviti ih zajedno u privremeni kontejner. Mahovinu pazljivo odstraniti jer postoji rnoqucnost kako u njoj ima jOs zaostalih puzeva. Zamijeniti zemlju i mahovinu svjezorn (steriliziranom / prokuhanom) zemljom i mahovinom. Prebrojati i vratiti pzeve u kutiju. Mladi puzevi se u ovim sanducima mogu drzati i tijekom zime. Poredati sanduke u hladnu prostoriju bez mraza. Prostorija nikada ne smije biti hladnija od O°C a ni toplija od 3°C. Puzevi ponovo postaju aktivni u sliiedece proljece kada je temperatura preko 5°C. Treba ih hraniti 4 tjedna. Tada u prosjeku imaju oko 8 mm. Treba ih premjestiti u boks, pazljivo ocistiti i osusif sanduke i pripremiti ih za sliiedecu sezonu. H.pomatia sazrijeva za 18 mjeseci do 4 godine.

Mjesoviti system
lnacica gornje metode je pustan]e puzeva da poloze jaja u otvorenom prostoru i pazfjivo premijestanje jaja u sanduke. (Ostali su koraci isti). U ogradi promatrati puzeve koji kopaju rupe za polaqanje jaja. Biti ce vidljiv vrh njihovih kucica. Zabosti staple - marker u zemlju pored rupe. Kada puz zavrsi i ode, koristeci vrtnu zlicu odkopati rupu i izvaditi jaja. Ovaj zadatak je slozen. Jaja se mogu fizicki ostetif i uprljati zemljom.

RAZMNOZA VANJENA

OTVORENOM

Rasplodne puzeve staviti u ogradu za razmnozavanie u travnju iii pocetkorn svibnja. Hraniti ih do sredine lipnja, kada pocirue parenje i puzevi prestaju jesti. Puzevi nastave jesti kada poloze jaja. Kada puzevi poloze svoja jaja, odrasli se puzevi mogu premjestiti. Ova ostavlia vise hrane i manja je pretrpanost za izlegle puzice,

04.

000 m.dovoljno jc 1. koje ne mora biti u vlasnistvu. jezera iii vodovoda.5 kg po uzorku. Prva berba pocinje od druge godine proizvodnje i to 50-70% od pune berbe. U ljetnjim mjesecima za farmu velicine 2. same ne smije biti zagadjena.5 kg po uzorku.000 m. bare. u kolicini od 0. moze biti i ugovor 0 koriccenju iii zakupu. . Za farmersku proizvodnju puzeva dobra su ona zemljista koja su koriscena za poljoprivrednu proizvodnju: psenice. sa sredine uzeti po jedan uzorak. Prilikom izbora zemljista treba voditi racuna da postoji mogucnost navodnjavanja. Svaka veca povrsina dolazi u obzir i zavisi od finansijskih mogucnosti buduceg farmera. cista povrsina. potoka. Za analiza zemlje potrebno je dostaviti uzorak zemlje koji se uzima na sljedeci nacin: Za farmu povrslne 2000 m2 potrebno je dostaviti jedan uzorak zemlje koji se uzima sa sredine pareele sa dubine od 20 em u kolicini od 0. P01110CU prskalica iii mikrorasprsivaca. Prilikom izbora zemljista treba voditi racuna da zemljiste mora biti bez drveca iii vocaka.5 kg. suncokreta. sa sredine uzeti po jedan uzorak sa dubine od 20 em. kamen ili glina od koje se pravi cigla.povrsinu predvidenu za farmu podjeliti na dva jednaka djela i sa svake polovine. U prvoj godini proizvodnje nema berbe. ali same onaj koji trpi strojnu obradu.5 m' vode dnevno. jcr bi voda koja sc dugo zadrzava ugusila puzeve. jer nema puzeva koji su spremni za prodaju. Za farmu povrsine 3000. Od trece godine farma ulazi u pun rezirn i berba je 100% Cijena suhog prociscenog pufa Helix aspersa na triistu se krece od 3 . Izrada projekta za farmu Za izradu projelda potrebno je dostaviti kopiju plana pareele i skieu farme sa tacrum dimenzijama. sa dubine od 20 em. Vrsta Helix aspcrsa dobro podnosi hladnu vodu sa vecih dubina. dobro osuncana. Ne moze sc koristiti ni zemljiste koje je cist pejsak. u kolicini od 0. sljunak. minimalne povrsine od 2. povrca i dr. 05. bunara. kukuruza. Za farmu puzeva vrste Helix aspcrsa trcba manje vode nego za drugc vrste puzeva. Nagib zemljista moze biti. nadmorske visine do maksimalno 1. plavna iii zabarena. Za farmu povrsine od 6000 m2 do 10000 m2 potrebna su tri uzorka zemlje. 4000 i 5000 m2 potrebno je dostaviti dva uzorka zemlje koji se uzimaju na sljedeci nacin.000 m". PRIHODI Prosjecna koliCina puzeva koja mozs da se proizvede na farmi je 1 kg I m20gradene povrsine farme.Sto je potrebno za osnivanje farme puzeva? Najpre zemljiste. Ne mogu se koristiti zemljista koja su mocvarna. Za uspjesnu farmersku proizvodnju puzeva potrebno je u ljetnjim mjesecima navodnjavati i to vodom koja pada odozgo.5 € / kg. Uzorei se uzimaju na sliedeci nacin: povsina predvidena za farmu djeli se na tri jednaka djela i sa svake trecine. mada je najbolje da ta visina bude do 700-800 m. Voda moze biti sa izvora.

uzgoj i sabiranje divljih puzeva. Republika Hrvatska u poslijeratnom razdoblju izvozi oko 300 tona godisnje. Danasrua produkcija prelazi nevjerojatnih 200 000 tona zivih puzeva godisnje. u cijelosti sakupljenih u prirodi. ovaj put se neizbjeznost ekonomskog rasta poklopila s imperativom zastite prirode i opstankom vrste. Upravo zbog intenzivnog sabiranja Francuska vise nema divljih komercijalnih vrsta puzeva. Na srecu. na Zapadu se povecao broj industrija za preradu puzevoq mesa. a za pocetak. pretvaranje sve vecih povrsina pasnjaka i surna u oranice. Nedostatak relevantnih tehnoloskih informacija neophodnih za svakodnevni puzarski posao na osobnoj razini moze biti trustrirajucl. U Europi je doneseno mnogo mjera potrebnih za opstanak puzeva roda Helix. . dobivamo vrijednost svjetskog trzista puzeva od preko milijardu €. pocetkom osamdesetih godina u Istocno] Europi je pao izvoz 8%. Dvije trecine spomenute proizvodnje i veliki dio potrosnje odnosi se na vodece zemlje u puzarstvu. Moderna zemljoradnja. Pojedinacno je rnoquce voditi i najvecu farmu puzeva bez velikog poslovnog rizika. Ukupna produkcija svjetske industrije puzeva procijenjena je 1997. Italiju i Spanjolsku. dovoljno je imati pozitivan pristup i naviku svakodnevnog usvajanja dokazanih tehnoloskih znanja. a pornnozeno sa srednjom cijenom proizvoda po kilogramu. Zanimljiv je podatak da su zemlje bivse SFRJ osamdesetih godina prosloq stoljeca davale 10% svjetske potrosnje puzeva. godine na oko 130000 tona.. Sakupliacka privreda i ubiranje puzeva u prirodnom okruzenju sedamdesetih godina prostoq stoheca.. Prosjecna stopa rasta svjetske proizvodnje i potrosnje u zadnjih desetak godina iznosi oko 10% godisnje. gubilo je srazmjer i trku s iznenadujucom ekspanzijom konzumnog trzista. Spomenuti postotak iznosi oko 12 000 tona izvezenih zivih puzeva na godinu. 06. pa je tako nastao raskorak izmedu potraznie i ponude. Razlog je sto se ruralno stanovnistvo sve vise smanjuje. Gotovo istodobno. od prije tridesetak godina poprima obiljezja organizirane poljoprivredne djelatnosti \.. upotreba kemijskih sredstava. a Ijudi na selu se dominantno bave uzgojem biljaka u monokulturama. Medutim. mehanizacije. Zapadna Europa je pokusala tako uzrokovan manjak puzeva nadomjestiti intenzivnijim uvozom iz istocnoeuropskih zemalja. kao ekonomska nuznost stvorila se potreba za uzgojem puzeva...Farme puzeva su pouzdan i trajan izvor prihoda Prikaz ekonomske analize pokazuje da nije potrebno mnogo novca za pokretanje puzarske proizvodnje s izvanrednim razvojnim potencijalom. dovodi do opceq smanjenja broja ove sve ugrozenije vrste. Izvoz ima tendenciju smanjenja Puzeva u prirodi je sve manje. a manje skupljanjem puzeva. pored volje za rad. Eksploatacija. Sigurno ce se situacija promijeniti i u tom pogledu jer ima naznaka organiziranja prvih ozbiljnih projekata u helicikulturi. Francusku.. u prirodi sakupljenih puzeva.

Puzarstvorn se bavi tek 20-ak Ijudi. Vise informacija trazite u Upravnom odjelu za poljoprivredu i surnarstvo.00 kuna! Super! Zahvaljujemo Ijudima koji vode ovu zupaniiu na razumijevanju. no realno je racunati na cijenu od 2. a unatoc rnoquco] dobroj zaradi i proizvodnja je u povojima.istice Iva Medak. pripisuju mu se Ijekovita svojstva. potpornaze i ubzava probavu.. tehnologiju. Hrvati ne jedu puzeve..000 eura zarade Osijek . a ima status obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. rnoze od Zupanije ocekivaf financijsku potporu u visini do 25%. Svima koji zele. obrta iii zadruge. -Ne zelnn prosipati optimizam. Idueih su godina ulaganja tek oko 750 eura. Potrosnja mesa puzeva u ishrani se u poslijednjih 5-6 godina. UVJETI ZA DODJELU: -potporu rnoze ostvariti poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. (031-200-588) 07.Puzevi su za Francuze. upute za sve radove te jarnci otkup po trzisnirn cijenama koje se odreduju na burzi u Parizu. prema podacima Instituta. Za ulazak u puzarski posao optimalno je da buduci puzar ima vlastito zernhtste. recirno. uostalom to meso sadrf manje masti i energije nego. pa je meso zdravstveno sigurna hrana. Potrosnja puzeva u svijetu raste. Meso puzeva je bez kolesterola. U 2001. Deliciae za 1000 kuna nudi kooperantima skraceni poslovni plan. Investicijska potpora za izgradnju puzarnika! Ova zupanija prepoznala je vrijednosti nasih nastojanja da se u Hrvatskoj razvije uzgoj vinogradskoga puza. godini dostigla je koliCinu od 460. no realno je oceklvatl zaradu od 12. . odnosno sjediste korisnika na podruqu Zupanije osjecko-baranjske -ulaganje izvrsiti ove godine i ove godine podnijeti zahtjev. IZAZOVUNOSNE I ZDRA VE HRANE Za ulog od 5000 eura na godinu do 16. jer uskoro se necete moci baviti bilo kojom proizvodnjom neregistrirani) treba -imati prebivaliste. no vee se u drugoj rnoze zaraditi 10-15000 eura. Upravo sam stoga u Dardi osnovao Proizvodnu zadrugu "Deliciae". Zadnjih se godina potrosnja povecala do deset posto pa je jedini problem nedostatak proizvodaca. povecala cak 20 puta. Amerike. dovoljno volje i znanja te oko 5000 eura pocetnoqa kapitala (potrebnog za gradnju puzarrnka na 2000 cetvornih metara). Posebno je cijenjen na stolovima zemalja zapadne Evrope.. osnivac PZ-a "Deliciae"..000. a kolesterola uopce nema. Iz tih razloga prakticno nisu poznate bolesti kod puzeva. kao i rnoqucnosti njihovog relativno lakog plasmana i dobre zarade. a primjerice u Srbiji ima vise od 200 puzara s ukupno 100 hektara puzarnika. potocna pastrva. nudimo informacije i svu potporu za puzarstvo kako bi vee ove godine stvorili osnovu za dalji razvitak . Australije i Japana. Onaj uzqajivac koji ove godine podigne puzarnik i koji moze racunima potvrditi taj investicijski trosak. pa su sve to razlozi zbog ceqa je potraznia iz godine u godinu sve veca. U prvoj godini prakticno nema zarede. -Slavonija ima dobre uvjete za puzarstvo. ima dobar aminokiselinski sastav. Osim toga prvog preduvjeta (u svakom slucaju potrebno se registrirati kroz bilo koju od ovih formi i radi samoga bavljenja uzgojem puzeva. Razlozi za uzgoj pufeva su vrlo jasni: Zbog postojanja velike potrazn]e sirom Evrope za ovom vrstom proizvoda a time i trzlsta. Talijane Belgijance iii Nijemce poznata delicija. Naucruci su dokazali da ima isti ucinak kao antibiotik streptomicin. Sluz puza ima izrazito baktericidno djelovanje. a na nama je da iskoristimo priliku. a ne vise od 10.8 do 3 eura po kilogramu .000 eura na godinu.ZASTO UZGAJATI PUZEVE Meso puzeva blagotvorno djeluje na organe probave.000 do 16.000 tona. a blizina Srbije koja nema otvoreni pristup zapadnim trzistima donosi nam dodatne moqucnosti.

preslika. Za pokretanje uzgoja puzeva na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu upisanom u Upisnik. clankorn 18. dohrana zernhtsta u uzqaialistu . rujna iste godine. zastltnoq bilja. 2. «Zakonom 0 veterinarstvu» (Narodne novine br. sumarstva i vodnoga gospodarstva . 1) . 2) original 6a.00 kuna iii ukoliko financijska institucija nije uvjetovala potrebu prilaganja investicijskog programa zahtjevu za kredit.original. podnosi se zahtjev za registraciju objekta za uzgoj puzeva. Zahtjev za odobrenje investicijske potpore za kredite Iskoristene u prethodnoj godini podnosi se Ministarstvu (godisnje) u razdoblju od 1. surnarstva i vodnoga gospodarstva .«rnaticno stado» (vrsta puza. vanjsko i unutarnje ogradivanje uzqaiafista. Investicijski program ovjeren od strane financijske institucije koja je odobrila kredit. 30/94 i 72/94) «Pravilnikom 0 zastiti kopnenih puzeva . Potvrda 0 izvrsenirn financijskim obvezama prema proracunu jedinice lokalne samouprave (Prilog br. Izvod iz jedinstvenog registra obiljezavanja dornaclh zivotinia u slucaiu nabave zenskih proizvodnih j rasplodnih grla u stocarstvu iii potvrda Hrvatskog stocarskoq centra 0 podrijetlu stoke .Uprave za veterinarstvo. sijecnja do 30. 105/01. surnarstvo i ribarstvo. preslika povlastice za uzgoj iii povlastice za gospodarski ribolov. kolovoza do 30. Registracija objekata vezanih uz navedenu vrstu pod nadleznoscu je pak Ministarstva poljoprivrede. strucno Povjerenstvo utvrdit ce sukladnost tehnicko-tehnoloske dokumentacije sa utvrdenim stanjem na licu mjesta te Rjesenjem 0 udovoljavanju propisanim veterinarsko-zdravstvenim i zoohigijenskim uvjetima upisati objekt u Upisniku odobrenih objekata s registarskim veterinarskim kontrolnim brojem. .original.172/03).veterinarsko-zdravstvenu suglasnost za gradnju/rekonstrukciju objekta izdanu od strane nadleznoq zupanijskoq veterinarskog ureda .Upravi za veterinarstvo. Dokaz kojim se potvrduje status korisnika (preslika iskaznice iii rjesenja 0 upisu u upisniku. 29/99). 08. Podrucie sakupljania puzeva «maticnoq jata» iz prirode u nadleznosti je Ministarstva zastite okolisa prostornog uredenja.priprema supstrata za uzgoj puzeva te nacln isporuke na trziste.priprema supstrata za uzgoj puzeva te nacin isporuke). deratizacija.70/97. zasutnoc bilja. sijecnja do 28. sijanje . Ugovor 0 kreditu . Ministarstvu poljoprivrede. preslika rjesenja iii obrtnice za obavljanje djelatnosti surnarstva) . ribarstvu i sumarstvu. Racuni (R-1 iii R-2 iii racun iz kojeg je vidljivo ime iii naziv kupca) iii kupoprodajnog ugovora kojima se dokazuje ukupna vrijednost investicije . preventivne mjere koje se provode na uzgajaliStu-dozvoljeni herbicidi. podrijetlo) . U skladu sa time uzqajivac. propisani su veterinarsko-zdravstveni i zoohigijenski uvjeti za uzgajalista puzeva.000.stavljanje u promet uzgojenih puzeva (kolicine po vrstama).original. pravna iii fizicka osoba mora podnijeti zahtjev za dobivanje suglasnosti za puzeva Ministarstvu zastite okolisa i prostornog uredenja sa sljede6im podacima: . 7. Potrebno je napomenuti da na svakoj posiljci uzgojenih puzeva iii od njih dobivenih proizvoda prilikom stavljanja u promet mora biti naznaceno da se radl 0 puzevirna uzgojenim kroz puni iii dielomicni bioloski ciklus. prehrambenog i arornatlcnoq).tennicko-tehnoloskl projekt u dva primjerka (kratak opis uzgojnog ciklusa. kapacitet uzgajalista. Ovjerena potvrda financijske institucije kOja je odobrila kredit (Prilog br. rnoze se ostvariti pravo na nepovratnu investicijsku potporu kapitalnim ulaganjima u poljoprivredu. za kredite odobrene u iznosu manjem od 150. veljace. banka 0 tome izdaje odgovaraju6u potvrdu . Podnositelj zahtjeva za investicijsku potporu u ime komercijalnog poljoprivrednog gospodarstva moze biti nositelj iii clan komercijalnog poljoprivrednog gospodarstva. Zahtjev za odobrenje investicijske potpore za kredite iskoristene u razdoblju od 1.original iii ovjerena preslika. podnosi se Ministarstvu (poluqodisnje) u razdoblju od 1. 4. 3. Uz zahtjev je potrebno priloziti: .Uzgoj puzeva uvjeti i dokumentacija POTREBNO ZA REGISTRACIJU FIRME ZA UZGOJ PUZEV A Ministarstvo poljoprivrede.uzgojeni puzevi (kolicina po vrstama i godisnjim ciklusima) . kolicina. ogradivanje uzqajausta. dezinfekcija terena od nametnika. Iznimno. Uz zahtjev za odobrenje investicijske potpore prilaze se: 1. dohrana zernljista u uzqajalistu .preslike. sumarstva i vodnoga gospodarstva za sada ne daje poticaje za uzgoj puzeva okviru Zakona 0 drzavno] potpori u poljoprivredi. prehrambenog i aromaticnoq).uplatnicu u iznosu od 520.00 kuna uplacenih u korist drzavnoq proracuna .original.vrste bilja (npr. 5.Gastropoda terrestria» (Narodne novine br. a uredeno [e temeljem «Zakona 0 zastiti prirode» (Narodne novine br. Potvrda 0 izvrsenirn financijskim obvezama prema drzavnom proracunu koji izdaje nadlezni podrucni ured Ministarstva financija ne stariji od mjesec dana . 6. sijanje-vrste bilja (npr.

a odnosi se na kalendarsku godinu u kojo] je kredit iskoristen. Runjaninova 2 www. Avenija Dubrovnik 12/111 www.hr tel: 01/6585600 POKRETANJE IJZGOJA PUZEVA . dokaz vrsenju obrtnicke djelatnosti. Grad Zagreb. otvaranje i registraciju obrta nadlezna je zuparuiska sluzba za gospodarstvo. dok je za registraciju trgovackog drustva nadlezan trqovackl sud. Ministarstvo kulture.SUGLASNOST USTANOVA Prva pretpostavka za izgradnju i organizaciju komercijalne farme puzeva je ishodenje suglasnosti Uprave za zastitu prirode koja je u sastavu Ministarstva kulture Republike Hrvatske sa sjedistem u Zagrebu. . Ukupna vrijednost investicije podrazumijeva ukupni iznos kapitalnog ulaganja potkrijepljen racunima. Ulica grada Vukovara 78 www.000. sumarstva i vodnog gospodarstva. ali ne vise ad 20% ad ukupne vrijednosti investicije. Ministarstvo poljoprivrede. Uzgoj puzeva je jedna ad djelatnosti koja je. . dokaz registraciji trqovackoq drustva. a izdaje ga Zupanijska veterinarska inspekcija iii nadlezni Ured. dokaz obavljanju poljoprivredne djelatnosti.8.zagreb. Udio investicijske potpore rnoze iznositi do 25% ad ukupne vrijednosti iskoristenoq kredita. Rieserue upisu u Registar trgovackih drustava . vi stiecete status poduzetnika. ZAGREB. te svoju namjeru da ovaj proizvod izvozite rnozete ostvariti jednako kao i drugi poduzetnici sukladno propisima a vanjsko trgovinskom i deviznom poslovanju. u slucaiu kupovine privatnog poljoprivrednog zemliista radi okrupnjavanja poljoprivrednog gospodarstva. Uprava za zastitu prirode. onda to rnozete ostvariti iii otvaranjem i registracijom obrta-samostalne obrtnicke djelatnosti iii osnivanjem i registracijom trqovackoq drustva-poduzece. Najnizi iznos kredita za koji se maze odobriti investicijska potpora iznosi 80. kroz koji cete obavljati ovu djelatnost.hr tel: 01/61 06111 Uprava za veterinarstvo. Rjesenie upisu u Registar poljoprivrednika . Rjeserue upisu u Registar obrtnika.00 kuna. TELEFONI I ADRESEUSTANOVA .00 kuna. ZAGREB. Poslovni plan s kratkim opisom tehnologije uzgoja i lokacije (u prilogu s katastarskim izvadkom). Rjesenie obavljanju proizvodne iii prometne djelatnosti.25. ZAGREB. oznacena sifrom djelatnosti 01. Gradski ured za poljoprivredu sumarstvo. Ako ovu djelatnost zellte obavljati kao trajnu djelatnost radi ostvarivanja dobiti isporukom ovog proizvoda na trtistu ukljucujuci i izvoz proizvoda. Najvisi iznos investicijske potpore po korisniku u jednoj kalendarskoj godini iznosi 250. Osnivanjem i registracijom jednog od ovih oblika.min-kulture. prema Odluci 0 nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.mps. . dokaz a placenom porezu na promet nekretnina i izvadak iz zernliisne knjige s upisanim podnositeljem zahtjeva za investicijsku potporu kao vlasnikom kupljenog zemliista. ° ° ° ° ° ° ° ° Rjesenje suglasnosti za lokaciju. presliku poreznog rjesen]a.hr tel: 01/61 06385 . 09.000. jedan od tri moquca dokaza . Uz zahtjev za Rjesenje potrebno je priloziti tri dokumenta. .

Radovi na infrastrukturi i instalacijama farme puzeva su niske slozenosti i sukladni su Pravilniku 0 odredivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola. 8to se tice kreditiranja od strane banaka. Za sada. ima garantiran plasman..86/04. Osim toga. inspekcija iii nadlezni Ured Ova primjerka projektne dokumentacijefarme Ministarstvu). Farmi nije potrebna lokacijska dozvola. ni jedna banka ne daje kredite. uz to. bolje upoznaju sa procesom proizvodnje . Ministarstvo izdaje konacno Rjesenle 0 udovoljavanju propisanim uvjetima. a farma rnoze zapoceti proizvodnju* . Komisija Ministarstva nakon 'zavrsenih radova izlazi na lokaciju radi utvrdivanja sukladnosti projektne dokumentacije i izvedenog stanja farme.: "Mi u Alimenti naturali smo. nase podneblje je izuzetno zahvalno za uzgoj vinogradarskog puza. koji je ovdje autohtona vrsta. NN. dobili obecania da ce Fond kreditirati farmere. gde su. Ovakav odnos jos vise iznenaduje ako se ima u vidu to da Institut za helikokulturu ima tradiciju dugu preko trideset godina i preko sedam tisuca farmi u Italiji. i one cekaju Fond. koja bas i nije daleko. Korak prije dobivanja konacnoq Rjesenja je ishodenje Rjesenja 0 prihvacanju projektne dokumentacije za sto je uz zahtjev potrebno priloziti dva dokumenta. u najmanju ruku . puzeva (sve se dostavlja Uredu za veterinarstvo pri S dobivenim Rjesenjem definira se i u cijelosti izgraduje farma puzeva. Malo je cudna ta indiferentnost nadleznlh institucija.zacuderu.Sve sto je potrebno zapravo mala pornoc u vidu kredita za gradane. Rjesenje 0 suglasnosti za lokaciju. po. do sad a nisu donijeli nikakvu odluku. a to su Ministarstvo poljoprivrede Ministarstvo za zastitu zivotne sredine. kao i to da se predstavnici resornih ministarstava. a firma Alimenti naturali je svoj program predstavilo Fondu za razvoj Republike Srbije. Ukoliko ne postoje znacajnija odstupanja. koje ne pokazuju zainteresiranost eak ni da se detaljnije upoznaju sa ovom proizvodnjom. a izdaje ga Zupanijska veterinarska (preslik vee dobivenog i prilozenoq za potrebe Ministarstva kulture). tako da ni sa te strane nema niceqa". a kamoli da je podrze i potaknu. s obzirom na to da se radi 0 veoma trazenorn proizvodu na teritoriji Evropske unije i koji. Kada je rijec 0 generalnom odnosu drzave prema uzgoju puzeva. INSPEKCIJA: Glavni problem za one koji bi zeljeli da se bave farmerskim uzgojem puzeva jeste kako nabaviti novae.Oruga pretpostavka za organizaciju proizvodne farme puzeva je ishodenje Rjesenja 0 udovoljavanju uvjetima propisanim od Ministarstva poljoprivrede. . *Komercijalne farme puzeva otvorenog uzgoja mogu se organizirati i voditi na svim poljoprivrednim zernfjistima (uz suglasnost nadlezne Veterinarske inspekcije iii Ureda u smislu veterinarsko zdravstvene i zoohigijenske podobnosti lokacije buduceq uzqaialista). surnarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske koje je nadlezno za inspekcijski nadzor tijekom ukupnog rada farme. To je prosto nevjerovatno. "Medutim.

Da biste utvrdili da Ii je vas teren pogodan za uzgoj puzeva.analize i valutacije tla za potrebe puzarstva . preporucaju se parcele velicine izmedu 2000-4000 m2. Do povrsine 3000 m2 dovoljan je 1 uzorak (1 uzorak 488. ovisno 0 vrsti puza koju uzgajamo. Molimo vas da uz uzorak posahete vase podatke. Uvjeti za odabir parcele: da na njoj ima puzeva 5 kucicom u prirodi (na 2000 m2 min 15/20 puzeva) da bude ocjedita.izrada troskovnika. telefonski bro].net. te isti proslijediti na nasu adresu uz kopiju uplatnice na iznos 488. te se na ovakvoj parceli moze ocekivati da ce se sa prvom berbom vratiti izmedu 50-70% investicije. sto je donji rentabilni Za ovu djelatnost minimum. te = . kao prilog za potrebe kreditiranja .izrada elaborata sa tehnologijom za formiranje uzqajatista .ugovor 0 otkupu po trzisno] cijeni potrebno je raspolagati parcelom od min. selekcioniranje reproduktora.10.00 kn.00 kn). iii ZR ZABA 2360000-1101648698. OTKUP 1 KOOPERACIJA Alma Cvjetkovic HELICIKUL TURA: organizirani uzgoj gastronomskih puzeva. dok se ne upozna tehnologija rada u uzqaialistu. treba provjeriti da Ii upravo na vasoj parceli ima puzeva 5 kucicom u prirodi. mase 1/2 kg.strucna pomoc oko formiranja uzqajalista . Ukoliko je upravo vasa parcela prirodno staniste puza. Za analizu tla potrebno je uzeti uzorak zemlje do dubine 15-18 cm (nikako vise). da nema zadrZavanja vode da u udaljenosti 50 m nema kultura koje se kemijski tretiraju. tj. znaci da i potencijalno uzqajaliste moze tame uspjeti. prerada i konzalting 51 211 MA TULJI.isporuka potrebnog materijala za puzarstvo . raskrcena i bez stabala da bude sto pravilnijeg oblika (idealno za 2000 m2 je 40x50 m).hr Zainteresirani ste za uzgoj pufeva? Koji su prvi koraci? Ukoliko ste zainteresirani za uzgoj pufeva na otvorenom (helicikultura). jer u protivnom necete mob dobiti Uvjerenje od Zupanijskog veterinarskog inspektora da bude cista. te je pozeljno da duza os parcele bude usmjerena istok-zapad Prvi korak jest napraviti analizu tla. 2000 m2. trgovina. kojeg treba uplatiti na nas ziro racun PBZ 2340009-1147009806. Rukavac 60 tell fax ++ 38551 742460 liro racun PBZ 2340009-1147009806 MBG 2211949367302 e-mail: helicikultura-ac(ci:. HELlCIKULTURA-AC IZ Matulja nudi usluge: . Za pocetak.

rnozete nas posjetiti svake druge subote. Za sve dodatne informacije obratite se na nase kontakte. Alma Cvjetkovic odrzava seminare za osposobljavanje uzgajivaca puzeva.11. na vas zahtiev izradujemo elaborat koji sadrzi troskovnlk. obratite se za sve informacije Proizvodnoj zadruzi "Oeliciae" (Oarda. Potrebno 0 je takoder pozvati Zupanijskog veterinarskog inspektora koji ce Uvjerenjem posviedocif zdravstveno-sanitamim uvjetima u koje cemo donijeti nase rnaticno leglo. Ugovor se potpisuje na 5 godina. Za pokretanje farme za uzgoj puzeva potrebno je upisati djelatnost u Poljoprivredni upisnik kako biste ishodovali registarski broj. te nakon 2-3 tjedna prevedenu analizu i valutaciju proslijediti na vasu adresu. Sa tim elaboratom mozete se obratiti kreditnim linijama pri zupaniji. te iz elaborata. te yam na svom broju telefona stoji na raspolaganju od ponedeljka do petka od 8-16 sati. potrebno nam je dostaviti prostorucnu skicu parcele na kojoj treba naznaciti mjere. sjever. koje je gda Alma Cvjetkovic konzultant. U fazi formiranja uzqaialista HELlCIKUL TURA-AC vas prati "korak po korak" iscrpnim pismenim uputama. Sv. Radovi u uzqajalistu zapocinju u jesen iii u proliece i provode se iskljucivo prema tehnologiji i metodologiji koju propisuje HELlCIKUL TURA-AC iz Matulja. pad terena naznaciti strelicama. stjecete pravo n potpisivanje ugovora. HELlCIKUL TURA-AC potipsuje sa vama ugovor u kojem se obavezuje da ce otkupiti puzeve uzgojene u vasern uzqajalistu po trzlsno] cijeni za Europsku uniju. Elaborat se naplacuie prema bodovnoj listi Hrvatske gospodarske komore. Cijene se odreduju svake godine na burzi i jayne suo Ukoliko gore navedeni repromaterijal nabavite od nas. ulaz. analizu dobiti i razradenu tehnologiju s pripadajuCim pismenim uputama. ime katastarske opcine kojoj vas teren pripada. HEUCIKUL TURA-AC yam isporucuie dio repromaterijala Helitex rnreze zahelicikulturu sjemenje za helicikulturu maticno leglo Po isporuci rnaticnoq legla. uz predhodnu najavu. Za elaborat. Kako biste se jos bolje upoznali s ovom granom u poljoprivrenoj proizvodnji. da se za svaku vrecu puzeva. DELICIAE iz Darde Ako se odlucite za uzgoj puzeva. te okolne kulture. koja dode iz vaseq uzqajalista. Po ugovoru niste obavezni nama ponuditi vas proizvod.777 iii 0311742-247 . Ivana Krstitelja 100) iii nazovite gospodina Ivu Medaka na 098/878 . moze garantirati porijeklo. Kompletna investicija za vasu parcelu vidljiva je iz elaborata. tocniie: ukoliko se drzite propisane tehnologije. Ukoliko analiza pokaze da je teren pogodan za uzgoj puzeva. Mi cerno uzorak proslijediti u Medunarodni institiut za puzarstvo u Italiju. razvojnim agencijama iii banci. Nadamo se da smo yam uspjeli pomoci. kada gda.

Zbog najvise polozenth jaja (4-5 puta.12. \.) prostoru. kao i kombinovani sistem uzgajanja. = Helix aspersa Muller iii sareni puz (mediteranski) .. VRSTE I IZGLED PUZEV A KOJI SE UZGAJAJU U NASIM KRAJEVIMA Helix pomatia iIi vinogradarski puz . ali se sve vise cjeni i u raznim krajevima zapadne europe dostize vecu vriednost od Helix Pomatije. Meso ovoga puza je malo tamnije... Ovaj puz se najlakse prilagodjava na nove uslove (zimi je za razliku od Helix Pomatije potrebno pokrivanje lakim najlonom) jedini je koji se rnoze uzgajati na vjestackorn zatvorenom ( u plastenicima . i brZeg rasta uzgajanje ove vrste puza je u sve veco] ekspanziji. . Meso mu je svijetle boje. zbog vece otpornosti na zimu I vlagu. Puz karekteristican za uzgoj na nasern podrucju. Karakteristican je za mediteranske klimatske uslove.. bolesti i samu strukturu zemlje. Tada postize i najbolju komercionalnu vrijednost. do 80 [aiasca po gnjezdu) u toku jedne godine. Vrlo je otporan na vremenske uvjete. Zbog cvrste kucice najpogodniji je za kasniju tvornicku preradu._- 13. uglavnom ga nalazimo u toplijim krajevima Kvarnera i Dalmacije. dostize velicinu od 20g ( 55-60 cistih puzeva 1kg). Ovaj puz ima karakteristiku da zimu provodi tako sto se zatvori u kucicu stvarajuci operkulum.

10 komada po cetvornorn metru. tek izleglih puzeva (ovo u slueaju ako puzevi nisu u uzgajalistu sarno u jednoj sezoni. rmoze se podici jos jedna ograda sa unutamje strane i to sa manjim rupama od 10 mm. visoku oko 70 em i ukopanu u zernlju 30 . puz se moze hraniti vrlo raznovrsnorn biljnorn krmorn (zato se i smatra velikom stetocinorn) to su gotovo sve vrste voca. sto se i ne smatra uzgojem). U "vrticu''. Ovaj naein uzgoja podrazurnijeva rninirnalna ulaganja. Ograda se po gornjem rubu svija prema unutarnjem prostoru grediea. zitarice. Puzevi su smjesteni u pareele zatvoreni sigurnosnim ogradama. veca im je smrtnost i rijede se razrnnozavaju. Vec':agustoCa ne daje ucinak u ukupnom rezultatu buduc':i kako se zna kako u pregustom nasadu puzevi sporije napreduju. prornjera rupa 10 mm. . reprodueiraju i rastu tijekom eije1e sezone prakticno bez posjeCivanja do ubiranja. povrce.40 em (zastita od stetocina i izlaska puzeva van grediea). Kolicina radne snage i materijala je na minimumu i zato postoje ekonomske prednosti u usporedbi sa ostalim tipovima uzgoja. i povrsina za uzgoj odraslih puzeva na kojoj se uzgajaju i biljke za kontinuiranu hranidbu (dohranu). potrebna su ipak ulaganja u: Zastitnu ogradu . Nedostatak ovog sistema je sto se puzevi ubiraju samo tijekom par mjeseei sezone rasta i koticine proizvoda raspolozive trzistu su oqranicene.Sto je obavezno.VRSTE UZGOJA PUZEV A U svijetu se danas koriste tri glavnana nacina uzgoja : Na otvorenom : Ova vrsta uzgoja puzeva se u eijelosti odvija vani. i skoro svi puzevi u ovoj drzavi proizvedeni za trziste uzgajani su na ovaj nacin. ito kako plodovi tako i lisce. suncokret. repiea. Biljke za dohranu i zaklon su kupusniace.12 volti se dadaje kao sigurno sredstvo sprilecavanja bjezania puzeva van puzarnika. u protiece pokupljeni u prirodi a u ogradi samo do jeseni na dopunskorn tovu. salata. U Franeuskoj 5e puzevi za odredene kulinarske namjene hrane i aromaticnirn biljem kako bi meso dobilo odredeni okus. Osnovna podjela ekstenzivnog puzarnika na povrsine za mlade i starije puzeve narusava se dodatkorn opreme za iezenie puzeva. prostoru gdje se uzgajaju mladi puzevi. Uzgajaju se. OVO JE NAJIDEALNIJI NACIN ZA UZGOJ NA NASIM PODRUCJIMA! 14. povrsine za lijepljenje puzeva koje sluze za odmor i zaklon od svijetlosti Smatra se kako je najbolja gustoc':a puzeva u ekstenzivnom prirodnom nacinu uzgoja od 6 . Ovaj je sistem prihvacen u Italiji. Elektricna ograda sa naponom od 6 . Prostor se u ogradi rnoze razdjeliti tako sto 5e odvoje povrsine za uzgoj mladih. na otvornim povrsinama. Inace.

U ovisnosti 0 vrsti puzeva. Svaki red od 6 odje1jaka je sposoban za proizvodnju priblizuo jedne tone puzeva. Uzgoj puzeva u zatvorenom omoqucuie uzqsjivacima proizvodnju puzeva tijekom eijele godine. plastenik) Ovaj sistem obunvaca klimatski kontrolirane zgrade u kojima kontroliranim uvjetima kako bi se osigurali maksimalni proizvodni Puzevi se hrane speeijalnim koneentratima pripremljenim za puzeva na ovoj razini zahtijeva velike pocetne investicije. kompletno je opskrbijena zljebovirna i odvodnim eijevima za otpad.4 ijedna i tada stavljaju Hawkyard sistem. Puzevi pozomost i nazocnost covjeka. moze se ocekivati vise od 2.(UZGOJ I NJEGA MLADUNCADI) Svaka rama je napravljena od galvaniziranog celicnog kuta i mjere su jo]: 215 em dudzine. 15. svaku etapu razvoja puzeva. Jaja se stavljaju u legla za vrijeme od tri tiedna od kada su se izlegla. puzevi borave svo vrijeme u rezultati. Britanski sistem u zatvorenom: "RUTLAND" . Uzgajanje i njihova okruzenje zahtijevaju stalnu Metoda uzgoja puzeva u zatvorenom je prisutna u Franeuskoj oko 20 godina i poslijednjih godina u Britaniji. kada se prenosi u odjeljak za mladuncad a period od 3 . .000 jaja. 156 em visine i 58 em sirine i drzi 4 reda sa 6 odjeljaka za uzgoj.45 puzeva po odjeljku. u prosjeku od 12 .Uzgoj u zatvorenom prostoru (staklenik. ito 7 puta godisnje. u ovisnosti od vrste puzeva.

Korov treba redovito untstavati. Ponekad ce jesti samo jedno iii samo drugo. ukliucujuci i hranjenje. Puzevi hiberniraju kada temperatura padne ispod 6. Tlo: treba koristiti srednje kvalitetno tlo koje nema puno pijeska. osuncanoq i suhog. Kalcij se takoder rnoze posluziti u posudama za hranjenje. Tlo. Zemliiste ne treba biti previse glinasto jer prekomjerno zadrzava vodu. Zato se ne smije pretjerati sa gustoeom populacije.T'C. suvisna se voda mora drenirati kako bi se tlo napravilo podobnijim za njih. A ispod 10°C zaustavlja se svaki rast. Za mnoge je puzeve 21°C optimalna temperatura. Dobra lokacija je ona u cijoj blizo] iii daljoj okolici puzevi slobodno obitavaju. U tlu nastaju i kemijske promjene. Ako je zemluste suho. Osim pH vrijednosti da. Tlo neutralizirati ako je prekiselo ito vapnom na oko 7 pH. Nadalje. Vtaznost: puzevirna je potrebno vlazo okruzenie: ali ne vodeno. puzevi imaju 99% aktivnosti. U ovisnosti 0 raspolozivirn sredstvima proizvodac treba teziti njihovom ispunjenju. Ako kalcij nedostaje. iako vecina Vrsta rnoze izdrzati i ve6e temperaturne razlike. Puzevi spavaju kada temperatura raste iznad 2rC iii uvjeti postanu prevlse suhi Vjetar je nepovoljan za puzeve zato sto ubrzava gubitak vlage a puzevi moraju zadrzati vlaznost. Opcenito je svaka vrtlarska zemlja dobra. Puzevi udisu zrak i mogu se ugusiti u prevlazorn okruzenju. lako puzevirna treba vlaga. V AZNOST ZEMLJE Struktura zemlje uzqaialista je vazna jer puz nekoliko zivotnin faza provodi pod zemljom. Za zivotne cikluse puzeva nekoliko centimetara zemlje pri povrsim je jednako vazno kao i nadzemlje. a ni previse gline. Voda od kise se mora odmah odstraniti. Lisni humus uz pH 7 takoder dobro funkcionira. Ako je potrebno. Kad je zemljiste podvodno. Tlo sa previse pijeska ne sadrzi dovoljno vode. vlazuost zraka od 80% izaziva dobru aktivnost puzeva i njihov ubrzan porast. Povoljna je vlazuost tla od 80% poljskog vodnog kapaciteta. ODABIR MJESTA ZA UZGOJ . jaiasca od vode nabubre. kalcij mora biti dostupan iii iz tla iii iz drugih izvora s obzirom da se kucice puzeva sastoje od 97-98% kalcij karbonata. Ako farma puzeva sadrzi biljke. Nize temperature stimuliraju aktivnosti i nocna rosa pornaze laksern pokretanju puzeva. Nernoqucnost uzimanja dobrog da prouzroci krhke kucice cak i ako puz ima dobro izbalansiranu hranidbu. kao ni previse rastresito jer u tom slu6aju ne sadrzi dovoljno vlage.POTREBNI UVJETI ZA UZGOJ PUZEV A Bez obzira na naeln uzgoja ovo su uvjeti u kojima puzevi najbolje napreduju. Tijekom dana. 16. treba im odrzavati vlaznost i voditi odgovarajucu brigu 0 njima. puz se odmara. tako i ostali iskoristivi karbonati. Klima: umjerena je klima (15-24°C) sa visokom vlaznoscu (75-95%) najbolja za uzgoj puzeva. Vrlo su bitni. Puzevi ce cesto jesti hranu a zatim zemlju. rast puzeva rnoze jako zaostati za rastom puzeva na kvalitetnom tlu. Puzevi nisu u stanju kopati u teskoj suhoj glini. 2-3 sata nakon pocetka mraka. osobito toplog. Mjesavina treseta. skriva iii polaze jaja u zemlju. puz ne moze iskopati gnijezdo niti potaqatnaiasca. Ispod 12°C puzevi su neaktivni. Puzevi kopaju tlo i gutaju gao Dobro tlo pornaze rastu puzeva . a ni mali izlezeni puzici ne mogu izici iz gnijezda na povrsinu. Preko noci. treba koristiti rasprsivace koji se rabe za zalijevanje biljaka u suhoj klimi kako bi se odrzala visoka vlaznost zraka. bez dovoljno vlage. svako zemliiste u kojem rnozemo uzgajati povrce je najcesce dovoljno dobro i za puzeve. tlu se moze dodati mljeveno kameno vapno. Ovo dozvoljava redovito ciscenje bez unlstavanja rastresite strukture tla sto je dobro za polaganje jaja. Kad ne brsti lisce biljaka. Tla koja su bogatija razmjenjivim kalcijem i magnezijem najbolje stimuliraju rast. puknu i od razrnnozavanja nema rusta. CaC03 uz pH 7 saCinjava vrlo dobro tlo. Tijekom noci. puz se skriva u zavjetrini. Ovaj stabilizacijski tretman pomaze kako se struktura tla ne bi mogla ispirati. gline. Kalcij se moze staviti u tlo u omjeru od 450 g/m2. Tlo bi trebalo biti sticno vrtu u kojem napreduje zelena lisnata vegetacija. kako cist kalcij. Tlo koje sadrzl 20-40% organske tvari je dobro. Orqanske tvari u tlu su isto tako bitne kao i karbonati. postaje vremenom zasiceno sluzi i izmetom.osigurava dijelove njihove hranidbe. komposta. osim ako se cesce ne mijenja.

kako bi se redovito pratila relativna vlaznost zraka i to skupa sa aparatom za automatsku kontrolu opskrbe vodom. Dan . kako bi imale ucinak koji osigurava preporuchlvi kapaeitet zamagljivanja od 130 mikro cestica. sustav koji osigurava optimalne razine je od najvece vaznosti. smanjuje zivotne aktivnosti i ulazi u fazu hibernaeije. Dan . Sistemi plinskog grijanja se rabe zbog svoje prenosivosti i pouzdanosti. Svjetlost: utiece na ponasanje puza u svezi sa godisnjim dobima. U intenzivnom nacinu uzgoja puzeva uobicajen je sistem koji koristi vodonepropusne flureseentne eijevi od 40W i koje su smjestene u okviru reprodukeijskog okruzenja. U ovoj fazi puzevi provedu do 6 mjeseei. Najcesci nacin postizanja zeljenje temperature je zagrijavanje plastenika plinom. Povrsine plastenika odreduju velicinu i tip plinskog grijaca.75 % a Noc 90% okrufenja vlaznosti u okviru reprodukcijskog S obzirom da vlaznost ima vitalnu ulogu u zivotnorn eiklusu puza. Uz sustav prskaliea potrebno je postaviti i hidrometar. preko temperature od 30C puzevi ce prestati izlucivati sluz i zatvoriti ce se u svoju Ijusku privremenim prekrivacem. 17. Dan . Kontrola temperature se maze postici na razne nacine. to sve nije obvezno i podlijeze improvizaeijama razlicite vrste. avo se prije svega odnosi na reprodukeiju u zatvorenom prostoru. Helix aspersa najvise voli temperaturu oko 20C. ana OC puz prestaje funkeionirati i ugine. Sustav visinskih prskaliea treba konstruirati tako. Zatvara ljusturu. Kontrola osvjetljenja u okvirima reprodukcijskog okruzenja Osiguranje pravilne kolicine svjetlosti koju puzevi zahtijevaju za reprodukeijske svrhe rnoze se postici prirodnim iii umjetnim putem. Formulu za optimalne atmosferske uvjete koji se koriste u reprodukciji Trajanje svjetlosti . Navike parenja puzeva ovise 0 broju sati dnevne svjetlosti.Temperatura: kontrola temperature je takoder kriticni cirnbenik koji odreduje aktivnost puzeva. Kontrola kolicine svjetlosti zahtijeva jednostavne prekidace sa tajmerima za tempiranje vremena koje se moze podesiti na zeljenu duljinu. Puz se zatvara na temperaturi ispod 6C. Rezirn svjetlosti utjece na reproduktivni proees pa uzqajivaci i na ovaj uvjet moraju obratiti pozornost. od temperature i razine vlaznosti.20 CaNoe 17 C : vlaznost Reguliranje . Helix pomatia ima veliku i dnevnu i nocnu aktivnost dok je Helix aspersa aktivan sarno nocu. intenzivan uzgoj puzeva zahtijeva primjenu umjetnog osvjetljenja kako bi se puzevi drzali u svom prirodnom reprodukeijskom eiklusu.18 h a Noc 6 h Temperatura . Reguliranje temperature u okvirima reprodukcijskog okruzenla Kontrola temperature je od velike vaznosti za odredivanje aktivnosti puzeva. . Naravno. Puz se priprema za zimski san padom temperature u jesen. Ukopava se duboko u zemlju vinogradarski do 20 em a sareni 3-6 em.

talijanskom sistemu koji podrazumijeva da se cijeli bioloski ciklus a i sam uzgoj vrsi i kontrolira na otvorenoj farmi. u otvorenom tzv. Sakupljeni puzvi trebaju biti sto je mogu6e krupniji. Uglavno. maticno jato se moze nabaviti preko zadruge s kojom ste potpisali ugovor i koja yam garantira odkup Najpodobnije vrijeme sakupljanja je u vlaznirn uvjetima. morat ce te traziti od ministarstva odredene dozvole. U proljece je najbolje vrijeme. Opasnost od otrovanosti puzeva je sasvim realna. Potrebna kolicina puzeva za pocetak uzgoja : Pocetna kolicina puzeva za uzgoj se najcesce prikuplja u prirodi. malo se razlikuje od uzgajanja pilica i pataka iii od sijanja kukuruza.4 dana (Francuska) do 30 dana (Australija). a sluze im i za zaklon Materijali za izgradnju puzarnika Uzgajanje puzeva nije tesko. . Kod nas se uzgaja puz Helix Pomatia. Sakupljene puzve je potrebno drzati u karanteni u period od najmanje 3 . U mnogim zemljama zastita pojedinih kultura je reguliranje strogim zakonskim propisima. imaju potpunu zabranu sakupljanja puza iz prirode. A ovo se radi ako su puzevi namijenjeni odmah za prodaju. Period od 30 dana smatra se sigurnom granicom kako ce bilo kakvi kontaminatori i otrovi koje su puzevi unijeli u organizam prije sakupljanja. za sakupljanje puzeva s obzirom da temperatura raste i puzevi postaju aktivni nakon hladne zime. a pornaze u donosenju odluke 0 profesionalnom bavljenju puzarstvom. U ovom se periodu preporuca primjena kontroliranog programa hranidbe. Ako se odluCite za sakupljanje puzeva iz prirode. puzve ce uciniti vidljivijim. Potreba za puzern sa farme je u stalnom porastu na svijetskom trzistu kao i njegova cijena a zadruga garantira otkup i placan]e puzeva po trenutnim trzisnirn cijenama. ako se odlucite na uzgoj puzeva. kupusa iii suncokreta .U. 18.Mnoge stvari se mogu nauciti prornatrajuci divlje puzeve. U buducnosti se oceku]e da ce se uskladivanjem nasih zakona sa zakonima Europske Unije u potpunosti zabraniti sakupljanje puzeva iz prirode. Drzave clanice E. nakon iii za vrijeme kise. sto je ujedno i pocetna selekcija. Porast i potreba za parenjem. biti odstranjeni. POCET AK UZGOJA Odredena kolicina puzeva za pocetak uzgoja Mjesto u blizini kuce s odqovarejucom vrstom tla u kojem puzevi mogu zivjeti i rasti Nekoliko vrsta biljaka koje puzevi vole jesti. U prirodi se puzevi hrane kako hranom neposredno zatrovanom pesticidirna i drugim otrovima. Ovakav sistem najvise odgovara nasern podneblju i daje izuzetne rezultate ako ga pravilno sprovodimo.RAZLOZI ZA UZGAJANJE PUZA NA FARMI Velika potraznja za zdravom hranom u svijetu uzrokuje masovnu i kontroliranu proizvodnju kako bi se zadovoljile potrebe trzista. Puzevi sakupljeni u divljini za zalihe farme puzeva mogu pokazati visoku stopu morataliteta dok se ne aklimatiziraju na novo okruzenje. a istovremeno zastitila prirodna ravnoteza. tako i biljkama koje sadrze alkaloidne otrovne iii neugodne tvari za covjeka. U naso] zemlji se posnne naredba 0 stavljanju pod kontrolu koristerua i prometa divljih biljnih i zivotiniskih vrsta koja ornoqucava selektivno sakupljanje puzeva iz prirode. detalje pogledajte u zakonu 0 sakupljanju puzeva pred kraj skripte. Iskustvo je zanimljivo i korisno.

vrlo su brzi. u biti. Puzevi se u kontejneru ostavljaju 2 . Puzevi se nakon polaganja jaja prernuestaju iz kontejnera koji se prekriva cistern krutom plasticnorn folijom koja je potrebna kako bi se omoguCilo novo izleglim puzevirna da se priljepe na nju kada se izmigolje na povrsinu tla. . tako da je vrlo bitno smanjenje prigode pojave stetocina i bolesti unutar prostora odredenog za reprodukeiju. . Puz ce pronaci i zauzeti mjesto u kontenjeru. (Dobro je voditi preeizne biljeske 0 periodu parenja i polaganja jaja. Parenje i rasplod puzeva ima svoju eijenu i mnogi od njih ce uginuti nakon polaganja jaja. Preporuca se u ovu svrhu ne uporabljivati puzeve koji su za ovu svrhu koristeni u prethodnoj sezoni. 19. Puza se ne smije pipati iii uznemiravati za vrijeme njegove aktivnosti. kada su puzevi aktivni u potrazi za hranom i 0 ovisnosti 0 sezoni. Stalni protok svjezeq zraka unutar okruzenja puzeva doprinosti minimalnoj pojavi stetocirua i bolesti. VeCina se puzeva pari tijekom noci i taj proees rnoze trajati od 3 . puz Ce nastaviti traziti podobno mjesto za polaganje jaja. Vlasniei ce ovih povrsina bez problema ustupiti puzeve koji se u poljoprivredi smatraju velikim stetocinarna. Karantena je.15 litara sa podobnim poklopeem izbusena malim rupicama koje omoquec]u odqovaraiucu ventilaeiju. zreli puzevi se odabiru iz pocetne gupe divljih puzeva. Oprema. potrebna za uspjesan lov na puzeve je: podobna odjeca. gdje ostaju od 3 . Sloj mora biti vlazan ali ne jako namocen. Ubiranje iz prirode Puzevi se sakupljaju sa skoro svih poljoprivrednih povrsina i vrtova. Odabrani se puzevi stavljaju u reprodukeijska polja. Genetski cirnbenici koji odreduju do koje ce velicine Puz narasti pokazat ce se nakon perioda od dvije godine. Puzevi se takoder mogu sakupljati i tijekom dana za vrijeme i neposredno nakon kise. Sakupljene puzeve treba sto prije prenijeti na pripremljene terene i pravitno rasporediti u njihovom novom okruzenju. Uzgajivac ce za ove svrhe osigurati plasticne posude. ranije pristigli puzevi. kao i 0 inkubaeiji kako bi se u slijedecim eiklusima proizvodnje ovaj osjetljivi posao provodio po planu). gdje ce ostati oko tri tjedna kako bi se parili i potozil: jaja.15 sati. koje se stavlja u izabrani dio plastenika. Uspjeh se selekcije ogleda u tome da se po isteku ovog perioda proizvedu krupniji puzevi od onih koji su izabrani prvim odabirom kod sakupljanja u prirodi. kada bjeze. Puzevi se nakon sakupljanja prenose u karantenu. U okviru polja za uzgoj preporuea se gustoCa puzeva od 60 komada po cetvornom metru. To se odnosi i na budueu selekeiju. iako se eini kako se sporo krecu. Najbolje vrijeme za sakupljanje puzeva je kasno na vecer i nocu. Dok se kontejneri napunjeni jajima drze u plasteniku mora se osigurati odgovarajuCa vlaznost pod loge. povrsina u uzqajalistu koja je odvojena od povrsina gdje se uzgajaju ostali.Selekcija Pravilna selekcija puzeva najvaznija je za uspjesan uzgoj. u traganju za parenjem. Niz bolesti ee utjecati na sposobnost puzeva za uspjesno razrnnozavarue.3 dana. dzepna svjetiljka i plastiena kanta od 10 . Poklopae je obvezan jer ce puzevi pobjeei puzeci preko straniea . Sarno najkrupniji .30 dana. Kada je oplodnja zavrsena. Ovi kontejneri su napunjeni do visine od 7 em kvalitetnom humusnom mjesavinorn iii vrlo finim cistim riiecnim pijeskom.

Konkavne plasticne trake se koriste za transport svjeze vode a takoder sluze i kao posude za hranjenje. Reprodukcijska tabla je oblast gdje se puzevi pare i polazu jaja. Programi redovitog eiscenja i odrzavania higijene su obvezni u ovoj fazi uzgoja puzeva. Primjena rnreza treba ornoquciti protok zraka iznad i oko table i pomoci smanjenju gubitaka puzeva koji kroz nju ne mogu propasti na tlo plastenika. Ako je ekonomski moguCe. Ova puzevirna omoqucuie kontinuiranu opskrbu svjezom vodom za pice. se sastoj od konstrukcije od drvene fame koja je projektirana tako da kontrolira i zadrzava puzeve dok se pare i polazu jaja. . Elektricna ograda koja je dodatak vanjskoj gornjoj granici cijele fame. ali se mora odvojiti od prostora za mladuncad pomocu dodatne ograde koja razdvaja ove dvije oblasti. Po unutrasruosti rame postavljaju se drvene trake iznad zicane mreze. Krma je srnjestena duz vanjskog ruba plasticnih traka kako se ne bi ispirala tekucom vodom.za uzgoj mora ispunjavati najvise standarde. a postavljanje konkavnih plasticnih traka osigurava glatku povrsinu koja pornaze laksem kretanju puzeva kada tragaju za partnerom za paren]e. Ova tabla se maze smjestiti vani iii u plastenik za mlade. sprijeeiti ce bjezanje puzeva sa table tijekom reprodukcije. Tabla mora biti zakosena (samo malo) kako bi omoqucila vodi da polako teee sa jednog na drugi kraj table. Higijena u plasteniku Reprodukcijska tabla 20. preporuCa se poseban plastenik za parenje. s obzirom kako se mogu zahtijevati izvjesni uvjeti okrzenia koji nisu istovjetni potrebnim uvjetima. Ostatak krme povremeno treba odnijeti i plasticne trake redovito eistiti kako bi se odrzala potrebita higijenska razina. Zieana se mreza prievrscuje na osnovu table.

materiju za formiranje kucice. od krecne materije i jedne naroCite organske supstance . U Ijetnjem periodu puz obnavlja snagu putem unosenja velike kolicine hrane. sacmiavaiu je usta i cetiri pipka. kako bi u dobrom zaklonu prezimio i ponovo docekao proliece. TIJELO U vezi sa spiralnim uvijanjem kuCice i trupa unutrasn] organi puza pretrpjeli su znatne promjene porernecaje.AjVATOA1IJA I FIZIOLOGIJA PUZA Zivot i navike ovog rnekusca koji na prvi pogled rnoze izgledati beznacainim. S jeseni po zavrsetku Ijetnjeg perioda slijedi potraga za zaklonom i formiranje cvrstoq zaklopca operkuluma. a da se ne povrijedi. 5.. Stopalo koje izviruje iz kucice omoqucuie kretanje i pricvrscivanje puza po podlozi. poCinje potragu za hranom. od kojih je gornji par duzi. ZahvaljujuCi to] sluzavoj materiji puz rnoze da klizi i po ostrici bruaca.conhiolin . koje ne nalazimo kod drugih zivotinja. KUCICA KuCica predstavlja jedno od najlijepsih dijelova prirodne goemetrije.koja predstavlja osnovnu 3. se lako moze odrediti vrsta puza. zainteresirao je mnoge naucnike koji su analizirali zivot i anatomiju puza. . Donja povrsina stopala sadrf mnogobrojne zlijezde koje pri kretanju luce sluz te zivotiniica za sobom ostavlja vidljiv srebrnkasti trag. 21. Puz u toku godine prolazi kroz izvijesne kriticne periode. Poslije proljetnog izlaska iz kucice i skrovista u kome je proveo zirnu. x. da bi mogao obnoviti istrosenu snagu izgubljenu u zimskom mirovanju. Sam oblik kucice se razlikuje u mnogim slucajevirna po kojima 4. nervni sistem. te iz tog razloga imamo moqucnost da se detaljno upoznamo sa njihovim otkricima. Izgradena je 2. Donji dio stopala je sastavljen od snaznih misica a 3. OSTALI ORGANI Organi varenja. Glava je smiiesten na prednjem dijelu tijela i sasvim se dobro uocava. cirkulacija i spolni organi cine kompletnu anatomiju puza. disni organi. Pokreti puza su lagani ali snazni. 1. Nakon oplodnje slijedecih 15 dana puz trazi mjesto za odlaganje jaja poslije cega se zivotinjica iscrpi i izgubi skoro trecinu svoje tezine. Nakon toga nastupa period parenja koji je karakteristican po nemirnom i nervoznom trazeniu partnera.

kelj. Vidljivo je kad se puzevi hrane. rotkviea. Za Ijetnih pripeka miruje (letargija).BILJKE KOJE SE SADE I SLUZE ZA HRANJENJE I ZAKLON Biljke kojima se puzevi rado hrane su: lisnati kupus. 22. rosa vlazi zemlju i lisce. Suneokret je inace jedna od omiljenih poslastiea puzeva. . repa. kada su one suhe. spinat. Hrana zaqadena sa sluzi toksicna je i za same puzeve. Za zaklon su najpodesnije biljke s vlaknastom strukturom stabljike iii lista. Vecina puzeva koristi neke vrste za hranu. koraba. a zimi spava zimski san (hibemaeija). biraiuci vodenaste.). Jednako tako. mnogo jedu i brzo rastu. Znatan dio ejelokupne aktivnosti puza (pored hranjenja i reprodukcije) se odnosi na odrZanje ravnoteze vlage u okolisu i tijelu. a da su jeli znamo po rupama koje iza sebe ostavljaju na liseu. eikla. Smanjuje apsolutnu vlaznost zraka. isusu]e zemlju i lisce kojima se puz hrani. erni korijen. izuzimajuCi tukavicasto povrce i cviiece. brokula. Puzevi se skrivaju u zaklonu biljaka tokom dana. mrkva. grah itd. Nista manje nije vazno to sto kisa ispire sluzave tragove koje puzevi ostavljaju na biljei prilikom kretanja. karda. Nocu iii u rano jutro kad su biljke vlazne i rosne. drvenasto povrce koje puzevi nerado jedu (djetelina. pere ih od prasine i zelene dijelove odrzava socnim. blitva. Ako imaju rnoqucnost odabira. evjeta ca. puz za vjetrovita vremena prestaje sa svim aktivnostima i povlaci se u kucicu. kres salata. radlc. te ih nemiliee tamane. loboda kao i socni vegetativni dijelovi drugih biljaka. salata. a druge za zaklon sto je vezano uz godisnja doba i staniste. korabica. dopuzu na njihove zelene dijelove. VJETAR I HLADNOCA Vjetar je vrlo stetna pojava u sezoni puzeva rasta. puzevi se lako krecu. Naime. kopriva. stiteci se od predatora i svijetla. kelj pupcar. rotkva. kupus. jedinke iste vrste s razlicitih lokaliteta preferiraju razlicitu hranu. a otezava mu i kretanje. njihove glave se micu dok zvacu. KISA I ROSA~NJIHOV A VAZNOST Kisa potpornaze rast biljaka. brste od kraja lista prema peteljei. najsocni]e dijelove. Da bi se zastitio od dehidraeije. endivija.

Traka se zbog dodatne sigurnosti rnoze saviti prema unutra. Na unutarnjem rubu sita skinuti poprijecna vlakna kako bi se stvorile vrpee duge 5-7 em.aspersa ce pobje6i iz otvora ograde taka da je potrebna i elektricna ograda kako bi se zadrzao. Svaka zica je suprotno naelektrizirana od prethodne. stigne do vrpee. Ako je traka smjestena pre nisko. kao jos jedno od rjesenja. (Elektriena ograda na vrhu ima vise tankih zica na razmaeima od 2 . jedno po jedno. 23. Druga tehnika zadriavanja puzeva je vrh ograde svinuti na unutra u obliku slova V. Kada puz puzi po ziei i do dirne drugu zicu dobije umjereni udar i povlaci se. Donji kraj ograde mora biti dovoljno duboko zakopan kako puzevi ne bi prokopali prolaz ispod nje. H. "bjeze" od puza i odskacu nazad van njegovog dosega. . njegova tezina ce povuci nekoliko vlakana na dolje. Puzeva se kucica zaglavi u dnu ovog oblika iz kojega ne maze izaci Postoji jos jedna altenativa osobito podobna za prostor sa cvrstim zidom.Zastita od bjezanja U otvorenoj ogradi treba iskriviti vrh ograde prema unutra u polukrug kako bi se vinogradarski puz zatvorio. na vrh ograde se rnoze staviti 7. pod kutom od oko 20 stupnjeva. Zidu se dodaje vodoravni komad sita koji se pruza 5 . Treba koristiti akumulator iii transformator za opskrbu etektricnom energijom napona 6-12 volti.5 em siroka (iii vise) bakrena traka. Sita treba napraviti od materijala kao sto je najlonsko vlakno koje je umjereno kruto i elastieno. pobjec: puzi po donjem dijelu sita . kisa rnoze nanijeti zemlju na bakrenu traku i omoguCiti puzevima prijelaz preko nje.7 mm unutar ograde.4 mm. Ostala vlakna. blizu tla. Puz visi na niti i na kraju padne S obzirom kako puzevi ne prelaze preko bakrene trake. Ako puz koji zel.

kada se pod utjecajem vlage na povrsini materijala stvara elektricni napon. i ukopani najmanje 30 cm u zemlju. Kad ograda ima neku drugu izvedbu. Ako bi se ukljucio ranije tijekom dana vlaga bi mogla istjerati puzeve na sunce. fiber cementnih ploca iii ploca od galvaniziranog celika. navedeni stetnlci kroz nju ne produ i uniste uzqaialiste.Ograde sa dodatnom opremom (na otvorenom) Ogradeni prostori za puzeve su obicno dugi i uski umjesto kvadratni. okca na njoj ne smiju biti veca od 6mm. a pokrivac stiti od jake kise. sa slobodnim nititva okrenutim prema gore. Njega puzevi ne trpe.2m.70 ern. Slijedeci sloj. da ga rnisevi. postavlja se pod pravim kutom. Najbolji su veliCine 1. IZRADA OGRADE Ogradu gradimo tako da stupove zabijemo u zemlju. MATERIJAL ZA IZRADU ZASTITNE OGRADE Povrsinu od 24m2 treba ograditi neposredno poslije kopanja. prijeci qrabezhivlce. Oni ne puzu po takvim povrsinarna. platna sirine 15cm. plasticne ploce. Upotrebljavamo Ii mrezu iii galvanizirani lim. itd. prikladni su materijali za gradnju. pribijena horizontalno. uzduz cijele ograde na visini od 40cm (traka ima resice). To je vidljivo za vlazna vremena. Ograda od ploca. Treba ga uktiucif pri zalasku sunca. Ako je izvedba od mreze iii pletiva. 24. zicana pletiva. Treba promatrati temperaturu i vlaznost rabeCi termometar i hidrometar. Na primjer: plasticne vodovodne cijevi rasijeku se po poll po duzini sloze u jedan red. Ovo ornoqucuje slobodno kretanje okolo (bez uznemiravanja puzeva) i rnoqucnost dosega cijele ograde. da Galvanizirani limovi. Nadzemni dio je visok 60cm. a jedino je vazno da bude precizno napravljena. Spomenuta dubina je ona koju nece potkopavati misev: i kltice. Sustav rasprsavanja vode osigurava vlagu kada je potrebna. preko njih. Ograde iii zidovi su obicno visoki 60 . Dodatna oprema moze sadrzavati zljeb sa stranicama od drveta. Ona ce osigurati skloniste i za 50% povecati broj puzeva koje rnozete smjestiti u odabrani prostor. blokova. u oba slueaja ih moramo ukopati 40cm. a na slicnom principu su zasnovane i elektricne ograde protiv bijega. Zasjenjivac (koji rnoze biti od mreze) pornaze puzevirna u toplim zimskim danima kako bi nasli zaklon. sprecavanje bijega puzeva. od galvaniziranog metala iii tvrde plastike. . Puizvi vole mjesta za skrivanje osobito za vrijeme toplih dana. kltice i insekti ponovo ne nastane iii zagade.Oqrada sa puzevima se mora pokriti sitom iii mrezorn. potrebno je s unutarnje strane napraviti zapreke za Rjesenje rnoze biti horizontalno pricvrscena traka grubo tkanog plasticnc. Pokrivac ce zatvoriti puzeve i sprijeciti ptice i druge grabezljivice. Ograda od galvaniziranog lima iii rnreze ujedno sprecava puzeve da pobjegnu. rnreza za pilice. Postavljamo ih tako da budu 40cm u zemlji a ostatak iznad nje. Ograda rnoze biti od bilo kojeg materijala.

puzevl ih rado jedu.TEREN. SADNJA BILJAKA NA TERENlJ Biljke rnozemo sijati iii rasadivati. Sakupljeni biljni otpad ne bacamo. . Povrsinu zemliista od 48m2 u obliku kvadrata dimenzija 6m x 8m ocistirno od trnja. najsladi zalogaj puza je sami cvijet tj. Trebalo bi da se povrsina podjeli na nekoliko djelova koji ne bi trebali biti duzi od 70-80 m. IZBOR I PRIPREMA Jedna od pripremnih radnji za uzgajanje puzeva je izbor terena na kome ce se obavlajti uzgoj. Berba se obavlja rucno i najbolje je to raditi poslije kise iii orosavanja puzarnika. Pored navedenog potrebno je postaviti unutrasnje i vanjske ograda koje sprecavaju bjezan]e puzeva. Umjetno gnojivo. zapalimo ga. a zernljiste bi trebalo da bude ocjedeno i suho. radic. unosimo parazite i ostale stetnike. tako da dobijemo kvadrat povrsine 24m2 dobro poravnate zemlje. on je jedna od omiljenih poslastica puzeva. ani siri 2. granja. na mjestu bez jakih vjetrova. Gustina nasada je vrlo bitan cintlac proizvodnje. Ujedno tu se pare. Preporucuie se prethodno uzorana i istanjirana zemlja. Ne treba koristiti gnojivo pri obradi zemlje. kontrola uzgoja i "berbu" bez opasnosti da puzevi budu zqazeni. Unutar odredene povrsine zakolcimo manji kvadrat dimenzija 4m x 6m kojeg treba kultivatorom usitniti. kopaju gnijezda i polazu jajasca. moze nastetiti puzevirna. da bi se utvrdilo da Ii izabrani teren po svojim fizickirn i kemijskm svojstvima odgovara namjeni. 2. U uzgojnim lejama rnoze se postaviti i uredaj za rasprsivan]e vode koji po potrebi osigurava potrebnu vlaznost puzevirna. Bogatstvo kalcija i magnezija podtice rast puzeva. 1. pruzaju zastititu od stetocina i omoqucava]u cjelokupan ciklus uzgoja. nego ga rasprostremo po zemlji i kad se osusi. Kompetentna istitucija trebala bi da obavi analizu zernhista. ako se blagovremeno ne razgradi. kopriva iii djetelina su dobri za zastitu. rjede se razmnozavaju i veca je smrtnost. Zemljiste oko prekopanog dijela sluzi kao staza naseq budu6eg puzarnika. Preporucije se zemlja aliena vrtnoj. Articoka. voce. time ujedno dezinficiramo zemliiste. 25. korova itrave. kao npr. latice. Kupus.5-5 m kako bi se omoguCilo kretanje i rad uzqaiivaca. U pregustom nasadu puzevi imaju usporen rast. a obozavaju lubenicu. a rasadujemo ih po sredini na 2/3 ukupne povrsine. pletene korpe iii dzakove. Takoder je pogodan i Suncokret. a njih sijemo uz rub ograde tako da formiramo zastitnu zonu u kojoj ce se puzevi kriti od sunca iii hladnoce. a s organskim gnojivom i kompostom koji nije steriliziran. blitva i druge lisnjaee dobre su za hranu. Takoder im se moze davati i dodatna hrana. Tako pripremljeni puzevi spremni su za transport odnosno isporuku. predvece i nocu Puzeve treba pazjjivo odabirati i stavljati ih u drvene sanduke.

Sluz inicijalno sluzi i kao feromon (primami rnlris) i pospjesu]e reprodukciju. za neko ee vrijeme uginuti. BOLESTI I STETOCINE Normalna higijena rnoze sprijeciti sirenje bolesti a takoder unaprijediti zdravlje i stopu rasta puzeva. Puzevi tada polazu manje hrpe jaja. mogu napasti puzeve. plosnata glista. Ako su nakon 3-4 dana jos uvijek zdravi. GUSTOCA POPULACIlE Gustoca populacije takoder utiece na uspjesnost proizvodnje. Puzevi su sitniji i teze se prodaju. Vecenje navodnjavanje pri suhom vremenu ce pobolisat' hranjenje s obzirom da vlaga puzevirna po maze Iaksem pokretanju. Bakterija Pseudomonas aeurginosa izaziva crijevne infek-cije i moze se brzo rasiriti u prenatrpanom boksu. 26. za zalihe na farmi puzeva. Pozorost treba obratiti na grabezljivice kao sto su: stakori. koncasta glista. poljoprivredne kemikalije iii otrovne biljke i zato se ne mogu odmah koristiti. neke bube i vrste zrikavaca). Mozoa je tu bitna veta moqucnost izbora partnera. ali se sporije razrnnozava i raste. Ranije smo spomenuli da uzgoj na vrsta koju cemo prakticirati najvise ovisi 0 klimatskoj osobitosti regije u kojoj se puzarnik nalazi. hodajuci insekti (npr. zato sto taka nema dovoljno prostora za sve puzeve. tvorovi. Kod smedeg hrapavca je situacija obmuta pa je u konacnict prinos jednak.5 kg/m2 povrsine tla za puzeve koj yam vise od 1 grama. slijedeta 1-2 dana davati im samo vodu kako bi se u cijelosti ocistili. za puzeve koji su laks! HRANJENlE Sezona hranjenjaje od travnja do listopada u varijacijama sa "periodom odmora" tijekom Ijeta. Neki izvori navode kako je za H. Dodatak glista u tlo doprinosi odrzavanju tla cistim za uzgoj puzeva. Vinogradnjak je veci. Preporucena kolicina za H. Aktivnost hranjenja ovisi 0 vremenu i puzeve nije neophodno hraniti svaki dan. ptice.aspersa je ne vise od 1. gusteri. Ako ih zelite rasploditi. lasice.5 kg/m2 puzarnika Svejedno je koju vrstu puzeva uzgajamo. Postupak sa prikupljenim puzevima iz prirode Puzevi prikupljeni u divljini.KOLICINA MESA KOlA SE DOBIJE Iz jedne ograde povrsine 24m2 rnozerno dobiti oko 15kg cistoq puzeva mesa. Puzevi se teze razrnnozavaju kada su gusto rasporedeni iii kada se nakupi previse sluzi u boksu. Sa druge strane izgleda kako se puzevi bolje razmnozavaju u grupama po 100 nego kada ih je samo nekoliko smjesteno zajedno. a ne vise od 10 kg/m2 . misevi. Prostor za uzgoj ne smije sadrzavati vise od 60-80 puzeva normalne veliCine po cetvornom metru iii oko 40 u slucaju velikog H. Paraziti. neke vrste muha stallage. Na primjer: nepojedenu hranu odnostiti svaki dan kako bi se sprijecilo njeno kvarenje. gljivice i mikro clankonosci. . Treba ih staviti u ogradu i hraniti najmanje tri dana da ociste svoj sustav od mogueih otrova. Medutim. Puzevi cvrstu hranu jedu sastrugavanjem jezikom. puzevi u gusto naseljenom prostoru rastu puna sporije eak i ako irna hrane u izobilju. Ako su pojeli smrtonosnu koliclnu otrova. a takoder imaju i vecu stopu mortaliteta. Puzevima ne stavljati hranu na jednu hrpu. imaju manji broj jaja po hrpi i jaja imaju manju stopu izlijeganja.pomatia 20-40 cm2 puzeva maksimum. Ovi su puzevi mogli jesti otrovne mamke.pomatia. najbolji rezultati se postizu sa ne vise od 8 puzeva po cetvornorn metru. zabe i krastace. Zaostalost u razvoju je poslijedica uvjeta uzgoja a ne nasijednih cimbenika. mogu imati veliku stopu mortaliteta dok se ne zavrsi prilagodba novim uvjetima. iii jedan kilogram po cetvornom metro sto odgovara velicini pzeva. krtice. Preracunato to znaci da mozemo imati godisnji prinos od 0. cak i neke vrste kanibalskih puzeva (kao Strangesta capillacea). a takav problem se maze brzo rasiriti kada je populacija puzeva gusta.

Puzevi ne mogu biti pakirani i zatvoreni u kartonima kada je vrijeme toplo i oni postanu aktivni.aspersa ima krhku kucicu dok odrasta i formira rub otvora tako da nedorasli ptizevi nisu komercijalno pozelini. Puzeve nekoliko dana hraniti kukuruznim brasnorn iii posijama. . Najboje je transportirati zive puzeve dok spavaju. Jer u protivnom 6e puzevi ako dodu u doticaj sa vlagom i vodom izaci nakon kratkog vremena i odpuzati van transportne kutije (gajbe).pomatia) nakon pocetka lipnja zato sto vise nemaju dobru aromu. H. Treba biti pazljiv da se puzevi ne povrijede zicarna iii kopcama kada se kutije zatvaraju. ali ih i dalje opskrbljivati vodom. Neki izvori tvrde kako ne treba transportirati zive puzeve (H. Takoder zapamtiti kako puzevi mogu potisnuti Takoder se mogu pakirati I transportirati u obicnim gajbama za voce i povrce. preradu iii transport biraju se samo aktivni puevi. mada je tada tesko biti siguran u njihovu "aktivnost". Ocistiti probavni trakt puzeva zbog sigurnosti kako su cisti od prasine iii ranije pojedene hrane. takoder treba paziti da pri takvom skladistenju I transport nema vlage iii kontakta sa vodom. Sa hranjenjem prestati. Transportne kutije moraju imati rupe. izmedu kasne jeseni i ranog proljeca. OCistiti prostor i ptuzeve od sluzi i fekalnog materijala nekoliko puta dnevno. Puzeve prije transporta (3-4 dana) staviti u poseban kontejner bez prasine iii druge vrste hrane. Hranu im ne davati jer ce se pokvariti i ptizevi se razboljeti iii uginuti. Najbolje je skladistenje u hladnjaci! 27. Puzevi ne zele jesti za vrijeme transporta. Staviti ih u kontejner upakirane u led zbog ocrzavarua temperature blizu (ali ne ispod) tocke smrzavanja kako bi ptizevi ostali uspavani. Promatrati svaku jedinku puza zbog sigurnosti u njeno zdravlje. Ali samo kada se zatvore u kucice.Transport Za konzerviranje. odqovarajuceq promjera zbog spriiecavanja bjezanja iii povreda ptizeva.

a tada su i inace aktivni. po sredini. znatan broj puzeva bi se u njima uqusio. Vlazen]e zemlje i biljaka po suncanu danu puzeve bi izmamilo iz sjenovitog zaklona i sunce bi im zasigurno nastetilo. a uvijek u sumrak.oni manje jedu i prirast zelene mase povrca u uzqajalistu im osigurava izobilje hrane. BRIGA 0 PUZEVIMA Oko puzeva nema mnogo posla. Ako nema rose i vlage. Naime. 28. a uqinuce raspoznajemo po karaktertsticnom smradu kojeg rnozemo osjetiti kod dva dana uginulog puza UBIRANJE PRVIH PUZEV A Kad u puzarniku zamijetimo veliki broj malih puzica. Prskanje i vlazenje treba izvoditi u koliCini jace rose. Puzeve ne sasipamo na jedno mjesto. zemlju i biljke je korisno prethodno poprskati vodom. Puzeve nikad ne stavljamo u ugao jer im time olaksavarno bijeg. Puzevi se ponasaju teritorijalno i nakon izvjesnog vremena ogradu smatraju svojim obitavalistern. Krajnje hrpice trebaju biti udaljene barem 1mod ograde. novim Uginule (radi stresa iii neceq drugog) treba nadomjestiti. Ako bi nepazniorn prilikom vlazenja na zemlji stvorili veee lokvice duboke vode.NASELJA V ANJE PUZEV A UNUT AR OGRADE Nikada puzeve u ogradu ne stavljamo ujutro iii tijekom dana. vee navecer kad zahladi. Dobro je posudu prekriti navlazenim jutenim platnom (vlaga smanjuje stres puzeva). Kad imaju hrane i kad staniste nije prenapuceno. vrijeme je za prvu berbu (u mjesecu lipnju). Puzarnik obilazimo jednom dnevno i pobjegle vracarno u ogradu. dobro napreduju. krecu se i hrane. ako imaju dovoljno hrane. U pocetku ce puzevi pokusavati pobjeci. Pretjerano natapanje bi unistilo jajasca u gnijezdu. Do ispustanja u ogradu. Stare puzeve sakupimo i ocistimo. Malim puzevirna ostaje vise prostora. Za desetak dana puzevi se naviknu na novu sredinu.5kg mesa. vee ih rasporedimo na sest jednakih hrpica na uzduznojliniji. pokusaj bijega su neznatni. sakupljene puzeve treba drzati na hladnom i sjenovitom mjestu da ne dehidriraju. Jednom smjesteni. Radovi se mogu odnositi na cupan]e korova i kontrolirano vlazenje biljaka i zemlje. . voda ih privlaci. Od njih dobijemo oko I . te mladi brzo odrastaju. ne znaju plivati pa se utope.

puzevi mogu oducno napredovati i na suhoj hrani. a svake uzgoj ne sezone naizmjence uredujemo i koristimo jednu od njih. Prebujna i prerasprostrta vegetacija sprecava stvaranje rose sto nije dobro. Zavrseni puzarnik sastoji se od dvije identi ne ograde. Nije neophodno da obadva uzqaialista budu neposredno jedan pored drugog. tikve kao i zelenu biljnu masu donesenu odnekle drugdje. a puzevi takve nerado jedu.BRIGA 0 BILJKAMA Briga 0 biljkama se svodi na to da im ne dozvolimo izrastanje preko ograde jer bi to puzevima omoqucilo bijeg. koncentratu za pihce i shcno. S dvije ograde mozerno manipulirati s puzevima tako. Kad bi ponestalo svega navedenog. da ih svakog profjeca prerniestarno iz jedne u drugu. Isto nam je potrebno da bi obnovili pojedenu vegetaciju iz prve ograde. mekinjama. . 29. jabuke. IZGRADNJA DRUGE OGRADE Optimalno vrijeme zavrsetka druge ograde je pocetak mjeseca travnja (po istim prmcipirna. DOHRANJIV ANJE PUZEV A Kad u puzarniku ponestane kvalitetne scene zelene hrane to je manji problem nego da ne stane biljaka koje stuze puzevirna za skloniste. Puzevi vole jesti voce i povrce. nepunu godinu poslije prve. u nekoliko plitkih posuda postavljenih na zemlju. potrebna nam je i druga ograda). Ukupna povrsina dovrsenoq puzarnika iznosi 96m2. Navedeni prostor ukljucuje i staze za kretanje oko samih ograda. Izrasle biljke imaju previse vlaknastih i drvenastih dijelova. a tada im trebamo osigurati pitku vodu. lubenice.

u hladnoj vodi. Zatvoreni puzevi mogu se kuhati odmah Pripremu za kuhanje pociniemo s pranjem puzeva izvana. Do jeseni trebamo pobrati sve. da nam se ne gnjece iii uquse. . pri odabiru reproduktora mozemo vrsiti i selekciju po boji i veliCini. ali najcesce je pogodan travanj. CISCENJE PUZEV A Prije kuhanja zivih. Ako imamo vremena i volje.NASELJAVANJE DRUGE OGRADE Po sistemu poznatom otprije nastanimo i drugu ogradu. Oni su postupak ciscenia proveli prije zatvaranja. koje Ce ih namamiti na otvoreno. Trebamo ih drzati na pro zracnorn mjestu. Dorasle trosimo. Ako pobrane puzeve ne rnozemo odjednom pctrositl i zelirno ih zive sacuvati oko mjesec dana. Mehanick: odstranjujemo ostatke zemlje i lisca na nacin da ih muesamo u sirokorn ovalu s malo vode. na prirodan nacin. Sabiremo ih u kante iii kosare ne vece od desetak litara. poslije kise iii vlazenia. veoma slicno prirodnom procesu. Kad su dobro skriveni u vegetaciji. red puzeva i tako naizmjence do vrha gajbe. zatvorenim puzevima. zatim red puzeva. daju jos vece potomstvo. Manje kolicine puzeva najbolje je sasuti u povrtlarsku jutenu iii PVC pletenu vrecu koju objesimo na sjenovito mjesto gdje ce se oni procistiti i zatvoriti u periodu od nekoliko dana. u prvoj nam ostaje mnogo puzeva konzumne veliCine. daju vecinu potomaka s istim karakteristicnirn koloritom. Puzeve sakupljamo rucno. Za daljnji uzgoj cemo odabrati najvece i najvitalnije primjerke (zeljenog kolorita) iz prve ograde. bacimo irn omiljeno lisce. DRUGOUBIRANJE PUZEV A Posto smo odabrali i premjestili reproduktore u drugu ogradu. DrugaCiji slues] je sa zivirn. Slicno je s bojom kucice. najbolje objesene. Ovo je dostatno vrijeme da puzevl iz probavnog trakta isprazne zaostali sadrza] i tada smo sigurni da su izcisceni. Stavimo ih u posudu bez hrane (s dovoljno zraka) najmanje 4 dana. pareni medusobno. gdje cerno ih pobrati. kad su biljke mokre a puzevi aktivni. Veliki puzevi koji se pare s velikim puzevirna. puzevi sa speciticnom obojenoscu. da osiguramo vrijeme za pripremu prvog uzqajalista za shedecu uzgojnu sezonu naredne godine. puzeva moramo biti sigurni da su procisceni iznutra. 30. pa 3cm strugotine. u kutiju iii najbolje drvenu gajbu prostremo 5cm debeo sloj krupne drvene strugotine. amanje ostavimo da se jos neko vrijeme tove. Mjesto na kojem ih cuvarno treba biti hladno i zasjenjeno. aktivnih. Vrijeme premjestania puzeva je klimatski uvjetovano.

Puzevi bitno gube na tezini prigodom polaganja jaja. uholaze. (slika gore) Puzu treba 1-2 dana kako bi polozio 20-50 jaja. Drugi puzevi igraju obje uloge odjednom simultano oplodujuCi jedno drugo. stonoge . broji ih i dri:i u vlaznorn pamuku do izlijeganja i pocetka hranjenja rnladuncadi. sto moze biti nakon nekoliko godina. tada polazu jaja iz genitalnog otvora koji je iza same glave.. Jedan istrazivac premjesta jaja odmah nakon njihovog polaganja. U glinastom tlu koje postaje tvrdo stopa reprodukcije rnoze opasti zato sto puzevi nisu u stanju poloziti jaja i otezano je izlijeganje i izlazenie iz gnijezda. Puzevi su ponekad nezainteresirani za parenje sa drugim puzevirna iste vrste koji potiecu sa vece udaljenosti. Puzevi stavljaju glavu u rupu iii mogu upuzati tako da im se vidi sarno vrh kucice. 31.aspersa iz juzne Franeuske moze odbiti H.pomatia tlo treba biti duboko najmanje 7. Za H. Puz ponekad polozi jos jednu stanovitu koliCinu jaja nekoliko ljedana kasnije. Dobro je tlo koje sadrzi 20-40% organske tvan. . Stupanj izlijeganja ovisi 0 temperaturi tla. Ponekad postoji i drugo parenje u ljeto. 2-8 tjedana nakon parenja u rupe koje kopa u tlu. Jaja H.pomatia su u promjeru oko 3 mm i imaju vapnenu Ijusku i visok sadrza] fumanjka. Treba odrzavatt vlaznost tla od 80%. Puz prekriva rupu rnjesavinom mulja koji ispusta i prasinorn. sastavu tla itd. Nakon parenja. (podaei 0 tome koliko dugo nakon parenja puzevi polazu jaja variraju). vlaznosti tla. do jedne godine.pomatia polaze jaja u srpnju iii kolovozu. dolazi do parenja u kasno proljeee iii rano Ijeto nakon nekoliko sati udvaranja. lako imaju i rnuske i zenske reprodukeijske organe. moraju se pariti sa drugim puzevirna iste vrste prije polaganjajaja. puz moze skladistiti spermu. Neki puzevi mogu djelovati kao muzjaci ujednoj sezoni i kao zenke u slijedeeoj. ali jaja obicno po laze nakon nekoliko tjedana. U nekim klimatskim uvjetima puzevi se pare oko listopada i drugi puta se mogu pariti nakon dva tjedna).aspersu iz sjeveme Franeuske. Tlo treba biti bez stetocinja kao sto su mravi. Na primjer H. Puzevima treba tlo od najmanje 5 em dubine u koje Ce poloziti jajasea.. Suho je do nepodobno za pripremu gnijezda kao i do koje je pretesko.PARENJE I POLAGANJE JAJA Puzevi su hermafroditi. parenje se dogada i nekoliko puta qodisnie.5 em. Oko 1/3 puzeva Ce uginuti nakon sezone razrnnozavania. Neki se ne oporave. (U tropskoj klimi. koju je primio. Tlo treba drzati na 18-26°C a optimalna temperature je oko 21°C. H. Kada je puz dovoljno velik i dovoljno zreo.

30 mm i polazu se 5 dana do 3 tjedna nakon parenja. ali veci brojevi su najcesce poslijedica cinjenice kako vise od jednog puza po laze jaja u isto gnijezdo. Podaci variraju od 30 do preko 120 jaja. Svaki puz moze poloziti nekoliko hrpica jaja u rupama u tlu kao H. duljinom dnevnog svjeda.asperse sazrijevaju za 10 mjeseci. (Podaci variraju u ovisnosti 0 klimatskim razlikama i regionalnim varijacijama ponasanja puzeva). mogu utjecati na ovaj raspored.pomatia. Ako se dobro hrane i nisu u pregustoj populaciji ovi puzevi koji se izlegu na pocetku sezone dosegnuti ee velicinu odraslog i oformiti rub na ulazu u kucice do slijedeeeg lipnja. Parenje i polaganje jaja poCinje kada ima najmanje 8 sati dnevne svjetlosti i nastavlja se dok dani ne postanu kraci.asperse pocinje u drugoj godini njihovog zlvota. u organske tvari iii u podnozje biljaka. jaja se izlegu nakon 2 tjedna iii nakon 4 tjedna ako je hladnije. zabe i druge grabezljivice mogu nanijeti velike stete. H. Gigantski africki puz.Cjelovito razvijene bebe H. Tada iskopaju duboku rupu. Ptice.aspersa.pomatia se izlegu za 3-4 tjedna od polaganja jaja u ovisnosti od temperature i vlaznosti. vecina aktivnosti H. ali rastuci broj sati dnevne svjetlosti ipak stimulira polaganje jaja. povecava se i opseg i broj puzeva koji ee sazrijeti u stliedecoj godini. Puzevi se pojavljuju u proliece kada se tlo ugrije i odmah pociniu pojacano hraniti se kako bi nadoknadili gubitak tekucine i hrane. H. sa dijagonalom od oko 0. U SAD. insekti. u toploj i vlazno] klimi. rnozs polagati jaja i jednom miesecno od veljace do listopada u ovisnosti 0 vremenu i predjelu. . U idealnim uvjetima u laboratoriju neki su sazrijeli za 6-8 mjeseci. iii polazu jaja na povrsini stjenovitog tla. U klimi slicno] juznoj Kalifomiji. rnisevi. Ovi puzici rastu do 10 mm mjesecno. okrugla. Ako se manipulira okruzenjern kako bi se dobilo ranije izlijeganje. Puzevi jedu i rastu sve dok vrijeme ne zahladi.aspersa su bijela.aspersa po laze u prosjeku 85 jaja u gnijezdo koje je duboko 2.aspersa se izleze i izlazi iz tla skoro iskljucivo u jesen. Ako je dovoljno toplo. Puzici se izlegu nakon 10-30 dana i dugi su oko 4 mm. polaze 100-400 elipsastih jaja od kojih je svako oko 5 mm duzine.u veei broj sati dnevne svjetlosti koji se pojavljuju dok su temperature jos niske. Jaja H.5-5 cm. H. U Juzno] Africi neke H. ovisno raspolozivosti kalcija. A ovo je u suglasnoti sa opadajucom temperaturom i kracorn. Ovaj puz zivi 5-6 godina a ponekad i 9 godina. Achatina fulica je nakon 6 mjeseci duga oko 35 mm i vee maze biti seksualno zrela. 0 vremenu i 32. ponekad i do 30-40 cm i zapecate se u svojoj kucici hibemirajuci tijekom zime. Seksualna zrelost zahtijeva 6-16 mjeseci. Ashatina fulica. Beba-puzevima treba jos nekoliko dana kako bi se izmigoljili iz zapecacenoq gnijezda i popeli na povrsinu.

H. neki ce puzevi rasti brze nego drugi.Africki puz TEMPE RATURA--VRIJEME . Jaja polozena od iste individue ne izlegu se u isto vrijeme.). vibracije. svjetlost. pod istim uvjetima. neurednu hranidbu.aspersa zahtijeva najmanje 3-4% kalcija u tlu (iii drugog izvora kalcija) za dobar rast.aspersa Nizak unos kalcija ce usporiti stopu rasta i prouzrociti tanje kucice. Hrana je sarno jedan izvor kalcija. hranidba. nehigijenske uvjete. ukljucivsi i qustocu zalihe. vremenski razmak je odjednog pa cak do 14 dana.. Vecina puzeva zahtijeva vise kalcija u tlu od l-l. Kalcij se moze davati po zelji. Puzevl mogu jesti vapno iii napadati zidove zgrade trazeci kalcij. Meautim. \ '---' 33. Vecina razlika u rastu je vjerojatno poslijedica Cimbenika okruzenja. prosiiecna se velicina puzeva rnoze bitno povecati u samo nekoliko generacija. . bez obzira koliko su ove razlike genetski odredene bolje je uzgajati krupne. diranje. temperatura i vlaga i primjenjena tehnologija uzgoja. Nekoliko clmbenika moze bitno utjecati na rast puzeva: gustoca naseljenosti. a takoder mogu jesti i zemlju. stres (puzevi su osjetljivi na buku. Ova pornaze vrsti kako bi prezivjela u divljini i u losirn vremenima. Nekima ce trebati dvostruko vise vremena za odrastanje. Putem selekcije sarno najveCih. itd. uzgajivac puzeva ce izvrsiti odabir onih puzeva za zalihu koji najbrZe rastu i najbrZe sazrijevaju. Prodavati ce manje puzeve. Odrastanje U okviru iste populacije puzeva. brzorastuce puzeve umjesto malih i sporo rastucih jedinki. Meautim. INKUBAClIE 10°C ] 5°C ]s-c 20°C 35 dana 26 dana 24 dana 18 dana Gornja tabela predstavlja prilicno pouzdane pokazatelje vremena inkubacije za Helix aspersu.

rnladuncad. ovo im daje neophodan kalcij za kucice. tlo sa glistama (za ciscenje tla) na dnu. Ne treba prijeci gustoCu od 1. Puzevi koji su se izlegli prethodnog Ijeta mogu se smjestiti u prostorije za mladuncad na hibermaciju tijekom zime. 34.asperse razlikuje se pet etapa: reprodukcija. izlijeganje. neki uzqajivaci ne stavljaju puzeve u ograde po tezini nego po kornadu. U tipicnom primjeru sanduka: sanduk za uzgoj ima betonske stranice. Posto puzevi gube tezinu kada Ijeti spavaju. . Za H. svaki odrasli rasplodni puz mogao proizvesti 15 rnlaouncadl.Pet etapa uzgoja puzeva U uzgoju H. vecina jaja se izleze u medusobnom razmaku od 1-3 dana. Ako imate nekoliko ograda za tOY. Jedan istrazivac je zapisao kako je u sanducima na otvorenom svaki puz za razrnnozavanje irnao 7 mladuncadl. Oko prvog travnja (ako temperature dozvole) prenijeti ih u prostor za konacni tOY. Mreza za komarce iii site prekrivaju gomji dio. Puzeva jaja imaju 12-20 puta viseproteina od salate. Kanibalizam je takoder kratak. Hranilice mogu biti srnjestene na ramama koje drZe plasticne ploce. U plastenicima svaki rasplodni puz ima oko 9-12 rnladuncadi. Kanibalizam kod izlijeganja lzlezeni puzevi prvo pojedu Ijusku vlastitih jaja. tOY i finalni tOY.stavite manje u jedan. Visoke Ijetne temperature i prekomjema vlaznost prouzrocuju deformacije puzeva koji uz to ostaju sitni. vegetaciju. Prostor za tOY rnoze biti na otvorenom iii u plasteniku. u plasteniku toliko dugo dok plastenik ne dosegne jako veliku toplinu iii suhocu zraka. lstrazivac je osjecao kako bi u boljim vremenskim uvjetima nego sto je imao te godine. Ograde se za tOY mogu opremiti plasticnim iii drvenim plocarna koje vise sa rama i donjim rubom dodiruju tlo. Neke puzeve treba ubrati a neke ostaviti za razmnozavanje. Puzevi teze ka tome da jedu samo jajasca vlastite vrste. Protein pornaze beba puzevirna brzi razvitak i dobro zdravlje. Ponekad pocnu jesti ne izlegla jaja.aspersu 100-120 puzeva po cetvornom metru je maksimum. Ograde za razrnnozavanje se mogu opremiti isto kao i boksovi za tOY iii se ograde za tOY mogu rabiti kao ograde za razrnnozavanje nakon ubiranja zrelih puzeva. uz bolje rezultate u zatvorenom . Ploce osiguravaju puzevirna mjesto za odmor i skrivanje.5 kg H.aspersa puza po cetvornorn metru ograde. Puzava jaja su izvrsna startna hrana za izlegle ptizice. Ako se puzeva jaja cuvaju na optimalnoj temperaturi od 20 C (za neke vrste) i aka jaja ne izgube vlaznost. pojilice. srednje u drugi a krupnije u treci boks. iii. Ako se izlijeganje oduzi na duzi period povecava se kanibalizam. Ovi sanduci za uzgoj mogu biti na otvorenom.

Puzevi ponekad mogu pojesti. raz. mrkva. Neke odkrma koje puzeviiedu su: plod i list jabuke. juzno voce. Ako puzeve hranite povrtlarskim dodacima. Koncentrati u prahu za nesilice osiguravaju kalcij. zrele kruske. 15% soje. 35. rajcica (omiljena). takoder utiecu na hranidbu. grab. Osigurati cesto eiscenje posude za hranjenje i pojenje. petunija. Kalcij se primjenjuje u oblicima koji ne sadrZe stetne soli od kojih puzevi mogu uginuti. Ostali cirnbenici (npr. cinija. hranu jednaku 10% a ponekad i 20% od svoje tjelesne tezine. zitarice. Puzevi obicno vise vole socno lisse i povrce nego suho. sljiva.aspersa je spreman pojesti mlijeko u prahu. koji sadrzi 5% koncentrata za nesilice. dud. bobicasto voce. slatki qrasak. Posije mozete dati vlazne iii rasute po listovima povrca. spinat. 6% vapna u prahu (40% Ca). To je proces koji traje od 8-12 tjedana. vrste i naein dopreme hrane itd). Najbolje je davati pola zelenog povrca i pola smjese za pilice koncentrata. za period od 24 sata. kiseljak. intenzitet svjetla. potocarka. stricak. 44% jecma. ostecenirn vocern i kuhanim krumpirom. Aktivni puzevi bez hrane. loza i grozae. Mladi H. list luka. U ovu svrhu odgovaraju i neki tipovi pojilica za puree. Neki uzqajivaci koriste raz. grbastica. Njegova brza stopa asimilacije pospjesuje brzi rast. karanfil. zrele tresnje. magnolija. vlasac. prije uqinuca od gladi mogu izgubiti vise od 1/3 tjelesne tezine. kelj. sljezovaca. hibiskus. Kalcij im davati najmanje jednom tjedno ito ako nije dostupan u tlu. odmah uklonite ne pojedenu hranu zato sto se brzo pokvari. persin. repa. kopriva. bundeve. sojino brasno iii peletiranu smjesu za piuce. temperatura. salata (omiljena i od nje su puzevi dobre kakvoce). . Kalcij pomijesaf sa vlaznirn posijama iii krumpir . 10% kukuruza. dok se ne otkrije optimalan nacin hranidbe. poriluk. krastavci (omiljena hrana puzeva). kukuruzno brasno. ladolez. macuhica. bunika. Puzevi izbjegavaju biljke koje proizvode zastltne kemikalije. zastitne dlacice na stabljici itd. bazga. planinski jasen. maslacak. celer (list i korijen). gotovo sve vrste kupusa. ruze.PREHRANA PUZEVA BTLJKE KOlE PUZEVI JEDU Puzevi iste vrste prikupljeni iz raznih podrucja mogu imati razlicite hranidbene prohtjeve. cvjetaca.pireom (u prahu). Kolieina hrane koju puzevi jedu ovisi 0 vlaznosti i raspolozivosti vode za pice. Opskrba vodom za pice je preko plitkih kontejnera kako bi se smanjio rizik od utapanja puzeva. Puzevi koji spavaju mogu izdrzati puna dulje. kamilica. Hrana mora sadrZavati 20% psenicruh posija dok su 80% materijala od voca i povrca. simsir. hajdueka kasa. jecarn. marelice. breskva. 20% sirka. Puzevi jedu i materijale kao sto je kaftan (time ih nemojte namjero hraniti kako se prigodom transporta ne bi dogodio bijeg iz kartonskih kutija). krumpir (sirovi iii kuhan). hren. psenica. Ijiljan.

Uskoro se probijaju iz gnijezda. IIi jedno. 36. mladi puzevi nemaju dovoljno materijala. On je dvospolae. oboljevaju i ugibaju. Jamiee u koje polazu jajasca nisu ni tako male jer im je dimenzija oko 4x4 em. obicno za kise i nocu. vrlo interesantno. vazno je da se puzevi Helix pomatia pare u lipnju. Dakle. oci erijeva. Rekosmo vee da necemo siriti strucnu pricu 0 sarno me puzu. ovisno 0 hidrometeoroloskim prilikama. te da nakon dvadesetak dana polazu jajasca u jamiee koje su sami iskopali u rahlome tlu. a tamo se nade oko 50. ali ono sto stalno mora imati u glavi i provoditi u vrijeme ljetnih susa. onda je to cinjenica da zivi na svim dijelovima svijeta vee tisucama godina. ako nema dovoljno kalcija. iIi ako navecer prosetate do tudeg uzgajalista. i svoju jos neizleglu bracu. KUCICA je u 97 % od kaleijeva karbonata i u odabiru pareele za buduci puzarnik treba voditi racuna 0 sastavu tla. negdje oko korijenja biljaka. a taj dio njegova tijela jedino zanima covjeka u konacnici. zeludac.ak i vise jaja. je orosavanje (nije dobro navodnjavanje) tla. biti i muski i zen ski puz. a ako je u zemlji nedostatak kalcija. Gurmane ne zanima to sto puz ima i pluca i sree. Operkulaeija traje od listopada do ozujka. ocisti se i pocne pripremati za zimski san. da bi se puz mogao lako kretati i hraniti. Za nesto manje od mjesee dana izlegu se mali puzici koji uskoro krecu u pasu.. treba ga dodati. Dakle. Zakopa se u zemlju do dubine od desetak i vise eentimetara. puz Helix pomatia prestaje jesti. To je. ili pak kanibalizma (medusobno se prozdiru). puzevima stradava stopalo. moze to biti i brzina od 5. Ako budete imali svoj puzarnik. probavi pojedenu hranu. a ako je u zemlji previse kalcija. . muske i zenske spolne staniee . zivotne se funkeije u tome razdoblju svedu na minimum.000 zubi u donjoj usniei (redule. pa i vise metara na sat! Impresivno. a zivotinjica izgubi oko 20 % vlastite tezine. jer ne moze oploditi sam sebe. Sve ovo uzgajivac moze i ne mora znati. mozete sasvim dobro cuti djelovanje puzevih zubala. Mora sadrzavati izmedu 2 i 4 a maksimalno 10 do 15 % kaleij a U slucaju nedostatka kalcija. Parenje i razmnozavanje kod puza je. otvor kucice zatvori bijelom opnom i ceka proljece. ali njemu sasvim dostatno. Operkulacija je vazno razdoblje i za puza i za uzgajivaca. jer tako maleni i slabasni niposto ne smiju na sunee. gusteracu. KRETANJE PUZA je. vrlo sporo..Puzarstvo Uzgoj Vinogradarskog pufa (helix pomatia) PREKO 20. za izgradnju kucice pa dolazi do bolesti. ali nepotpuni. NEPRIJATELTI PUZEVA u uzgajalistu su grabezljivci i nametniei.. 6. te podatak da ima oko 22. Za nas koji nismo znanstveniei i koji cemo se u pocetku zadovoljiti s tek minimum znanja 0 toj zivotinjici. iIi drugo. kada se prosjek dnevne temperature pocne kretati 8 do 10 stupnjeva eelzija. U uvjetima prosjecne vlaznosti tla. zacahurenje puza pred zimu. a potom se razisli i svatko od njih krenuo u svoje rodiliste da polozi jaja! Oboje medusobno oplodeni odlaze iskopati rupu i poloziti jaja. Spominjemo tek da je puz dvospolna zivotinja i moze. vee smo natuknuli. pojedu. njega zanima stopalo. zar ne? Puzev organ za kretanje je njegovo stopalo. Prethodno pojedu vlastitu ljusku iz koje su se izlegli. a ako naide na vlazno tIo i ako malo doda gasa. iz nasega kuta gledano. Iskustvo kaze da puz odlicno osjeca dolazak zime i konstantno niskih temperatura. reeimo slikovito. Treba mu "odabranik" iIi «odabranica» da bi se nakratko sparili. ali moramo dati neke podatke 0 njemu kako bi uzgajivac znao gdje su moguce zamke. ali ne u parenju.000 ZUBICA! Ako nesto impresionira kod puza Helix pomatia. krece se brzinom od oko 4 m na sat. da jednostavno kazemo. treniea).

Osim uzgoja na otvorenome zemljistu. vee rahlo kako bi se puzevi lako mogli ukopavati i iskopavati iz zemlje. s velikom smrtnoscu i gubitkom tezine. GLODA VCI I PTICE. ali ako je puzarnik uredan. Protiv njih nema za sada efikasne zastite. ako je tlo glinasto i padnu jake kise. mozemo govoriti i 0 parcijalnom.. Skupo! Osim podjele na vanjski i unutarnji uzgoj. jer. Nametnici su: NEMATODI. prakticira se i u zatvorenim prostorima .INSEKTI. No. GLODAVCI Deratizacijom vee ogradenoga terena unistavamo stakore. Ovi insekti ne lete i ako prije uspostave puzarnika tretiramo zernljiste na odgovarajuci nacin. PTICE Protiv ptica najbolji je lijek gusto zasadeno raslinje kojim im se puzevi hrane u uzgojnim linijama. Dobro je da ima nagib kako bi visak vode otjecao. jer je. ali onda je rosenje znatno oslabljeno. ali i imati grijanje. sokolovi i sove.. njih smo se prakticki rijesili. ako zelimo izbjeci vel ike gubitke u proizvodnji. te ako se redovito cisti od ostataka (ne)pojedene hrane i izbjegava truljenje. 37. U zatvorenim prostorima mozemo toviti puza cijelu godinu. vlazenje. cijena ljudskoga rada znatno niza od cijene suvremene tehnike i objekata. Puzarnikom nazivamo prazan ili popunjen ogradeni objekt za uzgoj konzumnih puzeva. to je objekt koji treba saciniti po tocno definiranim pravilima. ili pak 0 kompletnom. gubici od nametnika nisu znacajni.puzeve koje mi uzgajamo. muljevito iIi pjeskovito. Dakle. ali i skupljanjem i uni stavanj em. ne previse vlazan. Osim toga dobro je u blizini puzanika imati i poneko visoko stablo da ga posjecuju nasi saveznici kopci. PUZEVI GOLAtl. ali. automat sku regulaciju svega toga . Krecu se oko 5% kod odraslih i 20-ak % kod malih puzeva. poljske miseve i jezeve. . PUZEVI GOLAtI Puz go lac je opasan stetocina jer je i mesozder i voli pojesti «nasu muku)) . i jos ce dugo biti.plastenicima ili gradevinskim objektima. vrapci i kosovi. puzevi ce se podaviti! Ogradivanje pufamika je vrlo vazan posao. krtice. i galebovi. mora imati aktivnog kalcija do najvise 15 posto (rekli smo. za nasu zemlju najpovoljniji. najbolje dva do tri posto) a Ph faktor (kiselost) kretati se oko 7. tvrdimo. silphynidea i carabidae. Parcijalni uzgoj necemo uopce razmatrati jer to nije ozbiljna proizvodnja vee povremeno skupljanje puzeva iz prirode i djelomicna dohrana. Tlo Za puzarnik ne smije biti izrazito glinasto. Neki postavljaju mrezicu. PLATELMIDI I LARVE TREMATODI. recimo. vanjska ograda od pletene zice i unutarnja kojom se ograduj u pojedine uzgojne linije. ali cemo ih tek spomenuti donekle. Kompletan bioloski ciklus je. Ako se eventual no kasnije ipak pojave. Nezgodne su vrane. rjesava ih se odgovarajucim kemij skim sredstvima.. bioloskom ciklusu. Ograde su iz tri osnovna elementa: vanjska ograda od lima. ti gubici su ukalkulirani. kao sto je i relativno skup. Smatramo potrebnim izvrsiti analizu tla prije samoga odabira. INSEKTI Puza prvenstveno napadaju insekti kornjasi (rod soleoptera) a to su staphylinidae. hladenje. a ako ih ima. Tretira ih se sredstvima na bazi metaldehida. UZGAJALISTE ILl PUZARNIK Rekli smo vee da necemo nasiroko razmatrati ostale vrste i mogucnosti uzgoja puzeva osim Helix pomatia i to u punom bioloskom ciklusu.. te zbog toga sto u ovome uzgoju mi puzu dajemo sansu da zivi na svoj prirodni nacin od poroda do dostizanja idealne tjelesne tezine.

Do ispod -20 stupnjeva eelzija minimalne temperature. TLO JE DOBRO! Ipak. ali ono drugo. treba je naruciti bar mjesee dana unaprijed. Ogradu oko uzgojne linije zaista moramo postaviti. Tada je spreman za trziste. na zalasku ljeta. Prije samoga ogradivanja zemlju je potrebno preorati. kiselost. dezinfieirati. Treba napomenuti da se ovi puzevi pare dva puta godisnje. kod izbora samoga zemljista pozeljno je birati tlo s puno jutamje rose. Ogradivanjem na propisan nacin onemogucili smo svim vrstama stetocina (osim letecih. Od fiber glassa je. radi mirnoga sna.Vanjska ograda ide oko eijeloga zemljista i sastoji se iz dijelova koji su pod zemljom i iznad nje. bez obzira na nesto slabiju proizvodnju u prvoj berbi. treba rose. Visa je od one koju mogu izdrzati puz iIi covjek. a iznad zemlje 60 em. ali ako se nekome ne da . prinosi nisu ni priblizni onima u puzarniku s rijesenim vlazenjem.sve to izgleda jako zahtjevno! Ali. No. sunee radi raslinja. iIi kakve vee hocete stupove. stakora. muljevita. ne mora. onda puzevi sretni krecu na svoj obilni nocni obrok. a.. Na nasemu trzistu postoji mreza i (Delitex) za ogradivanje uzgojnih linija. a ne natapanje . iIi u kombinaeiji zica-lim. REPRODUKCIJA Od valjenja do dostizanja idealne tezine. Na betonske ili bagremove. dati uzorak tla na analizu postotka aktivnog kaleija i kiselosti. unistili sve stetocine.. odnosno prije napucivanja uzgojnih linija za rasplod i tOY. razvucerno i pricvrstimo pletenu zicu i onih 60 em lima sto viri iznad povrsine zemlje. cija smrtnost je daleko manja od smrtnosti kod reproduktora iz tudega puzarnika iii prirode. Neki reproduktori se naprosto ne mogu aklimatizirati i ugibaju. u susnim godina rna. Sluzi kao zastita od svih nezeljenih posjetitelja. Proljetno parenje donosi uzgajivacu plodove. Ali ako netko nema novaea za kompletnu investieiju u prvoj godini. pri pokusaju bijega. kako bi prije useljenja maticnog (rasplodnog) stada. zmija. Ovakva stedljivost. za maksimalnu ne treba ni spominjati. ne gubeci godinu. do krtiea. od covjeka. . ili izbusiti. miseva. ocekivati 15 do 20 primjeraka po jednom reproduktoru koji ee docekati prodaju. upravo u tome puzarniku rodeni i odrasli puzevi.. ali upravo zbog svog uvoznog porijekla. Razapinje se na drvene stupiee zabodene u zemlju na svakih eea 3 m. E. kukaea i parazita. Puzarnik 0 kakvome je ovdje rijec. Ulazna vrata mogu biti od lima. svjesno se odricuci «bogatoga pravog uroda». U predvecer (naravno kada su suse) treba prskati sto je moguce sitnijim mlazom do pola sata.. Ovo posljednje je dobrodoslo i ima puno opravdanje. Iskustvo kaze da treba po cetvornom metru napuciti 20 do 25 reproduktora i onda. oformiti puzarnik kojega ce se investieijski zaokruziti dogodine. nema rezultata zbog ucinka zime. ali sluzi i da bi puzevi u tovu. poput ptiea i komaraea) ulazak u objekt. s rupieama promjera 2 mm. mora imati rijeseno navodnjavanje. Ako bunara nema treba ga iskopati. bili 100% pod kontrolom i da bi uzgajivac mogao normal no manipulirati njima. razvesti eijevi (alkatan) i postaviti odgovarajuce dizne na visini od oko 1m. za parenje i vlastitu reprodukeiju. Uzgojne linije su siroke do 4 metra i dugacke ovisno 0 dimenzijama puzarnika. dezinsieirati i deratizirati. nevjerojatno je vel ike trajnosti i izdrzljivosti. Smrtnost nabavljenih reproduktora krece se oko 25% ali zna dosegnuti i 50%. Helix pomatia ima puni bioloski eiklus od 18 do 24 mjeseea. srecom ima jedna spasonosna formula koja glasi: ako u blizini ima puzeva koji slobodno zive i razmnozavaju se. 38. ali ispod vrata treba takoder ukopati lim ili betonirati ulazni prostor s malim bazencicem (dezobarijera )za pranje obuce pri ulazu. ( Praksa je pokazala da je jeftinije i bolje reproduktore nabaviti iz prirode nego ih kupovati jer si na taj nacin smanjujemo troskove proizvodnje) Ako je moguce. odnosno rasporedenost u investieiji uopce ne mora biti losa jer. puzarnik mozemo napuciti i s manje reproduktora. ne smije biti previse vjetra jer isusuje do. aktivni kaleij. Donji kraj se zakopava u zemlju kojih 5 em da se puzevi. uz pretpostavku «normalnih» gubitaka na podmlatku. preporuca se prije bilo kakvih odluka i radova. moguce je. ali dogodine dolaze vlastiti. korijenja i busenova. spreman je vee nakon 8 mjeseei zivota u puzarniku. odnosno prskanje (stvaranje magle).. Od speeijalne je mrezice koja onemogucava bijeg. Bez ovoga. ne provlace ispod mrezica (Delitex) je uvoznog porijekla i moze se nabaviti u PZ «Deliciae». Ogradivanje pod zemljom izvodi se pocincanim ili aluminijskim limom koji se u zemlju ukopava do dubine eea 40 em. ali ni glinasta. cvrste grade i ako ju se upotrijebi po uputama. divljaei. vlaga. iIi u rodilistu. pasa i macaka. Izuzetno je efikasna u sprjecavanju bijega puzeva. Dakle. ocistiti od panjeva. zemlja ne treba biti visoke klase. ali svakako prema izvedbenom projektu.

Poznata tehnologija. vazni su odnosi u velicinama rodilista.000 m2. Pri odluci za uzgoj konzumnih puzeva treba se naoruzati strpljenjem (nije lako docekati prvu prodaju!) i usvojiti znanja. tovilista i dijela za prihranu. zasijati treba rezervnu hranu (kupus. Drugu trecinu trebalo bi zasijati biljkama koje ce posluziti za prihranu. da ne bude zabune na pocetku: uzgajivac puzeva smije racunati (zbog pakiranja. iIi Francuskoj blizu 4 Eura. Pretpostavimo da ste odlucili sagraditi puzarnik na 2. granja. zicana + limena ograda). Ta povrsina je poprilici odgovarajuca za usputno bavljenje uzgojem puzeva s dnevnim radom od oko 2 do 3 sata. Nijanse u gramima i broj u othranjenih primjeraka za trziste. jedno jutro. onda sada preorati.M2? Prvi veliki i vazan posao je ogradivanje vanjskom ogradom (stupovi. ) 3 do 3. Ove radove dobro je obaviti u jesen. trecinu ogradivati unutarnjim mrezicama Delitex ( pri nabavci mreza ispitajte na vise mjesta jer su razlike u cijenama po 5 kuna po metru ) i u tome dijelu formirati rodiliste. od kojih desetak centimetara. ako zelimo imati 10.000 reproduktora (na povrsini od 1. odnosno prihranu. No.000 m2 da zasijemo kulture za dohranu.te kemijskim sredstvima unistavamo sve vrste stetocina u ogradi.000 konzumnih puzeva u prosjecnoj tezini od po 20 grama. Recimo. davanja drzavi i s1. Treba ih rasporediti po cijelome rodilistu. onda je matematika prilicno optirnisticna. salatu. unijeti i stetocine i "okuziti" puzarnik.000. mogu osigurati da uzgajivac od 20. 0 dijelu puzamika koji nije pod izravnim uzgojem. transporta. rezultiraju ozbiljnom razlikom u konacnom financijskom inkasu. Mi za pocetak predlazemo izgradnju puzarnika od 2.).. Tu cemo u proljece ubaciti reproduktore (rekli smo 20 do 25 komlm2) i ostaviti ih do narednoga proljeca da rastu. U prvoj i drugoj godini stjecanja iskustva pojedinci ce imati nesto slabije rezultate (nece dohraniti 20 nego 15 puzeva. u manjim hrpicama i po mogucnosti odmah pustiti orosavanje (ako je vee instalirano) da se reproduktori odmah pocnu hraniti i privikavati na novi ambijent. pa je zato nuzno posao uzgoja puzeva shvatiti vrlo ozbiljno. ubacuju se reproduktori i to uvijek predvecer. ali i vlastito iskustvo dobroga puzara. Moguce je prihranu dodavati iz drugih povrtnjaka.2 Eura po kilogramu.000 m2 raspodijeljenih za rasplod i tOYonda moramo osigurati unutar vanjske ograde jos 4. u proljece krecu najvazniji radovi oko reprodukcije i uzgoja: L VELJACAIOZUJAK: -ako nismo orali u jesen.000 m2 ili. jer je potrebno odredeno vrijeme Za stjecanje vlastitoga iskustva koje je dragocjeno. Zadovoljstvo dolazi na kraju. Trecu trecinu formiramo za uzgojne linije i ogradujemo mrezicama dogodine. ograditi uzgojne linije. suncokret). 39. kao recimo tOYsvinja ili teladi. Dakle u ogradi imamo 14.000 m2) uzgoji za prodaju 400. onda nakon ogradivanja oremo cjelokupnu povrsinu. To ce nam biti . No. dvadesetak ili nesto vise komada po cetvomome metru. to nece biti dovoljno i trebati ce prihrana. izostanak vrhunskih rezultata u prvim godinama stjecanja iskustva ne bi trebao nikoga deprimirati. a pri tome treba konzultirati strucnjake. ali sada dolazi ono najvaznije: upute 0 uzgoju i radovima po mjesecima u prvoj godini bavljenja ovim poslom. njiva iIi iz prirode. Na neki nacin bilo bi idealno tu povrsinu podijeliti na tri dijela i prve godine sarno jednu. Ako smo ranije preorali . No.opet dobro! Ako nismo. ta ukupna velicina nije bitna. jer iako cemo i u onoj prvoj trecini zasijati hranu za puzeve. trovanje stetocina. ali ozbiljne su sanse da cemo tom hranom izvana. ali je unutar vanjske ograde. . nece biti teski 20 nego 15 grama) ali ako uzmemo da je cijena opranog i zapakiranog puza u Italiji. recimo. ponavljamo. zasijati potrebno raslinje u uzgojnim linijama.glavno toviliste. potanjurati (isfrezati) zemljiste. ali nista ne smeta ako to napravimo i u proljece. panjeva i s1. ocistimo je od busena. " TRA VANJ I SVIBANJ: -kada raslinje dosegne visinu. kelj. No. RADOVI I UZGOJ U dosadasnjem dijelu ove brosure dali smo yam niz dobrodoslih informacija i uputa.

obavezno izbaeiti iz uzgojnih linija! STUDENI: -ako su prosjecne temperature nekoliko dana za redom oko 7° C. ali ne rjede od jednom mjesecno.DNEVNO! Puzevi prije odlaska na strano trziste moraju biti tocno kalibrirani i po tome razvrstani.POTREBNO JE U NA VEDENIM MJESECIMA RAIDITI 2 DO 3 SAT A . Prskati za vrijeme ljetnih zega treba cesce. (ne rezati suneokret). salata. Podrezivanje raslinja treba provoditi po potrebi. bez obzira rucno iIi strojem. Po potrebi prihrana. te propisno pakirani. kada je najmanja mogucnost usmrcivanja ili ranjavanja puzeva. Raspodjela puzarnika na rodilista i tovilista (ta podjela naznacena je u poslovnom planu za svaki puzarnik zasebno) vee postoji i sada je vrijeme da male puzeve iz rodilista preselimo u tovilista.8g 5 big preko 36 mm preko 25g preko 9g Cijene konzumnih puzeva formiraju se jednom godisnje na Pariskoj burzi puzeva i te eijene se uglavnom drze svi strani otkupljivaci. a ako i izadu. ZA PUZARIVIK OD 2. Preporucamo potpuno ociscene staze bez vegetaeije. ali PAZITE: one sto po noci nisu pojeli (kore i cvrsci dijelovi biljaka). nece naci hrane pa ce se vracati sami natrag. iii vrlo kratko sisane kosilieom. RUJAN: -tOYjos traj e i biljke i raslinje treba jos uvijek drzati na visini od 25 do 30 em. lubeniee.. ali ipak sarno prema potrebi. Puzevi su vee oveci i mogu puno toga pojesti. 000 m? . Onaj tko izvozi zive puzeve u ovome ne smije ciniti greske jer ce strani kupae obavezno «u svome dvoristu» izvrsiti kontrolu i nade Ii odredeni postotak netocno deklarirane kalibraeije (vrlo niska toleraneija!).22g 5 -7g 6 big 32-36 mm 22 .po logiei eijene transporta mora biti koju desetinu tona .. odnosno ne mora se robovati) puzarniku pod svaku eijenu). Treba kontrolirati prisustvo stetnika.17g 3 .. no treba racunati s time da je to cijena tocno kalibriranih i odlicno zapakiranih puzeva u dvoristu otkupljivaca). 40. . skoro 4 Eura po kilogramu za najbolje puzeve. U drugoj i ostalim godinama proizvodnje. bundeve. Stalno provjeravati ispravnost svih ograda. Stalno odrzavanje higijene puzarnika. uljena repiea. a posiljka .. a vase je da ih nikako ne ostavite gladnima. u vrijeme podnevne pripeke. a ovu operaeiju izvoditi. voce . jer ce puzevi manje htjeti bjezati iz uzgojnih linija. Prskanje prema vlastitoj. puzevi ce se poceti zakopavati. lako ce eijelu posiljku vratiti nazad. dan.. Realno je da uzgajivac racuna na eijenu od 3 do 3. tako i unutanjih od mrezice. LISTOPAD: -tOYjos uvijek traje i treba nastaviti s prihranom.2 Eura po kilogramu. -vegetaeiju unutar uzgojnih Iinija skracivati na eea 25 em. Kalibraeija konzumnih puzeva Helix pomatia prema medunarodnoj nomenklaturi: Kalibar Naziv kalibra Promjer otvora kucice Masa eijelog puza Masa cistog mesa 10 small 25-28 mm 15 . u ovome mjeseeu treba kontaktirati otkupljivaca 0 trenutku otkupa. Poglavito u ova tri mjeseea treba prskati vegetaeiju i puzeve u vecernjim satima (nije nuzno svaki.5g 8 medium 28-32 mm 18 . ovisno 0 kvaliteti i kalibru. Kod sisanja kosilieom treba biti vrlo oprezan i prethodno pokupiti «lutajuce izbjegliee». tikviee. Moze lisce kupusarki.LIP ANJ. Staze izmedu uzgojnih linija trebaj u uvijek biti ciste iIi potpuno ociscene od svakog raslinja. SRP ANJ. ili oejeni nekoga s vise iskustva. U 2003. a vi im to olaksajte kvasenjem tla ako je trajalo susno razdoblje. Dobro je da uzgajivaci znaju ovu informaeiju. kako vanjskih. lisee suneokreta.25g 7 . blitva. godini iznosila je. KOLOVOZ.

OPERKULUM Zaklopac se formira u jesen kada temperature padnu ispod 10 stupnjeva i kada se puz sprema za zimski san. brasnasti proizvodi i druga hrana. Sije se sve kupusasto bilje (salata.. U ovisnosti 0 kolicini i kvaliteti zeleni u uzgojnoj liniji. 4-5 dana. treba sijati svega ovoga. puz je zdrav i mozs da podnese zimu. odnosno za polaganje jaja uz njihovo korijenje. odnosno 0 vizualnoj oejeni jesu Ii puzevi «pobrstili» tu zelen.operkuluma koji u dodiru sa zrakom otvrdne i postaje bejhcast jer u sebi ima kalcija. kelj . Nasavsi prigodno skloniste (ukopavanjem u zemlju od 5-10 em). bundeve. oko 25 grama mjesecno. dok u obrnutom slucaiu.. uljena repiea. apetit mu se popravlja. . kelj . 41. kupus. Biljke koje sijemo u uzgojnim linijama sluze.Priprema se zatim da izvrsi ciscenje crijeva od posljednjih ostataka hrane. mraza. Da bi to obavio povlaci se u kucicu.Gustoca puzeva u rodilistu je 20 do 25 m2 reproduktora tovljenika. snjega. ali najvise suneokreta ZAKLOP AC . puzevima za hranu i za sklanjanje. kada najvise jede. u rodilistu. a operkulum se formira za jedan minut.ak grama). Djetelinu bas i ne obozavaju jesti. a u tovilistu 80 do 150 m2 Kolicina hrane u uzgajalistu ne bi trebala biti manja od potrebe puzeva u tovu. djetelina. ali ona je odlicna za sklanjanje puzeva i nakupljanje rose. nalik na sapunicu i zapocinje praznjenje necistoce koja se sakuplja u centru ove tanke opnice. onda je nuzna prihrana. ) suneokret. rastika. blitva. Ljeti mu se apetit smanjuje i jede mane (oko 10 . ali redovitim prskanjem predvecer. Priprema puza za zimski san traje. Voden instinktom trazi skloniste koje ce ga zastititi od klimatskih promjena. ako je uvucen 5-10 mm ne rnozemo ocekivati da uspiesno prebrodi zimu. ubaeuje se dodatna hrana (prihrana koja rnoze biti zelen posadena unutar puzarnika (dakle sterilna zelen) iIi pak povrce. voce. ako je zaklopac uz ivicu kucice i nabubren. sve u svoje vrijeme. Naravno. Raslinje u uzgajalistu je u skladu s istinom da puz jede «sve i puno. Odrasli puz u tovu treba u proljetnim mjeseeima. velike vlaznosti iii iznenadnog povecanja temperature. puz se narruesta sa otvorom kucice prema gore da bi olaksao razmenu plinova. lubeniee. Kada se ova faza zavrsi puz je pripremljen da ude u zimski san i zapocinje izgradnju konstrukcije pravog zaklopca . a ako je. ali dobro je rasporediti sijanje tako da puzevi u svim razdobljima mogu jesti mlado. svjeze lisee. prevlaci membranu. U dijelu puzamika izvan uzgojnih linija i koji je tu sarno za prihranu. tikviee. Zaklopacoperkulum pokazuje stanje i zdravlje puza.

Otkupne cijene su utvrdene anketom i usporedbom nekoliko dornacih i stranih izvora u 2003. . Potrebna oprema je domacih dobavljaca. cilj puzarskoq zasada biljaka je dobiti sto bujniju i zeleniju biomasu. Jedinicne cijene puzeva imaju tendenciju visegodisnjeg kontinuiranog porasta. koju puzevi vole jesti. Uvoz i kupnja puzeva za nasad nisu prihvatljivi ni kao uzgojna tehnika ni kao trosak. a troskovi rada nisu razmatrani. Ukupni troskovi proizvodnje definirani su kao fiksni plus varijabilni i prikazani su u tablicama. Dobiveni rezultati dopunjeni su troskovima iskazanim u dostupnim ekonomskom analizama talijanskih otvorenih uzqajalista puzeva. Jedan kontejner i plastenik potrebni su za proizvodnju i boraviste uzqajivaca za loseg vremena. OVO JE RACUNICA U GRUBO Troskovi proizvodnje uzqajalista puzeva na otvorenom procijenjeni su komparativnom analizom vrlo slicnog vrtlarskog i cvjecarskoq uzgoja na jednakim povrsinarna hrvatskih poljoprivrednika._I PLASMAN U KG/KOM' I~ OTKUPNE CIJENEI€ 3600 Quzevo meso 1200 puzeve kuclce 600 25000 Qorcije* zivi Quzevi I II 4 20 4 3 Il OCEKIVANI PRIHODII€ 14400 24000 2400 75 000 I I I I I Zemljiste se priprema standardnim aqrotehrudom mjerama u rokovima poznatim iz vrtlarske proizvodnje*. Rad je definiran s 900 radnih sati godisnje. toviuste je pregradeno unutarnjim ogradama od kojih su zasigurno najprofesionalnije izvedbe s mrezarna Helitex. Pored vanjske zastitne ograde.zista susjednih zapadnih zemalja. Drugi plastenik s pnpadaiucim kontejnerom koristimo kao reprodukcijski prostor neophodan za intenzivnu proizvodnju mladih puzeva poznatom metodom razmnozavanja u kavezima za reprodukciju. PRIKAZ Godisnja proizvodnja i otkupne cijene proizvoda od puzeva . godini.EKONOMSKA RACUNICA PROIZVODNJE PUZA HELIX ASPERSA NA FARMI Projekcija trzista nacimena je analiziranjem dornaceq i praceniem trendova konzumnog tr. izuzirnajuci rnreze Helitex koje se proizvode u Italiji. . a koriste se i kao rano uzqajaliste mladih biljaka ciji rasad po potrebi rasadujemo u tovilista iii pomocne povrsine farme. Maticno stado puzeva sakupljeno je u prirodi. Za razliku od vrtlarskog. a stay je prethodno obrazlozen 42. opremu miesovitih uzgajalista SVI OVI TROSKOVI SE MOGU I SMANJITI.

promjenjive cijene. nisu uvrsteni u analizu. po potrebama kupaca i izvan sezone. Otkupne cijene zatvorenih su oko 30% vece od zagarantiranih cijena koje dostizu zivi i aktivni puzevi. Spectncan i na trzistu uvijek trazen proizvod su poklopljeni puzevi koji radi kompleksnosti proizvodnje i plasmana. lj. OVO JE RACUNICA U GRUBO Oaljnja tehnoloska obrada zivih puzeva narnece se kao dohodovan i najisplativiji dio proizvodnje na farmi. Pored visestruko vece cijene za finalizirane proizvode. cime postizemo znatno povoljniju cijenu. iako su standardni proizvod svake farme puzeva. jednako vazna cinjenica je da preradom puzeva kompenziramo nedostatke sezonskog oblika proizvodnje.proizvodnje Varijabilni troskovi proizvodnje mjesovitih uzgajalista SVI OVI TROSKOVI SE MOGU 1 SMANJlTI. uz dodatnu moqucnost lakog plasmana proizvoda na trZiste. . finalizacije proizvoda meso 1200 600 25000' 24000 2400 75000 6700 24000 2400 1200 puzeve kucice 600 porcije* 25000 6700 75000 43. Preradene puzeve plasiramo sukcesivno.

23000 Zadar Hana Medin Tel.hr 3.0. Vise sati rada koje trosirno vodenjern rnjesovite farme nadomiestarno uravnotezenom proizvodnjom i povecanirn prinosima. ++ 385 0 51 742-460 e-mail: helicikultura@net. Telluris-Medin" d.0. 098 1329380 Fax.com info@telluris-medin./fax. HELlCIKUL TURA . U zatvorenom prostoru bez izravnog vanjskog klimatskog utjecaja rnozerno. TELLURIS-MEDIN 0. kad prestane opasnost od niskih temperatura.medin@yahoo. Tvrtka .Zakljucak za farme mjesovitog uzgojnog oblika Mjesovite uzgojne farme imaju najveci razvojni potencijal. Alma Cvjetkovic Rukavac 60. dovoljna da prehrani puzeve. usluge i ugostiteljstvo vI. . Mjesoviti uzgojni oblik najpodesniji je za farme u razvoju jer povecanje proizvodnje ne stvara prazan hod 5 obzirom na sezonski i dvoqodlsn] ciklus rada.Alma Cvjetkovic .hr 2. Otvorene parcele naseljavamo mladim tovljenicima u ranoproljetnim optimalnim rokovima. HR . tj. : 023 333249 Mob.o. a prosudimo da je vegetacija. zelenilo posadenih biljaka. '" OTKUPLJIV ACI 1. : 023 333249 e-mail: hana.51211 Matulji tel.o.51211 Matulji Obrt za proizvodnju. DELIClAE prva hrvatska zadruga za puzarstvo UPRAVITELJ: Ivan Medak od 08 do 13 telefon: 031 742247 od 08 do 14 mob: 098 878 777 44. trgovinu. poznatim reprodukcijskim tehnikama. proizvesti onoliko mladih puzeva koliko je potrebno. Svim kooperantima zajameeno je triiste te stopostotni Otkup Po cijeni ad 3 eura/kg. Ulica Zore Dalmatinske 6. Dobro vodeno uzgajaliste vlasniku osigurava uiednacene godisnje prinose (oko 2kg/m2 otvorenog tovilista) koji predstavljaju siguran dugogodisnji prihod 5 tendencijom povecanja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful