P. 1
Uzgoj_puzeva

Uzgoj_puzeva

|Views: 3,289|Likes:
Published by Nikola Balent

More info:

Published by: Nikola Balent on Feb 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

Sections

 • KOMERCIJONALNI UZGOJ PUZEV A
 • RAZLOZI ZA UZGAJANJE PUZA NA FARl'vH
 • UZGOJ PO OTVORENOM TALIJANSKOM SISTEMU
 • UZGOJ PUZEV A U ZATVORENIM OBJEKTIMA
 • ZASTO UZGAJATI PUZEVE
 • IZAZOVUNOSNE I ZDRA VE HRANE
 • POTREBNO ZA REGISTRACIJU FIRME ZA UZGOJ PUZEV A
 • TELEFONI I ADRESEUSTANOVA
 • POKRETANJE IJZGOJA PUZEVA - SUGLASNOST USTANOVA
 • VRSTE I IZGLED PUZEV A KOJI SE UZGAJAJU U NASIM KRAJEVIMA
 • Helix pomatia iIivinogradarski puz ;
 • VRSTE UZGOJA PUZEV A
 • POTREBNI UVJETI ZA UZGOJ PUZEV A
 • RAZLOZI ZA UZGAJANJE PUZA NA FARMI
 • BILJKE KOJE SE SADE I SLUZE ZA HRANJENJE I ZAKLON
 • KISA I ROSA~NJIHOV A VAZNOST
 • VJETAR I HLADNOCA
 • Zastita od bjezanja
 • MATERIJAL ZA IZRADU ZASTITNE OGRADE
 • IZRADA OGRADE
 • SADNJA BILJAKA NA TERENlJ
 • KOLICINA MESA KOlA SE DOBIJE
 • GUSTOCA POPULACIlE
 • HRANJENlE
 • BOLESTI I STETOCINE
 • BRIGA 0 BILJKAMA
 • DOHRANJIV ANJE PUZEVA
 • IZGRADNJA DRUGE OGRADE
 • NASELJAVANJE DRUGE OGRADE
 • DRUGOUBIRANJE PUZEV A
 • CISCENJE PUZEVA
 • PARENJE I POLAGANJE JAJA
 • Pet etapa uzgoja puzeva
 • PREHRANA PUZEVA
 • BTLJKE KOlE PUZEVI JEDU
 • ZAKLOP AC - OPERKULUM

UZGOJ PlTZEV A (HELICIKUL TIJRA

)

UVOD
Uzgoj puzeva je nova poljoprivredna grana u Hrvatskoj. Momentalno je u pocetnoj fazi razvijanja, sa nekoliko manjih farmi. koje uglavnom dobro rade I razvijaju se. Svaki pocetak je tezak i trazi puna muke. truda, rada i zivaca a isplativost je velika. Relativno dobra cijena ovog proizvoda na inozemnom trzistu cini ovaj posao vrlo unosnim, a cijena po kilogramu se krecc oko 2.5 - 4 eura. Puzevi su se uglavnom skupljali iz prirode, i pripremali po starim narocinim receptima. U novije vrijeme puzevi su postali trazeni ekoloski zdrav, prehrambeni proizvod, koji je jako trazen u Francuskoj, Italiji i ostaJim razvijenim zemljama. U danasnje vrijemc potraznja za puzevima je postala jako velika. A samim istrebljivanjem i masovnim prikupljanjcm iz prirode, donesen je pravilnik trgovini i drugog prometa (naseljavanje farmi za uzgoj).
Zbog velike potraznje u EU. kod nas premda imamodosta Ijudi pokrecu vlastiti uzgoj puzeva.

0

zastiti kopnenih puzeva,

kvalitetnu zemlju i same klimatske uvjete,

U Hrvatskoj postoje dva siguma otkupljivaca, jedan iz Rijeke vezano za podrucje Kvarnera i Dalmacije, a drugi iz Darde vezano za konrinentalne krajeve.

VRSTE PUZEV A
Kod nas se uzgajaju uglavnom dvije vrste puzeva :

-Helix aspersa Muller

(sareni, mali sivi) , on se uzgaja najvise u primorskom djelu Kucica odraslog puza ima

pet krazeljaka . promjera 45 mm. Potjece sa obala Mediterana i gomjih obala Francuske i Spanjolske. Zivotni vijek mu je od 2 5 godina. Ova vrsta puza je vrlo otporna na razlicite klimatske vrste, pa tako da se moze naci u prirodi HZ more i u kontinentalnim krajevima, Za uzgoj se uglavnom preporuca ova vrsta pU711.uzgoj je laksi a gubitci su vrlo mali. udornacen je u velikom dijelu Europe, uglavnom u kontinentalnim krajevima, u planinama do 2000 m nadmorske visine, sumama, pasnlacima, kotlinama, vrtovima i vinogradima. Hrani se sa raznovrsnim biljkama, u vrtovima bas i nije dobodosao jer zna napraviti poprilicnu stetu. Sami uzgoj nije tezak, ali je neotporniji ad Helix Aspersa.

-Helix Pomatija Linne ili vinogradarski puz,

KOMERCIJONALNI UZGOJ PUZEV A
Kod uzgoja puzeva za prodaju i komereijalizaeiju tog posla, osim veceq anqazmana rada i sredstava pri izgradnji ograda za nekoliko tisuca kvadratnih metara zernhista, tehnologija uzgoja i pristup organizaeiji farme ostao bi slican iztozenom u ovoj skripti. Male ograde nisu u koliziji s najvecorn farmom puzeva. Dobro je uvijek odriavati malo uzqaialiste za osobne potrebe. Praktieno iskustvo, spoznaje i rad s puzevirna faseinantni su za svakog Ijubitelja prirode S malim puzarnikorn imamo u rezervi maticno jato puzeva za eiju kupnju ne moramo trositi novae i vrijeme, ako jednog dana pozelimo imati komereijalnu farmu.

Komercijane prednosti uzgoja puzeva Helix aspersa:
• • • • • Helix aspersa se najvise koristi u ishrani 70% prodatih svijezih puzeva Gini H. aspersa Visoka eijena na zapadnoevropskom triistu 3-5 eura/kg Nema konkureneiju u jeftinom puzu iz prirode Medunarodni institut iz Keraska otkupljuje sve koliGine puzeva proizvedene na farmama

01.

RAZLOZI ZA UZGAJANJE PUZA NA FARl'vH
Velika potrazrua za zdravom hranom u svijetu uzrokuje masovnu i kontroliranu proizvodnju kako bi se zadovoljile potrebe trzista, a istovremeno zastitila prirodna ravnoteza. U mnogim zemljama zastita pojedinih kultura je reguliranje strogim zakonskim propisima. Drzave clanice E.U. imaju potpunu zabranu sakupljanja puza iz prirode. U naso] zemlji se postule naredba 0 stavljanju pod kontrolu konstenja i prometa divljih biljnih i zivotinjskih vrsta koja omoqucava selektivno sakupljanje puzeva iz prirode. U buducnosti se oceku]e da ee se uskladivanjem nasih zakona sa zakonima Europske Unije u potpunosti zabraniti sakupljanje puzeva iz prirode. Potreba za puzern sa farme je u stalnom porastu na svijetskom trzistu kao i njegova cijena a zadruga garantira otkup i placanje puzeva po trenutnim trzisrum cijenama. Kod nas se uzgaja puz Helix Pomatia, u otvorenom tzv. talijanskom sistemu koji podrazumijeva da se cijeli biolosk. ciklus a i sam uzgoj vrsi i kontrolira na otvorenoj farmi. Ovakav sistem najvise odgovara nasem podneblju i daje izuzetne rezultate ako ga pravilno sprovodimo.

UZGOJ PO OTVORENOM TALIJANSKOM SISTEMU
- ODABIR TERENA - PRIPREMA TERENA ZA FARMU - PRIPREMA I SIJANJE ZELENE - PUZ - MA TICNO JATO MASE

- Mnogi Ijudi nemaju vremena da proucavaju iii traze ionako tesko dostupnu literature - Razne teorije i pristupi zainteresirane vise zbunjuju nego Ii im rasvjetljuju spoznaje i tehnike u puzarstvu Mali puzarnik od pedesetak kvadratnih metara je koristan i lijep za amatere, a buducim komercijalnim uzqaiivacima donijeti ce mnogo iskustava i ustedjeti jednako toliko novaca. Izvan svake sumnje je spoznaja da su za komercijalna uzgajalista najpodesnija maticna jata formirana od puzeva iz regije u kojoj se farma nalazi. Jos podesniji su vee adaptirani i djelornicno selekcionirani puzevi iz osobnog malog puzarnika,

POCETAK UZGO.JA
- dovoljno puzeva za pocetak uzgoja - mjesto u blizini kuce s odqovarajucorn vrstom tla u kojem puzevi mogu zivjeti i rasti - nekoliko vrsta biljaka koje puzevi vole jesti, a sluze im i za zaklon - materijali za izgradnju puzamika - Uzgajanje puzeva nije tesko, malo se razlikuje od uzgajanja pilica i pataka iii od sijanja kukuruza, --kupusa iii suncokreta - Mnoge stvari se mogu nauciti prornatrajuci divlje puzeve. Iskustvo je zanimljivo i korisno, a pornaze u donosenju odluke 0 profesionalnom bavljenju puzarstvorn

02.

UZGOJ PUZEV A U ZA TVORENIM OBJEKTIMA
Kod puzeva koji se uzgajaju u zatvorenom pod kontroliranim uvjetima, reprodukeija varira u ovisnosti od geografskog podrijetla puzeva koji se uzgajaju. Na primjer, jedan istrazivac je pronasao kako puz H.aspersa iz Bretanje bolje uspijeva u zatvorenom nego puzevi iz drugih regija. Za uzgoj puzeva u zatvorenom treba odrzavati temperaturu od 21 C i relativnu vlazost 80-90% (neki izvori tvrde 95%). Drugi izvori preporucaju 75% vlaznosti tijekom dana i 95% tijekom noel. Centar helikulture je preporucio 65-75% vlaznosti tijekom dana i 85-95% tijekom noCi na 20C. U svakom slucaju, treba izbjegavati vlaznost iznad 95% (neki navode 90%) za bilo koji duzi vremenski period. Visak vlage moze ubiti puzeve. Optimalna temperatura i relativna vlaznost ovise 0 nekoliko stvari, ukljucujuci i vrstu puzeva i cak i to gdje je zaliha za uzgoj sakupljena. Najbolja je kombinaeija temperature i vlaznosti za H.aspersu, za izlijeganje jaja, optimalna temperatura 20°C pri 100% relativnoj vlaznosti. U ovisnosti od podrijetla puzeva i rezultati mogu drasticno oboriti izlijeganje na nulu i pri 1T'C i 100% vlaznosti. Dakle, greske su moguCe i u razlikama od sarno nekoliko stupnjeva iii postotaka vlaznosti zraka. Tlo ne treba drzati pretjerano vlaznirn jer ce jaja apsorbirati vodu, napuhnuti se i puknuti. Treba koristiti flureseentna svjetla za dobivanje dnevne svjetlosti. Razliciti puzevi se razlicito ponasaju na duzinu dana. Omjer svjetla i mraka utjece na aktivnost, hranjenje, parenje i polaganje jaja. Osamnaest iii vise sat; svjetlosti zamjetno stimulira rast H.asperse, dok manje od 12 sati - spruecava rast. Neke vrste puzeva mogu asoeirati dugi sate svjetla pocetkom Ijeta - sezonom najbrZeg rasta. Osamnaest sati dnevne svjetlosti se pokazalo optimalnim za razmnozavan]e (parenje i polaganje jaja); ali puzevi se razmnozavaju po mraku.

Sanduci i kavezi za uzgoj.
Puzevi se mogu uzgajati u sandueima i kavezima poredani u nekoliko razina u visinu. Treba rabiti sistem za automatsko rasprsavaoje kako bi se osigurala vlaznost. Kavezi za hranidbu moraju imati dovod hrane i vode. U tu svrhu odgovaraju plasticne posude dubine do 10 em. Dublji opskrbljivaCi vode povecavaju moqucnost utapanja puzeva u njima. Posude za polaganje jaja mogu se staviti u postolja od malo sljunka. Treba napuniti male plasticne posude, npr. vaze za cvijece duboke oko 7,5 em, steriliziranom zemljom (iii glinastom zemljom saneutralnim pH). Nakon sto puzevi poloze jaja, posude treba odnijeti U odjeljke za mladuncad gdje ce se jaja izleci.

Mlade puzeve treba drzati u odjeljku za rnladuncad oko sest tjedana. Tada ih treba premjestiti u zaseban prostor s obzirom kako je mlade puzeve najbolje uzgajati sa drugim puzevima slicne velicine, Osam sati dnevne svjetlosti je optimalno za mlade plizeve.

03.

RAZMNOZA V ANJE Helix pomatia u sanducima (za polaganje jaja)
Treba napraviti drvene sanduke dimenzija 25 x 35 x 25 u visinu. lsjeci rupu promjera 6 cm (za drenazu suvisne vode) u dnu i zatvoriti rupu plasticnom mrezorn, dobro osiguranom. Pokriti okvir plasticnom mrezom da se napravi poklopac sanduka. Poklopce napraviti tako kako bi se mogli otvarati iii skidati. Sanduke treba drzati na policama gdje su lako dostupni. Sanduke napuniti do 1/3 visine rastresitom ne kompaktnom zemljom, prokuhanom zbog sterilizacije (insekti, bakterije itd.). (Treba koristiti tlo koje ne sadrzi gnojiva iii kemikalije). Djelornicno prekriti tlo mahovinom, ali ostaviti dovoljno mjesta za puzanje puzeva okolo po tlu. Vodu prskati po mahovini. U sanduke prebaciti one puzeve iz otvorenog prostora (tri po kutiji) koji pocinju praviti rupe kako bi polozif jaja. Nakon sto puzevl poloze jaja treba ih vratiti u otvoren prostor. Tlo se u sanducima ne smije isusiti. Mahovinu uvijek drzati blago vlaznom. Previse vlage je opasno jer se jaja mogu napuhnuti i puci. Jaja se izlegu za oko 25 dana, ali bebe puzevi ostaju u Ijusci. Prije pojave na mahovini i na stranicama sanduka potrebno im je jos desetak dana. Puzevi na drvenim stranicama sanduka su u opasnosti od isuserua i moraju se pazjjivo skinuti i premjestiti na mahovinu. Kucice su im jos vrlo lomljive. Bebe puzeve njezno hraniti listovima salate. Puzevi u ovoj fazi razvoja naraspolaganju moraju imati vodu. Tri tjedna nakon sto se puzevi pojave na mahovini pazjjivo pokupiti bebe puzeve i staviti ih zajedno u privremeni kontejner. Mahovinu pazljivo odstraniti jer postoji rnoqucnost kako u njoj ima jOs zaostalih puzeva. Zamijeniti zemlju i mahovinu svjezorn (steriliziranom / prokuhanom) zemljom i mahovinom. Prebrojati i vratiti pzeve u kutiju. Mladi puzevi se u ovim sanducima mogu drzati i tijekom zime. Poredati sanduke u hladnu prostoriju bez mraza. Prostorija nikada ne smije biti hladnija od O°C a ni toplija od 3°C. Puzevi ponovo postaju aktivni u sliiedece proljece kada je temperatura preko 5°C. Treba ih hraniti 4 tjedna. Tada u prosjeku imaju oko 8 mm. Treba ih premjestiti u boks, pazljivo ocistiti i osusif sanduke i pripremiti ih za sliiedecu sezonu. H.pomatia sazrijeva za 18 mjeseci do 4 godine.

Mjesoviti system
lnacica gornje metode je pustan]e puzeva da poloze jaja u otvorenom prostoru i pazfjivo premijestanje jaja u sanduke. (Ostali su koraci isti). U ogradi promatrati puzeve koji kopaju rupe za polaqanje jaja. Biti ce vidljiv vrh njihovih kucica. Zabosti staple - marker u zemlju pored rupe. Kada puz zavrsi i ode, koristeci vrtnu zlicu odkopati rupu i izvaditi jaja. Ovaj zadatak je slozen. Jaja se mogu fizicki ostetif i uprljati zemljom.

RAZMNOZA VANJENA

OTVORENOM

Rasplodne puzeve staviti u ogradu za razmnozavanie u travnju iii pocetkorn svibnja. Hraniti ih do sredine lipnja, kada pocirue parenje i puzevi prestaju jesti. Puzevi nastave jesti kada poloze jaja. Kada puzevi poloze svoja jaja, odrasli se puzevi mogu premjestiti. Ova ostavlia vise hrane i manja je pretrpanost za izlegle puzice,

04.

mada je najbolje da ta visina bude do 700-800 m. Uzorei se uzimaju na sliedeci nacin: povsina predvidena za farmu djeli se na tri jednaka djela i sa svake trecine. povrca i dr. Nagib zemljista moze biti.000 m. Ne mogu se koristiti zemljista koja su mocvarna. bare.000 m". Prilikom izbora zemljista treba voditi racuna da zemljiste mora biti bez drveca iii vocaka. koje ne mora biti u vlasnistvu. Vrsta Helix aspcrsa dobro podnosi hladnu vodu sa vecih dubina.000 m. Za farmersku proizvodnju puzeva dobra su ona zemljista koja su koriscena za poljoprivrednu proizvodnju: psenice. Za farmu povrsine od 6000 m2 do 10000 m2 potrebna su tri uzorka zemlje. same ne smije biti zagadjena.dovoljno jc 1. kukuruza.5 kg po uzorku. Ne moze sc koristiti ni zemljiste koje je cist pejsak. Izrada projekta za farmu Za izradu projelda potrebno je dostaviti kopiju plana pareele i skieu farme sa tacrum dimenzijama. P01110CU prskalica iii mikrorasprsivaca. sa dubine od 20 em. . sa sredine uzeti po jedan uzorak.5 kg. U ljetnjim mjesecima za farmu velicine 2. Voda moze biti sa izvora. plavna iii zabarena. bunara. Prva berba pocinje od druge godine proizvodnje i to 50-70% od pune berbe. dobro osuncana. Za uspjesnu farmersku proizvodnju puzeva potrebno je u ljetnjim mjesecima navodnjavati i to vodom koja pada odozgo. ali same onaj koji trpi strojnu obradu.5 kg po uzorku.5 m' vode dnevno. Za farmu puzeva vrste Helix aspcrsa trcba manje vode nego za drugc vrste puzeva. sljunak. sa sredine uzeti po jedan uzorak sa dubine od 20 em. u kolicini od 0. u kolicini od 0. 05. jer nema puzeva koji su spremni za prodaju. suncokreta. jezera iii vodovoda.Sto je potrebno za osnivanje farme puzeva? Najpre zemljiste.povrsinu predvidenu za farmu podjeliti na dva jednaka djela i sa svake polovine. moze biti i ugovor 0 koriccenju iii zakupu. U prvoj godini proizvodnje nema berbe. Prilikom izbora zemljista treba voditi racuna da postoji mogucnost navodnjavanja. 4000 i 5000 m2 potrebno je dostaviti dva uzorka zemlje koji se uzimaju na sljedeci nacin. kamen ili glina od koje se pravi cigla. nadmorske visine do maksimalno 1. Svaka veca povrsina dolazi u obzir i zavisi od finansijskih mogucnosti buduceg farmera. cista povrsina. Za analiza zemlje potrebno je dostaviti uzorak zemlje koji se uzima na sljedeci nacin: Za farmu povrslne 2000 m2 potrebno je dostaviti jedan uzorak zemlje koji se uzima sa sredine pareele sa dubine od 20 em u kolicini od 0. potoka. jcr bi voda koja sc dugo zadrzava ugusila puzeve. Od trece godine farma ulazi u pun rezirn i berba je 100% Cijena suhog prociscenog pufa Helix aspersa na triistu se krece od 3 . minimalne povrsine od 2.5 € / kg. Za farmu povrsine 3000. PRIHODI Prosjecna koliCina puzeva koja mozs da se proizvede na farmi je 1 kg I m20gradene povrsine farme.

U Europi je doneseno mnogo mjera potrebnih za opstanak puzeva roda Helix.. Gotovo istodobno. Upravo zbog intenzivnog sabiranja Francuska vise nema divljih komercijalnih vrsta puzeva. Danasrua produkcija prelazi nevjerojatnih 200 000 tona zivih puzeva godisnje. Pojedinacno je rnoquce voditi i najvecu farmu puzeva bez velikog poslovnog rizika. Francusku. od prije tridesetak godina poprima obiljezja organizirane poljoprivredne djelatnosti \. u cijelosti sakupljenih u prirodi. uzgoj i sabiranje divljih puzeva. Moderna zemljoradnja. Italiju i Spanjolsku. Razlog je sto se ruralno stanovnistvo sve vise smanjuje.. Izvoz ima tendenciju smanjenja Puzeva u prirodi je sve manje. pretvaranje sve vecih povrsina pasnjaka i surna u oranice. mehanizacije. kao ekonomska nuznost stvorila se potreba za uzgojem puzeva. Na srecu. u prirodi sakupljenih puzeva. gubilo je srazmjer i trku s iznenadujucom ekspanzijom konzumnog trzista... pocetkom osamdesetih godina u Istocno] Europi je pao izvoz 8%. a pornnozeno sa srednjom cijenom proizvoda po kilogramu. Ukupna produkcija svjetske industrije puzeva procijenjena je 1997. Dvije trecine spomenute proizvodnje i veliki dio potrosnje odnosi se na vodece zemlje u puzarstvu. Spomenuti postotak iznosi oko 12 000 tona izvezenih zivih puzeva na godinu. ovaj put se neizbjeznost ekonomskog rasta poklopila s imperativom zastite prirode i opstankom vrste.Farme puzeva su pouzdan i trajan izvor prihoda Prikaz ekonomske analize pokazuje da nije potrebno mnogo novca za pokretanje puzarske proizvodnje s izvanrednim razvojnim potencijalom. Eksploatacija. dovoljno je imati pozitivan pristup i naviku svakodnevnog usvajanja dokazanih tehnoloskih znanja. Medutim. Nedostatak relevantnih tehnoloskih informacija neophodnih za svakodnevni puzarski posao na osobnoj razini moze biti trustrirajucl. a manje skupljanjem puzeva. Sakupliacka privreda i ubiranje puzeva u prirodnom okruzenju sedamdesetih godina prostoq stoheca. na Zapadu se povecao broj industrija za preradu puzevoq mesa. pa je tako nastao raskorak izmedu potraznie i ponude. pored volje za rad. . a za pocetak.. 06. dobivamo vrijednost svjetskog trzista puzeva od preko milijardu €. upotreba kemijskih sredstava. Sigurno ce se situacija promijeniti i u tom pogledu jer ima naznaka organiziranja prvih ozbiljnih projekata u helicikulturi. Zapadna Europa je pokusala tako uzrokovan manjak puzeva nadomjestiti intenzivnijim uvozom iz istocnoeuropskih zemalja. Republika Hrvatska u poslijeratnom razdoblju izvozi oko 300 tona godisnje. a Ijudi na selu se dominantno bave uzgojem biljaka u monokulturama. Zanimljiv je podatak da su zemlje bivse SFRJ osamdesetih godina prosloq stoljeca davale 10% svjetske potrosnje puzeva. Prosjecna stopa rasta svjetske proizvodnje i potrosnje u zadnjih desetak godina iznosi oko 10% godisnje. dovodi do opceq smanjenja broja ove sve ugrozenije vrste. godine na oko 130000 tona..

Puzevi su za Francuze. pripisuju mu se Ijekovita svojstva.00 kuna! Super! Zahvaljujemo Ijudima koji vode ovu zupaniiu na razumijevanju. . Svima koji zele. Razlozi za uzgoj pufeva su vrlo jasni: Zbog postojanja velike potrazn]e sirom Evrope za ovom vrstom proizvoda a time i trzlsta. potpornaze i ubzava probavu. a na nama je da iskoristimo priliku. nudimo informacije i svu potporu za puzarstvo kako bi vee ove godine stvorili osnovu za dalji razvitak . Iz tih razloga prakticno nisu poznate bolesti kod puzeva. Investicijska potpora za izgradnju puzarnika! Ova zupanija prepoznala je vrijednosti nasih nastojanja da se u Hrvatskoj razvije uzgoj vinogradskoga puza. ima dobar aminokiselinski sastav. recirno. godini dostigla je koliCinu od 460. Za ulazak u puzarski posao optimalno je da buduci puzar ima vlastito zernhtste. Hrvati ne jedu puzeve. povecala cak 20 puta. prema podacima Instituta. odnosno sjediste korisnika na podruqu Zupanije osjecko-baranjske -ulaganje izvrsiti ove godine i ove godine podnijeti zahtjev. a kolesterola uopce nema. U 2001. UVJETI ZA DODJELU: -potporu rnoze ostvariti poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Naucruci su dokazali da ima isti ucinak kao antibiotik streptomicin. Talijane Belgijance iii Nijemce poznata delicija. a blizina Srbije koja nema otvoreni pristup zapadnim trzistima donosi nam dodatne moqucnosti.000 eura na godinu.000.000 eura zarade Osijek . Posebno je cijenjen na stolovima zemalja zapadne Evrope. no realno je oceklvatl zaradu od 12. a primjerice u Srbiji ima vise od 200 puzara s ukupno 100 hektara puzarnika. Onaj uzqajivac koji ove godine podigne puzarnik i koji moze racunima potvrditi taj investicijski trosak.000 do 16. pa su sve to razlozi zbog ceqa je potraznia iz godine u godinu sve veca. Meso puzeva je bez kolesterola..ZASTO UZGAJATI PUZEVE Meso puzeva blagotvorno djeluje na organe probave.8 do 3 eura po kilogramu . obrta iii zadruge.. a unatoc rnoquco] dobroj zaradi i proizvodnja je u povojima. rnoze od Zupanije ocekivaf financijsku potporu u visini do 25%. Zadnjih se godina potrosnja povecala do deset posto pa je jedini problem nedostatak proizvodaca. no realno je racunati na cijenu od 2. dovoljno volje i znanja te oko 5000 eura pocetnoqa kapitala (potrebnog za gradnju puzarrnka na 2000 cetvornih metara). (031-200-588) 07. IZAZOVUNOSNE I ZDRA VE HRANE Za ulog od 5000 eura na godinu do 16. Sluz puza ima izrazito baktericidno djelovanje. upute za sve radove te jarnci otkup po trzisnirn cijenama koje se odreduju na burzi u Parizu. Potrosnja puzeva u svijetu raste. Australije i Japana. Osim toga prvog preduvjeta (u svakom slucaju potrebno se registrirati kroz bilo koju od ovih formi i radi samoga bavljenja uzgojem puzeva. -Slavonija ima dobre uvjete za puzarstvo. a ne vise od 10. jer uskoro se necete moci baviti bilo kojom proizvodnjom neregistrirani) treba -imati prebivaliste. Vise informacija trazite u Upravnom odjelu za poljoprivredu i surnarstvo. Idueih su godina ulaganja tek oko 750 eura.000 tona. pa je meso zdravstveno sigurna hrana. U prvoj godini prakticno nema zarede. uostalom to meso sadrf manje masti i energije nego.. -Ne zelnn prosipati optimizam. Upravo sam stoga u Dardi osnovao Proizvodnu zadrugu "Deliciae".. Puzarstvorn se bavi tek 20-ak Ijudi.istice Iva Medak. osnivac PZ-a "Deliciae". kao i rnoqucnosti njihovog relativno lakog plasmana i dobre zarade. tehnologiju. a ima status obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. no vee se u drugoj rnoze zaraditi 10-15000 eura. potocna pastrva. Amerike. Potrosnja mesa puzeva u ishrani se u poslijednjih 5-6 godina. Deliciae za 1000 kuna nudi kooperantima skraceni poslovni plan.

strucno Povjerenstvo utvrdit ce sukladnost tehnicko-tehnoloske dokumentacije sa utvrdenim stanjem na licu mjesta te Rjesenjem 0 udovoljavanju propisanim veterinarsko-zdravstvenim i zoohigijenskim uvjetima upisati objekt u Upisniku odobrenih objekata s registarskim veterinarskim kontrolnim brojem. prehrambenog i arornatlcnoq). zastltnoq bilja. a uredeno [e temeljem «Zakona 0 zastiti prirode» (Narodne novine br. sijanje . Ovjerena potvrda financijske institucije kOja je odobrila kredit (Prilog br. ogradivanje uzqajausta.original. za kredite odobrene u iznosu manjem od 150. preslika povlastice za uzgoj iii povlastice za gospodarski ribolov. rnoze se ostvariti pravo na nepovratnu investicijsku potporu kapitalnim ulaganjima u poljoprivredu. dohrana zernhtsta u uzqaialistu .172/03). preslika rjesenja iii obrtnice za obavljanje djelatnosti surnarstva) . U skladu sa time uzqajivac. 08. vanjsko i unutarnje ogradivanje uzqaiafista. kolicina. Iznimno. Uz zahtjev je potrebno priloziti: .priprema supstrata za uzgoj puzeva te nacln isporuke na trziste. 5. podrijetlo) . preventivne mjere koje se provode na uzgajaliStu-dozvoljeni herbicidi. Podnositelj zahtjeva za investicijsku potporu u ime komercijalnog poljoprivrednog gospodarstva moze biti nositelj iii clan komercijalnog poljoprivrednog gospodarstva. surnarstvo i ribarstvo.priprema supstrata za uzgoj puzeva te nacin isporuke). propisani su veterinarsko-zdravstveni i zoohigijenski uvjeti za uzgajalista puzeva. Potvrda 0 izvrsenirn financijskim obvezama prema proracunu jedinice lokalne samouprave (Prilog br.Gastropoda terrestria» (Narodne novine br. podnosi se Ministarstvu (poluqodisnje) u razdoblju od 1. sumarstva i vodnoga gospodarstva za sada ne daje poticaje za uzgoj puzeva okviru Zakona 0 drzavno] potpori u poljoprivredi. clankorn 18.Uzgoj puzeva uvjeti i dokumentacija POTREBNO ZA REGISTRACIJU FIRME ZA UZGOJ PUZEV A Ministarstvo poljoprivrede. kapacitet uzgajalista. Podrucie sakupljania puzeva «maticnoq jata» iz prirode u nadleznosti je Ministarstva zastite okolisa prostornog uredenja. prehrambenog i aromaticnoq). 1) .uplatnicu u iznosu od 520. «Zakonom 0 veterinarstvu» (Narodne novine br. rujna iste godine. sijanje-vrste bilja (npr. 30/94 i 72/94) «Pravilnikom 0 zastiti kopnenih puzeva . 3.«rnaticno stado» (vrsta puza. surnarstva i vodnoga gospodarstva .original iii ovjerena preslika. Racuni (R-1 iii R-2 iii racun iz kojeg je vidljivo ime iii naziv kupca) iii kupoprodajnog ugovora kojima se dokazuje ukupna vrijednost investicije . 29/99).uzgojeni puzevi (kolicina po vrstama i godisnjim ciklusima) . 2) original 6a.Upravi za veterinarstvo.00 kuna iii ukoliko financijska institucija nije uvjetovala potrebu prilaganja investicijskog programa zahtjevu za kredit. Investicijski program ovjeren od strane financijske institucije koja je odobrila kredit. 105/01. 7.00 kuna uplacenih u korist drzavnoq proracuna . banka 0 tome izdaje odgovaraju6u potvrdu . . sijecnja do 28. 6. 4. deratizacija.Uprave za veterinarstvo. dezinfekcija terena od nametnika. Izvod iz jedinstvenog registra obiljezavanja dornaclh zivotinia u slucaiu nabave zenskih proizvodnih j rasplodnih grla u stocarstvu iii potvrda Hrvatskog stocarskoq centra 0 podrijetlu stoke . Za pokretanje uzgoja puzeva na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu upisanom u Upisnik. Zahtjev za odobrenje investicijske potpore za kredite Iskoristene u prethodnoj godini podnosi se Ministarstvu (godisnje) u razdoblju od 1.000. ribarstvu i sumarstvu.preslika.70/97.veterinarsko-zdravstvenu suglasnost za gradnju/rekonstrukciju objekta izdanu od strane nadleznoq zupanijskoq veterinarskog ureda .vrste bilja (npr. Ugovor 0 kreditu .tennicko-tehnoloskl projekt u dva primjerka (kratak opis uzgojnog ciklusa. Uz zahtjev za odobrenje investicijske potpore prilaze se: 1.stavljanje u promet uzgojenih puzeva (kolicine po vrstama).original. Registracija objekata vezanih uz navedenu vrstu pod nadleznoscu je pak Ministarstva poljoprivrede. podnosi se zahtjev za registraciju objekta za uzgoj puzeva. pravna iii fizicka osoba mora podnijeti zahtjev za dobivanje suglasnosti za puzeva Ministarstvu zastite okolisa i prostornog uredenja sa sljede6im podacima: . sijecnja do 30. Ministarstvu poljoprivrede.original.original. Zahtjev za odobrenje investicijske potpore za kredite iskoristene u razdoblju od 1. sumarstva i vodnoga gospodarstva . veljace. Potvrda 0 izvrsenirn financijskim obvezama prema drzavnom proracunu koji izdaje nadlezni podrucni ured Ministarstva financija ne stariji od mjesec dana . zasutnoc bilja.preslike. Potrebno je napomenuti da na svakoj posiljci uzgojenih puzeva iii od njih dobivenih proizvoda prilikom stavljanja u promet mora biti naznaceno da se radl 0 puzevirna uzgojenim kroz puni iii dielomicni bioloski ciklus. Dokaz kojim se potvrduje status korisnika (preslika iskaznice iii rjesenja 0 upisu u upisniku. dohrana zernljista u uzqajalistu . kolovoza do 30. 2.

. TELEFONI I ADRESEUSTANOVA . 09. jedan od tri moquca dokaza . Poslovni plan s kratkim opisom tehnologije uzgoja i lokacije (u prilogu s katastarskim izvadkom). Udio investicijske potpore rnoze iznositi do 25% ad ukupne vrijednosti iskoristenoq kredita.min-kulture. ZAGREB. ali ne vise ad 20% ad ukupne vrijednosti investicije. Ministarstvo poljoprivrede. dokaz registraciji trqovackoq drustva. Avenija Dubrovnik 12/111 www. Ministarstvo kulture. Najnizi iznos kredita za koji se maze odobriti investicijska potpora iznosi 80. onda to rnozete ostvariti iii otvaranjem i registracijom obrta-samostalne obrtnicke djelatnosti iii osnivanjem i registracijom trqovackoq drustva-poduzece. Rjesenie obavljanju proizvodne iii prometne djelatnosti.00 kuna.hr tel: 01/6585600 POKRETANJE IJZGOJA PUZEVA . ZAGREB. te svoju namjeru da ovaj proizvod izvozite rnozete ostvariti jednako kao i drugi poduzetnici sukladno propisima a vanjsko trgovinskom i deviznom poslovanju. dokaz obavljanju poljoprivredne djelatnosti.mps. prema Odluci 0 nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Ukupna vrijednost investicije podrazumijeva ukupni iznos kapitalnog ulaganja potkrijepljen racunima.000. kroz koji cete obavljati ovu djelatnost. Osnivanjem i registracijom jednog od ovih oblika.zagreb. Najvisi iznos investicijske potpore po korisniku u jednoj kalendarskoj godini iznosi 250.00 kuna. dokaz vrsenju obrtnicke djelatnosti. . Uzgoj puzeva je jedna ad djelatnosti koja je. dokaz a placenom porezu na promet nekretnina i izvadak iz zernliisne knjige s upisanim podnositeljem zahtjeva za investicijsku potporu kao vlasnikom kupljenog zemliista. . Gradski ured za poljoprivredu sumarstvo. . Rjesenie upisu u Registar poljoprivrednika .000.25. a izdaje ga Zupanijska veterinarska inspekcija iii nadlezni Ured.hr tel: 01/61 06111 Uprava za veterinarstvo. presliku poreznog rjesen]a. otvaranje i registraciju obrta nadlezna je zuparuiska sluzba za gospodarstvo. u slucaiu kupovine privatnog poljoprivrednog zemliista radi okrupnjavanja poljoprivrednog gospodarstva. Ulica grada Vukovara 78 www. vi stiecete status poduzetnika. Grad Zagreb. ZAGREB. Uprava za zastitu prirode. sumarstva i vodnog gospodarstva. oznacena sifrom djelatnosti 01. Runjaninova 2 www. Rieserue upisu u Registar trgovackih drustava . ° ° ° ° ° ° ° ° Rjesenje suglasnosti za lokaciju.SUGLASNOST USTANOVA Prva pretpostavka za izgradnju i organizaciju komercijalne farme puzeva je ishodenje suglasnosti Uprave za zastitu prirode koja je u sastavu Ministarstva kulture Republike Hrvatske sa sjedistem u Zagrebu. Ako ovu djelatnost zellte obavljati kao trajnu djelatnost radi ostvarivanja dobiti isporukom ovog proizvoda na trtistu ukljucujuci i izvoz proizvoda.hr tel: 01/61 06385 . Uz zahtjev za Rjesenje potrebno je priloziti tri dokumenta.8. Rjeserue upisu u Registar obrtnika. a odnosi se na kalendarsku godinu u kojo] je kredit iskoristen. dok je za registraciju trgovackog drustva nadlezan trqovackl sud.

Radovi na infrastrukturi i instalacijama farme puzeva su niske slozenosti i sukladni su Pravilniku 0 odredivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola. koja bas i nije daleko. Komisija Ministarstva nakon 'zavrsenih radova izlazi na lokaciju radi utvrdivanja sukladnosti projektne dokumentacije i izvedenog stanja farme. a kamoli da je podrze i potaknu. Za sada. i one cekaju Fond. puzeva (sve se dostavlja Uredu za veterinarstvo pri S dobivenim Rjesenjem definira se i u cijelosti izgraduje farma puzeva. bolje upoznaju sa procesom proizvodnje . Malo je cudna ta indiferentnost nadleznlh institucija. nase podneblje je izuzetno zahvalno za uzgoj vinogradarskog puza. Korak prije dobivanja konacnoq Rjesenja je ishodenje Rjesenja 0 prihvacanju projektne dokumentacije za sto je uz zahtjev potrebno priloziti dva dokumenta. surnarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske koje je nadlezno za inspekcijski nadzor tijekom ukupnog rada farme. Kada je rijec 0 generalnom odnosu drzave prema uzgoju puzeva. koji je ovdje autohtona vrsta. a izdaje ga Zupanijska veterinarska (preslik vee dobivenog i prilozenoq za potrebe Ministarstva kulture). Farmi nije potrebna lokacijska dozvola. *Komercijalne farme puzeva otvorenog uzgoja mogu se organizirati i voditi na svim poljoprivrednim zernfjistima (uz suglasnost nadlezne Veterinarske inspekcije iii Ureda u smislu veterinarsko zdravstvene i zoohigijenske podobnosti lokacije buduceq uzqaialista). To je prosto nevjerovatno. uz to. koje ne pokazuju zainteresiranost eak ni da se detaljnije upoznaju sa ovom proizvodnjom.Oruga pretpostavka za organizaciju proizvodne farme puzeva je ishodenje Rjesenja 0 udovoljavanju uvjetima propisanim od Ministarstva poljoprivrede. ni jedna banka ne daje kredite.86/04. a to su Ministarstvo poljoprivrede Ministarstvo za zastitu zivotne sredine. do sad a nisu donijeli nikakvu odluku. inspekcija iii nadlezni Ured Ova primjerka projektne dokumentacijefarme Ministarstvu). dobili obecania da ce Fond kreditirati farmere. ima garantiran plasman.: "Mi u Alimenti naturali smo. Ovakav odnos jos vise iznenaduje ako se ima u vidu to da Institut za helikokulturu ima tradiciju dugu preko trideset godina i preko sedam tisuca farmi u Italiji. . a firma Alimenti naturali je svoj program predstavilo Fondu za razvoj Republike Srbije.zacuderu. Rjesenje 0 suglasnosti za lokaciju. u najmanju ruku . Ministarstvo izdaje konacno Rjesenle 0 udovoljavanju propisanim uvjetima. NN.. Ukoliko ne postoje znacajnija odstupanja. s obzirom na to da se radi 0 veoma trazenorn proizvodu na teritoriji Evropske unije i koji. 8to se tice kreditiranja od strane banaka. INSPEKCIJA: Glavni problem za one koji bi zeljeli da se bave farmerskim uzgojem puzeva jeste kako nabaviti novae. kao i to da se predstavnici resornih ministarstava. gde su. Osim toga.Sve sto je potrebno zapravo mala pornoc u vidu kredita za gradane. a farma rnoze zapoceti proizvodnju* . "Medutim. po. tako da ni sa te strane nema niceqa".

10. te je pozeljno da duza os parcele bude usmjerena istok-zapad Prvi korak jest napraviti analizu tla. HELlCIKULTURA-AC IZ Matulja nudi usluge: .00 kn). Za pocetak. Molimo vas da uz uzorak posahete vase podatke. Da biste utvrdili da Ii je vas teren pogodan za uzgoj puzeva.izrada elaborata sa tehnologijom za formiranje uzqajatista . treba provjeriti da Ii upravo na vasoj parceli ima puzeva 5 kucicom u prirodi. Rukavac 60 tell fax ++ 38551 742460 liro racun PBZ 2340009-1147009806 MBG 2211949367302 e-mail: helicikultura-ac(ci:. ovisno 0 vrsti puza koju uzgajamo. da nema zadrZavanja vode da u udaljenosti 50 m nema kultura koje se kemijski tretiraju.strucna pomoc oko formiranja uzqajalista . sto je donji rentabilni Za ovu djelatnost minimum. iii ZR ZABA 2360000-1101648698.izrada troskovnika. OTKUP 1 KOOPERACIJA Alma Cvjetkovic HELICIKUL TURA: organizirani uzgoj gastronomskih puzeva. jer u protivnom necete mob dobiti Uvjerenje od Zupanijskog veterinarskog inspektora da bude cista. 2000 m2. raskrcena i bez stabala da bude sto pravilnijeg oblika (idealno za 2000 m2 je 40x50 m).ugovor 0 otkupu po trzisno] cijeni potrebno je raspolagati parcelom od min. Uvjeti za odabir parcele: da na njoj ima puzeva 5 kucicom u prirodi (na 2000 m2 min 15/20 puzeva) da bude ocjedita.hr Zainteresirani ste za uzgoj pufeva? Koji su prvi koraci? Ukoliko ste zainteresirani za uzgoj pufeva na otvorenom (helicikultura). telefonski bro]. tj.analize i valutacije tla za potrebe puzarstva .isporuka potrebnog materijala za puzarstvo . prerada i konzalting 51 211 MA TULJI. selekcioniranje reproduktora. trgovina. preporucaju se parcele velicine izmedu 2000-4000 m2. kojeg treba uplatiti na nas ziro racun PBZ 2340009-1147009806. te isti proslijediti na nasu adresu uz kopiju uplatnice na iznos 488. znaci da i potencijalno uzqajaliste moze tame uspjeti. te = .net. te se na ovakvoj parceli moze ocekivati da ce se sa prvom berbom vratiti izmedu 50-70% investicije. dok se ne upozna tehnologija rada u uzqaialistu. Za analizu tla potrebno je uzeti uzorak zemlje do dubine 15-18 cm (nikako vise).00 kn. mase 1/2 kg. kao prilog za potrebe kreditiranja . Do povrsine 3000 m2 dovoljan je 1 uzorak (1 uzorak 488. Ukoliko je upravo vasa parcela prirodno staniste puza.

U fazi formiranja uzqaialista HELlCIKUL TURA-AC vas prati "korak po korak" iscrpnim pismenim uputama. HELlCIKUL TURA-AC potipsuje sa vama ugovor u kojem se obavezuje da ce otkupiti puzeve uzgojene u vasern uzqajalistu po trzlsno] cijeni za Europsku uniju. moze garantirati porijeklo. Elaborat se naplacuie prema bodovnoj listi Hrvatske gospodarske komore. te okolne kulture. te nakon 2-3 tjedna prevedenu analizu i valutaciju proslijediti na vasu adresu. ulaz. Kako biste se jos bolje upoznali s ovom granom u poljoprivrenoj proizvodnji. tocniie: ukoliko se drzite propisane tehnologije. sjever. Mi cerno uzorak proslijediti u Medunarodni institiut za puzarstvo u Italiju. Ukoliko analiza pokaze da je teren pogodan za uzgoj puzeva. rnozete nas posjetiti svake druge subote. analizu dobiti i razradenu tehnologiju s pripadajuCim pismenim uputama. te yam na svom broju telefona stoji na raspolaganju od ponedeljka do petka od 8-16 sati. koje je gda Alma Cvjetkovic konzultant. Radovi u uzqajalistu zapocinju u jesen iii u proliece i provode se iskljucivo prema tehnologiji i metodologiji koju propisuje HELlCIKUL TURA-AC iz Matulja. Nadamo se da smo yam uspjeli pomoci. obratite se za sve informacije Proizvodnoj zadruzi "Oeliciae" (Oarda. Sv. Po ugovoru niste obavezni nama ponuditi vas proizvod. DELICIAE iz Darde Ako se odlucite za uzgoj puzeva. Za sve dodatne informacije obratite se na nase kontakte. Za pokretanje farme za uzgoj puzeva potrebno je upisati djelatnost u Poljoprivredni upisnik kako biste ishodovali registarski broj. Potrebno 0 je takoder pozvati Zupanijskog veterinarskog inspektora koji ce Uvjerenjem posviedocif zdravstveno-sanitamim uvjetima u koje cemo donijeti nase rnaticno leglo. HEUCIKUL TURA-AC yam isporucuie dio repromaterijala Helitex rnreze zahelicikulturu sjemenje za helicikulturu maticno leglo Po isporuci rnaticnoq legla.11. kada gda. uz predhodnu najavu. Ugovor se potpisuje na 5 godina. Alma Cvjetkovic odrzava seminare za osposobljavanje uzgajivaca puzeva. pad terena naznaciti strelicama. razvojnim agencijama iii banci. koja dode iz vaseq uzqajalista. stjecete pravo n potpisivanje ugovora.777 iii 0311742-247 . ime katastarske opcine kojoj vas teren pripada. Kompletna investicija za vasu parcelu vidljiva je iz elaborata. Ivana Krstitelja 100) iii nazovite gospodina Ivu Medaka na 098/878 . Cijene se odreduju svake godine na burzi i jayne suo Ukoliko gore navedeni repromaterijal nabavite od nas. Za elaborat. da se za svaku vrecu puzeva. na vas zahtiev izradujemo elaborat koji sadrzi troskovnlk. Sa tim elaboratom mozete se obratiti kreditnim linijama pri zupaniji. potrebno nam je dostaviti prostorucnu skicu parcele na kojoj treba naznaciti mjere. te iz elaborata.

.. Zbog cvrste kucice najpogodniji je za kasniju tvornicku preradu. do 80 [aiasca po gnjezdu) u toku jedne godine. kao i kombinovani sistem uzgajanja. Meso mu je svijetle boje. Puz karekteristican za uzgoj na nasern podrucju.) prostoru. \. Ovaj puz se najlakse prilagodjava na nove uslove (zimi je za razliku od Helix Pomatije potrebno pokrivanje lakim najlonom) jedini je koji se rnoze uzgajati na vjestackorn zatvorenom ( u plastenicima . Vrlo je otporan na vremenske uvjete. Zbog najvise polozenth jaja (4-5 puta. Tada postize i najbolju komercionalnu vrijednost. bolesti i samu strukturu zemlje. Karakteristican je za mediteranske klimatske uslove. Ovaj puz ima karakteristiku da zimu provodi tako sto se zatvori u kucicu stvarajuci operkulum. = Helix aspersa Muller iii sareni puz (mediteranski) ._- 13. Meso ovoga puza je malo tamnije. dostize velicinu od 20g ( 55-60 cistih puzeva 1kg). VRSTE I IZGLED PUZEV A KOJI SE UZGAJAJU U NASIM KRAJEVIMA Helix pomatia iIi vinogradarski puz ...12. zbog vece otpornosti na zimu I vlagu. . uglavnom ga nalazimo u toplijim krajevima Kvarnera i Dalmacije. ali se sve vise cjeni i u raznim krajevima zapadne europe dostize vecu vriednost od Helix Pomatije. i brZeg rasta uzgajanje ove vrste puza je u sve veco] ekspanziji.

U "vrticu''. Ovaj naein uzgoja podrazurnijeva rninirnalna ulaganja. sto se i ne smatra uzgojem). u protiece pokupljeni u prirodi a u ogradi samo do jeseni na dopunskorn tovu. tek izleglih puzeva (ovo u slueaju ako puzevi nisu u uzgajalistu sarno u jednoj sezoni. Uzgajaju se. OVO JE NAJIDEALNIJI NACIN ZA UZGOJ NA NASIM PODRUCJIMA! 14. suncokret. Prostor se u ogradi rnoze razdjeliti tako sto 5e odvoje povrsine za uzgoj mladih. povrsine za lijepljenje puzeva koje sluze za odmor i zaklon od svijetlosti Smatra se kako je najbolja gustoc':a puzeva u ekstenzivnom prirodnom nacinu uzgoja od 6 . repiea. prostoru gdje se uzgajaju mladi puzevi.12 volti se dadaje kao sigurno sredstvo sprilecavanja bjezania puzeva van puzarnika. i povrsina za uzgoj odraslih puzeva na kojoj se uzgajaju i biljke za kontinuiranu hranidbu (dohranu). prornjera rupa 10 mm. salata. na otvornim povrsinama. puz se moze hraniti vrlo raznovrsnorn biljnorn krmorn (zato se i smatra velikom stetocinorn) to su gotovo sve vrste voca. potrebna su ipak ulaganja u: Zastitnu ogradu . Ovaj je sistem prihvacen u Italiji. Osnovna podjela ekstenzivnog puzarnika na povrsine za mlade i starije puzeve narusava se dodatkorn opreme za iezenie puzeva.VRSTE UZGOJA PUZEV A U svijetu se danas koriste tri glavnana nacina uzgoja : Na otvorenom : Ova vrsta uzgoja puzeva se u eijelosti odvija vani. Inace. i skoro svi puzevi u ovoj drzavi proizvedeni za trziste uzgajani su na ovaj nacin.Sto je obavezno. reprodueiraju i rastu tijekom eije1e sezone prakticno bez posjeCivanja do ubiranja. Nedostatak ovog sistema je sto se puzevi ubiraju samo tijekom par mjeseei sezone rasta i koticine proizvoda raspolozive trzistu su oqranicene. Kolicina radne snage i materijala je na minimumu i zato postoje ekonomske prednosti u usporedbi sa ostalim tipovima uzgoja. U Franeuskoj 5e puzevi za odredene kulinarske namjene hrane i aromaticnirn biljem kako bi meso dobilo odredeni okus. Puzevi su smjesteni u pareele zatvoreni sigurnosnim ogradama. visoku oko 70 em i ukopanu u zernlju 30 . Ograda se po gornjem rubu svija prema unutarnjem prostoru grediea. . Biljke za dohranu i zaklon su kupusniace. rmoze se podici jos jedna ograda sa unutamje strane i to sa manjim rupama od 10 mm.40 em (zastita od stetocina i izlaska puzeva van grediea). ito kako plodovi tako i lisce. povrce. veca im je smrtnost i rijede se razrnnozavaju.10 komada po cetvornorn metru. zitarice. Vec':agustoCa ne daje ucinak u ukupnom rezultatu buduc':i kako se zna kako u pregustom nasadu puzevi sporije napreduju. Elektricna ograda sa naponom od 6 .

Puzevi pozomost i nazocnost covjeka. kompletno je opskrbijena zljebovirna i odvodnim eijevima za otpad.4 ijedna i tada stavljaju Hawkyard sistem. .Uzgoj u zatvorenom prostoru (staklenik. 156 em visine i 58 em sirine i drzi 4 reda sa 6 odjeljaka za uzgoj. Jaja se stavljaju u legla za vrijeme od tri tiedna od kada su se izlegla.000 jaja.45 puzeva po odjeljku. ito 7 puta godisnje. moze se ocekivati vise od 2. Uzgoj puzeva u zatvorenom omoqucuie uzqsjivacima proizvodnju puzeva tijekom eijele godine. Uzgajanje i njihova okruzenje zahtijevaju stalnu Metoda uzgoja puzeva u zatvorenom je prisutna u Franeuskoj oko 20 godina i poslijednjih godina u Britaniji. Svaki red od 6 odje1jaka je sposoban za proizvodnju priblizuo jedne tone puzeva. kada se prenosi u odjeljak za mladuncad a period od 3 . U ovisnosti 0 vrsti puzeva. u prosjeku od 12 .(UZGOJ I NJEGA MLADUNCADI) Svaka rama je napravljena od galvaniziranog celicnog kuta i mjere su jo]: 215 em dudzine. plastenik) Ovaj sistem obunvaca klimatski kontrolirane zgrade u kojima kontroliranim uvjetima kako bi se osigurali maksimalni proizvodni Puzevi se hrane speeijalnim koneentratima pripremljenim za puzeva na ovoj razini zahtijeva velike pocetne investicije. puzevi borave svo vrijeme u rezultati. svaku etapu razvoja puzeva. u ovisnosti od vrste puzeva. 15. Britanski sistem u zatvorenom: "RUTLAND" .

Osim pH vrijednosti da. Tlo neutralizirati ako je prekiselo ito vapnom na oko 7 pH. iako vecina Vrsta rnoze izdrzati i ve6e temperaturne razlike. svako zemliiste u kojem rnozemo uzgajati povrce je najcesce dovoljno dobro i za puzeve. Za zivotne cikluse puzeva nekoliko centimetara zemlje pri povrsim je jednako vazno kao i nadzemlje. Puzevi udisu zrak i mogu se ugusiti u prevlazorn okruzenju. 2-3 sata nakon pocetka mraka. puz se odmara. Korov treba redovito untstavati. Ovo dozvoljava redovito ciscenje bez unlstavanja rastresite strukture tla sto je dobro za polaganje jaja. gline. ukliucujuci i hranjenje. Ovaj stabilizacijski tretman pomaze kako se struktura tla ne bi mogla ispirati. Ponekad ce jesti samo jedno iii samo drugo. lako puzevirna treba vlaga. Puzevi kopaju tlo i gutaju gao Dobro tlo pornaze rastu puzeva . Kalcij se moze staviti u tlo u omjeru od 450 g/m2. a ni previse gline. Orqanske tvari u tlu su isto tako bitne kao i karbonati. A ispod 10°C zaustavlja se svaki rast. Kalcij se takoder rnoze posluziti u posudama za hranjenje. Tijekom noci. ODABIR MJESTA ZA UZGOJ . bez dovoljno vlage. Lisni humus uz pH 7 takoder dobro funkcionira. Puzevi hiberniraju kada temperatura padne ispod 6. komposta. Ako kalcij nedostaje. kako cist kalcij. Tlo sa previse pijeska ne sadrzi dovoljno vode. suvisna se voda mora drenirati kako bi se tlo napravilo podobnijim za njih. U ovisnosti 0 raspolozivirn sredstvima proizvodac treba teziti njihovom ispunjenju. Puzevi spavaju kada temperatura raste iznad 2rC iii uvjeti postanu prevlse suhi Vjetar je nepovoljan za puzeve zato sto ubrzava gubitak vlage a puzevi moraju zadrzati vlaznost.T'C. Voda od kise se mora odmah odstraniti. Zato se ne smije pretjerati sa gustoeom populacije. puzevi imaju 99% aktivnosti. puknu i od razrnnozavanja nema rusta. 16. U tlu nastaju i kemijske promjene. vlazuost zraka od 80% izaziva dobru aktivnost puzeva i njihov ubrzan porast. Dobra lokacija je ona u cijoj blizo] iii daljoj okolici puzevi slobodno obitavaju. Ako je potrebno. osobito toplog. tako i ostali iskoristivi karbonati. Opcenito je svaka vrtlarska zemlja dobra. Tlo bi trebalo biti sticno vrtu u kojem napreduje zelena lisnata vegetacija. puz se skriva u zavjetrini. Ako farma puzeva sadrzi biljke. Tijekom dana. Nize temperature stimuliraju aktivnosti i nocna rosa pornaze laksern pokretanju puzeva. osuncanoq i suhog. Tlo koje sadrzl 20-40% organske tvari je dobro. Preko noci. a ni mali izlezeni puzici ne mogu izici iz gnijezda na povrsinu. kalcij mora biti dostupan iii iz tla iii iz drugih izvora s obzirom da se kucice puzeva sastoje od 97-98% kalcij karbonata. CaC03 uz pH 7 saCinjava vrlo dobro tlo. Tlo. Tlo: treba koristiti srednje kvalitetno tlo koje nema puno pijeska. Ako je zemluste suho. Vtaznost: puzevirna je potrebno vlazo okruzenie: ali ne vodeno. kao ni previse rastresito jer u tom slu6aju ne sadrzi dovoljno vlage. Kad ne brsti lisce biljaka. Vrlo su bitni. puz ne moze iskopati gnijezdo niti potaqatnaiasca. Ispod 12°C puzevi su neaktivni. Povoljna je vlazuost tla od 80% poljskog vodnog kapaciteta. postaje vremenom zasiceno sluzi i izmetom. jaiasca od vode nabubre. osim ako se cesce ne mijenja.POTREBNI UVJETI ZA UZGOJ PUZEV A Bez obzira na naeln uzgoja ovo su uvjeti u kojima puzevi najbolje napreduju. Mjesavina treseta. tlu se moze dodati mljeveno kameno vapno. Nadalje. Za mnoge je puzeve 21°C optimalna temperatura. treba koristiti rasprsivace koji se rabe za zalijevanje biljaka u suhoj klimi kako bi se odrzala visoka vlaznost zraka. Klima: umjerena je klima (15-24°C) sa visokom vlaznoscu (75-95%) najbolja za uzgoj puzeva. Tla koja su bogatija razmjenjivim kalcijem i magnezijem najbolje stimuliraju rast. Puzevi nisu u stanju kopati u teskoj suhoj glini. rast puzeva rnoze jako zaostati za rastom puzeva na kvalitetnom tlu.osigurava dijelove njihove hranidbe. skriva iii polaze jaja u zemlju. V AZNOST ZEMLJE Struktura zemlje uzqaialista je vazna jer puz nekoliko zivotnin faza provodi pod zemljom. Kad je zemljiste podvodno. Zemliiste ne treba biti previse glinasto jer prekomjerno zadrzava vodu. treba im odrzavati vlaznost i voditi odgovarajucu brigu 0 njima. Puzevi ce cesto jesti hranu a zatim zemlju. Nernoqucnost uzimanja dobrog da prouzroci krhke kucice cak i ako puz ima dobro izbalansiranu hranidbu.

Najcesci nacin postizanja zeljenje temperature je zagrijavanje plastenika plinom. intenzivan uzgoj puzeva zahtijeva primjenu umjetnog osvjetljenja kako bi se puzevi drzali u svom prirodnom reprodukeijskom eiklusu. smanjuje zivotne aktivnosti i ulazi u fazu hibernaeije. Kontrola osvjetljenja u okvirima reprodukcijskog okruzenja Osiguranje pravilne kolicine svjetlosti koju puzevi zahtijevaju za reprodukeijske svrhe rnoze se postici prirodnim iii umjetnim putem. Reguliranje temperature u okvirima reprodukcijskog okruzenla Kontrola temperature je od velike vaznosti za odredivanje aktivnosti puzeva. Navike parenja puzeva ovise 0 broju sati dnevne svjetlosti. U ovoj fazi puzevi provedu do 6 mjeseei. Dan . Kontrola temperature se maze postici na razne nacine. to sve nije obvezno i podlijeze improvizaeijama razlicite vrste. Ukopava se duboko u zemlju vinogradarski do 20 em a sareni 3-6 em.75 % a Noc 90% okrufenja vlaznosti u okviru reprodukcijskog S obzirom da vlaznost ima vitalnu ulogu u zivotnorn eiklusu puza. Kontrola kolicine svjetlosti zahtijeva jednostavne prekidace sa tajmerima za tempiranje vremena koje se moze podesiti na zeljenu duljinu. Dan . kako bi imale ucinak koji osigurava preporuchlvi kapaeitet zamagljivanja od 130 mikro cestica. Sistemi plinskog grijanja se rabe zbog svoje prenosivosti i pouzdanosti. Puz se priprema za zimski san padom temperature u jesen. . 17.18 h a Noc 6 h Temperatura . preko temperature od 30C puzevi ce prestati izlucivati sluz i zatvoriti ce se u svoju Ijusku privremenim prekrivacem. Naravno. kako bi se redovito pratila relativna vlaznost zraka i to skupa sa aparatom za automatsku kontrolu opskrbe vodom.20 CaNoe 17 C : vlaznost Reguliranje . U intenzivnom nacinu uzgoja puzeva uobicajen je sistem koji koristi vodonepropusne flureseentne eijevi od 40W i koje su smjestene u okviru reprodukeijskog okruzenja. Dan . Svjetlost: utiece na ponasanje puza u svezi sa godisnjim dobima. avo se prije svega odnosi na reprodukeiju u zatvorenom prostoru. Helix aspersa najvise voli temperaturu oko 20C. Zatvara ljusturu. Rezirn svjetlosti utjece na reproduktivni proees pa uzqajivaci i na ovaj uvjet moraju obratiti pozornost. ana OC puz prestaje funkeionirati i ugine. Helix pomatia ima veliku i dnevnu i nocnu aktivnost dok je Helix aspersa aktivan sarno nocu. Povrsine plastenika odreduju velicinu i tip plinskog grijaca. Formulu za optimalne atmosferske uvjete koji se koriste u reprodukciji Trajanje svjetlosti . sustav koji osigurava optimalne razine je od najvece vaznosti. Puz se zatvara na temperaturi ispod 6C. od temperature i razine vlaznosti. Uz sustav prskaliea potrebno je postaviti i hidrometar.Temperatura: kontrola temperature je takoder kriticni cirnbenik koji odreduje aktivnost puzeva. Sustav visinskih prskaliea treba konstruirati tako.

Iskustvo je zanimljivo i korisno. U proljece je najbolje vrijeme. POCET AK UZGOJA Odredena kolicina puzeva za pocetak uzgoja Mjesto u blizini kuce s odqovarejucom vrstom tla u kojem puzevi mogu zivjeti i rasti Nekoliko vrsta biljaka koje puzevi vole jesti. Potrebna kolicina puzeva za pocetak uzgoja : Pocetna kolicina puzeva za uzgoj se najcesce prikuplja u prirodi. . tako i biljkama koje sadrze alkaloidne otrovne iii neugodne tvari za covjeka. Porast i potreba za parenjem. Ako se odluCite za sakupljanje puzeva iz prirode. ako se odlucite na uzgoj puzeva. morat ce te traziti od ministarstva odredene dozvole. U prirodi se puzevi hrane kako hranom neposredno zatrovanom pesticidirna i drugim otrovima.U. Ovakav sistem najvise odgovara nasern podneblju i daje izuzetne rezultate ako ga pravilno sprovodimo. sto je ujedno i pocetna selekcija. Sakupljeni puzvi trebaju biti sto je mogu6e krupniji. Uglavno. malo se razlikuje od uzgajanja pilica i pataka iii od sijanja kukuruza. U naso] zemlji se posnne naredba 0 stavljanju pod kontrolu koristerua i prometa divljih biljnih i zivotiniskih vrsta koja ornoqucava selektivno sakupljanje puzeva iz prirode. U buducnosti se oceku]e da ce se uskladivanjem nasih zakona sa zakonima Europske Unije u potpunosti zabraniti sakupljanje puzeva iz prirode. U ovom se periodu preporuca primjena kontroliranog programa hranidbe. Opasnost od otrovanosti puzeva je sasvim realna. a istovremeno zastitila prirodna ravnoteza. talijanskom sistemu koji podrazumijeva da se cijeli bioloski ciklus a i sam uzgoj vrsi i kontrolira na otvorenoj farmi.Mnoge stvari se mogu nauciti prornatrajuci divlje puzeve. kupusa iii suncokreta . Drzave clanice E. biti odstranjeni. U mnogim zemljama zastita pojedinih kultura je reguliranje strogim zakonskim propisima. A ovo se radi ako su puzevi namijenjeni odmah za prodaju. puzve ce uciniti vidljivijim. Kod nas se uzgaja puz Helix Pomatia. Sakupljene puzve je potrebno drzati u karanteni u period od najmanje 3 . maticno jato se moze nabaviti preko zadruge s kojom ste potpisali ugovor i koja yam garantira odkup Najpodobnije vrijeme sakupljanja je u vlaznirn uvjetima.RAZLOZI ZA UZGAJANJE PUZA NA FARMI Velika potraznja za zdravom hranom u svijetu uzrokuje masovnu i kontroliranu proizvodnju kako bi se zadovoljile potrebe trzista. nakon iii za vrijeme kise. 18. Potreba za puzern sa farme je u stalnom porastu na svijetskom trzistu kao i njegova cijena a zadruga garantira otkup i placan]e puzeva po trenutnim trzisnirn cijenama. a sluze im i za zaklon Materijali za izgradnju puzarnika Uzgajanje puzeva nije tesko.4 dana (Francuska) do 30 dana (Australija). a pornaze u donosenju odluke 0 profesionalnom bavljenju puzarstvom. Puzevi sakupljeni u divljini za zalihe farme puzeva mogu pokazati visoku stopu morataliteta dok se ne aklimatiziraju na novo okruzenje. imaju potpunu zabranu sakupljanja puza iz prirode. u otvorenom tzv. detalje pogledajte u zakonu 0 sakupljanju puzeva pred kraj skripte. za sakupljanje puzeva s obzirom da temperatura raste i puzevi postaju aktivni nakon hladne zime. Period od 30 dana smatra se sigurnom granicom kako ce bilo kakvi kontaminatori i otrovi koje su puzevi unijeli u organizam prije sakupljanja.

Odabrani se puzevi stavljaju u reprodukeijska polja. dzepna svjetiljka i plastiena kanta od 10 . To se odnosi i na budueu selekeiju. 19. Kada je oplodnja zavrsena.3 dana. Poklopae je obvezan jer ce puzevi pobjeei puzeci preko straniea . Niz bolesti ee utjecati na sposobnost puzeva za uspjesno razrnnozavarue. Karantena je. Puzevi se nakon polaganja jaja prernuestaju iz kontejnera koji se prekriva cistern krutom plasticnorn folijom koja je potrebna kako bi se omoguCilo novo izleglim puzevirna da se priljepe na nju kada se izmigolje na povrsinu tla. U okviru polja za uzgoj preporuea se gustoCa puzeva od 60 komada po cetvornom metru. Najbolje vrijeme za sakupljanje puzeva je kasno na vecer i nocu. kao i 0 inkubaeiji kako bi se u slijedecim eiklusima proizvodnje ovaj osjetljivi posao provodio po planu). zreli puzevi se odabiru iz pocetne gupe divljih puzeva. kada bjeze. Puzevi se takoder mogu sakupljati i tijekom dana za vrijeme i neposredno nakon kise. Puz ce pronaci i zauzeti mjesto u kontenjeru. (Dobro je voditi preeizne biljeske 0 periodu parenja i polaganja jaja.30 dana. Puzevi se nakon sakupljanja prenose u karantenu. potrebna za uspjesan lov na puzeve je: podobna odjeca. iako se eini kako se sporo krecu. koje se stavlja u izabrani dio plastenika. Stalni protok svjezeq zraka unutar okruzenja puzeva doprinosti minimalnoj pojavi stetocirua i bolesti. Uzgajivac ce za ove svrhe osigurati plasticne posude. tako da je vrlo bitno smanjenje prigode pojave stetocina i bolesti unutar prostora odredenog za reprodukeiju. Parenje i rasplod puzeva ima svoju eijenu i mnogi od njih ce uginuti nakon polaganja jaja. Dok se kontejneri napunjeni jajima drze u plasteniku mora se osigurati odgovarajuCa vlaznost pod loge. Sloj mora biti vlazan ali ne jako namocen. u biti. . Puza se ne smije pipati iii uznemiravati za vrijeme njegove aktivnosti. povrsina u uzqajalistu koja je odvojena od povrsina gdje se uzgajaju ostali. kada su puzevi aktivni u potrazi za hranom i 0 ovisnosti 0 sezoni. ranije pristigli puzevi. Vlasniei ce ovih povrsina bez problema ustupiti puzeve koji se u poljoprivredi smatraju velikim stetocinarna. Uspjeh se selekcije ogleda u tome da se po isteku ovog perioda proizvedu krupniji puzevi od onih koji su izabrani prvim odabirom kod sakupljanja u prirodi. Preporuca se u ovu svrhu ne uporabljivati puzeve koji su za ovu svrhu koristeni u prethodnoj sezoni. . VeCina se puzeva pari tijekom noci i taj proees rnoze trajati od 3 . Sakupljene puzeve treba sto prije prenijeti na pripremljene terene i pravitno rasporediti u njihovom novom okruzenju. Sarno najkrupniji . Genetski cirnbenici koji odreduju do koje ce velicine Puz narasti pokazat ce se nakon perioda od dvije godine. Ovi kontejneri su napunjeni do visine od 7 em kvalitetnom humusnom mjesavinorn iii vrlo finim cistim riiecnim pijeskom. gdje ostaju od 3 .Selekcija Pravilna selekcija puzeva najvaznija je za uspjesan uzgoj. puz Ce nastaviti traziti podobno mjesto za polaganje jaja. gdje ce ostati oko tri tjedna kako bi se parili i potozil: jaja. Ubiranje iz prirode Puzevi se sakupljaju sa skoro svih poljoprivrednih povrsina i vrtova.15 sati.15 litara sa podobnim poklopeem izbusena malim rupicama koje omoquec]u odqovaraiucu ventilaeiju. Oprema. Puzevi se u kontejneru ostavljaju 2 . u traganju za parenjem. vrlo su brzi.

Higijena u plasteniku Reprodukcijska tabla 20. Tabla mora biti zakosena (samo malo) kako bi omoqucila vodi da polako teee sa jednog na drugi kraj table. Primjena rnreza treba ornoquciti protok zraka iznad i oko table i pomoci smanjenju gubitaka puzeva koji kroz nju ne mogu propasti na tlo plastenika.za uzgoj mora ispunjavati najvise standarde. . sprijeeiti ce bjezanje puzeva sa table tijekom reprodukcije. Reprodukcijska tabla je oblast gdje se puzevi pare i polazu jaja. a postavljanje konkavnih plasticnih traka osigurava glatku povrsinu koja pornaze laksem kretanju puzeva kada tragaju za partnerom za paren]e. s obzirom kako se mogu zahtijevati izvjesni uvjeti okrzenia koji nisu istovjetni potrebnim uvjetima. Ako je ekonomski moguCe. Zieana se mreza prievrscuje na osnovu table. Programi redovitog eiscenja i odrzavania higijene su obvezni u ovoj fazi uzgoja puzeva. Ova tabla se maze smjestiti vani iii u plastenik za mlade. preporuCa se poseban plastenik za parenje. Elektricna ograda koja je dodatak vanjskoj gornjoj granici cijele fame. ali se mora odvojiti od prostora za mladuncad pomocu dodatne ograde koja razdvaja ove dvije oblasti. Ova puzevirna omoqucuie kontinuiranu opskrbu svjezom vodom za pice. Ostatak krme povremeno treba odnijeti i plasticne trake redovito eistiti kako bi se odrzala potrebita higijenska razina. Po unutrasruosti rame postavljaju se drvene trake iznad zicane mreze. se sastoj od konstrukcije od drvene fame koja je projektirana tako da kontrolira i zadrzava puzeve dok se pare i polazu jaja. Konkavne plasticne trake se koriste za transport svjeze vode a takoder sluze i kao posude za hranjenje. Krma je srnjestena duz vanjskog ruba plasticnih traka kako se ne bi ispirala tekucom vodom.

zainteresirao je mnoge naucnike koji su analizirali zivot i anatomiju puza. Puz u toku godine prolazi kroz izvijesne kriticne periode. sacmiavaiu je usta i cetiri pipka. Izgradena je 2. disni organi. materiju za formiranje kucice. koje ne nalazimo kod drugih zivotinja. Poslije proljetnog izlaska iz kucice i skrovista u kome je proveo zirnu. U Ijetnjem periodu puz obnavlja snagu putem unosenja velike kolicine hrane. od kojih je gornji par duzi. nervni sistem. se lako moze odrediti vrsta puza. TIJELO U vezi sa spiralnim uvijanjem kuCice i trupa unutrasn] organi puza pretrpjeli su znatne promjene porernecaje..AjVATOA1IJA I FIZIOLOGIJA PUZA Zivot i navike ovog rnekusca koji na prvi pogled rnoze izgledati beznacainim. x. da bi mogao obnoviti istrosenu snagu izgubljenu u zimskom mirovanju. OSTALI ORGANI Organi varenja. kako bi u dobrom zaklonu prezimio i ponovo docekao proliece. Glava je smiiesten na prednjem dijelu tijela i sasvim se dobro uocava. 1. 5. a da se ne povrijedi. cirkulacija i spolni organi cine kompletnu anatomiju puza.conhiolin . poCinje potragu za hranom. Nakon oplodnje slijedecih 15 dana puz trazi mjesto za odlaganje jaja poslije cega se zivotinjica iscrpi i izgubi skoro trecinu svoje tezine. te iz tog razloga imamo moqucnost da se detaljno upoznamo sa njihovim otkricima. Nakon toga nastupa period parenja koji je karakteristican po nemirnom i nervoznom trazeniu partnera.koja predstavlja osnovnu 3. 21. Donji dio stopala je sastavljen od snaznih misica a 3. Sam oblik kucice se razlikuje u mnogim slucajevirna po kojima 4. . Stopalo koje izviruje iz kucice omoqucuie kretanje i pricvrscivanje puza po podlozi. Pokreti puza su lagani ali snazni. S jeseni po zavrsetku Ijetnjeg perioda slijedi potraga za zaklonom i formiranje cvrstoq zaklopca operkuluma. ZahvaljujuCi to] sluzavoj materiji puz rnoze da klizi i po ostrici bruaca. od krecne materije i jedne naroCite organske supstance . Donja povrsina stopala sadrf mnogobrojne zlijezde koje pri kretanju luce sluz te zivotiniica za sobom ostavlja vidljiv srebrnkasti trag. KUCICA KuCica predstavlja jedno od najlijepsih dijelova prirodne goemetrije.

a zimi spava zimski san (hibemaeija). Za Ijetnih pripeka miruje (letargija). Puzevi se skrivaju u zaklonu biljaka tokom dana. Hrana zaqadena sa sluzi toksicna je i za same puzeve. kada su one suhe. Suneokret je inace jedna od omiljenih poslastiea puzeva.). blitva. mnogo jedu i brzo rastu. 22. kelj pupcar. izuzimajuCi tukavicasto povrce i cviiece. koraba. grah itd. brokula. Smanjuje apsolutnu vlaznost zraka. rotkva. Jednako tako. Naime. VJETAR I HLADNOCA Vjetar je vrlo stetna pojava u sezoni puzeva rasta. pere ih od prasine i zelene dijelove odrzava socnim. jedinke iste vrste s razlicitih lokaliteta preferiraju razlicitu hranu. . Nocu iii u rano jutro kad su biljke vlazne i rosne. repa. a druge za zaklon sto je vezano uz godisnja doba i staniste. mrkva.BILJKE KOJE SE SADE I SLUZE ZA HRANJENJE I ZAKLON Biljke kojima se puzevi rado hrane su: lisnati kupus. Nista manje nije vazno to sto kisa ispire sluzave tragove koje puzevi ostavljaju na biljei prilikom kretanja. kres salata. drvenasto povrce koje puzevi nerado jedu (djetelina. Vidljivo je kad se puzevi hrane. endivija. erni korijen. radlc. kelj. biraiuci vodenaste. najsocni]e dijelove. Vecina puzeva koristi neke vrste za hranu. eikla. te ih nemiliee tamane. loboda kao i socni vegetativni dijelovi drugih biljaka. KISA I ROSA~NJIHOV A VAZNOST Kisa potpornaze rast biljaka. evjeta ca. korabica. rotkviea. Znatan dio ejelokupne aktivnosti puza (pored hranjenja i reprodukcije) se odnosi na odrZanje ravnoteze vlage u okolisu i tijelu. njihove glave se micu dok zvacu. puz za vjetrovita vremena prestaje sa svim aktivnostima i povlaci se u kucicu. isusu]e zemlju i lisce kojima se puz hrani. kupus. spinat. kopriva. rosa vlazi zemlju i lisce. stiteci se od predatora i svijetla. Ako imaju rnoqucnost odabira. karda. Da bi se zastitio od dehidraeije. brste od kraja lista prema peteljei. Za zaklon su najpodesnije biljke s vlaknastom strukturom stabljike iii lista. puzevi se lako krecu. salata. dopuzu na njihove zelene dijelove. a otezava mu i kretanje. a da su jeli znamo po rupama koje iza sebe ostavljaju na liseu.

Puz visi na niti i na kraju padne S obzirom kako puzevi ne prelaze preko bakrene trake. 23. .Zastita od bjezanja U otvorenoj ogradi treba iskriviti vrh ograde prema unutra u polukrug kako bi se vinogradarski puz zatvorio. njegova tezina ce povuci nekoliko vlakana na dolje.aspersa ce pobje6i iz otvora ograde taka da je potrebna i elektricna ograda kako bi se zadrzao. (Elektriena ograda na vrhu ima vise tankih zica na razmaeima od 2 . Na unutarnjem rubu sita skinuti poprijecna vlakna kako bi se stvorile vrpee duge 5-7 em. Zidu se dodaje vodoravni komad sita koji se pruza 5 . Ako puz koji zel. kao jos jedno od rjesenja. Puzeva se kucica zaglavi u dnu ovog oblika iz kojega ne maze izaci Postoji jos jedna altenativa osobito podobna za prostor sa cvrstim zidom. na vrh ograde se rnoze staviti 7. Kada puz puzi po ziei i do dirne drugu zicu dobije umjereni udar i povlaci se. kisa rnoze nanijeti zemlju na bakrenu traku i omoguCiti puzevima prijelaz preko nje. stigne do vrpee. pod kutom od oko 20 stupnjeva. Svaka zica je suprotno naelektrizirana od prethodne. jedno po jedno. pobjec: puzi po donjem dijelu sita . Ostala vlakna. Ako je traka smjestena pre nisko. H. Sita treba napraviti od materijala kao sto je najlonsko vlakno koje je umjereno kruto i elastieno.7 mm unutar ograde. Donji kraj ograde mora biti dovoljno duboko zakopan kako puzevi ne bi prokopali prolaz ispod nje. Treba koristiti akumulator iii transformator za opskrbu etektricnom energijom napona 6-12 volti.5 em siroka (iii vise) bakrena traka. blizu tla.4 mm. "bjeze" od puza i odskacu nazad van njegovog dosega. Traka se zbog dodatne sigurnosti rnoze saviti prema unutra. Druga tehnika zadriavanja puzeva je vrh ograde svinuti na unutra u obliku slova V.

IZRADA OGRADE Ogradu gradimo tako da stupove zabijemo u zemlju. da Galvanizirani limovi. Spomenuta dubina je ona koju nece potkopavati misev: i kltice. Treba ga uktiucif pri zalasku sunca. Slijedeci sloj. Ako je izvedba od mreze iii pletiva. a na slicnom principu su zasnovane i elektricne ograde protiv bijega. sprecavanje bijega puzeva. Na primjer: plasticne vodovodne cijevi rasijeku se po poll po duzini sloze u jedan red.70 ern.Oqrada sa puzevima se mora pokriti sitom iii mrezorn. kltice i insekti ponovo ne nastane iii zagade. Ovo ornoqucuje slobodno kretanje okolo (bez uznemiravanja puzeva) i rnoqucnost dosega cijele ograde. itd. To je vidljivo za vlazna vremena. Njega puzevi ne trpe. platna sirine 15cm. Ona ce osigurati skloniste i za 50% povecati broj puzeva koje rnozete smjestiti u odabrani prostor. i ukopani najmanje 30 cm u zemlju. prikladni su materijali za gradnju. Ograda od ploca. Najbolji su veliCine 1. okca na njoj ne smiju biti veca od 6mm. Puizvi vole mjesta za skrivanje osobito za vrijeme toplih dana.Ograde sa dodatnom opremom (na otvorenom) Ogradeni prostori za puzeve su obicno dugi i uski umjesto kvadratni. kada se pod utjecajem vlage na povrsini materijala stvara elektricni napon. navedeni stetnlci kroz nju ne produ i uniste uzqaialiste. plasticne ploce. Dodatna oprema moze sadrzavati zljeb sa stranicama od drveta. zicana pletiva. Ograde iii zidovi su obicno visoki 60 . uzduz cijele ograde na visini od 40cm (traka ima resice). u oba slueaja ih moramo ukopati 40cm. preko njih. a pokrivac stiti od jake kise. Ograda od galvaniziranog lima iii rnreze ujedno sprecava puzeve da pobjegnu. Upotrebljavamo Ii mrezu iii galvanizirani lim. pribijena horizontalno. da ga rnisevi. Postavljamo ih tako da budu 40cm u zemlji a ostatak iznad nje. potrebno je s unutarnje strane napraviti zapreke za Rjesenje rnoze biti horizontalno pricvrscena traka grubo tkanog plasticnc. 24. MATERIJAL ZA IZRADU ZASTITNE OGRADE Povrsinu od 24m2 treba ograditi neposredno poslije kopanja. od galvaniziranog metala iii tvrde plastike. Sustav rasprsavanja vode osigurava vlagu kada je potrebna. Nadzemni dio je visok 60cm. rnreza za pilice. . Oni ne puzu po takvim povrsinarna. Ograda rnoze biti od bilo kojeg materijala. sa slobodnim nititva okrenutim prema gore. fiber cementnih ploca iii ploca od galvaniziranog celika. Ako bi se ukljucio ranije tijekom dana vlaga bi mogla istjerati puzeve na sunce.2m. blokova. Zasjenjivac (koji rnoze biti od mreze) pornaze puzevirna u toplim zimskim danima kako bi nasli zaklon. Kad ograda ima neku drugu izvedbu. prijeci qrabezhivlce. postavlja se pod pravim kutom. Treba promatrati temperaturu i vlaznost rabeCi termometar i hidrometar. a jedino je vazno da bude precizno napravljena. Pokrivac ce zatvoriti puzeve i sprijeciti ptice i druge grabezljivice.

ako se blagovremeno ne razgradi. Ne treba koristiti gnojivo pri obradi zemlje. tako da dobijemo kvadrat povrsine 24m2 dobro poravnate zemlje. Sakupljeni biljni otpad ne bacamo. U uzgojnim lejama rnoze se postaviti i uredaj za rasprsivan]e vode koji po potrebi osigurava potrebnu vlaznost puzevirna. da bi se utvrdilo da Ii izabrani teren po svojim fizickirn i kemijskm svojstvima odgovara namjeni. rjede se razmnozavaju i veca je smrtnost. najsladi zalogaj puza je sami cvijet tj. Tako pripremljeni puzevi spremni su za transport odnosno isporuku. Pored navedenog potrebno je postaviti unutrasnje i vanjske ograda koje sprecavaju bjezan]e puzeva. pletene korpe iii dzakove. Kupus. a obozavaju lubenicu. IZBOR I PRIPREMA Jedna od pripremnih radnji za uzgajanje puzeva je izbor terena na kome ce se obavlajti uzgoj. radic. unosimo parazite i ostale stetnike. Povrsinu zemliista od 48m2 u obliku kvadrata dimenzija 6m x 8m ocistirno od trnja. moze nastetiti puzevirna. Preporucuie se prethodno uzorana i istanjirana zemlja. ani siri 2. Kompetentna istitucija trebala bi da obavi analizu zernhista. latice. a zernljiste bi trebalo da bude ocjedeno i suho. Preporucije se zemlja aliena vrtnoj. 1. zapalimo ga. Takoder im se moze davati i dodatna hrana. na mjestu bez jakih vjetrova. kopaju gnijezda i polazu jajasca. a rasadujemo ih po sredini na 2/3 ukupne povrsine. kontrola uzgoja i "berbu" bez opasnosti da puzevi budu zqazeni. Bogatstvo kalcija i magnezija podtice rast puzeva. nego ga rasprostremo po zemlji i kad se osusi. Zemljiste oko prekopanog dijela sluzi kao staza naseq budu6eg puzarnika. Takoder je pogodan i Suncokret. Trebalo bi da se povrsina podjeli na nekoliko djelova koji ne bi trebali biti duzi od 70-80 m. a njih sijemo uz rub ograde tako da formiramo zastitnu zonu u kojoj ce se puzevi kriti od sunca iii hladnoce. Gustina nasada je vrlo bitan cintlac proizvodnje. a s organskim gnojivom i kompostom koji nije steriliziran. kao npr. Ujedno tu se pare. pruzaju zastititu od stetocina i omoqucava]u cjelokupan ciklus uzgoja. time ujedno dezinficiramo zemliiste. .TEREN. puzevl ih rado jedu. 2. Berba se obavlja rucno i najbolje je to raditi poslije kise iii orosavanja puzarnika. Articoka. Unutar odredene povrsine zakolcimo manji kvadrat dimenzija 4m x 6m kojeg treba kultivatorom usitniti. 25. U pregustom nasadu puzevi imaju usporen rast. korova itrave. blitva i druge lisnjaee dobre su za hranu. Umjetno gnojivo. voce. kopriva iii djetelina su dobri za zastitu. predvece i nocu Puzeve treba pazjjivo odabirati i stavljati ih u drvene sanduke.5-5 m kako bi se omoguCilo kretanje i rad uzqaiivaca. granja. SADNJA BILJAKA NA TERENlJ Biljke rnozemo sijati iii rasadivati. on je jedna od omiljenih poslastica puzeva.

5 kg/m2 povrsine tla za puzeve koj yam vise od 1 grama. gusteri. ali se sporije razrnnozava i raste. mogu napasti puzeve.5 kg/m2 puzarnika Svejedno je koju vrstu puzeva uzgajamo. misevi. Sa druge strane izgleda kako se puzevi bolje razmnozavaju u grupama po 100 nego kada ih je samo nekoliko smjesteno zajedno. krtice. zato sto taka nema dovoljno prostora za sve puzeve. cak i neke vrste kanibalskih puzeva (kao Strangesta capillacea). plosnata glista. Postupak sa prikupljenim puzevima iz prirode Puzevi prikupljeni u divljini. iii jedan kilogram po cetvornom metro sto odgovara velicini pzeva. Bakterija Pseudomonas aeurginosa izaziva crijevne infek-cije i moze se brzo rasiriti u prenatrpanom boksu. BOLESTI I STETOCINE Normalna higijena rnoze sprijeciti sirenje bolesti a takoder unaprijediti zdravlje i stopu rasta puzeva. mogu imati veliku stopu mortaliteta dok se ne zavrsi prilagodba novim uvjetima. Pozorost treba obratiti na grabezljivice kao sto su: stakori. a ne vise od 10 kg/m2 . zabe i krastace.pomatia 20-40 cm2 puzeva maksimum.aspersa je ne vise od 1. za neko ee vrijeme uginuti. Ako su nakon 3-4 dana jos uvijek zdravi. puzevi u gusto naseljenom prostoru rastu puna sporije eak i ako irna hrane u izobilju. Preracunato to znaci da mozemo imati godisnji prinos od 0. lasice. Aktivnost hranjenja ovisi 0 vremenu i puzeve nije neophodno hraniti svaki dan. Sluz inicijalno sluzi i kao feromon (primami rnlris) i pospjesu]e reprodukciju. Kod smedeg hrapavca je situacija obmuta pa je u konacnict prinos jednak. Ranije smo spomenuli da uzgoj na vrsta koju cemo prakticirati najvise ovisi 0 klimatskoj osobitosti regije u kojoj se puzarnik nalazi. Treba ih staviti u ogradu i hraniti najmanje tri dana da ociste svoj sustav od mogueih otrova.pomatia. Puzevima ne stavljati hranu na jednu hrpu. GUSTOCA POPULACIlE Gustoca populacije takoder utiece na uspjesnost proizvodnje. Dodatak glista u tlo doprinosi odrzavanju tla cistim za uzgoj puzeva. Ako su pojeli smrtonosnu koliclnu otrova. hodajuci insekti (npr. tvorovi. a takav problem se maze brzo rasiriti kada je populacija puzeva gusta. Mozoa je tu bitna veta moqucnost izbora partnera. neke bube i vrste zrikavaca). Zaostalost u razvoju je poslijedica uvjeta uzgoja a ne nasijednih cimbenika. Ovi su puzevi mogli jesti otrovne mamke. Medutim. slijedeta 1-2 dana davati im samo vodu kako bi se u cijelosti ocistili. Vecenje navodnjavanje pri suhom vremenu ce pobolisat' hranjenje s obzirom da vlaga puzevirna po maze Iaksem pokretanju. Ako ih zelite rasploditi. Paraziti. Na primjer: nepojedenu hranu odnostiti svaki dan kako bi se sprijecilo njeno kvarenje. Puzevi cvrstu hranu jedu sastrugavanjem jezikom. gljivice i mikro clankonosci. Prostor za uzgoj ne smije sadrzavati vise od 60-80 puzeva normalne veliCine po cetvornom metru iii oko 40 u slucaju velikog H. a takoder imaju i vecu stopu mortaliteta. . najbolji rezultati se postizu sa ne vise od 8 puzeva po cetvornorn metru.KOLICINA MESA KOlA SE DOBIJE Iz jedne ograde povrsine 24m2 rnozerno dobiti oko 15kg cistoq puzeva mesa. Puzevi tada polazu manje hrpe jaja. Puzevi se teze razrnnozavaju kada su gusto rasporedeni iii kada se nakupi previse sluzi u boksu. za zalihe na farmi puzeva. za puzeve koji su laks! HRANJENlE Sezona hranjenjaje od travnja do listopada u varijacijama sa "periodom odmora" tijekom Ijeta. Vinogradnjak je veci. Preporucena kolicina za H. Neki izvori navode kako je za H. neke vrste muha stallage. Puzevi su sitniji i teze se prodaju. imaju manji broj jaja po hrpi i jaja imaju manju stopu izlijeganja. koncasta glista. poljoprivredne kemikalije iii otrovne biljke i zato se ne mogu odmah koristiti. 26. ptice.

Puzeve nekoliko dana hraniti kukuruznim brasnorn iii posijama. H. preradu iii transport biraju se samo aktivni puevi. ali ih i dalje opskrbljivati vodom. Puzevi ne zele jesti za vrijeme transporta. Staviti ih u kontejner upakirane u led zbog ocrzavarua temperature blizu (ali ne ispod) tocke smrzavanja kako bi ptizevi ostali uspavani. Treba biti pazljiv da se puzevi ne povrijede zicarna iii kopcama kada se kutije zatvaraju. takoder treba paziti da pri takvom skladistenju I transport nema vlage iii kontakta sa vodom.Transport Za konzerviranje. Sa hranjenjem prestati. OCistiti prostor i ptuzeve od sluzi i fekalnog materijala nekoliko puta dnevno. Najboje je transportirati zive puzeve dok spavaju. Hranu im ne davati jer ce se pokvariti i ptizevi se razboljeti iii uginuti. . Transportne kutije moraju imati rupe. Ocistiti probavni trakt puzeva zbog sigurnosti kako su cisti od prasine iii ranije pojedene hrane. odqovarajuceq promjera zbog spriiecavanja bjezanja iii povreda ptizeva. izmedu kasne jeseni i ranog proljeca. Promatrati svaku jedinku puza zbog sigurnosti u njeno zdravlje. Puzeve prije transporta (3-4 dana) staviti u poseban kontejner bez prasine iii druge vrste hrane. mada je tada tesko biti siguran u njihovu "aktivnost".aspersa ima krhku kucicu dok odrasta i formira rub otvora tako da nedorasli ptizevi nisu komercijalno pozelini.pomatia) nakon pocetka lipnja zato sto vise nemaju dobru aromu. Najbolje je skladistenje u hladnjaci! 27. Neki izvori tvrde kako ne treba transportirati zive puzeve (H. Ali samo kada se zatvore u kucice. Takoder zapamtiti kako puzevi mogu potisnuti Takoder se mogu pakirati I transportirati u obicnim gajbama za voce i povrce. Puzevi ne mogu biti pakirani i zatvoreni u kartonima kada je vrijeme toplo i oni postanu aktivni. Jer u protivnom 6e puzevi ako dodu u doticaj sa vlagom i vodom izaci nakon kratkog vremena i odpuzati van transportne kutije (gajbe).

5kg mesa. Malim puzevirna ostaje vise prostora. vee ih rasporedimo na sest jednakih hrpica na uzduznojliniji. voda ih privlaci. 28. U pocetku ce puzevi pokusavati pobjeci. Ako nema rose i vlage.oni manje jedu i prirast zelene mase povrca u uzqajalistu im osigurava izobilje hrane. Puzarnik obilazimo jednom dnevno i pobjegle vracarno u ogradu. ako imaju dovoljno hrane. Puzeve nikad ne stavljamo u ugao jer im time olaksavarno bijeg. a uqinuce raspoznajemo po karaktertsticnom smradu kojeg rnozemo osjetiti kod dva dana uginulog puza UBIRANJE PRVIH PUZEV A Kad u puzarniku zamijetimo veliki broj malih puzica. znatan broj puzeva bi se u njima uqusio. vrijeme je za prvu berbu (u mjesecu lipnju). Kad imaju hrane i kad staniste nije prenapuceno. po sredini. Dobro je posudu prekriti navlazenim jutenim platnom (vlaga smanjuje stres puzeva). Od njih dobijemo oko I . novim Uginule (radi stresa iii neceq drugog) treba nadomjestiti. Puzeve ne sasipamo na jedno mjesto. BRIGA 0 PUZEVIMA Oko puzeva nema mnogo posla. Jednom smjesteni. a tada su i inace aktivni. ne znaju plivati pa se utope. . Naime. Ako bi nepazniorn prilikom vlazenja na zemlji stvorili veee lokvice duboke vode. Stare puzeve sakupimo i ocistimo. Do ispustanja u ogradu. Krajnje hrpice trebaju biti udaljene barem 1mod ograde. krecu se i hrane. Vlazen]e zemlje i biljaka po suncanu danu puzeve bi izmamilo iz sjenovitog zaklona i sunce bi im zasigurno nastetilo. zemlju i biljke je korisno prethodno poprskati vodom. Puzevi se ponasaju teritorijalno i nakon izvjesnog vremena ogradu smatraju svojim obitavalistern. te mladi brzo odrastaju. Za desetak dana puzevi se naviknu na novu sredinu.NASELJA V ANJE PUZEV A UNUT AR OGRADE Nikada puzeve u ogradu ne stavljamo ujutro iii tijekom dana. pokusaj bijega su neznatni. dobro napreduju. a uvijek u sumrak. sakupljene puzeve treba drzati na hladnom i sjenovitom mjestu da ne dehidriraju. Prskanje i vlazenje treba izvoditi u koliCini jace rose. vee navecer kad zahladi. Radovi se mogu odnositi na cupan]e korova i kontrolirano vlazenje biljaka i zemlje. Pretjerano natapanje bi unistilo jajasca u gnijezdu.

S dvije ograde mozerno manipulirati s puzevima tako. Navedeni prostor ukljucuje i staze za kretanje oko samih ograda. DOHRANJIV ANJE PUZEV A Kad u puzarniku ponestane kvalitetne scene zelene hrane to je manji problem nego da ne stane biljaka koje stuze puzevirna za skloniste. Puzevi vole jesti voce i povrce. Prebujna i prerasprostrta vegetacija sprecava stvaranje rose sto nije dobro. jabuke. a svake uzgoj ne sezone naizmjence uredujemo i koristimo jednu od njih. Kad bi ponestalo svega navedenog. mekinjama. Nije neophodno da obadva uzqaialista budu neposredno jedan pored drugog. nepunu godinu poslije prve. Izrasle biljke imaju previse vlaknastih i drvenastih dijelova. u nekoliko plitkih posuda postavljenih na zemlju. Zavrseni puzarnik sastoji se od dvije identi ne ograde. a puzevi takve nerado jedu. puzevi mogu oducno napredovati i na suhoj hrani. IZGRADNJA DRUGE OGRADE Optimalno vrijeme zavrsetka druge ograde je pocetak mjeseca travnja (po istim prmcipirna. Ukupna povrsina dovrsenoq puzarnika iznosi 96m2. Isto nam je potrebno da bi obnovili pojedenu vegetaciju iz prve ograde. . koncentratu za pihce i shcno. a tada im trebamo osigurati pitku vodu. lubenice.BRIGA 0 BILJKAMA Briga 0 biljkama se svodi na to da im ne dozvolimo izrastanje preko ograde jer bi to puzevima omoqucilo bijeg. da ih svakog profjeca prerniestarno iz jedne u drugu. potrebna nam je i druga ograda). tikve kao i zelenu biljnu masu donesenu odnekle drugdje. 29.

Ako imamo vremena i volje. zatvorenim puzevima. Slicno je s bojom kucice. u hladnoj vodi. amanje ostavimo da se jos neko vrijeme tove. DrugaCiji slues] je sa zivirn. Mehanick: odstranjujemo ostatke zemlje i lisca na nacin da ih muesamo u sirokorn ovalu s malo vode. koje Ce ih namamiti na otvoreno. Manje kolicine puzeva najbolje je sasuti u povrtlarsku jutenu iii PVC pletenu vrecu koju objesimo na sjenovito mjesto gdje ce se oni procistiti i zatvoriti u periodu od nekoliko dana. 30. daju vecinu potomaka s istim karakteristicnirn koloritom. kad su biljke mokre a puzevi aktivni. ali najcesce je pogodan travanj. Stavimo ih u posudu bez hrane (s dovoljno zraka) najmanje 4 dana. aktivnih. bacimo irn omiljeno lisce. Oni su postupak ciscenia proveli prije zatvaranja. gdje cerno ih pobrati. poslije kise iii vlazenia. Puzeve sakupljamo rucno. Ako pobrane puzeve ne rnozemo odjednom pctrositl i zelirno ih zive sacuvati oko mjesec dana. puzeva moramo biti sigurni da su procisceni iznutra. Sabiremo ih u kante iii kosare ne vece od desetak litara. . na prirodan nacin. puzevi sa speciticnom obojenoscu. Trebamo ih drzati na pro zracnorn mjestu. da nam se ne gnjece iii uquse.NASELJAVANJE DRUGE OGRADE Po sistemu poznatom otprije nastanimo i drugu ogradu. Mjesto na kojem ih cuvarno treba biti hladno i zasjenjeno. da osiguramo vrijeme za pripremu prvog uzqajalista za shedecu uzgojnu sezonu naredne godine. Vrijeme premjestania puzeva je klimatski uvjetovano. CISCENJE PUZEV A Prije kuhanja zivih. DRUGOUBIRANJE PUZEV A Posto smo odabrali i premjestili reproduktore u drugu ogradu. Veliki puzevi koji se pare s velikim puzevirna. najbolje objesene. Dorasle trosimo. pareni medusobno. zatim red puzeva. Do jeseni trebamo pobrati sve. pa 3cm strugotine. daju jos vece potomstvo. red puzeva i tako naizmjence do vrha gajbe. u kutiju iii najbolje drvenu gajbu prostremo 5cm debeo sloj krupne drvene strugotine. Kad su dobro skriveni u vegetaciji. Ovo je dostatno vrijeme da puzevl iz probavnog trakta isprazne zaostali sadrza] i tada smo sigurni da su izcisceni. Za daljnji uzgoj cemo odabrati najvece i najvitalnije primjerke (zeljenog kolorita) iz prve ograde. u prvoj nam ostaje mnogo puzeva konzumne veliCine. pri odabiru reproduktora mozemo vrsiti i selekciju po boji i veliCini. Zatvoreni puzevi mogu se kuhati odmah Pripremu za kuhanje pociniemo s pranjem puzeva izvana. veoma slicno prirodnom procesu.

Kada je puz dovoljno velik i dovoljno zreo. (slika gore) Puzu treba 1-2 dana kako bi polozio 20-50 jaja. (podaei 0 tome koliko dugo nakon parenja puzevi polazu jaja variraju). Za H. parenje se dogada i nekoliko puta qodisnie. Puzevi su ponekad nezainteresirani za parenje sa drugim puzevirna iste vrste koji potiecu sa vece udaljenosti.. koju je primio.pomatia su u promjeru oko 3 mm i imaju vapnenu Ijusku i visok sadrza] fumanjka. puz moze skladistiti spermu. do jedne godine. 2-8 tjedana nakon parenja u rupe koje kopa u tlu. Nakon parenja.aspersu iz sjeveme Franeuske. Jedan istrazivac premjesta jaja odmah nakon njihovog polaganja. Stupanj izlijeganja ovisi 0 temperaturi tla. U nekim klimatskim uvjetima puzevi se pare oko listopada i drugi puta se mogu pariti nakon dva tjedna).aspersa iz juzne Franeuske moze odbiti H. Puz prekriva rupu rnjesavinom mulja koji ispusta i prasinorn. Neki puzevi mogu djelovati kao muzjaci ujednoj sezoni i kao zenke u slijedeeoj. ali jaja obicno po laze nakon nekoliko tjedana. moraju se pariti sa drugim puzevirna iste vrste prije polaganjajaja.5 em. Puzevima treba tlo od najmanje 5 em dubine u koje Ce poloziti jajasea. Suho je do nepodobno za pripremu gnijezda kao i do koje je pretesko. Ponekad postoji i drugo parenje u ljeto. Puzevi bitno gube na tezini prigodom polaganja jaja. U glinastom tlu koje postaje tvrdo stopa reprodukcije rnoze opasti zato sto puzevi nisu u stanju poloziti jaja i otezano je izlijeganje i izlazenie iz gnijezda. Jaja H. tada polazu jaja iz genitalnog otvora koji je iza same glave. Drugi puzevi igraju obje uloge odjednom simultano oplodujuCi jedno drugo. .PARENJE I POLAGANJE JAJA Puzevi su hermafroditi.pomatia tlo treba biti duboko najmanje 7. Na primjer H. Puz ponekad polozi jos jednu stanovitu koliCinu jaja nekoliko ljedana kasnije.. stonoge . vlaznosti tla. uholaze. H. sto moze biti nakon nekoliko godina. lako imaju i rnuske i zenske reprodukeijske organe. Tlo treba drzati na 18-26°C a optimalna temperature je oko 21°C.pomatia polaze jaja u srpnju iii kolovozu. Neki se ne oporave. dolazi do parenja u kasno proljeee iii rano Ijeto nakon nekoliko sati udvaranja. sastavu tla itd. 31. Treba odrzavatt vlaznost tla od 80%. broji ih i dri:i u vlaznorn pamuku do izlijeganja i pocetka hranjenja rnladuncadi. Puzevi stavljaju glavu u rupu iii mogu upuzati tako da im se vidi sarno vrh kucice. Dobro je tlo koje sadrzi 20-40% organske tvan. Tlo treba biti bez stetocinja kao sto su mravi. (U tropskoj klimi. Oko 1/3 puzeva Ce uginuti nakon sezone razrnnozavania.

Tada iskopaju duboku rupu. Jaja H. sa dijagonalom od oko 0. rnisevi. Ako se manipulira okruzenjern kako bi se dobilo ranije izlijeganje. duljinom dnevnog svjeda. povecava se i opseg i broj puzeva koji ee sazrijeti u stliedecoj godini. insekti.asperse sazrijevaju za 10 mjeseci.5-5 cm. Ashatina fulica.aspersa su bijela. zabe i druge grabezljivice mogu nanijeti velike stete.asperse pocinje u drugoj godini njihovog zlvota. Podaci variraju od 30 do preko 120 jaja. Ako se dobro hrane i nisu u pregustoj populaciji ovi puzevi koji se izlegu na pocetku sezone dosegnuti ee velicinu odraslog i oformiti rub na ulazu u kucice do slijedeeeg lipnja.aspersa po laze u prosjeku 85 jaja u gnijezdo koje je duboko 2. 0 vremenu i 32. ali rastuci broj sati dnevne svjetlosti ipak stimulira polaganje jaja. H. jaja se izlegu nakon 2 tjedna iii nakon 4 tjedna ako je hladnije. Gigantski africki puz. U klimi slicno] juznoj Kalifomiji.aspersa. okrugla. H. H.Cjelovito razvijene bebe H. Puzici se izlegu nakon 10-30 dana i dugi su oko 4 mm. ali veci brojevi su najcesce poslijedica cinjenice kako vise od jednog puza po laze jaja u isto gnijezdo.pomatia se izlegu za 3-4 tjedna od polaganja jaja u ovisnosti od temperature i vlaznosti.aspersa se izleze i izlazi iz tla skoro iskljucivo u jesen. ovisno raspolozivosti kalcija. Puzevi se pojavljuju u proliece kada se tlo ugrije i odmah pociniu pojacano hraniti se kako bi nadoknadili gubitak tekucine i hrane. Puzevi jedu i rastu sve dok vrijeme ne zahladi.30 mm i polazu se 5 dana do 3 tjedna nakon parenja.u veei broj sati dnevne svjetlosti koji se pojavljuju dok su temperature jos niske. Beba-puzevima treba jos nekoliko dana kako bi se izmigoljili iz zapecacenoq gnijezda i popeli na povrsinu. Seksualna zrelost zahtijeva 6-16 mjeseci. Svaki puz moze poloziti nekoliko hrpica jaja u rupama u tlu kao H. A ovo je u suglasnoti sa opadajucom temperaturom i kracorn. u organske tvari iii u podnozje biljaka. U idealnim uvjetima u laboratoriju neki su sazrijeli za 6-8 mjeseci. Parenje i polaganje jaja poCinje kada ima najmanje 8 sati dnevne svjetlosti i nastavlja se dok dani ne postanu kraci. iii polazu jaja na povrsini stjenovitog tla. Ovaj puz zivi 5-6 godina a ponekad i 9 godina. (Podaci variraju u ovisnosti 0 klimatskim razlikama i regionalnim varijacijama ponasanja puzeva). u toploj i vlazno] klimi. ponekad i do 30-40 cm i zapecate se u svojoj kucici hibemirajuci tijekom zime. Ptice. Achatina fulica je nakon 6 mjeseci duga oko 35 mm i vee maze biti seksualno zrela. mogu utjecati na ovaj raspored. polaze 100-400 elipsastih jaja od kojih je svako oko 5 mm duzine. Ako je dovoljno toplo. rnozs polagati jaja i jednom miesecno od veljace do listopada u ovisnosti 0 vremenu i predjelu. vecina aktivnosti H. U Juzno] Africi neke H.pomatia. U SAD. Ovi puzici rastu do 10 mm mjesecno. .

\ '---' 33.aspersa zahtijeva najmanje 3-4% kalcija u tlu (iii drugog izvora kalcija) za dobar rast. Prodavati ce manje puzeve. hranidba. neki ce puzevi rasti brze nego drugi. temperatura i vlaga i primjenjena tehnologija uzgoja.Africki puz TEMPE RATURA--VRIJEME . svjetlost. prosiiecna se velicina puzeva rnoze bitno povecati u samo nekoliko generacija. neurednu hranidbu. Ova pornaze vrsti kako bi prezivjela u divljini i u losirn vremenima. Kalcij se moze davati po zelji. Odrastanje U okviru iste populacije puzeva. Nekoliko clmbenika moze bitno utjecati na rast puzeva: gustoca naseljenosti.). INKUBAClIE 10°C ] 5°C ]s-c 20°C 35 dana 26 dana 24 dana 18 dana Gornja tabela predstavlja prilicno pouzdane pokazatelje vremena inkubacije za Helix aspersu. ukljucivsi i qustocu zalihe. Vecina razlika u rastu je vjerojatno poslijedica Cimbenika okruzenja. H.aspersa Nizak unos kalcija ce usporiti stopu rasta i prouzrociti tanje kucice. diranje. Meautim. a takoder mogu jesti i zemlju. vremenski razmak je odjednog pa cak do 14 dana.. . Nekima ce trebati dvostruko vise vremena za odrastanje. Vecina puzeva zahtijeva vise kalcija u tlu od l-l. itd. Hrana je sarno jedan izvor kalcija. Putem selekcije sarno najveCih. bez obzira koliko su ove razlike genetski odredene bolje je uzgajati krupne. vibracije. nehigijenske uvjete. pod istim uvjetima. stres (puzevi su osjetljivi na buku. uzgajivac puzeva ce izvrsiti odabir onih puzeva za zalihu koji najbrZe rastu i najbrZe sazrijevaju. brzorastuce puzeve umjesto malih i sporo rastucih jedinki. Puzevl mogu jesti vapno iii napadati zidove zgrade trazeci kalcij. Jaja polozena od iste individue ne izlegu se u isto vrijeme. Meautim.

Posto puzevi gube tezinu kada Ijeti spavaju. Mreza za komarce iii site prekrivaju gomji dio. srednje u drugi a krupnije u treci boks. vegetaciju.5 kg H. Ograde za razrnnozavanje se mogu opremiti isto kao i boksovi za tOY iii se ograde za tOY mogu rabiti kao ograde za razrnnozavanje nakon ubiranja zrelih puzeva. neki uzqajivaci ne stavljaju puzeve u ograde po tezini nego po kornadu.aspersu 100-120 puzeva po cetvornom metru je maksimum.stavite manje u jedan. Ovi sanduci za uzgoj mogu biti na otvorenom. Protein pornaze beba puzevirna brzi razvitak i dobro zdravlje. Oko prvog travnja (ako temperature dozvole) prenijeti ih u prostor za konacni tOY. U tipicnom primjeru sanduka: sanduk za uzgoj ima betonske stranice. tlo sa glistama (za ciscenje tla) na dnu. rnladuncad. 34. Ploce osiguravaju puzevirna mjesto za odmor i skrivanje. Kanibalizam je takoder kratak. svaki odrasli rasplodni puz mogao proizvesti 15 rnlaouncadl. Puzevi koji su se izlegli prethodnog Ijeta mogu se smjestiti u prostorije za mladuncad na hibermaciju tijekom zime. Neke puzeve treba ubrati a neke ostaviti za razmnozavanje. Ne treba prijeci gustoCu od 1. Jedan istrazivac je zapisao kako je u sanducima na otvorenom svaki puz za razrnnozavanje irnao 7 mladuncadl. pojilice.Pet etapa uzgoja puzeva U uzgoju H. tOY i finalni tOY. Ako imate nekoliko ograda za tOY. U plastenicima svaki rasplodni puz ima oko 9-12 rnladuncadi. Hranilice mogu biti srnjestene na ramama koje drZe plasticne ploce. Kanibalizam kod izlijeganja lzlezeni puzevi prvo pojedu Ijusku vlastitih jaja. Ponekad pocnu jesti ne izlegla jaja.asperse razlikuje se pet etapa: reprodukcija. ovo im daje neophodan kalcij za kucice. izlijeganje. Puzevi teze ka tome da jedu samo jajasca vlastite vrste. Ako se puzeva jaja cuvaju na optimalnoj temperaturi od 20 C (za neke vrste) i aka jaja ne izgube vlaznost. Puzava jaja su izvrsna startna hrana za izlegle ptizice. lstrazivac je osjecao kako bi u boljim vremenskim uvjetima nego sto je imao te godine. u plasteniku toliko dugo dok plastenik ne dosegne jako veliku toplinu iii suhocu zraka.aspersa puza po cetvornorn metru ograde. Prostor za tOY rnoze biti na otvorenom iii u plasteniku. . Za H. uz bolje rezultate u zatvorenom . Ako se izlijeganje oduzi na duzi period povecava se kanibalizam. Puzeva jaja imaju 12-20 puta viseproteina od salate. Ograde se za tOY mogu opremiti plasticnim iii drvenim plocarna koje vise sa rama i donjim rubom dodiruju tlo. Visoke Ijetne temperature i prekomjema vlaznost prouzrocuju deformacije puzeva koji uz to ostaju sitni. vecina jaja se izleze u medusobnom razmaku od 1-3 dana. iii.

PREHRANA PUZEVA BTLJKE KOlE PUZEVI JEDU Puzevi iste vrste prikupljeni iz raznih podrucja mogu imati razlicite hranidbene prohtjeve. juzno voce. sojino brasno iii peletiranu smjesu za piuce. Kalcij pomijesaf sa vlaznirn posijama iii krumpir . bundeve. Aktivni puzevi bez hrane. dud. cinija. koji sadrzi 5% koncentrata za nesilice. zrele kruske. psenica. 15% soje. kamilica. 35. dok se ne otkrije optimalan nacin hranidbe. grbastica. Koncentrati u prahu za nesilice osiguravaju kalcij. bazga. Najbolje je davati pola zelenog povrca i pola smjese za pilice koncentrata. ruze. Puzevi obicno vise vole socno lisse i povrce nego suho. Posije mozete dati vlazne iii rasute po listovima povrca. Kalcij se primjenjuje u oblicima koji ne sadrZe stetne soli od kojih puzevi mogu uginuti. jecarn. krumpir (sirovi iii kuhan). Puzevi koji spavaju mogu izdrzati puna dulje. magnolija. intenzitet svjetla. Hrana mora sadrZavati 20% psenicruh posija dok su 80% materijala od voca i povrca. raz. zitarice. sljiva. kopriva. bobicasto voce. Neki uzqajivaci koriste raz. zrele tresnje. cvjetaca. loza i grozae. Puzevi jedu i materijale kao sto je kaftan (time ih nemojte namjero hraniti kako se prigodom transporta ne bi dogodio bijeg iz kartonskih kutija). Kalcij im davati najmanje jednom tjedno ito ako nije dostupan u tlu. Ako puzeve hranite povrtlarskim dodacima. macuhica. za period od 24 sata. stricak. . Ostali cirnbenici (npr. kelj. Puzevi ponekad mogu pojesti. bunika. simsir. U ovu svrhu odgovaraju i neki tipovi pojilica za puree. ostecenirn vocern i kuhanim krumpirom. repa. grab. breskva. sljezovaca. planinski jasen. potocarka. ladolez.pireom (u prahu). Mladi H. kukuruzno brasno. poriluk. hranu jednaku 10% a ponekad i 20% od svoje tjelesne tezine. 20% sirka. 6% vapna u prahu (40% Ca). Njegova brza stopa asimilacije pospjesuje brzi rast. Kolieina hrane koju puzevi jedu ovisi 0 vlaznosti i raspolozivosti vode za pice. Osigurati cesto eiscenje posude za hranjenje i pojenje. odmah uklonite ne pojedenu hranu zato sto se brzo pokvari. list luka. Opskrba vodom za pice je preko plitkih kontejnera kako bi se smanjio rizik od utapanja puzeva. karanfil. celer (list i korijen). To je proces koji traje od 8-12 tjedana. gotovo sve vrste kupusa. slatki qrasak. zastitne dlacice na stabljici itd. temperatura. prije uqinuca od gladi mogu izgubiti vise od 1/3 tjelesne tezine. Puzevi izbjegavaju biljke koje proizvode zastltne kemikalije. marelice. vrste i naein dopreme hrane itd). takoder utiecu na hranidbu. krastavci (omiljena hrana puzeva). maslacak. rajcica (omiljena). Neke odkrma koje puzeviiedu su: plod i list jabuke. hibiskus. mrkva. hren. kiseljak. hajdueka kasa. vlasac. petunija. spinat. 44% jecma. persin. 10% kukuruza.aspersa je spreman pojesti mlijeko u prahu. Ijiljan. salata (omiljena i od nje su puzevi dobre kakvoce).

zacahurenje puza pred zimu. njega zanima stopalo. te da nakon dvadesetak dana polazu jajasca u jamiee koje su sami iskopali u rahlome tlu. kada se prosjek dnevne temperature pocne kretati 8 do 10 stupnjeva eelzija. Parenje i razmnozavanje kod puza je. ali nepotpuni. da bi se puz mogao lako kretati i hraniti. gusteracu. Operkulacija je vazno razdoblje i za puza i za uzgajivaca. Spominjemo tek da je puz dvospolna zivotinja i moze. U uvjetima prosjecne vlaznosti tla. ako nema dovoljno kalcija. za izgradnju kucice pa dolazi do bolesti. a zivotinjica izgubi oko 20 % vlastite tezine. reeimo slikovito. jer tako maleni i slabasni niposto ne smiju na sunee. 36. KUCICA je u 97 % od kaleijeva karbonata i u odabiru pareele za buduci puzarnik treba voditi racuna 0 sastavu tla. a taj dio njegova tijela jedino zanima covjeka u konacnici. puz Helix pomatia prestaje jesti. Uskoro se probijaju iz gnijezda. je orosavanje (nije dobro navodnjavanje) tla. a ako je u zemlji nedostatak kalcija.. Jamiee u koje polazu jajasca nisu ni tako male jer im je dimenzija oko 4x4 em. 6. mozete sasvim dobro cuti djelovanje puzevih zubala. KRETANJE PUZA je. Operkulaeija traje od listopada do ozujka. Ako budete imali svoj puzarnik. iIi ako navecer prosetate do tudeg uzgajalista. IIi jedno. ocisti se i pocne pripremati za zimski san. muske i zenske spolne staniee . treba ga dodati. moze to biti i brzina od 5. i svoju jos neizleglu bracu.000 ZUBICA! Ako nesto impresionira kod puza Helix pomatia. a potom se razisli i svatko od njih krenuo u svoje rodiliste da polozi jaja! Oboje medusobno oplodeni odlaze iskopati rupu i poloziti jaja. Prethodno pojedu vlastitu ljusku iz koje su se izlegli. vrlo interesantno. da jednostavno kazemo. probavi pojedenu hranu. ali ono sto stalno mora imati u glavi i provoditi u vrijeme ljetnih susa. . biti i muski i zen ski puz. pa i vise metara na sat! Impresivno. vazno je da se puzevi Helix pomatia pare u lipnju. a ako naide na vlazno tIo i ako malo doda gasa. iIi drugo. oci erijeva. Rekosmo vee da necemo siriti strucnu pricu 0 sarno me puzu. pojedu. oboljevaju i ugibaju. Mora sadrzavati izmedu 2 i 4 a maksimalno 10 do 15 % kaleij a U slucaju nedostatka kalcija. zar ne? Puzev organ za kretanje je njegovo stopalo. vrlo sporo. zivotne se funkeije u tome razdoblju svedu na minimum. vee smo natuknuli. a ako je u zemlji previse kalcija. puzevima stradava stopalo. iz nasega kuta gledano. a tamo se nade oko 50. NEPRIJATELTI PUZEVA u uzgajalistu su grabezljivci i nametniei. treniea). ali moramo dati neke podatke 0 njemu kako bi uzgajivac znao gdje su moguce zamke. zeludac.ak i vise jaja. mladi puzevi nemaju dovoljno materijala. negdje oko korijenja biljaka. Dakle.Puzarstvo Uzgoj Vinogradarskog pufa (helix pomatia) PREKO 20. ili pak kanibalizma (medusobno se prozdiru). ovisno 0 hidrometeoroloskim prilikama. To je. Zakopa se u zemlju do dubine od desetak i vise eentimetara.. jer ne moze oploditi sam sebe. otvor kucice zatvori bijelom opnom i ceka proljece. krece se brzinom od oko 4 m na sat. ali ne u parenju. Dakle. Treba mu "odabranik" iIi «odabranica» da bi se nakratko sparili.. Gurmane ne zanima to sto puz ima i pluca i sree. Sve ovo uzgajivac moze i ne mora znati. Za nas koji nismo znanstveniei i koji cemo se u pocetku zadovoljiti s tek minimum znanja 0 toj zivotinjici. On je dvospolae. te podatak da ima oko 22. obicno za kise i nocu.000 zubi u donjoj usniei (redule. Iskustvo kaze da puz odlicno osjeca dolazak zime i konstantno niskih temperatura. Za nesto manje od mjesee dana izlegu se mali puzici koji uskoro krecu u pasu. onda je to cinjenica da zivi na svim dijelovima svijeta vee tisucama godina. ali njemu sasvim dostatno.

sokolovi i sove. te zbog toga sto u ovome uzgoju mi puzu dajemo sansu da zivi na svoj prirodni nacin od poroda do dostizanja idealne tjelesne tezine. i jos ce dugo biti. Nezgodne su vrane. ti gubici su ukalkulirani. jer. vanjska ograda od pletene zice i unutarnja kojom se ograduj u pojedine uzgojne linije.. Tlo Za puzarnik ne smije biti izrazito glinasto.puzeve koje mi uzgajamo. Neki postavljaju mrezicu. bioloskom ciklusu. Osim uzgoja na otvorenome zemljistu. te ako se redovito cisti od ostataka (ne)pojedene hrane i izbjegava truljenje. Nametnici su: NEMATODI... ako zelimo izbjeci vel ike gubitke u proizvodnji. muljevito iIi pjeskovito. puzevi ce se podaviti! Ogradivanje pufamika je vrlo vazan posao. a ako ih ima. gubici od nametnika nisu znacajni. poljske miseve i jezeve. PTICE Protiv ptica najbolji je lijek gusto zasadeno raslinje kojim im se puzevi hrane u uzgojnim linijama. ali i imati grijanje. INSEKTI Puza prvenstveno napadaju insekti kornjasi (rod soleoptera) a to su staphylinidae.plastenicima ili gradevinskim objektima. prakticira se i u zatvorenim prostorima . Ako se eventual no kasnije ipak pojave. Ograde su iz tri osnovna elementa: vanjska ograda od lima. ako je tlo glinasto i padnu jake kise. Parcijalni uzgoj necemo uopce razmatrati jer to nije ozbiljna proizvodnja vee povremeno skupljanje puzeva iz prirode i djelomicna dohrana. Tretira ih se sredstvima na bazi metaldehida. tvrdimo. za nasu zemlju najpovoljniji. Dakle. Protiv njih nema za sada efikasne zastite. jer je. Ovi insekti ne lete i ako prije uspostave puzarnika tretiramo zernljiste na odgovarajuci nacin. Dobro je da ima nagib kako bi visak vode otjecao. vlazenje. 37. hladenje. Krecu se oko 5% kod odraslih i 20-ak % kod malih puzeva. vee rahlo kako bi se puzevi lako mogli ukopavati i iskopavati iz zemlje. U zatvorenim prostorima mozemo toviti puza cijelu godinu. mozemo govoriti i 0 parcijalnom. PLATELMIDI I LARVE TREMATODI. UZGAJALISTE ILl PUZARNIK Rekli smo vee da necemo nasiroko razmatrati ostale vrste i mogucnosti uzgoja puzeva osim Helix pomatia i to u punom bioloskom ciklusu. Skupo! Osim podjele na vanjski i unutarnji uzgoj. Osim toga dobro je u blizini puzanika imati i poneko visoko stablo da ga posjecuju nasi saveznici kopci. ali onda je rosenje znatno oslabljeno. Smatramo potrebnim izvrsiti analizu tla prije samoga odabira. PUZEVI GOLAtI Puz go lac je opasan stetocina jer je i mesozder i voli pojesti «nasu muku)) . Puzarnikom nazivamo prazan ili popunjen ogradeni objekt za uzgoj konzumnih puzeva. Kompletan bioloski ciklus je. ne previse vlazan. ali ako je puzarnik uredan.INSEKTI.. mora imati aktivnog kalcija do najvise 15 posto (rekli smo. s velikom smrtnoscu i gubitkom tezine. GLODAVCI Deratizacijom vee ogradenoga terena unistavamo stakore. njih smo se prakticki rijesili. automat sku regulaciju svega toga . ili pak 0 kompletnom. GLODA VCI I PTICE. to je objekt koji treba saciniti po tocno definiranim pravilima. vrapci i kosovi. rjesava ih se odgovarajucim kemij skim sredstvima. najbolje dva do tri posto) a Ph faktor (kiselost) kretati se oko 7. kao sto je i relativno skup. recimo. krtice. i galebovi. cijena ljudskoga rada znatno niza od cijene suvremene tehnike i objekata. ali cemo ih tek spomenuti donekle. ali i skupljanjem i uni stavanj em. No. . ali. PUZEVI GOLAtl. silphynidea i carabidae.

kukaea i parazita. Iskustvo kaze da treba po cetvornom metru napuciti 20 do 25 reproduktora i onda. a. Na betonske ili bagremove. za parenje i vlastitu reprodukeiju. muljevita. za maksimalnu ne treba ni spominjati. Donji kraj se zakopava u zemlju kojih 5 em da se puzevi.. s rupieama promjera 2 mm. Neki reproduktori se naprosto ne mogu aklimatizirati i ugibaju. ne gubeci godinu. srecom ima jedna spasonosna formula koja glasi: ako u blizini ima puzeva koji slobodno zive i razmnozavaju se. iIi u kombinaeiji zica-lim. oformiti puzarnik kojega ce se investieijski zaokruziti dogodine. radi mirnoga sna. Ogradivanje pod zemljom izvodi se pocincanim ili aluminijskim limom koji se u zemlju ukopava do dubine eea 40 em. Ali ako netko nema novaea za kompletnu investieiju u prvoj godini. ali svakako prema izvedbenom projektu. ali sluzi i da bi puzevi u tovu. iIi kakve vee hocete stupove.. treba rose. ali ono drugo. ( Praksa je pokazala da je jeftinije i bolje reproduktore nabaviti iz prirode nego ih kupovati jer si na taj nacin smanjujemo troskove proizvodnje) Ako je moguce. ali dogodine dolaze vlastiti. Uzgojne linije su siroke do 4 metra i dugacke ovisno 0 dimenzijama puzarnika. Ovo posljednje je dobrodoslo i ima puno opravdanje.sve to izgleda jako zahtjevno! Ali. 38. odnosno prije napucivanja uzgojnih linija za rasplod i tOY. REPRODUKCIJA Od valjenja do dostizanja idealne tezine. razvucerno i pricvrstimo pletenu zicu i onih 60 em lima sto viri iznad povrsine zemlje. ne mora. do krtiea. sunee radi raslinja. razvesti eijevi (alkatan) i postaviti odgovarajuce dizne na visini od oko 1m. spreman je vee nakon 8 mjeseei zivota u puzarniku.. miseva. Treba napomenuti da se ovi puzevi pare dva puta godisnje. dezinfieirati. svjesno se odricuci «bogatoga pravog uroda». ocistiti od panjeva. ocekivati 15 do 20 primjeraka po jednom reproduktoru koji ee docekati prodaju. ali ispod vrata treba takoder ukopati lim ili betonirati ulazni prostor s malim bazencicem (dezobarijera )za pranje obuce pri ulazu. dati uzorak tla na analizu postotka aktivnog kaleija i kiselosti. onda puzevi sretni krecu na svoj obilni nocni obrok. TLO JE DOBRO! Ipak.. cvrste grade i ako ju se upotrijebi po uputama. Helix pomatia ima puni bioloski eiklus od 18 do 24 mjeseea. ne smije biti previse vjetra jer isusuje do. pri pokusaju bijega. Na nasemu trzistu postoji mreza i (Delitex) za ogradivanje uzgojnih linija. pasa i macaka. Izuzetno je efikasna u sprjecavanju bijega puzeva. upravo u tome puzarniku rodeni i odrasli puzevi. a ne natapanje . puzarnik mozemo napuciti i s manje reproduktora. treba je naruciti bar mjesee dana unaprijed. nema rezultata zbog ucinka zime. ali ni glinasta. Do ispod -20 stupnjeva eelzija minimalne temperature.Vanjska ograda ide oko eijeloga zemljista i sastoji se iz dijelova koji su pod zemljom i iznad nje. Dakle. kako bi prije useljenja maticnog (rasplodnog) stada. Razapinje se na drvene stupiee zabodene u zemlju na svakih eea 3 m. U predvecer (naravno kada su suse) treba prskati sto je moguce sitnijim mlazom do pola sata. nevjerojatno je vel ike trajnosti i izdrzljivosti.. uz pretpostavku «normalnih» gubitaka na podmlatku. cija smrtnost je daleko manja od smrtnosti kod reproduktora iz tudega puzarnika iii prirode. Ovakva stedljivost. vlaga. unistili sve stetocine. ali upravo zbog svog uvoznog porijekla. Sluzi kao zastita od svih nezeljenih posjetitelja. ali ako se nekome ne da . odnosno rasporedenost u investieiji uopce ne mora biti losa jer. kiselost. Smrtnost nabavljenih reproduktora krece se oko 25% ali zna dosegnuti i 50%. Prije samoga ogradivanja zemlju je potrebno preorati. aktivni kaleij. Bez ovoga. bez obzira na nesto slabiju proizvodnju u prvoj berbi. Ogradu oko uzgojne linije zaista moramo postaviti. moguce je. mora imati rijeseno navodnjavanje. Proljetno parenje donosi uzgajivacu plodove. poput ptiea i komaraea) ulazak u objekt. Ulazna vrata mogu biti od lima. odnosno prskanje (stvaranje magle). preporuca se prije bilo kakvih odluka i radova. Visa je od one koju mogu izdrzati puz iIi covjek. dezinsieirati i deratizirati. Puzarnik 0 kakvome je ovdje rijec. ne provlace ispod mrezica (Delitex) je uvoznog porijekla i moze se nabaviti u PZ «Deliciae». a iznad zemlje 60 em. No. bili 100% pod kontrolom i da bi uzgajivac mogao normal no manipulirati njima. kod izbora samoga zemljista pozeljno je birati tlo s puno jutamje rose. ili izbusiti. stakora. divljaei. zemlja ne treba biti visoke klase. . Tada je spreman za trziste. Od fiber glassa je. Ako bunara nema treba ga iskopati. zmija. E. na zalasku ljeta. korijenja i busenova. u susnim godina rna. Ogradivanjem na propisan nacin onemogucili smo svim vrstama stetocina (osim letecih. prinosi nisu ni priblizni onima u puzarniku s rijesenim vlazenjem. iIi u rodilistu. Od speeijalne je mrezice koja onemogucava bijeg. od covjeka.

000. " TRA VANJ I SVIBANJ: -kada raslinje dosegne visinu. No.2 Eura po kilogramu. suncokret). U prvoj i drugoj godini stjecanja iskustva pojedinci ce imati nesto slabije rezultate (nece dohraniti 20 nego 15 puzeva. Trecu trecinu formiramo za uzgojne linije i ogradujemo mrezicama dogodine. izostanak vrhunskih rezultata u prvim godinama stjecanja iskustva ne bi trebao nikoga deprimirati. Pri odluci za uzgoj konzumnih puzeva treba se naoruzati strpljenjem (nije lako docekati prvu prodaju!) i usvojiti znanja. ubacuju se reproduktori i to uvijek predvecer.opet dobro! Ako nismo.000 m2) uzgoji za prodaju 400. ponavljamo. panjeva i s1. ako zelimo imati 10. u manjim hrpicama i po mogucnosti odmah pustiti orosavanje (ako je vee instalirano) da se reproduktori odmah pocnu hraniti i privikavati na novi ambijent. zasijati potrebno raslinje u uzgojnim linijama. jedno jutro. ta ukupna velicina nije bitna. transporta.000 m2 ili. jer iako cemo i u onoj prvoj trecini zasijati hranu za puzeve. Dakle u ogradi imamo 14. jer je potrebno odredeno vrijeme Za stjecanje vlastitoga iskustva koje je dragocjeno. Drugu trecinu trebalo bi zasijati biljkama koje ce posluziti za prihranu. zasijati treba rezervnu hranu (kupus. zicana + limena ograda). nece biti teski 20 nego 15 grama) ali ako uzmemo da je cijena opranog i zapakiranog puza u Italiji. ali sada dolazi ono najvaznije: upute 0 uzgoju i radovima po mjesecima u prvoj godini bavljenja ovim poslom. To ce nam biti . od kojih desetak centimetara. unijeti i stetocine i "okuziti" puzarnik. u proljece krecu najvazniji radovi oko reprodukcije i uzgoja: L VELJACAIOZUJAK: -ako nismo orali u jesen. da ne bude zabune na pocetku: uzgajivac puzeva smije racunati (zbog pakiranja. No. 0 dijelu puzamika koji nije pod izravnim uzgojem. RADOVI I UZGOJ U dosadasnjem dijelu ove brosure dali smo yam niz dobrodoslih informacija i uputa. iIi Francuskoj blizu 4 Eura. pa je zato nuzno posao uzgoja puzeva shvatiti vrlo ozbiljno. Treba ih rasporediti po cijelome rodilistu. a pri tome treba konzultirati strucnjake. rezultiraju ozbiljnom razlikom u konacnom financijskom inkasu.M2? Prvi veliki i vazan posao je ogradivanje vanjskom ogradom (stupovi. onda nakon ogradivanja oremo cjelokupnu povrsinu. vazni su odnosi u velicinama rodilista. Ove radove dobro je obaviti u jesen. ali ozbiljne su sanse da cemo tom hranom izvana. onda sada preorati. Mi za pocetak predlazemo izgradnju puzarnika od 2.). potanjurati (isfrezati) zemljiste. ali je unutar vanjske ograde. onda je matematika prilicno optirnisticna. davanja drzavi i s1. trovanje stetocina. Tu cemo u proljece ubaciti reproduktore (rekli smo 20 do 25 komlm2) i ostaviti ih do narednoga proljeca da rastu. recimo.000 konzumnih puzeva u prosjecnoj tezini od po 20 grama. njiva iIi iz prirode.000 m2. Zadovoljstvo dolazi na kraju. Moguce je prihranu dodavati iz drugih povrtnjaka. kelj. ograditi uzgojne linije.000 m2 raspodijeljenih za rasplod i tOYonda moramo osigurati unutar vanjske ograde jos 4. dvadesetak ili nesto vise komada po cetvomome metru.te kemijskim sredstvima unistavamo sve vrste stetocina u ogradi. ocistimo je od busena. . granja.Poznata tehnologija. Nijanse u gramima i broj u othranjenih primjeraka za trziste. 39. ali nista ne smeta ako to napravimo i u proljece. tovilista i dijela za prihranu. Ta povrsina je poprilici odgovarajuca za usputno bavljenje uzgojem puzeva s dnevnim radom od oko 2 do 3 sata. ) 3 do 3. mogu osigurati da uzgajivac od 20. trecinu ogradivati unutarnjim mrezicama Delitex ( pri nabavci mreza ispitajte na vise mjesta jer su razlike u cijenama po 5 kuna po metru ) i u tome dijelu formirati rodiliste. Pretpostavimo da ste odlucili sagraditi puzarnik na 2. kao recimo tOYsvinja ili teladi.000 m2 da zasijemo kulture za dohranu. salatu.. Recimo. Na neki nacin bilo bi idealno tu povrsinu podijeliti na tri dijela i prve godine sarno jednu. No. ali i vlastito iskustvo dobroga puzara. No.glavno toviliste. odnosno prihranu.000 reproduktora (na povrsini od 1. to nece biti dovoljno i trebati ce prihrana. Ako smo ranije preorali .

40.DNEVNO! Puzevi prije odlaska na strano trziste moraju biti tocno kalibrirani i po tome razvrstani. Prskati za vrijeme ljetnih zega treba cesce. u vrijeme podnevne pripeke. skoro 4 Eura po kilogramu za najbolje puzeve. .25g 7 . Puzevi su vee oveci i mogu puno toga pojesti. SRP ANJ. blitva. uljena repiea.LIP ANJ. Staze izmedu uzgojnih linija trebaj u uvijek biti ciste iIi potpuno ociscene od svakog raslinja. u ovome mjeseeu treba kontaktirati otkupljivaca 0 trenutku otkupa. odnosno ne mora se robovati) puzarniku pod svaku eijenu). ovisno 0 kvaliteti i kalibru. dan. a posiljka . te propisno pakirani. Moze lisce kupusarki. Stalno odrzavanje higijene puzarnika. Po potrebi prihrana. Treba kontrolirati prisustvo stetnika. ali ne rjede od jednom mjesecno. Onaj tko izvozi zive puzeve u ovome ne smije ciniti greske jer ce strani kupae obavezno «u svome dvoristu» izvrsiti kontrolu i nade Ii odredeni postotak netocno deklarirane kalibraeije (vrlo niska toleraneija!). tikviee. voce .. Kod sisanja kosilieom treba biti vrlo oprezan i prethodno pokupiti «lutajuce izbjegliee».. -vegetaeiju unutar uzgojnih Iinija skracivati na eea 25 em. ZA PUZARIVIK OD 2. bez obzira rucno iIi strojem. Dobro je da uzgajivaci znaju ovu informaeiju. Preporucamo potpuno ociscene staze bez vegetaeije. U 2003. puzevi ce se poceti zakopavati. kada je najmanja mogucnost usmrcivanja ili ranjavanja puzeva.22g 5 -7g 6 big 32-36 mm 22 . lako ce eijelu posiljku vratiti nazad. iii vrlo kratko sisane kosilieom. bundeve.po logiei eijene transporta mora biti koju desetinu tona . 000 m? . Kalibraeija konzumnih puzeva Helix pomatia prema medunarodnoj nomenklaturi: Kalibar Naziv kalibra Promjer otvora kucice Masa eijelog puza Masa cistog mesa 10 small 25-28 mm 15 . U drugoj i ostalim godinama proizvodnje. ili oejeni nekoga s vise iskustva.POTREBNO JE U NA VEDENIM MJESECIMA RAIDITI 2 DO 3 SAT A . a vi im to olaksajte kvasenjem tla ako je trajalo susno razdoblje. a vase je da ih nikako ne ostavite gladnima. godini iznosila je.17g 3 .2 Eura po kilogramu. obavezno izbaeiti iz uzgojnih linija! STUDENI: -ako su prosjecne temperature nekoliko dana za redom oko 7° C. (ne rezati suneokret). a ako i izadu. Raspodjela puzarnika na rodilista i tovilista (ta podjela naznacena je u poslovnom planu za svaki puzarnik zasebno) vee postoji i sada je vrijeme da male puzeve iz rodilista preselimo u tovilista. Poglavito u ova tri mjeseea treba prskati vegetaeiju i puzeve u vecernjim satima (nije nuzno svaki. Prskanje prema vlastitoj. jer ce puzevi manje htjeti bjezati iz uzgojnih linija. a ovu operaeiju izvoditi. lisee suneokreta. kako vanjskih. Stalno provjeravati ispravnost svih ograda. ali PAZITE: one sto po noci nisu pojeli (kore i cvrsci dijelovi biljaka). Realno je da uzgajivac racuna na eijenu od 3 do 3. Podrezivanje raslinja treba provoditi po potrebi. KOLOVOZ.5g 8 medium 28-32 mm 18 .. no treba racunati s time da je to cijena tocno kalibriranih i odlicno zapakiranih puzeva u dvoristu otkupljivaca). RUJAN: -tOYjos traj e i biljke i raslinje treba jos uvijek drzati na visini od 25 do 30 em. lubeniee.. salata. nece naci hrane pa ce se vracati sami natrag. ali ipak sarno prema potrebi.. LISTOPAD: -tOYjos uvijek traje i treba nastaviti s prihranom.8g 5 big preko 36 mm preko 25g preko 9g Cijene konzumnih puzeva formiraju se jednom godisnje na Pariskoj burzi puzeva i te eijene se uglavnom drze svi strani otkupljivaci. tako i unutanjih od mrezice.

OPERKULUM Zaklopac se formira u jesen kada temperature padnu ispod 10 stupnjeva i kada se puz sprema za zimski san. a u tovilistu 80 do 150 m2 Kolicina hrane u uzgajalistu ne bi trebala biti manja od potrebe puzeva u tovu.operkuluma koji u dodiru sa zrakom otvrdne i postaje bejhcast jer u sebi ima kalcija. . nalik na sapunicu i zapocinje praznjenje necistoce koja se sakuplja u centru ove tanke opnice. kupus. mraza. snjega. puz je zdrav i mozs da podnese zimu. Da bi to obavio povlaci se u kucicu. apetit mu se popravlja. odnosno za polaganje jaja uz njihovo korijenje. odnosno 0 vizualnoj oejeni jesu Ii puzevi «pobrstili» tu zelen.. 41. puz se narruesta sa otvorom kucice prema gore da bi olaksao razmenu plinova. kelj . tikviee. ako je zaklopac uz ivicu kucice i nabubren. onda je nuzna prihrana.ak grama). Nasavsi prigodno skloniste (ukopavanjem u zemlju od 5-10 em).. oko 25 grama mjesecno. Raslinje u uzgajalistu je u skladu s istinom da puz jede «sve i puno. ali dobro je rasporediti sijanje tako da puzevi u svim razdobljima mogu jesti mlado. Sije se sve kupusasto bilje (salata. Voden instinktom trazi skloniste koje ce ga zastititi od klimatskih promjena. svjeze lisee. Djetelinu bas i ne obozavaju jesti. ako je uvucen 5-10 mm ne rnozemo ocekivati da uspiesno prebrodi zimu. Zaklopacoperkulum pokazuje stanje i zdravlje puza. 4-5 dana. ali ona je odlicna za sklanjanje puzeva i nakupljanje rose. Priprema puza za zimski san traje. treba sijati svega ovoga. velike vlaznosti iii iznenadnog povecanja temperature. Biljke koje sijemo u uzgojnim linijama sluze. Ljeti mu se apetit smanjuje i jede mane (oko 10 . prevlaci membranu. djetelina. voce. Naravno. sve u svoje vrijeme. a operkulum se formira za jedan minut. uljena repiea. ) suneokret. brasnasti proizvodi i druga hrana. ali redovitim prskanjem predvecer. blitva. kelj . lubeniee. rastika.Priprema se zatim da izvrsi ciscenje crijeva od posljednjih ostataka hrane. Kada se ova faza zavrsi puz je pripremljen da ude u zimski san i zapocinje izgradnju konstrukcije pravog zaklopca . a ako je. Odrasli puz u tovu treba u proljetnim mjeseeima. ubaeuje se dodatna hrana (prihrana koja rnoze biti zelen posadena unutar puzarnika (dakle sterilna zelen) iIi pak povrce.Gustoca puzeva u rodilistu je 20 do 25 m2 reproduktora tovljenika. dok u obrnutom slucaiu. U ovisnosti 0 kolicini i kvaliteti zeleni u uzgojnoj liniji. U dijelu puzamika izvan uzgojnih linija i koji je tu sarno za prihranu. puzevima za hranu i za sklanjanje. u rodilistu. bundeve. kada najvise jede. ali najvise suneokreta ZAKLOP AC .

_I PLASMAN U KG/KOM' I~ OTKUPNE CIJENEI€ 3600 Quzevo meso 1200 puzeve kuclce 600 25000 Qorcije* zivi Quzevi I II 4 20 4 3 Il OCEKIVANI PRIHODII€ 14400 24000 2400 75 000 I I I I I Zemljiste se priprema standardnim aqrotehrudom mjerama u rokovima poznatim iz vrtlarske proizvodnje*.EKONOMSKA RACUNICA PROIZVODNJE PUZA HELIX ASPERSA NA FARMI Projekcija trzista nacimena je analiziranjem dornaceq i praceniem trendova konzumnog tr. Uvoz i kupnja puzeva za nasad nisu prihvatljivi ni kao uzgojna tehnika ni kao trosak. OVO JE RACUNICA U GRUBO Troskovi proizvodnje uzqajalista puzeva na otvorenom procijenjeni su komparativnom analizom vrlo slicnog vrtlarskog i cvjecarskoq uzgoja na jednakim povrsinarna hrvatskih poljoprivrednika. . toviuste je pregradeno unutarnjim ogradama od kojih su zasigurno najprofesionalnije izvedbe s mrezarna Helitex. godini. Rad je definiran s 900 radnih sati godisnje.zista susjednih zapadnih zemalja. Potrebna oprema je domacih dobavljaca. cilj puzarskoq zasada biljaka je dobiti sto bujniju i zeleniju biomasu. Otkupne cijene su utvrdene anketom i usporedbom nekoliko dornacih i stranih izvora u 2003. Jedinicne cijene puzeva imaju tendenciju visegodisnjeg kontinuiranog porasta. izuzirnajuci rnreze Helitex koje se proizvode u Italiji. . opremu miesovitih uzgajalista SVI OVI TROSKOVI SE MOGU I SMANJITI. Dobiveni rezultati dopunjeni su troskovima iskazanim u dostupnim ekonomskom analizama talijanskih otvorenih uzqajalista puzeva. Drugi plastenik s pnpadaiucim kontejnerom koristimo kao reprodukcijski prostor neophodan za intenzivnu proizvodnju mladih puzeva poznatom metodom razmnozavanja u kavezima za reprodukciju. Pored vanjske zastitne ograde. Za razliku od vrtlarskog. koju puzevi vole jesti. a koriste se i kao rano uzqajaliste mladih biljaka ciji rasad po potrebi rasadujemo u tovilista iii pomocne povrsine farme. Jedan kontejner i plastenik potrebni su za proizvodnju i boraviste uzqajivaca za loseg vremena. a troskovi rada nisu razmatrani. Maticno stado puzeva sakupljeno je u prirodi. a stay je prethodno obrazlozen 42. Ukupni troskovi proizvodnje definirani su kao fiksni plus varijabilni i prikazani su u tablicama. PRIKAZ Godisnja proizvodnja i otkupne cijene proizvoda od puzeva .

uz dodatnu moqucnost lakog plasmana proizvoda na trZiste. OVO JE RACUNICA U GRUBO Oaljnja tehnoloska obrada zivih puzeva narnece se kao dohodovan i najisplativiji dio proizvodnje na farmi. lj. Preradene puzeve plasiramo sukcesivno. . Otkupne cijene zatvorenih su oko 30% vece od zagarantiranih cijena koje dostizu zivi i aktivni puzevi.proizvodnje Varijabilni troskovi proizvodnje mjesovitih uzgajalista SVI OVI TROSKOVI SE MOGU 1 SMANJlTI. jednako vazna cinjenica je da preradom puzeva kompenziramo nedostatke sezonskog oblika proizvodnje. cime postizemo znatno povoljniju cijenu. nisu uvrsteni u analizu. po potrebama kupaca i izvan sezone. iako su standardni proizvod svake farme puzeva. promjenjive cijene. Spectncan i na trzistu uvijek trazen proizvod su poklopljeni puzevi koji radi kompleksnosti proizvodnje i plasmana. Pored visestruko vece cijene za finalizirane proizvode. finalizacije proizvoda meso 1200 600 25000' 24000 2400 75000 6700 24000 2400 1200 puzeve kucice 600 porcije* 25000 6700 75000 43.

51211 Matulji Obrt za proizvodnju.hr 3.Alma Cvjetkovic .o. . 23000 Zadar Hana Medin Tel. DELIClAE prva hrvatska zadruga za puzarstvo UPRAVITELJ: Ivan Medak od 08 do 13 telefon: 031 742247 od 08 do 14 mob: 098 878 777 44. zelenilo posadenih biljaka. trgovinu. : 023 333249 e-mail: hana. kad prestane opasnost od niskih temperatura. Vise sati rada koje trosirno vodenjern rnjesovite farme nadomiestarno uravnotezenom proizvodnjom i povecanirn prinosima. proizvesti onoliko mladih puzeva koliko je potrebno. Mjesoviti uzgojni oblik najpodesniji je za farme u razvoju jer povecanje proizvodnje ne stvara prazan hod 5 obzirom na sezonski i dvoqodlsn] ciklus rada.hr 2. HR . Otvorene parcele naseljavamo mladim tovljenicima u ranoproljetnim optimalnim rokovima. U zatvorenom prostoru bez izravnog vanjskog klimatskog utjecaja rnozerno. usluge i ugostiteljstvo vI. : 023 333249 Mob.0. ++ 385 0 51 742-460 e-mail: helicikultura@net. 098 1329380 Fax.o.medin@yahoo. dovoljna da prehrani puzeve.51211 Matulji tel. Dobro vodeno uzgajaliste vlasniku osigurava uiednacene godisnje prinose (oko 2kg/m2 otvorenog tovilista) koji predstavljaju siguran dugogodisnji prihod 5 tendencijom povecanja./fax.com info@telluris-medin. Svim kooperantima zajameeno je triiste te stopostotni Otkup Po cijeni ad 3 eura/kg. Telluris-Medin" d. '" OTKUPLJIV ACI 1. Ulica Zore Dalmatinske 6. Tvrtka . TELLURIS-MEDIN 0. tj. Alma Cvjetkovic Rukavac 60.0. a prosudimo da je vegetacija.Zakljucak za farme mjesovitog uzgojnog oblika Mjesovite uzgojne farme imaju najveci razvojni potencijal. poznatim reprodukcijskim tehnikama. HELlCIKUL TURA .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->