UZGOJ PlTZEV A (HELICIKUL TIJRA

)

UVOD
Uzgoj puzeva je nova poljoprivredna grana u Hrvatskoj. Momentalno je u pocetnoj fazi razvijanja, sa nekoliko manjih farmi. koje uglavnom dobro rade I razvijaju se. Svaki pocetak je tezak i trazi puna muke. truda, rada i zivaca a isplativost je velika. Relativno dobra cijena ovog proizvoda na inozemnom trzistu cini ovaj posao vrlo unosnim, a cijena po kilogramu se krecc oko 2.5 - 4 eura. Puzevi su se uglavnom skupljali iz prirode, i pripremali po starim narocinim receptima. U novije vrijeme puzevi su postali trazeni ekoloski zdrav, prehrambeni proizvod, koji je jako trazen u Francuskoj, Italiji i ostaJim razvijenim zemljama. U danasnje vrijemc potraznja za puzevima je postala jako velika. A samim istrebljivanjem i masovnim prikupljanjcm iz prirode, donesen je pravilnik trgovini i drugog prometa (naseljavanje farmi za uzgoj).
Zbog velike potraznje u EU. kod nas premda imamodosta Ijudi pokrecu vlastiti uzgoj puzeva.

0

zastiti kopnenih puzeva,

kvalitetnu zemlju i same klimatske uvjete,

U Hrvatskoj postoje dva siguma otkupljivaca, jedan iz Rijeke vezano za podrucje Kvarnera i Dalmacije, a drugi iz Darde vezano za konrinentalne krajeve.

VRSTE PUZEV A
Kod nas se uzgajaju uglavnom dvije vrste puzeva :

-Helix aspersa Muller

(sareni, mali sivi) , on se uzgaja najvise u primorskom djelu Kucica odraslog puza ima

pet krazeljaka . promjera 45 mm. Potjece sa obala Mediterana i gomjih obala Francuske i Spanjolske. Zivotni vijek mu je od 2 5 godina. Ova vrsta puza je vrlo otporna na razlicite klimatske vrste, pa tako da se moze naci u prirodi HZ more i u kontinentalnim krajevima, Za uzgoj se uglavnom preporuca ova vrsta pU711.uzgoj je laksi a gubitci su vrlo mali. udornacen je u velikom dijelu Europe, uglavnom u kontinentalnim krajevima, u planinama do 2000 m nadmorske visine, sumama, pasnlacima, kotlinama, vrtovima i vinogradima. Hrani se sa raznovrsnim biljkama, u vrtovima bas i nije dobodosao jer zna napraviti poprilicnu stetu. Sami uzgoj nije tezak, ali je neotporniji ad Helix Aspersa.

-Helix Pomatija Linne ili vinogradarski puz,

KOMERCIJONALNI UZGOJ PUZEV A
Kod uzgoja puzeva za prodaju i komereijalizaeiju tog posla, osim veceq anqazmana rada i sredstava pri izgradnji ograda za nekoliko tisuca kvadratnih metara zernhista, tehnologija uzgoja i pristup organizaeiji farme ostao bi slican iztozenom u ovoj skripti. Male ograde nisu u koliziji s najvecorn farmom puzeva. Dobro je uvijek odriavati malo uzqaialiste za osobne potrebe. Praktieno iskustvo, spoznaje i rad s puzevirna faseinantni su za svakog Ijubitelja prirode S malim puzarnikorn imamo u rezervi maticno jato puzeva za eiju kupnju ne moramo trositi novae i vrijeme, ako jednog dana pozelimo imati komereijalnu farmu.

Komercijane prednosti uzgoja puzeva Helix aspersa:
• • • • • Helix aspersa se najvise koristi u ishrani 70% prodatih svijezih puzeva Gini H. aspersa Visoka eijena na zapadnoevropskom triistu 3-5 eura/kg Nema konkureneiju u jeftinom puzu iz prirode Medunarodni institut iz Keraska otkupljuje sve koliGine puzeva proizvedene na farmama

01.

RAZLOZI ZA UZGAJANJE PUZA NA FARl'vH
Velika potrazrua za zdravom hranom u svijetu uzrokuje masovnu i kontroliranu proizvodnju kako bi se zadovoljile potrebe trzista, a istovremeno zastitila prirodna ravnoteza. U mnogim zemljama zastita pojedinih kultura je reguliranje strogim zakonskim propisima. Drzave clanice E.U. imaju potpunu zabranu sakupljanja puza iz prirode. U naso] zemlji se postule naredba 0 stavljanju pod kontrolu konstenja i prometa divljih biljnih i zivotinjskih vrsta koja omoqucava selektivno sakupljanje puzeva iz prirode. U buducnosti se oceku]e da ee se uskladivanjem nasih zakona sa zakonima Europske Unije u potpunosti zabraniti sakupljanje puzeva iz prirode. Potreba za puzern sa farme je u stalnom porastu na svijetskom trzistu kao i njegova cijena a zadruga garantira otkup i placanje puzeva po trenutnim trzisrum cijenama. Kod nas se uzgaja puz Helix Pomatia, u otvorenom tzv. talijanskom sistemu koji podrazumijeva da se cijeli biolosk. ciklus a i sam uzgoj vrsi i kontrolira na otvorenoj farmi. Ovakav sistem najvise odgovara nasem podneblju i daje izuzetne rezultate ako ga pravilno sprovodimo.

UZGOJ PO OTVORENOM TALIJANSKOM SISTEMU
- ODABIR TERENA - PRIPREMA TERENA ZA FARMU - PRIPREMA I SIJANJE ZELENE - PUZ - MA TICNO JATO MASE

- Mnogi Ijudi nemaju vremena da proucavaju iii traze ionako tesko dostupnu literature - Razne teorije i pristupi zainteresirane vise zbunjuju nego Ii im rasvjetljuju spoznaje i tehnike u puzarstvu Mali puzarnik od pedesetak kvadratnih metara je koristan i lijep za amatere, a buducim komercijalnim uzqaiivacima donijeti ce mnogo iskustava i ustedjeti jednako toliko novaca. Izvan svake sumnje je spoznaja da su za komercijalna uzgajalista najpodesnija maticna jata formirana od puzeva iz regije u kojoj se farma nalazi. Jos podesniji su vee adaptirani i djelornicno selekcionirani puzevi iz osobnog malog puzarnika,

POCETAK UZGO.JA
- dovoljno puzeva za pocetak uzgoja - mjesto u blizini kuce s odqovarajucorn vrstom tla u kojem puzevi mogu zivjeti i rasti - nekoliko vrsta biljaka koje puzevi vole jesti, a sluze im i za zaklon - materijali za izgradnju puzamika - Uzgajanje puzeva nije tesko, malo se razlikuje od uzgajanja pilica i pataka iii od sijanja kukuruza, --kupusa iii suncokreta - Mnoge stvari se mogu nauciti prornatrajuci divlje puzeve. Iskustvo je zanimljivo i korisno, a pornaze u donosenju odluke 0 profesionalnom bavljenju puzarstvorn

02.

UZGOJ PUZEV A U ZA TVORENIM OBJEKTIMA
Kod puzeva koji se uzgajaju u zatvorenom pod kontroliranim uvjetima, reprodukeija varira u ovisnosti od geografskog podrijetla puzeva koji se uzgajaju. Na primjer, jedan istrazivac je pronasao kako puz H.aspersa iz Bretanje bolje uspijeva u zatvorenom nego puzevi iz drugih regija. Za uzgoj puzeva u zatvorenom treba odrzavati temperaturu od 21 C i relativnu vlazost 80-90% (neki izvori tvrde 95%). Drugi izvori preporucaju 75% vlaznosti tijekom dana i 95% tijekom noel. Centar helikulture je preporucio 65-75% vlaznosti tijekom dana i 85-95% tijekom noCi na 20C. U svakom slucaju, treba izbjegavati vlaznost iznad 95% (neki navode 90%) za bilo koji duzi vremenski period. Visak vlage moze ubiti puzeve. Optimalna temperatura i relativna vlaznost ovise 0 nekoliko stvari, ukljucujuci i vrstu puzeva i cak i to gdje je zaliha za uzgoj sakupljena. Najbolja je kombinaeija temperature i vlaznosti za H.aspersu, za izlijeganje jaja, optimalna temperatura 20°C pri 100% relativnoj vlaznosti. U ovisnosti od podrijetla puzeva i rezultati mogu drasticno oboriti izlijeganje na nulu i pri 1T'C i 100% vlaznosti. Dakle, greske su moguCe i u razlikama od sarno nekoliko stupnjeva iii postotaka vlaznosti zraka. Tlo ne treba drzati pretjerano vlaznirn jer ce jaja apsorbirati vodu, napuhnuti se i puknuti. Treba koristiti flureseentna svjetla za dobivanje dnevne svjetlosti. Razliciti puzevi se razlicito ponasaju na duzinu dana. Omjer svjetla i mraka utjece na aktivnost, hranjenje, parenje i polaganje jaja. Osamnaest iii vise sat; svjetlosti zamjetno stimulira rast H.asperse, dok manje od 12 sati - spruecava rast. Neke vrste puzeva mogu asoeirati dugi sate svjetla pocetkom Ijeta - sezonom najbrZeg rasta. Osamnaest sati dnevne svjetlosti se pokazalo optimalnim za razmnozavan]e (parenje i polaganje jaja); ali puzevi se razmnozavaju po mraku.

Sanduci i kavezi za uzgoj.
Puzevi se mogu uzgajati u sandueima i kavezima poredani u nekoliko razina u visinu. Treba rabiti sistem za automatsko rasprsavaoje kako bi se osigurala vlaznost. Kavezi za hranidbu moraju imati dovod hrane i vode. U tu svrhu odgovaraju plasticne posude dubine do 10 em. Dublji opskrbljivaCi vode povecavaju moqucnost utapanja puzeva u njima. Posude za polaganje jaja mogu se staviti u postolja od malo sljunka. Treba napuniti male plasticne posude, npr. vaze za cvijece duboke oko 7,5 em, steriliziranom zemljom (iii glinastom zemljom saneutralnim pH). Nakon sto puzevi poloze jaja, posude treba odnijeti U odjeljke za mladuncad gdje ce se jaja izleci.

Mlade puzeve treba drzati u odjeljku za rnladuncad oko sest tjedana. Tada ih treba premjestiti u zaseban prostor s obzirom kako je mlade puzeve najbolje uzgajati sa drugim puzevima slicne velicine, Osam sati dnevne svjetlosti je optimalno za mlade plizeve.

03.

RAZMNOZA V ANJE Helix pomatia u sanducima (za polaganje jaja)
Treba napraviti drvene sanduke dimenzija 25 x 35 x 25 u visinu. lsjeci rupu promjera 6 cm (za drenazu suvisne vode) u dnu i zatvoriti rupu plasticnom mrezorn, dobro osiguranom. Pokriti okvir plasticnom mrezom da se napravi poklopac sanduka. Poklopce napraviti tako kako bi se mogli otvarati iii skidati. Sanduke treba drzati na policama gdje su lako dostupni. Sanduke napuniti do 1/3 visine rastresitom ne kompaktnom zemljom, prokuhanom zbog sterilizacije (insekti, bakterije itd.). (Treba koristiti tlo koje ne sadrzi gnojiva iii kemikalije). Djelornicno prekriti tlo mahovinom, ali ostaviti dovoljno mjesta za puzanje puzeva okolo po tlu. Vodu prskati po mahovini. U sanduke prebaciti one puzeve iz otvorenog prostora (tri po kutiji) koji pocinju praviti rupe kako bi polozif jaja. Nakon sto puzevl poloze jaja treba ih vratiti u otvoren prostor. Tlo se u sanducima ne smije isusiti. Mahovinu uvijek drzati blago vlaznom. Previse vlage je opasno jer se jaja mogu napuhnuti i puci. Jaja se izlegu za oko 25 dana, ali bebe puzevi ostaju u Ijusci. Prije pojave na mahovini i na stranicama sanduka potrebno im je jos desetak dana. Puzevi na drvenim stranicama sanduka su u opasnosti od isuserua i moraju se pazjjivo skinuti i premjestiti na mahovinu. Kucice su im jos vrlo lomljive. Bebe puzeve njezno hraniti listovima salate. Puzevi u ovoj fazi razvoja naraspolaganju moraju imati vodu. Tri tjedna nakon sto se puzevi pojave na mahovini pazjjivo pokupiti bebe puzeve i staviti ih zajedno u privremeni kontejner. Mahovinu pazljivo odstraniti jer postoji rnoqucnost kako u njoj ima jOs zaostalih puzeva. Zamijeniti zemlju i mahovinu svjezorn (steriliziranom / prokuhanom) zemljom i mahovinom. Prebrojati i vratiti pzeve u kutiju. Mladi puzevi se u ovim sanducima mogu drzati i tijekom zime. Poredati sanduke u hladnu prostoriju bez mraza. Prostorija nikada ne smije biti hladnija od O°C a ni toplija od 3°C. Puzevi ponovo postaju aktivni u sliiedece proljece kada je temperatura preko 5°C. Treba ih hraniti 4 tjedna. Tada u prosjeku imaju oko 8 mm. Treba ih premjestiti u boks, pazljivo ocistiti i osusif sanduke i pripremiti ih za sliiedecu sezonu. H.pomatia sazrijeva za 18 mjeseci do 4 godine.

Mjesoviti system
lnacica gornje metode je pustan]e puzeva da poloze jaja u otvorenom prostoru i pazfjivo premijestanje jaja u sanduke. (Ostali su koraci isti). U ogradi promatrati puzeve koji kopaju rupe za polaqanje jaja. Biti ce vidljiv vrh njihovih kucica. Zabosti staple - marker u zemlju pored rupe. Kada puz zavrsi i ode, koristeci vrtnu zlicu odkopati rupu i izvaditi jaja. Ovaj zadatak je slozen. Jaja se mogu fizicki ostetif i uprljati zemljom.

RAZMNOZA VANJENA

OTVORENOM

Rasplodne puzeve staviti u ogradu za razmnozavanie u travnju iii pocetkorn svibnja. Hraniti ih do sredine lipnja, kada pocirue parenje i puzevi prestaju jesti. Puzevi nastave jesti kada poloze jaja. Kada puzevi poloze svoja jaja, odrasli se puzevi mogu premjestiti. Ova ostavlia vise hrane i manja je pretrpanost za izlegle puzice,

04.

plavna iii zabarena. jcr bi voda koja sc dugo zadrzava ugusila puzeve.5 € / kg. Prilikom izbora zemljista treba voditi racuna da postoji mogucnost navodnjavanja. bunara.5 kg. dobro osuncana. 4000 i 5000 m2 potrebno je dostaviti dva uzorka zemlje koji se uzimaju na sljedeci nacin. jezera iii vodovoda.Sto je potrebno za osnivanje farme puzeva? Najpre zemljiste. Za analiza zemlje potrebno je dostaviti uzorak zemlje koji se uzima na sljedeci nacin: Za farmu povrslne 2000 m2 potrebno je dostaviti jedan uzorak zemlje koji se uzima sa sredine pareele sa dubine od 20 em u kolicini od 0. u kolicini od 0. povrca i dr. sljunak. Za farmu povrsine od 6000 m2 do 10000 m2 potrebna su tri uzorka zemlje. Ne mogu se koristiti zemljista koja su mocvarna. Voda moze biti sa izvora.5 m' vode dnevno. PRIHODI Prosjecna koliCina puzeva koja mozs da se proizvede na farmi je 1 kg I m20gradene povrsine farme. moze biti i ugovor 0 koriccenju iii zakupu. nadmorske visine do maksimalno 1. P01110CU prskalica iii mikrorasprsivaca. koje ne mora biti u vlasnistvu. Izrada projekta za farmu Za izradu projelda potrebno je dostaviti kopiju plana pareele i skieu farme sa tacrum dimenzijama. kukuruza.000 m. Za uspjesnu farmersku proizvodnju puzeva potrebno je u ljetnjim mjesecima navodnjavati i to vodom koja pada odozgo. minimalne povrsine od 2. Za farmu puzeva vrste Helix aspcrsa trcba manje vode nego za drugc vrste puzeva. Ne moze sc koristiti ni zemljiste koje je cist pejsak. . U prvoj godini proizvodnje nema berbe. Za farmersku proizvodnju puzeva dobra su ona zemljista koja su koriscena za poljoprivrednu proizvodnju: psenice. Uzorei se uzimaju na sliedeci nacin: povsina predvidena za farmu djeli se na tri jednaka djela i sa svake trecine. Za farmu povrsine 3000. Prilikom izbora zemljista treba voditi racuna da zemljiste mora biti bez drveca iii vocaka. mada je najbolje da ta visina bude do 700-800 m. Vrsta Helix aspcrsa dobro podnosi hladnu vodu sa vecih dubina.povrsinu predvidenu za farmu podjeliti na dva jednaka djela i sa svake polovine. 05. potoka. Svaka veca povrsina dolazi u obzir i zavisi od finansijskih mogucnosti buduceg farmera.000 m.000 m". sa sredine uzeti po jedan uzorak. kamen ili glina od koje se pravi cigla. sa dubine od 20 em. Od trece godine farma ulazi u pun rezirn i berba je 100% Cijena suhog prociscenog pufa Helix aspersa na triistu se krece od 3 . sa sredine uzeti po jedan uzorak sa dubine od 20 em. U ljetnjim mjesecima za farmu velicine 2. bare. cista povrsina. u kolicini od 0.5 kg po uzorku. ali same onaj koji trpi strojnu obradu.5 kg po uzorku.dovoljno jc 1. Prva berba pocinje od druge godine proizvodnje i to 50-70% od pune berbe. jer nema puzeva koji su spremni za prodaju. suncokreta. Nagib zemljista moze biti. same ne smije biti zagadjena.

Gotovo istodobno. Pojedinacno je rnoquce voditi i najvecu farmu puzeva bez velikog poslovnog rizika. godine na oko 130000 tona. Danasrua produkcija prelazi nevjerojatnih 200 000 tona zivih puzeva godisnje.. U Europi je doneseno mnogo mjera potrebnih za opstanak puzeva roda Helix.Farme puzeva su pouzdan i trajan izvor prihoda Prikaz ekonomske analize pokazuje da nije potrebno mnogo novca za pokretanje puzarske proizvodnje s izvanrednim razvojnim potencijalom. ovaj put se neizbjeznost ekonomskog rasta poklopila s imperativom zastite prirode i opstankom vrste.. upotreba kemijskih sredstava. a Ijudi na selu se dominantno bave uzgojem biljaka u monokulturama. Ukupna produkcija svjetske industrije puzeva procijenjena je 1997. Spomenuti postotak iznosi oko 12 000 tona izvezenih zivih puzeva na godinu. . pocetkom osamdesetih godina u Istocno] Europi je pao izvoz 8%. Medutim. Dvije trecine spomenute proizvodnje i veliki dio potrosnje odnosi se na vodece zemlje u puzarstvu. a za pocetak. dobivamo vrijednost svjetskog trzista puzeva od preko milijardu €. dovodi do opceq smanjenja broja ove sve ugrozenije vrste. Zanimljiv je podatak da su zemlje bivse SFRJ osamdesetih godina prosloq stoljeca davale 10% svjetske potrosnje puzeva. Sakupliacka privreda i ubiranje puzeva u prirodnom okruzenju sedamdesetih godina prostoq stoheca. uzgoj i sabiranje divljih puzeva. Moderna zemljoradnja. Prosjecna stopa rasta svjetske proizvodnje i potrosnje u zadnjih desetak godina iznosi oko 10% godisnje. na Zapadu se povecao broj industrija za preradu puzevoq mesa. Republika Hrvatska u poslijeratnom razdoblju izvozi oko 300 tona godisnje. Razlog je sto se ruralno stanovnistvo sve vise smanjuje. u cijelosti sakupljenih u prirodi. Na srecu. Italiju i Spanjolsku. Eksploatacija. a manje skupljanjem puzeva... gubilo je srazmjer i trku s iznenadujucom ekspanzijom konzumnog trzista. a pornnozeno sa srednjom cijenom proizvoda po kilogramu. pretvaranje sve vecih povrsina pasnjaka i surna u oranice. pored volje za rad. u prirodi sakupljenih puzeva.. dovoljno je imati pozitivan pristup i naviku svakodnevnog usvajanja dokazanih tehnoloskih znanja. Izvoz ima tendenciju smanjenja Puzeva u prirodi je sve manje. kao ekonomska nuznost stvorila se potreba za uzgojem puzeva. mehanizacije.. od prije tridesetak godina poprima obiljezja organizirane poljoprivredne djelatnosti \. Nedostatak relevantnih tehnoloskih informacija neophodnih za svakodnevni puzarski posao na osobnoj razini moze biti trustrirajucl. 06. Zapadna Europa je pokusala tako uzrokovan manjak puzeva nadomjestiti intenzivnijim uvozom iz istocnoeuropskih zemalja. pa je tako nastao raskorak izmedu potraznie i ponude. Sigurno ce se situacija promijeniti i u tom pogledu jer ima naznaka organiziranja prvih ozbiljnih projekata u helicikulturi. Upravo zbog intenzivnog sabiranja Francuska vise nema divljih komercijalnih vrsta puzeva. Francusku.

. Amerike. ima dobar aminokiselinski sastav. Investicijska potpora za izgradnju puzarnika! Ova zupanija prepoznala je vrijednosti nasih nastojanja da se u Hrvatskoj razvije uzgoj vinogradskoga puza.. godini dostigla je koliCinu od 460. uostalom to meso sadrf manje masti i energije nego. Zadnjih se godina potrosnja povecala do deset posto pa je jedini problem nedostatak proizvodaca. a kolesterola uopce nema. Potrosnja puzeva u svijetu raste. a unatoc rnoquco] dobroj zaradi i proizvodnja je u povojima.. Vise informacija trazite u Upravnom odjelu za poljoprivredu i surnarstvo. osnivac PZ-a "Deliciae". pripisuju mu se Ijekovita svojstva.. no vee se u drugoj rnoze zaraditi 10-15000 eura.000 eura zarade Osijek . Sluz puza ima izrazito baktericidno djelovanje. Idueih su godina ulaganja tek oko 750 eura. dovoljno volje i znanja te oko 5000 eura pocetnoqa kapitala (potrebnog za gradnju puzarrnka na 2000 cetvornih metara). Naucruci su dokazali da ima isti ucinak kao antibiotik streptomicin. Puzarstvorn se bavi tek 20-ak Ijudi. upute za sve radove te jarnci otkup po trzisnirn cijenama koje se odreduju na burzi u Parizu. U 2001. Meso puzeva je bez kolesterola.istice Iva Medak. potpornaze i ubzava probavu.Puzevi su za Francuze. Svima koji zele. Deliciae za 1000 kuna nudi kooperantima skraceni poslovni plan.00 kuna! Super! Zahvaljujemo Ijudima koji vode ovu zupaniiu na razumijevanju. -Ne zelnn prosipati optimizam. nudimo informacije i svu potporu za puzarstvo kako bi vee ove godine stvorili osnovu za dalji razvitak . -Slavonija ima dobre uvjete za puzarstvo. Za ulazak u puzarski posao optimalno je da buduci puzar ima vlastito zernhtste.8 do 3 eura po kilogramu . prema podacima Instituta. (031-200-588) 07. a blizina Srbije koja nema otvoreni pristup zapadnim trzistima donosi nam dodatne moqucnosti. Talijane Belgijance iii Nijemce poznata delicija. pa su sve to razlozi zbog ceqa je potraznia iz godine u godinu sve veca. povecala cak 20 puta. Osim toga prvog preduvjeta (u svakom slucaju potrebno se registrirati kroz bilo koju od ovih formi i radi samoga bavljenja uzgojem puzeva. a ima status obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. potocna pastrva. no realno je racunati na cijenu od 2.ZASTO UZGAJATI PUZEVE Meso puzeva blagotvorno djeluje na organe probave.000 do 16. jer uskoro se necete moci baviti bilo kojom proizvodnjom neregistrirani) treba -imati prebivaliste. U prvoj godini prakticno nema zarede. rnoze od Zupanije ocekivaf financijsku potporu u visini do 25%. pa je meso zdravstveno sigurna hrana. a ne vise od 10. odnosno sjediste korisnika na podruqu Zupanije osjecko-baranjske -ulaganje izvrsiti ove godine i ove godine podnijeti zahtjev. recirno. UVJETI ZA DODJELU: -potporu rnoze ostvariti poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Hrvati ne jedu puzeve. Upravo sam stoga u Dardi osnovao Proizvodnu zadrugu "Deliciae". obrta iii zadruge. a primjerice u Srbiji ima vise od 200 puzara s ukupno 100 hektara puzarnika. kao i rnoqucnosti njihovog relativno lakog plasmana i dobre zarade. Posebno je cijenjen na stolovima zemalja zapadne Evrope. IZAZOVUNOSNE I ZDRA VE HRANE Za ulog od 5000 eura na godinu do 16.000. . tehnologiju.000 eura na godinu. no realno je oceklvatl zaradu od 12. Razlozi za uzgoj pufeva su vrlo jasni: Zbog postojanja velike potrazn]e sirom Evrope za ovom vrstom proizvoda a time i trzlsta.000 tona. Iz tih razloga prakticno nisu poznate bolesti kod puzeva. Potrosnja mesa puzeva u ishrani se u poslijednjih 5-6 godina. Onaj uzqajivac koji ove godine podigne puzarnik i koji moze racunima potvrditi taj investicijski trosak. Australije i Japana. a na nama je da iskoristimo priliku.

podrijetlo) . Dokaz kojim se potvrduje status korisnika (preslika iskaznice iii rjesenja 0 upisu u upisniku. 30/94 i 72/94) «Pravilnikom 0 zastiti kopnenih puzeva . pravna iii fizicka osoba mora podnijeti zahtjev za dobivanje suglasnosti za puzeva Ministarstvu zastite okolisa i prostornog uredenja sa sljede6im podacima: . Ugovor 0 kreditu . U skladu sa time uzqajivac. Uz zahtjev za odobrenje investicijske potpore prilaze se: 1. sumarstva i vodnoga gospodarstva za sada ne daje poticaje za uzgoj puzeva okviru Zakona 0 drzavno] potpori u poljoprivredi.original.00 kuna iii ukoliko financijska institucija nije uvjetovala potrebu prilaganja investicijskog programa zahtjevu za kredit. Potvrda 0 izvrsenirn financijskim obvezama prema proracunu jedinice lokalne samouprave (Prilog br.veterinarsko-zdravstvenu suglasnost za gradnju/rekonstrukciju objekta izdanu od strane nadleznoq zupanijskoq veterinarskog ureda .172/03). prehrambenog i aromaticnoq).Gastropoda terrestria» (Narodne novine br. Investicijski program ovjeren od strane financijske institucije koja je odobrila kredit.Uprave za veterinarstvo.«rnaticno stado» (vrsta puza. veljace.uzgojeni puzevi (kolicina po vrstama i godisnjim ciklusima) . kapacitet uzgajalista. preslika rjesenja iii obrtnice za obavljanje djelatnosti surnarstva) . Izvod iz jedinstvenog registra obiljezavanja dornaclh zivotinia u slucaiu nabave zenskih proizvodnih j rasplodnih grla u stocarstvu iii potvrda Hrvatskog stocarskoq centra 0 podrijetlu stoke . Uz zahtjev je potrebno priloziti: . sijecnja do 28.000.Uzgoj puzeva uvjeti i dokumentacija POTREBNO ZA REGISTRACIJU FIRME ZA UZGOJ PUZEV A Ministarstvo poljoprivrede. a uredeno [e temeljem «Zakona 0 zastiti prirode» (Narodne novine br.preslike.vrste bilja (npr. rujna iste godine. sijanje-vrste bilja (npr. Zahtjev za odobrenje investicijske potpore za kredite Iskoristene u prethodnoj godini podnosi se Ministarstvu (godisnje) u razdoblju od 1. 1) .priprema supstrata za uzgoj puzeva te nacin isporuke). 08. 5. dezinfekcija terena od nametnika. Podnositelj zahtjeva za investicijsku potporu u ime komercijalnog poljoprivrednog gospodarstva moze biti nositelj iii clan komercijalnog poljoprivrednog gospodarstva. Podrucie sakupljania puzeva «maticnoq jata» iz prirode u nadleznosti je Ministarstva zastite okolisa prostornog uredenja.original iii ovjerena preslika.priprema supstrata za uzgoj puzeva te nacln isporuke na trziste. preslika povlastice za uzgoj iii povlastice za gospodarski ribolov. vanjsko i unutarnje ogradivanje uzqaiafista. surnarstva i vodnoga gospodarstva . Registracija objekata vezanih uz navedenu vrstu pod nadleznoscu je pak Ministarstva poljoprivrede. dohrana zernhtsta u uzqaialistu .00 kuna uplacenih u korist drzavnoq proracuna . propisani su veterinarsko-zdravstveni i zoohigijenski uvjeti za uzgajalista puzeva. Ministarstvu poljoprivrede. Ovjerena potvrda financijske institucije kOja je odobrila kredit (Prilog br. strucno Povjerenstvo utvrdit ce sukladnost tehnicko-tehnoloske dokumentacije sa utvrdenim stanjem na licu mjesta te Rjesenjem 0 udovoljavanju propisanim veterinarsko-zdravstvenim i zoohigijenskim uvjetima upisati objekt u Upisniku odobrenih objekata s registarskim veterinarskim kontrolnim brojem. «Zakonom 0 veterinarstvu» (Narodne novine br.preslika. prehrambenog i arornatlcnoq). 2. ogradivanje uzqajausta.tennicko-tehnoloskl projekt u dva primjerka (kratak opis uzgojnog ciklusa. Potrebno je napomenuti da na svakoj posiljci uzgojenih puzeva iii od njih dobivenih proizvoda prilikom stavljanja u promet mora biti naznaceno da se radl 0 puzevirna uzgojenim kroz puni iii dielomicni bioloski ciklus. 29/99). 105/01. sumarstva i vodnoga gospodarstva .stavljanje u promet uzgojenih puzeva (kolicine po vrstama). 7. clankorn 18. sijanje .70/97. deratizacija. Racuni (R-1 iii R-2 iii racun iz kojeg je vidljivo ime iii naziv kupca) iii kupoprodajnog ugovora kojima se dokazuje ukupna vrijednost investicije .Upravi za veterinarstvo. sijecnja do 30. Zahtjev za odobrenje investicijske potpore za kredite iskoristene u razdoblju od 1.uplatnicu u iznosu od 520. surnarstvo i ribarstvo. kolicina.original.original. 2) original 6a. Za pokretanje uzgoja puzeva na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu upisanom u Upisnik. rnoze se ostvariti pravo na nepovratnu investicijsku potporu kapitalnim ulaganjima u poljoprivredu. kolovoza do 30. 3. podnosi se zahtjev za registraciju objekta za uzgoj puzeva. . Potvrda 0 izvrsenirn financijskim obvezama prema drzavnom proracunu koji izdaje nadlezni podrucni ured Ministarstva financija ne stariji od mjesec dana . preventivne mjere koje se provode na uzgajaliStu-dozvoljeni herbicidi. banka 0 tome izdaje odgovaraju6u potvrdu . zasutnoc bilja. zastltnoq bilja. Iznimno. podnosi se Ministarstvu (poluqodisnje) u razdoblju od 1. ribarstvu i sumarstvu. za kredite odobrene u iznosu manjem od 150.original. 4. dohrana zernljista u uzqajalistu . 6.

zagreb.000.00 kuna. jedan od tri moquca dokaza . Ulica grada Vukovara 78 www. te svoju namjeru da ovaj proizvod izvozite rnozete ostvariti jednako kao i drugi poduzetnici sukladno propisima a vanjsko trgovinskom i deviznom poslovanju. ZAGREB. TELEFONI I ADRESEUSTANOVA . dokaz obavljanju poljoprivredne djelatnosti. Rjesenie obavljanju proizvodne iii prometne djelatnosti.hr tel: 01/61 06111 Uprava za veterinarstvo.hr tel: 01/6585600 POKRETANJE IJZGOJA PUZEVA . Uprava za zastitu prirode.mps. Uzgoj puzeva je jedna ad djelatnosti koja je. dokaz registraciji trqovackoq drustva. Grad Zagreb. Rieserue upisu u Registar trgovackih drustava . Rjesenie upisu u Registar poljoprivrednika . dokaz vrsenju obrtnicke djelatnosti.hr tel: 01/61 06385 . Osnivanjem i registracijom jednog od ovih oblika. a izdaje ga Zupanijska veterinarska inspekcija iii nadlezni Ured. ZAGREB. . Rjeserue upisu u Registar obrtnika. oznacena sifrom djelatnosti 01.000. Poslovni plan s kratkim opisom tehnologije uzgoja i lokacije (u prilogu s katastarskim izvadkom). dok je za registraciju trgovackog drustva nadlezan trqovackl sud. vi stiecete status poduzetnika. Runjaninova 2 www. 09. . . . Ministarstvo kulture. a odnosi se na kalendarsku godinu u kojo] je kredit iskoristen. Ukupna vrijednost investicije podrazumijeva ukupni iznos kapitalnog ulaganja potkrijepljen racunima. dokaz a placenom porezu na promet nekretnina i izvadak iz zernliisne knjige s upisanim podnositeljem zahtjeva za investicijsku potporu kao vlasnikom kupljenog zemliista.00 kuna. Gradski ured za poljoprivredu sumarstvo. Uz zahtjev za Rjesenje potrebno je priloziti tri dokumenta. sumarstva i vodnog gospodarstva. kroz koji cete obavljati ovu djelatnost. onda to rnozete ostvariti iii otvaranjem i registracijom obrta-samostalne obrtnicke djelatnosti iii osnivanjem i registracijom trqovackoq drustva-poduzece. otvaranje i registraciju obrta nadlezna je zuparuiska sluzba za gospodarstvo. Ministarstvo poljoprivrede. u slucaiu kupovine privatnog poljoprivrednog zemliista radi okrupnjavanja poljoprivrednog gospodarstva. ° ° ° ° ° ° ° ° Rjesenje suglasnosti za lokaciju. Avenija Dubrovnik 12/111 www. presliku poreznog rjesen]a. prema Odluci 0 nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. ZAGREB.min-kulture.8. Najvisi iznos investicijske potpore po korisniku u jednoj kalendarskoj godini iznosi 250. ali ne vise ad 20% ad ukupne vrijednosti investicije.SUGLASNOST USTANOVA Prva pretpostavka za izgradnju i organizaciju komercijalne farme puzeva je ishodenje suglasnosti Uprave za zastitu prirode koja je u sastavu Ministarstva kulture Republike Hrvatske sa sjedistem u Zagrebu.25. Udio investicijske potpore rnoze iznositi do 25% ad ukupne vrijednosti iskoristenoq kredita. Ako ovu djelatnost zellte obavljati kao trajnu djelatnost radi ostvarivanja dobiti isporukom ovog proizvoda na trtistu ukljucujuci i izvoz proizvoda. Najnizi iznos kredita za koji se maze odobriti investicijska potpora iznosi 80.

uz to. Ovakav odnos jos vise iznenaduje ako se ima u vidu to da Institut za helikokulturu ima tradiciju dugu preko trideset godina i preko sedam tisuca farmi u Italiji. po. Osim toga. INSPEKCIJA: Glavni problem za one koji bi zeljeli da se bave farmerskim uzgojem puzeva jeste kako nabaviti novae. koja bas i nije daleko. Rjesenje 0 suglasnosti za lokaciju. 8to se tice kreditiranja od strane banaka. u najmanju ruku . ni jedna banka ne daje kredite. a firma Alimenti naturali je svoj program predstavilo Fondu za razvoj Republike Srbije. inspekcija iii nadlezni Ured Ova primjerka projektne dokumentacijefarme Ministarstvu). NN. Za sada. gde su.86/04. nase podneblje je izuzetno zahvalno za uzgoj vinogradarskog puza.zacuderu. a farma rnoze zapoceti proizvodnju* . s obzirom na to da se radi 0 veoma trazenorn proizvodu na teritoriji Evropske unije i koji. a kamoli da je podrze i potaknu. ima garantiran plasman. surnarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske koje je nadlezno za inspekcijski nadzor tijekom ukupnog rada farme. Farmi nije potrebna lokacijska dozvola. i one cekaju Fond. *Komercijalne farme puzeva otvorenog uzgoja mogu se organizirati i voditi na svim poljoprivrednim zernfjistima (uz suglasnost nadlezne Veterinarske inspekcije iii Ureda u smislu veterinarsko zdravstvene i zoohigijenske podobnosti lokacije buduceq uzqaialista).: "Mi u Alimenti naturali smo. a to su Ministarstvo poljoprivrede Ministarstvo za zastitu zivotne sredine. a izdaje ga Zupanijska veterinarska (preslik vee dobivenog i prilozenoq za potrebe Ministarstva kulture).Sve sto je potrebno zapravo mala pornoc u vidu kredita za gradane.Oruga pretpostavka za organizaciju proizvodne farme puzeva je ishodenje Rjesenja 0 udovoljavanju uvjetima propisanim od Ministarstva poljoprivrede. . kao i to da se predstavnici resornih ministarstava. koji je ovdje autohtona vrsta. tako da ni sa te strane nema niceqa". Korak prije dobivanja konacnoq Rjesenja je ishodenje Rjesenja 0 prihvacanju projektne dokumentacije za sto je uz zahtjev potrebno priloziti dva dokumenta. bolje upoznaju sa procesom proizvodnje . To je prosto nevjerovatno. "Medutim. do sad a nisu donijeli nikakvu odluku. dobili obecania da ce Fond kreditirati farmere. Malo je cudna ta indiferentnost nadleznlh institucija. Komisija Ministarstva nakon 'zavrsenih radova izlazi na lokaciju radi utvrdivanja sukladnosti projektne dokumentacije i izvedenog stanja farme. Ukoliko ne postoje znacajnija odstupanja. koje ne pokazuju zainteresiranost eak ni da se detaljnije upoznaju sa ovom proizvodnjom. Radovi na infrastrukturi i instalacijama farme puzeva su niske slozenosti i sukladni su Pravilniku 0 odredivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola.. Ministarstvo izdaje konacno Rjesenle 0 udovoljavanju propisanim uvjetima. puzeva (sve se dostavlja Uredu za veterinarstvo pri S dobivenim Rjesenjem definira se i u cijelosti izgraduje farma puzeva. Kada je rijec 0 generalnom odnosu drzave prema uzgoju puzeva.

ovisno 0 vrsti puza koju uzgajamo. jer u protivnom necete mob dobiti Uvjerenje od Zupanijskog veterinarskog inspektora da bude cista. mase 1/2 kg. treba provjeriti da Ii upravo na vasoj parceli ima puzeva 5 kucicom u prirodi.strucna pomoc oko formiranja uzqajalista . te isti proslijediti na nasu adresu uz kopiju uplatnice na iznos 488. selekcioniranje reproduktora.00 kn.izrada elaborata sa tehnologijom za formiranje uzqajatista . dok se ne upozna tehnologija rada u uzqaialistu. Do povrsine 3000 m2 dovoljan je 1 uzorak (1 uzorak 488.net. Rukavac 60 tell fax ++ 38551 742460 liro racun PBZ 2340009-1147009806 MBG 2211949367302 e-mail: helicikultura-ac(ci:. Za analizu tla potrebno je uzeti uzorak zemlje do dubine 15-18 cm (nikako vise). OTKUP 1 KOOPERACIJA Alma Cvjetkovic HELICIKUL TURA: organizirani uzgoj gastronomskih puzeva. 2000 m2. trgovina. raskrcena i bez stabala da bude sto pravilnijeg oblika (idealno za 2000 m2 je 40x50 m).10. znaci da i potencijalno uzqajaliste moze tame uspjeti. Za pocetak. telefonski bro].isporuka potrebnog materijala za puzarstvo . Molimo vas da uz uzorak posahete vase podatke. kao prilog za potrebe kreditiranja . HELlCIKULTURA-AC IZ Matulja nudi usluge: .analize i valutacije tla za potrebe puzarstva . iii ZR ZABA 2360000-1101648698.izrada troskovnika. te je pozeljno da duza os parcele bude usmjerena istok-zapad Prvi korak jest napraviti analizu tla. sto je donji rentabilni Za ovu djelatnost minimum. prerada i konzalting 51 211 MA TULJI.hr Zainteresirani ste za uzgoj pufeva? Koji su prvi koraci? Ukoliko ste zainteresirani za uzgoj pufeva na otvorenom (helicikultura).00 kn). te = .ugovor 0 otkupu po trzisno] cijeni potrebno je raspolagati parcelom od min. da nema zadrZavanja vode da u udaljenosti 50 m nema kultura koje se kemijski tretiraju. preporucaju se parcele velicine izmedu 2000-4000 m2. Uvjeti za odabir parcele: da na njoj ima puzeva 5 kucicom u prirodi (na 2000 m2 min 15/20 puzeva) da bude ocjedita. kojeg treba uplatiti na nas ziro racun PBZ 2340009-1147009806. tj. Ukoliko je upravo vasa parcela prirodno staniste puza. Da biste utvrdili da Ii je vas teren pogodan za uzgoj puzeva. te se na ovakvoj parceli moze ocekivati da ce se sa prvom berbom vratiti izmedu 50-70% investicije.

Sa tim elaboratom mozete se obratiti kreditnim linijama pri zupaniji. Po ugovoru niste obavezni nama ponuditi vas proizvod. razvojnim agencijama iii banci. ulaz. obratite se za sve informacije Proizvodnoj zadruzi "Oeliciae" (Oarda. potrebno nam je dostaviti prostorucnu skicu parcele na kojoj treba naznaciti mjere. pad terena naznaciti strelicama. analizu dobiti i razradenu tehnologiju s pripadajuCim pismenim uputama. Kako biste se jos bolje upoznali s ovom granom u poljoprivrenoj proizvodnji. rnozete nas posjetiti svake druge subote. ime katastarske opcine kojoj vas teren pripada. te okolne kulture. Za elaborat. Ivana Krstitelja 100) iii nazovite gospodina Ivu Medaka na 098/878 . Nadamo se da smo yam uspjeli pomoci. Za sve dodatne informacije obratite se na nase kontakte. U fazi formiranja uzqaialista HELlCIKUL TURA-AC vas prati "korak po korak" iscrpnim pismenim uputama. te yam na svom broju telefona stoji na raspolaganju od ponedeljka do petka od 8-16 sati. Alma Cvjetkovic odrzava seminare za osposobljavanje uzgajivaca puzeva. te iz elaborata. na vas zahtiev izradujemo elaborat koji sadrzi troskovnlk. da se za svaku vrecu puzeva. Ugovor se potpisuje na 5 godina.777 iii 0311742-247 . Radovi u uzqajalistu zapocinju u jesen iii u proliece i provode se iskljucivo prema tehnologiji i metodologiji koju propisuje HELlCIKUL TURA-AC iz Matulja. te nakon 2-3 tjedna prevedenu analizu i valutaciju proslijediti na vasu adresu. Elaborat se naplacuie prema bodovnoj listi Hrvatske gospodarske komore. sjever. Kompletna investicija za vasu parcelu vidljiva je iz elaborata. HEUCIKUL TURA-AC yam isporucuie dio repromaterijala Helitex rnreze zahelicikulturu sjemenje za helicikulturu maticno leglo Po isporuci rnaticnoq legla. Ukoliko analiza pokaze da je teren pogodan za uzgoj puzeva. Za pokretanje farme za uzgoj puzeva potrebno je upisati djelatnost u Poljoprivredni upisnik kako biste ishodovali registarski broj. koja dode iz vaseq uzqajalista. moze garantirati porijeklo. DELICIAE iz Darde Ako se odlucite za uzgoj puzeva. Cijene se odreduju svake godine na burzi i jayne suo Ukoliko gore navedeni repromaterijal nabavite od nas. Mi cerno uzorak proslijediti u Medunarodni institiut za puzarstvo u Italiju. Potrebno 0 je takoder pozvati Zupanijskog veterinarskog inspektora koji ce Uvjerenjem posviedocif zdravstveno-sanitamim uvjetima u koje cemo donijeti nase rnaticno leglo. Sv. uz predhodnu najavu.11. stjecete pravo n potpisivanje ugovora. kada gda. HELlCIKUL TURA-AC potipsuje sa vama ugovor u kojem se obavezuje da ce otkupiti puzeve uzgojene u vasern uzqajalistu po trzlsno] cijeni za Europsku uniju. koje je gda Alma Cvjetkovic konzultant. tocniie: ukoliko se drzite propisane tehnologije.

ali se sve vise cjeni i u raznim krajevima zapadne europe dostize vecu vriednost od Helix Pomatije. VRSTE I IZGLED PUZEV A KOJI SE UZGAJAJU U NASIM KRAJEVIMA Helix pomatia iIi vinogradarski puz . do 80 [aiasca po gnjezdu) u toku jedne godine. Tada postize i najbolju komercionalnu vrijednost. bolesti i samu strukturu zemlje. i brZeg rasta uzgajanje ove vrste puza je u sve veco] ekspanziji. . Zbog najvise polozenth jaja (4-5 puta. Ovaj puz ima karakteristiku da zimu provodi tako sto se zatvori u kucicu stvarajuci operkulum. Meso mu je svijetle boje.) prostoru. Zbog cvrste kucice najpogodniji je za kasniju tvornicku preradu.. Meso ovoga puza je malo tamnije. Ovaj puz se najlakse prilagodjava na nove uslove (zimi je za razliku od Helix Pomatije potrebno pokrivanje lakim najlonom) jedini je koji se rnoze uzgajati na vjestackorn zatvorenom ( u plastenicima .12.. kao i kombinovani sistem uzgajanja. uglavnom ga nalazimo u toplijim krajevima Kvarnera i Dalmacije. Vrlo je otporan na vremenske uvjete. Karakteristican je za mediteranske klimatske uslove. dostize velicinu od 20g ( 55-60 cistih puzeva 1kg)..._- 13. = Helix aspersa Muller iii sareni puz (mediteranski) . \. Puz karekteristican za uzgoj na nasern podrucju. zbog vece otpornosti na zimu I vlagu.

ito kako plodovi tako i lisce. Ovaj naein uzgoja podrazurnijeva rninirnalna ulaganja. salata. puz se moze hraniti vrlo raznovrsnorn biljnorn krmorn (zato se i smatra velikom stetocinorn) to su gotovo sve vrste voca. visoku oko 70 em i ukopanu u zernlju 30 . sto se i ne smatra uzgojem). Inace. Nedostatak ovog sistema je sto se puzevi ubiraju samo tijekom par mjeseei sezone rasta i koticine proizvoda raspolozive trzistu su oqranicene. Biljke za dohranu i zaklon su kupusniace. suncokret. U Franeuskoj 5e puzevi za odredene kulinarske namjene hrane i aromaticnirn biljem kako bi meso dobilo odredeni okus.10 komada po cetvornorn metru. povrsine za lijepljenje puzeva koje sluze za odmor i zaklon od svijetlosti Smatra se kako je najbolja gustoc':a puzeva u ekstenzivnom prirodnom nacinu uzgoja od 6 . Puzevi su smjesteni u pareele zatvoreni sigurnosnim ogradama.12 volti se dadaje kao sigurno sredstvo sprilecavanja bjezania puzeva van puzarnika. Ograda se po gornjem rubu svija prema unutarnjem prostoru grediea. repiea. i povrsina za uzgoj odraslih puzeva na kojoj se uzgajaju i biljke za kontinuiranu hranidbu (dohranu). Prostor se u ogradi rnoze razdjeliti tako sto 5e odvoje povrsine za uzgoj mladih. prornjera rupa 10 mm. Osnovna podjela ekstenzivnog puzarnika na povrsine za mlade i starije puzeve narusava se dodatkorn opreme za iezenie puzeva. prostoru gdje se uzgajaju mladi puzevi. reprodueiraju i rastu tijekom eije1e sezone prakticno bez posjeCivanja do ubiranja.40 em (zastita od stetocina i izlaska puzeva van grediea). Vec':agustoCa ne daje ucinak u ukupnom rezultatu buduc':i kako se zna kako u pregustom nasadu puzevi sporije napreduju. tek izleglih puzeva (ovo u slueaju ako puzevi nisu u uzgajalistu sarno u jednoj sezoni. povrce. zitarice.Sto je obavezno. . Elektricna ograda sa naponom od 6 . OVO JE NAJIDEALNIJI NACIN ZA UZGOJ NA NASIM PODRUCJIMA! 14. na otvornim povrsinama. rmoze se podici jos jedna ograda sa unutamje strane i to sa manjim rupama od 10 mm. U "vrticu''. Uzgajaju se. i skoro svi puzevi u ovoj drzavi proizvedeni za trziste uzgajani su na ovaj nacin. Ovaj je sistem prihvacen u Italiji. potrebna su ipak ulaganja u: Zastitnu ogradu . u protiece pokupljeni u prirodi a u ogradi samo do jeseni na dopunskorn tovu. Kolicina radne snage i materijala je na minimumu i zato postoje ekonomske prednosti u usporedbi sa ostalim tipovima uzgoja. veca im je smrtnost i rijede se razrnnozavaju.VRSTE UZGOJA PUZEV A U svijetu se danas koriste tri glavnana nacina uzgoja : Na otvorenom : Ova vrsta uzgoja puzeva se u eijelosti odvija vani.

moze se ocekivati vise od 2.45 puzeva po odjeljku. Uzgajanje i njihova okruzenje zahtijevaju stalnu Metoda uzgoja puzeva u zatvorenom je prisutna u Franeuskoj oko 20 godina i poslijednjih godina u Britaniji. u prosjeku od 12 . Britanski sistem u zatvorenom: "RUTLAND" .Uzgoj u zatvorenom prostoru (staklenik. . 156 em visine i 58 em sirine i drzi 4 reda sa 6 odjeljaka za uzgoj.000 jaja. Jaja se stavljaju u legla za vrijeme od tri tiedna od kada su se izlegla. U ovisnosti 0 vrsti puzeva. Uzgoj puzeva u zatvorenom omoqucuie uzqsjivacima proizvodnju puzeva tijekom eijele godine. Svaki red od 6 odje1jaka je sposoban za proizvodnju priblizuo jedne tone puzeva. svaku etapu razvoja puzeva.(UZGOJ I NJEGA MLADUNCADI) Svaka rama je napravljena od galvaniziranog celicnog kuta i mjere su jo]: 215 em dudzine. 15. puzevi borave svo vrijeme u rezultati.4 ijedna i tada stavljaju Hawkyard sistem. ito 7 puta godisnje. plastenik) Ovaj sistem obunvaca klimatski kontrolirane zgrade u kojima kontroliranim uvjetima kako bi se osigurali maksimalni proizvodni Puzevi se hrane speeijalnim koneentratima pripremljenim za puzeva na ovoj razini zahtijeva velike pocetne investicije. Puzevi pozomost i nazocnost covjeka. u ovisnosti od vrste puzeva. kada se prenosi u odjeljak za mladuncad a period od 3 . kompletno je opskrbijena zljebovirna i odvodnim eijevima za otpad.

treba im odrzavati vlaznost i voditi odgovarajucu brigu 0 njima. a ni previse gline. Tlo: treba koristiti srednje kvalitetno tlo koje nema puno pijeska. Orqanske tvari u tlu su isto tako bitne kao i karbonati. puz se skriva u zavjetrini. a ni mali izlezeni puzici ne mogu izici iz gnijezda na povrsinu. rast puzeva rnoze jako zaostati za rastom puzeva na kvalitetnom tlu. Vrlo su bitni. tako i ostali iskoristivi karbonati. puzevi imaju 99% aktivnosti. Ponekad ce jesti samo jedno iii samo drugo. Ako je potrebno. bez dovoljno vlage. kao ni previse rastresito jer u tom slu6aju ne sadrzi dovoljno vlage. Puzevi hiberniraju kada temperatura padne ispod 6. Tlo bi trebalo biti sticno vrtu u kojem napreduje zelena lisnata vegetacija. Korov treba redovito untstavati. Voda od kise se mora odmah odstraniti. ODABIR MJESTA ZA UZGOJ . svako zemliiste u kojem rnozemo uzgajati povrce je najcesce dovoljno dobro i za puzeve. Puzevi ce cesto jesti hranu a zatim zemlju. A ispod 10°C zaustavlja se svaki rast. Ako kalcij nedostaje. postaje vremenom zasiceno sluzi i izmetom. Kad ne brsti lisce biljaka. Za mnoge je puzeve 21°C optimalna temperatura. kako cist kalcij. 2-3 sata nakon pocetka mraka. Ispod 12°C puzevi su neaktivni. 16. Puzevi spavaju kada temperatura raste iznad 2rC iii uvjeti postanu prevlse suhi Vjetar je nepovoljan za puzeve zato sto ubrzava gubitak vlage a puzevi moraju zadrzati vlaznost. Puzevi kopaju tlo i gutaju gao Dobro tlo pornaze rastu puzeva . Ovaj stabilizacijski tretman pomaze kako se struktura tla ne bi mogla ispirati. ukliucujuci i hranjenje. treba koristiti rasprsivace koji se rabe za zalijevanje biljaka u suhoj klimi kako bi se odrzala visoka vlaznost zraka. tlu se moze dodati mljeveno kameno vapno. Ovo dozvoljava redovito ciscenje bez unlstavanja rastresite strukture tla sto je dobro za polaganje jaja. osobito toplog. suvisna se voda mora drenirati kako bi se tlo napravilo podobnijim za njih. Mjesavina treseta. Kalcij se takoder rnoze posluziti u posudama za hranjenje. Klima: umjerena je klima (15-24°C) sa visokom vlaznoscu (75-95%) najbolja za uzgoj puzeva. gline. Ako farma puzeva sadrzi biljke. CaC03 uz pH 7 saCinjava vrlo dobro tlo. vlazuost zraka od 80% izaziva dobru aktivnost puzeva i njihov ubrzan porast. jaiasca od vode nabubre. puz se odmara. Tlo koje sadrzl 20-40% organske tvari je dobro. Lisni humus uz pH 7 takoder dobro funkcionira.T'C. Kad je zemljiste podvodno. kalcij mora biti dostupan iii iz tla iii iz drugih izvora s obzirom da se kucice puzeva sastoje od 97-98% kalcij karbonata. Tlo neutralizirati ako je prekiselo ito vapnom na oko 7 pH.POTREBNI UVJETI ZA UZGOJ PUZEV A Bez obzira na naeln uzgoja ovo su uvjeti u kojima puzevi najbolje napreduju. Tlo sa previse pijeska ne sadrzi dovoljno vode. Vtaznost: puzevirna je potrebno vlazo okruzenie: ali ne vodeno. iako vecina Vrsta rnoze izdrzati i ve6e temperaturne razlike. Povoljna je vlazuost tla od 80% poljskog vodnog kapaciteta. Osim pH vrijednosti da. Nernoqucnost uzimanja dobrog da prouzroci krhke kucice cak i ako puz ima dobro izbalansiranu hranidbu. osuncanoq i suhog. Nadalje. Zato se ne smije pretjerati sa gustoeom populacije. osim ako se cesce ne mijenja. U tlu nastaju i kemijske promjene. Puzevi nisu u stanju kopati u teskoj suhoj glini.osigurava dijelove njihove hranidbe. Kalcij se moze staviti u tlo u omjeru od 450 g/m2. puz ne moze iskopati gnijezdo niti potaqatnaiasca. Tla koja su bogatija razmjenjivim kalcijem i magnezijem najbolje stimuliraju rast. U ovisnosti 0 raspolozivirn sredstvima proizvodac treba teziti njihovom ispunjenju. Nize temperature stimuliraju aktivnosti i nocna rosa pornaze laksern pokretanju puzeva. Tlo. skriva iii polaze jaja u zemlju. Zemliiste ne treba biti previse glinasto jer prekomjerno zadrzava vodu. Ako je zemluste suho. V AZNOST ZEMLJE Struktura zemlje uzqaialista je vazna jer puz nekoliko zivotnin faza provodi pod zemljom. puknu i od razrnnozavanja nema rusta. Preko noci. Tijekom noci. komposta. Dobra lokacija je ona u cijoj blizo] iii daljoj okolici puzevi slobodno obitavaju. lako puzevirna treba vlaga. Opcenito je svaka vrtlarska zemlja dobra. Tijekom dana. Puzevi udisu zrak i mogu se ugusiti u prevlazorn okruzenju. Za zivotne cikluse puzeva nekoliko centimetara zemlje pri povrsim je jednako vazno kao i nadzemlje.

Ukopava se duboko u zemlju vinogradarski do 20 em a sareni 3-6 em. preko temperature od 30C puzevi ce prestati izlucivati sluz i zatvoriti ce se u svoju Ijusku privremenim prekrivacem. Dan . intenzivan uzgoj puzeva zahtijeva primjenu umjetnog osvjetljenja kako bi se puzevi drzali u svom prirodnom reprodukeijskom eiklusu.20 CaNoe 17 C : vlaznost Reguliranje . ana OC puz prestaje funkeionirati i ugine. Kontrola kolicine svjetlosti zahtijeva jednostavne prekidace sa tajmerima za tempiranje vremena koje se moze podesiti na zeljenu duljinu.Temperatura: kontrola temperature je takoder kriticni cirnbenik koji odreduje aktivnost puzeva. Povrsine plastenika odreduju velicinu i tip plinskog grijaca. avo se prije svega odnosi na reprodukeiju u zatvorenom prostoru. Dan . Puz se zatvara na temperaturi ispod 6C. U intenzivnom nacinu uzgoja puzeva uobicajen je sistem koji koristi vodonepropusne flureseentne eijevi od 40W i koje su smjestene u okviru reprodukeijskog okruzenja. od temperature i razine vlaznosti. Kontrola temperature se maze postici na razne nacine. Puz se priprema za zimski san padom temperature u jesen. Reguliranje temperature u okvirima reprodukcijskog okruzenla Kontrola temperature je od velike vaznosti za odredivanje aktivnosti puzeva. Sustav visinskih prskaliea treba konstruirati tako. Helix pomatia ima veliku i dnevnu i nocnu aktivnost dok je Helix aspersa aktivan sarno nocu. Naravno. sustav koji osigurava optimalne razine je od najvece vaznosti. Dan . kako bi imale ucinak koji osigurava preporuchlvi kapaeitet zamagljivanja od 130 mikro cestica. Formulu za optimalne atmosferske uvjete koji se koriste u reprodukciji Trajanje svjetlosti . .75 % a Noc 90% okrufenja vlaznosti u okviru reprodukcijskog S obzirom da vlaznost ima vitalnu ulogu u zivotnorn eiklusu puza. Navike parenja puzeva ovise 0 broju sati dnevne svjetlosti. Rezirn svjetlosti utjece na reproduktivni proees pa uzqajivaci i na ovaj uvjet moraju obratiti pozornost.18 h a Noc 6 h Temperatura . Helix aspersa najvise voli temperaturu oko 20C. Uz sustav prskaliea potrebno je postaviti i hidrometar. smanjuje zivotne aktivnosti i ulazi u fazu hibernaeije. kako bi se redovito pratila relativna vlaznost zraka i to skupa sa aparatom za automatsku kontrolu opskrbe vodom. Najcesci nacin postizanja zeljenje temperature je zagrijavanje plastenika plinom. U ovoj fazi puzevi provedu do 6 mjeseei. Zatvara ljusturu. Kontrola osvjetljenja u okvirima reprodukcijskog okruzenja Osiguranje pravilne kolicine svjetlosti koju puzevi zahtijevaju za reprodukeijske svrhe rnoze se postici prirodnim iii umjetnim putem. Sistemi plinskog grijanja se rabe zbog svoje prenosivosti i pouzdanosti. Svjetlost: utiece na ponasanje puza u svezi sa godisnjim dobima. 17. to sve nije obvezno i podlijeze improvizaeijama razlicite vrste.

U ovom se periodu preporuca primjena kontroliranog programa hranidbe. U naso] zemlji se posnne naredba 0 stavljanju pod kontrolu koristerua i prometa divljih biljnih i zivotiniskih vrsta koja ornoqucava selektivno sakupljanje puzeva iz prirode. Sakupljene puzve je potrebno drzati u karanteni u period od najmanje 3 . U buducnosti se oceku]e da ce se uskladivanjem nasih zakona sa zakonima Europske Unije u potpunosti zabraniti sakupljanje puzeva iz prirode.Mnoge stvari se mogu nauciti prornatrajuci divlje puzeve. kupusa iii suncokreta . a pornaze u donosenju odluke 0 profesionalnom bavljenju puzarstvom. a sluze im i za zaklon Materijali za izgradnju puzarnika Uzgajanje puzeva nije tesko.4 dana (Francuska) do 30 dana (Australija). Kod nas se uzgaja puz Helix Pomatia. nakon iii za vrijeme kise. Sakupljeni puzvi trebaju biti sto je mogu6e krupniji. biti odstranjeni. 18. malo se razlikuje od uzgajanja pilica i pataka iii od sijanja kukuruza. U prirodi se puzevi hrane kako hranom neposredno zatrovanom pesticidirna i drugim otrovima. morat ce te traziti od ministarstva odredene dozvole. Period od 30 dana smatra se sigurnom granicom kako ce bilo kakvi kontaminatori i otrovi koje su puzevi unijeli u organizam prije sakupljanja. sto je ujedno i pocetna selekcija. U mnogim zemljama zastita pojedinih kultura je reguliranje strogim zakonskim propisima. Ako se odluCite za sakupljanje puzeva iz prirode. Potreba za puzern sa farme je u stalnom porastu na svijetskom trzistu kao i njegova cijena a zadruga garantira otkup i placan]e puzeva po trenutnim trzisnirn cijenama. Opasnost od otrovanosti puzeva je sasvim realna. . Ovakav sistem najvise odgovara nasern podneblju i daje izuzetne rezultate ako ga pravilno sprovodimo. za sakupljanje puzeva s obzirom da temperatura raste i puzevi postaju aktivni nakon hladne zime. maticno jato se moze nabaviti preko zadruge s kojom ste potpisali ugovor i koja yam garantira odkup Najpodobnije vrijeme sakupljanja je u vlaznirn uvjetima. imaju potpunu zabranu sakupljanja puza iz prirode. talijanskom sistemu koji podrazumijeva da se cijeli bioloski ciklus a i sam uzgoj vrsi i kontrolira na otvorenoj farmi. U proljece je najbolje vrijeme. Potrebna kolicina puzeva za pocetak uzgoja : Pocetna kolicina puzeva za uzgoj se najcesce prikuplja u prirodi. tako i biljkama koje sadrze alkaloidne otrovne iii neugodne tvari za covjeka. Puzevi sakupljeni u divljini za zalihe farme puzeva mogu pokazati visoku stopu morataliteta dok se ne aklimatiziraju na novo okruzenje. Iskustvo je zanimljivo i korisno.U. a istovremeno zastitila prirodna ravnoteza. ako se odlucite na uzgoj puzeva.RAZLOZI ZA UZGAJANJE PUZA NA FARMI Velika potraznja za zdravom hranom u svijetu uzrokuje masovnu i kontroliranu proizvodnju kako bi se zadovoljile potrebe trzista. Drzave clanice E. A ovo se radi ako su puzevi namijenjeni odmah za prodaju. Uglavno. detalje pogledajte u zakonu 0 sakupljanju puzeva pred kraj skripte. u otvorenom tzv. POCET AK UZGOJA Odredena kolicina puzeva za pocetak uzgoja Mjesto u blizini kuce s odqovarejucom vrstom tla u kojem puzevi mogu zivjeti i rasti Nekoliko vrsta biljaka koje puzevi vole jesti. Porast i potreba za parenjem. puzve ce uciniti vidljivijim.

Preporuca se u ovu svrhu ne uporabljivati puzeve koji su za ovu svrhu koristeni u prethodnoj sezoni. zreli puzevi se odabiru iz pocetne gupe divljih puzeva. Uzgajivac ce za ove svrhe osigurati plasticne posude.15 litara sa podobnim poklopeem izbusena malim rupicama koje omoquec]u odqovaraiucu ventilaeiju. puz Ce nastaviti traziti podobno mjesto za polaganje jaja. gdje ce ostati oko tri tjedna kako bi se parili i potozil: jaja. ranije pristigli puzevi. Oprema. Ubiranje iz prirode Puzevi se sakupljaju sa skoro svih poljoprivrednih povrsina i vrtova. VeCina se puzeva pari tijekom noci i taj proees rnoze trajati od 3 . Niz bolesti ee utjecati na sposobnost puzeva za uspjesno razrnnozavarue. 19. To se odnosi i na budueu selekeiju. tako da je vrlo bitno smanjenje prigode pojave stetocina i bolesti unutar prostora odredenog za reprodukeiju. u traganju za parenjem. Poklopae je obvezan jer ce puzevi pobjeei puzeci preko straniea . Genetski cirnbenici koji odreduju do koje ce velicine Puz narasti pokazat ce se nakon perioda od dvije godine. Puzevi se u kontejneru ostavljaju 2 . dzepna svjetiljka i plastiena kanta od 10 . Vlasniei ce ovih povrsina bez problema ustupiti puzeve koji se u poljoprivredi smatraju velikim stetocinarna. Puzevi se takoder mogu sakupljati i tijekom dana za vrijeme i neposredno nakon kise. Dok se kontejneri napunjeni jajima drze u plasteniku mora se osigurati odgovarajuCa vlaznost pod loge. . Uspjeh se selekcije ogleda u tome da se po isteku ovog perioda proizvedu krupniji puzevi od onih koji su izabrani prvim odabirom kod sakupljanja u prirodi. vrlo su brzi. . iako se eini kako se sporo krecu. Ovi kontejneri su napunjeni do visine od 7 em kvalitetnom humusnom mjesavinorn iii vrlo finim cistim riiecnim pijeskom. Odabrani se puzevi stavljaju u reprodukeijska polja.3 dana. Kada je oplodnja zavrsena. gdje ostaju od 3 . Sarno najkrupniji . Stalni protok svjezeq zraka unutar okruzenja puzeva doprinosti minimalnoj pojavi stetocirua i bolesti. (Dobro je voditi preeizne biljeske 0 periodu parenja i polaganja jaja. povrsina u uzqajalistu koja je odvojena od povrsina gdje se uzgajaju ostali. u biti. kada su puzevi aktivni u potrazi za hranom i 0 ovisnosti 0 sezoni. U okviru polja za uzgoj preporuea se gustoCa puzeva od 60 komada po cetvornom metru. kao i 0 inkubaeiji kako bi se u slijedecim eiklusima proizvodnje ovaj osjetljivi posao provodio po planu). Najbolje vrijeme za sakupljanje puzeva je kasno na vecer i nocu.Selekcija Pravilna selekcija puzeva najvaznija je za uspjesan uzgoj. Sloj mora biti vlazan ali ne jako namocen. potrebna za uspjesan lov na puzeve je: podobna odjeca. Puzevi se nakon sakupljanja prenose u karantenu. Sakupljene puzeve treba sto prije prenijeti na pripremljene terene i pravitno rasporediti u njihovom novom okruzenju. Puz ce pronaci i zauzeti mjesto u kontenjeru. Puza se ne smije pipati iii uznemiravati za vrijeme njegove aktivnosti.30 dana. kada bjeze. koje se stavlja u izabrani dio plastenika.15 sati. Parenje i rasplod puzeva ima svoju eijenu i mnogi od njih ce uginuti nakon polaganja jaja. Puzevi se nakon polaganja jaja prernuestaju iz kontejnera koji se prekriva cistern krutom plasticnorn folijom koja je potrebna kako bi se omoguCilo novo izleglim puzevirna da se priljepe na nju kada se izmigolje na povrsinu tla. Karantena je.

preporuCa se poseban plastenik za parenje. Zieana se mreza prievrscuje na osnovu table. Krma je srnjestena duz vanjskog ruba plasticnih traka kako se ne bi ispirala tekucom vodom. s obzirom kako se mogu zahtijevati izvjesni uvjeti okrzenia koji nisu istovjetni potrebnim uvjetima. Reprodukcijska tabla je oblast gdje se puzevi pare i polazu jaja. sprijeeiti ce bjezanje puzeva sa table tijekom reprodukcije. Po unutrasruosti rame postavljaju se drvene trake iznad zicane mreze. Higijena u plasteniku Reprodukcijska tabla 20. Primjena rnreza treba ornoquciti protok zraka iznad i oko table i pomoci smanjenju gubitaka puzeva koji kroz nju ne mogu propasti na tlo plastenika. se sastoj od konstrukcije od drvene fame koja je projektirana tako da kontrolira i zadrzava puzeve dok se pare i polazu jaja. Ostatak krme povremeno treba odnijeti i plasticne trake redovito eistiti kako bi se odrzala potrebita higijenska razina. Ova puzevirna omoqucuie kontinuiranu opskrbu svjezom vodom za pice. . Tabla mora biti zakosena (samo malo) kako bi omoqucila vodi da polako teee sa jednog na drugi kraj table. a postavljanje konkavnih plasticnih traka osigurava glatku povrsinu koja pornaze laksem kretanju puzeva kada tragaju za partnerom za paren]e.za uzgoj mora ispunjavati najvise standarde. Elektricna ograda koja je dodatak vanjskoj gornjoj granici cijele fame. ali se mora odvojiti od prostora za mladuncad pomocu dodatne ograde koja razdvaja ove dvije oblasti. Programi redovitog eiscenja i odrzavania higijene su obvezni u ovoj fazi uzgoja puzeva. Konkavne plasticne trake se koriste za transport svjeze vode a takoder sluze i kao posude za hranjenje. Ako je ekonomski moguCe. Ova tabla se maze smjestiti vani iii u plastenik za mlade.

5. TIJELO U vezi sa spiralnim uvijanjem kuCice i trupa unutrasn] organi puza pretrpjeli su znatne promjene porernecaje. od krecne materije i jedne naroCite organske supstance . KUCICA KuCica predstavlja jedno od najlijepsih dijelova prirodne goemetrije. Stopalo koje izviruje iz kucice omoqucuie kretanje i pricvrscivanje puza po podlozi. Sam oblik kucice se razlikuje u mnogim slucajevirna po kojima 4. x. Nakon toga nastupa period parenja koji je karakteristican po nemirnom i nervoznom trazeniu partnera. Pokreti puza su lagani ali snazni. ZahvaljujuCi to] sluzavoj materiji puz rnoze da klizi i po ostrici bruaca. Nakon oplodnje slijedecih 15 dana puz trazi mjesto za odlaganje jaja poslije cega se zivotinjica iscrpi i izgubi skoro trecinu svoje tezine. Poslije proljetnog izlaska iz kucice i skrovista u kome je proveo zirnu. .AjVATOA1IJA I FIZIOLOGIJA PUZA Zivot i navike ovog rnekusca koji na prvi pogled rnoze izgledati beznacainim.koja predstavlja osnovnu 3. da bi mogao obnoviti istrosenu snagu izgubljenu u zimskom mirovanju. a da se ne povrijedi. se lako moze odrediti vrsta puza. U Ijetnjem periodu puz obnavlja snagu putem unosenja velike kolicine hrane. Donji dio stopala je sastavljen od snaznih misica a 3. Donja povrsina stopala sadrf mnogobrojne zlijezde koje pri kretanju luce sluz te zivotiniica za sobom ostavlja vidljiv srebrnkasti trag. S jeseni po zavrsetku Ijetnjeg perioda slijedi potraga za zaklonom i formiranje cvrstoq zaklopca operkuluma. sacmiavaiu je usta i cetiri pipka. zainteresirao je mnoge naucnike koji su analizirali zivot i anatomiju puza. poCinje potragu za hranom. OSTALI ORGANI Organi varenja. cirkulacija i spolni organi cine kompletnu anatomiju puza. nervni sistem. 1. kako bi u dobrom zaklonu prezimio i ponovo docekao proliece. 21. Puz u toku godine prolazi kroz izvijesne kriticne periode. Glava je smiiesten na prednjem dijelu tijela i sasvim se dobro uocava.. koje ne nalazimo kod drugih zivotinja. te iz tog razloga imamo moqucnost da se detaljno upoznamo sa njihovim otkricima. od kojih je gornji par duzi.conhiolin . materiju za formiranje kucice. disni organi. Izgradena je 2.

stiteci se od predatora i svijetla. brste od kraja lista prema peteljei. repa. kelj. VJETAR I HLADNOCA Vjetar je vrlo stetna pojava u sezoni puzeva rasta. brokula. isusu]e zemlju i lisce kojima se puz hrani. Da bi se zastitio od dehidraeije. Smanjuje apsolutnu vlaznost zraka. kupus. koraba. Jednako tako. salata. Za zaklon su najpodesnije biljke s vlaknastom strukturom stabljike iii lista. kada su one suhe. rotkva. grah itd. Nista manje nije vazno to sto kisa ispire sluzave tragove koje puzevi ostavljaju na biljei prilikom kretanja. rotkviea. karda. Vecina puzeva koristi neke vrste za hranu. najsocni]e dijelove. spinat. Ako imaju rnoqucnost odabira. erni korijen. jedinke iste vrste s razlicitih lokaliteta preferiraju razlicitu hranu. Suneokret je inace jedna od omiljenih poslastiea puzeva. drvenasto povrce koje puzevi nerado jedu (djetelina. a druge za zaklon sto je vezano uz godisnja doba i staniste. Za Ijetnih pripeka miruje (letargija). mrkva. Naime. rosa vlazi zemlju i lisce. mnogo jedu i brzo rastu. Vidljivo je kad se puzevi hrane.BILJKE KOJE SE SADE I SLUZE ZA HRANJENJE I ZAKLON Biljke kojima se puzevi rado hrane su: lisnati kupus. radlc. pere ih od prasine i zelene dijelove odrzava socnim. biraiuci vodenaste. a otezava mu i kretanje. loboda kao i socni vegetativni dijelovi drugih biljaka. dopuzu na njihove zelene dijelove. blitva. eikla. a zimi spava zimski san (hibemaeija). Puzevi se skrivaju u zaklonu biljaka tokom dana. puzevi se lako krecu. . KISA I ROSA~NJIHOV A VAZNOST Kisa potpornaze rast biljaka. kopriva. Znatan dio ejelokupne aktivnosti puza (pored hranjenja i reprodukcije) se odnosi na odrZanje ravnoteze vlage u okolisu i tijelu.). 22. Nocu iii u rano jutro kad su biljke vlazne i rosne. izuzimajuCi tukavicasto povrce i cviiece. Hrana zaqadena sa sluzi toksicna je i za same puzeve. kelj pupcar. evjeta ca. korabica. endivija. te ih nemiliee tamane. a da su jeli znamo po rupama koje iza sebe ostavljaju na liseu. kres salata. njihove glave se micu dok zvacu. puz za vjetrovita vremena prestaje sa svim aktivnostima i povlaci se u kucicu.

Traka se zbog dodatne sigurnosti rnoze saviti prema unutra. pod kutom od oko 20 stupnjeva. blizu tla. na vrh ograde se rnoze staviti 7.4 mm. kisa rnoze nanijeti zemlju na bakrenu traku i omoguCiti puzevima prijelaz preko nje. Sita treba napraviti od materijala kao sto je najlonsko vlakno koje je umjereno kruto i elastieno. jedno po jedno.7 mm unutar ograde. Ako je traka smjestena pre nisko. H. (Elektriena ograda na vrhu ima vise tankih zica na razmaeima od 2 . Donji kraj ograde mora biti dovoljno duboko zakopan kako puzevi ne bi prokopali prolaz ispod nje. Svaka zica je suprotno naelektrizirana od prethodne. Puz visi na niti i na kraju padne S obzirom kako puzevi ne prelaze preko bakrene trake. . Ostala vlakna. Treba koristiti akumulator iii transformator za opskrbu etektricnom energijom napona 6-12 volti. Druga tehnika zadriavanja puzeva je vrh ograde svinuti na unutra u obliku slova V. Puzeva se kucica zaglavi u dnu ovog oblika iz kojega ne maze izaci Postoji jos jedna altenativa osobito podobna za prostor sa cvrstim zidom.5 em siroka (iii vise) bakrena traka. Na unutarnjem rubu sita skinuti poprijecna vlakna kako bi se stvorile vrpee duge 5-7 em. stigne do vrpee. 23.Zastita od bjezanja U otvorenoj ogradi treba iskriviti vrh ograde prema unutra u polukrug kako bi se vinogradarski puz zatvorio. Kada puz puzi po ziei i do dirne drugu zicu dobije umjereni udar i povlaci se. kao jos jedno od rjesenja. "bjeze" od puza i odskacu nazad van njegovog dosega. njegova tezina ce povuci nekoliko vlakana na dolje. pobjec: puzi po donjem dijelu sita . Ako puz koji zel. Zidu se dodaje vodoravni komad sita koji se pruza 5 .aspersa ce pobje6i iz otvora ograde taka da je potrebna i elektricna ograda kako bi se zadrzao.

24.2m. uzduz cijele ograde na visini od 40cm (traka ima resice). Oni ne puzu po takvim povrsinarna. sa slobodnim nititva okrenutim prema gore. Upotrebljavamo Ii mrezu iii galvanizirani lim. Ograda od galvaniziranog lima iii rnreze ujedno sprecava puzeve da pobjegnu. itd. rnreza za pilice. u oba slueaja ih moramo ukopati 40cm. plasticne ploce. Slijedeci sloj. fiber cementnih ploca iii ploca od galvaniziranog celika. sprecavanje bijega puzeva. blokova. da ga rnisevi. Ako bi se ukljucio ranije tijekom dana vlaga bi mogla istjerati puzeve na sunce. Ako je izvedba od mreze iii pletiva. i ukopani najmanje 30 cm u zemlju. Treba ga uktiucif pri zalasku sunca. Sustav rasprsavanja vode osigurava vlagu kada je potrebna. prikladni su materijali za gradnju. okca na njoj ne smiju biti veca od 6mm. postavlja se pod pravim kutom. navedeni stetnlci kroz nju ne produ i uniste uzqaialiste. Ograde iii zidovi su obicno visoki 60 . Nadzemni dio je visok 60cm. Ovo ornoqucuje slobodno kretanje okolo (bez uznemiravanja puzeva) i rnoqucnost dosega cijele ograde. Spomenuta dubina je ona koju nece potkopavati misev: i kltice. kltice i insekti ponovo ne nastane iii zagade. Ograda rnoze biti od bilo kojeg materijala. prijeci qrabezhivlce. a jedino je vazno da bude precizno napravljena. Puizvi vole mjesta za skrivanje osobito za vrijeme toplih dana. Njega puzevi ne trpe. Pokrivac ce zatvoriti puzeve i sprijeciti ptice i druge grabezljivice. MATERIJAL ZA IZRADU ZASTITNE OGRADE Povrsinu od 24m2 treba ograditi neposredno poslije kopanja. Treba promatrati temperaturu i vlaznost rabeCi termometar i hidrometar. Ona ce osigurati skloniste i za 50% povecati broj puzeva koje rnozete smjestiti u odabrani prostor. a na slicnom principu su zasnovane i elektricne ograde protiv bijega. Zasjenjivac (koji rnoze biti od mreze) pornaze puzevirna u toplim zimskim danima kako bi nasli zaklon. preko njih. zicana pletiva.70 ern. Ograda od ploca. Kad ograda ima neku drugu izvedbu. pribijena horizontalno. IZRADA OGRADE Ogradu gradimo tako da stupove zabijemo u zemlju.Oqrada sa puzevima se mora pokriti sitom iii mrezorn. od galvaniziranog metala iii tvrde plastike. Dodatna oprema moze sadrzavati zljeb sa stranicama od drveta.Ograde sa dodatnom opremom (na otvorenom) Ogradeni prostori za puzeve su obicno dugi i uski umjesto kvadratni. Postavljamo ih tako da budu 40cm u zemlji a ostatak iznad nje. potrebno je s unutarnje strane napraviti zapreke za Rjesenje rnoze biti horizontalno pricvrscena traka grubo tkanog plasticnc. To je vidljivo za vlazna vremena. platna sirine 15cm. Na primjer: plasticne vodovodne cijevi rasijeku se po poll po duzini sloze u jedan red. a pokrivac stiti od jake kise. . Najbolji su veliCine 1. kada se pod utjecajem vlage na povrsini materijala stvara elektricni napon. da Galvanizirani limovi.

2. Unutar odredene povrsine zakolcimo manji kvadrat dimenzija 4m x 6m kojeg treba kultivatorom usitniti. korova itrave.TEREN. granja. a s organskim gnojivom i kompostom koji nije steriliziran. Pored navedenog potrebno je postaviti unutrasnje i vanjske ograda koje sprecavaju bjezan]e puzeva. Gustina nasada je vrlo bitan cintlac proizvodnje. Tako pripremljeni puzevi spremni su za transport odnosno isporuku. Umjetno gnojivo. najsladi zalogaj puza je sami cvijet tj. Preporucuie se prethodno uzorana i istanjirana zemlja. a zernljiste bi trebalo da bude ocjedeno i suho. a rasadujemo ih po sredini na 2/3 ukupne povrsine. da bi se utvrdilo da Ii izabrani teren po svojim fizickirn i kemijskm svojstvima odgovara namjeni. Zemljiste oko prekopanog dijela sluzi kao staza naseq budu6eg puzarnika. 1. Povrsinu zemliista od 48m2 u obliku kvadrata dimenzija 6m x 8m ocistirno od trnja. kontrola uzgoja i "berbu" bez opasnosti da puzevi budu zqazeni. SADNJA BILJAKA NA TERENlJ Biljke rnozemo sijati iii rasadivati. Preporucije se zemlja aliena vrtnoj. Sakupljeni biljni otpad ne bacamo. Bogatstvo kalcija i magnezija podtice rast puzeva. pletene korpe iii dzakove. time ujedno dezinficiramo zemliiste. 25. Kupus. Trebalo bi da se povrsina podjeli na nekoliko djelova koji ne bi trebali biti duzi od 70-80 m. ako se blagovremeno ne razgradi. moze nastetiti puzevirna. tako da dobijemo kvadrat povrsine 24m2 dobro poravnate zemlje. a obozavaju lubenicu. blitva i druge lisnjaee dobre su za hranu. unosimo parazite i ostale stetnike. na mjestu bez jakih vjetrova. nego ga rasprostremo po zemlji i kad se osusi. U pregustom nasadu puzevi imaju usporen rast. radic. Ujedno tu se pare.5-5 m kako bi se omoguCilo kretanje i rad uzqaiivaca. Takoder je pogodan i Suncokret. Articoka. Ne treba koristiti gnojivo pri obradi zemlje. Berba se obavlja rucno i najbolje je to raditi poslije kise iii orosavanja puzarnika. kao npr. predvece i nocu Puzeve treba pazjjivo odabirati i stavljati ih u drvene sanduke. voce. . Kompetentna istitucija trebala bi da obavi analizu zernhista. Takoder im se moze davati i dodatna hrana. rjede se razmnozavaju i veca je smrtnost. ani siri 2. IZBOR I PRIPREMA Jedna od pripremnih radnji za uzgajanje puzeva je izbor terena na kome ce se obavlajti uzgoj. latice. kopaju gnijezda i polazu jajasca. a njih sijemo uz rub ograde tako da formiramo zastitnu zonu u kojoj ce se puzevi kriti od sunca iii hladnoce. puzevl ih rado jedu. zapalimo ga. pruzaju zastititu od stetocina i omoqucava]u cjelokupan ciklus uzgoja. kopriva iii djetelina su dobri za zastitu. on je jedna od omiljenih poslastica puzeva. U uzgojnim lejama rnoze se postaviti i uredaj za rasprsivan]e vode koji po potrebi osigurava potrebnu vlaznost puzevirna.

.KOLICINA MESA KOlA SE DOBIJE Iz jedne ograde povrsine 24m2 rnozerno dobiti oko 15kg cistoq puzeva mesa. za zalihe na farmi puzeva. imaju manji broj jaja po hrpi i jaja imaju manju stopu izlijeganja. slijedeta 1-2 dana davati im samo vodu kako bi se u cijelosti ocistili. zato sto taka nema dovoljno prostora za sve puzeve. za neko ee vrijeme uginuti. Ranije smo spomenuli da uzgoj na vrsta koju cemo prakticirati najvise ovisi 0 klimatskoj osobitosti regije u kojoj se puzarnik nalazi. za puzeve koji su laks! HRANJENlE Sezona hranjenjaje od travnja do listopada u varijacijama sa "periodom odmora" tijekom Ijeta. Neki izvori navode kako je za H. a ne vise od 10 kg/m2 . ali se sporije razrnnozava i raste. Aktivnost hranjenja ovisi 0 vremenu i puzeve nije neophodno hraniti svaki dan. Vinogradnjak je veci. Mozoa je tu bitna veta moqucnost izbora partnera. Puzevi cvrstu hranu jedu sastrugavanjem jezikom. Puzevi su sitniji i teze se prodaju. gusteri. neke bube i vrste zrikavaca). zabe i krastace. a takav problem se maze brzo rasiriti kada je populacija puzeva gusta. hodajuci insekti (npr. GUSTOCA POPULACIlE Gustoca populacije takoder utiece na uspjesnost proizvodnje. iii jedan kilogram po cetvornom metro sto odgovara velicini pzeva. puzevi u gusto naseljenom prostoru rastu puna sporije eak i ako irna hrane u izobilju. lasice. Treba ih staviti u ogradu i hraniti najmanje tri dana da ociste svoj sustav od mogueih otrova.5 kg/m2 puzarnika Svejedno je koju vrstu puzeva uzgajamo. Ako su nakon 3-4 dana jos uvijek zdravi. Puzevima ne stavljati hranu na jednu hrpu. Bakterija Pseudomonas aeurginosa izaziva crijevne infek-cije i moze se brzo rasiriti u prenatrpanom boksu. Ako su pojeli smrtonosnu koliclnu otrova. BOLESTI I STETOCINE Normalna higijena rnoze sprijeciti sirenje bolesti a takoder unaprijediti zdravlje i stopu rasta puzeva. plosnata glista. 26. Ovi su puzevi mogli jesti otrovne mamke. ptice.pomatia. a takoder imaju i vecu stopu mortaliteta. Preporucena kolicina za H. Paraziti. mogu imati veliku stopu mortaliteta dok se ne zavrsi prilagodba novim uvjetima. Medutim.5 kg/m2 povrsine tla za puzeve koj yam vise od 1 grama. Na primjer: nepojedenu hranu odnostiti svaki dan kako bi se sprijecilo njeno kvarenje. mogu napasti puzeve. Sa druge strane izgleda kako se puzevi bolje razmnozavaju u grupama po 100 nego kada ih je samo nekoliko smjesteno zajedno. Kod smedeg hrapavca je situacija obmuta pa je u konacnict prinos jednak. cak i neke vrste kanibalskih puzeva (kao Strangesta capillacea). koncasta glista. gljivice i mikro clankonosci.aspersa je ne vise od 1. Preracunato to znaci da mozemo imati godisnji prinos od 0. Pozorost treba obratiti na grabezljivice kao sto su: stakori. Puzevi tada polazu manje hrpe jaja. krtice. najbolji rezultati se postizu sa ne vise od 8 puzeva po cetvornorn metru. tvorovi. Vecenje navodnjavanje pri suhom vremenu ce pobolisat' hranjenje s obzirom da vlaga puzevirna po maze Iaksem pokretanju. Prostor za uzgoj ne smije sadrzavati vise od 60-80 puzeva normalne veliCine po cetvornom metru iii oko 40 u slucaju velikog H. neke vrste muha stallage. misevi. Dodatak glista u tlo doprinosi odrzavanju tla cistim za uzgoj puzeva. Ako ih zelite rasploditi. Zaostalost u razvoju je poslijedica uvjeta uzgoja a ne nasijednih cimbenika. poljoprivredne kemikalije iii otrovne biljke i zato se ne mogu odmah koristiti. Postupak sa prikupljenim puzevima iz prirode Puzevi prikupljeni u divljini.pomatia 20-40 cm2 puzeva maksimum. Sluz inicijalno sluzi i kao feromon (primami rnlris) i pospjesu]e reprodukciju. Puzevi se teze razrnnozavaju kada su gusto rasporedeni iii kada se nakupi previse sluzi u boksu.

izmedu kasne jeseni i ranog proljeca. Hranu im ne davati jer ce se pokvariti i ptizevi se razboljeti iii uginuti. Najboje je transportirati zive puzeve dok spavaju. . OCistiti prostor i ptuzeve od sluzi i fekalnog materijala nekoliko puta dnevno. Puzevi ne zele jesti za vrijeme transporta.pomatia) nakon pocetka lipnja zato sto vise nemaju dobru aromu. mada je tada tesko biti siguran u njihovu "aktivnost". Puzevi ne mogu biti pakirani i zatvoreni u kartonima kada je vrijeme toplo i oni postanu aktivni. Najbolje je skladistenje u hladnjaci! 27. Sa hranjenjem prestati. ali ih i dalje opskrbljivati vodom. takoder treba paziti da pri takvom skladistenju I transport nema vlage iii kontakta sa vodom. Ocistiti probavni trakt puzeva zbog sigurnosti kako su cisti od prasine iii ranije pojedene hrane. Transportne kutije moraju imati rupe. Puzeve prije transporta (3-4 dana) staviti u poseban kontejner bez prasine iii druge vrste hrane. preradu iii transport biraju se samo aktivni puevi. Treba biti pazljiv da se puzevi ne povrijede zicarna iii kopcama kada se kutije zatvaraju.Transport Za konzerviranje. Puzeve nekoliko dana hraniti kukuruznim brasnorn iii posijama. Staviti ih u kontejner upakirane u led zbog ocrzavarua temperature blizu (ali ne ispod) tocke smrzavanja kako bi ptizevi ostali uspavani. odqovarajuceq promjera zbog spriiecavanja bjezanja iii povreda ptizeva. Takoder zapamtiti kako puzevi mogu potisnuti Takoder se mogu pakirati I transportirati u obicnim gajbama za voce i povrce. Jer u protivnom 6e puzevi ako dodu u doticaj sa vlagom i vodom izaci nakon kratkog vremena i odpuzati van transportne kutije (gajbe). Ali samo kada se zatvore u kucice. H. Promatrati svaku jedinku puza zbog sigurnosti u njeno zdravlje. Neki izvori tvrde kako ne treba transportirati zive puzeve (H.aspersa ima krhku kucicu dok odrasta i formira rub otvora tako da nedorasli ptizevi nisu komercijalno pozelini.

a uvijek u sumrak. vee ih rasporedimo na sest jednakih hrpica na uzduznojliniji. Do ispustanja u ogradu. Puzeve ne sasipamo na jedno mjesto. vee navecer kad zahladi. a uqinuce raspoznajemo po karaktertsticnom smradu kojeg rnozemo osjetiti kod dva dana uginulog puza UBIRANJE PRVIH PUZEV A Kad u puzarniku zamijetimo veliki broj malih puzica. Kad imaju hrane i kad staniste nije prenapuceno. Puzarnik obilazimo jednom dnevno i pobjegle vracarno u ogradu. krecu se i hrane. ne znaju plivati pa se utope. Puzevi se ponasaju teritorijalno i nakon izvjesnog vremena ogradu smatraju svojim obitavalistern. Malim puzevirna ostaje vise prostora. znatan broj puzeva bi se u njima uqusio.oni manje jedu i prirast zelene mase povrca u uzqajalistu im osigurava izobilje hrane. BRIGA 0 PUZEVIMA Oko puzeva nema mnogo posla. voda ih privlaci. Pretjerano natapanje bi unistilo jajasca u gnijezdu. vrijeme je za prvu berbu (u mjesecu lipnju). Od njih dobijemo oko I . pokusaj bijega su neznatni. dobro napreduju. Puzeve nikad ne stavljamo u ugao jer im time olaksavarno bijeg. U pocetku ce puzevi pokusavati pobjeci. a tada su i inace aktivni. Naime. Vlazen]e zemlje i biljaka po suncanu danu puzeve bi izmamilo iz sjenovitog zaklona i sunce bi im zasigurno nastetilo. Ako bi nepazniorn prilikom vlazenja na zemlji stvorili veee lokvice duboke vode. Krajnje hrpice trebaju biti udaljene barem 1mod ograde. po sredini. novim Uginule (radi stresa iii neceq drugog) treba nadomjestiti. Stare puzeve sakupimo i ocistimo. Ako nema rose i vlage. zemlju i biljke je korisno prethodno poprskati vodom. . Dobro je posudu prekriti navlazenim jutenim platnom (vlaga smanjuje stres puzeva). ako imaju dovoljno hrane. Jednom smjesteni. Za desetak dana puzevi se naviknu na novu sredinu. 28. te mladi brzo odrastaju. sakupljene puzeve treba drzati na hladnom i sjenovitom mjestu da ne dehidriraju. Prskanje i vlazenje treba izvoditi u koliCini jace rose.NASELJA V ANJE PUZEV A UNUT AR OGRADE Nikada puzeve u ogradu ne stavljamo ujutro iii tijekom dana.5kg mesa. Radovi se mogu odnositi na cupan]e korova i kontrolirano vlazenje biljaka i zemlje.

lubenice. Nije neophodno da obadva uzqaialista budu neposredno jedan pored drugog. Kad bi ponestalo svega navedenog.BRIGA 0 BILJKAMA Briga 0 biljkama se svodi na to da im ne dozvolimo izrastanje preko ograde jer bi to puzevima omoqucilo bijeg. DOHRANJIV ANJE PUZEV A Kad u puzarniku ponestane kvalitetne scene zelene hrane to je manji problem nego da ne stane biljaka koje stuze puzevirna za skloniste. puzevi mogu oducno napredovati i na suhoj hrani. IZGRADNJA DRUGE OGRADE Optimalno vrijeme zavrsetka druge ograde je pocetak mjeseca travnja (po istim prmcipirna. Navedeni prostor ukljucuje i staze za kretanje oko samih ograda. u nekoliko plitkih posuda postavljenih na zemlju. Ukupna povrsina dovrsenoq puzarnika iznosi 96m2. Zavrseni puzarnik sastoji se od dvije identi ne ograde. a puzevi takve nerado jedu. mekinjama. da ih svakog profjeca prerniestarno iz jedne u drugu. nepunu godinu poslije prve. Isto nam je potrebno da bi obnovili pojedenu vegetaciju iz prve ograde. . Puzevi vole jesti voce i povrce. Prebujna i prerasprostrta vegetacija sprecava stvaranje rose sto nije dobro. a svake uzgoj ne sezone naizmjence uredujemo i koristimo jednu od njih. S dvije ograde mozerno manipulirati s puzevima tako. jabuke. potrebna nam je i druga ograda). a tada im trebamo osigurati pitku vodu. tikve kao i zelenu biljnu masu donesenu odnekle drugdje. Izrasle biljke imaju previse vlaknastih i drvenastih dijelova. koncentratu za pihce i shcno. 29.

koje Ce ih namamiti na otvoreno. Sabiremo ih u kante iii kosare ne vece od desetak litara. Ovo je dostatno vrijeme da puzevl iz probavnog trakta isprazne zaostali sadrza] i tada smo sigurni da su izcisceni. Ako imamo vremena i volje. bacimo irn omiljeno lisce. red puzeva i tako naizmjence do vrha gajbe. poslije kise iii vlazenia. u hladnoj vodi. . amanje ostavimo da se jos neko vrijeme tove. Mehanick: odstranjujemo ostatke zemlje i lisca na nacin da ih muesamo u sirokorn ovalu s malo vode. Kad su dobro skriveni u vegetaciji. pa 3cm strugotine. puzeva moramo biti sigurni da su procisceni iznutra. kad su biljke mokre a puzevi aktivni. Zatvoreni puzevi mogu se kuhati odmah Pripremu za kuhanje pociniemo s pranjem puzeva izvana. Za daljnji uzgoj cemo odabrati najvece i najvitalnije primjerke (zeljenog kolorita) iz prve ograde. Trebamo ih drzati na pro zracnorn mjestu. CISCENJE PUZEV A Prije kuhanja zivih. Puzeve sakupljamo rucno. zatim red puzeva.NASELJAVANJE DRUGE OGRADE Po sistemu poznatom otprije nastanimo i drugu ogradu. 30. Dorasle trosimo. Do jeseni trebamo pobrati sve. veoma slicno prirodnom procesu. da nam se ne gnjece iii uquse. Vrijeme premjestania puzeva je klimatski uvjetovano. pareni medusobno. pri odabiru reproduktora mozemo vrsiti i selekciju po boji i veliCini. najbolje objesene. na prirodan nacin. daju vecinu potomaka s istim karakteristicnirn koloritom. DrugaCiji slues] je sa zivirn. zatvorenim puzevima. puzevi sa speciticnom obojenoscu. aktivnih. Stavimo ih u posudu bez hrane (s dovoljno zraka) najmanje 4 dana. Veliki puzevi koji se pare s velikim puzevirna. ali najcesce je pogodan travanj. da osiguramo vrijeme za pripremu prvog uzqajalista za shedecu uzgojnu sezonu naredne godine. Slicno je s bojom kucice. Ako pobrane puzeve ne rnozemo odjednom pctrositl i zelirno ih zive sacuvati oko mjesec dana. daju jos vece potomstvo. DRUGOUBIRANJE PUZEV A Posto smo odabrali i premjestili reproduktore u drugu ogradu. u prvoj nam ostaje mnogo puzeva konzumne veliCine. Manje kolicine puzeva najbolje je sasuti u povrtlarsku jutenu iii PVC pletenu vrecu koju objesimo na sjenovito mjesto gdje ce se oni procistiti i zatvoriti u periodu od nekoliko dana. Mjesto na kojem ih cuvarno treba biti hladno i zasjenjeno. gdje cerno ih pobrati. Oni su postupak ciscenia proveli prije zatvaranja. u kutiju iii najbolje drvenu gajbu prostremo 5cm debeo sloj krupne drvene strugotine.

H. Puzevi su ponekad nezainteresirani za parenje sa drugim puzevirna iste vrste koji potiecu sa vece udaljenosti. U nekim klimatskim uvjetima puzevi se pare oko listopada i drugi puta se mogu pariti nakon dva tjedna). Stupanj izlijeganja ovisi 0 temperaturi tla. (podaei 0 tome koliko dugo nakon parenja puzevi polazu jaja variraju). Jaja H. parenje se dogada i nekoliko puta qodisnie.pomatia polaze jaja u srpnju iii kolovozu. tada polazu jaja iz genitalnog otvora koji je iza same glave. Kada je puz dovoljno velik i dovoljno zreo. Puzevi bitno gube na tezini prigodom polaganja jaja. stonoge . Jedan istrazivac premjesta jaja odmah nakon njihovog polaganja. Tlo treba biti bez stetocinja kao sto su mravi. 31. lako imaju i rnuske i zenske reprodukeijske organe. . Puz ponekad polozi jos jednu stanovitu koliCinu jaja nekoliko ljedana kasnije. Tlo treba drzati na 18-26°C a optimalna temperature je oko 21°C. U glinastom tlu koje postaje tvrdo stopa reprodukcije rnoze opasti zato sto puzevi nisu u stanju poloziti jaja i otezano je izlijeganje i izlazenie iz gnijezda. dolazi do parenja u kasno proljeee iii rano Ijeto nakon nekoliko sati udvaranja. Puz prekriva rupu rnjesavinom mulja koji ispusta i prasinorn. Drugi puzevi igraju obje uloge odjednom simultano oplodujuCi jedno drugo.aspersa iz juzne Franeuske moze odbiti H. Za H. Nakon parenja.aspersu iz sjeveme Franeuske. (U tropskoj klimi. Puzevima treba tlo od najmanje 5 em dubine u koje Ce poloziti jajasea. uholaze. Ponekad postoji i drugo parenje u ljeto. koju je primio. broji ih i dri:i u vlaznorn pamuku do izlijeganja i pocetka hranjenja rnladuncadi.PARENJE I POLAGANJE JAJA Puzevi su hermafroditi. Neki puzevi mogu djelovati kao muzjaci ujednoj sezoni i kao zenke u slijedeeoj. Suho je do nepodobno za pripremu gnijezda kao i do koje je pretesko. Puzevi stavljaju glavu u rupu iii mogu upuzati tako da im se vidi sarno vrh kucice. vlaznosti tla. sastavu tla itd. Na primjer H.pomatia su u promjeru oko 3 mm i imaju vapnenu Ijusku i visok sadrza] fumanjka. do jedne godine. Dobro je tlo koje sadrzi 20-40% organske tvan. 2-8 tjedana nakon parenja u rupe koje kopa u tlu. Oko 1/3 puzeva Ce uginuti nakon sezone razrnnozavania. ali jaja obicno po laze nakon nekoliko tjedana. Treba odrzavatt vlaznost tla od 80%. moraju se pariti sa drugim puzevirna iste vrste prije polaganjajaja.. sto moze biti nakon nekoliko godina.pomatia tlo treba biti duboko najmanje 7. puz moze skladistiti spermu.. (slika gore) Puzu treba 1-2 dana kako bi polozio 20-50 jaja. Neki se ne oporave.5 em.

Ovi puzici rastu do 10 mm mjesecno. okrugla. u toploj i vlazno] klimi. rnisevi. U Juzno] Africi neke H.aspersa se izleze i izlazi iz tla skoro iskljucivo u jesen. Jaja H. jaja se izlegu nakon 2 tjedna iii nakon 4 tjedna ako je hladnije.30 mm i polazu se 5 dana do 3 tjedna nakon parenja. Ptice. 0 vremenu i 32. Svaki puz moze poloziti nekoliko hrpica jaja u rupama u tlu kao H. ponekad i do 30-40 cm i zapecate se u svojoj kucici hibemirajuci tijekom zime. polaze 100-400 elipsastih jaja od kojih je svako oko 5 mm duzine. Beba-puzevima treba jos nekoliko dana kako bi se izmigoljili iz zapecacenoq gnijezda i popeli na povrsinu.aspersa po laze u prosjeku 85 jaja u gnijezdo koje je duboko 2. u organske tvari iii u podnozje biljaka. Ashatina fulica.aspersa su bijela. A ovo je u suglasnoti sa opadajucom temperaturom i kracorn. . mogu utjecati na ovaj raspored. insekti.asperse sazrijevaju za 10 mjeseci. rnozs polagati jaja i jednom miesecno od veljace do listopada u ovisnosti 0 vremenu i predjelu. Ako je dovoljno toplo.Cjelovito razvijene bebe H.pomatia. Tada iskopaju duboku rupu. Gigantski africki puz. Ako se dobro hrane i nisu u pregustoj populaciji ovi puzevi koji se izlegu na pocetku sezone dosegnuti ee velicinu odraslog i oformiti rub na ulazu u kucice do slijedeeeg lipnja. U SAD. Seksualna zrelost zahtijeva 6-16 mjeseci. vecina aktivnosti H. iii polazu jaja na povrsini stjenovitog tla. Puzici se izlegu nakon 10-30 dana i dugi su oko 4 mm. H. Achatina fulica je nakon 6 mjeseci duga oko 35 mm i vee maze biti seksualno zrela.asperse pocinje u drugoj godini njihovog zlvota. Puzevi se pojavljuju u proliece kada se tlo ugrije i odmah pociniu pojacano hraniti se kako bi nadoknadili gubitak tekucine i hrane. H. Ovaj puz zivi 5-6 godina a ponekad i 9 godina. Ako se manipulira okruzenjern kako bi se dobilo ranije izlijeganje.pomatia se izlegu za 3-4 tjedna od polaganja jaja u ovisnosti od temperature i vlaznosti. Puzevi jedu i rastu sve dok vrijeme ne zahladi. (Podaci variraju u ovisnosti 0 klimatskim razlikama i regionalnim varijacijama ponasanja puzeva). U klimi slicno] juznoj Kalifomiji. duljinom dnevnog svjeda. ali rastuci broj sati dnevne svjetlosti ipak stimulira polaganje jaja.u veei broj sati dnevne svjetlosti koji se pojavljuju dok su temperature jos niske. ovisno raspolozivosti kalcija. zabe i druge grabezljivice mogu nanijeti velike stete.aspersa. H. Parenje i polaganje jaja poCinje kada ima najmanje 8 sati dnevne svjetlosti i nastavlja se dok dani ne postanu kraci. sa dijagonalom od oko 0. U idealnim uvjetima u laboratoriju neki su sazrijeli za 6-8 mjeseci. Podaci variraju od 30 do preko 120 jaja. povecava se i opseg i broj puzeva koji ee sazrijeti u stliedecoj godini.5-5 cm. ali veci brojevi su najcesce poslijedica cinjenice kako vise od jednog puza po laze jaja u isto gnijezdo.

Jaja polozena od iste individue ne izlegu se u isto vrijeme. pod istim uvjetima. vibracije.aspersa zahtijeva najmanje 3-4% kalcija u tlu (iii drugog izvora kalcija) za dobar rast. Puzevl mogu jesti vapno iii napadati zidove zgrade trazeci kalcij.. neurednu hranidbu. Nekima ce trebati dvostruko vise vremena za odrastanje. Vecina puzeva zahtijeva vise kalcija u tlu od l-l. a takoder mogu jesti i zemlju. diranje. Prodavati ce manje puzeve. Vecina razlika u rastu je vjerojatno poslijedica Cimbenika okruzenja. \ '---' 33. Meautim. temperatura i vlaga i primjenjena tehnologija uzgoja. vremenski razmak je odjednog pa cak do 14 dana.Africki puz TEMPE RATURA--VRIJEME . prosiiecna se velicina puzeva rnoze bitno povecati u samo nekoliko generacija. Meautim. Hrana je sarno jedan izvor kalcija. Nekoliko clmbenika moze bitno utjecati na rast puzeva: gustoca naseljenosti. ukljucivsi i qustocu zalihe.aspersa Nizak unos kalcija ce usporiti stopu rasta i prouzrociti tanje kucice. brzorastuce puzeve umjesto malih i sporo rastucih jedinki. Ova pornaze vrsti kako bi prezivjela u divljini i u losirn vremenima. itd. Putem selekcije sarno najveCih.). neki ce puzevi rasti brze nego drugi. svjetlost. H. . stres (puzevi su osjetljivi na buku. Odrastanje U okviru iste populacije puzeva. INKUBAClIE 10°C ] 5°C ]s-c 20°C 35 dana 26 dana 24 dana 18 dana Gornja tabela predstavlja prilicno pouzdane pokazatelje vremena inkubacije za Helix aspersu. Kalcij se moze davati po zelji. hranidba. uzgajivac puzeva ce izvrsiti odabir onih puzeva za zalihu koji najbrZe rastu i najbrZe sazrijevaju. nehigijenske uvjete. bez obzira koliko su ove razlike genetski odredene bolje je uzgajati krupne.

Visoke Ijetne temperature i prekomjema vlaznost prouzrocuju deformacije puzeva koji uz to ostaju sitni. Neke puzeve treba ubrati a neke ostaviti za razmnozavanje. vecina jaja se izleze u medusobnom razmaku od 1-3 dana. u plasteniku toliko dugo dok plastenik ne dosegne jako veliku toplinu iii suhocu zraka. Posto puzevi gube tezinu kada Ijeti spavaju. Ako se izlijeganje oduzi na duzi period povecava se kanibalizam. vegetaciju. Za H. Ne treba prijeci gustoCu od 1. uz bolje rezultate u zatvorenom . svaki odrasli rasplodni puz mogao proizvesti 15 rnlaouncadl. Puzevi teze ka tome da jedu samo jajasca vlastite vrste.stavite manje u jedan. Ograde se za tOY mogu opremiti plasticnim iii drvenim plocarna koje vise sa rama i donjim rubom dodiruju tlo. rnladuncad. iii. Jedan istrazivac je zapisao kako je u sanducima na otvorenom svaki puz za razrnnozavanje irnao 7 mladuncadl. Ograde za razrnnozavanje se mogu opremiti isto kao i boksovi za tOY iii se ograde za tOY mogu rabiti kao ograde za razrnnozavanje nakon ubiranja zrelih puzeva. Ako imate nekoliko ograda za tOY.Pet etapa uzgoja puzeva U uzgoju H. Ako se puzeva jaja cuvaju na optimalnoj temperaturi od 20 C (za neke vrste) i aka jaja ne izgube vlaznost. neki uzqajivaci ne stavljaju puzeve u ograde po tezini nego po kornadu. U tipicnom primjeru sanduka: sanduk za uzgoj ima betonske stranice. Kanibalizam je takoder kratak. Ovi sanduci za uzgoj mogu biti na otvorenom. U plastenicima svaki rasplodni puz ima oko 9-12 rnladuncadi. pojilice. Puzevi koji su se izlegli prethodnog Ijeta mogu se smjestiti u prostorije za mladuncad na hibermaciju tijekom zime. Prostor za tOY rnoze biti na otvorenom iii u plasteniku. Mreza za komarce iii site prekrivaju gomji dio.aspersa puza po cetvornorn metru ograde. Puzava jaja su izvrsna startna hrana za izlegle ptizice. . tOY i finalni tOY. srednje u drugi a krupnije u treci boks. ovo im daje neophodan kalcij za kucice.asperse razlikuje se pet etapa: reprodukcija. Ploce osiguravaju puzevirna mjesto za odmor i skrivanje. Ponekad pocnu jesti ne izlegla jaja. Protein pornaze beba puzevirna brzi razvitak i dobro zdravlje. 34. izlijeganje. Kanibalizam kod izlijeganja lzlezeni puzevi prvo pojedu Ijusku vlastitih jaja.5 kg H. tlo sa glistama (za ciscenje tla) na dnu. lstrazivac je osjecao kako bi u boljim vremenskim uvjetima nego sto je imao te godine.aspersu 100-120 puzeva po cetvornom metru je maksimum. Puzeva jaja imaju 12-20 puta viseproteina od salate. Oko prvog travnja (ako temperature dozvole) prenijeti ih u prostor za konacni tOY. Hranilice mogu biti srnjestene na ramama koje drZe plasticne ploce.

kopriva. Puzevi ponekad mogu pojesti. rajcica (omiljena).PREHRANA PUZEVA BTLJKE KOlE PUZEVI JEDU Puzevi iste vrste prikupljeni iz raznih podrucja mogu imati razlicite hranidbene prohtjeve. Ijiljan. 10% kukuruza. mrkva. zrele kruske. kiseljak. hren. Puzevi jedu i materijale kao sto je kaftan (time ih nemojte namjero hraniti kako se prigodom transporta ne bi dogodio bijeg iz kartonskih kutija). Hrana mora sadrZavati 20% psenicruh posija dok su 80% materijala od voca i povrca. bobicasto voce. Ostali cirnbenici (npr. Ako puzeve hranite povrtlarskim dodacima. kamilica. zrele tresnje. temperatura. koji sadrzi 5% koncentrata za nesilice. Najbolje je davati pola zelenog povrca i pola smjese za pilice koncentrata. sljezovaca. Kalcij im davati najmanje jednom tjedno ito ako nije dostupan u tlu. Aktivni puzevi bez hrane. krumpir (sirovi iii kuhan). vrste i naein dopreme hrane itd). . 35. U ovu svrhu odgovaraju i neki tipovi pojilica za puree. slatki qrasak. sojino brasno iii peletiranu smjesu za piuce. petunija. dok se ne otkrije optimalan nacin hranidbe. Neki uzqajivaci koriste raz. karanfil. cvjetaca. odmah uklonite ne pojedenu hranu zato sto se brzo pokvari. Kalcij se primjenjuje u oblicima koji ne sadrZe stetne soli od kojih puzevi mogu uginuti. persin. takoder utiecu na hranidbu. kukuruzno brasno. bazga. hajdueka kasa. Kalcij pomijesaf sa vlaznirn posijama iii krumpir . Osigurati cesto eiscenje posude za hranjenje i pojenje. bundeve. juzno voce. bunika. salata (omiljena i od nje su puzevi dobre kakvoce). sljiva. hranu jednaku 10% a ponekad i 20% od svoje tjelesne tezine. grbastica. spinat. Kolieina hrane koju puzevi jedu ovisi 0 vlaznosti i raspolozivosti vode za pice. prije uqinuca od gladi mogu izgubiti vise od 1/3 tjelesne tezine. potocarka. planinski jasen. Puzevi koji spavaju mogu izdrzati puna dulje. 15% soje.pireom (u prahu). maslacak. vlasac. breskva. kelj.aspersa je spreman pojesti mlijeko u prahu. magnolija. dud. zastitne dlacice na stabljici itd. To je proces koji traje od 8-12 tjedana. 44% jecma. cinija. list luka. Puzevi izbjegavaju biljke koje proizvode zastltne kemikalije. stricak. loza i grozae. ostecenirn vocern i kuhanim krumpirom. raz. marelice. ruze. intenzitet svjetla. za period od 24 sata. psenica. celer (list i korijen). 20% sirka. grab. hibiskus. 6% vapna u prahu (40% Ca). Koncentrati u prahu za nesilice osiguravaju kalcij. ladolez. repa. macuhica. Njegova brza stopa asimilacije pospjesuje brzi rast. zitarice. krastavci (omiljena hrana puzeva). Posije mozete dati vlazne iii rasute po listovima povrca. poriluk. Mladi H. simsir. jecarn. gotovo sve vrste kupusa. Puzevi obicno vise vole socno lisse i povrce nego suho. Neke odkrma koje puzeviiedu su: plod i list jabuke. Opskrba vodom za pice je preko plitkih kontejnera kako bi se smanjio rizik od utapanja puzeva.

obicno za kise i nocu. treba ga dodati. onda je to cinjenica da zivi na svim dijelovima svijeta vee tisucama godina. pa i vise metara na sat! Impresivno. jer tako maleni i slabasni niposto ne smiju na sunee. te podatak da ima oko 22. Ako budete imali svoj puzarnik. biti i muski i zen ski puz. ali nepotpuni. probavi pojedenu hranu. ocisti se i pocne pripremati za zimski san. zeludac. vrlo sporo. da bi se puz mogao lako kretati i hraniti. a tamo se nade oko 50. Operkulaeija traje od listopada do ozujka. ako nema dovoljno kalcija. Treba mu "odabranik" iIi «odabranica» da bi se nakratko sparili. ali njemu sasvim dostatno. Zakopa se u zemlju do dubine od desetak i vise eentimetara. IIi jedno. KUCICA je u 97 % od kaleijeva karbonata i u odabiru pareele za buduci puzarnik treba voditi racuna 0 sastavu tla. te da nakon dvadesetak dana polazu jajasca u jamiee koje su sami iskopali u rahlome tlu. To je. a ako naide na vlazno tIo i ako malo doda gasa. za izgradnju kucice pa dolazi do bolesti. Rekosmo vee da necemo siriti strucnu pricu 0 sarno me puzu. negdje oko korijenja biljaka. vee smo natuknuli. da jednostavno kazemo. reeimo slikovito. NEPRIJATELTI PUZEVA u uzgajalistu su grabezljivci i nametniei. Jamiee u koje polazu jajasca nisu ni tako male jer im je dimenzija oko 4x4 em. jer ne moze oploditi sam sebe. Iskustvo kaze da puz odlicno osjeca dolazak zime i konstantno niskih temperatura. 6.Puzarstvo Uzgoj Vinogradarskog pufa (helix pomatia) PREKO 20. Prethodno pojedu vlastitu ljusku iz koje su se izlegli. treniea). pojedu. vrlo interesantno. Uskoro se probijaju iz gnijezda. On je dvospolae. oci erijeva.000 zubi u donjoj usniei (redule. iIi drugo. Dakle. kada se prosjek dnevne temperature pocne kretati 8 do 10 stupnjeva eelzija. a potom se razisli i svatko od njih krenuo u svoje rodiliste da polozi jaja! Oboje medusobno oplodeni odlaze iskopati rupu i poloziti jaja. ali ne u parenju. krece se brzinom od oko 4 m na sat.. . njega zanima stopalo. zar ne? Puzev organ za kretanje je njegovo stopalo. zacahurenje puza pred zimu. Mora sadrzavati izmedu 2 i 4 a maksimalno 10 do 15 % kaleij a U slucaju nedostatka kalcija. iIi ako navecer prosetate do tudeg uzgajalista. Operkulacija je vazno razdoblje i za puza i za uzgajivaca. iz nasega kuta gledano. ali moramo dati neke podatke 0 njemu kako bi uzgajivac znao gdje su moguce zamke. oboljevaju i ugibaju. a taj dio njegova tijela jedino zanima covjeka u konacnici. puzevima stradava stopalo.. gusteracu. otvor kucice zatvori bijelom opnom i ceka proljece. Parenje i razmnozavanje kod puza je. ovisno 0 hidrometeoroloskim prilikama. U uvjetima prosjecne vlaznosti tla. 36. a ako je u zemlji nedostatak kalcija. Sve ovo uzgajivac moze i ne mora znati.. a ako je u zemlji previse kalcija. a zivotinjica izgubi oko 20 % vlastite tezine. Za nesto manje od mjesee dana izlegu se mali puzici koji uskoro krecu u pasu. je orosavanje (nije dobro navodnjavanje) tla. ali ono sto stalno mora imati u glavi i provoditi u vrijeme ljetnih susa. moze to biti i brzina od 5. mozete sasvim dobro cuti djelovanje puzevih zubala. Za nas koji nismo znanstveniei i koji cemo se u pocetku zadovoljiti s tek minimum znanja 0 toj zivotinjici. Dakle.000 ZUBICA! Ako nesto impresionira kod puza Helix pomatia. zivotne se funkeije u tome razdoblju svedu na minimum. puz Helix pomatia prestaje jesti. ili pak kanibalizma (medusobno se prozdiru). KRETANJE PUZA je. i svoju jos neizleglu bracu. muske i zenske spolne staniee . Spominjemo tek da je puz dvospolna zivotinja i moze. mladi puzevi nemaju dovoljno materijala.ak i vise jaja. vazno je da se puzevi Helix pomatia pare u lipnju. Gurmane ne zanima to sto puz ima i pluca i sree.

. rjesava ih se odgovarajucim kemij skim sredstvima. prakticira se i u zatvorenim prostorima . mora imati aktivnog kalcija do najvise 15 posto (rekli smo.. Krecu se oko 5% kod odraslih i 20-ak % kod malih puzeva. Ako se eventual no kasnije ipak pojave. ti gubici su ukalkulirani. ali onda je rosenje znatno oslabljeno. gubici od nametnika nisu znacajni. INSEKTI Puza prvenstveno napadaju insekti kornjasi (rod soleoptera) a to su staphylinidae. Nezgodne su vrane. Tlo Za puzarnik ne smije biti izrazito glinasto. 37. PTICE Protiv ptica najbolji je lijek gusto zasadeno raslinje kojim im se puzevi hrane u uzgojnim linijama. Neki postavljaju mrezicu. ali. ali ako je puzarnik uredan. GLODAVCI Deratizacijom vee ogradenoga terena unistavamo stakore. bioloskom ciklusu.. poljske miseve i jezeve. Osim toga dobro je u blizini puzanika imati i poneko visoko stablo da ga posjecuju nasi saveznici kopci. to je objekt koji treba saciniti po tocno definiranim pravilima. sokolovi i sove. vee rahlo kako bi se puzevi lako mogli ukopavati i iskopavati iz zemlje. Skupo! Osim podjele na vanjski i unutarnji uzgoj. ali i skupljanjem i uni stavanj em. Smatramo potrebnim izvrsiti analizu tla prije samoga odabira. ali i imati grijanje. muljevito iIi pjeskovito. U zatvorenim prostorima mozemo toviti puza cijelu godinu. vrapci i kosovi. UZGAJALISTE ILl PUZARNIK Rekli smo vee da necemo nasiroko razmatrati ostale vrste i mogucnosti uzgoja puzeva osim Helix pomatia i to u punom bioloskom ciklusu. ali cemo ih tek spomenuti donekle. Protiv njih nema za sada efikasne zastite. automat sku regulaciju svega toga . Tretira ih se sredstvima na bazi metaldehida. Kompletan bioloski ciklus je. PLATELMIDI I LARVE TREMATODI. krtice. hladenje. a ako ih ima. mozemo govoriti i 0 parcijalnom.puzeve koje mi uzgajamo. ako je tlo glinasto i padnu jake kise. s velikom smrtnoscu i gubitkom tezine. Puzarnikom nazivamo prazan ili popunjen ogradeni objekt za uzgoj konzumnih puzeva. ili pak 0 kompletnom. ako zelimo izbjeci vel ike gubitke u proizvodnji. Nametnici su: NEMATODI. . jer je. Dobro je da ima nagib kako bi visak vode otjecao. silphynidea i carabidae.plastenicima ili gradevinskim objektima. No. puzevi ce se podaviti! Ogradivanje pufamika je vrlo vazan posao. te zbog toga sto u ovome uzgoju mi puzu dajemo sansu da zivi na svoj prirodni nacin od poroda do dostizanja idealne tjelesne tezine. te ako se redovito cisti od ostataka (ne)pojedene hrane i izbjegava truljenje. najbolje dva do tri posto) a Ph faktor (kiselost) kretati se oko 7. tvrdimo. i jos ce dugo biti. vanjska ograda od pletene zice i unutarnja kojom se ograduj u pojedine uzgojne linije. ne previse vlazan.INSEKTI. Dakle.. jer. GLODA VCI I PTICE. PUZEVI GOLAtl. Ovi insekti ne lete i ako prije uspostave puzarnika tretiramo zernljiste na odgovarajuci nacin. vlazenje. recimo. PUZEVI GOLAtI Puz go lac je opasan stetocina jer je i mesozder i voli pojesti «nasu muku)) . i galebovi. za nasu zemlju najpovoljniji. Parcijalni uzgoj necemo uopce razmatrati jer to nije ozbiljna proizvodnja vee povremeno skupljanje puzeva iz prirode i djelomicna dohrana. Osim uzgoja na otvorenome zemljistu. cijena ljudskoga rada znatno niza od cijene suvremene tehnike i objekata. njih smo se prakticki rijesili. kao sto je i relativno skup. Ograde su iz tri osnovna elementa: vanjska ograda od lima.

muljevita. ali svakako prema izvedbenom projektu. Proljetno parenje donosi uzgajivacu plodove. No. ali ako se nekome ne da . iIi u rodilistu. ne gubeci godinu. ocekivati 15 do 20 primjeraka po jednom reproduktoru koji ee docekati prodaju. Ovakva stedljivost. od covjeka. Uzgojne linije su siroke do 4 metra i dugacke ovisno 0 dimenzijama puzarnika. bili 100% pod kontrolom i da bi uzgajivac mogao normal no manipulirati njima. pasa i macaka. Bez ovoga. Ali ako netko nema novaea za kompletnu investieiju u prvoj godini. Ogradivanje pod zemljom izvodi se pocincanim ili aluminijskim limom koji se u zemlju ukopava do dubine eea 40 em. preporuca se prije bilo kakvih odluka i radova. ali dogodine dolaze vlastiti. pri pokusaju bijega. zemlja ne treba biti visoke klase. ( Praksa je pokazala da je jeftinije i bolje reproduktore nabaviti iz prirode nego ih kupovati jer si na taj nacin smanjujemo troskove proizvodnje) Ako je moguce. na zalasku ljeta. . Razapinje se na drvene stupiee zabodene u zemlju na svakih eea 3 m. Tada je spreman za trziste.. unistili sve stetocine. iIi u kombinaeiji zica-lim. Ako bunara nema treba ga iskopati. prinosi nisu ni priblizni onima u puzarniku s rijesenim vlazenjem. s rupieama promjera 2 mm. Neki reproduktori se naprosto ne mogu aklimatizirati i ugibaju. nevjerojatno je vel ike trajnosti i izdrzljivosti. vlaga. Visa je od one koju mogu izdrzati puz iIi covjek. odnosno rasporedenost u investieiji uopce ne mora biti losa jer. aktivni kaleij. zmija. Puzarnik 0 kakvome je ovdje rijec. ali upravo zbog svog uvoznog porijekla. ne provlace ispod mrezica (Delitex) je uvoznog porijekla i moze se nabaviti u PZ «Deliciae».. puzarnik mozemo napuciti i s manje reproduktora. odnosno prskanje (stvaranje magle). Treba napomenuti da se ovi puzevi pare dva puta godisnje. moguce je. treba je naruciti bar mjesee dana unaprijed. Od speeijalne je mrezice koja onemogucava bijeg. Na betonske ili bagremove. odnosno prije napucivanja uzgojnih linija za rasplod i tOY. razvesti eijevi (alkatan) i postaviti odgovarajuce dizne na visini od oko 1m. ali ispod vrata treba takoder ukopati lim ili betonirati ulazni prostor s malim bazencicem (dezobarijera )za pranje obuce pri ulazu. razvucerno i pricvrstimo pletenu zicu i onih 60 em lima sto viri iznad povrsine zemlje. miseva. Ogradivanjem na propisan nacin onemogucili smo svim vrstama stetocina (osim letecih. mora imati rijeseno navodnjavanje. sunee radi raslinja. divljaei. a ne natapanje . za maksimalnu ne treba ni spominjati. ocistiti od panjeva. kukaea i parazita.sve to izgleda jako zahtjevno! Ali. TLO JE DOBRO! Ipak. do krtiea. onda puzevi sretni krecu na svoj obilni nocni obrok. cvrste grade i ako ju se upotrijebi po uputama. za parenje i vlastitu reprodukeiju. kiselost. radi mirnoga sna. u susnim godina rna. Do ispod -20 stupnjeva eelzija minimalne temperature. a iznad zemlje 60 em. Donji kraj se zakopava u zemlju kojih 5 em da se puzevi.. 38. E. Sluzi kao zastita od svih nezeljenih posjetitelja. dezinsieirati i deratizirati. Ovo posljednje je dobrodoslo i ima puno opravdanje. kod izbora samoga zemljista pozeljno je birati tlo s puno jutamje rose. REPRODUKCIJA Od valjenja do dostizanja idealne tezine. oformiti puzarnik kojega ce se investieijski zaokruziti dogodine. korijenja i busenova. upravo u tome puzarniku rodeni i odrasli puzevi.. stakora.. dezinfieirati. Smrtnost nabavljenih reproduktora krece se oko 25% ali zna dosegnuti i 50%. iIi kakve vee hocete stupove. U predvecer (naravno kada su suse) treba prskati sto je moguce sitnijim mlazom do pola sata. ne mora. Ulazna vrata mogu biti od lima. kako bi prije useljenja maticnog (rasplodnog) stada. Helix pomatia ima puni bioloski eiklus od 18 do 24 mjeseea. ili izbusiti. ali ni glinasta. a. Prije samoga ogradivanja zemlju je potrebno preorati. srecom ima jedna spasonosna formula koja glasi: ako u blizini ima puzeva koji slobodno zive i razmnozavaju se. ne smije biti previse vjetra jer isusuje do. ali sluzi i da bi puzevi u tovu. treba rose. ali ono drugo. dati uzorak tla na analizu postotka aktivnog kaleija i kiselosti. Iskustvo kaze da treba po cetvornom metru napuciti 20 do 25 reproduktora i onda. Od fiber glassa je. svjesno se odricuci «bogatoga pravog uroda». spreman je vee nakon 8 mjeseei zivota u puzarniku. cija smrtnost je daleko manja od smrtnosti kod reproduktora iz tudega puzarnika iii prirode. Dakle. poput ptiea i komaraea) ulazak u objekt.Vanjska ograda ide oko eijeloga zemljista i sastoji se iz dijelova koji su pod zemljom i iznad nje. Ogradu oko uzgojne linije zaista moramo postaviti. bez obzira na nesto slabiju proizvodnju u prvoj berbi. uz pretpostavku «normalnih» gubitaka na podmlatku. Na nasemu trzistu postoji mreza i (Delitex) za ogradivanje uzgojnih linija. Izuzetno je efikasna u sprjecavanju bijega puzeva. nema rezultata zbog ucinka zime.

zicana + limena ograda). Ako smo ranije preorali . Moguce je prihranu dodavati iz drugih povrtnjaka. ubacuju se reproduktori i to uvijek predvecer. Na neki nacin bilo bi idealno tu povrsinu podijeliti na tri dijela i prve godine sarno jednu. zasijati treba rezervnu hranu (kupus. pa je zato nuzno posao uzgoja puzeva shvatiti vrlo ozbiljno. potanjurati (isfrezati) zemljiste. ali ozbiljne su sanse da cemo tom hranom izvana. da ne bude zabune na pocetku: uzgajivac puzeva smije racunati (zbog pakiranja. u manjim hrpicama i po mogucnosti odmah pustiti orosavanje (ako je vee instalirano) da se reproduktori odmah pocnu hraniti i privikavati na novi ambijent. suncokret). Tu cemo u proljece ubaciti reproduktore (rekli smo 20 do 25 komlm2) i ostaviti ih do narednoga proljeca da rastu. No. Pretpostavimo da ste odlucili sagraditi puzarnik na 2. nece biti teski 20 nego 15 grama) ali ako uzmemo da je cijena opranog i zapakiranog puza u Italiji. unijeti i stetocine i "okuziti" puzarnik. Ove radove dobro je obaviti u jesen. granja.glavno toviliste. recimo. izostanak vrhunskih rezultata u prvim godinama stjecanja iskustva ne bi trebao nikoga deprimirati. onda nakon ogradivanja oremo cjelokupnu povrsinu.Poznata tehnologija. mogu osigurati da uzgajivac od 20. ograditi uzgojne linije.000 m2) uzgoji za prodaju 400. Zadovoljstvo dolazi na kraju. to nece biti dovoljno i trebati ce prihrana. salatu. To ce nam biti . zasijati potrebno raslinje u uzgojnim linijama.M2? Prvi veliki i vazan posao je ogradivanje vanjskom ogradom (stupovi. Mi za pocetak predlazemo izgradnju puzarnika od 2.). njiva iIi iz prirode. Treba ih rasporediti po cijelome rodilistu. ta ukupna velicina nije bitna. odnosno prihranu.2 Eura po kilogramu.te kemijskim sredstvima unistavamo sve vrste stetocina u ogradi. jer iako cemo i u onoj prvoj trecini zasijati hranu za puzeve.000 konzumnih puzeva u prosjecnoj tezini od po 20 grama. Dakle u ogradi imamo 14. ali je unutar vanjske ograde. Pri odluci za uzgoj konzumnih puzeva treba se naoruzati strpljenjem (nije lako docekati prvu prodaju!) i usvojiti znanja. jedno jutro. jer je potrebno odredeno vrijeme Za stjecanje vlastitoga iskustva koje je dragocjeno.000. Ta povrsina je poprilici odgovarajuca za usputno bavljenje uzgojem puzeva s dnevnim radom od oko 2 do 3 sata. No. . Drugu trecinu trebalo bi zasijati biljkama koje ce posluziti za prihranu. ali nista ne smeta ako to napravimo i u proljece. ocistimo je od busena. dvadesetak ili nesto vise komada po cetvomome metru. U prvoj i drugoj godini stjecanja iskustva pojedinci ce imati nesto slabije rezultate (nece dohraniti 20 nego 15 puzeva. ponavljamo. a pri tome treba konzultirati strucnjake. ali i vlastito iskustvo dobroga puzara. ako zelimo imati 10. Recimo.opet dobro! Ako nismo. kao recimo tOYsvinja ili teladi. trovanje stetocina. onda sada preorati. No. onda je matematika prilicno optirnisticna. 39. kelj. Trecu trecinu formiramo za uzgojne linije i ogradujemo mrezicama dogodine.000 m2 raspodijeljenih za rasplod i tOYonda moramo osigurati unutar vanjske ograde jos 4. vazni su odnosi u velicinama rodilista. panjeva i s1. u proljece krecu najvazniji radovi oko reprodukcije i uzgoja: L VELJACAIOZUJAK: -ako nismo orali u jesen. 0 dijelu puzamika koji nije pod izravnim uzgojem. iIi Francuskoj blizu 4 Eura. trecinu ogradivati unutarnjim mrezicama Delitex ( pri nabavci mreza ispitajte na vise mjesta jer su razlike u cijenama po 5 kuna po metru ) i u tome dijelu formirati rodiliste.000 m2 da zasijemo kulture za dohranu.000 reproduktora (na povrsini od 1. Nijanse u gramima i broj u othranjenih primjeraka za trziste. No..000 m2. rezultiraju ozbiljnom razlikom u konacnom financijskom inkasu. ali sada dolazi ono najvaznije: upute 0 uzgoju i radovima po mjesecima u prvoj godini bavljenja ovim poslom. od kojih desetak centimetara. RADOVI I UZGOJ U dosadasnjem dijelu ove brosure dali smo yam niz dobrodoslih informacija i uputa.000 m2 ili. ) 3 do 3. transporta. tovilista i dijela za prihranu. davanja drzavi i s1. " TRA VANJ I SVIBANJ: -kada raslinje dosegne visinu.

puzevi ce se poceti zakopavati. ali ipak sarno prema potrebi. bez obzira rucno iIi strojem. Stalno odrzavanje higijene puzarnika. u ovome mjeseeu treba kontaktirati otkupljivaca 0 trenutku otkupa. Realno je da uzgajivac racuna na eijenu od 3 do 3.5g 8 medium 28-32 mm 18 . lako ce eijelu posiljku vratiti nazad. godini iznosila je. te propisno pakirani. ali ne rjede od jednom mjesecno. ali PAZITE: one sto po noci nisu pojeli (kore i cvrsci dijelovi biljaka). U 2003. Podrezivanje raslinja treba provoditi po potrebi. ZA PUZARIVIK OD 2. U drugoj i ostalim godinama proizvodnje. Moze lisce kupusarki. SRP ANJ. Onaj tko izvozi zive puzeve u ovome ne smije ciniti greske jer ce strani kupae obavezno «u svome dvoristu» izvrsiti kontrolu i nade Ii odredeni postotak netocno deklarirane kalibraeije (vrlo niska toleraneija!).po logiei eijene transporta mora biti koju desetinu tona . a posiljka . jer ce puzevi manje htjeti bjezati iz uzgojnih linija.. Kalibraeija konzumnih puzeva Helix pomatia prema medunarodnoj nomenklaturi: Kalibar Naziv kalibra Promjer otvora kucice Masa eijelog puza Masa cistog mesa 10 small 25-28 mm 15 . Puzevi su vee oveci i mogu puno toga pojesti. Prskanje prema vlastitoj. nece naci hrane pa ce se vracati sami natrag. -vegetaeiju unutar uzgojnih Iinija skracivati na eea 25 em. Treba kontrolirati prisustvo stetnika. . lubeniee. tako i unutanjih od mrezice. tikviee.. lisee suneokreta.. no treba racunati s time da je to cijena tocno kalibriranih i odlicno zapakiranih puzeva u dvoristu otkupljivaca).25g 7 .17g 3 . (ne rezati suneokret). Kod sisanja kosilieom treba biti vrlo oprezan i prethodno pokupiti «lutajuce izbjegliee». Preporucamo potpuno ociscene staze bez vegetaeije. skoro 4 Eura po kilogramu za najbolje puzeve. Stalno provjeravati ispravnost svih ograda. salata. blitva.LIP ANJ. Raspodjela puzarnika na rodilista i tovilista (ta podjela naznacena je u poslovnom planu za svaki puzarnik zasebno) vee postoji i sada je vrijeme da male puzeve iz rodilista preselimo u tovilista. a vase je da ih nikako ne ostavite gladnima. Staze izmedu uzgojnih linija trebaj u uvijek biti ciste iIi potpuno ociscene od svakog raslinja.8g 5 big preko 36 mm preko 25g preko 9g Cijene konzumnih puzeva formiraju se jednom godisnje na Pariskoj burzi puzeva i te eijene se uglavnom drze svi strani otkupljivaci. iii vrlo kratko sisane kosilieom.POTREBNO JE U NA VEDENIM MJESECIMA RAIDITI 2 DO 3 SAT A . odnosno ne mora se robovati) puzarniku pod svaku eijenu). a vi im to olaksajte kvasenjem tla ako je trajalo susno razdoblje. a ako i izadu. u vrijeme podnevne pripeke. KOLOVOZ. uljena repiea. 40.22g 5 -7g 6 big 32-36 mm 22 . ili oejeni nekoga s vise iskustva.DNEVNO! Puzevi prije odlaska na strano trziste moraju biti tocno kalibrirani i po tome razvrstani. Poglavito u ova tri mjeseea treba prskati vegetaeiju i puzeve u vecernjim satima (nije nuzno svaki. Po potrebi prihrana.2 Eura po kilogramu. bundeve. kako vanjskih. kada je najmanja mogucnost usmrcivanja ili ranjavanja puzeva. LISTOPAD: -tOYjos uvijek traje i treba nastaviti s prihranom. RUJAN: -tOYjos traj e i biljke i raslinje treba jos uvijek drzati na visini od 25 do 30 em.. 000 m? . voce . dan. a ovu operaeiju izvoditi. Prskati za vrijeme ljetnih zega treba cesce.. obavezno izbaeiti iz uzgojnih linija! STUDENI: -ako su prosjecne temperature nekoliko dana za redom oko 7° C. ovisno 0 kvaliteti i kalibru. Dobro je da uzgajivaci znaju ovu informaeiju.

U dijelu puzamika izvan uzgojnih linija i koji je tu sarno za prihranu. U ovisnosti 0 kolicini i kvaliteti zeleni u uzgojnoj liniji. a u tovilistu 80 do 150 m2 Kolicina hrane u uzgajalistu ne bi trebala biti manja od potrebe puzeva u tovu. odnosno 0 vizualnoj oejeni jesu Ii puzevi «pobrstili» tu zelen. ) suneokret. apetit mu se popravlja.OPERKULUM Zaklopac se formira u jesen kada temperature padnu ispod 10 stupnjeva i kada se puz sprema za zimski san. ali redovitim prskanjem predvecer.ak grama). uljena repiea. a operkulum se formira za jedan minut. kada najvise jede. odnosno za polaganje jaja uz njihovo korijenje.. a ako je.Gustoca puzeva u rodilistu je 20 do 25 m2 reproduktora tovljenika. prevlaci membranu. Naravno. rastika. Biljke koje sijemo u uzgojnim linijama sluze.Priprema se zatim da izvrsi ciscenje crijeva od posljednjih ostataka hrane. Nasavsi prigodno skloniste (ukopavanjem u zemlju od 5-10 em). ali najvise suneokreta ZAKLOP AC .. . 4-5 dana. Da bi to obavio povlaci se u kucicu. Raslinje u uzgajalistu je u skladu s istinom da puz jede «sve i puno. kupus. treba sijati svega ovoga. kelj . ako je zaklopac uz ivicu kucice i nabubren. Sije se sve kupusasto bilje (salata. svjeze lisee. nalik na sapunicu i zapocinje praznjenje necistoce koja se sakuplja u centru ove tanke opnice. Djetelinu bas i ne obozavaju jesti. blitva.operkuluma koji u dodiru sa zrakom otvrdne i postaje bejhcast jer u sebi ima kalcija. Odrasli puz u tovu treba u proljetnim mjeseeima. puz se narruesta sa otvorom kucice prema gore da bi olaksao razmenu plinova. brasnasti proizvodi i druga hrana. Kada se ova faza zavrsi puz je pripremljen da ude u zimski san i zapocinje izgradnju konstrukcije pravog zaklopca . ako je uvucen 5-10 mm ne rnozemo ocekivati da uspiesno prebrodi zimu. Priprema puza za zimski san traje. snjega. Zaklopacoperkulum pokazuje stanje i zdravlje puza. dok u obrnutom slucaiu. puz je zdrav i mozs da podnese zimu. Voden instinktom trazi skloniste koje ce ga zastititi od klimatskih promjena. voce. oko 25 grama mjesecno. puzevima za hranu i za sklanjanje. onda je nuzna prihrana. 41. lubeniee. bundeve. mraza. tikviee. ali dobro je rasporediti sijanje tako da puzevi u svim razdobljima mogu jesti mlado. u rodilistu. ubaeuje se dodatna hrana (prihrana koja rnoze biti zelen posadena unutar puzarnika (dakle sterilna zelen) iIi pak povrce. ali ona je odlicna za sklanjanje puzeva i nakupljanje rose. sve u svoje vrijeme. Ljeti mu se apetit smanjuje i jede mane (oko 10 . kelj . djetelina. velike vlaznosti iii iznenadnog povecanja temperature.

koju puzevi vole jesti._I PLASMAN U KG/KOM' I~ OTKUPNE CIJENEI€ 3600 Quzevo meso 1200 puzeve kuclce 600 25000 Qorcije* zivi Quzevi I II 4 20 4 3 Il OCEKIVANI PRIHODII€ 14400 24000 2400 75 000 I I I I I Zemljiste se priprema standardnim aqrotehrudom mjerama u rokovima poznatim iz vrtlarske proizvodnje*. Rad je definiran s 900 radnih sati godisnje. Potrebna oprema je domacih dobavljaca. izuzirnajuci rnreze Helitex koje se proizvode u Italiji. Otkupne cijene su utvrdene anketom i usporedbom nekoliko dornacih i stranih izvora u 2003. a troskovi rada nisu razmatrani. Ukupni troskovi proizvodnje definirani su kao fiksni plus varijabilni i prikazani su u tablicama. cilj puzarskoq zasada biljaka je dobiti sto bujniju i zeleniju biomasu.EKONOMSKA RACUNICA PROIZVODNJE PUZA HELIX ASPERSA NA FARMI Projekcija trzista nacimena je analiziranjem dornaceq i praceniem trendova konzumnog tr. Jedan kontejner i plastenik potrebni su za proizvodnju i boraviste uzqajivaca za loseg vremena. OVO JE RACUNICA U GRUBO Troskovi proizvodnje uzqajalista puzeva na otvorenom procijenjeni su komparativnom analizom vrlo slicnog vrtlarskog i cvjecarskoq uzgoja na jednakim povrsinarna hrvatskih poljoprivrednika.zista susjednih zapadnih zemalja. PRIKAZ Godisnja proizvodnja i otkupne cijene proizvoda od puzeva . godini. a stay je prethodno obrazlozen 42. Uvoz i kupnja puzeva za nasad nisu prihvatljivi ni kao uzgojna tehnika ni kao trosak. Za razliku od vrtlarskog. Jedinicne cijene puzeva imaju tendenciju visegodisnjeg kontinuiranog porasta. Drugi plastenik s pnpadaiucim kontejnerom koristimo kao reprodukcijski prostor neophodan za intenzivnu proizvodnju mladih puzeva poznatom metodom razmnozavanja u kavezima za reprodukciju. opremu miesovitih uzgajalista SVI OVI TROSKOVI SE MOGU I SMANJITI. . toviuste je pregradeno unutarnjim ogradama od kojih su zasigurno najprofesionalnije izvedbe s mrezarna Helitex. Maticno stado puzeva sakupljeno je u prirodi. Pored vanjske zastitne ograde. Dobiveni rezultati dopunjeni su troskovima iskazanim u dostupnim ekonomskom analizama talijanskih otvorenih uzqajalista puzeva. . a koriste se i kao rano uzqajaliste mladih biljaka ciji rasad po potrebi rasadujemo u tovilista iii pomocne povrsine farme.

lj. nisu uvrsteni u analizu. jednako vazna cinjenica je da preradom puzeva kompenziramo nedostatke sezonskog oblika proizvodnje. . OVO JE RACUNICA U GRUBO Oaljnja tehnoloska obrada zivih puzeva narnece se kao dohodovan i najisplativiji dio proizvodnje na farmi. po potrebama kupaca i izvan sezone. Spectncan i na trzistu uvijek trazen proizvod su poklopljeni puzevi koji radi kompleksnosti proizvodnje i plasmana. finalizacije proizvoda meso 1200 600 25000' 24000 2400 75000 6700 24000 2400 1200 puzeve kucice 600 porcije* 25000 6700 75000 43. Preradene puzeve plasiramo sukcesivno.proizvodnje Varijabilni troskovi proizvodnje mjesovitih uzgajalista SVI OVI TROSKOVI SE MOGU 1 SMANJlTI. Otkupne cijene zatvorenih su oko 30% vece od zagarantiranih cijena koje dostizu zivi i aktivni puzevi. cime postizemo znatno povoljniju cijenu. promjenjive cijene. Pored visestruko vece cijene za finalizirane proizvode. uz dodatnu moqucnost lakog plasmana proizvoda na trZiste. iako su standardni proizvod svake farme puzeva.

Dobro vodeno uzgajaliste vlasniku osigurava uiednacene godisnje prinose (oko 2kg/m2 otvorenog tovilista) koji predstavljaju siguran dugogodisnji prihod 5 tendencijom povecanja. Vise sati rada koje trosirno vodenjern rnjesovite farme nadomiestarno uravnotezenom proizvodnjom i povecanirn prinosima. ++ 385 0 51 742-460 e-mail: helicikultura@net./fax. tj. dovoljna da prehrani puzeve.o. HELlCIKUL TURA .51211 Matulji tel.51211 Matulji Obrt za proizvodnju.medin@yahoo. 23000 Zadar Hana Medin Tel. proizvesti onoliko mladih puzeva koliko je potrebno. 098 1329380 Fax. '" OTKUPLJIV ACI 1. Tvrtka . Alma Cvjetkovic Rukavac 60.Alma Cvjetkovic . .0. Telluris-Medin" d. Otvorene parcele naseljavamo mladim tovljenicima u ranoproljetnim optimalnim rokovima.com info@telluris-medin.Zakljucak za farme mjesovitog uzgojnog oblika Mjesovite uzgojne farme imaju najveci razvojni potencijal. zelenilo posadenih biljaka. poznatim reprodukcijskim tehnikama.hr 3. kad prestane opasnost od niskih temperatura. : 023 333249 e-mail: hana. U zatvorenom prostoru bez izravnog vanjskog klimatskog utjecaja rnozerno.0. : 023 333249 Mob. usluge i ugostiteljstvo vI. trgovinu.hr 2. Svim kooperantima zajameeno je triiste te stopostotni Otkup Po cijeni ad 3 eura/kg. DELIClAE prva hrvatska zadruga za puzarstvo UPRAVITELJ: Ivan Medak od 08 do 13 telefon: 031 742247 od 08 do 14 mob: 098 878 777 44. TELLURIS-MEDIN 0. a prosudimo da je vegetacija. HR .o. Mjesoviti uzgojni oblik najpodesniji je za farme u razvoju jer povecanje proizvodnje ne stvara prazan hod 5 obzirom na sezonski i dvoqodlsn] ciklus rada. Ulica Zore Dalmatinske 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful