UZGOJ PlTZEV A (HELICIKUL TIJRA

)

UVOD
Uzgoj puzeva je nova poljoprivredna grana u Hrvatskoj. Momentalno je u pocetnoj fazi razvijanja, sa nekoliko manjih farmi. koje uglavnom dobro rade I razvijaju se. Svaki pocetak je tezak i trazi puna muke. truda, rada i zivaca a isplativost je velika. Relativno dobra cijena ovog proizvoda na inozemnom trzistu cini ovaj posao vrlo unosnim, a cijena po kilogramu se krecc oko 2.5 - 4 eura. Puzevi su se uglavnom skupljali iz prirode, i pripremali po starim narocinim receptima. U novije vrijeme puzevi su postali trazeni ekoloski zdrav, prehrambeni proizvod, koji je jako trazen u Francuskoj, Italiji i ostaJim razvijenim zemljama. U danasnje vrijemc potraznja za puzevima je postala jako velika. A samim istrebljivanjem i masovnim prikupljanjcm iz prirode, donesen je pravilnik trgovini i drugog prometa (naseljavanje farmi za uzgoj).
Zbog velike potraznje u EU. kod nas premda imamodosta Ijudi pokrecu vlastiti uzgoj puzeva.

0

zastiti kopnenih puzeva,

kvalitetnu zemlju i same klimatske uvjete,

U Hrvatskoj postoje dva siguma otkupljivaca, jedan iz Rijeke vezano za podrucje Kvarnera i Dalmacije, a drugi iz Darde vezano za konrinentalne krajeve.

VRSTE PUZEV A
Kod nas se uzgajaju uglavnom dvije vrste puzeva :

-Helix aspersa Muller

(sareni, mali sivi) , on se uzgaja najvise u primorskom djelu Kucica odraslog puza ima

pet krazeljaka . promjera 45 mm. Potjece sa obala Mediterana i gomjih obala Francuske i Spanjolske. Zivotni vijek mu je od 2 5 godina. Ova vrsta puza je vrlo otporna na razlicite klimatske vrste, pa tako da se moze naci u prirodi HZ more i u kontinentalnim krajevima, Za uzgoj se uglavnom preporuca ova vrsta pU711.uzgoj je laksi a gubitci su vrlo mali. udornacen je u velikom dijelu Europe, uglavnom u kontinentalnim krajevima, u planinama do 2000 m nadmorske visine, sumama, pasnlacima, kotlinama, vrtovima i vinogradima. Hrani se sa raznovrsnim biljkama, u vrtovima bas i nije dobodosao jer zna napraviti poprilicnu stetu. Sami uzgoj nije tezak, ali je neotporniji ad Helix Aspersa.

-Helix Pomatija Linne ili vinogradarski puz,

KOMERCIJONALNI UZGOJ PUZEV A
Kod uzgoja puzeva za prodaju i komereijalizaeiju tog posla, osim veceq anqazmana rada i sredstava pri izgradnji ograda za nekoliko tisuca kvadratnih metara zernhista, tehnologija uzgoja i pristup organizaeiji farme ostao bi slican iztozenom u ovoj skripti. Male ograde nisu u koliziji s najvecorn farmom puzeva. Dobro je uvijek odriavati malo uzqaialiste za osobne potrebe. Praktieno iskustvo, spoznaje i rad s puzevirna faseinantni su za svakog Ijubitelja prirode S malim puzarnikorn imamo u rezervi maticno jato puzeva za eiju kupnju ne moramo trositi novae i vrijeme, ako jednog dana pozelimo imati komereijalnu farmu.

Komercijane prednosti uzgoja puzeva Helix aspersa:
• • • • • Helix aspersa se najvise koristi u ishrani 70% prodatih svijezih puzeva Gini H. aspersa Visoka eijena na zapadnoevropskom triistu 3-5 eura/kg Nema konkureneiju u jeftinom puzu iz prirode Medunarodni institut iz Keraska otkupljuje sve koliGine puzeva proizvedene na farmama

01.

RAZLOZI ZA UZGAJANJE PUZA NA FARl'vH
Velika potrazrua za zdravom hranom u svijetu uzrokuje masovnu i kontroliranu proizvodnju kako bi se zadovoljile potrebe trzista, a istovremeno zastitila prirodna ravnoteza. U mnogim zemljama zastita pojedinih kultura je reguliranje strogim zakonskim propisima. Drzave clanice E.U. imaju potpunu zabranu sakupljanja puza iz prirode. U naso] zemlji se postule naredba 0 stavljanju pod kontrolu konstenja i prometa divljih biljnih i zivotinjskih vrsta koja omoqucava selektivno sakupljanje puzeva iz prirode. U buducnosti se oceku]e da ee se uskladivanjem nasih zakona sa zakonima Europske Unije u potpunosti zabraniti sakupljanje puzeva iz prirode. Potreba za puzern sa farme je u stalnom porastu na svijetskom trzistu kao i njegova cijena a zadruga garantira otkup i placanje puzeva po trenutnim trzisrum cijenama. Kod nas se uzgaja puz Helix Pomatia, u otvorenom tzv. talijanskom sistemu koji podrazumijeva da se cijeli biolosk. ciklus a i sam uzgoj vrsi i kontrolira na otvorenoj farmi. Ovakav sistem najvise odgovara nasem podneblju i daje izuzetne rezultate ako ga pravilno sprovodimo.

UZGOJ PO OTVORENOM TALIJANSKOM SISTEMU
- ODABIR TERENA - PRIPREMA TERENA ZA FARMU - PRIPREMA I SIJANJE ZELENE - PUZ - MA TICNO JATO MASE

- Mnogi Ijudi nemaju vremena da proucavaju iii traze ionako tesko dostupnu literature - Razne teorije i pristupi zainteresirane vise zbunjuju nego Ii im rasvjetljuju spoznaje i tehnike u puzarstvu Mali puzarnik od pedesetak kvadratnih metara je koristan i lijep za amatere, a buducim komercijalnim uzqaiivacima donijeti ce mnogo iskustava i ustedjeti jednako toliko novaca. Izvan svake sumnje je spoznaja da su za komercijalna uzgajalista najpodesnija maticna jata formirana od puzeva iz regije u kojoj se farma nalazi. Jos podesniji su vee adaptirani i djelornicno selekcionirani puzevi iz osobnog malog puzarnika,

POCETAK UZGO.JA
- dovoljno puzeva za pocetak uzgoja - mjesto u blizini kuce s odqovarajucorn vrstom tla u kojem puzevi mogu zivjeti i rasti - nekoliko vrsta biljaka koje puzevi vole jesti, a sluze im i za zaklon - materijali za izgradnju puzamika - Uzgajanje puzeva nije tesko, malo se razlikuje od uzgajanja pilica i pataka iii od sijanja kukuruza, --kupusa iii suncokreta - Mnoge stvari se mogu nauciti prornatrajuci divlje puzeve. Iskustvo je zanimljivo i korisno, a pornaze u donosenju odluke 0 profesionalnom bavljenju puzarstvorn

02.

UZGOJ PUZEV A U ZA TVORENIM OBJEKTIMA
Kod puzeva koji se uzgajaju u zatvorenom pod kontroliranim uvjetima, reprodukeija varira u ovisnosti od geografskog podrijetla puzeva koji se uzgajaju. Na primjer, jedan istrazivac je pronasao kako puz H.aspersa iz Bretanje bolje uspijeva u zatvorenom nego puzevi iz drugih regija. Za uzgoj puzeva u zatvorenom treba odrzavati temperaturu od 21 C i relativnu vlazost 80-90% (neki izvori tvrde 95%). Drugi izvori preporucaju 75% vlaznosti tijekom dana i 95% tijekom noel. Centar helikulture je preporucio 65-75% vlaznosti tijekom dana i 85-95% tijekom noCi na 20C. U svakom slucaju, treba izbjegavati vlaznost iznad 95% (neki navode 90%) za bilo koji duzi vremenski period. Visak vlage moze ubiti puzeve. Optimalna temperatura i relativna vlaznost ovise 0 nekoliko stvari, ukljucujuci i vrstu puzeva i cak i to gdje je zaliha za uzgoj sakupljena. Najbolja je kombinaeija temperature i vlaznosti za H.aspersu, za izlijeganje jaja, optimalna temperatura 20°C pri 100% relativnoj vlaznosti. U ovisnosti od podrijetla puzeva i rezultati mogu drasticno oboriti izlijeganje na nulu i pri 1T'C i 100% vlaznosti. Dakle, greske su moguCe i u razlikama od sarno nekoliko stupnjeva iii postotaka vlaznosti zraka. Tlo ne treba drzati pretjerano vlaznirn jer ce jaja apsorbirati vodu, napuhnuti se i puknuti. Treba koristiti flureseentna svjetla za dobivanje dnevne svjetlosti. Razliciti puzevi se razlicito ponasaju na duzinu dana. Omjer svjetla i mraka utjece na aktivnost, hranjenje, parenje i polaganje jaja. Osamnaest iii vise sat; svjetlosti zamjetno stimulira rast H.asperse, dok manje od 12 sati - spruecava rast. Neke vrste puzeva mogu asoeirati dugi sate svjetla pocetkom Ijeta - sezonom najbrZeg rasta. Osamnaest sati dnevne svjetlosti se pokazalo optimalnim za razmnozavan]e (parenje i polaganje jaja); ali puzevi se razmnozavaju po mraku.

Sanduci i kavezi za uzgoj.
Puzevi se mogu uzgajati u sandueima i kavezima poredani u nekoliko razina u visinu. Treba rabiti sistem za automatsko rasprsavaoje kako bi se osigurala vlaznost. Kavezi za hranidbu moraju imati dovod hrane i vode. U tu svrhu odgovaraju plasticne posude dubine do 10 em. Dublji opskrbljivaCi vode povecavaju moqucnost utapanja puzeva u njima. Posude za polaganje jaja mogu se staviti u postolja od malo sljunka. Treba napuniti male plasticne posude, npr. vaze za cvijece duboke oko 7,5 em, steriliziranom zemljom (iii glinastom zemljom saneutralnim pH). Nakon sto puzevi poloze jaja, posude treba odnijeti U odjeljke za mladuncad gdje ce se jaja izleci.

Mlade puzeve treba drzati u odjeljku za rnladuncad oko sest tjedana. Tada ih treba premjestiti u zaseban prostor s obzirom kako je mlade puzeve najbolje uzgajati sa drugim puzevima slicne velicine, Osam sati dnevne svjetlosti je optimalno za mlade plizeve.

03.

RAZMNOZA V ANJE Helix pomatia u sanducima (za polaganje jaja)
Treba napraviti drvene sanduke dimenzija 25 x 35 x 25 u visinu. lsjeci rupu promjera 6 cm (za drenazu suvisne vode) u dnu i zatvoriti rupu plasticnom mrezorn, dobro osiguranom. Pokriti okvir plasticnom mrezom da se napravi poklopac sanduka. Poklopce napraviti tako kako bi se mogli otvarati iii skidati. Sanduke treba drzati na policama gdje su lako dostupni. Sanduke napuniti do 1/3 visine rastresitom ne kompaktnom zemljom, prokuhanom zbog sterilizacije (insekti, bakterije itd.). (Treba koristiti tlo koje ne sadrzi gnojiva iii kemikalije). Djelornicno prekriti tlo mahovinom, ali ostaviti dovoljno mjesta za puzanje puzeva okolo po tlu. Vodu prskati po mahovini. U sanduke prebaciti one puzeve iz otvorenog prostora (tri po kutiji) koji pocinju praviti rupe kako bi polozif jaja. Nakon sto puzevl poloze jaja treba ih vratiti u otvoren prostor. Tlo se u sanducima ne smije isusiti. Mahovinu uvijek drzati blago vlaznom. Previse vlage je opasno jer se jaja mogu napuhnuti i puci. Jaja se izlegu za oko 25 dana, ali bebe puzevi ostaju u Ijusci. Prije pojave na mahovini i na stranicama sanduka potrebno im je jos desetak dana. Puzevi na drvenim stranicama sanduka su u opasnosti od isuserua i moraju se pazjjivo skinuti i premjestiti na mahovinu. Kucice su im jos vrlo lomljive. Bebe puzeve njezno hraniti listovima salate. Puzevi u ovoj fazi razvoja naraspolaganju moraju imati vodu. Tri tjedna nakon sto se puzevi pojave na mahovini pazjjivo pokupiti bebe puzeve i staviti ih zajedno u privremeni kontejner. Mahovinu pazljivo odstraniti jer postoji rnoqucnost kako u njoj ima jOs zaostalih puzeva. Zamijeniti zemlju i mahovinu svjezorn (steriliziranom / prokuhanom) zemljom i mahovinom. Prebrojati i vratiti pzeve u kutiju. Mladi puzevi se u ovim sanducima mogu drzati i tijekom zime. Poredati sanduke u hladnu prostoriju bez mraza. Prostorija nikada ne smije biti hladnija od O°C a ni toplija od 3°C. Puzevi ponovo postaju aktivni u sliiedece proljece kada je temperatura preko 5°C. Treba ih hraniti 4 tjedna. Tada u prosjeku imaju oko 8 mm. Treba ih premjestiti u boks, pazljivo ocistiti i osusif sanduke i pripremiti ih za sliiedecu sezonu. H.pomatia sazrijeva za 18 mjeseci do 4 godine.

Mjesoviti system
lnacica gornje metode je pustan]e puzeva da poloze jaja u otvorenom prostoru i pazfjivo premijestanje jaja u sanduke. (Ostali su koraci isti). U ogradi promatrati puzeve koji kopaju rupe za polaqanje jaja. Biti ce vidljiv vrh njihovih kucica. Zabosti staple - marker u zemlju pored rupe. Kada puz zavrsi i ode, koristeci vrtnu zlicu odkopati rupu i izvaditi jaja. Ovaj zadatak je slozen. Jaja se mogu fizicki ostetif i uprljati zemljom.

RAZMNOZA VANJENA

OTVORENOM

Rasplodne puzeve staviti u ogradu za razmnozavanie u travnju iii pocetkorn svibnja. Hraniti ih do sredine lipnja, kada pocirue parenje i puzevi prestaju jesti. Puzevi nastave jesti kada poloze jaja. Kada puzevi poloze svoja jaja, odrasli se puzevi mogu premjestiti. Ova ostavlia vise hrane i manja je pretrpanost za izlegle puzice,

04.

jer nema puzeva koji su spremni za prodaju. bunara.5 € / kg. bare. ali same onaj koji trpi strojnu obradu. Za farmu povrsine od 6000 m2 do 10000 m2 potrebna su tri uzorka zemlje.5 kg po uzorku. P01110CU prskalica iii mikrorasprsivaca. . kamen ili glina od koje se pravi cigla.dovoljno jc 1. U ljetnjim mjesecima za farmu velicine 2. potoka. 4000 i 5000 m2 potrebno je dostaviti dva uzorka zemlje koji se uzimaju na sljedeci nacin. sa dubine od 20 em. sa sredine uzeti po jedan uzorak. Svaka veca povrsina dolazi u obzir i zavisi od finansijskih mogucnosti buduceg farmera. cista povrsina.5 kg. minimalne povrsine od 2. Nagib zemljista moze biti. Prilikom izbora zemljista treba voditi racuna da postoji mogucnost navodnjavanja. jezera iii vodovoda. Za farmu povrsine 3000. sa sredine uzeti po jedan uzorak sa dubine od 20 em.5 kg po uzorku. u kolicini od 0. nadmorske visine do maksimalno 1. sljunak. Prva berba pocinje od druge godine proizvodnje i to 50-70% od pune berbe. suncokreta. dobro osuncana. Izrada projekta za farmu Za izradu projelda potrebno je dostaviti kopiju plana pareele i skieu farme sa tacrum dimenzijama. kukuruza. Za farmersku proizvodnju puzeva dobra su ona zemljista koja su koriscena za poljoprivrednu proizvodnju: psenice. Ne mogu se koristiti zemljista koja su mocvarna. moze biti i ugovor 0 koriccenju iii zakupu. Za uspjesnu farmersku proizvodnju puzeva potrebno je u ljetnjim mjesecima navodnjavati i to vodom koja pada odozgo.000 m. Prilikom izbora zemljista treba voditi racuna da zemljiste mora biti bez drveca iii vocaka. povrca i dr.000 m". mada je najbolje da ta visina bude do 700-800 m.5 m' vode dnevno. jcr bi voda koja sc dugo zadrzava ugusila puzeve. PRIHODI Prosjecna koliCina puzeva koja mozs da se proizvede na farmi je 1 kg I m20gradene povrsine farme. Za farmu puzeva vrste Helix aspcrsa trcba manje vode nego za drugc vrste puzeva. Za analiza zemlje potrebno je dostaviti uzorak zemlje koji se uzima na sljedeci nacin: Za farmu povrslne 2000 m2 potrebno je dostaviti jedan uzorak zemlje koji se uzima sa sredine pareele sa dubine od 20 em u kolicini od 0.povrsinu predvidenu za farmu podjeliti na dva jednaka djela i sa svake polovine. 05. Vrsta Helix aspcrsa dobro podnosi hladnu vodu sa vecih dubina. Od trece godine farma ulazi u pun rezirn i berba je 100% Cijena suhog prociscenog pufa Helix aspersa na triistu se krece od 3 . Uzorei se uzimaju na sliedeci nacin: povsina predvidena za farmu djeli se na tri jednaka djela i sa svake trecine. u kolicini od 0. Ne moze sc koristiti ni zemljiste koje je cist pejsak. Voda moze biti sa izvora.Sto je potrebno za osnivanje farme puzeva? Najpre zemljiste. same ne smije biti zagadjena. koje ne mora biti u vlasnistvu. plavna iii zabarena. U prvoj godini proizvodnje nema berbe.000 m.

dovoljno je imati pozitivan pristup i naviku svakodnevnog usvajanja dokazanih tehnoloskih znanja. na Zapadu se povecao broj industrija za preradu puzevoq mesa. Danasrua produkcija prelazi nevjerojatnih 200 000 tona zivih puzeva godisnje. upotreba kemijskih sredstava. dovodi do opceq smanjenja broja ove sve ugrozenije vrste. a Ijudi na selu se dominantno bave uzgojem biljaka u monokulturama. ovaj put se neizbjeznost ekonomskog rasta poklopila s imperativom zastite prirode i opstankom vrste.. Zapadna Europa je pokusala tako uzrokovan manjak puzeva nadomjestiti intenzivnijim uvozom iz istocnoeuropskih zemalja.. Moderna zemljoradnja.. Izvoz ima tendenciju smanjenja Puzeva u prirodi je sve manje. a za pocetak. a manje skupljanjem puzeva. Sakupliacka privreda i ubiranje puzeva u prirodnom okruzenju sedamdesetih godina prostoq stoheca. U Europi je doneseno mnogo mjera potrebnih za opstanak puzeva roda Helix.Farme puzeva su pouzdan i trajan izvor prihoda Prikaz ekonomske analize pokazuje da nije potrebno mnogo novca za pokretanje puzarske proizvodnje s izvanrednim razvojnim potencijalom. kao ekonomska nuznost stvorila se potreba za uzgojem puzeva.. mehanizacije. Medutim. Spomenuti postotak iznosi oko 12 000 tona izvezenih zivih puzeva na godinu. od prije tridesetak godina poprima obiljezja organizirane poljoprivredne djelatnosti \. . Gotovo istodobno. Upravo zbog intenzivnog sabiranja Francuska vise nema divljih komercijalnih vrsta puzeva. Razlog je sto se ruralno stanovnistvo sve vise smanjuje. Nedostatak relevantnih tehnoloskih informacija neophodnih za svakodnevni puzarski posao na osobnoj razini moze biti trustrirajucl. pa je tako nastao raskorak izmedu potraznie i ponude. Italiju i Spanjolsku. uzgoj i sabiranje divljih puzeva.. Pojedinacno je rnoquce voditi i najvecu farmu puzeva bez velikog poslovnog rizika. Prosjecna stopa rasta svjetske proizvodnje i potrosnje u zadnjih desetak godina iznosi oko 10% godisnje. Zanimljiv je podatak da su zemlje bivse SFRJ osamdesetih godina prosloq stoljeca davale 10% svjetske potrosnje puzeva. Republika Hrvatska u poslijeratnom razdoblju izvozi oko 300 tona godisnje. u cijelosti sakupljenih u prirodi. 06. dobivamo vrijednost svjetskog trzista puzeva od preko milijardu €. Na srecu. pored volje za rad. Sigurno ce se situacija promijeniti i u tom pogledu jer ima naznaka organiziranja prvih ozbiljnih projekata u helicikulturi. a pornnozeno sa srednjom cijenom proizvoda po kilogramu. godine na oko 130000 tona. gubilo je srazmjer i trku s iznenadujucom ekspanzijom konzumnog trzista. Francusku. pretvaranje sve vecih povrsina pasnjaka i surna u oranice. u prirodi sakupljenih puzeva. Dvije trecine spomenute proizvodnje i veliki dio potrosnje odnosi se na vodece zemlje u puzarstvu.. Eksploatacija. pocetkom osamdesetih godina u Istocno] Europi je pao izvoz 8%. Ukupna produkcija svjetske industrije puzeva procijenjena je 1997.

Svima koji zele. potocna pastrva. pa su sve to razlozi zbog ceqa je potraznia iz godine u godinu sve veca. nudimo informacije i svu potporu za puzarstvo kako bi vee ove godine stvorili osnovu za dalji razvitak .000 eura na godinu. a ima status obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. U prvoj godini prakticno nema zarede. potpornaze i ubzava probavu. odnosno sjediste korisnika na podruqu Zupanije osjecko-baranjske -ulaganje izvrsiti ove godine i ove godine podnijeti zahtjev. Australije i Japana. a kolesterola uopce nema. U 2001.Puzevi su za Francuze. tehnologiju. Investicijska potpora za izgradnju puzarnika! Ova zupanija prepoznala je vrijednosti nasih nastojanja da se u Hrvatskoj razvije uzgoj vinogradskoga puza.000 eura zarade Osijek . Za ulazak u puzarski posao optimalno je da buduci puzar ima vlastito zernhtste. kao i rnoqucnosti njihovog relativno lakog plasmana i dobre zarade. recirno.. a primjerice u Srbiji ima vise od 200 puzara s ukupno 100 hektara puzarnika. Hrvati ne jedu puzeve. Upravo sam stoga u Dardi osnovao Proizvodnu zadrugu "Deliciae". Posebno je cijenjen na stolovima zemalja zapadne Evrope. upute za sve radove te jarnci otkup po trzisnirn cijenama koje se odreduju na burzi u Parizu. Razlozi za uzgoj pufeva su vrlo jasni: Zbog postojanja velike potrazn]e sirom Evrope za ovom vrstom proizvoda a time i trzlsta. jer uskoro se necete moci baviti bilo kojom proizvodnjom neregistrirani) treba -imati prebivaliste. rnoze od Zupanije ocekivaf financijsku potporu u visini do 25%. godini dostigla je koliCinu od 460. -Slavonija ima dobre uvjete za puzarstvo. dovoljno volje i znanja te oko 5000 eura pocetnoqa kapitala (potrebnog za gradnju puzarrnka na 2000 cetvornih metara). no realno je racunati na cijenu od 2. prema podacima Instituta. no vee se u drugoj rnoze zaraditi 10-15000 eura.. -Ne zelnn prosipati optimizam. Sluz puza ima izrazito baktericidno djelovanje.. Iz tih razloga prakticno nisu poznate bolesti kod puzeva.000. a na nama je da iskoristimo priliku. Talijane Belgijance iii Nijemce poznata delicija. pa je meso zdravstveno sigurna hrana.istice Iva Medak. Idueih su godina ulaganja tek oko 750 eura.00 kuna! Super! Zahvaljujemo Ijudima koji vode ovu zupaniiu na razumijevanju. Puzarstvorn se bavi tek 20-ak Ijudi. Potrosnja puzeva u svijetu raste. uostalom to meso sadrf manje masti i energije nego. Meso puzeva je bez kolesterola. a unatoc rnoquco] dobroj zaradi i proizvodnja je u povojima. a blizina Srbije koja nema otvoreni pristup zapadnim trzistima donosi nam dodatne moqucnosti. Potrosnja mesa puzeva u ishrani se u poslijednjih 5-6 godina. IZAZOVUNOSNE I ZDRA VE HRANE Za ulog od 5000 eura na godinu do 16. (031-200-588) 07. pripisuju mu se Ijekovita svojstva.8 do 3 eura po kilogramu . ima dobar aminokiselinski sastav. Onaj uzqajivac koji ove godine podigne puzarnik i koji moze racunima potvrditi taj investicijski trosak. . obrta iii zadruge. Amerike. no realno je oceklvatl zaradu od 12. Naucruci su dokazali da ima isti ucinak kao antibiotik streptomicin.ZASTO UZGAJATI PUZEVE Meso puzeva blagotvorno djeluje na organe probave. UVJETI ZA DODJELU: -potporu rnoze ostvariti poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Zadnjih se godina potrosnja povecala do deset posto pa je jedini problem nedostatak proizvodaca. osnivac PZ-a "Deliciae". Osim toga prvog preduvjeta (u svakom slucaju potrebno se registrirati kroz bilo koju od ovih formi i radi samoga bavljenja uzgojem puzeva. Deliciae za 1000 kuna nudi kooperantima skraceni poslovni plan. a ne vise od 10. povecala cak 20 puta. Vise informacija trazite u Upravnom odjelu za poljoprivredu i surnarstvo.000 tona.000 do 16..

vrste bilja (npr.Uzgoj puzeva uvjeti i dokumentacija POTREBNO ZA REGISTRACIJU FIRME ZA UZGOJ PUZEV A Ministarstvo poljoprivrede. «Zakonom 0 veterinarstvu» (Narodne novine br. rnoze se ostvariti pravo na nepovratnu investicijsku potporu kapitalnim ulaganjima u poljoprivredu. 105/01. prehrambenog i aromaticnoq). 4. kapacitet uzgajalista.Upravi za veterinarstvo. Dokaz kojim se potvrduje status korisnika (preslika iskaznice iii rjesenja 0 upisu u upisniku. sijecnja do 30. . a uredeno [e temeljem «Zakona 0 zastiti prirode» (Narodne novine br. Za pokretanje uzgoja puzeva na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu upisanom u Upisnik.priprema supstrata za uzgoj puzeva te nacin isporuke).original. deratizacija. Racuni (R-1 iii R-2 iii racun iz kojeg je vidljivo ime iii naziv kupca) iii kupoprodajnog ugovora kojima se dokazuje ukupna vrijednost investicije .Gastropoda terrestria» (Narodne novine br. Iznimno. sumarstva i vodnoga gospodarstva za sada ne daje poticaje za uzgoj puzeva okviru Zakona 0 drzavno] potpori u poljoprivredi. banka 0 tome izdaje odgovaraju6u potvrdu . 30/94 i 72/94) «Pravilnikom 0 zastiti kopnenih puzeva . Uz zahtjev za odobrenje investicijske potpore prilaze se: 1. dezinfekcija terena od nametnika.00 kuna uplacenih u korist drzavnoq proracuna . kolicina.preslike. Potrebno je napomenuti da na svakoj posiljci uzgojenih puzeva iii od njih dobivenih proizvoda prilikom stavljanja u promet mora biti naznaceno da se radl 0 puzevirna uzgojenim kroz puni iii dielomicni bioloski ciklus. zasutnoc bilja. 2. rujna iste godine.000. Ministarstvu poljoprivrede.00 kuna iii ukoliko financijska institucija nije uvjetovala potrebu prilaganja investicijskog programa zahtjevu za kredit.70/97.uplatnicu u iznosu od 520. kolovoza do 30.priprema supstrata za uzgoj puzeva te nacln isporuke na trziste.uzgojeni puzevi (kolicina po vrstama i godisnjim ciklusima) . Ovjerena potvrda financijske institucije kOja je odobrila kredit (Prilog br. sijanje . ogradivanje uzqajausta.tennicko-tehnoloskl projekt u dva primjerka (kratak opis uzgojnog ciklusa. 29/99). 1) . dohrana zernljista u uzqajalistu . veljace. Podrucie sakupljania puzeva «maticnoq jata» iz prirode u nadleznosti je Ministarstva zastite okolisa prostornog uredenja. sumarstva i vodnoga gospodarstva . sijecnja do 28. Izvod iz jedinstvenog registra obiljezavanja dornaclh zivotinia u slucaiu nabave zenskih proizvodnih j rasplodnih grla u stocarstvu iii potvrda Hrvatskog stocarskoq centra 0 podrijetlu stoke .original iii ovjerena preslika. Potvrda 0 izvrsenirn financijskim obvezama prema drzavnom proracunu koji izdaje nadlezni podrucni ured Ministarstva financija ne stariji od mjesec dana .original.Uprave za veterinarstvo. Zahtjev za odobrenje investicijske potpore za kredite Iskoristene u prethodnoj godini podnosi se Ministarstvu (godisnje) u razdoblju od 1. Potvrda 0 izvrsenirn financijskim obvezama prema proracunu jedinice lokalne samouprave (Prilog br. 7. zastltnoq bilja. preslika povlastice za uzgoj iii povlastice za gospodarski ribolov. za kredite odobrene u iznosu manjem od 150. ribarstvu i sumarstvu. podnosi se Ministarstvu (poluqodisnje) u razdoblju od 1.stavljanje u promet uzgojenih puzeva (kolicine po vrstama). 5. vanjsko i unutarnje ogradivanje uzqaiafista. Uz zahtjev je potrebno priloziti: . prehrambenog i arornatlcnoq). Zahtjev za odobrenje investicijske potpore za kredite iskoristene u razdoblju od 1. surnarstva i vodnoga gospodarstva . preslika rjesenja iii obrtnice za obavljanje djelatnosti surnarstva) . preventivne mjere koje se provode na uzgajaliStu-dozvoljeni herbicidi. Investicijski program ovjeren od strane financijske institucije koja je odobrila kredit. surnarstvo i ribarstvo. strucno Povjerenstvo utvrdit ce sukladnost tehnicko-tehnoloske dokumentacije sa utvrdenim stanjem na licu mjesta te Rjesenjem 0 udovoljavanju propisanim veterinarsko-zdravstvenim i zoohigijenskim uvjetima upisati objekt u Upisniku odobrenih objekata s registarskim veterinarskim kontrolnim brojem. clankorn 18. 2) original 6a. 08. Ugovor 0 kreditu . propisani su veterinarsko-zdravstveni i zoohigijenski uvjeti za uzgajalista puzeva.veterinarsko-zdravstvenu suglasnost za gradnju/rekonstrukciju objekta izdanu od strane nadleznoq zupanijskoq veterinarskog ureda .172/03). podnosi se zahtjev za registraciju objekta za uzgoj puzeva.original.«rnaticno stado» (vrsta puza. 6.preslika. Podnositelj zahtjeva za investicijsku potporu u ime komercijalnog poljoprivrednog gospodarstva moze biti nositelj iii clan komercijalnog poljoprivrednog gospodarstva.original. sijanje-vrste bilja (npr. podrijetlo) . pravna iii fizicka osoba mora podnijeti zahtjev za dobivanje suglasnosti za puzeva Ministarstvu zastite okolisa i prostornog uredenja sa sljede6im podacima: . Registracija objekata vezanih uz navedenu vrstu pod nadleznoscu je pak Ministarstva poljoprivrede. U skladu sa time uzqajivac. dohrana zernhtsta u uzqaialistu . 3.

8. presliku poreznog rjesen]a. Udio investicijske potpore rnoze iznositi do 25% ad ukupne vrijednosti iskoristenoq kredita. . onda to rnozete ostvariti iii otvaranjem i registracijom obrta-samostalne obrtnicke djelatnosti iii osnivanjem i registracijom trqovackoq drustva-poduzece. Runjaninova 2 www. ZAGREB. ZAGREB. a izdaje ga Zupanijska veterinarska inspekcija iii nadlezni Ured. Najvisi iznos investicijske potpore po korisniku u jednoj kalendarskoj godini iznosi 250. Ministarstvo poljoprivrede. vi stiecete status poduzetnika.hr tel: 01/61 06111 Uprava za veterinarstvo.000. otvaranje i registraciju obrta nadlezna je zuparuiska sluzba za gospodarstvo. Gradski ured za poljoprivredu sumarstvo. Ako ovu djelatnost zellte obavljati kao trajnu djelatnost radi ostvarivanja dobiti isporukom ovog proizvoda na trtistu ukljucujuci i izvoz proizvoda.000. TELEFONI I ADRESEUSTANOVA . Najnizi iznos kredita za koji se maze odobriti investicijska potpora iznosi 80. ° ° ° ° ° ° ° ° Rjesenje suglasnosti za lokaciju. Uprava za zastitu prirode. oznacena sifrom djelatnosti 01. ZAGREB. Uz zahtjev za Rjesenje potrebno je priloziti tri dokumenta.hr tel: 01/61 06385 . u slucaiu kupovine privatnog poljoprivrednog zemliista radi okrupnjavanja poljoprivrednog gospodarstva.hr tel: 01/6585600 POKRETANJE IJZGOJA PUZEVA . Grad Zagreb. kroz koji cete obavljati ovu djelatnost.min-kulture.25. Rjesenie obavljanju proizvodne iii prometne djelatnosti. dokaz registraciji trqovackoq drustva.zagreb. dokaz vrsenju obrtnicke djelatnosti. Osnivanjem i registracijom jednog od ovih oblika. dokaz obavljanju poljoprivredne djelatnosti. Ukupna vrijednost investicije podrazumijeva ukupni iznos kapitalnog ulaganja potkrijepljen racunima. a odnosi se na kalendarsku godinu u kojo] je kredit iskoristen. prema Odluci 0 nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. dok je za registraciju trgovackog drustva nadlezan trqovackl sud. . Ulica grada Vukovara 78 www. Avenija Dubrovnik 12/111 www.00 kuna.SUGLASNOST USTANOVA Prva pretpostavka za izgradnju i organizaciju komercijalne farme puzeva je ishodenje suglasnosti Uprave za zastitu prirode koja je u sastavu Ministarstva kulture Republike Hrvatske sa sjedistem u Zagrebu. sumarstva i vodnog gospodarstva.mps. Rieserue upisu u Registar trgovackih drustava . ali ne vise ad 20% ad ukupne vrijednosti investicije. 09. Rjesenie upisu u Registar poljoprivrednika . . dokaz a placenom porezu na promet nekretnina i izvadak iz zernliisne knjige s upisanim podnositeljem zahtjeva za investicijsku potporu kao vlasnikom kupljenog zemliista. Rjeserue upisu u Registar obrtnika. Uzgoj puzeva je jedna ad djelatnosti koja je.00 kuna. te svoju namjeru da ovaj proizvod izvozite rnozete ostvariti jednako kao i drugi poduzetnici sukladno propisima a vanjsko trgovinskom i deviznom poslovanju. jedan od tri moquca dokaza . . Poslovni plan s kratkim opisom tehnologije uzgoja i lokacije (u prilogu s katastarskim izvadkom). Ministarstvo kulture.

bolje upoznaju sa procesom proizvodnje . Osim toga. nase podneblje je izuzetno zahvalno za uzgoj vinogradarskog puza.Sve sto je potrebno zapravo mala pornoc u vidu kredita za gradane. u najmanju ruku . i one cekaju Fond. Radovi na infrastrukturi i instalacijama farme puzeva su niske slozenosti i sukladni su Pravilniku 0 odredivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola. koja bas i nije daleko. ni jedna banka ne daje kredite. Ovakav odnos jos vise iznenaduje ako se ima u vidu to da Institut za helikokulturu ima tradiciju dugu preko trideset godina i preko sedam tisuca farmi u Italiji. gde su. a izdaje ga Zupanijska veterinarska (preslik vee dobivenog i prilozenoq za potrebe Ministarstva kulture). koji je ovdje autohtona vrsta. "Medutim. Ministarstvo izdaje konacno Rjesenle 0 udovoljavanju propisanim uvjetima.zacuderu.: "Mi u Alimenti naturali smo. uz to. a kamoli da je podrze i potaknu. NN. Rjesenje 0 suglasnosti za lokaciju. Korak prije dobivanja konacnoq Rjesenja je ishodenje Rjesenja 0 prihvacanju projektne dokumentacije za sto je uz zahtjev potrebno priloziti dva dokumenta. . tako da ni sa te strane nema niceqa". po. a farma rnoze zapoceti proizvodnju* . Ukoliko ne postoje znacajnija odstupanja. Kada je rijec 0 generalnom odnosu drzave prema uzgoju puzeva. 8to se tice kreditiranja od strane banaka. dobili obecania da ce Fond kreditirati farmere.Oruga pretpostavka za organizaciju proizvodne farme puzeva je ishodenje Rjesenja 0 udovoljavanju uvjetima propisanim od Ministarstva poljoprivrede. surnarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske koje je nadlezno za inspekcijski nadzor tijekom ukupnog rada farme. Malo je cudna ta indiferentnost nadleznlh institucija.86/04. ima garantiran plasman. kao i to da se predstavnici resornih ministarstava. do sad a nisu donijeli nikakvu odluku. a to su Ministarstvo poljoprivrede Ministarstvo za zastitu zivotne sredine. Za sada. Komisija Ministarstva nakon 'zavrsenih radova izlazi na lokaciju radi utvrdivanja sukladnosti projektne dokumentacije i izvedenog stanja farme. INSPEKCIJA: Glavni problem za one koji bi zeljeli da se bave farmerskim uzgojem puzeva jeste kako nabaviti novae. koje ne pokazuju zainteresiranost eak ni da se detaljnije upoznaju sa ovom proizvodnjom. a firma Alimenti naturali je svoj program predstavilo Fondu za razvoj Republike Srbije. Farmi nije potrebna lokacijska dozvola. s obzirom na to da se radi 0 veoma trazenorn proizvodu na teritoriji Evropske unije i koji. inspekcija iii nadlezni Ured Ova primjerka projektne dokumentacijefarme Ministarstvu).. *Komercijalne farme puzeva otvorenog uzgoja mogu se organizirati i voditi na svim poljoprivrednim zernfjistima (uz suglasnost nadlezne Veterinarske inspekcije iii Ureda u smislu veterinarsko zdravstvene i zoohigijenske podobnosti lokacije buduceq uzqaialista). puzeva (sve se dostavlja Uredu za veterinarstvo pri S dobivenim Rjesenjem definira se i u cijelosti izgraduje farma puzeva. To je prosto nevjerovatno.

jer u protivnom necete mob dobiti Uvjerenje od Zupanijskog veterinarskog inspektora da bude cista. da nema zadrZavanja vode da u udaljenosti 50 m nema kultura koje se kemijski tretiraju. dok se ne upozna tehnologija rada u uzqaialistu. raskrcena i bez stabala da bude sto pravilnijeg oblika (idealno za 2000 m2 je 40x50 m). Ukoliko je upravo vasa parcela prirodno staniste puza. Uvjeti za odabir parcele: da na njoj ima puzeva 5 kucicom u prirodi (na 2000 m2 min 15/20 puzeva) da bude ocjedita. te = .analize i valutacije tla za potrebe puzarstva . iii ZR ZABA 2360000-1101648698.00 kn.isporuka potrebnog materijala za puzarstvo .strucna pomoc oko formiranja uzqajalista . HELlCIKULTURA-AC IZ Matulja nudi usluge: . Rukavac 60 tell fax ++ 38551 742460 liro racun PBZ 2340009-1147009806 MBG 2211949367302 e-mail: helicikultura-ac(ci:. ovisno 0 vrsti puza koju uzgajamo. kao prilog za potrebe kreditiranja . te je pozeljno da duza os parcele bude usmjerena istok-zapad Prvi korak jest napraviti analizu tla. Da biste utvrdili da Ii je vas teren pogodan za uzgoj puzeva. prerada i konzalting 51 211 MA TULJI.izrada troskovnika. kojeg treba uplatiti na nas ziro racun PBZ 2340009-1147009806. Molimo vas da uz uzorak posahete vase podatke.hr Zainteresirani ste za uzgoj pufeva? Koji su prvi koraci? Ukoliko ste zainteresirani za uzgoj pufeva na otvorenom (helicikultura). treba provjeriti da Ii upravo na vasoj parceli ima puzeva 5 kucicom u prirodi.net. sto je donji rentabilni Za ovu djelatnost minimum.00 kn).10. preporucaju se parcele velicine izmedu 2000-4000 m2. tj. Za analizu tla potrebno je uzeti uzorak zemlje do dubine 15-18 cm (nikako vise). te se na ovakvoj parceli moze ocekivati da ce se sa prvom berbom vratiti izmedu 50-70% investicije. mase 1/2 kg. 2000 m2. telefonski bro]. znaci da i potencijalno uzqajaliste moze tame uspjeti. OTKUP 1 KOOPERACIJA Alma Cvjetkovic HELICIKUL TURA: organizirani uzgoj gastronomskih puzeva. Do povrsine 3000 m2 dovoljan je 1 uzorak (1 uzorak 488. selekcioniranje reproduktora. Za pocetak.ugovor 0 otkupu po trzisno] cijeni potrebno je raspolagati parcelom od min.izrada elaborata sa tehnologijom za formiranje uzqajatista . te isti proslijediti na nasu adresu uz kopiju uplatnice na iznos 488. trgovina.

Mi cerno uzorak proslijediti u Medunarodni institiut za puzarstvo u Italiju. ime katastarske opcine kojoj vas teren pripada. rnozete nas posjetiti svake druge subote. uz predhodnu najavu. te nakon 2-3 tjedna prevedenu analizu i valutaciju proslijediti na vasu adresu. Potrebno 0 je takoder pozvati Zupanijskog veterinarskog inspektora koji ce Uvjerenjem posviedocif zdravstveno-sanitamim uvjetima u koje cemo donijeti nase rnaticno leglo. tocniie: ukoliko se drzite propisane tehnologije. U fazi formiranja uzqaialista HELlCIKUL TURA-AC vas prati "korak po korak" iscrpnim pismenim uputama. potrebno nam je dostaviti prostorucnu skicu parcele na kojoj treba naznaciti mjere. kada gda. na vas zahtiev izradujemo elaborat koji sadrzi troskovnlk. pad terena naznaciti strelicama. te yam na svom broju telefona stoji na raspolaganju od ponedeljka do petka od 8-16 sati. Za sve dodatne informacije obratite se na nase kontakte. Za elaborat. Po ugovoru niste obavezni nama ponuditi vas proizvod. Sv. Alma Cvjetkovic odrzava seminare za osposobljavanje uzgajivaca puzeva. ulaz. obratite se za sve informacije Proizvodnoj zadruzi "Oeliciae" (Oarda. Nadamo se da smo yam uspjeli pomoci. stjecete pravo n potpisivanje ugovora. te okolne kulture. da se za svaku vrecu puzeva. Ukoliko analiza pokaze da je teren pogodan za uzgoj puzeva.11. razvojnim agencijama iii banci. Cijene se odreduju svake godine na burzi i jayne suo Ukoliko gore navedeni repromaterijal nabavite od nas. Kompletna investicija za vasu parcelu vidljiva je iz elaborata. HELlCIKUL TURA-AC potipsuje sa vama ugovor u kojem se obavezuje da ce otkupiti puzeve uzgojene u vasern uzqajalistu po trzlsno] cijeni za Europsku uniju. Elaborat se naplacuie prema bodovnoj listi Hrvatske gospodarske komore. DELICIAE iz Darde Ako se odlucite za uzgoj puzeva. te iz elaborata. koja dode iz vaseq uzqajalista. Za pokretanje farme za uzgoj puzeva potrebno je upisati djelatnost u Poljoprivredni upisnik kako biste ishodovali registarski broj. Ivana Krstitelja 100) iii nazovite gospodina Ivu Medaka na 098/878 . sjever. koje je gda Alma Cvjetkovic konzultant. moze garantirati porijeklo. analizu dobiti i razradenu tehnologiju s pripadajuCim pismenim uputama. Sa tim elaboratom mozete se obratiti kreditnim linijama pri zupaniji. Ugovor se potpisuje na 5 godina. Kako biste se jos bolje upoznali s ovom granom u poljoprivrenoj proizvodnji.777 iii 0311742-247 . HEUCIKUL TURA-AC yam isporucuie dio repromaterijala Helitex rnreze zahelicikulturu sjemenje za helicikulturu maticno leglo Po isporuci rnaticnoq legla. Radovi u uzqajalistu zapocinju u jesen iii u proliece i provode se iskljucivo prema tehnologiji i metodologiji koju propisuje HELlCIKUL TURA-AC iz Matulja.

Ovaj puz ima karakteristiku da zimu provodi tako sto se zatvori u kucicu stvarajuci operkulum... Puz karekteristican za uzgoj na nasern podrucju. kao i kombinovani sistem uzgajanja. . Meso ovoga puza je malo tamnije. Zbog cvrste kucice najpogodniji je za kasniju tvornicku preradu. Vrlo je otporan na vremenske uvjete. dostize velicinu od 20g ( 55-60 cistih puzeva 1kg).12. Karakteristican je za mediteranske klimatske uslove.) prostoru. \. uglavnom ga nalazimo u toplijim krajevima Kvarnera i Dalmacije. zbog vece otpornosti na zimu I vlagu. Tada postize i najbolju komercionalnu vrijednost. i brZeg rasta uzgajanje ove vrste puza je u sve veco] ekspanziji. Zbog najvise polozenth jaja (4-5 puta. Ovaj puz se najlakse prilagodjava na nove uslove (zimi je za razliku od Helix Pomatije potrebno pokrivanje lakim najlonom) jedini je koji se rnoze uzgajati na vjestackorn zatvorenom ( u plastenicima . do 80 [aiasca po gnjezdu) u toku jedne godine. VRSTE I IZGLED PUZEV A KOJI SE UZGAJAJU U NASIM KRAJEVIMA Helix pomatia iIi vinogradarski puz .._- 13.. bolesti i samu strukturu zemlje. Meso mu je svijetle boje. ali se sve vise cjeni i u raznim krajevima zapadne europe dostize vecu vriednost od Helix Pomatije. = Helix aspersa Muller iii sareni puz (mediteranski) .

Nedostatak ovog sistema je sto se puzevi ubiraju samo tijekom par mjeseei sezone rasta i koticine proizvoda raspolozive trzistu su oqranicene. rmoze se podici jos jedna ograda sa unutamje strane i to sa manjim rupama od 10 mm. Vec':agustoCa ne daje ucinak u ukupnom rezultatu buduc':i kako se zna kako u pregustom nasadu puzevi sporije napreduju.VRSTE UZGOJA PUZEV A U svijetu se danas koriste tri glavnana nacina uzgoja : Na otvorenom : Ova vrsta uzgoja puzeva se u eijelosti odvija vani. povrce. OVO JE NAJIDEALNIJI NACIN ZA UZGOJ NA NASIM PODRUCJIMA! 14. ito kako plodovi tako i lisce. suncokret. Prostor se u ogradi rnoze razdjeliti tako sto 5e odvoje povrsine za uzgoj mladih. prornjera rupa 10 mm. U "vrticu''. repiea. . Elektricna ograda sa naponom od 6 . Ovaj naein uzgoja podrazurnijeva rninirnalna ulaganja. i skoro svi puzevi u ovoj drzavi proizvedeni za trziste uzgajani su na ovaj nacin. U Franeuskoj 5e puzevi za odredene kulinarske namjene hrane i aromaticnirn biljem kako bi meso dobilo odredeni okus. Biljke za dohranu i zaklon su kupusniace. reprodueiraju i rastu tijekom eije1e sezone prakticno bez posjeCivanja do ubiranja. zitarice. povrsine za lijepljenje puzeva koje sluze za odmor i zaklon od svijetlosti Smatra se kako je najbolja gustoc':a puzeva u ekstenzivnom prirodnom nacinu uzgoja od 6 . Uzgajaju se. sto se i ne smatra uzgojem). puz se moze hraniti vrlo raznovrsnorn biljnorn krmorn (zato se i smatra velikom stetocinorn) to su gotovo sve vrste voca. tek izleglih puzeva (ovo u slueaju ako puzevi nisu u uzgajalistu sarno u jednoj sezoni. na otvornim povrsinama.12 volti se dadaje kao sigurno sredstvo sprilecavanja bjezania puzeva van puzarnika.40 em (zastita od stetocina i izlaska puzeva van grediea). prostoru gdje se uzgajaju mladi puzevi. Ograda se po gornjem rubu svija prema unutarnjem prostoru grediea.Sto je obavezno. salata. i povrsina za uzgoj odraslih puzeva na kojoj se uzgajaju i biljke za kontinuiranu hranidbu (dohranu). u protiece pokupljeni u prirodi a u ogradi samo do jeseni na dopunskorn tovu.10 komada po cetvornorn metru. Osnovna podjela ekstenzivnog puzarnika na povrsine za mlade i starije puzeve narusava se dodatkorn opreme za iezenie puzeva. Inace. Kolicina radne snage i materijala je na minimumu i zato postoje ekonomske prednosti u usporedbi sa ostalim tipovima uzgoja. Ovaj je sistem prihvacen u Italiji. visoku oko 70 em i ukopanu u zernlju 30 . potrebna su ipak ulaganja u: Zastitnu ogradu . veca im je smrtnost i rijede se razrnnozavaju. Puzevi su smjesteni u pareele zatvoreni sigurnosnim ogradama.

Uzgoj u zatvorenom prostoru (staklenik. Jaja se stavljaju u legla za vrijeme od tri tiedna od kada su se izlegla. kada se prenosi u odjeljak za mladuncad a period od 3 . Svaki red od 6 odje1jaka je sposoban za proizvodnju priblizuo jedne tone puzeva. plastenik) Ovaj sistem obunvaca klimatski kontrolirane zgrade u kojima kontroliranim uvjetima kako bi se osigurali maksimalni proizvodni Puzevi se hrane speeijalnim koneentratima pripremljenim za puzeva na ovoj razini zahtijeva velike pocetne investicije. Britanski sistem u zatvorenom: "RUTLAND" . ito 7 puta godisnje. Uzgajanje i njihova okruzenje zahtijevaju stalnu Metoda uzgoja puzeva u zatvorenom je prisutna u Franeuskoj oko 20 godina i poslijednjih godina u Britaniji. kompletno je opskrbijena zljebovirna i odvodnim eijevima za otpad.45 puzeva po odjeljku. u prosjeku od 12 .(UZGOJ I NJEGA MLADUNCADI) Svaka rama je napravljena od galvaniziranog celicnog kuta i mjere su jo]: 215 em dudzine. U ovisnosti 0 vrsti puzeva. Puzevi pozomost i nazocnost covjeka. 156 em visine i 58 em sirine i drzi 4 reda sa 6 odjeljaka za uzgoj. u ovisnosti od vrste puzeva.000 jaja. puzevi borave svo vrijeme u rezultati. 15. Uzgoj puzeva u zatvorenom omoqucuie uzqsjivacima proizvodnju puzeva tijekom eijele godine.4 ijedna i tada stavljaju Hawkyard sistem. svaku etapu razvoja puzeva. moze se ocekivati vise od 2. .

puzevi imaju 99% aktivnosti. Ovo dozvoljava redovito ciscenje bez unlstavanja rastresite strukture tla sto je dobro za polaganje jaja. Puzevi udisu zrak i mogu se ugusiti u prevlazorn okruzenju. osuncanoq i suhog. puz se skriva u zavjetrini. svako zemliiste u kojem rnozemo uzgajati povrce je najcesce dovoljno dobro i za puzeve. Ponekad ce jesti samo jedno iii samo drugo. Ako farma puzeva sadrzi biljke. ukliucujuci i hranjenje. puz se odmara. Klima: umjerena je klima (15-24°C) sa visokom vlaznoscu (75-95%) najbolja za uzgoj puzeva. Tlo. Voda od kise se mora odmah odstraniti. tako i ostali iskoristivi karbonati. Vrlo su bitni. Dobra lokacija je ona u cijoj blizo] iii daljoj okolici puzevi slobodno obitavaju. lako puzevirna treba vlaga. iako vecina Vrsta rnoze izdrzati i ve6e temperaturne razlike. gline. tlu se moze dodati mljeveno kameno vapno. Tlo koje sadrzl 20-40% organske tvari je dobro. Orqanske tvari u tlu su isto tako bitne kao i karbonati.osigurava dijelove njihove hranidbe. ODABIR MJESTA ZA UZGOJ . osim ako se cesce ne mijenja. Kalcij se moze staviti u tlo u omjeru od 450 g/m2. treba koristiti rasprsivace koji se rabe za zalijevanje biljaka u suhoj klimi kako bi se odrzala visoka vlaznost zraka. kako cist kalcij. 16. Puzevi nisu u stanju kopati u teskoj suhoj glini. treba im odrzavati vlaznost i voditi odgovarajucu brigu 0 njima. Za mnoge je puzeve 21°C optimalna temperatura. komposta. Ispod 12°C puzevi su neaktivni. jaiasca od vode nabubre. rast puzeva rnoze jako zaostati za rastom puzeva na kvalitetnom tlu. Lisni humus uz pH 7 takoder dobro funkcionira. kao ni previse rastresito jer u tom slu6aju ne sadrzi dovoljno vlage. Tijekom dana. Nernoqucnost uzimanja dobrog da prouzroci krhke kucice cak i ako puz ima dobro izbalansiranu hranidbu. Tijekom noci. Za zivotne cikluse puzeva nekoliko centimetara zemlje pri povrsim je jednako vazno kao i nadzemlje. postaje vremenom zasiceno sluzi i izmetom. 2-3 sata nakon pocetka mraka. Ako je zemluste suho. puknu i od razrnnozavanja nema rusta. A ispod 10°C zaustavlja se svaki rast. V AZNOST ZEMLJE Struktura zemlje uzqaialista je vazna jer puz nekoliko zivotnin faza provodi pod zemljom. Tlo neutralizirati ako je prekiselo ito vapnom na oko 7 pH. kalcij mora biti dostupan iii iz tla iii iz drugih izvora s obzirom da se kucice puzeva sastoje od 97-98% kalcij karbonata. Puzevi hiberniraju kada temperatura padne ispod 6. Preko noci. bez dovoljno vlage. Povoljna je vlazuost tla od 80% poljskog vodnog kapaciteta. Zato se ne smije pretjerati sa gustoeom populacije. Nize temperature stimuliraju aktivnosti i nocna rosa pornaze laksern pokretanju puzeva. Opcenito je svaka vrtlarska zemlja dobra. skriva iii polaze jaja u zemlju. Nadalje.POTREBNI UVJETI ZA UZGOJ PUZEV A Bez obzira na naeln uzgoja ovo su uvjeti u kojima puzevi najbolje napreduju. Ako kalcij nedostaje. CaC03 uz pH 7 saCinjava vrlo dobro tlo. Osim pH vrijednosti da. Puzevi spavaju kada temperatura raste iznad 2rC iii uvjeti postanu prevlse suhi Vjetar je nepovoljan za puzeve zato sto ubrzava gubitak vlage a puzevi moraju zadrzati vlaznost. a ni mali izlezeni puzici ne mogu izici iz gnijezda na povrsinu. Puzevi ce cesto jesti hranu a zatim zemlju. suvisna se voda mora drenirati kako bi se tlo napravilo podobnijim za njih. Kad ne brsti lisce biljaka. Ako je potrebno. Tla koja su bogatija razmjenjivim kalcijem i magnezijem najbolje stimuliraju rast. vlazuost zraka od 80% izaziva dobru aktivnost puzeva i njihov ubrzan porast. U tlu nastaju i kemijske promjene. U ovisnosti 0 raspolozivirn sredstvima proizvodac treba teziti njihovom ispunjenju. Kalcij se takoder rnoze posluziti u posudama za hranjenje. Zemliiste ne treba biti previse glinasto jer prekomjerno zadrzava vodu. Ovaj stabilizacijski tretman pomaze kako se struktura tla ne bi mogla ispirati. Korov treba redovito untstavati. Tlo: treba koristiti srednje kvalitetno tlo koje nema puno pijeska. puz ne moze iskopati gnijezdo niti potaqatnaiasca. osobito toplog. a ni previse gline. Puzevi kopaju tlo i gutaju gao Dobro tlo pornaze rastu puzeva . Tlo sa previse pijeska ne sadrzi dovoljno vode. Tlo bi trebalo biti sticno vrtu u kojem napreduje zelena lisnata vegetacija. Kad je zemljiste podvodno.T'C. Vtaznost: puzevirna je potrebno vlazo okruzenie: ali ne vodeno. Mjesavina treseta.

Kontrola osvjetljenja u okvirima reprodukcijskog okruzenja Osiguranje pravilne kolicine svjetlosti koju puzevi zahtijevaju za reprodukeijske svrhe rnoze se postici prirodnim iii umjetnim putem. Kontrola temperature se maze postici na razne nacine. Navike parenja puzeva ovise 0 broju sati dnevne svjetlosti.Temperatura: kontrola temperature je takoder kriticni cirnbenik koji odreduje aktivnost puzeva. Zatvara ljusturu. U intenzivnom nacinu uzgoja puzeva uobicajen je sistem koji koristi vodonepropusne flureseentne eijevi od 40W i koje su smjestene u okviru reprodukeijskog okruzenja. Najcesci nacin postizanja zeljenje temperature je zagrijavanje plastenika plinom. Dan . sustav koji osigurava optimalne razine je od najvece vaznosti. intenzivan uzgoj puzeva zahtijeva primjenu umjetnog osvjetljenja kako bi se puzevi drzali u svom prirodnom reprodukeijskom eiklusu. Formulu za optimalne atmosferske uvjete koji se koriste u reprodukciji Trajanje svjetlosti . Svjetlost: utiece na ponasanje puza u svezi sa godisnjim dobima. kako bi imale ucinak koji osigurava preporuchlvi kapaeitet zamagljivanja od 130 mikro cestica. Povrsine plastenika odreduju velicinu i tip plinskog grijaca. Rezirn svjetlosti utjece na reproduktivni proees pa uzqajivaci i na ovaj uvjet moraju obratiti pozornost. Kontrola kolicine svjetlosti zahtijeva jednostavne prekidace sa tajmerima za tempiranje vremena koje se moze podesiti na zeljenu duljinu. 17. Puz se priprema za zimski san padom temperature u jesen. Dan . od temperature i razine vlaznosti. Helix aspersa najvise voli temperaturu oko 20C. Sustav visinskih prskaliea treba konstruirati tako. smanjuje zivotne aktivnosti i ulazi u fazu hibernaeije. Dan .18 h a Noc 6 h Temperatura . Ukopava se duboko u zemlju vinogradarski do 20 em a sareni 3-6 em. Sistemi plinskog grijanja se rabe zbog svoje prenosivosti i pouzdanosti. Naravno.20 CaNoe 17 C : vlaznost Reguliranje . Reguliranje temperature u okvirima reprodukcijskog okruzenla Kontrola temperature je od velike vaznosti za odredivanje aktivnosti puzeva. . avo se prije svega odnosi na reprodukeiju u zatvorenom prostoru.75 % a Noc 90% okrufenja vlaznosti u okviru reprodukcijskog S obzirom da vlaznost ima vitalnu ulogu u zivotnorn eiklusu puza. U ovoj fazi puzevi provedu do 6 mjeseei. preko temperature od 30C puzevi ce prestati izlucivati sluz i zatvoriti ce se u svoju Ijusku privremenim prekrivacem. ana OC puz prestaje funkeionirati i ugine. kako bi se redovito pratila relativna vlaznost zraka i to skupa sa aparatom za automatsku kontrolu opskrbe vodom. to sve nije obvezno i podlijeze improvizaeijama razlicite vrste. Uz sustav prskaliea potrebno je postaviti i hidrometar. Puz se zatvara na temperaturi ispod 6C. Helix pomatia ima veliku i dnevnu i nocnu aktivnost dok je Helix aspersa aktivan sarno nocu.

Puzevi sakupljeni u divljini za zalihe farme puzeva mogu pokazati visoku stopu morataliteta dok se ne aklimatiziraju na novo okruzenje. sto je ujedno i pocetna selekcija. U ovom se periodu preporuca primjena kontroliranog programa hranidbe. Opasnost od otrovanosti puzeva je sasvim realna.RAZLOZI ZA UZGAJANJE PUZA NA FARMI Velika potraznja za zdravom hranom u svijetu uzrokuje masovnu i kontroliranu proizvodnju kako bi se zadovoljile potrebe trzista. u otvorenom tzv. detalje pogledajte u zakonu 0 sakupljanju puzeva pred kraj skripte. Drzave clanice E. U proljece je najbolje vrijeme. U prirodi se puzevi hrane kako hranom neposredno zatrovanom pesticidirna i drugim otrovima. POCET AK UZGOJA Odredena kolicina puzeva za pocetak uzgoja Mjesto u blizini kuce s odqovarejucom vrstom tla u kojem puzevi mogu zivjeti i rasti Nekoliko vrsta biljaka koje puzevi vole jesti. imaju potpunu zabranu sakupljanja puza iz prirode. U buducnosti se oceku]e da ce se uskladivanjem nasih zakona sa zakonima Europske Unije u potpunosti zabraniti sakupljanje puzeva iz prirode. Potrebna kolicina puzeva za pocetak uzgoja : Pocetna kolicina puzeva za uzgoj se najcesce prikuplja u prirodi.4 dana (Francuska) do 30 dana (Australija). Iskustvo je zanimljivo i korisno. puzve ce uciniti vidljivijim. biti odstranjeni. a istovremeno zastitila prirodna ravnoteza. U naso] zemlji se posnne naredba 0 stavljanju pod kontrolu koristerua i prometa divljih biljnih i zivotiniskih vrsta koja ornoqucava selektivno sakupljanje puzeva iz prirode. A ovo se radi ako su puzevi namijenjeni odmah za prodaju. ako se odlucite na uzgoj puzeva. kupusa iii suncokreta . a pornaze u donosenju odluke 0 profesionalnom bavljenju puzarstvom.Mnoge stvari se mogu nauciti prornatrajuci divlje puzeve. .U. Porast i potreba za parenjem. Ako se odluCite za sakupljanje puzeva iz prirode. Kod nas se uzgaja puz Helix Pomatia. Sakupljene puzve je potrebno drzati u karanteni u period od najmanje 3 . tako i biljkama koje sadrze alkaloidne otrovne iii neugodne tvari za covjeka. Period od 30 dana smatra se sigurnom granicom kako ce bilo kakvi kontaminatori i otrovi koje su puzevi unijeli u organizam prije sakupljanja. morat ce te traziti od ministarstva odredene dozvole. maticno jato se moze nabaviti preko zadruge s kojom ste potpisali ugovor i koja yam garantira odkup Najpodobnije vrijeme sakupljanja je u vlaznirn uvjetima. talijanskom sistemu koji podrazumijeva da se cijeli bioloski ciklus a i sam uzgoj vrsi i kontrolira na otvorenoj farmi. nakon iii za vrijeme kise. U mnogim zemljama zastita pojedinih kultura je reguliranje strogim zakonskim propisima. za sakupljanje puzeva s obzirom da temperatura raste i puzevi postaju aktivni nakon hladne zime. Sakupljeni puzvi trebaju biti sto je mogu6e krupniji. 18. a sluze im i za zaklon Materijali za izgradnju puzarnika Uzgajanje puzeva nije tesko. Potreba za puzern sa farme je u stalnom porastu na svijetskom trzistu kao i njegova cijena a zadruga garantira otkup i placan]e puzeva po trenutnim trzisnirn cijenama. Uglavno. Ovakav sistem najvise odgovara nasern podneblju i daje izuzetne rezultate ako ga pravilno sprovodimo. malo se razlikuje od uzgajanja pilica i pataka iii od sijanja kukuruza.

povrsina u uzqajalistu koja je odvojena od povrsina gdje se uzgajaju ostali. To se odnosi i na budueu selekeiju. u biti.15 sati. Preporuca se u ovu svrhu ne uporabljivati puzeve koji su za ovu svrhu koristeni u prethodnoj sezoni. Parenje i rasplod puzeva ima svoju eijenu i mnogi od njih ce uginuti nakon polaganja jaja. dzepna svjetiljka i plastiena kanta od 10 . 19. Niz bolesti ee utjecati na sposobnost puzeva za uspjesno razrnnozavarue.Selekcija Pravilna selekcija puzeva najvaznija je za uspjesan uzgoj. Poklopae je obvezan jer ce puzevi pobjeei puzeci preko straniea . ranije pristigli puzevi. zreli puzevi se odabiru iz pocetne gupe divljih puzeva. kada bjeze. Puz ce pronaci i zauzeti mjesto u kontenjeru. Uzgajivac ce za ove svrhe osigurati plasticne posude. Puzevi se nakon sakupljanja prenose u karantenu.3 dana. vrlo su brzi. Najbolje vrijeme za sakupljanje puzeva je kasno na vecer i nocu. Puzevi se u kontejneru ostavljaju 2 . puz Ce nastaviti traziti podobno mjesto za polaganje jaja. Stalni protok svjezeq zraka unutar okruzenja puzeva doprinosti minimalnoj pojavi stetocirua i bolesti. gdje ce ostati oko tri tjedna kako bi se parili i potozil: jaja.30 dana. Sakupljene puzeve treba sto prije prenijeti na pripremljene terene i pravitno rasporediti u njihovom novom okruzenju. Sloj mora biti vlazan ali ne jako namocen. Dok se kontejneri napunjeni jajima drze u plasteniku mora se osigurati odgovarajuCa vlaznost pod loge. . Ubiranje iz prirode Puzevi se sakupljaju sa skoro svih poljoprivrednih povrsina i vrtova. Genetski cirnbenici koji odreduju do koje ce velicine Puz narasti pokazat ce se nakon perioda od dvije godine. kada su puzevi aktivni u potrazi za hranom i 0 ovisnosti 0 sezoni. Vlasniei ce ovih povrsina bez problema ustupiti puzeve koji se u poljoprivredi smatraju velikim stetocinarna. . kao i 0 inkubaeiji kako bi se u slijedecim eiklusima proizvodnje ovaj osjetljivi posao provodio po planu). tako da je vrlo bitno smanjenje prigode pojave stetocina i bolesti unutar prostora odredenog za reprodukeiju. (Dobro je voditi preeizne biljeske 0 periodu parenja i polaganja jaja. Uspjeh se selekcije ogleda u tome da se po isteku ovog perioda proizvedu krupniji puzevi od onih koji su izabrani prvim odabirom kod sakupljanja u prirodi. koje se stavlja u izabrani dio plastenika. iako se eini kako se sporo krecu. u traganju za parenjem. Ovi kontejneri su napunjeni do visine od 7 em kvalitetnom humusnom mjesavinorn iii vrlo finim cistim riiecnim pijeskom. Puza se ne smije pipati iii uznemiravati za vrijeme njegove aktivnosti.15 litara sa podobnim poklopeem izbusena malim rupicama koje omoquec]u odqovaraiucu ventilaeiju. gdje ostaju od 3 . Odabrani se puzevi stavljaju u reprodukeijska polja. U okviru polja za uzgoj preporuea se gustoCa puzeva od 60 komada po cetvornom metru. Kada je oplodnja zavrsena. VeCina se puzeva pari tijekom noci i taj proees rnoze trajati od 3 . potrebna za uspjesan lov na puzeve je: podobna odjeca. Puzevi se nakon polaganja jaja prernuestaju iz kontejnera koji se prekriva cistern krutom plasticnorn folijom koja je potrebna kako bi se omoguCilo novo izleglim puzevirna da se priljepe na nju kada se izmigolje na povrsinu tla. Karantena je. Sarno najkrupniji . Oprema. Puzevi se takoder mogu sakupljati i tijekom dana za vrijeme i neposredno nakon kise.

. Primjena rnreza treba ornoquciti protok zraka iznad i oko table i pomoci smanjenju gubitaka puzeva koji kroz nju ne mogu propasti na tlo plastenika. ali se mora odvojiti od prostora za mladuncad pomocu dodatne ograde koja razdvaja ove dvije oblasti. Higijena u plasteniku Reprodukcijska tabla 20. sprijeeiti ce bjezanje puzeva sa table tijekom reprodukcije. Ova puzevirna omoqucuie kontinuiranu opskrbu svjezom vodom za pice. preporuCa se poseban plastenik za parenje. Po unutrasruosti rame postavljaju se drvene trake iznad zicane mreze. Krma je srnjestena duz vanjskog ruba plasticnih traka kako se ne bi ispirala tekucom vodom. a postavljanje konkavnih plasticnih traka osigurava glatku povrsinu koja pornaze laksem kretanju puzeva kada tragaju za partnerom za paren]e. Ako je ekonomski moguCe. Tabla mora biti zakosena (samo malo) kako bi omoqucila vodi da polako teee sa jednog na drugi kraj table. Programi redovitog eiscenja i odrzavania higijene su obvezni u ovoj fazi uzgoja puzeva. Zieana se mreza prievrscuje na osnovu table. Konkavne plasticne trake se koriste za transport svjeze vode a takoder sluze i kao posude za hranjenje. Ova tabla se maze smjestiti vani iii u plastenik za mlade. Reprodukcijska tabla je oblast gdje se puzevi pare i polazu jaja. Elektricna ograda koja je dodatak vanjskoj gornjoj granici cijele fame. Ostatak krme povremeno treba odnijeti i plasticne trake redovito eistiti kako bi se odrzala potrebita higijenska razina.za uzgoj mora ispunjavati najvise standarde. se sastoj od konstrukcije od drvene fame koja je projektirana tako da kontrolira i zadrzava puzeve dok se pare i polazu jaja. s obzirom kako se mogu zahtijevati izvjesni uvjeti okrzenia koji nisu istovjetni potrebnim uvjetima.

se lako moze odrediti vrsta puza. KUCICA KuCica predstavlja jedno od najlijepsih dijelova prirodne goemetrije. nervni sistem. materiju za formiranje kucice. te iz tog razloga imamo moqucnost da se detaljno upoznamo sa njihovim otkricima.koja predstavlja osnovnu 3. zainteresirao je mnoge naucnike koji su analizirali zivot i anatomiju puza. U Ijetnjem periodu puz obnavlja snagu putem unosenja velike kolicine hrane. x. Donji dio stopala je sastavljen od snaznih misica a 3. od kojih je gornji par duzi. ZahvaljujuCi to] sluzavoj materiji puz rnoze da klizi i po ostrici bruaca. od krecne materije i jedne naroCite organske supstance . koje ne nalazimo kod drugih zivotinja. sacmiavaiu je usta i cetiri pipka. Pokreti puza su lagani ali snazni.AjVATOA1IJA I FIZIOLOGIJA PUZA Zivot i navike ovog rnekusca koji na prvi pogled rnoze izgledati beznacainim.. S jeseni po zavrsetku Ijetnjeg perioda slijedi potraga za zaklonom i formiranje cvrstoq zaklopca operkuluma. 21. . da bi mogao obnoviti istrosenu snagu izgubljenu u zimskom mirovanju. disni organi. 1. Glava je smiiesten na prednjem dijelu tijela i sasvim se dobro uocava. Izgradena je 2. Nakon toga nastupa period parenja koji je karakteristican po nemirnom i nervoznom trazeniu partnera. Donja povrsina stopala sadrf mnogobrojne zlijezde koje pri kretanju luce sluz te zivotiniica za sobom ostavlja vidljiv srebrnkasti trag. Stopalo koje izviruje iz kucice omoqucuie kretanje i pricvrscivanje puza po podlozi. kako bi u dobrom zaklonu prezimio i ponovo docekao proliece. Sam oblik kucice se razlikuje u mnogim slucajevirna po kojima 4. Nakon oplodnje slijedecih 15 dana puz trazi mjesto za odlaganje jaja poslije cega se zivotinjica iscrpi i izgubi skoro trecinu svoje tezine.conhiolin . OSTALI ORGANI Organi varenja. poCinje potragu za hranom. Puz u toku godine prolazi kroz izvijesne kriticne periode. a da se ne povrijedi. 5. TIJELO U vezi sa spiralnim uvijanjem kuCice i trupa unutrasn] organi puza pretrpjeli su znatne promjene porernecaje. cirkulacija i spolni organi cine kompletnu anatomiju puza. Poslije proljetnog izlaska iz kucice i skrovista u kome je proveo zirnu.

endivija. Hrana zaqadena sa sluzi toksicna je i za same puzeve. kelj. korabica. jedinke iste vrste s razlicitih lokaliteta preferiraju razlicitu hranu. Da bi se zastitio od dehidraeije. rotkva. puzevi se lako krecu. Za Ijetnih pripeka miruje (letargija). Vidljivo je kad se puzevi hrane. pere ih od prasine i zelene dijelove odrzava socnim. karda. izuzimajuCi tukavicasto povrce i cviiece. . blitva. Znatan dio ejelokupne aktivnosti puza (pored hranjenja i reprodukcije) se odnosi na odrZanje ravnoteze vlage u okolisu i tijelu. kelj pupcar. Vecina puzeva koristi neke vrste za hranu. a druge za zaklon sto je vezano uz godisnja doba i staniste. te ih nemiliee tamane. puz za vjetrovita vremena prestaje sa svim aktivnostima i povlaci se u kucicu. evjeta ca. dopuzu na njihove zelene dijelove.BILJKE KOJE SE SADE I SLUZE ZA HRANJENJE I ZAKLON Biljke kojima se puzevi rado hrane su: lisnati kupus. kopriva. repa. Za zaklon su najpodesnije biljke s vlaknastom strukturom stabljike iii lista. spinat. a otezava mu i kretanje. rosa vlazi zemlju i lisce. radlc. VJETAR I HLADNOCA Vjetar je vrlo stetna pojava u sezoni puzeva rasta. Naime. koraba. brste od kraja lista prema peteljei. najsocni]e dijelove. mnogo jedu i brzo rastu. stiteci se od predatora i svijetla.). Puzevi se skrivaju u zaklonu biljaka tokom dana. Jednako tako. Nocu iii u rano jutro kad su biljke vlazne i rosne. mrkva. 22. rotkviea. loboda kao i socni vegetativni dijelovi drugih biljaka. a zimi spava zimski san (hibemaeija). grah itd. drvenasto povrce koje puzevi nerado jedu (djetelina. Smanjuje apsolutnu vlaznost zraka. isusu]e zemlju i lisce kojima se puz hrani. kupus. salata. kres salata. njihove glave se micu dok zvacu. Suneokret je inace jedna od omiljenih poslastiea puzeva. biraiuci vodenaste. a da su jeli znamo po rupama koje iza sebe ostavljaju na liseu. erni korijen. brokula. Ako imaju rnoqucnost odabira. eikla. Nista manje nije vazno to sto kisa ispire sluzave tragove koje puzevi ostavljaju na biljei prilikom kretanja. KISA I ROSA~NJIHOV A VAZNOST Kisa potpornaze rast biljaka. kada su one suhe.

Sita treba napraviti od materijala kao sto je najlonsko vlakno koje je umjereno kruto i elastieno. blizu tla. njegova tezina ce povuci nekoliko vlakana na dolje. Zidu se dodaje vodoravni komad sita koji se pruza 5 . stigne do vrpee. . Ostala vlakna. "bjeze" od puza i odskacu nazad van njegovog dosega. jedno po jedno. kao jos jedno od rjesenja.7 mm unutar ograde. Na unutarnjem rubu sita skinuti poprijecna vlakna kako bi se stvorile vrpee duge 5-7 em. Donji kraj ograde mora biti dovoljno duboko zakopan kako puzevi ne bi prokopali prolaz ispod nje. pobjec: puzi po donjem dijelu sita .4 mm. Kada puz puzi po ziei i do dirne drugu zicu dobije umjereni udar i povlaci se. Druga tehnika zadriavanja puzeva je vrh ograde svinuti na unutra u obliku slova V.5 em siroka (iii vise) bakrena traka. Puz visi na niti i na kraju padne S obzirom kako puzevi ne prelaze preko bakrene trake. H. na vrh ograde se rnoze staviti 7. kisa rnoze nanijeti zemlju na bakrenu traku i omoguCiti puzevima prijelaz preko nje.aspersa ce pobje6i iz otvora ograde taka da je potrebna i elektricna ograda kako bi se zadrzao. Treba koristiti akumulator iii transformator za opskrbu etektricnom energijom napona 6-12 volti. Ako puz koji zel. pod kutom od oko 20 stupnjeva. Svaka zica je suprotno naelektrizirana od prethodne.Zastita od bjezanja U otvorenoj ogradi treba iskriviti vrh ograde prema unutra u polukrug kako bi se vinogradarski puz zatvorio. 23. (Elektriena ograda na vrhu ima vise tankih zica na razmaeima od 2 . Ako je traka smjestena pre nisko. Traka se zbog dodatne sigurnosti rnoze saviti prema unutra. Puzeva se kucica zaglavi u dnu ovog oblika iz kojega ne maze izaci Postoji jos jedna altenativa osobito podobna za prostor sa cvrstim zidom.

navedeni stetnlci kroz nju ne produ i uniste uzqaialiste. Treba promatrati temperaturu i vlaznost rabeCi termometar i hidrometar. Ograde iii zidovi su obicno visoki 60 . Najbolji su veliCine 1. To je vidljivo za vlazna vremena. da ga rnisevi. zicana pletiva. od galvaniziranog metala iii tvrde plastike. . da Galvanizirani limovi. Dodatna oprema moze sadrzavati zljeb sa stranicama od drveta. itd.Ograde sa dodatnom opremom (na otvorenom) Ogradeni prostori za puzeve su obicno dugi i uski umjesto kvadratni. Ovo ornoqucuje slobodno kretanje okolo (bez uznemiravanja puzeva) i rnoqucnost dosega cijele ograde. a jedino je vazno da bude precizno napravljena. prijeci qrabezhivlce. sprecavanje bijega puzeva. okca na njoj ne smiju biti veca od 6mm. a pokrivac stiti od jake kise. Ograda od galvaniziranog lima iii rnreze ujedno sprecava puzeve da pobjegnu. rnreza za pilice. Ako je izvedba od mreze iii pletiva. Njega puzevi ne trpe. Na primjer: plasticne vodovodne cijevi rasijeku se po poll po duzini sloze u jedan red. kada se pod utjecajem vlage na povrsini materijala stvara elektricni napon. prikladni su materijali za gradnju. Ako bi se ukljucio ranije tijekom dana vlaga bi mogla istjerati puzeve na sunce. Ona ce osigurati skloniste i za 50% povecati broj puzeva koje rnozete smjestiti u odabrani prostor. sa slobodnim nititva okrenutim prema gore. potrebno je s unutarnje strane napraviti zapreke za Rjesenje rnoze biti horizontalno pricvrscena traka grubo tkanog plasticnc. i ukopani najmanje 30 cm u zemlju. Treba ga uktiucif pri zalasku sunca. kltice i insekti ponovo ne nastane iii zagade. Upotrebljavamo Ii mrezu iii galvanizirani lim. blokova. Slijedeci sloj. Spomenuta dubina je ona koju nece potkopavati misev: i kltice. preko njih. Postavljamo ih tako da budu 40cm u zemlji a ostatak iznad nje. Ograda rnoze biti od bilo kojeg materijala. Oni ne puzu po takvim povrsinarna. platna sirine 15cm. fiber cementnih ploca iii ploca od galvaniziranog celika. IZRADA OGRADE Ogradu gradimo tako da stupove zabijemo u zemlju. u oba slueaja ih moramo ukopati 40cm. pribijena horizontalno. postavlja se pod pravim kutom. uzduz cijele ograde na visini od 40cm (traka ima resice).2m. Pokrivac ce zatvoriti puzeve i sprijeciti ptice i druge grabezljivice.Oqrada sa puzevima se mora pokriti sitom iii mrezorn. Sustav rasprsavanja vode osigurava vlagu kada je potrebna. Ograda od ploca. Puizvi vole mjesta za skrivanje osobito za vrijeme toplih dana. Nadzemni dio je visok 60cm. Zasjenjivac (koji rnoze biti od mreze) pornaze puzevirna u toplim zimskim danima kako bi nasli zaklon. MATERIJAL ZA IZRADU ZASTITNE OGRADE Povrsinu od 24m2 treba ograditi neposredno poslije kopanja. a na slicnom principu su zasnovane i elektricne ograde protiv bijega. Kad ograda ima neku drugu izvedbu.70 ern. plasticne ploce. 24.

kopaju gnijezda i polazu jajasca. . a rasadujemo ih po sredini na 2/3 ukupne povrsine. Sakupljeni biljni otpad ne bacamo. unosimo parazite i ostale stetnike. Pored navedenog potrebno je postaviti unutrasnje i vanjske ograda koje sprecavaju bjezan]e puzeva. puzevl ih rado jedu. Trebalo bi da se povrsina podjeli na nekoliko djelova koji ne bi trebali biti duzi od 70-80 m. moze nastetiti puzevirna. Kompetentna istitucija trebala bi da obavi analizu zernhista.TEREN. a s organskim gnojivom i kompostom koji nije steriliziran. 1. Zemljiste oko prekopanog dijela sluzi kao staza naseq budu6eg puzarnika. U pregustom nasadu puzevi imaju usporen rast. Gustina nasada je vrlo bitan cintlac proizvodnje. zapalimo ga. a obozavaju lubenicu. Ujedno tu se pare. Takoder im se moze davati i dodatna hrana. Kupus. pruzaju zastititu od stetocina i omoqucava]u cjelokupan ciklus uzgoja. latice. SADNJA BILJAKA NA TERENlJ Biljke rnozemo sijati iii rasadivati. 25. ako se blagovremeno ne razgradi. a njih sijemo uz rub ograde tako da formiramo zastitnu zonu u kojoj ce se puzevi kriti od sunca iii hladnoce. a zernljiste bi trebalo da bude ocjedeno i suho. Povrsinu zemliista od 48m2 u obliku kvadrata dimenzija 6m x 8m ocistirno od trnja. Bogatstvo kalcija i magnezija podtice rast puzeva. Berba se obavlja rucno i najbolje je to raditi poslije kise iii orosavanja puzarnika.5-5 m kako bi se omoguCilo kretanje i rad uzqaiivaca. Preporucuie se prethodno uzorana i istanjirana zemlja. on je jedna od omiljenih poslastica puzeva. Ne treba koristiti gnojivo pri obradi zemlje. Articoka. najsladi zalogaj puza je sami cvijet tj. korova itrave. nego ga rasprostremo po zemlji i kad se osusi. blitva i druge lisnjaee dobre su za hranu. na mjestu bez jakih vjetrova. kontrola uzgoja i "berbu" bez opasnosti da puzevi budu zqazeni. U uzgojnim lejama rnoze se postaviti i uredaj za rasprsivan]e vode koji po potrebi osigurava potrebnu vlaznost puzevirna. rjede se razmnozavaju i veca je smrtnost. IZBOR I PRIPREMA Jedna od pripremnih radnji za uzgajanje puzeva je izbor terena na kome ce se obavlajti uzgoj. Preporucije se zemlja aliena vrtnoj. Umjetno gnojivo. da bi se utvrdilo da Ii izabrani teren po svojim fizickirn i kemijskm svojstvima odgovara namjeni. 2. time ujedno dezinficiramo zemliiste. Takoder je pogodan i Suncokret. tako da dobijemo kvadrat povrsine 24m2 dobro poravnate zemlje. ani siri 2. kao npr. voce. granja. Tako pripremljeni puzevi spremni su za transport odnosno isporuku. radic. Unutar odredene povrsine zakolcimo manji kvadrat dimenzija 4m x 6m kojeg treba kultivatorom usitniti. kopriva iii djetelina su dobri za zastitu. predvece i nocu Puzeve treba pazjjivo odabirati i stavljati ih u drvene sanduke. pletene korpe iii dzakove.

neke vrste muha stallage. plosnata glista. Preracunato to znaci da mozemo imati godisnji prinos od 0. Pozorost treba obratiti na grabezljivice kao sto su: stakori. Sa druge strane izgleda kako se puzevi bolje razmnozavaju u grupama po 100 nego kada ih je samo nekoliko smjesteno zajedno. Puzevi tada polazu manje hrpe jaja. . misevi. najbolji rezultati se postizu sa ne vise od 8 puzeva po cetvornorn metru. Ovi su puzevi mogli jesti otrovne mamke. ptice. a takav problem se maze brzo rasiriti kada je populacija puzeva gusta. Puzevi cvrstu hranu jedu sastrugavanjem jezikom. krtice. Ako su nakon 3-4 dana jos uvijek zdravi. Ako su pojeli smrtonosnu koliclnu otrova. Paraziti. a ne vise od 10 kg/m2 . koncasta glista. Prostor za uzgoj ne smije sadrzavati vise od 60-80 puzeva normalne veliCine po cetvornom metru iii oko 40 u slucaju velikog H. gusteri. slijedeta 1-2 dana davati im samo vodu kako bi se u cijelosti ocistili. gljivice i mikro clankonosci.KOLICINA MESA KOlA SE DOBIJE Iz jedne ograde povrsine 24m2 rnozerno dobiti oko 15kg cistoq puzeva mesa. Sluz inicijalno sluzi i kao feromon (primami rnlris) i pospjesu]e reprodukciju. Puzevi su sitniji i teze se prodaju. Bakterija Pseudomonas aeurginosa izaziva crijevne infek-cije i moze se brzo rasiriti u prenatrpanom boksu. tvorovi. mogu imati veliku stopu mortaliteta dok se ne zavrsi prilagodba novim uvjetima. Vinogradnjak je veci. za zalihe na farmi puzeva. Medutim.pomatia. Puzevima ne stavljati hranu na jednu hrpu. iii jedan kilogram po cetvornom metro sto odgovara velicini pzeva. neke bube i vrste zrikavaca). a takoder imaju i vecu stopu mortaliteta.5 kg/m2 povrsine tla za puzeve koj yam vise od 1 grama. GUSTOCA POPULACIlE Gustoca populacije takoder utiece na uspjesnost proizvodnje. Ako ih zelite rasploditi. cak i neke vrste kanibalskih puzeva (kao Strangesta capillacea). Na primjer: nepojedenu hranu odnostiti svaki dan kako bi se sprijecilo njeno kvarenje. 26. Aktivnost hranjenja ovisi 0 vremenu i puzeve nije neophodno hraniti svaki dan. zato sto taka nema dovoljno prostora za sve puzeve. hodajuci insekti (npr. Zaostalost u razvoju je poslijedica uvjeta uzgoja a ne nasijednih cimbenika. mogu napasti puzeve. Puzevi se teze razrnnozavaju kada su gusto rasporedeni iii kada se nakupi previse sluzi u boksu. Preporucena kolicina za H. puzevi u gusto naseljenom prostoru rastu puna sporije eak i ako irna hrane u izobilju. za neko ee vrijeme uginuti. Treba ih staviti u ogradu i hraniti najmanje tri dana da ociste svoj sustav od mogueih otrova. Vecenje navodnjavanje pri suhom vremenu ce pobolisat' hranjenje s obzirom da vlaga puzevirna po maze Iaksem pokretanju. Kod smedeg hrapavca je situacija obmuta pa je u konacnict prinos jednak. Postupak sa prikupljenim puzevima iz prirode Puzevi prikupljeni u divljini. ali se sporije razrnnozava i raste. Dodatak glista u tlo doprinosi odrzavanju tla cistim za uzgoj puzeva. Neki izvori navode kako je za H. zabe i krastace. imaju manji broj jaja po hrpi i jaja imaju manju stopu izlijeganja. poljoprivredne kemikalije iii otrovne biljke i zato se ne mogu odmah koristiti.5 kg/m2 puzarnika Svejedno je koju vrstu puzeva uzgajamo. BOLESTI I STETOCINE Normalna higijena rnoze sprijeciti sirenje bolesti a takoder unaprijediti zdravlje i stopu rasta puzeva. lasice.aspersa je ne vise od 1.pomatia 20-40 cm2 puzeva maksimum. Mozoa je tu bitna veta moqucnost izbora partnera. za puzeve koji su laks! HRANJENlE Sezona hranjenjaje od travnja do listopada u varijacijama sa "periodom odmora" tijekom Ijeta. Ranije smo spomenuli da uzgoj na vrsta koju cemo prakticirati najvise ovisi 0 klimatskoj osobitosti regije u kojoj se puzarnik nalazi.

odqovarajuceq promjera zbog spriiecavanja bjezanja iii povreda ptizeva. H. . Puzeve nekoliko dana hraniti kukuruznim brasnorn iii posijama.Transport Za konzerviranje. Hranu im ne davati jer ce se pokvariti i ptizevi se razboljeti iii uginuti. mada je tada tesko biti siguran u njihovu "aktivnost". Takoder zapamtiti kako puzevi mogu potisnuti Takoder se mogu pakirati I transportirati u obicnim gajbama za voce i povrce. Neki izvori tvrde kako ne treba transportirati zive puzeve (H. OCistiti prostor i ptuzeve od sluzi i fekalnog materijala nekoliko puta dnevno. Puzevi ne zele jesti za vrijeme transporta. izmedu kasne jeseni i ranog proljeca. Treba biti pazljiv da se puzevi ne povrijede zicarna iii kopcama kada se kutije zatvaraju. Ocistiti probavni trakt puzeva zbog sigurnosti kako su cisti od prasine iii ranije pojedene hrane. Staviti ih u kontejner upakirane u led zbog ocrzavarua temperature blizu (ali ne ispod) tocke smrzavanja kako bi ptizevi ostali uspavani. Najbolje je skladistenje u hladnjaci! 27.aspersa ima krhku kucicu dok odrasta i formira rub otvora tako da nedorasli ptizevi nisu komercijalno pozelini. Puzeve prije transporta (3-4 dana) staviti u poseban kontejner bez prasine iii druge vrste hrane. takoder treba paziti da pri takvom skladistenju I transport nema vlage iii kontakta sa vodom. ali ih i dalje opskrbljivati vodom. preradu iii transport biraju se samo aktivni puevi. Transportne kutije moraju imati rupe. Jer u protivnom 6e puzevi ako dodu u doticaj sa vlagom i vodom izaci nakon kratkog vremena i odpuzati van transportne kutije (gajbe). Promatrati svaku jedinku puza zbog sigurnosti u njeno zdravlje.pomatia) nakon pocetka lipnja zato sto vise nemaju dobru aromu. Najboje je transportirati zive puzeve dok spavaju. Puzevi ne mogu biti pakirani i zatvoreni u kartonima kada je vrijeme toplo i oni postanu aktivni. Ali samo kada se zatvore u kucice. Sa hranjenjem prestati.

ako imaju dovoljno hrane.oni manje jedu i prirast zelene mase povrca u uzqajalistu im osigurava izobilje hrane. a tada su i inace aktivni. Kad imaju hrane i kad staniste nije prenapuceno. Naime. Puzarnik obilazimo jednom dnevno i pobjegle vracarno u ogradu. Ako bi nepazniorn prilikom vlazenja na zemlji stvorili veee lokvice duboke vode. Dobro je posudu prekriti navlazenim jutenim platnom (vlaga smanjuje stres puzeva). a uqinuce raspoznajemo po karaktertsticnom smradu kojeg rnozemo osjetiti kod dva dana uginulog puza UBIRANJE PRVIH PUZEV A Kad u puzarniku zamijetimo veliki broj malih puzica. Ako nema rose i vlage. te mladi brzo odrastaju. Stare puzeve sakupimo i ocistimo. 28. Do ispustanja u ogradu. krecu se i hrane. Jednom smjesteni. BRIGA 0 PUZEVIMA Oko puzeva nema mnogo posla. vrijeme je za prvu berbu (u mjesecu lipnju). U pocetku ce puzevi pokusavati pobjeci. Radovi se mogu odnositi na cupan]e korova i kontrolirano vlazenje biljaka i zemlje. znatan broj puzeva bi se u njima uqusio. Malim puzevirna ostaje vise prostora. vee navecer kad zahladi. voda ih privlaci.NASELJA V ANJE PUZEV A UNUT AR OGRADE Nikada puzeve u ogradu ne stavljamo ujutro iii tijekom dana. po sredini.5kg mesa. Od njih dobijemo oko I . a uvijek u sumrak. Prskanje i vlazenje treba izvoditi u koliCini jace rose. dobro napreduju. Vlazen]e zemlje i biljaka po suncanu danu puzeve bi izmamilo iz sjenovitog zaklona i sunce bi im zasigurno nastetilo. vee ih rasporedimo na sest jednakih hrpica na uzduznojliniji. Za desetak dana puzevi se naviknu na novu sredinu. Pretjerano natapanje bi unistilo jajasca u gnijezdu. . Puzeve ne sasipamo na jedno mjesto. Puzevi se ponasaju teritorijalno i nakon izvjesnog vremena ogradu smatraju svojim obitavalistern. sakupljene puzeve treba drzati na hladnom i sjenovitom mjestu da ne dehidriraju. zemlju i biljke je korisno prethodno poprskati vodom. novim Uginule (radi stresa iii neceq drugog) treba nadomjestiti. Krajnje hrpice trebaju biti udaljene barem 1mod ograde. ne znaju plivati pa se utope. Puzeve nikad ne stavljamo u ugao jer im time olaksavarno bijeg. pokusaj bijega su neznatni.

Isto nam je potrebno da bi obnovili pojedenu vegetaciju iz prve ograde. tikve kao i zelenu biljnu masu donesenu odnekle drugdje. IZGRADNJA DRUGE OGRADE Optimalno vrijeme zavrsetka druge ograde je pocetak mjeseca travnja (po istim prmcipirna. Izrasle biljke imaju previse vlaknastih i drvenastih dijelova. nepunu godinu poslije prve. DOHRANJIV ANJE PUZEV A Kad u puzarniku ponestane kvalitetne scene zelene hrane to je manji problem nego da ne stane biljaka koje stuze puzevirna za skloniste. Ukupna povrsina dovrsenoq puzarnika iznosi 96m2. Navedeni prostor ukljucuje i staze za kretanje oko samih ograda. Nije neophodno da obadva uzqaialista budu neposredno jedan pored drugog. jabuke. mekinjama. Puzevi vole jesti voce i povrce. . 29. Zavrseni puzarnik sastoji se od dvije identi ne ograde. koncentratu za pihce i shcno. Prebujna i prerasprostrta vegetacija sprecava stvaranje rose sto nije dobro.BRIGA 0 BILJKAMA Briga 0 biljkama se svodi na to da im ne dozvolimo izrastanje preko ograde jer bi to puzevima omoqucilo bijeg. puzevi mogu oducno napredovati i na suhoj hrani. potrebna nam je i druga ograda). a svake uzgoj ne sezone naizmjence uredujemo i koristimo jednu od njih. u nekoliko plitkih posuda postavljenih na zemlju. S dvije ograde mozerno manipulirati s puzevima tako. da ih svakog profjeca prerniestarno iz jedne u drugu. a puzevi takve nerado jedu. Kad bi ponestalo svega navedenog. lubenice. a tada im trebamo osigurati pitku vodu.

pareni medusobno. zatim red puzeva. u hladnoj vodi. u kutiju iii najbolje drvenu gajbu prostremo 5cm debeo sloj krupne drvene strugotine. Slicno je s bojom kucice. Ovo je dostatno vrijeme da puzevl iz probavnog trakta isprazne zaostali sadrza] i tada smo sigurni da su izcisceni. amanje ostavimo da se jos neko vrijeme tove. poslije kise iii vlazenia. 30. Veliki puzevi koji se pare s velikim puzevirna. puzevi sa speciticnom obojenoscu. red puzeva i tako naizmjence do vrha gajbe.NASELJAVANJE DRUGE OGRADE Po sistemu poznatom otprije nastanimo i drugu ogradu. Mjesto na kojem ih cuvarno treba biti hladno i zasjenjeno. Dorasle trosimo. Do jeseni trebamo pobrati sve. najbolje objesene. puzeva moramo biti sigurni da su procisceni iznutra. Kad su dobro skriveni u vegetaciji. da nam se ne gnjece iii uquse. gdje cerno ih pobrati. Trebamo ih drzati na pro zracnorn mjestu. daju jos vece potomstvo. Manje kolicine puzeva najbolje je sasuti u povrtlarsku jutenu iii PVC pletenu vrecu koju objesimo na sjenovito mjesto gdje ce se oni procistiti i zatvoriti u periodu od nekoliko dana. Puzeve sakupljamo rucno. Vrijeme premjestania puzeva je klimatski uvjetovano. DRUGOUBIRANJE PUZEV A Posto smo odabrali i premjestili reproduktore u drugu ogradu. Zatvoreni puzevi mogu se kuhati odmah Pripremu za kuhanje pociniemo s pranjem puzeva izvana. Za daljnji uzgoj cemo odabrati najvece i najvitalnije primjerke (zeljenog kolorita) iz prve ograde. koje Ce ih namamiti na otvoreno. pa 3cm strugotine. CISCENJE PUZEV A Prije kuhanja zivih. aktivnih. veoma slicno prirodnom procesu. na prirodan nacin. da osiguramo vrijeme za pripremu prvog uzqajalista za shedecu uzgojnu sezonu naredne godine. bacimo irn omiljeno lisce. daju vecinu potomaka s istim karakteristicnirn koloritom. zatvorenim puzevima. Stavimo ih u posudu bez hrane (s dovoljno zraka) najmanje 4 dana. Oni su postupak ciscenia proveli prije zatvaranja. DrugaCiji slues] je sa zivirn. Mehanick: odstranjujemo ostatke zemlje i lisca na nacin da ih muesamo u sirokorn ovalu s malo vode. ali najcesce je pogodan travanj. . Sabiremo ih u kante iii kosare ne vece od desetak litara. u prvoj nam ostaje mnogo puzeva konzumne veliCine. pri odabiru reproduktora mozemo vrsiti i selekciju po boji i veliCini. Ako imamo vremena i volje. Ako pobrane puzeve ne rnozemo odjednom pctrositl i zelirno ih zive sacuvati oko mjesec dana. kad su biljke mokre a puzevi aktivni.

5 em. Puz ponekad polozi jos jednu stanovitu koliCinu jaja nekoliko ljedana kasnije. tada polazu jaja iz genitalnog otvora koji je iza same glave. Neki puzevi mogu djelovati kao muzjaci ujednoj sezoni i kao zenke u slijedeeoj.. Oko 1/3 puzeva Ce uginuti nakon sezone razrnnozavania. Jaja H. uholaze. lako imaju i rnuske i zenske reprodukeijske organe. Treba odrzavatt vlaznost tla od 80%. sastavu tla itd. Nakon parenja. Kada je puz dovoljno velik i dovoljno zreo. (slika gore) Puzu treba 1-2 dana kako bi polozio 20-50 jaja. vlaznosti tla. sto moze biti nakon nekoliko godina.. Ponekad postoji i drugo parenje u ljeto. Puzevi bitno gube na tezini prigodom polaganja jaja. dolazi do parenja u kasno proljeee iii rano Ijeto nakon nekoliko sati udvaranja. 31. Jedan istrazivac premjesta jaja odmah nakon njihovog polaganja. Puzevima treba tlo od najmanje 5 em dubine u koje Ce poloziti jajasea.PARENJE I POLAGANJE JAJA Puzevi su hermafroditi. Suho je do nepodobno za pripremu gnijezda kao i do koje je pretesko. U glinastom tlu koje postaje tvrdo stopa reprodukcije rnoze opasti zato sto puzevi nisu u stanju poloziti jaja i otezano je izlijeganje i izlazenie iz gnijezda. Tlo treba drzati na 18-26°C a optimalna temperature je oko 21°C. Stupanj izlijeganja ovisi 0 temperaturi tla. Na primjer H. Puz prekriva rupu rnjesavinom mulja koji ispusta i prasinorn. parenje se dogada i nekoliko puta qodisnie. do jedne godine. (U tropskoj klimi. puz moze skladistiti spermu. Neki se ne oporave. Drugi puzevi igraju obje uloge odjednom simultano oplodujuCi jedno drugo. . H. broji ih i dri:i u vlaznorn pamuku do izlijeganja i pocetka hranjenja rnladuncadi.pomatia polaze jaja u srpnju iii kolovozu. (podaei 0 tome koliko dugo nakon parenja puzevi polazu jaja variraju). Dobro je tlo koje sadrzi 20-40% organske tvan.aspersa iz juzne Franeuske moze odbiti H.pomatia su u promjeru oko 3 mm i imaju vapnenu Ijusku i visok sadrza] fumanjka. Puzevi su ponekad nezainteresirani za parenje sa drugim puzevirna iste vrste koji potiecu sa vece udaljenosti. Tlo treba biti bez stetocinja kao sto su mravi.pomatia tlo treba biti duboko najmanje 7. Za H. koju je primio. moraju se pariti sa drugim puzevirna iste vrste prije polaganjajaja. 2-8 tjedana nakon parenja u rupe koje kopa u tlu. U nekim klimatskim uvjetima puzevi se pare oko listopada i drugi puta se mogu pariti nakon dva tjedna).aspersu iz sjeveme Franeuske. Puzevi stavljaju glavu u rupu iii mogu upuzati tako da im se vidi sarno vrh kucice. stonoge . ali jaja obicno po laze nakon nekoliko tjedana.

ponekad i do 30-40 cm i zapecate se u svojoj kucici hibemirajuci tijekom zime. Tada iskopaju duboku rupu. ali rastuci broj sati dnevne svjetlosti ipak stimulira polaganje jaja. u toploj i vlazno] klimi. insekti. polaze 100-400 elipsastih jaja od kojih je svako oko 5 mm duzine. . U SAD. H. sa dijagonalom od oko 0. Seksualna zrelost zahtijeva 6-16 mjeseci. Gigantski africki puz.aspersa su bijela. Puzevi jedu i rastu sve dok vrijeme ne zahladi. jaja se izlegu nakon 2 tjedna iii nakon 4 tjedna ako je hladnije. U idealnim uvjetima u laboratoriju neki su sazrijeli za 6-8 mjeseci. rnozs polagati jaja i jednom miesecno od veljace do listopada u ovisnosti 0 vremenu i predjelu. Ptice. povecava se i opseg i broj puzeva koji ee sazrijeti u stliedecoj godini. H.u veei broj sati dnevne svjetlosti koji se pojavljuju dok su temperature jos niske. ali veci brojevi su najcesce poslijedica cinjenice kako vise od jednog puza po laze jaja u isto gnijezdo.Cjelovito razvijene bebe H.asperse sazrijevaju za 10 mjeseci. Ovi puzici rastu do 10 mm mjesecno. Ashatina fulica. Beba-puzevima treba jos nekoliko dana kako bi se izmigoljili iz zapecacenoq gnijezda i popeli na povrsinu. 0 vremenu i 32. Svaki puz moze poloziti nekoliko hrpica jaja u rupama u tlu kao H. vecina aktivnosti H. Podaci variraju od 30 do preko 120 jaja. Puzici se izlegu nakon 10-30 dana i dugi su oko 4 mm. Ovaj puz zivi 5-6 godina a ponekad i 9 godina. Ako se manipulira okruzenjern kako bi se dobilo ranije izlijeganje. U klimi slicno] juznoj Kalifomiji. Ako se dobro hrane i nisu u pregustoj populaciji ovi puzevi koji se izlegu na pocetku sezone dosegnuti ee velicinu odraslog i oformiti rub na ulazu u kucice do slijedeeeg lipnja. mogu utjecati na ovaj raspored. U Juzno] Africi neke H.5-5 cm. Parenje i polaganje jaja poCinje kada ima najmanje 8 sati dnevne svjetlosti i nastavlja se dok dani ne postanu kraci. duljinom dnevnog svjeda. iii polazu jaja na povrsini stjenovitog tla. zabe i druge grabezljivice mogu nanijeti velike stete. H. (Podaci variraju u ovisnosti 0 klimatskim razlikama i regionalnim varijacijama ponasanja puzeva).aspersa. Ako je dovoljno toplo.pomatia se izlegu za 3-4 tjedna od polaganja jaja u ovisnosti od temperature i vlaznosti.aspersa se izleze i izlazi iz tla skoro iskljucivo u jesen. Jaja H. ovisno raspolozivosti kalcija. u organske tvari iii u podnozje biljaka.aspersa po laze u prosjeku 85 jaja u gnijezdo koje je duboko 2. Achatina fulica je nakon 6 mjeseci duga oko 35 mm i vee maze biti seksualno zrela. okrugla. Puzevi se pojavljuju u proliece kada se tlo ugrije i odmah pociniu pojacano hraniti se kako bi nadoknadili gubitak tekucine i hrane.pomatia. A ovo je u suglasnoti sa opadajucom temperaturom i kracorn.asperse pocinje u drugoj godini njihovog zlvota. rnisevi.30 mm i polazu se 5 dana do 3 tjedna nakon parenja.

Odrastanje U okviru iste populacije puzeva. Ova pornaze vrsti kako bi prezivjela u divljini i u losirn vremenima. uzgajivac puzeva ce izvrsiti odabir onih puzeva za zalihu koji najbrZe rastu i najbrZe sazrijevaju.aspersa Nizak unos kalcija ce usporiti stopu rasta i prouzrociti tanje kucice. diranje.Africki puz TEMPE RATURA--VRIJEME . pod istim uvjetima.). \ '---' 33. . brzorastuce puzeve umjesto malih i sporo rastucih jedinki. nehigijenske uvjete. a takoder mogu jesti i zemlju. Vecina razlika u rastu je vjerojatno poslijedica Cimbenika okruzenja. stres (puzevi su osjetljivi na buku. prosiiecna se velicina puzeva rnoze bitno povecati u samo nekoliko generacija. hranidba. Meautim. vibracije.aspersa zahtijeva najmanje 3-4% kalcija u tlu (iii drugog izvora kalcija) za dobar rast. Meautim. neurednu hranidbu. neki ce puzevi rasti brze nego drugi. INKUBAClIE 10°C ] 5°C ]s-c 20°C 35 dana 26 dana 24 dana 18 dana Gornja tabela predstavlja prilicno pouzdane pokazatelje vremena inkubacije za Helix aspersu. Putem selekcije sarno najveCih. svjetlost. Puzevl mogu jesti vapno iii napadati zidove zgrade trazeci kalcij. temperatura i vlaga i primjenjena tehnologija uzgoja. itd. H. vremenski razmak je odjednog pa cak do 14 dana. Nekoliko clmbenika moze bitno utjecati na rast puzeva: gustoca naseljenosti. Vecina puzeva zahtijeva vise kalcija u tlu od l-l. ukljucivsi i qustocu zalihe. Kalcij se moze davati po zelji.. Hrana je sarno jedan izvor kalcija. Prodavati ce manje puzeve. Nekima ce trebati dvostruko vise vremena za odrastanje. Jaja polozena od iste individue ne izlegu se u isto vrijeme. bez obzira koliko su ove razlike genetski odredene bolje je uzgajati krupne.

Puzevi koji su se izlegli prethodnog Ijeta mogu se smjestiti u prostorije za mladuncad na hibermaciju tijekom zime. svaki odrasli rasplodni puz mogao proizvesti 15 rnlaouncadl. Ne treba prijeci gustoCu od 1. Protein pornaze beba puzevirna brzi razvitak i dobro zdravlje.Pet etapa uzgoja puzeva U uzgoju H.aspersa puza po cetvornorn metru ograde. Za H. Jedan istrazivac je zapisao kako je u sanducima na otvorenom svaki puz za razrnnozavanje irnao 7 mladuncadl. U tipicnom primjeru sanduka: sanduk za uzgoj ima betonske stranice. . Kanibalizam kod izlijeganja lzlezeni puzevi prvo pojedu Ijusku vlastitih jaja. u plasteniku toliko dugo dok plastenik ne dosegne jako veliku toplinu iii suhocu zraka. Neke puzeve treba ubrati a neke ostaviti za razmnozavanje. Ploce osiguravaju puzevirna mjesto za odmor i skrivanje. Visoke Ijetne temperature i prekomjema vlaznost prouzrocuju deformacije puzeva koji uz to ostaju sitni. ovo im daje neophodan kalcij za kucice. iii. Ako se puzeva jaja cuvaju na optimalnoj temperaturi od 20 C (za neke vrste) i aka jaja ne izgube vlaznost. Ako imate nekoliko ograda za tOY. rnladuncad. pojilice. Ponekad pocnu jesti ne izlegla jaja. Ograde se za tOY mogu opremiti plasticnim iii drvenim plocarna koje vise sa rama i donjim rubom dodiruju tlo. Oko prvog travnja (ako temperature dozvole) prenijeti ih u prostor za konacni tOY.stavite manje u jedan. Posto puzevi gube tezinu kada Ijeti spavaju. Puzevi teze ka tome da jedu samo jajasca vlastite vrste. Ako se izlijeganje oduzi na duzi period povecava se kanibalizam. Ovi sanduci za uzgoj mogu biti na otvorenom. Puzeva jaja imaju 12-20 puta viseproteina od salate. Ograde za razrnnozavanje se mogu opremiti isto kao i boksovi za tOY iii se ograde za tOY mogu rabiti kao ograde za razrnnozavanje nakon ubiranja zrelih puzeva. Mreza za komarce iii site prekrivaju gomji dio. vecina jaja se izleze u medusobnom razmaku od 1-3 dana. Hranilice mogu biti srnjestene na ramama koje drZe plasticne ploce.asperse razlikuje se pet etapa: reprodukcija. Puzava jaja su izvrsna startna hrana za izlegle ptizice. uz bolje rezultate u zatvorenom . izlijeganje. U plastenicima svaki rasplodni puz ima oko 9-12 rnladuncadi. srednje u drugi a krupnije u treci boks. tlo sa glistama (za ciscenje tla) na dnu. 34.5 kg H.aspersu 100-120 puzeva po cetvornom metru je maksimum. Kanibalizam je takoder kratak. Prostor za tOY rnoze biti na otvorenom iii u plasteniku. neki uzqajivaci ne stavljaju puzeve u ograde po tezini nego po kornadu. vegetaciju. lstrazivac je osjecao kako bi u boljim vremenskim uvjetima nego sto je imao te godine. tOY i finalni tOY.

pireom (u prahu). magnolija. vrste i naein dopreme hrane itd). stricak. Puzevi obicno vise vole socno lisse i povrce nego suho. marelice. potocarka. Puzevi izbjegavaju biljke koje proizvode zastltne kemikalije. odmah uklonite ne pojedenu hranu zato sto se brzo pokvari. Najbolje je davati pola zelenog povrca i pola smjese za pilice koncentrata. loza i grozae. Kalcij se primjenjuje u oblicima koji ne sadrZe stetne soli od kojih puzevi mogu uginuti. hranu jednaku 10% a ponekad i 20% od svoje tjelesne tezine. list luka. spinat. grbastica. planinski jasen. 35. krastavci (omiljena hrana puzeva). Kalcij pomijesaf sa vlaznirn posijama iii krumpir . dud. petunija. kelj. bazga. sljiva. bobicasto voce. Puzevi koji spavaju mogu izdrzati puna dulje.aspersa je spreman pojesti mlijeko u prahu. 44% jecma. Ijiljan. salata (omiljena i od nje su puzevi dobre kakvoce). juzno voce. zrele tresnje. kamilica.PREHRANA PUZEVA BTLJKE KOlE PUZEVI JEDU Puzevi iste vrste prikupljeni iz raznih podrucja mogu imati razlicite hranidbene prohtjeve. Puzevi jedu i materijale kao sto je kaftan (time ih nemojte namjero hraniti kako se prigodom transporta ne bi dogodio bijeg iz kartonskih kutija). temperatura. celer (list i korijen). 10% kukuruza. intenzitet svjetla. 15% soje. Kolieina hrane koju puzevi jedu ovisi 0 vlaznosti i raspolozivosti vode za pice. bunika. ostecenirn vocern i kuhanim krumpirom. poriluk. Mladi H. kiseljak. zitarice. slatki qrasak. Neki uzqajivaci koriste raz. grab. sljezovaca. U ovu svrhu odgovaraju i neki tipovi pojilica za puree. repa. jecarn. Posije mozete dati vlazne iii rasute po listovima povrca. Puzevi ponekad mogu pojesti. sojino brasno iii peletiranu smjesu za piuce. simsir. Opskrba vodom za pice je preko plitkih kontejnera kako bi se smanjio rizik od utapanja puzeva. krumpir (sirovi iii kuhan). zrele kruske. hibiskus. ladolez. . To je proces koji traje od 8-12 tjedana. zastitne dlacice na stabljici itd. Njegova brza stopa asimilacije pospjesuje brzi rast. Koncentrati u prahu za nesilice osiguravaju kalcij. Ostali cirnbenici (npr. maslacak. 20% sirka. koji sadrzi 5% koncentrata za nesilice. Neke odkrma koje puzeviiedu su: plod i list jabuke. Hrana mora sadrZavati 20% psenicruh posija dok su 80% materijala od voca i povrca. vlasac. macuhica. Ako puzeve hranite povrtlarskim dodacima. hren. Aktivni puzevi bez hrane. kopriva. kukuruzno brasno. karanfil. breskva. za period od 24 sata. rajcica (omiljena). bundeve. prije uqinuca od gladi mogu izgubiti vise od 1/3 tjelesne tezine. psenica. Kalcij im davati najmanje jednom tjedno ito ako nije dostupan u tlu. cvjetaca. ruze. mrkva. cinija. Osigurati cesto eiscenje posude za hranjenje i pojenje. dok se ne otkrije optimalan nacin hranidbe. hajdueka kasa. takoder utiecu na hranidbu. 6% vapna u prahu (40% Ca). gotovo sve vrste kupusa. raz. persin.

Prethodno pojedu vlastitu ljusku iz koje su se izlegli. Treba mu "odabranik" iIi «odabranica» da bi se nakratko sparili. ili pak kanibalizma (medusobno se prozdiru). jer ne moze oploditi sam sebe. treba ga dodati. mozete sasvim dobro cuti djelovanje puzevih zubala. Iskustvo kaze da puz odlicno osjeca dolazak zime i konstantno niskih temperatura. a ako je u zemlji nedostatak kalcija. otvor kucice zatvori bijelom opnom i ceka proljece. Dakle. Za nesto manje od mjesee dana izlegu se mali puzici koji uskoro krecu u pasu. 36. moze to biti i brzina od 5. te da nakon dvadesetak dana polazu jajasca u jamiee koje su sami iskopali u rahlome tlu. oboljevaju i ugibaju. ali njemu sasvim dostatno. a tamo se nade oko 50. je orosavanje (nije dobro navodnjavanje) tla. zar ne? Puzev organ za kretanje je njegovo stopalo. ocisti se i pocne pripremati za zimski san. KRETANJE PUZA je. Dakle. vee smo natuknuli. treniea).. vazno je da se puzevi Helix pomatia pare u lipnju. ako nema dovoljno kalcija. kada se prosjek dnevne temperature pocne kretati 8 do 10 stupnjeva eelzija. Spominjemo tek da je puz dvospolna zivotinja i moze. jer tako maleni i slabasni niposto ne smiju na sunee. Zakopa se u zemlju do dubine od desetak i vise eentimetara. zacahurenje puza pred zimu.. On je dvospolae. . U uvjetima prosjecne vlaznosti tla. onda je to cinjenica da zivi na svim dijelovima svijeta vee tisucama godina. a ako naide na vlazno tIo i ako malo doda gasa. probavi pojedenu hranu. negdje oko korijenja biljaka. Gurmane ne zanima to sto puz ima i pluca i sree. NEPRIJATELTI PUZEVA u uzgajalistu su grabezljivci i nametniei. Sve ovo uzgajivac moze i ne mora znati. ali nepotpuni. pa i vise metara na sat! Impresivno.000 zubi u donjoj usniei (redule. ali moramo dati neke podatke 0 njemu kako bi uzgajivac znao gdje su moguce zamke. za izgradnju kucice pa dolazi do bolesti. reeimo slikovito. iIi drugo. Operkulacija je vazno razdoblje i za puza i za uzgajivaca. Mora sadrzavati izmedu 2 i 4 a maksimalno 10 do 15 % kaleij a U slucaju nedostatka kalcija. mladi puzevi nemaju dovoljno materijala.Puzarstvo Uzgoj Vinogradarskog pufa (helix pomatia) PREKO 20. 6. vrlo interesantno. KUCICA je u 97 % od kaleijeva karbonata i u odabiru pareele za buduci puzarnik treba voditi racuna 0 sastavu tla. a ako je u zemlji previse kalcija. oci erijeva. Ako budete imali svoj puzarnik. Operkulaeija traje od listopada do ozujka.ak i vise jaja. ovisno 0 hidrometeoroloskim prilikama. IIi jedno. Uskoro se probijaju iz gnijezda. puz Helix pomatia prestaje jesti. zeludac. pojedu. te podatak da ima oko 22. Jamiee u koje polazu jajasca nisu ni tako male jer im je dimenzija oko 4x4 em. Parenje i razmnozavanje kod puza je. da bi se puz mogao lako kretati i hraniti. To je. iz nasega kuta gledano. a taj dio njegova tijela jedino zanima covjeka u konacnici.000 ZUBICA! Ako nesto impresionira kod puza Helix pomatia. Rekosmo vee da necemo siriti strucnu pricu 0 sarno me puzu. i svoju jos neizleglu bracu. ali ne u parenju. biti i muski i zen ski puz. njega zanima stopalo. puzevima stradava stopalo. muske i zenske spolne staniee . a zivotinjica izgubi oko 20 % vlastite tezine. vrlo sporo. obicno za kise i nocu. iIi ako navecer prosetate do tudeg uzgajalista. zivotne se funkeije u tome razdoblju svedu na minimum. ali ono sto stalno mora imati u glavi i provoditi u vrijeme ljetnih susa. a potom se razisli i svatko od njih krenuo u svoje rodiliste da polozi jaja! Oboje medusobno oplodeni odlaze iskopati rupu i poloziti jaja. gusteracu.. krece se brzinom od oko 4 m na sat. Za nas koji nismo znanstveniei i koji cemo se u pocetku zadovoljiti s tek minimum znanja 0 toj zivotinjici. da jednostavno kazemo.

ali i skupljanjem i uni stavanj em. GLODAVCI Deratizacijom vee ogradenoga terena unistavamo stakore. bioloskom ciklusu. ne previse vlazan. mora imati aktivnog kalcija do najvise 15 posto (rekli smo. Nezgodne su vrane. vrapci i kosovi. ili pak 0 kompletnom. PLATELMIDI I LARVE TREMATODI. ali ako je puzarnik uredan. Nametnici su: NEMATODI. te zbog toga sto u ovome uzgoju mi puzu dajemo sansu da zivi na svoj prirodni nacin od poroda do dostizanja idealne tjelesne tezine. Osim toga dobro je u blizini puzanika imati i poneko visoko stablo da ga posjecuju nasi saveznici kopci. prakticira se i u zatvorenim prostorima . automat sku regulaciju svega toga . Kompletan bioloski ciklus je.. i galebovi. poljske miseve i jezeve. sokolovi i sove. Skupo! Osim podjele na vanjski i unutarnji uzgoj. Ovi insekti ne lete i ako prije uspostave puzarnika tretiramo zernljiste na odgovarajuci nacin. Puzarnikom nazivamo prazan ili popunjen ogradeni objekt za uzgoj konzumnih puzeva. Smatramo potrebnim izvrsiti analizu tla prije samoga odabira. Dobro je da ima nagib kako bi visak vode otjecao. Ograde su iz tri osnovna elementa: vanjska ograda od lima. rjesava ih se odgovarajucim kemij skim sredstvima. s velikom smrtnoscu i gubitkom tezine. . PUZEVI GOLAtI Puz go lac je opasan stetocina jer je i mesozder i voli pojesti «nasu muku)) . kao sto je i relativno skup. ti gubici su ukalkulirani. vee rahlo kako bi se puzevi lako mogli ukopavati i iskopavati iz zemlje. a ako ih ima. UZGAJALISTE ILl PUZARNIK Rekli smo vee da necemo nasiroko razmatrati ostale vrste i mogucnosti uzgoja puzeva osim Helix pomatia i to u punom bioloskom ciklusu. hladenje. Neki postavljaju mrezicu. recimo. vanjska ograda od pletene zice i unutarnja kojom se ograduj u pojedine uzgojne linije. za nasu zemlju najpovoljniji. GLODA VCI I PTICE. U zatvorenim prostorima mozemo toviti puza cijelu godinu.. No. vlazenje. cijena ljudskoga rada znatno niza od cijene suvremene tehnike i objekata. PUZEVI GOLAtl. Krecu se oko 5% kod odraslih i 20-ak % kod malih puzeva. Tretira ih se sredstvima na bazi metaldehida. PTICE Protiv ptica najbolji je lijek gusto zasadeno raslinje kojim im se puzevi hrane u uzgojnim linijama. jer. Ako se eventual no kasnije ipak pojave. INSEKTI Puza prvenstveno napadaju insekti kornjasi (rod soleoptera) a to su staphylinidae. 37. muljevito iIi pjeskovito. ali cemo ih tek spomenuti donekle. krtice. ali. tvrdimo. Protiv njih nema za sada efikasne zastite. ali i imati grijanje. ako zelimo izbjeci vel ike gubitke u proizvodnji. najbolje dva do tri posto) a Ph faktor (kiselost) kretati se oko 7.. to je objekt koji treba saciniti po tocno definiranim pravilima.puzeve koje mi uzgajamo. i jos ce dugo biti.plastenicima ili gradevinskim objektima. ako je tlo glinasto i padnu jake kise. gubici od nametnika nisu znacajni. Parcijalni uzgoj necemo uopce razmatrati jer to nije ozbiljna proizvodnja vee povremeno skupljanje puzeva iz prirode i djelomicna dohrana. Tlo Za puzarnik ne smije biti izrazito glinasto. mozemo govoriti i 0 parcijalnom. Dakle. njih smo se prakticki rijesili. silphynidea i carabidae.INSEKTI. te ako se redovito cisti od ostataka (ne)pojedene hrane i izbjegava truljenje. ali onda je rosenje znatno oslabljeno. jer je. Osim uzgoja na otvorenome zemljistu. puzevi ce se podaviti! Ogradivanje pufamika je vrlo vazan posao..

E. U predvecer (naravno kada su suse) treba prskati sto je moguce sitnijim mlazom do pola sata. na zalasku ljeta. Na betonske ili bagremove. ocekivati 15 do 20 primjeraka po jednom reproduktoru koji ee docekati prodaju. preporuca se prije bilo kakvih odluka i radova. ali svakako prema izvedbenom projektu. ali dogodine dolaze vlastiti. do krtiea. zemlja ne treba biti visoke klase. zmija. stakora. Dakle. dati uzorak tla na analizu postotka aktivnog kaleija i kiselosti. Visa je od one koju mogu izdrzati puz iIi covjek. Izuzetno je efikasna u sprjecavanju bijega puzeva. ali ni glinasta. s rupieama promjera 2 mm. REPRODUKCIJA Od valjenja do dostizanja idealne tezine. razvesti eijevi (alkatan) i postaviti odgovarajuce dizne na visini od oko 1m.. iIi kakve vee hocete stupove. nema rezultata zbog ucinka zime. moguce je. kako bi prije useljenja maticnog (rasplodnog) stada. dezinsieirati i deratizirati. Treba napomenuti da se ovi puzevi pare dva puta godisnje. bez obzira na nesto slabiju proizvodnju u prvoj berbi. cija smrtnost je daleko manja od smrtnosti kod reproduktora iz tudega puzarnika iii prirode. ali ako se nekome ne da . spreman je vee nakon 8 mjeseei zivota u puzarniku. uz pretpostavku «normalnih» gubitaka na podmlatku. upravo u tome puzarniku rodeni i odrasli puzevi. sunee radi raslinja. pri pokusaju bijega. ali upravo zbog svog uvoznog porijekla. 38. kukaea i parazita. ne gubeci godinu. pasa i macaka. za parenje i vlastitu reprodukeiju. ne mora. ali ono drugo. Prije samoga ogradivanja zemlju je potrebno preorati. iIi u rodilistu. TLO JE DOBRO! Ipak. Ovo posljednje je dobrodoslo i ima puno opravdanje. a iznad zemlje 60 em. treba rose.. ili izbusiti. Iskustvo kaze da treba po cetvornom metru napuciti 20 do 25 reproduktora i onda. puzarnik mozemo napuciti i s manje reproduktora. Ogradivanjem na propisan nacin onemogucili smo svim vrstama stetocina (osim letecih.. Puzarnik 0 kakvome je ovdje rijec. nevjerojatno je vel ike trajnosti i izdrzljivosti. . kod izbora samoga zemljista pozeljno je birati tlo s puno jutamje rose.sve to izgleda jako zahtjevno! Ali. Od speeijalne je mrezice koja onemogucava bijeg. iIi u kombinaeiji zica-lim. radi mirnoga sna. Ogradivanje pod zemljom izvodi se pocincanim ili aluminijskim limom koji se u zemlju ukopava do dubine eea 40 em. odnosno prskanje (stvaranje magle). Ako bunara nema treba ga iskopati. oformiti puzarnik kojega ce se investieijski zaokruziti dogodine. ( Praksa je pokazala da je jeftinije i bolje reproduktore nabaviti iz prirode nego ih kupovati jer si na taj nacin smanjujemo troskove proizvodnje) Ako je moguce. Smrtnost nabavljenih reproduktora krece se oko 25% ali zna dosegnuti i 50%. srecom ima jedna spasonosna formula koja glasi: ako u blizini ima puzeva koji slobodno zive i razmnozavaju se. prinosi nisu ni priblizni onima u puzarniku s rijesenim vlazenjem. ne provlace ispod mrezica (Delitex) je uvoznog porijekla i moze se nabaviti u PZ «Deliciae». mora imati rijeseno navodnjavanje. Do ispod -20 stupnjeva eelzija minimalne temperature.. Na nasemu trzistu postoji mreza i (Delitex) za ogradivanje uzgojnih linija. Razapinje se na drvene stupiee zabodene u zemlju na svakih eea 3 m. treba je naruciti bar mjesee dana unaprijed. Donji kraj se zakopava u zemlju kojih 5 em da se puzevi. Ovakva stedljivost. od covjeka. a. Ali ako netko nema novaea za kompletnu investieiju u prvoj godini. kiselost. Sluzi kao zastita od svih nezeljenih posjetitelja. aktivni kaleij. miseva. cvrste grade i ako ju se upotrijebi po uputama. za maksimalnu ne treba ni spominjati. Proljetno parenje donosi uzgajivacu plodove. poput ptiea i komaraea) ulazak u objekt.Vanjska ograda ide oko eijeloga zemljista i sastoji se iz dijelova koji su pod zemljom i iznad nje. onda puzevi sretni krecu na svoj obilni nocni obrok. ocistiti od panjeva. vlaga. muljevita. Neki reproduktori se naprosto ne mogu aklimatizirati i ugibaju. Helix pomatia ima puni bioloski eiklus od 18 do 24 mjeseea. a ne natapanje . svjesno se odricuci «bogatoga pravog uroda». Ulazna vrata mogu biti od lima. ne smije biti previse vjetra jer isusuje do. Ogradu oko uzgojne linije zaista moramo postaviti. bili 100% pod kontrolom i da bi uzgajivac mogao normal no manipulirati njima. dezinfieirati. odnosno rasporedenost u investieiji uopce ne mora biti losa jer. No. unistili sve stetocine. Uzgojne linije su siroke do 4 metra i dugacke ovisno 0 dimenzijama puzarnika. u susnim godina rna. ali ispod vrata treba takoder ukopati lim ili betonirati ulazni prostor s malim bazencicem (dezobarijera )za pranje obuce pri ulazu.. razvucerno i pricvrstimo pletenu zicu i onih 60 em lima sto viri iznad povrsine zemlje. Od fiber glassa je. ali sluzi i da bi puzevi u tovu. odnosno prije napucivanja uzgojnih linija za rasplod i tOY. Bez ovoga. korijenja i busenova. divljaei. Tada je spreman za trziste.

mogu osigurati da uzgajivac od 20. RADOVI I UZGOJ U dosadasnjem dijelu ove brosure dali smo yam niz dobrodoslih informacija i uputa. odnosno prihranu. Ako smo ranije preorali . kelj. granja. tovilista i dijela za prihranu. Trecu trecinu formiramo za uzgojne linije i ogradujemo mrezicama dogodine. No. panjeva i s1.000 reproduktora (na povrsini od 1. 39. njiva iIi iz prirode. No. jer je potrebno odredeno vrijeme Za stjecanje vlastitoga iskustva koje je dragocjeno. suncokret). Drugu trecinu trebalo bi zasijati biljkama koje ce posluziti za prihranu. od kojih desetak centimetara. Ove radove dobro je obaviti u jesen. Ta povrsina je poprilici odgovarajuca za usputno bavljenje uzgojem puzeva s dnevnim radom od oko 2 do 3 sata. Recimo. dvadesetak ili nesto vise komada po cetvomome metru. ali nista ne smeta ako to napravimo i u proljece. zicana + limena ograda). No.000 m2.2 Eura po kilogramu. Dakle u ogradi imamo 14. transporta. a pri tome treba konzultirati strucnjake. ako zelimo imati 10. recimo. ali sada dolazi ono najvaznije: upute 0 uzgoju i radovima po mjesecima u prvoj godini bavljenja ovim poslom. Tu cemo u proljece ubaciti reproduktore (rekli smo 20 do 25 komlm2) i ostaviti ih do narednoga proljeca da rastu. Zadovoljstvo dolazi na kraju. Nijanse u gramima i broj u othranjenih primjeraka za trziste. ali ozbiljne su sanse da cemo tom hranom izvana. onda sada preorati. onda nakon ogradivanja oremo cjelokupnu povrsinu. u manjim hrpicama i po mogucnosti odmah pustiti orosavanje (ako je vee instalirano) da se reproduktori odmah pocnu hraniti i privikavati na novi ambijent. vazni su odnosi u velicinama rodilista. zasijati potrebno raslinje u uzgojnim linijama. ali i vlastito iskustvo dobroga puzara. pa je zato nuzno posao uzgoja puzeva shvatiti vrlo ozbiljno. Moguce je prihranu dodavati iz drugih povrtnjaka. u proljece krecu najvazniji radovi oko reprodukcije i uzgoja: L VELJACAIOZUJAK: -ako nismo orali u jesen. to nece biti dovoljno i trebati ce prihrana. trovanje stetocina. . 0 dijelu puzamika koji nije pod izravnim uzgojem. To ce nam biti . kao recimo tOYsvinja ili teladi. ograditi uzgojne linije. ocistimo je od busena. nece biti teski 20 nego 15 grama) ali ako uzmemo da je cijena opranog i zapakiranog puza u Italiji..000 m2) uzgoji za prodaju 400. potanjurati (isfrezati) zemljiste. ta ukupna velicina nije bitna. ubacuju se reproduktori i to uvijek predvecer.opet dobro! Ako nismo. onda je matematika prilicno optirnisticna. jedno jutro.000 konzumnih puzeva u prosjecnoj tezini od po 20 grama.000 m2 da zasijemo kulture za dohranu.glavno toviliste.Poznata tehnologija. trecinu ogradivati unutarnjim mrezicama Delitex ( pri nabavci mreza ispitajte na vise mjesta jer su razlike u cijenama po 5 kuna po metru ) i u tome dijelu formirati rodiliste. zasijati treba rezervnu hranu (kupus.000 m2 ili. " TRA VANJ I SVIBANJ: -kada raslinje dosegne visinu.te kemijskim sredstvima unistavamo sve vrste stetocina u ogradi. unijeti i stetocine i "okuziti" puzarnik.000 m2 raspodijeljenih za rasplod i tOYonda moramo osigurati unutar vanjske ograde jos 4.). Treba ih rasporediti po cijelome rodilistu. U prvoj i drugoj godini stjecanja iskustva pojedinci ce imati nesto slabije rezultate (nece dohraniti 20 nego 15 puzeva. No. Pretpostavimo da ste odlucili sagraditi puzarnik na 2.000. ponavljamo. ) 3 do 3. Mi za pocetak predlazemo izgradnju puzarnika od 2. da ne bude zabune na pocetku: uzgajivac puzeva smije racunati (zbog pakiranja. izostanak vrhunskih rezultata u prvim godinama stjecanja iskustva ne bi trebao nikoga deprimirati. jer iako cemo i u onoj prvoj trecini zasijati hranu za puzeve. iIi Francuskoj blizu 4 Eura. salatu.M2? Prvi veliki i vazan posao je ogradivanje vanjskom ogradom (stupovi. davanja drzavi i s1. Pri odluci za uzgoj konzumnih puzeva treba se naoruzati strpljenjem (nije lako docekati prvu prodaju!) i usvojiti znanja. ali je unutar vanjske ograde. Na neki nacin bilo bi idealno tu povrsinu podijeliti na tri dijela i prve godine sarno jednu. rezultiraju ozbiljnom razlikom u konacnom financijskom inkasu.

Prskati za vrijeme ljetnih zega treba cesce. lubeniee. Podrezivanje raslinja treba provoditi po potrebi. a posiljka .POTREBNO JE U NA VEDENIM MJESECIMA RAIDITI 2 DO 3 SAT A . bundeve. (ne rezati suneokret).po logiei eijene transporta mora biti koju desetinu tona . uljena repiea. lisee suneokreta. Staze izmedu uzgojnih linija trebaj u uvijek biti ciste iIi potpuno ociscene od svakog raslinja. Poglavito u ova tri mjeseea treba prskati vegetaeiju i puzeve u vecernjim satima (nije nuzno svaki.DNEVNO! Puzevi prije odlaska na strano trziste moraju biti tocno kalibrirani i po tome razvrstani. ali PAZITE: one sto po noci nisu pojeli (kore i cvrsci dijelovi biljaka). Raspodjela puzarnika na rodilista i tovilista (ta podjela naznacena je u poslovnom planu za svaki puzarnik zasebno) vee postoji i sada je vrijeme da male puzeve iz rodilista preselimo u tovilista. no treba racunati s time da je to cijena tocno kalibriranih i odlicno zapakiranih puzeva u dvoristu otkupljivaca).. ZA PUZARIVIK OD 2. obavezno izbaeiti iz uzgojnih linija! STUDENI: -ako su prosjecne temperature nekoliko dana za redom oko 7° C. skoro 4 Eura po kilogramu za najbolje puzeve. Kalibraeija konzumnih puzeva Helix pomatia prema medunarodnoj nomenklaturi: Kalibar Naziv kalibra Promjer otvora kucice Masa eijelog puza Masa cistog mesa 10 small 25-28 mm 15 ..17g 3 . Preporucamo potpuno ociscene staze bez vegetaeije. kada je najmanja mogucnost usmrcivanja ili ranjavanja puzeva. KOLOVOZ. a vase je da ih nikako ne ostavite gladnima. Treba kontrolirati prisustvo stetnika. blitva. Onaj tko izvozi zive puzeve u ovome ne smije ciniti greske jer ce strani kupae obavezno «u svome dvoristu» izvrsiti kontrolu i nade Ii odredeni postotak netocno deklarirane kalibraeije (vrlo niska toleraneija!). puzevi ce se poceti zakopavati. lako ce eijelu posiljku vratiti nazad. jer ce puzevi manje htjeti bjezati iz uzgojnih linija. U drugoj i ostalim godinama proizvodnje. U 2003. a vi im to olaksajte kvasenjem tla ako je trajalo susno razdoblje.. ali ne rjede od jednom mjesecno. Kod sisanja kosilieom treba biti vrlo oprezan i prethodno pokupiti «lutajuce izbjegliee». Stalno provjeravati ispravnost svih ograda. godini iznosila je.2 Eura po kilogramu. ali ipak sarno prema potrebi. kako vanjskih.22g 5 -7g 6 big 32-36 mm 22 . nece naci hrane pa ce se vracati sami natrag. a ovu operaeiju izvoditi. Prskanje prema vlastitoj. a ako i izadu. RUJAN: -tOYjos traj e i biljke i raslinje treba jos uvijek drzati na visini od 25 do 30 em. Dobro je da uzgajivaci znaju ovu informaeiju. u ovome mjeseeu treba kontaktirati otkupljivaca 0 trenutku otkupa. ili oejeni nekoga s vise iskustva. dan.. Stalno odrzavanje higijene puzarnika. Moze lisce kupusarki. tako i unutanjih od mrezice. ovisno 0 kvaliteti i kalibru.LIP ANJ. u vrijeme podnevne pripeke.25g 7 . -vegetaeiju unutar uzgojnih Iinija skracivati na eea 25 em.. SRP ANJ. bez obzira rucno iIi strojem.5g 8 medium 28-32 mm 18 . salata. voce . tikviee.8g 5 big preko 36 mm preko 25g preko 9g Cijene konzumnih puzeva formiraju se jednom godisnje na Pariskoj burzi puzeva i te eijene se uglavnom drze svi strani otkupljivaci. te propisno pakirani. iii vrlo kratko sisane kosilieom. Realno je da uzgajivac racuna na eijenu od 3 do 3. 40. Po potrebi prihrana. . odnosno ne mora se robovati) puzarniku pod svaku eijenu). Puzevi su vee oveci i mogu puno toga pojesti. LISTOPAD: -tOYjos uvijek traje i treba nastaviti s prihranom. 000 m? .

Odrasli puz u tovu treba u proljetnim mjeseeima. Da bi to obavio povlaci se u kucicu. tikviee. snjega. voce. Naravno. a operkulum se formira za jedan minut. Voden instinktom trazi skloniste koje ce ga zastititi od klimatskih promjena. U ovisnosti 0 kolicini i kvaliteti zeleni u uzgojnoj liniji. blitva. 4-5 dana. brasnasti proizvodi i druga hrana. ako je zaklopac uz ivicu kucice i nabubren..Gustoca puzeva u rodilistu je 20 do 25 m2 reproduktora tovljenika. bundeve. u rodilistu. odnosno za polaganje jaja uz njihovo korijenje.ak grama). puzevima za hranu i za sklanjanje.Priprema se zatim da izvrsi ciscenje crijeva od posljednjih ostataka hrane. a ako je. lubeniee. djetelina. mraza. onda je nuzna prihrana. velike vlaznosti iii iznenadnog povecanja temperature. dok u obrnutom slucaiu. prevlaci membranu. ali najvise suneokreta ZAKLOP AC . uljena repiea. odnosno 0 vizualnoj oejeni jesu Ii puzevi «pobrstili» tu zelen.OPERKULUM Zaklopac se formira u jesen kada temperature padnu ispod 10 stupnjeva i kada se puz sprema za zimski san. puz se narruesta sa otvorom kucice prema gore da bi olaksao razmenu plinova. ako je uvucen 5-10 mm ne rnozemo ocekivati da uspiesno prebrodi zimu. kupus. Ljeti mu se apetit smanjuje i jede mane (oko 10 . . ali ona je odlicna za sklanjanje puzeva i nakupljanje rose. ) suneokret. 41. Sije se sve kupusasto bilje (salata.. nalik na sapunicu i zapocinje praznjenje necistoce koja se sakuplja u centru ove tanke opnice.operkuluma koji u dodiru sa zrakom otvrdne i postaje bejhcast jer u sebi ima kalcija. kelj . a u tovilistu 80 do 150 m2 Kolicina hrane u uzgajalistu ne bi trebala biti manja od potrebe puzeva u tovu. U dijelu puzamika izvan uzgojnih linija i koji je tu sarno za prihranu. rastika. apetit mu se popravlja. Nasavsi prigodno skloniste (ukopavanjem u zemlju od 5-10 em). sve u svoje vrijeme. ali redovitim prskanjem predvecer. kada najvise jede. Kada se ova faza zavrsi puz je pripremljen da ude u zimski san i zapocinje izgradnju konstrukcije pravog zaklopca . ubaeuje se dodatna hrana (prihrana koja rnoze biti zelen posadena unutar puzarnika (dakle sterilna zelen) iIi pak povrce. Raslinje u uzgajalistu je u skladu s istinom da puz jede «sve i puno. puz je zdrav i mozs da podnese zimu. Biljke koje sijemo u uzgojnim linijama sluze. Zaklopacoperkulum pokazuje stanje i zdravlje puza. Priprema puza za zimski san traje. svjeze lisee. Djetelinu bas i ne obozavaju jesti. ali dobro je rasporediti sijanje tako da puzevi u svim razdobljima mogu jesti mlado. treba sijati svega ovoga. oko 25 grama mjesecno. kelj .

godini. OVO JE RACUNICA U GRUBO Troskovi proizvodnje uzqajalista puzeva na otvorenom procijenjeni su komparativnom analizom vrlo slicnog vrtlarskog i cvjecarskoq uzgoja na jednakim povrsinarna hrvatskih poljoprivrednika. cilj puzarskoq zasada biljaka je dobiti sto bujniju i zeleniju biomasu. opremu miesovitih uzgajalista SVI OVI TROSKOVI SE MOGU I SMANJITI. Za razliku od vrtlarskog. Dobiveni rezultati dopunjeni su troskovima iskazanim u dostupnim ekonomskom analizama talijanskih otvorenih uzqajalista puzeva. Drugi plastenik s pnpadaiucim kontejnerom koristimo kao reprodukcijski prostor neophodan za intenzivnu proizvodnju mladih puzeva poznatom metodom razmnozavanja u kavezima za reprodukciju. Uvoz i kupnja puzeva za nasad nisu prihvatljivi ni kao uzgojna tehnika ni kao trosak. a troskovi rada nisu razmatrani._I PLASMAN U KG/KOM' I~ OTKUPNE CIJENEI€ 3600 Quzevo meso 1200 puzeve kuclce 600 25000 Qorcije* zivi Quzevi I II 4 20 4 3 Il OCEKIVANI PRIHODII€ 14400 24000 2400 75 000 I I I I I Zemljiste se priprema standardnim aqrotehrudom mjerama u rokovima poznatim iz vrtlarske proizvodnje*. PRIKAZ Godisnja proizvodnja i otkupne cijene proizvoda od puzeva . Jedinicne cijene puzeva imaju tendenciju visegodisnjeg kontinuiranog porasta. izuzirnajuci rnreze Helitex koje se proizvode u Italiji. a koriste se i kao rano uzqajaliste mladih biljaka ciji rasad po potrebi rasadujemo u tovilista iii pomocne povrsine farme. . toviuste je pregradeno unutarnjim ogradama od kojih su zasigurno najprofesionalnije izvedbe s mrezarna Helitex. koju puzevi vole jesti. Pored vanjske zastitne ograde. Otkupne cijene su utvrdene anketom i usporedbom nekoliko dornacih i stranih izvora u 2003. a stay je prethodno obrazlozen 42. Jedan kontejner i plastenik potrebni su za proizvodnju i boraviste uzqajivaca za loseg vremena.EKONOMSKA RACUNICA PROIZVODNJE PUZA HELIX ASPERSA NA FARMI Projekcija trzista nacimena je analiziranjem dornaceq i praceniem trendova konzumnog tr. . Potrebna oprema je domacih dobavljaca. Maticno stado puzeva sakupljeno je u prirodi. Ukupni troskovi proizvodnje definirani su kao fiksni plus varijabilni i prikazani su u tablicama.zista susjednih zapadnih zemalja. Rad je definiran s 900 radnih sati godisnje.

jednako vazna cinjenica je da preradom puzeva kompenziramo nedostatke sezonskog oblika proizvodnje. OVO JE RACUNICA U GRUBO Oaljnja tehnoloska obrada zivih puzeva narnece se kao dohodovan i najisplativiji dio proizvodnje na farmi. uz dodatnu moqucnost lakog plasmana proizvoda na trZiste. nisu uvrsteni u analizu. Spectncan i na trzistu uvijek trazen proizvod su poklopljeni puzevi koji radi kompleksnosti proizvodnje i plasmana. po potrebama kupaca i izvan sezone. Otkupne cijene zatvorenih su oko 30% vece od zagarantiranih cijena koje dostizu zivi i aktivni puzevi. cime postizemo znatno povoljniju cijenu. lj. Preradene puzeve plasiramo sukcesivno. .proizvodnje Varijabilni troskovi proizvodnje mjesovitih uzgajalista SVI OVI TROSKOVI SE MOGU 1 SMANJlTI. finalizacije proizvoda meso 1200 600 25000' 24000 2400 75000 6700 24000 2400 1200 puzeve kucice 600 porcije* 25000 6700 75000 43. Pored visestruko vece cijene za finalizirane proizvode. iako su standardni proizvod svake farme puzeva. promjenjive cijene.

TELLURIS-MEDIN 0. tj. Svim kooperantima zajameeno je triiste te stopostotni Otkup Po cijeni ad 3 eura/kg. poznatim reprodukcijskim tehnikama./fax. 23000 Zadar Hana Medin Tel.com info@telluris-medin.51211 Matulji tel. Ulica Zore Dalmatinske 6. usluge i ugostiteljstvo vI. Dobro vodeno uzgajaliste vlasniku osigurava uiednacene godisnje prinose (oko 2kg/m2 otvorenog tovilista) koji predstavljaju siguran dugogodisnji prihod 5 tendencijom povecanja. '" OTKUPLJIV ACI 1. DELIClAE prva hrvatska zadruga za puzarstvo UPRAVITELJ: Ivan Medak od 08 do 13 telefon: 031 742247 od 08 do 14 mob: 098 878 777 44. HR .o.0. zelenilo posadenih biljaka. kad prestane opasnost od niskih temperatura. Alma Cvjetkovic Rukavac 60.0.Zakljucak za farme mjesovitog uzgojnog oblika Mjesovite uzgojne farme imaju najveci razvojni potencijal. : 023 333249 e-mail: hana. proizvesti onoliko mladih puzeva koliko je potrebno. Vise sati rada koje trosirno vodenjern rnjesovite farme nadomiestarno uravnotezenom proizvodnjom i povecanirn prinosima. trgovinu.Alma Cvjetkovic . HELlCIKUL TURA . Tvrtka .o. a prosudimo da je vegetacija.51211 Matulji Obrt za proizvodnju. Otvorene parcele naseljavamo mladim tovljenicima u ranoproljetnim optimalnim rokovima. Telluris-Medin" d.hr 3.hr 2. : 023 333249 Mob. ++ 385 0 51 742-460 e-mail: helicikultura@net. Mjesoviti uzgojni oblik najpodesniji je za farme u razvoju jer povecanje proizvodnje ne stvara prazan hod 5 obzirom na sezonski i dvoqodlsn] ciklus rada. 098 1329380 Fax. dovoljna da prehrani puzeve. U zatvorenom prostoru bez izravnog vanjskog klimatskog utjecaja rnozerno.medin@yahoo. .